P. 1
Zydokomuna. Evreii Si Comunismul - Romania (1944-1965)

Zydokomuna. Evreii Si Comunismul - Romania (1944-1965)

|Views: 17|Likes:
Published by Dobrica Petrisor

More info:

Published by: Dobrica Petrisor on Oct 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2013

pdf

text

original

“ŻYDOKOMUNA” Evreii şi comunismul

- Cazul României (1944-1965) -

ediţia aprilie 2013

Iulian Apostu
apostu_i@yahoo.com

CUPRINS

În loc de introducere ................................................................................................ 4 Aparatul administrativ-politic central ..................................................................... 20 Aparatul represiv (Securitate, Miliţie, etc.) ........................................................... 167 Mass media şi sistemul editorial-tipografic ........................................................... 252 Educaţie şi cercetare (sectoarele ideologizate) ...................................................... 281 Cultură şi artă ......................................................................................................... 302 Alţii ........................................................................................................................ 335 Alţi ilegalişti .......................................................................................................... 505 Surse documentare ................................................................................................. 601

2

În loc de motto:
“Americanii joacă acum cartea evreilor şi într-o ţară unde avem 400.000 de evrei, cu câteva zeci de mii infiltraţi în aparatul nostru de stat, economic, politic şi cultural, nu este greu de jucat această carte. Nu vă faceţi iluzii că îi puteţi schimba. Negustorii de ieri, fabricanţii de ieri, jucătorii de la bursa neagră nu-i puteţi transforma, chiar dacă vin şi vă demonstrează că l-au citit pe Marx şi că-l studiază pe Lenin […] Plin de evrei, peste tot evrei […] Sioniştii sunt foarte bune elemente pentru coloana a cincea [în România.] […] Noi nu dăm muncă inginerului al cărui tată este declarat chiabur, dar primim şi încredinţăm posturi de comandă colanei a cincea sioniste, pentru simplul fapt că ştiu să se lipească de partid.” (Petru Groza într-o discuţie cu Emil Bodnăraş, 23 iunie 19491) “În 1945, o mare parte a aparatului de stat şi de partid era în mîinile evreilor, aşa încît, în 1950, se ajunsese la o situaţie penibilă, în care poate 2% din populaţia ţării deţinea peste 25% din posturile cheie ale regimului. În această perioadă se povestea că singura deosebire între Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Economiei din Israel consta în faptul că în ministerul israelian se puteau găsi şi cîţiva arabi.” (din raportul de uz intern “Evreii din Romania: o minoritate care dispare” al Ambasadei S.U.A. la Bucureşti, datat 26 febr. 1964, sustras de Securitate din clădirea ambasadei, reprodus în versiunea tradusă de Securitate în Marius Oprea 2002b şi Solomovici 2004: 509-13) “Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: ‘[…] Eu te-aş ruga să-mi spui de ce la CSP [Consiliul de Stat al Planificării] peste 80% sunt elemente de origine evreiască […] Tov. [Leonte] Răutu: ‘În sistemul editorial erau peste 40% evrei.’ […] Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: ‘S-ar putea aduce nenumărate exemple. Am întrebat de ce la Consiliul de Miniştri sunt peste 60% elemente evreieşti, cine i-a adus acolo, au venit singuri?’” (din stenograma şedinţei Biroului Politic din 19 febr. 1960, apud Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 641, 644 (pp. 625-646)) “În primii ani de domnie ai tovarăşului Gheorghiu-Dej, evreii comunişti ocupaseră fotolii în toate etajele superioare ale politicii, culturii şi ale administraţiei de stat […] Este adevărat, comuniştii evrei erau peste tot, în Biroul Politic şi înaltul aparat de partid, […] în Armată, Securitate, Procuratură şi în Miliţie, […] în organismele de stat, economice şi culturale […] .” (Teşu Solomovici 2001 II: 42)

1

Pentru citarea selectivă a unor pasaje diferite din aceeaşi declaraţie (reprodusă iniţial de prof. Gheorghe Buzatu în Dosarele Istoriei), vezi de pildă un autor etichetat „antisemit” – Cornel Dan Niculae (2004: 50-52), respectiv trei autori evrei – Radu Ioanid (2005: 78), Robert Levy (2002: 146), respectiv Teşu Solomovici (2001 II: 87 -8; 2003: 188-192). Pentru versiunea integrală a stenogramei prelevate de Sulamita Bloch-Constantinescu, v. Buzatu şi Cîrstea (2010: 328 -338). 3

În loc de introducere
Iniţiat imediat după decembrie 1989, segmentul publicistic (academic şi jurnalistic deopotrivă) consacrat analizei relaţiei dintre evreii din România pe de o parte şi instaurea şi consolidarea sistemului comunist în primii ani postbelici pe de altă parte, pare să confirme în mod nefericit butada “decât puţin şi prost, mai bine mult şi fără rost”. Tema acestei relaţii, complexă fie şi numai în dimensiunea ei pur istoric-factuală, fără a mai aduce în discuţie distorsiunile consecutive frecventei ei instrumentalizări politice, a fost abordată pe parcursul ultimelor două decenii de o mulţime de autori, pe cât de spectaculoasă numeric, pe atât de eclectică din punctele de vedere ale pregătirii teoretice şi practice a autorilor, spaţiului, anvergurii şi profunzimii acordate cercetării, abordării şi metodologiei alese, stilului şi profilului editorial, obiectivelor asumate explicit sau implicit, etc.: de la Vladimir Tismăneanu şi Florin Constantiniu la Cristian Troncotă, Ioan Scurtu şi Gheorghe Buzatu, de la categoria autorilor etichetaţi aprioric şi in corpore ca “antisemiţi (ex. Paul Goma, Cornel Dan Niculae, Neagu Cosma sau Gheorghe Gavrilă Copil) la seria autorilor evrei (ex. Leon Volovici, Harry Kuller, Teşu Solomovici , Jean Ancel, Leon Rotman, etc.), de la istorici de profesie la foşti militari şi ofiţeri ai Securităţii, de la antropologi şi filosofi la simpli jurnalişti, ingineri şi alte profesii, literatura dedicată explicaţiei şi/sau înţelegerii relaţiei multifaţetare dintre evrei şi comunismul României postbelice pare marcată în ansamblul ei de o inversă proporţionalitate între cantitate şi calitate, ranforsată de o pronunţată polarizare a mulţimii de autori în două categorii antagonice: evrei (categorie care îşi subsumează şi grupul celor catalogaţi “filosemiţi”) vs. “antisemiţi”. Angajate ireconciliabil într-un veritabil conflict de uzură pentru poziţia dominantă în modelarea percepţiei opiniei publice asupra temei cercetate, cele două grupări informale perpetuează o “gâlceavă” extrem de sonoră marcată de eroarea de logică tertium non datur. În tiparul acestui raţionament viciat, agravat dintr-o direcţie de o formă de anti-evreism visceral, iar din cealaltă de imperativul imbecilizant al “corectitudinii politice” şi de eticheta-“sperietoare” a antisemitismului, orice aserţiune în materie a lui V. Tismăneanu ar putea fi respinsă [fie şi numai] pentru că autorul este evreu (şi – circumstanţă agravantă – fiu de nomenklaturişti), la fel cum, simetric, orice “listă” de evrei comunişti întocmită de un “antisemit” este respinsă aprioric şi în integralitatea sa, chiar şi atunci când, de pildă, 17 din cei 20 de “evrei comunişti” indicaţi sunt confirmaţi ca atare chiar şi de autori evrei. Mai grav însă, acestei erori de logică a aşa-zisei gândiri binar-adversative (şi multor altora, la fel de nătângi), calate pe principiul “cine nu e cu noi, e împotriva noastră”, i-au căzut victime în timp şi rarisimele încercări de abordare ştiinţifică, neutră, obiectivă, sine ira et studio2; într-o primă direcţie, istoricul Florin Constantiniu i-a “contrariat” spre exemplu pe autorii evrei Harry Kuller, Leon Rotman, Leon Volovici şi Radu Bogdan prin “îndrăzneala” afirmaţiei “[o]bstacole [în cercetarea obiectivă a temei, n.n., I.A] vin atât dinspre români, cât şi dinspre evrei […] Obstacole vin şi din partea evreilor. Este refuzul de a investiga faptul că […] între conducătorii PCR s-au aflat numeroşi evrei. Explicaţia că, odată cu intrarea în rândurile partidului comunist, ei şi-au renegat evreitatea nu poate fi considerată – cel puţin după părerea noastră – satisfăcătoare.” Ca reacţie, firească în lumina antagonismului susmenţionat, prof. Constantiniu a fost prompt acuzat că “a căzut într-un clişeu al retoricii” (Solomovici 2003: 35, 39 ş.u.; 2001 II: 18, 1-22). În aceeaşi direcţie, cartea Situaţia evreilor din România, 19391941, elaborată de 13 autori sub coordonarea lt.-col. Alesandru Duţu şi dr. Constantin Botoran, a fost,

2

Categorie căreia i se înscriu între primii exponenţi Gheorghe Buzatu şi Florian Banu. 4

conform autorilor, interzisă şi “trimisă la topit” în 19943, aceasta deşi ea se mărginea în mod exclusiv să reproducă o serie de documente ale autorităţilor statului din perioada analizată, necomentate în vreun fel, documente aflate în Arhiva Ministerului Apărării. În direcţia opusă, ca exemplu deja amintit (tributar categoriei argumentum ad hominem circumstantiae) reţeaua World Wide Web abundă în repudieri în bloc ale “raportului Tismăneanu” a căror singură justificare aparentă este tocmai identitatea etno-religioasă a preşedintelui comisiei prezidenţiale. Explicabil în consecinţă, în afara conflictului există şi o minoritate statistică a acelor persoane şi mai ales instituţii, care dispun atât de informaţiile, cât şi pregătirea necesare în abordarea profesionistă a temei, însă preferă să o evite, ghidându-se probabil după canonul “de ce să mă leg la cap dacă nu mă doare?” şi aleg cel mult să trateze tema comunismului în genere, fără i zolarea ca obiect de cercetare a relaţiei evrei-comunism. Bune exemplificări ale acestei categorii ar fi istoricul Marius Oprea bunăoară, sau raportul C.P.A.D.C.R., care, inexplicabil, alege să precizeze numele de naştere / identitatea etnică doar în câteva cazuri de evrei comunişti, chiar dacă multiple alte exemple au fost menţionate în alte lucrări ale (chiar) unor membri ai aceleiaşi comisii). Într-un asemenea context conflictual aparent nesoluţionabil, demersul de faţă este elaborat cu asumarea conştientă a riscului etichetării şi încadrării în oricare din cele două “tabere”, probabil în amândouă în funcţie de identitatea şi interesele opinentului. Nu mai puţin adevărat, dincolo de subiectivismul oricărui conflict, fie el şi de idei, erorile demonstrabile obiectiv comise din direcţia ambelor părţi disputante sunt adesea atât de numeroase, şi uneori atât de grave, încât fac inevitabilă catalogarea ca “maculatură” a unei părţi cantitativ importante din literatura în materie; spre exemplu, spaţiul Internet abundă încă în “liste de evrei comunişti” care îl includ de pildă pe fostul demnitar Gheorghe Apostol (cu prezumptivul nume de naştere Aaron Gerschwin), deşi proponenţii acestei încadrări eşuează în continuare, chiar şi după câteva decenii, să ofere fie şi o singură probă în argumentarea identităţii evreieşti a lui Apostol (care bunăoară – chiar dacă aceasta, e adevărat, nu exclude posibilitatea unei convertiri - a fost înmormântat în 2010 într-un cimitir ortodox). Concluziv, “liste” precum cele incluzându-l pe Apostol produc ca efect advers nu doar propria decredibilizare, ci şi, printr-o generalizare pripită, fundamentarea catalogării ca “antisemite” a oricărui demers de inventariere a unor evrei români care au contribuit la instalarea sistemului comunist în România. În direcţia opusă, un exemplu elocvent îl oferă poziţia autorilor evrei în “cazul” Teohari Georgescu, fost ministru de Interne între 1946 şi 1952, adică în perioada supranumită în raportul final al C.P.A.D.C.R. a “stalinismului dezlănţuit”; în negarea vehementă a identităţii evreieşti a lui T. Georgescu şi a respingerii numelui vehiculat cel mai frecvent ca original, “Burăh Tescovici”, Vladimir Tismăneanu spre exemplu avansează până la punctul la care îşi intitulează un articol din 2010 în formula cu iz de sentinţă “De unde vine minciuna ‘Teohari Georgescu = Burăh Tescovici’” (Tismăneanu 2010a)4. Încadrabil cu indulgenţă ca “articol” (în fapt patru paragrafe mimând ştiinţificitatea), materialul abundă în inadvertenţe şi omisiuni dificil de considerat involuntare pentru un cercetător de talia, măcar pretinsă, a lui Tismăneanu; în esenţă, autorul porneşte de la a opina, halucinant, [că] “[p]rima dată am întâlnit aceasta invenţie într-o carte despre Piteşti (cred că nu mă înşel).”, pentru a completa, ca surogat de argument, că “numele în cauză ‘Burăh Tescovici’ este neverosimil” şi respectiv a respinge, încă o dată în rândul autorilor evrei, teza evreităţii lui T. Georgescu, laolaltă cu numele “Burăh Tescovici”. Ei bine, aşa cum (sub acelaşi pseudonim utilizat aici5) subsemnatul comentează, inutil pentru învrednicirea cu un răspuns (cel puţin până în iunie
3

Fiind publicată abia în 2003 (primul volum) la Editura Ţara Noastră din Bucureşti, a Uniunii Vatra Românească, fapt care, în succesiune (i)logică, nu face altceva decât să îi atragă reconfirmarea etichetei de material „antisemit”. 4 V. http://www.acum.tv/articol/17459, accesat ianuarie 2011. 5 Atrag şi aici atenţia asupra unor regretabile confuzii care se fac între persoana mea şi omonimul Iulian Apostu, cadru didactic la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti, cu care nu am nicio legătură. 5

20116), pe platforma online unde Tismăneanu postează articolul, “invenţia” nu este câtuşi de puţin una recentă (i.e. cărţile despre “fenomenul Piteşti” au apărut în spaţiul publicistic după 1989), ci veche de peste 60 de ani. Astfel, o primă menţiune a evreităţii lui Teohari Georgescu şi totodată primă indicaţie a numelui, în varianta “Samuel Burăh Tescovici”, apare încă din perioda 1945-1946, în manuscrisul – jurnal politic al profesorului universitar şi viitor deţinut politic George (n. Gheorghe) Manu. Documentul, redactat în perioada amintită sub pseudonimul “Testis Dacicus” şi cu titlul România între Rusia şi Europa, a fost remis în mai multe exemplare unor reprezentanţe diplomatice străine la Bucureşti, autorul menţionându-l inter alia pe “Teohari Georgescu, [care,] spre exemplu, este evreu, numindu-se după adevăratul nume, Samuel Burăch Tescovici. El ar fi un condamnat de drept comun, venit la Bucureşti cu o identitate falsă şi devenit ulterior lucrător tipograf” [primă observaţie asupra corectitudinii informaţiei referitoare la activitatea lui Georgescu care fusese într-adevăr zeţar la cotidianul Adevărul în perioada interbelică, n.n.] – în frazarea din forma cărţii în care a apărut ulterior manuscrisul - În spatele Cortinei de Fier: România sub ocupaţie rusească (Bucureşti: Mica Valahie, 2011, p. 161). Similar, în perioada ianuarie - februarie 1946, la Universitatea din Iaşi circulau manifeste atribuite organizaţiei Haiducii lui Avram Iancu – divizia Sumanele Negre, care reclamau că Teohari Georgescu, pe numele său adevărat „Burach Tuscovschi”, ar fi ordonat la 8 noiembrie 1945 „să secere cu mitraliera pe manifestanţii care strigau lozinci regaliste” (v. Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fd. Rectoratul Universităţii Iaşi, dosar nr. 1/1946 („Intrări”), f. 237 (fapt reprodus şi în lucrarea Evreii în prima universitate din România, 1860-1950 a autorului evreu Iancu Brauştein (Iaşi: Dan, Gr. T. Popa, 2001 şi 2004)7. Suplimentar, identitatea evreiască a lui T. Georgescu şi numele “Burah Tescovici” sunt avansate şi într-o notă informativă confidenţială a Legaţiei Regatului Unit de la Bucureşti, transmisă la 3 noiembrie 1947, sub semnătura funcţionarului Adrian Holman, centralei Foreign Office de la Londra, recepţionată sub semnătura “Mr. Bevin”; documentul afirmă explicit că “several responsible reports claim [that] although baptised Orthodox, [Georgescu] is of Jewish origin and [his] actual name is Burah Tescovici” [subl. n., I.A.] (v. arhiva Public Record Office, F.O. 371/59190/R7847/6181/37, respectiv 371/672672 B, R 14994/14994/37). Spre eventualul ajutor al lui Vladimir Tismăneanu, în cazul în care acesta nu ar fi avut posibilitatea de a se deplasa la Londra pentru a consulta arhivele diplomaţiei britanice, pasajele referitoare la T. Georgescu din nota informativă amintită, au fost reproduse inclusiv în spaţiul publicistic românesc: mai întâi în cartea cercetătorului englez Denis Deletant, Teroarea comunistă în România. Gheorghiu-Dej şi statul poliţienesc, 1948-1965 (Iaşi: Polirom, 2001, pp. 34-5, n. 22; aceasta după versiunea originală în limba engleză, Communist terror in Romania: GheorghiuDej and the Police State, 1948-1965. London: C. Hurst & Co., 1999, p. 23, n. 2); apoi, aceeaşi notă a fost tradusă şi reprodusă integral în două lucrări ale istoricului Gheorghe Buzatu – România şi Marile Puteri, 1939-1947 (Bucureşti: Ed. Enciclopedică, 2003, pp. 493-590), respectiv Antonescu, Hitler, Stalin III. In raport nefinal (Iaşi: Demiurg, 2008, pp. 376-462). Iar în afara României, dincolo de lucrarea din 1999 a lui Denis Deletant, pasajele referitoare la T. Georgescu din nota informativă în discuţie au mai fost reproduse în cel puţin două lucrări: Paul Preston, Michael Partridge şi Denis Smyth (ed), British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from The Foreign Office Confidential Print (From 1945 through 1950) (Part 4) (Bethesda, MD: LexisNexis, 1999, p. 130) şi respectiv Paul
6

Update: V. Tismăneanu a binevoit să răspundă pe respectiva pagină web în octombrie 201 0, după ce un draft al prezentului studiu a apărut online. Replica mea, în care îl acuz, cu probe, de autoplagiat, este deocamdată (începând cu 10 noiembrie 2011) „în aşteptare”, supusă aprobării moderatorilor. .. 7 Menţiunea referitoare la Teohari Georgescu fiind disponibilă şi în versiunea online a celor două volume ale lui I. Brauştein, pe un situl afiliat Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, la adresa http://www.romanianjewish.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_31.html, nr. crt. 9159. 6

Preston, Michael Partridge şi Piers Ludlow, British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from The Foreign Office Confidential Print (Bethesda, MD: LexisNexis, 2006, p. 260). În sfârşit, în urmă cu peste jumătate de secol, numele Tescovici (cu diverse transcrieri ale prenumelui – “Burăh” / “Bura(h)” / “Baru(c)h”) era menţionat nu doar într-un volum din 1952 al revistei Berichte und Informationen editat de Österreichisches Forschungsinstitut für Wirtschaft und Politik [Institutul Austriac de Cercetări în Economie şi Politică] (p. 24: “Teohari Georgescu (recte Bura Tescovici, Jude)”), ci inclusiv în notoria lucrare The Plot against The Church a grupului de cardinali catolici anti-ecumenişti reuniţi sub pseudonimul “Maurice Pinay” (digitalizată în multiple ediţii în limbi diferite în reţeaua WWW, vezi poziţia a 4-a la secţiunea “D – Rumania” în ediţiile în limba engleză din 1962 şi 1967). Şi tot înainte de apariţia memorialisticii dedicate reeducării din Piteşti pe care o invocă Tismăneanu, numele “Tescovici” indicat ca nativ al lui Teohari Georgescu apare şi în cartea în limba franceză a Irénei Talaban, Terreur communiste et résistance culturelle (Paris: P.U.F., 1990, p. 18). Şi totuşi, iată, însuşi preşedintele Comisiei prezidenţiale pentru analiza dictaturii comuniste din România şi cercetător specializat în istoria comunismului est-european, Vladimir Tismăneanu, nu are cunoştinţă despre toate aceste lucrări publicate cu decenii în urmă şi “află” despre “minciună” abia în România postcomunistă! Ba mai mult; în ultimii 20 de ani, numele “Burah/Baruh Tescovici” şi evreitatea lui T. Georgescu au fost menţionate în câteva zeci de lucrări, din care cităm aici doar câteva aparţinând unor autori “frecventabili” de către mainstream, i.e. neostracizaţi, deocamdată, ca antisemiţi:  Doina Jela în Lexiconul negru (Bucureşti: Humanitas, 2001, p. 124);  Lucian Boia în History and Myth in Romanian Consciousness (CEU Press, Budapest, 2001, p. 173, unde autorul afirmă că din cei patru membri ai secretariatului partidului - Dej, Pauker, Luca şi Georgescu – numai Dej era român);  A. Andreescu, L. Nastasă şi A. Varga, Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare: Evreii din România (1945-1965) (Cluj: C.R.D.E., 2003, p. 186, nota 1);  Ildikó Lipcsey, Sabin Gherman şi Adrian Severin, Romania and Transylvania in the 20th Century (Buffalo; Toronto: Corvinus, p. 314);  Stan Stoica, Vasile Mărculeţ, Stănel Ion et al. (Dicţionar biografic de istorie a României (Bucureşti: Meronia, 2008);  Thomas Kunze (Nicolae Ceauşescu. Eine Biographie (ed. a 3-a, Berlin: LVD GmbH 2009, p. 72);  Adriana Dardan în Silenced Paces (Author House, Bloomington, IN, 2009, p. 197, unde autoarea statuează “Hanna Pauker, Teohari Georgescu, Vasile Luka (all of Jewish origin) and Gheorghe Gheorghiu-Dej (half Gipsy)”;  Michael Ritivoi Hansen în The Message (Bloomington, IN: Xlibris, p. 34, cu formularea “Teohari Georgescu (born Burah Tescovici”)). Concluziv, numărul, datarea în timp, credibilitatea şi accesibilitatea acestor surse îl descalifică moral pe V. Tismăneanu din poziţia sa de preşedinte al C.P.A.D.C.R şi – întrucât omisiunile, inadvertenţele şi distorsiunile precum cea din cazul Teohari Georgescu nu sunt singulare 8 în genere de publicist în domeniu şi, în subsidiar, alimentează prejudecata celeilalte “tabere”, i.e. cea

8

Modul în care universitarul Vladimir Tismăneanu înţelege să respecte canoanele academice s-a repercutat inclusiv – din nefericire – asupra Raportului final al C.P.A.D.C.R.: ca exemplu nesingular, paginile 64-66 ale Raportului (parte din cele sub responsabilitatea personală a lui V. Tismăneanu) (varianta electronică disponibilă pe situl Preşedinţiei , la http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf) nu sunt altceva decât o simplă traducere a paginilor 130-134 din cartea aceluiaşi, Stalinism for All Seasons..., apărută în 2003 la Berkeley: University of California Press (v. şi online, la adresa http://books.google.com/books?id=Re3Aop3UZbAC&printsec=frontcover&dq=stalinism+for+all+seasons&hl=en&ei=6ov CToZTxu6yBtfWgOEL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false). 7

“antisemită”, conform tezei implicite a căreia un evreu nu poate fi obiectiv atunci când abordează tema contribuţiei evreilor la instaurarea comunismului în România, tinzând invariabil să o minimalizeze. Exemple precum cele oferite conduc de altfel spre posibilitatea elaborării unei tipologii a principalelor erori, deliberate sau involuntare, comise în rândurile ambelor grupuri de autori în materie. Astfel, autorilor repudiaţi ca “antisemiţi” li s-ar putea imputa poate singular, dar arhisuficient în implicaţii, precaritatea metodologică a abordărilor. Rigidizarea, de altfel nespecifică României, a sferei universitare prin conformare la imperativul corectitudinii politice şi subsecvent, dezideratul evitării oricăror acuzaţii de antisemitism, indiferent de calitatea fundamentării acestora, explică de ce majoritatea covârşitoare a autorilor neevrei care abordează fenomenul nu sunt instruiţi în respectarea rigorilor cercetăriii academice (e.g. “triangulaţia” datelor, a cercetătorilor şi metodelor, admiterea unui grad de incertitudine, controlul şi operarea cu ipoteze şi probabilităţi, etc.) sau cel puţin ale investigaţiei jurnalistice (e.g. confirmarea informaţiei din cel puţin alte două surse). În unele cazuri, lipsa argumentelor se doreşte a fi compensată prin cel mult o formă de argumentum ad populum (corespondent al impersonalului românesc “se ştie că”.) Or, absenţa probelor, a argumentului sau a sursei şi reproducerea unor aserţiuni nefundamentate (vezi exemplul Gheorghe Apostol şi multe altele) subminează sever credibilitatea demersului chiar dacă, teoretic, concluziile ar putea fi valide. 9 Însă dincolo de explicaţii şi justificări, repetarea cu obstinaţie a unor exemple clar denunţate ca false se autoexilează, în funcţie de intenţionalitate, într-una din două categorii posibile: fie “prostie” (în cazul neinformării şi credulităţii), fie “rea-voinţă” (atunci când singura motivaţie este cea de a conferi numericitate pe post de argument. Totodată, în cadrul aceleiaşi grupări, submulţimea unor foşti ofiţeri de informaţii spre exemplu pare să nu înţeleagă că fostul loc de muncă nu constituie totuşi un argument în sine, căruia să nu-i mai fie necesară şi precizarea datelor dosarului din care a fost extrasă o informaţie. În sfârşit, ceva mai rafinată pare tehnica ocazională, deja amintită în cazul Tismăneanu, a argumentului ad personam (inclusiv forma ad hominem circumstantiae), într-o tentativă de a invalida argumentul prin discreditarea persoanei. De cealaltă parte, o primă constatare care se impune estea aceea că, spre deosebire de cantitatea industrială de lucrări dedicate Holocaustului, “lucrări[le] despre situaţia evreilor în timpul regimului comunist sunt relativ puţine” (Fl. Banu 2008: 321 n.1.). Dincolo de această selectivitate a alegerii temei, grupul autorilor evrei care au abordat tema manifestă empiric un registru mai sofisticat de erori, de la caz la caz deliberate sau involuntare, între care se disting cu prioritate: Eludarea unor informaţii, surse sau chiar întregi lucrări. Spre exemplu, pentru a copia ingenua formulare a lui Tismăneanu (la rândul său un exemplu în “cazul Teohari Georgescu”), “cred că nu mă înşel”, dar niciuna din multiplele lucrări ale unor autori evrei dedicate comunităţii evreieşti din România în secolul XX nu menţionează măcar existenţa, spre exemplu, a a.) dărilor anuale de seamă al casei de pensii şi retrageri a ziariştilor din România anilor ’30-’40 (v. Botez 2010), dări cuprinzând numele de naştere, respectiv numele curent al unor zeci de ziarişti evrei, mulţi din ei activi şi după război în presa comunistă; sau b.) lista celor peste 700 “comunişti categoria A” din Bucureşti întocmită de Siguranţă în 1941 (cuprinz ând multe nume de ulteriori demnitari comunişti de prim rang, listă reprodusă în Mâţă 2007: 237-258) sau c.) cele 4 tabele de comunişti din România “refugiaţi” în U.R.S.S. în 1940, tabele transmise de P.C.d.R omologilor din P.C.B. (v. Goma 2007). Obstinaţia ocultării acestor surse şi documente (existente şi general accesibile în arhivele unor instituţii) în plină epocă a Internet-ului şi circulaţiei greu obstrucţionabile a informaţiei rămâne greu explicabilă dacă se prezumă buna credinţă a “omitenţilor”.
9

Pentru o exemplificare cu titlul de amuzament, vezi aşa-numita „the fallacist’s fallacy” din registrul eorilor de logică explicate mundan, cea în care profesorul de matematică respinge inclusiv rezultatul (în sine corect) şi nu doar raţionamentul elevei (în original blondă) care calculează fracţia 16/64 prin metoda eronată a eliminării, atât la numărător, cât şi la numitor, a cifrei 6, obţinând ca „rest”rezultatul 1/4. 8

Relativizarea până la negare a identităţii evreieşti a celor vizaţi (“ce înseamnă evreu?”10) şi framing-ul “evreităţii” mai degrabă ca pe o manifestare socială decât o identitate obiectivă, genetică - tehnică aplicată în cazurile de evreitate greu contestabilă şi care constă în teoretizări sterile privind elementele constitutive ale definirii evreităţii prin introducerea subiectivismului autoidentificării, toate acestea într-o deplină ignorare, de către chiar autori de religie mozaică, a regulii halahice extrem de simple de stabilire a filiaţiei: “orice copil născut dintr-o mamă evreică este evreu”11; ocazional, în derapajele amuzante ale unor asemenea teoretizări se formulează chiar opinii de tipul “Y se considera comunist, nu evreu” sau “era mai degrabă comunist decât evreu”, într-o involuntară analogie cu bancul referitor la crocodilul care “era mai mult verde decât lung”; juxtapunerea până la interşanjabilitate a unei opţiuni politice (comunism) cu o identitate etnoreligioasă (iudaism) rămâne penibilă chiar şi în cazul unui construct ideologic, cel comunist, de orientare ateistă. Tehnica argumentului ad ignorantiam, de invalidare a unei afirmaţii doar pentru că nu exista probe la dispozitie in favoarea ei (viciu de logică denunţabil în limbaj uzual de expresia anglosaxonă “the absence of evidence isn’t evidence of absence”) – tehnică de impact prin care sunt categoric respinse încadrările ca evrei a oricăror persoane în absenţa unor probe, chiar dacă, obiectiv judecând, identitatea respectivei persoane este în respectivul caz incertă (în absenţa unui certificat de botez, a unei nunţi religioase, a practicării religiei creştine sau a oricăror alte probe care să infirme evreitatea celui/celei în cauză); Tehnica argumentului ad hominem, dar în sens opus primei tabere - i.e. respingerea apriorică a unei afirmaţii prin discreditarea ca antisemit a autorului ei; Relativizarea numerică, e.g. admiţându-se o “supraprocentualitate” a evreilor în structurile comuniste (A. Roth 1999: 186-8), dar cu completarea peremptorie că evreii comunişti ar fi reprezentat, atât în rândurile partidului comunist, cât şi în rândurile întregii lor comunităţi, un segment – în funcţie de autor – “insignifiant” – “minor” – “mic”, etc., iar “prezenţa lor în funcţii de conducere ale partidului comunist a fost de scurtă durată” (Ormenişan 2008: 121); Pseudocircumstanţierea istorică (de tip post hoc, ergo propter hoc), i.e. atribuirea realităţii etichetate colocvial sau peiorativ (în funcţie de evaluator) ca Żydokomuna [poloneză, trad. “iudeocomunism”] în mod exclusiv proliferării paneuropene a mişcărilor fasciste în anii ’30 (ceea ce, în reacţie, i-ar fi împins pe evrei în braţele comunismului), reprezentare care, dincolo de construcţia la rândul ei eronat logică12, obnubilază însă complet identitatea etnică a lui Marx, a Rosei Luxemburg, a lui Bela Kun, a lui C-tin Dobrogeanu Gherea (1855–1920), ba chiar a majorităţii copleşitoare a liderilor revoluţiei bolşevice din 1917, produsă la un moment la care bunăoară Hitler era încă un simplu soldat în primul război mondial, Mussolini tocmai ce fusese demobilizat la rândul său, iar mişcarea legionară încă nu era concepută în România. În aceeaşi registru dar în sens invers, deşi la fel de eronat, cealaltă “tabără” tinde uneori să justifice excesele de violenţă antisemită ale mişcărilor naţionaliste din perioada interbelică tot ca pe o reacţie, una însă împotriva comunismului intenaţionalist şi anti-statal interpretat ca o invenţie evreiască. În acest context, demersul de faţă se doreşte a fi unul eminamente descriptiv, urmărind ca obiectiv general alcătuirea unui “dicţionar” cât mai cuprinzător şi exact şi, în măsura posibilului, de necontestat, al evreilor implicaţi în instaurarea şi consolidarea sistemului comunist în România
10

În spiritul aserţiunii lui Wilhelm Filderman („Un evreu care devine comunist a încetat să mai fie evreu”) , în rândul unor multipli autori evrei, din România şi din străinătate, s-a dezvoltat şi consacrat de-a lungul timpului conceptul-sintagmă „non-Jewish Jews” (patentat de Isaac Deutscher în 1954), atribuit cu predilecţie evreilor comunişti. 11 Vezi, inter alia, http://www.jen.ro/ciclul_de_viata_files_0.html. 12 În sensul în care comunismul nu reprezenta singurul curent „antifascist”, spectrul politic intern nefiind unul dihotomic comunism vs. fascism, care să explice lipsa de alternative în opţiunea politică a evreilor. 9

emergentă celui de-al doilea război mondial. Firesc, în măsura posibilului, fiecare intrare va fi completată cu descrierea succintă a rolului exercitat în consolidarea noului regim, pentru o mai bună înţelegere a realităţii urmărite. Aşadar, se cuvine accentuat, demersul de faţă nu urmăreşte nici a.) explicarea/justificarea “apetenţei” evreilor României postbelice pentru comunism, ci se mărgineşte, în această instanţă, să o descrie cât mai acurat, cuantificabil şi cuprinzător, rămânând ca explicaţiile şi poate chiar implicaţiile de timp prezent le fenomenului să fie abordate într-o eventuală fată succesivă proiectului; şi nici b.) contextualizarea geografică a fenomenului “żydokomuna” în aria blocului comunist din Europa central-estică emergentă celui de-al doilea război mondial. De aici pornind, se impun câteva precizări preliminare privind structura şi metodologia care fundamentează acest dicţionar. În primul rând, dată fiind natura sa, proiectul de faţă rămâne în mod firesc unul în desfăşurare, dezirabil a fi îmbunătăţit deopotrivă cantitativ şi calitativ în timp. În acest scop, autorul îi invită pe toţi cititorii care ar putea contribui la completarea dicţionarului să-i trimită orice informaţie considerată utilă la adresa de e-mail apostu_i@yahoo.com. Pe măsura încorporării de noi date şi informaţii, dicţionarul urmează a fi postat în reţeaua WorldWideWeb în ediţiile sale îmbunătăţite, cu indicarea permanentă a datei ultimei actualizări. În al doilea rând, fiind de natură parţial investigativă şi de finalitate descriptivă, dicţionarul a fost structurat corespunzător unei reprezentări a principalelor paliere ale statului comunist după cum urmează: aparatul administrativ-politic (grupând acei evrei de la nivelurile semnificative ale ierarhiei de partid şi/sau de stat în România de după al doilea război mondial); aparatul represiv (vizează evreii prezenţi în principal în Securitate şi Miliţie şi, secundar şi în măsura relevanţei, în jandarmerie, forţele armate şi alte structuri care au participat la represiunea orchestrată de statul comunist); mass media; educaţie şi cercetare (segmentele ideologizate, i.e. segmentele de învăţământ social-umanist); cultură (palier considerat o componentă-cheie în consolidarea unui nou regim prin operarea unor modificări controlate ale mentalităţii colective); categorie “alţii”, compusă din evrei cu funcţii importante în ierarhia locală şi regională de partid şi de stat, din evrei decoraţi pentru meritele lor de către statul comunist, membri – în eticheta lui T Solomovici – ai “făcăturii comuniste” C.D.E. (Comitetul Democrat Evreiesc13), etc., cazuri alcătuind cumulativ o categorie reziduală, definită “în fund de sac”. Această categorie este completată de lista evreilor comunişti în atenţia Siguranţei în 1941 (mulţi din ei cu funcţii în ierarhia de stat şi partid după august 1944), respectiv de evrei basarabeni comunişti implicaţi în evenimentele din Basarabia în perioada 28 iunie 1940 – 22 iunie 1941. O atare demarcare a acestor paliere deserveşte un scop mai degrabă orientativ, didactic, şi nu unul riguros analitic, în unele cazuri persoanele menţionate transgresând de-a lungul timpului, prin evoluţia profesională dintr-un domeniu în altul, aceste delimitări; în aceste cazuri, încadrarea într-o anumită categorie a fost operată pe baza relevanţei activităţilor şi respectiv notorietăţii persoanei respective. Ca exemplu concret, chiar dacă după 1944 a activat un timp în redacţia ziarului Scânteia (ceea ce ar fi reclamat încadarea în dicţionarul de faţă la secţiunea mass media), Silviu Brucan de pildă este plasat, în virtutea evoluţiei sale profesionale ulterioare, la capitolul “aparatul administrativ-politic”. Din punct de vedere metodologic, ca perioadă delimitată supusă observaţiei, dicţionarul focalizează primele două decenii succesive momentului 23 august (i.e. 1944-1965, “epoca GheorghiuDej”), până la momentul la care constrângerile numerice obiective aferente masivei emigraţii evreieşti

13

Într-o altă apreciere formulată tot de un evreu - fostul şef rabin Moses Rosen, C.D.E. a reprezentat „instrumentul cel mai de seamă al campaniei antisioniste în România” [adapt.] (1990: 160). 10

în Israel, după cum ilustrăm mai jos, au determinat şi descreşterea inexorabilă a ponderii şi influenţei evreilor prezenţi la vârful ierarhiei comuniste din România (v. tabelul mai jos). Unitatea temporală definită fiind, metodologia încadrării “ca evreu” în prezentul dicţionar urmăreşte ameliorarea dihotomiei parcimonie vs. comprehensivitate şi se fundamentează consecutiv pe satisfacerea verificabilă, în cazul fiecărei persoane, a cel puţin unuia din următoarele patru criterii: 1. identitate evreiească (etnonaţională şi/sau religioasă) autodeclarată la un moment dat; 2. fiul/fiica unei mame evreice (inclusiv cei convertiţi pe parcursul vieţii la altă religie); 3. indicat ca evreu de către cercetătorii evrei şi/sau comunitatea evreiască14 (e.g. cazurile multor ofiţeri de Securitate, care în documentele oficiale se declarau de naţionalitate română, maghiară, rusă, etc., dar la momentul de faţă sunt acceptaţi ca a fi fost evrei chiar şi de către cercetăt orii evrei în materie); 4. cu nume de natură să elimine orice dubiu (e.g. Bella Rabinsohn, Israel Rachmuth, Pinchas Solomonovici, Şmil Iţicovici, Zalman Zalmanovici, etc.). În sfârşit, în cazul în care îndeplinirea în mod minimal a unuia din aceste criterii rămâne obiectul unor controverse rezonabile, semnul “(?)” din dreptul unor persoane indică incertitudinea identităţii lor evreieşti. Un asemenea instrumentar metodologic este menit să evite una din erorile caracteristice altor lucrări în materie, care, în identificarea unor evrei din aparatul comunist sau al Securităţii, iau în considerare cvasiexclusiv criteriul subiectiv al “naţionalităţii (auto-)declarate” a persoanelor în diverse documente oficiale. Ori, sub acest aspect se impun câteva observaţii critice. În mod nespecific României, unii membri ai comunităţilor evreieşti, variind ca motivaţie şi pondere de la caz la caz, au evitat de-a lungul timpului să se declare evrei în înregistrările oficiale, preferând alte autoîncadrări subiective. Ca exemple nesingulare între membrii de partid, în fişa sa de cadre, Alexandru Bârlădeanu de pildă se declara în mai 1952 de naţionalitate “moldovean” (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – secţia cadre, dosar nr. B/308, ff. 1-2), în timp ce în fişele sale autobiografice de la Securitate, ofiţerul Al. Nicolschi (Boris Grünberg) menţiona la rubrica “naţionalitate”, de la caz la caz, “rus”, “ateu” sau “revoluţionar” (v. infra). În fapt, o veritabilă tendinţă în acest sens poate fi ilustrată extrem de clar la nivel naţional prin coroborarea recensămintelor primelor trei decenii în România postbelică cu estimările oficiale (i.e. ale autorităţilor, externe deci comunităţilor evreieşti din ţară), cele neoficiale (interne, ale unor reprezentanţi ai comunităţilor) şi valorile anuale ale emigraţiei din România spre Israel (cele ale unor evrei din România direct în alte ţări decât Israel fiind insignificante statistic). Spre exemplu, cvasiunanimitatea organizaţiilor evreieşti din România şi străinătate deopotrivă se raportează la cifra de 428.312 evrei existenţi în frontierele postbelice ale României (incluzând aşadar Ardealul de Nord fost sub ocupaţie ungară, dar excluzând B.B.N.H.), cifră avansată şi detaliată în studiul publicat la Bucureşti în 1947 sub egida World Jewish Congress (W.J.C.), Aşezările evreieşti din România: Memento statistic (p. 30).15 Pentru acelaşi an 1947, mărimea emigraţii evreieşti din România poate fi aproximată, pe baza unor surse evreieşti, la circa 37.600 (v. infra), în timp ce, potrivit îregistrărilor Ministerului israelian al Absorbţiei Imigranţilor, imigraţia în Israel a unor originari din România în perioada cumulată 1948-1949 a cifrat 31.274. Într-o primă discordanţă, la sfârşitul anului 1948, oficialii P.C.R. estimau prezenţa în România a 350.000 evrei – o cifră neplauzibilă chiar şi presupunând simultan că data de referinţă pentru studiul W.J.C. ar fi fost 1 ian. 1947 (şi deci că ea s-ar diminua corespunzător cu cei 37.600 emigranţi din 1947) şi, prin absurd, că toţi
14

Acceptare concretizată de pildă inclusiv în acordarea dreptului de imigrare în Israel (unde autorităţile transpun de fapt in integrum canonul halahic al ascendenţei evreieşti materne), în înmormântrea într -un cimitir evreiesc, etc. 15 Cifră preluată de-a lungul timpului pe întreg mapamondul de zeci de organizaţii, publicaţii şi autori evrei, precum U.S.H.M.M., Encyclopaedia Judaica, World Jewish Quarterly, Jewish Virtual Library, The American Jewish Committee, Nizkor, Marcu Rozen, Peter Meyer et al. (1953), Beth Sholom, Jewish Gen, Heritage Films, etc. 11

cei 31.274 emigranţi din perioada 1948-1949 ar fi părăsit de fapt ţara până în dec. 1948. Ei bine, din direcţia estimărilor neoficiale, fostul şef rabin Moses Rosen avansa pentru anul 1948 numărul de 400.000 evrei aflaţi în România, număr admis de altfel şi de Congresul Mondial Evreiesc, întrunit în acelaşi an la Montreux (Rosen 1990: 67, 286, 309, 335), şi avansat chiar şi în iunie 1949 de Petru Groza într-o discuţie cu Emil Bodnăraş (în Buzatu şi Cîrstea 2010: 333, Solomovici 2003: 189, Ioanid 2005: 78 ş.a.) Emigraţie România → Israel
Frecvenţe absolutec Frecvenţe cumulate (1947-)

Evrei în România - cifre oficiale an 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955
număr % în populaţia ţării

Evrei în România - estimări neoficiale -

428.312 350.000a

2,2%

146.264b

0,83%

? ? d ≈37600 24.780e 13.602e 47.071 40.625f 3.712 61 53 235

450.000 (Moses Rosen) 37.600 62.380 400.000 (M. Rosen, P. Groza) 75.982 123.053 163.678 167.390 167.451 260.000 (R.F.E.R.L. 1955) 167.494 167.729 300.000 (M. Rosen, media Israel,
S.U.A.)

220.000 (Bottoni 2010: 269) 260.000 (estimare proprie, I.A.) 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966-‘75 1976 714 594 8.954 8.360 9.321 21.269 9.878 13.243 25.926 10.949 26.951 2.223 168.443 169.037 177.991 186.351 195.672 216.941 226.819 240.062 265.988 276.937 293.888 296.111 45.000 (M. Rosen 1990: 261)

42.888b 24.667b

0,22% 0,11%

Fig. 1: Comunitatea evreiască din România, 1945-1976. Aspecte statistice
a

Cf. unui document din 8 dec. 1948 al secţiei Organe de conducere a C.C. al P.M.R. şi distribuiţi astfel: 132.000 în Bucureşti; 118.000 în Moldova; 62.000 în Transilvania [ a se înţelege Ardeal, n.n., I.A.]; 22.000 în Bucovina; 16.000 în Muntenia şi Dobrogea (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – secţia Organizatorică, dosar 91/1948, ff. 11 -16 (în partea introductivă a documentului menţionându-se eronat cifra de 300.000, deductibil din defalcarea cifrelor)). Acelaşi număr de 350.000 este avansat şi de către Ana Pauker în şedinţa din 18 febr. 1949 a Secretariatului C.C. al P.M.R. (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 16/1949, ff. 14-5). Se cuvine menţionat că la recensământul naţional cu datele 12

şi deocamdată neclarificată. Denunţând suplimentar frivolitatea cifrelor oficiale.).) (cca 2% din totalul comunităţii ca valoare medie). 108). b Cf. 261. între cifra de 40.-135. R.000 avansată pentru aceeaşi perioadă de către pe de o parte fostul rabin-şef Moses Rosen (aidoma modului în care.paulsilverstone. cca. Aliyah Bet Project 17.-20. sursele evreieşti converg în estimarea emigraţiei evreieşti din România în intervalul temporal închis 1948-1955 la 130. dosar 40009. p. H. B. numai în 1958. reproduse în Shlomo Leibovici-Laiş şi Yosef Govrin. Moses Rosen. ar însemna că pe listele de emigrare se înscriseseră probabil şi mulţi din activiştii evrei de frunte ai partidului comunist.000 solicitări individuale de emigrare în Israel (Rosen 1990: 166. 2002). etc. aşa cum sesiza şi Levy (2002: 285 n.312 în 1947 la 146.264 evrei.000 de cereri”.264 în 1956 (date colectate în anul precedent). mai realist. În acelaşi sens. c Conform (dacă nu precizăm altfel pe parcursul coloanei) înregistrărilor Ministerului israelian al Absorbţiei Imigranţilor. O atare cifră. f.000 (Ministerul Israelian al Absorbţiei Imigranţilor. conduce spre o mărime estimată a populaţiei evreieşti în 1955-56 de cca. 1947.557 plus 7. http://www. 16.000 evrei în România în perioada 1955-1956 se plasează în interiorul intervalului delimitat de alte două estimări neoficiale: a. iar pe de altă parte de unele ziarele israeliene şi americane care preconizau în 1959 emigrarea din România a 300. Iar contextual. estimarea noastră de aprox. Ioanid 2005: 105).600 emigraţi în 1947 şi coroborat cu un spor demografic – arguendo – de 0%. pentru acelaşi an (v. înregistrau în doar câteva săptămâni nu mai puţin de 130.com/immigration/Primary/Aliyah/shiplist2. numărul cetăţenilor români de naţionalitate evreiască ar fi scăzut de la 428. autorităţile române. restul evreilor distribuindu -se preponderent în categoriile de limbă maternă „română” şi „maghiară”. 45. Concret. 260. ceea ce susţine reducerea numărului de evrei din România de nu mai puţin de 10 ori în doar 9 ani! În realitate.688 pe nava “Geula”. 7.5% pentru oricare din valorile individuale considerate.R.S.500 cazuri de repatriere din Israel. 26.I. 430). aşadar la 3 ani după recensământul care inventariase 146. 1948. Kuller (2008c: 22) şi Andreescu. nu-şi identifică altă explicaţie decât aceea a unei ponderi semnificative de evrei “ascunşi”. ceea ce. Wasserstein. şi cu cotele emigraţiei ilegale (transfugi. cei 500 copii evrei cărora autorităţile române le -au permis stabilirea în Olanda.664 evrei români îmbarcaţi pe nava “Medinat Hayhudim” şi 1. sionişti. cu circa 5. e Cifrele defalcate pentru 1948 şi 1949 sunt furnizate în Kuller 2008 b: 22 (Leibovici-Laiş şi Govrin indică doar numărul cumulat pentru cei doi ani). 15 martie 1966 şi 5 ian.000 (1990: 261)).000 emigranţi legali. net superioară celei oficiale de 146. 1977 (colectarea datelor făcându-se în anul precedent celui al comunicării publice a datelor. diferenţele rezumându -se aproape exclusiv la intervalele temporale de eşalonare şi raportare a d atelor. Nastasă şi Varga (2003a: 44). 2.000 de repatriaţi în U. 211. S.php. ceea ce îl face practic inutilizabil în economia demersului nostru. 1947.264 evrei la recensământul din acel moment.000 emigranţi ilegali via Ungaria.S. H. într-un raţionament aberant.R. chestionarul operatorilor de pe teren cuprindea exclusiv rubrica “limbă maternă” 16. Leibovici-Laiş. de unde şi încadrarea noastră pe ani). Wasserstein (2000: 80). f Pentru numărul de emigranţi din România în Israel din 1951 există. Radu Ioanid: 2005: 64-5). care “se aşteptau la 10. ceea ce.667 evrei în România în 19751976. orice analiză sumară denunţă ridicolul unei asemenea teze. conform recenzărilor oficiale efectuate la nivel naţional. o discrepanţă semnificativă. ambele plecate din Bulgaria la 26 sept. agenţi de informaţii la schimb. 260. cu circa 1. numărului oficial de 24.795 persoane. din care nu puţini prezenţi în ierarhia comunistă în/la diversele ei sectoare/niveluri ierarhice. recensămintelor naţionale comunicate la 25 ian. Cifrele sunt cvasiidentice celor avansate în B. “defectări”) şi neînregistrate (foşti deţinuţi.. discrepanţele nu depăşesc 1. Kuller. 1948. 1985-1989 (Londra: Frank Cass.S. Agerpres replicând (spre liniştirea guvernelor arabe) că evreii din România acelui 16 S-au declarat vorbitoare native de limbă idiş 138. vol. 17 V. etc.000 evrei. fond “P”. 13 . cumulat celor 37. A. Israeli-Romanian Relations at the End of the Ceausescu Era: As Observed by Israel’s Ambassador to Romania. el îi contrapune.) valoarea de 300.612 evrei din România îmbarcaţi pe cele două nave “Pan York” şi “Pan Crescent” plecate din portul bulgar Burgas la 27 dec. nu şi “etnie/naţionalitate” sau “religie”.publicate la 25 ian.625 înregistrată ca număr de imiganţi de Ministerul israelian al Absorbţiei Imigranţilor (şi preluată ca atare de Şlomo Laibovici -Laiş) şi cea de peste 50.000 înregistrată pentru acelaşi an de autorităţile române (v.000. d 2. Radu Ioanid.

complet aberant statistic pentru un grup populaţional îmbătrânit precum cel al evreilor din România. care. Kálauşek. K. de unde S = n√Pn/P0 .694 persoane în intervalul închis 1977-1989 (conform autorităţilor israeliene).. comunitatea evreiască din România cifra totuşi la recensământul din 7 ian. care confirmă că “în anii permanenţei lor forţate în România.L. János Taub. coroborat cifrelor sus-menţionate. László Salamon. fraţii Ládislau şi Olgá Vass. Ludovic Bokor. ceea ce. Subsumat. 14 . în acelaşi raţionament în care probabil şi mărimea comunităţii evreieşti din România în 1992 cifra în realitate. Mihály (Max) Eisikowits.667 persoane conform recensământului publicat la 5 ian.1 S = 15√8955/5973 – 1.. Bottoni (2010: 269). în mod tradiţional. Ládislau Tesler. într-un pattern replicat în proporţii asemănătoare şi în rândurile numeroase ale comuniştilor şi securiştilor evrei maghiarofoni. etc. în mod frecvent. 1959). în condiţiile unei emigraţii oficiale în Israel de 18. b. 24 dec. Nicolae (Miklós) Goldberger. Coloman Ambruş. Gyula Csehi. László Földes (Fischer). ceea ce. cu relevanţă sociologică cât se poate de actuală. aceeaşi problematică a ceea ce s-ar putea numi categoria evreilor “ascunşi”. 1977. Contrastant. Carol Féleki (Feldman). 18 În contextul în care.g.moment ar fi cifrat doar jumătate din numărul avansat de mass media străine (R. respectiv un spor demografic mediu de 2. Ervin Mikó.E.74% pe an(!). Alexandru Sencovici (Sándor Szenkovits). au fost complet asimilaţi lingvistic şi în consecinţă s-au declarat de-a lungul timpului de naţionalitate maghiară18. estimativ. pentru 1976 Moses Rosen estima mărimea reală a comunităţii evreieşti la 45.74%/an. Nicolae Kállos.955 persoane (faţă de 5.) estimarea inferioară a lui S. se declarau chiar şi în documentele de partid ca fiind de naţionalitate maghiară. adică S = 2. nu mai puţin adevărat. foarte mulţi din aceştia. Stefan Kárdos. În sfârşit. 15. Gavrilă şi Eva Birtaş.5%. transpare de altfel şi în analiza trendurilor statistice ale minorităţii evreieşti din România pe parcursul ultimilor 35 de ani. +50. Spre exemplu.973 rezultat al diferenţei).F. conform formulei Pn = P0*(1+ S)n. doar 2/3 din evreii care trăiau în realitate în România acelui moment s-au şi declarat ca atare în cadrul recenzării ceea ce ar indica o mărime totală de circa 220. Iosif Bank. chiar dacă astăzi sunt recunoscuţi ca evrei de către chiar autori evrei în domeniu – e. comunitatea maghiară la rândul ei i -a recunoscut în mod tradiţional pe aceşti evrei ca maghiari. ar presupune o creştere demografică pe perioada urmărită de .000 a comunităţii evreieşti în 1956. pornind de la o dimensiune oficială de 24. 1992 nu mai puţin de 8. ar avea în mod evident mai multă acoperire în realitate. într-o juxtapunere până la identificare a atributului naţionalităţii cu criteriul limbii materne.. Ludovic Weisz. mulţi evrei au încercat chiar să ‘dispară’ din statisticile oficiale” şi apreciază că la recensământul din 1956.000.R. Ernö (Ernest) Gáll. Zoltán Kling. unde P0 = populaţia iniţială Pn = populaţia după n ani S = sporul demografic anual mediu. Erwin Szekler. Alexandru Iacob (Sándor Jákab). Francisc Butyka. chiar dacă practicanţi ai religiei mozaice. o subcategorie de înaltă specificitate o constituie evreii ardeleni vorbitori de limbă maghiară.000 persoane.

iar numele de naştere.: “Ştiu de când eram copil.jewishvirtuallibrary. “De unde ştii?” S. De la mama şi de la tata. care circulau în primii ani în interiorul instituţiei. operarea în demersul de faţă cu setul celor 4 criterii neexclusive evită multe din erorile sus-amintite.: “Scrie undeva.: “Nu. “Sonnefeld”. „Who is a Jew?” la http://www. Nicolschi/ Grünberg. Arnold Platman (fiul lui Marcu) mărturisea de pildă în autobiografia sa de la Securitate că “în trecut” “fusese” evreu. al schimbărilor de nume.html. La fel de pilduitor şi denunţând totodată eroarea fundamentală a bazării exclusive pe documente oficiale (aşa cum procedează în special “minimaliştii”.” A. “Wolf”.C. “Albu”. în lexiconul de faţă sunt incluşi ca evrei şi cei din categoria convertiţilor la altă religie. nemenţionat după cunoştinţa noastră în lucrările cercetătorilor evrei.19 Bineînţeles. atestat în documentele oficiale ale unor autorităţi româneşti. Leon Wechsler – Gheorghiu. 9340-1): din deciziile ministrului Justiţiei de încuviinţare a schimbărilor de nume adoptate la 11 octombrie 1947. dar nu mai puţin persuasive. cazul menţionat al lui Al. 240 din 17 oct. În acest context.org/jsource/Judaism/whojew1. privind românizarea pe cât posibil a numelor alogenilor. pp. care s-ar sustrage în primă instanţă criteriului naţonalităţii autodeclarate. care devine Florian. în acelaşi sens. la fel cum alt ofiţer. partea I-a. “Soreanu”. 15 . 20 V. etc. dar la acel moment era român (pentru ambele cazuri. în doar câţiva ani după 23 august 1944. Spre exemplu. a numelor alogenilor. Spre exemplu. “Goldenberg”. identificarea corectă a acestora implică nu doar depăşirea erorilor aferente autoîncadrării lor subiective (e. n. v. “Rosenberg”. cu referire la tatăl său (n. tind în mod frecvent ca în negarea evreităţii unei persoane să invoce inexistenţa unor documente oficiale probatoare) este şi schimbul de replici dintre Aurel Storin şi Sorin Cunea (ambii evrei) în deschiderea ultimului interviu acordat de fostul ziarist comunist şi apoi angajat al postului de radio “Europa Liberă”: Aurel Storin: “De mult voiam să te-ntreb. “Mendelsohn”. Arnold Schwartz-Negrin. “Savin”. ci în general celor din ierarhica administrativ-politică a statului comunist. mai jos şi declaraţiile lui Pavel Câmpeanu. “Abramovici”.S.g. “Feldman”. deciziile nr. nu scrie nicăieri […]” (în Storin 2011: 7) Cazul altui ofiţer de Securitate . care.e. “Liveanu”. respectiv Leon Barat – Rădulescu.Dorel Oprescu. etc. este acceptat ca a fi fost evreu inclusiv de către cercetătorii evrei. “Weiss” şi un val direct corespondent numeric de intrări ale unor “Berceanu”. ci şi – sau. Vladimir Tismăneanu declară: „şi-a schimbat numele în Leonte Tismăneanu în 1948. “Mihail”.Sub acest aspect. care subsecvent s -ar putea declara ne19 Pentru caracterul voluntar sau forţat. şi Rebecca Weiner. Tismineţki). 1947 (v. este acoperit de criteriile 3 şi 4 . Silviu Brucan. Osias Sigelbaum – Soreanu. Sorine: tu eşti evreu? Sorin Cunea: “Sigur că da!” A. “Bogdan”. “Faibiş”. “Negrea”. notoriul torţionar Al. aplicând criteriul halahic al filiaţiei evreieşti pe linie maternă20. “Herşcovici”.S. aceste „recomandări” cvasioficiale erau înaintate nu doar ofiţerilor evrei din Securitate. n. birourile de evidenţă a populaţiei au înregistrat mii de “dispariţii” subite ale unor “Leibovici”. Din nenumăratele exemple de românizare in corpore la “recomandarea de sus”. la cererea unor înalţi activişti de partid” (Tismăneanu 2005: 320-1. indicăm aici Monitorul Oficial al Ronâniei nr. “Herescu”.82). “Florian”. Nicolschi. v. 93. Simon Sabetay – Săvulescu. şi altele. Henriette Leibovici – Mora. de la caz la caz.C. ai vreun act oficial care să ateste că eşti evreu?” S. Simion Ţaigăr. infra). “Bercovici”. după cum menţionam. “Moscovici”.Cât priveşte evreii din Securitate. întruneşte criteriul al doilea prin înmormântarea sa într-un cimitir evreiesc. nu s-a declarat niciodată în vreun document ca evreu. i. Ionel Frankel – Frâncu. “Mironescu”. mai ales – considerarea recomandărilor informale. “Schwartz”. “Câmpeanu”.579-589 vizează în bloc colegi proaspăt angajaţi la aceeaşi Direcţie Generală de Control Economic din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului: Moise Faibiş. “Marcovici”. Boris Grünberg. confirmă identitatea sa evreiască.

fişe matricole penale din penitenciare. centrale. în aplicarea riguroasă a acestui canon religios al considerării ascendenţei materne.. jurnalistul Dumitru Graur sau Adrian Lustig. Iosif Chişinevschi (Roitman). 2011). de ex. Parantetic. Rosen 1990)21. dar mame creştine. fie acesta chiar evreu. 21 Pentru o explicaţie a faptului că Halaha (codexul religios mozaic) nu recunoaşte convertirea la altă religie. altfel spus. recte Teşu Solomovici. în cadrul proiectului Dvar Tora. Barbu Zaharescu (Zuckerman). Eduard Mezincescu.ro/raspunsuri/identitate-iudaica/cine-este-evreu/2696-un-evreucrestinat-isi-pierde-identitatea-de-evreu. “Bacher”. Tudor Vianu. a oricăror polemici sterile. pentru a se sutrage legislaţiei antisemite.. La fel de adevărat.S. critici sau completări.). o mărturie empirică nesingulară o oferă inter alia cazurile câtorva mii de evrei din Ardealul de Nord. respectiv poetul legionar Radu Gyr (Demetrescu). indicat ca procuror adjunct al României de după război de un singur autor.N. În sfârşit. Mariean Vanghelie.g. cercetători occidentali “frecventabili”. Acestei categorii i se subsumează şi cazurile deocamdată insuficient fundamentate bibliografic de alţi cercetători.A. respectiv direcţiile judeţene.S. acolo unde stadiul cercetării mainstream în domeniu ne-a obligat la formularea fundamentată de observaţii. 16 . ca goim. vezi lămurirea oferită de actualul prim rabin al României. Monitorul Oficial. poetul Adrian Păunescu. şi nerecunoscute ulterior de leadership-ul comunităţii evreieşti postbelice (v. secondate de sursele evreieşti şi externe ne-româneşti (ex.evrei. menite a evita legislaţia şi tratamentul social defavorizant. ne-anti-semiţi). acestea au fost menţionate în canoanele scrierii academice exclusiv în acele cazuri de persoane fie de notorietate redusă. Ca ierarhizare bibliografică au fost preferate. considerându -l pe convertit în continuare evreu.). Richard Wurmbrand. care cuprind între altele şi precizarea naţionalităţii. Petre Lupu etc. sunt automat încadraţi ca evrei – pentru a menţiona câteva figure celebre – dramaturgul Eugen Ionescu. C. S. decrete de stat. etc. de regulă nu s-au mai indicat sursele de informare în cazurile deopotrivă notorii şi scutite de controverse chiar şi în rândurile cercetătorilor evrei (e. în privinţa surselor bibliografice fundamentând operaţional încadrările ca evrei.dvartora. toţi cu taţi evrei. fie de identitate controversată. etc. precum Teohari Georgescu. Ana Pauker (Rabinsohn). Din aceleaşi considerente de parcimonie şi fluenţă a textului.R. sau chiar miile de evrei din zona Ardealului de Nord ca subiecţi ai unor convertiri conjuncturale.I. aceasta în dezideratul dublu al creşterii fiabilităţii şi al pre-eliminării. convertiţi la creştinism în timpul celui de -al doilea război mondial. care au fost reprimiţi postbelic în comunitatea evreiască prin automata nerecunoaştere a converitirii lor. la adresa http://www. ie. Herta Schwammen (alias Elena. ambasada SUA la Bucureşti. soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu). Petre Roman . sursele primare. pe cât posibil. în special documente oficiale ale unor autorităţi ale statului (v.html (accesat ian. dar excluşi. fireşte. Arhivele Naţionale. Şlomo Sorin Rosen.

B.C.T.G.I.M.P.S.S.S. C.S. 1948-1950) Biroul Organizatoric (al C.P. căs. C.R. B.E.LISTA ABREVIERILOR A.F.M.S.J. C.R.A.G. C. Bucovina de Nord şi ţinutul Herţei Bulletin d'informations pour les roumains de l'étranger (publicaţie de frecvenţă variabilă a unor emigranţi români din Paris.E. C.H.C.R.C.N.I.I.L.E.N.C./P.C. C. D.R.P.B. A.C.D.N. Asociaţia Culturală Mondială a Evreilor Originari din România Asociaţia Evreilor Români Victime ale Holocaustului Asociaţia Foştilor Deţinuţi şi Deportaţi Antifascişti Arhivele Naţionale Istorice Centrale Asociaţia Română pentru strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti Arhiva Serviciului Român de Informaţii Basarabia.M.S.I. al P.C.C.E.R.R.N.I. D.U.E. A.O. C.L.S. D. B.R.G.R. D.C.C. C.O. Centrocoop CEPECA C.) Biroul Politic (al C.C. al P.D. C. B.R.Ex.S.P.) Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România Curtea Supremă de Justiţie Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală (Cluj) Casa de Retrageri şi Pensiuni a Ziariştilor (până în 1945) Direcţie Centrală Industrială (în cadrul Ministerului Industriilor) Direcţia Centrală de Statistică (de pe lângă Consiliul de Miniştri) Direcţia Generală a Industriei Laptelui Direcţia Generală a Poliţiei Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor (de pe lângă Consiliul de Miniştri) Direcţia Generală a Securităţii Poporului (1948-1951) Direcţia Generală a Securităţii Statului (1951-1952) Direcţia Informaţii externe (din cadrul Securităţii) 17 .D.I. D.V.R. C. B.) căsătorit(ă) Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (1948-1953) Comitetul Central Camera [locală] de Comerţ şi Industrie Camera de Comerţ şi Industrie a României Colegiul Central de Partid Comitetul Democrat Evreiesc Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi Căile Ferate Române Confederaţia Generală a Muncii Centrul Iberic pentru Studii Masonice Centrala Întreprinderilor de Lucrări Rutiere şi Construcţii Speciale Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie colonel Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (2006-) Comitetul Politic Executiv (al C.R.G.D.E.T.M.N.S. col.P.P.E./P.U.E. C. D.R.C. D.R. C. A. C.I.I. C.F.C. C.L.G. al P.P.R.S.C. D.R.R. A.S.G.H. A.P. C.A.R.P.E.S.S. C.M.I.A.C.I.A.S. C. A.I.Z.

S. F.A.P.C.O.P.M.Ap.) Direcţia Poliţiei de Siguranţă (din cadrul D.R Frontul Naţional al Tineretului Democrat din România F.A.a.C.R.S.S.G.A.V. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc I.E.D.T.I. D.C.C. Institutul Politehnic Bucureşti I.I.C..S. Ministerul Afacerilor Externe M.B.P.Of.R. maior M.U.A. 1945-1948) Direcţia Regională a Securităţii Poporului (în cadrul D. 18 .O. D. F.A. Hotărârea Consiliului de Miniştri I.S. a M. Institutul Român de Istorie Recentă I.P.R.N.S. E.I.R.U.I.G.P.S.C. Frontul Naţional Democrat din România F.F.N.A.D. f.E.D.P. Institutul Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea I. Lagăre şi Colonii (din cadrul M.I.P. Grupul pentru Dialog Social g-ral. Născut(ă) N.) estimare Editura de Stat Pentru Literatură şi Artă fost / fila fără an filele Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România Federaţia Demorată a Femeilor din România (constituită 4-8 martie 1946.R.C.R. Ministerul Securităţii Statului (1952-1953) n.R.E. şi al Arhivelor Ruse de Stat pentru Istorie Socială şi Library of the Congress & Russia State Archives for Social and Political History (RGASPI) “” (INCOMKA) I.) lt. 1948 în U.K.C.S.E. fostul Institut de Istorie a Partidului) J. Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti G. D.) Direcţia Superioară Politică a Armatei Direcţia Securităţii Statului din cadrul M.R.D.S.R. Institutul Central pentru Pregătirea Cadrelor Didactice I.A.C. Ministerul Apărării Naţionale M. Frontul Salvării Naţionale F.L.E.U.I. D. Întreprindere de Stat pentru Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului I. Institutul de Studii Politice şi Social-Politice (de pe lângă C. International Labour Office I. General H.G.S.P.L.D.I. ff.A.C.M.A.E. f. al P. Jewish Genealogical Special Interest Group for Romania (S.G.C.S.) F.C.M.P. (1953-1989) Defense Technical Information Center (în S. Foreign Office F.N.F.D. e. Institutul de Medicină şi Farmacie INCOMKA Proiectul “Comintern Archives Project” al Bibliotecii Congresului S.R. Întreprinderea de Comerţ cu Ridicata pentru Produse Alimentare (Bucureşti) I.L.R.S.R. absorbită în ian.A. Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne (Narodnîi komissariat vnutrennih D.S.) (19661989.A.N.U. Marea Adunare Naţională M.I.D.I. Ministerul Afacerilor Interne M.C.Direcţia Penitenciare.N.R.F. Monitorul Oficial al României mr. D.L.S.C.S. Ministerul Comerţului Exterior M.T.P.A.P. locotenent M.P.

T.I.C.R. (?) del) Organ de Control Cetăţenesc (numite de M. odin. U.C. O. S. absorbită în U. U.S.G. S. U. Uniunea Femeilor Democrate din România Uniunea Generală a Sindicatelor din România Uniunea Naţională a Studenţilor din România Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste Uniunea Sindicatelor de Artişti. P.C. O. U.S. Scriitori şi Ziarişti Uniunea Tineretului Muncitoresc (1948-1965) Uniunea Tineretului Comunist (1944-1948.R.A.R.u.L.A.N. P.C.S. U. S. v.R.C. O.S. U. 1948).R.R.E.D.identitate evreiască incertă/controversată 19 .B.M. 1934-1952) Partidul Comunist din România (perioada interbelică.N.R.S.-M. O.D. U. S. T.R.O.P. P.J. ulterior Serviciul de Informaţii) Statele Unite ale Americii şi următoarele Teatrul Evreiesc de Stat unitate arhivistică Uzinele şi Domeniile Reşiţa Uniunea Femeilor Antifasciste din România (apr. R.R. U. plt. u.C. 1965-1989) vezi World Jewish Congress .R.S.N.N.C.C. U. ş.R.F.d.a.F.S.C.U.S.E.S.D. W. a “ilegalismului”) Partidul Comunist Român (1944-1948.S. P.R P.S.U.T.I.Z.F.M..M.R. 1965-1989) Plutonier Partidul Munictoresc Român (1948-1965) Republica Populară Română (1947-1965) Societate comercială de stat Serviciul Român de Informaţii Serviciul Special de Informaţii (1940-1944.C.A.I.A.A.S.) Oficiul Comerţului Local odinioară Organizaţia Mondială a Sănătăţii Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor Organizaţia Naţiunilor Unite Prezidiul Marii Adunări Naţionale Partidul Comunist Bolşevic (în U. 1945 – febr.

256 din 5 nov. fd. Heinrich (în unele documente transcris şi cu varianta de prenume Henri) – membru de partid. cu referat de cercetare la fd. din sept. David – până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. 8460). Irina. 3293.C. 645). p.I.Of.E. Aceeaşi persoană este menţionată sub numele incorect „Abramowitz” şi în Ioanid.C.d.1949.P. 6658). p. ABRAM.G. Londra nr. Bernad (n. 5. p. 7.R. “Româno-Export” (1948-1949). ABRAHAM. după ce obţinuse aprobarea deplasării de serviciu în Belgia (în pofida opoziţiei secţiei Cadre a C. nr.C.E. dosar 2301 şi fototeca Institutului. 225.APARATUL ADMINISTRATIV-POLITIC CENTRAL 1. 316.Of. partea I-a. 185 din 12 august 1948. partea I-a. (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of.C. inclusiv a lui Al. inv. nr. Carol (n. (M. ABRAMOVICI.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. acuzând gălăgia câinelui acestuia şi faptul că fiica acestuia. nr.Of. 2005:93 şi respectiv F. se pare.I. din 1948 funcţionar în cadrul Comisiei.. graţie intervenţiei aceluiaşi Rădulescu (şi. 6. Elly . M. 4611).C. al P. 1922) – de profesie inginer chimist. secţia Cancelarie – dosare anexe. C.C. nr. în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. cu menţiuni multiple în dosarul de anchetă al lui Vasile Luca.C. Levant 2006c. 7950). 8. ABRAMOVICI. 2. p. inv. anexa la dosarul nr. iar prin Decretul nr.R. Mihai. p. ABRAMOVICI. după război consilier economic în cadrul Ministerului Comerţului (M. 1947. care pare să -l plagieze pe Ioanid. p. nr.C (M.G. p. 9856.R. director comercial tehnic al S.) a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.C.).C. 1946. 3293. 173 din 31 iulie 1947. 3. 15 din Bucureşti. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. al P. Alba) (cu prenumele ortografiat ocazional “Bernat” şi “Bernard”) – ilegalist.S. Iosif – din 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic (D. 262 din 21 august 1979 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a. nr. u. 2008. p.Of.I. şi arhiva I. 4. partea I-a. nr. pensionat în anii ’60.Of. 1948. partea I-a. referatul întocmit lui Rădulescu de către Securitate în 1954 în Tănase 2010: 91 -92. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.C.B.G. C.) (M.P. VII. respectiv Comitetul de Stat al Planificării (Fd.C. 6781). inv. 22 V. 1564. 20 . nr. an în care este şi numit numit membru al directoratului C. 120 din 26 mai 1948. a locuit pe str. “dosare adiţionale”. 1947. partea I-a.S. nr. v. al P. 1). 1949. din 1955 până în 1958 lector la catedra de Organizarea şi Planificarea Întreprinderilor în cadrul Institutului Politehnic Bucureşti (I. ABRAMOVICI. 222 din 29 sept..Of. 1899. Zalman (în alte documente “Abraham”) – după război controlor în cadrul D. 5 din 9 ian. a M. rămas în străinătate în timpul mandatului. partea I-a. decorat prin Decretul nr. Benţin – din 1949 funcţionar la Comisia. membru de partid încă din 1921 (!). partea I-a. după reorganizarea ministerială consilier la Ministerul Comerţului Exterior (1949-1951) unde era practic locţiitorul ministrului adjunct Gheorghe (Gogu) Rădulescu. 15 din 19 ian. după război după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului apoi activist local de partid în organizaţia Bucureşti.E. în 1971 an îl reclama pe vecinul său Nicolae Corbu la organizaţia de partid a ziarului Scânteia. M. nr.a. emigrat în Israel la începutul anilor ’60. 209 din 9 sept. fuma (Mâţă 2007. p.Of.I. Voitonovici) la Ana Pauker22. 200 din 1 sept. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.Of. M. 1948 controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. 141/1949). ABRAMOVICI. a III-a. partea I-a. p. anexa la dosarul nr.C. ABRAHAM..S. 7438).C. 102/1956. nr. ulterior Comitetului de Stat al Planificării.). fond 495 (“România”).

ulterior funcţionar la “Cartea Rusă” (1953-1954). 190 din 19 august 1947. 260 din 8 nov. 1890-1974)) (26. ADERCA. p. 32 din 8 febr.Of. 21 . supra) şi al Rubinei (n. recăs.G.până în febr. partea I-a. p.E. ADELSTEIN. pentru Literatură Universală (1954-1975. 1949 secretară de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p. publicist (v. 7795 şi nr.R. azi Vaslui) – 12. apoi inspector în cadrul D. partea I-a. partea I-a. 76 din 30 martie 1946. 1946. 6658. respectiv redactor la Ed. a M. 6220). 11. când se pensionează).XII.1962 Bucureşti) – în perioada interbelică funcţionar la Ministerul Muncii (19201944) şi publicist. nr.C. p. 19 din 23 ian.Of. 125 din 1 iunie 1948.Of. 737.E. după război iniţial reîncadrat ca şef de secţie la Ministerul Muncii (în martie 1945). ulterior funcţionară la Sovromlemn (1957-1960) – menţionată în dosarul de la C. decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu Medalia Muncii. Lazăr – controlor în cadrul D. nr.Of. 167 din 26 iulie 1946. inv. partea I-a. nr. 11761. partea I-a. 16. (1948-1951). 185 din 12 august 1948. 3002).Of. 1949. ADAM. ABRAMOVICI.1920 Craiova – 21. 15.P. ADERCA. partea I-a. I. ADOLF. 1947. 803 din 21 dec. a M. incinerat în Bucureşti.2008. fiul lui Avram Adercu (n. 1989 Bucureşti) – din 1948 membru în Consiliul de Administraţie al Institutului General de Asigurare. 642). p. Şmil – controlor economic (1947-1948).F. Bucureşti. 24 din 30 ian. F.Of.C. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.P.1954)).G. cimitirul sefard) . ADERCA. a M. 1949. Klari KAHANA) (prima soţie a lui Marcel Aderca. ADLER. Adelstein. 17. Marcel – inspector în cadrul Ministerului Învăţământului. ABRAMOVICI. şi dosarul său de la C.Of. ulterior cu Jana) – funcţionară în centrala Ministerului Comerţului Exterior (1953-1957). 10. 15 din 19 ian. p. nr. 1123). 14. Clara (n.A. p. din Ministerul Comunicaţiilor. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici (M. M. partea I-a. nr. p. nr.Of.G. Leontina . Ladislau (fiul lui Andrei) (d. partea I-a. Marcel (fiul lui Felix (v. p. delegat şef al Direcţiei Regionale Bucureşti (M. 645). decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu membru al Ordinului “Steaua României” îm grad de Comandor (M. Renate . 1948.E. ADLER. nr. cu Richard Raskind.IV. 7491).C. Felix (n. 20. din Austro-Ungaria) şi Debora (n./26. jud. p. nr.Of. Rifca Penchas. 22. 18. 41/99 din 22. (1947-1948) (M. 10496).Of. 19. p. exclus din partid în 1953. (M. recăs. 173 din 29 iulie 1948. Herman – după război mai întâi consilier (1945-1946).în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.9. nr. 13. p.Of.1891 Puieşti (odin. Tutova.C.R. nr. 6396).E. nr. partea I-a. 4798). Leon – din februarie 1948 controlor în cadrul D.III. 275 din 27 nov. Dobrişa Iosub)) (13. M.I. nr.C.C (M. 534).C. ABRAMOVICI.Of. partea I-a.Of. profesor şi autor în domeniu (Cajal & Kuller 2004: 478). nr. 12. (M. al soţului său (1954). 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a. nr. p. 21. p. 1033). M. a M. din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. ABRAMOVICI.Of. ulterior şeful Direcţiei Învăţământ Artistic din Ministerul Artelor (1946-1948.III. 15 din 19 ian. partea I-a. partea I-a. orig. (nr. Froim Zeilicu ADELSTEIN.I.E.C.P. editor. 1949.I. apoi vicepreşedingte al Comitetului de Stat pentru Construcţii.funcţionar în centrala M.C.I. Simon – din 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. nr. Osias – până în iulie 1948 controlor economic în cadrul D. partea I-a. partea I-a.I. ulterior stabilită în Occident. emigrată în Israel. partea I-a. 1948. Mircea – în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. Arhitectură şi Sistematizare. 197 din 28 august 1947.C. ABRAMOVICI. ABRAMOVICI. 1948.G. p. apoi inspector general în cadrul Direcţiei Generale C. 31 din 7 febr. când se pensionează).

297 n. cu dosarul la Colegiul Central al partidului (nr.A. dosar 1027). 4.1915-2005) – membru de partid din 1940..P.) Gheorghe Gonda. Clara (LEBIANU) .C.) Paul Cornişteanu. 203. până în anii ’70. ulterior cu diverse funcţii în sectorul economic. Constantinescu -Iaşi. ABRAMOVICI) (n. funcţionând sub coordonarea ministrului propagandei. 8214). 288 din 12 dec.C.C. 411/1952. ALEXIU. care îl menţionează eronat ca Aibănuş Mihai). n.I. 24. ALEXIU. (1973). secretar general al Ministerului Educaţiei şi Culturii în mandatul lui Ilie Murgulescu. 539) (pentru schimbarea numelui vezi decizia nr. apoi ministru adjunct al Industriei Chimice. 14. 15. (dosare anexe. iar după reorganizarea ministerială şef de secţie la Direcţia Arhitectură şi Expoziţii a Ministerului Artelor şi Informaţii lor (M. numit contabil-şef al întreprinderii “Dacia” din Bucureşti. ulterior epurat.) Al.1913 Tulcea) – membru de partid exclus în 1950 pentru legături cu social-democraţii.) Adrian Dimitriu. şi autor al unor articole în revista Probleme economice (inclus ca supravieţuitor al Holocaustului în registrul Benjamin and Vladka Meed.) Siegfried Alperin. 240 din 15 oct. nr.) Natalia Mustaţă. partea I-a. în 1949. cazat la căminul (pentru studenţi evrei) “Schuller”23.. Mihai (alias AIBĂNŞUŢ. M.R. iar în paralel. u.) Vladimir Carnavalschi. 1948. 1649). 1948.V. utilizat ca anchetator al partizanilor capturaţi în Munţii Bihorului.) Nicolae Hodoş. cu Margareta Albescu (n. din anii ’60 secretar general al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă. 1910.) Costin Sebe.) Haralambie Bădeanu – preşedinte. Cohen 1994: 27.P. 24 Compusă din delegaţi din partea Comisia Română pentru Aplicarea Armistiţiului.M. 14.Of.E. v.S.IX. ALBESCU. P. 1947. decorat prin Decretul nr. Comisia înfiinţată la 2 mai 1945 îi cuprin dea ca membri pe: 1. 13. 331/211 din 24.a. şi M. 12. p. Caţavencu 2007: 4. în martie 1948.N. AIBENŞUTZ. 51). Lipa – după război angajat ca desenator grafic stagiar în centrala Ministerul Propagandei. inv. partea I-a. de la sfârşitul anilor ’40 în ministerului Comerţului Exterior. (91(I&II)/354 din 19. 28. dosar la C. ALPERIN. Hermina Tismăneanu. ministru adjunct al Comerţului Interior (1948-1952). 51). 51 din 2 martie 1948. Bihor.23.1955). şi director al Întreprinderii de prototipuri Bucureşti.R.I. 1948 a ministrului Justiţiei din M. 1945 23 În aceeaşi perioadă cu Leonte Răutu. cercetat diciplinar în partid în 1955 pentru că ar fi “concediat abuziv elemente de naţionalitate română pentru a-şi promova prietenii şi cunoscuţii”. apoi reabilitat.membru al C. Ernest WEISZ. 22 .Of. Mihail Florescu ş. AIZIC. nr. partea I-a. 9. 3. 20. dată extremă 15.C.1950). fiul lui Ludovic (Lajos) şi Zali) (20. 2. nr. ALEXANDRU. Mancsi Izsak). fd.) Gherghina Ardeleanu.C. cadru didactic la A. (Cohen 1994: 97 n.a. 10. al Crucii Roşii în anii ’50 (dosar la C. ulterior membru al Biroului Comitetului Raional „V.P. partea I-a. Cristina Luca-Boico.P.1955) (v. p. din nov. Siegfried (fiul lui Heinrich şi Ernestina) (1913 – 1994 Israel) – membru al Comisiei mixte de cenzură24 instituite în mai 1945 în cadrul Ministerului Propagandei25.. 6. Alexandru (n. Ministerul Artelor. căs. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. Lenin” Bucureşti al P. nr. iar din decembrie 1947 promovat şef de secţie în cadrul Ministerului Informaţiilor (M.VIII.I.R. unde ocupă inclusiv poziţia de ministru adjunct (1966-1970).I.) V./P.R. 11. 27. Societatea Scriitorilor Români şi Academia Română. 11029). Kovacs 2006. nr. 26. EIBENSCHUTZ) – după război încadrat comisarajutor la Biroul de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Salonta.031 din 21 febr. p. Paul [alias] – după război director adjunct şi apoi director în cadrul C. 136/219 din 8. Leon (n. Ministerul Propagandei Naţionale. reprimit în 1955 (dosar C.) Eugen Schileru şi 16. după naţionalizare.III.) Alice Horovitz. inv. 30.C.C. 7.Of. nr. a IV -a (Levy 2002: 192.Of.) Joseta Stănescu. şi avizând în fapt lista publicaţiilor de cenzurat întocmită de multipli funcţionari. Ştefănescu (A.. ALĂMARU.1957) şi la secţia Economică a C. ilegalist din “vechea gardă”. şi Cajal şi Kuller 2004 şi Kuller 2008a: 431). Sirianu. 25.XI. 8. respectiv Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 43. p.C.) Vasile Nichita. al P.S. 29.C. cu fişă la secţia Economică a C. 5. Mihail [alias]– la începutul anilor ’30 student la Drept. 46 din 25 febr.

partea I-a.P. nr.n. I. 1945. după august 1944 şeful Serviciului Presă din Ministerul Poştei şi Telecomunicaţiilor (1950-1954).R. Mihail Chirnoagă – Logodna (1940). Iancu I.P. 1948. p.1960). g-ral A. 85/1955. 23 .. neatârnarea şi unirea cu România” (1919). Andrei IZSAK) .C. 264 din 14 nov. vezi decizia comisiei publicată în Monitorul Oficial nr. 35.C.1951).Soldaţi în Est (1943). p. 2006: 489). 202 din 6 sept. ALPERN.I. Herman . Nifon Criveanu . 6386). 32. partea I-a. nr. nr. partea I-a.P. Simionescu . p. p. 516/653 din 25.E. p.E. inv. 16 din 20 ian.Domnul este cu tine (1944). Bela (n. nr.C. tirani şi bandiţi în Rusia Sovietelor (1931).Of. 39.A. exclus din partid în 1951 pentru fost colaboraţionism cu legionarii şi afacerism (dosarul personal la C.] . mitr.I. ALPERN. 1917-2003) (v.Of. destituit şi exclus din partid în 1954 pentru neglijenţă în serviciu (dosar nr. Nichita Drăgulin . nr.I. nr.I. nr. 658). Leon (d. 190 din 22 august 1945.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public.C. Elie Bufnea Cruciaţi. a Industriei Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerul Industriei (M. Dan (n.I. g-ral Ştefan Panaitescu . nr.C.Of. 372/665.A. 33.Of. producţia La clacă. membru de partid din 1940 (dosar A/52 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Istoria literaturii române Dela început până la zilele noastre (1945).C.în sept. p.D.. 36. cu actriţa Teodora Alperin (n. partea I-a. cu referat de cercetare la Fd. 1949.C.Războiul germano-polon (Învăţăminte) (1940). 38. n.12. 214 din 15 sept.). apoi regizor la Ministerul Artelor (şi Informaţiilor) şi în paralel redactor la Radiodifuziune. la Direcţia I. fond C. 3660). în 1948 avansat inspector (M.I.. I. şeful Direcţiei Cinematografie din Ministerul Propagandei. nr.Pentru consolidarea României Mari. din 2. exclus din partid în 1960 (decizie reconfirmată de C. etc. Haneş – “Basarabia. tatăl poetului George Almosnino.Of. 6094).E. 276 din 28 nov.Naţionalismul lui Eminescu (f. p. nu a fost niciodată arestat. Miklos) . în 1962) sub acuzaţia de a fi pretins şi primit de mită de la o funcţionară în vederea cedării locuinţei sale (dosar C.Of. 40. p. ALTER. secţia Cancelarie – dosare anexe. partea I-a.C.I. David ABRAMOVICI) .G.Prizonier la Bolşevici (1944). Haim . Micloş (n. ANDREESCU. Constantin Loghin . 7622). În total. C. 738).Of. partea I-a. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.Brazdă nouă (1939).Of. 167 din 26 iulie 1946. Teofil Gh. AMBRUŞ. în 1948 numit director al Centralei Industriale de Sinteză şi Prelucrare (M.31. p.C. Petre V. Dabija . aşa cum avea să pretindă ulterior fiul). partea I-a. Alexandru Predescu .C. Gheorghe I. 25 Pentru un exemplu ilustrativ. (M. 1947.Of.C. 1948 numit contabil al D.D.G. ale căr ui două anexe scot din circulaţie 161 titluri între care Nicolae Berdiaeff .Calendarul Gospodăriilor din sate şi oraşe (1943).C. Haim – ilegalist.C. 168 din 23 iulie 1948. 10533).în 1949 era referent tehnic în cadrul D. din 1947 controlor economic în cadrul D. ALTERESCU.Marxismul şi religiunea (1934). nr. Discursuri rostite la Senat în sesiunea extraordinară din vara anului 1920 (1920)..1954. Bucureşti) – în perioada interbelică director în cadrul Societăţii Române de Telefoane. partea I-a. 3293. în centrala M. 34. Autonomia. 16 din 20 ian. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 363/169 din 1. ALTER.C.impiegat în cadrul Administraţiei Financiare judeţene Rădăuţi (1945-1946) (M. inv. a M. Teodora Anka.membru de partid. 24 din 30 ian. nr..R.Of. p.P. a M. Ciorogaru . nr. nr.Isbânda românismului şi minoritarii în armată (1938).C.din 1947 controlor în cadrul D. 10092). ALMOSNINO. ANDREI. (M. anexa la dosarul nr.a. 1971. Nicolae . în numai patru ani (1945-1949). 37. 1949.P.şef de serviciu la Direcţia Generală a Arhivelor Statului. 1948. (1946-1948). (M.Naţiune şi armată (1937). al P. au “dispărut” din spaţiul public 8779 titluri (C. ALPERN.C. partea I-a. I. 1947. Andrei (n. Paul Georgescu . partea I-a. Sidorovici [fratele Alexandri Sidorovici-Brucan. după război director administrativ în Direcţia Generală a Monitorului Oficial şi Imprimeriilor Statului (M. Iosif . 11 ian. 662). 7833).G. căs. 1946). 1897) – ilegalist. Nistor . controlor în cadrul D. 148 din 25 iunie 1941.

44. a III-a. p. nr. C. partea I-a. 1946. ARDELEANU.V.C. Eliza (n. Din 1947. 50.n.Of. ADLER) (1913 Budapesta – 1950 Bucureşti) – în 1941 “lucrătoare mănuşi” conform unui raport al Siguranţei.” (dosar C.S.1909 Salonta.1963).în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 62 din 16 martie 1945. trimiterea în producţie şi ţinerea „în evidenţa organelor în drept”.E.C. n. nr.1914 – 24.1949). partea I-a.P. III-a (Decretul 873/20. FAERŞTEIN) – din martie 1945 impiegată în centrala Ministerului Muncii (M. decorată prin Decretul nr. (1948-1952. din 1945 membru al comisiei de cenzură a presei instituită în cadrul Ministerului Propagandei şi subordonată direct Comisiei Aliate de Control.Of. ANDRONIU. 280 din 3 dec. 1948.R.fost ilegalist. Bihor – 1988 Bucureşti) .Of. nr. nr. fiinţând pe lângă Consiliul de Miniştri27) (din 1951 până în 1973. partea I-a. 645). Ermina – după război consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor M. “fost brigadist în Spania. 10664). Gherghina (n.Of. Z. 8792În perioada de după 1944. după război. ANTONIU.A.]. ARONOVICI) (n. în mandatul Anei Pauker (1947-1951).” clasa a V-a. 255 din 27 oct.A. p. element anarhic în lagărele de la Saint Cyprien şi Gurs. redactor în echipa iniţială de la Scânteia. 2002). 15 din 19 ian. partea I-a. 1945 a ministrului Justiţiei în M.Of.organul de facto al cenzurii în presă.. 43.X. (M.R. 45. Ministerul Artelor şi Informaţiilor şi Ministerul Forţelor Armate (a fost şi comandantul Închisorii Militare).VII.P. ilegalistă. 6597). 1947. 11765). Balint 2011a.P. nr. nr.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. ulterior pe un post secundar.A. 67). p. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. partea I-a. 1941. József Demenyi (Demö) ADLER26) (26. fuzionat cu Ministerul Artelor în 24 . decizia nr. ca membru de partid. Turcu) – soţia lui Iosif Ardeleanu (Adler). din dec. Eugenia (n. dosarului de la C. organul instituţional responsabil nominal cu cenzura a suferit numeroase modificări: în toamna lui 1944 a fost creată o comisie de cenzură din cadrul Serviciului Aplicării Armistiţiului (ulterio r redenumit Serviciul Defascizării) al Ministerului Propagandei (minister redenumit al Informaţiilor în 1946. 47. 260 din 8 nov.C. ARDELEANU.Of. nr. 1949. 42. p. partea I-a. Alfred – jurist în perioada interbelică. ARDELEANU. 15 din 19 ian. partea I-a. ANGHEL. p. În 1956 C. când este înlocuit cu Ion 26 27 V. scoaterea din armată.VIII.Of. în 1963 încă director adjunct în centrala ministerului (dosar C. ANTALFFY. David (n. cu studii comerciale. unde avea ca sarcină “să veghez[e] cum sunt introduse metodele partinice în muncă” (apud Constantiniu 2003: 70).C. director general al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (preşedinte al Colegiului direcţiei . consilier de legătură cu Naţiunile Unite la Legaţia României de la Berna (M. p. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Gagyi 2004: 20. nr.” cls.Of. în documentele sale de partid făcându-se precizarea faptului că a fost membru al Partidului Comunist Spaniol din 1938. ANDRONACHE. ZILBERSTEIN) (26. a propus excluderea lui din partid.P. nr.41. partea I-a. ANTONESCU. de la Bruxelles). 1947 detaşată ca şefă a Direcţiei Regionale Mureş a Ministerului Informaţiilor. 641. director în M. iar apoi la Contemporanul.E. 1947. M. Traian [alias] – cf.P. 1945. nr. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obl igatoriu (M. Iosif (n.R. 1686).Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. 47 din 26 febr. p. a decis reîncadrarea sa în partid cu stagiul din 1945. 48. 21 mai 1909 Iaşi) . până în febr. 49. închis apoi în lagărele morţii din Germania [Mauthausen. din 1947 arhivară-şefă în centrala M. 11362). 98327 din 26 sept.E.C.1952). Clara . 1948. nr. Clara (f.1978) – membră de partid din 1944 (dosar A/62 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p. 1052/576 din 19. partea I-a. a avut funcţii de răspundere la Consiliul de Miniştri. 1949. ARBORE.P. p. apoi al Artelor şi Informaţiilor. după război membră a organizaţia de bază a partidului şi directoare în M. 21-2. 230 din 9 oct. cu o scurtă perioadă în 1948 când este detaşată la Legaţia R. ulterior Culturii (N. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. hotărâre reconfirmată în 1962. 905/486 din 7.IV.P. 46. 299 din 29 dec.I.

663). În 1946. specializat în statistică. decedat în penitenciarul Aiud în 1977. Comisiei Aliate de Control. I-a (Decret nr. De facto şi de jure.Of.51. (dosar nr.C. 59. radiat din registrele Forţelor Armate pe motive rasiale în 1940.P. 1949. 1949. Direcţia va fi transformată în Comitetul de Stat pentr u Presă şi Tipărituri.E.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.P.1958). 262 din 21 august 1979).C.C. Weiner). Leon – în oct. prin intermediul Ministerului Afacerilor Străine.S. nr. 118-121).V. 52. p. Lupta de clasă. 1963 şi cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” clasa a III-a în 1964. H. apoi activist de partid. 54. ff.C. partea I-a. 5124.P. nr. Mihaela (căs. 1941. 1949.I.C. Cornelia (n. în anii ‘60 funcţionar superior în Comitetul de Stat al Planificării (C. Gita în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. ARONESCU. (1955-1960). partea I-a.R. 9. această comisie se subordona.M. autor şi coautor al unor multiple cărţi şi articole în Probleme de economie. 1948 în forma Ministerului Artelor şi Informaţiilor şi redenumit Ministerul Artelor în mai 1949)..T. reîncadrat în 194528. nr.C. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.Of. p.S. AREŞTEANU. nr. ulterior la A. după război “investit în funcţii economice importante” cf. 1948. în 1971 decorat în calitate de vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Preşuri cu ordinul “Steaua R. C. anexa la dosarul nr. ARONOVICI. al P. Bucureşti) – membru de partid din 1945. 16 din 20 ian. 29 V.Of.%20Ardelea%20-%20Azoitei/Ascher%20Andrei%20H/index. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (indicat ca evreu în Kuller 2008a: 432). în 1958 cercetat disciplinar de C. 1948 angajat referent la Direcţia Studii a Ministerului Sănătăţii (M. 1948. 235 din 4 august 1952). 15 din 19 ian. partea I-a. C. vezi Corobca 2008.php. Abramovici. De Geniu (r.V.E. etc.). 1988. 28/1956. Andrei (31. nr.M.C.N. Pentru mai multe detalii.P.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/A/A%2004.G.” clasa a III-a. în 1978. comisia în discuţie devine Direcţiunea Presei din cadrul Ministerului Informaţiilor (ulterior a Ministerului Artelor şi Informaţiilo r).Of.). Cumpănaşu).I.. iar din mai 1949 atribuţiile cenzurii asupra spaţiului publicistic sunt preluate de nou -înfiinţata Direcţie Generală a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri (D.R. p.17.1912 Braşov – 28. 206 din 1 sept. Bucureşti. În 1975. 186 din 13 aug. AREŞTEANU. ASCHER. partea I-a.1977 Aiud) (fiul lui Henric şi Matilda) – de profesie inginer chimist. numir în 1952 vicepreşedinte al C. Cornelia – din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. ARSENE.125. în paralel cadru didactic la I. 645).G.” clasa a IV-a.. Solomovici (2004: 131). partea I-a). ARON. Ştefan (n. fd.S. AREŞTEANU. ultimul loc de muncă în 1975 la Înreprinderea “Policolor”. 58. condamnat în 1975 la 20 de ani închisoare pentru subminarea economiei naţionale şi divulgarea de secrete de stat 29. al P.R. 28 V. 53.R – secţia Propagandă şi Agitaţie.R. M. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.C. nr. 2008 b şi 2008c. Etenne BERCOVICI) (d. Elena .). 25 . p. 6683).P. 646). (Decretul nr. 233 din 7 oct.VI. 423 din 15 iul.E. secţia Cancelarie – dosare anexe. 56.Of. I. fişa matricolă penală la adresa http://86. (A.P. 3293. iar ca pensionar. partea I-a.S.C. Edy (fiul lui Iosif) – după război inspector în cadrul D. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. ASKENAZI.Of.C. 1070/108 din 5. 57. inv. cu care a avut o fiică. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. d.R. p. nr.) al P.S. 55. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. sublt. C. Mişu (Mihail) (1910-1950) – ilegalist..în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Hârtiei şi Celulozei a Ministerului Industriei (M. economist.. dosar 51/1949.XI. Hertzel . membru al Comisiei Centrale de revizie (a C. cu referat de cercetare la Fd. 15 din 19 ian. din 1947 până la deces instructor în cadrul sectorului Ştiinţă al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. al P. emigrat în Israel împreună cu soţia sa.2011 Israel).

6. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.R.C. III-a. D. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.. 15 din 19 ian. B/19431. 1949 (M. p.. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 64. C/2072. AVĂDANEI. 67. (din 1945 până în 1960). membru al comunităţii evreieşti din Bucureşti.C. ASKENAZY.N. nr. ASKENAZI.1949. S. nr. Osias .P. partea I-a. 1947 a ministrului Justiţiei în M. partea I-a. 32 din 8 febr. nr. Iaşi) – de profesie contabil.C. 73. AUSTERMAN. demis şi exclus din partid (dosar C.P. p.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. nr.1909.XII. dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. partea I-a. 264 din 14 nov. nr. partea I-a. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. Maria .. Radu .” clasa a V-a.1913 Valea Rea. 120 din 26 mai 1948. condamnat penal pentru speculă în 1953. nr. din 1954 funcţionar în cadrul C. încă în viaţă în 2010. partea I-a. 69. 1964. nr.S.C. – secţia Cadre. 62. AVADIC. 1949. 5 din 9 ian. Bacău) .Of. 1948.Of.II.A.Of.Of.C. 7438.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. nr. 166/784 din 21.I. 644).B. 131 din 8 iunie 1948. ATIAS.Of. 1948. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M..I.Of.P.B. Mendi – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. partea I-a.G. 72. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I -a.R. ATANASIU.S. şeful sectorului Carnete şi Evidenţă al C.a. M. C. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. p.I.E. 65. 71.125 din 17 dec.C..Of. Mayer-Herş ATLASMAN30) (n. AUSCH.I.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. I.P. AVADIC. partea I-a.după război referent în administraţia centrală a C.P. din 1948 controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M.C. 1964 (tatăl Mirelei Aşman?). 24. decizia nr.G. al P.R. AUSBURG. 1949. 70.P.). 66.R. 804 din 21 dec. 209 din 9 sept. (M.S. (?) AVRAMESCU. 112.R.1. f. 10092).din 1947 controlor în cadrul D.M.şef de cadre la Direcţia Generală a Exploatării din Ministerul Industriei Lemnului în guvernele Groza. 26 . Cela / Heda (soţia lui Mendi. partea I-a.VIII. 61. după război controlor în cadrul D. din ianuarie 1967 consilier referent în cadrul Secretariatului General al Consiliului de Miniştri. partea I-a. 17 din 21 ian. Tudor (n. p. partea I-a. 1123). de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. Mendel . v. nr.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. Max Beno (în alte documente ortografiat “Askenazi”) – după război controlor în cadrul D.G. ilegalist (membru de partid din 1930). Ficu . 1949. Saul ŞAPIRA) (n.1953). p. M. a M. 316. ulterior funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Uşoare (’60? – ’70). nr. 15 din 19 ian. până în febr.C. 508. dosarele nr.Of. (dosar 63/1955). nr.în anii ’50 profesor de planificare la I. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.C. 63. p. AVRAM.R (1953). şi asistent cumul la catedra de planificarea şi organizarea întreprinderilor din cadrul I.C. 2 ş.Of. Ernest – absolvent al Liceului “Laurian” din Botoşani. şi membru al secţiei Economice a C.C. p. AVANDICI. 15 din 19 ian.I.C. Ernest – după război prim secretar presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor. infra) – de profesie inginer textilist.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.60. 1949.1. AŞMAN. Adina . al P. p. 68.Of. 423 din 15 iul.. f.P. al P. apoi responsabil în cadrul secţiei organizaţiilor de partid a Direcţiei Organizatorice (v. 1963. 645). nr. nr. p. Horaţiu (n.E. fd. 645). 30 V. în anii ’60 vicepreşedinte al C.C.C. Stela . 74.B. 4968).C. 1947.E. f. 4611). D/1315. A. p.Of. 804 din 21 dec. al P. p. 3660). decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. Islea . 148 din 25 iunie 1941.C. AUDERBAN. III-a.

2540). se cuvine amintit şi aici că între funcţionarii guvernamentali arestaţi şi/sau anchetaţi în 1952 se numărau nu doar Vasile Luca. decorat prin Decretul nr. Efroim-Mauriciu PAUCKER31) (n.fost condamnat pentru spionaj în favoarea U.S. Nisim .S. Simion (19. BACHER. 1946 în M.534 din 6 sept. Adolf – în 1948 era consilier tehnic în centrala Ministerului Justiţiei (M. secretar de legaţie la Legaţia României la Londra (19481949). 1946..A. la Direcţia I.I.S.E. se stabileşte iniţial în Brazilia.P.M. p. 98.R. Mauriciu (n.D. AVRAMOV. nr. după război redactor la Libertatea (1944-1946). Cluj. Israel (1902 Botoşani – I. 225. 10522 La întoarcerea în ţară. Iulius – procuror şef adjunct (al lui Al. Ita Meerovna GOLDMAN) – ilegalistă.U. Rosen 1990: 66. Sager)) (29. profesor de economie mondială la I. apoi prin Decretul nr.Of. (1951-1961) şi simultan şeful Direcţiei Juridice din cadrul Ministerului Industriei Uşoare (H. 223 din 26 sept. adoptă forma „Balas”. decorat în 1948 cu.1916 Bucureşti) – în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public.Of. (1950). (Institutul de Studii Economice şi Planificare) “V.U. 7. al P.III. apoi ataşat de presă la Legaţia României de la Berna (1946-1949). 77. 308 din 12 aug. unde continuă activitatea publicistică (inclus într-o seie de autori evrei în F. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. 1949. .A. 82.S. 9. Kuller 2008a: 47. partea I-a. nr. 646).” clasa a V-a. 69 din 23 martie 1948. 1949. nr. 1948 cu “Ordinul Muncii” clasa a III-a. 85. 1949. 78. al P. kominternistă (INCOMKA.P.E. nr. iar în acelaşi an cu ordinul “Steaua R.S. I. inv.1918 Braşov – 7. publicist. BACIU. Lidia (n. 8187). iar după stabilirea în S. nr. p.C.R. a III-a. BACALU. ulterior activistă a partidului.I.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. în 1941. BADEA. frecvent considerat ca având o orientare antisemită de mulţi autori evrei. 1948. Samoil – după război judecător cu grad de consilier în centrala Ministerului Justiţiei. traducător. C.1912 Smanenka. 81. partea I-a. cu scriitoarea Mira Simian.R. Filderman după război. Or. Ancel 2005: 246. Ucraina – 2.C. partea I-a.E. unul din principalii denigratori ai lui W.E.d. BACHER. 27 . după august 1944 şeful Secţiei Gospodărie de Partid a C. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. Kuller).R. arestat în cadrul “epurărilor” din 1952 (oficial acuzat de 31 32 V. p.R.) – memorialist. avocat. fond 495 (“România”). BACIU. decizia ministrului Justiţiei nr. 84).VII. incinerată.D. Lenin”.S. după revenirea în ţară redactor la revista lunară Probleme Economice şi şeful Direcţiei Economice a M.C. dosar nr. BACAL. fiul lui Ignác (Ignatius) şi Boriska (Barbara).Of. care “a contribuit masiv la C.R. în 1945 îşi maghiarizează numele în „Balász”.C. şi Institutul “Elie Wiesel” 2008: 176).E. I.în 1949 era consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. revenită în ţară în 1944. 658).75. 91. Hirsch) .Of. S..1971 Bucureşti) .X.A. 16 din 20 ian. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 83.C. 80.I.P. 15 din 19 ian.1961 Bucureşti) – absolvent al liceului “Laurian” (1921).adjunct al organizaţiei Cluj a P. (M.C. încadrat în M. preşedintele F. 79. partea I-a.-ist” (cf.B. n.A. căs. “vechi comunist şi conducător C. 15 din 19 ian. Ştefan (fiul lui Ioan şi Elisabeta (n. rămas în Occident. ulterior şi-l românizează în „Balaş”. BALAŞ. iar apoi definitiv în S. 643) BABENCO.R. iar ulterior secretar general la Ministerul Industriei Alimentare (până în 1964). p. prin Decretul nr. (1944-1948). BAILICH. Egon BLATT32..1922. Moses Rosen). 88. în 1939. 239 din 14 oct.Of.E.VI. nr. Bucureşti (M.Of.C. partea I-a. 1795). 33 În cadrul valului de epurări din 1952. 76. 77.R.A. 1959 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.E. 84. Solomovici 2003: 139. Rotman 2004: 47. Voitonovici) al României (1948-1952) (singura menţiune în Solomovici 2001 II: 42). partea I-a. H. Eugen (n.U. 2167 din 29 de. în 1947 de către Ana Pauker.E. în 1948 numit membru al comisiei de disciplină a I.D. refugiată în U.R. p. p.-izarea comunităţilor evreieşti” (cf.1993 Honolulu. (1949-1952)33.

Dobriş.” şi “Meritul Cultural” cls. ulterior controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M.P. Vrancea – 27. al P.C. pentru detalii. Balaş. traducător. decorat cu Odinul Muncii cls. p.I. inspector general în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (până în noiembrie 1948). (1976!).VI. Aurel (n. inter alia. apoi ziarist în perioada interbelică.controlor în cadrul D.. Ariel LEIBOVICI34. Ioan Magda. 5 din 9 ian. – 22 martie 1952 din arhiva secţiei Economice. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1953. Hugo “Gheorghe” (n. după război redactor la Vremea literară şi Călăuza artelor (1948-1949).C. 1947.2007) – evreu maghiarofon (?). 1946. p.504 din 27 nov. 1989). Dumitru Georgescu.M. (?) BANC. (?) tatăl jurnalistului Andrei Banc. (1947-1949) (M. Solomon . 26 din 1 febr. iar în 1967 stabilit în SUA. 1946. Nistor. etc.G. C. eliberat în 1954.S. redactor la radio (1945).R. 1948.Of. Leopold GOLDSTEIN. nr. poet şi publicist (autor. căsătorit cu actriţa Marcela Rusu (1926-2002). 2009: 77). 316). 295 din 20 dec. prim-secretar al Comitetului Regional Oradea (1956-1958).C. p. IV-a în 1959.III. Gazeta literară (1954-1957).X.Of.R. nr. 10092). – inspector la Direcţia Medicină Curativă a Ministerului Sănătăţii în 1948 (Bărbulescu et al.VI. a M.R. (1965-1974). 2399). prozator. partea I-a. BANDNER. 28 . ulterior şeful secţiei Economie Mondială din cadrul Institutului de Cercetări Economice al Academiei R.. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1965-1972). inv. respectiv ordinul “Steaua R. BARANY35) (27.R. (1946-1948). 1946.Of. al P. ulterior inspector general al Direcţiei Artelor din Ministerul Culturii şi membru al echipei redacţionale la revista Teatrul în anii ’50-’60. Gr. p.1906 Craiova – 1962 Bucureşti) – deputat de Dâmboviţa pe lista B.C. Camil (n. Jozsef BANK) (3. Victor Morfei. secţia Cancelarie – dosare anexe. p.IX 1902 Mera. 1947. p.I. 1955). încă în viaţă în decembrie 2010. nr.1949. al P. 89. BARANGA. Albina (1949-1950). ci şi românii Aurel Vijoli (preşedintele Băncii de Sta t). 750). inspector general la Ministerul Artelor (şi Informaţiilor) (1946-1948-1952). dosarul nr. partea I-a. 232 din 7 oct.1979 Bucureşti) – ilegalist.C. 91.). ulterior Al.VIII. 40.C. Gheorghiu. BALTAZAR. 225.D. al P. inv. BARANGA.Of. fosta soţie a lui Alexandru Bârlădeanu. V. decizia ministrului Justiţiei nr. Constantin Dinu. membru al CPEx (1979-1989). 88. membru al C. 113 din 27 ian.a. Victor Nagy ş.Of.C. al P. partea I-a.N. II-a în 1971.C. Emil Papuc. unde urmează o carieră universitară (matematică). nr.C.Of. 12626. nr.1913 Bucureşti 10. 264 din 14 nov. în M.1921 Aluniş. ordinul “23 August” cls. Eidlitz şi E. E. membru al Secretariatului C. anchetat. decorat cu ordinul “23 August” cls. 118. Al. corespondent la Tribunalul Poporului (1945-1946).R. Z. partea I-a. redactor la Realitatea Evreiască. după care a fost numit președinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activităţii Economice și Sociale.C. Ion Craiu. partea I-a. (v. fiul Goldăi) (25. în august 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Băuturilor Spirtoase şi Produselor de Fermentare (M. Emeric György Kiss.R. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. BANTZER.319 din 16 apr. 6474.. 34 V. (1955-1959). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 35 V. şeful Serviciului de Presă şi Propagandă din Ministerul Industriei Alimentare şi redactor al buletinului ministerului Industria alimentară (1952-1958?). M.Of. 1947. II-a în 1954. al P. 1920-1965 a A. ulterior poet./P. partea I-a. II. 87.R. Mendel. în 1947 numit secretar al Comitetului de Lectură de pe lângă Direcţia Generală a Teatrelor din cadrul Ministerului Artelor (M. partea I-a.1977 Bucureşti) – frizer. (1969-1974).C. fond 495 (“România”). 3293. 9/1959. cu referat de cercetare la fd.C.86. şi Magdalena Iacob./7.IV. Mureş . Vasile Hulduban. fiul lui Jean şi Paulina) (20. zis “Leibu”. p. emigrat în 1966 în Israel. (1972-1973.C.R.E. 179 din 5 aug. al versurilor imnului comunist din 1948 “Zdrobite cătuşe”). 11281). apoi prim-secretar al Comitetului de partid al jud. membru supleant al Comitetului Executiv al C. anexa la dosarul nr. Victor Ivanceanu.-a în 1964.C. 1979-1989). redactorşef al revistei Urzica (1949-1979). dosar nr. Gh. membru supleant şi apoi cu drepturi depline al C. 1946 în M. nr. 10832. (1955-1960. 90. dramaturg. 283 din 6 dec. decizia ministrului Justiţiei nr.P. deconspirarea de secrete de stat). sau maghiarii Adalbert Szabo.C. Mureș (până în 1975). Iosif (n. nr. nr.R.

M. 79 din 3 apr.1904 Bucureşti – 31. Filip-Iancu (n.M. partea I-a. Hilel Adolf – director general adjunct al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (organul de cenzură de pe lângă Consiliul de Miniştri) (1949-1952). 198. secţia Cancelarie – dosare anexe. Kuller 2008a: 5737). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1903). cu referat de cercetare la Fd. apoi preluat în Ministerul Industriilor şi avansat inspector (M.M. 4384). la sfârşitul anilor ’40 şeful direcţiei Farmacii şi Medicamente din Ministerul Sănătăţii (Bărbulescu et al. p. (1951). Dobrincu şi Goşu 2009: 116. nr.C.C. ulterior director adjunct al Institutului de Igienă şi Sănătate Publică.R.Of.N.Of. BARBU. 219 din 23 sept.1987 Bucureşti) . cu care a avut doi copii: Ioan şi Dorin) – în anii ’50 şef al Agenţiei Economice a României la Moscova. Lazarovici). 96. n.E.II. V. după război şeful Serviciului Preţuri în cadrul Administraţiei Livrărilor din Ministerul Finanţelor (M. decizia ministrului Justiţiei nr. consilier juridic al delegaţiei României la sesiunile Adunării Generale O.jurist. 645). Aurel (n.V. 28/1956. partea I -a.Of. 112 din 17 mai 1948. soţul Rosinei (n. Ilie (n. apoi doctorand la Leningrad (titlul de doctor în 1953).uaic.R. 98. 120654 din 28 nov. redactor la revista Studii de drept românesc (anii ’50-’60). director al Direcţiei de Studii a Arbitrajului de Stat de pe lângă Consiliul de Miniştri (1950-1954).I. p. 1947. partea I-a.C.C. p. după întoarcerea în ţară medic M. al P. coleg. ultima menţiune publică în 1978. M.Of. 99. a M. 2009: 179.membru de partid din 1942. director adjunct al Institutului de Igiena Muncii şi Boli Profesionale (1954-1964). 9857. 101. 93.C. partea I-a.C. BARU. respectiv filosofie (catedra de marxism leninism) din Iaşi. 1945. bun prieten şi co-autor cu Gheorghe Brătescu (ginerele Anei Pauker). 1945. în 1946 înacdar ca inspector sanitar general în centrala Ministerului Sănătăţii. (27. cu dosar de cadre 36 37 V.R. nr. 100. ulterior preşedinte al secţiei de Drept Civil a C. apoi secretar genral la Ministerul Comunicaţiilor. BARASCH. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.IV. 8598). activist P. Obedeanu. şi Kuller 2008a: 54.R. Filip-Iancu BARUCH) (29. membru corespondent al Academiei Române (1963). Aurel – farmacist. BARHAD. Ştiinţifică şi Enciclopedică). nr./P. p. Iaşi. Eugen A. 1947. 136/1956.IX. FELDMAN36) (24. soţul Corei (Cuţa. nr.2007) (cumnatul lui H. (dosar 29/1957) (v. p. 94. 85 din 25 apr. BARHAD. consilier în cadrul Consiliului de Miniştri (1958-1973).R. şi http://iec. BARAŞ. nr. (M. BARHAD. Zorel .M.U. nr. Kuller 2008a: 432). 2971).C. anexele la dosarele nr. Iaşi.R.Of. cu grad de consilier diplomatic. (1955) (Berindei. p. (1956-1957).psih. între 1947 şi 1950 cadru didactic la facultăţile de medicină. 3293. Bernard (în alte documente BARHAT) (fiul lui Beriş şi Sim(h)a) (1918-2002?) – după august 1944 secretarul sectorului de studenţi P. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. al Asociaţiei Juriştilor.. 256 din 5 nov. BARON. partea I-a. inv. 1949. p. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. BARBU. BARASCH) – membru de partid.1916 Piteşti . al P. BARASCH.I. sora lui Emil Calmanovici. 1916 Piatra Neamţ) – până în octombrie 1947 controlor la DG. ulterior cercetător al Ministerului timp de 3 decenii (în cadrul secţiei de statistică sanitară a Centrului de Educaţie Sanitară).în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. nr. specializat în istoria medicinei.ro/anuare/aratafisatest.php?letter=B&id=5465 29 . 92. 95. 3409). al P.R. 1948. C.1984) (zis “Bilu”) . 15 din 19 ian.IX. 97.A. FEDROM 2008: 86). Gabriel (n.Of. partea I-a. Marcu – în 1945 era consilier tehnic la Secţiunea Juridică Comisiei Române pentru Aplicarea Armistiţiului cu Naţiunile Unite (M.C.C.. partea I-a.1906 Bucureşti – 24.C.şeful serviciului Personal la Ministerul Comerţului (1948). 200-1. redactor la revista Studii de Drept Românes în anii ’50’60. al P. 10729. când publică Bolile profesionale şi prevenirea lor (Ed.

cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. ulterior inspector în centrala Ministerului de Finanţe. 11186. după 1944 activist al Uniunii Patrioţilor. 30 . 8 iun. al P. de formaţie arhitect.R. 103. sa sinucis în 1952. soţia prof. director general în cadrul Ministerului Construcţiilor şi Lucrărilor Publice (1947-1952). BĂDESCU.C. nr.C.A.C. cu rezumat disponibil la adresa http://iit.A. (1948- 38 Menţionat ca evreu atât de Radio Europa Liberă în 1965 (v. p. partea I-a. Simelia. responsabil de politică externă.Of. p. se pare încă în viaţă.C. al P. p. M.. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. al fabricii APACA (1947) şi al complexului “Casa Scânteii” (1948-1956).V. partea I-a. în Burbank. “Semat” (M. M. M. 4848). p. în stilul realismului socialist în arhitectură.Of. 293 din 18 dec. fond 495 (“România”). BĂLAN. nr. decan al Şcolii de Arhitectură din Bucureşti (1952-1953).1910. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. partea I-a. Eugen BENDEL. BAYER. 590).N. 191 din 20 august 1947. în 1948 repartizat la Contenciosul Ministerului Comerţului (M.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. la Scânteia (1946-1948). 106. 6864). pe linia ideologiei socialiste. al aeroportului Băneasa (1944-1947). Elena (n. imediat după reţinerea ministrului Vasile Luca. după război inspector de vamă la Inspectoratul Satu-Mare (M.1912 – 1991 Bucureşti) – membru de partid din 1942. dosar nr.pdf). p. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. inv. partea I-a. după război redactor-şef adjunct. nr. director (şeful direcţiei politice) în centrala M. la Direcţia Vămilor.tuiasi. co-arhitect. Nicolae38 (23. 3002). nr.C.G. nr.shtml).Of. nr. 1185. prin critică şi autocritică. ilegalist. 105. partea I-a.” cls. 106 din 14 mai 1945.R. Marcel [alias] – fost ilegalist. ministru adjunct al Construcţiilor (1957-1958). semnatar de pildă în revista Arhitectura nr. BĂLĂNESCU. p. în anii ’50.C. membru al C.C. cât şi de cercetătorul (fost C. BĂLĂNESCU. 1949.iit. partea I-a. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). la Roman) – absolvent al liceului “Laurian” din Botoşani. partea I-a. stenograma adaptată a emisiunii din 10 august la adresa http://www.R. nr. nr. 7537). 1948. deputat în M. (1965-1969). care a petrecut anii ’30 şi războiul în inchisoare.Of.1920) – membră de partid din 23august 1944. al P.Of. KATZ) – ilegalist. 13 din 17 ian. singura de specialitate din ţară. 1/1950 al articolului “Împotriva cosmopolitismului şi arhitecturii burgheze imperialiste” în care anunţa că “arhitectura nouă va fi construită în mod conştient.S şi Arhivele Naţionale) Gabriel Catalan (în articolul “About the Sovietization of Romanian Architecture”. dosar nr.R. căs. II-a în 1964. nr.IX. inv.N. decorat cu ordinul “Steaua R. a M. nr. preşedinte cu rang de ministru al Comitetului de Stat pentru Arhitectură şi Construcţii (redenumit pentru Arhitectură şi Sistematizare în 1955) (1952-1957). după război controlor în cadrul D. p. apoi student farmacist în Bucureşti. 1965-1969. în care din 56 de pagini. p. unul din principalii responsabili ai sluţirii arhitecturii capitalei şi ideolog-şef în arhitectură. 104. 10. în alte documente “Bender”) (n. 1948.Of. M.Of. M. sub îndrumarea continuă a Partidului”. 1949. partea I-a. 104 din 8 mai 1947. partea I-a. al P.M. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.S.C. 225. 24 din 30 ian. ulterior preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii naţionalizate I. 107.Of. p. fost secretar al lui Ştefan Foriş. Mircea (n.P.R. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. p. 1947.Of. (1952).A. partea I-a.R. ROSENZWEIG. Bălănescu) (n. Simion – în 1945-1948 şeful contenciosului Ministerului de Finanţe. Marcel (n. la secţia Economică a C. 127 din 3 iunie 1948. 76 din 30 martie 1946. Ion.I. vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Economie şi Administraţie Locală (1969-1974).M. 737. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.. aceasta într-o revistă. 52 erau de îndoctrinare (apud Trişcu 2002).R. 312. 34 din 10 febr. I.Of.osaarchivum. M.E.E. fond 495 (“România”). 1969-1975). partea I-a. 2026).C.102. p. nr. 176 din 4 aug.ro/adxenopol/aiix/aiix_10/aiix_10_10.A. 1947. activistă a P.Of.(dosar 63/1955) (menţionat şi în Solomovici 2004: 538). 2346). (1951) (dosar R/85 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). iar apoi chiar directorul Direcţiei Administrative (1949-1952). 225. (1957-1965. BĂLAN. 11 din 14 ian. N. 2640. 3878. California.

decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. 41 V. 1945. cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor. preşedinte al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (1967-1968). Sorin (n. David (n.E. expert economic al Comisiei guvernamentale române la tratativele de pace de la Paris (1946-1947).după război inspector general adjunct în cadrul D.S. ministru adjunct al Comerţului (1948).Of. 35 din 11 febr. BECK. revenit în ţară în 1946 . 183 din 10 aug. 39 40 Respectiv şef al misiunii diplomatice a României de pe lângă guvernul provizoiu al R.XI.R. partea I-a. 1947 a ministrului Justiţiei în M. membru al C. 6629).456 din 10 nov. în timpul războiului evacuat în Karaganda.C. p.1911 Comrat (Basarabia) 13.Of.G.E. preşedinte al C. p. BECHEANU.Of. 1949. în calitate de membru al C.director adjunct al Centralei Industriale a Sticlei şi Cermaicii Fine (1948-1949) (M. 4. preşedinte al Senatului în prima legislatură postdecembristă (1990-1992) şi vicepreşedinte al Academiei Române (1990-1994). din 1970 preşedintele secţiei de Studii Economice la Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice “Ştefan Gheorghiu” şi. ulterior cu diverse funcţii pe lângă Consiliul de Miniştri. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 376).P. II-a. 111. apoi al Ministerului Industriei şi Comerţului (1947-1948). cu fişă de cadre la secţia economică a C.C. SPIEGLER) (n. este trimis la studi la Institutul Central Economic de la Moscova)./P. partea I-a. deizia ministrului Justiţiei nr. cu rol de organ de anchetă şi instanţă disciplinară pentru membri i de partid. 251 din 30 oct. partea I-a. decizia nr. p. nr. III-a.Of. 198. (1955-1969). III-a. 113. partea I-a. 42 Fondată în noiembrie 1945 şi prezidată iniţial de Constantin Pârvulescu. partea I -a.R. şeful secţiei Asistenţă a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România. p. 1907) – secretar tehnic al Comisiei Controlului de Partid42 în anii ’50.G.R.C. criticat între “deviaţioniştii” din minister în iunie 1952. membru al Comitetului Executiv şi al Prezidiului Permanent al CC al PCR (1965-1969). u.R. între 28 nov. partea I -a. Salo EBNER41) (n. Iaşi). 112. nr.1997. V. (dosare anexe. 77 şi 249/1952) (v.II. a M. 1213). al P. cimitirul Giurgiului) – din 1948 (când este încadrat ca şef de serviciu la Direcţia Bunuri a Ministerului Finanţelor) funcţionar în aparatul economico-financiar al statului comunist. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.C. Fritz .C.M. Bucureşti. 1948. BĂNUŞ. (1955-1956). al P. 45 din 24 febr. BĂLTEANU. 9711. 10040. 1948. iar în 1965 retransformată în Colegiul Central de Partid. (19621965). p. nr.Of. membru supleant al Biroului Politic al C. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1965 şi 1967-1969). în 1947. apoi la Atena (responsabil şi pentru Cipru) (1960-1968). 1948 inspector în cadrul D. cu Otilia (n. rămas în Basarabia după iunie 1940.1996. 1947. 114. soţia ilegalistului George Becheanu.C. după 1989.R. Comisia de Control a C.C.M. al P.C. dar şi de către fostul suveran Mihai. Ana Feige (n. ambasador la Paris (1956-1960). BÂRLĂDEANU. III-a. multiplu decorat de autorităţile comuniste. nr.I. Alexandru (n. Pasca). 158 din 12 iulie 1948. 1945 în M. secretar general al Ministerului Economiei Naţionale (1946). şi 14 nov. 109. 19531955). 110. nr. 31 . Leon (fiul lui Samuel) – directorul Direcţiei Evidenţă din cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic de pe lângă Consiliul de Miniştri după 1947.C. Bucureşti) – licenţiat în drept (1937.a. 30.S.1916 Bucureşti .1910 Galaţi) . BĂNESCU. iar în 1981 (pensionar) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. David BERCOVICI40) (14.I. III-a.I.I. nr. BECK.C. profesor de drept (1937-1940). din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie din cadrul Ministerului Industriei (M. 263 din 16 nov.14. p. căs. 5784).M. ministru al Comerţului Exterior (1948-1953.C. nr.Of. în 1964 cu ordinul “23 August” cls. 58 din 10 martie 1948.108. GOLDENBERG (?)) (25.D. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. a M. al partidului comunist din R. 113. 195239). ministru adjunct al Industriei (1948). p.S. 1627). 1950. al P.I. membru de partid din 1943 (când. ulterior numit ambasador la Helsinki (1968-1972). pentru angajare M. după 1990.Of. Rudy – din febr. a fost reorganizată şi redenumită Comisia Controlului de Partid în 1950. probabil agent sovietic (Watts 2011: 148 n. partea I-a.C. 2121). 97047 din 25 oct. (M.G.

Of. 126. BENADOR. 1948.ilegalist. a M. (1985). 95835 din 19 sept.R. 118. 7401 BELLU.Of. 1948-?) (M. căs. secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. nr. decan al Facultăţii de Arhitectură şi chiar prorector al Institului “Ion Mincu” în perioada comunistă. Ury (n. 31 din 7 febr. p. nr. 119. 124. decorat prin Decretul nr.XI. 201 din 31 aug.1917 – 10. 1 mai 1895 Milişeuţul de Sus. 5182) (soţia lui Carol Beram). respectiv profesor de limba română. 125. 138 din 17 iunie 1948.Of. partea I-a. 204 din 5 sept. Sofia (n. 32 din 8 febr.G.Of.VIII. BENKÖ. a M. decizia ministrului Justiţiei nr. Gheorghe (n. autor al clădirilor primăriilor din Bistriţa şi Baia Mare. Carol . 255 din 27 oct. 1948. Bucureşti. 7665). Suceava. Theo – din 1947 inspector în cadrul D. BERARU.E. Emanoil – în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu 117. (Berindei. Simon Moise SCHMIDT-GRINBERG.din februarie 1948 controlor în cadrul D. Emeric . 1033). presedinte al Comitetului de Stat pentru Cinematografie (cu rang de ministru) (1950-1953).C.controlor în cadrul D. al P.C. Bucureşti.IX. (1952-1955). 1969) şi Morala în existenţa umană (Editura Politică.Of.A.Of. respectiv autor ocazional la revista Teatrul în anii ’50. 7262. Ştrul Beraru) (21. (1946-1947. Tereza MÜLLER RABINOVICI) (15. 207 din 7 sept.115.N. p. 194 din 25 aug. partea I-a.Of. p. i-aar fi denunţat pe unii sionişti organelor de anchetă. 116. Între cărţile sale se numără Tineretul şi idealul moral (Ed. 6598). nr. 32 .N. arhitect. ulterior ocupând diverse funcţii de răspundere în domeniul arhitecturii şi proiectării.E. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. şi director T. până în febr.1972) şi apoi de către preşedintele Băsescu în 2009. etică şi publicist44. 1947. şi membru al 43 44 V. BERAM.S.R. BENKÖ. 8367.E. nr. ulterior adjunct al rectorului Şcolii Superioare de Partid “Ştefan Gheorghiu”. în 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie (M.1985 Bucureşti) – membră de partid din 1945 (dosar B/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1945 în M. 31 din 7 febr. cu Draga.E. partea I-a.C. 123. M.E. partea I-a. redactor responsabil (oficial director) la România Liberă după august 1944 până în anii ’50. p. Bucureşti. în mandatul Anei Pauker funcţionar la Direcţia Cadre în centrala M. M. respectiv cercetător al Academiei R.1906-1968) – după august 1944 activist de partid. 1949. după război.1971. 1948. partea I-a. BELU. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. în conducerea C. ulterior funcţionară în aparatul diplomatic comunist (în cadrul ambasadei de la Budapesta în 1956). 1989). III-a (Decret 259/28. Academia RSR. 23. MARCOVICI) – în 1948 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Aşezăminte Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. BEILICH. Tiberiu (zis “Tibi”) – profesor.Of.IV. însemnând “fiul generaţiei”) (n. Elena (n.VI. 1947. nr. 1123). p. Dobrincu şi Goşu 2009: 116).. partea I-a. 1948. (M.Of. partea I-a.A. p.C. p.I. BECK.Of. decorat în 1972 cu “ordinul Muncii” cls.1916 Brăila – 1997 Bucureşti) . 1949. BENEŞ. 122. 6628).C. (M. după Revoluţie membru în Consiliul de Conducere al F. deputat M. 5 oct. cimitirul evreiesc Giurgiului) – membru de partid. pe durata studenţiei. Mureş) – din 1948 translator interpret în centrala Ministerului Afacerilor Externe (M. 219 din 26 sept. 1941.Of.. 9857.D. p. partea I-a.R.C. nr. nr. 1033). Aurelian (n. nr. Niculae (n. nr.G.I. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer (M. numele adoptiv transliterabil în cheie ebraică “ben ador”. incinerată la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti. nr.S. 120.G. obligatoriu (M. (?) BEKAVETZ.R. 183 din 10 aug. partea I-a. potrivit lui Solomovici (2004: 58). 121.S.C. a copilărit la Brăila – d. BENEDEK. nr.C. p. 8072). Bellu SCHOR43) (23. partea I-a.IX. partea I-a. 256 din 5 nov.I. Bela AUERHAHN) (n.E. 1947.Of. 1948. partea I -a.E. nr. a M. 1945. E. 1918 Tg. p. Alfred – după război instalat de comunişti director în cadrul Băncii Naţionale a României. p.C. p. după august 1944 responsabil organizatoric al U.

funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 105 din 8 mai 1948.C. p. 7817). BERGMAN. partea I-a. p. BERCOVICI. 8471). BERCOVICI. – secţia Propagandă şi Agitaţie. 216 din 19 sept. nr. Adrian . 51/1952. 139. BERCU. prim-secretar de partid al regiunii Stalin (începutul anilor ’50). nr.C. 15 din 19 ian. 131 din 8 iunie 1948. 130.R. şefă de birou în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. C.Of.R. partea I-a. 709 din 21 iulie 1967.C. BERGHER.Of. 1949. 137. p. respectiv Berghean) . Inului şi Cânepei din cadrul Ministerului Industriei (M.I. apoi Cluj (1965-1968) și al judeţului Ilfov (1978). S.C. Alfred .R. apoi cu drepturi depline al C.R.R. nr. ministru al turismului (1985 . cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. BEREŞ. Leon – din mai 1945 translator interpret-şef la cabinetul primului ministru. Bucureşti în anii ’50 şi activist de partid. al P. p. nr. pp.P. 229 din 4 oct.. instructoare în cadrul sectorului Presa Centrală al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.C. 4512).I. 132. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 1947.C./P.I. 19. al P. partea I-a. al P. 4181. 70 din 23 martie 1946. 2001: 79).C.după război.C. 8971). 138. şi redactor la revista Munca de partid (A.M. p. 282 din 5 dec. 1949. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (1965-1967). partea I-a. 5386).D.E. nr.E. Sighişoara) (în alte documente oficiale ale partidului ortografiat Bergheanu.Of. 131. BERCIU. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Bumbacului. “autocritica” sa reprodusă şi în Constantiniu 2003: 39-41). (?)45 BERGHIANU. 1949.C. (M. Iancu – după război secretar de legaţie II în centrala Ministerului Afacerilor Străine. şi A.C.Of.din 1947 controlor în cadrul D. dosar nr.Of. 1964 cu Medalia Muncii. fd. cu dosar la secţia Organizatorică a C.VIII. Ana – iniţial angajată în ianuarie 1947 ca secretar cultural la Regionala Târgu Mureş a Ministerului Informaţiilor. 2667. p.C.Of.1949.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Hârtiei şi Celulozei a Ministerului Industriei (M. 5 din 9 ian.R. p.S. p.R.Of. BERCOVICI. BERGER. partea I-a. 1964 şi 1981. 1947. Maximilian Bergman(n). . M.N. președinte al Consiliului de Stat al Planificării (1965-1972). 1213. Bănică .A. 121 din 31 mai 1945.R.C. BERGER. prin Decretul nr. decorată în 1967 cu ordinul “Meritul Muncii” clasa a III-a.M. partea I-a.127.R. n. al P. nr. nr.membru supleant (1955-1960).R. 1947. partea I-a). C.cu dosar la secţia Economică a C.22 decembrie 1989).1925.C. Paula – după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C.C.C. nr. 135. Adolf Wolf în 1947 membru suplenat al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Bumbacului (M. 642). Teodor .. ulterior transferat la cerere instructor C. nr. partea I-a. (dosar 118/1951) (v. (dosare anexe 160/1952).C. 136.. nr. M.. 315.Of. partea I-a. al P. 129.Of. 15 din 19 ian. 140.G. 4968). iar din 1948 la Subsecretariatul de Stat pentru Naţionalităţi de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. P. 51/1949. până în iunie 1948. BERARU.B. M. p. ministru al Muncii (1981-1990). 646). din aprilie 1948 secretar cultural în centrala Ministerului 33 45 După unele surse neverificabile. 118-21). organizaţiei de partid din minister. Atanasie . BERCU. nr. BERCOVICI. (1954). M. 803 din 21 dec.I. 145 din 26 iunie 1948. nr. Maxim (n. 134. în 1948 numit director adjunct al Centralei Industriale a Bumbacului. în 1946 transferat ca prim secretar de legaţie la ambasada României de la Varşovia (M. decorat în 1961. partea I-a.C.. ministru secretar de stat la Agricultură și Industria Alimentară (1979-1981).Of. partea I-a. 184 din 11 august 1948. Laurenţiu – secretar al C. dosar nr.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M.C. p. 128. nr. nr. (1960-1989). ministru al Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe (19721978). decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of.Of. partea I-a. p. al P. partea a 2-a.N. p.Of. al. Sofia . (57/1956) (Solomovici 2003: 185. Cancelarie.C.C. Aura – din 1949 activistă de partid. 35 din 11 febr. al P. fd. a M. 133.

partea I-a.. inv. nr. Femeile din Organizaţiile Sindicale.E. partea I-a.F. 152. 225. a III-a. doc. Organizaţia de Femei din Apărarea Patriotică. reabilitat în 1968. 17 din 21 ian. nr. partea I-a. 145. 47 V şi proiectul Fototeca online al A. partea I-a. 6313).). Tony – după război şef de cabinet la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 37 din 14 febr. 1948-195246).A. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. nr.F.C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 264 din 14 nov.. 70 din 26 martie 1945. p. şi I. consilier comercial în cadrul Legaţiei de la Londra după 1944 (v.C. ministru adjunct al Prevederilor Sociale (1952-1957) şi membru al C.Of. Informaţiilor (Direcţia Regionalelor). p. BINDER.Of. partea I-a. 150.C. 151. a M.I. 17 (3 iunie 1948): 5).R. 143.Of. 3002). 2267). ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. probabil aceeaşi persoană cu omonimul.141. 17 din 21 ian. nr. 644). J. apoi secretar general al comisiei interimare a reglementării sectorului farmaceutic (prin ordin al ministrului Sănătăţii. 87 din 13 apr.Of.R. epurat. BERMAN. v. 96/1968. 3372.E. p.D. Joseph – în toamna lui 1944 numit secretar economic I în centrala Ministerului Afacerilor Străine. 148. BERMAN. Gabriela (cu frecvente variante de ortografiere “Bernachi”. Henriette – din februarie 1949 şefă de birou în cadrul D. BERNACKI.. 176 din 2 august 1948. nr. M.Of. 1947.Of. al Frontului Democraţiei Populare.Of. decorată prin Decretul nr. M. Andreescu. p.I.R. F.I.. partea I-a. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M.) şi Femeia (revista săptămânală a F.. nr. Asociaţia Soţiilor de Militari din Armata Română. (M. fotografiile nr. p.Of. dosar nr. partea I-a.Of. v. Avram .I.D. Vasile . p.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.D.A. S.M. C. nr. respectiv “Bernaki”) – membră P. 76 din 30 martie 1946. ulterior rechemat în ţară şi încadrat consilier economic la Direcţia Organe Exterioare a Ministerului Comerţului (M. v. nr. partea I-a. HA007 şi HA008. şi dosar B/130 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).N. p. BERKOVITS.OF. BERKOWITZ. 1949. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. 142.C. BIRCEANU. p. 4365.Of. BERMAN.I.F. al P.C. partea I-a. p. din ianuarie 1949 avansat şef al Serviciului Contabilitate (M. secretar general al Federaţiei Democrate a Femeilor din România (F. 18 ian.R. anexa la dosarul nr. 1949. secţia Cancelarie – dosare anexe. 45 din 24 febr.R. 16 din 20 ian..Of.A. 15 din 19 ian. – numit în mai 1948 membru al comisiei centrale interimare a Colegiului Medicilor.Of.A. p. nr. 1900) – membru de partid din 1947. 111 din 15 mai 1948. 707).N. Jacques (n. partea I-a.F.F.C. BERNSTEIN.R.R. 34 . Organizaţia de Femei din Frontul Plugarilor şi Organizaţia de Femei din cadrul Uniunii Patriotice Maghiare.R. 1946-1948). 662).R. p.. inv. al Uniunii Femeilor Democrate din România (U. 3001). apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1857. 10092). 4). Ioan – de profesie blănar (conform lui Gheorghiu-Dej.47.din 1947 controlor în cadrul D. – după război vicepreşedinte al casei de Pensii a Colegiului Inginerilor din România (M.R.F. după august 1944 directorul general al C. şi B. 144. membră fondatoare şi vicepreşedintă a Uniunii Femeilor Antifasciste din România (U. BERMAN.C. din timpul războiului. 1267). 1945-1948). Nastasă şi Varga 2003a:641).E.C. partea I-a. (partea I B) nr.C. 501). 1949. nr.C.F. 1629). 1947. 149. p. 1949.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. cu referat de cercetare la fd. în martie 1945 transferat ca ataşat comercial la Beirut (M.. 46 Constituită la 3 ianuarie 1948 prin fuziunea organizaţiilor U. 1948.G. partea I-a. 146. BIRCHENTHAL. BERNACKI. redactor la revistele Drumul Femeii (organul de presă al U.R. nr.C. deputat în Marea Adunare Naţională (1957-1961). membru al C. 3293. Isarel . p.F. fond 495 (“România”). 76 din 30 martie 1946. 1948.D. nr. Ovidiu – din 1947 secretar contabil la Prezidiul M. nr. 147. A.

din 1949 şeful Direcţiei Cadre a Ministerului Industriei (M. 119 din 28 mai 1947.din 1947 controlor în cadrul D. David . 160. Politică şi lector universitar. (r) în Foreţele Armate prin decret regal în febr. p. p. 788).C. ca translator la Direcţia Radio (M. Saly .R” cls. partea I-a. ulterior. decan al Facultăţii de Căi Ferate.Of. Flaviu . p. al P. 167.. la Judecătoria sectorului 8 Bucureşti. P. 1964. nr. 1949. 15 din 19 ian. 1948. 1949. BLUMENFELD. 4251). 1947. Iosif – fost student la Drept la Iaşi. 4968).director al Centralei Industriale a Întreprinderilor Prelucrătoare de 157. BLUMER. partea I-a. p.” cls. nr.C.A. 200 din 1 sept. 1949. decorat prin Decretul nr.153.C. 289 din 13 dec. 7950). nr. 162. M.B. BLINDER. de la începutul anilor ‘50 judecător la Tribunalul Raionului V.Of. partea I-a. 12877. partea I-a. 12/1952). partea I-a. întocmit în 1951. M. a III-a.G. 645).R.P. a M. 165 din 24 iulie 1945. împreună cu toţi ceilalţi rezervişti evrei (M.Of. nr. M. Drumuri şi Poduri din Bucureşti .din 1948 inginer în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. Ioana şi Gheorghe). 155. T(h)eodor (1915-2001) – inginer de căi ferate.după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C.I. (M.Of. p..în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 6306). BLUMENFELD. p. nr. ministru adjunct al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1951-1957). 641).I. BODNĂRAŞ. 163. 1949. nr.Of. partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. BIROU. 164 din 19 iulie 1948. 15 din 19 ian. 5966). dosare anexe. partea I-a.1922 – 1990 Bucureşti) . 190 din 18 aug. p. Florica (n. BLUMENFELD. prorector la Institutul de Căi Ferate. 35 din 11 febr. p. Igor – după august 1944 comisar-ajutor M. reînscris ca sub-lt. Leopold .în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. Mihai .I. 164. 1945 după ce fusese radiat din registre în 1940. din 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. nr. apoi redactor la Ed. BLECHMAN.Of.Lenin (secţia civilă 4950). până în anii ’80. partea I-a. 16 din 20 ian.1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. fiica lui Leon şi Marie (n.A. 29 din 6 febr. director general în cadrul ministerului (cu dosar de cadre la secţia Economică a C.S.Of. 95 din 22 aprilie 1948. nr. partea I-a. nr.Of. 131 din 8 iunie 1948.Of. 644).Of. 168. p. p. 158. Ernestina .după război inspector general sanitar în cadrul Ministerului Muncii. nr. p. BLUMENFELD. activistă a Comisiei Controlului de Partid în anii ’50.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. Iosefina . partea I-a. Bucureşti. 159.R. Materiale Plastice (1948-1949) (M. nr. – în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. nr. 168 din 23 iulie 1948.E. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. 1949. partea I-a. 6094). Jean .S. Mauriciu .C. partea I-a. după prima căsătorie cu Radu Münzer (viitor Mănescu) a preluat numele acestuia) (14. 804 din 21 dec.I.Of. p. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale. 15 din 19 ian. nr. Buzea . Fischler). nr. p. partea I-a. p. BLUMEN. partea I-a.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 161. BLUM. p. la Direcţia Studii (1948-1949-?) (M.Of. 6749).R.. partea I-a. 166. 1213). nr.Of. 3705). 1945. 1949. 165. 35 .09. până la pensionare (1978).în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. BLUMEN. Antonina . nr. p. BIRNBAUM. 641).Of. 658. 1946. nr. 15 din 19 ian. nr. V-a. partea I-a. 156. Cecilia GLANZSTEIN.P.Of. BIRTHELMER. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. apoi. BLOCK.soţia demnitarului Emil Bodnăraş până în anii ’50 (cu care a avut 3 copii: Viorel. M. BLASIAN. 154. v.

(1962-1990). probabil nu întâmplător).Of. America de Nord şi de Sud (1978-1982. „Valerian Bucikov”.E. etc. M. „Serghei Niconov”. 1990. preşedintele secţiei de Relaţii Internaţionale a A. Emilia (n.E.N.U.E. Elena Răutu.C. a treia fiică.d. nr. data morţii (!). 178 din 4 august 1948.I. căs. Hună . 172. cf. în fapt Ivan „Vania” Didenko. nr. partea I-a. p.. v.R. 1912) – membru de partid din 1944 170. BOGDAN.Of. 7. Levy 2002: 203). consilier la Legaţia României la Washington (1951-1953). S. 3806).VII. supra). 1966-1967).1912 – 1962 România) – ilegalist. ff.Of. M. Vladimir Doicaru ş. 1946. p. 1869. oficial “dizident” al regimului comunist în ultima perioadă. şeful Informaţiilor Externe (1951 -1954) (poziţia 3).I. GRÜNBERG48) (5. Tismăneanu. 738). 333.XI. în 1976).S. 24 din Bucureşti cu V.R. Alexandru (n.R. şef al Direcţiei Presă al M.1921 Bucureşti . 1948 – nov. încadrată în centrala M. 105 din 12 mai 1945.Of. rămasă în S. din mai 1945 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Propagandei.A.Of.A.R. Watts 2011: 280 n. (1955-1961). (1949-1951). fd.G. ulterior promovat consilier de presă. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. 40 din 16 febr. partea I-a. 1. BOGDAN.C.P. director al dept. iar în paralel membru al Comisiei centrale Tineret şi instructor al Comisiei pentru U.). cu grad de consilier de presă (M. 1310. 1948). BOGDAN. viitor colonel şi şeful gărzilor de corp ale lui Gheorghiu-Dej (poziţia 17). precum „Pantelimon Bodnarenko”. p. şef de direcţie în Securitate). decorat cu ordinul “Steaua R. (Uniunea Naţională a Studenţior din România). Emilia Bogdan s-a stabilit ea însăşi la Washington.” clasa a V-a în 1948. al P. alt şef de Direcţie al Securităţii (poziţia 22). (dosar 29/1957).1946. 157 din 4 mai 1971). consilier al ministrului de Externe (1976-1978). respectiv membru al Consiliului Uniunii Internaţionale a Studenţilor (Paris. 50 din 1 martie 1948. 1 în tabel. alias Gheorghe Pintilie. în 1948.A.A. 158). a M. 173. Emilia MILCO) (1926. BOGDAN. funcţionar şi chiar ministru adjunct (1952-1953-?) la Ministerul Sănătăţii. nr.II. partea I-a. „Petre Goncearuc”. ministru adjunct (cu rang de secretar de stat) al Afacerilor Externe din 26 decembrie 1989 până în 2 ian.I. şi opinia identică a lui Watts (2011: 517)]. în ian. 26. (dosar B/178 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). în fapt Piotr Gonceariuk.U. partea I-a. nr. Gonceariuk. ambele locuind în prezent în S.U.062 din 31 ian. director adjunct la Direcţia pentru relaţia Occident (1953-1955). 67 din 22 martie 1945.B. viitorul Serghei Nicolau. BOGDAN.G. şeful Securităţii între 1948 şi 1963 (poziţia nr. Lupaşcu)) – membru P. angajat în M. de viitoare nume celebre în ierarhia comunistă de după 1945. nr.A. pe aceeaşi listă.. Basarabia – 2007 Washington. v. după moartea soţului.169. 36 . director al Direcţiei Occident a M. vicepreşedinte al Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Strănătatea (din 1955).A.E. apoi cu Gheorghe Câmpeanu. 0110 (“antiK.S. unde a decedat în iunie 2007. Iosif SOLOMON) (6.1990) (fiul lui Horia (Harry) şi Silvia (n. p. nr. 5 dec. viitorul Ion Vidraşcu. GOLDEMBERG) (n. „Ion Didenco”. 1949 soţia diplomatului Corneliu Bogdan (v. 49 Alături.a.L. pensionat la cerere în martie 1947. ea însăşi pe lista agenţilor plasaţi de sovietici în 1945-1946 în aparatul de stat al României49 [poziţia 77.E. în fapt aflat în atenţia U. Arhivele Militare Române. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286 n. 1948. Iosif (n. coleg de promoţie (1969) la fostul Liceu nr. 10.”) (v.M.după război controlor în cadrul D. alias Petre Petrescu. din sept. 1946.C. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. în martie 1948 cu funcţia de şefă de serviciu şi repartizată la cabinetului secretarulu general al ministerului Ana Toma (M. 1990. Bănulescu. respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971 (Decretul nr. 6401). partea I-a. 2146.A. cu care a avut două fiice: Ileana (căs Popa) şi Olga (căs. p. p.M. la momentul repatrierii părinţilor. din 1941. 24 din 30 ian. pensionat). Svetlana (n. 517).) – fosta soţie (până în 1947) a lui Piotr Gonceariuk (viitorul Petre Petrescu. nr. partea I-a.R. recăs. partea I-a.C. 171.U.R.Of. ministru în mai multe guverne comuniste (poziţia 2). p.. Corneliu (n. Hoge. după august 1944 vicepreşedinte A. director al dept.D. 141-2. ambasador în SUA (1967-1976). 444 n. 1946 a ministrului Justiţiei (publicată în M. dosar 9. 1949. membru de partid din 1932. 48 Românizarea numelui în baza deciziei nr. Europa Occidentală şi America de Nord (1961-1966. 62 din 15 martie 1947. director de cabinet al Anei Pauker (dec. unul din coordonatorii reformei sectorului sanitar după 1945. Nicu Ceauşescu. era de fapt fiica Emiliei şi a lui P.

pentru socialism”. 662).R. nr. 229 din 4 oct.E. 1946. iar apoi traducător la Editura Politică. respectiv Andrei şi Olga (căs. 2473).C.” clasa a III-a (Gheorghe Brătescu în Burcă 2007: 13. (1948-1952. 1963. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. în viaţă.I.C. BONDOC. Munca (i-a succedat în funcţie Ecaterinei Borilă). (135/1955).1983.C.IX. fiica lui Isidor şi Liza.A. respectiv autoare de articole la revista Magazin Istoric.G. incinerat) – activist de partid.U. al P. având doi copii: Florent Michael şi Deborah.C. locuind în prezent în S. 231 din 5 oct. al P. partea I-a.Of. 1947.C. al P. 3293. decizia nr. Adriana Livianu. în Bucureşti).A.C. N. Târnava Mică) cumnata ilegalistului Bela Breiner. BONCIU. nr. "o comunistă militantă de origine evreiască" cf. 1949.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. Leon . soţia lui Petru Borilă şi cuscra lui Nicolae Ceauşescu [v. 8970).A. în 1987 rămasă în Franţa. (dosare anexe. a M. cuscra cuplului Ceauşescu. 178. Kuller 2008a: 76). nr. respectiv referat de cercetare la Fd. ulterior conferenţiar la Universitatea Politehnica Bucureşti (până în 1956). 181. ataşat de presă şi din mai 1948 prim-consilier la ambasada României de la Belgrad (1947-1948). din actualul Parc Carol din Bucureşti. Bokshorn). Trebitsch).R. inv. 180. 423 din 15 iul. partea I-a. 16 din 20 ian. anexa la dosarul nr. jud. Ecaterina (n. cu diverse funcţii în aparatul economic şi financiar al statului comunist de-a lungul perioadei postbelice. Bianca MARCUSOHN. 99244 din 4 oct.1916 Bucureşti 2001 (S. Dobrincu şi Goşu 2009: 421. fiica lor.1909-27.M. V. Minerva la începutul anilor ‘70. decizia nr. Alexandru Bela (n. Olga a decedat în 2001 la Paris. cu fişă la secţia Propagandă-Agitaţie a C.Of. funcţionar în cadrul Oficiului de Studii al Ministerului Economiei (oct. 14/1951). emigraţi în 1975 în Israel.IX. Bucureşti. 19795. Vladimir (30.XI. C. în 1952 aparent şefa Direcţiei Administrative). BOGDAN.) şi fratele ofiţerului de Securitate Hary Bogdan.C. BORILĂ. Tismăneanu: Tania (căs.1920 – 5. nr. Berindei. sora Herminei Marcusohn şi mătuşa lui Vladimir Tismăneanu) (1916 – 2002 Paris) .R. de formaţie inginer.” clasa a III-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. p. căs cu Annick (n. 1944-1945). BORA.C. (135/1955). 175. fostă ilegalistă (cu pseudonimul “Petrova”). (M. în Satul Lung. şefa Direcţiei Cultură din M.1893 Iaşi – 27. Nadler)). 176. Tony. a avut cu Mihail Boico trei copii. fiul lui Philip şi Rosa (n.Of. ulterior menţionat ca redactor la Ed.I.soţia generalului Mihail Boico.2001) . 1946 a ministrului Justiţiei în M. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. 26.IV. în perioada interbelică condamnat la 3 luni închisoare pentru un roman incriminat ca pornografic. H.R.R.174.U. infra].V. Cristina (n. iar Andre este în viaţă în acelaşi oraş. (19. Jean (n. Politică. 37 .în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. al P. Ionescu). p. 66 din 19 martie 1946. respectiv director al Editurii Meridiane. (?) BOIANGIU. Alfred LÖVY) (17.P. p. decorataă în 1948 cu ordinul “Steaua R. 177.567 din 14 martie 1946 a ministrului Justiţiei (M.1950) – cunoscut mai degrabă ca scriitor. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. nr.R. în anii ’50 în conducerea Consiliului Central al Sindicatelor şi redactor-şef (până în 1957) la organul de presă al sindicatelor. apoi secretar general al Comisariatului pentru Comerţ Exterior de pe lângă Consiliul de Miniştri (1945-1948) (Crispedia 2011. Octavian – din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. Beniamin HAIMOVICI51. respectiv traducător la Ed. Katherina ABRAHAM în 1909. verişorii lui V. BOICO.V. îngropat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. Stark)) (16.E. partea I-a. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. cu pseudonimul “Luca” în perioada ilegalistă. “Raportului Tismăneanu”. Iancu BERMAN50. iar după unele surse martoră a acuzării în 50 51 V. p. BOICO “LUCA”. 179.P. între 1990 şi 1998 preşedinte al Astroclubului Român..Of.C.?)) – cumnatul lui Silviu Brucan (căsătorit cu sora acestuia. 52/1956. după război directoare în Ministerul Informaţiilor (1945-1947). partea I -a. fiul lui Carol şi Ghizela (n. dosar B/181 Colecţia “ilegalişti decedaţi”)). “Horia” (n.

M. 1948-1952) din partea Blocului Partidelor Democrate. 1947 reîncadrat (retroactiv.D. cf. 1938-1944)...1903. Aron (fiul lui Israel) (rar ortografiat şi ca “Braişter”) (n. Paşcani) iniţial membru al PSD.C. 17 (3 iunie 1948): 5) şi respectiv în conducerea Institutului Chimico-Farmaceutic Bucureşti la începutul anilor ’50 (Kuller 2008a: 434). în 1971 cu ordinul “Steaua R. imediat după Revoluţie. v.1979).182.R.C.luni. B.E. BRAEŞTER. Petre53 (n.C.%20Bold%20-%20Bozd/Botnar%20Octav%20A/index. deputat de Bucureşti (1946-1948. voluntar în Spania (1937-1938).36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/B/B%2006. ministru al Industriei Alimentare (1953-1955). decorată cu Ordinul “Steaua R.” clasa a II-a în 1948. BRAEŞTER MARCU. participant la Rezistenţa Franceză în timpul războiului. sub acuzaţia de evaziune fiscală în Marea Britanie în valoare de peste 200 milioane £54.R.F.C. apoi membru P. “lucrător cu munca politică în URSS” (1936-1937. nr. în 1964 cu ordinul “Steaua R. este evreu cf. refugiat în 1991 în Elveţia. Fiul celor doi şi nepotul l ui Nicolae Ceauşescu. lider al comunităţii evreieşti din România şi bun prieten de familie al soţilor Borilă (“Moştenitorul secret al lui Ceauşescu”. propriilor declaraţii pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei. 184. al P. membru în conducerea Comitetului Democrat Evreiesc în anii ’50. Viaţa Sindicală (ulterior Munca) în anii ’50. 185.M. (1948-1969).htm Cf./P.R. BOTNAR. al U.R. graţiat în 1964. 5.C.P. De altfel. cât timp fiica sa Iordana a fost măritată cu Valentin Ceaşescu.R. respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971.M. Elveţia) – ilegalist. unor surse controversate. (din 1948). când era intervievat de Centrul de Istorie Orală al Radiodifuziunii.procesulcomunismului.R.R. membru C. întors în ţară în 1946 (!). decorat cu Medalia Muncii.R. II-a (Decret nr. 2067 din 20 oct. 2009: 71. I în 1959. 38 din 27. emigrat în 1965 în Israel.X. 27 aprilie 2009). (19501953). al P.R. preşedinte al Comisiei Controlului de Stat şi membru în Biroul Politic al C.P.” cls. (1948-1968).C.” cls. în viaţă în 1994.1913 Cernăuţi – 11.III.C.I. 38 . 183. cu Ordinul Muncii cls.C.R. multiplu decorat de statul comunist. Evenimentul Zilei . graţie ajutorului oferit de Nicolae Cajal.125. pentru “uneltire”). când îi acorda un interviu lui Robert Levy. pensionată în 1961.M. şi fişa sa matricolă penală. membru al facţiunii pro-comuniste (1946-1948).R. cu grad de colonel infanterie activ în Forţele Armate (D.R. (1944-1947). responsabil cu economia (1952-1953). evreu bulgar. 52 53 V.VII.R. Iordan Draganov RUSEV) (13. redactor-sef al ziarului sindicatelor. şi în mod cert căsătorit cu o evreică maghiarofonă.. IV-a. în viaţă în 1991. al P.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte2/docs/morminte2p_9. condamnat în 1932 şi 1935.M.1998 Villars-sur Ollon. 80.asp.C.1906 Silistra – 1973 Bucureşti) evreu din Bulgaria (cf. (?) BORILĂ. începând cu 15 august 1945). http://www. (1948-1950). promovat progresiv până la gradul de general-locotenent. cuscrul lui Nicolae Ceauşescu pentru câţiva ani. şeful Direcţiei Politice a Armatei.II. stabilit după un periplu în Germania în Marea Britanie. membru P. fosta soţie a lui Valentin (de care aceasta divorţase în a doua jumătate a anilor ’80) şi copilul ei s -au refugiat în Israel. unde se afirmă ca om de afaceri (şeful Nissan UK). Daniel Valentin (n. salariat al centralei M. a III-a.R. membru supleant al C. (19651969) şi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965).17.C.S. preşedintele Comisiei Controlului de Stat (1951-1958). arestat în 1960 (cf. Octav (fiul lui Adolf şi Amalia) (21. al P. http://86. iar în 1979 cu ordinul “3 August” cls. Cosma 1994: 31). “funcţionar superior” la Camera de Comerţ Bucureşti. organelor de anchetă. membru al Biroului Organizatoric al P . 1947). procesul lotului Pătrăşcanu52 (1954). 1981). al Comitetului Executiv al C. membru al C. 54 V.R. ministru al Construcţiilor (19481951).I. Dora – numită de Ministerul Sănătăţii membru în conducerea Colegiului Farmaciştilor în 1948 (Bărbulescu et al. membru al Biroului Politic (1952-1965). (1948-1955). canoanelor religioase iudaice (Halaha). comandant al diviziei “Tudor Vladimirescu” (19441947).C.E. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). în oct.php. şeful organizaţiei Bucureşti a P. membru al C.

decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr.R.C. conferenţiar universitar. 15 din 19 ian. H. 1944. 287 din 14 dec. II-a în 1949. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. a III-a.2). fiecare cu titulatură diferită: Şcoala Superioară de Partid „Ştefan Gheorghiu” (1952 -1966). 10926). II-a în 1951. Mina BRAUNSTEIN) (n.S. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. Madeleine (n. 1949. economice li administraţiei de stat (1977-1989). 11177). Paraschiva (n. 645.Of.1922) – activist al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50. partea I-a. nr. cu rang de consul II (M.186. 1964. inv. p. fond 495 (“România”). de pe lângă Consiliul de 191. BRAUNER. iar apoi prin decretul nr. Academia de Învăţământ Social-Politic „Ştefan Gheorghiu” (1970-1973). 1945 în M. apoi a generalului Andrei Roman (Grün). p. inv. al P.R.C. dar după unele surse simultan informatoare a Siguranţei.J. inv.698 din 4 dec.R. iar de la începutul anilor ’50 cadru didactic la Academia “Ştefan Gheorghiu”55. în M.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.L.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. plecată în U. 17. Izu . în 1958. partea I-a.P. medic. 1948. Laurenţiu (n. anexa la dosarul nr.G.E. 122. partea I-a. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1955-1960). Sache – şeful serviciului aprovizionare din D. 98/1956.Of. p.II.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.1898 Iaşi) – în iunie 1945 angajată şefă de secţie în centrala Ministerului Propagandei.a. cu referat de cercetare la fd. Jdanov” va fi redenumită Şcoala Superioară de Ştiinţe Sociale „A.A. Haia Solomonovna GRINBERG) (21. decorată cu ordinul “Steaua R. 477). Jdanov” (1949 -1954). 1945. va fuziona prin absorbţie cu Academia „Ştefan Gheorghiu” în cadrul Şcolii Superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu” de pe lângă C. M. dosar nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. 170) şi 49). 1945. 26. p. în timpul războiului. 196. Alfred (n. al P. BRÂNCU. p.1906 (după alte surse 21 dec.” clasa a III-a în 1948 şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.1906) – 1972 Bucureşti) – originară din Basarabia. Arnold . 15 din 19 ian.1907) – ilegalist.IV. (din 1950).P.C. pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr. viitor al Informaţiilor (M. 127 din 7 iunie 1945. În paralel. 3293. unde a ocupat inclusiv funcţiile de director de studii şi respectiv de prorector (până la jumătatea anilor ’60). Academia „Ştefan Gheorghiu” pentru pregătirea cadrelor de conducere a activităţii de partid. BRENNER. 644). şefă adjunctă a secţiei Organe de Conducere a C. Zîna (n. 197.R. p. nr. 295 din 28 dec.VII. nr. după război activistă a Secţiei Propagandă – Agitaţie a CC al PMR (1949-1950). Institutul de Ştiinţe Sociale „A. al P. decorată cu “Ordinul Muncii” cls. Piroska ABRAHAM. p. Miniştri (1948-?) (Nikolić f.Of. pentru câteva luni în 1940 (Tismăneanu 2010b). 192. (Dobre et al.R. membru de partid din 4 oct. 225.09.A. BRIL.Of. fond 495 (“România”). nr.d. 17. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Lică (n. înfiinţată în 1948. 1945. BREINER. 19 din 23 ian. al P. 4758.C. partea I-a. Lică BLUTŞTEIN) (n. 187. 194.R.R. nr. 225. dosar nr.S. 1949. membru de partid din 1927.Of. Jdanov” (1954-1958). dosar de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. nr. 189. (1953). BRAUM. C.. BRILL. social -politice. BRATEŞ. 175). Mundi – în ianuarie 1948 angajat în centrala M.S. decizia M.A. 124.1920 Bucureşti) .C. Isidor FÄRBER) (n. 804 din 21 dec. instituţia va parcurge de -a lungul timpului mai multe forme de organizare. după care..R.C. partea I-a. în 1945 şef al spitalului Cazarmei 55 Înfiinţată în 1947 ca Universitatea de Partid „Ştefan Gheorghiu”. 193. sora Ecaterinei Borilă (Abraham) şi soţia ilegalistului Bela Breiner.” cls. 39 . Academia de Ştiinţe Social-Politice „Ştefan Gheorghiu” (1966-1970). zisă “Piri”) . fostă secretar general interimar al P. Şcoala Centrală de Partid „A. 1.484 din 8 dec.II. partea I-a.A. după război şefa Direcţiei Industriale Tricotaje şi Confecţii din Bucureşti.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.C. BRAUNŞTEIN. 190.R. ? – numit în 1948 în comisia de tipizare a medicamentelor din cadrul Ministerului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 93). 533).M. BRĂTESCU.I. nr.fostă ilegalistă. 2004: 48 (n. 195.M. nr. după război în centrala Ministerului Sănătăţii. BREBU. 188.

internat în lagărul pentru evrei comunişti de la Vapniarka. membru în Biroul secţiei Reconstrucţie a U. p. Nastasă şi Varga 2003b: 53. nr.E. 9283 din 24 iulie 1942 al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. III-a (dosar B/243 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a.E. vicepreşedinte al Consiliului Radioteleviziunii Române (1962-1966). Şuli Brill.U. activist al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50 (A..R. 5784).D. din Transilvania de N ord. C.T. cel care conducea întreaga campanie propagandistică de comunizare. Mărgineni. etc. 1945 activist al Frontului Naţional Democrat la Cluj. nr. 85 din diverse penitenciare şi 554 aflaţi la acel moment în libertate). via Israel şi lucrează la Yahoo Advertising. Dobrincu şi Goşu 2009: 111). 199.N. membru al facţiunii procomuniste din P. aflat în atenţia U.C. 2158). numit membru al Consiliului (naţional) Superior al Tuberculozei de ministrul Sănătăţii în mai 1948 (v. BROTMAN. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 204. v.S./U.. nici o cruţare! Bandiţi manisto-salaziţi!”.Of.G. probabil fratele colonelului dr. Ulterior. membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (iulie 1946 – decembrie 1948) (Bărbulescu et al.M.C. 16 din 20 ian. diverse alte funcţii în ministerele conduse de M. nr. Răutu. 40 . acelaşi care în mai 1945 ameninţa în ziar: “Da.Of. vor fi internaţi în lagărul de la Vapniarka. M.C. în aplicarea ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 67 din 22 martie 1945. 1945.D.1916 Bucureşti . BRUCĂR.C. după 1989. Emil – din 1948 inspector general adjunct în cadrul D. fiul lui Adolf şi Ethel (Etty))57 (18. 2592 din 31 iulie 1942. fd. s-a stabilit în S. 202. 158 din 12 iulie 1948. ambasador la Washington (1956-1962). BRODER. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 1945 a ministrului Justiţiei (v. 112.D.G.. a M.I.S. p. 82). în febr.. cu stagiu recunoscut din 1933. Saul BRUCKER (în certificatul de naştere “Brucar”).U. Tony (căs.M.198. a M. supra) şi Henriette (căs. dosar nr. (1955). / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 203. BRUDER. I.Of. 269 din 23 nov. partea I-a.C. Silviu (n.I. decorat prin Decretul nr. 14). incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 201. nr. 0110 (“anti-KGB”).după război controlor în cadrul D. Jean – fost deţinut ilegalist în perioada interbelică.IX. Nagy şi Vincze 2008: 49.OF. nr. 1949. BRUCKER.1978 România) – ilegalist.S. partea I-a.Of. rezervat evreilor comunişti.P. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. 158 din 12 iulie 1948.P. a III-a. 56 Iniţial.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 122 din 28 mai 1948.1914 – 7. cu Jean Bogdan. în 1948 funcţionar în administraţia de stat. 662).I.) şi 127 din libertate). documente interne. în 1945 şeful resortului muncă şi asistenţă socială în cadrul Comitetului Executiv al F. fiul său. 26 din 1 febr. cu Leopold Puican). cu Lică Vişan). şi orchestrator al înfiinţării G. Zalman (alias Sandu) (01.N.04. 5785). 85 din diverse penitenciare (Caransebeş.C. se dispusese evacuarea în Transnistria a unui total de 1045 evrei comunişti (406 din lagărul de la Târgu Jiu. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946 1948) (M. nr.2006 Bucureşti) – ilegalist. p. Andrei. respectiv analist politic comentator la ProTV chiar şi la 15 ani după 1989. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. “eminenţa cenuşie” a F. Constantinescu. BRILL.N.C.A. Chişinevschi şi apoi L. 10260.C. (partea I B) nr. 619 persoane (407 de la Târgu Jiu.-C. din octombrie 1944 secretar al Consiliului de experţi al Sindicatului în Cluj. Calman . p. BRODER. deputat de Cluj în Marea Adunare Naţională. 57 Schimbarea numelui în baza deciziei nr. a avut 3 surori: Clara (căs. exclus din partid în 1949 pentru deviaţionism (Andreescu.I. Gabriel . 753). 4698).T. p. Francisc (Ferenc(z)) (1895-1965) – imigrat din Ungaria în 1919.14.C. partea I-a.684 din 5 nov. Regimentului 1 Grăniceri din Bucureşti (M.Of.06. după 23 august 1944 şeful secţiei politice iar apoi redactor-şef adjunct al ziarului Scânteia (până în anii ’50). marginalizat în anii ’80. al P. în baza ordinului nr. 1947. partea I-a. p.Of. M. Solomon – dentist. p. 200.N. BRUCAN. în Transnistria56. 2009: 1845). (Berindei. 205.

Paul . a M. nr.1900 Bucureşti) – din sept. ministru al Industriei Alimentare (1969). David . cu variaţiuni specifice ale etichetelor atribuite celor două tabere.Of. menită mai degrabă a menţine aparenţele (întrucât Ana Pauker era de origine burgheză şi evreică).M. nr. deputat M. succesiv perioadei de instabilitate asociate conflictului în surdinădintre cele două tabere în perioada 1945-1952.C. Ana (n. 41 . etc. 211. p. 1948 207. 8984). decizia MJ nr. 15 din 19 ian. apoi promovată director administrativ adjunct. vicepreşedinte al Colegiului Central al PCR (1969-1974). partea I-a. 1950-1955-1965).). 22.206. BUGHICI. de Stelian Tănase. al P. inv. Brucan (el însuşi evreu). între 1957 şi 1961). 33 din 8 febr. precum şi în memoriile lui Pavel Câmpeanu.1997 Bucureşti) – de profesie textilist. în domeniul Învăţământului (e. leadership-ul lui Gheorghiu-Dej s-a stabilizat şi respectiv consolidat după epurările din 1952 -1953 şi 1958-1961. dosar nr. 76 din 30 martie 1946. Gheorghiu-Dej ocupa de fapt o poziţie secundă celei a Anei Pauker în ierarhia reală de putere (Brucan 1992: 59). şeful Secţiei Bunuri de Consum.Of. p.C. nr. deşi evreu. inter alia. 1949. partea I-a. i-a succedat în funcţie Anei Pauker – unul din sutele de exemple (de la Nicolae Goldberger la Gheorghe Gaston Marin. T.Of.M. respectiv Ion Gheorghe Maurer şi diverse comentarii ale Europei Libere din a doua jumătate a anilor ’50 (care disocia retrospectiv între aripa autohtonă.N (mandate succesive între 1948 şi 1975. fiul lui Moritz Moise.II.A. 173 din 31 iulie 1947. ulterior cu funcţii modeste în ierarhia comunistă. care opinează că până în 1952. 209. de la Petre Lupu la Israel “Ion” Rachmuth. chiar şi după alegerea sa formală ca secretar general al partidului. (?) BUGEANU. p. funcţionar în centrala Ministerului de Finanţe (M. Ulterior. În esenţa propriei noastre aprecieri. ROSENBERG) (n. Baranga la P. probatoare ale faptului că epurările orchestrate de Dej nu aveau un conţinut etnicist sau antisemit.Of. al P. p. Heinrich (n. de la A. 6781).R. 210. Simion (n. internat în 1942 în lagărul de muncă de la Vapniarka.I. nr. 209 din 9 sept. Bernard – după război inspector şef în cadrul Direcţiei Generale Drumuri din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. 7438.G..C. BUCHEN.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. Simon MOISE. după 1944 membru supleant. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. Israel) – soţia demnitarului comunist Simion Bughici (v. partea I-a. p. nr. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. I.A.Of. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1957).C. Aceleiaşi reprezentări îi subscrie şi istoricul Larry Watts.R. la rândul ei ilegalistă. Iulian şi Zoia.A. Aprecierea este îmbrăţişată de altfel şi de S.g. BRUMFELD.din 1947 inspector în cadrul D. ambasador la Moscova (responsabil şi pentru Mongolia şi Finlanda (1949-1952). după război încadrată iniţial în M. 1946.E. BUGHICI. unde şeful era de fapt ministrul de externe”(Watts 2011: 173). al P. şi Raşela (n. 225.XII. decorat. 30/1956). ministru de Externe (1952-195558). fiul demnitarului comunist Grigore Cotovschi. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. decorată prin Decretul nr. Cornea sau de la Mihail Florescu la Ghizela Vass. Nachmanovici)) (14/25. 39959 din 15 apr. Comerţ şi Cooperaţie (i.e. M. BRUMARU. Brucan insistă reiterează explicit: “Purificarea etnică a început în special pe timpul lui Ceauşescu. cu dosar la secţia Economică a C. cea din urmă căsătorită cu Iura Kotovski. apoi cu drepturi depline al C.R. 32 din Bucureşti). ca referent titular la cabinetul secretarului general Ana Toma (din 1947). pentru mai mulţi ani directoare a Liceului nr. partea I-a. conţinea semnificativ mai mulţi evrei) – o reprezentare de împărtăşită. 208.1914 Iaşi – 1. nu în timpul lui Gheorghiu-Dej” (Brucan 2002: 5). soţii Buchici au avut doi copii. în a cărui opinie “situaţia din România în 1945-1951 a urmat precedentul creat de Béla Kun în Repubica Sovietică Ungară. direcţia economică a Comitetului) a C.C. (1948-1950. partea I-a. nr. 3002). (anexe. (1957-1965).X. cât politic bine calculat în cadrul războiului intern şi pur pragmatic dintre facţiunile “lagăristă” (numită uneori şi “doftanistă”) şi respectiv “moscovită” (care. inclusiv vicepreşedinte al comisiei de politică externă a M. partea I-a. cu ordinele 58 Unde. “muncitorească” şi cea “kominternistă”). p. 1946. Reizl)) (1919 România – 2009 Petah Tikva. zis “Bughici”. 981. preşedinte CENTROCOOP (1968-1969). infra).C. Solomovici (2003: 91). 190 din 17 aug. (M. Hana FRIEDMAN.E. fond 495 (“România”). nr.N. 1946. 644). 170). decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M.Of. 1948. fiica lui Meir (alias Max) şi Perla (alias Paulina) (n. e adevărat. în M.

inginer al complexului clădirilor fabricii APACA din Bucureşti (1947). cu stagiu recunoscut din 1937. Sonia . 52 din 4 martie 1945. 1949) şi ministru adjunct al Învăţământului Public (1951-1953).F. în iunie 1945.R. Sf.în martie 1945 reîncadrat în D. 52 din 4 martie 1945.D.S. ministru adjunct al Învăţământului Public (1949-1951). CALMANOVICI. 2201).” clasa a II-a în 1948.Of. Tassia Isidorovna LEABIS) (n. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclusă în timpul războiului pe motive rasiale) (M. prin Decretul regal nr. Emil (fiul lui Mendel şi Hana) (4. nr. pp. 2. p. 1654-5). inv. 253 din 1 nov. Arthur . partea I-a. nr. după august 1944 redactor la Scânteia şi activist al secţiei Propagandă-Agitaţie a C. 219.. partea I-a.R.III. în Forţele Armate. 1947. în U. cu grad de maior. p. M. după război membru fondator al C. 5785). aflată în 1941 pe lista comuniştilor “categoria A” întocmită de Siguranţă.Of. n.C. partea I-a. 225. BUJUM. inv. 215. 2271).T. nr. (M. 213.C.Of.C. 1947. M. în 1942 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. “23 August” cls. participant la Rezistenţa Franceză. (dosar 73/1951). respectiv vicepreşedinte al Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea (1956-1962). p. 204 din 5 sept.. BUNEA. Dobrincu şi Goşu 2009: 199.E. membru în colegiul de redacţie al Pentru o pace durabilă.C. C.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 2066 din 20 oct.C. Betea 2005).Of. BURAHOVICI. în 1941 figurând pe lista “comuniştilor categoria A” a Siguranţei59 (în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 218. al P. fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. fond 495 (“România”).G.T. apoi prima soţie a lui Leonte Răutu (în anii ’30). secretar general (din ian. p. 1654-5). 1947. II-a. în 1971 cu ordinul “Steaua R. iar ulterior măritată în timpul războiului. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. profesor la şcoala partidului (viitoarea Academie Ştefan Gheorghiu). ulterior detaşat local în judeţul Dorohoi (M. II-a în 1949. 1912 Ucraina) – de formaţie cizmăriţă. al P.A. nr.în martie 1945 reîncadrată în D. 214.I. 6781). decorată cu titlul de Erou al Muncii Socialiste. Tatiana (n. apoi consilier de presă la M.Of. Ern(e)st ARNOLDI) (23. n. partea I-a.R. partea I-a.R. partea I-a. BULAN. 1902.” clasa I-a în 1971.E.S.R. 10496. 72 din 25 martie 1942.G.C. I-a (Berindei.1896 Piatra Neamţ – 12.II. BUTNARU. 9763)). pensionată ca director de studii al Academiei de partid “Ştefan Gheorghiu”. 80723. fond 495 (“România”).” iar în 1978 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. redactor la Scânteia şi Contemporanul.S. 9857. p.1982 România) – ilegalist (cu stagiu recunoscut din 1921 (!) şi fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. 216. dosar nr.E. 217. A. BUNESCU. Solomovici 2001 I: 195. 158 din 12 iulie 1948.din 1947 inspector în cadrul D.1902 Rădăuţi – 12.G. “Steaua R. cu generalul rus Iakov Bulan. şi respectiv consilier de legaţie şi ministru consilier la Legaţia României de la Belgrad (1948-1949). partea I-a. BUICAN. 225.III.S. profesor la Institutul de Construcţii din Bucureşti şi director general al Normelor şi Construcţiilor în 59 În forma parţial corectă “Aron Lazăr Arneldi”. 275 din 27 nov.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. nr. Rădăuţi. p. cu domiciliul pe str. dosar nr.R. Ilie nr. nr. rămasă în Basarabia după 28 iunie 1940. 1947 (M.Of. 7 din Bucureşti. “Apărarea Patriei” cls. pp.2179). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 1947. P.1956 Aiud) – finanţator generos al partidului ilegalist în perioada interbelică. partea I-a. nr. M. nr. Otto . 256 din 5 nov.Of. pentru o democraţie populară. ilegalistă. Wilhelm .V.212. partea I-a. p. Alexandru (n. 42 .până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. I în 1964 şi respectiv cu “Steaua R.P. prim consilier de presă la Ministerul Informaţilor (1947-1948). a M. fosta logodnică a lui Ştefan Foriş.Of.Of. 173 din 31 iulie 1947. Isac .

R. nr. 264 din 14 nov. 645). Victoria . 560). 36/1952 şi 25/1954) şi respectiv Organizatorică (109/1955) ale C. p. Henrich – în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor.C.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 15 din 19 ian. CĂŢOIU. al P.C.E. CALMANOVICI. p. al P.G. 224. CĂRUCERU.Of. C. 289 din 13 dec. nr. nr. în 1953 ministru adjunct al Metalurgiei. nr. p. iar apoi inspector în cadrul D. 16 din 20 ian. CĂLIN. partea I-a.M (Berindei. al P. 16 din 20 ian. p. u.M. Maietta . al P. internat într-un lagăr de muncă în timpul războiului. nr. (dosare anexe.în 1949 era dispecere de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. partea I-a. p.Of. 7491). 1949.I.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 25/1954).C. 15 din 19 ian. (M.Of. p. îngropat.Of. 1949. secţia Cancelarie – dosare anexe. (M. nr.I. 1949. ZWIEBACK. din 1967 în conducerea CEPECA (Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi).220..Of. partea I-a.Of. 230. Isac A. p. la catedra de organizarea şi planificarea întreprinderilor (în 1956 cu grad de lector cumul). nr. nr. cunoscut mai ales sub pseudonimul publicistic Adrian Radu-Cernea) – originar din Iaşi. a M. Leon . Sergiu (în unele documente din arhiva U.controlor (până în febr.din 1947 controlor în cadrul D. 10092). cu fişă la secţia Economică a C.C. în anii ’50 cadru didactic la Facultatea de Ingineri Economişti din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti. 1626. p. 1947. partea I-a. p. emigrat în Israel în 1970. nr. CAUFMAN.Of. Aurel .R.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 17 din 21 ian.C. 223. p.C. 45 din 24 febr. 229. 227. 190 din 19 august 1947. Radu (n. Liviu . CERNOVITZ. Ministerul Construcţiilor între 1944 şi 1951.Of.Of. CATONA. 228. CARASSO.a. KATZ) – din 1949 şeful Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei. 1948). 10092). 221. nr. Stela . cu referat de cercetare la fd.C.din februarie 1949 şef de secţie tehnică la Direcţia Centrală de Aprovizionare şi Repartiţie din Ministerul Industriei (M. 643). nr.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. nr. anexa la dosarul nr. 3293.C. p. partea I-a. viitoarea soţie a lui Iliescu). ulterior activist de partid (şef adjunct al secţiei Industrie Grea a C. ca translator la Direcţia Radio (M. partea I-a. 501). ulterior condamnat şi deţinut până la decesul său în penitenciar (Aiud). CÂMPEANU. după reabilitarea sa din anii ’60. 15 din 19 ian. 96/1968 (la reabilitarea post mortem). Dobrincu şi Goşu 2009: 115. când este arestat în “procesul Pătrăşcanu”. M. nr. în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei.din 1947 controlor în cadrul D. 222. 15 din 19 ian. pentru socialism”. CELAN.G. 1947. din actualul Parc Carol din Bucureşti.C. cu dosar de cadre la secţiile Economică (dosare anexe. 1190).a. 642) . 1949. (M. al U. Alfred .G.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.E. 264 din 14 nov. 225. CÂMPEANU. 34 din 10 febr. 662). nr. CASTER.Of. M. 1946.C. 12877. 233. CERNEA. inv. Moise . David (n. 663).Of. partea I-a. a M. în anii ’50 doctorand la şcoala de partid “Ştefan Gheorghiu”.C. p. “Kaster”) – după august 1944 membru de partid şi secretarul Secţiei Administrative a Uniuni Asociaţiilor de Elevi din România (coleg cu Ion Iliescu şi Nina Telescu.E. CANDEL. 226. 1949. partea I-a.R.T. partea I-a. partea I-a. 645).I.R. Leiba . 43 .C.C. p.T. u.Of. a M. 1949. 1949. partea I-a. ulterior activist al secţiei Tineret Studenţesc a C. Marcel ..Of. 1947. 231.C. partea I-a. 232.C.). 1948. partea I-a. în anii ’60 profesor politehnică şi autor al unor articole la revista Energetica.

98. p. 239.R. membru în conducerea A. Solomovici 2001: 79.S. M. Mâţă 2007: 245. partea I-a.R. 7345).Of. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. (dosare anexe 118/1951). zis “Ioşca”61) (26. 2003: 185). ulterior “marginalizării”. D.II. nr. deputat de Bucureşti (1946-1948. la Bucureşti până în 1956. decizia nr. CHIŞINEVSCHI. pentru socialism”. şi Solomovici 2004: 283)60. CHINZBRUNER. 45 din 24 febr. 143 din 24 iunie 1948. incinerat la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti. când va fi destituit). al P. primul preşedinte al Comitetului Naţional Evreiesc (precursorul Comitetului Democratic Evreiesc) în 1944-1945. 5331). 6260). directorul celui mai mare complex tipografic din ţară – “Casa Scânteii”.7. 642).C. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.095 din 25 septembrie 1945 a ministrului Justiţiei.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/C/C%2003. Lică (n.E. 804 din 21 dec. nr.P. 14. membru al Biroului Organizatoric şi şef al Secţiei Externe a C. ulterior şef de cadre la Academia R. partea I-a. 1945 numele Chişinevschi al soţiei sale (v. Lidia . arestat în 1959 şi condamnat în 1961 alături de alţi evrei funcţionari ai M.organizaţia regională Ardeal.. după război angajată iniţial dactilografă la Inspectoratul Regional de Poliţie Cluj.F. nr. după naţionalizare. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. (1950-1957.A.%20Cernazeanu%20-%20Chivulescu/Chinzbruner%20Angelo%20D/index.D. “Jijia” din Botoşani (M. 1948-1961).C.C. război.Of. 15 din 19 ian.Of.Of. S.I. 164 din 23 iulie 1945.125. (v.E. 2003a: 419.S. CHIRIŢĂ. prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1955). soţia ilegalistului viitor istoric de partid Victor Cheresteşiu.17. p. Rozalia (n.C. 205 din 4 sept. p. eliberat în 1969 (v.1917 Bucureşti) (fiul lui David şi Frima) – în anii ’50 funcţionar al Ministerului Comerţului Exterior în poziţia de consilier în cadrul I. III-a.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 1964. Caracterizarea făcută de fostul şef rabin Moses Rosen este elocventă: “Iosif Chişinevschi. care nu mai ştia cât rău să facă.1905 Ciuc – d. Eugen – de formaţie medic.C.d. M.C. membru al C.în 1948.. fişa sa matricolă penală la http://86. 238.g. 1948. 237. Roza SIMON KAHANA) (n. CHIŞINEVSCHI. Iosif ROITMAN. cadru didactic la universitatea de partid încă de la înfiinţare. (1945-1946).E. îngropat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. Nastasă şi Varga. din 1934.C.P. 240. apoi prezentă la Bucureşti. 1947.E. Max . membru al Secretariatului. nr. decorat în 1946 de 60 V.C. 236.A. 44 .S. p. 277 din 29 nov.Of. CHARAP. Angelo (n.S.G.R. membru în conducerea C.S.php. partea I-a. partea I-a.M.R.” (1990: 247). evreul blestemat. p. din 1947 secretar II de legaţie în centrala M. 1945. responsabil cu propaganda şi cultura (1952-1955). nr.. ulterior la Cluj.. 1948).E. 11. p.XII. CHELES. “RomânoExport”. activist al P. ochiul Moscovei şi simbolul terorii staliniste.R. ABRAMOVICI) (1898-1956 Bucureşti) – fost frizer (cf.” cls. .R... 1626). CHERESTEŞIU.D. membru în C. 241.R. i se întocmeşte dosarul de cadre nr. în M.1979 România) – fostă ilegalistă (membru de partid din 1924). nr.1905 Bălţi – 1963 Bucureşti) – membru U. CHEIS.. din 1945 până în 1960 şi secretar responsabil cu propaganda (departamentul Agitaţie şi Propagandă) (1948-1952). (M. Grigore . Iosif (n.C. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. membru de partid după 235. 10553.XI. numit de ministrul Industriei conducător tehnic al întreprinderii “Mioara” din Bucureşti (M. implicat în trucarea alegerilor din 1946 din judeţul Mureş. decorată prin Decretul nr.Of. pentru subminarea economiei naţionale. al P.T. H.Of. în 1948 avansat consilier de legaţie (în 1948 numit de ministrul Comerţului director al S. 8442). partea I-a. nr. 221 din 28 sept. originar din judeţul Mureş. unde este instruit ca una din cele mai importante reurse umane în vedrea instaurării comunismului în România (e. 6 din întreaga colecţie dedicată României).controlor (până în febr. iar pentru scurtă perioadă în 1945. revenit în ţară după 23 august 1944. iar apoi promovat inspector în cadrul D. aflată în atenţia Siguranţei în 1941 (poziţia 194). nr. partea I-a. p. a M. a III-a.C. în lista “comuniştilor categoria A”. din 1923 şi P. în anii ’50 încă funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. din actualul Parc Carol din Bucureşti. 1948. 61 A preluat în sept.I. rămas în 1940 în U. şi Andreescu.C.234. 1949. partea I -a.C.R.C. semna cu “Stănciulescu”.

Of. al P.I. căs. CHIŞINEVSCHI. 641). KATZ) .L. al U. cea care devine prima chinezoaică stabilită în România (unde a lucrat ca redactor al Editurii pentru limbi străine.E. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Sănătăţii. Adolf .1893. 157 din 4 mai 1971). fiind înmormântat la cimitirul “Song Qingling” din Shanghai (Diamant. Roza Kaganovici. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . 1654-5).din 1947 controlor în cadrul D. decedat) a emigrat în Israel în timpul regimului comunist. China) – ilegalist. Liube KISHINEVSKAIA) (5. apoi membru al Comitetului Executiv şi în C. ilegalistă (membru de partid din 1930. nr. C. a M.Of.) în Forţele Armate (M. către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr. Bucur (n. co -editând până la pensionare revista de limbă chineză România) 45 . 253 din 1 nov. Tighina – 1960 Bucureşti) – ilegalistă. în 1949 cu ordinul “Muncii” clasaI-a. (în 1964).P. 244. condamnată în procesul de la Craiova din 1936). dosar nr. din 1972 din nou în China. L. p. inv. Gizela. CLEJAN. 2010. unde moare în 1975.R.XI. ulterior decorat cu ordinul “Steaua R. nr. 185 din 12 august 1948.Of. 84).Of. Liuba (n.R.” clasa I-a (1948).C. p.1911 Tighina – 1981 Bucureşti)62 – a doua soţie lui Iosif Chişinevschi (iniţial a preluat la căsătorie numele Roitman al soţului. Simha Gerşovna (în diverse acte transcris şi Kişinevscaia sau Chişinovschi) (23. CIUBEREA. 243. nr.R. 9763).P. fiul lui Eliezer (Leizer) şi Sara) (26.R. CHIVU.XII.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. partea I-a.R.Of.G. partea I-a.Of. decorat în 1971 cu ordinul Muncii cls.C. 62 63 După unele informaţii neprobate. Gheorghe Kishinevski (n. Friedberg-Vălureanu 2004. ca maior medic (r.1904 România – 15. preluat şi de soţ). (1948-?). 246. (1945-1946). fond 495 (“România”).R. (M. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 1950. din 1939 medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze (împreună cu soţia. (supleant 1945-1948 şi membru cu drepturi depline 1948-1955). cu Rodica Lupu. fond 495 (“România”). CLAUDIAN. 8072). dosar nr. vicepreşedinte a Confederaţiei Generale a Muncii din 1944 (adjuncta lui Gheorghe Apostol). 2008. dosar nr.1975 Shanghai.F. 245. activistă a Consiliului Sindicatelor din sectorul 2 al capitalei (1971-1981). zisă “Nelly”.I. care va muri în 194363). inv. 1949. Isac . III-a. partea I-a. Jakob LAUB KRANZDORF. fiul cuplului.” clasa a II-a. 1899).E. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.G. fond 495 (“România”). decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. iar 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. din 1946 activistă de partid. 1947. nr. 2790 din 16 sept. pentru merite antifasciste. incinerată la crematoriul “Cenuşa”.S. C.C. 1947.U. O.N.F. 1946).-a în 1949. 225. 204 din 5 sept. 247. în 1948 cu ordinul “Steaua R. nr. partea I-a. p.C. după război presedinte executiv al U. repatriat în România în 1948 şi numit inspector general sanitar la Inspectoratul General Sanitar al capitalei.R. pp. nr.R. ordinul “Apărarea Patriei” clasa I.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.242.C. Lazăr (n. 2075). p. medic în războiul civil din Spania de partea Brigăzilor Roşii (1936-1939). CHIŞINEVSCHI. 225. revenind însă după 1944 la cel de naştere.C.A. p. 111 din 17 mai 1947. (1951). în 1947 încadrat prin decret regal. ordinul Muncii clasa I-a (1949). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de serviciu în D. Dr. III-a. 6658). membru (1945-1955) şi apoi vicepreşedintă a Comisiei Controlului de Partid (1955-1960). al P. ar fi fost verişoară primară cu a treia soţie a lui Stalin.D. Clejan s-a recăsătorit cu Zhao Jinpu. partea I-a. inv. M. membru C. 15 din 19 ian.IX. apoi promovat director adjunct (M. 225. partea I-a. 1979: 371.C. secretară a Consiliului Central al Sindicatelor (din 1957).I. 3912). 52 din 4 martie 1945. decorată în 1947 cu ordinul “Coroana României” în grad de ofiţer (1947!). instructor general în cadrul A.F. deputat (1948-1952-1957) şi membru al Prezidiului Marii Adunări Naţionale (1948-1955).

259. 1948.1911 Bucureşti . apoi redactor-şef adjunct la Urzica timp de trei decenii. 1947.C. 15 din 19 ian.10.P.P. cu referat de cercetare la Fd.Of.în anii ’50 membru al Biroului de ramură al industriei uşoare din cadrul Consiliului de Miniştri. inv. decorat prin Decretul nr. în august 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. 253. implicată în anchetarea foştilor luptători din Spania în anii ’50. Leopold SAFIR) (n. partea I-a. KRANZDORF. cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a CC al PCR (8/1954. COHN.1984 România) – fost tipograf ilegalist (aflat pe Lista Siguranţei din 1941 a comuniştilor de categoria A. calitate în care este de altfel şi decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Nell (n. fiul lui Eliezer (Leizer) şi Sara)) (7. COHN. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. 256.Of. 335 din 20 iun. nr.R. partea I-a. după război activist de partid.Of. p. Avram Nicu – din 1948 inspector în centrala Ministerului Comerţului (M. partea I-a. Geza . apoi secretar general UCECOM în anii ’60. 645). Liviu (n. căs. – documente interne nr. 1963.. Samuel (n. Sally TAUBERG. 21.18 iulie 1910) – membru de partid din 1941. un controversat om de afaceri implicat şi în scandalul monden Remus şi Irina Truică.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. p.C. Haim – la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. în 1971 încă direcor al Întreprinderii poligrafice “Bucureştii Noi”.în 1949 era inspector în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. Haim (fiul lui Burăh) .C.N. CLEJAN.R. îşi obţine notorietatea la studioul Animafilm ca regizor de filme de animaţie. Samuel Clejan şi cumnata lui Bucur. 250. 46 . 16 din 20 ian. 1949.1914) – soţia lui 249. inv. 251. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. zis “Mache”. 255. 19. S. în anii (dosare anexe 77 şi 249/1952). p. Sali (n.Of. nr. Aizic . 15 din 19 ian. p. al P. . 281 din 4 dec. zisă “Rica”) (n. partea I-a. cu stagiu recunoscut din 1934. 1949.I. 662).C. COHN. 205 din 4 sept. 173 din 31 iulie 1947. 6/1958). Herşcovici). CNEZI. 644).). nr. A. p. 28/1956. 15 din 19 ian. partea I-a. simpatizantă comunistă în ilegalitate. COHN. nr. referent la Comisia Controlului de Partid în anii ’50. 7537.C. CLEJAN. CODRIN.1983) – fratele lui Bucur Clejan [v. nr. căs.Of. Jacques – din 1947 inspector general adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Isac (zis “Jean”) (6.1906 Orhei – 23. ulterior ebraizat Kalman ben Eliezer) (31. p.XII. 260. partea I-a.decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. cu Claris (n. p. CLEMENTIN.1915 Bucureşti – 26. a III-a. COBAR. 1949.V. nr. creator al personajului “Mihaela”. supra]. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 1949. 257. 252. partea I-a. 6781).III. 7352). Corneliu BARASCH.” clasa a V-a. tatăl lui Emil Nell-Cobar.” cls. Ernest . COGAN. CLOPOŢEL.P. nr.1993) – membru de partid.C. caricaturist la săptămânalul Piţigoiul (1945-1948). partea I -a. 10696. 254. p.248. IV-a COHN. al P. 191 din 20 august 1947. integrat iniţial ca director adjunct al Direcţiei Personal / Cadre în centrala Ministerului de Finanţe (1948). apoi în aparatul economico-financiar al statului comunist.VII.Of.I. nr.Of. apoi funcţionar la Întreprinderea de construcţii “Carpaţi” din Bucureşti.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.Of.R. decizia ministrului Justiţiei de schimbare a numelui în M. an în care i se stabileşte de altfel şi domiciliu obligatoriu). 64 V. colaborator la România liberă. Ilie . a II-a (Decretul 157 din 4 mai 1971) (dosar C/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. 3293. Samuel Nathan LAUB KRANZDORF64. M. III-a (C. 644). nr.R. secţia Cancelarie – dosare anexe. 258. după război cu varii funcţii de conducere în sistemul tipografic. anexa la dosarul nr. C.

respectiv secretarul general-adjunct al FNTDR (Frontul Naţional al Tineretului Democrat Român). iar apoi promovat inspector în cadrul D. 24 din 30 ian. şeful de cabinet al ministrului Muncii.G. 1945. p.romanianjewish. M. 1949. 6694). 1948 membru în C. Dobrincu şi Goşu 2009: 506-7. nr.D.C. din 1945 membru al C.F. Ioan (alias “Ionel Calistrat”) (n.Of. al P.P. soţia ilegalistului Nicolae Comnacu.C. partea I-a.G. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. şi profesând ca inginer geolog (Banc 2011: 15).după război controlor în cadrul 263. 1626. p. 267.P. după 1944 instructor al secţiei Cadre a C. adesea cu prenume ortografiat “Jan”) .R. 58 din 12 martie 1945. p.C.I. 268. 663).Of. nr. al U. 1947.. a III-a prin Decretul nr. M.9888.Of. probabil identic cu intrarea “Jean Koller” din C.R.E. partea I-a. COHN. Rădăceanu. 271. în 1950. internată câţiva ani l a Târgu Jiu. unchiul lui Vladimir Colin. al partidului. COMNACU.A. nr. apoi al ministrului Silviculturii. COHN. p. unde a murit în anii ’90 (Berindei. 4362. 1134). 175 din 31 iulie 1948. apoi stabilit în Statele Unite. nr. partea I-a.P.P. Liviu B. 1888.261. 738).XI. Marinescu (1945-1948). 10174). Levy 2002: 132. 1945. a M. tatăl lui Andrei Coler. nr. 45 din 24 febr.R.P.C. partea I-a.html. CONOBEL.G. şef de cadre în cadrul D.1901 Bucureşti) .” clasa a IV-a în 1948. aprobată prin decizia ministrului Justiţiei nr.C.R.R. 265.d. partea I-a. 270. 47 . nr. Samoil(ă) . 32 din 8 febr. 269. nr.voluntar în războiul civil din Spania. 19.G.I. 6607). emigrată în S. 1948. COHN. 16 din 20 ian. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. Oscar – din 1948 şef adjunct de birou în centrala M.R.-C.Of.T. nr.. Betty SCHUSTER) (n. partea I-a. 266 din 17 nov. din iulie 1947 numit membru al Consiliului Director al Direcţiei Generale a Aviaţiei Civile (M. din febr.org/en/mosteniri_ale_culturii_iudaice_03_11_13. p. 66 Probabil acelaşi Coler. menţionat în Fürtös 2007: 404. 1919 Păltiniş. p.C. 266. p.Of.C. CONSTANTIN. 1948). Moscu (n.. nr. D. ginerele lui Luca Răutu şi al Luminiţei. 229 din 4 oct. partea I-a. Benone (n. (posibilă legătură cu Moscu Colin. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 109431 din 25 oct.D. (n. nr. COHN. Moses COHN) – şef de secţie în cadrul al Direcţiunii Presei (organul de cenzură) din cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1949). n. partea I-a. L.R.Of. din 1937. apud Corobca 2008b. Marcu . (M. în anii ’30 activist în cadrul P. partea I-a.E. 157 din 4 mai 1971 cu. 6287). nr.controlor (până în febr. a M.” clasa a V-a. (dosar C/140 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Of.F.E. p.G. 257 din 9 nov. 1. Simion – în 1947 era şef de serviciu în centrala Ministerului Comunicaţiilor (fiind detaşat din D.T.C. V. 111 din 15 mai 1948./Kuller 2008a: 445).G. M. 3.Of. p.. apoi activist în cadrul D. dosar 7/1948 Arhivele Naţionale.E. COHN. Leon COHN65) (n. 25. 264.R. 1949. indicat de Solomovici 2001I: 194) între numele de evrei comunişti arestaţi în anii ’30 în România).A. partea I-a. Elisabeta (n. II-a în 1949 (decretul nr.S. 873 al MAN din 20 august 1949) şi respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 187 din 14 august 1948. responsabil de controlul pe teren al cărţilor (fond D. partea I-a. KALMANOVICI) (n.I. COLER.Of.U.XII. (M.S.C. ulterior marginalizat ca urmare a refuzului de a se alătura P. în M. Jean66 (GOLSTEIN. 65 Într-o prezentare a unor personalităţi evreieşti originare din Bârlad la pagina http://www. 1948. emigrat în Israel. p.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.Of. M. p. Vezi şi cererea sa de românizare a numelui în M.1909 Basarabia) – ilegalistă.C. Dorohoi) – membru al P.Of. p.V. decorat cu ordinul “Steaua R. 169 din 26 iulie 1947. Chişinău. 1947. cu stagiu recunoscut din 1928. (1945-1950). COLIN.1904 Bârlad) – consilier-şef la Biroul Juridic al Ministerului Comerţului în anii ’50.) (M.Of. Henry – din iulie 1948 şef de birou administrativ în centrala Ministerului Finanţelor (M. 262. COHN. nr. partea I-a. 8971).

5.C.R. (1950-1952) al Secretariatului (1952-1954. 1972-1974) şi supleant al Comitetului executiv al C.soţia demnitarului comunist Miron Constantinescu.C. Watts 2011: 513 n. p. 21-25) şi reprodus în Totok (2006: 14). (1945-1957). multiplu decorat. fiica Ileana (adoptată).R.. membru al C. M. 178 din 4 august 1948. 48 .C.I. de revista electronică Descoperă. membru al B. dincolo de moartea ambilor săi părinţi în adolescenţă. 276.G. rector (1970-1972) şi preşedinte (1972-1973) al Academiei “Ştefan Gheorghiu”. p. vicepreşedinte al Consiliului de Stat (1972-1974). 1389 şi nr. inclusiv de de către fostul suveran Mihai. a M. 1949. deputat M.272.C. (1970-1974).în 1947 era controlor în cadrul D. 641). p. unde a lucrat în subordinea Ghizelei Vass. nr.E.N. 15 din 19 ian. nr. fostă ilegalistă. partea I-a. 7537).P. subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale (1947-1948). De remarcat nebuloasa care acoperă întreaga viaţă a lui Contantinescu premergătoare anilor ’40. după război agent de influenţă sovietic (cf. al B. partea I-a. CORAVU.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Bucureşti.Of.descopera. nr. 2790 din 16 sept. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. http://www. inter alia. 11362) începând cu sfârşitul anilor ‘50 preşedinta Colegiului de Partid – regiunea Gorj. profesor şi şeful catedrei de materialism dialectic şi istoric la Universitatea Bucureşti (1948-1951). (1946-1961.C. (45/1955). decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls. Miron (13. 40 din 18 febr.Of. ff.ro/maratoanele-descopera/descopera-istoria-romanilor/5185890-10-chipuri-ale-comunismului-dinromania). 277. variantele Chişinău. membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale (1945-1946). (dosar 15563. Galaţi şi Buzău. vicepreşedinte (1954-1955. v. La un deceniu distanţă. profesor de istorie şi economie politică (1958-1962).C.1917 Chişinău ./P. 641). deţinut (1941-1944).XII. Roza NOVAC) – activistă de partid. după război în centrala C. autorii avansând. dactilografă). 1949. 1947.A. ministrul Învăţământului (1956-1957. 1969-1970). 2009. Lora . apoi reabilitat.R. numele Meir Kohn este avansat. nr. de la caz la caz. 1949. Mehr/Meir/Moses KOHN/COHEN67. 1948.C. partea I-a.1974 Bucureşti) (n. Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. partea I-a. Alexandru . apoi încadrată ca director adjunct la cabinetul ministerial al Anei Pauker (v.exclus. p. în anii ’60 -’70 redactor principal la Comitetul de Radiodifuziune şi Televiziune. CONSTANTINESCU. inter alia. Numele Moses Kohn apare în premieră într -un draft de manifest al „Partidului Socialist Creştin”. p. 2). (?) CORNEA. (1945-1960 . (unde fost. ministrul Minelor şi Petrolului (1948-1949). 273. secretar general al Comisiei de Stabilizare şi Redresare Economică (1947-1948).R. 157 din 4 mai 1971).S. CONSTANTINESCU. vol. ilegalist (membru de partid din 1936). (?) CORDEANU. Spre exemplu.Of. literatura de specialitate nu a reuşit să ajungă la un consens nici măcar asupra locului său de naştere. În sfârşit. pacientă psihiatric la Gătaia şi Câmpina. 642). redactor şef (1944-1945) şi director (1945-1949) la Scânteia. Eliza .A. descoperit în 1951 de Securitate la domiciliul lui Lazăr Ştefănescu. al P. în 1946. document aflat în prezent în arhiva C.P. partea I-a. 1946).în 1949 era revizor contabil în cadrul Direcţiei Centrale 274. partea I-a. Sulamita (n. asasinată în 1968 de. (1957-1958). 6401. al P. 67 Unul din cele mai controversate persoane în privinţa identităţii lui etnice. director al Institutului de Cercetări Economice al Academiei R.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. al P. 1968) . cardinalii autori ai The Plot against The Church (1962) avansează varianta Mehr Kohn. în funcţie de sursă. (?) CONSTANTINESCU. 1969-1974). originar din Chişinău) – sociolog. anchetei oficiale. p. Rodica (n. p. 15 din 19 ian. şef de secţie la Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” (1962-1965). Şulămita BLOCH) (d.M. 299 din 29 dec. 275.ro („10 chipuri ale comunismului din România.M. CONSTANTINESCU. preşedinte al Comisiei de Stat a Planificării (1949-1955). Stelian . 1957) şi prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1957).Of.R. 191 din 20 august 1947. M. partea I-a. a IV-a (Decretul nr.C. 278.N.S. (M. cf.Of.Of. 1970-1974) şi preşedinte al Legislativului (martie-iulie 1974).18. 15 din 19 ian. cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr.VII. nr. nr.O.

partea I-a. 272. CORNEA.T.A. 432). 253 din 5 nov.din 1947 funcţionar al serviciului de presă şi cultură din cadrul Legaţiei României de la Sofia. în anii ’50 transferată la Institutul de Chimie-Fizică (ulterior Institutul de Cercetări Chimice) al Academiei.ro/images/custom/image/serban/1950/1950_pdf.Of. nr. CORNEA.G. 16 martie 1947). ff. pe atât de insalubră la adresa criticului literar Vladimir Streinu. partea I-a. şi şefă a organizaţiei de bază a partidului din cadrul Institutului 68. CORNESCU.S.Of. M.P. Paul COHN. Moise (n.I. 1946 în M. LEON?) – soţia lui Paul Cornea [v.I. p. sau paradoxul dlui Streinu” – o diatribă pe cât de ridicolă în fundamentare. 283. 38 din 15 febr. Jak (n.1923. 71 V. A. secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale (1990-1992) şi decan al Facultăţii de Litere din Bucureşti (1990-1996).S. multiplu decorat de autorităţile comuniste.Of.V. nr. şeful Direcţiei Generale a Studioului de Filme Bucureşti (1957-1965). ulterior prezent în Direcţia Poliţiei 68 69 V. 6684. 10. 1948. “Romcereal” (M.procesulcomunismului. după 1945 redactor ocazional la Scânteia69. dos. Corobca 2008: 15. 8. Bucureşti) – în biografia oficială critic şi istoric literar. din 1949 cadru didactic 281.C. decizia ministrului Justiţiei nr. 1949.htm).G. 641). partea I-a. al Uniunii Tineretului Muncitoresc (1948-1954)70.XI.T.Of. 9718).P. 6)74. la I. CORNEA.Of. Simionescu 2005).) şi universitarului şi publicistului Andrei Cornea. partea I-a. p.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/. Moise Leib COHN) (n. Corneliu . în oct. 845. KORNHAUSER73) (n. 1945 numit şef de serviciu în centrala D. http://www. 3759).I. CORNEA.1911 Bacău) – până în mai 1947 funcţionar în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. partea I-a. Paul (n. partea I-a. consilier cultural la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea a Ministerului Informaţiilor (1946-1947). p. nr. 280. încă în viaţă în Bucureşti în 2011. p. redactor responsabil al ziarului Tânărul Muncitor şi şeful secţiei Propagandă şi Agitaţie a U. 2074. în locul lui Pavel Cristescu (M. ulterior profesor la Facultatea de Filologie a Universităţii (pe atunci) “C. partea I-a. n. 364 din 2 mai 1945) în cadrul Ministerului Propagandei (A. 23. participant la epurarea cu iz de “vânătoare de vrăjitoare” din 1952 (Constantiniu 2003: 15). Parhon” din Bucureşti.C. 73 V. 4844). Irina (n. în prezent în S. 285. (M. partea I-a. Paul CORN72) (n.com/universulenergiei/istorie/politehnica/1948-1992/1949/. 1027. nr.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. după 1990 în funcţii importante la Consiliul Culturii. delegat cu conducerea Direcţiei Personal a D. p. Pavel Câmpeanu. 1949.R. 15 din 19 ian. p. 65 din 19 martie 1947. 282.pdf. 136-143). 74 În unele lucrări de memorialistică menţionat şi între anchetatorii de la sfârşitul anilor ’40 ai unor foşti politicieni naţionalţărănişti (v. 3.Of.B. A se vedea de pildă articolul său „Tendinţe în opera de artă. în iunie 1948.C.C. 70 V.arhivelenationale. 1915 Bucureşti) .II. dosar nr.U. 1. fd. 1945. iar în paralel conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (coleg de catedră cu Alexandra Sidorovoci.P. ca inspector de poliţie. decizia ministruluii Justiţiei nr. iar apoi membru în conducerea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste. 1948... (în 1951).. 10951.Of. CORNEA. 49 . fiul lui Leon Constantin şi Golda) (n. infra] – inginer. http://theatredelaction.europartes.R. p. Aceeaşi funcţie avea să fie ocupată de Ion Iliescu la doi ani după Cornea. p. 127 din 3 iunie 1948. nr. nr..205 din 14 martie 1947 în M. fd. M. 12 din 14 ian. “D”. secretar al C. nr. director general al Direcţiei Generale a Artelor în Ministerul Culturii (19531957). 284. nr. 1416 din 7 ian. din 1942 şi al P. 72 V. 22 oct. Paul – membru al comisiei mixte de cenzură a presei instituite mai 1945 (Decretul Lege nr. 107 din 13 mai 1947.N.279. p.906 Constanţa) – din 1948 director adjunct al S. partea a II-a. 26 din 2 febr. profesor la “Academia Ştefan Gheorghiu” în anii ’70 (cf. 186 din 13 aug. Paul (n.C. în realitatea obscurată membru U. http://www. etc. nr. 1946.Of. din decembrie 1944. unde activează până în anii ’70 (v. Ministerul Propagandei Naţionale. CORNIŞTEANU.Of.M. http://universulenergiei.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/maniu2/docs/maniu2p_54. vol. acuzat ca „dornic să lichideze stânga franceză aşa cum – ştie toată lumea! – a isprăvit-o rapid pe cea românească” [sic] (Scânteia.71) şi membru al uneia din conferinţele raionale de partid din Bucureşti. tatăl lui Octav Cornea (matematician.

inv. al P.Of. din 1930.N.N. Sugarman f.17. al P. fond 495 (“România”).. 1946 a ministrului Justiţiei în M. referatul de cercetare la Fd. 2278.C.C. Anuţa (Hana)) – ilegalist.C. Basarabia – d. 21). M.E. 10092). autodeclarat evreu în fişa sa matricolă din penitenciar77) (fiul lui Leopold şi Elena) – în anii ’50 funcţionar al Ministerului Comerţului Exterior în poziţia de consilier în cadrul I.M. Moise .C.C. nr. vicepreşedinte al Comitetului Geologic (1951-1952). C. COSTIN. ulterior şeful sectorului Verificări din cadrul Secţiei de Cadre a C. C.S. decizia nr. nr. Lipova. secţia Cancelarie – dosare anexe.C. şi Solomovici 2004: 283). 287. COŢOVEANU. exclus din partid. p. cu Maria (încă în viaţă se pare. 225. nr. 235 din 10 oct. 202 din 3 sept. în anii ‘2000 director al teatrului Naţional din Craiova.E.R. fd. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.F. dosar nr. Dobrincu şi Goşu 2009: 236. 19. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 2). aceeaşi decizie în M.: 108). (1957-1958).1915 Roman – 2001 Bucureşti) – fost lăcătuş. – secţia Cadre. doc. Bucureşti – Călători (1958 – 1964).R.R.I. Berindei. anexa la dosarul nr. după război activist de partid. 3/1964. 50 . reprimit în 1964 şi decorat prin Decretul nr. 1946. 233-240.T. căs cu sora acestuia. 10522.955).a. http://86. pentru subminarea economiei naţionale. doc.R. Arad. membru supleant al C..286. 223 din 26 sept.+Cont+-+Cosvan%5CCostin+Alexandru+L%2FP1470379. a avut doi fii – Andrei şi respectiv Iura. al P. p. Jdanov”. într-un incident rămas încă incomplet elucidat.F. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. (1945-1951).C. 1995) – fost muncitor în industria textilă.A. nr. COSTEA. 66/1973. 289.C. căs. deputat şi secretar al comisiei permanente pentru Relaţii Externe a prezidiului M. p. inv. a M. Alexandru (n. Grigore (n.M. 3293.din 1947 controlor în cadrul D. secretar al Uniunii Sindicatelor C.X. respectiv cadru didactic şi doctorand la “Academia Ştefan Gheorghiu”.C.1907 Buhuşi – 1951 Bucureşti) (cumnatul lui Emil Calmanovici. 10. 290. 1947. 66/1956. secţia Cancelarie – dosare anexe. căs. 8011).1911 Zăbalţ./P. 1947. membru U. 1946. anexa la dosarul nr.R. ilegalist. partea I-a.C.R. menţionat şi în Tismăneanu 1995: 69 şi 1989b: 170 n. în 1958. dosar nr.C. 288.R.C. inv. Soroca. arestat şi condamnat în 1961 alături de alţi evrei funcţionari ai M. Administrative (M.X. partea I -a.S.C. cu Zoia. în Bucureşti). Mirel (n. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. 91. COTOVSCHI. ff. plus anexa la dosarul nr.JPG. din Consiliul Central al Sindicatelor şi din rândul membrilor supleanţi ai C. fond 495 (“România”). al P. p. 225.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CC%5CC+07. al P. vol. responsabil şi pentru Vietnam (1952-1955). nr.” clasa a IV-a. K/72. voluntar în Brigăzile Internaţionale în războiul civil din Spania (1936-1939). (adjunctul şefului sectorului Propagandă a secţiei (1948 – anii ’50)). reprimit în partid în 1964 şi reangajat ca activist la Consiliul Municipal Bucureşti al sindicatelor.C. inv. II. (v.C. Mirel ZEIDER75 / ZAIDNER76) (23. cu referat de cercetare la fd. (1955-1958).C.Of. al P. 1857.S. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. a III-a. partea I-a..C. C. 3293. al P.III. 2-5.M. 264 din 14 nov. exclus din partid ca “fracţionist” în 1958. sinucis în 1951. (M. partea I -a. revizor de locomotivă la Depoul C. după august 1944 şeful Serviciului de Informaţii din Formaţiunile Patriotice de Luptă. decorat prin Decretul nr.R. fiica demnitarului comunist Simion Bughici.R.Of. revenit în România în septembrie 1944.. apoi rector al Institutului de Ştiinţe Sociale “A. KOTOVSKI. activist al secţiei Propagandă-Agitaţie a C. Diamant 1979: 371. dosar nr. Iacob (8. 15. V.P. lector la şcoala de cadre de pe lângă comandamentul trupelor sovietice din Constanţa (1945-1948).G.36/fisapenala.VII.C. eliberat în 1969 (v. tatăl cunoscutului regizor Mircea-Mihai Cornişteanu.I.R. preşedintele Comitetului Central al Sindicatelor Muncitorilor din Transporturi şi Telecomunicaţii (19561958). 77 V. autobiografia sa în A. nr. G. ulterior în U.R.E. 62.1916 Vertujeni.Of. L. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. la sfârşitul anilor ’40. 75 76 V. ambasador la Beijing.R.125.935 din 16 sept. fiul lui Herş şi Ester) (n.A. “RomânoExport”. COSMESCU.

Of. ca instructor în cadrul sectorului Ştiinţă al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C./A. CRIŞAN.A.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. DAN. decorată. 642) CZIKO. 225. nr.R. executiv) al U.Of.C. dosar nr.R.M. 748). 1949. 15 din 19 ian. membru în conducerea U.1924 Kecskemét.e.D. 91).V. (v. 66/1962. cancelarie.1914 Constanţa – 2.A. Helene.F.A. al P. soţia lui Paul Leibovici-Dan. David (n.Of. CRĂCIUN.E. dosar nr. cu stagiu recunoscut din 1929. dosar nr.R. (din 1946). fond 495 (“România”). 190 din 19 august 1947. membru al Consiliului General de Conducere al A. (mandate succesive 1946-1969). (1959) şi referat de cercetare la fd.Of.C.X. 4048) şi activist al Uniunii Populare Maghiare la Oradea. 110 din 18 mai 1945. H. partea I-a. (1945-1969. C.din 1947 controlor economic în cadrul D.C.291.P. nr. din partea Uniunii Populare Maghiare (1946-1948)..M. 293. fostă ilegalistă (membru de partid din 1935).C.A. CROITORU.R. partea I-a. președinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă (1962-1965). (1948-1952)... fd. inter alia. (1950-1952).R. III-a. inv.G.C.C. 193 din 22 august 1947. p. partea I-a. iar în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a III-a. p. Adalbert – ilegalist. nr.2002 Bucureşti) - 292. inv. 189 din 17 august 1948. M. al P. Lörincz.VIII.R. C. p.C. apoi ministru-adjunct (1957-1961). decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. apoi transferat la C. partea I-a.II. p. 641). nr.Of. deputat M.C. fond 495 (“România”). partea I-a. 1949.. 1972-1974) şi al Biroului Organizatoric al C. anexa la dosarul nr. ministru al Culturii (1953-1957).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. p. nr. (M. doc.C. Ecaterina (n.” cls. al P.G. Constanţa (n.C. 7491). după 1945 inspector de poliţie şi şef al Inspectoratului de Poliţie Oradea (din mai 1945) (M. fratele Marthei Drăghici.Of.N. în 1945 numită acuzator public pe lângă Tribunalul special al Poporului (v. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 622. din 1948 secretar general al Ministerului Învăţământului Public (M.R.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.C. 4).U. 298. 15 din 19 ian.C. Pál Ludovic DAVIDOVICS (uneori ortografiat şi “Davidovici”)) (14. (1945-1948). cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.M. din februarie 1948 controlor în cadrul D. nr.P. nr. DAN. partea I-a.X. respectiv vicepreședinte al Consiliului de Stat (19651969).S. 299.E. 1948.U. p. A. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. ulterior activist de partid. respectiv cadru didactic de economie politică la I. în mai 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C. 297. Frieda . 1033). al P. 1949. partea I-a. membru al prezidiului Marii Adunări Naţionale (1948-1953). nr. CROITORU.E. a M.R. II-a în 1949 (decretul nr. 4686). 295.C.Of. membru al Comitetului 51 . Hermina . ulterior secretar general al Camerei de Comerţ Exterior. al P. între 1948 şi 1950 (cu grad de secretar de legaţie) prim secretar al Legaţiei României la Stockholm (M. al P.R.D.R. p. 3293. căs.C. 294. a M. 296.F. Cluj (1945-1947). şi “preşedinte activ” (i.E. Finca DAVIDOVICI.N.C. ilegalist. colaboratoare la revista Femeia a F.I. nr.C. decorată.Of. partea I-a. p..activist al P.S. ca pensionară. prin Decretul nr. preşedinta Comitetului Central al Crucii Roşii România (1949-1951). Laurenţiu (n. CRIŞAN. 51/1952). 644). secretar pentru probleme organizatorice al comitetului orăşenesc de partid Bucureşti (1951-1953).R. expert economic în delegaţia României la O. SCHNEIDER) .1984 România) – evreu maghiarofon. membru al Comitetului Executiv şi al C . p. 873 al MAN din 20 august 1949). Ungaria – 1959) . VINŢE) (16. secţia Cancelarie – dosare anexe. iar ulterior în centrala M.. (M. E.Of. 1908) – ilegalistă (cu numele conspirativ “Tincuţa”).R. IV-a. 15 din 19 ian.F. 26 din 1 febr./P. 1947. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. inv.E.I. membru al C. 225. . în anii ’60 preşedintele Comisiei de revizuire a Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti. partea I-a. iar ulterior. deputat de Bihor.. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a.S.L.C. până în 1954 (menţionată şi în scandalul “devierilor de dreapta” din M. 31 din 7 febr.R.1907 – 14. CRISTOFF.N. fiul lui Lazăr) (17. Pavel (n. 871).E.I.

IX. membru al completului de judecată în procesul Pătrăşcanu în 1954. 1123). Ilarie .C. Otto – în 1947 era referent titular în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.Of. partea I-a. p. DENEŞ.Of. Barbu – după război (până în februarie 1949) prim secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1944).D.Of. (M. nr. 301. 642). (?) DEMETER. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. p. S. P.Of. 285 din 12 dec. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 313.2011 Berlin) (fiul lui Ignatie şi Elisabeta) – evreu maghiarofon.Of. 5464). Asistenţei şi Asigurărilro Sociale. 315. 273 din 28 nov. nr. 314. Idel . membru de partid 52 .2). 10092). nr. 32 din 8 febr. Ed. 22 ian.Of. DAVID. DASCĂLU. Constantiniu 2003: 90 ş. p. Oprea 2002: 303.şeful serviciului Cadre din cadrul D. Balas 2008: 367-8.L. DAVIDESCU. partea I-a. comunicare personală din 14.I. 1949. 306.. partea I-a. 1957). dosar 29/1957.P. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătasei din cadrul Ministerului Industriei (M. 312. 119 din 28 mai 1947. Harry GREENBERG) (n. 1213. IIIa. Lucia – din iunie 1948 şefă de birou în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 10872). 8-11. apoi jurist în cadrul CENTROCOOP (cf. Paul (n. O. 310. Ivan Alexandru (16..în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.1903 Iaşi – 16. 1945. decorat prin Decretul nr. partea I-a.Of. pp.Of. 184 din 11 august 1948. însărcinat cu afaceri al Legaţiei Române la Tel Aviv (1949-1952). p.E. 1949. 4257).Of. 305. 1134).G. 264 din 14 nov.XI.C. Hari (n. partea I-a). ff. nr. 1949. partea I-a. fd.D.. p. Peter Dan (şi comentariile lui Fred Simescu) 2011.300. 4252).E.I.A.. al P.G. p. nr.director adjunct al Centralei Industriale a Mătăsii (1948-1949) (M. tatăl fostului prozator Doru Davidovici (1945-1989) şi al scriitoarei Victoria Dragu (n.membru în conducerea centrală a C. respectiv Relaţii Externe. autor al cărţii Despre limitele şi contradicţiile utilizării tehnicii în capitalism (Bucureşti. 15 din 19 ian. 303. 307.R – secţiile Propagandă şi Agitaţie. DAVIDESCU. p. dosar 51/1949. Moriţ Davidovici) (21. Rudolf .funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. partea I-a.Of. DAVID. 148 din 30 iunie 1948.Of. C. nr. p. N. 302. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.G. 642) DAVIDOVICI. 308.Of. partea I-a. nr. 119 din 28 mai 1947.) . (1952-1953). 1949. DAVIDESCU.N. 28 din 3 febr. de pe lângă Consiliul de Miniştri (1948-?) (Nikolić f. 10381). 1949.R. partea I-a. nr.2011 a fiului său.E. sinucis în 1959 în circumstanţe neclare. partea I-a.R. p. 1905 Houston. DASCHEVICI. partea I-a. a III-a (Deletant 1999: 248. 187).în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. DAVID.C.V. 52 din 4 martie 1945. partea I-a.Of. Ovidiu . nr. M. Pacepa 1999: 90. informator al Securităţii între 1948 şi 1989. p. director la Direcţia Administrativă în centrala M. partea I-a. 309.1928 Timişoara – 16. 1654-5). C. (1948-1949). p. Mihail . Şandor (alias Alexandru) – colonel magistrat.C.1977) . de Stat pentru Literatură Politică. partea I-a. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.U. p. DECEANU.R.din 1947 controlor în cadrul D. 15 din 19 ian. 304.C. (?) DEBU. nr.). M. nr.I. 1035). nr. nr.Of. 1947.după război şef de serviciu în centrala Ministerului Muncii. nr.F. DAVIDESCU.u.I.II. DAVIDOVICI. p. 311. Solomovici 2001II: 118.a. nr. DELEANU. a M. 1945. 32 din 8 febr. 118-121. ff. 35 din 11 febr. Natalia – până în februarie 1949 şefă de serviciu în cadrul Direcţiei Literare a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.A. de Luptă pentru Pace al R. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Avram – din 1949 şef de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M.P.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. 1949. 804 din 21 dec. Mişu . speculându-se că ar fi fost spion occidental (A. Villy . 1964.

i-a “turnat” de-a lungul timpului pe Paul Goma.IV.Of.C. până în 1968.anii ‘60).ro/articol/stiri/politica/securitatea-ivan-denes. din ian. 1949 cu funcţie de conducere la Oficiul Administrativ de pe lângă Preşedinţia M.pdf.C. Titus Popovici.%20Deac%20-%20Dinau/Derera%20Lazar%20M/index. 79 V. Tismăneanu 2008: 71. activat ca lector de editură şi redactor de ziar. Univers. ulterior directorul Spitalului nr. Paul Anghel. destinată deţinuţilor politici. colaborator zelor al Securităţii. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. 190 din 17 aug. emigrat în Israel în 1970.VI. 9 Bucureşti (1948 .17. Bălţi – 8. Necrologul său în Realitatea Evreiască la http://www. după război inspector general sanitar în centrala Ministerului Sănătăţii (M.316. Tiberiu Olah. al 78 V.) (fişă de cadre la secţia Economică a C. dosar nr. Ipolit81 (13.. care îi reproşau participarea la reeducările din penitenciare79.IV. 12. Totok 2008: 75.. Gerhard Möckel.R.1968).125. 155. Lazăr (n. H. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. ca figură de marcă în istoria comunităţii (FEDROM 2008.VIII. 162-172 (ortografiat “Dorevici”). când se pensionează. 948.1977 Bucureşti) . iar începând cu anii ’70 până în anii ’90 publicist şi traducător la diverse edituri (Meridiane. “listele de executări” ale românilor indezirabili pentru noua putere bolşevică (Arhiva M.C. Alina Derevici (n. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. DEUTSCH. Richard Wurmbrand. delegat director al Diviziei Administrative. 1133). nr. etc. pentru scurt timp secretar literar la teatrul de păpuşi din Cluj. 1947 prim secretar la Prezidiul Marii Adunări Naţionale.36/fisapenala.romanianjewish. generalul Ştefan Kostyal. fd.R. menţionat ca director în anii ’50 al Editurii de limbi străine (Kuller 2010: 190. a II-a. Emeric (3.” cls.XI.1897 Cucioaia.C. Constantin Chiriţă. 1946.E.com/2011/04/20/papusa-papusarilor-destinulintortocheat-straniu-si-nenorocit-al-lui-ivan-denes-i/.C. Déak Tamás. fişa matricolă penală la adresa http://86. Oskar Pastior. din 1945. vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Stat (v. Lucian Grigorovici. apud Duţu & Botoran 2003 I: 171). fond 495 (“România”).wordpress. angajat chiar pentru scurt timp la Europa Liberă. al P. apoi în Germania în 1971. Ştefan Tătaru. 81 Contrastant reputaţiei infame a soţului. apoi traducător şi regizor de filme documentare. inv. 1229/6. http://www.A.Ap. 1224).fost student la Medicină la Iaşi şi ilegalist comunist (cu stagiu recunoscut din 1938). alături de Carol Steinberg şi Etea Diner. Gh. p. Paul Schuster. apoi colonel în Armata Roşie.JPG. arestat în 1973 şi condamnat pentru sabotarea economiei naţionale într-o afacere încheiată cu o companie din Tel Aviv80. Monica Lovinescu. 1949 inspector la Direcţia Aşezăminte Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. în 1946 încadrat retroactiv în forţele armate ca maior medic cu vechime din 15 august 1945. etc. Nicolae Breban.125.. http://mobil. 32 din 8 febr. fiul lui Maier şi Şeila) – din ian.N. unde întocmea la Chişinău.S.org/db/pdf/nr302_303/pagina24. Mihai Gafiţa. 80 Vezi fişa sa matricolă penală din 1974 de la Penitenciarul Aiud la http://86. Siegler) (1899 -1985).2008 Bucureşti82) – activist de partid. 319.php (accesat dec. racolat în timpul scurtei sale detenţii din 1947. Nadia Pohne. 81. Francisc Munteanu. decorat în 1971 (Decretul nr. 225. Petre Stoica. ff. 53 . (1951). este asumată de către F. DEUTSCH.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CD%5CD+02. dosar nr.1920 la Craiova.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/D/D%2002.M. 317. Max Demeter Peyfuss. p. Gáspár Miklós Tamás.rfi.până în febr. nr. partea I-a. Heinz Galinski. 318. 8966). respectiv divizia “Tudor Vladimirescu”.pdf) 82 V.+Deac+-+Dinau%5CDenes+Ivan+I%2FP1300479. respectiv http://tismaneanu. DERERA. partea I-a.ro/fcer/public_html/downloads/carti/FEDROM. în cadrul căruia fiinţa şi celebra secţie “0 – zero”.17.R. dr.1913 Ciuc – VIII. Politică.Of. Belu Zilber (Andrei Şerbulescu). Solomovici 2003: 88). soţia sa. 2010). 157 din 4 mai) cu ordinul “Steaua R. jud. eliberat în 1964.jewishfed. condamnat în 1958 la 20 ani închisoare pentru înaltă trădare 78. DEREVICI. Solomovici 2004: 570 şi 2003: 340 ş. Kuller 2008a: 122-3). apoi însă concediat la protestele unor foşti deţinuţi politici.N. iar apoi şeful Secţiei Inventar şi Control Gestionar. Costel . 1949. refugiat în URSS în 1940 (urmărit fiind de Siguranţă). nr.u.

I. Pavel (n. în august 1948 numit director general al nou-înfiinţatei întreprinderi de stat “Alimentexport”. 737). 1945 încadrat consilier tehnic în administraţia centrală a C. dosar nr. (?) DINDERE.125.S. fond 495 (“România”). inculpat în dosarul Prod Export – Italia din 196184. jud.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 326. 324.C.Of. E. şi Kuller 2010: 190). 1945. 22 (20 aug. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 25/1954)) (v.R.17. Nastasă. decorat prin Decretul nr.din 1947 controlor în cadrul D. 643). p. partea I-a. al P. p. inclusiv menţiunea despre Dindere. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.Of. a M.Of. nr. Ivan . p. Gheorghe (23. inv. DIAMANT. 1948): 3). 52 din 4 martie 1945.B. 7038. aflată în atenţia Siguranţei în 1941 (poziţia 302 în lista de “comunişti categoria A” (cu prenumele “Eva”). 24 din 30 ian. a M.E. 641). I. nr. 40 din 19 febr. Basile –controlor în cadrul D. DIKMAN.” clasa a V-a (M. a III-a. p. partea I-a. partea I-a. 1947. 330. prim secretar al PMR al raionului Segarcea (1960-1965).G. 322. partea I-a. Andreescu.R. după război iniţial membru al comisiei de verificare a gestiunii Camerei de Muncă Arad. la http://www.avocat. partea I-a. pp. partea I-a. 259 din 7 nov.2008.C. (succesiv între 1961 şi 1975).C. 325. DEUTSCH. 327. M. fişa matricolă penală la http://86.A.Of.shtml. în Bucureşti (M. partea I-a. Varga 2003a: 664-5.I. Nicolae 2011: 159). din mai 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of. (1965-1969). în arhiva Open Society Archives. apoi director al firmei “Prod Export” din subordinea Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50.G. pp. Craiova) – “of Jewish origin” cf. nr. Emanoil (n. 54 .C. Marcel . Cosma 1994: 268. 1857. 323. Arad) (fiul lui Iacob şi Margareta) – fost ilegalist. nr. DLUGACI. 11711). apoi.R.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka în timpul războiului.a.osaarchivum. nr. 7950). 1196 – pentru schimbarea numelui. Mihăilescu 2006: 378. p. 106 din 12 mai 1947. 25. p. la rândul său ilegalist DOBREANU.08.P. 1948. P. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.Of. 1899 Soroca) – ilegalistă.R. 4423). p.I. p.320. cu Bernard Dlugaci. Şt.1921 Vânători.F. Lea . nr. 321. 127 din 3 iunie 1948. Renée .C. Stenograma emisiunii dedicate Congresului partidului din 1965.Of. DEUTSCH. p.Of. partea I-a. fondatoare şi membră în conducerea U. apoi al regiunii Oltenia pe parcursul mai multor cincinale.php.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. 3713).A. 1946.E. 4847). doc. (M.Of.I. al P.E. 15 din 19 ian.R. 15 din 19 ian. 1949. Tatiana .R. Ignat . 225. nr.C. 195 din 24 august 1948. nr.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. PŞAIT) – din 1946 secretar cultural la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea a Ministerului Informaţiilor (M. Zoe (zisă “Zebra”) (n. nr.A. DONEA. căs.C. partea I-a. 645). 380. din nov. p. (1945-1948) (Mâţă 2007: 247. după război în contenciosul Ministerului de Finanţe. DONATH. Solomovici 2004: 281-3.III.Of.C. (dosare anexe. partea I-a.Of. deputat M. 328. DOZSA. partea I-a. în iunie 1948 transferat de ministrul Justiţiei la contenciosul Ministerului Lucrărilor Publice (M. 1949. (întocmit 1955).36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/D/D%2004. 200 din 1 sept. III-a. 84 V.1909. DIAMANSTEIN.N. Radio Europa Liberă (10 august 196583). cu dosar de cadre la secţia Organizatorică a C.%20Doma%20-%20Dragomiroiu/Donath%20Pavel/index. Sâmpetru German. B.C. 15 din 19 ian. 1654-5) 83 V. nr. membru supleant al C. (1947-1948) (M. 329. 1949. partea I-a. nr.Of. u. 13). decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. Mehedinţi – XII. după război activistă de partid. 114 din 19 mai 1948.

partea I-a.3 şi 4/1945).E.. şefă de secţie la C.F.C.G.R. N. 19 din 13 iulie 1949 la http://freelex.N. 86 V.ro/special/special/am-adus-cenusa-lui-alexandru-draghici-in-romania-ascunsa-sub-banchetamasinii-print-73463. fond Comitetul judeţean P. ilegalistă. p. 334. 5784). M.N.M.a. 339.C. conform unui interviu acordat de fiul său Jurnalului Naţional86. 340.Of. 1654-5) DRIMMER.E. reîncadrat ca locotenent de artilerie (r) în Forţele Armate (ian. încă în viaţă în 2004. respectiv secretar la prezidi ul M. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.88 (v.jurnalul. Oprea 2007: 64.M. după război membru de partid. Cosma (1994). mama nefiind evreică85) (1918 Bucureşti .C.Of. şi Ion N. a M.. EBNER. 275 din 27 nov. 335.R. v. 1945). după august 1944 redactor la Bârladul Cultural şi membru de partid. David . (M. p. şi http://www. 337. după 1945 membru 332.A. 1947.html.C.html. Vilma (n. nr.1896 – 1978 Bucureşti) (fiul Carolei Erlich) – doctor în agronomie (1930 Montpellier). CZIKO. M. fiica lui Daniel)87 (1906-1995) – originară din Bârlad (profesoară de limba română) (cf. la Legea nr. nr. 338. http://www. 132. partea I-a. M.C. în 1941 radiat din registre pe motive rasiale (prin decret individualizat. 289 din 5 dec.G. pp. încă în viaţă. nr.C. membru în conducerea U. Nina (n. membru în comisia de editură din cdrul Direcţiei Studii a Ministerului Sănătăţii în 1948. 1947. DRĂGHICI.331.J. iar apoi promovat inspector în cadrul D. III-a.A. între 1944 şi 1953.A.R.R. (1955-1960). Lupu (2011) ş. Virgil (23.F.E.C. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a.G. 88 V semnătura ei în calitate de secretar al prezidiului M. DUMBRAVĂ. Tutova. 336.Of.I. 87 V.I.C.C. partea I-a. director la Sportul Capitalei în anii ’30 şi şeful rubricii Sport la Curentul. secretar general al Ministerului Agriculturii (şi Domeniilor) (1945).org/ro/mosteniri_ale_culturii_iudaice_03_11_13. Menyhest .din 1947 controlor în cadrul D. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. Horia (n. 10496.N.C. deţinută timp de aproape un an în perioada războiului.Of. a M. Leopold . al P. dosarele 2. III-a în 1971. nr. 7590).R.romanianjewish. p. partea I-a. p. nr.R.S. în 2004. de formaţie croitoreasă.] – din 1947 controlor economic în cadrul D. al P. Mart(h)a KAJESCO) – originară din Braşov.R.. al P. membru în Colegiul Ministerului Sănătăţii şi chiar adjunct al ministrului în guvernul Gheorghiu-Dej. 45 din 24 febr.wolterskluwer. David [Druckman?. (M. în 1945 responsabil cu organizaţiile de masă în cadrul comitetului judeţean P. Harry MENDELSOHN) – medic M. Vaslui A. 52 din 4 martie 1945. partea I-a. inter alia. p. aidoma tuturor rezerviştilor evrei.I. (1945-1948). de Solomovici (2001II: 44). (1954).R.aspx?DocumentId=27874. 85 Ceea ce neagă identitatea ei evreiască.C. partea I-a. nr. (întocmit 1953) (inclus în Kuller 2008a: 437). Martha (n. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. ulterior transferată ca instructor al sectorului Agitaţie din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. numită membru în conducerea Uniunii Sindicale din Industrie şi Comerţ (U. partea I-a. 7491).A.?) – soţia general-colonelului Alexandru Drăghici. (M. 1941. DRIMMER. 7951). susţinută totuşi. C. 333. nr. (?) DUDUMAN.I.Of.C. III-a în 1964 şi cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 158 din 12 iulie 1948.Of. 200 din 1 sept.R. p. DRĂGAN.XI. propriilor declaraţii în faţa organelor de anchetă s-ar fi convertit la creştinism cu prilejul căsătoriei din 1942). pe care l-a ajutat în 1991 să fugă la Budapesta pentru a se sustrage anchetei. respectiv (D. la Budapesta. Tutova.n. fişă de cadre la secţia Gospodărie de Partid a CC al PMR în anii ’50. n.) din Bârlad (Zahariuc 2012). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. a M.I. fiica lui Lazăr. 1948. în Comisia de Control a Partidului. DRUCHMANN.C.Of. al P.C.în martie 1945 reîncadrat în D.ro/DocumentView. 55 . selecţioner al echipei naţionale de fotbal (1939-1940). 1948).controlor (până în febr.R. ilegalistă. 1626. C. Ştefan – secretarul Comisiei de Control a P. Carenina ŞRAGHER. ECONOMU.C.C. decorat cu ordinul “23 August” cls. 190 din 19 august 1947.G. DUNĂREANU.

C.Of.I. 349. M. EGHER.S. pe str.R. Nastasă. 76 din 30 martie 1946.R. 1948) (M. 1947. 1948. cu drept de semnătură (M.Of. partea I-a. N. 1966-1967). ulterior traducător la diverse edituri până în anii ‘70. 3806). al P. 42/1976 (Solomovici 2004: 281-2. Stelea nr. 6683). Ecaterina – deputată supleantă de Arad. partea I-a. partea I-a. 225 din 28 sept. M. 1948. 1945. decorat de două ori de către fostul suveran Mihai: în 1946 cu ordinul “Coroana României” în grad de comandor (M. / Steaua Bucureşti (1953-1957. B. apud Solomovici 2001II: 104). din partea Uniunii Populare Maghiare (19461948) (M. un “Zoltan Eidlitz” era numit controlor contabil la nou-înfiinţata întreprindere de stat “Petrolexport” (v.341. 1947.din 1947 controlor în cadrul D. 1952. 126 din 6 iunie 1947. din 1947 consilier administrativ în centrala Ministerului Finanţelor (M. menţionat şi în declaraţia lui A.Of. p. partea I-a.C. sub acuzaţia de subminarea economiei naţionale. 210 din 10 sept. Augustin . al P. 10582).din 1948 contabil în centrala Ministerului Silviculturii (M.C.C. 334 şi nr. din 1948 director coordonator al întreprinderii de stat “Agro-Export” din subordinea Ministerului Comertului Exterior ’50. 1948. 119 din 28 mai 1947. nr. nr. nr. H. p. în perioada interbelică locuia în Bucureşti. ulterior membru în conducerea S.Of. pensionat la 1 mai 1947 (M.E. Zisu acordată organelor de anchetă la 24 ian. al C.XII. p. nr. arestat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari M. p. EIBL. partea I-a. 11 din 14 ian. 287.. 1261). menţionat la conducerea sectorului 56 . 79 din 3 apr.F. Marcel . partea I-a. p..Of.A.I. p.Of. (M.C. secretar de cadre la comitetul judeţean P. p. nr. 344. director al Centrului de copii şi juniori “23 August” (1962-1966).L. 267/1945. C. EFRAIM. p.C. administrator de control la ţesătoria “Isac Henrich” din Cluj (M. preşedinte al federaţiei Române de Fotbal şi în paralel selecţioner (1946-1947).R.C. 345. nr. nr.C.E. nr.Of. partea I-a. 62 din 15 martie 1947. partea I-a.G.E. 7461). 4255. 8072). 229 din 4 oct. fd. p. (M.din 1947 controlor în cadrul D. 78 din 4 aprilie 1945. nr.. C. Bihor după război. 37 din 14 febr. inv. 3188). EHRENFELD. p. p.E. 4534). 7666). nr. M.C. 186 din 13 aug.Of. EDELSTEIN) – din 1945 prim-consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. p. 1948.A. 748). ulterior secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului (ian. Zoltan – ilegalist originar din Oradea. 347. 342.C.Of. consilier tehnic al C. dosar nr. partea I-a.1911 Galaţi) – membru de partid din 1945. 289 ş. partea I-a. eliberat în 1954). Ludovic – după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. 194 din 25 aug. M. EHRENFELD. nr. 16 din 20 ian. p. implicat în uciderea mamei lui Ştefan Foriş. partea I-a.Of.R. nr. 10 din 13 ian. 192. a M. eliberat în 1964 şi reabilitat. EIDLITZ.în 1946 numit de C. 350. p. partea I-a. 2758). 79. 662). Andreescu.I. nr. 84 din 9 apr. 1947. nr. 348. 3000).R. anexa la dosarul nr. 12. partea I-a. iar în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. Rudolf – după război secretar general al Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării (1945-1948). nr. p. fondator şi director al cotidianului Sportul Popular (1945-1946). 3. a M. “Exportlemn” din Bucureşti.S.Of.C. partea I-a.C.B. 1949. 204 din 5 sept. partea I-a. 3293. Osias .D.N. 1946.Of. nr. Ioniţoiu 2000 III:205). în mai–iunie 1948. partea I-a. p.u.Of. cu referat de cercetare la fd. EDELSTEIN. secţia Cancelarie – dosare anexe. 26 din 1 febr. Martin . partea I-a. EHLING. apoi şeful Direcţiei Cadre în Ministerul de Finanţe între 1948 şi 1952 (arestat ca apropiat al lui Vasile Luca (Solomovici 2004: 31.I.G. 105 din 12 mai 1945.I. nr. 1946. 1947. (1967-1974) (A. consilier tehnic al F. 576). 1948. ulterior vicepreşedinte al Comisiei de Stat a Planificării (1948-1952) (menţionat în memoriile lui Vladimir Trebici).Of.Of. nr. Samy (n. secţia Cancelarie. nr. partea I-a. Varga 2003a: 664-5.Of. 343.. p. p. din 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.C. 8971). EDEL. EDELMAN. Mauriciu (n.Of. 18 (14 iunie 1948): 6). 1948. partea I-a.B. M. 346. p. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.Of.

1952) şi respectiv Propagandă-Agitaţie ale C. nr. 225. II-a. 356. 359. 299/1952. EMILIAN. subordonată M. nr.VII. M. 69 din 22 martie 1946.. 641). 707).C. 6781. 1949 secretar de presă la la aceeaşi direcţie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p. p. cu George.F.1899 Iaşi – 24. nr. 7032). fond 495 (“România”).E. partea I-a.R.Of. nr. p.a. partea I -a. a M. Marie-Liese . nr. al P. apoi.Of. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. apoi al Comitetului Director al Asigurărilor Sociale (1949-1952).R. Eugen EBERVAIN89) (n. în anii ’50 la Consiliul Central al Sindicatelor. M.C. 1948. şefa secţiei cadre la şcoala de partid. 1949.1987) – ilegalistă (membru de partid din 1922/4). ocupând multiple funcţii (e.Of. p. partea I-a. partea I-a.C. pp. numele dactilografiat în unele documente ale partidului “Ieşeanu”)) (31. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.VII. ENGLER. Vezi decizia ministrului Justiţiei nr.până în febr. 203 din 2 sept. ENESCU (căs. al U. 1964. 619). (dosare anexe. ELI. 1949. nr. 1948.C. ESCHENAZ.Of. nr.2). 25 din 31 ian. partea I-a.Of.Of. 89 90 V.C. 15 din 19 ian. ELINESCU. FRIEDMAN) – inspector general adjunct în cadrul D.D. 7082). EISIG. E.Of. partea I-a. doc. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. 354. a M. H. C. partea I-a. 1123. 196 din 25 aug. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.R. 23.R. preşedinta C. p.P. Paul . partea I-a. inv. FABER.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 26582 din 14 martie 1946 a ministrului Justiţiei în M.G. p.VIII. (1955).1914 Fălticeni) – în anii ’50 cadru didactic la Facultatea de Tehnologie Mecanică a Institutului Politehnic Bucureşti. nr. 15 din 19 ian.C. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. al P. ulterior în cadrul Oficiului Administrativ (M.R.Of. 57 . p. 14 din 18 ian. nr. 79. 360.C.G. 157 din 4 mai 1971) şi respectiv la pensionare. partea I-a. p.F. al P. “dosare adiţionale”). 804 din 21 dec. nr. p.C. după război activistă a partidului. anexa la dosarul nr. III-a (Decretul nr.Of. p. M.E. Eugen (n.Of.Of.I. 32 din 8 febr. 363.I. partea I-a. dosar nr. industriei laptelui după război (Nikolić f. nr. 532). 2651. ELIAS. 32 din 8 febr. 9/1988. 225. cu fişă de cadre la secţia Economică a C.Of. cu referat de cercetare la fd.847 din 23 august 1948 în M. căs. nr. Andrei (n. 644). 1949. membru iniţial al Consiliului General provizoriu (M. apoi referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. partea I-a. fond 495 (“România”). 3293. (1947-1949). 17 din 21 ian. nr. C.G. 364. 362.după război controlor în cadrul D. partea I-a.351.Of. 194 din 23 aug. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. 361.R. 738). Waldemar . ENESCU. 949). 1948.C.) cu fişă de cadre la secţiile Organizatorică (1951. 1949.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. secţia Cancelarie – dosare anexe.. 641). decizia nr. Haim Ber – după război arhivar la Direcţia Aşezăminte Culturale. 508). 1949. Şima-Brana LÖBELSOHN / LEIBELZON90. 1963).” cls. până în febr. (1947-1949). 1123). inv. 1949. nr. nr. p. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. ENESCU. 353.g.Of. 1949.Of. inv. în 1979. p. etc.C. în 1945 în activul central al P. 1949..C. 357. inv.N. 52 din 4 martie 1945. Sabina (n. partea I-a. 24 din 30 ian. 616 din 23 oct.R. 7313.A. Stela – ilegalistă. Benedetto Georges – secretar adjunct al Prezidiului M. u. 173 din 31 iulie 1947. nr. 1948. p. partea I-a. (1952-1957) şi ministru al Prevederilor Sociale (1953-1954). 15 din 19 ian. partea I-a. cu ordinul “23 August” cls. 1654-5) ERBLICH. Iulius – din 1945 şef de secţie la D. 352. FABIAN. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971 (Decretul nr.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M..C.P.C. 358. nr. Elsa Cecilia – din ianuarie 1949 referntă stagiată în centrala Ministerului Comerţului şi Alimentaţiei (M. Etty . EŞANU. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. începând cu 1957 şi până la sfârşitul anilor ’60 director general al întreprinderii Maşini Export.E. nr. 1677. 355.)..a. IV-a.R. Beno – în 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Pielăriei (M. p. p. Daniel .

decizia ministrului Justiţiei nr. n. nr. p. 26. Avram-Alfred Fechner. n. de profesie medic. partea I-a. 91 Vezi schimbarea numelui prin decizia ministrului Justiţiei nr..Of. până în anii ’70 activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România. Adalbert .E.1911. (?) FEDER. Calafat) (inclus cu prenumele “Simion” în Kuller 2008a: 438). p.P. Rosen 1990: 66. FĂINARU. (dosar 30/1947). nr. deşi membru al diasporei. la începutul anului 1952. de partea comuniştilor din Nord. 70. 61 din 15 martie 1945. inv. în caracterizarea unui coreligionar. 1915. partea I-a.I. 1947 în M. avea să fie pus sub acuzaţia de deconspirare a unor secrete de stat (v. 254-5). 369. nr.E.4.A. FAIBISCH92) (n. 1957-1961). partea I-a. 47. Harry (n.E. rapoartelor Siguranţei din 1941).Of.u.E.Of. 737). FECHNER91) (n. Abraham FARCHY) (în unele documente oficialde cu prenumele Aurel) – 366. Simon (n. M. 92 V. apoi activist al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.Of. secretar U. nr. “un evreu obraznic şi fără scrupule” (Solomovici 2003: 139). 240 din 17 oct.365.S. p. după alte surse 20 nov. FARCHI. Nastasă şi Varga 2003a: 396. III-a în 1949 şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 9340. 115. 1976). emigrat în SUA în 1929. I. şi dosarul său de cadre de la secţia Relaţii Externe a C.Of. respectiv M. 20. 372.C. (1946-1952) şi deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952. 1947. 12626. din 1954. în 1942 refugiat în U.I. 5784.C. 32. aflat pe lista probabililor agenţi sovietici transmisă lui Emil Bodnăraş în 1945. cu prenumele nativ Şloim. partea I-a.până la 1 octombrie 1947 controlor al D. doc. Balaş 2008: 235-7. fond 495 (“România”). în unele documente pseudoromânizat Solomon) – ilegalist.C. după război angajat în M. Moise (n. ilegalist cu stagiu recunoscut din 1934 (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. FARLADANSCHI.C. 1946 în M. implicat într-un incident controversat urmare a căruia amicul său.R.R. FAUR.D. deţinut comunist la Tg.C. fratele poetului Dan Faur (n. de profesie tipograf (cf. 1268. 225.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.. 662). 16 din 20 ian. p. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1908. la Budapesta (19481956). III-a în 1971 (v. 371.C. FELDMAN. partea I-a. 24 din 30 ian. conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (1953-1955).I. în ianuarie 1948 revenit ca inspector în centrala M. Solomovici 2004: 577. al P.III. nr. Vapniarka şi Caransebeş. (M.A. 137. originar din Cluj. în 1939 înregistrat ca student la Drept la Facultatea din Iaşi.1919 Craiova) – ilegalist. în 1950 trimis ca medic în războiul din Coreea. a M.C. 9859.. 1949. partea I-a. 93589 din 11 oct.C. 97). 283 din 6 dec. 373. Bercu (n. 370. Simion – din decembrie 1945 şef adjunct de birou în centrala Ministerului Asigurărilor (M. 1946. Iacob (n. 1948. nr. Hersch FEINER) (1899-1968) . apoi. partea I -a. M. Rafael – din 1948 director adjunct al D. Constantiniu 2003: 16.originar din Iveşti (jud. 219 din 23 sept. reporter la Washington Post şi câştigător al Premiului Pulitzer în 2008 şi Mark Făinaru-Wada.430 din 11 nov. consilier juridic în cadrul C. (1939-1944). Galaţi).T.C. decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of.Of. după război secretar general al C. a Întreprinderilor Prelucrătoare de Materiale Plastice a Ministerului Industriei (M. Iaşi. nr. p. Cetatea Albă. FARU. Andreescu. S.R. 368. Jiu. p. la întoarcerea în ţară. nr. 1947. apoi transferat în Ministerul Industriei. 1947. şeful Direcţiei Economice a M. 71 ş. 8598 – când încă nu îşi românizase numele.1919 Bucureşti) .R. III-a.P. 14 apr.I. 83.S.S. Trimis Extraordinar şi Ministru Plenipotentiar al R. 256 din 5 nov. 1914) – fost ajutor de croitor. ulterior jurnalist la ziare pro-comuniste din Michigan şi apoi Detroit (Românul American). după război numit. p.G. nr. 158 din 12 iulie 1948. nepoţii săi sunt Steve Făinaru. FECHNER. Egon Balaş. p. 113. Simion I. în 1940 propus spre internare în lagărul de la Miercurea Ciuc. 8. Avram (n. 6292). şef al Legaţiei Române din SUA (până în 1954).. FLORIAN. 33.Of.Of. reporter la San Francisco Chronicle.XI. 58 . 367. în timpul războiului şi revenit în ţară în august 1944. partea I-a. al P. partea I-a. p. 175 din 31 iulie 1948. dosar nr. 16)..

VII. partea I-a. nr.Of.R.374. inv. p. 15.I.d. 1946.E. nr. 377. (M.Of.S. cu Annie. p. 382.X. H.C.1949).C. 203 din 3 sept. p. C. FILIP.G. nr.1979). p. 3293.C.I. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. Leopold S. FENYO. membru în maquis. 383. 1191). FILDERMAN. Iaşi) – ilegalistă. Ida (în acte: Idaşe Sobla FELICS. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.C. p. ?) . partea I-a. partea I-a. (zis “Poldi”) (n. p.Of.D. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.” clasa a V-a. in v.1900 la Bacău. 873 din 20. partea I-a. 6598). al P. 225. ulterior emigrat în Israel. 119 din 28 mai 1947. din ianuarie 1947 cu aceeaşi funcţie la Direcţia Radio (M. 1945. dosar nr. dosar nr.Of.în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei 375. 42). 157 din 4 mai 1971) şi în 1979 cu ordinul “23 August” cls. absolvent de Politehnică în Franţa. anexa la dosarul nr. 384. nr. nr.Of. III-a (Decret nr. ulterior preşedinte al Comisiei Superioare de Epuraţie de pe lângă Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti. III-a. 47/1956. Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. după război membru al Comisiei de Control a Partidului (1945-1950) şi apoi director de cadre în Ministerul de Externe (1950-1952-?). 379. 1941. 179 din 5 aug.Of. 38 din 27. pensionată în 1959.1919 Oradea) – ilegalist.R. (facţiunea procomunistă a lui Rădăceanu) şi membru al Uniunii Comunităţilor Evreieşti din Vechiul Regat (1945). în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.P. 378. p. cu referat de cercetare la Fd. Eugen . Ştrul . FELLER.R.Of. 16. cu fişă de cadre la secţia Relaţii externe a C. 3809). M.C.S. M. 201 din 31 aug. în anii ’70 menţionată în cadrul I.N. FILDGUT. p. partea I-a.E. 9692). 1949. inv. (dosare anexe. membru P.XI. p. 501. partea I-a.C. M. a folosit şi pseudonimul “Haia Ita Rozenthal) (n.din mai 1945 secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. voluntar în Spania. Alfred .R. fiul lui Samoil şi Debora – d.1908. 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.I. a M. 141 din 24 iunie 1947. 380.R.din 1947 controlor economic în cadrul D. Alice (n.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 4255. 153 şi 155 din Fototeca online a I.avocat.. FETCU.E. (vezi de ex.. nr. partea I-a. I-a (Decret nr. p. M. 17 din 21 ian. FERMO. 1948. 28. al P. 645). partea I-a. nr. şi A. Zissu (Solomovici 2003: 161-2)). partea I-a. 9576). p. 10/1954. p. din 1931 (după alte surse din 1924). 912). în 1946 mai întâi secretar general al Ministerului de Război (M. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. FELIX.Of. 1948. nr. 376. Gheorghe (“Georges”.M. 190 din 19 august 1947.). 6474). partea I-a. FIEDLER. nr.Of. Alexandru .L. membru al C. 15 din 19 ian. după război 59 . apoi secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Sofia – în 1945 încadrată ca şefă de birou în centrala Ministerului Afacerilor Străine.VIII. Ilie – şef de serviciu în cadrul Ministerului Învăţământului. implicată în proiectele comunităţii evreieşti din Bucureşti (asistenţă socială). nr.C.A. V. în 2005 încă în viaţă. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.D..Of. membru P. FELDMAN. deputat de Bacău în Marea Adunare Naţională (19461952). 3904). 381.R.E. 1946.R. n. 255 din 27 oct.C. 32 din 9 febr. nr. 1947.R.director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. GRÜNFELD) (n. 7491). Băeţelu?) – în anii ’50 funcţionar în centrala M. eliberat în 1953.Of. inclusiv pentru nume. nr. căs.C. fond 495 (“România”). M.C.. din 1946 transferată şefă de secţie la Direcţia Cinematografie a Ministerului Informaţiilor. nr. FELNER. Alexandru . partea I-a. 107 din 15 mai 1945. după unele surse ar fi fost propus fără succes lui Petru Groza spre cooptarea în guvern (fapt care i-ar fi atras celui din urmă acuzaţia de antisemitism din partea lui A. arestat în 1952 (deţinut la Penitenciarul Piteşti). decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu ordinul Muncii clasa a III-a. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. 5140.Of. 98 din 27 apr.

anexa la dosarul nr. p. 16 din 20 ian. Arie – inginer.C.R. Surica FISCH) – din iunie 1948 şefă de secţie în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 159 din 13 iulie 1948.C. 5830).după război controlor în cadrul D. FINCHELSTAIN. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. (M. a M.Of.1910 – X. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a. M. 45 din 24 febr. 389. 386. p. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.C. p. p. FISCHER. 1906 Roman. 10092). apoi Agriculturii. Industriei Alimentare. 1948. 391. M. inv. 1627). 1947. din 1948 membru P.C.R.I. 1948. 45 din 24 febr. partea Ia. partea I-a. în Forţele Armate.C. Faibiş (n. în anii ’50-’60 funcţionar în cadrul C. FISCHLER.G. inv. 136/1956. nr. 3293.E. A.I.G. (INCOMKA. 148 din 30 iunie 1948. 1947.G. consilier la Consiliul de Miniştri (cf.E. 1948. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu. Tismăneanu93).Of. FINKELSTEIN. dosar nr. partea I-a..avocat. FINKEL. 393. 392. Ivan Kain – în 1957 director general în cadrul Ministerului Industriei Alimentare şi membru în Consiliul Central al frontului Democraţiei Populare94.. p.. emigrat cu familia în jurul anului 1967. 738. nr. nr. prin Decretul regal nr. I. partea I-a. decorat prin Decretul nr. 1947 (M. director în Ministerul Agriculturii. partea I-a. p. FLACHS.shtml. Ladislau .C. M. al P. 149 din 26 iunie 1941. p. 24 din 30 ian. 3678. uneori în varianta “Finchelstein”) – ilegalist. fond 495 (“România”). ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Justiţiei. 1627.IX. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (dosar F/66 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). (dosare anexe. 70/1956 FISCHLER. FIŞLER. secţia Cancelarie – dosare anexe.E. respectiv “Flax”) – din 1948 controlor în cadrul D. 74/1978. anexa la dosarul nr. 395. 4611). 36/1952). cu referat de cercetare la Fd. 60 . M. cu referat de cercetare la fd.R. 1964 cu Medalia Muncii. p. în facţiunea pro-comunistă a P. nr.Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. III-a. (1958).org/files/holdings/300/8/3/text/48-5-62. 190 din 19 august 1947. M. nr. 5464.S.C. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. şi deputat al Marii Adunări Naţionale (1946-1948-1952). nr.R. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of.director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. Heinrich . nr. 396.osaarchivum. a IV-a.Of. 253 din 1 nov. 6474). I. FIS(C)HERMAN. partea I-a. a M. nr.com/2011/08/28/11132/.C.C. David (24. a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.C. a M. p. partea I-a. transcrierea la http://www. FISCH. partea I-a. 7491). 2308. 1948. 264 din 14 nov.din 1947 inspector în cadrul D...G. nr. nr. v.Of. al P. 120 din 26 mai 1948. nr. al P.P. membru în conducerea C. partea I-a. Marcel . Menţionat în perioada respectivă de postul Europa Liberă. 394. nr. FISCH. coautor al lucrării Arbitrajul de Stat şi rolul lui în economia naţională a R. 3293. inv. 803 din 21 dec. nr.S.Of. p. nr. M. 387. 3..R.C. C. 390. V. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. p.C. Sanda (n.. în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Uleiurilor Vegetale (M.D.R. nr. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. inv.I. 3293. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of. partea I-a.385. C.C. partea I-a. din febr.E. 1949. decorat prin Decretul nr. 1948 controlor în cadrul D. cu fişă personală în Arhivele Comintern. 225. cu grad de locotenent-colonel.P. p. C. 2066 din 20 oct.P. Ghizela . 9763). 662. David – membru de partid. Leon .Of. 388. cu referat de cercetare la fd. anexa la dosarul nr.C.Of.Of.C. 179 din 5 aug. al P.E.D.R. FITZNER.Of. respectiv cadru 93 94 http://tismaneanu.1985) – ilegalist (din 1932). doc.. Silviculturii şi Apelor.wordpress.M. Sami (uneori ortografiat şi în forma românizată “Flacs”.

401. didactic (în 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. Marcel (n. 1963. 225. 2266). (numit în 1950). (mandate succesive între 1946 şi 1961). partea I-a. 264 din 14 nov. anexele la dosarele nr. încă în viaţă la începutul anilor 2000. BC) . FLORESCU.C. dosar nr. p. nr. 8856.C. 10731. 398. 25/1953. 1033). 97.” clasa a II-a în 1948.C. M.P. 1945. al F. 148 din 25 iunie 1941. Jean (n. 95 V. partea I-a. după război membru în conducerea C..R. vechi ilegalist. p. Năstasă şi Varga 2003a: 24). p.Of. preşedinte al F.P.C. deputat M. probabilă identitate cu omonimul cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. nr. BRAUNSTEIN) – ilegalist (unul din organizatorii frontului Studenţesc Democrat în anii ’30). 6781).R.VII.1916 Brăila) – în timpul războiului internat la muncă obligatorie la Vapniarka.1916 Tg. Zilli . 3660).P.R.1913 Galaţi) . membru membru în C. 107 din 15 mai 1945. FLOREANU. la Bucureşti. ministru adjunct al Agriculturii (iul. partea I-a.Of.R. a M. 404. nr. 399. al U. 1952-1953).243 din 30 sept. şef de sector în cadrul secţiei Gospodărie a C.C. FLOREA. nr. “Muncii” clasa a II-a în 1949 şi “Apărarea Patriei” clasa a III-a în 1949 (C.C. în 1948 subinspector general la Direcţia Generală a Controlului Economic (M. al P. Erwin . 111.P. Ocna. p. membru al Comitetului Premiului de Stat al R. nr.G. după război în presă. M. redactor la Lupta de clasă în anii ’60. 10092). 2. (dosare anexe. C. al P.1911 Nana. nr. p. nr.angajat în 1945 ca fotograf principal în centrala Ministerului Propagandei. partea I-a. (din 1958). (în 1948). 403. nr. decorat cu ordinele “Steaua R. Jean BLUMENFELD) (n. 143. partea I-a. 3293. (“do sare anexe” u.C.Of.R. FLEISCHER.R. 229 din 3 oct. (1949-1955). apoi secretar general (1948-1949). nr. 10158. (M.397. 1945. 225.D. 11029. nr. partea I-a. ulterior menţionat în mai multe documente din anii ’60 ca funcţionar superior în cadrul Comitetului de Stat al Planificării. nr. p.. p. al P. Dobre et al.încadrat ca secretar cultural principal în centrala Ministerului Informaţiilor în august 1946 (M.C. nr. dosar nr. partea I-a.a. (1950-1954).Of. 31 din 7 febr. 157 din 4 mai 1971). 2006: 65. al P. iar din decembrie 1947 promovat şef de secţie în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. 61 . nr.T. cu dosar de cadre la secţiile Economică (12/1952) şi Gospodărie de Partid (8/1954) ale C. p.VI.Of.I. 3. inv.C.R. 402. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.din februarie 1948 controlor în cadrul D. Mauriciu – de formaţie inginer.J. decorat în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a II-a (Decretul nr. 23.R. fond 495 (“România”). M. FLACHS. Jacques (n. M.C.C.M. partea I-a. 188 din 15 august 1946. decizia M.R.Of. FINKELSTEIN95) (n. Marcel FEIGELES) (n.C. 1946 în M.R. inv.. 90).Of.D.E. Călăraşi – 1973 Bucureşti) – de profesie tipograf. al P. p.P. 2971.C. respectiv prim-secretar al C. 70 din 25 martie 1947. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 173 din 31 iulie 1947. 1948. p. nr. 1948. după război pe diverse funcţii de stat în domeniul agriculturii şi industriei alimentare. 266 din 20 nov. 2004: 265-6. 1947.E.Of. a M. fond 495 (“România”).I. apoi şef de secţie la Secretariatul general al Consiliului de Miniştri. Gheorghe [alias] (16.Of.C. 2371). partea I-a.M. Andreescu. 1947.B. FLORESCU.D. 3905). Emanoil (n. secţia Cancelarie – dosare anexe. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. al P.N. nr.T.M.C. (1950-1952).D. FLAVIAN.R.III. FLORIAN. inv.U.A.L.G. 400. (M. membru în Consiliul General de conducere al A. 63).A.R.E. 79 din 3 apr.M. membru al Biroului Organizatoric al C. membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.Of. ulterior promovat şef adjunct de birou administrativ în centrala Ministerul Propagandei. cu referat de cercetare la Fd.N.C.C. 423 din 15 iul. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. inv. (1946-1948)..din 1947 controlor în cadrul D.X. 22/1956 şi 42/1979.S. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. partea I-a. partea I-a. (1955-1960).Of. p. 288 din 12 dec.108/1955).

Preşedinţia Consiliului de Miniştri.405. fosta soţie a liderului ilegalist Ştefan Foriş. în domeniul organizării sanitare la Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din Bucureşti. decorat în 1948 co ordinul “Steaua R. ministrul Industriei Chimice (1970-1980). încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.” clasa a II-a.în “activul central al partidului” în 1946 (Andreescu. fiul său.1999) – angajat în mandatul Anei Pauker la M. I.1924. 10 din 13 ian. Alică Florescu. 1947. FOCŞENEANU. sub numele “Laura Cernea”. în noiembrie 1945 încadrat ca inspector general şcolar în Ministerul Educaţiei Naţionale (în noiembrie 1945 încadrat ca detectiv clasa I-a în D. şeful Direcţiei Superioare Politice a Armatei cu grad de general-maior (1948-1951). 7715).X.A.D. deputat permanent în Marea Adunare Naţională (1946-1951). vicepreședinte al Consiliului Economic (1968-1970). 225. 139/1943-1944). a M.d. Varga 2003: 369ş. Şt. nr. Maria – din 1946 şefa direcţiei generale Igienă (şi Medicină Preventică) din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adjuncta ministrului.F. 219 din 21 sept. FORIŞ. apoi membru al C. 1948) (v. colecţia RG25.C. 38 din 27 ian.Of. prin Decretul regal nr. partea I-a. O.R. (C. partea I-a. (1965-1968). I-a. 411. ministru adjunct la Ministerul Industriei Metalurgice și Industriei Chimice (1951-1952). 1940-1944.M. cadru didactic la Universitatea “Ion Mincu” din Bucureşti. 1934).2000) .M. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 2066 din 20 oct.R. partea I-a. 1947. preşedinta comisiei ministeriale pentru întocmirea tabloului bolilor profesionale (1948-?). al P.ilegalist (membru P. șef al secţiei de industrie al C.R. 408.R.Of. 1948 controlor în cadrul D. 751). şi cenzor supleant al U.1898) – ilegalistă cu stagiu recunoscut din 1923. p.C. membru al C. Max (n. ulterior cercetător. inv. 255 din 7 nov. ministru al Industriei Chimice (1952-1957). FOCŞENEANU. apoi a avocatului Iosif Schraer. în 1945 fondatoare. 9763). incinerată la crematoriul “Cenuşa”.) (probabil acelaşi Focşeneanu cu cel menţionat în Solomovici 2001II: 39).H. Iancu Frenkel 406. 1948. Roman – 25.E. partea I-a.012M.R. 62 . 148 din 25 iunie 1941. FONEA. Eleodor – din febr. nr..S. este căsătorit cu arhitecta Tomniţa Florescu. partea I-a. 409.P. p. decorată în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul 96 96 Şi nu „Mihail Iacobi”.S. secretar general al Ministerului Informaţiilor (19471948). Mihăilescu 2006: 429-30). în Forţele Armate. FRANCHE. dosar nr.I. (M. cu grad de colonel. 407. FLORESCU.D. 3660). timp de două decenii. cu ordinul “23 August” clasa a II-a (Decretul nr. ulterior deputat de Prahova. nr. p. arestată în 1932 şi condamnată la 2 ani închisoare. în ianuarie 1945 reîncadrat ca sublocotenent de infanterie (r) în Forţele Armate după ce în 1940 fusese radiat din registre pe motive rasiale.I.R. dosar nr. Dumitru – ilegalist. IACOBI) (28. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. iar în 1981 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr. 26 din 1 febr. 1945.A. p. cum susţin Tismăneanu & co.T.P.F. fratele avocatului Emil Focşăneanu.C. al U. în 1979. 190) (pentru evreitate vezi şi Arhiva U. nr. şi alte organizaţii internaţionale. nr. partea I-a.C. unde ocupă diverse funcţii. decorată ca pensionară. Dorohoi . ministru al Industriei Petrolului și a Chimiei (1957-1965). p. (M.Of. (Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie) (1980-1989). FOCŞENEANU. 2006: 108).Of. 1947 (M. 1627). Lazăr .. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. secretar general al Uniunii Evreilor din România în 1945-1946?. II-a. 22. 410. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. FOCŞENEANU.C. Mihail (n.I. p. inclusiv reprezentant al României la Comisia Dunării. ministru secretar de stat la C. fond 495 (“România”). uneori cu prenumele ortografiat “Loti”) (n.Of. (din febr. voluntar în Spania şi în Rezistenţa Franceză. Petre – în 1948 era avocat în Contenciosul Ministerului Finanţelor (M. p.N. 9805).A.C. (1945-1948).E.C.G. 1160).S. 253 din 1 nov. 1945.M.u. 45 din 24 febr. 1948. M. 30.1912. în 1964 cu ordinul “23 August” cls.II.Of. 1979).C. 412. nr.P.Of.G. Nastasă. partea I-a. Lotty (îşi schimbă numele în Cernea după 1946. aidoma tuturor rezerviştilor evrei (v.

E. Avram – din martie 1945 şef de birou tehnic în D. nr. 1996 Bucureşti) – în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie la D. 414.F. stabilit în august 1945 în România. nr. 52 din 4 martie 1945. p. 123 ş.E. p. 1654-5). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. partea I-a. 1949.Of.F. Bărbulescu 2009: 66. partea I-a. 1947. (M. 426.C.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1654-5). p. pp. 7817). 415.E. p. M. 1257. 5464.din 1947 inspector în cadrul D. decizia ministrului Justiţiei nr.E. 97 98 V. FRIED. 1189.G. încadrat mai întâi la Direcţia Superioară Politică a Armatei. 276 din 28 nov. V.R.G. nr.G. nr. FRÖLICH. 225. 119 din 28 mai 1947.din 1947 controlor economic în cadrul D.C. C. Ionel (n. Bernard . 1949) (M. nr. 282 din 5 dec. nr. 1654-5) FRIEDLÄNDER. 1964 cu Medalia Muncii.G.C.C. 1954 şi 1955 menţionat în arhivele diplomatice britanice ca ataşat militar la ambasada României din Londra (cu grad de colonel). p. 1947.R. a M. 1947. “Coroana României” în grad de Cavaler (M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. (M. 1123). nr. 1947 în M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. 120 din 26 mai 1948. 1). 418. din februarie 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului.F.). nr. partea I-a.III. 52 din 4 martie 1945. a M. ofiţer al Armatei Roşii şi membru al Partidului Comunist Bolşevic. partea I-a. 421. FRODA. FRENKEL.Of. p. partea I-a. 148 din 30 iunie 1948. A. 5806 din 19 ian. (M. 422. 52 din 4 martie 1945.Of. 13. 641). p. FRIEDMAN.R.E. Solomon Mihail . 1947. C.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.Of. 32 din 8 febr. Hellin Constantin (d. decizia ministrului Justiţiei nr. partea I-a.G.Of.Of. Paula – după război funcţionar administrativ în centrala M. 1654-5). în 1953.C. 27. 425.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. partea a 2-a.C.A. 416. pp. doc. Vasile (n. 1949. partea I-a.Of.Of. începând cu 15 august 1945). p. 34 din 10 febr.C (M. ulterior consilier în cadrul Ministerului Comerţului Exterior.Of. în oct. 1946. III-a. FRÂNCU. nr.413.G. 803 din 21 dec. nr.Of.Of. 424. 423.P. a M. 2667).R. 1946. FRANK. p.a. 417. nr. fond 495 (“România”). A. pp. nr. 8970).I. partea I-a.Of. Bruno – după război funcţionar la Direcţia Import-Export a Oficiului Industrial al Bumbacului.Of. când este decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. 52 din 4 martie 1945. C. 8460). FREIER. 229 din 4 oct. FRIEDMAN. 1947. partea I -a. nr. nr. FREUD. 427.I. 94. partea I-a. I. Isak Aronovici FRUCHTMAN98) (n. FRIEDMAN. FRÄNCHEL97) (n. nr. FRIEDMAN.G. 420. pp. 222 din 29 sept. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. Herman . 10533).Of. 4251. partea I-a. nr. p. 948.1912 Iaşi) – crescut în Basarabia. (M. în 1949.XII. 419. nr.R.din 1947 inspector în cadrul D. Adalbert . partea I-a. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.C.F. partea I-a. Corneliu – din 1945 şef adjunct de secţie la D.Of. 32 din 7 febr. Edmund – din 1945 inginer consilier la D. inv. partea I-a. M. dosar nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . 15 din 19 ian. FRUNZĂ. 63 . 70 din 23 martie 1946. cu grad de maior. p. partea I-a. FREUD. incinerat.I. Herman . Petre – în 1948 era controlor în cadrul D. p.Of. Maria – şefă de birou (magazie) în cadrul Direcţiei Administrative a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (iunie 1948 – febr. nr. 4611). 8970).G. 1946 în M. 93582 din 11 oct. p.1913 Bucureşti) . 1949. 240 din 17 oct. 229 din 4 oct. p. nr. partea I -a. 9341. ca farmacist maior activ în Forţele Armate Române.I. 1947 reîncadrat (retroactiv. apoi la Corpul 4 Armată. partea I-a. C.

partea I-a. 7 din 23. ulterior prim-consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor.Of. căs.1984) – basarabeancă. Iulius (în alte documente ortografiat “Gantz”) – în a doua jumătate a anilor ’40 şef de serviciu tehnic în centrala Ministerului Informaţiilor. FULGA. nr. 110 din 18 mai 1945. 15 din 19 ian. 7077). 1947. unde la 28 martie 1935 dă naştere fiului său Felix Scvorţov (încă în viaţă în Bucureşti în 2012. FUNKEL. 438.Of.N. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.I.R. 440. 643) GALIN. partea I-a. 119 din 28 mai 1947. nr. partea I-a.Of. 431. p. FULGA. GANZ.Of. 1134. partea I-a.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 5784). 8970). p. partea I-a. 256 din 5 nov. p. 9857.C. 179 din 5 aug.C. partea I-a.în august 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. 430.Of. nr.Of. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. (M. GALENSOVSCHI. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 1949. “dosare adiţionale. Alfred – în decembrie 1945 numit membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Sovieto-Române (M. p. 1948. 335 din 20 iun. nr. nr. 658).I. dosar nr. GALLIN HERESCU. 225. partea I-a.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. GÄRTLER. nr. fiica lui Gaisiner Abram Lazarevici. 1948. partea I-a.1907 – 9. nr. 196 din 25 aug. 1949) (M. fd. p. a M. partea I-a. 6474). ulterior directoare adjunctă a Institutului de Istorie al C. probabil rudă cu Mihai Frunză (v. ? .428.I. – secţia AdministrativPolitică. 433.C. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M.din februarie 1949 şef serviciu în cadrul D. 1267). (Decret nr. p. F. 64 . 439. 432.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. nr.1978) (dosar G/10 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p. partea I-a. Gusti – din aprilie 1948 secretar de presă (cenzor) în centrala Ministerului Informaţiilor. Samoil .C. p. GALL.M. p. M.Of. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 10679). nr. 66/1950.secretar presă în cadrul Direcţiei Muzică a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (aug. p.Of. Dondi – în mai 1945 încadrat ca inspector general în centrala Ministerului Propagandei. M.Of.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. Gaişinskaia. cu Mihail Iacovlevici SCVORŢOV) (25. GAISINSCHI. p. 437.R. 4255.E.după război inspector general adjunct în cadrul D. 1948. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.C. partea I-a. 5784). nr. a M. partea I-a.G. nr. M. p.I. 229 din 4 oct. 3). 436. 1945. 1948. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. 4038). Ludovic . nr. p.după război inspector în cadrul D. 1948 – febr.Of. . p.Of. 1-2).VIII. şefa grupului de anchetă a foştilor luptători din Spania în anii ’50.Of.XII. inv. ulterior la Ministerul Industriilor (M. Boris . 1947. 441. nr. FUNDOIANU.C. 81 din 6 apr.. nr. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.Of. partea I-a.C. GALL. Heinrich .E. 4255). 281 din 7 dec. p. (responsabilă cu arhiva).până la 1 august 1947 inspector al Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. 1949. al P. ff. 32 din 8 febr. 87 din 13 apr.C. la Direcţia I.G. 429.C. partea I-a. infra) (A. 157 din 4 mai 1971). 37 din 14 febr.Of. 16 din 20 ian. după război instructoare în cadrul Comisiei (viitorul Colegiu) Controlului de Partid. director tehnic la UnderConstruct SRL).D.C. Teodor . nr. partea Ia. 119 din 28 mai 1947. ilegalistă (membru de partid din 1923). GALL. p. deţinută în anii ’30 pentru activitate comunistă la închisoarea centrală Chişinău. Carol . I. 3372. 158 din 12 iulie 1948. Elvira (n. al P. p. 158 din 12 iulie 1948. nr. GARTNER. partea I-a.I. 435. Roza . decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. M. 3047). 434. 1949. C. fond 495 (“România”). 1949. 1963. III-a.

ulterior consilier juridic la Procuratura Generală a R. 445. soţia lui Gheorghe Gaston Marin. GASTON MARIN. 1964. a fost soţul Irinei Cajal (fiica academicianului Nicolae Cajal). 2066 din 20 oct. cu grad de maior. Gheorghe GROSMAN.C. 18 aug. p. p. 12838). din cei doi copii.C.C.org/db/pdf/nr225/pagina13. ambii trăind în prezent în Israel sub numele “Ossman”. p. decorat cu ordinul “23 August” clasa a IV-a prin Decretul nr. al P. 1946.R. cu ordinul “Steaua R.C.2000) . 447. nr. a M.442. 100 Vezi şi necrologul din Realitatea Evreiască la http://www. GELLER. 275 din 27 nov. 4384). în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.d. ulterior revenit în România. fond 495 (“România”). nr. pentru câteva luni în 1947 a fost şi secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului). 446. 1946 a ministrului Justiţiei în M. zisă “Bobi”) – evreică sefardă. membru P. N.Of. fizicianul Alexandru Adalbert Marin (emigrat în SUA în 1983). partea I-a. participantă în Rezistenţa Franceză.1896 – 29. KESSLER) (31. GÂTLAN (căs). Eugen – fost blănar. p. p. secretar general și ministru adjunct la Ministerul Economiei Naţionale (1948-1949).Of.P. 196 din 26 aug.Of. 2565). nr. partea I-a. 152 din 5 iulie 1948.Of. cu referat de 99 Fişa sa de cadre de la secţia Economică a C.fost membru al Partidului Comunist Francez în timpul războiului. (M. decorat de către fostul suveran Mihai în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M.Of.C. 7666). p.Of. 2321). 1946. demis în 1954. WEISS) – din decembrie 1946 arhitectă a Direcţiei Arhitectură şi Urbanistică din centrala Ministerului Artelor (M. inspector al Direcţiei Generale Control Economic din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului (1947-1948) (M. Roberta (1917-2005. unde a decedat.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. după război şi consilier la Președinţia Consiliului de Miniștri (1945-1948. 109 din 10 mai 1941.Of.G. fiul. sora lui GheorghiuDej). GĂLĂŢEANU. Jacqueline. Sapşe – inspector economic în centrala M. GENAD. apoi lector la Institutul Politehnic Bucureşti (1954-1955). 65 . prin Decretul regal nr. 1947.Of. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.I. din 1942.. 9763).romanianjewish. 112 din 17 mai 1948.XI. lui Alexandru şi Terezia) (14. partea I-a. nr. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947).E. Gheorghe.IV.R. s-a căsătorit cu Radu Osman (fiul ilegalistului Hristache Osman şi al Victoriei Gheorghiu. funcţionară în cadrul MAE (1946-1948-?). 444. 79470 din 12 aug. partea I-a.S.C. partea I-a.I. numit preşedinte al Comitetului de Stat pentru Planificare în 1962.R. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. partea I-a. partea I-a. nr. iar fiica. 1947. apoi Constanţa (1947-1950). dosar nr. 9282. în Forţele Armate. Gheorghe (n. secretar particular al lui Dej. Pentru românizarea numelui vezi decizia nr. membru al C. p.” clasa I-a prin Decretul nr. (1960-1984). Dorina (n. Arad . 10496).1977) – membru de partid din 1947 (dosar K/53 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). (1956) indică numele de naştere Grosman. în 1986). Adolf (n. menţionată nenominal şi în Solomovici 2001 I: 202)100. p. nr. 157 din 4 mai 1971 (după reabilitare). 1947 (M. ulterior profesoară de franceză la Universitatea Bucureşti (Gheorghe Florescu apud Mihăilescu 2008:10. după război director al şcolii de partid din oraşul Stalin (Braşov). inv. 194 din 25 aug. (1950-1953). deputat în Marea Adunare Naţională (1952-1985).până în iulie 1948 controlor în cadrul D. ilegalist (membru de partid din 1931).R. 288 din 12 dec. nr. partea I-a. 448. emigrat în Israel în 1989 (după alte surse. 5626). președinte al Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară (1955-1966). GĂLĂŢEANU. GASTON MARIN. 253 din 1 nov.1918 Pădureni.C. Stefan . fiul 99 443. 225. 1947.pdf. vicepreședintele Consiliului de Miniștri (19621969). după alte surse GROSSMAN . al P.I. nr. ministrul Industriei şi Energiei Electrice şi Electrotehnice (1952-1958).

.de formaţie tipograf-zeţar (a lucrat inclusiv la ziarul Adevărul (!) între 1937 şi 1938). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. secţia Cancelarie – dosare anexe. ilegalist./P.R. secţia Cancelarie – dosare anexe. (Alexandru?) (n.C. director general în cadrul Ministerului Învăţământului (1948-1952). 3293. Fără a menţiona vreo sursă. p. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1950-1952). XXXII al revistei elveţiene Schweizer Monatshefte: Zeitschrift für Politik. 100 ş. V. 1857.Of. 20 din 26 ian. 97. 1948. mărturie a importanţei sale în ochii Moscovei. anexa la dosarul nr.M. partea I-a. (1945-1952).R. respectiv Preston et al.C. cu referat de cercetare la fd. Heinrich (prenume uneori transcris Henric) (fratele lui Eugen) – ilegalist (membru de partid din 1927). eliberat la 23 august 1944 de la Caransebeş.C. decorat cu ordinul “23 August” clasa a IV-a prin Decretul nr. Mihăieş. în timpul războiului.R.u. într-un interviu acordat în 1999 lui Călin Mihăescu. 3/1967.I. Teohari (n. C. respectiv prin Decretul nr. În sfârşit. fostul general de securitate Neagu Cosma indică varianta Nuhăm Tescovici (v. ministru al Afacerilor Interne (1945-1952). Tismăneanu şi M. anexa la dosarul nr. 225. Oprea)) (31. nr. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. inv.A. absolvit şi numit 101 102 Menţionat în Rosen (1990:165-6). iar în paralel cadru didactic la catedra unui institut din subordinea Ministerului Agriculturii (1947-1952).Of. n. N.449. Wirtschaft und Kultur (pp. Tismăneanu 2010a. nr. printre puţinii comunişti impuşi de sovietici încă din sept. n. Lupu (2007: 39) indică prenumele Baru h [de rezonanţă ebraică.C. după război membru titular al Secretariatului. zisă “Lenuţa”) – fostă croitoreasă. singular şi fabulant. nr. că Georgescu ar fi fost din Călăraşi (v. 3293.R. Pinay (1962) şi C. membru de partid din 1929. inv. 199 din 23 august 1941. C. 380-381) se avansează varianta rarisimă “Nuchem Solomon Paschievici”. doc. SAMOILĂ. 450.R..P. http://roncea. 2002. M. (?!) GEORGESCU. ASHKENAZY)101 – avocat. Constantiniu 2003: 44. cf. al P. în vol.R. dosar nr. M. (1945-1948). Mihăilescu 2006: 378. 81/1970 (M.. iar Manu (2011: 161) şi Datcu (2008) indicădrept nume complet (tot fără menţiunea vreunei surse) varianta „Samuel Burah Tescovici”.. nr.ro/2010/07/28/istorie-romania-vazuta-prin-ochii-unui-general-desecuritate-fostul-comandant-al-directiei-de-contraspionaj-interviu-cu-neagu-cosma-securitatea-si-partidul-au-fost-condusede-alogeni-in-proportie/). 3293. din 26-27 mai 1952. ulterior lector la D. al P. anchetat timp de 2 ani.A.C. 24). cercetare la fd. comunicatului Plenarei C. destituit în 1952 şi arestat pentru “deviere de dreapta” în 1953104. căsătorită în 1944 cu Teohari Georgescu. 1944 în guvernul de la Bucureşti.C. 12). GENAD. secţia Cancelarie – dosare anexe. fond 495 (“România”). apoi membru al organizaţiei de bază a partidului şi şefa Direcţiei Consulare a MAE (cu rang de prim consilier de legaţie). simpatizantă comunistă. 2005: 334. secţia Cancelarie – dosare anexe. propriilor declaraţii.n. inv.]. 380. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. nr. ulterior reabilitat. p.1976 Bucureşti) .Of. nr. epurat în 1958 în lotul “fracţioniştilor”. funcţionar la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1945-1946). C. 451. 116. 4946.R..XII. identitatea reală a lui “Georgescu” fiindu-i necunoscută ministrului la acel moment. C. Iaşi: Polirom.C. inv. în timp ce în în 1953. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 162/1968. GEORGESCU. p.1908 Bucureşti (după alte surse Bacău)103 .31.R. fiica lui Leon. cu referat de cercetare la fd. apoi demisă împreună cu soţul său. decorată prin decretul din 20 mai 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. cu referat de cercetare la fd. partea I-a. fondatoare şi membru al Comitetului de Conducere al U.T. a III-a. al P. anexa la dosarul nr. al P. căutând să ascundă propriile sale greşeli de dreapta. arhiva Foreign Office în Deletant 1999: 23 şi 2001: 34-5.. 103 Tismăneanu pretinde. al P. 1946. „[t]ov Teohari Georgescu a manifestat o atitudine împăciuitoristă faţă de devierea de dreapta a lui Vasile Luca. 3293. Burăh102 (după alte surse Samuel Burah) TESCOVICI. după război activist de partid la nivel regional. GEORGESCU. 452. partea I-a. M. 157 din 4 mai 1971 (după reabilitare). fiul lui Constantin şi Aneta (cf. Şt. 2. III-a.F. de care va divorţa. ca subsecretar de stat (pentru administraţie) în Ministerul-cheie al Afacerilor Interne (1944-1945). 97 din 26 apr. 98.. ascuns în Arad pentru a evita deportarea. nr.M. Elena (n.G. anexa la dosarul nr.C. 162/1968. inv.C. 104 Cf. Ghilotina de scrum.C. I. deţinut ca ilegalist. 557). Comitetului Central şi Biroului Politic al P. lipsa de 66 .

GHELER. Ronea (n. C. Lipcsey. Rotman 2004: 43). iniţial la secţia Gospodărie de Partid a C.în 1948 numită membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Mătăsii (M. 52 din 4 martie 1945. 20. 2).VII. Andreescu. 1949.Of. M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. nr. 67 . p. nr. Opriş 2005. din 1958.C. 15. 2 (!). şefa direcţiei cadre la Comitetul Geologic. Constantiniu 2003: 108-9. căsătorit cu Ana (n. pensionat).Of. partea I-a. Sarina . 15 din 19 ian. Tismăneanu 1991: 171. nr. n. supra]. p. 5573).1925 Ploieşti) . arhiva Public Record Office. n. partea I-a. apoi. (P.Of. C. după 1944 activistă de partid. 2983.C. Justina .Of.. Kunze 2009: 72. 1947 în M.) Stamate. nr. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p. Deletant 2001: 34-5.R.I. 149 din 1 iulie 1948. Arie-Leon WECHSLER105) (n. partea I-a. 13. Manu 2011: 161. 105 V.F. GILLIMAN.1916 Bucureşti) – după război membru de partid. D. Buzatu. pp.C. ÖFIWP 1952: 34. 229 din 4 oct. 460. GHELES. 2360 din 29 mai 1952. GHEORGHIU. nr. dosar nr.IV. n. Jela. partea I-a. Chişinău) – fostă croitoreasă. nr. 3293. dosar nr. 1654-5) GHEORGHIU. partea I-a. şi a Elenei Georgescu. partea I-a. p. 1/1946. 1947. 225. combativitate împotriva duşmanului de clasă şi pierderea vigilenţei revoluţionare” ( Scânteia. funcţionar diplomatic. Câmpeanu 2003: 135. 1949. 3706).Of. nr. şi supra. 455. f. Preston.Of.Of. Filipovici).Of. partea I-a. M. 662).. nr.Of. 1830. 1 (apud Fl. 237.453. nr. soţia demnitarului comunist de origine bulgară Petre Gheorghe.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 1948. Iaşi a Arhivelor Naţionale. etc. p.C.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. Hansen 2011: 34. a emigrat în Israel în anii ’80. 454. iar apoi promovat inspector în cadrul D. partea I-a.C. fiica lui T. Boia 2001: 173. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (v. 459.Of.E.controlor (până în febr.).R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 93583 din 11 oct. M. (dosar de cadre nr. decizia ministrului Justiţiei nr. nr. 84. acuzat într-o şedinţă disciplinară din centrala M. p. doc. 8971. 642. DIAMAND) (n. ca “trădător” şi cu “nevastă mahalgioaică” (v. 117 din 22 mai 1948. I. III-a. Ronea PEISACHOVICI. p. în 1949 transferat ca tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. vol. Constantiniu 2003: 5 n. cu rol major în anchetele şi “epurările” din 1952-1953. de profesie medic. Iosif . Dardan 2009: 197. al P.A. GHIDEL. 1947. stenograma reprodusă în Fl. Rectoratul Universităţii Iaşi. p. 192. 7). 4541. secţiunea “D”. 457.). sora ilegalistei Elena Filipovici (1903-1937). 157 din 4 mai 1971). cu referat de cercetare la fd. 225. 2 din 2 ian. fond 495 (“România”). p. 45 din 24 febr.C. fd. poziţia 4. 31). p. Lupu 2007: 39. 95 din 22 aprilie 1948. 2003a: 186. Iuliu .G.G. ilegalistă (membru de partid in 1932). apoi la Comisia Controlului de Partid (fişă în dosarul 162/1952 la secţia Organizatorică a C. inv. “În loc de introducere”. 22 şi 1999: 23. nr. 643). apoi recăsătorit cu evreica fostă croitoreasă Eugenia Samoilă [v. 2/1951). nr. M. a M. partea I -a. M. 127 din 1 iunie 1941. dosar nr. 1948). iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 2001: 124. Haim . apoi la Legaţia de la Paris. inv. p. 456.I. 1626). director al Combinatului Poligrafic “13 Decembrie” (1955-1963. Buzatu 2003: 493-462 şi 2008: 407. 9341. 1949. 1. INCOMKA. nr. Gherman şi Severin 2006: 314.J. 240 din 17 oct. anexa la dosarul nr.R. 16 din 20 ian. 1948.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Leon (n. fond 495 (“România”). nr. secţia Cancelarie – dosare anexe.R. Ana (căs. M.E. GEWOLD.Of. C. Pinay 1962 şi 1967. partea I-a. Partridge şi Smyth 1999: 130. G. Cheptea şi Cîrstea 2011: 399. 15 din 19 ian. 24/1961. al P. mai întâi la Ambasada de la Belgrad. partea I-a. 458.din 1945 ca şef adjunct de secţie la D.Of. Partridge şi Ludlow 2006: 260. n. Foreign Office 371/59190/R7847/6181/37. GHICA. 2. partea I-a. Nastasă şi Varga. zisă “Florica”) (n. Leon (n. Preston. p. Talaban 1990: 18.. inv.1911.C.

de profesie cizmar.Of.d. al P. membru de partid din 1941. ulterior director adjunct al Şcolii de Partid (1957 – anii ‘60). Kleinmann). 92 din 17 aprilie 1946. Miklos GOLDBERGER106. 199 din 28 august 1948. nr.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. succesiv la Contenciosul Ministerului Cooperaţiei. 271 din 26 nov.C. profesor de economie politică la Institutul Politehnic Bucureşti. fiica lui Noie) – soţia colonelului de securitate Andrei 465.M.C.C.R.R. Netzer) şi Agi (căs.F. 464. p. GOANŢĂ. (1948-1952).F. cu care a avut două fiice: Lucy (căs. Ioan – după război inspector general în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. al P.1904 Someş-Odorhei. instructor C.Of. (în dosarul 112/1955). partea I-a. p. 6292). 471. al P.A.461.Of. 467. sursă care prezintă şi o fotografie a legitimaţiei sale de participant la Congresul al VII -lea al Internaţionalei Comuniste de la Moscova. 1949. (dosar 103/1953). adjunct al Ghizelei Vass la secţia Relaţii Externe a C. haham local. p. Emil – din 1948 şef de secţie în cadrul D. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici (M. al P. 3909).C.Of. fiul lui Wolf. de profesie rihtuitoare.VII. ilegalist cu stagiul recunoscut din 1923107.I. în linia de ultimă concesie adoptată de leadership-ul de la Budapesta (Watts 2011: 150. 644). GOLDBERGER. nr. partea I-a. Iacob .în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. p. după război membru al Comitetului de Conducere al U.C. nr. nr. ulterior revenit la Contenciosul Ministerului Cooperaţiei (M. GOLDSTEIN) – din 1948 consilier la cabinetul secretarului general al Ministerului Comerţului. ulterior emigrat în Israel împreună cu soţia sa Yolan. p. GOLD HARET..Of. p. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.1925.M. 68 .şef-adjunct de secţie (adjunctul lui L. 470. al U. p.Of. 463. cu fişă de cadre la secţia PropagandăAgitaţie a C. GODEANU. 642) 462. apoi în C.R. 10313). Solomovici 2001. Ana (n. nr. GLÜCKMAN. şeful Direcţiei Politice a Armatei (1948-1950). GLAZBERG.R” în 1949.R. iulie -august 1935.C. după război avocat consilier. Sălaj – 19. 199 din 23 august 1941.Of. şi Reghina) (1. pentru Ardealul de Nord în timpul războiului. 111 din 17 mai 1947. p. 4946). partea I-a. partea I-a.Of. 175 din 31 iulie 1948.R. 1948..R.E. îşi românizează numele în perioada interbelică. 107 în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.M. Andrei (n. 469. Heinrich . 1945. GOLD. revenind la originalul evreiesc după război. 15 din 19 ian. 3945).C. rector al Institutului de Ştiinţe Sociale de pe lângă C. apoi la Comisariatul General al Preţurilor. Răutu) şi responsabil al Comisiei Propagandă din secţia/Direcţia Propagandă şi Agitaţie a C. (1948-1952). partea I-a. partea I-a. GLUVACOV. Marcel . M. Gluvacov. 2041.. (din 1956). Alexandru (n. partea I-a.Of. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.M.C. nr. director adjunct al Institului de Studii Istorice şi 106 Şi-a românizat numele în perioada interbelică şi a revenit la cel de rezonanţă iudaică după 23 august 1944.P. II: 13. 468.Of. 15 din 19 ian. 466. nr. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. cf.D. după război acuzator al administraţiei româneşti reinstaurate în Ardealul de Nord şi adept al unui stat transilvănean independent.C. GLATZER. 22.C.IX. 19 din 23 ian. Iosif – avocat. 1949. GINSBERG. a Energiei Electrice a Ministerului Industriei (M. al P. Emanoil Vinea (M. p. partea I-a. GOLD HARET. al P. 65 din 19 martie 1947. Nicolae (n.din 1948 membru în Consiliul de Administraţie şi şeful Direcţiei Contabilitate a Institutului General de Asigurare.R. partea I-a.R. 534). p.D.C. Friedrich – în 1947 controlor tehnic în cadrul Direcţiei Silozuri a Ministerului Lucrărilor Publice (M. nr. 160).V.1970 Viena) – dintr-o “familie evreiască tradiţională [sic]” (Kuller 2008a: 171).R. membru în conducerea C. nr. 7231). partea I-a. în Contenciosul Ministerului Economiei Naţionale (1945-1947). nr. Adalbert GANZ) – activist de partid.

decorat în 1952 cu Medalia Muncii. Rica – în 1949 era şefă de serviciu la Peşedinţia Consiliului de Miniştri (M.R. şi George Goldberger.R. partea I-a. III-a.C. 474. partea I-a. Mari – inspector general sanitar în cadrul Ministerului Sănătăţii în 1949 (M.C. 2009: 77). 5830). 2632). Social-Politice (pe lângă C. cu dosar la secţia Economică a C. p. GOLDENBERG. 2009: 204). stabilit în Egipt în 1904) – funcţionar al Legaţiei României la Cairo (1951-1956).XII. redactor (secţia arabă) la departamentul internaţional al Radiodifuziunii (viitorul Radio România Internaţional) (1956-1963) şi lector de limbă arabă la Universitatea Bucureşti (1957-1977). Textilă a Ministerului Industriei (M. 476. – din 1948 şef de birou la D. M. 159 din 13 iulie 1948.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.A. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C.Of.R. 475. partea I-a. 4707).III-a.N. Dionisie . 72 din 26 martie 1948. p. GOLDNER. şefa cancelariei C. 485.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. fiica lui Solomon şi Ernestina) (26.. căs.C. .Of. 473.Of. a M. 804 din 21 dec. 1949. partea I-a. nr. S.C. p. în viaţă. 1949.I. partea I-a.M. GOLDŞTEIN. înmormântat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. (28/1956). p. 479. în 1964 cu Ordinul Muncii cls. 483. p. 641).Of.C.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. GOLDNER. care locuieşte în New Jersey.472. Enache-Rotaru). 486. va fi expulzat de autorităţile egiptene.din 1947 inspector în cadrul D. nr. partea I-a. GOLDMAN. 1949. p. 69 .C. iar la începutul anilor ’70 şefă de birou la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri . 173 din 31 iulie 1947.Of. 15 din 19 ian. 1949. nr.1913 – 8. nr. nr. p. T. GOLDNER. 5966). Nati – în 1948 era gestionar la Serviciul Radioamplificare al Ministerului Informaţiilor (M. GOLDENDACH. cuplul Goldberger a avut doi fii: Ioan Nicolae. partea I-a. cu Rozalia (n. p.1949. 1214). într-un incident încă incomplet elucidat. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. GOLDENBERG. 157 din 4 mai 1971). Lupu – după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei.U.ilegalistăcun stagiul recunoscut din 1936. GOLDENBERG. 480. nr.R. 33 din 9 febr.Of. ulterior şefa de cabinet a lui Petru Borilă.Of. 477. de unde.Of. 6781). al P.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. până în iunie 1947. p. deputat M. GOLDBERGER. p. Ernest – în conducerea Uniunii Sindicatelor Sanitare în 1948 (Bărbulescu et al. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M.Of. 641). M. partea I-a. nr. partea I-a. p. 1964.A. S. 15 din 19 ian.soţia lui Nicolae Goldberger. nr. 644). nr. Fani (n. Bărbulescu et al. la Direcţia Culturală.) (1958-1970). 484. partea I-a.I. 487. 478. Buchsenspaner). GOLDENBERG. al P. Filip Egon – după război desenator şef în centrala Ministerului propagandei / Informaţiilor.E. 15 din 19 ian. pentru socialism” din actualul Parc Carol din Bucureşti. 482. 164 din 19 iulie 1948. GOLDSTEIN. Paul . 35 din 11 febr. (1952-1957). Fani MATES. al P. 1147). ulterior redactor Agerpres (1956-1972). GOLDSCHLÄGER. Simion .Of. Eugen – director adjunct în cadrul Ministerului Energiei Electrice şi Industriei Electrotehnice în anii ’50. 5 din 9 ian. în prima jumătate a anilor ’50.G.IV.1986 Bucureşti) . în Bucureşti. . multiplu decorat de autorităţile comuniste. 481. GOLDENSTEIN. nr. Albert . GOLDENSTEIN.Of.C. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. GOLDSTEIN. partea I-a. 1949. nr. Yves Nathaniel (1929 Cairo – 1977 Bucureşti) (fiul avocatului Marcu Goldenberg. căs. 130 din 11 iunie 1947. (M. nr. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. cu Carmen (n.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 314.P.

Andrei Strihan (el însuşi evreu). decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. 500. 38 din 27. GOLDENBERG) . 501 n.C.I. 5830. 18 din 22 ianuarie 1948. GRAUBART. partea I-a. p. 497. nr.IV.R. partea I-a. Alexandru (n.Of. GONDA.. 1949. fostulsău coleg de birou. Arh. Madeleine – după război stenodactilografă în Ministerul propagandei / Informaţiilor.1979) (dosar G/26 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).M. M.. după 1944 activist de partid. 3706). A. instructor în cadrul secţiei Literatură şi Artă (iniţial sector în cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie) timp de două decenii. 1134). GOLIGER.Of. dosar 750/1932-1933.Of.E. Iosif – din martie 1945 la D. Universitatea “Regele Ferdinand I”. Nicolae (n. Gheorghe (n. Pia – şefă de secţie în Direcţia Literară a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (iulie 490. (M. nr. GOLDSTEIN.din 1947 controlor economic în cadrul D.Of. 494. 16 din 20 ian. 95 din 22 aprilie 1948. 501. după război membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei (numit în mai 1945). şi respectiv că ar fi emigrat împreună cu soţia sa Ani în Israel. 658). p.1983) – ilegalist (membru de partid din 1922).R. 495. 663). capturat şi condamnat de autorităţile române pentru spionaj în favoarea Ungariei în 1942.F. p.C.I. Cluj.Of. “evreu maghiar”. p. apud Nastasă 2011: 500. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. partea I-a. p.XI. Ţuliu – după război consilier juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. partea I-a. GRIGORIU. 52 din 4 martie 1945.din 1949 şef de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. p. 190 din 19 august 1947. 499. nr. 516).R. exclusă din partid şi arestată) funcţionară a Ministerului Comerţului Exterior în 70 . GORUNEANU. partea I-a. 498. Rectorat. partea I-a. 1088). (1956) şi Arbitrajul de Stat .din 1948 şef de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. iar în 1979 cu ordinul “23 August” cls. aflat în atenţia Siguranţei şi arestat chiar în 1933 (v. nr. Iosef . partea I-a. 496.IX. p. p.. 16 din 20 ian. nr. 491. 33 din 10 febr. afirmă că Gonda. nr. 1948. SZILLE) – fratele lui Gheorghe Gonda. nr. C.488. unde cei doi ar fi devenit “religioşi fanatici” (în Solomovici 2004: 401). 3861). 28 din 3 febr. III-a (Decret nr.1916 Bucureşti) (fiica lui Arthur şi Iulia) – până în 1958 (când este demisă. Bernard . a M.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. GRIGORIU. 1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public.în ian. 492. reabilitat în 1964. în februarie 1948 avansată şefă de secţie în cadrul Direcţiei presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. GOTTLIEB. nr. (1958) (Cajal & Kuller 2004. 1. 1949. după război încadrat în ianuarie 1948 ca secretar II de legaţie în centrala M. p. 493. nr.Of. partea I-a. GORDON. Eva – în anii ’50 funcţionară în cadrul Direcţiei Studii a Ministerului Justiţiei.Of. 1948 – februarie 1949) (M. în mandatul Anei Pauker (M. la Direcţia Educaţie Tineret (M.XII. GOMBO.1906 Budapesta) – evreu maghiarofon. Sigismund SZILLE) (n. prezent şi ca lector nesalarizat al C.E. 7492).E.. 2 şi 512).Of.G. 489. Samoil (uneori transcris şi GAMBO) (13. partea I-a. 1949. M. pp. sancţionat în lotul “fracţioniştilor” din 1958. 1949. 27. 1035). ar fi lucrat un timp în subordinea lui Moses Rosen la F.). 1654-5). în prima jumătate a anilor ’30 student medicinist şi unul din liderii studenţilor evrei comunişti ai Universităţii “Regele Ferdinand” din Cluj-Napoca. partea I-a. nr.G.C. decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 159 din 13 iulie 1948.. p.C. Marcu . nr. al P.].Of. GOTTLIEB. în 1953. coautoare a lucrărilor Contractele economice. p. partea I-a. GREGOR.Of. GONDA. Kuller 2008a: 441). I-a (Decret nr. 8214. 157 din 4 mai 1971). Beatrice . nr.1888 – 4. GORUN [căs. St. 240 din 15 oct.Of. 1948. partea I-a.Of. 110 din 16 mai 1947. Sidonia (n. 32 din 8 febr.A.

53. nr. GROSS. partea I-a. 219 din 21 sept. GROM. partea I-a.din 1947 inspector în cadrul D.Of. 3706). p.). David . p. p. nr. 7438). Zoltan . nr. 504.din 1948 şefă de secţie în cadrul D.502. IV-a (sub numele Charlotte Ciordaş). ulterior adjunct al Ministerului Sănătăţii începând cu 1948 (M. Leon .C. 1949. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. după război membru în conducerea Comisiei de Control a Partidului (viitorul Colegiu) (1949-1966.C. 506.Of. în Forţele Armate. p. GRONICH. nr.Of. 1949. Iosif . partea I-a. 503. GROSU.I. p. 642).Of. nr. 1948 funcţionar în centrala Ministerului de Finanţe (M. 175 din 31 iulie 1948. partea I-a. Leonida – iniţial numit medic-şef al judeţului Olt în iunie 1945. 508. 158 din 12 iulie 1948. Corin – până în ianuarie 1949 şef de serviciu la Direcţia Literară a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.C. S. anii ’50). 15 din 19 ian. nr. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. Bărbulescu 2009: 23. 1947. 511. a M. 748). 2103. 71 .P. GROSMUK. şefa grupului de anchetă a foştilor luptători din Spania şi a foştilor participanţi la Rezistenţa Franceză în anii ‘50. p. GROSSU. 1964. M.17. partea I-a. 505. GROSSMAN. Şarlota (n. 1949.). partea I-a). 109 V.Of. partea I-a. nr. în 1947 transferat pe aceeaşi funcţie în judeţul Iaşi. GRILL. 1947. 253 din 1 nov. în 1947 încadrată pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.Of. Frima . iar din 1967 instructor în cadrul CEPECA (Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi) din Bucureşti. Izu – din anii ’50 funcţionar la Comitetul de Stat al Planificării.E.php. 7723.Of.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/G/G%2006. 509. fişa matricolă penală la http://86.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. inculpată şi condamnată pentru subminarea economiei naţionale alături de alţi funcţionari ai ministerului108. 515. M.P. partea I-a.I. 60 ş. partea I-a. 645). partea I-a. 15 din 19 ian.în 1949 era referent de specialitate în cadrul D. p. GRIMBERG) . p. 184 din 11 august 1948. partea I-a.a. cu grad de căpitan. Coca . M. GRINDEA.C. 1948. p.R. 2008. nr. 1947 (M.în august 1948 numit de ministrul Industriilor director adjunct al Centralei Industriale a Mătăsii (M. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. 804 din 21 dec. GRUIA. prin Decretul regal nr. 507.Of.Of. nr. partea I-a. 209 din 9 sept. revenit în Bucueşti şi numit Inspector general sanitar al Regiunii II Bucureşti.I. nr. nr. 2066 din 20 oct. cadrul firmei “Româno Export”.I.125. nr. 1948. 37 din 14 febr. când se pensionează). 4817. 1949. 26 din 1 febr. 95 din 22 aprilie 1948. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. zisă “Şari”) – soţia lui Ştefan Gruia (căs. 6292). Insa Eschebach. GROSMAN. nr.R. 5784). internată în lagărul de muncă de la Ravensbrück109. 157 din 4 mai 1971). nr. (M. p. din partea Uniunii Populare Maghiare (1946-1948) (M. 513.C.din februarie 1949 şefă de birou în cadrul D.Of. (n.” cls.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. M. 229 din 4 oct.Of. partea I-a. 7 din 10 ian. p.Of. Simion – din sept. Matilda (GRÜNBERG) . a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. p. 108 V.G. p. partea I-a. 1267). Ravensbrück: der Zellenbau : Geschichte und Gedenken : Begleitband zur Ausstellung (Berlin: Metropol. nr.Of. 384). 165. 1947. 514.Of. 66 din 20 martie 1947. GRUIA. 51. 510. 129 din 9 iunie 1945.deputat de Arad. fostă ilegalistă şi luptătoare în Spania (Solomovici 2004: 27) şi în Rezistenţa Franceză (Levy 2002: 131).%20Griavu%20-%20Gyurki/Grigoriu%20Sidonia/index. 512. partea I-a. nr. Fredi .Of. 9763).din 1948 şefă de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Charlotte CSORDAS. p. p. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. GRIMBERG. 8970. GROSMAN.

C. nr.C.E. GRÜNBERG. 9857). Samoil – după război funcţionar la Oficiul Industrial al Bumbacului.Of. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. nr. până în iunie 1948. (M. Ioniţoiu 2006: 38). nr. p.C. partea I-a. p. Inului şi Cânepei. 1948). 524. 8598). 5784). 138 din 17 iunie 1948. 5966).Of. Artelor (şi Informaţiilor) (M. 8599). 4972). 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a. 1626). p.Of. Ernest – în iunie 1948 era funcţionar în centrala Ministerului Comerţului (M. 72 . GUINĂ.C. nr. partea I-a.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. partea I-a).din 1947 controlor în cadrul D. M.controlor (până în febr. M. 164 din 19 iulie 1948. nr. 256 din 5 nov.Of. 1947. partea I-a.Of. 1948 inspector în cadrul D. p.C. 527. 10533).I. 5386. 5180).în 1949 era referentă administrativă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. soţia lui Nicolae Guină. al P. GRÜMBERG.C. 52 din 4 martie 1945.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. nr. 222 din 29 sept. partea I-a.din 1948 şefă adjunctă de birou la D. 10092. nr. pp. nr.R. GUNEA. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.G. 15 din 19 ian. membru C.C. Bercu . Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. partea I-a.C.din 1947 controlor economic în cadrul D. nr. GRÜNBAUM. 530. 1123).Of. Moise – din 1945 şef de secţie în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. p. 264 din 14 nov. a M. (M. 521. 131 din 8 iunie 1948. 645).Of. p. Rozalia . partea I-a. partea I-a. GUROWITZ. partea I-a. p.Of. 4534). 8460). a M.E. partea I-a. 35 din 11 febr. GRUSMANN. (M. partea I-a. partea I-a.I.Of. 159 din 13 iulie 1948. (1955). Isac .G. p. (M. p. GRÜMBERG. Salvine . 1626. 529. Otilia . 52 din 4 martie 1945.Of. partea I-a.Of. GRÜMBAUM.C.516. 517. a M. 526. p. nr.din febr. a M. 1947. Gherşin – în august 1948 numit de ministrul Industriilor director adjunct al Centralei Industriale a Inului şi Cânepei (M. 531. GRÜMBERG.I.G.Of. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. 1947. partea I-a. 32 din 8 febr. GRÜNFELD. 522. 525.Of. 1654-5). GRÜNSTEIN. a M. nr. în anii ’50.I. 520. ulterior membru al Comitetul de Stat al Apelor (1952-1967) (M. p. 1947.E. GRÜNBERG. 1949.C.R. Simion . nr. 1948. 528. 10. Leon – după război. p. partea I-a.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Sinteză şi Pelucrare (M. Sidy . 523. 219 din 23 sept.Of. nr. 158 din 12 iulie 1948. 1214). 126 din 6 iunie 1947.M. p.după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. Eliza (n.G. nr. partea I-a. partea I-a. Cioroianu 2005: 302. Berindei.Of. nr.G.I. 1946. al P.Of. partea I-a. 1654-5. 184 din 11 august 1948. GRÜMBERG. GRUSS. Hună .Of. GRÜNSTEIN) .C.Of. subinspector general în centrala Ministerului 518. de Celuloză.Of. p.până în febr. Mayer – prim director general adjunct şi inginer şef (1949-1951) şi apoi director general (al Direcţiei Generale de pe lângă Consiliul de Miniştri) (1951 -1952) la Canalul Dunăre – Marea Neagră. Henri .C.C. 45 din 24 febr. p. Sara – activistă a partidului. 5830).Of. nr.E. 1949. nr. 519. 1947. fost ilegalist. Simion . GRÜNBERG. apoi ambasador la Moscova şi Ulan Bataar. pp. M.I. 532. nr. p. 533.E. nr. nr. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. (M. 276 din 28 nov. partea I-a. iar apoi promovat inspector în cadrul D. n. 1948. Dobrincu şi Goşu 2009: 210. 1949. p. GRÜNSTEIN.C. GUERON. 145 din 26 iunie 1948. GRÜNBERG. 534. p. 45 din 24 febr. 219 din 23 sept.Of. Abraham .

p. 15 din 19 ian.G. 550. contabilul-şef al Ministerului Artelor (M. 73 . C. Alexandru . p. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. (M.Of.din 1945 la D. 539. p. nr.Of.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 175 din 31 iulie 1948. Leon – în 1948 arhitect-şef la Serviciul tehnic. 5142). 641). decorat în 1964 cu ordinul Muncii cls. după război înalt funcţionar la ministerul Gospodăriei Silvice. p. 645). ulterior membru al Comitetului de Stat al Apelor (eliberat din funcţie în 1967) fişă de cadre la Secţia Agrară a C. nr.G. HABER. 547.R. ulterior al Silviculturii în anii ’50. 2002) – originar din Cernăuţi. Roza (probabil Haimsohn. 52 din 4 martie 1945. 1949. condamnat la 10 ani şi 6 luni închisoare. 136 din 15 iunie 1948. Ivanier Ştrul (d. nr.C. 16 din 20 ian. 1941.Of.Of. 641). HAIMOVICI) (n.în 1949 era dispecer tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. Roger . nr.C. 661). p.Of. 544.Of. partea I-a. S. p. p. disponibilizat 540. pp. nr.n) . 157 din 4 mai 1971). înainte de război. Zoltan (n. n. GYALI.Of. în perioada antonesciană.G. după război membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lemnului (din 1948). fiul lui Leon) – absolvent al Liceului “Laurian” din Botoşani. Samoil (Saul) (n. HAIMAN. 548. 206 din 1 sept. partea I-a. p. HAINISON. 549. 15 din 19 ian. p. 1949. 15 din 19 ian.C. GUTTMAN.Of.C. 12/1951). 1947. HAIM. trecut prin mai multe penitenciare.Of. nr.R. nr. decorat în 1961 cu Medalia Muncii. 6293). 1947. nr. 52 din 4 martie 1945. 76 din 30 martie 1946. nr. 5386). partea I-a. partea I-a. Isak . partea I-a. al P. p. 536. (M. 5123. 1654-5) 538. 1947. HAIMOVICI. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M.Of. 1948. a M. 52 din 4 martie 1945. 545. C. 219 din 23 sept. partea I-a. nr. nr. până în iunie 1948.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. apoi la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. Mendel – funcţionar în cadrul Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. 8599). II-a. a M. VIŞAN. 1654-5). nr. 145 din 26 iunie 1948. Iacob – după război. HAIMER. 1947). Oscar . cu dosar de cadre la secţia Economică a C. p. 21.Of. partea I-a. partea I-a. GUTMAN. 4588). nr. 8072).F. GRÜNBAUM) – funcţionar al D. partea I-a.R. pp. 1898. nr. 7491). Leon (n. Iţic .XI. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. HAIM.I. 119 din 25 mai 1948. Ludovic – din 1945 şef de secţie la D. M. partea I-a. M.Of. p. partea I-a.Of. partea I-a. nr. 546. secretar al Confederaţiei Generale a Muncii (până la sfârşitul anilor ’50). 542.C. partea I-a. Iţic .F. p. 232 din 6 oct. B. Harry Simon – controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în nov. nr. 541.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Industriei (M. 190 din 19 august 1947. ulterior promovat şef de serviciu (M. 8032).R.E. 3002. p. partea I-a.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. HABER. partea I-a.Of. 1949.Of. GYEMAND. subdirecţia administrativă în Ministerul Artelor şi Informaţiilor ((M. 10290.E.Of.G. C.din 1947 controlor în cadrul D. (1956). GUTMAN. (dosare anexe. 204 din 5 sept.G. partea I-a. apoi promovat director în aceeaşi direcţie generală în 1945. partea I-a.R. apoi transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. 1654-5).M.din 1947 controlor economic în cadrul D. 269 din 20 nov. nr. iar în anii ’60-’70 director general la Ministerul Industriei Lemnului. nr.I.1901 Bucureşti) . HAFNER. p. al P. 1949. reintegrat iniţial ca şef de secţie. fost ilegalist.F. GUTMAN.C. partea I-a. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. M. pp. 543.Of.C. 537.535.Of.

HALPERN. 557. 7026). partea I-a. 1948. nr.survivors-romania. nr. nr. 30/1956 şi 24/1954). 175 din 31 iulie 1948.Of. partea I-a.E. Ernest . 264 din 14 nov. partea I-a. p. din 1948 membru al Consiliului de Administraţie. Tehnică în anii ’50. nr. nr. după război martor al acuzării în procesul unor criminali de război la Tribunalul Poporului Cluj în 1946. (?) HASS. secretar general al Ministerului Industriilor (1948-1949) (B. 562. HALPERT. Credit şi Ajutor a magistraţilor (M. nr.Of. Alperin) .C. Alexandru – în 1946 era avocat în contenciosul Ministerului Finanţelor (M.I. partea I-a. M. Hârtiei şi Celulozei în guvernele Dej. Samuel – judecător la Judecătoria Urbană I Bucureşti (1944-1947). respectiv inspector (din 1948) în cadrul D.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. nr. HART. 1949. partea I-a. HAMEL. 1947. 256 din 5 nov. M. membru al Comisiei Centrale Financiare a partidului în timpul războiului. 1945. nr. publicist al unor lucrări de specialitate la Ed. p. p. a M. al P. nr. HARTSTEIN.Of.E. p. u. martor al acuzării în procesul lui Belu Zilber din 1954.R. profesor la A. M. HARAP. M. 119 din 28 mai 1947. 8599). 560. 315. în 1949 revenit în centrală (M. 4255). 74 .I. p. (M. HAUSVATER. 23/1954.Of. 1949 şefă de secţie la 553. 6292). până în 1962 secretar general al Ministerului Economiei Forestiere. iar din 1949 director al Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerului Industriei (M. p. Ana . p. 16 (25 mai 1948: 6).C. 9856. HAMBURGER.S.Of. partea I-a. 219 din 23 sept. director în cadrul direcţiei Personal şi Învăţământ a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’60-’70.Of. Adalbert CHARAP.Of.a.F.G. 1947. 1947. nr. 1133). Suzana (probabil soţia/fiica lui S. nr. după pensionare autor al unor studii pe teme iudaice. Berthold – controlor (1946-1948). Louis – după război controlor-revizor principal în centrala Ministerului de Finanţe. (1953-1989).până în febr. nr. p. HÂRLĂOANU. 32 din 8 febr. R. partea I-a.Of. 5 din 9 ian. HAUSIRER.Of. http://www. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. p.Of. 1949. partea I-a. Documentare şi Coordonare a Ministerului Industriei (M. preşedintele Secţiei a IV-a Penale a Curţii Bucureşti (1947-1948). 661). Lazăr .Of.Of. după 1944 înalt funcţionar al C. nr. 24 din 30 ian. 555. 552. 33 din 10 febr. HALFON.S. Alfred (27. 7438).Of. 35 din 11 febr. jud.C.din 1948 consilier administrativ la Direcţia Studii. 10496. 1948. p. (M. partea I-a. (dosare anexe. 1944.C.R.E. p. W. ilegalist. 2954. 110 111 http://www. partea I-a.R. în 1948 numit membru în conducerea S. 554. partea I-a. Mureş) – în 1944 deportat la muncă obligatorie de autorităţile ungare110. a M. 10092).htm. 1213. 1946. Direcţia Teatre a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a. “Petrolexport” ca reprezentant al ministerului. 79 din 3 aprilie 1948. 1947. HART. p. partea I-a. 945). 556. Leon .Of. M. 559. 737. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M.551. 1948. nr. 253 din 1 nov. 563.Of. M. 2971). cu dosar de cadre la secţia Economică a C.1949. p. 79 din 3 apr.în a doua jumătate a anilor ’40 director administrativ adjunct al Direcţiei Radio în centrala Ministerului Informaţiilor. p.survivors-romania. partea I-a. apoi chiar preşedinte al tribunalului111. nr.E.org/text_doc/actul_de_acuzare. p.Of. 209 din 9 sept.G. p.Of. 275 din 27 nov. partea I-a. V. 1912. nr.C.htm. p.. 12 din 14 ian.C.VII.org/text_doc/tirgu_mures.1928 Fălticeni – 2001 Bucureşti) – lingvist. George – din februarie 1945 verificator la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. Emil (eronat ortografiat de unii autori “Harstein”) – inginer şi fost antreprenor. 1949. 263). în aprilie 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Casei de Economie. ulterior secretar general al Ministerului Industriei Lemnului. nr. 16 din 20 ian. 561.C. Adalbert (n. 558. partea I-a.I.

HEROVICI. 1949.Of.Of. III-a. Iancu – avocat. 7817). 75 .în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului 569. 5687).G.R. partea I-a.Of. p.I. HEILPERN. 662. 4534.G.C.C. după război activist la secţia Gospodărie de Partid a C. HERŞCOVICI. la Direcţia I. a M. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. 209 din 9 sept.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. p. 264 din 14 nov. Wolf Gherşin (n. partea I-a. 1949.G. 574. Wolf – fost ilegalist şi deţinut corecţional în timpul războiului pentru activităţi comuniste (penitenciarul Caransebeş) (A.” cls. pp. HEHTER. (M..în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. David .I. 1949. fond 495 (“România”). nr.A.E.C.C. decorat în 1971 cu ordinul “Steaua R. 15 febr.Of. 575. 330). partea I-a. 11362). nr. partea a 2-a. Inului şi Cânepei. Liuba – din ianuarie 1948 referentă în centrala M. 1947. 16 din 20 ian. 154 din 7 iulie 1948. 297-8). 1948 tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 148 din 30 iunie 1948. 282 din 5 dec. p.F..G. nr.Of. partea I-a. a M.R. 663). nr. 566.I. HERER. 10092). p. 15 din 19 ian.C. p. la Direcţia Presă (M. 576.N.R. HER. 577.Of. 158 din 12 iulie 1948. Frucht . nr. nr.E.Of. 565. nr. Industriei (M. u. 126 din 6 iunie 1947. 5785. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M.564. p.M. HERŞCOVICI. 16 din 20 ian. partea I-a.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 16 din 20 ian. 570. posibilă identitate cu onomimul prezent cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. D. nr. controlor (1945-1948). nr. 581. partea I-a. p. HERŞCOVICI. HERŞCOVICI.a. p. 186 din 13 aug.S. Şerban . Morel . 5463-4). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. Irmfried .vol. HERESCU. cu fişă de cadre la arhiva aceleiaşi secţii (1958). HERŞCOVICI. p. 4611).1949. pp. p. 1948.Of. 219 din 23 sept. dosar nr. nr.Of.E. p. 1949. cu dosar la secţia Economică a C.C. 299 din 29 dec. M. Ghizela . A.A. p. partea I-a. 578. partea I-a. apoi inspector la D. Sanda – din iunie 1948 secretar presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. 1949. 15 din 19 ian.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.în 1948 era controlor în cadrul D. 646). nr.C. nr.Of.P. HERŞCOVICI. 572. 1947.din 1947 inspector în cadrul D.D. p. partea I-a. 661). Paul – inginer. decorat în 1964 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 567. nr. Mihai . Bercu – din sept. M. nr. nr.Of. partea I-a.Of. 59. 571. 1947. partea I-a. Leon Silviu . 1949. nr. (M. 25/1954). ff.Of. în judeţul Covurlui. Israel . 658). IV-a (M. 1949. partea I-a. HERMAN.Of.Of. nr. p.Of.S.Of.E.R. partea I-a. partea I-a. (dosare anexe. 1948. pentru câteva luni în 1948 detaşat în teritoriu. p. partea I-a. partea I-a.C. HERŞCOVICI. M. 15 din 19 ian. p. 316). p.Of. 6683).S. 7438). (M. în acelaşi an numit membru al comisiei interimare a Uniunii Colegiilor de Avocaţi din R. 116 din 21 mai 1948.C (M. 579. 642): 568.R. C. 642.Of. 1947. inv. 120 din 26 mai 1948. Iosif – din 1945 şef adjunct de secţie D. p. 52 din 4 martie 1945. 1654-5).Of. membru de partid din martie 1945. partea I-a. HERMELIN. 8599.C. partea I-a. p. nr. HERŞCOVICI. al P. partea I-a. 16 din 20 ian. 580. 573. partea I-a. Leonida .după război membru în conducerea Oficiului Industrial al Bumbacului. nr. (M. dosar H/61 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1906) – originar din Galaţi. HEITNER. al P.C. 4497). nr. 225. 5 din 9 ian.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. G. HEGER.în 1949 era controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M.Of. nr.

deportat de autorităţile maghiare la Kistárcsa (1944-1945). p. partea I-a.C.C. 8072). 793 din 31 dec. 24 din 30 ian. Rahmil – după război controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în iulie 1947 şi din sept.după război inspector general adjunct în cadrul D. p. partea I-a.. partea I-a. nr. a M. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. partea I-a. 589. după război activist de partid. Hîncu 2009). HILSENRAD.” cls. Stefan . 6781). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. partea I-a. M. 10533). 1947) (M. nr. 588. Alexandru . 10496.Of. 256 din 5 nov.Of. 1947. 1948.Of.P. Notariatul de Stat (1964) şi Tratat teoretic şi practic de procedură a executării silite (1966) (inclus în Kuller 2008a: 443 şi Benjamin & Stanciu 1997: 428). HEVES.R.Of. 158 din 12 iulie 1948. partea I-a. 642) HIRSCH. Popescu 2009).C.R.R. ulterior Comitetului de Stat al Planificării. p. nr. 1947.Of. respectiv cadru didactic (din 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. M. Arthur (n. 1947. p.G.Of. M.G.R. nr. partea I-a.P. nr.F./R.. nr. pp. 738.R. C. p. nr. (M. V-a.Of. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 1949. partea I-a. Marcel . 9856. 5784.S. până la moarte. nr. Arno . 298. (inclus în Kuller 2008a: 443) (v.E. Ferenc (Francisc) (4.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 276 din 28 nov. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. Solomon – controlor (1946-1947). în anii ’60-’70.Of. Moriţ – activist la Comitetul Central al U.C.Of. p. 173 din 31 iulie 1947. 204 din 5 sept. 24 din 30 ian. ilegalist (membru de partid in 1933). Dan . partea I-a.). 1947. Dobrincu şi Goşu 2009: 632 ş. partea I-a. 594. partea I-a. 584.R. nr. 275 din 27 nov.în anii ’50-‘60 funcţionar al Comisiei. HERŢOVICI. 1948. 52 din 4 martie 1945. Gustav – din 1945 inginer consilier la D.Of. 596.S. S. HERTSTEIN. a M. lector la Universitatea Babeş Bolyai (1947-1950). a M. partea I-a. HIRSCH.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. poet şi scriitor. M. (1957). HILF. p.E. partea I-a. partea I-a./P. 585.Of. ulterior funcţionar al Băncii de Stat a R. p. p.R.G.I. 16 din 20 ian. p. 9855). 662). nr.după război. consilier juridic şef în cadrul Ministerului Justiţiei în anii ’50-’60.u. M. 8599). 591. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. p. 9857.J.Of.G. p. nr. HERŞCOVICI. partea I-a. 590. 256 din 5 nov.C. partea I-a. în acelaşi an promovat inspector (M. autor al unor articole în revistele Legalitatea populară. Nastasă şi Varga 2003b: 665. HILLARD. în anii ’50 procuror militar la Tribunalul Regiunii a II-a Militară (în 1959 preşedintele completului de judecată a pastorului Richard Wurmbrand) (Berindei.I. 737. 1947. 1947 angajat contabil îm centrala Ministerului Artelor. 1963. p. nr. secretar adjunct al Comitetului Judeţean Cluj al P. decorat prin Decretul nr. nr.Of. 10 din 13 ian.I. HIRSCH. partea I-a. 15 din 19 ian. ulterior expert în cadrul Consiliului Legislativ. 256 din 5 nov. 173 din 31 iulie 1947.VIII. 587.R. decorat cu ordinul “Muncii” clasa a III-a prin Decretul nr.C.M.Of. nr.G. 1947. Leonard (fiul lui Moritz).E. până în ianuarie 1948. p. 593.P.VIII.după război controlor în cadrul D. nr.Of. 251. Emil – locotenent-colonel. p. HERVIAN. controlor în cadrul D. 1947. HINTZ. nr. Raul – după august 1944 şeful Direcţiei Presei şi Informaţiilor din cadrul Ministerului Afacerilor Străine (Onişor 2009: 241. nr. HINŢESCU. Justiţia Nouă şi Revista română de drept şi coautor al lucrărilor Procesul civil în R. M. M. 595. ulterior inspector în cadrul Direcţiei 583. Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. I. 6781). 7 de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri.C. HERTZOG. 5784. pp. 1947. Paul – în ian. 586. 158 din 12 iulie 1948.1973 Constanţa) – evreu maghiarofon. 219 din 23 sept.582. M. 1909) – jurist.B.1903 Sighetu Marmatiei – 26.P.Of. HERŞCOVICI. 1949. şi Andreescu. 592. 1654-5) 76 .Of.

1949. 606. M.Of. 1947 a ministrului Justiţiei (v. HOLCZER. p. p. a M. nr. p. partea I-a. 604. 151 din 5 iulie 1947. 1947. partea I-a.S. 12912.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.C. nr. 220 din 24 sept. HIRSCH.Of. (M.din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor din cadrul Ministerului Industriei (M.Of. Iancu (1905 Piatra Neamţ – 1979) – în 1948 numit administrator al societăţii de petrol naţionalizate “Steaua Română”. p. 89244 din 20 sept. 164 din 19 iulie 1948. şi Solomovici 2003: 191-2). din partea Uniunii Populare Maghiare (19461948) (M. 19 din 23 ian. 77 .Of. la Direcţia Studii (M.Of. p. 5784). nr. nr. Bihor)112 – din mai 1945 membru al comisiei mixte de cenzură a presei sub coordonarea ministrului Propagandei Naţionale. 1949. 1949. HIRSCH.R. p. Iosif .Of. HIŢIG. 601. nr. HIRSCH. 1946.din 1947 controlor economic în cadrul D.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. respectiv la Serviciul Control al Ministerului Industriilor. nr.Of. partea I-a. 8460).G. M. 1948. nr. 1719).. 364 din 2 mai 1945). din 1945 funcţionar în centrala Ministerului Informaţiilor.până la 1 octombrie 1947 inspector general adjunct în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. ca translator la Direcţia radio (M. nr. partea I-a. p. 5966). la Beiuş. 608. 16 din 20 ian. HOLBAN. partea I-a. 603. 35 din 11 febr. care îl şi menţionează ca evreu într-un dialog cu Emil Bodnăraş. Ervin . HOLINGER.Of. partea I-a.Of. Grigore . 1947. 662). din febr. 612.C. 1948 (M. HOLDICH.Of. 1947. HIRSCH. p. partea I-a. Mendel .în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. 264 din 14 nov. 1947. partea I-a. 8660). 1949. M. partea I-a. partea I-a. 1946. HOFER. 7491. 609. 1949 secretar general al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (în guvernele Petru Groza. Marcel . ulterior promovat inspector (M. partea I-a. 1947. 611. 605. 290 din 14 dec. partea I-a. nr. M. Simion . nr. M. HIRSCH. HODOŞ. Eduard .Of.Of. partea I-a. Nicolae (n. 9856. 16 din 20 ian. p. 598. 1946. nr. Materialelor de Construcţie din Ministerul Industriei (M. demis la 1 ian. nr. p.Of. 190 din 19 august 1947.în ian.Of. 158 din 12 iulie 1948.Of. 9856). nr. 658). p. 607. p. p. 535. 289 din 13 dec. 748). în 19 iunie 1920.u. 4698). HOLZER. nr. nr.S. 610. HOCHMAN. M.deputat supleant de Arad. Ladislau . ulterior în cadrul Ministerului Informaţiilor (1944-1946-1947-?)).numit membru al Consiliului (naţional) Superior al Tuberculozei de ministrul Sănătăţii în mai 1948 (v. Leon . 26 din 1 febr. p. p. p.I. Moritz – din februarie 1949 contabil la Direcţia Centrală Industrială a Ceramicei şi 600. în iulie 1947 numit director la Economatul ministerului.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 599.Of.). 602. Aron – din 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. 58 din 9 martie 1942. partea I-a. 122 din 28 mai 1948. 1946 însărcinat cu conducerea Direcţiei Radio. 15 din 19 ian.Of. p. 1949. 34 din 10 febr.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. HOMOLKA. nr. Lazăr .Of. partea I-a. 1189). in dec. partea I-a. 1213). căruia în 1941 i se fixa domiciliu obligatoriu pentru propagandă comunistă şi tentativă de trecere în UR. Aurel . nr. 256 din 5 nov.E. M. 256 din 5 nov. nr. HORAŢIU. p. p. în subordinea Comisiei Aliate de Control (Decretul Lege nr. partea I-a. p. 1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. apoi secretar general şi ministru adjunct al Ministerului Industriei Petrolului şi Industriei Cărbunelui (ulterior al Industriei Petrolului şi Industriei 112 Schimbare a numelui în baza deciziei nr. (partea I B) nr. Ludovic – ilegalist. 644). 10092). HONIGSBERG.Of. partea I-a. 222 din 29 sept.597.Of. 5646. 12877). nr. v. partea I-a. Buzatu şi Cîrstea 2010:335 ş.

R. nr. inv. 616.-C. 32 din 8 febr. HORODNICEANU. (M. partea I-a. (M.C. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 624.Of. ambasador în India. 1945.Of. fd. p. 620. p. responsabil şi pentru Afghanistan şi Ceylon (19611963. secţia economică. p. al P.R. HORVATH. 78 . p. 2723.C.. 44).B. Cajal & Kuller 2004.Of.membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale instituite prin Decretul-Lege nr. HOROVITZ) – în 1945 numit de C.B.I. 52 din 4 martie 1945.A.Of.G.P. partea I-a.B. 11362).C.Of. Dina .R.A. partea I-a. iar apoi detaşată ca dactilografă şefă în cadrul Ambasadei R. 1123).E. 1948. partea I-a.P.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.Of. partea I-a. Cancelaria. (A. 619. 299 din 29 dec. nr. HORODNICEANU. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. administrator de supraveghere la “Fier şi Tub” din Bucureşti (M. şi membru al organizaţiei de partid din cadrul ministerului (1947-1950).6). a C.S. M. respectiv Huc) – funcţionar la Direcţia Cabinet ministru în centrala M. .Of. nr. p.C. fd. f. HOROVITZ. HORODNICEANU.R. Mihail – în martie 1945 delegat director la Arhivele Generale ale Ministerului Afacerilor Strîine (M.B. dosar 51/1952. partea I-a. p.Of.E. nr. p. Alice . HÖNIG. Teodor (ortografiat ocazional şi Theodor. 1949 şefă de secţie la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a. I. 1946. din Ministerul Comunicaţiilor (M. 3913). 3374).C. al P.I. Clara – din ianuarie 1948 referentă în centrala M. dos. p. 614. din Ministerul Comunicaţiilor (M. – mai 1964) (A.Of.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 131 din 8 iunie 1948. 1949. detaşat practic imediat ca şef de birou la Legaţia României de la Bruxelles. HORODNICEANU. 364 din 2 mai 1945 (A.S. partea I-a. fond C.. 1947. Alfred – din iulie 1947 secretar de cancelarie la M. nr.R.Of.Of. HORODNICEANU.A.C. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of.I. p.E. 71 din 27 martie 1945.R.a. HUBERT. pp. partea I-a. 623.până în febr.. nr.G.C. Marcu (n.G. 9/1948: 6). 10092). 622. nr. a M. H. Alfred – după război consilier în cadrul D. Marcu . nr.N. 225 din 3 oct. Erica . nr. respectiv 1964). Zor ..F. pp.E.F.G. apoi transferat şi încadrat cu grad de asistent la catedra de marxism -leninism a I. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.P. partea I-a.N.613. Florin – până în februarie 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 4369. p. 626. 1123). 111 din 17 mai 1947..F.I. Corobca 2008: 15.A. nr.C. C. 20 din 23 ian. 625. 8614). 627.. p. nr. 122 din 31 mai 1947. 52 din 4 martie 1945. 87 din 13 apr. p.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.F. partea I-a.I. p. Chimice) (1951-1961).I. 5663). Ministerul Propagandei Naţionale.R. partea I-a. p.G. nr. – în 1948 era şeful adjunct al Direcţiei Instalaţii din centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M.Of.Of.Of. 32 din 8 febr.N. HUBERT. 76 din 31 martie 1948. p. 617. 621. în 1947 director adjunct al Direcţiei Întreţinere din cadrul D. 1654-5). HUDESCU. C.I. nr. D. 1654-5). respectiv în Birmania (ian.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1027. M. 87). la Moscova (M. Iosif .din 1947 controlor în cadrul D. C. HORNSTEIN. nr. partea I-a. Pangrate . HORNSTEIN. 618. 1949. HOROVITZ. nr. 1964 cu Medalia Muncii.C. nr.după război referentă în administraţia centrală a C. 264 din 14 nov. partea I-a.P. Debora . nr. 4968). 663).R. 628. HOROVITZ.Of. 477).A. B. 1949. n. 62/1955 (nr. 152 din 7 iulie 1947.E. nr. dosare anexe. partea I-a. 1947. 2300) HUCK.. Kuller 2008a: 443. 615. 803 din 21 dec. partea I-a. 16 din 20 ian.R.

membru de partid din 1930 (în atenţia Siguranţei în 1941). nr. eliberat (din penitenciarul Aiud) şi reabilitat în 1964. FEUERŞTEIN) –ilegalist din “vechea gardă”. sora Anei Pauker. după război secretar al Consiliului de experţi ai Sindicatului din oraşul Cluj. IACOB. al P. 115-6 şi 118-21).php. F.S.Of. JAKOBOVICS) (10.I.Of. şi Levy 2002: 206. jud. partea I-a. Solomovici 2004: 582). secţia Propagandă şi Agitaţie. partea I-a.I.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a.%20Ia(e)nici%20-%20Ikrich/Iacob%20Alexandru%20F/index. Tismăneanu 2005: 97.N. p. fond 495 (“România”).M.XII. Cluj (1944-1947). (A.III-a.1979 România) – de meserie zugrav. p. v. p. nr. 32 din 8 febr.A. inv.M.din februarie 1949 şef de birou tehnic la Direcţia Centrală de Aprovizionare şi Repartiţie din Ministerul Industriei (M. 1134). fişa matricolă penală la m http://86. 636. 7 din 23. 638. IACOBEANU. Asuajul de Sus. 175 din 31 iulie 1948.E. 10173).C. p. ilegalist. 157 din 4 mai 1971. 15 din 19 ian. 51/1949. 225. 1949. Alexandru (n. IACOB.” clasa a III-a.. şi membru al organizaţiei de partid din cadrul ministerului. 266 din 17 nov.C.Of. fiul lui Francisc şi Rozalia) (n. Ruxandra . 3707.I.originar din Ciudaciu Mare. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Adam (n. Sandu .C.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/I/I%2001. condamnat la 20 ani închisoare. partea I-a. ministru adjunct de Finanţe şi director general adjunct al Administraţiei Livrărilor din minister între 1948 şi 1952 (secundul lui Vasile Luca). Odorhei.C. 157 din 4 mai 1971) şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. al P.S. a III-a.).C. partea I-a. 79 . 645)..d. din 1949. III-a în 1971 (Decret nr. Ernö.17.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.A.1906. Gaston – în 1947 numit de ministrul Industriei şi Comerţului administrator de supraveghere la “S. M.I.C. prin Decretul nr. 1947.I. fiul medicului de Securitate Herşcovici.I. pentru un timp membru al C. zis “Sanyi”. decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” clasa a II-a. după alte surse Jenö.. 2107). 1949.P.1902 – 8. din 1947 funcţionar în M. Ştefan – în 1949 instructor în cadrul sectorului Propagandă din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. dosar 51/1952. Eugen (n.F. arestat în 1952 (aidoma soţiei Magdalena (n. iar apoi.IX. IACOB. IACOBOVICI. IACOB. B.125. 631. Farkas). din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. graţiat. 1190). fond C.629. partea I-a.N.din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei (M. după război director general în Ministerul Construcţiilor (până în 1952). căsătorit cu Bella (n. 18. 95 din 22 aprilie 1948. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1949.C. partea I-a..C. Cancelaria. 6292).S. între 1934 şi 1936). Andrei (26. Rabinsohn).R. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.1913. fost ilegalist (chiar prim-secretar al P. Şandor JAKAB.1979) . ff. emigrat în Suedia în 1980. Arhitectură şi Sistematizare (C.R. apoi directorul general al Comitetului de Stat pentru Construcţii.C. 635. secretarul organizaţiei comuniste din Ardealul de Nord (1941-1944). 633. nr.” Bucureşti. p. Orhei – 17. IACOB. al P. iar în paralel. dosar nr. dosar nr. 34 din 10 febr. IACOBOVICI. eliberat în 1943. Herşcovici) Paruit. IACOB. al P. nr. reangajat consilier la Camera de Comerţ a R.Of.Of. Maramureş)113 – evreu maghiarofon. p.C. care a încercat să se sinucidă în timpul detenţiei). condamnat la 3 ani închisoare 630.VI. IACOBOVICI. nr.R. B.R.R. fond C. Magdalena .R. nr.C. instructor la şcoala de partid (A. decorat prin decretul nr. în 1940.A..până în februarie 1949 inspector în cadrul Direcţiei Arte Plastice a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 632.1978). 637. (Decret nr. Adrian .C. a fost socrul scriitorului româno-francez Alain (n. 113 V. 634.R..R. apoi prim-secretar al Comitetului Regonal P.

Saul . Herman .până în febr.V. 15 din 19 ian. partea I-a.III-a. p.P. repatriat. nr. 1949. de la Ankara (M. 642. partea I-a. 3909).N. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 1949.C. 52 din 4 martie 1945.A. al U. A.C. p. O. 1964. Gheorghe . (în 1949). fiul lui David şi Paulina)) (24. 646. ulterior angajat la Editura Enciclopedică. f. a Pielăriei a Ministerului 644. 587. a M.C.I. 1654-5). partea I-a. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. IJACU. alături de Bucur Clejan-Kranzdorf).din februarie 1949 şef secţie în cadrul D. fost medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze (1939-1945.R. pp. 52 din 4 martie 1945. 645. IANCOVICI. M. p. nr. IEŞANU.E.în martie 1945 reîncadrat la D. IOANID. fratele lt..15.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.R. Moscu – în 1948 instructor al C. la momentul arestării şef de catedră la Academia Tehnică Militară din Bucureşti. 4611). profesor universitar cu doctorat la Moscova. 536). IANCU. 1948.Of. 1947.R. partea I-a. nr. partea I-a. ca lt. Ioanid [v.Of. IANCOVICI.R (v. partea I-a.Of. (1947-1950). aflat în Palestina în 1943-1944 cu legături cu spionajul britanic. Iancu . 8598.1960 Jilava) – inginer energetician.R.a. p.N. executat la 18 februarie 1960 (Solomovici 80 . membru al grupului de evrei care a jefuit maşina Băncii de Stat a R. Adalbert .E. în 1947 încadrat prin decret regal. 653. IANCU. p. dosar 5/1952). partea I-a.S. 804 din 21 dec.A.R. IZSAK) – consilier superior în M. partea I-a.. în Forţele Armate (M. apoi în Myanmar/Birmania (19451948). M.I.C. Nastasă şi Varga 2003b: 580.R. IOANID.639. 644).C. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.1923 Brăila . 649.E.F. nr.N..Of. 32. secţia Organizatorică.C.P.Of.-col..Of. Septimiu (n. 219 din 23 sept. decorat în 1961 cu Medalia Muncii. partea I-a. I. 648. fond 495 (“România”).Of. colonel dr.Of. nr. 651.din 1947 inspector în cadrul D. A. Anitta – din ianuarie 1948 şefă de serviciu în centrala M. 1947. 641. la 28 iulie 1959. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. p.P. apoi încadrat cu grad de asistent la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (1950-1952) (Andreescu. p. ulterior detaşată la ambasada R. nr.Of. 3908).în martie 1945 reîncadrat în D. nr. 41). 275 din 27 nov.F.Of. partea I-a.I. 1654-5). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. IEREMIA.G.III. nr. Heinrich . David (1910 .I. inv.funcţionar în cadrul Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. al P. S. 225. 11).P. 123/1948. Al. IAGER.R. pentru merite antifasciste. ulterior activist al partidului. (M. 1949. fd. 586. partea I-a. p. IAMPOLSCHI.C. 10496. C.Of. nr. Mihail – în 1947 şef de secţie la Direcţia Silozuri a Ministerului Lucrărilor Publice (M.C. C. Herman .Of.II. partea I-a. nr. 111 din 17 mai 1947. IANKOLOVITS. 1123). Paul LEIBOVICI. partea I-a.Of.18.N.R. nr. 120 din 26 mai 1948. 654. 1940). f. Mendel .Ap. Leopold – la sfârşitul anilor ’40 inspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. IANCU. Silviu .în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 650. p. 158 din 12 iulie 1948. IMBERG.1990 Bucureşti) – ilegalist. dosar de cadre la Secţia Relaţii Externe a C. 643. 37 din 14 febr. 253 din 1 nov. dosar nr. Paul (n. inv. 647. al P. 19 din 23 ian.G. în anii ’50 (nr. dosar nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 9763).C. 111 din 17 mai 1947.B. 5784). IANCEVICI. 2008. p. infra]. (Friedberg-Vălureanu 2004. p. 640. nr. C. ulterior ofiţer activ cu diverse funcţii în cadrul M. pp. 1947. 652. 1267). IANOVICI. nr.-col medic. p. Industriei (M. 32 din 8 febr. C.G.E. nr. 2010).M.

în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 253 din 1 nov. David . pentru merite antifasciste. nr. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi detaşat în teritoriu în judeţul Putna (M. (dosare anexe u. 9828.a. membru în Consiliul de îndrumare a Teatrului Poporului (1946-1948). partea I-a. Inului şi Cânepei.” clasa a II-a. 9763). 115 Steinhardt îşi aminteşte eronat prenumele nativ ca fiind Leopold (2005: 377). 1948. fond 495 (“România”). 643) IROSCH. p. IOSEPOVICI. p.M.R. 189/1952. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (1945-1948). Carol – la sfârşitul anilor ‘40 director adjunct al Direcţiei Timbru şi Cifră de Afaceri a Ministerului Finanţelor (M. 5786). Dobrincu şi Goşu 2009: 2001)114.1907 – 26. dosar J/45 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 659. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 16 din 20 ian. p. pe postul de director adjunct al Direcţiei de Informaţii (de presă. a M. la începutul anilor ’70 întors în centrala M. Kuller 2010: 190 şi Solomovici 2003: 88).R.A. 803 din 21 dec. partea I-a. respectiv ambasador (promovat ministru plenipotenţiar) la alte reprezentanţe diplomatice ale României. n. autor al lucrărilor procomuniste Filimon Sârbu: am murit pentru ca ţara mea să trăiască (1946). director al Direcţiei Literare în cadrul Ministerului Artelor (1946-1948). partea I-a.A.) în Forţele Armate (M. 656. 1947. partea I-a. nr. respectiv publicarea solicitării în M.17. al P. Carola. Kuller 2008a: 443. Leon BRAUCHFELD) (25. 225. Paula . 1949. 249/1952 şi nr. p. 24 din 30 ian.R.1971) – membru de partid din 1945. IRESCU. apoi însărcinat cu afaceri la Roma.M. apoi pensionat. director de departament în centrala M.125. Berindei.P. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. inv.n. 81 . fişă de cadre la secţia Economică a C. 1949.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/I/Ioanid%20Alexandru/index. dosar nr.” clasa a V-a. 77/1952. (dosare anexe. IOSEF. 1715). nr. vezi dosarul nr. iar în 1978 (consecutiv pensionării) cu ordinul “Steaua R. 517.C.1905 – 9. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. nr. nr.Of.655. Frieda . Vezi şi fişa matricolă penală la http://86.). nr. Steinhardt 2005: 411115.C. 657. director general adjunct la Societatea Română de Radiodifuziune (1945-1946). 211 din 11 sept.R.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. nr. partea Ia. de profesie medic.VII. Într-o noapte la Madrid (1955).C. 1948. în 1947 încadrat prin decret regal. (1948-1952). nr. al P.III. 5/1. 158 din 12 iulie 1948.Of. 7353). nr.după război controlor în cadrul D. partea I-a. Zaharia (n. 1948. 77/1952. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. 255 din 7 nov. p. 1964 cu Medalia Muncii 114 Pentru schimbarea numelui.Of. etc. IRIMESCU.XII. inv 69).S. Goma 2005: 4. M. nr. 15 din 19 ian. 7517. fost voluntar în războiul civil din Spania.C.C.php. apoi director în centrala Ministerului Industriei şi Comeţului. p. 527). nr. Cifrul (1948). după război director al Operei Naţionale din Bucureşti (cf.Of. nr..Of..Of. IOSUV.1982) – ilegalist (membru departid din 1938) şi kominternist (INCOMKA. 2005 şi 2001II: 111. soţia sa. Petre (n. 658.Of. nr. p.E. 661. 663).C. partea I -a. (dosar 46/1955.IV. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C.G. funcţionar superior la Oficiul Industrial al / Centrala Industrială a Bumbacului. prozator. a decedat în iulie 2006 (92 ani). Alice . IOANIŢIU.I. cadru didactic şi director al Şcolii de Literatură “Mihai Eminescu” din Bucureşti (1952-1956). 660.P.782/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. inv. partea I-a.Of. L. 738.din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului (M. Susana . IOSIF. 205 din 4 sept. 662. 1945. ca maior medic (r. p. al P.R. inv.R.E. Zoltan IOSEPOVICI) (19. nr.E. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a.

1948. 1949. 5830). 8598). 24 din 30 ian.Of. 7950). nr. pp. p. 112 din 17 mai 1948. 677. p. p.Of.G. co-autor al studiului D.Of. nr.U.Of.E. IZSAK.Of. nr. 24 din 30 ian. 803 din 21 dec. 1949. 737.E. 190 din 18 aug.Of. 645). partea I-a.C. M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 666. a M. 738). Paul (originar din Drăgăşani (!)) .Of. 640) ISCOVICI. partea I-a.C. 1949. 670. Dorina . u. C.membru al Forumului Democrat Patriotic după război. p. 665. ISAK. 668.C. nr. a M. Elena .în 1949 era referentă în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M.C. KAHANE. de pe lângă Consiliul de Miniştri până în anii ’70 şi autor ocazional la revista Probleme economice. partea I-a. nr. iar în paralel profesor de ştiinţe sociale în Bucureşti. Dasia .I. A. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.după război în cadrul Direcţiei Generale Ape din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. 154 din 7 iulie 1948. a M.din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. JUSTER.Of.G.Of. 25 mai 1911) . nr.membru de partid din 1930 (dosar J/98 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Vasile (n. p. p.R. p. 6753). şi autor al unor articole la Unirea (’40-’50).Of.C. 1947. nr.I. 15 din 19 ian.din 1947 controlor în cadrul D. nr. partea I-a.după război controlor în cadrul D. în anii (dosare anexe. 676. partea I-a. 662).663. M.Of. Laszlo) (n. pp.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi transferat în centrala Ministerului Industriilor (M. partea I-a.C.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M.F.. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. partea I-a.în 1947 era controlor în cadrul D. al C.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 25/1954).C. 76 din 30 martie 1946. p. 52 din 4 martie 1945. publicat în 1964. al P. partea I-a.S.I. nr. Jean . partea I-a..G. p. Gustav – în 1948 era şef de serviciu administrativ în centrala Ministerului Comerţului (M. KAHAN.a. partea I-a.C. p. Iancu . 667. 7537). (M. 15 din 19 ian. de Celuloză. 671. Mendel . partea I-a. IŢICOVICI. 675.C. partea I-a.P. ISAC. nr. Marcus – în anii ’50-’60 funcţionar la Direcţia Centrală de Statistică de pe lângă Consiliul 664. Raul . nr. partea I-a. KAHANE. secretar general al Biroului C. din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.C.Of. Emil – după război funcţionar la Direcţia Taxe de Consumaţii a Ministerului Finanţelor (M.originară din Bârlad.G.E.G.C. 8971). nr.Of. 662). KAHANE. 52 din 4 martie 1945. nr.C.C. nr.Of. funcţionar la D. 678. 3002). partea I-a. nr. partea I-a. 673.G. 16 din 20 ian. partea I-a.C. 229 din 4 oct. 159 din 13 iulie 1948. JEZOVITZ. JAK.S. 1949.D.C. 1947.R. 219 din 23 sept.I. 5687).din 1948 şefă adjunctă de birou la D. a M. 674. de Miniştri (Trebici 2011). 1948. 191 din 20 august 1947.E. de formaţie farmacistă.I. p. 16 din 20 ian. 1964 cu Medalia Muncii. 1654-5) ISZAK. ISRAILITEANU. partea I-a.Of.Of. KAISERMAN.I. Irina . 200 din 1 sept. Sigfried . Sandu . JUSTER. p. JACOBSOHN. a M. Emeric . 672. 1948. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. p. 679. 1947. Felix . p. KALLAI. 1654-5) 82 . Oscar .R. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. (M. nr. 669.E.după război controlor în cadrul D. nr.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de secţie în D. 4384. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. (M.M. Dezvoltarea industrială a Republicii Populare Române. p. 680.E. nr.

apoi în Centrala Industrială omoloagă a Ministerului Industriei (M.C.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.Of.P. 16 din 20 ian. p. nr. 687. dosar nr. 685. fond 495 (“România”). 1947. 1949.Of. nr. (M.G. p.Of. 10558). 1964. Silvia Ecaterina – din febr. partea I-a. 686. 641).S.I.C. 276 din 28 nov. (M. 1949. M. 173 din 31 iulie 1947.C. 30 din 5 febr. Mihai . într-o perioadă şeful serviciului producţie la Trustul de Construcţii Hidroenergetice. nr. 6781). nr.I. nr.681.XI.din 1949 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. partea I-a.E. Mauriciu . 282 din 5 dec. M.Of. partea a 2-a. 1065.Of. nr.P. în sept. 1948 controloare în cadrul D. p. 7491). 692. (M. (M. partea I-a.G. a M.Of. apoi al Ministerului Sănătăţii (M. A. KEISS. Soly (1931-1999) – inginer. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. 256 din 5 nov. Victor . nr. p. 684. M. KATZ. 1439). funcţionar timp de decenii în cadrul 682. 289 din 13 dec. Ministerului Energiei Electrice. 693. condamnat la 10 ani şi 6 luni închisoare corecţională pentru activitate comunistă. partea I-a. Jean – după război. partea I-a. 1949. p. 225. nr. KAUFMAN. 1626).după război funcţionar înalt la Oficiul Industrial al Bumbacului. nr. partea I-a. 804 din 21 dec. 15 din 19 ian. numit şi reconfirmat succesiv ca membru al Consiliului General al Asigurărilor Sociale de Stat (dec.G. partea I-a. 1966). nr. nr. 690. S. partea I-a..E.E. membru de partid după război. 1948. nr. 277 din 29 nov.Of.S. 8073).I.?). 775.R.R.Of. p. iar din iunie 1948 membru al Contenciosului Ministerului Comunicaţiilor (M. ulterior funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. Ernest . 9857. 1949.vol.din 1947 controlor în cadrul D.C. 696. 804 din 21 dec. KAUFMAN. p.Of.I. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.C.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. KAMIL. Ern(e)st-Samuel .G. M.Of.procuroare. pp. Bella (7. Marcel .Of. 1947. nr. partea I-a.E. p. în 1947 în contenciosul M. (M.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.C. pedeapsa expirând la 22 decembrie 1943 (A.Of. Leib . partea I-a. p. KELLER. partea I-a. (M.1904 – 31. 4847).P.C.R.în 1947 era inspector general adjunct în cadrul D. 204 din 5 sept. partea I-a. a M.C. 1947. p. 691. a M. 694. nr. 14 din 18 ian. 127 din 3 iunie 1948.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. p. nr.Of. nr.I.Of. KELL. Mella . decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.E. controlor în cadrul D.C. KATZ. partea I-a. KAUFMAN. 1944. KATZ. nr. inv. 683. nr. după război membru de partid. nr.C. 6473). 1949. 655). A.G. 1964. KAPPEL.I.Of. 16 din 20 ian.1981) .Of. p. p. decorat cu Medalia Muncii prin Decret ul Consiliului de Stat al R. 661) KANNER. partea I-a. 1947.Of.N. Max – din ianuarie 1949 şeful Serviciului Bunuri la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. nr.R. p. 59. 1964. etc.E. a M. 1947. 191 din 20 august 1947. M. 1035). partea I-a.I. p. 804 din 21 dec. 24 din 30 ian.C. KATZ. KATZ. nr. nr. 45 din 24 febr. p.Of. 7537). 7817). 695. partea I-a. B. a M. 83 . 190 din 19 august 1947. 972 din 8 dec. 169 din 28 iulie 1945. 28 din 3 febr. 688. 619). 1944 – 1949 . cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. a M. partea I-a. Ilie (n. ulterior transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriei (M. 1948. KAPPEL. partea I-a.G. în iulie 1945 numită membru al Consiliului de Avocaţi al Ministerului Justiţiei (M.C. 737. KAMENITZER.I. Inului şi Cânepei. 689. 4534. p. până în ianuarie 1948. nr. 297-8).Of. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor înt re deţinuţii evrei din penitenciarul Caransebeş. ff. Iţic) – ilegalist. Marcel .Of. p. nr..A. 1949.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. Matilda .C.C.S. 126 din 6 iunie 1947. 10533).

N.I.Of. 3870). 698. p. p. nr.G. din 1948 membru al Contenciosului Ministerului Finanţelor (M. de Bihor din 699. 1946. KERY. pe lista U. nr.E.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare..A. incinerat. 1964 cu Medalia Muncii.. membru de partid din 1923 (dosar K/52 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). dosar nr.VI. p. fd.R. 2103). 803 din 21 dec. fond 495 (“România”). KIMELL.P. nr.Of. 3/1960 de pildă. apud Ţârău 2002: 180).S.după război controlor în cadrul D. nr.1909 Diosig. partea I-a. 157 din 4 mai 1971). Aladar .I.. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . Iulius (n. Focşani) – avocat.Of. 1946 în M. partea I-a. dosar nr 51/1952).Of. Ianoş Mozes KESSLER) (25. KIRSCHEN. Bihor) – deputat M. 256 din 4 nov. Cajal & Kuller 2004).. 8460).N. 1945.Of. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. KOHN116) (n. partea I-a.1903 – 25. nr. KENDI. p.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier la D. 737).1980) – ilegalist. în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. fiul lui Herman şi Sofia) (n. Galaţi) – de formaţie zugrav. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. p. apoi încadrat în contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (1947-1948). 160 din 14 iulie 1948. inv. KESSLER.D. KIRMAYER. nr. nr.R.43. KESLER.” din nr. Ionel (n.P. 109.N. 242/1948. 225. 127 din 3 iunie 1948. enunţa că “proprietatea socialistă stă la temelia regimului nostru democrat popular.IV. 1948. fond Comitetul judeţean Bihor al P. nr. Ileana – deputată supleantă de Cluj. în care. 1654-5) KESLER. 107 din 15 mai 1945.G. 29. Ionaş (n. după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. 26 din 1 febr. nr.254 din 30 oct. 704.E.Of. p. partea I-a. 127 din 3 iunie 1948.C. în cadrul căreia cerceta posibilele “devieri” “de dreapta” (A./Kuller 2008a: 445. (1946-1948) (M. KERNER. o lună mai târziu transferat ca inspector general administrativ în centrala M.M..I. partea I-a. 116 V. 3908). 84 . 33 din 10 febr. p. KENDLER.. după război avocat public în judeţul Braşov. dosar nr. 749). p.Of.697. 703.E. Marcel – ilegalist. partea P. [ea fiind] condiţia dezvoltării democraţiei socialiste şi a naşterii noilor relaţii sociale” şi că “întărirea şi dezvoltarea proprietăţii socialiste înseamnă întărirea puterii oamenilor muncii şi grăbirea lichidării oricărei exploatări”.A.Of.VI.Of. al P. în 1945 numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili (M.S. partea I-a. 2038). p. 4848). partea I-a. 24 din 30 ian.A. 65 din 19 martie 1947. în articolul “Răspunderea materială a gestionarilor. 1946. nr. 110 din 16 mai 1947. 705. / Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (A. 700. KELLNER. partea I-a. decizia nr. p.Of.J.Of. ulterior consilier la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri. emigrat în Israel (?) (inclus în C..C. partea I-a.Of. nr. C. partea I-a. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. în mai 1945 transferată în aceeaşi funcţie la Ministerul Propagandei (M. ilegalist. 5849.BH.C. 4848). 702.E. 52 din 4 martie 1945. Iulius . ? – participant la şedinţa din 13 iunie 1952 a plenarei organizaţiei de partid din M. în iunie 1948 numit membru al Contenciosului Ministerului Justiţiei (M. nr.C. decorat în 1964. în anii ’50-’70 consilier juridic în centrala aceluiaşi minister şi autor la revista Justiţia nouă (ulterior Revista română de drept).-D. secţia Cancelarie. INCOMKA. partea I-a. M. a M. f. 11646. Paul . (M.C.I. 707. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. C.R. 701.R. nr.F. 222 din 29 sept. partea I-a.C. 1947. 706. Ştefan (n. KIRMAIER. p. pp. M. în octombrie 1945 însărcinat inspector general administrativ al judeţului Suceava. 956. 1904. Tauba – după august 1944 angajată ca translatoare interpretă-şefă în centrala Ministerului Finanţelor.

Dobrincu şi Goşu 2009: 110). .C. 1263.R. Iosef – în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Muncii. din 1936 membru al secretariatului teritorial Ardeal al P.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. p. p.708. 1948. nr. 712. 37 din 14 febr. 52 din 4 martie 1945. p. al. a M. partea I-a. 1949. între 1941 şi 1945 deportat în mai multe lagăre de muncă forţată pentru activităţi comuniste. 720. Mese . KLAIN.Of.Of. Cluj) – ilegalist (iniţial în reţeaua “Ajutorul Roşu”.Of. partea I-a. partea I-a.F. 8007). partea I-a. nr. KLANG. posibilă identitate cu omonimul care în 1948. partea I-a. 710. Dâmboviţa Bucureşti (M. nr. I. nr. Nastasă şi Varga 2003a: 113-120).Of. 52 din 4 martie 1945.din 1947 inspector în cadrul D. vezi Andreescu. p. M. 1945. 719. pp. 213 din 14 sept. apoi funcţionar în cadrul Oficiului Industrial al Lemnului. nr.I.VI.Of. 1948. Sergiu . 662).C.E.Of. KLEPER. C.). 643). profesor universitar de economie politică la Universitatea “Bolyai” (din 1946 până la unificarea din 1959). 205 din 4 sept.I. partea I-a.din februarie 1948 controlor în cadrul D.G. C. la Direcţia Bunuri (M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. nr. 1949.Of.E.Of. avocat la Baroul Cluj. 713. a 709. când demisionează (M.din 1947 controlor în cadrul D. în 1948 membru în activul central şi în Biroul Secţiei Administrative Centrale a C. a M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. Ladislau . 16 din 20 ian. 200 din 1 sept. (v. apoi la U. KLEIN. 1948. partea I-a. 1947. Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 202 din 3 sept. şi Berindei.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.C. nr. 190 din 17 august 1946. partea I-a. 4534.G. U.C.I. partea I-a. Eugen – după război iniţial funcţionar în cntrala Confederaţiei Generale a Muncii. Symondi – evreu maghiarofon. KLEIN. 1947. nr.B. partea I-a. 85 . a III-a.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. socrul lui Gheorghe Adorian.Of. p. pp. M. 7589). şi Kuller 2008a: 226). (1959 -1962. 1654-5). nr. 1948. până în febr.Of.Of.G. partea I-a. KLEINER. Hillel (26.C. între 1940 şi 1941 conducătorul secretariatului regional al Partidului Comunist Maghiar din Ardealul de Nord. 717.1972.Of. este numit de ministrul Industriei contabil-şef al fabricii de in şi cânepă “Trainica” din Brăneşti. nr. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale (M. nr. KLEIN. (M.R.G. p. Riza – după război consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. 5966) KLAR.B. nr. 31 din 7 febr. 164 din 19 iulie 1948. pp.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.1891 . autor de articole propagandistice în publicaţiile Lupta de clasă şi Osztályharc. 715. KIVOVICI. nr. 714.R. autor al unor multiple studii elogioase la adresa marxismului (pentru autobiografia sa înaintată partidului. M. 718. 8937). 721. KOHN.F. 711.. 8072). 183 din 14 aug. nr. 204 din 5 sept. M. nr. 7951). 716. p. 15 din 19 ian.Of. partea I-a.Of. din 1945 şeful comitetului judeţean Cluj al P. 1654-5).Of. 7347). perioadă în care a fost şeful catedrei de economie plitică). 723. decorat în 1971 cu ordinul “23 August” cls.E. 662). KOFFLER. partea I-a. a IIIa (v. 7151) KLEIN.C. 126 din 6 iunie 1947. KLEIN. KLEIN. 1033). LEOPOLD . KLAIRMAN.C. partea I-a. Beno – din 1945 şef de birou tehnic la D. p. p. 1947. 1949.Of. Moru – în 1948 angajat în centrala Ministerului de Finanţe.R. p. 722. p.C. a M.G. p. după naţionalizare.C. partea I-a. Herman . nr. Odon – activist la Comitetul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor. (M. Alexandru . KLEIN. p.T.C. (M. 1948. 16 din 20 ian.d. partea I-a. Haşi . decorat prin Decretul nr.

C. (1946-1948) (M. etc. nr.C. iniţial numit de către ministrul Industriei şi Comerţului administrator unic la întreprinderile “Carpatia”. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Caransebeş. Carol (uneori ortografiat românizat “Conert”) – după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. 728.R. 725. 20.. nr. KRAID. nr. I. p. 735.S. apoi a Artelor şi Informaţiilor (M. 804 din 21 dec. 117 Vezi şi o scurtă biografie la adresa http://www. nr.bjt2006. Clej 2010)117. partea I-a. 59. Waldemar .S. “Solin” şi “Runa” (M. partea I-a. 1946. după naţionalizare. KRAID.S. “Colişer”) – procuror comunist timp de decenii. 737. 3705). partea I-a. partea I-a.org/GK00. p.C.C. p. A. partea I-a. 1949.N. nr. 16 din 18 ian. inv. 23. 152 din 5 iulie 1948.Of.1917. 734. ff. Geza (n.menţionată la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. Omar Hayssam. p. după război stabilit la Bucureşti.R. C. 732. Emil – în 1946 acuzator public pe lângă Tribunalul Poporului (M.Of.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. nr. Oscar . ff. KORNER. 11-1954).). membru de partid cu stagiul acordat din 1939.I. 1947. KOVACS.Of. 738.din 1948 şef de secţie în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 270 din 21 nov. Eugen (n. KONDOR. 297-8). apoi funcţionar în centrala Ministerul Comerţului Exterior (1948-1973). 86 . când acorda un interviu unui website evreiesc (Kornis 2009: 213-38. în sept.C.Of. nr. KORN.I. al P. 1948. emigrat în Israel în 1973 şi stabilit definitiv în Germania în 1974. p. KOPPEL. 7340). dosar secţia Relaţii Externe nr. partea I-a.Of.activist al secţiei Relaţii Externe a C. P. KONERTH. în 1949 instructoare în cadrul sectorului Edituri al secţiei Propagandă şi Agitaţie al C. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1033). 16 din 20 ian.N. nr.Of. nr. 1948. condamnat la 4 ani închisoare pentru activitate comunistă. 423 din 15 iul. KORN. 31 din 7 febr. al P. p. nr.P. 736. p. KRAKAUER. nr. 1964. conducător tehnic al Tabăcăriei Naţionale. 8461).VII. Charlota – profesoară de limba franceză. cenzor) în centrala Ministerului Informaţiilor. ales pe lista U. 753). originar din Timişoara) – ilegalist. KOLISCHER. Ghedeon – evreu maghiarofon. 3231. p. 115-21).M.1911) .în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.Of. partea I-a. 1944 (A. 730.M. 1963. în timpul războiului deportat în lagărul de muncă pentru evrei comunişti de la Vapniarka (înregistrat ca vopsitor sub numele Gheza Corniş”). tatăl avocatei Alice Drăghici (avocatul apărării în dosarele Brădişteanu. Harry (1926 – 2007 Bucureşti) (uneori transcris şi în forma românizată 726. Carol . al P.Of. partea I-a. 1889-1956.e. 729. 4735).J. p. fd. nr.P. nr.C.Of.M. 731. I.html. probabilă identitate cu “”Iszak Eugen”. Evy – din nov. inv. fraţii Cămătaru.I. IZSAK. 662). 356).R – secţia Propagandă şi Agitaţie. 222 din 29 sept..în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1949. 95 din 22 aprilie 1948. 16 din 20 ian.A. 733. partea I-a. 26 din 1 febr. 1946 secretară de presă (i. 124 din 31 mai 1948.vol. KÖRNER.Of. 205 din 4 sept.Of. KORN. 727. Paula . din 1948. 1946. Nahman . Iosub – din 1948 referent tehnic în centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M. deputat de Satu Mare în Marea Adunare Naţională. în prima jumătate a anilor ’50 (fd. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul nr. Heinrich – în a doua jumătate a anilor ‘40 inspector administrativ în cadrul Direcţiei Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.724. partea I-a. pedeapsa expirând la 2 dec. 661). unde a ocupat funcţia de şef adjunct de serviciu. KORNIS. Bucureşti (M.P.S.R. partea I-a. 12086). p. în ultimii ani ai carierei procuror la Parchetul de pe lângă C. 1946. (A. dosar 51/1949.S. KOHN.

131 din 8 iunie 1948.Of. (M.V. din 1948 membru titular al Academiei R. p. 1949. inv. nr. (M.. în anii ’50 în conducerea E. 268 din 19 nov. ulterior la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. I.C. a M. partea I-a. KUHNER. Max . 15 din 19 ian.Of. nr. 16 din 20 ian. 5663. nr. Bucureşti) – medic neurolog. 25.P. p.R.E.I. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. p. 200 din 1 sept. 7895. p.din 1947 controlor în cadrul D. 658). 1947. p. 7950).E.. 645). p.Of. Carol . 745. Iaşi) – fost poet suprarealist în perioada interbelică.Of. dosar 139/1955) şi Administrativ-Politică (nr. la secţiile Propagandă şi Agitaţie (nr. 9855). partea I-a. Andrei – în 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri administrator delegat. confundat în mod posibil cu: KREINDLER. 2009: 162). In şi Cânepă)..Of. 1947. a IV-a. 42.după război referent în administraţia centrală a C. nr. 256 din 5 nov.Of. Inului şi Cânepei din cadrul Ministerului Industriei (M. Artur (15. KREINDLER. Carol .Of. ulterior publicist şi mai ales traducător (menţionat şi în Pienescu 2008: 154). supra).I. p. Emeric .S. 256 din 5 nov. 1213). 1949.F. Relaţii Externe (nr. inv. KREMER. la Direcţia I. Maier – inspector la Comitetul de Stat pentru Preţuri. M.C. a M. 1947. M. p. p. 1949.I. KREINDLER. nr. 750. ulterior director al Centralei Industriale a Bumbacului (1948-1949). 744.D. 10909.Of. p. D. Arthur – activist de partid cu fişă de cadre la secţiile C.1900 – 28. p. (?) KUBITZ.C.S. 4533.Of. partea I-a. 1947. 7817). nr. M. patea I-a..E. LACHNER.Of. 742. 4696).C..R. p. dosar 68/1955).A.Of. M. KRAUSZ. partea I-a.Of. partea I-a. p. 4968). LAKSER. nr. partea I-a. 176 din 2 august 1948.din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Bumbacului. 287 din 14 dec.C. 119 din 28 mai 1947. 100. din 1949 consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M.1988. 19 din 23 ian. nr. partea I-a. Emanoil . partea I-a. nr. partea I-a. partea I-a. 10245). 646. 743. după 1945 în conducerea C. 1948. p.G.M. 749. inv.Of. Moise – în august 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. în anii ’50-’60 redactor principal la Editura Politică.G. partea I-a. 1947. KRON. cu fişa sa de cadre prezentă în fondul C.C. 100. 1048. M. nr.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.739.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public.C. Bucureşti (1948-1970) şi medic curant la spitalul Colentina. p.A. M.Of. 1948. după război activist de partid. p. 87 . 740. 190 din 19 august 1947. Isidor .D.P.N.Of. nr. 729 din 24 octombrie 1969. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.. 748. nr. ulterior profesor de neurologie la I. KUHN. 184 din 11 august 1948.Of. nr.V. partea I-a.Of. 752. partea a 2-a. 35 din 11 febr. nr. JOIL.I. 9857. nr.B. nr.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. al P. partea I-a. 751. 7491). 6313. I. M. 226 din 29 sept. al Oficiului industrial de Bumbac (apoi de Bumbac. 189 din 17 aug. 1945. Raul (pseudonim publicistic ocazional: “Raul Iulian”) (n. decorat prin Decretul nr. JOIL. Fany – soţia lui Raul Joil (v. nr.L. partea I-a. 126 din 6 iunie 1947. 741. KRASNER. 534.C. partea I-a. la sfârşitul anilor ’40 şef de seviciu la Direcţia Generală a Editurilor. cu atribuţii de control. al A. nr. Poligrafiei şi Difuzării Cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri. în 1948 înalt funcţionar în cadrul Ministerului Sănătăţii şi preşedinte al comisiei de editură din cadrul Direcţiei Studii a Ministerului Sănătăţii (Bărbulescu et al. 15 din 19 ian.IV.secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice din 1947 (M. 159. decorată cu Ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul nr. 282 din 5 dec. partea I-a. 1949. partea I-a. p. M. dosar 10/1954) şi Administrativ-Politică (nr. dosar 68/1955). 747. M.1904. p. 4255. Heinrich .C.Of. p. inv. 746.Of. M.

LĂZĂRESCU. (M. 763. 1947.L. ambasador în Regatul Unit (1964-1968). filele 27-33. în paralel membru al Comitetului Director al Editurii de 118 Pentru rapoarte despre colegii de legaţie pe care Lăzărescu le înainta partidului. 7 -11 (218-222) din 2007 (arhivă disponibilă în format electronic la http://www.C.Of. 2041). LAX.753.) şi “acoperit” consilier cultural principal la Ministerul Informaţiilor (M. Tinereţea (1944-1946). partea I-a.A.I. Cristiana Marin în Curierul Armatei. 761. din august 1946 consilier cultural şi de presă la Legaţia României de la Washington118 (1946-1948). Isac – consilier cultural în centrala Ministerului Informaţiilor. 1949. partea I-a.M. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a P. pentru un scurt timp şeful serviciului de presă la întreprinderea “Filmul Popular”. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr.C. nr. LAZAROVICI. 1949. după război inspector şef în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. nr.ro).din 1948 inginer în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.Of.. partea I-a. 3372. Ludovic – din 1947 controlor economic în cadrul D.R. p. 3000). 755. 76 din 30 martie 1946.1991) (fiul lui Barbu Lăzăreanu [v. 662).C. prim consilier şi însărcinat cu afaceri la Paris (1951-1953). decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. LAZAROVICI. decorat în 757. Dosar 10/1947. Kuller 2008a: 446).E.curierul.A. nr. apoi redactor şef la ziarul organizaţiei Tineretului Progresist. pensionar M. E. 1949) (M. 230 din 4 oct.Of. 88 . a M.. Belgia şi Luxemburg (1968-1970 şi respectiv 1976-1978) şi Volta Superioară (în prezent Burkina Faso) (1970-1976). 95 din 22 aprilie 1948.unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. nr.E. tatăl lui Dan Mircea Lăzăreanu. LAUFER. nr. partea I-a. LANDES. partea I-a.Of. Ionel . în 1948 numit de ministrul Lucrărilor Publice în conducerea C.R. nr. 16 din 20 ian.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. Aşer LAZAROVICI) (18. al P. 76 din 30 martie 1946. 3293. nr. 754. Arhivele Naţionale (ANIC). partea I-a. Judith – din ianuarie 1948 şefă de secţie în centrala M. nr. v.. inv. 10/1954) şi referat de cercetare la Fd. nr. LĂZĂREANU. al P. partea Ia. nr. 756.E. Andrei (n. Arhiva C.R. 762. Iuliu – inginer. 3002). Pentru un serial de articole dedicate Legaţiei României la Washington în acea perioadă. 1948.1985 România) – ilegalist. Alexandru (n. C. nr. 299 din 29 dec.Of. Victor . Kuller 2008a: 446). (dosare anexe nr.II. declarat persona non grata de Departamentul de Stat (în replică la o măsură echivalentă a autorităţilor de la Bucureşti).1913 .R. 759. 11362). 803 din 21 dec. (M. Ernest – după război referent-şef la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. p. 758. p. Ilie – în 1948 inpector general sanitar în cadrul Ministerului Sănătăţii şi membru în conducerea Uniunii Sindicatelor Sanitare (Bărbulescu et al.C.Of. 1964 cu Medalia Muncii. 55 din 6 martie 1948. secţia Cancelarie – dosare anexe. partea I-a.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. LAUFER. Secţia Relaţii Externe. 1948. partea I-a.R. 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.1914 – 27.E.Of. 2009: 71.9. p. p. anexa la dosarul nr. 38/1956. (M. ulterior ofiţer al Serviciului de Informaţii (precursorul D. 1123. partea I-a. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (apr. Friederich .C. 3705).Of. 760. Fred . LAZARIDE. LAZAROVICI. M. 7492).VIII. cu stagiu recunoscut de partid din 1936. infra]) – jurnalist (1933-1944)./P. p. pledoaria lor fiind mai degrabă un rechizitoriu (Rusnac 1997. revenit în ţară ca director în centrala M. p. LANDAUER.forter. 190 din 19 august 1947.Of.S. nr. 1948 – febr. 204. după război director în cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1947-1950). pp. membru de partid.I.E. partea I-a.R. LAZAROVICI) (18.X. 87 din 13 apr. p. căs. cu Ana.Of. 8009).P. p. nr. 764. ministru adjunct al Afacerilor Externe (1953-1961). 32 din 8 febr.A. LANDMAN.Of.G. 8937 şi 8971). v..C.II. 190 din 17 august 1946. M.C. p.

XII. p. 1947.” clasa a IV-a. alături de Ghizela Vass. Rosine . 11. nr.G.Of. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.. LĂZĂRESCU. pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr.Of. 1949.R. 4611). p. nr. iar de la sfârşitul anlor ’60 director la Editura de Stat pentru imprimate şi publicaţii.” clasa a III-a în 1948. 2630. Clara (n. Liza LAZAROVICI) (n. când demisionează (M. 31 din 7 febr. şi şefă adjunctă a secţiei relaţii Externe a C. p. Felicia – în 1949 era referentă în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M.R. LEIBOVICI. 8971. 37 din 14 febr. din 1940. 770. iar în 1971 cu (Decretul nr. 737.Of. 775. Willi – în 1949 era membru în conducerea U. p. 1033). a M. 38 din 16 febr. 89 . 120 din 26 mai 1948. (M. decorată cu ordinul “Steaua R.G.R. 1949. 76 din 1 aprilie 1947. LĂZĂRESCU. 1964. 31 din 7 febr. (M. p. apoi simplă activistă a partidului.C. 6658 din 28 ian. 772. 1267). ulterior director general adjunct al Direcţiei Editurilor şi Tipografiilor din cadrul Ministerului Culturii. nr.Of. A. ulterior pe diverse funcţii în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.după război controlor în cadrul D. instructoare C. 768.1915).P. nr. LEB. Alexandru . decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 5784).funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 119 din 28 mai 1947.Of. 158 din 12 iulie 1948. Lidia (n. p.I. 1948.R. p.Of.C. Leopold (n. 771. 24 din 30 ian. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 776. 804 din 21 dec.C. 5/431/1947 de la Ministerul Justiţiei. partea I-a.Of. p. LEIBOVICI.M.C. a III-a (dosar L/29 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 314. p. nr. M. partea I-a. 1964 cu Medalia Muncii. membru P. nr. redactor la postul de radio “Spania Independentă” în anii ’60. 229 din 4 oct. 119 Pentru schimbarea numelui vezi dosarul nr. LEIBOVICI. 29 din 5 febr.R. partea I-a.R. p. p.N.Of.1949. 1948. nr. 640). 4255).Of. 894). Bacău) – după război şefă de serviciu la Direcţia Presă în Ministerul Propagandei / Informaţiilor până în ian. partea I-a. partea I-a.1909 Bucureşti) – în 1948 era inspector general în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1949.E. A. Vili (Willy) (1917-1986) .E. partea I-a. LEIBOVICI.S. (1953).C. p.G.C.din februarie 1948 controlor în cadrul D. partea I-a. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. (M.M. a condus în cadrul secţiei un grup neoficial de sprijin și coordonare a luptei antititoiste. a M.X. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 642). 1033). HIRSCH) (n. a M.din februarie 1949 şef serviciu în cadrul D. p.Of.P./P. LEIBOVICI. 5 din 9 ian.Of. LEIBOVICI. 1947 în M. partea I-a. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. LEHRER. nr. menţionat şi în M. 1949. 766. 17 din 21 ian. 1948. Nicolae . Stat” (numit în 1948 în locul lui Petre Năvodaru (Fischer)). LĂZĂRESCU. Ionaş . iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. Bărbulescu et al. partea I-a.VIII. nr.I.din februarie 1948 controlor în cadrul D.R.C.E. nr.P.I. Clara LAUFER119) (n. după război.Of. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr.C. 2009: 204). 767.C. partea I-a. Şulim . 15 din 19 ian. partea I-a. p. LĂZĂRESCU.E. Luş – inspector sanitar general în cadrul Ministerului Sănătăţii în 1949 (M.Of. 11 din 14 ian. nr. M.în 1948 era controlor în cadrul D. partea I-a. nr.765. până la mijlocul anilor ’60. nr.C. 1948. partea I-a. 15 din 19 ian.Of. al P.C.d. 1948.Of.C. partea I-a.I. p. nr.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 777.R. LEIBOVICI. p. 1947.C (M. nr. 803 din 21 dec.1915 Lucăîceşti. 708). 1948. 6.Of.C. Solomon . nr. 319. 769. nr. I-a în 1949.I. 13/26. partea I-a. 1330. al P. M. 774.G. 773. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 157 din 4 mai) cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (dosar L/30 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).

a M. 1945. 1134).C. 789.Of.I. partea I-a.E. 4231.Of. 9665. nr. 200 din 1 sept. 1948. Maier Zadok . nr. nr. p.din 1947 controlor în cadrul D. controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. Rafael . (M. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. LEINWAND. 780. M. n. Rebeca .E. în M. 785. nr. 783.045 din 17 oct.Of. 250 din 1 nov. LEOPOLD.) până în 1951. p. 158 din 12 iulie 1948.E. membru în conducerea C.P.Of. nr.1912 Bucureşti) . 2. 645). partea I-a. 264 din 14 nov. partea I-a. M.R. sub denumirea Viaţa noastră. partea I-a. Leon (n.IX. LEMPEL.II. 219 din 23 sept.Of. 1949.1986 Israel) – jurist. partea I-a. p. 786. 32 din 8 febr.P. pentru nume. LEON. Leon HERŞCOVICI) – membru de partid din 1945. decorat de fostul suveran Mihai cu Ordinul „Steaua României” în grad de Ofiţer (M. 70. 791. 6. (M. M. LEIBOVICI) (n.S. 6662). Herşcu LEIBOVICI 779. 1947.X.Of. p. 7352). 781.C. ulterior consacrat ca publicist (M. partea I-a. 316. 5785. CATZ) (n. 15 din 19 ian. (n. 121 Periodicul a fiinţat sub numele Unirea între 1945 şi 1951. căs.C. 1911).U. cu Silvia (n. 175 din 31 iulie 1948. partea I-a. deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952).Of. Marcu – din august 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Leon (n. unde este promovat progresiv în cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor. când este încadrat iniţial ca şef de serviciu în centrala Ministerului Propagandei. partea I-a.G. I. p.Of. 1945 în M. 7951).C. 782.C. p. 264 din 14 nov. Varga 2003a: 396. a M.C. 5 din 9 ian. 784.C. nr.din 1947 inspector în cadrul D. 1949. nr 56 din 8 martie 1948. 10092). 6804). apoi. 1945. partea I-a. p.). 209 din 9 sept. nr. 25 din 31 ian. nr.I. p.Of. p. 803 din 21 dec. C. membru P. ulterior. 9665 şi decizia nr. membru în primul consiliu al Baroului Ilfov.I. nr. H. 790.1914 Iaşi) – în 1946 era consilier de presă în centrala Ministerului Industriei şi Comeţului. p. Alexandru (n. nr. M. emigrat în Israel. 8598. ulterior funcţionar în Ministerul Chimiei. 106. 12. p.G. din 1948. până la desfiinţarea sa în 1957.II. p.Of.C. 1948. şi redactor la ziarul Unirea121 al comitetului. 107 din 15 mai 1945. calitate în care a participat la epurarea juriştilor consideraţi “fascişti”. Alexandru – în august 1947 viceconsul al Ministerului Afacerilor Străine (M. 250 din 1 nov. 17.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.I. nr. Ştefan . 90 . Solomovici 2004: 135 şi 2003: 178. partea I-a. Bernard –inspector în cadrul D.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. LEITMAN.G.Of.Of. partea I-a.. p. (1947-1948) (M. p. nr.Of. partea I-a. nr.Of. Iosef .C. 7438). fiul lui Abram şi Blima) (18. (M. LEISS.C. p. p.1909 Piatra Neamţ – 10.Of. nr. Şulim .778. 98 din 29 aprilie 1946. LEIST. partea I-a. LEIZER. 174 din 1 august 1947. 120 120 Românizare a numelui în baza deciziei nr. 1947. 1947. a M. LENTEA. 788. p. LEIBOVICI-ŞERBAN. partea I-a. 205 din 4 sept. nr.C.I.G. partea I-a.până în februarie 1949 şefă adjunctă de birou în cadrul Direcţiei Arte Plastice a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 6292). 1964 cu Medalia Muncii. LEISTER. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. p. acuzator public în Tribunalul Poporului (1945-1946).d.1949. partea I-a. partea I-a. 71).Of. 3903). a M.Of. LEIZEROVICI. din 1935. LEONEANU. Moise . director în cadrul C. partea I-a. LEONTE. nr.E.din 1948 şef de birou tehnic la D. secretar general al Federaţiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti (F.Of. v. 185 din 12 august 1948.E.R. 741.900 din 3 martie 1948 a ministrului Justiţiei (publ. 1947. 787. 1947. p. 2076). nr. nr. Nastasă. partea I-a.E.din 1948 referent stagiar în centrala Ministerului Comerţului (M. .D. tatăl Marianei Segal şi Simonei Katz (Andreescu. Rosen 1990: 66.din 1947 controlor în cadrul D.Of. nr. 10092).

Of.G. Henrieta – secretară de presă în centrala Ministerului Informaţiilor.Of. 17 şi 47-1947). respectiv în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. revenit în ţară în 1944.. nr. Enric Sergiu .C. 10257). aflat în 1941 pe lista comuniştilor “categoria A” întocmită de Siguranţă (intrarea “Levi Moise”) şi cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Năstase şi Varga 2003a: 592-3). dosare anexe. partea I-a. 2790 din 16 sept. nr. 10174). Cernăuţi.Of. 6. director în centrala M. LERNER. LEVIN. p.D. (stagiu recunoscut din 1933) şi ziarist la Şantierul (condus de Ion Pas). Paul .III-a. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler II (Decretul nr.Of.C. nr.P.Of. 533).I.php. LEVAS. 803. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1949) (M.Of. 3945). nr. 225. Wilhelm – din 1945 şef de birou tehnic la D. p.din 1947 controlor în cadrul D.792.G. nr. nr. 1133). 19.F. mai întâi la Direcţia Presă. LESPEZEANU.) şi instructor al organizaţiei de bază a partidului (1945-1948-?) (secţia economică a C.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. a M. p. 797. 12. partea I-a. 32 din 8 febr.G. funcţionar la Preşedinţia Consiliului de Miniştri până în 1953.XII. iar în 1948 cu ordinul “Steaua R. C. al P. în febr. (aripa procomunistă Rădăceanu-Voitec). apoi al C.R. Robert – consilier tehnic la Institutul Naţional al Cooperării (I. nr. 3372. când este arestat şi condamnat pentru spionaj122. 16 din 20 ian.E. pp. director în Ministerul Muncii (1946-1947).în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.A. nr. 122 V.D.Of. Mircea (n. nr. graţiat în 1957 (Andreescu. Wolff – în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Comunicaţiilor (M. “Mişa” Moise (27. şi Benjamin & Stanciu. LEREANU. p. LICHTIG. din aprilie 1948 prim consilier şi ministru plenipotenţiar al Legaţiei Române la Roma123 până în 1950. 218 din 20 sept. 1948 nominalizat ca prim consilier de legaţie pentru Legaţia României de la Buenos Aires (M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. ilegalist.Of. nr. după război consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor.S. fiul lui Bernard şi Maria) – locotenent-major în Armata 795.M. 800. 1948.R. în aprilie 1948. atunci când.Of.1888) – ziarist în periada interbelică. LESNER. membru al Comitetului Executiv al P.M. p.E. 796. după august 1944 membru al Comitetului Executiv al Confederaţiei Generale a Muncii. când “defectează” şi emigrează finalmente în Israel.I. LERNER. partea I-a.X. inv. 1946.E. LEVY. Bălţi . 50 din 1 martie 1948. nr. unde va activa ca redactor-şef al cotidianului de limbă română Viaţa noastră. LIBROS. 92 din 17 aprilie 1946. apoi la Direcţia Culturală 8M.1920.F. LEVIŢCHI. al P. 662). 641). ales în 1946 deputat de Bucureşti pe lista Blocului Partidelor Democrate.%20Leabu%20-%20Lubotici/Lerner%20Otto/index..125. 793. partea I-a. 1946).” clasa a III-a. director al ziarului Poporul (1946-1948). 1869.S.Of. p. p. 91 .?. partea I-a. pp. pentru probleme internaţionale. p.R. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. p. în special la Argus. 798. crt 9. 1654-5).C. Sergiu . 105).R. nr. 802. M. Otto (n. Mauriciu – din 1945 şef de birou tehnic în D.17. partea I-a. partea I-a. LEVOCOVICI. dosar nr. a fost notificat asupra schimbării ( B. 1996: 22). pentru scurt timp secretar al C. 266 din 17 nov. 1947. Iosif . 19 din 23 ian. autodeclarat evreu în înregistrările de la Casa de Pensii a Ziariştilor (v. Roşie.G. 1948.X.C. p. (1948-1950). 15 din 19 ian.după război inspector în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. partea I-a.C. nr. M. partea I-a. (1947-1948).1).C. Israel) – fost membru P.Of. C. 794. 1949. nr.Of.R. iniţial fusese numit ministru plenipotenţiar la Buenos Aires şi se afla la Paris. fişa matricolă penală la http://86. (M. 52 din 4 martie 1945.P.1915. 1949.R. partea I-a. partea I-a. aşteptând cursa transatlantică. 799. 173 din 31 iulie 1947. 87 din 13 apr. 6781). 52 din 4 martie 1945. 801. 1654-5).36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/L/L%2002. 123 În fapt.O. p. 1949. Bucureşti.N. partea I-a.10 din 12 aprilie 1948. fond 495 (“România”).

R. 107 din 15 mai 1945. preşedinte al F. 175 din 31 iulie 1948. nr. 642).B. (M. 1947. redactor la Veac Nou (organul de presă al A. medicul personal al lui V.C. ulterior promovată succesiv până la funcţia de director administrativ adjunct în centrala Ministerului Informaţiilor (M. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.org/db/pdf/nr292_293/pagina30. p. 812. 24 din 30 ian. 806. 28. V. decorată prin Decretul nr. p. p. Marinescu”. funcţionară la Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă timp de peste trei decenii. Ana . membru P.804. nr. 286 din 10 dec.R.R. 10919).R. partea I-a. 662). eliberat în 1955 şi reabilitat. p. (inclus şi în C. iar dn 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.I. cimitirul sefard124) – soţia lui Nicolae Liteanu.D. ulterior medic endocrinolog la Spitalul “G. 1948. nr. 809. 1189). în paralel cadru didactic la Facultatea de Textile a I. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 4255. când va fi arestat şi judecat ca spion sionist. nr./Kuller 2008a: 447).M. cea mai mare perioada ca instructor la Secţia cadre a C. 119 din 28 mai 1947. a M. 807.Of.din 1948 şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Industriei (M.Of.2008. nr.). (1955. Aurel (n. Villi (Willy LÖBELSOHN125. Bucureşti. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. 811. cu Dita Gelehrter Lieblich.C.C. 1949. p. p.Of. 814. 3713). membru în conducerea C. nr. 53. partea I-a. 107 din 11 mai 1948.romanianjewish. nr. nr. Clara . I. propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. 1949. LINKER. 15 din 19 ian. 34 din 10 febr. pe str. 1948 director comercial). nr. ulterior directorul Rafinăriei 6 Ploieşti (1959-?). 16 din 20 ian. Carol . Sima (1915 – II.L. p.C. 110/1955).E.E. respectiv inspector (1948-1949) în cadrul 805. fiul lui Bercu şi Fani) (n.S. LICHTMAN.II-a.P.Of.Of.R. 810. nr. cu dosar la secţia Organizatorică a C.I. 1949. D.. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 4258. LITEANU. LIFŞIŢ.pdf. 124 125 V.I. p. 3904 şi nr. pentru scurt timp după emigrarea lui W.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. L. Jean Monnet nr. 813. partea I-a. 1902) – controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (1945-1948). Eugen .C. decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa III-a. 15 din 19 ian. partea I-a. LIVIANU.Of.Of. Nathan LEIBOVICI) – activist de rang înalt în partid timp de patru decenii.Of. de profesie medic. al P. Clara (n. p. al P. p. încă în viaţă se pare. parteaI-a. partea I-a.E. 644).S.1923 Piatra Neamţ) – şef de secţie tehnică (1949-1954). 106 din 12 mai 1947. 92 . Nicolae (n. Eugen – controlor (1947-1948). 1948 în M. Luca şi al altor lideri de partid până în 1953. 1949. LINDER. partea I-a.C.U. p. 808. partea I-a. 39904 din 28 apr.Of. rubrica Decese din Realitatea Evreiască la http://www. Sandu (1901 – 1971 Bucureşti) – ilegalist (internat în lagărul de muncă obligatorie de la Miercurea Ciuc). LIMAN. decizia ministrului Justiţiei nr. Filderman (succedat de Israel Bacal).. fost preşedinte al Uniunii Comunităţilor Evreieşti. LIEBLICH.R. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. partea I-a.Of.R din 1941.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.C. partea I-a.E. decorat prin Decretul nr. iar apoi (din 1954) director tehnic la Direcţia Centrală Industrială a Tricotajelor şi Confecţiilor din Ministerul Industriei (M. 737). partea I-a. în iunie 1948 numit director tehnic al nouconstituitei societăţi de stat “Petrolexport” (din sept.a. p.C. 662). nr.. fişa de cadre în u. 6293). LIEBLICH. 16 din 20 ian. nr. după război consilier administrativ în cadrul Comisiei Române de Legătură cu Comisia Aliată de Control (M. LITEANU. căs. LINDER.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.G. LÖBELSOHN) (soţia lui Horia Liman) – după război angajată iniţial ca şefă de birou în Ministerul Propagandei în mai 1945. partea I-a. 1949.

36/1952.1925) – directorul Oficiului Comerţului Local începând cu 1959.815. u. LOBENSOHN. 823. partea I-a. nr. partea I-a. 201 din 31 aug.C. 7951. 16 din 20 ian.XI.C. inv 517.C. partea I-a. nr. LOVEANU. din 1947 controlor în cadrul D. cu fişă la secţia Economică a C. 1949. Economie. 225. voluntară în războiul civil din Spania (inclusiv membru al C.C. dosar nr. p. 821. 126 Singura menţiune a identităţii sale evreieşti descoperită în elaborarea lexiconului de faţă îi aparţine autorului evreu Solomovici (2001 II: 42). şi al Comitetului Executiv al U. partea I-a. nr.Of. apoi membru al C. 106).Of. 7491). Carol126 (1917-1991) – ilegalist. 662).Of.A. iar în august acelaşi an avansat director adjunct al centralei. nr. 15 din 19 ian. p. fostă ilegalistă. inv. al P. 644). partea I-a. nr. 127 Anterior căsătorită cu Avram Weissman.G.Of. Generală a Statului din cadrul Ministerului de Finanţe. şi decizia nr. Birnbaum).până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. nr. 17 apr. Gheza (n. Jean . p.C. a M.Of. Elisabeta (născută Betty BIRMAN (după alte surse.Of. al Partidului Comunist Spaniol). cu dosar de cadre la secţia Economică a C. (1944-1948). 207 din 7 sept. 7262. 15 din 19 ian.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.Of.F. 1947. p. (123/1951). 190 din 19 august 1947. după război director SovromMetal Reşiţa (1949). ulterior ministru adjunct (1949-1952) şi ministru al Metalurgiei şi Industriei Chimice (1952).C. p. partea I-a. 7401). 256 din 5 nov. 1948 în M. soţia lui Vasile Luca127) – originară din Basarabia.R.A. partea I-a. 25/1954 şi 62/1955). partea I-a. 820. R. nr. partea I-a.N. 61.Of.R.P. 189/1952 şi 249/1952. M. 1948. 9 martie 1905) – membru de partid din 1945 (dosar L/90 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1948. p. nr. inv. partea I-a. 1949. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p.E. M.Of. a M. Eugen (n. (1948-1952). 275 din 30 nov.C. cu fişă la secţia Economică a C. Eugeniu . 2. M.I. al P.R. nr. PH) – din august 1948 referentă în centrala Ministerului Afacerilor Externe (M. LIVEZEANU. p. nr. nr.G. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.Of. p. ilegalist din Cernăuţi. v. preluat după reorganizarea ministerială în Ministerul Industriei (M. p. Dudu (n. M. 5 din 7 ian. 818. partea I-a.C. în 1948 revenit în centrala Ministerului de Finanţe.E. 1947. al P. ministrul industriilor şi materialelor de constructii (1955-1957).I. 158 din 12 iulie 1948. 10417. 83134 din 2 sept. 77/1952.C. (M.C. LEIBOVICI) – în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lânii (M.” cls. deputat M. nr. contestabile. al P. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. ulterior cu diverse funcţii de răspundere în sectorul industrial. (dosare anexe.R.a. M.Of. p. 1945. (dosare anexe. 1948.Of. 646). 9857. 200 din 1 sept. fond 495 (“România”). ca director adjunct de contabilitate la Administraşia Livrărilor.D.R.F. (dosare anexe. partea I-a. 2 din 2 ian. 93 . 16 din 20 ian. Heinrich . nr. partea I-a. din 1949 consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. ulterior dispecer. partea I-a. LOGHIN. 817. partea I-a.Of.C. LÖBEL. 1898 Câmpina. Adolf . Va. nr. p. LUCA. 825..R. LÖWY.C. 662. în 1947 transferat ca director adjunct de contabilitate la Institutul General de Asigurare.C. 32). (?) LONCEAR. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M.C. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici. 5784). 1948. 4 din 4 ian. rămas în Ucraina după 1945. David H. fiul lui Herman) (n. 515).I. p. 822. inv. după război membru în Comisia Centrală a U. 175 din 31 iulie 1948. 529) (M.Of. p. Aneta (LÖBEL) (n. 819.C. 824. LÖBL. p. membru al delegaţiei României la Federaţia Internaţională a Femeilor Democrate. ministrul industriei metalurgice şi construcţiei de maşini (1952-1953). (1952-1961). nr.din 1948 şef de secţie la D. 6292). nr.R. 1949. LOVINGHER. Geza LÖWINGER. 1949. nr. 546). nr. 1947. Moscu – în 1945 încadrat ca şef de secţie la Direcţia Buget şi Contabilitate 816.Of. nr. nr.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. LÖBEL.

ulterior lucrătoare într-o fabrică (după alte surse laborantă) până la reabilitarea post mortem a lui Vasile Luca în 1968. membru al Secretariatului. inv. 830.C. 827.R.. 127/1968 şi 136/1972. în 1949 decorat cu ordinul “Apărarea Patriei cls.VI. cu referat de cercetare la fd.P.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/L/L%2003.din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.1902 Basarabia – 8. 832.1898 – 27. Anna WEXLER) – după război membru în Comitetul Executiv al U. 131 V.C. 4. 645).P. ş.III. apoi exhumat şi incinerat. Ana (n. László LUKA) (8. LUCA.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. II-a. a luptat împotriva Armatei Române ca voluntar în “Divizia Secuiască” a trupelor lui Bela Kun (Cohen) în Revoluţia bolşevică din Ungaria. 829. fondatorul de facto al Comitetului Democratic Evreiesc (CDE) după război (Andreescu. actualmente Covasna).” clasa a III-a (Decretul nr. Paul (n.125. fond 495 (“România”). incinerată la crematoriul “Cenuşa” (dosar L/102 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). membru în conducerea Comitetului de Stat pentru Cinematografie din România între 1950 şi 1952.R. nr. (?) LUCA.17. autoare a unor articole în Scânteia. după război activistă de partid.C.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1953/. când va fi eliberată din funcţie în cadrul epurării “deviaţioniştilor”.R. înmormântat. cu sentinţa comutată ulterior în închisoare pe viaţă129.I. nr. 2002: 171.D. fond 495 (“România”).%20Luca%20-%20Luzi/Luca%20Vasile/index. LUNCAŞ. (136/1955). 129 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. 1213). anexele la dosarele nr.VI. univ.R. p.R. partea I-a.1956) – ilegalist (în 1943 membru supleant al C. Rosea GUREVICI) (28.R.S.). LUCHIAN. (1945-1952). p. Nastasă. condamnat iniţial la moarte în 1954. anuarele I. 225.1912 Iaşi .Of. 1949. cu ordinul “Steaua R.C. 3293. Betea. 63 din 16 martie 1948.P./P. nr. Iancu .B. A se vedea şi interesanta mărturie în faţa organelor de anchetă din 1949 a lui Avram Weissman (primul soţ al Elisabetei Luca) în Levy 2002:171.. precum şi misterioasa vizită a soţilor Luca în Israel. 225. Eugenia (n. 828. promovat prof. Lucas”. în 1947. LUCIAN.F. LUCA. arestat în 1952 împreună cu cei trei miniştri adjuncţi. reabilitat post mortem în 1968. inv. III-a şi încadrat cu grad de conferenţiar la catedra de bazele marxism-leninismului (în cadrul Facultăţii de Electrotehnică) a I. 157 din 4 mai 1971).europartes. al P. participantă la Rezistenţa Franceză în timpul războiului. nr.Of. 2323.” clasa a III-a. partea I-a. p. 21243 din 12 martie 1948 a ministrului Justiţiei în M.IV.M. omologul lui L. 128 Evreu vorbitor de limbă maghiară originar din satul Cătălina (fostul judeţ Trei Scaune.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/. din 1919 (Levy.C. cu numele “Eugenia R. 831. dosar nr.R. LUNGU. Comitetului Central şi Biroului Politic al P. şi al Federaţiei Internaţionale a Femeilor Democrate la începutul anilor ’50. inv.1989) – ilegalistă cu stagiul recunoscut din 1927. deţinută (1952-1954). “dosare adiţionale”. 1180). menţionat şi ca director al editurii în limbi străine (în Kuller 2010: 189 şi Solomovici 2003: 88). 15 din 19 ian. la http://universulenergiei. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 3707).a. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. în 1950 şi respectiv şef al catedrei în 1953131 (i. secţia Cancelarie – dosare anexe.B. Varga. al P.din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Chimiei din cadrul Ministerului Industriei (M. III-a şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls.Of.” clasa a IV-a. p. 94 . 2001: 167 şi 1997: 119). http://universulenergiei.e. Mendel LEIBOVICI130) (22.europartes. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministru de Finanţe (1947-1952).Of. 1949. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. nr.P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 35 din 11 febr. iar în 1971. Solomon . fiul lui Anton şi Amalia)128 .php 130 Vezi decizia nr. partea I-a.826. 2003:152).1963. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.R. p.C. Vasile (n. decedat în detenţie în 1963.de profesie lăcătuş. Iacob . C. Răutu de la Universitatea Bucureşti). iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. 95 din 22 aprilie 1948.

demisă în 1952 în cadrul unui val de “epurări” (v. Lucia . respectiv stenogramele reproduse în Fl.S. Lungu 2009: 242 -3. 1949. din 1948 încadrat în Ministerul Afacerilor Externe.R. la sfârşitul anilor ’30 angajat al Ambasadei U. LUPESCU. 15 din 19 ian.Of. supra) – angajat de Gheorghiu-Dej la partid în 1947 (la recomandarea căruia îşi românizează numele în acelaşi an132). Cezar . cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. decizia ministrului Justiţiei nr. de formaţie avocat. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lemnului. 24.VIII. Jiu.S. Gheorghe . Lungu 2009: 239-52). 4200). 662). meditatoare de limbă rusă a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1947). la pp.S. LUPAN. Levy 2002: 182. nr. listă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş (A. Tănase 2010: 90-4). partea I-a. în timpul războiului internat în lagărul de la Tg.Of. nr.P. Avram / Miron (n.C. 840. 1947 în M. la Bucureşti.S. 4200).C. C. la Bucureşti.1902 Zsvadani. 141-2.R. partea I-a.. nr. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. al P. la sfârşitul anilor ’30 funcţionară. 132 V. din Turcia şi Vietnam. 133 şi 135). 836. S. Constantiniu 2003. v. Turcia şi Vietnam.S. p.Of.Of.R. la sfârşitul liceului (1952-1953). 168 din 18 iulie 1941. 1947.1935 Caransebeş.R. 11129. 841. nr. 291 din 16 dec. infra) – din 1947 funcţionară în centrala Ministerului Afacerilor Externe. alături de soţul său. p.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.R. în august 1948 detaşată la Amabasada de la Belgrad. (45/1955). p. partea I-a.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. LANG) (n. LUPAN. director şi apoi director general al primei întreprinderi de stat de comerţ exterior până în 1953. LUNGU. secretar al organizaţiei de bază U.VII. 95 din 22 aprilie 1948.G. din 1947 secretară de presă în centrala Ministerului de Externe. alături de soţul ei. apoi funcţionar la “România Film”. ulterior cu responsabilităţi la secţia economică a C.R.373 din 12 dec. Ada (n. LUNGU. care trebuie să rămână în România” [poziţia 21]. n. în Iugoslavia. 837. funcţionar în comerţul exterior (1958-1964). p. 645).R. fiica adoptiovă a ilegalistului David Avramescu (I. pp. LUPOVICI. în cadrul Ambasadei U. partea I-a. la Ungheni.P. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. unde lucrează 14 ani ca asistent al directorului comercial al unei uzine în domeniul import-export şi colaborează cu unele publicaţii locale de limbă română.T. menţionat şi în arhiva reprodusă în S. al P. 158)). p. 3707).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.R. 1654-5). Ivan (n. când este ex clus din partid şi transferat în poziţia de consilier la o întreprindere (I. în 1951 era şefa Serviciului Paşapoarte. căsătorit cu Stela Constantinescu. p. ? – soţia lui Radu Lupan (Leibovici) (v. nr. după război figurând lista din 1945-1946 a celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. 1949. LUPAN. ff. partea I -a. 168 din 18 iulie 1941.C. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş). Basarabia. 838. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. Hadaşa VYRTIKOVSKY. unde semnează sub pseudonimul “Petru Călin” (1964-1968).R.Of. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. partea I-a. nr. 95 . “Banca Economică”. LUPESCU. fiul lui Ştefan şi Emma (n.C. după iunie 1941. LANG) (n.A. 110. fiica profesorului local de ebraică) – soţia lui Avram Lupan. ulterior la Ambasadele R. partea I-a.Of. 16 din 20 ian. emigrat în Israel în 1973. Bihor) (tatăl lui Ivan Lungu. 52 din 4 martie 1945. Ştefan (n. cu responsabilităţi economic-comerciale.M. înceracă fără succes să treacă în U. LUPAN.833.din 1948 impiegat în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. după război iniţial membru în Consiliul de Administraţie al S. Avram LUSTMAN) – ilegalist.S. ilegalistă încă din timpul studenţiei la Bucureşti (Drept).. fd. 839.F. 835. nr. Solomon . Grosz)) – 834. 14. încă în viaţă în 2005 la Haifa. dosar 9. ambasador succesiv al R.Of. redactor pe probleme de politică externă la Agerpres.M.

848.decorat cu ordinul “Steaua R. (n. ordinul Muncii clasa I-a (1962). 19 din 23 ian.Of.842.din 1947 inspector în cadrul D. 10092). soţia lui Petre Lupu (n. Producţiei şi ale Salarizării (1966-1969).P. Constantiniu 2003 passim).” clasa a III-a (1948).1920 Iaşi – 30.Of.S.E. ilegalist cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p.VII.A. ordinul “Tudor Vladimirescu” (clasa I-a (1966). Pressman) (v.N.P.Of. anii ‘80) . din 1948 director în cadrul Băncii de Stat a R.E. 6781). 2060).. Marcel WOLFOWITZ) – activist de partid după 1944. după război deputat M. Nesia RABINOVICI. “dosare anexe” 30/1950 (nr. Tighina – d.agentă sovietică (pe lista agenţilor de influenţă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş în 1945-1946). soţul Evei. nr. ilegalistă (membru P. 846.P.R. 1947. 157 din 4 mai 1971) LUSTIG.R. LUPU. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947).T. LUPU.” clasa a II-a (1964). supra). 1956 – mart. probabilă idenitate cu “Wolfson Mihai Emanuilovici”. Didactică şi Pedagogică şi revistele Probleme economice şi Studii şi cercetări economice (v. ulterior rector (până în 1973) şi şeful catedrei de Istoria Economiei Naţionale la A.C. LUPU. nr. a M.C.E.E.Of. medalia de aur “Secera şi Ciocanul” (1971). fiica lui Iosif şi Sara) (n.C. 74). şi implicit ministru adjunct de Finanţe (febr. 1915.G.P. 264 din 14 nov.I.din 1947 inspector în cadrul D.C. 844.. 225. LUPU. Lenin” (I. secretar al C. 843.S. şeful Direcţiei Administrative în M. cu rang de prim consul general (M. partea I-a. la începutul anilor ’60 rector al I. dosar nr.E. prietenă apropiată a Anei Pauker (Levy 2002: 157. apoi ambasador în Venezuela (1984-1988) şi respectiv ambasador responsabil pentru mai multe state din Caraibe (1988-1989). Carol Emil – originar din Satu Mare.R. apoi. 249/1952 (529) şi 29/1956 (50)). până în august 1944. 1948. Marin A. p.S.C. şi în acelaşi mandat şeful secţiei Organizaţii de Masă (1960-1965). din 1936). (1952-1955).C. al P. 1957 – ian. 96 . fiul lui Avram şi Cerna) (25. ordinul Muncii clasa a II-a (1957). Iancu . după 1958.C. fost deportat în Transnistria. 1948. A. 533) între 1948 şi 1952 (demis)./U. în lagărul de la Târgu Jiu. (M. 588. 194 din 23 aug.I.R. din 1936.M. p.R. pensionat în anii ‘80. Nesia (n. şi vicepreşedinte al Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare “V. alături de Ilie Verdeţ adjunctul lui Ceauşescu la Direcţia Organizatorică a C.C. Bucureşti. al U.VI.R. 189/1952 (527).R. (19451948-1950). p. fosta Academie Comercială din Braşov. nr.. ministru al Muncii (1969-1977). şef adjunct al Secţiei Organizatorice a C. autor al unor multiple lucrări şi articole publicate la Ed. fond C. decorată în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.G. ordinul “Steaua R. a M.C. Petre (n. WOLFSOHN) – în august 1948 angajat secretar de presă / cenzor în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Mihail (n.C. LUPU.X. (1950-1952).P. partea I-a.P. secţia Economică.d. preşedinte al Colegiului Central de Partid (1979-1984). (mandate succesive 1948-1980). profesor la catedra Economie Cooperativă şi Istoria Cooperaţiei a Facultăţii de Ştiinţe Comerciale Bucureşti şi în paralel director general al INCOOP (1947-1948). Alexandru . a emigrat în Israel în 1990. 1957 şi nov. deţinută în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka. preşedinte al Comitetului de Stat pentru Problemele Organizării Muncii. 7032). fiul său. 173 din 31 iulie 1947./1. mutat la Iaşi în 1950). Andrei.. (M.E. 847. promovează până la funcţia de preşedinte al Băncii de Stat al R. fond 495 (“România”). inv. şef al Direcţiei Treburilor a C.N. emigrat în Israel la începutul anilor ’60. vicepreşedinte al Consiliului Organizării Economico-Sociale (1973-1977). Bucureşti.A. Lupu PRESSMAN. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1952).C. partea I-a. în 1945 numit de 845. LUPU.C.1989) – ilegalist (membru de partid din 1939). către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili. inv. ulterior ocupă diverse funcţii în eşalonul doi al aparatului comunist de stat. Solomovici 2004: 24. ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (1949). nr. membru supleant (1965-1974) şi apoi cu drepturi depline (1974-1984) al Comitetului Executiv al partidului şi. partea I-a.I. 207. 1959). anchetată alături de Ana Pauker în procesul de la Craiova.T.

S. între 1948 şi 1949 alături de soţul ei (însărcinat cu afaceri) la Londra. nr.(Kuller 2008a: 447). evreică maghiarofonă. al P. ulterior traducătoare la diverse edituri.R. ? (Florian?) – în 1952 membru al organizaţiei de partid şi angajat al Direcţiei Cabinet din centrala M. alături de alte nume sonore precum Nicolae Bădescu. arhitect-şef al capitalei în anii ’50.din 1947 controlor în cadrul D. 855.R.C.. construind după propunerile tov.A.R. Mihăilescu 2006: 380. deputat în Camera Deputaţilor (1946-1948) din partea P. 21/1957. 857. MAHLER. Maicu postula în nr. H. MAIMON. fostă ilegalistă (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. MAER. 195.C. 225.I. fond 495 (“România”). nr. anexa la dosarul nr. (M. Isac – arhitect.R. 1947. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 852. 293 din 18 dec.I. N. în anii ’50 şi referat de cercetare la fd. p. Micaela (uneori în forma românizată Mihaela Mănase) – avocată. MAIOREANU. al P. 856. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.C. decizia ministrului Justiţiei nr. dosar 3/1947. cu dosar anexă la secţia Organizatorică a C. 1256). III-a. muzicii şi artei” “au constituit şi pentru noi forme călăuzitoare pe drumul realismului socialist în arhitectură” (apud Trişcu 2002). stenogramele reproduse în Fl. Simuţ 2007. (1948-?) (Şt. al P. 803 din 21 dec.R.I. partea I-a. 1964 cu Medalia Muncii.G. al Comitetului Executiv şi secretar al U.e. MACOVESCU.R. membru A.P. nr.Of. 426.C. 264 din 14 nov. din 1945 membru în conducerea U. nr. fiica lui Adolf şi Pepi (n. va da posibilitatea de a ridica şi mai sus nivelul de trai al oamenilor muncii” şi respectiv că “dezbaterile din URSS în jurul problemelor idelogice ale literaturii. 209. 97 . partea I-a. partea I-a. (facţiunea pro-comunistă). 645). nr.” cls. 423 din 15 iul. 854. exclusă în 1952 din partid “pentru atitudine uşuratică şi neprincipialitate în ceea ce priveşte raporturile cu unii mici burghezi”. co-autor al Sălii Palatului (1957-1960). autoare a unor articole în revista Justiţia nouă în anii ’50’60 (inclusă şi în C. 853. Coloman – preşedinte al Băncii de Stat a R. Buzatu 2008: 421).M. Arhitectură şi Sistematizare şef de proiect la Casa Scânteii în stil realism socialist.R.C.C. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. Teri UNGAR. (după ce fusese la Direcţia a II-a) (v. membru în conducerea Comitetului de Stat pentru Construcţii. 429-30). MANDEL.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. Mihail . 153). şi cenzor al Uniunii (1945-1948).Of.” clasa a V-a.S.Of.R. GOLDSTEIN133) (30. apoi membru al C.R. f. Osias . ulterior primvicepreşedinte al Consiliului de Conducere al băncii. în special Editura pentru Literatură Universală. din anii ’60. 156/1950-1952) (v. fd.C. 11214. al P. 1947. a M. şi Cajal şi Kuller 2004: 498.R. inv. el însuşi o dovadă vie.I. 851. MANDEL. C. inv.R. (nr.D. Tereza (n. Horia (n. după 1944 activistă a partidului. 15 din 19 ian. (136/1955) (v. dosar nr. (1959-1963). 10092).D. p.X.D. 1963.C.C. Constantiniu 2003: 148-150). MAICU.E. şeful Comisiei de Planificare Urbană din Bucureşti în anii ’50 (i.. nr.N. 1949.R. al Mausoleului militanţilor comunişti din Parcul Carol şi al actualei clădiri a Teatrului Naţional Bucureşti în stil brutalist (1967-1970). S. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1 al revistei Arhitectura din 1950 că “statul sovietic. a faptului că nici măcar arhitectura nu era scutită de ideologizare. soţia diplomatului George Macovescu (1913-2002).C. A. Peszel)) (1910-1962) – 850. arhitect-şef al capitalei).P.F. MANASSE. 109. inv.F.E. C.1905 Constanţa – 1975 Bucureşti) – membru de partid..P. şi Balas 2008: 188-9. .755 din 11 dec. 427. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.P.C.I. Stalin blocurile înalte. ca deputat de Buzău (Ţugui 1979: 189) (A. profesor de arhitectură.C.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.Secţia Organizatorică. al P.R. 1947 în M. Burcă 2007: 7)). 133 V. 3293. Iosif . decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.C.E. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. p. 187. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.A.849.

24. 1946 în M. (1946-1948). 6401.Of. 753).R. p. Eugenia (n. cu referat de cercetare la Fd. Mezincescu (M.R. al P. (M. în anii ’50 directorul spitalului “Elias” din Bucureşti.Of. al P. inv. după război membră în conducerea Apărării Patriotice. 477).P.C.. 1952). din 1948 secretar de legaţie. 861.C.R.. 2009). 164 din 19 iulie 1948.R.R.1993). Kuller 2008a: 447). ff.1-2. emigrat în anii ’70.C. Etti (n. 26 din 1 febr.M. nr. p.R. membru P. colaboratoare a revistei Femeia a F. detaşat la Legaţia R. 134 V.D.1918 – 9.1927. Eduard (1896 Burdujeni – 1949 Bucureşti. apoi al Artelor şi Informaţiilor (M.IV. membru supleant al C.T. MANOLE. Târgovişte .Of. C. decorat în 1952 cu ordinul Muncii clasa a II-a (Decretul nr. (A. partea I-a. 178 din 4 august 1948.. p.A. 568 din 14 aug.A.C. Dobre et al.Of.Of.Of. marginalizată în 1958 în lotul “fracţioniştilor”. 19 din 23 ian.C. MANDEL) – de formaţie medic. secretar general la Ministerul Sănătăţii (1948-1950).. 2009. (1948-1958). 27 nov.C. a decedat la Frankfurt am Main. (1948-1952). 91936 din 16 sept.R (19561958).858. p. (1945-1948). este jurist în S.D.. reabilitată în 1964. p. 4 iulie 1903 Bucureşti) – după război stenodactilografă-şefă în centrala M. deputat de Turda în Marea Adunare Naţională.C.VI. ulterior menţionat ca director adjunct al Întreprinderii de aparate de măsură şi control din Otopeni. Ucraina – 30.R.M. de la Londra. fiica lui Isidor şi Ernestina)) (15. pentru schimbarea numelui v. apare şi în C. nr. 1911 Bucureşti) – membru de partid. 10522.C.R. 2006: 143. p.A. 1948 în M.N.M.F. MANOLE.M. 1946.E. căs. în anii ’50. 863.. 98 . n. Eugen (n. Goldschläger (24.. nr. membru în conducerea C. secţia Cancelarie – dosare anexe.R. Tismăneanu). MANOLESCU. partea I-a. delegat al României la Târgul International de la Budapesta din 1960. 1948. 862. al U.III. (1948-1952). decizia MJ nr. dosar nr. al P.R. 92321 din 30 sept. ZEITMAN. 223 din 26 sept. membru şi apoi şefă a secţiei Cultură a C. MANEA.C. ucisă de iubitul fiicei ei) . Andrei Mandel Manoliu (coleg de clasă cu V. f. în 1951 şeful secţiei Muncitoreşti a C. MANOLESCU. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C.C. M. al P.M.R. membru al C. al U. Nicolae (n. nr. 229 din 2 oct.C.T. fiul său.C. partea I-a. partea I-a.XII. 864. p.A. 3293. clasa a III-a. partea I-a.C.D. nr.I.I. 20 din 23 ian.M.. nr.C. MANOLIU. nr.S. deputat M. şi deputat de Bucureşti al Marii Adunări Naţionale (1946-1948-1949) (Rosen 1990. 1946.A. nr. (4/1951). membru în conducerea U. secretar al Comitetului Regional Bucureşti al partidului (1954-1958) şi prim-adjunct al şefului Secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.D. partea I-a. Richard MARCUZON134) (n.D. decizia ministruluii Justiţiei nr.Of. între amici “Edy”) – jurist.E. 859.C. Solomon MENDELSOHN) (n.F.1908 Reni. cu fişă de cadre la secţia Gopodărie de Partid a C. secţia Organizatorică. 865.P. M. I-a. 1947. din 1937 chiar secretar general al organizaţiei de tineret şi membru al C. fond 495 (“România”). 14.ilegalistă (membru de partid din 1926).U. Vladimir – după război directorul Economatului P. Anton (n. nr. 2004: 372). Ofelia (n. nr. de asemenea medic. MANDL.F.II. soţia sa .P. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946 1948) (M. 86). partea I-a. după alte surse Zeidman. 521 din 24 dec. David – din ianuarie 1948 consilier de presă în cadrul Ministerului Informaţiilor. anexa la dosarul nr. 7997). al Comitetului Executiv şi al Secretariatului U. (1948-1952). iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. fd. cu Emanoil Vinea.R. 225. 12 şi 105/1951. 5970. 534). ABRAMOVICI) (n. al P. C.1992) – fost 860. 1948. inv.J. al P. 2195 din 6 aug. MANTU.1983 Bucureşti. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 34/1956.N. în iulie 1948 promovată translatoare interpretă-şefă şi repartizată la cabinetului secretarului general E. al P.O. după fuziunea din 1948 membru supleant al C.A.C. 123/1948. dosare nr. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. şi a solicitat şi reobţinut cetăţenia română în 2009 (ordinul M. şi membru al Secretariatului C. zisă şi “Irina” şi “Jeni”.R.

în care promovează până la funcţia de secretar general – ministru adjunct al ministerului.C. Iaşi începând cu 1952 şi membru al C. în anii ’50-’60.G.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. nr. 4847.Of. nr. 1639). 3747). p. partea I-a. partea I-a. în februarie 867. 5784). 15 din 19 ian. 1947. p. 190 din 19 august 1947.C. partea I-a. Leon .C. – după război încadrat la Oficiul Industrial al Klânii (M.E. p. nr. partea I-a. 663). Marcel . nr. inv.Of. nr. 9857. 1963. 873. 878. (1/1955).C. MARCOVICI. a M. p. Iuliu . după război membru al Contenciosului Administraţiei Liverărilor din Ministerul de Finanţe.B. membru de partid după război.C. a M.Of. Lucia – soţia lui Eugen.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 1947..în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. al P. 159 din 13 iulie 1948. p.C.I.Of. partea I-a. p.I. p. 880.C. Textilă a Ministerului Industriei (M.Of. 264 din 14 nov.din 1947 inspector în cadrul D. p. S.C. în iunie 1948 transferat la contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (M.G.secretar general al C. MARCU.D.866. secţia Cancelarie – dosare anexe. 126 din 6 iunie 1947. nr. (M. Lazăr – din 1947 inspector general la D. partea I-a. MARCOVICI. 8460). C. Nicolae (ian. 3706). nr. 164 din 19 iulie 1948. cu dosar la Secţia Agrară a C. p.după război inspector general adjunct în cadrul D. 2007) . MARCOVICI. partea I-a. 99 . 1947. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.I. MANTU. 423 din 15 iul. partea I-a. 868. Gheorghe . nr. 1927 Galaţi – dec.Of. 874. p.C. nr.C. Jean . p. Asher .P. anexele la dosarele nr. 872. 3293. 876.Of. 95 din 22 aprilie 1948. instructor al Secţiei Agrare a C. nr. 264 din 14 nov. Lionel . Efraim . (M.C.Of. M. nr. 871. partea I-a. din 1952 în Ministerul Agriculturii (şi Silviculturii). 127 din 3 iunie 1948. p.C. controlor economic în cadrul D. p. partea I-a. 107 din 13 mai 1947.R. partea I-a. 1946. partea I-a. 222 din 29 sept. partea I-a.C. Leizer . 1949. 158 din 12 iulie 1948. nr. a M.E.E.Of.A. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 7492). p. p. MATTES.R. 10092).I.G.E. 879. 1948 ca dactilografă-şefă şi detaşată la Legaţia României de la Londra (M. 1949.în anii ’50 lector la catedra de organizare şi planificare a Facultăţii de ingineri economişti din cadrul I. MARCOVICI. MARCU. 4534).Of.inginer agronom. partea I-a. MARCOVICI. nr. M.C.E. Iacob . Sergiu . nr.Of. încadrată împreună cu soţul ei în centrala M.Of. 8598. MARCOVICI. MANTZ. (M.E. MARCOVICI. 46 din 25 febr.Of. 158 din 12 iulie 1948. al Frontului Democraţiei Populare în a doua jumătate a anilor ’50 (în calitate de reprezentant al comunităţii evreieşti). 16 din 20 ian. MARCOVICI.G. partea I-a. din 1948 impiegat la D. partea I-a. 256 din 5 nov. a M.G.M.Of. p. 219 din 23 sept.în 1949 referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. şi funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 93/1955 şi 67/1961.Of.din 1948 inspector general adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1947. Lupu .C.din 1947 inspector în cadrul D. cu referat de cercetare la Fd. 10092).C.avocat. MARCOVICI. 15 din 19 ian. 869.Of. 881.E.Of. 1949. în 1970.I. nr. al P. 1948. în Bucureşti.Of. nr. 870. al P. nr.R. partea I-a. 645). 5830). partea I-a. Elias . 875. (M. 877.I. 882. p. 5966) MARCOVICI.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor (M. apoi transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. ulterior responsabil în cadrul CEPECA. încă în viaţă în 2005. M. 5784). nr. nr. 643) MARCOVICI.C.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. p. a M. MARCOVICI.

nr. p. p. partea I-a. 65 din 18 martie 1948. nr. partea I-a. 663). 205 din 4 sept. 5142). Jose – controlor în cadrul D. MAYER. p. ulterior director al întreprinderii “Victoria” din Iaşi (M. 293 din 18 dec.Of. 1949.controlor (până în febr. partea I-a. nr.Of.I. MATEESCU. Carol – membru al Curţii Supreme de Justiţie. până în iunie 1948 referent titular în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor. nr. apoi la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. 16 din 20 ian. partea I-a. 16 din 20 ian.G. 65/1955.C. partea I-a. SCHMIDT-GRINBERG) – fiica lui Ury Benador. MAYER. 289 din 13 dec. 896. nr. nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.după război.C. Clara . partea I-a. la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate (M.).P. 897. 898. 5784. inv. MAYER. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.în august 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. la Secţia Penală (1945-1948) (M. 1949. p. până în iunie 1948. partea I-a. MAYER. decorat în 1964 cu titlul “Medic emerit al R. 16 din 20 ian. 1948.Of. nr. 4696). 3293. p.din februarie 1949 şef birou în cadrul D. partea I-a. 895. 803 din 21 dec.Of.Of. cu referat personal la Fd. partea I-a.Of. 5142. MARCUS. 1626. 662). partea I-a.E. p. 1948. MATHIAS. 7683). M.în ian. Albert . în ianuarie 1948 angajată şefă de serviciu în centrala Ministerului Afacerilor Străine / Externe (M. 1963.”.E. MARCUS. p. 4. 12877).Of. p. 5386). nr. nr. p.C. 1948). partea I-a.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. nr. p. anexa la dosarul nr. nr.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. a M. partea I-a.R.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1946-1948). 176 din 2 august 1948. nr. 5386. 136 din 15 iunie 1948.Of.Of. Victoria . 6313. Marcel . partea I-a. 891. Melita .C. partea I-a.Of.I. p. 889.R.Of. partea I-a. MARCUS. p. ca translator la Direcţia radio (M. partea I-a. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 1946.R. de la Direcţia Generală a Editurilor.883. M. partea I-a. p. 1964. 5386). p. a M. p. Adolf . MAURER. nr.Of. 1948. E. Alfred . 80 din 5 aprilie 1948. p. 894.. Paula . ulterior secretar al organizaţiei de bază a P. L. 8220). p. 100 . 264 din 14 nov. nr. ulterior director al Institutului de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (1955-1964). 217 din 18 sept.Of. Horaţiu .Of. 10092). 37 din 14 febr. 804 din 21 dec. 892.1909 Bucureşti) – obţine cetăţenia română după război. 658). 887. 893. S. C. MATEI (căs. nr. membru de partid.I. nr. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. MARU. nr. M. 158 din 12 iulie 1948. Poligrafiei şi Difuzării cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri la începutul anilor ’50 (Pienescu 2008: 158-9).C. p. 1964 cu Medalia Muncii. la Direcţia Studii (M. 7342).P. Ella (n. partea I-a. 2382).Of. MARCUS. p.Of. M. 1949. M. p. 18 din 22 ianuarie 1948. al P. p. 1267).Of. 110 din 14 mai 1948. 1947. 45 din 24 febr. partea I-a. nr. D. (M. 136 din 15 iunie 1948.C. 4311 şi nr.VI. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.Of.R. iar apoi promovat inspector în cadrul 885.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 1949. nr. 888.C.P. MAYER. Ella (fiica lui Maximilian) (n. 1944. MARK. 423 din 15 iul. MARCUS. M.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1948. 516. 189 din 17 aug. Carmen .R. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 886. Alfred . nr.G. nr. partea I-a. 890. 145 din 26 iunie 1948. în 1948 numit membru al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. E. 884. nr.Of.Of.C. Mihail Emil (1904-1964) – medic. partea I-a. 145 din 26 iunie 1948. 1949 era referentă în centrala Ministerului Învăţământului Public.

George Mănescu (n. p. 662). acuzator public în cadrul Tribunalului Poporului (1945-1946. partea I-a. 135 Pentru românizarea numelui.1912 Focşani – 1993 Natanya. nr. 906. 1916 la Focşani). 905.899. nr. 4968). 901. v.Of. 131 din 8 iunie 1948.din noiembrie 1946 cenzor / secretar de presă în centrala Ministerului Propagandei.Of. vicepreşedinte al Băncii de Investiţii (1970-1973). Teodor . MAYO. vicepreşedinte al Uniunii Sindicatelor Ziariştilor Profesionişti (1948). partea I-a. Vlad Mănescu (alias Zeev Manor) şi Sanda Grossman. ar fi fost la un moment dat exclus din partid cf. 662). 4384). p. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. pentru merite antifasciste.Of. nr. Radu Henry (n.Of. Radu Mănescu [v. T. MAX.I. partea I-a. 106645 din 18 oct.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.I. la Direcţia Presă (M. Iacob (în unele acte oficiale “Meher”) . în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. profesor la Catedra de Finanţe a Academiei de Ştiinţe Economice în nii ’60-‘70.R. 5463-4. 903. nr. 7666). MĂNESCU. apoi a Artelor şi Informaţiilor. supra] şi cei trei copii. nr. 16 din 20 ian. Ella DIAMANTSTEIN. fiul lui Willy (secretar general al comunităţii evreieşti din Focşani) şi Raşela (n. Anca Finta. încă în viaţă în 2010 în Israel) emigrase cu soţia sa Beatrice (n. M. Industriei Poligrafice şi Difuzării Cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri (1950-1952). 16 din 20 ian. ulterior comunist ilegalist şi condamnat. partea I-a. III-a. MEHR. zis „Gică”. 1949. apropiat cu Radu Demetrescu Gyr).Of. p. p.vezi decizia nr. 194 din 25 aug. 12086). director general al Direcţiei Generale a Editurilor. după război consilier în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (1946-1948). 112 din 17 mai 1948. nr.S. MEDREA. 1945 a ministrului Jus tiţiei (publ.Of. În M.inspector economic în centrala M.B. Israel) – în adolescenţă sionist. partea I-a.S. posibilă identitate cu omonimul încadrat în 1947 prin decret regal. partea I-a. 136 Fratele său. p.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. emigrat în Israel în 1985136 împreună cu soţia Ella [v. Simonette . p.. p.C. 9713.C. 904. nr. 1949. infra] (cercetătorul Robert Levy îi intervieva împreună la 28 august 1989 (Levy 2002: 205. 148 din 30 iunie 1948. (1949). 1947. B. decorat în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor de către fostul suveran Mihai (M. iar până în anii ’60 autor în revista Justiţia Nouă. activist al direcţiei Propagandă şi Agitaţie a C.Of. împreună cu soţul ei. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). nr. ministru adjunct al Finanţelor (1952-1970). partea I-a.C. emigrată în Israel în 1985. Solomovici (2004: 236) (v.I.A. partea I-a.. partea I-a.Of. . Ella (n. pp. apoi referent în administraţia centrală a C. MĂNESCU. (?) MĂNESCU. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1960-1965). 314). partea I-a. 1947.Of.B. p. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. MAYOR. nr.XII. fiica lui Zigmund şi Hana (n. nr.secretara Anei Pauker la biroul de la sediul P.Of. nr. (1944-1947). p. 9763). 252 din 3 nov. Mihail de – evreu sefard originar din Craiova (coleg de clasă în liceu şi prieten 900. 4968). 902. 1946. Henry MINTZER135. Eva . Weiler) în decembrie 1970. Glanzstein)) (5. M.Of. în Forţele Armate (v. 1945. 270 din 21 nov. p. cu grad de sublocotenent.după război referentă în administraţia centrală a C. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M.A. 101 . Georges Mintzer (la 17 sept. 3568).. 131 din 8 iunie 1948. acuzator în procesul mareşalului Antonescu (1946). partea I-a. avocat. şi Kuller 2008a: 448). Biermann)) (1919 Ardeal – 2003 Israel) . M. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. Paula . 100 din 2 mai 1945. 253 din 1 nov. ulterior cu funcţii mai reduse ca importanţă în partid.

1949.Of. p. M. ulterior directoare la Editura pentru Literatură Universală. 911. partea I-a. p. 167 din 26 iulie 1946. 6697). nr. 1948. nr. nr. Ilca (n. a fost soţia lui Nicolae Melinescu (funcţionar M. pe care l-a acuzat de antisemitism. Moise – din septembrie 1948 controlor-revizor principal în centrala 908. MENDEL. 190 din 19 august 1947. nr. nr. Egon Mendel) – director în Ministerul de Finanţe. Estera – din 1947 şefă de serviciu în centrala Ministerului (Industriei şi) Comerţului (M. .A. 7083). 1947.Of. trece în URSS în mai 1941.E.I. Alexandru (n. partea I-a. iniţial şef de producţie la cooperativa “Victoria” (1949-1951).. 315. partea I-a. nr. 912.după război controlor în cadrul D. în prezent încă angajat al TVR.) şi directoarea editurii de limba rusă “Cartea Rusă” (1953). 3905).Of. partea I-a. nr. 7492). partea I-a.C.Of. nr. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.Of. partea I-a. iar apoi redactor şef la Editura Univers (de unde se pensionează în (?)1981). MELINESCU. căs. 529. partea I-a. partea I-a. apoi referent în Ministerul Industriei Uşoare (1951-1956). 119 din 28 mai 1947. A. a M. 196 din 25 aug.1949. fişă de cadre la secţia Economică a C. nr. crainic al defunctului “Telejurnal” din perioada ceauşistă. nepotul Ilcăi).907. Elias-Froim .E. nr.Of. delegat cu conducerea Direcţiei Regionale Craiova (M. MERLAUB. 913. 1964. 171 din 29 iulie 1947.Of. p.din 1947 membru al Comisiei Centrale a Ministerului Industriei pentru reglementarea Muncii în acord (M. Cecilia . fiul său (i. Iosef .C.A. p. p.Of. p.1906. în luna iulie a aceluiaşi an repartizată la Direcţia Comerţ Privat (M. 190 din 19 august 1947. N. decorată în 1949 şi respectiv în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. M. M. 1949. arestat şi condamnat în lotul “Vasile Luca”. 1947. Valentina – după război şefă de birou la Oficiul Economic judeţean Tecuci (M. Eugen (n. Buzatu & Chiriţoiu 1998: 61). p. M. 7438). secretar general al Ministerului Sănătăţii în anii ‘50.C. Bruno – în 1946 era inspector-şef clasa I-a în Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. 15 din 19 ian. p. partea I-a. a M. Ioniţoiu 2000: 217. după război secretara biroului Anei Pauker (şi după unii conducătoarea de facto a Ministerului Afacerilor Externe. partea I-a. 11029.după război angajată iniţial ca desenatoare principală. nr. 643). 4257. 6094. MEIROVICI. 288 din 12 dec. nr. partea I-a. Varga 2003a:656-7) (dosar M/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1948. Ministerului de Finanţe (M.Of. 910.Of. martoră a acuzării în procesul lui Pătrăşcanu.C. respectiv şef de secţie la întreprinderea “Varga Katalin” dlin Cluj (1956-1959). 1948. MENICOVICI. 914. F. în 1949 era consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. MEISNER.R.R. 917.. 248 din 27 oct. 246 din 22 oct. partea I-a.I.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 102 . p.Of. 15 din 19 ian. MENINGHER. fostă ilegalistă deţinută la Mislea şi Dumbrăveni. MENDEL. p.C.Of. şi decan al facultăţii de Filozofie din Bucureşti) şi mama lui Nicolae Melinescu Jr. 909. 107 din 15 mai 1945. p.C. 5. 6396). (dosare anexe. M. 7492). WASSERMAN. 249/1952.e. MENDEL. Willy . 5 din 9 ian. iar din decembrie 1947 promovată referent tehnic în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. partea I-a. partea I-a. 168 din 23 iulie 1948. Mihai. 1948.G.Of. 918. repatriat în 1947. nr. 209 din 9 sept.E. p. fiica lui Moritz şi Hilda) (1915 Bucureşti . fiind actualul corespondent al TVR la Washington. p. în 1947 transferată la Bucureşti şi încadrată controlor economic în cadrul D.P. 737. nr. pensionat (Andreescu. (M. 24 din 30 ian. p. Cluj) – fost ilegalist.Of.2002) – de profesie farmacistă. MELAMEDMAN. p. MENDELSOHN. nr. inv. MENDELSOHN. nr. 915.X. partea I-a. 9604). Chinţeni. 646). 8478).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.Of. partea I-a.G. ulterior reîncadrată ca ataşat de presă în centrala Ministerul Propagandei. M. nr. Nastasă. Ilka SPITZER. p.E. nr. 916. nr. 804 din 21 dec. Jela 2001: 203. al P.Of.

cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 112). apoi recreat în 1962 în forma Comitetului de Stat pentru Cultură şi Arta. D.juristă. 924.C.C.A. mărturisirea făcută de Petru Groza lui Emil Bodnăraş la 23 iunie 1949. MESSINGER. Tatăl lui Eduard M. 22 din 28 ian.U. paragraful referitor la evreitatea lui Mezincescu fiin d reprodus integral în Buzatu şi Cîrstea (2010: 332) şi respectiv Solomovici (2003: 188). (Opriş 2005) (dosar M/131 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). MEŢIU. profesor de igienă la Facultatea de Medicină din Iaşi (1910 1921). Maria (n. Eduard137 (n.R.d. (?) MEZINCESCU. 1946). 1943. preşedinte al Comitetului pentru Artă138 cu rang de ministru secretar de stat (iulie 1950 – iunie 1952). nr. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. 1999) – de profesie chimist. N. Solo – din ianuarie 1945 contabil în centrala Ministerului Afacerilor Străine. 1909-?) – ilegalist din timpul studenţiei la Cluj. după 1989 membru al Partidului Socialist al Muncii şi redactor la revista Magazin Istoric. Gheorghe Andrei (n. evreu botezat. iar în iulie 1950 reorganizat în forma Comitetului pentru Artă din subordinea Consiliului de Miniştri. Danemarca şi Norvegia (pânã în 1976). cu studii în S. procuror în anii ’50-’60. ministru adjunct al Afacerilor Externe (1956-1966). 14 din 18 ian. apoi a lui Matei Socor) (d. dosar nr. MEŢIANU.U. III-a iar în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a II-a..B.R. la facultate alături de tatăl său.P. p.Of. al P. cf. 921. 658). cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. originar din Dorohoi (şi nu Bacău.ortografiat şi Dumitru). condus de Octav Livezeanu (15 aprilie 1948 – 23 mai 1949). Florica (soţia lui Eduard Mezincescu. nr. condus la acel moment de Octav Livezeanu) au fost comasate în forma Ministerului Artelor şi Informaţilor. 102 din 4 mai 1945. METCH. căruia tatăl lui Mezincescu.1912.M. (Administraţia Generală a Unităţilor Economice ale Asistenţei) (M. secretar general al C. de ajutor al regiunilor lovite de secetă (1947).N. MEROVICI. şi finalmente reorganizat în 1971 în forma Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste . partea I-a. p. din 1948 membru al comitetului filialei Bucureşti a Asociaţiei “Turismul Popular” (fostul O. 920.919. directorul Institutului de Igienă din Bucureşti în perioadele 1927-1940 şi 1945-1947). ar fi fost medicul curant al mareşalului Averescu. fond 495 (“România”). 922. cu rang de secretar de stat (19451946). 1945.S. originar din Bacău. Solomovici 2004: 108. p. a fost Dimitrie Mezincescu (1880-1961. (137/1955) (pentru evreitate v.. apoi la catedra de igienă a Facultăţii de Medicină din Bucureşti (din 1921).C.U.T. partea I-a. în timpul războiului cadru didactic la Facultatea de Medicină din Bucureşti (în 1944 cu grad de asist.). 925. fond 495 137 V. MEZINCESCU.R. Andrei – în ian. 24. 3709 şi nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 2333). din 1935 (după alte surse 1933). În mai 1949. 923. responsabil în cadrul Economatului ministerului (M. rămânând sub conducerea lui Eduard Mezincescu (12 iulie 1950 – 2 iunie 1952).Of. cu rang de ministru – secretar de stat. cum susţinea Groza). după august 1944 comisar al guvernului pe lângă Liga Operelor Sociale. medic şi profesor universitar. decedat) şi Alexandru Luca (n. Ulterior va fi reabsorbit în cadrul Ministerului Culturii (respectiv Învăţământului şi Culturii) (1953-1962). membru P. respectiv secretar general al Ministerului Sănătăţii pentru câteva luni după 1944. univ. 1947 numit membru al Consiliului Director al A. incertitudinea privind evreitatea lui Eduard Mezincescu rezidă în identitatea etnică încă necunoscută nouă a mamei sale.C. 18 86). Z.R. Eduard MESINGER) (n. adesea – eronat . 103 . Erna (n. Dimitrie). 353). 2009: 184-5). amândoi fizicieni şi emigraţi în S. iar apoi ambasador succesiv în Suedia. 1947. secretar general la Ministerul Afacerilor Străine în 1948.” clasa a III-a. inv. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. – numit în decembrie 1948 membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (Bărbulescu et al. şef al Departamentului Artelor (1948-1949) şi apoi ministru al Artelor şi Informaţiilor (mai 1949 – iulie 1950). ministerul a fost redenumit Ministerul Artelor şi plasat sub conducerea lui Eduard Mezincescu (23 mai 1949 – 12 iulie 1950). Ministerul Artelor (condus la acel moment de Ion Pas) şi Ministerul Informaţiilor (fostul Minister al Propagandei (până în 1946). ilegalistă. În aplicarea Halaha.A. 138 În aprilie 1948. 225. în anii ’50 şeful Direcţiei Turism şi Excursii a C onsiliului Central al Sindicatelor.XI. Constatin – după război membru de partid. împreună cu Florica a avut doi fii.G. fiica lui Eduard) . în 1964 cu ordinul “23 August” cls. şeful secţiei Sport-Turism a Confederaţiei Generale a Muncii. partea I-a.

pentru evreitate v. nr. dosar nr. III-a140.C. Ecaterina (n. p. al P. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. a M. MICU-CHIVU.VI.M. 5784). Rozina (n. zisă “Tina”) .G. (1946-1948).C. după război şefa Direcţiei Personal din M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. ulterior activist. p. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. după august 1944 inspector general în cadrul Direcţiei Politice Administrative a Poliţiei Prefecturii Capitalei (M. fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. partea I-a. deţinută în perioada interbelică.I. 1947.R.S. al Crucii Roşii (1955-1960).012M.din 1947 controlor în cadrul D. 918. în anii ’80 traducătore la diverse edituri. 11.1909 Vaslui) – membru de partid cu stagiul recunoscut din 1938. (“România”).C. (M.1978). 1940-1944.F. 61). deputat supleant de Bucureşti al M. MIHĂILEANU.C. (1945-1948).Of. nr. directoare adjunctă la Editura Politică (1957-1963). apoi coautor al unor articole sub egida I. respectiv Timişoara). 3. în 1949 cu odinul “Apărarea Patriei” cls. şefa Departamentului Învăţământ Superior). p. partea I-a.Of.M. de Mehedinţi. partea I-a.C. 1948.M.R. inv. Leon – după război arhivar principal în centrala Ministerului de Finanţe. MIHAIL. fostă ilegalistă.E. 2066 din 20 oct.Of. fond 495 (“România”). M. profesor la Institutul Politehnic Bucureşti până în 1955.2).C. vicepreşedinte al Comitetului Permanent pentru Apărarea Păcii (1952). 931. vicepreşedinte al Comitetului pentru Învăţământ Superior (1951-1953). 300).ro/DocumentView. KLEIN) . cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1955). 997/1943). (1946-1948) şi apoi cu drepturi depline (1948-19521957. Dobrincu şi Goşu 2009: 199.N. prin Decretul regal nr. 225. al P. dosar nr. 1755). în anii ’60 redactor-şef al Editurii Politice. ministru adjunct al Învăţământului Public (1949-1951.V.C. partea I-a.S. 12. 1445). încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. şi al Comitetului Executiv şi secretar U..I. p.E.. dosar nr. cu grad de colonel. (1948-?). reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.pentru un timp soţia (a doua a) lui Stoica Chivu. 4968). inv. 173 din 31 iulie 1947. Sugarman f.A. din 1953 director al Institutului Româno-Sovietic. http://freelex. 7 din 23.Of. nr.wolterskluwer.D.R. Petre (n. nr.D.Of. şefa Frontului Democrat Universitar. 110 din 16 mai 1947. partea I-a. 30 din 6 febr. ulterior românizat MICU. 9 din 12 ian. (123/1951) (dosar M/168 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). fond 495 (“România”). ministru adjunct al Învăţământului (din 1955-1957). 9099 din 3 febr. 253 din 1 nov. 2005: 334 n. 225. la începutul anilor ’50 trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar în cadrul diplomaţiei române141. iniţial controlor în cadrul D. MICU. nr.B.F. în 1948 delegat şef al Direcţiei Materiale a aceluiaşi minister (M. nr. III-a şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. în Forţele Armate. membru al C. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania (Diamant 1979: 371.I. Arhiva U. Preston et al.Of. a M.S. 928. colecţia RG-25. 141 Menţionat în anuarul The Diplomatic Year Book (New York 1951). 1947.I. partea I-a. 241.E.Of.aspx?DocumentId=26302.G. apoi traducător la diverse edituri (dosar M/158 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Beniamin . (Decret nr. MICHELLER. (1947-1950) (Berindei. 131 din 8 iunie 1948. 155 104 .H.A. apoi în C. decizia nr.P. V.R. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. p. 6781). 929. p.926. 1947 (M. 158 din 12 iulie 1948. p.A.A.: 110). 927.după război şefă de birou în administraţia centrală a C. (M. 3877. inv.F. 930.C.a. p. colaboratoare a revistei Femeia a F. Leon HERŞCOVICI139) (n. partea I-a. 4 din 4 ian.S. n. (1951. 225. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.I.R..Of. 1947. nr. partea I-a. 139 140 V.1912) – după război membru de partid. p. nr.P.R. Carol (n. MICHELSOHN. după război membru în conducerea U.C. 9763). dosar nr. 1947 a ministrului Justiţiei în M. KLEIN.” clasa a IVa.

A. nr. partea I-a. 142 142 143 V.Of..I. p. Stan (fiul lui Constantin) – ilegalist.II. 5638). nr. etc. MIHNEA. dosar nr. partea I-a. fond 495 (“România”).D. nr. partea I-a. 9260. p. promovat şeful Direcţiei Informaţii (i. voluntar republican în războiul civil din Spania. 4844). nr. 934. 1948 arhivar principal în centrala M. nr. p. 3862) MILETINEANU.Of. în anii ’60. 1971: 210.916 din 4 oct. după război membu în conducerea Comitetului Electrotehnic Român.R. p.C.P.G. prin Decretul regal nr. a M. Ioniţoiu 2008: 291. 11362).E.A.N. avea să publice cartea de memorii Un anonim în citadela presei româneşti. nr. 17. partea I-a. MILETICI. 1951-ian. Lupu – de formaţie tâmplar. până în 1969 director general adjunct al Direcţiei Generale Metrologie. după război instructor teritorial şi “lector” al ziarului Scânteia. Solomovici 2003: 249 şi 470. MIHNEA. Dobrincu şi Goşu 2009: 506. Ionel (n. p..1920 – 22. Ţurlea 2010: 111. III-a. p..E. 18 din 22 ian. MILKERT.E. în 1946. 127 din 3 iunie 1948.S. Troncotă 2003: 35. internat într-o secţie psihiatrică a spitalului M. 299 din 29 dec.I. cu grad de căpitan. cenzor de presă în cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (19521977). 1971). 101. 105 . Standarde şi Invenţii de pe lângă Consiliul de Miniştri. 937. partea I-a. 5784).Of. partea I-a. la începutul anilor ’30 expulzat din Germania în timpul studenţiei ca agitator comunist.I. 8971. B.Of. (M. Un articol al său din 1967 fiind citat în Joachim Lengert. Sugarman f. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de ofiţer.Of. în 1948 cu rang de ataşat de legaţie (M. 1999). încadrat la M. 5263). 1945 în M. (?) MINEA.Of.R.e. după preluarea ministerului de către Ana Pauker încadrat în centrala M. 158 din 12 iulie 1948. 152 din 5 iulie 1948.din 1947 controlor în cadrul D. 15 (18 mai 1948): 6). partea I-a. 9763) (Diamant 1979: 371.P.). 1482.u. nr. (M. 225. 2006: 662. 938.Of. 229 din 4 oct. în mai 1948 numit unul din cei şase secretari generali ai Ministerului Industriei (M.S.VI. nr. Berindei.R. ocazional publicist la Presa Noastră143 (editată de Consiliul Ziariştilor din R. 516).Of. Deletant 1999: 20). Bella – soţia lui Ionel Mihnea-Cohn. 1947. p.I. 1948. nr. 1947 (M. apărută la Tel Aviv (Solomovici 2003: 377-9 ş. n.E. 1947. p. ulterior. partea I -a. avansat colonel (1949).Of. MINDIRIGIU. 939. M. 1947. partea I-a. după august 1944 redactor la Viaţa sindicală. ) (25.C.1977) – membru de partid din 21 martie 1945 (dosar M/169 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).S. 110 din 16 mai 1947. în circumstanţe încă neelucidate. contrainformaţii militare) a Marelui Stat Major (febr.A. 1945. partea I-a.a. Romanische Phraseologie und Parömiologie (Göttingen: Hubert & Co. Otopeni. iar apoi director în cadrul Direcţiei de Standardizare. Bruno (uneori ortografiat “Milchert”) .) (Adorian et al. 936.: 110. 241 din 22 oct.932. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.Of. decorat în acelaşi an cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. MILLO.. unde. apoi. p. Ionel (uneori ortografiat şi “Militineanu”) (1902-1979 Bucureşti) – văr primar al amantei regale Elena Wolf-Lupescu. 935. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 253 din 1 nov. 2066 din 20 oct. Institutul de Istorie şi Filozofie al Academiei. în 1999.C. decorat prin Decretul nr.A. autor al unor articole şi studii de istorie contemporană (la I. inv. din ian. C. în iunie 1948 repartizat de ministrul Justiţiei la contenciosul Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (M. COHN 933. în Forţele Armate. nr. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. Jean – avocat. revista Magazin istoric. apoi înrolat voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. 1954). Sergiu – în 1945 era funcţionar la Subsecretariatul Aprovizionării de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. p. decizia ministrului Justiţiei nr. p.Ap. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. apoi redactor la România Liberă până la emigrarea în Israel în 1980. Otu şi Râjnoveanu 2007: 56). 139 din 22 iunie 1945.

1856). din 1932.P.d. p. Moghioroş) – membru P. 946. vicepreşedinte al Marii Adunări Naţionale (19571961). în iunie 1948 repartizată de ministrul Justiţiei la contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (M.U. Ester RADOŞOVEŢKAIA. membru al C.avocată. secretar al Consiliului Central al Sindicatelor (1957-1962).C. 18707 din 4 septembrie 1945 a directorului general C.M.1911 Salonta Mare. până la postul de director în instituţii poligrafice” (Ţ.Of.A. Leon (n. 106 .1909. ilegalist. MOISE. partea I-a. la pensionare. şi ministru adjunct al Finanţelor (1952-1953). 127 din 3 iunie 1948. 4847) 942. 225. în redacţia Kominform. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania.2007 Bucureşti) – pictor. ministru al Nationalităţilor în guvernul Groza (1948-1952).G. MOISESCU. Ilie (d. director general adjunct la Agerpres (1954-1979. nr. 945. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. decizia nr.X.R.E. Avram – ilegalist. Leon (1921 Bucureşti – III. 225. reprezentanta P.F. 948.Of. agitator comunist şi membru de partid din 1929.D.aspx?DocumentId=34332. nr.C. MISSIR. inv.B. războiului într-un lagăr de muncă obligatorie la Titu-Găieşti. MIRONESCU.940. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. doc. 32 din 9 febr. I-a şi în 1979 cu ordinul “23 August” clasa I. preşedintele completului de judecată în dosarul Pătrăşcanu. membru C.IX. 1987) – colonel magistrat în anii ‘50.I. după război membru în prima echipă redacţională la Scânteia.E. inv.R. în 1948 numit preşedinte al Consiliului de Administzraţie la “Imprimeriile Independenţa” (M. 3660). BALOGH Joszef.R.C. fiul lui Aharon şi Reiza “Risi”) (n. ministru plenipotenţiar în S. în 1948 era controlor în cadrul D. 1948. preşedinte al Comitetului de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole (1950-1951). 944. nr.R. (Constantiniu 2003: 83. Tighina) (n. din 1929 (nume conspirativ “Liza Lechmanova”). soţia lui Al. al U. apoi pensionată). apoi membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al 144 V.A.E..P.S. MOGHIOROŞ. Bihor – 1. 2137. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.” clasa a III-a.R. MOISESCU.C. p.P. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.X.Of. (1954-1956) şi Argentina (1956-1957). 3.R.M. Solange – la începutul anilor ’50 angajată la Direcţia Cabinet în M. 1051).1913 Umbrăreşti.Of. 149). Anton (12. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. dosar nr. secretar CC al PMR (1948-1954).. pentru democraţie populară.R.C. după 1944 membru în conducerea C..R.d. Goldstein 2010: 18). 120 din 26 mai 1948.1969 Bucureşti) – evreu maghiarofon.C. în anii ’50 student la Facultatea de grafică şi poligrafie de la Moscova. internat în timpul 943.-mr. 941.wolterskluwer. membru al Biroului Organizatoric (1950-1953). fond 495 (“România”). 947.II. Galaţi – 2002 Bucureşti) – membru P.A. 148 din 25 iunie 1941. la adresa http://freelex. MIŞOSNIKY. partea I-a. al P. vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1953-1954). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. fost mecanic. Iţic MAISEZON. (1948-1954). partea I-a.C. după întoarcerea în ţară “ocupând diferite funcţii tehnice şi administrative. nr.D. p. (19551969). Stela (n. în alte documente oficiale MAGYAROSI) (23. ulterior avansat gen. 14 iulie 1911 Bucureşti) – administrator-lichidator la Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (1945-1947)144. 1). al P. Alexandru (n.ro/DocumentView. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 4611).C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. preşedinte al Băncii de Stat a R. p.C. partea I-a. primvicepreşedinte şi apoi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965).R. membru al Comitetului Executiv şi al C. Pentru pace trainică. fiica lui Iakov Abramovici Radoşoveţki). decorat în 1961 şi 1971. fond 495 (“România”). membru al Biroului Politic (din 1948).” clasa I-a.C (M. MOGHIOROŞ. al P. dosar nr. MOISESCU. şef al secţiei de relaţii internaţionale a partidului în timpul guvernării Dej. (1951).R.I. preşedinte al Societăţii de Cruce Roşie (1961-1971). Ioana .

p. MOSCOVICI. p.soţia lui Anton Moisescu. şeful de facto al Societăţii Române de Radiodifuziune (1945-1946).S. ulterior încadrat în Ministerul Industriei. Nicolae (n. Basarabia – 18. nr. lui Petre Groza. Mihail Davidoglu (n. 35 din 11 febr. 204 din 5 sept. după eliberarea sa în august 1944 redactor la România Liberă şi Contemporanul. director adjunct CENTROCOOP până în anii ’60. 102238 din 6 oct.Of. fond 495 (“România”).R.” (Buzatu & Cîrstea 2010: 331 ş. Aproape toţi evrei.Of. Mihail Novicov (n. responsabil şi cu instructajul “lectorilor”. Marcel Breslaşu (n. Emil (n. redactor-şef la Viaţa Românească (1950-1953). 1964. nr. Falie)) (1. 1945 în M. 32). P.u. la nivelul directorilor şi inspectorilor şefi: Eduard Mezincescu (n. nr. 18. 955. ziariştilor şi scriitorilor). demis şi transferat la tipografia publicaţiei Viaţa Cooperaţiei. al P. nr. MORARU. fratele publicistului Virgiliu Monda şi nepot de unchi al lui Alexandru Toma) – în primii ani după război activist al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 951. 146 În cuvintele premierului de la acel moment. deţinut în multiple penitenciare (1933 – august 1944).U.E. (1947-1949) (M. partea I-a.n. MOLHO. 956. unde în 1949 este numit director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Lânei ţi Mătasei (M. Radu Bogdan (nume real necunoscut). Constantin Bugeanu (probabil român) şi Radu Negreanu ( la origine Schwartz) (v. 1949. 1964. 1977?) – jurnalist.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. Niculae 2004: 50-51). în Bucureşti (Vorobca 2008c. 225. Mocanu 2003.C. “evreu care nu a uitat învăţămintele sionismului” (apud Buzatu şi Cîrstea. nr. „şi-a adus o serie întreagă de oameni la Ministerul Propagandei [ redenumit ministerul Informaţiilor în 1946 şi comasat cu Ministerul Artelor în 1948. S. zis “Iuli”. Emil .Of. nr. 952. Eugen (alias) . P etru Groza: Moraru. uneori eronat menţionat ca voluntar în Spania (Andrei Micu în Zbăganu 2001). Vasile 2010:42-43). Florentina – directoarea (lector-şef) direcţiei Literatură şi Artă din cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri în anii ’50-’70. (?) MOLHO MORARU.C. Urian 2004). inv. între care cele mai sonore nume ar fi Henr i Blazian şi Lucia Demetrius. 953.L.R.T. partea I-a. 1949. 381-2: 2004: 400). Neuman). Mesinger). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R.inspector în cadrul D. din 1949 impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. p.1913 Galaţi) . nr.VIII.C.R. secretar al Comitetului Artelor din Secţia centrală de educaţie politică a C.G.I. 8072).P. Bre slau/Bresliska). partea I-a.C. Mătăsii (1948-1949) (M. 804 din 21 dec. (?) MOISESCU. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. în anii ’50. preşedinte al Uniunii Ziariştilor (câteva luni în 1947 până la comasarea sindicatelor artiştilor. p. secretar general al Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1950)146.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.) (1945-1946).949. 954. (1947).R..C.I.1912 Tighina. MONDA. ilegalist. medic. 1947. 1452 şi 2607). Petre Iosif (n.B. 1948.Of. fiul lui Simion şi Clara (n. Josefsohn). partea I-a. cenzor al D. al P. Henriette (n. 1916) .1998 Bucureşti) – unul din principalii ideologi ai sistemului comunist în sectorul cultural. W.R. „evreul care n-a uitat învăţăturile sionismului”. N. 1213). dosar nr.IV. MORA. partea I-a. 15 din 19 ian. 2 din 2 ian. Acestora li se adăugau la nivelurile inferioare ierarhic alte câteva duzini de funcţionari evrei. membru P.C. Salvador (d. Cei la care făcea referire Groza erau. 234 din 13 oct. LEIBOVICI) (n. director general al postului de radio “România liberă” (1946-1948). din 1936. Viorica (n. p. 950. locuind în Piaţa Amzei. a emigrat în Israel. 644). MOLDVAI. 2010: 331). decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. [I-ai] de la un cap la altul şi vezi ce oameni sunt aceştia. a M. profesor universitar 145 Pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr. (fişă personală în dosarul 30/1947). unde a practicat medicina (în anii ’70 era şeful Institutului de Fiziologie Pulmonară din Haşomer) (Carol Neumann apud Solomovici 2003: 379. unde numele este transcris „Şofran” din fonetica rusă. aparent încă în viaţă în 2005.G.]. 804 din 21 dec.P. 107 . redactor şef al ziarului Veac nou (organul de presă al A. 1945. responsabilă cu cenzura. Alfred Mendelsohn.P. MORARU. Davidsohn). cf. 8960.C. Morico. fratele său.Of. fiul lui Zeilig şi Ghizela. n. Iulea ŞAFRAN145.

.N. cu fişă de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. 1949. partea I-a.E. 139/1955. p.G. Oscar . 7492). 5544). partea I-a. 159. nr.G. 5624). în facţiunea pro-comunistă la Congresul de unificare din octombrie 1947. posibilă identitate cu omonimul prezent în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.). 958..I. partea I-a. MOSES.Of. în 1979.C. nr. p.Of. 962. 31 din 7 febr.Of. nr. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 28. 51/1949. p.R. partea I-a. Vera . MOZES. p. în Forţele Armate (M. MOSCOVICI. 959.C. partea I-a. a M. MOZES. Iosif – medic.Of. 737. 966. 965.Of.C. 641).în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale Electrotehnice (M. 960. (M. ff. 6293). M. Leon . 1946. 15 din 19 ian. 969. MOSCINSKY.în 1949 era translatoare în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. în 1949 (A. 1033). Iancu . 645).în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr. partea I-a. Bernhardt . nr. după reorganizarea ministerială transferat în centrala Ministerului Industriilor (M. şef de birou la Oficiul de Studii al Ministerului Muncii (1945 1946). p. p. partea I-a. MOSESOHN. nr. dosar nr. 152 din 5 iulie 1948. 7491).C. 963.E. nr. 123 din 3 iunie 1947. 190 din 19 august 1947. 15 din 19 ian. 961. 5966). 272 din 27 nov. 1948. deputat de Olt (1946-1948. partea I-a. 112 din 17 mai 1948. partea I-a. nr. nr.Of. p. al P.I. p. pentru merite antifasciste.Of.J. după război şef de birou administrativ la Direcţia Personal a Subsecretariatului de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. MOSCOVICI. partea I-a.R.după război membru P. 1947. partea I-a. p. nr. nr.957. 1947.după război controlor în cadrul D. MOSCOVICI. apoi redactor-şef. 737..Of. A. 24 din 30 ian.Of. p. p.I. p.S. decizia M. nr. 4384. partea I-a.E.Of. fd. M. Iancu .Of. 1948. p. Gerard (n.I. 153 din 10 iulie 1945. nr.C. 115-21). nr. nr.. MOSCU.D. în pofida faptului că nu avea studii în domeniu.R. Nicolae . cu grad de sublocotenent. nr. C.C. partea I-a. nr.E. p.Of.Of. p. DB)– în 1948 inspector general adjunct în cadrul D. 199 din 23 august 1941.serviciu în cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. al P. 26 din 1 febr.Of.Of. nr.G. M. Harry – membru al Consiliului Superior al Economiei Naţionale (1945-1946). nr. premiată cu Premiul de Stat în 1951.I. partea I-a. Sorin .Of. in.C. şi. partea I-a.Of. partea I-a. secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice (din 1948) (indicat ca evreu în Solomovici 2001I: 195). 968. (M. p. 5831) până în iulie 1947 (M.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 4391.C. 147 din 1 iulie 1947.III. 41 din 18 febr. 164 din 19 iulie 1948.Of.D. MOROIANU. p. 108 . în 1947 încadrat prin decret regal. nr.C. 253 din 1 nov. 1946 în M. deputat de Bucureşti.P. 175 din 31 iulie 1948. p. a M. 15 din 19 ian. 4946). dosar nr. M. 10332). în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. p. între care “Pentru fericirea poporului” (co-autor Aurel Baranga). partea I-a. a M. 190 din 19 august 1947.M. 749. şeful catedrei de Estetică la Institutul de Arte din Bucureşti (1948-1968). al nou-transformatei Redacţii de Publicaţii pentru Străinătate (fosta Narodnaia Rumînia). partea I-a.C. 964.după război controlor în cadrul D. a M.1912 Găeşti. MOSCOVICI. 1375). până la pensionarea sa.C. MOSCOVICI) – director adjunct al Bibliotecii şi Arhivei Presei . 1945 partea I-a. 24 din 30 ian. 1948.din februarie 1948 controlor în cadrul D. nr. secţia Propagandă şi Agitaţie.G.C. p. 10102 din 31 ian. partea Ia. 9763). MOSCU. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.C. 967.din 1948 impiegat în centrala Ministerului Industriei (M.. Marcu . autor al unor volume de critică şi ideologie literară. 1949. MOSCU. ales pe lista B. nr.Of. MOSCOVICI) (n. 1949.Of. al P. 641). iar din 1950 coordonator al publicaţiei lunare pentru străinătate. Adalbert (n.

981. al P.G. 1949. deţinut în 1940 în lagărul de muncă de la Miercurea Ciuc. Isac .R. iar în 1981 cu ordinul “23 August” cls. nr.” cls. 23 sept. 52 din 4 martie 1945. fiul său. nr. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerului Industriei (M. din 1936). 15 din 19 ian. a M. partea I-a. 117508 din 25 nov. inv.. Virgil . secţia Cancelarie – dosare anexe. C. ulterior pe diverse funcţii de conducere în sectorul industrial. 645). în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. partea I-a.R. 147 147 V. după război redactor la Jurnalul de Dimineaţă. Paul Naftali. a II-a. nr. cu care a avut 3 copii: Tania Măgureanu. C. 1213). 1946 în M. MÜHLSTEIN. Emeric . (1946-1989). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M .R. ZOLLER?) – în 1948 era inspector general adjunct în cadrul Direcţiei Control Economic a D..I.C. 641). unde a controlat fondurile valutare. partea I-a. întreprinderile şi fermele Gospodăriei de Partid până la sfârşitul regimului comunist. 645). Leon (n. partea I-a. avocat al inculpaţilor comunişti (M.C. nr. NATHANSOHN. 15 din 19 ian. NADAS. p. 1949. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. MÜHLSTEIN.Of. al P. consilier tehnic în centrala Ministerului Industriei (1948-1949) (M. III-a.Of. 1654-5).. p. 1947. nr. 1952 a lui A. NACHTIGAL. cu referat de cercetare la Fd. Isidor . nr. anexa la dosarul nr. decizia ministrului Justiţiei nr. f. 1949. 24 din 30 ian. NASTA. NAŞ. în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Emanuel . 980. iar ulterior prim-adjunct şi şef de facto al secţiei Gospodăria de Partid a C. nr. ? – şeful contenciosului Băncii SovRom – menţionat în declaraţia din 24 ian. 972. p.C. urmărit de Siguranţă în perioada interbelică.C.G. 977.C. MUNTE.Of. 978. 3293. 1949. 1948.E. 973.I.după război controlor în cadrul D.Of. la cerere.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier la D. a reobţinut.F.Of. 392. a M. I.G. transferat la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. Mauriciu (n. 738). Zissu în faţa organelor de anchetă (v. 738). 1214. 1944 (Solomovici 2001II: 10). decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. V-a.I. partea I-a. 7554). nr. p.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. Mircu 2007:4).L. cetăţenia română în 2007 (H. 35 din 11 febr. 7151).Of. 183 din 14 aug. nr. p. nr.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 975.Of. NAFTALI. nr. ) (n.Of.Of.G. şi preşedinte al Comisiei de recepţie a bunurilor şi materialelor (M. partea I-a. MÜNTZER. Alfons (fiul lui Jacques şi Helene) (1895-1961) – fost ilegalist. 211 din 11 sept. 976.C.Of. nr. 1949. 4946).T. Arthur (n. p. Solomovici 2001II: 104). NACHMIAS. 109 . p. 120 din 26 mai 1948. preşedinte adjunct al al Blocului Democratic al Evreilor din România. partea I-a. 7 sept.E. partea I-a. 24 din 30 ian. 4623). p. în august 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri în conducerea Oficiului nou-înfiinţat al Lemnului de Lucru (M. Adrian Naş şi Valentin Naş.C. MUNTEANU. 1894 Bucureşti) – în perioada interbelică ziarist în Bucureşti. 15 din 19 ian. partea I-a.R. Leon LITMAN. nr.R (1944-1946). 1427). partea I-a. 13 din 16 ian. p. p.Of. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. p. redactor la Luptătorul şi Aurora. p. Simion (fiul lui Adolf) – membru de partid. 979. 974. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.C.P.1919 Moineşti – 2007 Bucureşti) – fost ilegalist (membru U. partea I-a. 85/1955.Of.970. nr. pp. 1948. 35 din 11 febr. BERGMANN 971.G. II-a. după război redactor la Editura P.C. ulterior deţinut în închisorile comuniste. partea I-a.C. Vili . nr. fiul lui Moise şi Lora) (23.Of. 1948.E. cu Stefania (1923-2010).C. căs. 1945.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei.după război controlor în cadrul D. partea I-a. 199 din 23 august 1941. M.

987. 219 din 23 sept. din 1947 inspector în cadrul D. nr.1911 Bucureşti XII.Of. până în anii ’60. partea I-a. Arnold M. 1947. decorată prin Decretul nr.) de pe lângă Consiliul de Miniştri până în anii ’50 (v. p. partea I-a. 149 Vezi fişa matrioclă penală la http://86. apoi şeful secţiei Învăţământ în Ministerul Culturii în anii ’50. 225. 984. pentru schimbarea numelui. şeful secţiei Învăţământ a C. 985. Sergiu (n.1909 – 1999 Bucureşti) (fiul fostului demnitar social-democrat Iosif Nădejde-Armaşu.C. 10290. nr. 41993 din 30 apr. 986. nr. 1947 în M.T.IX.Of. nr. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 988.R. (?) NEGREANU. ulterior redactor la Editura de Stat pentru Imprimate şi Publicaţii. Arnold (n. III-a. 645).V. 1949. partea I -a. 1947 în M.C. decizia ministrului Justiţiei nr.G.P. cu stagiu de ilegalistărecunoscut din 1932. 32 din 8 febr. 1947. Pienescu 2008: 154. NĂDEJDE. nr. p. partea I-a.R. partea I-a. FISCHER) . 1947. ulterior directoarea adjunctă a Direcţiei Generale a Editurilor.982. Jean . al P. NĂVODARU.VI.Of.Of. nr.1914 – 24.R (dosare anexe.R. NADLER148. 107.Of.J. fond 495 (“România”). 12/1952). fiul lui Marcu şi Frida) (17. Arnold SCHWARTZ) (n.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.JPG.17. 1049 inspector general în cadrul Direcţiei Contabilitate a ministerului (M. al P.125. v. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. NAUM. al P. infra) – activistă de partid.M. după războui şeful Direcţiei Domenii şi Infrastructură în Ministerul Comunicaţiilor.S.” cls. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. 269 din 20 nov. 1239. pp. p.. 8598). al P. B. nr.+Nac+-+Neatu\Nadejde+Arnold/P1990862. 8598 – când încă nu îşi românizase numele.R. 155). şi cadru didactic la I.1910 Bucureşti) . dosar nr. la sfârşitul anilor ‘40 şeful Serviciului Spectacole din Ministerul Finanţelor. M.Of. 131 din 8 iunie 1948. 16. Mariana .C. v. 2612). Cornelia (n.1909 Roman) – membră de partid din 24 aprilie 1945 (dosar N/77 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie în în D.I. NEULICHT) (n. p. 1654-5) (?) NEGREANU. apoi ministru adjunct al Învăţământului. Erwin Costin (31. 39 din 17 febr. Dan – în perioada 1947-1948 şef de cabinet al ministrului Artelor (şi Informaţiilor).C.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale++detinuti+politici\N\N+01.Of.2005.E.C.130 din 1 dec. 111 din 17 mai 1947. p.I. (M.M.C. partea I-a. nr.G.A.I.36/fisapenala.controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în nov. a M. în timpul perioadei ilegaliste149.Of.Of. 983. Bucureşti) – după război funcţional în administraţia guvernamentală centrală.C. 3943. C. p. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. arestat şi condamnat în 1951 ca fost informator al S. Poligrafiei şi Difuzării Cărţii (transformată apoi în D. NEGRIN. 989. partea I-a.B. 19 47. p. 1949. inv. nr.F. partea I -a.S.după război inspector general în administraţia centrală a C.P. NĂDEJDE.1977) (nume de cod în perioada ilegalismului: Nuţu Fuxman. 148 V.C. cu fişă de cadre la secţia Economică a C.P. 219 din 23 sept. 10696). decedată în anii ’70 în Bucureşti (Solomovici 2003: 120-1). Arnold (n.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. a III-a. (12/1954).XII. 111 din 17 mai 1947. NEGOIANU. nr.Of. 4968).G. Roza (soţia generalului Grigore Naum.X. respectiv publicarea solicitării de schimbare a numelui în M. 15 din 19 ian. decizia M. 991. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. 110 . nr.. NAUM. M. partea I-a. până în febr. 1132). 12. 990. ulterior publicist) – ilegalist. partea I-a. p. ulterior membru al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Arte (1961-1965) şi membru supleant al C.V.B. nr. (1955-1965). când urmare a reorganizării ministerelor este transferat la Ministerul Industriilor) (M. 52 din 4 martie 1945. NEGREA. 281 din 4 dec. Ana (17. 1947. 1947. nr. soţia lui Belu Zilber) – în reţeaua “Ajutorul Roşu” în timpul războiului. p. 3908. partea I-a.

3293. luptător în reţeaua FTP-MOI în Franţa ocupată. Alexander Oskar NEUMANN) (n. (M. partea I-a. partea I-a. 4 dec. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. p. 99797 din 5 oct. NOVAC. NEMŢEANU.R. după război în aparatul politic central. 993. anexa la dosarul nr. p. 16).C. 2.R. Economie şi Asistenţă al funcţionarilor şi pensionarilor publici (M.C. v. partea I-a. partea I-a.I. Dezideriu . 2777 n. 77/1952. nr. continuă să profeseze ca inginer. “dosare adiţionale”. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.P. 1001. NEIGER.Of.C. cu referat de cercetare la Fd.C. 225. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. 662). (?) NICULI.I. p. 1947. 3904). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. (1947-1948) membru al C.992. 264 din 14 nov. inv. nr.Of.II. nr. a Energiei Electrice din cadrul Ministerului Industriei (M. eliberat în 1953. 997. (1948-1955). soţia lui Alexandru Nicolschi [v. NEUMAN. nr. 2305. 107 din 15 mai 1945. Carol – ilegalist.1916 Reghin. Mureş) . a III-a (v. Elza – în mai 1945 încadrată ca şefă de birou în centrala Ministerului Propagandei (M. cu grad de căpitan. p.C.în 1949 era referent tehnic în cadrul D. fond 495 (“România”). partea I-a. 1977) (singura sursă care îl menţionează ca evreu este un alt evreu.E. decorat prin Decretul nr.din 1947 controlor în cadrul D. (1954).R. C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 10092). 238). nr. NEUMANN. Bălţi – X. Alexandru (n.R. NEUMAN. 1946.P. I. 11 din 14 ian.S. 225.1902.Of. al Crucii Roşii (din 1961)..C.S.C. inv. 249/1952.C. p.R. nr. C. jud. (dosare anexe 14/1951. Valea lui Vlad.1887 Iaşi – 31. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. anexa la dosarul nr. doc. când va fi arestat în “dosarul Vasile Luca” (eliberat doi ani mai târziu). când este epurat şi arestat. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. inv.C. 1000. consilier superior la Regia Autonomă a Transporturilor cu Autovehicule (1947-1948) apoi directorul Editurii Tehnice până în 1952.” clasa I-a (Decretul nr.1979 Iaşi) – ilegalist (membru de partid din 1921). 996. Teşu Solomovici (2001II: 17)). p..C. Niculae (n. în Forţele Armate. decizia ministrului Justiţiei nr. p. 994. 3660)..Of. îm 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. NICOLSCHI. 7 din 22 ian.I. 1213). p. referat de cercetare la Fd. la începutul anilor ’70 inginer principal la Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice. pentru schimbarea numelui. 131. fond 495 (“România”).. Iancu . 3293. Credit. (n.S.C.. Ion (5. 186. decorat în 1977 cu prilejul împlinirii a 90 de ani.B.C. dosar la secţia Economică a C. Faur – în 1948 era director administrativ al Institutului General de Asigurare. al P.VII.” clasa a III-a. 995. după război director al Casei de Pensii a Colegiului Inginerilor din România (1945-1947).C. prin Decretul regal nr. inv.A.R.I. 1948. 317). 2066 din 20 oct. după război membru al Prezidiului R. NOVAC. 1). 1947 (M. 1915 Bistriţa) – membru de partid. al B. 1946 în M. al P. II-a. 148 din 25 iunie 1941.Of.II. şeful economatului Institutului Central de Statistică. al P.C.U.R. partea I-a.1986) de profesie ţesătoare. 16 din 20 ian.C. şi Levy 2002: 128-9. secţia Cancelarie – dosare anexe.C.P. 10955. 111 . p.L. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. nr.Of. 1949. incinerată la crematoriul “Cenuşa”.I.R. a M. NISTOR. nr.R. nr. partea I-a. 9763). ulterior preşedinte al Consiliului Regional Iaşi al A. Şeila AVERBUCH) (27. Charlotte – din 1949 şefa adjunctă a D.R.C.G. 71/1956. partea I-a.Of. 999. director adjunct al Administraţiei Livrărilor din Ministerul de Finanţe între 1948 şi 1952.M. (1945-1948). al P. cu ordinul “Steaua R. Vanda. 35 din 11 febr.membru în Comisia de Lichidare C. 235 din 10 oct. 253 din 1 nov. (un mandat) şi vicepreşedinte al C. membru al CC al PCR în perioada ilegalistă (din 1924). infra]. al P. al P. 1949.Of. 299/1952). secţia Cancelarie – dosare anexe. preşedinte al Comitetului Executiv al Sfatului Popular al oraşului Iaşi (1953-1956). nr. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.R. Ernest NEUMAN) (n. 1947. dosar nr. 38/1956. al P. după război membru C. 998.

anexa la dosarul nr. Mihail (n. zis “Mişa”) (1916-2003) – fratele mai mic al lui Leonte Răutu.R. p. Uşer – inginer. Solomovici 2005 şi 2001II: 111. autor ocazional la periodicul lunar Probleme economice. C. de profesie farmacist. nr. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.1959.XII. nr. cu care a avut o fiică.L. S. 1959. (M.II. p.A. în 1944 membru fondator şi apoi în conducerea A. apoi comisar al guvernului pentru aplicarea Tratatului de Pace de la Paris. OBEDEANU. OERIU. C.C. 1009. fiul lui Izac şi Ana) (19.Of.S.R.din 1947 controlor în cadrul D. 219 din 23 sept. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. dosar nr. 751). 1947. Simon SCHÄFER. fugit în U.decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. Harry LAZAROVICI150. 1947. partea I-a. instalat de comunişti în locul reputatului Vintilă Ciocâlteu).P. 9763): căs.L. comisar general al guvernului pentru legătura cu Comisia Aliată de Control (1946-1947). nr. Sanda (căs. 1947.R. 1948. fiul lui Ştrul) (19. 8 (august). al P. comisar general al executării armistiţiului cu URSS (din august 1945). p. 1006.E. în 1941.U. 3293.1921 Bacău-18. Buzatu 2008: 434).G. pensionat cu grad de conferenţiar). stabilită în Cleveland. 253 din 1 nov.17. având rang de subsecretar de stat (1945-1946). secretar general al Asociaţiei Române pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică (A.C. infra). prin Decretul regal nr.php.L. în Forţele Armate.. Oeriu s-ar fi convertit la creştinism în 1944 (v.C.S. partea I-a. ilegalist (membru de partid din 1931) şi kominternist (INCOMKA.VII. la 28 iulie 1959. Ohio. Paula . singura menţiune a evreităţii sale în nota informativă confidenţială din nov.C. 1008. NOVAC. 1947. precum “Ajutorul fărţesc al Uniunii Sovietice – factor important în dezvoltarea economiei noastre naţionale” (co-autor Manea Mănescu. Mihail Nikolaievici OIGENSTEIN. ziarist la Scânteia (1945-1956. Kaufman).R.S. p.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C.1982) – fiul unui cârciumar din Dorohoi. 1007. 131 din 8 iunie 1948.R. NUSSENBLATT.R. după unele surse ar fi emigrat în anii ‘70 în Israel.membru al grupului de evrei care au jefuit maşina Băncii de Stat a R.A. (întocmit 1956) şi referat de cercetare la fd.II. fost ilegalist. Veac Nou (1944-1946. 230 din 4 oct.Of. Nathan . 8009). NOVAC. fond 495 (“România”). 90/1956. 2066 din 20 oct. 1946 în M. Mauriciu – ministru adjunct al Comerţului Exterior (1950-1956). III-a. în 1948 numit de ministrul Lucrărilor Publice în conducerea C. 1005. 4968).U. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. şef al catedrei de biochimie din cadrul Intitutului de Medicină şi Farmacie Bucureşti (1947 – anii ’60. respectiv ministru adjunct al Comerţului Interior (1969-1973). (M. 1947 (M. inv.I. n..C. partea I-a. Einhorn). partea I-a.. inv. 1004.Of. decizia ministrului Justiţiei nr.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/O/Obedeanu%20Haralambie/index..B. OERIU.Of. 1003. unei note informative confidenţiale a misiunii diplomatice britanice din nov. 8599).C. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.125. ofiţer politic într-un lagăr de prizonieri de război români şi italieni în 150 151 V. partea I -a.U. 225.1960 Jilava) . nr. cu Nora (1927-1994.Of. condamnat şi executat la 18. apoi decan al Facultăţii de Ziaristică la “Academia Ştefan Gheorghiu” (1956 – 1 ian. Goma 2005: 4)151.1902 Iaşi . apoi vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1959-1969). Vezi fişa matricolă penală la http://86.S. cf. Elena – soţia lui Simion Oeriu (v. NUSSENZWEIG. 26 din 1 febr. după război ofiţer de Interne. nr. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. p. p.R.I. deputat de Dorohoi. III-a. al P.1002. perioadă în care scrie şi volumul Omul sovietic).) şi redactor la revista asociaţiei. 1455).1960 (v. 20622 din 28 febr. OIŞTEANU. Simion (n.S. secţia Cancelarie – dosare anexe. Buzatu 2008: 434).Of. arestat şi condamnat în 1932 şi 1937. partea I-a. 62 din 14 martie 1946. 112 .S. cu grad de căpitan. nr. nr. Haralambie (n. 1947 a reprezentanţiei diplomatice britanice la Bucureşti. a M. remisă centralei Foreign Office (v. 2291. nr.

(M. 20. Iosovici).K. an în care i se stabileşte de altfel şi domiciliu obligatoriu. respectiv Balaş (2008: 218). jud. decorat prin Decretul nr. Putna) (uneori ortografiat şi “Ornştein”) – ilegalistă. inv. din 1955 doctorand.C.php?s=Din_Arhive. a III-a. ORBAN.D.G. fond 495 (“România”). OPRIŞAN. Mâţă 2007: 251).. OPRESCU. Cosma 1994: 299-300.C.A.I. decorată prin Decretul nr. p.C.2005 Bucureşti. p.ro/index. anchetată în lotul fracţioniştilor din 1958.R.) – ilegalist. din 1945 în conducerea U. Dobrincu şi Goşu 2009: 424.). pensionat în anii ’70. 24154 (menţionată în Berindei. 152 153 V. al Uniunii Generale a Sindicatelor din România. sancţionată cu vot de blam şi avertisment. fostului general de Securitate Neagu Cosma.I. Dobrincu şi Goşu. “dosare adiţionale”.R. Jureck)) (d. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (v. fiul lui Nicolae Popescu-Doreanu). Valery Oişteanu). BERCOVICI. directoarea şcolii de partid (de un an) de pe lângă Comitetul Orăşenesc Bucureşti al P. 458). din anii ’30. fiul lui Moritz şi Betty (n. ORENSTEIN.romanianjewish. acolo unde i se naşte şi fiul. Solomovici 2001II: 42 ş.A. ulterior Academia “Ştefan Gheorghiu”. 113 .org/db/pdf/nr224/pagina14.org/db/pdf/nr224/pagina14. vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1952-1954). iar apoi stabilit în Statele Unite (unde în septembrie 1985 îi acorda un interviu lui Robert Levy (2002: 315)). 5). ORNSTEIN.M.M.u. cf. pe str.pdf. apoi maior procuror militar la Tribunalul Militar M.romanianjewish.A./Kuller 2008a: 450.C.S. publicişti. n. 315.Of. în 1946 în “activul central al partidului” (Andreescu.R. 6). se afla sub supravegherea Securităţii ca agent al serviciilor de informaţii israeliene. 2009: 504. în anii ’50 instructor al Secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.. necrologul din Realitatea Evreiască nr. Vezi şi anunţul decesului ei la http://www. Dobrincu şi Goşu 2009: 505. Trebici 2011. 1902 Pufeşti.C. 1011. accesibil şi la http://www. emigrat în 1974 în circumstanţe neclare în Israel. Levy 2002: 208. p. 1954 . 224 (1024). deţinut la penitenciarul Caransebeş. a III-a (v.din 1947 inspector în cadrul D. decorat prin Decretul nr. Tamara Mira153 (1918 Basarabia . Tismăneanu 2005: 325. 14. 1014. al P. Mircea (n. Alexandru . a M.V.C.S. Primăverii nr. 1999 S. Mihăilescu 2006: 380). partea I-a. http://www. cimitirul evreiesc “Filantropia”) – ilegalistă. 225. în 1948 transferat din nou în U. n. 2004:39. căsătorit cu Bella (n. (1945-1975) (implicat şi în procesul monseniorului Vladimir Ghika152) şi în paralel cadru didactic la Facultatea de Drept din Bucureşti. 204 din 5 sept.. aflata în atenţia Siguranţei în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A”.E. 154 V.vladimirghika. Numele este cel de căsătorie (în perioada războiului fusese căsătorită cu ilegalistul basarabean Mihail Popescu. Ernestina (fiica lui Aron. 1955).oct. după război specialist în centrala Ministerului Comerţului şi în paralel redactor-şef al revistei lunare Probleme Economice (1948-1852). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 8072). 1010.R. mai ales Berindei. 1012. 2008: 285. C. în anii ’80 a acordat câteva interviuri postului de radio Europa Liberă. Mihai(l) (Michel ŞORAR) (1911-1991) – în timpul războiului cadru didactic la colegiul “Marcu Onescu” pentru evrei. zisă “Tina”) (n. din 1970 consilierul ministrului Janos Fazekas la Consiliul de Miniştri..E.I. ulterior activistă la C. nr. apoi întors în România împreună cu familia în octombrie 1954. n. iar apoi profesor de istoria mişcării muncitoreşti la Şcoala Superioară de partid.pdf. membru U.U. Varga 2003: 369 ş.a. Nastasă.Karaganda (în Kazhstan. 4 şi 505 Dobre et al..I. unde.F. a locuit până la sfârşitul vieţii în Bucureşti. tatăl fraţilor Andrei şi Oişteanu. 1947. după 1944 activistă la diverse secţii ale C. (Şt.T. care îl caracterizează ca pe “a Jewish journalist” şi “an astute political manipulator”). ulterior cercetător al istoriei evreilor din România (Kuller 2010: 190. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. ministrul Comerţului Interior (febr. revenit în august 1944 în România ca ifiţer N.R. 1013.S.. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. Berindei.

Leon – din 1948 director adjunct al Direcţiei Medicină Curativă din cadrul Ministerului Sănătăţii (M. PANŢER. (întocmită 1954). partea I-a.L. în anii ’50 inclusiv şefă de cabinet a lui Leonte Răutu (dosar la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. în afara activităţii guvernamentale publicist realist-socialist. n. C. 1016.R.D. şi redactor la Gazeta în anii ‘20-’30. după război secretar general al C.în iunie 1948 era funcţionar în centrala Ministerului Comerţului (M. între 1944 şi 1948. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale (1945-1946). al P. M. nr. între 1948 şi 1965. 131 din 8 iunie 1948. partea I-a.M. 1134). partea I-a. decorat cu ordinele “Steaua R. ministrul Artelor (1946-1948).M. arestată şi condamnată de două ori în perioada interbelică.3.R. p. 157 din 10 iulie 1948.R. din noiembrie 1947 până la excluderea ei din viaţa politică în 1952 ministru de Externe al R. 15 din 19 ian. p.formal al doilea om în sistemul cenzurii din timpul comunismului. cu convingeri nedisimulat marxiste. Hanna KAUFMAN RABINSOHN. 15 din 19 ian. p. din 1956 şi până la pensionarea din ani ’70 director general adjunct (şi după 1973 membru al Colegiului) Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri . nr. inv. şi membru al Secretariatului General al P. nr. 5767). partea I-a. 1023.Vezi şi menţiunea sa în rubrica „Aniversări” a revistei Realitatea Evreiască. decizia ministrul ui Justiţiei nr.C.1921 Bucureşti .Of. PASCAL.Of. al P. cu dosar de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie C. (partea I B) nr. nr. PANĂ.Of. partea I-a.S.R. fiica lui Herş şi Sara) (13.1986155) – membru de partid din 1940.II.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. absolvent al Facultăţii de Chimie din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti. OSTRADEL. partea I-a. 1949.1974 Bucureşti) – fost membru P. preşedintele Comitetului de Stat pentru Radiodifuziune şi Televiziune (1958-1965. p. BURAH) – soţia lui Gheorghe Pană (vicepreşedinte al Consiliului de Stat în 1985). 1018. nr.1960 Bucureşti) – ilegalistă notorie.” clasa a II-a (1948) şi “Steaua R.III.Of.VI. 645).21. OSTFELD. p.C. 7633. 1654-5). PANAITESCU.21. n.P. PAS. Ernestine – în 1948 şefă de secţie la Direcţia Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.R. Tina .34. Horia (n.C. 1019. nr. apoi pensionat). partea I-a. 214 din 15 sept. 69498 din 13 iulie 1946. Mihai 2009). Gottfried . Iuliu . membru neîntrerupt al C. Harry Elias WITZLING) (18. în 1949 instructor în cadrul sectorului Învăţământ Public al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. dosarului pe care l-a depus la casa de pensii a ziariştilor în 1943. 1946). pp.M.R. al P. 156 Cf. ORNSTEIN. nr. vicepreşedinte al Societăţii Scriitorilor Români. Dobrincu şi Goşu 2009: 236 şi 424.1015. PAPP.în 1949 era translatoare în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. după război vicepreşedintele secţiei Presă a A. 31 din 7 februarie 1949. 1020.1893 Codăeşti. 1022..” clasa I-a (1964).S.G. 1021.C. 52 din 4 martie 1945. 646).Of. p. activist P.Of. Iuliu – din 1945 şef de birou tehnic în D. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.V. PAUKER. nr.C.după război. 155 Pentru schimbarea numelui. p. locul şi data de naştere a ziaristului Ion Pas. p.R. p. 1949. 1025. LUPU. Vaslui . fiind identică cu cea a viitorului demnitar comunist Ion Pas. partea IB. 71.din aprilie 1948 secretar cultural în centrala Ministerului Informaţiilor (Direcţia Presă). 4972).F. nr. (din 1948 redenumit Partidul Muncitoresc Român. 165 din 19 iulie 1946. PASCARIU.R.X. partea I-a.R. 336 -337 (1-31 mrtie 2010). născut Calman Schritter. dosar 12/195 4. Ion (n. 1103 . 2790 din 16 sept. 114 . al P.U.Of.C.R. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr. 7620. v. Antoaneta (f. p. 1024.. Berindei. 1948.Of. Calman SCHRITTER156) (6. 1948. activistă de partid.C.. 1017. în M. nr.P.R. 32 din 8 febr.Of. 3372).1895 Bucureşti – 20. Of. M.C.S. Marva . Ana (n. 87 din 13 apr.V. nr. 1949.

Of. 74-6.Of. încă o dată eronat. membră în conducere şi cenzor al U.C. p. Avramescu). http://86. 1027. p. 1028. inv.A. M. 5538. PĂTRAŞCU. director adjunct al Centralei Industriale a Lemnului (1949-1952).36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/P/P%2004.C. apărător al lui Nicolae Steinhardt.R.Of. responsabilă cu propaganda şi agitaţia. 1908 Tg. Constantiniu 2003: 13 ş. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. Luca şi T. Tescovici [? v. Ocna) – jurist. nr.. Doru (n. 1941). 127 din 1 iunie 1941. în 1945 promovat ca prim-procuror. când încă nu îşi românizase numele160.1945. apoi Bihor (1946-1949). p.C. 159 Contradictoriu faţă de documentele C.Of.R. 43. 158 1029. opinează V. 260 din 8 nov.III. fd.” clasa I-a. p.F. (inclus în Kuller 2008a: 440). passim) (v. ca şi în lista întocmită de Siguranţă în 1941. 115 . p. unul din avocaţii numiţi din oficiu care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi pentru “titoism” în 1950 (când încă nu-şi românizase numele. epurată în 1952. 153 din 10 iulie 1945.. cu grad de maior. 1911. Fl. membră fondatoare şi preşedintă de onoare a Uniunii Femeilor Antifasciste din România (U. A. 533. PAVEL. PAUL. instructor C. POLLAK) – după război încadrat ca judecător de şedinţă la Tribunalul BihorOradea.E. cf. “epurată” în iunie 1952. ulterior traducătoare a operelor lui Marx la Editura Politică.C.N. deputat M. partea I-a..C. nr.C. 40 din 18 febr. cu Amalia Pavel (n.R. cum. a comuniştilor categoria A (vezi poziţia 228). fondatoare. după care în 1968 a revenit la titulatura PCR). dosar nr. în ministeriatul Anei Pauker (1949-1952) (M.. 11765.C. Georgescu. (1945-1948) (Şt. (?) PĂSCULESCU. şi Rusnac 1997).17.R.” clasa a IV-a.PMR. partea I-a. partea I-a. Bihor / Cluj – d. 1026. ilegalist (membru de partid din 1934). şi preşedintă de onoare a Uniunii Femeilor Democrate Române (U. Şi nu Loew. în Forţele Armate..S. după război membru al primului C. în anii ’60-’70 secretar general de redacţie la Revista română de drept. 225. 178 din 4 august 1948.P. Jiu (1941-1942). trimis într-o colonie de muncă (1952-1955).125. partea I-a. 1389 şi nr. 1947 (M. (folosite de Dobre et al. nr. 2004: 456). p. pe care “îl apără cu un elan anemic. (1975). decorată în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. [aşa] cum era permis pe acea vreme să fie ‘apăraţi’ duşmanii clasei muncitoare” (Solomovici 2003: 305). din ianuarie 1948 angajată la cabinetul ministrului (cu grad de prim consul general).u. 1 ian. căs. 1946. membru de partid din ian.A.N.%20Pat%20%20Pavel/Patrascu%20Andrei/index.1911. 31. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.php). vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1949-1952). apoi normator până la pensionare 157 158 V. Tismăneanu (v.III.Of. 19 din 23 ian. p. dosar nr. supra]) (n. 9763).wordpress. Tismăneanu 2010a). deţinut la Tg. şi M. decedată de cancer în 1960. 5829). 2983în 1941. 1947. nr.A. p. 253 din 1 nov.A. îşi românizează numele în 1946) (n. http://tismaneanu. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.I. iar locul naşterii ar fi Cluj. Mihăilescu 2006: 380). stabilit în S. partea I-a. fond 495 (“România”). ulterior epurat sub acuzaţia împuşcării (involuntare) a lui Gheorghe Apostol în violenţele de la uzinele Malaxa din Bucureşti din 1945.R. ulterior cu evoluţie incertă (dosar P/43 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). de Bihor (1946-1948). (1945-1948). v. al P.com/2010/08/24/condamnati-la-fericire-dupaaproape-douazeci-de-ani/).Of.1903) – sora lui Teohari Georgescu. 160 Idem M.F.R.P. 1948-1952).A. al P. Andrei (n. membru al organizaţiei de bază a partidului. C. partea I-a.C. coautor al comentariilor la Codul Penal al R. 147 din 3 iulie 1945. data naşterii ar fi de fapt 22.Of.D.F. partea I-a. aflat în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A” în 1941. 1986 Bucureşti) (fiul lui Ludovic şi Ana) – de profesie croitor. în care se anunţă stabilirea domiciliului obligatoriu. nr. 2066 din 20 oct. secretar general al Ministerului Agriculturii pentru câteva luni în 1947. Dorin GHERŞON157) (n.R. Elena (n. pentru comitetul regional de partid Hunedoara (19451946). M. nr. Tinăud.R. membră a C. iar apoi şefă a Direcţiei Cabinet în M. 1948. partea I-a. 6401. 1945-1948). fişei din penitenciar (v.1911 / 159 22. nr. 1948. Andrei (n.U. 28.I. tatăl scriitorului şi istoricului literar Thomas (Toma) Pavel (n. Andrei LÖB . 1838). prin Decretul regal nr. alături de V.II. 51/1952. iar ulterior numit acuzator public la Tribunalul Poporului Cluj (M.. Cancelarie.

Of. David – şef serviciu–secretar în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (până în febr. a M. nr. PERŞINARU. p. C. partea I-a. p.C. Iosif POCLER) (n. lideră a grupării artistice din Uniunea Patrioţilor. 1947.36/fisapenala. 161 Vezi fişa ei matricolă penală de la penitenciarul Dumbrăveni la http://86. p. p.” clasa a V -a prin Decretul nr.G. consilieră în centrala Ministerului Propagandei (1945-1946). cunoscut mai degrabă ca prozator (debut cu nuvele în 1964). 1949 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. Israel) – absolvent al Liceului Evreiesc din Bucureşti. inv. (1945-1948). partea I-a.C.A. în mandatul Anei Pauker. nr. 232 din 6 oct.IV. 10092).din 1947 inspector în cadrul D.Of. 1949) (M. partea I-a. PELTZ. Iosif (n.Of. partea I-a. PERLEA. 11.I. nr.C. 200 din 1 sept. cu nume conspirativ “Saşa”.C. Herzelina .I.C. a M. (M. 1123). ca translator la Direcţia radio (M. 7950). nr. apoi în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (1947-1948). H. partea I-a. nr. 168 din 23 iulie 1948.din 1947 controlor economic în cadrul D. 289 din 13 dec.Of. 1038.Of.C.G. partea I-a. 264 din 14 nov. 3293. anexa la dosarul nr. 1123). 1946). ulterior recăsătorită Veakis) (n.Of.E. 148 din 30 iunie 1948. anexa la dosarul nr.1914. Stefania . 1039. unde colaborează la diverse publicaţii de limbă română (Viaţa noastră. p. cu referat de cercetare la fd.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. p. emigrează în 1972 în Israel. Ludovic .17. secţia Cancelarie – dosare anexe. a M. partea I-a.VI. M. 264 din 14 nov. nr. cu referat de cercetare la fd. PECHER. 335 din 20 iun.I.R. 3/1958. 3707).R. în 1948 reîncadrat ca referent stagiar în centrala Ministerului Industriiilor (M.C. iar în 1971.C. membru al Consiliului consultativ de pe lângă Ministerul Propagandei (1944-1946). secţia Cancelarie – dosare anexe. inv. între iunie 1948 şi febr. 1963.C. ulterior reabilitat.din 1947 controlor în cadrul D. (M. M. al P.C. sub numele “Elena Veachis” (urmare a căsătoriei cu regizorul grec Yannis Veakis). partea I-a. nr. 8032. (M. 1037. Samoil . 116 . PELŢAN. Facla. 1035. Marton .A. nr. cu ordinul “23 August” clasa a III-a (Decretul nr.E. 157 din 4 mai 1971).php?file=f:\web\Fise+matricole+penale+-+detinuti+politici\P\P+04.E. la Direcţia Presă (M. angajat în centrala M. nr. Elena (n. 5463-4.. 32 din 8 febr. nr. 1033. arestată în procesul intentat soţului ei. al P. condamnată în 1954 la 14 ani închisoare. 7491). PELTZ.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. p..I.Of.R. David . p. (M. 1034. partea I-a.F.I. nr. director al Teatrului de Păpuşi “Ţăndărică”. colaboratoare disciplinată a Securităţii. C. a M. 10092). nr. 190 din 19 august 1947. 1036. 1030.E.C. în paralel urmează Şcoala Sanitară.. 1949. p. PELTZ. 1946. pp. Hertha SCHWAMMEN. 1032. 1040. 1947.R. fiica lui Max şi Sofia) – soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu – convertită la creştinism în 1939. Sandu – după război angajat ca arhitect conductor în centrala M. p.1932 Bucureşti – 2005 Tel Aviv.la Fabrica de Confecţii Bucureşti (1956-1961). 1031. decorat cu ordinul “Steaua R. 6094). partea I-a.E.Of. dar graţiată la 29 mai 1956.G. 32 din 8 febr. după unele surse.Of. membră a Partidului Comunist Austriac în timpul studenţiei la Viena în anii ’30.din 1947 controlor în cadrul D. 3293.JPG. 1947.P. PERLMUTTER.+Pat++Pavel\Patrascanu+Elena/P2070574. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler (Decretul nr. partea I-a. PERL. PETRAN. PĂTRĂŞCANU. 95 din 22 aprilie 1948.în 1948 numită director al Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M.C. 14. 96/1968. 2790 din 16 sept. 12877). înainte de căsătorie (mariajele mixte fiind interzise legal în acea perioadă).125. Cernăuţi.G.Of.C. 1949. ulterior scenografă la Teatrul de Păpuşi Sibiu161 şi. după august 1944: membru fondator şi membru al Comitetului de Conducere al U.Of. nr. Zissu . 1948.

anexa la dosarul nr. jud. 97. PETRESCU.Of. 1048. PICALSCHI. 1042. 1049. internat în perioada 1941-1944 în lagărele de muncă disciplinară de la Tg.Of. 250 din 27 oct. 1949. partea I-a. 1045. 15 din 19 ian.e. 803 din 21 dec. 1946.251 din 30 ian. soţul Olgăi . p. 2009: 184-5). partea I-a. A.I. – numit în decembrie 1948 membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (Bărbulescu et al. p. încă în viaţă în 1990. partea I-a.832). 30 sept. p. PETRESCU. p. Politică). iar apo redactor-şef la Orient Expres. PINSLER. 1053. PINCAS. 642) 1046. nr. însărcinat aducerea la îndeplinire a sentinţelor în simulacrul “Marele proces al trădării naţionale”. 1051. etc.G. 1946. din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. a III-a. partea I-a. 423 din 15 iul. Alfred V. (M.din 1947 controlor în cadrul D. 1949. 5728 din 19 ian.N. PETROIANU. 10092). partea I-a. M. 8552). 1050.E. 162 V. 1906 Bârlad) . GOLDŞTEIN162) (n. 1041.C. 1047.Of. Adela (n. M.Of. decizia nr. partea I-a. al S.din 1947 controlor în cadrul D. Vapniarka şi Grosubova). I. Albertina . fratele Elenei Ceauşescu.ilegalist (membru de partid din 1921. 334 din 19 septembrie 1952). 1945. a M. Raşela. PLATZ. p. partea I-a. Iţic MENDELOVICI . 31/1957. pp.R.A.II. partea I-a. 1654-5). Samuilă . respectiv decizia ministrului Justiţiei nr.Of. POENARU. (M.Of. partea I-a.A. Difuzării Căreţii şi Presei.G. Direcţia Aviaţiei Civile.I. Hary – menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. decorată în 1964 cu ordinul “Steaua R.P. 1947. nr. PETRICU. şeful Direcţiei Administrative a Ministerului Silviculturii (1948-1952) (M. PETROVAN.C. nr.A.Of. când âncă nu îşi românizase numele. apoi director general al Direcţiei Generale a Editurilor. 1948. în 1948 numit de către Ministerul Comerţului director al societăţii naţionalizate “Bod” (B.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 3660).E. Valeria .sora lui Ladislau Vass). a M. fiul lui Litman şi Tauba. ulterior secretar de stat responsabil cu industria alimentară în guvernul Dej. PODOLEANU. 264 din 14 nov.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. 21 din 25 ian. după unele surse emigrată în Israel. secţia Cancelarie – dosare anexe. după altele decedată în Bucureşti.D.) şi îndeplineşte funcţia de secretar de redacţie.” cls.R. 10092).C. V-a. (viitoarea Ed. nr. Iaşi – 1972 Bucureşti) . Betty . nr.R.C. 1946 în M.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M.E.C. al P. 1947. la Direcţia I.Of. idem referatul de cercetare la fd. 1054.C. 1044. 264 din 14 nov. Paul (n.Of. nr. 1963. 36 din 14 febr. 15 din 19 ian. “Banca Economică” din Bucureşti).Of.Of. PINCAS. Jiu. C. 1043.din 1947 inspector în cadrul D.I. nr. 10. 1964 cu Medalia Muncii. 163 1052. p. – evreu originar din Basarabia. cumnatul Ghizelei Vass (i.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 148 din 25 iunie 1941. după 1944 procuror la Parchetul Tribunalului Ilfov. 1946 a ministrului Justiţiei (M. 52 din 4 martie 1945.E. nr. p.Revista mea. nr. nr. partea I-a. 219 din 23 sept. Felix . 8598). 1947. p. 16 din 20 ian.Of. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. 20 (5 iulie 1948): 7).1900 Podu Iloiaei. decorat ca pensionar prin Decretul nr. Jack (n. 541 163 V.R. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. ministru adjunct al Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale (1952-1953) (numit prin Decretul Prezidiului M. 1949. Solman . 3293. a M. p.P. fiica lui Leon) – soţia lui Gheorghe (alias Gogu) Petrescu. membru al Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă Română. 658). Mayer . partea I-a.C. POPP.în martie 1945 reîncadrat la Subsecretariatul de Stat al Aerului.C. inv. (M. prenume ortografiat ocazional şi “Jaques”) (11. Alfons (uneori ortografiat şi Pikalsky) – după război iniţial membru al C. 117 .G. (M. directorul Editurii P. nr.I. Idem v. 104 (solicitarea). 646). partea I-a.C. nr. nr. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls..M. nr. 232 din 7 oct. Prezenţa sa în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. p. PITARU.R. p.

1966 Iaşi) – după august 1944 membru al comitetului sanitar al Apărării Patriotice. 264 din 14 nov. nr. respectiv aprobarea schimbării numelui prin decizia ministrului Justiţiei nr.Of. M.C. deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952).F..Of. 1949. 1058.C. în anii ’70. cumnatul lui Leonte Răutu (soţia sa. 10092). Burcă 2007: 13) (dosar P/167 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Of. partea I-a. a M. membru în conducerea C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. M. partea I -a. “refugiat” în U. 7151). nr. 1060. p.1912 – 14. p. (1948-1951). apoi. RAB.II. PREOTEASA.I. 1063. tatăl filologului George Pruteanu (1947-2008) (Brătescu 2007: 251-3.R. după alte surse Janoş Rab) (1904-1973) – general. 10200. 9712. 184 din 13 august 1947.C. PROFETA. a politicianului P. POPPER. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. p. 112 din 17 mai 1948. Adalbert .S. 1057. partea I-a.1984) – membră de partid din 1938. PRISICEANU. 16 din 20 ian. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. Eva.Of. Ioan (n.1908 Fălciu. p.I.E.S. clasa a II-a. partea I-a. (iniţial la sectorul Evidenţa Cadrelor şi Documentare). a fost sora lui Răutu).E. I. Pinchas Solomonovici. SINGER) (2. p.S.S.XII. 95 din 22 aprilie 1948. PROTOPOPESCU. POPPEL. Artur (fratele compozitorului Laurenţiu Profeta?) – din 1947 inginer specialist în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. din 1957) şi mama Ilincăi (căs. 1214).. 662). p. nr. PROPPER. al P. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. Oigenstein. nr.Of. membru de partid din 1945. decorată în 1971 cu ordinul “Steaua R. 1066. p. nr. p.Of. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa a III-a (M. 1061. Adrian Năstase (recăsătorit în 1985 cu Dana. (110/1955). 1059.C. p. 76 din 30 martie 1946.S. 1948. Rudolf – după război referent la Subsecretariatul de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. al P. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. Josefina – după război şefă de birou. 1949.Of. în 1940. fiica fostului ministru al Agriculturii şi ambasador în China Angelo Miculescu). partea I-a. nr. nr.controlor la D. partea I-a. p. 252 din 3 nov.1055. 1945 în M. Alexandru . pozişie din care a participat la coordonarea reformei sectorului sanitar din ţară. PRATSCHER.R.R.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.. apoi al F.XII.C. 267 din 21 nov. Eti (n. 7234. Marcel Maximilian (1895 – 1960 Bucureşti) – medic şi profesor. Huşi/Vaslui – 16. partea Ia.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. conferenţiar la catedra de organizare sanitară a I.C. în prezent Bartolomeu) . în M.Of.Of. n.D. partea I-a.R. nr. partea I-a. 118 .. 115196 din 14 nov. p. 28 sept.E.R.R. partea I-a. 1947. inspector general sanitar în Ministerul Sănătăţii (1944-1945). 168 din 18 iulie 1941. 4200). şeful Direcţei Policlinici şi Spitale (1948-1952).M.Of.Of.C. Ivan Stepanovici RAB.Of. 26 din 2 febr. 1919) – activistă a secţiei Propagandă-Agitaţie a C. 662. nume schimbat în 1945164) (15. director medical în centrala ministerului (1945-1948). Ecaterina (zisă Kati) (n. nr. 164 Vezi dosarul nr. FEHER) (n. PRUTEANU. 1945.R. partea I-a. 2729. 4384. M. după război activistă de partid.Of. al P. membru P.D. Honora . 1949. PRESSER.S. partea I-a. nr. Paul (n. p. nr. partea I-a. nr. p. până în anii ’70. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. instructor al C. 76 din 31 martie 1948. nr. 1056. partea I-a.C. 1945. Bucureşti.M. 3705). 5/1944/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. p. nr.prima soţie. 1062.R. din 1952 transferat la catedra omoloagă din Iaşi. 35 din 11 febr. fond 495 (“România”).G. a fost soţia fostului ministru de externe Grigore Preoteasa (decedat în accidentul aviatic din U. iar din martie 1948 şefă de secţie în centrala Ministerului Artelor (ulterior şi Informaţiilor) (M. 1945. PRAGER. 1064. 1065. dosar de cadre din 1954). 16 din 20 ian.Of.C. 3001). 845). Iacob . 183 din 14 aug.

dosar nr. partea I-a.1910 – 17. membru de partid din 1944. 1949. incinerată la Bucureşti.ro/politicadoctrine/cine-a-fost-ghizela-vass-despre-dosare-intrigi-si-anchete/. al P. membră de partid din oct. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr.Of. S. inv. RACHMISTRIUC. 119 . 1071. 1946. RADO.Of. 1076. 1480. 803 din 21 dec. nr. 42 din 20 febr.%20Rab%20-%20Razus/Rado%20Alexandru/index. Maria (1915-1976) – sora lui Ioan Rab şi cumnata lui Leonte Răutu. radiat din registre laolaltă cu ceilalţi rezervişti evrei în 1940167.. unde s-a căsătorit cu David Wizman. 1947.Ap. Tutova) – în 1948 era referent-şef la Oficiul de Studii al Ministerului Minelor şi Petrolului (M. la http://www.Of. M. nr. Gita Iakovlevna (11. I. ulterior activistă a secţiei Propagandă şi Agitaţiei 165 166 cu dosar de cadre la secţia Economică a C.) de artilerie. nr. 1068. dosar nr.R.C. anexa la dosarul nr. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. partea I-a. apoi ambasador la Moscova. nr. al P. 225.C. 225. nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.Of. nr. p. 8).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. RADO. 167 V. în anii ’50.Of. partea I-a. ulterior directorul Institutului de Istorie Militară din Bucureşti. nr. Nastasă. Ivan . 7817). Felicia (verişoară cu fiicele lui L. Eugen-Constantin (n. 1948. sub numele Barbu pentru scurt timp şefa Secţiei Internaţionale a C. în anii ’50 director adjunct al întreprinderii “Româno-Export” a Ministerului Comerţului Exterior. 1949. 1912 Griviţa.125. 2595). 107 din 15 mai 1945. RADIAN. 4255.R. a emigrat la începutul anilor ‘70 în Israel. 1964 cu Medalia Muncii. RAB. după război numit preşedinte al Oficiului Industrial al Bumbacului. Solomovici 2004: 283.R. sublt. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1351). 282 din 5 dec. Pinhas . articolul său consacrat Ghizelei Vass. p. 32 din 8 febr. RISDORFER) (n. RACHMAN. 1070.XII. Tismăneanu166). 1189. B. 168 V. 3905.Of. fond 495 (“România”). partea I-a. p.1905 Reşiţa) – fost patron de fabrică. 121 din 31 mai 1945.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/R/R%2001. RADO. partea I-a. M.R. nr. 256 din 5 nov. din 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. 24 febr. 34 din 10 febr. p.R. ambii stabilindu-se câţiva ani mai târziu în Olanda. 119 din 28 mai 1947. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 206 din 1 sept.C.P. partea I-a. 1947. fişa matricolă penală la http://86. M. iar apoi general adjunct în centrala Ministerului Informaţiilor. 4540). 284 din 8 dec. M. M. partea I-a. 1074.decorat prin Decretul nr. decorată prin Decretul nr. C. Emeric – în mai 1945 angajat ca translator-şef în centrala Ministerului Propagandei. revenit în ţară în 1944. RADOŞOVEŢKAIA. partea I-a. p. Ioniţoiu 2000:IX)168. p. partea I-a.VIII. Şomuz – din 1945 şef de birou la Oficiul de Studii al Ministerului Muncii (M.până în febr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 1069. cu referat de cercetare la fd. Alexandru (fiul lui Martin şi Paula) (n. M.VI.Of. (cf. nr. Liana – ambasadoare în Senegal în anii ’60.Of. 1947.M.php. în acelaşi an este delegat şef al Direcţiei Generale a Redevenţelor şi Impozitelor Miniere în acelaşi minister (M. p. 1072.contributors. partea I-a. nr. 17.. 9855). 2). ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. 3293.C. 1941. al P. RADIAN. inculpat şi condamnat alături de alţi evrei funcţionari în comerţul exterior în 1961 pentru subminarea economiei naţionale.C. pentru scurt timp ministru adjunct al Construcţiilor. (r. nr. şeful serviciului de cadre din M. fiica sa şi a Evei. p. reîncadrat în 1945.P. apoi înalt funcţionar în Ministerul Comerţului Exterior şi autoare a diverse articole în revista Probleme Economice (dosar la secţia Relaţii Externe a C. V. 1073. 10860. 1067. 5123. p. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 61 din 21 martie 1946.Of. nr. 33/1958.1944. partea a 2-a. p. p.1980) – sora Stelei Moghioroş. Alexandru . 803 din 21 dec. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Răutu). 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. nr.C.Of.N. inv.Of. (1950-1953). nr. doc. 1075. 1 din 1 ian. p. partea I-a. Varga 2003a: 664-5. eliberat în 1968 (Andreescu. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. nr.inv. 1964 cu Medalia Muncii.Of. ulterior promovat inspector.17. 11/1954). III-a165. 1123). V. în care şi menţiunea Mariei Rab. 2137. RABINOVICI. M.

înmormântat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. RAICU. 169 170 V. 25 din 1 febr.VIII. partea I-a). partea I-a. fiul Elisabetei) (7. şeful catedrei de psihologie la Universitatea Bucureşti. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a CC al PCR (12/1954).Of. Desideriu (n. RALIAN.X.. 1078. (?!) RALEA. p.Of. Mişu – în 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. 704. 26 din 1 febr. ff. RALLIŢEANU. internat la Târgu Jiu în timpul războiului. 1948. p.P.A.Of. co-director la Viaţa românească (19441946). V. 21).R.Of.E.C. Pamfil Şeicaru susţinea că mama lui Ralea s-ar fi numit de fapt „Angelica Kaufmann” (informaţie îndoielnică în opinia lui Petre Pandrea (în Călugărul alb.1896 Bucureşti (după alte surse la Huşi) – 17. RANGHEŢ.P. apoi prim adjunct al şefului Serviciului Special de Informaţii (1947-1948). 4696). (1945-1952) şi supleant al Biroului Politic (1948-1952). REITMAN170) (n. 1077. 1945. nr. Iosif (n. nr. partea I-a. pp. nr. Mihai171 (fiul lui Dumitru Ralea şi al Ecaterinei Botezatu [sic]. partea I-a. al P. RABINOVICI169) (n.C. 1081.R.R. Marcus Ralian A. Melania (n.M. psiholog. H. contributor marcant la propaganda regimului stalinist (a se vedea lucrările Caracterul antiuman şi antiştiinţific al psihologiei burgheze americane (1954). partea I-a.R. 6.C. 115 -21). 81 din 7 apr.P. Herşcovici) (n. după august 1944 ministru al Artelor (martie 1945 – august 1946). 175 din 31 iulie 1948. nr.A. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni (M. 36 în versiunea online de la adresa http://www.I. nr. partea I-a.1964 Berlin) – filosof.R. deputat de Timiş în Marea Adunare Naţională. nr.. p. 51/1949. partea I-a. 1945 în M.I. membru al Comisiei Controlului de Partid (1945-1952). (din 1948). al P. membru titular al noii Academii a R. diplomat. p. 7234). 30 din 6 febr. 58 din 11 martie 1947. Jozsef RANGECZ. vicepreşedinte al Prezidiului M. dosar nr.” clasa I-a.IX. 6292). inv. partea I-a.Of. Marius (n. om politic. p.Of.com/doc/35654729/Petre-Pandrea-Calugarul-Alb). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. 1080. ministru plenipotenţiar la Legaţia României de la Washington (1946-1948).funcţionar în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor (1945-1947) (M. include intrarea „Ralea. Micu (n.în martie 1945 reîncadrat la D. dosar nr. 753).R. 225.C. membru supleant al B. decizia nr.M. 184 din 13 august 1947.F. 1082. I-a.scribd.N. sau “Războiul psihologic”. al P. Decretul Regal nr. 189 din 17 aug. 169 din 24 ian.IX.1952) – evreu maghiarofon. director al serviciului de cadre al PCR (1945-1948). al P. pentru socialism” din actualul Parc Carol din Bucureşti. fond 495 (“România”). 4058 din 21 ian. 10 iunie 1908 Buzău) .. inv.Of. instrument al agresiunii imperialiste (1954)). Arad – 1. C.I. nr. nr.1921 Galaţi) – la sfârşitul anilor ’40 inspector general în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (M. nr.B. 1841).C.P. 995. 52 din 4 martie 1945. dosar nr. 1948.C. p.Of. Mişu” (în Kuller 2008a: 452). 5465).R. după război membru al C. 1654-5) 1079. fost ilegalist. preşedinte al Comitetului pentru Normarea şi Repartizarea Combustibililor (1949-1950). partea I-a.P. preşedinte al Comisiei Naţionale pentru UNESCO (1961-1964).S.1917 Galaţi) – după război specialist în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p. 148 din 30 iunie 1948. REICHENBERG) . secţia Propagandă şi Agitaţie. fd.S. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. în 1948 transferat ca secretar de presă la Direcţia Legislaţie şi Presă a Ministerului Industriei (M. în 1949 referentă în cadrul secţiei la serviciul Biblioteca şi Arhiva Presei (A. 171 George Manu (alias „Testis Dacicus”) îl identifică „de origine bulgară şi evreiască” (2011: 162).Of. 120 . iar inventarul de fişe bibliografice al C. (1958-1961). C. RAICU. director al Institutului de Psihologie al Academiei R. p. 1945. 5.Of.V. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. fond 495 (“România”).G. p.VI. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. zis “Mişu”) (1. 1083. (1948-1952).” clasa II-a. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.R. RADOVICI. 1947.1904 Olari. nr.N. sociolog. 1948 a ministrului Justiţiei în M. partea I -a.R. în 1947 numit de conducerea C.a C. 63). 225.

G.C.M. unul din semnatarii “Scrisorii celor 6” din 1989). 1947. 9340).F. nr. membru al C. al U.P.d. RUDICH) (25.C. ca pensionară.V. 1090. iar tatăl adoptiv. (din 1948).. p. 1947. 27 nov. Bucureşti) – fostă muncitoare şi ziaristă mediocră la un ziar în limba maghiară din Arad. 16 din 20 ian.E. fond 495 (“România”).R. revenită în ţară în 1944. 1947 în M.C. 205 din 4 sept. 1086. nr. 1092. 10092). Max. 225. p. redactor la Graiul Nou (cotidianul de limbă română al Armatei Roşii) (1944-1947). Ileana (n. în Biroul Consiliului Mondial al Păcii.M. (M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. 1085. Sandala VEINBERG) . partea I-a. 15 din 19 ian. fond 495 (“România”). p.C. nr. Semerland . al U. Macău. 21.R. când a fost exclusă din P. RAUŞER. Grigore Răceanu. dactilografă la Comisia Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Artelor (din martie 1945).R.D.I. partea I-a. 240 din 17 oct. între 1952 şi 1958. 45 din 24 febr. nr. după 1944 secretar regional de partid în Ardeal.K. 644). vicepreşedinte al C. partea I-a. Roland . 1947. 5360). 1949..I. inv. p. 121 . colaboratoare la Cuvântul liber (1935-1936).Of. timp de aproape două decenii (’60-’80) secretar general al Comitetului Naţional pentru Apărarea Păcii şi reprezentant al R. în paralel publicistă şi scriitoare mediocră. Ilon(k)a PAPP) (n. ajunsă în Bucureşti în timpul adolescenţei. III-a şi în 1964 cu “Steaua R. din 1949 referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.R. 6781. apoi activă în domeniul comerţului exterior în mandatul ministerial al lui Gogu Rădulescu. 1626. în cercul unor poeţi evrei avangardişti. din 1927.G. RAUSCHER. RĂDULESCU. RANGHEŢ. RASNOVIESCHI. pp. jud. nr. RAPAPORT. partea I-a.Of.V. Aurel – în 1947 contabil în centrala Ministerului Comunicaţiilor (M. nr.1909 Roznov.din iunie 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. nr. ulterior ca membru în conducerea ILEXIM. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 225. B. M.F.C. a M.D.în 1948. 5463-4). de la care a preluat numele. nr. p.Of. incinerată la crematoriul Cenuşa. decorată de autorităţile comuniste în 1949 cu ordinul Apărarea Patriei cls. 148 din 30 iunie 1948.IX1909 com. 1088.S. 266 din 17 nov. iar apoi promovat inspector în cadrul D. 114). Leon BARAT) (n. 1949.1084. 10174). prietenă şi protectoare a Anei Blandiana. 1089. la Direcţia Presă (M. partea I-a. dosar nr.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1087.R. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.V. în Transnistria.C. 173 din 31 iulie 1947. membru supleant al C.D. 1948. p.I. decizia nr.” cls. mama diplomatului Mircea Răceanu.R.R. 144 din 25 iunie 1948.VIII.C. 759). condamnat la moarte ca “trădător” în primăvara lui 1989 (tatăl natural al acestuia a fost Andrei Bernath.C.D. a Ministerului Comunicaţiilor (M. 1091.Of. recrutată de N. refugiată împreună cu soţul ei în URSS în 1941-1944 (perioadă în care este avansată până la gradul de colonel N.R.R. 7344). după naţionalizare. RĂCEANU.Of. (M.C. dosar nr. (103/1953). 1093.Of. partea I-a. partea I-a. membru P. al P. iniţial ca director în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. partea I-a. Cenad (atunci) Ungaria – d. RĂDULESCU. mort în lagărul de la Râbniţa. 1948. p.F. a M. RAPAPORT. Ştefan – la sfârşitul anilor ’40 director adjunct în cadrul Direcţiei Generale C. Dorina (n. numit de ministrul Industriei conducător tehnic al fabricii de postav din Buhuşi (M. nr. Solo . RĂDULESCU.Of.C. Neamţ – 21.controlor (1947-1948). p. nr.1981. apoi la Viaţa capitalei (1947-1948). 1938). partea I-a. ilegalistă. III-a.K. decorată în 1981.E.Of. Leon (n. 264 din 14 nov. în lotul “fracţioniştilor”. cu ordinul “23 August” cls. 662). partea I-a. dactilografă în capitală în perioada interbelică.1982 Bucureşti) (fiica lui Isac şi Maria Rudich) – soţia demnitarului comunist Gheorghe (zis Gogu) Rădulescu (căs. al P.Of. inv. (1955-1958).soţia lui Iosif Rangheţ. 1914 Dangeni. 3. Sanda (n. fiind demobilizată abia în 1947). BT) – din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. 93579 din 11 oct. reabilitată în 1964.Of.VI.

173. supleant al Biroului Politic (1955-1965). 225.”. dosar nr. ulterior angajat şi chiar şef al Serviciului Tehnic al F.” clasa I-a (1960). 3 septembrie 1943 la Karaganda (în prezent în Kazahstan) şi al publicistului Andrei Oişteanu (n.R. Bucureşti).R.a. Bucureşti) (a locuit în Bucureşti.R. 36 din 12 febr.P.d..C. în Forţele Armate. Mihai Oroveanu. pe str. 9763). incinerat la crematoriul “Cenuşa”.R. al P. p.P.R. s-a căsătorit cu Ivan (alias Ioan) Rab. 2006. inter alia.S. din 1929). RĂUTU. după august 1944: membru C. 1947 (M.C.N. Intr. 45. prin Decretul regal nr.Ex. Silviculturii şi Apelor) până la pensionare. în timpul ceremoniei cântându-se Internaţionala (în 1993!)174. al P.Of.669 din 12 mai 1947 a ministrului Justiţiei.C. (1948-1984.Of. 253 din 1 nov. căsătorit cu Bella Iosovici (originară din Cernăuţi).. ambasador la Moscova şi respectiv director al Institutului de Istorie Militară din Bucureşti în perioada comunistă. Elena (zisă “Lena”.R.” (2006: 46). partea I-a. ordinul “Victoria socialismului” (1971). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. şeful Secţiei de Verificări a C. nr. fond 495 (“România”). colegă de clasă la fostul Liceu Nr.  cealaltă fiică a lui Răutu. raportului C.T. ŞMILOVICI ) (3. 1095.M.” clasa I-a (1980) ş. în 1978. cu Nicu Ceauşescu şi V. inv.D.  Fratele lui Leonte.R. născuta Eva Isaakovna Oigenstein. ordinul “Steaua R. membru P. p.com/2009/06/13/un-portret-necrutator-sorin-lavric-despre-dictatorul-ideologic-leonte-rautu/ 122 . membru al Secretariatului (1965-1969). nr.A. deputat M. căsătorită cu inginerul de sunet 172 172 Şi-a românizat numele în baza deciziei nr.I.S. Iacob (n.III.nov. Facultatea Istoria şi Teoria Artei. ilegalist.M. RĂUTU.C.C.C. Lev Nikolaievici OIGENSTEIN) (28. este profesoară la Universitatea Naţională de Artă Bucureşti. Anca (căs.C. când este marginalizat urmare a scandalului pe marginea emigrării fiicei sale Elena. 1117. ordinul “Steaua R.E.C. şef adjunct (19451948) şi apoi şef (1948-1956) al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.R. ordinul “Apărarea Patriei” clasa I-a (1974). în 1940.  prima fiică a lui Leonte Răutu. partea I-a. Industriei Alimentare. 85).M.) Oroveanu.1094. Bădeni nr. 226 (1026). încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.S.R. infra).. (1956-1965).S./P. apoi cu diverse alte funcţii. 24. ale C. 173 Vezi şi un material care îii este dedicat cu prilej aniversar în Realitatea Evreiască.S. este director al Muzeului Naţional de Artă Contemporană şi director al Fundaţiei ARTEXPO.1910 Fălticeni – 1993 Bucureşti) – cf.1) – înalt funcţionar timp de decenii la ministerele Industriei şi Comerţului. al Comitetului Executiv (1965-1974) şi al C. dobândeşte cetăţenia sovietică şi serveşte chiar ca deputat în Sovietul Suprem Ucrainean până la 22 iunie 1941. p.M.R. Comerţului Interior şi respectiv Industriei Alimentare (reorganizat în 1973 al Agriculturii. Mihail Oişteanu (n.C. 1946. Parhon”) (din 1949). Leonte (n.wordpress.A. nr. Tismăneanu). şeful catedrei de marxism-leninism la Universitatea Bucureşti (devenită “C. actual “Jean Monnet”. membru în comitetul de redacţie la Scânteia (1945-1948). (1974-1981). în 1980 cu “Steaua R. zis “Mişa”). vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (19691972). şef al Direcţiei Propagandă şi Cultură a C. al P.R. 7. v. titlul “Erou al Muncii Socialiste” şi medalia de aur “Secera şi ciocanul” (1964).d. cu grad de locotenent-colonel. 6590 din 22 ian. iar succesiv reorganizării.C. membru al Biroului Organizatoric (1950-1954).R.R. decorat cu ordinul Muncii clasa I-a (1948). (mandate succesive 1948-1985).II. fugit în U. 1947. 174 http://tismaneanu. 18 septembrie 1948. este tatăl lui Valery Oişteanu (n. în 1950. preşedinte al Consiliului de Conducere şi rector al Academiei de Ştiinţe Social-Politice “Ştefan Gheorghiu” (1972-1981.1915 Galaţi . 2066 din 20 oct. ca supleant între 1958 şi 1960). din 1931 (în U.P.  sora lui Leonte Răutu. al P. soţul acesteia. 1946 în M.C. “principalul ideolog al P. secretar general (1960-1964) şi apoi ministru adjunct la Ministerul Comerţului Exterior (1964-1969). general de Armată. decorat. Mikhail Nikolaievici Oigenstein. 1-21 martie 2005. A se vedea însă şi decizia nr.

soţia lui Leonte Răutu) (n.B. 28. al Oficiului Industrial al Zahărului (M. REICHER. (1948-1952-?).C.P. Mirodan). cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 1951).I. 95 din 22 aprilie 1948.Of.wordpress. Koller. (1955-1960) şi al Comisiei de Control a Partidului (1960-1965). partea I-a. I.C.: Government Printing Office. 1097.Of. pp.S. nr. 126 din 6 iunie 1947. 3909). Boris – după august 1944 încadrat ca şef de birou în centrala Ministerului Propagandei Naţionale. nr. 175 din 31 iulie 1948. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. cf.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1103.A. nr. dosar nr. fiica lui Andrei şi Elena Coler. 1947. 18 iulie 1912 Bălţi) – de formaţie farmacistă (cu studii în Belgia). REGMAN. 1098. fapt care ar fi contribuit la marginalizarea lui Leonte Răutu în 1981. nr.N. soţia lui Răutu “n-a vorbit niciodata româneşte” (Ursache f. Trude (n. Mathilda . 1102.A. 287 din 11 dec. 1988).Oszkar Redlinger) (n. partea I-a. Hearings before the Subcommittee on Trade.R” cls. V-a (dosar R/40 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). REDLINGHER. partea I-a. 1099. REICHMAN.C. emigrase în Israel încă din 1977 (după o relaţie cu Al. apoi se stabilise în SUA şi se căsătorise cu Richard Schapp. 107 din 15 mai 1945. p. Luminiţa. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R.I. ilegalistă cu stagiul recunoscut din 1935. p. comandant al penitenciarului Aiud între 1953 şi 1958. Moritz . Zalman . 1105. C. 1654-5) 175 Autor al mai multor coloane sonore ale unor filme româ neşti din anii ‚70.1894) – fost ilegalist din Timişoara. 52 din 4 martie 1945.S. partea I-a. Milton Schapp. 4534). căs. kominternistă INCOMKA.IV. July 1 and 13. cel din urmă a intervenit inclusiv în faţa Subcomisiei pentru Comerţ a Camerei Reprezentanţilor SUA pentru a forţa pe cale diplomatică emigrarea părinţilor nurorii sale. Magdei Ursache. REINHORN.N.din 1948 şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.R. nr. traducere parţială disponibilă şi la http://arhivaromaneasca. nr. partea I-a. b). din 1975. 221-223. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. 3706). 1982 (Washington.I. pp. p. Andrei Coler este confundat frecvent cu lt-col. p. urmare a unui veritabil scandal diplomatic. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. 1104.. s-a căsătorit cu Simion Babenco. partea I-a. House of Representatives. al P.Of.F.C.Of.C. Inului şi Cânepei.din 1945 şef de birou tehnic la D.din 1948 şef de serviciu în cadrul D. activist de partid. 7. 1949. partea I-a. 1100. 1629). a depus împreună cu soţul ei o cerere de emigrare din România. Natalia (n. lector la Şcoala Superioară de Partid “Ştefan Gheorghiu” în prima jumătatate a anilor ’50.G. 123 . în 1947 numit de conducerea C.C. 972 din 8 dec. Ştefan I. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni. 1096. fiul fostului guvernator de Pennsylvania şi ambasador american în Israel.Of. (1950. 1966). p.R.X. 225. D. 176 V.Andrei Coler175 (fiul lui J(e)an Coler). p. inv. REICHER. REICHER. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. fond 495 (“România”). între care şi „Mara”. cuplul Andrei şi Elena Coler (fapt realizat la sfârşitul anului 1982176). RÂPEANU. nr. fiica sa. Lazăr .1924 Cernăuţi) . în mai 1945 promovat şef de secţie (M. ulterior membru al Comisiei Centrale de Revizie a P. REGENSTREICH. 16 din 20 ian.R. Oscar (n. Leon – în 1947 numit de ministrul Industriei membru în C. Niunea Iakovlevna REDEL. 1982). RĂUTU. cu Paula. după război deputat M.com/arhive/arhive-ignorate/pagini-de-istorie-recenta/serban-andronescu-romaniadiscutata-in-congresul-american/. Ero(f)tei – funcţionar în cadrul Ministerului Energiei Electrice în anii ’50-’60.A.a. decorat prin Decretul nr. în 1982.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Bumbacului. 6292).Of.Of.R. nr. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. 1101. pentru care a cărui coloană sonoră i s-a decernat premiul A. Trudi Gertrude. 662).

Of. partea I-a. partea I-a.IX. 225. între 1946 şi 1947 funcţionar în centrala Ministerului Artelor.în 1948 director adjunct al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M.R.C.III. din Ploieşti în anii ’50. 1117. editură. partea I-a.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. p. achiziţii şi premiere (M. inclusiv pentru nume. 643). 125/1960. nr. RIEGLER.U. M. 734). ăartea I -a.N. Avram Boer .Of. p. Dinu Emanoil . al P.E. partea I-a.. nr. a M.C.Of.L. p.Of. p. 1119. 9219). 1945 în M. Eugen (n.C.Of. partea I-a. REISS.A. p. (1961-1965) şi vicepreşedintă a Consiliului Naţional al Femeilor şi membru C. Tehnică a Ministerului Industriei (M. p. 1947.B. 9 di n 12 ian. Mauriciu . la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea. p. partea I-a.R. p.I. 1109. anexa la dosarul nr. decizia ministrului Justiţiei nr. (1960-1965). p. nr. nr. RIESEL. nr. inv. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 3904). cu referat de cercetare la fd.487 din 8 dec.M. 1115. 264 din 14 nov. nr. infra). 1949. 419).D.S. 1949.R. partea I-a. p. partea I-a. p. 124 . partea I-a. p. Zoltan – din febr. nr.1912 Corabia. Leibu .E. 45 din 24 febr. Paula . 11098. p. al P. 124. Leon . RENNERT. 10092). 4)..1106. 662). partea I-a. a M. 292 din 20 dec.S. 170 din 26 iulie 1948.din 1947 inspector în cadrul D. (M. 25 din 31 ian. pp.1895 Piatra Neamţ – 22. partea I-a.C.. nr. 753).după război consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. M. 1116.III. p. membru de partid.Of. membru al secţiei Literare a Comisiei ministeriale de lectură. 3293.R. REISCHER. 1108.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.A. REITMAN. 1947. partea I-a.C. 15 din 19 ian.Of. în ianuarie 1949 numit director adjunct al Institutului de Documentare.F. nr. 15 din 19 ian. 1110. nr.Of. ROSENBERG177) (n. 1949. dosar nr. nr.I.C. 1945.I.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de secţie la D. ulterior deputată M. Solomon .C. p. 1948 controlor în cadrul D.Of. C. 177 V.S. şi a Comitetului Femeilor P. C. secţia Cancelarie – dosare anexe. RIGANI. doc. 16 din 20 ian. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 107 din 15 mai 1945. Zoe (Adamescu) (1.Of.Of. nr. nr. posibilă relaţie de rudenie cu criticul cinematografic Bujor T.Of. 1948. RIEGLER.. în facţiunea pro-comunistă la Congresul de unificare din octombrie 1947 (Solomovici 2001I: 195). Bella – directoare în Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. deputat de Prahova. 130 din 11 iunie 1947. RÂPEANU. decorată în 1963 cu Medalia Muncii. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. Rîpeanu (v. 1949. nr. Emil – din octombrie 1945 secretar cultural I în centrala Ministerului Afacerilor Străine / Externe (M. Uruguay) – poet şi prozator încă din perioada interbelică. 26 din 1 febr. 1113. nr.VI. 2341. 1947.1987 Montevideo. Bibliogarie şi Ed.Of. 1120. 241 din 22 oct. 78 din 2 aprilie 1948.C. 52 din 4 martie 1945. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 4. 645). RIEDER.Of. RELGIS. RIVEN. 2932) 1107. Gheza . 6167. (M.1897 Piatra Neamţ) – din mai 1945 secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 1945. partea I-a. nr. partea I-a. 1654-5) 1112.R. 1626). 1114.după război referent în administraţia centrală a C. Beniamin (n. partea I-a.G. 4968).G. 1118. nr. până în iunie 1947.Of. Olt – 1980 Bucureşti) – preşedintă a Consiliului Regional A. RIEGLER. RIEGLER. Eisig SIEGLER) (2.G. 1111.după război membru P. Bartolomei . RENYI. inv. 4707). I. fond 495 (“România”). 131 din 8 iunie 1948.

infra]. fiind însă trecut în rezervă în 1950 . nr. partea I-a. al P. în Forţele Armate. ROSENBERG178) (n.1912 – 28.din februarie 1949 referent administrativ în cadrul D. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. nr.evreu maghiarofon. 1125..C.Of. 24 din 30 ian. Marin (n. de profesie zugrav. 1949.Of.C. dosar nr. în unele documente interbelice ortografiat şi Zighlbaim) (16. 2086). Samuel)) (16.M.I. 23/1954). zis şi “Dezideriu”. devenind lt. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R.R. 4 din 5 ian. Iţcu . partea I-a. nr.S.Of. inv. a M. M. p. unde era student la Brno. nr. partea I-a. Eugenia (n. A.R. Cloşca şi Crişan” (în cadrul Armatei Roşii). al P. nr. partea I-a. nr. 1122. p.1983 Bucureşti) .616 din 11 martie 1947 în M. 1947 (M. partea I-a.1904-1982) (“Bondi”) – evreu maghiarofon. ROMAN. fond 495 (“România”).R.P.C. Andrei (n.C. p. 1129.M. Şinca 2006: 392). 21. 1951). 1907. Valter (n. ROMAN. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. în perioada ilegalistă ţesătoare la fabrica Minerva din Bucureşti şi conducătoarea Frontului Feminin (v. Sara Markovna ZIGELBAUM.1121. după 1944 activistă a partidului. 275 din 27 nov. p. al P. şeful secţiei educaţie şi cultură în Divizia a 2-a de voluntari români “Horia. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 1127. membru P. I.S. Isac . 2066 din 20 oct.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr.din 1947 controlor economic în cadrul D. 3374. (11/1954). cu dosar la secţia Economică a C.C.XII. ROMAN. p. decorată. Sara (n. ROMAN.C. partea I-a. p. RUBINSTEIN) (n.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.I. Gustav (n. decorat cu ordinul “Steaua R.Of. 5784. 40. apoi Comitetului de Stat al Planificării. 225. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 1947. 157 din 4 mai 1971.E. voluntar în Spania. inv. în cadrul Armatei Române după 23 august 1944. 2002). S. 1123. 4085). 10496). (dosar e anexe u.346 din 16 aprilie 1946 în M. dosar nr. (30/1956).C. 302).C. ca pensionară.C. 1124. ROITBERG.R. prin Decretul nr. dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p. partea I-a. ROITMAN. 253 din 1 nov.Of. 190 din 19 august 1947. Ernest (în unele documente maghiarizat Ernö) NEULÄNDER)179 (7. din 1924. al P. în 1945 cu grad de maior. A fost avansat la gradul de general în 1948. partea I-a. respectiv cadru didactic (din 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I.E. a M.1913 Oradea – 11. 7491).B. 158 din 12 iulie 1948. 1949.V. partea I-a. ROBINSON. fond 495 (“România”). Jenia “Erna” Abramovna ROSMAN) (n. p.G. 1128.C. 37 din 14 febr. 1131. în ian. (fişă de cadre întocmită în 1955).C. după august 1944 general-maior (în 1949).C.” prin Decretul Consiliului de Stat al R.I. Dezsö GRÜN. Lionel (n. 9763). dosar nr. 1947. 96 din 29 aprilie 1947. nr.a. 1948 promovat inspector (M. Soroca) – ilegalistă.V. 225. Paula .XI. Simion – din 1949 funcţionar la Direcţia Control Financiar a Ministerului Finanţelor (M. în anii ’50 activistă a secţiei Relaţii Externe a C. 225. (M. prin Decretul regal nr.1914 Petroşani. ROLLER.-col.XI.X. 737). ROBAN. 1126. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 1130. apoi controlor la Comitetul Controlului de Stat (1954 – anii ’60).Of. 7 iunie 1920 Bucureşti) – după război inspector general adjunct în cadrul D. RODAN. 322). 1948. HD) – în anii ’50-‘60 funcţionar al Comisiei.Of. al P. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. 125 .R. fiul lui Şulem şi Hani (n. 1946. în 1933 este expulzat pentru activitate ilegală comunistă din Cehoslovacia. decizia ministrului Justiţiei nr. decizia nr.d. Maier LEIBOVICI) – în anii ’50 consilier superior în cadrul Direcţiei Asigurărilor Sociale de Stat. nr. A avut gradul de maior în războiul civil din Spania.Of.R.C. p. inv.1986) – soţia lui Mihail Roller [v. nr.C. 178 179 V. ROLLER. fond 495 (“România”). 1267). 94 din 19 apr. 13.R. cu grad de maior.G. (1950. după război colonel de Securitate. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. membru de partid din 1931.

tatăl lui Petre Roman.E. 145 din 26 iunie 1948. 115). partea I-a. p. partea I-a.E. până în iunie 1948.R.şeful Direcţiei Propagandă din Inspectoratul General al Armatei pentru Educaţie. ROSENBERG. al P. fostul activist al secţiei Cadre a C. nr.Of. partea I-a.P.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor (M. cadru didactic la Universitatea P. ROSENBERG. 1133. profesor de economie politică la I.G. ROSENBERG. 1949.Of. 748). 1143.Of. 662). respectiv în 1967-1968 cu grad de conferenţiar la catedra de socialism ştiinţific). (1953-1955. p. 1949. în anii ’50 funcţionar la Consiliul Central al Sindicatelor. nr. partea I-a. partea I-a. nr. Rozentzweig” în calitate de “responsabil al secţiei culturale a PCR”. apoi cu aceeaşi funcţie la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. în anii ’70 preşedintele secţiei de Ştiinţe Politice a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice “Ştefan Gheorghiu”.din 1947 inspector economic în cadrul D.I. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a. 26 din 1 febr.C. ROSENFELD.Of.Of. 171. p. 1140. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. chiar şef de catedră între 1953 şi 1955. Moise . 1963).D. membru în colegiul de redacţie de la Scânteia (1946). (M.R. primul premier al României după decembrie 1989. partea Ia.C. partea I-a. p. 1137.P.C. transformată ulterior în Direcţia Superioară Politică a Armatei (1948-1950. din partea Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. ROSENBAUM. Martin . Lupu . 190 din 19 august 1947.E.E.E.) (1945-1948). 136 din 15 iunie 1948. a Ministerului Propagandei/Informaţiilor.B. în cadrul Ministerului de Interne în 1948.E. apoi membru al C.din februarie 1949 tehnician la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. 126 . 645).în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 111. nr. 1139. II-a.R. nr. 1142.după război. ROSENFELD. când este destituit.Of.C. 11282). nr. 1141.deputat supleant de Botoşani.P. 1968-1983). la sfârşitul anilor ’40. p. 34 din 10 febr.R. ROSEN.N.din 1947 controlor economic în cadrul D. fiind reabilitat în 1964). perioadă în care a îndeplinit funcţia de locţiitor politic al Marelui Stat Major). 8461). 126 din 6 iunie 1947. David (zis “Dadu”. iar în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. implicat în alegerea lui Moses Rosen ca rabin-şef după refugierea lui Alexandru Şafran. (1945-1949). nr. p. 1134. partea I-a. 10534). 614 din 9 oct.. 276 din 28 nov. Henry .I.Of.D. nr. 15 din 19 ian. ROSENKRANTZ. a M. membru al C. 2001II: 104 şi 2003: 138-9. 1947. 5386). Bernard . Sandu Tiller menţionează într-o evocare un avocat “D. Cultură şi Propagandă (E.C.G. 222 din 29 sept. (M. Samuel . ROSENBERG. demisionează în dec.. nr.Of. membru al Prezidiului U. partea I-a. 1138.Of.S. nr.Of. 1189). 4534).C. p. partea I-a.S.E. 1947 (M.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului.C. Samoil . coordonatorul reorganizării Siguranţei ca D. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. ROSENBERG. fiul lui Leopold Armin şi Reghina (Riva)) (1907-1966) – avocat. verificat în 1958 (Solomovici 2004: 108. Gheorghe . 1132. p.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. p. 1949. a M. Kuller 2008a: 322-3. 1136. 1947. 295 din 20 dec.Of. Silistra – după război şefă de birou în cadrul Direcţiei Speciale O. în timpul războiului activ în Centrala Evreilor. Iuliu . Bela – fost sionist. Rosen 1990: passim). 1946. după război membru în facţiunea separatistă din U. 1135. facilitând formarea C. 145. 1947. emigrat în Israel în 1961 (Solomovici 2001I: 385.D. cu ordinul Muncii clasa I la împlinirea a 50 de ani în 1963 (Decretul nr. 16 din 20 ian.G. directorul Editurii Politice (1964-1967. (1945-1948.C. ROSENBLAU. 5142). p.T. p. RORLICH. al C. 7491). (1965-1983). nr. I-a. ministrul Poştelor şi Telecomunicaţiilor (1951-1953.

Lupu Mindirigiu 1999 apud Solomovici 2003: 379). 1146.Of. 1947. în 1948 îndeplinind şi funcţia de preşdinte al comisiei de examinare a asesorilor populari). 154 din 7 iulie 1948. nr. Iulius .S.I. 15 din 19 ian. 1150. Andreescu. 264 din 14 nov. Solomovici 2004: 217. partea I-a. nr. Ioniţoiu 2000:IX). 1152. M. 10290. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. ROSENTZVEIG. 131 din 8 iunie 1948. în mandatul lui Mihail Ralea. Nona . ROSENTHAL. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.P. ROSNER. p.B. 15 din 19 ian.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 1147. până în iunie 1947. ulterior în centrala aceluiaşi minister. partea I-a. 423 din 15 iul.1144. 645). 1153. nr.Of.Of. 10092). Nastasă. ROZENBERG. consilier la Curtea de Apel Bucureşti (1947-1948).Of.după război secretară de presă grad I. 1963. partea I-a. p. timp de peste două decenii (cu un intermezzo ca ministru adjunct al Justiţiei în anii ’60). nr.după război referent în administraţia centrală a C.Of. 1964 cu Medalia Muncii. partea I-a. 3904). nr.E. Aurel . 256 din 5 nov.C. nr. ROSINGER. partea I-a. a M. 1148. ROSENTHAL.din 1947 controlor economic în cadrul D. 4707. p. ROSMAN. 1154. 1145.C. şi Deletant 1999: 248. 130 din 11 iunie 1947. M. condamnat în 1961. al P. 1947. (M. 7491). (M.menţionată la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. partea I-a. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M.E. nr. Z.Of. Kuller 2008a: 453.A.Of. Varga 2003a: 664-5. A. Amalia . Debora . 1907. 200 din 1 sept. a M.Of. partea I-a.C. p. 1149. nr. 24 din 30 ian. 199 din 23 august 1941. ROSENTHAL. 9858. nr. 1947. nr. Iacob .Of. partea I-a.Of. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul nr.Of. 1949. p. 7950). partea I-a. apoi judecător la Tribunalul Suprem. p.R.I.din 1947 controlor în cadrul D. 738. p. 190 din 19 august 1947.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. partea I-a.C. la Direcţia Presă. Iacob . decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. responsabil cu cenzura publicaţiilor centrale (Corobca 2008c. partea I-a. partea I-a.Of.Of. Jacob – consilier financiar la Legaţia României de la Washington după război. p. nr. ROSENZWEIG.). 269 din 20 nov. 1151. ROSENTHAL. p. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.G. eliberat în 1968 din penitenciarul de la Aiud (Solomovici 2004: 281-2. Rudolf (uneori ortografiat eronat Rossman) – colonel jurist. 644).I. din 1948 promovat inspector şi detaşat în teritoriu în judeţul Tulcea (M.C. Flondoreni) – director şi membru al Colegiului Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (de pe lângă Consiliul de Miniştri) începând cu 1956 . ROŞCA. nr. 1155. 1949.R. M. 107 din 15 mai 1945. inculpat pentru sabotaj în dosarul Prodexport-Italia. (15/1962) (v. 5687).R. 803 din 21 dec.P. ROSENZWEIG.până la 15 iulie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. 1156. 1947. în 1942 internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka.C.G. Moise (n. 4946). p.. p. nr. etc. ROSMAN. 1948. partea I-a. p. 4968). Sofia . procuror militar (unul din acuzatorii “lotului Pătrăşcanu”) (19481954. ulterior la Curtea Supremă de Justiţie a R. Ignatz . respectiv translatoare interpretă- şefă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. Adalbert (Alfred) – ilegalist. M. nr. p. 127 . după război director al firmei de stat “Româno-Export” din subordinea Ministerului Comerţului Exterior în anii ‘50. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M.

p.OF. 11362). 26 din 1 febr. p. p. 1166. 6292. p. 1945.Of. 5785). 1948.Of. iunie-august 1948. 1161. ROTMAN. p. 1963. . şi Levy 2002: 181-2. consacrându-se ulterior profesiei sale (v. 175 din 31 iulie 1948. după război şef de direcţie în cadrul Administraţiei Livrărilor din Ministerul Finanţelor (M. 1948. p. Matilda .în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. tatăl istoricului Liviu Rotman (Kuller 2008a: 325).Of. ROTMAN. condamnat la moarte şi executat în 1952 pentru sabotaj şi diversionism182. p. 205 din 4 sept.076 din 10 august 1946 în M. S. Löwinger.Of. mai întâi al direcţiei Materiale de Construcţii (19551960). decizia ministrului Justiţiei nr. ROZEN ) (n. nr. în acelaşi an numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili (M. a M. 8971. fiul lui Isidor şi Henrieta. Marcu (1905-1984) – după război inginer-şef la construirea Casei Scânteii. ROTTMAN. 956). 33 din 10 febr. 128 .C. 1159. partea I-a.Of. 1164.X. ROTTER.1952 Jilava) – ing. p. 1948. partea I-a. partea I-a.X. M. 79 din 3 apr. M. Viorica – din 1947 funcţionar în Ministerul Afacerilor Străine (apoi Externe). 1947. 1945. membră a delegaţiei României la Conferinţa internaţionala privind problemele navigaţiei pe Dunăre de la Belgrad. 1949.php. nr. nr.I. (partea I B) nr. 1945 a ministrului Justiţiei (publ. partea I-a.C.Of. David (n.deputat de Neamţ.XI. Beatris – din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului (M. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M.. nr.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. ROŞCA. 1910. partea I-a.numit în mai 1948 de către Ministerul Sănătăţii membru al comisiei centrale interimare a Colegiului Medicilor (prin ordin al ministrului Sănătăţii. Putna) (fiul lui Lazăr) – fost ilegalist (aflat în 1941 pe lista Siguranţei a “comuniştilor de categoria A”). Marcel (n. 8069).Of. nr. 209. p. partea I-a. ROTH. 2971). partea I-a. 229 din 4 oct. după război şef de sector în Comisia Controlului de Stat între 1945 şi 1953. partea I-a. 1167. 1947. 423 din 15 iul. partea I-a. p.125. 644). ROTHENBERG. Lucia – până în septembrie 1948 şefă de birou la D. nr. nr.A. emigrată în Israel în anii ’50.G. 111 din 15 mai 1948. ulterior şeful sectorului Planificare şi respectiv director general adjunct la Canalul Dunăre – Marea Neagră. 79. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 751). nr. 8856). ROTTMAN. inginer geolog.E. 102. apoi director în cadrul Ministerului Construcţiilor. nr. apoi al Direcţiei Planificare (din 1960). ROTMAN. . Marcel – în 1945 inspector general în centrala Ministerului Muncii (M. 180 180 181 V. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 1169. ROTH. Aurel (n.Of. 187 din 14 august 1946. 8816. 188 din 15 august 1946. M. 1014). p. partea I-a. decorat în 1964 cu Medalia Muncii.725 din 6 oct. ROZENTHAL. ROZENSCI. Pantilimon . 158 din 12 iulie 1948.C. p. partea I-a.E. 1158. 35 din 13 febr.1907 Galaţi – 14.Of. 1162.. v. ROZEI. 1945. M. 299 din 29 dec.Of.I.%20Rosa%20-%20Rytir/Rozei%20Aurel/index. 1168. 236 din 16 oct. 234 din 8 oct. 15 din 19 ian. Solomovici 2004: 594). ROZMAN. nr. 182 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. partea I-a. În M. căs. Lulu .Of. când va fi demis şi exclus din partid.Of. 1947. V.1910 Iaşi) – încadrat ca secretar cultural principal în centrala Ministerului Informaţiilor în august 1946 (M. 1170. p. partea I-a. 2. p. nr.Of. Rita – din ianuarie 1948 şefă de secţie în centrala M.Of. 1165. Aurel ROSENBERG. (M. în 1948 reîncadrată ca dactilografă-şefă (M.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/R/R%2003.din 1947 controlor în cadrul D. botezat “Aureliu”181) (26. nr. Românizarea numelui în baza deciziei nr. 1160. 7339).17. 1163.1157. p. partea I-a. nr. 4365). 9040. nr.

responsabil în cadrul Economatului ministerului (M. apoi. 71 din 183 Menţionat şi în memoriile lui Aurel Sergiu Marinescu.1171. 282 din 5 dec. ilegalistă din Brăila. 1179. dosar nr. emigrat în Israel. Elisabeta – ilegalistă. nr.05.după război referentă în administraţia centrală a C. 1955-1957). p.. 803 din 21 dec. 26 din 1 febr. supra) . decorat prin Decretul nr. 1180. 24 august 1945.R.2009). nr. S. a M. SADOVEANU. 7817). cu referat de cercetare la Fd. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr. 1946 detaşată intern ca şefă de cabinet ministerial (M.din ianuarie 1945 funcţionar comercial în centrala Ministerului Afacerilor Străine..R. al P. nr. http://curentul. ca translator la Direcţia radio (M.C. a reobţinut cetăţenia română în 2009 (ordinul MJ nr. 751). 12877). nr.R.P. 336 din 20. 4968). 131 din 8 iunie 1948. nr. D. secţia Cancelarie – dosare anexe. SAIAH. fond 495 (“România”). v. decorată prin Decretul nr. p. 1862). “Romeo” Eugen (v. nr. aflat în 1941 pe lista de comunişti categoria A a Siguranţei.E.R. 1174. 4198.Of. Acaţiu (n. partea I-a. p. Bucureşti). 1178. 22/1956.” cls. 264 din 14 nov. 3903. 1172. 1189). 1945. p. după război în conducerea Oficiului Industrial al Bumbacului (M.C. Margit . 803 din 21 dec. 199 din 23 august 1941. M.A. 1947.] Navale şi Aeriene (1953-1955. p. Victor (n. 12913).S. nr. secretar şi gardă de corp a lui Ştefan Foriş. 1946.Of. RUNCAN. partea I-a. PŞAIT) – în mai 1945 încadrată ca şefă de secţie în centrala Ministerului Propagandei.V. nr. partea I-a. 3709 şi nr.Of. M. Cecilia Elsa (probabil sora ministrului. nr. nr. 129 . 1914 Bihor) – ilegalist. Amalia . nr. 1964 cu Medalia Muncii. RUDICH.1884 . 107 din 15 mai 1945. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. p. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 1182. C. partea I-a.Of. “Julieta” Runcan) (1915-2005. A. la Washington (M. RUSSU. partea I-a.Of. D. 70 din 23 martie 1946. 34 din 10 febr.G. 1946. 1964 cu Medalia Muncii.Of. 1181. Lucia (n. 3293. partea I-a.P.Of. (M.Of. SAFIR-MALTUS. Reimond . în dec. fiul său şi al Agnetei/Julietei. 1177. după august 1944 activist al secţiei Economice a C. 1949. 225.B. nr.R. RUBINSTEIN.I. SAFER. 1173. Cimitirul evreiesc Giurgiului ) . inv. cu domiciliu obligatoriu în 1941 (v.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. doc. nr. partea Ia. p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.din 1947 inspector în cadrul D. 83 din 7 apr. 1587. 290 din 14 dec.Of. partea I-a. nr. după război deputată de Ialomiţa.P. 1175. 353).C. 1941. 14 din 18 ian. nr. RUKENSTEIN. timp de două decenii. p. v. p. partea a 2-a. 4946). apoi a lui Panait Istrati (1916-1921). 10092). Janeta Enta (15. M. în 1946 numită translator-şef şi transferată la Legaţia României din Londra (M. 112 din 21 mai 1945. ministru al Transporturilor [Rutiere. Idel .C.Of. 2666). director adjunct în cadrul Ministerului Turismului. în 1948 numită secretar al Legaţiei R. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 1947.Of.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. SABANOF. 289 din 13 dec.net/2010/01/18/prizonier-in-propria-tara-54/. al P. nr. nr.C. p.1973) – soţia lui Ştefan Gheorghiu. 102 din 4 mai 1945. SCHÄFER) – originar din Moldova. inv.2009. partea I-a.05. la Direcţia Culturală. Gheorghe (n. apoi ministrul adjunct al noului Minister al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1957-1959).. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. p. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. a III-a. Bucureşti. 1408/12.Of. p. Steluţa .Of. din februarie 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. 1176. 19). partea Ia.Of. p.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. RUFFEL.Of. partea I-a. anexa la dosarul nr. şi soţia.C. partea I-a. partea I-a. M. 1947.în perioada interbelică şofer. p.R.I. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. considerat “necorespunzător postului” şi demis la 25 martie 1959183.S. SAFER.

1948.I.Of. 15 din 19 ian. 45 din 24 febr. după 184 185 V. ff.Of.C. 1626. partea I-a. partea I-a. Solomovici 2003: 55). în iunie 1952 prezentă în centrala M.25 martie 1948. Mihăilescu 2006: 380. 536).1913 Santău.S. 16 din 20 ian.P.Of. 662). nr.Of. 10 (12 apr. Constantiniu 2003: 108. cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR (nr. nr.Of. 1197. nr. jud.R.G. 8551). SANIELEVICI. 16 din 20 ian. Nastasă şi Varga 2003a: 20. 22 sept. p. SALPETER. 1183. 146). 37.1923 Bucureşti) – din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.I. p. 1924 Gloduri. 36. partea I-a. 662). (dosar 3/1958.I.Of. Andrei . 1949. nr.P. nr. p. 1964 cu ordinul”Steaua R.A. 1192. Satu Mare – 28. în M.D.C. nr. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a (inventariat şi de C. partea I-a.F. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. membru al organizaţiei de partid din minister (Fl..R.din 1947 controlor în cadrul D. 2606.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. nr.R. nr. 640).Of. absolvită.E. 1193.I. SATINOVER. 264 din 14 nov. 3). 1949. nr. D. 6474. 1195. 7661). 5. SAPHIER. similar în Watts 2011: 177 n. a M.IX. 1949. 62/1955). B. M.C. coautoare a mai multor publicaţii în domeniul cercetării farmacologice. 1949. în 1948 numit de ministrul Industriei director al Întreprinderii locale Comăneşti de exploatare şi industrializare a lemnului. p. 10092).108 din 26 febr. 1189. 10496).în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. Sanda – fostă infirmieră în războiul civil din Spania.R. partea I-a. SALAMON. (??) SĂLĂJAN. 1948. decorată prin Decretul nr.VIII. SCHAPIRA185) (n. p.G.R. Alexandru . SANDU. partea I-a. al P. nr. Alfred (n. Alexandrina – din octombrie 1948 şefă de serviciu în centrala Ministerului Învăţământului Public (. 642). 1948): 2).F.G.R.E. 1948 .VI. SALAMON. 250 din 27 oct. partea I-a. Sami . 264 din 14 nov. Osias HERŞCOVICI184) (n.E. funcţionară de partid într-un laborator de cercetare.E. 803 din 21 dec. 1947. p.” clasa a V-a. p.R. 1186. V. 1948. Tudor . 1948).C. 429-30. SAVU. în Kuller 2008a: 454).C. nr. (dosare anexe 63/1955). din 1947 controlor în cadrul D. (M.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. p. nr. 1194. 1948 a ministrului Justiţiei.A. 17.C. partea I-a. pentru Literatură Universală (M.E.G.Of.R.Of. transferată ca activist al secţiei Gospodărie de Partid a C. Nicu – în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Conservelor Alimentare (M. (1945-1948-?) (Şt. al P. decizia nr. nr. 1185. după unele surse Ignác (Andreescu. Leontin (19. partea I-a.1966. 1947 a ministrului Justiţiei. Bacău) – după război controlor în cadrul D.C. F. p. 1191. 216 din 17 sept.C.controlor (până în febr. SAPŞE.C. 1184.Of./U. 15 din 19 ian. partea I-a.E. 1187. nr. SASSU.din noiembrie 1947 inspector în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p.C.E. 1188. partea I-a. anchetată în 1952 alături de alţi “spanioli” şi “francezi”. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. Ignat . 19 din 23 ian. partea I-a. p. partea I-a. SANIELEVICI. cu fişă la secţia Economică a C.Of. 1196. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. a M. 10092). partea I-a. Bucureşti) (n.I. SAUVARD. iar apoi promovat inspector în cadrul D. p. Ştefan (n. p. 1947. SAND.C. a M.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Sali . membru de partid.R. 5-6). SAIOVICI. 1948. 1947. 803 din 21 dec. după război membru de partid.362 din 17 apr..Of. 1190. în anii ’60 traducătoare la Ed. 2 din 2 ian. Rit(t)a – membru fondator şi apoi membru al Comitetului de Conducere al U. 179 din 5 aug. Berthold . 1948. nr. (M. 130 . decizia nr.P. a M. 275 din 27 nov. p.M. Max .I. (M. apoi cercetător la Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice din Bucureşti.Of.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.

204 din 5 sept.R. M. (pseudonimul publicistic al celui născut Moise ZELŢER) (1885-1970) – publicist.R. ulterior la Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie (Cajal şi Kuller 2004: 333) (dosar S/54 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1200. nr. Mozesh .Of. F. p.I. căsătorit cu Ani. 10664).E. preşedinte al Comitetului pentru Verificarea Armatei. M. ulterior emigrat în Israel (Trebici 2011). p.1918 Bucureşti) . partea I-a.1983) – membru de partid din 1944. deputat de Sălaj.S.C.M. identificată fără excepţie ca evreică în literatura de specialitate. instrument major al P. Schnapp şi S.H. Norbert Goldhammer. SĂVEANU. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. nr. 1204. Sărăţeanu acuză refugierea „elementelor fasciste şi antisemite” după război în PNŢ şi PNL.Of. 225. 1202.R.” clasa II-a.C. 44. fondator şi membru al C.C. 9340).B. p.III. nr. nr. în 1948 numit profesor de Organizarea Statului şi Organizare Judecătoreasca la Şcoala Juridică Populară de pe lângă Tribunalul Covurlui. Aldea. Otto – după război secretar de presă II în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. B. SCHÄCHTER. unul din semnatarii186 în 1946 al unei sesizări de “antisemitism” generalizat în România.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. ministru adjunct al Sănătăţii şi Prevederilor Sociale (1948). 3).C. apoi şef de cadre la Institutul Central de Statistică.Of. Truman şi catalogată de Solomovici ca un “oribil denunţ” (Rosen 1990: 87. 4848). al P. 8072. 6292) 1203. partea I-a. partea I-a. ff. Solomovici 2003: 28. înrolat în Armata Roşie în timpul războiului. – organizaţia democrată. fond 103.VIII.R. p. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. în 1952 procuror-şef al Parchetului Tribunalului Galaţi (Berindei. din dec. 280 din 3 dec.C. în tentativa de comunizare a comunităţii evreieşti. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. fond 495 (“România”). SCHNURER) – director general în cadrul Consiliului de Stat al Planificării în anii ’50 (cu dosar de cadre la secţia Economică a C.I.IV. 1-3. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (19461948) (M. 1947. SCHAPIRA.E. al P. Raul Rosel (n. dosar 997. p. Gaston Marin într-un interviu acordat Laviniei Betea).după război membru al Contenciosului Ministerului Industriei şi Comerţului. 1205. a M. “Sehter”. 1206. Maxy. apud Solomovici 2003: 42-5).Z.. Simion (n. SCHÄCHTER.din 1948 şef de serviciu în cadrul D.Of. Levant 2007) SZILÁGYI) – membru de partid din 1939.P.Of.altele Leon (C.C. sesizare adresată preşedintelui american Harry S. Kuller 2008a: 425). 186 Alături de M.N. Dobrincu şi Goşu 2009: 372. sau respectiv solicitarea fiicei lui Săveanu. Paul Iscovici. Em. 175 din 31 iulie 1948.blogspot. Dubovits. 1947.C. 1947 transferat în cadrul serviciului ministerial de la Iaşi (M. 240 din 17 oct. partea I-a. 1201. 375).Of..din 1947 controlor în cadrul D. SĂRĂŢEANU. 1947. inclus într-o listă de agenţi sovietici de istoricul Larry Watts (2011: 177 n. 4534).com/2010/10/flexible-ii. respectiv “Şehter”) (14. nr. nr.C. partea I-a. Stefan . Simon SABETAY) (n. 26 din 1 febr.html. 28/1956187).E.. partide care „au pornit recent campania electorală în alegerile din 19 noiembrie 1946 tot sub semnul antisemitismului” (A.R. inv. C.Of.G. 131 . considerat de regulă maghiar. 1198. SĂVULESCU.. imediat după război preşedinte al U. partea I-a. Lax. 26. I. deşi ambele prenume indicate sunt de rezonanţă mai degrabă iudaică decât maghiară. 126 din 6 iunie 1947.D. Lascăr Şaraga. 753). 139.C. nr.C. p. 1177). iar iunie 1948 al celui al Ministerului Industriilor (M.I. uneori chiar român (Gh. nr. Oswald – rămas în 1940 în Cernăuţi după anexarea B. 1947. SCHAIMAN. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. dosar nr. al C.S. partea I-a. p. 127 din 3 iunie 1948. şef al Marelui Stat Major al Armatei (1950-1954) şi apoi ministrul Forţelor Armate (1955-1966). SCHÄCHTER.H de către U. 187 Vezi şi Horasangian 2001. revenit în România în 1946. 1199.N. la http://varstapatru. (M. după război g-ral de armată (în 1959).1908 – 12. Felix (ortografiat şi “Schehter”.R. ministru al Construcţiilor (1949-1950). Ellenbogen. SCHÄCHTER. Marcel .

1221. p. partea I-a. Iosif . p.Of.E. nr. A.F. decedat în 1973 în condiţii neelucidate (oficial sinucis. p. SCHLEIEN.).Of. 658). p. 95 din 22 aprilie 1948.G. Iutta – după război membru al Contenciosului Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. 112 din 17 mai 1948. SCHÄFER. 1217. SCHECHTER. nr. p. 1210.C. partea I-a. SCHECHTER. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a III-a. SCHILD. Suzana (n.. SCHLESINGER. 4384. nr. partea I-a.I. SCHLESINGHER. partea I-a.G. nr. 24 din 30 ian. cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a C. nr.R. nr. 1212.Of.Of. 52 din 4 martie 1945. nr. a M. M. nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 5332). 1209.Of. Heinrich . apoi secretara directorului Samy H. v. conform altor surse.G.C. 4497). 1945. urma să se (re)căsătorească peste 2 săptămâni). Baruch – în iunie 1948 era controlor în cadrul D. 1214. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. 1211. al P.Of.Of. p.1973 Bucureşti) – medicul personal al familiei Drăghici (anii ’50) şi apoi.C. nr. SCHÄFFER. SCHLESINGER. 1949. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. Abraham (în alte surse SCHÄCHTER) (1923 .I. 4534). şi opinia lui Pacepa în Solomovici 2003: 278 ş.din februarie 1945 translator-interpret la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie în D.Of.R. pp. SCHÄRF HITZIG. 116 din 21 mai 1948. Edmond – din 1947 inspector în cadrul D. 1220. M. 1947. 4798).Of. Clara . 33 din 10 febr. 1213. decorat prin decretul nr.E. 26.1207..după război controlor în cadrul D. 1223. 158 din 12 iulie 1948. 15 din 19 ian.Of. a M. . 1949.Of. 16 din 20 ian. partea I-a. p. nr. p. p. 125 din 1 iunie 1948.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. SCHÄFER. al cuplului Ceauşescu. partea I-a.C.Of. 643). p. (M. Otto – din iunie 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of. p. 3708). la Direcţia I. 219 din 23 sept. (M.C. p. 641). partea I-a. nr.R. SCHEWACH. 1219.Of. partea I-a.1908 Buhuşi) (fiica lui Moise şi Charlota) – şefă de serviciu în M. nr. Ernest Carol – din 1947 inspector în cadrul D.u.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1949. SCHECHTER. 1224. 143 din 24 iunie 1948. p.I. p. 1218. iar din iunie 1948 al celui al Ministerului Industriilor (M. nr. 4848. 645).în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.Of. Eduard – activist al partidului. nr. 738.C.C. al P. 15 din 19 ian. Nastasă şi Varga 2003b: 213-5). Ion (probabil fratele lui Eugen Schileru. 127 din 3 iunie 1948. Stefan . SCHÄRF AUSLÄNDER.E. partea I-a. 8598). 1948. partea I-a.G. partea I-a. Isac .Of.Of. 1947. M.C. 8598). Betti . Amalia . partea I-a.în 1949 era referentă în Ministerul Învăţământului Public. partea I-a.C. nr.E.. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi detaşat în teritoriu în judeţul Vaslui (M. Iosif . 5785). partea I-a. infra) – în menţionat ca director general al Direcţiei Poştelor. 945). Edelstein la întreprinderea “Agroexport” 132 . (52/1954). nr. deşi. partea I-a.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie a Ministerului Industriei (M.C. Telegrafelor şi Telefoanelor din cadrul Ministerului Comunicaţiilor (Andreescu. 15 din 19 ian. SCHEIMAN.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lânii. 1215.G. 1222. 126 din 6 iunie 1947. p. SCHILERU.C.C. SCHELSINGER. p.XI. nr. 1208. 219 din 23 sept. 1216. începând cu 1956. a M. C. SCHILLER.E. 1949. partea I-a. 1654-5). partea I-a. (8/1954) (v.D. de pe lângă Consiliul de Miniştri (M. M.C.

1948.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. p. (Berindei. 1947. 4968. SCHÖNFELD. Malca – după război dactilografă-şefă. din 1947 inspector în cadrul D. 2111). p. 45 din 24 febr. 163 din 17 iulie 1948. cu referat de cercetare la fd. 1228. fond 495 (“România”).I. 1230. 133 . al P. Dobrincu şi Goşu 2009: 425. 4 din 5 ian.C. 302). p. Adolf – în martie 1945 numit avocat în Conteciosul Ministerului Asigurărilor Sociale (M. 1236. exclus din partid în 1958. Paul .. p. partea I-a. p. Iosif – după război iniţial angajat la I. Conrad . Studii şi Documente a Ministerului Finanţelor. 10092.I. reprimit în 1965 şi angajat ca redactor la Viaţa Economică şi publicând şi la Ed.Of. p.A. 5687). 225. 1914. Politică până la pensionare. (M. 66 din 21 martie 1945. fratele lui Nicolae Bellu – ilegalist. 257 din 9 nov.C (M. p. SCHOR. 131 din 8 iunie 1948. (M. p. 3293.I.din 1949 funcţionar la Direcţia Control Financiar a Ministerului Finanţelor (M. nr. a M.B. 1225. Herman . iar din septembrie 1948 adjunct cu drept de semnătură al ministrului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 37-42. Gheorghe – din 1946 inspector tehnic.. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului . 4849). dosar nr. 1949. n. nr. eliberată în 1963188. SCHMITZER. SCHÖNFELD. Jdanov”. secţia Cancelarie – dosare anexe.A.Of. 76 din 30 martie 1946. 1945. la Direcţia Regionalelor. 158 din 12 iulie 1948. partea I-a. nr.Of. p. după război activist de partid. nr.E. decorat prin Decretul nr.E. a III-a. partea I-a. 54/1979. SCHNAPP. 3000 şi nr.I. partea I-a. partea I-a. p. p. respectiv controlor în cadrul D. nr.C. 5955)..Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. p. partea I-a. SCHLOMIUK. nr. 225. 1234. 1945. partea I-a.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/S/S%2004. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. în 1961. SCHNABEL. Ignaţie (n. inv. SCHÖNBERGER. partea I-a.după război inspector în administraţia centrală a C. anexa la dosarul nr.membru de partid. 1617). p.după război secretar de presă II în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. 73. partea I-a. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al S. 1949. 154 din 7 iulie 1948. p. inculpată alături de director şi alţi evrei din comerţul exterior.Of. M. 15 din 19 ian. nr. partea I-a. sub acuzaţia de subminare a economeii naţionale. fond 495 (“România”). 641).Of. inv.R. nr. 130 din 11 iunie 1947. 1227.Of. 264 din 14 nov. nr.S. dosar nr. SCHÖNBERGER. partea I-a. în 1953 cadru didactic la Şcoala de partid “Ştefan Gheorghiu”. 173 din 31 iulie 1947.G. 9868. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer (M. C.C.G.C. până în iunie 1947.). din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. p.%20Scadera%20-%20Schypala/Schlesinger%20Suzana/index. apoi prim consilier juridic la Direcţia de Coordonare Legislativă. din 1947 controlor în cadrul D. 1233.17. nr.Of.Of. partea I-a.A. “Buşteni” (în locul lui Sandu Lieblich) (M. 38). 600). partea I-a. partea I-a. a M. iar din 1948 membru al contenciosului Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (M. 1235. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. nr. 7950). 1947.C. 84 din 11 apr. nr. 12 martie 1891) – membru de partid din 1940 (dosar S/67 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).G.E. 5785). partea I-a. 6658). SCHMUTZER.din cadrul ministerului. Anghel (n. 127 din 3 iunie 1948. partea I-a.Of. 1231. partea I-a. 188 V. Adolf – în 1948 numit consilier de presă în administraţia centrală a Ministerului Minelor şi petrolului (M. SCHNIERER.Of. Mendel .Of. 1451).Of. 4611. 1232.S.Of. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. M. p. partea I-a. nr. nr. p. nr. M.Of. p. nr. Brăila).C. 120 din 26 mai 1948. 77. 185 din 12 august 1948. 1226. Adolf . etc.C.Of. 2944. la începutul anilor ’50 profesor de economie politică la academia “A. ulterior consilier juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri.php.125. inv. 53-55. M. fişa matricolă penală la http://86. M.Of. 4707). 200 din 1 sept.C. 1229. nr. 6781). nr. SCHOR.

Alice – după război dactilografă principală la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. p. Anuţa – din 1947 controlor la D.. nr. 119 din 28 mai 1947. SCHULMAN. Maximilian – de formaţie sculptor.V. nr. 1945.VII. 1948.Of. 264 din 14 nov. 24. partea I-a. 1241. a M. 107 din 15 mai 1945.I. p. p. 9479). 10092). Rone . 29. p.G.Of. p..Of. patea I-a. partea I-a.Of. partea I-a. nr. nr. – în 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri membru al noului Consiliu de Administraţie al Oficiului de Bumbac.C. Beniamin (n. (M. partea I-a. FELDMAN)) (n. 1945. 10909). (M. p.E. Kurt – după război contabil-şef al Subsecretariatului de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 1239. nr. membră marcantă a comunităţii evreilor din Bucureşti. SCHWARTZ. 7151. 1244. Arcadie . 7709). după război angajat în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. pensionată din postura de judecătoare la Tribunalul Bucureşti în 1998. Bucureşti) (fiul lui Isidor şi Biţa) – după război membru de partid. nr. SCHREIBMAN. nr. 10092). nr.din 1947 controlor în cadrul D.Of. nr. nr. partea I-a. 63 din 16 martie 1948. H. probabilă identitate cu “Suter Alice”. 1246. nr.C.C. 1250.Of. Corpul Experţilor în Evaluarea Obiectelor de Preţ. partea I-a. 78 -80)). 9/1967.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 287 din 14 dec. Sergiu – inginer. partea I-a. SCHUSTER. nr. pp.Of. – şeful Economatului Ministerului Propagandei (1945) (M.1909.I. 4461.C. partea I-a. soţia procurorului Martin Schöttek şi sora scriitoarei Taniei Lovinescu. p. partea I-a. p.G.Of. SCHULMAN. a M.1929.Of. partea I-a. etc. 1240. Ida (n. partea I-a.G.Of. 3907). p. 15 din 19 ian. SCHREIBER. SCHUSTER. 1249. fiica lui Herman şi Rebeca “Riva” (n. partea I-a..Of. 4257). “Dezvoltarea fundaţiei socialculturale şi educaţionale a statului nostru în etapa actuală” (nr. p. 1243.1237. 1949. 2317 şi nr.I. a M. G.of. 1251. 1948. SCHULDER. 1947. 230 din 4 oct. nr. SCHÖTTEK. p.C. 6683). p.E.din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. 1949. 644). In şi Cânepă (M.Of.Of. Zozo .în 1949 era medic în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. Aristide . SCHULLER. 245 din 26 oct. şef de serviciu la întreprinderea “Româno 134 . 4384. partea I-a. SCHWAGER. 183 din 14 aug. partea I-a. partea I-a. iar din 1948 al Artelor şi Informaţiilor (M. SCHWARTZ. 10757). de-a lungul timpului ocupantă a multiple funcţii la Arbitrajul Central de pe lângă Consiliul de Miniştri. autoare ocazională în Revista română de drept (v. p. nr. art. nr. 1245. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. partea I-a. I. p. partea I-a. după război subinspector general în Direcţia Arte Plastice a Ministerului Artelor.în 1947 era şef de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p. nr. cadru didactic (catedra de Drept Privat) la Universitatea Bucureşti. partea I-a. 112 din 17 mai 1948. p. p. SCHREIBER. Ploieşti) – la sfârşitul anilor ’50 încadrată la Direcţia Studii a Ministerului Justiţiei. 1248. 1238.din 1947 controlor economic în cadrul D. 6503). M.Of. 3504). nr. în anii ’50 funcţionar al M. 6751). 1242. 640). 190 din 18 aug. Itta GOLDENBERG.E. SCHULTZ. nr. Daniel . care în mai 1945 era încdrată ca dactilografă principală în Direcţia Cinematografie a Ministerului Propagandei (v. 7491). p. M. SCHVARTZ.Of. M. 1946. 15 din 19 ian. 190 din 19 august 1947. 100 din 3 mai 1947. p. 198 din 1 sept. Arbitrajul Primăriei Bucureşti.Of. 1945. 1252. 1247. 264 din 14 nov. 1945. 120 din 30 mai 1945. 1947.C. 186 din 13 aug.E. Ella . 180 din 6 august 1948. Francisc – din mai 1945 directorul direcţiei speciale a Oficiului Naţional de Turism (de pe lângă Ministerul Informaţiilor) (M. SCHWARTZ.C.

189 V.C. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. secţia Cancelarie – dosare anexe. Deziderius – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. ilegalistă (membră P. Moise . C. SCHWARTZ. Ivel .B. 3293. p. Bruno Vlad .P. 1258. Isidor – în 1948 secretar de presă în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. deţinută între 1934 şi 1939).G. al P. nr. cu referat de cercetare la fd. 219 din 23 sept. Leon .d. 14 din 17 ian. inv. apoi secretara Anei Pauker la Moscova/Taşkent în timpul războiului. 1947.) (dosar S/93 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).+Scadera+-+Schypala%5CSchwartz+Beniamin%2FP1200570. de formaţie medic. (M. 1264.R.I.C.R. dosar nr. partea I-a. nr. 1949.Of. nr.JPG. semnatar al mai multor articole în România liberă. a M. fond 495 (“România”).Of. 803 din 21 dec. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.” cls. din 1928. 62 din 15 martie 1948.C. 972 din 8 dec.C.Export” din subordinea ministerului. 1255.E. A.R. nr. C. 1947. nr. 9-10 în dosarul nr. 10496).G. (M. al P. SCHWARTZ. partea I-a. 1948. SCHWARTZKOPF. iar profesional medic la maternitatea “Polizu” din Bucureşti.E. 1265. p. apoi. Iosif . în aparatul de partid şi de stat din 1946. p. 1949. Artur – în ianuarie 1948 era membru în conducerea Confederaţiei Generale a Muncii (M.1981) – originară din Bulgaria. p. partea I-a. 219 din 23 sept. p. 135 . 417). 1262. partea I-a. 232 din 8 oct.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. nr. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.X. în a doua jumătate a anilor ’50 ministru adjunct al Industriei Cărbunelui. 1257. Lupu – în 1947 numit de ministrul Industriei membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Geamului (viitoarea Cebntrală Industrială a Sticlei) (M. SCHWARTZ. inv. 3945). 1253.17.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CS%5CS+04. 8598). nr. SEFLER. refugiat în U. 1947. partea I-a. ajunsă în 1940-1941 în Basarabia. IV-a. SCURTU.R.C. nr.Of. 1259. SEDEI. 1260.. 15 din 19 ian.din 1947 inspector în cadrul D. partea I-a. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. Natalia Isaakovna KOROŢKOVA) (18. III-a (ff. partea I-a. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R.Of. p.S. p.R.C. 275 din 27 nov. SEGAL. 2283).Of. III-a.125.P. 1263. nr. SEGAL. p. inculpat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari ai ministerului pentru subminarea economiei naţionale (Solomovici 2004: 283)189. 1966). până în 1963 (când se pensionează) vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Probleme de Muncă şi Salarii.I.după război inspector clasa I-a în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. 66/1954 de la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. . Nicolae (fiul lui Vilmos) – ilegalist. 225.36/fisapenala. p. anexa la dosarul nr. fişa matricolă penală la http://86. după 1944 directoare – membru în Colegiul Ministerului Sănătăţii la începutul anilor ’50. 92 din 17 aprilie 1946. 1947. originar din Ardeal. 1256.R. 1254. ulterior şefa Direcţiei de ocrotire a mamei şi copilului din cadrul Ministerului Sănătăţii. Natalia (n.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. partea I-a. nr. a M.R.C. 1232). SCHWARTZ. 8599). partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D.în 1949 era doctor în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. SCHWARTZ.C. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a. 640).VII. 645).Of. 6241957.S.1906 – 22. Probleme Economice şi alte publicaţii. SCHWARTZ.Of. 9058). SCHWARTZ. nr.Of. 1261. 15 din 19 ian. Z.C. Iacob – funcţionar în Ministerul Energiei Electrice în anii ’50-’60. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.S. în timpul războiului.Of. nr.

R. în anii ’60-’70 conferenţiar la Academia “Ştefan Gheorghiu”.A. S. ministru al Industriei Uşoare (1949-1957 şi 1961-1969). (1939-1944). ulterior Brucan.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of.R. dosar nr. nr.D. p. partea I-a. soţia lui Silviu Brucan – ilegalistă. (1955-1960) şi al Comitetului Central al P. din februarie 1949 şefă de serviciu tehnic la Direcţia Centrală Industrială a Tricotajelor şi Confecţiilor din Ministerul Industriei (M.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/ 136 .F. nr. 737. iar în mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. partea I-a. 1271. 1269. secretar general al Ministerului Minelor şi Petrolului (1948-1958). cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 1949. 1270.G.. I. partea I-a. 24 din 30 ian. secretar general al Uniunii Femeilor Democrate Române din 1948. 34 din 10 febr. 1830. iniţial Sidorovici.C. 6). nr. doc. în anii ’50-’60 funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. SIEGLER. inv.R. 15 din 19 ian.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. (1951).R. Gyuri. şi http://www. deţinută în perioada războiului. ministru adjunct al Muncii şi Prevederilor Sociale (1948-1949). ulterior funcţionar în cadrul ambasadei României la Washington. partea I-a. p.d. 190 191 V. SZENKOVITS Sándor) (31. nr. (1948-1952-?).1995 Bucureşti) .P. 28 şi nr. după război membru în secretariatul general al Confederaţiei Generale a Muncii (din 1945).Of./P. Alexandru (n. (1945-1948). 10092). procuror general al regiunii Oltenia (1949-1953).VII.P. 1189). împreună cu soţul ei.membru P. 1331). 645). R. p.M. 1948. p. căs.XI.C. partea I-a. Elisabeta (soţia lui Alexandru Sencovici) (zisă “Bozsi”) – ilegalistă. 1273. 643). III-a şi în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. fond 495 (“România”). din 1948 membru în C. Studii şi Documentare a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. fiul său. după război acuzator public la “Tribunalul poporului” (19451946). 1267. p.P. al Comitetului Executiv şi secretar general al U. partea I-a. 1272. SEGALL.E.php?name=News&file=article&sid=6280&theme=Printer V. SENCOVICI. membru al Comisiei Centrale de Revizie.” clasa II-a.C. 26 din 1 febr.C.R. a III-a. deputat de Satu-Mare în Marea Adunare Naţională.Of. partea I-a. ales pe lista U. – director general la CENTROMETAL Bucureşti la sfârşitul anilor ’40. SELŢMAN. N. fondatoare şi membră în comitetul de conducere al U.1902 Dej – 10. SERPER. 225.1266.D. ministru al Industriei Bunurilor de Consum (1959-1961). membru al secţiei române a Komintern (1935). III-a. 1948.C. a fost soţul solistei Margareta Pâslaru190. nr. p. (1946-1948) (M. deputată de Bucureşti în Adunarea Deputaţilor / Marea Adunare Naţională (1946-1948-1952).F. p. numită în funcţie prin decizia Direcţiei Cadre a Ministerului Industriei (1949-56)191. Cerbu .europartes. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 423 din 15 iul. 754).C.R.C. 1274. şi http://universulenergiei.C. SEMO. SIDOROVICI BRUCAN. 164-5).Of.G..Of. Tony .Of.Of. 1268.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Arnold – până în februarie 1948 şef de birou la Direcţia Presă a D. 1947. (19601979). decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. conferenţiar şi şef-adjunct al catedrei de marxism-leninism de la Institutul Politehnic din București. secretar al Comitetului Teritorial Ardeal al P.consumatoronline.” clasa II-a.R.M. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. membru al C.după război controlor în cadrul D.ro/index. 38 din 16 febr.R. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 1947. al U.R. a M. din 1925. al P.D. zisă “Saşa”) (1906 Constanţa – 2000 Bucureşti). ambasador. nr. SEGAL. 1963.. nr. după război activistă de partid. SENCOVICI.F. Pincu – şeful secţiei cultului mozaic în cadrul Ministerului Cultelor la începutul anilor ’50 (Rosen 1990: 87. 1587. 1949. MARCOVICI.I.C. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 264 din 14 nov. M. decorată în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. Debora . 15 din 19 ian. Alexandra (n. 1949. doc. membru în comitetul exeutiv al Federaţiei Internaţionale a Femeilor Democrate (1946-1948-?).

„Golingher” (în Pinay 1962).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M.Of. a M. supra. SIMON. 15 din 19 ian.V. SILVAN. 175 din 31 iulie 1948. 131 din 8 iunie 1948.1899 Focşani – 16. 1278. Stefi . 1281. 1282. SINGHER. nr.ro/George_Silviu. 3870) şi cu Ordinul “Meritul “Cultural” în grad de Cavaler (M. 1287. 4968). decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 276 din 28 nov. SILVIU.I..E. Radu . 1949. partea I-a. Suzana – după război. 1286. 1949.I.Of. fiul lui Iancu şi Hermina) (2. Claude . declaraţia dată Securităţii la 24 ian. Iulius (n. partea I-a. (v. 1123). nr.din 1947 controlor în cadrul D. Edith . SIMION. Kuller 2008a: 359). SION. 32 din 8 febr. nr.din 1948 şef de serviciu în cadrul D. p. nr.A.C. până în febr. 1947. Iosif Şraer) şi 1952. 1279. nr.Of. George (n. nr.Of. SIMON.. 50 din 1 martie 1948. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M.Of. p. p. Zissu în Solomovici 2001II: 103-5. SNORPEL. 803 din 21 dec. apoi menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. post din care demisionează în ianuarie 1947 (M.u. 642). nr. 264 din 14 nov. 7543).Of. Ella . partea I-a.A. SIMIONOVICI.E. 1946.1275. partea I-a. 10092). 1280. 192 Transliterat în mod eronat ca „Golighar” în nota informatică a ambasadei UK la Bucureşti din 1947 (v. partea I-a. 17 din 21 ian. 289 din 13 dec. 1290.G. Teohari Georgescu). unde a continuat activitatea jurnalistică. şeful serviciului administrativ al primăriei Bârlad după august 1944 (Zahariuc 2009: 231).după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. 1190). SIMIONESCU. 95 din 22 aprilie 1948. ca translator la Direcţia radio (M. 12877). 6292).1971 Paris). 192 din 21 aug. 34 din 10 febr. p. Focşani 2007.P. partea I-a.B. V. nr. partea I-a. Andrei Lăzăreanu). 1276. 10533). 3706). SIMŞA. partea I-a. nr. p. partea I-a. 423 din 15 iul. partea I-a. 289 din 13 dec.Of.contabil în cadrul D.Of.Of. (M. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor (M. p. C. 1947.G. partea I-a. Marec . 1952 de A. 1285. nr.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale C himice a Ministerului Industriei (M. 15 din 19 ian. SIEGLER. p. S. ulterior stabilit în Franţa. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. Hary . Vasile . şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Artelor / Artelor şi Informaţaiilor (M.E.Of.crispedia. p. 646).Of. Mauriciu – din 1947 controlor economic în cadrul D.Of.E. p. nr.Of.C. şi http://www. 1947.I.I. p. de formaţie jurist. partea I-a. 1963 (dosar S/127 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).S. 1277. Silviu . 1284. (M. nr. 1288.Of. 1289. 1946. SINGER. p. Laura . emigrat în 1960 în Israel. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.Of. 12877).I. 137 . p. a Pielăriei a Ministerului Industriei (1948-1949) (M. nr.C. 1964 cu Medalia Muncii. respectiv „Gersch Gollinger” (Niculae 2004).Of.R. nr. partea I-a. partea I-a. SINGER. nr. din februarie 1949 contabil la Direcţia Centrală Contabilitate şi Control Financiar a aceluiaşi minister (M. Marcela – ataşatul cultural (iniţial referent) al Legaţiei României la Washington (începând cu 1946) şi totodată amanta ambasadorului Mihail Ralea (v. nr. p. numită şefă de adjunctă de birou şi transferată la Legaţia României de la Londra (M. 29 iulie 1920) – membru de partid din 1945.C. ca translator la Direcţia Radio (M. 110 din 16 mai 1947.I. SIMPSON WEITLENER. 175 din 31 iulie 1948. 6292). p. 1949. 1947. 1283. secretar general al Ministerului de Interne între 1946 (după “defectarea” predecesorului său.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. a M. L.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 501). 1949. M. p.C. activ ca ziarist. Silvius GOLLIGER192. Solomovici 2003: 399 ş.. p. Vera – angajată în 1948 în centrala M. nr.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.C. 1869). 1949. partea I-a. SIMOVICI.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. partea I-a.

A. p. 1947. p. nr. partea I -a.Of. Isac – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.Of. 1949. SOLOMON. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. p.IV.R.R.din 1947 inspector în cadrul D. 658). Paul . 240 din 17 oct.Of. nr. 1948.I. 1948 . partea I-a.D.S. 149 din 26 iunie 1941. cu referat personal la Fd. nr. 804 din 21 dec. 6947. SOMMBRIN. p. 157 din 10 iulie 1948. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1949. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. nr. nr.C. B. Zina – din iunie 1948 translator interpret-şef în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. iar în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a. SOLOMON.II. nr. a M. 1117). 1949. (19561962). SOREANU.deputat de Covurlui în Marea Adunare Naţională. p. 1294. 225.C. nr. 93585 din 11 oct. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.G. M. 1123) 193 1305.C. p. C. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R.C.Of. partea I-a.1921 Bucureşti) . 1302. nr. 3678).până în febr.Of. partea IB. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. nr. M.R. nr. fond 495 (“România”).R. membru al C. 9340.Of.Of.Of. 5464). 1964. 1949. Bernard . anexele la dosarele nr.C. SOLOMON. p. 1297. 24 din 30 ian.Of. a M.E. partea I-a. 45 din 24 febr. partea I-a. partea I-a. membru de partid din 1939.1291. partea I-a. 749). al partidului. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 1295. 1719). SOLOMON.Of. 1947. nr. Leon – din 1948 director adjunct al Direcţiei Igienă a Ministerului Sănătăţii (M.S. SOLOMON. B. nr. 1267).Of.G. Max . Osias (n. 1304. Paul – ilegalist. 1298. 1945.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1948 controlor în cadrul D. 26 din 1 febr. 1627).E. 136/1954.P. în ianuarie 1948 promovat ca ministru plenipotenţiar II şi detaşat ca reprezentat diplomatic la Oslo (5 febr. (M. nr. p. 229 din 4 oct. Suceava – 22. 138 .C. 1299. nr. p. dosar nr. inv. a M. a M.. partea I-a.C. unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”.I.C. 1293. nr. 148 din 30 iunie 1948. după război controlor în cadrul D. (1948-1965). p. decizia ministrului Justiţiei nr. înmormântat în complexul “Monumentului eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. Bernard Iţic SOLOMON) (11.din 1947 controlor în cadrul D.C. inv.E.” clasa III-a.Of. din 1945 funcţionar în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor (M.1904 Burdujeni. 229 din 4 oct.I.P. 5767). Barbu (n. secţia Cancelarie – dosare anexe. 5784).Of.în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu (M. al P. 3293. Mircea (fiul lui Avram) (n. iar în paralel ziarist la Scânteia (M. 22. Natalia . în perioada interbelică condamnat la 15 ani muncă silnică pentru spionaj în Favoarea U.C. al P.” cls. pentru socialism” din Parcul Carol) – ilegalist. inv.C. la Direcţia I.din februarie 1949 referent principal în cadrul D. partea I-a. p.G. 158 din 12 iulie 1948. 1296. angajat în M. dosar nr. 229 din 193 V.R. 641). SOLOMON. partea I-a. SON. 81 din 7 apr. iar după 1962 vicepreşedinte al instituţiei. respectiv M. 27 dec. partea I-a).C. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. SOLOMON.VIII.S. 737. nr. odată cu preluarea conducerii ministerului de către Ana Pauker. 1919) – ilegalist.E. 32 din 8 febr. 1292.R. partea I-a. 1948. 225.I.Of. 90/1956. SIEGELBAUM ) (n. 16 din 20 ian. SOLOMON.P. ulterior promovat inspector general adjunct şi transferat la Ministerul Industriilor (M. Simon – din febr. 1301. 8970. nr. 15 din 19 ian.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. p. a II-a. p. 179 din 9 august 1945. partea I-a. SOARE.. 1947 în M.Of.. fond 495 (“România”). 8971).Of. nr. 1947.Of. în anii ’60 şeful sectorului tehnic al secţiei Gospodărie a C. până la deces.I. 1303. (M. (M. 1949 prim-secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. SOLOMON.Of. p. 37 din 14 febr. p. IV-a. 1300. SOLOMON. 1947.1965 Bucureşti.R. 58 din 9 martie 1942. Aurel . Andrei .P.G.. partea I-a.C.C. nr. judecător la Tribunalul Suprem al R.M. SOLOMON. Francisc . 539).1949). nr. partea I-a. p.

Of. p. a M. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat.Of. iar din 1946 translator interpret-şef în centrala Ministerului Informaţiilor. nr. STĂNESCU. p. 84 din 9 apr. SPITZ. şeful serviciului de control al preţurilor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic de pe lângă Consiliul de Miniştri (M. 1313.R. 1311.E. nr. p.P.Of. nr. partea I-a. nr. Solomon . fd. partea I-a. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. 8971.a. 3372).membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale instituite prin Decretul-Lege nr. 2019).1908 – 11. Ladislau .S. nr. SOROKER. 15 din 19 ian.E. STEIMBERG. p. din noiembrie 1947 controlor economic la D. Sugarman f.G. nr. 1312.până în iulie 1948 controlor în cadrul D. partea I-a. partea I-a.I.Of. 7461).Of. p. Ministerul Propagandei Naţionale. 1027.4 oct. 1310. 1308.: 110).Of. Eugen (n. 58 din 10 martie 1948. 9763). (M. cu grad de sublocotenent. 1309. 1306. partea I-a. nr.Of. SOREANU. n. decorat în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.Of. inv. p. partea I-a. (?) SOSTARICH.I. nr. 1949. p. ulterior director adjunct al Editurii Academiei R. 148 din 30 iunie 1948. 253 din 1 nov. p.din 1947 inspector general adjunct în cadrul D.. 1971: 210. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. STĂNESCU (căs. 121 din 31 mai 1945. partea I-a. Mauriciu (n. apoi în Rezistenţa Franceză (Zbăganu 2001. 1318. 1319.C. Antoaneta – din iunie 1948 şefă de secţie la Direcţia Culturală a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. STARK. 1948. partea I-a.Of. în Forţele Armate (M.C.III.C. 1949. dosar nr. SPIEGLER. 4255). partea I-a. 1316.istoric marxist. partea I-a. voluntar în Spania.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. nr. Corobca 2008: 15. 5464).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 173 din 31 iulie 1947. Lucian .V. partea I-a. (M.C. II-a (dosar S/166 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). în anii ’50-’60 funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. p.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. SPINNER. 139 . Samoil . 4512). Solomon 2004: 75-77). în 1947 încadrat prin decret regal. 5626). pentru merite antifasciste. “Exportlemn” din Bucureşti (M. 152 din 5 iulie 1948. 1947. 1963. Adorian et al.N.G. 6781). a M.G.Of.). 225. partea I-a. a M. şi şef al secţiei de istorie şi arheologie a Institutului de Studii Sud-Est Europene în anii ’50-’70. 119 din 28 mai 1947. partea I-a. STEIN PETREANU. p.C. SPRENG. nr. 3188). 1947. 641). p. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 2121.Of. după alte surse Arthur FISCHER) .1979) – originar din Timişoara. Sorin . 15 din 19 ian. 645). Aron FISCHEL. 644). 1948.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.în 1948 era director comercial al S. Alexandru – în 1948 şeful Serviciului Automobile în centrala Ministerului Finanţelor (M. nr. p. dos. Mor(itz) SPITZ) (28. SPIEGLER. după război şef de tură în echipa de cenzori ai presei scrise (Carol Neumann apud Solomovici 2003: 379) ca secretar de presă la Direcţia Presă din centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. fond 495 (“România”). 1317.I. 1307. 1314. Martin – în anii ’50 inspector economic. Carol . 644). partea I-a. 1949. 1948.C. p.Of. Joseta (Josette) . 87 din 13 apr. M.Of. 15 din 19 ian.C. 1315.E. 1949. nr. 210 din 10 sept. 15 din 19 ian.I. 364 din 2 mai 1945 (A. partea I-a. când încă nu îşi românizase numele). nr. Beatrice – din mai 1945 dactilografă-şefă la Secretariatul General al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (M.Of. p. Iacob . p. 423 din 15 iul. membru de partid din 1927. nr.6).. STEIN.

Dinu (n. p. nr. STEINBACH.Of.C. 22 febr. p. 131 din 8 iunie 1948. STEINBERG. nr. p.I.X. partea I-a.C. a M. al P. David STEL) (n. 8989). Haim (n. STERNBERG. Leon Iosif (zis şi “Juju”) (6. respectiv ministru adjunct al Industriei Uşoare (1981-1983). 3707. p. 204 din 5 sept. M. nr. nr. p.C. 5966).1997 S. 1329. p.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energie i Electrice (M.VIII.Of. partea I-a. 194 1334. p. (1969-1984). 1947. 1947. Baruch .C.G.C.I. 1909) . 95 din 22 aprilie 1948. 1328. nr. p. 1134). partea I-a.C. nr.Of. 204 din 5 sept.Of. al P.1916 Bucureşti) – din 1948 şef de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1333.Of.B. Ignaţiu (n. 7950). (M. 1324.C.C.A. 230 din 6 oct.Of.R. 194 V. partea I-a. partea I-a.M. a M. în 1945 numit de către ministrul Afacerilor Interne membru al organului cetăţenesc de control în oraşul Bacău (M.Of.C. Tudor .Of. partea I-a. 1947. nr. respectiv Organizatorică ale C. 9167). 32 din 8 febr. p. 1949.. partea I-a.C. 173 din 31 iulie 1947. Zoltan . 225. 262). Adalbert . 1327.din 1947 controlor în cadrul D. 1947. 1949. 1322.Of. cu dosar la secţiile Gopodărie de Partid. partea I-a. 24 din 30 ian. 1332. STEINER) (n. nr.) – după război inspector general adjunct în cadrul D.R. Nicolae (12. fond 495 (“România”). 9444). partea I-a. partea I-a. 1330. p. 1. 158 din 12 iulie 1948. 1321. nr. (M.Of.Of.Of.C. partea I-a. STERN. 1331.1916 – 5. p. 4461.U. inv. p.I.III. ulterior director al Fabricii “Partizanul” Bacău (numit în 1948 de către Ministerul Comerţului în funcţia de administrator al fostelor întreprinderi “Filderman”.G. decorată în 1963 cu Medalia Muncii.G. p. nr. nr.I.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. p. STERIAN. M.Of.Of.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Sinteză şi Pelucrare (M.1986) – membru de partid din 1945 (dosar S/224 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 8072). 15 din 19 ian. 2476).VI. 738). p. 642). 15 din 19 ian.Of. nr.1908 Borbeşti. nr.C. 6020. Ecaterina – directoare în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50-’60. Alexandru (n.E. 4611.G. 4968). partea I-a. 1948. nr.II. STERNSCHUSS.Of. Carol – în 1947 era impiegat la cabinetul ministrului Justiţiei (M. în anii ’50 director general al Fabricii de Confecţii şi Tricotaje Bucureşti. STERN. de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri / din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului (M. în ianuarie 1948 avansat inspect or economic (M. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. STERN. 70759 din 10 iulie 1947 în M. (1955). 158 din 14 iulie 1947. partea I-a. 120 din 30 mai 1945. 7.G. nr. 1325. STELIAN.1320. 140 .1916 Bucureşti) – din mai 1945 şef de birou în cadrul Direcţiei Propagandă a Ministerului Propagandei (M. 154 din 11 iulie 1945. 641). 245 din 26 oct. Arthur . probabilă identitate cu “Leon Steinbach” cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. 200 din 1 sept. nr. 8989. 5784. a M.1918 Bucureşti – 1999 Israel) – după război membru al comitetului regional P. 164 din 19 iulie 1948.I.III. p. STERN. p.Of. a M. partea I-a. p.până în februarie 1949 şef de secţie în cadrul Direcţiei Literare a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. Neamţ – 9. nr. dosar nr.Of. naţionalizate).. din 1947 controlor în cadrul D. STOIAN.C. după război controlor în cadrul D. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.R. 1945.membru de partid din 1945 (dosar S/220 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 8072). nr. STERNBERG. 10 din 13 ian. partea I-a. Samson . nr. 120 din 26 mai 1948.Of. STOFER. M. 239 din 19 oct.S.E. (M. M.E. 1947. membru al C. Olga . 1945. partea I-a.IV. 1323. 1949. nr.E.E. p.A. M. director general la Centrala Industriei de Confecţii Bucureşti (anii ’70 – 1981).Of. partea I-a. I. Bacău. 1326. ŞMILOVICI ) (15. decizia ministrului Justiţiei nr. STERN. STELIAN.

10. multiplu decorat de statul comunist. 1338. Alfred Margul-Sperber (1898-1967).R. Alfred Gon (n. membru C. 4968).Of.VI. în timpul războiului. p.Of. 198 V. 196 V. fond 495 (“România”). 1340. şeful secţiilor Cadre (1956-1957). (1950-1953).Of. 99241 din 4 oct. precum Dieter Paul Fuhrmann (Neuer Weg. (1965-1974) şi al Comisiei Centrale de Revizie (1974-1979).S. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Rudolf (n. decizia ministrului Justiţiei nr.N. p. partea I -a. Ion Iordan (n. general maior (în 1948). fost voluntar în Spania. p. David Goldfeld ş. 1946. 131 din 8 iunie 1948. nr. (M. soţia lui Rudolf (v. 1920-1970). director general al Direcţiei Generale pentru Consiliile Populare şi ministru adjunct al Muncii (1969-1976). 1947 reîncadrat (retroactiv. Moscu I. 1920-1981). deputat M.C. majoritatea din Bucovina. membru şi secretar al Prezidiului M. (mandate neîntrerupte 1946-1976).R. STOIAN. nr. Cloşca şi Crişan”.Of. Moses Rosenkrantz (1904-2003).1908 Paşcani) – la începutul anilor ’50 consul al României la Rusciuk (Bulgaria) (Constantiniu 2003: 38). membru supleant şi apoi plin al C.I.G.n. nr. n.R. p.M. cu grad de colonel de infanterie activ în Forţele Armate (D. p. în anii ’50 şeful serviciului aprovizonării în cadrul Centralei Staţiei de Maşini şi Tractoare în Bucureşti (M. 2067 din 20 oct. Univers) (d. 225. al P. 141 . 285 din 12 dec.1913 Ciacova. dosar nr. 2002). în oct. 1946. de religie mozaică197). Ghizela Cornelia (f. decorată în 1964 cu Medalia Muncii. 1946. Alfred Liquornik. 233 din 8 oct.M.. 10136 din 31 ian. partea I-a.1900 Dorohoi – 10.” clasa a V-a. De remarcat că în une le acte oficiale din arhiva P. inv. 2009). ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. revenit ulterior în ţară cu Divizia “Horia.A. ilegalist. STEIN195. a folosit şi pseudonimul “Gheorghe Grădinaru”). decizia ministrului Justiţiei nr. 1335. 3903). partea I -a.B.A.C. STREITMAN. membru al Consiliului de Stat (1965-1976). al P.S. apoi titular (1968-1974) al Comitetului Executiv al C. STÖFFEL. (1957-1961). începând cu 15 august 1945). Luiza – din mai 1945 şefă de birou în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. 1339. al P. STÖRFER. 1945. 6781). preşedinte al Consiliului Sindicatelor din regiunea Bucureşti (1950). 107 din 15 mai 1945../P.. ambasador în R. 197 Aidoma mai multor poeţi şi scriitori evrei de limbă germană. partea I-a.R.N. inv.P. 285 din 12 dec.1976 Bucureşti) – ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.VIII.136 din 31 ian.R. STOIAN.1911 Paşcani) . ulterior redactor al revistei Neue Literatur. partea I-a. respectiv respectiv publicarea solicitării în M. p. nr. 4255. 1945. Solomon 2004: 77). 10875. nr. Bunuri de Consum (1957) şi Administrativă (1957-1965) ale C. decizia ministrului Justiţiei nr. 41 din 18 febr. p.Of. membru supleant (1967-1968). (1948-1952-1974). Alfred Kittner (1906-1991). nr.după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C. nr. infra).M. al P. (1960-1966).C. Ed. James Immanuel Weissglas.partea I-a. 19201970) – a nu se confunda cu omonimul profesor universitar. fugit în U. al P. 1375. partea I -a.M. 108. apoi consilier superior administrativ la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1946-1949). 25. 225. STEIN196) (n.R. Gheorghe (n. p. 195 V. reconfirmatî în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.C. Lucia – din martie 1945 şefă de secţie în centrala Ministerului Muncii (M.C. 2373).C. Paul Celan (n. TM . 1946 în M. 1946 în M. director al Comitetului de Stat pentru Problemele Muncii şi Salarizării (1966-1969). 1337.Of. 10872. p. Ancel.2008) (vorbitor nativ de limbă germană. COHN198) (26.S.Of.Of. dosar nr. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. (1953-1956). secretar al Confederaţiei Generale a Muncii (1949). partea I-a.I..R.C. nr. după război ambasador (şef al Legaţiei) al României în Elveţia (1944-1945). 1946 în M. 41 din 18 febr. Max Emanuel Gruder (1928-2010).R. nr.Of.R.VII. nr. p. 119 din 28 mai 1947. Emeric (Emmerich) (27.C. 31. 62 din 16 martie 1945.a.VIII. arestat de mai multe ori în perioada interbelică. STOICA. 1375. Joseph Norbert Rudel (alias Radu Nor) (19212006). partea I-a. naţionalitatea declarată a lui Stöffel este maghiară. respectiv publicarea solicitării în M. 1336. partea I-a. 10872. director al Direcţiei Organele Locale ale Administraţiei de Stat în cadrul C.C. 1947). prim-secretar al comitetului orăşenesc Bucureşti al P.R.R.D. fond 495 (“România”). fiica lui Moritz) (n.A.

9763). ulterior încadrat în Foreţel Armate. ilegalist. WEISBUCH) (n. SUDER. ministru secretar de stat la Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţie (1972-1974). Wechsler).activistă de partid. M. din 1948 funcţionar contabil la direcţia administrativă a Comisiei de Stat a Planificării. I. (1948-1955). 199 Românizarea numelui în baza deciziei nr. la 21 mai 1910 în com. SUCIU. 142 . revenit în România în 1944. Petre (n. p. III-a în 1949 (Decretul 873 din 20 august 1949).R. 2983. Tismăneanu despre Gheorghe Apostol. inv. 1969-1972). 1343. 8. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. SÜDER.S. Nussem SCHÄRF199. membru al C. p. Lupeni – 1984) – membru P. Şipotele Sucevei) – ilegalist. ministrul Construcţiilor şi Materialelor de Construcţii (1958-1959.S.Of. fond 495 (“România”). în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 2066 din 20 oct. 2310. M. mărturisirea nepotului său. 58 din 9 martie 1942. apoi adjunct al Ministrului Apărării (şef al Spatelui Armatei) (1950-1952). 201 1345. 8042.R.1916.C. STRUJAN. 1346.1912. 249 din 26 oct. partea I-a. ulterior emigrat în Israel200 (Sugarman f. naţionalitatea fraţilor Suder este menţionată ca fiind polonă. nr. nr. decorată prin Decretul nr. fiica lui Lupu şi Seindla (alias Janeta)) (1925 – 2006. STROE. p. Chely (n.1903. la începutul anilor ’70 ajunsese activistă la U. mama lui Vladimir Strujan şi a traducătoarei şi jurnalistei Sanda Lepoev.R. Wilman SÜDER) (n. p. 1947. 225. nr. Mihai (n. 9592.Of. din decembrie 1944 secretar general al Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării de pe lângă preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.1341. 1923-2011). 1947 (M. în comentariile la un articol al lui V. Fani (n.tv/articol/16933. 225. 1944. Fani DAVID. 104 din 8 mai 1947. nr.R. Wiliam (n. p. nr. respectiv în 1967 (Decretul 380) cu Medalia Muncii. Bucureşti) – în perioada interbelică ziarist la Argus. din 1948 director în cadrul Ministerului Comerţului Exterior.Of. nr.Of.M.Of. din martie 1945. partea I-a. p. M. nr.Of. fiul lui Aaron şi Regina. iniţial încadrat ca membru al Comisiei de îndrumare şi supraveghere de pe lângă Casa de Asisgurări Sociale Petroşani. 20.II. 253 din 1 nov.C. luptător în Brigăzile Internaţionale în Spania. respectiv funcţionar contabil la o fabrică de pe Calea Dudesti. 1344. SUDER. 3665).C.G. 1927 Brăila) – soţia arhitectului Aristide Streja (n.” clasa a IV-a. 43872 din 6 mai 1947 a ministrului Justiţiei (publicată în M. când ministerul este desfiinţat). al P. căs. partea I-a. Ministrul Economiei Forestiere / al Industriei Lemnului (1969. în alte acte oficiale ortografiat SZUDER ) (16. STRAHL-ŞTRULOVICI) (n.R.V. decorat alături de alţi foşi combatanţi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.a. partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. p. Bucureşti) . Vainştain. 1342. Benjamin & Stanciu 1996: 22-3).V.: 110). dosar nr. Ghedais M. în Forţele Armate. prin Decretul regal nr. şef al Departamentului Contraspionaj al Armatei (1945-1949). 200 V. în 1941 i se fixa domiciliu obligatoriu “pentru legături cu servicii informative străine”. unde este avansat progresiv până la gtradul de general-maior. 6). 1945.. STREJA. doc. George (n.acum. decorat în 1961 cu medalia “A 40-a aniversare de la înfiinţarea Partidului Comunist din România” şi în 1964 cu Ordinul Muncii cls. (dosar 8/1954). M. 1719. 1948. fond 495 (“România”). fratele generalului maior de Armată Viliam Suder. la adresa http://www. dosar nr. 287 din 11 dec.C. 8531).Of. inv. 248 din 30 oct. partea I-a. 201 În unele documente ale partidului. Lupeni) – fost ofiţer al Armatei Roşii. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. cu Sorin Strujan (n. publicistul Boris Marian Mehr. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. ministrul al Industriei Cărbunelui (1952-1953). 106). al P. cu grad de maior. funcţionar în Ministerul Artelor şi membru al Consiliului de îndrumare a Teatrului Poporului (1946-1948) (M. 127 din 1 iunie 1941. ulterior la Centrala Industriei Textile. după 23 august 1944 iniţial consilier tehnic la Camaera de Comerţ şi Industrie Bucureşti. partea I-a.

SUFRIM. 1360. 1947). şeful Direcţiei T. 12. p.. 645). 1361. ŞAIM. 170 din 26 iulie 1948.1912) – de profesie ţesătoare.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.E. 1949.C. 1949. inculpat în procesul funcţionarilor M. nr. din partea Blocului Partidelor Democrate (1946-1948). partea I-a. din 1933. 1964 cu Medalia Muncii. KOLMAN – deputat supleant de Sălaj în Marea Adunare Naţională. B. partea I-a.A.F. nr. nr. Mirţa (n. 2000).C. Avram Miron (n. p. fişa matricolă penală la http://86. SZILLAGY. (156/1950). 1355. 738).Of. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. funcţionar în cadrul firmei Prodexport a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50.după război controlor în cadrul D.X.C. SZABO. Micu-Mordechai (n. SZENDES. ŞARAGA.C.R. nr. A. 1354. 1350. 645). partea I-a. Anton .R. I. inv. Andrei . (?) SZIKACSY. p.17.C. partea I-a. 803 din 21 dec. 32 din 8 febr.M. 533).Of. 19 din 23 ian. p. nr.E. partea I-a. SUZIN A.A. Mina ORNSTEIN. din 1948 director general al Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (iniţial secretar al Consiliului General Provizoriu al Asigurărilor Sociale de Stat) (1949202 V.E. partea I-a. 22 (20 aug. nr. ŞAPIRA. A. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. la data arestării economist la I. a M. al P.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. Szabo) (n. (I B) nr. Max . fiul lui Samuel) (n. Sencovici. fiica lui Iţic. membru P.C. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. fond 495 (“România”). conducătoarea de facto a Ambasadei din Londra la sfârşitul anilor ‘40. p.D. 1357. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.Of. iar iunie 1948 al celui al Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale (M.până în februarie 1949 inspector în cadrul Direcţiei Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Solomovici 2004: 281-3 – ambele surse menţionând eronat numele său202. (după alte surse 3) X. în secretariatul general al Confederaţiei Generale a Muncii. deputat de Alba. 15 din 19 ian. din cadrul Ministerului Sănătăţii (v. nr.B. nr. 1948. 1356.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. dosar nr. 195 din 24 august 1948. 1.M.C. căs. p.R. 6169). partea I-a. nr. 1353. cu rang de consul general (M.P. Varga 2003a: 664-5. Varga 2003a: 664-5. SÜSMAN.php. 1948): 3).G. 1948. (1946-1948) (M. Dumitru . Nastasă. 225.%20Sut%20-%20Szucs/Suzin%20Mordehai/index. 24 din 30 ian. 26 din 1 febr. SUFRIN.Of. Nastasă. 18.d.R. M.după război membru al Contenciosului Camerei de Muncă Bucureşti.R. acuzaţi de subminarea economiei naţionale în 1959-1961 (M.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/S/S%2016.. SUMARIT. 1947. 1349. membru în conducerea Asociaţiei Foştilor Deţinuţi şi Deportaţi Anti-Fascişti (A.. ales pe lista U. Renee . 1352. Andreescu.Of. 751).I. Solomovici 2004: 281-2). nr. după război activist de partid. p. Adolf ASRIEL. SÜSS.1902 Roşiori de Vede) . 1351.I.1910 Turnu Severin) (fiul lui Avram şi Rebeca) – iniţial numit în 1948 director administrativ al “Alimentexport”. p. ilegalistă. 753). p.Of.). partea I-a.R. 1947.deputat de Iaşi. 1359. 1358.Of. 143 . Isidor .Of. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.E. 4848). inculpat în dosarul Prodexport – Italia din 1961 (Andreescu. prietenă a Anei Pauker. membru al Consiliului de Adminisraţie al Casei Centrale de Asigurări Sociale (din dec.din decembrie 1944 membru. 127 din 3 iunie 1948. Felicia – în ianuarie 1948 încadrată în centrala M. 7038. – unul din adjuncţii ministrului Sănătăţii în 1948. ŞAPIRA. partea I-a. alături de Mişa Levin şi Al. p.Of.125. 1949.1347.II.Of. 15 din 19 ian.P. Mahlea . 26 din 1 febr. ? – direcor adjunct al firmei Prodexport a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50.C. Ida.A. 1134). ŞERBAN. 1348.

203 204 V.C. student la farmacie în Bucureştiul interbelic. p. iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls.C. 1362. 21611 din 11 martie 1947 în M. prin Decretul regal nr. 14 din 18 ian. Basil (pseudonim de inspiraţie literară) (n. decizia ministrului Justiţiei nr. 68 din 22 martie 1947. partea I-a.R. 5790. Georges-Picot 2000: 36.Of.M. decorat prin Decretul nr. infra). p. Silviculturii şi Apelor. etc. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 107 din 15 mai 1945. 1363. M. Industriei Alimentare. partea I -a. partea I-a. 1365. în 1971 menţionat drept consilier. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. v.C. ROSENBERG204) (16. Constantiniu 2003: 15 n. 289 din 13 dec. 803 din 21 dec. partea I-a. 9763). din 1946 secretar cultural principal în centrala aceluiaşi minister 1946 (M. 1946 a ministrului Justiţiei în M. al P. III-a. 285 din 9 dec. 1945. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul Muncii clasa a III-a. membru C.a. apoi al Agriculturii.Of. în 1967 menţionat în documente diplomatice ca şef al Direcţiei Protocol. nr. (M.” clasa II-a 1978.1971 Bucureşti) – arhitect şi profesor asociat la Institutul de Construcţii Bucureşti în anii ’50-’60.director în cadrul M. dosar nr. u. decizia nr. 225. (1945-1948.Of. Miriam . în Forţele Armate./Kuller 2008a: 443). apoi detaşat la Londra. dosar nr.L.R. Nadia (n.. n. 1949. nr.III.1922 Bucureşti . 157 ş. 1808). 7840. v. membru al Rezistenţei Franceze în perioada războiului (nume conspirativ “Jeannot”). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 2168. inv. Avram (n. (dosare anexe.Of. p. partea I-a. Aba Isaakovici SCHERBAK203) (n.C.). partea I-a.E. ŞERBAN. ŞERBAN.încadrată în mai 1945 ca şefă de secţie la Oficiul de Studii şi Documente al Ministerului Propagandei. cu grad de locotenent-colonel.Of. Tismăneanu 2003: 285. 56. 82 şi 1991: 169. 63/1955). după război director în Ministerul Agriculturii. 619 şi nr. p. nr. partea I-a. 1973). 1944. nr. 118. 3903 ţi M. p. 1948-1955-1965) şi al Comisiei Centrale de Revizie (1965-1969). în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. p. inv. nr.M.Of. V. 1946. p. nr. (întocmit 1968). 225. inclus şi în C. 26. (1948-1952).A. 1960: 25.S.Of. decorat prin Decretul nr. Nastasă.Of. 1014. 144 . nr. nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1947 (M. partea I-a.C.?). din 1947 (cu grad de prim consilier de legaţie) însărcinat cu afaceri la reprezentanţa diplomatică a României la Roma. apoi ilegalist.P. unde a fost implicat în scandalul “Viţianu”. deputat de Alba în Marea Adunare Naţională (1946-1948-1952) şi apoi de Buzău (1969-1975). M. p.I. partea I-a.. 8856). Leonie ZOLLER) . dosar la secţia Economică a C.E. Ignace (n. respectiv cu ordinul “23 August” cls. partea I-a.IV. al P. Nicu (n. nr. 188 din 15 august 1946. voluntar în Spania (1937-1939).g. pensionat în anii ’70 ca director tehnic la Ministerul Minelor şi Petrolului.C. co-autor al Sălii Palatului (1957-1960) şi al altor clădiri din Bucureşti de aceeaşi inspiraţie. 253 din 1 nov. al P. fond 495 (“România”). 158 din 12 iulie 1948. M.I. 1946. şi Balaş 2008: 235-6. 67).Of. dosar 29/1957. Avramian HERŞCOVICI) . Solomovici 2004: 66. nr. 1366. apoi cu acelaşi grad la Legaţia României de la Berna (1949-1950. fond 495 (“România”). 1364. 775. I. 74. Levy 2002: 127. 7 din 23. 29. p. respectiv pe diverse alte posturi în cadrul diplomaţiei comuniste. 1964 cu Medalia Muncii. al P. p.1914 Soroca) – evreu basarabean.1978).a. N. I-a (Decret nr.C. 1947. când încă nu îşi românizase numele. Ignace I. Avram Markovici SCHÄRF) – ilegalist. ŞERFF. ŞERBAN.: 110). decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.a. ŞERBAN./P.R. revenit în 1951 ca director adjunct al Direcţiei Economice. Sugarman f. 2066 din 20 oct.E. partea I-a. a III-a. nr.R. a III-a. Andreescu. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. n. 12692.R.R. ulterior cu diverse funcţii în cadrul diplomaţiei statului comunist (e. ulterior directorul Direcţiei Organizare Internă în M. 194 din 22 aug. ŞERBAN. 35 din 13 febr. decorat în 1952 cu Ordinul Muncii clasa a III-a. v.O. 161 din 19 iulie 1945.R. 24. Varga 2003a: 381-2. 6170. 1367. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C.R.P.519 din 27 nov.A. p. (dosar în arhiva Secţiei Externe a C. I.

I.G.preşedintele Centrului de Cercetări pentru Sport (1952-1957). 1947.I. în 1951 şeful Gospodăriei U. Iosif (n. în perioada interbelică proprietar al unui laborator de analize medicale. Berindei. Ana – din 1948 şefa sectorului Evidenţa Carnetelor şi Documentare din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.T. TARCSI. SCHREIER206) (n. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. Maria .R. S. ŞRAER. partea I-a. 1947. TAUBER. menţionat ca evreu.I. ŞTIRBU. din 1949 transferată intern la Serviciul Contabilitate (M. 1123).G. infra) . apoi ministrul Industriei Cărnii. 1949.C. ca secretar al omului de afaceri Moni Goldstein.R. ŞTEFĂNESCU. Peştelui şi Laptelui (1952-1953) şi coordonator D. 1381. ŞTEFĂNESCU. nr.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. ŞULER.Of. Vaslui .X.Of. ŞAPIRA) (5.L. 1377.R. p. Jdanov”. alături de Jack Podoleanu.D. nr.N. Alfred Bernard (1900-1980) – farmacolog. încă în funcţie. în oct. p. partea I -a.A. (mart.A. 1371. 1949.d. Kalman . ŞOIMU.” clasa a V-a.C. nr. 1946. partea I-a. s-a refugiat în Palestina (ajuns în 1947). 1373. p. 17 din 21 ian.Of. decizia nr. 804 din 21 dec. 1902.E. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M.1925 Cernăuţi) . din 1945 (după alte surse 1946) (şi responsabil administrativ al sectorului II).). membru al Biroului C. 11936 din 10 febr. v. Iosif (fratele lui Solomon Ştirbu) . partea I-a. TEITEL. şi Rotman 2004: 76. Solomovici 2001II: 39. 145 . partea I-a. ŞOIMU (căs. vol.G.M. 1333. 1949. p. 1949 translator-interpret şef la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 202 din 3 sept. 641).1921 – 13. nr. nr. decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls.C.Of. Albert FALKENFLICK205) (n. 1945 – dec. al P. 8007).E. 1369. 15 din 19 ian. a M. şi în memoriile lui Moses Rosen (1990: 170) (v. partea I-a. nr.P. Albert (n. care pare să fi preluat informaţia din Rosen). partea I-a. în 1945. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a.R.în 1949 era stenodactilografă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.Of. nr.C. 25.C. 43 din 21 febr. 142-5). în 1948 funcţionar înalt al Ministerului Sănătăţii (membru în 205 206 V.până în febr. ŞMILOVICI. nr..C.M. 1375.C.Of. p.din 1947 controlor în cadrul D.în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Muncii. ulterior ministru adjunct în cadrul Ministerului Industriei Alimentare în (1955-1969) (v. p.Of. XXI. dosar 40009. 92 din 17 aprilie 1946. 1372.C. Ana – din 1947 arhivar-şef la Prezidiul M.după război inspector general în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M.M. membru P. 10092).I. Pascu (n. Cf. 264 din 14 nov. partea I-a. Tobias . 707). nr. când. stabilit în Italia.1368.. 3001). 1947 a ministrului Justiţiei în M. ulterior emigrată în Israel. 219 din 23 sept. 32 din 8 febr. TANENZAN. 1380. apoi jurist al P. partea I-a.I. nr. 76 din 30 martie 1946.A. 1947. ff. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale (M. Paula (Tannenzaun / Tannezapf?) . secretar general al M.S. 1374. 641). a III-a.1988) – deportat într-un lagăr de muncă în timpul războiului.. 1964.Of. Olga – după război şefă de secţie la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Paula (soţia lui Iosif Bercu. 1378. nr. 1949. 1947.Of. al U. dosar Ş/30 Colecţia “ilegalişti decedaţi”. 1370. (M.XII. 15 din 19 ian. 1376.R.T. fondator şi membru în conducerea C. (1949-1956). p.I. 1944 reîncadrat asistent definitiv la Clinica Medicală II a Facultăţii de Medicină Bucureşti.. ulterior funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. la un moment la care descoperirea fostei sale colaborări cu Siguranţa devenise iminentă) (A. fond “P”.din 1947 inspector în cadrul D.Of. ŞMELŢ. (M.P. în anii ’50 cadru didactic la Academia “A.R. p.?) – în perioada interbelică secretar al avocatului Eduard Manolescu. Dobrincu şi Goşu 2009: 311. după război secretar general al Apărării Patriotice (1944-1945). p. şi avocat al lui Gheorghiu-Dej. Dumitru . a M. p. 8598). ŞMIGHELSCHI. 1379. 3945).E.

1389. după reabilitarea soţului medic la Sanepid Bucureşti. al P. 2066 din 20 oct. 1391.din 1947 controlor în cadrul D. Ermina (n. 1384. p. (partea I B). TITTINGER. inv.comisia de tipizare207). 1386.R. alături de zeci de alţi “spanioli”. 5830). cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. III-a.Of. în Forţele Armate. M. 9858). funcţionară în biroul lui Alexandru Moghioroş de la Biroul Politic al P. fond 495 (“România”). 1947. Jdanov”.) (1952-1958). fiica lui Isidor şi Luiza) (1915 Basarabia – 2000) – ilegalistă (membru de partid din 1933). decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Tobias . fond 495 (“România”).E.R.I. 1382. Ana (n. 146 . dosar nr. Ermina Isidorovna MARCUSOHN.C.P. 1972). decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Beniamin – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.Of.. decorată prin Decretul nr. (1951-1952). 1949. nr.I. 1390.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.R. Marcel – în 1947 era şef de serviciu administrativ în centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M. partea I-a. 1383.A. Parhon). Rodica Tismăneanu (stabilită la Haifa. TENENHAUS.Of. 9732).soţia lui Sorin Toma [v. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 256 din 5 nov.Of. nr. 1385. Leonte (n. 1947. partea I-a.R. partea I-a. Leonid Moiseevici TISMENEŢKI. Ana GROSMAN.II. partea I-a.R. cu dosar în Arhivele Comintern (INCOMKA. III-a. şi de la editură ca “fracţionist” în 1959.1912 Botoşani – 1991 Bucureşti) .M. mama lui Vladimir Tismăneanu. membru post mortem al Academei Române (2006) (Mandachi 2010: 9. S. inv. Of. ulterior redactor la Editura “Meridiane” până la pensionare.C. infra].X.C. când devine şeful secţiei Propagandă-Agitaţie a C. partea I-a. decorat prin decretul nr. Dora – şefa Serviciului de Studii (Direcţia Evidenţă) al Direcţiei Generale a Controlului Economic în 1947 (Trebici 2011). 252 din 31 oct. TOMA. 1976).până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 264 din 14 nov.M. şi şeful catedrei de Marxism-Leninism din Universitatea Bucureşti (fostul C. 253 din 1 nov. cu grad de căpitan. 3790. TEODORESCU. 10092). TISMĂNEANU. (dosar 68/1955). 159 din 13 iulie 1948. 1387. 1947. a M.M.Of. 9763).C. 97/26 aprilie 1948. TOBIAS. 662). TISMĂNEANU. şeful secţiei culturale la Sfatul Popular al raionului “Tudor Vladimirescu” (1959-1964. ulterior căsătorită cu Pantelei “Pantiuşa” Bodnarenko. Eliza . p. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. “o versată 207 V. Iacob . nr. de Celuloză. TELEKI.C. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. nr.C. sora lui Gavriel şi Uşer) (9. 16 din 20 ian. reprimit în partid în 1964. TIRON. nr. al P. 1388.C. 225. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. ulterior încadrat ca medic în M. menţionat şi de către Robert Levy (2002: 191) ca unul dintre puţinii care au continuat să o frecventeze pe Ana Pauker şi după marginalizarea acesteia). revenit în ţară în 1948. 1964 cu ordinul Muncii clasa a IIIa. redactor şi crainic la emisiunea în limba română a postului de radio “Moscova” (1941-1948). p. prin Decretul regal nr. (M. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1947 (M.II. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ştiinţe Sociale “A. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.I. fiica lui Iancu şi Jeni. p.1981 Bucureşti) – ilegalist (membru de partid din 1933). 803 din 21 dec. TELLER. Nathan . nr. partea I-a. 1947. iar apoi cu Constantin Pârvulescu. voluntar în Brigăzile Internaţionale în războiul civil din Spania. p. 225.A.din 1948 şefă adjunctă de birou la D.G. unde şi-a pierdut un braţ.Of. (19481952). redactor şef şi director adjunct al Editurii de Stat pentru Litertură Politică (fosta Editură P. p.1913 Soroca – 13. p.I. alias Gheorghe Pintilie. exclus din P. tatăl lui Vladimir Tismăneanu) (26. Israel) şi Victoria Leorda. nr. dosar nr.

şi Tismăneanu (2011a) şi apoi infiltrată în activul central de partid în 1946. A.1914. 147 . 1947. Arnold .C.S.R. membru al C. (1955-1960).C.Of.Of. iniţial educatoare în Chişinău până în 1931. membru fondator al C.E. fiica lui Aron) (apelată în interiorul partidului cu “Lenuţa”) – evreică cf. membru al CC al P. imediat după război fondatoare şi membru în conducerea U. apoi a secţiei Industrie Uşoară a C. 253 din 1 nov. ilegalistă (membru de partid din 1927. Eduard .C.. fiul lui Alexandru şi Sidy (Sara)) (23.C.D. (1945-1948). decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. II-a. membru al Cancelariei Secretariatului C.C. 225. Constantiniu 2003: 12). 191 din 20 august 1947.R. 9763. cf. emigrat în Israel în 1987 (după alte surse 1980).I. 158. v. 2066 din 20 oct. a emigrat în Israel.C.D. înrolat în Armata Roşie. Sorin MOSCOVICI.IV.membru de partid din 1932. (1948-1952). al “Apărării Patriotice” (1944-1946). 7 oct.R. Bucureşti – Netanya. documentelor oficiale ale P.C. prin Decretul regal nr. secretar general cu rang de secretar de legaţie (mai 1948 . C.R. (1950-1952).R. alias Sergiu Săceanu208 (n.R. luptă inclusiv la cucerirea de către sovietici a oraşului Königsberg (azi Kaliningrad).D. Orhei. fond 495 (“România”). şefa Direcţiei Organizatorice a C.R.” cls. dosar nr.G. Cetatea Albă). odată cu divizia infamă “Horia. 1947 (M.M. Sorin (n. p. în timpul războiului.P. Dobre 2004: 586). 1947. organul de presă al Inspectoratului General al Armatei pentru Educaţie.Of. din 1932. iar în 1964 cu ordinul “Steaua R.S. ulterior vicepreşedintă a UCECOM. fost voluntar în Spania. a fost soţia colonelului Serghei Şevcenko.F. după demobilizarea sa (din Armata Roşie) în 1946. 208 În 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.d. TOMA. Cultură şi Propagandă (viitoarea Direcţie Superioară Politică) (1944-1945). cu grad de căpitan. încă în viaţă în 2009.1950) şi ministru adjunct (1950-1952) al Afacerilor Externe (“conducătoarea de facto a ministerului” în absenţa Anei Pauker.C. partea I-a. exclus din partid în 1963. revenit după război în ţară. (v. nr. în U.” (Troncotă 2006: 47).AR.P. apoi activă în organizaţia Bucureşti a partidului între 1932 şi 1940. după alte surse 1929). TUDORACHE.C. consilier (1947-1948). 1912 Tudora. în Forţele Armate. membru supleant (1955-1960) şi titular (1960-1965) al C. al P.G.II.din 1947 controlor în cadrul D.S. partea I-a. devenit notoriu prin seria de articole “Poezia putrefaţiei sau putrefacţia poeziei. 10. a M. reprimit în 1973 (după alte surse în 1970).G. plasat de sovietici în ierarhia comunistă din România în 1945 ca şef de direcţie în Ministerul Apărării. 52 din 4 martie 1945. apoi ministru adjunct al Comerţului Interior (1960-1965).M. Moldova.S. (1945-1947). foarte probabil recrutată de sovietici (Buzatu & Cîrstea 2010: 286 n. partea I-a. nr. membru P. azi R. pensionat). ulterior redactor principal la Ed. Ştiinţifică (1960-1975. ulterior într-un anonimat total pentru sfera publică. pp.Of. iar apoi chestor în D. al P.în martie 1945 reîncadrat la D.R. redactor la Glasul Armatei. alias Sergiu Sevcenco.1912 Hârtop.C.P. membru al C..V.V. cu grad de locotenent.” clasa a III-a. SĂCEANU. Israel) . secretara particulară a Anei Pauker. Elena (Lena. epurată. al U.E. nr.agentă a direcţiei de informaţii externe a N. nume păstrat din mariajul cu ilegalistul Manole Tudorache) (n. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. secretara C. ministru adjunct (1952-1955) şi locţiitor (1955-1960) al ministrului Comerţului Exterior.S. TOPERTZER. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.R. 264 din 14 nov.F. ulterior refugiată în URSS. nr. 10092. refugiat în timpul războiului în U. apoi promovat inspector general adjunct (M. partea I-a. în 1945. redactor şef adjunct (1946-1947) şi redactor şef (1947-1960) al ziarului Scânteia. a D. fiica lui Anton) (căs. Fl. fiica ei şi a lui Gheorghe Pintilie. M. 1625). Fl. inv. membru al Biroului Organizatoric al partidului (1950-1953).K.F. (1945-1948).R.C. 1394.. Cloşca şi Crişan”. de formaţie brodeuză. Răsfoind volumele lui Tudor Arghezi” apărută în perioada 5-10 ianuarie 1948 în Scânteia şi consacrată ca “broşura canonică a jdanovismului cultural” (Tismăneanu şi Vasile 2008: 42). Ioana..R. 1654-5). 1393. p.C. 1392. când acorda un interviu Laviniei Betea pentru Jurnalul Naţional. 1395. (1948-1952). TRICHTER./10.. p. 7537).P.

Of. 148 .C.. pe lista celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. VASILIU. p. 1400. ŢUPERMAN. 1947. fond C. 158). Bogdan (n.Of. remarcabilă prin longevitatea ei în partid. Mauriciu – membru P.decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. după război încadrat iniţial ca secretar de presă în centrala Ministerului Propagandei (M. 34 din 10 febr. 9604). dosar nr.F. al P.Of. multiplu decorată de autorităţile comuniste. p. partea I-a. Mayer – în 1948 era şeful Serviciului Control Financiar la Direcţia Comerţ de Stat a Ministerului Comerţului (M. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. L. nr. 107 din 15 mai 1945. n. I. nr. şi coordonatoare a secţiilor Cadre din Exterior şi Relaţii Externe ale C. Levy 2002: 209. 1. după război membru al C. (1957-1975). partea I-a. 95 din 22 aprilie 1948. p. 506. I-a. VARVARA. p. ulterior (din 1949) şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. ultima oară în 1981. M. 335 din 20 iun. 248 din 27 oct. Iosif ROSEN) – în a doua jumătate a anilor ’30 ziarist la Apărarea. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş). M. Bernhard . şef-adjunct al Secţiei Externe a C.N. 4696. ocolită de toate epurările. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.C. inv. partea I-a.R.C. ULMANN.Of. apoi cu drepturi depline al C.R.G.C. 712 n. personificare. Max – după război referent de specialitate. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. 1398. Ecaterina. căsătorită cu Dănuţ Florin Olteanu (fost secretar de partid la întreprinderea Tehnofina).. (1950-1953.C.R.Of. Moghioroş)). 169). M.Of. între 1951 şi 1985 şef de secţie în Institutul de Cercetări Textile din Bucureşti. membru de partid din 1933. al P.M. fond 495 (“România”). dosar 9.C.R. 10092).C.E. 1948).C.R. a emigrat alături de soţul ei. 1401. 189 din 17 aug. Watts 2011: 174. Gisella FAERŞTEIN.C. partea I-a. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. VAISBUCH. sub numele eronat dactilografiat “Ghisela Faersein”. Gheorghe. când va fi destituită (adjuncta lui Al.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. a M.R. 1396. care trebuie să rămână în România”209.M. p. Paul (viitor ULMEANU) .din 1947 controlor în cadrul D. căsătorită cu ilegalistul Ladislau Vass.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. în 1945-1946 prezentă. p. nr.” clasa a IV-a. 1949. din 1947 membru al Comisiei Centrale a Ministerului Industriei pentru reglementarea Muncii în acord (M. UNGAR. a avut un fiu. nr. 1947. 804 din 21 dec. apoi şefă adjunctă a aceleiaşi secţii până la pensionare în 1982. 643. 1402. p. membru supleant (1945-1952). şefa secţiei munca de partid în rândul femeilor a C. 15 din 19 ian. 1964 (inventariat şi în Kuller 2008a: 458). Berindei.I. cealaltă. 1). nr.R. 1963. 198. în 1980. 164 din 19 iulie 1948. Tismăneanu 2011a). fd. 264 din 14 nov.. al U. al P. 1948. partea I-a.Of. (M. Ghizela (n. 209 V.C. în 1971 pensionară. 1189). 95 din 22 aprilie 1948. fiica lui Grigorii şi Sonia. ff. 141-2. nr. 157 din 4 mai cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a (A. p. VASS.Of.R. medicul Eugen Zeiligsohn. (din febr. – secţia Organizatorică. A. 225./P.C. 534).P. 19 din 23 ian. (1956-1957). VALTER.C. 5980. nr. al P. partea I-a.D. partea I-a. alături de Victor Weiss. de ex. dosar nr.1912 Iaşi – 2005 Bucureşti) – de formaţie croitoreasă. sora lui Moisei şi Senia) (22. în SUA.Of. 3706). 1403. şefa secţiei Relaţii Externe (devenită Internaţională în 1965) a C. în 1948 promovat consilier în Ministerul reorganizat al Informaţiilor. 1399. Rodica . 11/1951. (19551956).C.M. prin căsătoria cu Ladislau Vass. partea I-a.M. Leah Zoia.R.I.C. p. 1949. şi trăieşte în prezent la New York (cu numele Faerstein). nr. Dobrincu şi Goşu 2006: 506 n. şi două fiice: prima.Of. partea I-a. secretar al organizaţiei de partid Bucureşti (1953-1955). inspector al C. decorată prin Decretul nr.C. internată şi în lagărul de muncă pentru evrei comunişti de la Vapniarka. p. (1952-1984). 1948. f. nr./P. fapt cu atât mai bizar cu cât suspiciunea aservirii ei prosovietice avea suficientă consistenţă (v. apoi al Artelor şi Informaţiilor (M.IV. 1397. 3904). partea I-a. 3706).R. a unificării celor două curente geografice din perioada ilegalistă – cea ardeleană majoritar maghiară şi cea răsăriteană majoritar evreiască.

supra] – membră a C. (45/1955) (inventariat şi de C.E. timp de câţiva ani director al centrului Metodologic de Instruire a Profesorilor din Şcolile Profesionale (din Iaşi). împreună cu Jack Podoleanu a avut 3 copii: Dorina (căs. acesta locuind până la vârsta de 30 ani împreună cu bunica sa maternă pe str. partea I-a. (M. al U. apoi. ANDREI (n. http://www.III.VII. apoi stabilit în S. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. Olga (fiica lui Eugen şi Rozalia Vass) (1914-2001) – evreică maghiarofonă. Ioniţă Podoleanu şi respectiv Tania Damache-Podoleanu. Ghizela Vass210. 1 din Bucureşti. din Alba Iulia. când îi corecta lui V.. Doftana (coleg cu Gheorghiu-Dej şi Ceauşescu). (din 1966). Janette – din febr. inv. controlor de fabrică (1946-1953). IV-a. nr.P..A. director în cadrul Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale (după 1948). p.R. VERONA.nr. Bulgaru). partea I-a. al P. VEINTRAUB. iar în 1964 cu ordinul Muncii clasa I-a.Of. VERMAN.E.” cls. după război în aparatul diplomatic al M. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1955-1974). la Direcţia Educaţie Tineret (M. inspector şef de serviciu în cadrul Direcţiei Metale Preţioase a Băncii de Stat (I. 1949. 1404. 643) 1412. Victor . partea I-a.Of. din 1950 şeful secţiei Plan-Finanţe a C.R..R. 15 din 19 ian.1920 Alba) – ilegalist. dosar nr. 1949.Of.Of. ilegalist (cu stagiu recunoscut din 1932. Iacob WEINREB) (24. VEIGL EŞEANU.R. 1949 era referentă în centrala Ministerului Învăţământului Public. 210 V.” clasa a III-a. M. p.III..R. 1949.M. VASS. Jean (n. 15 din 19 ian.Of. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu ). VERMONT. 642). soţia lui Jack Podoleanu [v. după război organizator al filialei P. inspector general şi apoi director în cadrul Direcţiei Generale a Rezervelor de Muncă din cadrul Ministerului Învăţământului (1950-1953). partea I-a. 1948 şefă adjunctă de birou în centrala M. VĂLEANU. Ides GRÜNBERG) – în mai 1945 încadrată ca secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. artist plastic. Zambaccian nr. nr. p.2007 New York) – menţionat.R. Marcel . nr.A.N. 1948. în Kuller 2008a: 459) (dosar V/49 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Aida (n. 1413. 1407.ro/politica-doctrine/ghizela-de-fier-un-schimb-de-mesaje-cu-nepoata-ghizelei-vass/.F.P.E. Irina – în ian. fond 495 (“România”). 1409.1912 Ardeal – 17. nr. vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Muncă şi Salarii (1957-1966). cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. 225. vicepreşedinte C.R. emigrat în Israel la o dată necunoscută. cu stagiu recunoscut din 1934. 107 din 15 mai 1945. 3904).1915 Bucureşti – 5. ministru adjunct de Finanţe (1955-1957).C.1977 Bucureşti) – evreu maghiarofon.IV. deţinut la Văcăreşti.C. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R.R. VEISSBOD.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale Chimice a Ministerului Industriei (M. 658). VĂLEANU.U. Deleanu 2011: 11). ca supravieţuitor al Holocaustului în Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors (United States Holocaust Memorial Museum (2000 IV: 261).este mama lui Bogdan Olteanu (după 1989 preşedinte al Camerei Deputaţilor şi apoi viceguvernator B.IV. condamnat la 25 ani muncă silnică.). 2296). 1949.contributors. al P. 1405. partea I-a.C.C. 16. 149 .I. soţul Ghizelei Vass şi fratele Olgăi Vass-Podoleanu. 16 din 20 ian. 1639). Ilie . Tismăneanu câteva erori într-un articol despre mătuşa ei. sora lui Ladislau şi cumnata Ghizelei Vass.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.. ilegalist. inclusiv pentru nume. p. Caransebeş. 1410. 1411.C. partea I-a.S. nr.A. 642).E. translator de limbă rusă în deplasările lui Gheorghiu-Dej.D. Ladislau (fiul lui Eugen şi Rozalia) (16. p. ilegalistă (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. alături de Sara Văleanu. 46 din 25 febr. p. până la pensionare. VASS-PODOLEANU.M. emigrată în Israel. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 1406. 1408. care a reapărut în spaţiul public în toamna lui 2011. 15 din 19 ian.în 1949 era desenator în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.Of.

1420.G. 1418. nr. 224 din 29 sept.Of.U. III-a.Of. VIDA. 1948. cu Coca (n. II-a. partea I-a. p.Of. VERONA.. partea I-a.C. Ernestina (11.D. al P.C.R. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. infra]. împreună cu mama sa după 8 iunie 1940. VIERU. sora publicistului Andrei Tudor.U. 4635). Eugen .” cls II. via Israel (Cozonac 2010). în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a.) – în anii ’50 secretar 2 la Legaţia României (responsabil presă) de la Londra. nu au căzut victime ale epurării pretins “antisemite” din 1952-1953). VEXMAN. 7946).” clasa a V-a. p. 8. 89.I. p. WILNER. 3708. partea I-a. Desideriu FRIEDMAN) (n. după război şefă de serviciu la D.XII. aflat în atenţia Siguranţei în 1941 ca activist comunist categoria A. M. Carol Neumann. VEZENDEAN. apoi stabilit în S. lui Radu Mănescu.630 din 23 sept.U. 150 . partea I-a.. 1947 a ministrului Justiţiei (M. Vezendiu. nr. Mihail Florescu sau lui Nicolae Goldberger.R. 1416. 3707). 8072).Of. 1419. partea I-a. al P. Polonia) . partea I-a. 1947.1914 – XII.S.1984) – membru de partid din 1 ian.M. Irina – soţia diplomatului Raymond Vianu [v.1916 Bistriţa) – din 1948 şef de secţie în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.G. S.E. 1899. nr. redactor la Viaţa economică. p.A. Beniamin (n. 737. Fairy Tales and Legends from Romania).V.din 1948 director adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Paul – până în septembrie 1947 inspector la Direcţia Teatre a Ministerului Artelor (M. fratele Sandei şi cumnatul lui Iosif Rangheţ.V.g.R. Satu-Mare) (în alte documente oficiale ortografiat “Vezendeanu”) – şef-adjunct al Secţiei Relaţii Externe a C.R. ulterior emigrată în S. de la 1 211 Şi-a românizat numele în baza deciziei nr. 1654-5). C. dosar 64/1955). p. 128 din 9 iunie 1947. Victor (n. nr. partea I-a.-a. 1423. ulterior revenit în ţară. p. aşa cum remarca şi Levy (2002). 1422. 52 din 4 martie 1945. 1947. apoi în România. căs. după război membru în conducerea C.A.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. şi F.F. în 1971 (ca pensionară) cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.Of. p. Chimico-Alimentară a Ministerului Industriei (M.IX.C. partea I-a. p. ulterior membru şi apoi director adjunct al Colegiului Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (organul propriu-zis al cenzurii în presă) (1953 – anii ’60). (Los Angeles). 204 din 5 sept. 1945 (dosar V/74 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). care.S. Rubin-Raymond SCHLAEFFER211) (25. 1415. VICTOROVICI. 24 din 30 ian. David . nr. nr.N.A. 175 din 31 iulie 1948. nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M .P.M. VIANU. (1950-1953). alături de soţ în misiunile diplomatice ale acestuia. în 1950 numită (provizoriu) şefa Cancelariei Consiliului de Miniştri.U..1916.R. emigrat în Israel la sfârşitul anilor ’60 împreună cu soţia sa.I. 6. 1421. alias Ion Vidraşcu) – evreică originară din Basarabia (cf. nr.Of.E. VIDRAŞCU.R. apud Solomovici 2003: 383).după război controlor în cadrul D.2003 Los Angeles.1414.C.R. 95 din 22 aprilie 1948.R.1925 Bucureşti – 30. 1424. apoi viceprimar al Bucureştiului (alt evreu aidoma Ghizelei Vass.Of. unde în anii ’70 a tradus câteva lucrări literare din limba română (e. 1417. Irina. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. iar în 1978 cu ordinul “Steaua R. a M. (1953).” clasa a V-a. 200 din 1 sept. pp. din 1960 la misiunea permanentă a României la O. 8810).Of. Israel . Raymond (n.C. VIANU. apoi şefa Direcţiei Treburilor Cancelariei P. LÖB) (n.Of. Rosenzweig). M. 1947. VIANU.fost rabin.C. revenită la Chişinău în 1945. VECSLER / VEXLER.I. Raia (soţia lui Vania Didenko. nr.P. Milu VEINBERG) – ministru adjunct (al lui Valter Roman) la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor (1952-1953) (secţia Economică a C.. Victor (n. VILNER.C. în anii ’60 întoarsă în România.R. 1425.S. 6292). în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Mihai (n. refugiată în U.E. partea I-a. 95 din 22 aprilie 1948.

2..A. nr. nr.B. Giurgiu 2002). 18.I. în anii ’50 în acelaşi minister ca inspector general (Rosen 1990: 74. Vezi dosarul său de schimbare a numelui de la Ministerul Justiţiei în M. p. (u. 1435). ) V.” clasa a III-a. ilegalist (din 1935) internat în lagărele de muncă de la Miercurea Ciuc. co-autor (alături de Ed.php.998 din 20 apr. dosar 104/1940. 1430. partea I -a. Solvan (n. fond D.dodis. inv. după august 1944 consilier (1946) şi secretar general la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării Armatei şi Populaţiei Civile (1946). 214 V. Sorin (n.1953.A. 10-11. 87). 41. a M. decizia nr. 24/1954. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.G. 287 din 14 dec. fişă de cadre în dosarul de la secţia Economică a C. partea I-a.R. apoi însărcinat cu afaceri la Ambasada României de la Moscova (indicat ca evreu în Kuller 2010: 190. 158 din 12 iulie 1948.G. 11/1954. 167 din 22 iulie 1946. şi http://www. 5785.reference-global. al P.I.C. VIŢIANU. 215 V. 212 Cf. p. şi A. Solomovici 2003: 89 şi E. şi ministru adjunct de Finanţe (din 1952). 7732.C. 2038). uneori ortografiat şi în forma românizată VAINSTEIN212) (16. Şaru) al volumului Grafica sovietică (Bucureşti: Cartea Rusă.1969 Bucureşti) – soţul (al doilea al) Ofeliei Manole. ulterior vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Artă (1950-1953. 4460). 70). nr. nr.a. nr..R.IV. 1950).Of. 225.P. p. detaşat în mandatul Anei Pauker la cu acoperirea de ataşat comercial la Legaţia României din Berna.A. Solomon VIŢEL214) (n. ff. în 1948 cu ordinul “Steaua R.com/istorie/GENOCIDUL-DIN-ROMANIA-REPERE-I73218. 58 din 11 martie 1947.C. 1431. 55 din 6 martie 1948.R. 1429.scritube. Muzică.P. 1426. inv. nr. fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. 1945.html. p. 43). secretar general şi ministru adjunct al Comerţului şi Alimentaţiei (1948-1949).Of. responsabil cu direcţiile Teatru. partea I-a. 23.Of. de formaţie tâmplar.nizkor. după război ziarist la Libertatea (sept. T. Emanoil (n. decizia nr.E.C.S. 1428. 125093 din 11 decf.291 şi http://www. Mezincescu.aprilie 1945 încadrat în Ministerul Cultelor (M. WEINSTEIN. VIŞOIANU..org/hweb/people/c/carmelly-felicia/benditer-ihiel.VII. care reproduce pasaje din Felicia (Steigman) Carmelly 1997 (Emanoil Vinea-Vainstein menţionat în subcapitolul “Camp Grosulovo”§4. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer.VII. 200.1905 Piatra Neamţ – 8. VIGLER) (n..65. de unde avea să chiar arestat la 13 iulie 1948 şi apoi expulzat într-un scandal de spionaj215. ulterior revenit în centrala M. partea I-a.ch/dodis/dodis?XE7lhitk5EfsCJlwETjaee4lmywQ1CxSC20rcSGCwCt2qotRiyi6nfS6O3NPu7TU3DMevl0K NJEQOhR5jNXgtKp 151 . p. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni (M. VOGEL. 1841). 1945 a ministrului Justiţiei în M. Alfons – fost ziarist la Adevărul şi Dimineaţa în perioda interbelică. III-a. partea I-a. VLAD. respectiv Vapniarka213. VINEA. 1944 – 1946). 1427. 213 Vezi şi http://www. iar apoi pe diverse funcţii în aparatul economic de stat. 1947 în M. nr.N. secretar general al Ministerului Comerţului (1948).1515/zstw. fond 495 (“România”). director general adjunct al Direcţiei Generale a Treburilor Consiliului de Miniştri (1951-1952).E. Călugăru şi Gh. director adjunct în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (din mai 1948).com/doi/abs/10. 7 de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. (dosare anexe nr. după război activist de partid.C.I. iar oficial funcţionar diplomatic în M. p.R. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr.I. nr. apoi încadrat conspirat în Siguranţă (avea să ajungă colonel de Securitate). 120 din 30 mai 1945. respective http://db. decedat în 1969.C. p.Of. 3577). inv.E. vicepreşedinte al Băncii de Stat a R. Teodor (Vlad Tivadar MAGYAR) – evreu maghiarofon originar din Timişoara ilegalist. Alfred – la sfârşitul anilor ’40 şeful Direcţiei Licitaţii a Ministerului Finanţelor (M. 102 din 6 mai 1947.Of.Of.1921 Bucureşti) – după război inspector în cadrul D. M. al P. dosar nr.P. partea I-a. 10927.1906 Galaţi) – după război numit iniţial de conducerea C.Of.C. Felicia (Steigman) Carmelly 1997: 192. VIŞAN. membru al Comisiei de Pensii a Casei de Pensii a Ziariştilor. Arte Plastice şi Cinematografie). ulterior reorganizării ministru adjunct al Industriei Alimentare (1949-1951). partea I-a.

1435. din august 1946 consilier de presă al Legaţiei României la Washington (în mandatul lui Mihail Ralea) (M. între alte sute de condamnări ale unor opozanţi ai sistemului comunist. 2336. doc.C. deputat M. după război director al agenţiei Rador (1944-1946).A. Solomovici 2003: 248. VOITINOVICI. 1433. fost internat în lagărul de muncă de la Vapniarka în calitate de militant comunist. pp. ? – funcţionară în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ‘50. ulterior delegat al P. până în iulie 1948. secretar general al Ministerului Justiţiei (1946-1948).1894 Paris – 6.” clasa a III-a în 1948 şi cu ordinul “23 August” clasa a III-a în 1964. al P.1915 Paşcani – 5. ALEXANDRU (6. inculpată în dosarul Prodexport – Italia din 1961 (sub acuzaţia de subminare a economiei naţionale într-o tranzacţie din 1956 încheiată între compania Prodexport.M. 1940-1944. nr. cu grad de consilier cultural principal (1945-1946) (M.1906 – 1992. 1436.R.Of.C.1969 Paris) – cu tată etnic francez şi mamă evreică.C. membru al C. în 1950 depunea mărturie în faţa subcomisiei de Imigrări şi Naturalizare din cadrul comisiei Juridice a Senatului S. 178/1943).Of. (1955-1960). decorată prin Decretul nr.P.III. ulterior însărcinat cu afaceri la Legaţia României de la Berna. procesele lui Ion Antonescu (1946) şi Iuliu Maniu (1947). Şerban (n. Ştefan (n. preşedinte al Tribunalului Suprem al Republicii (1954-1967).N. după război preşedintele Sindicatului/Uniunii Ziariştilor Profesionişti (’40-’50). I-a.M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a.M.S. (44/1954). iar în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.Of. profesor şi şeful catedrei de economie politică la Institutul Politehnic Bucureşti (1950-1953). pensionat). în 1970 cu ordinul “Erou al muncii socialiste”. colecţia RG-25. scriitor şi publicist subnmediocru sub pseudonimele “Al.Of. (1960-1984).S. partea I-a. 62 din 16 martie 1945.VIII. partea I-a. când demisionează (v. fond 495 (“România”). partea I-a. membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (1948).H. 112 din 21 mai 1945. şef al Colegiului de Jurisdicţie la Curtea Superioară de Control Financiar (1973-1979.C.R. 1432. nr.M. învăţătoare)) – ilegalist cu stagiul recunoscut din 1935 (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. redactor şef la Lupta de clasă (redenumită ulterior Era socialistă) (1960-1981). al P. “Al.M. 1946. preşedintele Tribunalului Poporului (mai 1945-1946). Niculescu 2002. 200 din 30 aug. 6222). fiul lui Iosif. Mina (n. p. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 1992).Of. dosar nr.I.de profesie contabil. decorat cu ordinul “Steaua R. Gaston Joseph BOEUVE) (14.T.R. Kuller 2008a: 409-10. VRÂNCEANU. în 1945 membru al Comisiei de control şi cenzură a filmelor cinematografice înfiinţate sub umbrela Direcţiei Cinematografie a Ministerului Propagandei (M. Voitin” (cel mai frecvent). inv.M. Aurel ROTENBERG) (9/21./P. 225. Hermina?) – soţia lui Ştefan Voicu [v. 2.IX. infra]. al U. 9556).” cls. p. după 1944 instructor al C. detaşat ca membru al Curţii Permamente de Arbitraj de la Haga (1967-1973). 8937 şi 8971). al P. a prezidat. nr. ambele publicate la Paris (Berindei. redactor-şef adjunct la Scânteia (1948). 190 din 17 august 1946. (sept.. şi Arhiva U. A.T. autor al lucrărilor La morale et le socialisme (1953) şi La socialisation (1959). Dobrincu şi Goşu 2009: 666 n. la întrunirile internaţionale ale partidelor comuniste.R. Zierhoffer.C.R. I-a. p.R. ţinând de Ministerul Comerţului 152 . 173 din 29 iulie 1948. nr.C. stabilit la Podul Iloaiei) şi Iulia (n. Adamescu”. 4198). M.1986 Bucureşti) (fiul lui Adam (cofetar.R. VOICU. 1434.P. “Adam Apostol”. A. îşi românizează numele în 1919. VOINEA.A. din Galiţia. partea I-a.C. activistă de partid cu dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. intrat în mişcarea socialistă în 1916. orig. discipol al lui C-tin Dobrogeanu-Gherea. VOICU.. fostă ilegalistă şi redactor al Scânteia în anii ’30. M. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947).R. nr.012M. p. dosar nr.III. van der Linden 1992: 146-7. procuror general al R. Bucureşti) . membru supleant al C./U. “defectează” la sfârşitul anului 1947 şi se stabileşte la Paris. (v. partea I-a.U. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.R/P.C. 1948 1952). 2)).membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale / Informaţiilor. stabilit cu familia în România în 1911. (mandate succesive 1961-1985).

p.G. 1626). 127 din 3 iunie 1948. 1947. ilegalist. 1948. 10533). WEINSTEIN. partea I-a. p. 1949. partea I-a. 1947.Of. Moritz . nr..în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. 32 din 8 febr. 173 din 29 iulie 1948. partea a 2-a.P. 1453. 16 din 20 ian.F.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. nr. Gustav . în sept. 15 din 19 ian.R.Of.C. 59. partea I-a. nr. partea I-a. partea I-a. nr. 1445. 1949. p. WEISMAN. 1948).E.I. probabilă identitate cu “Weiner F. iar apoi promovat inspector în cadrul D. Edeliza . 1947.000 lei amendă pentru activitate comunistă. decorat prin Decretul nr. Siegfried . în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 1448. decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a. Henrietta – avocat. 738. nr. eliberat după august 1944.”.S. p. p. 1442. apoi al Contenciosului Ministerului Justiţiei (M.N. Isac (n. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 153 . WEINTRAUB. 2128). Gustav – ilegalist. 10 (12 apr. p.Of. 1912 Bucureşti) – ilegalist. nr.I.F. Berthold Marius – după război şef de secţie la Direcţia Construcţii din D. Carol . fond 495 (“România”). p. nr.A. WASSERMAN. Chiva – după război funcţionar la Direcţia Tehnică şi Cota Sovietică în cadrul Oficiului Industrial al Bumbacului (M. pedeapsa expirând la 14 februarie 1946 (A. 1446. 4848). în iulie 1948 delegat şef al Serviciului Judeţean de Control Economic Baia (M.din 1947 controlor economic în cadrul D.Of. în 1941 aflat pe Lista Siguranţei de comunişti categoria A.C.E. inv. p. a M. WALD. 10092). 1123). nr.Of. P. WEINBERG.C. (M. epurat în 1958 (Solomovici 2004: 107). p. 225. WEISS. 1451. 12877).S. 45 din 24 febr.D. 642). 1949. p. nr. ff. a M.Of. 276 din 28 nov. Solomovici 2004: 281-2). Adolf . 1438.. 24 din 30 ian.E.G.G. 1964.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.R. 15 din 19 ian. deportat într-un lagăr de muncă obligatorie în timpul războiului. partea I-a.G. 289 din 13 dec. 641). 1440.Of. 1946. 16 din 20 ian. 478). partea I-a.S.Of. partea I-a. p. 1449. Ana Renée . nr.C. membru al contenciosului Ministerului Afacerilor Interne (1945-1948). p.Of. 15 din 19 ian.vol.C. 1447. 282 din 5 dec. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. membru de partid din 1933. Leon . după august 1944 membru şi pensionar A. 7817). 804 din 21 dec. şi o companie din Italia) (Andreescu. 662).G./M. partea I-a.C. instalat şef al Direcţiei Cadre. nr.Of. WEINSTOC(K). 20 din 23 ian. Nastasă.I. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Văcăreşti. p.după război controlor în cadrul D. 1439. Adalbert . C. 1946.A. WOLFF. WEISS. M. p.I. 6220).A. în aprilie 1948 detaşat pe postul de secretar al Legaţiei României la Belgrad (B.1948): 2). 1437. Varga 2003a: 664-5. 1443. 1450.Of. 264 din 14 nov. WEINBERG. nr. 1949 secretară de presă II la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 297-8).în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. în timpul războiului condamnat la 5 ani închisoare corecţională şi 2.Of. 641). 1949. Marcela – până în febr.R. 1948. a M. partea I-a. 1949. 1444. p. partea I-a. 1441. 662). partea I-a.Of.Of.Of. nr. Eugen – între cei peste 100 de evrei aduşi de Ana Pauker în prima ei lună de mandat din 1947 în centrala M. nr. 1452. (M. dosar nr. WEINER.E. ca translator la Direcţia radio (M. partea I-a. Noel (fiul lui Ştrul) – controlor (până în febr. nr. a Ministerului Comunicaţiilor (M. WEINBERG.. WALTER. 1949. nr. WEIBER. WEISS.A.E. WECHSLER. în 1971 planificator la Comitetul de Stat al Planificării.C.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. partea I-a.Exterior.

p.E. 1459. N. 6781). 241 din 22 oct. apoi el însuşi ilegalist (membru din 1932.Of. nr. cu dosar la secţia Economică a C. Eugenia . WEISSBLUTH.S./U. p. p. 1455. WEISS. nr. p. 1947. WENDER.Of. Marian (n. 7158). 1947. Marcu (n.Of. 7492). partea I-a.G. după război înalt funcţionar la Ministerul Muncii. prim-arbitru de stat până în 1975. partea I-a. 1947. nr. partea I-a.Of. Solomon – după august 1944 şeful Direcţiei Coordonare a Ministerului Lucrărilor Publice. nr.C. nr. partea I-a..C. 1949. în august 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu.G. 1947. 10533).R. WEISS. 1458. partea Ia. partea I-a. WEISZ. membru al Comisiei Legislative de pe lângă cabinetul ministrului. Berindei. a M.1454. 9219. p. WEISSMAN. partea I-a. 644). când s-a pensionat. (M. 156 din 9 iulie 1946. partea I-a.” clasa a II-a în 1971. (M. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.C. nr.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. fiul său.E. Solomovici 2003: 88). partea I-a. WIRTENBERG.I. nr.C. 10092).I. 641). 738. în perioada interbelică între avocaţii inculpaţilor ilegalişti. WITZMAN. 1948.I. 1938). partea I-a.R.Of. nr. partea I-a. 1945. în iulie 1945 detaşat ca ajutor al şefului Secretariatului de Legătură cu Armatele Aliate (M.C (M.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr. II-a în 1964 şi cu ordinul “Steaua R. Adalbert – din 1947 controlor în cadrul D. până în iunie 1948. 190 din 19 august 1947. 5386). al P.I. partea I-a.C.. 1457. 136 din 15 iunie 1948. Debora . decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. p.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 264 din 14 nov.Of.Of. p. 1467. Frideric . 15 din 19 ian. a M. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.T. 1465. 24 din 30 ian. a M. p. 1949. 173 din 31 iulie 1947.Of. 7715). 7 dec. p. WINTERFELD.Of. M.din 1947 controlor în cadrul D.I. 276 din 28 nov.Of. Carol .C. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. 1949. al U. Aron . p. 15 din 19 ian. p. p.G. M.Of. Dobrincu şi Goşu 2009: 110). 1904) – avocat. 293 din 18 dec. p. Ioan . partea I-a. 1466. Elena (uneori ortografiat şi “Wolff”) – din octombrie 1945 şefă de serviciu în centrala M. nr. 5961).Of. WEISSER. 1464. Ioan – director adjunct al Direcţiei Contribuţii Directe a Ministerului Finanţelor (19471948-?) (M. p. nr.Of. Ludovic . Herman . apoi subinspector genral la Regia Monopoluluiu Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M.C. apoi director adjunct al Editurii în limbi străine (Kuller 2010: 189. WOLF(F). 1462.din 1947 controlor economic în cadrul D. Maria .E.C.E. p. partea I-a. 7492). (v. 423 din 15 iul. WEISZ. a decedat în Israel în 1988.C. 1468. nr. p.Of. 156 din 13 iulie 1945. nr. 256 din 5 nov. M. 1469. partea I-a.E. partea I-a. până la 31 mai 1948. partea I-a. “Ghiţă” – din 1948 membru al Biroului secţiei Culturale a C.C. 1463. redactor la revista Justiţia Nouă în anii ’50. 190 din 19 august 1947.C. 1456. nr.Of.după război. co-autor al primului Cod al Muncii (1950). 644). 120 din 26 mai 1948. 4611.Of.C.Of. 1948. nr. nr.M. decorat cu “Ordinul Muncii” cls. 145 din 26 iunie 1948.C. nr. 119 din 25 mai 1948. M. (128/1952). partea I-a.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p. 9857). 1461. 219 din 21 sept. WOLF. profesor de drept muncitoresc în anii ’50-’70. 154 . a M. 15 din 19 ian. 11186. când demisionează (M.G.Of. nr. 4584. (M.Of.T. p.E.A.după război controlor în cadrul D. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 1460. M. WELTNER. secretar al biroului juridic al partidului). nr. Elias . WEISS. p.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. WILDERMAN. 1963. partea I-a.G.din 1947 controlor economic în cadrul D. 5142).

D.XI. 1475.F. director adjunct al Institutului de Studii Istorice şi Social-Politice al C. membru al Comisiei Centrale de Revizie (1974-1984).I. Ilie (n.36/fisapenala. Bercu ŢUCHERMAN217) (11.R. 2083)). Nastasă. p. 217 V.). Carol Neumann.+Wacaluc+-+Wutschi%5CWulin+Milea+P%2FP1040599. 1472.R. după război numit la conducerea Direcţiei de Agitaţie şi Propagandă a C. B..M. 1948): 3).sferapoliticii.JPG. dosar nr. nr. 291 din 19 dec.1470. 7038. fişa matricolă penală la http://86. (?) fiul lui Mayer Wolf Leib şi Reiza Leib. 11956. ZAHARESCU. 155 . în 1948 numită director comercial al nou-înfiinţatei întreprinderi de stat “Alimentexport”. WULIH MARCUS.2000 Bucureşti) . reprezentant P. 1949.III. decorată prin decretul nr. 22 (20 aug. partea I-a. 1471.C. 15 din 19 ian. dar după război fără calitatea de membru de partid în România. cu dosar personal la Comintern).I. Milia VULIH. WOLF. şi profesor de economie politică pentru cenzori.1909 Bălţi) – ilegalistă (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.ilegalist (membru de partid din 1923. la Ramat Gan. Betty (zisă “Bibi”) (n. până în anii ’50 şef de departament în cadrul D. combatant în Spania şi în Rezistenţa Franceză. Solomovici 2004: 281-2 – ambele surse menţionează eronat numele. 15 din 19 ian. supra). la redacţia revistei Problemele Păcii şi Socialismului (1980-1989).R. pentru românizarea numelui decizia nr. al P. S. asasinată) – soţia ilegalistului Baruch Lerner. 1473. http://www. eliberată în 1968. 1949. p. supra]. ulterior ambasador în Argentina (1955-1956). soţul ei. Aiud şi Braşov. Anna Fielder (Londra) şi Vladimir Zaharescu (Ierusalim). deţinut în lagărul de muncă din Miercurea Ciuc şi în penitenciarele din Chişinău. 646).. Barbu (n. Andreescu.M. p.R. Varga 2003a: 664-5.ro/sfera/136/art11-arhiva.A. Birmania şi RPD Vietnam (1959-1961). 1964 şi 1981. era funcţionar la Institutul Chimico-Farmaceutic (M. Mişu . fond 495 (“România”). Mircea Zaharescu (Bucureşti).R.U. zisă “Emilia”) (n. 218 Un referat din decembrie 1940 al Corpului Detectivilor îl menţionează pe Juju Steinberg. încă în viaţă. căsătorită Marcus. în 1949. în redacţia săptămânalului Reporter (v. inv. 1945 a ministrului Justiţiei î n M.Of. nr. inculpată şi condamnată în dosarul “Prodexport – Italia” din 1961216 (v.C. şef al presei 216 V. redactor şef la Lupta de clasă. al P. ulterior într-o “funcţie administrativă măruntă” (apud Solomovici 2003: 379. 1945. comunist. Simon Marcus. Iuju GRUMBERG) (după alte surse “Ştrait”) (n. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. ZAHARIA. nr.IV.C.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CW%5CW+01. după 1945 funcţionară în Ministerul Comerţului şi Industriilor.Of. ulterior directoare generală a exportului în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. nr. ZAIDMAN. 381-2). citând o notă informativă maghiară remisă Budapestei. după război în conducerea U.E. Osias – în 1949 era delegat responsabil financiar al Direcţiei Centrale Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. partea I-a. 1912) –ilegalist.P. aflat pe lista de comunişti periculoşi întocmită de Siguranţă în 1941. 124485 din 8 dec.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.1913 Chişinău – 15.R.C. p. apoi a academicianului Barbu Zaharescu [v. rectorul Institutului Maxim Gorki (1952-1954). Kiseleff din Bucureşti./P. Turcia (1956-1959). arestată. partea I-a. după unele surse. ZAHARESCU. Matei – conform memoriilor unui alt cenzor.Of.A.C.F.M.1999 Bucureşti. 2. China. bunica prezentatorului TV Andrei Zaharescu (fiul lui Mircea).T. director al Editurii P.17. 195 din 24 august 1948. mama lui Laurent Sorell (stabilit în Texas.X./U.Of. partea I-a.125. decorat cu diverse ordine şi distincţii de stat în 1948.G. 225. 643) 1474. apoi însoţindu-şi soţul în misiunile diplomatice. Milea (n.html). Betty PLICH) (11. şi şeful catedrei de economie politică la Universitatea Bucureşti (1948-1955). 1961. redenumită Problemele Păcii şi Socialismului (până în 1962). înscris în partid în timpul studenţiei. (1954-1955). alias Ilie Zaharia. apoi funcţionară la magazinul “Victoria” din Bucureşti.R. 218 1476.R. membru supleant (1955-1965) şi titular (1965-1974) al C.1906 Bârlad – 14. WOLF. a locuit până la sfârşitul vieţii pe Şos. fiica lui Pinhas şi Basea.

144 din 25 iunie 1948. “epurat”. a M. ZEIDMAN. nr. nr. Tismăneanu 2005: 197. C.C. partea I-a. 1484. după război numit avocat în Contenciosul Ministerului Muncii. ZARAFU.X. a M. ZALMAN. partea I-a.X. Cajal şi Kuller 2004: 362. C. 328. al P.de partid în 1943. nr. Leon .IX. nr. p. p. 131 din 8 iunie 1948./9. 136/1956 şi 108/1956 (Levy 2002: 210. 210 din 10 sept. p. 4251). p.Of. apoi stabilit în SUA. juristconsult (echivalentul consilierilor juridici din prezent) al M. membru de partid din 1930 (dosar Z/13 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). (M. rolul lor fiind “cu adevărat jalnic” (Rusnac 1997). 1486.. ? . 35 din 13 febr. Bucureşti şi redactor la revista Probleme Economice. 1483. Alter David (frecvent ortografiat şi “Zaidman”) .S. membru al Comisiei Centrale a Timbrului (M.E. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 217 din 24 sept.1914 Chişinău – 29. ZAUER.E.Of. Herman – director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. 1478.din 1947 inspector în cadrul D. ZALMANOVICI. partea I-a.Of. după război.S. Cutişteanu şi Ioniţă 1981: 104. ilegalist.I. cf. pentru câteva luni în 1948 secretar general al Ministerului Industriei. Israel) – ilegalist (şi. partea I-a. Charlotte – inspector general adjunct la D. 1477.1901 – I. nr. p.E.Of.A. nr. iar după reorganizarea ministerială la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. în sept.. 1949.E. nr.dr.G.1973) – avocat. secretar general /cu grad de consilier superior) al Ministerului Industriei şi Comerţului (1945-1948). v. partea I-a. M. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. fiul lui Volf Volco şi Bella. nr. partea I-a. 662).Of. ZECK. anexele la dosarele nr. Iţic – după război refent şef în centrala Ministerului Muncii. Nastasă 2011: 582). M.III-a. 1479.Of. ZANDBANC. 157 din 4 mai 1971) cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. partea I-a. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.I. student la Praga şi apoi la Şcoala Superioară Tehnică Cehă din Brno (unde în 1936 se afla în atenţia organelor locale de informaţii pentru activităţi comuniste. 3293. 112 din 17 mai 1948. 1485.1980 Tel Aviv.E. apoi funcţionar superior la Comisia de Stat pentru Planificare (1948-1953).C. partea I-a. 16 din 20 ian. ZEIDER.I.C. partea I-a. cu fişă personală în 156 . Moise . cu referat de cercetare la fd. Paul . p. M.R. nr. 1947. partea I-a. p. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. 8279). 1945. 1945.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite Ministerului Industriei (M.A. decorat în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler de către fostul suveran Mihai (M.1946). emigrat în Israel. I.Of. p. secţia Cancelarie – dosare anexe.S. 1014. uneori ortografiat şi “Ţaigher”. 5357). nr. Troncotă 2006: 50. 4968). ulterior profesor la A. 1949. Leibu .I./Kuller 2008a: 460). 4384). 1482. partea I-a. respectiv “Zeiger”) (26. 1948. 662).Of. 3758. 7461. nr.C.B. III-a. 119 din 28 mai 1947. 1481. membru al Comisiei de epurare la Teatrul Muncitoresc Bucureşti (M. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 173 din 31 iulie 1947. iar în 1971 (Decretul nr. ZEIGHER. p. p. 6781). nr.după război şef de serviciu în centrala Ministerului Sănătăţii.I. 1480. p. 1948 revenit ca funcţionar înalt în centrala Ministerului Finanţelor.C.Of.C. ZAHARIA.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industri ale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.Of. cu liceul absolvit în Chişinău. inv. nr.Of. partea I-a. p. după război autor al unor articole în Scânteia (august 1944 . 103 din 9 mai 1945.. Simion (n. 119 din 28 mai 1947. Simon ZEIGER. partea I-a.G. 4254). 16 din 20 ian. spion sovietic).O f. 194 din 25 aug. 7666).Of. Solomovici 2003: 248. nr. la începutul anilor ’70 vicepeşedinte al Comitetului de Stat pentru Preţuri. ZANDBANC. 1487. p.după război inspector general în administraţia centrală a C. Isac (20.R.

C. 96/1968. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Naţionale de Gaz Metan (M. partea I-a. 1484. II-a. 1949.1901 Tg.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/Z/Z%2002.17. 1490. apoi director al Institutului Român pentru Studiul Conjuncturii. Emanoil . p. a M. nr.X. partea I-a. partea I-a. cu referat de cercetare la fd.Of. / Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. 46 din 26 febr. 2). 219 V.Of.S. după război controlor. 4968). 6781).Of. partea I-a.R. doc.” cls. apoi inspector la D.în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu. pensionat în 1973.A. 11 din 14 ian.125. p. nr.G. 173 din 31 iulie 1947.C. Frumos – 1978 Bucureşti) . inv. ministru adjunct al Economiei în cadrul Consiliului de Miniştri. ZINGHER.. p. în 1949 în centrala Ministerului. nr. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). emigrat în Israel în 1973 împreună cu soţia sa Stela. C. 1493. secretar general al ministerului Economiei Naţionale (1946). 1492. Bernard (în alte documente cu varianta de prenume “Bernat”) – după război încadrat ca inspector vamal la Direcţia Vămilor din Ministerul Finanţelor. nr. nr. 158 din 12 iulie 1948. 5784. partea I-a. M.R.G.Of. şi menşiunea solicitării sale de schimbare a numelui în “Şerbulescu” în M. partea I-a.Of. iar în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.1949. p. 315. a colaborat cu Universitatea Ebraică din Tel Aviv. nr. vicepreşedinte şi preşedinte al Comisiei de Stat pentru Planificare şi simultan ministru adjunct la Ministerul Industriei şi Comerţului (19471948). partea I-a. 158 din 12 iulie 1948. al P.C (M. partea I-a. partea I-a.Of. 1489.. partea I-a. nr. 5785). p. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. M. 1900. p. nr. “la 27 de ani era spion sovietic”. 314). decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor. V. președinte al Comitetului de Stat pentru Problemele de Muncă și Salarii (cu rang de ministru) (1957-19651966). http://86.Of. fond 495 (“România”).Of.php. 1945.E.%20Zara%20%20Zwolfer/Zilbert%20Herbert/index.C. nr.S. pe post de controlor-revizor principal (M. 4384. ZISU. 590). 2382). vicepreşedinte al C. nr. după război şef de cabinet al lui Gheorghiu-Dej la Ministerul Comunicaţiilor (1945-1946).B. (1948-1949).Of. Leon . p. autor ocazional la revista Probleme Economice.S. nr.P. 5 din 9 ian. nr. arestat şi condamnat în “procesul Pătrăşcanu”.) între 1944 şi 1947. ZILBER. în 1948 cu ordinul “Steaua R.în 1948 numit membru al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M.P. 13 din 17 ian. 120 din 26 mai 1948. 4611. profesor de economie politică la Universitatea Bucureşti şi director al Casei de Economii şi Consemnaţiuni (C. condamnat ca atare la 5 ani închisoare (Solomovici 2004: 184).Of. Herbert (zis “Belu”.” clasa a III-a. (1954-1957). iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. 1491.C. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. ministru adjunct al Muncii (1968-1969).în 1948 era controloare în cadrul D.Arhivele Comintern (INCOMKA.după război inspector în administraţia centrală a C. p. partea I-a. p. p. în fişele din penitenciare ZILBERT219) (14. 149 din 26 iunie 1941.P.E. 131 din 8 iunie 1948. 112 din 17 mai 1948. încadrat în 1972 cu grad de profesor la I. p..Of. partea I-a.C. M. responsabil cu Consiliul Superior Economic (1948) şi vicepreşedinte C. secţia Cancelarie – dosare anexe. M. Avram . 3678. apoi expert în delegaţia României la Conferinţa de Pace de la Paris (1947). 225. graţiat în 1964.C. 3293. dosar nr. ulterior publicist sub pseudonimul “Andrei Şerbulescu”. anexa la dosarul nr.I.I. 1948. consilier al ministrului la Ministerul Energiei Electrice (1950-1954). M. ZICKEL.R. nr.C. inv. ZIBALIS.P.I. după război iniţial consilier economic în centrala Ministerului Afacerilor Străine (din mai 1945). 1488.ilegalist. 157 . p. 65 din 18 martie 1948.B. Rosi .E.Of. ZELL. lucrând cercetător în domeniul dreptului internaţional al muncii.

etc. 1949. 4533). Korn. 1949.I.controlor la D. p. Chely WeisbuchStreja.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. nr. I.C. Rudolf Efraim (1948-1952).Of. Pincas. p.  vicepreşedinţii Simion Ţaigăr/Ţaigher (1948-1949. Astfel. Izu Grosu. nr. Cerbu S. M.Of. ZISSU. Vladimir Kraft. ZUCKER. din 10 februarie 1960. au venit singuri?” (apud Andreescu. partea I-a. Marcel L.R. 1949. Mauriciu C. Gheorghiu-Dej rememorează că la sfârşitul anilor ’40 (identificarea perioadei decurge contextual în stenograma discuţiilor) “.  între directorii generali. 662). Isias B. partea I-a. Flachs.. subl. 1948.Of. p. Mircea Oprişan (1952-1954). documentele de arhivă din perioada 1948 – 1963 identifică între funcţionarii Comisiei [din ian.Of. partea I-a. nr. spre exemplu. n. 15 din 19 ian. p. Iulius M. partea I-a. Gheorghe Gaston-Marin (1956-1965).I. Ludovic . 1947. Rosenzweig. Arsene (1952-?). Matiaş . nr. Lulu S. 15 din 19 ian. Vladimir Boico. Marcus.inspector la D. partea I-a. Horaţiu Atanasiu/Atlasman (anii ’60). partea I-a.Of.. p. Novac (1959-1969). nr.E.Of.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 24 din 30 ian. M. participă la inventarierea bunurilor Domeniilor Coroanei imediat după abdicarea regelui Mihai. nr. Anton Moisescu (1953-1954).în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.G. Paul Alexiu.Of. Enumerări selective precum cea de mai sus.). Maimon. 642). Nastasă şi Varga 2003a: 641. asemenea percepţii depăşesc spaţiul subiectivismului perceptual pentru a-şi identifica solide confirmări empirice în mai toate segmentele administraţiei şi sistemului politic centrale din primii ani de comunism în România.M. 1496. şefii de direcţie şi varii alţi funcţionari: Ernest Austerman. Marcovici. 4384)..C. ZISSU. ZUCKER. ZISSU. 126 din 6 iunie 1947. 8072). Sigler. Soreanu.Of. care ar putea fi extinse în mod dezirabil până la un grad satisfăcător de cuprindere pe măsura creşterii accesibilităţii surselor prim are de informare. partea I-a. ZISSU. partea I-a. Dan Herstein. Lionel S. 16 din 20 ian. Iosif A. partea I-a. Marcu . Benţin Abramovici.G. Contextualizate şi supuse verificărilor obiective.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului. ZU(C)KMAN. nr. a M. 173 din 31 iulie 1947. Rozenthal. 1953 Comitetului] de Stat al Planificării:  preşedinţii succesivi (?) Miron Constantinescu (1948-1955). Şt. 112 din 17 mai 1948. 112 din 17 mai 1948. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Areşteanu. Bercu Feldman. Paula A. nr. 204 din 5 sept. a M. confirmă percepţiile prima facie subiective ale unor înalţi demnitari comunişti din perioada imediat succesivă celui de-al doilea război mondial.E.C. Gh. 737. 1495. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. 1498. Renee .I. Raul Rosel Săveanu. 4384. 222 din 29 sept. 1499. 1497. a M. Simovici. într-o şedinţă a Biroului Politic al P. partea I-a.C. apoi funcţionar cu atribuţii de control în centrala Ministerului Asistenţei Sociale (M. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M.C.C. 1954-1957). menţionat în memoriile lui Vladimit Trebici (2011). Heinrich Abramovici.E. p. 158 . Sofia A. p. 1946.Of. Gustav Roman. p.1494. 6781). Leib – după război controlor în cadrul D. nr. la CSP [Consiliul de Stat al Planificării] peste 80% [erau] elemente de origine evreiască […] Am întrebat de ce la Consiliul de Miniştri sunt peste 60% elemente evreieşti..G. în cazul invocat de Gheorghiu Dej. Al. 644. 644). Sami A. Ernest Schlesinger. Gheorghe . Edy I.A. cine i-a adus acolo. Leon . Islea S. nr. M.. Simon Katz.Of. p. Avandici. p.. Bârlădeanu (1955-1956). 1500. Hary A. 8460.

P. erau evrei [cel puţin următorii]: în centrală . Eliza Andronache (Zilberstein). E. Ijacu (Izsak). Mundi Brenner. Matei Gall. ff. Rosenthal. E. M. Liuba Herşcovici. fd. Bălănescu (E. Şt. secretara ministrului (Ilca Melinescu (Wasserman). tov. Petran (Pocler). în 1949. Avram Bunaciu.. din 1950). Rudolf Modgesch (?). tov. contabilul Solo Merovici. Lupan (Lustman)). M. Goldenberg (Cairo).R. Nicolae Gonda (Szille). Oscar Conobel. tov. din totalul celor 746 salariaţi ai Ministerului. Lucia Şerban (Buenos Aires). Alfred Hubert (Bruxelles). S. inter alia. una maghiară) “în diferite aparate ale nomenclaturii” (Bottoni 2010:59):  în Ministerul Afacerilor Externe.C. Viorica Roth. Elena Wolf(f). Pauker). Vera Simon şi I. Emilia Milco/Bogdan. Davidovici). J.. Ardeleanu (Turcu). Iancu Berciu (Varşovia). dosar nr. Huck. 47/1949. stenodactilografele simple sau şefe Leontina Haberman. Aderca (Adelstein). Retti Abramovici (Moscova). Tereza Macovescu (Ungar). etc. A. Tel Aviv (P. – secţia Organizatorică. cărora li se adăugau nenumăraţi alţi funcţionari diplomatici precum J. Tenţ. Lăzăreanu (expulzat cu câteva luni înainte) şi A. Janette Verona. Balaş (Blatt). E. Max Fonea. mai rămăseseră doar 32 proveniţi din vechiul aparat diplomatic220. unde. Rita Rotter. Belgrad (A. plus prim secretarul legaţiei de la Stockholm (E. E. 220 V.Alegerea aleatoare a trei ministere ca exemplificări ale ponderii evreilor la vârful aparatului administrativ-guvernamental în primii ani succesivi celui de-al doilea război mondial (cu o pondere a evreilor de 2.G.C. etc. Altăraş. eticheta ca “o adevărată filieră evreiască” (alături de. Bughici (David). Sofia Mironescu. Maer. al P. Boris Holban (câteva luni în 1948). Ecaterina Raicu (Praga).N. Rita Pistiner Vaisberg (Sofia). Baciu şi S. Judith Lazaride. tov. E. Văleanu (Weinreb). I. C. Lucia şi Eugen Mantu (Marcuzon). etc. 159 . T. secretarul general (şi simultan ministrul-adjunct) al Ministerului (Ana Toma (Grossman).ministrul (A. Kimell.I. tov. Felix. Felicia Sumarit. Ada Lupan şi Leon Ghica (Diamand) (Belgrad). Roma (M. Edwin Glaser. proximul (din 1950) prim-adjunct al Anei Pauker. Budapesta (I. Zeider. Y. şeful direcţiei Cabinet al ministrului (C. şefa direcţiei cadre (I. Vera Simon. Ella Marcus. Szillagy (Londra). Bogdan (Grünberg)). Făinaru). Vogel (până în 1948) (toţi la Washington. I. Bottoni. M. Dan/Davidovici). Rozi Fonstein. Groner. 10 din cei 12 (adică 83%) şefi de direcţii şi departamente (E. Georgescu (Samoilă). Constantinescu (Bloch). care i-a succedat lui E. şoferul Şmil Rauchwerger.. Roberta Gaston-Marin. chiar fără a recurge la contabilizări detaliate. consulul în Bulgaria (la Rusciuk – Rudolf Stoian). Alice Fetcu. Aurelian Bela (Auerhahn). Nicu Şerban (Herşcovici)). funcţionarul comercial Idel Rubinstein. C. C. Eugen Charap. Levin). dactilografa Sarah Goldenberg. Alice Brădescu (Paris). A. la nivelul reprezentanţelor diplomatice – şefii misiunilor. JacobFeuerştein. acestora li se adăugau la nivelurile ierarhice subsidiare o multitudine de funcţionari de diverse ranguri şi grade diplomatice: S. Caseru Rene Odette (Vatican). Alexandru Leist. Weinstoc(k). Micu-Chivu (Klein).5% în totalul populaţiei României în anul 1948) confirmă existenţa remarcabilă a ceea ce S. Janina Câmpeanu. Ionel Crişan (Kirschen). 1 -19. Fischer. Lustig. dactilografele Aurica Brucker şi Aurelia Profeta. Iacubovici de Barlo. Farladanschi). C. secundar şi incomparabil mai redusă numeric. Iosif (Brauchfeld). Bella Mihnea. Lupan ?. Nichita Rabu. Clara Hönig. Viţianu (Witzman) (la Berna). George (Ştrul) Beraru. funcţionara administrativă Paula Froda. Luca-Boico.C. Aneta Loghin (Löbel). Emil Riegler. Mezincescu (Mesinger)). Minder Bellanger. Sanda Clejan. Caseru Rene Odette. A. unde din 1950 avea să fie ministru H. Eugenia Manole (Abramovici). Ardeleanu (Adler). Reiner Biemel (?). etc. Marcela Simionescu. la Moscova (S. Bendel). Ana Stern. Păsculescu (Tescovici (?)). Anitta Ioanid (Ankara).

Margit Rudich. Pascariu Tina. Moglescu. directorul C-tin Bugeanu. “100 aveau nume de împrumut” (apud Solomovici 2003: 380). Perlmutter Stefania. Moraru (I. şefii de birou Beram Sofia. consilierul cultural Isac Lazarovici. secretarii de presă (cenzori / lectori) Adam Simon. Silvia Kutny. Priseceanu Josefine. Reicher Boris. dir. Schwartz Ida. insp. probabil. şef R. Fidler Sofia. gen M.). Diamant Basile. contabilul-şef al ministerului Artelor / şi Informaţiilor până în iunie 1948 – Iacob Haimovici. Henrich Carasso. M. Cohn Mozes.I. Gheorghe Rosen. Dorio Lazăr. Spina (Schreiber) Natalia. Kraid Evy. Florica L. Kirschen Tauba. Lola Jung. dir. Ştefănescu Al. arhivarele şefe / principale Victoria Akerfeld. Râpeanu (Rosenberg) B. Călin Barbu. insp. Stănescu Josette. Bercovici Mircea. Magdalena Iacob. Liviu Floda (Leibovici). Soare Zina. Benedek Tiberiu. Gartner Gusti. gen. Jurist Eduard. David Perlea. Mihail Ludmila. David Manolescu. respectiv redactorul Bernard Bereanu. Lăzărescu (Lazarovici). prim consilierii de presă George Spina (prim consilier). secretarul general N. Corina Ciolan (Richter). H. Blazian (până în mai 1948). Rado Ivan. Mauriciu Edel. Gottlieb Madeleine. şefii adjuncţi de birou Suzana Simion. Şafran). Goliger Pia. Lupu Mihail. A. dactilografele simple sau principale/şefe Silvia Feyns (până în 1948). Stela Stănescu. Streitman Luiza. Carmen Herescu. gen A. Lăzărescu Clara. Câmpina (Friedman) Barbu. gen Dan Negreanu (?). Baranga şi insp. insp. Neuman Carol. 160 . Alfred Mayer. Schileru Eugen. insp. Novicov (Neuman). Schechter Otto. Breslaşu (Breslau/Bresliska). Halpern Suzana. Neiger Elza. dir. Rapaport Roland. Wolff Marcela. şefii de serviciu Natalia Davidescu. la sfârşitul anilor ’40. translatorii interpreţi. insp. Deutsch Costel. inspectorii generali adjuncţi Aron Winterfeld. Hehter Sanda. Lespezeanu Henrietta. P. şefi sau simpli Cohn Moses. Bogdan. Emil Fulda (Weissberg). Jar Alexandru.E. medicul Rozalia Roitman. Fermo Alexandru. Sadoveanu (Pşait) Lucia. P. Maximilian Krauss. Horodniceanu Zoe. Adolf Wald. Iancovici Herman. inspectorii Cerbu (Hirsch) Emanuel. Conform Jurnalului (1948-1954) scriitorului Pericle Martinescu.A. secretarul organizaţiei de bază a partidului din minister – Harry Brauner (v. insp. fotograful 221 222 Ibid. Barbu Morel. Sterian Adela. referenţii Ella Matei (până în iunie 1948). Sternberg Samson. dir. Dondi Galin. în administraţia centrală a ministerului erau evrei222: ministrul Artelor şi Informaţiilor . Flavian (Finkelstein) Jacques. Aida Vermont (Grünberg). Popper Jean. Leon Gruss (până în iunie 1948). din 147 de angajaţi în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. şefa de atelier Clara Spitzer. Iosif (premergător stagiului la M. Stefania Moritz. A. Maxy. Stein Antoaneta. desenatorii grafici Isidor Mittelman. gen R. Cecilia Merlaub. arhivara ajutor Elena Solomon. Emeric Rado. consilierii Laurian Băluş. aproape toţi şefii de direcţie şi inspectorii generali/şefi (mai puţin. Şmilovici Max. Melita Mayer.H. Gärtler Roza. regizorul S. Rosenthal Amalia. directorii adjuncţi Liman (Löbelsohn) Clara. gen Simion Alterescu (Ierusalim). Lucia Demetrius. Aurel Son. M. Teodor Vlad (Magyar). Mendelsohn. plus unul din cei 3 secretari generali ai ministerului în 1948: dir.. Davidoglu (Davidsohn). insp. Alperin. Bogdan Varvara (Rosen). secretarii culturali Tina Pascariu. Eli Haim Ber. Pascal Ernestine. Mezincescu (Mesinger). Davidescu Lucia. Stănescu (Fischel) Eugen. Carol Wilner. Vitner Carol. arhivara-registrator Emilia Solomon. Fisch Sanda (Surica). Leon (Herşcovici) Alexandru. Alice Suter. Maxy Liana. Willy Savin. Friedman Maria. şefii de secţie Alămaru Lipa. Emanoil Donea (Pşait) şi Ana Bergman. Rebeca Leizerovici. Emilian MarieLiese. Leon Haber. Adolf Renate. Lustgarten Mili. M. Ştefănescu Paula. Raicu (Reitman). Stefania Perlmutter. Radu Lupan (Leibovici). prim secretarii de presă Ausch Ernest. Gueron Isac. Horodniceanu Florin. Deceanu Barbu. Marcel Holban. Iulius Ganz. Herţovici Paul. Bercu Iosif (alias Şerbănescu). în perioada 1948-1949 (cu 637 din totalul de 809 angajaţi ai Centralei din 1949 nou-angajaţi după 23 august 1944221). M. dir. Ernest Halpert. gen. Negreanu (Schwartz). Heinrich Kraid. În Ministerul Artelor şi Informaţiilor. translatorii Direcţiei Radio Simpson Weitlener. Albert Clain şi Igor Block. Mehr Iacob. Willy M. Schäffer Flaviu(s). respectiv Dumitru Mihalache).E. Maria Schweffelberg.. infra). adj. Hirsch. Maximilian Schulman. Miriam Tausinger. Sofia Beraru (până în iunie 1948).

Broder Emil. Ilie Zaharia (Ştrait) şi Rudolf Efraim. Nasta Mauriciu. arhitecta Dorina Gâtlan (Weiss). Schmutzer Adolf. Leitman Stefan. Rodan (Rubinstein) Lionel. Al. toţi cei 6 secretari generali ai Ministerului Industriei şi Comerţului erau evrei: Simion Zeigher. ulterior scindării M. Goldenberg Albert. Bercovici Bănică.  În Ministerul Industriei şi Comerţului. Fulga Heinrich.I. Sami. Klein Meşe. Focşeneanu Eleodor. Rauşer B. Herşcovici Solomon. controlorii Abraham Iosif. Pincas Mayer. Fleischer Erwin. Fildgut Eugen. Boiangiu Octavian. Vişoianu (Vigler) Sorin. Alter Haim. Edelman Marcel. Emanoil Vinea. Mora (Leibovici) Henriette. contabilul-ajutor Iacob Cornea. Hausirer Berthold. Abramovici Leon. 1948-). la Direcţia Generală a Controlului Economic din cadrul ministerulu i. respectiv Şapira Isidor. Avandic Cela Heda. Bogdan Hună. Schäfer Iosif. Zalman Leibu. Hudescu Pangrate. Bandner Solomon. Benkö Emeric (1946-1947. Löwy Eugen. Cosmescu Moise. Friedländer Eugen. Sapşe Sami. Nachmias Virgil. Marcus Alfred. Irescu David. Hertzog Leonard. (?) Bekavetz Carol. Boer Riven Avram. Ionel Miletineanu. Topertzer Eduard. 1948-). Ornstein Alexandru Peltz Zissu. Debu Ilarie. Câmpeanu Aurel. Şoimu Albert. Rosenberg Samoil. Frank Solomon Mihail. respectiv Funkel I. Bujum Otto. Alpern Haim. Marcu Asher. Leizer Moise. Gălăţeanu Sapse. Neulicht Cornelia. Herescu A. Beck Theo. Imberg Silviu. Lupu Alexandru. Finkelstein Faibiş. inspectorii Abramovici Şmil. şoferul Hugo Mihail. Lichtman Eugen. statele de plată din anul 1948 cuprindeau estimativ 85-90% evrei: inspectorii generali sau generali adjuncţi: Barat Leon. etc. Solomon Max.. Leibovici Leonte Leon. Areşteanu Edy. Geller Stefan. Kell Silvia Ecaterina. Georghiu Leon. Finkel Heinrich. gestionarul Natti Goldner. Juster Oscar. Solo. Stern Ignaţiu. Russu Reimond. Askenazi Maria. Hintz Ştefan. Berkovits Vasile. Stoian Haim. Gunea (Grünbaum) Eliza. Medrea Simonette. Vesler David. Cohn Samoil(ă). Soreanu (Siegelbaum) Osias. Brumfeld David. Diamant Bazil. Beck Fritz. Gertrude Goldstein. Guttman Isak. Marcovici Iacob.C. Zukman Leib (ultimii din mai 1948 în Ministerul Industriilor). Faber Waldemar. Saphir Ignat. Frölich Petre. Moscu Gerard şi Zarafu Charlotte (ultimii preluaţi în mai 1948 în Ministerul Industriilor). Jezovitz Felix. Brucăr Calman. Alpern Miklos. Weisz Ludovic. Hirsch Mendel. Bârlădeanu. Levcovici Sergiu. Crişan Adalbert. în Ministerul Comerţului şi Ministerul Industriilor. Hermelin Wolf. Klein Leopold. Croitoru David. stenodactilografele Clarisa Cramer. Druchmann David. Izsak Vasile. Cernovitz Moise. Lupu Iancu. Rosman Iacob. electricianul David Goldştein. Codrin Jacques. Ferenbac Iosif. Gronich Leon. Grümberg Abraham. telefonista Janette Stănescu. Iţicovici Iancu. Schwartz Ivel. Bălteanu Rudy. Ebner Leopold. mecanicul Samuel Moses. Sofia Madrer. Graubart Iosef. Câmpeanu Liviu. Oprişan Moise. Schlesinger Edmond. Drimmer Menyhest. Leister Bernhard. Fabian Andrei. Leibovici Ionaş. Fundoianu Samoil. Marcovici Iuliu. Cheis Max. în august 1947 (guvernul Goza I). Abramovici Lazăr. Keller Mihai. Deutsch Ignat. Arnăutu (Aronovici) Martha. laboranta Liza Alămaru. Roşcu Edgar. 161 . Cornea Alexandru. Ciuberea Adolf. Mandel Mihail. Florea Zilli. Spiegler Samoil. Birthelmer Mihai. Kaiserman Sandu. Bălan (Katz) Marcel. Zissu Matiaş. (?) Kubitz Carol. Gălăţeanu (Kessler) Adolf. Hilf Arno. Leb Nicolae. Herşcovici Morel. Lax Ludovic.Avram Rudolf. Mosesohn Leon. Klein Alexandru. Fischer Leon. Siegler Cerbu. Aşkenazi Max Beno. inginerul Sergiu Schuller. Marcovici Lazăr. Schlesinger Ernest Carol (ultimii preluaţi după reorganizarea ministerială din aprilie 1948 în Ministerul Industriilor). Abra(ha)m Zalman. respectiv Holdich Grigore. Wexler David. Butnaru Arthur. Leibovici Alexandru. Mendelsohn Iosif. Moses Iancu. Weintraub Noel. Kaufman Jean. Iankolovits Heinrich. Frucht. Kesler Iulius. Leibovici Sulim. Munteanu Vili. Katz Marcel. Iliescu Ghizela. Cohn Ioan. Flachs A. Franchel Ionel. Hafner Iţic. Grümbaum Simion. Eibl Augustin. Florian (Feibisch) Moise (1946-1947. Friedman Herman. Katz Victor. Weiss Adalbert. Grünstein Henri.

Schleien Baruch. Dezideriu Neuman. Schwartz Bruno Vlad. Alegând aleator una din aceste Direcţiile Centrale Industriale. a Lemnului şi Mobilei (Adalbert Harap). Lachner Emanoil. Leon Honigsberg. Schreiber Zozo. 1962-) sau Direcţie Generală în Ministerul Comerţului (1948-1953. Ilie Clementin. Micheller Carol. Herman Alpern. Tobias Tobias. Beatrice Gregor. Iosif Levas. etc. etnicii evrei ocupau următoarele poziţii de conducere: şefii D. Perl Samoil. Schwart Arcadie.Melamedman Valentina. oamenii de serviciu Salamon Zoltan şi Wolf Iosif. Grümbaum Simion. Milkert Bruno. a Bumbacului (Andrei Kun). Marcel Hervian. Alexandru Pratscher. Martin Ehrenweld. Succesiv scindării din 1948 a M. Stern Nicolae. Frieda Iosuv. dispecerii Adolf Lobel. Marcu Zissu. Marcu Cohn. referenţii de specialitate Siegfried Weiber. stenodactilografele Clara Alexiu. Schnierer Malca (ulterior promovate controloare). Peltz Ludovic. Moise Zalmanovici. Teodor Max.C. Lovian). Herşcovici Rahmil. Ulmeanu (Ulmann) Paul. Segal Moise. Jean Jacobsohn. Solomon Simon. impiegaţii Ecaterina Albici. Berthold Sand. Herman Klairman. Zibalis Avram şi Zucker Leon (din mai 1948 în Ministerul Industriilor). Mathilda Râpeanu. Alexandru L. (1953-1957. şefii de birou administrativ Carol Korner. Fany Schwartz. Robinson Paula. referenţii tehnici Heinrich Lobensohn. Ronai Adalbert.D. Löbl Adolf. Max Salpeţer. Salamon Alexandru. a Bumbacului. etc. Lupu Solomon. Rosenthal Ignatz. Siegler Mauriciu. Schwartz Anuţa. Leon Zaharia. Burahovici Wilhelm. Max Rabinovici. respectiv Barhad Aurel (inspector).I. respectiv Abramovici Osias. contabilul Iosif Alter. a Întreprinderilor Prelucrătoare de Materiale Plastice (Rafael Faru). Adalbert Harap (Charap). inginerul-şef al Direcţiei. Iuliu Gewold. în zona guvernamentală a comerţului exterior. Nathan Teller. Wilderman Carol. Michelsohn Beniamin. Spreng Ladislau. Leon Bora. a Lânei şi Mătasei (Leon Moisescu şi H. Weiss Herman. Rosman Iacob. Sassu (Herşcovici) Stefan. Spitz Mauriciu. Tarcsi Kalman. Săvulescu (Sabetay) Simion. Rosenberg Iulius. Rieder Zoltan. Stern Zoltan. Weiss Ana Renée. Lieblich Aurel. Moise Avram. Arie Fisch. Grindea-Grinberg). Solomon Lupovici. Rosenberg Samuel. Leon Calmanovici. Solomon Andrei. şefii de birou tehnic Ernest Kamil. a Chimiei (Solomon Luca). Haim Hary Simon. Nemţeanu Iancu. Weisser Adalbert. Wirtenberg Maria. Dasia Kahane. dispecerii de specialitate Eugen Lichtman. Perşinaru David. Maierovici Lazăr. Roitman Iţcu. Ladilau Klain.E. Oscar Kohn. funcţionarii evrei din centrală şi entităţile economice de stat subordonate Ministerului alcătuiau un grup masiv şi totodată compact (pilduitoare în această privinţă fiind şi identitatea inculpaţilor din procesele de sabotaj şi spionaj ale anilor ’50-’60): Angelo D. a Cadrelor (Flavin Blassian). Roth Matilda. Friederich Landman. Adalbert. respectiv şefii adjuncţi ai DCI a Energiei Electrice (Charlotte Novac). Lazăr Hart. a Lânei şi Mătăsii (M. Abramovici David. Schönberger Ignatiu. Stern Adalbert. referenţii administrativi Eva Mayor. Holinger Aron. a Siderurgiei (David Katz-Căţoiu). Roger Haim. şefii de secţie Mihai Heger. dactilografa Ana Bercu. Martin Rosenfeld. Israeil Binder. cea a Lemnului şi Mobilei Finite. Moscovici Iancu. Dina Horodniceanu. Petroianu (Goldstein) Paul. indiferent de cadrul instituţional (M. Adalbert Feder. şoferii Kaufman Ioan. 1957-1962)) şi de titularul fotoliului ministerial. Weltner Frideric. Ulterior altor reorganiuzări ministeriale ale Consiliului de Miniştri.C. etc. Negrin (Schwartz) Arnold. în Ministerul Comerţului şi Ministerul Industriilor şi structurării celui din urmă în Direcţii Centrale Industriale. Chinzbruner. Alice Vianu. Katz Leib. 162 . Carol Linder. tabelul angajaţilor din în ianuarie 1949 îi cuprindea – ca şi cum ingineria ar fi fost o realitate străină etnicilor români . Zonner C. Zickel Rosi. Marcovici Gheorghe. ba chiar şi dactilografele Klinger Estera Coca. Teleki Iacob (ultimii transferaţi în toamna lui 1947 la Ministerul Industriilor).C.. Honora Poppel. Paula Marcus. Carmen Mathias. Ghizela Herşcovici. Platz Valeria. Inului şi Cânepei (Adolf Bergher şi Emerich Krausz). Singher Silviu. Efraim Marcovici. Gabriel Brotman. Gustav Weinberg. Gita Aronescu. Nussenblatt Nathan. Propper B. Stela Celan.pe: şeful Direcţiei.I. Simion Naftali. Gheza Riegler.

45% ? 0.200 (e) ≈7% 5. Tescovici). Stoffer.87% ? 11. Lazăr Derera. Max Şapira. Grigoiu. 26/1959. Alexandru M. Iacob Roşca. din totalul de 40 membri cu drepturi depline ai Comitetului. Cecilia Elsa Şafer. Serufina Bălan.M. raportat la o populaţie totală a statului de peste 20 milioane.C. al P.990 1. oficial. ff. Baltazar. 10%: an evrei număr % din total membri de partid % în populaţia României 1945 (21 dec. Pinhas Rabinovici. ministrul Al.5-40% (faţă de o pondere în totalul populaţiei României de circa 2. 3. 1950-1956).700 (e) 31. 163 . 2: Numărul şi ponderea membrilor de partid evrei cf. Ecaterina I.687 3. Mella Kappel. Fişler.47% ? Tabel. ministrul adjunct Ana Toma (Grossman. în primul mandat al C. Dorina Kahan. în palierul politic.30% 4. ff. Rosine Leibovici. Suzana M. Avram David.16% ? ? 2. Bonciu (B. 1-16. în posturile de conducere. la fel ca în cazul Securităţii.juridic. Ludovic Ehrenfeld. Bernard Freier. 225 Sinteză operată pe baza următoarelor surse: A. Adalbert Rosinger. Riesel. aşa cum expuneam anterior. dosare nr. Rachmistriuc.R. Weiss. Steluta Sabanof. Decretul Consiliului de Stat al R. colecţia Gheorghe Gheorghiu-Dej. 1-12. Horia H. Lelia Manciu. Vasile Snorpel. Bârlădeanu (1948-1955). Teohari Georgescu (B. 11. Samy H. Iacob Răutu. Pascu Ştefănescu. Ionel Landauer. Beniamin I. Gheorghe Florescu 5.700 (e) 22. Ivan S.818 1. nr. chiar dacă în ansamblul efectivelor de partid. Rado. Ioanid 2005: 76. Paul Kellner.7% 25.C.Costin. caiet nr.. 803 din 21 dec. 4. Vrânceanu (alias).P. Sterescu. 2. ff.ro/DocumentView. dosar nr. Susana Irosch. Constanţa (Helena) Crăciun.) 1959 (31 dec. Radu Oroveanu. cu românii constituind majoritatea incontestabilă la baza piramidei. (?) Petre Borilă (Rusev). după cum vom detalia mai jos. S. al P.) 1946 (febr. Lungu (Lang). Schlesinger. Weiss). Ladislau Adler. aparatul politico administrativ era unul profund stratificat etnic. Bella I.55% 2. fond C. nu din Bucureşti. Deziderius C.000 în 1966. Haimovici). Suzana M.. Carol Abramovici. Horaţiu Mark. Iosif Chişnevschi (Roitman). Horia Bârlădeanu.R. Babenco. Mauriciu C.N. 3. Ieşanu. Atanasie Bercu. Osias Mandel. mărimea comunităţii evreieşti din România se redusese oficial la 43. Saul A. Liviu Colin (Cohn). Erica Horovitz. C. În fapt. Sofia Terzian. 224 V. Avram Şerff. 1 -3 şi nr. Novac (ministru adjunct. 15-16 erau evrei.tabelul angajaţilor salariaţi ai Ministerului Industriei Alimentare pare a fi cea a unei instituţii din Tel Aviv. 223 Într-o perioadă în care. după august 1944.) 21. Schwartz. datelor oficiale225 Spre exemplu. disponibil online la adresa http://freelex. Milea Wulih Marcus. adică 37. inter alia. lista cuprinzând..C. dosar nr. Maier Leinwand. secţia Organizatorică. Alexandru Albescu (E. 752.171 14. etc. Miriam Şerban. 3/1951. Sidonia A.aspx?DocumentId=20165. Liana Radian.5%): 1. Dorina Rădulescu (Rudich). Eugen E. numele: M. D. Al.C.) 1947 (iul) 1951 (5 ian. iar evreii masiv suprareprezentaţi la vârf. Andrei Salamon. Ghizela Finchelstein. în 1964223 de pildă – aşadar după cele două valuri de “epurare” din sistemul comunist. Suzin. Clara Aderca (Schmidt).) 1956 (1 ian. Elinescu (Ebervain). Albertina Poenaru. Geza Kornis. Micu-Mordechai A. Alfred Hârlăoanu. În continuarea exemplelor aleatoare. Marcu Goldstein. Cancelarie. Alfred Savu. Beniamin Tenenhaus. Nicolae Trestianu. Alfons Picalschi. ponderea lor nu a depăşit niciodată. Schlesinger. Pavel Donath. 1922/1945. (1948-1955). Szendes.B. Ludovic A.) 1958 (31 dec.I. Leon Iosif Steinbach. pripit şi comod pretinse a fi “antisemite” de numeroşi autori evrei . 1964. etc224. Gutman.83% 13. ministrul adjunct Mihail Alexandru (1948-1952). Schwartz.R. Edelstein. Mendel S. 1955-1960). f.

de unde se recrutau viitoarele cadre ale partidului. Vasile Luca (L. Valeriu Mironescu (A. Gaston Marin. C.R. 118-21).. 2. Voicu (Rotenberg).C.C. Melita Apostol (Scharf). 7.8% din populaţia României. Rachmuth. I. cel puţin 6 erau evrei: S. 11. Leonte Tismăneanu. 13. I. L. sub semnătura lui Leone Răutu. Zina Brâncu (Grinberg). 6. în activul central al U. 10. evreii reprezentau.C.8% din totalul populaţiei ţării. al P. în 1948. C.N.C. v. Cât priveşte Secretariatul P. 16. al P. 12. 34. Stenograma la http://www.226 În acelaşi pattern. Ana Şoimu. când comunitatea evreiască mai cifra oficial în jur de 0. respectiv 3. Gh.. Leonte Răutu (Oigenstein). fd.C.. Virgil Ioanid. Stoica (Cohn) şi Ghizela Vass. iar al 15-lea probabil unul dintre Avram Bunaciu. 10. A. 26. Radu Mănescu (Mintzer). 7. Cotovschi. Mihai Roller. Luka). cf.R. Petre Grosu (S.C.16% în iulie 1947. Silviu Brucan. O.M. Traian Şelmaru (Terner). 16. conform cărora în totalul membrilor de partid. Avram Şerban (Asriel). în viziunea postului de radio. indica la vârf 4 din 6 şefi evrei (şeful secţiei L. dosar nr. Grümberg). 8. 51/1949. pe care unii autori evrei se încăpăţânează să-l eticheteze ca antisemit. iar în ansamblul secţiei 22 evrei din 61 activişti în total (adică 36%) (A. al P. 21.. secţia Organizatorică. 11). Probabil că aceştia erau. obiective.. Radu Cernea (Zwieback). componenţa etnică a efectivului de activişti. Petre Borilă şi Radu Dulgheru. Petre Lupu. întocmită la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. Alexandru Moghioroş (Balogh).osaarchivum. Petre Lupu (Pressman).shtml). 8. Ion Niculi (cel din urmă cf. erau ale unor evrei: 1. Constantinescu (cu controversa de rigoare. bazate de exemplu pe criteriul ascendenţei materne) fiind probabil chiar mai mare. Luca.C. Mihai Florescu. În continuarea multiplelor exemplificări posibile. 226 În următorul mandat al C. 164 . Ghe. în aprilie 1953.I. Gr. Iosif Rangheţ (Rangecz). 3. 4. 13. 22. Mihail Novicov (Neuman). 19. Radio Europa Liberă (emisiunea din 10 august 1965. Miron Şerban. Bârlădeanu. Pauker. Solomovici 2001II: 17). Paul Cornea. Florica Mezincescu. 4. 18. Miron Constantinescu. 17. 10. 2.C. din 8 membri. Bughici (David).M. Stela Moghioroş (Radoşoveţkaia).C. într-un realitate disonantă faţă de “stasticile” oficiale ale P.R. fond C. al P. supra). Ion Pas. Mihai Frunză (Fruchtman). Nicolae Belu (Schor). Iosif Ardeleanu (Adler). bazată pe criteriul minimalist al naţionalităţii autodeclarate. 5.R. M. Al. lista lectorilor nepermanenţi (nesalarizaţi) ai C. Şt. Barbu Solomon. Moghioroş. V. Wiliam Suder. numărul şi ponderea lor reale (i. la secţia infamă Propagandă şi Agitaţie a Comitetului Central.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. 11. Manole (Zeitman). 11. 24.S. chiar şi conform – se cuvine încă o dată accentuat – statisticilor oficiale de partid. aceasta era condus de un român – Gheorghiu-Dej. 1. Al. 33. 15. 14. Similar. 29. 35. Ana Pauker (Rabinsohn). Iosif Bogdan (Solomon). 9. ff. Zaharescu (Zukerman). 5 erau cu siguranţă evrei: Corneliu Bogdan. 5. Răutu. Emanoil Vinea (Vainstein).N. 28.N. 30. 23. 12.55%-4. aproape jumătate din membri (6 din 13) erau evrei – I. Solomon. Chişinevschi. B. Antoaneta Pană (Burah). Ecaterina Chivu (Klein). C-tin Borgeanu (Löwensohn). 9. Sorin Toma. 7. v. Chişinevschi.R.5%.7% din conducătorii şcolilor centrale de partid şi 50% din şefii de sectoare (apud Ionel 2001: 251-70). Schritter). Tatiana Bulan (Leapis). Moghioroş şi A. Braeşter. Loncear. cf. (1955 -1960). – secţia Propagandă şi Agitaţie. Ana Pauker (Rabinsohn) şi Vasile Luca (Luka). cuprindea 72 nume. A. f. B. 115-6. Bernard Barath şi Tiberiu Benedek. 9.6. Nicolae Goldberger. 31. Ghizela Vass. Constanţa Crăciun. Iancu Moscu.I. din care cel puţin 36 (adică exact 50%).e. Oprişan. Mihai Roller şi Nicolae Goldberger). 14. evreii ar fi reprezentat doar 3. Ilca Melinescu (Wasserman). Similar. s-ar fi redus la 15. Simion Bughici. 27. la fel cum în Biroul Politic. Manea (Mendelsohn). 13. 20. Al.C. şi respectiv la un moment la care minoritatea evreiască din România compunea sub 0. dosar nr. iar neoficial probabil 1. Solomon Ştirbu. Ion Pas (C. Gh. 20% din şefii adjuncţi de secţie. plus probabil şi al 6lea. 32. iar între cei 5 adjuncţi Ofelia Manole.16% (mai exact 4. 25. din cei 16 membri supleanţi ai C.55% în ianuarie 1951). 6. Mişa Levin. 15. 3. 30. 20% din instructorii de sectoare.M.R. aşadar la un an după valul de epurări din 1952. secondat însă de Teohari Georgescu (Tescovici).M. 8. 14. în 1952 de pildă. În acelaşi sens. numărul evreilor din comitet.R. Stoica. Anghel Schor. chiar statului de funcţii întocmit în cadrul secţiei în decembrie 1949. M. Răutu. 123/1948. 12.

) Ana Guvacov. Braşov. V.. 2. D. Dorohoi. Braeşter Marcu şi V. 20. evreii au reprezentat şi în acest caz majoritatea covârşitoare: Casa Scânteii a fost proiectată de H. 27. era dominată autoritar de reprezentante ale comunităţii evreieşti. complexul sportiv “Dinamo” – N. 23. 6. Medilanski. 33. Timiş-Torontal.7%: 1. organizaţie de masă complet aservită puterii comuniste.8%) erau conduse de evrei227. Fălciu. 11. Ladislau Vass (v.) Lotty Foriş.D.). 15. 5713-4)).) secretara generală Alexandra Sidorovici-Brucan. într-o celebră acţiune de spionaj. în care poate 2% din populaţia ţării deţinea peste 25% din posturile cheie ale regimului. lista completă în A. la Bucureşti. 82 (adică 52. Între arhitecţii responsabili de sluţirea brutalistă în stil realism socialist a capitalei. apud Solomovici 2004: 509-13 şi Oprea 2002b.) Ghizela Vass.F. N.) Marieta Negreanu.) “Emilia” [Raia?] Vidraşcu (persoana Emilia Vidraşcu fiind inexistentă în toate documentele de arhivă consultate în eleborarea prezentului studiu) (lista completă în Scânteia. 19.U. Bernstein – secretar general. 21. fabrica APACA – N. 16. 30. aşa încît.A. 38-42). Prahova. 26.) Marta Solomon.) 227 1. în 1950.) Ecaterina Sencovici. 25.) Micaela Manasse.) Florica Mezincescu. Râmnicu Sărat. 1048. 6.Of. apud Şt.) Stella Moghioroş. 22.) Pia Cialner. Rothenberg – membri).) Alice Benari. – secţia Propagandă şi Agitaţie. erau evreice cel puţin 33. Covurlui. ff. o mare parte a aparatului de stat şi de partid era în mîinile evreilor. Maicu (Goldstein). 32.) Liuba Chişinevschi. În alte sectoare decât cel pur politic-administrativ.) Rita Sanuielevici.36. fd.) preşedinta activă (executivă) Constanţa-Crăciun. 5. numiţi prin ordin al Ministrului Sănătăţii. 21. 15. Această veritabilă acaparare de către evrei a poziţiilor-cheie în ierarhia comunistă de stat a fost confirmată în timp inclusiv de surse externe.N. document în care se afirmă (în traducerea angajaţilor Securităţii): “În 1945.) Elisabeta Strauschi. 9.) Rozalia Benco şi 31. 3. 103/1953. 22 (adică 46. 9. 4.) Sidy Toma. 10. 5.) Elena Tudorache. din totalul de 47 filiale judeţene (oficial “secţiuni judeţene”) supuse reglementării. Harry Stern. 5283-4) şi 155 din 8 iulie 1948 (pp. 19. 22.A.9%) erau evrei (v. 2.) Olga Vass-Podoleanu. Colegiul Farmaciştilor de pildă oferă la momentul 1948 un tablou asemănător: toţi cei 3 membri ai comisiei centrale coordonatoare erau evrei (A. Mihăilescu 2006: 429-30). 13. Tutova. 10..) Marcela David. 8. care avea să ajungă chiar la 2 milioane de membre. (părţile I B) numerele 141 din 22 iunie 1948 (pp. Securitatea română a reuşit în 1964 să sustragă prin fotocopiere raportul de uz intern numit “Evreii din România: o minoritate care dispare”. se ajunsese la o situaţie penibilă. nr. 29. extrem de probabil. Botoşani.C. Bihor. Vaslui. 13. Roman. Chiar şi Uniunea Femeilor Democrate din România (U. Romanaţi. I. În această perioadă se povestea că singura deosebire între Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Economiei din Israel consta în faptul că în ministerul israelian se puteau găsi şi cîţiva arabi. al P. alături de (probabil) neevreul Mircea Alifanti. 12. 7. n.C. Maicu şi Ignace Şerban. Tulcea. 28.R. Baia. din totalul de 155 membri ai acestor comisii. 12. Neamţ. 14. Maramureş. 165 . din 81 de membre ale nou constituitului Comitet Central al Uniunii. etc.” (din raportul înaintat Consiliului Securităţii Statului. plus Tiberiu Ricci şi Romeo Belea. adică 40.) Ofelia Manole (Zeidner). în 1948.) Ileana (Papp) Răceanu. 8. 14. 18. a se citi filosemite. 7. dosar nr.) Suzi Kun. Sala Palatului – H. Câmpulung.) Ileana Micu (Klein). 16. Krohmalnik.) Ecaterina (Abraham) Borilă. M. Juster. 11. subl. Suceava (cărora li se adaugă în mod posibil judeţul Dâmboviţa).) Gabriela Berna(c)ki. Hunedoara.C. din al cărei sediu. complexul sportiv “23 August” – V. Bacău.) Elisabeta Comnacu (Betty Schuster) şi. plus inginerii Emil Prager şi Emil Calmanovici. 18.R.) preşedinta de onoare Ana Pauker.) Elisabeta Luca. 3. 20. 17. recte ambasada S. 17. C.) Beata (Solomon) Fredanov. 4. Bădescu. Mureş. Bădescu şi Marcel Locar.I. 24.) Eva Jak.

. A. Brikner). soţia lui Stoica Chivu. Leon Panţer (şeful adjunct al Direcţiei Medicină Curativă). Leon Solomon (adjunct al Direcţiei Igienă). A. soţia lui Ion Vinţe. prima soţie a lui Emil Bodnăraş.). 229 Într-o enumerare selectivă care nu include zecile de cupluri în care soţul deminat era. Wolfsohn). soţia lui Vasile Vaida. pot fi operate pentru toate ministerele. “în anii 1944-1950. Schmitzer. Martha (n.). Vaisenberg. 1948-1949). Felicia (n. Bulcan şi Jean Moldoveanu. Solomon). soţia succesivă a lui Sorin 228 Prezenţa masivă a evreilor în aparatul de stat imediat după 23 august 1944 având potenţialul de a explica de ce în cadrul manifestaţiei promonarhiste din 8 noiembrie 1945 s-au strecurat şi pancarte cu sloganuri precum „Jos guvernul jidovit!”. Franche (direcţia Igienă şi Medicină Preventivă). […]” (apud Solomovici 2003: 33.). Custon. Florica (n. O.şi respectiv al doilea vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1948. Aroneanu). M. subl. Ileana (Ilonka Papp). ministru al Agriculturii (1946-1948) şi prim. secretar general. soţia lui Miron Constantinescu (el însuşi probabil evreu). doar câteva persoane de origine evreiască. şefi de direcţii şi/sau departamente.229: Elena (n. Witner). etc. soţia lui Alexandru Drăghici. Sara. Grosz. Kreindler. Şaim (direcţia T. Duţa (n. Zeck. Zeitman). toate conduse de evrei) A. M. Bucicov. H. Raia. M. Grossman). Pruteanu (Solomonovici) (direcţia Policlinici şi Spitale). de soţii. soţia lui Ion Vidraşcu (Vania Didenko). în eşalonul doi câteva zeci. Klein). Dunăreanu (Mendelsohn). soţia lui Gheorghe C. Iordana. în vârful ierarhiei de partid şi în Consiliul de Miniştri se aflau. Sulamita. agenţiile. C. Alice (n. soţia ambasadorului Nicolae Cioroiu. Melita (n. Mauriciu Blechman şi Ilie Lazarovici. soţia ministrului Apărării Ion Ioniţă. confirmate din multiple surse. miniştrii adjuncţi L. supra şi infra] şi respectiv chestionează sever competenţa şi/sau natura intenţiei unor autori precum H. soţia lui Gogu Petrescu (fratele Elenei Ceauşescu). Ecaterina (n. chiar şi în cazurile în care ocupanţii poziţiilor politico-administrative la vârf erau români.A. mizându-se astfel pe aparenţa “românităţii” puterii administrativ-politice. Brill. 166 . proximitatea nepolitică a acestora era ocupată masiv de etnici evrei. Bogdan (Solomon).g. ministrul aromân Florica Bagdasar era înconjurat la Ministerul Sănătăţii de: secretarul general Ofelia Manole-Vinea (n. inspectorii generali sanitari Mari Goldenstein. consiliile şi comisiile de stat din România anilor (în special 228) 1948-1952. Natalia Scurtu (Koroţkova) – membru în Colegiul Ministerului. soţiile generalilor Marin Florea Ionescu. de la şofer la frizer sau de la medicul personal la garda de corp şi. soţia lui Grigore Preoteasa. Scharf). consilieri superiori.. I. soţia generalului C-tin Antip. Hirsch. Metch. soţia colonelului V. soţia lui Grigore Răceanu. Feher). evreu. „Jos jidanii”. soţia lui Valentin Ceauşescu. Cziko). În sfârşit. poziţiile de ministru adjunct. spectaculos de frecvent chiar. soţia lui Traian Săvulescu. Dorina (n. Ecaterina (n. e. etc. Glanzstein). Grom şi Gh. M. soţia lui Gogu Rădulescu. de la cele oficiale româneşti la cele diplomatice americane sau de la surse evreieşti la autori comod etichetaţi şi implicit repudiaţi sub eticheta-anatemă “antisemiţi”. Ana Toma (n. plus numeroşi alţi diverşi funcţionari evrei la nivelurile ierarhice imediat inferioare ale centralei ministerului (A. Betka (n. Rudich). în jurul său evreii ocupau într-un cvasi-monopol funcţiile de conducere imediat inferioare (i. chiar şi în ministerele / agenţiile / diversele alte instituţii centrale în care şeful nominal era român(că). S. la rândul său. Stere. Luş Leibovici. Ipolit Derevici. Kuller. A. Maria (Mira). prilej pentru organizaţiile evreieşti şi presa aservită partidului comunist de a denunţa diversionist caracterul „antisemit” al manifestării. Z. în primele luni ale anului 1948. Gabriel Barbu (Feldman). “radiografii etnice” precum cele sus-prezentate.e. G. n.C. D. Maller. Constanţa (Helene). etc. însă.B. S.). în a cărui opinie. Salzberg. În mod frecvent. Elza. şefii de direcţii (cu o singură excepţie. soţia ambasadorului Nicolae Guină. Hertha Schwammen). Carli. Gärtner). Ani. Solomon. soţia lui Leontin Sălăjan (el însuşi posibil evreu). Adela. soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu. Brill. P. P. Cecilia (n. Barhad (direcţia Farmacii şi Medicamente). Spre exemplu. I. cărora li se adăuga majoritatea evreiască a cadrelor didactice de la şcoala de admnistratori de spitale şi instituţii de ocrotire de pe lângă minister (M. soţia ambasadorului Mihail Roşianu. soţia lui Gheorghe Vasilichi. Pinsler. Ele confirmă diversele estimări ale ponderii evreilor la vârful piramidei administrativ-politice de tipul celor avansate de Dej şi Răutu [v.În esenţă. soţia lui Gheorghe Apostol.

unde românii reprezentau o minoritate statistică adesea insignifiantă. Samoilă). religios şi al opţiunilor politice. al U. Strihan în Solomovici 2004: 401). soţia colonelului de Securitate Pavel Aranici. […] în Armată. Medi (n. admite că: “în primii ani de domnie ai tovarăşului Gheorghiu-Dej. până şi un autor evreu. care. Sarina (n. în anii ’70).C. Tereza (Ungar). soţia lui Gheorghe Pană (preşedinte al C. Securitate. O asemenea serie halucinantă (având în vedere mărimea absolută a comunităţii evreieşti din Româniaşi deci limitele obiective ale “plajei de selecţie” a unor soţii evreice) pare să confere substanţă tezei fostului general de Securitate Neagu Cosma. Gall). o asemenea realitate cuantificabilă statistic generează următoarea pre-concluzie de natură sociologică: din punct de vedere etnic. Burăh). decât pentru majoritatea română. secretarul Uniunii Ziariştilor între 1959 şi 1967). Antoaneta (n.S. Gheorghe Pintilie şi respectiv Constantin Pârvulescu. etc.G. Subsecvent. Procuratură şi în Miliţie. prima soţie a lui George Macovescu (Solomovici 204: 506). aidoma unei “caste etnice” la vârful organizaţiei. soţia lui Paul Mitrache. În multe sectoare de activitate ale aparatului politic şi de stat comunist se remarcă o veritabilă stratificare etnică a personalului. economice şi culturale […] ” (Solomovici 2001 II: 42). suprareprezentată în proporţii chiar de ordinul miilor la sută la vârful ierarhiei de stat. în a cărui opinie. Teşu Solomovici. Elisabeta (n. soţia ilegalistului şi ulterior activistului Mihai-Bujor Sion (şeful sectorului Presă la secţia Propagandă şi Agitaţie în anii ‘50) (A. între care şi “[r]ealizarea de căsătorii mixte cu activişti de partid consacraţi. comuniştii evrei erau peste tot. a rămas suprareprezentată în rândurile deţinuţilor politici şi ale rezistenţei anticomuniste din munţi. prim secretar al Legaţiei României la Washington la începutul anilor ’50. în Biroul Politic şi înaltul aparat de partid. soţia generalului-maior Nicolae Cambrea (subşef al Statului Major în 1947). prin contrast. dar şi cu tineri care prezentau perspective de promovare” (Cosma 1994: 273). Lupu).Toma. Selina (n. culturii şi ale administraţiei de stat […] Este adevărat. 167 . Elocvent în acest sens şi totodată lăudabil ca sinceritate. evreii comunişti ocupaseră fotolii în toate etajele superioare ale politicii. soţia lui Gheorghe Dinu (alias “Ştefan Roll”.R. Wechsler). […] în organismele de stat. puterea administrativ-politică instaurată parţial după 23 august 1944 şi complet din 1948 a fost reprezentativă mai degrabă pentru minoritatea evreiască din România. în deceniile postbelice ar fi existat chiar un plan bine articulat al elitei politico-militare israeliene privind maximizarea influenţei asupra României pe mai multe căi. cumnata lui Teohari Georgescu). cu evreii suprareprezentaţi de zeci de ori faţă de ponderea minorităţii lor la nivel naţional şi chiar majoritari absolut.

) pregătirea academică superioară a exponenţilor săi. Miliţie. dincolo de rarisime exemple de cercetare ştiinţifică obiectivă şi neutră230. se disting două tendinţe şi “tabere” asociate acestora: “minimalistă” . de către majoritatea “minimaliştilor”. etichetaţi pe cât de frecvent. colonelul Gheorghe Raţiu ş. fie aceasta academică sau jurnalistică. “ultranaţionalişti”. şi respectiv “maximalistă” – grupând autori ne-evrei (goim). Grosso modo. dar nu numai (ex. fie acestea de tip academic sau informativ. Se cuvine precizat că acestei “tabere” îi este inclusă în bloc. bagateliza sau relativiza contribuţia evreilor la instaurarea şi consolidarea aparatului represiv în România. “antisemiţi”. sau Cristian Troncotă. şi în consecinţă cu o propensiune spre radicalizări şi generalizări lipsite de fundamentare. tendinţă tributară probabil unui subiectivism defensiv inerent în faţa acuzaţiilor generalizante ale“taberei adverse”. 168 . Prima facie.a. analiza poziţiei şi rolului evreilor în Securitatea din România primilor ani de după război pare chiar mai distorsiontă şi polarizată decât cercetările consacrate evreilor din aparatul politicadministrativ al aceleiaşi perioade. ca “extremişti”. Marius Oprea). fostul procuror Şlomo Leibovici-Laiş sau jurnalistul Teşu Solomovici).) Într-o perspectivă de ansamblu asupra publicisticii în materie. fundamentată de principiul sine ira et studio. cvadruplu avantajată de a. în majoritatea lor insuficient instruiţi în tehnici şi metode de cercetare. publicistul Harry Kuller. caracterizată de o tendinţă regretabilă de a minimaliza. Jandarmerie. 230 Grup minuscul căruia i s-ar putea subsuma spre exemplu Florin Constantiniu. pe atât de expeditiv.. etc.grupând în majoritatea ei covârşitoare evrei (exemple marcante politologul Vladimir Tismăneanu. etc.APARATUL REPRESIV (Securitate. şi memorialistica unor multipli foşti ofiţeri de Securitate precum generalii Neagu Cosma şi Nicolae Pleşiţă.

b.) reţeaua informaţională internă comunităţilor evreieşti din ţară231, c.) remanenta penurie, precaritate şi obscuritate a surselor primare de cercetare accesibile public (i.e. a documentelor oficiale interne ale Securităţii), şi d.) relativismul uneori dificil surmontabil în literatura de specialitate al definirii operaţionale a “evreităţii”, tabăra “minimalistă” pare să se fi impus, cel puţin în mediul academic şi al cercetării universitare. În esenţă, teza acesteia afirmă că în Securitatea anilor imediat postbelici, evreii din România ar fi fost suprareprezentaţi doar într-o măsură nesemnificativă în raport cu ponderea lor în totalul populaţiei statului din acea perioadă (adică aprox. 2,5% la recensământul naţional operat pentru momentul ianuarie 1948). Practic, în sprijinul acestei teze se furnizează o singură informaţie de natură statistică (şi aceasta de fapt eronată, v. infra), preluată în multiple lucrări – o comunicare făcută de către directorul general al Direcţiei Generale a Securităţii poporului, Gheorghe Pintilie (el însuşi minoritar) în cadrul unei “şedinţe de analiză a muncii” din 11 februarie 1949, statistică indicând defalcat în funcţie de organizarea Securităţii următoarea “componenţă naţională” a personalului de ofiţeri: - D.G.S.P. - aparatul central232: 890 români (adică 85,3%), 127 evrei (12,2%), 7 maghiari (0,7%), 5 ruşi, 6 greci, 2 armeni şi 6 de alte naţionalităţi; - D.R.S.P.-uri (cumulat): 1781 români (80,1%), 192 evrei (8,6%), 205 maghiari (9,2%), restul 15 ruşi, 12 iugoslavi, 5 cehi, 4 germani (la aproximativ aceeaşi pondere în populaţie cu cea a minorităţii evreieşti), 3 bulgari, 3 greci şi 3 armeni; - D.R.S.P. Bucureşti: 260 români (90,6%), 22 evrei (7,6%), restul 2 maghiari, 1 rus, 1 armean şi 1 polonez; - Total D.G.S.P.: 3334 români (83,9%), 338 evrei (8,5%), 247 maghiari (6,2%), 24 ruşi (0,6%), 13 iugoslavi (0,3%) şi 17 alţii (0,4%) (v. Deletant 1995:63, Troncotă 1999:337, Solomovici 2001II: 44, etc., etc., etc.) Invocând exclusiv această informaţie de natură statistică, “minimaliştii” formulează corespunzător şi concluzii de tipul:

231

Argumentul riscă să pară frivol, dar poate fi fundamentat exemplificator în multiple instanţe; spre exemplu, în spaţiul publicistic nu există o „probă” solidă a identităţii evreieşti fostului ofiţer de securitate (iar în viaţa publică profesor d e economie) Dorel Oprescu, însă un necrolog al acestuia din revista Realitatea Evreiască este suficient, el menţionând inclusiv numele său de naştere (Edelstein) şi înmormântarea sa în cimitirul evreiesc „Filantropia” din Bucureşti (v. http://www.romanianjewish.org/db/pdf/nr237/pagina14.pdf) – aşadar proba, prin coroborare cu alte elemente de identificare, a identităţii sale etnoreligioase. 232 Fosta Siguranţa Statului (1944-1948) a fost transformată în Direcţia Generală a Securităţii Poporului (D.G.S.P.) prin decretul-lege nr. 221 din 28/30 august 1948, absorbind şi fostul Serviciu Special de Informaţii (S.S.I.), cu atribuţii în spionajul extern. Noua instituţie, subordonată Ministerului Afacerilor Interne, era organizată după un model matricial în 10 Direcţii Naţionale (centrale) după criteriul funcţional (specificul activităţilor) şi în 13 Direcţii Regionale ale Securităţii Poporului (D.R.S.P.) după criteriul geografic -administrativ: Bucureşti, Braşov (cu servicii judeţene Făgăraş, Odorhei, Trei Scaune, Ciuc), Cluj (Mureş, Turda, Năsăud şi Someş), Constanţa (cu servicii judeţene Ialomiţa şi Tulcea), Craiova (Vâlcea, Gorj, Mehedinţi şi Romanaţi), Galaţi (Putna, Brăila, Râmnicu Sărat, Tecuci şi Tutova), Iaşi (Neamţ, Bacău, Fălciu şi Vaslui), Oradea (Sălaj, Satu Mare şi Maramureş), Piteşti (Muscel, Olt, Dâmboviţa şi Teleorman), Ploieşti (Buzău şi Vlaşca), Sibiu (Alba, Hunedoara, Târnava Mică şi Târnava Mare), Suceava (Baia, Botoşani, Câmpulung, Dorohoi şi Rădăuţi) şi Timişoara (Arad, Severin şi Caraş). Prin decretul 50/30 martie 1951, D.G.S.P. s-a transformat în D.G.S.S. (Direcţia Generală a Securităţii Statului). La 20 septembrie 1952 a luat fiinţă Ministerul Securităţii Statului (M.S.S.), care la 7 septembrie 1953 a fuzionat prin absorbţie în Ministerul de Interne. Cel din urmă a fost restructurat la 11 iulie 1956 şi divizat în Departamentul Securităţii Statului , D.S.S. şi Departamentul Internelor (al Miliţiei). Preluând fidel structura fostei D.G.S.S., D.S.S. era compusă la sfârşitul anilor ’50 din următoarele Direcţii Naţionale: I Informaţi i Externe (celebra D.I.E.); II Contraspionaj; III Informaţii Interne; IV Contrasabotaj; V Contraspionaj în Forţele Armate; VI Transport; VII Filaj; VIII Cercetări Penale; IX Protecţia conducerii partidului. Acestora li se adăugau: Direcţia Cadre şi Învăţământ, Direcţia Administraţie, Direcţia Secretariat, plus multiple departamente după specificul activităţilor informative (contrainformaţii radio, arhive, interceptarea corespondenţei, cifru, etc.). 169

“Aşadar, a pune în sarcina diverşilor minoritari întreg cortegiul de orori săvârşite de această instituţie este un fapt nu doar simplificator, ci chiar eronat, menit în fapt sã protejeze imaginea securistului de etnie românã, care n-ar fi avut nimic de a face cu teroarea dezlănţuită în acei ani.” (Nastasă şi Salat 2003: 21) O atare construcţie argumentativă aminteşte involuntar de aforismul atribuit (mai ales) lui Mark Twain - “Există trei tipuri de minciuni: minciuni, minciuni sfruntate, respectiv statistici” – întrucât raţionamentul rămâne sever viciat de cel puţin trei probleme majore interrelaţionate: a.) fiabilitate (i.e. reliability) redusă - dincolo chiar de identitatea minoritară a însuşi comunicatorului cifrelor, Gheorghe Pintilie, născut Timofei “Pantiuşa” Bodnarenko233 (idee, e adevărat, susceptibilă la eroarea de logică argumentum ad hominem circumstantiae), multe voci ale unor foşti angajaţi din sistem afirmă în mod răspicat existenţa unor recomandări oficiale adresate în anii de după război evreilor din partid, presă sau aparatul represiv de a-şi româniza numele, în scopul menţinerii măcar a aparenţei de românitate a instituţiilor statului, aceasta dincolo de cazurile numeroase în care “românizarea” numelor era făcută voluntar234. În plus, comunicarea internă în discuţie a avut loc cu 4-5 luni înainte de decizia suplimentării personalului D.G.S.P. de la 4641 la 7252 persoane235. Ba mai mult, şi incomparabil mai grav, “statistica” în discuţie este frecvent citată eronat şi omisiv; cercetări mai recente (şi totodată mai temeinice) indică drept corecte cifrele de 10% evrei în totalul personalului D.G.S.P. în febr. 1949, după criteriul originii etnice declarate; 15 evrei, adică 25% din totalul celor 60 ofiţeri superiori ai D.G.S.P. – i.e. o suprareprezentare la vârful Securităţii de 900% (!) faţă de ponderea în totalul populaţiei României (vezi, pentru detalii, Oprea 2002: 65-7, Troncotă 2006: 59-60, respectiv Catalan şi Stănescu 2004: 42 şi n. 23, deşi – vezi infra – chiar şi aceste cifre sunt probabil subestimări). În acest context, perpetuarea cu obstinaţie de către “minimalişti” a cifrelor indicate în premieră în urmă cu 15 ani de către Denis Deletant este pe cât de regretabilă, pe atât de suprinzătoare în cazul în care se asumă, totuşi, buna-credinţă a cercetărilor lor; b.) inadecvare metodologică - cifrele avansate sunt, oricum, parte a unei comunicări interne instituţiei, bazate în totalitate pe naţionalitatea declarată (mai exact “originea etnică”) a respondenţilor, în contextul în care, aşa cum prefaţam introductiv, de-a lungul timpului s-au consemnat multiple exemple, atât în PC(d)R, cât şi în securitate, ale unor evrei care se declarau din punct de vedere etnic ruşi, maghiari, români, etc. în ciuda tuturor evidenţelor236 (vezi bunăoară aceeaşi problemă în cazul statisticilor referitoare la membrii P.C.d.R. în perioada ilegalităţii, cu mulţi evrei declarându-se maghiari, de la Alexandru Moghioroş la Ghizela Vass sau de la Nicolae (Miklos) Goldberger la Alexandru Sencovici – o problemă de altfel caracteristică nu doar comuniştilor, ci în genere evreilor maghiarofoni din Ardeal. Or, cu multipli ofiţeri de Securitate evrei, dar autodeclaraţi ca de alte naţionalităţi, pentru atingerea unui grad minimal de rigurozitate
233 234

El însuşi evreu originar din Transnistria, potrivit fostului general de Securitate Neagu Cosma (1994: 32). Vezi, inter alia, Pavel Câmpeanu (n. Benjamin Kaz), care statuează explicit în memoriile sale că nu a existat o obligativitate a românizării numelor (Câmpeanu 2002: 182) şi insistă cu alt prilej că „schimbările de nume nu au fost obligatorii” (apud Badrus 2008: 258), în timp ce fostul demnitar Simion Ţaigăr nuanţează: „după 23 august 1944, un număr de activişti comunişti evrei şi-au schimbat – din proprie iniţiativă – numele evreieşti în nume româneşti. Iniţiativa a fost apreciată de către forurile de partid. În 1946 -1947 au început să se facă recomandări în acest sens, recomandări ce aveau în anumite cazuri caracter de presiune” (apud Fl. Banu 2008: 329). 235 V. Arhiva C.N.S.A.S, fond Documentar, dosar nr. 2559, f. 11. 236 A se vedea de pildă, ca exemplu nesingular, declaraţia hilară prin ingenuitatea ei aparentă a lt. -mj Arnold Platman (fiul lui Marcu) din autobiografia sa depusă la dosarul de la Securitate în 6 martie 1952: „În trecut am fost de naţionalitate evreu, azi sînt de naţionalitate română. Nu posed nici un fel de avere de nici o natură. Nici părinţii (tatăl) nu are nici un fel de avere. Nu am călătorit prin ţări străine. În trecut am fost de religie mozaică, fără a face parte dintr -o sectă religioasă. În prezent sînt ateu. Nu m-am căsătorit în 1949 la biserică”. (A.S.R.I. d.p. nr. 4149/1952). Similar, în autobiografia de la Securitate, Al. Nicolschi (Boris Grünberg) precizează: „naţionalitatea: ateu; religia: ateu” ( apud Solomovici 2001II: 47). 170

metodologică şi acurateţe a concluziilor, o cercetare a relaţiei evrei-Securitate în perioada postrăzboi ar reclama completarea informaţiilor obţinute pe baza autoidentificării etnice a subiecţilor analizei, una prin definiţie relativ-subiectivă, cu alte date şi informaţii, dezirabil obiective (ex. “religia părinţilor”, “religia mamei”, “religia respondentului”, “limba maternă”, “V-aţi convertit?”, “familie mixtă?”, etc.), care să aproximeze concluziile cercetării cât mai aproape de realitatea obiectivă supusă cercetării237; c.) relevanţa redusă pentru înţelegere şi cunoaştere – cifrele în discuţie, chiar şi considerându-le, arguendo, corecte, sunt menite a oferi doar o imagine holistă a structurii etnice declarate a personalului militar superior al D.R.S.P. Aceste cifre: - nu supun analizei cei 4 ani şi jumătate de după 23 august 1944 şi până la 11 februarie 1949238, nu mai puţin marcată de represiuni decât cea de după înfiinţarea formală a D.G.S.P.; nu se includ astfel în analiză sutele de inspectori generali, inspectori, inspectori adjuncţi, chestori-şef, chestori, comisari-şefi, comisari, comisari-ajutor, agenţi de poliţie, gardieni publici şi numeroşi alţi funcţionari civili şi angajaţi militari din variile componente instituţionale ale M.A.I. de dinaintea înfiinţării prin reorganizare a Securităţii; - nu includ în analiză funcţionarii civili ai Securităţii, între care zeci de evrei (de la cadre didactice la profesori ai şcolii de ofiţeri de Securitate de la Băneasa, etc.); - nu iau în calcul celelalte componente ale aparatului represiv funcţionale la acea dată (Apărarea Patriei, miliţie, gardieni publici, procuratura militară, jandarmerie, forţele armate, etc.); - nu discută numărul şi identitatea tuturor informatorilor, respectiv ofiţerilor acoperiţi/conspiraţi (incl. “rezidenţii”); - nu diferenţiază după nivel şi natura de conducere a posturilor sau funcţiilor deţinute de evrei în cadrul Securităţii. Bunăoară, o coroborare a etnicităţii cu nivelul ierarhic al funcţiei oferă o imagine de ansamblu radical diferită de cea propusă de “minimalişti”, ilustrând o suprareprezentare descriptibilă eufemistic ca “majoră” la nivelurile ierarhice superioare ale Securităţii în etapa ei incipientă. Concret, în M.A.I.-D.G.S.P., la momentul de referinţă ianuarie 1949, evreii ocupau următoarele posturi, respectiv conduceau:

237

Ilustrativ, până şi Teşu Solomovici (în Securitatea şi Evreii) admite că în multe cazuri, ofiţerii evrei din Securitate nu -şi declarau corect naţionalitatea, întrebându-se subsecvent „Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi trebuit totuşi să -şi definească naţionalitatea?” – întrebare la care însă autorul, citându-l pe Andrei Oişteanu într-o teoretizare a identităţii evreieşti, alunecă într-un relativism teoretizant regretabil pentru demersul în sine al cercetării. 238 Spre exemplu, tabelul nominal al personalului Biroului Siguranţei din Iaşi începând cu 1 aprilie 1945 era următorul: 1.) Felix Harman – comisar ; 2.) Iosif Hahanu – comisar; 3.) Ilie Polingher – comisar-ajutor; 4.) Marcel Segal - comisar-ajutor; 5.) Vladimir Ursu (în mod posibil român) - comisar-ajutor; 6.) Aron Ahailovici - comisar-ajutor; 7.) Marcu Leibovici comisar-ajutor; 8.) Iţic Marcus – agent; 9.) Max Marcu – agent; 10.) David Iosub – agent; 11.) Ştrul Sumer – agent; 12.) Sender Holtzman – agent; 13.) Ilie Sapsa – agent; 14.) Constantin Armanu – agent; 15.) Rebeca Braverman – şefă de birou şi 16.) Elvira Kohn – impiegată (aşadar, cu certitudine cel puţin 13 evrei, adică 81,25% evrei) (v. Arhiva C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 4048 [cota S.R.I.], ff. 63-65). Similar, peste 90% din angajaţii gradaţi ai Poliţiei oraşului Dorohoi nou-numiţi în mai 1945 erau evrei: şeful Poliţiei Samuel Rohrlich, comisarii Elias Zeltler, Uşer Nadler, Avram Moscovici şi Carol Segal, agenţii de poliţie clasa a III-a Elias Leibovici, Şloim Avram, Favid Schahter, şeful de secţie de gardieni publici Moritz Cojocaru, şeful de birou Iancu Rozenblat, respectiv gardienii publici clasa a III -a Herşcu Naftule, Moise Bacalu, Rubin Derji, Iţic Stern, Aron M. Haim, Ştrul Cojocaru, Gutman Meirovici şi Herşcu Formagiu (v. deciz ia nr. 3694 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne (în M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049. În aceleaşi proporţii etnice, fără a epuiza, fireşte, lista exemplelor, la Poliţia oraşului Botoşani erau numiţi începând cu 1 aprilie 194 5: comisarii Mauriciu Friedman, Sender Segal, Froim sin Iancu şi Mendel Schip, agenţii de poliţie clasa a III -a Marcel Hoffman, Zelig Schahter, Iţic Haffner, Adolf Herşcovici şi Daniel Kleindberg, şeful de secţie de gardieni publici Iancu Nuţă, impiegaţii Moritz Feller şi Bloida Blumenfeld, respectiv gardienii publici clasa a III -a Nuta Anbrecht, Zalman Bodroagă, Şloim Cornester, Nathan Fischer, David Fucs, Gherşin Tenker, Samuel Wexler şi Carol Singer (v. decizia nr. 3697 din 30 aprilie 1945 a ministrului Afacerilor Interne (în M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049). 171

 ministrul Afacerilor Interne - Teohari Georgescu – cu probabilitate confortabilă, evreu (n. Burăh Tescovici, v. supra);  secretarul general al ministerului – George Silviu (n. Silviu Iancu Goliger);  unul din cei doi directori generali adjuncţi ai D.G.S.P. (celălalt fiind rus) – Alexandru Nicolschi (n. Boris Grünberg, v. infra);  6 din cele 10 Direcţii Naţionale ale Securităţii (altfel spus, 60%!): I Informaţii Interne (condusă de col. Gavrilă Birtaş, cu adjuncţii săi lt.-col. Andrei Gluvacov şi col. Gheorghe Adorian), V Cercetări Penale (col. Mişu Dulgheru (Dulberger)), VII Tehnică (col. Szacsko Şandor), VIII Cadre (col. Alexandru Demeter), X Administraţie (col. Ervin Holţier (Holzer)), IV Contraspionaj în Forţele Armate (col Mihai Eugen Breban)239;  cel puţin 9 din cele 13 Direcţii Regionale ale D.G.S.P. (adică 69,2%!): Bucureşti – lt.-col. T. Sepeanu (avându-l ca adjunct pe maiorul Moise Senater); Braşov – col. Kalausek Iosif (Koloman) (avându-l ca adjunct pe col. Adalbert Izsak); Cluj – col. Mihai Patriciu (Grünsperger); Craiova – lt.-col. Eugen Vistig (Wisting); Galaţi – col. Mauriciu Ştrul (cu adjunctul lt. C. Grimberg); Ploieşti – lt. col. Cîmpeanu Constantin; Oradea – col. Ludovic Czeller (Zeller); Suceava – lt.-col. Ioan Popicu (Adalbert Poppig, secondat de adjunctul Dumitru Bacal); Timişoara – Koloman Ambruş;  cel puţin 12 din cele 44 Servicii Judeţene ale Securităţii Poporului (adică 27,2%!): Turda, Ialomiţa, Râmnicu Sărat, Bacău, Satu Mare, Alba, Baia, Botoşani, Rădăuţi, Severin, Caraş, Mureş;  directorul Secretariatului D.G.S.P. – mr. Wilhelm Einhorn (avându-l ca adjunct pe Sharit I. Bogdan);  unul din cele două birouri din cadrul Secretariatului D.G.S.P., era condus de cpt. Emanoil Schmerler (biroul Cifru);  comandantul Şcolii de ofiţeri de Securitate de la Băneasa – col. Ervin Voiculescu (n. Weinberg), plus 5 din cei 7 şefi de catedră ai Instituţiei (Zissu S. Cohn, Raoul David Demetrescu, List, Rigman, Leon Tokatlian, cel din urmă declarat armean, însă de origine evreiască, venit în România via Bulgaria); În cadrul întregului minister de Interne, ofiţerilor D.G.S.P. amintiţi li se adăgau, pe poziţii omoloage:.  şeful Direcţiei Generale a Miliţiei – Pavel Cristescu (Klei(n)man);  locţiitorul politic al ministrului – Mihai (Michal) Boico;  şeful Direcţiei Generale Politice a M.A.I. – Mihai Burcă (Michal Bursch);  locţiitorul politic al Comandamentului Trupelor de Securitate – Iacob Bulan;  şeful spitatului militar M.A.I. – Ernö Kahána (1945-1954, succedat de col. dr. Iancu Herşcovici);  directorul Casei de Cultură a M.A.I. – col. Beria Fuchs, etc. Subsecvent unei asemenea stratificări etnice a personalului în particular al Securităţii şi în ansamblu al M.A.I., cu evreii spectaculos suprareprezentaţi la nivelurile de conducere240, opozant

239

Pilduitor, chiar şi în 1956, aşadar la 4 ani după epurările pretins antisemite din 1952, în Direcţia a II -a a Securităţii, erau în continuare evrei: şeful direcţiei (lt.-col. Szabo Eugen); unul din locţiitorii şefului de direcţie (lt.-col. Holingher Isidor) şi cel puţin 4 din cei 12 şefi de servicii – lt. Col. Adam Mauriciu (şeful Serviciului III), mr. Zalman Marcu (Serviciul VII); cpt. Cojocaru Iulian (Serviciul V) şi cpt. Hida Tiberiu (Serviciul XII), cărora li se adaugă probabil şi cpt. Sauciuc Bruno, şeful Serviciului IX. 240 Aceasta într-o „radiografie” la vârf a Securităţii care chestionează până şi statisticile mai recente, amendate; chiar omiţând toate cazurile supuse mai mult sau mai puţin justificat controverselor, bilanţul de mai sus include prima facie, între cazurile incontestabile: un director general adjunct al D.G.S.P. (Al. Nicolschi), cel puţin 6 şefi de direcţii naţionale şi 9 şefi de direcţii regionale (toţi cu grad cel puţin de lt.-col.), plus colonelul Leibovici, şeful Serviciului Filaj şi Investigaţii, plus 172

poziţiei minimaliştilor, par a descrie mult mai fidel realitatea urmărită aprecierile unor foşti ofiţeri (români) de Securitate. Între aceştia se numără între cele mai sonor figuri fostul general Mihai Caraman, a cărui percepţie este reprodusă textual de jurnalistul (evreu) Teşu Solomovici:
„[…] Mihai Caraman, unul din şefii serviciilor secrete în anii lui Ceausescu şi, apoi, în anii post-revoluţionari... m-a întrebat daca voi scrie adevărul, adică despre năvala comuniştilor evrei, imediat dupa 23 August 1944, în structurile Partidului şi în organigramele serviciilor represive” (Solomovici 2005b, subl. n, nota I.A.).

Din aceeaşi direcţie, fostul şef al Direcţiei I, colonelul Gheorghe Raţiu, evoca modul în care după război “Securitatea a fost dată pe mâna evreilor, ungurilor şi ruşilor, care, în aparatul central şi la principalele unităţi teritoriale, ocupau funcţii de comandă” (Gh. Raţiu 1996: 280), în timp ce fostul general Nicolae Pleşiţă exemplifică pentru Cluj: “Eu, când am fost numit comandant al Regionalei Cluj [anii ’60, n.n.], am putut vedea că în Securitate nu erau decât unguri şi evrei. Ici-colo mai apărea şi câte un român chior. Foarte greu mi-a fost să românizez aparatul din Cluj […]” (apud Troncotă 2003b: 52). Iar din direcţia unui istoric al serviciilor secrete, concluzia reiterează tabloul unei structuri transparent stratificate etnic: “[Î]n funcţiile ierarhiilor de vârf la nivel central şi teritorial au fost preferate de la început persoane alogene, de origine evreiască, maghiară sau de alte naţionalităţi” (Troncotă 1999: 337). În fundamentarea empirică a unei asemenea retrospective aparent pur perceptuale se poate elabora o enumerare fără pretenţii de exhaustivitate a unor evrei activi în mod relevant în aparatul represiv (în mod primar Securitate şi Poliţie/Miliţie, secundar Jandarmerie, Gardieni Publici şi Forţele Armate, imediat după 23 august 1944) (cu numerotare curentă în continuarea celei precedente):
1501. ABRAHAM, Samoilă – din mai 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Bistriţa

(M.Of. nr. 119 din 29 mai 1945, partea I-a, p. 4425);
1502. ABRAM, Herşcu – fost tinichigiu, locotenent de Securitate, emigrat în Israel în 1959 (Caţavencu

2007: 2; Solomovici 2004: 566);
1503. ABRAMESCU, Mircea – în 1946 şef de birou în centrala M.A.I., propus spre avansare la funcţia

de şef de secţie (v. M.Of. nr. 65 din 18 mart. 1946, partea I-a, p. 2429); 1504. ABRAMOVICI, Avram – numit în aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Fălticeni, din luna noiembrie a aceluiaşi an reîncadrat ca agent de poliţie; în sept. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M.Of. nr. 265 din 19 nov. 1945, partea I-a, p. 10093 şi M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8320; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1505. ABRAMOVICI, Avram - între 1944 şi 1945 şimpiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.Of. nr. 261 din 14 nov. 1945, partea I-a, p. 9959); 1506. ABRAMOVICI, Emilia – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (nr. inv. 62, vol. I, u.a. 3/1952, vol. I); 1507. ABRAMOVICI, Moise – după război şef de serviciu în administraţia centrală M.A.I., în ianuarie 1949 reîncadrat ca referent (M.Of. nr. 16 din 20 ian. 1949, partea I-a, p. 655); 1508. ABRAMOVICI, H. Moritz, zis “Mişa” (fiul lui Herşcu) – căpitan, iniţial inspector responsabil cu propaganda în cadrul M.A.I., ulterior şef la Şcoala de Miliţie din Şoseaua Olteniţei până în anii ’60; 1509. ABRAMOVICI, Marcu – la sfârşitul anului 1947 încă agent, la începutul anului 1948 comisar la Serviciul Judeţean de Siguranţă Roman, apoi încadrat cu grad de sublocotenent la Biroul de
colonelul Gheorghe Adorian, adjunctul de la Direcţia I Informaţii Externe, adică – 18 – deja cu trei mai mulţi decât numărul de 15 ofiţeri superiori avansat de Oprea (2002) şi Catalan şi Stănescu (2004). 173

Securitate din Bacău (A.N.I.C., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, ff. 220-319; A.C.N.S.A.S, fond Documentar, dosar nr. 4080 (cota S.R.I.), f. 258; M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8321; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983); 1510. ABRAMOVICI, Marcu - locotenent de Securitate, anchetator al lotului Vasile Luca în 19521954, apoi anchetator la penitenciarul Uranus din Bucureşti (Caţavencu 2007: 2; Solomovici 2004: 566; Jela 2001241); 1511. ABRAMOVICI, Mauriciu – în mai 1945 încadrat în funcţia de şef adjunct de birou în centrala D.G.P.; în oct. 1945 promovat şef de birou (M.Of. nr. 253 din 5 nov. 1945, partea I-a, p. 9718 şi nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3894); 1512. ABRAMOVICI, I. Niculae – în septembrie 1945 numit comisar-ajutor la Poliţia Turnu Severin (M.Of. nr. 215 din 21 sept. 1945, partea I-a, p. 8199); 1513. ABRAMOVICI, Paul – în 1947 inspector general de poliţie în cadrul D.G.P. (M.Of. nr. 251 din 30 oct. 1947, partea I-a, p. 9696); 1514. ABRAMOVICI, Renée – din mai 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei, la Controlul Populaţiei (M.Of. nr. 121 din 31 mai 1945, partea I-a, p. 4518); 1515. ADAM, Mauriciu (n. Mauriţiu WEISZ242) (n. 21.VI.1909 Ludoşul de Mureş, MS) - membru de partid şi căpitan de Securitate, încadrat în 1946 ca şef de birou în cadrul D.G.P., în 1947 promovat comisar şef, şeful Serviciului de Poştă Specială din M.A.I. (1947-1952), apoi, cu grad de lt.-col., şeful Serviciului III din Direţia a II-a a Securităţii; ulterior cercetat disciplinar pentru că în timpul ilegalităţii, la arestare, a avut o purtare laşă, recunoscând legăturile sale în mişcarea muncitorească şi divulgând pe un tovarăş (dosar disciplinar sub numele parţial eronat “Adrian Mauriciu” la C.C.P. (nr. 51/111 din 27.I.1953), vezi pentru coroborare şi nume corect şi A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R., secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 3/1951, f.10; Caţavencu 2007:3; M.Of. nr. 245 din 23 oct. 1947, partea I-a, p. 9500; Dobre et al. 2006: 78; Solomovici 2001II: 43; Banu 2005; Deletant 1995b: 57; Cosma 1994: 68). 1516. ADAM, Iosif – (n. Iosif ADLER) (n. 1926) – membru U.T.C. din 1945, redactor la ziarul Ifjumunkas, în 1951 locotenent de Securitate şi membru supleant al C.C. al U.T.M., în anii ’50 cu grad de maior la Securitatea Bucureşti, în 1960 prezent ca şef al cabinetului de marxism-leninism din M.A.I. (A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – secţia Organizatorică, dosar nr. 105/1951, f.f. 7-8; Caţavencu 2007: 3; Dobre et al. 2006: 216); 1517. ADAM, Zoltan - în iunie 1945 numit comisar la Poliţia oraşului Odorhei (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1518. ADOCHIŢEI, Fany – angajată în 1945 telefonistă în centrala D.G.P., apoi dactilografă principală, în 1948 şefă adjunctă de birou (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4493); 1519. ADORIAN, Gheorghe – în mod eronat considerat român în multiple studii şi cercetări despre Securitate; în fapt evreu maghiarofon originar din Arad, recunoscut ca evreu fost voluntar în Spania243 (şi apoi chiar internat în lagărul de muncă de la Buchenwald în perioada 20 nov. 1943 11 apr. 1945) inclusiv de autorii evrei David Diamant (1979: 370) şi Martin Sugarman (f.a. p. 108); ilegalist în Cluj la începutul anilor ’30, cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA, fond 495 (“România”), inv. 225, dosar nr. 53); după război revenit în România, iniţial în S.S.I., apoi colonel (în 1949) D.G.S.P. şi şef al Direcţiei I Informaţii Externe, uneori menţionat şi ca şef al Direcţiei Politice a M.A.I. (v. Solomovici 2003: 88), probabil începând cu 1950; ulterior cadru didactic şi autor la Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lângă C.C. al P.C.R.; în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist, cu grad de
241 242

Menţionat şi de Toma Roman Jr. în articolul „’Bancherii roşii’, victime colaterale” din Bucureştiul Cultural VI (100). V. decizia ministrului Justiţiei nr. 41731 din 29 apr. 1947 în M.Of. nr. 107 din 13 mai 1947, partea I-a, p. 3770. 243 Coautor, alături de Mihai Burcă, Constantin Câmpeanu, Mihail Florescu, Stan Minea, Iosif Nedelcu şi Valter Roman, al cărţii Voluntari români în Spania 1936 – 1939. Amintiri şi documente (Bucureşti: Ed. Politică, 1971). 174

maior, în Forţele Armate, prin Decretul regal nr. 2066 din 20 oct. 1947 (M.Of. nr. 25 3 din 1 nov. 1947, partea I-a, p. 9763); decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. III-a; căsătorit cu Judith, fiica liderului comunist din Ardealul de Nord Hillel Kohn, profesoară cu grad de conferenţiar la I.P.B. în anii ‘70; stabilit în anii ’80 în Elveţia (via Israel), acolo unde locuia fiica sa, Ana [Cathy? n.n., I.A.] (v. şi I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Solomovici 2003: 88 şi Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 506 n. 15, lucrări care îl menţionează în mod corect ca evreu); 1520. AGHERŞTEIN, Isac (în unele documente “Argeştein”) – în 1946 era şef adjunct de birou în cadrul Comisariatului de Poliţie al oraşului Bacău, în 1948 cu acelaşi grad la Chestura de Poliţie Bacău (M.Of. nr. 163 din 17 iulie 1946, partea I-a, p. 7489; M.Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1948, partea I-a, p. 706); 1521. AHAILOVICI, Aron - din aprilie 1945 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 4048 [cota S.R.I.], ff. 63-65); 1522. ALBERTI, D. Iosif – ofiţer M.A.I., ulterior profesor la Şcoala de Miliţie până în 1962, când va fi trecut în rezervă; 1523. ALBINI, Iancu (n. 1898 Bucureşti) – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (62 vol. I, u.a. 3/1952, vol. I); 1524. ALBU, ? (n. Gyuszi WEISS) - şeful biroului Siguranţei Arad după 1944 (menţionat în Solomovici 2001II: 56); 1525. ALMALECH, Moise – în 1948 era lucrător calificat în centrala D.P.S. (M.Of. nr. 164 din 19 iulie 1948, partea I-a, p. 5969); 1526. ALMALEK, Issim – după august 1944 detectiv în cadrul D.G.P., transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 157 din 14 iulie 1945, partea I-a, p. 5982); 1527. ALTKOPF, Mendel – locotenent-major M.A.I., cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.C. al P.M.R. (nr. inv. 62 vol III, v. şi u.a. nr. 3/1952, vol. II)244; 1528. AMBRECHT, Huta - din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 3697 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1529. AMBRUŞ, B. Coloman (Francisc) (24.II.1907 Livada de Câmpie, Hunedoara – 8.IV.1987, Braşov) (fiul lui Balint şi Ludovica) – colonel de Securitate, membru de partid din 1936; în septembrie 1945 încadrat ca subinspector la Inspectoratul Regional de Poliţie Timişoara, din oct. 1947 însărcinat cu atribuţii în domeniul Siguranţei; ulterior şeful D.R.S.P/D.R.S.S. BanatTimişoara (1948-1951, cu grad de lt.-col.-), şeful D.R.S.S. Sibiu (1951-1952, cu grad de colonel), respectiv şeful D.R.S.S. Braşov (1952-1954-?); decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a III-a, iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. II-a (M.Of. nr. 213 din 19 sept. 1945, partea I-a, p. 8115 şi nr. 228 din 3 oct. 1947, partea I-a, p. 8918; I.R.I.R. & Caţavencu 2004, Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 27, 34, 43; Deletant 1995b: 62; Cosma 1994: 76; vezi şi dosarul de la C.C.P. nr. 412/1059 din 20.II.1952, respectiv dosar A/50 Colecţia “ilegalişti decedaţi”))245; 1530. AMBRUSTER, Emilia – din dec. 1944 impiegată la Poliţia Fălticeni, detaşată la Poliţia Deva, iar ulterior transferată la Poliţia Târgovişte (M.Of. nr. 5 din 8 ian. 1945, partea I-a, p. 90); 1531. AMBRUŞ, Ecaterina – contabil-ajutor la Poliţia Focşani, în mai 1948 transferată la Poliţia Miercurea Ciuc (M.Of. nr. 104 din 7 mai 1948, partea I-a, p. 4143); 1532. ANCEL, Coca – în iunie 1945 numit impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 144 din 29 iunie 1945, partea I-a, p. 5467);
244 245

V şi http://www.adevarul.ro/societate/sanatate/Arhiva-Adevarul-Biserica-Serviciul-Scanteii_0_48596174.html. V. fişa sa sumară la http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/AMBRUS_COLOMAN_FRANCISC.pdf. Vezi şi Caţavencu 2007: 8. 175

1533. ANCEL, Ioil – în aprilie 1945 numit agent de poliţie la Poliţia oraşului Fălticeni, ulterior şeful

serviciului economic de la Miliţia Rădăuţi, ulterior de la Miliţia Suceava; din 1 dec. 1947 agent la Poliţia Fălticeni; destituit în 1954 sub acuzaţia de sionism (dosar la C.C.P. nr. 475/745, întocmit la data de 16.XI.1954; M.Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1948, partea I-a, p. 707; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049; M.Of. nr. 82 din 7 apr. 1948, partea I-a, p. 3077); 1534. ANDREESCU, Matusei (n. Matusei ARONOVICI, fiul lui Nathan şi Clara) (2.IX.1910 Panciu, Vrancea – 5.VIII.1986 Bucureşti) – membru de partid din 1944, comisar-şef la Brigada Mobilă a Siguranţei (1947-1948), în 1947 cu grad de comisar-şef în Direcţia Poliţiei de Siguranţă, apoi căpitan la Direcţia V Cercetări Penale a D.G.S.P. (1949-1951), apoi maior şi respectiv locotenentcolonel, cu funcţia de şef de serviciu (II), apoi de birou la Direcţia VIII Cercetări Penale a D.G.S.S/D.S.S. (1951-1960-1962)246; în 1971 funcţionar la ICECHIM Bucureşti, decorat ca pensionar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a (Decretul nr. 157 din 4 mai 1971); căs. cu Maria (n. Polak) (1910-2000), stabilită ulterior în Israel, împreună cu care a avut doi copii: Nanu Andreescu şi Riri (căs. Covu); (decizia ministrului Justiţiei nr. 85952 din 4 sept. 1947 în M.Of. nr. 237 din 14 oct. 1947, partea I-a, p. 9243; M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10920; M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2632; Watts 2011: 196 n. 2; Dobre et al. 2006: 80; C. Lupu 2011; Troncotă 2006: 63; I.R.I.R. & Caţavencu 2004; Ioniţoiu 2006: 34; Goma 2007: 118; Solomovici 2004: 566; Niculae 2004: 32; Cosma 1994: 48, dosar A/62 Colecţia “ilegalişti decedaţi”, A.NI.C.); 1535. ANTONIU, Samuel (n. Samuel AIZICOVICI) (n. 12.IV.1910 Piatra Neamţ, fiul lui Mateiaş şi Betty; căs. cu Ella) – în februarie 1948 numit comisar-şef în cadrul centralei Siguranţei; după reorganizarea Siguranţei în Securitate maior, şef de serviciu şi locţiitor al lui Dulgheru la cabinetul ministrului de Interne (1948-1952), ulterior director adjunct la Direcţia VIII Cercetări Penale a D.G.S.S. până în 1957, când a fost destituit şi exclus din partid, urmare a descoperirii fostei sale apartenenţe la Partidului Radical Ţărănist în perioada interbelică; deţinut 3 ani247 pentru neglijenţă faţă de securitatea statului (M.Of. nr. 43 din 21 febr. 1948, partea I-a, p. 1519; M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2632; C. Lupu 2011; Neştian 2010: 88; Kuller 2008c: 191; Caţavencu 2007: 12; Dobre et al. 2006: 185; Niculae 2004: 32; Deletant 1995b: 58; Goma 2007: 118; Cosma 1994: 48; v. şi dosarul său de la C.C.P. nr. 925/467 din 27.IV.1957); 1536. APOSTOLESCU, Otto (n. Issersohn?) – directorul casei de Cultură a M.A.I. (în cadrul Direcţiei Generale Politice) timp de câteva luni în 1951248; 1537. APTER, P. Silvia - din 1947 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 122 din 31 mai 1947, partea I-a, p. 4357); 1538. (?) ARANICI, Pavel (n. ARANYCS) – colonel la D.R.S.S. Braşov la jumătatea anilor ‘50, apoi şeful Direcţiei a III-a a Securităţii; ajuns chiar secretar de stat în M.A.I. (1961-1963); cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (2/1956) (I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Cosma 1994: 46, 75; Dobre et al. 2006: 78; C.P.A.D.C.R. 2006: 182); 1539. ARITONOVICI, Milu (Millo) – încadrat iniţial ca şeş adjunct de birou în centrala D.G.P. în septembrie 1945 (M.Of. nr. 200 din 4 sept. 1945, partea I-a, p. 7774); în 1947-1948 comisar în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10920; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 980);

246

V. fişa sa incompletă la http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/ANDREESCU_MATUSEI.pdf. Vezi şi Caţavencu 2007:9 şi Solomovici 2001II: 43. 247 V. fişa sa matricolă penală la http://86.125.17.36/fisapenala.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale++detinuti+politici\A\A+03.+Anghel+-+Ardeiu\Antoniu+Samuel+M/P1060208.JPG. 248 Vezi descrierea actualului centru cultural al Ministerului la http://www.cultura.mai.gov.ro/viewpage.php?page_id=88. 176

1540. ARON, Mauriciu - după război agent de poliţie la Chestura de Poliţie Iaşi; în 1947 însărcinat cu

atribuţii de Siguranţă şi transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi (M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8318); 1541. ARON, Zanben – din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1542. (?) ARONESCU, ? – anchetator şi locţiiitor al comandantului Securităţii din Oradea în 1948 (Solomovici 2004: 566); posibilă identitate cu colonelul Constantin Aronescu, menţionat de multiple surse ca prezent încă la serviciul judeţean Bihor în 1981; 1543. AUBERT, Henry - medic M.A.I. Timişoara, ulterior şeful catedrei de cardiologie UMF Timişoara, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (68/1955); 1544. AUER, I. E. Geza – colonel, profesor la Şcoala de miliţie din Bucureşti până în 1965, ulterior şef de serviciu în Inspectoratul General al Miliţiei (Cosma 1994: 44-83); 1545. AVERBUCH, Iţic (după unele surse fratele Vandei Nicolschi) – colonel, comandantul Securităţii municipale Ploieşti în anii ‘50, avându-i ca adjuncţi pe Mauriciu Ştrul şi pe Şmilovici (Jela 2001; Solomovici 2004: 567); 1546. AVERBUCH, Izu A. - ajutor de comandant la Raionul M.A.I. Codlea, apoi la raionul Făgăraş, participant la reprimarea partizanilor din Făgăraş (cu dosar la C.C.P., nr. 1298/715 din 17.III.1960); 1547. AVRAM, Nusem - între 1944 şi 1945 şef adjunct de birou la Inspectoratul Regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M.Of. nr. 261 din 14 nov. 1945, partea I-a, p. 9959); 1548. AVRAM, Şloim – din aprilie 1945 agent la Poliţia Dorohoi; din sept. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă; în 1949 sublocotenent la biroul V Anchete la Securitatea Dorohoi în cadrul D.R.S.P. Suceava, implicat în lichidarea grupării anticomuniste Macoveiciuc, ulterior locotenent major la Securitatea din Piatra Neamţ, emigrat în Israel în anii ‘80 (M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8320; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983; v. şi Caţavencu 2007: 15; Solomovici 2003: 207-8 şi 2004: 567, 600 – în fapt este vorba de aceeaşi persoană, n.n); 1549. AXELRAT, Sabina – din 1 aprilie 1948 agentă de poliţie la Direcţia Poliţiei de Siguranţă a D.G.P. (M.Of. nr. 82 din 7 apr. 1948, partea I-a, p. 3080); 1550. BACALU, Dumitru (n. David) – din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. 3699 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); din luna noiembrie a aceluiaşi an comisar-ajutor (M.Of. nr. 265 din 19 nov. 1945, partea I-a, p. 10093); ulterior locotenent-major (în 1950), locţiitor director adjunct la D.R.S.P. Suceava în 1949-1950-?; cu referat de cercetare la fd. C.C. al P.C.R., secţia Cancelarie – dosare anexe, nr. inv. 3293, anexa la dosarul nr. 76/1982; (I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Solomovici 2004: 567; Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 277); 1551. BACALU, Marcu – în iunie 1948 numit comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă; ulterior locotenent M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (62 vol. I, u.a. 3/1952, vol. I) (M.Of. nr. 144 din 25 iunie 1948, partea I-a, p. 5360); 1552. BACALU, Moise - din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 3694 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1553. BAKOS, Vencel - în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246) 1554. BANDER, Paul – în mai 1948 promovat comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.G.P. (M.Of. nr. 104 din 7 mai 1948, partea I-a, p. 4144); 1555. BANK, Iosif – în 1953 locotenent la Securitatea din Târgu Lăpuş, iar în anii ’60-’70 era menţionat ca maior la Securitatea din Sighet (v. Vischi şi Ivanciuc 2003);
177

1556. BANTEA, Eugen (n. Eugéne BEER, botezat “Mihail”

) (30.I.1921 Bârlad – 24.XI.1987 Bucureşti) – membru de partid din 1944 în anii ’60 şeful Editurii Militare, colonel, detaşat de la M.A.I. la M.Ap.N. în anii ‘70 (cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (9/1969), promovează treptat până la gradul de general-maior; director al Institutului de Studii de Istorie Militară, în anii ’60-’70 autor al unor lucrări de istoria mişcării muncitoreşti şi istorie militară română (v. şi Kuller 2008a: 51); fratele medicului Corneliu Bantea (Beer); căs. cu Marcela, profesoară de limba engleză; 1557. BARATZ, Israel - după război şef de serviciu în administraţia centrală M.A.I., în ianuarie 1949 reîncadrat ca referent (M.Of. nr. 16 din 20 ian. 1949, partea I-a, p. 655); 1558. BARBU, Daniel (n. Barbu LENOBEL) – anchetator (1945-1950) în Brigada Mobilă a Direcţiei Cercetări Penale, în 1953 locotenent la Direcţia VIII (fostă V) de Cercetări Penale a D.G.S.S., emigrat ulterior în Israel; cu referat de cercetare la fd. C.C. al P.C.R., secţia Cancelarie – dosare anexe, nr. inv. 3293, anexele la dosarele nr. 38/1980 şi 9/1983; (C. Lupu 2011; I.R.I.R. & Caţavencu 2004, Solomovici 2004: 586; Niculae 2004: 32; Jela 2001); 1559. BARTFELD, Leon - în octombrie 1945 numit gardian public pe lângă Poliţia oraşului PiatraNeamţ (M.Of. nr. 231 din 10 oct. 1945, partea I-a, p. 8800); 1560. BĂDESCU, Marcel (n. Marcel BLECHER, fiul lui Lazăr, fratele scriitorului Max Blecher) – originar din Botoşani, intrat în mişcarea comunistă în 1943, după 23 august 1944 iniţial activist de partid, apoi elev la Şcoala pentru ofiţeri M.A.I. (coleg cu Victor Ranga, Iulian Sorin, Pavel Sterescu ş.a.), după absolvire ofiţer la Direcţia Contrainformaţii a Armatei, trecut în rezervă în 1960, ulterior student la Facultatea de Istorie, apoi funcţionar la O.N.T., apoi angajat al comunităţii evreieşti, emigrat în Israel, întors în România după 1989 (M. Blecher-Bădescu în Solomovici 2003: 119-122); 1561. BĂDĂU (? BĂDAN), Alexandru (n. Alexander BRAUNSTEIN) – după august 1944 şeful Comisiei de Control al Străinilor din cadrul M.A.I., originar din Târgovişte; 1562. BĂLAN, Ştrul – după război agent de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Dărăbani, în martie 1948 transferat la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Săveni (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4493; M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); 1563. BĂLTEANU, M. Mihail (n. COLCHER) (n. la Lublin, U.R.S.S.) – locotenent-colonel, profesor de ştiinţe sociale la Şcoala de Miliţie, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (nr. 32/1955), trecut în rezervă în 1962; ulterior autor al unor lucrări social-politice; decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. a III-a; soţia Ritta decedată în sept. 2005 (91 ani) (Cosma 1994, I.R.I.R. & Caţavencu 2004, la intrarea “Boico Mihail”); 1564. BĂRĂNESCU, E. (n. BARANY, Elemer) – evreu maghiarofon, sublocotenent (în 1949), ulterior locotenent, şef de birou în cadrul D.R.S.P. / Raionala de Securitate Cluj (1948-1960) (C. Lupu 2011; I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Jela 2001; Vischi et al. 2005; Gavrilă-Ogoranu şi Baki Nicoară 1999: 180); 1565. BECHER, Mielu – maior de Securitate, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (2/1979) – incertă activitatea sa în perioada urmărită (1945-1965); 1566. BEINER, Sigy (a nu se confunda cu omonimul) – în iulie 1948 angajat ca informator diurnist în cadrul D.G.P. (M.Of. nr. 172 din 28 iulie 1948, partea I-a, p. 6201); 1567. BENEDEK, Ernest – în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.G. C.F.R. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. nr. 52 din 4 martie 1945, partea I-a, pp. 1654-5);

249

249

Vezi pentru schimbarea numelui decizia nr. 114.242 din 13 nov. 1946, în M.Of. nr. 267 din 16 nov. 1946, partea I-a, p. 12.022. 178

1568. BENEDEK, Ştefan (n. 13.VIII.1910) – de profesie lăcătuş, membru P.C.d.R. din 1935; din 1

aprilie 1947 încadrat comisar-ajutor la Biroul de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Baraolt (M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); căpitan M.A.I. (1952); propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R.; 1569. BENIAMIN, Leon - în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 144 din 29 iunie 1945, partea I-a, p. 5467); 1570. BERCOVITZ, I. - din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.Of. nr. 136 din 19 iunie 1945, partea I-a, p. 5127); 1571. BERCOVITZ, Zolman - în sept. 1946 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Sighet (M.Of. nr. 222 din 25 sept. 1946, partea I-a, p. 10432); 1572. BERCU, Bruno - în octombrie 1945 numit impiegat în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M.Of. nr. 231 din 10 oct. 1945, partea I-a, p. 8800); 1573. BERKOVICS, Ludovic - în noiembrie 1945 încadrat în M.A.I. la Serviciul Lagăre al D.G.P., pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.Of. nr. 275 din 30 nov. 1945, partea Ia, p. 10416); 1574. BERARIU, Silviu (n. BERCOVICI) – din 1 aprilie 1945 secretar al Poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. 3699 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); în 1947 numit comisar-şef al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M.Of. nr. 182 din 11 august 1947, partea I-a, p. 7083; M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10923); 1575. BERCIU, Ştefan (13.VII.1928 Bucureşti - 13.I.2000 Bucureşti) – ofiţer la Miliţia Judiciară Bucureşti, secţia Moravuri, între 1947 şi 1967, iar “în civil” autor de piese şi romane poliţiste (Kuller 2008a: 63)250; incinerat la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti; 1576. BERCOVICI, Burăh - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1577. BERCOVICI, Ionaş - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1578. BERCOVICI, Samuil – comisar la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (august 1944 – aprilie 1945, ulterior disponibilizat urmare a restructurării) (Andreescu, Nastasă, Varga 2003a: 99); 1579. BERCU, Iacob – în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 110 din 14 mai 1948, partea I-a, p. 4315); 1580. BERCU, M. Leon (1907-1977) – medic la Prefectura Poliţiei Capitalei (1946-1948), ulterior membru supleant al Comisiei medico-militare mixte a Regiunii a II-a Militare Bucureşti; medicul personal al lui Gheorghiu-Dej şi apoi al altor demnitari comunişti, conferenţiar la I.M.F. Bucureşti, decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls. III-a şi în 1972 cu ordinul “Medicul Sanitar” cls. II-a (cf. Cioroianu 2005: 165 n. 209, ar fi fost de asemenea medicul lui Petru Groza) (M.Of. nr. 175 din 31 iulie 1946, partea I-a, p. 8187; M.Of. nr. 165 din 20 iulie 1948, partea I-a, p. 6002), iar din iulie 1948 repartizat la Sitalul Elias (M.Of. nr. 168 din 23 iulie 1948, partea I-a, p. 6097); 1581. BERDICEVSCHI, Sara (n. ROZENBLATT) – angajată în martie 1948 informator diurnist în cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei din M.A.I., apoi tansferată la Spitalul M.A.I. (v. M.Of. nr. 62 din 15 martie 1948, partea I-a, p. 2279; M.Of. nr. 108 din 12 mai 1948, partea I-a, p. 4264); 1582. BEREŞ, Irma – în noiembrie 1945 încadrată în M.A.I. la Serviciul Lagăre al D.G.P., pe postul de contabilă la Centrul de internare Oradea (M.Of. nr. 275 din 30 nov. 1945, partea I-a, p. 10416); 1583. BERGHER, David – în nov. 1947 numit agent de poliţiei în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.G.P. (M.Of. nr. 271 din 22 nov. 1947, partea I-a, p. 10350); 1584. BERGHER, Haim – angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei Câmpulung, Bucovina (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895);
250

V. şi http://www.crispedia.ro/Stefan_Berciu. 179

1585. BERGHER, Moritz – angajat în aprilie 1948 ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei

Capitalei (M.Of. nr. 85 din 10 aprilie 1948, partea I-a, p. 3232);
1586. BERLINER, Adalbert – în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de

Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246);
1587. BERMAN, Samuel – de formaţie farmacist, în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala

M.A.I. (M.Of. nr. 151 din 3 iulie 1948, partea I-a, p. 5603);
1588. BICHEL, Ion (n. Ivan) (uneori ortografiat Bikel) (n. 1927 Arad) – din grupul lui Serghei

Niconov, încadrat ofiţer în S.S.I. după 1945 (după alte surse încadrat în M.A.I. abia în 1951), cu misiuni sub acoperire în R.F. Germană, Austria, Olanda, Suedia, Polonia ş.a., în anii ’60 cu grad de colonel, suspectat de spionaj în favoarea unor state occidentale (I.R.I.R. & Caţavencu 2004; Solomovici 2003: 449-53; Ozon 2001; Cosma 1994: 44); 1589. BIRALY, Vencel - în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1590. BIRTAŞ, Gavrilă (n. Janoş BIRTAS) (n. 12.X.1905 Baia Mare) – evreu maghiarofon; după propriile declaraţii, membru de partid din 1922 (ar fi fost introdus în P.C.d.R. de către Berger Aladar (v. Dobre et al. 2006: 75)); cu stagiul recunoscut oficial din 1948; fost luptător în Spania, probabil agent N.K.V.D. în M.A.I. (Watts 2011: 196 n. 2; Cosma 1994: 34; Troncotă 2006: 63); din 1946, ca şef al Siguranţei Oradea, în 1947 inspector general în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10919), după înfiinţarea Securităţii colonel, şeful Direcţiei I Informaţii Interne a D.G.S.P. din 1948, destituit în 1952 în cadrul valului de “epurări” şi încadrat ca director în Ministerul Gospodăriei Locale; decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.Of. nr. 110 din 16 mai 1947, partea I-a, p. 3871); 1591. BIRTAŞ, M. Eva (n. Eva ROTSCHILD251) (n. 4.IV.1916, Şimleul Silvaniei) – 24.III.1987 România) – soţia lui Gavrilă Birtaş; membru P.C.d.R. din 1933, referent şef la Serviciul Operativ Securitatea Închisorilor (adjuncta lui Iosif Nemeş) (1949), referentă şi apoi şefă a Serviciului de Cadre din Direcţia Generală a Penitenciarelor (1949-1950, 1950-1952) cu grad de lt.-maj., inspector-prim în Grupa Inspecţii a Direcţiei Lagăre şi Colonii de Muncă din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă, cu gradul de căpitan (1954-1955), pensionată pe caz de invaliditate în 1955; decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. a III-a; 1592. BLANDER, Iosif (Herciu?) – în 1948 plutonier-major la D.R.S.P. Bucureşti, fost lăcătuş (Solomovici 2004: 567); 1593. BLANK, Martin - în 1 aprilie 1947 încadrat comisar de poliţie în D.P.S. a D.G.P. (M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); 1594. BLAUMAN, Ladislau – medic, din iunie 1948 angajat la Spitalul M.A.I. Bucureşti (M.Of. nr. 151 din 3 iulie 1948, partea I-a, p. 5603); 1595. BLAUSTEIN, Laurenţiu – în anii ’50 locotenent de Securitate participant la reprimarea rezistenţei anticomuniste din munţi; menţionat în memoriile lui Ioan Gavrilă Ogoranu, care reproduce o dare de seamă a Miliţiei Raionale Făgăraş din 14 august 1952, respectiv, sub numele neplauzibil “Blaunstein”, de Solomovici, 2004: 567; 1596. BLĂNARU, Sofia – din 1 aprilie 1948 dactilografă stagiară la Inspectoratul Regional de Poliţie Galaţi, Serviciul Siguranţă (M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2631); 1597. (?) BLEHAN, Octavian (după unele surse n. Osias BLECHER) – angajat comisar la Inspectoratul Regional de Siguranţă Iaşi după război (Arhiva C.N.S.A.S., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, f. 219, v şi M.Of. nr. 55 din 6 martie 1948, partea I-a, p. 2037), ulterior cu grad de locotent, iar în 1953-1954 maior, anchetator la Suceava, menţionat ca torţionar în multiple
251

V. şi biografia ei pe saitul I.I.C.C.M.E.R., la http://crimelecomunismului.ro/ro/biografiile_nomenklaturii/#Eva Birtaş . 180

(M. cf. partea I-a. ulterior (din 1958?) director general al IPROCHIM în anii ’50-’60. 10875. Solomon-Erwin BLUM252) (n. 190 din 18 august 1948. 4437). 1947 (M.C. p. Stark)) (n. nr. BLUM. 82006: 182).mărturii ale unor foşti deţinuţi politici şi în Raportul C. p. 3697 din 30 apr. Solomovici 2003: 198. Horia (Sharit) – în 1950 maior. 190 din 18 august 1948. 10926. p. p. partea I-a. 1213).angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. căs.Of. fiul lui Philip şi Rosa (n. partea I-a. a fost “utilizat în exercitarea de presiuni asupra liderului sionist A. în calitate de şef de serviciu la M. 25. 1602. 1604. 1946 în M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 4049). fiul fostului proprietar al magazinului “Luvru” din Bucureşti). M. p. & Caţavencu 2004. & Caţavencu 2004. 99243 din 4 oct.Of. 157 din 252 253 V. 1946.Of. 1654-5) 1606. 115 din 20 mai 1948.C. Arachelian 2010. alături de alţi “spanioli” (inclus şi în lista lui Solomovici 2004: 136. nr.Of.P.S.G.Of. I. 253 din 1 nov. 1603. BOGDAN.R. Zissu pentru deschiderea de negocieri economice pentru liberalizarea emigrărilor în Palestina”. (M.I.R. p. 9763). Zalman . în Forţele Armate. 233 din 8 oct. 2006: 215. prin Decretul regal nr. nr. direcţia Spate din M. III-a.1917 Bucureşti) (uneori menţionat cu prenumele românizat Horia) – în 1957 colonel de Interne.I. Ervin (n.XI. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (Dobre et al. 1605. partea I-a. Harry BERMAN .P.C.VIII. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. M. (1955-1960). BODASCHER. partea I-a. pensionar. 3895). 125. V. BLUMENFELD.R.Of. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.R.din 1 aprilie 1945 impiegat în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.Of.Of. 1598. (?) decorat în 1971 sub numele dactilografiat eronat “Corneliu Hari [B]ogdan”. 1945. 4495). 1608. 1600.R.1919 Braşov) (uneori cu nume de serviciu BONDA)– fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania.Of. 35 din 11 febr. 107 din 15 mai 1945. 110 din 18 mai 1945. Doina.S. 3697 din 30 apr. decizia ministrului Justiţiei nr. 181 . Samuel – în 1948 lucrător calificat în centrala Siguranţei (M. în martie 1945 reîncadrat în Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale (fost arhitect-şef al Timişoarei)) (M. potrivit căruia ar fi fost inginer chimist. Pelin 2005. supra).S. 6748). după război încadrat iniţial în Securitate. BLUMENFELD. în M. Sergiu – în august 1948 încadrat comisar de poliţie în D. Decretul Consiliului de Stat al R. nr. partea I-a. Iosif – funcţionar civil în cadrul M.093 din 11 dec. la înfiinţare (1948) (I. fratele lui Jean Bogdan (v. nr. (23/1953). cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. cu care a avut o fiică. cu Simona. nr. Beatrice – în mai 1948 angajată agent principal de poliţie în cadrul D. menţionat şi în Solomovici (2004II: 567). 110 din 18 mai 1945. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 253 1609.Of. în jurul anului 2004 identificat încă în viaţă la Craiova. 52 din 4 martie 1945. 116 din 21 mai 1948.I. Vasile – de formaţie şofer. I. partea I-a.P. BLUMER. p. nr. 2066 din 20 oct. p.R.R..A. nr. decizia ministrului Justiţiei nr. 6747. în 1948 informator diurnist în cadrul D. partea I-a. Otto – după război iniţial funcţionar la Primăria Timişoara. 6. unde. BLUM. M.A.S.P. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Chimiei din cadrul Ministerului Industriei (M. p. director adjunct al Secretariatului D. şeful Direcţiei Aprovizionare şi Gospodărie a M. al P.Of. ulterior şeful direcţiei tehnicadministrative.A. şi Caţavencu (2004). apoi în maquis. BOGDAN.A. Goma 2007: 118. pp. BODNAR. v. partea I-a. nr. nr.R..I. (M. Cosma 1994: 50.R.. şi 2003: 264). p.I. 1601. v. partea I-a. cu grad de căpitan. (?) BOCSE.L. v. nr. Bloida .D.Of. 4049). I. nr. Leon .A. p. partea I-a. 1947. BODOAGĂ. nr. Hary (n. 1607. 1599.P.I. BLUMENFELD. Oprea 2002: 157). 1949. partea I -a.S.

cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. după august 1944 maior. a avut 3 fraţi .pdf 182 . partea I-a.I. Israel). 1610. 1618. dosar 10. unchiul prin alianţă al lui Vladimir Tismăneanu (I. 110 din 16 mai 1947. 222 din 25 sept.Of. 225. ambii imigraţi din Rusia. BREBAN.R.I.I. p. 1612. 1611.Of.A. Bihor – 2003 Bucureşti) – evreu maghiarofon. H. apoi comisar în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (1945-1948).Of.N.Of. BRAVERMAN..090. ff. 2037).R. nr. 215 din 21 sept.-col. voluntar în Spania (1936-1939). Bernard – în august 1945 sergent major la Legiunea de Jandarmi din Trei Scaune (Andreescu. ca locotenent-colonel de infanterie activ în Forţele Armate. DJ nr.Of. pp. 1947 .R. Nastasă şi Varga 2003b: 175). 1654-5) 1615. Ferentz – în sept. Sali (Salomon) (1903-1945) şi o soră . f. p. Alexandru (Leizer) (1906 – 1984 Ierusalim. 63-65 şi fond Neoperativ. apoi transferat secretar al “Agenţiei Economie Române” de la Moscova.R. p. p.III.1920 Balc.XI. 10433). disculpat. p.S. BOICO.1900 Bucureşti) – după război inspector în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. anchetat. 1954). 55 din 6 martie 1948. BOGDAN. M. 72 din 26 martie 1946. Samoilă – după august 1944 agent de poliţie la Iaşi. partea I-a. partea Ia. ulterior pentru scurt timp director adjunct al Uzinelor “23 August din Bucureşti. nr. fiul lui Alexandru şi Berta) – evreu maghiarofon. BOTOŞENEANU. apoi zeţar la 254 Vezi şi „Marioneta sovietică de la Frasin” în Monitorul de Suceava. partea I-a..). maior (la trecerea în rezervă) la Direcţia Regională / Inspectoratul Judeţean C luj al Securităţii între 1951 şi 1969.IV. dosar nr. 208 din 10 sept. 18. 8199). 1945. menţionat şi în A. nr. (1946-1947). 1619.Pepi (căs. M.4 mai 1957. & Caţavencu 2004254 ş.VII. 1947 reîncadrat (retroactiv. 1946 (M.A. vol I. p. 19.Of. Ordine şi Instrucţiuni 1959.P. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. decorat în 1947 cu ordinul „Coroana României în grad de Cavaler (decizia nr. 2).. 3617.a. 9800. nr.: 108).a. nr. partea I-a. 1945 încadrat ca detectiv clasa II-a în D. dosar nr. partea I-a. Rebeca . 28 iunie 2007. BRAND. 1614.12. apoi în Brigada Mobilă a Siguranţei Statului cu grad de lt. 1946 în M. M. fiul lui Carol) (n. BRAUNSTEIN. 8318). Arhiva Operativă M. fond Documentar.1950). Isidor (cunoscut mai degrabă cu prenumele prescurtat “Isou” din perioada ulterioară de artist) (1925-2007) – în 1948 comisar de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Gura Humorului (M. 255 din 7 nov. f. Iosif (n.1930 Braşov – 2000 Cluj. cf. Bernard – după război funcţionar la Subsecretariatul de Stat al Aerului de pe lângă Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. precum şi menţiunea lui între voluntarii evrei din războiul civil spaniol în Diamant 1979: 371 şi Sugarman f. destituit şi trecut în rezervă în 1952. Jozsef) (6. f. (Arhiva C. fiul lui Meyer (alias “Roman”) şi Fulie (alias “Elena”). inv. începând cu 15 august 1945).. partea I-a. BOICULESI. Meier ROSNER. nr.şefă de birou (1945-1947). şi http://www. 157 din 4 mai 1971). p. 1946. avansat la gradul de general-maior în 1949. BRATU. fond documentar. partea I-a. 2417. 10158.S. muncitor necalificat.1972 Bucureşti) – ilegalist (membru de partid din 1931).1969 cu grad de maior255. M. 266 din 20 nov. 19854 din 25 febr.) Wasserman (1909 – d?). 52 din 4 martie 1945. CNAPPE. 1945. transferat ca locţiitor politic la Minister (dec. în luan noiembrie avansat la clasa I-a (M.1912 Frasin. în oct. trecut în rezervă la 31.G. zis “Bibi”) (26.ro/documente/cadrele_securitatii/BOKOR_LUDOVIC. apoi înrolat ca ofiţer al Armatei Roşii (1941-1944). de unde demisionează în sept.Of. Nicolae (n.Of. Ludovic (30. nr.IV.cnsas. 1945. comandant al Comandamentului Trupelor de Grăniceri (1950-1952).C.. 4048 [cota S.S. Mihail (n. 2786. nr. 1616. 1617. ilegalist (membru U:T. dosar nr.Avrum (1905-1934). 1613.Of. 255 V.]. Suceava – 10. BOKOR. 3871). 1947. fişei de la Securitate256. din 1935). p. fond 495 (“România”). 219. partea I-a.I. nr.

2002: 12. Mihai Eugen – fratele lui Iosif Breban.R.S. (1948-1959).XII. deportat în batalioanele de muncă obligatorie maghiare (1943-1944). la etajul clădirii ale cărei nivele inferioare erau ocupate de Walter. locotenent-major. implicat în atacurile asupra Armatei Române la retragerea din 28-29 iunie 1940. BRILL.S. decorat prin Decretul nr. 204. p. Goma 2007: 178-9. apoi diverse alte munci până în 1941).. ulterior colonel dr. Cosma 1994: 83. al P. şi deputat ăn Sfatul Popular Regional Oradea (mai 1950 – mai 1952). M. trecut în rezervă în 1961 (Pleşa 2010: 124-5.Of. Sigismund.Of. 257 Vezi şi fişa sa parţială de la C. C. Gheorghe (n.S. fost deţinut la Gherla). partea I-a. ulterior colonel. 256 Arhiva C. transferat în cadrul Serviciului de Siguranţă. 1949).cnsas.R. Jdanov” (apr. 7085. 9. 93. ulterior reabilitat (1954?) a locuit împreună cu soţia Janeta şi copii Rodica şi Vlad în Bucureşti.R.G. 1961).C. nr. trecut în rezervă la 17 martie 1961 cu grad de colonel (Arhiva Operativă M.R. M.Of.I. 2006: 78. secretar al Comitetului P.M.VIII. partea I-a. Iosef Şulam (zis “Şuli”. menţionat pentru brutalitatea sa şi în memoriile lui Raoul Şorban. locţiitor al şefului serviciului Cercetări Penale la serviciul judeţean Cluj al D.A.ro/documente/cadrele_securitatii/BREBAN_IOSIF.G. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C. 54.R. 1957 – mart. 10924.R. reactivat în august 1948 (M. p. p. III-a. dosar nr. partea I-a. locţiitor al şefului Direcţiei a IV-a Contrasabotaj a Securităţii (1952-1953) unde este avansat la gradul de lt..C. partea I-a.. fond Documentar. încadrat după război comisar-ajutor de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea. instructor al Comitetului judeţean P. 243 n. Petre şi Carmela Roman. cu grad de colonel (iul.A. nr. & Caţavencu 2004. zis “Szighi”) (mai rar menţionat şi ca “Beiner”) – originar din Cernăuţi (n. 182 din 11 august 1947. I. al P. ca agent de poliţie clasa a III-a în iunie 1945.. De al tfel.R..M.C. Levy 2002: 84. 3617.1910 – 27. 3293.N. cu referat de cercetare la fd. după iulie 1941 evacuat de sovietici în Asia Centrală. partea I-a. apoi încadrat cu grad de maior în Securitate. 1921). inv.R. Raul Volcinschi şi Ovidiu Vasilescu. două surori şi un unchi au decedat în timpul războiului în lagărele naziste de muncă obligatorie. Cosma 1994: 46).P. 135 din 18 iunie 1945. 10. adjunct al şefului Secţiei Agrare a C.S.I. 126/1970. nr. p. fiul lui Moise) (5. Oradea (ian. 116 din 21 mai 1948.Of. Sălard (1946).R. nr. iar apoi locţiitor al comandantului Şcolii de ofiţeri de Securitate din Băneasa. 1.R. BREBAN.I. anexa la dosarul nr.C. nr. Marghita (1944-1946).S. după război activist la Sindicatele Unite şi la Comitetul P.A.R. & Caţavencu 2004. 286 din 10 dec.Tipografia Oradea (1933-1937). şef al Direcţiei Regionale a Securităţii Cluj. ulterior şeful secţiei I de securitate regiunea Hunedoara-Deva. pe Aleea Alexandru nr.A. Duţu et al. părinţii săi. după transformarea Siguranţei în Securitate. a III-a. (dec. p. C. la adresa http://www. Hortensia. şeful Direcţiei a IV-a a Securităţii (1956-1957).S. DJ nr. Cosma 1994: 83)257. Ordine şi Instrucţiuni 1959.-col. nr. şef al Sectorului Sfaturi Populare al C. vol I. 180 din 6 august 1948.P. director al Direcţiei Judeţene Agricole Oradea (sept. membru al diviziei “Tudor Vladimirescu”.pdf. 1947 – sept.C. revenit în ţară în 1944.G.. membru al comisiei electorale interimare Bihor (1948).1978 România) – ilegalist cunoscut. la Serviciul Siguranţă (M. iniţial şeful direcţiei a IV-a Contraspionaj în Forţele Armate a D.S. f. 1948-apr. Dobre et al. 1621. 2. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. 4494). Pleşa 2010: 124-5. doi fraţi. trecut în rezervă la 15 august 1945. 5099. exclus din M.1949). încadrat în D. 1949 – mai 1959). emigrat în 1970 în Israel (M. 1948). Andreescu. 1947.A. în 1947 cu grad de comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj.N. 6491). studii de scurtă durată la Şcoala centrală de lectori de partid “A. Lupu 2011. claitate în care în martie 1946 este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Steaua Roşie”. 183 . M.Of..P. I. 1620. fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. 1622.” cls. al P. f. secţia Cancelarie – dosare anexe. Nastasă şi Varga 2003b: 363-71. n.-nov.M. BREINER.I. şi din partid în cadrul epurărilor din 1952.

p. Bucureşti) – evreu maghiarofon. 51 din 2 martie 1948. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 110 din 14 mai 1948. p. Cosma 1994: 49.Of. 1997. BUCHLER. BUTYKA.P.Of. comandant al Comandamentului Serviciilor Armatei (1972-1973). soţia colonelului de securitate Valeriu/Valerian Bucicov (Bucikov) (Jela 2001.C. nr. p.D. nr. Solomovici 2003: 195. A.N.S. trecut în rezervă în 1977.R. .A. “Cadrele Securităţii”). Maria (n. al P. 225. Gh. Berindei. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M. M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Dobrincu şi Goşu 2009: 317)). fond 495 (“România”). 152 din 5 iulie 1948.P. Ecaterina .R. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (14/1955.S. Andrei . Dobre et al. membru P. Cosma 1994: 45. 157 din 4 mai 1971). Buium – din 1 aprilie 1948 numit agent de poliţie în centrala D. ilegalist. v. partea I-a. 2006: 183. 1952). 1632.R. preşedinte al Consiliului Central al Crucii Roşii (1972-1975).Of.în martie 1948 numită agent de poliţie în cadrul centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.A..G. comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. BUCICOV. fost ofiţer sovietic. 876 / 2407). C. (M. 1626. avansat căpitan al Armatei Roşii în 1936.07. trecut în rezervă în 1963 cu grad de colonel. al P. 1971: 210.P. 6309). BROITMAN.A. numit în sept 1952 ministru adjunct al Afacerilor Interne (Decret nr. nr. & Caţavencu 2004. din 1932. partea I-a. p. (1955) (menţionat şi în C. locţiitor politic al Comandamentului trupelor de Securitate (1945-1952). p. BUIUM. 327 din 19 sept. apoi comandant al aviaţiei militare şi rector al Academiei Militare din Bucureşti. renumerotată Direcţia a VIII-a în 1953 (1952 – locţiitor.C.Of.A. Cluj-Napoca (fiul lui Andrei şi Sara) – d. 75. 1953-1963 – şeful Direcţiei). comandant al trupelor M.Of. 187 din 18 aug.P. inv. Goma 2007: 118.R. Wexler & Popov 2002 II: 825. partea I-a. anexa la dosarul nr. anchetat alături de alţi “spanioli” şi “francezi” în 1953. 1624. nr. avansat la 23 august 1949 general. Diamant 1979: 371. 165 din 24 iulie 1945.-col. 165.G. 1945. Ioniţoiu 2006: 43). ? – locotenent major la Securitatea din Oradea în anii ’50 (Kovacs 2006. (1947-1950). Ferenc Butyka la 13. 4313. S. secţia Cancelarie – dosare anexe. Isidor (în alte documente “Brunner”) – după război agent principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. partea I-a. (1950-1952). apoi comandant al Comandamentului Forţelor Aeriene Militare (1953-1956). 1631. 4/1956) şi referat de cercetare la fd. 1913).1623. 1630. 1633. Şt.R. colonel de Securitate.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M. nr. 1628. 1).R. nr. p.d. I. Nastasă şi Varga 2003b: 24. partea I-a. şi fişa de la C.R. Watts 2011: 197 n. şef al Direcţiei Superioare Politice a Armatei (1956-1964). avansat succesiv până la gradul de colonel (1947).M. partea I-a. nr.S. 5127). Mira) – ofiţer la Direcţia B Contraspionaj a Securităţii în 1951. p. 70. 164 din 19 iulie 1948.. şef al Direcţiei Generale Politice a M.Of. locţiitor politic al comandantului Regimentului I Infanterie şi ulterior al Diviziei I Infanterie “Tudor Vladimirescu” (1943-1944).gen. Mihai (n. şeful sectorului de anchete şi cercetări de la Comisia Controlului de Partid (până în 1952). Andreescu.I.C. voluntar în războiul civil din Spania.1914 Paşcani – 1994 Bucureşti) . dosar nr. ministru adjunct al forţelor armate (1956-1972). BULAN. fost activist C. şi ulterior membru al Comitetului de Partid din centrala Ministerului Securităţii Statului. mr. avansat gen. 1944 – iulie 1945) (M. BUTNARU. 2006: 79. Francisc (n.A. BRUNER.Of.de formaţie tâmplar. Ferdinand – în 1948 definitivat în funcţia de agent de poliţie la Iaşi (M.I. nr. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. partea I-a. 5627). Iakov).P. 1627.IV. Michal Iurevici BURSCH) (25. în 1965.C. BRUTARU.C. 1629. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Catalan 2001/4.I. 1625.C. (M.” clasa III-a (Adorian et al. 2/1957. 3293. 7259). când demisionează.C. Troncotă 2006: 123. al P.R. inv. (M. ulterior i-a succedat lui Dulgheru la şefia Direcţiei Cercetări Penale a Securităţii. Jacques – după august 1944 şi până în august 1945. BURCĂ.. 5969). Iacob (n. 184 . şef de birou în centrala D.I. Ioniţiu 2008:88. Solomovici 2001II: 44.1920. BRUDER. 136 din 19 iunie 1945.

3038. (?) CHIMION.G.P. 208 din 10 sept. 122 din 31 mai 1947.G. fiul lui Maxim şi Michalina) (1. 1639. pp. 8318. Mihail (n.S. partea I-a. Ion (n.Of.1933 – 1985. anexa la dosarul nr. 72 din 26martie 1948. http://freelex. CĂLIN.R. 10094). apoi încadrat ofiţer la D.. Petre . 1945. KELLER) – funcţionar civil în cadrul M.N. 107 din 15 mai 1945. M. Clareta – în nov. CHELMAN. V. p. 219.1634. partea I-a.G.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău (decizia nr.S.I. ulterior Inspectoratul Judeţean Suceava al Securităţii între 1956 şi 1983.pdf. nr. 5982 şi nr. 1648. CAFFE. nr.Of.după august 1944 detectiv în cadrul D. dosar nr. partea I-a. Mayer . a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 9718). a D. 240).G. plutonier major şef (în 1949). 1642. al P. inclusiv şef de serviciu la Ministerul Turismului (la începutul anilor ’70).R. decorată cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. în 1948 plutonier major la D.S. M. Mircea (n. iar în nov. secţia Cancelarie – dosare anexe. 88 din 18 apr. partea I-a..A. Emanoil – în 1947 era agent sanitar la Penitenciarul Sighet (M.P. 265 din 19 nov.ro/DocumentView. CHIPER. Lary LEFERMAN. 873 din 20 august 1949258) şi respectiv cu ordinul “23 August” cls. 110 din 18 mai 1945. CERLINCĂ.Of.S. Goma 2007: 118./D.P. C. M.Of.C. 23 din 29 ian. nr.1897 Corabia) – după război inspector la Inspectoratul General de Jandarmi. Paul (n.wolterskluwer.. partea I-a.C. partea I-a.N. CASAPU. CATZ. 1647. partea I-a. 1947. 3871. CAS.Of. nr. CEASLAVSKI (cu varianta Ciaslavski) . partea I-a. partea I-a. (M. C.A. 1635. FELDMAN) – fost lăcătuş.P. (4/1968). 3293. Eugen (n. 52 din 4 martie 1945. CHELM. Mihail . p.Of.Of. după război ocupând diverse funcţii. 1636. p. 1645.P. nr.Of.G.şef de serviciu D. (1947-1953). GRIMBERG) (n. 157 din 4 mai 1971). Corina – în ianuarie 1948 numită comisar adjunct în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. III-a în 1949 (Decretul prezidiului M. p. 1644.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. partea I-a. p. (M. trăia încă în Iaşi în anii ’90 (referat de cercetare la fd. Michail M.Of. Cosma 1994: 48). p.S. Suceava) – ofiţer la Direcţia Regională. nr. nr. inv. 1947. 1640.I. 9 din 12 ianuarie 1948. p.. a III-a (Decretul nr.R.I.Of. M. pensionat.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Ştefăneşti. Iaşi (la un moment dat cu gradul de locotenent-major). partea I-a. a folosit frecvent ca nume de serviciu şi varianta “Sava Leferman”) – după război comisar-ajutor al Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi. 4049). 681). CÂMPEANU. Lupu 2011. 1643. 110 din 16 mai 1947.S. 918. fond Neoperativ. 7. partea 258 259 V.F. 1945.G. M. CAPLAN. p. 185 .aspx?DocumentId=26302.P. p. Henri . partea I-a. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei. 1947. nr.Of.C. CHELER. 2417. Bucureşti (Solomovici 2004: 567). B. 1947.S. nr.C. p. Botoşani (M. Solomon – din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.S. al P.A. CALER. 1638. 1649. 30 din 6 febr. 3895). L.R. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 201/1975. nr. v. nr.Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. fost frizer al Anei Pauker (C. (M.P. Teea (ortografiat şi Thea Kaplan) – ilegalistă. Arhiva C. când este trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel259. partea I-a. p. 1646. 157 din 14 iulie 1945.din 1 aprilie 1947 încadrat comisar de poliţie în D. Iancu . 1654-5) 1637. 253 din 5 nov. Cerlinca. partea I-a. 4355).G. M.A.Of.ro/documente/cadrele_securitatii/CERLINCA_EUGEN.P. nr. Jela 2001. 1945 încadrată ca şefă adjunctă de birou la Inspectoratul regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M.cnsas.Of. CANTEA.R. din M. nr.I. f. 1947. 2629). nr. p. fişa parţială la http://www. 286 din 10 dec. nr. 1641. p. 3697 din 30 apr. 1945 numit comisar-ajutor în centrala D. nr.

Of. 473). trecut în rezervă la 17. 10923. 1997. 16 din 20 ianuarie 1948. 266 din 20 nov. partea I-a. COJOCARU. CIOBOTARU. COHN. din sept. nr. 1660. 1947 însărcinată cu atribuţii de Siguranţă (M. nr. 1666. p. 1665. partea I-a. I. 1664. Bernard – în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. partea I-a.P. Moses . nr. la Circa 14 Poliţie (M. Galaţi în 1948)260. disponibilizat în 3 ianuarie 1948 pentru luare de mită (M. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M.V. 10126). Iancu .P.php 261 V. 1659.html.S. partea I-a. 186 .în august 1948 şef de secţie în cadrul M. 2604). partea I-a. 980. Milly – în 1948 încadrată ca dactilografă în D. partea I-a. 1947.Of. 1658. COCA.G.Of. 5817). 140 din 19 iunie 1948. 71 din 25 martie 1948. 122 din 31 mai 1947. Ioniţiu 2008:88. 1655.P.of. p.S. nr. 1654. 176 din 2 august 1948. trecut în rezervă în 1958 (Cosma 1994).P. partea I-a. transferat temporar ca translatorşef (v. 4 din 4 ian. în 1948 plutonier-major în D.Of.Of.I. cu Petria. M. COHN. nr. 5227.ro/documente/cadrele_securitatii/CIMPOIESU_GEORGE. p.R. partea I-a. p. COHN. 208 din 10 sept. p. 140 din 19 iunie 1948. Gabriel (n. p. 1663.Of. Dora (fiica lui Aizic) – cadru didactic civil la Şcoala de ofiţeri de securitate din Băneasa până în 1959. a avut doi fii: Dan şi Sorin. 1652.Of. a D. 7086). & Caţavencu (2004) îl menţionează ca sublocotenent la D. 1657. p.cnsas. CHIVU. 1661. partea I-a. CIMPOIEŞU. unde până în 1989 avansează până la gradul de lt. 1947 numită agent de poliţiei în cadrul D. partea I-a. 1948. nr.Of.Of. 1945.P.P. COHEN. căs.I. http://www.R. 30 din 6 febr.comunism. nr. George (cu variantele Ciompoieşu George şi Cimpoişu George) (n.. M. p. 78). partea I-a. nr. nr. p. 1947.P. p.G. 289 din 13 dec. M. 1945. jud. Tarna – după război impiegată la Poliţia oraşului Roman.Of.G. 15.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. partea Ia. partea I-a.V. Iosif – în ianuarie 1948 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea (M. p. 1650.A. partea I-a. nr. fişa parţială la http://www. CHITNER. 6310). p. 1653. p. (M.1937 la Josenii Bârgăului. 8. Bucureşti (Solomovici 2004: 569). 1945 din funcţia de impiegat la Serviciul Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei pentru neprezentare la post (M.1915 Bucureşti) – din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Surica – în dec.R. 11059).I.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/dictionar_no/no/dictionarno_2. partea I-a. Lazăr – din iunie 1948 angajat în centrala D. 182 din 11 august 1947. 1656. Ancel – demis în nov. p. COHN.S. Botoşani) – angajat în 1957 la Direcţia Regională Suceava. CONICI RAITER. Neştian 2010: 88. CHIPER. CIORTAN. BN (fiul lui Ioan şi Ghizela Vilhelmina) – d. nr. 1948. 121 din 31 mai 1945. nr. CITY. 5360 şi nr. p.Of.1990261). nr. nr. 4517). partea I-a. Zissu (fiul lui Şmil) – şef de catedră la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa. 5228). nr. M. 260 Vezi şi http://www. (M. CHUSID. Burah – în 1948 era comisar la Serviciul de Siguranţă Bacău (M. -col.Of. 1662. Ioniţoiu 2000: 204. COHN. FELDMANN) (n. nr. p. N. 239). 8321).Of. Harry – fost tinichigiu. M. p. (M.I-a. Sever – în 1948 era comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.Of. 159 din 13 iulie 1948. 4355. 232 din 11 oct.S. 144 din 25 iunie 1948. p. 9 din 12 ianuarie 1948. când este trecută în rezervă (Cosma 1994). partea I-a. 1651.procesulcomunismului.ro/fisiere/tortionari/cautt.R. Mayer – după război şef adjunct de birou în cadrul prefecturii Poliţiei Capitalei. (M.Of. 8888). în cadrul Inspectoratului judeţean Suceava al Securităţii (funcţie de şef de colectiv).pdf.

partea I -a.S. 126 din 6 iunie 1945. nr. 1516).Of.A. 187 .R.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of.1951. COSTEA. până la gradul de colonel. iar apoi comandant al lagărului de muncă Galeş.Of. 267 din 21 nov.C. 1945. Adrian – din noiembrie 1945 comisar la Poliţia oraşului Râmnicu-Vâlcea (M. a D. 9071.Of. COPER. p.I. 110 din 18 mai 1945.IX. 1948. apoi prezent în Direcţia Penitenciare. 6867).A. 4049). al P. 4264). CORNĂŢEANU. 110 din 18 mai 1945.Of. nr.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. partea I-a. Jenö KRONSTEIN262) (2. cu grad de comisar. 1677. 1681. partea I-a.V. trecut în rezervă în 1982 (în dosarul 3/1982 ibid. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. COHN) – membru de partid. 23. Şloim . p. nr. Gheorghe – din 1 aprilie 1947 încadrat în D. Nuţă AIZICOVICI) – încadrat în M. 1671. nr. 9964 din 31 ian. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. avansează în cadrul direcţiei regionale. 1946 “pentru greşeli grave în serviciu” (M. 1678.P. nr.S. sinucis în 1953. 10381 (pentru cerere) şi respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. 107 din 15 mai 1945. M.I. 3694 din 30 apr.R. 1679. nr. (dosar 12/1954). Suceava. 260 din 13 noiembrie 1945.XII.Of.. Suceava) – angajat în 1949 la D.1907 Brezoiu. 43 din 21 febr. partea I-a. 10170).I. 92 din 17 apr. partea I-a.P. M. Frederich – în 1947 era comisar-ajutor la Poliţia oraşului Satu Mare (M. COSTIN. partea I-a.C. cererea de schimbare a numelui în M.?)1953) . COJOCARU. Oradea (1948-1950). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr. 1668.I. (1955).Of. COJOCARU. 72 din 26martie 1948. M. 81/1970. nr. Ştrul) – căpitan M.VI. 1680. p. nr.colonel de Securitate (în 1953). ulterior comisar de miliţie până în 1950 (cu dosar disciplinar la C. COJOCARU. ulterior inspectoratului judeţean Suceava.III. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.Of. 237 din 17 oct. în 1948 la Chestura de Poliţie Iaşi.C. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (61/1955). 2629). Simion (n.Of. implicat în reprimarea rezistenţei anti-comuniste din Maramureş.C. 41 din 18 febr. 1670. partea I-a. Eugen (n.C. 20. 1947. p. 176 din 4 aug. nr. 1348 din 7 ian. (M. 3895). partea I-a.Of.1918 Bucureşti) – încadrat după război în D. p. 1946. partea I-a. partea I-a. (farmacist).. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. Tobias .P. p. p.C. (?) CORNEANU. Moritz . partea I-a. Ştrul – din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 3293.Of.Of. CORNESTER.Of. partea I-a. COSMA. ulterior colonel M. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. nr.). COSSLER. inv. 1669. 1946 din M.din aprilie 1945 şef de secţie de gardieni publici la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 1946 în M. p. Brăila (fiul lui Samoil şi Tita) – d.R. COJOCARU. 120/132 din 25. v. Haim Max (n. nr. v. partea I-a.P. al P. p. 4706 şi nr. nr. Stefan – în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Chesturii de Poliţie Oradea (M.S.Of. al P. demis în apr.A. Vâlcea – (22. 273 din 28 nov. Ana – în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul Spitalului M. p. M. p.G.Of. funcţionar civil în cadrul M. anexa la dosarul nr. 1993.1981. CONSTANTIN. COSMOVICI. CONSTANTINESCU. 1945.P. 67 din 20 martie 1946. partea I-a. C. iniţial ofiţer la D.G. nr. nr.P. 4049). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. v. 263 V. Valeriu (n. 3697 din 30 apr.1928. p.C.R. iniţial la penitenciarul Aiud.R. 2547. partea I-a. nr. 1673. în iunie 1945 la Comisariatul de Poliţie Bacău. F. 1674. COPELOVICI263) (n. p. 1946. (M. p. 1945. partea I-a. inv. 108 din 12 mai 1948. 3694 din 30 apr. 262 V. Ionel (alias) (n. cu care este trecut în rezervă la 21. 1375 (pentru aprobare). p.1667..A.. 1675.I. M. 1676. 1672. 9940). 3949).A. 110 din 18 mai 1945. Max H.XII. 4049). Sandu (n. p. cu referat de cercetare la fd.

nr. 2 din 2 ianuarie 1948.a.Of. partea I-a.P. partea I-a. Leon (n. FRIEDMAN) (n. 1947. M. 1945.: 108. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. 2017.P. 1946. nr. 259 din 12 nov. inv. şeful Direcţiei Personal (1946-1948). respectiv şeful Direcţiei Generale a Miliţiei din M. 10925. Pavel (n.R.Of. CRACAOANU. partea I-a. ulterior încadrat inspector general la Direcţia Penitenciare a D.VI. 1946 transferat la Siguranţa Oradea cu acelaşi grad (iunie 1946-1948). partea I-a. 1953 Oradea) – evreu maghiarofon.Of. DANER. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. la Circa 12 Poliţie (M.C. Elizare M. 21 ian. 99 din 2 mai 1947. 22. Emil – după război agent de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi.” clasa a V-a. nr. 108 din 12 mai 1948. 136 din 19 iunie 1945. Dobrincu şi Goşu 2009: 299. 1688. cu nume de familie ortografiat ocazional Zeller. a II. în sept. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.G. 1949. 1947. Bihor – d. nr. HAIDEN) (n.1986) – ilegalist. partea I-a. M. Levy 2002: 104. M. 1685. cu stagiu recunoscut din 1931. 225.. p. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 43. nr. p. 2006: 662/637. CROITORU. 10433. Kovacs 2006. menţionat şi în C. 1922 Tg.D. 286 din 10 dec. Cosma 1994: 76). Elizar (n. apoi vreme de două decenii director general la Ministerul Industriei Chimice. M. DANIELEVICI. DASCĂLU. partea I-a. 1947. Pătrăşcanu) – în iunie 1945 numit comisar-şef în cadrul Prefecturii 188 . 1690. (2/1979).S.Of. nr.C. Virgil (n. 5128). sinucis după epurarea Anei Pauker (M. (Jela 2001. 286 din 10 dec. Pavel JÖSZEF) – medic la Securitatea din Cluj între 1948 şi 1958. (31/1953).G. p. în martie 1947 transferat la Poliţia Călăraşi (M. CRISTEA. dosar nr. nr. Zoltan – medic M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 9763).A. 1947. CZELLER. (?) CSIZER. 2002: 52-3. Aurel .Of. 1684. 21 din 26 ian. 1692.R. Solomovici 2004: 569.R.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. prin Decretul regal nr.în iunie 1945 încadrat ca gradian public clasa a III-a pe lângă Poliţia oraşului Tg. nr.. p.C.Of. 1694. 12). partea I-a. Simion . al P. după război general.R. Fifca KLEINMAN) (18. 9748. director al D. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 253 din 1 nov. partea I-a.C.P. Neamţ) – după război şeful Direcţiei Personal în centrala D.Of. Nastasă şi Varga 2003b: 25. Duţu et al.A. partea I-a.Of. nr.I. DAN. nr. 110 din 16 mai 1947.S.P. partea I-a. I iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls.V. respectiv Cseller) (n. în 1963 (printr-un decret individualizat) cu Ordinul Muncii cls. nr. Sugarman f. p. decorat în 1947 cu ordinul „Coroana României” în grad de ofiţer (M. 1683.Of. nr. cu grad de locotenent-colonel. Vilhelm . 1896).A. 61). 1947 (M. p. 1686.Of. p. Mîntuleasa nr. partea I-a. 5127 şi M.R. nr. Berindei. apoi colonel.I. p. după august 1944 comisar şef la Poliţia Sighet. Diamant 1979: 371. 7084. fond 495 (“România”).Of. p. Rozalia . partea I-a. Ghedeion – în 1947 comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M. 1691.Of. 1947 transferat intern la Serviciul Siguranţă (M. 136 din 19 iunie 1945.Of. 10923).Of. Andreescu. 1693. partea I-a.Of.Of. 60 din 13 martei1 1947. p. Lajos. 4517) 1687. 222 din 25 sept. partea I-a. partea I-a.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul Spitalului M. p. Oradea din 1948. M. 9926). p. 1695.VI. Rudolf Iosif – locotenent-colonel de Miliţie (în 1979)..1682. 4264). (M. DASCĂLU. 1689. p. 4 din 4 ian. 803. 121 din 31 mai 1945.I. în Forţele Armate.P.C. nr. CRISTESCU.-a. p. Pavel (n.în nov. 1945. Ludovic (n. M.1912 Sinaia. CSEN. Mureş (M. locuia pe str. 1924 Ciocaia. nr. îbn acelaşi bloc cu L. p. KRAKAUER) – după război comisar la Chestura de Poliţia Iaşi. p. partea I-a. 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Dorohoi (M. p. al P.Of. (1949-1952). participant la reprimarea rezistenţei din Maramureş. CSIKI. CRISTESCU. partea I-a. 2066 din 20 oct. Jela 2001. nr. 3486.1913 – 26. 253 din 5 nov.A. 3. 3871. 833). nr. Budea 2005. 182 din 11 august 1947. care indică numele “Faivel Kleiman”). din 1 dec.

Of.Of.08. f.Of. 1709.I.I. 1710. fiul lui Ignaţ şi Pepi) şeful Siguranţei Satu Mare (1944-1948).C. A. 126. 220-319). (Jela 2001. Avram (fiul lui Şaim) – şeful biroului Planificare Învăţământ la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. nr.I. partea I-a. Iosif . DAVID. partea I-a.N. 3293. dosar nr. DELEANU. DAVIDOVICI.G. Ioniţoiu 2006: 44. 8321. nr. Turda. anexa la dosarul nr. 1711.Of. 1948. Leibu . 1700.R. C.Poliţiei Capitalei (M. DEBELKA. inv. Iaşi (A. nr. (8/1961 şi 12/1965).R. 208 din 10 sept. nr. Pavel (fiul lui Avram) – locotenent-colonel MAI. al P. 10557).C. 983). 11177.R.S.Of. DASCĂLU / DASZKEL. DAVID. nr. în cadrul D.933 din 15 dec. partea I-a. 43 din 21 febr. nr. DAVIDENKO. 1. Gheorghe – din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. respectiv la Biroul municipal de Securitate Iaşi (A. decizia M.S. 1701. p. Ernest (n. partea III. partea I-a. partea I-a. şeful serviciului 2 la Direcţia Regională Braşov a Securităţii în anii ’50.Of.N.C. post din care demisionează în iunie 1948 (M.1919 Bucureşti) – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 1948. Liuba . 1696.).R.S. nr. p. apoi locotenent. ff.C. 1947. 1947. ff. 2417. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul credincios” clasa a III-a (M. p. 286 din 10 dec.C.S. 9/1957. Angela – după război impiegată stagiară de arhivă în D. DELEANU.Of. partea I-a. 5466. (14/1955).. partea I-a.1927 Usgorod. 255 din 7 nov.S. 30 din 6 febr.A. 548 din 16 octombrie 2003.C.C. M. 83). nr.Of. fond Documentar. partea I-a. Cosma 1994: 52. p.R. Emeric (fiul lui Carol) – colonel M. 9800). DAVIDESCU. 4080 (cota S. după înfiinţarea D. DAVIDOVICI. Goma 2007: 118. Monitorul Oficial nr.la sfârşitul anului 1947 comisar la Serviciul Judeţean de Siguranţă Roman (A. 1945 în M. 144 din 29 iunie 1945. cu referat de cercetare la fd.F.S.N. p. 1945. 144 din 25 iunie 1948.I.R.în noiembrie 1945 încadrat ca şefă de birou la Inspectoratul regional de Poliţie Sibiu (M.S. 189 .Of.) (fiul lui Eugen Iacov şi Ella) – a avansat treptat de la gradul de căpitan la cel de locotenent-colonel (în 1958). 295 din 28 dec. DAVIDOVICI. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. p. 1698. partea I-a.. nr.. 3872.D. Jela 2001. nr. nr.P. Eugen (n.R.J. 8050).1910. p. ulterior şef de serviciu la Regionala Cluj a D.A.R. FICHLER) (n. U. M. 255 din 2 nov. dosar nr. partea I-a. dosar nr. 1704. preşedintele A.P. p. p.Of. 1708.K. DAVIDOVICI la 01.C. 1703. DAVIDESCU. 1706. nr.Of. 10921). nr. I. posibil agent sovietic. Sache – după război chestor la Prefectura Poliţiei Capitalei. sublocotenent (în 1949).. emigrat în Israel (Solomovici 2004: 570). M. Carol (n. p. Leon – din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.S..S.IV.R.P. p.VI..Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. partea I-a. p. 5360). trecut în rezervă în 1960. 1697. 4354). partea I-a. 122 din 31 mai 1947.P.I. implicat în reprimarea partizanilor anticomunişti din Munţii Făgăraş (deconspirat de către C.R.A. DAVIDOVICI. al P. şi Banu 2005). O.G. nr. v. 1515).N. Isidor – în anii ’50 locotenent de Securitate la Iaşi (unul din anchetatorii lui Octav Bjoza. 1945. 277 din 29 nov. & Caţavencu 2004. p.C. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.S.V. 110 din 16 mai 1947. 11625). 110 din 16 mai 1947. Martin – începând cu 1 februarie 1948 agent de poliţie la Arad (M. Cluj. DĂIANU. 1705. 1707. – v.D.Of. fond Neoperativ.în 1947 comisar în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. şeful trupelor de securitate din Maramureş (Vischi şi Ivanciuc 2003). 1699. 1947. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. DEITEL. partea I-a. M. DAVIDSOHN. 209 din 14 sept.Of.P. al P. 30..G.). 1946. 1945. 1702.S. 220-319). şeful biroului 1 Informaţii la Securitatea din Roman. 2417. nr. 258. p. fond Neoperativ. partea I-a. apoi şeful Serviciului Judeţean Mureş al D. 3871). 76. ? – în 1949 maior N. nr.

Of. Alexandru – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. Emeric . 1723. coroborat cu intrarea “Frenchel” din Jela 2001 şi. nr. şef al Serviciului Inspecţii al M. 66. 1722. anchetator brutal.P.G. al P. ulterior şeful serviciul 2 Contrainformaţii la Direcţia Regională Banat a Securităţii la sfârşitul anilor ’50 (M.S. partea I-a.S. angajat al reprezentanţei comerciale a U. 110 din 18 mai 1945.R.1968 cu grad de general-maior. al P.A. şef de catedră la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1961 (Cosma 1994: 65. 126 din 6 iunie 1945.1909 Tecuci – 2002 Canada) (fiul lui Sache şi Olga (n.S. 10170).în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Chesturii de Poliţie Oradea (M. (1957-1958). Zoltan . activist de partid (1945-1947). 22. DINHOFER. 4200). partea I-a. -a (v. în anii ’50.R. nr.I. şi N. Marghebus)) – colonel de Securitate. u. al lui Emil Calmanovici (Solomovici 2003: 228. inspector în Corpul de Consilieri şi inspectori ai preşedintelui Consiliului Securităţii Statului. (1950-1952). 4708).C. apoi. nr.I. trecut în rezervă la 6. inv. DEMETER. Friedrich – fost funcţionar. deţinut în penitenciarele Jilava. partea I-a. partea I-a. DRIMER. 1721. 1717.1920 Budapesta) .A. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Adalbert – maior M. 4049). 267 din 21 nov.1712. Sandor Demeter) (n. Solomovici 2003: 195.VIII. cu dosar la secţia Administrativ-Politică a C. 265 1725.V. 153 din 10 iulie 1945. Cosma 1994: 49).I.pdf. 1724. p. 2004: 570. Raoul (fiul lui David) – maior.M.S. 1720. DRU(C)KER. Wexler & Popov 2002 II: 825). inter alios. DULGHERU. ocupând funcţia de şef probleme (Jela 2001. al P. DEMETER. ? – locotenent de Securitate la Iaşi. ilegalist (membru de partid din 1938. responsabil de partid cu munca de cadre la Odorhei şi Ciuc (1947-1950). partea I-a. 62 vol. 136 din 19 iunie 1945. 1716. 162 din 16 iulie 1946. nr.C.Of. cu grad de colonel în 1952. Lomy – şeful arestului M. nr. p. (32/1955). http://www. partea I-a.Of.Of. 1718. 168 din 18 iulie 1941. 70).Of. Ladislau – în iunie 1945 încadrat comisar-şef în centrala D. curs de perfecţionare în U. la doar o lună distanţă demis şi deferit Justiţiei pentru fapte penale (M. fost funcţionar bancar şi contabil în perioada interbelică la Bacău. Alexandru (n. ilegalist.C. Solomovici 2004: 579.Of. 66 din 19 martie 1948. 190 . deţinut la Târgu Jiu (1941-1944). (M. I. partea I-a. 1713. de profesie lăcătuş.P. DOBROTĂ.I. pentru câteva luni.. Jela 2001. p. Solomovici 2004: 570). DEMETRESCU. Lugoj şi Caransebeş). Troncotă 2006: 64. partea I-a. 265 V.R. 1945. DINU. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 5833).P. numit şef al Direcţiei cadre a D. nr. M.a. v. decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite în apărarea orânduirii sociale şi de stat” cls.R. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 1719.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. DEUTSCH.A. p. 3694 din 30 apr. “Mihail” (n. II. (1954). dosarul cererii de schimbare a numelui nr.R. preluat. 5127).16. I). Mişu DULBERGER ) (16. (19581968).684/1946 de la Direcţia Judiciară a Ministrului Justiţiţiei şi publicarea cererii în M. p. Samoil(ă) – după război agent de poliţie în cadrul Biroului de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Reşiţa. funcţie din care va fi demis în 1957.evreu maghiarofon.C. DEUTSCHI. şef adjunct al secţiei Administrativ-Politice a C. Bucureşti cu grad de locotenent.R.I. 1714.A.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. (nr.Of. p. încadrat în D. la Bucureşti (1940-1941).procesulcomunismului.R. împreună cu soţia sa. Ioniţă 2010: 29 n. DERFLER. al P. emigrat ulterior în Israel (Jela 2001. 3/1952 vol. 2414). Frenchel – locotenent de Securitate la Rădăuţi în 1949-1950-?264. v. DERJI. p.S. Solomovici 570). 7472.C. nr.C.C.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/rrevolte/docs/revoltetaranesti5.Of. după august 1944 inspectpr adjunct (1945) 264 V. căs cu Liza Marcusohn (1938).G. nr. 1715. C.. Rubin .S. p. dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. la un moment dat concediat pentru escrocherie. DEUTSCH. 5/1.

şi şeful cabinetului ministrului de Interne Teohari Georgescu între 1948 şi octombrie 1952 (avansat la gradul de general în 1951). doc.A.1948). Dobre et al. avansat la gradul de lt. 123. 10985. când va fi destituit împreună cu şeful său. al P. 1728. 14/1959 şi 30/1980. apoi pensionat. partea I-a. (1948-1950). Eugen . 165 din 24 iulie 1945. trecut în rezervă cu grad de colonel la 31 mai 1960. C. Medalia 10 ani de la înfiinţarea primelor 266 Citându-l pe Mihai Pacepa. DUŞESCU. secţia Cancelarie – dosare anexe. ulterior reabilitat şi angajat la Sfatul Popular Bucureşti.. EBNER. Goma 2007: 118). unde obţine şi calitatea de membru al Partidului Comunist Spaniol. EINHORN. Wilhelm (după unele surse cu prenumele maghiarizat Vilmos) (n. fond “D”.S. când se pensionează definitiv.Of. unde locuia una din fiice.R. Louis – comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. 271.şi apoi inspector (1946) în cadrul Siguranţei.P.-colonel. cl. (1952). 426. M. cu grad de maior.P. (1953-1956) (participant la anchetarea membrilor guvernului maghiar în dosarul “revoluţiei” de la Budapesta din 1956). Cosma 1994: 48). A. şeful Serviciului “c” al M. 45). C. (?) EGRI. p. decorat de-a lungul timpului cu Ordinul Apărarea Patriei.A.I. dosar nr. ales membru al comitetului de partid al M.C. nr. 1947. 255 din 7 nov.I. III-a. Deletant 1995b: 57. în Forţele Armate (M. sub acoperirea de emigrant ( ole hadaş) în Israel (2003: 209-10 şi 2001 II: 43. inv. membru al Direcţiei Organizatorice a C. 2006: 122.C.A.Of. 1948.P. Banu 2008: 325. Paul – după război şef de secţie în administraţia centrală a M.Of. 38 din 16 febr. p. 1677.Of.?. partea I-a. nr. la jumătatea anilor ’90. 1727. nr. Kuller 2008a: 127. partea I-a. (?) DURAND.A.1911 Cojocna. 181. Deletant 1999:190.III. prezent în Franţa.D. 1947. Cluj . arestat şi deţinut timp de peste 2 ani. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. în timpul războiului înrolată într-un detaşament local al armatei britanice. la cealaltă fiică (cu referat de cercetare la fd. Israel) (fiul lui Victor şi Rozalia) – evreu maghiarofon.C. anexele la dosarele nr. 5127) 1730.. locţiitor al şefului Direcţiei a IV-a a Securităţii (1950-1953). de formaţie tâmplar (meserie pe care a practicat-o între 1929 şi 1933 la Budapesta şi Paris). Teşu Solomovici susţine că Einhorn ar fi fost de fapt reactivat după pensionare ca agentul “X-34” şi trimis în Israel în misiune..S. 127.S.G. Jela 2001: 106-8. partea I-a. nr.P. 1944 – iulie 1945) (M.R. 1337).O.I. nr.D. 1726. transferat ca director adjunct la Direcţia I Informaţii Externe a Securităţii şi detaşat secretar I la Ambasada României la Budapesta (1957-1959). 2. 6306). partea I-a. (1948-?) (Cosma 1994: 25. 603. 45.) al M. 256. cu grad de sublocotenent.A. f. ocupând funcţia de şef de birou/serviciu la Direcţia a II-a Contrasabotaj în D. dosar nr. 136 din 19 iunie 1945.u. membru al Partidului Comunist Francez (1939-1941). Ordinul Meritul Militar cl.R. 44. 3293. p. iar ulterior. 69. pentru merite antifasciste. 2001II: 43 şi 2003: 211-224. 268. în februarie 1948 promovat şef de serviciu (M. instalat comisar şef la Chestura Poliţiei Cluj în iunie 1945. 1729. p. Silvia (după alte surse Elemer) – emigrată în perioada interbelică în Palestina. 99. combatant în Spania (1936-1938). Goma 2007: 118. p. şeful Serviciului Dislocări şi Domicilii Obligatorii (S. III-a.C. 253 din 1 nov. în 1947 detaşat ca membru al Misiunii de repatriere de la Berlin.S. în 1947 încadrat prin decret regal. în Canada. ulterior membru Irgun luptând împotriva britanicilor în Palestina preisraeliană. 191 .din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M.G. partea I-a. p. nr. 9800. controlor de calitate la Oficiul de Control al Mărfurilor din Cluj (1960-1967). 225. şeful Serviciului Inspecţii al Direcţiei Generale a Miliţiei (1959-1960). Solomovici 2004: 574 ş. locţiitor al şefului Direcţiei Secretariat a D.I. apoi şeful serviciului cadre la Inspectoratul Regional Cluj al Siguranţei ( oct. (1949-1952). iar în paralel şeful Direcţiei V (Cercetări Penale) a D. 15 din 18 ian.Of.G. 1945. Ordinul Steaua RSR cl. a emigrat la începutul anilor ’80 mai întâi în Israel. nr. unde lucrează în domeniul tâmplăriei până în 1976. Troncotă 2006: 63.I. ilegalist (membru de partid din 1933) cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. inv. internat într-un detaşament de muncă obligatorie în Baia-Mare (19411944). M. 1781). emigrat la 21 oct.Of. fond 495 (“România”). (1956-1957). V-a. 1974 în Israel266. 1945 .D. 9763). revenită în România în 1949. 2006: 12.

II-a. p. ENGLERT. M. EŞANU.. Solomovici 2004: 27 şi 2003: 20810.. 4922).Of. 1947. nr. 1947. Dobrincu şi Goşu 2009: 486.Of. Eugen – în iunie 1945 numit comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. ? – şeful securităţii Caransebeş după război.A.unităţi române. 5032). 8800). 90/1956. 241 din 22 oct. (3/1952 vol. nr. 1745. 133 din 11 iunie 1948. EÖTVÖS. şef de sector la D. 18. Miriam – în naugust 1945 angajată impiegată la Serviciul Poliţiei Administrative din cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.P.E. partea I-a. 2007. (1/1954) şi cu referat de cercetare la fd.C.R. şi Watts 2011: 196. partea I-a. al P.I.R. ELBIM. partea I-a. M. al P. 1945. 159 din 13 iulie 1948. 192 .A. v. apoi plutonier major la D. p. p.Of. 10925. inv. EPSTEIN. 1736. (60/1955). fişa întocmită de U719/004 din M. 256. p. 1744. 1945. anexa la dosarul nr.M. ELEKEŞ. Kovacs 2006. Ioniţoiu 2006: 27). EŞANU. p. nr. 1743.Of. Liviu – după război comisar la Chestura de Poliţie Iaşi.pdf. I) 1741. nr. Troncotă 2006: 53. 1739. C. ERDELYI. partea I-a.VII. trecut în rezervă în 1981 cu gradul de general-maior268. partea I-a. n. Medalia Meritul Militar. Adalbert (fiul lui Martin) – locotenent-major. nr. 1746. V. Beniamin – fost funcţionar. partea I-a. nr.-col. 2006: 280. 165.C.A. Solomon – în iulie 1948 numit comisar de poliţie (M. Solomovici 2004: 576). C. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. C. p.cnsas.Of.R.Of. avansat sublocotenent în 1950. Iosif . Focşani. EPEL.. 1971: 210. partea I-a. 131 din 12 iunie 1945. Ghelniţa. 5817). 1948. nr. partea I-a. 1734. Gheorghe – funcţionar civil în cadrul M. al P. Catalan 2001/4. respectiv şeful Inspectoratului Judeţean Harghita al Securităţii (1970-1981).A. 139 din 22 iunie 1945. 7579). ulterior vânzător de stofe într-un magazin din Bucureşti (Jela 2001. M.P. 290.A. 267 268 V. 257 din 9 nov. Elemer (n.R.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1735. Iţic – locotenent (în 1948) la Securitatea din Focşani (1948. Dobre et al. 30 din 6 febr.. 1949. 1732. Budea 2005). 135 din 18 iunie 1945. Adorian et al.R. 1945.C. Sugarman f. 3293. (?) ELIAN. ENESCU. 286 din 10 dec. numărul 6 din iunie 2010 al revistei Menora ed.Of.în iunie 1945 numit comisar la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. 5247. 5098 şi nr. când întocmeşte rapoarte despre organizaţia sionistă locală267). p. ELEPHANT. nr. 1742. Ladislau (fiul lui Adalbert) – căpitan M. locotenent(-major) la Regionala Braşov a Securităţii (1952-1956). p. Berindei. nr. 1731. al P. 1740.R. p. 632. Aliodor – locotenent. 647.Of.I. anchetator. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.. partea I-a. ELIAS. în iunie 1948 transferat la Chestura de Poliţie Constanţa (M. cl. 286 din 10 dec. în 1974 urmare a cererii sale de a emigra în Israel în Ionescu-Gură 2010: 97-98 şi 100-102. Norbert . nr. Deletant 1995b: 57. FAIBIŞ. maior şi apoi lt. 10925). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.D. M.I.C.I. 1737. & Caţavencu 2004.R. p. nr. Elena – funcţionar civil în cadrul M. Oradea în 1948 (M.R. p.S.a. ELGER.Of. Medalia Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orânduirii sociale şi de stat (v. ERSEC. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1/1953). I.M. 297. 1733.1928. Toma – după război comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea. Oradea) – evreu maghiar.Of.: 108. 982. apoi maior la Securitatea din Braşov în anii ’50 (Bjoza 2006). 9870). p. 194 din 28 august 1945. jud.în octombrie 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. 1. implicat în reprimarea rezistenţei anticomuniste în zona Caraş (Solomovici 2001II: 43.M. 2006: 81. şi fişa parţială la http://www. partea I-a. după reorganizarea în forma Securităţii căpitan.C. nr. 9218. CV (fiul lui Ladislau şi Ida) – d. 1738. şef de serviciu în cadrul Direcţiilor II şi III (1964-1967). partea I-a.R. Bucureşti (din 1948).C.I. p.S. 23. 231 din 10 oct. partea I-a.ro/documente/cadrele_securitatii/ERDELYI_ELEMER.P.

M. 68. 1758. 2037. p. 26. 164 din 19 iulie 1948. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 104 din 7 mai 1948.Of. p. 1947 la Serviciul de Siguranţă din acelaşi oraş. nr.Of. de unde în mai 1948 este transferat la Comisariatul Focşani . demisă în august 1948 pentru “grave abateri în serviciu” (M.1747. Anton (n. p. FEIERSTEIN. FARK. Solo (uneori ortografiat şi “Feichenbaum”) – după război agent de poliţie la Comisariatul de Poliţie Adjud. 140 din 19 iunie 1948. iar între 1968 şi 1970 la Direcţia IV. FAIER. 1755. şi fişa parţială la http://www. Rozina – după război gardiană la penitenciarul Câmpulung-Muscel.of. respectiv locotenent (1950-1952) la Direcţia Regională Prahova/Ploieşti. partea I-a. partea I-a. Marcu – după război agent de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi. căpitan (din 1963 maior) şi în diverse perioade şef de birou la Direcţia Regională Prahova (1953-1968). 1946. ulterior ocupând funcţia de şef al Biroului pentru controlul paşapoartelor şi strănilor din cadrul Serviciului de Siguranţă Vaslui (M. 1752. nr. Şinca 2006. FEIGHENBAUM. din 1 aprilie 1948 agent de poliţie la Biroul de Siguranţă al Poliţiei Dărăbani (M. 1761. partea I-a. Vlad – căpitan de Securitate la Cluj în anii ’50 (Jela 2001: 114.în 1948 era contabil la Serviciul Judeţean de Siguranţă Maramureş (M. nr. 1754. 1757. 41 din 18 febr.Of.Of.Of.în august 1948 era agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei Siguranţei (M. Petru . 1759. 55 din 6 martie 1948. FARAGO. 1518). prezent ulterior în cadrul Securităţii locale cu grad de plutonier (M. 5227).Of. nr. p. 193 . Solomovici 2004: 577). locotenent la Direcţia Regonală Dobrogea (1952-1953). M. p. 1948. FAIBIŞ.Of.pdf. partea I-a. 11026).Of.Of. partea I-a. FEIGEL. Ploieşti) – evreu maghiarofon. partea I-a.ro/documente/cadrele_securitatii/FARAGO_ANTON. p. 142-4). ? – colonel. partea I-a. p. p. 5180). partea I-a. Iacob (în alte documente ortografiat “Feier”) .I. nr. 196 din 25 aug.cnsas. 8319).G. cap. partea I-a. 5969).Of. FEINGHERS. p. v. 1945. 1948. 10205). 1751. 8319). trecut în rezervă în 1970 cu gradul de locotenent-colonel269. partea I-a.G. p. 6937. 70. Sami / Saie – din 1 aprilie 1945 comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Hârlău (decizia nr.1922. Andrei – în febr. partea I-a. (M. din sept. n. partea a XVIII-a). partea I-a. FAYER. nr. FARCAŞ. 268 din 22 nov.S.II. 1760. din sept. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. nr. Solomovici 2004: 577). nr. M. 1947. partea I-a. 1753.Of. 208 din 10 sept. nr. nr. 2000.P.Of. Stefan (uneori ortografiat “Feigl”) – după război agent de poliţia. Martha – în iunie 1948 numită agent de poliţie la Chestura de Poliţie Iaşi (M. ulterior emigrat în Israel (Cosma 1994: 45. 259. 110 din 18 mai 1945. 208 din 10 sept. p. apoi la Poliţia Sfântu Gheorghe. Ploieşti (fiul lui Calman şi Marta) – d. nr. 1756. FARKAŞ. biroul de contrainformaţii. 5998. 1349). partea I-a. 1748. p. sublocotenent (1948-1950). nr. 4049).Of. 3504). 165 din 20 iulie 1948. 1947. partea I-a. 193 din 21 august 1948. nr. FANDEL. nr. cu atribuţii în contraspionaj. Jela 2001. M. Constantin – după război comisar în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. p. din 1 dec. Iancu – în 1948 menţionat ca lucrător calificat în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din cadrul D. 1749.şef de serviciu în cadrul D. 43 din 21 febr. p. FEIGEL. 162. 12.Of. 2 din 2 ianuarie 1948. detaşat pentru câteva luni în 1947 la Poliţia Sighişoara. 100 din 3 mai 1947. nr. 2888 din 12 dec. 7074). p. 4143. p. Nandor (alte surse Şandor) . FEIER. 1750. în 1945 la Inspectoratul Regional de Poliţie Mureş (M. 3697 din 30 apr.P. 269 V. FEIER. 1945 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. pp. torţionar la penitenciarele Bacău şi Stoeneşti (“Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982.Of. nr. 1947. M.Of. p. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. 138 din 17 iunie 1948. nr. partea I-a. partea I-a.

inv. partea I-a. nr. 1945. 4049). 42 şi 112.G. 1772. 1767.din aprilie 1945 comisar la Poliţia oraşului Fălticeni (M. în 1950. şi u. FILLER.R.]. cumnatul lui Emil Bodnăraş.G.A.P. 1947.G. 31 din 7 febr.I.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne şofer în cadrul Chesturii de Poliţie Galaţi (M. 1948 angajat agent de poliţie la Chestura de Poliţie Cluj (M. nr. (M. V. 62. 30. în noiembrie 1945 avansat la clasa I-a (în noiembrie 1945 încadrat ca detectiv clasa I-a în D. ca detectiv clasa a II-a.Of. al P. nr.P. Aizic-Moriţ (n.Of.C. FILIP. 1947 cu atribuţii de Siguranţă. partea I-a. 1775. ulterior transferată la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea (M.a. n. inv.S.pdf. nr.Of. Lipa . Andrei – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. (M. un fanatic al sistemului (Solomovici 2004: 578. Botoşani) – încadrat la 1 aprilie 1945 ca impiegat la Poliţia oraşului Botoşani (decizia nr. 62 vol. al P. v. partea I-a. 2631. 3293. p. u. 1770. p. 1947.1925. 2005a).R. 194 . p. din 1958 locţiitor de şef de secţie în cadrul secţiei VIII Cercetări Penale a Regionalei de Securitate Suceava.C. p.A. partea I-a.A. partea I-a. p.P. (nr. al P. FEINŞTEIN.. nr. GLANZSTEIN) – general M. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Suceava (în 1958 ajunsese căpitan). Alois – în 1945.. p. nr.1762. I). promovat şef al serviciului de control economic la Miliţia raională Galaţi. iar din sept.Of. nr. partea I-a. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. 59 din 11 martie 1948. 1774.I. 124 din 31 mai 1948. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. vol. 4743). 1764. 4/1957 şi 4/1959.R.C. (nr. în anii ’50 comandantul Miliţiei Capitalei (Solomovici 2001II: 17. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p. 275 din 27 nov. FICHLER.Of. 85/1955. Emilian – în martie 1948 angajat ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 2147). Nastasă şi Varga 2003a: 497-8). până în 1960. M. M. nr.G.Of. 1948. 2009. 3697 din 30 apr.C.. Andreescu. 4517). partea I-a. Stefan – în febr. (M. v şi M. şi fişa parţială la http://www. cu grad de căpitan. p. Galaţi) – angajat în M. 3/1952.Of. 168 din 27 iulie 1945. FELDBLUM.ro/documente/cadrele_securitatii/FELLER_AIZIC-MORITZ. FERARU. partea I-a. 1766.P. 4380). FICHMAN. Manase (fiul lui Filip şi Ety (n. v. p.Of.C.A. 1763. FEYER. 1773. 203 din 2 sept.cnsas. omonomie cu cel care în 1956. partea I-a. Ionel (n. p. 1768. nr. cu referat de cercetare la Fd.n.Of. era transferat de la D. 121 din 31 mai 1945. la Brigada a III-a a D. 10483).I.Of. p. 267 din 21 nov.P. 4049).D. I. p.R.din mai 1945 comisar-şef în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.G.Of. 3/1952 vol.în mai 1945 încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. 72 din 26 martie 1948. 10170). 1947 transferat pe aceeaşi funcţie în centrala D. 9800).S. p. nr. nr. 118 din 28 mai 1945.I. v. FELDSTEIN. Carol . 7304). în 1948 preluat în D. nr. FEYER. partea I-a. I şi respectiv II).C. originar din Iaşi. anexele la dosarele nr. 110 din 18 mai 1945.Of.A. 2006: 80). Ion . FILKER.R. partea I-a. C.. 1948 era comisar de poliţie în D. ocupa funcţia de şef al cabinetului ministrului M. Gabriel .P. 208 din 10 sept. secţia Cancelarie – dosare anexe. Botoşani (fiul lui Aron şi Haia) – d. Aurel (n. 1008). F. Şerper)) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. când este trecut în rezervă cu gradul de maior270 (menţionat şi în C. 6412). 1769. FELDMAN.P. FENY [Remy?. 1765.. (M. ulterior promovat agent de poliţie. nr. nr. 270 V. nr. Alexandru – după război angajat impiegat în cadrul Primăriei Bucureşti.Of. FIDLER.Of. în cadrul Direcţiei Secretariat (Dobre et al.I. în nov. Herman – în sept. FELLER. Elisabeta – din aprilie 1948 impiegată de arhivă în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Baia Mare. 1948. 1945. 2006: 184.C.a. Izi FINKELSTEIN) (n. 8320). I şi III. (M.I. partea I-a. p. partea I-a. 255 din 7 nov. membru de partid.A. vol.P. 1776. 1771.

7711). Ioniţoiu 2006: 34. p. p. 1945. Herşcu .din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.Of. 271 Un Simion Fischel din Botoşani este menţionat şi la http://www.fost frizer şi ilegalist. 7261. 110 din 18 mai 1945. Uşer Rubinovici – evreu basarabean. FISCHER. şi M. nr. FORMAGIU. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.G. 1782.Of.1777.Of. p. căpitan (în 1949). p. 1787. (1947-1956).S. Simion (frecvent cu varianta eronată FISCHER) (n. apoi subaltern al lui Dulgheru la Direcţia V Cercetări Penale a D. ? – în iulie 1949 locotenent major de Securitate. 198 din 1 sept. 1911). FRÂNCU. v..Of. (1948-1952) (Jela 2001. Ioan (fiul lui Iancu) – locotenent-major. FOCŞENEANU. Herman – după august 1944 gardian public la Comisariatul de Poliţie Vatra Dornei. M. Sandu – în sept. p. 3697 din 30 apr. Goma 2007: 118. 39 din 17 febr. 4315). suspendat din funcşie în februarie 1948 (M. p. iar în martie 1948 transferat la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Odobeşti. 17. 3505). 1945 suspendat şi deferit Justiţiei (M. 2099). Mişu FROIM) – după război angajat la Direcţia Poliţiei Judiciare a D. inv. Ştefan – după august 1944 comisar-ajutor la Poliţia Focşani.Of. 3694 din 30 apr. 1945.Of.S. FINKELSTEIN. nr.G. 1948. nr. Cosma 1994: 48)271 (v. Alexandru – dupăp război agent de poliţie la Poliţia Tg. M. FISCHMAN. după război anchetator în Direcţia V/VIII Cercetări Penale a D. Sandu (n. 1786. 1945.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr.P. cu grad de sublocotenent.Of. dosar F/55 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 225. nr. nr. FRANCO. Vrancea (M. 1779. 1778.P.Of. Nică (n. în 1947 încadrat prin decret regal. partea I-a. 13529. nr. nr 201 din 31 august 1948. partea I-a.S.a. fond 495 (“România”). partea I-a. în mai 1948 definitivat în funcţia de comisar de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 247 din 29 oct. FISCHEL. pentru merite antifasciste.IV. 4922). 1785.Of. 100 din 3 mai 1947. FOCŞENEANU.: 109). p. Cosma 1994: 48). 110 din 14 mai 1948. după război numit comisar şef de poliţie şi şef de birou în cadrul Siguranţei. partea I-a. nr. dosar nr. partea I-a. ulterior emigrat în Israel (Niculae 2004: 32. 253 din 1 nov. profesor de Filaj şi Investigaţii la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1958.Of. în Forţele Armate (M. în sept. împreună cu fratele său Albert. Botoşani) . M.G. Din mai 1947 transferat la Poliţia Tecuci (M. p. Alexandru – în 1945 era comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Şimleul Silvaniei. demis “pentru grave greşeli în serviciu” (M. Kuller 2008c: 189). 1947. 110 din 18 mai 1945. care a murit în luptă (Sugarman f. FONEA. p. partea I-a. FINKELSTEIN./D. 9546). partea I-a. nr. p. 1944. III-a (intervievat şi de Levy 2002: 314).G. nr. p. v. p. 1789. partea I-a. Samuel) – supravieţuitor al Holocaustului cf. 1947.S. 7742).Of. partea I-a. Iosef – în 1945 comisar-şef la Poliţia Câmpulung-Muscel (M. 131 din 12 iunie 1945. 11059. 51 din 2 martie 1948. Mureş. FLORIAN.P. 1788. partea I-a.Of. membru de partid din nov. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cl. FLORIAN.Of. din 1947 transferat intern la Serviciul de Siguranţă. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr. 4049). 1945 încadrat comisar-şef la Brigada Specială Economică din cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1781. partea I-a.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_31. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. fost voluntar în Spania. nr.1903. 1790. 289 din 13 dec. registrului Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors (United States Holocaust Memorial Museum (2000 III: 57). partea I-a. implicat în supravegherea mişcărilor sioniste (v. 1784. p. nr.html 195 . Nathan . Solomovici 2004: 578 şi 2001II: 43. 1783. 4049). 199 din 3 sept. 9764). 1780.romanianjewish. partea I-a. FOLDENBERG.

al P.R. Ladislau .n. n. 191 din 20 august 1947. FREIBERG. al P. 136 din 19 iunie 1945. FRENKEL. M. 1803. 1805. FRIEDMAN. nr. p. p. Isac – în februarie 1948 numit agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. p. Erwin-Max (fiul lui Eugen.I. p. partea I-a. Raşela – din octombrie 1947 informatoare diurnistă la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.Of. partea I-a. Iosif – din mai 1947 agent la Chestura de Poliţie Oradea (M. 286 din 10 dec.Of..Of. 182 din 11 august 1947.C. 1793. Klara (uneori ortografiat “Clara”) – în aprilie 1945 numită impiegată în cadrul Poliţiei oraşului Rădăuţi. M.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 1947.1935 în U. FRIEDLÄNDER. 3697 din 30 apr. nr.I. care îl citează pe generalul Neagu Cosma. 1798. şi fişa sa la http://www. fiul lui Iosif şi Maria) – între 1955 şi 1980 (trecut în rezervă) ofiţer în cadrul Direcţiei Regionale Maramureş. 8318. FRINDT. 55 din 6 martie 1948. partea I-a.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. FRIEDMAN. 4048).cnsas. FRIDMAN. I. 1947. (4/1976) (inclus şi în Kuller 208: 439). 10926). 2037.I.C. 4049). 131 din 12 iunie 1945. p. nr. partea I-a. 136 din 19 iunie 1945.C. (1/1975). p.pdf. 30 din 6 febr. infra) – funcţionar civil în cadrul M..Of. M. pentru neprezentare la serviciu (M. p. partea I-a. 136 din 19 iunie 1945. nr. 1794. conform unei surse evreieşti. 1795. nr. Mauriciu . Iuliu (uneori ortografiat Frind) (n. FRIDMAN. în sept. Alexandru – în iunie 1945 încadrat comisar în cadrul Comisariatului de Poliţie Reghin. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.S. p. 110 din 18 mai 1945. v. 196 . emigrează în Israel după 1989. nr. v. îndepărtată din serviciu în iunie acelaşi an pentru “grave abateri” (M. 1948.R. partea I-a. 9562). 1802. FRIDMAN.1791. FRENKLER. M. FRÂNCU.R. 5128 şi M. unde avansează până la gradul de maior (Vischi şi Ivanciuc 2003. nr. p.V. 7537).Of.Of. FRIEDLANDER. partea I-a. partea I-a. 1961. 4922. Mureş (M.R.ro/documente/cadrele_securitatii/FRIND%20IULIU. Harry (fiul lui Marcu) – profesor civil de limba ebraică la Şcoala de ofiţeri de securitate din Băneasa până în 1959. şi Solomovici 2003: 198. nr. 1792. nr. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi transferat la Inspectoratul regional de Poliţie Tg. Raluca – în febr. partea I-a.. 1947. din 1948 în Securitate. 5127). partea I-a. M. partea I-a. FRIEDMAN. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. 1801. partea I-a. 208 din 10 sept. 247 din 25 oct. 110 din 18 mai 1945.A. & Caţavencu 2004)272 – încă în viaţă în 2009 în Baia Mare. nr.R. în luna martie 1948 considerat demisionat. 1797. Dănilă . Vladimir – funcţionar civil în cadrul M.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 1800. Nastasă. nr.Of. 272 V. 5127). unde avansează succesiv până la gradul de maior.C.C.Of. 12. a M. FREIBERGER.Of. Iosif David – în 1948 comisar ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Rădăuţi (M. “s-a numărat printre personajele pline de cruzime ale acestei organizaţii” şi “i-a bătut şi torturat cu mult mai rău decât ‘securiştii’ români [pe doi evrei implicaţi în procesul de spionaj din Comerţul Exterior. v. FRIDMAN. 1799. 1806.Of.Of.Of. p. p. nr.]” (Kornis 2009: 237-8. 1804.Of. 61 din 14 martie 1947. nr.G. partea I-a. Eugen (între amici “Fritzi”) – fost deportat în lagărul de muncă pentru evreii comunişti de la Vapniarka.A. p. FRIED. după război încadrat inspector în cadrul D. 1796. partea I-a. 980). 1948 era agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă.S. p. Naty – secretarul Poliţiei Huşi (1945-1946) (Andreescu. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. 2038). M. 7085.Of.. Varga 2003a: 130).C.E. nr. 1917).Of. 55 din 6 martie 1948. p.I. p.

R. Samuilă – în august 1945 comisar ajutor la Chestura Poliţiei din Dej (Andreescu.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 2003: 207 şi 2001II: 43. (6/1982).P. partea I-a.I. 4743). Beria (în unele documente ale Securităţii ortografiat şi “Fucks”. 1812. 1947. partea I-a.I. FUCHS. 4049). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. şi cu variantele de prenume “Behr”.A. p.C. FÜRSZT. posibilă identitate cu “Fuchs Bereş” (n. 1824.C. nr. 10432). 1821. din sept.Of. directorul Casei de Cultură a Ministerului de Interne (1949 – anii ‘60) (Solomovici 2004: 579 şi 2003: 207. FRONESCU. Iancsi – anchetator brutal al Securităţii Satu Mare. FRUNZĂ.C. respectiv “Beriş”) – colonel. nr.Of. aflat în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. nr. 1820.P.I. 4707). p. ? – căpitan în 1945.Of. al P. 1813. 1808. 1945. emigrat în Israel în anii ’60 (Ioniţiu 2008:88. nr. 144 din 25 iunie 1948. partea I-a. n.C..responsabil în cadrul Direcţiei Personal a D. 1918. p.Of. (70/1955).Of. 1815. germanofon. FRISCHER. & Caţavencu 004. 8320. respectiv cu numele “Fux” sau “Fucs”) – din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Fălticeni. FUCS.R. Suceava în 1948. FÜLLOP. Şinca 2006. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Dobre et al.Of.P.P. nr.în iunie 1945 încadrat comisar la Chestura de Poliţie Timişoara (M. partea I-a.R. Solomovici 2004: 579). 1809. cap. 1816. 1822.Of. 1811. M. 1947. 126 din 6 iunie 1945. Sali – funcţionar civil în cadrul M. Goma 2007: 118.S.S. care în sept. 136 din 19 iunie 1945. FUCHS. Cosma 1994: 50). p. partea I-a. FROST.R. p. 1814. Nastasă şi Varga 2003b: 156-7). Elemer (fiul lui Dionisie) – locotenent-major M. cu grad de maior (după alte surse ar fi fost chiar şeful Serviciului Judeţean). ulterior şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa. p.R. 1818. Edgar – funcţionar civil în cadrul M. 1946. de unde s-a şi pensionat (I. FÜLLOP. Solomovici 2004: 579. 142-4. FROST. ? . Botoşani). posibilă identitate cu Teodor Friş. al P. 208 din 10 sept. David . 7259).I.D.I. nr. 1810. Rebeca – numită în iunie 1948 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 187 din 18 aug. (M. I. Benjamin . Martin – gardian la penitenciarul Gherla în perioada reeducării. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 44. 5127). FRUCHTMAN. 1817. menţionat şi în C. Jela 2001). respectiv. FUX. 1823. ulterior maior la colonia de muncă de la Cernavodă în perioada Canalului (1950-1953) (Solomovici 2004: 579. 222 din 25 sept. p. 3697 din 30 apr. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a CC al PCR (1955).S. 1946 era încadrat ca şef de secţie în Corpul gardienilor publici Satu-Mare (M. Troncotă 2006: 70. 2006: 184)..Of. H. (1948-1951). partea I-a. FUNARIU. 10923.R.A. Iacob (uneori menţionat cu prenumele “Iani”. FUCHS.Of. Ella – din 1948 dactilografă în centrala D.C. ? – căpitan la Securitatea Iaşi. 124 din 31 mai 1948. FUCS. 162. 286 din 10 dec. 5360). 2006: 216. partea I-a.I. partea I-a. când demisionează. M. comandantul biroului Fălticeni la Serviciul Judeţean Baia al D.fost cârciumar în Gherla.1807.R.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. “Fuchs”.A. FRISCH. & Caţavencu 2004. nr. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. partea I-a. M. Sdolomovici 2004: 578-9). nr. FUX. Iacob – între august 1944 şi august 1945. Paul . ulterior demis şi angajat la Combinatul de Utilaj Greu Iaşi. nr. Sigismund . (la trecerea în rezervă în 1982). 110 din 18 mai 1945. pp.R. gardian public la Poliţia Botoşani (M. v. 1819. 197 . conform unor surse ar fi fost transferat la Bucureşti la sfârşitul anului 1948 (M. p. p.A.G.

n.1825. 108 din 12 mai 1948.A. nr. p. nr.M.. GLAS. Andrei (n.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. (nr.-mj. p. 1840.n] – după război dactilografă la Comisariatul de Poliţie Cisnădie. 5246) 1828. 27.S. Francisc . 2334). şi u. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. 237 şi Ion N.anchetator la Direcţia V/VIII Cercetări Penale a Securităţii (C. Nastasă şi Varga 2003a: 229. p. GLASSER. 41 din 18 febr.a.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1838. 216. GIMPEL. GHINTER. Mina – angajat în febr. Marcu . 9. 139 din 22 iunie 1945. 1349. GHIPS. al P. p. nr. 1827.la sfârşitul anilor ’40 coleg la Şcoala de Ofiţeri M. Lupu 2011. 1349). Marcel . 1945. inv. 62 vol. al P. 1945. 1947. I. nr. Dobrincu şi Goşu 2009: 269). partea I-a.în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M. 10416).în martie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. p.în noiembrie 1945 încadrat în M.A.R. 1945 arhivar ajutor la Poliţia Deja. 3699 din 30 apr. partea I-a. 62 vol III. cu fişă la secţia AdministrativPolitică a C. 1837. vol.Of. Smaranda [probabil Gärtner. (?) GEORGESCU. 273 V. p. 198 .Of. 1839. nr. Buzatu 2008: 407). II).Of. (?) n. partea I-a.Of.în febr. 22 şi 1999: 23. nr. I). GABOR. GAL.G.R. Bucureşti) – lt. M. v.R. 3895). partea I-a. 233. Wilhelm . 157 din 14 iulie 1945. Oprea 2007: 96) (dosar G/80 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).I. la Serviciul Lagăre al D. 107 din 15 mai 1945.I.Of. 1841. GERSHON.2. GHERŞIN. Reghina – în 1952 sergent-major în cadrul M. inv. Clara . GABAY. şeful secţiei 31 Poliţie Bucureşti în 1947 (Deletant 2001: 34-5. 257 din 6 nov. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. partea I-a.Of. v. în mai 1948 transferată la Comisariatul de Poliţie Călimăneşti (M. 1826. 1836. 9880). şi http://www.S.Of. Gherşin (n. partea I-a. GHERTNER. 3/1952. nr. Berindei. Harry . Ungaria (fiul lui Viliam Marcu şi Şarlota) – d.Of. partea I-a.A.Of. responsabil cu evidenţa în cadrul comitetului regional de partid (Andreescu. nr. Alexandru . nr. nr. n. Petru . 1829. 72 din 28 martie 1945. Paul Sterescu-Sternshein ş. 275 din 30 nov. p.C. arhiva secţiei Administrativ-Politică a C. 1947. 277 din 29 nov. nr. p.Of.. 48 din 28 febr. 182 din 11 august 1947. GEDO. în 1960 trecut în rezervă cu gradul de maior de la Direcţia Cadre a D. 139 din 22 iunie 1945. (Solomovici 2003: 121). Andrei – în febr. 41 din 18 febr.1913.ro/documente/cadrele_securitatii/GEDO_ANDREI.P.a. 7086. ? – fratele lui Teohari Georgescu. p.A. nr. 1946.P. 1830. 1997. partea I-a. 1521). Cosma 1994).Of. partea I-a. 1947 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Rădăuţi (M. nr. nr. respectiv Zahariuc 2009: 210. GALL. 31.I. “Orest” (n. Niculae 2004: 32. ajutor de primar în oraşul Bârlad din 26 august 1944 până în iunie 1948. v. şi apoi căpitan la Direcţia Regională Banat/Timişoara (1950-1954-?). 5246). fiica lui David şi Bella. 1832.Of.cnsas. 16 aug. nr. 1911) – ilegalist cu stagiu recunoscut din 1935. cu Marcel BlecherBădescu. n. apoi transferat arhivarajutor la Inspectoratul Regtional de Poliţie Craiova (M. 5982). partea I-a. (v. 1833. partea I-a.Of. p. 4049) şi activist P. ulterior funcţionar în M. 1946 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. Iulian Sorin.C. partea I-a. 10558).I. M. 1946. 1834. GHERŞIN. (nr. 1835. M. p. 1946 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.pdf. 1831.III.. partea I-a. GALLOVITZ. GALL. 1842. Iosif . p.C. p. Nuremburg.după august 1944 comisar şef în cadrul D.273. dosar 3/1952 vol. Conrad GABOR) – din 1 aprilie 1945 şeful poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. 4266). p. M. GENSER.C. Gerschon – în nov.G.

G.angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Poliţiei Zalău (M. nr. Bucureşti) – între 1954 şi 1961 (trecut în rezervă) lt. 10197).Of. nr. nr. ilegalist (din 1932). 286 din 10 dec. partea I-a.Of.Of. p. 286 din 10 dec.S. p. partea a XVIII-a). 1845.P. Ana – la sfârşitul anului 1947 dactilografă principală la Inspectoratul Regional de Siguranţă Iaşi. Michel – în mai 1948 promovat comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. nr. 274 V şi http://www. 1946 de la Poliţia Satu-Mare la Comisariatul de Poliţie Salonta. decorat prin Decretul nr. 1947. adjunct al directorului Direcţiei I Informaţii Interne a D. 163 din 17 iulie 1946.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Comisariatului de Poliţie al oraşului Suceava (decizia nr. M.R. Simion Eugen – căpitan medic M. p. p. nr. ? – meţionat între torţionarii penitenciarului din Constanţa în “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” (Ioniţiu 1982. nr.Of. 1844. cf. partea I-a.Of.Of. 1948. partea I-a. fond Neoperativ.1914.G. 9596). p. 10919. nr...1924.Of.A.S.S. şi respectiv căpitan în cadrul Direcţiei a II-a. 5933). 248 din 27 oct.G. 10433). 10924). 1857.cnsas.S. M. comisar-ajutor transferat în sept. 1946. partea I-a. GLIECK (GLÜCK). partea I-a. 2006: 79. M.S. 4049. locotenent-colonel la înfiinţarea D.G. Filip (uneori ortografiat eronat şi “Gluxman”) .ro/documente/cadrele_securitatii/GOLDSTEIN_LADISLAU. 1947. GOLDENBERG. p. ocupa funcţia de şef al Serviciului V din cadrul Direcţiei a IV-a a D. 1947.. Cosma 1994: 47).P. GOLDENTHAL. GOLDBERGER. M.C. partea I-a. Bihor (v. 1947. partea I-a. p. 104 din 7 mai 1948.A. 162 din 16 iulie 1948. 1947. partea I-a.Of.C. M. ca agent de poliţie clasa a III-a. 4142). 134 din 12 iunie 1948. 199 . p. Ladislau (n. nr. partea I-a. M. 219. GOLD. p. ulterior avansată la funcţia de impiegată (Arhiva C. GOLDSTEIN. 1853.P. ? – ofiţer de securitate la Baia Mare în anii ’50. p. 2417.Of.S. partea I-a. 1846. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Căpâlna. p. memorialisticii unor foşti deţinuţi politici (v. p. 222 din 25 sept.1986) – fost funcţionar C. (30/1954).P. partea I-a. 286 din 10 dec. M. 2006: 79).. GOLDHAAR. 7489. 1854.pdf.I. Maximilian – încadrat în iunie 1945 în D.S. nr. nr. şi Jela 2001: 125). Arad – 3. 1848. 182 din 11 august 1947. 96 din 25 aprilie 1946. 5075).-maj. (?) GLUVACOV. 1847.R.Of.. apoi şef adjunct al Direcţiei IV a D. 2009. 10924). partea I-a.S. nr. 4146). 1947. p. 277 din 29 nov.G. nr. p. GLUCKMANN. p. probabil Mihail Gluk.G. 5099. p. v. în 1947 cu grad de comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj. în anii ’50 (Dobre et al. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (dosar G/103 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 182 din 11 august 1947. GOLDSTEIN. Ilie – din dec. partea I-a. GOLDENBERG. transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie din acelaşi oraş (M. Iosef – în oct. Isac – din 1946 comisar-şef la Prefectura Poliţiei Capitalei. Andrei (26. ulterior menţionat în memorialistica unor foşti deţinuţi politici ca ofiţer la biroul din Aleşd (Bihor) al Securităţii la începutul anilor ’50. partea I-a. 7086. 1947 angajat ca informator diurnist la prefectura Poliţiei Capitalei (M.V. 82 din 7 apr. 135 din 18 iunie 1945. Francisc . 267 din 18 nov.Of. (Dobre et al.Of. 1947 şofer în centrala Siguranţei (M.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1851. 1852. partea I-a. partea I-a. 3699 din 30 apr.P. cu grad de maior. dosar nr. nr. p. serviciile 3 şi 2274. partea I-a. (M.Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. p. nr.Of. 51 din 2 martie 1948. 3081). nr. 10557). GOLDSTEIN. Bernath – în 1956.Of. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. T. M. 1855. partea I-a./D.G. Bihor (fiul lui Carol şi Malvina) – d. nr. 110 din 18 mai 1945. 7085. 1911. GOLDENBERG.Of. 1849.S. M. arestat şi eliberat în august 1944. apoi Târgu Mureş (M.IV.N. GOLDENBERG. 1850. GOLDEMBERG. M. f. nr. 4.F. nr. după război comisar la Siguranţa Braşov (unde e avansat chestor în 1947).Of.Of. al P. 1856.1843. Pincu .V.

R. Madeleine – în dec. 256 din 5 nov. (13/1953).S. GROSSMAN. GRAD. 12 din 15 ian.din mai 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dej (M.A. C. nr. partea I-a. M. GROSSMAN. nr.Of. 200 .M. v. 1947 numită comisar-ajutor în Direcţia Poliţiei de Siguranţă (M.Of. dosar nr. 11964. 10273).Of. Iosub – din toamna lui 1944 şi până în octombrie 1945 comisar la Poliţia oraşului Vaslui. 5127.C. iar între 1956 şi 1958 ofiţer la secretariatul Şcolii de Ofiţeri de Miliţie (Cosma 1994). 1872.P.S.A. GROSSFELD. nr.Of. ca şef de birou în iunie 1945. 1948. 1948 comisar la Poliţia Sighet (v. 43 din 21 febr. (nr.R..Of.M. I. partea I-a.-col. p. comisar-ajutor în cadrul Serviciului Rechiziţii al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. inv.Of. p. 5360). I. p. 30 din 6 febr. M. partea I-a.S. 256 din 8 nov. GOTTLIEB. 3/1952 vol.II. în 1952 cu grad de căpitan M. partea I-a. şef de sector la D. Marcu . nr. când demisionează. I. p. 1869. partea I-a. originar din Rusia. fond Documentar Timişoara. Mauriciu Ştrul la conducerea D. p. Selma . iniţial translator pentru personalul militar sovietic prezent în România după război. inv. partea I-a. u. partea I-a. adjunctul colonelului Alexandru Ioanid [v. 9851). u. 1870.Of.XI. 136 din 19 iunie 1945. 1947.. 1867. 1868. I. 982). 206 din 11 sept. 265 din 14 nov. 1865. XVIII). nr. p. p. p. 1515. GROS. partea I -a. 1946. citarea dosarulului de solicitare a schimbării numelui în M. 3895).1921 Salonta. (M. nr.1858. al P. (?) GRAMA. demisă însă după o lună pentru neprezentare la post (M.Of. nr. în februarie 1948 ajunsese comisar.Of. 350).). (nr. 1871.C. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. M. Samuel .ro/documente/cadrele_securitatii/GOTVALD_NICOLAE. GROSMAN. Ioan (fiul lui Moise) – căpitan M. partea I-a.G. ulterior transferat la Poliţia oraşului Bistriţa. nr.Of. GOLDŞTEIN. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.R. 4425).Of. 9838). partea I-a.G. Tiberiu (n. p. 1945. 1873.a. probabilă identitate cu Moise Grossfeld.R.pdf.M. 3/1952 vol. Tibor GUTTMAN276) (n. numit la 1 febr.S. 134 din 12 iunie 1948.I.R. M. 1945. f. Bela .numit în iunie 1948 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 35). V. 25 (cota S. partea I-a. 62 vol. supra] (Solomovici 2005. p artea I-a. respectiv III. Galaţi (Arhiva C. 7957.. 1947. respectiv II) (v. al P. nr. 144 din 25 iunie 1948. 21. 119 din 29 mai 1945. 1861. 1860.N. Turnu Măgurele (fiul lui Carol şi Anica) – d.a. p. 289 din 13 dec.1928. 62 vol. 1863. 11059).C.Of. 1866. vol. partea I-a. Moshe – fost şef la miliţia judiciară regională. 275 276 V şi http://www. nr. partea I-a. – locotenent de Securitate.I. GOLSTEIN. 6. GROPPER. Nicolae (n.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. I). al P. 107 din 15 mai 1945. Goma 2005: 6). Bihor) – căpitan. Samuel – funcţionar civil în cadrul MAI. GRÖM. în noiembrie 1947 suspendat din funcţie şi deferit Justiţiei (M. 1859. din noiembrie 1948 adjunctul lt. nr. 4142). şi M. Lazăr – din toamna lui 1944 şi până în noiembrie 1945. GRÖNBAUM.P. Oradea (Kovacs 2006. p.Of. S. p. p.A. Ioniţoiu 1982. GRIMBERG.Of. GOTVALD. apoi căpitan la Inspecotratul Judeţean Olt al Securităţii (1968-1972). cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.I.în mai 1948 promovată comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.R. GRANK.P.P. Piteşti) – între 1949 şi 1968 locotenent-major la Direcţia Regională Argeş/Piteşti. Bernard – între toamna lui 1944 şi noiembrie 1945. Reiza – locotenent major. nr. nr. 5075). 1948. 1862. 1948.I. v.1973275. 270 din 24 nov. 4.Of. 1987. şef de birou în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M. p. 1945. p.cnsas. 1864. Şmil – încadrat în D. 104 din 7 mai 1948. partea I-a. nr. respectiv maior la Inspectoratul Judeţean Argeş până la trecerea în rezervă la 31. nr.

apoi ofiţer de Securitate (iniţial sublocotenent) la Serviciul Judeţean Bacău (1.S.Of. 1876.Of. fond Neoperativ. GRÜNBERG. 4706 şi nr.Of. nr. Mendel – începând cu 1 aprilie 1945 comisar-şef la Chestura Poliţiei Brăila (M. nr. menţionat pentru scurt timp şi ca adjunct al comandantului închisorii Jilava (Kovacs 2006. Frieder . p. 7084. Tiberiu – în 1947 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. Iosif – încadrat în noiembrie 1945 ca agent de poliţie la Poliţia oraşului Blaj (M. p. 1882. 6201. (puţin plauzibil. nr. exclus din Securitate (trecut în rezervă la 30 iunie 1962) şi anchetat pentru deturnare de fonduri (A. Ioniţoiu 1982: XVIII).Of.Of.Of. & Caţavencu 2004. Adolf – din 1947 agent principal de poliţie în centrala Siguranţei (M. GUTMAN. 1893. 4706). nr.G. 126 din 6 iun. 1947. Goma 2007: 118. partea I-a. singura menţiune în sursele antisemite Pinay 1962 şi Niculae 2004: 33). p. după alte surse 1952-1962). 10557. 10239 – când încă nu îşi românizase numele. Şaicu – în iunie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M. Mendel . cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 709). 318).A. p. GUROVICI. p. partea I-a. (?) GUTMAN. 286 din 10 dec.IX.I.I. partea I-a.1912 Bucureşti) .S. p. 172 din 28 iulie 1948. şi http://www. 1892. 1881. nr. GUTMAN.XI. nr. 26. 267 din 21 nov. p.R. GRÜNBERG. 126 din 6 iunie 1945.Of. şeful Serviciului V din cadrul Direcţiei a IX-a Cercetări penale a D. nr. 139 din 22 iunie 1945.Of. p.Of.1947-1951). 1888.cnsas. Marcel GRÜNBERG) (fiul lui Ilie şi Luiza. pentru nume vezi M. partea I-a. (3/1952 vol. al P. p. partea I-a. 277 V. GRÜMBERGER. ff. 267 din 21 nov. GRÜNŞTEIN. partea I-a. 5247). 1875. 3895). GUSMAN. nr. 1947.pdf. 149 din 1 iulie 1948. nr.1924. 1890. C. M.Of. p. 1945.A. 1945. (Dobre et al. 1885. Titu – anchetator la Baia Mare în anii ’50 (Jela 2001. p. ulterior căpitan şi şef al biroului Cercetări Penale la Regionala Cluj a Securităţii (1951-1961. C. p. nr. partea I-a. Maximilian – în 1956 cu grad de căpitan.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Poliţiei oraşului Satu Mare (M. partea I-a. partea I-a.C. Leonard . 121 din 31 mai 1945.Of. GRÜN.R. Elisabeta – în 1948 şefă de birou la Pentineciarul Cluj Minore. nr. 82 din 7 apr. GUTMAN. Sofia – funcţionar civil în cadrul M. Leonard (n.. Solomovici 2004: 581. GUTMAN. 172 din 28 iulie 1948. GURCSANYI.Of.P. 1880. nr. I. 1947.R.N. dosar nr. partea I-a. partea I-a.R.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.C. 1947. 5558). Matilda .Of. GRÜMBERG. Cosma 1994: 82)277. 1948. 1945.Of.1874.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. în 1950 locotenent.Of. 2417. partea I-a. transferată la Penitenciarul de femei Ilfov (M. 1877. p.Of. Matias – din iulie 1948 comisar-ajutor de poliţie (M. n. 1891. nr. 10925). partea I-a. Jela 2001. 11 din 14 ian. GRUIA.S.Of. 5967). partea Ia. partea I-a.din mai 1945 comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Heinz/Haim . Margareta – în iulie 1948 era dactilografă stagiară la Biroul de Siguranţă al Comisriatului de Poliţie Reşiţa (M. nr. Solomovici 2004: 581. 10172. Lupu 2011. 220-231.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 126 din 6 iunie 1945. Ervin – comandant de penitenciar la Cluj la începutul anilor ‘50. p. 1887. partea I-a. Manea (n. M. I).ro/documente/cadrele_securitatii/GRUIA%20MANEA. 4517) 1889. 3080). 107 din 15 mai 1945. nr. nr. 1886. GRUMBERG. nr. 201 . M. angajat la Securitatea din Oradea. p. 1878. Alexandru – în iulie 1948 definitivat în funcţia de impiegat în cadrul Chesturii de Poliţie Cluj (M.N. Solomovici 2004: 581). 6201). 2006: 80). 2009.C. 164 din 19 iulie 1948. partea I-a.. p. 4706). partea I-a. 10170). nr. GRUBER. nr.S. partea I-a. 277 din 29 nov. p. Leo GUTTMAN) (n. p.Of. 18. 268 din 19 nov. partea I-a. GRUIA. GRÜMBERG. 24 din 30 ianuarie 1948. Dorohoi) – din 1947 comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Bacău. 1879. p. 182 din 11 august 1947. 1884. 1883. 5467).şef al Serviciului Secret Civil al R. M. p.I. 144 din 29 iunie 1945.Of.X. GUTMAN. rudă cu Vasile Grunea?.

Estera279 (n. 5467)). la Inspectoratul Judeţean al securităţii Bistriţa-Năsăud278. 1947. HAIM. nr.I. nr. cu atribuţii de Siguranţă. 1897. HAHAMU. 1996.-maj. Timişoara (cu grad de căpitan în martie 1950). apoi transferat la Poliţia Oraviţa (martie 1947). Marin (fiul lui Mendel) (n. HAFFNER. 63-65. trecut în rezervă în 1966.romanianjewish. partea I-a. partea I-a. 278 279 V. 3694 din 30 apr. citat şi de Solomovici 2004: 582). inv. M. 7364.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/H/H%2001. partea I-a. cu grad de locotenent. v. informator şi apoi agent de poliţie la Circa 25 Bucureşti (M.1937. Cosma 1994: 48. Catalan 2001/4. emigrată în Israel (M. p.I. p.S.G. Jela 2001: 134). 4493. M. p. (1948-1952). pp. 1896.html.pdf. fişa matricolă penală la http://86.N.. ulterior locţiitor de comandant şi chiar comandant deplin al Penitenciarului Constanţa (19611963).A. 1896. 280 http://www.php. eronat. David – în 1948 era agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Galaţi (.1897 jud. Solomovici 2001II: 43.S. nr.R. I.I. 1946. 228 din 3 oct. şi http://www. 22. iar din 1968 până la trecerea în rezervă în 1988 maior şi respectiv lt. HABER.I (1950). p. ff. 1948. (Arhiva C.U. 1895. nr. după 1990 cu identitatea Mathieu Forestierre. V. M. când este disponibilizat. încadrat în M. Ludovic (n.17.Of. unde ocupă funcţia de şef al Biroului Circulaţie.I. 1945. D. 110 din 18 mai 1945. Botoşani) – după 1945 angajată dactilografă în centrala D. M. 110 din 18 mai 1945.P.ro/documente/cadrele_securitatii/GYORGY_LUDOVIC. nr.Of. C. Deletant 1995b: 62). 1901. 30 din 6 febr. 227 din 5 oct. partea I-a. ff. 60 din 13 martei1 1947. HABOT. 116 din 21 mai 1948. 286 din 10 dec.S.S.G. Năvodari şi Peninsula (1952-1955). Aron .Of. doas nr. 4049). cota S.125.M. 11053. vol. fd.R. şeful Biroului de Securitate Oraviţa din cadrul Serviciului Judeţean Caraş al D. fond Documentar. 1902. nr. 1899.M. nr.Of.I.S. 1898.A. nr. Culmea.P. funcţionar la serviciul cadre din “Sovromnavigaţie” Constanţa a M. HABER. Ladislau – între nov. 202 . 8917. 695-9. 281 alias Matei Pavel (Moţu) Haiduc. 10926. HABER. şeful secţiei de cadre la întreprindereas ministerului “Munca exterioară” (1950-1951). 1945 a ministrului Afacerilor Interne.. pentru scurt timp în toamna lui 1947 prezent la Comisariatul de Poliţie Anina.A. din sept. p. dosar nr. 1. p.P. Ludovic (n. fond Documentar Timişoara.I. M.R. Cluj-Napoca) – între 1956 şi 1968 la Direcţia Regională Cluj.]. maior.II.G. f. cap. p. nr. M. 144 din 29 iunie 1945.1894. Solomovici 2004: 581.%20Haag%20-%20Hexan/Haber%20Estera%20F/index. ulterior defector în Franţa. partea I-a. M. p.P. HAIDUCU. 3697 din 30 apr. 8658. şeful Serviciului tehnic “E” al DGSP281 (A.Of. 12. Cosma 1994: 50. 1944 şi oct. partea I-a. apoi diverse funcţii de conducere la coloniile de muncă Poarta Albă. Iţic .Of.. ulterior şefă de birou la Direcţia V Cercetări Penale a D. nr. v.Of. 1945.. p. idem.R. om de afaceri.1923) – maior de Interne în 1966. Cluj (fiul lui Ludovic şi Vilhelmina) – d. 6. 2. n.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_27. 4049). 2. 4048 [cota S. 142-4. M. “Hahone”) – fost student la Drept la Universitatea din Iaşi280. 1900.R.I. serviciul raional Dej (cu grad de lt. 268. din 1945 comisar la Biroul de Siguranţă Iaşi. 238 din 14 oct. Iosif (uneori ortografiat “Hahanu”. 1947. & Caţavencu 2004. 1948.cnsas.Of. HIRSCH) – fiul colonelului Hirsch de la Direcţia VII Tehnică D. GYORGY. 980). în 1950. dosar nr. apoi căpitan).II..Of. p. partea I-a.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. Lupu 2011. graţiată în 1955. alteori. apoi arestată şi condamnată pentru trădare.R. Şinca 2006. nr. F. partea I-a.Of. partea I-a. partea I-a.-col.. 162. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.

1903.). 1913. 1905.. 63-65). 239 şi M. Moises HAUPT. al P. HARMAN. comandant al Corpului 38 Armată (1953-1955) şi al Regiunii II Militare (19551959). locţiitor al comandantului infamei divizii “Tudor Vladimirescu” după capturarea sa în URSS. nr. în prima jumătate a anilor ’50. 148 din 25 iunie 1941.Of. Haim – (d. Felix – comisar la Birul de Siguranţă Iaşi din 1945 (Arhiva C. partea I-a. nr. 29-230 din Realitatea Evreiască la adresa http://www. Surica – în 1947-1948 dactilografă în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman (A.I. M. partea I-a.anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii la începutul anilor ‘50.A. HARTZ. nr. p. 1909. 272 din 24 nov. ulterior căpitan la Serviciul Judeţean Maramureş al D.S.gen. p. ca informator diurnist (M. HAMEL. nr. 282 282 Vezi anunţul decesului în nr.-mr. T. partea I-a. 1914. Petre – fost strungar. Cluj) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. încadrat în D. p. 200 din 4 sept. Bucureşti (Cosma 1994: 51). în atenţia Siguranţei în 1941 (cu prenumele “Lazăr”). decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 4743). 220-231). Estera .S. 5982).A.S.org/db/pdf/nr229_230/pagina14. 1910. iar în 1979 (la pensionare. HAIMOVICI.XI.S.pdf. p. 1926?) – ilegalist.I. p.G.R. M. fond Neoperativ. ff.S.C. p. HANFRECHT. 5133). apoi şef al Spatelui Armatei (1949). 262 din 21 august 1979). HEIM.].P.S. p.N. fond Documentar. ff. dosar nr. Ioan – comandantul Legiunii de Jandarmi Râmnicu Sărat în 1947 (Andreescu. având grad de colonel. Nastasă şi Varga 2003a: 355).N. cu grad de maior (M.R. nr. 203 . 1945. HALTENWAGNER. 3863).A. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M.IV.P. ulterior colonel. partea I-a. (1957-1961) (fişă de cadre în dosarul 13/1953 la secţia Administrativ-Politică a C. este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Aleksandr Neski” şi cu ordinul “Steagul Roşu”. P.C. deputat M. partea I-a. 157 din 14 iulie 1945. 10394.1981) . HAIMOVICI. trecut în rezervă 1959 cu gradul general-colonel. 1904. 110 din 16 mai 1947.N. HEBERT. în iunie 1948 cu grad de comisar-ajutor (M. Iosif – numit la începutul anului 1948 comisar ajutor de poliţie în cadrul Serviciului de Siguranţă al Inspectoratului de Poliţie Cluj (v. 286 din 10 dec.S.Of. transferat şef al inspectoratului judeţean de pompieri Maramureş (1954-1955). 172 din 28 iulie 1948. 1912.P.G.Of. I-a (Decretul prezidenţial nr. angajat în iulie 1948 în D. 1907. ulterior transformării Siguranţei în Securitate prezent cu gradul de căpitan la şcoala de ofiţeri de securitate de la Băneasa. 116 din 21 mai 1948. decorat în 1964 cu “Ordinul Pentru servicii deosebite aduse in apararea orinduirii sociale si de stat” clasa a III-a.S.Of. partea I-a. după război comandant militar al capitalei şi subinspector general al Armatei pentru Educaţie Cultural-Politică (1947-1948). partea I-a.P. partea I-a. p.Of.. 4048 [cota S. “Lenin” Lazăr (a folosit ocazional numele de serviciu “Militaru”) (n.. 1906. 124 din 31 mai 1948. ordonator primar în administrarea Inspectoratului General al Armatei.P. 6201).P. 10925). 3660).Of. 7774) 1908. I-a în 1949. 9 din 12 ianuarie 1948.S. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.romanianjewish. p. 2417. HÂNCU.7. apoi secretar al Direcţiei Administrative şi Gospodărie a M. Bucureşti ) – după 1945 angajat comisar-ajutor de poliţie în D. (1948-1952). 1911. HAUPT.2005. 136 din 15 iunie 1948.P.G.Of.Of..Of.după august 1944 detectiv în cadrul D. HELERU.C. dosar nr.P.Of. partea I-a. ? (alias) – din 1948 în conducerea D.1899 . apoi în D. nr.R. nr. (TC). p.S. nr. nr.R. în acelaşi pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. partea I-a. 1947.I. partea I-a. calitate în care în martie 1946.în septembrie 1945 numit şofer în centrala D. p. Bucureşti în 1948 (Jela 2001). 1947. (M./M. IV. 4493. M.Of. HELLER) . în anii ‘2000 încă în viaţă în Bucureşti. Nicolae (n. fiul lui Frideric) (7. nr. Otto Mircea (n. nr. Iancu .

1916.R. HERMAN.P. 1948. p. nr. nr. 162. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. nr. p. 1923. 4049). 10116).Of. partea I-a.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. 1948. 144 din 29 iunie 1945. (M.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. ulterior secretar de partid la Inspectoratul de Miliţie Bihor (Kovacs 2006). 158 din 12 iulie 1948.Of. 5467)).S. p. apoi avansat colonel.Of. Mihai (n.A. HERŞCOVICI.E. nr.G. în august 1948 delegat şef al Depozitului Central A. HERŞCOVICI. 4922).Of. nr. repartizată pentru misiuni de Siguranţă (M. p. Endre Herskovits. nr. la Braşov) – colonel doctor. 182 din 11 august 1947. 1925. 66 din 19 martie 1948. 1928. nr. în 1948 maior. p. Solomovici 2004: 582). 7074). şi repartizat ca medic la Spitalul M. 1930. HERESCU. v. partea I-a. 1947. partea I-a. al P. devenit şef deplin la începutul anilor ’50.C.Of. Cosma 1994: 50). Mayer HIRSCH. partea I-a. 1932. la 204 .G.Of. 196 din 25 aug.. Herşcu – în iulie 1948 angajat agent principal de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Fălticeni (M. HERŞCU) – funcţionar civil al M. HERŞCOVICI) – în 1945 comisar în cadrul Poliţiei Câmpulung Modlovenesc (M. plutonier la D. HERŞCOVICI. 1929. 1918. 1636). 110 din 16 mai 1947. directorul Spitalului Militar al Ministerului de Interne (din 1954). Avram (n. Alfred – angajat în 1948 în D. partea I-a.1915. tatăl scriitorului Alain Paruit (Şinca 2006.P. Janette . partea Ia. D. 82 din 7 apr. partea I-a. partea I-a. Florian – după august 1944 şeful serviciului economic al Miliţiei din Oradea. Izu . M.C. Marcus – după război ajutor contabil la Întreprinderea administrării muncii penale de pe lângă Penitenciarul Văcăreşti.Of. partea I-a.Of. 3947 şi nr. 1863). HERESCU.Of. (M. 92 din 17 apr. partea I-a. 83 din 7 aprilie 1941. al P. M. profesor de legislaţie specială la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi Bucureşti. nr. 983). p. locţiitor al şefului Direcţiei VII Tehnică a D. p. a folosit ulterior numele de serviciu “Haiducu”) – fost ilegalist. 5967) 1917. 3080) 1924. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. din 1948. cap. Leibu (n. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. ? . 1919.Of. HIDA.I. nr. 265 din 15 nov. (M. p. M. Tibor/Tiberiu (n. 126 din 6 iunie 1945. partea I-a. 1921. nr.P. Bucureşti (1948-1952) (Jela 2001: 134. 1920.P. 30 din 6 febr. nr. p. 1922. 1927. p. nr. HERESCU. 60/1955).I. Andrei . HERIŞANU.I. 46 din 25 febr. partea a XVIII-a). coleg de rezistenţă cu Egon Balaş-Blatt. 1931. 5790).din 1 aprilie 1948 telefonistă în centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.A. 110 din 18 mai 1945. p.M. 1933. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.R. 1948. (1952). nr. Petruţa – din iunie 1945 informatoare la Prefectura Poliţiei Capitalei.Of. Solomon – în 1948 agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al poliţiei Focşani (M. Adolf . 164 din 19 iulie 1948. Maier – angajat în 1947 ca şofer la Serviciul Siguranţă al Poliţiei Dorohoi (M. p. 7087.Of. 5932). HERŞCOVICI.Of. n. partea I-a. HENTZEL. p.Of. 4706). nr. (dosare anexe. Blum (“Puiu”) – în martie 1948 era comisar la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Vaslui (M. 3697 din 30 apr. posibilă identitate cu omonimul aflat în aprilie 1941 pe lista comuniştilor cărora li se fixa domiciliu obligatoriu “pentru reprimarea faptelor ce pun în pericol existenţa şi interesele Statului” (M. partea I-a. HERŞCOVICI.G. 1948. 1946. HERŞCU.R.Of.M.Of. 2412). 3871. nr. HERESCU. 1926. HERŞCU) – fost frizer. HERŞCOVICI. Iancu (n. HELMAN. p. partea I-a. p. torţionar la penitenciarul din Bacău (“Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. nr. HERESCU. HERŞCOVICI. 162 din 16 iulie 1948. p. partea I-a.P. 131 din 12 iunie 1945.colonel. Mircea – din 1946 cu grad de inspector general de Jandarmi. 142-4.S.M. HERESCU. p. p.în iulie 1948 definitivat ca agent de poliţie în cadrul Chesturii de Poliţie Cluj (M. partea I-a. partea I-a.

Baruh Abramovici BRUCHMAN) (1908-2004 Paris) – evreu basarabean. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a.XII. partea I-a. p.S. director adjunct la Direcţia de Control al Străinilor şi Paşapoartelor din M.S.S. partea I-a.I. partea I-a. recrutat informator şi eliberat în febr. Marcel – în perioada 1949-1950-? ofiţer în centrala Serviciului Operativ la Direcţia Penitenciare a D. (M. Ben . 110 din 18 mai 1945.A. în anii ’50 (Levy 2002: 67. a IV-a. p. 70. partea I-a. 59 din 11 martie 1948. pensionat pe limită de vârstă în 1947 (M.a. ulterior eliberat din Securitate şi angajat economist la Uzinele “Autobuzul din Bucureşti”.Of. (Balaş 2008: 252-3. nr. apoi şeful serviciului de cadre al M.P. 9696. 4 din 5 ian. 1936. în Forţele Armate. ulterior şef de catedră 205 . 6673). Isidor (zis “Izu”. până la trecerea în rezervă din 1960 avansează progresiv în grad de la maior la colonel ocupând funcţia de locţiitor şef de direcţie în cadrul Direcţiei a II-a Contraspionaj a D. 2006: 78. M.R. Bessler)) (frecvent ortografiat şi românizat “Holingher”) (n.” clasa a IV-a. nr. dosar nr. 2). nr.E. Goma 2007: 118. ilegalist cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. Cosma 1994: 45. R. 68. cu stagiu de partid recunoscut din 1939. HOLBAN. arestat de Securitate în iunie 1949. vol. p. 11024). HOLBAN. (1949-1950). demis însă după o lună (M. nr. 4638.Of. fond 495 (“România”).S. p.G. 2145). 4049).P. după război maior la Direcţia I a Securităţii (1952-1953). 1950. şeful Regionalei Bucureşti a Siguranţei (sept. Bucureşti) – fiul unui fost industriaş din domeniul petrolului. prin Decretul regal nr.din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M. 1941. II-a (Rozei 2007. Constatin – după război agent de poliţie la Chestura Poliţiei Iaşi. ofiţer în cadrul Rezistenţei Franceze (şeful reţelei FPT-MOI.III. HOLBAN. nr.S.). (u. M.Of. 1943. 2009).1913 Şmig. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. HOLLINGER.M. 171 din 29 iulie 1947. partea I-a.Of. continuând să spioneze în Legaţia israeliană sub numărul de cod “LT9” (Solomovici 2003: 256-267.N. 1947. 1939. 3697 din 30 apr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 1940.Of. în 1989. Zoltan (3. 136 din 19 iunie 1945. dosar nr. iar în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Stănescu 2008: 189 n.Ap. nr. Mureş (M. HOFFMAN.III-a.I. 28. 1937. 1. cu rang de prim consilier de legaţie (M. unde. 4049). inv. 2066 din 20 oct. ar fi fost responsabil cu supravegherea lui Gheorghiu-Dej la ordinele sovieticilor (Watts 2011: 231 n. ulterior colonel. 10.1944-1948). HOFMAN. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. menţiunea “Hida” şi în A. 308). 110-5). 251 din 30 oct. partea I-a. 1949. nr.G. Ioanid 2005: 82). p. 2888 din 12 dec. al P. Eufrosina – funcţionar civil în cadrul M. partea I-a. 1947. Boris (n. Otto Octavian HECHT) (n. I). cu grad de locotenent-colonel.1907 Cernăuţi)) – maior.Of.C. reactivat în iulie 1948 (M. p. 6163). Mureş. calitate în care a organizat peste 100 de atentate împotrica administraţiei germane). decorat prin Decretul nr.1920 Suceava – d. 161 din 19 iulie 1945.N. stabilit în 1984 în Franţa. 9763). în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. jud. 1947 (M. Marcel . HIRSCH.. 174 din 30 iulie 1948.. M.I. nr. p.A. 110 din 18 mai 1945. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 191 şu. nr. 253 din 1 nov.3/1952.Ap. stabilit în 1944 la Bucureşti. p. Martin – în iunie 1945 încadrat ca gardian public clasa a III-a pe lângă Poliţia oraşului Tg. HOFFENBERG.A. p. în 1948 angajat al Legaţiei Israelului la Bucureşti. 5128 şi nr.Of. fond documentar. 1934.(D. v. Judita – din decembrie 1947 dactilografă stagiară la Poliţia Tg. 1942. 1935. HOFMAN. p. pentru câteva luni în 1948 încadrat în centrala M. ff. nr. 225. p. Octav (n. partea I-a.R. Dobre et al. 1944. partea I-a.Of. 1985.Of. M. 2010). Târnava) (fiul lui Samoil şi Reghina) – sionist. HIRSCH.I.jumătatea anilor ’50 şeful Serviciului XII din cadrul Direcţiei a II-a. 6243). publică Testament (Paris: Calmann-Levy). 1947. HIRSCH.R.S. 50. (pe care o şi conduce între 1957 şi 1960). 1938. fiul lui Mendel şi Etka (n. A.Of.

nr. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. 1951. locotenent la Securitatea din Rădăuţi în anii 1948-‘50. I). http://www. Elena (n. 182 din 11 august 1947.Of. inv.18 aug.ro/dizidentii-victimele-innascute-ale-societatii-9776). p. dosarul de schimbare a numelui de la Ministerul Justiţiei nr.Of.de/REVISTA-AGERO/JURNALISTICA/Interviu%20cu%20Corneliu%20Leu%20de%20Florian%20Bichir. 662). a fost căs. 285 V. 139 din 22 iunie 1945. demis în iulie 1948 (M. fond 495 (“România”). http://www.Of. HOLŢIER Ervin (n. fond Neoperativ. 1948. 162. M. (C. şeful Serviciului Judeţean Ialomiţa al D. 5817. în anii ’50 director adjunct la Direcţia Economică din cadrul Direcţiei Generale a Miliţiei. M.. dosar H/100 Colecţia “ilegalişti decedaţi”. 74). p.R. Cosma 1994: 45. Sacher – funcţionar civil în cadrul MAI. 10928. 286 din 10 dec.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. al P. nr.1915) – colonel (în 1960).R. p. partea I-a.şefă de serviciu la Direcţia II Contrasabotaj în cadrul D. u. la Institutul Oncologic din Bucureşti). 283 284 V. p. HORN) . Jela 2001. 286 Amintit de foşti luptători anticomunişti precum Gheorghe Dubiţ (v. v.P.C. 1953. 4048 [cota S. 120/1956. 1950. 1945.la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa până în 1968283 (cu referat de cercetare la fd.două surori. Solomovici 2004: 598.com/marturii/fonduri/mart45_64/piacob/surghiun/docs/cap12. v.III.Of. 2006: 78. 1947. 44. n. 1947. Constanţa. HOSU. HOLTZMAN. Partenie – după război comisar-ajutor de poliţie în cadrul Siguranţei.C. dosar nr. p. şi Solomovici 2001II: 43. inv. 1011).N.G. 110 din 18 mai 1945. M.. cu referat de cercetare la fd. Goma 2007: 118. partea I-a. C. 7083).P.]. dosar nr. anexa la dosarul nr.Of. inv. Ellen) – din 1 aprilie 1945 era impiegată la Poliţia oraşului Suceava. nr. Sender (n. partea I-a. Estera .Of. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1949.S. 3699 din 30 apr. ulterior emigrată în Israel284 (Şinca 2006. HUDESCU.Of. HOLICI.a. nr. 206 . 3293. M. HUTIRA. Menţionată şi într-un interviu luat lui Corneliu Leu de către Florian Bichir pentru revista Agero (v.P. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. anexa la dosarul nr. “Iosif” Dezsö (n. fiica lor. Ioniţiu 2008: 88 şi 2006: 43. secţia Cancelarie – dosare anexe. 4049. inv. 63-65. 5/500/947. Bucureşti) şi Rica Meerovici (în viaţă în 2010 la Carmiel. şi http://www.în iunie 1945 impiegat la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.. nr.jurnalulliterar. M. 3/1952 vol. participant la reprimarea violentă a revoltelor ţărăneşti împotriva colectivizării286 (M. 225. dosar nr. nr. 2274). 159 din 13 iulie 1948. cap. Nastasă. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. HOLTZER. Jela 2001).G.P. Pintilie Iacob (http://www. 1913) – ilegalist (stagiu recunoscut din 1936). p.1921 Hudeşti. Israel).S. I. Carol SEGAL285) (n. Niculae 2004: 32). nr.R. 371. Varga 2003a: 363.htm) sau Constantin Teodoriu (http://www.I.A.S. Edmond . Ion – căpitan. încă prezentă pe acelaşi post în 1947 (decizia nr. Carol (n. Adelina (n. în acelaşi an avansat comisar. 31 din 7 febr. pp. Lupu 2011.C. 1946.ro/articole/Scrieridocumentare/Gheorghe-Dubit/459/21).S. 8320. partea I-a.pdf.G.S. fond Documentar. ff. de profesie strungar. I. 84).C. HOLZER) – colonel (la trecerea în rezervă la sfârşitul anilor ’60). p.R. 3293. în 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă.ro/documente/cadrele_securitatii/HOLLINGER_ISIDOR.agerostuttgart. Hela Mitoşeru (1923-1992.C. . 4049. ilegalist (din 1933).bzi. din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. f. 208 din 10 sept. numit în 1946 secretar al comitetului local Baia Mare al P. C.d. 49/1978.procesulcomunismului. ulterior şeful Direcţiei Regionale de Miliţie Cluj (până la sfârşitul anilor ’60) (Andreescu. nr. M. partea I-a. nr. 2630). al P. 1955. 70. nr. Troncotă 2006: 134.cnsas. 1954..htm). (nr. a avut două surori .R. IACOB.anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. Irina (căs. 29. nr. 1948. 62 vol. HORVATH. Isacu) fiind în prezent conferenţiar dr.Of. 2417. 219.R. ulterior artist plastic. p.S. Dorohoi) – din aprilie 1945 agent la Poliţia oraşului Dorohoi. V. partea Ia.I. cu Margareta. al P. partea I-a. (1948-1952). HOROVITZ. Cosma 1994: 45. 5246) 1952. 142-4.C. Dobre et al. 69.C. 72 din 26 martie 1948.. HOROVITZ. 8.X. şeful Direcţiei a X-a Administraţie a D. p. 1947.

cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.din mai 1945 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. după război şefă de birou cu o gradaţie la Subsecretariatul de Stat al Aerului din cadrul Ministerului de Război (M. 1964. 1958. V.C. Caraman). decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. Neamţ. IACOB. IANCU. partea I-a. p. avansat în 1957 la gradul de lt. (1954-1955). 1948. C. partea I-a.în mai 1948 promovată comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. (M.S. detaşat sub acoperire la Ambasada României de la Paris (adjunct al lui M. 121 din 31 mai 1945. – şeful Biroului pentru Străini în cadrul Siguranţei Huşi după august 1944 (Zahariuc 2009: 193. 6352). 62 vol.I. 265 din 19 nov.C. (M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. IANCOVICI. 1945. 1969. secţia Cancelarie – dosare anexe. Martin – angajat în august 1948 comisar-şef de poliţie (M.numită în nov.Of. IACOB. Adolf – după august 1944 comisar în centrala D. pp. I. IANCHELEVICI. Arpad Andrei – colonel de Securitate. 1945. (2/1979).Of. 135 din 18 iunie 1945.C. I). 1968. 1967. s-ar fi stabilit în S. (indicat ca evreu de Solomovici. nr. IAKAB. u. 1966. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. apoi şeful Serviciului III al Direcţiei Regionale de Securitate Cluj (19561958). Edmund – între toamna lui 1944 şi iulie 1945 agent de poliţie la Chestura Cluj (M.. nr. Moritz – originar din Tg. IANCOVICI. (60/1955). membru de partid. 104 din 7 mai 1948.P.cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. la Circa 11 Poliţie (M. 4142). nr. cu stagiu de instrucţie în U. 10923). 286 din 10 dec. Watts 2011: 506). partea I-a. p. 1971. p. după unele surse. din 1966 funcţionar internaţional la UNESCO (Deletant 1995b: 55. 166 din 25 iulie 1945.R. inv. partea I-a. 207 .. iniţial şeful Serviciului VI al Direcţiei a III-a (Dobre et al.R.C. p. 4922). IANCU. ca agent de poliţie clasa a III-a (M. p. IAKAB.. 198).U. Edmund . 47/1956. partea I-a.. nr. cu referat de cercetare la Fd.Of.. 4517) 1961.E. în 1947 comisar şef la serviciul Judeţean Neamţ din cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Iaşi (M.I.C. nr. p. 3293. deportat în Transnistria.A. 8009). 447-9). Tudor (fiul lui Sava) – în 1954 locotenent major M.în mai 1948 promovat comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. Malvina . 231 din 10 oct.C.1956. 10094).Of. 3/1952 vol.R.R. cu referat de cercetare la fd. partea I-a.I. p. IACOB. 1960. 1962. partea I-a. partea I-a.C.R. al P. (1979). 90/1956. Simion – funcţionar civil în cadrul MAI. IACOB. 1959. al P. în octombrie 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. Alexandru (fiul lui Mercurie) – căpitan de Miliţie.Of. partea I-a. al P. 131 din 12 iunie 1945. partea I-a. IANOVICI. 1970. 1963.R.C. inv. Bihor) – în 1951 sublocotenent M. Silviu – în 1952 sublocotenent M. nr.A.Of.G. 120/1956. 5099).C. nr.P. IACOBESCU. al P. V-a. (3/1954).P. al P.a. anexa la dosarul nr.G. p.C. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. nr.. Osias . 2006: 78). Janetta – ilegalistă originară din Basarabia. în 1956 cu grad de maior.Of.G.R. anexele la dosarele nr.Of. 188 din 16 aug. I. p. C. membru de partid.-col. trecut în rezervă în 1982 (5/1982)..C. inv. 8800). 172 din 27 iulie 1946.Of. S. 3293. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (nr. al P.Of. Ion (n. p. condamnat la moarte în contumacie în 1970. IACOB. 104 din 7 mai 1948. 1945 şefă adjunctă de birou în centrala D.M. nr. 4142). 1972. Auraş – locotenent-colonel .C.G. IACOB(ESCU). dezertează la 25 iulie 1969. IACOB.A. în 1960 transferat în cadrul D. 1973. al P. p.G.C. IACOVICI. 1947.A. nr. (M. Mişu . în iunie 1945 transferat la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. 1965.I.P. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. la Timişoara. Paula .R. nr. 6710).încadrat în iunie 1945 în D. nr.Of. IANCU IFILOVICI.S.P. v. 1957. 1931 Băiţa. (12/1954).

Ionescu-Gură 2010: 88).R.P. când este trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel287. după înfiinţarea Securităţii maior.php.Of. 271 din 22 nov. vezi dosarul 5-2.125. Bercu – după război comisar la Chesturile de Poliţie Iaşi şi Deva (M. p. partea I-a. în 28 iulie 1959. fost ilegalist.Of.G. Adalbert Bella (cu variantele “Ijak”. p. în a doua jumătate a anilor ’50 colonel.S.E. 1981.II.R. Mureş. dosar nr. Ştefan . ILIE. IŢICOVICI. fond Documentar. p. p. M. “Iszaek”) – încadrat în 1945 la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Braşov. 154 din 7 iulie 1948.Of.htm. 126 din 6 iunie 1945.S. formată în 1943 prin recrutări din rândurile soldaţilor români prizonieri în URSS. 1947. Watts 287 288 V. 5075).din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. ulterior Inpectoratul Judeţean Timiş al Securităţii între 1950 şi 1987. partea I-a. partea I-a.P. 208 . şi fişa sa la http://www. Herman LEIBOVICI. partea I-a.Of. 1984. 63-65). şi http://www. Maramureş. transferat la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Miercurea Ciuc. 1983.R. 9849). director al D.asp. 256 din 5 nov. după război membru de partid. Solomovici 1982 XVIII). Balint.S. nr. 1975. a fost apoi avansat colonel şi a activat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 4048 [cota S.1931. fiul lui Iosif şi Paulina)288 (17.R. p. 1991 Orţişora. ofiţer politic al Diviziei “Tudor Vladimirescu”. TM) – angajat al Direcţiei Regonale Banat/Timişoara. David . 10351.P. Suzana . şi Solomovici 2001II: 111). IOSUB. în 1948 comisar. Vischi şi Ivanciuc 2003290. (M. respectiv penitenciarul din Sighet în anii ’60-’70 (Solomovici 2004: 609. Iancu .Of. partea I-a. partea I-a. 1518. Ernestina – din 1948 dactilografă în centrala M. jud.]. IANŢO. apoi ofiţer superior la Securitatea. 1947. 5679). implicat în lichidarea rezistenţei anticomuniste (Ioniţoiu 2006: 48). ulterior şeful Direcţiei Regionale de Securitate Galaţi.maior.-col. ca şef al comandaturii comunei de deportaţi Olaru din Bărăgan (Jela 2001.cnsas. 2604. 1978. ulterior la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Tg. Zoltan – căpitan.205-945 de la Ministerul Justiţiei.P. p. Bucureşti în anii ’50. 286 din 10 dec. 182 din 11 august 1947. 71 din 25 martie 1948. unde i-a succedat în funcţie lui Wisting (M. nr. (M. Natan – poliţist în Cetatea Moldovei. 43 din 21 febr. 1979.I. ff.. 4706).). (?) IORDANOV. Pentru schimbarea numelui.Of.ro/documente/cadrele_securitatii/IANTO_PETRU. 60 din 13 martei1 1947. partea I-a. nr. partea I-a. p. lt. Solomovici 2004: 582. p. TM (fiul lui Petru şi Estera) – d.1920 Brăila 18.A. 1947 numit agent de poliţiei în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. nr.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte3/docs/morminte3p_5.1960 Jilava) – coordonatorului celebrului jaf armat asupra unei maşini a Băncii de Stat a R. nr. IOSIPOVICI. 1980. nr. nr. nr. Braşov.I.I.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.A. partea I-a. 1896. IZSAK. IOSUB. la momentul arestării funcţionar la Ministerul Comerţului. Max – în 1948 era comisar de poliţie la detaşamentul Dărăbani (M. în 1955 menţionat în documentele interne ale M.Of.procesulcomunismului. 1947.Of. 134 din 12 iunie 1948. 290 V. 7086). Petru (după unele surse IAŢKO) (n. IŢESCU. executat la 18 febr. nr.S. Alexandru (f. 1977. 1948.XI.A. sublocotent la D.IX. 1976. 1960289 (v. partea I-a. p. com. apoi al doilea adjunct al şefului Direcţiei I Informaţii Externe (D. în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. în nov. nr. 1982. 15. de Interne şi şeful Direcţiei Miliţiei Judiciare la nivel naţional (căsătorit un timp cu sora soţiei lui Alexandru Drăghici). 289 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. p. M.I. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/I/Ioanid%20Alexandru/index. IRIMESCU (căs. IOANID.1974. ILIESCU. IZRAIL. 10922). 1986. Max – fost vânzător.pdf. 1985.17.Of.) a Securităţii (celălalt fiind W. Einhorn).din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.Of.N.

p.1972 Bucureşti) – medic cardiolog. 219).%20Isa%20-%20Izvoranu/Iuclea%20Avram/index.17. când este descoperit. 1947. JEKAB. Neamţ – 28. 1945). 7259).Of. 1903) – fost ilegalist. f. fond Neoperativ.. fiul lui Mendel şi Gizella. din oct.din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. 162 din 20 iulie 1945. ulterior menţionat ca şef al serviciului Filaj şi Investigaţii la Securitatea Oradea (v. 220-31. la Penitenciarul Jilava în anii ’50. JAKAB.Of. 3. 1997. 1990.Of.S.P. până în 1950. p. 1994. decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls. Moise (n.XII. şeful biroului Anchete Penale cu grad de locotenent la Biroul de Securitate din Huşi. partea I-a.M. apoi stabilit în Bucureşti. JAKAB. judecat şi condamnata pentru crime împotriva umanităţii comise în Transnistria împotriva coreligionarilor săi evrei (Arhiva C. ulterior medic la Spitalul Elias (1954-1972. 235 din 15 oct. JAKAB. p.1890 Cheile Bicazului. maior şi medic legist M. nr. I. după război director al Spitalului Militar M.în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Odorhei (M. partea I-a. uneori cu numele ortografiat Kahane) (2. incinerat la crematoriul “Cenuşa” ( dosar K/7 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Of.S. Bihor (M. Solomovici 2004: 582 şi 2001II: 43. nr. 209 . 72 din 26 martie 1948. 10351. 2417. 1991. 4354. f.R. 1. Nr. p.N. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a CC al PCR (24/1954.I. inv.1903 Focşani) . ilegalist (din perioada 1920-1922 petrecută la Viena).Of. 5246).125. partea I-a. Cosma 1994: 45).. 137. 139 din 22 iunie 1945. 2630. Deletant 1995b: 58. dosar nr. Braşov. cu stagiu recunoscut din 1944. (r. 1993. ex. Leo (n. p. 1988. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. 116 din 21 mai 1948. 1987. nr. 7388. M. 122 din 31 mai 1947. a asistat la 17 aprilie 1954 la execuţia lui 291 V. profesând medicina la Braşov (1925-1940). (1945-1954). aparută în română sub titlul Socialdemocraţia în lumina materialismului dialectic (Cluj. Coloman – în iulie 1945 numit impiegat în cadrul Poliţiei Odorhei (M. Goma 2007: 118.R. 1996. 8918.I. partea I-a. partea I-a. IZSAK. ff.IV.S. 1945. 1992. III-a. autor al cărţilor de propagandă A szociáldemokrácia és a dialektika (Oradea. Alexandru (uneori scris şi “Ijak”) – în 1948 agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Marghita. 228 din 3 oct. JUCLEA.php. partea I-a. nr. Francisc . 1932) şi Democraţia (Bucureşti.A. KAHAN(E).N. menţionat şi în Neştian 2010: 87 şi 2008: 7)291. partea I-a. stabilit în România în 1922.A.în iunie 1945 numit şef de secţie gardieni publici la Poliţia oraşului Odorhei (M. Avram (n. partea I-a. nr. p. 4494).G. la înfiinţarea D. 1995.I.V. 2417.. 268 din 22 nov. nr. 16. 9003). Botoşani) (fiul lui Iţic şi Malca) (în unele documente “IUCLEA”) – din 1 aprilie 1947 comisar-ajutor la Serviciul Judeţean de Siguranţă Neamţ. Iosif – în 1968 ajunsese şef adjunct de serviciu şi şef de birou I la Serviciul I Informaţii Interne al Consiliului Securităţii Statului (v. M.A.Of. 1932).A. JUNGER. Iancu – la sfârşitul anului 1947 agent în cadrul Inpectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. Ernest..S.1917 Dărăbani. nr. p. partea I-a. p. JUCLEA. 139 din 22 iunie 1945. dosar nr. Moise – funcţionar civil în cadrul M. nr.Of. 1945. 10205).) Tatar Zoltan). respectiv M.2011: 196. 10 sept.. 1945. încă în viaţă în 2007 în acelaşi oraş. 187 din 18 aug. Alexandru . col. pentru nume v. M. fişa sa matricolă penală la http://86.I. 60/1955). ulterior comisar la Poliţia Târgu Săcuesc în cadrul I. 272 din 27 nov. dosar nr.Of. Tiberiu (uneori ortografiat şi “Yungher”) – din 1945 comisar-ajutor la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. fd. 1998. JURESCU. p.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/I/I%2005.A. 6191). pensionat). nr. membru activ de partid din 1928. 5246).Of. partea I-a. 1989.I. ROSENBERG) (n. KAHÁNA. H.P. 1945. nr. Troncotă 2006: 54. nr.U. I.Of. fond Neoperativ. Ernö (n. p.M. D. p. partea I-a. şi M. partea I-a.S. JURĂU. A.Of. 3506). 100 din 3 mai 1947.Of. p.

Of. Neştian 2010: 88. Stefan – în 1945 numit agent de poliţie la Poliţia oraşului Odorhei (M. 150 din 6 iulie 1945.P. Mureş (M.P. ulterior colonel de Securitate. 2010.I.Of. al P.I. 1945. cu referat de cercetare la fd. partea I-a. apoi la regionala de Securitate Craiova. 241 din 22 oct.P. partea I-a. p. partea I-a. constantându-i decesul. Braşov. Mureş (M.Of.G. partea I-a). 1638). Jela 2001. era transferată de la D.R. 168 din 27 iulie 1945.S.P. 1948. partea I-a. p. p. 1949). nr. 144 din 29 iunie 1945. 1999. 292 Vezi fişa sa la http://www. ? (zis Pubi) – angajat al Direcţiei Regionale Banat a Securităţii la jumătatea anilor ’50. Karoly. p. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. după alte surse Koloman Kalousek) – în mai 1945 numit subinspector de poliţie la Inspectoratul regional de Poliţie Târgu Mureş. KALOUSEK. M. nr. Fl. 11/1976. KATZ. nr. anexa la dosarul nr. 1947.P. KATZ. Saul . cu grad de sublocotenent în 1953. cu grad de locotenent la biroul de securitate Caransebeş (în nov. apoi D. nr.C.Of. KAUDERS. 6412). Elias .. partea I-a.C. nr. KATZ. ulterior transferat secretar III la Ambasada României de la Viena. Andreescu. nr. 9. partea I-a. p. la Serviciul Lagăre al D. Dobre et al. KAUFMAN.1924 Cluj (fiul lui Mauriţiu şi Doris) – 2008 Cluj-Napoca) – după război comisar ajutor în cadrul Siguranţei din Cluj. KAUFMAN.R. ulterior emigrat în Israel (M. p.Of. p.. Hună – în oct. nr. 983).A.în 1945. ff. 2012. 1948 angajat comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Tg. p.cnsas. Helene .Of. partea I-a. 2008.Of.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. 11080 din 30 iunie 1945. 10416). apoi ofiţer la Securitatea din acelaşi oraş între 1948 şi 1959.Of.Of. Cosma 1994: 51. p. 278 din 1 dec. Iosif (n. 110 din 14 mai 1948. 275 din 30 nov.Of.S. KEISCH.R. 4315). Lică (n.S.A. (M. supra). 3293. 2005.S. Zoltan (n. Solomovici 2004: 582. I.S. C. 2001. 9696. partea I-a. 1945 demisionează din postul de comisar la Poliţia oraşului Bârlad (M.Of. la Brigada a IIIa a D. 76). nr. 4426.Of. 5467). a nu se confunda cu publicistul Mózes Kahána (v. p. KATONA. 2013. nr. fratele doctorului Ernö Kahána (v. 9218). nr.S. Ioniţiu 2008:88..A. M. 1945. 2004.în noiembrie 1945 încadrat în M. Stefan – în 1947 angajat informator diurnist la Prefectura Poliţiei Capitalei. Banu 2008: 327. 2038. 2006: 12. 2003. 1948 angajat informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. Nastasă şi Varga 2003b: 24.III. nr. partea I-a. 2002. KANTOR.ro/documente/cadrele_securitatii/KAPPEL_ZOLTAN. 2417. Andrei .în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1948. p. demis în anii ‘60 după descoperirea colaboraţionismului său cu fosta Siguranţă (M. partea I-a.R. nr. nr. respectiv locotenent-major la trecerea în rezervă în 1959292 (v. şi M. 55 din 6 martie 1948. 220-31. Vischi şi Ivanciuc 2003). 30 din 6 febr. Serviciul Poliţie Socială (M. 210 . ca detectiv clasa a II-a. 251 din 30 oct.în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Zotan – în 1948 agent de poliţie în cadrul Serviciului Siguranţă al Poliţi ei Tg. Arhiva C.Of. nr. 1947. fond Neoperativ.R. 46 din 25 febr. 1948. 265 din 19 nov.N. KAPPEL.G. 31 din 7 febr.pdf. nr. apoi detaşat cu grad de locotenent de Securitate la Regionala Baia Mare în anii ’50 (şeful Biroului de Securitate din Sighetu Marmaţiei).Of. partea I-a). Petru . după înfiinţarea D.S. 2006. 1009). Emerich – din 1 mai 1945 comisar la Poliţia oraşului Sighet (decizia M.Pătrăşcanu. inv. 10093). 189 din 17 august 1948. partea I-a. KATZ.I. Avram – în febr. KAHANE. 2000. partea I-a. 2009. 2007. 1945. KATZ. din 1948 şeful D. dosar nr. Ioniţiu 2008:88. infra).G. p. nr. Adalbert KAUFMAN) – iniţial comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Bivolari (1947-1948). 119 din 29 mai 1945. 5673). KEMTER.în febr. p. & Caţavencu 2004. nr. Deletant 1995b: 58. 2011.

KLANGER. 2023. KERTESZ.R. Andreescu. 4772).Of. în dec. 1948 avansat de la agent de poliţie la comisar-ajutor în cadrul D. M. Mureş (M. p. 2020. Ernest – medic M. alias Ionel Feraru) (Solomovici 2004: 578. partea I-a. KLAMER. KLAIN. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.G. 1947. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Paul – din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M.P. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. p. Andrei-Francisc – locotenent major.Of. nr. KERESZTESI. apoi agent de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de poliţie din Sovata. a IV-a.Of. 2006: 214). trecut în rezervă în 1956 (Cosma 1994: 44-83). p. profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. nr. p. Edith . p.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. 1947 (M. 2029. 135 din 18 iunie 1945.din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. KENDLER. 2025. nr. inv. nr. ca agent de poliţie clasa a III-a (M.I. KLEIN. 1948 angajată comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj (M. KINTZBRUNER. 110 din 18 mai 1945. (M. 2027. 2018. 4315). KLEINDBERG. nr..I. KLEIMANN. 139 din 22 iunie 1945. 126 din 6 iunie 1945. ? – agent în cadrul serviciului de Control Economic la Miliţia Raională Galaţi în anii ’50 (coleg cu Izi Finkelstein. Nicolae . 2017. partea I-a. p. Solomovici 2004: 583) – probabil una şi aceeaşi peroană cu colonelul Clain (trupele de grăniceri) menţionată în Ioniţoiu 2006: 43. M. KLEIN. dosar nr. 1010). KISS. 1947. Daniel . 1948. nr. 2033. KLEIN.Of. 31 din 7 febr. 132 din 13 iunie 1947. 3697 din 30 apr. M. 8318. Iosif . 126 din 6 iunie 1945. nr.C. M. Norbert – după război agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.. KESERU. KLEIN.Of. Vasile – după război agent de poliţie la Chestura de Poliţie Cluj.S.în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1947 transferat la Siguranţa Poliţiei Tg. Timişoara. posibilă idenitate cu omonimul cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. 2030. Iosif (fiul lui Mauriţiu) – profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie până în 1962. Emil .R. 4049). nr. trecut în rezervă în 1960. Heinrich . 2024. p. 2 din 2 ianuarie 1948. KESSLER. p. 2015. partea I-a. partea I-a. v. partea I-a.Of. 11155 şi M. nr. 1337). p. 292 din 17 dec. 5246. 2026. – lt.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. Mihai – în anii ’60 şeful Serviciului VI din Direcţia Cadre a Securităţii (Dobre et al.Of.Of.-maj. 2032. apoi şef de cadre la Comandamentul Servicii şi Înzestrări din cadrul M. Augustin .Of.în febr. p. ? – locotenent la D. (30/1954).M.Of. KESLER. p. disponibilizat în dec. 4706). 2031. 1008). p. KENDLER. implicat în reprimarea revoltelor ţărăneşti împotriva colectivizării (Jela 2001. 225.Of..Of. decorat prin Decretul nr.Of.A. nr. 208 din 10 sept.2014. S. comandantul Miliţiei Huşi în 1949 (Neştian 2010: 87).P. 5099).P. Michel (fiul lui Moise) . al P. 211 .A. 189 din 21 august 1945. Dezideriu – după război iniţial agent de poliţie la Poliţia oraşului Odorhei. 2021.Of. 1947. şef de birou Filaj-Investigaţii la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa. nr. M.Of. fond 495 (“România”).în febr.încadrat în iunie 1945 în D.locotenent-colonel. partea I-a. partea I-a. 4706). 11089. nr. 13). 31 din 7 febr. partea I-a. partea I-a. 290 din 15 dec. 5127). partea I-a. 136 din 19 iunie 1945. 2019. nr. p. partea I-a. KLEIMAN. 110 din 14 mai 1948. KLEIN. p.G. în ian. Nastasă şi Varga 2003a: 578). partea I-a. 2022. 2016. Carol – maior la Securitatea din Braşov (1969-1973) (Bjoza 2006). partea I-a. nr. 1948. 1948 transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie cu sediul în acelaşi oraş (M. 7350). p. 2028. partea I-a. nr.

63-65).Of.S. p.C. 2/2008. v. nr. partea I-a. partea I-a.I. partea I-a.2034..C. 10416). fiul lui Iosif) – de formaţie tinichigiu. al P.A.I.I. Bucureşti (Şinca 2006.A. (la sfârşitul anilor ’70 cu grad de conf.Of. 2048.R. nr. KOHN. partea I-a. nr. partea I-a. nr.S. KOLLAR. 2038. KLING. pp. 5360). Dezideriu . şeful serviciului tehnic la Direcţia Regională Banat a Securităţii la jumătatea anilor ’50. KLIPA. 208 din 10 sept. 51 din 2 martie 1948.. Cosma 1994: 51). p. Cosma 1994: 45. 3232). KLEISCH.P. 2045. KOHN. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 27. în noiembrie 1947 transferat la Inspectoratul regional de Poliţie Piteşti (M.Of. 2042. Aron – după război agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă.Of.R. Andreescu. medic M. 10924.Of. şeful clinicii de cardiologie “C. KOHN. nr. Lazăr (1911 Iaşi – 1988 Israel) – cu studii la Moscova (1953). 2049.P. disponibilizat în aprilie 1948 (M. Maximilian – în martie 1948 numit comisar-ajutor în cadrul Serviciului Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj (M. 4314). 2044. KOFFLER. 2050. partea I-a. din sept. p. partea I-a. iniţial repartizat la Chestura de Poliţie Alba-Iulia. din 1 dec. din 1948 maior.]. 1947 în cadrul Serviciului Siguranţă din acelaşi oraş (M. nr. 142-4. ulterior revine în funcţia de comandant al biroului municipal Lugoj. KOHN. 2047.. Adolf – în iunie 1945 angajat în D.M. Goma 2007: 118). după război şeful Circumscripţiei Suburbane “Tudor 212 . Şinca 2006.P. 110 din 18 mai 1945.Of. p. 1947.N.I. partea I-a. nr.M. 162.R. KOHN. 275 din 30 nov. nr.numită în iunie 1948 agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.P. nr. István Koller. 5099. 1947. Elvira . p. 139 din 22 iunie 1945. univ.. 5247. la Serviciul Lagăre al D. Nastasă şi Varga 2003b: 25. partea I-a.Of. emigrat după pensionare în Israel.R.A.Of. 144 din 25 iunie 1948. nr.A. David – după război agent de poliţie la Poliţia Botoşani. Eva . 131 din 12 iunie 1945. a locuit în cartierul Primăverii. p. p. KLEINBERG. Arcadie – după război inspector de poliţie la Inspectoratul Regional Craiova. KOFFLER. (30/1954). 256 din 5 nov. nr. 286 din 10 dec. Ecaterina . 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă.G. Deletant 1995b: 62. Huedin. 135 din 18 iunie 1945. KOHN. 4922). 2037. 2043. partea I-a. Solomovici 2001II: 43. 1947. 2039. 72 din 26 martie 1948. n.1916. 2036. cu dosar la secţia Administrativ-Politică a C. KLEINERMANN. la 2.F.). ulterior emigrat în Israel (M. în mai 1948 avansată curier (M. ? – inginer. Timişoara.S.R. n. 85 din 10 aprilie 1948.C.VIII. KOLLER. supra) .Of. fost luptător în Spania. KOHNER. partea I-a. 1912. Arcadie – funcţionar civil în cadrul M.în noiembrie 1945 încadrat în M. Leiba (probabil soţul Eevei. p. Iliescu” din Bucureşti şi predând la I. 9850). 87 şi 146). 2035.A. şi în Caietele CNSAS nr.S. 162.Of. al P. Ştefan (n.după august 1944 impiegată în cadrul Poliţiei Rădăuţi. KLEINBERG. pp. p. nr. M.S. Bernard – din 1948 ofiţer şi şef de birou la D. 2630). menţionat pe baza Arhivei C. în octombrie 1947 şeful Serviciului municipal de Siguranţă Lugoj. I.S. nr. 4048 [cota S. fond Documentar. 12). 2046. partea I-a.din aprilie 1945 impiegată în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. cap. care îl ortografiază Klink. 1945. partea I-a. 2 din 2 ianuarie 1948.Of. 8320.G. Lucia . ulterior trecut în rezervă. p. ca agent de poliţie clasa a III-a. 2041. (60/1955). p. M. cap. 110 din 14 mai 1948.N. 4048). ff. îndepărtată din serviciu în iunie 1945 pentru “grave abateri” (M.P.I. participant la reprimarea rezistenţei anti-comuniste din Banat (M. 2040.Of. dosar nr.după război femeie de serviciu în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. apoi al Severin.Of. nr. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. Zoltan – după război comisar şef şi secretar la Chestura de Poliţie Lugoj. M. p.Of.S. din 1948 şef de serviciu în cadrul D.C. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. p. p. şeful Serviciului Judeţean Severin al D.G.din aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. în anii ’50-‘70. partea I-a.I. ortografiat de către Solomovici (2004: 569) “Cohn”.

ulterior avansat colonel (M. p. autor Nicolae Balint. nr.R. nr. 208 din 10 sept. M. iar în 1956 locţiitor şef de direcţie la Direcţia a IV-a a Securităţii. p. Iosif – în 1947 comisar la Chestura de Poliţie Oradea.S. partea I-a. partea I-a. 10171). 1947. partea I-a. comandantul închisorii Aiud (1953-1958) şi apoi al închisorii Văcăreşti. KOLER.C. 72 din 26 martie 1948.Of. secretar al organizaţiei Frontului Plugarilor din plasa Cehul Silvaniei şi secretar F.ziaruldemures. 1945. 215 din 18 sept. KWEILER. p. Carol . partea I-a. 293 V. menţionat ulterior şi ca ofiţer de securitate la Baia Mare (1948-1950) (Ioniţiu 2008:88). 1947 fusese însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M.C. apoi la Serviciul Judeţean de Siguranţă.R. 1946 transferat la Comisariatul de Poliţie Beiuş (M. 2052.Of.S. Lupu 2011. M. p. & Caţavencu 2004. partea I-a.D. 5360. 4638. Alexandru – comandant-adjunct al biroului Securităţii din Carei în perioada 19481949. 2058. 74. v. 267 din 21 nov. la adresa http://www. şi I. 2051. 3871) 2059. M. p. p. ? – în 1948 lt. 144 din 25 iunie 1948.Of. nr. 10925. KRAL. KUN.I.R. nr. 2063. Cluj din 1948 (Deletant 1995b.Of. nr. C. p. 1946. LANDAU. 2055. 983.N. LAZAROVICI. 5246). Wolf – din 10 martie 1948 agent de poliţie în cadrul Siguranţei (M.R. partea I-a. ulterior emigrat în Israel (Jela 2001. p.html. nr.Of. 182 din 11 august 1947. 110-5).S. Duţu et al. 2060. ff. nr.în iunie 1945 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Odorhei (M. după ce în sept. la Securitatea din Tg. iar în luna decembrie a aceluiaşi an la Chestura de Poliţie Oradea. 110 din 16 mai 1947. Nastasă şi Varga 2003b: 25. 2002: 12 I. p. M. în martie 1948 transferat la Comisariatul de poliţie al oraşului Paşcani. 62 din 15 martie 1948. nr. 12860. 8321. Solomovici 2004: 583). din 1944. 110 din 18 mai 1945. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 2006: 78. partea I-a. 289 din 13 dec. p. 1946. nr. după alte surse Miklos) – şeful Serviciului Judeţean Turda al D. 121 din 31 mai 1945. 139 din 22 iunie 1945. (1948-?). Iosef . KOVACS. partea I-a.Of. 2630).Of. 2057.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 4517) 2061.ro/pagini/detaliistire/inapoi/prima-pagina/articol/oamenii-partidului-din-justitia-mureseana-i. KRAUSZ. 1947. şi “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. Andrei – după război agent de poliţie la Poliţia Satu Mare.R.Of. 222 din 25 sept. partea I-a.Vladimirescu” a Apărării Patriotice (1944). preluat şi după reorganizarea Siguranţei în Securitate (M. 2062. angajat din 1952 în M.A. Stefan – angajat în 1947 ca agent de poliţie cu atribuţii în domeniul Siguranţei la Poliţia Carei (M.R.I. partea I-a. 213 . nr. partea I-a. 2278. nr. 30 din 6 febr. & Caţavencu 2004.Of. partea I-a.C. Ioniţiu 2008:88. Jela 2001. LAITNER. Andreescu. dosar nr. menţionat şi în A.Of. nr.G. LANDESMAN. respectiv Solomovici 2004: 583 şi 2001II: 43).Of. partea I-a. 2054. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa a III-a (M. nr. Mureş293. 286 din 10 dec. p. al P. 1947. Avram – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 2053.Of.R. la Circa 15 Poliţie (M.I. fond documentar. nr. 10433). în anii ’50 menţionat ca maior de Securitate în Bucureşti. partea a XVIII-a). 2056.Of. responsabil de cadre în Biroul Judeţenei PCR Sălaj (1945-1949). 2011 al Ziarului de Mureş..I. Din 5 sept.Of. nr. KUN.P. 7084. 1948. p. nr.din aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.R. Solomon . Dobre et al. LAUFMAN. 256-7). partea I-a.P. (la Direcţia Generală a Lagărelor). p. în sept. locotenent-colonel de Securitate (în 1955). Ştefan. Mihail (Pius. p. p. M. partea I-a.Of. KUPFER. (32/1955) (v. zis şi “Fănel” – încadrat după război comisar de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Suceava. 8446). Adolf – ofiţer la Direcţia a II-a Contrasabotaj a D. Cosma 1994: 48. Sălaj (1945). 4048). membru P.

2065. M. 222 din 25 sept.S. partea I-a.din iunie 1945 impiegat în cadrul poliţiei Satu-Mare (M. 1945. p. 1896). 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (decizia nr.Of. lipsă de tact şi incorectitudine” (M. 2066. partea I-a. LEIBOVICI. 142-4).IX. p. Ilarion – după război şef de secţie la Poliţia Giurgiu (M.G. 2078. partea I-a. partea I-a. partea I-a. în martie 1947 transferat la Poliţia oraşului Turda (M. trecut în rezervă în 1960 cu grad de locotenent-colonel294. partea I-a. p. Iancu – în mai 1945 încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. p.Of. nr. Botoşani (M. 126 din 6 iunie 1945. nr. p. LEIBOVICI.P. 1945 numit comisar în cadrul Chesturii de Poliţie Iaşi (M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of. 259 din 12 nov. 189 din 21 august 1945.S. 136 din 19 iunie 1945. partea I-a. 2 din 2 ianuarie 1948.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău. nr.Of. Iosif – în 1945 era şef de secţie la Poliţia oraşului Satu Mare (M.pdf. nr. nr. 162.2064. 171 din 29 iulie 1947. 2070. LĂZĂRESCU. Frederich (1.în iunie 1945 încadrată şefă adjunctă de birou în centrala D. 1945. partea I-a. 2079. p. Avram . nr. 2075. partea I-a. angajat cu grad de căpitan ca şef de birou la D. nr. nr. 5673).în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. 4708). p. 1946. şeful Serviciului Filaj Investigaţii în D. partea I-a. 2074. în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. demis din serviciu în ianuarie 1948 pentru luare de mită (M. 2071. la 1 decembrie transferat la Biroul de Siguranţă din acelaşi oraş (M. 150 din 6 iulie 1945. 3694 din 30 apr. LAZĂR. pp. Bucureşti în 1948 (Solomovici 2004: 583). LEFCOVICI. LAZĂR.G. p. v. 2081. 10432).Of. 2072. 161 din 19 iulie 1945. în 1959 la Direcţia a IV-a. p. Tiberiu (Tibor) – comandantul penitenciarului Făgăraş la începutul anilor ’50. Albert – în sept. 5128). 3895). nr. 5127).P. nr.Of.P. 9926).Of. nr. LEIBOVICI. 2076. nr. 6672). 106).Of. 2077. fişa sa la http://www. 110 din 18 mai 1945. 8800). LEFKOVITS) . n. LEIB. 214 . Albert . 2067. nr. LEIBOVICI. 108 din 12 mai 1948. (M. 6163). nr. 136 din 19 iunie 1945. partea I-a.Of. p. 60 din 13 martei1 1947. (M. p. 231 din 10 oct. LAZAROVICI. p. 4264). Ion . 118 din 28 mai 1945.în iunie 1945 încadrat agent de poliţie în cadrul Comisariatului de Poliţie Reghin (M.Of. LAZĂR. 1944 şi sept. 2069. 2080. Andrei (n. partea I-a. partea I-a.R. 6554 din 30 august 1945 pentru “grave abateri săvârşite repetat în serviciu.Of. (Troncotă 1999. nr. partea I-a. cap. 157 din 14 iulie 1945. partea I-a. ? – colonel. LAZĂR. în iulie 1945 transferat cu acelaşi grad în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.cnsas. 5 din 7 ian. p. “Puiu” – în nov.1925 Botoşani (fiul lui Solomon şi Sabina)) – 1998 Bucureşti) – din 1951 căpitan la Direcţia a II-a a Securităţii. 8233). 144 din 29 iunie 1945. p. p. Baruch – între sept. nr.Of.Of. Avram . partea I-a.I. Elias – în aprilie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a II-a la Poliţia oraşului Dorohoi. partea I-a. nr. 107 din 15 mai 1945.Of. nr.P. LEIBOVICI. în nov. LEIBA. p.Of.Of. LAZĂR. 162 din 20 iulie 1945. 7350). p. 5982). Avram – în august 1945 încadrat comisar în centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.G. 5467). LEIBA. din sept. LAZAROVICI. partea I-a.Of. p. 4380). Şinca 2006.Of. 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 216 din 22 sept. 1945. p. Iosif – fost vopsitor.Of. 2073. din luna iulie a aceluiaşi an impiegat în cadrul Poliţiei Tg. 2068. partea I-a. 1945 numit impiegat. nr.Of. p. Mureş (M. partea I-a. 12).P. Mimi . (M. 1946 încadrat detectiv clasa a III-a la Poliţia Satu-Mare (M. nr.în iunie 1945 numit comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. părinţii săi fuseseră deportaţi din Ardealul de Nord în timpul ocupaţiei maghiare în lagăre de muncă. 6191 şi nr.ro/documente/cadrele_securitatii/LAZAROVICI_FREDERICH. 294 V. 1948. LEIBI.G. destituit din funcţie prin decizia nr.

f. 2082. după ce ocupase funcţia de locţiitor de şef de secţie295. LEIBU. M. 159 din 13 iulie 1948. p.S.Of.Of. 124 din 31 mai 1948. ? (n.după război dactilografă stagiară în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. de unde va fi trecut în rezervă în 1959 cu gradul de căpitan. partea I-a. 2334). LEIBOVICI. nr. David – fost fotograf. Marcel – în iulie 1948 încadrat ca maistru ajutor în cadrul D. 3862). 2088. 4049. Solomovici 2004: 208-9). partea I-a. 1948. 2093. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. 2092.Of. 2087.ro/documente/cadrele_securitatii/LEIBOVICI%20IANCU%20AVRAM. 286 din 10 dec.I. Penchas LEIBOVICI ) (n. partea I-a.I. partea I-a. Moise – în mai 1948 angajat ca om de serviciu în centrala D.S. LEIBOVICI.I. 4706).115 din 20 mai 1948. SOMER) . fond Neoperativ.1926-2000 Iaşi.I. nr. Herman .Of. 5789). partea I-a. p. p. LERESCU. 4439. David . 3895). p. LERESCU. 2098. nr. 10239).Of. dosar nr. partea I-a. p. 3895). p.. 8320). nr. LEIBOVICI. p. după război medic în centrala S. nr.S. LEON. 158 din 12 iulie 1948. 265 din 19 nov. p. p. Simca . 25 nov.R.A. 10094. 2095. p. nr. în mai 1948 avansată dactilografă administrativă (M. 17 din 21 ian. Solomovici 2004: 586). 1947. p.A. p.N.S. Iaşi cu grad de ofiţer. fond Documentar.partea I-a.Of. 2091. 66 din 20 martie 1947. Marcu .P. iniţial numit informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei în iunie 1947 (M. 208 din 10 sept.Of. 63-65). partea I-a. partea I-a.din aprilie 1945 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. nr.Of. 2089. Melania . 1011). M. fiul lui Herşcu şi Roza) – încadrat ca sublocotenent la Direcţia Regională a Securităţii Iaşi în 1953.N. 5817). Botoşani (M. 268 din 19 nov. 107 din 15 mai 1945. probabil încadrat în D. p. 1010). p. 1920 Galaţi) – medic. Alexandru – din 1947 comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Sălaj (M. dosar nr..Of. partea I-a. LEIZER. ff. 146 din 30 iunie 1947.A. 4517).Of.S. nr. partea I-a. 1948. partea I-a. (M. 211 din 13 sept. nr.]. nr. 4314).P.A. 2085. partea I-a. LEIBOVICI. p. partea I-a. nr. nr. nr.pdf. 2086. 1947. 2096. 72 din 28 martie 1945.Of. LEIBOVICI. 121 din 31 mai 1945.P. 10923). partea I-a. Paul (n. 2090. ulterior plutonier major la D. M. în 1947 transferat. nr.S.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 2094. M. Bucureşti la începutul anilor ’50 (Jela 2001.R. nr. 1947. p. 8318. 2417. 2083. 1948 (M. 107 din 15 mai 1945. demis la 1 febr.în iunie 1945 încadrat ca impiegat la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M. Ghidale (fiul lui Moise) – în 1949 era şeful Serviciului Ordonanţare din centrala M. 1945. Nisim – în 1948 încadrat agent de poliţie la Poliţia oraşului Roman (M.medic M. nr. 2097. 296 2099. Lazăr – după război agent de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. LEIZER.S. Serviciul Siguranţă (Arhiva C. LEIBU. partea I-a. 219. 4048 [cota S.S. 4743). LEIBU. LEIBOVICI.Of. 5335). nr. LEIBOVICI. p. partea I-a.Of. 707). LEIBOVICI. 110 din 16 mai 1947.Of. partea I-a.Of. nr. 1949.8. 215 . 110 din 14 mai 1948. (M.Of. nr. fişa sa la http://www. Marcu . 1947. 126 din 6 iunie 1945.R. după o lună considerat demisionat pentru neprezentare la post (M.din mai 1945 agent în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. evocat de fostul deţinut Belu Zilber (v. p. 2084. M.Of. decorat în 1964 cu Medalia Muncii.Of.. Gheorghe – în martie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. p. p. 31 din 7 febr. nr. LEITNER.P. partea I-a.cnsas. 2085 şi nr. p.angajată în mai 1945 ca informatoare diurnistă în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău. partea I-a. încadrat la Direcţia Penitenciare. 31 din 7 febr. partea I-a. Oliver – în iulie 1948 definitivat în funcţia de comisar ajutor în cadrul Chesturii Poliţiei Brăila (M. partea I-a.Of. LEIBOVICI. p.S.. M. Iancu-Avram (20. 295 V.Of.

X.din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M. 60 din 12 martie 1948. 298 V.N.pdf. partea I-a. v.org/romania/ploiestiprahova-judet-wallachia-region. apud Ţârău 2002: 182.A. M. Serviciul Contabilitate (M. nr. 1948 impiegat stagiar de contabilitate la D.C. p.I. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. din 1951 şi până la trecerea în rezervă în 1960 la Direcţia Regională Ploieşti/Prahova. 2111. 2108. partea I-a. fond Neoperativ. Adolf – în august 1948 comisar ajutor pus de către M.Of. partea I-a. nr. 2102. XVIII. 1948. Iosif – în martie 1948 comisar ajutor de Siguranţă la Poliţia Bacău (M. LEVENSOHN.. un anumit “Livezeanu (n.2100. ? . 10116).C. al U.. 2103. şi A. LIVADĂ. Târgu Mureş.J.S. 297 Îngropat la 6 iulie 2000 în cimitirul evreiesc din Ploieşti.Of. LEVY.M. altor surse LOTHE) – locotenent. partea a XVIII-a). p.T.H. nr. Florian – membru al comitetului judeţean Bihor al P. LEVENSON. 265 din 15 nov. fond Comitetul jud. 55 din 6 martie 1948. 5335). p. LITVIN. 2106.Of. p. în 1963 menţionat ca locţiitor politic la D. 146 din 30 iunie 1947.P.S. (1951) (v. 1948. (M.P. ulterior încadrat local în Securitate (Fl. 216 . 2101.R.G. Practic a adoptat numele de serviciu din S. 1947.R. unde avansează până la gradul de maior şi ocupă inclusiv funcţia de şef de serviciu298./P. nr. Levenson)” este menţionat şi ca torţionar la începutul anilor ’50 la penitenciarul din Bacău în “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” (în Ioniţiu 1982. 4049). 189 din 17 august 1948.iajgsjewishcemeteryproject. LIVEZEANU. 220-231.Of. Cluj (1948-1952) (Deletant 1995b: 59. Claude (fiul lui Cazimir) – evreu născut în Franţa. încă activ în 1970 (Solomovici 2004: 586. 2110.M. (membru de partid din 1946). colonel de securitate în Oradea.P. Andrei (cf. LIST. Iaşi.C. 2105. 2114.C. la dispoziţia Serviciului Siguranţă din cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Cluj (v. Bihor al P. LITMAN. 2179. 1927) (n. partea I-a. 296 M. 127 din 3 iunie 1948.cnsas.R. şef adjunct al Serviciului Judeţean Năsăud al D. dosar nr. 199 din 28 august 1948.din 1 aprilie 1948 lucrătir calificat la Direcţia Poliţiei de Siguranţă a D. nr. f.I.R.P. partea I-a. la sfârşitul anului 1947 impiegat arhivă în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman (A.Of.S. nr. 2038). 4861). nr. 110 din 18 mai 1945. al P.B. p. 7241. nr.I. Cosma 1994). nr.. în martie acelaşi an numit comisar ajutor la Direcţia Poliţiei de Siguranţă (v. M. p. 138 din 17 iunie 1948. LÖBL.Of.Of. ? – implicat în reprimarea partizanilor anticomunişti de pe versantul nordic al masivului Făgăraş (vezi memoriile lui Ion Gavrilă Ogoranu). implicat în reprimarea revoltelor împotriva colectivizării. 48.html. Iaşi) – din febr. 2112.Of. partea I-a). Paul (n.şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa (Troncotă 2006: 70).-D. Paul VIZENFELD la 7 iulie 1924. iar pentru românizarea numelui în baza deciziei ministrului Justiţiei v. Mor – iniţial şef de secţie în cadrul C. Nicolae (fiul lui Nat(h)an şi Beti LEIBOVICI. Eugen . LITMAN. nr. Roza – angajată iniţial ca dactilografă la Serviciul Siguranţă al Poliţiei Bacău.P. menţionat şi în Ioniţoiu 2006: 43 şi 1982. Iosif . 31 din 7 febr. 77344 din 12 august 1948 în M. dosar nr. LOBL. 2109. Löbel?) – activist de partid şi ofiţer M. p. 242/1948-1949. partea I-a. fişa sa la http://www. Edgar(d) (n. Bucureşti.ro/documente/cadrele_securitatii/LIVEZEANU%20NICOLAE.G. şi Kovacs 2006). fişă de cadre la cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. LOTE.C. 2107.A. Banu 2008: 324).. LICHT. nr. 31. partea I-a. http://www. 3080).R. partea I-a.1919 Iaşi – 2000 Ploieşti297) – între 1948 şi 1951 ofiţer în cadrul D. LÖB. ff. profesor civil de limba franceză la Şcoala de Securitate de la Băneasa până în 1958.N. Alexandru Alfred – în iunie 1947 numit agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.I.C. 2113.Of.Of. partea Ia.C. 2417.R. şi M. 5190 (solicitarea). p. partea I-a.Of. p. LOBEL. 2104. 587). M. p.I. 82 din 7 apr.. 1011).

Iancu . 2126. 1732 alias “Victor Ţiganul”). 217 . Sugarman f. LUCA.Of. M.S. 7774).în septembrie 1945 numit comisar la Chestura 2 Poliţie din cadrul prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a.Of.Of. LÖWINGER. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M.A.D.I. 1946. uneori ortografiat şi Wehter. partea I-a. 2067 din 20 oct. 16 din 20 ian. C. MAER. 655). ca locotenent-colonel de artilerie activ în Forţele Armate (D. Dobrincu şi Goşu 2009: 510-511. nr. în oct. partea I-a. LUNGU.P. Iosif (n. 4495). la Serviciul de Siguranţă (M. 136 din 19 iunie 1945. 2120.I. M.Of.C. LUPAŞCU.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Ştefăneşti. nr. Mihail (n. decorat în 1949 (când încă nu îşi schimbase numele) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.I. 289 din 13 dec. William. partea I-a. 200 din 4 sept. 2128. LUPU. apoi în U. partea I-a. în august 1948 transferată la Inspectoratul Regional de Poliţie Braşov.Of. 12860). p. 3895). (M. respectiv “Wächter”) – ilegalist. demis din funcţie la 1 febr. 2127.P. 2118. 1949.S. LUPU. după alte surse 1919) – medic M. Jak – medic încadrat la Spitalul Militar M.XII. la fel ca şi în autobiografia lui Gr.Of. p. LUPOVICI. în ianuarie 1949 avansat prim-pretor (M. LUSTIG. LUNGU. 2121. Mişa Vechter. nr. 7261.Of. nr.G. 3895). 107 din 15 mai 1945. partea I-a. M..R. 2129. pensionat pe caz de boală în octombrie 1947 (M. 286 din 10 dec. p. partea I-a.Of. 2006: 237. Elemer – după război pretor la Inspectoratul Gneral Administrativ M. LÖWUI. iar apoi transferat în centrala D.C.S. trecut în rezervă în 1955 (Fürtös 2007: 413-414 şi n. partea I-a. p. 2117. nr. 201 din 31 august 1948. nr. Cotovschi din 1955). 983). MAHLER. 116 din 21 mai 1948. 5127).G. 10483. 3. nr. Z. David – subofiţer la Serviciul Judeţean Someş al D. p.A. fond 495 (“România”). Berindei.Of. 1947 reîncadrat (retroactiv. M. Nastasă şi Varga 2003b: 210). 1947. nr. p. David . Lupu 2011. 1944. emigrat în Israel (C. 2125. LUSTIG.a. (1948-?) (Cosma 1994: 83). după război angajată ca agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii (1953-1956). p. LUSTIG.: 109.. partea I-a. p. nr.Of. la spitalul din Sighet.R. revenit în ţară în august 1944 ca maior al Armatei Roşii. nr. H. 5603).I în 1948. din 1950 medic la penitenciarul din oraş. 2122. p. Iacob (uneori ortografiat şi “Lusztig”) . 6937.A. 60. 275 din 27 nov. 8202). 10920. MAHLER. 19). A III-a. partea I-a. Goma 2007: 118). Botoşani (M. 4706). partea I-a. p. 2131. nr. p. care îi indică şi numele nativ. 2119. Avram – în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Chestura Poliţiei Brăila (M. p.A.Of. LÖWY. inv. LUSTGARTEN.R. 193 din 21 august 1948. p. (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. 1948. Maxim – în 1947 comisar în cadrul centralei D. partea I-a.. 151 din 3 iulie 1948. 8987.R. nr. 1971: 210.A. 230 din 6 oct. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania (1936-1939) (Adorian et al. 1947. 2123. 2130. în 1949 cu grad de locotenent-colonel de armată. 107 din 15 mai 1945. Adalbert – în martie 1946 comisar ajutor la Chestura Poliţiei municipiului Cluj (Andreescu. apoi Galaţi. nr.P. Diamant 1979: 371.Of. şeful Siguranţei Bistriţa între 1945 şi 1946 (Cosma 1994: 81. p. începând cu 15 august 1945).1910 Iaşi. 5360). Theia (verişoara lui Iosif Chişinevschi) – ilegalistă. Oradea.P. p. 1945. Hoisie .Of. 2124. secretar al organizaţiei de bază P.2115. Niculae 2004: 32). nr. 2116. nr.S.Of. M.Of. Francisc – originar din Năsăud. 293 din 18 dec.Of. LUDESCHER) (n. 144 din 25 iunie 1948. dosar nr. n. nr. 126 din 6 iunie 1945. 1947. n. partea I-a. nr. Iosif – în august 1948 era curier în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. partea I-a. Levu – după august 1944 inspector de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional Constanţa. p. 30 din 6 febr. 1948 (M. 4. 225. p. partea I-a. nr. în decembrie 1946 transferat la Detaşamentul de Poliţie Episcopia Bihorului (M. 1947).din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M.Of.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. partea I-a.

333 (“cabinet Emil Bodnăraş).Of.R. până la trecerea în rezervă în 1965 cu gradul de colonel. 2137. 30 nov. 2136. 62 vol. I. 7490. 3/1952 vol. p. din 1947 profesor de limba rusă la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi (M. 97. dosar 9.I. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1979). M. inv. dosar nr. v. p.. încadrat în 1947 prin decret regal ca sublocotenent în rezervă în Forţele Armate pentru merite antifasciste. 2138. 92 din 17 apr. respectiv II).Of. partea I-a. nr.C. Paula – în 1952 funcţionar civil în cadrul M.S. n. MANAŞCU. p. iar apoi. MAIER. al P. MANDELBAUM. fond Documentar. partea I-a. 3080).. în 1946 prezent ca agent în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj.pe lista din 1945-1946 a celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii.P. nr. nr. 253 din 1 nov. 9763). nr. Arad (1952-1955).. v.N. p.Of. partea I-a. 291 din 16 dec. 2142.Of. 1947. p. 299 V. 141-2. 4312. p. după transformarea Siguranţei în Securitate lt. 2605).I.S. p. 1946 pentru motive disciplinare (M. p. 158)). 218 . (M. partea I-a. 126 din 6 iunie 1945.Of. ulterior transferat la Comisariatul de Poliţie Huedin. unde ocupă funcţia de şef de birou. 3/1952 vol. decizia ministrului Justiţiei nr. nr. 1946.Of. 110 din 14 mai 1948. p. 5098). p. 1946. partea I-a. fd. (M.. Matei – maior de Miliţie. partea I-a. 135 din 18 iunie 1945.C. 2139. (nr. p. 8800). 2143. p. Herşcu – numit în mai 1945 detectiv clasa a II-a în centrala D. nr. p. nr. 62 vol. Bjoza 2006. MANDEL. pentru schimbarea numelui. Andrei – în 1946 numit comisar-ajutor la Chestura Poliţiei Timişoara (M. 4355. M. Carol – în 1952 locotenent M. partea I-a. 12942). u.S. apoi D. p.ilegalist.ro/documente/cadrele_securitatii/MAIER%20LAZAR. M.Of.G. MARCOVICI.G. partea I-a.R. partea I-a. M. nr. ff. partea I-a. 1948.A. p. 108 din 16 mai 1945. 286 din 10 dec. din mai 1945 comisar-şef în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Wilhelm – în iunie 1945 numit comisar în cadrul D. 82 din 7 apr. Solomovici 2004: 588)299. 3895). arhiva C.Of. MARCOVICI.S. 96 din 25 apr. 2144.C. partea I-a. 3977).Of. 1946 în M. 163 din 17 iulie 1946. 1371 din 7 ian.III. Marcu . I. MANEA.-maj. Iancu – în 1947 agent. 1947. respectiv III. SCHNEIDER) (n. MARCOVICI.M. 104 din 7 mai 1948. membru al Brigăzilor Internaţionale în războiul civil din Spania. MANDEL. David – după război maistru autor în cadrul D. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of. nr. Alexandru .pdf. p.P. MANEA. 107 din 15 mai 1945.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. MAIER. 4143. u. care trebuie să rămână în România” [poziţia 27].2132.Of.A. nr. 122 din 31 mai 1947.a. în 1948 era agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. partea I-a. MANDEL. nr. 71 din 25 martie 1948.G. nr.C.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. I.1919 Arad – 1967 Bucureşti) – încadrat cu grad de comisar la Chestura de Poliţie Arad în iunie 1945. 1924 Chişinău) .S. partea I-a. partea I-a. 231 din 10 oct.Of. I). 2038). Piteşti în 1953. 2135. MANDEL. 4147). Avram .A. 3957). cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.Of. 1946. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. (M. şi fişa sa de cadre la http://www. nr.Of. nr. nr. partea I-a. nr.cnsas. 2140.Of. al P.P. 4517. desituit în dec. Roland Emil (n.a. partea I-a.Of.Of. la Direcţia Regională Timişoara (1948-1952). p.R. 65 din 19 martie 1947. 2133. Lazăr (11. 2145.S. la Direcţia Regională Stalin/Braşov (M. (M.S. cu un intermezzo ca director al M.P. partea I-a. Dorel [alias]. 4706 şi M. 121 din 31 mai 1945. nr. 1945. iar în mai 1948 la Serviciul de Siguranţă al Chesturii de Poliţie Arad. fila 19. 2141. MARCOVICI.Of.R. v. 2134. p. (nr. inv. listă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş (A. partea I-a. 10925. nr. B. transferat în 1947 la Poliţia Orşova.

destituit însă după doar două luni “pentru abateri de la îndatoririle profesionale (Arhiva C.S. Sandu .Of. 2152. (nr. 2156. 2179). MARKOSI.I. 165 din 20 iulie 1948. Stela . 5127). ulterior transferat la penitenciarul Braşov.C. Iţic . şeful Regionalei Bistriţa Năsăud a Siguranţei (1946-1947).Of. 14. nr. p. al P. nr.XII.după august 1944 detectiv în cadrul D. partea I-a.2011 Paris) – anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. p. dosare anexe.Of. 107 din 15 mai 1945. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.din mai 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dej (M. şi Jela 2001. M. partea I-a. din 1947 detaşat la cabinetul ministrului Afacerilor Interne (M.S. 3895). S.A. 4048 [cota S. nr. Goma 2007: 118). 5998.717 din 4 219 . partea I-a. p. 4313).2146. partea I-a. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. care locuieşte la Paris. R. 3/1952 vol. cu Elza. inv. p. 63-65. Mihail (n. I). MARINA. Cosma 1994: 81. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M.N. 176 din 4 aug. 60 din 12 martie 1948.Of. 411/1952) (v. I. MARCU. 5099).Of. fiica sa. 122.a. p. nr.S. 63-65). Bernard .1917 Bucureşti) – după răuboi comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 4518). Ion Carolu – locotenent-colonel de Securitate. Ella (n.. fond Documentar. 2158. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. (M. partea I-a. Iuliu (n.. ulterior emigrată în Israel. Hava (Tzirola) (căs. ff. u. nr.Of.A. MARGULIUS. – angajat al Securităţii din Huşi la sfârşitul anilor ’40 (Neştian 2010: 87). Alexandru (“Saşa”) Mateescu.Of. nr. 135 din 18 iunie 1945. Ion (n. Zahariuc 2009: 185 şi 2010 II).C.P. 2151. Etla Basea) (1918 – III. MARCU. (nr.].N.1913) – fost comerciant de stofe.G. 6867. MASSLER. MĂNESCU.Of. şi Solomovici 2004: 588).10.R. Aviva Enav. Solomovici 2004: 588. 121 din 31 mai 1945.G. al P. partea I-a.Of. 2162. 2148. Haim – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. 2150. nr. nr. a solicitat şi reobţinut cetăţeania română (M.]. al P. partea I-a. MAYER. Brucăr) şi un fiu. nr. 2157. 136 din 19 iunie 1945.Of.R. Jack (în unele documente ortografiat “Mattes Jack”) – comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă Bârlad/Vaslui după august 1944 (M. decizia nr. 1948. ff. nr.Of.P. 2159.din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. p. Leon – din iunie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Bârlad (M. (1948-? (probabil 1956)).C.VII. la Circa 7 Poliţie (M.A. dosar nr. ? (alias) – în subordinea colonelului Grigore Naum la Direcţia IV Contrainformaţii Militare a D. MAYER.după război agent principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. Antal . B.. Michail MARCUS) (n..C. MATIAS. p. 157 din 14 iulie 1945. partea I-a. 2154. căsătorită cu Şiche (Shiki) Mateescu (d.R.S. partea I-a. iar apoi stabilită în Franţa. 110 din 14 mai 1948. – în septembrie 1945 angajată informatoare diurnistă dactilografă la Brigada Specială Economică a Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. MATHIAS. MARGULIS. nr. MARCU.I. p. 2147. în 1948 (Cosma 1994: 47). Froim . 2160.Of. p.R. 62 vol.P.S. 7957).2008) (v. partea I-a. p. MARX. 4425). (1979). 2178. 2155. M. 2163.I. p. 43 din 21 febr. p. partea I-a.C. 60 din 12 martie 1948. 2149.G. inv.S. partea I-a.din mai 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. Stefan – în 1948 era comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Oradea (M. p.G. 4048 [cota S. 2153. partea I-a. a avut o soră.Of. 1947. I.a. 5983). nr. 2010). 119 din 29 mai 1945. 2164. MARCUS. 539. dosar nr. Nussem – în martie 1948 numit comisar şef de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 1945.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. căs. 2161. 2165. MARCUS. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C.R. MĂRCULESCU. 710/20. Max – angajat în aprilie 1945 ca agent de poliţie în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi. u. v. MATEESCU. IŢICOVICI) – ofiţer politic la penitenciarul Piteşti în timpul “reeducării”. 206 din 11 sept. emigrat în Israel. nr. 1516).P. MARCOVITZ. 30. MARCU. nr. fond Documentar.Of.

3293. nr. î n iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 2182. p. David – în 1948 încadrat comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Iaşi (M.R. Iancu – din 1 aprilie 1948 contabil-ajutor la Serviciul de Siguranţă Tecuci (M. 1913). partea I-a. p. 110 din 18 mai 1945. rubrica „Decese” din Realitatea Evreiască la http://www. 133 din 11 iunie 1948. 116/1965 2168. p.A.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. inv. 92780 a Ministerului Justiţiei din 8 oct. partea I-a. 2178. 2180. 220 . (nr. 18.pdf.Of. v. 110 din 18 mai 1945. MEISTER. 2171. zis “Tedy”) (n. ? – medic. secţia Cancelarie – dosare anexe.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. I). 2888 din 12 dec. MEDVEDOVICI. 2179. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr.2006300) – activist la comisia 300 V. 2173.I. 5360). 1948. 7083).P. nr. 3/1952 vol. nr. 3699 din 30 apr. partea I-a. p. Titu Laurian – colonel. 5032). 1947. nume românizat prin Decizia nr.Of. 110 din 18 mai 1945. MICLE.Of.E.R. MICHEL.dec.P. 19 şi “Figuri evreieşti din Focşani”). 1945. 144 din 25 iunie 1948. 10927.. u. nr. 182 din 11 august 1947. 150 din 6 iulie 1945. 4049). 1945. (M. (1953).din aprilie 1945 secretar al Poliţiei oraşului Fălticeni (M. Silviu – de profesie arhitect. Iosif . partea I-a. nr.numit în iunie 1948 maistru în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.S. p. 140 din 19 iunie 1948. partea I-a. 7742). nr.C. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. MEYER. 4049). Gutman . 1945. nr. 2166. M. Albert – în martie 1948 numit comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.C. nr. 2176. p. v. 2181. Ferdinand (1906 – 1974 Focşani) – medic.A.Of.Of. p. 2174.romanianjewish. în 1952 locotenent M. Paul . partea I-a. v. nr. încadrat la sfârşitul anilor ’40 la Spitalul Militar Focşani (C. Eugen – din 1 mai 1945 comisar la Poliţia oraşului Sighet (M. partea I-a. anexa la dosarul nr. locotenent-colonel.G. partea I-a.M. MEDLER. 51 din 2 martie 1948.Of. MEEROVICI. Focşani. (M.în sept. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of. 5673).din 1 aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. 4049).. şef-adjunct al dispensarului medical al Securităţii din Timişoara în anii ’50. p. Herman Naftali – din 1948 lucrător calificat în centrala D. 2241). 5227.Of. al P. 1945 în M. MEŢIANU. MERLING. nr.I. 151 din 3 iulie 1948. partea I-a. partea I-a. 3694 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 2167.Of. (M. MARCOVICI. nr. al P.R. p.Of. 8649. v.Of. 287 din 14 dec. p. p. p.Of. inv. al P. Teodor Ioan (n. partea I-a.I. MEER. a D. C.1923 Bucureşti – XII. nr 7 (iulie 2010). nr. p. 61 din 13 martie 1948.org/db/pdf/nr266_267/pagina22. MENDELSOHN.G. partea I-a.A. 4049). nr. p. partea I-a. 1011).C. L. ME(I)EROVICI.Of. 62 vol. nr. 31 din 7 febr. Verner . partea I-a. Rene . nr. 1947. Menora. Iosif – în 1947 agent la Poliţia Suceava (M. 110 din 18 mai 1945.Of. MEIROVICI. cerere în M. 2175. 2183. M. MICHELZON.război comisar la Chestura de Poliţie Timişoara. nr. I. MERDLER. 5603). 2169. partea I-a.of. Iosif . partea I-a. 1945 încadrat comisar la Direcţia Siguranţă a Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. în iunie 1948 transferat la Chestura de Poliţie Constanţa (M. MENDELOVICI.VII. în iunie 1948 încdrat referent şef în centrala M. Willy . cu referat de cercetare la fd. M. 199 din 3 sept. 226 din 4 oct. MESINGER.Of. p.a. p. 2170. M.C. p. nr. 2172. 2177.P.C. 11025).Of. 3699 din 30 apr. p. MENDELOVITS.

inv. Wexler & Popov 2002 II: 825. 2192. după război ofiţer în S. clasa IV-a. 151 din 7 iulie 1945. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.A. Mircea (n. ff. 589 şi 2003: 167. partea I-a. 7346. Levy 2002: 123. Leon DAVIDOVICI) (a mai folosit şi numele de serviciu “Mureşan”) – şef de birou la Direcţia V Cercetări Penale a D. M. partea I-a. v.R. (?) MICU.G. la Serviciul Personal (M. Isac)) – ilegalist (membru de partid din 1927). 182 din 11 august 1947. prin Decretul regal nr. 5784. nr. MIRESCU.C.: 109.R. nr. 2187. p.: 110). 13-16). v. MOISESCU.A. încadrat în 1950 în S.1913 Podul Iloaiei. MIROIU. Nastasă şi Varga 2003a şi Duţu et al. dosar nr. până în 1950 (Levy 2002: 207.. http://www. I). director de cadre la Editura Partidului Comunist Român (1949).a. partea I-a. 108 din 12 mai 1948. Zbăganu 2001). fond 495 (“România”). voluntar în Spania (Sugarman f. trecut în rezervă şi transferat la Ministerul Chimiei. p. Mircea MEEROVICI302) (20. cu Emilia (1917-2000). 221 .ro/?location=view_article&id=419. (nr. 107 din 15 mai 1945.C. locotenent major în 1952. D. Leon (n. 1/1948.de presă a Comitetului judeţean Ilfov al PCR (1944-1945). 1967.Of.viorelarion. probabil emigrat în Israel. 9243.P. v.C. 301 V. activist în secţia de cadre a sectorului M. Lupu 2011. . MIHAILOVICI. 1-19..a. nr. apoi D. 2185.u. p. Lupu 2011.P.R. încă în funcţie la sfârşitul anilor ’40 (M. la 24 iulie 1912. 1947. Cosma 1994: 48. 302 Pentru schimbarea numelui. după roeorganizarea Siguranţei în Securitate locotenent la D. (1948-1958).V. 126 din 6 iunie 1945. nr. 4708.S. nr. 2189.R.R.P. Nastasă şi Varga 2003a: 248).P.Of. Recurs – fila 9. 225. partea I-a. al P. 1947.N. 237 din 14 oct. fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. 3894. după război şeful Direcţiei Cadre a Ministerului de Interne între 1949 şi 1954 cu grad de maior. partea I-a..colonel. în Forţele Armate.S. Iaşi) – angajat subinspector de poliţie în cadrul Inspectoratului regional Iaşi în mai 1945.. partea I-a. MIHAIL. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. şi Andreescu.Ap.M. 59 din 11 martie 1948.P. 2188.memoria. MIRONESCU. 2002).I. David (n. M. inv. 2147). WEISSBUCH. KLEIN?) – funcţionar civil în cadrul M. 253 din 1 nov.). căs. p..Of. Vezi şi Teodor Wexler. şi şef al serviciului de cadre în centrala Ministerului Industriei Hârtiei (1948). cu toate distincţiile retrase în 1968 (fusese implicat în torturarea unor persoane din “lotul Pătrăscanu”301) (A. Moise Aron – în martie 1948 angajat informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.I. fiul lui Moshe şi Haia Feiga (n.R. p. trecut în rezervă la 5 oct. 7086). fd. partea I-a.C. şi în secţia de cadre a comitetului orăşenesc Bucureşti al P.a. 1378)).G. de unde se va pensiona în 1972 ca director adjunct ICECHIM. ff.S.U.G. în august 1947 însărcinată cu atribuţii de Siguranţă (M. nr. (1946-1947). în 1951 transferat la Direcţia V Cercetări Penale.Of. Solomovici 2004: 217. Iacob (n. Solomovici 2004: 570). ulterior cu evoluţie necunoscută. p. Piteşti (A. u. 4268).I. dosar nr.R. C.I.. 9763).. decorat cu ordinul Steaua R. 40002. I. MINTICI. şeful direcţiei Secretariat din cadrul M.. 1947 (M.Of. Sara (n. dosar nr.php?entry=entry070726-085833. MICU.Of. C. fiul lui Avram Ludovic şi al Margaretei (n. 2190. 203. “Procesul sioniştilor”. tatăl Mioarei (1949-1965). nr. Oto – în 1948 era şef de birou în centrala D. Sugarman f. vol. I. p. Pelin 2008. nr. p.I.M. 2191. inv.Of. 3/1952 vol. 2184. ELIAS) .ro/viorel/sblog/index.S. partea I-a. 223. Adolf KLEIN. şef al serviciului de anchete şi cercetări în sectorul ministerial al P. I. 62 vol.în iunie 1945 încadrată şefă de birou la Inspectoratul Regional de Poliţie Piteşti. Andrei (n. 226 ş.Of.S. la http://revista. 2066 din 20 oct. Niculae 2004: 32). M. 2186.S. la începutul anilor ‘50 (redactor al unor documente oficiale reproduse în Andreescu. emigrat în SUA (Jela 2001: 41. nr. Verner)) (1908-1995) – ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. cu grad de maior.

Uşer – din aprilie 1945. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. 1948 angajată informatoare diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. partea I-a. 9594. doc. p. 225. 4049). fond 495 (“România”). Hortense . Artur-Karoly (n. partea I-a. 3694 din 30 apr. inv.angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Jibou. M. 51 din 2 martie 1948. NADLER. Nicolae Burlui) ca torţionar în cadrul Securităţii locale.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 2197. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 2201. 108 din 12 mai 1948. 1637). P. Solomovici 2004: 589. partea I-a.Of. nr. ortografiat Moscovici Artur-Karol).Of. nr. Grigore (n. 286 din 10 dec. p.Of. v. MUNIU. dosar nr. 2203.1927) – în anii ’50 torţionar al Securităţii TârguMureş. M. v. partea I-a. respectiv Ioniţiu 2008:88.VIII. p. partea I-a. MOISESCU. p.R. lista în Mâţă 2007. nr. nr.2193. în februarie 1947 numit comisar la Comisariatul de Poliţie Săveni (M. ulterior funcţionară la Direcţia VIII Cadre a D. nr. Lazăr . în Forţele Armate. partea I-a. Ilie – colonel M. 225. NADLER. 2204. 2195. M. nr. Jaques . 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of. Naum Menaşevici ROTHSTEIN. 2205. 1948. cu grad de comisar-şef.Of. nr. 1947.Of. 110 din 18 mai 1945. Bălţi) – ilegalist. 4048). MUND. 1857. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. partea I-a. partea I-a. Avram – din aprilie 1945. prin Decretul regal nr.Of.S. nr. Arnold . nr. 1947.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. p. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Aura . p. 2012). 46 din 25 febr. NADLER. p. p. 1947. evocat şi de foşti deţinuţi politici (ex. 164 din 19 iulie 1948. p. Iulius . cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1953).în febr. p. după 1989 încadrat. 144 din 29 iunie 1945. Betty – în 1948 era agentă principală de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 110 din 18 mai 1945. nr. 162 din 16 iulie 1948. 2196. poziţia 353). MOZES. MOSCOVICI. zis “Grişa”) (n. 10921). partea I-a.I.G. NATANSOHN. 5467). p. 4049). p. 10922). 1389). p. MONDROHOVITZ.G.în iunie 1945 numit comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. succesive evenimentelor din Ungaria. Reinholt – din aprilie 1945 secretarul Poliţiei oraşului Rădăuţi (M. cu grad de căpitan.S. 40 din 18 febr. p. 10394). 1948. 2202. numit în 1947 comisar la Comisariatul de Poliţie Mihăileni. 1947.Of.S. (M. 2198. Sălaj (M.Of. 272 din 24 nov.. Ioan . 4049). nr.Of. (?) MOISESCU.Of. 2209. nr. nr. p. în 1941 în atenţia Siguranţei pentru activităţi comuniste (v. NAUM. Adela – încadrată la 1 aprilie 1947 comisar ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of.în iulie 1948 angajat comisar-ajutor de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Brăila (M. 4264). partea I-a. dosar nr. nr. partea I-a. şi M. Herşcu zis “Wolf” . unde numele îi este ortografiat eronat “Natanscha”). 5467).A.Of. implicat în anchetele din 1956. 2194.Of. partea I-a. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 110 din 18 mai 1945.Of.Of. 5933). 1911. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. v. partea I-a. în ciuda protestelor fostelor sale victime ca avocat al baroului local (Bottoni 2010: 170. p. NAFTULE. p. 2206.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 110 din 18 mai 1945. 2208. (Cosma 1994) (v. 1270). 222 . 1947. 1910). partea I-a. nr. MOSCOVICI. 144 din 29 iunie 1945. nr. MOSKOVICS.. 3895). fond 495 (“România”).angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 107 din 15 mai 1945. 3694 din 30 apr. 10). partea I-a. 18.P. 3694 din 30 apr. biroul de Siguranţă (M. Francisc .P. paraşutat în România în 1944. M. 2199. 5969 şi respectiv M. 2200. 2207. MOSCOVICI. nr. nr. partea I-a. 286 din 10 dec. cu dosar la Comintern (INCOMKA. refugiat în U.Of. partea I-a. cu grad de comisar-şef. 248 din 27 oct. MOSKOVITS. inv. 41 din 9 febr.

partea I-a.I. de fratele ei. în anii ’90 trăia în Statele Unite. 4355). 305 V.S. Amalia Luiza FISCHER. NEGREA. din Soroca. 6307). cf.d. 2000) – ofiţer la Direcţia a II-a Contrasabotaj a D.G.Of. Cosma 1994: 45. în cadrul Inspectoratului Judeţean Teleorman303.R. când este trecut în rezervă cu gradul de maior305. 2006: 79..C. fişa sa la http://www. şi Watts 2011: 196 n.P. V. din 1940 (v. inter alia. Cosma 1994: 47. ulterior profesor la Şcoala de 303 304 V. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. după război agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei) (M. Goma 2007: 118. 2006: 44. şi http://www. partea I-a. NERIŞANU. Troncotă 2006: 63.S. (Litman) Nelu – maior. nr.A. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. Goma 2007: 118). NĂVODARU. consilier în M. Iordan (25. 2216. 202 din 3 sept. Petre Năvodaru. n. după trecerea în rezervă traducătoare la diverse edituri. (1947-1953). ulterior exonerată. secţia raională Urziceni. 1947.D. din partea Editurii P. NEGRU.cnsas. calitate în care este decorată prin Decretul nr. profesor la catedra de drept a Şcolii de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1961. SCHWARTZ) . fiica lui Avram) (d.R. când este destituită şi anchetată alături. p.cnsas. în anii ‘90 pensionară M. în sept. 2218.M. apoi transferată la Direcţia “F” a Ministerului de Interne.M.I.VIII. 165 din 24 iulie 1945. intermitent. 122 din 31 mai 1947. partea I-a. Solomovici 2003: 120-1.ro/documente/cadrele_securitatii/NERISANU%20ALEXANDRU. soacra lui Paul Goma (Balaş 2008: 413.G. ELMAN. -col. Oradea)304. (M. 1993.P.R. – P. iar în anii ’50 al Direcţiei a V-a Cercetări Penale a D.I. ulterior Inpectoratului Judeţean Bacău între 1962 şi 1988. GALL (fiul lui Iosif şi Iulişca) 29.C.C. 8). I-a. 2212. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Dobre et al.P. Luiza (n. stabilit iniţial în Tel Aviv. la San Francisco (v.S.R.Of. 2215. 2217. ilegalist (inclus în tabelul 3 al corespondenţei P. iar din 1967 până la trecerea în rezervă în 1985 (cu grad de colonel) ofiţer şi şef de serviciu în cadrul Direcţiei a IV -a (în ClujNapoca şi.2066 din 20 oct. în dosarul “dosarul Pătrăşcanu”.Of.1935 Alexandria – 1995 Slobozia. (1954).pdf.A. Banu 2008: 325. C.R. infra). 3”) (1953-1958). Suceava (v. fişa sa la http://www. p. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.P. Gheorghe (n. fiul lui Florian şi Eliza) – între 1956 şi 1967 avansează până la gradul de căpitan în cadrul Direcţiei Regionale Bucureşti.I. NEDELCU. al P.S. NAVROŢCHI. şeful Direcţiei IV Contrainformaţii Militare. 13. Vrancea (fiul lui Ignaţ şi Aneta) – d. Jean Pierre .C.B.anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii în anii ’50 (C. emigrat în anii ’70 (după fiicele sale) în Israel. Berindei. partea I-a. Gherşon. Dobrincu şi Goşu (2009: 160. 633. 8019)din 1948 general-maior de Securitate.C.. Dobrincu şi Goşu 2009: 215-6). III-a.1928 Otopeni – 2001 ClujNapoca) – angajat în 1958 la Direcţia a V-a a Securităţii Statului. 2211.A.R.” clasa a II-a. Dobre et al.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1947 numit de ministrul Justiţiei secretar general al Asociaţiei Editorilor din România. 70. 9763).ro/documente/cadrele_securitatii/NEGREA_PAVEL.pdf. până în 1952. rar menţionat şi în varianta “Gingol”) – încadrat comisar-şef de poliţie în cadrul centralei Siguranţei. Bacău) – angajat al Direcţiei Regionale. 253 din 1 nov. Deletant 1999: 332.ro/documente/cadrele_securitatii/NEDELCU_IORDAN. căpitan la D.Of.R. p. nr. nr. 1947 (M.P. Pavel (alias) (n. Rosek 2006: 101. Nicu (n.A. Berindei.1933 Coteşti. devine şef de catedră (limbi străine) la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa (oficial “Şcoala de Ofiţeri M. Mikhail Iosifovici Navroţki) – evreu basarabean.I. iar în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr. Lupu 2011. 2214. NEGREA. 201. NEGRU. 75). 2006: 82.. 2213. căs.pdf 223 . 1947.P. nr.-D. iar la un moment dat director al Editurii P. Niculae 2004: 32). Alexandru (n. p. 2210. 662.G.cnsas. 2. din 1969 până la trecerea în rezervă în 1981 până la gradul de lt. Mihail (n. NEIDMAN.

în 1948 încadrată la Spitalul Militar M. partea I-a. Marius Oprea f. în noiembrie 1945 încadrat ca inspector adjunct de poliţie în D.I. 110 din 16 mai 1947.. 3862).I.Of. 2223. Goma 2007: 118. după înfiinţarea Securităţii general maior (la înfiinţarea D.R. NICOLAU. (19531961). ulterior general-locotenent de Securitate (la momentul trecerii în rezervă).A.P.V.306). (dosarele 173/1952.P. Ioniţiu 2008: 88-93).S. nr. Solomovici 2003: 133 şi 2004: 217. 9800. după război infiltrat de sovietici iniţial director general al Inspectoratului General de Contro (1945).1992 Bucureşti) – ilegalist.S.S. Niculae 2004: 32. Bucureşti) – generallocotenent.P. doc.S. 1945. 34.. Jela 2001: 199-202307). Hofman – din 1945 comisar la Poliţia Satu-Mare (M.S. (1945-1946). 2219. 1961 cu gradul de gen. 41-2. nr.S./M. 2006: 12. 2. Alexandru (n. partea I-a. adjunctul lui Drăghici şi secretar general al M.G..Of. apoi în funcţia de director al S. partea I-a. Catalan 2001/4. nr. Serghei NIKONOV) (1905.. condamnat pentru spionaj în favoarea U. iar prin Decretul nr. la adresa sus -menţionată. partea I-a. Watts 2011: 196 n. Iozefina (n. ulterior în D. fond “D”./D. Basarabia – 1999. Solomovici 2003: 126-36 şi 2001 II: 43.Of.S. Iacob (Iakov) Calica. (1948-1953). până la trecerea în rezervă în 1960.R. fond 495 (“România”).S.B. 174 din 3 august 1945. p.G. Dobre et al.P. 10985. (1951-1954). emigrat ulterior în SUA (M. 2221. 111/1955 şi 57/1956). cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. NICOLSCHI. vorbitor de limbă rusă: comisar-şef şi ajutor al şefului Corpului Detectivilor din cadrul D. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a . 2220. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M.Of.reea. Boris Aleksandrovici GRÜNBERG. a doua soţie a lui Nicolschi. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. trecut în rezervă la 31 ian. angajată în Direcţia Generală a Miliţiei cu grad de maior (în anii ’50) şi funcţia de şef de birou.G. & Caţavencu 2004. (M. 96 din 25 aprilie 1946.R. f. de regulă considerat etnic rus. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M.R.1915 Lăpuşna.C. Cosma 1994: 25. Cosma 1994: 30.I. în perioada interbelică.K. subdirector general (locţiitor al directorului general) al D.G. 2224. NOVE. 6703. 2222. p.1987) – evreu basarabean.S. singura sursă care îl include unei liste de ofiţeri de securitate “cu toţii evrei basarabeni” fiind Troncotă (2006: 63). 1). în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. (?) NICOLAU.C.A. p.S.D.I. dosar nr.G. 2632. 225.Securitate din Băneasa. 52-3. Buzatu & Cîrstea 2010: 286 n. MARCOVICI) – ilegalistă. Goma 2007: 118. 47-9. ofiţer N. Vezi şi materialul despre Al. NEUMANN.A. Retta – medic.IV.I. Ioniţoiu 2006: 26. M.S. (1947-1951) director al Direcţiei A/I Informaţii Externe a D. 151 din 3 iulie 1948. 4144).Of. nr. 79.Of.P. partea I-a. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. preluat şi în Corvin Lupu (2011). şeful biroului II (Contrainformaţii) din cadrul Marelui Stat Major al Armatei. NICOLSCHI. 47-8. zis “Saşa”) (.1903 Orhei. 158. Troncotă 2006: 23. 306 307 La http://www.G.R. partea I-a. Lupu 2011.VI.S. al P. p. decorat prin Decretul nr. Basarabia – XII. 72 din 26 martie 1948. p..net/1/31.S. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. în august 1945 numit inspector şi delegat cu conducerea Chesturii de Poliţie Iaşi. ulterior. încă în viaţă în 1992 (Arachelian 2010.P. Sergiu (n. Troncotă 2006: 63. 5603). 110 din 16 mai 1947.S. 255 din 7 nov./M. ilegalist (nume conspiratriv “Vasea”). nr. inspector general în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (1947-1948). C.C. partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. după război infiltrat în Siguranţă. Nicolschi semnat de Marius Oprea.G. 3862).XI. inv. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (A.Of. p.tiuk.html.-lt.cu stagiu de partid recunoscut din 1940 (M. 30. Victor (n. Chişinău – 16. 44. ulterior activist al secţiei Organizatorice a C. şi şef al Corpului Detectivilor (1946-1947). nr. inspector general în cadrul D. nr. I. 224 .a. p.G.I. N. 68). dosar nr.). 2335. fiul lui Alexandru şi Rozalia) (2.S.

Vezi şi necrologul său în nr. R. Arhiva C.a.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Galaţi. Ioanid 2005: 82). demis la 3 ian. 2417. 2231. OPRESCU.Of.R. 2227.A. 219. Goma 2007: 118. poziţia 110).R.Of. Bucureşti. ff.S. Marcel Iţic – la sfârşitul anului 1947 agent al Biroului de Siguranţă din Târgu Neamţ (A. Iancu .Of.P.N. p.1927 Bucureşti) (fiul lui Rudolf şi Elena) – membru de partid din 1945. OPREA. Cosma 1994: 81 şi 1996: 78.G. apoi locotenent în cadrul D. tatăl primarului Sorin Opescu. 3895). partea I-a.I. 182 din 11 august 1947.din 1 aprilie 1945 şeful secţiei gardieni publici din cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. supra). ocupă diverse funcţii până în 1948. NUHĂM. M.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.I. decizia nr.Of. Rita – soţia lui Dorel Oprescu. R. partea I-a. interesant.1921 Tecuci. 10924). angajat funcţionar în administrarea societăţii Astra Română.Of. precum şi ziarul Făclia din Cluj (la adresa http://www. 10093. BERL (uneori ortografiat şi “Barel”) – după război comisar la Serviciul Judeţean Tecuci al Siguranţei. dosar nr. Nilu Aronovici. angajată la rândul ei în D.Of. (abslovită în 1949)..Of. 1947. ORENŞTEIN.Of.II. Galaţi – III. v. OSIAS. M. partea I-a. 30 din 6 febr.A. partea I-a. p. fiica sa.S. 162. căsătorită cu ing. Cluj) – în 1947 propagandist la grupul întreprinderilor de gospodărie comunală şi locativă a judeţului Cluj. p.-col.I. p. Reghina – concubina lui Zoltan Hirsch (v. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. Pleşca 2010)309. în aceeaşi perioadă de început al anilor ’50.P. este membru al C. în 1948 încadrat la D. 110 din 18 mai 1945. Beri ORNSTEIN. p. 1946 a ministrului Justiţiei în M. nr.org/db/pdf/nr294_295/pagina22. p. Eugen (n.romanianjewish. NUŢĂ.1921 Bârlad . era decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. 107 din 15 mai 1945. Iosub . nr. Bucureşti începând cu 1948. 286 din 10 dec.S. 2226. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. director adjunct al Serviciului Judeţean Râmnicu Sărat al D. Nicolschi. 983). între 1951 şi 1952 la D. n.Of. NUŞEM. 2229. Iacob . III.I.Of. M. partea I-a. 1947. unde din 1955 ocupă funcţia de locţiitor al şefului direcţiei regionale. din 1952 la Regionala Cluj (avansat la grad de maior în 1957).N. nr. din 1948 locotenent. 7086). 10923. cap. fiul lui Gherşin şi Beti) (17. Franca Oprescu-Aronovici. înaintat la grad de locotenent şi ofiţer activ al M.A. nr. până în 1964 (Solomovici 2004: 586-7). 2228. 1945 în funcţia de comisar la Inspectoratul Regional de Poliţie al Moldovei de Nord. 2234. 2232. Avram – încadrat în nov.S. 1961 pentru sionism.2225. Iaşi (Lista lui Secu 2007. din 1948 (Cosma 1994: 44). 2233.P. 1947. sub conducerea lui Al. 2230.1990 Bucureşti) – ofiţer în conducerea D.P. 10558). 92 din 17 apr. 2417.25. p. ORSTEIN. 2235.în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei.XII. în cadrul Brigăzii Mobile de anchetă. 14. M.ro/DECESE-COMEMORARI+7451).R. Iacob . partea I-a. 8319). 3977. f. partea I-a. 220-319. Cosma 1994: 44 corob. OZIAS. Mircea (pensionat general). la sfârşitul anului 1947 comisar în cadrul Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (M. 1948. partea I-a. Deletant 1995b: 60). 308 309 V. p.pdf.XII.C. NUSEM FISCH(L)ER. 286 din 10 dec. Rodna. 37805 din 9 apr.IX. 1945. 225 . nr. 19 46. Alexandru (n. 4049). p. fiul lui Nusem-David. fond Neoperativ. EDELSTEIN308) (14.S. Dorel (n.S.E.S. nr. 277 din 29 nov. 51). un Ilie Oprescu. nr. 265 din 19 nov. Galaţi (M. p. 3697 din 30 apr.2008.P. dosar nr.P.ziarulfaclia. ulterior profesor de economie internaţională la ASE (Şinca 2006. OPRESCU. 294-295/008 din Realitatea Evreiască la adresa http://www. când urmează Şcoala de ofiţeri politici M.. în plus. partea I-a. 1947.S. ORNESCU. nr. 2236. fond Neoperativ. pensionat ca şef al consiliului administrativ judeţean Cluj (Jela 2001. nr.R. 208 din 10 sept. partea I-a.R. era lt. recrutat ca activist de partid în 1946. angajată a Legaţiei Israelului la Bucureşti şi informatoare a Securităţii (Solomovici 2003: 266. nr.

– în noiembrie 1945 numit impiegat în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Oradea (M. fond 495 (“România”). partea I-a. 1946). OSTROWSCHI. 267 din 21 nov. 2066 din 20 oct. 1948). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. pp. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 5790). p.Of.G. 4264). directorul Combinatului Metalurgic Reşiţa (1955-1961). 2240. PAVLOVSCHI.P.. al P.Of. p. partea I-a. (M.G. 1770). Cosma 1994: 80. calitate în care în martie 1946. când demisionează (M. 1948 – ian. Francisc (n. Harry – angajat în 1948 în D. 290 din 18 dec. 5673). 1952).” clasa a IV-a.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D.III-a (dosar S/29 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1945 în M. 2242.P. şi Stela (n. Cosma 1994: 51. inspector general al Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj (aug.C. 108 din 12 mai 1948. 1945 – aug. 1947 (M. ilegalist (membru P. Mihály GRÜNSPERGER (după alte surse WEISS).VIII.IX. partea I-a. 1945. inv. partea I-a. şeful Serviciul judeţean Năsăud al Siguranţei (1945-1947) (Jela 2001.C. (3/1952 vol. partea I-a.R. 226 . 29. 2250. Poliţia Satu Mare (M. p. nr. 76 din 30 martie 1946. Matilda – după război impiegată adinistrativă la Prefectura Poliţiei Capitalei până în sept. fiul lui Mor şi Regina) . Boris – funcţionar civil în cadrul MAI. 9763). Saşa (n.VI. N. 150 din 6 iulie 1945. este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Steaua Roşie” (M.de profesie ceaprazar. nr. (M. Ioniţiu 2008:88. 1947. Beniamin . nr. decorat în 1978 cu ordinul “23 August” cls. Lupu . nr. nr. Jela 2001: 213.S. PERECZ.Of. partea I-a. Vladimir (fiul lui Vlad) – membru al infamei divizii “Tudor Vladimirescu”. I. 110 din 16 mai 1947.1909 – 1996 Cluj) – de profesie muncitor matriţer. având grad de locotenent. p. Alexandru BINDER310. general medic M. 10171). 1947. PATRICIU.Of. apoi în Rezistenţa Franceză.Of. redactor la Orizont (1944-1948) şi Educaţia artistică (1948-1952). cu grad de maior. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler II (Decretul nr. partea I-a. partea I-a. p.Of. 2239. 1951). 2790 din 16 sept. 2248. (M.R. partea I-a.A.Of. Goma 2007: 118. din 1938). 3871). Banu et al. Deletant 1995b: 58. apropiat al lui Teohari Georgescu. iar în viaţa “publică” scriitor.1921 la Năsăud. iar în 1979 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a (M. PALKOVICS. 2245.P. nr.G. Pleşca 2010: 120-1. p. în Forţele Armate. 2006: 12. 1945. 211 din 13 sept. p. dosar nr. Iosif – angajat al Securităţii Satu Mare după război. Goma 2007: 118). Braşov (ian. p. 2247. PANĂ. fiul lui Nathan) (19.I.Of. în 1948 cu ordinul “Steaua R. 1947. PASCAL. 2243. nr.în iunie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M. 8318). Andreescu. (?) PAPP.I. 11025.din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. fiul lui David N.R. şeful D. în 1961 cu medalia “a 40-a aniversare a PCR”. nr. Mihail (n.I. 80-1). 122 din 31 mai 1947. & Caţavencu 2004. 2241.P.Of.C.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. 2244. Eduard . PASCAL. Cluj (aug. 1951 – iul. şeful D. PAUKER.P. p. 310 Pentru schimbarea numelui v. PESCARU FISCHENSOHN. Paul Fr. 225. 2238. 108 din 12 mai 1948.1902 Bucureşti – 22. (?) PAVLOVICI. nr.VIII. p. 10919.Of. luptător în Spania. 253 din 1 nov. PASCAL. şi repartizat ca medic la Spitalul M. decizia nr.Of.S. partea I-a.Of. 158 din 12 iulie 1948. prin Decretul regal nr. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.R.R. Iosif .R. 2989).d. 1947. nr. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. p. partea I-a. 4706). nr.A.Of. Iancovici)) (8. 2249. 2246.R.1981 Bucureşti) – membru de partid din 1942. Iosif – din 1945 comisar-ajutor la Inspectoratul Regional de Poliţie Oradea. 122689 din 4 dec. partea I-a. şeful Inspectoratului Regional de Poliţie Alba Iulia (15-24 aug. partea I-a. PACHER. 4264). 126 din 6 iunie 1945. I).S. III-a. 1945).2237. 286 din 10 dec. epurat în 1952 în “lotul Teohari Georgescu”. p. Solomovici 2004: 590. 5672. nr. Nastasă şi Varga 2003b: 24. 4354).

partea I-a. 227 . contabil revizor în Secţia control spate (1956-1957). M.]. la Serviciul Siguranţă. Manfred – de formaţie inginer. 5603). 4264). partea I-a.S. dosar nr. p. cu grad de chestor M.N. 2254. din Serviciul controlul străinilor . Adalbert POPPIG) – după război încadrat şef de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Suceava.instructor şi responsabil cadre în comitetul de Partid al Circumscripţiei 18 Bucureşti (1945-1946). angajat în iulie 1948 agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Sibiu (în iulie 1948 angajat agent principal de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Fălticeni (M. 2253. 4149) (M. partea I-a. Andrei . Solomovici 2004: 590). fd. contabil principal şi şef al Sectorului AFV la Penitenciarul Jilava (1 aug. al Sectorului II Negru (1946-1947). 110 din 18 mai 1945. 7489. cu grad de sublocotenent (Jela 2001. fond Documentar. nr.I.S. p. 26.2251. Nastasă. comisar-ajutor şi responsabil agitprop în biroul organizatoric P. M. 1967 . Suceava (1948-1950). 5933. nr. p.A. 272 din 24 nov. Alexandru .Of. p. 182 din 11 august 1947. p. şeful biroului organizarea muncii la Periş (196-1967). 52 din 3 martie 1948. 163 din 17 iulie 1946. Cosma 1994: 52).R. Ilie – după august 1944 secretar al celulei de partid de la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (Andreescu. 136 din 19 iunie 1945. partea I-a.R.R. partea I-a.C.R. 1947. p. 63-65). 5127). POMERANTZ. partea I-a. 124 din 31 mai 1948. 5127). Frederic – după 1946 şef de birou în cadrul Chesturii Poliţiei Iaşi (M. nr. nr. ff. în 1956 trecut în rezervă cu grad de căpitan. inv. 2255. PLATMAN..G. M. secretar al organizaţiei de partid şi membru (responsabil agitprop) în biroul organizatoric de partid din Şcoala MAI nr. fiul lui Marcu) .M. nr.lucrător principal evidenţă deţinuţi în Serviciul evidenţă deţinuţi.Of. d. I.1902. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34.Of. M. 7086). nr. partea I-a. unde îndeplineşte şi diverse funcţii didactice (1948-1955). p. partea I-a.C. 7346. probabilă identitate cu omonimul angajat la D. p.Of. Eugen – fost funcţionar. PERLMUTTER. f. partea I-a. Solomovici 2004: 590. A. şeful D. 4049. nr.Of.U. 2260.Of. fd. PERL. nr.R.P. Mihai . 1947. 170 din 28 iulie 1947. D. 10923).I. profesor-şef la Şcoala militară de ofiţeri MAI nr. 2252. 4 din Bucureşti (1955-1956).Of.S. 4742). POPIC(U).Of. nr. nr. 5075. 1/1948.R.R. p. instructor şi şef al Secţiei Cartiere din Comitetul U.P. 136 din 19 iunie 1945.Of. 6640). 162 din 16 iulie 1948. în 1948 încadrat şef adjunct de serviciu în centrala M. nr. 2259. 108 din 12 mai 1948.Direcţia Poliţiei de Siguranţă (1947-1948). Documentar. dosar nr.P. medalia “30 de ani de la eliberarea României de sub dominaţia fascist” (1974) (A. nr. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. (M. nr. ff. medalia “Meritul Militar”. decorat cu medalia “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” (1954). partea I-a. apoi responsabil de popotă. Goma 2007: 118.S. clasa a II-a (1954). nr. p. 1 Băneasa (1948-1951). (M.Of. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M.M.I. nr. & Caţavencu 2004. şef evidenţă bază la Sectorul AFV. 2256.Of. 2258.I. Varga 2003a: 247-8). 4048 [cota S. ulterior locotenent-colonel.Of. 24 din 30 ianuarie 1948.I..din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. Arnold (n. PLOŞNER. 286 din 10 dec. partea I-a.A.Of. p.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. 10394.I .în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei.G. Ioan / Isac (n.p. A. PINTER.din iunie 1945 agent de poliţie în centrala D.Auto din Serviciul aprovizionare gospodărire/ Serviciul spate din DGPCM (1957-1966). 2257. 13-16. reîncadrat ca funcţionar civil M. nr. partea I-a. M. POLINGHER. în 1945 încadrat comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. 707. p. nr.A. Bucureşti.R. POLINGHER. p. 384. (M.. medalia “A 50-a aniversare a înfiinţării PCR” (1971).I. 1934).X. partea I-a.S.I.1977). şef al Secţiei AGT . ulterior deconspirat ca fost colaborator al Siguranţei şi condamnat la închisoare (M. dosar nr. 1098. Malvius .Of. 151 din 3 iulie 1948. p. 134 din 12 iunie 1948.T. p.S. partea I-a. partea I-a.Of. Bucureşti în 1948.A.P. PERLMUTTER..R.

Julian..C. Wolf . Ludovic) – membru al echipei de reeducatori a lui Ţurcanu la Piteşti. 1947. ulterior director comercial la I. REGENSTEIN. 2263.A. ing.S.S.S.D. Bucureşti: Humanitas. nr.I.G. revenit în România în 1944.Of.Of. partea I-a. ilegalist în Basarabia.XI. preşedintele Comitetului pentru Cultură Fizică şi Sport Bacău (1947-1952). căs. RAPAPORT.a.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. nr. Anton (1927 – 11. 144 din 29 iunie 1945. RĂZVAN. 03.A. (?) rudă cu Ana Pauker) . în cadrul M. 9071. fiind recrutat de N. 2266. 104 din 7 mai 1948. 228 .. secţia Administrativ-Politică.în 1946 şefă de birou în centrala M. Paula .G. ulterior emigrat în Israel. PROCA. REIBER. 110 din 14 mai 1948.C.2261.C. Mihai (fiul lui Ivan şi Maria. (Dobre et al.A. 311 V.S. 4142). p.C. nr.Of. I.. citat şi în M.454/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. cu Lya.A.C.S.Of.în mai 1948 promovat comisar-şef de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.N. dosarul de schimbare a numelui nr.Of. Cluj. Solomovici 2004: 591.I. 131 din 8 iunie 1948. 2271. emigrat în Israel în 1976. Argeş” din Piteşti (1963-1974).G.1981) – evreu rusofon. M. 2006: 80).G. fd.K.R.S. 1946. 3/1952. C. nr.Of. unde a continuat să activeze în managementul sportiv.V. (M. p. 2268.R. Sergiu (n. infiltrat după august 1944 în conducerea S. p. Goma 2007: 118. vezi şi Mihăilescu 2008:8). (?) PROTOPOPOV. ulterior ofiţer la Securitatea din Arad.I. 4315. partea I-a. p.A. Ştefan (n.. în iulie 1946 ocupa funcţia de şef adjunct de birou (M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 3 iunie 1956) a obţinut cetăţenia română în 2008 (ordinul nr. 10557).P. 5467). M. 2267. iar din 1967 director coordonator al Agenţiei de Import Bucureşti (Cosma 1994: 47. p. în cartea sa de memorialistică Confesiunile unui cafegiu. p. 163 din 17 iulie 1946.G. (Cosma 1994: 30. partea I-a. Leiba .P. p. la începutul anilor ‘50. REIGLER.2010 Bucureşti. 2269.P.1999. 6642). I).I.ar fi plecat la 17 ani în U. 277 din 29 nov. 8800). nr.K. apoi la penitenciarul Gherla în anii ’50. 6672).IV. 1945. nr. Simion (n. 171 din 29 iulie 1947.I. respectiv preşedinte al clubului “Dinamo”/”F. Cosma 1994: 83). vol. Israel) – ofiţer M. la rândul său avocat (C. şeful Serviciului III din Direcţia Cadre a D. Avram – după august 1944 comisar-şef la Poliţia Turda. Puiu – (4. a mai avut un frate. nr. REITER. partea I-a. (M.. 2273. p.S. ulterior locţiitor de şef de serviciu la Direcţia V Cercetări Penale a D. Mauriciu – în 1947 încadrat ca informator. apoi promovat rapid. 1945.R. p. partea I-a. emigrat în Israel în 1970. decorat prin Decretul nr.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. ofiţer (ajuns via S. în mai 1948 definitivat în funcţia de comisar de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. Avram RABINOVICI. Victor (n.B. partea I-a.1922 Gălăuţaş. al P. propusă spre avansare la funcţia de şef de secţie (v. RANGA.XII. ulterior la clubul sportiv Dinamo (1953-1962).-col.S. RAFF. 2274.I. respectiv Gheorghe-Ilie Florescu. 44). partea I-a. 4968). 2008. Lupu 2011. p.I. RECK. cimitir Giurgiului) – în 1952 lt. 2573/2008 al Ministerului Justiţiei) (Goma 2007: 118. nr.Of. 13. nr.) la Direcţia IV Contrainformaţii Militare în D. 237 din 17 oct. Cosma 1994: 48). (A. partea I-a. dosare anexe. nr. 2262.Of.S. 65 din 18 mart.S.S.. 170 din 28 iulie 1947.. Sergiu FAHRER311) (n. 2429). nr. 5/1. în iulie 1947 transferat la Chestura de Poliţie Galaţi (M.G. p.S. maj. Romanţă . partea I-a.08. 2265. după război director în administraţia centrală a C. 7489. POPLICHER. fiul lui Samuilă şi Rozalia) – anchetator la Serviciul Judeţean Someş al D. fiul său Jacob (n. M. Bucureşti.D.1914 Bucureşti) – de formaţie avocat. Niculae 2004: 32. a III-a. de către N. 2270. 231 din 10 oct./D. 2264. cu grad de lt.Of.IV. (adjunct al lui Grigore Naum).1928 .Of.V. nr. partea I-a. a.I. “Mişa”) (3.P. REGENTRAICH. 2272.1903 Cetatea Albă – 29. PREISZLER.k. Lazăr (probabil “Regenstreich”) – în 1956.

? . 229 .Of.A. 110 din 14 mai 1948.090. p.Of. REUŞ. partea I-a. 62 vol.din 1 aprilie 1945 dactilograf a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. 1945.R. Vili (în alte documente ortografiat “Retti Willi) – iniţial încadrat ca gardian public în toamna lui 1944.A. 3694 din 30 apr. 1945 reîncadrat ca frizer la Inspectoratul de Gardieni Publici Bucureşti. cu fişă la secţia Administrativ-Politică a C. RIEBER. partea I-a.I. fiul lui Avram) (n.P. 2287. Nicolae . 2277. I. inv. 2286. Iosif – după august 1944 comisar-ajutor de poliţie în cadrul D. pp.Of. partea I-a. 2288. 209 din 14 spt. RONAY. 46 din 25 febr. 4313). comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. I). 2284. partea I-a. 2429).Of. nr. nr. al P. p. ROHRLICH.A.C. RODELSTEIN. Ionică . 99 din 2 mai 1947. 8019 şi nr. 18). 162.Of. v. Valentin – în 1947 numit prin decizie ministerială profesor de topografie la Şcoala de ofiţeri Jandarmi Bucureşti (M. menţionat în Steinhardt (2005: 409) ca maior de Securitate (căs. 3/1952 vol.A. REY.P.P. probabilă identitate cu “Brey..Of. nr. în cadrul Comandamentului Trupelor M. 2279.I. partea I-a.. Oscar – din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Comisariatului de Poliţie Siret (M. al P. RITNER.I.A. membru de partid din 1945. 1947. 2289. 65 din 18 mart. 1946. N. 6686 din 28 ian. p. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. nr.C. partea I-a). RIEBER. M. decizia ministrului Justiţiei nr. 110 din 18 mai 1945.R. 165 din 24 iulie 1945.Of. 2888 din 12 dec.Of. 126 din 6 iunie 1945. 2290. Cosma 1994: 5). 312 V.S. 4049).Of. Anatolie – agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. RONI. Mihel REISMAN312. 2280. 4048). (Duţu et al.C.. 110 din 18 mai 1945. 2276.. 6306).Of. 1947. 1322). partea I-a. 1944 – iulie 1945) (M. p.a. 3699 din 30 apr. nr. cu grad de comisar-şef. partea I-a. partea I-a.în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Chestura Poliţiei Brăila (M. fd. nr. ? . 142-4.Of. (1962). partea I-a. p. p.M. 165 din 24 iulie 1945. 2002: 52-3). dosar 10. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. propus spre avansare la funcţia de arhivar (v.I. în 1952 funcţionar M. 2285.Of. RIEGLER.S. v. nr. p. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. nr.. partea I-a. p.P. promovat maistru în mai 1948 (M. nr. în sept. nr.III. ROMAN. 1947 în M. u.Of. Ladislau – funcţionar civil în cadrul M. 11024. p.-col. (nr. cu Felicia (fiica unui bancher din Bucureşti în perioada interbelică. 2281. cursant al Universităţii Serale de Marxism-Leninism (1949-1951). 110 din 14 mai 1948.R. RIGMAN. încadrat în D. în 1948. 165 din 24 iulie 1945. nr. 1944 – iulie 1945) (M. 1948. p. membru al Uniunii Patriotice (1944-1945). A.1133.I. A. în mai 1947 şef de secţie (M. M. nr. Samuel – din aprilie 1945. 4049). p. 2283. 259 din 12 nov. ar fi avut doi copii: Vladimir şi Lenina). RICHTER.angajat al Securităţii Bucureşti în anii ’50 (Şinca 2006. 4049). 9926). 4707).G. ajuns colonel la sfârşitul anilor ’50 (d. nr.şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa (Troncotă 2006: 70).p.Of. Ana . (M. Corneliu – în 1946 arhivar-ajutor în centrala M. 110 din 18 mai 1945. 6306). ROSEMBAUM. partea I-a. partea I-a. în 1950 lt. nr. în mai 1948 avansat comisar (M. nr.”. p.G. partea I-a. n. 1945 numită impiegată în cadrul Chesturii de Poliţie Iaşi (M. f. Goma 2007: 118. REUSCH.I.1913 Roman) – de formaţie contabil. din 1947 maistru-ajutor în cadrul centralei D.Of. M. partea I-a. RETY.din aprilie 1945 şef de secţie de gardieni publici la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. 1944 – iulie 1945) (M. p.. cap. p. documentar. 1. (v. 110 din 18 mai 1945. nr. 1945.I.Of.în nov. 2278. în 1950 membru în Comandamentul trupelor M. 2282.2275. p. partea I-a. p. Mihail (n. Stela – impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. partea I-a. 36 din 13 febr. 4313) şi transferat la D. v. nr.S. 6306). Toni .S.

nr. p. 1896).A. partea I-a. Liviu (n. în 1948 încadrat la Spitalul Militar M. 8320. u. 2300.1904. inv. 4425).din mai 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Turda (M.. an în care este şi încadrat ca agent de poliţie în cadrul D. Turda şi Cluj între 1945 şi 1954 (Ioniţiu 2008:88.. la 03. 3699 din 30 apr.S. 151 din 3 iulie 1948. partea I-a. 1 dec. Tereza – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. 140 din 19 iunie 1948. p. 4049). 134 din 12 iunie 1948. partea I-a. 2295. dosar nr.S. p. M. Bihor (M.Of. Emeric . (M. nr.C. ROSENBLUTH. 1893) – membru de partid din 1945 (dosar R/80 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1947 cu aceeaşi funcţie la Poliţia oraşului Roman (M. nr.C. din 1 martie 1947 transferat la Poliţia oraşului Turda (M. ROSENFELD. nr.din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. v.Of. Avram – în 1948 agent la Chestura de Poliţie Galaţi.R.Of. M.. ROSENSVEIG. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Suceava. 1947.2291.A.N. 8318. 10416).din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. din sept.06. ROTENŞTEIN. p.Of.Of..S. 62 vol. Andrei . (M. 5127). fiul lui Sigismund şi Maria) . 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă la Serviciul Judeţean Dorohoi (M. 10815). ROT.I. ROSMAN. 1910. p. nr. partea I-a. 2299. 2306. partea I-a. 1947. nr.Of. ROSEMBERG.Of. partea I-a. 232 din 7 oct.I. Francisc (n. 264 din 14 nov. al P.Of. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. iar din 1 dec.Of. nr. partea I-a. 5075. f.P.E.Of. Oradea.1900 Oradea) – angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Episcopia Bihorului (M.Of. ROSENBLUM. ROSEMBERG. nr. 2298.Of. 230 . al P. p. 219.Of.A. ROŞCU. ROTENSTEIN. 5227). 2302. (nr. Avram – după război comisar-şef la Poliţia oraşului Vaslui. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p. 2294. nr. p. în 1952 căpitan. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.2010 Iaşi) – după august 1944 încadrat comisar-ajutor la Chestura Poliţiei Iaşi. Noe (n. partea I-a. nr. ROTH. nr.I. ROSEMBLAT. partea I-a. ROSEMBERG. 136 din 19 iunie 1945. 1946.. M. p. ROSENBERG. la Serviciul Lagăre al D. 1945. după terecerea în rezervă membru activ şi salariat al Comunităţii evreieşti Iaşi. iar în oct. M.II. 13. p. 211 din 13 sept.2001) – locotenent la Securitatea din Bihor la începutul anilor ’50 (Kovacs 2006).G.R. p. ROSENFELD. 1946 la Detaşamentul de Poliţie Borş.R. p. Dobrincu şi Goşu 2009: 372). fond Neoperativ. 286 din 10 dec. p. Aron – medic. Solomovici 2004: 594. 119 din 29 mai 1945.IX. 208 din 10 sept. 10923).M. p. 10092). I.Of. 2417. 2296. David (d. 1947. 3943).P.I. 2304. Cosma 1994: 82). Zoltan (alias “Zoltan Toma”) (n.Of.anchetator al Securităţii activ la Oradea. v. Estera – funcţionar civil în cadrul M.G. nr. a M.a. 111 din 17 mai 1947.A. 136 din 19 iunie 1945.I. 2303. p. nr. 3/1952 vol. Adalbert Rosman) (d. 2305. ulterior cu grad de ofiţer în D. nr. Iaşi. 3077). partea I-a. Salo . cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 30. în 1947 transferat la Serviciul Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi (Arhiva C. p. nr. Iancu – după război şef de birou la Poliţia Dorohoi. Kovacs 2006.Of. partea I-a.I. ulterior transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Oradea.A. partea I-a.IV. 5127).I. 51 din 2 martie 1948.C.R. M. 5603). I). 110 din 18 mai 1945. 1948. (M. (1952). 2301. Edgard – în 1947 încadrat ca inspector în cadrul D. Emanoil . al P. ulterior menţionat de multiple surse şi ca ofiţer operativ al Securităţii Oradea în anii ‘50. 2297. 1947.M. nr. p.A. 1.A. director adjunct operativ al Direcţiei Regionale Galaţi a Miliţiei (M.M. partea I-a. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M.G. 2293. 60 din 13 martei1 1947. ROTENSTEIN. partea I-a. partea I-a. partea I-a. nr.Of.în noiembrie 1945 încadrat în M. ulterior transferat ca funcţionar civil în cadrul M.P. 275 din 30 nov. 2292.C. 82 din 7 apr.C. Berindei. (1952). partea I-a.

partea I-a. nr. 2310. promovat succesiv până la grad de comisar-ajutor în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman. p. partea I-a. nr. dosar nr. 1947. partea I-a. v. p. 2323. 62 vol. fond Neoperativ. 10922). Ocna. ROZENSWEIG.Of. partea I-a. ROTENSTEIN. 2315.I. 2318.a. partea I-a.I. 2314. p. nr. p. în 1947 încadrat ca gardian cu atribuţii de medic la Penitenciarul Văcăreşti (M.. 2325..din aprilie 1945 şef de birou în cadrul Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. M.Of. dosar nr. p.P. M. I).2307. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1947. pare în acelaşi dosar şi sub numele Estera Rosensveig). 99. 2888 din 12 dec. Moise – medic. nr. Constanţa – între 1945 şi 1947 dactilografă la Serviciul Poliţie Socială al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.I. 2278). ROZENBLAT. p. partea I-a.I. ROZEMBAU. 222 din 25 sept. nr.C. nr.I. 2308. 7085. M. 1948. ROZENBAUM. 208 din 10 sept. după război comisar. nr. partea I-a. Uşer – în 1948 încadrat comisar la Comisariatul de Poliţie Fălciu (M. nr.S. fond Documentar. trecut în rezervă la 31. ROTH. p.N. ff. 62 din 15 martie 1948. dosar nr.A. 2313. M. 150 din 6 iulie 1945.I.Of. v. iar din decembrie 1947 comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj (M. Iancu . 592). nr. Elisabeta – din dec. 220-231. nr. M. I.). ROTMAN.. între 1952 şi 1958 cu grad de căpitan în cadrul regionalei Bucureşti. partea I-a. p. nr. nr. nr. ROTH.A. p. 1945. p. 157 din 14 iulie 1945. p. Nathan (fiul lui Leon şi Eti) (8. 1011). Paul ..Of.Of.S. Aron – funcţionar civil în cadrul M. u. p. 2317. partea I-a. partea I-a. p.R. (nr. ROTHMAN.R. partea I-a.R.G.S.I. p. 869). 11024). al P. nr. p.Of. ROTTERBERG. 2888 din 12 dec. 3694 din 30 apr. în 1951 avansat locotenent. 1947 agentă de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului regional de Poliţie Braşov (M.Of. 220-231.N. 1947. 2324. Bacău – 1999 Bucureşti) – după război agent la Poliţia oraşului Bacău. RUBINSTEIN. partea I-a. Stela – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. partea I-a.C. I. 8321).Of. M. 2321. RUBINSTEIN. 1948. nr. 29 din 5 febr. 2417. din 1 iulie la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. 5673). 3/1952 vol. (M. partea I-a. partea I-a. 231 .M. Aurel – numit în martie 1948 comisar ajutor de poliţie la Poliţia Fălciu prin decizie a ministrului Afacerilor Interne (v. Arnold . p. p. v.C. 110 din 18 mai 1945. 10432. 286 din 10 dec. nr. 2417. 31 din 7 febr.Of. 21 din 27 ian. u. nr. şefă de birou în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Bacău (A.Of. fond Neoperativ.III. 3/1952 vol. 2322.1915 Tg. 122 şi A..din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. Andrei – după război numit notar prin decizia ministrului Afacerilor Interne. p.X. partea I-a. 189 din 21 august 1945. RUBINSTEIN. 2319. serviciul raional Stalin. 1947. 1947. Bella – între toamna lui 1944 şi august 1945 impiegată în cadrul Serviciului Controlului Străinilor din M. 2312. 7681). inv.Of. partea I-a.C. ROTENSTEIN. ROZEN.Of. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.A. al P. 7350). Iaşi.Of. 194 din 25 august 1947.M.Of. ROTMAN. 8321.Of. Elisabeta – în 1945-1947-? impiegată la Chestura Poliţiei Oradea (M. M. în 1958 transferat la regionala Argeş/Piteşti. 1947.Of.Of. nr.R. 2311.A. 5127). în 1948 încadrat la D.Of. 1948.1916 – 15. nr. 182 din 11 august 1947.XII. M.1985) – membră departid din 1944.Of. ROTH. I. 2320. 10171).P. 208 din 10 sept. 2309. Ioan – după război detectiv în centrala D. partea I-a.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 5982). unde în 1959 este avansat la grad de maior. 11026). partea I-a. M. ff. p. Chelly – angajată în martie 1948 ca informator diurnist în cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei (v. nr.a.1961 cu grad de maior (Arhiva C. 2279). 1701 (cota S. 983). p. 30 din 6 febr. 267 din 21 nov. ROTMAN. Armin (Harmin) – din 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Sighet (M.Of. M. (nr.N. 62 vol. 1948 dactilografă stagiară la Chestura de Poliţie Iaşi (M. Roza – din 15 ian.. 4049). ROTMAN. ff. inv. 62 din 15 martie 1948. partea I-a. 1946. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 2316. 136 din 19 iunie 1945. Moly (15.

iiccr. apoi. Cosma 1994: 49. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. 313 Românizarea numelui în baza deciziei nr. nr.G. Partea I-a. 60 din martie 1992).N. Solomovici 2004: 594. apoi în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 34 din 11 febr. Crăciun 2009: 305.. SABĂU “SZABO”. 1947. 6)314. 2330.R. 316 V.247 din 30 sept.1923 Oradea) – evreu maghiarofon. p. 10923. 1947.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. partea I-a. subdirector al Miliţiei Judiciare la nivel naţional la începutul anilor ’50 (adjunctul lui Al. v. 126 din 2 iunie 1948. 75). 2. 12. 1947. Ioanid). 6. 315 În 1948 şi-a românizat numele în „Eugen Sabău”. Oradea. emigrat la sfârşitul anilor ’60 şi decedat în 2009 în Israel (C. în 1952 cu grad de lt. p.I. intervievat de R.G.A.I. p. din sept. (M. inv. p. deductibil în Ioniţoiu 2006: 44)). citat în M.907 din 28 aprilie 1048. ? – în timpul războiului colonel în Direcţia Politică a Armatei Roşii. 9500. 209. p. 2329.. 7424). 101. 2003: 208 şi 2001II: 43. Dobre et al.ro/special/special/jafulsecolului-de-la-banca-nationala-70393. RUCKERSTEIN.1912 Galaţi) – colonel de Miliţie. http://www. 1947. I. nr. SAIDER. ulterior anchetator în cadrul Securităţii. 4510. 6260. 2333. fond 495 (“România”). 116 din 21 mai 1948. “dosare adiţionale”. /(ex.S. 1128.C. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi promovat comisarşef la conducerea Serviciului Judeţean de Siguranţă Baia. SAMSON. & Caţavencu 2004.A. 1947. SALCZBERGER315) (n..Of. 2334.Of. după reorganizarea Securităţii cu grad de căpitan. p. fd. în revista Minimum din Israel (nr. ulterior jurist317.E.R. 225. Mircea anchetator al Securităţii (1947-1956(-1962?)). 8320.S. Israil (uneori ortografiat RU(C)KENSTEIN) – angajat în 1945 comisar la Poliţia oraşului Botoşani. 208 din 8 sept. 314 V. (1952). acelaşi “Eugen Szabo” clama un caracter antisemit al acţiunii organelor de anchetă în dosarul “bandei lui Ioanid”. p. nr. 39. partea I-a. în 1945 (când încă nu-şi schimbase numele) înregistrat ca membru al U. colaborator apropiat al Anei Pauker şi al lui Vasile Luca (l-ar fi recrutat pe Luca în 1940). 97. în 1958 prezent cu grad de căpitan în funcţia de şef de birou în cadrul Direcţiei I-a a Securităţii. Goma 2007: 118. S.P.. în M. partea I-a.III. RUJAN. respectiv încuviinţarea schimbării numelui la decizia ministrului Justiţiei nr. la 15 august 1917 Budapesta. partea I-a. RUSU. Gheorghe (n.Of. decizia ministrului Justiţiei nr. Wilhelm [RUFF?] .Of. nr. & Caţavencu 2004. 232 .R.html). p. http://www.R. 2006: 78.Of.I. Ungaria313) – în 1948 în cadrul Societăţii Româno-Export (M. 108 din 12 mai 1948. 808.Of. 4264). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. în 1992. 9849). al P. nr. dosar nr. SAMSON. 1948. Deletant 1995b: 62. şef al Direcţiei a II-a la jumătatea anilor ‘50). M.Of. partea I-a. Sofi Alice (SEIDER) – în 1947 numită impiegată stagiară mai întâi în centrala D.2326. Eugen (n. p. Levy 2002: 124. Cosma 1994) (?). nr. partea I -a.C... emigrat în SUA (după unele surse Los Angeles) via Israel (C. M..T.R. Lupu 2011. I.P. 6).Of. nr. 27 din 3 febr.-maj. 256 din 5 nov. M. f.. p. partea I-a. partea I-a. RUFF. 1948.S. ulterior locotenent-colonel de Contrainformaţii în cadrul Securităţii (iniţial şef al serviciului Inspecţii după 1946.ro/pdf/ro/sesizare_penala_gheorghe_enoiu. 4813). anchetat în 1968 alături de alţi foşti torţionari în cadrul reabilitărilor (A. 66255 din 10 iulie 1948 a ministrului Justiţiei (dosarul 5/209/948) (publicată în M. dosarul de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei nr 5/80/948. C. I. apoi director la Ministerul Agriculturii.XII. Samson SCHWARTZENBERG316) (n. 2332. vol. nr.R. 164 din 23 iulie 1945. nr. 2327. F.jurnalul.E. 2328. 2331.R. şi Institutul “Elie Wiesel” 2008: 40. nr.I.Of. Şerban (n. Levy în Israel în 1991. SAMOILOV (/Samuel). E.E. probabil basarabeanul Samuil Isaakovici Samoilov.I. şeful Serviciului Judeţean Botoşani al Securităţii Suceava în perioada ’40-’50 (M. Valentina – funcţionar civil în cadrul MAI.M. p.Of. 245 din 23 oct.P. partea I-a.R. epurat în 1952 sub acuzaţia de spionaj (Solomovici 2004: 31-2).C. Solomovici 2003: 210. 286 din 10 dec. nr. REISZ. p. p. la un moment dat detaşat sub acoperire la Ambasada României la Paris. apoi membru în Colegiul M. 208 din 10 sept. cu grad de colonel.Of. 1946 în M. 317 Menţionat frecvent în dosarul jafului maşinii Băncii de Stat a R. partea I-a.pdf.

R.php?name=News&file=print&sid=252 233 . Dincă – în iulie 1948 angajat chestor de poliţie la Direţia Studii şi Planificare a D. 1947. demascat de serviciile israeliene în 1965. probabilă identitate cu Otto Schechter.I. Zissu – la sfârşitul anilor ’40 gradat la Securitatea din Huşi (Neştian 2010: 87).. partea I-a. 2338. partea I-a. aprobare prin decizia nr. 270 din 21 nov.. 3293. dosar nr. http://www. nr. 1947. nr. p. R. Francisc (zis Öcsi) (n. partea I-a. nr. 2349.N.Of. SCHATER. 2 din 2 ianuarie 1948. 2006: 78). partea I-a. nr. 2347. SANDOVICI. nr.Of.Of. partea I-a. 2336.Of. nr. Sabeş [?] . 12).S. 10314. SAMUEL. 12). p. 110 din 18 mai 1945. v. Lupu 2011. Teodor (n. 266 din 17 nov.Of. 108 din 16 mai 1945. directorul penitenciarului Iaşi.P. ofiţer M. p. Goma 2007: 118 – cei din urmă ortografiindu-l în mod eronat “Sadovici”). 2341.P. 318 V. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. după trecerea în rezervă membru de partid. partea I-a. Mihail (Mişa) – originar din Basarabia. nr. 3957). Geza – încadrat în iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 1240. SCHACHTER. 2339. 136 din 19 iunie 1945.G. p. p. partea I-a. 1914) – colonel de Securitate.. (Troncotă 2006: 54-5.Of. SCHACHTER. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. ulterior profesor universitar la Iaşi319 (Ursache f. în 1951 maior la Direcţia a II-a Contraspionaj a D. 1946 în M. 9500).din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. p. SCHAHTER. 4048). Zelig . 2342.S. 2348. 140 din 19 iunie 1948. (M. nr.. 5708). SCHAER. 110 din 18 mai 1945./M. 70. f. SANDBERG. 4049). M. cu referat de cercetare la fd. 2340. Goldiana – absolventă a Facultăţii de Drept din Iaşi.u. partea I-a. M.Of.C. repatriat (după o tentativă de recrutare a sa în favoarea israelienilor) şi continuându-şi activitate în Securitate (Solomovici 2004: 594-5. 286 din 10 dec. nr. b). 2344. 110 din 18 mai 1945. partea I-a. 1946. Otto – din 1 aprilie 1945 subinspector de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi (M. nr.Of.Of. v.Of. M. 10200. David – în 1947 numit agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţeii Capitalei (M. 55 din 6 martie 1948. din nov. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 3697 din 30 apr. p. 4049. 245 din 23 oct. partea I-a. 155 din 8 iulie 1948. 1947.Of. 2337. p.2335. p. 5227.A. ulterior angajată comisarajutor în cadrul Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.G. 2038).. M. p.P. partea I-a. C.Of.în 1947 chestor la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Sibiu (M.Of.S.S.org/modules.a.. 10127 din 31 ian. fost ilegalist.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. 319 V. 1945. nr. şeful corpului de translatori din direcţia Contraspionaj a D. 3694 din 30 apr. SAVIN. Bruno – în 1956 ocupa funcţia de şef al Serviciului IX din cadrul Direcţiei a II-a a Securităţii (Dobre et al. Moise . 1945. SAMUEL. Ioanid 2005: 125). nr. p. SCHILERU. p.S. p. (?) SAUCIUC. desantat de sovietici în zona Galaţi înainte de august 1944. fond Neoperativ. 275 din 30 nov. Polonia) – în 1948 era agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Bacău (M. 219. 2417. 45. 267 din 21 nov. 10416). din noiembrie 1945 detaşat ca administrator la Serviciul Lagăre.I în străinătate (Solomovici 2004: 61). nr. nr. 2346. 10924). 2343. iulie 1910 Stanislawow. nr. 39 din 15 febr. nr. p. C. SAMUELI.A. SCHAFFER. nr.C. Ana – agent al M. 2 din 2 ianuarie 1948. Teodor Herbert STERN318) (n. anexa la dosarul nr. Cosma 1994: 38.Of.S. 1947. 2003: 487 ş.G.Of. 10151).A. 5127).Of. partea I-a. 1947 pe postul de contabil la Inspectoratul de Siguranţă Oradea (M. David – din aprilie 1945 agent de poliţie la Poliţia Dorohoi (decizia nr. partea I-a. partea I-a. SCHACHTER. partea I-a. M. M. al P. 1947 cu atribuţii de Siguranţă (M. iar din 1 dec. trimis în 1958 în misiune în Israel de către Securitate sub acoperirea de imigrant (împreună cu familia). 62/1978. lagărul de la Oradea. partea I-a. p. p. inv.Of.asymetria. partea I-a. M. p. 2345.

2361.G.. partea I-a. Mendel . SCHULMAN. Ludovic – din mai 1945 agent de poliţie la Poliţia oraşului Sighet (M.S.R. 2355.G. 168 din 27 iulie 1945. M. Goma 2007: 118). Darius – din iunie 1945 agent (din 1947) principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. Nastasă şi Varga 2003a: 63. SCHVARTZ. p. SCHULLER.în 1946 impiegată în centrala M.S. nr.A. detaşat cu misiuni în Germania şi U. 2352. 144 din 25 iunie 1948. Vera . 678.P.P.S. 82 din 7 apr. Solomovici 2004: 595). la Direcţia Siguranţă (M.G. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 240. avansat maior de Securitate în 1960. într-un referat din 5 august 1953 (Datcu 2009. profesoară la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1959 (Cosma 1994). Jela 2001. Francisc (fiul lui Alexandru) – locotenent-major.G. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C..P. al P. 2359. 2358. 248 din 27 oct. partea I-a. p.P. partea I-a. partea I-a. 4049). partea I-a. 9594). anchetator al Securităţii din Focşani în anii ’50 (Jela 2001. 2006: 81. p. partea I-a. nr. SCHNAPP. căpitan. SCHMERGER. p. Erwin – propus pentru încadrare în Direcţia VIII a M.G. SCHMERLER.P. 2362.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.. partea I-a. Dobre et al. la D. (M. 2363.G. 1946. 2354. M. p. Dobrincu şi Goşu 2009: 255-6. 1923 Iaşi) – după 23 august 1944 ziarist în cadrul Armatei. 2002: 342-3). nr. 2365. Solomovici 2004: 595).Of. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M.P. Solomovici 2004: 595 şi 2001II: 43. nr. SCHILLER. 5359). nr.Of. Lucian – în 1948 menţionat ca agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 9 din 12 ianuarie 1948.S.G. p. (şeful Serviciului “H” Cifru). 3697 din 30 apr.P. M. 3080. Anuţa – în 1947 angajată ca telefonistă în centrala Siguranţei. 4313..-col. 2429). 4144). Paul – ofiţer încadrat în D. partea I-a.2350. Simion – fost muncitor. brigada a III-a.Of. p.Of. Rachmil – în iunie 1948 definitivat în funcţia de comisar-şef la Chestura de Poliţie Iaşi (M. p.G. 104 din 7 mai 1948.Of.S.Of. 2364. Duţu et al.R. ? – şeful Securităţii Târgu Neamţ în 1949 . SCHLESINGER. 1948. pensionat pe caz de boală în acelaşi an (Andreescu.P. 2366. nr.Of. 110 din 14 mai 1948. Iosif (n. 2357. 5673). v. nr.Of. nr. trecut în rezervă în 1956 (Cosma 1994). ? – locotenent. p. plutonier major la D.S. după înfiinţarea D. 5467). funcţie în care este avansat la grad de lt.. 2360. 198/1951) (v. partea I-a. profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. Bucureşti (Jela 2001. SCHLESINGER. 81. 144 din 29 iunie 1945. partea I-a.P. partea I-a. nr. 65 din 18 mart. în 1948 încadrată cu grad de plutonier şi funcţie operativă în D. SCHILLER Mina (fiica lui Matiaş) – încadrată la 1 aprilie 1947 comisar ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 75). Emanoil (în unele acte oficiale eronat transcris “Smenler Manoil”) – după august 1944 încadrat comisar în cadrul centralei D. 234 . p. apoi angajat căpitan de Miliţie la Direcţia Paşapoarte în 1946-1947. M. Roger – între 1947 şi 1948 informator diurnist în cadrul Prefcturii Poliţiei Capitalei. 1947. ulterior comisar-şef de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. Solomovici 2004: 597. 110 din 18 mai 1945.S. 651-2. 182 din 11 august 1947. în ianuarie 1948 înapoiat în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. nr.C. SCHMERLER. SCHREINER. Deletant 1995b: 57. 2353. 2351.Of. Jela 2001.S. SCHIP. nr. SCHÖNBERGER. 239 şi nr. 7087). 2356. la înfiinţare (1948) (Cosma 1994: 44). p.anii’50 (Berindei. SCHRAFT. propusă spre avansare la funcţia de şef de birou (v. 6412.C. în iulie 1945 transferat de la D. unul din cei doi şefi de birou ai secretariatului D.S. (M. nr.R.P. Solomovici 2004: 597). partea I-a. M. (u. p.Of.Of. partea I-a. p.Of. 150 din 6 iulie 1945. ulterior locotenent-major. Cosma 1994: 50. SCHOR.S. 9 din 12 ianuarie 1948.a.I. SCHNEIDER.

Sigmund – în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Buzău (M. nr. 2373. 1947. nr. Şandor (n. până în 1946 (M.Of. SCHWARTZ. v. 1948. 2372. 5133). 10433. 4049). partea I-a. nr. fond 495 (“România”). 2383. SCHWARTZ.R. 111 din 15 mai 1948. M. nr.Of. partea I-a. partea I-a.Of. 222 din 25 sept. p. 188 din 16 aug. nr. p. între 1946 şi 1 dec. p. 4358).Of. p. 4517) 2370. Solomovici 2004: 598). 2630). p. 1947 cu acelaşi grad la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de poliţie Suceava (M. Solomovici 2004: 599. M. din sept. 4048 [cota S.Of.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. Bucureşti (Jela 2001. 63-65). 2381. 2278). 289 din 13 dec. partea I-a. Luiza . Andrei – la 1 aprilie 1948 angajat comisar ajutor de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Războieni (M.din mai 1945 agent în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. nr. nr. 3697 din 30 apr.S. 4315). partea I-a. nr. 4708). nr. nr. 136 din 15 iunie 1948. 9880). partea I-a. nr. partea I-a. nr. (1948-1952) (C. 126 din 6 iunie 1945. 1946 transferată la Penitenciarul Braşov (M. M. 2371. a D. 286 din 10 dec.şefă de birou în D. p.S.Of. 1947.Of.Of. partea I-a. (M. 110 din 14 mai 1948. SEGAL. 10927). Marcel – între aprilie 1945 şi septembrie 1946 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (în M. Lupu 2011. p. 1947 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Tulcea (M.S. 1947. partea I-a.Of.2367. 1946. SEGAL. 292 din 17 dec. SEGAL. Sender SEGAL) – din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.Of. 1946. 4264). SEGAL. 1946.fost croitor. 72 din 26 martie 1948. în sept. M. nr.P.A. Ana . 2379. SEGAL. 3699 din 30 apr.Of. p.Of. după alte surse prezent şi în iulie 1946 la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (Solomovici 2003: 31).P. 110 din 18 mai 1945. 1947.I. partea I-a. partea I-a. Mendel . 2377. nr. 2378. partea I-a. de la înfiinţare (1948) şi anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. p. 225. Cosma 1994: 48). nr.G. p.. Jela 2001.Of.S. SCHWARTZ BERCOVICI.P. Ilie – angajat în august 1948 comisar-ajutor de poliţie.Of. 8320. nr. partea I-a. (M.Of. 10923).în mai 1948 definitivată în funcţia de dactilografă şefă în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. SCHWARTZ. partea I-a. p.A. fond Documentar. partea I-a. SEGAL.Of. 895). nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. partea I-a. 257 din 6 nov. 235 . 222 din 25 sept. 121 din 31 mai 1945. 108 din 12 mai 1948. Bubi – anchetator al Securităţii din Dorohoi (Jela 2001. partea I-a.P. după august 1944 încadrat la Chestura de Poliţie Timişoara ca agent. 1947. partea I-a. nr.Of.R. partea I-a. L. Ghizela – după război impiegată la Direcţia Penitenciare a M. posibilă identitate cu “Sendor (Aleks. p. I. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. nr. M. Solomovici 2004: 597). 107 din 15 mai 1945.N.S. 208 din 10 sept. partea I-a. p.P. Mauriciu . 7083.Of. clasa a 4-a de salarizare (M. v. Niculae 2004: 32. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. SCHWARTZ. SEGAL. p.I.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of.. nr. p. p.Of. 11158. 2382.S. 62 din 15 martie 1948. Ilie .Of.)” cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.]. Ionaş . Iosif – din 1 aprilie 1948 comisar-ajutor de poliţie în D. 4049). 2376. SEGALL.G. Mandi . 286 din 10 dec.P. p. nr. 2380. 1946.G. p. SEGALL. dosar nr. Nathan (uneori ortografiat şi “Segall”) – din 1 aprilie 1945 comisar-ajutor al Poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. 6710). la Circa 17 Poliţie (M. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă în cadrul Serviciului Judeţean Botoşani (M. M. p. 2375. ff. Iulius – numit în martie 1948 comisar ajutor la Poliţia oraşului Botoşani prin decizie a ministrului Afacerilor Interne (v. 182 din 11 august 1947. 2368. SCHWARTZ. 3895). SEIDMAN. 41 din 18 febr.în nov. în luna mai a aceluiaşi an transferat la Poliţia Dorohoi (M. dosar nr. p.Arhiva C. 12859. 2369. 2374. partea I-a. M. nr. 10433).G. 1349). inv. menţionat ulterior ca plutonier major al D. p. p.Of. SEGAL.

Of.M. David – în 1947 era chestor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.P.din 1 aprilie 1945 şef de poliţie la Inspectoratul de Poliţie Suceava. Vasile – fost şofer. 1/1948. f.U. apoi promovat chestor şi transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Sibiu (martie 1947). 597 şi 2003: 180. f. SEVIANU.I. p.G..Of. vol I. 4242. partea I-a. vol. 127 şi vol.P. f. 5807. M. exclus pe motive disciplinare).Of. fond D.M.pdf Vezi fişa matricolă penală la http://86. nr. vol. 9718). p.Of. SERCUS. 869) 2387. potrivit caracterizării secţiei de cadre a D. ulterior director al D. 2. 1946. partea I-a.. angajat ulterior la Ministerul Energiei Electrice. 242-248 şi fond “D”.D. 2385. Îi plăceau chefurile şi femeile. 1945. demis şi chiar degradat.1914 la Bucureşti.S. până în 1948.2384. 238 din 14 oct.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/S/Sevianu%20Igor/index. partea I-a. apoi exclus din partid. 4049. 110 din 18 mai 1945. ca agent de poliţie clasa a III-a în iunie 1945 (M. 2386. SFAB. 239 şi nr. 7346.R. Goma 2005: 4. apoi ofiţer în S.1960) . 2412. nr. M. DJ nr. ulterior cu evoluţie necunoscută.Of. 1946.P din 19 aprilie 1948. 3871) (M. Martin . câteva luni mai târziu detaşat secretar al Chesturii de Poliţie Iaşi. 108 din 12 mai 1948.1960 (Solomovici 2005 şi 2001II: 111. 236 . inv. Igor HERŞCOVICI. partea I-a. partea I-a. 2. SENATER. 4266). v. 2006: 268 (n. I. în mai 1948 transferat la Poliţia Bistriţa (M. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 1947. 62.125. fond “P”. 2390. Bucureşti (1948-1952). Bucureşti (1948-1950). 23. după război şef de poliţie în Corpul Detectivilor. dosar 19.R. 60 din 13 martei1 1947. 157).A. ulterior maior.R. D. nr. p.Of. nr..php. la Biroul Siguranţă.I. nr. ff. fiul lui Mihai şi Pierette. 1945 şefă adjunctă de birou în centrala D.Of. 13-16. 2389. dosar nr. SEPEANU.II. în 1946 comisar-ajutor în cadrul Serviciului de Siguranţă al Poliţiei Dorohoi. “a avut în trecut înclinaţii spre afaceri. partea I-a.A. eliberat în 1957. 1896. Solomovici 2004: 599 şi 2003: 207). condamnat în 1953 în cadrul proceselor unor torţionari din pentitenciarele epocii staliniste.R. p. ofiţer de carieră (demis în 1941. 3700 din 30 apr. vol. Arhiva Operativă M..S.G. 155 din 10 iulie 1947. Ordine şi Instrucţiuni 1959. 29 din 5 febr. & Caţavencu 2004. Banu 2008: 325. 320 321 V. Igor (n. nr. 119. pe care numai în parte a izbutit să le lichideze” (ASRI. condamnat.I. apud C. şeful serviciului Inspecţii în Direcţia Generală a Penitenciarelor din M. 1947. SEMAN.P.R. Deletant 1995b: 58.G. p. 2392.192418. 249 din 28 oct. Moise . executat la 18. 1. Sava – încadrat în D. dosar nr.S. 2388. Iosif – după război comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Brad.R. după ce s-a descoperit ajutorul pe care îl acordase unor evrei). Deletant 1995b: 58. 253 din 5 nov. nr. partea I-a. şef adjunct al Direcţiei Regionale M.Of. 26979. Nina – din 1 oct.17.R. zis “Gugu”) (31. p. partea I-a. SEPEANU. la D. la momentul arestării inginer la o întreprindere de stat. (M. 9 din 12 ianuarie 1948./P.R. plutonier operativ la DRSP Bucureşti. în 1959 locotenent-colonel. 207. p. 96 din 25 apr. transferat de la D. ACNSAS. partea I-a. p. p. pentru câteva luni în 1950.A.Of. partea I-a.II. M.Of.A. semnatar în 1971 al unei cereri de reabilitare.P. 11082. p. M.. p.cnsas. locotenent de miliţie (1948-1951. fd.I. M.S. (?) SEP. nr. 4706).P. director adjunct al D.I.P. (?) SEVICI. 44-49. Teodor Alexandru (n.P. la 28 iulie 1959. p.G. Solomovici 2004: 138-9. Bucureşti (decizia nr. nr. 9614.P.X. 250-4)320. partea I-a.Of. 110 din 16 mai 1947.R.S.10.33). f. 2391.între 1945 şi 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. partea I-a. 66 din 19 martie 1948. A. dosar nr.C. nr. 24.C. 3617.M. membru P. nr. ff.membru al grupului de evrei care au jefuit maşina Băncii de Stat a R. şi http://www.Of. 10985. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 23. fiul lui Vasile (Basil) şi Frida – 1985 Bucureşti) – locotenent-colonel de Armată. 5)321.I.. l a Circa 26 Poliţie (M. Banu 2008: 325. nr. f.ro/documente/cadrele_securitatii/SEPEANU%20TUDOR%20ALEXANDRU. p. 126 din 6 iunie 1945. partea I-a. în ianuarie 1948 transferat la Comisariatul de Poliţie Săveni. nr.

nr. Solomovici 2004: 599. Maramureş (din 1949) comandant al penitenciarului Sighet (febr. nr. partea I-a. 14.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. Leon . SIN ŞMIL. Nina . Jela 2001. . 110 din 18 mai 1945.G.Of.S. 2400. Iosif (n.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. M.memoria.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 2401. SIN IOSUP. autor în 1992 al cărţii Pacepa. 4049). Emil Calmanovici (toţi condamnaţi pe viaţă. nr. 126 din 6 iunie 1945. respectiv Dan C. 5982).C.html.ro/?location=view_article&id=1359. 1949 – mai 1950). p. implicat în dosarul “Danga” de urmărire informativă a lui Aurel Decei şi în anchetarea lui Nicolae Steinhardt (O.I. Opriş 2006: 66).IV. (1952). emigrat în Israel în 1964 (Caţavencu 2007. Solomovici 2004: 599). trecut în rezervă în 1975 cu grad de colonel (şi urmărit informativ după suspiciunea că ar fi dorit să emigreze în Israel) (Solomovici 2004: 281 şi 599-600 şi 2001II: 43.Of.Of. activist al comitetului judeţean P. partea I-a. SIN IANCU.1914. p. SILER.P. 237 . 10922). în mai 1945 (M. secretar de partid al Direcţiei.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. Iancu . 2405. nr. şef de birou şi referent la secţia Probleme Speciale a D. evreu autodeclarat în interviul acordat cotidianului Ziua sub titlul articolului “Faţa Nevăzută a lui Pacepa” din 23 noiembrie 2005324.C.1927 Braşov) – membru de partid din 1945. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. SICHERMAN. 3895).A.II. p. 2403.Of. partea I-a. Bucureşti. apoi locţiitor al comandantului penitenciarului Gherla între august 1952 şi 30 noiembrie 1958 (Fürtös 2007: 404 n. 464-85.2393. Froim zis “Finkelstein” . anchetatpr la Direcţia a III-a a Securităţii.P. 2. p. p. Alfred – încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. 20. Lena Constante. partea I-a.Of. 2406. SIMOVICI.locotenent-major.S. Cosma 1994: 48)323. partea I-a. p. partea I-a. din 1948. 2399.Of.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.M. Jacques Berman şi Remus Koffler (executat. 3895). SIMION. iniţial la diverse unităţi militare din ţară (Craiova. nr. Titu (n.Of. Caracal. 2395. ? – anchetator la Securitatea Suceava.G. SIN REBECA.S. 322 În care au mai fost inculpaţi Harry Brauner.. ISAC) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M.R. 107 din 15 mai 1945. Solomovici 2004: 566).) – locotenent. . 1947. (1947-1949) încadrat ca ofiţer de armată în 1949. quo vadis. 2402.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. v. Simon (uneori ortografiat Zigler) .angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. Herbert (Belu) Zilber. partea I-a. ? – comandantul lagărului Salcia în anii ’60 (Jela 2001).G. 2394. fost avocat. 453-6. partea I-a. Ioniţoiu 2006: 34. anchetator a D. Mihăilescu 2008: 10).kappa.ro/actualitate/23-11-2005/fata-nevazuta-a-lui-pacepa-83291. Slatina. nr. SIMON.I. Jean .Of. 107 din 15 mai 1945. SIN Aaron. SIEGLER. 4380). p. care a murit în 1956 după 45 zile de greva foamei). în procesul “grupului Pătrăşcanu”322 din 1954 (Jela 2001. 286 din 10 dec. al P.P. Jack – în anii ’50 cu grad de maior. 157 din 14 iulie 1945. Goma 2007: 118. p. p. transferat începând cu 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. 324 V. 3697 din 30 apr. Ionel (n. U. SIMON. nr. 118 din 28 mai 1945. 3895). 107 din 15 mai 1945. 2398. 2404. transcrierea la http://stiri. în aprilie 1954) (Levy 2002 : 125) 323 Cu menţiune şi la http://www. 107 din 15 mai 1945. detaşat la Agenţia Economică a României de la Frankfurt am Main (19