“ŻYDOKOMUNA” Evreii şi comunismul

- Cazul României (1944-1965) -

ediţia aprilie 2013

Iulian Apostu
apostu_i@yahoo.com

CUPRINS

În loc de introducere ................................................................................................ 4 Aparatul administrativ-politic central ..................................................................... 20 Aparatul represiv (Securitate, Miliţie, etc.) ........................................................... 167 Mass media şi sistemul editorial-tipografic ........................................................... 252 Educaţie şi cercetare (sectoarele ideologizate) ...................................................... 281 Cultură şi artă ......................................................................................................... 302 Alţii ........................................................................................................................ 335 Alţi ilegalişti .......................................................................................................... 505 Surse documentare ................................................................................................. 601

2

În loc de motto:
“Americanii joacă acum cartea evreilor şi într-o ţară unde avem 400.000 de evrei, cu câteva zeci de mii infiltraţi în aparatul nostru de stat, economic, politic şi cultural, nu este greu de jucat această carte. Nu vă faceţi iluzii că îi puteţi schimba. Negustorii de ieri, fabricanţii de ieri, jucătorii de la bursa neagră nu-i puteţi transforma, chiar dacă vin şi vă demonstrează că l-au citit pe Marx şi că-l studiază pe Lenin […] Plin de evrei, peste tot evrei […] Sioniştii sunt foarte bune elemente pentru coloana a cincea [în România.] […] Noi nu dăm muncă inginerului al cărui tată este declarat chiabur, dar primim şi încredinţăm posturi de comandă colanei a cincea sioniste, pentru simplul fapt că ştiu să se lipească de partid.” (Petru Groza într-o discuţie cu Emil Bodnăraş, 23 iunie 19491) “În 1945, o mare parte a aparatului de stat şi de partid era în mîinile evreilor, aşa încît, în 1950, se ajunsese la o situaţie penibilă, în care poate 2% din populaţia ţării deţinea peste 25% din posturile cheie ale regimului. În această perioadă se povestea că singura deosebire între Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Economiei din Israel consta în faptul că în ministerul israelian se puteau găsi şi cîţiva arabi.” (din raportul de uz intern “Evreii din Romania: o minoritate care dispare” al Ambasadei S.U.A. la Bucureşti, datat 26 febr. 1964, sustras de Securitate din clădirea ambasadei, reprodus în versiunea tradusă de Securitate în Marius Oprea 2002b şi Solomovici 2004: 509-13) “Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: ‘[…] Eu te-aş ruga să-mi spui de ce la CSP [Consiliul de Stat al Planificării] peste 80% sunt elemente de origine evreiască […] Tov. [Leonte] Răutu: ‘În sistemul editorial erau peste 40% evrei.’ […] Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: ‘S-ar putea aduce nenumărate exemple. Am întrebat de ce la Consiliul de Miniştri sunt peste 60% elemente evreieşti, cine i-a adus acolo, au venit singuri?’” (din stenograma şedinţei Biroului Politic din 19 febr. 1960, apud Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 641, 644 (pp. 625-646)) “În primii ani de domnie ai tovarăşului Gheorghiu-Dej, evreii comunişti ocupaseră fotolii în toate etajele superioare ale politicii, culturii şi ale administraţiei de stat […] Este adevărat, comuniştii evrei erau peste tot, în Biroul Politic şi înaltul aparat de partid, […] în Armată, Securitate, Procuratură şi în Miliţie, […] în organismele de stat, economice şi culturale […] .” (Teşu Solomovici 2001 II: 42)

1

Pentru citarea selectivă a unor pasaje diferite din aceeaşi declaraţie (reprodusă iniţial de prof. Gheorghe Buzatu în Dosarele Istoriei), vezi de pildă un autor etichetat „antisemit” – Cornel Dan Niculae (2004: 50-52), respectiv trei autori evrei – Radu Ioanid (2005: 78), Robert Levy (2002: 146), respectiv Teşu Solomovici (2001 II: 87 -8; 2003: 188-192). Pentru versiunea integrală a stenogramei prelevate de Sulamita Bloch-Constantinescu, v. Buzatu şi Cîrstea (2010: 328 -338). 3

În loc de introducere
Iniţiat imediat după decembrie 1989, segmentul publicistic (academic şi jurnalistic deopotrivă) consacrat analizei relaţiei dintre evreii din România pe de o parte şi instaurea şi consolidarea sistemului comunist în primii ani postbelici pe de altă parte, pare să confirme în mod nefericit butada “decât puţin şi prost, mai bine mult şi fără rost”. Tema acestei relaţii, complexă fie şi numai în dimensiunea ei pur istoric-factuală, fără a mai aduce în discuţie distorsiunile consecutive frecventei ei instrumentalizări politice, a fost abordată pe parcursul ultimelor două decenii de o mulţime de autori, pe cât de spectaculoasă numeric, pe atât de eclectică din punctele de vedere ale pregătirii teoretice şi practice a autorilor, spaţiului, anvergurii şi profunzimii acordate cercetării, abordării şi metodologiei alese, stilului şi profilului editorial, obiectivelor asumate explicit sau implicit, etc.: de la Vladimir Tismăneanu şi Florin Constantiniu la Cristian Troncotă, Ioan Scurtu şi Gheorghe Buzatu, de la categoria autorilor etichetaţi aprioric şi in corpore ca “antisemiţi (ex. Paul Goma, Cornel Dan Niculae, Neagu Cosma sau Gheorghe Gavrilă Copil) la seria autorilor evrei (ex. Leon Volovici, Harry Kuller, Teşu Solomovici , Jean Ancel, Leon Rotman, etc.), de la istorici de profesie la foşti militari şi ofiţeri ai Securităţii, de la antropologi şi filosofi la simpli jurnalişti, ingineri şi alte profesii, literatura dedicată explicaţiei şi/sau înţelegerii relaţiei multifaţetare dintre evrei şi comunismul României postbelice pare marcată în ansamblul ei de o inversă proporţionalitate între cantitate şi calitate, ranforsată de o pronunţată polarizare a mulţimii de autori în două categorii antagonice: evrei (categorie care îşi subsumează şi grupul celor catalogaţi “filosemiţi”) vs. “antisemiţi”. Angajate ireconciliabil într-un veritabil conflict de uzură pentru poziţia dominantă în modelarea percepţiei opiniei publice asupra temei cercetate, cele două grupări informale perpetuează o “gâlceavă” extrem de sonoră marcată de eroarea de logică tertium non datur. În tiparul acestui raţionament viciat, agravat dintr-o direcţie de o formă de anti-evreism visceral, iar din cealaltă de imperativul imbecilizant al “corectitudinii politice” şi de eticheta-“sperietoare” a antisemitismului, orice aserţiune în materie a lui V. Tismăneanu ar putea fi respinsă [fie şi numai] pentru că autorul este evreu (şi – circumstanţă agravantă – fiu de nomenklaturişti), la fel cum, simetric, orice “listă” de evrei comunişti întocmită de un “antisemit” este respinsă aprioric şi în integralitatea sa, chiar şi atunci când, de pildă, 17 din cei 20 de “evrei comunişti” indicaţi sunt confirmaţi ca atare chiar şi de autori evrei. Mai grav însă, acestei erori de logică a aşa-zisei gândiri binar-adversative (şi multor altora, la fel de nătângi), calate pe principiul “cine nu e cu noi, e împotriva noastră”, i-au căzut victime în timp şi rarisimele încercări de abordare ştiinţifică, neutră, obiectivă, sine ira et studio2; într-o primă direcţie, istoricul Florin Constantiniu i-a “contrariat” spre exemplu pe autorii evrei Harry Kuller, Leon Rotman, Leon Volovici şi Radu Bogdan prin “îndrăzneala” afirmaţiei “[o]bstacole [în cercetarea obiectivă a temei, n.n., I.A] vin atât dinspre români, cât şi dinspre evrei […] Obstacole vin şi din partea evreilor. Este refuzul de a investiga faptul că […] între conducătorii PCR s-au aflat numeroşi evrei. Explicaţia că, odată cu intrarea în rândurile partidului comunist, ei şi-au renegat evreitatea nu poate fi considerată – cel puţin după părerea noastră – satisfăcătoare.” Ca reacţie, firească în lumina antagonismului susmenţionat, prof. Constantiniu a fost prompt acuzat că “a căzut într-un clişeu al retoricii” (Solomovici 2003: 35, 39 ş.u.; 2001 II: 18, 1-22). În aceeaşi direcţie, cartea Situaţia evreilor din România, 19391941, elaborată de 13 autori sub coordonarea lt.-col. Alesandru Duţu şi dr. Constantin Botoran, a fost,

2

Categorie căreia i se înscriu între primii exponenţi Gheorghe Buzatu şi Florian Banu. 4

conform autorilor, interzisă şi “trimisă la topit” în 19943, aceasta deşi ea se mărginea în mod exclusiv să reproducă o serie de documente ale autorităţilor statului din perioada analizată, necomentate în vreun fel, documente aflate în Arhiva Ministerului Apărării. În direcţia opusă, ca exemplu deja amintit (tributar categoriei argumentum ad hominem circumstantiae) reţeaua World Wide Web abundă în repudieri în bloc ale “raportului Tismăneanu” a căror singură justificare aparentă este tocmai identitatea etno-religioasă a preşedintelui comisiei prezidenţiale. Explicabil în consecinţă, în afara conflictului există şi o minoritate statistică a acelor persoane şi mai ales instituţii, care dispun atât de informaţiile, cât şi pregătirea necesare în abordarea profesionistă a temei, însă preferă să o evite, ghidându-se probabil după canonul “de ce să mă leg la cap dacă nu mă doare?” şi aleg cel mult să trateze tema comunismului în genere, fără i zolarea ca obiect de cercetare a relaţiei evrei-comunism. Bune exemplificări ale acestei categorii ar fi istoricul Marius Oprea bunăoară, sau raportul C.P.A.D.C.R., care, inexplicabil, alege să precizeze numele de naştere / identitatea etnică doar în câteva cazuri de evrei comunişti, chiar dacă multiple alte exemple au fost menţionate în alte lucrări ale (chiar) unor membri ai aceleiaşi comisii). Într-un asemenea context conflictual aparent nesoluţionabil, demersul de faţă este elaborat cu asumarea conştientă a riscului etichetării şi încadrării în oricare din cele două “tabere”, probabil în amândouă în funcţie de identitatea şi interesele opinentului. Nu mai puţin adevărat, dincolo de subiectivismul oricărui conflict, fie el şi de idei, erorile demonstrabile obiectiv comise din direcţia ambelor părţi disputante sunt adesea atât de numeroase, şi uneori atât de grave, încât fac inevitabilă catalogarea ca “maculatură” a unei părţi cantitativ importante din literatura în materie; spre exemplu, spaţiul Internet abundă încă în “liste de evrei comunişti” care îl includ de pildă pe fostul demnitar Gheorghe Apostol (cu prezumptivul nume de naştere Aaron Gerschwin), deşi proponenţii acestei încadrări eşuează în continuare, chiar şi după câteva decenii, să ofere fie şi o singură probă în argumentarea identităţii evreieşti a lui Apostol (care bunăoară – chiar dacă aceasta, e adevărat, nu exclude posibilitatea unei convertiri - a fost înmormântat în 2010 într-un cimitir ortodox). Concluziv, “liste” precum cele incluzându-l pe Apostol produc ca efect advers nu doar propria decredibilizare, ci şi, printr-o generalizare pripită, fundamentarea catalogării ca “antisemite” a oricărui demers de inventariere a unor evrei români care au contribuit la instalarea sistemului comunist în România. În direcţia opusă, un exemplu elocvent îl oferă poziţia autorilor evrei în “cazul” Teohari Georgescu, fost ministru de Interne între 1946 şi 1952, adică în perioada supranumită în raportul final al C.P.A.D.C.R. a “stalinismului dezlănţuit”; în negarea vehementă a identităţii evreieşti a lui T. Georgescu şi a respingerii numelui vehiculat cel mai frecvent ca original, “Burăh Tescovici”, Vladimir Tismăneanu spre exemplu avansează până la punctul la care îşi intitulează un articol din 2010 în formula cu iz de sentinţă “De unde vine minciuna ‘Teohari Georgescu = Burăh Tescovici’” (Tismăneanu 2010a)4. Încadrabil cu indulgenţă ca “articol” (în fapt patru paragrafe mimând ştiinţificitatea), materialul abundă în inadvertenţe şi omisiuni dificil de considerat involuntare pentru un cercetător de talia, măcar pretinsă, a lui Tismăneanu; în esenţă, autorul porneşte de la a opina, halucinant, [că] “[p]rima dată am întâlnit aceasta invenţie într-o carte despre Piteşti (cred că nu mă înşel).”, pentru a completa, ca surogat de argument, că “numele în cauză ‘Burăh Tescovici’ este neverosimil” şi respectiv a respinge, încă o dată în rândul autorilor evrei, teza evreităţii lui T. Georgescu, laolaltă cu numele “Burăh Tescovici”. Ei bine, aşa cum (sub acelaşi pseudonim utilizat aici5) subsemnatul comentează, inutil pentru învrednicirea cu un răspuns (cel puţin până în iunie
3

Fiind publicată abia în 2003 (primul volum) la Editura Ţara Noastră din Bucureşti, a Uniunii Vatra Românească, fapt care, în succesiune (i)logică, nu face altceva decât să îi atragă reconfirmarea etichetei de material „antisemit”. 4 V. http://www.acum.tv/articol/17459, accesat ianuarie 2011. 5 Atrag şi aici atenţia asupra unor regretabile confuzii care se fac între persoana mea şi omonimul Iulian Apostu, cadru didactic la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti, cu care nu am nicio legătură. 5

20116), pe platforma online unde Tismăneanu postează articolul, “invenţia” nu este câtuşi de puţin una recentă (i.e. cărţile despre “fenomenul Piteşti” au apărut în spaţiul publicistic după 1989), ci veche de peste 60 de ani. Astfel, o primă menţiune a evreităţii lui Teohari Georgescu şi totodată primă indicaţie a numelui, în varianta “Samuel Burăh Tescovici”, apare încă din perioda 1945-1946, în manuscrisul – jurnal politic al profesorului universitar şi viitor deţinut politic George (n. Gheorghe) Manu. Documentul, redactat în perioada amintită sub pseudonimul “Testis Dacicus” şi cu titlul România între Rusia şi Europa, a fost remis în mai multe exemplare unor reprezentanţe diplomatice străine la Bucureşti, autorul menţionându-l inter alia pe “Teohari Georgescu, [care,] spre exemplu, este evreu, numindu-se după adevăratul nume, Samuel Burăch Tescovici. El ar fi un condamnat de drept comun, venit la Bucureşti cu o identitate falsă şi devenit ulterior lucrător tipograf” [primă observaţie asupra corectitudinii informaţiei referitoare la activitatea lui Georgescu care fusese într-adevăr zeţar la cotidianul Adevărul în perioada interbelică, n.n.] – în frazarea din forma cărţii în care a apărut ulterior manuscrisul - În spatele Cortinei de Fier: România sub ocupaţie rusească (Bucureşti: Mica Valahie, 2011, p. 161). Similar, în perioada ianuarie - februarie 1946, la Universitatea din Iaşi circulau manifeste atribuite organizaţiei Haiducii lui Avram Iancu – divizia Sumanele Negre, care reclamau că Teohari Georgescu, pe numele său adevărat „Burach Tuscovschi”, ar fi ordonat la 8 noiembrie 1945 „să secere cu mitraliera pe manifestanţii care strigau lozinci regaliste” (v. Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fd. Rectoratul Universităţii Iaşi, dosar nr. 1/1946 („Intrări”), f. 237 (fapt reprodus şi în lucrarea Evreii în prima universitate din România, 1860-1950 a autorului evreu Iancu Brauştein (Iaşi: Dan, Gr. T. Popa, 2001 şi 2004)7. Suplimentar, identitatea evreiască a lui T. Georgescu şi numele “Burah Tescovici” sunt avansate şi într-o notă informativă confidenţială a Legaţiei Regatului Unit de la Bucureşti, transmisă la 3 noiembrie 1947, sub semnătura funcţionarului Adrian Holman, centralei Foreign Office de la Londra, recepţionată sub semnătura “Mr. Bevin”; documentul afirmă explicit că “several responsible reports claim [that] although baptised Orthodox, [Georgescu] is of Jewish origin and [his] actual name is Burah Tescovici” [subl. n., I.A.] (v. arhiva Public Record Office, F.O. 371/59190/R7847/6181/37, respectiv 371/672672 B, R 14994/14994/37). Spre eventualul ajutor al lui Vladimir Tismăneanu, în cazul în care acesta nu ar fi avut posibilitatea de a se deplasa la Londra pentru a consulta arhivele diplomaţiei britanice, pasajele referitoare la T. Georgescu din nota informativă amintită, au fost reproduse inclusiv în spaţiul publicistic românesc: mai întâi în cartea cercetătorului englez Denis Deletant, Teroarea comunistă în România. Gheorghiu-Dej şi statul poliţienesc, 1948-1965 (Iaşi: Polirom, 2001, pp. 34-5, n. 22; aceasta după versiunea originală în limba engleză, Communist terror in Romania: GheorghiuDej and the Police State, 1948-1965. London: C. Hurst & Co., 1999, p. 23, n. 2); apoi, aceeaşi notă a fost tradusă şi reprodusă integral în două lucrări ale istoricului Gheorghe Buzatu – România şi Marile Puteri, 1939-1947 (Bucureşti: Ed. Enciclopedică, 2003, pp. 493-590), respectiv Antonescu, Hitler, Stalin III. In raport nefinal (Iaşi: Demiurg, 2008, pp. 376-462). Iar în afara României, dincolo de lucrarea din 1999 a lui Denis Deletant, pasajele referitoare la T. Georgescu din nota informativă în discuţie au mai fost reproduse în cel puţin două lucrări: Paul Preston, Michael Partridge şi Denis Smyth (ed), British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from The Foreign Office Confidential Print (From 1945 through 1950) (Part 4) (Bethesda, MD: LexisNexis, 1999, p. 130) şi respectiv Paul
6

Update: V. Tismăneanu a binevoit să răspundă pe respectiva pagină web în octombrie 201 0, după ce un draft al prezentului studiu a apărut online. Replica mea, în care îl acuz, cu probe, de autoplagiat, este deocamdată (începând cu 10 noiembrie 2011) „în aşteptare”, supusă aprobării moderatorilor. .. 7 Menţiunea referitoare la Teohari Georgescu fiind disponibilă şi în versiunea online a celor două volume ale lui I. Brauştein, pe un situl afiliat Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, la adresa http://www.romanianjewish.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_31.html, nr. crt. 9159. 6

Preston, Michael Partridge şi Piers Ludlow, British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from The Foreign Office Confidential Print (Bethesda, MD: LexisNexis, 2006, p. 260). În sfârşit, în urmă cu peste jumătate de secol, numele Tescovici (cu diverse transcrieri ale prenumelui – “Burăh” / “Bura(h)” / “Baru(c)h”) era menţionat nu doar într-un volum din 1952 al revistei Berichte und Informationen editat de Österreichisches Forschungsinstitut für Wirtschaft und Politik [Institutul Austriac de Cercetări în Economie şi Politică] (p. 24: “Teohari Georgescu (recte Bura Tescovici, Jude)”), ci inclusiv în notoria lucrare The Plot against The Church a grupului de cardinali catolici anti-ecumenişti reuniţi sub pseudonimul “Maurice Pinay” (digitalizată în multiple ediţii în limbi diferite în reţeaua WWW, vezi poziţia a 4-a la secţiunea “D – Rumania” în ediţiile în limba engleză din 1962 şi 1967). Şi tot înainte de apariţia memorialisticii dedicate reeducării din Piteşti pe care o invocă Tismăneanu, numele “Tescovici” indicat ca nativ al lui Teohari Georgescu apare şi în cartea în limba franceză a Irénei Talaban, Terreur communiste et résistance culturelle (Paris: P.U.F., 1990, p. 18). Şi totuşi, iată, însuşi preşedintele Comisiei prezidenţiale pentru analiza dictaturii comuniste din România şi cercetător specializat în istoria comunismului est-european, Vladimir Tismăneanu, nu are cunoştinţă despre toate aceste lucrări publicate cu decenii în urmă şi “află” despre “minciună” abia în România postcomunistă! Ba mai mult; în ultimii 20 de ani, numele “Burah/Baruh Tescovici” şi evreitatea lui T. Georgescu au fost menţionate în câteva zeci de lucrări, din care cităm aici doar câteva aparţinând unor autori “frecventabili” de către mainstream, i.e. neostracizaţi, deocamdată, ca antisemiţi:  Doina Jela în Lexiconul negru (Bucureşti: Humanitas, 2001, p. 124);  Lucian Boia în History and Myth in Romanian Consciousness (CEU Press, Budapest, 2001, p. 173, unde autorul afirmă că din cei patru membri ai secretariatului partidului - Dej, Pauker, Luca şi Georgescu – numai Dej era român);  A. Andreescu, L. Nastasă şi A. Varga, Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare: Evreii din România (1945-1965) (Cluj: C.R.D.E., 2003, p. 186, nota 1);  Ildikó Lipcsey, Sabin Gherman şi Adrian Severin, Romania and Transylvania in the 20th Century (Buffalo; Toronto: Corvinus, p. 314);  Stan Stoica, Vasile Mărculeţ, Stănel Ion et al. (Dicţionar biografic de istorie a României (Bucureşti: Meronia, 2008);  Thomas Kunze (Nicolae Ceauşescu. Eine Biographie (ed. a 3-a, Berlin: LVD GmbH 2009, p. 72);  Adriana Dardan în Silenced Paces (Author House, Bloomington, IN, 2009, p. 197, unde autoarea statuează “Hanna Pauker, Teohari Georgescu, Vasile Luka (all of Jewish origin) and Gheorghe Gheorghiu-Dej (half Gipsy)”;  Michael Ritivoi Hansen în The Message (Bloomington, IN: Xlibris, p. 34, cu formularea “Teohari Georgescu (born Burah Tescovici”)). Concluziv, numărul, datarea în timp, credibilitatea şi accesibilitatea acestor surse îl descalifică moral pe V. Tismăneanu din poziţia sa de preşedinte al C.P.A.D.C.R şi – întrucât omisiunile, inadvertenţele şi distorsiunile precum cea din cazul Teohari Georgescu nu sunt singulare 8 în genere de publicist în domeniu şi, în subsidiar, alimentează prejudecata celeilalte “tabere”, i.e. cea

8

Modul în care universitarul Vladimir Tismăneanu înţelege să respecte canoanele academice s-a repercutat inclusiv – din nefericire – asupra Raportului final al C.P.A.D.C.R.: ca exemplu nesingular, paginile 64-66 ale Raportului (parte din cele sub responsabilitatea personală a lui V. Tismăneanu) (varianta electronică disponibilă pe situl Preşedinţiei , la http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf) nu sunt altceva decât o simplă traducere a paginilor 130-134 din cartea aceluiaşi, Stalinism for All Seasons..., apărută în 2003 la Berkeley: University of California Press (v. şi online, la adresa http://books.google.com/books?id=Re3Aop3UZbAC&printsec=frontcover&dq=stalinism+for+all+seasons&hl=en&ei=6ov CToZTxu6yBtfWgOEL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false). 7

“antisemită”, conform tezei implicite a căreia un evreu nu poate fi obiectiv atunci când abordează tema contribuţiei evreilor la instaurarea comunismului în România, tinzând invariabil să o minimalizeze. Exemple precum cele oferite conduc de altfel spre posibilitatea elaborării unei tipologii a principalelor erori, deliberate sau involuntare, comise în rândurile ambelor grupuri de autori în materie. Astfel, autorilor repudiaţi ca “antisemiţi” li s-ar putea imputa poate singular, dar arhisuficient în implicaţii, precaritatea metodologică a abordărilor. Rigidizarea, de altfel nespecifică României, a sferei universitare prin conformare la imperativul corectitudinii politice şi subsecvent, dezideratul evitării oricăror acuzaţii de antisemitism, indiferent de calitatea fundamentării acestora, explică de ce majoritatea covârşitoare a autorilor neevrei care abordează fenomenul nu sunt instruiţi în respectarea rigorilor cercetăriii academice (e.g. “triangulaţia” datelor, a cercetătorilor şi metodelor, admiterea unui grad de incertitudine, controlul şi operarea cu ipoteze şi probabilităţi, etc.) sau cel puţin ale investigaţiei jurnalistice (e.g. confirmarea informaţiei din cel puţin alte două surse). În unele cazuri, lipsa argumentelor se doreşte a fi compensată prin cel mult o formă de argumentum ad populum (corespondent al impersonalului românesc “se ştie că”.) Or, absenţa probelor, a argumentului sau a sursei şi reproducerea unor aserţiuni nefundamentate (vezi exemplul Gheorghe Apostol şi multe altele) subminează sever credibilitatea demersului chiar dacă, teoretic, concluziile ar putea fi valide. 9 Însă dincolo de explicaţii şi justificări, repetarea cu obstinaţie a unor exemple clar denunţate ca false se autoexilează, în funcţie de intenţionalitate, într-una din două categorii posibile: fie “prostie” (în cazul neinformării şi credulităţii), fie “rea-voinţă” (atunci când singura motivaţie este cea de a conferi numericitate pe post de argument. Totodată, în cadrul aceleiaşi grupări, submulţimea unor foşti ofiţeri de informaţii spre exemplu pare să nu înţeleagă că fostul loc de muncă nu constituie totuşi un argument în sine, căruia să nu-i mai fie necesară şi precizarea datelor dosarului din care a fost extrasă o informaţie. În sfârşit, ceva mai rafinată pare tehnica ocazională, deja amintită în cazul Tismăneanu, a argumentului ad personam (inclusiv forma ad hominem circumstantiae), într-o tentativă de a invalida argumentul prin discreditarea persoanei. De cealaltă parte, o primă constatare care se impune estea aceea că, spre deosebire de cantitatea industrială de lucrări dedicate Holocaustului, “lucrări[le] despre situaţia evreilor în timpul regimului comunist sunt relativ puţine” (Fl. Banu 2008: 321 n.1.). Dincolo de această selectivitate a alegerii temei, grupul autorilor evrei care au abordat tema manifestă empiric un registru mai sofisticat de erori, de la caz la caz deliberate sau involuntare, între care se disting cu prioritate: Eludarea unor informaţii, surse sau chiar întregi lucrări. Spre exemplu, pentru a copia ingenua formulare a lui Tismăneanu (la rândul său un exemplu în “cazul Teohari Georgescu”), “cred că nu mă înşel”, dar niciuna din multiplele lucrări ale unor autori evrei dedicate comunităţii evreieşti din România în secolul XX nu menţionează măcar existenţa, spre exemplu, a a.) dărilor anuale de seamă al casei de pensii şi retrageri a ziariştilor din România anilor ’30-’40 (v. Botez 2010), dări cuprinzând numele de naştere, respectiv numele curent al unor zeci de ziarişti evrei, mulţi din ei activi şi după război în presa comunistă; sau b.) lista celor peste 700 “comunişti categoria A” din Bucureşti întocmită de Siguranţă în 1941 (cuprinz ând multe nume de ulteriori demnitari comunişti de prim rang, listă reprodusă în Mâţă 2007: 237-258) sau c.) cele 4 tabele de comunişti din România “refugiaţi” în U.R.S.S. în 1940, tabele transmise de P.C.d.R omologilor din P.C.B. (v. Goma 2007). Obstinaţia ocultării acestor surse şi documente (existente şi general accesibile în arhivele unor instituţii) în plină epocă a Internet-ului şi circulaţiei greu obstrucţionabile a informaţiei rămâne greu explicabilă dacă se prezumă buna credinţă a “omitenţilor”.
9

Pentru o exemplificare cu titlul de amuzament, vezi aşa-numita „the fallacist’s fallacy” din registrul eorilor de logică explicate mundan, cea în care profesorul de matematică respinge inclusiv rezultatul (în sine corect) şi nu doar raţionamentul elevei (în original blondă) care calculează fracţia 16/64 prin metoda eronată a eliminării, atât la numărător, cât şi la numitor, a cifrei 6, obţinând ca „rest”rezultatul 1/4. 8

Relativizarea până la negare a identităţii evreieşti a celor vizaţi (“ce înseamnă evreu?”10) şi framing-ul “evreităţii” mai degrabă ca pe o manifestare socială decât o identitate obiectivă, genetică - tehnică aplicată în cazurile de evreitate greu contestabilă şi care constă în teoretizări sterile privind elementele constitutive ale definirii evreităţii prin introducerea subiectivismului autoidentificării, toate acestea într-o deplină ignorare, de către chiar autori de religie mozaică, a regulii halahice extrem de simple de stabilire a filiaţiei: “orice copil născut dintr-o mamă evreică este evreu”11; ocazional, în derapajele amuzante ale unor asemenea teoretizări se formulează chiar opinii de tipul “Y se considera comunist, nu evreu” sau “era mai degrabă comunist decât evreu”, într-o involuntară analogie cu bancul referitor la crocodilul care “era mai mult verde decât lung”; juxtapunerea până la interşanjabilitate a unei opţiuni politice (comunism) cu o identitate etnoreligioasă (iudaism) rămâne penibilă chiar şi în cazul unui construct ideologic, cel comunist, de orientare ateistă. Tehnica argumentului ad ignorantiam, de invalidare a unei afirmaţii doar pentru că nu exista probe la dispozitie in favoarea ei (viciu de logică denunţabil în limbaj uzual de expresia anglosaxonă “the absence of evidence isn’t evidence of absence”) – tehnică de impact prin care sunt categoric respinse încadrările ca evrei a oricăror persoane în absenţa unor probe, chiar dacă, obiectiv judecând, identitatea respectivei persoane este în respectivul caz incertă (în absenţa unui certificat de botez, a unei nunţi religioase, a practicării religiei creştine sau a oricăror alte probe care să infirme evreitatea celui/celei în cauză); Tehnica argumentului ad hominem, dar în sens opus primei tabere - i.e. respingerea apriorică a unei afirmaţii prin discreditarea ca antisemit a autorului ei; Relativizarea numerică, e.g. admiţându-se o “supraprocentualitate” a evreilor în structurile comuniste (A. Roth 1999: 186-8), dar cu completarea peremptorie că evreii comunişti ar fi reprezentat, atât în rândurile partidului comunist, cât şi în rândurile întregii lor comunităţi, un segment – în funcţie de autor – “insignifiant” – “minor” – “mic”, etc., iar “prezenţa lor în funcţii de conducere ale partidului comunist a fost de scurtă durată” (Ormenişan 2008: 121); Pseudocircumstanţierea istorică (de tip post hoc, ergo propter hoc), i.e. atribuirea realităţii etichetate colocvial sau peiorativ (în funcţie de evaluator) ca Żydokomuna [poloneză, trad. “iudeocomunism”] în mod exclusiv proliferării paneuropene a mişcărilor fasciste în anii ’30 (ceea ce, în reacţie, i-ar fi împins pe evrei în braţele comunismului), reprezentare care, dincolo de construcţia la rândul ei eronat logică12, obnubilază însă complet identitatea etnică a lui Marx, a Rosei Luxemburg, a lui Bela Kun, a lui C-tin Dobrogeanu Gherea (1855–1920), ba chiar a majorităţii copleşitoare a liderilor revoluţiei bolşevice din 1917, produsă la un moment la care bunăoară Hitler era încă un simplu soldat în primul război mondial, Mussolini tocmai ce fusese demobilizat la rândul său, iar mişcarea legionară încă nu era concepută în România. În aceeaşi registru dar în sens invers, deşi la fel de eronat, cealaltă “tabără” tinde uneori să justifice excesele de violenţă antisemită ale mişcărilor naţionaliste din perioada interbelică tot ca pe o reacţie, una însă împotriva comunismului intenaţionalist şi anti-statal interpretat ca o invenţie evreiască. În acest context, demersul de faţă se doreşte a fi unul eminamente descriptiv, urmărind ca obiectiv general alcătuirea unui “dicţionar” cât mai cuprinzător şi exact şi, în măsura posibilului, de necontestat, al evreilor implicaţi în instaurarea şi consolidarea sistemului comunist în România
10

În spiritul aserţiunii lui Wilhelm Filderman („Un evreu care devine comunist a încetat să mai fie evreu”) , în rândul unor multipli autori evrei, din România şi din străinătate, s-a dezvoltat şi consacrat de-a lungul timpului conceptul-sintagmă „non-Jewish Jews” (patentat de Isaac Deutscher în 1954), atribuit cu predilecţie evreilor comunişti. 11 Vezi, inter alia, http://www.jen.ro/ciclul_de_viata_files_0.html. 12 În sensul în care comunismul nu reprezenta singurul curent „antifascist”, spectrul politic intern nefiind unul dihotomic comunism vs. fascism, care să explice lipsa de alternative în opţiunea politică a evreilor. 9

emergentă celui de-al doilea război mondial. Firesc, în măsura posibilului, fiecare intrare va fi completată cu descrierea succintă a rolului exercitat în consolidarea noului regim, pentru o mai bună înţelegere a realităţii urmărite. Aşadar, se cuvine accentuat, demersul de faţă nu urmăreşte nici a.) explicarea/justificarea “apetenţei” evreilor României postbelice pentru comunism, ci se mărgineşte, în această instanţă, să o descrie cât mai acurat, cuantificabil şi cuprinzător, rămânând ca explicaţiile şi poate chiar implicaţiile de timp prezent le fenomenului să fie abordate într-o eventuală fată succesivă proiectului; şi nici b.) contextualizarea geografică a fenomenului “żydokomuna” în aria blocului comunist din Europa central-estică emergentă celui de-al doilea război mondial. De aici pornind, se impun câteva precizări preliminare privind structura şi metodologia care fundamentează acest dicţionar. În primul rând, dată fiind natura sa, proiectul de faţă rămâne în mod firesc unul în desfăşurare, dezirabil a fi îmbunătăţit deopotrivă cantitativ şi calitativ în timp. În acest scop, autorul îi invită pe toţi cititorii care ar putea contribui la completarea dicţionarului să-i trimită orice informaţie considerată utilă la adresa de e-mail apostu_i@yahoo.com. Pe măsura încorporării de noi date şi informaţii, dicţionarul urmează a fi postat în reţeaua WorldWideWeb în ediţiile sale îmbunătăţite, cu indicarea permanentă a datei ultimei actualizări. În al doilea rând, fiind de natură parţial investigativă şi de finalitate descriptivă, dicţionarul a fost structurat corespunzător unei reprezentări a principalelor paliere ale statului comunist după cum urmează: aparatul administrativ-politic (grupând acei evrei de la nivelurile semnificative ale ierarhiei de partid şi/sau de stat în România de după al doilea război mondial); aparatul represiv (vizează evreii prezenţi în principal în Securitate şi Miliţie şi, secundar şi în măsura relevanţei, în jandarmerie, forţele armate şi alte structuri care au participat la represiunea orchestrată de statul comunist); mass media; educaţie şi cercetare (segmentele ideologizate, i.e. segmentele de învăţământ social-umanist); cultură (palier considerat o componentă-cheie în consolidarea unui nou regim prin operarea unor modificări controlate ale mentalităţii colective); categorie “alţii”, compusă din evrei cu funcţii importante în ierarhia locală şi regională de partid şi de stat, din evrei decoraţi pentru meritele lor de către statul comunist, membri – în eticheta lui T Solomovici – ai “făcăturii comuniste” C.D.E. (Comitetul Democrat Evreiesc13), etc., cazuri alcătuind cumulativ o categorie reziduală, definită “în fund de sac”. Această categorie este completată de lista evreilor comunişti în atenţia Siguranţei în 1941 (mulţi din ei cu funcţii în ierarhia de stat şi partid după august 1944), respectiv de evrei basarabeni comunişti implicaţi în evenimentele din Basarabia în perioada 28 iunie 1940 – 22 iunie 1941. O atare demarcare a acestor paliere deserveşte un scop mai degrabă orientativ, didactic, şi nu unul riguros analitic, în unele cazuri persoanele menţionate transgresând de-a lungul timpului, prin evoluţia profesională dintr-un domeniu în altul, aceste delimitări; în aceste cazuri, încadrarea într-o anumită categorie a fost operată pe baza relevanţei activităţilor şi respectiv notorietăţii persoanei respective. Ca exemplu concret, chiar dacă după 1944 a activat un timp în redacţia ziarului Scânteia (ceea ce ar fi reclamat încadarea în dicţionarul de faţă la secţiunea mass media), Silviu Brucan de pildă este plasat, în virtutea evoluţiei sale profesionale ulterioare, la capitolul “aparatul administrativ-politic”. Din punct de vedere metodologic, ca perioadă delimitată supusă observaţiei, dicţionarul focalizează primele două decenii succesive momentului 23 august (i.e. 1944-1965, “epoca GheorghiuDej”), până la momentul la care constrângerile numerice obiective aferente masivei emigraţii evreieşti

13

Într-o altă apreciere formulată tot de un evreu - fostul şef rabin Moses Rosen, C.D.E. a reprezentat „instrumentul cel mai de seamă al campaniei antisioniste în România” [adapt.] (1990: 160). 10

în Israel, după cum ilustrăm mai jos, au determinat şi descreşterea inexorabilă a ponderii şi influenţei evreilor prezenţi la vârful ierarhiei comuniste din România (v. tabelul mai jos). Unitatea temporală definită fiind, metodologia încadrării “ca evreu” în prezentul dicţionar urmăreşte ameliorarea dihotomiei parcimonie vs. comprehensivitate şi se fundamentează consecutiv pe satisfacerea verificabilă, în cazul fiecărei persoane, a cel puţin unuia din următoarele patru criterii: 1. identitate evreiească (etnonaţională şi/sau religioasă) autodeclarată la un moment dat; 2. fiul/fiica unei mame evreice (inclusiv cei convertiţi pe parcursul vieţii la altă religie); 3. indicat ca evreu de către cercetătorii evrei şi/sau comunitatea evreiască14 (e.g. cazurile multor ofiţeri de Securitate, care în documentele oficiale se declarau de naţionalitate română, maghiară, rusă, etc., dar la momentul de faţă sunt acceptaţi ca a fi fost evrei chiar şi de către cercetăt orii evrei în materie); 4. cu nume de natură să elimine orice dubiu (e.g. Bella Rabinsohn, Israel Rachmuth, Pinchas Solomonovici, Şmil Iţicovici, Zalman Zalmanovici, etc.). În sfârşit, în cazul în care îndeplinirea în mod minimal a unuia din aceste criterii rămâne obiectul unor controverse rezonabile, semnul “(?)” din dreptul unor persoane indică incertitudinea identităţii lor evreieşti. Un asemenea instrumentar metodologic este menit să evite una din erorile caracteristice altor lucrări în materie, care, în identificarea unor evrei din aparatul comunist sau al Securităţii, iau în considerare cvasiexclusiv criteriul subiectiv al “naţionalităţii (auto-)declarate” a persoanelor în diverse documente oficiale. Ori, sub acest aspect se impun câteva observaţii critice. În mod nespecific României, unii membri ai comunităţilor evreieşti, variind ca motivaţie şi pondere de la caz la caz, au evitat de-a lungul timpului să se declare evrei în înregistrările oficiale, preferând alte autoîncadrări subiective. Ca exemple nesingulare între membrii de partid, în fişa sa de cadre, Alexandru Bârlădeanu de pildă se declara în mai 1952 de naţionalitate “moldovean” (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – secţia cadre, dosar nr. B/308, ff. 1-2), în timp ce în fişele sale autobiografice de la Securitate, ofiţerul Al. Nicolschi (Boris Grünberg) menţiona la rubrica “naţionalitate”, de la caz la caz, “rus”, “ateu” sau “revoluţionar” (v. infra). În fapt, o veritabilă tendinţă în acest sens poate fi ilustrată extrem de clar la nivel naţional prin coroborarea recensămintelor primelor trei decenii în România postbelică cu estimările oficiale (i.e. ale autorităţilor, externe deci comunităţilor evreieşti din ţară), cele neoficiale (interne, ale unor reprezentanţi ai comunităţilor) şi valorile anuale ale emigraţiei din România spre Israel (cele ale unor evrei din România direct în alte ţări decât Israel fiind insignificante statistic). Spre exemplu, cvasiunanimitatea organizaţiilor evreieşti din România şi străinătate deopotrivă se raportează la cifra de 428.312 evrei existenţi în frontierele postbelice ale României (incluzând aşadar Ardealul de Nord fost sub ocupaţie ungară, dar excluzând B.B.N.H.), cifră avansată şi detaliată în studiul publicat la Bucureşti în 1947 sub egida World Jewish Congress (W.J.C.), Aşezările evreieşti din România: Memento statistic (p. 30).15 Pentru acelaşi an 1947, mărimea emigraţii evreieşti din România poate fi aproximată, pe baza unor surse evreieşti, la circa 37.600 (v. infra), în timp ce, potrivit îregistrărilor Ministerului israelian al Absorbţiei Imigranţilor, imigraţia în Israel a unor originari din România în perioada cumulată 1948-1949 a cifrat 31.274. Într-o primă discordanţă, la sfârşitul anului 1948, oficialii P.C.R. estimau prezenţa în România a 350.000 evrei – o cifră neplauzibilă chiar şi presupunând simultan că data de referinţă pentru studiul W.J.C. ar fi fost 1 ian. 1947 (şi deci că ea s-ar diminua corespunzător cu cei 37.600 emigranţi din 1947) şi, prin absurd, că toţi
14

Acceptare concretizată de pildă inclusiv în acordarea dreptului de imigrare în Israel (unde autorităţile transpun de fapt in integrum canonul halahic al ascendenţei evreieşti materne), în înmormântrea într -un cimitir evreiesc, etc. 15 Cifră preluată de-a lungul timpului pe întreg mapamondul de zeci de organizaţii, publicaţii şi autori evrei, precum U.S.H.M.M., Encyclopaedia Judaica, World Jewish Quarterly, Jewish Virtual Library, The American Jewish Committee, Nizkor, Marcu Rozen, Peter Meyer et al. (1953), Beth Sholom, Jewish Gen, Heritage Films, etc. 11

cei 31.274 emigranţi din perioada 1948-1949 ar fi părăsit de fapt ţara până în dec. 1948. Ei bine, din direcţia estimărilor neoficiale, fostul şef rabin Moses Rosen avansa pentru anul 1948 numărul de 400.000 evrei aflaţi în România, număr admis de altfel şi de Congresul Mondial Evreiesc, întrunit în acelaşi an la Montreux (Rosen 1990: 67, 286, 309, 335), şi avansat chiar şi în iunie 1949 de Petru Groza într-o discuţie cu Emil Bodnăraş (în Buzatu şi Cîrstea 2010: 333, Solomovici 2003: 189, Ioanid 2005: 78 ş.a.) Emigraţie România → Israel
Frecvenţe absolutec Frecvenţe cumulate (1947-)

Evrei în România - cifre oficiale an 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955
număr % în populaţia ţării

Evrei în România - estimări neoficiale -

428.312 350.000a

2,2%

146.264b

0,83%

? ? d ≈37600 24.780e 13.602e 47.071 40.625f 3.712 61 53 235

450.000 (Moses Rosen) 37.600 62.380 400.000 (M. Rosen, P. Groza) 75.982 123.053 163.678 167.390 167.451 260.000 (R.F.E.R.L. 1955) 167.494 167.729 300.000 (M. Rosen, media Israel,
S.U.A.)

220.000 (Bottoni 2010: 269) 260.000 (estimare proprie, I.A.) 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966-‘75 1976 714 594 8.954 8.360 9.321 21.269 9.878 13.243 25.926 10.949 26.951 2.223 168.443 169.037 177.991 186.351 195.672 216.941 226.819 240.062 265.988 276.937 293.888 296.111 45.000 (M. Rosen 1990: 261)

42.888b 24.667b

0,22% 0,11%

Fig. 1: Comunitatea evreiască din România, 1945-1976. Aspecte statistice
a

Cf. unui document din 8 dec. 1948 al secţiei Organe de conducere a C.C. al P.M.R. şi distribuiţi astfel: 132.000 în Bucureşti; 118.000 în Moldova; 62.000 în Transilvania [ a se înţelege Ardeal, n.n., I.A.]; 22.000 în Bucovina; 16.000 în Muntenia şi Dobrogea (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – secţia Organizatorică, dosar 91/1948, ff. 11 -16 (în partea introductivă a documentului menţionându-se eronat cifra de 300.000, deductibil din defalcarea cifrelor)). Acelaşi număr de 350.000 este avansat şi de către Ana Pauker în şedinţa din 18 febr. 1949 a Secretariatului C.C. al P.M.R. (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 16/1949, ff. 14-5). Se cuvine menţionat că la recensământul naţional cu datele 12

p.S. Kuller. mai realist. sursele evreieşti converg în estimarea emigraţiei evreieşti din România în intervalul temporal închis 1948-1955 la 130.-20. f. Israeli-Romanian Relations at the End of the Ceausescu Era: As Observed by Israel’s Ambassador to Romania. 1948. cei 500 copii evrei cărora autorităţile române le -au permis stabilirea în Olanda. estimarea noastră de aprox.795 persoane. din care nu puţini prezenţi în ierarhia comunistă în/la diversele ei sectoare/niveluri ierarhice. 1947. Iar contextual. ceea ce susţine reducerea numărului de evrei din România de nu mai puţin de 10 ori în doar 9 ani! În realitate. B.. cumulat celor 37. Concret. 16.). b Cf. restul evreilor distribuindu -se preponderent în categoriile de limbă maternă „română” şi „maghiară”. Radu Ioanid.000. 2. S. A. 430). într-un raţionament aberant. între cifra de 40. fond “P”.R.612 evrei din România îmbarcaţi pe cele două nave “Pan York” şi “Pan Crescent” plecate din portul bulgar Burgas la 27 dec. agenţi de informaţii la schimb.I.000 evrei în România în perioada 1955-1956 se plasează în interiorul intervalului delimitat de alte două estimări neoficiale: a.557 plus 7. 261.264 în 1956 (date colectate în anul precedent). Denunţând suplimentar frivolitatea cifrelor oficiale. H. înregistrau în doar câteva săptămâni nu mai puţin de 130. e Cifrele defalcate pentru 1948 şi 1949 sunt furnizate în Kuller 2008 b: 22 (Leibovici-Laiş şi Govrin indică doar numărul cumulat pentru cei doi ani).) (cca 2% din totalul comunităţii ca valoare medie).php.000 evrei. cu circa 5. şi deocamdată neclarificată. 211. d 2. diferenţele rezumându -se aproape exclusiv la intervalele temporale de eşalonare şi raportare a d atelor.264 evrei la recensământul din acel moment. conduce spre o mărime estimată a populaţiei evreieşti în 1955-56 de cca. Wasserstein (2000: 80). ceea ce îl face practic inutilizabil în economia demersului nostru.S. 1977 (colectarea datelor făcându-se în anul precedent celui al comunicării publice a datelor.paulsilverstone.) valoarea de 300. 45. O atare cifră.5% pentru oricare din valorile individuale considerate.000 de cereri”.312 în 1947 la 146.com/immigration/Primary/Aliyah/shiplist2.000 înregistrată pentru acelaşi an de autorităţile române (v. etc. recensămintelor naţionale comunicate la 25 ian. Nastasă şi Varga (2003a: 44). 2002). numărul cetăţenilor români de naţionalitate evreiască ar fi scăzut de la 428. numărului oficial de 24.667 evrei în România în 19751976.625 înregistrată ca număr de imiganţi de Ministerul israelian al Absorbţiei Imigranţilor (şi preluată ca atare de Şlomo Laibovici -Laiş) şi cea de peste 50. “defectări”) şi neînregistrate (foşti deţinuţi. Radu Ioanid: 2005: 64-5). cca. numai în 1958. 260. R.000 (1990: 261)). H. de unde şi încadrarea noastră pe ani). ceea ce. 15 martie 1966 şi 5 ian. 108).000 de repatriaţi în U. 7.S.R. reproduse în Shlomo Leibovici-Laiş şi Yosef Govrin. net superioară celei oficiale de 146. el îi contrapune. cu circa 1. dosar 40009. ar însemna că pe listele de emigrare se înscriseseră probabil şi mulţi din activiştii evrei de frunte ai partidului comunist. sionişti. Ioanid 2005: 105). 26. f Pentru numărul de emigranţi din România în Israel din 1951 există. 1985-1989 (Londra: Frank Cass. Aliyah Bet Project 17.000 emigranţi legali. nu-şi identifică altă explicaţie decât aceea a unei ponderi semnificative de evrei “ascunşi”. orice analiză sumară denunţă ridicolul unei asemenea teze. ceea ce. Cifrele sunt cvasiidentice celor avansate în B. pentru acelaşi an (v. Kuller (2008c: 22) şi Andreescu. 13 . iar pe de altă parte de unele ziarele israeliene şi americane care preconizau în 1959 emigrarea din România a 300. 1948.500 cazuri de repatriere din Israel. şi cu cotele emigraţiei ilegale (transfugi. c Conform (dacă nu precizăm altfel pe parcursul coloanei) înregistrărilor Ministerului israelian al Absorbţiei Imigranţilor. Wasserstein. aşadar la 3 ani după recensământul care inventariase 146. ambele plecate din Bulgaria la 26 sept.000 (Ministerul Israelian al Absorbţiei Imigranţilor. http://www. aşa cum sesiza şi Levy (2002: 285 n.688 pe nava “Geula”. etc. chestionarul operatorilor de pe teren cuprindea exclusiv rubrica “limbă maternă” 16. Leibovici-Laiş. autorităţile române. În acelaşi sens. conform recenzărilor oficiale efectuate la nivel naţional.publicate la 25 ian.664 evrei români îmbarcaţi pe nava “Medinat Hayhudim” şi 1. 1947.000 solicitări individuale de emigrare în Israel (Rosen 1990: 166.264 evrei.-135.000 emigranţi ilegali via Ungaria. 260. nu şi “etnie/naţionalitate” sau “religie”. o discrepanţă semnificativă. vol. care “se aşteptau la 10.600 emigraţi în 1947 şi coroborat cu un spor demografic – arguendo – de 0%. Agerpres replicând (spre liniştirea guvernelor arabe) că evreii din România acelui 16 S-au declarat vorbitoare native de limbă idiş 138. 17 V. discrepanţele nu depăşesc 1.000 avansată pentru aceeaşi perioadă de către pe de o parte fostul rabin-şef Moses Rosen (aidoma modului în care. Moses Rosen.

Alexandru Iacob (Sándor Jákab). Zoltán Kling. chiar dacă astăzi sunt recunoscuţi ca evrei de către chiar autori evrei în domeniu – e.L. Carol Féleki (Feldman).74%/an. 14 . fraţii Ládislau şi Olgá Vass. Gavrilă şi Eva Birtaş. cu relevanţă sociologică cât se poate de actuală.E. o subcategorie de înaltă specificitate o constituie evreii ardeleni vorbitori de limbă maghiară.g. în mod frecvent. János Taub.R.667 persoane conform recensământului publicat la 5 ian.1 S = 15√8955/5973 – 1. Francisc Butyka. ceea ce. 24 dec. Iosif Bank. într-un pattern replicat în proporţii asemănătoare şi în rândurile numeroase ale comuniştilor şi securiştilor evrei maghiarofoni. Gyula Csehi.. adică S = 2.moment ar fi cifrat doar jumătate din numărul avansat de mass media străine (R. mulţi evrei au încercat chiar să ‘dispară’ din statisticile oficiale” şi apreciază că la recensământul din 1956. Ludovic Bokor. Spre exemplu. doar 2/3 din evreii care trăiau în realitate în România acelui moment s-au şi declarat ca atare în cadrul recenzării ceea ce ar indica o mărime totală de circa 220. Kálauşek.694 persoane în intervalul închis 1977-1989 (conform autorităţilor israeliene). estimativ. 1959). Nicolae Kállos.F. Coloman Ambruş.000 a comunităţii evreieşti în 1956. pentru 1976 Moses Rosen estima mărimea reală a comunităţii evreieşti la 45. se declarau chiar şi în documentele de partid ca fiind de naţionalitate maghiară. foarte mulţi din aceştia.5%. ar presupune o creştere demografică pe perioada urmărită de . în mod tradiţional. nu mai puţin adevărat. în acelaşi raţionament în care probabil şi mărimea comunităţii evreieşti din România în 1992 cifra în realitate. Ervin Mikó. Mihály (Max) Eisikowits.955 persoane (faţă de 5. transpare de altfel şi în analiza trendurilor statistice ale minorităţii evreieşti din România pe parcursul ultimilor 35 de ani. comunitatea maghiară la rândul ei i -a recunoscut în mod tradiţional pe aceşti evrei ca maghiari. de unde S = n√Pn/P0 . Stefan Kárdos. K. Erwin Szekler. +50. László Salamon. care. Ernö (Ernest) Gáll. chiar dacă practicanţi ai religiei mozaice..74% pe an(!). Ládislau Tesler. Bottoni (2010: 269). conform formulei Pn = P0*(1+ S)n. unde P0 = populaţia iniţială Pn = populaţia după n ani S = sporul demografic anual mediu. într-o juxtapunere până la identificare a atributului naţionalităţii cu criteriul limbii materne. 1977. Subsumat. László Földes (Fischer). în condiţiile unei emigraţii oficiale în Israel de 18. b.. Contrastant. 15. care confirmă că “în anii permanenţei lor forţate în România. comunitatea evreiască din România cifra totuşi la recensământul din 7 ian. pornind de la o dimensiune oficială de 24. 18 În contextul în care. ar avea în mod evident mai multă acoperire în realitate. etc.000 persoane. coroborat cifrelor sus-menţionate. aceeaşi problematică a ceea ce s-ar putea numi categoria evreilor “ascunşi”. 1992 nu mai puţin de 8. ceea ce. respectiv un spor demografic mediu de 2. Alexandru Sencovici (Sándor Szenkovits). au fost complet asimilaţi lingvistic şi în consecinţă s-au declarat de-a lungul timpului de naţionalitate maghiară18. Nicolae (Miklós) Goldberger. În sfârşit. complet aberant statistic pentru un grup populaţional îmbătrânit precum cel al evreilor din România. Ludovic Weisz.) estimarea inferioară a lui S.973 rezultat al diferenţei).000.

20 V. “Câmpeanu”. indicăm aici Monitorul Oficial al Ronâniei nr. 9340-1): din deciziile ministrului Justiţiei de încuviinţare a schimbărilor de nume adoptate la 11 octombrie 1947.Sub acest aspect. dar nu mai puţin persuasive. al schimbărilor de nume. cazul menţionat al lui Al. “Sonnefeld”. ai vreun act oficial care să ateste că eşti evreu?” S.S. “Wolf”.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/whojew1. “Liveanu”. este acoperit de criteriile 3 şi 4 . “Savin”.e. nemenţionat după cunoştinţa noastră în lucrările cercetătorilor evrei. întruneşte criteriul al doilea prin înmormântarea sa într-un cimitir evreiesc.: “Scrie undeva. “Mironescu”. iar numele de naştere. la fel cum alt ofiţer. Nicolschi. nu scrie nicăieri […]” (în Storin 2011: 7) Cazul altui ofiţer de Securitate . confirmă identitatea sa evreiască. ci şi – sau. mai ales – considerarea recomandărilor informale.Dorel Oprescu. Ionel Frankel – Frâncu. Simon Sabetay – Săvulescu. “Weiss” şi un val direct corespondent numeric de intrări ale unor “Berceanu”. Henriette Leibovici – Mora. Tismineţki). “Mendelsohn”. 1947 (v. Osias Sigelbaum – Soreanu. n. a numelor alogenilor. Arnold Schwartz-Negrin. în acelaşi sens. “Florian”. 15 . în lexiconul de faţă sunt incluşi ca evrei şi cei din categoria convertiţilor la altă religie. “Rosenberg”.C. mai jos şi declaraţiile lui Pavel Câmpeanu. operarea în demersul de faţă cu setul celor 4 criterii neexclusive evită multe din erorile sus-amintite. în doar câţiva ani după 23 august 1944. partea I-a. “Moscovici”. “Soreanu”. de la caz la caz. Silviu Brucan. care subsecvent s -ar putea declara ne19 Pentru caracterul voluntar sau forţat. “Faibiş”. “Mihail”. ci în general celor din ierarhica administrativ-politică a statului comunist. “Herşcovici”. Din nenumăratele exemple de românizare in corpore la “recomandarea de sus”. “Goldenberg”. “Bercovici”. cu referire la tatăl său (n. care circulau în primii ani în interiorul instituţiei.: “Nu. identificarea corectă a acestora implică nu doar depăşirea erorilor aferente autoîncadrării lor subiective (e. La fel de pilduitor şi denunţând totodată eroarea fundamentală a bazării exclusive pe documente oficiale (aşa cum procedează în special “minimaliştii”. şi altele. respectiv Leon Barat – Rădulescu.Cât priveşte evreii din Securitate. 93. “Herescu”. „Who is a Jew?” la http://www. pp.g. Leon Wechsler – Gheorghiu. după cum menţionam.S. tind în mod frecvent ca în negarea evreităţii unei persoane să invoce inexistenţa unor documente oficiale probatoare) este şi schimbul de replici dintre Aurel Storin şi Sorin Cunea (ambii evrei) în deschiderea ultimului interviu acordat de fostul ziarist comunist şi apoi angajat al postului de radio “Europa Liberă”: Aurel Storin: “De mult voiam să te-ntreb. notoriul torţionar Al. “Abramovici”. “Negrea”. În acest context. birourile de evidenţă a populaţiei au înregistrat mii de “dispariţii” subite ale unor “Leibovici”.82). la cererea unor înalţi activişti de partid” (Tismăneanu 2005: 320-1. i. De la mama şi de la tata. “De unde ştii?” S.” A.html.579-589 vizează în bloc colegi proaspăt angajaţi la aceeaşi Direcţie Generală de Control Economic din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului: Moise Faibiş. Simion Ţaigăr. aceste „recomandări” cvasioficiale erau înaintate nu doar ofiţerilor evrei din Securitate. Vladimir Tismăneanu declară: „şi-a schimbat numele în Leonte Tismăneanu în 1948.: “Ştiu de când eram copil. “Bogdan”. “Marcovici”. Spre exemplu. aplicând criteriul halahic al filiaţiei evreieşti pe linie maternă20. etc. privind românizarea pe cât posibil a numelor alogenilor. n. 240 din 17 oct. este acceptat ca a fi fost evreu inclusiv de către cercetătorii evrei. atestat în documentele oficiale ale unor autorităţi româneşti.C. “Schwartz”. deciziile nr. care. Nicolschi/ Grünberg. nu s-a declarat niciodată în vreun document ca evreu. Sorine: tu eşti evreu? Sorin Cunea: “Sigur că da!” A. v. “Feldman”. dar la acel moment era român (pentru ambele cazuri. Spre exemplu. infra). care devine Florian. care s-ar sustrage în primă instanţă criteriului naţonalităţii autodeclarate. etc. Boris Grünberg.19 Bineînţeles. v. Arnold Platman (fiul lui Marcu) mărturisea de pildă în autobiografia sa de la Securitate că “în trecut” “fusese” evreu. şi Rebecca Weiner. “Albu”.

g. Iosif Chişinevschi (Roitman). la adresa http://www.). secondate de sursele evreieşti şi externe ne-româneşti (ex. S. aceasta în dezideratul dublu al creşterii fiabilităţii şi al pre-eliminării. acolo unde stadiul cercetării mainstream în domeniu ne-a obligat la formularea fundamentată de observaţii. 2011). recte Teşu Solomovici. vezi lămurirea oferită de actualul prim rabin al României. în privinţa surselor bibliografice fundamentând operaţional încadrările ca evrei. acestea au fost menţionate în canoanele scrierii academice exclusiv în acele cazuri de persoane fie de notorietate redusă. indicat ca procuror adjunct al României de după război de un singur autor. respectiv direcţiile judeţene. fireşte..html (accesat ian. cercetători occidentali “frecventabili”. ca goim. “Bacher”. critici sau completări. Eduard Mezincescu. fie acesta chiar evreu. Şlomo Sorin Rosen.N. Petre Roman . ie. care au fost reprimiţi postbelic în comunitatea evreiască prin automata nerecunoaştere a converitirii lor. Arhivele Naţionale.A.I. considerându -l pe convertit în continuare evreu. în aplicarea riguroasă a acestui canon religios al considerării ascendenţei materne. centrale. a oricăror polemici sterile. C. soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu). sau chiar miile de evrei din zona Ardealului de Nord ca subiecţi ai unor convertiri conjuncturale. de ex. Monitorul Oficial. Herta Schwammen (alias Elena. Mariean Vanghelie.dvartora. respectiv poetul legionar Radu Gyr (Demetrescu). etc. Tudor Vianu. Ana Pauker (Rabinsohn). decrete de stat. Petre Lupu etc.).R.S. jurnalistul Dumitru Graur sau Adrian Lustig.evrei. şi nerecunoscute ulterior de leadership-ul comunităţii evreieşti postbelice (v. dar mame creştine. În sfârşit.. Acestei categorii i se subsumează şi cazurile deocamdată insuficient fundamentate bibliografic de alţi cercetători. ambasada SUA la Bucureşti. Ca ierarhizare bibliografică au fost preferate. menite a evita legislaţia şi tratamentul social defavorizant. care cuprind între altele şi precizarea naţionalităţii. pe cât posibil. sunt automat încadraţi ca evrei – pentru a menţiona câteva figure celebre – dramaturgul Eugen Ionescu. 21 Pentru o explicaţie a faptului că Halaha (codexul religios mozaic) nu recunoaşte convertirea la altă religie. dar excluşi. Barbu Zaharescu (Zuckerman). Richard Wurmbrand. poetul Adrian Păunescu. ne-anti-semiţi). Din aceleaşi considerente de parcimonie şi fluenţă a textului. Parantetic. pentru a se sutrage legislaţiei antisemite. altfel spus. fişe matricole penale din penitenciare.ro/raspunsuri/identitate-iudaica/cine-este-evreu/2696-un-evreucrestinat-isi-pierde-identitatea-de-evreu. La fel de adevărat. Rosen 1990)21. etc. sursele primare.S. fie de identitate controversată. 16 . o mărturie empirică nesingulară o oferă inter alia cazurile câtorva mii de evrei din Ardealul de Nord. toţi cu taţi evrei. convertiţi la creştinism în timpul celui de -al doilea război mondial. de regulă nu s-au mai indicat sursele de informare în cazurile deopotrivă notorii şi scutite de controverse chiar şi în rândurile cercetătorilor evrei (e. în cadrul proiectului Dvar Tora. în special documente oficiale ale unor autorităţi ale statului (v. precum Teohari Georgescu.

I.R.) Biroul Politic (al C. C.P.R.E.O. al P. D.C.C. 1948-1950) Biroul Organizatoric (al C.C.I.I.S.F. Asociaţia Culturală Mondială a Evreilor Originari din România Asociaţia Evreilor Români Victime ale Holocaustului Asociaţia Foştilor Deţinuţi şi Deportaţi Antifascişti Arhivele Naţionale Istorice Centrale Asociaţia Română pentru strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti Arhiva Serviciului Român de Informaţii Basarabia.M.H.P. D.B.C.C.C.R.C./P.S.G. al P.S.) Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România Curtea Supremă de Justiţie Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală (Cluj) Casa de Retrageri şi Pensiuni a Ziariştilor (până în 1945) Direcţie Centrală Industrială (în cadrul Ministerului Industriilor) Direcţia Centrală de Statistică (de pe lângă Consiliul de Miniştri) Direcţia Generală a Industriei Laptelui Direcţia Generală a Poliţiei Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor (de pe lângă Consiliul de Miniştri) Direcţia Generală a Securităţii Poporului (1948-1951) Direcţia Generală a Securităţii Statului (1951-1952) Direcţia Informaţii externe (din cadrul Securităţii) 17 . C.D.I. C.R. C.L.C. C.I.O.P.R.D.) căsătorit(ă) Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (1948-1953) Comitetul Central Camera [locală] de Comerţ şi Industrie Camera de Comerţ şi Industrie a României Colegiul Central de Partid Comitetul Democrat Evreiesc Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi Căile Ferate Române Confederaţia Generală a Muncii Centrul Iberic pentru Studii Masonice Centrala Întreprinderilor de Lucrări Rutiere şi Construcţii Speciale Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie colonel Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (2006-) Comitetul Politic Executiv (al C.R.E.P.R.A.A. Bucovina de Nord şi ţinutul Herţei Bulletin d'informations pour les roumains de l'étranger (publicaţie de frecvenţă variabilă a unor emigranţi români din Paris.R.C.S. C. C.I.G.M. C.G.E.N.V. C.E. A.S. A.S.M.B.C.M.P.G.A. B.T. col.I. C. D. C./P. C.N. C.S.N.I. C.M. D.N. D.C.E.I.S.R. Centrocoop CEPECA C.E. D.S.P. al P.L.P. A. căs. B.R.H.R. C.R. A. A.C. C.T.R.E.U.LISTA ABREVIERILOR A.R. C.P.S.R.E.R.J.I.U. B.N.A.C.D.F.D.Z.C.S. C. B.E.G. D.L.I.S.S.Ex.C. A. D.R.G.S.P.

F. Institutul Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea I.C.G.F.R.T.M.E. Ministerul Afacerilor Externe M. Institutul de Medicină şi Farmacie INCOMKA Proiectul “Comintern Archives Project” al Bibliotecii Congresului S.A. Jewish Genealogical Special Interest Group for Romania (S.R.D.I. locotenent M. (1953-1989) Defense Technical Information Center (în S.R Frontul Naţional al Tineretului Democrat din România F.A. ff.P.U.A.R.) estimare Editura de Stat Pentru Literatură şi Artă fost / fila fără an filele Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România Federaţia Demorată a Femeilor din România (constituită 4-8 martie 1946.R.E. E.S. Grupul pentru Dialog Social g-ral.C.N.P.A. Institutul de Studii Politice şi Social-Politice (de pe lângă C.N.a.U. Lagăre şi Colonii (din cadrul M.M.F.P.E.L.) Direcţia Poliţiei de Siguranţă (din cadrul D.P.C.U.I.C.R. Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne (Narodnîi komissariat vnutrennih D.C.) Direcţia Superioară Politică a Armatei Direcţia Securităţii Statului din cadrul M. Institutul Politehnic Bucureşti I. Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti G.S.C.N.P.S. 18 .D.V.I.S.S.D.A.S.S.E.I.R.S.S. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc I.O.S.S. Născut(ă) N.A.U. Ministerul Comerţului Exterior M. D. a M. Monitorul Oficial al României mr.) F. General H.C.D. 1945-1948) Direcţia Regională a Securităţii Poporului (în cadrul D.I.R.L.) lt.C.L.N.A. Ministerul Afacerilor Interne M.I.P. Ministerul Securităţii Statului (1952-1953) n.Of.C.S. Marea Adunare Naţională M.R.P. Hotărârea Consiliului de Miniştri I. D.C.S.A.E. maior M. e.N.M. 1948 în U.I.G. fostul Institut de Istorie a Partidului) J.S.S.P.I.C. al P.A. Frontul Naţional Democrat din România F.K.R.R.R. D.D. Întreprindere de Stat pentru Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului I.Ap.D.D. absorbită în ian. Foreign Office F.G.G.R. Frontul Salvării Naţionale F. Institutul Român de Istorie Recentă I. Ministerul Apărării Naţionale M.L. f.A.T.Direcţia Penitenciare.F. F. International Labour Office I.P.P. D.A.C.I.) (19661989.P.O. f.C.P.A.B.E. Institutul Central pentru Pregătirea Cadrelor Didactice I. D.C. şi al Arhivelor Ruse de Stat pentru Istorie Socială şi Library of the Congress & Russia State Archives for Social and Political History (RGASPI) “” (INCOMKA) I.R.. Întreprinderea de Comerţ cu Ridicata pentru Produse Alimentare (Bucureşti) I.

R. U.N.I. v.R. (?) del) Organ de Control Cetăţenesc (numite de M.F.N. U. S. P. O.identitate evreiască incertă/controversată 19 .R.E. O.C. S.u.S..) Oficiul Comerţului Local odinioară Organizaţia Mondială a Sănătăţii Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor Organizaţia Naţiunilor Unite Prezidiul Marii Adunări Naţionale Partidul Comunist Bolşevic (în U.P.T. 1945 – febr. U. 1965-1989) Plutonier Partidul Munictoresc Român (1948-1965) Republica Populară Română (1947-1965) Societate comercială de stat Serviciul Român de Informaţii Serviciul Special de Informaţii (1940-1944.U.C. 1934-1952) Partidul Comunist din România (perioada interbelică.S.I.S.D.R.R. plt.A. S.T.A.D. U.C.S.I.S.R P. 1965-1989) vezi World Jewish Congress . ulterior Serviciul de Informaţii) Statele Unite ale Americii şi următoarele Teatrul Evreiesc de Stat unitate arhivistică Uzinele şi Domeniile Reşiţa Uniunea Femeilor Antifasciste din România (apr. R.A.S. U.S.R. ş.R.C.G.A.C. absorbită în U. W.C.-M.F.F.E. U.a. O.B.C.S.R.J.O.Z. P.R.R.R.M.S.R. a “ilegalismului”) Partidul Comunist Român (1944-1948.C. U.S.S.M.N. u.D. Uniunea Femeilor Democrate din România Uniunea Generală a Sindicatelor din România Uniunea Naţională a Studenţilor din România Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste Uniunea Sindicatelor de Artişti.M. U. P. U. 1948). odin.U. P.S.A. O.N. Scriitori şi Ziarişti Uniunea Tineretului Muncitoresc (1948-1965) Uniunea Tineretului Comunist (1944-1948.d.L. T.C. S.C.

C.S. Voitonovici) la Ana Pauker22. ABRAMOVICI. nr. 7950).APARATUL ADMINISTRATIV-POLITIC CENTRAL 1. 1948 controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M.) a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.Of. referatul întocmit lui Rădulescu de către Securitate în 1954 în Tănase 2010: 91 -92. 1949. p. 1). p. fd. Londra nr. 4611).C.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 2. a locuit pe str. 141/1949). 5 din 9 ian. partea I-a. Carol (n. partea I-a. 9856. partea I-a. director comercial tehnic al S. nr. 1947. partea I-a. M.E.R.R. 1948.C. 222 din 29 sept.1949.C. 1947. ABRAMOVICI. ABRAHAM. David – până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. cu referat de cercetare la fd. 8.Of.G. anexa la dosarul nr.). şi arhiva I. p. “Româno-Export” (1948-1949). M. p. 7438). se pare.G.a. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. dosar 2301 şi fototeca Institutului.Of.C. Mihai.I. al P. 4. 6658). 3293.Of. partea I-a. Bernad (n. VII. Levant 2006c. membru de partid încă din 1921 (!). Zalman (în alte documente “Abraham”) – după război controlor în cadrul D. Irina. nr. Benţin – din 1949 funcţionar la Comisia.P. 20 . 262 din 21 august 1979 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a. acuzând gălăgia câinelui acestuia şi faptul că fiica acestuia. 225. 102/1956. Alba) (cu prenumele ortografiat ocazional “Bernat” şi “Bernard”) – ilegalist. p. (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. cu menţiuni multiple în dosarul de anchetă al lui Vasile Luca. 209 din 9 sept. 3293. inclusiv a lui Al. al P. 6. v. nr. 2005:93 şi respectiv F. 645). 256 din 5 nov. C. 1946.B. a M. secţia Cancelarie – dosare anexe. secţia Cancelarie – dosare anexe.d.Of.E.. 1564. “dosare adiţionale”.C. a III-a. ABRAMOVICI. anexa la dosarul nr.C. partea I-a. nr.. partea I-a. nr. 15 din Bucureşti. după război după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului apoi activist local de partid în organizaţia Bucureşti. din sept. fuma (Mâţă 2007. 316. 1899. 8460). de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 173 din 31 iulie 1947. ABRAM. nr. p. C. pensionat în anii ’60.S. după ce obţinuse aprobarea deplasării de serviciu în Belgia (în pofida opoziţiei secţiei Cadre a C. partea I-a. Iosif – din 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic (D. după reorganizarea ministerială consilier la Ministerul Comerţului Exterior (1949-1951) unde era practic locţiitorul ministrului adjunct Gheorghe (Gogu) Rădulescu. în 1971 an îl reclama pe vecinul său Nicolae Corbu la organizaţia de partid a ziarului Scânteia. 22 V. partea I-a. p..) (M.Of. rămas în străinătate în timpul mandatului.). al P. 200 din 1 sept.C. 6781).E.I. nr. Aceeaşi persoană este menţionată sub numele incorect „Abramowitz” şi în Ioanid. din 1948 funcţionar în cadrul Comisiei. nr. 2008. inv. 15 din 19 ian. 7. respectiv Comitetul de Stat al Planificării (Fd.S. M.C. Heinrich (în unele documente transcris şi cu varianta de prenume Henri) – membru de partid. decorat prin Decretul nr. ABRAMOVICI. ABRAMOVICI.Of.Of.C. p.Of.C. ABRAHAM. p.C.P. 1922) – de profesie inginer chimist. 3. după război consilier economic în cadrul Ministerului Comerţului (M. care pare să -l plagieze pe Ioanid. emigrat în Israel la începutul anilor ’60. u. an în care este şi numit numit membru al directoratului C. graţie intervenţiei aceluiaşi Rădulescu (şi. 120 din 26 mai 1948. în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. ulterior Comitetului de Stat al Planificării. Elly .R. inv. 5. iar prin Decretul nr. inv. nr.C (M. din 1955 până în 1958 lector la catedra de Organizarea şi Planificarea Întreprinderilor în cadrul Institutului Politehnic Bucureşti (I.I.C. 185 din 12 august 1948.G.I. p. fond 495 (“România”). (M.

nr.I. p. 6220). p. partea I-a.1954)). 4798). Herman – după război mai întâi consilier (1945-1946).C.C. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a. 24 din 30 ian. Dobrişa Iosub)) (13. Simon – din 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of. p. 19 din 23 ian. p. partea I-a. nr. ABRAMOVICI. când se pensionează). 13. 15 din 19 ian. ADLER. azi Vaslui) – 12.Of. profesor şi autor în domeniu (Cajal & Kuller 2004: 478). p. 21.I. partea I-a. 15 din 19 ian. ulterior funcţionar la “Cartea Rusă” (1953-1954). 197 din 28 august 1947./26. 21 . ABRAMOVICI. decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu Medalia Muncii.Of. 1948. nr. Tutova. Klari KAHANA) (prima soţie a lui Marcel Aderca. ADAM. partea I-a. 10496). ADERCA. 645). Renate . nr. 1890-1974)) (26. editor. 14. respectiv redactor la Ed. partea I-a. apoi vicepreşedingte al Comitetului de Stat pentru Construcţii. 11.E.III. partea I-a.C. p.C.E. partea I-a. 3002). I. Rifca Penchas. ADOLF.Of. 190 din 19 august 1947. nr. p.Of. p. 1947. nr.C.C. p. Leontina . ADERCA. 22. partea I-a. Froim Zeilicu ADELSTEIN. delegat şef al Direcţiei Regionale Bucureşti (M. după război iniţial reîncadrat ca şef de secţie la Ministerul Muncii (în martie 1945). ABRAMOVICI. partea I-a. (1947-1948) (M. 6658. M. 76 din 30 martie 1946. 173 din 29 iulie 1948. 1949. jud. (nr. p. partea I-a. ulterior şeful Direcţiei Învăţământ Artistic din Ministerul Artelor (1946-1948. nr. nr.Of. inv.Of. incinerat în Bucureşti. pentru Literatură Universală (1954-1975. ADLER.G. 534).Of.E.III. partea I-a.funcţionar în centrala M. ABRAMOVICI. nr. supra) şi al Rubinei (n. 167 din 26 iulie 1946.C (M. 7795 şi nr.P.Of. 260 din 8 nov.R. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu membru al Ordinului “Steaua României” îm grad de Comandor (M.1962 Bucureşti) – în perioada interbelică funcţionar la Ministerul Muncii (19201944) şi publicist. 17. ulterior stabilită în Occident. ADELSTEIN. Lazăr – controlor în cadrul D. 275 din 27 nov. apoi inspector în cadrul D. 1033). p. Marcel (fiul lui Felix (v. nr.2008. (1948-1951). nr.G. F.I.P. partea I-a. 41/99 din 22.C. p. 7491).E. 1949. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of.G. 642).A. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici (M.I.C.Of. partea I-a.9.G. cimitirul sefard) . (M. orig. 803 din 21 dec. 6396). 1949 secretară de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.P. Clara (n.1891 Puieşti (odin. din Ministerul Comunicaţiilor. p.F.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 20. 1949. nr. ADERCA. a M. a M. Marcel – inspector în cadrul Ministerului Învăţământului. M.Of. nr. Osias – până în iulie 1948 controlor economic în cadrul D. exclus din partid în 1953. recăs. 1948.R. nr.I. Arhitectură şi Sistematizare. 15. ulterior cu Jana) – funcţionară în centrala Ministerului Comerţului Exterior (1953-1957). din Austro-Ungaria) şi Debora (n. al soţului său (1954). a M. apoi inspector general în cadrul Direcţiei Generale C. Ladislau (fiul lui Andrei) (d.Of. 737. 12. 1946.C. 31 din 7 febr. Şmil – controlor economic (1947-1948). 1948. 185 din 12 august 1948. 125 din 1 iunie 1948. M. şi dosarul său de la C. 19. Mircea – în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. ABRAMOVICI. emigrată în Israel. ABRAMOVICI.XII. ulterior funcţionară la Sovromlemn (1957-1960) – menţionată în dosarul de la C. 18.IV. publicist (v. când se pensionează). a M. fiul lui Avram Adercu (n. nr. Bucureşti.1920 Craiova – 21. p.până în febr. Adelstein. cu Richard Raskind. 11761. partea I-a. recăs.Of. 10. 1123). (M. p.E. din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. Felix (n. Leon – din februarie 1948 controlor în cadrul D. partea I-a. 16. 1989 Bucureşti) – din 1948 membru în Consiliul de Administraţie al Institutului General de Asigurare. 32 din 8 febr.

Lipa – după război angajat ca desenator grafic stagiar în centrala Ministerul Propagandei. 10. Constantinescu -Iaşi.1957) şi la secţia Economică a C. 203. Lenin” Bucureşti al P. nr. 1945 23 În aceeaşi perioadă cu Leonte Răutu. care îl menţionează eronat ca Aibănuş Mihai). din nov.P. cazat la căminul (pentru studenţi evrei) “Schuller”23. Ministerul Artelor.IX. 3.S.Of. 29. 24..C. şi director al Întreprinderii de prototipuri Bucureşti. 8. (dosare anexe. 12.1955). ABRAMOVICI) (n. Comisia înfiinţată la 2 mai 1945 îi cuprin dea ca membri pe: 1. şi avizând în fapt lista publicaţiilor de cenzurat întocmită de multipli funcţionari. cadru didactic la A. dată extremă 15. ALĂMARU.XI. partea I-a. Caţavencu 2007: 4. 20.a.23. 11029). apoi ministru adjunct al Industriei Chimice. Mihail [alias]– la începutul anilor ’30 student la Drept. 13.I.C.) Alice Horovitz. reprimit în 1955 (dosar C. 51).) Eugen Schileru şi 16. 297 n. Mihai (alias AIBĂNŞUŢ. Bihor. 27. funcţionând sub coordonarea ministrului propagandei.C. şi Cajal şi Kuller 2004 şi Kuller 2008a: 431).N. utilizat ca anchetator al partizanilor capturaţi în Munţii Bihorului. după naţionalizare. inv. 6. iar în paralel. 240 din 15 oct.V.a. 5.I./P. Ministerul Propagandei Naţionale.) Al. Societatea Scriitorilor Români şi Academia Română. partea I-a.R. ALEXIU.) Gherghina Ardeleanu. M.R. 14. fiul lui Ludovic (Lajos) şi Zali) (20. ALBESCU.1915-2005) – membru de partid din 1940. (91(I&II)/354 din 19. 22 . 2.) Vladimir Carnavalschi.C.031 din 21 febr. nr. până în anii ’70. ministru adjunct al Comerţului Interior (1948-1952). Clara (LEBIANU) . apoi reabilitat. ALEXIU. nr.Of.. AIBENŞUTZ. 539) (pentru schimbarea numelui vezi decizia nr.VIII. 331/211 din 24. Ernest WEISZ. iar din decembrie 1947 promovat şef de secţie în cadrul Ministerului Informaţiilor (M.P. nr. ALPERIN. numit contabil-şef al întreprinderii “Dacia” din Bucureşti. 51). 46 din 25 febr. în 1949. Mihail Florescu ş. ulterior epurat.) V. 30.) Paul Cornişteanu. 136/219 din 8.C. căs.P. din anii ’60 secretar general al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă.III.) Natalia Mustaţă.) Nicolae Hodoş.Of. Sirianu. ilegalist din “vechea gardă”. al P.A.S. nr. Kovacs 2006. dosar la C. ulterior cu diverse funcţii în sectorul economic. p. Mancsi Izsak). Ştefănescu (A.1913 Tulcea) – membru de partid exclus în 1950 pentru legături cu social-democraţii. inv. 28. p. Cohen 1994: 27.membru al C. 24 Compusă din delegaţi din partea Comisia Română pentru Aplicarea Armistiţiului.I. 1910. 1649). n. în martie 1948. partea I-a. de la sfârşitul anilor ’40 în ministerului Comerţului Exterior. ulterior membru al Biroului Comitetului Raional „V.R. u. 1948.P.1955) (v. AIZIC.M.C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 11.Of. 4. unde ocupă inclusiv poziţia de ministru adjunct (1966-1970). (1973).) Haralambie Bădeanu – preşedinte. şi M. cercetat diciplinar în partid în 1955 pentru că ar fi “concediat abuziv elemente de naţionalitate română pentru a-şi promova prietenii şi cunoscuţii”. Siegfried (fiul lui Heinrich şi Ernestina) (1913 – 1994 Israel) – membru al Comisiei mixte de cenzură24 instituite în mai 1945 în cadrul Ministerului Propagandei25. 411/1952. al Crucii Roşii în anii ’50 (dosar la C. secretar general al Ministerului Educaţiei şi Culturii în mandatul lui Ilie Murgulescu. nr.) Siegfried Alperin.) Gheorghe Gonda. (Cohen 1994: 97 n. EIBENSCHUTZ) – după război încadrat comisarajutor la Biroul de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Salonta. cu Margareta Albescu (n. 8214). 14. p.C. Cristina Luca-Boico. cu fişă la secţia Economică a C.C. v.C. p. a IV -a (Levy 2002: 192. P. Leon (n. dosar 1027). Paul [alias] – după război director adjunct şi apoi director în cadrul C.) Vasile Nichita.I. decorat prin Decretul nr. Hermina Tismăneanu. partea I-a. 288 din 12 dec. 7. respectiv Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 43. 26. 25. cu dosarul la Colegiul Central al partidului (nr.1950).) Joseta Stănescu. ALEXANDRU.. 9. fd. şi autor al unor articole în revista Probleme economice (inclus ca supravieţuitor al Holocaustului în registrul Benjamin and Vladka Meed. 1948.E.. iar după reorganizarea ministerială şef de secţie la Direcţia Arhitectură şi Expoziţii a Ministerului Artelor şi Informaţii lor (M. 1948 a ministrului Justiţiei din M.) Costin Sebe. 1947.) Adrian Dimitriu. Alexandru (n. 15.R. 51 din 2 martie 1948.

.C. Paul Georgescu .Of.P.Brazdă nouă (1939). 1897) – ilegalist. ANDREI.C. Andrei IZSAK) .C. a Industriei Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerul Industriei (M. a M. Elie Bufnea Cruciaţi.şef de serviciu la Direcţia Generală a Arhivelor Statului. 1947.R. Gheorghe I. partea I-a. ANDREESCU. nr. 16 din 20 ian.A. (M. căs. 1948. 1949. p.I. 1945.E. Dabija . Dan (n.Naţiune şi armată (1937).Isbânda românismului şi minoritarii în armată (1938).. Petre V. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.Of. 40. p. 33. AMBRUŞ.Of. Nichita Drăgulin .Of. 658).P. Nistor . Sidorovici [fratele Alexandri Sidorovici-Brucan. 2006: 489). nr. n. partea I-a.Of. cu actriţa Teodora Alperin (n.P. Nifon Criveanu . 6094).C.C.E.Of.Soldaţi în Est (1943). 6386). au “dispărut” din spaţiul public 8779 titluri (C.D. secţia Cancelarie – dosare anexe. ALPERN. ALTERESCU.Războiul germano-polon (Învăţăminte) (1940).Of. partea I-a. nr. Autonomia..P. nr. p. nr. 32.Of. Constantin Loghin . Haim . g-ral A.A. Iancu I. 1971. partea I-a. 738).din 1947 controlor în cadrul D. 10092). producţia La clacă. nr.Marxismul şi religiunea (1934). (M. după război director administrativ în Direcţia Generală a Monitorului Oficial şi Imprimeriilor Statului (M.C. p.E. 7622). partea I-a.. tatăl poetului George Almosnino. nr. 3293. 10533).. în 1962) sub acuzaţia de a fi pretins şi primit de mită de la o funcţionară în vederea cedării locuinţei sale (dosar C.31.I.impiegat în cadrul Administraţiei Financiare judeţene Rădăuţi (1945-1946) (M. 24 din 30 ian. în centrala M. Nicolae . exclus din partid în 1951 pentru fost colaboraţionism cu legionarii şi afacerism (dosarul personal la C.Domnul este cu tine (1944). 516/653 din 25. tirani şi bandiţi în Rusia Sovietelor (1931). p. nr. nu a fost niciodată arestat. I. nr. 1917-2003) (v.Naţionalismul lui Eminescu (f.C. 372/665.C.I. din 2. membru de partid din 1940 (dosar A/52 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1948 numit contabil al D. 276 din 28 nov.C.] .1954. nr. 16 din 20 ian.1960). 168 din 23 iulie 1948. 202 din 6 sept. mitr.D. la Direcţia I. în numai patru ani (1945-1949). cu referat de cercetare la Fd. 148 din 25 iunie 1941.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. 38. 167 din 26 iulie 1946. nr.membru de partid. ALTER.C.I. 264 din 14 nov. Miklos) .C.P. (M.I.Calendarul Gospodăriilor din sate şi oraşe (1943). 37.în sept. p. 23 . Ciorogaru . destituit şi exclus din partid în 1954 pentru neglijenţă în serviciu (dosar nr. David ABRAMOVICI) . 662).I. controlor în cadrul D.a. p. 11 ian.Of. 3660). 39.I.C. Bela (n. 214 din 15 sept.C.n. ALTER.C. Bucureşti) – în perioada interbelică director în cadrul Societăţii Române de Telefoane. ALPERN. etc. după august 1944 şeful Serviciului Presă din Ministerul Poştei şi Telecomunicaţiilor (1950-1954). nr.C.G. Herman . Iosif . g-ral Ştefan Panaitescu . Leon (d. şeful Direcţiei Cinematografie din Ministerul Propagandei. 7833). din 1947 controlor economic în cadrul D.Pentru consolidarea României Mari. Haneş – “Basarabia. 363/169 din 1. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. partea I-a.C. p. în 1948 numit director al Centralei Industriale de Sinteză şi Prelucrare (M. în 1948 avansat inspector (M. 190 din 22 august 1945.G. Micloş (n. Mihail Chirnoagă – Logodna (1940). vezi decizia comisiei publicată în Monitorul Oficial nr.Istoria literaturii române Dela început până la zilele noastre (1945). 85/1955. partea I-a. ALPERN. p. nr. Andrei (n. 1947. 1948. apoi regizor la Ministerul Artelor (şi Informaţiilor) şi în paralel redactor la Radiodifuziune. I. inv. ALMOSNINO.Of. p.12. I.R.1951). Teodora Anka. Simionescu . ale căr ui două anexe scot din circulaţie 161 titluri între care Nicolae Berdiaeff . În total.Prizonier la Bolşevici (1944). exclus din partid în 1960 (decizie reconfirmată de C. Discursuri rostite la Senat în sesiunea extraordinară din vara anului 1920 (1920). 1946). partea I-a. partea I-a. fond C.în 1949 era referent tehnic în cadrul D. al P. neatârnarea şi unirea cu România” (1919). aşa cum avea să pretindă ulterior fiul). inv.). Alexandru Predescu . anexa la dosarul nr.G. 35. 1949. Teofil Gh. (1946-1948). C. 25 Pentru un exemplu ilustrativ. 34. 36. Haim – ilegalist. partea I-a. a M.

C.1963).Of. 1948. ARONOVICI) (n.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.A. Traian [alias] – cf. nr.1978) – membră de partid din 1944 (dosar A/62 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). element anarhic în lagărele de la Saint Cyprien şi Gurs. 1949.Of. David (n. Ministerul Artelor şi Informaţiilor şi Ministerul Forţelor Armate (a fost şi comandantul Închisorii Militare). 1947 detaşată ca şefă a Direcţiei Regionale Mureş a Ministerului Informaţiilor. după război membră a organizaţia de bază a partidului şi directoare în M. ARDELEANU.P. a decis reîncadrarea sa în partid cu stagiul din 1945.S. închis apoi în lagărele morţii din Germania [Mauthausen.Of. partea I-a. ZILBERSTEIN) (26. Clara . p.P. 1947.1909 Salonta. Gherghina (n. partea I-a.VII. p.C. ulterior Culturii (N.P.A. nr. Balint 2011a. nr. În 1956 C. n.1914 – 24. în mandatul Anei Pauker (1947-1951). nr. 230 din 9 oct. cu studii comerciale. iar apoi la Contemporanul. în documentele sale de partid făcându-se precizarea faptului că a fost membru al Partidului Comunist Spaniol din 1938. 299 din 29 dec. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. 905/486 din 7. cu o scurtă perioadă în 1948 când este detaşată la Legaţia R.” (dosar C. unde avea ca sarcină “să veghez[e] cum sunt introduse metodele partinice în muncă” (apud Constantiniu 2003: 70). partea I-a. a avut funcţii de răspundere la Consiliul de Miniştri. 11765).Of. nr. director în M.E.A. ARDELEANU. Bihor – 1988 Bucureşti) .]. 641.organul de facto al cenzurii în presă. 1052/576 din 19.IV. (M. 1949. 48.E. ADLER) (1913 Budapesta – 1950 Bucureşti) – în 1941 “lucrătoare mănuşi” conform unui raport al Siguranţei. Eugenia (n.P. organul instituţional responsabil nominal cu cenzura a suferit numeroase modificări: în toamna lui 1944 a fost creată o comisie de cenzură din cadrul Serviciului Aplicării Armistiţiului (ulterio r redenumit Serviciul Defascizării) al Ministerului Propagandei (minister redenumit al Informaţiilor în 1946. ANDRONACHE. fuzionat cu Ministerul Artelor în 24 . a propus excluderea lui din partid. József Demenyi (Demö) ADLER26) (26. Ermina – după război consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor M.V.Of.I.R. ANDRONIU.” clasa a V-a. partea I-a. FAERŞTEIN) – din martie 1945 impiegată în centrala Ministerului Muncii (M. ANTONIU. p. p. “fost brigadist în Spania. ANGHEL. din 1945 membru al comisiei de cenzură a presei instituită în cadrul Ministerului Propagandei şi subordonată direct Comisiei Aliate de Control. 42. consilier de legătură cu Naţiunile Unite la Legaţia României de la Berna (M.C. 255 din 27 oct. 8792În perioada de după 1944. 62 din 16 martie 1945. Iosif (n. 15 din 19 ian. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.1952). când este înlocuit cu Ion 26 27 V. 21-2.P. până în febr.Of. 280 din 3 dec. 260 din 8 nov.fost ilegalist. M. scoaterea din armată. Din 1947. p. 47. ulterior pe un post secundar.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.41. 98327 din 26 sept. în 1963 încă director adjunct în centrala ministerului (dosar C. a III-a. fiinţând pe lângă Consiliul de Miniştri27) (din 1951 până în 1973. 1941. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. 1686). de la Bruxelles).VIII. 1947. Clara (f.Of.1949). 10664). 47 din 26 febr. decizia nr. partea I-a. 50. (1948-1952.R.X. ARBORE. p. Eliza (n.C. III-a (Decretul 873/20. p. Gagyi 2004: 20. nr. ca membru de partid. ANTONESCU. 45.n.P.” cls. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obl igatoriu (M. 645). Alfred – jurist în perioada interbelică. 11362). redactor în echipa iniţială de la Scânteia. p. trimiterea în producţie şi ţinerea „în evidenţa organelor în drept”. 46.P.Of. hotărâre reconfirmată în 1962. Turcu) – soţia lui Iosif Ardeleanu (Adler).. dosarului de la C. p. nr.Of. 67). partea I-a. 1945. apoi al Artelor şi Informaţiilor. 49. C. ilegalistă. partea I-a. din dec. ARDELEANU. 1948. 1945 a ministrului Justiţiei în M. nr. partea I-a.R. din 1947 arhivară-şefă în centrala M. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.C. 15 din 19 ian. 44. partea I-a. Z. 21 mai 1909 Iaşi) . 6597). nr. nr. decorată prin Decretul nr.E. 2002). 43. ANTALFFY. director general al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (preşedinte al Colegiului direcţiei . 1946. după război.

C. AREŞTEANU. Leon – în oct.S. 9. în 1958 cercetat disciplinar de C. al P. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (indicat ca evreu în Kuller 2008a: 432). economist. partea I-a.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Hârtiei şi Celulozei a Ministerului Industriei (M. dosar 51/1949. I. anexa la dosarul nr. 1948.R. 233 din 7 oct. Direcţia va fi transformată în Comitetul de Stat pentr u Presă şi Tipărituri.) al P.Of.. 423 din 15 iul. p. radiat din registrele Forţelor Armate pe motive rasiale în 1940.C. Cumpănaşu).C. H.R. ultimul loc de muncă în 1975 la Înreprinderea “Policolor”.N.Of. Mişu (Mihail) (1910-1950) – ilegalist. 55.C.C. Mihaela (căs. 28/1956.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/A/A%2004.G. 1988. C. fişa matricolă penală la adresa http://86. apoi activist de partid. 56. în paralel cadru didactic la I.. membru al Comisiei Centrale de revizie (a C. 2008 b şi 2008c. Hertzel .C. fd.1912 Braşov – 28. ASKENAZI. decedat în penitenciarul Aiud în 1977.I.C.125. nr. 5124. al P. I-a (Decret nr.S. 54.17. numir în 1952 vicepreşedinte al C. autor şi coautor al unor multiple cărţi şi articole în Probleme de economie. 6683). după război “investit în funcţii economice importante” cf. partea I-a. Bucureşti) – membru de partid din 1945.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.G. AREŞTEANU. ASCHER. 1949. ff.V.E. sublt.P.C. Gita în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. (1955-1960). 57. (A.R. 29 V..Of. AREŞTEANU.).2011 Israel).P. nr.E.” clasa a III-a. De facto şi de jure. 1963 şi cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” clasa a III-a în 1964. 53. (Decretul nr. 16 din 20 ian. partea I-a. în anii ‘60 funcţionar superior în Comitetul de Stat al Planificării (C. p. Bucureşti. secţia Cancelarie – dosare anexe. ARON. Solomovici (2004: 131). partea I-a. d. în 1971 decorat în calitate de vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Preşuri cu ordinul “Steaua R. 663). Comisiei Aliate de Control. nr. Andrei (31. Edy (fiul lui Iosif) – după război inspector în cadrul D.1977 Aiud) (fiul lui Henric şi Matilda) – de profesie inginer chimist. Abramovici. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.VI. din 1947 până la deces instructor în cadrul sectorului Ştiinţă al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.1958). 25 .XI. această comisie se subordona. 1941. Elena . prin intermediul Ministerului Afacerilor Străine.Of.I. în 1978.C.C. 645). cu referat de cercetare la Fd.R.Of. partea I-a.R. 58. nr. 15 din 19 ian. 52. În 1975.P.S.T. 118-121). emigrat în Israel împreună cu soţia sa. p. ARONOVICI. nr.S. inv.P. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. vezi Corobca 2008. specializat în statistică. Weiner).). partea I-a). Lupta de clasă. p. 1948 în forma Ministerului Artelor şi Informaţiilor şi redenumit Ministerul Artelor în mai 1949).). (dosar nr. 15 din 19 ian. 1949. cu care a avut o fiică.C. etc. p.E.P.51. 1948. iar din mai 1949 atribuţiile cenzurii asupra spaţiului publicistic sunt preluate de nou -înfiinţata Direcţie Generală a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri (D.Of. De Geniu (r.S..php. Cornelia – din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. ARSENE. 1070/108 din 5..V. 186 din 13 aug.R – secţia Propagandă şi Agitaţie.P. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. ulterior la A. ARONESCU. 646). iar ca pensionar. În 1946. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. Etenne BERCOVICI) (d. 206 din 1 sept. 28 V. 1949. Ştefan (n. nr. M. 262 din 21 august 1979). comisia în discuţie devine Direcţiunea Presei din cadrul Ministerului Informaţiilor (ulterior a Ministerului Artelor şi Informaţiilo r). reîncadrat în 194528. 3293. condamnat în 1975 la 20 de ani închisoare pentru subminarea economiei naţionale şi divulgarea de secrete de stat 29.M. Cornelia (n. nr.M. Pentru mai multe detalii. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1948 angajat referent la Direcţia Studii a Ministerului Sănătăţii (M. C. 59.” clasa a IV-a. 235 din 4 august 1952).%20Ardelea%20-%20Azoitei/Ascher%20Andrei%20H/index. al P.

Of. partea I-a. 209 din 9 sept.S. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. a M. 508. Tudor (n. partea I-a. 74. D.I.Of. Radu .P. şeful sectorului Carnete şi Evidenţă al C. 17 din 21 ian. nr. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. ASKENAZY. 64. nr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.. nr.Of. nr.II. Maria . 61. 316. partea I-a. ulterior funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Uşoare (’60? – ’70).P. 32 din 8 febr.P.. ATANASIU. 264 din 14 nov. 1964 (tatăl Mirelei Aşman?).R.G.C. A. dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. p.din 1947 controlor în cadrul D. 2 ş.S.R. – secţia Cadre. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. în anii ’60 vicepreşedinte al C.C. 131 din 8 iunie 1948. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. Ernest – după război prim secretar presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor. încă în viaţă în 2010. 644). nr. D/1315.în anii ’50 profesor de planificare la I.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 112. 645).I. 15 din 19 ian. 24.C. 62. (?) AVRAMESCU. (dosar 63/1955). 804 din 21 dec. 68. p. ilegalist (membru de partid din 1930). 1963.” clasa a V-a. 166/784 din 21. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.după război referent în administraţia centrală a C.1909. Cela / Heda (soţia lui Mendi. 1949. Mendel . în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. S. 804 din 21 dec.C.XII.. 120 din 26 mai 1948.1913 Valea Rea.Of. 1949. Saul ŞAPIRA) (n. p.C. p. partea I-a. 63. p.P.şef de cadre la Direcţia Generală a Exploatării din Ministerul Industriei Lemnului în guvernele Groza. Adina . 15 din 19 ian.R. dosarele nr. nr.R.S.G. infra) – de profesie inginer textilist.Of.B. din 1948 controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M.VIII.Of. nr.C.B.B.Of. AUDERBAN. 72.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. p. 1948. 67. 1949. fd. 70. 66. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. nr.A.Of.C.60. 4611). Horaţiu (n.C.1.P. 10092). C/2072.C. 73.C. p. AVĂDANEI. 26 . Ernest – absolvent al Liceului “Laurian” din Botoşani. f.. p. decizia nr. 5 din 9 ian.E. M. Bacău) . f. condamnat penal pentru speculă în 1953.Of. 1123). demis şi exclus din partid (dosar C.a. partea I-a. Ficu .. C. Mayer-Herş ATLASMAN30) (n. din ianuarie 1967 consilier referent în cadrul Secretariatului General al Consiliului de Miniştri. apoi responsabil în cadrul secţiei organizaţiilor de partid a Direcţiei Organizatorice (v.C. 1948. Stela . nr.). AVRAM. III-a. III-a. AVADIC.R (1953). după război controlor în cadrul D. 1964. (M. al P. AUSTERMAN. nr. al P. 148 din 25 iunie 1941.P. AUSBURG. nr.C. partea I-a.C. 30 V. I. AVADIC. M.I. AUSCH. 15 din 19 ian. 645).E.125 din 17 dec.1949. Islea . (din 1945 până în 1960). Max Beno (în alte documente ortografiat “Askenazi”) – după război controlor în cadrul D. ASKENAZI. 6.Of. partea I-a.C. 71..1. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.R. 7438. AVANDICI.N.E.P. f. al P. Osias . 1949. şi membru al secţiei Economice a C. AŞMAN. p. al P.I. 4968). 1949 (M.M. Iaşi) – de profesie contabil. p.G. p. partea I-a. partea I-a. partea I -a. 1947 a ministrului Justiţiei în M. din 1954 funcţionar în cadrul C. partea I-a.I. v. Mendi – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. ATIAS. 65. nr. 3660). reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. B/19431.Of.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 1947. 69.C.1953).C. membru al comunităţii evreieşti din Bucureşti. 423 din 15 iul. şi asistent cumul la catedra de planificarea şi organizarea întreprinderilor din cadrul I. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. nr. până în febr.

E.1993 Honolulu. 223 din 26 sept.P. încadrat în M. partea I-a. 10522 La întoarcerea în ţară.S. nr.C. al P. în 1941.adjunct al organizaţiei Cluj a P. (1949-1952)33.R. . Kuller).S. Israel (1902 Botoşani – I. ulterior activistă a partidului. Efroim-Mauriciu PAUCKER31) (n. partea I-a. 79.Of. Moses Rosen). nr. partea I-a.A.1912 Smanenka. 98. Bucureşti (M. (1944-1948). Adolf – în 1948 era consilier tehnic în centrala Ministerului Justiţiei (M.D.S. Egon BLATT32. Hirsch) . secretar de legaţie la Legaţia României la Londra (19481949). “vechi comunist şi conducător C. partea I-a. Cluj.1918 Braşov – 7. 84.Of.U. în 1945 îşi maghiarizează numele în „Balász”. 646). avocat.X. 16 din 20 ian. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. inv.1916 Bucureşti) – în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. 643) BABENCO.R. cu scriitoarea Mira Simian. 1948. partea I-a. 77.C. 1949. apoi prin Decretul nr. 83. nr. traducător. Mauriciu (n. BALAŞ.E. iar în acelaşi an cu ordinul “Steaua R. 76.S. I. S.-ist” (cf. Iulius – procuror şef adjunct (al lui Al. Eugen (n.Of. 1949.. 91..534 din 6 sept. revenită în ţară în 1944.în 1949 era consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M.III.Of. 80. nr. partea I-a.D. BACHER. la Direcţia I. Or. 658). Samoil – după război judecător cu grad de consilier în centrala Ministerului Justiţiei.M. iar după stabilirea în S.R. Ita Meerovna GOLDMAN) – ilegalistă.C. 81.A. a III-a.P. 2167 din 29 de. nr. BACHER. Filderman după război. apoi ataşat de presă la Legaţia României de la Berna (1946-1949).E.I. fiul lui Ignác (Ignatius) şi Boriska (Barbara).R. 225. Solomovici 2003: 139. 15 din 19 ian.S. p.I. p. (1951-1961) şi simultan şeful Direcţiei Juridice din cadrul Ministerului Industriei Uşoare (H.S. rămas în Occident.” clasa a V-a. Kuller 2008a: 47. decizia ministrului Justiţiei nr.) – memorialist. nr. 1959 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. kominternistă (INCOMKA. se stabileşte iniţial în Brazilia.C.. 84). AVRAMOV. în 1947 de către Ana Pauker. (Institutul de Studii Economice şi Planificare) “V.E. Nisim . Rotman 2004: 47. care “a contribuit masiv la C. arestat în cadrul “epurărilor” din 1952 (oficial acuzat de 31 32 V. incinerată.R. în 1948 numit membru al comisiei de disciplină a I. 1949. publicist. decorat prin Decretul nr.I.E. Lidia (n. 88.P. unul din principalii denigratori ai lui W. n. preşedintele F.Of. Ştefan (fiul lui Ioan şi Elisabeta (n. BAILICH. 8187). p. 2540). 7. I.C. 1948 cu “Ordinul Muncii” clasa a III-a. 239 din 14 oct. ulterior şi-l românizează în „Balaş”. 27 .E.R. (M.R.E. după război redactor la Libertatea (1944-1946).A.E. 33 În cadrul valului de epurări din 1952. (1950). Ucraina – 2. în 1939.D. profesor de economie mondială la I. 77. Rosen 1990: 66.A. după august 1944 şeful Secţiei Gospodărie de Partid a C. 9. Sager)) (29.1961 Bucureşti) – absolvent al liceului “Laurian” (1921).75. p. refugiată în U. 15 din 19 ian.VII. BACIU. 82. BACALU. 78. decorat în 1948 cu. Ancel 2005: 246. H. al P. după revenirea în ţară redactor la revista lunară Probleme Economice şi şeful Direcţiei Economice a M. C. iar apoi definitiv în S. 85. BACIU.A. adoptă forma „Balas”.R. frecvent considerat ca având o orientare antisemită de mulţi autori evrei. 308 din 12 aug.C.VI. Simion (19. Voitonovici) al României (1948-1952) (singura menţiune în Solomovici 2001 II: 42). iar ulterior secretar general la Ministerul Industriei Alimentare (până în 1964). dosar nr.-izarea comunităţilor evreieşti” (cf.fost condamnat pentru spionaj în favoarea U. 69 din 23 martie 1948. p. se cuvine amintit şi aici că între funcţionarii guvernamentali arestaţi şi/sau anchetaţi în 1952 se numărau nu doar Vasile Luca. Lenin”.1971 Bucureşti) . 1946 în M. prin Decretul nr.Of. unde continuă activitatea publicistică (inclus într-o seie de autori evrei în F.C. BADEA.R.U. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C.U. 1795).1922. fond 495 (“România”).B. p. 1946. şi Institutul “Elie Wiesel” 2008: 176).d. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. BACAL. căs.

Mureș (până în 1975). p. (1972-1973.C. al versurilor imnului comunist din 1948 “Zdrobite cătuşe”).C. membru al CPEx (1979-1989).1977 Bucureşti) – frizer. ulterior controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. p.1921 Aluniş. 1947. Nistor.N. Hugo “Gheorghe” (n. Dumitru Georgescu. decorat cu ordinul “23 August” cls. 6474. (1969-1974). (1946-1948).M. partea I-a.Of. în M.). nr. Iosif (n.Of. dosarul nr. 34 V. şi Magdalena Iacob. zis “Leibu”. inv. nr.IV. ordinul “23 August” cls.R. Gr. 1946. (?) tatăl jurnalistului Andrei Banc. 1979-1989). fond 495 (“România”). (1955-1960. Aurel (n. nr.C. Z. sau maghiarii Adalbert Szabo. 283 din 6 dec. M. decizia ministrului Justiţiei nr.C. încă în viaţă în decembrie 2010. 750). nr.D. (1955-1959).C. al P.86. 9/1959. p. corespondent la Tribunalul Poporului (1945-1946).C. membru al C.P. 10832. în 1947 numit secretar al Comitetului de Lectură de pe lângă Direcţia Generală a Teatrelor din cadrul Ministerului Artelor (M. partea I-a. 113 din 27 ian. partea I-a. etc. Gheorghiu. poet şi publicist (autor.Of. BANDNER. partea I-a.R. dramaturg. V. (1976!).319 din 16 apr.VIII.III. 1989).C. apoi ziarist în perioada interbelică. pentru detalii. redactor la Realitatea Evreiască. II-a în 1954.Of. Jozsef BANK) (3. după care a fost numit președinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activităţii Economice și Sociale. Mendel. 316). decizia ministrului Justiţiei nr.” şi “Meritul Cultural” cls.X.P.C. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. prozator. membru supleant şi apoi cu drepturi depline al C. căsătorit cu actriţa Marcela Rusu (1926-2002). cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1953. iar în 1967 stabilit în SUA. Ariel LEIBOVICI34. 2009: 77). (1947-1949) (M.C.C.I. prim-secretar al Comitetului Regional Oradea (1956-1958). Vasile Hulduban. membru al Secretariatului C. decorat cu Odinul Muncii cls.R. Victor Morfei. inv. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1965-1972). Camil (n. 91. 225.C. ulterior şeful secţiei Economie Mondială din cadrul Institutului de Cercetări Economice al Academiei R. dosar nr. 40. 264 din 14 nov. a M.I. 3293. în august 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Băuturilor Spirtoase şi Produselor de Fermentare (M. E. ci şi românii Aurel Vijoli (preşedintele Băncii de Sta t).1906 Craiova – 1962 Bucureşti) – deputat de Dâmboviţa pe lista B. Solomon . Vrancea – 27. BARANY35) (27. 1947. 28 . Eidlitz şi E. al P.S.Of.VI.controlor în cadrul D. anexa la dosarul nr. partea I-a. – 22 martie 1952 din arhiva secţiei Economice. partea I-a.504 din 27 nov. (v.-a în 1964. Al. Albina (1949-1950).C. ulterior poet. 1920-1965 a A. traducător. apoi prim-secretar al Comitetului de partid al jud.R. 1948. 88.C. 1947. (?) BANC. nr. partea I-a. 12626.2007) – evreu maghiarofon (?). 26 din 1 febr.R. II. fiul Goldăi) (25.1979 Bucureşti) – ilegalist.Of. membru supleant al Comitetului Executiv al C. al P. 179 din 5 aug.C. 1946.. inspector general la Ministerul Artelor (şi Informaţiilor) (1946-1948-1952). fosta soţie a lui Alexandru Bârlădeanu. unde urmează o carieră universitară (matematică).a. 1955). Balaş. 90.R. redactorşef al revistei Urzica (1949-1979). eliberat în 1954.R. 1946. Leopold GOLDSTEIN. secţia Cancelarie – dosare anexe.G. al P. Gazeta literară (1954-1957).R. inter alia. 1946 în M. 87. redactor la radio (1945). 232 din 7 oct. după război redactor la Vremea literară şi Călăuza artelor (1948-1949). C./7. cu referat de cercetare la fd. şeful Serviciului de Presă şi Propagandă din Ministerul Industriei Alimentare şi redactor al buletinului ministerului Industria alimentară (1952-1958?). fiul lui Jean şi Paulina) (20. al P. BARANGA. anchetat. 2399). al P./P. respectiv ordinul “Steaua R. p. Emil Papuc. Mureş . ulterior Al. 89.VI. 5 din 9 ian. 35 V.IX 1902 Mera. BALTAZAR.. p.1949. p. nr. 11281). II-a în 1971. (1965-1974). 295 din 20 dec. deconspirarea de secrete de stat). 118. Ioan Magda. IV-a în 1959. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. inspector general în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (până în noiembrie 1948).C. Victor Nagy ş. emigrat în 1966 în Israel.Of. Emeric György Kiss. nr. p. Dobriş.1913 Bucureşti 10. Ion Craiu. nr. ulterior inspector general al Direcţiei Artelor din Ministerul Culturii şi membru al echipei redacţionale la revista Teatrul în anii ’50-’60. 10092). Victor Ivanceanu.E.. Gh. BANTZER. BARANGA. Constantin Dinu. – inspector la Direcţia Medicină Curativă a Ministerului Sănătăţii în 1948 (Bărbulescu et al.

1906 Bucureşti – 24. (1955) (Berindei. director al Direcţiei de Studii a Arbitrajului de Stat de pe lângă Consiliul de Miniştri (1950-1954).R. 10729. 94. 28/1956./P. 120654 din 28 nov.R. C. decizia ministrului Justiţiei nr. BARU.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. (27. Filip-Iancu BARUCH) (29. nr. partea I-a. soţul Rosinei (n. apoi secretar genral la Ministerul Comunicaţiilor. (1951).I. apoi preluat în Ministerul Industriilor şi avansat inspector (M. al P.C.M.C.1916 Piteşti . Eugen A. Iaşi. p. când publică Bolile profesionale şi prevenirea lor (Ed. cu care a avut doi copii: Ioan şi Dorin) – în anii ’50 şef al Agenţiei Economice a României la Moscova. 85 din 25 apr. n. al Asociaţiei Juriştilor. 99.C. 96. anexele la dosarele nr. p.C.C. 1947.M.IV. specializat în istoria medicinei. 8598). nr.C.. în 1946 înacdar ca inspector sanitar general în centrala Ministerului Sănătăţii. ulterior cercetător al Ministerului timp de 3 decenii (în cadrul secţiei de statistică sanitară a Centrului de Educaţie Sanitară).M. 1916 Piatra Neamţ) – până în octombrie 1947 controlor la DG. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. apoi doctorand la Leningrad (titlul de doctor în 1953). director adjunct al Institutului de Igiena Muncii şi Boli Profesionale (1954-1964).Of.A. 95. partea I-a. Aurel (n.I. partea I -a.1984) (zis “Bilu”) .II. cu grad de consilier diplomatic. Iaşi.Of. 97.N. (dosar 29/1957) (v. nr. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.U. bun prieten şi co-autor cu Gheorghe Brătescu (ginerele Anei Pauker). cu referat de cercetare la Fd.uaic. respectiv filosofie (catedra de marxism leninism) din Iaşi. 4384). (1956-1957). BARASCH. BARAŞ. consilier juridic al delegaţiei României la sesiunile Adunării Generale O. nr. 101. partea I-a.şeful serviciului Personal la Ministerul Comerţului (1948). Lazarovici).R. inv. între 1947 şi 1950 cadru didactic la facultăţile de medicină. p. 93.membru de partid din 1942. 2971). 1948. al P.R. Ştiinţifică şi Enciclopedică). partea I-a. 15 din 19 ian. 1947. FELDMAN36) (24. 1945. nr.ro/anuare/aratafisatest. partea I-a.IX. 198. BARHAD.jurist. BARBU. FEDROM 2008: 86). Gabriel (n. a M. şi http://iec. Dobrincu şi Goşu 2009: 116.C. la sfârşitul anilor ’40 şeful direcţiei Farmacii şi Medicamente din Ministerul Sănătăţii (Bărbulescu et al. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1945.E. Obedeanu. activist P. 2009: 179.Of. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C.Of.. p. Kuller 2008a: 432).M.R. Ilie (n. 219 din 23 sept. după întoarcerea în ţară medic M. cu dosar de cadre 36 37 V. 100.IX. 200-1. Marcu – în 1945 era consilier tehnic la Secţiunea Juridică Comisiei Române pentru Aplicarea Armistiţiului cu Naţiunile Unite (M. BARON. 79 din 3 apr. redactor la revista Studii de drept românesc (anii ’50-’60). coleg.psih. al P. ultima menţiune publică în 1978. BARBU. 98. Bernard (în alte documente BARHAT) (fiul lui Beriş şi Sim(h)a) (1918-2002?) – după august 1944 secretarul sectorului de studenţi P. nr. 1949. 3409).1904 Bucureşti – 31. V.1987 Bucureşti) . Hilel Adolf – director general adjunct al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (organul de cenzură de pe lângă Consiliul de Miniştri) (1949-1952). nr.Of. şi Kuller 2008a: 54. 112 din 17 mai 1948. al P. Aurel – farmacist. sora lui Emil Calmanovici. p. M.Of. BARASCH.V.2007) (cumnatul lui H. 3293. Zorel .R. ulterior director adjunct al Institutului de Igienă şi Sănătate Publică. BARASCH) – membru de partid. după război şeful Serviciului Preţuri în cadrul Administraţiei Livrărilor din Ministerul Finanţelor (M. Filip-Iancu (n. consilier în cadrul Consiliului de Miniştri (1958-1973). 645). 256 din 5 nov. 92.C. 1903). (M. partea I-a. 136/1956. 9857. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. membru corespondent al Academiei Române (1963).C. BARHAD. p.R.php?letter=B&id=5465 29 . BARHAD.C. ulterior preşedinte al secţiei de Drept Civil a C. p. redactor la revista Studii de Drept Românes în anii ’50’60. soţul Corei (Cuţa. Kuller 2008a: 5737).

al P. aceasta într-o revistă. partea I-a. Marcel (n. nr. N.102. al fabricii APACA (1947) şi al complexului “Casa Scânteii” (1948-1956). 127 din 3 iunie 1948.Of. I. p. 6864).V.M. 30 . Simion – în 1945-1948 şeful contenciosului Ministerului de Finanţe.C.M. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.Of. BĂLAN. al P. p.C. California. după război redactor-şef adjunct. căs.N. deputat în M. dosar nr. în 1948 repartizat la Contenciosul Ministerului Comerţului (M. p. partea I-a.S. partea I-a. se pare încă în viaţă. (1948- 38 Menţionat ca evreu atât de Radio Europa Liberă în 1965 (v. partea I-a. BĂDESCU. nr. al aeroportului Băneasa (1944-1947). 1185.Of.A.S şi Arhivele Naţionale) Gabriel Catalan (în articolul “About the Sovietization of Romanian Architecture”.(dosar 63/1955) (menţionat şi în Solomovici 2004: 538). BAYER. (1952).osaarchivum. membru al C. director general în cadrul Ministerului Construcţiilor şi Lucrărilor Publice (1947-1952). 106 din 14 mai 1945. partea I-a. imediat după reţinerea ministrului Vasile Luca. Mircea (n.” cls. 1965-1969. II-a în 1964. prin critică şi autocritică. nr. sa sinucis în 1952. BĂLĂNESCU. al P. M. de formaţie arhitect. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 103. BĂLĂNESCU. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. fost secretar al lui Ştefan Foriş.E. ulterior inspector în centrala Ministerului de Finanţe. 2026). 1969-1975).P. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 105.C.C.Of. M.Of.E. (1957-1965.C. Simelia. partea I-a.pdf). ilegalist. 10. 52 erau de îndoctrinare (apud Trişcu 2002). Marcel [alias] – fost ilegalist. 225. (1965-1969).C. director (şeful direcţiei politice) în centrala M. M. 590). nr. 1947. p. M. cu rezumat disponibil la adresa http://iit. 1949. după război controlor în cadrul D. nr. decan al Şcolii de Arhitectură din Bucureşti (1952-1953).ro/adxenopol/aiix/aiix_10/aiix_10_10. în Burbank. (1951) (dosar R/85 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).C. partea I-a. ulterior preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii naţionalizate I.A.R. apoi student farmacist în Bucureşti.R.1910. 11 din 14 ian. 312. unul din principalii responsabili ai sluţirii arhitecturii capitalei şi ideolog-şef în arhitectură. singura de specialitate din ţară. 34 din 10 febr.shtml).A. 3878. ROSENZWEIG. 13 din 17 ian. în anii ’50. 8 iun. 1947. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Economie şi Administraţie Locală (1969-1974). la Roman) – absolvent al liceului “Laurian” din Botoşani. “Semat” (M.iit. nr. 7537). nr.1920) – membră de partid din 23august 1944.. 76 din 30 martie 1946.1912 – 1991 Bucureşti) – membru de partid din 1942. în care din 56 de pagini. BĂLAN. nr. p. decorat cu ordinul “Steaua R. Ion. inv. partea I-a.I.Of. 4848).R. 24 din 30 ian. dosar nr. fond 495 (“România”).Of. p. M.tuiasi. iar apoi chiar directorul Direcţiei Administrative (1949-1952).Of.IX. 3002). fond 495 (“România”). p. 293 din 18 dec. 225. soţia prof.R. 2346). Eugen BENDEL. nr. KATZ) – ilegalist. nr..Of. 737. 11186. ministru adjunct al Construcţiilor (1957-1958). Bălănescu) (n. 1948. pe linia ideologiei socialiste. activistă a P. Nicolae38 (23. în stilul realismului socialist în arhitectură. co-arhitect. la Direcţia Vămilor. semnatar de pildă în revista Arhitectura nr. nr. sub îndrumarea continuă a Partidului”. 191 din 20 august 1947.R.R. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 104. p. M.R. 104 din 8 mai 1947. Elena (n. partea I-a. partea I-a. a M. 1/1950 al articolului “Împotriva cosmopolitismului şi arhitecturii burgheze imperialiste” în care anunţa că “arhitectura nouă va fi construită în mod conştient. inv. 1948.Of. la secţia Economică a C. 1949. partea I-a. după 1944 activist al Uniunii Patrioţilor. 106. care a petrecut anii ’30 şi războiul în inchisoare.C. după război inspector de vamă la Inspectoratul Satu-Mare (M. 107.G. la Scânteia (1946-1948). în alte documente “Bender”) (n. preşedinte cu rang de ministru al Comitetului de Stat pentru Arhitectură şi Construcţii (redenumit pentru Arhitectură şi Sistematizare în 1955) (1952-1957).C.N. cât şi de cercetătorul (fost C. p.A. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. p. responsabil de politică externă. stenograma adaptată a emisiunii din 10 august la adresa http://www.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. al P. 176 din 4 aug. p.Of. 2640.

Leon (fiul lui Samuel) – directorul Direcţiei Evidenţă din cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic de pe lângă Consiliul de Miniştri după 1947. Iaşi).1911 Comrat (Basarabia) 13.Of.108. 376). vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1965 şi 1967-1969). cu fişă de cadre la secţia economică a C. a fost reorganizată şi redenumită Comisia Controlului de Partid în 1950. 251 din 30 oct. ministru adjunct al Comerţului (1948). partea I -a. 1627).D. multiplu decorat de autorităţile comuniste. partea I-a. (1955-1969).C. revenit în ţară în 1946 . 2121). (1955-1956). 1949. p. BĂNESCU. cimitirul Giurgiului) – din 1948 (când este încadrat ca şef de serviciu la Direcţia Bunuri a Ministerului Finanţelor) funcţionar în aparatul economico-financiar al statului comunist. expert economic al Comisiei guvernamentale române la tratativele de pace de la Paris (1946-1947). nr. 1948. 1945.M.S.1916 Bucureşti . 1948.R.C. al P. după 1989.XI.R.C. al P. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr.1997. 10040. (dosare anexe. 77 şi 249/1952) (v. 6629).M. al partidului comunist din R. 114. p.G. 195239). membru al Comitetului Executiv şi al Prezidiului Permanent al CC al PCR (1965-1969). cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor. 1947 a ministrului Justiţiei în M. decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls.I.I. 263 din 16 nov.Of. probabil agent sovietic (Watts 2011: 148 n. partea I-a. este trimis la studi la Institutul Central Economic de la Moscova). 1947.C.456 din 10 nov. 113. nr. decizia nr.II. pentru angajare M. u. al P. p. în 1964 cu ordinul “23 August” cls.C. ministru al Comerţului Exterior (1948-1953.R. 5784).G. 41 V. 35 din 11 febr. Pasca). Ana Feige (n. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Comisia de Control a C. nr. preşedinte al C. partea I-a. nr. 1950. a M. 4.R. partea I-a. BĂNUŞ. şi 14 nov.C.R. 19531955). BECK. BECK. a M. cu rol de organ de anchetă şi instanţă disciplinară pentru membri i de partid. 30. preşedinte al Senatului în prima legislatură postdecembristă (1990-1992) şi vicepreşedinte al Academiei Române (1990-1994).după război inspector general adjunct în cadrul D.S. David (n.C. 1213).director adjunct al Centralei Industriale a Sticlei şi Cermaicii Fine (1948-1949) (M. (19621965). membru al C. II-a. Alexandru (n.1996. secretar general al Ministerului Economiei Naţionale (1946).S. nr. în timpul războiului evacuat în Karaganda. BECHEANU. 183 din 10 aug. în 1947.E. BĂLTEANU. 111. V. în calitate de membru al C.C. ministru adjunct al Industriei (1948). deizia ministrului Justiţiei nr. p.14. 42 Fondată în noiembrie 1945 şi prezidată iniţial de Constantin Pârvulescu. profesor de drept (1937-1940). 97047 din 25 oct.Of. şeful secţiei Asistenţă a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România. apoi al Ministerului Industriei şi Comerţului (1947-1948). III-a.M.E. GOLDENBERG (?)) (25. Sorin (n. Rudy – din febr.P.C. 110. 9711. membru de partid din 1943 (când. iar în 1965 retransformată în Colegiul Central de Partid. 58 din 10 martie 1948. ambasador la Paris (1956-1960). Salo EBNER41) (n. III-a. 113. p. între 28 nov. 158 din 12 iulie 1948. (M. 198. III-a. 112.C./P.C. iar în 1981 (pensionar) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. Fritz . BÂRLĂDEANU. III-a. 1945 în M. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.Of. p. soţia ilegalistului George Becheanu. cu Otilia (n. preşedinte al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (1967-1968). apoi la Atena (responsabil şi pentru Cipru) (1960-1968). din 1970 preşedintele secţiei de Studii Economice la Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice “Ştefan Gheorghiu” şi.I. 31 . membru supleant al Biroului Politic al C. 1948 inspector în cadrul D. Bucureşti) – licenţiat în drept (1937. David BERCOVICI40) (14. rămas în Basarabia după iunie 1940. 109. partea I -a. p. 39 40 Respectiv şef al misiunii diplomatice a României de pe lângă guvernul provizoiu al R.G. după 1990.a. al P.I. ulterior cu diverse funcţii pe lângă Consiliul de Miniştri. ulterior numit ambasador la Helsinki (1968-1972). partea I-a.1910 Galaţi) . Bucureşti.Of. nr. dar şi de către fostul suveran Mihai. criticat între “deviaţioniştii” din minister în iunie 1952. 45 din 24 febr. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie din cadrul Ministerului Industriei (M.C.Of. căs. SPIEGLER) (n. 1907) – secretar tehnic al Comisiei Controlului de Partid42 în anii ’50.I.

p. p.R. 121.C.Of.G.1916 Brăila – 1997 Bucureşti) . deputat M. 1918 Tg. 1948.IV.C. 7262. a copilărit la Brăila – d. după Revoluţie membru în Consiliul de Conducere al F.E. Mureş) – din 1948 translator interpret în centrala Ministerului Afacerilor Externe (M.S. secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. M.S. partea I-a. Aurelian (n. 118.E.VIII. decorat în 1972 cu “ordinul Muncii” cls.C. 7401 BELLU. Academia RSR. (1946-1947. 219 din 26 sept.Of.IX. 23.S. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. Între cărţile sale se numără Tineretul şi idealul moral (Ed. cu Draga. BERAM. BECK. Elena (n. în mandatul Anei Pauker funcţionar la Direcţia Cadre în centrala M. (1952-1955).Of. III-a (Decret 259/28. 204 din 5 sept. 207 din 7 sept. 125. căs. decizia ministrului Justiţiei nr.E. 1941. nr. 6598). a M. 1949. Suceava. după august 1944 responsabil organizatoric al U. nr.I. p. Carol .N.Of. 31 din 7 febr.R. Bucureşti. Tereza MÜLLER RABINOVICI) (15. 8072). 1969) şi Morala în existenţa umană (Editura Politică.. 32 . a M.E. 31 din 7 febr.N. Niculae (n. 1948. 1947. 1945. partea I-a.G. 9857. şi membru al 43 44 V. 194 din 25 aug. 1 mai 1895 Milişeuţul de Sus. 5182) (soţia lui Carol Beram). p.ilegalist. nr. Bela AUERHAHN) (n. BEILICH. Bucureşti. MARCOVICI) – în 1948 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Aşezăminte Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Bellu SCHOR43) (23. p. nr. BENEŞ.A. Sofia (n. presedinte al Comitetului de Stat pentru Cinematografie (cu rang de ministru) (1950-1953). p. Gheorghe (n. nr. potrivit lui Solomovici (2004: 58). cimitirul evreiesc Giurgiului) – membru de partid. 201 din 31 aug. arhitect.. decorat prin Decretul nr. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer (M. a M. partea I-a. E. 119. 1948.115. 255 din 27 oct.Of. p. 95835 din 19 sept.Of.1972) şi apoi de către preşedintele Băsescu în 2009. nr. 8367. incinerată la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti.din februarie 1948 controlor în cadrul D. ulterior adjunct al rectorului Şcolii Superioare de Partid “Ştefan Gheorghiu”.E. respectiv autor ocazional la revista Teatrul în anii ’50. 123. 1948. Ştrul Beraru) (21.E. numele adoptiv transliterabil în cheie ebraică “ben ador”. Emanoil – în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu 117.controlor în cadrul D. până în febr.G. 138 din 17 iunie 1948. partea I-a. BENKÖ. al P. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. ulterior funcţionară în aparatul diplomatic comunist (în cadrul ambasadei de la Budapesta în 1956). Emeric . 126. BERARU. (1985). respectiv cercetător al Academiei R.I. 1033). pe durata studenţiei. partea I-a. BENEDEK.C. respectiv profesor de limba română.R. 1989).C.Of. obligatoriu (M.1906-1968) – după august 1944 activist de partid. Bucureşti. 124. autor al clădirilor primăriilor din Bistriţa şi Baia Mare. nr. p. şi director T. (M. 1948. nr. nr. 1033). 1949. partea I-a.R. 1945 în M.Of. 116.1985 Bucureşti) – membră de partid din 1945 (dosar B/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). însemnând “fiul generaţiei”) (n. 256 din 5 nov. Dobrincu şi Goşu 2009: 116). 6628). nr. redactor responsabil (oficial director) la România Liberă după august 1944 până în anii ’50. BENADOR.Of.C. 32 din 8 febr. Tiberiu (zis “Tibi”) – profesor. partea I-a.I.A.Of. nr. Ury (n. Theo – din 1947 inspector în cadrul D. 1947. decan al Facultăţii de Arhitectură şi chiar prorector al Institului “Ion Mincu” în perioada comunistă. 5 oct. 122. etică şi publicist44. în conducerea C. 7665). 1948-?) (M. 1123). 1947. M.VI. (M. (?) BEKAVETZ.Of.Of. BENKÖ. în 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie (M. BELU.1917 – 10. p.1971. ulterior ocupând diverse funcţii de răspundere în domeniul arhitecturii şi proiectării. după război.C. (Berindei. p. p. p. partea I-a. partea I-a. Alfred – după război instalat de comunişti director în cadrul Băncii Naţionale a României.C. Simon Moise SCHMIDT-GRINBERG. partea I-a.XI.C. partea I -a. partea I-a. 183 din 10 aug.D.IX. 120. i-aar fi denunţat pe unii sionişti organelor de anchetă.E.

22 decembrie 1989). Laurenţiu – secretar al C. nr.1949. BERCIU.D. decorată în 1967 cu ordinul “Meritul Muncii” clasa a III-a.R. 131 din 8 iunie 1948. M.I. din aprilie 1948 secretar cultural în centrala Ministerului 33 45 După unele surse neverificabile. fd. 136.M. Ana – iniţial angajată în ianuarie 1947 ca secretar cultural la Regionala Târgu Mureş a Ministerului Informaţiilor. al P.membru supleant (1955-1960). Maximilian Bergman(n). P. nr. Sighişoara) (în alte documente oficiale ale partidului ortografiat Bergheanu. 128.Of. președinte al Consiliului de Stat al Planificării (1965-1972). 8471). C. nr. BERGER. (M. apoi cu drepturi depline al C. 15 din 19 ian.Of. 1947.Of.. ministru al Muncii (1981-1990). BERCOVICI.C.C. p. 1949. BERCOVICI. ministru al turismului (1985 . al P. partea I-a. p. iar din 1948 la Subsecretariatul de Stat pentru Naţionalităţi de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 135.N.C.C. partea I-a. 5386).R. partea I-a.1925. n. 642). Adolf Wolf în 1947 membru suplenat al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Bumbacului (M.M. 105 din 8 mai 1948. al P. Teodor . 131. partea I-a. 70 din 23 martie 1946. Atanasie . în 1948 numit director adjunct al Centralei Industriale a Bumbacului.R.C. instructoare în cadrul sectorului Presa Centrală al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 5 din 9 ian.S.VIII. 1964 cu Medalia Muncii.C./P. 646). (57/1956) (Solomovici 2003: 185. 2001: 79). p.C.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. p. partea a 2-a.R. al P. C.R.B. 4181. nr. fd. partea I-a. 51/1949.. BERCU. Sofia . p. până în iunie 1948.C. Maxim (n. BERGHER. partea I-a. p.C. – secţia Propagandă şi Agitaţie. ministru secretar de stat la Agricultură și Industria Alimentară (1979-1981).Of. 51/1952. 132. Bucureşti în anii ’50 şi activist de partid. BERCOVICI. BERCOVICI. 7817).C. dosar nr.R. nr. respectiv Berghean) . 315.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. partea I-a. Bănică . p. BERCU. BERGER. organizaţiei de partid din minister. nr. 145 din 26 iunie 1948. partea I-a). pp. cu dosar la secţia Organizatorică a C. 129. 1947.C. M. al P. 138. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.C. 118-21). Alfred . (1954). Inului şi Cânepei din cadrul Ministerului Industriei (M..C.Of.R.E. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. nr. partea I-a. 133. p.C. 709 din 21 iulie 1967. 121 din 31 mai 1945. ministru al Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe (19721978).în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Hârtiei şi Celulozei a Ministerului Industriei (M.Of. p. 35 din 11 febr. şefă de birou în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M.R. 134. şi A. nr. Paula – după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C. 229 din 4 oct.R.C.127. Iancu – după război secretar de legaţie II în centrala Ministerului Afacerilor Străine. 139.C. 2667. 19. (1960-1989). p. prim-secretar de partid al regiunii Stalin (începutul anilor ’50).I. nr. 1964 şi 1981. a M.Of.N. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 137. 1213. Adrian .C. al P.Of. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. partea I-a. 4512). S.C. 1949. partea I-a. 1947. 8971).Of. din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Bumbacului. 1949. BERGMAN.cu dosar la secţia Economică a C. decorat în 1961.. şi redactor la revista Munca de partid (A. în 1946 transferat ca prim secretar de legaţie la ambasada României de la Varşovia (M.R.din 1947 controlor în cadrul D. al.C. M.A.după război.Of. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (1965-1967). 216 din 19 sept. al P. BERARU. (dosare anexe 160/1952). Leon – din mai 1945 translator interpret-şef la cabinetul primului ministru. nr. ulterior transferat la cerere instructor C. 140. Aura – din 1949 activistă de partid.E.G.C. 4968). apoi Cluj (1965-1968) și al judeţului Ilfov (1978). M.I. nr. p.. p.Of. prin Decretul nr. dosar nr. 15 din 19 ian. Cancelarie. . (?)45 BERGHIANU. nr. (dosar 118/1951) (v. 130. 803 din 21 dec. nr. “autocritica” sa reprodusă şi în Constantiniu 2003: 39-41).P.Of. BEREŞ.I. partea I-a. 184 din 11 august 1948. 282 din 5 dec. nr.

respectiv “Bernaki”) – membră P. 18 ian.R. Ovidiu – din 1947 secretar contabil la Prezidiul M. BERKOVITS. Vasile . Organizaţia de Femei din Frontul Plugarilor şi Organizaţia de Femei din cadrul Uniunii Patriotice Maghiare. BERMAN.E.C. 76 din 30 martie 1946. 87 din 13 apr. p. 152.A.R. Organizaţia de Femei din Apărarea Patriotică. BERNSTEIN.141. din timpul războiului.. 1948-195246). 1267).I. 149.C. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.N. 4). Jacques (n. nr. S. Joseph – în toamna lui 1944 numit secretar economic I în centrala Ministerului Afacerilor Străine. BIRCEANU. partea I-a... inv.F. M.I.R. partea I-a. p. 2267).C. partea I-a. Ioan – de profesie blănar (conform lui Gheorghiu-Dej. secretar general al Federaţiei Democrate a Femeilor din România (F. nr.F.F. nr. p. 225. Femeile din Organizaţiile Sindicale. membru al C.R.) şi Femeia (revista săptămânală a F. 1948.I.Of. HA007 şi HA008.E. 34 . doc. 144. şi I. nr.F. 147. 16 din 20 ian. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 3372. 264 din 14 nov.C. BERMAN. 1947. ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1948. 148. 15 din 19 ian. J.Of. v.R.G.C.Of.F.D. 644).47.din 1947 controlor în cadrul D.Of. nr. p. Avram . BINDER. partea I-a. fond 495 (“România”). partea I-a. Informaţiilor (Direcţia Regionalelor). al Frontului Democraţiei Populare. dosar nr.Of.C.. al Uniunii Femeilor Democrate din România (U. Tony – după război şef de cabinet la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M.Of. (M. 1945-1948). 76 din 30 martie 1946.R. (partea I B) nr. 1900) – membru de partid din 1947. consilier comercial în cadrul Legaţiei de la Londra după 1944 (v. 3002). 45 din 24 febr.I. M. din ianuarie 1949 avansat şef al Serviciului Contabilitate (M. Andreescu. p. 143. şi B. p. p. după august 1944 directorul general al C. Henriette – din februarie 1949 şefă de birou în cadrul D.). apoi secretar general al comisiei interimare a reglementării sectorului farmaceutic (prin ordin al ministrului Sănătăţii. 46 Constituită la 3 ianuarie 1948 prin fuziunea organizaţiilor U. membră fondatoare şi vicepreşedintă a Uniunii Femeilor Antifasciste din România (U. Gabriela (cu frecvente variante de ortografiere “Bernachi”.I. C. 1949.E. 662).Of.Of. epurat. 1947. partea I-a. şi dosar B/130 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).C.R. p.R. 145. Asociaţia Soţiilor de Militari din Armata Română. 111 din 15 mai 1948.OF. nr.N. probabil aceeaşi persoană cu omonimul. 1949. nr.R. secţia Cancelarie – dosare anexe.R.F. BIRCHENTHAL. 150. BERMAN. fotografiile nr. partea I-a. 1949. 151.A. partea I-a. p. 4365. Isarel . – numit în mai 1948 membru al comisiei centrale interimare a Colegiului Medicilor. p. partea I-a.Of. v.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. redactor la revistele Drumul Femeii (organul de presă al U. a III-a. 3001). BERKOWITZ. Nastasă şi Varga 2003a:641). partea I-a. deputat în Marea Adunare Naţională (1957-1961). p. 10092). 142. 6313). p. 96/1968. F. 47 V şi proiectul Fototeca online al A.. ministru adjunct al Prevederilor Sociale (1952-1957) şi membru al C.D. nr.. a M.R. 707). decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M.C.C. reabilitat în 1968. nr..C. nr. 70 din 26 martie 1945.Of.M. 176 din 2 august 1948. 1629). BERMAN.Of.Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 3293. partea I-a. nr.D. 17 din 21 ian.D. 37 din 14 febr. 1946-1948). 501).F. p. v. cu referat de cercetare la fd. A.F.A. partea I-a. 17 din 21 ian. BERNACKI.A. nr. – după război vicepreşedinte al casei de Pensii a Colegiului Inginerilor din România (M. 1857. decorată prin Decretul nr. 17 (3 iunie 1948): 5). anexa la dosarul nr.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. ulterior rechemat în ţară şi încadrat consilier economic la Direcţia Organe Exterioare a Ministerului Comerţului (M. nr.C.. inv.R. în martie 1945 transferat ca ataşat comercial la Beirut (M. al P. 1949. 146. BERNACKI.

apoi redactor la Ed. Iosif – fost student la Drept la Iaşi.Of.Lenin (secţia civilă 4950). decorat prin Decretul nr. 154. 190 din 18 aug. T(h)eodor (1915-2001) – inginer de căi ferate.Of. p.Of.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 95 din 22 aprilie 1948. până în anii ’80. apoi. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. M. Fischler). 156. BODNĂRAŞ. – în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. 1949. nr. BLUMENFELD. nr. 166.după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C. nr. BLUMENFELD. p. Flaviu .Of.I. nr. partea I-a. partea I-a. partea I-a.09. 163.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.R. Saly .Of. nr.B. Drumuri şi Poduri din Bucureşti . nr.R. p. prorector la Institutul de Căi Ferate. ca translator la Direcţia Radio (M. p. 1948. M. a M. fiica lui Leon şi Marie (n. (r) în Foreţele Armate prin decret regal în febr. Igor – după august 1944 comisar-ajutor M.E. partea I-a. partea I-a. p. David .1922 – 1990 Bucureşti) . 12877. al P. nr.din 1948 inginer în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 168 din 23 iulie 1948. p. p. Mihai . 1949. 7950). decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.G.Of. BLUM. activistă a Comisiei Controlului de Partid în anii ’50. Materiale Plastice (1948-1949) (M. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. p. p. decan al Facultăţii de Căi Ferate. BLUMER. BLUMEN. director general în cadrul ministerului (cu dosar de cadre la secţia Economică a C. 1964. ministru adjunct al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1951-1957). Asistenţei şi Asigurărilor Sociale. BIRNBAUM. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. Leopold . 165.Of. 4968).I.Of. BLUMENFELD. 15 din 19 ian. 804 din 21 dec. partea I-a.” cls. a III-a. ulterior.P. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 164 din 19 iulie 1948.R” cls. reînscris ca sub-lt.Of.Of. de la începutul anilor ‘50 judecător la Tribunalul Raionului V. p.Of. Antonina . 1213).soţia demnitarului Emil Bodnăraş până în anii ’50 (cu care a avut 3 copii: Viorel. din 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. partea I-a. 15 din 19 ian. v..Of. 15 din 19 ian. 1945 după ce fusese radiat din registre în 1940.R. 4251). 645). 164. (M. 6749). 35 . partea I-a. la Judecătoria sectorului 8 Bucureşti.. 119 din 28 mai 1947.C. 5966). 159. M. p.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.Of. nr. BLINDER.S.Of. Buzea . 35 din 11 febr. 1947. 160. nr.C. 155. partea I-a.I. la Direcţia Studii (1948-1949-?) (M.153.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M.S. Iosefina .. nr. 167. p. V-a. 158.C. 644). nr. 168. BIROU. Ernestina . nr. partea I-a. dosare anexe. Ioana şi Gheorghe).A. Florica (n. 658. partea I-a. BLASIAN. 1949. 12/1952). 200 din 1 sept. BLOCK. 641). 3705).1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. până la pensionare (1978). întocmit în 1951. BIRTHELMER. 1949. p. din 1949 şeful Direcţiei Cadre a Ministerului Industriei (M.după război inspector general sanitar în cadrul Ministerului Muncii. nr. 1949. p. p. partea I-a. P. Politică şi lector universitar. 1946. 6306). 15 din 19 ian. Bucureşti. după prima căsătorie cu Radu Münzer (viitor Mănescu) a preluat numele acestuia) (14. nr.A. nr. 1945. nr. Cecilia GLANZSTEIN. BLUMENFELD. Mauriciu .I. împreună cu toţi ceilalţi rezervişti evrei (M. partea I-a. 641). 6094). 788). partea I-a. 1949. BLUMEN. 161. Jean . 162.director al Centralei Industriale a Întreprinderilor Prelucrătoare de 157. 165 din 24 iulie 1945. partea I-a. p. 29 din 6 febr. 131 din 8 iunie 1948.P.C. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. 289 din 13 dec. nr. 16 din 20 ian. BLECHMAN.Of. M.Of.

Hoge. 50 din 1 martie 1948. 517). GRÜNBERG48) (5. apoi cu Gheorghe Câmpeanu. unul din coordonatorii reformei sectorului sanitar după 1945.Of.1990) (fiul lui Horia (Harry) şi Silvia (n. partea I-a.I. vicepreşedinte al Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Strănătatea (din 1955). apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286 n. Vladimir Doicaru ş.C. (1949-1951). 1966-1967). 24 din 30 ian. Watts 2011: 280 n.A. partea I-a. BOGDAN. Lupaşcu)) – membru P. recăs. 171. Basarabia – 2007 Washington. p. partea I-a. Corneliu (n. dosar 9. 1. 40 din 16 febr. în ian.) – fosta soţie (până în 1947) a lui Piotr Gonceariuk (viitorul Petre Petrescu. precum „Pantelimon Bodnarenko”. 157 din 4 mai 1971). şi opinia identică a lui Watts (2011: 517)]. data morţii (!). BOGDAN. iar în paralel membru al Comisiei centrale Tineret şi instructor al Comisiei pentru U. S. căs. viitorul Ion Vidraşcu.169.I. Nicu Ceauşescu.. în fapt Ivan „Vania” Didenko. ff. consilier la Legaţia României la Washington (1951-1953).D. ambele locuind în prezent în S. în martie 1948 cu funcţia de şefă de serviciu şi repartizată la cabinetului secretarulu general al ministerului Ana Toma (M.E.S. 738).A. nr. 172.I. (dosar B/178 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Alexandru (n. 1949.II. pe aceeaşi listă. alt şef de Direcţie al Securităţii (poziţia 22).Of.R. partea I-a. 1869. Emilia MILCO) (1926. „Ion Didenco”.R.E.Of. Europa Occidentală şi America de Nord (1961-1966. ambasador în SUA (1967-1976). Iosif SOLOMON) (6. ulterior promovat consilier de presă. ministru în mai multe guverne comuniste (poziţia 2). şef de direcţie în Securitate). ministru adjunct (cu rang de secretar de stat) al Afacerilor Externe din 26 decembrie 1989 până în 2 ian.VII. 1990. alias Petre Petrescu. (1955-1961). 26.C. cu grad de consilier de presă (M. 6401). Bănulescu.M. oficial “dizident” al regimului comunist în ultima perioadă. 2146. p. 1949 soţia diplomatului Corneliu Bogdan (v.după război controlor în cadrul D.”) (v.N.A. 67 din 22 martie 1945. BOGDAN. şeful Securităţii între 1948 şi 1963 (poziţia nr. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C.XI.G. 1 în tabel. 10. Levy 2002: 203). 333. consilier al ministrului de Externe (1976-1978). nr. viitorul Serghei Nicolau. supra).M. fd.062 din 31 ian.L.B. alias Gheorghe Pintilie. încadrată în centrala M. 3806).Of. 1946. 48 Românizarea numelui în baza deciziei nr. în fapt aflat în atenţia U. în fapt Piotr Gonceariuk. şeful Informaţiilor Externe (1951 -1954) (poziţia 3). director al dept. p.R. Elena Răutu. a M. preşedintele secţiei de Relaţii Internaţionale a A.A. 1912) – membru de partid din 1944 170. M.Of. (1962-1990). nr.S.C. (Uniunea Naţională a Studenţior din România). 1948).A. director adjunct la Direcţia pentru relaţia Occident (1953-1955). 49 Alături. director de cabinet al Anei Pauker (dec. 158).A.R. „Petre Goncearuc”. 1948. Gonceariuk. BOGDAN. funcţionar şi chiar ministru adjunct (1952-1953-?) la Ministerul Sănătăţii. „Valerian Bucikov”. 36 .U. pensionat). 62 din 15 martie 1947. viitor colonel şi şeful gărzilor de corp ale lui Gheorghiu-Dej (poziţia 17). cf. al P. Tismăneanu.” clasa a V-a în 1948.U. Emilia Bogdan s-a stabilit ea însăşi la Washington. 7. M. cu care a avut două fiice: Ileana (căs Popa) şi Olga (căs. p. p. BOGDAN. după moartea soţului. 1990.a. 1946. partea I-a. unde a decedat în iunie 2007. nr. 173.1946.U.. 444 n.Of. v. (dosar 29/1957). coleg de promoţie (1969) la fostul Liceu nr.1912 – 1962 România) – ilegalist. respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971 (Decretul nr. rămasă în S.E. membru de partid din 1932. după august 1944 vicepreşedinte A.G. „Serghei Niconov”.1921 Bucureşti . angajat în M. GOLDEMBERG) (n. etc. nr. în 1976). din sept. Iosif (n. partea I-a. şef al Direcţiei Presă al M. Emilia (n. partea I-a. p. 141-2. probabil nu întâmplător). 1946 a ministrului Justiţiei (publicată în M..C. v. Svetlana (n. 1310. din 1941.U.). respectiv membru al Consiliului Uniunii Internaţionale a Studenţilor (Paris. nr.P. 0110 (“antiK. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.d.R. 1948 – nov. Hună . era de fapt fiica Emiliei şi a lui P. director al dept. nr. Arhivele Militare Române. pensionat la cerere în martie 1947. a treia fiică. 105 din 12 mai 1945. la momentul repatrierii părinţilor. ea însăşi pe lista agenţilor plasaţi de sovietici în 1945-1946 în aparatul de stat al României49 [poziţia 77. din mai 1945 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Propagandei. director al Direcţiei Occident a M. în 1948. decorat cu ordinul “Steaua R. p. de viitoare nume celebre în ierarhia comunistă de după 1945.R. 5 dec.A.E.E. America de Nord şi de Sud (1978-1982. 178 din 4 august 1948. 24 din Bucureşti cu V.

fiica lor. infra].C. BONDOC. Tismăneanu: Tania (căs.C.V. în 1952 aparent şefa Direcţiei Administrative). Bokshorn). cu fişă la secţia Propagandă-Agitaţie a C.1983.1950) – cunoscut mai degrabă ca scriitor.174.I.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. Leon . (135/1955). fiica lui Isidor şi Liza.2001) .” clasa a III-a (Gheorghe Brătescu în Burcă 2007: 13. Olga a decedat în 2001 la Paris. a avut cu Mihail Boico trei copii. Jean (n. Ecaterina (n. 423 din 15 iul.C. 1949.1893 Iaşi – 27. iar după unele surse martoră a acuzării în 50 51 V. H.1916 Bucureşti 2001 (S. BOICO. funcţionar în cadrul Oficiului de Studii al Ministerului Economiei (oct. 1947.R. cu diverse funcţii în aparatul economic şi financiar al statului comunist de-a lungul perioadei postbelice. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. iar Andre este în viaţă în acelaşi oraş. Cristina (n. decorataă în 1948 cu ordinul “Steaua R. 26.R. în viaţă. nr. 175. p. “Horia” (n.I. BORILĂ. respectiv referat de cercetare la Fd. 16 din 20 ian. emigraţi în 1975 în Israel.1920 – 5. p. în Satul Lung. incinerat) – activist de partid. 1946 a ministrului Justiţiei în M.A.P. nr. al P. soţia lui Petru Borilă şi cuscra lui Nicolae Ceauşescu [v.M.) şi fratele ofiţerului de Securitate Hary Bogdan. 662). având doi copii: Florent Michael şi Deborah. secţia Cancelarie – dosare anexe. 2473).C. 1944-1945). 178. Tony. după război directoare în Ministerul Informaţiilor (1945-1947). Ionescu).IV. ulterior conferenţiar la Universitatea Politehnica Bucureşti (până în 1956). Iancu BERMAN50. Berindei. Bucureşti.R. nr. căs cu Annick (n. 176. fiul lui Carol şi Ghizela (n. Minerva la începutul anilor ‘70. p. (135/1955). (M.XI. 37 . (1948-1952. cuscra cuplului Ceauşescu.P.C. în anii ’50 în conducerea Consiliului Central al Sindicatelor şi redactor-şef (până în 1957) la organul de presă al sindicatelor. Kuller 2008a: 76).G. anexa la dosarul nr. în perioada interbelică condamnat la 3 luni închisoare pentru un roman incriminat ca pornografic.C. 180. iar apoi traducător la Editura Politică. Vladimir (30. al P. Alfred LÖVY) (17. "o comunistă militantă de origine evreiască" cf.A. şefa Direcţiei Cultură din M. Munca (i-a succedat în funcţie Ecaterinei Borilă). Nadler)). BOICO “LUCA”. a M. pentru socialism”.soţia generalului Mihail Boico. Adriana Livianu.Of.E. 177.E. 14/1951). Beniamin HAIMOVICI51.Of.?)) – cumnatul lui Silviu Brucan (căsătorit cu sora acestuia. BOGDAN..C.Of. dosar B/181 Colecţia “ilegalişti decedaţi”)). BONCIU. decizia nr.U. locuind în prezent în S. respectiv Andrei şi Olga (căs. Katherina ABRAHAM în 1909. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. 8970). Politică. verişorii lui V. C. respectiv traducător la Ed. p. în Bucureşti).” clasa a III-a. de formaţie inginer. 19795.V. (dosare anexe. Dobrincu şi Goşu 2009: 421. nr. V. fostă ilegalistă (cu pseudonimul “Petrova”).1909-27. Alexandru Bela (n.IX. partea I -a. 179.C. între 1990 şi 1998 preşedinte al Astroclubului Român.IX. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. “Raportului Tismăneanu”. 3293. inv.U. al P. (?) BOIANGIU.C. jud. Octavian – din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. 181. al P. 1963. fiul lui Philip şi Rosa (n. N. sora Herminei Marcusohn şi mătuşa lui Vladimir Tismăneanu) (1916 – 2002 Paris) . ulterior menţionat ca redactor la Ed.R. apoi secretar general al Comisariatului pentru Comerţ Exterior de pe lângă Consiliul de Miniştri (1945-1948) (Crispedia 2011. 229 din 4 oct. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. cu pseudonimul “Luca” în perioada ilegalistă. (19. 99244 din 4 oct. Bianca MARCUSOHN.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. nr. respectiv autoare de articole la revista Magazin Istoric. îngropat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. partea I-a. în 1987 rămasă în Franţa.R. Trebitsch). ataşat de presă şi din mai 1948 prim-consilier la ambasada României de la Belgrad (1947-1948). decizia nr. 1946. BORA. din actualul Parc Carol din Bucureşti. 66 din 19 martie 1946.567 din 14 martie 1946 a ministrului Justiţiei (M. partea I-a. Târnava Mică) cumnata ilegalistului Bela Breiner.A.Of. 231 din 5 oct.R. respectiv director al Editurii Meridiane. Stark)) (16. 52/1956. partea I-a.

membru în conducerea Comitetului Democrat Evreiesc în anii ’50.II. participant la Rezistenţa Franceză în timpul războiului. I în 1959. Daniel Valentin (n. stabilit după un periplu în Germania în Marea Britanie. membru C.R.X.R.S. membru P. IV-a.VII. 1947 reîncadrat (retroactiv. BRAEŞTER.” clasa a II-a în 1948.R.. al U.R.III.R. 183. 5. respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971.E. 1947). voluntar în Spania (1937-1938). (1948-1950). 27 aprilie 2009). al P.htm Cf.M.125. 38 .C.C.R. 184. “funcţionar superior” la Camera de Comerţ Bucureşti. sub acuzaţia de evaziune fiscală în Marea Britanie în valoare de peste 200 milioane £54.D. promovat progresiv până la gradul de general-locotenent. Elveţia) – ilegalist. salariat al centralei M. 185. al Comitetului Executiv al C.R. responsabil cu economia (1952-1953). cu Ordinul Muncii cls.1903. arestat în 1960 (cf. BOTNAR. propriilor declaraţii pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei.R.C.R.. membru al Biroului Organizatoric al P . (din 1948). 17 (3 iunie 1948): 5) şi respectiv în conducerea Institutului Chimico-Farmaceutic Bucureşti la începutul anilor ’50 (Kuller 2008a: 434). graţie ajutorului oferit de Nicolae Cajal. şi fişa sa matricolă penală.C. unde se afirmă ca om de afaceri (şeful Nissan UK). http://86. Paşcani) iniţial membru al PSD. în viaţă în 1991. ministru al Industriei Alimentare (1953-1955). De altfel. 1938-1944). (19501953). Dora – numită de Ministerul Sănătăţii membru în conducerea Colegiului Farmaciştilor în 1948 (Bărbulescu et al. membru al C. cf. (1948-1968). membru al Biroului Politic (1952-1965).1913 Cernăuţi – 11. v. unor surse controversate. fosta soţie a lui Valentin (de care aceasta divorţase în a doua jumătate a anilor ’80) şi copilul ei s -au refugiat în Israel. lider al comunităţii evreieşti din România şi bun prieten de familie al soţilor Borilă (“Moştenitorul secret al lui Ceauşescu”.F. organelor de anchetă. în oct. canoanelor religioase iudaice (Halaha). a III-a. condamnat în 1932 şi 1935. membru al C. imediat după Revoluţie.” cls.C. pensionată în 1961. pentru “uneltire”). începând cu 15 august 1945). al P. şeful Direcţiei Politice a Armatei.C.luni. (1948-1955).P. este evreu cf. 1948-1952) din partea Blocului Partidelor Democrate./P.I.. ministru al Construcţiilor (19481951). (1944-1947). 38 din 27. preşedintele Comisiei Controlului de Stat (1951-1958). 54 V.R.asp. Viaţa Sindicală (ulterior Munca) în anii ’50. BRAEŞTER MARCU. 52 53 V. membru supleant al C. 2067 din 20 oct. procesul lotului Pătrăşcanu52 (1954).R. http://www.M. graţiat în 1964.P. (?) BORILĂ.” cls.procesulcomunismului.M.M. 2009: 71. evreu bulgar. Petre53 (n. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965).com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte2/docs/morminte2p_9. redactor-sef al ziarului sindicatelor.php.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/B/B%2006. decorat cu Medalia Muncii.1906 Silistra – 1973 Bucureşti) evreu din Bulgaria (cf. 1981). emigrat în 1965 în Israel.R.C. Fiul celor doi şi nepotul l ui Nicolae Ceauşescu.E.17. al P. refugiat în 1991 în Elveţia. Cosma 1994: 31).R. în viaţă în 1994. cât timp fiica sa Iordana a fost măritată cu Valentin Ceaşescu. (1948-1969). apoi membru P. când îi acorda un interviu lui Robert Levy.I.C. decorată cu Ordinul “Steaua R. II-a (Decret nr. membru al facţiunii pro-comuniste (1946-1948). şeful organizaţiei Bucureşti a P. B. Aron (fiul lui Israel) (rar ortografiat şi ca “Braişter”) (n. cu grad de colonel infanterie activ în Forţele Armate (D. Evenimentul Zilei . deputat de Bucureşti (1946-1948. iar în 1979 cu ordinul “3 August” cls. preşedinte al Comisiei Controlului de Stat şi membru în Biroul Politic al C.1998 Villars-sur Ollon. întors în ţară în 1946 (!).C. multiplu decorat de statul comunist. şi în mod cert căsătorit cu o evreică maghiarofonă. când era intervievat de Centrul de Istorie Orală al Radiodifuziunii. nr. al P. comandant al diviziei “Tudor Vladimirescu” (19441947). “lucrător cu munca politică în URSS” (1936-1937. (19651969) şi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). 80.R. în 1964 cu ordinul “Steaua R.C.R. Octav (fiul lui Adolf şi Amalia) (21.1979).M. cuscrul lui Nicolae Ceauşescu pentru câţiva ani.%20Bold%20-%20Bozd/Botnar%20Octav%20A/index. în 1971 cu ordinul “Steaua R.C. Iordan Draganov RUSEV) (13.182.

cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Jdanov” (1949 -1954).IV. partea I-a. 1964.A. 170) şi 49).P. 190.” clasa a III-a în 1948 şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. H.. 193.1906 (după alte surse 21 dec. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 10926). 197. înfiinţată în 1948. va fuziona prin absorbţie cu Academia „Ştefan Gheorghiu” în cadrul Şcolii Superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu” de pe lângă C. Lică BLUTŞTEIN) (n. II-a în 1951. Jdanov” (1954-1958). II-a în 1949. 804 din 21 dec. Miniştri (1948-?) (Nikolić f. dosar de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 26. partea I-a. iar apoi prin decretul nr. al P.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. pentru câteva luni în 1940 (Tismăneanu 2010b). secţia Cancelarie – dosare anexe. zisă “Piri”) .1922) – activist al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50.Of. 1945 în M. 194. 39 . 1. p.a.C. în 1945 şef al spitalului Cazarmei 55 Înfiinţată în 1947 ca Universitatea de Partid „Ştefan Gheorghiu”. viitor al Informaţiilor (M. decizia M.C. (1953).R.Of.R. 187. nr. În paralel. Mina BRAUNSTEIN) (n.R.I.II.R.R. partea I-a. conferenţiar universitar.C.R.C. sora Ecaterinei Borilă (Abraham) şi soţia ilegalistului Bela Breiner. partea I-a.M. pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr.R.G. p. cu referat de cercetare la fd. ? – numit în 1948 în comisia de tipizare a medicamentelor din cadrul Ministerului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 93). 477). 195. iar de la începutul anilor ’50 cadru didactic la Academia “Ştefan Gheorghiu”55. Jdanov” va fi redenumită Şcoala Superioară de Ştiinţe Sociale „A. în 1958.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.698 din 4 dec. 295 din 28 dec. Lică (n. nr. plecată în U. fiecare cu titulatură diferită: Şcoala Superioară de Partid „Ştefan Gheorghiu” (1952 -1966). după război şefa Direcţiei Industriale Tricotaje şi Confecţii din Bucureşti. BRÂNCU. 1949. Haia Solomonovna GRINBERG) (21. 533).09. Sache – şeful serviciului aprovizionare din D. BREBU. Laurenţiu (n.R. al P. 287 din 14 dec. Piroska ABRAHAM. p. BRILL. în M.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.S. social -politice. 2004: 48 (n. 17. după război în centrala Ministerului Sănătăţii. 645.R. 189. (din 1950).S. Mundi – în ianuarie 1948 angajat în centrala M. nr. p.fostă ilegalistă. Zîna (n. 196. 3293. Institutul de Ştiinţe Sociale „A. membru de partid din 1927. 175).1906) – 1972 Bucureşti) – originară din Basarabia. 15 din 19 ian. inv. (Dobre et al. inv. 1945. 122.C. Academia de Învăţământ Social-Politic „Ştefan Gheorghiu” (1970-1973). 1945. al P.VII.” cls. p. după care.E.1907) – ilegalist. Paraschiva (n. 225. 4758. 98/1956. 1948. inv. anexa la dosarul nr.Of.. în timpul războiului.Of. membru de partid din 4 oct. Academia de Ştiinţe Social-Politice „Ştefan Gheorghiu” (1966-1970). apoi a generalului Andrei Roman (Grün). 1949. 188. BRAUNER. a III-a. cu rang de consul II (M. 192. Isidor FÄRBER) (n. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1955-1960).P. Alfred (n. şefă adjunctă a secţiei Organe de Conducere a C.d. economice li administraţiei de stat (1977-1989). 11177). 1944.2).M. Arnold . p. 644). decorată cu “Ordinul Muncii” cls. 127 din 7 iunie 1945. BRĂTESCU. Academia „Ştefan Gheorghiu” pentru pregătirea cadrelor de conducere a activităţii de partid. 15 din 19 ian. 17. p.Of. fond 495 (“România”).S.1898 Iaşi) – în iunie 1945 angajată şefă de secţie în centrala Ministerului Propagandei.186. Izu . Şcoala Centrală de Partid „A.A.J. partea I-a. dosar nr. BREINER. partea I-a.A. de pe lângă Consiliul de 191. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. al P. nr. 19 din 23 ian. fostă secretar general interimar al P.1920 Bucureşti) . Madeleine (n. BRAUM. nr.484 din 8 dec.A. instituţia va parcurge de -a lungul timpului mai multe forme de organizare. decorată cu ordinul “Steaua R.L. dar după unele surse simultan informatoare a Siguranţei. nr.II. nr. BRIL. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. M.Of. nr. după război activistă a Secţiei Propagandă – Agitaţie a CC al PMR (1949-1950). BRENNER. BRATEŞ.C. C. dosar nr. unde a ocupat inclusiv funcţiile de director de studii şi respectiv de prorector (până la jumătatea anilor ’60). medic. fond 495 (“România”). 1945. 124. 225. BRAUNŞTEIN.C.

ambasador la Washington (1956-1962). 200. Francisc (Ferenc(z)) (1895-1965) – imigrat din Ungaria în 1919. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.198. după 1989. după 23 august 1944 şeful secţiei politice iar apoi redactor-şef adjunct al ziarului Scânteia (până în anii ’50). fiul său. nr. a III-a. 199. Şuli Brill. C.) şi 127 din libertate). 205. Solomon – dentist. Chişinevschi şi apoi L. partea I-a. p.. al P. BRUCKER. 2592 din 31 iulie 1942. 202. Emil – din 1948 inspector general adjunct în cadrul D.OF.I. în 1945 şeful resortului muncă şi asistenţă socială în cadrul Comitetului Executiv al F. 1945 a ministrului Justiţiei (v. acelaşi care în mai 1945 ameninţa în ziar: “Da.C.R. partea I-a. exclus din partid în 1949 pentru deviaţionism (Andreescu. etc. marginalizat în anii ’80. 16 din 20 ian. BRODER.1978 România) – ilegalist. cel care conducea întreaga campanie propagandistică de comunizare.N. deputat de Cluj în Marea Adunare Naţională. “eminenţa cenuşie” a F. I. BRILL. 203.C. III-a (dosar B/243 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).04.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1949. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. nr.-C.D. p. 269 din 23 nov. 112. membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (iulie 1946 – decembrie 1948) (Bărbulescu et al.C. 1945 activist al Frontului Naţional Democrat la Cluj. nr. 122 din 28 mai 1948. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. Dobrincu şi Goşu 2009: 111).T.I. via Israel şi lucrează la Yahoo Advertising. membru al facţiunii procomuniste din P. v. Gabriel . 40 . şi orchestrator al înfiinţării G. activist al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50 (A.P.N. 57 Schimbarea numelui în baza deciziei nr. cu Leopold Puican). vicepreşedinte al Consiliului Radioteleviziunii Române (1962-1966). (partea I B) nr. 204.N. supra) şi Henriette (căs. p.Of. BRODER. cu Lică Vişan). 201. documente interne.IX. Calman . Regimentului 1 Grăniceri din Bucureşti (M. 5785). s-a stabilit în S.1916 Bucureşti . BRUDER.Of. BRUCAN. Tony (căs. în Transnistria56.E. cu Jean Bogdan. în 1948 funcţionar în administraţia de stat.T. BRUCĂR. 56 Iniţial.1914 – 7.G. fiul lui Adolf şi Ethel (Etty))57 (18. partea I-a. rezervat evreilor comunişti.C. în aplicarea ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. p. (Berindei. BROTMAN. 0110 (“anti-KGB”). 85 din diverse penitenciare şi 554 aflaţi la acel moment în libertate)../U. partea I-a. (1955). 662). Silviu (n. 82). dosar nr.A. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. partea I-a.P. din Transilvania de N ord.M. decorat prin Decretul nr.C.D.Of. 158 din 12 iulie 1948. nr.C.C. se dispusese evacuarea în Transnistria a unui total de 1045 evrei comunişti (406 din lagărul de la Târgu Jiu.M. Zalman (alias Sandu) (01. în baza ordinului nr.Of.E.. 158 din 12 iulie 1948. internat în lagărul pentru evrei comunişti de la Vapniarka. 4698). Saul BRUCKER (în certificatul de naştere “Brucar”). 619 persoane (407 de la Târgu Jiu. 85 din diverse penitenciare (Caransebeş. Constantinescu. 26 din 1 febr.Of. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. M. 2009: 1845). respectiv analist politic comentator la ProTV chiar şi la 15 ani după 1989. a M. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946 1948) (M. Andrei. 5784). vor fi internaţi în lagărul de la Vapniarka.U. nr.C.06. Nastasă şi Varga 2003b: 53. fd. 1947. cu stagiu recunoscut din 1933.2006 Bucureşti) – ilegalist.N. probabil fratele colonelului dr. p. 67 din 22 martie 1945. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 2158).S. p. 1945.684 din 5 nov.U. membru în Biroul secţiei Reconstrucţie a U. în febr. Ulterior.14. aflat în atenţia U.I. 9283 din 24 iulie 1942 al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. nr. Mărgineni.S.. din octombrie 1944 secretar al Consiliului de experţi al Sindicatului în Cluj. nici o cruţare! Bandiţi manisto-salaziţi!”. numit membru al Consiliului (naţional) Superior al Tuberculozei de ministrul Sănătăţii în mai 1948 (v.Of.C. a M. a avut 3 surori: Clara (căs. Nagy şi Vincze 2008: 49.S.după război controlor în cadrul D.D.G. 753).I. 14). Jean – fost deţinut ilegalist în perioada interbelică. diverse alte funcţii în ministerele conduse de M. M. 10260. Răutu. p.

şi Raşela (n. 8984). 1946. cât politic bine calculat în cadrul războiului intern şi pur pragmatic dintre facţiunile “lagăristă” (numită uneori şi “doftanistă”) şi respectiv “moscovită” (care. nr. care opinează că până în 1952. nr. 170). Reizl)) (1919 România – 2009 Petah Tikva. fond 495 (“România”). 1950-1955-1965).în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. partea I-a. ambasador la Moscova (responsabil şi pentru Mongolia şi Finlanda (1949-1952).Of.XII. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a.. în M. Cornea sau de la Mihail Florescu la Ghizela Vass. inv. în domeniul Învăţământului (e. 209. probatoare ale faptului că epurările orchestrate de Dej nu aveau un conţinut etnicist sau antisemit.G. i-a succedat în funcţie Anei Pauker – unul din sutele de exemple (de la Nicolae Goldberger la Gheorghe Gaston Marin. p. inter alia. cea din urmă căsătorită cu Iura Kotovski. cu ordinele 58 Unde. e adevărat. apoi cu drepturi depline al C.C. BUCHEN. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. decorată prin Decretul nr. nu în timpul lui Gheorghiu-Dej” (Brucan 2002: 5). nr. pentru mai mulţi ani directoare a Liceului nr. apoi promovată director administrativ adjunct.A. Paul . decorat. (M. la rândul ei ilegalistă. 173 din 31 iulie 1947. 981. de la Petre Lupu la Israel “Ion” Rachmuth. decizia MJ nr. menită mai degrabă a menţine aparenţele (întrucât Ana Pauker era de origine burgheză şi evreică). fiica lui Meir (alias Max) şi Perla (alias Paulina) (n. internat în 1942 în lagărul de muncă de la Vapniarka. Nachmanovici)) (14/25. BRUMFELD. preşedinte CENTROCOOP (1968-1969).e. Gheorghiu-Dej ocupa de fapt o poziţie secundă celei a Anei Pauker în ierarhia reală de putere (Brucan 1992: 59).1914 Iaşi – 1.I. ROSENBERG) (n. Ana (n.206. al P. 1946.1900 Bucureşti) – din sept. partea I-a. Comerţ şi Cooperaţie (i. Israel) – soţia demnitarului comunist Simion Bughici (v. 1948. (1948-1950. Bernard – după război inspector şef în cadrul Direcţiei Generale Drumuri din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. chiar şi după alegerea sa formală ca secretar general al partidului. dosar nr. infra). al P.C.A. (?) BUGEANU. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. Hana FRIEDMAN. p. ministru al Industriei Alimentare (1969). zis “Bughici”. ca referent titular la cabinetul secretarului general Ana Toma (din 1947). deşi evreu.N. Brucan (el însuşi evreu). conţinea semnificativ mai mulţi evrei) – o reprezentare de împărtăşită. soţii Buchici au avut doi copii. BUGHICI. 1946. 6781). M. funcţionar în centrala Ministerului de Finanţe (M. Baranga la P.1997 Bucureşti) – de profesie textilist. leadership-ul lui Gheorghiu-Dej s-a stabilizat şi respectiv consolidat după epurările din 1952 -1953 şi 1958-1961.). în a cărui opinie “situaţia din România în 1945-1951 a urmat precedentul creat de Béla Kun în Repubica Sovietică Ungară.E.C. 39959 din 15 apr. partea I-a. BUGHICI. partea I-a. al P.C. p. a M.II.C. de la A.g. nr. Aprecierea este îmbrăţişată de altfel şi de S. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1957). cu dosar la secţia Economică a C. 209 din 9 sept. 1949. unde şeful era de fapt ministrul de externe”(Watts 2011: 173). p. 33 din 8 febr. David . p. direcţia economică a Comitetului) a C. Brucan insistă reiterează explicit: “Purificarea etnică a început în special pe timpul lui Ceauşescu. 3002). 15 din 19 ian. Heinrich (n. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. fiul lui Moritz Moise.M. fiul demnitarului comunist Grigore Cotovschi. cu variaţiuni specifice ale etichetelor atribuite celor două tabere. p.din 1947 inspector în cadrul D.Of. respectiv Ion Gheorghe Maurer şi diverse comentarii ale Europei Libere din a doua jumătate a anilor ’50 (care disocia retrospectiv între aripa autohtonă. de Stelian Tănase.Of. 22. 644). În esenţa propriei noastre aprecieri.A.R. 208. precum şi în memoriile lui Pavel Câmpeanu. între 1957 şi 1961).R. (1957-1965). succesiv perioadei de instabilitate asociate conflictului în surdinădintre cele două tabere în perioada 1945-1952.Of.M. şeful Secţiei Bunuri de Consum. 41 . 7438. nr. vicepreşedinte al Colegiului Central al PCR (1969-1974). ulterior cu funcţii modeste în ierarhia comunistă. ministru de Externe (1952-195558).N (mandate succesive între 1948 şi 1975. 1948 207. 210.Of. 211.E. nr. 76 din 30 martie 1946. Aceleiaşi reprezentări îi subscrie şi istoricul Larry Watts. după război încadrată iniţial în M. 190 din 17 aug. Solomovici (2003: 91). etc. inclusiv vicepreşedinte al comisiei de politică externă a M. Iulian şi Zoia. T. Simon MOISE. deputat M. Ulterior. partea I-a. nr. Simion (n.R.Of.C. “muncitorească” şi cea “kominternistă”). 225. BRUMARU. după 1944 membru supleant. 30/1956). 32 din Bucureşti). (anexe. I. partea I-a.X.

după război membru fondator al C. Rădăuţi.T. partea I-a. 9857. inginer al complexului clădirilor fabricii APACA din Bucureşti (1947). p.în martie 1945 reîncadrat în D.R.R. 7 din Bucureşti. BUJUM. 1947 (M. BURAHOVICI. nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 216. p.R.E. M. BUNEA. 42 .Of. p. cu stagiu recunoscut din 1937. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. în iunie 1945.E. partea I-a. nr.I. şi respectiv consilier de legaţie şi ministru consilier la Legaţia României de la Belgrad (1948-1949). 1654-5).C. în U.C. n. decorată cu titlul de Erou al Muncii Socialiste. a M. cu grad de maior. prin Decretul regal nr. 1949) şi ministru adjunct al Învăţământului Public (1951-1953). M. nr. 1902. BUNESCU. 213. 2271).1896 Piatra Neamţ – 12.1982 România) – ilegalist (cu stagiu recunoscut din 1921 (!) şi fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 158 din 12 iulie 1948.G. partea I-a. I în 1964 şi respectiv cu “Steaua R. fond 495 (“România”). redactor la Scânteia şi Contemporanul. dosar nr. aflată în 1941 pe lista comuniştilor “categoria A” întocmită de Siguranţă. în Forţele Armate. Sf. dosar nr.III. 204 din 5 sept. Arthur .G. 1947.Of. pentru o democraţie populară. fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.S. respectiv vicepreşedinte al Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea (1956-1962). partea I-a.C.” clasa a II-a în 1948. ulterior detaşat local în judeţul Dorohoi (M. partea I-a.R. CALMANOVICI.C. Tatiana (n. 2. 214. Sonia . M. Dobrincu şi Goşu 2009: 199. I-a (Berindei. nr.T. 72 din 25 martie 1942.R.Of. inv.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 80723. nr. 6781). nr. cu generalul rus Iakov Bulan. nr. partea I-a. II-a. 1947.” clasa I-a în 1971.S. p. 5785). Isac . rămasă în Basarabia după 28 iunie 1940..din 1947 inspector în cadrul D.V. 1912 Ucraina) – de formaţie cizmăriţă.D. profesor la Institutul de Construcţii din Bucureşti şi director general al Normelor şi Construcţiilor în 59 În forma parţial corectă “Aron Lazăr Arneldi”.S. 10496.1902 Rădăuţi – 12. (dosar 73/1951).R. cu domiciliul pe str.G. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. membru în colegiul de redacţie al Pentru o pace durabilă. secretar general (din ian. A. 215. 218. 219. 2066 din 20 oct. profesor la şcoala partidului (viitoarea Academie Ştefan Gheorghiu). fosta logodnică a lui Ştefan Foriş.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. partea I-a. prim consilier de presă la Ministerul Informaţilor (1947-1948). participant la Rezistenţa Franceză. p. pp. 52 din 4 martie 1945. “23 August” cls. 52 din 4 martie 1945.Of. 1947. II-a în 1949.E. Betea 2005).212.Of. ministru adjunct al Învăţământului Public (1949-1951). 2201).Of. n.II.C. Solomovici 2001 I: 195. al P.în martie 1945 reîncadrată în D. în 1941 figurând pe lista “comuniştilor categoria A” a Siguranţei59 (în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. în 1942 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 9763)).2179). pp.Of. Ern(e)st ARNOLDI) (23. 217. nr.A.. pensionată ca director de studii al Academiei de partid “Ştefan Gheorghiu”. fond 495 (“România”). 256 din 5 nov.Of. BUICAN. după august 1944 redactor la Scânteia şi activist al secţiei Propagandă-Agitaţie a C. p.” iar în 1978 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. BULAN. Alexandru (n. apoi consilier de presă la M. 275 din 27 nov. C. Wilhelm . al P. P. Ilie nr. 173 din 31 iulie 1947. (M. Tassia Isidorovna LEABIS) (n. 1654-5). ilegalistă. 253 din 1 nov. apoi prima soţie a lui Leonte Răutu (în anii ’30). partea I-a. “Steaua R. Otto .Of. 225. BUTNARU.R. Emil (fiul lui Mendel şi Hana) (4.S. 225. “Apărarea Patriei” cls.1956 Aiud) – finanţator generos al partidului ilegalist în perioada interbelică. partea I-a.III. iar ulterior măritată în timpul războiului.P. în 1971 cu ordinul “Steaua R. inv. 1947. p.F.C. nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclusă în timpul războiului pe motive rasiale) (M.

p. 229. partea I-a. iar apoi inspector în cadrul D. 16 din 20 ian. nr. partea I-a. Stela . M. partea I-a. nr. partea I-a. nr. 36/1952 şi 25/1954) şi respectiv Organizatorică (109/1955) ale C. 264 din 14 nov. din 1967 în conducerea CEPECA (Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi). cu fişă la secţia Economică a C. CANDEL.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.Of.Of.. p.I. 1947.C. 15 din 19 ian.din 1947 controlor în cadrul D.Of. în anii ’50 doctorand la şcoala de partid “Ştefan Gheorghiu”. 221. 43 . (M. 231. 17 din 21 ian. 1626. 15 din 19 ian.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 224. 1949. 227. 663).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 45 din 24 febr. 15 din 19 ian.controlor (până în febr.T. ulterior activist de partid (şef adjunct al secţiei Industrie Grea a C. 96/1968 (la reabilitarea post mortem). pentru socialism”. emigrat în Israel în 1970.Of. 1949. 1946. 190 din 19 august 1947. partea I-a. CĂRUCERU.C. KATZ) – din 1949 şeful Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei.M. 7491).C.Of. nr. nr. p.E. 501). 232. 10092). viitoarea soţie a lui Iliescu). al P. 642) . a M. Ministerul Construcţiilor între 1944 şi 1951. partea I-a. partea I-a. 34 din 10 febr.C. CERNEA. nr. în anii ’60 profesor politehnică şi autor al unor articole la revista Energetica. 3293. 560).C. C. CĂŢOIU. a M. Henrich – în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor..în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 228. când este arestat în “procesul Pătrăşcanu”. în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. 1948). 25/1954). p. (M. 1949. CERNOVITZ. CALMANOVICI. al P. partea I-a. în anii ’50 cadru didactic la Facultatea de Ingineri Economişti din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti. nr.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. p. Moise .a. CÂMPEANU. al P.Of.C. anexa la dosarul nr.E. ulterior condamnat şi deţinut până la decesul său în penitenciar (Aiud). Liviu .). partea I-a. u. p. cu dosar de cadre la secţiile Economică (dosare anexe.I. inv.I.R.M (Berindei.C.G. al P. partea I-a. Leiba . CATONA. nr. p. nr. Leon . 289 din 13 dec. 1948. 264 din 14 nov. p. partea I-a. după reabilitarea sa din anii ’60. îngropat.Of. 230. Alfred . 226. Isac A. a M. 223. 1949.R.C. internat într-un lagăr de muncă în timpul războiului. CĂLIN. din actualul Parc Carol din Bucureşti.C. 645).Of. 1949. 1947.E. M.R. 645).Of. Dobrincu şi Goşu 2009: 115. CAUFMAN. nr.C. nr.Of. la catedra de organizarea şi planificarea întreprinderilor (în 1956 cu grad de lector cumul). secţia Cancelarie – dosare anexe. 233.R. Radu (n.G.Of. cu referat de cercetare la fd.T. CELAN.G. 1190).220. Aurel . 10092). ZWIEBACK. CARASSO. Victoria . Marcel . nr. 12877. partea I-a. 662).C.din 1947 controlor în cadrul D. Sergiu (în unele documente din arhiva U.a. partea I-a.C. David (n. p.în 1949 era dispecere de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. u. 643). ulterior activist al secţiei Tineret Studenţesc a C. 15 din 19 ian. ca translator la Direcţia Radio (M. 1949.Of. Maietta . p. (dosare anexe. nr.C. p. al U.din februarie 1949 şef de secţie tehnică la Direcţia Centrală de Aprovizionare şi Repartiţie din Ministerul Industriei (M.Of. 222.C. 1949. “Kaster”) – după august 1944 membru de partid şi secretarul Secţiei Administrative a Uniuni Asociaţiilor de Elevi din România (coleg cu Ion Iliescu şi Nina Telescu. p. în 1953 ministru adjunct al Metalurgiei. 225. CASTER. nr. CÂMPEANU. 16 din 20 ian. p. 1947. (M. cunoscut mai ales sub pseudonimul publicistic Adrian Radu-Cernea) – originar din Iaşi.C.

.C. incinerat la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti. 7345). 1626).G. cadru didactic la universitatea de partid încă de la înfiinţare. fişa sa matricolă penală la http://86. care nu mai ştia cât rău să facă. a III-a.C. 1964.S. nr.R. . Mâţă 2007: 245. apoi prezentă la Bucureşti. pentru subminarea economiei naţionale. 2003: 185). D.Of. zis “Ioşca”61) (26. 1948. Roza SIMON KAHANA) (n. 1948). Solomovici 2001: 79. 241. 277 din 29 nov. la Bucureşti până în 1956. CHIŞINEVSCHI.C.. 642).C.125. 2003a: 419. III-a. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. ulterior la Cluj.C.E. implicat în trucarea alegerilor din 1946 din judeţul Mureş. p.C. 1948. 8442). nr. iar pentru scurtă perioadă în 1945. 15 din 19 ian..II. nr. partea I -a. după naţionalizare. CHEIS. partea I-a.I. originar din judeţul Mureş. i se întocmeşte dosarul de cadre nr.234. membru în conducerea A. partea I-a. nr.C. 1949. partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. partea I-a. 11. CHIRIŢĂ.d. Caracterizarea făcută de fostul şef rabin Moses Rosen este elocventă: “Iosif Chişinevschi. unde este instruit ca una din cele mai importante reurse umane în vedrea instaurării comunismului în România (e. 6260).în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. în anii ’50 încă funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.1979 România) – fostă ilegalistă (membru de partid din 1924). deputat de Bucureşti (1946-1948.17. 221 din 28 sept. (M. 237. membru al C. partea I-a.R. M.I. din 1923 şi P. membru în conducerea C.în 1948.M.095 din 25 septembrie 1945 a ministrului Justiţiei. din 1945 până în 1960 şi secretar responsabil cu propaganda (departamentul Agitaţie şi Propagandă) (1948-1952). 238. 44 . 1945 numele Chişinevschi al soţiei sale (v. “RomânoExport”. responsabil cu propaganda şi cultura (1952-1955).C.1905 Bălţi – 1963 Bucureşti) – membru U. 1945.Of.organizaţia regională Ardeal. în 1948 avansat consilier de legaţie (în 1948 numit de ministrul Comerţului director al S.E.1905 Ciuc – d. H.Of. activist al P. ulterior şef de cadre la Academia R..P. decorată prin Decretul nr.Of.E. 98. 240. (dosare anexe 118/1951). din actualul Parc Carol din Bucureşti. după război angajată iniţial dactilografă la Inspectoratul Regional de Poliţie Cluj. p.%20Cernazeanu%20-%20Chivulescu/Chinzbruner%20Angelo%20D/index. (1950-1957. nr. iar apoi promovat inspector în cadrul D..controlor (până în febr. numit de ministrul Industriei conducător tehnic al întreprinderii “Mioara” din Bucureşti (M.D. Iosif (n. când va fi destituit). 143 din 24 iunie 1948. p.g. Angelo (n. din 1947 secretar II de legaţie în centrala M. p. aflată în atenţia Siguranţei în 1941 (poziţia 194).Of. (1945-1946).S. şi Solomovici 2004: 283)60. Rozalia (n.F.E. CHELES. soţia ilegalistului viitor istoric de partid Victor Cheresteşiu. evreul blestemat. al P.. revenit în ţară după 23 august 1944. în M.. 1947. decorat în 1946 de 60 V. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.R. din 1934. ABRAMOVICI) (1898-1956 Bucureşti) – fost frizer (cf. semna cu “Stănciulescu”.C.R.A.R. Lidia .XII. membru al Biroului Organizatoric şi şef al Secţiei Externe a C. Grigore . nr.Of. “Jijia” din Botoşani (M. 10553. nr.R.D. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. nr. 61 A preluat în sept. membru în C. membru al Secretariatului. 45 din 24 febr.C. şi Andreescu.C. CHIŞINEVSCHI. al P. ochiul Moscovei şi simbolul terorii staliniste. în lista “comuniştilor categoria A”. a M. decizia nr.7. p.” (1990: 247). rămas în 1940 în U. 5331). primul preşedinte al Comitetului Naţional Evreiesc (precursorul Comitetului Democratic Evreiesc) în 1944-1945. M. CHERESTEŞIU. Lică (n.S. 205 din 4 sept.S.A.Of.php.C. Nastasă şi Varga.S.R. prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1955).1917 Bucureşti) (fiul lui David şi Frima) – în anii ’50 funcţionar al Ministerului Comerţului Exterior în poziţia de consilier în cadrul I.T. 6 din întreaga colecţie dedicată României). CHINZBRUNER. p. p.R. Eugen – de formaţie medic. război.E.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/C/C%2003. pentru socialism”. îngropat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. 164 din 23 iulie 1945. Iosif ROITMAN.XI. 239. S.” cls. eliberat în 1969 (v. (v. CHARAP. 1948-1961). 14. Max . directorul celui mai mare complex tipografic din ţară – “Casa Scânteii”. membru de partid după 235. 804 din 21 dec. partea I-a.C.P. 236. arestat în 1959 şi condamnat în 1961 alături de alţi evrei funcţionari ai M. ulterior “marginalizării”.

III-a. secretară a Consiliului Central al Sindicatelor (din 1957). Gizela. vicepreşedinte a Confederaţiei Generale a Muncii din 1944 (adjuncta lui Gheorghe Apostol). 1949. căs. 2008.P. Friedberg-Vălureanu 2004. 253 din 1 nov. după război presedinte executiv al U. decedat) a emigrat în Israel în timpul regimului comunist.242. 204 din 5 sept. 243.din 1947 controlor în cadrul D. C. cu Rodica Lupu. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. din 1946 activistă de partid. p. inv.C.” clasa I-a (1948).R. p.R. 1979: 371. p. pentru merite antifasciste.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de serviciu în D. fiind înmormântat la cimitirul “Song Qingling” din Shanghai (Diamant.1975 Shanghai. 247. 2075). 6658). Dr.) în Forţele Armate (M.Of. fond 495 (“România”). decorată în 1947 cu ordinul “Coroana României” în grad de ofiţer (1947!). în 1949 cu ordinul “Muncii” clasaI-a. a M. instructor general în cadrul A. partea I-a. nr. activistă a Consiliului Sindicatelor din sectorul 2 al capitalei (1971-1981). CHIVU. C.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.I.P. dosar nr.XI. repatriat în România în 1948 şi numit inspector general sanitar la Inspectoratul General Sanitar al capitalei. (în 1964). ilegalistă (membru de partid din 1930. M. iar 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 246.I.C.C. medic în războiul civil din Spania de partea Brigăzilor Roşii (1936-1939). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. Gheorghe Kishinevski (n. nr. 9763).C. care va muri în 194363). 8072). preluat şi de soţ). zisă “Nelly”. ordinul Muncii clasa I-a (1949). 1654-5).R. 225. 157 din 4 mai 1971). Roza Kaganovici. p. (supleant 1945-1948 şi membru cu drepturi depline 1948-1955).R. ordinul “Apărarea Patriei” clasa I. CLEJAN. Tighina – 1960 Bucureşti) – ilegalistă.1904 România – 15. 111 din 17 mai 1947. dosar nr. în 1947 încadrat prin decret regal.F.1893. KATZ) . L. Clejan s-a recăsătorit cu Zhao Jinpu. Simha Gerşovna (în diverse acte transcris şi Kişinevscaia sau Chişinovschi) (23. 244. 15 din 19 ian. decorat în 1971 cu ordinul Muncii cls. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . inv. 3912).R. ar fi fost verişoară primară cu a treia soţie a lui Stalin. nr. condamnată în procesul de la Craiova din 1936). 84). Lazăr (n. co -editând până la pensionare revista de limbă chineză România) 45 . Isac .Of.-a în 1949.XII.I. apoi membru al Comitetului Executiv şi în C. 62 63 După unele informaţii neprobate. nr.F. p. CIUBEREA. din 1972 din nou în China.C. partea I-a. 52 din 4 martie 1945. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. 2010. dosar nr. apoi promovat director adjunct (M. CLAUDIAN. în 1948 cu ordinul “Steaua R.E.A. cea care devine prima chinezoaică stabilită în România (unde a lucrat ca redactor al Editurii pentru limbi străine. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Sănătăţii. ulterior decorat cu ordinul “Steaua R. O. 1899). unde moare în 1975. 225.C.G.F. fond 495 (“România”). (M. nr.S. 185 din 12 august 1948. CHIŞINEVSCHI. inv. partea I-a. 1946).R. membru C. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. (1945-1946). al U.R. către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr. fond 495 (“România”). Liube KISHINEVSKAIA) (5.IX. (1948-?). revenind însă după 1944 la cel de naştere. deputat (1948-1952-1957) şi membru al Prezidiului Marii Adunări Naţionale (1948-1955). decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 245.U.E.Of. din 1939 medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze (împreună cu soţia. (1951).L.1911 Tighina – 1981 Bucureşti)62 – a doua soţie lui Iosif Chişinevschi (iniţial a preluat la căsătorie numele Roitman al soţului. partea I-a. CHIŞINEVSCHI. al P. China) – ilegalist. 225.G. 1947. 1947. Liuba (n. ca maior medic (r. 2790 din 16 sept. nr.D. Jakob LAUB KRANZDORF. Adolf . III-a.N. al P.R. pp. membru (1945-1955) şi apoi vicepreşedintă a Comisiei Controlului de Partid (1955-1960).” clasa a II-a.R. fiul lui Eliezer (Leizer) şi Sara) (26. Bucur (n.Of. fiul cuplului.Of.C. 641). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. 1950.

I. CLOPOŢEL.V. partea I-a. 28/1956. 6781). 256. partea I-a.” clasa a V-a. p. 191 din 20 august 1947. caricaturist la săptămânalul Piţigoiul (1945-1948). 15 din 19 ian. a II-a (Decretul 157 din 4 mai 1971) (dosar C/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).P. decorat prin Decretul nr.Of.1984 România) – fost tipograf ilegalist (aflat pe Lista Siguranţei din 1941 a comuniştilor de categoria A.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.C. 662). 1947. căs. nr. CODRIN. 259. 1948. 254. supra]. Leopold SAFIR) (n.1915 Bucureşti – 26. COHN.P.P. un controversat om de afaceri implicat şi în scandalul monden Remus şi Irina Truică. în august 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. 173 din 31 iulie 1947. COHN. căs. Liviu (n. colaborator la România liberă. anexa la dosarul nr. 257.C.248. Geza . CLEMENTIN. Haim – la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. IV-a COHN. ulterior ebraizat Kalman ben Eliezer) (31. 260.XII.R. Sally TAUBERG. Jacques – din 1947 inspector general adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. COBAR. Haim (fiul lui Burăh) . secţia Cancelarie – dosare anexe. C. nr. decizia ministrului Justiţiei de schimbare a numelui în M. p. apoi secretar general UCECOM în anii ’60.).C. apoi redactor-şef adjunct la Urzica timp de trei decenii. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr.Of. . 19.în 1949 era inspector în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. al P.1906 Orhei – 23. Nell (n. Ilie .R. 250. tatăl lui Emil Nell-Cobar. 16 din 20 ian. partea I-a. nr. partea I-a. 1949.R. partea I -a. cu referat de cercetare la Fd. 253. Sali (n.N. 1963. COHN.VII. Avram Nicu – din 1948 inspector în centrala Ministerului Comerţului (M. cu Claris (n. CNEZI.I. p. nr.Of.1983) – fratele lui Bucur Clejan [v. 7537. 281 din 4 dec.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.” cls.1911 Bucureşti . referent la Comisia Controlului de Partid în anii ’50. după război activist de partid. 1949. 1949. Corneliu BARASCH. în 1971 încă direcor al Întreprinderii poligrafice “Bucureştii Noi”. a III-a. nr. COHN. 205 din 4 sept. 21. Samuel (n. implicată în anchetarea foştilor luptători din Spania în anii ’50. p. integrat iniţial ca director adjunct al Direcţiei Personal / Cadre în centrala Ministerului de Finanţe (1948). 10696.C. p. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. apoi funcţionar la Întreprinderea de construcţii “Carpaţi” din Bucureşti.. după război cu varii funcţii de conducere în sistemul tipografic.18 iulie 1910) – membru de partid din 1941.decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.Of. cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a CC al PCR (8/1954. 645). M. simpatizantă comunistă în ilegalitate. 64 V.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 6/1958). 7352). Herşcovici). nr. inv. p.Of. 644). 255. creator al personajului “Mihaela”. nr. inv. p. S.în anii ’50 membru al Biroului de ramură al industriei uşoare din cadrul Consiliului de Miniştri. nr. 335 din 20 iun. 3293.R. KRANZDORF. p. Samuel Nathan LAUB KRANZDORF64. partea I-a. an în care i se stabileşte de altfel şi domiciliu obligatoriu). cu stagiu recunoscut din 1934.C.10.III. partea I-a.1914) – soţia lui 249. în anii (dosare anexe 77 şi 249/1952).Of. Ernest . iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 15 din 19 ian. zisă “Rica”) (n. fiul lui Eliezer (Leizer) şi Sara)) (7. CLEJAN. 252. 15 din 19 ian.Of. 644). zis “Mache”. 251. A. Isac (zis “Jean”) (6. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. – documente interne nr.1993) – membru de partid. 258.C. COGAN. apoi în aparatul economico-financiar al statului comunist.Of. îşi obţine notorietatea la studioul Animafilm ca regizor de filme de animaţie. calitate în care este de altfel şi decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. nr. al P. Samuel Clejan şi cumnata lui Bucur. III-a (C. CLEJAN. 46 . partea I-a. 1949. Aizic .

Henry – din iulie 1948 şef de birou administrativ în centrala Ministerului Finanţelor (M. Samoil(ă) . 45 din 24 febr. Oscar – din 1948 şef adjunct de birou în centrala M. Benone (n.html.voluntar în războiul civil din Spania. emigrată în S. Marinescu (1945-1948).. 265. 1949. 16 din 20 ian. adesea cu prenume ortografiat “Jan”) . CONOBEL.C. p. 738).I. p.F. nr.C. M. indicat de Solomovici 2001I: 194) între numele de evrei comunişti arestaţi în anii ’30 în România).-C. partea I-a.9888. COLIN. Leon COHN65) (n.G.după război controlor în cadrul 263. 229 din 4 oct.V. apoi al ministrului Silviculturii. în M. 270. nr. 19. (M. 109431 din 25 oct. Chişinău.P.org/en/mosteniri_ale_culturii_iudaice_03_11_13. D. (M.C. 157 din 4 mai 1971 cu.S. al U.Of.Of. V. p. din 1937. partea I-a. nr. 268. p. 6607).R.controlor (până în febr.R. (1945-1950). COHN. 1949. nr. soţia ilegalistului Nicolae Comnacu. 66 Probabil acelaşi Coler. 1134). 3.C.romanianjewish. 111 din 15 mai 1948. partea I-a.. partea I-a.A.I. p. Dobrincu şi Goşu 2009: 506-7. partea I-a.P. după 1944 instructor al secţiei Cadre a C.P. p.S. iar apoi promovat inspector în cadrul D.Of.1904 Bârlad) – consilier-şef la Biroul Juridic al Ministerului Comerţului în anii ’50. 4362. COHN. partea I-a.E. 8971). 257 din 9 nov. unchiul lui Vladimir Colin.D. dosar 7/1948 Arhivele Naţionale.E. (posibilă legătură cu Moscu Colin. COMNACU. 1626. 175 din 31 iulie 1948. 271. 1. 1888. n. 24 din 30 ian.C. nr. partea I-a. (n. Dorohoi) – membru al P. 1947.C.XII.T. internată câţiva ani l a Târgu Jiu.XI. apoi activist în cadrul D. 25. Ioan (alias “Ionel Calistrat”) (n. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. menţionat în Fürtös 2007: 404. 1945. 1919 Păltiniş. partea I-a. 10174). Moses COHN) – şef de secţie în cadrul al Direcţiunii Presei (organul de cenzură) din cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1949). Moscu (n.) (M. 1948. II-a în 1949 (decretul nr. Marcu ..G. nr. nr.R. decorat cu ordinul “Steaua R.F.” clasa a V-a. nr. Simion – în 1947 era şef de serviciu în centrala Ministerului Comunicaţiilor (fiind detaşat din D.G. partea I-a. 267. M. 1947.E.1909 Basarabia) – ilegalistă.T. 266.Of.1901 Bucureşti) . COHN. şef de cadre în cadrul D. din iulie 1947 numit membru al Consiliului Director al Direcţiei Generale a Aviaţiei Civile (M. COHN. Elisabeta (n. nr.. nr.Of. 1948). tatăl lui Andrei Coler. Liviu B.C. şeful de cabinet al ministrului Muncii. a M. probabil identic cu intrarea “Jean Koller” din C.C. p. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.I. M. al P. ginerele lui Luca Răutu şi al Luminiţei. p. CONSTANTIN.A. 47 . nr. 1945. 58 din 12 martie 1945. p.Of. a M.G.Of. COHN.D. cu stagiu recunoscut din 1928. din febr. Betty SCHUSTER) (n.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. şi profesând ca inginer geolog (Banc 2011: 15).G. 169 din 26 iulie 1947.R. 6694).U. aprobată prin decizia ministrului Justiţiei nr. Vezi şi cererea sa de românizare a numelui în M. COLER. 1948. 262. partea I-a. KALMANOVICI) (n.R.G. apud Corobca 2008b. 1948 membru în C.E.Of. a III-a prin Decretul nr.P. p. din 1945 membru al C. Jean66 (GOLSTEIN. apoi stabilit în Statele Unite. 663). p.P. în anii ’30 activist în cadrul P. 873 al MAN din 20 august 1949) şi respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.C. 266 din 17 nov. unde a murit în anii ’90 (Berindei.Of. 187 din 14 august 1948. emigrat în Israel. 32 din 8 febr. 269.d. 6287). 264. (dosar C/140 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a. COHN.” clasa a IV-a în 1948. ulterior marginalizat ca urmare a refuzului de a se alătura P.Of. Levy 2002: 132. respectiv secretarul general-adjunct al FNTDR (Frontul Naţional al Tineretului Democrat Român).C.R. 65 Într-o prezentare a unor personalităţi evreieşti originare din Bârlad la pagina http://www. p.R. al partidului. L.Of. Rădăceanu./Kuller 2008a: 445). în 1950.Of.R. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. nr. responsabil de controlul pe teren al cărţilor (fond D. M.261. partea I-a.

Of. membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale (1945-1946). p. (1946-1961. de la caz la caz. secretar general al Comisiei de Stabilizare şi Redresare Economică (1947-1948). multiplu decorat. cardinalii autori ai The Plot against The Church (1962) avansează varianta Mehr Kohn. 67 Unul din cele mai controversate persoane în privinţa identităţii lui etnice. deputat M.M. fostă ilegalistă. Alexandru . inter alia. cf. dincolo de moartea ambilor săi părinţi în adolescenţă. (1957-1958). document aflat în prezent în arhiva C. 1946). descoperit în 1951 de Securitate la domiciliul lui Lazăr Ştefănescu. 641). al B.R. nr.Of.P.G. partea I-a.R. p. 299 din 29 dec. a M. 11362) începând cu sfârşitul anilor ‘50 preşedinta Colegiului de Partid – regiunea Gorj. (1970-1974). inter alia.. profesor de istorie şi economie politică (1958-1962). Lora . ilegalist (membru de partid din 1936). 1947.272. al P. 1972-1974) şi supleant al Comitetului executiv al C. asasinată în 1968 de. al P.C. Mehr/Meir/Moses KOHN/COHEN67.O. 6401. pacientă psihiatric la Gătaia şi Câmpina.R. (45/1955).S. (M. Rodica (n. 5. 1969-1974). p.C.descopera. partea I-a. 191 din 20 august 1947. p. (?) CORNEA. CONSTANTINESCU. 7537).N. după război agent de influenţă sovietic (cf. variantele Chişinău.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. (1950-1952) al Secretariatului (1952-1954.1974 Bucureşti) (n. apoi reabilitat.Of. preşedinte al Comisiei de Stat a Planificării (1949-1955). vol. 2790 din 16 sept. fiica Ileana (adoptată). profesor şi şeful catedrei de materialism dialectic şi istoric la Universitatea Bucureşti (1948-1951). Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 642). ministrul Învăţământului (1956-1957. (1945-1957). CONSTANTINESCU. v.C. al P. (dosar 15563. În sfârşit. Spre exemplu. nr. (?) CORDEANU. 1949.R.M. 48 . anchetei oficiale.S.C. Sulamita (n. dactilografă). unde a lucrat în subordinea Ghizelei Vass. nr. autorii avansând. 276. (?) CONSTANTINESCU. 15 din 19 ian.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.18. director al Institutului de Cercetări Economice al Academiei R. 1970-1974) şi preşedinte al Legislativului (martie-iulie 1974).1917 Chişinău .în 1949 era revizor contabil în cadrul Direcţiei Centrale 274. membru al B. nr. 21-25) şi reprodus în Totok (2006: 14). vicepreşedinte al Consiliului de Stat (1972-1974). De remarcat nebuloasa care acoperă întreaga viaţă a lui Contantinescu premergătoare anilor ’40. (unde fost. 15 din 19 ian. 1948. 278. 641). partea I-a. 157 din 4 mai 1971).A. inclusiv de de către fostul suveran Mihai. decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls. (1945-1960 . CORAVU. membru al C. şef de secţie la Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” (1962-1965). a IV-a (Decretul nr. partea I-a.R. Watts 2011: 513 n.E. Galaţi şi Buzău. 1969-1970). 1968) . după război în centrala C.XII. 1957) şi prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1957). ff. 275.Of. vicepreşedinte (1954-1955. M. originar din Chişinău) – sociolog. Miron (13. La un deceniu distanţă. http://www. 273. p. 2009.C. Şulămita BLOCH) (d.Of.I. numele Meir Kohn este avansat.C. Roza NOVAC) – activistă de partid. apoi încadrată ca director adjunct la cabinetul ministerial al Anei Pauker (v.ro/maratoanele-descopera/descopera-istoria-romanilor/5185890-10-chipuri-ale-comunismului-dinromania).Of. partea I-a. CONSTANTINESCU. rector (1970-1972) şi preşedinte (1972-1973) al Academiei “Ştefan Gheorghiu”. Numele Moses Kohn apare în premieră într -un draft de manifest al „Partidului Socialist Creştin”. în 1946. nr.P. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C.ro („10 chipuri ale comunismului din România. M. în funcţie de sursă. nr. Bucureşti.exclus. 1949. partea I-a.N. 40 din 18 febr. 178 din 4 august 1948. p. ministrul Minelor şi Petrolului (1948-1949). 1389 şi nr.C.C. de revista electronică Descoperă./P. 2). partea I-a.în 1947 era controlor în cadrul D. cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr. Stelian .VII. deţinut (1941-1944). p.soţia demnitarului comunist Miron Constantinescu. subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale (1947-1948). Eliza . 277. 15 din 19 ian. 1949. în anii ’60 -’70 redactor principal la Comitetul de Radiodifuziune şi Televiziune.A. redactor şef (1944-1945) şi director (1945-1949) la Scânteia. literatura de specialitate nu a reuşit să ajungă la un consens nici măcar asupra locului său de naştere.

CORNEA. nr.) şi universitarului şi publicistului Andrei Cornea. decizia ministruluii Justiţiei nr. ulterior profesor la Facultatea de Filologie a Universităţii (pe atunci) “C.Of. p. CORNEA. Irina (n.ro/images/custom/image/serban/1950/1950_pdf.Of.com/universulenergiei/istorie/politehnica/1948-1992/1949/. CORNEA. CORNESCU.S. 1949. 272. 49 . “D”. 127 din 3 iunie 1948. 1915 Bucureşti) . din 1949 cadru didactic 281. Corobca 2008: 15. http://www.I. nr. 107 din 13 mai 1947. 10. decizia ministrului Justiţiei nr. p.htm). 26 din 2 febr. 280. 9718). 284. dosar nr. participant la epurarea cu iz de “vânătoare de vrăjitoare” din 1952 (Constantiniu 2003: 15). 73 V. din decembrie 1944. ulterior prezent în Direcţia Poliţiei 68 69 V. nr. dos. 10951. n. 845. 1945. după 1945 redactor ocazional la Scânteia69.T. 15 din 19 ian. M. la I. p. http://theatredelaction. (M. iar în paralel conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (coleg de catedră cu Alexandra Sidorovoci.. 12 din 14 ian. ca inspector de poliţie. 1945 numit şef de serviciu în centrala D. Jak (n. p. 283. 8. CORNIŞTEANU. Pavel Câmpeanu.europartes. iar apoi membru în conducerea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste.arhivelenationale.C. 2074. p. 1949.P..C. LEON?) – soţia lui Paul Cornea [v. 16 martie 1947).205 din 14 martie 1947 în M.I.U. încă în viaţă în Bucureşti în 2011. 71 V. 23.Of.279. A. nr. A se vedea de pildă articolul său „Tendinţe în opera de artă. KORNHAUSER73) (n. 186 din 13 aug. partea I-a. 285. Paul – membru al comisiei mixte de cenzură a presei instituite mai 1945 (Decretul Lege nr. 282. în realitatea obscurată membru U. delegat cu conducerea Direcţiei Personal a D. în prezent în S. director general al Direcţiei Generale a Artelor în Ministerul Culturii (19531957). p.1911 Bacău) – până în mai 1947 funcţionar în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. M. Parhon” din Bucureşti. infra] – inginer. etc. partea I-a. Paul COHN. 74 În unele lucrări de memorialistică menţionat şi între anchetatorii de la sfârşitul anilor ’40 ai unor foşti politicieni naţionalţărănişti (v. p. în iunie 1948. tatăl lui Octav Cornea (matematician.A. Paul CORN72) (n. Moise (n. 641).pdf. profesor la “Academia Ştefan Gheorghiu” în anii ’70 (cf. Corneliu . p. Aceeaşi funcţie avea să fie ocupată de Ion Iliescu la doi ani după Cornea. sau paradoxul dlui Streinu” – o diatribă pe cât de ridicolă în fundamentare. 4844). în anii ’50 transferată la Institutul de Chimie-Fizică (ulterior Institutul de Cercetări Chimice) al Academiei. 72 V. acuzat ca „dornic să lichideze stânga franceză aşa cum – ştie toată lumea! – a isprăvit-o rapid pe cea românească” [sic] (Scânteia. 6)74.M. http://universulenergiei. nr.C.R. 70 V. în locul lui Pavel Cristescu (M. multiplu decorat de autorităţile comuniste. partea I-a. unde activează până în anii ’70 (v.II. partea I-a.Of. 3.71) şi membru al uneia din conferinţele raionale de partid din Bucureşti. 364 din 2 mai 1945) în cadrul Ministerului Propagandei (A. CORNEA. secretar al C.1923. nr. 3759). 1946. 65 din 19 martie 1947. fiul lui Leon Constantin şi Golda) (n. Paul (n. 1948. 22 oct. 1416 din 7 ian.Of. partea I-a. 1948. nr. Ministerul Propagandei Naţionale. Paul (n. nr. 432). nr. p. Simionescu 2005). pe atât de insalubră la adresa criticului literar Vladimir Streinu. 1. partea I-a.I..N.P.Of.B.G.906 Constanţa) – din 1948 director adjunct al S.T.procesulcomunismului..C.XI. redactor responsabil al ziarului Tânărul Muncitor şi şeful secţiei Propagandă şi Agitaţie a U.Of. CORNEA.P. şi şefă a organizaţiei de bază a partidului din cadrul Institutului 68.G. 1946 în M.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/maniu2/docs/maniu2p_54. vol. după 1990 în funcţii importante la Consiliul Culturii. 253 din 5 nov. Bucureşti) – în biografia oficială critic şi istoric literar.C. consilier cultural la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea a Ministerului Informaţiilor (1946-1947). fd. ff. partea I-a.R. în oct. (în 1951). fd.V. 6684. 1027. “Romcereal” (M. secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale (1990-1992) şi decan al Facultăţii de Litere din Bucureşti (1990-1996). http://www.S.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. al Uniunii Tineretului Muncitoresc (1948-1954)70. Moise Leib COHN) (n. partea I-a.din 1947 funcţionar al serviciului de presă şi cultură din cadrul Legaţiei României de la Sofia. 38 din 15 febr.Of. 136-143). partea a II-a.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/. şeful Direcţiei Generale a Studioului de Filme Bucureşti (1957-1965).Of. din 1942 şi al P.

apoi rector al Institutului de Ştiinţe Sociale “A.E.C. menţionat şi în Tismăneanu 1995: 69 şi 1989b: 170 n.C. “RomânoExport”. Mirel ZEIDER75 / ZAIDNER76) (23. 233-240.C. fiul lui Herş şi Ester) (n.S. 91..125. vicepreşedinte al Comitetului Geologic (1951-1952). şi Solomovici 2004: 283). Administrative (M. a III-a.A. în anii ‘2000 director al teatrului Naţional din Craiova.a. 2). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. cu Zoia. COSTEA. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls..Of.286. 77 V.R. reprimit în 1964 şi decorat prin Decretul nr.+Cont+-+Cosvan%5CCostin+Alexandru+L%2FP1470379. Basarabia – d. 264 din 14 nov.R.N. exclus din partid.E. deputat şi secretar al comisiei permanente pentru Relaţii Externe a prezidiului M. p. Dobrincu şi Goşu 2009: 236. revenit în România în septembrie 1944. revizor de locomotivă la Depoul C.36/fisapenala. al P. p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. preşedintele Comitetului Central al Sindicatelor Muncitorilor din Transporturi şi Telecomunicaţii (19561958).C. la sfârşitul anilor ’40.R. Anuţa (Hana)) – ilegalist. partea I-a. după august 1944 şeful Serviciului de Informaţii din Formaţiunile Patriotice de Luptă. nr. COSMESCU.I. (adjunctul şefului sectorului Propagandă a secţiei (1948 – anii ’50)). decorat prin Decretul nr. decizia nr.C. al P. 66/1956.F. reprimit în partid în 1964 şi reangajat ca activist la Consiliul Municipal Bucureşti al sindicatelor. ilegalist.JPG.R.C. COŢOVEANU. 8011). C.C. ulterior şeful sectorului Verificări din cadrul Secţiei de Cadre a C. partea I-a. căs. 223 din 26 sept. 202 din 3 sept.: 108). referatul de cercetare la Fd.M. Bucureşti – Călători (1958 – 1964). 10522. Alexandru (n. KOTOVSKI. partea I -a. C. pentru subminarea economiei naţionale. K/72.M. al P. arestat şi condamnat în 1961 alături de alţi evrei funcţionari ai M. 3293. Diamant 1979: 371. Soroca. căs cu sora acestuia. în Bucureşti). fond 495 (“România”). ff. al P. Lipova. inv. nr. V.R.C. tatăl cunoscutului regizor Mircea-Mihai Cornişteanu.17.R. (v. (1955-1958).C. L.Of. cu Maria (încă în viaţă se pare. 235 din 10 oct.X.C. dosar nr.” clasa a IV-a. 289. Sugarman f. 1946. doc. doc. membru U.E. după război activist de partid.F. C.S. membru supleant al C. Jdanov”. II.S.C.935 din 16 sept. Grigore (n. sinucis în 1951. 225.R. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. vol. Arad.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CC%5CC+07. 2278. 66/1973.M. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. respectiv cadru didactic şi doctorand la “Academia Ştefan Gheorghiu”. 75 76 V. plus anexa la dosarul nr.Of.1907 Buhuşi – 1951 Bucureşti) (cumnatul lui Emil Calmanovici.T. secţia Cancelarie – dosare anexe. Mirel (n.I. responsabil şi pentru Vietnam (1952-1955). 1947. aceeaşi decizie în M. lector la şcoala de cadre de pe lângă comandamentul trupelor sovietice din Constanţa (1945-1948).A. dosar nr. (1945-1951).R. 1857. 50 . 290. nr. 225. într-un incident rămas încă incomplet elucidat. anexa la dosarul nr.Of. exclus din partid ca “fracţionist” în 1958. din 1930. Iacob (8.N.955).G. 19.. nr. al P. inv. 1946. p. – secţia Cadre. 1946 a ministrului Justiţiei în M. 1995) – fost muncitor în industria textilă.R.P. G.C./P. partea I -a. eliberat în 1969 (v.1911 Zăbalţ. p.III. al P. 3/1964. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. ulterior în U.1915 Roman – 2001 Bucureşti) – fost lăcătuş. COTOVSCHI. Berindei. 62. a M. inv. 2-5.R. 3293.R. fiica demnitarului comunist Simion Bughici.C. secţia Cancelarie – dosare anexe. 288. activist al secţiei Propagandă-Agitaţie a C. nr. (1957-1958). voluntar în Brigăzile Internaţionale în războiul civil din Spania (1936-1939). 1947.C. M. nr. 287. 10. din Consiliul Central al Sindicatelor şi din rândul membrilor supleanţi ai C. a avut doi fii – Andrei şi respectiv Iura. 21). inv. în 1958. autobiografia sa în A.C.1916 Vertujeni. autodeclarat evreu în fişa sa matricolă din penitenciar77) (fiul lui Leopold şi Elena) – în anii ’50 funcţionar al Ministerului Comerţului Exterior în poziţia de consilier în cadrul I. 10092).C. fd. fond 495 (“România”).VII.R.C. COSTIN.X. 15. căs. secretar al Uniunii Sindicatelor C. ambasador la Beijing. http://86.. (M.din 1947 controlor în cadrul D.C. dosar nr. anexa la dosarul nr. al P. Moise . cu referat de cercetare la fd.

secretar pentru probleme organizatorice al comitetului orăşenesc de partid Bucureşti (1951-1953).Of. iar în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a III-a. 193 din 22 august 1947. Finca DAVIDOVICI.R. SCHNEIDER) .R.I. nr.E. inter alia. a M.Of.A.1907 – 14. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.C.D. 1949. Ecaterina (n. iar ulterior. 66/1962. 3293.F. 1033). (1945-1969. Laurenţiu (n.S. iar ulterior în centrala M. H.F. membru al prezidiului Marii Adunări Naţionale (1948-1953). (mandate succesive 1946-1969). dosar nr.A.C. cu stagiu recunoscut din 1929.N. ulterior activist de partid. 748). anexa la dosarul nr.M. 4686). 31 din 7 febr. 1947.G. 293. 15 din 19 ian. Lörincz.R. 1949.VIII. 298.II. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.E. fd.E.I. al P.e./P. în anii ’60 preşedintele Comisiei de revizuire a Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti. nr. (1950-1952). partea I-a. Helene.E. nr. nr. din februarie 1948 controlor în cadrul D. soţia lui Paul Leibovici-Dan... apoi ministru-adjunct (1957-1961).. nr. expert economic în delegaţia României la O..M. Adalbert – ilegalist.Of.1914 Constanţa – 2. 294.N. inv. fond 495 (“România”).V. 190 din 19 august 1947. (v. 91). 15 din 19 ian. deputat de Bihor. fiul lui Lazăr) (17. p. al P.C.R. p.R. ministru al Culturii (1953-1957).E. Constanţa (n. CROITORU.G. după 1945 inspector de poliţie şi şef al Inspectoratului de Poliţie Oradea (din mai 1945) (M. David (n. 642) CZIKO.C. p. 622. 225. (M.S. 26 din 1 febr. decorată. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. din partea Uniunii Populare Maghiare (1946-1948). ca instructor în cadrul sectorului Ştiinţă al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. nr. 4).C. fratele Marthei Drăghici.X. fostă ilegalistă (membru de partid din 1935). prin Decretul nr.Of. E. între 1948 şi 1950 (cu grad de secretar de legaţie) prim secretar al Legaţiei României la Stockholm (M. 4048) şi activist al Uniunii Populare Maghiare la Oradea. colaboratoare la revista Femeia a F.C.P.1984 România) – evreu maghiarofon. DAN. 189 din 17 august 1948. decorată. 225. inv. p.C.R. partea I-a. VINŢE) (16.” cls.C.R. C.D. partea I-a. ilegalist.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. partea I-a.1924 Kecskemét. partea I-a. şi “preşedinte activ” (i.Of. al P./A.A. președinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă (1962-1965). M. 110 din 18 mai 1945. în 1945 numită acuzator public pe lângă Tribunalul special al Poporului (v. preşedinta Comitetului Central al Crucii Roşii România (1949-1951). dosar nr. 297.N.R. până în 1954 (menţionată şi în scandalul “devierilor de dreapta” din M. Pál Ludovic DAVIDOVICS (uneori ortografiat şi “Davidovici”)) (14. Frieda . partea I-a.U. doc. Pavel (n. nr.P.activist al P.A. 1972-1974) şi al Biroului Organizatoric al C. cancelarie. IV-a. (1948-1952).L. executiv) al U.2002 Bucureşti) - 292. al P. inv. nr.C. al P. CROITORU. al P. 641).S. 1948.C. C. p. (1945-1948).C. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 7491).Of. nr.. din 1948 secretar general al Ministerului Învăţământului Public (M. dosar nr.291. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. deputat M. (1959) şi referat de cercetare la fd. partea I-a.I. membru al Comitetului Executiv şi al C . apoi transferat la C.C. membru al Comitetului 51 . CRĂCIUN. III-a.Of.R.C. CRISTOFF. II-a în 1949 (decretul nr. Ungaria – 1959) .R. 644).Of.C. partea I-a. 296.C. 871). CRIŞAN. secţia Cancelarie – dosare anexe. p.R. 873 al MAN din 20 august 1949).Of. 1949. a M. membru al C. respectiv cadru didactic de economie politică la I.E.. p.din 1947 controlor economic în cadrul D. 299. CRIŞAN.U.C. (din 1946).în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. 1908) – ilegalistă (cu numele conspirativ “Tincuţa”).C.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. membru în conducerea U. p. partea I-a. 51/1952). ulterior secretar general al Camerei de Comerţ Exterior. 15 din 19 ian.X. A. Cluj (1945-1947). (M. p.M. în mai 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. DAN. căs. Hermina .F.R. respectiv vicepreședinte al Consiliului de Stat (19651969). nr. membru al Consiliului General de Conducere al A. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 295..C. fond 495 (“România”).R. ca pensionară. .

p. 118-121. (?) DEBU. apoi jurist în cadrul CENTROCOOP (cf.P. Paul (n. DASCHEVICI.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. Rudolf . partea I-a. 303. Solomovici 2001II: 118. nr. 15 din 19 ian. 1949. Ovidiu . Balas 2008: 367-8. 310. dosar 51/1949. p.G.director adjunct al Centralei Industriale a Mătăsii (1948-1949) (M. DELEANU.1928 Timişoara – 16. Ed.Of. 119 din 28 mai 1947.G.G. 22 ian. 187). p. director la Direcţia Administrativă în centrala M. P. 1123).I. 642) DAVIDOVICI.Of.U. 4257). Hari (n. Lucia – din iunie 1948 şefă de birou în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of. nr. pp. DAVID. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.D. nr. 10872). Ilarie . 314. 1964. M.2011 Berlin) (fiul lui Ignatie şi Elisabeta) – evreu maghiarofon.Of.C.după război şef de serviciu în centrala Ministerului Muncii. 1905 Houston. p. însărcinat cu afaceri al Legaţiei Române la Tel Aviv (1949-1952). DAVID.Of. membru al completului de judecată în procesul Pătrăşcanu în 1954. dosar 29/1957.1977) .. partea I-a. DAVIDESCU. p.Of.u. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătasei din cadrul Ministerului Industriei (M. partea I-a. Constantiniu 2003: 90 ş.1903 Iaşi – 16. O. nr.. de Luptă pentru Pace al R. decorat prin Decretul nr. nr. DENEŞ. respectiv Relaţii Externe.A.Of.C. ff..membru în conducerea centrală a C. 1945. 304. partea I-a. 10381). 273 din 28 nov. 1949. nr. nr. 307. Ivan Alexandru (16. nr.R – secţiile Propagandă şi Agitaţie. 309. de Stat pentru Literatură Politică. partea I-a.I. 306. DAVIDESCU.L. 312.C. comunicare personală din 14.. tatăl fostului prozator Doru Davidovici (1945-1989) şi al scriitoarei Victoria Dragu (n.II. 148 din 30 iunie 1948. Villy . 1945. p. (?) DEMETER. 1944).C. partea I-a. p. 32 din 8 febr. Mihail .Of. partea I-a. p. 1949. nr. (M. partea I-a.).din 1947 controlor în cadrul D.Of. 301. 308. DAVIDOVICI. partea I-a.A.XI. partea I-a.V.şeful serviciului Cadre din cadrul D.I. 305.I. sinucis în 1959 în circumstanţe neclare. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. S. nr. 1213.E. 1947.2). partea I-a.) . 264 din 14 nov. DAVIDESCU. 52 din 4 martie 1945. Harry GREENBERG) (n. p. Avram – din 1949 şef de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. fd. nr. IIIa. 15 din 19 ian.Of. 8-11. DAVIDESCU. 28 din 3 febr. 315. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.300.P.IX. ff. 1134). Asistenţei şi Asigurărilro Sociale. membru de partid 52 . Natalia – până în februarie 1949 şefă de serviciu în cadrul Direcţiei Literare a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Otto – în 1947 era referent titular în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. speculându-se că ar fi fost spion occidental (A. N.D.N. 1949. 285 din 12 dec. p. 313.R. nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. Oprea 2002: 303. 10092). decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. Idel . 184 din 11 august 1948. p.E.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.R. al P. nr. partea I-a. 642). 302. autor al cărţii Despre limitele şi contradicţiile utilizării tehnicii în capitalism (Bucureşti. C. DAVID.Of. 4252). DECEANU. Pacepa 1999: 90. DASCĂLU. 311.Of. 1949. p. informator al Securităţii între 1948 şi 1989.E.Of. 32 din 8 febr. 119 din 28 mai 1947. 35 din 11 febr. M. C.R. Peter Dan (şi comentariile lui Fred Simescu) 2011.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 1949.Of. 1035). partea I-a. 804 din 21 dec. (1952-1953). Barbu – după război (până în februarie 1949) prim secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.F. Mişu . 5464).2011 a fiului său. Şandor (alias Alexandru) – colonel magistrat. a III-a (Deletant 1999: 248.a. p.C. 1957). a M. 1654-5). Moriţ Davidovici) (21. (1948-1949). de pe lângă Consiliul de Miniştri (1948-?) (Nikolić f. nr. partea I-a).

1947 prim secretar la Prezidiul Marii Adunări Naţionale. Necrologul său în Realitatea Evreiască la http://www.C. 1949. Richard Wurmbrand.” cls.jewishfed.N. DERERA. Tiberiu Olah. decorat în 1971 (Decretul nr. Politică. 162-172 (ortografiat “Dorevici”).1968).S.N. DEUTSCH. 1224). Constantin Chiriţă. dosar nr.pdf. emigrat în Israel în 1970. Gerhard Möckel. DEUTSCH. din ian.125. când se pensionează. din 1945.E. nr.. Alina Derevici (n. H. partea I-a. ff. eliberat în 1964.R. 1133).wordpress. al 78 V. 157 din 4 mai) cu ordinul “Steaua R. Lucian Grigorovici.17.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CD%5CD+02. alături de Carol Steinberg şi Etea Diner. pentru scurt timp secretar literar la teatrul de păpuşi din Cluj.2008 Bucureşti82) – activist de partid.C. 948. http://mobil. destinată deţinuţilor politici. Gáspár Miklós Tamás. Costel . Totok 2008: 75. până în 1968. 1949 inspector la Direcţia Aşezăminte Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 8966). fişa matricolă penală la adresa http://86. Solomovici 2004: 570 şi 2003: 340 ş.ro/fcer/public_html/downloads/carti/FEDROM.XI. Titus Popovici.rfi. (1951). “listele de executări” ale românilor indezirabili pentru noua putere bolşevică (Arhiva M. 1229/6. apud Duţu & Botoran 2003 I: 171). apoi însă concediat la protestele unor foşti deţinuţi politici. apoi colonel în Armata Roşie.R. 155.com/2011/04/20/papusa-papusarilor-destinulintortocheat-straniu-si-nenorocit-al-lui-ivan-denes-i/. 318. fd. Bălţi – 8.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/D/D%2002. angajat chiar pentru scurt timp la Europa Liberă. 81 Contrastant reputaţiei infame a soţului. respectiv divizia “Tudor Vladimirescu”.php (accesat dec. 12. delegat director al Diviziei Administrative. în 1946 încadrat retroactiv în forţele armate ca maior medic cu vechime din 15 august 1945.fost student la Medicină la Iaşi şi ilegalist comunist (cu stagiu recunoscut din 1938).316.R.125.. în cadrul căruia fiinţa şi celebra secţie “0 – zero”. Emeric (3.1897 Cucioaia.+Deac+-+Dinau%5CDenes+Ivan+I%2FP1300479. Lazăr (n.) (fişă de cadre la secţia Economică a C.VI. Paul Schuster. Nadia Pohne.JPG. arestat în 1973 şi condamnat pentru sabotarea economiei naţionale într-o afacere încheiată cu o companie din Tel Aviv80. Kuller 2008a: 122-3). http://www. Max Demeter Peyfuss. etc.Ap. racolat în timpul scurtei sale detenţii din 1947.17.36/fisapenala. i-a “turnat” de-a lungul timpului pe Paul Goma.M. fiul lui Maier şi Şeila) – din ian. ca figură de marcă în istoria comunităţii (FEDROM 2008. Heinz Galinski. inv. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. apoi în Germania în 1971.până în febr.IV. 81. 1949 cu funcţie de conducere la Oficiul Administrativ de pe lângă Preşedinţia M. Gh. partea I-a. 1946.Of. respectiv http://tismaneanu. după război inspector general sanitar în centrala Ministerului Sănătăţii (M.ro/articol/stiri/politica/securitatea-ivan-denes.C. Oskar Pastior. ulterior directorul Spitalului nr. jud. etc. 2010).1977 Bucureşti) .u.pdf) 82 V. soţia sa.C. Ştefan Tătaru.A. dosar nr. iar apoi şeful Secţiei Inventar şi Control Gestionar. DEREVICI. dr. Siegler) (1899 -1985).Of. fond 495 (“România”).C. generalul Ştefan Kostyal. nr. p.org/db/pdf/nr302_303/pagina24. colaborator zelor al Securităţii.IV. 225.VIII. Tismăneanu 2008: 71. condamnat în 1958 la 20 ani închisoare pentru înaltă trădare 78.%20Deac%20-%20Dinau/Derera%20Lazar%20M/index. 319. Mihai Gafiţa.romanianjewish. unde întocmea la Chişinău. apoi traducător şi regizor de filme documentare. p. 9 Bucureşti (1948 . cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. Solomovici 2003: 88). iar începând cu anii ’70 până în anii ’90 publicist şi traducător la diverse edituri (Meridiane. al P. a II-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.1913 Ciuc – VIII. 80 Vezi fişa sa matricolă penală din 1974 de la Penitenciarul Aiud la http://86. 32 din 8 febr.1920 la Craiova. activat ca lector de editură şi redactor de ziar. 53 .. este asumată de către F. Belu Zilber (Andrei Şerbulescu). refugiat în URSS în 1940 (urmărit fiind de Siguranţă). nr. 190 din 17 aug. Déak Tamás. Monica Lovinescu. Ipolit81 (13. vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Stat (v. Paul Anghel. Petre Stoica. 79 V.anii ‘60). Univers. 317. menţionat ca director în anii ’50 al Editurii de limbi străine (Kuller 2010: 190. Nicolae Breban. Francisc Munteanu. care îi reproşau participarea la reeducările din penitenciare79.

323. 1948. nr. 25/1954)) (v. Ivan . nr.I. Marcel .17.III. (succesiv între 1961 şi 1975). 645). al P.C.S. partea I-a. 13). partea I-a.Of.Of.php.1921 Vânători.125.Of.2008.Of. Sâmpetru German. DEUTSCH. 1654-5) 83 V. în arhiva Open Society Archives. partea I-a. Lea . 1899 Soroca) – ilegalistă.A.C. 737). apoi. în august 1948 numit director general al nou-înfiinţatei întreprinderi de stat “Alimentexport”. 321. Gheorghe (23. fond 495 (“România”).R.avocat. p. Andreescu.E. internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka în timpul războiului. din mai 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.C. nr. Stenograma emisiunii dedicate Congresului partidului din 1965.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.” clasa a V-a (M.R. 1949. în iunie 1948 transferat de ministrul Justiţiei la contenciosul Ministerului Lucrărilor Publice (M. nr. nr. 195 din 24 august 1948.shtml. 11711). 380. dosar nr.%20Doma%20-%20Dragomiroiu/Donath%20Pavel/index.A. pp. membru supleant al C. a M. DIKMAN. p. 1945. p.Of. Mehedinţi – XII. nr.R. Basile –controlor în cadrul D. partea I-a. 1948): 3). nr. fişa matricolă penală la http://86.Of. (1965-1969). nr. după război activistă de partid. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. I. 84 V. partea I-a. Zoe (zisă “Zebra”) (n.R.Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.B. inclusiv menţiunea despre Dindere. 329. partea I-a. Pavel (n. (1945-1948) (Mâţă 2007: 247. 52 din 4 martie 1945.R. DIAMANT.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. Radio Europa Liberă (10 august 196583). după război în contenciosul Ministerului de Finanţe. E. DONEA. Solomovici 2004: 281-3. Ignat . inv. 40 din 19 febr. 1196 – pentru schimbarea numelui. 24 din 30 ian. 225.E. 643).I. 127 din 3 iunie 1948.a. Nastasă. p. DEUTSCH. p. a M. Renée . 330. M. nr. 3713). III-a.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. 641). nr. PŞAIT) – din 1946 secretar cultural la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea a Ministerului Informaţiilor (M. inculpat în dosarul Prod Export – Italia din 196184. fondatoare şi membră în conducerea U. 15 din 19 ian. 1945 încadrat consilier tehnic în administraţia centrală a C.C. (dosare anexe. 1949. (1947-1948) (M. 200 din 1 sept. DIAMANSTEIN. 1857. cu Bernard Dlugaci. 7950). cu dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. Şt. p. apoi al regiunii Oltenia pe parcursul mai multor cincinale. 25. 324. 15 din 19 ian. 106 din 12 mai 1947.C. Emanoil (n.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. pp.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. 4847). DLUGACI.C.Of. jud. 4423). 259 din 7 nov. la rândul său ilegalist DOBREANU. Craiova) – “of Jewish origin” cf.C.P. prim secretar al PMR al raionului Segarcea (1960-1965). partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. 328. 22 (20 aug.osaarchivum.C.R. partea I-a.Of. doc. Tatiana . din nov.G. 114 din 19 mai 1948.Of.E.Of. al P. Arad) (fiul lui Iacob şi Margareta) – fost ilegalist. 325. partea I-a.I. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. a III-a. Mihăilescu 2006: 378.C.F. Varga 2003a: 664-5. nr. 327. DONATH. (întocmit 1955).I. 1947. partea I-a. la http://www. p. partea I-a. 54 .Of. nr. partea I-a. (M. p. după război iniţial membru al comisiei de verificare a gestiunii Camerei de Muncă Arad. Nicolae 2011: 159). decorat prin Decretul nr. în Bucureşti (M.320.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/D/D%2004. deputat M. DOZSA. 1949.1909. 326. aflată în atenţia Siguranţei în 1941 (poziţia 302 în lista de “comunişti categoria A” (cu prenumele “Eva”). B. apoi director al firmei “Prod Export” din subordinea Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. 1946. u.A. 15 din 19 ian. 7038. căs.08.N. P. şi Kuller 2010: 190). (?) DINDERE.G. 322. Cosma 1994: 268.

între 1944 şi 1953. nr. 340.88 (v. aidoma tuturor rezerviştilor evrei.Of.jurnalul. 335. 85 Ceea ce neagă identitatea ei evreiască. n.C. Vaslui A.I. mama nefiind evreică85) (1918 Bucureşti .ro/DocumentView.aspx?DocumentId=27874. Horia (n. a M. 336. membru în Colegiul Ministerului Sănătăţii şi chiar adjunct al ministrului în guvernul Gheorghiu-Dej. p. după august 1944 redactor la Bârladul Cultural şi membru de partid. dosarele 2. Cosma (1994). de Solomovici (2001II: 44).C. nr.F. 45 din 24 febr. (1954).G. M. conform unui interviu acordat de fiul său Jurnalului Naţional86..org/ro/mosteniri_ale_culturii_iudaice_03_11_13. fiica lui Daniel)87 (1906-1995) – originară din Bârlad (profesoară de limba română) (cf. 87 V. fond Comitetul judeţean P. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. DRĂGHICI.C.C. 339.din 1947 controlor în cadrul D. Vilma (n.M. Menyhest . partea I-a.E. (M. 19 din 13 iulie 1949 la http://freelex. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. EBNER.ro/special/special/am-adus-cenusa-lui-alexandru-draghici-in-romania-ascunsa-sub-banchetamasinii-print-73463.A. DUMBRAVĂ. nr. şi Ion N. partea I-a. p.C.N. al P.Of. DRĂGAN. nr. ECONOMU. nr.M..a. după 1945 membru 332. Ştefan – secretarul Comisiei de Control a P. în 1945 responsabil cu organizaţiile de masă în cadrul comitetului judeţean P.C.C. pe care l-a ajutat în 1991 să fugă la Budapesta pentru a se sustrage anchetei. respectiv (D.R. reîncadrat ca locotenent de artilerie (r) în Forţele Armate (ian.. v. Virgil (23.C. de formaţie croitoreasă. C. 333.E.Of. Nina (n. p. 337.R. 7590). Leopold .I.R. ilegalistă.R. Martha (n. 338.A. 88 V semnătura ei în calitate de secretar al prezidiului M. III-a.în martie 1945 reîncadrat în D.R.A. şefă de secţie la C. DRIMMER. (1955-1960). N. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. la Legea nr.C.) din Bârlad (Zahariuc 2012). decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a.controlor (până în febr. încă în viaţă. partea I-a. http://www.C. în 2004.html. III-a în 1971. ilegalistă. 52 din 4 martie 1945. 289 din 5 dec.J.331. M. inter alia. fişă de cadre la secţia Gospodărie de Partid a CC al PMR în anii ’50. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. respectiv secretar la prezidi ul M.G. CZIKO.C.XI. (întocmit 1953) (inclus în Kuller 2008a: 437). pp.Of. 1945). 275 din 27 nov.R. (M.C. la Budapesta. nr. susţinută totuşi.C. Lupu (2011) ş. 7951). iar apoi promovat inspector în cadrul D. deţinută timp de aproape un an în perioada războiului.Of.S. (M.wolterskluwer.I.R.C. Oprea 2007: 64.F. Tutova. 5784). 86 V. p.R. propriilor declaraţii în faţa organelor de anchetă s-ar fi convertit la creştinism cu prilejul căsătoriei din 1942). membru în comisia de editură din cdrul Direcţiei Studii a Ministerului Sănătăţii în 1948. p.] – din 1947 controlor economic în cadrul D. încă în viaţă în 2004.C. (?) DUDUMAN. 1948). M. decorat cu ordinul “23 August” cls. partea I-a. nr. C. partea I-a. a M.n. secretar general al Ministerului Agriculturii (şi Domeniilor) (1945). partea I-a. 55 . 158 din 12 iulie 1948.G.R.I.romanianjewish. Mart(h)a KAJESCO) – originară din Braşov. 10496. David [Druckman?.3 şi 4/1945). 190 din 19 august 1947. 334. 132. p. al P. DUNĂREANU. şi http://www. (1945-1948). 1626.N. în Comisia de Control a Partidului.html.Of. 7491). 200 din 1 sept. Harry MENDELSOHN) – medic M. David . 1947.G. Tutova. 1947. al P. al P.R. selecţioner al echipei naţionale de fotbal (1939-1940). III-a în 1964 şi cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.1896 – 1978 Bucureşti) (fiul Carolei Erlich) – doctor în agronomie (1930 Montpellier).E. 1941. ulterior transferată ca instructor al sectorului Agitaţie din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. fiica lui Lazăr. DRUCHMANN. membru în conducerea U.C. Carenina ŞRAGHER.Of. numită membru în conducerea Uniunii Sindicale din Industrie şi Comerţ (U. director la Sportul Capitalei în anii ’30 şi şeful rubricii Sport la Curentul.A. în 1941 radiat din registre pe motive rasiale (prin decret individualizat.I.N. a M. 1654-5) DRIMMER. 1948.?) – soţia general-colonelului Alexandru Drăghici. după război membru de partid.

partea I-a. p.Of. inv. 347. EDELMAN. M. al P. p. dosar nr.G. secretar de cadre la comitetul judeţean P.din 1948 contabil în centrala Ministerului Silviculturii (M. 26 din 1 febr. p. 267/1945.. 1947. EHRENFELD. partea I-a. 4534). M. Martin . (M. 2758). p.C.A. Zoltan – ilegalist originar din Oradea. 126 din 6 iunie 1947. 289 ş. p.. nr. partea I-a. p. secţia Cancelarie – dosare anexe.C. pe str. EDELSTEIN. 229 din 4 oct.C. 348. EGHER. 62 din 15 martie 1947. 37 din 14 febr. 346. 186 din 13 aug.u. fd.Of. 1948. 8971).1911 Galaţi) – membru de partid din 1945.C. nr. nr. partea I-a. pensionat la 1 mai 1947 (M.. 334 şi nr.Of.Of. 3. 1946.I. EIDLITZ. partea I-a. 1947. 7666). 350. menţionat la conducerea sectorului 56 . din partea Uniunii Populare Maghiare (19461948) (M. Marcel . p. 1948. partea I-a. secţia Cancelarie. sub acuzaţia de subminarea economiei naţionale. preşedinte al federaţiei Române de Fotbal şi în paralel selecţioner (1946-1947). p. p. nr.I.C. din 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. p. M. 10 din 13 ian. 210 din 10 sept. p. ulterior traducător la diverse edituri până în anii ‘70.din 1947 controlor în cadrul D. 345.C. C. p. din 1948 director coordonator al întreprinderii de stat “Agro-Export” din subordinea Ministerului Comertului Exterior ’50. nr.C.Of. partea I-a. partea I-a. ulterior secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului (ian. 18 (14 iunie 1948): 6). Augustin . Ecaterina – deputată supleantă de Arad. p. anexa la dosarul nr.C.XII.R. 204 din 5 sept. eliberat în 1964 şi reabilitat. a M. consilier tehnic al F.I. nr.S. consilier tehnic al C. în mai–iunie 1948.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. 192. Rudolf – după război secretar general al Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării (1945-1948).Of.Of.Of.C.E. 79 din 3 apr. Ludovic – după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. 344.E. Varga 2003a: 664-5.C.S. 84 din 9 apr. în perioada interbelică locuia în Bucureşti. un “Zoltan Eidlitz” era numit controlor contabil la nou-înfiinţata întreprindere de stat “Petrolexport” (v. 1948. apud Solomovici 2001II: 104). 1947. 576).R. Andreescu. 105 din 12 mai 1945.C. partea I-a. 4255.Of. 42/1976 (Solomovici 2004: 281-2. 7461).I. 1966-1967). 287. nr. M. M.Of. partea I-a. N. 342. partea I-a. nr. 1947. partea I-a. 3293. p.D.B. al P.N. “Exportlemn” din Bucureşti. director al Centrului de copii şi juniori “23 August” (1962-1966). 3188). B. 194 din 25 aug. p. EDEL. 1261). 1948.F.în 1946 numit de C. Osias . partea I-a. 1946. 3806). p. implicat în uciderea mamei lui Ştefan Foriş.Of.B. p. p.E. decorat de două ori de către fostul suveran Mihai: în 1946 cu ordinul “Coroana României” în grad de comandor (M. a M. 1948) (M. cu referat de cercetare la fd. administrator de control la ţesătoria “Isac Henrich” din Cluj (M. Zisu acordată organelor de anchetă la 24 ian. eliberat în 1954). 16 din 20 ian. partea I-a.Of. al C. 1948. 76 din 30 martie 1946. 11 din 14 ian. H. nr. 349. arestat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari M. nr.341. 225 din 28 sept. 1948.L. 79.C. 10582). / Steaua Bucureşti (1953-1957. EHLING.. iar în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. 3000). din 1947 consilier administrativ în centrala Ministerului Finanţelor (M.I. nr. nr.Of.Of. nr. nr. partea I-a. nr. cu drept de semnătură (M. p. partea I-a. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. ulterior membru în conducerea S. EIBL. nr.E. C.G.R. 1952. EFRAIM. nr. nr. 343.A. fondator şi director al cotidianului Sportul Popular (1945-1946). (1967-1974) (A. EHRENFELD. Samy (n.C. Bihor după război. partea I-a. (M. 662).Of. 78 din 4 aprilie 1945. 8072).R. 1945. 748). Nastasă. 6683).Of. 1949. EDELSTEIN) – din 1945 prim-consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. apoi şeful Direcţiei Cadre în Ministerul de Finanţe între 1948 şi 1952 (arestat ca apropiat al lui Vasile Luca (Solomovici 2004: 31. Ioniţoiu 2000 III:205). Mauriciu (n. Stelea nr.Of.R. 12. nr. 119 din 28 mai 1947. ulterior vicepreşedinte al Comisiei de Stat a Planificării (1948-1952) (menţionat în memoriile lui Vladimir Trebici). partea I-a. menţionat şi în declaraţia lui A.Of.

Of.R. 32 din 8 febr. 57 . al U. ENESCU. cu George.G. partea I-a. 1949. 7313. 1949.. p. 15 din 19 ian.Of. p.g. nr.VII. p. E.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. etc. Waldemar .R. 1949. doc. 1948. subordonată M. 644). Etty . al P.Of. 619). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.P. partea I-a. 1949. 1963).847 din 23 august 1948 în M. decizia nr.E.D. inv. 358.după război controlor în cadrul D. 1949. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. C. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. anexa la dosarul nr.VII. EISIG.C. 299/1952.C. fond 495 (“România”).F. în 1945 în activul central al P. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. nr. IV-a.G. inv.Of. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. p. 3293. FABIAN.Of. ELI. 364. III-a (Decretul nr. 7032).C. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr.E.până în febr. Iulius – din 1945 şef de secţie la D. 225.Of.C. Eugen (n. partea I-a. nr. 157 din 4 mai 1971) şi respectiv la pensionare. 1949 secretar de presă la la aceeaşi direcţie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 26582 din 14 martie 1946 a ministrului Justiţiei în M.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 616 din 23 oct. 352.R.1914 Fălticeni) – în anii ’50 cadru didactic la Facultatea de Tehnologie Mecanică a Institutului Politehnic Bucureşti.E. 23. membru iniţial al Consiliului General provizoriu (M. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. 359. 69 din 22 martie 1946. cu referat de cercetare la fd.R. 1949. apoi al Comitetului Director al Asigurărilor Sociale (1949-1952). nr. M. 9/1988. nr. 1949. a M. a M. Marie-Liese . ESCHENAZ. 360. ELINESCU. Stela – ilegalistă.” cls. ENESCU (căs. 6781. ELIAS. 1964. (dosare anexe. 25 din 31 ian. 194 din 23 aug. 738). partea I-a. FRIEDMAN) – inspector general adjunct în cadrul D. partea I-a. 196 din 25 aug. 7082). “dosare adiţionale”). Daniel .P. preşedinta C. p. nr.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.Of. şefa secţiei cadre la şcoala de partid. 641). FABER. 32 din 8 febr. 362.C. nr. după război activistă a partidului. 361. (1952-1957) şi ministru al Prevederilor Sociale (1953-1954). 353. p.N. partea I -a. Haim Ber – după război arhivar la Direcţia Aşezăminte Culturale. 354. 173 din 31 iulie 1947.I. 1677. 1948. 14 din 18 ian.C. Sabina (n. partea I-a. partea I-a. Andrei (n.C. 2651.C. p.Of. M. căs. apoi referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.F..351. partea I-a.R. apoi. ulterior în cadrul Oficiului Administrativ (M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 17 din 21 ian. Elsa Cecilia – din ianuarie 1949 referntă stagiată în centrala Ministerului Comerţului şi Alimentaţiei (M. nr.Of. p. 357. 356. p. partea I-a. numele dactilografiat în unele documente ale partidului “Ieşeanu”)) (31. nr. 1948.C. inv. partea I-a.Of. EMILIAN. 1949.Of. ENGLER. 15 din 19 ian. 15 din 19 ian. Eugen EBERVAIN89) (n.Of. 508). C. 1952) şi respectiv Propagandă-Agitaţie ale C. EŞANU. 949). M. 79. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. ocupând multiple funcţii (e. 203 din 2 sept. până în febr. p. 1123. nr. partea I-a.G.. nr. Benedetto Georges – secretar adjunct al Prezidiului M.2). H. 1948. 1654-5) ERBLICH. inv. 355. începând cu 1957 şi până la sfârşitul anilor ’60 director general al întreprinderii Maşini Export. Şima-Brana LÖBELSOHN / LEIBELZON90. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R.C. (1947-1949). 89 90 V. p. al P.a. 225.) cu fişă de cadre la secţiile Organizatorică (1951.. partea I-a. partea I-a. II-a.Of. pp. 363.R. p.C. ENESCU. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971 (Decretul nr. p.VIII. (1947-1949). cu ordinul “23 August” cls.C. în anii ’50 la Consiliul Central al Sindicatelor. Paul . 24 din 30 ian.). Beno – în 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Pielăriei (M. p.Of. al P. dosar nr.I. p. 1123)..C.A. nr. (1955). Vezi decizia ministrului Justiţiei nr.a.1987) – ilegalistă (membru de partid din 1922/4). nr. în 1979. fond 495 (“România”). 532). 804 din 21 dec.Of. industriei laptelui după război (Nikolić f. u.R.R. nr. 707). nr.1899 Iaşi – 24. 641). 52 din 4 martie 1945.

ulterior jurnalist la ziare pro-comuniste din Michigan şi apoi Detroit (Românul American). 219 din 23 sept. 1268. în 1939 înregistrat ca student la Drept la Facultatea din Iaşi. 26. 1947 în M.XI. 115. 9340. p.C.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I-a. 61 din 15 martie 1945. 97). 1947.T.R. Egon Balaş. 92 V. de profesie tipograf (cf. 240 din 17 oct. 8598 – când încă nu îşi românizase numele. Rafael – din 1948 director adjunct al D. decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.R. 137.Of. n. 1915.originar din Iveşti (jud.Of. de partea comuniştilor din Nord. partea I-a. Trimis Extraordinar şi Ministru Plenipotentiar al R.I.u. nr. deşi membru al diasporei. FAUR. 58 . “un evreu obraznic şi fără scrupule” (Solomovici 2003: 139). rapoartelor Siguranţei din 1941). (M. aflat pe lista probabililor agenţi sovietici transmisă lui Emil Bodnăraş în 1945. emigrat în SUA în 1929.430 din 11 nov. după război angajat în M.D.C. a Întreprinderilor Prelucrătoare de Materiale Plastice a Ministerului Industriei (M. Vapniarka şi Caransebeş. partea I-a. doc. nr.C. decizia ministrului Justiţiei nr. p. M. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.365. 256 din 5 nov. apoi transferat în Ministerul Industriei.S. în 1940 propus spre internare în lagărul de la Miercurea Ciuc. după război secretar general al C. inv.I. 1914) – fost ajutor de croitor. reporter la Washington Post şi câştigător al Premiului Pulitzer în 2008 şi Mark Făinaru-Wada. implicat într-un incident controversat urmare a căruia amicul său. 225.S. Cetatea Albă.Of. 32. p. 369. Iaşi. după război numit. reporter la San Francisco Chronicle. şef al Legaţiei Române din SUA (până în 1954). şi dosarul său de cadre de la secţia Relaţii Externe a C.P. p.E. fond 495 (“România”). Jiu. 371.C. 1948. FARCHI. dosar nr. partea I-a. Avram-Alfred Fechner. Rosen 1990: 66. 737). partea I-a. nepoţii săi sunt Steve Făinaru. de profesie medic. 14 apr. şeful Direcţiei Economice a M. FECHNER. la începutul anului 1952. FAIBISCH92) (n.R. fratele poetului Dan Faur (n.III. Calafat) (inclus cu prenumele “Simion” în Kuller 2008a: 438). avea să fie pus sub acuzaţia de deconspirare a unor secrete de stat (v.până la 1 octombrie 1947 controlor al D. Iacob (n. Avram (n.G. după alte surse 20 nov. nr. 91 Vezi schimbarea numelui prin decizia ministrului Justiţiei nr. Simon (n. FARU. Bercu (n. secretar U. S. Simion – din decembrie 1945 şef adjunct de birou în centrala Ministerului Asigurărilor (M.I. apoi activist al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.. nr. apoi.Of. 70. partea I -a. 1947. 373. la întoarcerea în ţară. originar din Cluj. Abraham FARCHY) (în unele documente oficialde cu prenumele Aurel) – 366. Simion I.Of. în caracterizarea unui coreligionar.A. FĂINARU. 283 din 6 dec. în timpul războiului şi revenit în ţară în august 1944. 367.Of. 1908. Galaţi). p. 71 ş. 20. 1946 în M.Of. 47. în 1950 trimis ca medic în războiul din Coreea.E.C.. 93589 din 11 oct. consilier juridic în cadrul C. I. Balaş 2008: 235-7. ilegalist cu stagiu recunoscut din 1934 (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. FLORIAN. în unele documente pseudoromânizat Solomon) – ilegalist. deţinut comunist la Tg. 6292).Of. în ianuarie 1948 revenit ca inspector în centrala M. 8.4. Solomovici 2004: 577. M. nr. în 1942 refugiat în U.A. FECHNER91) (n. 5784. la Budapesta (19481956). 16 din 20 ian.. 372. (1939-1944). p. nr.E. 368. Moise (n. al P. partea I-a. 1947.E. 1976).C.1919 Craiova) – ilegalist. Adalbert .I.C. conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (1953-1955). Hersch FEINER) (1899-1968) . 33. FELDMAN. 175 din 31 iulie 1948. 113. 662). (?) FEDER. p. n. până în anii ’70 activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România.Of. FARLADANSCHI.. p. (1946-1952) şi deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952.. nr. Constantiniu 2003: 16. al P. 1949.1919 Bucureşti) . Harry (n. 12626.S. Nastasă şi Varga 2003a: 396. 370.R. p. partea I-a. 9859. nr. III-a în 1971 (v. 16). 254-5).P.C. partea I-a. nr. 1946. (dosar 30/1947). 1957-1961). cu prenumele nativ Şloim. a M. respectiv M. Andreescu. 24 din 30 ian.1911. III-a. din 1954.C. 83. 158 din 12 iulie 1948. III-a în 1949 şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.

Sofia – în 1945 încadrată ca şefă de birou în centrala Ministerului Afacerilor Străine. din ianuarie 1947 cu aceeaşi funcţie la Direcţia Radio (M.R. partea I-a.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 28. pensionată în 1959. (M. M. (facţiunea procomunistă a lui Rădăceanu) şi membru al Uniunii Comunităţilor Evreieşti din Vechiul Regat (1945). 10/1954. şi A. FILDERMAN. p. 17 din 21 ian. fiul lui Samoil şi Debora – d. FILDGUT. 377. nr. 16.Of.Of.Of.director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. dosar nr. 119 din 28 mai 1947.Of.N.C. partea I-a. Alfred .R. nr.VIII. 1946. în 2005 încă în viaţă. III-a. 383. în anii ’70 menţionată în cadrul I. nr.X. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. inv. FETCU. voluntar în Spania.1919 Oradea) – ilegalist. p. M. 381. nr. FERMO. nr. membru P. 38 din 27.în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei 375. M. anexa la dosarul nr.1979).din mai 1945 secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v.C. 190 din 19 august 1947. nr. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 645).Of. nr. 378. 379.R. nr.C. inclusiv pentru nume.Of.S. nr. 1949. FELLER. după război 59 . cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 42). (zis “Poldi”) (n. FELDMAN.1908. 6474). partea I-a.R. (dosare anexe. 3904). Gheorghe (“Georges”.. Ilie – şef de serviciu în cadrul Ministerului Învăţământului. 1945.Of. după război membru al Comisiei de Control a Partidului (1945-1950) şi apoi director de cadre în Ministerul de Externe (1950-1952-?).1949).avocat. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. FIEDLER.374. 201 din 31 aug. 1946. p. FELIX.” clasa a V-a. a folosit şi pseudonimul “Haia Ita Rozenthal) (n. 5140. 153 şi 155 din Fototeca online a I. 203 din 3 sept. Iaşi) – ilegalistă. 32 din 9 febr. fond 495 (“România”).E. FENYO. ?) . cu Annie. partea I-a. partea I-a. partea I-a. deputat de Bacău în Marea Adunare Naţională (19461952). 1191). in v. membru în maquis. n. p. 179 din 5 aug.C. 1941. GRÜNFELD) (n. decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu ordinul Muncii clasa a III-a. 382. 6598).. (vezi de ex. a M. 107 din 15 mai 1945. nr. partea I-a. nr. FELNER. p.). 3809). 501..R. M. 225.din 1947 controlor economic în cadrul D.R. 873 din 20.E. eliberat în 1953. 384. I-a (Decret nr. 912). p. nr. apoi secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului (M.I. 15 din 19 ian.C. Leopold S. C. p. absolvent de Politehnică în Franţa. p.C. nr. Alexandru . p. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. III-a (Decret nr.A. p. nr. p. 1948. căs.1900 la Bacău.M. 98 din 27 apr.C. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. al P. după unele surse ar fi fost propus fără succes lui Petru Groza spre cooptarea în guvern (fapt care i-ar fi atras celui din urmă acuzaţia de antisemitism din partea lui A.D. 47/1956. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.R. Ştrul . 255 din 27 oct. 3293.G. p. 9692). Alice (n.Of. 7491). 15. FILIP.C.XI.. partea I-a. H. 4255. cu referat de cercetare la Fd. M.R. al P. Alexandru . V.E. 376. Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M.I. dosar nr. 9576).E. implicată în proiectele comunităţii evreieşti din Bucureşti (asistenţă socială).S.Of. 141 din 24 iunie 1947. membru P. Ida (în acte: Idaşe Sobla FELICS. 157 din 4 mai 1971) şi în 1979 cu ordinul “23 August” cls. în 1946 mai întâi secretar general al Ministerului de Război (M. nr. Eugen .Of. partea I-a.I. partea I-a. Zissu (Solomovici 2003: 161-2)). din 1931 (după alte surse din 1924).C.C. ulterior emigrat în Israel.VII. arestat în 1952 (deţinut la Penitenciarul Piteşti). 1947. 380.P.D. din 1946 transferată şefă de secţie la Direcţia Cinematografie a Ministerului Informaţiilor. cu fişă de cadre la secţia Relaţii externe a C. inv.Of. membru al C. Băeţelu?) – în anii ’50 funcţionar în centrala M.L.Of. 1948. partea I-a.d. partea I-a. ulterior preşedinte al Comisiei Superioare de Epuraţie de pe lângă Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti.

FISCHER. nr.C. 1948. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Uleiurilor Vegetale (M.R. p. fond 495 (“România”). C. FIS(C)HERMAN. (1958). partea I-a.E. Industriei Alimentare. FLACHS.G.director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. 1948 controlor în cadrul D. a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. decorat prin Decretul nr. din febr. 16 din 20 ian. şi deputat al Marii Adunări Naţionale (1946-1948-1952). dosar nr. a M. 3293. FISCH. 386. 393.din 1947 inspector în cadrul D. a M. Leon . p.C. 394.Of. 3678. respectiv “Flax”) – din 1948 controlor în cadrul D.C. al P. (INCOMKA. 1964 cu Medalia Muncii. 2308.. p. v. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu. Heinrich . secţia Cancelarie – dosare anexe. p.Of. 389. 74/1978. în facţiunea pro-comunistă a P. M. secţia Cancelarie – dosare anexe. 396..C.M. p. nr.după război controlor în cadrul D. anexa la dosarul nr..Of. M. 1948. din 1948 membru P. decorat prin Decretul nr.avocat. 803 din 21 dec. p. 3.S. în Forţele Armate. cu referat de cercetare la fd. cu referat de cercetare la Fd.C. a M.P. Tismăneanu93). prin Decretul regal nr.. FISCH. FIŞLER. 1948. (dosare anexe.C.wordpress. Marcel .. 5464. nr. emigrat cu familia în jurul anului 1967. director în Ministerul Agriculturii.R. p. 1627).R. nr. Sanda (n. inv. FINKELSTEIN. partea I-a. 391. Ghizela . cu grad de locotenent-colonel. nr. 36/1952).I. Arie – inginer. 190 din 19 august 1947. 60 .E.C.. C. consilier la Consiliul de Miniştri (cf. M. partea I-a. a IV-a. 148 din 30 iunie 1948. partea I-a. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Justiţiei.1910 – X. 1949. 9763).funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. David (24. Faibiş (n. 392.385. inv. 1627. nr. partea I-a. 387.Of.Of. V. doc. 662.D. 738. al P. partea I-a. nr. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. secţia Cancelarie – dosare anexe.E.C. 1947.Of. M. 1947.E. 390. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.G. Ivan Kain – în 1957 director general în cadrul Ministerului Industriei Alimentare şi membru în Consiliul Central al frontului Democraţiei Populare94.C. 3293. C. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Surica FISCH) – din iunie 1948 şefă de secţie în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. nr. apoi Agriculturii. nr. nr. partea I-a. nr.P.shtml. 120 din 26 mai 1948. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. al P. A. FISCHLER.C. Ladislau . 253 din 1 nov.Of.I. partea I-a. anexa la dosarul nr. nr. partea I-a. 7491). inv.Of. p.C.R.Of. nr. Menţionat în perioada respectivă de postul Europa Liberă. III-a. I.osaarchivum..E. în anii ’50-’60 funcţionar în cadrul C.com/2011/08/28/11132/. 179 din 5 aug.C. 136/1956. transcrierea la http://www. FITZNER. 24 din 30 ian. M.C. 5830). I. partea I-a.R.I. 388. 2066 din 20 oct.Of. p.P.Of. (M.C. inv. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern.G. cu referat de cercetare la fd.. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (dosar F/66 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Silviculturii şi Apelor. FINCHELSTAIN. partea Ia.S. p. nr.Of. 1906 Roman. partea I-a. M.G.IX.org/files/holdings/300/8/3/text/48-5-62. David – membru de partid. membru în conducerea C. coautor al lucrării Arbitrajul de Stat şi rolul lui în economia naţională a R.1985) – ilegalist (din 1932). nr. 45 din 24 febr. uneori în varianta “Finchelstein”) – ilegalist. 3293. 45 din 24 febr. 70/1956 FISCHLER. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 1948. 149 din 26 iunie 1941. p. 4611). 159 din 13 iulie 1948.R. 1947 (M. FINKEL. nr. 225. anexa la dosarul nr. respectiv cadru 93 94 http://tismaneanu.C.D. 395. al P. Sami (uneori ortografiat şi în forma românizată “Flacs”. 10092). 264 din 14 nov.R. 6474).

M. 2. 264 din 14 nov. cu referat de cercetare la Fd. 1948. BRAUNSTEIN) – ilegalist (unul din organizatorii frontului Studenţesc Democrat în anii ’30).. (1955-1960).R. nr. 148 din 25 iunie 1941. p.R. 90).E.P.1913 Galaţi) . 3660).Of.U. 403.Of. 70 din 25 martie 1947. partea I-a. Dobre et al.angajat în 1945 ca fotograf principal în centrala Ministerului Propagandei.R.P.A.. partea I-a.Of. iar din decembrie 1947 promovat şef de secţie în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. 10731. al P. inv. 79 din 3 apr.C. al P. M.din februarie 1948 controlor în cadrul D. ulterior promovat şef adjunct de birou administrativ în centrala Ministerul Propagandei. nr.P. 173 din 31 iulie 1947.R. a M.încadrat ca secretar cultural principal în centrala Ministerului Informaţiilor în august 1946 (M. FLORESCU. M.M. FLOREA. partea I-a. Emanoil (n.Of. 1948.a.. 288 din 12 dec. Zilli . 266 din 20 nov. didactic (în 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I.I. 22/1956 şi 42/1979. preşedinte al F. Năstasă şi Varga 2003a: 24).X. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.E. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.C. (numit în 1950).Of. FLAVIAN.C.397. 2004: 265-6.N.P. probabilă identitate cu omonimul cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. M. Ocna. dosar nr. al P. Călăraşi – 1973 Bucureşti) – de profesie tipograf.III. partea I-a. partea I-a.R. partea I-a. 1947. nr. 2371).Of. decorat cu ordinele “Steaua R. partea I-a. FLORESCU.G. (1949-1955). 31 din 7 febr. Erwin .R. în 1948 subinspector general la Direcţia Generală a Controlului Economic (M. partea I-a. fond 495 (“România”). BC) . Andreescu.C.Of. 95 V. 1946 în M. p. partea I-a. (1946-1948). 111. dosar nr.C.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1945.” clasa a II-a în 1948. Gheorghe [alias] (16.P. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. nr. la Bucureşti. nr.R. 398.D. 423 din 15 iul. a M. p. nr. (dosare anexe. membru în Consiliul General de conducere al A. vechi ilegalist. nr. FLACHS. 143. Jean (n. Marcel (n. 6781). ulterior menţionat în mai multe documente din anii ’60 ca funcţionar superior în cadrul Comitetului de Stat al Planificării. respectiv prim-secretar al C. FINKELSTEIN95) (n. 61 . partea I-a.C. nr. 401..A. 399.L. 3905). nr.B. nr.G. 404. 2266). 1033). 225.1916 Tg.R.R.R. p.C. decizia M. membru membru în C.N. 97. 1945.D. FLEISCHER. membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.C. nr.C. inv. 229 din 3 oct.C.108/1955).M. nr. (mandate succesive între 1946 şi 1961).J. 25/1953. ministru adjunct al Agriculturii (iul.E.C. M. p.VII. (M. 1947. după război pe diverse funcţii de stat în domeniul agriculturii şi industriei alimentare. 107 din 15 mai 1945. inv. nr. partea I-a. 400. 3293. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. (1950-1952).S. 225. membru al Biroului Organizatoric al C. membru al Comitetului Premiului de Stat al R. 157 din 4 mai 1971). 2006: 65.Of. inv. 402. al P. p. al P. 8856.D.I. al P. (1950-1954). 11029. p. după război membru în conducerea C. 63).1916 Brăila) – în timpul războiului internat la muncă obligatorie la Vapniarka. 10092).T. redactor la Lupta de clasă în anii ’60.R.din 1947 controlor în cadrul D.C. 3.T. C. “Muncii” clasa a II-a în 1949 şi “Apărarea Patriei” clasa a III-a în 1949 (C. 188 din 15 august 1946. 23. după război în presă. cu dosar de cadre la secţiile Economică (12/1952) şi Gospodărie de Partid (8/1954) ale C.Of.C. p. Jacques (n. şef de sector în cadrul secţiei Gospodărie a C. secţia Cancelarie – dosare anexe. apoi şef de secţie la Secretariatul general al Consiliului de Miniştri. (în 1948). Jean BLUMENFELD) (n. (“do sare anexe” u.C.M. 2971.C.Of. nr. decorat în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a II-a (Decretul nr. (din 1958).Of. 1952-1953). 1963.D. p.1911 Nana.C. anexele la dosarele nr.243 din 30 sept. FLOREANU. apoi secretar general (1948-1949). nr.VI.R. al F. Mauriciu – de formaţie inginer. FLORIAN. 10158. încă în viaţă la începutul anilor 2000. p. Marcel FEIGELES) (n. al U. p. fond 495 (“România”). (M. deputat M.

(Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie) (1980-1989). Lotty (îşi schimbă numele în Cernea după 1946.M. şeful Direcţiei Superioare Politice a Armatei cu grad de general-maior (1948-1951). Iancu Frenkel 406. sub numele “Laura Cernea”.ilegalist (membru P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. cu ordinul “23 August” clasa a II-a (Decretul nr.C.. decorată în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul 96 96 Şi nu „Mihail Iacobi”. în 1945 fondatoare. Dorohoi . în 1979. 148 din 25 iunie 1941. nr. este căsătorit cu arhitecta Tomniţa Florescu. ministru al Industriei Chimice (1952-1957). în Forţele Armate.D. 1160). 22. a M. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. unde ocupă diverse funcţii. iar în 1981 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. în ianuarie 1945 reîncadrat ca sublocotenent de infanterie (r) în Forţele Armate după ce în 1940 fusese radiat din registre pe motive rasiale. în noiembrie 1945 încadrat ca inspector general şcolar în Ministerul Educaţiei Naţionale (în noiembrie 1945 încadrat ca detectiv clasa I-a în D. 2066 din 20 oct.405. timp de două decenii. ulterior deputat de Prahova. p. O.P. Max (n. Eleodor – din febr.d. (1945-1948). 139/1943-1944). nr. 1948) (v.F. 255 din 7 nov. FOCŞENEANU. apoi a avocatului Iosif Schraer.Of. ministru al Industriei Petrolului și a Chimiei (1957-1965). 1948 controlor în cadrul D. II-a. 408. 253 din 1 nov. 1948. (1965-1968). în 1964 cu ordinul “23 August” cls.în “activul central al partidului” în 1946 (Andreescu. 751).H. membru al C.D. fond 495 (“România”). Maria – din 1946 şefa direcţiei generale Igienă (şi Medicină Preventică) din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adjuncta ministrului. 1945. p. aidoma tuturor rezerviştilor evrei (v. IACOBI) (28. fosta soţie a liderului ilegalist Ştefan Foriş. p. (C. 38 din 27 ian. FORIŞ.R.E.2000) .R. 410. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. 1934). dosar nr. secretar general al Uniunii Evreilor din România în 1945-1946?. p.R. (din febr. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 1979).Of. deputat permanent în Marea Adunare Naţională (1946-1951).I. Varga 2003: 369ş. prin Decretul regal nr. 412. 62 .A.A. ulterior cercetător. partea I-a. FOCŞENEANU. 1947 (M.C. vicepreședinte al Consiliului Economic (1968-1970). 1945.F. 411. 1627).C. Mihăilescu 2006: 429-30). partea I-a.C. Dumitru – ilegalist.I. 9763). Alică Florescu. p.T. 1947.I. (M.1999) – angajat în mandatul Anei Pauker la M.S. 190) (pentru evreitate vezi şi Arhiva U. 7715). nr.S. cum susţin Tismăneanu & co. Nastasă. 45 din 24 febr.R.C. partea I-a. șef al secţiei de industrie al C.Of.C. ministru adjunct la Ministerul Industriei Metalurgice și Industriei Chimice (1951-1952). 1948. fiul său. dosar nr.P. 1947.N. al P. ministrul Industriei Chimice (1970-1980). în domeniul organizării sanitare la Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din Bucureşti.C. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. Şt..R. Mihail (n.Of. 407.u.E. secretar general al Ministerului Informaţiilor (19471948). 2006: 108). şi cenzor supleant al U. (M. FOCŞENEANU. 26 din 1 febr. cu grad de colonel. p. Roman – 25. 3660). fratele avocatului Emil Focşăneanu. 30. partea I-a. al U. 225.C.S. cadru didactic la Universitatea “Ion Mincu” din Bucureşti.Of. apoi membru al C.Of. preşedinta comisiei ministeriale pentru întocmirea tabloului bolilor profesionale (1948-?). nr.II. şi alte organizaţii internaţionale. 219 din 21 sept. Lazăr .R. Petre – în 1948 era avocat în Contenciosul Ministerului Finanţelor (M. nr. FLORESCU.1912. 409.Of.M. ministru secretar de stat la C. FOCŞENEANU. 9805). nr. 1940-1944. FRANCHE. uneori cu prenumele ortografiat “Loti”) (n. inclusiv reprezentant al României la Comisia Dunării. partea I-a. decorată ca pensionară. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.G. 10 din 13 ian.P.1898) – ilegalistă cu stagiu recunoscut din 1923.1924.” clasa a II-a. inv. colecţia RG25.) (probabil acelaşi Focşeneanu cu cel menţionat în Solomovici 2001II: 39). partea I-a.012M. I-a. arestată în 1932 şi condamnată la 2 ani închisoare. partea I-a. FONEA. M.G. nr.M. voluntar în Spania şi în Rezistenţa Franceză. decorat în 1948 co ordinul “Steaua R.A. p. I. Preşedinţia Consiliului de Miniştri.X.

I. 1123). 225. FRANK. Petre – în 1948 era controlor în cadrul D. C. FREUD.C (M. nr.G.Of. p. 424. A. incinerat. pp. 1946. C. FRÖLICH. FRÄNCHEL97) (n.F.C. ulterior consilier în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. 63 . partea I-a. 1949) (M. 1949.Of. 1654-5).Of. 1947 în M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . C. a M. (M. p. 1654-5). 426. Isak Aronovici FRUCHTMAN98) (n. Corneliu – din 1945 şef adjunct de secţie la D. inv. începând cu 15 august 1945).E. partea I-a. 1654-5). partea I-a.E.F.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 119 din 28 mai 1947. partea a 2-a.Of.R. 9341.413. 229 din 4 oct.F. 422. Maria – şefă de birou (magazie) în cadrul Direcţiei Administrative a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (iunie 1948 – febr. V. p. 8460). 5806 din 19 ian. Adalbert . dosar nr. 421. 414. III-a. 70 din 23 martie 1946.I.Of. nr.G. Bărbulescu 2009: 66.G. 1). partea I-a. Herman . 13.din 1947 controlor economic în cadrul D. Bruno – după război funcţionar la Direcţia Import-Export a Oficiului Industrial al Bumbacului. 1947 reîncadrat (retroactiv. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. nr. p. partea I-a. 420.1912 Iaşi) – crescut în Basarabia. partea I-a. partea I -a.Of. 1947. 4611). 1949. 419. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. p. nr. Solomon Mihail . ofiţer al Armatei Roşii şi membru al Partidului Comunist Bolşevic.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M.Of. 427. încadrat mai întâi la Direcţia Superioară Politică a Armatei. 803 din 21 dec. 7817). FRIEDMAN. p. Edmund – din 1945 inginer consilier la D. Herman . partea I-a. 1946 în M. partea I-a. nr. 52 din 4 martie 1945. pp.1913 Bucureşti) . 52 din 4 martie 1945.C. nr. nr. 416.din 1947 inspector în cadrul D.E. 1257. 2667). nr. 1946. decizia ministrului Justiţiei nr. partea I-a. 27. 93582 din 11 oct.XII. 417. FRÂNCU.III. 52 din 4 martie 1945. 276 din 28 nov. 423.E. 5464.a. C.G. 97 98 V.R.Of.R. cu grad de maior.Of.Of. nr. stabilit în august 1945 în România. decizia ministrului Justiţiei nr. ca farmacist maior activ în Forţele Armate Române.C. Ionel (n. FREUD. partea I-a. FRIED. partea I -a. Avram – din martie 1945 şef de birou tehnic în D.F. 32 din 7 febr. nr. a M. nr. nr. “Coroana României” în grad de Cavaler (M. p. partea I-a. (M.R. 34 din 10 febr. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.C.I. FRIEDMAN.C.G. p.Of. 415. FRIEDMAN. 948. în 1953. 148 din 30 iunie 1948.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Vasile (n.P.Of. 1996 Bucureşti) – în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie la D.). partea I-a. 222 din 29 sept. nr. nr. Paula – după război funcţionar administrativ în centrala M. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.Of. 15 din 19 ian. 229 din 4 oct. 425.I. 1947. p. 1947.Of. când este decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Bernard . partea I-a. M. 4251. (M. p. FRODA. 32 din 8 febr. 641). pp. nr.Of. din februarie 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. p. FRIEDMAN. 1947. M. FREIER. p. în 1949.E.A.C.C. nr.G. a M. A.Of. p. Hellin Constantin (d. apoi la Corpul 4 Armată. 1189. în oct. 10533). nr. fond 495 (“România”). 8970). 94. partea I-a. 1947. nr.G. 240 din 17 oct. (M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 123 ş.Of.Of. 1654-5) FRIEDLÄNDER.din 1947 inspector în cadrul D. FRUNZĂ. doc. p.I. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. 282 din 5 dec.R. 52 din 4 martie 1945. pp. 418.G. 1954 şi 1955 menţionat în arhivele diplomatice britanice ca ataşat militar la ambasada României din Londra (cu grad de colonel). 8970). 1949. FRENKEL. 1964 cu Medalia Muncii. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. 120 din 26 mai 1948.

N. FULGA. nr. 1948 – febr. partea I-a. M.din februarie 1949 şef serviciu în cadrul D.C. partea Ia. 1948. 4038). partea I-a.Of. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. nr. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 433. 7077). / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.I. p. Heinrich .în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public.Of. GÄRTLER. 441. 5784). ff. FUNDOIANU.Of. 81 din 6 apr. şefa grupului de anchetă a foştilor luptători din Spania în anii ’50. p. infra) (A. Teodor .în august 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. căs. 434. Elvira (n. p. deţinută în anii ’30 pentru activitate comunistă la închisoarea centrală Chişinău. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a. partea I-a. 3047). 1948. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.Of.Of. 110 din 18 mai 1945. Gaişinskaia. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. al P. GAISINSCHI. “dosare adiţionale. 430.XII. 1267). 1-2). 6474). 429. p. 66/1950. 158 din 12 iulie 1948. M. 32 din 8 febr. partea I-a. (M.C.Of. 9857. partea I-a.Of.1978) (dosar G/10 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 658).C. 335 din 20 iun. p. M. ? . nr. – secţia AdministrativPolitică. F. 436. p. partea I-a. 37 din 14 febr. I. 1949) (M. 437. nr. al P. 1949. a M.C. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. GALL. fond 495 (“România”). p. 643) GALIN.1907 – 9. 435. dosar nr. după război instructoare în cadrul Comisiei (viitorul Colegiu) Controlului de Partid.Of. p.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. 3).Of. partea I-a. Gusti – din aprilie 1948 secretar de presă (cenzor) în centrala Ministerului Informaţiilor.C. nr. 1949. 1947.E. 5784). a M. 87 din 13 apr. nr. GARTNER. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. cu Mihail Iacovlevici SCVORŢOV) (25. nr.Of. 229 din 4 oct. Dondi – în mai 1945 încadrat ca inspector general în centrala Ministerului Propagandei.până la 1 august 1947 inspector al Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului.Of. 179 din 5 aug. partea I-a. 16 din 20 ian. GALL.428. .I. 431. 432. 196 din 25 aug.R. 64 . fiica lui Gaisiner Abram Lazarevici. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Ludovic . 157 din 4 mai 1971). 1948. ulterior prim-consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p. p. p.C. FUNKEL. p. partea I-a. GANZ.G. p.M. Roza . 7 din 23. 1949. inv. 440. 15 din 19 ian.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Carol . nr. Alfred – în decembrie 1945 numit membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Sovieto-Române (M. nr. 119 din 28 mai 1947.1984) – basarabeancă.I. nr. ilegalistă (membru de partid din 1923).. p. 119 din 28 mai 1947. 1134. p. ulterior directoare adjunctă a Institutului de Istorie al C. partea I-a. 1945.Of. C. nr. M.Of. partea I-a. (Decret nr.Of. partea I-a.C.I. fd.I. nr. 3372. 225. GALLIN HERESCU. 1963. (responsabilă cu arhiva). ulterior la Ministerul Industriilor (M. III-a. nr. Boris .D. partea I-a. 1947.C. nr.Of. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.R. 4255. Iulius (în alte documente ortografiat “Gantz”) – în a doua jumătate a anilor ’40 şef de serviciu tehnic în centrala Ministerului Informaţiilor.Of. p. 10679).C. p.după război inspector în cadrul D. probabil rudă cu Mihai Frunză (v.E. nr.G. 281 din 7 dec.VIII. director tehnic la UnderConstruct SRL). 438.după război inspector general adjunct în cadrul D. GALENSOVSCHI. 1949. 1948. 256 din 5 nov. la Direcţia I. 439. FULGA. partea I-a. 4255).secretar presă în cadrul Direcţiei Muzică a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (aug. 158 din 12 iulie 1948. Samoil . unde la 28 martie 1935 dă naştere fiului său Felix Scvorţov (încă în viaţă în Bucureşti în 2012.C. GALL. 8970).

Jacqueline. Dorina (n. 446.org/db/pdf/nr225/pagina13. ulterior revenit în România. N.C. după război director al şcolii de partid din oraşul Stalin (Braşov). cu grad de maior.442. prin Decretul regal nr.Of.Of.C. deputat în Marea Adunare Naţională (1952-1985). unde a decedat.1977) – membru de partid din 1947 (dosar K/53 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1946.C. dosar nr. 1946 a ministrului Justiţiei în M. demis în 1954. 1947. GASTON MARIN. GASTON MARIN. partea I-a. Pentru românizarea numelui vezi decizia nr. s-a căsătorit cu Radu Osman (fiul ilegalistului Hristache Osman şi al Victoriei Gheorghiu. GÂTLAN (căs).I. 288 din 12 dec. 9763). numit preşedinte al Comitetului de Stat pentru Planificare în 1962. emigrat în Israel în 1989 (după alte surse. 12838).I. soţia lui Gheorghe Gaston Marin. p. al P. pentru câteva luni în 1947 a fost şi secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului). cu ordinul “Steaua R.R. fizicianul Alexandru Adalbert Marin (emigrat în SUA în 1983). 112 din 17 mai 1948. decorat cu ordinul “23 August” clasa a IV-a prin Decretul nr. 152 din 5 iulie 1948. sora lui GheorghiuDej). apoi lector la Institutul Politehnic Bucureşti (1954-1955). p.C. GENAD. decorat de către fostul suveran Mihai în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. 109 din 10 mai 1941. 196 din 26 aug. lui Alexandru şi Terezia) (14. 9282. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. fond 495 (“România”).Of. funcţionară în cadrul MAE (1946-1948-?). (M. 1964. Adolf (n. ambii trăind în prezent în Israel sub numele “Ossman”. p.C.S. Stefan . (1960-1984). partea I-a. al P.Of.R.Of.C.până în iulie 1948 controlor în cadrul D. GELLER. partea I-a. zisă “Bobi”) – evreică sefardă. președinte al Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară (1955-1966). membru al C. partea I-a. nr. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. GĂLĂŢEANU.R. 1947. secretar general și ministru adjunct la Ministerul Economiei Naţionale (1948-1949). Gheorghe GROSMAN. 2565). WEISS) – din decembrie 1946 arhitectă a Direcţiei Arhitectură şi Urbanistică din centrala Ministerului Artelor (M. 448.1896 – 29. 4384). p. 194 din 25 aug. ulterior profesoară de franceză la Universitatea Bucureşti (Gheorghe Florescu apud Mihăilescu 2008:10. după război şi consilier la Președinţia Consiliului de Miniștri (1945-1948. 5626). nr. a M. 2321). 1946. p. menţionată nenominal şi în Solomovici 2001 I: 202)100. din cei doi copii.. 100 Vezi şi necrologul din Realitatea Evreiască la http://www.1918 Pădureni. Eugen – fost blănar. vicepreședintele Consiliului de Miniștri (19621969). a fost soţul Irinei Cajal (fiica academicianului Nicolae Cajal). partea I-a. 2066 din 20 oct.P. GĂLĂŢEANU. 7666).Of. nr. (1950-1953).XI.G. nr.E.2000) .I.IV. Gheorghe. Roberta (1917-2005. cu referat de 99 Fişa sa de cadre de la secţia Economică a C. 1947 (M. p.Of. apoi Constanţa (1947-1950). ulterior consilier juridic la Procuratura Generală a R. inv.romanianjewish. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. 65 . partea I-a. după alte surse GROSSMAN . din 1942. partea I-a. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 275 din 27 nov. ilegalist (membru de partid din 1931).fost membru al Partidului Comunist Francez în timpul războiului.Of. Gheorghe (n. secretar particular al lui Dej. membru P. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). 10496). p. iar fiica. nr. fiul. 79470 din 12 aug. KESSLER) (31. fiul 99 443. inspector al Direcţiei Generale Control Economic din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului (1947-1948) (M.d. în Forţele Armate. p. participantă în Rezistenţa Franceză.pdf.” clasa I-a prin Decretul nr. 225. 157 din 4 mai 1971 (după reabilitare). 444. ministrul Industriei şi Energiei Electrice şi Electrotehnice (1952-1958).R. nr. 253 din 1 nov. Sapşe – inspector economic în centrala M. (1956) indică numele de naştere Grosman. 18 aug. nr. 447. 1947. Arad . 445. partea I-a.C.R. în 1986).

ASHKENAZY)101 – avocat. N. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. anexa la dosarul nr. în timp ce în în 1953. p. 2005: 334. Heinrich (prenume uneori transcris Henric) (fratele lui Eugen) – ilegalist (membru de partid din 1927). 162/1968.C. fond 495 (“România”).G. apoi demisă împreună cu soţul său. 100 ş. singular şi fabulant. anexa la dosarul nr. anexa la dosarul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. comunicatului Plenarei C. ministru al Afacerilor Interne (1945-1952). SAMOILĂ.31. căsătorită în 1944 cu Teohari Georgescu. identitatea reală a lui “Georgescu” fiindu-i necunoscută ministrului la acel moment. partea I-a. 81/1970 (M. inv. ulterior lector la D.de formaţie tipograf-zeţar (a lucrat inclusiv la ziarul Adevărul (!) între 1937 şi 1938).]. 103 Tismăneanu pretinde. 450. ascuns în Arad pentru a evita deportarea. cu referat de cercetare la fd.C. 557). p.A. într-un interviu acordat în 1999 lui Călin Mihăescu. 97 din 26 apr.C.A. arhiva Foreign Office în Deletant 1999: 23 şi 2001: 34-5. cu referat de cercetare la fd. nr.1908 Bucureşti (după alte surse Bacău)103 .C. GENAD.C. 12). (1945-1952). 1946. inv. 225. nr. (Alexandru?) (n. Tismăneanu şi M. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu.R./P. 3293. C. Ghilotina de scrum. http://roncea. Tismăneanu 2010a. a III-a. iar în paralel cadru didactic la catedra unui institut din subordinea Ministerului Agriculturii (1947-1952). Burăh102 (după alte surse Samuel Burah) TESCOVICI. 3/1967. Pinay (1962) şi C. (?!) GEORGESCU. cu referat de cercetare la fd. I.. În sfârşit. secţia Cancelarie – dosare anexe. secţia Cancelarie – dosare anexe. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. M. decorat cu ordinul “23 August” clasa a IV-a prin Decretul nr. 24). n. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1950-1952). fiica lui Leon. fostul general de securitate Neagu Cosma indică varianta Nuhăm Tescovici (v. funcţionar la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1945-1946).ro/2010/07/28/istorie-romania-vazuta-prin-ochii-unui-general-desecuritate-fostul-comandant-al-directiei-de-contraspionaj-interviu-cu-neagu-cosma-securitatea-si-partidul-au-fost-condusede-alogeni-in-proportie/). secţia Cancelarie – dosare anexe.C. Constantiniu 2003: 44. după război membru titular al Secretariatului.C. XXXII al revistei elveţiene Schweizer Monatshefte: Zeitschrift für Politik.. 451. în timpul războiului. anchetat timp de 2 ani. al P.M.. Wirtschaft und Kultur (pp. „[t]ov Teohari Georgescu a manifestat o atitudine împăciuitoristă faţă de devierea de dreapta a lui Vasile Luca.Of. anexa la dosarul nr. inv. 157 din 4 mai 1971 (după reabilitare). printre puţinii comunişti impuşi de sovietici încă din sept. eliberat la 23 august 1944 de la Caransebeş. 380-381) se avansează varianta rarisimă “Nuchem Solomon Paschievici”. simpatizantă comunistă. după război activist de partid la nivel regional. nr.C. director general în cadrul Ministerului Învăţământului (1948-1952). 3293. deţinut ca ilegalist. 20 din 26 ian. Lupu (2007: 39) indică prenumele Baru h [de rezonanţă ebraică. 116. C. 4946. 3293. (1945-1948).R. 1948.R. 98. căutând să ascundă propriile sale greşeli de dreapta. apoi membru al organizaţiei de bază a partidului şi şefa Direcţiei Consulare a MAE (cu rang de prim consilier de legaţie). secţia Cancelarie – dosare anexe. 2002.. dosar nr. M.R. 2. fondatoare şi membru al Comitetului de Conducere al U. 380.R. de care va divorţa. epurat în 1958 în lotul “fracţioniştilor”. nr. GEORGESCU. Iaşi: Polirom. V. absolvit şi numit 101 102 Menţionat în Rosen (1990:165-6). partea I-a..I. C. ilegalist.. al P. al P. ulterior reabilitat. 1944 în guvernul de la Bucureşti. 97.R. cercetare la fd. nr.XII.F. al P. respectiv Preston et al. 162/1968. M. cf.T. 199 din 23 august 1941. Elena (n. inv. C. nr. Mihăieş. mărturie a importanţei sale în ochii Moscovei. ca subsecretar de stat (pentru administraţie) în Ministerul-cheie al Afacerilor Interne (1944-1945).C.n. decorată prin decretul din 20 mai 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.449. Comitetului Central şi Biroului Politic al P. 104 Cf.C. propriilor declaraţii.R. III-a.. GEORGESCU. lipsa de 66 . iar Manu (2011: 161) şi Datcu (2008) indicădrept nume complet (tot fără menţiunea vreunei surse) varianta „Samuel Burah Tescovici”.R. Fără a menţiona vreo sursă.u. din 26-27 mai 1952.P. 3293. zisă “Lenuţa”) – fostă croitoreasă. Oprea)) (31. în vol.1976 Bucureşti) .Of. Teohari (n. 1857.M. membru de partid din 1929. al P. n. doc. p. partea I-a. destituit în 1952 şi arestat pentru “deviere de dreapta” în 1953104. inv. că Georgescu ar fi fost din Călăraşi (v. respectiv prin Decretul nr. nr. Mihăilescu 2006: 378. Şt.Of. fiul lui Constantin şi Aneta (cf. 452.

15 din 19 ian. p. dosar nr. Lupu 2007: 39. M.1916 Bucureşti) – după război membru de partid. 117 din 22 mai 1948. nr. 1654-5) GHEORGHIU. combativitate împotriva duşmanului de clasă şi pierderea vigilenţei revoluţionare” ( Scânteia.Of. pp. de profesie medic. 22 şi 1999: 23. C. 457. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (v. nr. Partridge şi Ludlow 2006: 260. şi a Elenei Georgescu. Haim . Kunze 2009: 72. fiica lui T. 24/1961. III-a. M.C. 643).R. 20. 458. Chişinău) – fostă croitoreasă. anexa la dosarul nr. nr. Lipcsey.E.I. 7). mai întâi la Ambasada de la Belgrad. al P. 1830. 1626). Rectoratul Universităţii Iaşi.E. p.Of. nr. 192. 105 V.Of. Preston. Leon (n. 1949. 642. Ronea PEISACHOVICI.Of. I. 3706). GILLIMAN. Nastasă şi Varga. partea I-a. 5573). secţia Cancelarie – dosare anexe. inv. 127 din 1 iunie 1941. etc. poziţia 4. Gherman şi Severin 2006: 314.C. Pinay 1962 şi 1967. f. apoi la Legaţia de la Paris.Of.R. 2001: 124. Dardan 2009: 197. Justina . fond 495 (“România”).. nr. partea I-a. p. şi supra. Tismăneanu 1991: 171. 229 din 4 oct.Of. arhiva Public Record Office..) Stamate. căsătorit cu Ana (n. Boia 2001: 173.453. Iaşi a Arhivelor Naţionale. 225. 455.I. 1949. fond 495 (“România”). 45 din 24 febr. 2. 237. M. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. (dosar de cadre nr. 2). partea I-a. Manu 2011: 161. Ana (căs. 456.din 1945 ca şef adjunct de secţie la D. 459. ilegalistă (membru de partid in 1932). 31). dosar nr. 460.F. Talaban 1990: 18. Leon (n. al P. 16 din 20 ian. p. nr.. p. partea I -a. 52 din 4 martie 1945. apoi recăsătorit cu evreica fostă croitoreasă Eugenia Samoilă [v. apoi. Iosif . 15. Buzatu. 1948. 2983. GHIDEL. apoi la Comisia Controlului de Partid (fişă în dosarul 162/1952 la secţia Organizatorică a C.C.1911. nr. acuzat într-o şedinţă disciplinară din centrala M. p. n.C. “În loc de introducere”.C.Of. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. ca “trădător” şi cu “nevastă mahalgioaică” (v. p. iniţial la secţia Gospodărie de Partid a C.controlor (până în febr. stenograma reprodusă în Fl. G. fd.Of. Câmpeanu 2003: 135. 157 din 4 mai 1971). M. 225. inv. Ronea (n. zisă “Florica”) (n. nr. funcţionar diplomatic. şefa direcţiei cadre la Comitetul Geologic. partea I-a. nr. nr. (P. secţiunea “D”. supra]. inv. DIAMAND) (n. nr. pensionat). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.G.Of. Arie-Leon WECHSLER105) (n. D. partea I-a.).G. Iuliu .Of.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 93583 din 11 oct. GHICA. nr. a emigrat în Israel în anii ’80. a M. 84. Opriş 2005. GEWOLD. 662). 15 din 19 ian. 67 . n. partea I-a. p.VII. doc. după 1944 activistă de partid. GHELES. 240 din 17 oct. C. M. n. Filipovici). Andreescu. nr. Sarina . C. 2003a: 186.R. decizia ministrului Justiţiei nr. Preston. 8971. 149 din 1 iulie 1948.A. 1947 în M. p. în 1949 transferat ca tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. cu rol major în anchetele şi “epurările” din 1952-1953. iar apoi promovat inspector în cadrul D. 95 din 22 aprilie 1948. 2 (!). Deletant 2001: 34-5. partea I-a. Constantiniu 2003: 5 n. 1949. INCOMKA. 1947.Of. 2360 din 29 mai 1952. partea I-a. GHELER. 1 (apud Fl. nr. partea I-a. 1947. 1948. vol. cu referat de cercetare la fd.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.în 1948 numită membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Mătăsii (M. Buzatu 2003: 493-462 şi 2008: 407.J. p. director al Combinatului Poligrafic “13 Decembrie” (1955-1963. 4541.IV.C. 2 din 2 ian.R.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p. Foreign Office 371/59190/R7847/6181/37. GHEORGHIU. 13. Hansen 2011: 34.1925 Ploieşti) . Constantiniu 2003: 108-9. n. Jela. 454. dosar nr.Of. M. Rotman 2004: 43).). 9341. 3293. ÖFIWP 1952: 34. p. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Partridge şi Smyth 1999: 130. 1/1946. 1. 2/1951). soţia demnitarului comunist de origine bulgară Petre Gheorghe. Cheptea şi Cîrstea 2011: 399. din 1958.C. partea I-a. sora ilegalistei Elena Filipovici (1903-1937). 1948).

R. şi Reghina) (1. de profesie rihtuitoare.Of. membru în conducerea C. Răutu) şi responsabil al Comisiei Propagandă din secţia/Direcţia Propagandă şi Agitaţie a C.Of.R. membru de partid din 1941. nr.C. partea I-a. p. GLAZBERG.C. al P. fiica lui Noie) – soţia colonelului de securitate Andrei 465. al P. 7231).C. M. 1949.P. după război membru al Comitetului de Conducere al U.Of. Friedrich – în 1947 controlor tehnic în cadrul Direcţiei Silozuri a Ministerului Lucrărilor Publice (M.şef-adjunct de secţie (adjunctul lui L. ilegalist cu stagiul recunoscut din 1923107.M. 3945). ulterior revenit la Contenciosul Ministerului Cooperaţiei (M.A. (1948-1952). Iosif – avocat.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 468. nr.din 1948 membru în Consiliul de Administraţie şi şeful Direcţiei Contabilitate a Institutului General de Asigurare.1970 Viena) – dintr-o “familie evreiască tradiţională [sic]” (Kuller 2008a: 171).Of. nr. şeful Direcţiei Politice a Armatei (1948-1950). GLATZER. al P.R. adjunct al Ghizelei Vass la secţia Relaţii Externe a C. sursă care prezintă şi o fotografie a legitimaţiei sale de participant la Congresul al VII -lea al Internaţionalei Comuniste de la Moscova.R. nr.F. ulterior director adjunct al Şcolii de Partid (1957 – anii ‘60).V.Of.IX.Of. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. profesor de economie politică la Institutul Politehnic Bucureşti. nr. partea I-a. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. partea I-a. de profesie cizmar. Marcel . cu fişă de cadre la secţia PropagandăAgitaţie a C. iulie -august 1935. 160). partea I-a. 15 din 19 ian. cf. al P. p. GLUVACOV. fiul lui Wolf. 644). GOLDBERGER. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici (M.1904 Someş-Odorhei. GINSBERG. 15 din 19 ian. 271 din 26 nov. 470.. revenind la originalul evreiesc după război. Andrei (n. ulterior emigrat în Israel împreună cu soţia sa Yolan. p. 4946).1925. II: 13.I. a Energiei Electrice a Ministerului Industriei (M. 1949. partea I-a.. 642) 462. (în dosarul 112/1955). 2041. Adalbert GANZ) – activist de partid.R.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. instructor C. GODEANU. 65 din 19 martie 1947.M.C.F. Emanoil Vinea (M. GOLD. Solomovici 2001. în Contenciosul Ministerului Economiei Naţionale (1945-1947). Miklos GOLDBERGER106. GOANŢĂ.D. 10313).Of. GOLDSTEIN) – din 1948 consilier la cabinetul secretarului general al Ministerului Comerţului. partea I-a. succesiv la Contenciosul Ministerului Cooperaţiei. apoi în C. nr.R. cu care a avut două fiice: Lucy (căs.d. p. 466.C. 6292). 3909). 471. 19 din 23 ian. partea I-a.. după război acuzator al administraţiei româneşti reinstaurate în Ardealul de Nord şi adept al unui stat transilvănean independent. al P. 68 . 92 din 17 aprilie 1946. Kleinmann). al P. pentru Ardealul de Nord în timpul războiului. partea I-a.R” în 1949. 22. p. rector al Institutului de Ştiinţe Sociale de pe lângă C.C.R. 1945. nr. (1948-1952). nr.C.461. 111 din 17 mai 1947. (din 1956). GOLD HARET. 467.Of. 464. nr. p. Sălaj – 19. în linia de ultimă concesie adoptată de leadership-ul de la Budapesta (Watts 2011: 150. Iacob .R. 107 în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.C. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. 199 din 28 august 1948. Netzer) şi Agi (căs. Heinrich . 175 din 31 iulie 1948. p. 199 din 23 august 1941.C.C.E.VII.M. îşi românizează numele în perioada interbelică. Emil – din 1948 şef de secţie în cadrul D. GOLD HARET.M. haham local.Of. p. Gluvacov. partea I-a. 1948. după război avocat consilier. 469.R. GLÜCKMAN.Of. 463. director adjunct al Institului de Studii Istorice şi 106 Şi-a românizat numele în perioada interbelică şi a revenit la cel de rezonanţă iudaică după 23 august 1944. (dosar 103/1953). Ioan – după război inspector general în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. Nicolae (n. p. apoi la Comisariatul General al Preţurilor. partea I-a. Ana (n. al U. Alexandru (n.D. p. 534). nr.

T.472. nr.U. Paul . GOLDENSTEIN. nr. cuplul Goldberger a avut doi fii: Ioan Nicolae. al P. 5966). care locuieşte în New Jersey.R. 1949. partea I-a. p. p.R. nr. redactor (secţia arabă) la departamentul internaţional al Radiodifuziunii (viitorul Radio România Internaţional) (1956-1963) şi lector de limbă arabă la Universitatea Bucureşti (1957-1977). GOLDNER. decorat în 1952 cu Medalia Muncii. 15 din 19 ian. 804 din 21 dec.Of. 479. S. al P. 1949.I.Of. 644). p. Dionisie . până în iunie 1947. 2009: 204). 487. – din 1948 şef de birou la D.M. va fi expulzat de autorităţile egiptene. 483. 15 din 19 ian. GOLDENBERG. căs.1913 – 8. partea I-a. partea I-a. nr. M. 474. p. Yves Nathaniel (1929 Cairo – 1977 Bucureşti) (fiul avocatului Marcu Goldenberg. partea I-a. nr. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. (M. Textilă a Ministerului Industriei (M. 157 din 4 mai 1971). pentru socialism” din actualul Parc Carol din Bucureşti.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.1986 Bucureşti) . Lupu – după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. 484. 72 din 26 martie 1948. Simion . partea I-a.I.C. p. 1949. într-un incident încă incomplet elucidat. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. 2009: 77). . p. multiplu decorat de autorităţile comuniste. 1147). 478. nr. p. nr. GOLDENBERG. p.E. partea I-a.C. M.C. şefa cancelariei C.A.Of. iar la începutul anilor ’70 şefă de birou la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri . partea I-a. III-a. p. Eugen – director adjunct în cadrul Ministerului Energiei Electrice şi Industriei Electrotehnice în anii ’50.C. 15 din 19 ian.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.. 33 din 9 febr. GOLDSTEIN. 130 din 11 iunie 1947. 164 din 19 iulie 1948.Of. 6781). stabilit în Egipt în 1904) – funcţionar al Legaţiei României la Cairo (1951-1956). p. GOLDENBERG.ilegalistăcun stagiul recunoscut din 1936. Fani (n. Nati – în 1948 era gestionar la Serviciul Radioamplificare al Ministerului Informaţiilor (M. GOLDENSTEIN. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 159 din 13 iulie 1948. 1949.A. nr. Ernest – în conducerea Uniunii Sindicatelor Sanitare în 1948 (Bărbulescu et al. Albert . 4707). . 1949. GOLDENBERG. GOLDMAN. ulterior redactor Agerpres (1956-1972). 482.Of.III-a. căs. şi George Goldberger.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. 475. 69 . la Direcţia Culturală.Of. înmormântat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. a M. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. ulterior şefa de cabinet a lui Petru Borilă. Filip Egon – după război desenator şef în centrala Ministerului propagandei / Informaţiilor. nr. nr. fiica lui Solomon şi Ernestina) (26.C. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.1949. (1952-1957).Of.Of.C. 485. partea I-a. S. 641). 480. în 1964 cu Ordinul Muncii cls. 5830). 35 din 11 febr. Mari – inspector general sanitar în cadrul Ministerului Sănătăţii în 1949 (M. GOLDŞTEIN.P. nr.Of. 641). 5 din 9 ian.Of. GOLDBERGER. 2632). 476. Enache-Rotaru). 314. partea I-a. GOLDNER. Rica – în 1949 era şefă de serviciu la Peşedinţia Consiliului de Miniştri (M. cu Carmen (n. deputat M. GOLDSTEIN.XII.N. (28/1956).C. 473. în viaţă. 481. p. Social-Politice (pe lângă C. Fani MATES.R. 173 din 31 iulie 1947. în prima jumătate a anilor ’50. cu Rozalia (n.Of.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 477. cu dosar la secţia Economică a C. GOLDENDACH.din 1947 inspector în cadrul D. Bărbulescu et al.soţia lui Nicolae Goldberger. partea I-a.IV.) (1958-1970). GOLDSCHLÄGER.R. 486. 1964. 1214). în Bucureşti. al P. GOLDNER. partea I-a.G.C. Buchsenspaner). de unde. nr.

1906 Budapesta) – evreu maghiarofon.R.din 1948 şef de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 501 n. M.G.A. 494. GORUNEANU.1983) – ilegalist (membru de partid din 1922). Iosef . decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. 658). iar în 1979 cu ordinul “23 August” cls. nr. partea I-a. partea I-a. după război membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei (numit în mai 1945).488. nr. p. partea I-a. Sigismund SZILLE) (n. pp. M.Of. în mandatul Anei Pauker (M.Of. 7492). Samoil (uneori transcris şi GAMBO) (13.. 95 din 22 aprilie 1948. Arh. prezent şi ca lector nesalarizat al C. partea I-a. GREGOR. “evreu maghiar”. 496.M. aflat în atenţia Siguranţei şi arestat chiar în 1933 (v. 663). GORDON. (1956) şi Arbitrajul de Stat . 1949. Marcu . ar fi lucrat un timp în subordinea lui Moses Rosen la F. capturat şi condamnat de autorităţile române pentru spionaj în favoarea Ungariei în 1942. 498. 33 din 10 febr. GOMBO.R. p. Gheorghe (n. 8214. sancţionat în lotul “fracţioniştilor” din 1958. partea I-a. 1949.Of.F.I. 1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. p. partea I-a. 240 din 15 oct. p.. fostulsău coleg de birou. III-a (Decret nr. unde cei doi ar fi devenit “religioşi fanatici” (în Solomovici 2004: 401). nr. partea I-a. GRIGORIU. GOLDSTEIN. partea I-a. Rectorat. GORUN [căs. 27.C.Of. A. 157 din 4 mai 1971). GRIGORIU.IV. 1. p. 3861). 159 din 13 iulie 1948.. GOLDENBERG) . nr. în februarie 1948 avansată şefă de secţie în cadrul Direcţiei presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Sidonia (n.din 1947 controlor economic în cadrul D. nr.Of.XII.Of.C. 190 din 19 august 1947. 1134). Pia – şefă de secţie în Direcţia Literară a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (iulie 490. Nicolae (n. I-a (Decret nr.1916 Bucureşti) (fiica lui Arthur şi Iulia) – până în 1958 (când este demisă. partea I-a. GRAUBART. partea I-a. 1948. p. la Direcţia Educaţie Tineret (M. 491. Eva – în anii ’50 funcţionară în cadrul Direcţiei Studii a Ministerului Justiţiei. 493. nr. 110 din 16 mai 1947. instructor în cadrul secţiei Literatură şi Artă (iniţial sector în cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie) timp de două decenii. 489.E. 501. în 1953.Of. 38 din 27..în ian. coautoare a lucrărilor Contractele economice. 1654-5).Of. Kuller 2008a: 441). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 495.].Of.XI. nr.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. GOTTLIEB. 1949. al P. GOTTLIEB. 516). 52 din 4 martie 1945. p. nr. 16 din 20 ian.1888 – 4.). exclusă din partid şi arestată) funcţionară a Ministerului Comerţului Exterior în 70 . p. după 1944 activist de partid. afirmă că Gonda. Universitatea “Regele Ferdinand I”. reabilitat în 1964. 492. GOLIGER. nr. St. (1958) (Cajal & Kuller 2004.C.E. decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 16 din 20 ian. nr. 1088). Cluj. 1948 – februarie 1949) (M.C. C. Madeleine – după război stenodactilografă în Ministerul propagandei / Informaţiilor. GONDA.E. p. nr. 2 şi 512). Bernard . 1035). GONDA. 3706). în prima jumătate a anilor ’30 student medicinist şi unul din liderii studenţilor evrei comunişti ai Universităţii “Regele Ferdinand” din Cluj-Napoca. nr. 1949. p. p. Alexandru (n.R. 1948.I. şi respectiv că ar fi emigrat împreună cu soţia sa Ani în Israel. 32 din 8 febr.Of. 500. Ţuliu – după război consilier juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 28 din 3 febr. (M.1979) (dosar G/26 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).G. SZILLE) – fratele lui Gheorghe Gonda. Andrei Strihan (el însuşi evreu). 5830. a M.Of. partea I-a.IX.din 1949 şef de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. dosar 750/1932-1933. 499. Iosif – din martie 1945 la D..Of. Beatrice . după război încadrat în ianuarie 1948 ca secretar II de legaţie în centrala M. 497. apud Nastasă 2011: 500. partea I-a. 18 din 22 ianuarie 1948.

Corin – până în ianuarie 1949 şef de serviciu la Direcţia Literară a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 508. nr. GRIMBERG. 95 din 22 aprilie 1948. a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 1948. GROSMAN. 515. ulterior adjunct al Ministerului Sănătăţii începând cu 1948 (M.).în august 1948 numit de ministrul Industriilor director adjunct al Centralei Industriale a Mătăsii (M. 804 din 21 dec. 15 din 19 ian. din partea Uniunii Populare Maghiare (1946-1948) (M. nr. 229 din 4 oct. p. p. GROSSU. Iosif . Leonida – iniţial numit medic-şef al judeţului Olt în iunie 1945. partea I-a. 511.Of. partea I-a. p. nr. cu grad de căpitan. p. 384). nr. partea I-a). p. partea I-a.C. 514. 184 din 11 august 1948. GROSS. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 1267).Of. p.Of. 3706). GRIMBERG) . anii ’50). p.R. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Ravensbrück: der Zellenbau : Geschichte und Gedenken : Begleitband zur Ausstellung (Berlin: Metropol. 158 din 12 iulie 1948.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/G/G%2006. 7723. nr. 7438).din februarie 1949 şefă de birou în cadrul D. 1949. p.din 1948 şefă de secţie în cadrul D.Of. 253 din 1 nov. Fredi . (M.” cls.Of. cadrul firmei “Româno Export”. Bărbulescu 2009: 23. după război membru în conducerea Comisiei de Control a Partidului (viitorul Colegiu) (1949-1966. şefa grupului de anchetă a foştilor luptători din Spania şi a foştilor participanţi la Rezistenţa Franceză în anii ‘50.Of.din 1948 şefă de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. partea I-a. IV-a (sub numele Charlotte Ciordaş). 1949.E. 175 din 31 iulie 1948. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 645). nr.G. 510. 505. Simion – din sept. GROM. GROSU. p. p. Insa Eschebach. Şarlota (n. p.deputat de Arad. nr. 2103. Izu – din anii ’50 funcţionar la Comitetul de Stat al Planificării. 2008.).în 1949 era referent de specialitate în cadrul D.I. M. p. nr. 37 din 14 febr. GRILL. 66 din 20 martie 1947. 51.a.din 1947 inspector în cadrul D. 1948 funcţionar în centrala Ministerului de Finanţe (M. 109 V. nr. 219 din 21 sept. nr. 2066 din 20 oct. partea I-a. partea I-a. partea I-a.Of. M. partea I-a. 8970. M. internată în lagărul de muncă de la Ravensbrück109. a M. fostă ilegalistă şi luptătoare în Spania (Solomovici 2004: 27) şi în Rezistenţa Franceză (Levy 2002: 131). 1947.C. nr. 7 din 10 ian. 165. GRONICH. partea I-a.Of.C. GROSMUK. inculpată şi condamnată pentru subminarea economiei naţionale alături de alţi funcţionari ai ministerului108. în Forţele Armate. 26 din 1 febr. nr. 1948.Of. 642).Of. 108 V.C. p.Of. Coca .I.I.17. 1949. 504. prin Decretul regal nr. 507. în 1947 transferat pe aceeaşi funcţie în judeţul Iaşi.P. (n. Matilda (GRÜNBERG) . p. 512. 503. 4817. GRUIA. David . decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 9763). fişa matricolă penală la http://86. 53. 1947. revenit în Bucueşti şi numit Inspector general sanitar al Regiunii II Bucureşti. 513.C. 748). 129 din 9 iunie 1945. Frima . 6292).125. partea I-a. 1949. Leon . 506. S. GRINDEA. când se pensionează). 209 din 9 sept.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 71 . GRUIA.Of. 1947 (M.I.502. nr.Of. 5784). partea I-a. Zoltan .Of. 60 ş.Of. GROSMAN.%20Griavu%20-%20Gyurki/Grigoriu%20Sidonia/index.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 1964. în 1947 încadrată pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.R. 15 din 19 ian. partea I-a. M. partea I-a. nr. 1947. partea I-a. nr. Charlotte CSORDAS. GROSSMAN. zisă “Şari”) – soţia lui Ştefan Gruia (căs. iar din 1967 instructor în cadrul CEPECA (Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi) din Bucureşti. nr.P. p.php. 157 din 4 mai 1971). 509.

GRÜMBERG.C.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. 52 din 4 martie 1945.I.Of. 1948. 276 din 28 nov. 520. partea I-a. p. 527.G.C. p.I. Ioniţoiu 2006: 38). 1654-5. M. Cioroianu 2005: 302.din 1947 controlor economic în cadrul D. 219 din 23 sept.E. (M.C.Of. 158 din 12 iulie 1948. partea I-a. nr. 264 din 14 nov.C.I. 1949.Of. p.Of. 45 din 24 febr. nr. nr. partea I-a). p.Of. nr.din febr. GRÜNSTEIN. nr. a M. 1946. 534.Of. 126 din 6 iunie 1947. 5180). 131 din 8 iunie 1948. p. nr. 1214). GRÜNFELD.C.E.Of. 8599). 528. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M.Of. Salvine .C.C. 145 din 26 iunie 1948. 1949. 5784). 1947. GUROWITZ. 1626. M. GRÜNSTEIN) . 72 . 138 din 17 iunie 1948. Samoil – după război funcţionar la Oficiul Industrial al Bumbacului.Of. 519. Otilia . 533. 52 din 4 martie 1945. partea I-a. n.G. nr. p.C. GRÜNBERG. 5966). nr. Simion . Gherşin – în august 1948 numit de ministrul Industriilor director adjunct al Centralei Industriale a Inului şi Cânepei (M.Of. nr.C. nr. 532.Of. partea I-a.după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. Inului şi Cânepei. GRÜMBAUM.controlor (până în febr. Henri . partea I-a. partea I-a. Ernest – în iunie 1948 era funcţionar în centrala Ministerului Comerţului (M. partea I-a. 524. partea I-a. 530.C. 10092. a M. p. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. GRUSMANN. Sara – activistă a partidului. (M. 10533). nr. 517. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. Dobrincu şi Goşu 2009: 210. p.Of. Eliza (n. 184 din 11 august 1948. 1123).în 1949 era referentă administrativă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. p. de Celuloză. nr.I. 521. 10. (M. p. nr. p. 5386.C. 1626). 526.E. partea I-a. p. p. GUINĂ. 4972). până în iunie 1948.G. partea I-a. nr. (1955). GRÜNBAUM. partea I-a.E. 15 din 19 ian.G. ulterior membru al Comitetul de Stat al Apelor (1952-1967) (M. nr. Simion . GRÜNBERG. 1947. 1949. GUNEA. 1948 inspector în cadrul D. 1947.G. p.M. GRÜNSTEIN.din 1947 controlor în cadrul D. membru C. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. a M. a M. partea I-a. p. nr. Leon – după război. (M. Berindei.R. partea I-a. 219 din 23 sept. soţia lui Nicolae Guină. 523. GRÜMBERG. al P. 8460). 222 din 29 sept. 9857).Of. M.Of.din 1948 şefă adjunctă de birou la D. partea I-a. 645).E.I. 45 din 24 febr. partea I-a. partea I-a.C. 5830). 256 din 5 nov.Of. partea I-a. a M. nr. Bercu . nr. GRÜNBERG. p. Artelor (şi Informaţiilor) (M.Of. 531. al P. pp. Isac . 32 din 8 febr.Of.I. partea I-a. Rozalia . apoi ambasador la Moscova şi Ulan Bataar.C. 522. Abraham .Of. 1947. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Sinteză şi Pelucrare (M.Of. pp. subinspector general în centrala Ministerului 518. Moise – din 1945 şef de secţie în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. nr. GUERON. 8598). 4534). iar apoi promovat inspector în cadrul D. 159 din 13 iulie 1948. 529. p. GRUSS. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. 164 din 19 iulie 1948. nr. Sidy .R. 1948. 1948).până în febr. nr.Of.Of. GRÜMBERG. fost ilegalist. 35 din 11 febr. 1654-5).516. în anii ’50.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 525. p. (M. Mayer – prim director general adjunct şi inginer şef (1949-1951) şi apoi director general (al Direcţiei Generale de pe lângă Consiliul de Miniştri) (1951 -1952) la Canalul Dunăre – Marea Neagră. GRÜNBERG. GRÜMBERG. Hună . 1947. partea I-a.

E. 73 . HAIMOVICI.C. Harry Simon – controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în nov. p.Of. nr.Of. n. ulterior al Silviculturii în anii ’50. nr. HABER. p. condamnat la 10 ani şi 6 luni închisoare.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. HAIM.Of. trecut prin mai multe penitenciare. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. 232 din 6 oct. fiul lui Leon) – absolvent al Liceului “Laurian” din Botoşani. ulterior membru al Comitetului de Stat al Apelor (eliberat din funcţie în 1967) fişă de cadre la Secţia Agrară a C. 15 din 19 ian. 543. (M.din 1945 la D. 537. 52 din 4 martie 1945.Of. nr. 645).Of. HAINISON. 52 din 4 martie 1945. 539.G. HAFNER. GUTMAN. înainte de război. GUTMAN. ulterior promovat şef de serviciu (M. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. partea I-a. partea I-a. 1949.R. Iţic . M.C. pp. iar în anii ’60-’70 director general la Ministerul Industriei Lemnului. Isak . 1947. 541. 1947). 1949. nr. partea I-a.C.din 1947 controlor economic în cadrul D.Of. (M. reintegrat iniţial ca şef de secţie. 136 din 15 iunie 1948. GRÜNBAUM) – funcţionar al D.Of. după război înalt funcţionar la ministerul Gospodăriei Silvice. 549. subdirecţia administrativă în Ministerul Artelor şi Informaţiilor ((M. partea I-a. 3002. 175 din 31 iulie 1948. Leon (n. secretar al Confederaţiei Generale a Muncii (până la sfârşitul anilor ’50).G. nr.Of. până în iunie 1948. partea I-a.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1654-5) 538. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. GUTTMAN. pp. 8032). apoi transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. 547.I. p. 546. 219 din 23 sept. 190 din 19 august 1947. C.C. p. 1948. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. partea I-a. 1947. 8599).535. M.G. 1947. p.I. 5123. (dosare anexe. 5386). partea I-a. Ludovic – din 1945 şef de secţie la D. al P. nr. nr. 10290.F. nr.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Oscar . 8072). 1654-5). nr. nr. 7491). 1654-5). 145 din 26 iunie 1948. partea I-a. 52 din 4 martie 1945.1901 Bucureşti) . HABER. partea I-a.R. partea I-a. M. 6293). partea I-a. 536. partea I-a. decorat în 1964 cu ordinul Muncii cls. HAIMOVICI) (n. p.Of. p. 15 din 19 ian. nr.F. p.Of. 1949. 5142). 545. p. nr.M. nr. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. GUTMAN.Of. Iţic . 548. 641). p. decorat în 1961 cu Medalia Muncii. 269 din 20 nov. nr.Of.C.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Industriei (M. fost ilegalist. partea I-a. partea I-a. 661). HAIMAN. 157 din 4 mai 1971). Iacob – după război. 206 din 1 sept.XI. 15 din 19 ian.F. 204 din 5 sept.Of.Of.E. p. nr.Of. p. pp. p. a M. Roza (probabil Haimsohn. HAIM. p. 544. Zoltan (n. II-a. 1898. 21. p.din 1947 controlor în cadrul D. 542.R. partea I-a. apoi promovat director în aceeaşi direcţie generală în 1945. nr. disponibilizat 540. Ivanier Ştrul (d. (1956). VIŞAN.în 1949 era dispecer tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 1941. Mendel – funcţionar în cadrul Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. HAIMER.G.Of.C. 12/1951). 1949. partea I-a. în perioada antonesciană. nr. GYEMAND. contabilul-şef al Ministerului Artelor (M.G.R. Samoil (Saul) (n.Of. B.Of. al P. a M. 4588). 2002) – originar din Cernăuţi. 76 din 30 martie 1946.n) .R.C. nr. S. 550. partea I-a. 119 din 25 mai 1948. C. C. Alexandru . 16 din 20 ian. Roger . GYALI. după război membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lemnului (din 1948). Leon – în 1948 arhitect-şef la Serviciul tehnic. apoi la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. 641).

Of. 1948.Of. partea I-a. 1947. ulterior secretar general al Ministerului Industriei Lemnului. (M. nr. nr. p.Of.E. până în 1962 secretar general al Ministerului Economiei Forestiere. după pensionare autor al unor studii pe teme iudaice. 563. nr. 661). p. nr. 1949. 1948. p. HALFON. director în cadrul direcţiei Personal şi Învăţământ a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’60-’70. 175 din 31 iulie 1948. “Petrolexport” ca reprezentant al ministerului.C. după 1944 înalt funcţionar al C. Adalbert (n. 1949 şefă de secţie la 553. M. 30/1956 şi 24/1954).I.Of. nr.Of.R. 1948. Ernest . Alperin) . 24 din 30 ian. (dosare anexe. p. 7438).E.survivors-romania. V.C. în aprilie 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Casei de Economie. 12 din 14 ian. HAMBURGER. 556. partea I-a. p. HAMEL. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. 1949. p. 10496. Adalbert CHARAP. nr. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. HART. HAUSIRER. http://www. p. nr. partea I-a.551. Credit şi Ajutor a magistraţilor (M. Louis – după război controlor-revizor principal în centrala Ministerului de Finanţe. Suzana (probabil soţia/fiica lui S. 16 (25 mai 1948: 6).Of. p. Berthold – controlor (1946-1948). 5 din 9 ian. în 1949 revenit în centrală (M. partea I-a. partea I-a. partea I-a. Mureş) – în 1944 deportat la muncă obligatorie de autorităţile ungare110. 315. nr.G.F. 562. publicist al unor lucrări de specialitate la Ed. 1947.org/text_doc/actul_de_acuzare. partea I-a.Of. 1946.Of. 253 din 1 nov. 79 din 3 aprilie 1948. HALPERN. 4255). nr. a M. Ana .I. 119 din 28 mai 1947. 2971). nr. martor al acuzării în procesul lui Belu Zilber din 1954. 219 din 23 sept.R.în a doua jumătate a anilor ’40 director administrativ adjunct al Direcţiei Radio în centrala Ministerului Informaţiilor.E. 79 din 3 apr. 559. partea I-a.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. HART. Samuel – judecător la Judecătoria Urbană I Bucureşti (1944-1947). 1949. 209 din 9 sept.Of. HAUSVATER. 7026). HARTSTEIN. partea I-a. 23/1954. din 1948 membru al Consiliului de Administraţie. 1947. 2954.Of. Alfred (27. 555. u. M. 256 din 5 nov. 1213. HÂRLĂOANU. 263). 74 . Lazăr .Of. 10092). după război martor al acuzării în procesul unor criminali de război la Tribunalul Poporului Cluj în 1946. apoi chiar preşedinte al tribunalului111. Hârtiei şi Celulozei în guvernele Dej. 9856. secretar general al Ministerului Industriilor (1948-1949) (B. 16 din 20 ian. al P. 1944.Of. 558.E. 1947.I. jud.C. 32 din 8 febr. partea I-a.Of. partea I-a. 552.din 1947 controlor în cadrul D. p. Tehnică în anii ’50.C. p. p. p. partea I-a. W.survivors-romania. membru al Comisiei Centrale Financiare a partidului în timpul războiului.C. a M.până în febr.Of. 6292). Documentare şi Coordonare a Ministerului Industriei (M.Of. p. 275 din 27 nov.S. p. 557. Direcţia Teatre a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p. ilegalist. M.R. nr.G. Alexandru – în 1946 era avocat în contenciosul Ministerului Finanţelor (M.Of. 945). partea I-a.1949. 110 111 http://www.1928 Fălticeni – 2001 Bucureşti) – lingvist. 35 din 11 febr. M. nr. 1133). R. preşedintele Secţiei a IV-a Penale a Curţii Bucureşti (1947-1948). HALPERT. 33 din 10 febr. partea I-a. nr. 1945.S. în 1948 numit membru în conducerea S. nr. 554. nr.. Emil (eronat ortografiat de unii autori “Harstein”) – inginer şi fost antreprenor. 561. M.htm. respectiv inspector (din 1948) în cadrul D. 560. p. nr. partea I-a. iar din 1949 director al Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerului Industriei (M.C.C.htm. (1953-1989).a. (M.Of. 737.org/text_doc/tirgu_mures.din 1948 consilier administrativ la Direcţia Studii. HARAP. profesor la A. partea I-a.VII. Leon . partea I-a. M. 8599). p. 264 din 14 nov. 1912. (?) HASS. George – din februarie 1945 verificator la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. nr.

partea I-a. la Direcţia Presă (M. p.R. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. Israel .C.564. 15 din 19 ian. D. Industriei (M.Of. nr. 661). 1949. 566. p.C. nr. partea I-a.Of.R. partea I-a. 1949. p. 154 din 7 iulie 1948. 148 din 30 iunie 1948. 219 din 23 sept. decorat în 1971 cu ordinul “Steaua R. 575. 7438). 15 din 19 ian. nr. nr. 642.Of.Of. III-a.G. HERŞCOVICI.I. nr. 158 din 12 iulie 1948. 5 din 9 ian.” cls. David . nr. 1947. partea I-a..S. decorat în 1964 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. 577. 120 din 26 mai 1948. 570.Of. controlor (1945-1948). (M.R. 299 din 29 dec.Of. p. 580.Of. posibilă identitate cu onomimul prezent cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. fond 495 (“România”). (M.Of. 646).după război membru în conducerea Oficiului Industrial al Bumbacului. Morel . p. 1947. 282 din 5 dec.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.I. Paul – inginer. nr. (M.D. HEILPERN.E.Of. 264 din 14 nov.A. u. Irmfried . 209 din 9 sept. a M.Of. 1949.în 1949 era controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. HERŞCOVICI. la Direcţia I. 565. 5785.vol.C.C.Of. 1948. 16 din 20 ian.G. HERŞCOVICI. (M. HEGER.Of. partea I-a. (dosare anexe. 15 din 19 ian. cu dosar la secţia Economică a C. 116 din 21 mai 1948. 5463-4). p.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. HEITNER.E. 7817). 4497). HEHTER. nr. în acelaşi an numit membru al comisiei interimare a Uniunii Colegiilor de Avocaţi din R. Liuba – din ianuarie 1948 referentă în centrala M. 8599. HERMELIN. Frucht . a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.1949. partea I-a. p. al P. Leonida .C. p. C. Sanda – din iunie 1948 secretar presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. 576. Wolf Gherşin (n. partea I-a. 1949.Of. Mihai .R. partea I-a. 662. HER. în judeţul Covurlui. p. pp. 1948. A.C. nr.N. 75 .I. partea I-a.F.S. nr. 11362).în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. HEROVICI..Of. Wolf – fost ilegalist şi deţinut corecţional în timpul războiului pentru activităţi comuniste (penitenciarul Caransebeş) (A. 126 din 6 iunie 1947. 4611). 59. p. 6683). inv. HERŞCOVICI.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public.C. IV-a (M. partea a 2-a. p. 579. p. 16 din 20 ian. 225. nr. p. după război activist la secţia Gospodărie de Partid a C. al P. Ghizela . a M. 574. 642): 568. HERŞCOVICI. cu fişă de cadre la arhiva aceleiaşi secţii (1958). 1948 tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 15 febr.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului 569. 571. partea I-a. 1906) – originar din Galaţi.Of. 573. 581. 5687). 1947. partea I-a. p. 1949. partea I-a.G. 658). M. 10092). partea I-a.E.Of. HERESCU. Iosif – din 1945 şef adjunct de secţie D.R. HERMAN. HERŞCOVICI. 316). G. p. p.C (M. pp. partea I-a.Of. 186 din 13 aug. 1654-5).Of. Leon Silviu . nr. 52 din 4 martie 1945. nr. 16 din 20 ian.P. partea I-a. 330). 567.E. nr. 1947. M. HERŞCOVICI. partea I-a.A. dosar nr. nr. partea I-a. nr.a. HERER.Of. 1949. Şerban . partea I-a. pentru câteva luni în 1948 detaşat în teritoriu. apoi inspector la D. dosar H/61 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).S. Inului şi Cânepei. 578.C. 4534. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.Of. nr. nr.C. 572. ff. nr. Iancu – avocat. nr. membru de partid din martie 1945. nr.G. 663). partea I-a. 16 din 20 ian. 297-8). p. M. p. Bercu – din sept.din 1947 inspector în cadrul D. HERŞCOVICI.C. 1949. 25/1954).în 1948 era controlor în cadrul D. p.M. partea I-a.Of.

C.Of. 1947. partea I-a. nr. 585. 251. 1654-5) 76 . M.G.G. 8072).I. HEVES. 7 de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Solomon – controlor (1946-1947).. 1948. 1947. p.R. M. p. partea I-a. 1947.” cls. 256 din 5 nov. 9856. 10 din 13 ian.R. 594. 298. până în ianuarie 1948. 158 din 12 iulie 1948. HIRSCH. Ferenc (Francisc) (4. Marcel .Of. p. partea I-a. partea I-a.C.B. nr. 6781).C. p. 738. p. M. HILSENRAD.I. p.R.S. ulterior Comitetului de Stat al Planificării. 10496. partea I-a.Of.Of. 593. HINTZ. în anii ’50 procuror militar la Tribunalul Regiunii a II-a Militară (în 1959 preşedintele completului de judecată a pastorului Richard Wurmbrand) (Berindei. I. Popescu 2009). partea I-a. 52 din 4 martie 1945.Of. nr. 1963. p.Of. p. 596. respectiv cadru didactic (din 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. lector la Universitatea Babeş Bolyai (1947-1950). 10533).G.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 1947. Arthur (n. Alexandru . nr.).P. autor al unor articole în revistele Legalitatea populară. ilegalist (membru de partid in 1933).R. nr. 737.1903 Sighetu Marmatiei – 26. HINŢESCU. Notariatul de Stat (1964) şi Tratat teoretic şi practic de procedură a executării silite (1966) (inclus în Kuller 2008a: 443 şi Benjamin & Stanciu 1997: 428). p. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. Leonard (fiul lui Moritz). nr. nr. 1947. şi Andreescu. HERVIAN. secretar adjunct al Comitetului Judeţean Cluj al P. partea I-a. S. Raul – după august 1944 şeful Direcţiei Presei şi Informaţiilor din cadrul Ministerului Afacerilor Străine (Onişor 2009: 241. nr. p. 15 din 19 ian.Of. 8599). consilier juridic şef în cadrul Ministerului Justiţiei în anii ’50-’60.P. nr.VIII. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. 1947) (M.Of. 1948./P. 595. 276 din 28 nov.C. 591. Justiţia Nouă şi Revista română de drept şi coautor al lucrărilor Procesul civil în R. nr. p. poet şi scriitor.. 256 din 5 nov. 1909) – jurist. Rahmil – după război controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în iulie 1947 şi din sept.Of. 5784. partea I-a. partea I-a. 586. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. nr. 6781). partea I-a. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.1973 Constanţa) – evreu maghiarofon. M. HIRSCH. Moriţ – activist la Comitetul Central al U. M. 642) HIRSCH. Emil – locotenent-colonel. Gustav – din 1945 inginer consilier la D. 219 din 23 sept. după război activist de partid. HERTZOG.Of. 1947. până la moarte. p.R. 173 din 31 iulie 1947.F. p.VIII. 1947. p.după război. nr. M.S. 204 din 5 sept. Nastasă şi Varga 2003b: 665. partea I-a. deportat de autorităţile maghiare la Kistárcsa (1944-1945).Of. Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. nr. 590.C. HERŞCOVICI. partea I-a. 1947 angajat contabil îm centrala Ministerului Artelor. 9855). partea I-a.E. decorat cu ordinul “Muncii” clasa a III-a prin Decretul nr. a M.C.I. 24 din 30 ian.P. partea I-a. a M. HERTSTEIN. 5784. 173 din 31 iulie 1947. (M.E.Of.după război inspector general adjunct în cadrul D.582. pp.G. controlor în cadrul D.Of. V-a. HERŞCOVICI.în anii ’50-‘60 funcţionar al Comisiei. partea I-a. (1957).C. M.R. 1949. Arno . Dobrincu şi Goşu 2009: 632 ş. 589. 275 din 27 nov. 158 din 12 iulie 1948. 662). 1947. nr. ulterior funcţionar al Băncii de Stat a R.Of.R.Of. nr.R.u. pp. 587.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 592. 9857. nr. a M. HERŢOVICI.J. 793 din 31 dec. 256 din 5 nov. (inclus în Kuller 2008a: 443) (v. M. partea I-a. Paul – în ian. 588.G. 16 din 20 ian.P. ulterior expert în cadrul Consiliului Legislativ. p.C.Of. nr./R. în anii ’60-’70. în acelaşi an promovat inspector (M. 24 din 30 ian. ulterior inspector în cadrul Direcţiei 583. 1949. HILLARD.M. Dan .E. HILF. Hîncu 2009). în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. decorat prin Decretul nr. Stefan .după război controlor în cadrul D.Of. 584. partea I-a.

p.C. 599. 1949. în subordinea Comisiei Aliate de Control (Decretul Lege nr. HOLINGER. M.Of. ulterior în cadrul Ministerului Informaţiilor (1944-1946-1947-?)). HOCHMAN. M. nr. p. nr. 658). Simion . partea I-a. Ervin . 608. 264 din 14 nov. 604. 1946. 602. p. p.în ian. p. 16 din 20 ian. p. 662). p. 7491. p. 1949. Ladislau . p. care îl şi menţionează ca evreu într-un dialog cu Emil Bodnăraş.Of. Marcel . HIŢIG. respectiv la Serviciul Control al Ministerului Industriilor. ulterior promovat inspector (M. apoi secretar general şi ministru adjunct al Ministerului Industriei Petrolului şi Industriei Cărbunelui (ulterior al Industriei Petrolului şi Industriei 112 Schimbare a numelui în baza deciziei nr.Of. 8460). Nicolae (n. (M.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 1947 a ministrului Justiţiei (v. HIRSCH. nr. Bihor)112 – din mai 1945 membru al comisiei mixte de cenzură a presei sub coordonarea ministrului Propagandei Naţionale. Aurel . 5646. 1946. HODOŞ.Of. 12877). partea I-a. 10092). 5966).din 1947 controlor economic în cadrul D. 1948 (M. 26 din 1 febr.Of. 1947. 610. 158 din 12 iulie 1948. nr. Moritz – din februarie 1949 contabil la Direcţia Centrală Industrială a Ceramicei şi 600. 1949. 1946.Of. căruia în 1941 i se fixa domiciliu obligatoriu pentru propagandă comunistă şi tentativă de trecere în UR. partea I-a. 1949. p. 4698). 190 din 19 august 1947.I. Leon . în 19 iunie 1920. HIRSCH. nr. 598. în iulie 1947 numit director la Economatul ministerului.. 1948.Of. Iancu (1905 Piatra Neamţ – 1979) – în 1948 numit administrator al societăţii de petrol naţionalizate “Steaua Română”. 35 din 11 febr. partea I-a.Of. Eduard . 8660). HOLBAN.S. nr. 256 din 5 nov. HORAŢIU. nr.Of. HONIGSBERG. 606. 256 din 5 nov. p. şi Solomovici 2003: 191-2). 1947. HOLCZER. p. 748). 19 din 23 ian.numit membru al Consiliului (naţional) Superior al Tuberculozei de ministrul Sănătăţii în mai 1948 (v. demis la 1 ian. HOMOLKA. 58 din 9 martie 1942.din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor din cadrul Ministerului Industriei (M. 122 din 28 mai 1948. p. 164 din 19 iulie 1948. HIRSCH. partea I-a. 601. din 1945 funcţionar în centrala Ministerului Informaţiilor. nr. p. partea I-a.Of. partea I-a.597. 5784).Of. 1213). HOFER. Iosif . p. nr. HIRSCH.Of. 9856). p. partea I-a. M. HIRSCH. 644).în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. partea I-a. 1947. nr. 1189). 151 din 5 iulie 1947. in dec. 34 din 10 febr. nr. (partea I B) nr. din partea Uniunii Populare Maghiare (19461948) (M. la Direcţia Studii (M. 1949 secretar general al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (în guvernele Petru Groza. 222 din 29 sept.Of. 612. M. 1947. la Beiuş.Of. M. v. 611. M. p. p. 220 din 24 sept.Of. 12912. Aron – din 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului.S. partea I-a. p. 609. 535. partea I-a. Mendel . a M. partea I-a. nr. 89244 din 20 sept. 605.până la 1 octombrie 1947 inspector general adjunct în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. nr. nr. 364 din 2 mai 1945).Of. nr. M. 603. 77 . ca translator la Direcţia radio (M. 1946 însărcinat cu conducerea Direcţiei Radio. nr. partea I-a.Of. p. Materialelor de Construcţie din Ministerul Industriei (M.R.Of.u.Of. partea I-a. 9856. Ludovic – ilegalist.E. Buzatu şi Cîrstea 2010:335 ş. nr. partea I-a. 290 din 14 dec. HOLDICH. 607. 1949.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. 1719). partea I-a. partea I-a. partea I-a.G.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Grigore .C.Of. 15 din 19 ian. partea I-a. 289 din 13 dec. 1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. nr. 1947. Lazăr . HOLZER. 16 din 20 ian. nr.deputat supleant de Arad. din febr.).

HORODNICEANU.P. Marcu (n. nr. partea I-a.C.până în febr. a M.Of. 20 din 23 ian. Zor . 1123). p.G.membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale instituite prin Decretul-Lege nr. p. Kuller 2008a: 443. 52 din 4 martie 1945. C.din 1947 controlor în cadrul D. – în 1948 era şeful adjunct al Direcţiei Instalaţii din centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M. fond C. detaşat practic imediat ca şef de birou la Legaţia României de la Bruxelles. C. Iosif . partea I-a. 111 din 17 mai 1947. Erica . 299 din 29 dec. 477). Corobca 2008: 15..Of. inv. 3913). p. 619. din Ministerul Comunicaţiilor (M. 628.E. partea I-a. f.Of. 11362). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.R. 264 din 14 nov. 1949.A. 625. nr. 803 din 21 dec. HÖNIG. 32 din 8 febr.Of.F.G.C.C.B. 663).C. HOROVITZ.C. nr.I.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.C. iar apoi detaşată ca dactilografă şefă în cadrul Ambasadei R. partea I-a.P.I. nr. Cancelaria. Mihail – în martie 1945 delegat director la Arhivele Generale ale Ministerului Afacerilor Strîine (M. p.. 616. partea I-a. 1949. 627.Of. 225 din 3 oct.Of.F. fd. Alice .a. HORNSTEIN. respectiv în Birmania (ian. . Pangrate .. Clara – din ianuarie 1948 referentă în centrala M.B. nr.Of. (A. 623. p. 621. 1964 cu Medalia Muncii. 8614). a C. apoi transferat şi încadrat cu grad de asistent la catedra de marxism -leninism a I. nr..R. I. 1949. pp. nr. 1945..E. 2300) HUCK. al P. şi membru al organizaţiei de partid din cadrul ministerului (1947-1950).I.-C. HORODNICEANU.R. nr. 1947.S. partea I-a. 131 din 8 iunie 1948.613. nr.Of.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. partea I-a. p. 16 din 20 ian. dos. 32 din 8 febr. B. HORODNICEANU. 9/1948: 6).Of. 87).Of. partea I-a.G. HUBERT. Alfred – după război consilier în cadrul D.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.Of. la Moscova (M. partea I-a. 122 din 31 mai 1947. p. HOROVITZ) – în 1945 numit de C.P. secţia economică. nr. HUBERT.I. nr. p. 1948. nr. (M. Cajal & Kuller 2004. respectiv 1964).R.C. 1123).R. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 1946. Florin – până în februarie 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Marcu . HOROVITZ.N. 71 din 27 martie 1945. 87 din 13 apr. 4369. D. pp. 3374). Dina . 5663). C. (M. dosare anexe.Of. 620.F. Teodor (ortografiat ocazional şi Theodor. nr. din Ministerul Comunicaţiilor (M. HORODNICEANU.R. partea I-a.R. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 624. p.C.E. 626. 152 din 7 iulie 1947. HORVATH.Of. M.Of.B. 618. 4968).Of. nr.I.A. 1654-5).I.R. partea I-a. nr. administrator de supraveghere la “Fier şi Tub” din Bucureşti (M. respectiv Huc) – funcţionar la Direcţia Cabinet ministru în centrala M.A. responsabil şi pentru Afghanistan şi Ceylon (19611963. 2723.A. 614.după război referentă în administraţia centrală a C. M.G. 78 .N.A. fd.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.N. p. p. – mai 1964) (A.S. p.B. Chimice) (1951-1961). 364 din 2 mai 1945 (A. p. nr. Ministerul Propagandei Naţionale. 1947.R. nr.E.6). HORNSTEIN. Debora . partea I-a. 617. 615.. p. 622.C.P. în 1947 director adjunct al Direcţiei Întreţinere din cadrul D. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R.E.. HUDESCU. al P. ambasador în India. 44). HOROVITZ.G. partea I-a. 10092). n. partea I-a. 76 din 31 martie 1948.F. 62/1955 (nr. p.I. HORODNICEANU. Alfred – din iulie 1947 secretar de cancelarie la M. 1027. nr. partea I-a. 1949 şefă de secţie la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. dosar 51/1952.Of. partea I-a. H. 52 din 4 martie 1945. 1654-5).

IACOB. III-a în 1971 (Decret nr. fişa matricolă penală la m http://86. p. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 632. p.din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei (M.Of.1906.S. 32 din 8 febr.php. instructor la şcoala de partid (A. din 1949.C. FEUERŞTEIN) –ilegalist din “vechea gardă”.R. 1134). IACOB.17. Odorhei. ff. condamnat la 20 ani închisoare.1978). Farkas). partea I-a. 157 din 4 mai 1971.F. 636. IACOB.. p.până în februarie 1949 inspector în cadrul Direcţiei Arte Plastice a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” clasa a II-a. 175 din 31 iulie 1948.R. fond C. Adrian . partea I-a. 645).Of. IACOB. Arhitectură şi Sistematizare (C. secţia Propagandă şi Agitaţie.. 1947. 18. 1949.R. fond C. iar în paralel.S. M.C. reangajat consilier la Camera de Comerţ a R. şi membru al organizaţiei de partid din cadrul ministerului. 3707.C. F. 115-6 şi 118-21).C.M. Herşcovici) Paruit.III-a. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. nr.A. al P. după război secretar al Consiliului de experţi ai Sindicatului din oraşul Cluj. dosar nr. 1949.N. partea I-a. arestat în 1952 (aidoma soţiei Magdalena (n. după alte surse Jenö. Tismăneanu 2005: 97. fond 495 (“România”). fiul medicului de Securitate Herşcovici. 157 din 4 mai 1971) şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. Cancelaria. membru de partid din 1930 (în atenţia Siguranţei în 1941). 10173). eliberat în 1943. în 1940. 6292).S. IACOB. Şandor JAKAB. care a încercat să se sinucidă în timpul detenţiei).M. apoi directorul general al Comitetului de Stat pentru Construcţii.C.R.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/I/I%2001. 34 din 10 febr. Eugen (n.1902 – 8.Of. IACOBOVICI. nr. Rabinsohn). 1949. Sandu . 635. 637. emigrat în Suedia în 1980.XII.A. Solomovici 2004: 582). inv. apoi prim-secretar al Comitetului Regonal P.I. Gaston – în 1947 numit de ministrul Industriei şi Comerţului administrator de supraveghere la “S.. pentru un timp membru al C. JAKOBOVICS) (10. Maramureş)113 – evreu maghiarofon. sora Anei Pauker. zis “Sanyi”. Orhei – 17. nr.N. Ruxandra .VI. fiul lui Francisc şi Rozalia) (n.1979 România) – de meserie zugrav. al P.C. între 1934 şi 1936).C.1913. B.P. Magdalena . IACOBEANU.R. v. 634. 1190). p. B. condamnat la 3 ani închisoare 630. fost ilegalist (chiar prim-secretar al P. al P.C. 638.I. Ernö. nr. 631.1979) ..I. eliberat (din penitenciarul Aiud) şi reabilitat în 1964. cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a.). Ştefan – în 1949 instructor în cadrul sectorului Propagandă din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. partea I-a. 266 din 17 nov. ministru adjunct de Finanţe şi director general adjunct al Administraţiei Livrărilor din minister între 1948 şi 1952 (secundul lui Vasile Luca). partea I-a.” clasa a III-a. 79 . al P. (Decret nr.C. 633. IACOBOVICI. 95 din 22 aprilie 1948. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Cluj (1944-1947). căsătorit cu Bella (n.C.Of.%20Ia(e)nici%20-%20Ikrich/Iacob%20Alexandru%20F/index. partea I-a. Asuajul de Sus.din februarie 1949 şef de birou tehnic la Direcţia Centrală de Aprovizionare şi Repartiţie din Ministerul Industriei (M.R.125. nr. graţiat.R.I. 113 V. 225. IACOBOVICI.R.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.IX. p.C. după război director general în Ministerul Construcţiilor (până în 1952). dosar 51/1952. iar apoi. 15 din 19 ian. ilegalist. a III-a. IACOB.C.. a fost socrul scriitorului româno-francez Alain (n. din 1947 funcţionar în M. Andrei (26. secretarul organizaţiei comuniste din Ardealul de Nord (1941-1944). decorat prin decretul nr.” Bucureşti. din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.. prin Decretul nr. 51/1949. dosar nr. Alexandru (n. (A.I. Adam (n. nr.I.Of.E.originar din Ciudaciu Mare. jud. 7 din 23. 2107). şi Levy 2002: 206. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.A. p.629.Of.d.

pentru merite antifasciste. 41). p. f. nr. 642. p.Of. p. f.G. Mihail – în 1947 şef de secţie la Direcţia Silozuri a Ministerului Lucrărilor Publice (M.I.C. nr. 1654-5). 111 din 17 mai 1947. 586. pp. partea I-a.F.până în febr. 1964.Of. 1949.P. 649. (1947-1950). partea I-a. IANOVICI. 1123). 225.R. partea I-a. a Pielăriei a Ministerului 644. IANKOLOVITS. 4611).I.R. I.R.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.E. fiul lui David şi Paulina)) (24. Herman . IMBERG. 10496.C.. secţia Organizatorică.639. ulterior detaşată la ambasada R. 652.N. ulterior activist al partidului. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.S. IANCEVICI. decorat în 1961 cu Medalia Muncii. nr. al U. 587. 1654-5). 1947.Of. IOANID. partea I-a. aflat în Palestina în 1943-1944 cu legături cu spionajul britanic. 123/1948. 3908).1923 Brăila .1990 Bucureşti) – ilegalist.C. 2008. nr. ulterior angajat la Editura Enciclopedică.R. 111 din 17 mai 1947. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C..C.Of. IEREMIA.în martie 1945 reîncadrat în D.Of. 120 din 26 mai 1948.din februarie 1949 şef secţie în cadrul D. Saul .Of. al P. Leopold – la sfârşitul anilor ’40 inspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. Iancu . 275 din 27 nov. 645.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. David (1910 . 1947. dosar nr. 37 din 14 febr. A. 647. ca lt. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.din 1947 inspector în cadrul D.V. Al. partea I-a. inv.P.C. fond 495 (“România”). executat la 18 februarie 1960 (Solomovici 80 .G. Moscu – în 1948 instructor al C. nr. IAMPOLSCHI. 158 din 12 iulie 1948. p. M. în 1947 încadrat prin decret regal.I.N.Of.F. C. colonel dr. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. IEŞANU. p. ulterior ofiţer activ cu diverse funcţii în cadrul M. (Friedberg-Vălureanu 2004. Industriei (M.Of. la momentul arestării şef de catedră la Academia Tehnică Militară din Bucureşti. C.. Septimiu (n.B. (M.-col medic. 5784). alături de Bucur Clejan-Kranzdorf). IANCU. 640. IANCOVICI. 32 din 8 febr.A. a M. p. 9763). (în 1949). 804 din 21 dec. 19 din 23 ian. Herman .. 651. 1948. IJACU.Of. 52 din 4 martie 1945.a.1960 Jilava) – inginer energetician. nr.R. partea I-a. IOANID. 1940). S. la 28 iulie 1959. Gheorghe . M.-col. IZSAK) – consilier superior în M. 1947.Of.Of. profesor universitar cu doctorat la Moscova. 646. nr.Of. repatriat.R.R. 3909). Mendel . p. O.E. Adalbert . infra]. 643. 1949. p. partea I-a. inv. 32. dosar de cadre la Secţia Relaţii Externe a C. partea I-a. IANCOVICI. fratele lt. pp. nr.P. dosar nr. 644). 52 din 4 martie 1945. p.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. Heinrich . de la Ankara (M. 11).I.funcţionar în cadrul Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. nr. 641. partea I-a. 648. dosar 5/1952).C. nr. p. în anii ’50 (nr. apoi încadrat cu grad de asistent la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (1950-1952) (Andreescu. Paul LEIBOVICI.C. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 654.III-a. Nastasă şi Varga 2003b: 580.15. 15 din 19 ian. partea I-a. C.III.P. 650. Paul (n. 1267). nr. nr. nr.M.E.N. IANCU.Of.N.G. 1949. p. 653. partea I-a.R (v.18. 253 din 1 nov. 219 din 23 sept. 2010). Ioanid [v. C.R.II. în Forţele Armate (M. A.în martie 1945 reîncadrat la D. fd.C. apoi în Myanmar/Birmania (19451948). IANCU. al P. fost medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze (1939-1945. Silviu .Ap. partea I-a.E. Anitta – din ianuarie 1948 şefă de serviciu în centrala M. membru al grupului de evrei care a jefuit maşina Băncii de Stat a R. nr. 8598. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 536).A. IAGER. partea I-a.

(dosare anexe.R.C.” clasa a II-a. IOSUV. partea I-a. nr. Inului şi Cânepei.XII. L.din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului (M.R. partea I-a. dosar J/45 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). apoi însărcinat cu afaceri la Roma. 663).I. director de departament în centrala M. 661.a. 643) IROSCH. 1948.n.C.R. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi detaşat în teritoriu în judeţul Putna (M. 158 din 12 iulie 1948. partea I-a. 1948. vezi dosarul nr. nr. 7353). decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 115 Steinhardt îşi aminteşte eronat prenumele nativ ca fiind Leopold (2005: 377). Goma 2005: 4. 738. 660.C. IOANIŢIU.Of. (1948-1952). Petre (n. 7517. 656. prozator. partea I-a. cadru didactic şi director al Şcolii de Literatură “Mihai Eminescu” din Bucureşti (1952-1956).VII. 9763). 662. IRESCU.IV. 658. nr. 255 din 7 nov. etc. Alice . 1945. Într-o noapte la Madrid (1955). Steinhardt 2005: 411115. 77/1952. 225. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (1945-1948).G. inv 69). partea I-a. 5786). p. nr.1907 – 26. Kuller 2008a: 443. la începutul anilor ’70 întors în centrala M.R. Carol – la sfârşitul anilor ‘40 director adjunct al Direcţiei Timbru şi Cifră de Afaceri a Ministerului Finanţelor (M. dosar nr. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat.S. 1949.1905 – 9.C. nr. funcţionar superior la Oficiul Industrial al / Centrala Industrială a Bumbacului. director al Direcţiei Literare în cadrul Ministerului Artelor (1946-1948). 9828.. p. fond 495 (“România”). membru în Consiliul de îndrumare a Teatrului Poporului (1946-1948). a M.17. respectiv publicarea solicitării în M. 1715).) în Forţele Armate (M. IOSIF. partea Ia. inv.P. fost voluntar în războiul civil din Spania. 1947. 657. fişă de cadre la secţia Economică a C.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 5/1. nr. M. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. David .III. Carola.” clasa a V-a.782/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. 527).A.A. 803 din 21 dec. nr. pe postul de director adjunct al Direcţiei de Informaţii (de presă.125.după război controlor în cadrul D. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.P.Of. p. p. Kuller 2010: 190 şi Solomovici 2003: 88).în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 15 din 19 ian. ca maior medic (r.M.Of.Of. IOSEF. 249/1952 şi nr. Vezi şi fişa matricolă penală la http://86. Paula . cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. al P.php. director general adjunct la Societatea Română de Radiodifuziune (1945-1946). în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. 253 din 1 nov. (dosar 46/1955.C. apoi director în centrala Ministerului Industriei şi Comeţului. Cifrul (1948). IOSEPOVICI. nr. 1948. (dosare anexe u. 2005 şi 2001II: 111. Leon BRAUCHFELD) (25. inv. în 1947 încadrat prin decret regal.Of. nr.655. 1964 cu Medalia Muncii 114 Pentru schimbarea numelui. al P. nr. 1949. 517. apoi pensionat. Frieda .1982) – ilegalist (membru departid din 1938) şi kominternist (INCOMKA. IRIMESCU. 659. p. nr. 81 . a decedat în iulie 2006 (92 ani). 77/1952.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.R. după război director al Operei Naţionale din Bucureşti (cf. n.R. Berindei.Of. nr. al P. nr.M.Of.C. Zaharia (n. 24 din 30 ian. 189/1952.E.1971) – membru de partid din 1945. Zoltan IOSEPOVICI) (19. de profesie medic. 16 din 20 ian..E. p. p. inv. Susana .Of. p. partea I -a. pentru merite antifasciste. autor al lucrărilor procomuniste Filimon Sârbu: am murit pentru ca ţara mea să trăiască (1946). respectiv ambasador (promovat ministru plenipotenţiar) la alte reprezentanţe diplomatice ale României. partea I-a. Dobrincu şi Goşu 2009: 2001)114.E. 211 din 11 sept.).36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/I/Ioanid%20Alexandru/index. nr. 205 din 4 sept. iar în 1978 (consecutiv pensionării) cu ordinul “Steaua R. soţia sa.

decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. Elena . în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. nr. Dasia . ISAK. 1948.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. Paul (originar din Drăgăşani (!)) . partea I-a. partea I-a. JACOBSOHN. 25/1954). 673. (M. p. 1654-5) 82 . 15 din 19 ian. p.originară din Bârlad. partea I-a.Of. p. nr.R. al C.C.I.E. partea I-a. co-autor al studiului D. KAHANE. 159 din 13 iulie 1948. 229 din 4 oct. 676. Emeric .după război controlor în cadrul D. nr. 1964 cu Medalia Muncii. 3002). nr. JEZOVITZ.C. şi autor al unor articole la Unirea (’40-’50). 665. partea I-a.E.Of. nr. funcţionar la D. nr. A. 191 din 20 august 1947. partea I-a. Irina .U. u. partea I-a. 24 din 30 ian. a M. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. Sandu .I. (M. 671.Of. din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 737. 678. 668. 675. a M. 738). de pe lângă Consiliul de Miniştri până în anii ’70 şi autor ocazional la revista Probleme economice. 16 din 20 ian. 669.C. 1947. Emil – după război funcţionar la Direcţia Taxe de Consumaţii a Ministerului Finanţelor (M.G.E.. al P. p. p. Jean .membru al Forumului Democrat Patriotic după război. 8598).I. IŢICOVICI. KAHANE. p. Laszlo) (n. 76 din 30 martie 1946.G.Of. p. KAHAN. p. 677. 672.membru de partid din 1930 (dosar J/98 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 803 din 21 dec. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. 16 din 20 ian. ISRAILITEANU.Of. nr.Of. p.E.din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. 5830).. 667.Of.C.după război controlor în cadrul D. 662).din 1948 şefă adjunctă de birou la D. 6753). nr. 190 din 18 aug. 674.M.Of. Felix .C.R.C. 24 din 30 ian. nr.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de secţie în D. nr.G.Of.Of. publicat în 1964.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. nr. partea I-a.S. JAK. Raul .P. 662). 52 din 4 martie 1945. 200 din 1 sept.C. 1949.din 1947 controlor în cadrul D. KALLAI. 670.I. 1949.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.E. M. p. partea I-a. KAHANE. Mendel . ISAC.în 1949 era referentă în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. p. nr.C. 4384.S. a M. partea I-a.Of. p. JUSTER. Dezvoltarea industrială a Republicii Populare Române. 679. în anii (dosare anexe.Of. 1654-5) ISZAK.Of. nr. 1949. de formaţie farmacistă. C.din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. IZSAK.C. a M. partea I-a.C. Vasile (n. 1948.a.după război în cadrul Direcţiei Generale Ape din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice.I. M. 219 din 23 sept. a M. partea I-a. Sigfried . 1948. nr. Oscar . nr. secretar general al Biroului C. 154 din 7 iulie 1948. 25 mai 1911) . de Miniştri (Trebici 2011). iar în paralel profesor de ştiinţe sociale în Bucureşti. de Celuloză. 640) ISCOVICI.Of. 7537). p. partea I-a. 666. partea I-a. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi transferat în centrala Ministerului Industriilor (M.I. Marcus – în anii ’50-’60 funcţionar la Direcţia Centrală de Statistică de pe lângă Consiliul 664. p. 7950). (M. pp. Iancu . 8971). 680. partea I-a. 52 din 4 martie 1945.R.G. 1949. 5687).C. pp. 1947.Of. 645).C. p. nr. KAISERMAN.G.C. Dorina . 112 din 17 mai 1948.C. JUSTER.F.Of.C.Of. nr. 15 din 19 ian.663. 1947.în 1947 era controlor în cadrul D. nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. partea I-a.E. Gustav – în 1948 era şef de serviciu administrativ în centrala Ministerului Comerţului (M.D.G. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M.

Of. 59. etc. 276 din 28 nov. partea I-a.. KAMENITZER. 1626). 1949.după război funcţionar înalt la Oficiul Industrial al Bumbacului. 16 din 20 ian. p. nr. partea I-a. KAUFMAN. nr.Of.I. nr. partea I-a.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. pp. 127 din 3 iunie 1948.Of.E. a M. 45 din 24 febr. 1949. iar din iunie 1948 membru al Contenciosului Ministerului Comunicaţiilor (M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.C.R.C. 693. nr. KELL. ff. nr.P. 1966). p. nr. 1948 controloare în cadrul D. 737.1904 – 31.G. 190 din 19 august 1947.G.681. 7491). (M.E. apoi în Centrala Industrială omoloagă a Ministerului Industriei (M.C. în iulie 1945 numită membru al Consiliului de Avocaţi al Ministerului Justiţiei (M. 1947.G.C. 1065.C. 6781). 1944 – 1949 .Of. KATZ.E. nr. 641).în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.XI. p. Marcel . KAPPEL. nr. 775. 661) KANNER. partea I-a. p. 1947. p. 1949. 225.1981) . nr. p. p. 10533). A. p.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor înt re deţinuţii evrei din penitenciarul Caransebeş. 1944. (M.Of. Iţic) – ilegalist. M.Of. a M. nr. membru de partid după război. KAUFMAN. Max – din ianuarie 1949 şeful Serviciului Bunuri la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 10558). 1964. 9857. 1949.Of. 7817). partea I-a. nr.Of.C. nr. KATZ. 16 din 20 ian. 1949. p. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. a M.Of.din 1947 controlor în cadrul D. Jean – după război. 1964.I. controlor în cadrul D. 686. a M. nr.C. p. 83 .S.C. Bella (7. nr. 1947.Of. Ern(e)st-Samuel . inv. 690. partea I-a. nr. 282 din 5 dec. partea I-a.din 1949 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. Inului şi Cânepei. 191 din 20 august 1947.S. Mihai .vol. p. M. KATZ. partea I-a.S.din 1947 controlor în cadrul D. p. partea I-a.Of.A.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. nr.I. nr. 14 din 18 ian.I. partea I-a. 695. KAPPEL. pedeapsa expirând la 22 decembrie 1943 (A.procuroare. până în ianuarie 1948. Ilie (n. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. B. partea I-a. ulterior transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriei (M.C. 692. partea I-a.Of.I. A.Of. 1948. 289 din 13 dec. într-o perioadă şeful serviciului producţie la Trustul de Construcţii Hidroenergetice. Matilda . KATZ. partea I-a. ulterior funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.P.Of.R. numit şi reconfirmat succesiv ca membru al Consiliului General al Asigurărilor Sociale de Stat (dec. p. 687. nr.C. 804 din 21 dec.în 1947 era inspector general adjunct în cadrul D. p. 683. KELLER.E. p. KAMIL. KATZ.Of. 1947. (M.Of. partea I-a. 688.I. Silvia Ecaterina – din febr. p. 1439).. 8073). 277 din 29 nov. 685.Of.G. (M. nr.I.E. S. 126 din 6 iunie 1947. 1949. 15 din 19 ian. funcţionar timp de decenii în cadrul 682. KAUFMAN.C. 804 din 21 dec. dosar nr. apoi al Ministerului Sănătăţii (M. M. 297-8).C. M.R. Marcel .Of. 1947. (M. după război membru de partid. (M. 169 din 28 iulie 1945.C. a M. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. p. KEISS. 4847). a M. Leib . M. 972 din 8 dec. partea I-a. 1948. în sept. p. 6473). 694.Of. partea I-a. Victor . decorat cu Medalia Muncii prin Decret ul Consiliului de Stat al R.P.C.E. 24 din 30 ian. 689. Soly (1931-1999) – inginer. 655). 173 din 31 iulie 1947. partea I-a. 619). nr. 4534. 256 din 5 nov. Ernest . p. partea a 2-a. fond 495 (“România”). 204 din 5 sept. 1964. partea I-a. nr. nr. 696. 684.R. 1035).G. 804 din 21 dec. în 1947 în contenciosul M. 7537).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. partea I-a. 28 din 3 febr. nr. Mauriciu .I. condamnat la 10 ani şi 6 luni închisoare corecţională pentru activitate comunistă. Ministerului Energiei Electrice. Mella .G. 691. 30 din 5 febr.N.?). nr.

5849. 127 din 3 iunie 1948. partea I-a.Of.254 din 30 oct.43. nr..E. incinerat. [ea fiind] condiţia dezvoltării democraţiei socialiste şi a naşterii noilor relaţii sociale” şi că “întărirea şi dezvoltarea proprietăţii socialiste înseamnă întărirea puterii oamenilor muncii şi grăbirea lichidării oricărei exploatări”.VI. 29.Of. nr. pp. Ileana – deputată supleantă de Cluj. în mai 1945 transferată în aceeaşi funcţie la Ministerul Propagandei (M. Ionel (n. Focşani) – avocat.. KOHN116) (n.F.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 8460).Of.697. 737). 701. în cadrul căreia cerceta posibilele “devieri” “de dreapta” (A.R. C./Kuller 2008a: 445. din 1948 membru al Contenciosului Ministerului Finanţelor (M. KENDI. 3/1960 de pildă. nr. ulterior consilier la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri.Of. 157 din 4 mai 1971).BH. după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. p. ? – participant la şedinţa din 13 iunie 1952 a plenarei organizaţiei de partid din M..I. 1948. KESLER. Ştefan (n. 1946. Aladar . 2038). 1654-5) KESLER. KERY. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.N.1980) – ilegalist. ilegalist. 706. nr. 1964 cu Medalia Muncii. a M.P.G. partea I-a..Of.D. dosar nr 51/1952). decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 803 din 21 dec.C. nr..I. (M. nr. 116 V. decorat în 1964. 4848). apud Ţârău 2002: 180). apoi încadrat în contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (1947-1948).Of. 24 din 30 ian. secţia Cancelarie. partea I-a. Paul .S. 1947. Ianoş Mozes KESSLER) (25. M. nr. partea I-a. p. fd. partea I-a. KIMELL. 256 din 4 nov.. în octombrie 1945 însărcinat inspector general administrativ al judeţului Suceava.” din nr.P.Of. nr. 704. p. KIRSCHEN. 109.I. 160 din 14 iulie 1948.R.Of. M. fond Comitetul judeţean Bihor al P. în articolul “Răspunderea materială a gestionarilor. în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. p. Tauba – după august 1944 angajată ca translatoare interpretă-şefă în centrala Ministerului Finanţelor. KERNER. partea I-a. în anii ’50-’70 consilier juridic în centrala aceluiaşi minister şi autor la revista Justiţia nouă (ulterior Revista română de drept). inv. nr. 84 .E. 698. Marcel – ilegalist. nr. 52 din 4 martie 1945. dosar nr. o lună mai târziu transferat ca inspector general administrativ în centrala M. partea I-a. p. pe lista U.1903 – 25. 749).VI. 242/1948. Ionaş (n. nr. 1945. 3908). C. KIRMAYER. KIRMAIER. 1904. al P.C.1909 Diosig. partea I-a. 222 din 29 sept. 110 din 16 mai 1947. p. partea P. 65 din 19 martie 1947. emigrat în Israel (?) (inclus în C. partea I-a. f. 956. Iulius (n.N.R. partea I-a.Of. 11646. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. / Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (A.A. 3870). dosar nr.S. KESSLER.R. 1946. Bihor) – deputat M. p. INCOMKA. 127 din 3 iunie 1948. Cajal & Kuller 2004). în care. 26 din 1 febr. nr. membru de partid din 1923 (dosar K/52 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). (1946-1948) (M.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier la D. partea I-a. Iulius . KENDLER.C.M.Of.C. 705. de Bihor din 699.A. KELLNER.A.IV. în iunie 1948 numit membru al Contenciosului Ministerului Justiţiei (M. decizia nr.. enunţa că “proprietatea socialistă stă la temelia regimului nostru democrat popular. p.Of. p.E. 107 din 15 mai 1945. p.N.Of. 702. 700. fond 495 (“România”). 225.G. p. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . 2103). 1946 în M.C. după război avocat public în judeţul Braşov.I. partea I-a. Galaţi) – de formaţie zugrav. 33 din 10 febr.-D. nr.C. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. 703. 707. fiul lui Herman şi Sofia) (n.după război controlor în cadrul D. în 1945 numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili (M. 4848).J.E.

16 din 20 ian.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. nr. nr. autor al unor multiple studii elogioase la adresa marxismului (pentru autobiografia sa înaintată partidului. la Direcţia Bunuri (M. între 1941 şi 1945 deportat în mai multe lagăre de muncă forţată pentru activităţi comuniste. partea I-a. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale (M. Herman . 4534. (v. partea I-a.Of. nr.Of.I. nr. KLAIRMAN. (M. 719. 202 din 3 sept. când demisionează (M. 16 din 20 ian. 37 din 14 febr.Of. 718. şi Berindei. 190 din 17 august 1946. p. p. p. KOHN. 714.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. M.E. 1948. partea I-a. KLAIN. 1654-5). Odon – activist la Comitetul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor.Of. partea I-a. avocat la Baroul Cluj. 1948. nr. nr. al.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Alexandru . a M. 1947. M. Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. Cluj) – ilegalist (iniţial în reţeaua “Ajutorul Roşu”. Beno – din 1945 şef de birou tehnic la D. 717. p. 1949. I. (M.Of. 213 din 14 sept.).B. 205 din 4 sept. (M. 1654-5). C. pp. 1949.F. Haşi .I. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.I.Of. nr. Ladislau . 8937). Moru – în 1948 angajat în centrala Ministerului de Finanţe.VI. 713. este numit de ministrul Industriei contabil-şef al fabricii de in şi cânepă “Trainica” din Brăneşti. a M.. a M. 8007). nr.C. nr. pp. apoi funcţionar în cadrul Oficiului Industrial al Lemnului. p. Nastasă şi Varga 2003a: 113-120). în 1948 membru în activul central şi în Biroul Secţiei Administrative Centrale a C. nr. 5966) KLAR. vezi Andreescu. nr. a III-a. 716.d. până în febr.Of. 7151) KLEIN. M. apoi la U.G. KLEIN. 1948. 52 din 4 martie 1945. partea I-a. p.E. partea I-a. 31 din 7 febr. Sergiu . a 709.708.T.C.G. KOFFLER. KLEIN. U. partea I-a.Of. p. partea I-a. partea I-a.R.Of. decorat în 1971 cu ordinul “23 August” cls. 710. din 1945 şeful comitetului judeţean Cluj al P.Of. p. 723.C. partea I-a. partea I-a. 1947. KLEIN.Of. din 1936 membru al secretariatului teritorial Ardeal al P. 1033). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 1947.din februarie 1948 controlor în cadrul D.Of. LEOPOLD . 126 din 6 iunie 1947.G. 1948. 85 . 1948.R. 7951). 15 din 19 ian.C. 712. 711. nr. 1263. KLEIN. 643). Iosef – în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Muncii. 164 din 19 iulie 1948.C.Of.Of.R. 52 din 4 martie 1945. Symondi – evreu maghiarofon.Of.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. şi Kuller 2008a: 226). 662). Eugen – după război iniţial funcţionar în cntrala Confederaţiei Generale a Muncii. 7347). până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. p. (1959 -1962. partea I-a. între 1940 şi 1941 conducătorul secretariatului regional al Partidului Comunist Maghiar din Ardealul de Nord. profesor universitar de economie politică la Universitatea “Bolyai” (din 1946 până la unificarea din 1959). 204 din 5 sept. după naţionalizare. nr.din 1947 controlor în cadrul D. Mese .din 1947 inspector în cadrul D.C. KLEPER. p. partea I-a. Dobrincu şi Goşu 2009: 110). KLEIN.C. KIVOVICI.R.F. KLEINER. partea I-a.B. p. 720.E. 8072). 1949. M. 1945. 715.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.C. C. Riza – după război consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. autor de articole propagandistice în publicaţiile Lupta de clasă şi Osztályharc. 722.G. p. nr. pp. posibilă identitate cu omonimul care în 1948. perioadă în care a fost şeful catedrei de economie plitică).G. nr. . KLANG. KLEIN. nr. Hillel (26. 662). 183 din 14 aug. a IIIa (v. 7589). socrul lui Gheorghe Adorian.1891 . decorat prin Decretul nr.C. partea I-a. partea I-a. p.C. 200 din 1 sept. 721. Dâmboviţa Bucureşti (M.1972.

I. KORNER. KOVACS. Ghedeon – evreu maghiarofon. Carol (uneori ortografiat românizat “Conert”) – după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M.P. p. KORNIS. P. 731.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Caransebeş. Geza (n.P. condamnat la 4 ani închisoare pentru activitate comunistă. 727. fd.N. Harry (1926 – 2007 Bucureşti) (uneori transcris şi în forma românizată 726. partea I-a. în 1949 instructoare în cadrul sectorului Edituri al secţiei Propagandă şi Agitaţie al C. 730. 1033). nr. A. Charlota – profesoară de limba franceză. p. 117 Vezi şi o scurtă biografie la adresa http://www. 124 din 31 mai 1948. 1948.din 1948 şef de secţie în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.R. KOHN. nr. al P. 20. în prima jumătate a anilor ’50 (fd. nr.e. “Solin” şi “Runa” (M. nr. etc.VII. Waldemar .I. 1946 secretară de presă (i. 729.Of.menţionată la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. ales pe lista U.R – secţia Propagandă şi Agitaţie. partea I-a. 1947. partea I-a. apoi a Artelor şi Informaţiilor (M. unde a ocupat funcţia de şef adjunct de serviciu.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.. partea I-a. KORN.Of.J. p.Of. 59.C. nr. Carol . 7340). 1946. partea I-a. conducător tehnic al Tabăcăriei Naţionale. Iosub – din 1948 referent tehnic în centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M. 736.M. nr. 115-21). 1949.R.Of. deputat de Satu Mare în Marea Adunare Naţională. Heinrich – în a doua jumătate a anilor ‘40 inspector administrativ în cadrul Direcţiei Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 661). partea I-a. Nahman . 270 din 21 nov. 662). I.Of. 732. 16 din 20 ian. KONDOR. 753). după naţionalizare.R. nr. 3231. Oscar .). partea I-a.C. 734. nr. “Colişer”) – procuror comunist timp de decenii. 297-8). 804 din 21 dec.Of. apoi funcţionar în centrala Ministerul Comerţului Exterior (1948-1973). nr. 1964. iniţial numit de către ministrul Industriei şi Comerţului administrator unic la întreprinderile “Carpatia”. Eugen (n. fraţii Cămătaru. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul nr.C. 725.Of. Omar Hayssam. p. nr. probabilă identitate cu “”Iszak Eugen”. Bucureşti (M.N.Of. în sept. 222 din 29 sept. KOLISCHER. 4735). p. 733. p. 23. p.724. 86 . (1946-1948) (M. Evy – din nov. 26 din 1 febr.I.S. KOPPEL. 11-1954). 16 din 20 ian. nr. 423 din 15 iul. ff. 735. pedeapsa expirând la 2 dec. dosar secţia Relaţii Externe nr.Of.M.S.S. 16 din 18 ian. în ultimii ani ai carierei procuror la Parchetul de pe lângă C. Paula .C. în timpul războiului deportat în lagărul de muncă pentru evrei comunişti de la Vapniarka (înregistrat ca vopsitor sub numele Gheza Corniş”).Of. KÖRNER.S. KONERTH. p.bjt2006.org/GK00.P.vol. 1889-1956. 356).C. 12086).în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.Of. tatăl avocatei Alice Drăghici (avocatul apărării în dosarele Brădişteanu. KORN. 1944 (A. 31 din 7 febr. 3705). al P. 728. inv. (A. 152 din 5 iulie 1948. ff. membru de partid cu stagiul acordat din 1939.C. cenzor) în centrala Ministerului Informaţiilor. inv. 1949. nr.M. C. originar din Timişoara) – ilegalist. Emil – în 1946 acuzator public pe lângă Tribunalul Poporului (M. p.A. 1948. după război stabilit la Bucureşti.html. partea I-a. 1946. emigrat în Israel în 1973 şi stabilit definitiv în Germania în 1974. nr. KORN. Clej 2010)117. KRAKAUER.I. KRAID. când acorda un interviu unui website evreiesc (Kornis 2009: 213-38.1911) .S. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 95 din 22 aprilie 1948. IZSAK. dosar 51/1949. al P. p. 1946. 737.1917.activist al secţiei Relaţii Externe a C. 8461). partea I-a. 738. partea I-a. 205 din 4 sept. 1963. din 1948. partea I-a.. KRAID.

7817).Of. a M. p. 1213).după război referent în administraţia centrală a C. dosar 10/1954) şi Administrativ-Politică (nr. supra). LAKSER. 740. inv. nr.Of. 16 din 20 ian. din 1948 membru titular al Academiei R. dosar 68/1955). Max . partea I-a.Of. KUHNER.Of. partea I-a. M. 1947. 658). cu atribuţii de control. partea I-a. partea I-a. 25.C. 131 din 8 iunie 1948. 645). nr. 646. Artur (15. 750. 742. Bucureşti (1948-1970) şi medic curant la spitalul Colentina. 4968). 100. Inului şi Cânepei din cadrul Ministerului Industriei (M.D.R. 282 din 5 dec. 256 din 5 nov. p.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public.Of. 744. p. nr. 4533. 1947. Heinrich . nr. nr.Of.Of. 5663. confundat în mod posibil cu: KREINDLER. 1947. 748.I.C.739. 1048.Of. nr. după război activist de partid. nr. Carol .E. KRAUSZ.D.1988. 9855). KREINDLER.B. 100. ulterior publicist şi mai ales traducător (menţionat şi în Pienescu 2008: 154). LACHNER. 752. 2009: 162). 35 din 11 febr. inv.I. 4255. nr. Isidor . partea I-a. după 1945 în conducerea C. KREMER.V.Of. 6313.C. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Bumbacului. I.C. Raul (pseudonim publicistic ocazional: “Raul Iulian”) (n. nr. 1947. 176 din 2 august 1948. 10245). Fany – soţia lui Raul Joil (v. p.G. nr. partea I-a. p. partea I-a. partea I-a.S. în anii ’50 în conducerea E. Maier – inspector la Comitetul de Stat pentru Preţuri. 1945.C. Bucureşti) – medic neurolog.Of. partea a 2-a. la Direcţia I.N. partea I-a. (M. 15 din 19 ian. 1949. p.R. p. 119 din 28 mai 1947. a IV-a. la sfârşitul anilor ’40 şef de seviciu la Direcţia Generală a Editurilor. 287 din 14 dec. M.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. 268 din 19 nov. 9857. nr. 1948.I.1904. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. I. 743. partea I-a. p. 87 ..A. p. 741. ulterior la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. p. 7491). 126 din 6 iunie 1947. Iaşi) – fost poet suprarealist în perioada interbelică. 745. nr. inv. p.L. M. patea I-a.IV. nr.G. Poligrafiei şi Difuzării Cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri. KUHN.secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice din 1947 (M. cu fişa sa de cadre prezentă în fondul C. p.P. p. Arthur – activist de partid cu fişă de cadre la secţiile C.Of.1900 – 28. Emeric . 189 din 17 aug. 7950). KREINDLER. dosar 68/1955). nr. 1947. partea I-a.V. dosar 139/1955) şi Administrativ-Politică (nr. ulterior director al Centralei Industriale a Bumbacului (1948-1949). Emanoil .. 184 din 11 august 1948. partea I-a. M. 7895. 746.C. 1949. M. 747. (?) KUBITZ. a M.. în 1948 înalt funcţionar în cadrul Ministerului Sănătăţii şi preşedinte al comisiei de editură din cadrul Direcţiei Studii a Ministerului Sănătăţii (Bărbulescu et al.F.. 1948. 10909. M. 42.C. KRASNER.E.Of.A..Of. la secţiile Propagandă şi Agitaţie (nr. al P. M. In şi Cânepă). decorată cu Ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul nr. nr.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. p. 19 din 23 ian.din 1947 controlor în cadrul D.S.C.. partea I-a.Of.Of.M. nr. Andrei – în 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri administrator delegat. JOIL. 190 din 19 august 1947. 534. din 1949 consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. partea I-a. partea I-a.P. 200 din 1 sept. inv. 1949.Of. M. 15 din 19 ian.Of. Relaţii Externe (nr. D.C. 751. nr. 226 din 29 sept. al A. (M. p.Of. 4696). Carol . p. M. p. 749. KRON.I. partea I-a.E. p. Moise – în august 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. al Oficiului industrial de Bumbac (apoi de Bumbac. M. ulterior profesor de neurologie la I. 1949. decorat prin Decretul nr. 256 din 5 nov. 729 din 24 octombrie 1969. JOIL. în anii ’50-’60 redactor principal la Editura Politică.Of. p. 159. partea I-a. nr.

forter. LAUFER. 1948. declarat persona non grata de Departamentul de Stat (în replică la o măsură echivalentă a autorităţilor de la Bucureşti).din 1948 inginer în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. v. nr. M. p. LAZAROVICI) (18. 1949. Dosar 10/1947. 7 -11 (218-222) din 2007 (arhivă disponibilă în format electronic la http://www. LANDES. partea I-a. LAZARIDE. 299 din 29 dec.R. Judith – din ianuarie 1948 şefă de secţie în centrala M. 95 din 22 aprilie 1948.E.) şi “acoperit” consilier cultural principal la Ministerul Informaţiilor (M. p. LAZAROVICI. Ilie – în 1948 inpector general sanitar în cadrul Ministerului Sănătăţii şi membru în conducerea Uniunii Sindicatelor Sanitare (Bărbulescu et al. Fred .G.C. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1948 – febr.Of. Tinereţea (1944-1946). 16 din 20 ian.9. p. 11362). Alexandru (n.. p. Kuller 2008a: 446). inv. partea I-a.Of. 763. Arhivele Naţionale (ANIC).VIII. LAX. 758. (dosare anexe nr.unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. în paralel membru al Comitetului Director al Editurii de 118 Pentru rapoarte despre colegii de legaţie pe care Lăzărescu le înainta partidului. nr. p. cu Ana. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a P.E.C. Belgia şi Luxemburg (1968-1970 şi respectiv 1976-1978) şi Volta Superioară (în prezent Burkina Faso) (1970-1976). partea Ia. Pentru un serial de articole dedicate Legaţiei României la Washington în acea perioadă. 55 din 6 martie 1948. decorat în 757.C.C.C.Of. 3000). 76 din 30 martie 1946. C. Andrei (n. nr.C. 87 din 13 apr. ministru adjunct al Afacerilor Externe (1953-1961). 7492). Secţia Relaţii Externe. nr. nr. 1964 cu Medalia Muncii. 2009: 71. partea I-a.Of.E. ulterior ofiţer al Serviciului de Informaţii (precursorul D..1913 . apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (apr.Of. din august 1946 consilier cultural şi de presă la Legaţia României de la Washington118 (1946-1948).R. 190 din 19 august 1947. revenit în ţară ca director în centrala M.1914 – 27.1991) (fiul lui Barbu Lăzăreanu [v.Of. partea I-a. pp. 1949. al P. 759. 76 din 30 martie 1946.Of. LAZAROVICI. după război director în cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1947-1950). LAZAROVICI.. membru de partid.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. nr. (M.R. p. ambasador în Regatul Unit (1964-1968). Friederich . 803 din 21 dec. LANDMAN.ro). 1948.I./P.S. v.753. tatăl lui Dan Mircea Lăzăreanu. nr. nr.A. 204. 3372. 662).II. 760.M. a M. 3705). (M. 2041).I.L. partea I-a. 38/1956.R. partea I-a. partea I-a. partea I-a. 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. Ernest – după război referent-şef la Preşedinţia Consiliului de Miniştri.1985 România) – ilegalist. Ionel . pensionar M. Victor . LĂZĂREANU. anexa la dosarul nr.Of. partea I-a. LANDAUER.curierul.R. 10/1954) şi referat de cercetare la Fd. nr. 755.A. Kuller 2008a: 446). Iuliu – inginer. Aşer LAZAROVICI) (18. în 1948 numit de ministrul Lucrărilor Publice în conducerea C.R. Arhiva C. apoi redactor şef la ziarul organizaţiei Tineretului Progresist.P. Cristiana Marin în Curierul Armatei.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. nr. 88 . p. 764. 190 din 17 august 1946. 3002). 762. 761. 3293. LĂZĂRESCU. 32 din 8 febr. Isac – consilier cultural în centrala Ministerului Informaţiilor. căs. 756.Of.C. prim consilier şi însărcinat cu afaceri la Paris (1951-1953). 8937 şi 8971). nr.Of. pentru un scurt timp şeful serviciului de presă la întreprinderea “Filmul Popular”.X. după război inspector şef în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. p. M. E. 230 din 4 oct.Of. partea I-a. 754. nr. 8009). al P. p. infra]) – jurnalist (1933-1944).E. (M. nr. LAUFER. 1947.. cu stagiu recunoscut de partid din 1936. filele 27-33. 1949) (M.A.E. nr. 1123. p.II. Ludovic – din 1947 controlor economic în cadrul D. pledoaria lor fiind mai degrabă un rechizitoriu (Rusnac 1997.

765. când demisionează (M. Bacău) – după război şefă de serviciu la Direcţia Presă în Ministerul Propagandei / Informaţiilor până în ian.X.Of. a M.P. 1033).” clasa a III-a în 1948. redactor la postul de radio “Spania Independentă” în anii ’60. partea I-a.după război controlor în cadrul D. p. nr. decorată cu ordinul “Steaua R.I. 229 din 4 oct.C.Of.R. 1330. 17 din 21 ian.C. 776. LEIBOVICI. partea I-a. 775.R. din 1940. 13/26. 5 din 9 ian. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 76 din 1 aprilie 1947. nr. LĂZĂRESCU.N. partea I-a. partea I-a. 11 din 14 ian. al P. 774. (M. Liza LAZAROVICI) (n. 120 din 26 mai 1948. 1948. p. nr. nr. p. Willi – în 1949 era membru în conducerea U. 770. menţionat şi în M. 1964. 15 din 19 ian.din februarie 1948 controlor în cadrul D.R. p.M. 119 din 28 mai 1947. 6.G. 1949. LEIBOVICI.Of. al P. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. nr. p. 640). p. LEIBOVICI.G.M. 5784). Nicolae .Of. Clara (n. 1948. A.C. 2630.C.R.G. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.I. 1033). 6658 din 28 ian. ulterior director general adjunct al Direcţiei Editurilor şi Tipografiilor din cadrul Ministerului Culturii. iar în 1971 cu (Decretul nr. 766. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 157 din 4 mai) cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (dosar L/30 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Bărbulescu et al.S. nr.P.C. pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr. LEHRER. 31 din 7 febr.R. p.G. a condus în cadrul secţiei un grup neoficial de sprijin și coordonare a luptei antititoiste.Of. 708). LEIBOVICI. A. 803 din 21 dec. 24 din 30 ian. nr. LĂZĂRESCU.E. 1964 cu Medalia Muncii. nr. Clara LAUFER119) (n. partea I-a. 37 din 14 febr. 767. 642).1915). 5/431/1947 de la Ministerul Justiţiei. (M. p. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. a III-a (dosar L/29 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). LEIBOVICI. 1948. partea I-a. I-a în 1949. p. p. Şulim . 1947 în M.în 1948 era controlor în cadrul D. până la mijlocul anilor ’60. 771. Luş – inspector sanitar general în cadrul Ministerului Sănătăţii în 1949 (M.P. 1949. M. a M. nr. membru P. M.Of. şi şefă adjunctă a secţiei relaţii Externe a C.C. 15 din 19 ian. partea I-a.E.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1267).1949. nr.Of. 29 din 5 febr. Lidia (n.C. 1948. nr. apoi simplă activistă a partidului. p. LĂZĂRESCU.din februarie 1949 şef serviciu în cadrul D. Vili (Willy) (1917-1986) . 4611). partea I-a. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 768. partea I-a.Of.1909 Bucureşti) – în 1948 era inspector general în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.E. 1949. (1953).C.Of. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Leopold (n.E. 1949.C. partea I-a. instructoare C. 1948.I. M.Of. 119 Pentru schimbarea numelui vezi dosarul nr.C (M.Of. LEIBOVICI. LĂZĂRESCU. 4255). partea I-a.R. 773. HIRSCH) (n. p. 772. (M. 89 . partea I-a./P.Of. 2009: 204). 1947.Of. 11.I. p.VIII.din februarie 1948 controlor în cadrul D. nr.C.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.” clasa a IV-a. partea I-a. 769. 8971. 31 din 7 febr. partea I-a. Rosine . Ionaş . 314. 319. cu fişă de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. nr.d. 1947. iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. alături de Ghizela Vass. nr. 804 din 21 dec.R. p. Stat” (numit în 1948 în locul lui Petre Năvodaru (Fischer)). 777. 158 din 12 iulie 1948. după război. p.XII. 737. p.1915 Lucăîceşti.Of. nr.C.C.I.C. ulterior pe diverse funcţii în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. nr. iar de la sfârşitul anlor ’60 director la Editura de Stat pentru imprimate şi publicaţii. 1948.Of. partea I-a. partea I-a. LEIBOVICI. LEB. Felicia – în 1949 era referentă în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. nr.Of. a M. 38 din 16 febr.R. Solomon . Alexandru .. 894).

nr. partea I-a. în M. decorat de fostul suveran Mihai cu Ordinul „Steaua României” în grad de Ofiţer (M.Of. partea I-a. 780. LEMPEL. 17. 1947. până la desfiinţarea sa în 1957. 645). 12. 10092). membru în primul consiliu al Baroului Ilfov. partea I-a. deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952). când este încadrat iniţial ca şef de serviciu în centrala Ministerului Propagandei. nr. nr.Of.U. 200 din 1 sept.C. (M. LEISS. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. p. 3903). nr. M. partea I-a. nr.E. LEOPOLD.C. partea I-a. 787. director în cadrul C. 205 din 4 sept. 7951).) până în 1951. 121 Periodicul a fiinţat sub numele Unirea între 1945 şi 1951.Of.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.C.778. partea I-a. nr. LEIZEROVICI.Of.P. partea I-a.E. secretar general al Federaţiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti (F. 7438). partea I-a.C. 781.I.S. partea I-a. a M.P. 6662). p. nr. 1945 în M. Herşcu LEIBOVICI 779.Of.C. calitate în care a participat la epurarea juriştilor consideraţi “fascişti”. LEONTE.C.Of.II. 1949. 1945. Şulim .Of. CATZ) (n.). 1945. LEIBOVICI) (n. p.Of. LEIBOVICI-ŞERBAN. LEIZER. nr.IX.Of. căs. M. p. 788. p.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. partea I-a.G. 1947.II.I. 25 din 31 ian.1914 Iaşi) – în 1946 era consilier de presă în centrala Ministerului Industriei şi Comeţului. 7352). partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. 8598. 32 din 8 febr.1986 Israel) – jurist. nr.1912 Bucureşti) . 785. nr. 1964 cu Medalia Muncii. apoi. LEIST. v. Leon (n. Leon (n. cu Silvia (n. p. Leon HERŞCOVICI) – membru de partid din 1945. p. 15 din 19 ian. Varga 2003a: 396. 120 120 Românizare a numelui în baza deciziei nr. M. 6804). emigrat în Israel. 784. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M.Of. partea I-a. 1949. p. p. 98 din 29 aprilie 1946. Bernard –inspector în cadrul D. 786.E. Ştefan . fiul lui Abram şi Blima) (18. 789.C. p.Of. LEINWAND. 1947. 5 din 9 ian. partea I-a. 1134). a M. nr. Rebeca . p.C. 741. nr 56 din 8 martie 1948. 264 din 14 nov. 1947. p. p. 1911). 6.1909 Piatra Neamţ – 10. sub denumirea Viaţa noastră.R. 1948. 90 . ulterior funcţionar în Ministerul Chimiei. nr. Marcu – din august 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 9665.G.G. din 1935. 1947.E.Of. 5785. Moise . unde este promovat progresiv în cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor. 790. 10092). 250 din 1 nov. 2076). 6292).D.Of. nr. şi redactor la ziarul Unirea121 al comitetului. 316. Alexandru (n. p. nr.I.E. 803 din 21 dec.X. p. LEITMAN. 219 din 23 sept. M. nr.Of..Of. 783. nr. pentru nume. Maier Zadok . Rafael . p. 158 din 12 iulie 1948. din 1948. p. a M. H.Of. ulterior.R. I.C. 70. 185 din 12 august 1948. partea I-a. ulterior consacrat ca publicist (M. 264 din 14 nov.din 1947 inspector în cadrul D. nr.d. LENTEA. (M.1949. acuzator public în Tribunalul Poporului (1945-1946). controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. partea I-a. 9665 şi decizia nr. . 209 din 9 sept.G. LEON. Rosen 1990: 66. 71).C. p. C.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. (n. nr.Of. 175 din 31 iulie 1948. (1947-1948) (M. partea I-a. tatăl Marianei Segal şi Simonei Katz (Andreescu.I. 174 din 1 august 1947. 107 din 15 mai 1945.până în februarie 1949 şefă adjunctă de birou în cadrul Direcţiei Arte Plastice a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Solomovici 2004: 135 şi 2003: 178. Nastasă. Alexandru – în august 1947 viceconsul al Ministerului Afacerilor Străine (M.din 1948 referent stagiar în centrala Ministerului Comerţului (M.E. 106.045 din 17 oct. p.C. (M. nr.din 1948 şef de birou tehnic la D. 791.Of. 1948. Iosef . 2. LEISTER. n.Of.900 din 3 martie 1948 a ministrului Justiţiei (publ. membru în conducerea C. partea I-a. 4231. a M. 250 din 1 nov.I. 782. membru P. LEONEANU. partea I-a.

III-a. 1948 nominalizat ca prim consilier de legaţie pentru Legaţia României de la Buenos Aires (M. 19 din 23 ian.Of. LERNER. pp. Sergiu .Of. dosare anexe.I.1). 1946). partea I-a. apoi la Direcţia Culturală 8M. inv. p. 794. 3945). 16 din 20 ian. 1948. aflat în 1941 pe lista comuniştilor “categoria A” întocmită de Siguranţă (intrarea “Levi Moise”) şi cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. 1996: 22). 52 din 4 martie 1945. 123 În fapt. Iosif . LERNER.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/L/L%2002. 19.125. al P.G.Of. p. Wolff – în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Comunicaţiilor (M. p. 1949. 796. director în centrala M.R. 6781).G. ales în 1946 deputat de Bucureşti pe lista Blocului Partidelor Democrate.XII.?. 218 din 20 sept. partea I-a. “Mişa” Moise (27. 122 V. nr. partea I-a.G. nr. pp.G. fond 495 (“România”). 641).) şi instructor al organizaţiei de bază a partidului (1945-1948-?) (secţia economică a C. partea I-a. nr.1920.Of. 50 din 1 martie 1948.după război inspector în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. apoi al C.C..C.17.Of.R. 32 din 8 febr. partea I-a. în special la Argus. nr.1915.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr.R. M. p. atunci când. 797.10 din 12 aprilie 1948.C. LESPEZEANU. 1654-5). 1869. din aprilie 1948 prim consilier şi ministru plenipotenţiar al Legaţiei Române la Roma123 până în 1950. nr. al P. nr. 173 din 31 iulie 1947.X.I. Cernăuţi. Paul .Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. când “defectează” şi emigrează finalmente în Israel.Of.M. Wilhelm – din 1945 şef de birou tehnic la D. unde va activa ca redactor-şef al cotidianului de limbă română Viaţa noastră. fişa matricolă penală la http://86. 91 . (M. director al ziarului Poporul (1946-1948). graţiat în 1957 (Andreescu.C. Bucureşti. p. 1949. 6. 799. 533). p. respectiv în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. dosar nr.C. nr. Enric Sergiu . Robert – consilier tehnic la Institutul Naţional al Cooperării (I. 1949. autodeclarat evreu în înregistrările de la Casa de Pensii a Ziariştilor (v. 800. partea I-a. iniţial fusese numit ministru plenipotenţiar la Buenos Aires şi se afla la Paris.A.M. nr. 87 din 13 apr. partea I-a. 662). Henrieta – secretară de presă în centrala Ministerului Informaţiilor. LEVIŢCHI. partea I-a.Of.F.O. Mauriciu – din 1945 şef de birou tehnic în D. funcţionar la Preşedinţia Consiliului de Miniştri până în 1953. 266 din 17 nov.R.792. 1947.P.R. iar în 1948 cu ordinul “Steaua R. după august 1944 membru al Comitetului Executiv al Confederaţiei Generale a Muncii.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. LICHTIG. 801. (stagiu recunoscut din 1933) şi ziarist la Şantierul (condus de Ion Pas). 798.S. 10257). 793. 15 din 19 ian. partea I-a.Of. Israel) – fost membru P. şi Benjamin & Stanciu.R. 803. LEVIN.Of. ilegalist. p. 105). (1948-1950). p. nr.” clasa a III-a. revenit în ţară în 1944.Of.1888) – ziarist în periada interbelică. partea I-a.. după război consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor. C.din 1947 controlor în cadrul D.P. Roşie. Bălţi . LEVAS.E. nr. 1946. pentru scurt timp secretar al C. LESNER. Mircea (n. LEVOCOVICI. crt 9. membru al Comitetului Executiv al P. fiul lui Bernard şi Maria) – locotenent-major în Armata 795. 802.F. mai întâi la Direcţia Presă. (1947-1948).C. 1133). a M. LEVY. director în Ministerul Muncii (1946-1947). nr. 17 şi 47-1947). 52 din 4 martie 1945. Năstase şi Varga 2003a: 592-3). în aprilie 1948.D. pentru probleme internaţionale. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler II (Decretul nr. când este arestat şi condamnat pentru spionaj122. p. p. LIBROS. p. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. C. 92 din 17 aprilie 1946. LEREANU.php.E. 12.X.Of. 3372. în febr.D.%20Leabu%20-%20Lubotici/Lerner%20Otto/index. aşteptând cursa transatlantică. 225. M. partea I-a. 1948. 2790 din 16 sept. Otto (n. (aripa procomunistă Rădăceanu-Voitec).N. a fost notificat asupra schimbării ( B. partea I-a. 10174). nr.S.E. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1949) (M. 1654-5).

în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Eugen . p. Clara (n. p. L. 1948 în M. decorat prin Decretul nr. preşedinte al F. 175 din 31 iulie 1948. LINDER. 10919).R.S. 6293). partea I-a.din 1948 şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Industriei (M. eliberat în 1955 şi reabilitat. partea I-a. D. LIEBLICH. 642). 53. 110/1955).804. partea I-a.Of.. 34 din 10 febr. LIVIANU. rubrica Decese din Realitatea Evreiască la http://www. 1949. nr. Aurel (n.L.. I. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.M.C.R. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. când va fi arestat şi judecat ca spion sionist.). 4258. Luca şi al altor lideri de partid până în 1953.Of. partea I-a. Sima (1915 – II.Of. 119 din 28 mai 1947. Clara . 737). 806. pe str.E. cea mai mare perioada ca instructor la Secţia cadre a C. 286 din 10 dec. de profesie medic. 1949. nr. parteaI-a.P. 1948.C. 24 din 30 ian. Sandu (1901 – 1971 Bucureşti) – ilegalist (internat în lagărul de muncă obligatorie de la Miercurea Ciuc).Of.I.R din 1941. 1949. 39904 din 28 apr. p. Filderman (succedat de Israel Bacal). 812.Of. 124 125 V. p. V. Nicolae (n. nr. ulterior medic endocrinolog la Spitalul “G. LÖBELSOHN) (soţia lui Horia Liman) – după război angajată iniţial ca şefă de birou în Ministerul Propagandei în mai 1945. LITEANU. Jean Monnet nr. Bucureşti. (M.Of. p. 28. Marinescu”.R. căs.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.R. Eugen – controlor (1947-1948).2008.. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 16 din 20 ian. (1955.I. LINDER.C.E. partea I-a. cu dosar la secţia Organizatorică a C. 15 din 19 ian. 810. 1189).R. 1948 director comercial).I. partea I-a. 811. al P. 3713). p. 15 din 19 ian. p.C.Of. 1949. încă în viaţă se pare. p. (inclus şi în C. cu Dita Gelehrter Lieblich. în paralel cadru didactic la Facultatea de Textile a I. p. după război consilier administrativ în cadrul Comisiei Române de Legătură cu Comisia Aliată de Control (M.1923 Piatra Neamţ) – şef de secţie tehnică (1949-1954). LINKER. 16 din 20 ian. 814. 1949. nr. fişa de cadre în u./Kuller 2008a: 447). 662). nr. 1902) – controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (1945-1948). respectiv inspector (1948-1949) în cadrul 805. partea I-a. LITEANU. fost preşedinte al Uniunii Comunităţilor Evreieşti. p. a M. pentru scurt timp după emigrarea lui W. membru P. iar dn 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. al P.Of. 662). 4255. cimitirul sefard124) – soţia lui Nicolae Liteanu.S.E. nr. 644). 3904 şi nr.a. p.Of. Nathan LEIBOVICI) – activist de rang înalt în partid timp de patru decenii. 808.Of. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. ulterior promovată succesiv până la funcţia de director administrativ adjunct în centrala Ministerului Informaţiilor (M.II-a. 809. 92 . nr. partea I-a. 1947. funcţionară la Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă timp de peste trei decenii. decorată prin Decretul nr. LIEBLICH. nr. în iunie 1948 numit director tehnic al nouconstituitei societăţi de stat “Petrolexport” (din sept. 807.B. iar apoi (din 1954) director tehnic la Direcţia Centrală Industrială a Tricotajelor şi Confecţiilor din Ministerul Industriei (M. nr. decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa III-a. partea I-a.C.E.R. LICHTMAN. propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. membru în conducerea C.pdf. p.D. fiul lui Bercu şi Fani) (n. partea I-a. Ana . ulterior directorul Rafinăriei 6 Ploieşti (1959-?). medicul personal al lui V. Villi (Willy LÖBELSOHN125. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a.org/db/pdf/nr292_293/pagina30.romanianjewish. decizia ministrului Justiţiei nr.G. Carol .C. nr. 813. partea I-a. 107 din 11 mai 1948.C. redactor la Veac Nou (organul de presă al A. nr. 106 din 12 mai 1947.C.U. LIFŞIŢ. 107 din 15 mai 1945. nr. LIMAN.

225.F. R.C. iar în august acelaşi an avansat director adjunct al centralei. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. M. contestabile. partea I-a. preluat după reorganizarea ministerială în Ministerul Industriei (M. 825.E. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. M. partea I-a. 1898 Câmpina. fond 495 (“România”). nr. nr. 126 Singura menţiune a identităţii sale evreieşti descoperită în elaborarea lexiconului de faţă îi aparţine autorului evreu Solomovici (2001 II: 42).R.C. p. (?) LONCEAR. Heinrich . p. LÖBEL. 16 din 20 ian. 1948. 1948.I. Economie. 7491).Of.XI. nr.Of. al P. partea I-a. 824. 4 din 4 ian. cu fişă la secţia Economică a C. 1948. 127 Anterior căsătorită cu Avram Weissman.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 646).Of.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. inv. 2. nr. dosar nr. 7401). 61. p. 36/1952. nr. 819. după război membru în Comisia Centrală a U. (1944-1948).1925) – directorul Oficiului Comerţului Local începând cu 1959. 83134 din 2 sept. LÖBL. David H. 175 din 31 iulie 1948. 1949.a. LIVEZEANU. (1948-1952). 818. nr.E. 822. cu fişă la secţia Economică a C. Aneta (LÖBEL) (n. 256 din 5 nov. 158 din 12 iulie 1948. 190 din 19 august 1947. LEIBOVICI) – în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lânii (M. LOGHIN. 5784). 17 apr. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. Moscu – în 1945 încadrat ca şef de secţie la Direcţia Buget şi Contabilitate 816. 15 din 19 ian. 1949. 25/1954 şi 62/1955). 200 din 1 sept. în 1948 revenit în centrala Ministerului de Finanţe. partea I-a. din 1947 controlor în cadrul D. rămas în Ucraina după 1945.C. 1948 în M..Of. Carol126 (1917-1991) – ilegalist. inv. şi decizia nr.C.C. fostă ilegalistă. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. 9857. 1948. p. ca director adjunct de contabilitate la Administraşia Livrărilor. din 1949 consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. după război director SovromMetal Reşiţa (1949). LOVINGHER. p. partea I-a. deputat M.N. nr. 5 din 7 ian. u. Birnbaum). LUCA. al Partidului Comunist Spaniol).Of.R. Generală a Statului din cadrul Ministerului de Finanţe. partea I-a.P. 32). 1949. 823. p. inv 517. Adolf . nr. ulterior cu diverse funcţii de răspundere în sectorul industrial. 1947. 16 din 20 ian.D.Of. ministrul industriei metalurgice şi construcţiei de maşini (1952-1953). nr. M. Jean .C. 7951. M.Of. 10417. nr.C.G. 207 din 7 sept. nr. 820. p. 644).C. p. (dosare anexe.Of. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici. a M.R. 662. 77/1952. ilegalist din Cernăuţi.C. partea I-a.R. partea I-a.Of. LOBENSOHN.C. 546). 1947. LÖBEL. Gheza (n. 1949. Va. fiul lui Herman) (n. LOVEANU. nr. LÖWY. 189/1952 şi 249/1952. soţia lui Vasile Luca127) – originară din Basarabia.R. ministrul industriilor şi materialelor de constructii (1955-1957). 15 din 19 ian. al P. 662). (1952-1961). Geza LÖWINGER.Of.C. partea I-a.Of. nr. (123/1951). apoi membru al C.C. nr. a M. (dosare anexe. şi al Comitetului Executiv al U. 821.R. ulterior dispecer. 1947. v. membru al delegaţiei României la Federaţia Internaţională a Femeilor Democrate. Elisabeta (născută Betty BIRMAN (după alte surse. 817. nr. p. nr. p.F. partea I-a. p. PH) – din august 1948 referentă în centrala Ministerului Afacerilor Externe (M. nr.Of. în 1947 transferat ca director adjunct de contabilitate la Institutul General de Asigurare. p. 7262. p. 6292).C. p. Eugeniu . (dosare anexe.A.Of.A.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.I.815. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. al P. 106). 275 din 30 nov. Eugen (n. 9 martie 1905) – membru de partid din 1945 (dosar L/90 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a. 201 din 31 aug. 1945. nr. 93 .” cls. (M. voluntară în războiul civil din Spania (inclusiv membru al C.C. 2 din 2 ian. 529) (M.C.R. p. partea I-a.G. partea I-a. partea I-a.Of. ulterior ministru adjunct (1949-1952) şi ministru al Metalurgiei şi Industriei Chimice (1952). al P.Of. 515). nr. M. Dudu (n. partea I-a.I.din 1948 şef de secţie la D. nr. inv.

cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.%20Luca%20-%20Luzi/Luca%20Vasile/index. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 21243 din 12 martie 1948 a ministrului Justiţiei în M. 225. partea I-a. Eugenia (n. nr. 129 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. 15 din 19 ian.S.R. 2003:152).php 130 Vezi decizia nr.VI.M. 2001: 167 şi 1997: 119).eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/.R.P. Anna WEXLER) – după război membru în Comitetul Executiv al U. 832. Comitetului Central şi Biroului Politic al P. actualmente Covasna). 1180). (?) LUCA. 830.1963. Iancu . p./P. şi al Federaţiei Internaţionale a Femeilor Democrate la începutul anilor ’50.826. nr. cu referat de cercetare la fd.C.P.1902 Basarabia – 8. incinerată la crematoriul “Cenuşa” (dosar L/102 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministru de Finanţe (1947-1952). 3293. 3707). condamnat iniţial la moarte în 1954. Varga. Solomon .C.III. fond 495 (“România”). participantă la Rezistenţa Franceză în timpul războiului.17.VI. fiul lui Anton şi Amalia)128 . membru al Secretariatului. LUCIAN.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 1949. iar în 1971. A se vedea şi interesanta mărturie în faţa organelor de anchetă din 1949 a lui Avram Weissman (primul soţ al Elisabetei Luca) în Levy 2002:171.R. apoi exhumat şi incinerat. fond 495 (“România”). autoare a unor articole în Scânteia.B.125.de profesie lăcătuş. 827. reabilitat post mortem în 1968.). 63 din 16 martie 1948.Of. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. al P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.P.” clasa a III-a (Decretul nr. deţinută (1952-1954). anexele la dosarele nr. a luptat împotriva Armatei Române ca voluntar în “Divizia Secuiască” a trupelor lui Bela Kun (Cohen) în Revoluţia bolşevică din Ungaria.1989) – ilegalistă cu stagiul recunoscut din 1927. cu ordinul “Steaua R. nr. dosar nr. LUNGU.R. univ. 1213)..F. ş. când va fi eliberată din funcţie în cadrul epurării “deviaţioniştilor”.C. promovat prof. 94 .C. nr. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.C. p. cu numele “Eugenia R. LUCA.europartes. LUCHIAN.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1953/. Lucas”.I.1956) – ilegalist (în 1943 membru supleant al C. Paul (n. nr. 95 din 22 aprilie 1948. ulterior lucrătoare într-o fabrică (după alte surse laborantă) până la reabilitarea post mortem a lui Vasile Luca în 1968.R. din 1919 (Levy. înmormântat. decedat în detenţie în 1963.europartes. 4. 225.Of. C. (136/1955). 35 din 11 febr. Ana (n. 127/1968 şi 136/1972. Rosea GUREVICI) (28. arestat în 1952 împreună cu cei trei miniştri adjuncţi. în 1947. II-a. al P.1898 – 27.” clasa a III-a. 828.C. “dosare adiţionale”.e. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. inv. 131 V. cu sentinţa comutată ulterior în închisoare pe viaţă129.IV. inv. membru în conducerea Comitetului de Stat pentru Cinematografie din România între 1950 şi 1952.din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Chimiei din cadrul Ministerului Industriei (M.a. 2323. fondatorul de facto al Comitetului Democratic Evreiesc (CDE) după război (Andreescu. precum şi misterioasa vizită a soţilor Luca în Israel. inv.Of. la http://universulenergiei.D.Of. p.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/L/L%2003.R.” clasa a IV-a.R. LUNCAŞ. Nastasă. 157 din 4 mai 1971). iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. LUCA. în 1950 şi respectiv şef al catedrei în 1953131 (i. László LUKA) (8. Vasile (n.P. secţia Cancelarie – dosare anexe. anuarele I. 831. Betea. 2002: 171. 645). (1945-1952).din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. III-a şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls.R. omologul lui L.. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. p. 1949.B. Iacob . Răutu de la Universitatea Bucureşti). în 1949 decorat cu ordinul “Apărarea Patriei cls. 128 Evreu vorbitor de limbă maghiară originar din satul Cătălina (fostul judeţ Trei Scaune. după război activistă de partid. p. Mendel LEIBOVICI130) (22.1912 Iaşi . menţionat şi ca director al editurii în limbi străine (în Kuller 2010: 189 şi Solomovici 2003: 88). 829. http://universulenergiei. III-a şi încadrat cu grad de conferenţiar la catedra de bazele marxism-leninismului (în cadrul Facultăţii de Electrotehnică) a I. partea I-a.

în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.R.Of.R. nr. Avram / Miron (n. 95 din 22 aprilie 1948. în timpul războiului internat în lagărul de la Tg. LANG) (n. LANG) (n. 24. în Iugoslavia.VIII. C. 16 din 20 ian. LUPOVICI. în cadrul Ambasadei U. Gheorghe . “Banca Economică”. al P.R. 132 V. 4200). după război iniţial membru în Consiliul de Administraţie al S.A. ambasador succesiv al R. nr.S. 1947. 840. 645).. fiica profesorului local de ebraică) – soţia lui Avram Lupan.1902 Zsvadani.S. la sfârşitul liceului (1952-1953). Lungu 2009: 239-52). 3707).G. 4200). 133 şi 135). 15 din 19 ian. la sfârşitul anilor ’30 funcţionară. p. cu responsabilităţi economic-comerciale.833. Jiu. 1947 în M. nr.P. 14. Ada (n. 95 .Of. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. unde semnează sub pseudonimul “Petru Călin” (1964-1968). Constantiniu 2003. funcţionar în comerţul exterior (1958-1964). partea I-a. în 1951 era şefa Serviciului Paşapoarte. LUPESCU. Avram LUSTMAN) – ilegalist. ? – soţia lui Radu Lupan (Leibovici) (v.C. nr. ulterior cu responsabilităţi la secţia economică a C.R. Solomon . alături de soţul său. când este ex clus din partid şi transferat în poziţia de consilier la o întreprindere (I. Basarabia. 1654-5). partea I-a. listă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş (A. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.C. Tănase 2010: 90-4). infra) – din 1947 funcţionară în centrala Ministerului Afacerilor Externe. n. decizia ministrului Justiţiei nr. v. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş). dosar 9. Ştefan (n. 837. Lucia .în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. ilegalistă încă din timpul studenţiei la Bucureşti (Drept). Levy 2002: 182. Grosz)) – 834. fiul lui Ştefan şi Emma (n. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. fiica adoptiovă a ilegalistului David Avramescu (I.R. menţionat şi în arhiva reprodusă în S. demisă în 1952 în cadrul unui val de “epurări” (v. LUPAN. partea I -a. supra) – angajat de Gheorghiu-Dej la partid în 1947 (la recomandarea căruia îşi românizează numele în acelaşi an132). 168 din 18 iulie 1941. LUNGU. la Ungheni. Bihor) (tatăl lui Ivan Lungu. ff. 838.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. redactor pe probleme de politică externă la Agerpres.S.Of. nr.VII. nr. p. partea I-a. alături de soţul ei. la Bucureşti. (45/1955).Of. din Turcia şi Vietnam. Cezar .din 1948 impiegat în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.T. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. Hadaşa VYRTIKOVSKY. meditatoare de limbă rusă a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1947).S. după război figurând lista din 1945-1946 a celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lemnului. partea I-a. LUPAN.1935 Caransebeş. 110.R. care trebuie să rămână în România” [poziţia 21]. emigrat în Israel în 1973. 158)).. Lungu 2009: 242 -3.S. p. 1949.R. ulterior la Ambasadele R. partea I-a.S. 11129.M. la pp. 839. respectiv stenogramele reproduse în Fl. din 1948 încadrat în Ministerul Afacerilor Externe.C.F.M.R. 836. la sfârşitul anilor ’30 angajat al Ambasadei U.Of. 141-2. LUPAN. înceracă fără succes să treacă în U.C. 52 din 4 martie 1945. apoi funcţionar la “România Film”. unde lucrează 14 ani ca asistent al directorului comercial al unei uzine în domeniul import-export şi colaborează cu unele publicaţii locale de limbă română.Of. fd.P. S.Of. după iunie 1941. al P. p. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. LUPAN. director şi apoi director general al primei întreprinderi de stat de comerţ exterior până în 1953. LUNGU. în august 1948 detaşată la Amabasada de la Belgrad. Ivan (n. LUPESCU. 291 din 16 dec. 168 din 18 iulie 1941. Turcia şi Vietnam. de formaţie avocat. căsătorit cu Stela Constantinescu. p. 1949. pp. 835. secretar al organizaţiei de bază U. 662). la Bucureşti.R. partea I-a. nr. din 1947 secretară de presă în centrala Ministerului de Externe. p.373 din 12 dec. 841. încă în viaţă în 2005 la Haifa.

partea I-a.din 1947 inspector în cadrul D. 847.T. secţia Economică. Lupu PRESSMAN. p. către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili. fond 495 (“România”). 264 din 14 nov. fosta Academie Comercială din Braşov. 2060). 846. “dosare anexe” 30/1950 (nr.E.E. nr. supra).. Producţiei şi ale Salarizării (1966-1969). apoi ambasador în Venezuela (1984-1988) şi respectiv ambasador responsabil pentru mai multe state din Caraibe (1988-1989). 1948.R. soţia lui Petre Lupu (n. nr. Carol Emil – originar din Satu Mare.agentă sovietică (pe lista agenţilor de influenţă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş în 1945-1946). 10092). ministru al Muncii (1969-1977).R. 74). (1950-1952). după 1958.842. până în august 1944. LUPU.N.S.Of. cu rang de prim consul general (M. alături de Ilie Verdeţ adjunctul lui Ceauşescu la Direcţia Organizatorică a C. al U. probabilă idenitate cu “Wolfson Mihai Emanuilovici”. Tighina – d.” clasa a III-a (1948).Of. medalia de aur “Secera şi Ciocanul” (1971).C.din 1947 inspector în cadrul D. mutat la Iaşi în 1950). autor al unor multiple lucrări şi articole publicate la Ed. Bucureşti.. a emigrat în Israel în 1990. 6781). partea I-a. promovează până la funcţia de preşedinte al Băncii de Stat al R. partea I-a. al P.R.A. Marcel WOLFOWITZ) – activist de partid după 1944.C. (mandate succesive 1948-1980). preşedinte al Colegiului Central de Partid (1979-1984).Of. Iancu .I. fost deportat în Transnistria.P. LUPU.A.G.P. prietenă apropiată a Anei Pauker (Levy 2002: 157. LUPU. în lagărul de la Târgu Jiu. şi în acelaşi mandat şeful secţiei Organizaţii de Masă (1960-1965). ilegalistă (membru P. şef al Direcţiei Treburilor a C. nr. LUPU.C.C. 1957 – ian. ulterior rector (până în 1973) şi şeful catedrei de Istoria Economiei Naţionale la A.1989) – ilegalist (membru de partid din 1939). 249/1952 (529) şi 29/1956 (50)). (1952-1955). după război deputat M. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). şef adjunct al Secţiei Organizatorice a C.M.E. (M.decorat cu ordinul “Steaua R. 844. la începutul anilor ’60 rector al I.C. 1948. 1915. (M. şeful Direcţiei Administrative în M. p. ordinul Muncii clasa I-a (1962). Marin A. dosar nr.S. ordinul Muncii clasa a II-a (1957). ordinul “Tudor Vladimirescu” (clasa I-a (1966). a M. WOLFSOHN) – în august 1948 angajat secretar de presă / cenzor în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 157 din 4 mai 1971) LUSTIG. 96 . (n. Didactică şi Pedagogică şi revistele Probleme economice şi Studii şi cercetări economice (v.G. Nesia (n.I. şi implicit ministru adjunct de Finanţe (febr.1920 Iaşi – 30. ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (1949).P. 588. 533) între 1948 şi 1952 (demis). p. nr.E.d. LUPU.C. din 1936.I. fiica lui Iosif şi Sara) (n. 1959). deţinută în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka.S. partea I-a. 1957 şi nov. a M.” clasa a II-a (1964). 848. Nesia RABINOVICI.R. decorată în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 207. anii ‘80) . fiul lui Avram şi Cerna) (25.R.C.T. 189/1952 (527).N. 7032). Lenin” (I. ilegalist cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. din 1948 director în cadrul Băncii de Stat a R. Constantiniu 2003 passim). apoi. 1956 – mart..P.VII. soţul Evei. Solomovici 2004: 24.C. ulterior ocupă diverse funcţii în eşalonul doi al aparatului comunist de stat. Pressman) (v.C.P. din 1936). Alexandru . 19 din 23 ian. secretar al C. (19451948-1950).. Andrei. în 1945 numit de 845. vicepreşedinte al Consiliului Organizării Economico-Sociale (1973-1977). fond C.X. inv. Bucureşti.P.E.C. A. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1952). preşedinte al Comitetului de Stat pentru Problemele Organizării Muncii.VI./U.R. 843. LUPU. fiul său./1. inv. p.C. 225. ordinul “Steaua R. membru supleant (1965-1974) şi apoi cu drepturi depline (1974-1984) al Comitetului Executiv al partidului şi. profesor la catedra Economie Cooperativă şi Istoria Cooperaţiei a Facultăţii de Ştiinţe Comerciale Bucureşti şi în paralel director general al INCOOP (1947-1948). 1947. pensionat în anii ‘80. 194 din 23 aug. anchetată alături de Ana Pauker în procesul de la Craiova.Of. 173 din 31 iulie 1947. şi vicepreşedinte al Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare “V. Mihail (n. Petre (n.C.E. emigrat în Israel la începutul anilor ’60.

N. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.P. f. al Mausoleului militanţilor comunişti din Parcul Carol şi al actualei clădiri a Teatrului Naţional Bucureşti în stil brutalist (1967-1970).I. al P. MANDEL. 15 din 19 ian. evreică maghiarofonă. Constantiniu 2003: 148-150). din anii ’60.R.R. inv. 1963. 857. Simuţ 2007. co-autor al Sălii Palatului (1957-1960).C. MAHLER. anexa la dosarul nr.R. C. muzicii şi artei” “au constituit şi pentru noi forme călăuzitoare pe drumul realismului socialist în arhitectură” (apud Trişcu 2002).X. dosar 3/1947. (M. după 1944 activistă a partidului. Micaela (uneori în forma românizată Mihaela Mănase) – avocată. S. arhitect-şef al capitalei în anii ’50. 209. 264 din 14 nov.I. H. membru în conducerea Comitetului de Stat pentru Construcţii. nr. (1959-1963).C. MAIOREANU. Arhitectură şi Sistematizare şef de proiect la Casa Scânteii în stil realism socialist. 1947. p. Buzatu 2008: 421).” clasa a V-a. 187.C. MANASSE. 1256).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. MANDEL. nr. inv. 429-30).S. şi Cajal şi Kuller 2004: 498. 856. Burcă 2007: 7)). inv. 423 din 15 iul.S. 855. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. 1 al revistei Arhitectura din 1950 că “statul sovietic. Horia (n.C. apoi membru al C. în anii ’50 şi referat de cercetare la fd.I. Mihail . decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.C. (136/1955) (v.(Kuller 2008a: 447).C.D. Peszel)) (1910-1962) – 850. (nr.C.C.Of.R. şeful Comisiei de Planificare Urbană din Bucureşti în anii ’50 (i..C. între 1948 şi 1949 alături de soţul ei (însărcinat cu afaceri) la Londra. 133 V. decizia ministrului Justiţiei nr. N. profesor de arhitectură. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. nr. (1948-?) (Şt. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. p.I. partea I-a.R. ulterior traducătoare la diverse edituri. 3293. 11214. 854. arhitect-şef al capitalei). fiica lui Adolf şi Pepi (n. 851. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. 109. 156/1950-1952) (v. MAER. Maicu postula în nr.C.P.R. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. 10092).R. Isac – arhitect.P.E. 426.849. alături de alte nume sonore precum Nicolae Bădescu.G. .D.C. fd.Secţia Organizatorică.R. Osias .. MACOVESCU.1905 Constanţa – 1975 Bucureşti) – membru de partid. 195. Mihăilescu 2006: 380. cu dosar anexă la secţia Organizatorică a C. al Comitetului Executiv şi secretar al U. al P.Of. el însuşi o dovadă vie. nr. GOLDSTEIN133) (30.R. a faptului că nici măcar arhitectura nu era scutită de ideologizare. p. partea I-a. Stalin blocurile înalte. fond 495 (“România”). deputat în Camera Deputaţilor (1946-1948) din partea P. şi cenzor al Uniunii (1945-1948). dosar nr. MAICU. al P. 21/1957.F. 153). A. 1947. construind după propunerile tov. ? (Florian?) – în 1952 membru al organizaţiei de partid şi angajat al Direcţiei Cabinet din centrala M. soţia diplomatului George Macovescu (1913-2002).Of.R. ca deputat de Buzău (Ţugui 1979: 189) (A.P.din 1947 controlor în cadrul D.R.R. 1947 în M. 1964 cu Medalia Muncii. 225. 97 . Tereza (n. (după ce fusese la Direcţia a II-a) (v. nr.E. al P. 803 din 21 dec. autoare a unor articole în revista Justiţia nouă în anii ’50’60 (inclusă şi în C. şi Balas 2008: 188-9. din 1945 membru în conducerea U.C. 853. al P.e.A.755 din 11 dec. Teri UNGAR.” cls. C.I.E. partea I-a. în special Editura pentru Literatură Universală.F. 427.R. exclusă în 1952 din partid “pentru atitudine uşuratică şi neprincipialitate în ceea ce priveşte raporturile cu unii mici burghezi”. (facţiunea pro-comunistă). stenogramele reproduse în Fl.M. secţia Cancelarie – dosare anexe. membru A. III-a. 852. fostă ilegalistă (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA.A. Coloman – preşedinte al Băncii de Stat a R. 1949.. Iosif . 645).menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.D. nr. ulterior primvicepreşedinte al Consiliului de Conducere al băncii. MAIMON. a M. va da posibilitatea de a ridica şi mai sus nivelul de trai al oamenilor muncii” şi respectiv că “dezbaterile din URSS în jurul problemelor idelogice ale literaturii. 293 din 18 dec.

reabilitată în 1964. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1948. deputat de Turda în Marea Adunare Naţională. nr. partea I-a. (1946-1948).T.D. dosare nr. inv. nr.C.1927. dosar nr. 1952).M.D.858. 14. 2009).C. şi deputat de Bucureşti al Marii Adunări Naţionale (1946-1948-1949) (Rosen 1990. I-a. de asemenea medic. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 534). partea I-a. 24. (M.R. decizia MJ nr. cu fişă de cadre la secţia Gopodărie de Partid a C. 19 din 23 ian.N. MANOLE.I. Eduard (1896 Burdujeni – 1949 Bucureşti. delegat al României la Târgul International de la Budapesta din 1960.ilegalistă (membru de partid din 1926). Solomon MENDELSOHN) (n.A.T. 98 . f. decorat în 1952 cu ordinul Muncii clasa a II-a (Decretul nr. membru P. membru al C.S.R. (1948-1958). nr.Of. ulterior menţionat ca director adjunct al Întreprinderii de aparate de măsură şi control din Otopeni. 861. 4 iulie 1903 Bucureşti) – după război stenodactilografă-şefă în centrala M. zisă şi “Irina” şi “Jeni”. 1948. MANEA. M.IV. Nicolae (n. 864. 10522. pentru schimbarea numelui v.R (19561958).R. 865. 92321 din 30 sept.C. 6401. nr. Andrei Mandel Manoliu (coleg de clasă cu V.F.C.C.. detaşat la Legaţia R. 1946 în M.R. decizia ministruluii Justiţiei nr. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946 1948) (M.1983 Bucureşti.P. 2195 din 6 aug.1908 Reni. apoi al Artelor şi Informaţiilor (M. 1948 în M.C. partea I-a. în iulie 1948 promovată translatoare interpretă-şefă şi repartizată la cabinetului secretarului general E. 862.. 568 din 14 aug. MANDL.R. nr. 3293. membru în conducerea C. Richard MARCUZON134) (n. 2006: 143. Ucraina – 30. Mezincescu (M. Goldschläger (24.O.. în anii ’50 directorul spitalului “Elias” din Bucureşti. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. p. anexa la dosarul nr.C. 91936 din 16 sept.1993). 1946. clasa a III-a. de la Londra.C..D. 477). 26 din 1 febr. al P.R.R. 86).A..M. 753).F. ZEITMAN. soţia sa . (1945-1948). după alte surse Zeidman. Tismăneanu). Etti (n.C. Eugenia (n.I. în 1951 şeful secţiei Muncitoreşti a C. Eugen (n. MANOLESCU. p. ABRAMOVICI) (n. partea I-a. partea I-a.III.J. p. al P. nr.D. David – din ianuarie 1948 consilier de presă în cadrul Ministerului Informaţiilor. a decedat la Frankfurt am Main.R. marginalizată în 1958 în lotul “fracţioniştilor”.N. al P. 34/1956. apare şi în C.. 7997). 521 din 24 dec.R. al P. ff. (4/1951). al U. nr. căs.Of. al P.C.M. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of. nr.Of. al P. 859.1-2. în anii ’50.C. fiica lui Isidor şi Ernestina)) (15. nr.Of. 2004: 372). din 1937 chiar secretar general al organizaţiei de tineret şi membru al C. 1911 Bucureşti) – membru de partid. emigrat în anii ’70. C. 225.R.R. membru în conducerea U.E.E. M. C. fd. şi a solicitat şi reobţinut cetăţenia română în 2009 (ordinul M.C.XII. Ofelia (n. fond 495 (“România”). MANOLE.C. cu Emanoil Vinea. 5970.. 123/1948. 229 din 2 oct. secţia Organizatorică.A.A. deputat M. Târgovişte .1918 – 9. 1946.II. colaboratoare a revistei Femeia a F.Of.U. este jurist în S. partea I-a. Dobre et al. Anton (n. 863. 2009. 164 din 19 iulie 1948. (A. 223 din 26 sept. 134 V. n. MANDEL) – de formaţie medic.F. p. din 1948 secretar de legaţie. (1948-1952). secretar general la Ministerul Sănătăţii (1948-1950).P.A. (1948-1952).R.M.R. cu referat de cercetare la Fd. MANTU.Of.P. ucisă de iubitul fiicei ei) . secretar al Comitetului Regional Bucureşti al partidului (1954-1958) şi prim-adjunct al şefului Secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 27 nov. Kuller 2008a: 447).A.. fiul său. după fuziunea din 1948 membru supleant al C. (1948-1952). p. al Comitetului Executiv şi al Secretariatului U. între amici “Edy”) – jurist. al P. p. al U.1992) – fost 860. p. membru supleant al C. după război membră în conducerea Apărării Patriotice.M.VI. şi membru al Secretariatului C. 1947. MANOLIU.C.M. Vladimir – după război directorul Economatului P.D.C.C. 12 şi 105/1951. nr. membru şi apoi şefă a secţiei Cultură a C. MANOLESCU. inv. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.C. 178 din 4 august 1948. 20 din 23 ian.

nr. Lionel . partea I-a. 93/1955 şi 67/1961.A.E. 1639).I.G. Marcel . MANTZ. p.Of. 46 din 25 febr. 9857. 15 din 19 ian. 1963.C. în februarie 867. p. Elias . încă în viaţă în 2005. 16 din 20 ian. şi funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.M. partea I-a. 881. 872. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1947. 7492). apoi transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. p. 1948 ca dactilografă-şefă şi detaşată la Legaţia României de la Londra (M.Of. 873. membru de partid după război. 107 din 13 mai 1947.E.. partea I-a. 1947. 871. MATTES.din 1947 inspector în cadrul D. partea I-a.Of. p. partea I-a. al P. în iunie 1948 transferat la contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (M. 1948.R.E. p. p.D. 5784). 8598.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.Of.în 1949 referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. Nicolae (ian. Gheorghe . 663). inv.Of.I. nr. partea I-a. Iaşi începând cu 1952 şi membru al C. MARCOVICI. al P. partea I-a. 1949.B. 158 din 12 iulie 1948. 159 din 13 iulie 1948. nr. a M. (1/1955).Of.C. nr. 126 din 6 iunie 1947. nr. Leizer . p. al P. Leon . 882. 222 din 29 sept. Lazăr – din 1947 inspector general la D. 1946.Of. partea I-a.C. 10092).după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor (M. (M. MANTU. MARCOVICI.E. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. p. M. nr. 3747).C. nr. Textilă a Ministerului Industriei (M. p. p. 879. partea I-a.C. 876. MARCOVICI.secretar general al C. p. (M. nr. MARCU. M. nr. 3706). partea I-a. 1949. partea I-a.Of.G. 2007) . nr. 158 din 12 iulie 1948. MARCOVICI. p. nr. 5784). 4847. 868. în Bucureşti. în 1970.P. – după război încadrat la Oficiul Industrial al Klânii (M. nr. nr. după război membru al Contenciosului Administraţiei Liverărilor din Ministerul de Finanţe. 1927 Galaţi – dec. partea I-a. Sergiu . al Frontului Democraţiei Populare în a doua jumătate a anilor ’50 (în calitate de reprezentant al comunităţii evreieşti). C. MARCOVICI. 877.E.C.din 1948 inspector general adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.G. 1947.avocat. p. în care promovează până la funcţia de secretar general – ministru adjunct al ministerului. p.I. MARCOVICI. 219 din 23 sept. 264 din 14 nov. nr.C. partea I-a. p.Of. 3293.C. cu referat de cercetare la Fd. MARCOVICI. a M. Lucia – soţia lui Eugen.I. partea I-a.Of. MARCOVICI. Lupu . a M. instructor al Secţiei Agrare a C. 874.Of.G. 164 din 19 iulie 1948.I.R.E.C.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M.C.C. p. partea I-a. 645). 875.866.Of. 1949. 5830).din 1947 inspector în cadrul D. Iacob . partea I-a.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. 15 din 19 ian. 878. 869.C. 99 .C. partea I-a. nr. Asher .R. (M. 256 din 5 nov.Of.Of. M. 643) MARCOVICI. 880. 264 din 14 nov. din 1948 impiegat la D.C. controlor economic în cadrul D.I. MARCOVICI. (M. ulterior responsabil în cadrul CEPECA. din 1952 în Ministerul Agriculturii (şi Silviculturii). 870. 4534). 423 din 15 iul.Of.Of.E. în anii ’50-’60.G. 8460). p. nr.Of. Iuliu . Jean . anexele la dosarele nr. nr. Efraim . MARCOVICI. MARCU. 1947. S. 5966) MARCOVICI.C.C. 190 din 19 august 1947. 95 din 22 aprilie 1948. p. nr. a M.C. 127 din 3 iunie 1948.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. cu dosar la Secţia Agrară a C. încadrată împreună cu soţul ei în centrala M. 10092). partea I-a.inginer agronom.în anii ’50 lector la catedra de organizare şi planificare a Facultăţii de ingineri economişti din cadrul I. nr. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.Of.după război inspector general adjunct în cadrul D. a M.

Of. L.883. M. decorat în 1964 cu titlul “Medic emerit al R. partea I-a. M. nr.C.Of.Of. 145 din 26 iunie 1948. 1949 era referentă în centrala Ministerului Învăţământului Public. MAYER. ulterior director al întreprinderii “Victoria” din Iaşi (M. 892. la Direcţia Studii (M.Of. 5386). subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M.Of. MARCUS. 896. 189 din 17 aug.Of. MAURER. Marcel . SCHMIDT-GRINBERG) – fiica lui Ury Benador.R. p. partea I-a. 1948. Carol – membru al Curţii Supreme de Justiţie. Alfred . Alfred . partea I-a. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1946-1948).I. 45 din 24 febr. până în iunie 1948 referent titular în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor. Jose – controlor în cadrul D. p. până în iunie 1948.C. p. 5386. în 1948 numit membru al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. partea I-a. 890. partea I-a. 1964 cu Medalia Muncii. Victoria . 1267). 898.R. iar apoi promovat inspector în cadrul 885. MARCUS. Ella (n.Of. p.din februarie 1949 şef birou în cadrul D. 662). 663). al P. p. MAYER. Ella (fiica lui Maximilian) (n. ulterior director al Institutului de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (1955-1964). nr. ulterior secretar al organizaţiei de bază a P.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.Of. 80 din 5 aprilie 1948. 1949. p. nr. 18 din 22 ianuarie 1948. 1948.Of. apoi la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. 16 din 20 ian. (M. C. la Secţia Penală (1945-1948) (M. p. în ianuarie 1948 angajată şefă de serviciu în centrala Ministerului Afacerilor Străine / Externe (M. inv. p. nr.R. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.VI. 158 din 12 iulie 1948. partea I-a. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. nr. 423 din 15 iul.Of. 16 din 20 ian. 65 din 18 martie 1948. M. 894. 886. cu referat personal la Fd.. nr. 891.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe.R. 110 din 14 mai 1948. nr.C. 897. 5784.Of. 12877). Clara . partea I-a.G. partea I-a. p. MATEI (căs. MARU. MARCUS. p.C.C. nr. nr.Of. nr.C.Of. p. 3293. M. nr. 1947.P. MARCUS. 1626.Of. 176 din 2 august 1948. 1944. 217 din 18 sept. p. nr. partea I-a. E.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. partea I-a. 205 din 4 sept. nr.”. Carmen . 10092). Paula .1909 Bucureşti) – obţine cetăţenia română după război.Of.E. M.Of. 516. 136 din 15 iunie 1948. partea I-a. 4. partea I-a. partea I-a. 4311 şi nr. nr.C. 803 din 21 dec.în ian. 888. 893. MAYER.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1949. Adolf . 65/1955.E. partea I-a. 658). 1949. partea I-a.Of. MAYER. 1963. Horaţiu . a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. partea I-a.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. p.G. de la Direcţia Generală a Editurilor. 804 din 21 dec. M. MATEESCU. partea I-a. 5142). nr. 37 din 14 febr. Albert . D. 264 din 14 nov. p. 4696). 145 din 26 iunie 1948.I. 7342). E.Of. nr. partea I-a. 8220). membru de partid. 289 din 13 dec.). 16 din 20 ian. p. 895. p.C. partea I-a. MARK.R. 1964. partea I-a.Of.P. anexa la dosarul nr. p. 884.controlor (până în febr. nr. MAYER. 1946. nr. 7683). 1948). 1949. 1948. 889. p. MARCUS.în august 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. nr.P.I. 293 din 18 dec. a M. Mihail Emil (1904-1964) – medic. S. 100 . p.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. ca translator la Direcţia radio (M.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 5142. a M. p. MATHIAS. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 136 din 15 iunie 1948. 5386). partea I-a. Poligrafiei şi Difuzării cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri la începutul anilor ’50 (Pienescu 2008: 158-9). nr. nr. 1948. la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate (M. 2382). 887. 6313. nr. p. nr.după război. Melita .

nr.Of. Solomovici (2004: 236) (v.1912 Focşani – 1993 Natanya.. nr. încă în viaţă în 2010 în Israel) emigrase cu soţia sa Beatrice (n. director general al Direcţiei Generale a Editurilor. nr. 1946.R. Simonette . nr. acuzator public în cadrul Tribunalului Poporului (1945-1946. 662).XII. vicepreşedinte al Uniunii Sindicatelor Ziariştilor Profesionişti (1948). la Direcţia Presă (M. Vlad Mănescu (alias Zeev Manor) şi Sanda Grossman. 1949.după război referentă în administraţia centrală a C. 903. partea I-a. Biermann)) (1919 Ardeal – 2003 Israel) . partea I-a.I. MEDREA. 3568). fiica lui Zigmund şi Hana (n. 1949. acuzator în procesul mareşalului Antonescu (1946). 1945. . Iacob (în unele acte oficiale “Meher”) . 905. 901. (?) MĂNESCU. 9763). ar fi fost la un moment dat exclus din partid cf. Eva . Mihail de – evreu sefard originar din Craiova (coleg de clasă în liceu şi prieten 900. şi Kuller 2008a: 448). (1944-1947). Ella DIAMANTSTEIN. nr.B. 9713. 4968). 16 din 20 ian.Of. după război consilier în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (1946-1948). Radu Henry (n. MĂNESCU. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.Of.Of. nr.S. 136 Fratele său. 1947. 135 Pentru românizarea numelui. pp. p. Israel) – în adolescenţă sionist. ministru adjunct al Finanţelor (1952-1970). nr. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. Anca Finta.S.A.. 906. Industriei Poligrafice şi Difuzării Cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri (1950-1952).B. partea I-a. apropiat cu Radu Demetrescu Gyr). în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.secretara Anei Pauker la biroul de la sediul P. p. (1949). 662). emigrat în Israel în 1985136 împreună cu soţia Ella [v.C. partea I-a. Teodor . partea I-a.Of.I. 1945 a ministrului Jus tiţiei (publ. nr. 253 din 1 nov. Georges Mintzer (la 17 sept. 7666). T. infra] (cercetătorul Robert Levy îi intervieva împreună la 28 august 1989 (Levy 2002: 205. zis „Gică”. apoi referent în administraţia centrală a C. nr. 5463-4. 194 din 25 aug. Paula .în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. p. III-a. George Mănescu (n.C. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1960-1965). MAX. Weiler) în decembrie 1970. nr. 4968). posibilă identitate cu omonimul încadrat în 1947 prin decret regal. vicepreşedinte al Băncii de Investiţii (1970-1973). p. 131 din 8 iunie 1948. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). Radu Mănescu [v. emigrată în Israel în 1985.899. partea I-a. Glanzstein)) (5. partea I-a. 112 din 17 mai 1948. 131 din 8 iunie 1948. v. MEHR. Ella (n. pentru merite antifasciste. 148 din 30 iunie 1948.I.Of.A. M. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.vezi decizia nr. avocat.C. activist al direcţiei Propagandă şi Agitaţie a C.din noiembrie 1946 cenzor / secretar de presă în centrala Ministerului Propagandei. 16 din 20 ian. ulterior comunist ilegalist şi condamnat. B. partea I-a. 12086). partea I-a. M. 101 .Of. 314). MAYOR.Of. p. 270 din 21 nov. 1947. fiul lui Willy (secretar general al comunităţii evreieşti din Focşani) şi Raşela (n. p. apoi a Artelor şi Informaţiilor. M.Of. supra] şi cei trei copii. 106645 din 18 oct. 902. partea I-a. ulterior cu funcţii mai reduse ca importanţă în partid. iar până în anii ’60 autor în revista Justiţia Nouă. p. decorat în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor de către fostul suveran Mihai (M. cu grad de sublocotenent. p. în Forţele Armate (v. împreună cu soţul ei. Henry MINTZER135. 4384). p. partea I-a. 100 din 2 mai 1945.Of. 252 din 3 nov.Of. MAYO. profesor la Catedra de Finanţe a Academiei de Ştiinţe Economice în nii ’60-‘70.. 1916 la Focşani). 904. MĂNESCU. În M.inspector economic în centrala M. nr. p. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.

martoră a acuzării în procesul lui Pătrăşcanu. 119 din 28 mai 1947. p. 7083). delegat cu conducerea Direcţiei Regionale Craiova (M. Ioniţoiu 2000: 217. p. MENDEL. nr. 6396).în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 1948. în prezent încă angajat al TVR. nr. p. 196 din 25 aug.Of. partea I-a. p. 167 din 26 iulie 1946. Chinţeni. nr. nr. în 1947 transferată la Bucureşti şi încadrată controlor economic în cadrul D.E. 4257.2002) – de profesie farmacistă. partea I-a. iar din decembrie 1947 promovată referent tehnic în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. 246 din 22 oct. Elias-Froim .Of. 7492). Eugen (n. MELINESCU. Ilka SPITZER. 6697). A. 1948. Mihai. secretar general al Ministerului Sănătăţii în anii ‘50. Alexandru (n.E. 8478). Ilca (n. (M. 6094. p. WASSERMAN. Cluj) – fost ilegalist. repatriat în 1947.C.I. după război secretara biroului Anei Pauker (şi după unii conducătoarea de facto a Ministerului Afacerilor Externe. 15 din 19 ian.C. 909. Valentina – după război şefă de birou la Oficiul Economic judeţean Tecuci (M. ulterior directoare la Editura pentru Literatură Universală. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a. 916. 913. 1948. p. Egon Mendel) – director în Ministerul de Finanţe.) şi directoarea editurii de limba rusă “Cartea Rusă” (1953). M.1906. Iosef . p. partea I-a. 9604). N. 11029. 1948.G. şi decan al facultăţii de Filozofie din Bucureşti) şi mama lui Nicolae Melinescu Jr. trece în URSS în mai 1941. nr. MENDELSOHN. nr.din 1947 membru al Comisiei Centrale a Ministerului Industriei pentru reglementarea Muncii în acord (M.Of. p. nr. 315. MENDEL.Of. nr.C. 5. a M. iniţial şef de producţie la cooperativa “Victoria” (1949-1951). p. Jela 2001: 203. M. Ministerului de Finanţe (M. nr. p. a fost soţia lui Nicolae Melinescu (funcţionar M. Buzatu & Chiriţoiu 1998: 61).Of. 209 din 9 sept. partea I-a. fostă ilegalistă deţinută la Mislea şi Dumbrăveni. 107 din 15 mai 1945. MEIROVICI.Of. apoi referent în Ministerul Industriei Uşoare (1951-1956). MENINGHER. în luna iulie a aceluiaşi an repartizată la Direcţia Comerţ Privat (M. 7438).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. al P. F. partea I-a. nr. p. fiica lui Moritz şi Hilda) (1915 Bucureşti . 646).Of.907. 1964.după război controlor în cadrul D. fiul său (i. MELAMEDMAN. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. partea I-a. nr. inv. partea I-a. 190 din 19 august 1947. 1947. 804 din 21 dec. fişă de cadre la secţia Economică a C. partea I-a. 3905). a M. M.C.I. M. Moise – din septembrie 1948 controlor-revizor principal în centrala 908. nepotul Ilcăi). decorată în 1949 şi respectiv în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. nr. Varga 2003a:656-7) (dosar M/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p. 737. 248 din 27 oct. .X. p. M. nr. partea I-a. partea I-a. 918. MERLAUB. 910. 249/1952. 912.Of. 917. partea I-a.Of. MENDEL. Bruno – în 1946 era inspector-şef clasa I-a în Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. 24 din 30 ian. Estera – din 1947 şefă de serviciu în centrala Ministerului (Industriei şi) Comerţului (M.G. M. iar apoi redactor şef la Editura Univers (de unde se pensionează în (?)1981).. (dosare anexe. crainic al defunctului “Telejurnal” din perioada ceauşistă. 288 din 12 dec. MENDELSOHN. 911.R. 5 din 9 ian. partea I-a.1949. 7492).Of. p. 1947.Of. 1949. ulterior reîncadrată ca ataşat de presă în centrala Ministerul Propagandei. pensionat (Andreescu.E.e.Of. fiind actualul corespondent al TVR la Washington. căs.P. p. Cecilia . MENICOVICI. 190 din 19 august 1947. MEISNER.după război angajată iniţial ca desenatoare principală. 15 din 19 ian. partea I-a.E. nr. pe care l-a acuzat de antisemitism. 1949. partea I-a.Of.Of. nr.. arestat şi condamnat în lotul “Vasile Luca”. 643). 168 din 23 iulie 1948. 171 din 29 iulie 1947. nr. Nastasă. nr. p.C. nr. partea I-a. nr. Willy .R.A. 914.Of. 102 . 529. respectiv şef de secţie la întreprinderea “Varga Katalin” dlin Cluj (1956-1959).A.C. 915.Of. în 1949 era consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M.

condus de Octav Livezeanu (15 aprilie 1948 – 23 mai 1949). şef al Departamentului Artelor (1948-1949) şi apoi ministru al Artelor şi Informaţiilor (mai 1949 – iulie 1950). 925. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. din 1948 membru al comitetului filialei Bucureşti a Asociaţiei “Turismul Popular” (fostul O.C. din 1935 (după alte surse 1933). 1946). partea I-a. dosar nr. preşedinte al Comitetului pentru Artă138 cu rang de ministru secretar de stat (iulie 1950 – iunie 1952). medic şi profesor universitar. condus la acel moment de Octav Livezeanu) au fost comasate în forma Ministerului Artelor şi Informaţilor. Florica (soţia lui Eduard Mezincescu. Andrei – în ian. fond 495 (“România”).. evreu botezat. Z. 1999) – de profesie chimist. căruia tatăl lui Mezincescu. 1947 numit membru al Consiliului Director al A. Eduard137 (n. la facultate alături de tatăl său.R. cu studii în S. p. secretar general al C. (137/1955) (pentru evreitate v. membru P. după 1989 membru al Partidului Socialist al Muncii şi redactor la revista Magazin Istoric. 922.U. MEZINCESCU. Tatăl lui Eduard M.A. secretar general la Ministerul Afacerilor Străine în 1948.G.XI.C.Of. respectiv secretar general al Ministerului Sănătăţii pentru câteva luni după 1944. partea I-a. Ministerul Artelor (condus la acel moment de Ion Pas) şi Ministerul Informaţiilor (fostul Minister al Propagandei (până în 1946).R. incertitudinea privind evreitatea lui Eduard Mezincescu rezidă în identitatea etnică încă necunoscută nouă a mamei sale. cu rang de ministru – secretar de stat. D. Dimitrie). ilegalistă. originar din Dorohoi (şi nu Bacău. ministerul a fost redenumit Ministerul Artelor şi plasat sub conducerea lui Eduard Mezincescu (23 mai 1949 – 12 iulie 1950). partea I-a. cum susţinea Groza). 658). profesor de igienă la Facultatea de Medicină din Iaşi (1910 1921). 225. MESSINGER. 138 În aprilie 1948. 102 din 4 mai 1945. p.T. (Administraţia Generală a Unităţilor Economice ale Asistenţei) (M.P.N. Erna (n. 112). 18 86). 1909-?) – ilegalist din timpul studenţiei la Cluj. MEŢIU. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.). 353). apoi recreat în 1962 în forma Comitetului de Stat pentru Cultură şi Arta.B.ortografiat şi Dumitru). amândoi fizicieni şi emigraţi în S. inv. împreună cu Florica a avut doi fii. 103 .C. – numit în decembrie 1948 membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (Bărbulescu et al. MEROVICI.. N. 923. nr. 1945. MEŢIANU. Constatin – după război membru de partid. decedat) şi Alexandru Luca (n. responsabil în cadrul Economatului ministerului (M.juristă. rămânând sub conducerea lui Eduard Mezincescu (12 iulie 1950 – 2 iunie 1952). în timpul războiului cadru didactic la Facultatea de Medicină din Bucureşti (în 1944 cu grad de asist.S. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. originar din Bacău. În mai 1949. apoi la catedra de igienă a Facultăţii de Medicină din Bucureşti (din 1921).d. ministru adjunct al Afacerilor Externe (1956-1966). 22 din 28 ian. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. în 1964 cu ordinul “23 August” cls.U.R. În aplicarea Halaha. nr.M. 2009: 184-5).C. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. 1943. 921. paragraful referitor la evreitatea lui Mezincescu fiin d reprodus integral în Buzatu şi Cîrstea (2010: 332) şi respectiv Solomovici (2003: 188). fond 495 137 V. III-a iar în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a II-a. (?) MEZINCESCU.A. cf. Solomovici 2004: 108. apoi a lui Matei Socor) (d.U. directorul Institutului de Igienă din Bucureşti în perioadele 1927-1940 şi 1945-1947).919. ar fi fost medicul curant al mareşalului Averescu. fiica lui Eduard) . 1947. 2333). cu rang de secretar de stat (19451946). 3709 şi nr. Solo – din ianuarie 1945 contabil în centrala Ministerului Afacerilor Străine. iar în iulie 1950 reorganizat în forma Comitetului pentru Artă din subordinea Consiliului de Miniştri. în anii ’50 şeful Direcţiei Turism şi Excursii a C onsiliului Central al Sindicatelor. Gheorghe Andrei (n. a fost Dimitrie Mezincescu (1880-1961. 24. Maria (n. p. procuror în anii ’50-’60. 924. şi finalmente reorganizat în 1971 în forma Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste . după august 1944 comisar al guvernului pe lângă Liga Operelor Sociale. iar apoi ambasador succesiv în Suedia.Of.” clasa a III-a. al P. univ.1912. METCH. 14 din 18 ian. Ulterior va fi reabsorbit în cadrul Ministerului Culturii (respectiv Învăţământului şi Culturii) (1953-1962). adesea – eronat . 920. (Opriş 2005) (dosar M/131 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Danemarca şi Norvegia (pânã în 1976). şeful secţiei Sport-Turism a Confederaţiei Generale a Muncii. de ajutor al regiunilor lovite de secetă (1947). Eduard MESINGER) (n. mărturisirea făcută de Petru Groza lui Emil Bodnăraş la 23 iunie 1949.

fond 495 (“România”). Beniamin . M. Leon HERŞCOVICI139) (n. Arhiva U. p.wolterskluwer. p. al P. a M. al P. prin Decretul regal nr.P. colaboratoare a revistei Femeia a F. pentru evreitate v. ministru adjunct al Învăţământului (din 1955-1957). după război şefa Direcţiei Personal din M. în anii ’60 redactor-şef al Editurii Politice. deputat supleant de Bucureşti al M. partea I-a. respectiv Timişoara).C. dosar nr.I. partea I-a.S. 155 104 . 1948.R. 300).1912) – după război membru de partid. p.C. 11. de Mehedinţi.V. 1947 (M. (1946-1948). încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 918. MICHELSOHN.D. (M. MICU-CHIVU.Of.S.P.C. ulterior românizat MICU. 141 Menţionat în anuarul The Diplomatic Year Book (New York 1951). p.C. 1955). voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania (Diamant 1979: 371.C. inv.Of. 225. MICHELLER. ministru adjunct al Învăţământului Public (1949-1951. III-a140. p. după război membru în conducerea U. III-a şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls I.B. profesor la Institutul Politehnic Bucureşti până în 1955. 225. directoare adjunctă la Editura Politică (1957-1963).Of. decizia nr. 7 din 23.din 1947 controlor în cadrul D. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 139 140 V.E. (1951. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. inv. 929. în 1949 cu odinul “Apărarea Patriei” cls.I.R.după război şefă de birou în administraţia centrală a C.H. p. KLEIN) . 1940-1944.F.I.a..ro/DocumentView. dosar nr. vicepreşedinte al Comitetului Permanent pentru Apărarea Păcii (1952). dosar nr.Of. Carol (n. 131 din 8 iunie 1948. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. dosar nr. al Crucii Roşii (1955-1960). 9099 din 3 febr.Of.G. Dobrincu şi Goşu 2009: 199. fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. MICU.N.A. 61).012M. 927. 225.C. 173 din 31 iulie 1947. 3877.R. 997/1943).A.F. iniţial controlor în cadrul D. 1947. cu grad de colonel. partea I-a. n. nr. membru al C.I.C. din 1953 director al Institutului Româno-Sovietic. 1445). nr. zisă “Tina”) . 9763).. apoi în C. Petre (n. 930. 4968). nr. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.aspx?DocumentId=26302.E. nr. apoi traducător la diverse edituri (dosar M/158 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 5784). 110 din 16 mai 1947. şefa Departamentului Învăţământ Superior). fostă ilegalistă. ulterior activist. Sugarman f.S. a M. partea I-a. colecţia RG-25. 158 din 12 iulie 1948. vicepreşedinte al Comitetului pentru Învăţământ Superior (1951-1953). nr. Leon – după război arhivar principal în centrala Ministerului de Finanţe. 253 din 1 nov. nr. la începutul anilor ’50 trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar în cadrul diplomaţiei române141. 6781).M. nr.: 110). 1755). 931.A. după august 1944 inspector general în cadrul Direcţiei Politice Administrative a Poliţiei Prefecturii Capitalei (M. 12.D. 3. partea I-a. p. partea I-a.1909 Vaslui) – membru de partid cu stagiul recunoscut din 1938.Of. 9 din 12 ian.R. (1947-1950) (Berindei.S. (123/1951) (dosar M/168 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).926. (Decret nr. partea I-a.C.Of. 30 din 6 febr. Rozina (n. (1946-1948) şi apoi cu drepturi depline (1948-19521957. 2066 din 20 oct.. V. în anii ’80 traducătore la diverse edituri. Preston et al. în Forţele Armate. şi al Comitetului Executiv şi secretar U. 1947 a ministrului Justiţiei în M. p.Of. fond 495 (“România”). p.C.A. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 1947. în 1948 delegat şef al Direcţiei Materiale a aceluiaşi minister (M.M. deţinută în perioada interbelică.F.2). Ecaterina (n. (1948-?). nr. 1947.” clasa a IVa. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.VI. 2005: 334 n. KLEIN. 241.R. apoi coautor al unor articole sub egida I. MIHĂILEANU. http://freelex.G. 4 din 4 ian.1978). inv. (1945-1948). partea I-a. 928. (“România”).M.I. (M. şefa Frontului Democrat Universitar.pentru un timp soţia (a doua a) lui Stoica Chivu.R.E. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. MIHAIL.

partea I-a. 15 (18 mai 1948): 6). 5784).A. 4844). (M. 936. (?) MINEA. avea să publice cartea de memorii Un anonim în citadela presei româneşti.). III-a. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de ofiţer.E. 1954). Otu şi Râjnoveanu 2007: 56).D. 127 din 3 iunie 1948. partea I-a.Of. decorat prin Decretul nr. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. p.S. Bella – soţia lui Ionel Mihnea-Cohn. 516). 9260. voluntar republican în războiul civil din Spania.. apoi redactor la România Liberă până la emigrarea în Israel în 1980. Sugarman f. nr.Of.A. Bruno (uneori ortografiat “Milchert”) .: 110. MIHNEA.) (Adorian et al.e.E. ulterior. 1951-ian. Standarde şi Invenţii de pe lângă Consiliul de Miniştri. Otopeni. Institutul de Istorie şi Filozofie al Academiei. Dobrincu şi Goşu 2009: 506. 1947. Berindei.Of. nr. nr. 1482.932. în anii ’60. Lupu – de formaţie tâmplar. 2006: 662. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. 5638). 142 142 143 V. Ionel (n. Ioniţoiu 2008: 291. partea I-a.I. 110 din 16 mai 1947. dosar nr. 2066 din 20 oct. 1948. (M. autor al unor articole şi studii de istorie contemporană (la I.C.E. p. MIHNEA. a M. în 1948 cu rang de ataşat de legaţie (M. p. M. partea I-a. 158 din 12 iulie 1948.. partea I-a. nr. 1999). p. 5263). în iunie 1948 repartizat de ministrul Justiţiei la contenciosul Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (M. 1947 (M. 1947. la începutul anilor ’30 expulzat din Germania în timpul studenţiei ca agitator comunist. avansat colonel (1949). Ţurlea 2010: 111.a. MINDIRIGIU. în circumstanţe încă neelucidate. 1945 în M. p. până în 1969 director general adjunct al Direcţiei Generale Metrologie. ) (25. B. MILKERT. Sergiu – în 1945 era funcţionar la Subsecretariatul Aprovizionării de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. Troncotă 2003: 35. Ionel (uneori ortografiat şi “Militineanu”) (1902-1979 Bucureşti) – văr primar al amantei regale Elena Wolf-Lupescu. Deletant 1999: 20).A. 299 din 29 dec. Un articol al său din 1967 fiind citat în Joachim Lengert. promovat şeful Direcţiei Informaţii (i. 1971: 210. internat într-o secţie psihiatrică a spitalului M. partea I-a. etc.S. nr. 935. 1945. fond 495 (“România”). 105 . ocazional publicist la Presa Noastră143 (editată de Consiliul Ziariştilor din R. 17. apoi.S. după august 1944 redactor la Viaţa sindicală.P. revista Magazin istoric. p.. în 1999.Of. 18 din 22 ian. prin Decretul regal nr. 225. 152 din 5 iulie 1948. p.Of.G. 938.R. partea I -a. după război instructor teritorial şi “lector” al ziarului Scânteia. din ian. 253 din 1 nov. cu grad de căpitan. Jean – avocat.P. MILETICI. în Forţele Armate. n.Ap. 241 din 22 oct. decizia ministrului Justiţiei nr. 1971).. nr. p. decorat în acelaşi an cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.I.Of. p.Of. nr. 101. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. contrainformaţii militare) a Marelui Stat Major (febr.Of. p.C.Of. partea I-a. COHN 933. apărută la Tel Aviv (Solomovici 2003: 377-9 ş. Solomovici 2003: 249 şi 470.I. 1947.R. iar apoi director în cadrul Direcţiei de Standardizare. unde. partea I-a. 229 din 4 oct.1920 – 22. nr.1977) – membru de partid din 21 martie 1945 (dosar M/169 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p.II. apoi înrolat voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. 937. 939. 11362). partea I-a.R. în mai 1948 numit unul din cei şase secretari generali ai Ministerului Industriei (M. Stan (fiul lui Constantin) – ilegalist.C. Romanische Phraseologie und Parömiologie (Göttingen: Hubert & Co.u.I. MILLO.916 din 4 oct. 1948 arhivar principal în centrala M.VI. C. după preluarea ministerului de către Ana Pauker încadrat în centrala M. 139 din 22 iunie 1945. 9763) (Diamant 1979: 371. nr. cenzor de presă în cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (19521977).A. inv. după război membu în conducerea Comitetului Electrotehnic Român.din 1947 controlor în cadrul D.N. în 1946. 934. 8971. încadrat la M.Of. 3862) MILETINEANU.E.

agitator comunist şi membru de partid din 1929. secretar al Consiliului Central al Sindicatelor (1957-1962).A. vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1953-1954). 947. Leon (1921 Bucureşti – III. p. decorat în 1961 şi 1971. 948. 120 din 26 mai 1948. Bihor – 1.II.2007 Bucureşti) – pictor.-mr. 1).1911 Salonta Mare. 106 . fond 495 (“România”). inv. 1856). pentru democraţie populară. membru C.R. p.Of.C. preşedinte al Societăţii de Cruce Roşie (1961-1971).1969 Bucureşti) – evreu maghiarofon. partea I-a. după 1944 membru în conducerea C. 4611). în 1948 era controlor în cadrul D. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. Ester RADOŞOVEŢKAIA. în anii ’50 student la Facultatea de grafică şi poligrafie de la Moscova. al P. MIRONESCU. apoi membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al 144 V.R. reprezentanta P.I. Galaţi – 2002 Bucureşti) – membru P.R.Of.D.R.1909. membru al Biroului Organizatoric (1950-1953). membru al C. 18707 din 4 septembrie 1945 a directorului general C. partea I-a. 225.C (M. Pentru pace trainică. ministru plenipotenţiar în S.X. al U.C. 3. membru al Biroului Politic (din 1948). 945.M. în redacţia Kominform. nr. fost mecanic. Goldstein 2010: 18). în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. Avram – ilegalist.R. decizia nr. partea I-a. Anton (12.R. 944. p.A. 1948.U. 4847) 942. dosar nr. fiul lui Aharon şi Reiza “Risi”) (n. apoi pensionată).E.Of.P.S.E. în alte documente oficiale MAGYAROSI) (23. Ilie (d.Of. soţia lui Al.A. la pensionare. MOGHIOROŞ.aspx?DocumentId=34332. 14 iulie 1911 Bucureşti) – administrator-lichidator la Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (1945-1947)144. vicepreşedinte al Marii Adunări Naţionale (19571961).C. 3660).” clasa I-a. 127 din 3 iunie 1948. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. din 1929 (nume conspirativ “Liza Lechmanova”).P. MOISE..R. 148 din 25 iunie 1941. inv. (Constantiniu 2003: 83. 149). Stela (n. 32 din 9 febr.C.M. 2137.B. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. războiului într-un lagăr de muncă obligatorie la Titu-Găieşti. MOISESCU.IX. după întoarcerea în ţară “ocupând diferite funcţii tehnice şi administrative.” clasa a III-a. Alexandru (n. ulterior avansat gen.d. primvicepreşedinte şi apoi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). MOISESCU. Tighina) (n.. (1948-1954). 1987) – colonel magistrat în anii ‘50. până la postul de director în instituţii poligrafice” (Ţ. Moghioroş) – membru P.R. partea I-a.D.R.1913 Umbrăreşti. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. membru al Comitetului Executiv şi al C. preşedintele completului de judecată în dosarul Pătrăşcanu. al P.C. MIŞOSNIKY.940. 225.P. fond 495 (“România”). la adresa http://freelex. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C.d. şi ministru adjunct al Finanţelor (1952-1953). şef al secţiei de relaţii internaţionale a partidului în timpul guvernării Dej. nr. nr. BALOGH Joszef. MISSIR. MOISESCU. doc. preşedinte al Comitetului de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole (1950-1951).ro/DocumentView. dosar nr. Ioana .C.G. în iunie 1948 repartizată de ministrul Justiţiei la contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (M.X. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania.I. secretar CC al PMR (1948-1954). internat în timpul 943. MOGHIOROŞ. după război membru în prima echipă redacţională la Scânteia. Iţic MAISEZON. director general adjunct la Agerpres (1954-1979.C. din 1932. Solange – la începutul anilor ’50 angajată la Direcţia Cabinet în M.F. ilegalist. fiica lui Iakov Abramovici Radoşoveţki).R. Leon (n. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1051). 941. în 1948 numit preşedinte al Consiliului de Administzraţie la “Imprimeriile Independenţa” (M. ministru al Nationalităţilor în guvernul Groza (1948-1952). 946.E. (1951). I-a şi în 1979 cu ordinul “23 August” clasa I.avocată.. nr. al P.wolterskluwer.C. preşedinte al Băncii de Stat a R. (1954-1956) şi Argentina (1956-1957). de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. (19551969).

inspector în cadrul D.” (Buzatu & Cîrstea 2010: 331 ş. 1916) . Morico. 804 din 21 dec. Henriette (n.G. MONDA. nr. demis şi transferat la tipografia publicaţiei Viaţa Cooperaţiei.C. redactor şef al ziarului Veac nou (organul de presă al A. 225. partea I-a.VIII. cenzor al D.].P. 107 . şeful de facto al Societăţii Române de Radiodifuziune (1945-1946). aparent încă în viaţă în 2005. Bre slau/Bresliska). 381-2: 2004: 400).soţia lui Anton Moisescu.C. nr. 1947. cf. Mihail Davidoglu (n. nr. (1947). unde în 1949 este numit director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Lânei ţi Mătasei (M.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. zis “Iuli”. uneori eronat menţionat ca voluntar în Spania (Andrei Micu în Zbăganu 2001). “evreu care nu a uitat învăţămintele sionismului” (apud Buzatu şi Cîrstea. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. deţinut în multiple penitenciare (1933 – august 1944).R. 951. 953. 950.C. Acestora li se adăugau la nivelurile inferioare ierarhic alte câteva duzini de funcţionari evrei.S. 1945 în M. partea I-a. p. fratele publicistului Virgiliu Monda şi nepot de unchi al lui Alexandru Toma) – în primii ani după război activist al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.R.L. ulterior încadrat în Ministerul Industriei. [I-ai] de la un cap la altul şi vezi ce oameni sunt aceştia.E. 955. Niculae 2004: 50-51). 954. profesor universitar 145 Pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr.Of.U. MOLDVAI. Iulea ŞAFRAN145. S. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. inv. după eliberarea sa în august 1944 redactor la România Liberă şi Contemporanul. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. Constantin Bugeanu (probabil român) şi Radu Negreanu ( la origine Schwartz) (v. Marcel Breslaşu (n. unde a practicat medicina (în anii ’70 era şeful Institutului de Fiziologie Pulmonară din Haşomer) (Carol Neumann apud Solomovici 2003: 379.Of. din 1936.C. al P. 8960.P. nr.1998 Bucureşti) – unul din principalii ideologi ai sistemului comunist în sectorul cultural. LEIBOVICI) (n. în anii ’50. 2 din 2 ian. (fişă personală în dosarul 30/1947). director general al postului de radio “România liberă” (1946-1948). p. Basarabia – 18.G. 1949. 102238 din 6 oct. Neuman). 644).R. (?) MOLHO MORARU. Mătăsii (1948-1949) (M. Falie)) (1.1913 Galaţi) . partea I-a. responsabilă cu cenzura.Of. (?) MOISESCU. a emigrat în Israel. 15 din 19 ian. Urian 2004).949. Emil .I.T.R. 1964. Salvador (d. N. a M. Vasile 2010:42-43). nr. Cei la care făcea referire Groza erau. Radu Bogdan (nume real necunoscut). Florentina – directoarea (lector-şef) direcţiei Literatură şi Artă din cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri în anii ’50-’70. dosar nr.1912 Tighina. nr. la nivelul directorilor şi inspectorilor şefi: Eduard Mezincescu (n. partea I-a. 1213). fond 495 (“România”). fiul lui Zeilig şi Ghizela. W. redactor-şef la Viaţa Românească (1950-1953). 1949. 1945. 1964. P etru Groza: Moraru. (1947-1949) (M..P.R. 1948. 35 din 11 febr. MOLHO. p. MOSCOVICI. MORA. Aproape toţi evrei. fiul lui Simion şi Clara (n.u. membru P. 952. medic. nr. Davidsohn). 204 din 5 sept.C. din 1949 impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. „evreul care n-a uitat învăţăturile sionismului”. fratele său. n. locuind în Piaţa Amzei.I. 32). ilegalist. preşedinte al Uniunii Ziariştilor (câteva luni în 1947 până la comasarea sindicatelor artiştilor. „şi-a adus o serie întreagă de oameni la Ministerul Propagandei [ redenumit ministerul Informaţiilor în 1946 şi comasat cu Ministerul Artelor în 1948. MORARU. partea I-a. 8072). secretar al Comitetului Artelor din Secţia centrală de educaţie politică a C. al P. între care cele mai sonore nume ar fi Henr i Blazian şi Lucia Demetrius. director adjunct CENTROCOOP până în anii ’60. Mihail Novicov (n. Nicolae (n.Of. responsabil şi cu instructajul “lectorilor”. 18. Petre Iosif (n.R. p. 1977?) – jurnalist. 234 din 13 oct.IV.Of. Mesinger). 956. Emil (n. p.B.C. Eugen (alias) .) (1945-1946). 146 În cuvintele premierului de la acel moment. MORARU. P. în Bucureşti (Vorobca 2008c. secretar general al Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1950)146.n. Alfred Mendelsohn.C. Mocanu 2003. ziariştilor şi scriitorilor). Josefsohn). 804 din 21 dec. unde numele este transcris „Şofran” din fonetica rusă. lui Petre Groza.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 1452 şi 2607). Viorica (n. 2010: 331).

a M.S.I. 28.serviciu în cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. nr. ales pe lista B.C. MOSCOVICI. al P. nr. în 1949 (A. partea I-a. şeful catedrei de Estetică la Institutul de Arte din Bucureşti (1948-1968).M. Adalbert (n. MOROIANU. 1948. secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice (din 1948) (indicat ca evreu în Solomovici 2001I: 195).după război controlor în cadrul D. partea I-a. p.C. nr.C. Gerard (n. cu grad de sublocotenent. p. în 1947 încadrat prin decret regal.Of.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale Electrotehnice (M. MOSCU.Of. MOSESOHN.Of. 190 din 19 august 1947.Of..E. 112 din 17 mai 1948. p. 175 din 31 iulie 1948. Sorin . 123 din 3 iunie 1947. în 1979. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.G. 139/1955.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.D. nr. 4384. 190 din 19 august 1947.C. M.Of. MOZES. 5544). p. p. 968.C. până la pensionarea sa.după război controlor în cadrul D. M. partea I-a. 10102 din 31 ian. M.D. DB)– în 1948 inspector general adjunct în cadrul D. 152 din 5 iulie 1948. 26 din 1 febr. partea I-a. C. decizia M.J. deputat de Olt (1946-1948. 1949.I.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. partea I-a.G. Leon . 15 din 19 ian. 961. p.I. a M. premiată cu Premiul de Stat în 1951.din 1948 impiegat în centrala Ministerului Industriei (M. după război şef de birou administrativ la Direcţia Personal a Subsecretariatului de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.în 1949 era translatoare în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.Of. între care “Pentru fericirea poporului” (co-autor Aurel Baranga).P. fd. apoi redactor-şef. 253 din 1 nov. partea I-a. nr. partea I-a. dosar nr. nr. 641).E. 147 din 1 iulie 1947. nr.R. partea I-a. dosar nr. 641). în facţiunea pro-comunistă la Congresul de unificare din octombrie 1947. nr. MOSCOVICI. 966. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. partea I-a.Of. nr.Of. al P.după război membru P.C. Marcu . p. nr. 5624).G. MOSCOVICI) (n. 963. p. autor al unor volume de critică şi ideologie literară. 31 din 7 febr. MOSES. 959. 645). 1033). 272 din 27 nov. p. 1375). 960. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.G. p.Of. MOSCOVICI.C. partea Ia. deputat de Bucureşti. nr.E. p.Of.N. nr.Of. 1946 în M.E. 159. MOSCOVICI.Of. MOSCINSKY. Nicolae . şef de birou la Oficiul de Studii al Ministerului Muncii (1945 1946). cu fişă de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. 15 din 19 ian. (M. partea I-a.C. MOSCU. 199 din 23 august 1941. Iosif – medic. MOZES.C.R. M. nr.I.C. Bernhardt . p. a M. p. partea I-a.Of.Of. nr.Of. nr. 9763). 967.Of. 24 din 30 ian.C. pentru merite antifasciste.). Iancu . 7491). 164 din 19 iulie 1948. 958. 5831) până în iulie 1947 (M. 962. al nou-transformatei Redacţii de Publicaţii pentru Străinătate (fosta Narodnaia Rumînia). 4391. 4946). partea I-a. 1947.. al P. 1949.Of. 737.957. 969. 1946.. p. (M. Vera .R.I. 1947. şi. secţia Propagandă şi Agitaţie.III. 108 . 7492). p. partea I-a. nr. 964. nr. 6293). p.. Oscar . 1948. partea I-a. a M. 51/1949. 737. nr. ff.1912 Găeşti. p. 153 din 10 iulie 1945. 1948. in. MOSCU. nr. în Forţele Armate (M. partea I-a. 24 din 30 ian. 1949. p. nr. iar din 1950 coordonator al publicaţiei lunare pentru străinătate. 5966). partea I-a.C. p. 965.C. partea I-a. p. în pofida faptului că nu avea studii în domeniu. 10332). după reorganizarea ministerială transferat în centrala Ministerului Industriilor (M. nr.din februarie 1948 controlor în cadrul D. 41 din 18 febr. partea I-a.Of. 749. posibilă identitate cu omonimul prezent în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 115-21). Iancu . Harry – membru al Consiliului Superior al Economiei Naţionale (1945-1946).Of. A. MOSCOVICI) – director adjunct al Bibliotecii şi Arhivei Presei .. 1945 partea I-a.Of. 15 din 19 ian. nr.

) (n. 24 din 30 ian.R.C. partea I-a. partea I-a. pp. 738). nr. Mircu 2007:4). 981. 1948. MUNTE. 645).după război controlor în cadrul D. 1952 a lui A. cu referat de cercetare la Fd. partea I-a. Paul Naftali. p. inv. deţinut în 1940 în lagărul de muncă de la Miercurea Ciuc.Of. partea I-a.C. NACHTIGAL.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 35 din 11 febr.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. fiul lui Moise şi Lora) (23. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerului Industriei (M. 199 din 23 august 1941. C. Vili . ZOLLER?) – în 1948 era inspector general adjunct în cadrul Direcţiei Control Economic a D. căs. partea I-a. a II-a. Leon LITMAN. partea I-a. f. p. p. NADAS. şi preşedinte al Comisiei de recepţie a bunurilor şi materialelor (M. 975. nr. 85/1955. transferat la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. p.Of. nr. Isidor . nr. cetăţenia română în 2007 (H. p. 1947. 15 din 19 ian. cu Stefania (1923-2010).Of. partea I-a.G.P. C.. Simion (fiul lui Adolf) – membru de partid. din 1936). fiul său.G. partea I-a. 13 din 16 ian.E. MUNTEANU.. p. ulterior pe diverse funcţii de conducere în sectorul industrial. p. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. în august 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri în conducerea Oficiului nou-înfiinţat al Lemnului de Lucru (M. secţia Cancelarie – dosare anexe. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Adrian Naş şi Valentin Naş. nr. 1949. după război redactor la Jurnalul de Dimineaţă. 1214.” cls. 7151). 15 din 19 ian.C.E. (1946-1989). Isac . MÜHLSTEIN. 23 sept. 24 din 30 ian. 1945. nr. 978.Of. 4946). la cerere.C. NAFTALI. partea I-a. cu care a avut 3 copii: Tania Măgureanu. 645). 977. I.C. 52 din 4 martie 1945.G.Of. NATHANSOHN. Zissu în faţa organelor de anchetă (v.după război controlor în cadrul D. nr. 147 147 V. 1213). 211 din 11 sept. întreprinderile şi fermele Gospodăriei de Partid până la sfârşitul regimului comunist. preşedinte adjunct al al Blocului Democratic al Evreilor din România. p. 738). Emeric . nr. MÜNTZER.C. 1949. 1948. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. consilier tehnic în centrala Ministerului Industriei (1948-1949) (M.C. a M. 1654-5). NACHMIAS.Of.G. decizia ministrului Justiţiei nr.E. 4623).Of.Of.R. în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. MÜHLSTEIN. 35 din 11 febr.C. Leon (n. al P. avocat al inculpaţilor comunişti (M. NAŞ.T. a M. 979.Of. nr. unde a controlat fondurile valutare. NASTA.I.L.R. 7 sept. 1949.I..C. Emanuel . 1946 în M.970. partea I-a.C. anexa la dosarul nr. partea I-a. 1948. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 1944 (Solomovici 2001II: 10). 3293. ? – şeful contenciosului Băncii SovRom – menţionat în declaraţia din 24 ian.Of.G. Solomovici 2001II: 104). 641). 109 . V-a.Of. 392.Of. p.R. 1427). 974.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei.C. partea I-a. a reobţinut. Mauriciu (n. 973. p. iar ulterior prim-adjunct şi şef de facto al secţiei Gospodăria de Partid a C. ulterior deţinut în închisorile comuniste. 7554). al P. M. redactor la Luptătorul şi Aurora. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . BERGMANN 971. p. iar în 1981 cu ordinul “23 August” cls. 1949. Arthur (n. 1894 Bucureşti) – în perioada interbelică ziarist în Bucureşti. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. nr. nr.1919 Moineşti – 2007 Bucureşti) – fost ilegalist (membru U. II-a. 980. partea I-a. nr. 117508 din 25 nov. 972. 15 din 19 ian. 120 din 26 mai 1948. Alfons (fiul lui Jacques şi Helene) (1895-1961) – fost ilegalist.Of.I. nr.F. 1949.R (1944-1946). după război redactor la Editura P.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier la D. III-a. 183 din 14 aug. Virgil . p. nr. urmărit de Siguranţă în perioada interbelică. nr. 976.

1947. 990. NEGREA.J.R. partea I-a.C. 3943.S. Sergiu (n.R.Of. Jean . apoi şeful secţiei Învăţământ în Ministerul Culturii în anii ’50.Of. 1239. 32 din 8 febr. Pienescu 2008: 154. decizia M. NEULICHT) (n. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. decorată prin Decretul nr.1909 Roman) – membră de partid din 24 aprilie 1945 (dosar N/77 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 8598). 19 47.T. (12/1954). p. 110 . ulterior redactor la Editura de Stat pentru Imprimate şi Publicaţii. 985. din 1947 inspector în cadrul D. Mariana . 149 Vezi fişa matrioclă penală la http://86.36/fisapenala.Of.XII. 16.V. partea I-a.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. nr.982. p.C. 987.17. nr. până în anii ’60. nr.S. a III-a. 131 din 8 iunie 1948. 219 din 23 sept. după războui şeful Direcţiei Domenii şi Infrastructură în Ministerul Comunicaţiilor. 2612). fond 495 (“România”). p. FISCHER) . 219 din 23 sept. NAUM. (M. inv.VI. 984. al P. p. 15 din 19 ian. Cornelia (n. nr.controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în nov. Dan – în perioada 1947-1948 şef de cabinet al ministrului Artelor (şi Informaţiilor). 8598 – când încă nu îşi românizase numele. a M.JPG. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.1977) (nume de cod în perioada ilegalismului: Nuţu Fuxman.Of. 1049 inspector general în cadrul Direcţiei Contabilitate a ministerului (M. 10290.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale++detinuti+politici\N\N+01.IX. Arnold (n. nr. 1132).C. 107. p.C.M. Arnold (n. p.C. în timpul perioadei ilegaliste149. p. M. III-a.X. (?) NEGREANU. Roza (soţia generalului Grigore Naum. partea I-a.I. la sfârşitul anilor ‘40 şeful Serviciului Spectacole din Ministerul Finanţelor. 225.R. până în febr.Of.1914 – 24. nr. B. NĂDEJDE. 155). nr. Arnold SCHWARTZ) (n. 989.V.. Arnold M. ulterior publicist) – ilegalist. nr.Of.C. ulterior directoarea adjunctă a Direcţiei Generale a Editurilor. nr. infra) – activistă de partid. Poligrafiei şi Difuzării Cărţii (transformată apoi în D. (1955-1965). partea I -a. 1654-5) (?) NEGREANU. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 991. 148 V.2005. cu stagiu de ilegalistărecunoscut din 1932. p. partea I-a. 52 din 4 martie 1945. 12. Bucureşti) – după război funcţional în administraţia guvernamentală centrală.B.R. 12/1952).Of.F.125. al P. Erwin Costin (31. ulterior membru al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Arte (1961-1965) şi membru supleant al C. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.după război inspector general în administraţia centrală a C. NĂDEJDE.Of. NADLER148. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. C. partea I-a.G. nr. când urmare a reorganizării ministerelor este transferat la Ministerul Industriilor) (M. partea I-a. nr.Of. p. NEGOIANU. v.C. şi cadru didactic la I. partea I-a.) de pe lângă Consiliul de Miniştri până în anii ’50 (v. şeful secţiei Învăţământ a C. nr. al P. partea I-a. arestat şi condamnat în 1951 ca fost informator al S.P.Of.Of. 1947 în M.E. 3908. 111 din 17 mai 1947. decizia ministrului Justiţiei nr. 41993 din 30 apr. NAUM. 111 din 17 mai 1947. apoi ministru adjunct al Învăţământului.+Nac+-+Neatu\Nadejde+Arnold/P1990862.. al P. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. 645).I. 1947. decedată în anii ’70 în Bucureşti (Solomovici 2003: 120-1). dosar nr. 1949. 983. soţia lui Belu Zilber) – în reţeaua “Ajutorul Roşu” în timpul războiului. NĂVODARU. respectiv publicarea solicitării de schimbare a numelui în M.P. 988. 4968).A. 1947 în M.130 din 1 dec. 269 din 20 nov. 986. 1947.I. 1947.în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie în în D. v.” cls. pentru schimbarea numelui. partea I -a.B.G.1910 Bucureşti) . nr. 1949. pp. Ana (17.1909 – 1999 Bucureşti) (fiul fostului demnitar social-democrat Iosif Nădejde-Armaşu. 39 din 17 febr. fiul lui Marcu şi Frida) (17. NEGRIN. 281 din 4 dec.M. partea I-a. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. p.R (dosare anexe.G.P. 10696).1911 Bucureşti XII. M.C. 1947.

C.C. 225. 998. 235 din 10 oct.în 1949 era referent tehnic în cadrul D. 996. p.I. (un mandat) şi vicepreşedinte al C. 16). 317). partea I-a.I.Of.C.M. p. 1948. (1954). consilier superior la Regia Autonomă a Transporturilor cu Autovehicule (1947-1948) apoi directorul Editurii Tehnice până în 1952.R. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe.P. 148 din 25 iunie 1941. cu grad de căpitan. 38/1956. p. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. p.Of.S.C.R.Of. 1949. nr. nr.I. al P. Carol – ilegalist. inv.E. Şeila AVERBUCH) (27. soţia lui Alexandru Nicolschi [v.C. pentru schimbarea numelui. 1213). 1949. 1977) (singura sursă care îl menţionează ca evreu este un alt evreu. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.din 1947 controlor în cadrul D. Charlotte – din 1949 şefa adjunctă a D. 1947. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. NOVAC.P. prin Decretul regal nr. 7 din 22 ian. al B. 2305. dosar la secţia Economică a C. Mureş) . nr. p. Ion (5.1887 Iaşi – 31. Teşu Solomovici (2001II: 17)). eliberat în 1953. incinerată la crematoriul “Cenuşa”.. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 3293. inv. p. 2777 n.Of. v.I. Iancu ..membru în Comisia de Lichidare C. fond 495 (“România”). inv.R.R. după război în aparatul politic central. 1946 în M. al Crucii Roşii (din 1961). 35 din 11 febr. NOVAC.B. după război membru al Prezidiului R. 99797 din 5 oct. al P. 16 din 20 ian.S.VII. anexa la dosarul nr. 11 din 14 ian. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. secţia Cancelarie – dosare anexe.C.” clasa a III-a.C.R. partea I-a. Economie şi Asistenţă al funcţionarilor şi pensionarilor publici (M. doc. (n. nr. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. dosar nr. după război membru C. al P.R. nr.. partea I-a. fond 495 (“România”).U. ulterior preşedinte al Consiliului Regional Iaşi al A. nr.. Elza – în mai 1945 încadrată ca şefă de birou în centrala Ministerului Propagandei (M. după război director al Casei de Pensii a Colegiului Inginerilor din România (1945-1947).. 2. Alexander Oskar NEUMANN) (n.992.C. “dosare adiţionale”. NICOLSCHI. 9763). II-a. decorat prin Decretul nr. (1947-1948) membru al C. Bălţi – X. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. al P. 3904). când va fi arestat în “dosarul Vasile Luca” (eliberat doi ani mai târziu). 10955. inv.R. 107 din 15 mai 1945. NISTOR. şi Levy 2002: 128-9.C. 3660). NEMŢEANU. 999.II. infra]. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. la începutul anilor ’70 inginer principal la Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice.C. Ernest NEUMAN) (n. 111 . 993. 1946.I. NEUMANN. partea I-a. NEUMAN. Niculae (n.C.Of.R. şeful economatului Institutului Central de Statistică. Dezideriu . NEUMAN. a Energiei Electrice din cadrul Ministerului Industriei (M. continuă să profeseze ca inginer. (1945-1948). 131.Of. (?) NICULI. 3293.L. 1000. p. 1001. a III-a (v. 662). 10092).II. când este epurat şi arestat. p. director adjunct al Administraţiei Livrărilor din Ministerul de Finanţe între 1948 şi 1952. partea I-a. al P. Faur – în 1948 era director administrativ al Institutului General de Asigurare.1902. 4 dec.1979 Iaşi) – ilegalist (membru de partid din 1921). 299/1952). 1947. Credit.1986) de profesie ţesătoare. anexa la dosarul nr. în Forţele Armate. 264 din 14 nov. C.1916 Reghin.C.C. p.Of. 994.C. nr.S. decorat în 1977 cu prilejul împlinirii a 90 de ani. 1915 Bistriţa) – membru de partid. 253 din 1 nov. al P.R.C. al P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. cu ordinul “Steaua R. C. 249/1952. Vanda.A. NEIGER.C. (M. preşedinte al Comitetului Executiv al Sfatului Popular al oraşului Iaşi (1953-1956). 997. nr. 995. Valea lui Vlad. nr. 186. (dosare anexe 14/1951.G.P. 1). partea I-a. 225. cu referat de cercetare la Fd. 1947 (M.” clasa I-a (Decretul nr. luptător în reţeaua FTP-MOI în Franţa ocupată. I. Alexandru (n. jud. 2066 din 20 oct. referat de cercetare la Fd.C. a M. membru al CC al PCR în perioada ilegalistă (din 1924). 238). (1948-1955). 77/1952. îm 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 71/1956. nr.Of. decizia ministrului Justiţiei nr.R.

singura menţiune a evreităţii sale în nota informativă confidenţială din nov. 8009). Goma 2005: 4)151. cu Nora (1927-1994. unei note informative confidenţiale a misiunii diplomatice britanice din nov. Buzatu 2008: 434). arestat şi condamnat în 1932 şi 1937. 1007. 1947 a reprezentanţiei diplomatice britanice la Bucureşti. nr. p. remisă centralei Foreign Office (v. C. apoi comisar al guvernului pentru aplicarea Tratatului de Pace de la Paris. 225. 1005. Uşer – inginer. NUSSENZWEIG. (M. al P. Solomovici 2005 şi 2001II: 111. respectiv ministru adjunct al Comerţului Interior (1969-1973). autor ocazional la periodicul lunar Probleme economice. nr.. 1008. Ohio.Of. 8599). 1455). 112 . Mauriciu – ministru adjunct al Comerţului Exterior (1950-1956). 1009.125.R. 2291.XII. Mihail Nikolaievici OIGENSTEIN. fugit în U.L.1960 (v.II. NOVAC. 1948.R. nr.L.R. Simon SCHÄFER. 1947. 1003.R. ofiţer politic într-un lagăr de prizonieri de război români şi italieni în 150 151 V.I.II. OBEDEANU. având rang de subsecretar de stat (1945-1946).R.U. deputat de Dorohoi. fiul lui Ştrul) (19. inv. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.17. n. partea I-a.Of. (M. perioadă în care scrie şi volumul Omul sovietic). precum “Ajutorul fărţesc al Uniunii Sovietice – factor important în dezvoltarea economiei noastre naţionale” (co-autor Manea Mănescu. după unele surse ar fi emigrat în anii ‘70 în Israel. 20622 din 28 febr.C. secretar general al Asociaţiei Române pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică (A. nr.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/O/Obedeanu%20Haralambie/index. nr. 1947.L. în 1941. 1947.S.R. Einhorn). partea I -a. 230 din 4 oct. 1947 (M. Sanda (căs. p. prin Decretul regal nr.R. OIŞTEANU. p.1982) – fiul unui cârciumar din Dorohoi.B. dosar nr. 9763): căs. 4968). instalat de comunişti în locul reputatului Vintilă Ciocâlteu). Nathan . 253 din 1 nov. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 1959. ziarist la Scânteia (1945-1956. inv. partea I-a.G.S.decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C.1959. NUSSENBLATT.A.S. de profesie farmacist. 131 din 8 iunie 1948. p. anexa la dosarul nr. p.S. a M. condamnat şi executat la 18.Of.. Buzatu 2008: 434). partea I-a.) şi redactor la revista asociaţiei. 8 (august). infra).. în 1944 membru fondator şi apoi în conducerea A.I. 1947. fond 495 (“România”). Veac Nou (1944-1946. Vezi fişa matricolă penală la http://86. secţia Cancelarie – dosare anexe.E.. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. 62 din 14 martie 1946. 1006. nr. Paula . cu dosar de cadre la secţia Economică a C. 3293.din 1947 controlor în cadrul D. 751). (întocmit 1956) şi referat de cercetare la fd.C. cu grad de căpitan. partea I-a. fiul lui Izac şi Ana) (19. 2066 din 20 oct.VII. S.membru al grupului de evrei care au jefuit maşina Băncii de Stat a R.Of. fost ilegalist.C. cf. Harry LAZAROVICI150. III-a. nr.Of. 1946 în M. 219 din 23 sept. după război ofiţer de Interne. Simion (n. NOVAC.U.php.S. nr.S.1960 Jilava) . zis “Mişa”) (1916-2003) – fratele mai mic al lui Leonte Răutu. OERIU. OERIU.C. Oeriu s-ar fi convertit la creştinism în 1944 (v. şef al catedrei de biochimie din cadrul Intitutului de Medicină şi Farmacie Bucureşti (1947 – anii ’60. apoi decan al Facultăţii de Ziaristică la “Academia Ştefan Gheorghiu” (1956 – 1 ian. partea I-a. decizia ministrului Justiţiei nr. 26 din 1 febr. apoi vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1959-1969).1902 Iaşi . Haralambie (n. al P. C. stabilită în Cleveland.1002.C.P. în Forţele Armate. în 1948 numit de ministrul Lucrărilor Publice în conducerea C.C. comisar general al executării armistiţiului cu URSS (din august 1945). cu care a avut o fiică. Mihail (n. Elena – soţia lui Simion Oeriu (v. Kaufman). p. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 1004. comisar general al guvernului pentru legătura cu Comisia Aliată de Control (1946-1947).U. la 28 iulie 1959. 90/1956.1921 Bacău-18. pensionat cu grad de conferenţiar). III-a. ilegalist (membru de partid din 1931) şi kominternist (INCOMKA.A.

1902 Pufeşti. cimitirul evreiesc “Filantropia”) – ilegalistă. 1955)../Kuller 2008a: 450. Valery Oişteanu). zisă “Tina”) (n. Varga 2003: 369 ş.U. ulterior cercetător al istoriei evreilor din România (Kuller 2010: 190. Berindei. C. din 1970 consilierul ministrului Janos Fazekas la Consiliul de Miniştri.romanianjewish.G. 113 . decorat prin Decretul nr.M.S. OPRIŞAN.. tatăl fraţilor Andrei şi Oişteanu. care îl caracterizează ca pe “a Jewish journalist” şi “an astute political manipulator”). Numele este cel de căsătorie (în perioada războiului fusese căsătorită cu ilegalistul basarabean Mihail Popescu. Tamara Mira153 (1918 Basarabia . în 1948 transferat din nou în U.C.D. BERCOVICI. Jureck)) (d. 1014.. 152 153 V. necrologul din Realitatea Evreiască nr. (M. decorat prin Decretul nr. sancţionată cu vot de blam şi avertisment. ORENSTEIN. Mâţă 2007: 251). 225. pensionat în anii ’70. se afla sub supravegherea Securităţii ca agent al serviciilor de informaţii israeliene. a M. “dosare adiţionale”.Karaganda (în Kazhstan.R. ulterior activistă la C. publicişti.u. cf.pdf.din 1947 inspector în cadrul D. an în care i se stabileşte de altfel şi domiciliu obligatoriu. 1947.C.) – ilegalist. p. ministrul Comerţului Interior (febr.T. Mihăilescu 2006: 380). n. al Uniunii Generale a Sindicatelor din România. ORBAN. din anii ’30.org/db/pdf/nr224/pagina14. Alexandru . anchetată în lotul fracţioniştilor din 1958. a III-a (v.S. Primăverii nr. pe str. Putna) (uneori ortografiat şi “Ornştein”) – ilegalistă. Mihai(l) (Michel ŞORAR) (1911-1991) – în timpul războiului cadru didactic la colegiul “Marcu Onescu” pentru evrei.org/db/pdf/nr224/pagina14. în anii ’50 instructor al Secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 1011. acolo unde i se naşte şi fiul. emigrat în 1974 în circumstanţe neclare în Israel. http://www. 2009: 504. căsătorit cu Bella (n.A. mai ales Berindei. respectiv Balaş (2008: 218). 20. 204 din 5 sept. 6). 154 V.S. în 1946 în “activul central al partidului” (Andreescu. p.V. membru U. fiul lui Moritz şi Betty (n.C.R. 2004:39. Ernestina (fiica lui Aron. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.R.oct. 1954 . Iosovici).C. jud. Dobrincu şi Goşu 2009: 505. vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1952-1954).I. fiul lui Nicolae Popescu-Doreanu).. din 1955 doctorand.I. apoi maior procuror militar la Tribunalul Militar M.A. 458). Trebici 2011. iar apoi profesor de istoria mişcării muncitoreşti la Şcoala Superioară de partid. 24154 (menţionată în Berindei. 4 şi 505 Dobre et al. după război specialist în centrala Ministerului Comerţului şi în paralel redactor-şef al revistei lunare Probleme Economice (1948-1852). nr. accesibil şi la http://www. Solomovici 2001II: 42 ş. Vezi şi anunţul decesului ei la http://www. OPRESCU. revenit în august 1944 în România ca ifiţer N.a.F.vladimirghika. 315.. p. a locuit până la sfârşitul vieţii în Bucureşti.2005 Bucureşti. 8072).romanianjewish. în anii ’80 a acordat câteva interviuri postului de radio Europa Liberă. n.R.A. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.). Dobrincu şi Goşu. apoi întors în România împreună cu familia în octombrie 1954.C. inv.K. Mircea (n. deţinut la penitenciarul Caransebeş. iar apoi stabilit în Statele Unite (unde în septembrie 1985 îi acorda un interviu lui Robert Levy (2002: 315)). Nastasă. 224 (1024). unde.Of. decorată prin Decretul nr. Levy 2002: 208. aflata în atenţia Siguranţei în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A”. 1010.R. fostului general de Securitate Neagu Cosma.. partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. a III-a. 1013.E. Tismăneanu 2005: 325.pdf.E. 2008: 285. din 1945 în conducerea U. al P. Dobrincu şi Goşu 2009: 424. n. 5).php?s=Din_Arhive. 1999 S. ORNSTEIN. (1945-1975) (implicat şi în procesul monseniorului Vladimir Ghika152) şi în paralel cadru didactic la Facultatea de Drept din Bucureşti. (Şt. fond 495 (“România”).M.C.ro/index. 1012.I. 14. după 1944 activistă la diverse secţii ale C. Cosma 1994: 299-300.I. directoarea şcolii de partid (de un an) de pe lângă Comitetul Orăşenesc Bucureşti al P. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (v. ulterior Academia “Ştefan Gheorghiu”.

Mihai 2009). nr. M. 1948.S.în 1949 era translatoare în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. 7620. PANŢER.în iunie 1948 era funcţionar în centrala Ministerului Comerţului (M. LUPU. Ion (n. partea I-a. 15 din 19 ian. al P.Of.C. 31 din 7 februarie 1949.Of.S. Vaslui .Of. 87 din 13 apr. după război vicepreşedintele secţiei Presă a A. cu dosar de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie C..Vezi şi menţiunea sa în rubrica „Aniversări” a revistei Realitatea Evreiască.R. 114 .. Leon – din 1948 director adjunct al Direcţiei Medicină Curativă din cadrul Ministerului Sănătăţii (M. decorat cu ordinele “Steaua R. (partea I B) nr. nr. 1025. v.C.F. 5767). în 1949 instructor în cadrul sectorului Învăţământ Public al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.R. OSTRADEL. partea I-a.1974 Bucureşti) – fost membru P.C.34. al P.G.1895 Bucureşti – 20. 1949.C. PASCARIU.” clasa a II-a (1948) şi “Steaua R.P. OSTFELD.M. 1023. după război secretar general al C. p.VI.R.21. Ernestine – în 1948 şefă de secţie la Direcţia Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. între 1948 şi 1965. p. p. 2790 din 16 sept. partea I-a. în anii ’50 inclusiv şefă de cabinet a lui Leonte Răutu (dosar la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. pp. decizia ministrul ui Justiţiei nr. 131 din 8 iunie 1948. 1103 . dosar 12/195 4. fiind identică cu cea a viitorului demnitar comunist Ion Pas. Ana (n.1893 Codăeşti. arestată şi condamnată de două ori în perioada interbelică. M. 645). 1949. (întocmită 1954). decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr.21. 15 din 19 ian. activistă de partid.R. Harry Elias WITZLING) (18.II. nr. PANĂ. Calman SCHRITTER156) (6. cu convingeri nedisimulat marxiste.R.Of. n. nr. 1017.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.R. dosarului pe care l-a depus la casa de pensii a ziariştilor în 1943. partea I-a. absolvent al Facultăţii de Chimie din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti. ORNSTEIN. între 1944 şi 1948. 336 -337 (1-31 mrtie 2010). n. locul şi data de naştere a ziaristului Ion Pas. Marva . nr. p. p. 1948.M. preşedintele Comitetului de Stat pentru Radiodifuziune şi Televiziune (1958-1965.formal al doilea om în sistemul cenzurii din timpul comunismului.R.U.Of. 156 Cf. Antoaneta (f. şi redactor la Gazeta în anii ‘20-’30. ministrul Artelor (1946-1948).1921 Bucureşti .Of.” clasa I-a (1964). 1949.Of.R.D. 1019. al P.C. Gottfried .C. vicepreşedinte al Societăţii Scriitorilor Români. inv. născut Calman Schritter. partea IB.1960 Bucureşti) – ilegalistă notorie. 214 din 15 sept. p. 157 din 10 iulie 1948. membru neîntrerupt al C. 71.. nr.R. Iuliu .V. 1946). 155 Pentru schimbarea numelui. 52 din 4 martie 1945. 7633. din noiembrie 1947 până la excluderea ei din viaţa politică în 1952 ministru de Externe al R. 1021.L. Berindei. 4972). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. nr. p. PAS. membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale (1945-1946). Iuliu – din 1945 şef de birou tehnic în D. nr. 1022.Of.C. nr. fiica lui Herş şi Sara) (13. al P.S. nr. 1016. Dobrincu şi Goşu 2009: 236 şi 424. (din 1948 redenumit Partidul Muncitoresc Român. partea I-a. C. 1020. 646).după război. Horia (n. PAUKER. 165 din 19 iulie 1946.R. şi membru al Secretariatului General al P.III. partea I-a. BURAH) – soţia lui Gheorghe Pană (vicepreşedinte al Consiliului de Stat în 1985). activist P.P.Of. PASCAL. Of.V. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. în M. 1024. PAPP.R.3. apoi pensionat). 69498 din 13 iulie 1946.1015. 1018.C. Hanna KAUFMAN RABINSOHN. nr.X.din aprilie 1948 secretar cultural în centrala Ministerului Informaţiilor (Direcţia Presă). p.1986155) – membru de partid din 1940. partea I-a. în afara activităţii guvernamentale publicist realist-socialist.M. Tina . p. p. 32 din 8 febr. din 1956 şi până la pensionarea din ani ’70 director general adjunct (şi după 1973 membru al Colegiului) Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri . 3372). partea I-a. 1654-5). 1134). PANAITESCU.

http://86. p. 1948.C. 1941). 1911. Bihor / Cluj – d. nr.A.Of.R. p. A. şi preşedintă de onoare a Uniunii Femeilor Democrate Române (U. în 1945 promovat ca prim-procuror. cu Amalia Pavel (n. prin Decretul regal nr.R.Of.F. epurată în 1952.” clasa I-a.U. instructor C. responsabilă cu propaganda şi agitaţia. 160 Idem M. aflat în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A” în 1941. p. Ocna) – jurist. Mihăilescu 2006: 380). al P.R. “epurată” în iunie 1952.. după care în 1968 a revenit la titulatura PCR). POLLAK) – după război încadrat ca judecător de şedinţă la Tribunalul BihorOradea. partea I-a. v. tatăl scriitorului şi istoricului literar Thomas (Toma) Pavel (n. opinează V. membră fondatoare şi preşedintă de onoare a Uniunii Femeilor Antifasciste din România (U. ulterior cu evoluţie incertă (dosar P/43 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 2983în 1941. 147 din 3 iulie 1945. p.com/2010/08/24/condamnati-la-fericire-dupaaproape-douazeci-de-ani/). 1 ian.1911 / 159 22. 1908 Tg. supra]) (n.A. 178 din 4 august 1948. 9763). passim) (v.R. membru al organizaţiei de bază a partidului. apoi Bihor (1946-1949). (1975). (inclus în Kuller 2008a: 440).Of.III. iar locul naşterii ar fi Cluj. data naşterii ar fi de fapt 22. 74-6. M. Jiu (1941-1942). incinerată la crematoriul “Cenuşa”. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. apărător al lui Nicolae Steinhardt. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.E. 5829).F. partea I-a. pe care “îl apără cu un elan anemic.D. p. ulterior traducătoare a operelor lui Marx la Editura Politică. partea I-a.R. în anii ’60-’70 secretar general de redacţie la Revista română de drept. cu grad de maior. 159 Contradictoriu faţă de documentele C. Şi nu Loew.A. http://tismaneanu. stabilit în S.N. 51/1952. Tismăneanu 2010a). şi Rusnac 1997). p. partea I-a. (1945-1948).Of. 153 din 10 iulie 1945.1903) – sora lui Teohari Georgescu. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. partea I-a. 1945-1948).Of. 127 din 1 iunie 1941. dosar nr. Constantiniu 2003: 13 ş.N. a comuniştilor categoria A (vezi poziţia 228).C.S. 11765. Georgescu.F. fd. fondatoare. 1947 (M.wordpress. şi M.. 1028. Luca şi T. nr. pentru comitetul regional de partid Hunedoara (19451946). când încă nu îşi românizase numele160. coautor al comentariilor la Codul Penal al R. iar apoi şefă a Direcţiei Cabinet în M. partea I-a. în Forţele Armate. 19 din 23 ian. ca şi în lista întocmită de Siguranţă în 1941. Avramescu). cf. secretar general al Ministerului Agriculturii pentru câteva luni în 1947.%20Pat%20%20Pavel/Patrascu%20Andrei/index. Elena (n. cum. unul din avocaţii numiţi din oficiu care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi pentru “titoism” în 1950 (când încă nu-şi românizase numele. ilegalist (membru de partid din 1934).C.php). 43.PMR. deputat M. PĂTRAŞCU. [aşa] cum era permis pe acea vreme să fie ‘apăraţi’ duşmanii clasei muncitoare” (Solomovici 2003: 305).1911.A. 1986 Bucureşti) (fiul lui Ludovic şi Ana) – de profesie croitor.C.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/P/P%2004. ulterior epurat sub acuzaţia împuşcării (involuntare) a lui Gheorghe Apostol în violenţele de la uzinele Malaxa din Bucureşti din 1945. 28. Tismăneanu (v.17.C. Tescovici [? v. Fl. 1026. 1027. dosar nr. Tinăud.1945. 533. membră a C. nr. în care se anunţă stabilirea domiciliului obligatoriu. C. 158 1029. 40 din 18 febr. nr. decorată în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. 1947. 1948-1952). nr. nr.P. partea I-a. 225. Dorin GHERŞON157) (n.Of. (folosite de Dobre et al. 5538. membru de partid din ian.” clasa a IV-a. fişei din penitenciar (v. al P.A. membră în conducere şi cenzor al U.u. îşi românizează numele în 1946) (n.. iar ulterior numit acuzator public la Tribunalul Poporului Cluj (M.II. din ianuarie 1948 angajată la cabinetul ministrului (cu grad de prim consul general). p. 253 din 1 nov. (?) PĂSCULESCU. 2066 din 20 oct. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1949-1952).. trimis într-o colonie de muncă (1952-1955).R. nr. p. M. alături de V.P. apoi normator până la pensionare 157 158 V. Andrei (n. 1948.125.C. Cancelarie. 2004: 456). Doru (n.R. (1945-1948) (Şt. PAVEL.C.I. 1946.. de Bihor (1946-1948).Of. Andrei LÖB . 260 din 8 nov. PAUL. 1389 şi nr.C. director adjunct al Centralei Industriale a Lemnului (1949-1952).I. fond 495 (“România”). deţinut la Tg. în ministeriatul Anei Pauker (1949-1952) (M. Andrei (n. 1838).R. partea I-a. 31.. inv. 115 . încă o dată eronat. după război membru al primului C. decedată de cancer în 1960. căs.III. 6401.

partea I-a. Iosif POCLER) (n.în 1948 numită director al Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. 3293. 1947. membru al Consiliului consultativ de pe lângă Ministerul Propagandei (1944-1946).C. Stefania . nr. p. 1036. nr. PELTZ. 1949.VI.C.Of. 264 din 14 nov. PĂTRĂŞCANU. PERL. 1946).Of. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler (Decretul nr. a M.din 1947 controlor în cadrul D. 1030. secţia Cancelarie – dosare anexe. M.I. 1035.1932 Bucureşti – 2005 Tel Aviv. decorat cu ordinul “Steaua R.I. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. p. PELTZ. 3707).IV.C. emigrează în 1972 în Israel. 1034.din 1947 controlor în cadrul D. nr.” clasa a V -a prin Decretul nr. Hertha SCHWAMMEN. între iunie 1948 şi febr.Of. ulterior recăsătorită Veakis) (n. angajat în centrala M. fiica lui Max şi Sofia) – soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu – convertită la creştinism în 1939.G.Of.Of. partea I-a. H. PERLMUTTER. 1123). în paralel urmează Şcoala Sanitară. 1033.C. 96/1968. 168 din 23 iulie 1948. după unele surse. arestată în procesul intentat soţului ei. p. al P. 1040. ulterior reabilitat.Of. p.R.I. 1947.Of. PERLEA. apoi în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (1947-1948).125. ca translator la Direcţia radio (M. 200 din 1 sept. 11.G. (M. 7491). cu ordinul “23 August” clasa a III-a (Decretul nr. 1949) (M. 95 din 22 aprilie 1948.. 10092). Herzelina .C. 5463-4. p. nr. 1947. cu nume conspirativ “Saşa”. nr. (M.+Pat++Pavel\Patrascanu+Elena/P2070574.E. Iosif (n.C. director al Teatrului de Păpuşi “Ţăndărică”. 289 din 13 dec. 3293. iar în 1971. partea I-a.C.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. cu referat de cercetare la fd. 264 din 14 nov. 116 . 1032.C. 32 din 8 febr. M. în mandatul Anei Pauker. PETRAN..E.G.1914. partea I-a. p. ulterior scenografă la Teatrul de Păpuşi Sibiu161 şi. la Direcţia Presă (M.la Fabrica de Confecţii Bucureşti (1956-1961). anexa la dosarul nr. pp. 1038. 12877). 161 Vezi fişa ei matricolă penală de la penitenciarul Dumbrăveni la http://86. Ludovic . inv. dar graţiată la 29 mai 1956. Zissu . PELŢAN. 190 din 19 august 1947.36/fisapenala. 157 din 4 mai 1971). Samoil . partea I-a. 3/1958. PERŞINARU. Cernăuţi.E.R. p. nr.C. înainte de căsătorie (mariajele mixte fiind interzise legal în acea perioadă). consilieră în centrala Ministerului Propagandei (1945-1946).Of. 232 din 6 oct.C. 1031. (1945-1948). membră a Partidului Comunist Austriac în timpul studenţiei la Viena în anii ’30. cu referat de cercetare la fd. 1963. 335 din 20 iun. partea I-a.C. C. (M. 2790 din 16 sept.R. David – şef serviciu–secretar în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (până în febr.I. 1949. inv. Marton . condamnată în 1954 la 14 ani închisoare. PECHER.din 1947 inspector în cadrul D. partea I-a. a M. Israel) – absolvent al Liceului Evreiesc din Bucureşti.Of. colaboratoare disciplinată a Securităţii.C. în 1948 reîncadrat ca referent stagiar în centrala Ministerului Industriiilor (M.Of. cunoscut mai degrabă ca prozator (debut cu nuvele în 1964). partea I-a. PELTZ. 1039. nr.A.. sub numele “Elena Veachis” (urmare a căsătoriei cu regizorul grec Yannis Veakis). 8032. unde colaborează la diverse publicaţii de limbă română (Viaţa noastră. anexa la dosarul nr. nr.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale+-+detinuti+politici\P\P+04. 6094).în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor.E. lideră a grupării artistice din Uniunea Patrioţilor. nr. 1948. nr. 1946.Of. Elena (n. partea I-a.I. nr. după august 1944: membru fondator şi membru al Comitetului de Conducere al U.F. 148 din 30 iunie 1948.G. David .E. Sandu – după război angajat ca arhitect conductor în centrala M. C. 14.P. 1037. 7950). 10092).17. a M.R. p.A. Facla. al P. a M. p. (M.C. p.din 1947 controlor economic în cadrul D. nr. partea I-a. nr.JPG. 32 din 8 febr. 1123). 1949 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor.

M. Samuilă . 1948. internat în perioada 1941-1944 în lagărele de muncă disciplinară de la Tg. (M.P.Of. M.E.II.C. a M. Mayer . apoi director general al Direcţiei Generale a Editurilor. Prezenţa sa în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 1946. partea I-a. PINCAS. 1946. 541 163 V. partea I-a. decorată în 1964 cu ordinul “Steaua R.R. Hary – menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.G. nr. 423 din 15 iul. 334 din 19 septembrie 1952). nr. nr.P. partea I-a. din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. p. 1047. 2009: 184-5). 1045. 31/1957. etc.832).sora lui Ladislau Vass). partea I-a. după altele decedată în Bucureşti. secţia Cancelarie – dosare anexe. p. 1042. I. 658). 1050. soţul Olgăi .R. Iaşi – 1972 Bucureşti) . Betty . nr. POPP. POENARU. nr.1900 Podu Iloiaei.în martie 1945 reîncadrat la Subsecretariatul de Stat al Aerului. partea I-a. după 1944 procuror la Parchetul Tribunalului Ilfov. directorul Editurii P. 1945.ilegalist (membru de partid din 1921. 3293.N. Adela (n.I. pp. a M. nr. al S.Of. 1654-5). respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. decorat ca pensionar prin Decretul nr. partea I-a.” cls.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.C. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1053. PODOLEANU. PITARU.R. nr. 646).G. 10092). p.G. nr. PICALSCHI. PINSLER. nr. al P. prenume ortografiat ocazional şi “Jaques”) (11. C. Alfons (uneori ortografiat şi Pikalsky) – după război iniţial membru al C.A.C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 30 sept. 1044. ministru adjunct al Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale (1952-1953) (numit prin Decretul Prezidiului M.Of. membru al Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă Română. nr. 3660).C.Of. 1963. însărcinat aducerea la îndeplinire a sentinţelor în simulacrul “Marele proces al trădării naţionale”. 10. încă în viaţă în 1990. PLATZ. Difuzării Căreţii şi Presei. 15 din 19 ian. 15 din 19 ian. fratele Elenei Ceauşescu. Solman . a M.C.R. (M. la Direcţia I. fiica lui Leon) – soţia lui Gheorghe (alias Gogu) Petrescu. 250 din 27 oct. şeful Direcţiei Administrative a Ministerului Silviculturii (1948-1952) (M. p. partea I-a. după unele surse emigrată în Israel. p. iar apo redactor-şef la Orient Expres. 1049. 803 din 21 dec.Of. 8552).din 1947 controlor în cadrul D. (viitoarea Ed. nr. partea I-a. p. “Banca Economică” din Bucureşti). 264 din 14 nov. ulterior secretar de stat responsabil cu industria alimentară în guvernul Dej. PETROVAN.A. 20 (5 iulie 1948): 7). 1946 în M. fiul lui Litman şi Tauba.C. 642) 1046. (M. nr. p. Jack (n.din 1947 controlor în cadrul D. a III-a. – evreu originar din Basarabia.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. Idem v. Albertina . (M. – numit în decembrie 1948 membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (Bărbulescu et al.. A. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr.Of. 16 din 20 ian. p. 1051. 219 din 23 sept. inv. 117 . 10092). 1946 a ministrului Justiţiei (M. 163 1052. 1949.) şi îndeplineşte funcţia de secretar de redacţie.Of.Of. Valeria .C. nr. 1906 Bârlad) . 97. partea I-a.Of. 52 din 4 martie 1945.E.e. V-a. PINCAS. PETRESCU. Jiu.D.Revista mea.E. 36 din 14 febr.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 1949. Direcţia Aviaţiei Civile.Of.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public.C. 232 din 7 oct.251 din 30 ian. Felix . PETROIANU. Iţic MENDELOVICI . partea I-a. 264 din 14 nov. 1043. PETRESCU. 1041.A. 162 V.C. nr. decizia nr. PETRICU.I. cumnatul Ghizelei Vass (i. 1947. 5728 din 19 ian. 21 din 25 ian. în 1948 numit de către Ministerul Comerţului director al societăţii naţionalizate “Bod” (B. p.E. partea I-a. 1048. Raşela. M.Of. 1947. partea I-a. Politică). 148 din 25 iunie 1941. Vapniarka şi Grosubova). 104 (solicitarea). idem referatul de cercetare la fd. anexa la dosarul nr. GOLDŞTEIN162) (n. nr. 1054. jud. 1947. 8598).Of. când âncă nu îşi românizase numele. p.R.I. 1949. Paul (n. 1964 cu Medalia Muncii.I. Alfred V. p.din 1947 inspector în cadrul D.

PREOTEASA.. Iacob . 662. a M.R. a fost sora lui Răutu). RAB. 164 Vezi dosarul nr.Of.controlor la D. partea I-a. 2729. p. nr. 10092).R.S. partea I-a.M.Of. decorată în 1971 cu ordinul “Steaua R. Oigenstein. M. PRISICEANU. Marcel Maximilian (1895 – 1960 Bucureşti) – medic şi profesor.C. 1945. 112 din 17 mai 1948.C. I. p.Of. 168 din 18 iulie 1941. 1949.Of. Eti (n. 118 . “refugiat” în U. tatăl filologului George Pruteanu (1947-2008) (Brătescu 2007: 251-3. al P.Of.S. până în anii ’70.după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. 1949. nr. nr. FEHER) (n. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa a III-a (M. 1064. PRUTEANU. Adalbert .XII. partea I-a. şeful Direcţei Policlinici şi Spitale (1948-1952). PRATSCHER.Of. fond 495 (“România”). 183 din 14 aug. 1945 în M. PROTOPOPESCU. nr. Bucureşti. apoi. a fost soţia fostului ministru de externe Grigore Preoteasa (decedat în accidentul aviatic din U.Of. Rudolf – după război referent la Subsecretariatul de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. M. nr. nr. 1919) – activistă a secţiei Propagandă-Agitaţie a C. deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952). partea I-a.E.C. partea I-a.I. (iniţial la sectorul Evidenţa Cadrelor şi Documentare). p. Pinchas Solomonovici. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.E.. cumnatul lui Leonte Răutu (soţia sa. membru în conducerea C.Of. instructor al C. Alexandru . Burcă 2007: 13) (dosar P/167 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).M. 1947. 3705). nr. inspector general sanitar în Ministerul Sănătăţii (1944-1945). partea I-a. (1948-1951). 1065. în M. 7234. 28 sept.G. p. 76 din 30 martie 1946. Ivan Stepanovici RAB.C. 662). 16 din 20 ian. apoi al F.prima soţie. după război activistă de partid. p.E.Of..F. Honora . 1945. 1061. 1056. PRESSER.Of. nr. clasa a II-a. 26 din 2 febr. partea Ia. 1945. 5/1944/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. 252 din 3 nov..1984) – membră de partid din 1938. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. Eva.R. 1057.Of. partea I-a. Huşi/Vaslui – 16. p.D. Ecaterina (zisă Kati) (n.S. 1949.C.1908 Fălciu.S. 1062.Of. 1948. 4384. 267 din 21 nov. iar din martie 1948 şefă de secţie în centrala Ministerului Artelor (ulterior şi Informaţiilor) (M. 9712.1912 – 14.D. nr. nume schimbat în 1945164) (15.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 76 din 31 martie 1948. PROPPER.C.S. partea I -a. p. partea I-a.R. PROFETA. PRAGER. Artur (fratele compozitorului Laurenţiu Profeta?) – din 1947 inginer specialist în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.R. pozişie din care a participat la coordonarea reformei sectorului sanitar din ţară. partea I-a. 1066. nr. 7151). p. a politicianului P. 1063.1055. 10200. membru P. Ioan (n. fiica fostului ministru al Agriculturii şi ambasador în China Angelo Miculescu). membru de partid din 1945. 1059. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. în anii ’70. 184 din 13 august 1947. în 1940.I. POPPEL.R. POPPER. respectiv aprobarea schimbării numelui prin decizia ministrului Justiţiei nr.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. p. nr. partea I-a. partea I-a. 1214). p. 845).C. 1058. p. dosar de cadre din 1954). nr.1966 Iaşi) – după august 1944 membru al comitetului sanitar al Apărării Patriotice.Of. nr.R. din 1952 transferat la catedra omoloagă din Iaşi. 1060.C. director medical în centrala ministerului (1945-1948). p.Of. 264 din 14 nov. din 1957) şi mama Ilincăi (căs. M. Adrian Năstase (recăsătorit în 1985 cu Dana. al P. Josefina – după război şefă de birou. 115196 din 14 nov. al P. p.II. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. 16 din 20 ian. 35 din 11 febr. 4200). în prezent Bartolomeu) .R. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. după alte surse Janoş Rab) (1904-1973) – general. Paul (n. partea I-a. (110/1955).XII. nr. 3001). SINGER) (2. p.S. conferenţiar la catedra de organizare sanitară a I. n. 95 din 22 aprilie 1948.

Of. 107 din 15 mai 1945.ro/politicadoctrine/cine-a-fost-ghizela-vass-despre-dosare-intrigi-si-anchete/. Emeric – în mai 1945 angajat ca translator-şef în centrala Ministerului Propagandei. Şomuz – din 1945 şef de birou la Oficiul de Studii al Ministerului Muncii (M. RACHMISTRIUC. după război numit preşedinte al Oficiului Industrial al Bumbacului. dosar nr. doc. 1948. 206 din 1 sept.1905 Reşiţa) – fost patron de fabrică. fond 495 (“România”).1980) – sora Stelei Moghioroş. Maria (1915-1976) – sora lui Ioan Rab şi cumnata lui Leonte Răutu. 225. 1964 cu Medalia Muncii. p. 1351).C. RADO. partea I-a. nr. 803 din 21 dec. decorată prin Decretul nr. partea I-a.Ap. 282 din 5 dec. p.Of. 34 din 10 febr.) de artilerie. RADOŞOVEŢKAIA.Of. la http://www. partea I-a. 284 din 8 dec. sub numele Barbu pentru scurt timp şefa Secţiei Internaţionale a C. partea I-a. 1072.Of. nr. 3293. 1947.decorat prin Decretul nr. 1075. eliberat în 1968 (Andreescu.R. articolul său consacrat Ghizelei Vass. nr. ulterior activistă a secţiei Propagandă şi Agitaţiei 165 166 cu dosar de cadre la secţia Economică a C.Of. partea I-a.până în febr. inculpat şi condamnat alături de alţi evrei funcţionari în comerţul exterior în 1961 pentru subminarea economiei naţionale. p. partea a 2-a. în acelaşi an este delegat şef al Direcţiei Generale a Redevenţelor şi Impozitelor Miniere în acelaşi minister (M. nr. 1 din 1 ian.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/R/R%2001.C. ulterior directorul Institutului de Istorie Militară din Bucureşti. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. p. cu referat de cercetare la fd. 1068. fiica sa şi a Evei. M. RADO. V. partea I-a. incinerată la Bucureşti. radiat din registre laolaltă cu ceilalţi rezervişti evrei în 1940167. 1076. 168 V.Of.. dosar nr. 9855). anexa la dosarul nr. nr. p. 119 din 28 mai 1947. 1123). M. 2). p. partea I-a. 5123. 1074. C. iar apoi general adjunct în centrala Ministerului Informaţiilor.Of. nr. inv. p. 7817).VIII. din 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. Felicia (verişoară cu fiicele lui L. 11/1954). 1949. p. 1070. nr. 1071. I. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.M. Ioniţoiu 2000:IX)168.Of. sublt.Of. 2595). RADIAN. membră de partid din oct.R. Ivan . 1073. în care şi menţiunea Mariei Rab. 1947. Pinhas . 4540). p. M. 2137. Alexandru . RABINOVICI. 1912 Griviţa. nr. şeful serviciului de cadre din M.contributors. reîncadrat în 1945.%20Rab%20-%20Razus/Rado%20Alexandru/index. Tismăneanu166).P.17. pentru scurt timp ministru adjunct al Construcţiilor. 42 din 20 febr. 1964 cu Medalia Muncii. RAB. revenit în ţară în 1944. 4255.R. inv. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Tutova) – în 1948 era referent-şef la Oficiul de Studii al Ministerului Minelor şi Petrolului (M. p. RADO.XII. (cf. 1067. nr. apoi ambasador la Moscova. 61 din 21 martie 1946.1944.R.C. nr. V. în anii ’50. Liana – ambasadoare în Senegal în anii ’60. partea I-a. în anii ’50 director adjunct al întreprinderii “Româno-Export” a Ministerului Comerţului Exterior. al P. 1069. (r. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. M. 1949. unde s-a căsătorit cu David Wizman. 33/1958. RACHMAN. Răutu). partea I-a. 1941. al P.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.Of. 10860. 803 din 21 dec. partea I-a. fişa matricolă penală la http://86.125. 1947.R. III-a165. 17. Nastasă. al P. nr. Solomovici 2004: 283. 225. p. Alexandru (fiul lui Martin şi Paula) (n. Varga 2003a: 664-5. 3905. 32 din 8 febr.N. 1946. M. RISDORFER) (n. nr. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 167 V. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 119 . decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.php. 24 febr. a emigrat la începutul anilor ‘70 în Israel.inv. B..P. ambii stabilindu-se câţiva ani mai târziu în Olanda. nr. partea I-a. p. 121 din 31 mai 1945.C. Eugen-Constantin (n. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M.1910 – 17.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1189.C. nr. M. M. 1480. S. (1950-1953). RADIAN. nr.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M.C. 8). Gita Iakovlevna (11. nr.VI. apoi înalt funcţionar în Ministerul Comerţului Exterior şi autoare a diverse articole în revista Probleme Economice (dosar la secţia Relaţii Externe a C. ulterior promovat inspector. 256 din 5 nov. membru de partid din 1944.

Arad – 1. Decretul Regal nr. partea I-a. 1080. iar inventarul de fişe bibliografice al C.Of.R. al P. înmormântat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. 21). partea I-a.1952) – evreu maghiarofon. 1081.M. 753). Mişu – în 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M.C. (1945-1952) şi supleant al Biroului Politic (1948-1952). director al Institutului de Psihologie al Academiei R. (1958-1961). 5465).R. partea I-a. 81 din 7 apr.a C. în 1948 transferat ca secretar de presă la Direcţia Legislaţie şi Presă a Ministerului Industriei (M.R. nr.N. inv. nr. 1945. 7234). partea I-a. 63). 4058 din 21 ian. Mişu” (în Kuller 2008a: 452). 1077.R. 6. RAICU. 120 .1917 Galaţi) – după război specialist în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.1921 Galaţi) – la sfârşitul anilor ’40 inspector general în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. Pamfil Şeicaru susţinea că mama lui Ralea s-ar fi numit de fapt „Angelica Kaufmann” (informaţie îndoielnică în opinia lui Petre Pandrea (în Călugărul alb. 1083. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. sau “Războiul psihologic”. 1948. inv. sociolog. 6292). (1948-1952).S. 1078. (din 1948). pp. REICHENBERG) . Iosif (n. diplomat. include intrarea „Ralea.I. Micu (n.R.V. fond 495 (“România”).P. 1948 a ministrului Justiţiei în M. co-director la Viaţa românească (19441946). cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. p. ff. 26 din 1 febr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.1896 Bucureşti (după alte surse la Huşi) – 17. p.X.C.1964 Berlin) – filosof. RANGHEŢ. p. RAICU. 115 -21).VIII. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.P. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. al P.IX.funcţionar în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor (1945-1947) (M. decizia nr. om politic. 30 din 6 febr. 25 din 1 febr. Mihai171 (fiul lui Dumitru Ralea şi al Ecaterinei Botezatu [sic].Of. 52 din 4 martie 1945. Jozsef RANGECZ. zis “Mişu”) (1. p. internat la Târgu Jiu în timpul războiului.” clasa I-a. I-a. 1654-5) 1079. C. Melania (n. Marius (n. RALIAN. fond 495 (“România”). p.I. p. nr.Of. Marcus Ralian A. C.Of.P.Of. dosar nr. preşedinte al Comisiei Naţionale pentru UNESCO (1961-1964).C.scribd.1904 Olari. 1841). partea I -a. nr. 5.C. 148 din 30 iunie 1948.E. în 1949 referentă în cadrul secţiei la serviciul Biblioteca şi Arhiva Presei (A.I.Of.C. şeful catedrei de psihologie la Universitatea Bucureşti. RALLIŢEANU. membru supleant al B. 10 iunie 1908 Buzău) .R. membru al Comisiei Controlului de Partid (1945-1952). 225. 1948. psiholog. 51/1949. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni (M. Desideriu (n.R.Of.S.com/doc/35654729/Petre-Pandrea-Calugarul-Alb).. deputat de Timiş în Marea Adunare Naţională. fd. 704. 175 din 31 iulie 1948.VI. al P. 58 din 11 martie 1947.B. 995. 4696). director al serviciului de cadre al PCR (1945-1948). în 1947 numit de conducerea C. H.N. partea I-a).Of. 169 din 24 ian.P.R. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a CC al PCR (12/1954). Herşcovici) (n. pentru socialism” din actualul Parc Carol din Bucureşti. partea I-a. 184 din 13 august 1947. 171 George Manu (alias „Testis Dacicus”) îl identifică „de origine bulgară şi evreiască” (2011: 162).P.R. 1947. nr. contributor marcant la propaganda regimului stalinist (a se vedea lucrările Caracterul antiuman şi antiştiinţific al psihologiei burgheze americane (1954).Of. 1945 în M. 169 170 V. nr.M. secţia Propagandă şi Agitaţie. apoi prim adjunct al şefului Serviciului Special de Informaţii (1947-1948). ministru plenipotenţiar la Legaţia României de la Washington (1946-1948).G..F.în martie 1945 reîncadrat la D. al P. V. RABINOVICI169) (n. 36 în versiunea online de la adresa http://www. nr. p. fost ilegalist. RADOVICI. nr. (?!) RALEA.Of.IX.” clasa II-a.A.A. 1082. după august 1944 ministru al Artelor (martie 1945 – august 1946). după război membru al C. 225. nr. membru titular al noii Academii a R. p.. partea I-a. preşedinte al Comitetului pentru Normarea şi Repartizarea Combustibililor (1949-1950). fiul Elisabetei) (7. partea I-a. 1945. 189 din 17 aug. REITMAN170) (n. vicepreşedinte al Prezidiului M. instrument al agresiunii imperialiste (1954)). nr. p. dosar nr. dosar nr.R.C.

266 din 17 nov.V. RĂDULESCU. 225.R. 225.D. fiind demobilizată abia în 1947). partea I-a.I. cu ordinul “23 August” cls. al U. de la care a preluat numele.E.F. 759). partea I-a. 1947. după 1944 secretar regional de partid în Ardeal. RAUŞER. inv.K. nr. 644).Of. 121 .R. dactilografă la Comisia Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Artelor (din martie 1945).VIII. numit de ministrul Industriei conducător tehnic al fabricii de postav din Buhuşi (M. Sandala VEINBERG) . membru P.G. 1949.R. 1087. ajunsă în Bucureşti în timpul adolescenţei.Of. al U. Leon (n. 1948.1981. partea I-a. Max.C. în Biroul Consiliului Mondial al Păcii. 27 nov.F. 1085. 662). partea I-a. RUDICH) (25. după naţionalizare. Aurel – în 1947 contabil în centrala Ministerului Comunicaţiilor (M. Sanda (n.R. RAUSCHER.IX1909 com. (din 1948).D. apoi activă în domeniul comerţului exterior în mandatul ministerial al lui Gogu Rădulescu. nr. p. Semerland . redactor la Graiul Nou (cotidianul de limbă română al Armatei Roşii) (1944-1947). incinerată la crematoriul Cenuşa. ca pensionară.R. 1938).C.. 10174). partea I-a. 1947. fond 495 (“România”).I. al P. fond 495 (“România”).E. unul din semnatarii “Scrisorii celor 6” din 1989). iar apoi promovat inspector în cadrul D. RĂCEANU.G. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. iar tatăl adoptiv. p..M. Cenad (atunci) Ungaria – d. III-a şi în 1964 cu “Steaua R. 6781.V. Neamţ – 21. p. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. Ileana (n. nr.în 1948. din 1949 referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. RAPAPORT. la Direcţia Presă (M. decorată de autorităţile comuniste în 1949 cu ordinul Apărarea Patriei cls. nr. inv. Solo . 45 din 24 febr.C. 93579 din 11 oct. dactilografă în capitală în perioada interbelică.I. mort în lagărul de la Râbniţa.R.C.Of. 1947 în M. apoi la Viaţa capitalei (1947-1948). Bucureşti) – fostă muncitoare şi ziaristă mediocră la un ziar în limba maghiară din Arad.Of. 173 din 31 iulie 1947.V. 1949. partea I-a. III-a.C. dosar nr. refugiată împreună cu soţul ei în URSS în 1941-1944 (perioadă în care este avansată până la gradul de colonel N.P.1909 Roznov. RĂDULESCU.C. decizia nr. a M. 3. RAPAPORT.soţia lui Iosif Rangheţ.Of. 1088. 1914 Dangeni. B. revenită în ţară în 1944. 205 din 4 sept. dosar nr.din iunie 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor.Of. 144 din 25 iunie 1948. RANGHEŢ. 1086. decorată în 1981. 10092). partea I-a.M. (1955-1958). în cercul unor poeţi evrei avangardişti. p. 15 din 19 ian.C. a M. 7344). 16 din 20 ian. 1091. jud. RĂDULESCU. 21.Of. 1092.Of. din 1927. Leon BARAT) (n. 1626.1982 Bucureşti) (fiica lui Isac şi Maria Rudich) – soţia demnitarului comunist Gheorghe (zis Gogu) Rădulescu (căs. pp. în paralel publicistă şi scriitoare mediocră. 1090. Macău. în lotul “fracţioniştilor”. membru supleant al C. colaboratoare la Cuvântul liber (1935-1936). 9340). ulterior ca membru în conducerea ILEXIM. membru al C. 114). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. al P. ilegalistă.F.R. (M. nr. nr.D. p. reabilitată în 1964. 240 din 17 oct. Grigore Răceanu.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. p. când a fost exclusă din P. timp de aproape două decenii (’60-’80) secretar general al Comitetului Naţional pentru Apărarea Păcii şi reprezentant al R.R. partea I-a. p. condamnat la moarte ca “trădător” în primăvara lui 1989 (tatăl natural al acestuia a fost Andrei Bernath.Of. nr. mama diplomatului Mircea Răceanu. 1093.” cls. M. 5463-4). între 1952 şi 1958.K. Roland .C.Of. Ilon(k)a PAPP) (n. vicepreşedinte al C. iniţial ca director în cadrul Ministerului Comerţului Exterior.VI. 1947. Dorina (n. în Transnistria.controlor (1947-1948). (103/1953). partea I-a.D. RASNOVIESCHI. recrutată de N. 1948.C. prietenă şi protectoare a Anei Blandiana. partea I-a.R. Ştefan – la sfârşitul anilor ’40 director adjunct în cadrul Direcţiei Generale C.S. nr. a Ministerului Comunicaţiilor (M. 5360). (M. nr.C. 148 din 30 iunie 1948.1084. 1089. p. 264 din 14 nov. BT) – din 1947 inspector general adjunct în cadrul D.d.

24. în 1940. 1117. ordinul “Victoria socialismului” (1971).C.d. ca supleant între 1958 şi 1960). infra).” (2006: 46). decorat. 1947. Silviculturii şi Apelor) până la pensionare. 1946 în M. fond 495 (“România”). în 1950.  cealaltă fiică a lui Răutu.R.  Fratele lui Leonte. 18 septembrie 1948. inter alia. ilegalist. născuta Eva Isaakovna Oigenstein. general de Armată. şeful Secţiei de Verificări a C.173. Parhon”) (din 1949).” clasa I-a (1960).R.a. Lev Nikolaievici OIGENSTEIN) (28.C. Facultatea Istoria şi Teoria Artei. şef adjunct (19451948) şi apoi şef (1948-1956) al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. Mihail Oişteanu (n. (1974-1981).R. raportului C. A se vedea însă şi decizia nr. inv. căsătorită cu inginerul de sunet 172 172 Şi-a românizat numele în baza deciziei nr. p. soţul acesteia. s-a căsătorit cu Ivan (alias Ioan) Rab. 9763). din 1929). (1948-1984. 1947 (M.nov. 1946. 2066 din 20 oct.. în timpul ceremoniei cântându-se Internaţionala (în 1993!)174.1910 Fălticeni – 1993 Bucureşti) – cf. colegă de clasă la fostul Liceu Nr. actual “Jean Monnet”. este director al Muzeului Naţional de Artă Contemporană şi director al Fundaţiei ARTEXPO. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. în 1978. membru al Secretariatului (1965-1969).P. preşedinte al Consiliului de Conducere şi rector al Academiei de Ştiinţe Social-Politice “Ştefan Gheorghiu” (1972-1981. ŞMILOVICI ) (3.1) – înalt funcţionar timp de decenii la ministerele Industriei şi Comerţului. dosar nr. şeful catedrei de marxism-leninism la Universitatea Bucureşti (devenită “C.C. 1095.R. căsătorit cu Bella Iosovici (originară din Cernăuţi). al P. Bădeni nr.R. supleant al Biroului Politic (1955-1965).M. partea I-a.R. Iacob (n. cu grad de locotenent-colonel. 225. al Comitetului Executiv (1965-1974) şi al C.C.Ex. (mandate succesive 1948-1985). titlul “Erou al Muncii Socialiste” şi medalia de aur “Secera şi ciocanul” (1964). secretar general (1960-1964) şi apoi ministru adjunct la Ministerul Comerţului Exterior (1964-1969). 3 septembrie 1943 la Karaganda (în prezent în Kazahstan) şi al publicistului Andrei Oişteanu (n. Tismăneanu).P.R.R.669 din 12 mai 1947 a ministrului Justiţiei. Mihai Oroveanu. din 1931 (în U.  prima fiică a lui Leonte Răutu.) Oroveanu. RĂUTU. deputat M.M. când este marginalizat urmare a scandalului pe marginea emigrării fiicei sale Elena.S.wordpress. partea I-a. Intr. 253 din 1 nov. ordinul “Steaua R. ambasador la Moscova şi respectiv director al Institutului de Istorie Militară din Bucureşti în perioada comunistă.A.S.C. RĂUTU.C. al P. membru al Biroului Organizatoric (1950-1954). nr. pe str. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 7. apoi cu diverse alte funcţii. dobândeşte cetăţenia sovietică şi serveşte chiar ca deputat în Sovietul Suprem Ucrainean până la 22 iunie 1941.R.I. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (19691972).Of. în 1980 cu “Steaua R. ulterior angajat şi chiar şef al Serviciului Tehnic al F. v.M.III. 36 din 12 febr.E. membru în comitetul de redacţie la Scânteia (1945-1948). 1-21 martie 2005.R. al P. nr.1915 Galaţi ./P.R. ordinul “Apărarea Patriei” clasa I-a (1974). prin Decretul regal nr.S. Anca (căs.M. Bucureşti).1094.II.C. ordinul “Steaua R.. în Forţele Armate.C.” clasa I-a (1980) ş. p. Industriei Alimentare.P.C.R.  sora lui Leonte Răutu. Elena (zisă “Lena”. membru P.T.com/2009/06/13/un-portret-necrutator-sorin-lavric-despre-dictatorul-ideologic-leonte-rautu/ 122 . şef al Direcţiei Propagandă şi Cultură a C. cu Nicu Ceauşescu şi V. 2006. al P. Comerţului Interior şi respectiv Industriei Alimentare (reorganizat în 1973 al Agriculturii.C. ale C.N. iar succesiv reorganizării. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. zis “Mişa”)..R. Leonte (n. este profesoară la Universitatea Naţională de Artă Bucureşti.D. nr. fugit în U. 6590 din 22 ian.Of. 173 Vezi şi un material care îii este dedicat cu prilej aniversar în Realitatea Evreiască.S. 226 (1026). p. este tatăl lui Valery Oişteanu (n. 174 http://tismaneanu. după august 1944: membru C. “principalul ideolog al P. Mikhail Nikolaievici Oigenstein.A.C. (1956-1965). Bucureşti) (a locuit în Bucureşti. decorat cu ordinul Muncii clasa I-a (1948).”. 85).S.d. 45.

decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. I.R” cls. 1104.IV. V-a (dosar R/40 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).din 1945 şef de birou tehnic la D. fiica lui Andrei şi Elena Coler. REICHER. REICHER. 221-223.: Government Printing Office. al P.Of. Andrei Coler este confundat frecvent cu lt-col. D. apoi se stabilise în SUA şi se căsătorise cu Richard Schapp. RÂPEANU. 175 din 31 iulie 1948.Of. 176 V. 1097. nr. nr.R. 972 din 8 dec. REGMAN. cf.A. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 1096.P.Of. 1982 (Washington. p. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. p. emigrase în Israel încă din 1977 (după o relaţie cu Al. 16 din 20 ian. căs. p.C. nr.B. lector la Şcoala Superioară de Partid “Ştefan Gheorghiu” în prima jumătatate a anilor ’50. REGENSTREICH. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 6292). pp. Trudi Gertrude. fiul fostului guvernator de Pennsylvania şi ambasador american în Israel. Leon – în 1947 numit de ministrul Industriei membru în C. 1966). b). (1955-1960) şi al Comisiei de Control a Partidului (1960-1965). kominternistă INCOMKA. House of Representatives. 1098.a.C. în 1982. fiica sa. nr. Moritz .I. 7.N. 1947. fapt care ar fi contribuit la marginalizarea lui Leonte Răutu în 1981. inv. Trude (n. Boris – după august 1944 încadrat ca şef de birou în centrala Ministerului Propagandei Naţionale.G. 1101. Mathilda . p. partea I-a. 18 iulie 1912 Bălţi) – de formaţie farmacistă (cu studii în Belgia).com/arhive/arhive-ignorate/pagini-de-istorie-recenta/serban-andronescu-romaniadiscutata-in-congresul-american/. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni. al Oficiului Industrial al Zahărului (M.din 1948 şef de serviciu în cadrul D. RĂUTU.N. 123 .Of. 1100. 28.Of.Andrei Coler175 (fiul lui J(e)an Coler). Niunea Iakovlevna REDEL.. partea I-a. partea I-a. Milton Schapp. p. Ştefan I. 1103. REDLINGHER. din 1975. 1629). partea I-a. ulterior membru al Comisiei Centrale de Revizie a P. p. 662).A. pp. (1948-1952-?). July 1 and 13. Ero(f)tei – funcţionar în cadrul Ministerului Energiei Electrice în anii ’50-’60. Oscar (n. C. dosar nr. Inului şi Cânepei. 3909).F. după război deputat M. Magdei Ursache. Lazăr . (1950. Hearings before the Subcommittee on Trade.C. 52 din 4 martie 1945. 1099.I. s-a căsătorit cu Simion Babenco. Natalia (n. partea I-a.R. partea I-a. Mirodan).Of. 287 din 11 dec. 1949.S. activist de partid. decorat prin Decretul nr. cel din urmă a intervenit inclusiv în faţa Subcomisiei pentru Comerţ a Camerei Reprezentanţilor SUA pentru a forţa pe cale diplomatică emigrarea părinţilor nurorii sale.I. 225.1924 Cernăuţi) . 1654-5) 175 Autor al mai multor coloane sonore ale unor filme româ neşti din anii ‚70. pentru care a cărui coloană sonoră i s-a decernat premiul A. 1982). cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Bumbacului. Zalman .C. cu Paula. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. nr. între care şi „Mara”. 95 din 22 aprilie 1948. nr.wordpress. 1105. 107 din 15 mai 1945.Of. cuplul Andrei şi Elena Coler (fapt realizat la sfârşitul anului 1982176). Luminiţa. 126 din 6 iunie 1947. ilegalistă cu stagiul recunoscut din 1935. REINHORN. 3706). soţia lui Răutu “n-a vorbit niciodata româneşte” (Ursache f.din 1948 şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1988). urmare a unui veritabil scandal diplomatic. în 1947 numit de conducerea C.1894) – fost ilegalist din Timişoara. soţia lui Leonte Răutu) (n. fond 495 (“România”).S. 4534). 1102. partea I-a.R.X.C. REICHMAN. în mai 1945 promovat şef de secţie (M.C. comandant al penitenciarului Aiud între 1953 şi 1958. REICHER.R.Oszkar Redlinger) (n. Koller. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. nr.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. traducere parţială disponibilă şi la http://arhivaromaneasca. nr. 1951). a depus împreună cu soţul ei o cerere de emigrare din România.A.

p. 4968). posibilă relaţie de rudenie cu criticul cinematografic Bujor T. decorată în 1963 cu Medalia Muncii. din Ploieşti în anii ’50.E. 264 din 14 nov.S.S. partea I-a. Gheza . 11098. cu referat de cercetare la fd.1106. membru de partid. p. 1114. ulterior deputată M. pp. Bella – directoare în Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. partea I-a. 1654-5) 1112. 25 din 31 ian.. partea I-a..F. partea I-a.III. inv. în ianuarie 1949 numit director adjunct al Institutului de Documentare.Of. 130 din 11 iunie 1947. M.C. 1118. partea I-a. 1113.R. 1110. REISCHER. 1109. nr.în 1948 director adjunct al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. RIESEL. editură.Of. doc.R. Leon . RIVEN.E.Of. 4). 241 din 22 oct. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. p.C. RENYI.A.R.. până în iunie 1947.Of. 1111. (M. 2341. nr. inclusiv pentru nume. 15 din 19 ian.Of. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. nr. membru al secţiei Literare a Comisiei ministeriale de lectură.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de secţie la D. RIEDER. 9 di n 12 ian. nr.1987 Montevideo. Mauriciu .din 1947 inspector în cadrul D. Bartolomei . 643). Zoe (Adamescu) (1. nr.D. Rîpeanu (v. p. nr. nr. 2932) 1107.G.Of.C. Eugen (n. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. (M. REITMAN. RELGIS.Of. al P. dosar nr. 10092). nr.N. Tehnică a Ministerului Industriei (M. al P. ROSENBERG177) (n. 1119. 292 din 20 dec. infra).I. nr.C. 1120. 1945 în M.I.L.după război consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. Emil – din octombrie 1945 secretar cultural I în centrala Ministerului Afacerilor Străine / Externe (M.487 din 8 dec. 170 din 26 iulie 1948. Bibliogarie şi Ed. Leibu . partea I-a. 1115.VI.M. 6167. p. şi a Comitetului Femeilor P. 4707). C. partea I-a.Of. partea I-a. 1116. 1949. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. partea I-a. între 1946 şi 1947 funcţionar în centrala Ministerului Artelor. 4. la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea. p.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. nr.G. Zoltan – din febr. p.Of.Of.III.1895 Piatra Neamţ – 22. 15 din 19 ian.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. a M. Eisig SIEGLER) (2. p. 124. 1117. deputat de Prahova. Uruguay) – poet şi prozator încă din perioada interbelică. anexa la dosarul nr. 26 din 1 febr. REISS. nr.A. 645). 125/1960.Of. Beniamin (n. Solomon . p. p. 78 din 2 aprilie 1948. I.1897 Piatra Neamţ) – din mai 1945 secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. nr. p. 1949.I.Of. fond 495 (“România”).IX. 225. Avram Boer . 107 din 15 mai 1945. 16 din 20 ian. 1949.G. inv.C. partea I-a. Olt – 1980 Bucureşti) – preşedintă a Consiliului Regional A. RIEGLER. 3293.B. în facţiunea pro-comunistă la Congresul de unificare din octombrie 1947 (Solomovici 2001I: 195).R. RENNERT.C. 1948 controlor în cadrul D.1912 Corabia. p. 1947. M. 419). 131 din 8 iunie 1948. partea I-a. nr. ăartea I -a. 45 din 24 febr. 177 V.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. partea I-a. RIEGLER. Paula . RIEGLER. partea I-a. 3904). decizia ministrului Justiţiei nr. 1948. 734). 52 din 4 martie 1945. RÂPEANU. 1945. RIEGLER.R.Of. Dinu Emanoil . RIGANI. (1961-1965) şi vicepreşedintă a Consiliului Naţional al Femeilor şi membru C. a M. 1626). 124 .Of. achiziţii şi premiere (M.Of. 1947. nr.după război membru P. nr.C. 9219). 1949.C. p. 1947. 662). când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M.S. p. partea I-a. C.. p. partea I-a. 753). 1945.U. nr.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 1108. (1960-1965).după război referent în administraţia centrală a C.

nr. nr. 178 179 V. A avut gradul de maior în războiul civil din Spania. membru P.XI.M. partea I-a.R. partea I-a. (30/1956). 3374.a.C. fiul lui Şulem şi Hani (n. 2066 din 20 oct.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.V. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. RUBINSTEIN) (n.Of. Şinca 2006: 392). p.R. prin Decretul nr. 225. în unele documente interbelice ortografiat şi Zighlbaim) (16.C.G.R. dosar nr. Andrei (n. 225. partea I-a. a M. Marin (n.616 din 11 martie 1947 în M. 1951). (M. p. 1947. 275 din 27 nov. în cadrul Armatei Române după 23 august 1944.B. p. decorată. ROLLER. după război colonel de Securitate. 1267). 1131. I. S. A fost avansat la gradul de general în 1948.E. al P.din februarie 1949 referent administrativ în cadrul D. respectiv cadru didactic (din 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. ROITBERG. fond 495 (“România”). 9763). fond 495 (“România”). 322). şeful secţiei educaţie şi cultură în Divizia a 2-a de voluntari români “Horia. 37 din 14 febr. Sara Markovna ZIGELBAUM. al P. Isac .1912 – 28. 7491).E. partea I-a.. apoi controlor la Comitetul Controlului de Stat (1954 – anii ’60). 190 din 19 august 1947. (dosar e anexe u.C. 4 din 5 ian. 1123.Of. nr. 1127. Simion – din 1949 funcţionar la Direcţia Control Financiar a Ministerului Finanţelor (M. inv.I. Maier LEIBOVICI) – în anii ’50 consilier superior în cadrul Direcţiei Asigurărilor Sociale de Stat. p. membru de partid din 1931. nr. p.XII. partea I-a.Of. dosar nr. 1129. unde era student la Brno. din 1924. dosar nr. decorat cu ordinul “Steaua R. devenind lt. voluntar în Spania. al P. 23/1954). 1124. 40. ROBAN.” prin Decretul Consiliului de Stat al R. în anii ’50 activistă a secţiei Relaţii Externe a C. partea I-a.R.Of.R. după 1944 activistă a partidului. 1948. partea I-a. 1947. 1122. 253 din 1 nov. în 1945 cu grad de maior. (fişă de cadre întocmită în 1955).Of. 1946.C. 1907. 2086).R. 94 din 19 apr. Eugenia (n. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. nr. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. ca pensionară.R.S. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. prin Decretul regal nr. ROBINSON. Samuel)) (16. 302). în 1933 este expulzat pentru activitate ilegală comunistă din Cehoslovacia. zis şi “Dezideriu”. 157 din 4 mai 1971. ROMAN. decizia nr.X.1983 Bucureşti) . 125 .evreu maghiarofon. apoi Comitetului de Stat al Planificării.C. ROMAN. A. în Forţele Armate. Valter (n.R.1914 Petroşani. 737).Of. după august 1944 general-maior (în 1949). Gustav (n. ROMAN.I. 5784. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. Lionel (n.C. (1950. Soroca) – ilegalistă.Of. nr. în ian. 13. 158 din 12 iulie 1948.M.din 1947 controlor economic în cadrul D.C.C.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. decizia ministrului Justiţiei nr. fiind însă trecut în rezervă în 1950 . ROITMAN. 96 din 29 aprilie 1947. 1948 promovat inspector (M. 21.d. cu grad de maior. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.1904-1982) (“Bondi”) – evreu maghiarofon. 1126. 24 din 30 ian.Of. RODAN. al P. inv. 1128. M. 1125.1986) – soţia lui Mihail Roller [v. HD) – în anii ’50-‘60 funcţionar al Comisiei. nr. p. nr. 225. Cloşca şi Crişan” (în cadrul Armatei Roşii). inv. cu dosar la secţia Economică a C. p. Iţcu . partea I-a. Sara (n. Paula . de profesie zugrav. 10496).1121. al P.S.C. ROLLER.C. Dezsö GRÜN. nr. 4085).1913 Oradea – 11. 1949.P.I. ROSENBERG178) (n. 2002). Jenia “Erna” Abramovna ROSMAN) (n. 7 iunie 1920 Bucureşti) – după război inspector general adjunct în cadrul D.346 din 16 aprilie 1946 în M.C. 1130. (11/1954).G. 1949. nr.Of. în perioada ilegalistă ţesătoare la fabrica Minerva din Bucureşti şi conducătoarea Frontului Feminin (v.-col. partea I-a. 1947 (M. Ernest (în unele documente maghiarizat Ernö) NEULÄNDER)179 (7. cu fişă de cadre la secţia Economică a C.V. p. infra]. ROMAN. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.C.C.XI. fond 495 (“România”). a M.

Of. 26 din 1 febr.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. David (zis “Dadu”.G.N. 15 din 19 ian.Of. (1953-1955.B.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor (M. chiar şef de catedră între 1953 şi 1955. 1139. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. partea I-a. 1189). 614 din 9 oct.şeful Direcţiei Propagandă din Inspectoratul General al Armatei pentru Educaţie. Cultură şi Propagandă (E. profesor de economie politică la I. 7491). Samuel .D. p. partea I-a. Moise . p.Of. partea I-a.C.P. 5386). 1946. Kuller 2008a: 322-3. 1949. nr. Rozentzweig” în calitate de “responsabil al secţiei culturale a PCR”.Of. 748). 4534). nr.Of.deputat supleant de Botoşani. ministrul Poştelor şi Telecomunicaţiilor (1951-1953. p.D. tatăl lui Petre Roman. 1947 (M. 16 din 20 ian. nr.Of. Iuliu .G. RORLICH. ROSENBERG.D. (M. nr.din februarie 1949 tehnician la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. coordonatorul reorganizării Siguranţei ca D. (1945-1948.I. 1142. primul premier al României după decembrie 1989. când este destituit. partea I-a. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. 1947. directorul Editurii Politice (1964-1967.R.I.R.G. 5142). fiind reabilitat în 1964). 1141. facilitând formarea C. 34 din 10 febr. 1134. 115). ROSENKRANTZ. implicat în alegerea lui Moses Rosen ca rabin-şef după refugierea lui Alexandru Şafran.E.C. (1965-1983). 1138. demisionează în dec. 126 .E. a M. nr. Martin . nr. p. 126 din 6 iunie 1947. 645). decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 145 din 26 iunie 1948. ROSENBERG. p.Of. al C.Of. verificat în 1958 (Solomovici 2004: 108. cu ordinul Muncii clasa I la împlinirea a 50 de ani în 1963 (Decretul nr. ROSENBAUM. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. 145. 295 din 20 dec. Bernard . nr.după război. din partea Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 1140.Of. 1132. 11282).C.P. p.T. membru al Prezidiului U.C. ROSENFELD. la sfârşitul anilor ’40. 8461). a M. 1137. apoi cu aceeaşi funcţie la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M.E. 1968-1983). în cadrul Ministerului de Interne în 1948. 111. partea I-a.Of. Sandu Tiller menţionează într-o evocare un avocat “D. emigrat în Israel în 1961 (Solomovici 2001I: 385. în anii ’70 preşedintele secţiei de Ştiinţe Politice a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice “Ştefan Gheorghiu”.E. p. p. Lupu .din 1947 controlor economic în cadrul D. partea I-a. 1949.R. 1949.C. ROSENBERG. apoi membru al C. respectiv în 1967-1968 cu grad de conferenţiar la catedra de socialism ştiinţific). 1133. partea I-a. Gheorghe . al P. a Ministerului Propagandei/Informaţiilor. Bela – fost sionist. după război membru în facţiunea separatistă din U.C. p.din 1947 inspector economic în cadrul D.. I-a. 171. ROSEN. partea I-a. fiul lui Leopold Armin şi Reghina (Riva)) (1907-1966) – avocat. nr.E. 10534).) (1945-1948). 136 din 15 iunie 1948. nr.E.E.S. 1947. nr. transformată ulterior în Direcţia Superioară Politică a Armatei (1948-1950. în timpul războiului activ în Centrala Evreilor. 1135.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.C. partea Ia. cadru didactic la Universitatea P. 662). în anii ’50 funcţionar la Consiliul Central al Sindicatelor.Of. nr.P. (M. ROSENBLAU. 2001II: 104 şi 2003: 138-9.R.. membru în colegiul de redacţie de la Scânteia (1946). Silistra – după război şefă de birou în cadrul Direcţiei Speciale O. 1143. Rosen 1990: passim). (1945-1949). până în iunie 1948. 1947. 276 din 28 nov. 1963). p. ROSENBERG. ROSENFELD. II-a. Henry .C. partea I-a. fostul activist al secţiei Cadre a C. partea I-a. perioadă în care a îndeplinit funcţia de locţiitor politic al Marelui Stat Major). 190 din 19 august 1947. iar în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. ROSENBERG. membru al C. p. 1136.S. Samoil . 222 din 29 sept.

Of.A. Iacob .C. partea I-a. ROSMAN. Varga 2003a: 664-5. 1151. 1949. Kuller 2008a: 453. timp de peste două decenii (cu un intermezzo ca ministru adjunct al Justiţiei în anii ’60). până în iunie 1947. 10092).din 1947 controlor în cadrul D. Lupu Mindirigiu 1999 apud Solomovici 2003: 379). respectiv translatoare interpretă- şefă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor.Of.Of. nr.S. Ignatz . 5687).Of. A. partea I-a. p. 1153. 1147. p. consilier la Curtea de Apel Bucureşti (1947-1948). partea I-a. ROSENTHAL. p. 1156. condamnat în 1961. procuror militar (unul din acuzatorii “lotului Pătrăşcanu”) (19481954. 1907. partea I-a. 1146.Of. 200 din 1 sept.B. partea I-a.G. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul nr. nr. 1148. p. Andreescu.Of. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 15 din 19 ian. partea I-a. eliberat în 1968 din penitenciarul de la Aiud (Solomovici 2004: 281-2. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 10290. nr.C. ROSENTZVEIG. nr. 4946).până la 15 iulie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. p. partea I-a. 803 din 21 dec. p. 1152. Iacob .din 1947 controlor economic în cadrul D. ROSNER. nr. Jacob – consilier financiar la Legaţia României de la Washington după război. Nastasă. partea I-a. 1947. 1145. Adalbert (Alfred) – ilegalist. 1948. p. Moise (n.C. M. 264 din 14 nov.Of. în mandatul lui Mihail Ralea.. şi Deletant 1999: 248.Of.I. (M. partea I-a. 1963. ROSENTHAL.R. M.R. 190 din 19 august 1947. 127 . Sofia . 107 din 15 mai 1945. p. p.1144. inculpat pentru sabotaj în dosarul Prodexport-Italia. 1155. Z. partea I-a.C. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. M. al P. p. (15/1962) (v. M. ROSENTHAL.). nr. Rudolf (uneori ortografiat eronat Rossman) – colonel jurist. nr. nr.menţionată la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. ulterior la Curtea Supremă de Justiţie a R.după război secretară de presă grad I.I. ROŞCA. ROZENBERG. 738. p.Of.R.C. în 1948 îndeplinind şi funcţia de preşdinte al comisiei de examinare a asesorilor populari). partea I-a. în 1942 internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka.P. Solomovici 2004: 217. 1947. 7950).I. 1949. Debora . 256 din 5 nov.E. nr.Of. 1947. 24 din 30 ian. nr.Of. 9858. partea I-a. etc. nr. 3904). Ioniţoiu 2000:IX).în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 7491). din 1948 promovat inspector şi detaşat în teritoriu în judeţul Tulcea (M.E. Flondoreni) – director şi membru al Colegiului Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (de pe lângă Consiliul de Miniştri) începând cu 1956 . 423 din 15 iul. (M. ROSENZWEIG. Aurel . 1150.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1154. responsabil cu cenzura publicaţiilor centrale (Corobca 2008c. nr. 199 din 23 august 1941. ROSINGER.Of.P.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.C. 645). 15 din 19 ian. 1947. a M. Nona . 130 din 11 iunie 1947. 4968). când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. Amalia . p. ulterior în centrala aceluiaşi minister. a M. 154 din 7 iulie 1948.Of. apoi judecător la Tribunalul Suprem. la Direcţia Presă. 644). nr. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M.după război referent în administraţia centrală a C. 269 din 20 nov. după război director al firmei de stat “Româno-Export” din subordinea Ministerului Comerţului Exterior în anii ‘50. nr. partea I-a.G. ROSENTHAL. ROSMAN. 1149. 1964 cu Medalia Muncii. p. 131 din 8 iunie 1948. ROSENZWEIG. Iulius . 4707.

1948. (partea I B) nr.1910 Iaşi) – încadrat ca secretar cultural principal în centrala Ministerului Informaţiilor în august 1946 (M. ROTH. în acelaşi an numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili (M.X.E. decorat în 1964 cu Medalia Muncii.php. Aurel (n. partea I-a. 9040. decizia ministrului Justiţiei nr.1907 Galaţi – 14.C. 1168. p.. 4365). 1945. ROZENTHAL. partea I-a.Of. ROTMAN.deputat de Neamţ. David (n. ROZMAN. Lucia – până în septembrie 1948 şefă de birou la D. 956). apoi al Direcţiei Planificare (din 1960). 1945. M. ROZEN ) (n. 205 din 4 sept. S. când va fi demis şi exclus din partid. p.A. 1166.Of. nr. nr. 8856). nr. ROTHENBERG. 5785). 8971. 1014). p.OF. 11362).Of.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 1947. partea I-a. ROTMAN. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 1160. 102. 644). p. nr. În M.125. p.C. 1163. p.1952 Jilava) – ing. ROZEI.I. nr. partea I-a. p. Românizarea numelui în baza deciziei nr. ROTTMAN. emigrată în Israel în anii ’50. 236 din 16 oct. partea I-a. 128 .I. Pantilimon . (M. 111 din 15 mai 1948. M. partea I-a.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. 2971). 1963. nr. 1165. Solomovici 2004: 594). Marcu (1905-1984) – după război inginer-şef la construirea Casei Scânteii. Beatris – din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului (M.Of.%20Rosa%20-%20Rytir/Rozei%20Aurel/index. apoi director în cadrul Ministerului Construcţiilor. partea I-a.. ulterior şeful sectorului Planificare şi respectiv director general adjunct la Canalul Dunăre – Marea Neagră. nr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. după război şef de sector în Comisia Controlului de Stat între 1945 şi 1953. p. 1159. . p. 187 din 14 august 1946. Putna) (fiul lui Lazăr) – fost ilegalist (aflat în 1941 pe lista Siguranţei a “comuniştilor de categoria A”). p. 751).C. botezat “Aureliu”181) (26. 182 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. 423 din 15 iul.17. partea I-a. p. 175 din 31 iulie 1948. 158 din 12 iulie 1948. nr. 1164.Of. 1948. Marcel – în 1945 inspector general în centrala Ministerului Muncii (M. ROŞCA.Of. 1948. 33 din 10 febr. p. p. condamnat la moarte şi executat în 1952 pentru sabotaj şi diversionism182. ROTMAN. tatăl istoricului Liviu Rotman (Kuller 2008a: 325). partea I-a. 1945. nr. V. partea I-a.numit în mai 1948 de către Ministerul Sănătăţii membru al comisiei centrale interimare a Colegiului Medicilor (prin ordin al ministrului Sănătăţii. consacrându-se ulterior profesiei sale (v. 7339). 35 din 13 febr.XI. ROZENSCI.Of. ROTTER.Of. p.din 1947 controlor în cadrul D. 6292. 79 din 3 apr. partea I-a. M. 8069). 1170. iunie-august 1948. 1167. partea I-a. p. ROTTMAN. ROTH.725 din 6 oct.Of. nr. 1161. 1158. partea I-a. 229 din 4 oct.Of. partea I-a. în 1948 reîncadrată ca dactilografă-şefă (M. M.Of. 15 din 19 ian. Rita – din ianuarie 1948 şefă de secţie în centrala M.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/R/R%2003. v. 188 din 15 august 1946. a M. 2.Of. Marcel (n. 234 din 8 oct. 1162. Lulu . 299 din 29 dec.G. nr. după război şef de direcţie în cadrul Administraţiei Livrărilor din Ministerul Finanţelor (M. nr. 8816. 180 180 181 V. căs. 209.X. 1169. . Matilda . 1947. 26 din 1 febr. membră a delegaţiei României la Conferinţa internaţionala privind problemele navigaţiei pe Dunăre de la Belgrad. mai întâi al direcţiei Materiale de Construcţii (19551960).Of.E.1157. nr. Aurel ROSENBERG. 1949. fiul lui Isidor şi Henrieta. 1910. Viorica – din 1947 funcţionar în Ministerul Afacerilor Străine (apoi Externe).076 din 10 august 1946 în M. inginer geolog. 1947.Of. 79. şi Levy 2002: 181-2. Löwinger. nr. 1945 a ministrului Justiţiei (publ.

la Washington (M.2009).Of. 225. 199 din 23 august 1941.Of. 2666). partea I-a. RUKENSTEIN.C. 12913).C. 10092).în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. secretar şi gardă de corp a lui Ştefan Foriş.R. 4968). 1189). partea I-a. 1946. inv. responsabil în cadrul Economatului ministerului (M.S. 112 din 21 mai 1945. Cecilia Elsa (probabil sora ministrului. 131 din 8 iunie 1948. din februarie 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. 70 din 23 martie 1946. 290 din 14 dec. 7817). după război în conducerea Oficiului Industrial al Bumbacului (M. timp de două decenii. a reobţinut cetăţenia română în 2009 (ordinul MJ nr. Acaţiu (n. 1408/12. 1177. partea a 2-a.în perioada interbelică şofer. Bucureşti.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. nr. 1941. nr. PŞAIT) – în mai 1945 încadrată ca şefă de secţie în centrala Ministerului Propagandei. apoi. partea I-a.Of.după război referentă în administraţia centrală a C. partea I-a.R. RUNCAN. Margit . v. 3293.net/2010/01/18/prizonier-in-propria-tara-54/. p. 34 din 10 febr. p. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. SAIAH. SAFER. partea I-a.S. D. C. partea Ia. nr. “Julieta” Runcan) (1915-2005. nr.A. Amalia . al P. 1587. 1964 cu Medalia Muncii.C.05. p.R. 803 din 21 dec. M.Of.Of. p. partea I-a. în 1946 numită translator-şef şi transferată la Legaţia României din Londra (M. nr. a III-a. supra) .I.2009. 289 din 13 dec. 19). fiul său şi al Agnetei/Julietei.. considerat “necorespunzător postului” şi demis la 25 martie 1959183. 353). nr. 1955-1957). 1946 detaşată intern ca şefă de cabinet ministerial (M. 14 din 18 ian.Of. 83 din 7 apr. nr. RUDICH. Reimond . p. nr. p. în dec. dosar nr. SAFIR-MALTUS.” cls. SABANOF. după război deputată de Ialomiţa. 1173. nr. nr. 1945. fond 495 (“România”). 1862). Elisabeta – ilegalistă. A. RUSSU. D.05. cu domiciliu obligatoriu în 1941 (v. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 264 din 14 nov. a M.. decorat prin Decretul nr. 24 august 1945. nr.Of.I. RUFFEL. 12877). Bucureşti). 1964 cu Medalia Muncii. 1181.C. Cimitirul evreiesc Giurgiului ) .V. p. director adjunct în cadrul Ministerului Turismului.P. 71 din 183 Menţionat şi în memoriile lui Aurel Sergiu Marinescu. al P. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. S. 4198. p.din ianuarie 1945 funcţionar comercial în centrala Ministerului Afacerilor Străine. 1172. la Direcţia Culturală. SAFER. emigrat în Israel.Of.P. M. 1179. aflat în 1941 pe lista de comunişti categoria A a Siguranţei.Of.din 1947 inspector în cadrul D. ilegalistă din Brăila. 1174. 1182. partea I-a. p. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a. Lucia (n. nr.Of.1171.1973) – soţia lui Ştefan Gheorghiu. p. RUBINSTEIN. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. anexa la dosarul nr. p. partea I-a.P. 1947. v. 803 din 21 dec.Of. 336 din 20. 1175. 102 din 4 mai 1945. 107 din 15 mai 1945.E. 751).G.1884 . 3709 şi nr. 1180. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. apoi ministrul adjunct al noului Minister al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1957-1959).funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.C. nr. partea Ia. 3903. partea I-a.R. http://curentul. SCHÄFER) – originar din Moldova. 1914 Bihor) – ilegalist. 4946). şi soţia. în 1948 numită secretar al Legaţiei R. Gheorghe (n. partea I-a. Janeta Enta (15. Steluţa . 1947. nr. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. p. (M. ca translator la Direcţia radio (M. “Romeo” Eugen (v. M. decorată prin Decretul nr. 22/1956. inv. Victor (n. Idel .] Navale şi Aeriene (1953-1955. M. SADOVEANU. 1178. 1947. nr. 282 din 5 dec. p. 1949. p. doc.Of.Of. 1946.C.Of. apoi a lui Panait Istrati (1916-1921).. nr. ministru al Transporturilor [Rutiere. 1176. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.Of.B.R. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. 26 din 1 febr. după august 1944 activist al secţiei Economice a C. nr.R. 129 . cu referat de cercetare la Fd. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe.

în M.Of. p. 264 din 14 nov. decorată prin Decretul nr.. 10092).E. 1192.Of.P.362 din 17 apr.I. 275 din 27 nov. 264 din 14 nov.C. 1197.R.R.I.C.R. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. V. nr. 1196. partea I-a. SALPETER. a M. 662).1913 Santău. nr.E. p. partea I-a. Satu Mare – 28. Bucureşti) (n. 45 din 24 febr.S. Mihăilescu 2006: 380. 1626. partea I-a. 2 din 2 ian. 536). decizia nr. 2606. SATINOVER. 10496). în 1948 numit de ministrul Industriei director al Întreprinderii locale Comăneşti de exploatare şi industrializare a lemnului.E.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR (nr. 1947. SANIELEVICI.C.C. SAIOVICI. 429-30. nr. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.R. al P. (dosare anexe 63/1955).Of. Alexandru . partea I-a. funcţionară de partid într-un laborator de cercetare. 1191.VI.VIII. 1948 . Nicu – în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Conservelor Alimentare (M. 1948. B. p.Of. 1947 a ministrului Justiţiei. 17.C. a M. 642). 1924 Gloduri. (M./U. partea I-a. 6474. pentru Literatură Universală (M.R. F. p. Leontin (19. 1948. D. 1964 cu ordinul”Steaua R. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. Berthold . nr.Of. 1948. p. Ştefan (n. Constantiniu 2003: 108. absolvită.controlor (până în febr. 1194. transferată ca activist al secţiei Gospodărie de Partid a C. 1185. 1184.R.D. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. 1949. SAUVARD. 1948 a ministrului Justiţiei. 130 . nr. p. (??) SĂLĂJAN..R.P. iar apoi promovat inspector în cadrul D.E. similar în Watts 2011: 177 n. Sami .C. p. anchetată în 1952 alături de alţi “spanioli” şi “francezi”. în iunie 1952 prezentă în centrala M. 15 din 19 ian. nr.G. 1187. membru al organizaţiei de partid din minister (Fl. SASSU.R. 1190. 19 din 23 ian.Of.F. 22 sept. SAPHIER. partea I-a. nr.E. 1193. 1195. p. SANIELEVICI. 8551). a M.din noiembrie 1947 inspector în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.E. 7661). SANDU. SAPŞE. partea I-a. Sali .în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. din 1947 controlor în cadrul D. 1949. decizia nr.Of.Of. Rit(t)a – membru fondator şi apoi membru al Comitetului de Conducere al U. p. 1948. 803 din 21 dec. Tudor . 16 din 20 ian. membru de partid.G.108 din 26 febr. (1945-1948-?) (Şt.A. Ignat . (dosar 3/1958. 10 (12 apr. nr. nr.I. nr.A. după război membru de partid.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. SAVU. 5-6). (M. p. coautoare a mai multor publicaţii în domeniul cercetării farmacologice.M. nr. (M. 1947.Of. nr. partea I-a. Solomovici 2003: 55). 62/1955). partea I-a. SCHAPIRA185) (n. SAND.C. 5. după unele surse Ignác (Andreescu. Osias HERŞCOVICI184) (n. Alfred (n. partea I-a.C. 37. 216 din 17 sept. 1949.F.I. 36.I. 1949. jud. SALAMON. a M. ff. 3). 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a (inventariat şi de C.25 martie 1948.E.P. nr.G.C. 1188. 1948). Alexandrina – din octombrie 1948 şefă de serviciu în centrala Ministerului Învăţământului Public (. cu fişă la secţia Economică a C. SALAMON. Andrei . 1189. 179 din 5 aug. după 184 185 V. Bacău) – după război controlor în cadrul D. partea I-a. 16 din 20 ian.I. nr.1923 Bucureşti) – din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1948): 2). Nastasă şi Varga 2003a: 20. Max .C. 1948. 146).R. 1183.G. p.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I-a. în anii ’60 traducătoare la Ed. 640). Sanda – fostă infirmieră în războiul civil din Spania. partea I-a.Of. 803 din 21 dec.Of. al P. în Kuller 2008a: 454).din 1947 controlor în cadrul D.IX. 1947. p.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1186.Of. apoi cercetător la Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice din Bucureşti. 250 din 27 oct. M. 10092).” clasa a V-a. nr. p.Of. partea I-a.C. 15 din 19 ian. p. 662).1966.

N.S. Simon SABETAY) (n. Dubovits. C. la http://varstapatru.R. Raul Rosel (n.1983) – membru de partid din 1944. nr. 4534). 240 din 17 oct.E.C.C. sau respectiv solicitarea fiicei lui Săveanu. 1947 transferat în cadrul serviciului ministerial de la Iaşi (M. M. 753). 187 Vezi şi Horasangian 2001. 10664). SCHÄCHTER.R. ulterior emigrat în Israel (Trebici 2011).Of.I. – organizaţia democrată. partide care „au pornit recent campania electorală în alegerile din 19 noiembrie 1946 tot sub semnul antisemitismului” (A. Kuller 2008a: 425). după război g-ral de armată (în 1959). B. SCHÄCHTER. ulterior la Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie (Cajal şi Kuller 2004: 333) (dosar S/54 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 9340). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.N.blogspot.IV. 1200. SĂRĂŢEANU. ff. Mozesh .III. partea I-a. Simion (n. 8072.Z. 1202. sesizare adresată preşedintelui american Harry S.. în 1952 procuror-şef al Parchetului Tribunalului Galaţi (Berindei.B. 204 din 5 sept. al P. Norbert Goldhammer. 1206. al P.com/2010/10/flexible-ii.Of. înrolat în Armata Roşie în timpul războiului. p.R. SĂVEANU. SCHÄCHTER.1918 Bucureşti) . Schnapp şi S.S. 1205. iar iunie 1948 al celui al Ministerului Industriilor (M. partea I-a.altele Leon (C. unul din semnatarii186 în 1946 al unei sesizări de “antisemitism” generalizat în România. Gaston Marin într-un interviu acordat Laviniei Betea). 175 din 31 iulie 1948. căsătorit cu Ani. 375).M. 28/1956187). partea I-a. imediat după război preşedinte al U. 1947.. 26 din 1 febr. a M.după război membru al Contenciosului Ministerului Industriei şi Comerţului. uneori chiar român (Gh. Em.C. p.html.R. SCHÄCHTER. 1-3. revenit în România în 1946. ministru al Construcţiilor (1949-1950). (pseudonimul publicistic al celui născut Moise ZELŢER) (1885-1970) – publicist. 127 din 3 iunie 1948. 1177). al C. F. SĂVULESCU.VIII. 6292) 1203. 1198.din 1948 şef de serviciu în cadrul D.C. 186 Alături de M. dosar nr.Of. 225. 131 . decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. 26. Maxy.E. M. preşedinte al Comitetului pentru Verificarea Armatei. p.. din dec. Paul Iscovici. inv. în tentativa de comunizare a comunităţii evreieşti. dosar 997. Marcel .C.din 1947 controlor în cadrul D. p.1908 – 12. I. Oswald – rămas în 1940 în Cernăuţi după anexarea B. fond 103.Of. identificată fără excepţie ca evreică în literatura de specialitate. nr. Otto – după război secretar de presă II în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. 1199.G.. nr.H de către U.” clasa II-a. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. inclus într-o listă de agenţi sovietici de istoricul Larry Watts (2011: 177 n.C. 3).Of. 1204. 1947.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. Sărăţeanu acuză refugierea „elementelor fasciste şi antisemite” după război în PNŢ şi PNL. ministru adjunct al Sănătăţii şi Prevederilor Sociale (1948). nr. 139. în 1948 numit profesor de Organizarea Statului şi Organizare Judecătoreasca la Şcoala Juridică Populară de pe lângă Tribunalul Covurlui. 126 din 6 iunie 1947. partea I-a. partea I-a. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (19461948) (M. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. nr.R.H.C. instrument major al P. apoi şef de cadre la Institutul Central de Statistică. 1947. SCHNURER) – director general în cadrul Consiliului de Stat al Planificării în anii ’50 (cu dosar de cadre la secţia Economică a C.I.C. Ellenbogen.C. Dobrincu şi Goşu 2009: 372.E. p.Of. deşi ambele prenume indicate sunt de rezonanţă mai degrabă iudaică decât maghiară. Truman şi catalogată de Solomovici ca un “oribil denunţ” (Rosen 1990: 87. Felix (ortografiat şi “Schehter”.P.Of. Lascăr Şaraga. nr. (M. partea I-a. nr.C. deputat de Sălaj. Lax. fond 495 (“România”). 44. considerat de regulă maghiar. 4848). “Sehter”. Levant 2007) SZILÁGYI) – membru de partid din 1939. nr.R. Solomovici 2003: 28. fondator şi membru al C. apud Solomovici 2003: 42-5). 1947.D. Aldea. partea I-a. SCHAPIRA.I. SCHAIMAN. 1201. p. şef al Marelui Stat Major al Armatei (1950-1954) şi apoi ministrul Forţelor Armate (1955-1966). respectiv “Şehter”) (14. Stefan . p. 280 din 3 dec.

643). conform altor surse.G. 1221.Of. p. p.C.Of. 1216. SCHILLER. A. 16 din 20 ian. p. Iosif . 8598). C. al P. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. nr. partea I-a.Of. SCHÄFER.Of. SCHÄRF HITZIG. 1218. 1214. 24 din 30 ian. şi opinia lui Pacepa în Solomovici 2003: 278 ş. SCHLESINGHER.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 26. 4384.G. 1222. 1223. SCHLESINGER. (M.1908 Buhuşi) (fiica lui Moise şi Charlota) – şefă de serviciu în M. nr.E.I. 641).Of. nr.C.R.G. a M.C.G. iar din iunie 1948 al celui al Ministerului Industriilor (M. (8/1954) (v. 1210.C. p.). partea I-a.I.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie a Ministerului Industriei (M.Of. 645).XI. SCHELSINGER. deşi. infra) – în menţionat ca director general al Direcţiei Poştelor. 127 din 3 iunie 1948. 1949. (M.C. la Direcţia I. 3708). partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. al cuplului Ceauşescu. 143 din 24 iunie 1948. Edelstein la întreprinderea “Agroexport” 132 . decedat în 1973 în condiţii neelucidate (oficial sinucis. nr. partea I-a. 658). p.E. v.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lânii.E. SCHECHTER. Iutta – după război membru al Contenciosului Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. Ion (probabil fratele lui Eugen Schileru. a M. 1654-5). p. nr. Clara .Of.I. 1211.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. SCHEWACH. nr. Eduard – activist al partidului.E. p. SCHÄRF AUSLÄNDER. SCHECHTER. 1949. Otto – din iunie 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.C. Abraham (în alte surse SCHÄCHTER) (1923 .F. SCHÄFER. 1208. M.Of. Ernest Carol – din 1947 inspector în cadrul D. Baruch – în iunie 1948 era controlor în cadrul D. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 1949. 126 din 6 iunie 1947. 15 din 19 ian. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. p. 4798). 1217. partea I-a.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. M.Of. 1949. nr. p. partea I-a. apoi secretara directorului Samy H. partea I-a. Iosif . 1945.C. 52 din 4 martie 1945. al P.C.după război controlor în cadrul D.1207. M. (52/1954). p. 4534).în 1949 era referentă în Ministerul Învăţământului Public. 738. partea I-a. pp.1973 Bucureşti) – medicul personal al familiei Drăghici (anii ’50) şi apoi. Betti . . 33 din 10 febr. partea I-a. Stefan . 15 din 19 ian... partea I-a. SCHÄFFER. partea I-a.C. 116 din 21 mai 1948. nr. nr. p. partea I-a. decorat prin decretul nr. p. Amalia .E.Of. urma să se (re)căsătorească peste 2 săptămâni).Of. 15 din 19 ian. partea I-a. 219 din 23 sept.D. partea I-a. 158 din 12 iulie 1948. 4497). 1947. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a III-a.R. începând cu 1956. cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a C.Of. SCHLESINGER. 1219. 1948. Edmond – din 1947 inspector în cadrul D. de pe lângă Consiliul de Miniştri (M. partea I-a. 1213. nr. Nastasă şi Varga 2003b: 213-5). SCHLEIEN.G. partea I-a. 8598).Of. nr. Heinrich . M. p.C. 4848. 1209. nr. 125 din 1 iunie 1948. nr. nr. p. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi detaşat în teritoriu în judeţul Vaslui (M.Of.Of. SCHILD. 112 din 17 mai 1948.Of.C.în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie în D. 1224. partea I-a.. 1220. nr. 945).C. 5332). SCHECHTER. 1215.R. Telegrafelor şi Telefoanelor din cadrul Ministerului Comunicaţiilor (Andreescu.din februarie 1945 translator-interpret la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. Suzana (n. SCHEIMAN.Of. p.u. 1212. 1947. nr. 219 din 23 sept. SCHILERU. nr. 5785). 95 din 22 aprilie 1948. p. a M.C. Isac .

Paul . nr. 3000 şi nr. iar din 1948 membru al contenciosului Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (M. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer (M. 1949. 38). partea I-a.C. dosar nr. SCHÖNFELD. p. “Buşteni” (în locul lui Sandu Lieblich) (M. după război activist de partid. 225..C (M. partea I-a.B. Adolf – în 1948 numit consilier de presă în administraţia centrală a Ministerului Minelor şi petrolului (M. iar din septembrie 1948 adjunct cu drept de semnătură al ministrului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 37-42. 163 din 17 iulie 1948. 77. nr. exclus din partid în 1958. partea I-a. sub acuzaţia de subminare a economeii naţionale.C. SCHÖNBERGER. 1947. nr. fond 495 (“România”). SCHNAPP. nr. nr. respectiv controlor în cadrul D. din 1947 inspector în cadrul D. p. p. nr. 1451). 1945. 10092. fond 495 (“România”). p. 66 din 21 martie 1945. Studii şi Documente a Ministerului Finanţelor. nr. 4707). SCHNABEL.din 1949 funcţionar la Direcţia Control Financiar a Ministerului Finanţelor (M. dosar nr. SCHNIERER.C. 76 din 30 martie 1946.. din 1947 controlor în cadrul D. 1228. 53-55.G.I. partea I-a. SCHMITZER.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr. 154 din 7 iulie 1948. p. reprimit în 1965 şi angajat ca redactor la Viaţa Economică şi publicând şi la Ed. 12 martie 1891) – membru de partid din 1940 (dosar S/67 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). SCHÖNFELD. 257 din 9 nov. 3293. partea I-a.I.A.I. partea I-a. 15 din 19 ian. 1232. la începutul anilor ’50 profesor de economie politică la academia “A. 1229. p. 200 din 1 sept.Of. M.Of. Anghel (n. 6658). etc.Of. 73. partea I-a. nr. partea I-a. 2111). 9868.Of.A.Of. M. 120 din 26 mai 1948. inv. 130 din 11 iunie 1947. al P. partea I-a. cu referat de cercetare la fd. (M. partea I-a. Jdanov”. (Berindei. 1235. inculpată alături de director şi alţi evrei din comerţul exterior. p. 188 V.Of. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. 133 .membru de partid. 1233. 264 din 14 nov. partea I-a. 1226. partea I-a.).C. a M.Of. în 1961. nr. p..Of. 5785). partea I-a. 1945. 225. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. apoi prim consilier juridic la Direcţia de Coordonare Legislativă. 1236. 1947.E. C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. secţia Cancelarie – dosare anexe. partea I-a. p. 6781). în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al S. partea I-a. nr.I. nr.C. eliberată în 1963188. 5687). (M. SCHÖNBERGER. 131 din 8 iunie 1948. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. p. p. 173 din 31 iulie 1947. 302). 1914. 641). 127 din 3 iunie 1948.E. 158 din 12 iulie 1948.Of. 1948. Mendel . când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. Iosif – după război iniţial angajat la I. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului .Of. p.%20Scadera%20-%20Schypala/Schlesinger%20Suzana/index. M. 1231. a M.din cadrul ministerului. la Direcţia Regionalelor. SCHMUTZER.C. ulterior consilier juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 84 din 11 apr. 54/1979. Herman . fişa matricolă penală la http://86. nr. 1617). Dobrincu şi Goşu 2009: 425. fratele lui Nicolae Bellu – ilegalist. în 1953 cadru didactic la Şcoala de partid “Ştefan Gheorghiu”. nr. SCHLOMIUK.G.Of. 1227. p. până în iunie 1947. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 4611.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/S/S%2004.A.Of.Of. 4968. 185 din 12 august 1948.după război inspector în administraţia centrală a C. nr. nr. 1949. p. 5955). decorat prin Decretul nr. SCHOR. 4 din 5 ian. M.S.G. p. Brăila).S.Of. M. partea I-a. Politică până la pensionare.C. nr. 600).php.Of. anexa la dosarul nr.Of.125.Of. p. 45 din 24 febr. Adolf . Gheorghe – din 1946 inspector tehnic. nr. SCHOR. Ignaţie (n. 1234.R. inv. 1225.C. partea I-a. 2944. p.E. partea I-a.17. a III-a. inv.după război secretar de presă II în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. Malca – după război dactilografă-şefă. 1230. Adolf – în martie 1945 numit avocat în Conteciosul Ministerului Asigurărilor Sociale (M. p. 7950). 4849). n. Conrad .

Anuţa – din 1947 controlor la D. M. partea I-a. 1250.1909. a M.. după război angajat în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 3504).E. 190 din 18 aug. 1249. Beniamin (n. 1252. p. p.Of.Of.C. 6683). 10757).Of. p. SCHWAGER. partea I-a. nr. nr. 264 din 14 nov. SCHULMAN. partea I-a. p.. partea I-a. “Dezvoltarea fundaţiei socialculturale şi educaţionale a statului nostru în etapa actuală” (nr. 107 din 15 mai 1945. 1945. partea I-a. nr.Of.Of.VII. Bucureşti) (fiul lui Isidor şi Biţa) – după război membru de partid.1929. p. SCHUSTER.I. SCHREIBER. nr. p. 1948. 78 -80)). p. 63 din 16 martie 1948. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. 10909). 100 din 3 mai 1947. SCHULLER. SCHULTZ.I. 1947. nr. M. partea I-a. în anii ’50 funcţionar al M. 29. p.Of. 264 din 14 nov. nr. SCHWARTZ. pp. 6751). Corpul Experţilor în Evaluarea Obiectelor de Preţ.C. 4384. SCHREIBMAN. 4461. M. 7491).Of. 183 din 14 aug..în 1949 era medic în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. 287 din 14 dec. 7709). care în mai 1945 era încdrată ca dactilografă principală în Direcţia Cinematografie a Ministerului Propagandei (v. nr. – în 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri membru al noului Consiliu de Administraţie al Oficiului de Bumbac. a M.Of. 1246. 3907). autoare ocazională în Revista română de drept (v. 1947. de-a lungul timpului ocupantă a multiple funcţii la Arbitrajul Central de pe lângă Consiliul de Miniştri.C. 15 din 19 ian. 9/1967. partea I-a. Francisc – din mai 1945 directorul direcţiei speciale a Oficiului Naţional de Turism (de pe lângă Ministerul Informaţiilor) (M. partea I-a. Rone . p. art. SCHULMAN. 24. 112 din 17 mai 1948.din 1947 controlor economic în cadrul D. a M. nr. nr. Aristide . 1247. Arcadie . 190 din 19 august 1947. partea I-a. Kurt – după război contabil-şef al Subsecretariatului de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. SCHREIBER. Maximilian – de formaţie sculptor. 9479). SCHÖTTEK. p. partea I-a.Of. G. probabilă identitate cu “Suter Alice”. 1243.C. 120 din 30 mai 1945. Itta GOLDENBERG. 1245.I. membră marcantă a comunităţii evreilor din Bucureşti. 644). Alice – după război dactilografă principală la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. (M. 1948. p.G.din 1947 controlor în cadrul D. 1238.G.Of. p. nr. 1949. partea I-a. şef de serviciu la întreprinderea “Româno 134 . nr.Of.Of. 640). Daniel . 1240.E. 245 din 26 oct. SCHULDER. p. 198 din 1 sept. 230 din 4 oct. fiica lui Herman şi Rebeca “Riva” (n. după război subinspector general în Direcţia Arte Plastice a Ministerului Artelor. 2317 şi nr. Arbitrajul Primăriei Bucureşti. 1945. SCHWARTZ. 1239. nr.Of. partea I-a. p. 1241. iar din 1948 al Artelor şi Informaţiilor (M. nr. 1251. p. 1248. Ida (n. 1946.din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. Ploieşti) – la sfârşitul anilor ’50 încadrată la Direcţia Studii a Ministerului Justiţiei. patea I-a. – şeful Economatului Ministerului Propagandei (1945) (M. SCHWARTZ. 180 din 6 august 1948. pensionată din postura de judecătoare la Tribunalul Bucureşti în 1998.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 10092). 6503). p. In şi Cânepă (M. 7151.C. p. nr. partea I-a.E. 15 din 19 ian. 1244.Of. partea I-a. 4257). nr. 1949. partea I-a. Zozo .V. 1945. 1945. (M. SCHVARTZ. Ella .of. nr. H. I.1237. soţia procurorului Martin Schöttek şi sora scriitoarei Taniei Lovinescu. FELDMAN)) (n. cadru didactic (catedra de Drept Privat) la Universitatea Bucureşti. partea I-a. 186 din 13 aug. p. nr. Sergiu – inginer.E. 10092). 1242. p.Of. partea I-a. SCHUSTER.G. 119 din 28 mai 1947.Of.în 1947 era şef de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.C. nr. etc.C. partea I-a.

ilegalistă (membră P. 14 din 17 ian. p. 3945).Of.Export” din subordinea ministerului. SCURTU.după război inspector clasa I-a în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. Iosif .C. Nicolae (fiul lui Vilmos) – ilegalist. iar profesional medic la maternitatea “Polizu” din Bucureşti.Of. 66/1954 de la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. Iacob – funcţionar în Ministerul Energiei Electrice în anii ’50-’60. IV-a. dosar nr. anexa la dosarul nr. 1254.Of. 1260.din 1947 controlor în cadrul D. apoi. 6241957. fişa matricolă penală la http://86. Z. semnatar al mai multor articole în România liberă.G.” cls.E. după 1944 directoare – membru în Colegiul Ministerului Sănătăţii la începutul anilor ’50.+Scadera+-+Schypala%5CSchwartz+Beniamin%2FP1200570. 10496).VII.I.C.C.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 3293. 1949. C. p. cu referat de cercetare la fd. (M.P.C.R. C.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.I. apoi secretara Anei Pauker la Moscova/Taşkent în timpul războiului. SCHWARTZ. nr. nr. 1258. de formaţie medic.R.G.Of. 219 din 23 sept. 1259. 972 din 8 dec. 1947. din 1928.Of. 8598). 1255.R. Isidor – în 1948 secretar de presă în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. fond 495 (“România”). Probleme Economice şi alte publicaţii.R.S.17.R. SCHWARTZ. 803 din 21 dec. SCHWARTZ. SCHWARTZ. 189 V. Natalia Isaakovna KOROŢKOVA) (18. 1262. 1263. SEGAL. SEFLER.Of. 1253.C. 1232).R. 92 din 17 aprilie 1946. 640). SCHWARTZ. 1257. p. partea I-a. inv. Artur – în ianuarie 1948 era membru în conducerea Confederaţiei Generale a Muncii (M. Natalia (n. nr. ulterior şefa Direcţiei de ocrotire a mamei şi copilului din cadrul Ministerului Sănătăţii. Moise . p. partea I-a.125. III-a (ff.R.din 1947 inspector în cadrul D.. p. partea I-a.C.1981) – originară din Bulgaria.P. 1966).JPG. nr. p.d. 232 din 8 oct. 1264. nr. 2283). 645). 1261. al P. SEDEI. SCHWARTZ.S. 417).Of. 219 din 23 sept. partea I-a. Deziderius – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. nr. nr. până în 1963 (când se pensionează) vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Probleme de Muncă şi Salarii.X. Leon . partea I-a. p. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. .C. 8599). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.S. 1949. 275 din 27 nov. Ivel . SCHWARTZ.în 1949 era doctor în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. 1948. Bruno Vlad . partea I-a. nr. 15 din 19 ian. în a doua jumătate a anilor ’50 ministru adjunct al Industriei Cărbunelui. inv.Of.36/fisapenala. nr. 225.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CS%5CS+04. nr.B.C. 15 din 19 ian.1906 – 22. SCHWARTZKOPF. (M. 1256. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a. 9-10 în dosarul nr. deţinută între 1934 şi 1939).E. 62 din 15 martie 1948. partea I-a. nr. 9058). 1265. a M. a M.Of. p. 1947.C. al P. în aparatul de partid şi de stat din 1946. p. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.) (dosar S/93 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). refugiat în U. A. 1947. secţia Cancelarie – dosare anexe. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a. inculpat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari ai ministerului pentru subminarea economiei naţionale (Solomovici 2004: 283)189. III-a. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. nr. partea I-a. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 135 . SEGAL. 1947. originar din Ardeal. în timpul războiului. Lupu – în 1947 numit de ministrul Industriei membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Geamului (viitoarea Cebntrală Industrială a Sticlei) (M. ajunsă în 1940-1941 în Basarabia.

R. ministru al Industriei Bunurilor de Consum (1959-1961).P. p. SEGAL.D.. (1951).Of. III-a şi în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a.R. 1949. 1268. Arnold – până în februarie 1948 şef de birou la Direcţia Presă a D.membru P. deţinută în perioada războiului. (1945-1948).C. fiul său. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Alexandru (n. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.R. 645).php?name=News&file=article&sid=6280&theme=Printer V. SELŢMAN. 1271. Cerbu . dosar nr. ulterior funcţionar în cadrul ambasadei României la Washington.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. membru al secţiei române a Komintern (1935).Of. Tony . nr. S. doc. membru al C.Of. III-a. SENCOVICI. a fost soţul solistei Margareta Pâslaru190.M. procuror general al regiunii Oltenia (1949-1953).G. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. partea I-a.consumatoronline. partea I-a. Studii şi Documentare a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1947. ministru al Industriei Uşoare (1949-1957 şi 1961-1969). 26 din 1 febr. 1267. zisă “Saşa”) (1906 Constanţa – 2000 Bucureşti).F. conferenţiar şi şef-adjunct al catedrei de marxism-leninism de la Institutul Politehnic din București. iniţial Sidorovici. SIDOROVICI BRUCAN. Elisabeta (soţia lui Alexandru Sencovici) (zisă “Bozsi”) – ilegalistă.C. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. nr.Of. iar în mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.” clasa II-a. 1963.G. 1948. 1949. şi http://www. 423 din 15 iul.P. SEGALL. nr. numită în funcţie prin decizia Direcţiei Cadre a Ministerului Industriei (1949-56)191. partea I-a. secretar general al Uniunii Femeilor Democrate Române din 1948.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/ 136 . 38 din 16 febr. Gyuri. 15 din 19 ian.Of. (19601979).. Debora . SZENKOVITS Sándor) (31. căs. 1274.R. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C. după război activistă de partid. I. 1273.după război controlor în cadrul D. al P. ambasador. M. ulterior Brucan. deputat de Satu-Mare în Marea Adunare Naţională. SERPER.ro/index. p. (1955-1960) şi al Comitetului Central al P. Alexandra (n. membru al Comisiei Centrale de Revizie. 225. p. 1830. inv.1995 Bucureşti) . 1949. partea I-a. 28 şi nr.1266. şi http://universulenergiei.R. decorată în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. a III-a.R.XI. nr. SENCOVICI.1902 Dej – 10. după război membru în secretariatul general al Confederaţiei Generale a Muncii (din 1945). ministru adjunct al Muncii şi Prevederilor Sociale (1948-1949). 754). 1270.F.Of.. împreună cu soţul ei.C. 164-5). Pincu – şeful secţiei cultului mozaic în cadrul Ministerului Cultelor la începutul anilor ’50 (Rosen 1990: 87. din 1925. partea I-a. 10092).VII. – director general la CENTROMETAL Bucureşti la sfârşitul anilor ’40. MARCOVICI.A.R.C.R.C. 1948. după război acuzator public la “Tribunalul poporului” (19451946).” clasa II-a. membru în comitetul exeutiv al Federaţiei Internaţionale a Femeilor Democrate (1946-1948-?).d. 737. 1189). nr./P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. SIEGLER. al Comitetului Executiv şi secretar general al U. nr.D. în anii ’60-’70 conferenţiar la Academia “Ştefan Gheorghiu”. (1946-1948) (M. partea I-a.R.M. din februarie 1949 şefă de serviciu tehnic la Direcţia Centrală Industrială a Tricotajelor şi Confecţiilor din Ministerul Industriei (M. partea I-a. 34 din 10 febr. 15 din 19 ian. fond 495 (“România”). p. 1269. 1272. SEMO.Of. 6).I. 24 din 30 ian. ales pe lista U. (1939-1944). p.C. N. a M. 264 din 14 nov.P. 1947. din 1948 membru în C.F. în anii ’50-’60 funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. doc.R. soţia lui Silviu Brucan – ilegalistă. p.E.C. 1587. deputată de Bucureşti în Adunarea Deputaţilor / Marea Adunare Naţională (1946-1948-1952).C. (1948-1952-?). secretar al Comitetului Teritorial Ardeal al P.europartes. 190 191 V. secretar general al Ministerului Minelor şi Petrolului (1948-1958). 1331).în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.D. nr. al U. fondatoare şi membră în comitetul de conducere al U. 643). R. p.

fiul lui Iancu şi Hermina) (2. partea I-a. partea I-a.I. 1123).după război şefă de secţie în administraţia centrală a C.Of. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. partea I-a. 15 din 19 ian. ulterior stabilit în Franţa. partea I-a.1971 Paris).Of.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor.E. George (n... p. 175 din 31 iulie 1948. 1285. 1282. 1949.C.P.crispedia. 1946. 1277. SIEGLER. secretar general al Ministerului de Interne între 1946 (după “defectarea” predecesorului său. Claude . respectiv „Gersch Gollinger” (Niculae 2004). Vera – angajată în 1948 în centrala M. SIMON. Hary . partea I-a.Of. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. Zissu în Solomovici 2001II: 103-5. a M. p.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. nr. 276 din 28 nov. partea I-a. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. de formaţie jurist.E.contabil în cadrul D. Radu .. p. 3870) şi cu Ordinul “Meritul “Cultural” în grad de Cavaler (M. a Pielăriei a Ministerului Industriei (1948-1949) (M. 10533). SINGER. partea I-a. din februarie 1949 contabil la Direcţia Centrală Contabilitate şi Control Financiar a aceluiaşi minister (M. S.C. 7543). 501). 1947.Of. şeful serviciului administrativ al primăriei Bârlad după august 1944 (Zahariuc 2009: 231).din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.Of.E. 803 din 21 dec. 1289. 1947. 1949. SIMIONOVICI. 1949. p. 29 iulie 1920) – membru de partid din 1945. p. nr. 1276. Andrei Lăzăreanu). partea I-a. (M. 1947.I.Of. Silvius GOLLIGER192. M. 1869). (v. 32 din 8 febr. SIMON. Vasile . Focşani 2007. p. SILVIU. SILVAN.Of.Of. partea I-a. apoi menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. partea I-a. p.S.Of. 110 din 16 mai 1947. 1286.E. partea I-a. 1284. unde a continuat activitatea jurnalistică. 423 din 15 iul. SINGHER. post din care demisionează în ianuarie 1947 (M.I. SINGER.din 1948 şef de serviciu în cadrul D. 131 din 8 iunie 1948. 1278. nr. şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Artelor / Artelor şi Informaţaiilor (M. 6292). Solomovici 2003: 399 ş. nr. 1963 (dosar S/127 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr. 137 . SIMPSON WEITLENER.ro/George_Silviu. 1281. 1949. partea I-a. p. 264 din 14 nov. L. Teohari Georgescu).C.din 1947 controlor în cadrul D. p.Of.C. Iulius (n. (M. Suzana – după război.A. ca translator la Direcţia radio (M. p. 1280. 1279. C. emigrat în 1960 în Israel.1275. numită şefă de adjunctă de birou şi transferată la Legaţia României de la Londra (M. 1952 de A. p. 289 din 13 dec.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale C himice a Ministerului Industriei (M. SION.u.C. Ella . Silviu . declaraţia dată Securităţii la 24 ian. Mauriciu – din 1947 controlor economic în cadrul D. nr. partea I-a. nr. 1947. 12877). Marec . SIMION. 1949.V. 10092). Edith . SIMŞA. „Golingher” (în Pinay 1962).Of. Iosif Şraer) şi 1952. partea I-a.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M.A. nr. şi http://www. partea I-a. SNORPEL. nr. până în febr.C. 15 din 19 ian. partea I-a. 1290. nr. nr. SIMOVICI. 3706). decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. Kuller 2008a: 359). p. Laura . 642). 1190).G. nr. p. nr. 192 din 21 aug. 289 din 13 dec. Stefi . 4968). 34 din 10 febr. a M. nr.I. 1964 cu Medalia Muncii. activ ca ziarist. 175 din 31 iulie 1948. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor (M. p. 95 din 22 aprilie 1948.Of.G.Of.Of. V. ca translator la Direcţia Radio (M.I. 1287. 1283.1899 Focşani – 16. p.I. p. nr.R.Of. 1288. Marcela – ataşatul cultural (iniţial referent) al Legaţiei României la Washington (începând cu 1946) şi totodată amanta ambasadorului Mihail Ralea (v. 1946. nr. supra. nr.B. 50 din 1 martie 1948. 12877). 646).Of. 6292). 192 Transliterat în mod eronat ca „Golighar” în nota informatică a ambasadei UK la Bucureşti din 1947 (v. SIMIONESCU. 17 din 21 ian.

inv. p.. Paul – ilegalist.Of.Of. 26 din 1 febr. 1302. IV-a. Natalia . nr. partea I-a. nr. SOMMBRIN.” cls. 1292.C. 3678).până în febr. 93585 din 11 oct. 1919) – ilegalist.. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. nr.1965 Bucureşti. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.S. 1300. 229 din 4 oct. 22. în anii ’60 şeful sectorului tehnic al secţiei Gospodărie a C. 1293. p.1949).Of. membru al C. al partidului.în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu (M. (1948-1965). 240 din 17 oct.R. 1948. partea I-a. inv.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1949. p. Andrei . nr. 804 din 21 dec. secţia Cancelarie – dosare anexe.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. p. (M.R. SOLOMON. SOLOMON. anexele la dosarele nr. SOREANU. 1123) 193 1305. 749). p. nr.Of. Zina – din iunie 1948 translator interpret-şef în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. al P. partea I-a.E.I.M. 658).Of. SOLOMON.. nr. a II-a.Of. 16 din 20 ian. fond 495 (“România”). decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. Leon – din 1948 director adjunct al Direcţiei Igienă a Ministerului Sănătăţii (M. 1295. odată cu preluarea conducerii ministerului de către Ana Pauker. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr.R. membru de partid din 1939. p. 24 din 30 ian. 1947. M. nr. 1294. nr. p. partea I-a. SOLOMON. (M.C.Of. la Direcţia I. 179 din 9 august 1945.R. partea I-a. 58 din 9 martie 1942. Paul . 136/1954. respectiv M. 539).E.Of.1921 Bucureşti) . 81 din 7 apr. iar în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Max . partea I-a. iar după 1962 vicepreşedinte al instituţiei.Of. C. 3293. p. 1949. 1948. nr.1291. 45 din 24 febr. a M. 1947. 1948 . nr. dosar nr. 1964. 1948 controlor în cadrul D. 157 din 10 iulie 1948.G. înmormântat în complexul “Monumentului eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. 737. 1304. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. B.1904 Burdujeni. SOLOMON. 1949. în perioada interbelică condamnat la 15 ani muncă silnică pentru spionaj în Favoarea U. 1267). ulterior promovat inspector general adjunct şi transferat la Ministerul Industriilor (M.C. partea I-a. 27 dec. 1301. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. (M. p. p. partea I-a. 1945. partea IB.. 1298.P. partea I-a. SOLOMON. 1719).Of. cu referat personal la Fd. a M. 9340.C. Barbu (n. 8971).R. 5767).din februarie 1949 referent principal în cadrul D. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 1947. nr. 1627).C.G. 641).Of.Of. 90/1956. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. SOLOMON. partea I-a.” clasa III-a.P.R. SOARE. SOLOMON.II. unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. SOLOMON. B.IV. 32 din 8 febr. 1296. dosar nr. partea I-a). 1117). a M.VIII. partea I-a. SIEGELBAUM ) (n. 37 din 14 febr.E. 1949. partea I-a. Aurel .I.Of.C.S. nr. decizia ministrului Justiţiei nr. fond 495 (“România”). Mircea (fiul lui Avram) (n.C.C. Isac – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 149 din 26 iunie 1941. al P. 1947 în M.C. 1303. 225. 15 din 19 ian. pentru socialism” din Parcul Carol) – ilegalist. după război controlor în cadrul D. până la deces.Of. 1297. SOLOMON.I. (19561962).Of. 229 din 193 V.A. 148 din 30 iunie 1948. din 1945 funcţionar în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor (M. 158 din 12 iulie 1948. nr. 5784). nr.C. Bernard Iţic SOLOMON) (11. nr.R.I. 6947. nr. partea I-a. 1947. în ianuarie 1948 promovat ca ministru plenipotenţiar II şi detaşat ca reprezentat diplomatic la Oslo (5 febr. 1949 prim-secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.deputat de Covurlui în Marea Adunare Naţională. p. M.C. Simon – din febr.G.G. 229 din 4 oct. Francisc . SON.Of. 225.S. Bernard .D. 5464).Of. p.C. a M.din 1947 inspector în cadrul D. nr. partea I -a. 1299. Suceava – 22. 138 . SOLOMON. nr.P. p. judecător la Tribunalul Suprem al R. inv.E. nr. partea I-a.Of. 8970. p.I.din 1947 controlor în cadrul D.P. iar în paralel ziarist la Scânteia (M. p. Osias (n.C. p. angajat în M.

Solomon .Of. 253 din 1 nov. 7461).a. SPIEGLER. partea I-a. partea I-a. iar din 1946 translator interpret-şef în centrala Ministerului Informaţiilor.4 oct. 644). când încă nu îşi românizase numele). p.. dos. partea I-a. 5464). (M.C. 1312. partea I-a. 423 din 15 iul. p. partea I-a. SOROKER. 1317.G. după alte surse Arthur FISCHER) . Ladislau . 1947. Alexandru – în 1948 şeful Serviciului Automobile în centrala Ministerului Finanţelor (M. în Forţele Armate (M.membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale instituite prin Decretul-Lege nr. şeful serviciului de control al preţurilor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic de pe lângă Consiliul de Miniştri (M.R. p.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.6). partea I-a. ulterior director adjunct al Editurii Academiei R. Iacob . 87 din 13 apr. dosar nr. partea I-a. 15 din 19 ian. 225. “Exportlemn” din Bucureşti (M. 1310. în 1947 încadrat prin decret regal. p.C. 1306.Of.).Of. Sorin . nr. Solomon 2004: 75-77).C. 3372). Eugen (n. nr. 1313. STARK. a M. Carol . membru de partid din 1927.P. 1307. partea I-a. n. 3188).1908 – 11.III.Of.V. p. Martin – în anii ’50 inspector economic.Of. 1315. în anii ’50-’60 funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. a M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. 173 din 31 iulie 1947.E. partea I-a. STEIN.: 110). decorat în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. partea I-a.în 1948 era director comercial al S. Beatrice – din mai 1945 dactilografă-şefă la Secretariatul General al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (M. STĂNESCU. STEIN PETREANU. STĂNESCU (căs. fd.Of.Of. 1971: 210. p. 119 din 28 mai 1947. p. 364 din 2 mai 1945 (A. cu grad de sublocotenent. p. partea I-a. (?) SOSTARICH. 15 din 19 ian. nr.I. 15 din 19 ian.Of. 1949.Of.Of. 645). după război şef de tură în echipa de cenzori ai presei scrise (Carol Neumann apud Solomovici 2003: 379) ca secretar de presă la Direcţia Presă din centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. nr.C. 210 din 10 sept. Ministerul Propagandei Naţionale. SPINNER.E.C. 1948. nr. 84 din 9 apr. partea I-a.I. 1316. 1314. SPRENG. 15 din 19 ian. din noiembrie 1947 controlor economic la D. fond 495 (“România”).N. SPITZ. Adorian et al. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. Samoil . Corobca 2008: 15. nr. 6781).în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 4255).C.. Antoaneta – din iunie 1948 şefă de secţie la Direcţia Culturală a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. nr. II-a (dosar S/166 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 139 . 644). 1027.G.I.C. p. partea I-a. 1947. 1319. Mor(itz) SPITZ) (28.S. STEIMBERG. a M.din 1947 inspector general adjunct în cadrul D.G. voluntar în Spania. M. 152 din 5 iulie 1948. partea I-a. 1318. 8971.E. SPIEGLER. 641). 1948. p. 2121. 58 din 10 martie 1948. nr. 1309. 148 din 30 iunie 1948.Of.1979) – originar din Timişoara. 1963. Lucian . 1948. 1308. nr.istoric marxist. p. 1949.Of. p. nr.Of. 9763). (M. 1311. inv.până în iulie 1948 controlor în cadrul D. 4512). şi şef al secţiei de istorie şi arheologie a Institutului de Studii Sud-Est Europene în anii ’50-’70.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. SOREANU. nr. p. Aron FISCHEL. Joseta (Josette) . p. Sugarman f.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. pentru merite antifasciste. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 1949. Mauriciu (n. nr. nr.I. apoi în Rezistenţa Franceză (Zbăganu 2001. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. 121 din 31 mai 1945.Of. p. nr. 5626). 1949. 2019).

a M.membru de partid din 1945 (dosar S/220 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). dosar nr. 7.Of. p.Of. 1948. 1.C.C.Of. 15 din 19 ian.C. nr. 10 din 13 ian.Of. nr. partea I-a.E.C. p. STERN.Of. Dinu (n. 6020.C.G. 1324. partea I-a. 8072). partea I-a. 1329. respectiv Organizatorică ale C. p. 140 . 230 din 6 oct. 8989.1916 Bucureşti) – din mai 1945 şef de birou în cadrul Direcţiei Propagandă a Ministerului Propagandei (M.până în februarie 1949 şef de secţie în cadrul Direcţiei Literare a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1322. Zoltan . p. STELIAN. 194 V.C. 8072). cu dosar la secţiile Gopodărie de Partid. p.I. 204 din 5 sept. 738). STEINER) (n. nr. Tudor . STERNSCHUSS. din 1947 controlor în cadrul D. 32 din 8 febr. p.din 1947 controlor în cadrul D. de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri / din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului (M. partea I-a. 194 1334.Of. STERN.E. 239 din 19 oct. p. STEINBACH. 164 din 19 iulie 1948. nr. Bacău. partea I-a.U. 7950).I.Of.Of.Of. STERNBERG.Of. 1333. 1328. 4611.Of. Alexandru (n. STEINBERG.G. naţionalizate).I. M.1986) – membru de partid din 1945 (dosar S/224 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr. 70759 din 10 iulie 1947 în M.Of.IV. 1323. 158 din 14 iulie 1947. nr. 15 din 19 ian. I. p. în 1945 numit de către ministrul Afacerilor Interne membru al organului cetăţenesc de control în oraşul Bacău (M.C. 95 din 22 aprilie 1948. al P. (M. (M. David STEL) (n.C. 154 din 11 iulie 1945. decizia ministrului Justiţiei nr.E. nr.VIII.R.VI. 225. partea I-a. partea I-a. partea I-a. STERN. ulterior director al Fabricii “Partizanul” Bacău (numit în 1948 de către Ministerul Comerţului în funcţia de administrator al fostelor întreprinderi “Filderman”. nr. M. decorată în 1963 cu Medalia Muncii.II. nr. M.) – după război inspector general adjunct în cadrul D. Samson .. Ecaterina – directoare în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50-’60. STERIAN. nr.C. p. STELIAN. 1947. după război controlor în cadrul D. nr.G. partea I-a. 200 din 1 sept. nr. Baruch .Of. p.1320.Of. STERN. 1325. în anii ’50 director general al Fabricii de Confecţii şi Tricotaje Bucureşti.G. 5966). inv. Haim (n. 204 din 5 sept. 120 din 26 mai 1948. 9444). (1969-1984).1918 Bucureşti – 1999 Israel) – după război membru al comitetului regional P. 1949. partea I-a. 1949. 4461. 1331.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.R. Neamţ – 9. p. p. 131 din 8 iunie 1948.A. p.C. partea I-a. 120 din 30 mai 1945. p. respectiv ministru adjunct al Industriei Uşoare (1981-1983). p.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C.1908 Borbeşti. a M.Of. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.Of. 1947. 1321. 4968).I. 1945. Leon Iosif (zis şi “Juju”) (6.. 158 din 12 iulie 1948. nr. 245 din 26 oct.Of. partea I-a. 1326. 24 din 30 ian. M. 173 din 31 iulie 1947. Nicolae (12. 2476).G.E. STOFER. probabilă identitate cu “Leon Steinbach” cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. nr.1916 – 5. 1947. (1955). (M.M. 642). 1947.Of. partea I-a. partea I-a. 1332. membru al C. partea I-a.1997 S. Olga . partea I-a. fond 495 (“România”).A. nr. STERNBERG. 22 febr. al P. nr. 9167).S. 5784. p.X. 1134). 1327. 1947. STOIAN. p.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Sinteză şi Pelucrare (M.R. partea I-a. nr. p.1916 Bucureşti) – din 1948 şef de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. partea I-a.C. Carol – în 1947 era impiegat la cabinetul ministrului Justiţiei (M. Arthur . partea I-a.III. 1909) .în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energie i Electrice (M. 8989). nr.Of. 1330. Ignaţiu (n.Of.din 1947 controlor în cadrul D. director general la Centrala Industriei de Confecţii Bucureşti (anii ’70 – 1981).III. 641). ŞMILOVICI ) (15. p.C. 262).E.B. 1949.I. STERN. 1945. Adalbert . a M. nr.C. a M. 3707. M. în ianuarie 1948 avansat inspect or economic (M.

Of. Moses Rosenkrantz (1904-2003). STREITMAN. 1339. al P.după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C.Of. partea I-a. p.Of.C. STÖFFEL. apoi consilier superior administrativ la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1946-1949).C. al P. 31. nr. director general al Direcţiei Generale pentru Consiliile Populare şi ministru adjunct al Muncii (1969-1976). revenit ulterior în ţară cu Divizia “Horia. 131 din 8 iunie 1948. reconfirmatî în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 1946. partea I-a. membru C. nr.. 198 V. director al Direcţiei Organele Locale ale Administraţiei de Stat în cadrul C. p.N. ambasador în R.C. STOIAN. 225. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. membru supleant şi apoi plin al C. 10136 din 31 ian.A. al P. fond 495 (“România”). fond 495 (“România”).1913 Ciacova. 197 Aidoma mai multor poeţi şi scriitori evrei de limbă germană.Of. ulterior redactor al revistei Neue Literatur. partea I-a.Of.VII. 2009). p. STOICA.Of.A.M. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M.C.I.C. 108. (M.M. 10872. 3903). soţia lui Rudolf (v. 1920-1970). membru supleant (1967-1968). 4968). 1946 în M.G.Of. (1965-1974) şi al Comisiei Centrale de Revizie (1974-1979). 2002). în anii ’50 şeful serviciului aprovizonării în cadrul Centralei Staţiei de Maşini şi Tractoare în Bucureşti (M. STOIAN. al P. (mandate neîntrerupte 1946-1976). partea I-a. şeful secţiilor Cadre (1956-1957). respectiv publicarea solicitării în M. p. 1946.VI. apoi titular (1968-1974) al Comitetului Executiv al C. 10872. Max Emanuel Gruder (1928-2010). director al Comitetului de Stat pentru Problemele Muncii şi Salarizării (1966-1969).R.R. inv. p. infra).a.S.1908 Paşcani) – la începutul anilor ’50 consul al României la Rusciuk (Bulgaria) (Constantiniu 2003: 38). 107 din 15 mai 1945. 225. 1335. De remarcat că în une le acte oficiale din arhiva P.I. nr. Solomon 2004: 77).VIII.D. nr. membru al Consiliului de Stat (1965-1976). inv. n. dosar nr. 1375. 10875.R.R.1911 Paşcani) . respectiv respectiv publicarea solicitării în M.B. secretar al Confederaţiei Generale a Muncii (1949). 2373). Univers) (d. Alfred Liquornik.R. partea I -a. nr.1900 Dorohoi – 10. 119 din 28 mai 1947. Rudolf (n. precum Dieter Paul Fuhrmann (Neuer Weg.136 din 31 ian. 41 din 18 febr.n. p. COHN198) (26. Emeric (Emmerich) (27. Cloşca şi Crişan”. STÖRFER. începând cu 15 august 1945).2008) (vorbitor nativ de limbă germană. (1950-1953). 2067 din 20 oct. dosar nr. 285 din 12 dec. Gheorghe (n. Moscu I. partea I -a. 1920-1981). 99241 din 4 oct. (1948-1952-1974). 1947). nr.S. în oct.C. decizia ministrului Justiţiei nr. 1340. Luiza – din mai 1945 şefă de birou în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. prim-secretar al comitetului orăşenesc Bucureşti al P. partea I-a.C. p.C.N. decorată în 1964 cu Medalia Muncii. în timpul războiului.M. partea I -a. 1338.R. Ancel. al P.C. fugit în U.1976 Bucureşti) – ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. (1960-1966). 25. a folosit şi pseudonimul “Gheorghe Grădinaru”). (1957-1961). 195 V..partea I-a. Ion Iordan (n. 285 din 12 dec.A. David Goldfeld ş. STEIN195.M. multiplu decorat de statul comunist. 19201970) – a nu se confunda cu omonimul profesor universitar. deputat M. 1947 reîncadrat (retroactiv. 233 din 8 oct. 4255. fost voluntar în Spania. Alfred Gon (n. 196 V.VIII. general maior (în 1948).. TM . Lucia – din martie 1945 şefă de secţie în centrala Ministerului Muncii (M. nr. 141 . decizia ministrului Justiţiei nr. Bunuri de Consum (1957) şi Administrativă (1957-1965) ale C. nr.R. Ghizela Cornelia (f. p./P. 62 din 16 martie 1945..Of. membru şi secretar al Prezidiului M. STEIN196) (n. Alfred Kittner (1906-1991). (1953-1956). p. nr. decizia ministrului Justiţiei nr. p. ilegalist. 1337. 10. nr. 6781). după război ambasador (şef al Legaţiei) al României în Elveţia (1944-1945). de religie mozaică197).R.Of. 1336.P. partea I-a. majoritatea din Bucovina. Ed.R.S. Paul Celan (n. 1945. cu grad de colonel de infanterie activ în Forţele Armate (D.” clasa a V-a. Alfred Margul-Sperber (1898-1967). 1375. Joseph Norbert Rudel (alias Radu Nor) (19212006). arestat de mai multe ori în perioada interbelică. 41 din 18 febr. naţionalitatea declarată a lui Stöffel este maghiară. preşedinte al Consiliului Sindicatelor din regiunea Bucureşti (1950). 1946.R. James Immanuel Weissglas. 1946 în M. 1945. fiica lui Moritz) (n. 1946 în M.

9592. revenit în România în 1944. 1948. 8531). cu grad de maior. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R.Of. cu Sorin Strujan (n. M.Of.1341. George (n. la adresa http://www. SUDER.V. respectiv funcţionar contabil la o fabrică de pe Calea Dudesti. WEISBUCH) (n. 1923-2011). p. 201 În unele documente ale partidului. mărturisirea nepotului său. Mihai (n.M. publicistul Boris Marian Mehr. 9763). al P. Ghedais M.C. SUDER. nr.G. inv. 142 . din 1948 director în cadrul Ministerului Comerţului Exterior.R. dosar nr. ilegalist. partea I-a. partea I-a. în 1941 i se fixa domiciliu obligatoriu “pentru legături cu servicii informative străine”. Fani DAVID.Of. Wilman SÜDER) (n. nr. Bucureşti) . I. 200 V. p. partea I-a.C. 104 din 8 mai 1947. 1944.: 110). 1344. decorată prin Decretul nr.II. p. căs. şef al Departamentului Contraspionaj al Armatei (1945-1949). 1969-1972). Nussem SCHÄRF199. STRUJAN. fratele generalului maior de Armată Viliam Suder.Of. p. Ministrul Economiei Forestiere / al Industriei Lemnului (1969. Fani (n. în Forţele Armate.1916.acum. din martie 1945. 43872 din 6 mai 1947 a ministrului Justiţiei (publicată în M. nr. fiica lui Lupu şi Seindla (alias Janeta)) (1925 – 2006. 201 1345. III-a în 1949 (Decretul 873 din 20 august 1949). 8. la 21 mai 1910 în com. dosar nr.Of. doc. fond 495 (“România”). M. ministrul Construcţiilor şi Materialelor de Construcţii (1958-1959. unde este avansat progresiv până la gtradul de general-maior. Petre (n.R. Tismăneanu despre Gheorghe Apostol.C. partea I-a. nr. decorat în 1961 cu medalia “A 40-a aniversare de la înfiinţarea Partidului Comunist din România” şi în 1964 cu Ordinul Muncii cls. în comentariile la un articol al lui V. 127 din 1 iunie 1941. ulterior la Centrala Industriei Textile. Vainştain. al P. ministrul al Industriei Cărbunelui (1952-1953). Chely (n. 2983.V. Şipotele Sucevei) – ilegalist. 225. 199 Românizarea numelui în baza deciziei nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. ulterior emigrat în Israel200 (Sugarman f. SUCIU. 1342.S. 1346. (1948-1955). Lupeni) – fost ofiţer al Armatei Roşii. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. (dosar 8/1954). 1343. iniţial încadrat ca membru al Comisiei de îndrumare şi supraveghere de pe lângă Casa de Asisgurări Sociale Petroşani. 249 din 26 oct. decorat alături de alţi foşi combatanţi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.1912.Of. funcţionar în Ministerul Artelor şi membru al Consiliului de îndrumare a Teatrului Poporului (1946-1948) (M. nr. naţionalitatea fraţilor Suder este menţionată ca fiind polonă. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. mama lui Vladimir Strujan şi a traducătoarei şi jurnalistei Sanda Lepoev. după 23 august 1944 iniţial consilier tehnic la Camaera de Comerţ şi Industrie Bucureşti. membru al C. din decembrie 1944 secretar general al Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării de pe lângă preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 3665). STREJA. 1947 (M.S.a. 20.C. în alte acte oficiale ortografiat SZUDER ) (16. 8042. 2066 din 20 oct. STRAHL-ŞTRULOVICI) (n. ministru secretar de stat la Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţie (1972-1974).1903.tv/articol/16933. M. ulterior încadrat în Foreţel Armate. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. luptător în Brigăzile Internaţionale în Spania.. 1945. apoi adjunct al Ministrului Apărării (şef al Spatelui Armatei) (1950-1952). 253 din 1 nov. SÜDER. când ministerul este desfiinţat). Wiliam (n. partea I-a. 287 din 11 dec. STROE. inv. Benjamin & Stanciu 1996: 22-3). 6). partea I-a.activistă de partid. p. 1947. p. 1719. 225. M. 58 din 9 martie 1942. fond 495 (“România”). din 1948 funcţionar contabil la direcţia administrativă a Comisiei de Stat a Planificării. 248 din 30 oct. nr.R. Wechsler). nr. fiul lui Aaron şi Regina. 2310. 106). la începutul anilor ’70 ajunsese activistă la U.Of. Bucureşti) – în perioada interbelică ziarist la Argus. prin Decretul regal nr. 1927 Brăila) – soţia arhitectului Aristide Streja (n. respectiv în 1967 (Decretul 380) cu Medalia Muncii. p. Lupeni – 1984) – membru P.” clasa a IV-a.R.

15 din 19 ian. 12. Nastasă.B. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. a M. 4848).în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. A. A. partea I-a.II. nr. ? – direcor adjunct al firmei Prodexport a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. nr. 1356. Mahlea . SUFRIM.Of.R. Solomovici 2004: 281-3 – ambele surse menţionând eronat numele său202.R. 1949. nr..D. Dumitru . 2000).Of. Sencovici. membru în conducerea Asociaţiei Foştilor Deţinuţi şi Deportaţi Anti-Fascişti (A. 225.G.R. 751). Mirţa (n. 1948. partea I-a. 1949.Of. 645). 1. Varga 2003a: 664-5. deputat de Alba. p. 1947.Of.C. conducătoarea de facto a Ambasadei din Londra la sfârşitul anilor ‘40.după război membru al Contenciosului Camerei de Muncă Bucureşti. 22 (20 aug. nr. 1357. Mina ORNSTEIN. p. 1948. partea I-a.P.1347. din partea Blocului Partidelor Democrate (1946-1948). ŞARAGA. cu rang de consul general (M. Ida.. membru P. SUMARIT.d.E. dosar nr. p. 15 din 19 ian.125.17.. I. 753). 1353. membru al Consiliului de Adminisraţie al Casei Centrale de Asigurări Sociale (din dec.C.M.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.R. 1358. 26 din 1 febr. 1361. funcţionar în cadrul firmei Prodexport a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50.1910 Turnu Severin) (fiul lui Avram şi Rebeca) – iniţial numit în 1948 director administrativ al “Alimentexport”. (156/1950).A. 6169).C. inv. SUFRIN. partea I-a. fişa matricolă penală la http://86.E. Szabo) (n.E. partea I-a. 1948): 3). Solomovici 2004: 281-2). 1349. nr. nr.din decembrie 1944 membru. 1947). în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. al P.Of.R. 170 din 26 iulie 1948. căs. nr.R. 1134). Nastasă. p. ŞAPIRA. ŞAPIRA. 1947. ales pe lista U. inculpat în dosarul Prodexport – Italia din 1961 (Andreescu. partea I-a. Andreescu. Micu-Mordechai (n.Of. p.C. p.Of. 32 din 8 febr.A.F. din cadrul Ministerului Sănătăţii (v. Isidor .după război controlor în cadrul D. 1354.C.I. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a.1902 Roşiori de Vede) . la data arestării economist la I. Anton .M. SZABO. 195 din 24 august 1948. Avram Miron (n. 18. 1352. Max . Felicia – în ianuarie 1948 încadrată în centrala M.A. ilegalistă.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/S/S%2016.C. Renee . partea I-a.%20Sut%20-%20Szucs/Suzin%20Mordehai/index. p.deputat de Iaşi.I. 26 din 1 febr. nr. p. (I B) nr. în secretariatul general al Confederaţiei Generale a Muncii. ŞAIM. fiica lui Iţic. p. 1964 cu Medalia Muncii. M. partea I-a.Of. B. (?) SZIKACSY. SÜSS.1912) – de profesie ţesătoare. 1355. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.E. fond 495 (“România”). din 1933. 533). nr.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. – unul din adjuncţii ministrului Sănătăţii în 1948.până în februarie 1949 inspector în cadrul Direcţiei Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.Of. 24 din 30 ian. şeful Direcţiei T. 19 din 23 ian. 127 din 3 iunie 1948.X.php. SZILLAGY. 7038. 143 . 645). 738). SZENDES. 803 din 21 dec. Andrei .C. (1946-1948) (M.C.). prietenă a Anei Pauker. (după alte surse 3) X. 1348. 1359. după război activist de partid. Varga 2003a: 664-5. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. nr. fiul lui Samuel) (n. alături de Mişa Levin şi Al.P.Of. acuzaţi de subminarea economiei naţionale în 1959-1961 (M. SUZIN A. Adolf ASRIEL. inculpat în procesul funcţionarilor M. din 1948 director general al Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (iniţial secretar al Consiliului General Provizoriu al Asigurărilor Sociale de Stat) (1949202 V. 1949. iar iunie 1948 al celui al Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale (M. SÜSMAN. 1360. ŞERBAN. 1350. KOLMAN – deputat supleant de Sălaj în Marea Adunare Naţională. 1351.

p. deputat de Alba în Marea Adunare Naţională (1946-1948-1952) şi apoi de Buzău (1969-1975).R. Constantiniu 2003: 15 n. inv. 1808).). p. M. apoi detaşat la Londra. nr. 619 şi nr. al P. Miriam . inv. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. respectiv cu ordinul “23 August” cls. Industriei Alimentare. din 1947 (cu grad de prim consilier de legaţie) însărcinat cu afaceri la reprezentanţa diplomatică a României la Roma. partea I-a.M. partea I-a. Avram Markovici SCHÄRF) – ilegalist. 225.a. ROSENBERG204) (16. 1366. unde a fost implicat în scandalul “Viţianu”. Nadia (n. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. membru C./P. ulterior cu diverse funcţii în cadrul diplomaţiei statului comunist (e. 1363. partea I-a. nr. nr. n. p. p.a.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.1922 Bucureşti . revenit în 1951 ca director adjunct al Direcţiei Economice. p. (întocmit 1968). 7840. dosar nr. 3903 ţi M. p. co-autor al Sălii Palatului (1957-1960) şi al altor clădiri din Bucureşti de aceeaşi inspiraţie. 118.Of. nr. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. Varga 2003a: 381-2. 68 din 22 martie 1947. V. p.Of.Of. nr. fond 495 (“România”). (1945-1948. p. Andreescu. I.C. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.C. 253 din 1 nov. 1949. 67). ulterior directorul Direcţiei Organizare Internă în M. 29. ŞERFF. Nastasă. 107 din 15 mai 1945. voluntar în Spania (1937-1939). 194 din 22 aug.519 din 27 nov. dosar 29/1957.I. decizia nr. p. 1946. 161 din 19 iulie 1945. partea I-a.L. (1948-1952). nr. nr.C. al P. iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. 82 şi 1991: 169. nr.P. student la farmacie în Bucureştiul interbelic. 1960: 25. 1365. III-a. Silviculturii şi Apelor. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. Basil (pseudonim de inspiraţie literară) (n.1971 Bucureşti) – arhitect şi profesor asociat la Institutul de Construcţii Bucureşti în anii ’50-’60. Solomovici 2004: 66. Aba Isaakovici SCHERBAK203) (n.Of. 6170. n. decorat în 1952 cu Ordinul Muncii clasa a III-a. partea I-a.R.. 35 din 13 febr.” clasa II-a 1978. al P.M.R. ŞERBAN.R. I. 1946.Of. respectiv pe diverse alte posturi în cadrul diplomaţiei comuniste. v.III. p. Leonie ZOLLER) . 1946 a ministrului Justiţiei în M. Ignace (n. şi Balaş 2008: 235-6. 1947. partea I-a. 24. al P.încadrată în mai 1945 ca şefă de secţie la Oficiul de Studii şi Documente al Ministerului Propagandei. cu grad de locotenent-colonel. a III-a.I. 63/1955). apoi cu acelaşi grad la Legaţia României de la Berna (1949-1950. etc. 1964 cu Medalia Muncii.g.director în cadrul M. v. decizia ministrului Justiţiei nr. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul Muncii clasa a III-a. dosar la secţia Economică a C. 188 din 15 august 1946.E. partea I -a. 289 din 13 dec. N. ŞERBAN. nr. 2168. Nicu (n. 12692. în 1971 menţionat drept consilier. ŞERBAN. fond 495 (“România”). 21611 din 11 martie 1947 în M. 5790.Of.C. 14 din 18 ian. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a. (dosar în arhiva Secţiei Externe a C.R. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. p.Of.R.A. 157 ş. I-a (Decret nr. în 1967 menţionat în documente diplomatice ca şef al Direcţiei Protocol. 144 . 203 204 V. M.a. 56.. 1362. 8856). nr. partea I-a. Avram (n. 1014.R.O.E. 158 din 12 iulie 1948. în Forţele Armate. din 1946 secretar cultural principal în centrala aceluiaşi minister 1946 (M. când încă nu îşi românizase numele. (M. inclus şi în C. partea I-a.R.: 110). 803 din 21 dec. 1947 (M.Of. 775. membru al Rezistenţei Franceze în perioada războiului (nume conspirativ “Jeannot”). după război director în Ministerul Agriculturii. Sugarman f. 2066 din 20 oct. 1944. 9763). dosar nr. 1973). Levy 2002: 127. u. pensionat în anii ’70 ca director tehnic la Ministerul Minelor şi Petrolului. 1945.C. ŞERBAN. 1948-1955-1965) şi al Comisiei Centrale de Revizie (1965-1969). apoi ilegalist. 1367.E. (dosare anexe.C. Tismăneanu 2003: 285. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 285 din 9 dec.1978).A. decorat prin Decretul nr. 1364. 26. prin Decretul regal nr. infra). 74. Avramian HERŞCOVICI) . apoi al Agriculturii. v. partea I-a.C. ŞERBAN.IV. 7 din 23. 225.P. a III-a.Of.1914 Soroca) – evreu basarabean.S. Georges-Picot 2000: 36. M. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls./Kuller 2008a: 443). Ignace I. decorat prin Decretul nr.?).

1949.L. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 1380. 1949. Tobias . Cf. nr. ŞOIMU. din 1949 transferată intern la Serviciul Contabilitate (M. membru al Biroului C.A. 25. 219 din 23 sept. al P.M. TANENZAN. 142-5). partea I-a. 1376.I. (M. ŞMELŢ. nr.. partea I -a. vol. 1377. nr. Albert (n. partea I-a.XII. nr.în 1949 era stenodactilografă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. menţionat ca evreu.” clasa a V-a. nr. Peştelui şi Laptelui (1952-1953) şi coordonator D. decizia nr.M. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. dosar 40009.G.Of. (1949-1956). p. care pare să fi preluat informaţia din Rosen). ŞMIGHELSCHI. p. 32 din 8 febr.T. 1947.C. ulterior funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. nr. 1947. TAUBER. 202 din 3 sept. p. 17 din 21 ian.R. a M. ŞRAER. p.R. 1378. 1949.P. după război secretar general al Apărării Patriotice (1944-1945). în 1948 funcţionar înalt al Ministerului Sănătăţii (membru în 205 206 V.1925 Cernăuţi) .Of. ŞULER. 8598). 1371. Dobrincu şi Goşu 2009: 311. partea I-a. partea I-a. S. nr. secretar general al M. Paula (Tannenzaun / Tannezapf?) . Albert FALKENFLICK205) (n.?) – în perioada interbelică secretar al avocatului Eduard Manolescu.I. Solomovici 2001II: 39.C. 1947.Of. încă în funcţie. în anii ’50 cadru didactic la Academia “A. Alfred Bernard (1900-1980) – farmacolog. p. Kalman . 3945). 264 din 14 nov. 15 din 19 ian.A.Of.Of. în oct. 11936 din 10 febr. Iosif (fratele lui Solomon Ştirbu) .din 1947 inspector în cadrul D.R. 92 din 17 aprilie 1946.. 1947. şi Rotman 2004: 76. apoi ministrul Industriei Cărnii. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale (M. ŞAPIRA) (5. în perioada interbelică proprietar al unui laborator de analize medicale. 1964. infra) .Of.R. TEITEL. 8007).I. p.d. fondator şi membru în conducerea C. Olga – după război şefă de secţie la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. ŞOIMU (căs. partea I-a. p. 1333. Iosif (n. a M.S. în 1951 şeful Gospodăriei U. membru P.C. în 1945. p.E. ŞTEFĂNESCU. la un moment la care descoperirea fostei sale colaborări cu Siguranţa devenise iminentă) (A. nr.R. nr. apoi jurist al P.A. 1372.până în febr. ulterior emigrată în Israel. SCHREIER206) (n.P. ŞTEFĂNESCU. (M. partea I-a. Ana – din 1947 arhivar-şef la Prezidiul M. a III-a. 1375. TARCSI.T. (mart. 1946. 43 din 21 febr. nr.C. partea I-a. alături de Jack Podoleanu. ff. ŞMILOVICI. când.C.Of. v. 76 din 30 martie 1946. stabilit în Italia. partea I-a. 1379.).M. 1944 reîncadrat asistent definitiv la Clinica Medicală II a Facultăţii de Medicină Bucureşti.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Berindei. Maria . decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls. al U. Paula (soţia lui Iosif Bercu. 1123). 1374.din 1947 controlor în cadrul D.după război inspector general în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M.R.X. p. 1947 a ministrului Justiţiei în M. 3001).preşedintele Centrului de Cercetări pentru Sport (1952-1957).D. 1945 – dec. şi avocat al lui Gheorghiu-Dej. nr.G. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. ulterior ministru adjunct în cadrul Ministerului Industriei Alimentare în (1955-1969) (v.Of. s-a refugiat în Palestina (ajuns în 1947). Vaslui .C.I.1988) – deportat într-un lagăr de muncă în timpul războiului. ŞTIRBU. 1370.E. fond “P”. 804 din 21 dec. 641). 1902.I.I.Of. Dumitru . XXI..N. 15 din 19 ian.Of. şi în memoriile lui Moses Rosen (1990: 170) (v. 1373. dosar Ş/30 Colecţia “ilegalişti decedaţi”. 1369.C.C. 145 . 1949. 707).E. Pascu (n.1921 – 13.în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Muncii. din 1945 (după alte surse 1946) (şi responsabil administrativ al sectorului II). Ana – din 1948 şefa sectorului Evidenţa Carnetelor şi Documentare din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. partea I-a.1368. ca secretar al omului de afaceri Moni Goldstein. 641). 1949 translator-interpret şef la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.. Jdanov”. p.G. 1381. 10092).

TITTINGER. TISMĂNEANU. 803 din 21 dec.I. 1949. inv. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1947. 5830). decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1388. 1384.I.R. Leonte (n. 1947. 1387. Ermina Isidorovna MARCUSOHN. fond 495 (“România”).M. 1972). nr. p. 1947 (M. Beniamin – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. decorată prin Decretul nr. 1385. redactor şef şi director adjunct al Editurii de Stat pentru Litertură Politică (fosta Editură P. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ştiinţe Sociale “A. ulterior redactor la Editura “Meridiane” până la pensionare.comisia de tipizare207). 252 din 31 oct. (M.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1389. TIRON. nr.A. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. când devine şeful secţiei Propagandă-Agitaţie a C. S. 225. dosar nr. dosar nr. şi de la editură ca “fracţionist” în 1959. infra]. al P. 159 din 13 iulie 1948. Ana GROSMAN. M. reprimit în partid în 1964. partea I-a. III-a. al P. TELLER.Of. TISMĂNEANU. Ermina (n.Of. ulterior încadrat ca medic în M.M.R. 1391. p. 662). 225. de Celuloză. alături de zeci de alţi “spanioli”. membru post mortem al Academei Române (2006) (Mandachi 2010: 9. Of. (1951-1952). nr. Leonid Moiseevici TISMENEŢKI. funcţionară în biroul lui Alexandru Moghioroş de la Biroul Politic al P.R.II. “o versată 207 V. partea I-a. sora lui Gavriel şi Uşer) (9. tatăl lui Vladimir Tismăneanu) (26.Of.soţia lui Sorin Toma [v. TEODORESCU. 1386.Of.C. inv. Nathan . unde şi-a pierdut un braţ. nr. şi şeful catedrei de Marxism-Leninism din Universitatea Bucureşti (fostul C. nr. fiica lui Isidor şi Luiza) (1915 Basarabia – 2000) – ilegalistă (membru de partid din 1933).C.C. 1382. nr. voluntar în Brigăzile Internaţionale în războiul civil din Spania. TOMA. Iacob . p. cu dosar în Arhivele Comintern (INCOMKA. şeful secţiei culturale la Sfatul Popular al raionului “Tudor Vladimirescu” (1959-1964.II. 1390.X. 16 din 20 ian.Of. 9763).P. Parhon). 253 din 1 nov. 264 din 14 nov. p. a M. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M.C. prin Decretul regal nr. decorat prin decretul nr.din 1948 şefă adjunctă de birou la D. nr. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. menţionat şi de către Robert Levy (2002: 191) ca unul dintre puţinii care au continuat să o frecventeze pe Ana Pauker şi după marginalizarea acesteia).C.1912 Botoşani – 1991 Bucureşti) . p. partea I-a. p. partea I-a. TOBIAS. fond 495 (“România”). Tobias . iar apoi cu Constantin Pârvulescu. Dora – şefa Serviciului de Studii (Direcţia Evidenţă) al Direcţiei Generale a Controlului Economic în 1947 (Trebici 2011). redactor şi crainic la emisiunea în limba română a postului de radio “Moscova” (1941-1948).C. Ana (n.din 1947 controlor în cadrul D.A. partea I-a. Rodica Tismăneanu (stabilită la Haifa.G. 1947. partea I-a.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.I. 1976). 1964 cu ordinul Muncii clasa a IIIa. 10092).R.1913 Soroca – 13. (19481952).R.I.1981 Bucureşti) – ilegalist (membru de partid din 1933). Eliza . mama lui Vladimir Tismăneanu. alias Gheorghe Pintilie. Israel) şi Victoria Leorda.C. în Forţele Armate. III-a. Marcel – în 1947 era şef de serviciu administrativ în centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M. 97/26 aprilie 1948. fiica lui Iancu şi Jeni. p.R. cu grad de căpitan.) (1952-1958). 146 .Of. după reabilitarea soţului medic la Sanepid Bucureşti. 9732). decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. (dosar 68/1955).. 9858). Jdanov”. nr. 256 din 5 nov. exclus din P. 2066 din 20 oct. TENENHAUS. revenit în ţară în 1948. 1947. TELEKI. (partea I B).M. ulterior căsătorită cu Pantelei “Pantiuşa” Bodnarenko. 1383. 3790.E.

R.V.C. fiica lui Aron) (apelată în interiorul partidului cu “Lenuţa”) – evreică cf.D. 10092. 7537). 253 din 1 nov.C. inv. epurată.P. 52 din 4 martie 1945. Fl. SĂCEANU.. 1392.D. odată cu divizia infamă “Horia.1912 Hârtop.G. TUDORACHE. din 1932. nr. Elena (Lena. cu grad de căpitan.M. plasat de sovietici în ierarhia comunistă din România în 1945 ca şef de direcţie în Ministerul Apărării. al P.Of.P. 208 În 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. Cloşca şi Crişan”.în martie 1945 reîncadrat la D.” cls. reprimit în 1973 (după alte surse în 1970).d. 1393. de formaţie brodeuză. Eduard . TOPERTZER. Ştiinţifică (1960-1975. Cultură şi Propagandă (viitoarea Direcţie Superioară Politică) (1944-1945).F.E. refugiat în timpul războiului în U. p.V.R.II. a fost soţia colonelului Serghei Şevcenko. 1947. TRICHTER. partea I-a. iar apoi chestor în D. azi R. 9763.M. ulterior refugiată în URSS.F. Răsfoind volumele lui Tudor Arghezi” apărută în perioada 5-10 ianuarie 1948 în Scânteia şi consacrată ca “broşura canonică a jdanovismului cultural” (Tismăneanu şi Vasile 2008: 42). membru al CC al P.K. 10. în U. alias Sergiu Săceanu208 (n.AR. nr. Israel) . organul de presă al Inspectoratului General al Armatei pentru Educaţie. cu grad de locotenent. (1945-1947). 1394. consilier (1947-1948).Of. A. fiul lui Alexandru şi Sidy (Sara)) (23.1914. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. exclus din partid în 1963. a D. devenit notoriu prin seria de articole “Poezia putrefaţiei sau putrefacţia poeziei.R. secretara particulară a Anei Pauker.C. (1950-1952). Sorin (n. pensionat). (v.C.C.S. partea I-a.R. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. p.agentă a direcţiei de informaţii externe a N. în timpul războiului. după demobilizarea sa (din Armata Roşie) în 1946.D. 1947.membru de partid din 1932. după alte surse 1929). a emigrat în Israel. (1945-1948). C.. Cetatea Albă).Of. Moldova. p. membru fondator al C. Dobre 2004: 586). al P. apoi a secţiei Industrie Uşoară a C. al U. ulterior vicepreşedintă a UCECOM. 158. (1948-1952).S. (1955-1960). membru al Biroului Organizatoric al partidului (1950-1953). Bucureşti – Netanya. înrolat în Armata Roşie. Orhei. 1912 Tudora. 7 oct. revenit după război în ţară. ulterior într-un anonimat total pentru sfera publică. fond 495 (“România”).I. alias Sergiu Sevcenco.C.P. prin Decretul regal nr. ulterior redactor principal la Ed.G. apoi ministru adjunct al Comerţului Interior (1960-1965). în Forţele Armate.G. 2066 din 20 oct.S. al “Apărării Patriotice” (1944-1946). Sorin MOSCOVICI. M. partea I-a. membru al C. secretara C. Ioana. cf. 1947 (M. II-a. nr. v.C. 225. redactor şef adjunct (1946-1947) şi redactor şef (1947-1960) al ziarului Scânteia. a M. 1654-5). foarte probabil recrutată de sovietici (Buzatu & Cîrstea 2010: 286 n.IV. membru al C./10. fiica lui Anton) (căs. fost voluntar în Spania. membru P. 191 din 20 august 1947. 1395.S.R.R. secretar general cu rang de secretar de legaţie (mai 1948 .R.C. documentelor oficiale ale P.S. luptă inclusiv la cucerirea de către sovietici a oraşului Königsberg (azi Kaliningrad). partea I-a. (1945-1948). şi Tismăneanu (2011a) şi apoi infiltrată în activul central de partid în 1946. 147 . nume păstrat din mariajul cu ilegalistul Manole Tudorache) (n. 1625). TOMA.F. redactor la Glasul Armatei... Arnold . ilegalistă (membru de partid din 1927. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. apoi activă în organizaţia Bucureşti a partidului între 1932 şi 1940.Of.R. apoi promovat inspector general adjunct (M. şefa Direcţiei Organizatorice a C. Constantiniu 2003: 12). iar în 1964 cu ordinul “Steaua R. imediat după război fondatoare şi membru în conducerea U. emigrat în Israel în 1987 (după alte surse 1980). membru supleant (1955-1960) şi titular (1960-1965) al C.R. în 1945. când acorda un interviu Laviniei Betea pentru Jurnalul Naţional. 264 din 14 nov. (1948-1952). dosar nr.E. nr.. Fl.R.” (Troncotă 2006: 47).C. membru al Cancelariei Secretariatului C.C.1950) şi ministru adjunct (1950-1952) al Afacerilor Externe (“conducătoarea de facto a ministerului” în absenţa Anei Pauker.C. încă în viaţă în 2009. iniţial educatoare în Chişinău până în 1931.” clasa a III-a.P.din 1947 controlor în cadrul D. pp. ministru adjunct (1952-1955) şi locţiitor (1955-1960) al ministrului Comerţului Exterior.C.R. fiica ei şi a lui Gheorghe Pintilie.

p. Bogdan (n.C..din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1948). 1949. nr. 225. Moghioroş)). 19 din 23 ian. 248 din 27 oct. 9604). multiplu decorată de autorităţile comuniste. 1949.R. 5980. în SUA.I. apoi şefă adjunctă a aceleiaşi secţii până la pensionare în 1982. Max – după război referent de specialitate. ŢUPERMAN. 164 din 19 iulie 1948. Dobrincu şi Goşu 2006: 506 n.R. fapt cu atât mai bizar cu cât suspiciunea aservirii ei prosovietice avea suficientă consistenţă (v. Iosif ROSEN) – în a doua jumătate a anilor ’30 ziarist la Apărarea.G. 1403. Ecaterina. partea I-a. (1957-1975). 1964 (inventariat şi în Kuller 2008a: 458). f. ulterior (din 1949) şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. a M. I-a. 198. în 1948 promovat consilier în Ministerul reorganizat al Informaţiilor. al U. partea I-a. când va fi destituită (adjuncta lui Al. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. Paul (viitor ULMEANU) . 1947.. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286.Of. internată şi în lagărul de muncă pentru evrei comunişti de la Vapniarka. 1). ocolită de toate epurările. dosar 9. p. 804 din 21 dec. nr. 3904). medicul Eugen Zeiligsohn. 3706).” clasa a IV-a. 95 din 22 aprilie 1948. 712 n.. Mauriciu – membru P. nr. 534)./P.C. p. 335 din 20 iun.Of. p. dosar nr. fond 495 (“România”). nr.C. ff.C. partea I-a. pe lista celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. 1401. şef-adjunct al Secţiei Externe a C. partea I-a. dosar nr.R. nr. după război încadrat iniţial ca secretar de presă în centrala Ministerului Propagandei (M.R. şi coordonatoare a secţiilor Cadre din Exterior şi Relaţii Externe ale C. 157 din 4 mai cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a (A.M. 169). personificare. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. 1397. (M.C. Bernhard .C. 1400. 4696. 1948. inv. al P.decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. şi trăieşte în prezent la New York (cu numele Faerstein). VAISBUCH. p. (1952-1984). (1956-1957).C. Leah Zoia. 1399. Gheorghe. I. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. apoi al Artelor şi Informaţiilor (M.M. sub numele eronat dactilografiat “Ghisela Faersein”.C. partea I-a. 3706).C. inspector al C. 34 din 10 febr. nr. (din febr.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. 189 din 17 aug. ultima oară în 1981. nr.D./P. sora lui Moisei şi Senia) (22. a emigrat alături de soţul ei. M. 506.1912 Iaşi – 2005 Bucureşti) – de formaţie croitoreasă. membru supleant (1945-1952). p. al P.R. 107 din 15 mai 1945. nr. prin căsătoria cu Ladislau Vass. al P. Watts 2011: 174. A. 1. 1948.C. a unificării celor două curente geografice din perioada ilegalistă – cea ardeleană majoritar maghiară şi cea răsăriteană majoritar evreiască. partea I-a. a avut un fiu. fond C. p. apoi cu drepturi depline al C. p.IV. (1950-1953. 141-2. Tismăneanu 2011a).C.I. Mayer – în 1948 era şeful Serviciului Control Financiar la Direcţia Comerţ de Stat a Ministerului Comerţului (M. 95 din 22 aprilie 1948. Berindei.Of.Of.E. Ghizela (n. n.R. (19551956). VALTER. fiica lui Grigorii şi Sonia. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.R.Of.Of. 15 din 19 ian. cealaltă.C.Of. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş). şefa secţiei munca de partid în rândul femeilor a C. VASILIU.Of. partea I-a. secretar al organizaţiei de partid Bucureşti (1953-1955). 643. de ex.C. fd. ULMANN.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. partea I-a. în 1971 pensionară.M. după război membru al C. căsătorită cu Dănuţ Florin Olteanu (fost secretar de partid la întreprinderea Tehnofina). din 1947 membru al Comisiei Centrale a Ministerului Industriei pentru reglementarea Muncii în acord (M. 10092). 1189). Levy 2002: 209.Of. 1947. căsătorită cu ilegalistul Ladislau Vass. şefa secţiei Relaţii Externe (devenită Internaţională în 1965) a C. 11/1951.R. M. membru de partid din 1933. 148 . alături de Victor Weiss.Of. nr. p. 1402. remarcabilă prin longevitatea ei în partid. în 1980. 1396.C. partea I-a.R. VARVARA. M. şi două fiice: prima.M. 1963. nr. decorată prin Decretul nr. 158). al P. Rodica . care trebuie să rămână în România”209.C. 264 din 14 nov. L. – secţia Organizatorică. p.F. în 1945-1946 prezentă. 1398. 209 V.R.N. Gisella FAERŞTEIN. UNGAR. între 1951 şi 1985 şef de secţie în Institutul de Cercetări Textile din Bucureşti.P. VASS.

vicepreşedinte C. 1406.M. 46 din 25 febr.M. M. acesta locuind până la vârsta de 30 ani împreună cu bunica sa maternă pe str. Aida (n. p.1920 Alba) – ilegalist. 1949.C.” clasa a III-a. nr. p.C. 225. timp de câţiva ani director al centrului Metodologic de Instruire a Profesorilor din Şcolile Profesionale (din Iaşi). partea I-a. supra] – membră a C. deţinut la Văcăreşti.R.U.C. până la pensionare. 15 din 19 ian. sora lui Ladislau şi cumnata Ghizelei Vass. inclusiv pentru nume. 1949 era referentă în centrala Ministerului Învăţământului Public. ilegalistă (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Muncă şi Salarii (1957-1966)..în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale Chimice a Ministerului Industriei (M.2007 New York) – menţionat. 1949. Zambaccian nr.F. care a reapărut în spaţiul public în toamna lui 2011. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. 1413. (45/1955) (inventariat şi de C.IV. IV-a. iar în 1964 cu ordinul Muncii clasa I-a. 1404. VĂLEANU. emigrată în Israel. nr.R. VERMAN.ro/politica-doctrine/ghizela-de-fier-un-schimb-de-mesaje-cu-nepoata-ghizelei-vass/. ANDREI (n..S. 149 . în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. 16 din 20 ian. inspector şef de serviciu în cadrul Direcţiei Metale Preţioase a Băncii de Stat (I. cu stagiu recunoscut din 1934.E. http://www.N. Ladislau (fiul lui Eugen şi Rozalia) (16.1912 Ardeal – 17. Deleanu 2011: 11). VERMONT.nr. 642). nr. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. p. VEINTRAUB. 1409.R.III.R. 1410. în Kuller 2008a: 459) (dosar V/49 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).P. partea I-a. Victor . din Alba Iulia.E.Of. ilegalist (cu stagiu recunoscut din 1932. alături de Sara Văleanu.” cls. Iacob WEINREB) (24.I. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu ).A.P. 3904). Irina – în ian. p.1915 Bucureşti – 5. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1955-1974).E. Bulgaru). Doftana (coleg cu Gheorghiu-Dej şi Ceauşescu). decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 15 din 19 ian.. ministru adjunct de Finanţe (1955-1957).D.A. al P. (din 1966).1977 Bucureşti) – evreu maghiarofon.A. VEIGL EŞEANU. VEISSBOD. VASS-PODOLEANU. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.Of. 16. al P.Of. împreună cu Jack Podoleanu a avut 3 copii: Dorina (căs. VASS. 107 din 15 mai 1945.Of. 1948. emigrat în Israel la o dată necunoscută. din 1950 şeful secţiei Plan-Finanţe a C.III. Caransebeş. nr. după război în aparatul diplomatic al M. apoi stabilit în S. 2296).R. ca supravieţuitor al Holocaustului în Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors (United States Holocaust Memorial Museum (2000 IV: 261).E. al U.R. 1949.C. Janette – din febr. 15 din 19 ian. fond 495 (“România”). la Direcţia Educaţie Tineret (M. 1 din Bucureşti. p. nr. inv. 1405. soţia lui Jack Podoleanu [v. ilegalist. 1949.este mama lui Bogdan Olteanu (după 1989 preşedinte al Camerei Deputaţilor şi apoi viceguvernator B. când îi corecta lui V. VERONA. 1639). Ghizela Vass210. partea I-a. partea I-a. partea I-a.IV.R. 1407. artist plastic.Of. controlor de fabrică (1946-1953). Ides GRÜNBERG) – în mai 1945 încadrată ca secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 658). Marcel .în 1949 era desenator în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. după război organizator al filialei P. partea I-a. soţul Ghizelei Vass şi fratele Olgăi Vass-Podoleanu. 643) 1412. Olga (fiica lui Eugen şi Rozalia Vass) (1914-2001) – evreică maghiarofonă. VĂLEANU. 1408.). dosar nr.Of.VII. 642). inspector general şi apoi director în cadrul Direcţiei Generale a Rezervelor de Muncă din cadrul Ministerului Învăţământului (1950-1953).R.contributors. Ilie . condamnat la 25 ani muncă silnică. translator de limbă rusă în deplasările lui Gheorghiu-Dej. 1411. Ioniţă Podoleanu şi respectiv Tania Damache-Podoleanu. (M.C. 210 V. Tismăneanu câteva erori într-un articol despre mătuşa ei. 1948 şefă adjunctă de birou în centrala M. Jean (n. director în cadrul Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale (după 1948).. apoi. p..

infra]. 1417. nr.. Carol Neumann. Israel .S. împreună cu mama sa după 8 iunie 1940. Paul – până în septembrie 1947 inspector la Direcţia Teatre a Ministerului Artelor (M. 8810).C. Desideriu FRIEDMAN) (n.P. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M .1916 Bistriţa) – din 1948 şef de secţie în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.C. nr.G.S. apud Solomovici 2003: 383). 3708. 4635).C. VEXMAN. de la 1 211 Şi-a românizat numele în baza deciziei nr.V. alături de soţ în misiunile diplomatice ale acestuia.A. apoi viceprimar al Bucureştiului (alt evreu aidoma Ghizelei Vass. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. în anii ’60 întoarsă în România.Of. 224 din 29 sept. Chimico-Alimentară a Ministerului Industriei (M.R. care. aşa cum remarca şi Levy (2002). Satu-Mare) (în alte documente oficiale ortografiat “Vezendeanu”) – şef-adjunct al Secţiei Relaţii Externe a C.F. 6. (1953). refugiată în U. 1948.1925 Bucureşti – 30. partea I-a.C. al P. partea I-a. fratele Sandei şi cumnatul lui Iosif Rangheţ. p.Of. 150 . nr. apoi stabilit în S.din 1948 director adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. II-a.E.R. nu au căzut victime ale epurării pretins “antisemite” din 1952-1953).2003 Los Angeles.” clasa a V-a. p. (Los Angeles). partea I-a.1414. Mihail Florescu sau lui Nicolae Goldberger.Of. III-a. Vezendiu. 1899.G. VECSLER / VEXLER. VERONA. sora publicistului Andrei Tudor.C. apoi în România. p. 1420.g.P. ulterior revenit în ţară. lui Radu Mănescu.XII..Of. 95 din 22 aprilie 1948. 52 din 4 martie 1945. 200 din 1 sept.IX. nr. p. redactor la Viaţa economică.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. nr. apoi şefa Direcţiei Treburilor Cancelariei P.după război controlor în cadrul D.I. alias Ion Vidraşcu) – evreică originară din Basarabia (cf. WILNER. VICTOROVICI.U. Eugen . unde în anii ’70 a tradus câteva lucrări literare din limba română (e.R. Milu VEINBERG) – ministru adjunct (al lui Valter Roman) la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor (1952-1953) (secţia Economică a C. VIDRAŞCU. 1416.U. M.R.” clasa a V-a.M. p. VEZENDEAN. 1947 a ministrului Justiţiei (M. iar în 1978 cu ordinul “Steaua R. după război membru în conducerea C.U. 204 din 5 sept. a M. Raia (soţia lui Vania Didenko. 24 din 30 ian. 1947.-a. partea I-a. 1422. M. partea I-a. 1425. 89. 128 din 9 iunie 1947.C. Irina – soţia diplomatului Raymond Vianu [v. VIANU.R. după război şefă de serviciu la D.I. Rubin-Raymond SCHLAEFFER211) (25. p. VIANU. 1947.. Victor (n.R.R. nr.D. 8072). Mihai (n.M. 1421.fost rabin. via Israel (Cozonac 2010).. 1424. nr.Of.” cls II. din 1960 la misiunea permanentă a României la O. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. Victor (n.E. în 1971 (ca pensionară) cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. aflat în atenţia Siguranţei în 1941 ca activist comunist categoria A. 7946).A.E.1914 – XII. partea I-a. David . 1423. 1415. Beniamin (n.1916. partea I-a. VIANU.S. Irina.Of. Ernestina (11. C. emigrat în Israel la sfârşitul anilor ’60 împreună cu soţia sa. 1419.) – în anii ’50 secretar 2 la Legaţia României (responsabil presă) de la Londra. 8. Polonia) . revenită la Chişinău în 1945. nr. 1945 (dosar V/74 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). căs. (1950-1953). 1654-5).R.N.1984) – membru de partid din 1 ian. LÖB) (n. p. al P. nr. 737. Fairy Tales and Legends from Romania). partea I-a.C.I. în 1950 numită (provizoriu) şefa Cancelariei Consiliului de Miniştri. partea I-a. ulterior membru şi apoi director adjunct al Colegiului Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (organul propriu-zis al cenzurii în presă) (1953 – anii ’60).R. VIERU.Of.V.A. 95 din 22 aprilie 1948. Raymond (n. S. cu Coca (n. 1418. ulterior emigrată în S. 1947.Of. VIDA. 3707). 175 din 31 iulie 1948. şi F.U. 6292). pp. Rosenzweig). p. dosar 64/1955). în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.630 din 23 sept.Of. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. VILNER.

membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni (M.B.P.R. 1841).Of. ff. co-autor (alături de Ed. 7732..S. secretar general al Ministerului Comerţului (1948). secretar general şi ministru adjunct al Comerţului şi Alimentaţiei (1948-1949). nr. 43).A. după război activist de partid. 55 din 6 martie 1948. p.I. Giurgiu 2002).com/doi/abs/10. 225.1921 Bucureşti) – după război inspector în cadrul D. 213 Vezi şi http://www.reference-global.2. p. 287 din 14 dec. 1945..I.1953.. respectiv Vapniarka213. 212 Cf. 102 din 6 mai 1947. nr. Mezincescu. 87). T.G.C. membru al Comisiei de Pensii a Casei de Pensii a Ziariştilor. nr.. 4460).a. (u. p. (dosare anexe nr.R. 1428.E. şi http://www. 10927. 24/1954. partea I-a. partea I-a. 7 de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 2038). a M. 11/1954. 10-11.G. detaşat în mandatul Anei Pauker la cu acoperirea de ataşat comercial la Legaţia României din Berna.C. p. 1431. 1435). 23. ulterior reorganizării ministru adjunct al Industriei Alimentare (1949-1951). 120 din 30 mai 1945. 125093 din 11 decf. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.aprilie 1945 încadrat în Ministerul Cultelor (M. nr. după război ziarist la Libertatea (sept.E. WEINSTEIN.E. p. 158 din 12 iulie 1948. 167 din 22 iulie 1946.Of.Of. şi ministru adjunct de Finanţe (din 1952). partea I-a.1906 Galaţi) – după război numit iniţial de conducerea C. fond 495 (“România”). 1944 – 1946). fond D. uneori ortografiat şi în forma românizată VAINSTEIN212) (16.nizkor.R. Muzică. decizia nr. Solomon VIŢEL214) (n. VIGLER) (n.Of. 1945 a ministrului Justiţiei în M. Solomovici 2003: 89 şi E. inv. director adjunct în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (din mai 1948). Alfons – fost ziarist la Adevărul şi Dimineaţa în perioda interbelică. Alfred – la sfârşitul anilor ’40 şeful Direcţiei Licitaţii a Ministerului Finanţelor (M. 1950). vicepreşedinte al Băncii de Stat a R.com/istorie/GENOCIDUL-DIN-ROMANIA-REPERE-I73218. 70). 1426. 5785. de unde avea să chiar arestat la 13 iulie 1948 şi apoi expulzat într-un scandal de spionaj215.1905 Piatra Neamţ – 8. şi A.C. decedat în 1969. 200.R.998 din 20 apr.Of.VII. în 1948 cu ordinul “Steaua R.IV. III-a.I. VINEA.ch/dodis/dodis?XE7lhitk5EfsCJlwETjaee4lmywQ1CxSC20rcSGCwCt2qotRiyi6nfS6O3NPu7TU3DMevl0K NJEQOhR5jNXgtKp 151 .Of. al P. partea I-a. în anii ’50 în acelaşi minister ca inspector general (Rosen 1990: 74. Teodor (Vlad Tivadar MAGYAR) – evreu maghiarofon originar din Timişoara ilegalist. ) V.291 şi http://www. Călugăru şi Gh. ulterior vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Artă (1950-1953.1515/zstw. iar apoi pe diverse funcţii în aparatul economic de stat. director general adjunct al Direcţiei Generale a Treburilor Consiliului de Miniştri (1951-1952). p.dodis. Felicia (Steigman) Carmelly 1997: 192. iar oficial funcţionar diplomatic în M. partea I -a. 3577).html. al P. 1947 în M. respective http://db. 214 V. VLAD. după august 1944 consilier (1946) şi secretar general la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării Armatei şi Populaţiei Civile (1946). nr.” clasa a III-a.php.Of. nr.C. apoi încadrat conspirat în Siguranţă (avea să ajungă colonel de Securitate). fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. ilegalist (din 1935) internat în lagărele de muncă de la Miercurea Ciuc. responsabil cu direcţiile Teatru. VOGEL.C.org/hweb/people/c/carmelly-felicia/benditer-ihiel.65. Solvan (n. 58 din 11 martie 1947. nr. VIŞAN. nr. Arte Plastice şi Cinematografie). 1427.1969 Bucureşti) – soţul (al doilea al) Ofeliei Manole. VIŞOIANU. 1430. VIŢIANU. partea I-a. de formaţie tâmplar. Emanoil (n. decizia nr. inv. apoi însărcinat cu afaceri la Ambasada României de la Moscova (indicat ca evreu în Kuller 2010: 190. dosar nr. partea I-a.C.A.P.N. nr.I.A. p.C. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Vezi dosarul său de schimbare a numelui de la Ministerul Justiţiei în M. 18. 215 V. M.VII. Sorin (n.scritube. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer. ulterior revenit în centrala M. 1429. fişă de cadre în dosarul de la secţia Economică a C. Şaru) al volumului Grafica sovietică (Bucureşti: Cartea Rusă.P. inv. care reproduce pasaje din Felicia (Steigman) Carmelly 1997 (Emanoil Vinea-Vainstein menţionat în subcapitolul “Camp Grosulovo”§4. 41. dosar 104/1940.

” cls.U. dosar nr. I-a. Şerban (n. 4198). (mandate succesive 1961-1985).1986 Bucureşti) (fiul lui Adam (cofetar. decorat cu ordinul “Steaua R.Of. 112 din 21 mai 1945. procuror general al R. 8937 şi 8971). A. A.C./U..M. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). inculpată în dosarul Prodexport – Italia din 1961 (sub acuzaţia de subminare a economiei naţionale într-o tranzacţie din 1956 încheiată între compania Prodexport. Zierhoffer. Preşedinţia Consiliului de Miniştri.R. al P. 62 din 16 martie 1945. preşedintele Tribunalului Poporului (mai 1945-1946). partea I-a. orig. Aurel ROTENBERG) (9/21.1894 Paris – 6. discipol al lui C-tin Dobrogeanu-Gherea. secretar general al Ministerului Justiţiei (1946-1948).1969 Paris) – cu tată etnic francez şi mamă evreică. învăţătoare)) – ilegalist cu stagiul recunoscut din 1935 (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. la întrunirile internaţionale ale partidelor comuniste. între alte sute de condamnări ale unor opozanţi ai sistemului comunist. 2)).Of. după război director al agenţiei Rador (1944-1946). redactor-şef adjunct la Scânteia (1948).de profesie contabil. până în iulie 1948. Gaston Joseph BOEUVE) (14. procesele lui Ion Antonescu (1946) şi Iuliu Maniu (1947). (1960-1984).A. M. nr. infra]. al P. (1955-1960). 6222). p. van der Linden 1992: 146-7. şi Arhiva U. autor al lucrărilor La morale et le socialisme (1953) şi La socialisation (1959). partea I-a. din august 1946 consilier de presă al Legaţiei României la Washington (în mandatul lui Mihail Ralea) (M. Voitin” (cel mai frecvent). 1435.M. stabilit la Podul Iloaiei) şi Iulia (n. membru supleant al C. (sept. (v.H. membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (1948).R. 2.R. (44/1954). al U. 9556). 1436. p. 1434. partea I-a. VOITINOVICI.N.R/P.III.T.IX. p. p. activistă de partid cu dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. VRÂNCEANU. intrat în mişcarea socialistă în 1916. ambele publicate la Paris (Berindei. ALEXANDRU (6. îşi românizează numele în 1919. decorată prin Decretul nr.M. 1432. în 1970 cu ordinul “Erou al muncii socialiste”. preşedinte al Tribunalului Suprem al Republicii (1954-1967). inv. stabilit cu familia în România în 1911. Adamescu”.VIII. ? – funcţionară în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ‘50. după 1944 instructor al C. Kuller 2008a: 409-10. ulterior însărcinat cu afaceri la Legaţia României de la Berna. deputat M. nr. când demisionează (v.III. Mina (n.M.P.1915 Paşcani – 5. 1992).” clasa a III-a în 1948 şi cu ordinul “23 August” clasa a III-a în 1964. fond 495 (“România”). 225.S./P.C. fostă ilegalistă şi redactor al Scânteia în anii ’30.Of. 173 din 29 iulie 1948. 190 din 17 august 1946. Bucureşti) . 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a.I.M. I-a. 1946. Niculescu 2002. nr.C. nr. 200 din 30 aug.R. 2336. după război preşedintele Sindicatului/Uniunii Ziariştilor Profesionişti (’40-’50).R. nr. pp.. partea I-a.P. scriitor şi publicist subnmediocru sub pseudonimele “Al. a prezidat. Ştefan (n.1906 – 1992.012M. ulterior delegat al P. VOICU. redactor şef la Lupta de clasă (redenumită ulterior Era socialistă) (1960-1981). ţinând de Ministerul Comerţului 152 . VOICU. colecţia RG-25.M. 1433.membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale / Informaţiilor. iar în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. doc. “Al. membru al C. fiul lui Iosif.C. fost internat în lagărul de muncă de la Vapniarka în calitate de militant comunist. 1948 1952).C.R.R.R. şef al Colegiului de Jurisdicţie la Curtea Superioară de Control Financiar (1973-1979. Hermina?) – soţia lui Ştefan Voicu [v. 178/1943).S. al P. “defectează” la sfârşitul anului 1947 şi se stabileşte la Paris.C. Solomovici 2003: 248.Of. din Galiţia. 1940-1944. în 1945 membru al Comisiei de control şi cenzură a filmelor cinematografice înfiinţate sub umbrela Direcţiei Cinematografie a Ministerului Propagandei (M. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. profesor şi şeful catedrei de economie politică la Institutul Politehnic Bucureşti (1950-1953). pensionat). “Adam Apostol”. în 1950 depunea mărturie în faţa subcomisiei de Imigrări şi Naturalizare din cadrul comisiei Juridice a Senatului S.A.C. VOINEA. partea I-a. M.Of. dosar nr.T.C. Dobrincu şi Goşu 2009: 666 n. cu grad de consilier cultural principal (1945-1946) (M. detaşat ca membru al Curţii Permamente de Arbitraj de la Haga (1967-1973).

738. p. dosar nr.C. partea a 2-a. WEINTRAUB. p.Exterior. nr. p. 1949 secretară de presă II la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a. 282 din 5 dec. Siegfried . 641). p. 1453. 642). 1442. nr.E. 20 din 23 ian. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.A. 59. 297-8).E. eliberat după august 1944. Marcela – până în febr. 1949. ca translator la Direcţia radio (M.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. (M. WALTER. Berthold Marius – după război şef de secţie la Direcţia Construcţii din D.Of. 12877). partea I-a. p. WEISS. partea I-a. 153 . p. probabilă identitate cu “Weiner F. Eugen – între cei peste 100 de evrei aduşi de Ana Pauker în prima ei lună de mandat din 1947 în centrala M. WEISS. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Văcăreşti.G.G. 6220). în iulie 1948 delegat şef al Serviciului Judeţean de Control Economic Baia (M. 1948..A. 1438. Gustav .Of. 10 (12 apr. 1448.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 10533). în 1971 planificator la Comitetul de Stat al Planificării. Solomovici 2004: 281-2). WASSERMAN. 1437.Of. 1443. partea I-a. p. p. Adolf . 173 din 29 iulie 1948. ilegalist. nr. Gustav – ilegalist. WEINER.. partea I-a. pedeapsa expirând la 14 februarie 1946 (A. WEIBER. partea I-a. nr.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M.C. 478).D. 32 din 8 febr. 641).în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 7817). 1912 Bucureşti) – ilegalist.I. 225. 127 din 3 iunie 1948. Ana Renée . nr./M. 1452. în aprilie 1948 detaşat pe postul de secretar al Legaţiei României la Belgrad (B. WEINBERG. nr. M. 1450. nr. WEINBERG. 1947. 45 din 24 febr.N. 10092). partea I-a. decorat prin Decretul nr.S.vol. Adalbert . partea I-a.000 lei amendă pentru activitate comunistă. WALD.din 1947 controlor economic în cadrul D. WEISMAN.E. Leon . în 1941 aflat pe Lista Siguranţei de comunişti categoria A. p. Noel (fiul lui Ştrul) – controlor (până în febr. instalat şef al Direcţiei Cadre. 1451.Of. nr. nr. 1949. 1441. în timpul războiului condamnat la 5 ani închisoare corecţională şi 2. membru de partid din 1933. 1445.C. WOLFF. 24 din 30 ian. nr. 1123)..Of. 15 din 19 ian.Of.Of. Carol . 15 din 19 ian. a Ministerului Comunicaţiilor (M. III-a. p. nr. nr. 15 din 19 ian. WEINSTEIN. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a.F. (M. 1949. 276 din 28 nov. 1948). partea I-a.G.I. p. 16 din 20 ian. 662). 2128). decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. nr. fond 495 (“România”). şi o companie din Italia) (Andreescu.C. 264 din 14 nov. a M. WEISS.C. 1948. 1947. membru al contenciosului Ministerului Afacerilor Interne (1945-1948). în sept. Edeliza . 1439. Chiva – după război funcţionar la Direcţia Tehnică şi Cota Sovietică în cadrul Oficiului Industrial al Bumbacului (M. p. partea I-a. 1626). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. Moritz . 1964.Of.Of. 1946. Henrietta – avocat. partea I-a.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.G. apoi al Contenciosului Ministerului Justiţiei (M.Of. inv. nr. WECHSLER. 1446.Of.G. iar apoi promovat inspector în cadrul D. 662). partea I-a.E. decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. 1447. 16 din 20 ian. 1946. C. 4848).C.P. deportat într-un lagăr de muncă obligatorie în timpul războiului. p. ff. 1947.I. Varga 2003a: 664-5. 289 din 13 dec.Of. 804 din 21 dec.A. WEINBERG. 1449. p.E. 1949.R. după august 1944 membru şi pensionar A. a M.1948): 2).”.Of. epurat în 1958 (Solomovici 2004: 107).după război controlor în cadrul D. 1949.A.C. p.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. a M. P.C. nr.I.R.S. Nastasă. 1949. 1440.Of. partea I-a. 1444. WEINSTOC(K). Isac (n.R. nr.S. partea I-a.F.

7 dec. a decedat în Israel în 1988. p.I. nr. “Ghiţă” – din 1948 membru al Biroului secţiei Culturale a C. 9219. partea I-a.G.S.C. 1949. partea Ia.C. p. (v.C.G. M. Maria . fiul său. 10092). 1948. Berindei. co-autor al primului Cod al Muncii (1950).R. 1949. 1467. p.Of.E.Of. 119 din 25 mai 1948. p. p. Solomon – după august 1944 şeful Direcţiei Coordonare a Ministerului Lucrărilor Publice. p.Of. WEISSMAN. Herman . 1463. nr. 10533). partea I-a. partea I-a.C. 1948.E. profesor de drept muncitoresc în anii ’50-’70. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. WIRTENBERG. până la 31 mai 1948. 156 din 9 iulie 1946.Of.I. 1465. 1947.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. partea I-a. 644). 4611.după război controlor în cadrul D. p. nr. WEISS.Of. nr. nr. WITZMAN. decorat cu “Ordinul Muncii” cls. partea I-a. p.din 1947 controlor economic în cadrul D. 1459. 241 din 22 oct.Of. 1455. WENDER. p. 1938). Dobrincu şi Goşu 2009: 110). 1457.Of.G. WELTNER. al P. M. partea I-a.C.din 1947 controlor economic în cadrul D. 1945.G. nr.I. apoi el însuşi ilegalist (membru din 1932. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.E. nr.R. Ioan . redactor la revista Justiţia Nouă în anii ’50. cu dosar la secţia Economică a C. 173 din 31 iulie 1947. 15 din 19 ian.Of. a M.. 5142). 276 din 28 nov.I. după război înalt funcţionar la Ministerul Muncii.din 1947 controlor în cadrul D. când s-a pensionat. M. prim-arbitru de stat până în 1975. (M. 1462. 11186. 156 din 13 iulie 1945. partea I-a. 1458. (M. II-a în 1964 şi cu ordinul “Steaua R. p. Solomovici 2003: 88). partea I-a. a M. 293 din 18 dec. 7715). 5386).C. 4584.I. Frideric . WEISZ. când demisionează (M.Of. p. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.E. nr. nr. 1904) – avocat. 5961).Of. Ludovic . p.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Aron . Elias .C. 1464. nr.T. 1947. WEISSBLUTH.Of. WEISSER. apoi subinspector genral la Regia Monopoluluiu Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. în iulie 1945 detaşat ca ajutor al şefului Secretariatului de Legătură cu Armatele Aliate (M.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 154 . 738. 1949. 6781).Of.C. 1461.. WEISZ.T. 7158). 1460.Of. M. p. 1469. (128/1952). nr. nr. M. nr.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1466. 9857). partea I-a. WEISS. Marcu (n. p. a M./U. al U. Elena (uneori ortografiat şi “Wolff”) – din octombrie 1945 şefă de serviciu în centrala M. partea I-a. p.C (M. WOLF.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. 15 din 19 ian. 1947.după război.Of. Eugenia .Of. partea I-a. WOLF(F). partea I-a.Of. nr. 24 din 30 ian. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. partea I-a. partea I-a.Of. în august 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. Carol . nr. (M. partea I-a. WILDERMAN. 190 din 19 august 1947.A.C.M.C. a M. membru al Comisiei Legislative de pe lângă cabinetul ministrului.Of. apoi director adjunct al Editurii în limbi străine (Kuller 2010: 189. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. Debora . p. 120 din 26 mai 1948.C.G. 219 din 21 sept. 423 din 15 iul.” clasa a II-a în 1971.C. 15 din 19 ian. p. secretar al biroului juridic al partidului).Of. 644). p.C. 7492). nr. WEISS. WINTERFELD. partea I-a. Adalbert – din 1947 controlor în cadrul D. nr. în perioada interbelică între avocaţii inculpaţilor ilegalişti. 190 din 19 august 1947. 136 din 15 iunie 1948. 1947. până în iunie 1948. Marian (n. nr. 1456. partea I-a.E. 1468. nr. Ioan – director adjunct al Direcţiei Contribuţii Directe a Ministerului Finanţelor (19471948-?) (M. p. partea I-a. 264 din 14 nov. 256 din 5 nov. 641). 1963. N. 7492). 145 din 26 iunie 1948.E.1454.

deţinut în lagărul de muncă din Miercurea Ciuc şi în penitenciarele din Chişinău. http://www. membru al Comisiei Centrale de Revizie (1974-1984).. dosar nr. ZAHARIA. 291 din 19 dec.17. ZAHARESCU.Of.G.125.M./P.E. 15 din 19 ian. 646). 22 (20 aug.2000 Bucureşti) .R. înscris în partid în timpul studenţiei. 11956. 124485 din 8 dec. Matei – conform memoriilor unui alt cenzor. a locuit până la sfârşitul vieţii pe Şos. Simon Marcus.Of.I. Milea (n. eliberată în 1968.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CW%5CW+01. Solomovici 2004: 281-2 – ambele surse menţionează eronat numele. nr.C. arestată. Mişu .X. partea I-a. după unele surse. căsătorită Marcus. Barbu (n. după 1945 funcţionară în Ministerul Comerţului şi Industriilor. 7038. în 1948 numită director comercial al nou-înfiinţatei întreprinderi de stat “Alimentexport”. încă în viaţă.ilegalist (membru de partid din 1923.1906 Bârlad – 14. bunica prezentatorului TV Andrei Zaharescu (fiul lui Mircea).R. 1961. p. 1473. pentru românizarea numelui decizia nr. mama lui Laurent Sorell (stabilit în Texas. aflat pe lista de comunişti periculoşi întocmită de Siguranţă în 1941. după război numit la conducerea Direcţiei de Agitaţie şi Propagandă a C.R. Milia VULIH. Ilie (n. 217 V.html). cu dosar personal la Comintern). Kiseleff din Bucureşti. nr. 1945 a ministrului Justiţiei î n M. fişa matricolă penală la http://86.D./U. director al Editurii P.IV. 15 din 19 ian. nr. partea I-a. 2083)).I. fiica lui Pinhas şi Basea.ro/sfera/136/art11-arhiva. şi profesor de economie politică pentru cenzori. ZAIDMAN.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Nastasă.36/fisapenala. p.T. supra]. apoi însoţindu-şi soţul în misiunile diplomatice. redactor şef la Lupta de clasă. 1475. director adjunct al Institutului de Studii Istorice şi Social-Politice al C. al P. asasinată) – soţia ilegalistului Baruch Lerner. apoi a academicianului Barbu Zaharescu [v. combatant în Spania şi în Rezistenţa Franceză.1999 Bucureşti. şef al presei 216 V. soţul ei. 1945.JPG.. ulterior într-o “funcţie administrativă măruntă” (apud Solomovici 2003: 379. apoi funcţionară la magazinul “Victoria” din Bucureşti.1470.R. Turcia (1956-1959).1913 Chişinău – 15. inculpată şi condamnată în dosarul “Prodexport – Italia” din 1961216 (v. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a.XI. Iuju GRUMBERG) (după alte surse “Ştrait”) (n. decorată prin decretul nr. B. zisă “Emilia”) (n. Birmania şi RPD Vietnam (1959-1961). redenumită Problemele Păcii şi Socialismului (până în 1962). Anna Fielder (Londra) şi Vladimir Zaharescu (Ierusalim). WOLF. decorat cu diverse ordine şi distincţii de stat în 1948. 1949.A.M. reprezentant P.III. 1964 şi 1981.+Wacaluc+-+Wutschi%5CWulin+Milea+P%2FP1040599. citând o notă informativă maghiară remisă Budapestei. 1471.A. partea I-a. p. până în anii ’50 şef de departament în cadrul D. Betty (zisă “Bibi”) (n. 381-2). în 1949. (?) fiul lui Mayer Wolf Leib şi Reiza Leib. p. 218 Un referat din decembrie 1940 al Corpului Detectivilor îl menţionează pe Juju Steinberg. membru supleant (1955-1965) şi titular (1965-1974) al C. rectorul Institutului Maxim Gorki (1952-1954).U.C. 643) 1474.1909 Bălţi) – ilegalistă (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 195 din 24 august 1948. 1949. China. şi şeful catedrei de economie politică la Universitatea Bucureşti (1948-1955). (1954-1955). 2. al P.). WOLF. dar după război fără calitatea de membru de partid în România. ulterior ambasador în Argentina (1955-1956). nr.R. fond 495 (“România”). ZAHARESCU.Of. alias Ilie Zaharia.M. comunist. inv. în redacţia săptămânalului Reporter (v. Varga 2003a: 664-5.C.C.P. Betty PLICH) (11.C. după război în conducerea U. Osias – în 1949 era delegat responsabil financiar al Direcţiei Centrale Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. 1912) –ilegalist. era funcţionar la Institutul Chimico-Farmaceutic (M. supra). WULIH MARCUS. partea I-a. Mircea Zaharescu (Bucureşti).R. la redacţia revistei Problemele Păcii şi Socialismului (1980-1989). S. 225. 1948): 3). 1472. ulterior directoare generală a exportului în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50.R. Bercu ŢUCHERMAN217) (11. 218 1476. la Ramat Gan.F.F. Aiud şi Braşov.R.sferapoliticii.Of. Andreescu. Carol Neumann. 155 .

spion sovietic).E. emigrat în Israel. Herman – director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60.G.Of.din 1947 inspector în cadrul D. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.dr.R.1973) – avocat. p. partea I-a.C. ZALMAN. secretar general /cu grad de consilier superior) al Ministerului Industriei şi Comerţului (1945-1948)./Kuller 2008a: 460). nr.I. iar după reorganizarea ministerială la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M.R. unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. nr. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 1945. p. ZARAFU./9.Of. partea I-a. 1477. nr.S. student la Praga şi apoi la Şcoala Superioară Tehnică Cehă din Brno (unde în 1936 se afla în atenţia organelor locale de informaţii pentru activităţi comuniste. decorat în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler de către fostul suveran Mihai (M. la începutul anilor ’70 vicepeşedinte al Comitetului de Stat pentru Preţuri.S. p. 7666). inv. ZECK. partea I-a.C. nr..A. Alter David (frecvent ortografiat şi “Zaidman”) . 1483. “epurat”. 8279). după război. Israel) – ilegalist (şi. (M. a M. membru al Comisiei de epurare la Teatrul Muncitoresc Bucureşti (M. 103 din 9 mai 1945. 1486.Of. partea I-a. rolul lor fiind “cu adevărat jalnic” (Rusnac 1997). secţia Cancelarie – dosare anexe. Isac (20. 4384).C. nr. Bucureşti şi redactor la revista Probleme Economice.Of. p.O f. ZEIDMAN.1901 – I. uneori ortografiat şi “Ţaigher”. apoi stabilit în SUA. 1949. în sept. 3758. Cajal şi Kuller 2004: 362. 1484.Of.III-a. Paul . 1014. 1949. ZANDBANC. Cutişteanu şi Ioniţă 1981: 104. M. ZEIDER.Of. nr.Of.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite Ministerului Industriei (M.de partid în 1943. Tismăneanu 2005: 197.S. 144 din 25 iunie 1948. ZANDBANC. 35 din 13 febr. membru de partid din 1930 (dosar Z/13 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a. Iţic – după război refent şef în centrala Ministerului Muncii. ZAHARIA. cu referat de cercetare la fd. fiul lui Volf Volco şi Bella. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 5357). 16 din 20 ian.1980 Tel Aviv. 119 din 28 mai 1947.după război inspector general în administraţia centrală a C. juristconsult (echivalentul consilierilor juridici din prezent) al M. al P. 1478. partea I-a. a M.C. nr. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. p.I.după război şef de serviciu în centrala Ministerului Sănătăţii.E. M. nr.1914 Chişinău – 29. nr. v. p.Of. anexele la dosarele nr.Of. cu liceul absolvit în Chişinău. 194 din 25 aug. 662). nr.B. 112 din 17 mai 1948. 1479.C. Solomovici 2003: 248. p. cu fişă personală în 156 .E. 1480. C. 328. partea I-a.C. p. partea I-a. partea I-a.A. 131 din 8 iunie 1948. nr.1946).E. 210 din 10 sept. M. Troncotă 2006: 50.Of.. 1948. 7461. 6781). ? .în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industri ale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. membru al Comisiei Centrale a Timbrului (M. iar în 1971 (Decretul nr. nr. Moise . Simon ZEIGER. pentru câteva luni în 1948 secretar general al Ministerului Industriei. nr. partea I-a. 217 din 24 sept. nr.X. 662). respectiv “Zeiger”) (26.I. 1482.I. Leibu . Leon . 136/1956 şi 108/1956 (Levy 2002: 210.. 4254).G. 1487. după război autor al unor articole în Scânteia (august 1944 . ZAUER. 3293. ZALMANOVICI.IX. apoi funcţionar superior la Comisia de Stat pentru Planificare (1948-1953). Simion (n. III-a. p. ulterior profesor la A. 1481. 157 din 4 mai 1971) cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. partea I-a.Of. p. p.I. C. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. 16 din 20 ian. cf. după război numit avocat în Contenciosul Ministerului Muncii. 173 din 31 iulie 1947. Nastasă 2011: 582). 119 din 28 mai 1947. 4968). p. 4251). 1947. partea I-a.E.Of. Charlotte – inspector general adjunct la D. ilegalist. I. 1945. p. partea I-a. ZEIGHER. 1485. 1948 revenit ca funcţionar înalt în centrala Ministerului Finanţelor.X.

partea I-a. 65 din 18 martie 1948.C (M. în 1948 cu ordinul “Steaua R. președinte al Comitetului de Stat pentru Problemele de Muncă și Salarii (cu rang de ministru) (1957-19651966). nr. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). ZISU. 131 din 8 iunie 1948. p. 13 din 17 ian.după război inspector în administraţia centrală a C. ministru adjunct al Economiei în cadrul Consiliului de Miniştri. partea I-a. 96/1968. 5785).1901 Tg.S. profesor de economie politică la Universitatea Bucureşti şi director al Casei de Economii şi Consemnaţiuni (C.Of. 149 din 26 iunie 1941.B.R. 4384.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/Z/Z%2002. fond 495 (“România”). în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Naţionale de Gaz Metan (M.E.125.” cls. 11 din 14 ian.I.. ZIBALIS. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.C. pensionat în 1973. nr..P. partea I-a.Of. ulterior publicist sub pseudonimul “Andrei Şerbulescu”. partea I-a. apoi director al Institutului Român pentru Studiul Conjuncturii. secretar general al ministerului Economiei Naţionale (1946). 173 din 31 iulie 1947. p.P. 315. vicepreşedinte şi preşedinte al Comisiei de Stat pentru Planificare şi simultan ministru adjunct la Ministerul Industriei şi Comerţului (19471948). partea I-a.C. apoi inspector la D.Of. pe post de controlor-revizor principal (M. ministru adjunct al Muncii (1968-1969).php. lucrând cercetător în domeniul dreptului internaţional al muncii. partea I-a. M. 158 din 12 iulie 1948. (1948-1949). M.ilegalist. ZELL. 1488. 1949.E. şi menşiunea solicitării sale de schimbare a numelui în “Şerbulescu” în M.G. nr. 1484. 1489. M. inv. nr. cu referat de cercetare la fd. p. 158 din 12 iulie 1948.Of. (1954-1957). 1948. 5784. 1490. ZINGHER. după război iniţial consilier economic în centrala Ministerului Afacerilor Străine (din mai 1945).în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu. dosar nr. C. 157 . nr. p. C. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor.. încadrat în 1972 cu grad de profesor la I. după război controlor. 120 din 26 mai 1948.P.B. 590). 314).S. p. 112 din 17 mai 1948. iar în 1964 cu ordinul “Steaua R.C.Of. partea I-a.R.Of. Leon . Avram . doc. 1900. Herbert (zis “Belu”. 2382). ZILBER. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1493.Arhivele Comintern (INCOMKA.C. / Preşedinţiei Consiliului de Miniştri.P. II-a.” clasa a III-a.Of.C. partea I-a. 219 V. 3678.A. după război şef de cabinet al lui Gheorghiu-Dej la Ministerul Comunicaţiilor (1945-1946). în fişele din penitenciare ZILBERT219) (14.%20Zara%20%20Zwolfer/Zilbert%20Herbert/index. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. al P. 1945. vicepreşedinte al C. Bernard (în alte documente cu varianta de prenume “Bernat”) – după război încadrat ca inspector vamal la Direcţia Vămilor din Ministerul Finanţelor. 2). p. ZICKEL. “la 27 de ani era spion sovietic”. 46 din 26 febr. http://86. 1492. consilier al ministrului la Ministerul Energiei Electrice (1950-1954). nr. nr. partea I-a. Frumos – 1978 Bucureşti) . graţiat în 1964. Emanoil .) între 1944 şi 1947. V.1949. M.Of. 4968). nr. nr. nr.Of. 4611. în 1949 în centrala Ministerului.X. condamnat ca atare la 5 ani închisoare (Solomovici 2004: 184).C. M. nr.S.E. Rosi . p. 1491.G.în 1948 era controloare în cadrul D. anexa la dosarul nr. inv. autor ocazional la revista Probleme Economice. a colaborat cu Universitatea Ebraică din Tel Aviv.Of.I. p.Of. partea I-a. nr. arestat şi condamnat în “procesul Pătrăşcanu”. p.P. 3293.I. p. apoi expert în delegaţia României la Conferinţa de Pace de la Paris (1947). 6781).R. 5 din 9 ian. nr. 225. responsabil cu Consiliul Superior Economic (1948) şi vicepreşedinte C. partea I-a. a M.în 1948 numit membru al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. p. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. emigrat în Israel în 1973 împreună cu soţia sa Stela. partea I-a. p.17.Of.

737.C. Contextualizate şi supuse verificărilor obiective. 1499. Pincas. 15 din 19 ian. ZUCKER. partea I-a. nr. Renee . partea I-a. 16 din 20 ian. M. 15 din 19 ian. Iosif A. Leon . menţionat în memoriile lui Vladimit Trebici (2011). Raul Rosel Săveanu. asemenea percepţii depăşesc spaţiul subiectivismului perceptual pentru a-şi identifica solide confirmări empirice în mai toate segmentele administraţiei şi sistemului politic centrale din primii ani de comunism în România. partea I-a. nr. Sami A. Bârlădeanu (1955-1956). Benţin Abramovici.I. ZISSU.Of. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. 1946. partea I-a. p. p. 6781). Horaţiu Atanasiu/Atlasman (anii ’60). Enumerări selective precum cea de mai sus. la CSP [Consiliul de Stat al Planificării] peste 80% [erau] elemente de origine evreiască […] Am întrebat de ce la Consiliul de Miniştri sunt peste 60% elemente evreieşti.. p. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. Gustav Roman. Isias B.Of.Of.. Mircea Oprişan (1952-1954).. Chely WeisbuchStreja.Of. 126 din 6 iunie 1947. partea I-a. partea I-a. 662).G. Gh.Of. Cerbu S. partea I-a. 1948. p. au venit singuri?” (apud Andreescu.C. p.C. 112 din 17 mai 1948. Astfel. din 10 februarie 1960.  vicepreşedinţii Simion Ţaigăr/Ţaigher (1948-1949. a M. 4533). Edy I. Ludovic . a M.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. care ar putea fi extinse în mod dezirabil până la un grad satisfăcător de cuprindere pe măsura creşterii accesibilităţii surselor prim are de informare. spre exemplu. Lulu S. subl.Of. Rudolf Efraim (1948-1952). Izu Grosu. p.G. Hary A. M. Bercu Feldman. I. 1500. Rozenthal. M. Heinrich Abramovici.I. 112 din 17 mai 1948. nr. 1495. 8072). p. 1949.C. cine i-a adus acolo. Gheorghe . Soreanu. nr.. 8460. Sigler. ZISSU. 173 din 31 iulie 1947. 1496.R. Maimon. Marcovici. Avandici. Simon Katz. în cazul invocat de Gheorghiu Dej. a M. Ernest Schlesinger. participă la inventarierea bunurilor Domeniilor Coroanei imediat după abdicarea regelui Mihai. Paula A.. Matiaş . Marcu . nr. Arsene (1952-?). 1953 Comitetului] de Stat al Planificării:  preşedinţii succesivi (?) Miron Constantinescu (1948-1955). documentele de arhivă din perioada 1948 – 1963 identifică între funcţionarii Comisiei [din ian..E. Nastasă şi Varga 2003a: 641. 4384. Novac (1959-1969). nr.inspector la D. Leib – după război controlor în cadrul D.E.  între directorii generali.Of.controlor la D. p.C. Paul Alexiu. Korn. Gheorghe Gaston-Marin (1956-1965). 1949. 158 . partea I-a. într-o şedinţă a Biroului Politic al P.Of.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. Areşteanu. Sofia A. etc. şefii de direcţie şi varii alţi funcţionari: Ernest Austerman. Anton Moisescu (1953-1954).Of.C. 1497. 642). Flachs. Iulius M. ZU(C)KMAN. p. nr. Islea S. 1949. Simovici. 1947.1494. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 222 din 29 sept. Rosenzweig.G. n. confirmă percepţiile prima facie subiective ale unor înalţi demnitari comunişti din perioada imediat succesivă celui de-al doilea război mondial.A. nr. Al.M.I. 644. Şt. ZISSU. 4384). Marcus. p.).E. Dan Herstein. nr. partea I-a. Mauriciu C. 1498. 1954-1957). 204 din 5 sept.Of. Vladimir Boico. 644). ZUCKER. Vladimir Kraft.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului. 24 din 30 ian. ZISSU. Lionel S. nr. partea I-a. Gheorghiu-Dej rememorează că la sfârşitul anilor ’40 (identificarea perioadei decurge contextual în stenograma discuţiilor) “. apoi funcţionar cu atribuţii de control în centrala Ministerului Asistenţei Sociale (M. Marcel L.

Davidovici). Caseru Rene Odette (Vatican). Pauker). Sofia Mironescu. Bogdan (Grünberg)). ff. Aderca (Adelstein). – secţia Organizatorică. Tereza Macovescu (Ungar). Georgescu (Samoilă). Alfred Hubert (Bruxelles). Lucia şi Eugen Mantu (Marcuzon). E. Vera Simon. Viţianu (Witzman) (la Berna). Ijacu (Izsak). Dan/Davidovici). Weinstoc(k). Lăzăreanu (expulzat cu câteva luni înainte) şi A. Bella Mihnea. contabilul Solo Merovici. C. Rosenthal. Clara Hönig. Ardeleanu (Adler). Ana Stern. Oscar Conobel. Matei Gall. M. E. Aurelian Bela (Auerhahn). M. Emil Riegler. Felix. Rita Pistiner Vaisberg (Sofia). Anitta Ioanid (Ankara). dactilografa Sarah Goldenberg. Goldenberg (Cairo). Lupan (Lustman)). unde. şeful direcţiei Cabinet al ministrului (C. Văleanu (Weinreb). Vera Simon şi I. Felicia Sumarit. Micu-Chivu (Klein). Lupan ?. Constantinescu (Bloch). Bălănescu (E. Edwin Glaser. etc. eticheta ca “o adevărată filieră evreiască” (alături de. Mezincescu (Mesinger)). I. E. Huck. Rita Rotter. Roma (M. C. Sanda Clejan. 47/1949. Nicu Şerban (Herşcovici)). Făinaru). funcţionarul comercial Idel Rubinstein. M. chiar fără a recurge la contabilizări detaliate. Zeider.. Boris Holban (câteva luni în 1948). Groner. P.I.N. T. consulul în Bulgaria (la Rusciuk – Rudolf Stoian). Minder Bellanger. Judith Lazaride. Tel Aviv (P. C. Elena Wolf(f). din 1950). secundar şi incomparabil mai redusă numeric. Avram Bunaciu. Belgrad (A. tov. secretara ministrului (Ilca Melinescu (Wasserman). Retti Abramovici (Moscova). tov. Bughici (David). Janette Verona. Farladanschi). erau evrei [cel puţin următorii]: în centrală . Rozi Fonstein. la nivelul reprezentanţelor diplomatice – şefii misiunilor. Ionel Crişan (Kirschen). Altăraş. Alice Fetcu. E. Kimell. în 1949. Petran (Pocler). 220 V. funcţionara administrativă Paula Froda.. şefa direcţiei cadre (I. Max Fonea. Vogel (până în 1948) (toţi la Washington. tov. Liuba Herşcovici. A. Ada Lupan şi Leon Ghica (Diamand) (Belgrad).ministrul (A. Şt. Bottoni. Alexandru Leist. secretarul general (şi simultan ministrul-adjunct) al Ministerului (Ana Toma (Grossman). Fischer. Eugen Charap. Tenţ. plus prim secretarul legaţiei de la Stockholm (E. proximul (din 1950) prim-adjunct al Anei Pauker. C. Caseru Rene Odette. J. Bendel). cărora li se adăugau nenumăraţi alţi funcţionari diplomatici precum J. unde din 1950 avea să fie ministru H.5% în totalul populaţiei României în anul 1948) confirmă existenţa remarcabilă a ceea ce S. tov. Viorica Roth.C. şoferul Şmil Rauchwerger. etc. Alice Brădescu (Paris). Levin). tov. mai rămăseseră doar 32 proveniţi din vechiul aparat diplomatic220. care i-a succedat lui E. Nichita Rabu. A. Ella Marcus. Budapesta (I. Lustig.. Iacubovici de Barlo.C.C. Păsculescu (Tescovici (?)). 1 -19. E. Baciu şi S. Roberta Gaston-Marin. Marcela Simionescu. Lucia Şerban (Buenos Aires). etc. 159 . Emilia Milco/Bogdan. inter alia. stenodactilografele simple sau şefe Leontina Haberman. George (Ştrul) Beraru.G. Reiner Biemel (?). Janina Câmpeanu. Eliza Andronache (Zilberstein). S. Aneta Loghin (Löbel). dosar nr. fd. Luca-Boico. Ardeleanu (Turcu). 10 din cei 12 (adică 83%) şefi de direcţii şi departamente (E. acestora li se adăugau la nivelurile ierarhice subsidiare o multitudine de funcţionari de diverse ranguri şi grade diplomatice: S. Iancu Berciu (Varşovia). Szillagy (Londra). Iosif (Brauchfeld).R. la Moscova (S. etc.Alegerea aleatoare a trei ministere ca exemplificări ale ponderii evreilor la vârful aparatului administrativ-guvernamental în primii ani succesivi celui de-al doilea război mondial (cu o pondere a evreilor de 2. Nicolae Gonda (Szille). A. Eugenia Manole (Abramovici). Rudolf Modgesch (?). Balaş (Blatt). I. JacobFeuerştein. una maghiară) “în diferite aparate ale nomenclaturii” (Bottoni 2010:59):  în Ministerul Afacerilor Externe. Maer. din totalul celor 746 salariaţi ai Ministerului. Mundi Brenner. dactilografele Aurica Brucker şi Aurelia Profeta. Y. al P. Ecaterina Raicu (Praga).

Iancovici Herman. Willy M. Stefania Perlmutter. probabil. Lăzărescu (Lazarovici). Râpeanu (Rosenberg) B. Barbu Morel. Şmilovici Max. Mehr Iacob.E. adj. Dorio Lazăr. Schwartz Ida. Hirsch. insp. Alfred Mayer. secretarul general N. Silvia Kutny. Halpern Suzana. Jar Alexandru. Mezincescu (Mesinger). Sofia Beraru (până în iunie 1948). în perioada 1948-1949 (cu 637 din totalul de 809 angajaţi ai Centralei din 1949 nou-angajaţi după 23 august 1944221). prim secretarii de presă Ausch Ernest. gen Dan Negreanu (?). Maria Schweffelberg. secretarii de presă (cenzori / lectori) Adam Simon. Dondi Galin. Fermo Alexandru. Spina (Schreiber) Natalia. Streitman Luiza. Aida Vermont (Grünberg). Deceanu Barbu. Lola Jung. Cohn Mozes. secretarii culturali Tina Pascariu.E. Flavian (Finkelstein) Jacques. David Manolescu. Eli Haim Ber. Corina Ciolan (Richter). H. Emeric Rado. prim consilierii de presă George Spina (prim consilier). Raicu (Reitman). Iosif (premergător stagiului la M. Henrich Carasso. Emanoil Donea (Pşait) şi Ana Bergman. Schechter Otto. în administraţia centrală a ministerului erau evrei222: ministrul Artelor şi Informaţiilor . plus unul din cei 3 secretari generali ai ministerului în 1948: dir. A. translatorii interpreţi. Magdalena Iacob. Horodniceanu Florin. Fisch Sanda (Surica). Emil Fulda (Weissberg). consilierul cultural Isac Lazarovici. Soare Zina. gen. infra). Pascal Ernestine.). Şafran). Hehter Sanda. medicul Rozalia Roitman.. Ştefănescu Paula.A. Lustgarten Mili. gen A. referenţii Ella Matei (până în iunie 1948). Schileru Eugen. Sterian Adela. Leon Gruss (până în iunie 1948). Deutsch Costel. Marcel Holban. Aurel Son. Liviu Floda (Leibovici). directorii adjuncţi Liman (Löbelsohn) Clara. şefii de birou Beram Sofia. arhivarele şefe / principale Victoria Akerfeld. Stefania Moritz. Adolf Renate. Cecilia Merlaub. şefa de atelier Clara Spitzer. şefii de serviciu Natalia Davidescu. Leon (Herşcovici) Alexandru. insp. şefii adjuncţi de birou Suzana Simion. gen M. Perlmutter Stefania. aproape toţi şefii de direcţie şi inspectorii generali/şefi (mai puţin. Leon Haber. regizorul S. la sfârşitul anilor ’40. Fidler Sofia. Radu Lupan (Leibovici). şefi sau simpli Cohn Moses. consilierii Laurian Băluş. Goliger Pia. Rado Ivan. M.H. dir. Gärtler Roza. şefii de secţie Alămaru Lipa. Maxy. Gottlieb Madeleine. Wolff Marcela. Herţovici Paul. Lupu Mihail. Gheorghe Rosen. 160 . Maximilian Schulman. Neuman Carol. contabilul-şef al ministerului Artelor / şi Informaţiilor până în iunie 1948 – Iacob Haimovici. Alice Suter. arhivara ajutor Elena Solomon. Kraid Evy. Călin Barbu. Mendelsohn. Popper Jean. Novicov (Neuman). gen Simion Alterescu (Ierusalim). Pascariu Tina. Melita Mayer. Negreanu (Schwartz). Kirschen Tauba. Maximilian Krauss. Vitner Carol. Bercu Iosif (alias Şerbănescu). David Perlea. Moglescu. Schäffer Flaviu(s). Câmpina (Friedman) Barbu. Baranga şi insp. Breslaşu (Breslau/Bresliska). Stela Stănescu. Rapaport Roland. Lăzărescu Clara. dir. Heinrich Kraid. Carol Wilner. Jurist Eduard. insp. secretarul organizaţiei de bază a partidului din minister – Harry Brauner (v. Miriam Tausinger. Teodor Vlad (Magyar). Rebeca Leizerovici. Stein Antoaneta. fotograful 221 222 Ibid. Stănescu (Fischel) Eugen. Sadoveanu (Pşait) Lucia. insp. P. Margit Rudich. “100 aveau nume de împrumut” (apud Solomovici 2003: 380). directorul C-tin Bugeanu. Gueron Isac. M. arhivara-registrator Emilia Solomon. Neiger Elza. Sternberg Samson. Mauriciu Edel. Conform Jurnalului (1948-1954) scriitorului Pericle Martinescu.. dactilografele simple sau principale/şefe Silvia Feyns (până în 1948). dir. Priseceanu Josefine. Bogdan Varvara (Rosen). Iulius Ganz. Ernest Halpert.I. Emilian MarieLiese. Bogdan. Maxy Liana. Davidescu Lucia. Moraru (I. inspectorii generali adjuncţi Aron Winterfeld. Adolf Wald. Friedman Maria. gen R. Carmen Herescu. insp. Willy Savin. Davidoglu (Davidsohn). dir. Stănescu Josette. insp. inspectorii Cerbu (Hirsch) Emanuel. P. În Ministerul Artelor şi Informaţiilor. Diamant Basile. M. din 147 de angajaţi în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. Horodniceanu Zoe. respectiv redactorul Bernard Bereanu. insp. Reicher Boris. Benedek Tiberiu. Albert Clain şi Igor Block. Lespezeanu Henrietta. şef R. respectiv Dumitru Mihalache). Gartner Gusti. Blazian (până în mai 1948). Florica L. desenatorii grafici Isidor Mittelman. gen. dir. Alperin. Mihail Ludmila. A. translatorii Direcţiei Radio Simpson Weitlener. Lucia Demetrius. Bercovici Mircea. Ştefănescu Al. M. Rosenthal Amalia.

Grümbaum Simion. Berkovits Vasile. Iankolovits Heinrich. Abramovici Lazăr. Iliescu Ghizela. Marcu Asher. Frank Solomon Mihail. Leibovici Ionaş. arhitecta Dorina Gâtlan (Weiss). Vesler David. Rosman Iacob. Frölich Petre. Bârlădeanu. Jezovitz Felix. inginerul Sergiu Schuller. Şoimu Albert. Hintz Ştefan. Crişan Adalbert. Munteanu Vili. statele de plată din anul 1948 cuprindeau estimativ 85-90% evrei: inspectorii generali sau generali adjuncţi: Barat Leon. Iţicovici Iancu. Codrin Jacques. Friedman Herman. Cernovitz Moise. Mendelsohn Iosif. Vişoianu (Vigler) Sorin. în Ministerul Comerţului şi Ministerul Industriilor. Leb Nicolae. Al. Bujum Otto. Beck Theo. toţi cei 6 secretari generali ai Ministerului Industriei şi Comerţului erau evrei: Simion Zeigher. Fleischer Erwin. respectiv Şapira Isidor. Areşteanu Edy. Beck Fritz. Leister Bernhard. Russu Reimond. Focşeneanu Eleodor. Solo. Siegler Cerbu. 1948-). în august 1947 (guvernul Goza I). Lupu Iancu. Schwartz Ivel. stenodactilografele Clarisa Cramer. Katz Victor. Nachmias Virgil. Keller Mihai. Lichtman Eugen. Brucăr Calman. Marcovici Iacob. Goldenberg Albert. Leibovici Sulim. Leitman Stefan.  În Ministerul Industriei şi Comerţului.. Moscu Gerard şi Zarafu Charlotte (ultimii preluaţi în mai 1948 în Ministerul Industriilor). Solomon Max. contabilul-ajutor Iacob Cornea. Weintraub Noel. Saphir Ignat. Wexler David. Izsak Vasile. Bercovici Bănică. 161 . Gălăţeanu Sapse. Bălan (Katz) Marcel.I. Kesler Iulius. Hertzog Leonard. Bălteanu Rudy. Fildgut Eugen. Schmutzer Adolf. Friedländer Eugen. respectiv Holdich Grigore. Ferenbac Iosif. Kaufman Jean. Oprişan Moise. Klein Meşe. Boiangiu Octavian. Gronich Leon. Neulicht Cornelia. Schlesinger Ernest Carol (ultimii preluaţi după reorganizarea ministerială din aprilie 1948 în Ministerul Industriilor). Boer Riven Avram. Hudescu Pangrate. Ciuberea Adolf. mecanicul Samuel Moses. Geller Stefan. Katz Marcel. Hilf Arno. Moses Iancu. Askenazi Maria. Croitoru David. Marcus Alfred. Edelman Marcel. Klein Leopold. Irescu David. Roşcu Edgar. Hirsch Mendel. Florea Zilli. Butnaru Arthur. Faber Waldemar. Sofia Madrer. Cohn Ioan. Cohn Samoil(ă). (?) Kubitz Carol. Klein Alexandru. Guttman Isak. Lax Ludovic. Alpern Miklos. Finkelstein Faibiş. Abra(ha)m Zalman. Mosesohn Leon. Deutsch Ignat. Sapşe Sami. Hafner Iţic. Diamant Bazil. Medrea Simonette. Lupu Alexandru. Ornstein Alexandru Peltz Zissu. Weiss Adalbert. Gălăţeanu (Kessler) Adolf. Rosenberg Samoil. Leibovici Alexandru. telefonista Janette Stănescu. respectiv Funkel I. Georghiu Leon. Nasta Mauriciu. 1948-). Kaiserman Sandu. Debu Ilarie. Graubart Iosef. Fabian Andrei. Zukman Leib (ultimii din mai 1948 în Ministerul Industriilor). Flachs A. Câmpeanu Aurel. Levcovici Sergiu. Herşcovici Solomon. laboranta Liza Alămaru. Ionel Miletineanu. (?) Bekavetz Carol. Leibovici Leonte Leon. Fulga Heinrich. Cosmescu Moise. şoferul Hugo Mihail. Rodan (Rubinstein) Lionel. la Direcţia Generală a Controlului Economic din cadrul ministerulu i. Herşcovici Morel. Arnăutu (Aronovici) Martha. gestionarul Natti Goldner. Stoian Haim. Broder Emil. Aşkenazi Max Beno.Avram Rudolf. Schlesinger Edmond. Gunea (Grünbaum) Eliza. electricianul David Goldştein. Bogdan Hună.C. Schäfer Iosif. Emanoil Vinea. Fischer Leon. Pincas Mayer. inspectorii Abramovici Şmil. Gertrude Goldstein. Cornea Alexandru. Benkö Emeric (1946-1947. Cheis Max. Kell Silvia Ecaterina. Grümberg Abraham. Zalman Leibu. Bandner Solomon. etc. Soreanu (Siegelbaum) Osias. Birthelmer Mihai. Juster Oscar. Rauşer B. Druchmann David. Hermelin Wolf. Marcovici Iuliu. Hausirer Berthold. Mora (Leibovici) Henriette. ulterior scindării M. Ilie Zaharia (Ştrait) şi Rudolf Efraim. Sami. Topertzer Eduard. Avandic Cela Heda. Abramovici Leon. Löwy Eugen. Ebner Leopold. Marcovici Lazăr. Herescu A. Zissu Matiaş. Drimmer Menyhest. Eibl Augustin. Grünstein Henri. Alter Haim. Fundoianu Samoil. Leizer Moise. Imberg Silviu. Mandel Mihail. Spiegler Samoil. Finkel Heinrich. Stern Ignaţiu. Franchel Ionel. Alpern Haim. Florian (Feibisch) Moise (1946-1947. Brumfeld David. controlorii Abraham Iosif. Câmpeanu Liviu. Frucht. Weisz Ludovic.

Maierovici Lazăr. cea a Lemnului şi Mobilei Finite. referenţii tehnici Heinrich Lobensohn. Schreiber Zozo. Israeil Binder. Perşinaru David. 162 . Lazăr Hart. Siegler Mauriciu. a Bumbacului (Andrei Kun). Oscar Kohn. Platz Valeria. Ladilau Klain. Tarcsi Kalman. Lovian). şefii de secţie Mihai Heger. Adalbert Harap (Charap). şefii de birou tehnic Ernest Kamil. Weisser Adalbert. Succesiv scindării din 1948 a M. etnicii evrei ocupau următoarele poziţii de conducere: şefii D. Katz Leib. Efraim Marcovici. Mathilda Râpeanu. Zonner C. ba chiar şi dactilografele Klinger Estera Coca. Rosenberg Iulius. Adalbert Feder. Roth Matilda. Lupu Solomon. Herşcovici Rahmil. Iuliu Gewold. stenodactilografele Clara Alexiu. Schnierer Malca (ulterior promovate controloare). etc. Schwartz Bruno Vlad. Gheza Riegler. referenţii de specialitate Siegfried Weiber. Gustav Weinberg. etc. Solomon Simon. Honora Poppel. Schönberger Ignatiu. Solomon Lupovici. tabelul angajaţilor din în ianuarie 1949 îi cuprindea – ca şi cum ingineria ar fi fost o realitate străină etnicilor români . şefii de birou administrativ Carol Korner. Max Salpeţer. Schwart Arcadie. şoferii Kaufman Ioan. Gabriel Brotman. Milkert Bruno. Roitman Iţcu. Nussenblatt Nathan. inginerul-şef al Direcţiei. dactilografa Ana Bercu. Frieda Iosuv. Solomon Andrei. Peltz Ludovic. Leon Zaharia. Wirtenberg Maria. Zibalis Avram şi Zucker Leon (din mai 1948 în Ministerul Industriilor). Alegând aleator una din aceste Direcţiile Centrale Industriale. Beatrice Gregor. (1953-1957. a Cadrelor (Flavin Blassian). Burahovici Wilhelm. Michelsohn Beniamin. Wilderman Carol.pe: şeful Direcţiei. Alexandru L. Negrin (Schwartz) Arnold. Leon Calmanovici. Teodor Max. Arie Fisch. Weiss Ana Renée. Fany Schwartz. Ulmeanu (Ulmann) Paul.I. a Chimiei (Solomon Luca). indiferent de cadrul instituţional (M. Herman Klairman. Alice Vianu. Rosenthal Ignatz. Rieder Zoltan.E. Leon Honigsberg. Roger Haim. funcţionarii evrei din centrală şi entităţile economice de stat subordonate Ministerului alcătuiau un grup masiv şi totodată compact (pilduitoare în această privinţă fiind şi identitatea inculpaţilor din procesele de sabotaj şi spionaj ale anilor ’50-’60): Angelo D. Friederich Landman.C. Robinson Paula. 1957-1962)) şi de titularul fotoliului ministerial. a Bumbacului. Sassu (Herşcovici) Stefan. Haim Hary Simon.I. Marcu Zissu. Propper B. Marcu Cohn. în zona guvernamentală a comerţului exterior. Spreng Ladislau. Ghizela Herşcovici. Weiss Herman. Ilie Clementin. Alexandru Pratscher. Dina Horodniceanu. Stern Nicolae. respectiv şefii adjuncţi ai DCI a Energiei Electrice (Charlotte Novac). Perl Samoil. a Lânei şi Mătasei (Leon Moisescu şi H. Paula Marcus. Nemţeanu Iancu. referenţii administrativi Eva Mayor. Holinger Aron. Dasia Kahane. Gita Aronescu. Leon Bora. Schleien Baruch. Teleki Iacob (ultimii transferaţi în toamna lui 1947 la Ministerul Industriilor). Segal Moise. Inului şi Cânepei (Adolf Bergher şi Emerich Krausz). Săvulescu (Sabetay) Simion. Chinzbruner. Weltner Frideric. impiegaţii Ecaterina Albici. Grümbaum Simion. Simion Naftali. Rosenberg Samuel. Grindea-Grinberg). etc. Spitz Mauriciu. Dezideriu Neuman. Moise Zalmanovici. Martin Rosenfeld. Moscovici Iancu.D. Micheller Carol. Marcel Hervian.. Jean Jacobsohn. a Întreprinderilor Prelucrătoare de Materiale Plastice (Rafael Faru). Marcovici Gheorghe. Lachner Emanoil. dispecerii Adolf Lobel. Carmen Mathias. Schwartz Anuţa. oamenii de serviciu Salamon Zoltan şi Wolf Iosif. Lieblich Aurel. Zickel Rosi. Iosif Levas. Ulterior altor reorganiuzări ministeriale ale Consiliului de Miniştri. Petroianu (Goldstein) Paul. în Ministerul Comerţului şi Ministerul Industriilor şi structurării celui din urmă în Direcţii Centrale Industriale. Moise Avram. respectiv Abramovici Osias. Nathan Teller. a Lânei şi Mătăsii (M.C. Rosman Iacob. Berthold Sand. Tobias Tobias. Ronai Adalbert. 1962-) sau Direcţie Generală în Ministerul Comerţului (1948-1953. a Siderurgiei (David Katz-Căţoiu). Adalbert. Löbl Adolf. Max Rabinovici. Abramovici David. respectiv Barhad Aurel (inspector). Salamon Alexandru. Stela Celan.C. dispecerii de specialitate Eugen Lichtman. Stern Adalbert. a Lemnului şi Mobilei (Adalbert Harap). Carol Linder. Herman Alpern. contabilul Iosif Alter.Melamedman Valentina. Martin Ehrenweld. Stern Zoltan. Singher Silviu.

Carol Abramovici. nu din Bucureşti.B. etc. Suzana M. (1948-1955).000 în 1966.47% ? Tabel. Suzana M. aşa cum expuneam anterior. Erica Horovitz. Lelia Manciu. după august 1944.C. dosar nr. Albertina Poenaru. chiar dacă în ansamblul efectivelor de partid. ff. Alexandru Albescu (E. 1950-1956). Adalbert Rosinger. Suzin. colecţia Gheorghe Gheorghiu-Dej. disponibil online la adresa http://freelex. În fapt.. raportat la o populaţie totală a statului de peste 20 milioane. Marcu Goldstein.) 1946 (febr. Gutman. nr. Beniamin Tenenhaus. Horia H. Ieşanu. iar evreii masiv suprareprezentaţi la vârf. Bernard Freier. Weiss. în primul mandat al C. Haimovici). Tescovici). Eugen E. Miriam Şerban. ponderea lor nu a depăşit niciodată. Schlesinger. Alfred Hârlăoanu. Ivan S. Ladislau Adler.. Ionel Landauer. f. Mauriciu C. D. Baltazar. Alexandru M. Schlesinger. aparatul politico administrativ era unul profund stratificat etnic. cu românii constituind majoritatea incontestabilă la baza piramidei. Constanţa (Helena) Crăciun. Andrei Salamon.juridic. Grigoiu. 11. Rado.) 21. Cecilia Elsa Şafer. Steluta Sabanof. 2. Rosine Leibovici.16% ? ? 2. Bârlădeanu (1948-1955). Vrânceanu (alias). Susana Irosch.700 (e) 31. Babenco. caiet nr. S. Lazăr Derera. Pascu Ştefănescu. Weiss). fond C.) 1958 (31 dec. 3. Micu-Mordechai A.) 1947 (iul) 1951 (5 ian. lista cuprinzând. 2: Numărul şi ponderea membrilor de partid evrei cf. Edelstein. 26/1959. Deziderius C. Sofia Terzian. Horaţiu Mark. 1964. Dorina Rădulescu (Rudich).) 1959 (31 dec.) 1956 (1 ian.aspx?DocumentId=20165.N. C. Ioanid 2005: 76. Cancelarie. Liviu Colin (Cohn). datelor oficiale225 Spre exemplu. ministrul Al. Osias Mandel. din totalul de 40 membri cu drepturi depline ai Comitetului. (?) Petre Borilă (Rusev). Horia Bârlădeanu. Atanasie Bercu. 223 Într-o perioadă în care. Vasile Snorpel. Fişler. la fel ca în cazul Securităţii. Sterescu.I. Schwartz. Bella I. Szendes.83% 13.R.R. Gheorghe Florescu 5. al P.5-40% (faţă de o pondere în totalul populaţiei României de circa 2. secţia Organizatorică.700 (e) 22. Leon Iosif Steinbach. Mendel S. Ghizela Finchelstein. Novac (ministru adjunct.P.ro/DocumentView. 1922/1945. Liana Radian. Serufina Bălan. Al. inter alia. Iacob Răutu. 15-16 erau evrei. 1955-1960).171 14.5%): 1. În continuarea exemplelor aleatoare. Alfons Picalschi. Elinescu (Ebervain). Ludovic A. în 1964223 de pildă – aşadar după cele două valuri de “epurare” din sistemul comunist. Iacob Roşca. Milea Wulih Marcus. Lungu (Lang). Radu Oroveanu. Schwartz. în posturile de conducere. 1-16. 4. mărimea comunităţii evreieşti din România se redusese oficial la 43.200 (e) ≈7% 5. Sidonia A.C.990 1. 3.M. Saul A. 803 din 21 dec. Samy H. Nicolae Trestianu. Max Şapira. Iosif Chişnevschi (Roitman). 1-12. Alfred Savu.87% ? 11. adică 37. 163 . Decretul Consiliului de Stat al R.7% 25. numele: M. dosar nr. ministrul adjunct Ana Toma (Grossman.tabelul angajaţilor salariaţi ai Ministerului Industriei Alimentare pare a fi cea a unei instituţii din Tel Aviv. Paul Kellner. Ecaterina I.687 3.R. Rachmistriuc. Mella Kappel. pripit şi comod pretinse a fi “antisemite” de numeroşi autori evrei . Teohari Georgescu (B. 224 V.55% 2. Maier Leinwand. Bonciu (B. dosare nr. Avram David.C. Pavel Donath. Avram Şerff. 1 -3 şi nr.. oficial. Riesel. ff. Geza Kornis. Beniamin I. ff. 3/1951. etc224.818 1. Pinhas Rabinovici. al P. ministrul adjunct Mihail Alexandru (1948-1952). în palierul politic. 752. Stoffer. Ludovic Ehrenfeld. 10%: an evrei număr % din total membri de partid % în populaţia României 1945 (21 dec.Costin.30% 4. Clara Aderca (Schmidt). după cum vom detalia mai jos.C. Dorina Kahan.45% ? 0. 225 Sinteză operată pe baza următoarelor surse: A.

respectiv 3. Ana Şoimu.R.N. 5 erau cu siguranţă evrei: Corneliu Bogdan.. Cotovschi. Chişinevschi. bazată pe criteriul minimalist al naţionalităţii autodeclarate. secţia Organizatorică. Al. Al. Virgil Ioanid. 2. Florica Mezincescu.I. 7. numărul şi ponderea lor reale (i.. 3. cf. În continuarea multiplelor exemplificări posibile. iar între cei 5 adjuncţi Ofelia Manole. în activul central al U. Şt. Alexandru Moghioroş (Balogh). al P.. 10. v. Wiliam Suder.C. în 1952 de pildă. lista lectorilor nepermanenţi (nesalarizaţi) ai C. 2. 4. 6. 226 În următorul mandat al C. Petre Lupu (Pressman).R. Ana Pauker (Rabinsohn) şi Vasile Luca (Luka). C-tin Borgeanu (Löwensohn). Similar. pe care unii autori evrei se încăpăţânează să-l eticheteze ca antisemit. Zaharescu (Zukerman).org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. 13. chiar statului de funcţii întocmit în cadrul secţiei în decembrie 1949. Loncear. 5.R. Petre Lupu. V. Solomon. M. din care cel puţin 36 (adică exact 50%). Tatiana Bulan (Leapis). 9. al P. supra).6.C.16% în iulie 1947. fd. Stela Moghioroş (Radoşoveţkaia). 16. cuprindea 72 nume. C. Gr. 7.R. M. Luka). 3. 18. Antoaneta Pană (Burah).shtml). Pauker. În acelaşi sens. 11). evreii reprezentau. Mihai Frunză (Fruchtman). Chişinevschi. 12. Răutu.. Miron Constantinescu. Paul Cornea. I. Iosif Bogdan (Solomon).M. 8.N. Iosif Ardeleanu (Adler).C. L. Solomovici 2001II: 17). B. Zina Brâncu (Grinberg). Ilca Melinescu (Wasserman).S. 11. 9. Radu Mănescu (Mintzer). aproape jumătate din membri (6 din 13) erau evrei – I. Oprişan. al P. din cei 16 membri supleanţi ai C. v. Bernard Barath şi Tiberiu Benedek. I. Probabil că aceştia erau. la secţia infamă Propagandă şi Agitaţie a Comitetului Central. 164 . Similar.7% din conducătorii şcolilor centrale de partid şi 50% din şefii de sectoare (apud Ionel 2001: 251-70). Răutu. 28. Barbu Solomon. 23. Mihai Florescu. Emanoil Vinea (Vainstein). B. 31. când comunitatea evreiască mai cifra oficial în jur de 0. 20% din instructorii de sectoare. într-un realitate disonantă faţă de “stasticile” oficiale ale P. Radio Europa Liberă (emisiunea din 10 august 1965. 4. Schritter). plus probabil şi al 6lea.55%-4.226 În acelaşi pattern. 14. Leonte Răutu (Oigenstein). Solomon Ştirbu. Anghel Schor. obiective. 20. şi respectiv la un moment la care minoritatea evreiască din România compunea sub 0. cf.C. O. f. 19. Nicolae Belu (Schor). de unde se recrutau viitoarele cadre ale partidului.C.8% din populaţia României. 35. Manole (Zeitman). Rachmuth.. indica la vârf 4 din 6 şefi evrei (şeful secţiei L. dosar nr. 15. Gh. 27. numărul evreilor din comitet. C. în 1948. Manea (Mendelsohn). din 8 membri. Iancu Moscu.C. Constantinescu (cu controversa de rigoare. Miron Şerban.M. 10. iar în ansamblul secţiei 22 evrei din 61 activişti în total (adică 36%) (A.R. Stoica. 24. – secţia Propagandă şi Agitaţie. 12. Iosif Rangheţ (Rangecz). 20% din şefii adjuncţi de secţie. Radu Cernea (Zwieback). 118-21). A.M. Leonte Tismăneanu. bazate de exemplu pe criteriul ascendenţei materne) fiind probabil chiar mai mare. 26. Ghizela Vass. fond C. 29. 16. 30. 30. Ecaterina Chivu (Klein). în aprilie 1953. 7. 10. cel puţin 6 erau evrei: S. 14. Ion Pas (C. dosar nr. iar neoficial probabil 1. 8. 115-6. Valeriu Mironescu (A.M. aşadar la un an după valul de epurări din 1952. Stenograma la http://www.N. (1955 -1960). Bârlădeanu. Gh. 32. 25. ff.e.8% din totalul populaţiei ţării.5%. Constanţa Crăciun. 11. erau ale unor evrei: 1.C.R. 1. Silviu Brucan.osaarchivum. Ion Pas. chiar şi conform – se cuvine încă o dată accentuat – statisticilor oficiale de partid. Simion Bughici. Mihai Roller şi Nicolae Goldberger). s-ar fi redus la 15. Ana Pauker (Rabinsohn). Petre Grosu (S. Luca. Mihai Roller. Avram Şerban (Asriel). Voicu (Rotenberg). 17. evreii ar fi reprezentat doar 3. Gaston Marin. Moghioroş. aceasta era condus de un român – Gheorghiu-Dej. Sorin Toma. Traian Şelmaru (Terner). 13. la fel cum în Biroul Politic.C. 51/1949.C.R. Melita Apostol (Scharf). sub semnătura lui Leone Răutu. 33. conform cărora în totalul membrilor de partid. 22. 5. Nicolae Goldberger. în viziunea postului de radio. 14. Cât priveşte Secretariatul P. Al. secondat însă de Teohari Georgescu (Tescovici). Grümberg). al P. 9. Ghe. Ion Niculi (cel din urmă cf. Bughici (David). 11. componenţa etnică a efectivului de activişti. Mişa Levin. 13. A.C. 15.55% în ianuarie 1951). iar al 15-lea probabil unul dintre Avram Bunaciu. 6.16% (mai exact 4. Petre Borilă şi Radu Dulgheru. Braeşter. 34. întocmită la secţia Propagandă şi Agitaţie a C.I. 123/1948. 12. Vasile Luca (L. Moghioroş şi A. 8. 21. Stoica (Cohn) şi Ghizela Vass. Mihail Novicov (Neuman).

) Gabriela Berna(c)ki. 9. Rothenberg – membri). Securitatea română a reuşit în 1964 să sustragă prin fotocopiere raportul de uz intern numit “Evreii din România: o minoritate care dispare”. Tutova. complexul sportiv “23 August” – V. 8. n. 8. 22. Sala Palatului – H. o mare parte a aparatului de stat şi de partid era în mîinile evreilor.) preşedinta de onoare Ana Pauker. Bacău. 3. 29.A. 82 (adică 52.) Stella Moghioroş. 15. 33. Prahova. 30. 12. alături de (probabil) neevreul Mircea Alifanti.C. Bădescu şi Marcel Locar.) Florica Mezincescu. 103/1953. 17.) Ofelia Manole (Zeidner). 5.) Elisabeta Strauschi.) Micaela Manasse. 22. 25. 21. 3. Suceava (cărora li se adaugă în mod posibil judeţul Dâmboviţa). 14. 32.R. în 1950. Tulcea. 23.I. Chiar şi Uniunea Femeilor Democrate din România (U. numiţi prin ordin al Ministrului Sănătăţii. (părţile I B) numerele 141 din 22 iunie 1948 (pp. 5283-4) şi 155 din 8 iulie 1948 (pp. document în care se afirmă (în traducerea angajaţilor Securităţii): “În 1945. într-o celebră acţiune de spionaj. Botoşani..) Alice Benari. 12. 2.7%: 1. în 1948. adică 40. M. se ajunsese la o situaţie penibilă.D.) Ileana Micu (Klein).) Ana Guvacov.C. Timiş-Torontal. 16. 6. 21.) Ecaterina Sencovici. Roman. complexul sportiv “Dinamo” – N. 22 (adică 46.) Marta Solomon. Romanaţi.) Pia Cialner.) “Emilia” [Raia?] Vidraşcu (persoana Emilia Vidraşcu fiind inexistentă în toate documentele de arhivă consultate în eleborarea prezentului studiu) (lista completă în Scânteia.9%) erau evrei (v. 19. al P. în care poate 2% din populaţia ţării deţinea peste 25% din posturile cheie ale regimului.U.) Sidy Toma. Maicu (Goldstein). Medilanski. Braşov. din totalul de 155 membri ai acestor comisii.) 227 1. 4. 18. plus inginerii Emil Prager şi Emil Calmanovici. – secţia Propagandă şi Agitaţie.Of. apud Solomovici 2004: 509-13 şi Oprea 2002b. 18. 14.) Liuba Chişinevschi. Neamţ. Covurlui. Bihor. Vaslui. 11. În alte sectoare decât cel pur politic-administrativ. Mureş. lista completă în A.) Lotty Foriş. 10. 165 . organizaţie de masă complet aservită puterii comuniste. Câmpulung. 5. din totalul de 47 filiale judeţene (oficial “secţiuni judeţene”) supuse reglementării. 26.) Suzi Kun.A. dosar nr. era dominată autoritar de reprezentante ale comunităţii evreieşti.36. Fălciu. subl. evreii au reprezentat şi în acest caz majoritatea covârşitoare: Casa Scânteii a fost proiectată de H. 13.C.). 7.8%) erau conduse de evrei227. 20. Harry Stern. 28. Mihăilescu 2006: 429-30). 6.) Rozalia Benco şi 31.) Elisabeta Luca. 4. Juster.) secretara generală Alexandra Sidorovici-Brucan. Această veritabilă acaparare de către evrei a poziţiilor-cheie în ierarhia comunistă de stat a fost confirmată în timp inclusiv de surse externe.) Marcela David. N. Braeşter Marcu şi V.) Marieta Negreanu. plus Tiberiu Ricci şi Romeo Belea. 38-42). 20. Bernstein – secretar general. 24. nr.) Ecaterina (Abraham) Borilă.) preşedinta activă (executivă) Constanţa-Crăciun.R. I. 2.) Elisabeta Comnacu (Betty Schuster) şi. fabrica APACA – N. la Bucureşti.) Elena Tudorache. erau evreice cel puţin 33.) Rita Sanuielevici. Baia. D. ff. Hunedoara. 10. Maramureş. recte ambasada S. 7. V. C. 13. apud Şt. 1048.) Ileana (Papp) Răceanu. 17.) Eva Jak. care avea să ajungă chiar la 2 milioane de membre. etc. Râmnicu Sărat. Dorohoi. Colegiul Farmaciştilor de pildă oferă la momentul 1948 un tablou asemănător: toţi cei 3 membri ai comisiei centrale coordonatoare erau evrei (A. Bădescu.) Olga Vass-Podoleanu. 9. Krohmalnik.F..) Ghizela Vass. din al cărei sediu. Ladislau Vass (v. fd. Maicu şi Ignace Şerban. 16. aşa încît. 5713-4)). 19. Între arhitecţii responsabili de sluţirea brutalistă în stil realism socialist a capitalei. extrem de probabil. 27.N. a se citi filosemite. 15. din 81 de membre ale nou constituitului Comitet Central al Uniunii.) Beata (Solomon) Fredanov. 11.” (din raportul înaintat Consiliului Securităţii Statului. În această perioadă se povestea că singura deosebire între Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Economiei din Israel consta în faptul că în ministerul israelian se puteau găsi şi cîţiva arabi.

Dorina (n. secretar general. Grosz. soţia lui Vasile Vaida. de la şofer la frizer sau de la medicul personal la garda de corp şi. Sara. Kuller. soţia lui Miron Constantinescu (el însuşi probabil evreu). soţia ambasadorului Mihail Roşianu. soţia lui Ion Vidraşcu (Vania Didenko). toate conduse de evrei) A. consilieri superiori. prilej pentru organizaţiile evreieşti şi presa aservită partidului comunist de a denunţa diversionist caracterul „antisemit” al manifestării. Natalia Scurtu (Koroţkova) – membru în Colegiul Ministerului. agenţiile. M. A. evreu. Glanzstein). Metch. Bogdan (Solomon). Mauriciu Blechman şi Ilie Lazarovici. M. Şaim (direcţia T. C. Ipolit Derevici. Felicia (n. soţia ambasadorului Nicolae Cioroiu. în jurul său evreii ocupau într-un cvasi-monopol funcţiile de conducere imediat inferioare (i. Brill. proximitatea nepolitică a acestora era ocupată masiv de etnici evrei. Grom şi Gh. soţia lui Ion Vinţe.şi respectiv al doilea vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1948. Schmitzer. doar câteva persoane de origine evreiască. soţia lui Traian Săvulescu. S. pot fi operate pentru toate ministerele. soţia colonelului V. Franche (direcţia Igienă şi Medicină Preventivă). Custon. în a cărui opinie. Cziko). soţia succesivă a lui Sorin 228 Prezenţa masivă a evreilor în aparatul de stat imediat după 23 august 1944 având potenţialul de a explica de ce în cadrul manifestaţiei promonarhiste din 8 noiembrie 1945 s-au strecurat şi pancarte cu sloganuri precum „Jos guvernul jidovit!”. soţia lui Gheorghe Apostol. P. ministru al Agriculturii (1946-1948) şi prim.În esenţă. Bulcan şi Jean Moldoveanu. în eşalonul doi câteva zeci.. G. e. Solomon. etc. Raia. Bucicov. poziţiile de ministru adjunct.A.). Maria (Mira). Brikner). Ecaterina (n. mizându-se astfel pe aparenţa “românităţii” puterii administrativ-politice. Constanţa (Helene). H. plus numeroşi alţi diverşi funcţionari evrei la nivelurile ierarhice imediat inferioare ale centralei ministerului (A. 229 Într-o enumerare selectivă care nu include zecile de cupluri în care soţul deminat era. Spre exemplu. cărora li se adăuga majoritatea evreiască a cadrelor didactice de la şcoala de admnistratori de spitale şi instituţii de ocrotire de pe lângă minister (M. soţia lui Valentin Ceauşescu. şefi de direcţii şi/sau departamente. Feher). supra şi infra] şi respectiv chestionează sever competenţa şi/sau natura intenţiei unor autori precum H. în vârful ierarhiei de partid şi în Consiliul de Miniştri se aflau. S. n. Adela.g.). însă. Z. în primele luni ale anului 1948. În sfârşit. O. Pruteanu (Solomonovici) (direcţia Policlinici şi Spitale). Pinsler. Ecaterina (n. soţia lui Stoica Chivu. soţia lui Gheorghe C.). consiliile şi comisiile de stat din România anilor (în special 228) 1948-1952. Scharf).C. Alice (n. soţia lui Leontin Sălăjan (el însuşi posibil evreu). “radiografii etnice” precum cele sus-prezentate. soţia lui Gogu Rădulescu. Wolfsohn). de soţii. Hirsch. A. Rudich). Witner). Grossman). etc. […]” (apud Solomovici 2003: 33. Elza. Luş Leibovici. P. Klein). soţia lui Grigore Preoteasa. Ele confirmă diversele estimări ale ponderii evreilor la vârful piramidei administrativ-politice de tipul celor avansate de Dej şi Răutu [v. M. Hertha Schwammen). Carli. chiar şi în cazurile în care ocupanţii poziţiilor politico-administrative la vârf erau români. spectaculos de frecvent chiar.B. Dunăreanu (Mendelsohn). Brill. I. “în anii 1944-1950. confirmate din multiple surse. prima soţie a lui Emil Bodnăraş. I. chiar şi în ministerele / agenţiile / diversele alte instituţii centrale în care şeful nominal era român(că). Aroneanu). În mod frecvent. etc.. ministrul aromân Florica Bagdasar era înconjurat la Ministerul Sănătăţii de: secretarul general Ofelia Manole-Vinea (n. şefii de direcţii (cu o singură excepţie. D. 166 .). Florica (n. Zeitman). soţiile generalilor Marin Florea Ionescu. 1948-1949). soţia lui Gheorghe Vasilichi. soţia lui Grigore Răceanu. soţia ambasadorului Nicolae Guină. soţia lui Alexandru Drăghici. miniştrii adjuncţi L. Stere. Ileana (Ilonka Papp). inspectorii generali sanitari Mari Goldenstein. Betka (n. soţia lui Gogu Petrescu (fratele Elenei Ceauşescu). soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu. Barhad (direcţia Farmacii şi Medicamente). Solomon). Melita (n. Sulamita. Leon Panţer (şeful adjunct al Direcţiei Medicină Curativă). soţia generalului C-tin Antip. Gärtner). subl.e. M. Duţa (n. Maller. Ani. Ana Toma (n. Vaisenberg. la rândul său. Leon Solomon (adjunct al Direcţiei Igienă). Salzberg. soţia ministrului Apărării Ion Ioniţă. Iordana. A. de la cele oficiale româneşti la cele diplomatice americane sau de la surse evreieşti la autori comod etichetaţi şi implicit repudiaţi sub eticheta-anatemă “antisemiţi”. „Jos jidanii”. Kreindler.229: Elena (n. Cecilia (n. Martha (n. Gabriel Barbu (Feldman). Zeck.

soţia colonelului de Securitate Pavel Aranici. puterea administrativ-politică instaurată parţial după 23 august 1944 şi complet din 1948 a fost reprezentativă mai degrabă pentru minoritatea evreiască din România. economice şi culturale […] ” (Solomovici 2001 II: 42). Procuratură şi în Miliţie. soţia lui Gheorghe Pană (preşedinte al C. soţia lui Paul Mitrache. Burăh). în anii ’70).R. admite că: “în primii ani de domnie ai tovarăşului Gheorghiu-Dej. aidoma unei “caste etnice” la vârful organizaţiei. […] în organismele de stat. soţia generalului-maior Nicolae Cambrea (subşef al Statului Major în 1947). suprareprezentată în proporţii chiar de ordinul miilor la sută la vârful ierarhiei de stat. decât pentru majoritatea română. Selina (n. Subsecvent. Strihan în Solomovici 2004: 401).S. Medi (n. Securitate.Toma. până şi un autor evreu. care. în Biroul Politic şi înaltul aparat de partid. prima soţie a lui George Macovescu (Solomovici 204: 506). soţia lui Gheorghe Dinu (alias “Ştefan Roll”. cumnata lui Teohari Georgescu). O asemenea serie halucinantă (având în vedere mărimea absolută a comunităţii evreieşti din Româniaşi deci limitele obiective ale “plajei de selecţie” a unor soţii evreice) pare să confere substanţă tezei fostului general de Securitate Neagu Cosma. […] în Armată.G. În multe sectoare de activitate ale aparatului politic şi de stat comunist se remarcă o veritabilă stratificare etnică a personalului. Teşu Solomovici. religios şi al opţiunilor politice. secretarul Uniunii Ziariştilor între 1959 şi 1967). evreii comunişti ocupaseră fotolii în toate etajele superioare ale politicii. între care şi “[r]ealizarea de căsătorii mixte cu activişti de partid consacraţi. Wechsler). o asemenea realitate cuantificabilă statistic generează următoarea pre-concluzie de natură sociologică: din punct de vedere etnic. unde românii reprezentau o minoritate statistică adesea insignifiantă. Samoilă). Elisabeta (n. Gheorghe Pintilie şi respectiv Constantin Pârvulescu. Tereza (Ungar). în deceniile postbelice ar fi existat chiar un plan bine articulat al elitei politico-militare israeliene privind maximizarea influenţei asupra României pe mai multe căi. prin contrast. în a cărui opinie. Elocvent în acest sens şi totodată lăudabil ca sinceritate.C. culturii şi ale administraţiei de stat […] Este adevărat. dar şi cu tineri care prezentau perspective de promovare” (Cosma 1994: 273). soţia ilegalistului şi ulterior activistului Mihai-Bujor Sion (şeful sectorului Presă la secţia Propagandă şi Agitaţie în anii ‘50) (A. Gall). Lupu). a rămas suprareprezentată în rândurile deţinuţilor politici şi ale rezistenţei anticomuniste din munţi. etc. cu evreii suprareprezentaţi de zeci de ori faţă de ponderea minorităţii lor la nivel naţional şi chiar majoritari absolut. 167 . al U. Antoaneta (n. prim secretar al Legaţiei României la Washington la începutul anilor ’50. Sarina (n. comuniştii evrei erau peste tot.

“antisemiţi”..grupând în majoritatea ei covârşitoare evrei (exemple marcante politologul Vladimir Tismăneanu. etichetaţi pe cât de frecvent. bagateliza sau relativiza contribuţia evreilor la instaurarea şi consolidarea aparatului represiv în România. etc.a. tendinţă tributară probabil unui subiectivism defensiv inerent în faţa acuzaţiilor generalizante ale“taberei adverse”. se disting două tendinţe şi “tabere” asociate acestora: “minimalistă” . “ultranaţionalişti”. şi memorialistica unor multipli foşti ofiţeri de Securitate precum generalii Neagu Cosma şi Nicolae Pleşiţă. 168 . analiza poziţiei şi rolului evreilor în Securitatea din România primilor ani de după război pare chiar mai distorsiontă şi polarizată decât cercetările consacrate evreilor din aparatul politicadministrativ al aceleiaşi perioade. Jandarmerie. pe atât de expeditiv. fundamentată de principiul sine ira et studio. Grosso modo. şi în consecinţă cu o propensiune spre radicalizări şi generalizări lipsite de fundamentare. 230 Grup minuscul căruia i s-ar putea subsuma spre exemplu Florin Constantiniu. şi respectiv “maximalistă” – grupând autori ne-evrei (goim). cvadruplu avantajată de a.APARATUL REPRESIV (Securitate. dincolo de rarisime exemple de cercetare ştiinţifică obiectivă şi neutră230. fie aceasta academică sau jurnalistică. de către majoritatea “minimaliştilor”. fie acestea de tip academic sau informativ. ca “extremişti”. Marius Oprea). etc. Se cuvine precizat că acestei “tabere” îi este inclusă în bloc. colonelul Gheorghe Raţiu ş. Miliţie.) Într-o perspectivă de ansamblu asupra publicisticii în materie.) pregătirea academică superioară a exponenţilor săi. publicistul Harry Kuller. sau Cristian Troncotă. Prima facie. dar nu numai (ex. în majoritatea lor insuficient instruiţi în tehnici şi metode de cercetare. fostul procuror Şlomo Leibovici-Laiş sau jurnalistul Teşu Solomovici). caracterizată de o tendinţă regretabilă de a minimaliza.

b.) reţeaua informaţională internă comunităţilor evreieşti din ţară231, c.) remanenta penurie, precaritate şi obscuritate a surselor primare de cercetare accesibile public (i.e. a documentelor oficiale interne ale Securităţii), şi d.) relativismul uneori dificil surmontabil în literatura de specialitate al definirii operaţionale a “evreităţii”, tabăra “minimalistă” pare să se fi impus, cel puţin în mediul academic şi al cercetării universitare. În esenţă, teza acesteia afirmă că în Securitatea anilor imediat postbelici, evreii din România ar fi fost suprareprezentaţi doar într-o măsură nesemnificativă în raport cu ponderea lor în totalul populaţiei statului din acea perioadă (adică aprox. 2,5% la recensământul naţional operat pentru momentul ianuarie 1948). Practic, în sprijinul acestei teze se furnizează o singură informaţie de natură statistică (şi aceasta de fapt eronată, v. infra), preluată în multiple lucrări – o comunicare făcută de către directorul general al Direcţiei Generale a Securităţii poporului, Gheorghe Pintilie (el însuşi minoritar) în cadrul unei “şedinţe de analiză a muncii” din 11 februarie 1949, statistică indicând defalcat în funcţie de organizarea Securităţii următoarea “componenţă naţională” a personalului de ofiţeri: - D.G.S.P. - aparatul central232: 890 români (adică 85,3%), 127 evrei (12,2%), 7 maghiari (0,7%), 5 ruşi, 6 greci, 2 armeni şi 6 de alte naţionalităţi; - D.R.S.P.-uri (cumulat): 1781 români (80,1%), 192 evrei (8,6%), 205 maghiari (9,2%), restul 15 ruşi, 12 iugoslavi, 5 cehi, 4 germani (la aproximativ aceeaşi pondere în populaţie cu cea a minorităţii evreieşti), 3 bulgari, 3 greci şi 3 armeni; - D.R.S.P. Bucureşti: 260 români (90,6%), 22 evrei (7,6%), restul 2 maghiari, 1 rus, 1 armean şi 1 polonez; - Total D.G.S.P.: 3334 români (83,9%), 338 evrei (8,5%), 247 maghiari (6,2%), 24 ruşi (0,6%), 13 iugoslavi (0,3%) şi 17 alţii (0,4%) (v. Deletant 1995:63, Troncotă 1999:337, Solomovici 2001II: 44, etc., etc., etc.) Invocând exclusiv această informaţie de natură statistică, “minimaliştii” formulează corespunzător şi concluzii de tipul:

231

Argumentul riscă să pară frivol, dar poate fi fundamentat exemplificator în multiple instanţe; spre exemplu, în spaţiul publicistic nu există o „probă” solidă a identităţii evreieşti fostului ofiţer de securitate (iar în viaţa publică profesor d e economie) Dorel Oprescu, însă un necrolog al acestuia din revista Realitatea Evreiască este suficient, el menţionând inclusiv numele său de naştere (Edelstein) şi înmormântarea sa în cimitirul evreiesc „Filantropia” din Bucureşti (v. http://www.romanianjewish.org/db/pdf/nr237/pagina14.pdf) – aşadar proba, prin coroborare cu alte elemente de identificare, a identităţii sale etnoreligioase. 232 Fosta Siguranţa Statului (1944-1948) a fost transformată în Direcţia Generală a Securităţii Poporului (D.G.S.P.) prin decretul-lege nr. 221 din 28/30 august 1948, absorbind şi fostul Serviciu Special de Informaţii (S.S.I.), cu atribuţii în spionajul extern. Noua instituţie, subordonată Ministerului Afacerilor Interne, era organizată după un model matricial în 10 Direcţii Naţionale (centrale) după criteriul funcţional (specificul activităţilor) şi în 13 Direcţii Regionale ale Securităţii Poporului (D.R.S.P.) după criteriul geografic -administrativ: Bucureşti, Braşov (cu servicii judeţene Făgăraş, Odorhei, Trei Scaune, Ciuc), Cluj (Mureş, Turda, Năsăud şi Someş), Constanţa (cu servicii judeţene Ialomiţa şi Tulcea), Craiova (Vâlcea, Gorj, Mehedinţi şi Romanaţi), Galaţi (Putna, Brăila, Râmnicu Sărat, Tecuci şi Tutova), Iaşi (Neamţ, Bacău, Fălciu şi Vaslui), Oradea (Sălaj, Satu Mare şi Maramureş), Piteşti (Muscel, Olt, Dâmboviţa şi Teleorman), Ploieşti (Buzău şi Vlaşca), Sibiu (Alba, Hunedoara, Târnava Mică şi Târnava Mare), Suceava (Baia, Botoşani, Câmpulung, Dorohoi şi Rădăuţi) şi Timişoara (Arad, Severin şi Caraş). Prin decretul 50/30 martie 1951, D.G.S.P. s-a transformat în D.G.S.S. (Direcţia Generală a Securităţii Statului). La 20 septembrie 1952 a luat fiinţă Ministerul Securităţii Statului (M.S.S.), care la 7 septembrie 1953 a fuzionat prin absorbţie în Ministerul de Interne. Cel din urmă a fost restructurat la 11 iulie 1956 şi divizat în Departamentul Securităţii Statului , D.S.S. şi Departamentul Internelor (al Miliţiei). Preluând fidel structura fostei D.G.S.S., D.S.S. era compusă la sfârşitul anilor ’50 din următoarele Direcţii Naţionale: I Informaţi i Externe (celebra D.I.E.); II Contraspionaj; III Informaţii Interne; IV Contrasabotaj; V Contraspionaj în Forţele Armate; VI Transport; VII Filaj; VIII Cercetări Penale; IX Protecţia conducerii partidului. Acestora li se adăugau: Direcţia Cadre şi Învăţământ, Direcţia Administraţie, Direcţia Secretariat, plus multiple departamente după specificul activităţilor informative (contrainformaţii radio, arhive, interceptarea corespondenţei, cifru, etc.). 169

“Aşadar, a pune în sarcina diverşilor minoritari întreg cortegiul de orori săvârşite de această instituţie este un fapt nu doar simplificator, ci chiar eronat, menit în fapt sã protejeze imaginea securistului de etnie românã, care n-ar fi avut nimic de a face cu teroarea dezlănţuită în acei ani.” (Nastasă şi Salat 2003: 21) O atare construcţie argumentativă aminteşte involuntar de aforismul atribuit (mai ales) lui Mark Twain - “Există trei tipuri de minciuni: minciuni, minciuni sfruntate, respectiv statistici” – întrucât raţionamentul rămâne sever viciat de cel puţin trei probleme majore interrelaţionate: a.) fiabilitate (i.e. reliability) redusă - dincolo chiar de identitatea minoritară a însuşi comunicatorului cifrelor, Gheorghe Pintilie, născut Timofei “Pantiuşa” Bodnarenko233 (idee, e adevărat, susceptibilă la eroarea de logică argumentum ad hominem circumstantiae), multe voci ale unor foşti angajaţi din sistem afirmă în mod răspicat existenţa unor recomandări oficiale adresate în anii de după război evreilor din partid, presă sau aparatul represiv de a-şi româniza numele, în scopul menţinerii măcar a aparenţei de românitate a instituţiilor statului, aceasta dincolo de cazurile numeroase în care “românizarea” numelor era făcută voluntar234. În plus, comunicarea internă în discuţie a avut loc cu 4-5 luni înainte de decizia suplimentării personalului D.G.S.P. de la 4641 la 7252 persoane235. Ba mai mult, şi incomparabil mai grav, “statistica” în discuţie este frecvent citată eronat şi omisiv; cercetări mai recente (şi totodată mai temeinice) indică drept corecte cifrele de 10% evrei în totalul personalului D.G.S.P. în febr. 1949, după criteriul originii etnice declarate; 15 evrei, adică 25% din totalul celor 60 ofiţeri superiori ai D.G.S.P. – i.e. o suprareprezentare la vârful Securităţii de 900% (!) faţă de ponderea în totalul populaţiei României (vezi, pentru detalii, Oprea 2002: 65-7, Troncotă 2006: 59-60, respectiv Catalan şi Stănescu 2004: 42 şi n. 23, deşi – vezi infra – chiar şi aceste cifre sunt probabil subestimări). În acest context, perpetuarea cu obstinaţie de către “minimalişti” a cifrelor indicate în premieră în urmă cu 15 ani de către Denis Deletant este pe cât de regretabilă, pe atât de suprinzătoare în cazul în care se asumă, totuşi, buna-credinţă a cercetărilor lor; b.) inadecvare metodologică - cifrele avansate sunt, oricum, parte a unei comunicări interne instituţiei, bazate în totalitate pe naţionalitatea declarată (mai exact “originea etnică”) a respondenţilor, în contextul în care, aşa cum prefaţam introductiv, de-a lungul timpului s-au consemnat multiple exemple, atât în PC(d)R, cât şi în securitate, ale unor evrei care se declarau din punct de vedere etnic ruşi, maghiari, români, etc. în ciuda tuturor evidenţelor236 (vezi bunăoară aceeaşi problemă în cazul statisticilor referitoare la membrii P.C.d.R. în perioada ilegalităţii, cu mulţi evrei declarându-se maghiari, de la Alexandru Moghioroş la Ghizela Vass sau de la Nicolae (Miklos) Goldberger la Alexandru Sencovici – o problemă de altfel caracteristică nu doar comuniştilor, ci în genere evreilor maghiarofoni din Ardeal. Or, cu multipli ofiţeri de Securitate evrei, dar autodeclaraţi ca de alte naţionalităţi, pentru atingerea unui grad minimal de rigurozitate
233 234

El însuşi evreu originar din Transnistria, potrivit fostului general de Securitate Neagu Cosma (1994: 32). Vezi, inter alia, Pavel Câmpeanu (n. Benjamin Kaz), care statuează explicit în memoriile sale că nu a existat o obligativitate a românizării numelor (Câmpeanu 2002: 182) şi insistă cu alt prilej că „schimbările de nume nu au fost obligatorii” (apud Badrus 2008: 258), în timp ce fostul demnitar Simion Ţaigăr nuanţează: „după 23 august 1944, un număr de activişti comunişti evrei şi-au schimbat – din proprie iniţiativă – numele evreieşti în nume româneşti. Iniţiativa a fost apreciată de către forurile de partid. În 1946 -1947 au început să se facă recomandări în acest sens, recomandări ce aveau în anumite cazuri caracter de presiune” (apud Fl. Banu 2008: 329). 235 V. Arhiva C.N.S.A.S, fond Documentar, dosar nr. 2559, f. 11. 236 A se vedea de pildă, ca exemplu nesingular, declaraţia hilară prin ingenuitatea ei aparentă a lt. -mj Arnold Platman (fiul lui Marcu) din autobiografia sa depusă la dosarul de la Securitate în 6 martie 1952: „În trecut am fost de naţionalitate evreu, azi sînt de naţionalitate română. Nu posed nici un fel de avere de nici o natură. Nici părinţii (tatăl) nu are nici un fel de avere. Nu am călătorit prin ţări străine. În trecut am fost de religie mozaică, fără a face parte dintr -o sectă religioasă. În prezent sînt ateu. Nu m-am căsătorit în 1949 la biserică”. (A.S.R.I. d.p. nr. 4149/1952). Similar, în autobiografia de la Securitate, Al. Nicolschi (Boris Grünberg) precizează: „naţionalitatea: ateu; religia: ateu” ( apud Solomovici 2001II: 47). 170

metodologică şi acurateţe a concluziilor, o cercetare a relaţiei evrei-Securitate în perioada postrăzboi ar reclama completarea informaţiilor obţinute pe baza autoidentificării etnice a subiecţilor analizei, una prin definiţie relativ-subiectivă, cu alte date şi informaţii, dezirabil obiective (ex. “religia părinţilor”, “religia mamei”, “religia respondentului”, “limba maternă”, “V-aţi convertit?”, “familie mixtă?”, etc.), care să aproximeze concluziile cercetării cât mai aproape de realitatea obiectivă supusă cercetării237; c.) relevanţa redusă pentru înţelegere şi cunoaştere – cifrele în discuţie, chiar şi considerându-le, arguendo, corecte, sunt menite a oferi doar o imagine holistă a structurii etnice declarate a personalului militar superior al D.R.S.P. Aceste cifre: - nu supun analizei cei 4 ani şi jumătate de după 23 august 1944 şi până la 11 februarie 1949238, nu mai puţin marcată de represiuni decât cea de după înfiinţarea formală a D.G.S.P.; nu se includ astfel în analiză sutele de inspectori generali, inspectori, inspectori adjuncţi, chestori-şef, chestori, comisari-şefi, comisari, comisari-ajutor, agenţi de poliţie, gardieni publici şi numeroşi alţi funcţionari civili şi angajaţi militari din variile componente instituţionale ale M.A.I. de dinaintea înfiinţării prin reorganizare a Securităţii; - nu includ în analiză funcţionarii civili ai Securităţii, între care zeci de evrei (de la cadre didactice la profesori ai şcolii de ofiţeri de Securitate de la Băneasa, etc.); - nu iau în calcul celelalte componente ale aparatului represiv funcţionale la acea dată (Apărarea Patriei, miliţie, gardieni publici, procuratura militară, jandarmerie, forţele armate, etc.); - nu discută numărul şi identitatea tuturor informatorilor, respectiv ofiţerilor acoperiţi/conspiraţi (incl. “rezidenţii”); - nu diferenţiază după nivel şi natura de conducere a posturilor sau funcţiilor deţinute de evrei în cadrul Securităţii. Bunăoară, o coroborare a etnicităţii cu nivelul ierarhic al funcţiei oferă o imagine de ansamblu radical diferită de cea propusă de “minimalişti”, ilustrând o suprareprezentare descriptibilă eufemistic ca “majoră” la nivelurile ierarhice superioare ale Securităţii în etapa ei incipientă. Concret, în M.A.I.-D.G.S.P., la momentul de referinţă ianuarie 1949, evreii ocupau următoarele posturi, respectiv conduceau:

237

Ilustrativ, până şi Teşu Solomovici (în Securitatea şi Evreii) admite că în multe cazuri, ofiţerii evrei din Securitate nu -şi declarau corect naţionalitatea, întrebându-se subsecvent „Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi trebuit totuşi să -şi definească naţionalitatea?” – întrebare la care însă autorul, citându-l pe Andrei Oişteanu într-o teoretizare a identităţii evreieşti, alunecă într-un relativism teoretizant regretabil pentru demersul în sine al cercetării. 238 Spre exemplu, tabelul nominal al personalului Biroului Siguranţei din Iaşi începând cu 1 aprilie 1945 era următorul: 1.) Felix Harman – comisar ; 2.) Iosif Hahanu – comisar; 3.) Ilie Polingher – comisar-ajutor; 4.) Marcel Segal - comisar-ajutor; 5.) Vladimir Ursu (în mod posibil român) - comisar-ajutor; 6.) Aron Ahailovici - comisar-ajutor; 7.) Marcu Leibovici comisar-ajutor; 8.) Iţic Marcus – agent; 9.) Max Marcu – agent; 10.) David Iosub – agent; 11.) Ştrul Sumer – agent; 12.) Sender Holtzman – agent; 13.) Ilie Sapsa – agent; 14.) Constantin Armanu – agent; 15.) Rebeca Braverman – şefă de birou şi 16.) Elvira Kohn – impiegată (aşadar, cu certitudine cel puţin 13 evrei, adică 81,25% evrei) (v. Arhiva C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 4048 [cota S.R.I.], ff. 63-65). Similar, peste 90% din angajaţii gradaţi ai Poliţiei oraşului Dorohoi nou-numiţi în mai 1945 erau evrei: şeful Poliţiei Samuel Rohrlich, comisarii Elias Zeltler, Uşer Nadler, Avram Moscovici şi Carol Segal, agenţii de poliţie clasa a III-a Elias Leibovici, Şloim Avram, Favid Schahter, şeful de secţie de gardieni publici Moritz Cojocaru, şeful de birou Iancu Rozenblat, respectiv gardienii publici clasa a III -a Herşcu Naftule, Moise Bacalu, Rubin Derji, Iţic Stern, Aron M. Haim, Ştrul Cojocaru, Gutman Meirovici şi Herşcu Formagiu (v. deciz ia nr. 3694 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne (în M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049. În aceleaşi proporţii etnice, fără a epuiza, fireşte, lista exemplelor, la Poliţia oraşului Botoşani erau numiţi începând cu 1 aprilie 194 5: comisarii Mauriciu Friedman, Sender Segal, Froim sin Iancu şi Mendel Schip, agenţii de poliţie clasa a III -a Marcel Hoffman, Zelig Schahter, Iţic Haffner, Adolf Herşcovici şi Daniel Kleindberg, şeful de secţie de gardieni publici Iancu Nuţă, impiegaţii Moritz Feller şi Bloida Blumenfeld, respectiv gardienii publici clasa a III -a Nuta Anbrecht, Zalman Bodroagă, Şloim Cornester, Nathan Fischer, David Fucs, Gherşin Tenker, Samuel Wexler şi Carol Singer (v. decizia nr. 3697 din 30 aprilie 1945 a ministrului Afacerilor Interne (în M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049). 171

 ministrul Afacerilor Interne - Teohari Georgescu – cu probabilitate confortabilă, evreu (n. Burăh Tescovici, v. supra);  secretarul general al ministerului – George Silviu (n. Silviu Iancu Goliger);  unul din cei doi directori generali adjuncţi ai D.G.S.P. (celălalt fiind rus) – Alexandru Nicolschi (n. Boris Grünberg, v. infra);  6 din cele 10 Direcţii Naţionale ale Securităţii (altfel spus, 60%!): I Informaţii Interne (condusă de col. Gavrilă Birtaş, cu adjuncţii săi lt.-col. Andrei Gluvacov şi col. Gheorghe Adorian), V Cercetări Penale (col. Mişu Dulgheru (Dulberger)), VII Tehnică (col. Szacsko Şandor), VIII Cadre (col. Alexandru Demeter), X Administraţie (col. Ervin Holţier (Holzer)), IV Contraspionaj în Forţele Armate (col Mihai Eugen Breban)239;  cel puţin 9 din cele 13 Direcţii Regionale ale D.G.S.P. (adică 69,2%!): Bucureşti – lt.-col. T. Sepeanu (avându-l ca adjunct pe maiorul Moise Senater); Braşov – col. Kalausek Iosif (Koloman) (avându-l ca adjunct pe col. Adalbert Izsak); Cluj – col. Mihai Patriciu (Grünsperger); Craiova – lt.-col. Eugen Vistig (Wisting); Galaţi – col. Mauriciu Ştrul (cu adjunctul lt. C. Grimberg); Ploieşti – lt. col. Cîmpeanu Constantin; Oradea – col. Ludovic Czeller (Zeller); Suceava – lt.-col. Ioan Popicu (Adalbert Poppig, secondat de adjunctul Dumitru Bacal); Timişoara – Koloman Ambruş;  cel puţin 12 din cele 44 Servicii Judeţene ale Securităţii Poporului (adică 27,2%!): Turda, Ialomiţa, Râmnicu Sărat, Bacău, Satu Mare, Alba, Baia, Botoşani, Rădăuţi, Severin, Caraş, Mureş;  directorul Secretariatului D.G.S.P. – mr. Wilhelm Einhorn (avându-l ca adjunct pe Sharit I. Bogdan);  unul din cele două birouri din cadrul Secretariatului D.G.S.P., era condus de cpt. Emanoil Schmerler (biroul Cifru);  comandantul Şcolii de ofiţeri de Securitate de la Băneasa – col. Ervin Voiculescu (n. Weinberg), plus 5 din cei 7 şefi de catedră ai Instituţiei (Zissu S. Cohn, Raoul David Demetrescu, List, Rigman, Leon Tokatlian, cel din urmă declarat armean, însă de origine evreiască, venit în România via Bulgaria); În cadrul întregului minister de Interne, ofiţerilor D.G.S.P. amintiţi li se adăgau, pe poziţii omoloage:.  şeful Direcţiei Generale a Miliţiei – Pavel Cristescu (Klei(n)man);  locţiitorul politic al ministrului – Mihai (Michal) Boico;  şeful Direcţiei Generale Politice a M.A.I. – Mihai Burcă (Michal Bursch);  locţiitorul politic al Comandamentului Trupelor de Securitate – Iacob Bulan;  şeful spitatului militar M.A.I. – Ernö Kahána (1945-1954, succedat de col. dr. Iancu Herşcovici);  directorul Casei de Cultură a M.A.I. – col. Beria Fuchs, etc. Subsecvent unei asemenea stratificări etnice a personalului în particular al Securităţii şi în ansamblu al M.A.I., cu evreii spectaculos suprareprezentaţi la nivelurile de conducere240, opozant

239

Pilduitor, chiar şi în 1956, aşadar la 4 ani după epurările pretins antisemite din 1952, în Direcţia a II -a a Securităţii, erau în continuare evrei: şeful direcţiei (lt.-col. Szabo Eugen); unul din locţiitorii şefului de direcţie (lt.-col. Holingher Isidor) şi cel puţin 4 din cei 12 şefi de servicii – lt. Col. Adam Mauriciu (şeful Serviciului III), mr. Zalman Marcu (Serviciul VII); cpt. Cojocaru Iulian (Serviciul V) şi cpt. Hida Tiberiu (Serviciul XII), cărora li se adaugă probabil şi cpt. Sauciuc Bruno, şeful Serviciului IX. 240 Aceasta într-o „radiografie” la vârf a Securităţii care chestionează până şi statisticile mai recente, amendate; chiar omiţând toate cazurile supuse mai mult sau mai puţin justificat controverselor, bilanţul de mai sus include prima facie, între cazurile incontestabile: un director general adjunct al D.G.S.P. (Al. Nicolschi), cel puţin 6 şefi de direcţii naţionale şi 9 şefi de direcţii regionale (toţi cu grad cel puţin de lt.-col.), plus colonelul Leibovici, şeful Serviciului Filaj şi Investigaţii, plus 172

poziţiei minimaliştilor, par a descrie mult mai fidel realitatea urmărită aprecierile unor foşti ofiţeri (români) de Securitate. Între aceştia se numără între cele mai sonor figuri fostul general Mihai Caraman, a cărui percepţie este reprodusă textual de jurnalistul (evreu) Teşu Solomovici:
„[…] Mihai Caraman, unul din şefii serviciilor secrete în anii lui Ceausescu şi, apoi, în anii post-revoluţionari... m-a întrebat daca voi scrie adevărul, adică despre năvala comuniştilor evrei, imediat dupa 23 August 1944, în structurile Partidului şi în organigramele serviciilor represive” (Solomovici 2005b, subl. n, nota I.A.).

Din aceeaşi direcţie, fostul şef al Direcţiei I, colonelul Gheorghe Raţiu, evoca modul în care după război “Securitatea a fost dată pe mâna evreilor, ungurilor şi ruşilor, care, în aparatul central şi la principalele unităţi teritoriale, ocupau funcţii de comandă” (Gh. Raţiu 1996: 280), în timp ce fostul general Nicolae Pleşiţă exemplifică pentru Cluj: “Eu, când am fost numit comandant al Regionalei Cluj [anii ’60, n.n.], am putut vedea că în Securitate nu erau decât unguri şi evrei. Ici-colo mai apărea şi câte un român chior. Foarte greu mi-a fost să românizez aparatul din Cluj […]” (apud Troncotă 2003b: 52). Iar din direcţia unui istoric al serviciilor secrete, concluzia reiterează tabloul unei structuri transparent stratificate etnic: “[Î]n funcţiile ierarhiilor de vârf la nivel central şi teritorial au fost preferate de la început persoane alogene, de origine evreiască, maghiară sau de alte naţionalităţi” (Troncotă 1999: 337). În fundamentarea empirică a unei asemenea retrospective aparent pur perceptuale se poate elabora o enumerare fără pretenţii de exhaustivitate a unor evrei activi în mod relevant în aparatul represiv (în mod primar Securitate şi Poliţie/Miliţie, secundar Jandarmerie, Gardieni Publici şi Forţele Armate, imediat după 23 august 1944) (cu numerotare curentă în continuarea celei precedente):
1501. ABRAHAM, Samoilă – din mai 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Bistriţa

(M.Of. nr. 119 din 29 mai 1945, partea I-a, p. 4425);
1502. ABRAM, Herşcu – fost tinichigiu, locotenent de Securitate, emigrat în Israel în 1959 (Caţavencu

2007: 2; Solomovici 2004: 566);
1503. ABRAMESCU, Mircea – în 1946 şef de birou în centrala M.A.I., propus spre avansare la funcţia

de şef de secţie (v. M.Of. nr. 65 din 18 mart. 1946, partea I-a, p. 2429); 1504. ABRAMOVICI, Avram – numit în aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Fălticeni, din luna noiembrie a aceluiaşi an reîncadrat ca agent de poliţie; în sept. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M.Of. nr. 265 din 19 nov. 1945, partea I-a, p. 10093 şi M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8320; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1505. ABRAMOVICI, Avram - între 1944 şi 1945 şimpiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.Of. nr. 261 din 14 nov. 1945, partea I-a, p. 9959); 1506. ABRAMOVICI, Emilia – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (nr. inv. 62, vol. I, u.a. 3/1952, vol. I); 1507. ABRAMOVICI, Moise – după război şef de serviciu în administraţia centrală M.A.I., în ianuarie 1949 reîncadrat ca referent (M.Of. nr. 16 din 20 ian. 1949, partea I-a, p. 655); 1508. ABRAMOVICI, H. Moritz, zis “Mişa” (fiul lui Herşcu) – căpitan, iniţial inspector responsabil cu propaganda în cadrul M.A.I., ulterior şef la Şcoala de Miliţie din Şoseaua Olteniţei până în anii ’60; 1509. ABRAMOVICI, Marcu – la sfârşitul anului 1947 încă agent, la începutul anului 1948 comisar la Serviciul Judeţean de Siguranţă Roman, apoi încadrat cu grad de sublocotenent la Biroul de
colonelul Gheorghe Adorian, adjunctul de la Direcţia I Informaţii Externe, adică – 18 – deja cu trei mai mulţi decât numărul de 15 ofiţeri superiori avansat de Oprea (2002) şi Catalan şi Stănescu (2004). 173

Securitate din Bacău (A.N.I.C., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, ff. 220-319; A.C.N.S.A.S, fond Documentar, dosar nr. 4080 (cota S.R.I.), f. 258; M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8321; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983); 1510. ABRAMOVICI, Marcu - locotenent de Securitate, anchetator al lotului Vasile Luca în 19521954, apoi anchetator la penitenciarul Uranus din Bucureşti (Caţavencu 2007: 2; Solomovici 2004: 566; Jela 2001241); 1511. ABRAMOVICI, Mauriciu – în mai 1945 încadrat în funcţia de şef adjunct de birou în centrala D.G.P.; în oct. 1945 promovat şef de birou (M.Of. nr. 253 din 5 nov. 1945, partea I-a, p. 9718 şi nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3894); 1512. ABRAMOVICI, I. Niculae – în septembrie 1945 numit comisar-ajutor la Poliţia Turnu Severin (M.Of. nr. 215 din 21 sept. 1945, partea I-a, p. 8199); 1513. ABRAMOVICI, Paul – în 1947 inspector general de poliţie în cadrul D.G.P. (M.Of. nr. 251 din 30 oct. 1947, partea I-a, p. 9696); 1514. ABRAMOVICI, Renée – din mai 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei, la Controlul Populaţiei (M.Of. nr. 121 din 31 mai 1945, partea I-a, p. 4518); 1515. ADAM, Mauriciu (n. Mauriţiu WEISZ242) (n. 21.VI.1909 Ludoşul de Mureş, MS) - membru de partid şi căpitan de Securitate, încadrat în 1946 ca şef de birou în cadrul D.G.P., în 1947 promovat comisar şef, şeful Serviciului de Poştă Specială din M.A.I. (1947-1952), apoi, cu grad de lt.-col., şeful Serviciului III din Direţia a II-a a Securităţii; ulterior cercetat disciplinar pentru că în timpul ilegalităţii, la arestare, a avut o purtare laşă, recunoscând legăturile sale în mişcarea muncitorească şi divulgând pe un tovarăş (dosar disciplinar sub numele parţial eronat “Adrian Mauriciu” la C.C.P. (nr. 51/111 din 27.I.1953), vezi pentru coroborare şi nume corect şi A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R., secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 3/1951, f.10; Caţavencu 2007:3; M.Of. nr. 245 din 23 oct. 1947, partea I-a, p. 9500; Dobre et al. 2006: 78; Solomovici 2001II: 43; Banu 2005; Deletant 1995b: 57; Cosma 1994: 68). 1516. ADAM, Iosif – (n. Iosif ADLER) (n. 1926) – membru U.T.C. din 1945, redactor la ziarul Ifjumunkas, în 1951 locotenent de Securitate şi membru supleant al C.C. al U.T.M., în anii ’50 cu grad de maior la Securitatea Bucureşti, în 1960 prezent ca şef al cabinetului de marxism-leninism din M.A.I. (A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – secţia Organizatorică, dosar nr. 105/1951, f.f. 7-8; Caţavencu 2007: 3; Dobre et al. 2006: 216); 1517. ADAM, Zoltan - în iunie 1945 numit comisar la Poliţia oraşului Odorhei (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1518. ADOCHIŢEI, Fany – angajată în 1945 telefonistă în centrala D.G.P., apoi dactilografă principală, în 1948 şefă adjunctă de birou (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4493); 1519. ADORIAN, Gheorghe – în mod eronat considerat român în multiple studii şi cercetări despre Securitate; în fapt evreu maghiarofon originar din Arad, recunoscut ca evreu fost voluntar în Spania243 (şi apoi chiar internat în lagărul de muncă de la Buchenwald în perioada 20 nov. 1943 11 apr. 1945) inclusiv de autorii evrei David Diamant (1979: 370) şi Martin Sugarman (f.a. p. 108); ilegalist în Cluj la începutul anilor ’30, cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA, fond 495 (“România”), inv. 225, dosar nr. 53); după război revenit în România, iniţial în S.S.I., apoi colonel (în 1949) D.G.S.P. şi şef al Direcţiei I Informaţii Externe, uneori menţionat şi ca şef al Direcţiei Politice a M.A.I. (v. Solomovici 2003: 88), probabil începând cu 1950; ulterior cadru didactic şi autor la Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lângă C.C. al P.C.R.; în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist, cu grad de
241 242

Menţionat şi de Toma Roman Jr. în articolul „’Bancherii roşii’, victime colaterale” din Bucureştiul Cultural VI (100). V. decizia ministrului Justiţiei nr. 41731 din 29 apr. 1947 în M.Of. nr. 107 din 13 mai 1947, partea I-a, p. 3770. 243 Coautor, alături de Mihai Burcă, Constantin Câmpeanu, Mihail Florescu, Stan Minea, Iosif Nedelcu şi Valter Roman, al cărţii Voluntari români în Spania 1936 – 1939. Amintiri şi documente (Bucureşti: Ed. Politică, 1971). 174

maior, în Forţele Armate, prin Decretul regal nr. 2066 din 20 oct. 1947 (M.Of. nr. 25 3 din 1 nov. 1947, partea I-a, p. 9763); decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. III-a; căsătorit cu Judith, fiica liderului comunist din Ardealul de Nord Hillel Kohn, profesoară cu grad de conferenţiar la I.P.B. în anii ‘70; stabilit în anii ’80 în Elveţia (via Israel), acolo unde locuia fiica sa, Ana [Cathy? n.n., I.A.] (v. şi I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Solomovici 2003: 88 şi Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 506 n. 15, lucrări care îl menţionează în mod corect ca evreu); 1520. AGHERŞTEIN, Isac (în unele documente “Argeştein”) – în 1946 era şef adjunct de birou în cadrul Comisariatului de Poliţie al oraşului Bacău, în 1948 cu acelaşi grad la Chestura de Poliţie Bacău (M.Of. nr. 163 din 17 iulie 1946, partea I-a, p. 7489; M.Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1948, partea I-a, p. 706); 1521. AHAILOVICI, Aron - din aprilie 1945 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 4048 [cota S.R.I.], ff. 63-65); 1522. ALBERTI, D. Iosif – ofiţer M.A.I., ulterior profesor la Şcoala de Miliţie până în 1962, când va fi trecut în rezervă; 1523. ALBINI, Iancu (n. 1898 Bucureşti) – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (62 vol. I, u.a. 3/1952, vol. I); 1524. ALBU, ? (n. Gyuszi WEISS) - şeful biroului Siguranţei Arad după 1944 (menţionat în Solomovici 2001II: 56); 1525. ALMALECH, Moise – în 1948 era lucrător calificat în centrala D.P.S. (M.Of. nr. 164 din 19 iulie 1948, partea I-a, p. 5969); 1526. ALMALEK, Issim – după august 1944 detectiv în cadrul D.G.P., transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 157 din 14 iulie 1945, partea I-a, p. 5982); 1527. ALTKOPF, Mendel – locotenent-major M.A.I., cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.C. al P.M.R. (nr. inv. 62 vol III, v. şi u.a. nr. 3/1952, vol. II)244; 1528. AMBRECHT, Huta - din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 3697 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1529. AMBRUŞ, B. Coloman (Francisc) (24.II.1907 Livada de Câmpie, Hunedoara – 8.IV.1987, Braşov) (fiul lui Balint şi Ludovica) – colonel de Securitate, membru de partid din 1936; în septembrie 1945 încadrat ca subinspector la Inspectoratul Regional de Poliţie Timişoara, din oct. 1947 însărcinat cu atribuţii în domeniul Siguranţei; ulterior şeful D.R.S.P/D.R.S.S. BanatTimişoara (1948-1951, cu grad de lt.-col.-), şeful D.R.S.S. Sibiu (1951-1952, cu grad de colonel), respectiv şeful D.R.S.S. Braşov (1952-1954-?); decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a III-a, iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. II-a (M.Of. nr. 213 din 19 sept. 1945, partea I-a, p. 8115 şi nr. 228 din 3 oct. 1947, partea I-a, p. 8918; I.R.I.R. & Caţavencu 2004, Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 27, 34, 43; Deletant 1995b: 62; Cosma 1994: 76; vezi şi dosarul de la C.C.P. nr. 412/1059 din 20.II.1952, respectiv dosar A/50 Colecţia “ilegalişti decedaţi”))245; 1530. AMBRUSTER, Emilia – din dec. 1944 impiegată la Poliţia Fălticeni, detaşată la Poliţia Deva, iar ulterior transferată la Poliţia Târgovişte (M.Of. nr. 5 din 8 ian. 1945, partea I-a, p. 90); 1531. AMBRUŞ, Ecaterina – contabil-ajutor la Poliţia Focşani, în mai 1948 transferată la Poliţia Miercurea Ciuc (M.Of. nr. 104 din 7 mai 1948, partea I-a, p. 4143); 1532. ANCEL, Coca – în iunie 1945 numit impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 144 din 29 iunie 1945, partea I-a, p. 5467);
244 245

V şi http://www.adevarul.ro/societate/sanatate/Arhiva-Adevarul-Biserica-Serviciul-Scanteii_0_48596174.html. V. fişa sa sumară la http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/AMBRUS_COLOMAN_FRANCISC.pdf. Vezi şi Caţavencu 2007: 8. 175

1533. ANCEL, Ioil – în aprilie 1945 numit agent de poliţie la Poliţia oraşului Fălticeni, ulterior şeful

serviciului economic de la Miliţia Rădăuţi, ulterior de la Miliţia Suceava; din 1 dec. 1947 agent la Poliţia Fălticeni; destituit în 1954 sub acuzaţia de sionism (dosar la C.C.P. nr. 475/745, întocmit la data de 16.XI.1954; M.Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1948, partea I-a, p. 707; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049; M.Of. nr. 82 din 7 apr. 1948, partea I-a, p. 3077); 1534. ANDREESCU, Matusei (n. Matusei ARONOVICI, fiul lui Nathan şi Clara) (2.IX.1910 Panciu, Vrancea – 5.VIII.1986 Bucureşti) – membru de partid din 1944, comisar-şef la Brigada Mobilă a Siguranţei (1947-1948), în 1947 cu grad de comisar-şef în Direcţia Poliţiei de Siguranţă, apoi căpitan la Direcţia V Cercetări Penale a D.G.S.P. (1949-1951), apoi maior şi respectiv locotenentcolonel, cu funcţia de şef de serviciu (II), apoi de birou la Direcţia VIII Cercetări Penale a D.G.S.S/D.S.S. (1951-1960-1962)246; în 1971 funcţionar la ICECHIM Bucureşti, decorat ca pensionar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a (Decretul nr. 157 din 4 mai 1971); căs. cu Maria (n. Polak) (1910-2000), stabilită ulterior în Israel, împreună cu care a avut doi copii: Nanu Andreescu şi Riri (căs. Covu); (decizia ministrului Justiţiei nr. 85952 din 4 sept. 1947 în M.Of. nr. 237 din 14 oct. 1947, partea I-a, p. 9243; M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10920; M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2632; Watts 2011: 196 n. 2; Dobre et al. 2006: 80; C. Lupu 2011; Troncotă 2006: 63; I.R.I.R. & Caţavencu 2004; Ioniţoiu 2006: 34; Goma 2007: 118; Solomovici 2004: 566; Niculae 2004: 32; Cosma 1994: 48, dosar A/62 Colecţia “ilegalişti decedaţi”, A.NI.C.); 1535. ANTONIU, Samuel (n. Samuel AIZICOVICI) (n. 12.IV.1910 Piatra Neamţ, fiul lui Mateiaş şi Betty; căs. cu Ella) – în februarie 1948 numit comisar-şef în cadrul centralei Siguranţei; după reorganizarea Siguranţei în Securitate maior, şef de serviciu şi locţiitor al lui Dulgheru la cabinetul ministrului de Interne (1948-1952), ulterior director adjunct la Direcţia VIII Cercetări Penale a D.G.S.S. până în 1957, când a fost destituit şi exclus din partid, urmare a descoperirii fostei sale apartenenţe la Partidului Radical Ţărănist în perioada interbelică; deţinut 3 ani247 pentru neglijenţă faţă de securitatea statului (M.Of. nr. 43 din 21 febr. 1948, partea I-a, p. 1519; M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2632; C. Lupu 2011; Neştian 2010: 88; Kuller 2008c: 191; Caţavencu 2007: 12; Dobre et al. 2006: 185; Niculae 2004: 32; Deletant 1995b: 58; Goma 2007: 118; Cosma 1994: 48; v. şi dosarul său de la C.C.P. nr. 925/467 din 27.IV.1957); 1536. APOSTOLESCU, Otto (n. Issersohn?) – directorul casei de Cultură a M.A.I. (în cadrul Direcţiei Generale Politice) timp de câteva luni în 1951248; 1537. APTER, P. Silvia - din 1947 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 122 din 31 mai 1947, partea I-a, p. 4357); 1538. (?) ARANICI, Pavel (n. ARANYCS) – colonel la D.R.S.S. Braşov la jumătatea anilor ‘50, apoi şeful Direcţiei a III-a a Securităţii; ajuns chiar secretar de stat în M.A.I. (1961-1963); cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (2/1956) (I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Cosma 1994: 46, 75; Dobre et al. 2006: 78; C.P.A.D.C.R. 2006: 182); 1539. ARITONOVICI, Milu (Millo) – încadrat iniţial ca şeş adjunct de birou în centrala D.G.P. în septembrie 1945 (M.Of. nr. 200 din 4 sept. 1945, partea I-a, p. 7774); în 1947-1948 comisar în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10920; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 980);

246

V. fişa sa incompletă la http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/ANDREESCU_MATUSEI.pdf. Vezi şi Caţavencu 2007:9 şi Solomovici 2001II: 43. 247 V. fişa sa matricolă penală la http://86.125.17.36/fisapenala.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale++detinuti+politici\A\A+03.+Anghel+-+Ardeiu\Antoniu+Samuel+M/P1060208.JPG. 248 Vezi descrierea actualului centru cultural al Ministerului la http://www.cultura.mai.gov.ro/viewpage.php?page_id=88. 176

1540. ARON, Mauriciu - după război agent de poliţie la Chestura de Poliţie Iaşi; în 1947 însărcinat cu

atribuţii de Siguranţă şi transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi (M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8318); 1541. ARON, Zanben – din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1542. (?) ARONESCU, ? – anchetator şi locţiiitor al comandantului Securităţii din Oradea în 1948 (Solomovici 2004: 566); posibilă identitate cu colonelul Constantin Aronescu, menţionat de multiple surse ca prezent încă la serviciul judeţean Bihor în 1981; 1543. AUBERT, Henry - medic M.A.I. Timişoara, ulterior şeful catedrei de cardiologie UMF Timişoara, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (68/1955); 1544. AUER, I. E. Geza – colonel, profesor la Şcoala de miliţie din Bucureşti până în 1965, ulterior şef de serviciu în Inspectoratul General al Miliţiei (Cosma 1994: 44-83); 1545. AVERBUCH, Iţic (după unele surse fratele Vandei Nicolschi) – colonel, comandantul Securităţii municipale Ploieşti în anii ‘50, avându-i ca adjuncţi pe Mauriciu Ştrul şi pe Şmilovici (Jela 2001; Solomovici 2004: 567); 1546. AVERBUCH, Izu A. - ajutor de comandant la Raionul M.A.I. Codlea, apoi la raionul Făgăraş, participant la reprimarea partizanilor din Făgăraş (cu dosar la C.C.P., nr. 1298/715 din 17.III.1960); 1547. AVRAM, Nusem - între 1944 şi 1945 şef adjunct de birou la Inspectoratul Regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M.Of. nr. 261 din 14 nov. 1945, partea I-a, p. 9959); 1548. AVRAM, Şloim – din aprilie 1945 agent la Poliţia Dorohoi; din sept. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă; în 1949 sublocotenent la biroul V Anchete la Securitatea Dorohoi în cadrul D.R.S.P. Suceava, implicat în lichidarea grupării anticomuniste Macoveiciuc, ulterior locotenent major la Securitatea din Piatra Neamţ, emigrat în Israel în anii ‘80 (M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8320; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983; v. şi Caţavencu 2007: 15; Solomovici 2003: 207-8 şi 2004: 567, 600 – în fapt este vorba de aceeaşi persoană, n.n); 1549. AXELRAT, Sabina – din 1 aprilie 1948 agentă de poliţie la Direcţia Poliţiei de Siguranţă a D.G.P. (M.Of. nr. 82 din 7 apr. 1948, partea I-a, p. 3080); 1550. BACALU, Dumitru (n. David) – din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. 3699 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); din luna noiembrie a aceluiaşi an comisar-ajutor (M.Of. nr. 265 din 19 nov. 1945, partea I-a, p. 10093); ulterior locotenent-major (în 1950), locţiitor director adjunct la D.R.S.P. Suceava în 1949-1950-?; cu referat de cercetare la fd. C.C. al P.C.R., secţia Cancelarie – dosare anexe, nr. inv. 3293, anexa la dosarul nr. 76/1982; (I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Solomovici 2004: 567; Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 277); 1551. BACALU, Marcu – în iunie 1948 numit comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă; ulterior locotenent M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (62 vol. I, u.a. 3/1952, vol. I) (M.Of. nr. 144 din 25 iunie 1948, partea I-a, p. 5360); 1552. BACALU, Moise - din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 3694 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1553. BAKOS, Vencel - în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246) 1554. BANDER, Paul – în mai 1948 promovat comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.G.P. (M.Of. nr. 104 din 7 mai 1948, partea I-a, p. 4144); 1555. BANK, Iosif – în 1953 locotenent la Securitatea din Târgu Lăpuş, iar în anii ’60-’70 era menţionat ca maior la Securitatea din Sighet (v. Vischi şi Ivanciuc 2003);
177

1556. BANTEA, Eugen (n. Eugéne BEER, botezat “Mihail”

) (30.I.1921 Bârlad – 24.XI.1987 Bucureşti) – membru de partid din 1944 în anii ’60 şeful Editurii Militare, colonel, detaşat de la M.A.I. la M.Ap.N. în anii ‘70 (cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (9/1969), promovează treptat până la gradul de general-maior; director al Institutului de Studii de Istorie Militară, în anii ’60-’70 autor al unor lucrări de istoria mişcării muncitoreşti şi istorie militară română (v. şi Kuller 2008a: 51); fratele medicului Corneliu Bantea (Beer); căs. cu Marcela, profesoară de limba engleză; 1557. BARATZ, Israel - după război şef de serviciu în administraţia centrală M.A.I., în ianuarie 1949 reîncadrat ca referent (M.Of. nr. 16 din 20 ian. 1949, partea I-a, p. 655); 1558. BARBU, Daniel (n. Barbu LENOBEL) – anchetator (1945-1950) în Brigada Mobilă a Direcţiei Cercetări Penale, în 1953 locotenent la Direcţia VIII (fostă V) de Cercetări Penale a D.G.S.S., emigrat ulterior în Israel; cu referat de cercetare la fd. C.C. al P.C.R., secţia Cancelarie – dosare anexe, nr. inv. 3293, anexele la dosarele nr. 38/1980 şi 9/1983; (C. Lupu 2011; I.R.I.R. & Caţavencu 2004, Solomovici 2004: 586; Niculae 2004: 32; Jela 2001); 1559. BARTFELD, Leon - în octombrie 1945 numit gardian public pe lângă Poliţia oraşului PiatraNeamţ (M.Of. nr. 231 din 10 oct. 1945, partea I-a, p. 8800); 1560. BĂDESCU, Marcel (n. Marcel BLECHER, fiul lui Lazăr, fratele scriitorului Max Blecher) – originar din Botoşani, intrat în mişcarea comunistă în 1943, după 23 august 1944 iniţial activist de partid, apoi elev la Şcoala pentru ofiţeri M.A.I. (coleg cu Victor Ranga, Iulian Sorin, Pavel Sterescu ş.a.), după absolvire ofiţer la Direcţia Contrainformaţii a Armatei, trecut în rezervă în 1960, ulterior student la Facultatea de Istorie, apoi funcţionar la O.N.T., apoi angajat al comunităţii evreieşti, emigrat în Israel, întors în România după 1989 (M. Blecher-Bădescu în Solomovici 2003: 119-122); 1561. BĂDĂU (? BĂDAN), Alexandru (n. Alexander BRAUNSTEIN) – după august 1944 şeful Comisiei de Control al Străinilor din cadrul M.A.I., originar din Târgovişte; 1562. BĂLAN, Ştrul – după război agent de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Dărăbani, în martie 1948 transferat la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Săveni (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4493; M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); 1563. BĂLTEANU, M. Mihail (n. COLCHER) (n. la Lublin, U.R.S.S.) – locotenent-colonel, profesor de ştiinţe sociale la Şcoala de Miliţie, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (nr. 32/1955), trecut în rezervă în 1962; ulterior autor al unor lucrări social-politice; decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. a III-a; soţia Ritta decedată în sept. 2005 (91 ani) (Cosma 1994, I.R.I.R. & Caţavencu 2004, la intrarea “Boico Mihail”); 1564. BĂRĂNESCU, E. (n. BARANY, Elemer) – evreu maghiarofon, sublocotenent (în 1949), ulterior locotenent, şef de birou în cadrul D.R.S.P. / Raionala de Securitate Cluj (1948-1960) (C. Lupu 2011; I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Jela 2001; Vischi et al. 2005; Gavrilă-Ogoranu şi Baki Nicoară 1999: 180); 1565. BECHER, Mielu – maior de Securitate, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (2/1979) – incertă activitatea sa în perioada urmărită (1945-1965); 1566. BEINER, Sigy (a nu se confunda cu omonimul) – în iulie 1948 angajat ca informator diurnist în cadrul D.G.P. (M.Of. nr. 172 din 28 iulie 1948, partea I-a, p. 6201); 1567. BENEDEK, Ernest – în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.G. C.F.R. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. nr. 52 din 4 martie 1945, partea I-a, pp. 1654-5);

249

249

Vezi pentru schimbarea numelui decizia nr. 114.242 din 13 nov. 1946, în M.Of. nr. 267 din 16 nov. 1946, partea I-a, p. 12.022. 178

1568. BENEDEK, Ştefan (n. 13.VIII.1910) – de profesie lăcătuş, membru P.C.d.R. din 1935; din 1

aprilie 1947 încadrat comisar-ajutor la Biroul de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Baraolt (M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); căpitan M.A.I. (1952); propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R.; 1569. BENIAMIN, Leon - în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 144 din 29 iunie 1945, partea I-a, p. 5467); 1570. BERCOVITZ, I. - din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.Of. nr. 136 din 19 iunie 1945, partea I-a, p. 5127); 1571. BERCOVITZ, Zolman - în sept. 1946 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Sighet (M.Of. nr. 222 din 25 sept. 1946, partea I-a, p. 10432); 1572. BERCU, Bruno - în octombrie 1945 numit impiegat în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M.Of. nr. 231 din 10 oct. 1945, partea I-a, p. 8800); 1573. BERKOVICS, Ludovic - în noiembrie 1945 încadrat în M.A.I. la Serviciul Lagăre al D.G.P., pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.Of. nr. 275 din 30 nov. 1945, partea Ia, p. 10416); 1574. BERARIU, Silviu (n. BERCOVICI) – din 1 aprilie 1945 secretar al Poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. 3699 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); în 1947 numit comisar-şef al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M.Of. nr. 182 din 11 august 1947, partea I-a, p. 7083; M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10923); 1575. BERCIU, Ştefan (13.VII.1928 Bucureşti - 13.I.2000 Bucureşti) – ofiţer la Miliţia Judiciară Bucureşti, secţia Moravuri, între 1947 şi 1967, iar “în civil” autor de piese şi romane poliţiste (Kuller 2008a: 63)250; incinerat la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti; 1576. BERCOVICI, Burăh - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1577. BERCOVICI, Ionaş - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1578. BERCOVICI, Samuil – comisar la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (august 1944 – aprilie 1945, ulterior disponibilizat urmare a restructurării) (Andreescu, Nastasă, Varga 2003a: 99); 1579. BERCU, Iacob – în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 110 din 14 mai 1948, partea I-a, p. 4315); 1580. BERCU, M. Leon (1907-1977) – medic la Prefectura Poliţiei Capitalei (1946-1948), ulterior membru supleant al Comisiei medico-militare mixte a Regiunii a II-a Militare Bucureşti; medicul personal al lui Gheorghiu-Dej şi apoi al altor demnitari comunişti, conferenţiar la I.M.F. Bucureşti, decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls. III-a şi în 1972 cu ordinul “Medicul Sanitar” cls. II-a (cf. Cioroianu 2005: 165 n. 209, ar fi fost de asemenea medicul lui Petru Groza) (M.Of. nr. 175 din 31 iulie 1946, partea I-a, p. 8187; M.Of. nr. 165 din 20 iulie 1948, partea I-a, p. 6002), iar din iulie 1948 repartizat la Sitalul Elias (M.Of. nr. 168 din 23 iulie 1948, partea I-a, p. 6097); 1581. BERDICEVSCHI, Sara (n. ROZENBLATT) – angajată în martie 1948 informator diurnist în cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei din M.A.I., apoi tansferată la Spitalul M.A.I. (v. M.Of. nr. 62 din 15 martie 1948, partea I-a, p. 2279; M.Of. nr. 108 din 12 mai 1948, partea I-a, p. 4264); 1582. BEREŞ, Irma – în noiembrie 1945 încadrată în M.A.I. la Serviciul Lagăre al D.G.P., pe postul de contabilă la Centrul de internare Oradea (M.Of. nr. 275 din 30 nov. 1945, partea I-a, p. 10416); 1583. BERGHER, David – în nov. 1947 numit agent de poliţiei în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.G.P. (M.Of. nr. 271 din 22 nov. 1947, partea I-a, p. 10350); 1584. BERGHER, Haim – angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei Câmpulung, Bucovina (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895);
250

V. şi http://www.crispedia.ro/Stefan_Berciu. 179

1585. BERGHER, Moritz – angajat în aprilie 1948 ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei

Capitalei (M.Of. nr. 85 din 10 aprilie 1948, partea I-a, p. 3232);
1586. BERLINER, Adalbert – în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de

Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246);
1587. BERMAN, Samuel – de formaţie farmacist, în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala

M.A.I. (M.Of. nr. 151 din 3 iulie 1948, partea I-a, p. 5603);
1588. BICHEL, Ion (n. Ivan) (uneori ortografiat Bikel) (n. 1927 Arad) – din grupul lui Serghei

Niconov, încadrat ofiţer în S.S.I. după 1945 (după alte surse încadrat în M.A.I. abia în 1951), cu misiuni sub acoperire în R.F. Germană, Austria, Olanda, Suedia, Polonia ş.a., în anii ’60 cu grad de colonel, suspectat de spionaj în favoarea unor state occidentale (I.R.I.R. & Caţavencu 2004; Solomovici 2003: 449-53; Ozon 2001; Cosma 1994: 44); 1589. BIRALY, Vencel - în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1590. BIRTAŞ, Gavrilă (n. Janoş BIRTAS) (n. 12.X.1905 Baia Mare) – evreu maghiarofon; după propriile declaraţii, membru de partid din 1922 (ar fi fost introdus în P.C.d.R. de către Berger Aladar (v. Dobre et al. 2006: 75)); cu stagiul recunoscut oficial din 1948; fost luptător în Spania, probabil agent N.K.V.D. în M.A.I. (Watts 2011: 196 n. 2; Cosma 1994: 34; Troncotă 2006: 63); din 1946, ca şef al Siguranţei Oradea, în 1947 inspector general în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10919), după înfiinţarea Securităţii colonel, şeful Direcţiei I Informaţii Interne a D.G.S.P. din 1948, destituit în 1952 în cadrul valului de “epurări” şi încadrat ca director în Ministerul Gospodăriei Locale; decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.Of. nr. 110 din 16 mai 1947, partea I-a, p. 3871); 1591. BIRTAŞ, M. Eva (n. Eva ROTSCHILD251) (n. 4.IV.1916, Şimleul Silvaniei) – 24.III.1987 România) – soţia lui Gavrilă Birtaş; membru P.C.d.R. din 1933, referent şef la Serviciul Operativ Securitatea Închisorilor (adjuncta lui Iosif Nemeş) (1949), referentă şi apoi şefă a Serviciului de Cadre din Direcţia Generală a Penitenciarelor (1949-1950, 1950-1952) cu grad de lt.-maj., inspector-prim în Grupa Inspecţii a Direcţiei Lagăre şi Colonii de Muncă din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă, cu gradul de căpitan (1954-1955), pensionată pe caz de invaliditate în 1955; decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. a III-a; 1592. BLANDER, Iosif (Herciu?) – în 1948 plutonier-major la D.R.S.P. Bucureşti, fost lăcătuş (Solomovici 2004: 567); 1593. BLANK, Martin - în 1 aprilie 1947 încadrat comisar de poliţie în D.P.S. a D.G.P. (M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); 1594. BLAUMAN, Ladislau – medic, din iunie 1948 angajat la Spitalul M.A.I. Bucureşti (M.Of. nr. 151 din 3 iulie 1948, partea I-a, p. 5603); 1595. BLAUSTEIN, Laurenţiu – în anii ’50 locotenent de Securitate participant la reprimarea rezistenţei anticomuniste din munţi; menţionat în memoriile lui Ioan Gavrilă Ogoranu, care reproduce o dare de seamă a Miliţiei Raionale Făgăraş din 14 august 1952, respectiv, sub numele neplauzibil “Blaunstein”, de Solomovici, 2004: 567; 1596. BLĂNARU, Sofia – din 1 aprilie 1948 dactilografă stagiară la Inspectoratul Regional de Poliţie Galaţi, Serviciul Siguranţă (M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2631); 1597. (?) BLEHAN, Octavian (după unele surse n. Osias BLECHER) – angajat comisar la Inspectoratul Regional de Siguranţă Iaşi după război (Arhiva C.N.S.A.S., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, f. 219, v şi M.Of. nr. 55 din 6 martie 1948, partea I-a, p. 2037), ulterior cu grad de locotent, iar în 1953-1954 maior, anchetator la Suceava, menţionat ca torţionar în multiple
251

V. şi biografia ei pe saitul I.I.C.C.M.E.R., la http://crimelecomunismului.ro/ro/biografiile_nomenklaturii/#Eva Birtaş . 180

BOGDAN. 3895). Ervin (n. BLUM. partea I-a. 6. BLUMENFELD.093 din 11 dec. 190 din 18 august 1948. p. Samuel – în 1948 lucrător calificat în centrala Siguranţei (M. partea I-a..din 1 aprilie 1945 impiegat în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 1608. Arachelian 2010. Leon . partea I-a. Zalman . în Forţele Armate. 99243 din 4 oct. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Chimiei din cadrul Ministerului Industriei (M. III-a. p. 1947. nr. nr. BLUM.C. supra). & Caţavencu 2004.Of. direcţia Spate din M. apoi în maquis. nr. Oprea 2002: 157). 4049).P.A.Of.R. v.I. în 1948 informator diurnist în cadrul D.G.R. cu grad de căpitan. p. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. nr. (M. BODNAR. Otto – după război iniţial funcţionar la Primăria Timişoara. 6748). 6747. partea I-a. 1949. 1603.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 115 din 20 mai 1948. în M.Of. 1600.I. căs. 1602. nr.C. partea I-a. Beatrice – în mai 1948 angajată agent principal de poliţie în cadrul D. director adjunct al Secretariatului D. v. 52 din 4 martie 1945. BODASCHER. cu Simona. nr. BLUMER. Pelin 2005. Solomon-Erwin BLUM252) (n. 3697 din 30 apr. potrivit căruia ar fi fost inginer chimist. şi Caţavencu (2004). BLUMENFELD. nr. şeful Direcţiei Aprovizionare şi Gospodărie a M. fiul lui Philip şi Rosa (n. partea I-a. 1601. 1946. al P. 233 din 8 oct. 116 din 21 mai 1948.R. p. 1607. 1598. 35 din 11 febr. BLUMENFELD. Stark)) (n.Of. 157 din 252 253 V. fiul fostului proprietar al magazinului “Luvru” din Bucureşti).A.R. Horia (Sharit) – în 1950 maior.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.S.R.Of. menţionat şi în Solomovici (2004II: 567).P.D.Of. BOGDAN. 2066 din 20 oct. 1945. Solomovici 2003: 198. & Caţavencu 2004.I.I. fratele lui Jean Bogdan (v.I. M. 1604. Sergiu – în august 1948 încadrat comisar de poliţie în D. p. I. partea I -a. I. Cosma 1994: 50. în martie 1945 reîncadrat în Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale (fost arhitect-şef al Timişoarei)) (M. 190 din 18 august 1948. p.Of.S.1917 Bucureşti) (uneori menţionat cu prenumele românizat Horia) – în 1957 colonel de Interne.A.. (1955-1960).Of. prin Decretul regal nr. 181 .R.S. I. 110 din 18 mai 1945. 253 1609. Doina.A. (?) BOCSE..A. 4049). Decretul Consiliului de Stat al R. 125.L.1919 Braşov) (uneori cu nume de serviciu BONDA)– fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania.I. (23/1953). decizia ministrului Justiţiei nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.S. 110 din 18 mai 1945. unde.XI. 4437). 25. (M. 107 din 15 mai 1945. partea I-a. după război încadrat iniţial în Securitate.Of. p. p. pensionar. 1605.mărturii ale unor foşti deţinuţi politici şi în Raportul C.Of. partea I-a. în calitate de şef de serviciu la M. 1213). (?) decorat în 1971 sub numele dactilografiat eronat “Corneliu Hari [B]ogdan”.VIII. nr. Bloida .R.R. şi 2003: 264). 10875.Of. 2006: 215. în jurul anului 2004 identificat încă în viaţă la Craiova. Iosif – funcţionar civil în cadrul M.C. 4495). p. cu care a avut o fiică. partea I-a. pp. 10926. 1947 (M. BODOAGĂ. nr. Zissu pentru deschiderea de negocieri economice pentru liberalizarea emigrărilor în Palestina”. partea I-a. 1599.R. Harry BERMAN . v. decizia ministrului Justiţiei nr. a fost “utilizat în exercitarea de presiuni asupra liderului sionist A.P. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 253 din 1 nov. M. cf.P. nr. Hary (n. ulterior şeful direcţiei tehnicadministrative. 1946 în M. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (Dobre et al. (M. 3697 din 30 apr. nr. 1654-5) 1606.S. 82006: 182). alături de alţi “spanioli” (inclus şi în lista lui Solomovici 2004: 136.P. M. V. p. Vasile – de formaţie şofer. Goma 2007: 118. nr. la înfiinţare (1948) (I. nr. 9763). ulterior (din 1958?) director general al IPROCHIM în anii ’50-’60. p. partea I-a.Of.

fiul lui Meyer (alias “Roman”) şi Fulie (alias “Elena”).S.. Ferentz – în sept.1930 Braşov – 2000 Cluj. ulterior pentru scurt timp director adjunct al Uzinelor “23 August din Bucureşti. 55 din 6 martie 1948. 255 V.cnsas.4 mai 1957.IV. 208 din 10 sept. partea Ia. avansat la gradul de general-maior în 1949.1920 Balc.Of. 2417.A. M. 10433).I.R. BOKOR. p. fiul lui Carol) (n. Mihail (n. 225.. 19. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 3871). Samoilă – după august 1944 agent de poliţie la Iaşi. H. nr. (1946-1947). ff. M. Isidor (cunoscut mai degrabă cu prenumele prescurtat “Isou” din perioada ulterioară de artist) (1925-2007) – în 1948 comisar de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Gura Humorului (M.ro/documente/cadrele_securitatii/BOKOR_LUDOVIC. Meier ROSNER. BRAUNSTEIN.. 110 din 16 mai 1947.C.R. în luan noiembrie avansat la clasa I-a (M. 1954). nr. M. p.1912 Frasin. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. de unde demisionează în sept. BOICO.Of.S.G. apoi comisar în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (1945-1948). Jozsef) (6.N. 8199). 1610. muncitor necalificat.) Wasserman (1909 – d?). anchetat.Of. BREBAN.A. partea I-a. 28 iunie 2007. a avut 3 fraţi .a. 4048 [cota S. vol I. apoi în Brigada Mobilă a Siguranţei Statului cu grad de lt. fiul lui Alexandru şi Berta) – evreu maghiarofon. p... 2). M. 3617. Bernard – după război funcţionar la Subsecretariatul de Stat al Aerului de pe lângă Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.I. partea I-a. zis “Bibi”) (26. din 1935).P. 1616. 157 din 4 mai 1971). f.Of.: 108). Nastasă şi Varga 2003b: 175). Ordine şi Instrucţiuni 1959. nr. & Caţavencu 2004254 ş. 255 din 7 nov. precum şi menţiunea lui între voluntarii evrei din războiul civil spaniol în Diamant 1979: 371 şi Sugarman f. 2786. BOICULESI. ambii imigraţi din Rusia.). (Arhiva C. Israel).R. menţionat şi în A.Of.1969 cu grad de maior255. 1947. 63-65 şi fond Neoperativ. destituit şi trecut în rezervă în 1952. 1947 reîncadrat (retroactiv. 1945 încadrat ca detectiv clasa II-a în D. f. 9800. 1946 (M. Rebeca . partea I-a. fond documentar. 19854 din 25 febr. decorat în 1947 cu ordinul „Coroana României în grad de Cavaler (decizia nr. 1613. 222 din 25 sept. 1612. maior (la trecerea în rezervă) la Direcţia Regională / Inspectoratul Judeţean C luj al Securităţii între 1951 şi 1969.şefă de birou (1945-1947). Sali (Salomon) (1903-1945) şi o soră . nr. 1618.a. fond 495 (“România”). cf. BRATU. transferat ca locţiitor politic la Minister (dec.Pepi (căs. dosar nr. p. dosar nr. comandant al Comandamentului Trupelor de Grăniceri (1950-1952). 1617. 1947 . partea I-a. disculpat. DJ nr. 219. nr. trecut în rezervă la 31.12. dosar 10. Alexandru (Leizer) (1906 – 1984 Ierusalim. BOGDAN. nr.VII. dosar nr. BRAND. pp. Arhiva Operativă M. unchiul prin alianţă al lui Vladimir Tismăneanu (I. Bihor – 2003 Bucureşti) – evreu maghiarofon. 1654-5) 1615. Bernard – în august 1945 sergent major la Legiunea de Jandarmi din Trei Scaune (Andreescu. p. ilegalist (membru U:T. ca locotenent-colonel de infanterie activ în Forţele Armate. p. Ludovic (30. f. 8318). 1945.pdf 182 . apoi zeţar la 254 Vezi şi „Marioneta sovietică de la Frasin” în Monitorul de Suceava. după august 1944 maior. fond Documentar.-col. 72 din 26 martie 1946. nr.Of.1900 Bucureşti) – după război inspector în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.Of. nr. 10158. 1946 în M.Of. Iosif (n. fişei de la Securitate256.1950). în oct.III.090. 52 din 4 martie 1945. apoi înrolat ca ofiţer al Armatei Roşii (1941-1944). voluntar în Spania (1936-1939). începând cu 15 august 1945). inv. 1619.I. apoi transferat secretar al “Agenţiei Economie Române” de la Moscova. partea I-a. 266 din 20 nov. 1945.IV. şi http://www. Nicolae (n. p. 2037). nr.Of.R. Suceava – 10. partea I-a. 1614. 1946. BRAVERMAN. 18. partea I-a. 1611. 1945.1972 Bucureşti) – ilegalist (membru de partid din 1931). CNAPPE. partea I-a. p.].Avrum (1905-1934).XI.S.I. BOTOŞENEANU. 215 din 21 sept.

apoi încadrat cu grad de maior în Securitate. 1621.P. Raul Volcinschi şi Ovidiu Vasilescu.I. două surori şi un unchi au decedat în timpul războiului în lagărele naziste de muncă obligatorie. zis “Szighi”) (mai rar menţionat şi ca “Beiner”) – originar din Cernăuţi (n. De al tfel. 1949). reactivat în august 1948 (M. dosar nr.I. ulterior colonel. trecut în rezervă la 15 august 1945.. 182 din 11 august 1947. I.1978 România) – ilegalist cunoscut. apoi diverse alte munci până în 1941). Iosef Şulam (zis “Şuli”. încadrat după război comisar-ajutor de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea. Marghita (1944-1946).S. şi deputat ăn Sfatul Popular Regional Oradea (mai 1950 – mai 1952).I. trecut în rezervă la 17 martie 1961 cu grad de colonel (Arhiva Operativă M.R. după iulie 1941 evacuat de sovietici în Asia Centrală. vol I. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. ca agent de poliţie clasa a III-a în iunie 1945.-nov. al P. 1. 10.A. trecut în rezervă în 1961 (Pleşa 2010: 124-5. C. Sigismund.Of. (1948-1959).A. şi din partid în cadrul epurărilor din 1952. locţiitor al şefului Direcţiei a IV-a Contrasabotaj a Securităţii (1952-1953) unde este avansat la gradul de lt.Of. 256 Arhiva C. după transformarea Siguranţei în Securitate. ulterior reabilitat (1954?) a locuit împreună cu soţia Janeta şi copii Rodica şi Vlad în Bucureşti. III-a. exclus din M. locţiitor al şefului serviciului Cercetări Penale la serviciul judeţean Cluj al D. 1949 – mai 1959). 1921).A. iniţial şeful direcţiei a IV-a Contraspionaj în Forţele Armate a D. director al Direcţiei Judeţene Agricole Oradea (sept.C. 1948-apr. nr. membru al comisiei electorale interimare Bihor (1948). menţionat pentru brutalitatea sa şi în memoriile lui Raoul Şorban. ulterior colonel dr.C.R. I. f. & Caţavencu 2004.C.G. instructor al Comitetului judeţean P. partea I-a.M.S. la Serviciul Siguranţă (M. revenit în ţară în 1944. cu grad de colonel (iul.R. 4494). 243 n. 2002: 12. Cosma 1994: 83. membru al diviziei “Tudor Vladimirescu”.C. 1622.R. şeful Direcţiei a IV-a a Securităţii (1956-1957).. ulterior şeful secţiei I de securitate regiunea Hunedoara-Deva. încadrat în D. partea I-a. 1957 – mart. 286 din 10 dec. deportat în batalioanele de muncă obligatorie maghiare (1943-1944). emigrat în 1970 în Israel (M. anexa la dosarul nr. Gheorghe (n. 3293. Lupu 2011.. 126/1970. C. Mihai Eugen – fratele lui Iosif Breban.P. 183 .C. p. nr. 1947.M. transferat în cadrul Serviciului de Siguranţă. 9. în 1947 cu grad de comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj. p.XII. Jdanov” (apr. Andreescu. 5099. şef al Sectorului Sfaturi Populare al C. inv. a III-a.S.S. n.P.M.. Levy 2002: 84. 2006: 78. 2. 10924. M. al P.1910 – 27. iar apoi locţiitor al comandantului Şcolii de ofiţeri de Securitate din Băneasa. la etajul clădirii ale cărei nivele inferioare erau ocupate de Walter.A. 1961). Oradea (ian. partea I-a. studii de scurtă durată la Şcoala centrală de lectori de partid “A. fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. claitate în care în martie 1946 este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Steaua Roşie”. nr.S. Petre şi Carmela Roman. secretar al Comitetului P.. după război activist la Sindicatele Unite şi la Comitetul P. (dec.R. 6491). BRILL. Pleşa 2010: 124-5. nr.I. implicat în atacurile asupra Armatei Române la retragerea din 28-29 iunie 1940. M. 1947 – sept. cu referat de cercetare la fd. f. partea I-a.Of.R.Of.Tipografia Oradea (1933-1937). pe Aleea Alexandru nr. 116 din 21 mai 1948.C.G.N. p. Duţu et al.” cls. la adresa http://www. Dobre et al. 1620. fond Documentar. fiul lui Moise) (5.-col. adjunct al şefului Secţiei Agrare a C.N. 7085..R. fost deţinut la Gherla). Cosma 1994: 46). Cosma 1994: 83)257. locotenent-major. 257 Vezi şi fişa sa parţială de la C..S. părinţii săi.R. 93.pdf. BREBAN. 204.G.ro/documente/cadrele_securitatii/BREBAN_IOSIF. 54.R. Hortensia. 3617. secţia Cancelarie – dosare anexe.R.Of. Sălard (1946).1949).cnsas.A. M. p. partea I-a. Goma 2007: 178-9. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. 180 din 6 august 1948. 135 din 18 iunie 1945. Nastasă şi Varga 2003b: 363-71. DJ nr.R. al P. şef al Direcţiei Regionale a Securităţii Cluj.S.VIII. p. nr. nr. Ordine şi Instrucţiuni 1959. & Caţavencu 2004. BREINER. doi fraţi. 1948). decorat prin Decretul nr.

Catalan 2001/4.07.A.S. nr. ministru adjunct al forţelor armate (1956-1972).R. partea I-a. din 1932.A. 1971: 210. ? – locotenent major la Securitatea din Oradea în anii ’50 (Kovacs 2006. şi ulterior membru al Comitetului de Partid din centrala Ministerului Securităţii Statului. Mihai (n.D. 75. Maria (n. 225. Berindei. 5127).R. 327 din 19 sept. fost activist C. Solomovici 2001II: 44.de formaţie tâmplar. Andreescu. .P. avansat succesiv până la gradul de colonel (1947). renumerotată Direcţia a VIII-a în 1953 (1952 – locţiitor. 1953-1963 – şeful Direcţiei).1914 Paşcani – 1994 Bucureşti) . inv. Gh. Cluj-Napoca (fiul lui Andrei şi Sara) – d.. trecut în rezervă în 1977. 152 din 5 iulie 1948.S. 1944 – iulie 1945) (M.C. apoi comandant al Comandamentului Forţelor Aeriene Militare (1953-1956). p. şef al Direcţiei Generale Politice a M. 51 din 2 martie 1948. şi fişa de la C.Of. C. 2006: 183. 110 din 14 mai 1948. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M.I. inv. Cosma 1994: 49.Of. avansat căpitan al Armatei Roşii în 1936. 5627). Bucureşti) – evreu maghiarofon. BURCĂ. avansat la 23 august 1949 general. “Cadrele Securităţii”). trecut în rezervă în 1963 cu grad de colonel. Ferdinand – în 1948 definitivat în funcţia de agent de poliţie la Iaşi (M. BUIUM. Dobre et al.R. fond 495 (“România”).R. Dobrincu şi Goşu 2009: 317)). 70.A. BUTNARU.Of. Ioniţiu 2008:88. 2006: 79. şef al Direcţiei Superioare Politice a Armatei (1956-1964). Troncotă 2006: 123. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (14/1955. p. Watts 2011: 197 n. (M. ulterior i-a succedat lui Dulgheru la şefia Direcţiei Cercetări Penale a Securităţii. locţiitor politic al comandantului Regimentului I Infanterie şi ulterior al Diviziei I Infanterie “Tudor Vladimirescu” (1943-1944). Francisc (n.gen. 1628.I. (1947-1950). 2/1957. p. p. Michal Iurevici BURSCH) (25. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. anchetat alături de alţi “spanioli” şi “francezi” în 1953. 165. p. partea I-a. Wexler & Popov 2002 II: 825.R. comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. locţiitor politic al Comandamentului trupelor de Securitate (1945-1952). comandant al Comandamentului Serviciilor Armatei (1972-1973). Ioniţoiu 2006: 43). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.. (M. 1945. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1633. Andrei .R. & Caţavencu 2004. 1627. 6309).Of. când demisionează. I. Solomovici 2003: 195. 1997. partea I-a.Of. în 1965. 4313. 3293. Ferenc Butyka la 13.IV. nr.Of.. nr. colonel de Securitate. numit în sept 1952 ministru adjunct al Afacerilor Interne (Decret nr. partea I-a. 1630. Cosma 1994: 45.G.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M. Nastasă şi Varga 2003b: 24. voluntar în războiul civil din Spania. Mira) – ofiţer la Direcţia B Contraspionaj a Securităţii în 1951. Goma 2007: 118. S. partea I-a.în martie 1948 numită agent de poliţie în cadrul centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. avansat gen. 7259). (M.I. 1631. secţia Cancelarie – dosare anexe. ilegalist. şeful sectorului de anchete şi cercetări de la Comisia Controlului de Partid (până în 1952).G. Ecaterina . dosar nr. 165 din 24 iulie 1945.C. BROITMAN.1623.-col. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.1920.Of. mr.R. BUTYKA.N.R.A. preşedinte al Consiliului Central al Crucii Roşii (1972-1975). 1629. partea I-a. Iakov). nr. fost ofiţer sovietic. p. 187 din 18 aug.P. 1). Diamant 1979: 371. 157 din 4 mai 1971). nr. BUCHLER. al P. apoi comandant al aviaţiei militare şi rector al Academiei Militare din Bucureşti. membru P. al P. 1913). A. nr. 1624. Iacob (n.S. p.C. 136 din 19 iunie 1945. 5969).” clasa III-a (Adorian et al. 1632. v. BUCICOV.C. 876 / 2407). Şt.I.P. (1950-1952).P. Buium – din 1 aprilie 1948 numit agent de poliţie în centrala D. 1626. BULAN. BRUNER. 164 din 19 iulie 1948. Jacques – după august 1944 şi până în august 1945.C. partea I-a. soţia colonelului de securitate Valeriu/Valerian Bucicov (Bucikov) (Jela 2001.P. anexa la dosarul nr. 1625. Isidor (în alte documente “Brunner”) – după război agent principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.A. nr. şef de birou în centrala D.C.d. (1955) (menţionat şi în C. al P. comandant al trupelor M. 1952). BRUDER. 184 .C. M. BRUTARU.M. nr. 4/1956) şi referat de cercetare la fd.

p.S.R.A. partea I-a. 72 din 26martie 1948. Arhiva C. L. 1945. (?) CHIMION. M.P. 4355).1897 Corabia) – după război inspector la Inspectoratul General de Jandarmi. partea I-a.A. fişa parţială la http://www. V.wolterskluwer. nr. Botoşani (M. 240). 23 din 29 ian. 3697 din 30 apr. 9 din 12 ianuarie 1948. M. 10094). 1945..angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Ştefăneşti.C. 1947.S. 7. CEASLAVSKI (cu varianta Ciaslavski) . 110 din 18 mai 1945. CHELM. în 1948 plutonier major la D. nr. nr.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. 30 din 6 febr. CALER. FELDMAN) – fost lăcătuş.pdf. p. (4/1968). Cosma 1994: 48)..G. 1646. v. nr. 4049). trăia încă în Iaşi în anii ’90 (referat de cercetare la fd. 201/1975.S. 3895). Mihail (n. p. fiul lui Maxim şi Michalina) (1.P. p.I. 1642. p. 3038.1634. partea I-a. anexa la dosarul nr.Of. pensionat. M. Clareta – în nov. p.P. 1635. a folosit frecvent ca nume de serviciu şi varianta “Sava Leferman”) – după război comisar-ajutor al Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi.S. CERLINCĂ. 1649. după război ocupând diverse funcţii. 9718)..R. B. nr. Lary LEFERMAN. Eugen (n. Emanoil – în 1947 era agent sanitar la Penitenciarul Sighet (M.C. 52 din 4 martie 1945.P.Of. fond Neoperativ.ro/documente/cadrele_securitatii/CERLINCA_EUGEN. Goma 2007: 118. 1647.Of.şef de serviciu D. când este trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel259.G. apoi încadrat ofiţer la D. Bucureşti (Solomovici 2004: 567).Of. partea I-a. p. Petre .Of.S. p.după august 1944 detectiv în cadrul D. 681). CHELMAN. 286 din 10 dec. dosar nr. 1947. iar în nov. p. nr. partea I-a.G. CĂLIN. pp. http://freelex. partea I-a.Of. 208 din 10 sept.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău (decizia nr. Mircea (n. nr. 157 din 4 mai 1971). f. a III-a (Decretul nr. decorată cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. fost frizer al Anei Pauker (C. a D. inv. Teea (ortografiat şi Thea Kaplan) – ilegalistă. Corina – în ianuarie 1948 numită comisar adjunct în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. nr. ulterior Inspectoratul Judeţean Suceava al Securităţii între 1956 şi 1983. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.G. 1641. 107 din 15 mai 1945. CHELER. (M. nr. nr. nr.G. nr.P.S. Ion (n. Lupu 2011. 1640. (M. 2629). Paul (n. 110 din 16 mai 1947.Of. partea I-a. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. CAPLAN. inclusiv şef de serviciu la Ministerul Turismului (la începutul anilor ’70).R. M. p./D.A. Solomon – din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. GRIMBERG) (n.G. partea I-a. M. partea 258 259 V. 2417. 8318. 1636. Jela 2001.S. Henri .Of.I.S. 1644. partea I-a. 219.Of. M. 1643. nr. partea I-a. Iancu .aspx?DocumentId=26302.ro/DocumentView. CHIPER.R.P.F. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. III-a în 1949 (Decretul prezidiului M. 3871. 1654-5) 1637. 873 din 20 august 1949258) şi respectiv cu ordinul “23 August” cls.P. partea I-a. nr. CÂMPEANU. 1947. CANTEA. (M. partea I-a.1933 – 1985. p.R. 1947. CATZ.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. Iaşi (la un moment dat cu gradul de locotenent-major). 1945 numit comisar-ajutor în centrala D. Cerlinca. CASAPU. 1945 încadrată ca şefă adjunctă de birou la Inspectoratul regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M. C. partea I-a. 185 . 157 din 14 iulie 1945.I. plutonier major şef (în 1949).Of. 122 din 31 mai 1947. Suceava) – ofiţer la Direcţia Regională. 1645. 1947. 3293. Mayer .C..A. 1638. al P. Michail M. CAS.G.Of.N. 253 din 5 nov. 918. 1648. p. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei.cnsas. C.C. al P.I.din 1 aprilie 1947 încadrat comisar de poliţie în D. CAFFE. 5982 şi nr. nr.P. Mihail . 88 din 18 apr. 265 din 19 nov. (1947-1953).N. KELLER) – funcţionar civil în cadrul M. partea I-a. 1639.Of. din M. p.

nr. p.Of.1937 la Josenii Bârgăului. cu Petria. Botoşani) – angajat în 1957 la Direcţia Regională Suceava.A. (M. Surica – în dec. BN (fiul lui Ioan şi Ghizela Vilhelmina) – d. 1947.Of.P. p.I. 16 din 20 ianuarie 1948. Harry – fost tinichigiu. 140 din 19 iunie 1948. când este trecută în rezervă (Cosma 1994).Of. COJOCARU.1915 Bucureşti) – din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. 260 Vezi şi http://www. Galaţi în 1948)260. M. 1666. 1662.Of. CITY. 1663. CONICI RAITER. 5227. nr. 4 din 4 ian. 1997. 1651. 121 din 31 mai 1945. CHUSID. I. 1661. unde până în 1989 avansează până la gradul de lt. Dora (fiica lui Aizic) – cadru didactic civil la Şcoala de ofiţeri de securitate din Băneasa până în 1959. 159 din 13 iulie 1948. 15.I.S. 289 din 13 dec. partea I-a. jud. partea Ia. (M.Of. 1654.Of.R. Bernard – în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. partea I-a. 980. 8888). p. COHN. p. http://www. p. M. 1655. partea I-a.P. 208 din 10 sept. Ioniţoiu 2000: 204. 1665. COHN. nr.S. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. 78).în august 1948 şef de secţie în cadrul M.R. partea I-a.Of.R. partea I-a. 30 din 6 febr. 71 din 25 martie 1948. p. 122 din 31 mai 1947. partea I-a. a avut doi fii: Dan şi Sorin. nr. 5360 şi nr.P. Burah – în 1948 era comisar la Serviciul de Siguranţă Bacău (M. CHIVU. 1948.Of.Of. 2604).html.G. 4355. 8321). 144 din 25 iunie 1948. N. 266 din 20 nov. nr. partea I-a. 1650.P. M. Neştian 2010: 88. a D. & Caţavencu (2004) îl menţionează ca sublocotenent la D. 9 din 12 ianuarie 1948.S. 6310). (M. 1653.I. Ioniţiu 2008:88. p. nr..ro/fisiere/tortionari/cautt. partea I-a. nr. 182 din 11 august 1947. CHIPER. partea I-a. partea I-a.pdf. p. partea I-a. 1659. (M.1990261).P.procesulcomunismului. CIMPOIEŞU.Of. 1656. partea I-a. partea I-a. nr. 176 din 2 august 1948. din sept. 1657. Lazăr – din iunie 1948 angajat în centrala D. M. Iosif – în ianuarie 1948 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea (M.ro/documente/cadrele_securitatii/CIMPOIESU_GEORGE. 1945 din funcţia de impiegat la Serviciul Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei pentru neprezentare la post (M. COCA. 1947 însărcinată cu atribuţii de Siguranţă (M. 8. 473).G. căs. p.V. COHN. 1664. CHITNER.Of. transferat temporar ca translatorşef (v. partea I-a. Milly – în 1948 încadrată ca dactilografă în D. nr. trecut în rezervă în 1958 (Cosma 1994). 1945.Of. COHN.G. CIORTAN. FELDMANN) (n. p. p. 1948. 10923. nr. nr.P. p.php 261 V. Bucureşti (Solomovici 2004: 569). nr. -col.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.R. Mayer – după război şef adjunct de birou în cadrul prefecturii Poliţiei Capitalei. nr. Iancu . p.I-a. 239). 7086).S. fişa parţială la http://www. 140 din 19 iunie 1948. 1660. COHEN. disponibilizat în 3 ianuarie 1948 pentru luare de mită (M. trecut în rezervă la 17. nr.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/dictionar_no/no/dictionarno_2.of. în cadrul Inspectoratului judeţean Suceava al Securităţii (funcţie de şef de colectiv). CIOBOTARU. 10126). 232 din 11 oct. p.cnsas. 1945. 186 .Of. 4517).Of. 5228). Tarna – după război impiegată la Poliţia oraşului Roman. M. George (cu variantele Ciompoieşu George şi Cimpoişu George) (n. 1947 numită agent de poliţiei în cadrul D. Moses . 5817). partea I-a. p. partea I-a. p. COHN.Of.P. Ancel – demis în nov. Gabriel (n. 1947. p. 11059). 1658. în 1948 plutonier-major în D. Sever – în 1948 era comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.V. 1652. p. nr. Zissu (fiul lui Şmil) – şef de catedră la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa. la Circa 14 Poliţie (M.comunism.

Suceava) – angajat în 1949 la D.Of. p.1951. p.Of.XII.R. 1670. 1678. al P. 2629). p.Of.G. 1945. 72 din 26martie 1948. 110 din 18 mai 1945.P. 267 din 21 nov. avansează în cadrul direcţiei regionale. nr.1981. Oradea (1948-1950). Ştrul) – căpitan M.1667. 1677. p.Of. (dosar 12/1954).Of. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. COJOCARU. p.I. până la gradul de colonel.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.A. v. v. Şloim . 1945. 260 din 13 noiembrie 1945. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. în 1948 la Chestura de Poliţie Iaşi.R. 81/1970. 237 din 17 oct.R. 1671. 20.. Frederich – în 1947 era comisar-ajutor la Poliţia oraşului Satu Mare (M. Suceava.. 9071. 1375 (pentru aprobare). ulterior colonel M. Nuţă AIZICOVICI) – încadrat în M. partea I-a. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr. M.din aprilie 1945 şef de secţie de gardieni publici la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. Ana – în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul Spitalului M. M. partea I-a. 92 din 17 apr. p. 273 din 28 nov. 1673. COSMOVICI. partea I-a. partea I-a. Valeriu (n.R. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (61/1955). 4706 şi nr.C. 1674. 1946 din M. COJOCARU. CORNESTER. iniţial ofiţer la D. 1993.1928. nr. nr. partea I-a. partea I-a. Sandu (n. al P.P. p. cu care este trecut în rezervă la 21. COPELOVICI263) (n. CORNĂŢEANU. p. 1675. ulterior comisar de miliţie până în 1950 (cu dosar disciplinar la C. 1680. COJOCARU. iar apoi comandant al lagărului de muncă Galeş.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. p. Tobias . nr. funcţionar civil în cadrul M.Of. trecut în rezervă în 1982 (în dosarul 3/1982 ibid. p. 10170). 3293.I.colonel de Securitate (în 1953). iniţial la penitenciarul Aiud.P. 262 V.Of. partea I-a. cu grad de comisar. p.1907 Brezoiu. nr. COSSLER. 3694 din 30 apr.). nr. în iunie 1945 la Comisariatul de Poliţie Bacău.R. p. Vâlcea – (22. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr. nr. sinucis în 1953. Ionel (alias) (n. Haim Max (n. Adrian – din noiembrie 1945 comisar la Poliţia oraşului Râmnicu-Vâlcea (M. M. partea I-a. 3694 din 30 apr. partea I -a. 1676. p.Of. CONSTANTIN.A.Of. cererea de schimbare a numelui în M. 263 V. 9940). p. 1668.Of. Jenö KRONSTEIN262) (2. 23.S.C.P. nr. Max H.G. C. 176 din 4 aug.A. nr. inv.IX.P. 10381 (pentru cerere) şi respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. ulterior inspectoratului judeţean Suceava. 126 din 6 iunie 1945. 120/132 din 25. Ştrul – din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. partea I-a. a D. 1672. Brăila (fiul lui Samoil şi Tita) – d. 1946 în M.Of. 4049). COSTIN. Stefan – în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Chesturii de Poliţie Oradea (M. (M. CONSTANTINESCU. 187 .S. COSTEA. 1948. inv. 4264). 1679.III. p. demis în apr. partea I-a. 43 din 21 febr.Of. apoi prezent în Direcţia Penitenciare.V. 67 din 20 martie 1946.C. 110 din 18 mai 1945. 1946 “pentru greşeli grave în serviciu” (M. partea I-a. 1669.. 1681. 3697 din 30 apr. 1348 din 7 ian. COJOCARU. (M. partea I-a.. 2547. Eugen (n. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of. M. nr.I. 107 din 15 mai 1945. al P. cu referat de cercetare la fd.P. nr. partea I-a. 3895). respectiv decizia ministrului Justiţiei nr.VI. 9964 din 31 ian. COSMA. nr.A.S.C. 6867). p.C.C. COHN) – membru de partid.Of.XII. implicat în reprimarea rezistenţei anti-comuniste din Maramureş.?)1953) . (1955). partea I-a. 4049). 1945. 1947. anexa la dosarul nr. 4049). 1516). 3949). F. Simion (n. nr. nr.1918 Bucureşti) – încadrat după război în D.Of.A. COPER. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.I. v. nr. partea I-a. 41 din 18 febr. 1946. (?) CORNEANU.C. 108 din 12 mai 1948. Gheorghe – din 1 aprilie 1947 încadrat în D. M. 1946. (farmacist).I. Moritz . 110 din 18 mai 1945.

(Jela 2001. 22. Bihor – d. cu stagiu recunoscut din 1931.C.Of.S. 1924 Ciocaia.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul Spitalului M. Pavel (n.-a.în iunie 1945 încadrat ca gradian public clasa a III-a pe lângă Poliţia oraşului Tg. respectiv Cseller) (n. nr. Kovacs 2006. director al D.R. Elizare M. 5128). 110 din 16 mai 1947.C. 21 ian. 2006: 662/637. p. nr. p.I. (M.P. M. 1689.1913 – 26. menţionat şi în C. Levy 2002: 104. 1953 Oradea) – evreu maghiarofon. CROITORU. 3871. p.Of. nr. 10925. p. 121 din 31 mai 1945. DANER.R. Budea 2005. 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Dorohoi (M. Dobrincu şi Goşu 2009: 299. Diamant 1979: 371. 1693. partea I-a. Mîntuleasa nr. p.în nov. 1945. Cosma 1994: 76). 1686. al P.R. 2 din 2 ianuarie 1948. partea I-a. Zoltan – medic M.Of. (31/1953). 253 din 5 nov. M.VI. 1947 transferat intern la Serviciul Siguranţă (M. p. 1694. Elizar (n.Of. partea I-a. nr.. Ludovic (n. partea I-a. Berindei.Of. Andreescu.Of. 60 din 13 martei1 1947. Fifca KLEINMAN) (18. 1946 transferat la Siguranţa Oradea cu acelaşi grad (iunie 1946-1948). nr. DANIELEVICI. nr. DAN. Pătrăşcanu) – în iunie 1945 numit comisar-şef în cadrul Prefecturii 188 . ulterior încadrat inspector general la Direcţia Penitenciare a D.Of.Of. 1947. Sugarman f. Ghedeion – în 1947 comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M.G.Of. locuia pe str. CRISTESCU. 1946.Of. 803. Mureş (M. decorat în 1947 cu ordinul „Coroana României” în grad de ofiţer (M. 259 din 12 nov. 4264). în sept. p.P.P. partea I-a.P. partea I-a. M. partea I-a. 1949. CRACAOANU. M. nr. CSEN. p. cu nume de familie ortografiat ocazional Zeller. DASCĂLU. nr. M. 1692. 43.A. Simion . fond 495 (“România”). partea I-a. 7084. Neamţ) – după război şeful Direcţiei Personal în centrala D.S.D. p. 1945.Of. inv. partea I-a.VI.a. 21 din 26 ian. partea I-a. nr. partea I-a.P. dosar nr. 136 din 19 iunie 1945. îbn acelaşi bloc cu L. care indică numele “Faivel Kleiman”). 9926). DASCĂLU.V. 2017. în Forţele Armate. nr. nr. din 1 dec. nr. după august 1944 comisar şef la Poliţia Sighet. CSIKI. Pavel JÖSZEF) – medic la Securitatea din Cluj între 1948 şi 1958. 9748. 99 din 2 mai 1947. Aurel . (1949-1952). p.I. M.Of. p. 286 din 10 dec. 1690. sinucis după epurarea Anei Pauker (M. 225. 1947. 4 din 4 ian.A. KRAKAUER) – după război comisar la Chestura de Poliţia Iaşi.Of. partea I-a. a II. 1691. la Circa 12 Poliţie (M. 2066 din 20 oct.” clasa a V-a. 5127 şi M.A.C. 1688. partea I-a. p. Duţu et al. 286 din 10 dec. 3486. Lajos. Vilhelm .1986) – ilegalist. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 222 din 25 sept. Pavel (n. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. HAIDEN) (n. nr. Oradea din 1948. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 2002: 52-3. partea I-a. CRISTESCU. (?) CSIZER. Jela 2001. 1896). decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 10923).. 1922 Tg.Of. Rudolf Iosif – locotenent-colonel de Miliţie (în 1979). prin Decretul regal nr. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 136 din 19 iunie 1945. participant la reprimarea rezistenţei din Maramureş. 253 din 1 nov. (2/1979). Virgil (n. p.G. 1695. nr. 1947.I. partea I-a. Emil – după război agent de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi. 833). p. Leon (n. 12). 1683.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 1685.Of.1682. partea I-a. 1947.1912 Sinaia.R. în 1963 (printr-un decret individualizat) cu Ordinul Muncii cls. Rozalia . 182 din 11 august 1947. p. în martie 1947 transferat la Poliţia Călăraşi (M. 1947 (M.R. FRIEDMAN) (n. după război general. al P. p. nr. apoi vreme de două decenii director general la Ministerul Industriei Chimice. 3. nr. 9763). nr. p.Of. Nastasă şi Varga 2003b: 25. respectiv şeful Direcţiei Generale a Miliţiei din M.A. partea I-a.C. 108 din 12 mai 1948.: 108.. 1684.C. CRISTEA. I iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. cu grad de locotenent-colonel. CZELLER. 10433. Solomovici 2004: 569. şeful Direcţiei Personal (1946-1948). apoi colonel. 4517) 1687.Of. 61). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.

1706.R. Ioniţoiu 2006: 44. implicat în reprimarea partizanilor anticomunişti din Munţii Făgăraş (deconspirat de către C. partea I-a. Iosif . 258. inv. 1696. 43 din 21 febr.N.S.Of.N.A. al P. ulterior şef de serviciu la Regionala Cluj a D. 189 . 548 din 16 octombrie 2003. partea I-a.I. 10557). 3293. DAVIDOVICI la 01. Sache – după război chestor la Prefectura Poliţiei Capitalei. 983). 255 din 7 nov.I. 126.. partea III. p.C. fiul lui Ignaţ şi Pepi) şeful Siguranţei Satu Mare (1944-1948).I.C. 255 din 2 nov.S. şi Banu 2005). 2417. în cadrul D. p. p. nr. 1948. Angela – după război impiegată stagiară de arhivă în D.D. partea I-a.VI.Of. 1698. nr. DĂIANU.în 1947 comisar în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.). DEBELKA. 1705. 1708. I. fond Documentar. şeful trupelor de securitate din Maramureş (Vischi şi Ivanciuc 2003). anexa la dosarul nr. p. p..R. U. partea I-a..Of. partea I-a. nr.G. nr.G. M. Emeric (fiul lui Carol) – colonel M. 286 din 10 dec. Liuba .Of. Isidor – în anii ’50 locotenent de Securitate la Iaşi (unul din anchetatorii lui Octav Bjoza. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. trecut în rezervă în 1960. 9800). DAVIDOVICI.Of. partea I-a. 144 din 25 iunie 1948. Monitorul Oficial nr.R.C. Eugen (n. Carol (n.S. 1946. Turda. 1704. DAVIDOVICI. 1699. partea I-a.Poliţiei Capitalei (M.R. DAVID. dosar nr.G. 208 din 10 sept. 1948. ff. 11625). cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.P.A.I. 1945.1919 Bucureşti) – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. posibil agent sovietic. DELEANU. p.P.Of.. după înfiinţarea D. (14/1955).R. 5466. 1945.S. 110 din 16 mai 1947.R. Avram (fiul lui Şaim) – şeful biroului Planificare Învăţământ la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. al P. 3871). 9/1957. 1945. 1.Of. şeful biroului 1 Informaţii la Securitatea din Roman.. fond Neoperativ. nr.K. f. 83).Of. M.J. partea I-a. DASCĂLU / DASZKEL. nr. 3872. nr. p. p.C. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul credincios” clasa a III-a (M.D.I.R. Jela 2001. 209 din 14 sept. Leon – din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. (Jela 2001.F. dosar nr. 1945 în M.Of. DAVIDSOHN. DAVIDOVICI. 1947. DAVIDENKO.R.R. Cosma 1994: 52. partea I-a. 1947.S. 30. 4354).). apoi locotenent.C. 1711.Of.Of.S.S.S.R. nr. Ernest (n. emigrat în Israel (Solomovici 2004: 570).C.P. 1700.08. 5360). v. apoi şeful Serviciului Judeţean Mureş al D. 220-319). partea I-a.Of. p. 1710. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.S. 1709. p. Iaşi (A. nr. 8050). p. sublocotenent (în 1949). al P. nr. decizia M.1927 Usgorod.933 din 15 dec. DELEANU. ff. 1702. Cluj. DEITEL.C. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1515). ? – în 1949 maior N. partea I-a.Of. nr. & Caţavencu 2004. 76. nr. dosar nr. DAVIDESCU. 1947.P.în noiembrie 1945 încadrat ca şefă de birou la Inspectoratul regional de Poliţie Sibiu (M. (8/1961 şi 12/1965).C. 277 din 29 nov. Pavel (fiul lui Avram) – locotenent-colonel MAI. 2417. Leibu . 1707.A.) (fiul lui Eugen Iacov şi Ella) – a avansat treptat de la gradul de căpitan la cel de locotenent-colonel (în 1958). 1697. nr. 144 din 29 iunie 1945. FICHLER) (n. nr. 1701. post din care demisionează în iunie 1948 (M. p. cu referat de cercetare la fd. 122 din 31 mai 1947. nr. 110 din 16 mai 1947.V. – v.la sfârşitul anului 1947 comisar la Serviciul Judeţean de Siguranţă Roman (A. C. fond Neoperativ.N. O. Goma 2007: 118. 1703.P. M. preşedintele A.S.C. 220-319). M.IV.. 11177. Gheorghe – din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. şeful serviciului 2 la Direcţia Regională Braşov a Securităţii în anii ’50. DAVID. 8321. p. 4080 (cota S.S. respectiv la Biroul municipal de Securitate Iaşi (A. partea I-a. 295 din 28 dec. DAVIDOVICI.N. A. p. Martin – începând cu 1 februarie 1948 agent de poliţie la Arad (M. 10921).Of. nr. 30 din 6 febr.1910. DAVIDESCU..

cu grad de colonel în 1952.Of. Solomovici 2003: 195. anchetator brutal. 1720. numit şef al Direcţiei cadre a D. http://www. împreună cu soţia sa.VIII. dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. 1713. DULGHERU. 1945. 1722.R. 5127).. (32/1955). Solomovici 2004: 570). DERJI. 1721. 1723. Lomy – şeful arestului M. Marghebus)) – colonel de Securitate. inter alios. p. nr.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. la doar o lună distanţă demis şi deferit Justiţiei pentru fapte penale (M. şef adjunct al secţiei Administrativ-Politice a C. 168 din 18 iulie 1941. curs de perfecţionare în U.a. 66 din 19 martie 1948.I. Emeric . v. 265 1725. C. 3/1952 vol.C. partea I-a. de profesie lăcătuş. DOBROTĂ.Of. (19581968). p.S. 1718. dosarul cererii de schimbare a numelui nr. DEUTSCH.S. Raoul (fiul lui David) – maior. 5833). DEMETER. nr. ocupând funcţia de şef probleme (Jela 2001. 1719. 1714.C. (1950-1952). DINU. şef de catedră la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1961 (Cosma 1994: 65.C. nr. Sandor Demeter) (n. p. Solomovici 570)..R. deţinut la Târgu Jiu (1941-1944). ilegalist (membru de partid din 1938.C. 267 din 21 nov. 66.A. (nr. Samoil(ă) – după război agent de poliţie în cadrul Biroului de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Reşiţa. Cosma 1994: 49). la un moment dat concediat pentru escrocherie. partea I-a.A. p. p. (M. căs cu Liza Marcusohn (1938). DEUTSCHI. 110 din 18 mai 1945.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/rrevolte/docs/revoltetaranesti5.1712. Alexandru – în 1952 funcţionar civil în cadrul M.R.Of. Bucureşti cu grad de locotenent. al P. Mişu DULBERGER ) (16. încadrat în D.1909 Tecuci – 2002 Canada) (fiul lui Sache şi Olga (n.R. apoi.procesulcomunismului. 1717.R. Rubin . (1957-1958).P.S.1920 Budapesta) .I. Friedrich – fost funcţionar. DEMETRESCU.Of. 162 din 16 iulie 1946.Of. deţinut în penitenciarele Jilava.G. trecut în rezervă la 6.I. partea I-a. DRIMER. activist de partid (1945-1947). 62 vol.A. partea I-a. partea I-a. Wexler & Popov 2002 II: 825).V. nr.evreu maghiarofon. ulterior şeful serviciul 2 Contrainformaţii la Direcţia Regională Banat a Securităţii la sfârşitul anilor ’50 (M. şef al Serviciului Inspecţii al M. Alexandru (n.C. al lui Emil Calmanovici (Solomovici 2003: 228.G. la Bucureşti (1940-1941). “Mihail” (n. 2004: 570. Lugoj şi Caransebeş). Zoltan . 3694 din 30 apr. al P.A. Adalbert – maior M.R. DERFLER. DEUTSCH. p. şi N. 4200).1968 cu grad de general-maior. 153 din 10 iulie 1945. 4708).S. Frenchel – locotenent de Securitate la Rădăuţi în 1949-1950-?264.R. decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite în apărarea orânduirii sociale şi de stat” cls. Jela 2001. cu dosar la secţia Administrativ-Politică a C. nr.M. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.P. 2414). preluat. Solomovici 2004: 579. II. funcţie din care va fi demis în 1957. pentru câteva luni.16. inv. 4049).în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Chesturii de Poliţie Oradea (M. partea I-a. responsabil de partid cu munca de cadre la Odorhei şi Ciuc (1947-1950).Of. p. nr.C. după august 1944 inspectpr adjunct (1945) 264 V. coroborat cu intrarea “Frenchel” din Jela 2001 şi. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.I. nr. DRU(C)KER. 1716.P. (1954). al P. 5/1. 265 V.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. în anii ’50. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr. Troncotă 2006: 64. 10170).Of.S. 22.S. Ladislau – în iunie 1945 încadrat comisar-şef în centrala D. 136 din 19 iunie 1945. 190 . Ioniţă 2010: 29 n. ? – locotenent de Securitate la Iaşi. DINHOFER. 70). M. I. fost funcţionar bancar şi contabil în perioada interbelică la Bacău. 126 din 6 iunie 1945. v.Of. -a (v. partea I-a.684/1946 de la Direcţia Judiciară a Ministrului Justiţiţiei şi publicarea cererii în M. 7472. I). p. partea I-a. al P.I. DEMETER. u. 1715. 1724.pdf. ilegalist. angajat al reprezentanţei comerciale a U. emigrat ulterior în Israel (Jela 2001. inspector în Corpul de Consilieri şi inspectori ai preşedintelui Consiliului Securităţii Statului.

în februarie 1948 promovat şef de serviciu (M.A. apoi pensionat. fond “D”.P. 45). (1952). 1781). 44. Goma 2007: 118).?. nr.A. Wilhelm (după unele surse cu prenumele maghiarizat Vilmos) (n. cu grad de maior. dosar nr. inv. decorat de-a lungul timpului cu Ordinul Apărarea Patriei. 271. în Forţele Armate (M. C. pentru merite antifasciste.A.u. 15 din 18 ian.I. iar în paralel şeful Direcţiei V (Cercetări Penale) a D. sub acoperirea de emigrant ( ole hadaş) în Israel (2003: 209-10 şi 2001 II: 43. partea I-a. Deletant 1995b: 57. Ordinul Steaua RSR cl. 14/1959 şi 30/1980. unde lucrează în domeniul tâmplăriei până în 1976.A. controlor de calitate la Oficiul de Control al Mărfurilor din Cluj (1960-1967). arestat şi deţinut timp de peste 2 ani. avansat la gradul de lt.P. 1727. 603.S. 136 din 19 iunie 1945.G. instalat comisar şef la Chestura Poliţiei Cluj în iunie 1945.C. 1944 – iulie 1945) (M. nr. p. 225. 1728. III-a. apoi şeful serviciului cadre la Inspectoratul Regional Cluj al Siguranţei ( oct. şeful Serviciului Dislocări şi Domicilii Obligatorii (S.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M. p. V-a.C. când se pensionează definitiv.Of. Troncotă 2006: 63. (1948-1950).Of.D. ales membru al comitetului de partid al M. ilegalist (membru de partid din 1933) cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. cl. 1729. nr. Eugen . în timpul războiului înrolată într-un detaşament local al armatei britanice. M. anexele la dosarele nr.. Cosma 1994: 48). 1677. partea I-a. 9800. şeful Serviciului “c” al M. 1948.şi apoi inspector (1946) în cadrul Siguranţei. prezent în Franţa. 268.Of. Kuller 2008a: 127. cu grad de sublocotenent. Paul – după război şef de secţie în administraţia centrală a M.S. 426. Jela 2001: 106-8. în 1947 detaşat ca membru al Misiunii de repatriere de la Berlin. a emigrat la începutul anilor ’80 mai întâi în Israel. 181.I. Cluj . (1953-1956) (participant la anchetarea membrilor guvernului maghiar în dosarul “revoluţiei” de la Budapesta din 1956). EINHORN. membru al Partidului Comunist Francez (1939-1941).S. III-a.G.1911 Cojocna. 38 din 16 febr. (?) DURAND.R. 2.I. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. (1949-1952). unde locuia una din fiice. Goma 2007: 118.. 6306).I. 191 . p. ocupând funcţia de şef de birou/serviciu la Direcţia a II-a Contrasabotaj în D.Of. doc.Of. Solomovici 2004: 574 ş. Louis – comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. locţiitor al şefului Direcţiei Secretariat a D. Deletant 1999:190. 256. C. 1947. 2001II: 43 şi 2003: 211-224.-colonel.1948).P. M. 1945. când va fi destituit împreună cu şeful său. unde obţine şi calitatea de membru al Partidului Comunist Spaniol. 1945 .A. 5127) 1730. (?) EGRI. ulterior reabilitat şi angajat la Sfatul Popular Bucureşti. Teşu Solomovici susţine că Einhorn ar fi fost de fapt reactivat după pensionare ca agentul “X-34” şi trimis în Israel în misiune. 2006: 122. f. Israel) (fiul lui Victor şi Rozalia) – evreu maghiarofon.Of. Dobre et al. Silvia (după alte surse Elemer) – emigrată în perioada interbelică în Palestina.) al M. iar ulterior. p. fond 495 (“România”). transferat ca director adjunct la Direcţia I Informaţii Externe a Securităţii şi detaşat secretar I la Ambasada României la Budapesta (1957-1959). la cealaltă fiică (cu referat de cercetare la fd.P. ulterior membru Irgun luptând împotriva britanicilor în Palestina preisraeliană. 1726. Ordinul Meritul Militar cl. 10985.D. 165 din 24 iulie 1945. dosar nr.S. membru al Direcţiei Organizatorice a C. p. la jumătatea anilor ’90. de formaţie tâmplar (meserie pe care a practicat-o între 1929 şi 1933 la Budapesta şi Paris). EBNER. 1337). partea I-a. 9763). 45. trecut în rezervă cu grad de colonel la 31 mai 1960. şeful Serviciului Inspecţii al Direcţiei Generale a Miliţiei (1959-1960). 99. (1956-1957). nr. Banu 2008: 325. 127. 1947. (1948-?) (Cosma 1994: 25. 253 din 1 nov. secţia Cancelarie – dosare anexe.. nr. revenită în România în 1949.O. inv. 1974 în Israel266. combatant în Spania (1936-1938).G.D. locţiitor al şefului Direcţiei a IV-a a Securităţii (1950-1953). şi şeful cabinetului ministrului de Interne Teohari Georgescu între 1948 şi octombrie 1952 (avansat la gradul de general în 1951). nr. internat într-un detaşament de muncă obligatorie în Baia-Mare (19411944). partea I-a.C. 123. în 1947 încadrat prin decret regal. 69. partea I-a.C. A. 3293. 255 din 7 nov.R. emigrat la 21 oct.III. al P. nr. în Canada. p. DUŞESCU. 2006: 12.I. partea I-a. Medalia 10 ani de la înfiinţarea primelor 266 Citându-l pe Mihai Pacepa.R.

A. 632. ELGER. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1/1953). partea I-a. Toma – după război comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea. EŞANU. CV (fiul lui Ladislau şi Ida) – d. Miriam – în naugust 1945 angajată impiegată la Serviciul Poliţiei Administrative din cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. 1945.P. 10925. (60/1955). 647. numărul 6 din iunie 2010 al revistei Menora ed. 4922). M. 8800). p.E. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 1945. M.A. avansat sublocotenent în 1950. 30 din 6 febr.C. apoi plutonier major la D.I. ENGLERT. partea I-a. 165. 1732. 1740. II-a. apoi maior la Securitatea din Braşov în anii ’50 (Bjoza 2006). (1/1954) şi cu referat de cercetare la fd. 290. 257 din 9 nov. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 10925). 18. Solomon – în iulie 1948 numit comisar de poliţie (M. Oradea) – evreu maghiar.Of. 1734.Of. anchetator. I) 1741.: 108. ELEKEŞ. p.în iunie 1945 numit comisar la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. nr. Solomovici 2004: 576). Berindei. 1971: 210.Of.C. Budea 2005). şef de serviciu în cadrul Direcţiilor II şi III (1964-1967). ENESCU. (?) ELIAN. când întocmeşte rapoarte despre organizaţia sionistă locală267).S.a.Of. Iosif . 1742. Ladislau (fiul lui Adalbert) – căpitan M.în octombrie 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. ELEPHANT. n. 5817). 1947. (3/1952 vol. 2006: 280.C. p. V. p. C. Medalia Meritul Militar.D. M. Sugarman f. nr. & Caţavencu 2004. Aliodor – locotenent..I. nr. nr. Elemer (n.M. 267 268 V. Eugen – în iunie 1945 numit comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 133 din 11 iunie 1948. EÖTVÖS.P. Liviu – după război comisar la Chestura de Poliţie Iaşi. în iunie 1948 transferat la Chestura de Poliţie Constanţa (M. 1744. 139 din 22 iunie 1945. partea I-a. 7579).P. partea I-a. inv. nr. 1743.pdf.-col. Iţic – locotenent (în 1948) la Securitatea din Focşani (1948.Of. după reorganizarea în forma Securităţii căpitan. al P. M.. FAIBIŞ.A.R. şi fişa parţială la http://www. implicat în reprimarea rezistenţei anticomuniste în zona Caraş (Solomovici 2001II: 43. Medalia Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orânduirii sociale şi de stat (v. 1945. 1738. 2006: 81. 1947. partea I-a.A. p. 1949. p. respectiv şeful Inspectoratului Judeţean Harghita al Securităţii (1970-1981). 1. 5032). în 1974 urmare a cererii sale de a emigra în Israel în Ionescu-Gură 2010: 97-98 şi 100-102. Norbert . p. Focşani.. nr. Kovacs 2006. locotenent(-major) la Regionala Braşov a Securităţii (1952-1956).Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1948. 5247. EPSTEIN. partea I-a. trecut în rezervă în 1981 cu gradul de general-maior268. 241 din 22 oct. nr. 1731. al P. 982. p. 2007. partea I-a.I. nr.I. şi Watts 2011: 196.R.R. C. p.Of.A. 256.cnsas. 23.R. Adorian et al.VII. 286 din 10 dec. 297. Solomovici 2004: 27 şi 2003: 20810. p. v. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 159 din 13 iulie 1948. fişa întocmită de U719/004 din M.Of. Oradea în 1948 (M. 192 . Beniamin – fost funcţionar. 5098 şi nr.unităţi române. 1736.R. şef de sector la D. Gheorghe – funcţionar civil în cadrul M. anexa la dosarul nr. nr. EŞANU.C. cl.C. partea I-a. I.R.Of. Bucureşti (din 1948). Ghelniţa. 9218.R. Dobrincu şi Goşu 2009: 486. p.. 1745. 90/1956. nr. 231 din 10 oct. nr. Troncotă 2006: 53. 194 din 28 august 1945. al P. al P. Catalan 2001/4. p. jud. partea I-a. ? – şeful securităţii Caransebeş după război. partea I-a. 9870). ulterior vânzător de stofe într-un magazin din Bucureşti (Jela 2001.S.ro/documente/cadrele_securitatii/ERDELYI_ELEMER.C. 1737. 1746.1928. ERDELYI. p. 135 din 18 iunie 1945.Of.R.M. 286 din 10 dec. maior şi apoi lt. EPEL. 1733.M. Ioniţoiu 2006: 27).. Deletant 1995b: 57. 131 din 12 iunie 1945. C. Elena – funcţionar civil în cadrul M. 3293. ELBIM. Dobre et al. 1735. partea I-a. 1739.R. Adalbert (fiul lui Martin) – locotenent-major. nr. ELIAS.Of. ERSEC.I.

nr. 1948. ? – colonel. Andrei – în febr. Stefan (uneori ortografiat “Feigl”) – după război agent de poliţia.G. 162.Of. partea I-a.Of. 68. Şinca 2006. nr. 110 din 18 mai 1945. Solomovici 2004: 577). partea I-a. FARKAŞ. 1750. FANDEL. p. nr. 1349). 5180).G. 2888 din 12 dec. p. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. 43 din 21 febr. p. M. Anton (n. 1946. 1947. nr. FARAGO. 1947. 1759. nr. FEIGEL. nr. v.Of. din sept. partea I-a. M. 70. 269 V. partea I-a. 5998. de unde în mai 1948 este transferat la Comisariatul Focşani . Iacob (în alte documente ortografiat “Feier”) . 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. 26. Marcu – după război agent de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi. nr. 1945 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M.Of. 259. 1757. 2000. Ploieşti) – evreu maghiarofon. 11026).în 1948 era contabil la Serviciul Judeţean de Siguranţă Maramureş (M. 1753. 165 din 20 iulie 1948. FAYER.Of. 1760. 5969). FEIERSTEIN. p.Of. 8319). Vlad – căpitan de Securitate la Cluj în anii ’50 (Jela 2001: 114. sublocotenent (1948-1950). 6937. partea I-a. 4049). 1756. FEIGHENBAUM. M. M. 1755. FAIER. M. nr. Constantin – după război comisar în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. 10205). pp. locotenent la Direcţia Regonală Dobrogea (1952-1953). FEIER. partea I-a. 1748.Of. FEINGHERS. 1945. partea I-a. 3697 din 30 apr. 1751. partea I-a. p. ulterior emigrat în Israel (Cosma 1994: 45. Jela 2001. partea a XVIII-a). cu atribuţii în contraspionaj. p.Of. 2 din 2 ianuarie 1948. din sept. demisă în august 1948 pentru “grave abateri în serviciu” (M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1518). 55 din 6 martie 1948.Of. 1749. partea I-a. 1947.Of. 138 din 17 iunie 1948. Rozina – după război gardiană la penitenciarul Câmpulung-Muscel. partea I-a. FEIGEL. (M. nr. prezent ulterior în cadrul Securităţii locale cu grad de plutonier (M.Of. nr. 2037. 142-4). p. FAIBIŞ. p. Martha – în iunie 1948 numită agent de poliţie la Chestura de Poliţie Iaşi (M.Of. Ploieşti (fiul lui Calman şi Marta) – d.P. şi fişa parţială la http://www. 1761. nr. p.Of.II.1922. n. 8319).of. p. Solomovici 2004: 577).S. 1947 la Serviciul de Siguranţă din acelaşi oraş. p.P. cap. Sami / Saie – din 1 aprilie 1945 comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Hârlău (decizia nr. FARCAŞ. 7074). FEIER. 5227). 1948. 1758. nr. p. 100 din 3 mai 1947. 4143. p.în august 1948 era agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei Siguranţei (M. iar între 1968 şi 1970 la Direcţia IV. nr.Of. 1752. apoi la Poliţia Sfântu Gheorghe. 104 din 7 mai 1948.1747. torţionar la penitenciarele Bacău şi Stoeneşti (“Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. partea I-a. p. din 1 aprilie 1948 agent de poliţie la Biroul de Siguranţă al Poliţiei Dărăbani (M. 12.Of. Petru . 1754.pdf. 208 din 10 sept. partea I-a. din 1 dec. căpitan (din 1963 maior) şi în diverse perioade şef de birou la Direcţia Regională Prahova (1953-1968).şef de serviciu în cadrul D.I. nr. p.Of. Nandor (alte surse Şandor) .cnsas. trecut în rezervă în 1970 cu gradul de locotenent-colonel269. în 1945 la Inspectoratul Regional de Poliţie Mureş (M. respectiv locotenent (1950-1952) la Direcţia Regională Prahova/Ploieşti. 140 din 19 iunie 1948. ulterior ocupând funcţia de şef al Biroului pentru controlul paşapoartelor şi strănilor din cadrul Serviciului de Siguranţă Vaslui (M. 41 din 18 febr. 3504). p. nr. partea I-a. 164 din 19 iulie 1948. biroul de contrainformaţii. 208 din 10 sept. FARK. partea I-a. 193 din 21 august 1948. Solo (uneori ortografiat şi “Feichenbaum”) – după război agent de poliţie la Comisariatul de Poliţie Adjud. 193 . partea I-a. detaşat pentru câteva luni în 1947 la Poliţia Sighişoara.ro/documente/cadrele_securitatii/FARAGO_ANTON. 268 din 22 nov. nr. 196 din 25 aug. partea I-a. p. nr. Iancu – în 1948 menţionat ca lucrător calificat în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din cadrul D. partea I-a.

1769. ca detectiv clasa a II-a.P..P.D.. 275 din 27 nov. 203 din 2 sept. Herman – în sept. 2006: 184. 1776. p. partea I-a.G. FENY [Remy?. I şi respectiv II). 1771. Şerper)) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. în 1948 preluat în D. 10170). Lipa . ocupa funcţia de şef al cabinetului ministrului M. 124 din 31 mai 1948. (M. FEYER. al P. omonomie cu cel care în 1956. 1770.I. vol. cu referat de cercetare la Fd.în mai 1945 încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. în noiembrie 1945 avansat la clasa I-a (în noiembrie 1945 încadrat ca detectiv clasa I-a în D. Alois – în 1945. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 42 şi 112. p. originar din Iaşi. FILIP. V.Of. 2631. partea I-a.1762. 4/1957 şi 4/1959. partea I-a.I. p.Of. v.C. u. 6412).C.I. GLANZSTEIN) – general M. până în 1960.Of. 72 din 26 martie 1948.Of. 270 V. 4049). şi fişa parţială la http://www. (nr. v. nr. 110 din 18 mai 1945. Andreescu. 3697 din 30 apr. 121 din 31 mai 1945. (M.a.S. inv. 168 din 27 iulie 1945.A. Ionel (n. promovat şef al serviciului de control economic la Miliţia raională Galaţi. v.Of. p.Of.pdf. partea I-a. 1948.G.P. anexele la dosarele nr. 59 din 11 martie 1948. Aizic-Moriţ (n. 62. Galaţi) – angajat în M. cu grad de căpitan. 4517). în 1950.C. 30. 85/1955. 1774. partea I-a. ulterior transferată la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea (M.. 4049).G. 9800). cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 3/1952. nr. 1764.P. 267 din 21 nov.ro/documente/cadrele_securitatii/FELLER_AIZIC-MORITZ. FICHMAN. M.C. cumnatul lui Emil Bodnăraş. când este trecut în rezervă cu gradul de maior270 (menţionat şi în C. 110 din 18 mai 1945.R.A. p.A.Of. 1945. 1765. 31 din 7 febr.. FICHLER.R.I. 2147).P. nr. 194 . 4380). 1768.n. I şi III. 255 din 7 nov. 3/1952 vol. 3293. FIDLER. 1763. partea I-a. FELDMAN. din 1958 locţiitor de şef de secţie în cadrul secţiei VIII Cercetări Penale a Regionalei de Securitate Suceava. partea I-a. 4743). inv. 1008). p.S. FILKER. membru de partid. nr. Botoşani) – încadrat la 1 aprilie 1945 ca impiegat la Poliţia oraşului Botoşani (decizia nr.1925. 2006: 80). Gabriel . nr. Manase (fiul lui Filip şi Ety (n. nr. nr. şi u. p. Suceava (în 1958 ajunsese căpitan). la Brigada a III-a a D. Emilian – în martie 1948 angajat ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. p.R.A. Elisabeta – din aprilie 1948 impiegată de arhivă în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Baia Mare. era transferat de la D.. nr. I. Carol . 1947 transferat pe aceeaşi funcţie în centrala D.].R. 62 vol. p. Ion .C. Izi FINKELSTEIN) (n. al P. partea I-a. partea I-a. FEINŞTEIN. un fanatic al sistemului (Solomovici 2004: 578. p.Of. nr. partea I-a. FELDBLUM. nr. 1948 angajat agent de poliţie la Chestura de Poliţie Cluj (M. 2005a). C.a.I.din aprilie 1945 comisar la Poliţia oraşului Fălticeni (M. FILLER.P. secţia Cancelarie – dosare anexe. 208 din 10 sept. 2009. 8320). M. 1772.Of. al P.C.C. (M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.I. 1945. 1948.Of. în nov. FELDSTEIN. ulterior promovat agent de poliţie. 1767. partea I-a. partea I-a. n.cnsas. în anii ’50 comandantul Miliţiei Capitalei (Solomovici 2001II: 17. 1947. p. FERARU. nr.G. 1948 era comisar de poliţie în D. (nr.A. (M. vol. Aurel (n.Of.Of. 1775.A.P.Of. Stefan – în febr.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne şofer în cadrul Chesturii de Poliţie Galaţi (M. 7304). FELLER.din mai 1945 comisar-şef în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. p. p. nr. 1766. nr.G. nr. Alexandru – după război angajat impiegat în cadrul Primăriei Bucureşti. FEYER.P. Nastasă şi Varga 2003a: 497-8). Andrei – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. Botoşani (fiul lui Aron şi Haia) – d. 118 din 28 mai 1945. nr. în cadrul Direcţiei Secretariat (Dobre et al. 1773. (M.R. F. partea I-a. iar din sept. 10483). I). 1947. p. partea I-a. v şi M. 1947 cu atribuţii de Siguranţă.

în mai 1948 definitivat în funcţia de comisar de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Nică (n. pentru merite antifasciste./D.G. 39 din 17 febr. v. partea I-a.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 225. ? – în iulie 1949 locotenent major de Securitate. p. partea I-a. FLORIAN.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. profesor de Filaj şi Investigaţii la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1958.Of. 199 din 3 sept. 1945 încadrat comisar-şef la Brigada Specială Economică din cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.IV. 4049). Din mai 1947 transferat la Poliţia Tecuci (M. p. Cosma 1994: 48)271 (v. 198 din 1 sept. 4315). 4049). 3505). 1945 suspendat şi deferit Justiţiei (M. inv. nr. partea I-a.G. Ioniţoiu 2006: 34.. Iosef – în 1945 comisar-şef la Poliţia Câmpulung-Muscel (M. p.Of. Mişu FROIM) – după război angajat la Direcţia Poliţiei Judiciare a D. 1782. III-a (intervievat şi de Levy 2002: 314). 9546). partea I-a. nr. partea I-a. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr. 51 din 2 martie 1948.Of. 1778. 17. p.Of. Kuller 2008c: 189). partea I-a. 289 din 13 dec. v. membru de partid din nov. p. Nathan . p. 13529. 110 din 14 mai 1948. nr. Alexandru – în 1945 era comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Şimleul Silvaniei. FINKELSTEIN. p. M. Samuel) – supravieţuitor al Holocaustului cf. din 1947 transferat intern la Serviciul de Siguranţă. 1790. 1945.romanianjewish. 1789. Mureş. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. FISCHMAN. FOCŞENEANU. nr. nr 201 din 31 august 1948.Of.Of. p. fost voluntar în Spania. în sept.1777. FISCHEL. Sandu (n. 3697 din 30 apr. demis “pentru grave greşeli în serviciu” (M. nr. 1786. nr. nr. fond 495 (“România”). p. 1783. M. în Forţele Armate (M. după război anchetator în Direcţia V/VIII Cercetări Penale a D.: 109). iar în martie 1948 transferat la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Odobeşti. partea I-a.Of. suspendat din funcşie în februarie 1948 (M. Botoşani) . 1779. dosar nr. Goma 2007: 118.a. 11059. ulterior emigrat în Israel (Niculae 2004: 32. nr. (1947-1956). 100 din 3 mai 1947.Of. p. 253 din 1 nov. după război numit comisar şef de poliţie şi şef de birou în cadrul Siguranţei. 4922). 1944. 7261. FISCHER. şi M.S. 7711). partea I-a. 2099). 3694 din 30 apr. care a murit în luptă (Sugarman f. Uşer Rubinovici – evreu basarabean.G. p. Solomovici 2004: 578 şi 2001II: 43. Simion (frecvent cu varianta eronată FISCHER) (n. Herman – după august 1944 gardian public la Comisariatul de Poliţie Vatra Dornei. partea I-a. 1947. FINKELSTEIN. partea I-a. partea I-a. 1788. FONEA. 1945. M.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_31.P. registrului Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors (United States Holocaust Memorial Museum (2000 III: 57). Vrancea (M. 247 din 29 oct. apoi subaltern al lui Dulgheru la Direcţia V Cercetări Penale a D.S. p. 9764).Of. 1780.Of. dosar F/55 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Of. 1785. FLORIAN. nr.G. nr. FOCŞENEANU.html 195 . 7742). Sandu – în sept. Ioan (fiul lui Iancu) – locotenent-major. Herşcu . p. (1948-1952) (Jela 2001. Cosma 1994: 48). 1945. 1911).P. căpitan (în 1949).1903. cu grad de sublocotenent. FRÂNCU.Of. implicat în supravegherea mişcărilor sioniste (v.S. Alexandru – dupăp război agent de poliţie la Poliţia Tg. FRANCO. FOLDENBERG. 131 din 12 iunie 1945. Ştefan – după august 1944 comisar-ajutor la Poliţia Focşani. în 1947 încadrat prin decret regal. partea I-a.P. FORMAGIU. 110 din 18 mai 1945. 1947.Of.fost frizer şi ilegalist. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cl. nr. 271 Un Simion Fischel din Botoşani este menţionat şi la http://www. 1781. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. 1784. 1948.S. 1787. împreună cu fratele său Albert.

p. 5127). 5127). nr. 1947. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi transferat la Inspectoratul regional de Poliţie Tg. nr. nr.pdf. 4922.Of. 1948.Of. 9562). 7537). 2038). 1795. FRIEDMAN. unde avansează până la gradul de maior (Vischi şi Ivanciuc 2003. conform unei surse evreieşti. 55 din 6 martie 1948. p. 30 din 6 febr.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. partea I-a.n. p.C. 7085. FRIEDMAN. p. p. nr. Isac – în februarie 1948 numit agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. 286 din 10 dec. I.. p. Klara (uneori ortografiat “Clara”) – în aprilie 1945 numită impiegată în cadrul Poliţiei oraşului Rădăuţi.cnsas..I. partea I-a. & Caţavencu 2004)272 – încă în viaţă în 2009 în Baia Mare. partea I-a. al P. şi Solomovici 2003: 198. FRIDMAN. FREIBERG. p.S.]” (Kornis 2009: 237-8.1791.C. Mauriciu . nr. nr. Raşela – din octombrie 1947 informatoare diurnistă la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.C. p. Ladislau . Erwin-Max (fiul lui Eugen. nr. Iuliu (uneori ortografiat Frind) (n. FRIEDMAN.C.. 182 din 11 august 1947. nr. (1/1975). Iosif – din mai 1947 agent la Chestura de Poliţie Oradea (M. 272 V. M. 110 din 18 mai 1945.R. nr.V. 131 din 12 iunie 1945. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C..I. 1793. v. 55 din 6 martie 1948.C.R. nr. 1804. FRIEDLÄNDER.ro/documente/cadrele_securitatii/FRIND%20IULIU. partea I-a. 1802. partea I-a. 3697 din 30 apr. 1801. FRIDMAN. FRIDMAN.A.Of. 4048). 191 din 20 august 1947. Alexandru – în iunie 1945 încadrat comisar în cadrul Comisariatului de Poliţie Reghin. FRIDMAN. infra) – funcţionar civil în cadrul M. M. a M. 1947. nr. partea I-a. p.I. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. p. fiul lui Iosif şi Maria) – între 1955 şi 1980 (trecut în rezervă) ofiţer în cadrul Direcţiei Regionale Maramureş.R.A. p. 5128 şi M. partea I-a. p. 1948 era agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă.1935 în U. M. p. 136 din 19 iunie 1945.Of. partea I-a. îndepărtată din serviciu în iunie acelaşi an pentru “grave abateri” (M. 1806.Of. nr. n. pentru neprezentare la serviciu (M. 136 din 19 iunie 1945. partea I-a.G.R. FRIED. FRÂNCU.Of. partea I-a.Of. în luna martie 1948 considerat demisionat.Of. partea I-a. 136 din 19 iunie 1945. 1800. p. nr. Harry (fiul lui Marcu) – profesor civil de limba ebraică la Şcoala de ofiţeri de securitate din Băneasa până în 1959. 1797. 1796.I.S. 1805.C. 10926). Naty – secretarul Poliţiei Huşi (1945-1946) (Andreescu. 208 din 10 sept.R. partea I-a. emigrează în Israel după 1989. 196 . 247 din 25 oct. 4049). M.Of. 8318. Iosif David – în 1948 comisar ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Rădăuţi (M.Of. 1794. Eugen (între amici “Fritzi”) – fost deportat în lagărul de muncă pentru evreii comunişti de la Vapniarka. FRENKEL.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. (4/1976) (inclus şi în Kuller 208: 439). partea I-a. FRENKLER. 1947.Of. partea I-a. Varga 2003a: 130). şi fişa sa la http://www. 980). 12.Of. Dănilă . Raluca – în febr. M. FREIBERGER. din 1948 în Securitate. v. după război încadrat inspector în cadrul D. nr.E. 61 din 14 martie 1947. care îl citează pe generalul Neagu Cosma. Mureş (M. p. 1792. Vladimir – funcţionar civil în cadrul M. în sept. FRINDT. M. al P. unde avansează succesiv până la gradul de maior. v. 1803. FRIEDLANDER. Nastasă. 1798. “s-a numărat printre personajele pline de cruzime ale acestei organizaţii” şi “i-a bătut şi torturat cu mult mai rău decât ‘securiştii’ români [pe doi evrei implicaţi în procesul de spionaj din Comerţul Exterior. 2037.Of. 1961. 1917).din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 1799.Of. 110 din 18 mai 1945.

C. p. Cosma 1994: 50). ? – căpitan la Securitatea Iaşi. 1945.Of. M. Solomovici 2004: 579. p.D.C.R. M. FUX. FUCHS. partea I-a. aflat în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. nr.Of. nr.I. cap.Of.R.R.Of.1807. Goma 2007: 118. partea I-a. partea I-a. 1813.S. 124 din 31 mai 1948.P. & Caţavencu 004. nr.A.A. ? . partea I-a.S. 2006: 184).R. Iacob – între august 1944 şi august 1945.I. FÜRSZT. 136 din 19 iunie 1945. 5360). 110 din 18 mai 1945. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa. FUX. Ella – din 1948 dactilografă în centrala D. (1948-1951). Şinca 2006. respectiv cu numele “Fux” sau “Fucs”) – din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Fălticeni. când demisionează. Iacob (uneori menţionat cu prenumele “Iani”. Botoşani). Dobre et al.A. gardian public la Poliţia Botoşani (M.P. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 44. 1811. (M. respectiv. p. cu grad de maior (după alte surse ar fi fost chiar şeful Serviciului Judeţean). al P. 286 din 10 dec. FRISCH.S. partea I-a. germanofon. p. 1819. 1918. comandantul biroului Fălticeni la Serviciul Judeţean Baia al D. Elemer (fiul lui Dionisie) – locotenent-major M.I.responsabil în cadrul Direcţiei Personal a D. p. posibilă identitate cu “Fuchs Bereş” (n. 2003: 207 şi 2001II: 43. M. ? – căpitan în 1945. ulterior demis şi angajat la Combinatul de Utilaj Greu Iaşi. Sali – funcţionar civil în cadrul M. 3697 din 30 apr. 1816.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. conform unor surse ar fi fost transferat la Bucureşti la sfârşitul anului 1948 (M. FROST.fost cârciumar în Gherla. 208 din 10 sept..R. 144 din 25 iunie 1948. 10923. p. FRUCHTMAN. FUNARIU. Rebeca – numită în iunie 1948 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. Beria (în unele documente ale Securităţii ortografiat şi “Fucks”. FÜLLOP. p. Iancsi – anchetator brutal al Securităţii Satu Mare. 5127). FUCS.C. 7259). 10432).Of. 1820. Sigismund . nr. nr. 1814. 1821. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. partea I-a. I. partea I-a.Of. 1947. Nastasă şi Varga 2003b: 156-7). (la trecerea în rezervă în 1982).C. 4743). FROST. 1946. Jela 2001). 1815. 8320.Of. (70/1955). al P. “Fuchs”.R.P. menţionat şi în C. 1824. p. 1946 era încadrat ca şef de secţie în Corpul gardienilor publici Satu-Mare (M. Troncotă 2006: 70. FUCHS.Of. respectiv “Beriş”) – colonel. 126 din 6 iunie 1945. Paul . posibilă identitate cu Teodor Friş. 162.C. 4707).I. nr. 1822. nr. Martin – gardian la penitenciarul Gherla în perioada reeducării. 142-4. 1808.G.R. 1817. 1809.I. p.I.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. v. H. FUCHS. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă.Of. FUCS. şi cu variantele de prenume “Behr”.în iunie 1945 încadrat comisar la Chestura de Poliţie Timişoara (M. 1947. directorul Casei de Cultură a Ministerului de Interne (1949 – anii ‘60) (Solomovici 2004: 579 şi 2003: 207. Suceava în 1948. din sept. emigrat în Israel în anii ’60 (Ioniţiu 2008:88. & Caţavencu 2004.. FÜLLOP. nr.A. 1823. 4049). 187 din 18 aug. 1818. Benjamin . Edgar – funcţionar civil în cadrul M. care în sept. 197 . n. 1812. David . cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. pp. partea I-a. Solomovici 2004: 579). nr. FRONESCU. Sdolomovici 2004: 578-9). FRISCHER. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a CC al PCR (1955). (6/1982). ulterior maior la colonia de muncă de la Cernavodă în perioada Canalului (1950-1953) (Solomovici 2004: 579. Samuilă – în august 1945 comisar ajutor la Chestura Poliţiei din Dej (Andreescu. FRUNZĂ.P. 222 din 25 sept. 1810. 2006: 216. partea I-a.R. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. de unde s-a şi pensionat (I.

partea I-a.. n.I. 1349).pdf. partea I-a. p. Nastasă şi Varga 2003a: 229. M. GALL.III.a. n. 1829.în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M. p. nr. 1830. p. respectiv Zahariuc 2009: 210. Conrad GABOR) – din 1 aprilie 1945 şeful poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. 7086.Of. 1947. nr. Paul Sterescu-Sternshein ş. 1521). 4049) şi activist P. partea I-a. Dobrincu şi Goşu 2009: 269). 5982). 1349. GLASSER.. 1946. 1826. Cosma 1994). 157 din 14 iulie 1945. partea I-a.M. Ungaria (fiul lui Viliam Marcu şi Şarlota) – d. GLAS.S.Of. arhiva secţiei Administrativ-Politică a C. 1831. Oprea 2007: 96) (dosar G/80 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 198 . p. fiica lui David şi Bella. (v. 27. 22 şi 1999: 23.273.R. Lupu 2011. Mina – angajat în febr. 1911) – ilegalist cu stagiu recunoscut din 1935. cu fişă la secţia AdministrativPolitică a C. şi http://www. GHERTNER.2. 1946. nr.A. 48 din 28 febr. 275 din 30 nov.anchetator la Direcţia V/VIII Cercetări Penale a Securităţii (C. 1832. Andrei – în febr. GHINTER. 1839. 237 şi Ion N. 1840. 1997. p.I. 1835. nr.în noiembrie 1945 încadrat în M. nr.S. 1945. dosar 3/1952 vol.C. Niculae 2004: 32.a. 9. Smaranda [probabil Gärtner.ro/documente/cadrele_securitatii/GEDO_ANDREI. 277 din 29 nov. GHERŞIN. partea I-a. p. partea I-a. 273 V. 1833. nr. Nuremburg.Of. (Solomovici 2003: 121). v. M. Bucureşti) – lt. Andrei (n.. 1841. 1836. ulterior funcţionar în M. inv.I.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Buzatu 2008: 407). 1945 arhivar ajutor la Poliţia Deja. 10416).n] – după război dactilografă la Comisariatul de Poliţie Cisnădie. Francisc . partea I-a. 3895). GHERŞIN. 1827. p.Of. partea I-a. p. Iulian Sorin. p. 3/1952.P. 1834.R. 216. partea I-a. Berindei.Of. nr.R. apoi transferat arhivarajutor la Inspectoratul Regtional de Poliţie Craiova (M. nr. şeful secţiei 31 Poliţie Bucureşti în 1947 (Deletant 2001: 34-5.după august 1944 comisar şef în cadrul D. I. GIMPEL. 72 din 28 martie 1945. GABOR. în mai 1948 transferată la Comisariatul de Poliţie Călimăneşti (M. 5246). 1838. Reghina – în 1952 sergent-major în cadrul M.P.Of. p.C. vol.-mj. 16 aug. p. 1947. (?) GEORGESCU.I. 31. GEDO. “Orest” (n. 139 din 22 iunie 1945.la sfârşitul anilor ’40 coleg la Şcoala de Ofiţeri M.1913. Clara .Of. 1842. responsabil cu evidenţa în cadrul comitetului regional de partid (Andreescu. 1946 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. Petru . n.Of. M. p. v.Of. partea I-a.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. partea I-a.A. GERSHON. 182 din 11 august 1947.cnsas. Iosif . 9880). şi u. GALLOVITZ. GHIPS.A.Of. GABAY. nr. Gerschon – în nov. al P. I). Harry .C. 139 din 22 iunie 1945. 41 din 18 febr. al P. ? – fratele lui Teohari Georgescu. (nr.în martie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Gherşin (n. GAL. 2334). 257 din 6 nov. şi apoi căpitan la Direcţia Regională Banat/Timişoara (1950-1954-?). partea I-a.1825. Marcu . (nr.Of. v.Of. 108 din 12 mai 1948. nr. inv. 1947 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Rădăuţi (M. (?) n. nr.în febr.A. nr. p. partea I-a.Of. partea I-a. nr. cu Marcel BlecherBădescu. la Serviciul Lagăre al D. 62 vol III. 62 vol. 3699 din 30 apr. II). nr. 5246) 1828. GENSER. 1945. 110 din 18 mai 1945. 10558).C. ajutor de primar în oraşul Bârlad din 26 august 1944 până în iunie 1948. 1837. GALL. în 1960 trecut în rezervă cu gradul de maior de la Direcţia Cadre a D. Marcel . 1945 a ministrului Afacerilor Interne. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.G.Of. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. Alexandru . 233. 41 din 18 febr. 107 din 15 mai 1945. 4266). nr. Wilhelm .G. p. 1946 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. M.

51 din 2 martie 1948.1843. GOLDHAAR. serviciile 3 şi 2274. ocupa funcţia de şef al Serviciului V din cadrul Direcţiei a IV-a a D. 3081). apoi Târgu Mureş (M. în anii ’50 (Dobre et al. GOLDEMBERG.Of. 1848. M.S. apoi şef adjunct al Direcţiei IV a D. în 1947 cu grad de comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj. nr. 267 din 18 nov.cnsas. 1947. 274 V şi http://www. Francisc . 1947. M. Bihor (v. Isac – din 1946 comisar-şef la Prefectura Poliţiei Capitalei.Of. Ana – la sfârşitul anului 1947 dactilografă principală la Inspectoratul Regional de Siguranţă Iaşi. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1947. şi Jela 2001: 125). nr. 4146). p. nr. GOLDENBERG. 2006: 79.V. partea I-a. GOLDSTEIN. Bihor (fiul lui Carol şi Malvina) – d. 5099. partea I-a. p. ? – meţionat între torţionarii penitenciarului din Constanţa în “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” (Ioniţiu 1982. 3699 din 30 apr.Of. partea I-a. partea I-a. partea I-a. p. M. 1853. 1948.ro/documente/cadrele_securitatii/GOLDSTEIN_LADISLAU. transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie din acelaşi oraş (M.G. 1856..Of. 4. cf.R. Simion Eugen – căpitan medic M. nr. p.S. 1947 angajat ca informator diurnist la prefectura Poliţiei Capitalei (M. 10197). partea I-a.G.S. partea I-a. Ilie – din dec..S.1924. partea I-a. (M. 1849. Bucureşti) – între 1954 şi 1961 (trecut în rezervă) lt. 4049.A. 5075). 1857. p. partea I-a.. 7085. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (dosar G/103 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr. 1846. (30/1954).P. ulterior avansată la funcţia de impiegată (Arhiva C.N. al P.R. GOLDENTHAL./D.S. 1851. 219.F. 10919. 1845. p.P. 1850. nr. probabil Mihail Gluk. M. partea I-a.G. p.angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Poliţiei Zalău (M. locotenent-colonel la înfiinţarea D. 2006: 79). 10924).pdf. partea I-a.Of.Of. fond Neoperativ.I.Of.P.Of. Andrei (26. 1854. adjunct al directorului Direcţiei I Informaţii Interne a D. f. 1911. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. după război comisar la Siguranţa Braşov (unde e avansat chestor în 1947). dosar nr. memorialisticii unor foşti deţinuţi politici (v. 82 din 7 apr. Michel – în mai 1948 promovat comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. 199 . comisar-ajutor transferat în sept. Căpâlna. p. nr. M.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.P. T. ? – ofiţer de securitate la Baia Mare în anii ’50. M.Of. 135 din 18 iunie 1945. 5933). GOLDENBERG.C. p. 1855. GOLDSTEIN. 10433). p. 1947 şofer în centrala Siguranţei (M. nr. nr. 163 din 17 iulie 1946. p. partea I-a. 182 din 11 august 1947. ulterior menţionat în memorialistica unor foşti deţinuţi politici ca ofiţer la biroul din Aleşd (Bihor) al Securităţii la începutul anilor ’50.S.Of. 4142). p. 162 din 16 iulie 1948. nr.S.. 286 din 10 dec.A. 2417. v. 1847. 134 din 12 iunie 1948. Pincu .Of. GOLD. GOLDENBERG.G. p. partea I-a.S. decorat prin Decretul nr.1914. GOLDENBERG. 96 din 25 aprilie 1946. partea I-a. partea I-a. 286 din 10 dec. 104 din 7 mai 1948. 9596). 1946.Of. 1852.G. GOLDBERGER. partea a XVIII-a). 1947.Of. 7489.Of. 10557). arestat şi eliberat în august 1944. M.G.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Comisariatului de Poliţie al oraşului Suceava (decizia nr.V.Of. Ladislau (n.P. nr. 1946 de la Poliţia Satu-Mare la Comisariatul de Poliţie Salonta.IV.-maj. Iosef – în oct. nr. Bernath – în 1956. cu grad de maior. nr. 1947. 110 din 18 mai 1945. nr. partea I-a.. 248 din 27 oct. 2009. 286 din 10 dec. nr. p. (?) GLUVACOV. Cosma 1994: 47). p. nr. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 10924). p. 1844. 182 din 11 august 1947. 1947. Arad – 3. p.Of.G. M. 277 din 29 nov.C. 7086. (Dobre et al.Of. p.1986) – fost funcţionar C. partea I-a.Of. nr. GOLDSTEIN. nr. GLIECK (GLÜCK). Maximilian – încadrat în iunie 1945 în D. ilegalist (din 1932). Filip (uneori ortografiat eronat şi “Gluxman”) . M. 222 din 25 sept. şi respectiv căpitan în cadrul Direcţiei a II-a. partea I-a. M. GLUCKMANN.S. ca agent de poliţie clasa a III-a.

– locotenent de Securitate. 9838). 1947.1858. 350). cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 265 din 14 nov. 1860. nr. 1861. originar din Rusia. GROSSMAN.Of. 1947 numită comisar-ajutor în Direcţia Poliţiei de Siguranţă (M.M. 982). partea I-a. Madeleine – în dec. vol. adjunctul colonelului Alexandru Ioanid [v. GROSMAN. nr. inv.. p.R.Of.1928. 9851). inv. comisar-ajutor în cadrul Serviciului Rechiziţii al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. şef de sector la D. C.II. al P. partea I-a. nr. 200 . partea I-a. nr.Of. respectiv II) (v. 1948. în noiembrie 1947 suspendat din funcţie şi deferit Justiţiei (M. 7957. 1862. respectiv maior la Inspectoratul Judeţean Argeş până la trecerea în rezervă la 31. I.Of. (?) GRAMA.R. Samuel – funcţionar civil în cadrul MAI. M. 1948.P. Selma .ro/documente/cadrele_securitatii/GOTVALD_NICOLAE.A. 1515.Of.G. Mauriciu Ştrul la conducerea D.Of. Samuel . V. M. 5127. Lazăr – din toamna lui 1944 şi până în noiembrie 1945. Tiberiu (n. 4142). p. I). 1859.. partea I-a. u. Marcu . GOTTLIEB. 134 din 12 iunie 1948. partea I -a. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1945. (nr. 1868. 4.R. p. GROSSMAN. 62 vol. (nr. Nicolae (n. 1946. demisă însă după o lună pentru neprezentare la post (M. p. iar între 1956 şi 1958 ofiţer la secretariatul Şcolii de Ofiţeri de Miliţie (Cosma 1994).Of. 1987.R. partea I-a. 206 din 11 sept. în 1952 cu grad de căpitan M.Of.I. 136 din 19 iunie 1945. din noiembrie 1948 adjunctul lt. 270 din 24 nov. ulterior transferat la Poliţia oraşului Bistriţa. 35).C. 1869. 1945. 256 din 8 nov. I. p. 6. supra] (Solomovici 2005.M. GRIMBERG. Piteşti) – între 1949 şi 1968 locotenent-major la Direcţia Regională Argeş/Piteşti. 256 din 5 nov. XVIII). iniţial translator pentru personalul militar sovietic prezent în România după război. 3895). GRÖNBAUM. 10273). M.P. partea I-a. Bernard – între toamna lui 1944 şi noiembrie 1945.C. nr. nr. în februarie 1948 ajunsese comisar. apoi căpitan la Inspecotratul Judeţean Olt al Securităţii (1968-1972). şef de birou în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M. 43 din 21 febr. 1867.în mai 1948 promovată comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. 289 din 13 dec. 5075). u. 11964. 1863. 1873. Moshe – fost şef la miliţia judiciară regională. Bihor) – căpitan. 104 din 7 mai 1948. probabilă identitate cu Moise Grossfeld. 1947.Of. 1870.cnsas.numit în iunie 1948 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of. Bela . partea I-a. Iosub – din toamna lui 1944 şi până în octombrie 1945 comisar la Poliţia oraşului Vaslui. nr. şi M. 62 vol. (13/1953). numit la 1 febr.XI. partea I-a.Of. GRANK. 1948.G. nr.pdf. 1866. Reiza – locotenent major.P.M. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 107 din 15 mai 1945. 144 din 25 iunie 1948. p. partea I-a. partea I-a. nr.a. nr. nr. 4425).1921 Salonta. 30 din 6 febr. 25 (cota S. 3/1952 vol. citarea dosarulului de solicitare a schimbării numelui în M.din mai 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dej (M. p. (M. GRAD.S.R. Şmil – încadrat în D. I. partea I-a. Ioan (fiul lui Moise) – căpitan M. GROS. 1872..1973275. Oradea (Kovacs 2006. 11059).P. fond Documentar Timişoara. GOTVALD. 119 din 29 mai 1945. 275 276 V şi http://www. 3/1952 vol.S.S. p. v. nr. ca şef de birou în iunie 1945. p.S.a.R.I. partea I-a. 21.I. al P. când demisionează. Goma 2005: 6).-col.Of. p. 12 din 15 ian.A. I. GRÖM. GROSSFELD. partea I-a.Of. al P.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. respectiv III.N. S. p.Of. p. M. GOLDŞTEIN. p. p.). GOLSTEIN. p artea I-a.Of. 1945. Turnu Măgurele (fiul lui Carol şi Anica) – d. Galaţi (Arhiva C. v. Ioniţoiu 1982. 1871. 1865.A. Tibor GUTTMAN276) (n.I. nr. 1948 comisar la Poliţia Sighet (v. 5360). p. nr. dosar nr. f. 1864.C. GROPPER.

2009. Margareta – în iulie 1948 era dactilografă stagiară la Biroul de Siguranţă al Comisriatului de Poliţie Reşiţa (M. 126 din 6 iunie 1945. 1945. C. M. ulterior căpitan şi şef al biroului Cercetări Penale la Regionala Cluj a Securităţii (1951-1961. nr. 1888. GUTMAN. Goma 2007: 118.R. nr. 1947. 172 din 28 iulie 1948.X. Manea (n. p.. I. 10925). singura menţiune în sursele antisemite Pinay 1962 şi Niculae 2004: 33).cnsas. (3/1952 vol. partea I-a.Of.G. şi http://www. nr. nr. p. 709). ff. partea I-a.R. 1887. p. nr. 1875. Cosma 1994: 82)277. 1945.Of.P. 182 din 11 august 1947. GURCSANYI. transferată la Penitenciarul de femei Ilfov (M. 318). p. Matias – din iulie 1948 comisar-ajutor de poliţie (M. Heinz/Haim . Iosif – încadrat în noiembrie 1945 ca agent de poliţie la Poliţia oraşului Blaj (M. 220-231. nr. Mendel – începând cu 1 aprilie 1945 comisar-şef la Chestura Poliţiei Brăila (M.1912 Bucureşti) . GRÜNBERG. partea I-a. Marcel GRÜNBERG) (fiul lui Ilie şi Luiza. p. 10170). Frieder . 1876. 126 din 6 iun.C. 201 . 1945. GRÜMBERG. partea I-a. p. GRÜMBERGER. fond Neoperativ. 6201. GRÜN. Lupu 2011. partea I-a. GRÜNŞTEIN. p.I. 10557. partea Ia. M. 107 din 15 mai 1945.1947-1951). menţionat pentru scurt timp şi ca adjunct al comandantului închisorii Jilava (Kovacs 2006. Leo GUTTMAN) (n. 7084. p. nr.şef al Serviciului Secret Civil al R. 4706). 267 din 21 nov. rudă cu Vasile Grunea?.Of. pentru nume vezi M. GUTMAN. 5967). 1879.Of.I.Of.Of. şeful Serviciului V din cadrul Direcţiei a IX-a Cercetări penale a D.R. & Caţavencu 2004. 1890. p. partea I-a.Of.Of. 277 V.C. p.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.I.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Poliţiei oraşului Satu Mare (M. Maximilian – în 1956 cu grad de căpitan. GRUBER. în 1950 locotenent. nr. 1948. 286 din 10 dec. partea I-a. GRÜNBERG. M.Of. partea I-a. partea I-a.Of. 1877. 1893. 1891. Ervin – comandant de penitenciar la Cluj la începutul anilor ‘50.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Alexandru – în iulie 1948 definitivat în funcţia de impiegat în cadrul Chesturii de Poliţie Cluj (M.Of. 267 din 21 nov. 6201). 2417.1924. 5467).Of. partea I-a. (?) GUTMAN.A. Şaicu – în iunie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. Elisabeta – în 1948 şefă de birou la Pentineciarul Cluj Minore.S. 1947. 1882. 1878.Of. 2006: 80). 268 din 19 nov.Of. partea I-a. partea I-a.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 121 din 31 mai 1945. Dorohoi) – din 1947 comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Bacău. n. după alte surse 1952-1962).Of.pdf.S. Solomovici 2004: 581. Adolf – din 1947 agent principal de poliţie în centrala Siguranţei (M. 1886. GRUIA. nr. 126 din 6 iunie 1945. exclus din Securitate (trecut în rezervă la 30 iunie 1962) şi anchetat pentru deturnare de fonduri (A. nr. al P. 149 din 1 iulie 1948. 1880. Tiberiu – în 1947 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. GUTMAN. 4706). 26. p. M. p.Of. 18. 3895). partea I-a. GRUIA. nr. p. 1881. GRUMBERG. nr. 277 din 29 nov. GUTMAN. nr. Solomovici 2004: 581).N. 1947. I).R. 4706 şi nr. 172 din 28 iulie 1948. Titu – anchetator la Baia Mare în anii ’50 (Jela 2001. nr.XI. 82 din 7 apr. nr.Of. p. p. GUTMAN. 164 din 19 iulie 1948. 1884. (puţin plauzibil. 1883. 1885. dosar nr.S.IX. C. nr. angajat la Securitatea din Oradea.C. Solomovici 2004: 581. 139 din 22 iunie 1945. GUROVICI. partea I-a. 10172. partea I-a. 144 din 29 iunie 1945. 10239 – când încă nu îşi românizase numele. p. p. GUSMAN. Jela 2001. p.ro/documente/cadrele_securitatii/GRUIA%20MANEA. Matilda . GRÜMBERG. partea I-a. apoi ofiţer de Securitate (iniţial sublocotenent) la Serviciul Judeţean Bacău (1. nr.din mai 1945 comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1947. 5247). nr. p. 4517) 1889. 11 din 14 ian. partea I-a. Sofia – funcţionar civil în cadrul M. Leonard (n.N. 1892.1874.Of. (Dobre et al. 5558). p.Of. partea I-a.A.. Leonard . partea I-a. Mendel . 24 din 30 ianuarie 1948.S. 3080). Ioniţoiu 1982: XVIII). nr.

R. 8917.I. 1896. 1945.. 268. HABOT.1937. cota S. 10926. partea I-a. M. nr. inv. p.S. 1896.I. 1948.R. Solomovici 2004: 581. ulterior locţiitor de comandant şi chiar comandant deplin al Penitenciarului Constanţa (19611963). 4049). apoi diverse funcţii de conducere la coloniile de muncă Poarta Albă. Lupu 2011.A. partea I-a. ulterior defector în Franţa. ulterior şefă de birou la Direcţia V Cercetări Penale a D. 1895. “Hahone”) – fost student la Drept la Universitatea din Iaşi280. idem. nr.Of.G. 4049).U.S. 3697 din 30 apr. în 1950. David – în 1948 era agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Galaţi (.P. 1945.1894. 4493. 278 279 V. fişa matricolă penală la http://86. şi http://www. p. 238 din 14 oct.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/H/H%2001. 1897. & Caţavencu 2004. serviciul raional Dej (cu grad de lt. n. 1902.G. HABER. Marin (fiul lui Mendel) (n.Of. 228 din 3 oct. Timişoara (cu grad de căpitan în martie 1950).G. partea I-a. 142-4.I.. 5467)). când este disponibilizat.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr.S. Cosma 1994: 48. 110 din 18 mai 1945. dosar nr. partea I-a. partea I-a. p. 8658. p. 4048 [cota S. F. ff. M. apoi transferat la Poliţia Oraviţa (martie 1947).. I. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1947. 1996. 144 din 29 iunie 1945. 60 din 13 martei1 1947. dosar nr. 1. încadrat în M. 1947. 6. Jela 2001: 134). f.Of.P.-maj. din sept. maior. după 1990 cu identitatea Mathieu Forestierre. nr.M. p. Estera279 (n. HAHAMU. Cluj-Napoca) – între 1956 şi 1968 la Direcţia Regională Cluj.Of.I. 30 din 6 febr. 1900. apoi căpitan).din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. şeful Biroului de Securitate Oraviţa din cadrul Serviciului Judeţean Caraş al D. fond Documentar. (Arhiva C. 280 http://www.II. vol. Solomovici 2001II: 43. Cluj (fiul lui Ludovic şi Vilhelmina) – d. HIRSCH) – fiul colonelului Hirsch de la Direcţia VII Tehnică D.A.N. 980). informator şi apoi agent de poliţie la Circa 25 Bucureşti (M. 2.I (1950).%20Haag%20-%20Hexan/Haber%20Estera%20F/index. p. (1948-1952). la Inspectoratul Judeţean al securităţii Bistriţa-Năsăud278. M. Năvodari şi Peninsula (1952-1955).Of. 116 din 21 mai 1948. V. Ladislau – între nov.Of. 2. nr.125..I. 1944 şi oct. nr. Catalan 2001/4.II.1897 jud. Ludovic (n. Şinca 2006. HAIDUCU.html.R. M. 695-9. M. şeful secţiei de cadre la întreprindereas ministerului “Munca exterioară” (1950-1951). din 1945 comisar la Biroul de Siguranţă Iaşi. citat şi de Solomovici 2004: 582).-col. 162. pp. HAIM. M. 22.17. Cosma 1994: 50.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_27. partea I-a.R. M. D. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. cu grad de locotenent. om de afaceri. funcţionar la serviciul cadre din “Sovromnavigaţie” Constanţa a M. partea I-a. Culmea. 1946. apoi arestată şi condamnată pentru trădare. 63-65. nr.Of. Aron . p. cap. 12. unde ocupă funcţia de şef al Biroului Circulaţie. v. p. alteori. v. 227 din 5 oct.ro/documente/cadrele_securitatii/GYORGY_LUDOVIC.R. 1899. HAFFNER.. Iosif (uneori ortografiat “Hahanu”.php. Botoşani) – după 1945 angajată dactilografă în centrala D.A. şeful Serviciului tehnic “E” al DGSP281 (A. GYORGY. partea I-a.S.M. nr.I.Of. Iţic . 1901. 7364.P. 286 din 10 dec. p.pdf. C.R. nr. graţiată în 1955.Of. Deletant 1995b: 62). pentru scurt timp în toamna lui 1947 prezent la Comisariatul de Poliţie Anina.S.1923) – maior de Interne în 1966. p. 1948. HABER.I.cnsas. ff.romanianjewish. 202 . 1898. 110 din 18 mai 1945. nr. fond Documentar Timişoara.Of. partea I-a. nr. HABER. doas nr. eronat. iar din 1968 până la trecerea în rezervă în 1988 maior şi respectiv lt.. M. 281 alias Matei Pavel (Moţu) Haiduc. trecut în rezervă în 1966. fd. nr. partea I-a. 3694 din 30 apr. 11053.].P. emigrată în Israel (M. cu atribuţii de Siguranţă. Ludovic (n.

HELERU.G. p. cu grad de maior (M. 1913. partea I-a. HAMEL. Bucureşti în 1948 (Jela 2001).2005. HARTZ. transferat şef al inspectoratului judeţean de pompieri Maramureş (1954-1955). M.S. 1947./M. M.S. HAUPT. p. ff. partea I-a. p.R.P. după război comandant militar al capitalei şi subinspector general al Armatei pentru Educaţie Cultural-Politică (1947-1948). apoi secretar al Direcţiei Administrative şi Gospodărie a M. HAIMOVICI. 1947. (1948-1952). apoi şef al Spatelui Armatei (1949). încadrat în D. Iosif – numit la începutul anului 1948 comisar ajutor de poliţie în cadrul Serviciului de Siguranţă al Inspectoratului de Poliţie Cluj (v. p. partea I-a.S.A. în iunie 1948 cu grad de comisar-ajutor (M. (TC). 10394. 2417. T.Of. 239 şi M. 272 din 24 nov. 157 din 14 iulie 1945. Haim – (d. nr. al P.. nr.C. 124 din 31 mai 1948.Of. nr. 5133). partea I-a. 1911. partea I-a. HELLER) . nr. 1909. trecut în rezervă 1959 cu gradul general-colonel. Moises HAUPT.]. HANFRECHT. decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. fiul lui Frideric) (7.romanianjewish. iar în 1979 (la pensionare.S. 3863). p. ulterior transformării Siguranţei în Securitate prezent cu gradul de căpitan la şcoala de ofiţeri de securitate de la Băneasa. ordonator primar în administrarea Inspectoratului General al Armatei. HEIM. nr. 1906.P. p. 4493.G. nr.N. 262 din 21 august 1979).P. Otto Mircea (n. partea I-a. locţiitor al comandantului infamei divizii “Tudor Vladimirescu” după capturarea sa în URSS.Of. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.S.. Bucureşti ) – după 1945 angajat comisar-ajutor de poliţie în D. partea I-a. ff. Felix – comisar la Birul de Siguranţă Iaşi din 1945 (Arhiva C. 4048 [cota S..S.Of. 1907.Of. partea I-a.A. Petre – fost strungar. Iancu . este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Aleksandr Neski” şi cu ordinul “Steagul Roşu”. (1957-1961) (fişă de cadre în dosarul 13/1953 la secţia Administrativ-Politică a C. 7774) 1908.Of. 63-65). 1910. apoi în D. nr. fond Neoperativ.N. 1912. în atenţia Siguranţei în 1941 (cu prenumele “Lazăr”). în acelaşi pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. ca informator diurnist (M. Surica – în 1947-1948 dactilografă în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman (A. 1904. Nicolae (n.S.Of. în prima jumătate a anilor ’50.A.C. având grad de colonel. 5982). HALTENWAGNER. HÂNCU. nr.P. I-a în 1949. partea I-a. p.IV. 220-231). 4743).Of. partea I-a. Cluj) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p. 136 din 15 iunie 1948.S. 29-230 din Realitatea Evreiască la adresa http://www. nr. 200 din 4 sept.Of. HARMAN. nr. IV.-mr. Estera .N. dosar nr. 1914. 172 din 28 iulie 1948.org/db/pdf/nr229_230/pagina14.P.după august 1944 detectiv în cadrul D. I-a (Decretul prezidenţial nr. p.I.P.G. Nastasă şi Varga 2003a: 355).S. 3660). comandant al Corpului 38 Armată (1953-1955) şi al Regiunii II Militare (19551959).S. ? (alias) – din 1948 în conducerea D. Ioan – comandantul Legiunii de Jandarmi Râmnicu Sărat în 1947 (Andreescu.1899 .Of. (M. 282 282 Vezi anunţul decesului în nr. 1905.1981) . p.XI. 10925). M. dosar nr. fond Documentar.I.C. partea I-a.gen. 116 din 21 mai 1948. deputat M. p. nr. calitate în care în martie 1946.I. “Lenin” Lazăr (a folosit ocazional numele de serviciu “Militaru”) (n. 286 din 10 dec.anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii la începutul anilor ‘50.)..în septembrie 1945 numit şofer în centrala D. 1926?) – ilegalist. 1945. 110 din 16 mai 1947. HAIMOVICI. ulterior căpitan la Serviciul Judeţean Maramureş al D. în anii ‘2000 încă în viaţă în Bucureşti.Of. 203 . angajat în iulie 1948 în D.P.R.pdf. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. ulterior colonel. 148 din 25 iunie 1941.7. Bucureşti (Cosma 1994: 51).R. 9 din 12 ianuarie 1948.P. P. 6201).1903. decorat în 1964 cu “Ordinul Pentru servicii deosebite aduse in apararea orinduirii sociale si de stat” clasa a III-a.R. HEBERT.

182 din 11 august 1947.M. HIDA.colonel. p. 265 din 15 nov. HERŞCU) – fost frizer. 7087. 126 din 6 iunie 1945. partea I-a. 1948. nr. 46 din 25 febr. M. D. (M. Alfred – angajat în 1948 în D. 983). n. din 1948. partea I-a. Cosma 1994: 50). M. coleg de rezistenţă cu Egon Balaş-Blatt. la Braşov) – colonel doctor.Of. p.Of. M. 1948. partea I-a. 4049). apoi avansat colonel. 5467)). Tibor/Tiberiu (n. HERESCU. nr. 3871. partea I-a.Of. 66 din 19 martie 1948. partea I-a. 1932. partea I-a. 5932). 30 din 6 febr.G. HERŞCOVICI) – în 1945 comisar în cadrul Poliţiei Câmpulung Modlovenesc (M. partea I-a. 1948.Of. Andrei . cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Marcus – după război ajutor contabil la Întreprinderea administrării muncii penale de pe lângă Penitenciarul Văcăreşti. p.Of. Iancu (n.C. p. HERŞCOVICI. HERESCU.M. plutonier la D. (M. 82 din 7 apr.P. Janette . partea I-a.R. Herşcu – în iulie 1948 angajat agent principal de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Fălticeni (M. Avram (n. Maier – angajat în 1947 ca şofer la Serviciul Siguranţă al Poliţiei Dorohoi (M.Of. p. HERESCU. 83 din 7 aprilie 1941. partea I-a. Endre Herskovits. 1925. repartizată pentru misiuni de Siguranţă (M.. 5967) 1917. cap. 196 din 25 aug. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. nr.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. HERIŞANU. HENTZEL. 1947. 4706).Of. 1928. 5790). 1916. a folosit ulterior numele de serviciu “Haiducu”) – fost ilegalist. HERŞCOVICI.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. locţiitor al şefului Direcţiei VII Tehnică a D. partea I-a. HERESCU. Bucureşti (1948-1952) (Jela 2001: 134. p. în 1948 maior. p. HERŞCU. HERŞCOVICI. 110 din 16 mai 1947. 162 din 16 iulie 1948. în august 1948 delegat şef al Depozitului Central A.P.S.A.Of. Solomon – în 1948 agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al poliţiei Focşani (M. HERESCU. al P. la 204 . directorul Spitalului Militar al Ministerului de Interne (din 1954). 3947 şi nr. al P.R. HERŞCOVICI.C.Of. 131 din 12 iunie 1945. partea I-a. 1948. torţionar la penitenciarul din Bacău (“Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. Florian – după august 1944 şeful serviciului economic al Miliţiei din Oradea. 1922.1915. devenit şef deplin la începutul anilor ’50. 7074). 3080) 1924. Mayer HIRSCH. p. 1933.Of. p. 3697 din 30 apr. nr. 1918.G.în iulie 1948 definitivat ca agent de poliţie în cadrul Chesturii de Poliţie Cluj (M. 10116).Of. nr. 1929. 144 din 29 iunie 1945. p.P. p. ulterior secretar de partid la Inspectoratul de Miliţie Bihor (Kovacs 2006). 1930. nr. HELMAN. 164 din 19 iulie 1948. 110 din 18 mai 1945. Adolf .Of. nr. HERESCU. 158 din 12 iulie 1948. 4922). 1927. nr. p. nr. nr. 1920. profesor de legislaţie specială la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi Bucureşti. v.S. Leibu (n. Mihai (n. şi repartizat ca medic la Spitalul M. HERŞCOVICI. nr. 1636). 1863). Izu .P.A.P. nr. nr.I. HERŞCOVICI. 2412). nr. Solomovici 2004: 582). p. p. HERŞCOVICI. partea a XVIII-a). p. Petruţa – din iunie 1945 informatoare la Prefectura Poliţiei Capitalei. tatăl scriitorului Alain Paruit (Şinca 2006. p. partea Ia.I. 1923. 1931. 1946.I. nr. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of. p. partea I-a.M. nr. 162. (dosare anexe. 1921. partea I-a.R. HERŞCU) – funcţionar civil al M. Blum (“Puiu”) – în martie 1948 era comisar la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Vaslui (M.Of.din 1 aprilie 1948 telefonistă în centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.Of. 1926.E. HERMAN. p. partea I-a. partea I-a. posibilă identitate cu omonimul aflat în aprilie 1941 pe lista comuniştilor cărora li se fixa domiciliu obligatoriu “pentru reprimarea faptelor ce pun în pericol existenţa şi interesele Statului” (M. 142-4. (M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 92 din 17 apr. partea I-a. 60/1955). (1952).G.Of. Mircea – din 1946 cu grad de inspector general de Jandarmi. 1919. ? .

N. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. dosar nr.XII. ilegalist cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. ulterior colonel.M.S. p.” clasa a IV-a. partea I-a. arestat de Securitate în iunie 1949.III-a. 1950. 4638. Boris (n. ulterior şef de catedră 205 . partea I-a.S.a. pentru câteva luni în 1948 încadrat în centrala M. director adjunct la Direcţia de Control al Străinilor şi Paşapoartelor din M. Mureş (M. ulterior eliberat din Securitate şi angajat economist la Uzinele “Autobuzul din Bucureşti”. p. nr. 1935. M.jumătatea anilor ’50 şeful Serviciului XII din cadrul Direcţiei a II-a. 1938.Of. a IV-a. partea I-a. 1943. p. A. 1. 110 din 18 mai 1945. 161 din 19 iulie 1945. (u. (M. 1947. al P. 225. p. 171 din 29 iulie 1947. 68.A. 6673).. 11024). Goma 2007: 118. nr.Of. (pe care o şi conduce între 1957 şi 1960). 1947. nr. 5128 şi nr. 251 din 30 oct.Of. 191 şu. p. decorat prin Decretul nr.S. ofiţer în cadrul Rezistenţei Franceze (şeful reţelei FPT-MOI. HOLBAN. reactivat în iulie 1948 (M. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. Marcel – în perioada 1949-1950-? ofiţer în centrala Serviciului Operativ la Direcţia Penitenciare a D.I. în 1989.Of. partea I-a. jud. HOFMAN. 1949. iar în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 3697 din 30 apr. în Forţele Armate.Of. 1940. 59 din 11 martie 1948.(D. 2010). Eufrosina – funcţionar civil în cadrul M.E. 2). cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Bucureşti) – fiul unui fost industriaş din domeniul petrolului. şeful Regionalei Bucureşti a Siguranţei (sept.N. I).3/1952. 1944. Marcel . inv. publică Testament (Paris: Calmann-Levy). 1939. vol. 2009). 1936.1907 Cernăuţi)) – maior. cu stagiu de partid recunoscut din 1939. Martin – în iunie 1945 încadrat ca gardian public clasa a III-a pe lângă Poliţia oraşului Tg. fond 495 (“România”). partea I-a. 2066 din 20 oct. Zoltan (3. Otto Octavian HECHT) (n.S. 4 din 5 ian.C. partea I-a.G. partea I-a. apoi şeful serviciului de cadre al M.A. Târnava) (fiul lui Samoil şi Reghina) – sionist. continuând să spioneze în Legaţia israeliană sub numărul de cod “LT9” (Solomovici 2003: 256-267. M. HIRSCH. nr. până la trecerea în rezervă din 1960 avansează progresiv în grad de la maior la colonel ocupând funcţia de locţiitor şef de direcţie în cadrul Direcţiei a II-a Contraspionaj a D. în anii ’50 (Levy 2002: 67. Ben . după război maior la Direcţia I a Securităţii (1952-1953). în 1948 angajat al Legaţiei Israelului la Bucureşti. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. HOFMAN. p. Judita – din decembrie 1947 dactilografă stagiară la Poliţia Tg. 110 din 18 mai 1945. 1937. 174 din 30 iulie 1948. 2145). Octav (n. prin Decretul regal nr. HOLLINGER. nr.A. pensionat pe limită de vârstă în 1947 (M. Mureş. nr. partea I-a. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. II-a (Rozei 2007. 136 din 19 iunie 1945. Constatin – după război agent de poliţie la Chestura Poliţiei Iaşi. nr. 1947. 2888 din 12 dec. nr. Cosma 1994: 45.I. 4049). 1934. M. cu grad de locotenent-colonel. 10. (Balaş 2008: 252-3. unde. p. menţiunea “Hida” şi în A. 50. Ioanid 2005: 82). dosar nr. p. 6163). ff. R.G. Stănescu 2008: 189 n. HIRSCH. 2006: 78. nr. 110-5). 28.din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M. 1947 (M. 1985. stabilit în 1984 în Franţa. ar fi fost responsabil cu supravegherea lui Gheorghiu-Dej la ordinele sovieticilor (Watts 2011: 231 n.I. fiul lui Mendel şi Etka (n. demis însă după o lună (M.III.Of. partea I-a. HOFFMAN.R. 6243).S.Of..1920 Suceava – d. 70.).Ap. 4049). Dobre et al. 1941.R.Of. 9696.I. cu rang de prim consilier de legaţie (M. 308).Of. fond documentar.Ap.P.Of. 9763). partea I-a.P.1913 Şmig.1944-1948). recrutat informator şi eliberat în febr. 253 din 1 nov. M. stabilit în 1944 la Bucureşti.R. HIRSCH. HOFFENBERG. Isidor (zis “Izu”. p. HOLBAN. v. Bessler)) (frecvent ortografiat şi românizat “Holingher”) (n. partea I-a. calitate în care a organizat peste 100 de atentate împotrica administraţiei germane). (1949-1950).S. 1942. p. Baruh Abramovici BRUCHMAN) (1908-2004 Paris) – evreu basarabean. HOLBAN.

M.G. 139 din 22 iunie 1945. ff.R. ulterior artist plastic. Dobre et al. 120/1956. Adelina (n. HOROVITZ. HOLŢIER Ervin (n. al P. al P. v. 1954. Ellen) – din 1 aprilie 1945 era impiegată la Poliţia oraşului Suceava. fond 495 (“România”).d. 44. Bucureşti) şi Rica Meerovici (în viaţă în 2010 la Carmiel. cu Margareta.S. nr.anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. partea Ia..Of. n. de profesie strungar. 2417.Of. 8. 662). 3/1952 vol. inv. 1913) – ilegalist (stagiu recunoscut din 1936). nr. 1011). partea I-a. a avut două surori . fond Documentar. M. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. HUTIRA. 110 din 18 mai 1945. 84).ro/documente/cadrele_securitatii/HOLLINGER_ISIDOR. în 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. şeful Serviciului Judeţean Ialomiţa al D. dosar nr. din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.a. 1948. 4049.Of. HOLZER) – colonel (la trecerea în rezervă la sfârşitul anilor ’60).la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa până în 1968283 (cu referat de cercetare la fd. Estera . 1945 a ministrului Afacerilor Interne.P.C. Pintilie Iacob (http://www. Nastasă.R.C. 2006: 78. V. HOLTZMAN.1915) – colonel (în 1960). HORN) . 1947.S. Jela 2001. f. 3293. Irina (căs. şi http://www. nr. 225. la Institutul Oncologic din Bucureşti).cnsas. Dorohoi) – din aprilie 1945 agent la Poliţia oraşului Dorohoi. 2274). anexa la dosarul nr. 62 vol. inv..com/marturii/fonduri/mart45_64/piacob/surghiun/docs/cap12.Of. cap. Constanţa. dosar nr. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of.procesulcomunismului. v. 72 din 26 martie 1948. Israel). 8320. Lupu 2011. p. M. secţia Cancelarie – dosare anexe.C. Varga 2003a: 363. (1948-1952). 69.S. Elena (n.. ulterior emigrată în Israel284 (Şinca 2006.agerostuttgart.în iunie 1945 impiegat la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M. nr. nr. 49/1978. nr.Of.X.P. u. fond Neoperativ. HUDESCU.htm). C.Of. M. fiica lor. 70. Sacher – funcţionar civil în cadrul MAI. nr. 110 din 18 mai 1945.A. partea I-a. Niculae 2004: 32).jurnalulliterar.P. Goma 2007: 118. 1947.Of. Cosma 1994: 45. anexa la dosarul nr. p. 7083).G. numit în 1946 secretar al comitetului local Baia Mare al P. 286 din 10 dec.C. al P. 1945. 182 din 11 august 1947. dosarul de schimbare a numelui de la Ministerul Justiţiei nr.I. 31 din 7 febr. secţia Cancelarie – dosare anexe. Isacu) fiind în prezent conferenţiar dr. dosar nr. “Iosif” Dezsö (n. p. http://www.două surori. partea I-a. pp. Hela Mitoşeru (1923-1992. nr.N.. 1950. 1953. I. 5817. (C. Troncotă 2006: 134. 3699 din 30 apr. a fost căs.C. 286 Amintit de foşti luptători anticomunişti precum Gheorghe Dubiţ (v. ilegalist (din 1933). Jela 2001).III. 1955. HOLTZER. 208 din 10 sept. I.C. C. http://www. Sender (n. IACOB. 1951.R. nr. 1949.de/REVISTA-AGERO/JURNALISTICA/Interviu%20cu%20Corneliu%20Leu%20de%20Florian%20Bichir. 74). HOROVITZ. 159 din 13 iulie 1948. încă prezentă pe acelaşi post în 1947 (decizia nr. partea I-a. participant la reprimarea violentă a revoltelor ţărăneşti împotriva colectivizării286 (M. 5246) 1952. Ion – căpitan. 10928. 4048 [cota S. HOSU. nr. 63-65. p. 5/500/947.bzi.18 aug. Carol (n. p.S. 4049. cu referat de cercetare la fd. p. Edmond . 371. inv. în acelaşi an avansat comisar. M. Carol SEGAL285) (n. Partenie – după război comisar-ajutor de poliţie în cadrul Siguranţei. ulterior şeful Direcţiei Regionale de Miliţie Cluj (până la sfârşitul anilor ’60) (Andreescu. dosar H/100 Colecţia “ilegalişti decedaţi”. 219.htm) sau Constantin Teodoriu (http://www. partea I-a.R.S.P.Of.ro/articole/Scrieridocumentare/Gheorghe-Dubit/459/21).I.şefă de serviciu la Direcţia II Contrasabotaj în cadrul D. p.C. locotenent la Securitatea din Rădăuţi în anii 1948-‘50.S. 285 V. 1946. 3293.pdf.. şeful Direcţiei a X-a Administraţie a D. 1947. 206 .]. nr. inv. Ioniţiu 2008: 88 şi 2006: 43. (nr. partea I-a. p. 162. Cosma 1994: 45. Menţionată şi într-un interviu luat lui Corneliu Leu de către Florian Bichir pentru revista Agero (v. 142-4. partea I-a.R. HORVATH. în anii ’50 director adjunct la Direcţia Economică din cadrul Direcţiei Generale a Miliţiei.G. Solomovici 2004: 598. şi Solomovici 2001II: 43. 1948. 29. demis în iulie 1948 (M. HOLICI.ro/dizidentii-victimele-innascute-ale-societatii-9776).1921 Hudeşti.R. partea I-a. 283 284 V. I). M. 2630). .

A. nr. în 1956 cu grad de maior. Caraman). al P. inv.R.C. (12/1954). 1945 şefă adjunctă de birou în centrala D. Osias . C.Of.Of. 1969.A. după unele surse. partea I-a. Tudor (fiul lui Sava) – în 1954 locotenent major M. p.G. detaşat sub acoperire la Ambasada României de la Paris (adjunct al lui M..I. 8009). IANCOVICI.Of. p. partea I-a. 198). IACOB. deportat în Transnistria. 2006: 78). p. Malvina . Mişu . 104 din 7 mai 1948. 1973.P.M. în octombrie 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. Edmund .A. 1966.R.Of. 62 vol. partea I-a. cu referat de cercetare la Fd. 1967. IAKAB.P. p. Auraş – locotenent-colonel .C. 3293. Edmund – între toamna lui 1944 şi iulie 1945 agent de poliţie la Chestura Cluj (M.cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1972. (M.Of. (indicat ca evreu de Solomovici. avansat în 1957 la gradul de lt. la Circa 11 Poliţie (M. la Timişoara. în iunie 1945 transferat la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. al P.C. partea I-a.a. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.Of. p. p.C. 104 din 7 mai 1948. dezertează la 25 iulie 1969. nr.C. nr. nr. IACOB. p. pp. 1948. 1964. Ion (n. 120/1956. 166 din 25 iulie 1945.I. 1960.încadrat în iunie 1945 în D. IAKAB. inv. (1954-1955). Neamţ. p. partea I-a.. 1965. nr.C.R.R. partea I-a.A.numită în nov. 231 din 10 oct.G. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1957. 135 din 18 iunie 1945. anexa la dosarul nr.. IACOB. nr. 447-9). p. IACOB. I. nr. Simion – funcţionar civil în cadrul MAI. (1979). u.R. Alexandru (fiul lui Mercurie) – căpitan de Miliţie. Bihor) – în 1951 sublocotenent M. Arpad Andrei – colonel de Securitate. nr. membru de partid.P. IACOBESCU. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls.G. Adolf – după august 1944 comisar în centrala D. 6710).U. al P. S.C. 1962. Silviu – în 1952 sublocotenent M. nr. 4517) 1961. (2/1979).R. IACOB.din mai 1945 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.-col. IANCOVICI. V. 1945. Martin – angajat în august 1948 comisar-şef de poliţie (M. secţia Cancelarie – dosare anexe.C. 265 din 19 nov. iniţial şeful Serviciului VI al Direcţiei a III-a (Dobre et al.în mai 1948 promovată comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. IANCU. 3/1952 vol.Of. cu stagiu de instrucţie în U. membru de partid.R. nr.C. p. al P. cu referat de cercetare la fd. 47/1956. în 1960 transferat în cadrul D. 188 din 16 aug. 4922).P. 207 . 6352). al P. Janetta – ilegalistă originară din Basarabia. s-ar fi stabilit în S.C. inv.1956. condamnat la moarte în contumacie în 1970. IANCU. nr. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. IACOVICI. (3/1954). 131 din 12 iunie 1945. secţia Cancelarie – dosare anexe.R. 1959. trecut în rezervă în 1982 (5/1982). IACOB(ESCU).. IANCU IFILOVICI. 121 din 31 mai 1945. 1971.Of. I).P. p. 1968. (M. partea I-a. 1947. 286 din 10 dec.I.. Watts 2011: 506). v. 1958.C. 1970. după război şefă de birou cu o gradaţie la Subsecretariatul de Stat al Aerului din cadrul Ministerului de Război (M. partea I-a..C. 8800). Moritz – originar din Tg.I. 1945. – şeful Biroului pentru Străini în cadrul Siguranţei Huşi după august 1944 (Zahariuc 2009: 193. 1931 Băiţa. (60/1955). 10923).Of.Of.S.C. partea I-a..Of. IANCHELEVICI.G.E. 172 din 27 iulie 1946. 4142). în 1947 comisar şef la serviciul Judeţean Neamţ din cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Iaşi (M. nr. 3293. 4142). partea I-a. al P.G. C. ca agent de poliţie clasa a III-a (M. 10094). IACOB. nr. anexele la dosarele nr. V-a. partea I-a. (M. apoi şeful Serviciului III al Direcţiei Regionale de Securitate Cluj (19561958). 1963.S. din 1966 funcţionar internaţional la UNESCO (Deletant 1995b: 55. Paula . 90/1956. al P. 5099).în mai 1948 promovat comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. I. IANOVICI. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (nr.

I. Natan – poliţist în Cetatea Moldovei. la momentul arestării funcţionar la Ministerul Comerţului. implicat în lichidarea rezistenţei anticomuniste (Ioniţoiu 2006: 48).) a Securităţii (celălalt fiind W.din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. David . nr.Of. după înfiinţarea Securităţii maior. 10922). (M. 1948. IOSIPOVICI. 1980. 1981.N. jud. Ernestina – din 1948 dactilografă în centrala M.S.G. ulterior la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Tg. 256 din 5 nov.Of. ca şef al comandaturii comunei de deportaţi Olaru din Bărăgan (Jela 2001.Of.asp. p. Adalbert Bella (cu variantele “Ijak”. şi fişa sa la http://www. 60 din 13 martei1 1947. IOSUB.htm. Petru (după unele surse IAŢKO) (n. Zoltan – căpitan.205-945 de la Ministerul Justiţiei. Vischi şi Ivanciuc 2003290.I. (M.S. şi http://www. 43 din 21 febr. p. “Iszaek”) – încadrat în 1945 la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Braşov. Braşov. nr. nr.Of.P. 154 din 7 iulie 1948.1974. IOSUB. Einhorn). 63-65).E. com. 1985.A. Maramureş. p. 286 din 10 dec. nr. 290 V.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/I/Ioanid%20Alexandru/index. de Interne şi şeful Direcţiei Miliţiei Judiciare la nivel naţional (căsătorit un timp cu sora soţiei lui Alexandru Drăghici). 289 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. nr.1931.R.Of.S. 1977.Of. partea I-a. Watts 287 288 V. IZSAK. 10351. sublocotent la D. partea I-a. în 1955 menţionat în documentele interne ale M. ulterior Inpectoratul Judeţean Timiş al Securităţii între 1950 şi 1987. Iancu . apoi ofiţer superior la Securitatea. partea I-a. 1896.pdf.). 1947. după război membru de partid.ro/documente/cadrele_securitatii/IANTO_PETRU.I. nr. Balint. în a doua jumătate a anilor ’50 colonel.II.P. Herman LEIBOVICI. 1986.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte3/docs/morminte3p_5. executat la 18 febr. Bucureşti în anii ’50.Of.. Max – în 1948 era comisar de poliţie la detaşamentul Dărăbani (M. partea I-a. ILIE. 7086). în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. partea I-a.R. 1518. 1982. 9849).P. 15. fost ilegalist. 1947. ff. 1960289 (v. 4706). apoi al doilea adjunct al şefului Direcţiei I Informaţii Externe (D. (?) IORDANOV. p. 4048 [cota S.-col. p. unde i-a succedat în funcţie lui Wisting (M. şi Solomovici 2001II: 111).maior. nr.A. 71 din 25 martie 1948.1920 Brăila 18. M. 1979.]. partea I-a. 2604. ulterior şeful Direcţiei Regionale de Securitate Galaţi. 1991 Orţişora. respectiv penitenciarul din Sighet în anii ’60-’70 (Solomovici 2004: 609. Solomovici 1982 XVIII). M. Suzana . Ştefan . p. p. a fost apoi avansat colonel şi a activat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. nr. transferat la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Miercurea Ciuc. 1984. ofiţer politic al Diviziei “Tudor Vladimirescu”.R.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.php.Of. IŢESCU. nr.125.Of. IRIMESCU (căs. ILIESCU. când este trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel287. lt. Ionescu-Gură 2010: 88). fiul lui Iosif şi Paulina)288 (17. partea I-a. IŢICOVICI. IOANID.IX. partea I-a. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. partea I-a. 1978. 1975. dosar nr. 1947. 5679). 5075). 1976. formată în 1943 prin recrutări din rândurile soldaţilor români prizonieri în URSS. Pentru schimbarea numelui. Max – fost vânzător.17. Solomovici 2004: 582. 208 . 182 din 11 august 1947. p. 1983.procesulcomunismului. TM (fiul lui Petru şi Estera) – d. Bercu – după război comisar la Chesturile de Poliţie Iaşi şi Deva (M. p.1960 Jilava) – coordonatorului celebrului jaf armat asupra unei maşini a Băncii de Stat a R.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. 1947 numit agent de poliţiei în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.Of. p. fond Documentar. în 28 iulie 1959. 126 din 6 iunie 1945.R. partea I-a.A. IANŢO.I. 271 din 22 nov.XI. director al D. Mureş.S. IZRAIL.cnsas. Alexandru (f. în nov.P. nr. vezi dosarul 5-2. în 1948 comisar. TM) – angajat al Direcţiei Regonale Banat/Timişoara. 134 din 12 iunie 1948.

partea I-a. şi M. (r.Of. la înfiinţarea D. nr.din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. IZSAK. Avram (n. fişa sa matricolă penală la http://86. încă în viaţă în 2007 în acelaşi oraş. JEKAB. 10351. I.Of.1890 Cheile Bicazului. 2630. 9003). Iosif – în 1968 ajunsese şef adjunct de serviciu şi şef de birou I la Serviciul I Informaţii Interne al Consiliului Securităţii Statului (v. Ernest. p. Nr. (1945-1954).2011: 196. 139 din 22 iunie 1945.în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Odorhei (M. partea I-a. JURESCU. ex. p. 1995.) Tatar Zoltan). ulterior medic la Spitalul Elias (1954-1972. p. 1945. 1945. p. col.Of.V. nr. ulterior menţionat ca şef al serviciului Filaj şi Investigaţii la Securitatea Oradea (v.Of. fond Neoperativ. Ernö (n.P. 219). nr. 209 . 272 din 27 nov. partea I-a. cu stagiu recunoscut din 1944.A. 1997. 1989. Moise (n. 6191). 220-31.Of.A. uneori cu numele ortografiat Kahane) (2. Botoşani) (fiul lui Iţic şi Malca) (în unele documente “IUCLEA”) – din 1 aprilie 1947 comisar-ajutor la Serviciul Judeţean de Siguranţă Neamţ. judecat şi condamnata pentru crime împotriva umanităţii comise în Transnistria împotriva coreligionarilor săi evrei (Arhiva C. JAKAB. 1945.N. 1993. dosar nr. Cosma 1994: 45). Deletant 1995b: 58. Troncotă 2006: 54. 1932). 1991.M. p. KAHAN(E). 268 din 22 nov. nr. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a CC al PCR (24/1954.XII. membru activ de partid din 1928. nr. III-a. 5246). până în 1950.I. nr.în iunie 1945 numit şef de secţie gardieni publici la Poliţia oraşului Odorhei (M. partea I-a. Iancu – la sfârşitul anului 1947 agent în cadrul Inpectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.php.. JAKAB. 1994. 10 sept. Francisc . Braşov. p. I. Solomovici 2004: 582 şi 2001II: 43. după război director al Spitalului Militar M. 60/1955). JURĂU. 137. 100 din 3 mai 1947.I. 187 din 18 aug.A. 139 din 22 iunie 1945. 4354. partea I-a.. 8918. partea I-a. pensionat).Of. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. Alexandru .. M. ulterior comisar la Poliţia Târgu Săcuesc în cadrul I. p. p.125. decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls. la Penitenciarul Jilava în anii ’50. f. dosar nr. partea I-a. profesând medicina la Braşov (1925-1940). D.Of. 7259).Of. stabilit în România în 1922.A. inv..%20Isa%20-%20Izvoranu/Iuclea%20Avram/index. fd. a asistat la 17 aprilie 1954 la execuţia lui 291 V. KAHÁNA.N. 116 din 21 mai 1948. menţionat şi în Neştian 2010: 87 şi 2008: 7)291. p. 1988. autor al cărţilor de propagandă A szociáldemokrácia és a dialektika (Oradea. 72 din 26 martie 1948. din oct.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/I/I%2005. 1945). 10205).1972 Bucureşti) – medic cardiolog. JUCLEA. 1998.Of. p. fiul lui Mendel şi Gizella.I. Goma 2007: 118. când este descoperit. p. 2417. nr. Bihor (M.S. nr. nr. H. 1903) – fost ilegalist. JAKAB. Tiberiu (uneori ortografiat şi “Yungher”) – din 1945 comisar-ajutor la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M.17.P.Of. 5246). aparută în română sub titlul Socialdemocraţia în lumina materialismului dialectic (Cluj. partea I-a. 1947. ilegalist (din perioada 1920-1922 petrecută la Viena). nr.S. fond Neoperativ. respectiv M. partea I-a. maior şi medic legist M. Neamţ – 28.U.. Alexandru (uneori scris şi “Ijak”) – în 1948 agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Marghita. 16.Of.S. p. 1992. 1932) şi Democraţia (Bucureşti.A. 162 din 20 iulie 1945. JUNGER. nr.R.I. 1987. 1945. partea I-a. 228 din 3 oct. 1990.S. nr. M. ROSENBERG) (n. ff.IV.Of. şeful biroului Anchete Penale cu grad de locotenent la Biroul de Securitate din Huşi. apoi stabilit în Bucureşti. 1. Moise – funcţionar civil în cadrul M. 1996. f.1903 Focşani) . incinerat la crematoriul “Cenuşa” ( dosar K/7 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 122 din 31 mai 1947.R. Coloman – în iulie 1945 numit impiegat în cadrul Poliţiei Odorhei (M. 4494). JUCLEA. partea I-a. partea I-a. M.S. A.1917 Dărăbani. 235 din 15 oct.G. Leo (n.M. 2417. 7388. pentru nume v. 3506). dosar nr. 3.I.

Adalbert KAUFMAN) – iniţial comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Bivolari (1947-1948). 168 din 27 iulie 1945. partea I-a. nr. partea I-a.S. 2012.III.în 1945. 210 . cu grad de sublocotenent în 1953. Arhiva C. demis în anii ‘60 după descoperirea colaboraţionismului său cu fosta Siguranţă (M. 4426.I. KEISCH. Fl. 1948. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of. 119 din 29 mai 1945. Andreescu. 241 din 22 oct.cnsas. p. KAPPEL. 292 Vezi fişa sa la http://www. 251 din 30 oct. 31 din 7 febr. Braşov. apoi D. KATZ. Nastasă şi Varga 2003b: 24. 11080 din 30 iunie 1945. 10093). p. Iosif (n. 5673).în febr. cu grad de locotenent la biroul de securitate Caransebeş (în nov. I. nr. 1999. Cosma 1994: 51. p.A. după înfiinţarea D. 5467). KAUDERS. 2001.Of. ca detectiv clasa a II-a.R. 2000.Of. Elias .. (M. Lică (n. 10416).în noiembrie 1945 încadrat în M.R. ff. Zotan – în 1948 agent de poliţie în cadrul Serviciului Siguranţă al Poliţi ei Tg. 2013. 150 din 6 iulie 1945.Of. 1945 demisionează din postul de comisar la Poliţia oraşului Bârlad (M. 2004. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. 2007. 1948. partea I-a.Of. Stefan – în 1945 numit agent de poliţie la Poliţia oraşului Odorhei (M. infra).P.P. 2038. constantându-i decesul. KALOUSEK. Emerich – din 1 mai 1945 comisar la Poliţia oraşului Sighet (decizia M. cu referat de cercetare la fd.C. 1947. p.Of.Of. KATZ. partea I-a). nr.I. partea I-a. Petru . 1947. nr. & Caţavencu 2004. anexa la dosarul nr. Andrei . 220-31.I. era transferată de la D. apoi ofiţer la Securitatea din acelaşi oraş între 1948 şi 1959. partea I-a. Avram – în febr. 4315). partea I-a.A. 11/1976. 2005. partea I-a. Dobre et al. 275 din 30 nov.S. KATZ.P. Solomovici 2004: 582. Stefan – în 1947 angajat informator diurnist la Prefectura Poliţiei Capitalei. nr.Pătrăşcanu. 2003. Neştian 2010: 88. M. p. nr.R. a nu se confunda cu publicistul Mózes Kahána (v. respectiv locotenent-major la trecerea în rezervă în 1959292 (v. KATONA. nr. 2009. nr. nr. C. ulterior emigrat în Israel (M. partea I-a. Vischi şi Ivanciuc 2003). din 1948 şeful D. al P. nr. KAUFMAN. 189 din 17 august 1948. p. 30 din 6 febr. Banu 2008: 327.Of.P. 1945. nr. 55 din 6 martie 1948. şi M. 1949). 1948 angajat informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.S. p. inv. 278 din 1 dec.N. Ioniţiu 2008:88.R.Of. KAHANE.R. 1948 angajat comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Tg. p. 1638). p. p. supra). partea I-a. 144 din 29 iunie 1945. Hună – în oct.. fond Neoperativ. KATZ. apoi detaşat cu grad de locotenent de Securitate la Regionala Baia Mare în anii ’50 (şeful Biroului de Securitate din Sighetu Marmaţiei). 2417. Ioniţiu 2008:88. 2002. KEMTER.Of. 6412). 9. M. Serviciul Poliţie Socială (M. după alte surse Koloman Kalousek) – în mai 1945 numit subinspector de poliţie la Inspectoratul regional de Poliţie Târgu Mureş. 2008. ulterior colonel de Securitate. 2006: 12.ro/documente/cadrele_securitatii/KAPPEL_ZOLTAN.A. 9696. 265 din 19 nov. 76).Of. partea I-a. Zoltan (n. dosar nr.Of.S. nr. ulterior transferat secretar III la Ambasada României de la Viena. 3293. fratele doctorului Ernö Kahána (v. ? (zis Pubi) – angajat al Direcţiei Regionale Banat a Securităţii la jumătatea anilor ’50. p. KANTOR. 983). KAUFMAN. KATZ. nr.1924 Cluj (fiul lui Mauriţiu şi Doris) – 2008 Cluj-Napoca) – după război comisar ajutor în cadrul Siguranţei din Cluj. la Brigada a IIIa a D.S. nr. la Serviciul Lagăre al D. nr. 2011.Of. apoi la regionala de Securitate Craiova. partea I-a.Of.G. partea I-a).G. p. partea I-a. 2006. 46 din 25 febr. 1948. nr. Mureş (M. Helene . Mureş (M. Jela 2001.în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.pdf. 110 din 14 mai 1948. Deletant 1995b: 58.. 9218).S. 1945. nr.S.P. 1945. 2010. Saul . Karoly.G. 1009).în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. p. partea I-a.Of.C.

în dec. p.Of. nr. Andreescu. 1008).2014. partea I-a. 8318. partea I-a. 2019. profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. nr..din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 5246. p. 2030.S. p. ca agent de poliţie clasa a III-a (M. KINTZBRUNER.Of.P. nr. p. trecut în rezervă în 1960. implicat în reprimarea revoltelor ţărăneşti împotriva colectivizării (Jela 2001. partea I-a. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 2015. 1948 transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie cu sediul în acelaşi oraş (M. 2020. 1947.-maj. Edith .Of. KISS.Of. ? – locotenent la D. KENDLER.R. p.C. 1947. apoi şef de cadre la Comandamentul Servicii şi Înzestrări din cadrul M. M. – lt. M. 4772).Of. comandantul Miliţiei Huşi în 1949 (Neştian 2010: 87). 2016. 2022. 11089.G. 4049). partea I-a. nr. 132 din 13 iunie 1947. 208 din 10 sept.A.încadrat în iunie 1945 în D. 1947 transferat la Siguranţa Poliţiei Tg.R. nr. 5099). Iosif . KLEINDBERG. nr. p. Timişoara.din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. KERTESZ. nr. Mureş (M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Mihai – în anii ’60 şeful Serviciului VI din Direcţia Cadre a Securităţii (Dobre et al. p. partea I-a. nr.în febr. Daniel . 2018. partea I-a. Iosif (fiul lui Mauriţiu) – profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie până în 1962. partea I-a. (30/1954). p. KLAMER.. S. Andrei-Francisc – locotenent major. alias Ionel Feraru) (Solomovici 2004: 578. partea I-a. partea I-a.în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. trecut în rezervă în 1956 (Cosma 1994: 44-83). 1948 avansat de la agent de poliţie la comisar-ajutor în cadrul D.locotenent-colonel.Of. 126 din 6 iunie 1945.I. 4706). (M.Of. apoi agent de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de poliţie din Sovata. p. 2025. KLEIN. fond 495 (“România”). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. p. 1948. 5127). 290 din 15 dec. 1337).Of. decorat prin Decretul nr. 225. partea I-a.. 7350). KLEIN. KESERU. 2021. 1947 (M. Norbert – după război agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. posibilă idenitate cu omonimul cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Dezideriu – după război iniţial agent de poliţie la Poliţia oraşului Odorhei. M. a IV-a. 189 din 21 august 1945. M. 139 din 22 iunie 1945.Of. disponibilizat în dec.în febr. 136 din 19 iunie 1945. Nicolae .P. 135 din 18 iunie 1945. 4706).Of. partea I-a. 1947. KLEIMANN. KERESZTESI. nr. 2017. ? – agent în cadrul serviciului de Control Economic la Miliţia Raională Galaţi în anii ’50 (coleg cu Izi Finkelstein. KESLER. 2033. în ian. partea I-a. KLAIN. 2028. M. 13). partea I-a. KLEIN. 2032. 3697 din 30 apr. 110 din 18 mai 1945. partea I-a. Solomovici 2004: 583) – probabil una şi aceeaşi peroană cu colonelul Clain (trupele de grăniceri) menţionată în Ioniţoiu 2006: 43. nr. nr. 2026. v.A. Nastasă şi Varga 2003a: 578). 31 din 7 febr. Carol – maior la Securitatea din Braşov (1969-1973) (Bjoza 2006). 1948 angajată comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj (M. al P. Michel (fiul lui Moise) . partea I-a. Augustin .Of. 1010). Paul – din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. 2024. 2029. 110 din 14 mai 1948. 126 din 6 iunie 1945.M. 2006: 214). nr. nr. p.Of.Of. p. 1948. p. nr. p. Vasile – după război agent de poliţie la Chestura de Poliţie Cluj.Of. 11155 şi M. 2023. 2031.I. KLANGER. KESSLER. KLEIN. şef de birou Filaj-Investigaţii la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa. nr. 31 din 7 febr. dosar nr. 4315).Of. KLEIN. KLEIMAN. 2 din 2 ianuarie 1948.P. KENDLER. 292 din 17 dec. p. 2027. 211 . Heinrich .G. Emil . Ernest – medic M.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. inv.

în noiembrie 1945 încadrat în M. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. partea I-a.S.R.A. după război şeful Circumscripţiei Suburbane “Tudor 212 . Deletant 1995b: 62. ? – inginer. p. fost luptător în Spania. iniţial repartizat la Chestura de Poliţie Alba-Iulia.M. partea I-a. în mai 1948 avansată curier (M. cap. M. 2/2008. KOHN.). ff. dosar nr. cu dosar la secţia Administrativ-Politică a C.I. din sept. supra) . p.Of.S. n. a locuit în cartierul Primăverii.Of. 1912. p. (60/1955). nr. István Koller. KLEISCH.F. nr. KLEINERMANN. KOHN. Arcadie – după război inspector de poliţie la Inspectoratul Regional Craiova. partea I-a. 139 din 22 iunie 1945. al P.G. şeful clinicii de cardiologie “C. pp. ulterior revine în funcţia de comandant al biroului municipal Lugoj. p. şi în Caietele CNSAS nr. 63-65).Of. p.S. fond Documentar. Solomovici 2001II: 43. Goma 2007: 118). M. p. p.C. 3232).I. Nastasă şi Varga 2003b: 25. 2036.A. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. în anii ’50-‘70. nr. Zoltan – după război comisar şef şi secretar la Chestura de Poliţie Lugoj. cap. partea I-a. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 27. p. partea I-a. Lucia .R. menţionat pe baza Arhivei C.P.S. 10416). partea I-a.Of. 4048 [cota S. 208 din 10 sept. I. 2038. p. Cosma 1994: 45. din 1 dec.Of. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. Elvira . şeful Serviciului Judeţean Severin al D. fiul lui Iosif) – de formaţie tinichigiu. (la sfârşitul anilor ’70 cu grad de conf. 2046. partea I-a.I. care îl ortografiază Klink. 135 din 18 iunie 1945. KLIPA. Maximilian – în martie 1948 numit comisar-ajutor în cadrul Serviciului Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj (M.Of. Ecaterina . 162. îndepărtată din serviciu în iunie 1945 pentru “grave abateri” (M. 2040.P. Bernard – din 1948 ofiţer şi şef de birou la D.Of.Of. Bucureşti (Şinca 2006. Şinca 2006. 2049. 2037. Huedin. p. KLEINBERG.A. nr.R...R. al P. 2050. nr. univ.G.C. KOHNER. pp. 9850). în octombrie 1947 şeful Serviciului municipal de Siguranţă Lugoj. v. KOLLER. la Serviciul Lagăre al D. 2039..după război femeie de serviciu în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. n. KOFFLER. 110 din 18 mai 1945.numită în iunie 1948 agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of.I. 2042. şeful serviciului tehnic la Direcţia Regională Banat a Securităţii la jumătatea anilor ’50. 5360).I. participant la reprimarea rezistenţei anti-comuniste din Banat (M.S. KOLLAR. 8320. ortografiat de către Solomovici (2004: 569) “Cohn”. nr.S.R. 1947. 1947 în cadrul Serviciului Siguranţă din acelaşi oraş (M. p. 12).Of.P. p. ulterior emigrat în Israel (M. KOHN. partea I-a. emigrat după pensionare în Israel. 2048. partea I-a.Of. Eva . 2043.A. KLEINBERG. partea I-a. 2041. KOHN. 1947. 4922). 4314).VIII.1916. Timişoara. în noiembrie 1947 transferat la Inspectoratul regional de Poliţie Piteşti (M. Andreescu. 144 din 25 iunie 1948. nr. nr. 131 din 12 iunie 1945. 51 din 2 martie 1948. 286 din 10 dec.după august 1944 impiegată în cadrul Poliţiei Rădăuţi.S. Aron – după război agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă.N.A. partea I-a.din aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. 1945.Of. Lazăr (1911 Iaşi – 1988 Israel) – cu studii la Moscova (1953). ca agent de poliţie clasa a III-a. 2035. 10924.din aprilie 1945 impiegată în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. din 1948 maior. KOFFLER. Cosma 1994: 51). 2 din 2 ianuarie 1948. medic M. 5099. KLING. 110 din 14 mai 1948.Of.2034. KOHN. nr. 72 din 26 martie 1948. 1947.I.].P. Ştefan (n. 2044..M. Adolf – în iunie 1945 angajat în D. 87 şi 146). nr. partea I-a. David – după război agent de poliţie la Poliţia Botoşani. 5247. 85 din 10 aprilie 1948. p. 2045. 162. nr. 2047. ulterior trecut în rezervă. Iliescu” din Bucureşti şi predând la I. Dezideriu . partea I-a. p. KOHN. partea I-a. apoi al Severin. nr. disponibilizat în aprilie 1948 (M. M. Leiba (probabil soţul Eevei. Arcadie – funcţionar civil în cadrul M. 275 din 30 nov.Of.P. din 1948 şef de serviciu în cadrul D. 142-4.G. nr.N. la 2. 4048). (30/1954).C. 256 din 5 nov.C. nr. 2630).

P. Lupu 2011. respectiv Solomovici 2004: 583 şi 2001II: 43). secretar al organizaţiei Frontului Plugarilor din plasa Cehul Silvaniei şi secretar F. M. iar în luna decembrie a aceluiaşi an la Chestura de Poliţie Oradea.A. Andreescu. 286 din 10 dec. KWEILER. Carol . partea I-a. 12860. partea I-a.. 2058. 1947 fusese însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. 222 din 25 sept. Andrei – după război agent de poliţie la Poliţia Satu Mare. responsabil de cadre în Biroul Judeţenei PCR Sălaj (1945-1949). KOVACS. Adolf – ofiţer la Direcţia a II-a Contrasabotaj a D.Of. 8446). 2011 al Ziarului de Mureş. şi “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982.R. p.C. & Caţavencu 2004. după ce în sept. 110 din 18 mai 1945. p. 2055. p. partea I-a.G. ulterior avansat colonel (M. (32/1955) (v. Iosif – în 1947 comisar la Chestura de Poliţie Oradea. 10433). 5360.Of. 72 din 26 martie 1948. nr. M. p. locotenent-colonel de Securitate (în 1955). menţionat şi în A. 2060. LAITNER. v. partea I-a. 983.Of.R. la Securitatea din Tg. 4048). Solomovici 2004: 583). Mihail (Pius.R. Solomon . Stefan – angajat în 1947 ca agent de poliţie cu atribuţii în domeniul Siguranţei la Poliţia Carei (M. 74.Of.Of.html. Ioniţiu 2008:88. 2053. ulterior emigrat în Israel (Jela 2001. 1946.C. 2057. în anii ’50 menţionat ca maior de Securitate în Bucureşti. p.S. 1947. nr. 1947. autor Nicolae Balint. C.R.Of. în martie 1948 transferat la Comisariatul de poliţie al oraşului Paşcani. 256-7). 289 din 13 dec. 121 din 31 mai 1945.Of. p.Of. şi I.R.I. partea I-a. 3871) 2059. p. iar în 1956 locţiitor şef de direcţie la Direcţia a IV-a a Securităţii. 144 din 25 iunie 1948. LAZAROVICI. Duţu et al. nr. 4638. 2002: 12 I. la adresa http://www.R.ro/pagini/detaliistire/inapoi/prima-pagina/articol/oamenii-partidului-din-justitia-mureseana-i. Dobre et al. 110 din 16 mai 1947. partea I-a.Of. nr. zis şi “Fănel” – încadrat după război comisar de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Suceava. partea I-a. dosar nr.Of. 1946. 293 V. p. 208 din 10 sept. 213 .D. ff. 139 din 22 iunie 1945. nr.I.P. comandantul închisorii Aiud (1953-1958) şi apoi al închisorii Văcăreşti. 2278.R. p. p. partea I-a. Sălaj (1945). M. Jela 2001. KUN. 30 din 6 febr. 2630). din 1944. partea a XVIII-a).C. apoi la Serviciul Judeţean de Siguranţă. 8321.Of. angajat din 1952 în M. Mureş293.I. 2056. Alexandru – comandant-adjunct al biroului Securităţii din Carei în perioada 19481949. 4517) 2061. 2052. nr. Wolf – din 10 martie 1948 agent de poliţie în cadrul Siguranţei (M.Of. fond documentar.Of. nr. partea I-a. partea I-a. KRAL. nr. la Circa 15 Poliţie (M.S. în sept. 62 din 15 martie 1948. nr. p. 1945. partea I-a. 2054. 1946 transferat la Comisariatul de Poliţie Beiuş (M.din aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. 2051. LANDESMAN. 5246). 2062. nr. Cosma 1994: 48. Avram – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 2063. preluat şi după reorganizarea Siguranţei în Securitate (M. nr. 215 din 18 sept. menţionat ulterior şi ca ofiţer de securitate la Baia Mare (1948-1950) (Ioniţiu 2008:88). nr. nr. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 267 din 21 nov.în iunie 1945 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Odorhei (M. M. al P. 1947.Vladimirescu” a Apărării Patriotice (1944). Ştefan. după alte surse Miklos) – şeful Serviciului Judeţean Turda al D. 110-5). 2006: 78. (1948-?). KUN. ? – în 1948 lt. partea I-a. LAUFMAN. (la Direcţia Generală a Lagărelor). partea I-a.Of. partea I-a.Of. 10925. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa a III-a (M. M. membru P. KOLER. nr. KRAUSZ. Cluj din 1948 (Deletant 1995b. partea I-a. 7084. p.I.S. p. LANDAU.ziaruldemures. 10171). KUPFER. 182 din 11 august 1947.N. p. 1948.R. & Caţavencu 2004. Nastasă şi Varga 2003b: 25. Iosef . Din 5 sept. nr. nr. p.

părinţii săi fuseseră deportaţi din Ardealul de Nord în timpul ocupaţiei maghiare în lagăre de muncă. p. 6554 din 30 august 1945 pentru “grave abateri săvârşite repetat în serviciu.Of. 8233). nr. Iosif – fost vopsitor. nr.Of. în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. 171 din 29 iulie 1947. Avram . nr. şeful Serviciului Filaj Investigaţii în D. 5467). (M. p.1925 Botoşani (fiul lui Solomon şi Sabina)) – 1998 Bucureşti) – din 1951 căpitan la Direcţia a II-a a Securităţii.ro/documente/cadrele_securitatii/LAZAROVICI_FREDERICH.Of.Of. 2079.în iunie 1945 încadrată şefă adjunctă de birou în centrala D. 294 V. 6191 şi nr. 1946 încadrat detectiv clasa a III-a la Poliţia Satu-Mare (M.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău. 2068. Mimi . LEIBOVICI. din sept. 2081. LEIBI.Of. partea I-a. 1945 numit comisar în cadrul Chesturii de Poliţie Iaşi (M. cap. LEIBOVICI. nr. 1945. LEIBA.2064. 2077. în nov. Ilarion – după război şef de secţie la Poliţia Giurgiu (M. LAZAROVICI. 1945. 2072. LEFCOVICI. LAZAROVICI. 2071. LAZĂR.G. 3895). Bucureşti în 1948 (Solomovici 2004: 583). LAZĂR. 2073.P. Şinca 2006. LEFKOVITS) . Avram – în august 1945 încadrat comisar în centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. Ion . p. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 6672). partea I-a.G. 4380). 2067. Andrei (n. Elias – în aprilie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a II-a la Poliţia oraşului Dorohoi.P. pp. nr. în iulie 1945 transferat cu acelaşi grad în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Tiberiu (Tibor) – comandantul penitenciarului Făgăraş la începutul anilor ’50. (M. 189 din 21 august 1945.pdf. 107 din 15 mai 1945. partea I-a. partea I-a. LEIBA.Of. p. 10432).P. partea I-a. p. demis din serviciu în ianuarie 1948 pentru luare de mită (M. Albert – în sept. 7350). partea I-a. 2080.Of. 9926).G. ? – colonel. n. partea I-a.R.IX. 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. nr. 4708). 60 din 13 martei1 1947. 2074. 1945. partea I-a. partea I-a. 144 din 29 iunie 1945. 1948. în 1959 la Direcţia a IV-a. nr. destituit din funcţie prin decizia nr. 5127).în iunie 1945 încadrat agent de poliţie în cadrul Comisariatului de Poliţie Reghin (M. Albert . 126 din 6 iunie 1945.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M.Of.Of. nr. LAZĂR. v. 162. LAZĂR. 2070. 2078. LĂZĂRESCU. fişa sa la http://www. LEIBOVICI. 6163). nr. nr. 1944 şi sept.Of. Iosif – în 1945 era şef de secţie la Poliţia oraşului Satu Mare (M. partea I-a. 106). 5128).Of. nr. p. Iancu – în mai 1945 încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. Avram . M. 5 din 7 ian.Of. nr. Botoşani (M. Baruch – între sept. nr. 3694 din 30 apr. p.G. p. p. 222 din 25 sept. nr. nr.P.P. 1946. p. p. 1945 numit impiegat. LAZĂR. p. 12). partea I-a. p. partea I-a. 2075. p. 259 din 12 nov. 1896). 136 din 19 iunie 1945. nr. 2065. 4264).Of.în iunie 1945 numit comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. “Puiu” – în nov. p. 5673). 110 din 18 mai 1945. 8800). p. Frederich (1. 231 din 10 oct. LEIB. 2066. partea I-a.Of. lipsă de tact şi incorectitudine” (M. angajat cu grad de căpitan ca şef de birou la D. 2076. (M.Of.cnsas. nr.Of.din iunie 1945 impiegat în cadrul poliţiei Satu-Mare (M. partea I-a.I. 142-4). 108 din 12 mai 1948. 118 din 28 mai 1945. 150 din 6 iulie 1945.Of. 162 din 20 iulie 1945. p. la 1 decembrie transferat la Biroul de Siguranţă din acelaşi oraş (M. p. partea I-a. (Troncotă 1999.Of. nr. 2069. LEIBOVICI.S. partea I-a. în martie 1947 transferat la Poliţia oraşului Turda (M. 2 din 2 ianuarie 1948. partea I-a.S. 214 . Mureş (M. partea I-a. p. trecut în rezervă în 1960 cu grad de locotenent-colonel294. nr. p. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (decizia nr. 161 din 19 iulie 1945.Of. 5982).Of. din luna iulie a aceluiaşi an impiegat în cadrul Poliţiei Tg. 216 din 22 sept. 157 din 14 iulie 1945. partea I-a. nr. LEIBOVICI. 136 din 19 iunie 1945.

LEIBOVICI. nr. p.. 2088. 2091. nr.R. 2089. 2090. ulterior plutonier major la D. 5789). în mai 1948 avansată dactilografă administrativă (M. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M.I. 1948.S. 2082. dosar nr. nr. 208 din 10 sept. 2097.medic M. partea I-a. 4048 [cota S. M.. 158 din 12 iulie 1948. 707). încadrat la Direcţia Penitenciare.I. 110 din 16 mai 1947. iniţial numit informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei în iunie 1947 (M.în iunie 1945 încadrat ca impiegat la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M. LEIBOVICI. 296 2099. 2094.din mai 1945 agent în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Marcu . Marcel – în iulie 1948 încadrat ca maistru ajutor în cadrul D. p.Of. 2334). p.1926-2000 Iaşi. probabil încadrat în D.din aprilie 1945 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.S. p. nr. partea I-a. partea I-a. nr. 2086.Of. fond Documentar. p. LEIBOVICI.cnsas. 215 . 31 din 7 febr. 2095. M.Of. LEITNER.Of. partea I-a. partea I-a.Of.Of. Bucureşti la începutul anilor ’50 (Jela 2001. 8320). partea I-a. Solomovici 2004: 208-9). Penchas LEIBOVICI ) (n. în 1947 transferat. 286 din 10 dec.. LEIBOVICI. Botoşani (M. dosar nr. partea I-a. după o lună considerat demisionat pentru neprezentare la post (M. 1949.S. nr. 4706). ? (n. 107 din 15 mai 1945.Of.ro/documente/cadrele_securitatii/LEIBOVICI%20IANCU%20AVRAM. partea I-a. 2085. SOMER) .Of. 2417. p. 1948 (M. nr. ff. 63-65). fiul lui Herşcu şi Roza) – încadrat ca sublocotenent la Direcţia Regională a Securităţii Iaşi în 1953.A. partea I-a.N. 4314).A. Gheorghe – în martie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. p. nr.A.].Of. Iancu-Avram (20. 1011). (M. 5335). M. 2083. LEIBU. nr. LEIBOVICI. 126 din 6 iunie 1945. 2096. partea I-a. 159 din 13 iulie 1948. M. 17 din 21 ian.Of. LEON. decorat în 1964 cu Medalia Muncii. 66 din 20 martie 1947. partea I-a. 5817). 2087. 146 din 30 iunie 1947. nr. David . 211 din 13 sept.Of. fişa sa la http://www.Of. partea I-a.S.S.angajată în mai 1945 ca informatoare diurnistă în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău.partea I-a.S. 2084.N. Moise – în mai 1948 angajat ca om de serviciu în centrala D. p.după război dactilografă stagiară în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 10094. partea I-a. după război medic în centrala S. LEIBOVICI.S. 4439. 219.Of. 268 din 19 nov. 25 nov.Of. p. 1947.P. 295 V. Alexandru – din 1947 comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Sălaj (M. p. LERESCU. nr. nr.P. partea I-a. nr. nr. Iaşi cu grad de ofiţer. Serviciul Siguranţă (Arhiva C.R. 31 din 7 febr. 3895). partea I-a. Ghidale (fiul lui Moise) – în 1949 era şeful Serviciului Ordonanţare din centrala M. p. David – fost fotograf. 4743). Solomovici 2004: 586). p. partea I-a. 10923). 1945. Herman . Marcu . nr.I. nr. Melania . Paul (n. 72 din 28 martie 1945. de unde va fi trecut în rezervă în 1959 cu gradul de căpitan. după ce ocupase funcţia de locţiitor de şef de secţie295.A.Of. M. LEIZER. 1947. nr. 124 din 31 mai 1948.Of. 107 din 15 mai 1945. 110 din 14 mai 1948. 1948.Of.8. partea I-a.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.pdf.I. nr. p. p.Of. 121 din 31 mai 1945. Simca .S. 2092. 3895). partea I-a. partea I-a.Of. p. f.. 1010). nr. 2093. p. LERESCU. 10239). 2098. p. 8318. 3862). M.R.P. 1947. Oliver – în iulie 1948 definitivat în funcţia de comisar ajutor în cadrul Chesturii Poliţiei Brăila (M. LEIBOVICI.Of. LEIZER. partea I-a. Nisim – în 1948 încadrat agent de poliţie la Poliţia oraşului Roman (M. p. 265 din 19 nov. p. evocat de fostul deţinut Belu Zilber (v. LEIBOVICI. LEIBOVICI. 1920 Galaţi) – medic.115 din 20 mai 1948. demis la 1 febr. nr. p. LEIBU. p. 1947. 2085 şi nr. fond Neoperativ. partea I-a. (M. în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi.P. 4049.S. 4517). p. Lazăr – după război agent de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. LEIBU.

G. 127 din 3 iunie 1948.M. al U. 2109.Of. Iaşi.R.G. partea a XVIII-a). partea I-a. partea I-a. LIST. LOBL.. (M.T. Löbel?) – activist de partid şi ofiţer M.S. Serviciul Contabilitate (M.M. 199 din 28 august 1948.I.I.html.pdf. şi M.I. 2106. fond Comitetul jud.Of. p.C. 2114.2100. 138 din 17 iunie 1948.1919 Iaşi – 2000 Ploieşti297) – între 1948 şi 1951 ofiţer în cadrul D. 1927) (n. http://www. XVIII. partea I-a.P. 298 V. unde avansează până la gradul de maior şi ocupă inclusiv funcţia de şef de serviciu298.ro/documente/cadrele_securitatii/LIVEZEANU%20NICOLAE. LOBEL. 110 din 18 mai 1945.C. p. Târgu Mureş. (1951) (v. M. 31 din 7 febr.C. Nicolae (fiul lui Nat(h)an şi Beti LEIBOVICI.A. M...iajgsjewishcemeteryproject. 265 din 15 nov.org/romania/ploiestiprahova-judet-wallachia-region. LIVEZEANU.N.N./P. f.P. 2103. Edgar(d) (n. în martie acelaşi an numit comisar ajutor la Direcţia Poliţiei de Siguranţă (v. profesor civil de limba franceză la Şcoala de Securitate de la Băneasa până în 1958. partea I-a).C. nr.din 1 aprilie 1948 lucrătir calificat la Direcţia Poliţiei de Siguranţă a D.R. 2179. Alexandru Alfred – în iunie 1947 numit agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. LEVY. 1011).cnsas. Roza – angajată iniţial ca dactilografă la Serviciul Siguranţă al Poliţiei Bacău. nr. Bihor al P. p. fond Neoperativ. partea I-a. 5335). respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. LÖBL.Of. partea I-a.C. implicat în reprimarea revoltelor împotriva colectivizării.R. Adolf – în august 1948 comisar ajutor pus de către M. ? – implicat în reprimarea partizanilor anticomunişti de pe versantul nordic al masivului Făgăraş (vezi memoriile lui Ion Gavrilă Ogoranu).I. LOTE.A. Andrei (cf. menţionat şi în Ioniţoiu 2006: 43 şi 1982.C. 242/1948-1949. p. şi A. nr. 2102. Mor – iniţial şef de secţie în cadrul C.Of. Paul (n. v.Of.S. nr. la dispoziţia Serviciului Siguranţă din cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Cluj (v. şef adjunct al Serviciului Judeţean Năsăud al D. 7241. şi Kovacs 2006). (membru de partid din 1946).Of. 82 din 7 apr.P. 2110. Levenson)” este menţionat şi ca torţionar la începutul anilor ’50 la penitenciarul din Bacău în “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” (în Ioniţiu 1982.X. fişă de cadre la cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. p.Of. 2038). p. LICHT. 2108. 60 din 12 martie 1948. nr. LITMAN. partea I-a. 2105. LÖB. Eugen . Cosma 1994). LIVADĂ. nr. 587).Of. fişa sa la http://www. Florian – membru al comitetului judeţean Bihor al P. 1948 impiegat stagiar de contabilitate la D. p. 220-231. 77344 din 12 august 1948 în M.. 55 din 6 martie 1948. Iosif – în martie 1948 comisar ajutor de Siguranţă la Poliţia Bacău (M. p. 2101. 2107. ? . 4049). iar pentru românizarea numelui în baza deciziei ministrului Justiţiei v. 4861). din 1951 şi până la trecerea în rezervă în 1960 la Direcţia Regională Ploieşti/Prahova.R. M. la sfârşitul anului 1947 impiegat arhivă în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman (A.J. 3080).din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M. Cluj (1948-1952) (Deletant 1995b: 59. 2113. 2111. 10116). 1948. Practic a adoptat numele de serviciu din S. 216 . încă activ în 1970 (Solomovici 2004: 586.B. partea I-a.Of. dosar nr. nr. 146 din 30 iunie 1947. nr.R.C.P. LITMAN. Iaşi) – din febr.S. LEVENSOHN. dosar nr. 48.I.Of.. nr.-D. 5190 (solicitarea). LEVENSON. 2417. nr.Of. Iosif . ff. 1947. altor surse LOTHE) – locotenent. 1948.R. un anumit “Livezeanu (n. 31. LITVIN. p. partea I-a. partea Ia. 189 din 17 august 1948. ulterior încadrat local în Securitate (Fl. 2112.P. colonel de securitate în Oradea. p. Claude (fiul lui Cazimir) – evreu născut în Franţa. Banu 2008: 324). apud Ţârău 2002: 182. Bucureşti. Paul VIZENFELD la 7 iulie 1924.şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa (Troncotă 2006: 70). nr. partea I-a. 297 Îngropat la 6 iulie 2000 în cimitirul evreiesc din Ploieşti. al P. 2104. 296 M.H. în 1963 menţionat ca locţiitor politic la D.

5603).Of. la fel ca şi în autobiografia lui Gr. p. 19). nr. 217 . partea I-a. p. demis din funcţie la 1 febr. ca locotenent-colonel de artilerie activ în Forţele Armate (D. LUCA. M. 2123. iar apoi transferat în centrala D. 2131. p. partea I-a.R. la spitalul din Sighet. respectiv “Wächter”) – ilegalist.Of. nr. 2116.I.Of. Jak – medic încadrat la Spitalul Militar M. 144 din 25 iunie 1948. după alte surse 1919) – medic M.P.Of. inv. 200 din 4 sept.G.I. 2126.A.2115. Iosif – în august 1948 era curier în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. pensionat pe caz de boală în octombrie 1947 (M.Of. nr.A.R. LUPU. p.1910 Iaşi. LUSTIG. 7261. LUSTGARTEN. 6937. Maxim – în 1947 comisar în cadrul centralei D. Oradea.Of. Adalbert – în martie 1946 comisar ajutor la Chestura Poliţiei municipiului Cluj (Andreescu.C. nr. 5127). William. Botoşani (M. 275 din 27 nov. 10920. dosar nr.Of.. Diamant 1979: 371. LUDESCHER) (n. 2129. p. p.S. anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii (1953-1956). Elemer – după război pretor la Inspectoratul Gneral Administrativ M. (M. partea I-a. în oct. 3895). nr. p. partea I-a.: 109. Theia (verişoara lui Iosif Chişinevschi) – ilegalistă.XII. nr. 10483. David . Goma 2007: 118). 8987. 136 din 19 iunie 1945. LÖWINGER. 7774).S. partea I-a. 3895). 2124. MAER. partea I-a.R.Of. 107 din 15 mai 1945. care îi indică şi numele nativ. Berindei. n. Cotovschi din 1955). p. (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. din 1950 medic la penitenciarul din oraş. 1949.A.în septembrie 1945 numit comisar la Chestura 2 Poliţie din cadrul prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1947 reîncadrat (retroactiv. partea I-a. revenit în ţară în august 1944 ca maior al Armatei Roşii. Hoisie . Avram – în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Chestura Poliţiei Brăila (M. 2127. LÖWY. 286 din 10 dec.P. 1946. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. M.G.I. partea I-a.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Ştefăneşti. 107 din 15 mai 1945.P. H. p.Of. 225. 983). 4495). 1732 alias “Victor Ţiganul”).Of. partea I-a.P. nr. 1971: 210. LUPU. 1947. 2130. partea I-a. 5360).R. Lupu 2011. la Serviciul de Siguranţă (M. LUNGU. Mişa Vechter. Iacob (uneori ortografiat şi “Lusztig”) . Niculae 2004: 32).. 116 din 21 mai 1948. Levu – după august 1944 inspector de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional Constanţa. LUSTIG. M. în 1949 cu grad de locotenent-colonel de armată. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania (1936-1939) (Adorian et al. 655). 1945. 16 din 20 ian. nr. 1947. partea I-a. 2120. partea I-a.S. nr. partea I-a.S. 289 din 13 dec. Francisc – originar din Năsăud.Of. partea I-a. partea I-a. 2125. p. 8202). şeful Siguranţei Bistriţa între 1945 şi 1946 (Cosma 1994: 81. MAHLER. 60. LUSTIG. uneori ortografiat şi Wehter. 30 din 6 febr. p.Of. 230 din 6 oct. partea I-a. 1948 (M.A. Iosif (n.Of. 2119.A. secretar al organizaţiei de bază P. p. nr. Sugarman f. 2067 din 20 oct. nr. 4706). 293 din 18 dec. 2006: 237. după război angajată ca agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. 1947). nr.D.Of. p. LÖWUI. nr. A III-a. Iancu . nr. C. emigrat în Israel (C. 12860). 2122. Z.C. 2118. M. 126 din 6 iunie 1945. p. nr. fond 495 (“România”). 2128.Of. 1944. începând cu 15 august 1945). LUNGU.I în 1948. Nastasă şi Varga 2003b: 210). în ianuarie 1949 avansat prim-pretor (M. nr. p. 151 din 3 iulie 1948. nr.. în decembrie 1946 transferat la Detaşamentul de Poliţie Episcopia Bihorului (M. p. 1947. trecut în rezervă în 1955 (Fürtös 2007: 413-414 şi n.Of. 1948. n. 3. (1948-?) (Cosma 1994: 83). LUPAŞCU.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. apoi Galaţi. 2117. M. 2121. LUPOVICI. Mihail (n. p. Dobrincu şi Goşu 2009: 510-511. 193 din 21 august 1948. MAHLER. 201 din 31 august 1948. apoi în U.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M.Of. partea I-a.a. 4. David – subofiţer la Serviciul Judeţean Someş al D. decorat în 1949 (când încă nu îşi schimbase numele) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. în august 1948 transferată la Inspectoratul Regional de Poliţie Braşov. nr.

partea I-a. I). u.G. v. 1947. inv.R.Of. 1946 pentru motive disciplinare (M. din 1947 profesor de limba rusă la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi (M.P.Of. Roland Emil (n. 231 din 10 oct. 2141. la Direcţia Regională Stalin/Braşov (M. 62 vol.P. MAIER. p. 2134. Marcu . MANEA. 10925. nr. apoi D. Lazăr (11.ilegalist.C. partea I-a. MARCOVICI. p. partea I-a. 12942).Of. iar apoi. p. 2133. MANAŞCU. nr. nr.Of. 2605). 5098). unde ocupă funcţia de şef de birou.S. respectiv II). partea I-a.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. p. partea I-a. 2136.-maj. (nr.S. 71 din 25 martie 1948. al P. 2038). inv. p. 1946. 2144. 1371 din 7 ian. Arad (1952-1955).a. membru al Brigăzilor Internaţionale în războiul civil din Spania.I. p. fd. Paula – în 1952 funcţionar civil în cadrul M.Of. 3977). 3/1952 vol. pentru schimbarea numelui. p.A. ff.R. p. 291 din 16 dec. 1946 în M. 141-2. p. Wilhelm – în iunie 1945 numit comisar în cadrul D. ulterior transferat la Comisariatul de Poliţie Huedin.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 3080). partea I-a. partea I-a.M.2132.Of. 2137. 1946. 2143. 122 din 31 mai 1947. 1946.R. până la trecerea în rezervă în 1965 cu gradul de colonel. p. respectiv III. 2140. Carol – în 1952 locotenent M. M.R.ro/documente/cadrele_securitatii/MAIER%20LAZAR. partea I-a. 4706 şi M. în 1946 prezent ca agent în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj. nr.S. Avram . MANDEL. 2135. MARCOVICI.I. 1924 Chişinău) . fila 19. 4147). u. 2142. partea I-a. desituit în dec.cnsas. Herşcu – numit în mai 1945 detectiv clasa a II-a în centrala D.Of.A. p.Of. MARCOVICI. şi fişa sa de cadre la http://www. 1948. al P. 2138. nr. iar în mai 1948 la Serviciul de Siguranţă al Chesturii de Poliţie Arad. care trebuie să rămână în România” [poziţia 27]. partea I-a. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 62 vol. MANDEL. partea I-a. nr. p. 2139. Dorel [alias]. nr.Of. (M. 299 V. partea I-a. arhiva C. 158)). nr.A. I. Piteşti în 1953. 135 din 18 iunie 1945. 126 din 6 iunie 1945. I.G. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. 97. nr.Of.III. p.Of. 104 din 7 mai 1948. (M. 1945. MARCOVICI. dosar nr. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş). partea I-a. nr. (M.S. p. 7490. 1947. în 1948 era agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. din mai 1945 comisar-şef în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.pdf. Bjoza 2006. SCHNEIDER) (n.Of. 3957).P.. 65 din 19 martie 1947. p. Alexandru . dosar 9. n. Solomovici 2004: 588)299.. nr. 4517. 4143. 96 din 25 apr.C. M. cu un intermezzo ca director al M. p. MANDELBAUM.P.pe lista din 1945-1946 a celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. MANDEL.C. 4355. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 163 din 17 iulie 1946. nr. nr.G. listă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş (A.Of. nr. transferat în 1947 la Poliţia Orşova.Of. 8800). partea I-a. 4312. Iancu – în 1947 agent. MANEA.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. nr.Of.. David – după război maistru autor în cadrul D. MAIER. 2145. (nr.S. 253 din 1 nov. v. MANDEL. 30 nov.Of. la Direcţia Regională Timişoara (1948-1952). încadrat în 1947 prin decret regal ca sublocotenent în rezervă în Forţele Armate pentru merite antifasciste.Of. după transformarea Siguranţei în Securitate lt. nr. decizia ministrului Justiţiei nr.. I. 108 din 16 mai 1945. nr. p. nr. partea I-a. p. 286 din 10 dec. 92 din 17 apr. 218 . M.S. 82 din 7 apr. 9763). partea I-a.C. 3895). 3/1952 vol. v.S. Andrei – în 1946 numit comisar-ajutor la Chestura Poliţiei Timişoara (M.N. (M.Of. 121 din 31 mai 1945. M. 110 din 14 mai 1948.a. partea I-a. partea I-a. 107 din 15 mai 1945. Matei – maior de Miliţie. B.1919 Arad – 1967 Bucureşti) – încadrat cu grad de comisar la Chestura de Poliţie Arad în iunie 1945. fond Documentar. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1979).

Goma 2007: 118). p. nr. Sandu . Iţic . fiica sa. MASSLER. u.1917 Bucureşti) – după răuboi comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 119 din 29 mai 1945. partea I-a. nr.S. Stefan – în 1948 era comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Oradea (M. nr. cu Elza. ff. p.N. ? (alias) – în subordinea colonelului Grigore Naum la Direcţia IV Contrainformaţii Militare a D. Iuliu (n.. 110 din 14 mai 1948. MARCOVITZ. partea I-a.I.Of. Haim – în 1952 funcţionar civil în cadrul M.].2146.Of. nr. 43 din 21 febr.după august 1944 detectiv în cadrul D. 2149.după război agent principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. IŢICOVICI) – ofiţer politic la penitenciarul Piteşti în timpul “reeducării”. I). 63-65. Max – angajat în aprilie 1945 ca agent de poliţie în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi. 165 din 20 iulie 1948. 2152. p.A.Of. nr. al P. MĂNESCU. (1979). 2148. al P. 3895). nr. 2150.P. 7957). 206 din 11 sept.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. MAYER.R.R. p. R. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. inv. dosar nr.Of. Cosma 1994: 81. 2164.Of. Solomovici 2004: 588. fond Documentar. partea I-a. Leon – din iunie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Bârlad (M. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. Zahariuc 2009: 185 şi 2010 II).Of.din mai 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dej (M. nr. Froim . Antal . cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.a..G.Of. 14. p. 176 din 4 aug. 2147. MATIAS. 4048 [cota S. nr. p.S.C.N.XII. 411/1952) (v.P. 2165. Michail MARCUS) (n. 2161. MARCUS. MATEESCU.Of. 2163.a. 539. 1945. Brucăr) şi un fiu. M.A. 157 din 14 iulie 1945. p.10. Hava (Tzirola) (căs. – angajat al Securităţii din Huşi la sfârşitul anilor ’40 (Neştian 2010: 87).Of.R. 4048 [cota S. p. 2010). MARINA. nr. M. căs.1913) – fost comerciant de stofe. 4313). în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M.VII. partea I-a. 107 din 15 mai 1945. Ella (n. p. MARCUS.. emigrat în Israel. dosare anexe. Ion (n. u.Of. 5998.Of.G. Stela . în 1948 (Cosma 1994: 47). partea I-a.S.717 din 4 219 .G. a solicitat şi reobţinut cetăţeania română (M. dosar nr. al P. MARCU. v.R. 2154. 135 din 18 iunie 1945. Bernard . nr. 63-65). 2153. (nr. Mihail (n. 2155. fond Documentar. MARKOSI. (nr. 122.C.R. – în septembrie 1945 angajată informatoare diurnistă dactilografă la Brigada Specială Economică a Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 5983).P. din 1947 detaşat la cabinetul ministrului Afacerilor Interne (M. căsătorită cu Şiche (Shiki) Mateescu (d. partea I-a.S. p. ff. (1948-? (probabil 1956)).I.Of.din mai 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 136 din 19 iunie 1945. 4425). (M. Ion Carolu – locotenent-colonel de Securitate. Nussem – în martie 1948 numit comisar şef de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. şeful Regionalei Bistriţa Năsăud a Siguranţei (1946-1947). 2151.C. 2157. 2160. MARX. partea I-a.2008) (v. partea I-a. Aviva Enav. Jack (în unele documente ortografiat “Mattes Jack”) – comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă Bârlad/Vaslui după august 1944 (M..2011 Paris) – anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D.Of. MATHIAS. şi Solomovici 2004: 588). p. p. 121 din 31 mai 1945. 2178.P. 62 vol. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.I. 3/1952 vol.S. nr. MĂRCULESCU.]. partea I-a. 2159. şi Jela 2001. MARGULIS. inv. partea I-a.S.C. 6867. S. decizia nr. 2179).C. I. 4518). 2158. destituit însă după doar două luni “pentru abateri de la îndatoririle profesionale (Arhiva C. 60 din 12 martie 1948. 1947.Of. care locuieşte la Paris. I.G. 710/20. 1948.C. la Circa 7 Poliţie (M. nr. MARGULIUS. ulterior emigrată în Israel. nr. partea I-a. 30. MARCU. ulterior transferat la penitenciarul Braşov. partea I-a. Alexandru (“Saşa”) Mateescu.din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. 2162. 60 din 12 martie 1948. p. iar apoi stabilită în Franţa.A. nr. MAYER. MARCU. a avut o soră. B. 2156. MARCU. 5127). Etla Basea) (1918 – III. 5099). 1516).

1945 în M. în iunie 1948 încdrat referent şef în centrala M. M.S. MEYER. nr. 1947. Silviu – de profesie arhitect. 182 din 11 august 1947.Of.dec. p. 3293.M. (nr.P. al P. v.A.Of. p. nr. 4049). 2176. Iosif .I. (1953). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1945. 287 din 14 dec. 51 din 2 martie 1948. I). 5360). 2179. 2170. partea I-a. Titu Laurian – colonel. MICLE. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. p. Teodor Ioan (n.Of. 1011).org/db/pdf/nr266_267/pagina22. a D. p. 1913). v. 150 din 6 iulie 1945. 2173. 5032). MICHEL. MERLING. C. 1945. şef-adjunct al dispensarului medical al Securităţii din Timişoara în anii ’50. locotenent-colonel. (M. MENDELOVICI. încadrat la sfârşitul anilor ’40 la Spitalul Militar Focşani (C. MERDLER. MEIROVICI.din 1 aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. cerere în M. p. partea I-a. Paul . Iancu – din 1 aprilie 1948 contabil-ajutor la Serviciul de Siguranţă Tecuci (M. 2241). 4049). Menora. nr. partea I-a. 220 . nr. în 1952 locotenent M. 226 din 4 oct. Gutman . nr. p. p. 144 din 25 iunie 1948. Ferdinand (1906 – 1974 Focşani) – medic.pdf. zis “Tedy”) (n. 5673). 116/1965 2168. partea I-a. 2177.Of. 31 din 7 febr. 62 vol. nr.. MEER. (M. David – în 1948 încadrat comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Iaşi (M.A. v.R. 2166. MEISTER. 4049). 4049). 3694 din 30 apr. 2174.război comisar la Chestura de Poliţie Timişoara. partea I-a.I. Rene .of. rubrica „Decese” din Realitatea Evreiască la http://www. p. Eugen – din 1 mai 1945 comisar la Poliţia oraşului Sighet (M.Of. 2169. partea I-a. nr. MENDELSOHN.G. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of. partea I-a. p.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. p.VII.din aprilie 1945 secretar al Poliţiei oraşului Fălticeni (M. 11025). nr. Iosif – în 1947 agent la Poliţia Suceava (M. Verner . nr. 5227. p.I.C. Willy . 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of. partea I-a. 1945 încadrat comisar la Direcţia Siguranţă a Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 3699 din 30 apr. MEDLER. (M. Herman Naftali – din 1948 lucrător calificat în centrala D. 1947. p. Iosif .P. 2171. MEŢIANU. 5603). nr. partea I-a.G. M. nume românizat prin Decizia nr. 3/1952 vol.Of.C.P.Of. al P. 151 din 3 iulie 1948. p. MICHELZON. nr. 1945. MARCOVICI. 7742). partea I-a. 7083).Of. Albert – în martie 1948 numit comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 18. în iunie 1948 transferat la Chestura de Poliţie Constanţa (M. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe.R. 2172. L. ? – medic.Of.Of. cu referat de cercetare la fd. 2180. 2182. MEEROVICI. 133 din 11 iunie 1948. nr. partea I-a.C. MEDVEDOVICI.. I. partea I-a. 2178. 8649. Focşani.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr.A. 19 şi “Figuri evreieşti din Focşani”). 2181. 2167. 3699 din 30 apr.Of. p. partea I-a.1923 Bucureşti – XII. inv. u.E. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 199 din 3 sept.R.romanianjewish. partea I-a. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. al P. nr. 110 din 18 mai 1945. nr. 2183. nr. anexa la dosarul nr. M. 2175.Of.numit în iunie 1948 maistru în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. nr. 1948.a.2006300) – activist la comisia 300 V. v.Of.Of. 110 din 18 mai 1945. ME(I)EROVICI. nr 7 (iulie 2010). p. p. 2888 din 12 dec. 110 din 18 mai 1945. M. î n iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. 61 din 13 martie 1948. partea I-a. 140 din 19 iunie 1948. p.C. nr. MENDELOVITS. 10927.în sept. MESINGER. 92780 a Ministerului Justiţiei din 8 oct.C. inv. nr. p.

R. dosar nr. trecut în rezervă la 5 oct.în iunie 1945 încadrată şefă de birou la Inspectoratul Regional de Poliţie Piteşti. nr. nr. 2186.u.C.M.colonel.a. până în 1950 (Levy 2002: 207. 1947 (M. Leon (n. p.P.C. 1947. 2147). 2192. MIHAILOVICI. nr. Leon DAVIDOVICI) (a mai folosit şi numele de serviciu “Mureşan”) – şef de birou la Direcţia V Cercetări Penale a D.C. C. I. tatăl Mioarei (1949-1965). 9763). MIHAIL.U. Mircea (n. de unde se va pensiona în 1972 ca director adjunct ICECHIM.A. 151 din 7 iulie 1945.I.ro/?location=view_article&id=419. 225. p. 2188. locotenent major în 1952.V. I. inv. 40002. MOISESCU. p. şeful direcţiei Secretariat din cadrul M. decorat cu ordinul Steaua R. 2066 din 20 oct.memoria. partea I-a.I.a. . Levy 2002: 123.. după roeorganizarea Siguranţei în Securitate locotenent la D.G.. p. nr.viorelarion.G. nr. 237 din 14 oct.I.R. 1967. în Forţele Armate.P. Lupu 2011.. 226 ş. încadrat în 1950 în S. şef al serviciului de anchete şi cercetări în sectorul ministerial al P. Sara (n.N.Of.. Verner)) (1908-1995) – ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. Iaşi) – angajat subinspector de poliţie în cadrul Inspectoratului regional Iaşi în mai 1945. “Procesul sioniştilor”. Isac)) – ilegalist (membru de partid din 1927). 13-16). prin Decretul regal nr..Of. partea I-a. Solomovici 2004: 570). Lupu 2011.. 2191. probabil emigrat în Israel.R. 1/1948. fiul lui Avram Ludovic şi al Margaretei (n. nr. MIRESCU. Sugarman f.1913 Podul Iloaiei. 7086).I.C.P. 62 vol. D. Recurs – fila 9.de presă a Comitetului judeţean Ilfov al PCR (1944-1945). 1-19.R.Of. după război şeful Direcţiei Cadre a Ministerului de Interne între 1949 şi 1954 cu grad de maior. cu toate distincţiile retrase în 1968 (fusese implicat în torturarea unor persoane din “lotul Pătrăscanu”301) (A. (1948-1958). 3/1952 vol. fiul lui Moshe şi Haia Feiga (n. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. Oto – în 1948 era şef de birou în centrala D. 2187. 2002).P. Cosma 1994: 48. nr. în august 1947 însărcinată cu atribuţii de Siguranţă (M. (nr. dosar nr. 253 din 1 nov. după război ofiţer în S.S. partea I-a. http://www. 3894. Piteşti (A.).S. 126 din 6 iunie 1945. Nastasă şi Varga 2003a şi Duţu et al. Iacob (n. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. (?) MICU. cu Emilia (1917-2000). Solomovici 2004: 217. voluntar în Spania (Sugarman f. v. director de cadre la Editura Partidului Comunist Român (1949).A. 221 . v. 223. cu grad de maior. MIRONESCU. WEISSBUCH.M. 5784. I. 107 din 15 mai 1945. vol. apoi D. 2190. M. 2189. ulterior cu evoluţie necunoscută.: 109.R. Pelin 2008. 1947. MIROIU.a. 203. inv. 2184. partea I-a. partea I-a. şi şef al serviciului de cadre în centrala Ministerului Industriei Hârtiei (1948). Zbăganu 2001). Wexler & Popov 2002 II: 825. Andrei (n. inv.Of. şi Andreescu. (1946-1947). partea I-a. ELIAS) . partea I-a. căs. emigrat în SUA (Jela 2001: 41. MICU. Adolf KLEIN. nr.. ff. fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania.S. 59 din 11 martie 1948. I). 4708. 7346. Moise Aron – în martie 1948 angajat informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Nastasă şi Varga 2003a: 248). KLEIN?) – funcţionar civil în cadrul M.P.Of. 2185. Vezi şi Teodor Wexler.S. David (n. trecut în rezervă şi transferat la Ministerul Chimiei. 182 din 11 august 1947. MINTICI. la Serviciul Personal (M. u. şi în secţia de cadre a comitetului orăşenesc Bucureşti al P.R. Mircea MEEROVICI302) (20. la 24 iulie 1912. activist în secţia de cadre a sectorului M. dosar nr.php?entry=entry070726-085833. în 1951 transferat la Direcţia V Cercetări Penale.: 110). v. M. la începutul anilor ‘50 (redactor al unor documente oficiale reproduse în Andreescu.I. clasa IV-a.Ap.Of. 589 şi 2003: 167.S. C.S. fd. p. 108 din 12 mai 1948.ro/viorel/sblog/index. ff. 4268). p.G.. la http://revista. M. 9243.Of. partea I-a. al P.Of.R. 1378)). încă în funcţie la sfârşitul anilor ’40 (M. p. 302 Pentru schimbarea numelui. Niculae 2004: 32). fond 495 (“România”). nr. 301 V.

2193.I. 2205. MOSCOVICI.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. p. nr. 10394). ortografiat Moscovici Artur-Karol). lista în Mâţă 2007. Herşcu zis “Wolf” . fond 495 (“România”). nr. Naum Menaşevici ROTHSTEIN. în februarie 1947 numit comisar la Comisariatul de Poliţie Săveni (M. 4048). evocat şi de foşti deţinuţi politici (ex.Of.S. 222 .Of.G. inv. partea I-a. 286 din 10 dec.Of. 1948. 2198. Uşer – din aprilie 1945. 2194. Artur-Karoly (n. nr. 41 din 9 febr. MUND. (M. 2201. nr. NADLER. nr. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. 3895). fond 495 (“România”).în iulie 1948 angajat comisar-ajutor de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Brăila (M.Of. 164 din 19 iulie 1948.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 4264). v. nr.P. partea I-a. partea I-a. Reinholt – din aprilie 1945 secretarul Poliţiei oraşului Rădăuţi (M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1953). MOSCOVICI. numit în 1947 comisar la Comisariatul de Poliţie Mihăileni. p. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. p. în ciuda protestelor fostelor sale victime ca avocat al baroului local (Bottoni 2010: 170. biroul de Siguranţă (M. partea I-a.1927) – în anii ’50 torţionar al Securităţii TârguMureş. MOSKOVICS. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. Aura .Of.Of. 1947. 2204. cu grad de comisar-şef. nr. p.Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. după 1989 încadrat. 1948. 5933). p. 144 din 29 iunie 1945.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.. P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. 4049). MUNIU. 9594. 1947. 3694 din 30 apr. p. NADLER. 1947. partea I-a. nr. dosar nr. p.Of. nr.Of. inv. 110 din 18 mai 1945. 162 din 16 iulie 1948. Ioan . 5969 şi respectiv M.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D.Of. paraşutat în România în 1944. cu grad de comisar-şef.A. partea I-a. NADLER. p. Adela – încadrată la 1 aprilie 1947 comisar ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 2199. unde numele îi este ortografiat eronat “Natanscha”). nr. 1911.în febr. nr. Arnold . 225. MOSCOVICI. MONDROHOVITZ. 1270). în Forţele Armate. NAUM. 1910). 2207. NAFTULE. 40 din 18 febr. p. v. 51 din 2 martie 1948. 2197.Of. nr. MOISESCU.Of. nr. 3694 din 30 apr. 2203.în iunie 1945 numit comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. p. M. M. 5467). 2206. Jaques . 1947. partea I-a. Ilie – colonel M. Betty – în 1948 era agentă principală de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. partea I-a.Of. Lazăr . p. 1389). 248 din 27 oct.S. 3694 din 30 apr. Iulius . Avram – din aprilie 1945.P. 2012). Francisc . succesive evenimentelor din Ungaria.R. (Cosma 1994) (v. partea I-a. 272 din 24 nov. partea I-a. 10). partea I-a.angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Jibou. nr. partea I-a.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 2202. p. partea I-a. partea I-a.Of.Of. MOSKOVITS. 4049). p. partea I-a. cu dosar la Comintern (INCOMKA. Hortense . 144 din 29 iunie 1945. 110 din 18 mai 1945. Solomovici 2004: 589. 110 din 18 mai 1945.VIII. cu grad de căpitan. doc. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. partea I-a. 1637).S. 18. 4049). 46 din 25 febr. 10921). 5467). 2196. Nicolae Burlui) ca torţionar în cadrul Securităţii locale. ulterior funcţionară la Direcţia VIII Cadre a D. zis “Grişa”) (n. 286 din 10 dec. şi M.Of. p. prin Decretul regal nr. în 1941 în atenţia Siguranţei pentru activităţi comuniste (v. Sălaj (M. Bălţi) – ilegalist. v. 225. 1947. (?) MOISESCU. 2209. poziţia 353). M.Of. nr. Grigore (n. 108 din 12 mai 1948. 2200. p. 1857. partea I-a. nr. 2195. p. dosar nr. nr.. refugiat în U. M.G. respectiv Ioniţiu 2008:88. p. p. implicat în anchetele din 1956. NATANSOHN. 1948 angajată informatoare diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. 107 din 15 mai 1945. 10922). 2208. MOZES.

S. NERIŞANU. în cadrul Inspectoratului Judeţean Teleorman303. Bacău) – angajat al Direcţiei Regionale. emigrat în anii ’70 (după fiicele sale) în Israel. 2218. p. în anii ‘90 pensionară M. 3”) (1953-1958).G.C. consilier în M. (1954). în dosarul “dosarul Pătrăşcanu”. Goma 2007: 118). ulterior Inpectoratului Judeţean Bacău între 1962 şi 1988. NĂVODARU. nr. după trecerea în rezervă traducătoare la diverse edituri. profesor la catedra de drept a Şcolii de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1961.A.d.S.R. Gherşon. 2006: 79. 2.R. -col. partea I-a. n. I-a.2066 din 20 oct.P.Of.ro/documente/cadrele_securitatii/NERISANU%20ALEXANDRU. din Soroca. 122 din 31 mai 1947. inter alia. 2213. Iordan (25. în anii ’90 trăia în Statele Unite. fişa sa la http://www. Gheorghe (n. C.” clasa a II-a. Mihail (n. NEDELCU.A. 70. 75). Lupu 2011. şi Watts 2011: 196 n. infra). 201.I. NEIDMAN.. (Litman) Nelu – maior. 2212. ulterior profesor la Şcoala de 303 304 V.cnsas.R. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. devine şef de catedră (limbi străine) la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa (oficial “Şcoala de Ofiţeri M. intermitent. p.A.A. NEGREA.Of. după război agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei) (M. NEGRU. nr. – P. 1993. 165 din 24 iulie 1945. Deletant 1999: 332. din 1940 (v. Berindei. 9763).I. ELMAN. nr. Goma 2007: 118.anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii în anii ’50 (C.P. 305 V. partea I-a. 2210. Mikhail Iosifovici Navroţki) – evreu basarabean. la San Francisco (v. şi http://www.R. 2006: 82.M.1933 Coteşti. nr. Berindei. 202 din 3 sept. partea I-a. căpitan la D. când este destituită şi anchetată alături. III-a. Dobre et al. cf.I. 1947. secţia raională Urziceni. p. SCHWARTZ) . 2215. 2211. până în 1952. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.ro/documente/cadrele_securitatii/NEDELCU_IORDAN.cnsas. Banu 2008: 325. NEGRU. ulterior exonerată. Cosma 1994: 47. p.S.S.Of.C. Luiza (n.B. 13. apoi transferată la Direcţia “F” a Ministerului de Interne. al P. Vrancea (fiul lui Ignaţ şi Aneta) – d. 2006: 44. iar în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Dobrincu şi Goşu 2009: 215-6). 8019)din 1948 general-maior de Securitate. calitate în care este decorată prin Decretul nr.P.cnsas. 2216. din 1969 până la trecerea în rezervă în 1981 până la gradul de lt. 4355). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. Rosek 2006: 101. când este trecut în rezervă cu gradul de maior305. V. Nicu (n. 2000) – ofiţer la Direcţia a II-a Contrasabotaj a D.D.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. soacra lui Paul Goma (Balaş 2008: 413. stabilit iniţial în Tel Aviv. Petre Năvodaru. 1947 (M. 662.pdf. Solomovici 2003: 120-1.C.VIII. (M. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. rar menţionat şi în varianta “Gingol”) – încadrat comisar-şef de poliţie în cadrul centralei Siguranţei.pdf. din partea Editurii P. partea I-a.1935 Alexandria – 1995 Slobozia.R.C. Dobre et al.G. Troncotă 2006: 63.1928 Otopeni – 2001 ClujNapoca) – angajat în 1958 la Direcţia a V-a a Securităţii Statului.. GALL (fiul lui Iosif şi Iulişca) 29. fiica lui Avram) (d. nr. 1947 numit de ministrul Justiţiei secretar general al Asociaţiei Editorilor din România.Of. în sept. Oradea)304. NAVROŢCHI. 8). căs. ilegalist (inclus în tabelul 3 al corespondenţei P. Dobrincu şi Goşu (2009: 160.R. Cosma 1994: 45.P.C. Suceava (v.P. 2217. Amalia Luiza FISCHER. Jean Pierre . 1947.-D. fişa sa la http://www.M. de fratele ei.I. iar la un moment dat director al Editurii P. iar din 1967 până la trecerea în rezervă în 1985 (cu grad de colonel) ofiţer şi şef de serviciu în cadrul Direcţiei a IV -a (în ClujNapoca şi. (1947-1953). şeful Direcţiei IV Contrainformaţii Militare. fiul lui Florian şi Eliza) – între 1956 şi 1967 avansează până la gradul de căpitan în cadrul Direcţiei Regionale Bucureşti. 253 din 1 nov.R. Alexandru (n. 2214..pdf 223 . Niculae 2004: 32). 6307).ro/documente/cadrele_securitatii/NEGREA_PAVEL. NEGREA.G. iar în anii ’50 al Direcţiei a V-a Cercetări Penale a D. Pavel (alias) (n.I.P. 633.

R. Basarabia – XII. NICOLSCHI. ilegalist (nume conspiratriv “Vasea”). 79. (1947-1951) director al Direcţiei A/I Informaţii Externe a D. 3862).C.S. apoi în funcţia de director al S. de regulă considerat etnic rus.S./M. în perioada interbelică. fond “D”.I.G. 2223. doc. 9800.D.Of.S. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M.I. Basarabia – 1999. Ioniţiu 2008: 88-93).G. Bucureşti) – generallocotenent.. 30. Alexandru (n. Goma 2007: 118.-lt.IV. ulterior. nr.Of.S. N.I.Of. Troncotă 2006: 23. în 1948 încadrată la Spitalul Militar M. 6703.S.tiuk. nr.K. 1945.Of. inspector general în cadrul D. 2222. M. 2219. inspector general în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (1947-1948)..S. p.VI./M.P.html. Serghei NIKONOV) (1905. ofiţer N. după război infiltrat în Siguranţă. dosar nr. 34. ulterior în D.R. p.1987) – evreu basarabean. partea I-a. nr. dosar nr. p. la adresa sus -menţionată. & Caţavencu 2004. preluat şi în Corvin Lupu (2011). nr. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. partea I-a.R. Marius Oprea f. 110 din 16 mai 1947. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a . 110 din 16 mai 1947./D.. fond 495 (“România”). Dobre et al. 225. singura sursă care îl include unei liste de ofiţeri de securitate “cu toţii evrei basarabeni” fiind Troncotă (2006: 63). NOVE.P.R.1915 Lăpuşna.a. iar prin Decretul nr. 2632.G. NICOLAU. Watts 2011: 196 n. 44. 2006: 12.G. nr. 306 307 La http://www.P. condamnat pentru spionaj în favoarea U. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.S.C. Solomovici 2003: 126-36 şi 2001 II: 43. Nicolschi semnat de Marius Oprea. 52-3.S. emigrat ulterior în SUA (M.. Boris Aleksandrovici GRÜNBERG.XI. ulterior general-locotenent de Securitate (la momentul trecerii în rezervă).S. 1). a doua soţie a lui Nicolschi. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (A. Hofman – din 1945 comisar la Poliţia Satu-Mare (M.).I. 68). 158. (19531961). Iacob (Iakov) Calica. NEUMANN. Iozefina (n.B. (?) NICOLAU. 96 din 25 aprilie 1946. Niculae 2004: 32. (1948-1953).P.C.R. nr. 255 din 7 nov. p. 2221.306). p. ulterior activist al secţiei Organizatorice a C.reea.G. (dosarele 173/1952.1903 Orhei. în august 1945 numit inspector şi delegat cu conducerea Chesturii de Poliţie Iaşi. partea I-a.G.A. Retta – medic. I. zis “Saşa”) (.P. fiul lui Alexandru şi Rozalia) (2.V.I. 111/1955 şi 57/1956). inv. Cosma 1994: 30. Sergiu (n. nr. partea I-a. Cosma 1994: 25. Solomovici 2003: 133 şi 2004: 217. Goma 2007: 118. 2335. 224 . decorat prin Decretul nr.G. 10985.Of. Ioniţoiu 2006: 26. (M. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.S. vorbitor de limbă rusă: comisar-şef şi ajutor al şefului Corpului Detectivilor din cadrul D.P.I. Catalan 2001/4. şi şef al Corpului Detectivilor (1946-1947). şeful biroului II (Contrainformaţii) din cadrul Marelui Stat Major al Armatei. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. după înfiinţarea Securităţii general maior (la înfiinţarea D. Lupu 2011. partea I-a.1992 Bucureşti) – ilegalist. 47-9. (1951-1954). C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.S. 2. 1961 cu gradul de gen. adjunctul lui Drăghici şi secretar general al M. încă în viaţă în 1992 (Arachelian 2010.Of.cu stagiu de partid recunoscut din 1940 (M.S. în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. 174 din 3 august 1945. 5603). (1945-1946). 2220. 151 din 3 iulie 1948. Victor (n. până la trecerea în rezervă în 1960.Securitate din Băneasa. NICOLSCHI.S. al P.A. Troncotă 2006: 63. 41-2. 3862). 2224. trecut în rezervă la 31 ian. Jela 2001: 199-202307). 72 din 26 martie 1948. MARCOVICI) – ilegalistă.A.. partea I-a. după război infiltrat de sovietici iniţial director general al Inspectoratului General de Contro (1945). Chişinău – 16. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. angajată în Direcţia Generală a Miliţiei cu grad de maior (în anii ’50) şi funcţia de şef de birou. p.Of. partea I-a. f. Vezi şi materialul despre Al. p.G.S. subdirector general (locţiitor al directorului general) al D. în noiembrie 1945 încadrat ca inspector adjunct de poliţie în D. 47-8.net/1/31. Buzatu & Cîrstea 2010: 286 n.S. 4144).

partea I-a. 2417. 1945. 1947.Of. apoi locotenent în cadrul D. 2233. în aceeaşi perioadă de început al anilor ’50. Franca Oprescu-Aronovici. 2417. când urmează Şcoala de ofiţeri politici M. Bucureşti. nr. Iancu . partea I-a. 3895).2225. recrutat ca activist de partid în 1946. Cosma 1994: 81 şi 1996: 78.Of..-col.II.S. 2229. din 1952 la Regionala Cluj (avansat la grad de maior în 1957). dosar nr.I. nr. 30 din 6 febr. fiul lui Nusem-David. din 1948 locotenent. 107 din 15 mai 1945. ORNESCU. 4049). p. partea I-a. fiul lui Gherşin şi Beti) (17. 2235.R. 10093.S. 182 din 11 august 1947.S.P. v. Rita – soţia lui Dorel Oprescu.XII. NUŢĂ. la sfârşitul anului 1947 comisar în cadrul Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (M. Nilu Aronovici. angajată la rândul ei în D. Ioanid 2005: 82). între 1951 şi 1952 la D. cap.ziarulfaclia. OZIAS. 3697 din 30 apr. Marcel Iţic – la sfârşitul anului 1947 agent al Biroului de Siguranţă din Târgu Neamţ (A.R. fond Neoperativ. Cluj) – în 1947 propagandist la grupul întreprinderilor de gospodărie comunală şi locativă a judeţului Cluj.romanianjewish. tatăl primarului Sorin Opescu.A. 10558).R. R.P. Iaşi (Lista lui Secu 2007. unde din 1955 ocupă funcţia de locţiitor al şefului direcţiei regionale. partea I-a. partea I-a.I.R. precum şi ziarul Făclia din Cluj (la adresa http://www.S. partea I-a. M. f. Iacob . decizia nr. 265 din 19 nov. Galaţi (M. R. angajată a Legaţiei Israelului la Bucureşti şi informatoare a Securităţii (Solomovici 2003: 266.Of.pdf. sub conducerea lui Al. ocupă diverse funcţii până în 1948. p. nr. M. Galaţi – III. 225 .A. p. 2228. p. NUSEM FISCH(L)ER. 14.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. din 1948 (Cosma 1994: 44).E. 286 din 10 dec. Cosma 1994: 44 corob.org/db/pdf/nr294_295/pagina22.C.I. Vezi şi necrologul său în nr. 7086). Deletant 1995b: 60). OPREA. 10924). 2232. Iosub . este membru al C.P. în plus. 1945 în funcţia de comisar la Inspectoratul Regional de Poliţie al Moldovei de Nord.din 1 aprilie 1945 şeful secţiei gardieni publici din cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 37805 din 9 apr. 277 din 29 nov.ro/DECESE-COMEMORARI+7451). repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. 2236.P. ulterior profesor de economie internaţională la ASE (Şinca 2006. Reghina – concubina lui Zoltan Hirsch (v. 1961 pentru sionism. 1946 a ministrului Justiţiei în M. p.25.Of. partea I-a. 1948. ORENŞTEIN. ORSTEIN. 2234. supra). 219. 51).XII. (abslovită în 1949). Galaţi.IX. nr. Alexandru (n.Of. 983). 10923. fiica sa. nr. 2231. partea I-a. nr.Of.Of.P. Rodna.R.2008. EDELSTEIN308) (14. p. dosar nr. p. înaintat la grad de locotenent şi ofiţer activ al M. în 1948 încadrat la D. OPRESCU. în cadrul Brigăzii Mobile de anchetă. până în 1964 (Solomovici 2004: 586-7). nr. 2227. OPRESCU. interesant..S. nr. un Ilie Oprescu. partea I-a.S. 286 din 10 dec.I. pensionat ca şef al consiliului administrativ judeţean Cluj (Jela 2001. demis la 3 ian. 162. 1947. 294-295/008 din Realitatea Evreiască la adresa http://www.S.P. Bucureşti începând cu 1948. Mircea (pensionat general). căsătorită cu ing. Nicolschi. M. Beri ORNSTEIN. p. 208 din 10 sept. p.a. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. angajat funcţionar în administrarea societăţii Astra Română.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. OSIAS. nr.Of.1990 Bucureşti) – ofiţer în conducerea D. partea I-a. 92 din 17 apr. 1947. fond Neoperativ. BERL (uneori ortografiat şi “Barel”) – după război comisar la Serviciul Judeţean Tecuci al Siguranţei.N. Dorel (n.A.N. poziţia 110).G.Of.1921 Bârlad . Pleşca 2010)309.1927 Bucureşti) (fiul lui Rudolf şi Elena) – membru de partid din 1945. 2226. M. era decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. 19 46. era lt.în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. 110 din 18 mai 1945. 2230. nr. Goma 2007: 118. NUŞEM. NUHĂM.S. 8319). Avram – încadrat în nov. ff. Arhiva C.Of. 308 309 V. 3977. p. director adjunct al Serviciului Judeţean Râmnicu Sărat al D. Eugen (n. n. 220-319. Iacob .1921 Tecuci. III. 1947.

partea I-a. 225.P. Mihály GRÜNSPERGER (după alte surse WEISS). PATRICIU.S. (M. 10919. 1945. nr. Jela 2001: 213.Of. Vladimir (fiul lui Vlad) – membru al infamei divizii “Tudor Vladimirescu”.R.C.P. 1945 – aug. I). 1945. 2238. 1945). Saşa (n. 1945 în M. 5673).III-a (dosar S/29 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Cosma 1994: 51. p. iar în viaţa “publică” scriitor. III-a. p. apropiat al lui Teohari Georgescu. 9763).Of. Goma 2007: 118. 2246. 80-1). 1951 – iul.R. 286 din 10 dec. p. partea I-a. epurat în 1952 în “lotul Teohari Georgescu”.Of. p. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.1921 la Năsăud. (3/1952 vol. Iosif – angajat al Securităţii Satu Mare după război. 1947. 310 Pentru schimbarea numelui v. 150 din 6 iulie 1945.IX.1981 Bucureşti) – membru de partid din 1942. (M. Iancovici)) (8. partea I-a. şi Stela (n. Paul Fr. 4264). decorat în 1978 cu ordinul “23 August” cls. 4264).S. al P. luptător în Spania. 110 din 16 mai 1947.1902 Bucureşti – 22. 267 din 21 nov. 108 din 12 mai 1948. Pleşca 2010: 120-1. 226 . 1947. 2241. nr. nr. PACHER.VIII.G. 2239. p. Ioniţiu 2008:88. 1947 (M. pp.1909 – 1996 Cluj) – de profesie muncitor matriţer. şeful Inspectoratului Regional de Poliţie Alba Iulia (15-24 aug. Mihail (n. fiul lui Nathan) (19. iar în 1979 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a (M.A. PERECZ.2237. inspector general al Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj (aug. 8318). 2245. 2244. este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Steaua Roşie” (M. în 1948 cu ordinul “Steaua R.P. Alexandru BINDER310. 5672. ilegalist (membru P. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. Banu et al. 10171).I. 1770).Of. apoi în Rezistenţa Franceză. nr. directorul Combinatului Metalurgic Reşiţa (1955-1961).Of. 2790 din 16 sept. Francisc (n. fiul lui Mor şi Regina) .Of. 4706).A. p. partea I-a. 1948).în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. Harry – angajat în 1948 în D. p. 2066 din 20 oct.Of.C.din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Solomovici 2004: 590.R. OSTROWSCHI. Braşov (ian.VIII. nr.în iunie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M. 1948 – ian. 2006: 12. p. 253 din 1 nov. 126 din 6 iunie 1945. în Forţele Armate.R. nr. p. calitate în care în martie 1946. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler II (Decretul nr. PAVLOVSCHI. nr. nr. partea I-a. Iosif – din 1945 comisar-ajutor la Inspectoratul Regional de Poliţie Oradea. PESCARU FISCHENSOHN. 5790). I. când demisionează (M. p. & Caţavencu 2004. 2248. Nastasă şi Varga 2003b: 24. în 1961 cu medalia “a 40-a aniversare a PCR”. 76 din 30 martie 1946.. partea I-a.Of. partea I-a. (?) PAVLOVICI.P. 2249. 2989). şi repartizat ca medic la Spitalul M. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.I. 2240.” clasa a IV-a. Deletant 1995b: 58. prin Decretul regal nr. Andreescu. 290 din 18 dec. 29.I. 1947. şeful D. partea I-a. decizia nr.S.Of. p. Cluj (aug.Of. partea I-a. 211 din 13 sept.Of. nr. nr.P. partea I-a. PALKOVICS. Cosma 1994: 80. PANĂ. Poliţia Satu Mare (M.VI. partea I-a. şeful D. nr.de profesie ceaprazar. 1952). (?) PAPP. Iosif . 11025. PAUKER.G. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. cu grad de maior. 158 din 12 iulie 1948. redactor la Orizont (1944-1948) şi Educaţia artistică (1948-1952). (M. 2247.R.Of. 1946). dosar nr.Of. fiul lui David N. 122 din 31 mai 1947. 122689 din 4 dec. 2242. – în noiembrie 1945 numit impiegat în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Oradea (M.d. Eduard . partea I-a. nr. 4354). Goma 2007: 118).G. PASCAL. N. 108 din 12 mai 1948. p. nr. inv. 2243. Boris – funcţionar civil în cadrul MAI. Matilda – după război impiegată adinistrativă la Prefectura Poliţiei Capitalei până în sept. 1947. având grad de locotenent. Lupu . PASCAL.R. şeful Serviciul judeţean Năsăud al Siguranţei (1945-1947) (Jela 2001.R.C. PASCAL. general medic M. fond 495 (“România”). 3871). Beniamin . 2250. 1951). din 1938).

Nastasă. comisar-ajutor şi responsabil agitprop în biroul organizatoric P.G.1902. p. Malvius .S. & Caţavencu 2004.S. 4049. 4 din Bucureşti (1955-1956).. Arnold (n. partea I-a. partea I-a.A. dosar nr. 384. POLINGHER. Manfred – de formaţie inginer. nr. şef al Secţiei AGT . p. nr. din Serviciul controlul străinilor . Adalbert POPPIG) – după război încadrat şef de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Suceava. (M. p. p.din iunie 1945 agent de poliţie în centrala D. 1/1948. 1967 .I. şef evidenţă bază la Sectorul AFV. angajat în iulie 1948 agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Sibiu (în iulie 1948 angajat agent principal de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Fălticeni (M. p.X. Mihai .în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. nr. Alexandru . 286 din 10 dec. POLINGHER.N. partea I-a. Frederic – după 1946 şef de birou în cadrul Chesturii Poliţiei Iaşi (M. Goma 2007: 118. clasa a II-a (1954).. Varga 2003a: 247-8). partea I-a.Of.U. Documentar. 136 din 19 iunie 1945. 1947.S. nr.I. 136 din 19 iunie 1945. M. nr. partea I-a.M. şeful D.R.].R.Of. ff. M.M. PLATMAN. secretar al organizaţiei de partid şi membru (responsabil agitprop) în biroul organizatoric de partid din Şcoala MAI nr.Of. nr.R. partea I-a. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. şeful biroului organizarea muncii la Periş (196-1967). fd. contabil revizor în Secţia control spate (1956-1957).. PERL. ulterior locotenent-colonel. unde îndeplineşte şi diverse funcţii didactice (1948-1955). al Sectorului II Negru (1946-1947). 2252. I. în 1948 încadrat şef adjunct de serviciu în centrala M. probabilă identitate cu omonimul angajat la D.Of.P. 2255.R. 227 . contabil principal şi şef al Sectorului AFV la Penitenciarul Jilava (1 aug. profesor-şef la Şcoala militară de ofiţeri MAI nr. 182 din 11 august 1947. 2256. 124 din 31 mai 1948.T.lucrător principal evidenţă deţinuţi în Serviciul evidenţă deţinuţi. nr.Of. nr. 5127). Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. medalia “30 de ani de la eliberarea României de sub dominaţia fascist” (1974) (A. 10394. 2254.C. 24 din 30 ianuarie 1948. nr. PERLMUTTER. 170 din 28 iulie 1947.A. partea I-a.P.A.R. ff. 2258. medalia “Meritul Militar”. decorat cu medalia “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” (1954).Of. 2253. fiul lui Marcu) . Ioan / Isac (n. f. medalia “A 50-a aniversare a înfiinţării PCR” (1971). p. p.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. nr. M. M. p.A. nr. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. partea I-a. dosar nr. (M. POMERANTZ. nr. partea I-a. 707. dosar nr.Of. M.S.Direcţia Poliţiei de Siguranţă (1947-1948). 10923). 26. 13-16. 5933. (M.G. 4149) (M.I.P.2251. A. fond Documentar. fd. instructor şi şef al Secţiei Cartiere din Comitetul U.I . partea I-a. nr. partea I-a.Of.1977). p. inv. Suceava (1948-1950).Of.R. în 1945 încadrat comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. Bucureşti.P. reîncadrat ca funcţionar civil M. 1098. 1934). 63-65). 7489. 5127). partea I-a. A. 272 din 24 nov. 2260.instructor şi responsabil cadre în comitetul de Partid al Circumscripţiei 18 Bucureşti (1945-1946).R.I. 151 din 3 iulie 1948. 52 din 3 martie 1948. 163 din 17 iulie 1946.R. nr. Bucureşti în 1948.I.I. p. PINTER. PERLMUTTER. 1947. partea I-a. ulterior deconspirat ca fost colaborator al Siguranţei şi condamnat la închisoare (M.Of. Ilie – după august 1944 secretar al celulei de partid de la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (Andreescu. 1 Băneasa (1948-1951). cu grad de sublocotenent (Jela 2001. 2259. D. partea I-a. d. nr. 2257. 162 din 16 iulie 1948.S. apoi responsabil de popotă. Cosma 1994: 52). Andrei .Of. PLOŞNER. 5603). 6640). Eugen – fost funcţionar. POPIC(U).Of.R.S. 7346.Of.Of.p. p. 108 din 12 mai 1948. 110 din 18 mai 1945. în 1956 trecut în rezervă cu grad de căpitan.Auto din Serviciul aprovizionare gospodărire/ Serviciul spate din DGPCM (1957-1966). nr. p. p. la Serviciul Siguranţă. nr. Solomovici 2004: 590.I. p. 5075. p. cu grad de chestor M. 4264). 7086).C. 4048 [cota S. Solomovici 2004: 590). 134 din 12 iunie 1948.. 4742). partea I-a.Of.în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei.

căs. fiind recrutat de N. Goma 2007: 118. M. nr.Of. p. partea I-a. (?) rudă cu Ana Pauker) . Ludovic) – membru al echipei de reeducatori a lui Ţurcanu la Piteşti. p. nr.. maj. 2267. Avram RABINOVICI. revenit în România în 1944.S. 1945. de către N. (adjunct al lui Grigore Naum).2010 Bucureşti. REIGLER.XII. Wolf .A.. Avram – după august 1944 comisar-şef la Poliţia Turda. Simion (n.S. respectiv preşedinte al clubului “Dinamo”/”F.S. PROCA. p. 2270. citat şi în M. dosarul de schimbare a numelui nr. POPLICHER. “Mişa”) (3. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.Of.C.1914 Bucureşti) – de formaţie avocat. p.în 1946 şefă de birou în centrala M..din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.P.S. în iulie 1946 ocupa funcţia de şef adjunct de birou (M.I.S.Of. partea I-a.C. nr. Lazăr (probabil “Regenstreich”) – în 1956. Cosma 1994: 83).I. PREISZLER.A. Victor (n.454/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. al P. fiul lui Samuilă şi Rozalia) – anchetator la Serviciul Judeţean Someş al D.1903 Cetatea Albă – 29. Ştefan (n. 2273. nr. preşedintele Comitetului pentru Cultură Fizică şi Sport Bacău (1947-1952). cimitir Giurgiului) – în 1952 lt.P. cu grad de lt. M. 131 din 8 iunie 1948. ulterior la clubul sportiv Dinamo (1953-1962).IV. în cadrul M. secţia Administrativ-Politică. Cluj. cu Lya.XI. 2271. Paula . nr. dosare anexe.G. REIBER. ilegalist în Basarabia. partea I-a. după război director în administraţia centrală a C. p. 65 din 18 mart. 2263. Niculae 2004: 32. 2265. ulterior emigrat în Israel. 2274. 2269.Of. RĂZVAN. nr. iar din 1967 director coordonator al Agenţiei de Import Bucureşti (Cosma 1994: 47.R.S. Sergiu (n.2261. 8800). ofiţer (ajuns via S. REGENSTEIN.G.P. 5/1. 4142).D. 2573/2008 al Ministerului Justiţiei) (Goma 2007: 118. 9071.C. unde a continuat să activeze în managementul sportiv. în mai 1948 definitivat în funcţia de comisar de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. ulterior director comercial la I.. Mihai (fiul lui Ivan şi Maria. fd. a III-a. partea I-a. Puiu – (4. Israel) – ofiţer M. 4968). 228 . partea I-a. 104 din 7 mai 1948. fiul său Jacob (n. 1946. partea I-a.A. REGENTRAICH. vol.A.Of. (?) PROTOPOPOV. 277 din 29 nov. în cartea sa de memorialistică Confesiunile unui cafegiu. infiltrat după august 1944 în conducerea S. 2264. ulterior ofiţer la Securitatea din Arad.G.. Argeş” din Piteşti (1963-1974). 13. Bucureşti.în mai 1948 promovat comisar-şef de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.K. Bucureşti: Humanitas. apoi la penitenciarul Gherla în anii ’50. 237 din 17 oct.I. 03. emigrat în Israel în 1970. p. nr.1922 Gălăuţaş. vezi şi Mihăilescu 2008:8). 163 din 17 iulie 1946. partea I-a. respectiv Gheorghe-Ilie Florescu.S.R.) la Direcţia IV Contrainformaţii Militare în D. RANGA. (Dobre et al. 2006: 80). nr.I. (M. REITER. (Cosma 1994: 30. nr. nr. ing. Julian. Leiba . propusă spre avansare la funcţia de şef de secţie (v.Of. emigrat în Israel în 1976. 2268. RECK. 6672).S. 170 din 28 iulie 1947.S.1999.a. p. p...A. a.P. 6642). 4315. decorat prin Decretul nr. 2266. partea I-a. şeful Serviciului III din Direcţia Cadre a D.I. (A.S.N.G.C.-col. p. a mai avut un frate. la începutul anilor ‘50. 110 din 14 mai 1948.D. ulterior locţiitor de şef de serviciu la Direcţia V Cercetări Penale a D. în iulie 1947 transferat la Chestura de Poliţie Galaţi (M. 311 V.G. la rândul său avocat (C. apoi promovat rapid.ar fi plecat la 17 ani în U. 2008. partea I-a. (M.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M.I.B. Sergiu FAHRER311) (n. 2272. nr. Cosma 1994: 48). C. 171 din 29 iulie 1947.IV.S. M.08.Of.Of.C. 3/1952. Lupu 2011. 1947.I. partea I-a.Of.k.Of. 2429). Romanţă . p./D.K.V. RAFF.S. Mauriciu – în 1947 încadrat ca informator. 231 din 10 oct. 10557). nr. p.1928 . Solomovici 2004: 591.1981) – evreu rusofon. 7489.Of.R. 44). RAPAPORT.G. 2262. I. partea I-a. 1945. I). 144 din 29 iunie 1945.I.V. Anton (1927 – 11. 3 iunie 1956) a obţinut cetăţenia română în 2008 (ordinul nr. 5467).

în mai 1948 avansat comisar (M.S.1913 Roman) – de formaţie contabil. decizia ministrului Justiţiei nr. nr. v. ? .Of. 2279. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 2287. RIEBER. 2289. cu Felicia (fiica unui bancher din Bucureşti în perioada interbelică.P.-col. probabilă identitate cu “Brey. din 1947 maistru-ajutor în cadrul centralei D. N. Mihail (n.Of. Nicolae .Of. în 1952 funcţionar M. nr.2275.Of. p. p. ajuns colonel la sfârşitul anilor ’50 (d. cap. RETY. Cosma 1994: 5). ROHRLICH. al P.Of.Of.P. 4049). pp.Of. 2278. 110 din 18 mai 1945. REUŞ.M.p. RONI. p.G. RIGMAN. 4313) şi transferat la D. I. partea I-a). inv.. Iosif – după august 1944 comisar-ajutor de poliţie în cadrul D. nr. cursant al Universităţii Serale de Marxism-Leninism (1949-1951). 2281.1133.C. dosar 10.Of. p. 2282.”.R. v. 2277. Toni .R. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. RONAY. nr. 110 din 18 mai 1945. în sept.A.S. nr. 110 din 18 mai 1945.Of. 4049). 2284. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 165 din 24 iulie 1945.C. nr. 4049). 110 din 14 mai 1948. Stela – impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct.A. nr. (Duţu et al.090. p. p.A. REY. în 1950 lt. 165 din 24 iulie 1945. ? . partea I-a. 110 din 14 mai 1948. u.Of. 46 din 25 febr. M.G. 62 vol. partea I-a. 3694 din 30 apr.Of. Vili (în alte documente ortografiat “Retti Willi) – iniţial încadrat ca gardian public în toamna lui 1944. RICHTER. Oscar – din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Comisariatului de Poliţie Siret (M.Of. 162. fd. p. A. 1322). partea I-a. 4048). al P. 110 din 18 mai 1945. partea I-a. p. membru de partid din 1945. 8019 şi nr. partea I-a. partea I-a. partea I-a. ar fi avut doi copii: Vladimir şi Lenina). documentar. 312 V. (M.din aprilie 1945 şef de secţie de gardieni publici la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.I. partea I-a. ROSEMBAUM. Anatolie – agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct.în nov. p. cu grad de comisar-şef. f. 1944 – iulie 1945) (M. 1948. nr.I. partea I-a. nr.I.A.I. în mai 1947 şef de secţie (M. 2288.A. 3/1952 vol.I. 1945 reîncadrat ca frizer la Inspectoratul de Gardieni Publici Bucureşti. REUSCH.S. 6686 din 28 ian. Ana .I. partea I-a. 65 din 18 mart. M. 4707). (1962).Of. cu fişă la secţia Administrativ-Politică a C. 99 din 2 mai 1947. 2888 din 12 dec. nr.C. Ionică . 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 3699 din 30 apr. 6306). 2280.Of. nr.I. nr. 6306). 2290.P. p.R. Valentin – în 1947 numit prin decizie ministerială profesor de topografie la Şcoala de ofiţeri Jandarmi Bucureşti (M. 229 . 1945 numită impiegată în cadrul Chesturii de Poliţie Iaşi (M. 2283. 9926).III. nr. I). (v. partea I-a.angajat al Securităţii Bucureşti în anii ’50 (Şinca 2006.a. p. în cadrul Comandamentului Trupelor M. partea I-a. partea I-a. n. ROMAN. RODELSTEIN. 126 din 6 iunie 1945. 1947. promovat maistru în mai 1948 (M. partea I-a. Samuel – din aprilie 1945. comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. partea I-a.. propus spre avansare la funcţia de arhivar (v... A. nr.. Goma 2007: 118.şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa (Troncotă 2006: 70). 2429). (nr. 2285. p. p. 2276. 142-4. 1946. 1944 – iulie 1945) (M. RITNER. 4313). RIEBER. în 1950 membru în Comandamentul trupelor M. partea I-a. Ladislau – funcţionar civil în cadrul M. 165 din 24 iulie 1945. menţionat în Steinhardt (2005: 409) ca maior de Securitate (căs. RIEGLER. Corneliu – în 1946 arhivar-ajutor în centrala M. 1. Mihel REISMAN312.din 1 aprilie 1945 dactilograf a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. 36 din 13 febr. încadrat în D.S. membru al Uniunii Patriotice (1944-1945). p. 1947. v. 11024. în 1948.. M. nr. p. 18). 1945.P. nr.Of. fiul lui Avram) (n. 209 din 14 spt.Of. 1944 – iulie 1945) (M. 1947 în M.în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Chestura Poliţiei Brăila (M. 1945. 6306). 2286. 2002: 52-3). 259 din 12 nov. p. nr.

partea I-a. partea I-a. 140 din 19 iunie 1948. 10416). Francisc (n. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of. nr. ROSEMBLAT. 1947. Liviu (n. partea I-a.P.IV.Of. p.Of. p. 1 dec.C.Of. ROTENSTEIN. 264 din 14 nov. 2294.C. 3943). Avram – după război comisar-şef la Poliţia oraşului Vaslui. p. 2300. partea I-a. Iaşi. fond Neoperativ. în 1947 transferat la Serviciul Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi (Arhiva C. (M. 5603). nr. nr. 275 din 30 nov.2001) – locotenent la Securitatea din Bihor la începutul anilor ’50 (Kovacs 2006). Bihor (M. 286 din 10 dec. u. Avram – în 1948 agent la Chestura de Poliţie Galaţi. 10815). 151 din 3 iulie 1948.1900 Oradea) – angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Episcopia Bihorului (M. p. 1946 la Detaşamentul de Poliţie Borş. an în care este şi încadrat ca agent de poliţie în cadrul D. 51 din 2 martie 1948. ulterior transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Oradea. ROTENŞTEIN. Solomovici 2004: 594.I. (nr. 136 din 19 iunie 1945.A. ROSENBERG. 2305. al P. p.A. partea I-a. p. David (d. Adalbert Rosman) (d. 5227). nr. nr.Of. 1947.C.S.G.1904. inv. 82 din 7 apr. 30. Aron – medic. nr. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă la Serviciul Judeţean Dorohoi (M. nr. 1910.Of.R. nr. 134 din 12 iunie 1948. la 03.. ROT. M. partea I-a.2291. Estera – funcţionar civil în cadrul M. p. (M. partea I-a. 60 din 13 martei1 1947.I.2010 Iaşi) – după august 1944 încadrat comisar-ajutor la Chestura Poliţiei Iaşi. 4049). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Turda şi Cluj între 1945 şi 1954 (Ioniţiu 2008:88. p. 2293.Of. 110 din 18 mai 1945. 5127). 4425). nr..Of. nr. nr. p. ROSENFELD. 2296. în 1948 încadrat la Spitalul Militar M. 1945. 1896). (1952). Edgard – în 1947 încadrat ca inspector în cadrul D. Oradea. Zoltan (alias “Zoltan Toma”) (n.G. ROSENSVEIG. 2299. Dobrincu şi Goşu 2009: 372).I. nr. 2301. 3699 din 30 apr.. partea I-a. ulterior menţionat de multiple surse şi ca ofiţer operativ al Securităţii Oradea în anii ‘50. 5075.Of. din 1 martie 1947 transferat la Poliţia oraşului Turda (M. Andrei . p. I). (1952).S. 1947. partea I-a. ROŞCU. Suceava.R. I. p. 1946. al P. 2295. 219. M. p.R. Salo . 1893) – membru de partid din 1945 (dosar R/80 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a. ROSMAN. 62 vol. fiul lui Sigismund şi Maria) . nr. Tereza – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. 111 din 17 mai 1947. partea I-a. 2304.M.Of. 2306. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. 230 . 2303. ROSENBLUM. v. al P.A.IX.E.din mai 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Turda (M. M. 1948. 1947 cu aceeaşi funcţie la Poliţia oraşului Roman (M. p. 211 din 13 sept. ulterior transferat ca funcţionar civil în cadrul M.M. 232 din 7 oct.Of. partea I-a. ROSENBLUTH. 2417. 8320. a M. nr. iar în oct. Berindei. Noe (n. nr.M. 136 din 19 iunie 1945. 2297.P. ROSEMBERG.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr.R.P. din sept. Emanoil . nr.Of. partea I-a. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of. ROTH.I.I.a.A. iar din 1 dec. 2298.C.N.Of. 3/1952 vol. f. Cosma 1994: 82). M. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. 1947. partea I-a. 8318. Kovacs 2006. p.. Emeric . ROSEMBERG. (M. p. p. 2292.S.I. ROSEMBERG. 5127). 3077). ROTENSTEIN.anchetator al Securităţii activ la Oradea.06. 10092).A. Iancu – după război şef de birou la Poliţia Dorohoi.Of. ulterior cu grad de ofiţer în D. la Serviciul Lagăre al D.din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 10923). 208 din 10 sept.A..I. ROSENFELD. director adjunct operativ al Direcţiei Regionale Galaţi a Miliţiei (M.în noiembrie 1945 încadrat în M. nr. 2302. în 1952 căpitan. partea I-a. după terecerea în rezervă membru activ şi salariat al Comunităţii evreieşti Iaşi. 13. 1. partea I-a.Of. p.Of. dosar nr.C. M. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 119 din 29 mai 1945. partea I-a.A. v.G.II.

62 din 15 martie 1948.R.I. Bacău – 1999 Bucureşti) – după război agent la Poliţia oraşului Bacău.Of. promovat succesiv până la grad de comisar-ajutor în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman. partea I-a. 222 din 25 sept. p. p.Of. p. nr. partea I-a. 30 din 6 febr.2307.Of. 136 din 19 iunie 1945.A. 267 din 21 nov. ROZEMBAU. nr. pare în acelaşi dosar şi sub numele Estera Rosensveig). nr. Iancu . Elisabeta – din dec. M. partea I-a. al P.Of. 3/1952 vol.P.R. Roza – din 15 ian. 5127).X. 2313. nr. fond Documentar. 2321. nr. ROTMAN. ff.A.R.I. 1947. 2888 din 12 dec. partea I-a.I. M. partea I-a.Of. ROZEN. partea I-a. ROTMAN.. ROTTERBERG. 1701 (cota S. 2417. 62 din 15 martie 1948.M. ROTMAN. 220-231. ROTENSTEIN. Ioan – după război detectiv în centrala D.I. 8321). M. p. al P.N. 2320.N. în 1948 încadrat la D. 1948.M. 8321. partea I-a. 231 . 99. partea I-a.Of. 2315. p. Aron – funcţionar civil în cadrul M.C. nr. 2324. partea I-a. p.R.S. ROZENBAUM. I. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 983). 1947.Of. 3/1952 vol.).N.Of. I). I.Of. nr.1915 Tg.. partea I-a.Of. 29 din 5 febr. 10432. nr. 2317. 2308. ROTHMAN. 31 din 7 febr.1961 cu grad de maior (Arhiva C. Iaşi. nr. p. partea I-a. Moly (15. ROTENSTEIN. 5673). 2325. între 1952 şi 1958 cu grad de căpitan în cadrul regionalei Bucureşti. 2314. p.a. M. u. 194 din 25 august 1947. 7350).C. p.S. 1947. partea I-a.I. u.S. partea I-a. 2278).G. 1946. 3694 din 30 apr. 110 din 18 mai 1945.din aprilie 1945 şef de birou în cadrul Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr.a.Of. Chelly – angajată în martie 1948 ca informator diurnist în cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei (v. 1948 dactilografă stagiară la Chestura de Poliţie Iaşi (M. ff. dosar nr. iar din decembrie 1947 comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj (M. fond Neoperativ. nr... p.A. serviciul raional Stalin. Aurel – numit în martie 1948 comisar ajutor de poliţie la Poliţia Fălciu prin decizie a ministrului Afacerilor Interne (v. partea I-a. după război comisar. 21 din 27 ian. în 1958 transferat la regionala Argeş/Piteşti. 1947. Andrei – după război numit notar prin decizia ministrului Afacerilor Interne. M.1916 – 15. 208 din 10 sept. dosar nr. I. partea I-a. 7085. 2888 din 12 dec. 208 din 10 sept. RUBINSTEIN.. Stela – în 1952 funcţionar civil în cadrul M.Of. v. nr. Arnold . Uşer – în 1948 încadrat comisar la Comisariatul de Poliţie Fălciu (M.C. (nr.Of. 1948. 2417. p. 2310. Constanţa – între 1945 şi 1947 dactilografă la Serviciul Poliţie Socială al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 2312. trecut în rezervă la 31. RUBINSTEIN. RUBINSTEIN. p. dosar nr. 10922). 189 din 21 august 1945. (M. partea I-a. 62 vol. 2319.. 5982).I. 150 din 6 iulie 1945. Bella – între toamna lui 1944 şi august 1945 impiegată în cadrul Serviciului Controlului Străinilor din M. 220-231. 4049). nr.Of. 1947. nr. 2316. 11026).I. M.Of. 2311. p. partea I-a. ROZENSWEIG. nr. p. Paul . Ocna. 11024). 1947. 10171).din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. nr. inv. partea I-a. 2322. p.III. Nathan (fiul lui Leon şi Eti) (8.C.Of. Moise – medic. din 1 iulie la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. 2279). ROTMAN. 2323. 592). nr. p. 2309. 62 vol. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. nr.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. p. inv. ROTH. p. ROTH. Elisabeta – în 1945-1947-? impiegată la Chestura Poliţiei Oradea (M.XII. 1011). nr. M. v.Of. ROTH.1985) – membră departid din 1944. nr. nr. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. M. 1948. 1947 agentă de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului regional de Poliţie Braşov (M. partea I-a. p. Armin (Harmin) – din 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Sighet (M. ROZENBLAT. p.Of. 157 din 14 iulie 1945. v.P. şefă de birou în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Bacău (A. 2318. M. fond Neoperativ. în 1951 avansat locotenent.Of. 7681).A.Of. M. în 1947 încadrat ca gardian cu atribuţii de medic la Penitenciarul Văcăreşti (M. 1945. unde în 1959 este avansat la grad de maior. 122 şi A. 182 din 11 august 1947. 286 din 10 dec. 869). ff. (nr.

R.R. Dobre et al.S.G. 101. epurat în 1952 sub acuzaţia de spionaj (Solomovici 2004: 31-2). 8320. Crăciun 2009: 305. http://www. cu grad de colonel. p. 75). 1947. SAMSON.ro/special/special/jafulsecolului-de-la-banca-nationala-70393. 314 V.E. 317 Menţionat frecvent în dosarul jafului maşinii Băncii de Stat a R. 6. p. I.P. C. apoi. 1948. probabil basarabeanul Samuil Isaakovici Samoilov. p. 2334. citat în M. 208 din 10 sept. 1947. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. 4510.C. 7424).html).Of. 164 din 23 iulie 1945.. 108 din 12 mai 1948. p. p. partea I -a. 286 din 10 dec. RUFF.C. apoi membru în Colegiul M. (1952).Of. p. 313 Românizarea numelui în baza deciziei nr. intervievat de R. 2331. partea I-a. 12. partea I-a.Of. nr.iiccr. Samson SCHWARTZENBERG316) (n.. 10923.1923 Oradea) – evreu maghiarofon.A. 126 din 2 iunie 1948.E. Partea I-a. 66255 din 10 iulie 1948 a ministrului Justiţiei (dosarul 5/209/948) (publicată în M. 4813). 315 În 1948 şi-a românizat numele în „Eugen Sabău”. /(ex.Of. respectiv încuviinţarea schimbării numelui la decizia ministrului Justiţiei nr. 316 V. şeful Serviciului Judeţean Botoşani al Securităţii Suceava în perioada ’40-’50 (M.Of. nr.907 din 28 aprilie 1048. în 1952 cu grad de lt. partea I-a. p. al P. nr. în 1958 prezent cu grad de căpitan în funcţia de şef de birou în cadrul Direcţiei I-a a Securităţii.XII.N. 256 din 5 nov. emigrat în SUA (după unele surse Los Angeles) via Israel (C. RUSU. la un moment dat detaşat sub acoperire la Ambasada României la Paris. http://www.III. la 15 august 1917 Budapesta. Mircea anchetator al Securităţii (1947-1956(-1962?)).247 din 30 sept. din sept.. p.I. 2. Ioanid). 209. 27 din 3 febr.I. partea I-a. 1947. p.. Israil (uneori ortografiat RU(C)KENSTEIN) – angajat în 1945 comisar la Poliţia oraşului Botoşani. M. fd.R. 97. 4264).Of.A.Of. partea I-a. F.E.I. SALCZBERGER315) (n.G. 1128.C. în M. (M. I. 232 . în revista Minimum din Israel (nr. 2329. anchetat în 1968 alături de alţi foşti torţionari în cadrul reabilitărilor (A. 6). Solomovici 2004: 594. & Caţavencu 2004. vol. 6260. 225. colaborator apropiat al Anei Pauker şi al lui Vasile Luca (l-ar fi recrutat pe Luca în 1940). 2328. Sofi Alice (SEIDER) – în 1947 numită impiegată stagiară mai întâi în centrala D. Deletant 1995b: 62.Of. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. şi Institutul “Elie Wiesel” 2008: 40.. partea I-a. 34 din 11 febr. fond 495 (“România”). Cosma 1994: 49.Of.Of. şef al Direcţiei a II-a la jumătatea anilor ‘50). inv. SABĂU “SZABO”. v.P. 2332.2326. 208 din 8 sept. 2330. dosarul de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei nr 5/80/948. Goma 2007: 118. Cosma 1994) (?).ro/pdf/ro/sesizare_penala_gheorghe_enoiu. după reorganizarea Securităţii cu grad de căpitan. decizia ministrului Justiţiei nr. în 1992. p. Wilhelm [RUFF?] . nr. partea I-a. partea I-a. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi promovat comisarşef la conducerea Serviciului Judeţean de Siguranţă Baia.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D.S.-maj. Lupu 2011. ulterior jurist317. în 1945 (când încă nu-şi schimbase numele) înregistrat ca membru al U. S. nr.I. 245 din 23 oct. 808. ? – în timpul războiului colonel în Direcţia Politică a Armatei Roşii. 9849). nr. apoi director la Ministerul Agriculturii. Oradea. p. subdirector al Miliţiei Judiciare la nivel naţional la începutul anilor ’50 (adjunctul lui Al.R.R. RUJAN.1912 Galaţi) – colonel de Miliţie. RUCKERSTEIN. M. Eugen (n. M. SAIDER. 1947. Gheorghe (n. partea I-a. 60 din martie 1992).T. REISZ. apoi în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.M. 116 din 21 mai 1948. 1948. f. ulterior locotenent-colonel de Contrainformaţii în cadrul Securităţii (iniţial şef al serviciului Inspecţii după 1946. 2327. I. E.R..R.S. nr. 39.R.I. p. Şerban (n. Ungaria313) – în 1948 în cadrul Societăţii Româno-Export (M. Solomovici 2003: 210. SAMOILOV (/Samuel).jurnalul. nr. Valentina – funcţionar civil în cadrul MAI.. “dosare adiţionale”. 2003: 208 şi 2001II: 43. 9500. Levy în Israel în 1991. & Caţavencu 2004. acelaşi “Eugen Szabo” clama un caracter antisemit al acţiunii organelor de anchetă în dosarul “bandei lui Ioanid”. p. 1947.P. 6)314. 1946 în M. ulterior anchetator în cadrul Securităţii. SAMSON. emigrat la sfârşitul anilor ’60 şi decedat în 2009 în Israel (C.. 2006: 78. deductibil în Ioniţoiu 2006: 44)). 2333.pdf.C. Levy 2002: 124. dosar nr. nr.Of.

Of. ofiţer M. partea I-a. 266 din 17 nov. 70. partea I-a. 4049). partea I-a. p. p. 1946 în M. Sabeş [?] . p.Of. nr. repatriat (după o tentativă de recrutare a sa în favoarea israelienilor) şi continuându-şi activitate în Securitate (Solomovici 2004: 594-5. 219. inv. SAVIN.Of.Of. 10200. în 1951 maior la Direcţia a II-a Contraspionaj a D. nr. din noiembrie 1945 detaşat ca administrator la Serviciul Lagăre. 10314. M. 10151).S. 10416). cu referat de cercetare la fd. Otto – din 1 aprilie 1945 subinspector de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi (M.Of.. 2347.Of. nr.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. 1947.. 110 din 18 mai 1945. partea I-a. anexa la dosarul nr. după trecerea în rezervă membru de partid. 110 din 18 mai 1945.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 1947 cu atribuţii de Siguranţă (M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of.în 1947 chestor la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Sibiu (M. Francisc (zis Öcsi) (n. nr.Of. dosar nr. p. p. 5708). al P. 2342. Polonia) – în 1948 era agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Bacău (M. David – în 1947 numit agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţeii Capitalei (M. Goldiana – absolventă a Facultăţii de Drept din Iaşi.a. p.A.Of.A. 2 din 2 ianuarie 1948.Of. aprobare prin decizia nr. SAMUELI. partea I-a. probabilă identitate cu Otto Schechter. 2348. nr. 2343. partea I-a. p. iar din 1 dec. partea I-a. 245 din 23 oct. SCHACHTER. Dincă – în iulie 1948 angajat chestor de poliţie la Direţia Studii şi Planificare a D. nr. partea I-a. nr. M.S.C. 1947 pe postul de contabil la Inspectoratul de Siguranţă Oradea (M. Lupu 2011. secţia Cancelarie – dosare anexe. 4049. desantat de sovietici în zona Galaţi înainte de august 1944. 62/1978. SCHACHTER../M. p.R. Ioanid 2005: 125). (M. 2417.asymetria. 10127 din 31 ian. 3293. David – din aprilie 1945 agent de poliţie la Poliţia Dorohoi (decizia nr. 10924).. 155 din 8 iulie 1948.P. SCHAHTER.S. 2 din 2 ianuarie 1948.G. M. 286 din 10 dec. 3697 din 30 apr. Mihail (Mişa) – originar din Basarabia. nr. nr. ulterior angajată comisarajutor în cadrul Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. R. p. SAMUEL. trimis în 1958 în misiune în Israel de către Securitate sub acoperirea de imigrant (împreună cu familia). 2346.S. nr. p. partea I-a. 319 V. nr. p.A. 270 din 21 nov. p. 110 din 18 mai 1945.. partea I-a. p. 1946. 275 din 30 nov.S. 2337. 4048). p. SCHATER. nr. nr.C. 1947.u. partea I-a. 39 din 15 febr. p.Of. fost ilegalist. p. M. partea I-a.. Teodor Herbert STERN318) (n. 1945. 2003: 487 ş.Of. SCHAER. Goma 2007: 118 – cei din urmă ortografiindu-l în mod eronat “Sadovici”). 2338. 1240. 5227. demascat de serviciile israeliene în 1965. M. 2349. ulterior profesor universitar la Iaşi319 (Ursache f. Cosma 1994: 38. http://www. C. partea I-a. 2336. din nov.Of.I în străinătate (Solomovici 2004: 61). nr. partea I-a. (Troncotă 2006: 54-5. v. 136 din 19 iunie 1945. partea I-a. 3957). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. SANDOVICI.S. 2344.G. şeful corpului de translatori din direcţia Contraspionaj a D.Of. SAMUEL. 2006: 78). f. 12). partea I-a. 267 din 21 nov.I. Zissu – la sfârşitul anilor ’40 gradat la Securitatea din Huşi (Neştian 2010: 87). SCHAFFER.Of. 2345. M.Of. (?) SAUCIUC. SCHILERU. 2339. 55 din 6 martie 1948. 1914) – colonel de Securitate. 5127).org/modules. nr. Geza – încadrat în iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 9500). iulie 1910 Stanislawow. 1947. 2341. Bruno – în 1956 ocupa funcţia de şef al Serviciului IX din cadrul Direcţiei a II-a a Securităţii (Dobre et al.N.P. 3694 din 30 apr. Moise . directorul penitenciarului Iaşi.Of. 108 din 16 mai 1945. Teodor (n. nr.P. Zelig . Ana – agent al M. 140 din 19 iunie 1948. lagărul de la Oradea.2335. 12). 2340. p. 318 V. SANDBERG. nr. SCHACHTER. 2038). C. partea I-a. b). nr. fond Neoperativ.php?name=News&file=print&sid=252 233 . 45.G. 1947. v. M. 1945.

Of. nr. 4144). 5467). 2361. Jela 2001.G. nr. p. Goma 2007: 118). (şeful Serviciului “H” Cifru). 2363.P.G. detaşat cu misiuni în Germania şi U. 5673). 182 din 11 august 1947. p. 2355. partea I-a. p. SCHOR. 3080. 239 şi nr.-col. p. (M. SCHNAPP. 82 din 7 apr. nr.S. 2365. SCHULMAN. 4049).Of. 6412. ? – şeful Securităţii Târgu Neamţ în 1949 . Vera . Solomovici 2004: 597). 7087). SCHREINER. 150 din 6 iulie 1945. într-un referat din 5 august 1953 (Datcu 2009. partea I-a. căpitan. avansat maior de Securitate în 1960. M. Cosma 1994: 50.P. partea I-a.. SCHULLER. SCHILLER. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of. Bucureşti (Jela 2001.în 1946 impiegată în centrala M.Of. SCHÖNBERGER. Emanoil (în unele acte oficiale eronat transcris “Smenler Manoil”) – după august 1944 încadrat comisar în cadrul centralei D.Of. 2359. 2351. 110 din 18 mai 1945. Darius – din iunie 1945 agent (din 1947) principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 144 din 29 iunie 1945.. Erwin – propus pentru încadrare în Direcţia VIII a M. nr.P. după înfiinţarea D. în ianuarie 1948 înapoiat în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.S.anii’50 (Berindei. Rachmil – în iunie 1948 definitivat în funcţia de comisar-şef la Chestura de Poliţie Iaşi (M.P. p. brigada a III-a. Jela 2001. 144 din 25 iunie 1948.I. partea I-a. partea I-a. nr. Iosif (n. în iulie 1945 transferat de la D.Of. SCHNEIDER. în 1948 încadrată cu grad de plutonier şi funcţie operativă în D. unul din cei doi şefi de birou ai secretariatului D. 81. apoi angajat căpitan de Miliţie la Direcţia Paşapoarte în 1946-1947.Of. p. nr. p. propusă spre avansare la funcţia de şef de birou (v.Of.G. M.Of. Lucian – în 1948 menţionat ca agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. partea I-a.. SCHRAFT.G.P. SCHLESINGER. SCHMERLER. plutonier major la D.R.R. Dobre et al. Dobrincu şi Goşu 2009: 255-6. partea I-a. M. p. 198/1951) (v.G. Roger – între 1947 şi 1948 informator diurnist în cadrul Prefcturii Poliţiei Capitalei.S.P. 104 din 7 mai 1948. Solomovici 2004: 595 şi 2001II: 43. Anuţa – în 1947 angajată ca telefonistă în centrala Siguranţei. nr.R. 2353. la D. 678. Paul – ofiţer încadrat în D.P. Deletant 1995b: 57. 3697 din 30 apr.C.G. SCHMERGER. SCHVARTZ.P.G. 4313. Ludovic – din mai 1945 agent de poliţie la Poliţia oraşului Sighet (M. 2366. SCHMERLER. partea I-a.P.P. 2360. 2356.S. profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie.C. 2364. Duţu et al. partea I-a.. 9 din 12 ianuarie 1948. p. 2362. al P. nr. partea I-a. 248 din 27 oct. Nastasă şi Varga 2003a: 63. M. anchetator al Securităţii din Focşani în anii ’50 (Jela 2001. profesoară la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1959 (Cosma 1994).S. Solomovici 2004: 595). 2006: 81. nr. 2002: 342-3). 110 din 14 mai 1948. v. 75).G. 2357. trecut în rezervă în 1956 (Cosma 1994).2350. 651-2. la înfiinţare (1948) (Cosma 1994: 44).Of. 2354. la Direcţia Siguranţă (M. 2358.Of. partea I-a. p. pensionat pe caz de boală în acelaşi an (Andreescu. nr. partea I-a. Francisc (fiul lui Alexandru) – locotenent-major. 9 din 12 ianuarie 1948. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. ulterior comisar-şef de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. (u. SCHLESINGER.S. 5359). 2352. 1946. 234 .S.. 2429). funcţie în care este avansat la grad de lt. M. p. 168 din 27 iulie 1945. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M. 65 din 18 mart. nr. 9594). Simion – fost muncitor.S.Of. SCHILLER Mina (fiica lui Matiaş) – încadrată la 1 aprilie 1947 comisar ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. nr.a. ulterior locotenent-major. Mendel . Solomovici 2004: 595). SCHIP. partea I-a. Solomovici 2004: 597. p. 1948. 240.A. 1923 Iaşi) – după 23 august 1944 ziarist în cadrul Armatei. (M. p.S. 1947. ? – locotenent.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.S.

clasa a 4-a de salarizare (M. 10433). nr.Of.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D.S.Of. posibilă identitate cu “Sendor (Aleks. 2630).Of. partea I-a. din sept.G. nr. 1946. nr.S.Of. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă în cadrul Serviciului Judeţean Botoşani (M. nr. Solomovici 2004: 599. 4049). SEIDMAN. p. 1947. SCHWARTZ BERCOVICI. SEGAL.Of. 2383. p. p.I. p. nr. până în 1946 (M. Bucureşti (Jela 2001. 9880). nr. 2371. partea I-a. Andrei – la 1 aprilie 1948 angajat comisar ajutor de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Războieni (M. 4358). SEGAL. SCHWARTZ. 3895). 222 din 25 sept. 1947.Of.S. 2380. partea I-a. Sender SEGAL) – din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. SCHWARTZ. Luiza . nr. p. partea I-a. 235 . a D. Mauriciu . 2374. nr. Iosif – din 1 aprilie 1948 comisar-ajutor de poliţie în D. SEGAL. 2375. Niculae 2004: 32. Marcel – între aprilie 1945 şi septembrie 1946 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (în M. 11158. nr. nr. p.Of. după august 1944 încadrat la Chestura de Poliţie Timişoara ca agent. Ilie . partea I-a. 3699 din 30 apr. 6710). după alte surse prezent şi în iulie 1946 la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (Solomovici 2003: 31). Solomovici 2004: 597).G. 2381. 4708). Ghizela – după război impiegată la Direcţia Penitenciare a M. L. SEGAL. SEGALL. SEGALL. 2376. p. partea I-a. M. SCHWARTZ.P. 4315). Şandor (n. p.S.S. Nathan (uneori ortografiat şi “Segall”) – din 1 aprilie 1945 comisar-ajutor al Poliţiei oraşului Suceava (decizia nr.Of. 110 din 14 mai 1948. p. 126 din 6 iunie 1945. partea I-a.Of. nr. partea I-a.I. Sigmund – în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Buzău (M.G.Of.şefă de birou în D. partea I-a. 4049). Lupu 2011.)” cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 188 din 16 aug.Of. v. în sept. SEGAL.Of.Of. partea I-a. M.Of. M. partea I-a. Ana . 2377.Of.Of. M. 10923). p. 8320.N. fond 495 (“România”).Of. 7083. partea I-a. SCHWARTZ. v.Of. 286 din 10 dec.P. p. 62 din 15 martie 1948. I.. 72 din 26 martie 1948. menţionat ulterior ca plutonier major al D. SEGAL. nr. nr. (M. partea I-a. Cosma 1994: 48). nr. partea I-a. p. M. nr. p. 110 din 18 mai 1945. la Circa 17 Poliţie (M. 2378. nr. partea I-a. 1947. 2369.Of. partea I-a.în mai 1948 definitivată în funcţia de dactilografă şefă în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 257 din 6 nov. p.Of. dosar nr.R. p.2367. nr.P. 1349). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. dosar nr. 182 din 11 august 1947. 10433. p. 1948.P.Of. 10927).în nov. 2368. M. 3697 din 30 apr. 895). 292 din 17 dec. 110 din 18 mai 1945. între 1946 şi 1 dec. p. inv.]. p. (M. 286 din 10 dec. SEGAL. 2372. 111 din 15 mai 1948. nr. 4517) 2370. partea I-a.P. Bubi – anchetator al Securităţii din Dorohoi (Jela 2001. 2373. în luna mai a aceluiaşi an transferat la Poliţia Dorohoi (M. fond Documentar.A. partea I-a. (1948-1952) (C. p. nr. 2382. partea I-a.A. 2278).. 1947 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Tulcea (M. 107 din 15 mai 1945. 289 din 13 dec. M. 4264).angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. Ionaş . 136 din 15 iunie 1948. nr. ff. 1946.Of. 1947. partea I-a. 222 din 25 sept. p. 1947 cu acelaşi grad la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de poliţie Suceava (M.Arhiva C. 1946. 41 din 18 febr. 12859. SEGAL.P. p. 4048 [cota S.S. SCHWARTZ. 63-65).R.G. 108 din 12 mai 1948. nr. p. 121 din 31 mai 1945. Iulius – numit în martie 1948 comisar ajutor la Poliţia oraşului Botoşani prin decizie a ministrului Afacerilor Interne (v. 1947. partea I-a. nr. 1946 transferată la Penitenciarul Braşov (M. partea I-a.din mai 1945 agent în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 2379. de la înfiinţare (1948) şi anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. 208 din 10 sept. Mendel . Solomovici 2004: 598).fost croitor. Mandi . 225. Jela 2001. 5133). Ilie – angajat în august 1948 comisar-ajutor de poliţie. 1946. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.

ulterior director al D. la Biroul Siguranţă. M. condamnat. p. demis şi chiar degradat. dosar nr. nr. fd. SEMAN. 1/1948. dosar nr. 3700 din 30 apr. 2391.I. partea I-a. Bucureşti (1948-1950).I. Vasile – fost şofer. 2006: 268 (n. 1. partea I-a.M.Of. SEVIANU. Arhiva Operativă M.Of.A. Bucureşti (decizia nr. nr. 9 din 12 ianuarie 1948.M. nr.D. SERCUS.Of.M.P.pdf Vezi fişa matricolă penală la http://86.A.P. partea I-a. 126 din 6 iunie 1945. 10985.R. 5807. 2386.P din 19 aprilie 1948.1960 (Solomovici 2005 şi 2001II: 111. 5)321.din 1 aprilie 1945 şef de poliţie la Inspectoratul de Poliţie Suceava. în mai 1948 transferat la Poliţia Bistriţa (M. partea I-a. în ianuarie 1948 transferat la Comisariatul de Poliţie Săveni.1914 la Bucureşti. A. p. Sava – încadrat în D. partea I-a.G. zis “Gugu”) (31. potrivit caracterizării secţiei de cadre a D. ca agent de poliţie clasa a III-a în iunie 1945 (M. nr. 62. & Caţavencu 2004. 597 şi 2003: 180. D..cnsas.Of.P.S.Of.S. Banu 2008: 325.ro/documente/cadrele_securitatii/SEPEANU%20TUDOR%20ALEXANDRU.S. 11082. Nina – din 1 oct. 7346. până în 1948. Iosif – după război comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Brad.Of.C. şeful serviciului Inspecţii în Direcţia Generală a Penitenciarelor din M. 1946.U. 157).P. în 1959 locotenent-colonel.I.. semnatar în 1971 al unei cereri de reabilitare. 3617. 24. în 1946 comisar-ajutor în cadrul Serviciului de Siguranţă al Poliţiei Dorohoi. membru P. 1945. p.. câteva luni mai târziu detaşat secretar al Chesturii de Poliţie Iaşi. 242-248 şi fond “D”. 4242. 23. la momentul arestării inginer la o întreprindere de stat. Teodor Alexandru (n. SEPEANU.17. p.R. vol I. ulterior maior.Of. pentru câteva luni în 1950.I.Of. inv.P. ulterior cu evoluţie necunoscută.între 1945 şi 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 13-16. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.P. 23. partea I-a.R.A. angajat ulterior la Ministerul Energiei Electrice. v. SEPEANU. partea I-a.R. Îi plăceau chefurile şi femeile. 2389. 108 din 12 mai 1948. SENATER. apoi promovat chestor şi transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Sibiu (martie 1947). (M. pe care numai în parte a izbutit să le lichideze” (ASRI.php. 155 din 10 iulie 1947. dosar nr. executat la 18.membru al grupului de evrei care au jefuit maşina Băncii de Stat a R. nr. nr.II.192418. p..S. DJ nr. p.33). vol. 249 din 28 oct. Moise . Banu 2008: 325. plutonier operativ la DRSP Bucureşti. 44-49.G. p. fond “P”. p. şef adjunct al Direcţiei Regionale M. Igor (n. 239 şi nr. partea I-a. Ordine şi Instrucţiuni 1959. ff. 1947.125. ACNSAS. f. nr. p..R. vol.S. fiul lui Mihai şi Pierette. 2412. 26979. partea I-a. vol. p. 250-4)320.. 238 din 14 oct. transferat de la D.Of. 869) 2387. partea I-a. f. apoi ofiţer în S.1960) . Goma 2005: 4. 2388. 1896. 3871) (M. după război şef de poliţie în Corpul Detectivilor. SFAB. partea I-a. nr. Deletant 1995b: 58. M. partea I-a.Of. la D. 320 321 V.X. 207. 110 din 16 mai 1947. la 28 iulie 1959. 4706).II.Of.Of. apoi exclus din partid.G.2384. David – în 1947 era chestor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1945 şefă adjunctă de birou în centrala D. 1946. 96 din 25 apr. M. p. 4266). f. 9718).R. partea I-a. director adjunct al D. Solomovici 2004: 599 şi 2003: 207).I. Deletant 1995b: 58.G.10. p. I. condamnat în 1953 în cadrul proceselor unor torţionari din pentitenciarele epocii staliniste. 66 din 19 martie 1948. dosar 19. “a avut în trecut înclinaţii spre afaceri. M.P. 9614. l a Circa 26 Poliţie (M. (?) SEVICI./P. ff. nr. Solomovici 2004: 138-9. 2. Igor HERŞCOVICI.I. nr. nr. 2385. fond D. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 60 din 13 martei1 1947. exclus pe motive disciplinare). apud C. p. 1947. ofiţer de carieră (demis în 1941. (?) SEP.A.R. după ce s-a descoperit ajutorul pe care îl acordase unor evrei). locotenent de miliţie (1948-1951. f. 119. Martin . nr.R. 2390. 4049. 236 . eliberat în 1957. Bucureşti (1948-1952). 110 din 18 mai 1945. fiul lui Vasile (Basil) şi Frida – 1985 Bucureşti) – locotenent-colonel de Armată. nr.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/S/Sevianu%20Igor/index.C. 127 şi vol.R. 2392. 29 din 5 febr. 2. M. şi http://www. f.P. 253 din 5 nov.

2405.1914. Slatina. 157 din 14 iulie 1945. partea I-a.R. Cosma 1994: 48)323.Of. Alfred – încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. Solomovici 2004: 599. 2394. nr.A. p. Leon .Of. evreu autodeclarat în interviul acordat cotidianului Ziua sub titlul articolului “Faţa Nevăzută a lui Pacepa” din 23 noiembrie 2005324. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.S. 126 din 6 iunie 1945. Ioniţoiu 2006: 34. în aprilie 1954) (Levy 2002 : 125) 323 Cu menţiune şi la http://www. . care a murit în 1956 după 45 zile de greva foamei). SILER. Jack – în anii ’50 cu grad de maior.C.Of. Emil Calmanovici (toţi condamnaţi pe viaţă. nr. partea I-a. nr. SIN IOSUP. 286 din 10 dec. fost avocat. 1949 – mai 1950). 2400. 10922). p.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 110 din 18 mai 1945. trecut în rezervă în 1975 cu grad de colonel (şi urmărit informativ după suspiciunea că ar fi dorit să emigreze în Israel) (Solomovici 2004: 281 şi 599-600 şi 2001II: 43. transcrierea la http://stiri.. 3895). p.S. 20. detaşat la Agenţia Economică a României de la Frankfurt am Main (1955-1960). Titu (n. Solomovici 2004: 566). 2406. partea I-a.Of.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. SICHERMAN. 2395. 5982). după absolvirea Şcolii de Ofiţeri M. partea I-a. anchetatpr la Direcţia a III-a a Securităţii. Ionel (n. p. . SIMON. al P. 107 din 15 mai 1945.I. partea I-a. amnistiaţi în 1964 cu excepţia lui Calmanovici. p. Caracal. ISAC) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. 4706). Iancu . 2399. SIEGLER. secretar de partid al Direcţiei.Of. SIMOVICI. nr.G.S.Of.A. 2407. Slatina.P. Herbert (Belu) Zilber. Opriş 2006: 66).I.S. Lena Constante. în procesul “grupului Pătrăşcanu”322 din 1954 (Jela 2001.P. iniţial la diverse unităţi militare din ţară (Craiova.locotenent-major.Of.II. Jela 2001. Iosif (n.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 3895). M. SIMON. 324 V.kappa. Froim zis “Finkelstein” . 2396. 2398.ro/actualitate/23-11-2005/fata-nevazuta-a-lui-pacepa-83291. SIN Aaron. U.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 4049). din 1948. ? – anchetator la Securitatea Suceava. (1947-1949) încadrat ca ofiţer de armată în 1949. 107 din 15 mai 1945. SIMON. 3895).angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. nr. emigrat în Israel în 1964 (Caţavencu 2007. în mai 1945 (M. 107 din 15 mai 1945. SIN REBECA. partea I-a.1927 Braşov) – membru de partid din 1945. apoi locţiitor al comandantului penitenciarului Gherla între august 1952 şi 30 noiembrie 1958 (Fürtös 2007: 404 n. 2.G. p. SIN IANCU.html. 107 din 15 mai 1945. Jacques Berman şi Remus Koffler (executat.2393. Solomovici 2004: 599). etc.) – locotenent. activist al comitetului judeţean P. Ionel 2012: 156. 2403. partea I-a. partea I-a. p. Jean .C. Pincu H. 2402. nr. implicat în dosarul “Danga” de urmărire informativă a lui Aurel Decei şi în anchetarea lui Nicolae Steinhardt (O. p. Nina . 1947. şef de birou şi referent la secţia Probleme Speciale a D. 4380).în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 3697 din 30 apr. quo vadis. p.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. SIN HERŢEL. 2397. SIMION.M. transferat începând cu 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. 2404.memoria.P. 237 . Mihăilescu 2008: 10). nr. 118 din 28 mai 1945. ca şi Pătrăşcanu. SIGNER. nr. 322 În care au mai fost inculpaţi Harry Brauner. Maramureş (din 1949) comandant al penitenciarului Sighet (febr. Simon (uneori ortografiat Zigler) .R. ? – comandantul lagărului Salcia în anii ’60 (Jela 2001). Sulim A. anchetator a D.G. respectiv Dan C. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 464-85.Of. v. Bucureşti. 14. partea I-a.R. SIN ŞMIL. (1952). 3895). 453-6.IV.Of. nr. autor în 1992 al cărţii Pacepa. 2401.) apoi recrutat în Direcţia de Informaţii a Marelui Stat Major.ro/?location=view_article&id=1359. Goma 2007: 118.

Of. Herşcu – după august 1944 comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. al P. SINGER. 1947. p.S. 267 din 21 nov. partea I-a. 20 febr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr. 1947. Carol . 62 vol. ? – căpitan.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. SZOBOVICS. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a.1964 cu grad de lt. Avram – originar din Cernăuţi. SPELMAN. SOLOMON.a. 4313). 5335).pdf 238 . 96 din 25 aprilie 1946. 1917 Bucureşti) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. 8320).cnsas. 4264). 5627) 2421.A. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (nr. nr. SOLOMON. SMIRNOV. emigrat la sfârşitul anilor ’50 în Israel (v.Of.P. (M. nr. 146 din 30 iunie 1947. 2412. u.în iunie 1947 numit informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. după război avansat succesiv până la gradul de comisar şef la Prefectura Poliţiei municipiului Bucureşti (M. nr.G. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1953). v. şeful dispensarului medical al Securităţii din Timişoara în anii ’50. SOLOMON. nr.Of. p. 2414. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. şef de serviciu în cadrul D.1919 Sibiu – 1975 Braşov) – între 1959 şi 1964 şef de serviciu în cadrul regionalei Braşov/Stalin (unde în 1959 este avansat la grad de maior. partea I-a.Of. p. 4145).Of. I. SOLOMON. nr.I. N. SLOCIVER. p. M. partea I-a. SOLOMON. 2411. SINGER. SOLOMON. 2419. SOLOMON.S. p. nr. Ghizela – în 1948 angajată definitiv ca impiegată la Poliţia Iaşi (M.Of. 10923).A. 3697 din 30 apr. Janos . 1947.R. 51 din 2 martie 1948. M.angajat în aprilie 1948 ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 2425. Solomovici 2004: 600). partea I-a.Of. SOLOMON. concediat în 1948 pentru “grave greşeli” (M. SOLOMON. partea I-a. Bucureşti (30 august 1948 . 325 La http://www. 2415. 2409. Marcu . p.. 233 din 9 oct. ? – medic. p. Ioan . partea I-a.în 1947 comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M.Of. nr.R. partea I-a. 2413.Of. Isac LEIBU (n. partea I-a. p. 3/1952 vol. partea I-a. nr. 10171) 2416. Carol – angajat în 1947 ca agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al Inspectoratului Reginal de Poliţie Craiova (M. 4049). partea I-a. M. I). inv.Of. v. 136 din 19 iunie 1945.I. Avram . p. 85 din 10 aprilie 1948. 2422. p. partea I-a.C.Of. 2423. partea Ia. Ionel (n. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. iar în 1961 locotenent-colonel).în noiembrie 1945 numit impiegată în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Oradea (M. în sept. p.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.. SOLOMON. Dezideriu (fiul lui Mozses-Zsigmond şi Reghina) (2. 152 din 5 iulie 1948.-col (v. 2424. partea I-a. 110 din 14 mai 1948. 5127.I. nr. 286 din 10 dec.VI. 2420. p. Herşcu . (1954). în 1947 comisar-şef la Prefectura Poliţiei Capitalei. SOLOMON. 1945.ro/documente/cadrele_securitatii/SOLOMON%20DEZIDERIU. p.P. 7086). 108 din 12 mai 1948. Aron . Andrei Ioan – maior M.?) (Deletant 1995b: 58. 3232).din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr..fost contabil. nr. dosarul său la CNSAS325).S.2408.Of.M. SNITZER. Gabriela .10. partea I-a. 107 din 15 mai 1945. 1909.R. 2410. care îi ortografiază numele în forma “Zloczover”). nr. SINGHER. Lupu . nr. 182 din 11 august 1947.Of. evreu originar din U. ulterior maior. 2426. trecut în rezervă la 1.A.din iunie 1945 agent de poliţie la Poliţia oraşului Focşani.Of. 110 din 18 mai 1945. comandantul Inspectoratului de Miliţie din Roman. 3895). 2418. nr. p. şi Trebici 2011. Leon Constantin – general-maior M. nr. 9077).Of. 2417. 208 din 10 sept. p..

1945 transferat la Penitenciarul Suceava (M. partea I-a. STAB.R. 1949 sublocotenent la biroul de Securitate din Caransebeş (Fl. apoi avansat colonel.1961326. ba chiar şi preşedinte interimar F.Of. p. p. 6310). ? – fost plutonier de jandarmi. SILBERSTEIN327) (n. 32 din 8 febr. la http://www.1926. la sfârşitul anilor ’40 elev la Şcoala de Ofiţeri M. partea I-a. Botoşani – 1990 Bucureşti) – între 1957 şi 1961 în cadrul regionalei Suceava – locotenent din 1959. co-autor al referatului din 1954 privindu-l pe Gheorghe Rădulescu (Arhivele Statului.3. la Direcţia Administrativă (M. partea I-a. SOROCEANU. 2436. 2428. p. Dolfi (fiul lui Herman şi Liza) (1. p.I.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar D. 122-4. vezi şi Mihăilescu 2008:10. partea I-a. Isidor – după augusat 1944 încadrat ca prim-gardian la Penitenciarul Doftana. nr.pdf (p. în vara lui 2005.fcer. nr. nr.ro/images/custom/image/serban/Culte%20final.romanianjewish. discordant faţă de surse evreieşti precum necrologul din Realitatea Evreiască329). decorat în 2009 de către preşedintele Băsescu cu Ordinul “Meritul Cultural” in grad de Mare Ofiter (!). 2003: 121.P. 4265).R.1935 Ştefăneşti.Of. nr. (v. 5127). respectiv Niculae 2004: 33328). nr. (M.ro/public_html/downloads/realitatea/RE352-353.arhivelenationale.A. 2434.din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.I. 1863). după 23 august 1944 membru al Forţelor de Luptă Patriotice. 4706). STAERMAN. f. 2003) – secretara organizaţiei de partid la Securitatea Bucureşti în anii ’50 (neplauzibil.pdf.Of. 2440. 1123). p. SOLOMOVICI. p. http://www. SPAZIERER. SORIN. 54.pdf (p. 1945. 95. p. 2431.jewishfed.2427. p. în 1958 maior.N. “cafegiul” Gheorghe Florescu (în Mihăilescu 2008: 10) menţionează numele Gisela Iulian ca soţie a lui Iulian Sorin. secretar general al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România. fond Documentar. STARK. 176 din 2 august 1948. 2438.pdf. 1949.. partea I-a. SOLOMON.jewishfed.S.A. 2430. încadrat iniţial la Direcţia I a Securităţii. 1918 Timişoara) – după război şefă de atelier în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor). 50 din 1 martie 1948. 2435.pdf Românizarea numelui în baza deciziei nr. partea I-a.Of.VI.I.Of. Casa Scânteii. Galaţi) – autodeclarat supravieţuitor al “rebeliunii legionare” din ian. M. Emeric – după război comisar la Poliţia oraşului Lugoj. 108 din 12 mai 1948. 258).I.cnsas. STAUBER. nr. din 1949 pe aceeaşi funcţie în centrala M. partea I-a. sau http://www. http://www. 1946 (v. 2439. 3 din 3 ianuarie 1947. Dosar 12402. nr.-major în 1961.III. trecut în rezervă la 31. Clara (n. 136 din 19 iunie 1945. repartizat la Oficiul de Control al Pâinii (M. 9340). apud Tănase 2010). ulterior infiltrat inspector general la Departamentul Cultelor timp de 25 ani (Solomovici 2005b. şeful serviciului Învăţământ din direcţia Cadre a M. 4080 (cota S. 2433. Sira .A. 13. – în 1949 locotenent la Biroul municipal de Securitate Iaşi (A. în mai 1948 transferat la Chestura de Poliţie Arad (M. SONCA.). 326 327 V. Desideriu – în nov. p. brigadier la lagărele Peninsula şi Coasta Galeş în 1950-1953.ro/public_html/downloads/realitatea/RE330-331. Iulian – (n.A. 127. partea I-a.21). nr. 2429. lt.C. Leopold . nr. Alfons – în 1948 numit informator în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.. ulterior “plasat” lângă fostul rabin-şef Moses Rosen.590 a ministrului Justiţiei din 20 d ec.C. 1941. SPITZER.ro/documente/cadrele_securitatii/SOLOMOVICI%20DOLFI.Of. 2432. în oct. 1947. 869) 2437. Iacob . 243 din 24 oct. 29 din 5 febr.Of.E. fd.org/db/pdf/nr266_267/pagina22.între 1945 şi 1947 informator al Prefecturii Poliţiei Capitalei. sau http://www.1.Of. dosar nr.6) . 329 Ex.G. SORIN. 328 Vezi şi inventarul de resort la Arhivele Naţionale.fcer. p. Ervin