“ŻYDOKOMUNA” Evreii şi comunismul

- Cazul României (1944-1965) -

ediţia aprilie 2013

Iulian Apostu
apostu_i@yahoo.com

CUPRINS

În loc de introducere ................................................................................................ 4 Aparatul administrativ-politic central ..................................................................... 20 Aparatul represiv (Securitate, Miliţie, etc.) ........................................................... 167 Mass media şi sistemul editorial-tipografic ........................................................... 252 Educaţie şi cercetare (sectoarele ideologizate) ...................................................... 281 Cultură şi artă ......................................................................................................... 302 Alţii ........................................................................................................................ 335 Alţi ilegalişti .......................................................................................................... 505 Surse documentare ................................................................................................. 601

2

În loc de motto:
“Americanii joacă acum cartea evreilor şi într-o ţară unde avem 400.000 de evrei, cu câteva zeci de mii infiltraţi în aparatul nostru de stat, economic, politic şi cultural, nu este greu de jucat această carte. Nu vă faceţi iluzii că îi puteţi schimba. Negustorii de ieri, fabricanţii de ieri, jucătorii de la bursa neagră nu-i puteţi transforma, chiar dacă vin şi vă demonstrează că l-au citit pe Marx şi că-l studiază pe Lenin […] Plin de evrei, peste tot evrei […] Sioniştii sunt foarte bune elemente pentru coloana a cincea [în România.] […] Noi nu dăm muncă inginerului al cărui tată este declarat chiabur, dar primim şi încredinţăm posturi de comandă colanei a cincea sioniste, pentru simplul fapt că ştiu să se lipească de partid.” (Petru Groza într-o discuţie cu Emil Bodnăraş, 23 iunie 19491) “În 1945, o mare parte a aparatului de stat şi de partid era în mîinile evreilor, aşa încît, în 1950, se ajunsese la o situaţie penibilă, în care poate 2% din populaţia ţării deţinea peste 25% din posturile cheie ale regimului. În această perioadă se povestea că singura deosebire între Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Economiei din Israel consta în faptul că în ministerul israelian se puteau găsi şi cîţiva arabi.” (din raportul de uz intern “Evreii din Romania: o minoritate care dispare” al Ambasadei S.U.A. la Bucureşti, datat 26 febr. 1964, sustras de Securitate din clădirea ambasadei, reprodus în versiunea tradusă de Securitate în Marius Oprea 2002b şi Solomovici 2004: 509-13) “Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: ‘[…] Eu te-aş ruga să-mi spui de ce la CSP [Consiliul de Stat al Planificării] peste 80% sunt elemente de origine evreiască […] Tov. [Leonte] Răutu: ‘În sistemul editorial erau peste 40% evrei.’ […] Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: ‘S-ar putea aduce nenumărate exemple. Am întrebat de ce la Consiliul de Miniştri sunt peste 60% elemente evreieşti, cine i-a adus acolo, au venit singuri?’” (din stenograma şedinţei Biroului Politic din 19 febr. 1960, apud Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 641, 644 (pp. 625-646)) “În primii ani de domnie ai tovarăşului Gheorghiu-Dej, evreii comunişti ocupaseră fotolii în toate etajele superioare ale politicii, culturii şi ale administraţiei de stat […] Este adevărat, comuniştii evrei erau peste tot, în Biroul Politic şi înaltul aparat de partid, […] în Armată, Securitate, Procuratură şi în Miliţie, […] în organismele de stat, economice şi culturale […] .” (Teşu Solomovici 2001 II: 42)

1

Pentru citarea selectivă a unor pasaje diferite din aceeaşi declaraţie (reprodusă iniţial de prof. Gheorghe Buzatu în Dosarele Istoriei), vezi de pildă un autor etichetat „antisemit” – Cornel Dan Niculae (2004: 50-52), respectiv trei autori evrei – Radu Ioanid (2005: 78), Robert Levy (2002: 146), respectiv Teşu Solomovici (2001 II: 87 -8; 2003: 188-192). Pentru versiunea integrală a stenogramei prelevate de Sulamita Bloch-Constantinescu, v. Buzatu şi Cîrstea (2010: 328 -338). 3

În loc de introducere
Iniţiat imediat după decembrie 1989, segmentul publicistic (academic şi jurnalistic deopotrivă) consacrat analizei relaţiei dintre evreii din România pe de o parte şi instaurea şi consolidarea sistemului comunist în primii ani postbelici pe de altă parte, pare să confirme în mod nefericit butada “decât puţin şi prost, mai bine mult şi fără rost”. Tema acestei relaţii, complexă fie şi numai în dimensiunea ei pur istoric-factuală, fără a mai aduce în discuţie distorsiunile consecutive frecventei ei instrumentalizări politice, a fost abordată pe parcursul ultimelor două decenii de o mulţime de autori, pe cât de spectaculoasă numeric, pe atât de eclectică din punctele de vedere ale pregătirii teoretice şi practice a autorilor, spaţiului, anvergurii şi profunzimii acordate cercetării, abordării şi metodologiei alese, stilului şi profilului editorial, obiectivelor asumate explicit sau implicit, etc.: de la Vladimir Tismăneanu şi Florin Constantiniu la Cristian Troncotă, Ioan Scurtu şi Gheorghe Buzatu, de la categoria autorilor etichetaţi aprioric şi in corpore ca “antisemiţi (ex. Paul Goma, Cornel Dan Niculae, Neagu Cosma sau Gheorghe Gavrilă Copil) la seria autorilor evrei (ex. Leon Volovici, Harry Kuller, Teşu Solomovici , Jean Ancel, Leon Rotman, etc.), de la istorici de profesie la foşti militari şi ofiţeri ai Securităţii, de la antropologi şi filosofi la simpli jurnalişti, ingineri şi alte profesii, literatura dedicată explicaţiei şi/sau înţelegerii relaţiei multifaţetare dintre evrei şi comunismul României postbelice pare marcată în ansamblul ei de o inversă proporţionalitate între cantitate şi calitate, ranforsată de o pronunţată polarizare a mulţimii de autori în două categorii antagonice: evrei (categorie care îşi subsumează şi grupul celor catalogaţi “filosemiţi”) vs. “antisemiţi”. Angajate ireconciliabil într-un veritabil conflict de uzură pentru poziţia dominantă în modelarea percepţiei opiniei publice asupra temei cercetate, cele două grupări informale perpetuează o “gâlceavă” extrem de sonoră marcată de eroarea de logică tertium non datur. În tiparul acestui raţionament viciat, agravat dintr-o direcţie de o formă de anti-evreism visceral, iar din cealaltă de imperativul imbecilizant al “corectitudinii politice” şi de eticheta-“sperietoare” a antisemitismului, orice aserţiune în materie a lui V. Tismăneanu ar putea fi respinsă [fie şi numai] pentru că autorul este evreu (şi – circumstanţă agravantă – fiu de nomenklaturişti), la fel cum, simetric, orice “listă” de evrei comunişti întocmită de un “antisemit” este respinsă aprioric şi în integralitatea sa, chiar şi atunci când, de pildă, 17 din cei 20 de “evrei comunişti” indicaţi sunt confirmaţi ca atare chiar şi de autori evrei. Mai grav însă, acestei erori de logică a aşa-zisei gândiri binar-adversative (şi multor altora, la fel de nătângi), calate pe principiul “cine nu e cu noi, e împotriva noastră”, i-au căzut victime în timp şi rarisimele încercări de abordare ştiinţifică, neutră, obiectivă, sine ira et studio2; într-o primă direcţie, istoricul Florin Constantiniu i-a “contrariat” spre exemplu pe autorii evrei Harry Kuller, Leon Rotman, Leon Volovici şi Radu Bogdan prin “îndrăzneala” afirmaţiei “[o]bstacole [în cercetarea obiectivă a temei, n.n., I.A] vin atât dinspre români, cât şi dinspre evrei […] Obstacole vin şi din partea evreilor. Este refuzul de a investiga faptul că […] între conducătorii PCR s-au aflat numeroşi evrei. Explicaţia că, odată cu intrarea în rândurile partidului comunist, ei şi-au renegat evreitatea nu poate fi considerată – cel puţin după părerea noastră – satisfăcătoare.” Ca reacţie, firească în lumina antagonismului susmenţionat, prof. Constantiniu a fost prompt acuzat că “a căzut într-un clişeu al retoricii” (Solomovici 2003: 35, 39 ş.u.; 2001 II: 18, 1-22). În aceeaşi direcţie, cartea Situaţia evreilor din România, 19391941, elaborată de 13 autori sub coordonarea lt.-col. Alesandru Duţu şi dr. Constantin Botoran, a fost,

2

Categorie căreia i se înscriu între primii exponenţi Gheorghe Buzatu şi Florian Banu. 4

conform autorilor, interzisă şi “trimisă la topit” în 19943, aceasta deşi ea se mărginea în mod exclusiv să reproducă o serie de documente ale autorităţilor statului din perioada analizată, necomentate în vreun fel, documente aflate în Arhiva Ministerului Apărării. În direcţia opusă, ca exemplu deja amintit (tributar categoriei argumentum ad hominem circumstantiae) reţeaua World Wide Web abundă în repudieri în bloc ale “raportului Tismăneanu” a căror singură justificare aparentă este tocmai identitatea etno-religioasă a preşedintelui comisiei prezidenţiale. Explicabil în consecinţă, în afara conflictului există şi o minoritate statistică a acelor persoane şi mai ales instituţii, care dispun atât de informaţiile, cât şi pregătirea necesare în abordarea profesionistă a temei, însă preferă să o evite, ghidându-se probabil după canonul “de ce să mă leg la cap dacă nu mă doare?” şi aleg cel mult să trateze tema comunismului în genere, fără i zolarea ca obiect de cercetare a relaţiei evrei-comunism. Bune exemplificări ale acestei categorii ar fi istoricul Marius Oprea bunăoară, sau raportul C.P.A.D.C.R., care, inexplicabil, alege să precizeze numele de naştere / identitatea etnică doar în câteva cazuri de evrei comunişti, chiar dacă multiple alte exemple au fost menţionate în alte lucrări ale (chiar) unor membri ai aceleiaşi comisii). Într-un asemenea context conflictual aparent nesoluţionabil, demersul de faţă este elaborat cu asumarea conştientă a riscului etichetării şi încadrării în oricare din cele două “tabere”, probabil în amândouă în funcţie de identitatea şi interesele opinentului. Nu mai puţin adevărat, dincolo de subiectivismul oricărui conflict, fie el şi de idei, erorile demonstrabile obiectiv comise din direcţia ambelor părţi disputante sunt adesea atât de numeroase, şi uneori atât de grave, încât fac inevitabilă catalogarea ca “maculatură” a unei părţi cantitativ importante din literatura în materie; spre exemplu, spaţiul Internet abundă încă în “liste de evrei comunişti” care îl includ de pildă pe fostul demnitar Gheorghe Apostol (cu prezumptivul nume de naştere Aaron Gerschwin), deşi proponenţii acestei încadrări eşuează în continuare, chiar şi după câteva decenii, să ofere fie şi o singură probă în argumentarea identităţii evreieşti a lui Apostol (care bunăoară – chiar dacă aceasta, e adevărat, nu exclude posibilitatea unei convertiri - a fost înmormântat în 2010 într-un cimitir ortodox). Concluziv, “liste” precum cele incluzându-l pe Apostol produc ca efect advers nu doar propria decredibilizare, ci şi, printr-o generalizare pripită, fundamentarea catalogării ca “antisemite” a oricărui demers de inventariere a unor evrei români care au contribuit la instalarea sistemului comunist în România. În direcţia opusă, un exemplu elocvent îl oferă poziţia autorilor evrei în “cazul” Teohari Georgescu, fost ministru de Interne între 1946 şi 1952, adică în perioada supranumită în raportul final al C.P.A.D.C.R. a “stalinismului dezlănţuit”; în negarea vehementă a identităţii evreieşti a lui T. Georgescu şi a respingerii numelui vehiculat cel mai frecvent ca original, “Burăh Tescovici”, Vladimir Tismăneanu spre exemplu avansează până la punctul la care îşi intitulează un articol din 2010 în formula cu iz de sentinţă “De unde vine minciuna ‘Teohari Georgescu = Burăh Tescovici’” (Tismăneanu 2010a)4. Încadrabil cu indulgenţă ca “articol” (în fapt patru paragrafe mimând ştiinţificitatea), materialul abundă în inadvertenţe şi omisiuni dificil de considerat involuntare pentru un cercetător de talia, măcar pretinsă, a lui Tismăneanu; în esenţă, autorul porneşte de la a opina, halucinant, [că] “[p]rima dată am întâlnit aceasta invenţie într-o carte despre Piteşti (cred că nu mă înşel).”, pentru a completa, ca surogat de argument, că “numele în cauză ‘Burăh Tescovici’ este neverosimil” şi respectiv a respinge, încă o dată în rândul autorilor evrei, teza evreităţii lui T. Georgescu, laolaltă cu numele “Burăh Tescovici”. Ei bine, aşa cum (sub acelaşi pseudonim utilizat aici5) subsemnatul comentează, inutil pentru învrednicirea cu un răspuns (cel puţin până în iunie
3

Fiind publicată abia în 2003 (primul volum) la Editura Ţara Noastră din Bucureşti, a Uniunii Vatra Românească, fapt care, în succesiune (i)logică, nu face altceva decât să îi atragă reconfirmarea etichetei de material „antisemit”. 4 V. http://www.acum.tv/articol/17459, accesat ianuarie 2011. 5 Atrag şi aici atenţia asupra unor regretabile confuzii care se fac între persoana mea şi omonimul Iulian Apostu, cadru didactic la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti, cu care nu am nicio legătură. 5

20116), pe platforma online unde Tismăneanu postează articolul, “invenţia” nu este câtuşi de puţin una recentă (i.e. cărţile despre “fenomenul Piteşti” au apărut în spaţiul publicistic după 1989), ci veche de peste 60 de ani. Astfel, o primă menţiune a evreităţii lui Teohari Georgescu şi totodată primă indicaţie a numelui, în varianta “Samuel Burăh Tescovici”, apare încă din perioda 1945-1946, în manuscrisul – jurnal politic al profesorului universitar şi viitor deţinut politic George (n. Gheorghe) Manu. Documentul, redactat în perioada amintită sub pseudonimul “Testis Dacicus” şi cu titlul România între Rusia şi Europa, a fost remis în mai multe exemplare unor reprezentanţe diplomatice străine la Bucureşti, autorul menţionându-l inter alia pe “Teohari Georgescu, [care,] spre exemplu, este evreu, numindu-se după adevăratul nume, Samuel Burăch Tescovici. El ar fi un condamnat de drept comun, venit la Bucureşti cu o identitate falsă şi devenit ulterior lucrător tipograf” [primă observaţie asupra corectitudinii informaţiei referitoare la activitatea lui Georgescu care fusese într-adevăr zeţar la cotidianul Adevărul în perioada interbelică, n.n.] – în frazarea din forma cărţii în care a apărut ulterior manuscrisul - În spatele Cortinei de Fier: România sub ocupaţie rusească (Bucureşti: Mica Valahie, 2011, p. 161). Similar, în perioada ianuarie - februarie 1946, la Universitatea din Iaşi circulau manifeste atribuite organizaţiei Haiducii lui Avram Iancu – divizia Sumanele Negre, care reclamau că Teohari Georgescu, pe numele său adevărat „Burach Tuscovschi”, ar fi ordonat la 8 noiembrie 1945 „să secere cu mitraliera pe manifestanţii care strigau lozinci regaliste” (v. Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fd. Rectoratul Universităţii Iaşi, dosar nr. 1/1946 („Intrări”), f. 237 (fapt reprodus şi în lucrarea Evreii în prima universitate din România, 1860-1950 a autorului evreu Iancu Brauştein (Iaşi: Dan, Gr. T. Popa, 2001 şi 2004)7. Suplimentar, identitatea evreiască a lui T. Georgescu şi numele “Burah Tescovici” sunt avansate şi într-o notă informativă confidenţială a Legaţiei Regatului Unit de la Bucureşti, transmisă la 3 noiembrie 1947, sub semnătura funcţionarului Adrian Holman, centralei Foreign Office de la Londra, recepţionată sub semnătura “Mr. Bevin”; documentul afirmă explicit că “several responsible reports claim [that] although baptised Orthodox, [Georgescu] is of Jewish origin and [his] actual name is Burah Tescovici” [subl. n., I.A.] (v. arhiva Public Record Office, F.O. 371/59190/R7847/6181/37, respectiv 371/672672 B, R 14994/14994/37). Spre eventualul ajutor al lui Vladimir Tismăneanu, în cazul în care acesta nu ar fi avut posibilitatea de a se deplasa la Londra pentru a consulta arhivele diplomaţiei britanice, pasajele referitoare la T. Georgescu din nota informativă amintită, au fost reproduse inclusiv în spaţiul publicistic românesc: mai întâi în cartea cercetătorului englez Denis Deletant, Teroarea comunistă în România. Gheorghiu-Dej şi statul poliţienesc, 1948-1965 (Iaşi: Polirom, 2001, pp. 34-5, n. 22; aceasta după versiunea originală în limba engleză, Communist terror in Romania: GheorghiuDej and the Police State, 1948-1965. London: C. Hurst & Co., 1999, p. 23, n. 2); apoi, aceeaşi notă a fost tradusă şi reprodusă integral în două lucrări ale istoricului Gheorghe Buzatu – România şi Marile Puteri, 1939-1947 (Bucureşti: Ed. Enciclopedică, 2003, pp. 493-590), respectiv Antonescu, Hitler, Stalin III. In raport nefinal (Iaşi: Demiurg, 2008, pp. 376-462). Iar în afara României, dincolo de lucrarea din 1999 a lui Denis Deletant, pasajele referitoare la T. Georgescu din nota informativă în discuţie au mai fost reproduse în cel puţin două lucrări: Paul Preston, Michael Partridge şi Denis Smyth (ed), British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from The Foreign Office Confidential Print (From 1945 through 1950) (Part 4) (Bethesda, MD: LexisNexis, 1999, p. 130) şi respectiv Paul
6

Update: V. Tismăneanu a binevoit să răspundă pe respectiva pagină web în octombrie 201 0, după ce un draft al prezentului studiu a apărut online. Replica mea, în care îl acuz, cu probe, de autoplagiat, este deocamdată (începând cu 10 noiembrie 2011) „în aşteptare”, supusă aprobării moderatorilor. .. 7 Menţiunea referitoare la Teohari Georgescu fiind disponibilă şi în versiunea online a celor două volume ale lui I. Brauştein, pe un situl afiliat Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, la adresa http://www.romanianjewish.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_31.html, nr. crt. 9159. 6

Preston, Michael Partridge şi Piers Ludlow, British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from The Foreign Office Confidential Print (Bethesda, MD: LexisNexis, 2006, p. 260). În sfârşit, în urmă cu peste jumătate de secol, numele Tescovici (cu diverse transcrieri ale prenumelui – “Burăh” / “Bura(h)” / “Baru(c)h”) era menţionat nu doar într-un volum din 1952 al revistei Berichte und Informationen editat de Österreichisches Forschungsinstitut für Wirtschaft und Politik [Institutul Austriac de Cercetări în Economie şi Politică] (p. 24: “Teohari Georgescu (recte Bura Tescovici, Jude)”), ci inclusiv în notoria lucrare The Plot against The Church a grupului de cardinali catolici anti-ecumenişti reuniţi sub pseudonimul “Maurice Pinay” (digitalizată în multiple ediţii în limbi diferite în reţeaua WWW, vezi poziţia a 4-a la secţiunea “D – Rumania” în ediţiile în limba engleză din 1962 şi 1967). Şi tot înainte de apariţia memorialisticii dedicate reeducării din Piteşti pe care o invocă Tismăneanu, numele “Tescovici” indicat ca nativ al lui Teohari Georgescu apare şi în cartea în limba franceză a Irénei Talaban, Terreur communiste et résistance culturelle (Paris: P.U.F., 1990, p. 18). Şi totuşi, iată, însuşi preşedintele Comisiei prezidenţiale pentru analiza dictaturii comuniste din România şi cercetător specializat în istoria comunismului est-european, Vladimir Tismăneanu, nu are cunoştinţă despre toate aceste lucrări publicate cu decenii în urmă şi “află” despre “minciună” abia în România postcomunistă! Ba mai mult; în ultimii 20 de ani, numele “Burah/Baruh Tescovici” şi evreitatea lui T. Georgescu au fost menţionate în câteva zeci de lucrări, din care cităm aici doar câteva aparţinând unor autori “frecventabili” de către mainstream, i.e. neostracizaţi, deocamdată, ca antisemiţi:  Doina Jela în Lexiconul negru (Bucureşti: Humanitas, 2001, p. 124);  Lucian Boia în History and Myth in Romanian Consciousness (CEU Press, Budapest, 2001, p. 173, unde autorul afirmă că din cei patru membri ai secretariatului partidului - Dej, Pauker, Luca şi Georgescu – numai Dej era român);  A. Andreescu, L. Nastasă şi A. Varga, Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare: Evreii din România (1945-1965) (Cluj: C.R.D.E., 2003, p. 186, nota 1);  Ildikó Lipcsey, Sabin Gherman şi Adrian Severin, Romania and Transylvania in the 20th Century (Buffalo; Toronto: Corvinus, p. 314);  Stan Stoica, Vasile Mărculeţ, Stănel Ion et al. (Dicţionar biografic de istorie a României (Bucureşti: Meronia, 2008);  Thomas Kunze (Nicolae Ceauşescu. Eine Biographie (ed. a 3-a, Berlin: LVD GmbH 2009, p. 72);  Adriana Dardan în Silenced Paces (Author House, Bloomington, IN, 2009, p. 197, unde autoarea statuează “Hanna Pauker, Teohari Georgescu, Vasile Luka (all of Jewish origin) and Gheorghe Gheorghiu-Dej (half Gipsy)”;  Michael Ritivoi Hansen în The Message (Bloomington, IN: Xlibris, p. 34, cu formularea “Teohari Georgescu (born Burah Tescovici”)). Concluziv, numărul, datarea în timp, credibilitatea şi accesibilitatea acestor surse îl descalifică moral pe V. Tismăneanu din poziţia sa de preşedinte al C.P.A.D.C.R şi – întrucât omisiunile, inadvertenţele şi distorsiunile precum cea din cazul Teohari Georgescu nu sunt singulare 8 în genere de publicist în domeniu şi, în subsidiar, alimentează prejudecata celeilalte “tabere”, i.e. cea

8

Modul în care universitarul Vladimir Tismăneanu înţelege să respecte canoanele academice s-a repercutat inclusiv – din nefericire – asupra Raportului final al C.P.A.D.C.R.: ca exemplu nesingular, paginile 64-66 ale Raportului (parte din cele sub responsabilitatea personală a lui V. Tismăneanu) (varianta electronică disponibilă pe situl Preşedinţiei , la http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf) nu sunt altceva decât o simplă traducere a paginilor 130-134 din cartea aceluiaşi, Stalinism for All Seasons..., apărută în 2003 la Berkeley: University of California Press (v. şi online, la adresa http://books.google.com/books?id=Re3Aop3UZbAC&printsec=frontcover&dq=stalinism+for+all+seasons&hl=en&ei=6ov CToZTxu6yBtfWgOEL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false). 7

“antisemită”, conform tezei implicite a căreia un evreu nu poate fi obiectiv atunci când abordează tema contribuţiei evreilor la instaurarea comunismului în România, tinzând invariabil să o minimalizeze. Exemple precum cele oferite conduc de altfel spre posibilitatea elaborării unei tipologii a principalelor erori, deliberate sau involuntare, comise în rândurile ambelor grupuri de autori în materie. Astfel, autorilor repudiaţi ca “antisemiţi” li s-ar putea imputa poate singular, dar arhisuficient în implicaţii, precaritatea metodologică a abordărilor. Rigidizarea, de altfel nespecifică României, a sferei universitare prin conformare la imperativul corectitudinii politice şi subsecvent, dezideratul evitării oricăror acuzaţii de antisemitism, indiferent de calitatea fundamentării acestora, explică de ce majoritatea covârşitoare a autorilor neevrei care abordează fenomenul nu sunt instruiţi în respectarea rigorilor cercetăriii academice (e.g. “triangulaţia” datelor, a cercetătorilor şi metodelor, admiterea unui grad de incertitudine, controlul şi operarea cu ipoteze şi probabilităţi, etc.) sau cel puţin ale investigaţiei jurnalistice (e.g. confirmarea informaţiei din cel puţin alte două surse). În unele cazuri, lipsa argumentelor se doreşte a fi compensată prin cel mult o formă de argumentum ad populum (corespondent al impersonalului românesc “se ştie că”.) Or, absenţa probelor, a argumentului sau a sursei şi reproducerea unor aserţiuni nefundamentate (vezi exemplul Gheorghe Apostol şi multe altele) subminează sever credibilitatea demersului chiar dacă, teoretic, concluziile ar putea fi valide. 9 Însă dincolo de explicaţii şi justificări, repetarea cu obstinaţie a unor exemple clar denunţate ca false se autoexilează, în funcţie de intenţionalitate, într-una din două categorii posibile: fie “prostie” (în cazul neinformării şi credulităţii), fie “rea-voinţă” (atunci când singura motivaţie este cea de a conferi numericitate pe post de argument. Totodată, în cadrul aceleiaşi grupări, submulţimea unor foşti ofiţeri de informaţii spre exemplu pare să nu înţeleagă că fostul loc de muncă nu constituie totuşi un argument în sine, căruia să nu-i mai fie necesară şi precizarea datelor dosarului din care a fost extrasă o informaţie. În sfârşit, ceva mai rafinată pare tehnica ocazională, deja amintită în cazul Tismăneanu, a argumentului ad personam (inclusiv forma ad hominem circumstantiae), într-o tentativă de a invalida argumentul prin discreditarea persoanei. De cealaltă parte, o primă constatare care se impune estea aceea că, spre deosebire de cantitatea industrială de lucrări dedicate Holocaustului, “lucrări[le] despre situaţia evreilor în timpul regimului comunist sunt relativ puţine” (Fl. Banu 2008: 321 n.1.). Dincolo de această selectivitate a alegerii temei, grupul autorilor evrei care au abordat tema manifestă empiric un registru mai sofisticat de erori, de la caz la caz deliberate sau involuntare, între care se disting cu prioritate: Eludarea unor informaţii, surse sau chiar întregi lucrări. Spre exemplu, pentru a copia ingenua formulare a lui Tismăneanu (la rândul său un exemplu în “cazul Teohari Georgescu”), “cred că nu mă înşel”, dar niciuna din multiplele lucrări ale unor autori evrei dedicate comunităţii evreieşti din România în secolul XX nu menţionează măcar existenţa, spre exemplu, a a.) dărilor anuale de seamă al casei de pensii şi retrageri a ziariştilor din România anilor ’30-’40 (v. Botez 2010), dări cuprinzând numele de naştere, respectiv numele curent al unor zeci de ziarişti evrei, mulţi din ei activi şi după război în presa comunistă; sau b.) lista celor peste 700 “comunişti categoria A” din Bucureşti întocmită de Siguranţă în 1941 (cuprinz ând multe nume de ulteriori demnitari comunişti de prim rang, listă reprodusă în Mâţă 2007: 237-258) sau c.) cele 4 tabele de comunişti din România “refugiaţi” în U.R.S.S. în 1940, tabele transmise de P.C.d.R omologilor din P.C.B. (v. Goma 2007). Obstinaţia ocultării acestor surse şi documente (existente şi general accesibile în arhivele unor instituţii) în plină epocă a Internet-ului şi circulaţiei greu obstrucţionabile a informaţiei rămâne greu explicabilă dacă se prezumă buna credinţă a “omitenţilor”.
9

Pentru o exemplificare cu titlul de amuzament, vezi aşa-numita „the fallacist’s fallacy” din registrul eorilor de logică explicate mundan, cea în care profesorul de matematică respinge inclusiv rezultatul (în sine corect) şi nu doar raţionamentul elevei (în original blondă) care calculează fracţia 16/64 prin metoda eronată a eliminării, atât la numărător, cât şi la numitor, a cifrei 6, obţinând ca „rest”rezultatul 1/4. 8

Relativizarea până la negare a identităţii evreieşti a celor vizaţi (“ce înseamnă evreu?”10) şi framing-ul “evreităţii” mai degrabă ca pe o manifestare socială decât o identitate obiectivă, genetică - tehnică aplicată în cazurile de evreitate greu contestabilă şi care constă în teoretizări sterile privind elementele constitutive ale definirii evreităţii prin introducerea subiectivismului autoidentificării, toate acestea într-o deplină ignorare, de către chiar autori de religie mozaică, a regulii halahice extrem de simple de stabilire a filiaţiei: “orice copil născut dintr-o mamă evreică este evreu”11; ocazional, în derapajele amuzante ale unor asemenea teoretizări se formulează chiar opinii de tipul “Y se considera comunist, nu evreu” sau “era mai degrabă comunist decât evreu”, într-o involuntară analogie cu bancul referitor la crocodilul care “era mai mult verde decât lung”; juxtapunerea până la interşanjabilitate a unei opţiuni politice (comunism) cu o identitate etnoreligioasă (iudaism) rămâne penibilă chiar şi în cazul unui construct ideologic, cel comunist, de orientare ateistă. Tehnica argumentului ad ignorantiam, de invalidare a unei afirmaţii doar pentru că nu exista probe la dispozitie in favoarea ei (viciu de logică denunţabil în limbaj uzual de expresia anglosaxonă “the absence of evidence isn’t evidence of absence”) – tehnică de impact prin care sunt categoric respinse încadrările ca evrei a oricăror persoane în absenţa unor probe, chiar dacă, obiectiv judecând, identitatea respectivei persoane este în respectivul caz incertă (în absenţa unui certificat de botez, a unei nunţi religioase, a practicării religiei creştine sau a oricăror alte probe care să infirme evreitatea celui/celei în cauză); Tehnica argumentului ad hominem, dar în sens opus primei tabere - i.e. respingerea apriorică a unei afirmaţii prin discreditarea ca antisemit a autorului ei; Relativizarea numerică, e.g. admiţându-se o “supraprocentualitate” a evreilor în structurile comuniste (A. Roth 1999: 186-8), dar cu completarea peremptorie că evreii comunişti ar fi reprezentat, atât în rândurile partidului comunist, cât şi în rândurile întregii lor comunităţi, un segment – în funcţie de autor – “insignifiant” – “minor” – “mic”, etc., iar “prezenţa lor în funcţii de conducere ale partidului comunist a fost de scurtă durată” (Ormenişan 2008: 121); Pseudocircumstanţierea istorică (de tip post hoc, ergo propter hoc), i.e. atribuirea realităţii etichetate colocvial sau peiorativ (în funcţie de evaluator) ca Żydokomuna [poloneză, trad. “iudeocomunism”] în mod exclusiv proliferării paneuropene a mişcărilor fasciste în anii ’30 (ceea ce, în reacţie, i-ar fi împins pe evrei în braţele comunismului), reprezentare care, dincolo de construcţia la rândul ei eronat logică12, obnubilază însă complet identitatea etnică a lui Marx, a Rosei Luxemburg, a lui Bela Kun, a lui C-tin Dobrogeanu Gherea (1855–1920), ba chiar a majorităţii copleşitoare a liderilor revoluţiei bolşevice din 1917, produsă la un moment la care bunăoară Hitler era încă un simplu soldat în primul război mondial, Mussolini tocmai ce fusese demobilizat la rândul său, iar mişcarea legionară încă nu era concepută în România. În aceeaşi registru dar în sens invers, deşi la fel de eronat, cealaltă “tabără” tinde uneori să justifice excesele de violenţă antisemită ale mişcărilor naţionaliste din perioada interbelică tot ca pe o reacţie, una însă împotriva comunismului intenaţionalist şi anti-statal interpretat ca o invenţie evreiască. În acest context, demersul de faţă se doreşte a fi unul eminamente descriptiv, urmărind ca obiectiv general alcătuirea unui “dicţionar” cât mai cuprinzător şi exact şi, în măsura posibilului, de necontestat, al evreilor implicaţi în instaurarea şi consolidarea sistemului comunist în România
10

În spiritul aserţiunii lui Wilhelm Filderman („Un evreu care devine comunist a încetat să mai fie evreu”) , în rândul unor multipli autori evrei, din România şi din străinătate, s-a dezvoltat şi consacrat de-a lungul timpului conceptul-sintagmă „non-Jewish Jews” (patentat de Isaac Deutscher în 1954), atribuit cu predilecţie evreilor comunişti. 11 Vezi, inter alia, http://www.jen.ro/ciclul_de_viata_files_0.html. 12 În sensul în care comunismul nu reprezenta singurul curent „antifascist”, spectrul politic intern nefiind unul dihotomic comunism vs. fascism, care să explice lipsa de alternative în opţiunea politică a evreilor. 9

emergentă celui de-al doilea război mondial. Firesc, în măsura posibilului, fiecare intrare va fi completată cu descrierea succintă a rolului exercitat în consolidarea noului regim, pentru o mai bună înţelegere a realităţii urmărite. Aşadar, se cuvine accentuat, demersul de faţă nu urmăreşte nici a.) explicarea/justificarea “apetenţei” evreilor României postbelice pentru comunism, ci se mărgineşte, în această instanţă, să o descrie cât mai acurat, cuantificabil şi cuprinzător, rămânând ca explicaţiile şi poate chiar implicaţiile de timp prezent le fenomenului să fie abordate într-o eventuală fată succesivă proiectului; şi nici b.) contextualizarea geografică a fenomenului “żydokomuna” în aria blocului comunist din Europa central-estică emergentă celui de-al doilea război mondial. De aici pornind, se impun câteva precizări preliminare privind structura şi metodologia care fundamentează acest dicţionar. În primul rând, dată fiind natura sa, proiectul de faţă rămâne în mod firesc unul în desfăşurare, dezirabil a fi îmbunătăţit deopotrivă cantitativ şi calitativ în timp. În acest scop, autorul îi invită pe toţi cititorii care ar putea contribui la completarea dicţionarului să-i trimită orice informaţie considerată utilă la adresa de e-mail apostu_i@yahoo.com. Pe măsura încorporării de noi date şi informaţii, dicţionarul urmează a fi postat în reţeaua WorldWideWeb în ediţiile sale îmbunătăţite, cu indicarea permanentă a datei ultimei actualizări. În al doilea rând, fiind de natură parţial investigativă şi de finalitate descriptivă, dicţionarul a fost structurat corespunzător unei reprezentări a principalelor paliere ale statului comunist după cum urmează: aparatul administrativ-politic (grupând acei evrei de la nivelurile semnificative ale ierarhiei de partid şi/sau de stat în România de după al doilea război mondial); aparatul represiv (vizează evreii prezenţi în principal în Securitate şi Miliţie şi, secundar şi în măsura relevanţei, în jandarmerie, forţele armate şi alte structuri care au participat la represiunea orchestrată de statul comunist); mass media; educaţie şi cercetare (segmentele ideologizate, i.e. segmentele de învăţământ social-umanist); cultură (palier considerat o componentă-cheie în consolidarea unui nou regim prin operarea unor modificări controlate ale mentalităţii colective); categorie “alţii”, compusă din evrei cu funcţii importante în ierarhia locală şi regională de partid şi de stat, din evrei decoraţi pentru meritele lor de către statul comunist, membri – în eticheta lui T Solomovici – ai “făcăturii comuniste” C.D.E. (Comitetul Democrat Evreiesc13), etc., cazuri alcătuind cumulativ o categorie reziduală, definită “în fund de sac”. Această categorie este completată de lista evreilor comunişti în atenţia Siguranţei în 1941 (mulţi din ei cu funcţii în ierarhia de stat şi partid după august 1944), respectiv de evrei basarabeni comunişti implicaţi în evenimentele din Basarabia în perioada 28 iunie 1940 – 22 iunie 1941. O atare demarcare a acestor paliere deserveşte un scop mai degrabă orientativ, didactic, şi nu unul riguros analitic, în unele cazuri persoanele menţionate transgresând de-a lungul timpului, prin evoluţia profesională dintr-un domeniu în altul, aceste delimitări; în aceste cazuri, încadrarea într-o anumită categorie a fost operată pe baza relevanţei activităţilor şi respectiv notorietăţii persoanei respective. Ca exemplu concret, chiar dacă după 1944 a activat un timp în redacţia ziarului Scânteia (ceea ce ar fi reclamat încadarea în dicţionarul de faţă la secţiunea mass media), Silviu Brucan de pildă este plasat, în virtutea evoluţiei sale profesionale ulterioare, la capitolul “aparatul administrativ-politic”. Din punct de vedere metodologic, ca perioadă delimitată supusă observaţiei, dicţionarul focalizează primele două decenii succesive momentului 23 august (i.e. 1944-1965, “epoca GheorghiuDej”), până la momentul la care constrângerile numerice obiective aferente masivei emigraţii evreieşti

13

Într-o altă apreciere formulată tot de un evreu - fostul şef rabin Moses Rosen, C.D.E. a reprezentat „instrumentul cel mai de seamă al campaniei antisioniste în România” [adapt.] (1990: 160). 10

în Israel, după cum ilustrăm mai jos, au determinat şi descreşterea inexorabilă a ponderii şi influenţei evreilor prezenţi la vârful ierarhiei comuniste din România (v. tabelul mai jos). Unitatea temporală definită fiind, metodologia încadrării “ca evreu” în prezentul dicţionar urmăreşte ameliorarea dihotomiei parcimonie vs. comprehensivitate şi se fundamentează consecutiv pe satisfacerea verificabilă, în cazul fiecărei persoane, a cel puţin unuia din următoarele patru criterii: 1. identitate evreiească (etnonaţională şi/sau religioasă) autodeclarată la un moment dat; 2. fiul/fiica unei mame evreice (inclusiv cei convertiţi pe parcursul vieţii la altă religie); 3. indicat ca evreu de către cercetătorii evrei şi/sau comunitatea evreiască14 (e.g. cazurile multor ofiţeri de Securitate, care în documentele oficiale se declarau de naţionalitate română, maghiară, rusă, etc., dar la momentul de faţă sunt acceptaţi ca a fi fost evrei chiar şi de către cercetăt orii evrei în materie); 4. cu nume de natură să elimine orice dubiu (e.g. Bella Rabinsohn, Israel Rachmuth, Pinchas Solomonovici, Şmil Iţicovici, Zalman Zalmanovici, etc.). În sfârşit, în cazul în care îndeplinirea în mod minimal a unuia din aceste criterii rămâne obiectul unor controverse rezonabile, semnul “(?)” din dreptul unor persoane indică incertitudinea identităţii lor evreieşti. Un asemenea instrumentar metodologic este menit să evite una din erorile caracteristice altor lucrări în materie, care, în identificarea unor evrei din aparatul comunist sau al Securităţii, iau în considerare cvasiexclusiv criteriul subiectiv al “naţionalităţii (auto-)declarate” a persoanelor în diverse documente oficiale. Ori, sub acest aspect se impun câteva observaţii critice. În mod nespecific României, unii membri ai comunităţilor evreieşti, variind ca motivaţie şi pondere de la caz la caz, au evitat de-a lungul timpului să se declare evrei în înregistrările oficiale, preferând alte autoîncadrări subiective. Ca exemple nesingulare între membrii de partid, în fişa sa de cadre, Alexandru Bârlădeanu de pildă se declara în mai 1952 de naţionalitate “moldovean” (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – secţia cadre, dosar nr. B/308, ff. 1-2), în timp ce în fişele sale autobiografice de la Securitate, ofiţerul Al. Nicolschi (Boris Grünberg) menţiona la rubrica “naţionalitate”, de la caz la caz, “rus”, “ateu” sau “revoluţionar” (v. infra). În fapt, o veritabilă tendinţă în acest sens poate fi ilustrată extrem de clar la nivel naţional prin coroborarea recensămintelor primelor trei decenii în România postbelică cu estimările oficiale (i.e. ale autorităţilor, externe deci comunităţilor evreieşti din ţară), cele neoficiale (interne, ale unor reprezentanţi ai comunităţilor) şi valorile anuale ale emigraţiei din România spre Israel (cele ale unor evrei din România direct în alte ţări decât Israel fiind insignificante statistic). Spre exemplu, cvasiunanimitatea organizaţiilor evreieşti din România şi străinătate deopotrivă se raportează la cifra de 428.312 evrei existenţi în frontierele postbelice ale României (incluzând aşadar Ardealul de Nord fost sub ocupaţie ungară, dar excluzând B.B.N.H.), cifră avansată şi detaliată în studiul publicat la Bucureşti în 1947 sub egida World Jewish Congress (W.J.C.), Aşezările evreieşti din România: Memento statistic (p. 30).15 Pentru acelaşi an 1947, mărimea emigraţii evreieşti din România poate fi aproximată, pe baza unor surse evreieşti, la circa 37.600 (v. infra), în timp ce, potrivit îregistrărilor Ministerului israelian al Absorbţiei Imigranţilor, imigraţia în Israel a unor originari din România în perioada cumulată 1948-1949 a cifrat 31.274. Într-o primă discordanţă, la sfârşitul anului 1948, oficialii P.C.R. estimau prezenţa în România a 350.000 evrei – o cifră neplauzibilă chiar şi presupunând simultan că data de referinţă pentru studiul W.J.C. ar fi fost 1 ian. 1947 (şi deci că ea s-ar diminua corespunzător cu cei 37.600 emigranţi din 1947) şi, prin absurd, că toţi
14

Acceptare concretizată de pildă inclusiv în acordarea dreptului de imigrare în Israel (unde autorităţile transpun de fapt in integrum canonul halahic al ascendenţei evreieşti materne), în înmormântrea într -un cimitir evreiesc, etc. 15 Cifră preluată de-a lungul timpului pe întreg mapamondul de zeci de organizaţii, publicaţii şi autori evrei, precum U.S.H.M.M., Encyclopaedia Judaica, World Jewish Quarterly, Jewish Virtual Library, The American Jewish Committee, Nizkor, Marcu Rozen, Peter Meyer et al. (1953), Beth Sholom, Jewish Gen, Heritage Films, etc. 11

cei 31.274 emigranţi din perioada 1948-1949 ar fi părăsit de fapt ţara până în dec. 1948. Ei bine, din direcţia estimărilor neoficiale, fostul şef rabin Moses Rosen avansa pentru anul 1948 numărul de 400.000 evrei aflaţi în România, număr admis de altfel şi de Congresul Mondial Evreiesc, întrunit în acelaşi an la Montreux (Rosen 1990: 67, 286, 309, 335), şi avansat chiar şi în iunie 1949 de Petru Groza într-o discuţie cu Emil Bodnăraş (în Buzatu şi Cîrstea 2010: 333, Solomovici 2003: 189, Ioanid 2005: 78 ş.a.) Emigraţie România → Israel
Frecvenţe absolutec Frecvenţe cumulate (1947-)

Evrei în România - cifre oficiale an 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955
număr % în populaţia ţării

Evrei în România - estimări neoficiale -

428.312 350.000a

2,2%

146.264b

0,83%

? ? d ≈37600 24.780e 13.602e 47.071 40.625f 3.712 61 53 235

450.000 (Moses Rosen) 37.600 62.380 400.000 (M. Rosen, P. Groza) 75.982 123.053 163.678 167.390 167.451 260.000 (R.F.E.R.L. 1955) 167.494 167.729 300.000 (M. Rosen, media Israel,
S.U.A.)

220.000 (Bottoni 2010: 269) 260.000 (estimare proprie, I.A.) 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966-‘75 1976 714 594 8.954 8.360 9.321 21.269 9.878 13.243 25.926 10.949 26.951 2.223 168.443 169.037 177.991 186.351 195.672 216.941 226.819 240.062 265.988 276.937 293.888 296.111 45.000 (M. Rosen 1990: 261)

42.888b 24.667b

0,22% 0,11%

Fig. 1: Comunitatea evreiască din România, 1945-1976. Aspecte statistice
a

Cf. unui document din 8 dec. 1948 al secţiei Organe de conducere a C.C. al P.M.R. şi distribuiţi astfel: 132.000 în Bucureşti; 118.000 în Moldova; 62.000 în Transilvania [ a se înţelege Ardeal, n.n., I.A.]; 22.000 în Bucovina; 16.000 în Muntenia şi Dobrogea (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – secţia Organizatorică, dosar 91/1948, ff. 11 -16 (în partea introductivă a documentului menţionându-se eronat cifra de 300.000, deductibil din defalcarea cifrelor)). Acelaşi număr de 350.000 este avansat şi de către Ana Pauker în şedinţa din 18 febr. 1949 a Secretariatului C.C. al P.M.R. (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 16/1949, ff. 14-5). Se cuvine menţionat că la recensământul naţional cu datele 12

26. pentru acelaşi an (v. şi deocamdată neclarificată. cumulat celor 37.664 evrei români îmbarcaţi pe nava “Medinat Hayhudim” şi 1. 17 V. mai realist. discrepanţele nu depăşesc 1. ceea ce. dosar 40009.264 evrei.000 emigranţi legali.688 pe nava “Geula”. Aliyah Bet Project 17. recensămintelor naţionale comunicate la 25 ian.publicate la 25 ian. 1985-1989 (Londra: Frank Cass.-135. H. diferenţele rezumându -se aproape exclusiv la intervalele temporale de eşalonare şi raportare a d atelor.-20. Denunţând suplimentar frivolitatea cifrelor oficiale. o discrepanţă semnificativă. 1947. cca. numărul cetăţenilor români de naţionalitate evreiască ar fi scăzut de la 428. 1977 (colectarea datelor făcându-se în anul precedent celui al comunicării publice a datelor. aşa cum sesiza şi Levy (2002: 285 n. e Cifrele defalcate pentru 1948 şi 1949 sunt furnizate în Kuller 2008 b: 22 (Leibovici-Laiş şi Govrin indică doar numărul cumulat pentru cei doi ani). 261. aşadar la 3 ani după recensământul care inventariase 146.000 avansată pentru aceeaşi perioadă de către pe de o parte fostul rabin-şef Moses Rosen (aidoma modului în care. 1947.264 în 1956 (date colectate în anul precedent). B. Nastasă şi Varga (2003a: 44). S. sionişti. 108). Kuller (2008c: 22) şi Andreescu. 260. Israeli-Romanian Relations at the End of the Ceausescu Era: As Observed by Israel’s Ambassador to Romania. Cifrele sunt cvasiidentice celor avansate în B.com/immigration/Primary/Aliyah/shiplist2. 2002). înregistrau în doar câteva săptămâni nu mai puţin de 130. ceea ce susţine reducerea numărului de evrei din România de nu mai puţin de 10 ori în doar 9 ani! În realitate. net superioară celei oficiale de 146. “defectări”) şi neînregistrate (foşti deţinuţi. 430). estimarea noastră de aprox. Wasserstein. Concret. O atare cifră. ar însemna că pe listele de emigrare se înscriseseră probabil şi mulţi din activiştii evrei de frunte ai partidului comunist.625 înregistrată ca număr de imiganţi de Ministerul israelian al Absorbţiei Imigranţilor (şi preluată ca atare de Şlomo Laibovici -Laiş) şi cea de peste 50.264 evrei la recensământul din acel moment. H. 260.R. f Pentru numărul de emigranţi din România în Israel din 1951 există.000 evrei în România în perioada 1955-1956 se plasează în interiorul intervalului delimitat de alte două estimări neoficiale: a. Agerpres replicând (spre liniştirea guvernelor arabe) că evreii din România acelui 16 S-au declarat vorbitoare native de limbă idiş 138.000 solicitări individuale de emigrare în Israel (Rosen 1990: 166.000 emigranţi ilegali via Ungaria.557 plus 7.000 înregistrată pentru acelaşi an de autorităţile române (v.500 cazuri de repatriere din Israel.600 emigraţi în 1947 şi coroborat cu un spor demografic – arguendo – de 0%. 16. f. nu-şi identifică altă explicaţie decât aceea a unei ponderi semnificative de evrei “ascunşi”. iar pe de altă parte de unele ziarele israeliene şi americane care preconizau în 1959 emigrarea din România a 300. etc. ceea ce îl face practic inutilizabil în economia demersului nostru. p. 15 martie 1966 şi 5 ian. Kuller. într-un raţionament aberant. între cifra de 40. 2.000 de cereri”. restul evreilor distribuindu -se preponderent în categoriile de limbă maternă „română” şi „maghiară”.S. agenţi de informaţii la schimb.000. vol. b Cf.S. etc. numai în 1958. 1948. cei 500 copii evrei cărora autorităţile române le -au permis stabilirea în Olanda. şi cu cotele emigraţiei ilegale (transfugi.S. 7.. nu şi “etnie/naţionalitate” sau “religie”.R.000 (1990: 261)). 1948. din care nu puţini prezenţi în ierarhia comunistă în/la diversele ei sectoare/niveluri ierarhice. 13 . R. conform recenzărilor oficiale efectuate la nivel naţional. http://www.) (cca 2% din totalul comunităţii ca valoare medie). Wasserstein (2000: 80). orice analiză sumară denunţă ridicolul unei asemenea teze. cu circa 5. 211. autorităţile române.) valoarea de 300.I. În acelaşi sens.795 persoane. Leibovici-Laiş.000 de repatriaţi în U. numărului oficial de 24.5% pentru oricare din valorile individuale considerate. Moses Rosen.php.312 în 1947 la 146. el îi contrapune. sursele evreieşti converg în estimarea emigraţiei evreieşti din România în intervalul temporal închis 1948-1955 la 130. c Conform (dacă nu precizăm altfel pe parcursul coloanei) înregistrărilor Ministerului israelian al Absorbţiei Imigranţilor. cu circa 1.000 evrei. 45. d 2. Radu Ioanid: 2005: 64-5). ambele plecate din Bulgaria la 26 sept. A. ceea ce.000 (Ministerul Israelian al Absorbţiei Imigranţilor.paulsilverstone.). fond “P”. reproduse în Shlomo Leibovici-Laiş şi Yosef Govrin. chestionarul operatorilor de pe teren cuprindea exclusiv rubrica “limbă maternă” 16.612 evrei din România îmbarcaţi pe cele două nave “Pan York” şi “Pan Crescent” plecate din portul bulgar Burgas la 27 dec. conduce spre o mărime estimată a populaţiei evreieşti în 1955-56 de cca. Radu Ioanid. care “se aşteptau la 10. Ioanid 2005: 105). Iar contextual.667 evrei în România în 19751976. de unde şi încadrarea noastră pe ani).

coroborat cifrelor sus-menţionate. Subsumat. Coloman Ambruş. Alexandru Iacob (Sándor Jákab). László Földes (Fischer). Gyula Csehi.000 a comunităţii evreieşti în 1956. Ludovic Bokor. în mod frecvent. 1959). Nicolae (Miklós) Goldberger. care confirmă că “în anii permanenţei lor forţate în România. Ervin Mikó. ar avea în mod evident mai multă acoperire în realitate.) estimarea inferioară a lui S. Erwin Szekler. chiar dacă astăzi sunt recunoscuţi ca evrei de către chiar autori evrei în domeniu – e. Gavrilă şi Eva Birtaş.. Contrastant.74%/an. estimativ.5%. b. unde P0 = populaţia iniţială Pn = populaţia după n ani S = sporul demografic anual mediu. 24 dec. Spre exemplu. etc. cu relevanţă sociologică cât se poate de actuală. de unde S = n√Pn/P0 . comunitatea evreiască din România cifra totuşi la recensământul din 7 ian. László Salamon.74% pe an(!). 18 În contextul în care.L. într-o juxtapunere până la identificare a atributului naţionalităţii cu criteriul limbii materne. se declarau chiar şi în documentele de partid ca fiind de naţionalitate maghiară. ar presupune o creştere demografică pe perioada urmărită de . Iosif Bank.R. Ludovic Weisz. Mihály (Max) Eisikowits. doar 2/3 din evreii care trăiau în realitate în România acelui moment s-au şi declarat ca atare în cadrul recenzării ceea ce ar indica o mărime totală de circa 220. pornind de la o dimensiune oficială de 24. Bottoni (2010: 269).000. complet aberant statistic pentru un grup populaţional îmbătrânit precum cel al evreilor din România. aceeaşi problematică a ceea ce s-ar putea numi categoria evreilor “ascunşi”. care. adică S = 2. ceea ce. au fost complet asimilaţi lingvistic şi în consecinţă s-au declarat de-a lungul timpului de naţionalitate maghiară18. K. nu mai puţin adevărat. Stefan Kárdos. Zoltán Kling.1 S = 15√8955/5973 – 1. 15. comunitatea maghiară la rândul ei i -a recunoscut în mod tradiţional pe aceşti evrei ca maghiari.moment ar fi cifrat doar jumătate din numărul avansat de mass media străine (R. foarte mulţi din aceştia. în mod tradiţional. într-un pattern replicat în proporţii asemănătoare şi în rândurile numeroase ale comuniştilor şi securiştilor evrei maghiarofoni. transpare de altfel şi în analiza trendurilor statistice ale minorităţii evreieşti din România pe parcursul ultimilor 35 de ani.000 persoane.. János Taub.E. 14 .667 persoane conform recensământului publicat la 5 ian. 1977. Ládislau Tesler. pentru 1976 Moses Rosen estima mărimea reală a comunităţii evreieşti la 45. Alexandru Sencovici (Sándor Szenkovits). conform formulei Pn = P0*(1+ S)n. mulţi evrei au încercat chiar să ‘dispară’ din statisticile oficiale” şi apreciază că la recensământul din 1956.955 persoane (faţă de 5.. Carol Féleki (Feldman). respectiv un spor demografic mediu de 2. în acelaşi raţionament în care probabil şi mărimea comunităţii evreieşti din România în 1992 cifra în realitate. +50. În sfârşit. fraţii Ládislau şi Olgá Vass. ceea ce. Kálauşek.F.973 rezultat al diferenţei).g. Francisc Butyka. chiar dacă practicanţi ai religiei mozaice. o subcategorie de înaltă specificitate o constituie evreii ardeleni vorbitori de limbă maghiară. în condiţiile unei emigraţii oficiale în Israel de 18. Nicolae Kállos. Ernö (Ernest) Gáll.694 persoane în intervalul închis 1977-1989 (conform autorităţilor israeliene). 1992 nu mai puţin de 8.

care s-ar sustrage în primă instanţă criteriului naţonalităţii autodeclarate.C. “Weiss” şi un val direct corespondent numeric de intrări ale unor “Berceanu”. Simon Sabetay – Săvulescu. ai vreun act oficial care să ateste că eşti evreu?” S. aplicând criteriul halahic al filiaţiei evreieşti pe linie maternă20. a numelor alogenilor. în acelaşi sens. al schimbărilor de nume. mai ales – considerarea recomandărilor informale.19 Bineînţeles. Nicolschi.jewishvirtuallibrary. cu referire la tatăl său (n. n. “De unde ştii?” S. notoriul torţionar Al. partea I-a. etc. Tismineţki). care. de la caz la caz. În acest context. 9340-1): din deciziile ministrului Justiţiei de încuviinţare a schimbărilor de nume adoptate la 11 octombrie 1947. 15 . în doar câţiva ani după 23 august 1944.S. după cum menţionam. Leon Wechsler – Gheorghiu. “Feldman”. tind în mod frecvent ca în negarea evreităţii unei persoane să invoce inexistenţa unor documente oficiale probatoare) este şi schimbul de replici dintre Aurel Storin şi Sorin Cunea (ambii evrei) în deschiderea ultimului interviu acordat de fostul ziarist comunist şi apoi angajat al postului de radio “Europa Liberă”: Aurel Storin: “De mult voiam să te-ntreb. n. birourile de evidenţă a populaţiei au înregistrat mii de “dispariţii” subite ale unor “Leibovici”. este acoperit de criteriile 3 şi 4 .579-589 vizează în bloc colegi proaspăt angajaţi la aceeaşi Direcţie Generală de Control Economic din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului: Moise Faibiş. indicăm aici Monitorul Oficial al Ronâniei nr.: “Nu. Sorine: tu eşti evreu? Sorin Cunea: “Sigur că da!” A. etc.” A. nemenţionat după cunoştinţa noastră în lucrările cercetătorilor evrei.: “Scrie undeva. aceste „recomandări” cvasioficiale erau înaintate nu doar ofiţerilor evrei din Securitate. 240 din 17 oct. “Mihail”. este acceptat ca a fi fost evreu inclusiv de către cercetătorii evrei. Vladimir Tismăneanu declară: „şi-a schimbat numele în Leonte Tismăneanu în 1948. deciziile nr. 1947 (v. v. Nicolschi/ Grünberg.S. Henriette Leibovici – Mora. la cererea unor înalţi activişti de partid” (Tismăneanu 2005: 320-1. privind românizarea pe cât posibil a numelor alogenilor. la fel cum alt ofiţer.C. “Herşcovici”.html. “Faibiş”. “Bogdan”. dar la acel moment era român (pentru ambele cazuri. “Albu”. atestat în documentele oficiale ale unor autorităţi româneşti. Spre exemplu. “Goldenberg”. identificarea corectă a acestora implică nu doar depăşirea erorilor aferente autoîncadrării lor subiective (e. “Florian”.e. şi Rebecca Weiner. i. „Who is a Jew?” la http://www. iar numele de naştere. ci în general celor din ierarhica administrativ-politică a statului comunist. Spre exemplu. nu scrie nicăieri […]” (în Storin 2011: 7) Cazul altui ofiţer de Securitate . “Savin”. “Marcovici”. La fel de pilduitor şi denunţând totodată eroarea fundamentală a bazării exclusive pe documente oficiale (aşa cum procedează în special “minimaliştii”. “Sonnefeld”. Boris Grünberg. Simion Ţaigăr. Ionel Frankel – Frâncu. “Bercovici”. respectiv Leon Barat – Rădulescu. “Mendelsohn”. mai jos şi declaraţiile lui Pavel Câmpeanu.Dorel Oprescu. Silviu Brucan. dar nu mai puţin persuasive. “Moscovici”.g. care circulau în primii ani în interiorul instituţiei.org/jsource/Judaism/whojew1. “Liveanu”. şi altele. cazul menţionat al lui Al. în lexiconul de faţă sunt incluşi ca evrei şi cei din categoria convertiţilor la altă religie. “Soreanu”.82). ci şi – sau. Din nenumăratele exemple de românizare in corpore la “recomandarea de sus”. “Herescu”. care subsecvent s -ar putea declara ne19 Pentru caracterul voluntar sau forţat. 93. “Negrea”. “Mironescu”. 20 V. Osias Sigelbaum – Soreanu. nu s-a declarat niciodată în vreun document ca evreu. De la mama şi de la tata. pp. Arnold Schwartz-Negrin. “Câmpeanu”. v.Cât priveşte evreii din Securitate. “Abramovici”. care devine Florian. întruneşte criteriul al doilea prin înmormântarea sa într-un cimitir evreiesc. confirmă identitatea sa evreiască. “Rosenberg”. “Schwartz”.: “Ştiu de când eram copil. Arnold Platman (fiul lui Marcu) mărturisea de pildă în autobiografia sa de la Securitate că “în trecut” “fusese” evreu. operarea în demersul de faţă cu setul celor 4 criterii neexclusive evită multe din erorile sus-amintite.Sub acest aspect. “Wolf”. infra).

ca goim. sursele primare.. ie.S. C.R. Petre Roman . Iosif Chişinevschi (Roitman).A. ambasada SUA la Bucureşti. Barbu Zaharescu (Zuckerman). de regulă nu s-au mai indicat sursele de informare în cazurile deopotrivă notorii şi scutite de controverse chiar şi în rândurile cercetătorilor evrei (e.. dar mame creştine. toţi cu taţi evrei. secondate de sursele evreieşti şi externe ne-româneşti (ex. vezi lămurirea oferită de actualul prim rabin al României. în aplicarea riguroasă a acestui canon religios al considerării ascendenţei materne. Acestei categorii i se subsumează şi cazurile deocamdată insuficient fundamentate bibliografic de alţi cercetători. Parantetic. Rosen 1990)21. fişe matricole penale din penitenciare. respectiv direcţiile judeţene. centrale. recte Teşu Solomovici. Arhivele Naţionale. a oricăror polemici sterile.I. Tudor Vianu. “Bacher”. jurnalistul Dumitru Graur sau Adrian Lustig. soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu). Ca ierarhizare bibliografică au fost preferate. şi nerecunoscute ulterior de leadership-ul comunităţii evreieşti postbelice (v. Ana Pauker (Rabinsohn). considerându -l pe convertit în continuare evreu.S. etc. în privinţa surselor bibliografice fundamentând operaţional încadrările ca evrei. Monitorul Oficial. În sfârşit. Din aceleaşi considerente de parcimonie şi fluenţă a textului. critici sau completări. 2011). o mărturie empirică nesingulară o oferă inter alia cazurile câtorva mii de evrei din Ardealul de Nord. care cuprind între altele şi precizarea naţionalităţii. indicat ca procuror adjunct al României de după război de un singur autor.evrei. precum Teohari Georgescu. de ex. decrete de stat. în cadrul proiectului Dvar Tora.N. care au fost reprimiţi postbelic în comunitatea evreiască prin automata nerecunoaştere a converitirii lor. La fel de adevărat. S. Richard Wurmbrand. 21 Pentru o explicaţie a faptului că Halaha (codexul religios mozaic) nu recunoaşte convertirea la altă religie. la adresa http://www. fireşte. Eduard Mezincescu. convertiţi la creştinism în timpul celui de -al doilea război mondial. poetul Adrian Păunescu.g. Şlomo Sorin Rosen.html (accesat ian. ne-anti-semiţi). Herta Schwammen (alias Elena. sau chiar miile de evrei din zona Ardealului de Nord ca subiecţi ai unor convertiri conjuncturale.dvartora. pentru a se sutrage legislaţiei antisemite. altfel spus. 16 .).ro/raspunsuri/identitate-iudaica/cine-este-evreu/2696-un-evreucrestinat-isi-pierde-identitatea-de-evreu. acolo unde stadiul cercetării mainstream în domeniu ne-a obligat la formularea fundamentată de observaţii. fie de identitate controversată. fie acesta chiar evreu. Petre Lupu etc. respectiv poetul legionar Radu Gyr (Demetrescu).). în special documente oficiale ale unor autorităţi ale statului (v. pe cât posibil. cercetători occidentali “frecventabili”. menite a evita legislaţia şi tratamentul social defavorizant. acestea au fost menţionate în canoanele scrierii academice exclusiv în acele cazuri de persoane fie de notorietate redusă. etc. sunt automat încadraţi ca evrei – pentru a menţiona câteva figure celebre – dramaturgul Eugen Ionescu. aceasta în dezideratul dublu al creşterii fiabilităţii şi al pre-eliminării. Mariean Vanghelie. dar excluşi.

N.Ex. B. D.A./P.S.C. D.E.I. al P.I.M.P.I.A.S.R.N.N.R.C.R.C. A.S. D.G.C.C.S.S. C. C.S.T. C. A.C.G. B.E.S.P.R.D.C.P. col.P. C.R.I. B.P.D.S.O.R.M.G. C. C.M.LISTA ABREVIERILOR A.C.D.H.) căsătorit(ă) Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (1948-1953) Comitetul Central Camera [locală] de Comerţ şi Industrie Camera de Comerţ şi Industrie a României Colegiul Central de Partid Comitetul Democrat Evreiesc Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi Căile Ferate Române Confederaţia Generală a Muncii Centrul Iberic pentru Studii Masonice Centrala Întreprinderilor de Lucrări Rutiere şi Construcţii Speciale Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie colonel Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (2006-) Comitetul Politic Executiv (al C. C.R. B.M. D.I. C.R.E.I. C.G.R. Bucovina de Nord şi ţinutul Herţei Bulletin d'informations pour les roumains de l'étranger (publicaţie de frecvenţă variabilă a unor emigranţi români din Paris.F.E.N.C.B.R.F.G.I.L.I.R. Asociaţia Culturală Mondială a Evreilor Originari din România Asociaţia Evreilor Români Victime ale Holocaustului Asociaţia Foştilor Deţinuţi şi Deportaţi Antifascişti Arhivele Naţionale Istorice Centrale Asociaţia Română pentru strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti Arhiva Serviciului Român de Informaţii Basarabia. 1948-1950) Biroul Organizatoric (al C.C.E. al P.C.S.U.I.R.S.) Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România Curtea Supremă de Justiţie Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală (Cluj) Casa de Retrageri şi Pensiuni a Ziariştilor (până în 1945) Direcţie Centrală Industrială (în cadrul Ministerului Industriilor) Direcţia Centrală de Statistică (de pe lângă Consiliul de Miniştri) Direcţia Generală a Industriei Laptelui Direcţia Generală a Poliţiei Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor (de pe lângă Consiliul de Miniştri) Direcţia Generală a Securităţii Poporului (1948-1951) Direcţia Generală a Securităţii Statului (1951-1952) Direcţia Informaţii externe (din cadrul Securităţii) 17 . C.E.I. C. căs. D. A.M. C.T.O.J. C.C.D.C.Z.C.R. A.C.R.B. C.P. D.R.E.H./P.N.P. C.P.L.V.S.R. C. al P.E.S.U.S.A. D.E.A.P.) Biroul Politic (al C. A. A. C.R. D. Centrocoop CEPECA C. C.G.I.S.L.

D.C.C.P. Foreign Office F.B.M. f.U. E.S.L.A.R.F.S.) lt.C.I. 18 .) (19661989.P.R.R.U. Institutul Politehnic Bucureşti I. Institutul Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea I.E. D.) F. Institutul Central pentru Pregătirea Cadrelor Didactice I.P. Marea Adunare Naţională M.Direcţia Penitenciare.a.E.F.D.P. General H.R.P.K. International Labour Office I.R Frontul Naţional al Tineretului Democrat din România F. e.C.O.S. Hotărârea Consiliului de Miniştri I.D.R.Of.S.A.P. Institutul de Studii Politice şi Social-Politice (de pe lângă C. Institutul Român de Istorie Recentă I. Ministerul Afacerilor Interne M.C.A.S. locotenent M.D.C.C.N. Monitorul Oficial al României mr.R.R.S.L. f. Frontul Salvării Naţionale F.E.E.E. Întreprindere de Stat pentru Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului I.R.C.) Direcţia Superioară Politică a Armatei Direcţia Securităţii Statului din cadrul M.R. maior M.I.R.L.A. Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti G.C. D.M. Institutul de Medicină şi Farmacie INCOMKA Proiectul “Comintern Archives Project” al Bibliotecii Congresului S. ff.S.R.M.S.F.A.P.G.A.A.T.S. şi al Arhivelor Ruse de Stat pentru Istorie Socială şi Library of the Congress & Russia State Archives for Social and Political History (RGASPI) “” (INCOMKA) I. D.N. al P.O.G.E.R.C. Grupul pentru Dialog Social g-ral. F.N.T.G. D. (1953-1989) Defense Technical Information Center (în S.S.I. Născut(ă) N. Ministerul Afacerilor Externe M. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc I.S.P.S.R.C. Jewish Genealogical Special Interest Group for Romania (S.) estimare Editura de Stat Pentru Literatură şi Artă fost / fila fără an filele Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România Federaţia Demorată a Femeilor din România (constituită 4-8 martie 1946.I.N.I.S.D.I.C.U. Frontul Naţional Democrat din România F.P.V.S.P.P.D.I.I.L.P. fostul Institut de Istorie a Partidului) J. Întreprinderea de Comerţ cu Ridicata pentru Produse Alimentare (Bucureşti) I.I. Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne (Narodnîi komissariat vnutrennih D..A. Ministerul Securităţii Statului (1952-1953) n.A.N. Lagăre şi Colonii (din cadrul M. F.U.A.D. absorbită în ian.) Direcţia Poliţiei de Siguranţă (din cadrul D.A. Ministerul Apărării Naţionale M.A. a M.Ap.C. 1945-1948) Direcţia Regională a Securităţii Poporului (în cadrul D.C. 1948 în U.S.G.D. Ministerul Comerţului Exterior M.

d. T. O. U. W. S.F. odin.identitate evreiască incertă/controversată 19 . U.R.R.R P.C.R.R.S. U.U.D. 1965-1989) vezi World Jewish Congress .C. ulterior Serviciul de Informaţii) Statele Unite ale Americii şi următoarele Teatrul Evreiesc de Stat unitate arhivistică Uzinele şi Domeniile Reşiţa Uniunea Femeilor Antifasciste din România (apr.N.C.C.S. Uniunea Femeilor Democrate din România Uniunea Generală a Sindicatelor din România Uniunea Naţională a Studenţilor din România Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste Uniunea Sindicatelor de Artişti.S.Z. 1948).B.F.-M.R. v. O. 1934-1952) Partidul Comunist din România (perioada interbelică.M.R.R.S. R.C.O.I.C.) Oficiul Comerţului Local odinioară Organizaţia Mondială a Sănătăţii Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor Organizaţia Naţiunilor Unite Prezidiul Marii Adunări Naţionale Partidul Comunist Bolşevic (în U.C. P.S.A.S.I.R.I.u. U.R. absorbită în U.C. U.M. S.a. u. U. (?) del) Organ de Control Cetăţenesc (numite de M. P. O.U.. P.R.C.D.S. ş. S.E.L. O.D.S. U.M. S.S. plt. 1965-1989) Plutonier Partidul Munictoresc Român (1948-1965) Republica Populară Română (1947-1965) Societate comercială de stat Serviciul Român de Informaţii Serviciul Special de Informaţii (1940-1944.F.A. a “ilegalismului”) Partidul Comunist Român (1944-1948.A.N.T.T.N.G. U.C.S. U. Scriitori şi Ziarişti Uniunea Tineretului Muncitoresc (1948-1965) Uniunea Tineretului Comunist (1944-1948.S.A.J.P. 1945 – febr.A.R.S.N. P.R.E.

în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. a III-a. după război consilier economic în cadrul Ministerului Comerţului (M. 8460).C. p. secţia Cancelarie – dosare anexe. p.C. pensionat în anii ’60. 3293. din sept. rămas în străinătate în timpul mandatului.P. partea I-a.Of. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. ABRAMOVICI. secţia Cancelarie – dosare anexe. cu menţiuni multiple în dosarul de anchetă al lui Vasile Luca. nr. inv.P. ABRAHAM.C.C. a M.C. an în care este şi numit numit membru al directoratului C. (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. ABRAMOVICI. partea I-a. anexa la dosarul nr. 3. emigrat în Israel la începutul anilor ’60. C.Of. p. David – până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D.S. iar prin Decretul nr.G. Londra nr. fd.C. se pare. 173 din 31 iulie 1947.R. 1899.Of. p. ABRAMOVICI. partea I-a. 256 din 5 nov.C. Irina. 22 V. partea I-a. nr. Aceeaşi persoană este menţionată sub numele incorect „Abramowitz” şi în Ioanid. după ce obţinuse aprobarea deplasării de serviciu în Belgia (în pofida opoziţiei secţiei Cadre a C. (M. inv. decorat prin Decretul nr. 2. 1947.E. Benţin – din 1949 funcţionar la Comisia. 141/1949). u. p. 120 din 26 mai 1948.C. partea I-a. 1). “dosare adiţionale”. nr. nr. care pare să -l plagieze pe Ioanid.Of. Bernad (n.) (M. director comercial tehnic al S. 262 din 21 august 1979 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a. fuma (Mâţă 2007. 8.C. al P. Elly .. Mihai.. 7. 6658). Heinrich (în unele documente transcris şi cu varianta de prenume Henri) – membru de partid. 1947. a locuit pe str. fond 495 (“România”).în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.1949. 200 din 1 sept. nr. acuzând gălăgia câinelui acestuia şi faptul că fiica acestuia. nr. 209 din 9 sept.R. Alba) (cu prenumele ortografiat ocazional “Bernat” şi “Bernard”) – ilegalist. 102/1956. Levant 2006c. nr. 2005:93 şi respectiv F.APARATUL ADMINISTRATIV-POLITIC CENTRAL 1.Of. 4611). 1922) – de profesie inginer chimist.G. cu referat de cercetare la fd. după reorganizarea ministerială consilier la Ministerul Comerţului Exterior (1949-1951) unde era practic locţiitorul ministrului adjunct Gheorghe (Gogu) Rădulescu. 5 din 9 ian. graţie intervenţiei aceluiaşi Rădulescu (şi. C.Of. p.I. 225. p. 6.d. şi arhiva I. nr.C. 2008. p. 1564. respectiv Comitetul de Stat al Planificării (Fd. inclusiv a lui Al. 1949. 7950). nr. din 1955 până în 1958 lector la catedra de Organizarea şi Planificarea Întreprinderilor în cadrul Institutului Politehnic Bucureşti (I.). ABRAM. al P.C. partea I-a.I. 4. 5. p.E. M. din 1948 funcţionar în cadrul Comisiei. M. Voitonovici) la Ana Pauker22. 1948 controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. 6781). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. ABRAMOVICI.Of. inv. 3293. M. nr. v. 1946.S. ABRAHAM.G. Zalman (în alte documente “Abraham”) – după război controlor în cadrul D.E.I. anexa la dosarul nr. referatul întocmit lui Rădulescu de către Securitate în 1954 în Tănase 2010: 91 -92. în 1971 an îl reclama pe vecinul său Nicolae Corbu la organizaţia de partid a ziarului Scânteia. partea I-a.Of. “Româno-Export” (1948-1949).S..) a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. ulterior Comitetului de Stat al Planificării. 222 din 29 sept. 645). partea I-a.C (M. VII. 20 . ABRAMOVICI. nr. al P.Of. 316. 7438).a. partea I-a. membru de partid încă din 1921 (!). Iosif – din 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic (D. 15 din 19 ian. după război după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului apoi activist local de partid în organizaţia Bucureşti.I. p.C.R. 9856. dosar 2301 şi fototeca Institutului.B. Carol (n. 15 din Bucureşti.). 185 din 12 august 1948. 1948.

ulterior cu Jana) – funcţionară în centrala Ministerului Comerţului Exterior (1953-1957). respectiv redactor la Ed.G. ADERCA. 275 din 27 nov. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici (M. 15 din 19 ian. Bucureşti. Simon – din 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.P.Of. 41/99 din 22. partea I-a. a M.E.Of. (M.P. ABRAMOVICI. 11761. nr. p. apoi inspector general în cadrul Direcţiei Generale C. când se pensionează). ABRAMOVICI. partea I-a. 76 din 30 martie 1946. p. ulterior funcţionar la “Cartea Rusă” (1953-1954). partea I-a./26. p.I. inv. Clara (n. nr. decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu Medalia Muncii. partea I-a. Arhitectură şi Sistematizare. apoi inspector în cadrul D. nr. emigrată în Israel. p.Of. ulterior funcţionară la Sovromlemn (1957-1960) – menţionată în dosarul de la C.Of. partea I-a. nr. 260 din 8 nov.C. nr. Renate . delegat şef al Direcţiei Regionale Bucureşti (M. nr. 15. partea I-a. Şmil – controlor economic (1947-1948). exclus din partid în 1953.1891 Puieşti (odin.IV. p. 6220).G. partea I-a.Of. 6658. 14.C. (1947-1948) (M. M. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr.I. partea I-a.9. 1948. 1123). nr. 6396). nr. nr.Of. Marcel – inspector în cadrul Ministerului Învăţământului. 32 din 8 febr. 19. F. 173 din 29 iulie 1948. 12. jud. Ladislau (fiul lui Andrei) (d. Mircea – în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.Of. partea I-a.I. ADLER. 1949 secretară de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. cimitirul sefard) . al soţului său (1954). apoi vicepreşedingte al Comitetului de Stat pentru Construcţii. a M. supra) şi al Rubinei (n. ADERCA. 1989 Bucureşti) – din 1948 membru în Consiliul de Administraţie al Institutului General de Asigurare.XII.funcţionar în centrala M. din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. p. 20. 13.E. 1947. când se pensionează).I. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu membru al Ordinului “Steaua României” îm grad de Comandor (M. a M. Leon – din februarie 1948 controlor în cadrul D. ABRAMOVICI. Osias – până în iulie 1948 controlor economic în cadrul D. partea I-a. ADOLF. partea I-a. (1948-1951).C. 7795 şi nr.C.I.C. p. 645). nr.R.Of. recăs. ulterior stabilită în Occident. nr.E.G. Lazăr – controlor în cadrul D.A. partea I-a. 21.C. după război iniţial reîncadrat ca şef de secţie la Ministerul Muncii (în martie 1945).Of. editor. 1948. Dobrişa Iosub)) (13.Of. 17.2008. 197 din 28 august 1947. 10496). nr.C. partea I-a. (nr. Herman – după război mai întâi consilier (1945-1946). p. 3002). 642).C.Of. p. partea I-a. Felix (n.Of. 737. I. recăs. 1033). 167 din 26 iulie 1946. 4798). 11. profesor şi autor în domeniu (Cajal & Kuller 2004: 478). 1949. p. Adelstein.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 19 din 23 ian. publicist (v.Of.până în febr. (M.P.1954)).III. Leontina . p. 1949. orig. 15 din 19 ian.III. p. 10.Of. p.E. din Austro-Ungaria) şi Debora (n. Froim Zeilicu ADELSTEIN. ABRAMOVICI. din Ministerul Comunicaţiilor.C (M. nr. 534). p. 1949.F. Marcel (fiul lui Felix (v. pentru Literatură Universală (1954-1975. azi Vaslui) – 12. 185 din 12 august 1948. Klari KAHANA) (prima soţie a lui Marcel Aderca.R. ADERCA. 31 din 7 febr. 22. fiul lui Avram Adercu (n. 1890-1974)) (26. 1946.1962 Bucureşti) – în perioada interbelică funcţionar la Ministerul Muncii (19201944) şi publicist. M. ADAM.1920 Craiova – 21. ADLER. ulterior şeful Direcţiei Învăţământ Artistic din Ministerul Artelor (1946-1948. 18. M. ABRAMOVICI. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a. p. 16. ADELSTEIN. Tutova. Rifca Penchas. 7491). şi dosarul său de la C. cu Richard Raskind. 24 din 30 ian. 190 din 19 august 1947. ABRAMOVICI. 1948. a M. incinerat în Bucureşti.E. 21 . partea I-a. 125 din 1 iunie 1948. 803 din 21 dec.C.G. nr.

partea I-a. Ministerul Artelor.1957) şi la secţia Economică a C.C. ALEXIU. p.) Siegfried Alperin. 22 .I. decorat prin Decretul nr. 3. 1947. iar din decembrie 1947 promovat şef de secţie în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. 51).) Vladimir Carnavalschi. 4. partea I-a. p. v. apoi ministru adjunct al Industriei Chimice. 25.. 1649).I.C. Ministerul Propagandei Naţionale. şi M. 12. ALPERIN. căs. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. ALEXANDRU. n.a. ministru adjunct al Comerţului Interior (1948-1952).R. fiul lui Ludovic (Lajos) şi Zali) (20. 14. 46 din 25 febr. unde ocupă inclusiv poziţia de ministru adjunct (1966-1970). AIZIC. 1948.C.C. cu dosarul la Colegiul Central al partidului (nr.) Vasile Nichita.I. Clara (LEBIANU) .. dosar 1027). reprimit în 1955 (dosar C. din anii ’60 secretar general al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă. ulterior cu diverse funcţii în sectorul economic. şi Cajal şi Kuller 2004 şi Kuller 2008a: 431). (dosare anexe.C.N. care îl menţionează eronat ca Aibănuş Mihai).R. până în anii ’70. nr. Comisia înfiinţată la 2 mai 1945 îi cuprin dea ca membri pe: 1. ALEXIU.) Costin Sebe.) Nicolae Hodoş. 14.) Gherghina Ardeleanu. apoi reabilitat. inv.) Eugen Schileru şi 16. ALĂMARU. 7. Ernest WEISZ. 8214).) Gheorghe Gonda.E. numit contabil-şef al întreprinderii “Dacia” din Bucureşti. fd. nr. 539) (pentru schimbarea numelui vezi decizia nr.1955) (v. 9.IX.) Al. 28. P. de la sfârşitul anilor ’40 în ministerului Comerţului Exterior.Of. 24. în 1949. Kovacs 2006. 15. cu fişă la secţia Economică a C. Hermina Tismăneanu.P. ulterior membru al Biroului Comitetului Raional „V. ulterior epurat. 297 n. al P. nr. după naţionalizare.A. 288 din 12 dec. EIBENSCHUTZ) – după război încadrat comisarajutor la Biroul de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Salonta. Ştefănescu (A. nr. inv.membru al C. ABRAMOVICI) (n.R. Bihor. 1945 23 În aceeaşi perioadă cu Leonte Răutu. iar după reorganizarea ministerială şef de secţie la Direcţia Arhitectură şi Expoziţii a Ministerului Artelor şi Informaţii lor (M. şi director al Întreprinderii de prototipuri Bucureşti. 10. Lenin” Bucureşti al P. 1948 a ministrului Justiţiei din M. Paul [alias] – după război director adjunct şi apoi director în cadrul C. (91(I&II)/354 din 19. a IV -a (Levy 2002: 192. ALBESCU.R.1955).) Haralambie Bădeanu – preşedinte.a. 331/211 din 24. 1948. Cohen 1994: 27. 11029). nr. dată extremă 15. 136/219 din 8. 6.) V. 30. M. 13. 24 Compusă din delegaţi din partea Comisia Română pentru Aplicarea Armistiţiului. respectiv Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 43. funcţionând sub coordonarea ministrului propagandei. în martie 1948.S. Societatea Scriitorilor Români şi Academia Română. dosar la C. p. Siegfried (fiul lui Heinrich şi Ernestina) (1913 – 1994 Israel) – membru al Comisiei mixte de cenzură24 instituite în mai 1945 în cadrul Ministerului Propagandei25. AIBENŞUTZ.C.I. ilegalist din “vechea gardă”.M. al Crucii Roşii în anii ’50 (dosar la C.Of. 29. 203. din nov. 26.C. 51). 20.XI.031 din 21 febr.V. cercetat diciplinar în partid în 1955 pentru că ar fi “concediat abuziv elemente de naţionalitate română pentru a-şi promova prietenii şi cunoscuţii”. 2.1915-2005) – membru de partid din 1940. Caţavencu 2007: 4. Mihail [alias]– la începutul anilor ’30 student la Drept. cazat la căminul (pentru studenţi evrei) “Schuller”23. cadru didactic la A.Of. cu Margareta Albescu (n. Lipa – după război angajat ca desenator grafic stagiar în centrala Ministerul Propagandei./P.Of.C.) Paul Cornişteanu. 11. Mancsi Izsak).VIII. Mihail Florescu ş. iar în paralel.S. 51 din 2 martie 1948. u. 27. (1973).) Joseta Stănescu. partea I-a.) Natalia Mustaţă.P.1913 Tulcea) – membru de partid exclus în 1950 pentru legături cu social-democraţii. secretar general al Ministerului Educaţiei şi Culturii în mandatul lui Ilie Murgulescu. Sirianu.C..III.) Alice Horovitz. partea I-a. 5. 240 din 15 oct.P.P.23. (Cohen 1994: 97 n. p. Leon (n. 1910. 8. Mihai (alias AIBĂNŞUŢ.1950). 411/1952.. Cristina Luca-Boico. utilizat ca anchetator al partizanilor capturaţi în Munţii Bihorului. Alexandru (n. nr. şi autor al unor articole în revista Probleme economice (inclus ca supravieţuitor al Holocaustului în registrul Benjamin and Vladka Meed.) Adrian Dimitriu. Constantinescu -Iaşi. şi avizând în fapt lista publicaţiilor de cenzurat întocmită de multipli funcţionari.

34. (M. nr. 190 din 22 august 1945.C.1951). Dabija . nr. 7833). Ciorogaru . partea I-a. a Industriei Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerul Industriei (M.Of. g-ral Ştefan Panaitescu .E. 363/169 din 1. Leon (d. partea I-a. 1917-2003) (v.din 1947 controlor în cadrul D. 516/653 din 25. 16 din 20 ian.C. 738).E. Andrei IZSAK) .P.A.. 168 din 23 iulie 1948.impiegat în cadrul Administraţiei Financiare judeţene Rădăuţi (1945-1946) (M.G. exclus din partid în 1960 (decizie reconfirmată de C. 202 din 6 sept. 372/665. 1947. 7622). (1946-1948). partea I-a. În total.I. ALPERN. 1971.Naţionalismul lui Eminescu (f. I.C.Istoria literaturii române Dela început până la zilele noastre (1945). tatăl poetului George Almosnino. în 1948 avansat inspector (M. 24 din 30 ian. Discursuri rostite la Senat în sesiunea extraordinară din vara anului 1920 (1920). 40. AMBRUŞ. (M. partea I-a.C. ANDREI. nr. 32. nr.R. după august 1944 şeful Serviciului Presă din Ministerul Poştei şi Telecomunicaţiilor (1950-1954). 3660). 33. 2006: 489).I. ALMOSNINO.I. 1948 numit contabil al D. 3293.. 1948.Of. ALPERN.Of.Soldaţi în Est (1943). a M. 1948.C. partea I-a.Of.Of.1960). ALPERN. ANDREESCU.Of. nr. 214 din 15 sept. mitr. Andrei (n. I. partea I-a. p. 23 .Marxismul şi religiunea (1934). 1949. al P. (M. anexa la dosarul nr. p.C.Of. Miklos) . Simionescu . şeful Direcţiei Cinematografie din Ministerul Propagandei. nr. Teodora Anka. nr. 148 din 25 iunie 1941.12. ale căr ui două anexe scot din circulaţie 161 titluri între care Nicolae Berdiaeff . exclus din partid în 1951 pentru fost colaboraţionism cu legionarii şi afacerism (dosarul personal la C. p. în centrala M. 25 Pentru un exemplu ilustrativ.C.Domnul este cu tine (1944).D.Of.a.membru de partid.P.. Paul Georgescu . Haim – ilegalist. Herman .C. tirani şi bandiţi în Rusia Sovietelor (1931). a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. partea I-a.I.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public.D. în 1948 numit director al Centralei Industriale de Sinteză şi Prelucrare (M.A.P.C. din 2. 11 ian. partea I-a. David ABRAMOVICI) . inv. C. 264 din 14 nov. Nicolae .G.Of. 37. nr. Nifon Criveanu .în sept.n. 10092). membru de partid din 1940 (dosar A/52 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nu a fost niciodată arestat. Dan (n.] . vezi decizia comisiei publicată în Monitorul Oficial nr. la Direcţia I. producţia La clacă. partea I-a.I. n.P. I. Sidorovici [fratele Alexandri Sidorovici-Brucan. 1897) – ilegalist. destituit şi exclus din partid în 1954 pentru neglijenţă în serviciu (dosar nr.C. 1949. Nichita Drăgulin . p.. Elie Bufnea Cruciaţi.Isbânda românismului şi minoritarii în armată (1938). Teofil Gh. Gheorghe I.R. 85/1955. secţia Cancelarie – dosare anexe. aşa cum avea să pretindă ulterior fiul). 35. cu actriţa Teodora Alperin (n.Războiul germano-polon (Învăţăminte) (1940). Petre V. g-ral A.Naţiune şi armată (1937). 1947. p. nr. nr. 39. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 1946). 1945.C. partea I-a. etc.31. Bucureşti) – în perioada interbelică director în cadrul Societăţii Române de Telefoane.P. Constantin Loghin . Iancu I.C.Brazdă nouă (1939). după război director administrativ în Direcţia Generală a Monitorului Oficial şi Imprimeriilor Statului (M.şef de serviciu la Direcţia Generală a Arhivelor Statului.C.E. a M. Haim . 16 din 20 ian. p. 6094). 658). ALTERESCU.C. căs.I. 38. 36.Pentru consolidarea României Mari. 6386).I. 662). nr. în numai patru ani (1945-1949). Nistor . inv. ALTER. nr.în 1949 era referent tehnic în cadrul D.Calendarul Gospodăriilor din sate şi oraşe (1943).C.C.Of. controlor în cadrul D. p. p. Micloş (n. în 1962) sub acuzaţia de a fi pretins şi primit de mită de la o funcţionară în vederea cedării locuinţei sale (dosar C.. Mihail Chirnoagă – Logodna (1940). apoi regizor la Ministerul Artelor (şi Informaţiilor) şi în paralel redactor la Radiodifuziune.G. Bela (n. Alexandru Predescu . ALTER. Haneş – “Basarabia. din 1947 controlor economic în cadrul D. Autonomia. fond C. p. au “dispărut” din spaţiul public 8779 titluri (C. 10533). 276 din 28 nov. neatârnarea şi unirea cu România” (1919). cu referat de cercetare la Fd.). p. Iosif . nr. 167 din 26 iulie 1946.1954.Prizonier la Bolşevici (1944).

1945 a ministrului Justiţiei în M.Of. apoi al Artelor şi Informaţiilor. În 1956 C.P.organul de facto al cenzurii în presă.I. partea I-a. 44.P. decizia nr. p. când este înlocuit cu Ion 26 27 V. 8792În perioada de după 1944.1949). ARONOVICI) (n. 21 mai 1909 Iaşi) . ANDRONIU. 1948. n. partea I-a.P. 15 din 19 ian. cu o scurtă perioadă în 1948 când este detaşată la Legaţia R. M. 98327 din 26 sept. FAERŞTEIN) – din martie 1945 impiegată în centrala Ministerului Muncii (M.C. Eliza (n.n. ARDELEANU. 15 din 19 ian.P. Alfred – jurist în perioada interbelică.1914 – 24. fiinţând pe lângă Consiliul de Miniştri27) (din 1951 până în 1973. hotărâre reconfirmată în 1962.E. Iosif (n. ca membru de partid. 645). p. 2002). ANTONESCU.R.fost ilegalist.Of. 46. Traian [alias] – cf. p. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obl igatoriu (M.V. 280 din 3 dec. închis apoi în lagărele morţii din Germania [Mauthausen.E.Of.A.P.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 11362). din 1947 arhivară-şefă în centrala M. 1948. a propus excluderea lui din partid.S.C.Of. David (n.R. 260 din 8 nov. Ermina – după război consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor M. nr. 47 din 26 febr. (M. în documentele sale de partid făcându-se precizarea faptului că a fost membru al Partidului Comunist Spaniol din 1938. 47. 6597).în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.” cls. p. nr. 1941. Din 1947. partea I-a. Balint 2011a. nr.]. József Demenyi (Demö) ADLER26) (26. (1948-1952.VIII. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.Of. ulterior pe un post secundar. 905/486 din 7. Eugenia (n. 1052/576 din 19. consilier de legătură cu Naţiunile Unite la Legaţia României de la Berna (M. Z. Gherghina (n. 11765). Clara . Gagyi 2004: 20. 1947. 10664). în 1963 încă director adjunct în centrala ministerului (dosar C. 45. de la Bruxelles).C. unde avea ca sarcină “să veghez[e] cum sunt introduse metodele partinice în muncă” (apud Constantiniu 2003: 70). 50. partea I-a.E.1978) – membră de partid din 1944 (dosar A/62 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Of. ANTALFFY. cu studii comerciale. nr. nr. 43. ZILBERSTEIN) (26. 1949.” clasa a V-a. a decis reîncadrarea sa în partid cu stagiul din 1945. p. iar apoi la Contemporanul. Ministerul Artelor şi Informaţiilor şi Ministerul Forţelor Armate (a fost şi comandantul Închisorii Militare).. a III-a.1963). 49. Bihor – 1988 Bucureşti) . “fost brigadist în Spania.VII. ADLER) (1913 Budapesta – 1950 Bucureşti) – în 1941 “lucrătoare mănuşi” conform unui raport al Siguranţei.C. element anarhic în lagărele de la Saint Cyprien şi Gurs.P. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. 641. scoaterea din armată.A. decorată prin Decretul nr. nr.C. organul instituţional responsabil nominal cu cenzura a suferit numeroase modificări: în toamna lui 1944 a fost creată o comisie de cenzură din cadrul Serviciului Aplicării Armistiţiului (ulterio r redenumit Serviciul Defascizării) al Ministerului Propagandei (minister redenumit al Informaţiilor în 1946. nr.Of. 299 din 29 dec.R. 67).Of. ilegalistă. dosarului de la C. ANDRONACHE. a avut funcţii de răspundere la Consiliul de Miniştri. partea I-a.IV. redactor în echipa iniţială de la Scânteia. trimiterea în producţie şi ţinerea „în evidenţa organelor în drept”. 42. Turcu) – soţia lui Iosif Ardeleanu (Adler). partea I-a. din dec. nr. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. 1686).P. după război membră a organizaţia de bază a partidului şi directoare în M. 1947. Clara (f. p.A. 1945. 21-2. 1947 detaşată ca şefă a Direcţiei Regionale Mureş a Ministerului Informaţiilor. fuzionat cu Ministerul Artelor în 24 . C. III-a (Decretul 873/20. din 1945 membru al comisiei de cenzură a presei instituită în cadrul Ministerului Propagandei şi subordonată direct Comisiei Aliate de Control. 1946. ANGHEL. ulterior Culturii (N. după război.X. p. nr. 1949.1909 Salonta. 62 din 16 martie 1945. partea I-a. în mandatul Anei Pauker (1947-1951).41. partea I-a.1952). ARDELEANU. partea I-a. nr. 48. până în febr. p. p. ANTONIU. 255 din 27 oct. ARDELEANU. director general al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (preşedinte al Colegiului direcţiei . 230 din 9 oct.” (dosar C. ARBORE. nr. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. director în M.Of.

S.17. 58. ASKENAZI. p.C.N.R. comisia în discuţie devine Direcţiunea Presei din cadrul Ministerului Informaţiilor (ulterior a Ministerului Artelor şi Informaţiilo r).E. numir în 1952 vicepreşedinte al C. nr.VI.T. partea I-a. vezi Corobca 2008. din 1947 până la deces instructor în cadrul sectorului Ştiinţă al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. reîncadrat în 194528. 59.Of.Of.” clasa a III-a. 2008 b şi 2008c. în 1971 decorat în calitate de vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Preşuri cu ordinul “Steaua R. al P.M.P.. 29 V.S. 1948 în forma Ministerului Artelor şi Informaţiilor şi redenumit Ministerul Artelor în mai 1949). p. (dosar nr.R – secţia Propagandă şi Agitaţie. 28/1956. Etenne BERCOVICI) (d.R. 5124. ARSENE. nr. AREŞTEANU. Elena . ultimul loc de muncă în 1975 la Înreprinderea “Policolor”. În 1975. d.C. al P. iar ca pensionar. decedat în penitenciarul Aiud în 1977.C.). nr. 3293. partea I-a.)..Of. 235 din 4 august 1952). în anii ‘60 funcţionar superior în Comitetul de Stat al Planificării (C. Pentru mai multe detalii. partea I-a. 1948.E. 57. fd.C.).36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/A/A%2004. AREŞTEANU.G. secţia Cancelarie – dosare anexe. Leon – în oct. Abramovici. fişa matricolă penală la adresa http://86. condamnat în 1975 la 20 de ani închisoare pentru subminarea economiei naţionale şi divulgarea de secrete de stat 29. partea I-a. 1988.C.1958). Cornelia – din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. Gita în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. această comisie se subordona. Andrei (31.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Hârtiei şi Celulozei a Ministerului Industriei (M.1977 Aiud) (fiul lui Henric şi Matilda) – de profesie inginer chimist. 53. Bucureşti. (Decretul nr. 1949.C. 1070/108 din 5. dosar 51/1949. ARON. în 1978.Of.Of. Cumpănaşu).S. 423 din 15 iul.P. Lupta de clasă. 56. 9. I-a (Decret nr.. Hertzel . în 1958 cercetat disciplinar de C. ARONOVICI. Solomovici (2004: 131). În 1946. membru al Comisiei Centrale de revizie (a C.S. nr. I. C.%20Ardelea%20-%20Azoitei/Ascher%20Andrei%20H/index. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. cu care a avut o fiică. H. 28 V. C.P. 1963 şi cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” clasa a III-a în 1964.. (1955-1960). iar din mai 1949 atribuţiile cenzurii asupra spaţiului publicistic sunt preluate de nou -înfiinţata Direcţie Generală a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri (D.XI. AREŞTEANU. 233 din 7 oct.51.P. Cornelia (n. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. după război “investit în funcţii economice importante” cf. radiat din registrele Forţelor Armate pe motive rasiale în 1940.2011 Israel). 1949. 663). cu referat de cercetare la Fd. C. 118-121). anexa la dosarul nr. 25 . 1948 angajat referent la Direcţia Studii a Ministerului Sănătăţii (M. 16 din 20 ian. De Geniu (r. specializat în statistică. (A. nr. M. 15 din 19 ian.C. sublt. Comisiei Aliate de Control. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.I.R. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (indicat ca evreu în Kuller 2008a: 432).” clasa a IV-a.P.R. 1949.. 55. emigrat în Israel împreună cu soţia sa.C.C.I.) al P. Mişu (Mihail) (1910-1950) – ilegalist.S. 646). 54. Weiner). partea I-a. 15 din 19 ian. al P. autor şi coautor al unor multiple cărţi şi articole în Probleme de economie.Of.1912 Braşov – 28.G. Bucureşti) – membru de partid din 1945. 1941. p. p. 206 din 1 sept. 645).V.E.php.P. Ştefan (n. ASCHER.125. 186 din 13 aug. economist. inv.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. în paralel cadru didactic la I.C. 262 din 21 august 1979). cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.R. Direcţia va fi transformată în Comitetul de Stat pentr u Presă şi Tipărituri. Edy (fiul lui Iosif) – după război inspector în cadrul D. 52. partea I-a). prin intermediul Ministerului Afacerilor Străine. Mihaela (căs. ff.V. ARONESCU. apoi activist de partid. ulterior la A. 1948. De facto şi de jure. p.M. etc. 6683). nr. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. nr.

nr. p. D. 62.I. ilegalist (membru de partid din 1930).şef de cadre la Direcţia Generală a Exploatării din Ministerul Industriei Lemnului în guvernele Groza. 1123). 5 din 9 ian.VIII. 1949. ATIAS.60. nr.Of. nr. – secţia Cadre. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. C/2072. Islea . 1949 (M. nr. AVADIC. p. partea I-a. Cela / Heda (soţia lui Mendi. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. în anii ’60 vicepreşedinte al C. din 1954 funcţionar în cadrul C.C. M. AVANDICI. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p.G. (dosar 63/1955). 316.1953).C. 120 din 26 mai 1948. al P. 70. a M. Radu . 6. f. AŞMAN. M. partea I-a. p.Of. 32 din 8 febr. p.C.R. 112.C. 15 din 19 ian.E. până în febr. ASKENAZY. 264 din 14 nov. 17 din 21 ian. Ficu .. (din 1945 până în 1960). 804 din 21 dec. 2 ş. f. 1964. Ernest – după război prim secretar presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor. 65.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.B. 1948.C. al P.R. B/19431.B. 1963. încă în viaţă în 2010.C.C.Of. partea I-a. Maria .N.C. nr. p. 15 din 19 ian. 10092).după război referent în administraţia centrală a C. 1949. nr. D/1315.în anii ’50 profesor de planificare la I..din 1947 controlor în cadrul D. 64.G. 804 din 21 dec. 74. AUDERBAN.A. 1949. decizia nr. S. nr.1. (?) AVRAMESCU.C. AVADIC. p.Of.C.. partea I -a. 26 . Bacău) .în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.P. nr. din 1948 controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M.a. 30 V.” clasa a V-a.E. fd.R. 131 din 8 iunie 1948.C. şeful sectorului Carnete şi Evidenţă al C. din ianuarie 1967 consilier referent în cadrul Secretariatului General al Consiliului de Miniştri.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. 645).. 7438. 15 din 19 ian. 644). partea I-a. AVRAM. p. partea I-a. 68.Of.1913 Valea Rea. apoi responsabil în cadrul secţiei organizaţiilor de partid a Direcţiei Organizatorice (v. al P.B. (M. nr. partea I-a. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. dosarele nr.). ASKENAZI.I. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. partea I-a.I. III-a.1.P. 1964 (tatăl Mirelei Aşman?). 61.Of.C. partea I-a. Tudor (n. 1947 a ministrului Justiţiei în M. al P. AUSTERMAN.Of.R.I. 166/784 din 21. nr.P. 69. 71.C. Horaţiu (n. AUSCH.Of. AVĂDANEI. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.XII. Osias . p. Max Beno (în alte documente ortografiat “Askenazi”) – după război controlor în cadrul D. Ernest – absolvent al Liceului “Laurian” din Botoşani.E. infra) – de profesie inginer textilist. 24. AUSBURG.I. nr. 4611).P.P. 645). 4968). 67. Mendel . decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.1949. 66. 72.M. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.C. nr.. 1948. partea I-a. demis şi exclus din partid (dosar C. condamnat penal pentru speculă în 1953. după război controlor în cadrul D. 148 din 25 iunie 1941. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. Mayer-Herş ATLASMAN30) (n.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 1947. ulterior funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Uşoare (’60? – ’70). I. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. partea I-a. v.P.S.G. dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. C. ATANASIU.125 din 17 dec. 423 din 15 iul.1909. Saul ŞAPIRA) (n.. 1949. Stela .II. 3660). p. A.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.R (1953). nr. III-a. Mendi – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 63.P.C. şi asistent cumul la catedra de planificarea şi organizarea întreprinderilor din cadrul I.C. 209 din 9 sept. Iaşi) – de profesie contabil.S.Of. 508.Of. şi membru al secţiei Economice a C. Adina . 73. membru al comunităţii evreieşti din Bucureşti.Of.R. p.S. f.

d.R. 646). 82. Or. 98.A. 308 din 12 aug. Hirsch) . în 1945 îşi maghiarizează numele în „Balász”. Solomovici 2003: 139. “vechi comunist şi conducător C.. BACAL.Of.A.Of. Efroim-Mauriciu PAUCKER31) (n.R.534 din 6 sept.S. 69 din 23 martie 1948. 33 În cadrul valului de epurări din 1952.X. încadrat în M. 91. în 1948 numit membru al comisiei de disciplină a I. (1949-1952)33.C. (M.A. ulterior activistă a partidului.R.1961 Bucureşti) – absolvent al liceului “Laurian” (1921). partea I-a. BACHER. nr. partea I-a.I. care “a contribuit masiv la C.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.B.P. 84.Of. ulterior şi-l românizează în „Balaş”. 80.S. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 15 din 19 ian.E. 84).adjunct al organizaţiei Cluj a P. 1949. fiul lui Ignác (Ignatius) şi Boriska (Barbara).1971 Bucureşti) .D.A. apoi ataşat de presă la Legaţia României de la Berna (1946-1949). Filderman după război. 7. profesor de economie mondială la I. decorat prin Decretul nr.” clasa a V-a. 223 din 26 sept. .R.A. 1949. BACALU.E. traducător. incinerată. BACIU. 10522 La întoarcerea în ţară.P..R. în 1947 de către Ana Pauker. 658).S. p.în 1949 era consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M.-ist” (cf.. I. BACHER. p. 78. frecvent considerat ca având o orientare antisemită de mulţi autori evrei. Kuller). rămas în Occident. preşedintele F. Ştefan (fiul lui Ioan şi Elisabeta (n.I. 1795). S. Egon BLATT32. căs. fond 495 (“România”). apoi prin Decretul nr. revenită în ţară în 1944. partea I-a. Ucraina – 2. C. partea I-a. 225. publicist. H.C. Voitonovici) al României (1948-1952) (singura menţiune în Solomovici 2001 II: 42). incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 85.-izarea comunităţilor evreieşti” (cf. Rosen 1990: 66. I. inv.) – memorialist.C.1916 Bucureşti) – în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. Israel (1902 Botoşani – I.D. după august 1944 şeful Secţiei Gospodărie de Partid a C. Mauriciu (n. Cluj.R. AVRAMOV. nr.S. în 1939.I.R. 83. BALAŞ. kominternistă (INCOMKA. 2540). p. iar ulterior secretar general la Ministerul Industriei Alimentare (până în 1964). 88. după război redactor la Libertatea (1944-1946).1918 Braşov – 7. şi Institutul “Elie Wiesel” 2008: 176). Kuller 2008a: 47.M.Of.C. iar în acelaşi an cu ordinul “Steaua R. BACIU. nr. Iulius – procuror şef adjunct (al lui Al. iar după stabilirea în S. la Direcţia I. 1948.C. 81.Of. cu scriitoarea Mira Simian.E. unde continuă activitatea publicistică (inclus într-o seie de autori evrei în F.R.E. 1948 cu “Ordinul Muncii” clasa a III-a.75. BAILICH. a III-a. Simion (19. prin Decretul nr. 1959 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. (1944-1948). 643) BABENCO. se cuvine amintit şi aici că între funcţionarii guvernamentali arestaţi şi/sau anchetaţi în 1952 se numărau nu doar Vasile Luca. n. Ita Meerovna GOLDMAN) – ilegalistă. 1946.VII.U.C. Adolf – în 1948 era consilier tehnic în centrala Ministerului Justiţiei (M.E. unul din principalii denigratori ai lui W. secretar de legaţie la Legaţia României la Londra (19481949). (1951-1961) şi simultan şeful Direcţiei Juridice din cadrul Ministerului Industriei Uşoare (H. nr. BADEA. 77. 77. partea I-a. după revenirea în ţară redactor la revista lunară Probleme Economice şi şeful Direcţiei Economice a M. iar apoi definitiv în S. decorat în 1948 cu.P. 16 din 20 ian. în 1941.Of.E. arestat în cadrul “epurărilor” din 1952 (oficial acuzat de 31 32 V. p.S.1912 Smanenka. al P.E. Eugen (n. Bucureşti (M.1993 Honolulu. 1949. (1950). Moses Rosen). 9. dosar nr. 79.R. 27 . adoptă forma „Balas”. 239 din 14 oct. se stabileşte iniţial în Brazilia.III. nr.U. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. partea I-a. nr. decizia ministrului Justiţiei nr. p.D. 1946 în M. Rotman 2004: 47. Lidia (n. Samoil – după război judecător cu grad de consilier în centrala Ministerului Justiţiei.fost condamnat pentru spionaj în favoarea U. p.U. Sager)) (29.E.S.VI. (Institutul de Studii Economice şi Planificare) “V. refugiată în U. Lenin”. 8187).C. 76. al P. avocat. 15 din 19 ian. Nisim . 2167 din 29 de. Ancel 2005: 246.1922.

VI.C. Eidlitz şi E.M.Of. nr.C. (1965-1974). 34 V. partea I-a.R.VIII. Emil Papuc. Gazeta literară (1954-1957).1913 Bucureşti 10.C.C. căsătorit cu actriţa Marcela Rusu (1926-2002).C. – inspector la Direcţia Medicină Curativă a Ministerului Sănătăţii în 1948 (Bărbulescu et al. Hugo “Gheorghe” (n. BALTAZAR. decorat cu Odinul Muncii cls. dramaturg. deconspirarea de secrete de stat).C. nr. partea I-a. IV-a în 1959. Mureş .C.C. 3293. ulterior poet. fiul Goldăi) (25. 1946.R. al P.Of.R.E. Ioan Magda.1949. Ariel LEIBOVICI34. 316).N. poet şi publicist (autor. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. ulterior Al. 1955).). 1946 în M. (v. 12626. prozator. nr. 750).Of.504 din 27 nov.C. respectiv ordinul “Steaua R. (1947-1949) (M.” şi “Meritul Cultural” cls. inspector general în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (până în noiembrie 1948). ci şi românii Aurel Vijoli (preşedintele Băncii de Sta t). partea I-a. 5 din 9 ian. Vasile Hulduban.1979 Bucureşti) – ilegalist.1977 Bucureşti) – frizer. apoi prim-secretar al Comitetului de partid al jud. 283 din 6 dec. ulterior inspector general al Direcţiei Artelor din Ministerul Culturii şi membru al echipei redacţionale la revista Teatrul în anii ’50-’60. Vrancea – 27. (1955-1960. decorat cu ordinul “23 August” cls. Dumitru Georgescu. 35 V. BANDNER. emigrat în 1966 în Israel. 113 din 27 ian. membru supleant şi apoi cu drepturi depline al C. secţia Cancelarie – dosare anexe. 179 din 5 aug. 91. iar în 1967 stabilit în SUA.-a în 1964. cu referat de cercetare la fd. p. nr. p. BARANY35) (27. anexa la dosarul nr. eliberat în 1954. şeful Serviciului de Presă şi Propagandă din Ministerul Industriei Alimentare şi redactor al buletinului ministerului Industria alimentară (1952-1958?). Gr. M. Z.1906 Craiova – 1962 Bucureşti) – deputat de Dâmboviţa pe lista B. 225. nr.VI. Mendel.X. inv. 232 din 7 oct. 6474. Nistor.C. nr. a M. al P. al P. 87. anchetat. partea I-a.R. 1947.C.R.I. 2009: 77). al P. în 1947 numit secretar al Comitetului de Lectură de pe lângă Direcţia Generală a Teatrelor din cadrul Ministerului Artelor (M.I. C./7.R. membru al C. după care a fost numit președinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activităţii Economice și Sociale. (?) tatăl jurnalistului Andrei Banc. BANTZER..G. Victor Nagy ş.Of. E. fosta soţie a lui Alexandru Bârlădeanu.S. în august 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Băuturilor Spirtoase şi Produselor de Fermentare (M. decizia ministrului Justiţiei nr. 89. Gheorghiu. 1946. II-a în 1971. (1976!). al versurilor imnului comunist din 1948 “Zdrobite cătuşe”). partea I-a. Dobriş. nr. partea I-a. p.319 din 16 apr.Of.Of. (1969-1974). apoi ziarist în perioada interbelică. – 22 martie 1952 din arhiva secţiei Economice.2007) – evreu maghiarofon (?). p. dosarul nr. 1947. inter alia. II.III. Balaş. 11281).R. (1946-1948). 1947. Camil (n. Solomon .C. BARANGA. Victor Morfei. membru al Secretariatului C. 1946. după război redactor la Vremea literară şi Călăuza artelor (1948-1949). V. sau maghiarii Adalbert Szabo. 10832. 26 din 1 febr. Mureș (până în 1975)../P. (1972-1973. ulterior şeful secţiei Economie Mondială din cadrul Institutului de Cercetări Economice al Academiei R. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1965-1972). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. membru supleant al Comitetului Executiv al C. Al. ordinul “23 August” cls.. prim-secretar al Comitetului Regional Oradea (1956-1958). al P. Ion Craiu. fond 495 (“România”). p. încă în viaţă în decembrie 2010. Albina (1949-1950). traducător. pentru detalii. p. II-a în 1954. etc. redactor la Realitatea Evreiască. inv. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1953. BARANGA. 264 din 14 nov. redactor la radio (1945). ulterior controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. fiul lui Jean şi Paulina) (20. (?) BANC. p. Jozsef BANK) (3. dosar nr. 118.R.IV. Leopold GOLDSTEIN.1921 Aluniş. 1920-1965 a A. nr. (1955-1959).IX 1902 Mera.P.D. 2399). unde urmează o carieră universitară (matematică).C. Iosif (n. în M. zis “Leibu”. Constantin Dinu. al P.a. 9/1959.C. inspector general la Ministerul Artelor (şi Informaţiilor) (1946-1948-1952). 28 .Of. Aurel (n. 10092). 88. 40. partea I-a. decizia ministrului Justiţiei nr. redactorşef al revistei Urzica (1949-1979).P.R. Gh. Victor Ivanceanu. 1989). corespondent la Tribunalul Poporului (1945-1946). 1948. 295 din 20 dec. Emeric György Kiss.86. 90. 1979-1989).controlor în cadrul D. membru al CPEx (1979-1989).C. şi Magdalena Iacob.

p. Iaşi. 198. apoi secretar genral la Ministerul Comunicaţiilor. consilier juridic al delegaţiei României la sesiunile Adunării Generale O. BARHAD. şi Kuller 2008a: 54. 99. (dosar 29/1957) (v. după întoarcerea în ţară medic M. 92.C. Aurel (n.I. Bernard (în alte documente BARHAT) (fiul lui Beriş şi Sim(h)a) (1918-2002?) – după august 1944 secretarul sectorului de studenţi P. cu referat de cercetare la Fd. (1955) (Berindei.M. partea I-a. partea I-a. a M.Of. BARBU.psih. 93. p. redactor la revista Studii de Drept Românes în anii ’50’60. partea I-a./P. coleg. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C.ro/anuare/aratafisatest.C.R.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. BARBU.C. nr.2007) (cumnatul lui H.R. bun prieten şi co-autor cu Gheorghe Brătescu (ginerele Anei Pauker). BARASCH.Of.şeful serviciului Personal la Ministerul Comerţului (1948).. cu dosar de cadre 36 37 V. nr. Lazarovici). BARAŞ. când publică Bolile profesionale şi prevenirea lor (Ed. activist P. 1947.1916 Piteşti . 200-1.E. Dobrincu şi Goşu 2009: 116.membru de partid din 1942. nr.C.N. 3293.Of. 1945.R. partea I-a. 120654 din 28 nov.php?letter=B&id=5465 29 . BARON.Of. între 1947 şi 1950 cadru didactic la facultăţile de medicină. apoi preluat în Ministerul Industriilor şi avansat inspector (M. BARASCH) – membru de partid. 79 din 3 apr. redactor la revista Studii de drept românesc (anii ’50-’60).U. decizia ministrului Justiţiei nr. director al Direcţiei de Studii a Arbitrajului de Stat de pe lângă Consiliul de Miniştri (1950-1954).R.1906 Bucureşti – 24. Iaşi.1984) (zis “Bilu”) . Ilie (n. BARHAD. nr. C. n. ulterior preşedinte al secţiei de Drept Civil a C. soţul Rosinei (n.C. nr. 95.M. partea I-a. 85 din 25 apr. 100.C.M. partea I-a. Gabriel (n.uaic. Kuller 2008a: 432). V. Eugen A. ulterior director adjunct al Institutului de Igienă şi Sănătate Publică. Zorel . 2009: 179.jurist. (M.V. 112 din 17 mai 1948. 97. şi http://iec. p. în 1946 înacdar ca inspector sanitar general în centrala Ministerului Sănătăţii. M.1904 Bucureşti – 31. FELDMAN36) (24. respectiv filosofie (catedra de marxism leninism) din Iaşi.IV.C. inv.II.C. BARASCH. al P. 94. 1916 Piatra Neamţ) – până în octombrie 1947 controlor la DG. nr. 219 din 23 sept.R. 9857. 2971).M. 1947. BARHAD. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Kuller 2008a: 5737). membru corespondent al Academiei Române (1963). secţia Cancelarie – dosare anexe. (1956-1957). cu care a avut doi copii: Ioan şi Dorin) – în anii ’50 şef al Agenţiei Economice a României la Moscova. 4384). al P. 15 din 19 ian. Filip-Iancu BARUCH) (29. (1951). 645). la sfârşitul anilor ’40 şeful direcţiei Farmacii şi Medicamente din Ministerul Sănătăţii (Bărbulescu et al.I.Of. Ştiinţifică şi Enciclopedică). p. consilier în cadrul Consiliului de Miniştri (1958-1973). p. p.1987 Bucureşti) . 101. ultima menţiune publică în 1978. după război şeful Serviciului Preţuri în cadrul Administraţiei Livrărilor din Ministerul Finanţelor (M. al Asociaţiei Juriştilor. sora lui Emil Calmanovici. BARU. 1903). 98. Marcu – în 1945 era consilier tehnic la Secţiunea Juridică Comisiei Române pentru Aplicarea Armistiţiului cu Naţiunile Unite (M.R. al P. Hilel Adolf – director general adjunct al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (organul de cenzură de pe lângă Consiliul de Miniştri) (1949-1952). cu grad de consilier diplomatic. 3409). (27. Aurel – farmacist.. 1948. 256 din 5 nov. soţul Corei (Cuţa. 136/1956. 8598). Obedeanu. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. FEDROM 2008: 86). specializat în istoria medicinei. Filip-Iancu (n. p.Of. apoi doctorand la Leningrad (titlul de doctor în 1953).IX. ulterior cercetător al Ministerului timp de 3 decenii (în cadrul secţiei de statistică sanitară a Centrului de Educaţie Sanitară). 1945.A.C.IX. nr. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. al P. 10729.R. 1949. 28/1956. 96. anexele la dosarele nr. director adjunct al Institutului de Igiena Muncii şi Boli Profesionale (1954-1964).C. partea I -a.

cât şi de cercetătorul (fost C. 2346). I. 1949. 2640. director general în cadrul Ministerului Construcţiilor şi Lucrărilor Publice (1947-1952).G. în stilul realismului socialist în arhitectură. a M. după război controlor în cadrul D. decorat cu ordinul “Steaua R. 106 din 14 mai 1945. al fabricii APACA (1947) şi al complexului “Casa Scânteii” (1948-1956). al P.I.R. singura de specialitate din ţară.1920) – membră de partid din 23august 1944. N. se pare încă în viaţă. după război inspector de vamă la Inspectoratul Satu-Mare (M. nr. decan al Şcolii de Arhitectură din Bucureşti (1952-1953). decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.C. ilegalist.C. nr. M.V. membru al C.Of. partea I-a.1910. 1969-1975). 590). Simion – în 1945-1948 şeful contenciosului Ministerului de Finanţe. partea I-a.Of. M. 10. 191 din 20 august 1947. (1951) (dosar R/85 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p.A. co-arhitect.A.Of. vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Economie şi Administraţie Locală (1969-1974). 34 din 10 febr.S. ulterior inspector în centrala Ministerului de Finanţe.. partea I-a. sa sinucis în 1952.Of. 293 din 18 dec. nr. 6864). 106. 737. stenograma adaptată a emisiunii din 10 august la adresa http://www.C.Of. nr. 76 din 30 martie 1946. al P. p. Elena (n. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 1185. inv. la Scânteia (1946-1948).iit. dosar nr. M. semnatar de pildă în revista Arhitectura nr. partea I-a. în anii ’50. 105. după 1944 activist al Uniunii Patrioţilor. 52 erau de îndoctrinare (apud Trişcu 2002). Eugen BENDEL. partea I-a.C. fost secretar al lui Ştefan Foriş. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. p. p. soţia prof. 104 din 8 mai 1947. (1965-1969). Bălănescu) (n.IX.E.. 1948. director (şeful direcţiei politice) în centrala M. 1/1950 al articolului “Împotriva cosmopolitismului şi arhitecturii burgheze imperialiste” în care anunţa că “arhitectura nouă va fi construită în mod conştient.Of.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. p. nr. partea I-a. în Burbank. 3002). la Roman) – absolvent al liceului “Laurian” din Botoşani. BĂLĂNESCU. nr. fond 495 (“România”). aceasta într-o revistă. 1948.S şi Arhivele Naţionale) Gabriel Catalan (în articolul “About the Sovietization of Romanian Architecture”. (1957-1965. imediat după reţinerea ministrului Vasile Luca.shtml). 107. BĂDESCU. partea I-a.(dosar 63/1955) (menţionat şi în Solomovici 2004: 538).C. nr. M.tuiasi.1912 – 1991 Bucureşti) – membru de partid din 1942.P. partea I-a. 1965-1969. BĂLAN.R. 24 din 30 ian. BAYER. p.pdf). Simelia.R. BĂLAN. în 1948 repartizat la Contenciosul Ministerului Comerţului (M.R. 104. p. responsabil de politică externă. California. partea I-a. ulterior preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii naţionalizate I. partea I-a. 11 din 14 ian. nr. apoi student farmacist în Bucureşti. BĂLĂNESCU. 7537). 8 iun. 176 din 4 aug. p. 103. unul din principalii responsabili ai sluţirii arhitecturii capitalei şi ideolog-şef în arhitectură. 225.102. p.Of.M. Marcel [alias] – fost ilegalist.E. M.Of. II-a în 1964. cu rezumat disponibil la adresa http://iit.M.N. 30 .” cls. 11186. 1949. 4848). inv. al P.Of.R. dosar nr. preşedinte cu rang de ministru al Comitetului de Stat pentru Arhitectură şi Construcţii (redenumit pentru Arhitectură şi Sistematizare în 1955) (1952-1957). ministru adjunct al Construcţiilor (1957-1958).C. (1952).R. (1948- 38 Menţionat ca evreu atât de Radio Europa Liberă în 1965 (v. 127 din 3 iunie 1948. prin critică şi autocritică. deputat în M. activistă a P. pe linia ideologiei socialiste. sub îndrumarea continuă a Partidului”. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. căs. 1947.ro/adxenopol/aiix/aiix_10/aiix_10_10. în alte documente “Bender”) (n. 1947. nr. al P. 225. al aeroportului Băneasa (1944-1947). 13 din 17 ian. 312.R. ROSENZWEIG.C. care a petrecut anii ’30 şi războiul în inchisoare.C.osaarchivum.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. în care din 56 de pagini. partea I-a. p. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947).C. la secţia Economică a C.A. nr. M. iar apoi chiar directorul Direcţiei Administrative (1949-1952). 3878. 2026). Marcel (n. Mircea (n. Nicolae38 (23. nr. KATZ) – ilegalist.A. la Direcţia Vămilor. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. fond 495 (“România”). de formaţie arhitect. “Semat” (M. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.N. p. Ion. după război redactor-şef adjunct.

G. BĂLTEANU. dar şi de către fostul suveran Mihai. David BERCOVICI40) (14. BECK. membru al Comitetului Executiv şi al Prezidiului Permanent al CC al PCR (1965-1969). soţia ilegalistului George Becheanu. nr. ulterior cu diverse funcţii pe lângă Consiliul de Miniştri. partea I-a. Salo EBNER41) (n. nr. partea I -a.R. nr.14. între 28 nov. nr. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. în 1947. (dosare anexe.C. BÂRLĂDEANU. al P. 113. Pasca). ministru adjunct al Industriei (1948). BĂNUŞ. deizia ministrului Justiţiei nr.Of. 1947.456 din 10 nov. partea I -a. membru supleant al Biroului Politic al C./P.R. profesor de drept (1937-1940).E. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.S. 9711. secretar general al Ministerului Economiei Naţionale (1946).1910 Galaţi) . 4. (1955-1956). 114.C. în calitate de membru al C. 195239).C. p. GOLDENBERG (?)) (25. III-a. partea I-a. 6629). 1948. BĂNESCU. 263 din 16 nov.C. 19531955). a M.1996.R. rămas în Basarabia după iunie 1940. 30. este trimis la studi la Institutul Central Economic de la Moscova). ministru adjunct al Comerţului (1948). ambasador la Paris (1956-1960). David (n. (1955-1969). din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie din cadrul Ministerului Industriei (M. membru de partid din 1943 (când. 42 Fondată în noiembrie 1945 şi prezidată iniţial de Constantin Pârvulescu. III-a. cu fişă de cadre la secţia economică a C. 77 şi 249/1952) (v. 1948 inspector în cadrul D. 110. 111. 1948. u. III-a. (19621965). Ana Feige (n.I.după război inspector general adjunct în cadrul D.S. al partidului comunist din R. 1945 în M. III-a.XI.I. 97047 din 25 oct.1911 Comrat (Basarabia) 13. 1213). II-a. partea I-a. 31 .C. în 1964 cu ordinul “23 August” cls. 1950.C.I. 39 40 Respectiv şef al misiunii diplomatice a României de pe lângă guvernul provizoiu al R. nr. 1627). p.I. după 1990. cu Otilia (n. ulterior numit ambasador la Helsinki (1968-1972).Of. 113.R. al P. 41 V. nr. multiplu decorat de autorităţile comuniste.director adjunct al Centralei Industriale a Sticlei şi Cermaicii Fine (1948-1949) (M. Alexandru (n. Comisia de Control a C. preşedinte al C. p.C.1997.M. apoi la Atena (responsabil şi pentru Cipru) (1960-1968). şeful secţiei Asistenţă a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România. 1949. după 1989. nr.R.S. criticat între “deviaţioniştii” din minister în iunie 1952. al P.Of.G. SPIEGLER) (n. Sorin (n. preşedinte al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (1967-1968). 183 din 10 aug. Rudy – din febr.Of. membru al C. a fost reorganizată şi redenumită Comisia Controlului de Partid în 1950. 112. a M. p. p. căs. 2121). al P. şi 14 nov. pentru angajare M.C. partea I-a. partea I-a. 5784).I. 198.1916 Bucureşti . Bucureşti) – licenţiat în drept (1937. Bucureşti.C. 376). cimitirul Giurgiului) – din 1948 (când este încadrat ca şef de serviciu la Direcţia Bunuri a Ministerului Finanţelor) funcţionar în aparatul economico-financiar al statului comunist.D.Of.108. 1947 a ministrului Justiţiei în M. iar în 1965 retransformată în Colegiul Central de Partid. p. 58 din 10 martie 1948.P. cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor. iar în 1981 (pensionar) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. apoi al Ministerului Industriei şi Comerţului (1947-1948). Fritz .Of.C. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1965 şi 1967-1969). (M. 251 din 30 oct. cu rol de organ de anchetă şi instanţă disciplinară pentru membri i de partid. 45 din 24 febr. 1907) – secretar tehnic al Comisiei Controlului de Partid42 în anii ’50.Of. BECK. BECHEANU.M. revenit în ţară în 1946 . 1945. V. decizia nr. 10040. expert economic al Comisiei guvernamentale române la tratativele de pace de la Paris (1946-1947). preşedinte al Senatului în prima legislatură postdecembristă (1990-1992) şi vicepreşedinte al Academiei Române (1990-1994). în timpul războiului evacuat în Karaganda. din 1970 preşedintele secţiei de Studii Economice la Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice “Ştefan Gheorghiu” şi. Iaşi).C.II. 109.G. decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls.E.M. ministru al Comerţului Exterior (1948-1953. 35 din 11 febr. Leon (fiul lui Samuel) – directorul Direcţiei Evidenţă din cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic de pe lângă Consiliul de Miniştri după 1947. p. 158 din 12 iulie 1948. probabil agent sovietic (Watts 2011: 148 n. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.C.a.

Of. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer (M. BENADOR. Theo – din 1947 inspector în cadrul D. Alfred – după război instalat de comunişti director în cadrul Băncii Naţionale a României. 31 din 7 febr. 1948. nr. 1945 în M. nr. 1949. partea I-a. 1969) şi Morala în existenţa umană (Editura Politică. Aurelian (n. partea I-a.C. a M.E.XI. 122. nr. 1948.Of. 1948-?) (M. 7665). 1948. redactor responsabil (oficial director) la România Liberă după august 1944 până în anii ’50. decan al Facultăţii de Arhitectură şi chiar prorector al Institului “Ion Mincu” în perioada comunistă.Of.E. (M. BEILICH. pe durata studenţiei. partea I-a.C. BERARU. (Berindei.R.C. Bela AUERHAHN) (n. Carol . 32 din 8 febr. (1946-1947. 7262. 6628). 118. 9857. 6598). 120. nr. 5 oct. partea I-a. 1033). a M.E. partea I-a. BENKÖ. decorat în 1972 cu “ordinul Muncii” cls.C.G. p. decizia ministrului Justiţiei nr. 1949.din februarie 1948 controlor în cadrul D.E. ulterior adjunct al rectorului Şcolii Superioare de Partid “Ştefan Gheorghiu”. 1947. partea I-a. p. 219 din 26 sept. însemnând “fiul generaţiei”) (n. 126. BERAM. Suceava. p. i-aar fi denunţat pe unii sionişti organelor de anchetă.1916 Brăila – 1997 Bucureşti) . 123. deputat M.C. 1948. M. BENEŞ. (1952-1955).1971. autor al clădirilor primăriilor din Bistriţa şi Baia Mare.E.Of. 121. partea I-a. E. Ştrul Beraru) (21. 1947. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. Între cărţile sale se numără Tineretul şi idealul moral (Ed.A. 256 din 5 nov. secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1918 Tg.R. respectiv profesor de limba română. nr.controlor în cadrul D. partea I-a. 23.VIII. partea I-a. 1947. p. nr. nr. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. Mureş) – din 1948 translator interpret în centrala Ministerului Afacerilor Externe (M. după Revoluţie membru în Consiliul de Conducere al F. potrivit lui Solomovici (2004: 58).1906-1968) – după august 1944 activist de partid.D. 31 din 7 febr. respectiv autor ocazional la revista Teatrul în anii ’50. p. în conducerea C. nr. 119. şi director T. a copilărit la Brăila – d. Simon Moise SCHMIDT-GRINBERG.A.I.1985 Bucureşti) – membră de partid din 1945 (dosar B/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).115. 124. Emeric .G.G. nr. Dobrincu şi Goşu 2009: 116). 95835 din 19 sept. nr.Of.I. partea I-a. Academia RSR. Bucureşti. (1985).N. decorat prin Decretul nr.Of. 116. BELU.Of. al P. MARCOVICI) – în 1948 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Aşezăminte Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. în 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie (M. (?) BEKAVETZ. 1941. 7401 BELLU. etică şi publicist44.. 138 din 17 iunie 1948.S. Tiberiu (zis “Tibi”) – profesor.C. Sofia (n.R.Of.1917 – 10. 204 din 5 sept. p. după război. III-a (Decret 259/28. 5182) (soţia lui Carol Beram). nr.C. BENKÖ. p. 194 din 25 aug. BECK. 32 . în mandatul Anei Pauker funcţionar la Direcţia Cadre în centrala M. cimitirul evreiesc Giurgiului) – membru de partid. 255 din 27 oct.Of. p. partea I-a. p. presedinte al Comitetului de Stat pentru Cinematografie (cu rang de ministru) (1950-1953). şi membru al 43 44 V. incinerată la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti. 8367. Tereza MÜLLER RABINOVICI) (15.IV. arhitect. 183 din 10 aug. 1989). 1123). partea I -a. Bellu SCHOR43) (23. 1948.S. p. 8072). a M. Elena (n. Ury (n. respectiv cercetător al Academiei R. p. Bucureşti. M. ulterior funcţionară în aparatul diplomatic comunist (în cadrul ambasadei de la Budapesta în 1956). Gheorghe (n. până în febr. BENEDEK.ilegalist.R.Of. (M. 201 din 31 aug.IX. 1033).E. 1 mai 1895 Milişeuţul de Sus. cu Draga. căs.VI.1972) şi apoi de către preşedintele Băsescu în 2009. după august 1944 responsabil organizatoric al U. p. 207 din 7 sept.I.Of. numele adoptiv transliterabil în cheie ebraică “ben ador”.IX.Of. Bucureşti. ulterior ocupând diverse funcţii de răspundere în domeniul arhitecturii şi proiectării.C. 125. Emanoil – în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu 117. 1945. Niculae (n. nr.C.N..E.S. obligatoriu (M.

C. nr. apoi cu drepturi depline al C. până în iunie 1948. C. partea I-a). respectiv Berghean) . 5386).Of. M. 135. “autocritica” sa reprodusă şi în Constantiniu 2003: 39-41). 136. al P. nr.R.I.1949. partea I-a.R. partea I-a. în 1946 transferat ca prim secretar de legaţie la ambasada României de la Varşovia (M. decorată în 1967 cu ordinul “Meritul Muncii” clasa a III-a. organizaţiei de partid din minister. p.. p.C.I. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.C.B.C. Leon – din mai 1945 translator interpret-şef la cabinetul primului ministru.Of. partea I-a. 15 din 19 ian.M. cu dosar la secţia Organizatorică a C.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Hârtiei şi Celulozei a Ministerului Industriei (M. 129. 128. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (1965-1967)..G.C. p. 229 din 4 oct. BERARU.Of. nr. Bucureşti în anii ’50 şi activist de partid.C.C. a M.Of. 709 din 21 iulie 1967.127. apoi Cluj (1965-1968) și al judeţului Ilfov (1978). partea a 2-a. 139. 145 din 26 iunie 1948.C.Of. fd. 642).A. 1949. al P.1925. din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Bumbacului. S.N. p. p. BERGER. 35 din 11 febr. (1960-1989).I. Ana – iniţial angajată în ianuarie 1947 ca secretar cultural la Regionala Târgu Mureş a Ministerului Informaţiilor. partea I-a. președinte al Consiliului de Stat al Planificării (1965-1972). iar din 1948 la Subsecretariatul de Stat pentru Naţionalităţi de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. al. BERCU. 15 din 19 ian.E.. în 1948 numit director adjunct al Centralei Industriale a Bumbacului.Of. 1947. Aura – din 1949 activistă de partid. M.. nr. 1949. 282 din 5 dec.R. nr. 130. 7817).R. partea I-a. M. Adolf Wolf în 1947 membru suplenat al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Bumbacului (M. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. (?)45 BERGHIANU. decorat în 1961.C.I.C. Paula – după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C. 105 din 8 mai 1948. BERCOVICI. C. BERGER. nr. ministru al turismului (1985 .VIII.P.C. 132.R. p.Of. p. nr..N. 1947.C. ministru al Muncii (1981-1990). al P. 8971). al P. 1213. (M.C. 134. 803 din 21 dec.C.Of. prin Decretul nr. BERCOVICI.Of. (dosare anexe 160/1952).D. al P.R. pp. 216 din 19 sept. M. BERCU. 1949. 131. şi A. 51/1949. 315. 118-21). 133.C. BERCOVICI.M. Teodor . 1964 cu Medalia Muncii. ministru al Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe (19721978). 2001: 79)./P.C. Cancelarie. 1964 şi 1981. Alfred .Of. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. p. ministru secretar de stat la Agricultură și Industria Alimentară (1979-1981). Maxim (n. . p.din 1947 controlor în cadrul D. 1947. partea I-a. 4181. BERCIU. 19. BERGMAN. 2667. partea I-a. instructoare în cadrul sectorului Presa Centrală al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 4512). nr. nr. prim-secretar de partid al regiunii Stalin (începutul anilor ’50). 646). 4968). p. Adrian . Sofia . Atanasie .C.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M.S. ulterior transferat la cerere instructor C.R.C.E. al P.C. partea I-a. p. Bănică .după război.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.C. (57/1956) (Solomovici 2003: 185. (1954). nr. BERGHER.cu dosar la secţia Economică a C. nr. 121 din 31 mai 1945. din aprilie 1948 secretar cultural în centrala Ministerului 33 45 După unele surse neverificabile.22 decembrie 1989). dosar nr. nr. 184 din 11 august 1948. n. partea I-a. 70 din 23 martie 1946. 140. Laurenţiu – secretar al C. 138. partea I-a. Sighişoara) (în alte documente oficiale ale partidului ortografiat Bergheanu. nr.R. şi redactor la revista Munca de partid (A. 137.R. fd. Inului şi Cânepei din cadrul Ministerului Industriei (M.Of. (dosar 118/1951) (v.Of. 8471). Iancu – după război secretar de legaţie II în centrala Ministerului Afacerilor Străine. Maximilian Bergman(n). P. şefă de birou în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. nr.Of. 51/1952. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. BERCOVICI. – secţia Propagandă şi Agitaţie. 131 din 8 iunie 1948. 5 din 9 ian. partea I-a.R. p. BEREŞ.membru supleant (1955-1960). al P. dosar nr.

D. 149. 111 din 15 mai 1948.I.F. nr.R. 151.F. A.Of.R. 1267). nr.Of. ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Organizaţia de Femei din Apărarea Patriotică. a M. 37 din 14 febr.F. partea I-a. Tony – după război şef de cabinet la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 644).OF. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Vasile .Of.C. p.F. deputat în Marea Adunare Naţională (1957-1961). cu referat de cercetare la fd. respectiv “Bernaki”) – membră P.E. Asociaţia Soţiilor de Militari din Armata Română. ministru adjunct al Prevederilor Sociale (1952-1957) şi membru al C. Femeile din Organizaţiile Sindicale. şi B. dosar nr.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. p. Nastasă şi Varga 2003a:641). partea I-a.. 143. 1949. p. p. inv..C. 1948. după august 1944 directorul general al C. 144.R. nr. partea I-a. 225. p. nr. BERNACKI. din ianuarie 1949 avansat şef al Serviciului Contabilitate (M. 76 din 30 martie 1946. 70 din 26 martie 1945.E. partea I-a. 16 din 20 ian. nr. Ovidiu – din 1947 secretar contabil la Prezidiul M. BERKOWITZ. partea I-a.D. 152. (M. partea I-a.Of.C. 1949.Of. inv. consilier comercial în cadrul Legaţiei de la Londra după 1944 (v. BERNSTEIN. 17 (3 iunie 1948): 5). p.din 1947 controlor în cadrul D. Organizaţia de Femei din Frontul Plugarilor şi Organizaţia de Femei din cadrul Uniunii Patriotice Maghiare. Jacques (n.R.F. nr. BERMAN. 17 din 21 ian. 1946-1948).C.R. ulterior rechemat în ţară şi încadrat consilier economic la Direcţia Organe Exterioare a Ministerului Comerţului (M. 6313).R. a III-a.F. 18 ian. 142. 1857. 501). anexa la dosarul nr. reabilitat în 1968. Informaţiilor (Direcţia Regionalelor).R. membră fondatoare şi vicepreşedintă a Uniunii Femeilor Antifasciste din România (U. p.I. nr. 45 din 24 febr.C.I.Of. 147. partea I-a. v. p. BERMAN.). epurat.N. 146.141. secretar general al Federaţiei Democrate a Femeilor din România (F. 3372. membru al C. 4). partea I-a.Of. Joseph – în toamna lui 1944 numit secretar economic I în centrala Ministerului Afacerilor Străine.Of.47.R..D. nr. F. 1629). şi I. nr. C.C. în martie 1945 transferat ca ataşat comercial la Beirut (M. HA007 şi HA008.Of. partea I-a.N.C..F. p.. 150.C.I. 1945-1948). 707). al Frontului Democraţiei Populare. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. şi dosar B/130 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). v. secţia Cancelarie – dosare anexe.F.R. 264 din 14 nov.E.M. Andreescu. Isarel . Henriette – din februarie 1949 şefă de birou în cadrul D. 662). 1900) – membru de partid din 1947. 3001).) şi Femeia (revista săptămânală a F. BERKOVITS. (partea I B) nr. 47 V şi proiectul Fototeca online al A. nr. Gabriela (cu frecvente variante de ortografiere “Bernachi”.R. S. J.C. apoi secretar general al comisiei interimare a reglementării sectorului farmaceutic (prin ordin al ministrului Sănătăţii. BERNACKI. 1949. 1948. partea I-a. BERMAN. M. v. fotografiile nr.. 34 . p. al P. Ioan – de profesie blănar (conform lui Gheorghiu-Dej. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M.Of.. 1947. – după război vicepreşedinte al casei de Pensii a Colegiului Inginerilor din România (M. 176 din 2 august 1948. decorată prin Decretul nr. nr. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 76 din 30 martie 1946.C. – numit în mai 1948 membru al comisiei centrale interimare a Colegiului Medicilor. partea I-a. 10092). M.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 15 din 19 ian. nr. redactor la revistele Drumul Femeii (organul de presă al U. 4365. 3002). 145. BINDER. p. probabil aceeaşi persoană cu omonimul.Of.Of. p. 96/1968. 1948-195246). partea I-a. din timpul războiului. 2267). 87 din 13 apr.R.I. al Uniunii Femeilor Democrate din România (U. 17 din 21 ian.A..G.A. p. BIRCHENTHAL. BERMAN.A.D. doc.A.C. BIRCEANU. fond 495 (“România”). 1949. Avram . nr. 3293. 1947. 46 Constituită la 3 ianuarie 1948 prin fuziunea organizaţiilor U.R. 148.

. BLINDER. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. Saly . partea I-a. nr.I.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.Of. din 1949 şeful Direcţiei Cadre a Ministerului Industriei (M. p. 6749). 166. Mihai . p.Of. fiica lui Leon şi Marie (n. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale. 154. Florica (n.Of. nr. BLECHMAN. 3705). nr. dosare anexe. ca translator la Direcţia Radio (M. Igor – după august 1944 comisar-ajutor M. director general în cadrul ministerului (cu dosar de cadre la secţia Economică a C. 7950). 804 din 21 dec. 190 din 18 aug.I. partea I-a. 1964. 35 . p.1922 – 1990 Bucureşti) . partea I-a. partea I-a. la Judecătoria sectorului 8 Bucureşti. partea I-a. p. 160. 155. 1949. BLUMENFELD. M.Lenin (secţia civilă 4950). 95 din 22 aprilie 1948. ulterior. T(h)eodor (1915-2001) – inginer de căi ferate. nr. partea I-a. Bucureşti. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 164. M. partea I-a. 156. Ernestina . partea I-a. decan al Facultăţii de Căi Ferate. p. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. Drumuri şi Poduri din Bucureşti .. 6094). întocmit în 1951.din 1948 inginer în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 35 din 11 febr. 15 din 19 ian. 289 din 13 dec. reînscris ca sub-lt. nr. BIROU. Materiale Plastice (1948-1949) (M.Of.după război inspector general sanitar în cadrul Ministerului Muncii.după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C. 165. 161. Flaviu . partea I-a. BLASIAN. nr.Of. BLUMEN. p.G. decorat prin Decretul nr.Of. BLOCK. nr. partea I-a. p. nr. M. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. – în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. nr. 1946.Of. p.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 163. 15 din 19 ian. 1949. la Direcţia Studii (1948-1949-?) (M. BLUMEN. 1947. P. 16 din 20 ian. 159. partea I-a. BLUMENFELD. 645). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.E.S. nr. 168 din 23 iulie 1948. 164 din 19 iulie 1948. 15 din 19 ian. apoi. activistă a Comisiei Controlului de Partid în anii ’50. 5966).C.B. partea I-a. până în anii ’80. nr. partea I-a. 168. 1949.Of. 1945.I.Of.S. 162. p. M. 788). 1949.R” cls. BODNĂRAŞ. 1945 după ce fusese radiat din registre în 1940.din 1947 controlor în cadrul D. V-a. Politică şi lector universitar. nr. Ioana şi Gheorghe).C.153. 15 din 19 ian. al P.R.Of. p. Mauriciu . Antonina . BLUM. 131 din 8 iunie 1948.Of.P. BLUMENFELD. 200 din 1 sept. 165 din 24 iulie 1945. 6306). BLUMER.soţia demnitarului Emil Bodnăraş până în anii ’50 (cu care a avut 3 copii: Viorel. 1948. p. 29 din 6 febr. 12/1952).C.1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. partea I-a. 641).în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. nr. (M.P. 658. nr.I. partea I-a. partea I-a. p. BIRNBAUM. p. împreună cu toţi ceilalţi rezervişti evrei (M.Of. din 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. v. p. Cecilia GLANZSTEIN.A.C. Iosefina . 1213).R.director al Centralei Industriale a Întreprinderilor Prelucrătoare de 157.Of. după prima căsătorie cu Radu Münzer (viitor Mănescu) a preluat numele acestuia) (14. 12877.A. 119 din 28 mai 1947. p. 1949. nr. 167. Iosif – fost student la Drept la Iaşi. Leopold .în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. până la pensionare (1978). 158. de la începutul anilor ‘50 judecător la Tribunalul Raionului V. BLUMENFELD.” cls. (r) în Foreţele Armate prin decret regal în febr.Of. apoi redactor la Ed.Of. 4968). BIRTHELMER.09.. Jean . nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. a III-a. 1949. nr. ministru adjunct al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1951-1957). 641). David . a M. nr. prorector la Institutul de Căi Ferate.R. 4251).Of. p. Fischler). 644). Buzea .

dosar 9. în 1976). partea I-a.C. 1869. pensionat).1946.1912 – 1962 România) – ilegalist. nr. Arhivele Militare Române. „Petre Goncearuc”. cu grad de consilier de presă (M. „Valerian Bucikov”. 1948). p. 178 din 4 august 1948. 5 dec.I. în 1948. din sept. 1949. Corneliu (n.U. director al Direcţiei Occident a M. Bănulescu.G. Elena Răutu.I. 1. cu care a avut două fiice: Ileana (căs Popa) şi Olga (căs. BOGDAN.. 1946.II. recăs. căs. partea I-a. 2146.. (dosar 29/1957). viitorul Serghei Nicolau.). Europa Occidentală şi America de Nord (1961-1966. nr. 67 din 22 martie 1945. ministru adjunct (cu rang de secretar de stat) al Afacerilor Externe din 26 decembrie 1989 până în 2 ian. Vladimir Doicaru ş. 171.după război controlor în cadrul D.VII. pensionat la cerere în martie 1947. şef de direcţie în Securitate). BOGDAN.a. 40 din 16 febr. 1948 – nov.U.A. după moartea soţului. Iosif (n. (Uniunea Naţională a Studenţior din România). Emilia (n. partea I-a. 1990. preşedintele secţiei de Relaţii Internaţionale a A. ff.S.A. rămasă în S.G. 141-2. nr. director al dept. precum „Pantelimon Bodnarenko”. Gonceariuk.E. (dosar B/178 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 158). data morţii (!).R.C.R. BOGDAN. 1949 soţia diplomatului Corneliu Bogdan (v. la momentul repatrierii părinţilor. etc. Levy 2002: 203). apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286 n.Of.B.E. 24 din Bucureşti cu V. (1955-1961). ambasador în SUA (1967-1976). ulterior promovat consilier de presă. viitorul Ion Vidraşcu.L. Emilia MILCO) (1926. BOGDAN. şeful Securităţii între 1948 şi 1963 (poziţia nr. p. unul din coordonatorii reformei sectorului sanitar după 1945. „Ion Didenco”.P. era de fapt fiica Emiliei şi a lui P.” clasa a V-a în 1948. 333.A. al P. încadrată în centrala M. director de cabinet al Anei Pauker (dec.XI. viitor colonel şi şeful gărzilor de corp ale lui Gheorghiu-Dej (poziţia 17). vicepreşedinte al Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Strănătatea (din 1955).R.1990) (fiul lui Horia (Harry) şi Silvia (n. partea I-a.C. membru de partid din 1932. Watts 2011: 280 n.Of. 1946 a ministrului Justiţiei (publicată în M. alt şef de Direcţie al Securităţii (poziţia 22). Lupaşcu)) – membru P.Of.062 din 31 ian.A. Hoge. fd.C. „Serghei Niconov”. Svetlana (n. a treia fiică. iar în paralel membru al Comisiei centrale Tineret şi instructor al Comisiei pentru U. după august 1944 vicepreşedinte A. 1948.) – fosta soţie (până în 1947) a lui Piotr Gonceariuk (viitorul Petre Petrescu. (1949-1951).S. partea I-a. (1962-1990). Basarabia – 2007 Washington. unde a decedat în iunie 2007.E. nr.M. 24 din 30 ian.A. 26.d. partea I-a. angajat în M. p.U.I. respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971 (Decretul nr. 49 Alături. supra). v.Of. Nicu Ceauşescu.E.R. 105 din 12 mai 1945.D. p. nr. v. 50 din 1 martie 1948.N. 172. Iosif SOLOMON) (6. de viitoare nume celebre în ierarhia comunistă de după 1945. cf. partea I-a. apoi cu Gheorghe Câmpeanu. Hună .Of. 0110 (“antiK. probabil nu întâmplător).A. 6401). 62 din 15 martie 1947. 7. M. M. alias Gheorghe Pintilie. Emilia Bogdan s-a stabilit ea însăşi la Washington. 36 . în martie 1948 cu funcţia de şefă de serviciu şi repartizată la cabinetului secretarulu general al ministerului Ana Toma (M. p. în fapt aflat în atenţia U. în fapt Ivan „Vania” Didenko. GRÜNBERG48) (5. oficial “dizident” al regimului comunist în ultima perioadă.. 738).M. din mai 1945 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Propagandei. 444 n. 1 în tabel. ea însăşi pe lista agenţilor plasaţi de sovietici în 1945-1946 în aparatul de stat al României49 [poziţia 77. a M. 1946. ambele locuind în prezent în S. din 1941.U.E. ministru în mai multe guverne comuniste (poziţia 2). consilier la Legaţia României la Washington (1951-1953). S.”) (v. BOGDAN. 3806). 1912) – membru de partid din 1944 170. funcţionar şi chiar ministru adjunct (1952-1953-?) la Ministerul Sănătăţii.169. 1310. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. director adjunct la Direcţia pentru relaţia Occident (1953-1955). GOLDEMBERG) (n. şi opinia identică a lui Watts (2011: 517)]. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. 10. 1990. decorat cu ordinul “Steaua R. în ian.A.R. p. 173. nr. 517). alias Petre Petrescu. America de Nord şi de Sud (1978-1982. 48 Românizarea numelui în baza deciziei nr.R.Of.1921 Bucureşti . 1966-1967). Tismăneanu. 157 din 4 mai 1971). în fapt Piotr Gonceariuk. pe aceeaşi listă. şef al Direcţiei Presă al M. respectiv membru al Consiliului Uniunii Internaţionale a Studenţilor (Paris. p. nr. director al dept. coleg de promoţie (1969) la fostul Liceu nr. şeful Informaţiilor Externe (1951 -1954) (poziţia 3). Alexandru (n. consilier al ministrului de Externe (1976-1978).

a avut cu Mihail Boico trei copii.C.?)) – cumnatul lui Silviu Brucan (căsătorit cu sora acestuia. Alexandru Bela (n. BOGDAN.I. fiul lui Philip şi Rosa (n.C. 26. Trebitsch). “Horia” (n. 231 din 5 oct. 2473). 423 din 15 iul.C. nr. Bokshorn).R.E. respectiv referat de cercetare la Fd. 176. H. Vladimir (30.Of. p. C. respectiv autoare de articole la revista Magazin Istoric. Târnava Mică) cumnata ilegalistului Bela Breiner. 19795. (135/1955). BOICO “LUCA”. de formaţie inginer. 3293. p. infra]. Ionescu).Of. 1947. Stark)) (16. (135/1955). BORILĂ. 99244 din 4 oct. Ecaterina (n. apoi secretar general al Comisariatului pentru Comerţ Exterior de pe lângă Consiliul de Miniştri (1945-1948) (Crispedia 2011.soţia generalului Mihail Boico. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.1909-27. Cristina (n.R.1893 Iaşi – 27..R. Octavian – din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. (19.IV. pentru socialism”.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.1950) – cunoscut mai degrabă ca scriitor. decorataă în 1948 cu ordinul “Steaua R. ulterior conferenţiar la Universitatea Politehnica Bucureşti (până în 1956). respectiv Andrei şi Olga (căs. 178. 1946 a ministrului Justiţiei în M.Of. inv. nr. incinerat) – activist de partid. 177. în Satul Lung. locuind în prezent în S. Jean (n. 1963. nr.I. în Bucureşti).A.G. BONCIU.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. după război directoare în Ministerul Informaţiilor (1945-1947).C. 179. BORA.R. 66 din 19 martie 1946. Bianca MARCUSOHN. în 1987 rămasă în Franţa. 37 . fiica lor. iar Andre este în viaţă în acelaşi oraş. îngropat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei.C. decizia nr. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. având doi copii: Florent Michael şi Deborah. Nadler)). Tony. p.R.174. 175. Olga a decedat în 2001 la Paris. “Raportului Tismăneanu”.C. respectiv traducător la Ed. 1946.2001) . ataşat de presă şi din mai 1948 prim-consilier la ambasada României de la Belgrad (1947-1948). Leon . 229 din 4 oct. iar după unele surse martoră a acuzării în 50 51 V. Tismăneanu: Tania (căs. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. verişorii lui V. BONDOC. Kuller 2008a: 76). jud. funcţionar în cadrul Oficiului de Studii al Ministerului Economiei (oct. Iancu BERMAN50. din actualul Parc Carol din Bucureşti. iar apoi traducător la Editura Politică.P. şefa Direcţiei Cultură din M. nr.M.” clasa a III-a. cu pseudonimul “Luca” în perioada ilegalistă. anexa la dosarul nr. secţia Cancelarie – dosare anexe.” clasa a III-a (Gheorghe Brătescu în Burcă 2007: 13. partea I-a. 181.E. 1944-1945).1916 Bucureşti 2001 (S. V.IX. între 1990 şi 1998 preşedinte al Astroclubului Român.IX.567 din 14 martie 1946 a ministrului Justiţiei (M.V. Katherina ABRAHAM în 1909. (?) BOIANGIU. al P.R. (1948-1952.P. în 1952 aparent şefa Direcţiei Administrative). căs cu Annick (n. soţia lui Petru Borilă şi cuscra lui Nicolae Ceauşescu [v. (M. fostă ilegalistă (cu pseudonimul “Petrova”). p. cuscra cuplului Ceauşescu. "o comunistă militantă de origine evreiască" cf.C.1983. Alfred LÖVY) (17. cu fişă la secţia Propagandă-Agitaţie a C. fiica lui Isidor şi Liza. Bucureşti.A. 8970). al P. 1949. partea I-a. emigraţi în 1975 în Israel. Politică. în anii ’50 în conducerea Consiliului Central al Sindicatelor şi redactor-şef (până în 1957) la organul de presă al sindicatelor. decizia nr. Beniamin HAIMOVICI51.C.C. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr.A. fiul lui Carol şi Ghizela (n.XI. a M. Adriana Livianu. Minerva la începutul anilor ‘70. în viaţă. Dobrincu şi Goşu 2009: 421. (dosare anexe. BOICO. al P.U.Of. 14/1951). nr. cu diverse funcţii în aparatul economic şi financiar al statului comunist de-a lungul perioadei postbelice.) şi fratele ofiţerului de Securitate Hary Bogdan. al P. 52/1956. 180. partea I -a. Berindei.1920 – 5.V.U. partea I-a. ulterior menţionat ca redactor la Ed. în perioada interbelică condamnat la 3 luni închisoare pentru un roman incriminat ca pornografic. dosar B/181 Colecţia “ilegalişti decedaţi”)). Munca (i-a succedat în funcţie Ecaterinei Borilă). respectiv director al Editurii Meridiane. sora Herminei Marcusohn şi mătuşa lui Vladimir Tismăneanu) (1916 – 2002 Paris) . 662). 16 din 20 ian. N.

deputat de Bucureşti (1946-1948. 38 . promovat progresiv până la gradul de general-locotenent. Dora – numită de Ministerul Sănătăţii membru în conducerea Colegiului Farmaciştilor în 1948 (Bărbulescu et al.C.S.C. este evreu cf.I.125. BOTNAR. nr. membru C. în viaţă în 1994.R.htm Cf.C. Fiul celor doi şi nepotul l ui Nicolae Ceauşescu. Iordan Draganov RUSEV) (13. membru supleant al C.182.P. şeful Direcţiei Politice a Armatei. sub acuzaţia de evaziune fiscală în Marea Britanie în valoare de peste 200 milioane £54.R. decorată cu Ordinul “Steaua R.luni. 80.procesulcomunismului. respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971. responsabil cu economia (1952-1953).R.M.R. 1947 reîncadrat (retroactiv.. şeful organizaţiei Bucureşti a P.D. în 1971 cu ordinul “Steaua R. a III-a. preşedintele Comisiei Controlului de Stat (1951-1958). B. cât timp fiica sa Iordana a fost măritată cu Valentin Ceaşescu.R. pensionată în 1961. iar în 1979 cu ordinul “3 August” cls. evreu bulgar. 2009: 71. 52 53 V. membru al facţiunii pro-comuniste (1946-1948). http://www. 38 din 27. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965).M. membru al Biroului Politic (1952-1965).R. stabilit după un periplu în Germania în Marea Britanie. Viaţa Sindicală (ulterior Munca) în anii ’50.1913 Cernăuţi – 11.R.” cls. 17 (3 iunie 1948): 5) şi respectiv în conducerea Institutului Chimico-Farmaceutic Bucureşti la începutul anilor ’50 (Kuller 2008a: 434). în 1964 cu ordinul “Steaua R. 184. emigrat în 1965 în Israel. al P. unor surse controversate. canoanelor religioase iudaice (Halaha). refugiat în 1991 în Elveţia.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/B/B%2006. BRAEŞTER. (1948-1950). Aron (fiul lui Israel) (rar ortografiat şi ca “Braişter”) (n. 185. al P. cuscrul lui Nicolae Ceauşescu pentru câţiva ani.C. al U. Elveţia) – ilegalist.C.R.VII. ministru al Construcţiilor (19481951). graţiat în 1964. procesul lotului Pătrăşcanu52 (1954).” cls. (19651969) şi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). apoi membru P. şi în mod cert căsătorit cu o evreică maghiarofonă.M.X. şi fişa sa matricolă penală. 1947). Paşcani) iniţial membru al PSD. “lucrător cu munca politică în URSS” (1936-1937. condamnat în 1932 şi 1935.R. începând cu 15 august 1945).C. cf.R../P. cu Ordinul Muncii cls. în oct.C. Daniel Valentin (n.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte2/docs/morminte2p_9.%20Bold%20-%20Bozd/Botnar%20Octav%20A/index. I în 1959.1903. unde se afirmă ca om de afaceri (şeful Nissan UK). multiplu decorat de statul comunist.. decorat cu Medalia Muncii.1906 Silistra – 1973 Bucureşti) evreu din Bulgaria (cf.F. graţie ajutorului oferit de Nicolae Cajal. Evenimentul Zilei . arestat în 1960 (cf. De altfel. 2067 din 20 oct. cu grad de colonel infanterie activ în Forţele Armate (D.C.1998 Villars-sur Ollon. 1948-1952) din partea Blocului Partidelor Democrate. membru al C.R. 5. IV-a. “funcţionar superior” la Camera de Comerţ Bucureşti. când era intervievat de Centrul de Istorie Orală al Radiodifuziunii. membru în conducerea Comitetului Democrat Evreiesc în anii ’50. membru P.M. Petre53 (n.R. când îi acorda un interviu lui Robert Levy. 1981). (din 1948). 27 aprilie 2009). membru al C.C. al P. ministru al Industriei Alimentare (1953-1955). imediat după Revoluţie. http://86.R. al Comitetului Executiv al C. (1948-1968).” clasa a II-a în 1948.I. Octav (fiul lui Adolf şi Amalia) (21. Cosma 1994: 31). lider al comunităţii evreieşti din România şi bun prieten de familie al soţilor Borilă (“Moştenitorul secret al lui Ceauşescu”. organelor de anchetă. (?) BORILĂ. participant la Rezistenţa Franceză în timpul războiului. redactor-sef al ziarului sindicatelor.E. II-a (Decret nr.php.1979). (19501953). 1938-1944).II. v.R. preşedinte al Comisiei Controlului de Stat şi membru în Biroul Politic al C.E. 183.C.C. comandant al diviziei “Tudor Vladimirescu” (19441947). salariat al centralei M. fosta soţie a lui Valentin (de care aceasta divorţase în a doua jumătate a anilor ’80) şi copilul ei s -au refugiat în Israel. 54 V.III. voluntar în Spania (1937-1938). în viaţă în 1991. (1944-1947). pentru “uneltire”).17.M. al P. membru al Biroului Organizatoric al P .P. (1948-1969). (1948-1955). propriilor declaraţii pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei.R. BRAEŞTER MARCU.asp. întors în ţară în 1946 (!).

Alfred (n. 122. partea I-a. p. unde a ocupat inclusiv funcţiile de director de studii şi respectiv de prorector (până la jumătatea anilor ’60). dar după unele surse simultan informatoare a Siguranţei.R. 225. cu rang de consul II (M. Academia „Ştefan Gheorghiu” pentru pregătirea cadrelor de conducere a activităţii de partid.P. (Dobre et al. dosar nr.Of. nr. Mina BRAUNSTEIN) (n. nr. BREBU. Miniştri (1948-?) (Nikolić f. 39 .Of. membru de partid din 1927. BRÂNCU.R. 193. Laurenţiu (n.1920 Bucureşti) . 197. p.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 1945.L. a III-a. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. În paralel. al P.fostă ilegalistă. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.A. 15 din 19 ian.C.d. membru de partid din 4 oct. cu referat de cercetare la fd. Jdanov” (1954-1958).” clasa a III-a în 1948 şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. ? – numit în 1948 în comisia de tipizare a medicamentelor din cadrul Ministerului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 93). BRIL. C.Of. pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr.1898 Iaşi) – în iunie 1945 angajată şefă de secţie în centrala Ministerului Propagandei. partea I-a. nr.C.1907) – ilegalist.R.E. M.C. 477). 194. de pe lângă Consiliul de 191.R. şefă adjunctă a secţiei Organe de Conducere a C. 1949.2).R. Arnold . inv. economice li administraţiei de stat (1977-1989).în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.698 din 4 dec. 188. Sache – şeful serviciului aprovizionare din D. 10926). 1. Haia Solomonovna GRINBERG) (21. Academia de Învăţământ Social-Politic „Ştefan Gheorghiu” (1970-1973). BRAUM. nr. 2004: 48 (n. Lică BLUTŞTEIN) (n.IV. dosar de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. 225. p. după care.R. al P.1922) – activist al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50.A.M. inv. Lică (n. Izu . 26. după război în centrala Ministerului Sănătăţii. iar apoi prin decretul nr.484 din 8 dec.C. în 1958.Of. al P. social -politice. (din 1950). 1949. 189. BREINER. partea I-a. Piroska ABRAHAM. 1948. 124. nr. decorată cu ordinul “Steaua R. în timpul războiului. fostă secretar general interimar al P. decizia M. conferenţiar universitar. anexa la dosarul nr.” cls. apoi a generalului Andrei Roman (Grün). înfiinţată în 1948. (1953). iar de la începutul anilor ’50 cadru didactic la Academia “Ştefan Gheorghiu”55. în 1945 şef al spitalului Cazarmei 55 Înfiinţată în 1947 ca Universitatea de Partid „Ştefan Gheorghiu”. 17. nr. 15 din 19 ian.A. Jdanov” va fi redenumită Şcoala Superioară de Ştiinţe Sociale „A. Isidor FÄRBER) (n.1906 (după alte surse 21 dec. Jdanov” (1949 -1954).C. 804 din 21 dec. 195. după război activistă a Secţiei Propagandă – Agitaţie a CC al PMR (1949-1950). 1944. BRĂTESCU. partea I-a. p. 1945 în M. nr.186.S. inv. 196.II. 175).P.S. partea I-a.M. Şcoala Centrală de Partid „A.Of. nr. Institutul de Ştiinţe Sociale „A.R. 1945. II-a în 1949.R. H.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.. Academia de Ştiinţe Social-Politice „Ştefan Gheorghiu” (1966-1970). sora Ecaterinei Borilă (Abraham) şi soţia ilegalistului Bela Breiner. 170) şi 49). instituţia va parcurge de -a lungul timpului mai multe forme de organizare.R. 4758. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. viitor al Informaţiilor (M. în M. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1955-1960). p. BRAUNŞTEIN.1906) – 1972 Bucureşti) – originară din Basarabia. 644). Zîna (n. partea I-a. 192. al P. BRILL. 1964.C. va fuziona prin absorbţie cu Academia „Ştefan Gheorghiu” în cadrul Şcolii Superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu” de pe lângă C. fiecare cu titulatură diferită: Şcoala Superioară de Partid „Ştefan Gheorghiu” (1952 -1966). dosar nr. 3293. 287 din 14 dec. plecată în U.Of. Paraschiva (n. după război şefa Direcţiei Industriale Tricotaje şi Confecţii din Bucureşti. p.C.G. 11177).. 645. fond 495 (“România”). 17. II-a în 1951. pentru câteva luni în 1940 (Tismăneanu 2010b). 187. Mundi – în ianuarie 1948 angajat în centrala M. 533). 19 din 23 ian.J. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.VII.A. secţia Cancelarie – dosare anexe. Madeleine (n. 190.II. nr. zisă “Piri”) .S. BRAUNER. medic. decorată cu “Ordinul Muncii” cls. BRENNER. incinerată la crematoriul “Cenuşa”.a. BRATEŞ. p. 98/1956. 1945. 127 din 7 iunie 1945. fond 495 (“România”).I. 295 din 28 dec.09.

Dobrincu şi Goşu 2009: 111). 1945.U. 199. probabil fratele colonelului dr.M.S.2006 Bucureşti) – ilegalist. Nastasă şi Varga 2003b: 53.Of.. nr. p. 122 din 28 mai 1948.N.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. după 1989.C. p. cel care conducea întreaga campanie propagandistică de comunizare. 0110 (“anti-KGB”).D.T. p. 204. (partea I B) nr.OF. 662).C. 67 din 22 martie 1945./U. etc. M.N. M. în 1945 şeful resortului muncă şi asistenţă socială în cadrul Comitetului Executiv al F. nr. partea I-a. internat în lagărul pentru evrei comunişti de la Vapniarka.. BROTMAN. 753). 619 persoane (407 de la Târgu Jiu. nr. 10260. a avut 3 surori: Clara (căs. fiul său. din Transilvania de N ord. Gabriel . 203. (Berindei. 1945 a ministrului Justiţiei (v. rezervat evreilor comunişti. aflat în atenţia U. BRUCKER. cu Jean Bogdan.P. 205. fiul lui Adolf şi Ethel (Etty))57 (18. Chişinevschi şi apoi L. nr. după 23 august 1944 şeful secţiei politice iar apoi redactor-şef adjunct al ziarului Scânteia (până în anii ’50). vor fi internaţi în lagărul de la Vapniarka. partea I-a.IX. exclus din partid în 1949 pentru deviaţionism (Andreescu. Andrei. fd. partea I-a. se dispusese evacuarea în Transnistria a unui total de 1045 evrei comunişti (406 din lagărul de la Târgu Jiu. partea I-a.Of. 2592 din 31 iulie 1942.1916 Bucureşti .U. Saul BRUCKER (în certificatul de naştere “Brucar”).C. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. 201.D. a M. 112. nr.E. 202. în Transnistria56.I. BRODER. Silviu (n. 158 din 12 iulie 1948.C. p.04.06. în febr.N. Răutu.I. p.-C. C. via Israel şi lucrează la Yahoo Advertising. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946 1948) (M. Nagy şi Vincze 2008: 49.A.S. şi orchestrator al înfiinţării G. 1947. membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (iulie 1946 – decembrie 1948) (Bărbulescu et al. 9283 din 24 iulie 1942 al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri.Of. dosar nr. cu stagiu recunoscut din 1933. p. a M. BRUCĂR. BRODER. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 158 din 12 iulie 1948.198.. diverse alte funcţii în ministerele conduse de M. documente interne.P. 85 din diverse penitenciare (Caransebeş. numit membru al Consiliului (naţional) Superior al Tuberculozei de ministrul Sănătăţii în mai 1948 (v. 40 . nici o cruţare! Bandiţi manisto-salaziţi!”.. 5785). supra) şi Henriette (căs. în aplicarea ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. Ulterior. partea I-a. deputat de Cluj în Marea Adunare Naţională.G. 4698).G. v. 14). Regimentului 1 Grăniceri din Bucureşti (M.C.E.14.) şi 127 din libertate). membru în Biroul secţiei Reconstrucţie a U. vicepreşedinte al Consiliului Radioteleviziunii Române (1962-1966).M. membru al facţiunii procomuniste din P.C.după război controlor în cadrul D. în 1948 funcţionar în administraţia de stat. 200. 82). în baza ordinului nr. 56 Iniţial. cu Leopold Puican).I. I.Of.S. ambasador la Washington (1956-1962). 57 Schimbarea numelui în baza deciziei nr. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. Mărgineni. al P.C. cu Lică Vişan). 85 din diverse penitenciare şi 554 aflaţi la acel moment în libertate). BRUDER.Of. Solomon – dentist. 2009: 1845). BRILL. acelaşi care în mai 1945 ameninţa în ziar: “Da. partea I-a. s-a stabilit în S. BRUCAN.684 din 5 nov. 5784). (1955). respectiv analist politic comentator la ProTV chiar şi la 15 ani după 1989. “eminenţa cenuşie” a F. Tony (căs. activist al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50 (A. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Francisc (Ferenc(z)) (1895-1965) – imigrat din Ungaria în 1919.1914 – 7.1978 România) – ilegalist. Jean – fost deţinut ilegalist în perioada interbelică. nr. marginalizat în anii ’80.C. 269 din 23 nov. Şuli Brill. 16 din 20 ian. Zalman (alias Sandu) (01. din octombrie 1944 secretar al Consiliului de experţi al Sindicatului în Cluj. III-a (dosar B/243 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Of. decorat prin Decretul nr. 1945 activist al Frontului Naţional Democrat la Cluj.I. 1949.N.T. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. Calman . a III-a. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 26 din 1 febr. Emil – din 1948 inspector general adjunct în cadrul D.C.D. p.R. 2158). Constantinescu.

BUCHEN. cea din urmă căsătorită cu Iura Kotovski. p. direcţia economică a Comitetului) a C. inv. 7438. “muncitorească” şi cea “kominternistă”).I. după 1944 membru supleant. pentru mai mulţi ani directoare a Liceului nr. 211. 41 . Cornea sau de la Mihail Florescu la Ghizela Vass. ulterior cu funcţii modeste în ierarhia comunistă. la rândul ei ilegalistă.1997 Bucureşti) – de profesie textilist. deputat M.E. i-a succedat în funcţie Anei Pauker – unul din sutele de exemple (de la Nicolae Goldberger la Gheorghe Gaston Marin.C. 15 din 19 ian.Of. inclusiv vicepreşedinte al comisiei de politică externă a M. 209. 1948. Ana (n.Of.M.din 1947 inspector în cadrul D. nr. nr.N. 1950-1955-1965).X. în domeniul Învăţământului (e. Brucan (el însuşi evreu). unde şeful era de fapt ministrul de externe”(Watts 2011: 173).N (mandate succesive între 1948 şi 1975. decorat. 8984). Aprecierea este îmbrăţişată de altfel şi de S. 6781). I. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. funcţionar în centrala Ministerului de Finanţe (M. apoi cu drepturi depline al C. p.1914 Iaşi – 1.R. succesiv perioadei de instabilitate asociate conflictului în surdinădintre cele două tabere în perioada 1945-1952. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. Ulterior. 173 din 31 iulie 1947. dosar nr. Reizl)) (1919 România – 2009 Petah Tikva.). decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. 76 din 30 martie 1946. fiica lui Meir (alias Max) şi Perla (alias Paulina) (n. cu ordinele 58 Unde. Gheorghiu-Dej ocupa de fapt o poziţie secundă celei a Anei Pauker în ierarhia reală de putere (Brucan 1992: 59). menită mai degrabă a menţine aparenţele (întrucât Ana Pauker era de origine burgheză şi evreică). 1949. (M. p. 1948 207. leadership-ul lui Gheorghiu-Dej s-a stabilizat şi respectiv consolidat după epurările din 1952 -1953 şi 1958-1961. partea I-a. Heinrich (n. BUGHICI.E. cu dosar la secţia Economică a C. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. În esenţa propriei noastre aprecieri. M. 39959 din 15 apr. Baranga la P. BUGHICI. David .1900 Bucureşti) – din sept.A. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1957).Of. (anexe. nr.R. Paul .g.C. Aceleiaşi reprezentări îi subscrie şi istoricul Larry Watts. p. 170).e.A. apoi promovată director administrativ adjunct. Iulian şi Zoia. fiul demnitarului comunist Grigore Cotovschi. în a cărui opinie “situaţia din România în 1945-1951 a urmat precedentul creat de Béla Kun în Repubica Sovietică Ungară.C.II.C. partea I-a. ambasador la Moscova (responsabil şi pentru Mongolia şi Finlanda (1949-1952). internat în 1942 în lagărul de muncă de la Vapniarka. precum şi în memoriile lui Pavel Câmpeanu. al P. partea I-a. Brucan insistă reiterează explicit: “Purificarea etnică a început în special pe timpul lui Ceauşescu. (?) BUGEANU. 1946.Of. 1946.206. între 1957 şi 1961). e adevărat. vicepreşedinte al Colegiului Central al PCR (1969-1974). nu în timpul lui Gheorghiu-Dej” (Brucan 2002: 5). Nachmanovici)) (14/25. deşi evreu. 30/1956). partea I-a. Comerţ şi Cooperaţie (i. partea I-a.A. BRUMARU.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. care opinează că până în 1952. 190 din 17 aug. cât politic bine calculat în cadrul războiului intern şi pur pragmatic dintre facţiunile “lagăristă” (numită uneori şi “doftanistă”) şi respectiv “moscovită” (care. partea I-a. etc. cu variaţiuni specifice ale etichetelor atribuite celor două tabere. ROSENBERG) (n. Solomovici (2003: 91). ministru de Externe (1952-195558). al P.G.Of. 210.XII. chiar şi după alegerea sa formală ca secretar general al partidului. 644). ca referent titular la cabinetul secretarului general Ana Toma (din 1947). p. 1946. respectiv Ion Gheorghe Maurer şi diverse comentarii ale Europei Libere din a doua jumătate a anilor ’50 (care disocia retrospectiv între aripa autohtonă. 209 din 9 sept. nr. fond 495 (“România”). (1948-1950. de Stelian Tănase. decorată prin Decretul nr. şeful Secţiei Bunuri de Consum. 33 din 8 febr. conţinea semnificativ mai mulţi evrei) – o reprezentare de împărtăşită. soţii Buchici au avut doi copii. nr. decizia MJ nr. nr.C. Simion (n. şi Raşela (n. p. ministru al Industriei Alimentare (1969). Hana FRIEDMAN. preşedinte CENTROCOOP (1968-1969). Simon MOISE. Israel) – soţia demnitarului comunist Simion Bughici (v. de la Petre Lupu la Israel “Ion” Rachmuth. BRUMFELD. infra). al P. probatoare ale faptului că epurările orchestrate de Dej nu aveau un conţinut etnicist sau antisemit. 32 din Bucureşti). T. fiul lui Moritz Moise. după război încadrată iniţial în M. inter alia.. 225. zis “Bughici”. 981.R. 3002). (1957-1965). nr.C. în M. a M. Bernard – după război inspector şef în cadrul Direcţiei Generale Drumuri din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice.M. de la A. 208.Of. 22.

Of..în martie 1945 reîncadrat în D. n. P.C. nr. 275 din 27 nov. redactor la Scânteia şi Contemporanul. BULAN. fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.din 1947 inspector în cadrul D.R. Tatiana (n. A. 217. Tassia Isidorovna LEABIS) (n. inv. a M. apoi prima soţie a lui Leonte Răutu (în anii ’30). partea I-a. dosar nr. “Apărarea Patriei” cls. în iunie 1945. M. inv. M. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 215. nr. 2. nr.1896 Piatra Neamţ – 12. I în 1964 şi respectiv cu “Steaua R. nr.Of.G.F.1902 Rădăuţi – 12. BUTNARU. în 1942 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. I-a (Berindei. respectiv vicepreşedinte al Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea (1956-1962). nr.Of. 10496. partea I-a.P. Dobrincu şi Goşu 2009: 199.II. cu generalul rus Iakov Bulan. ilegalistă. 9763)). 52 din 4 martie 1945. 1947 (M. p. p. 9857.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. 256 din 5 nov. Solomovici 2001 I: 195. BUNEA. Otto . 1902. Sf.în martie 1945 reîncadrată în D. 5785). profesor la şcoala partidului (viitoarea Academie Ştefan Gheorghiu). Alexandru (n. 1949) şi ministru adjunct al Învăţământului Public (1951-1953).V. CALMANOVICI.R.C. partea I-a. p.R. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. p.C. II-a. 1654-5).E. 80723.A.Of. 1947. 1947. 214. Isac .Of. 213. 1654-5). 173 din 31 iulie 1947. Emil (fiul lui Mendel şi Hana) (4. rămasă în Basarabia după 28 iunie 1940. participant la Rezistenţa Franceză. dosar nr. partea I-a.E. (dosar 73/1951).E. după război membru fondator al C.G. BUJUM.” iar în 1978 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. fond 495 (“România”). 253 din 1 nov. Sonia .1982 România) – ilegalist (cu stagiu recunoscut din 1921 (!) şi fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.I. cu domiciliul pe str. fond 495 (“România”). nr..1956 Aiud) – finanţator generos al partidului ilegalist în perioada interbelică. “Steaua R. n. ministru adjunct al Învăţământului Public (1949-1951).S. p. 1947. 2201). inginer al complexului clădirilor fabricii APACA din Bucureşti (1947). p. cu grad de maior.R.G. Arthur . Ilie nr.” clasa I-a în 1971.III.C. BUICAN. după august 1944 redactor la Scânteia şi activist al secţiei Propagandă-Agitaţie a C. în Forţele Armate. 204 din 5 sept. Rădăuţi. M.C. membru în colegiul de redacţie al Pentru o pace durabilă.III. BURAHOVICI. partea I-a. 158 din 12 iulie 1948. partea I-a.Of. p. 225. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclusă în timpul războiului pe motive rasiale) (M. decorată cu titlul de Erou al Muncii Socialiste. (M. pp. fosta logodnică a lui Ştefan Foriş. în 1971 cu ordinul “Steaua R.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. secretar general (din ian. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.2179).Of. C.R. BUNESCU. 42 . 1912 Ucraina) – de formaţie cizmăriţă. II-a în 1949.212. prin Decretul regal nr. al P. în U. iar ulterior măritată în timpul războiului. pentru o democraţie populară.C. 225. pp. 2271).T.R. partea I-a. ulterior detaşat local în judeţul Dorohoi (M. partea I-a. prim consilier de presă la Ministerul Informaţilor (1947-1948). profesor la Institutul de Construcţii din Bucureşti şi director general al Normelor şi Construcţiilor în 59 În forma parţial corectă “Aron Lazăr Arneldi”. “23 August” cls. 6781). nr. 72 din 25 martie 1942.T. Betea 2005). al P. 1947. Ern(e)st ARNOLDI) (23. 218. 219.Of. în 1941 figurând pe lista “comuniştilor categoria A” a Siguranţei59 (în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.” clasa a II-a în 1948. cu stagiu recunoscut din 1937. nr.S. şi respectiv consilier de legaţie şi ministru consilier la Legaţia României de la Belgrad (1948-1949).D.S. apoi consilier de presă la M.Of. 216. partea I-a. Wilhelm . nr. 52 din 4 martie 1945. pensionată ca director de studii al Academiei de partid “Ştefan Gheorghiu”.S. 7 din Bucureşti. aflată în 1941 pe lista comuniştilor “categoria A” întocmită de Siguranţă. 2066 din 20 oct.R.

viitoarea soţie a lui Iliescu). după reabilitarea sa din anii ’60. u. CĂLIN. 1947. CATONA. CERNEA.). al U. 228. KATZ) – din 1949 şeful Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei. 1946. 15 din 19 ian. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of. Dobrincu şi Goşu 2009: 115.R. (M. îngropat. 264 din 14 nov. nr. 36/1952 şi 25/1954) şi respectiv Organizatorică (109/1955) ale C. partea I-a.Of. 224. CÂMPEANU. nr. nr.Of.C. 232. CARASSO. 662).G. Stela . CALMANOVICI. ulterior activist al secţiei Tineret Studenţesc a C. (M. al P.Of. al P. 10092).din februarie 1949 şef de secţie tehnică la Direcţia Centrală de Aprovizionare şi Repartiţie din Ministerul Industriei (M. Liviu . 663). 1947. partea I-a. M.E. partea I-a. din 1967 în conducerea CEPECA (Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi).C. C. p.M (Berindei.controlor (până în febr. 645). nr. 1949. 43 . a M.C. CANDEL.220.C. iar apoi inspector în cadrul D. partea I-a.Of. internat într-un lagăr de muncă în timpul războiului. p..Of.Of. Aurel .C. nr.T. nr. pentru socialism”. 645). nr. 1949.E. Marcel . Moise . CELAN. 17 din 21 ian. partea I-a. p. 7491). partea I-a. nr.R.E. Ministerul Construcţiilor între 1944 şi 1951. CĂŢOIU.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 643). 16 din 20 ian. nr.. 229. 96/1968 (la reabilitarea post mortem). p.Of. (M. 642) . 221. al P.C.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 34 din 10 febr.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 1948). CERNOVITZ. Maietta . 1947. nr. inv. 12877.R. cunoscut mai ales sub pseudonimul publicistic Adrian Radu-Cernea) – originar din Iaşi. partea I-a. 1949. CASTER. 15 din 19 ian. 1948. la catedra de organizarea şi planificarea întreprinderilor (în 1956 cu grad de lector cumul). 501). Isac A.în 1949 era dispecere de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. “Kaster”) – după august 1944 membru de partid şi secretarul Secţiei Administrative a Uniuni Asociaţiilor de Elevi din România (coleg cu Ion Iliescu şi Nina Telescu. CÂMPEANU. CĂRUCERU. a M. Alfred .C. partea I-a.C. p. Henrich – în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor.Of. p. p. 222. când este arestat în “procesul Pătrăşcanu”. partea I-a. 1626. ca translator la Direcţia Radio (M.C. nr. 45 din 24 febr. M. 233. nr. a M. partea I-a.C. 10092). ulterior activist de partid (şef adjunct al secţiei Industrie Grea a C. Victoria .C.C. 230.a.Of. 264 din 14 nov.I. în anii ’50 doctorand la şcoala de partid “Ştefan Gheorghiu”. nr. cu dosar de cadre la secţiile Economică (dosare anexe.T. p. în 1953 ministru adjunct al Metalurgiei. Leiba .C.Of. 190 din 19 august 1947. ulterior condamnat şi deţinut până la decesul său în penitenciar (Aiud).din 1947 controlor în cadrul D. 227.M. 1949. p. 226. nr. în anii ’60 profesor politehnică şi autor al unor articole la revista Energetica. p.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.C.din 1947 controlor în cadrul D. Sergiu (în unele documente din arhiva U. u. partea I-a.I. p. 15 din 19 ian. cu referat de cercetare la fd. emigrat în Israel în 1970. partea I-a.G. 289 din 13 dec. David (n.I.G. 1949. 231.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1949. în anii ’50 cadru didactic la Facultatea de Ingineri Economişti din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti. partea I-a. p. 1949. CAUFMAN. (dosare anexe. Leon . p. ZWIEBACK. anexa la dosarul nr.R. 15 din 19 ian.Of. 1190). 225. din actualul Parc Carol din Bucureşti. în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei.a. Radu (n. 223. al P. 3293. 16 din 20 ian. 25/1954).C. cu fişă la secţia Economică a C.Of. 560).

implicat în trucarea alegerilor din 1946 din judeţul Mureş. evreul blestemat.în 1948. soţia ilegalistului viitor istoric de partid Victor Cheresteşiu.1917 Bucureşti) (fiul lui David şi Frima) – în anii ’50 funcţionar al Ministerului Comerţului Exterior în poziţia de consilier în cadrul I. Lică (n. pentru socialism”. aflată în atenţia Siguranţei în 1941 (poziţia 194). CHERESTEŞIU.%20Cernazeanu%20-%20Chivulescu/Chinzbruner%20Angelo%20D/index. Roza SIMON KAHANA) (n.II. nr. CHARAP. a M.E. decorată prin Decretul nr.Of. Iosif ROITMAN. Nastasă şi Varga. p. în 1948 avansat consilier de legaţie (în 1948 numit de ministrul Comerţului director al S.C.R..C. primul preşedinte al Comitetului Naţional Evreiesc (precursorul Comitetului Democratic Evreiesc) în 1944-1945.C.S. 14. activist al P.P. din actualul Parc Carol din Bucureşti. membru de partid după 235. 1626).R. nr. 164 din 23 iulie 1945.1905 Ciuc – d. 240. nr. în anii ’50 încă funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 7345). 1945. (v. Grigore . 2003a: 419. în lista “comuniştilor categoria A”. “RomânoExport”. fişa sa matricolă penală la http://86. nr. rămas în 1940 în U. i se întocmeşte dosarul de cadre nr.Of.C. 239. unde este instruit ca una din cele mai importante reurse umane în vedrea instaurării comunismului în România (e. CHIRIŢĂ. Iosif (n. 1948. 11.P. 1948). directorul celui mai mare complex tipografic din ţară – “Casa Scânteii”. 15 din 19 ian. (1950-1957. nr.S.E. membru în C.C. partea I-a. 2003: 185). (M. CHIŞINEVSCHI.125. M. după război angajată iniţial dactilografă la Inspectoratul Regional de Poliţie Cluj.C.C. arestat în 1959 şi condamnat în 1961 alături de alţi evrei funcţionari ai M. incinerat la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti. 6260). 98.I.php. nr.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/C/C%2003. din 1923 şi P. după naţionalizare.Of.” (1990: 247). 45 din 24 febr. deputat de Bucureşti (1946-1948.095 din 25 septembrie 1945 a ministrului Justiţiei.R.S.R. partea I-a.T.R. p.. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I -a.E. la Bucureşti până în 1956. şi Solomovici 2004: 283)60. 241. al P. 237. prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1955).1979 România) – fostă ilegalistă (membru de partid din 1924).I. revenit în ţară după 23 august 1944.C.D.1905 Bălţi – 1963 Bucureşti) – membru U. 804 din 21 dec. membru în conducerea A. semna cu “Stănciulescu”. 642). ABRAMOVICI) (1898-1956 Bucureşti) – fost frizer (cf.C. CHELES. 10553. în M. 238. Rozalia (n. 1949. p. 277 din 29 nov. nr.” cls. ulterior “marginalizării”. 1964. partea I-a. 236. p. (dosare anexe 118/1951).S. 205 din 4 sept.Of. membru în conducerea C.C. 143 din 24 iunie 1948.G. originar din judeţul Mureş.Of. a III-a. iar apoi promovat inspector în cadrul D.C.XII. decizia nr.g.C.. S. 8442). M. 1947.Of. membru al Biroului Organizatoric şi şef al Secţiei Externe a C.organizaţia regională Ardeal. pentru subminarea economiei naţionale.M. p. Caracterizarea făcută de fostul şef rabin Moses Rosen este elocventă: “Iosif Chişinevschi. 6 din întreaga colecţie dedicată României). “Jijia” din Botoşani (M.7. din 1947 secretar II de legaţie în centrala M. H. ochiul Moscovei şi simbolul terorii staliniste. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. Lidia . 61 A preluat în sept. iar pentru scurtă perioadă în 1945. III-a.. (1945-1946). Solomovici 2001: 79.234. Eugen – de formaţie medic. .. care nu mai ştia cât rău să facă.E. 44 . apoi prezentă la Bucureşti. CHIŞINEVSCHI. Max .C. 1945 numele Chişinevschi al soţiei sale (v. îngropat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. p. ulterior şef de cadre la Academia R. membru al Secretariatului.XI.A. partea I-a. când va fi destituit). Angelo (n.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. CHEIS. p. război. CHINZBRUNER. Mâţă 2007: 245. 5331). nr. partea I-a. şi Andreescu.A.controlor (până în febr.R. membru al C. 1948-1961).Of. 1948. D. decorat în 1946 de 60 V.F.D. eliberat în 1969 (v. din 1945 până în 1960 şi secretar responsabil cu propaganda (departamentul Agitaţie şi Propagandă) (1948-1952).R. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R.R. zis “Ioşca”61) (26.. numit de ministrul Industriei conducător tehnic al întreprinderii “Mioara” din Bucureşti (M.E. din 1934.S. al P. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.d.17. responsabil cu propaganda şi cultura (1952-1955). ulterior la Cluj. 221 din 28 sept. partea I-a.. cadru didactic la universitatea de partid încă de la înfiinţare.

(1948-?).1893. 246. condamnată în procesul de la Craiova din 1936). cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.) în Forţele Armate (M. 3912).P. Dr. Adolf . 253 din 1 nov. activistă a Consiliului Sindicatelor din sectorul 2 al capitalei (1971-1981). 62 63 După unele informaţii neprobate. partea I-a. 2075). Roza Kaganovici. al P. 1950. Bucur (n. dosar nr.Of. revenind însă după 1944 la cel de naştere. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.” clasa a II-a. căs. 225. Gizela. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. Liuba (n. 245. cu Rodica Lupu.R. 244.R. 2010. ilegalistă (membru de partid din 1930.E.I. nr. partea I-a.D. 185 din 12 august 1948.1911 Tighina – 1981 Bucureşti)62 – a doua soţie lui Iosif Chişinevschi (iniţial a preluat la căsătorie numele Roitman al soţului. III-a.I. ordinul “Apărarea Patriei” clasa I. 1947. M. partea I-a. partea I-a. pentru merite antifasciste.P. p. instructor general în cadrul A. fiul cuplului. către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr. Tighina – 1960 Bucureşti) – ilegalistă. 2008.G.Of.E.R. apoi membru al Comitetului Executiv şi în C.Of. din 1946 activistă de partid. Lazăr (n. 8072). ordinul Muncii clasa I-a (1949). în 1949 cu ordinul “Muncii” clasaI-a. secretară a Consiliului Central al Sindicatelor (din 1957). 247. CHIVU.C. repatriat în România în 1948 şi numit inspector general sanitar la Inspectoratul General Sanitar al capitalei. nr. ca maior medic (r.XII. CHIŞINEVSCHI. iar 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.R. cea care devine prima chinezoaică stabilită în România (unde a lucrat ca redactor al Editurii pentru limbi străine. deputat (1948-1952-1957) şi membru al Prezidiului Marii Adunări Naţionale (1948-1955). Friedberg-Vălureanu 2004. 1949. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Sănătăţii. nr. care va muri în 194363). 111 din 17 mai 1947.R. apoi promovat director adjunct (M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1947. unde moare în 1975.C. a M. (supleant 1945-1948 şi membru cu drepturi depline 1948-1955). după război presedinte executiv al U. CHIŞINEVSCHI.C.Of.XI.1975 Shanghai. C. 9763). ar fi fost verişoară primară cu a treia soţie a lui Stalin.I. CLEJAN. Gheorghe Kishinevski (n. dosar nr. Liube KISHINEVSKAIA) (5. al P. zisă “Nelly”.1904 România – 15. 243. Clejan s-a recăsătorit cu Zhao Jinpu. preluat şi de soţ).F. p. fiul lui Eliezer (Leizer) şi Sara) (26. (M.-a în 1949.C. al U. KATZ) .C.L. din 1972 din nou în China.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de serviciu în D. 1946). CIUBEREA. III-a. membru C. dosar nr.S. inv. Jakob LAUB KRANZDORF. fiind înmormântat la cimitirul “Song Qingling” din Shanghai (Diamant. (1951). incinerată la crematoriul “Cenuşa”. partea I-a. Simha Gerşovna (în diverse acte transcris şi Kişinevscaia sau Chişinovschi) (23.Of. 84). 15 din 19 ian. co -editând până la pensionare revista de limbă chineză România) 45 . 52 din 4 martie 1945. 157 din 4 mai 1971).în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. L. 1979: 371.N. pp. decorată în 1947 cu ordinul “Coroana României” în grad de ofiţer (1947!).U.R. nr. 6658).C.din 1947 controlor în cadrul D. 225.IX. (1945-1946).242. 225. nr. fond 495 (“România”). 1899). p. din 1939 medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze (împreună cu soţia. Isac .F. fond 495 (“România”). CLAUDIAN. membru (1945-1955) şi apoi vicepreşedintă a Comisiei Controlului de Partid (1955-1960). inv. China) – ilegalist. fond 495 (“România”). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . 2790 din 16 sept. C.C. 641). (în 1964). decedat) a emigrat în Israel în timpul regimului comunist. în 1947 încadrat prin decret regal.R.Of.A.R. inv. partea I-a. 1654-5). medic în războiul civil din Spania de partea Brigăzilor Roşii (1936-1939). vicepreşedinte a Confederaţiei Generale a Muncii din 1944 (adjuncta lui Gheorghe Apostol). în 1948 cu ordinul “Steaua R.F.” clasa I-a (1948). ulterior decorat cu ordinul “Steaua R.C.G. 204 din 5 sept. decorat în 1971 cu ordinul Muncii cls. p.R. p. O.

1948.I.V. integrat iniţial ca director adjunct al Direcţiei Personal / Cadre în centrala Ministerului de Finanţe (1948). 258. al P. 644).Of. 1949. COGAN. 19. Samuel Nathan LAUB KRANZDORF64. 1949. Geza . 259.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 252. p.Of.18 iulie 1910) – membru de partid din 1941.Of.în anii ’50 membru al Biroului de ramură al industriei uşoare din cadrul Consiliului de Miniştri. Isac (zis “Jean”) (6. CLEMENTIN.C. Sally TAUBERG.” clasa a V-a. 1963. 257.1983) – fratele lui Bucur Clejan [v. COHN. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. anexa la dosarul nr.Of. 3293. supra]. COHN. 21. partea I -a. 10696. CODRIN. 281 din 4 dec. 644). 7352). Liviu (n. 15 din 19 ian. după război cu varii funcţii de conducere în sistemul tipografic. CLEJAN. nr. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. partea I-a. în august 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. partea I-a. 15 din 19 ian. 251.1914) – soţia lui 249. p. Corneliu BARASCH.III. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 260. inv. p.C. zis “Mache”. – documente interne nr. p. an în care i se stabileşte de altfel şi domiciliu obligatoriu). căs.P. 15 din 19 ian. p. p. Avram Nicu – din 1948 inspector în centrala Ministerului Comerţului (M. cu fişă de cadre la secţia Economică a C.1993) – membru de partid. COHN.Of.P. Jacques – din 1947 inspector general adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. nr. partea I-a. decizia ministrului Justiţiei de schimbare a numelui în M. p. nr.. S. un controversat om de afaceri implicat şi în scandalul monden Remus şi Irina Truică. KRANZDORF. apoi secretar general UCECOM în anii ’60. decorat prin Decretul nr.C. nr. ulterior ebraizat Kalman ben Eliezer) (31. M. referent la Comisia Controlului de Partid în anii ’50. 16 din 20 ian. a II-a (Decretul 157 din 4 mai 1971) (dosar C/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a. 1949. simpatizantă comunistă în ilegalitate. 1949. nr. în 1971 încă direcor al Întreprinderii poligrafice “Bucureştii Noi”. în anii (dosare anexe 77 şi 249/1952). creator al personajului “Mihaela”.Of. 250.R. COBAR.1915 Bucureşti – 26.VII. CNEZI. CLOPOŢEL. III-a (C. secţia Cancelarie – dosare anexe.1984 România) – fost tipograf ilegalist (aflat pe Lista Siguranţei din 1941 a comuniştilor de categoria A. COHN. 1947. Nell (n.în 1949 era inspector în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. tatăl lui Emil Nell-Cobar.C. Sali (n.R.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 28/1956. colaborator la România liberă. cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a CC al PCR (8/1954. cu Claris (n. IV-a COHN. nr. cu stagiu recunoscut din 1934. nr. 6/1958). caricaturist la săptămânalul Piţigoiul (1945-1948). p. partea I-a. 645). nr. .Of. inv. Herşcovici).decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. Haim (fiul lui Burăh) . 253.1911 Bucureşti . Samuel (n. apoi funcţionar la Întreprinderea de construcţii “Carpaţi” din Bucureşti.1906 Orhei – 23. Haim – la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. 6781). 254. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. cu referat de cercetare la Fd. 191 din 20 august 1947.C. A.” cls. 173 din 31 iulie 1947. al P.Of. căs. 7537. după război activist de partid. apoi în aparatul economico-financiar al statului comunist. Leopold SAFIR) (n.R.I. Aizic . partea I-a. 46 . zisă “Rica”) (n. 662). C.R. îşi obţine notorietatea la studioul Animafilm ca regizor de filme de animaţie. fiul lui Eliezer (Leizer) şi Sara)) (7.10. implicată în anchetarea foştilor luptători din Spania în anii ’50. partea I-a. nr.C. 256.). 255. 335 din 20 iun. 64 V. 205 din 4 sept.P. apoi redactor-şef adjunct la Urzica timp de trei decenii. calitate în care este de altfel şi decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Samuel Clejan şi cumnata lui Bucur.N. a III-a. Ernest .XII. Ilie . CLEJAN.248.

S.I.R. apoi activist în cadrul D. M. probabil identic cu intrarea “Jean Koller” din C. nr. ulterior marginalizat ca urmare a refuzului de a se alătura P.. p.Of. V.XI. şi profesând ca inginer geolog (Banc 2011: 15). p.V. D. partea I-a.C. 262.D. în 1950. apoi stabilit în Statele Unite. 266 din 17 nov.. nr. în anii ’30 activist în cadrul P. decorat cu ordinul “Steaua R. Moses COHN) – şef de secţie în cadrul al Direcţiunii Presei (organul de cenzură) din cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1949). 187 din 14 august 1948. iar apoi promovat inspector în cadrul D. al U. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 4362.G.U.1901 Bucureşti) . 6607). nr. din iulie 1947 numit membru al Consiliului Director al Direcţiei Generale a Aviaţiei Civile (M. 266. 1948 membru în C.P.G. internată câţiva ani l a Târgu Jiu. partea I-a. 8971). M.C. 1. p.voluntar în războiul civil din Spania. p. COLER. din febr.XII. unchiul lui Vladimir Colin.E. nr.F. în M. Moscu (n. 109431 din 25 oct. 1919 Păltiniş. soţia ilegalistului Nicolae Comnacu. COHN.C. COHN..R. din 1945 membru al C. Benone (n. partea I-a.G. Simion – în 1947 era şef de serviciu în centrala Ministerului Comunicaţiilor (fiind detaşat din D.R. COLIN. 32 din 8 febr. unde a murit în anii ’90 (Berindei. 1948.R. (posibilă legătură cu Moscu Colin. 1948. Ioan (alias “Ionel Calistrat”) (n.Of. 1134).controlor (până în febr. 257 din 9 nov. 268.R. Dobrincu şi Goşu 2009: 506-7. 1626.D. din 1937.A.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 157 din 4 mai 1971 cu. al P. Liviu B. p. adesea cu prenume ortografiat “Jan”) . partea I-a.G. 111 din 15 mai 1948. 1947. nr. Chişinău. partea I-a.Of.după război controlor în cadrul 263. Dorohoi) – membru al P. 1947. 738). Levy 2002: 132.F.html. emigrată în S. (dosar C/140 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Of. nr.P. p. 169 din 26 iulie 1947./Kuller 2008a: 445). 47 . 265. nr. p. Elisabeta (n. 3. 663). CONOBEL. partea I-a. 6694).Of. emigrat în Israel. COMNACU.C. partea I-a. COHN.” clasa a V-a. tatăl lui Andrei Coler. KALMANOVICI) (n. Leon COHN65) (n.C. p. 1949. COHN. (n. responsabil de controlul pe teren al cărţilor (fond D.Of.Of. 65 Într-o prezentare a unor personalităţi evreieşti originare din Bârlad la pagina http://www. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.P. (M. Henry – din iulie 1948 şef de birou administrativ în centrala Ministerului Finanţelor (M. 58 din 12 martie 1945. 270. nr.T. 271. Marinescu (1945-1948).P.I.-C.261. menţionat în Fürtös 2007: 404. şef de cadre în cadrul D.Of. 269. 175 din 31 iulie 1948.Of. cu stagiu recunoscut din 1928.1904 Bârlad) – consilier-şef la Biroul Juridic al Ministerului Comerţului în anii ’50.E. p. 66 Probabil acelaşi Coler. 264. nr.A. 25. M. ginerele lui Luca Răutu şi al Luminiţei.P. Samoil(ă) . 267. 1888. a M.C. nr. respectiv secretarul general-adjunct al FNTDR (Frontul Naţional al Tineretului Democrat Român).d. partea I-a. indicat de Solomovici 2001I: 194) între numele de evrei comunişti arestaţi în anii ’30 în România).T. CONSTANTIN. 16 din 20 ian. 45 din 24 febr. p.org/en/mosteniri_ale_culturii_iudaice_03_11_13. partea I-a. aprobată prin decizia ministrului Justiţiei nr.G. 6287).S. COHN. Oscar – din 1948 şef adjunct de birou în centrala M.C. 1945.G. nr. p. 10174). n. după 1944 instructor al secţiei Cadre a C.Of.E. partea I-a.. Rădăceanu. 873 al MAN din 20 august 1949) şi respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.romanianjewish. COHN. p. M. II-a în 1949 (decretul nr.R.C. Betty SCHUSTER) (n.R. Jean66 (GOLSTEIN.1909 Basarabia) – ilegalistă. nr. şeful de cabinet al ministrului Muncii.C. partea I-a. 19. 1949.C. (1945-1950).E. Vezi şi cererea sa de românizare a numelui în M. dosar 7/1948 Arhivele Naţionale.Of. a M. apud Corobca 2008b.I. L. a III-a prin Decretul nr. 229 din 4 oct. partea I-a. 1948). Marcu .9888. 24 din 30 ian. (M.” clasa a IV-a în 1948.R.Of. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. al partidului. apoi al ministrului Silviculturii.) (M. 1945.

Galaţi şi Buzău. de revista electronică Descoperă. M.1917 Chişinău . 1972-1974) şi supleant al Comitetului executiv al C.S.S. vol.C. secretar general al Comisiei de Stabilizare şi Redresare Economică (1947-1948). (?) CORNEA. CONSTANTINESCU. deţinut (1941-1944).P.exclus. autorii avansând. (1970-1974). inter alia. profesor şi şeful catedrei de materialism dialectic şi istoric la Universitatea Bucureşti (1948-1951). În sfârşit. p. Alexandru .272. al B. Miron (13.18. nr. Şulămita BLOCH) (d.M. membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale (1945-1946).C. multiplu decorat. (1946-1961. anchetei oficiale. vicepreşedinte al Consiliului de Stat (1972-1974). (?) CORDEANU. La un deceniu distanţă. 278.în 1949 era revizor contabil în cadrul Direcţiei Centrale 274.Of. Watts 2011: 513 n.N. 48 . redactor şef (1944-1945) şi director (1945-1949) la Scânteia.O. fostă ilegalistă. De remarcat nebuloasa care acoperă întreaga viaţă a lui Contantinescu premergătoare anilor ’40. 67 Unul din cele mai controversate persoane în privinţa identităţii lui etnice.VII. descoperit în 1951 de Securitate la domiciliul lui Lazăr Ştefănescu. 15 din 19 ian. variantele Chişinău. 1389 şi nr.C. Spre exemplu. cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr. 5. director al Institutului de Cercetări Economice al Academiei R. subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale (1947-1948).R. dincolo de moartea ambilor săi părinţi în adolescenţă. 1969-1970). 157 din 4 mai 1971). nr. http://www.R. (1950-1952) al Secretariatului (1952-1954. pacientă psihiatric la Gătaia şi Câmpina. Eliza . Mehr/Meir/Moses KOHN/COHEN67. în 1946. nr.R. (?) CONSTANTINESCU. (unde fost.1974 Bucureşti) (n. p.R. decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls. 40 din 18 febr. Sulamita (n.C. (M. membru al C. 15 din 19 ian.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. ministrul Învăţământului (1956-1957.soţia demnitarului comunist Miron Constantinescu. (1957-1958). ilegalist (membru de partid din 1936).P. membru al B. Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.. 276. 11362) începând cu sfârşitul anilor ‘50 preşedinta Colegiului de Partid – regiunea Gorj. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. partea I-a.ro („10 chipuri ale comunismului din România. document aflat în prezent în arhiva C. nr. după război agent de influenţă sovietic (cf. Roza NOVAC) – activistă de partid. p./P. a M. după război în centrala C.Of. de la caz la caz.C.R. partea I-a. 2790 din 16 sept. 277. 191 din 20 august 1947.Of. cf. dactilografă). nr. (45/1955). 2009.G.descopera. partea I-a. a IV-a (Decretul nr.C.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 21-25) şi reprodus în Totok (2006: 14). 15 din 19 ian. partea I-a. în anii ’60 -’70 redactor principal la Comitetul de Radiodifuziune şi Televiziune. CONSTANTINESCU. vicepreşedinte (1954-1955. Stelian . 273. CONSTANTINESCU. ministrul Minelor şi Petrolului (1948-1949). p. 7537).Of.I. 1949. 275. preşedinte al Comisiei de Stat a Planificării (1949-1955). ff. 1957) şi prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1957). asasinată în 1968 de.M. fiica Ileana (adoptată). Bucureşti. v. M. inclusiv de de către fostul suveran Mihai. p. unde a lucrat în subordinea Ghizelei Vass. (1945-1960 . p. 1948. 1968) . originar din Chişinău) – sociolog. Lora . literatura de specialitate nu a reuşit să ajungă la un consens nici măcar asupra locului său de naştere.Of.în 1947 era controlor în cadrul D. profesor de istorie şi economie politică (1958-1962). partea I-a. Numele Moses Kohn apare în premieră într -un draft de manifest al „Partidului Socialist Creştin”. deputat M. nr. 2).ro/maratoanele-descopera/descopera-istoria-romanilor/5185890-10-chipuri-ale-comunismului-dinromania). 641).N. 1970-1974) şi preşedinte al Legislativului (martie-iulie 1974).Of. apoi încadrată ca director adjunct la cabinetul ministerial al Anei Pauker (v. 1949. (dosar 15563. apoi reabilitat. 1969-1974). în funcţie de sursă. numele Meir Kohn este avansat. al P.A. cardinalii autori ai The Plot against The Church (1962) avansează varianta Mehr Kohn. şef de secţie la Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” (1962-1965).C. CORAVU. (1945-1957). p. 642). Rodica (n. inter alia.A. partea I-a. rector (1970-1972) şi preşedinte (1972-1973) al Academiei “Ştefan Gheorghiu”. 1949. 1947. 178 din 4 august 1948. 6401.XII. al P. 299 din 29 dec. 641).E.C. al P. partea I-a. 1946).

în iunie 1948. secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale (1990-1992) şi decan al Facultăţii de Litere din Bucureşti (1990-1996).htm). 1949.P. 1946. infra] – inginer.) şi universitarului şi publicistului Andrei Cornea. p..C. pe atât de insalubră la adresa criticului literar Vladimir Streinu. n. Corobca 2008: 15. 280.arhivelenationale. Bucureşti) – în biografia oficială critic şi istoric literar. “D”. 1945 numit şef de serviciu în centrala D. 9718). 23.pdf. în anii ’50 transferată la Institutul de Chimie-Fizică (ulterior Institutul de Cercetări Chimice) al Academiei. p. 1915 Bucureşti) . 22 oct. ulterior profesor la Facultatea de Filologie a Universităţii (pe atunci) “C. partea I-a.S. p. Jak (n. din 1942 şi al P. 73 V. CORNEA. 6684.ro/images/custom/image/serban/1950/1950_pdf. partea I-a. 1949.XI.Of. secretar al C. din decembrie 1944. partea I-a. şeful Direcţiei Generale a Studioului de Filme Bucureşti (1957-1965). partea a II-a. Paul (n. în locul lui Pavel Cristescu (M.Of. 15 din 19 ian. 283. nr. 72 V. încă în viaţă în Bucureşti în 2011. al Uniunii Tineretului Muncitoresc (1948-1954)70. 282. partea I-a. 136-143). http://universulenergiei.I. CORNEA. în prezent în S. p. 16 martie 1947). profesor la “Academia Ştefan Gheorghiu” în anii ’70 (cf. 1416 din 7 ian. partea I-a.N. http://www. 3759). Pavel Câmpeanu. Paul (n. nr. 70 V.Of. 1.Of.71) şi membru al uneia din conferinţele raionale de partid din Bucureşti.R. “Romcereal” (M. nr.Of. 845. fd.P. 253 din 5 nov.M. Irina (n.V.1911 Bacău) – până în mai 1947 funcţionar în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. în oct.C. Paul – membru al comisiei mixte de cenzură a presei instituite mai 1945 (Decretul Lege nr. M. decizia ministrului Justiţiei nr. în realitatea obscurată membru U. iar apoi membru în conducerea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste. partea I-a.com/universulenergiei/istorie/politehnica/1948-1992/1949/. http://www.. LEON?) – soţia lui Paul Cornea [v.906 Constanţa) – din 1948 director adjunct al S. CORNEA. 186 din 13 aug. nr. delegat cu conducerea Direcţiei Personal a D. Paul COHN. tatăl lui Octav Cornea (matematician.Of. 26 din 2 febr. Moise (n.I. unde activează până în anii ’70 (v. partea I-a. şi şefă a organizaţiei de bază a partidului din cadrul Institutului 68.G. nr. ff. consilier cultural la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea a Ministerului Informaţiilor (1946-1947).R. 10. 38 din 15 febr. CORNEA.II. M. 1946 în M.Of. Paul CORN72) (n..C. KORNHAUSER73) (n. CORNESCU. sau paradoxul dlui Streinu” – o diatribă pe cât de ridicolă în fundamentare. ulterior prezent în Direcţia Poliţiei 68 69 V. 284. nr. 107 din 13 mai 1947. A.A. 1945. 12 din 14 ian. Parhon” din Bucureşti.procesulcomunismului. 3. 2074.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/. Corneliu .com/marturii/fonduri/ioanitoiu/maniu2/docs/maniu2p_54. dos.Of. (M. 1948. p. Moise Leib COHN) (n. din 1949 cadru didactic 281. la I. 65 din 19 martie 1947. 8. 1027. p. iar în paralel conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (coleg de catedră cu Alexandra Sidorovoci.279. participant la epurarea cu iz de “vânătoare de vrăjitoare” din 1952 (Constantiniu 2003: 15). decizia ministruluii Justiţiei nr. 74 În unele lucrări de memorialistică menţionat şi între anchetatorii de la sfârşitul anilor ’40 ai unor foşti politicieni naţionalţărănişti (v.T. 6)74. multiplu decorat de autorităţile comuniste. etc. vol. după 1945 redactor ocazional la Scânteia69. 4844).S. A se vedea de pildă articolul său „Tendinţe în opera de artă. dosar nr. 49 . 1948. CORNIŞTEANU. p. p. Ministerul Propagandei Naţionale.U. 127 din 3 iunie 1948. redactor responsabil al ziarului Tânărul Muncitor şi şeful secţiei Propagandă şi Agitaţie a U.Of.1923.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.B.205 din 14 martie 1947 în M. http://theatredelaction. 71 V. Simionescu 2005).din 1947 funcţionar al serviciului de presă şi cultură din cadrul Legaţiei României de la Sofia. 272. CORNEA. după 1990 în funcţii importante la Consiliul Culturii.europartes. partea I-a.P. p. nr.T. 641). acuzat ca „dornic să lichideze stânga franceză aşa cum – ştie toată lumea! – a isprăvit-o rapid pe cea românească” [sic] (Scânteia. 364 din 2 mai 1945) în cadrul Ministerului Propagandei (A. nr.C. fd. 10951. director general al Direcţiei Generale a Artelor în Ministerul Culturii (19531957). Aceeaşi funcţie avea să fie ocupată de Ion Iliescu la doi ani după Cornea. 285.I.. fiul lui Leon Constantin şi Golda) (n.G. 432). ca inspector de poliţie. nr.C. (în 1951).

125. 75 76 V. secretar al Uniunii Sindicatelor C. al P. (adjunctul şefului sectorului Propagandă a secţiei (1948 – anii ’50)). membru supleant al C. al P. p.1916 Vertujeni. (1957-1958). al P. inv. Diamant 1979: 371. revenit în România în septembrie 1944.I.R.Of.T. plus anexa la dosarul nr. partea I-a. 10522. din 1930. dosar nr. G. apoi rector al Institutului de Ştiinţe Sociale “A. COSMESCU.C. Sugarman f. lector la şcoala de cadre de pe lângă comandamentul trupelor sovietice din Constanţa (1945-1948). Mirel (n. 202 din 3 sept. nr.C. Mirel ZEIDER75 / ZAIDNER76) (23.F. (M. Berindei. fond 495 (“România”). exclus din partid ca “fracţionist” în 1958. COSTIN. al P. L. din Consiliul Central al Sindicatelor şi din rândul membrilor supleanţi ai C. KOTOVSKI. doc.R. eliberat în 1969 (v. al P. cu Maria (încă în viaţă se pare. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 8011).I.C.R. nr. menţionat şi în Tismăneanu 1995: 69 şi 1989b: 170 n. C. 235 din 10 oct. 225. nr. fond 495 (“România”). reprimit în partid în 1964 şi reangajat ca activist la Consiliul Municipal Bucureşti al sindicatelor.C./P.P. tatăl cunoscutului regizor Mircea-Mihai Cornişteanu. 3293. Iacob (8. referatul de cercetare la Fd. a M.N. p. 288. 264 din 14 nov.C.C. COSTEA. 1946 a ministrului Justiţiei în M. în Bucureşti).Of. C. II.R. 2-5.E. preşedintele Comitetului Central al Sindicatelor Muncitorilor din Transporturi şi Telecomunicaţii (19561958). anexa la dosarul nr. 91. ambasador la Beijing. doc. COŢOVEANU. şi Solomovici 2004: 283).X.R. partea I -a. (1945-1951). decorat prin Decretul nr.R.E. secţia Cancelarie – dosare anexe.+Cont+-+Cosvan%5CCostin+Alexandru+L%2FP1470379. cu Zoia. secţia Cancelarie – dosare anexe.III. Bucureşti – Călători (1958 – 1964). Alexandru (n. 223 din 26 sept.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CC%5CC+07. Grigore (n. căs.A.M.R. 1947.. 66/1956.Of.935 din 16 sept. – secţia Cadre.JPG. 287. activist al secţiei Propagandă-Agitaţie a C. a avut doi fii – Andrei şi respectiv Iura.C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. exclus din partid.C. inv. revizor de locomotivă la Depoul C. 1947. COTOVSCHI.. inv.. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.: 108).955).F.C. ff. arestat şi condamnat în 1961 alături de alţi evrei funcţionari ai M.R. după august 1944 şeful Serviciului de Informaţii din Formaţiunile Patriotice de Luptă. anexa la dosarul nr. nr. aceeaşi decizie în M.C. 21). p. al P. C. Arad. inv. într-un incident rămas încă incomplet elucidat.R. (v.. 77 V. căs.R. 2278.E.C.17. nr. 66/1973. în anii ‘2000 director al teatrului Naţional din Craiova.C. a III-a.Of. membru U. 1946. 1946. 50 .C.S. Lipova.286.1915 Roman – 2001 Bucureşti) – fost lăcătuş. 2).C. Jdanov”. ulterior în U.X. voluntar în Brigăzile Internaţionale în războiul civil din Spania (1936-1939). 225. responsabil şi pentru Vietnam (1952-1955). 15. Soroca.a.S. dosar nr. Dobrincu şi Goşu 2009: 236.S. partea I-a. Moise . decizia nr. fiul lui Herş şi Ester) (n.N. “RomânoExport”. pentru subminarea economiei naţionale. respectiv cadru didactic şi doctorand la “Academia Ştefan Gheorghiu”. 290. Administrative (M.1911 Zăbalţ. în 1958. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. la sfârşitul anilor ’40. 233-240. deputat şi secretar al comisiei permanente pentru Relaţii Externe a prezidiului M. 3/1964.” clasa a IV-a. ulterior şeful sectorului Verificări din cadrul Secţiei de Cadre a C. 3293.36/fisapenala. Anuţa (Hana)) – ilegalist.VII.1907 Buhuşi – 1951 Bucureşti) (cumnatul lui Emil Calmanovici.C. K/72. 1995) – fost muncitor în industria textilă.C. cu referat de cercetare la fd. 19. fd. partea I -a.din 1947 controlor în cadrul D. reprimit în 1964 şi decorat prin Decretul nr. http://86. al P. 10092). Basarabia – d.M.R. (1955-1958). dosar nr. autobiografia sa în A. după război activist de partid. p. nr. ilegalist. M.C. vol. 289. 1857. căs cu sora acestuia. V. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 62.M. 10. autodeclarat evreu în fişa sa matricolă din penitenciar77) (fiul lui Leopold şi Elena) – în anii ’50 funcţionar al Ministerului Comerţului Exterior în poziţia de consilier în cadrul I.G. vicepreşedinte al Comitetului Geologic (1951-1952). sinucis în 1951.C.A.R. fiica demnitarului comunist Simion Bughici.

(1950-1952).M.Of. nr. 66/1962. p.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. Hermina . fond 495 (“România”). (1959) şi referat de cercetare la fd. 1972-1974) şi al Biroului Organizatoric al C. executiv) al U.C. în mai 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.X. al P.2002 Bucureşti) - 292.R. p.Of.G. secretar pentru probleme organizatorice al comitetului orăşenesc de partid Bucureşti (1951-1953).P. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. DAN.C. Adalbert – ilegalist. 15 din 19 ian. prin Decretul nr.D..E. președinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă (1962-1965).R.U. după 1945 inspector de poliţie şi şef al Inspectoratului de Poliţie Oradea (din mai 1945) (M. cu stagiu recunoscut din 1929. nr.S.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.L. apoi ministru-adjunct (1957-1961).N.S.G. 748). (v. 3293. fond 495 (“România”). 189 din 17 august 1948. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. fostă ilegalistă (membru de partid din 1935).C. ca instructor în cadrul sectorului Ştiinţă al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. CROITORU.e. Ungaria – 1959) . C. din februarie 1948 controlor în cadrul D. (1945-1969.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.Of.R. partea I-a. p.. cancelarie. partea I-a.N. (1945-1948). CROITORU.E. (din 1946).F.C.C. ministru al Culturii (1953-1957). inv. CRIŞAN.” cls.C.R. II-a în 1949 (decretul nr. (mandate succesive 1946-1969). 297. nr.291. C. 641). decorată. p.activist al P.S. 4).R. (1948-1952). 644). VINŢE) (16.R. 225. 15 din 19 ian. Lörincz. (M. Cluj (1945-1947). partea I-a. al P. p. 1033). 51/1952). inter alia./A. Finca DAVIDOVICI. a M. CRISTOFF. CRIŞAN. până în 1954 (menţionată şi în scandalul “devierilor de dreapta” din M. 293.C. ilegalist. p.I. 296. 1949. fratele Marthei Drăghici. membru al Comitetului 51 . nr.M. . al P. 110 din 18 mai 1945.N. dosar nr. ulterior secretar general al Camerei de Comerţ Exterior. iar ulterior în centrala M. al P. CRĂCIUN. din partea Uniunii Populare Maghiare (1946-1948). iar în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a III-a.E.VIII. dosar nr.A. Helene.R. M. inv.M. 15 din 19 ian.R. expert economic în delegaţia României la O.1914 Constanţa – 2. Constanţa (n.II.R. H. 622. nr. în anii ’60 preşedintele Comisiei de revizuire a Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti. membru al Consiliului General de Conducere al A.A. DAN. partea I-a. Laurenţiu (n.1924 Kecskemét. III-a.E. ca pensionară. şi “preşedinte activ” (i. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. doc. IV-a.C.E. p.I. 299..P.D.Of. A.1984 România) – evreu maghiarofon.U. secţia Cancelarie – dosare anexe. membru în conducerea U. membru al prezidiului Marii Adunări Naţionale (1948-1953). 1948.Of. 871).I.. respectiv vicepreședinte al Consiliului de Stat (19651969)./P. 193 din 22 august 1947. ulterior activist de partid. SCHNEIDER) .Of. 31 din 7 febr. partea I-a. E.X. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. 294. a M. 26 din 1 febr. al P. între 1948 şi 1950 (cu grad de secretar de legaţie) prim secretar al Legaţiei României la Stockholm (M. 4048) şi activist al Uniunii Populare Maghiare la Oradea.R. apoi transferat la C.V. 225. partea I-a. membru al Comitetului Executiv şi al C . partea I-a.C.C.F. David (n.R. Frieda . dosar nr. partea I-a.C. 1949.Of. decorată. deputat M.. 4686). preşedinta Comitetului Central al Crucii Roşii România (1949-1951). Pál Ludovic DAVIDOVICS (uneori ortografiat şi “Davidovici”)) (14.C. respectiv cadru didactic de economie politică la I. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. partea I-a.C. inv. din 1948 secretar general al Ministerului Învăţământului Public (M. în 1945 numită acuzator public pe lângă Tribunalul special al Poporului (v. iar ulterior.C.. 91).1907 – 14.F. nr. nr.. 642) CZIKO. 7491).Of.C. nr.R. anexa la dosarul nr.C. 295. deputat de Bihor. 190 din 19 august 1947. al P. 1949. nr. Pavel (n. p. Ecaterina (n. soţia lui Paul Leibovici-Dan. fiul lui Lazăr) (17. nr. p. 1908) – ilegalistă (cu numele conspirativ “Tincuţa”). 298.C. membru al C.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. fd. colaboratoare la revista Femeia a F. 873 al MAN din 20 august 1949).C. 1947. (M. căs.A.din 1947 controlor economic în cadrul D.A.E.

în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 315. 1964. DAVID. Villy . ff.Of. Rudolf . O.R – secţiile Propagandă şi Agitaţie. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătasei din cadrul Ministerului Industriei (M. Hari (n. Otto – în 1947 era referent titular în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. M. Constantiniu 2003: 90 ş. 804 din 21 dec. informator al Securităţii între 1948 şi 1989.Of.. de Luptă pentru Pace al R. 4257). a III-a (Deletant 1999: 248. membru al completului de judecată în procesul Pătrăşcanu în 1954. p.u.2011 a fiului său. (?) DEMETER. 1134). C. 35 din 11 febr.E.Of. nr. Idel .G. ff. 5464). al P. 285 din 12 dec. Şandor (alias Alexandru) – colonel magistrat.L. Natalia – până în februarie 1949 şefă de serviciu în cadrul Direcţiei Literare a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1949.R. (1952-1953). 1947. DASCHEVICI.D. partea I-a. 301. p. 22 ian. apoi jurist în cadrul CENTROCOOP (cf. decorat prin Decretul nr.) . nr. partea I-a. S. nr. 302. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. P. 303. 1949.Of.Of.1903 Iaşi – 16.1977) . partea I-a. dosar 29/1957. Pacepa 1999: 90. C. M. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.I.P. Moriţ Davidovici) (21. 32 din 8 febr. comunicare personală din 14. 10381). respectiv Relaţii Externe.Of. nr. N.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. Ivan Alexandru (16. 1949. 1654-5). 119 din 28 mai 1947. 304. nr. Avram – din 1949 şef de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. 1213. 187).C.E.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. 119 din 28 mai 1947.N. Solomovici 2001II: 118.300. fd. DECEANU. DAVID.. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. p. nr.din 1947 controlor în cadrul D.Of. DAVIDESCU.după război şef de serviciu în centrala Ministerului Muncii. 311. 1905 Houston. 8-11. 148 din 30 iunie 1948. nr.C. p. Ovidiu . director la Direcţia Administrativă în centrala M. Asistenţei şi Asigurărilro Sociale. Mihail . 52 din 4 martie 1945.1928 Timişoara – 16. 10872).. Mişu . DAVIDESCU.şeful serviciului Cadre din cadrul D.I. 642) DAVIDOVICI.XI. Lucia – din iunie 1948 şefă de birou în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. dosar 51/1949. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 4252).Of. sinucis în 1959 în circumstanţe neclare. partea I-a. Ed. de pe lângă Consiliul de Miniştri (1948-?) (Nikolić f. partea I-a. Peter Dan (şi comentariile lui Fred Simescu) 2011.IX. 642). 1957). 312. 314. DAVIDOVICI. 10092).I. 313.A. DASCĂLU.Of. partea I-a. p. DAVIDESCU. 1123).Of. tatăl fostului prozator Doru Davidovici (1945-1989) şi al scriitoarei Victoria Dragu (n.U. Paul (n. 118-121. Barbu – după război (până în februarie 1949) prim secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. (?) DEBU. 1945. 1944). 1949. 15 din 19 ian. nr.2011 Berlin) (fiul lui Ignatie şi Elisabeta) – evreu maghiarofon. partea I-a. nr.). p. p. nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 310. 1035). partea I-a). DAVID. p.R. (1948-1949). IIIa. nr. 308.F. Harry GREENBERG) (n.V. 184 din 11 august 1948. Ilarie . decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 273 din 28 nov. nr. speculându-se că ar fi fost spion occidental (A. partea I-a.R. 1949. 32 din 8 febr. DENEŞ.Of. DELEANU.E.Of. Balas 2008: 367-8.C. nr.2). 309. de Stat pentru Literatură Politică..I. 28 din 3 febr.A. nr. (M.P. 1949.II.membru în conducerea centrală a C. partea I-a. a M.C.D. p. 264 din 14 nov. DAVIDESCU. nr.G. Oprea 2002: 303. 1945. partea I-a. partea I-a. p. partea I-a. 15 din 19 ian.Of.C. însărcinat cu afaceri al Legaţiei Române la Tel Aviv (1949-1952). p.G.a. pp. p. 305. 306.director adjunct al Centralei Industriale a Mătăsii (1948-1949) (M.Of. partea I-a. membru de partid 52 . autor al cărţii Despre limitele şi contradicţiile utilizării tehnicii în capitalism (Bucureşti. 307. p.

care îi reproşau participarea la reeducările din penitenciare79. iar începând cu anii ’70 până în anii ’90 publicist şi traducător la diverse edituri (Meridiane. 81 Contrastant reputaţiei infame a soţului. în cadrul căruia fiinţa şi celebra secţie “0 – zero”.ro/fcer/public_html/downloads/carti/FEDROM. Richard Wurmbrand. angajat chiar pentru scurt timp la Europa Liberă. din 1945. soţia sa. Nicolae Breban. Necrologul său în Realitatea Evreiască la http://www.IV.R. unde întocmea la Chişinău. 162-172 (ortografiat “Dorevici”). apoi traducător şi regizor de filme documentare. iar apoi şeful Secţiei Inventar şi Control Gestionar. 948. Constantin Chiriţă. delegat director al Diviziei Administrative. emigrat în Israel în 1970. fiul lui Maier şi Şeila) – din ian. inv. 9 Bucureşti (1948 . 8966). Bălţi – 8. fond 495 (“România”). p. nr. Gerhard Möckel.org/db/pdf/nr302_303/pagina24. 80 Vezi fişa sa matricolă penală din 1974 de la Penitenciarul Aiud la http://86.E.. pentru scurt timp secretar literar la teatrul de păpuşi din Cluj. respectiv http://tismaneanu. 317. alături de Carol Steinberg şi Etea Diner. al 78 V.fost student la Medicină la Iaşi şi ilegalist comunist (cu stagiu recunoscut din 1938). Emeric (3.2008 Bucureşti82) – activist de partid. etc.17. decorat în 1971 (Decretul nr.R. Paul Schuster.wordpress. ff. “listele de executări” ale românilor indezirabili pentru noua putere bolşevică (Arhiva M. http://www. 319. fişa matricolă penală la adresa http://86.C. racolat în timpul scurtei sale detenţii din 1947. DERERA. activat ca lector de editură şi redactor de ziar.ro/articol/stiri/politica/securitatea-ivan-denes. apoi în Germania în 1971. Titus Popovici. Nadia Pohne. 1949. etc.1897 Cucioaia. 1949 inspector la Direcţia Aşezăminte Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p.%20Deac%20-%20Dinau/Derera%20Lazar%20M/index.C. 1224). ca figură de marcă în istoria comunităţii (FEDROM 2008. vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Stat (v. 318.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CD%5CD+02. i-a “turnat” de-a lungul timpului pe Paul Goma. al P. Oskar Pastior. apoi colonel în Armata Roşie. Solomovici 2004: 570 şi 2003: 340 ş.VI. după război inspector general sanitar în centrala Ministerului Sănătăţii (M. DEUTSCH.) (fişă de cadre la secţia Economică a C.C.R.+Deac+-+Dinau%5CDenes+Ivan+I%2FP1300479. DEREVICI. refugiat în URSS în 1940 (urmărit fiind de Siguranţă).1920 la Craiova.A. când se pensionează. (1951). Gáspár Miklós Tamás.anii ‘60). Gh. 225. apud Duţu & Botoran 2003 I: 171). arestat în 1973 şi condamnat pentru sabotarea economiei naţionale într-o afacere încheiată cu o companie din Tel Aviv80.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/D/D%2002. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Petre Stoica. 32 din 8 febr. 1946.pdf) 82 V.pdf.u. din ian. Lazăr (n.jewishfed. Solomovici 2003: 88).125. dosar nr. Totok 2008: 75.rfi. dr. 1133). Paul Anghel. nr. Ipolit81 (13. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Comerţului Exterior.1913 Ciuc – VIII. jud. Lucian Grigorovici. DEUTSCH.316. a II-a. Politică. eliberat în 1964. respectiv divizia “Tudor Vladimirescu”. Belu Zilber (Andrei Şerbulescu). Siegler) (1899 -1985). Francisc Munteanu. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.1968).N. 1947 prim secretar la Prezidiul Marii Adunări Naţionale.M.Ap. 190 din 17 aug. 157 din 4 mai) cu ordinul “Steaua R. condamnat în 1958 la 20 ani închisoare pentru înaltă trădare 78.romanianjewish.php (accesat dec. 81. Costel . 1949 cu funcţie de conducere la Oficiul Administrativ de pe lângă Preşedinţia M.JPG. nr. generalul Ştefan Kostyal.Of.C. Ştefan Tătaru. Univers.până în febr. destinată deţinuţilor politici.17.” cls. Kuller 2008a: 122-3). menţionat ca director în anii ’50 al Editurii de limbi străine (Kuller 2010: 190.Of. Tiberiu Olah.S.36/fisapenala. colaborator zelor al Securităţii. 79 V. partea I-a. http://mobil. fd.IV.125.XI. Alina Derevici (n.C.N. dosar nr. până în 1968.VIII. este asumată de către F. în 1946 încadrat retroactiv în forţele armate ca maior medic cu vechime din 15 august 1945.com/2011/04/20/papusa-papusarilor-destinulintortocheat-straniu-si-nenorocit-al-lui-ivan-denes-i/. H. Mihai Gafiţa. Tismăneanu 2008: 71. Monica Lovinescu. Heinz Galinski. ulterior directorul Spitalului nr. 2010). 12. apoi însă concediat la protestele unor foşti deţinuţi politici. 53 . 1229/6. partea I-a. Max Demeter Peyfuss. 155. Déak Tamás.1977 Bucureşti) ...

(1945-1948) (Mâţă 2007: 247. partea I-a. 329. nr. DIAMANSTEIN. 114 din 19 mai 1948.III. 322. (întocmit 1955). Arad) (fiul lui Iacob şi Margareta) – fost ilegalist. M.C. Nastasă.C. pp. 737). internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka în timpul războiului.E. partea I-a. DLUGACI. E. (1965-1969). (M. 1857.Of.R.R.Of. 641). u.R. partea I-a. Basile –controlor în cadrul D. nr.C. nr.” clasa a V-a (M.I. după război în contenciosul Ministerului de Finanţe. 15 din 19 ian. fond 495 (“România”). prim secretar al PMR al raionului Segarcea (1960-1965). 1948): 3). (succesiv între 1961 şi 1975). p. Gheorghe (23. 380. partea I-a. 7950). al P. partea I-a.Of. III-a. Mehedinţi – XII.osaarchivum. inculpat în dosarul Prod Export – Italia din 196184.php.Of. şi Kuller 2010: 190). 643).G.N. (1947-1948) (M. (dosare anexe.A. nr. p.B. a M. 25/1954)) (v. în Bucureşti (M. dosar nr.I. I.C. în arhiva Open Society Archives. Renée . Şt. nr. DIAMANT. apoi director al firmei “Prod Export” din subordinea Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50.2008. 15 din 19 ian. după război iniţial membru al comisiei de verificare a gestiunii Camerei de Muncă Arad.%20Doma%20-%20Dragomiroiu/Donath%20Pavel/index. Pavel (n. p. Stenograma emisiunii dedicate Congresului partidului din 1965. cu Bernard Dlugaci.C. nr. DEUTSCH. 328. DIKMAN. Mihăilescu 2006: 378.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. nr. 1899 Soroca) – ilegalistă. partea I-a. decorat prin Decretul nr.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 1949. p. apoi. Cosma 1994: 268. DONEA. al P. la http://www.Of.1921 Vânători. partea I-a.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/D/D%2004. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. 324. Solomovici 2004: 281-3.R. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 259 din 7 nov. Zoe (zisă “Zebra”) (n. partea I-a. Ignat . 195 din 24 august 1948. 327. DEUTSCH. membru supleant al C. Marcel . P. 4847). 3713).320.E.F. partea I-a.Of. 326. în iunie 1948 transferat de ministrul Justiţiei la contenciosul Ministerului Lucrărilor Publice (M.Of. 1196 – pentru schimbarea numelui.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. nr. 11711). 330. p. PŞAIT) – din 1946 secretar cultural la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea a Ministerului Informaţiilor (M.Of. Radio Europa Liberă (10 august 196583). Nicolae 2011: 159).Of.G. 225.avocat.17. după război activistă de partid. 22 (20 aug. 7038. nr. p.C. Ivan . 84 V. 645).P. 106 din 12 mai 1947. Emanoil (n. 1654-5) 83 V. p. (?) DINDERE. Varga 2003a: 664-5. 1948. 1949. inclusiv menţiunea despre Dindere. 54 . 1949. 127 din 3 iunie 1948. jud. p. partea I-a.Of. 15 din 19 ian. DOZSA.shtml.C.A. 321. 325. DONATH. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. din mai 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.I.din 1947 controlor în cadrul D. căs. Sâmpetru German.08.A. doc. Andreescu. 52 din 4 martie 1945. 13). cu dosar de cadre la secţia Organizatorică a C.Of. a M. 1947. inv. Lea .C. pp. apoi al regiunii Oltenia pe parcursul mai multor cincinale.1909. a III-a.Of. 4423). p. B. deputat M. partea I-a. aflată în atenţia Siguranţei în 1941 (poziţia 302 în lista de “comunişti categoria A” (cu prenumele “Eva”). 1945 încadrat consilier tehnic în administraţia centrală a C. 1945. în august 1948 numit director general al nou-înfiinţatei întreprinderi de stat “Alimentexport”.a. Craiova) – “of Jewish origin” cf. nr. 24 din 30 ian. 200 din 1 sept. din nov.E. fişa matricolă penală la http://86. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. la rândul său ilegalist DOBREANU. nr.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. nr. partea I-a.I.R.125.C. Tatiana .S. 25. 323. fondatoare şi membră în conducerea U. p.R. 40 din 19 febr. 1946.

G.N.R.3 şi 4/1945).I.C. 5784). M. partea I-a. Mart(h)a KAJESCO) – originară din Braşov.din 1947 controlor în cadrul D. al P. N.aspx?DocumentId=27874. Leopold . 7590). CZIKO.html.F.] – din 1947 controlor economic în cadrul D. a M.R. 52 din 4 martie 1945. nr. 85 Ceea ce neagă identitatea ei evreiască. între 1944 şi 1953. la Legea nr. (1954).C. 19 din 13 iulie 1949 la http://freelex. respectiv secretar la prezidi ul M. Lupu (2011) ş. DRĂGHICI. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. partea I-a. M. partea I-a.C. dosarele 2.I.C. p. Virgil (23. iar apoi promovat inspector în cadrul D.) din Bârlad (Zahariuc 2012).. membru în Colegiul Ministerului Sănătăţii şi chiar adjunct al ministrului în guvernul Gheorghiu-Dej. Tutova. (?) DUDUMAN. partea I-a. selecţioner al echipei naţionale de fotbal (1939-1940). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. Nina (n. (1945-1948). al P. David .I.E. David [Druckman?. III-a. şi http://www. Cosma (1994).A. 158 din 12 iulie 1948. n.F.R. DRĂGAN.Of.. ulterior transferată ca instructor al sectorului Agitaţie din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. în 1945 responsabil cu organizaţiile de masă în cadrul comitetului judeţean P. 340.html. 88 V semnătura ei în calitate de secretar al prezidiului M. p. p. 7491).R. partea I-a.Of.Of. DUNĂREANU.C. inter alia.E.88 (v.. conform unui interviu acordat de fiul său Jurnalului Naţional86. după război membru de partid. în 1941 radiat din registre pe motive rasiale (prin decret individualizat. reîncadrat ca locotenent de artilerie (r) în Forţele Armate (ian.N. 1948. de formaţie croitoreasă.Of. după august 1944 redactor la Bârladul Cultural şi membru de partid.A. încă în viaţă.C. pp. aidoma tuturor rezerviştilor evrei.C.R. membru în conducerea U. p. în 2004. Vaslui A. Vilma (n. al P. al P.C. încă în viaţă în 2004.M. 87 V. membru în comisia de editură din cdrul Direcţiei Studii a Ministerului Sănătăţii în 1948.C.org/ro/mosteniri_ale_culturii_iudaice_03_11_13. decorat cu ordinul “23 August” cls.XI. 55 .J. 1654-5) DRIMMER.G.C. nr. 1945).R.R.N. (întocmit 1953) (inclus în Kuller 2008a: 437). III-a în 1971. Tutova.R.Of. fiica lui Lazăr.controlor (până în febr. la Budapesta. nr. propriilor declaraţii în faţa organelor de anchetă s-ar fi convertit la creştinism cu prilejul căsătoriei din 1942). C.C.I. după 1945 membru 332. fiica lui Daniel)87 (1906-1995) – originară din Bârlad (profesoară de limba română) (cf. Carenina ŞRAGHER.C. http://www. 200 din 1 sept. (M. 335.A.331.ro/DocumentView. 1947. 1948). M. 86 V. p. secretar general al Ministerului Agriculturii (şi Domeniilor) (1945). director la Sportul Capitalei în anii ’30 şi şeful rubricii Sport la Curentul. Martha (n. 1947. nr. ECONOMU. 132. 336. 289 din 5 dec. v. numită membru în conducerea Uniunii Sindicale din Industrie şi Comerţ (U.C.Of. şefă de secţie la C. (M. a M. 337.n. DUMBRAVĂ.a. III-a în 1964 şi cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. fond Comitetul judeţean P. nr. nr. pe care l-a ajutat în 1991 să fugă la Budapesta pentru a se sustrage anchetei. 1626. partea I-a. 333.Of.C. 1941. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.?) – soţia general-colonelului Alexandru Drăghici. Menyhest . DRUCHMANN. 339.romanianjewish. 190 din 19 august 1947. Ştefan – secretarul Comisiei de Control a P. 338. ilegalistă.jurnalul. 7951). de Solomovici (2001II: 44).G. susţinută totuşi. a M.C.C. partea I-a. 45 din 24 febr. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. (M. Harry MENDELSOHN) – medic M. Oprea 2007: 64.E. EBNER.R. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. deţinută timp de aproape un an în perioada războiului.M.în martie 1945 reîncadrat în D.I. C.ro/special/special/am-adus-cenusa-lui-alexandru-draghici-in-romania-ascunsa-sub-banchetamasinii-print-73463. p. DRIMMER.wolterskluwer. în Comisia de Control a Partidului. (1955-1960). ilegalistă. fişă de cadre la secţia Gospodărie de Partid a CC al PMR în anii ’50. nr.R. mama nefiind evreică85) (1918 Bucureşti .S. respectiv (D. 10496. Horia (n. 275 din 27 nov. 334.1896 – 1978 Bucureşti) (fiul Carolei Erlich) – doctor în agronomie (1930 Montpellier). şi Ion N.G.A.

G.Of. inv. p.R. Osias . (1967-1974) (A.u. 1948. Stelea nr. nr. p.Of. Ecaterina – deputată supleantă de Arad.C. 348. 1947. 26 din 1 febr. 1947. 194 din 25 aug. menţionat la conducerea sectorului 56 . p. secretar de cadre la comitetul judeţean P. 3000).C. al P.C. partea I-a. 4255. 192. 1261). partea I-a.în 1946 numit de C.C. Mauriciu (n. 662).din 1947 controlor în cadrul D.Of. partea I-a. partea I-a. 79 din 3 apr. implicat în uciderea mamei lui Ştefan Foriş. Samy (n. 126 din 6 iunie 1947.R. p. 1948) (M.Of. eliberat în 1964 şi reabilitat. partea I-a. 343. director al Centrului de copii şi juniori “23 August” (1962-1966). p. 345. N. menţionat şi în declaraţia lui A. H. din 1947 consilier administrativ în centrala Ministerului Finanţelor (M. 18 (14 iunie 1948): 6). 347. p. EIDLITZ.Of. nr. p.E. EDELMAN.C. nr. ulterior traducător la diverse edituri până în anii ‘70. EGHER.C. a M. 1948. Bihor după război. nr. 1946. nr.Of. M. C. pensionat la 1 mai 1947 (M. nr. dosar nr. p.R. (M.. EHRENFELD. partea I-a. anexa la dosarul nr. Zisu acordată organelor de anchetă la 24 ian. p. 16 din 20 ian. 210 din 10 sept. 3..A. apud Solomovici 2001II: 104). ulterior membru în conducerea S. 4534). sub acuzaţia de subminarea economiei naţionale. secţia Cancelarie. 2758). a M. 289 ş. p.I. 267/1945. C. 78 din 4 aprilie 1945.I. 37 din 14 febr.Of.341. 346. partea I-a. 84 din 9 apr. 225 din 28 sept. 3806).E. 10582). 186 din 13 aug. 1948. Martin . nr. nr.Of. 119 din 28 mai 1947. 1952.. nr.L. nr. eliberat în 1954). nr. Andreescu. p.C. 76 din 30 martie 1946. nr. p. 1966-1967). nr. Augustin . în perioada interbelică locuia în Bucureşti.I. 287. partea I-a. partea I-a. iar în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. în mai–iunie 1948. partea I-a. 1947.C. M.din 1947 controlor în cadrul D.din 1948 contabil în centrala Ministerului Silviculturii (M. EFRAIM. Marcel . 204 din 5 sept. preşedinte al federaţiei Române de Fotbal şi în paralel selecţioner (1946-1947). 11 din 14 ian. p. 342. 12. Ludovic – după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. partea I-a.I. Nastasă. M. p. EDEL. “Exportlemn” din Bucureşti.Of. 8971). p.R. Ioniţoiu 2000 III:205). EDELSTEIN. cu referat de cercetare la fd. fd. partea I-a. 334 şi nr. 1948. ulterior vicepreşedinte al Comisiei de Stat a Planificării (1948-1952) (menţionat în memoriile lui Vladimir Trebici). EHRENFELD. 105 din 12 mai 1945. decorat de două ori de către fostul suveran Mihai: în 1946 cu ordinul “Coroana României” în grad de comandor (M. pe str. din 1948 director coordonator al întreprinderii de stat “Agro-Export” din subordinea Ministerului Comertului Exterior ’50. 1947.. consilier tehnic al F. al P. EDELSTEIN) – din 1945 prim-consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. 7666).S.B.1911 Galaţi) – membru de partid din 1945. EHLING. 748).G. 79.S. 7461). consilier tehnic al C. 62 din 15 martie 1947. M. partea I-a. EIBL. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. p.F. 350. nr. nr.Of.E.R.I. partea I-a. din partea Uniunii Populare Maghiare (19461948) (M. / Steaua Bucureşti (1953-1957. 3293. partea I-a.Of.Of. 8072).C. Varga 2003a: 664-5. administrator de control la ţesătoria “Isac Henrich” din Cluj (M. 3188).C. 229 din 4 oct. 1945. p.Of. Rudolf – după război secretar general al Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării (1945-1948). Zoltan – ilegalist originar din Oradea. fondator şi director al cotidianului Sportul Popular (1945-1946).Of.E.C. partea I-a. partea I-a.Of. 1948. M. partea I-a. nr. 10 din 13 ian. 42/1976 (Solomovici 2004: 281-2. nr. 6683).C.B.XII. al C.C. 1946. ulterior secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului (ian. 344. nr. p. din 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. p. cu drept de semnătură (M. 576). până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. un “Zoltan Eidlitz” era numit controlor contabil la nou-înfiinţata întreprindere de stat “Petrolexport” (v. (M.N. apoi şeful Direcţiei Cadre în Ministerul de Finanţe între 1948 şi 1952 (arestat ca apropiat al lui Vasile Luca (Solomovici 2004: 31. 1949. 1948.A.Of.Of. partea I-a. B.D. 349. arestat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari M.Of.

Of. 707). 352. etc. “dosare adiţionale”). p. membru iniţial al Consiliului General provizoriu (M.până în febr. partea I-a. ELI. 1964. 23. nr.R. în 1945 în activul central al P. 6781. p.C. partea I-a..Of..R. nr. decizia nr. 26582 din 14 martie 1946 a ministrului Justiţiei în M. 1948. 641). cu referat de cercetare la fd. 1948. 363.Of. E.) cu fişă de cadre la secţiile Organizatorică (1951. 1949. secţia Cancelarie – dosare anexe. apoi al Comitetului Director al Asigurărilor Sociale (1949-1952). (1955). doc. nr. nr. în anii ’50 la Consiliul Central al Sindicatelor. partea I-a. 508). 89 90 V. 79. 359. partea I-a. 358. al P.G.F. Sabina (n. nr. inv.N.351. 1949.Of. 24 din 30 ian. şefa secţiei cadre la şcoala de partid.1987) – ilegalistă (membru de partid din 1922/4).R. partea I-a. 1949.Of. nr.g. nr.Of. EMILIAN. a M. 1949.C. 804 din 21 dec.P.D. p. nr. 1949.Of. IV-a. 7313. Waldemar . EISIG. 1952) şi respectiv Propagandă-Agitaţie ale C. Beno – în 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Pielăriei (M. partea I-a. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. p.C. inv. cu ordinul “23 August” cls. 353. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 2651. 949). 1963). Haim Ber – după război arhivar la Direcţia Aşezăminte Culturale. în 1979. pp. II-a. nr. nr. 299/1952. ELIAS. inv. industriei laptelui după război (Nikolić f. FABER. al P. partea I-a. p. 225. p.R. ENESCU (căs. 619).1914 Fălticeni) – în anii ’50 cadru didactic la Facultatea de Tehnologie Mecanică a Institutului Politehnic Bucureşti. 361. 14 din 18 ian. Şima-Brana LÖBELSOHN / LEIBELZON90. ELINESCU.după război controlor în cadrul D.G. 32 din 8 febr. cu fişă de cadre la secţia Economică a C.E. (1952-1957) şi ministru al Prevederilor Sociale (1953-1954). fond 495 (“România”). Andrei (n. 52 din 4 martie 1945. (dosare anexe. M. fond 495 (“România”). 360.Of. 1949.R. 17 din 21 ian.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.I. 1123. 203 din 2 sept. (1947-1949).R.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. partea I-a. p.C. ENESCU. III-a (Decretul nr. p.C.A. p. 173 din 31 iulie 1947.VII. FABIAN. ulterior în cadrul Oficiului Administrativ (M. 15 din 19 ian.VIII. p. 641).. ocupând multiple funcţii (e. Stela – ilegalistă. apoi referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. inv.R. după război activistă a partidului. nr. 1677.C. partea I-a. cu George. 354. FRIEDMAN) – inspector general adjunct în cadrul D. 1654-5) ERBLICH. până în febr. u. Daniel . M. Etty . anexa la dosarul nr.).1899 Iaşi – 24.. p. 1949 secretar de presă la la aceeaşi direcţie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p. partea I-a. 3293. 194 din 23 aug. al P. Benedetto Georges – secretar adjunct al Prezidiului M. ESCHENAZ. apoi. 15 din 19 ian.a.C.G.C. al U. C. nr. 355. Marie-Liese . ENGLER. 616 din 23 oct. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a. partea I-a.847 din 23 august 1948 în M. 1949. ENESCU. 362. partea I-a. 196 din 25 aug. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971 (Decretul nr. Vezi decizia ministrului Justiţiei nr. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.P. 738).I. p. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. EŞANU. Paul . partea I -a. 1123).Of. Elsa Cecilia – din ianuarie 1949 referntă stagiată în centrala Ministerului Comerţului şi Alimentaţiei (M. nr. subordonată M.C. 1949. 356. 1948. nr. Eugen (n. 32 din 8 febr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 9/1988. Iulius – din 1945 şef de secţie la D. 69 din 22 martie 1946. partea I-a. 357. 157 din 4 mai 1971) şi respectiv la pensionare. nr. numele dactilografiat în unele documente ale partidului “Ieşeanu”)) (31. 364. începând cu 1957 şi până la sfârşitul anilor ’60 director general al întreprinderii Maşini Export.2). C.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. preşedinta C.VII. căs.” cls.. nr. 1948.F.Of.Of.E. 15 din 19 ian. 532). (1947-1949). 7032). a M. H. p. nr. 644).Of. Eugen EBERVAIN89) (n.R.a. 57 .C.Of. dosar nr.C. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. nr. 25 din 31 ian.E. M.C.Of. 7082).C. 225. p.

G. emigrat în SUA în 1929. 372. partea I-a. 71 ş. în unele documente pseudoromânizat Solomon) – ilegalist. Moise (n. 1949. respectiv M. Vapniarka şi Caransebeş. partea I -a. FARCHI. p. FĂINARU. 33. apoi transferat în Ministerul Industriei. Rosen 1990: 66. S. FARU.C.D. Rafael – din 1948 director adjunct al D.. Cetatea Albă. III-a în 1949 şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. în ianuarie 1948 revenit ca inspector în centrala M. nr. nr.E. 16). 1268.A. p. FAUR. în 1942 refugiat în U. 6292). FECHNER91) (n. consilier juridic în cadrul C. 254-5). 8. Calafat) (inclus cu prenumele “Simion” în Kuller 2008a: 438).S. 1957-1961).Of. după alte surse 20 nov. nr.4. în caracterizarea unui coreligionar. 9859. p. apoi activist al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. fond 495 (“România”). 5784. p. 373. Andreescu. 1915. a Întreprinderilor Prelucrătoare de Materiale Plastice a Ministerului Industriei (M. al P. şef al Legaţiei Române din SUA (până în 1954). 1947. 1976).u.Of.I. p.S. FELDMAN. 8598 – când încă nu îşi românizase numele. 70. în 1939 înregistrat ca student la Drept la Facultatea din Iaşi. Abraham FARCHY) (în unele documente oficialde cu prenumele Aurel) – 366. reporter la Washington Post şi câştigător al Premiului Pulitzer în 2008 şi Mark Făinaru-Wada. p. la întoarcerea în ţară.I.Of. cu prenumele nativ Şloim. de profesie tipograf (cf. M. 61 din 15 martie 1945.C. nr.XI. 662). Nastasă şi Varga 2003a: 396. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.. 91 Vezi schimbarea numelui prin decizia ministrului Justiţiei nr.Of. 24 din 30 ian. FLORIAN. partea I-a. n. până în anii ’70 activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România. 367. 26. 1948.C. 368. nr.E. la Budapesta (19481956). 92 V. 97). de profesie medic. 1914) – fost ajutor de croitor. 47. “un evreu obraznic şi fără scrupule” (Solomovici 2003: 139). 58 . 240 din 17 oct. M.. Harry (n. 219 din 23 sept. în timpul războiului şi revenit în ţară în august 1944.I. ilegalist cu stagiu recunoscut din 1934 (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Avram-Alfred Fechner. Simon (n. fratele poetului Dan Faur (n. doc.1911.E. p. după război secretar general al C.P. aflat pe lista probabililor agenţi sovietici transmisă lui Emil Bodnăraş în 1945. 225.C. Iacob (n. 1908. Solomovici 2004: 577..Of. Balaş 2008: 235-7. din 1954. inv. (1946-1952) şi deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952. şeful Direcţiei Economice a M. Simion – din decembrie 1945 şef adjunct de birou în centrala Ministerului Asigurărilor (M. Iaşi. după război angajat în M.P. 1947. 1946. Jiu. Egon Balaş. 93589 din 11 oct. 137. avea să fie pus sub acuzaţia de deconspirare a unor secrete de stat (v. 158 din 12 iulie 1948. (?) FEDER. partea I-a. 14 apr. I.S. FECHNER. secretar U.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. n.R. Bercu (n. al P. 737). 12626. 283 din 6 dec. partea I-a..Of. 1946 în M. 20. (1939-1944).III. nr. în 1940 propus spre internare în lagărul de la Miercurea Ciuc.C. şi dosarul său de cadre de la secţia Relaţii Externe a C. de partea comuniştilor din Nord. Trimis Extraordinar şi Ministru Plenipotentiar al R. p. 371. la începutul anului 1952. reporter la San Francisco Chronicle. 16 din 20 ian.R.365. implicat într-un incident controversat urmare a căruia amicul său. 113. 370. Avram (n. nr. 369.până la 1 octombrie 1947 controlor al D.Of.R.Of.C.1919 Bucureşti) . deţinut comunist la Tg. 256 din 5 nov. 115.C. III-a în 1971 (v. Adalbert .Of.A. Galaţi). apoi. conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (1953-1955). p. partea I-a.originar din Iveşti (jud. ulterior jurnalist la ziare pro-comuniste din Michigan şi apoi Detroit (Românul American). 175 din 31 iulie 1948. partea I-a. decizia ministrului Justiţiei nr.T.I. (dosar 30/1947).430 din 11 nov. decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. dosar nr. în 1950 trimis ca medic în războiul din Coreea. Constantiniu 2003: 16. 32. (M. nr. Hersch FEINER) (1899-1968) . originar din Cluj.1919 Craiova) – ilegalist. 1947. a M.E.C. III-a. 1947 în M. rapoartelor Siguranţei din 1941). Simion I. FARLADANSCHI. partea I-a. după război numit. 83. nepoţii săi sunt Steve Făinaru. nr. partea I-a. 9340. FAIBISCH92) (n.C. deşi membru al diasporei.R.

p.C. după unele surse ar fi fost propus fără succes lui Petru Groza spre cooptarea în guvern (fapt care i-ar fi atras celui din urmă acuzaţia de antisemitism din partea lui A.din 1947 controlor economic în cadrul D. in v.C.S. partea I-a. 379. partea I-a. partea I-a. nr. 3904).R. 912). deputat de Bacău în Marea Adunare Naţională (19461952). FENYO. FIEDLER. Sofia – în 1945 încadrată ca şefă de birou în centrala Ministerului Afacerilor Străine. 225. p. p. 1949. membru în maquis. 376. arestat în 1952 (deţinut la Penitenciarul Piteşti). partea I-a. membru P.C. GRÜNFELD) (n.). (dosare anexe. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Relaţii externe a C. (M. Zissu (Solomovici 2003: 161-2)). anexa la dosarul nr.Of. M.avocat.. 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 16. H.XI. fond 495 (“România”). Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. ulterior emigrat în Israel. voluntar în Spania. 1948. a M. 3809).în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei 375.” clasa a V-a. partea I-a. Ştrul .. nr. 7491). 17 din 21 ian.Of. partea I-a.C. p. p. FETCU. nr.VII. Gheorghe (“Georges”. 15.L. nr.N. 32 din 9 febr. Ida (în acte: Idaşe Sobla FELICS. 42).R. Iaşi) – ilegalistă. nr.Of. 873 din 20. p.E. 98 din 27 apr. 501.E. apoi secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului (M. fiul lui Samoil şi Debora – d. nr.I. ulterior preşedinte al Comisiei Superioare de Epuraţie de pe lângă Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti.I. 3293.C. Ilie – şef de serviciu în cadrul Ministerului Învăţământului. 380. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M.M.Of. membru al C.1908. Alfred .S. inclusiv pentru nume. nr. în 1946 mai întâi secretar general al Ministerului de Război (M.374. 1191). 201 din 31 aug.R. FERMO. C. V. ?) . a folosit şi pseudonimul “Haia Ita Rozenthal) (n. 645).P. 6598). secţia Cancelarie – dosare anexe. şi A. partea I-a. p.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.1919 Oradea) – ilegalist.G. Băeţelu?) – în anii ’50 funcţionar în centrala M.1949).D.A.C. n. 1948. decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu ordinul Muncii clasa a III-a. dosar nr. după război 59 . M. nr. p. nr. p. FELIX. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. III-a (Decret nr. 47/1956.Of. p. (zis “Poldi”) (n. 1946.C. 28.d.1979). Alexandru .Of. dosar nr. din 1931 (după alte surse din 1924). p. 38 din 27. absolvent de Politehnică în Franţa.1900 la Bacău.R.C. în 2005 încă în viaţă. pensionată în 1959. 384. 4255. al P. I-a (Decret nr. al P. FELDMAN.VIII. cu referat de cercetare la Fd. 378.E. cu Annie. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1947.C. 381. Eugen . 179 din 5 aug.Of. 382. Alice (n..Of.Of. partea I-a. 6474). M. 1945.X. nr.director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. din 1946 transferată şefă de secţie la Direcţia Cinematografie a Ministerului Informaţiilor. FELLER. 1946. M. 255 din 27 oct. 190 din 19 august 1947. 157 din 4 mai 1971) şi în 1979 cu ordinul “23 August” cls.R. 15 din 19 ian.R. nr. în anii ’70 menţionată în cadrul I. 377. inv.Of. FILDERMAN. (facţiunea procomunistă a lui Rădăceanu) şi membru al Uniunii Comunităţilor Evreieşti din Vechiul Regat (1945). decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.. M.Of.I. FELNER.R. nr.din mai 1945 secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. nr. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. 5140. inv. III-a. 153 şi 155 din Fototeca online a I. 9576). implicată în proiectele comunităţii evreieşti din Bucureşti (asistenţă socială). nr.D. p. Leopold S. partea I-a. FILDGUT. Alexandru . 107 din 15 mai 1945. eliberat în 1953. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 203 din 3 sept. 10/1954. (vezi de ex.Of. 119 din 28 mai 1947. nr. 9692). membru P. din ianuarie 1947 cu aceeaşi funcţie la Direcţia Radio (M. după război membru al Comisiei de Control a Partidului (1945-1950) şi apoi director de cadre în Ministerul de Externe (1950-1952-?). 383. căs. 141 din 24 iunie 1947.C.R. partea I-a. FILIP. 1941.E.

6474). C.S.I. A. 390. 738. partea Ia.din 1947 inspector în cadrul D. 387.E.C.după război controlor în cadrul D. 1947. M. C. III-a.wordpress.R. 120 din 26 mai 1948. p. p. în facţiunea pro-comunistă a P. M. uneori în varianta “Finchelstein”) – ilegalist. nr. nr. 1948. nr. David – membru de partid. 393. David (24. 3678. FISCH. 2308.Of. 16 din 20 ian.Of.S.. partea I-a..C.Of. decorat prin Decretul nr.P. M.C. anexa la dosarul nr. FIS(C)HERMAN. p.G. 4611).. 3.director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. cu fişă personală în Arhivele Comintern. al P. 225. 253 din 1 nov. respectiv “Flax”) – din 1948 controlor în cadrul D. partea I-a.R. 1948. 389. cu referat de cercetare la fd. cu grad de locotenent-colonel. Heinrich . din febr. a M. membru în conducerea C. inv. în Forţele Armate. anexa la dosarul nr. inv. 3293. partea I-a. Surica FISCH) – din iunie 1948 şefă de secţie în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 803 din 21 dec.C.D.D. al P. FINCHELSTAIN. nr. 179 din 5 aug. 1948. 396. inv. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. C.I. Silviculturii şi Apelor.IX. 1627). în anii ’50-’60 funcţionar în cadrul C. decorat prin Decretul nr. partea I-a.G.Of. partea I-a.I.C. FIŞLER. p. din 1948 membru P. 159 din 13 iulie 1948.Of. în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Uleiurilor Vegetale (M. 45 din 24 febr. FISCH.org/files/holdings/300/8/3/text/48-5-62. 2066 din 20 oct. doc.Of. partea I-a. coautor al lucrării Arbitrajul de Stat şi rolul lui în economia naţională a R.C. 1964 cu Medalia Muncii.R. consilier la Consiliul de Miniştri (cf.E. Sami (uneori ortografiat şi în forma românizată “Flacs”. al P.E. a M. cu referat de cercetare la fd. M. 7491). FISCHLER. 1906 Roman. nr. apoi Agriculturii. I. nr.P. V. p.R. inv. partea I-a. FLACHS. nr. M. p. Ladislau . 1948. 190 din 19 august 1947. anexa la dosarul nr.C.. 662. 391. Sanda (n.. 60 . 10092). transcrierea la http://www. 9763).M. Faibiş (n. 3293. (M.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.R.P. 394. partea I-a. 136/1956.385. (1958).avocat.1985) – ilegalist (din 1932). emigrat cu familia în jurul anului 1967.E. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (dosar F/66 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p. I. p.C. 392. a IV-a.R.C.shtml. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. p. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe.C.Of.Of.Of. 24 din 30 ian. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls.1910 – X. p.C. partea I-a.. 45 din 24 febr. Ivan Kain – în 1957 director general în cadrul Ministerului Industriei Alimentare şi membru în Consiliul Central al frontului Democraţiei Populare94. prin Decretul regal nr.R. p. 388. 149 din 26 iunie 1941. 148 din 30 iunie 1948. 3293. Tismăneanu93).Of. director în Ministerul Agriculturii. 36/1952). partea I-a. Ghizela . nr. nr. fond 495 (“România”). şi deputat al Marii Adunări Naţionale (1946-1948-1952). secţia Cancelarie – dosare anexe. Menţionat în perioada respectivă de postul Europa Liberă. cu referat de cercetare la Fd. FITZNER... nr. Arie – inginer. dosar nr. 1947.G. FISCHER. M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. partea I-a. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. al P.Of. 70/1956 FISCHLER. (dosare anexe. nr. respectiv cadru 93 94 http://tismaneanu. nr. 264 din 14 nov. FINKELSTEIN.G. 395. 386. 1627. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. 74/1978. Industriei Alimentare. nr. 1947 (M.C. 1949. a M.C. FINKEL.osaarchivum. v. Leon . (INCOMKA. 5464. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu. nr. 1948 controlor în cadrul D.com/2011/08/28/11132/.E.C.C. secţia Cancelarie – dosare anexe. p. a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 5830). ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Justiţiei. Marcel . nr.

N.C. FINKELSTEIN95) (n.încadrat ca secretar cultural principal în centrala Ministerului Informaţiilor în august 1946 (M.R. p. 10731. (1955-1960). respectiv prim-secretar al C. 188 din 15 august 1946.C. 95 V. (1946-1948). 23. Ocna. al P. fond 495 (“România”).a.P.N. 173 din 31 iulie 1947. partea I-a. 6781). nr.R. Jean BLUMENFELD) (n. ulterior promovat şef adjunct de birou administrativ în centrala Ministerul Propagandei.M. 11029. 97.din 1947 controlor în cadrul D. ulterior menţionat în mai multe documente din anii ’60 ca funcţionar superior în cadrul Comitetului de Stat al Planificării.Of. (M. deputat M.C.Of. fond 495 (“România”).P. (din 1958). nr. (numit în 1950).T. nr.C.A. 2971. decorat în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a II-a (Decretul nr. (1950-1952). nr. FLOREA. 3660). partea I-a.Of.243 din 30 sept. 2006: 65.B. p. p. 288 din 12 dec.R. FLORESCU. partea I-a. nr. 1948. nr. 400.X. membru membru în C. inv. încă în viaţă la începutul anilor 2000.C.J.I.M.U. după război pe diverse funcţii de stat în domeniul agriculturii şi industriei alimentare. 1948. 90).C. 79 din 3 apr.angajat în 1945 ca fotograf principal în centrala Ministerului Propagandei.E. p. al P.1916 Tg. 264 din 14 nov. (“do sare anexe” u.C. FLOREANU.III. (dosare anexe.R.Of. 31 din 7 febr. al F. apoi şef de secţie la Secretariatul general al Consiliului de Miniştri. partea I-a.Of.R.. inv.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1945. 423 din 15 iul. (în 1948). FLORESCU.I. nr. 1033).C. 266 din 20 nov.Of. 403.397. probabilă identitate cu omonimul cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. al P.R. 1963.G.D. partea I-a.Of.C. nr. 1947. (M.din februarie 1948 controlor în cadrul D.P. cu referat de cercetare la Fd. nr.C.D. FLAVIAN. 10092).Of. Erwin . Năstasă şi Varga 2003a: 24). Emanoil (n. FLORIAN.E. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 3293. FLACHS. în 1948 subinspector general la Direcţia Generală a Controlului Economic (M. vechi ilegalist.C. al U. partea I-a. M. M.R. 2.1916 Brăila) – în timpul războiului internat la muncă obligatorie la Vapniarka. 404. 10158.C. 8856. partea I-a.Of. 229 din 3 oct.R. 225. p. nr. anexele la dosarele nr. 148 din 25 iunie 1941. la Bucureşti. p. Mauriciu – de formaţie inginer. membru al Comitetului Premiului de Stat al R.L. al P.P. Andreescu. partea I-a. Marcel (n. 401.R. după război în presă. 25/1953.R. nr. iar din decembrie 1947 promovat şef de secţie în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. 3905). 61 . membru al Biroului Organizatoric al C. FLEISCHER.D. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. nr.M. 1947. 107 din 15 mai 1945. 1946 în M. 398. Călăraşi – 1973 Bucureşti) – de profesie tipograf. decorat cu ordinele “Steaua R.S.T.G. cu dosar de cadre la secţiile Economică (12/1952) şi Gospodărie de Partid (8/1954) ale C. dosar nr.C. Marcel FEIGELES) (n. Zilli . al P. 157 din 4 mai 1971). 143. (1950-1954). nr.A.. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. 70 din 25 martie 1947. partea I-a. C. p. Gheorghe [alias] (16.R. 399. nr. partea I-a. p. didactic (în 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. M. dosar nr. 1952-1953). a M. inv.VII. membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.D. 225. nr. 2266). cu fişă de cadre la secţia Economică a C. 2371).E. secţia Cancelarie – dosare anexe.C.P. ministru adjunct al Agriculturii (iul.1913 Galaţi) . 1945. BC) . 63).C. “Muncii” clasa a II-a în 1949 şi “Apărarea Patriei” clasa a III-a în 1949 (C. apoi secretar general (1948-1949). Dobre et al. membru în Consiliul General de conducere al A. al P. inv.. Jean (n. p. redactor la Lupta de clasă în anii ’60. (mandate succesive între 1946 şi 1961). M. partea I-a. a M. (1949-1955). 402..” clasa a II-a în 1948.1911 Nana.108/1955). Jacques (n.R. după război membru în conducerea C. p.Of. 111. preşedinte al F. decizia M.C. 22/1956 şi 42/1979. 3.M.C. şef de sector în cadrul secţiei Gospodărie a C. BRAUNSTEIN) – ilegalist (unul din organizatorii frontului Studenţesc Democrat în anii ’30). 2004: 265-6.VI.

G.R. partea I-a.T. Petre – în 1948 era avocat în Contenciosul Ministerului Finanţelor (M. 412.Of.C. colecţia RG25. 30. 190) (pentru evreitate vezi şi Arhiva U. Roman – 25. p. p. Alică Florescu. 1947. 1948. 148 din 25 iunie 1941.M. (M. 1934). secretar general al Ministerului Informaţiilor (19471948). 62 .ilegalist (membru P. II-a. partea I-a. FOCŞENEANU.A. 1947 (M. dosar nr.C. nr. 38 din 27 ian. partea I-a. apoi a avocatului Iosif Schraer. Nastasă. apoi membru al C. șef al secţiei de industrie al C. Eleodor – din febr.Of. nr. în noiembrie 1945 încadrat ca inspector general şcolar în Ministerul Educaţiei Naţionale (în noiembrie 1945 încadrat ca detectiv clasa I-a în D.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 22.C. 9805).” clasa a II-a.F. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 1940-1944. Dumitru – ilegalist. fratele avocatului Emil Focşăneanu. 1627). fond 495 (“România”). Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Lazăr .A. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.H. 751). 409.A. 1948. I-a. nr. fosta soţie a liderului ilegalist Ştefan Foriş.R. şi cenzor supleant al U. 1947. 2066 din 20 oct. prin Decretul regal nr. şi alte organizaţii internaţionale.G. cu ordinul “23 August” clasa a II-a (Decretul nr.C. în ianuarie 1945 reîncadrat ca sublocotenent de infanterie (r) în Forţele Armate după ce în 1940 fusese radiat din registre pe motive rasiale.S. (M. aidoma tuturor rezerviştilor evrei (v. Lotty (îşi schimbă numele în Cernea după 1946. Varga 2003: 369ş. 10 din 13 ian. în Forţele Armate. 407. în domeniul organizării sanitare la Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din Bucureşti. (C.C. cu grad de colonel. 1948 controlor în cadrul D. partea I-a.M.R.I. (Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie) (1980-1989). 9763). încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 1945. membru al C. 255 din 7 nov. FOCŞENEANU. Maria – din 1946 şefa direcţiei generale Igienă (şi Medicină Preventică) din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adjuncta ministrului. cum susţin Tismăneanu & co. ministru secretar de stat la C. în 1964 cu ordinul “23 August” cls.P. al P. ministru adjunct la Ministerul Industriei Metalurgice și Industriei Chimice (1951-1952). unde ocupă diverse funcţii. IACOBI) (28. FLORESCU. (din febr. 253 din 1 nov. nr. vicepreședinte al Consiliului Economic (1968-1970). 7715). iar în 1981 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 3660). partea I-a. M.405. (1945-1948). FOCŞENEANU.F. p.. cadru didactic la Universitatea “Ion Mincu” din Bucureşti.II.N. (1965-1968). nr. ministru al Industriei Petrolului și a Chimiei (1957-1965). şeful Direcţiei Superioare Politice a Armatei cu grad de general-maior (1948-1951).2000) . Mihăilescu 2006: 429-30).I.1924. voluntar în Spania şi în Rezistenţa Franceză.P. I.1898) – ilegalistă cu stagiu recunoscut din 1923. decorat în 1948 co ordinul “Steaua R.C. inclusiv reprezentant al României la Comisia Dunării. incinerată la crematoriul “Cenuşa”.în “activul central al partidului” în 1946 (Andreescu. nr. partea I-a. 1945. O. 410.R. partea I-a.D. 2006: 108). arestată în 1932 şi condamnată la 2 ani închisoare. ministrul Industriei Chimice (1970-1980).) (probabil acelaşi Focşeneanu cu cel menţionat în Solomovici 2001II: 39). în 1945 fondatoare.Of.P. 26 din 1 febr.u. 45 din 24 febr.C. în 1979. 219 din 21 sept. 411. FOCŞENEANU.C.1912.d. 408. Şt. 1948) (v.E. decorată ca pensionară. p.012M. ulterior deputat de Prahova. timp de două decenii. inv.E. preşedinta comisiei ministeriale pentru întocmirea tabloului bolilor profesionale (1948-?).Of. Iancu Frenkel 406. deputat permanent în Marea Adunare Naţională (1946-1951). Max (n. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. FONEA. 139/1943-1944). Dorohoi .. 1979).1999) – angajat în mandatul Anei Pauker la M. ulterior cercetător. decorată în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul 96 96 Şi nu „Mihail Iacobi”. secretar general al Uniunii Evreilor din România în 1945-1946?. p.Of. dosar nr. sub numele “Laura Cernea”. FRANCHE. p. FORIŞ.I. p. 225.R. este căsătorit cu arhitecta Tomniţa Florescu. fiul său.R. ministru al Industriei Chimice (1952-1957).S.S.X. al U. Mihail (n. a M. nr. uneori cu prenumele ortografiat “Loti”) (n.Of.D.M. 1160).

pp. ulterior consilier în cadrul Ministerului Comerţului Exterior.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M.). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . FREUD.F.Of. partea I-a. FRÖLICH. FRIED.R.E. 416. V. FRANK. 1257. nr. partea I -a. 1946 în M. 1654-5). nr. 803 din 21 dec. partea I-a.C (M. 420. cu grad de maior. inv. Bernard . a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 282 din 5 dec.G. pp.F. Paula – după război funcţionar administrativ în centrala M. FRIEDMAN. Ionel (n.R. p.1913 Bucureşti) . doc. nr. nr.Of. Hellin Constantin (d. FREIER.1912 Iaşi) – crescut în Basarabia. a M.Of.C.G. p. M. incinerat.C. 4251. 425. nr. partea I-a. 276 din 28 nov. 9341.I. partea I-a.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. C. a M. FRUNZĂ. (M. I.C.A. 8970).G. p. 1946. când este decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 414. 1949. 97 98 V. 1947 în M. 123 ş. nr. 423. A.F. 148 din 30 iunie 1948. ofiţer al Armatei Roşii şi membru al Partidului Comunist Bolşevic.C. 1654-5) FRIEDLÄNDER. partea I-a.Of. Vasile (n. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. p. partea I-a. p. 240 din 17 oct. C. FREUD. 120 din 26 mai 1948.G. (M. decizia ministrului Justiţiei nr. partea I-a. a M. 52 din 4 martie 1945. 32 din 7 febr.413. 1947 reîncadrat (retroactiv. dosar nr. nr. p. 1947. 1947. FRIEDMAN. 427. partea I-a.Of. apoi la Corpul 4 Armată. nr. 1).R. începând cu 15 august 1945).E. nr. nr. 1654-5). pp. 1189. fond 495 (“România”). “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 229 din 4 oct. FRÄNCHEL97) (n. 5464. Isak Aronovici FRUCHTMAN98) (n. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 2667). partea I-a.C.F. 641). în 1953. 1996 Bucureşti) – în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie la D. 1964 cu Medalia Muncii.Of. p. nr. nr. 1949. 34 din 10 febr. 225. 10533). 27. nr. 119 din 28 mai 1947. Petre – în 1948 era controlor în cadrul D. A. în oct. 1654-5). p.Of. 70 din 23 martie 1946.R. 1946. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. Maria – şefă de birou (magazie) în cadrul Direcţiei Administrative a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (iunie 1948 – febr.E. pp.Of.din 1947 inspector în cadrul D. 52 din 4 martie 1945. 1947.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1947.I. Adalbert .Of. 426. (M. C. 52 din 4 martie 1945. 1949. nr. p. 948. p.XII. FRODA.C.Of. Herman . 419.E. 415. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M.Of. stabilit în august 1945 în România. Corneliu – din 1945 şef adjunct de secţie la D.Of.Of. FRÂNCU. 1123). partea I-a.I. 63 . din februarie 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. 229 din 4 oct. 424. 1954 şi 1955 menţionat în arhivele diplomatice britanice ca ataşat militar la ambasada României din Londra (cu grad de colonel).G. p.C. Edmund – din 1945 inginer consilier la D. FRIEDMAN.Of. partea a 2-a. Herman . nr. nr. nr. III-a.G. partea I-a. FRENKEL.I. FRIEDMAN. 421.G. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.din 1947 inspector în cadrul D. partea I-a. 15 din 19 ian. 32 din 8 febr.G. partea I-a. 52 din 4 martie 1945. p. 8460). 417. 5806 din 19 ian. în 1949. 4611). (M. 8970).Of. nr. 13. 7817). 94. 93582 din 11 oct. M. partea I-a. C.R. 1947. partea I-a.din 1947 controlor economic în cadrul D. p. nr. ca farmacist maior activ în Forţele Armate Române. Bruno – după război funcţionar la Direcţia Import-Export a Oficiului Industrial al Bumbacului. 1949) (M.a. decizia ministrului Justiţiei nr. 418. încadrat mai întâi la Direcţia Superioară Politică a Armatei.Of. Bărbulescu 2009: 66. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 422. 222 din 29 sept.P. p. partea I -a.Of. Solomon Mihail .III. Avram – din martie 1945 şef de birou tehnic în D.E.

81 din 6 apr.C.Of. Iulius (în alte documente ortografiat “Gantz”) – în a doua jumătate a anilor ’40 şef de serviciu tehnic în centrala Ministerului Informaţiilor.1907 – 9.după război inspector în cadrul D. ilegalistă (membru de partid din 1923). Teodor .până la 1 august 1947 inspector al Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. nr.E. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 5784). FULGA. M.Of. 1-2). 1945. inv. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. 66/1950. p. GANZ. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.R. partea I-a.G. al P. p. GAISINSCHI. Boris . 440. 281 din 7 dec. 15 din 19 ian. ? . GALL. al P. 16 din 20 ian. nr. Dondi – în mai 1945 încadrat ca inspector general în centrala Ministerului Propagandei. 64 . 179 din 5 aug. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 335 din 20 iun. Samoil .C. 158 din 12 iulie 1948. 87 din 13 apr. 6474). p. 1963. nr.C. director tehnic la UnderConstruct SRL). nr.C. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. ulterior prim-consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor.Of. 430. 439. GALL. Heinrich .Of. partea I-a. p. partea I-a. 437. 441. GÄRTLER. 3372. dosar nr. nr. 438.Of. GARTNER. 1948. 3047). 256 din 5 nov.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 431.428. fiica lui Gaisiner Abram Lazarevici.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. FULGA. p.. p. partea I-a. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.E.Of. partea Ia. 119 din 28 mai 1947. 7077).I.C. “dosare adiţionale. nr.D. nr.Of. III-a. 1134. 1949. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. 5784). partea I-a. GALENSOVSCHI. şefa grupului de anchetă a foştilor luptători din Spania în anii ’50. 1948. partea I-a. 4255. probabil rudă cu Mihai Frunză (v.în august 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. 1947. nr.1984) – basarabeancă. 1949.C. Elvira (n. 157 din 4 mai 1971). 658). M.Of. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Alfred – în decembrie 1945 numit membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Sovieto-Române (M. partea I-a.C. partea I-a. partea I-a.Of.I. p.Of.Of. 436. Gaişinskaia.secretar presă în cadrul Direcţiei Muzică a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (aug. M. partea I-a.N. 4038). 158 din 12 iulie 1948. a M. Carol . decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 1949. p. GALLIN HERESCU. F. 196 din 25 aug. cu Mihail Iacovlevici SCVORŢOV) (25. ff. 429. 1949.M. 435. 1947. Ludovic . 8970).Of. 110 din 18 mai 1945. 119 din 28 mai 1947. ulterior directoare adjunctă a Institutului de Istorie al C. 229 din 4 oct. partea I-a. nr. . infra) (A.I.Of. 1948. 1949) (M. (Decret nr. – secţia AdministrativPolitică. (responsabilă cu arhiva). 433. p.VIII.R. 32 din 8 febr. p.Of. nr.C. la Direcţia I. 1948. partea I-a. ulterior la Ministerul Industriilor (M. p.I.XII. a M. p. nr. partea I-a. 1948 – febr. 1267). 37 din 14 febr. Roza . 432.G.după război inspector general adjunct în cadrul D. I. FUNDOIANU. fd.C. după război instructoare în cadrul Comisiei (viitorul Colegiu) Controlului de Partid. partea I-a. nr. C. nr. p. p. FUNKEL. (M. fond 495 (“România”). GALL. Gusti – din aprilie 1948 secretar de presă (cenzor) în centrala Ministerului Informaţiilor. 10679). 225. 3). 4255).C. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 9857.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. M.Of. căs.I. nr. nr. 643) GALIN. deţinută în anii ’30 pentru activitate comunistă la închisoarea centrală Chişinău. p.Of. nr. 7 din 23.din februarie 1949 şef serviciu în cadrul D. p.1978) (dosar G/10 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). unde la 28 martie 1935 dă naştere fiului său Felix Scvorţov (încă în viaţă în Bucureşti în 2012. partea I-a. 434.

12838).C.C. ulterior consilier juridic la Procuratura Generală a R. 65 . 196 din 26 aug. apoi Constanţa (1947-1950). fiul 99 443. 194 din 25 aug. nr. zisă “Bobi”) – evreică sefardă.C. 2066 din 20 oct. după război şi consilier la Președinţia Consiliului de Miniștri (1945-1948. 1947.d. (1960-1984). nr. Arad . GĂLĂŢEANU. GASTON MARIN.Of. 1947. GELLER. participantă în Rezistenţa Franceză. nr. p. ulterior profesoară de franceză la Universitatea Bucureşti (Gheorghe Florescu apud Mihăilescu 2008:10. lui Alexandru şi Terezia) (14. 275 din 27 nov. unde a decedat. partea I-a. 1947 (M. 112 din 17 mai 1948. în Forţele Armate.XI. soţia lui Gheorghe Gaston Marin.P.I. KESSLER) (31. 157 din 4 mai 1971 (după reabilitare). 445.romanianjewish. nr. 10496). în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.org/db/pdf/nr225/pagina13. partea I-a. 100 Vezi şi necrologul din Realitatea Evreiască la http://www. p. fizicianul Alexandru Adalbert Marin (emigrat în SUA în 1983).1918 Pădureni. președinte al Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară (1955-1966). Adolf (n. emigrat în Israel în 1989 (după alte surse. (M. după alte surse GROSSMAN .C.E. fiul.Of. Eugen – fost blănar. ministrul Industriei şi Energiei Electrice şi Electrotehnice (1952-1958). 225. Gheorghe. p. cu referat de 99 Fişa sa de cadre de la secţia Economică a C. deputat în Marea Adunare Naţională (1952-1985). a M.până în iulie 1948 controlor în cadrul D. secretar particular al lui Dej. partea I-a. ilegalist (membru de partid din 1931). p. 253 din 1 nov. menţionată nenominal şi în Solomovici 2001 I: 202)100. 7666). 79470 din 12 aug.I. Pentru românizarea numelui vezi decizia nr. membru al C.Of. GASTON MARIN. a fost soţul Irinei Cajal (fiica academicianului Nicolae Cajal). decorat de către fostul suveran Mihai în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. apoi lector la Institutul Politehnic Bucureşti (1954-1955).G. WEISS) – din decembrie 1946 arhitectă a Direcţiei Arhitectură şi Urbanistică din centrala Ministerului Artelor (M. cu ordinul “Steaua R.I. Gheorghe (n. 9763). 109 din 10 mai 1941.R. 1946.442.Of. partea I-a. decorat cu ordinul “23 August” clasa a IV-a prin Decretul nr. partea I-a. al P. 448.R. 2565). 1946. partea I-a. 1964. funcţionară în cadrul MAE (1946-1948-?). Gheorghe GROSMAN. partea I-a. nr.. din cei doi copii. în 1986).C. fond 495 (“România”). secretar general și ministru adjunct la Ministerul Economiei Naţionale (1948-1949). GĂLĂŢEANU.Of. GÂTLAN (căs). s-a căsătorit cu Radu Osman (fiul ilegalistului Hristache Osman şi al Victoriei Gheorghiu. Stefan . 1947. Sapşe – inspector economic în centrala M. 152 din 5 iulie 1948. membru P. nr. 9282.R. p. demis în 1954. pentru câteva luni în 1947 a fost şi secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului). după război director al şcolii de partid din oraşul Stalin (Braşov). iar fiica. inv. din 1942.2000) . 444.C. ambii trăind în prezent în Israel sub numele “Ossman”. p. p.R. al P. p. inspector al Direcţiei Generale Control Economic din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului (1947-1948) (M. nr. N. (1956) indică numele de naştere Grosman. 5626). 446.1896 – 29.1977) – membru de partid din 1947 (dosar K/53 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Dorina (n. (1950-1953).Of. 447. 288 din 12 dec. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. partea I-a. 2321). sora lui GheorghiuDej).” clasa I-a prin Decretul nr. Roberta (1917-2005.Of. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 1946 a ministrului Justiţiei în M. prin Decretul regal nr. nr. Jacqueline. vicepreședintele Consiliului de Miniștri (19621969).pdf. dosar nr.fost membru al Partidului Comunist Francez în timpul războiului. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). numit preşedinte al Comitetului de Stat pentru Planificare în 1962.R.IV. 18 aug. ulterior revenit în România. GENAD.C.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.S. cu grad de maior. 4384).

nr. simpatizantă comunistă.C. 100 ş. în timp ce în în 1953. XXXII al revistei elveţiene Schweizer Monatshefte: Zeitschrift für Politik. ulterior reabilitat. 225.449.G. deţinut ca ilegalist.. 199 din 23 august 1941. din 26-27 mai 1952. III-a.C. „[t]ov Teohari Georgescu a manifestat o atitudine împăciuitoristă faţă de devierea de dreapta a lui Vasile Luca. anchetat timp de 2 ani. inv. 104 Cf. membru de partid din 1929. anexa la dosarul nr. lipsa de 66 . 4946. 380-381) se avansează varianta rarisimă “Nuchem Solomon Paschievici”. Şt. anexa la dosarul nr. Mihăieş. printre puţinii comunişti impuşi de sovietici încă din sept. absolvit şi numit 101 102 Menţionat în Rosen (1990:165-6).C. eliberat la 23 august 1944 de la Caransebeş. a III-a. p.XII. cu referat de cercetare la fd.. N.A. iar în paralel cadru didactic la catedra unui institut din subordinea Ministerului Agriculturii (1947-1952). ilegalist.Of. Heinrich (prenume uneori transcris Henric) (fratele lui Eugen) – ilegalist (membru de partid din 1927). de care va divorţa. 116.R.1976 Bucureşti) . secţia Cancelarie – dosare anexe. n. secţia Cancelarie – dosare anexe. (?!) GEORGESCU. ministru al Afacerilor Interne (1945-1952). al P.M. 1948. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.Of. M. fondatoare şi membru al Comitetului de Conducere al U. Lupu (2007: 39) indică prenumele Baru h [de rezonanţă ebraică. căsătorită în 1944 cu Teohari Georgescu. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. arhiva Foreign Office în Deletant 1999: 23 şi 2001: 34-5.ro/2010/07/28/istorie-romania-vazuta-prin-ochii-unui-general-desecuritate-fostul-comandant-al-directiei-de-contraspionaj-interviu-cu-neagu-cosma-securitatea-si-partidul-au-fost-condusede-alogeni-in-proportie/). Ghilotina de scrum.C. respectiv prin Decretul nr.31. al P. 162/1968. singular şi fabulant. inv. Teohari (n. SAMOILĂ.. Fără a menţiona vreo sursă. C. nr. director general în cadrul Ministerului Învăţământului (1948-1952). comunicatului Plenarei C.Of. GEORGESCU. Burăh102 (după alte surse Samuel Burah) TESCOVICI. C. Pinay (1962) şi C. http://roncea. M. funcţionar la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1945-1946).I. 2005: 334. 3293.]. apoi membru al organizaţiei de bază a partidului şi şefa Direcţiei Consulare a MAE (cu rang de prim consilier de legaţie). GENAD. cu referat de cercetare la fd. fiul lui Constantin şi Aneta (cf..n. dosar nr. 3293. 97 din 26 apr.R..1908 Bucureşti (după alte surse Bacău)103 . 103 Tismăneanu pretinde. Tismăneanu 2010a. 450. fostul general de securitate Neagu Cosma indică varianta Nuhăm Tescovici (v. 20 din 26 ian. fond 495 (“România”). identitatea reală a lui “Georgescu” fiindu-i necunoscută ministrului la acel moment. 3293. ca subsecretar de stat (pentru administraţie) în Ministerul-cheie al Afacerilor Interne (1944-1945). ASHKENAZY)101 – avocat.R. 2. propriilor declaraţii. n. GEORGESCU. Comitetului Central şi Biroului Politic al P. Iaşi: Polirom. apoi demisă împreună cu soţul său.T. 3/1967. al P.C. în vol. destituit în 1952 şi arestat pentru “deviere de dreapta” în 1953104. după război membru titular al Secretariatului.F. partea I-a. nr. M.A. ulterior lector la D. 452. decorată prin decretul din 20 mai 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. iar Manu (2011: 161) şi Datcu (2008) indicădrept nume complet (tot fără menţiunea vreunei surse) varianta „Samuel Burah Tescovici”. În sfârşit. 451. p. epurat în 1958 în lotul “fracţioniştilor”. 97. cf. secţia Cancelarie – dosare anexe. V.R.C. I. zisă “Lenuţa”) – fostă croitoreasă. C. după război activist de partid la nivel regional. anexa la dosarul nr. inv. 3293.. respectiv Preston et al. 162/1968. 24). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. doc. Constantiniu 2003: 44. C. că Georgescu ar fi fost din Călăraşi (v. anexa la dosarul nr. 380.C.u. inv. (1945-1952). p. inv.M. Oprea)) (31. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1950-1952). 12). 81/1970 (M.R. mărturie a importanţei sale în ochii Moscovei. 1946. 1857. Mihăilescu 2006: 378.. într-un interviu acordat în 1999 lui Călin Mihăescu. 157 din 4 mai 1971 (după reabilitare). 98. Tismăneanu şi M. în timpul războiului. decorat cu ordinul “23 August” clasa a IV-a prin Decretul nr. al P. cu referat de cercetare la fd. 2002. nr. nr.C.P.R. (1945-1948). (Alexandru?) (n. al P. nr.de formaţie tipograf-zeţar (a lucrat inclusiv la ziarul Adevărul (!) între 1937 şi 1938). căutând să ascundă propriile sale greşeli de dreapta.R. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. cercetare la fd. fiica lui Leon. partea I-a. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu.C. 1944 în guvernul de la Bucureşti. ascuns în Arad pentru a evita deportarea./P. 557). nr.C. Elena (n. Wirtschaft und Kultur (pp.

acuzat într-o şedinţă disciplinară din centrala M. Ronea (n. doc. 460. 1948. Andreescu. 2983. Rotman 2004: 43). supra]. Leon (n. soţia demnitarului comunist de origine bulgară Petre Gheorghe. Constantiniu 2003: 5 n.C. nr. Justina . 1947 în M. apoi la Comisia Controlului de Partid (fişă în dosarul 162/1952 la secţia Organizatorică a C. şefa direcţiei cadre la Comitetul Geologic. 237.IV.C. 1.1911. Manu 2011: 161.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. M. GHICA.1916 Bucureşti) – după război membru de partid. Boia 2001: 173. partea I-a. Constantiniu 2003: 108-9. partea I-a. n. partea I-a. Foreign Office 371/59190/R7847/6181/37. 84. 458. partea I-a.453. p. Nastasă şi Varga. 15 din 19 ian.. Cheptea şi Cîrstea 2011: 399. 95 din 22 aprilie 1948. Lipcsey. fond 495 (“România”).C. 52 din 4 martie 1945. 20. p. 93583 din 11 oct.Of. M. 2360 din 29 mai 1952.controlor (până în febr. GHIDEL. Deletant 2001: 34-5. pensionat). GHEORGHIU. 459. 5573). pp. p. M. după 1944 activistă de partid. Partridge şi Smyth 1999: 130. 1626).C. combativitate împotriva duşmanului de clasă şi pierderea vigilenţei revoluţionare” ( Scânteia. 1949.C. (P.Of. 3293. apoi la Legaţia de la Paris. căsătorit cu Ana (n. D. 1947. director al Combinatului Poligrafic “13 Decembrie” (1955-1963.Of. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. apoi.în 1948 numită membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Mătăsii (M. nr. decizia ministrului Justiţiei nr. Talaban 1990: 18. Haim . 2 (!).în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. ÖFIWP 1952: 34. n. 4541.Of. f. 1654-5) GHEORGHIU. din 1958. C. 117 din 22 mai 1948. nr. ca “trădător” şi cu “nevastă mahalgioaică” (v. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.Of. 16 din 20 ian. Kunze 2009: 72. Jela. 3706). zisă “Florica”) (n. Dardan 2009: 197. C. 7).R. 456. 31). fond 495 (“România”). 45 din 24 febr. Iaşi a Arhivelor Naţionale. 192. 1949. Buzatu 2003: 493-462 şi 2008: 407. dosar nr. şi a Elenei Georgescu. 22 şi 1999: 23. 157 din 4 mai 1971). Rectoratul Universităţii Iaşi.Of. Leon (n. Iuliu .VII. p. partea I-a.Of. a M. iniţial la secţia Gospodărie de Partid a C. nr. şi supra. 2003a: 186. 229 din 4 oct. Buzatu. 2. 2/1951). nr. n.J.F. 15.R. nr. “În loc de introducere”. Pinay 1962 şi 1967. nr.din 1945 ca şef adjunct de secţie la D. de profesie medic. p. G.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. nr. 149 din 1 iulie 1948.). 1948. stenograma reprodusă în Fl. Opriş 2005. etc. M. Arie-Leon WECHSLER105) (n. fiica lui T. 454. n. vol. 2). inv. partea I-a. INCOMKA. 225. inv.G. 24/1961. 240 din 17 oct.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. I. 1830. Partridge şi Ludlow 2006: 260.C. Chişinău) – fostă croitoreasă. 8971.E. GILLIMAN. Sarina . DIAMAND) (n. 642. Hansen 2011: 34. p.E.I. cu referat de cercetare la fd. 643). GHELER.).G. anexa la dosarul nr. partea I-a. 2001: 124. 1947. 127 din 1 iunie 1941. p. nr. nr. partea I-a. 2 din 2 ian. partea I-a. 1/1946. iar apoi promovat inspector în cadrul D. nr. cu rol major în anchetele şi “epurările” din 1952-1953. al P.C. fd. dosar nr. p. p. 15 din 19 ian. Ronea PEISACHOVICI.Of. partea I-a. 67 . incinerat la crematoriul “Cenuşa” (v.. p. inv. arhiva Public Record Office..1925 Ploieşti) . decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. C. Preston.Of.) Stamate. nr. a emigrat în Israel în anii ’80. nr. 1 (apud Fl. Tismăneanu 1991: 171. 457. poziţia 4. M.A. 455. mai întâi la Ambasada de la Belgrad. Preston. funcţionar diplomatic. GEWOLD. GHELES. 225. partea I-a.Of. al P. 9341. dosar nr. 1949. 105 V. 13. secţiunea “D”. III-a. Iosif . 1948).I. apoi recăsătorit cu evreica fostă croitoreasă Eugenia Samoilă [v. 662).R. Ana (căs.R. p. sora ilegalistei Elena Filipovici (1903-1937). (dosar de cadre nr. partea I -a. Gherman şi Severin 2006: 314. Lupu 2007: 39. p. nr. Câmpeanu 2003: 135.Of. M. în 1949 transferat ca tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. ilegalistă (membru de partid in 1932). Filipovici).

92 din 17 aprilie 1946.Of. p.1904 Someş-Odorhei. 4946). Iosif – avocat.R. 271 din 26 nov. partea I-a. p. 1949. GODEANU.C. (1948-1952). p. în Contenciosul Ministerului Economiei Naţionale (1945-1947).C.. al P. 468. 464.M. GOLDSTEIN) – din 1948 consilier la cabinetul secretarului general al Ministerului Comerţului. M. al P. 175 din 31 iulie 1948.Of. rector al Institutului de Ştiinţe Sociale de pe lângă C. 469. succesiv la Contenciosul Ministerului Cooperaţiei. Răutu) şi responsabil al Comisiei Propagandă din secţia/Direcţia Propagandă şi Agitaţie a C. apoi în C. 466. pentru Ardealul de Nord în timpul războiului. Nicolae (n. ilegalist cu stagiul recunoscut din 1923107.1925.Of. îşi românizează numele în perioada interbelică. 107 în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. partea I-a. Ioan – după război inspector general în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. nr. GLATZER. 22.Of.R.C. de profesie rihtuitoare.M. 199 din 28 august 1948. cu care a avut două fiice: Lucy (căs.C. nr. Ana (n. membru de partid din 1941.R” în 1949. nr. a Energiei Electrice a Ministerului Industriei (M.D. 2041. GOLD. de profesie cizmar. 68 . 534).R.d. Friedrich – în 1947 controlor tehnic în cadrul Direcţiei Silozuri a Ministerului Lucrărilor Publice (M. cf. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. p. al P. nr. 199 din 23 august 1941. Iacob . GLUVACOV. fiul lui Wolf. partea I-a. p. profesor de economie politică la Institutul Politehnic Bucureşti. Marcel . 111 din 17 mai 1947. şi Reghina) (1. instructor C.C. 1945. 463. p. (în dosarul 112/1955). Adalbert GANZ) – activist de partid. GOANŢĂ. partea I-a. GLÜCKMAN.Of. cu fişă de cadre la secţia PropagandăAgitaţie a C. nr.din 1948 membru în Consiliul de Administraţie şi şeful Direcţiei Contabilitate a Institutului General de Asigurare. nr. p. GOLD HARET.P. nr.Of. în linia de ultimă concesie adoptată de leadership-ul de la Budapesta (Watts 2011: 150. revenind la originalul evreiesc după război. al P. 10313). 3909). Solomovici 2001.Of. după război acuzator al administraţiei româneşti reinstaurate în Ardealul de Nord şi adept al unui stat transilvănean independent.R.R. partea I-a. Gluvacov.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. p. 65 din 19 martie 1947. Sălaj – 19. partea I-a. fiica lui Noie) – soţia colonelului de securitate Andrei 465. II: 13.1970 Viena) – dintr-o “familie evreiască tradiţională [sic]” (Kuller 2008a: 171).R.şef-adjunct de secţie (adjunctul lui L. 19 din 23 ian. Andrei (n. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. 1948.A. p. al U. GINSBERG. Miklos GOLDBERGER106. Emanoil Vinea (M.I. 3945).R.Of.C. (1948-1952). 1949. (dosar 103/1953).Of. 644). ulterior revenit la Contenciosul Ministerului Cooperaţiei (M.VII. p. ulterior director adjunct al Şcolii de Partid (1957 – anii ‘60). 6292).IX. 467.F.D.V.. apoi la Comisariatul General al Preţurilor. al P. Kleinmann). director adjunct al Institului de Studii Istorice şi 106 Şi-a românizat numele în perioada interbelică şi a revenit la cel de rezonanţă iudaică după 23 august 1944.R. al P.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.M. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. nr. şeful Direcţiei Politice a Armatei (1948-1950).C.C. ulterior emigrat în Israel împreună cu soţia sa Yolan.R. 642) 462.E.Of. GOLDBERGER. Heinrich . Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici (M. GOLD HARET.F. sursă care prezintă şi o fotografie a legitimaţiei sale de participant la Congresul al VII -lea al Internaţionalei Comuniste de la Moscova. 15 din 19 ian. adjunct al Ghizelei Vass la secţia Relaţii Externe a C. după război avocat consilier. 471. Netzer) şi Agi (căs. 15 din 19 ian.M. partea I-a. nr. Alexandru (n. 7231). (din 1956). după război membru al Comitetului de Conducere al U.C. iulie -august 1935. haham local. Emil – din 1948 şef de secţie în cadrul D. nr. GLAZBERG..461. 160). partea I-a. membru în conducerea C. partea I-a.C. 470.C. partea I-a.

cuplul Goldberger a avut doi fii: Ioan Nicolae. p.1986 Bucureşti) .G. care locuieşte în New Jersey. nr. Enache-Rotaru). Lupu – după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. 72 din 26 martie 1948. 1949.R.Of.Of. 487. căs. 479. într-un incident încă incomplet elucidat.1913 – 8.E. nr. Dionisie . partea I-a. S. Textilă a Ministerului Industriei (M. GOLDMAN. partea I-a. Social-Politice (pe lângă C. S. 1949. Buchsenspaner). Simion . 33 din 9 febr.R. Fani MATES. 478. p. 6781). III-a.C. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1964. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. partea I-a. 477. 1214). T. (M.soţia lui Nicolae Goldberger. Yves Nathaniel (1929 Cairo – 1977 Bucureşti) (fiul avocatului Marcu Goldenberg. GOLDBERGER. p. 157 din 4 mai 1971). decorat în 1952 cu Medalia Muncii. nr.XII. GOLDSTEIN. Albert .Of.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M.A. nr.C. cu Rozalia (n. – din 1948 şef de birou la D. în prima jumătate a anilor ’50. 2009: 204). GOLDNER. GOLDNER. p. nr. nr. redactor (secţia arabă) la departamentul internaţional al Radiodifuziunii (viitorul Radio România Internaţional) (1956-1963) şi lector de limbă arabă la Universitatea Bucureşti (1957-1977).) (1958-1970). 644). la Direcţia Culturală. înmormântat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. 1949. 15 din 19 ian. GOLDNER.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. M. 130 din 11 iunie 1947.din 1947 inspector în cadrul D.C. căs. . 173 din 31 iulie 1947.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. partea I-a.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 475. (1952-1957).R. 314. Rica – în 1949 era şefă de serviciu la Peşedinţia Consiliului de Miniştri (M. p.Of. GOLDENSTEIN. GOLDENSTEIN. 641).Of.M.A. nr.N. 1949. în Bucureşti. 480.Of. pentru socialism” din actualul Parc Carol din Bucureşti. şefa cancelariei C.Of. şi George Goldberger. GOLDSCHLÄGER. 164 din 19 iulie 1948. partea I-a.IV. Fani (n.C. 4707). de unde.. p. 2632).C. partea I-a. Bărbulescu et al. GOLDENBERG.I. nr. 473. a M. 159 din 13 iulie 1948. Eugen – director adjunct în cadrul Ministerului Energiei Electrice şi Industriei Electrotehnice în anii ’50. deputat M. 482. multiplu decorat de autorităţile comuniste. cu Carmen (n. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.P.ilegalistăcun stagiul recunoscut din 1936. în viaţă.U. 486.C.R. ulterior redactor Agerpres (1956-1972). partea I-a.Of. cu dosar la secţia Economică a C. în 1964 cu Ordinul Muncii cls.Of. iar la începutul anilor ’70 şefă de birou la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri . ulterior şefa de cabinet a lui Petru Borilă. 15 din 19 ian. fiica lui Solomon şi Ernestina) (26. 484. GOLDENBERG. 1949.1949. 474. 35 din 11 febr. nr. nr. 483. nr. 804 din 21 dec. p.Of. p. Paul . . partea I-a. (28/1956). când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M.Of. p. 485. partea I-a.I. 641). 15 din 19 ian. 5830).în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. p. GOLDŞTEIN. 5 din 9 ian. nr. Nati – în 1948 era gestionar la Serviciul Radioamplificare al Ministerului Informaţiilor (M.III-a. 5966). M. 2009: 77). p. 69 . GOLDSTEIN. Filip Egon – după război desenator şef în centrala Ministerului propagandei / Informaţiilor. GOLDENBERG.C. Ernest – în conducerea Uniunii Sindicatelor Sanitare în 1948 (Bărbulescu et al. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. partea I-a. stabilit în Egipt în 1904) – funcţionar al Legaţiei României la Cairo (1951-1956). va fi expulzat de autorităţile egiptene. al P. GOLDENDACH. 476. al P. partea I-a.C. GOLDENBERG. până în iunie 1947. al P. Mari – inspector general sanitar în cadrul Ministerului Sănătăţii în 1949 (M. 1147).472. 481.

18 din 22 ianuarie 1948. “evreu maghiar”. aflat în atenţia Siguranţei şi arestat chiar în 1933 (v. a M. partea I-a. 1654-5). prezent şi ca lector nesalarizat al C.Of.. Rectorat. după 1944 activist de partid.R. p.Of.G. GORDON. nr. SZILLE) – fratele lui Gheorghe Gonda. afirmă că Gonda. instructor în cadrul secţiei Literatură şi Artă (iniţial sector în cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie) timp de două decenii. nr. Samoil (uneori transcris şi GAMBO) (13.XII. p. Eva – în anii ’50 funcţionară în cadrul Direcţiei Studii a Ministerului Justiţiei. unde cei doi ar fi devenit “religioşi fanatici” (în Solomovici 2004: 401). GOLDSTEIN. p. 1949. Ţuliu – după război consilier juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 663). GONDA. GRAUBART. nr. Sigismund SZILLE) (n.Of.1983) – ilegalist (membru de partid din 1922). 497. p. C. sancţionat în lotul “fracţioniştilor” din 1958. (1958) (Cajal & Kuller 2004.1979) (dosar G/26 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Universitatea “Regele Ferdinand I”. 32 din 8 febr.488. Beatrice . partea I-a. 28 din 3 febr. în mandatul Anei Pauker (M. 52 din 4 martie 1945. 492. Alexandru (n.Of. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. nr. partea I-a. GONDA. GOTTLIEB. Pia – şefă de secţie în Direcţia Literară a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (iulie 490. 493. nr. 240 din 15 oct. Andrei Strihan (el însuşi evreu). A. (1956) şi Arbitrajul de Stat .I.IX. 1035). şi respectiv că ar fi emigrat împreună cu soţia sa Ani în Israel. Marcu . GOMBO. GORUN [căs.C. 1948.Of. iar în 1979 cu ordinul “23 August” cls. 190 din 19 august 1947. 3861). în februarie 1948 avansată şefă de secţie în cadrul Direcţiei presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. nr.I. 499. 110 din 16 mai 1947. 495. partea I-a. după război membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei (numit în mai 1945). p.Of. partea I-a. 1949.E. GOLDENBERG) ...1888 – 4. nr. 3706). 159 din 13 iulie 1948. fostulsău coleg de birou.G. exclusă din partid şi arestată) funcţionară a Ministerului Comerţului Exterior în 70 . dosar 750/1932-1933. al P.. 95 din 22 aprilie 1948. 1949. nr. 498. nr. p.IV.Of. partea I-a.C.R.din 1949 şef de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. Iosif – din martie 1945 la D. p. 501. partea I-a.în ian. 5830.). 16 din 20 ian. 491. ar fi lucrat un timp în subordinea lui Moses Rosen la F. GOLIGER.Of. 516). M.A.din 1948 şef de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. pp. 500. capturat şi condamnat de autorităţile române pentru spionaj în favoarea Ungariei în 1942. St. partea I-a.. GRIGORIU.C. Madeleine – după război stenodactilografă în Ministerul propagandei / Informaţiilor. Cluj. 157 din 4 mai 1971).Of. nr. în 1953. Arh. p. 7492).1906 Budapesta) – evreu maghiarofon. reabilitat în 1964. 501 n. 1948 – februarie 1949) (M. I-a (Decret nr. 1088). decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. după război încadrat în ianuarie 1948 ca secretar II de legaţie în centrala M. la Direcţia Educaţie Tineret (M. Bernard .Of. GRIGORIU. p. 1948. 38 din 27. 2 şi 512). 1949.Of. 1. III-a (Decret nr. 1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. partea I-a.1916 Bucureşti) (fiica lui Arthur şi Iulia) – până în 1958 (când este demisă. în prima jumătate a anilor ’30 student medicinist şi unul din liderii studenţilor evrei comunişti ai Universităţii “Regele Ferdinand” din Cluj-Napoca. nr.F. Nicolae (n. M. 27. Kuller 2008a: 441). 1134).din 1947 controlor economic în cadrul D.M. Sidonia (n. apud Nastasă 2011: 500. 496. p.Of. p. partea I-a. Gheorghe (n.].R.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.E. GORUNEANU.C.E. 494. 8214.XI. GREGOR. GOTTLIEB. partea I-a. (M. Iosef . nr. partea I-a. 489. 658). 16 din 20 ian. coautoare a lucrărilor Contractele economice. 33 din 10 febr.

15 din 19 ian. 5784). zisă “Şari”) – soţia lui Ştefan Gruia (căs. GRINDEA. p. GROSMAN. p.502. 512. partea I-a. partea I-a. inculpată şi condamnată pentru subminarea economiei naţionale alături de alţi funcţionari ai ministerului108. 253 din 1 nov. M.Of. p. p. Leon . decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. 513. p.R. Bărbulescu 2009: 23.R. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.Of. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Insa Eschebach. partea I-a. 53. 66 din 20 martie 1947. partea I-a. 108 V. p. nr.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/G/G%2006. cu grad de căpitan. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 175 din 31 iulie 1948. după război membru în conducerea Comisiei de Control a Partidului (viitorul Colegiu) (1949-1966. 509.Of. Leonida – iniţial numit medic-şef al judeţului Olt în iunie 1945.Of. 504. (M. nr. 804 din 21 dec. p. p.I.Of. internată în lagărul de muncă de la Ravensbrück109. anii ’50). partea I-a. GROSU.I.). 1948. iar din 1967 instructor în cadrul CEPECA (Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi) din Bucureşti.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.Of. 507. 219 din 21 sept.în 1949 era referent de specialitate în cadrul D.Of. a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.I. GRONICH. 7723. David . Izu – din anii ’50 funcţionar la Comitetul de Stat al Planificării. 748). 1949. nr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 95 din 22 aprilie 1948. în 1947 încadrată pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 9763). Zoltan .din februarie 1949 şefă de birou în cadrul D. IV-a (sub numele Charlotte Ciordaş). Ravensbrück: der Zellenbau : Geschichte und Gedenken : Begleitband zur Ausstellung (Berlin: Metropol. 51. (n. 1949. 165.C.C. GRUIA. 60 ş. nr. nr.deputat de Arad.C. 1947. M. din partea Uniunii Populare Maghiare (1946-1948) (M. partea I-a.P. 510. 1948 funcţionar în centrala Ministerului de Finanţe (M.Of.Of. p. GRIMBERG.php. 2103. 158 din 12 iulie 1948. partea I-a.I. 184 din 11 august 1948. S. Charlotte CSORDAS. p. GROM. nr. partea I-a). 1949.G. 109 V.Of. partea I-a. 642). 1964. 506. GROSSU. GROSSMAN. 8970. revenit în Bucueşti şi numit Inspector general sanitar al Regiunii II Bucureşti. M. 129 din 9 iunie 1945.Of.Of. partea I-a. nr. partea I-a. partea I-a. 7 din 10 ian.%20Griavu%20-%20Gyurki/Grigoriu%20Sidonia/index. 71 . 1949. Frima . 1267). nr.P. GRUIA. GRIMBERG) . nr. în Forţele Armate. GROSMUK. p. 157 din 4 mai 1971). ulterior adjunct al Ministerului Sănătăţii începând cu 1948 (M. cadrul firmei “Româno Export”. 2008. p. M. partea I-a. 229 din 4 oct.125. Matilda (GRÜNBERG) . GROSS. Simion – din sept. partea I-a. Corin – până în ianuarie 1949 şef de serviciu la Direcţia Literară a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Iosif .Of. GRILL. 6292).din 1948 şefă de secţie în cadrul D. 2066 din 20 oct. 1947.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. p. 37 din 14 febr. 4817. nr.E. nr. nr. 514. Şarlota (n. GROSMAN. 508. prin Decretul regal nr. 15 din 19 ian. 1947. nr. fişa matricolă penală la http://86.din 1948 şefă de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 384). fostă ilegalistă şi luptătoare în Spania (Solomovici 2004: 27) şi în Rezistenţa Franceză (Levy 2002: 131).C.în august 1948 numit de ministrul Industriilor director adjunct al Centralei Industriale a Mătăsii (M. şefa grupului de anchetă a foştilor luptători din Spania şi a foştilor participanţi la Rezistenţa Franceză în anii ‘50. nr.).” cls. a M.Of. nr. 503.a. p. când se pensionează). partea I-a. 1948.Of. 505. 1947 (M. în 1947 transferat pe aceeaşi funcţie în judeţul Iaşi. 26 din 1 febr.17.din 1947 inspector în cadrul D. nr. 511. 209 din 9 sept. 515. 7438). p. 645). Coca .C. 3706). Fredi .

8598). GUROWITZ. 10. nr.din 1947 controlor economic în cadrul D. p. GRUSMANN. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. a M.C. 524. 5966). de Celuloză. GRÜNSTEIN. p.din febr.Of. 1949.E. partea I-a. subinspector general în centrala Ministerului 518. 9857). 32 din 8 febr. iar apoi promovat inspector în cadrul D. GRUSS. Sara – activistă a partidului. 72 .Of.I. 145 din 26 iunie 1948. partea I-a).din 1947 controlor în cadrul D. nr. 222 din 29 sept. M. nr. 126 din 6 iunie 1947.controlor (până în febr. pp.R. 529. nr. partea I-a. 1947.E. 1948. GRÜNSTEIN.G.I. GRÜMBERG. Ernest – în iunie 1948 era funcţionar în centrala Ministerului Comerţului (M. GRÜNBERG.din 1948 şefă adjunctă de birou la D. soţia lui Nicolae Guină. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of. 530. 1947. Hună . p. 184 din 11 august 1948. partea I-a. 532. 1947. partea I-a. 520. 526. pp.Of. nr. Simion . Inului şi Cânepei. p. Rozalia . 1626.G. Bercu .Of. Simion . Cioroianu 2005: 302. Sidy . 276 din 28 nov.C. 531. 527. 52 din 4 martie 1945. membru C.Of. GRÜMBERG. a M. p. p.după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. Dobrincu şi Goşu 2009: 210. partea I-a. a M. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. partea I-a. p. p. partea I-a. nr. Artelor (şi Informaţiilor) (M.E. Ioniţoiu 2006: 38). Moise – din 1945 şef de secţie în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.I. (M. 164 din 19 iulie 1948. p. 1948). GUERON. Leon – după război.E. 1948 inspector în cadrul D. M. GRÜNSTEIN) . 264 din 14 nov.C.Of. al P.din 1947 controlor în cadrul D. 1946. partea I-a. p.Of. GRÜMBERG. n. nr. p. 8599). 533.C. Mayer – prim director general adjunct şi inginer şef (1949-1951) şi apoi director general (al Direcţiei Generale de pe lângă Consiliul de Miniştri) (1951 -1952) la Canalul Dunăre – Marea Neagră. 15 din 19 ian.C.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. nr. Gherşin – în august 1948 numit de ministrul Industriilor director adjunct al Centralei Industriale a Inului şi Cânepei (M.Of. partea I-a.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Sinteză şi Pelucrare (M. 52 din 4 martie 1945. Abraham . GRÜNBERG.Of. (M. Otilia . p. M. nr.Of. 5784). Samoil – după război funcţionar la Oficiul Industrial al Bumbacului. GRÜMBERG. p. a M. Eliza (n.I. 159 din 13 iulie 1948. apoi ambasador la Moscova şi Ulan Bataar. (M. GRÜNBERG.Of. nr. 131 din 8 iunie 1948. 519.I. 4534). p. GRÜNBAUM.Of. GUINĂ. a M. GRÜNFELD. 1947. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. nr.C.Of. Salvine . partea I-a.E. 525.C. 138 din 17 iunie 1948.C.Of.Of. nr.R. 35 din 11 febr. nr. nr. ulterior membru al Comitetul de Stat al Apelor (1952-1967) (M. Isac .C.Of. 5180).M. 528. 1949. partea I-a. partea I-a. fost ilegalist.până în febr. în anii ’50. nr. al P. 1123). partea I-a.C.G. 10533). până în iunie 1948. 645). 1947. Henri . partea I-a. (M. 45 din 24 febr. 45 din 24 febr. 1626). partea I-a. 219 din 23 sept.516. partea I-a. p. 517.G.C. 1654-5. 256 din 5 nov.Of.G. partea I-a. 5830). p. Berindei. 158 din 12 iulie 1948. 521. GRÜNBERG.C. nr. 10092.I. nr. 534. 522. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 219 din 23 sept. nr.C.Of. 523. nr. nr.Of. 1654-5).C. 5386. partea I-a. partea I-a. p. 8460). GUNEA.în 1949 era referentă administrativă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. (1955). 1948. 4972). (M. p. 1949.Of. nr. partea I-a. GRÜMBAUM. 1214).

15 din 19 ian. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. 536. 10290. pp. HAFNER. 539. partea I-a.Of. Iacob – după război.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 52 din 4 martie 1945.R. 1947. secretar al Confederaţiei Generale a Muncii (până la sfârşitul anilor ’50). 4588). (M. p. p. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. partea I-a.Of. 537. 1654-5). nr. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M.E. HABER. ulterior al Silviculturii în anii ’50. Roger . al P. nr.R. 8599). 190 din 19 august 1947.XI.F. 1948. 21.în 1949 era dispecer tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. nr.C.Of.Of. 546.F. partea I-a. 5142). partea I-a. GUTMAN. GYEMAND. partea I-a. Harry Simon – controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în nov. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. nr. 549. p. nr. p. apoi la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. p. nr.Of. M.C. partea I-a. 1898. Ludovic – din 1945 şef de secţie la D. condamnat la 10 ani şi 6 luni închisoare. 1654-5). HAIM. decorat în 1961 cu Medalia Muncii. 7491). 641). 52 din 4 martie 1945.Of. 1949.Of. 550. HAIM. n. partea I-a.F. Zoltan (n. 2002) – originar din Cernăuţi. nr. partea I-a. p. până în iunie 1948. 1654-5) 538.din 1945 la D. 119 din 25 mai 1948. nr.Of. înainte de război.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I-a. fiul lui Leon) – absolvent al Liceului “Laurian” din Botoşani. 1949. decorat în 1964 cu ordinul Muncii cls.535. nr. 52 din 4 martie 1945. HAIMOVICI. a M. iar în anii ’60-’70 director general la Ministerul Industriei Lemnului. p. nr. partea I-a. nr. Leon – în 1948 arhitect-şef la Serviciul tehnic.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Industriei (M. ulterior promovat şef de serviciu (M. Leon (n. p. Iţic . nr. 145 din 26 iunie 1948. 547.1901 Bucureşti) . 1947.din 1947 controlor în cadrul D. apoi promovat director în aceeaşi direcţie generală în 1945.Of. a M.C. p. 15 din 19 ian. 1941. 545. 206 din 1 sept.E. 1947). Samoil (Saul) (n.M. nr. partea I-a. 136 din 15 iunie 1948. fost ilegalist. 269 din 20 nov.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.C. 641). subdirecţia administrativă în Ministerul Artelor şi Informaţiilor ((M. partea I-a.I.C.G.Of. HAIMER. 12/1951). 76 din 30 martie 1946.G. II-a. nr. HABER. p. Iţic .Of.Of.Of. 541. 5386). p.din 1947 controlor economic în cadrul D.G. p. Oscar . pp. reintegrat iniţial ca şef de secţie. C.Of.G. (M. GUTTMAN. după război membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lemnului (din 1948). contabilul-şef al Ministerului Artelor (M.Of. (dosare anexe.R. 73 . S.G.R. 1949.C.Of. (1956). Roza (probabil Haimsohn. HAIMOVICI) (n. 204 din 5 sept. apoi transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. partea I-a.Of. disponibilizat 540. p. 548. pp. GUTMAN. partea I-a. 232 din 6 oct. M. partea I-a. C. Ivanier Ştrul (d. 8072). HAIMAN. 6293). 542. 3002. partea I-a. partea I-a. GYALI. M. în perioada antonesciană. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 175 din 31 iulie 1948. p. 5123. GRÜNBAUM) – funcţionar al D. Isak .R. 645). după război înalt funcţionar la ministerul Gospodăriei Silvice. 16 din 20 ian. p. 1949. Alexandru . partea I-a. nr. C. nr. 8032).I. 157 din 4 mai 1971).n) . B. Mendel – funcţionar în cadrul Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. 544. 15 din 19 ian. GUTMAN. 661). ulterior membru al Comitetului de Stat al Apelor (eliberat din funcţie în 1967) fişă de cadre la Secţia Agrară a C. trecut prin mai multe penitenciare. VIŞAN. HAINISON. 1947. al P. nr. nr. 543.C.Of. 219 din 23 sept.

secretar general al Ministerului Industriilor (1948-1949) (B. partea I-a.R. partea I-a. a M.E. p. 175 din 31 iulie 1948. 554. 24 din 30 ian. partea I-a.Of. 16 din 20 ian. nr. 79 din 3 apr.I. în 1948 numit membru în conducerea S.Of. nr.Of.. 209 din 9 sept. 561. Tehnică în anii ’50. nr.Of. HARAP. director în cadrul direcţiei Personal şi Învăţământ a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’60-’70. nr.din 1947 controlor în cadrul D. HALPERT. nr.Of. în 1949 revenit în centrală (M. 737. 563.551. 12 din 14 ian. p. 219 din 23 sept. publicist al unor lucrări de specialitate la Ed. p. 1946.G.Of. 562. 1948. nr. HALPERN. partea I-a.din 1948 consilier administrativ la Direcţia Studii.Of. 1949 şefă de secţie la 553. partea I-a.a. HART.R. (?) HASS. 110 111 http://www. Ana . ulterior secretar general al Ministerului Industriei Lemnului. p.C. nr. 253 din 1 nov. Suzana (probabil soţia/fiica lui S. nr.F. M. Berthold – controlor (1946-1948). p.E. 9856. 275 din 27 nov.Of. 1949. 74 . martor al acuzării în procesul lui Belu Zilber din 1954. Documentare şi Coordonare a Ministerului Industriei (M.htm. partea I-a.survivors-romania. partea I-a. 263). Lazăr . 7438). partea I-a.Of. Alfred (27. 1213. (M. 7026). Adalbert (n. 552. Adalbert CHARAP. din 1948 membru al Consiliului de Administraţie.C. 661). membru al Comisiei Centrale Financiare a partidului în timpul războiului. nr. partea I-a. până în 1962 secretar general al Ministerului Economiei Forestiere. u. nr. 2971). 30/1956 şi 24/1954).Of. Mureş) – în 1944 deportat la muncă obligatorie de autorităţile ungare110. HAMEL. nr. R. HÂRLĂOANU.org/text_doc/actul_de_acuzare. nr. p. “Petrolexport” ca reprezentant al ministerului. 1945. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C.Of. M.până în febr. p. 4255).VII. 119 din 28 mai 1947. 1133). partea I-a. 10092).Of.E. p. p.1928 Fălticeni – 2001 Bucureşti) – lingvist.R. p. p. iar din 1949 director al Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerului Industriei (M.Of. 2954. 264 din 14 nov. 558. p.Of. 5 din 9 ian. 315. Louis – după război controlor-revizor principal în centrala Ministerului de Finanţe. 1947. HAUSIRER. 35 din 11 febr. V. 560. (1953-1989). nr. 1947. 945). HAUSVATER. p. nr. 32 din 8 febr. p.C.C. ilegalist. 256 din 5 nov.G. M. partea I-a.S. M. (dosare anexe. 557. p. după pensionare autor al unor studii pe teme iudaice. partea I-a. 6292). jud. 1944. după război martor al acuzării în procesul unor criminali de război la Tribunalul Poporului Cluj în 1946. 1912. Ernest .S. partea I-a. Leon . partea I-a. preşedintele Secţiei a IV-a Penale a Curţii Bucureşti (1947-1948). HALFON. George – din februarie 1945 verificator la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.în a doua jumătate a anilor ’40 director administrativ adjunct al Direcţiei Radio în centrala Ministerului Informaţiilor. 1949. 555.org/text_doc/tirgu_mures. 8599).C. respectiv inspector (din 1948) în cadrul D. 23/1954. 556. Credit şi Ajutor a magistraţilor (M. 79 din 3 aprilie 1948. Hârtiei şi Celulozei în guvernele Dej. partea I-a. 1949.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. (M. M. Samuel – judecător la Judecătoria Urbană I Bucureşti (1944-1947). partea I-a. 559. 33 din 10 febr. 1947. Emil (eronat ortografiat de unii autori “Harstein”) – inginer şi fost antreprenor. HARTSTEIN. W. http://www. Alperin) .survivors-romania. nr. p. M.Of. a M. partea I-a. Alexandru – în 1946 era avocat în contenciosul Ministerului Finanţelor (M.1949.Of. HAMBURGER.C. în aprilie 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Casei de Economie. p. nr. nr.I. 10496.I. profesor la A. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. 1948. apoi chiar preşedinte al tribunalului111.Of. 16 (25 mai 1948: 6). 1948. Direcţia Teatre a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. HART.E. 1947. după 1944 înalt funcţionar al C. al P.htm.

inv.Of. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. pentru câteva luni în 1948 detaşat în teritoriu. fond 495 (“România”). nr. 225. în judeţul Covurlui. partea I-a. HERŞCOVICI. Wolf Gherşin (n. partea I-a. nr. (M.Of.C (M. 186 din 13 aug.Of. HERESCU. partea I-a. 10092). nr.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului 569. 15 din 19 ian. Inului şi Cânepei.G. 15 din 19 ian. 5463-4). M.R. nr. p. (M.A.după război membru în conducerea Oficiului Industrial al Bumbacului. 1949. A. partea I-a. 219 din 23 sept. 567. 581. 579. Leonida . 209 din 9 sept. III-a. 1948 tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. HEGER. 297-8). în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. nr. 5785.Of.P.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. G.C. Iancu – avocat. Şerban . 16 din 20 ian. HERŞCOVICI. p. în acelaşi an numit membru al comisiei interimare a Uniunii Colegiilor de Avocaţi din R. HERŞCOVICI. la Direcţia I. 1654-5).S. Iosif – din 1945 şef adjunct de secţie D. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. HEITNER. partea a 2-a. 16 din 20 ian. nr. controlor (1945-1948). 4497).C. HERŞCOVICI.Of. p. 566. 1947.Of. cu fişă de cadre la arhiva aceleiaşi secţii (1958). 154 din 7 iulie 1948. al P. partea I-a.R. 5687). p. HERŞCOVICI. David . 316).E.E. M. cu dosar la secţia Economică a C. 1947.în 1948 era controlor în cadrul D. Morel . partea I-a. p.Of. Liuba – din ianuarie 1948 referentă în centrala M. 565. dosar H/61 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). HER. partea I-a. partea I-a. 5 din 9 ian. partea I-a. 663). Israel . de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. partea I-a. 1949. 578. 75 .Of. 6683).R. C. 576. HERMAN. 1949. 642): 568. p.Of. nr. partea I-a.Of.vol. 580.Of. nr. 11362). 16 din 20 ian. pp. nr. HERŞCOVICI. 662.G.G. 116 din 21 mai 1948. 15 din 19 ian. HEHTER. a M. (M. p. 570. nr. 1949. 7438). M.R.a. 642.Of. 148 din 30 iunie 1948. 4534. 25/1954). partea I-a. HERMELIN. 573. 1906) – originar din Galaţi. 299 din 29 dec. Sanda – din iunie 1948 secretar presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor.Of. nr. nr. 15 febr. nr. partea I-a. p. 1948. dosar nr. 52 din 4 martie 1945. ff. posibilă identitate cu onomimul prezent cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. p. 1948. (M. a M. Mihai . nr.C.Of. 571. pp.A. membru de partid din martie 1945. nr. 572.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. Leon Silviu . Paul – inginer. nr. u. p.Of.Of. apoi inspector la D. HERER.C. nr. nr.C.E. 59. după război activist la secţia Gospodărie de Partid a C.E. 1949. 1949.1949. partea I-a.I. 282 din 5 dec. 1947.Of.564.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.” cls. IV-a (M. partea I-a. Bercu – din sept.I. partea I-a. 330). la Direcţia Presă (M. HEILPERN. HERŞCOVICI. 574. 577.în 1949 era controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. partea I-a.. 120 din 26 mai 1948.G. p. p. HERŞCOVICI. 158 din 12 iulie 1948. 4611).F. 646). p. nr. p. Wolf – fost ilegalist şi deţinut corecţional în timpul războiului pentru activităţi comuniste (penitenciarul Caransebeş) (A.C.. decorat în 1964 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 575.C. HEROVICI. Frucht .D. p. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. p.din 1947 inspector în cadrul D. Irmfried .C. 7817).S.Of.C. 264 din 14 nov. decorat în 1971 cu ordinul “Steaua R.M.Of. 661). Industriei (M. partea I-a. 658). 126 din 6 iunie 1947. D. al P. Ghizela . partea I-a. 8599. p. 1949. (dosare anexe.R.C.S. nr.Of.N. 16 din 20 ian. partea I-a. p.Of. 1947. p.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.I.

275 din 27 nov.Of. partea I-a. 8599). nr. secretar adjunct al Comitetului Judeţean Cluj al P.I. p. în acelaşi an promovat inspector (M. 24 din 30 ian.R. HERTSTEIN.E. 158 din 12 iulie 1948. partea I-a. 256 din 5 nov.după război.C. HINTZ. 586.P.S. consilier juridic şef în cadrul Ministerului Justiţiei în anii ’50-’60./P. până în ianuarie 1948.în anii ’50-‘60 funcţionar al Comisiei.Of. 585. nr. M. partea I-a. 1947 angajat contabil îm centrala Ministerului Artelor.G. HILSENRAD. în anii ’60-’70. partea I-a. 251. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.C.J. HERŢOVICI.E. a M.582. I. HERŞCOVICI. autor al unor articole în revistele Legalitatea populară.G.R. 1947. pp. Marcel . poet şi scriitor. Stefan . 10 din 13 ian. p. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.P. 737. Dan . partea I-a. 6781). Notariatul de Stat (1964) şi Tratat teoretic şi practic de procedură a executării silite (1966) (inclus în Kuller 2008a: 443 şi Benjamin & Stanciu 1997: 428). 1654-5) 76 . M. 738.VIII. ilegalist (membru de partid in 1933). Hîncu 2009). nr. Emil – locotenent-colonel. partea I-a.C. 1949. p./R. HIRSCH.G. p.după război controlor în cadrul D. 591. partea I-a. 1947. 204 din 5 sept.Of. partea I-a. nr. controlor în cadrul D.Of.Of. p.R. Raul – după august 1944 şeful Direcţiei Presei şi Informaţiilor din cadrul Ministerului Afacerilor Străine (Onişor 2009: 241. partea I-a. 1963.G. nr. HERTZOG. 9855). HERŞCOVICI.Of. HINŢESCU. S. Justiţia Nouă şi Revista română de drept şi coautor al lucrărilor Procesul civil în R. M. ulterior expert în cadrul Consiliului Legislativ. 16 din 20 ian.R. 10496. partea I-a. partea I-a. 662). 10533). 588. 1909) – jurist.C. 590. nr.R.Of. în anii ’50 procuror militar la Tribunalul Regiunii a II-a Militară (în 1959 preşedintele completului de judecată a pastorului Richard Wurmbrand) (Berindei.Of. pp. Leonard (fiul lui Moritz).P. 9857. 595. (M.P. deportat de autorităţile maghiare la Kistárcsa (1944-1945). partea I-a. HILLARD. a M. 594. V-a. M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 1947) (M.Of. decorat cu ordinul “Muncii” clasa a III-a prin Decretul nr. p. nr.G.R.u.Of.” cls. partea I-a. 5784. 1947. 593. 256 din 5 nov.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 584.Of. partea I-a.R. 1947. p.Of. nr. p. HERVIAN. ulterior Comitetului de Stat al Planificării. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.S.. partea I-a. Popescu 2009).. 793 din 31 dec. Gustav – din 1945 inginer consilier la D. 6781). p. 1947. nr. nr.Of. Nastasă şi Varga 2003b: 665. nr. lector la Universitatea Babeş Bolyai (1947-1950). M.F. partea I-a. 5784. p. 256 din 5 nov.1973 Constanţa) – evreu maghiarofon. M.C. 219 din 23 sept. HILF. nr. Paul – în ian. 587. 1948. 52 din 4 martie 1945.I. p. nr. 1947.E. până la moarte.VIII. nr. C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. 173 din 31 iulie 1947. respectiv cadru didactic (din 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. 24 din 30 ian. 589.C. nr. decorat prin Decretul nr. 7 de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri. nr.B. 1947. 1948.M. 8072). 1949. 9856. Rahmil – după război controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în iulie 1947 şi din sept.Of.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 642) HIRSCH. Alexandru .). 1947. (inclus în Kuller 2008a: 443) (v.Of.după război inspector general adjunct în cadrul D. Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. (1957).I. HEVES. 173 din 31 iulie 1947.C. Arno . M. a M. ulterior inspector în cadrul Direcţiei 583. partea I-a. Arthur (n. 158 din 12 iulie 1948. HIRSCH. Moriţ – activist la Comitetul Central al U.R. Solomon – controlor (1946-1947). nr. ulterior funcţionar al Băncii de Stat a R. şi Andreescu. M. 592. p. 596.Of. 276 din 28 nov. p. Dobrincu şi Goşu 2009: 632 ş. 298.Of.1903 Sighetu Marmatiei – 26. p. 15 din 19 ian. p. după război activist de partid. Ferenc (Francisc) (4.

612.Of. Ludovic – ilegalist. 1949. 603. HIRSCH. 34 din 10 febr. Ladislau . in dec. 611. partea I-a. nr. partea I-a. partea I-a. Ervin . nr.C. partea I-a. Lazăr . HONIGSBERG. HORAŢIU. 16 din 20 ian.Of. 19 din 23 ian. p. nr.S. 601. nr. 1946. 609. 1949.597. partea I-a.Of.I. în subordinea Comisiei Aliate de Control (Decretul Lege nr. M. nr. HODOŞ. Eduard . HIRSCH. nr. nr. HIRSCH.Of. 608.din 1947 controlor economic în cadrul D.R. partea I-a. partea I-a. HOLDICH. HIRSCH. M.deputat supleant de Arad. Materialelor de Construcţie din Ministerul Industriei (M. p.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. 1947. M. 1947. Grigore . care îl şi menţionează ca evreu într-un dialog cu Emil Bodnăraş. şi Solomovici 2003: 191-2). căruia în 1941 i se fixa domiciliu obligatoriu pentru propagandă comunistă şi tentativă de trecere în UR. nr. 26 din 1 febr.Of. 662). partea I-a. (M. 8660). 35 din 11 febr.E.). partea I-a.până la 1 octombrie 1947 inspector general adjunct în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Mendel .în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 256 din 5 nov.Of. partea I-a. 222 din 29 sept. HOMOLKA. 5966). partea I-a. Marcel . demis la 1 ian. nr. în iulie 1947 numit director la Economatul ministerului. p. 8460). Simion . 1949.Of. 1949.Of. p. 364 din 2 mai 1945). 1719). p.Of. ulterior în cadrul Ministerului Informaţiilor (1944-1946-1947-?)). 7491. (partea I B) nr. HOLBAN. respectiv la Serviciul Control al Ministerului Industriilor. 190 din 19 august 1947. 12877).Of. p. 220 din 24 sept. 1946. Leon . p. din partea Uniunii Populare Maghiare (19461948) (M. v. p.. 1948.C.Of. p. partea I-a. 12912. nr. p. Iosif .G. ca translator la Direcţia radio (M.Of. M. 256 din 5 nov. 1948 (M. nr. partea I-a.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 16 din 20 ian. nr. 607. apoi secretar general şi ministru adjunct al Ministerului Industriei Petrolului şi Industriei Cărbunelui (ulterior al Industriei Petrolului şi Industriei 112 Schimbare a numelui în baza deciziei nr. 5784).Of. 748). 164 din 19 iulie 1948. 89244 din 20 sept. HOCHMAN. 1189). 5646. p. 122 din 28 mai 1948. Moritz – din februarie 1949 contabil la Direcţia Centrală Industrială a Ceramicei şi 600. 264 din 14 nov. p. partea I-a. 1947. la Beiuş. 644). Aron – din 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. 4698). Nicolae (n. HOLZER. nr. 658). 1949 secretar general al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (în guvernele Petru Groza. 289 din 13 dec. Iancu (1905 Piatra Neamţ – 1979) – în 1948 numit administrator al societăţii de petrol naţionalizate “Steaua Română”.Of.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. M. partea I-a. Bihor)112 – din mai 1945 membru al comisiei mixte de cenzură a presei sub coordonarea ministrului Propagandei Naţionale. 535. Buzatu şi Cîrstea 2010:335 ş.numit membru al Consiliului (naţional) Superior al Tuberculozei de ministrul Sănătăţii în mai 1948 (v. nr. în 19 iunie 1920. 1213).Of. 1946 însărcinat cu conducerea Direcţiei Radio. 10092). p. 598. a M.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. 606. 1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. p. 605. 15 din 19 ian. partea I-a. M. p.Of. nr. din 1945 funcţionar în centrala Ministerului Informaţiilor.în ian. 599. partea I-a. ulterior promovat inspector (M. 1947. HOLCZER. HOFER. nr. 602. 158 din 12 iulie 1948.S. p. p. M. 1949. partea I-a. nr. Aurel . la Direcţia Studii (M. 604. nr. 610.Of.Of. 290 din 14 dec. 1947 a ministrului Justiţiei (v. 77 . p. partea I-a.u. 9856). 151 din 5 iulie 1947. 1947.Of. 58 din 9 martie 1942. din febr. 1946. p. HIŢIG. 9856. nr. HIRSCH.Of.din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor din cadrul Ministerului Industriei (M. HOLINGER. p.

C. 152 din 7 iulie 1947. 623. HORNSTEIN. HORVATH. p. responsabil şi pentru Afghanistan şi Ceylon (19611963.C. nr.C.613. 627. al P. 617.R.Of. Chimice) (1951-1961). 1947. partea I-a. 87). 1123). 625. 615.a. HÖNIG. 1949.N. 299 din 29 dec.. p. 477). Alice . Alfred – din iulie 1947 secretar de cancelarie la M. ambasador în India.Of.A.C.A. a M. Iosif . Mihail – în martie 1945 delegat director la Arhivele Generale ale Ministerului Afacerilor Strîine (M. Clara – din ianuarie 1948 referentă în centrala M. Alfred – după război consilier în cadrul D. în 1947 director adjunct al Direcţiei Întreţinere din cadrul D. I. HOROVITZ. 1949.. HOROVITZ. 621.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. p. 618. (A. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. HORODNICEANU.G.E. nr. nr.I.N. dosare anexe. inv. H. şi membru al organizaţiei de partid din cadrul ministerului (1947-1950). p. al P. nr.P. nr. respectiv Huc) – funcţionar la Direcţia Cabinet ministru în centrala M. partea I-a.S. la Moscova (M. p. 1654-5). Cancelaria. 803 din 21 dec. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 2723.F. a C. Zor . 8614). – mai 1964) (A. 52 din 4 martie 1945.după război referentă în administraţia centrală a C.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. 1964 cu Medalia Muncii. (M. D.E. Marcu . 11362). 620.-C. Ministerul Propagandei Naţionale.B. Pangrate . 616. C.R. (M.P. partea I-a. Marcu (n. HUBERT. 62/1955 (nr.6).. 9/1948: 6). Erica . HORODNICEANU. 624.R. dosar 51/1952. 1027. 364 din 2 mai 1945 (A. 76 din 31 martie 1948. 131 din 8 iunie 1948.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. partea I-a. Teodor (ortografiat ocazional şi Theodor. 264 din 14 nov. partea I-a..Of. nr.B. 87 din 13 apr. din Ministerul Comunicaţiilor (M. p. fd. din Ministerul Comunicaţiilor (M.I. p. p. partea I-a. nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of.E.B.F. 10092).F.I. HORODNICEANU.Of. HOROVITZ) – în 1945 numit de C.R. iar apoi detaşată ca dactilografă şefă în cadrul Ambasadei R.Of. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. pp. 1946.G. nr.G.A.Of. apoi transferat şi încadrat cu grad de asistent la catedra de marxism -leninism a I. partea I-a.A.C. Dina . dos. detaşat practic imediat ca şef de birou la Legaţia României de la Bruxelles. nr.R. 32 din 8 febr. C. 52 din 4 martie 1945. 122 din 31 mai 1947.Of.Of. 225 din 3 oct. 4369. . – în 1948 era şeful adjunct al Direcţiei Instalaţii din centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M. partea I-a. 71 din 27 martie 1945. 5663).C. fond C. 1949. respectiv în Birmania (ian. partea I-a.E.Of. 111 din 17 mai 1947. partea I-a. 1123). decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr. nr.P.E.Of. 4968). HOROVITZ. 2300) HUCK.. Corobca 2008: 15. 16 din 20 ian. nr.G. 44). n. nr.F. 3913). HORODNICEANU.Of.Of. f. 1945. 20 din 23 ian. partea I-a.R. nr. 1947. 628.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. HORODNICEANU. p. 663).S.R. nr. pp. partea I-a. p. 32 din 8 febr. C. partea I-a. HORNSTEIN. p. nr. 3374). fd.C.. nr. M. Debora .Of. respectiv 1964). p. 78 . partea I-a.I.B. 1654-5). administrator de supraveghere la “Fier şi Tub” din Bucureşti (M. p. B. 1949 şefă de secţie la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Cajal & Kuller 2004.Of. Florin – până în februarie 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.C.Of.I. 614.G. p.A. secţia economică.I.I.R. p..P. partea I-a.membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale instituite prin Decretul-Lege nr. Kuller 2008a: 443.C. 622. 626. 619. HUBERT. HUDESCU. 1948. nr. M.R.până în febr.N.

din februarie 1949 şef de birou tehnic la Direcţia Centrală de Aprovizionare şi Repartiţie din Ministerul Industriei (M. pentru un timp membru al C. nr. apoi directorul general al Comitetului de Stat pentru Construcţii. condamnat la 20 ani închisoare.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/I/I%2001. 225. 1947. 634. zis “Sanyi”. 636. Alexandru (n. fond C. secţia Propagandă şi Agitaţie. partea I-a.C.M. apoi prim-secretar al Comitetului Regonal P. care a încercat să se sinucidă în timpul detenţiei). 18. IACOBOVICI.C. Eugen (n. Farkas). partea I-a.N. 10173).S. după alte surse Jenö. B. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Magdalena .C. IACOB.R. Solomovici 2004: 582). Odorhei.Of. 631. 637. F.S. ilegalist. Andrei (26.până în februarie 1949 inspector în cadrul Direcţiei Arte Plastice a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Arhitectură şi Sistematizare (C. B. 113 V. al P.I. eliberat în 1943. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. eliberat (din penitenciarul Aiud) şi reabilitat în 1964. Sandu . 635.. fiul lui Francisc şi Rozalia) (n. 79 . 32 din 8 febr.” Bucureşti.P. iar în paralel. graţiat. p. FEUERŞTEIN) –ilegalist din “vechea gardă”.%20Ia(e)nici%20-%20Ikrich/Iacob%20Alexandru%20F/index. IACOB.Of. 1134).I.C. şi Levy 2002: 206.R. al P.I. Gaston – în 1947 numit de ministrul Industriei şi Comerţului administrator de supraveghere la “S.17. al P. membru de partid din 1930 (în atenţia Siguranţei în 1941). p. dosar 51/1952.Of. 1949.I. Ernö. nr.125. nr. 115-6 şi 118-21). p.C. căsătorit cu Bella (n. 1190). fost ilegalist (chiar prim-secretar al P. IACOB.. partea I-a.Of. iar apoi. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. IACOBEANU. Maramureş)113 – evreu maghiarofon.C.XII.S. Rabinsohn).php. cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a.C. din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M..F.1979) . din 1949. emigrat în Suedia în 1980. din 1947 funcţionar în M. condamnat la 3 ani închisoare 630. după război director general în Ministerul Construcţiilor (până în 1952).C.A.629. fişa matricolă penală la m http://86. p. 645).IX.” clasa a III-a. secretarul organizaţiei comuniste din Ardealul de Nord (1941-1944).1913. 157 din 4 mai 1971) şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. Cluj (1944-1947). 6292). sora Anei Pauker. IACOBOVICI. (Decret nr.VI.C. p. a fost socrul scriitorului româno-francez Alain (n. Şandor JAKAB. v. după război secretar al Consiliului de experţi ai Sindicatului din oraşul Cluj. nr. arestat în 1952 (aidoma soţiei Magdalena (n.I. IACOBOVICI.R.C.C. Adrian . Asuajul de Sus.Of. fond 495 (“România”).A. partea I-a. IACOB.I. fond C.R. 15 din 19 ian. ministru adjunct de Finanţe şi director general adjunct al Administraţiei Livrărilor din minister între 1948 şi 1952 (secundul lui Vasile Luca).R. jud.C.1978).în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 157 din 4 mai 1971. prin Decretul nr. 1949. III-a în 1971 (Decret nr.originar din Ciudaciu Mare. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 266 din 17 nov. 95 din 22 aprilie 1948. instructor la şcoala de partid (A.1979 România) – de meserie zugrav. 633. 632. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Tismăneanu 2005: 97. (A. partea I-a. inv.. 1949.d.R. fiul medicului de Securitate Herşcovici. IACOB.).N.din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei (M. 175 din 31 iulie 1948.R.III-a. Ştefan – în 1949 instructor în cadrul sectorului Propagandă din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.. între 1934 şi 1936). Ruxandra . Adam (n. a III-a. 3707.E. reangajat consilier la Camera de Comerţ a R..A. 51/1949. 2107). dosar nr.M. decorat prin decretul nr. Orhei – 17. dosar nr. decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” clasa a II-a. şi membru al organizaţiei de partid din cadrul ministerului.Of. 34 din 10 febr. ff. JAKOBOVICS) (10. nr. Cancelaria. partea I-a.R. Herşcovici) Paruit.1906. în 1940. al P. M. IACOB. nr.1902 – 8. 638. 7 din 23.

IZSAK) – consilier superior în M.C. IANCU. fratele lt.R. Paul LEIBOVICI.Of. partea I-a. p. Heinrich . 4611). Moscu – în 1948 instructor al C.N. Iancu . secţia Organizatorică. 2008. 640. C. 645. pp. partea I-a. IAMPOLSCHI. IJACU. 120 din 26 mai 1948.E. IEREMIA. la momentul arestării şef de catedră la Academia Tehnică Militară din Bucureşti. a Pielăriei a Ministerului 644. în 1947 încadrat prin decret regal.S.Of. ca lt.C. apoi încadrat cu grad de asistent la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (1950-1952) (Andreescu. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. 641.Of. dosar nr.C. 1964. 123/1948.Of.15.1990 Bucureşti) – ilegalist. 1654-5).în martie 1945 reîncadrat la D. Mendel . p. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p. Herman .Of. partea I-a. alături de Bucur Clejan-Kranzdorf). nr. la 28 iulie 1959. IANCU. nr. 1940). Adalbert .V.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. ulterior ofiţer activ cu diverse funcţii în cadrul M. nr. 654. Anitta – din ianuarie 1948 şefă de serviciu în centrala M.N. Septimiu (n. partea I-a. nr.C. O. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 643.Of.R. Nastasă şi Varga 2003b: 580. dosar 5/1952). 9763). 11). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 536).C.G. 1947. Herman . 37 din 14 febr. (în 1949). al P. 1947.Ap. 275 din 27 nov.C. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a. nr.Of. IANCOVICI.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p.A. 5784).Of.Of.III. 587. 1123). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.I. 644). 1654-5). IANCU.Of. 1949. 648. f.I. C. 253 din 1 nov. executat la 18 februarie 1960 (Solomovici 80 . p.G.R. 111 din 17 mai 1947. pp.Of. p. 1267). Al. partea I-a.R. apoi în Myanmar/Birmania (19451948). 586.P. IOANID. fd.din 1947 inspector în cadrul D. Silviu . fond 495 (“România”). pentru merite antifasciste.M. 647. 652. 32. în Forţele Armate (M. nr. A. Mihail – în 1947 şef de secţie la Direcţia Silozuri a Ministerului Lucrărilor Publice (M.E. partea I-a.E.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.18.B. 19 din 23 ian. repatriat. 649. ulterior angajat la Editura Enciclopedică.Of.P. partea I-a. nr. Paul (n. S. a M. M..1923 Brăila . 8598.funcţionar în cadrul Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. nr.R. C. colonel dr. M.-col.Of. dosar nr. partea I-a. 642. partea I-a. 52 din 4 martie 1945. 225.a. Ioanid [v. 219 din 23 sept. de la Ankara (M. p. membru al grupului de evrei care a jefuit maşina Băncii de Stat a R.C. 158 din 12 iulie 1948. nr. IANKOLOVITS. 3909). IMBERG. inv. dosar de cadre la Secţia Relaţii Externe a C. 1949. p. IANCOVICI..E. 41). Leopold – la sfârşitul anilor ’40 inspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. Industriei (M. nr.1960 Jilava) – inginer energetician. A.I.din februarie 1949 şef secţie în cadrul D. al P. partea I-a. 10496.639. f. fost medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze (1939-1945. 2010).N. ulterior detaşată la ambasada R. IANCEVICI. 32 din 8 febr. David (1910 . (M. IEŞANU.R.G.R.F. partea I-a. al U. (1947-1950). nr.în martie 1945 reîncadrat în D.III-a. (Friedberg-Vălureanu 2004.. nr. Saul . I.. p. aflat în Palestina în 1943-1944 cu legături cu spionajul britanic. IANOVICI. 651. 3908).-col medic.I. profesor universitar cu doctorat la Moscova. partea I-a.P.C. în anii ’50 (nr. fiul lui David şi Paulina)) (24. C.P. Gheorghe . 650. 1948. IOANID. 1947. 111 din 17 mai 1947. p. decorat în 1961 cu Medalia Muncii. p.A. ulterior activist al partidului.N.C. 15 din 19 ian. inv.R.până în febr. 804 din 21 dec. 52 din 4 martie 1945. infra]. 646. IAGER. 653.II. nr.R (v.F. 1949. nr.

125. iar în 1978 (consecutiv pensionării) cu ordinul “Steaua R. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (1945-1948). (dosare anexe. p.R.E. L. Steinhardt 2005: 411115. 158 din 12 iulie 1948. 7517. Paula . partea I-a. p.A. partea I -a. IOSIF. cadru didactic şi director al Şcolii de Literatură “Mihai Eminescu” din Bucureşti (1952-1956). Goma 2005: 4.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. IOSEPOVICI. pentru merite antifasciste. IRESCU. 5786). Carol – la sfârşitul anilor ‘40 director adjunct al Direcţiei Timbru şi Cifră de Afaceri a Ministerului Finanţelor (M. partea I-a. soţia sa. p.. 77/1952.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. inv. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. Dobrincu şi Goşu 2009: 2001)114. apoi pensionat. inv 69).C. 657. Petre (n.după război controlor în cadrul D. 658. 517. pe postul de director adjunct al Direcţiei de Informaţii (de presă. 9763). 1947. a M. nr. 803 din 21 dec.) în Forţele Armate (M. 7353). 189/1952. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi detaşat în teritoriu în judeţul Putna (M. în 1947 încadrat prin decret regal.IV.a.I.Of. Berindei. 205 din 4 sept. nr. 15 din 19 ian. fond 495 (“România”). Leon BRAUCHFELD) (25. (1948-1952).1971) – membru de partid din 1945.n. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. IRIMESCU.Of. IOSEF. David .P. dosar J/45 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1948.655. partea I-a. Frieda . dosar nr. 115 Steinhardt îşi aminteşte eronat prenumele nativ ca fiind Leopold (2005: 377).” clasa a II-a. director al Direcţiei Literare în cadrul Ministerului Artelor (1946-1948).R. nr.” clasa a V-a.G. Zoltan IOSEPOVICI) (19.P. Într-o noapte la Madrid (1955). nr. 1945. nr. nr. Zaharia (n. p. fişă de cadre la secţia Economică a C. 662. al P.R. 253 din 1 nov. p. ca maior medic (r. nr. 663).. Kuller 2010: 190 şi Solomovici 2003: 88).17. nr. partea I-a. partea Ia. 656.). IOANIŢIU. Susana . 77/1952. nr.M. membru în Consiliul de îndrumare a Teatrului Poporului (1946-1948). după război director al Operei Naţionale din Bucureşti (cf.Of. director general adjunct la Societatea Română de Radiodifuziune (1945-1946). nr. al P. Vezi şi fişa matricolă penală la http://86.S.C. IOSUV.php. 643) IROSCH. funcţionar superior la Oficiul Industrial al / Centrala Industrială a Bumbacului. vezi dosarul nr. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. 1948. 16 din 20 ian. 1949. p.1905 – 9.Of. 1964 cu Medalia Muncii 114 Pentru schimbarea numelui. la începutul anilor ’70 întors în centrala M. 211 din 11 sept. nr. nr.Of. nr. Kuller 2008a: 443. M.C.C. n.A. autor al lucrărilor procomuniste Filimon Sârbu: am murit pentru ca ţara mea să trăiască (1946).R.E. nr.782/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. 225. fost voluntar în războiul civil din Spania. 661. de profesie medic.M.1907 – 26. 527).III.E. p.VII. 1948.C. partea I-a. inv. 738. 2005 şi 2001II: 111. 1949. respectiv ambasador (promovat ministru plenipotenţiar) la alte reprezentanţe diplomatice ale României. (dosare anexe u. 1715). director de departament în centrala M.C.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.Of.1982) – ilegalist (membru departid din 1938) şi kominternist (INCOMKA. partea I-a. Alice . 659. respectiv publicarea solicitării în M.Of.Of. 9828.R. inv. etc. 660. prozator. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. al P. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 24 din 30 ian. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. apoi director în centrala Ministerului Industriei şi Comeţului.XII. (dosar 46/1955. 255 din 7 nov.R. 249/1952 şi nr. a decedat în iulie 2006 (92 ani). Carola.din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului (M.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/I/Ioanid%20Alexandru/index. 5/1. p. Cifrul (1948). apoi însărcinat cu afaceri la Roma. 81 . Inului şi Cânepei.

1964 cu Medalia Muncii. Gustav – în 1948 era şef de serviciu administrativ în centrala Ministerului Comerţului (M. a M.Of. IZSAK. Dasia . cu dosar de cadre la secţia Economică a C.a. 5830).I. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R.C. 15 din 19 ian. nr. 1949. 159 din 13 iulie 1948.Of. partea I-a. de formaţie farmacistă. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. p. 737. de Celuloză. 662). funcţionar la D. 675.din 1947 inspector general adjunct în cadrul D.Of. nr.Of. 4384.I.F. partea I-a. nr. Dezvoltarea industrială a Republicii Populare Române. p. partea I-a.Of.Of. pp. p. Jean .E. 1947. partea I-a.I. 6753).D. p. KAHANE.E.G. Marcus – în anii ’50-’60 funcţionar la Direcţia Centrală de Statistică de pe lângă Consiliul 664. nr. (M. 665.C.Of.C.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. nr. 25/1954). nr. nr. 16 din 20 ian. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi transferat în centrala Ministerului Industriilor (M.G. JACOBSOHN. KAISERMAN. în anii (dosare anexe. 1948.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de secţie în D.Of.R. JAK.E. 674. 803 din 21 dec. a M. Mendel . Iancu . M. ISRAILITEANU.originară din Bârlad. p. a M.. partea I-a. u. nr. JUSTER. KAHANE. 154 din 7 iulie 1948. nr. 1949.I. şi autor al unor articole la Unirea (’40-’50). ISAC. Elena . 662). p.Of.după război controlor în cadrul D. (M. 666. partea I-a.P. nr. Sigfried .după război controlor în cadrul D. 667.în 1949 era referentă în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. nr.E.E.Of. iar în paralel profesor de ştiinţe sociale în Bucureşti. ISAK. nr. p. JUSTER. Oscar . A. 1949. 1654-5) ISZAK.663. 24 din 30 ian. de Miniştri (Trebici 2011). 1947. a M. 3002). p. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.Of.G. 112 din 17 mai 1948. Laszlo) (n. partea I-a. 52 din 4 martie 1945.C. 672.M. partea I-a.Of. partea I-a. nr.E. p. publicat în 1964. 1947.G. partea I-a. nr. p.Of.G.membru al Forumului Democrat Patriotic după război. 678.S. C.C. co-autor al studiului D. 1949. Sandu .C. pp. Vasile (n. 7537). partea I-a. al C.Of. 645). 670. partea I-a. din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.din 1947 controlor în cadrul D..membru de partid din 1930 (dosar J/98 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. KALLAI. nr. Emeric . 668.R. 677. Paul (originar din Drăgăşani (!)) .C. a M. 671. nr.S. p. Raul .R. 640) ISCOVICI. Dorina . 76 din 30 martie 1946. 190 din 18 aug. p.după război în cadrul Direcţiei Generale Ape din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. KAHANE.C. p.Of. Irina . 7950). 680. 673.C. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. p.Of. Emil – după război funcţionar la Direcţia Taxe de Consumaţii a Ministerului Finanţelor (M. partea I-a.G. 25 mai 1911) . al P. 1948. partea I-a. partea I-a. 200 din 1 sept. IŢICOVICI. partea I-a. de pe lângă Consiliul de Miniştri până în anii ’70 şi autor ocazional la revista Probleme economice. nr.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 676.C. 52 din 4 martie 1945.C. 16 din 20 ian.C.C. 191 din 20 august 1947. nr. 1948.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.C. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. 15 din 19 ian. 24 din 30 ian. 229 din 4 oct.C. 1654-5) 82 .U. 8598). 679. partea I-a. 738). KAHAN.Of.în 1947 era controlor în cadrul D.I. (M. 5687). 219 din 23 sept.I. JEZOVITZ. p.din 1948 şefă adjunctă de birou la D. Felix . 8971). secretar general al Biroului C. 669. M.

partea I-a. 127 din 3 iunie 1948.Of. nr. Ern(e)st-Samuel . decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.I. ulterior transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriei (M. 28 din 3 febr. p. nr.C. partea I-a. KATZ. 684. 7537). M. 14 din 18 ian. 775. nr. partea a 2-a. 685.C.G. Matilda . 1439). până în ianuarie 1948. M. 661) KANNER. 691.681. dosar nr. 688. 1949. 692. 696. 641). partea I-a. 204 din 5 sept.vol. etc. partea I-a.E. KELL. 7817).Of. Iţic) – ilegalist.P. 6473). 1947. KAUFMAN. Silvia Ecaterina – din febr. a M.I.Of.C. partea I-a.C. Leib .după război funcţionar înalt la Oficiul Industrial al Bumbacului. 16 din 20 ian. 694.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. 1947. p. 169 din 28 iulie 1945. KAPPEL. condamnat la 10 ani şi 6 luni închisoare corecţională pentru activitate comunistă. 225. 1944 – 1949 . 619). (M. Inului şi Cânepei. ff. p. M. partea I-a. p. nr. p. 804 din 21 dec. nr.G.G. KAUFMAN. nr. Victor .din 1949 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. nr.Of. a M. partea I-a. 276 din 28 nov. 59. 297-8). 83 . partea I-a.E. 10558). 1947.Of.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 4847). p.I.C.E.procuroare. într-o perioadă şeful serviciului producţie la Trustul de Construcţii Hidroenergetice. p. 30 din 5 febr. nr.1981) . 190 din 19 august 1947.. 8073).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 10533).C. 24 din 30 ian.Of. după război membru de partid. p. 256 din 5 nov. (M. p. 277 din 29 nov. KAMENITZER.. 1944. 1949. B.S. în iulie 1945 numită membru al Consiliului de Avocaţi al Ministerului Justiţiei (M. nr. KEISS.R.C. Ministerului Energiei Electrice.Of. nr. p. 1065. membru de partid după război. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor înt re deţinuţii evrei din penitenciarul Caransebeş. 1949. A.I. partea I-a.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1948. (M.R. Soly (1931-1999) – inginer. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. KAUFMAN. a M. 804 din 21 dec. a M. Mella .A. în sept. 15 din 19 ian. 686. 1949. nr. 1964. nr. 1626). 1949. Max – din ianuarie 1949 şeful Serviciului Bunuri la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. nr.P. (M.1904 – 31.Of. (M.Of. 1964. KATZ. KATZ.din 1947 controlor în cadrul D.Of. apoi al Ministerului Sănătăţii (M. p. nr. 1964. 191 din 20 august 1947.P. 1948. partea I-a. iar din iunie 1948 membru al Contenciosului Ministerului Comunicaţiilor (M.S.Of. pp. p.Of. partea I-a. 1035). nr. 693. decorat cu Medalia Muncii prin Decret ul Consiliului de Stat al R. M. 737. KAMIL. partea I-a. Ilie (n.?).în 1947 era inspector general adjunct în cadrul D. inv.E. Marcel . 687. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. 4534. 804 din 21 dec. 126 din 6 iunie 1947.I.Of. 6781).C. partea I-a. ulterior funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.din 1947 controlor în cadrul D.E.C. 690. în 1947 în contenciosul M. Mihai . Mauriciu . 1949.Of. apoi în Centrala Industrială omoloagă a Ministerului Industriei (M. 972 din 8 dec. 16 din 20 ian. 282 din 5 dec.I. nr.R. (M. KELLER. 689.G. partea I-a.R.G. 1948 controloare în cadrul D. Marcel . p. 1966).S.Of. pedeapsa expirând la 22 decembrie 1943 (A.I. partea I-a.C. Ernest . a M. 695. partea I-a.Of. 45 din 24 febr. partea I-a. a M. nr. KATZ.C. KAPPEL. numit şi reconfirmat succesiv ca membru al Consiliului General al Asigurărilor Sociale de Stat (dec. funcţionar timp de decenii în cadrul 682. p. 173 din 31 iulie 1947. 289 din 13 dec. nr. 655). 1947.Of. Jean – după război.C. nr. partea I-a.Of. 7491). 9857. p.G. 683. p. nr. S. partea I-a. p.XI. controlor în cadrul D. nr.I. 1947. nr. KATZ. nr. A.Of. nr.Of.N. fond 495 (“România”). p. p. Bella (7.E. M.C.

65 din 19 martie 1947. 160 din 14 iulie 1948. fd. KIRMAIER.C. după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. în cadrul căreia cerceta posibilele “devieri” “de dreapta” (A.G. 127 din 3 iunie 1948. partea I-a. 2103). 701./Kuller 2008a: 445.D. de Bihor din 699.. KELLNER. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M .E. enunţa că “proprietatea socialistă stă la temelia regimului nostru democrat popular. 11646. 109.C. KENDLER.G..funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. INCOMKA. membru de partid din 1923 (dosar K/52 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a. din 1948 membru al Contenciosului Ministerului Finanţelor (M.Of.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier la D.Of.E. 1946. decizia nr.după război controlor în cadrul D. 707. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. / Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (A. partea I-a. fond Comitetul judeţean Bihor al P.Of. 52 din 4 martie 1945. în anii ’50-’70 consilier juridic în centrala aceluiaşi minister şi autor la revista Justiţia nouă (ulterior Revista română de drept). Paul . în 1945 numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili (M. Aladar . 157 din 4 mai 1971). în octombrie 1945 însărcinat inspector general administrativ al judeţului Suceava. emigrat în Israel (?) (inclus în C.. 127 din 3 iunie 1948. 1948. fond 495 (“România”). pe lista U. 700.I.C. nr..E. 4848). 222 din 29 sept.R.254 din 30 oct. partea I-a.” din nr. f.F. p. 737). 26 din 1 febr. 84 . 225. 1947.VI. 8460). o lună mai târziu transferat ca inspector general administrativ în centrala M.C. nr. nr. p. Ileana – deputată supleantă de Cluj. nr.M. 803 din 21 dec.. (1946-1948) (M. KIRMAYER. 1946 în M.R. 256 din 4 nov. nr.A. Tauba – după august 1944 angajată ca translatoare interpretă-şefă în centrala Ministerului Finanţelor.I.P. KIRSCHEN. partea P.N. apud Ţârău 2002: 180). p. KIMELL. ilegalist.Of.N. secţia Cancelarie. partea I-a. nr. 1946. nr.P. p. în mai 1945 transferată în aceeaşi funcţie la Ministerul Propagandei (M. 116 V. 704.1903 – 25.E. 705. p.VI. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. Ionaş (n. partea I-a.S.C. p.S. M. 110 din 16 mai 1947. C.697. Ianoş Mozes KESSLER) (25. KENDI. Bihor) – deputat M. ulterior consilier la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri. 107 din 15 mai 1945. dosar nr. Focşani) – avocat. în articolul “Răspunderea materială a gestionarilor. 1945.Of. pp. KESLER. ? – participant la şedinţa din 13 iunie 1952 a plenarei organizaţiei de partid din M. în iunie 1948 numit membru al Contenciosului Ministerului Justiţiei (M. KOHN116) (n. 1904. Cajal & Kuller 2004). 33 din 10 febr. (M. KESSLER. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. nr.I. 24 din 30 ian. nr. 2038). 749).Of. KERY.. 698. după război avocat public în judeţul Braşov.1980) – ilegalist. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 29.I. partea I-a. Marcel – ilegalist.-D. p.IV. 706.C. partea I-a. nr. partea I-a. dosar nr.BH. 5849. [ea fiind] condiţia dezvoltării democraţiei socialiste şi a naşterii noilor relaţii sociale” şi că “întărirea şi dezvoltarea proprietăţii socialiste înseamnă întărirea puterii oamenilor muncii şi grăbirea lichidării oricărei exploatări”. nr. al P. M.Of. p. 1654-5) KESLER. Ionel (n. inv. 3870).N. nr. 956. decorat în 1964. 4848). 702.Of.R.Of. KERNER. apoi încadrat în contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (1947-1948).Of. p. fiul lui Herman şi Sofia) (n. a M. Galaţi) – de formaţie zugrav.J. nr. Ştefan (n.. partea I-a. 3/1960 de pildă. p.A. în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. p. în care. Iulius .Of. 242/1948. 1964 cu Medalia Muncii.43. C.Of. Iulius (n. partea I-a.R. 3908). partea I-a.A.1909 Diosig. dosar nr 51/1952). incinerat. 703.

721. între 1940 şi 1941 conducătorul secretariatului regional al Partidului Comunist Maghiar din Ardealul de Nord.Of. (1959 -1962. KLEIN. (M. nr. Symondi – evreu maghiarofon. p. la Direcţia Bunuri (M. nr. p. 8072).Of. Hillel (26. 1948.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. decorat prin Decretul nr.Of. 711. partea I-a. M. C. 52 din 4 martie 1945. 8007).în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. partea I-a. 1948.708.C. 712. U. partea I-a. 7347). KLAIN.B. a M. pp.I.Of. 202 din 3 sept.C. din 1936 membru al secretariatului teritorial Ardeal al P. Eugen – după război iniţial funcţionar în cntrala Confederaţiei Generale a Muncii. 204 din 5 sept. 16 din 20 ian. p. p. partea I-a. 7589). p. nr. nr. partea I-a. 1654-5). partea I-a. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.F.Of. 1947. şi Berindei. între 1941 şi 1945 deportat în mai multe lagăre de muncă forţată pentru activităţi comuniste. partea I-a. partea I-a. pp. nr. 200 din 1 sept.Of.1972. din 1945 şeful comitetului judeţean Cluj al P. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.C. 1948. 5966) KLAR.C. M. 4534. nr. KOFFLER. după naţionalizare.R. vezi Andreescu. KLEIN.R. Dâmboviţa Bucureşti (M. partea I-a. este numit de ministrul Industriei contabil-şef al fabricii de in şi cânepă “Trainica” din Brăneşti. 662). KIVOVICI. nr. şi Kuller 2008a: 226). 190 din 17 august 1946.C. KLEIN. apoi funcţionar în cadrul Oficiului Industrial al Lemnului. 1947. 1033). avocat la Baroul Cluj. KOHN. 715. p. nr. 37 din 14 febr. LEOPOLD .C. Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. Ladislau .VI. în 1948 membru în activul central şi în Biroul Secţiei Administrative Centrale a C. KLEINER.R. 716. 15 din 19 ian. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. I. 710. p. a M. nr.R.. M. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale (M.1891 .G. partea I-a.G. nr. a III-a. 126 din 6 iunie 1947. KLEIN. 164 din 19 iulie 1948. partea I-a. 1949.din 1947 controlor în cadrul D. Alexandru . 1947. Cluj) – ilegalist (iniţial în reţeaua “Ajutorul Roşu”. Moru – în 1948 angajat în centrala Ministerului de Finanţe.I. 1948. 7951). apoi la U.Of. perioadă în care a fost şeful catedrei de economie plitică).B.Of. KLAIRMAN. 1945. p. Dobrincu şi Goşu 2009: 110). . nr. socrul lui Gheorghe Adorian. KLEIN. al. Haşi .G.din 1947 inspector în cadrul D. Iosef – în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Muncii. partea I-a. p.C. 1949. nr.Of. 205 din 4 sept.C. 643). 16 din 20 ian. Herman . posibilă identitate cu omonimul care în 1948. KLANG.T. Sergiu .E. a M. nr. (M. 717.F. 722.Of. 8937).E.din februarie 1948 controlor în cadrul D.G. 720. a 709. 52 din 4 martie 1945. când demisionează (M. p. Riza – după război consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. partea I-a. 713. a IIIa (v.Of. M.Of. Mese . p. 7151) KLEIN. 1654-5). 213 din 14 sept.). (M. 1263.Of. partea I-a. Nastasă şi Varga 2003a: 113-120).C.I. 31 din 7 febr. partea I-a.Of. 85 . 714. 662). nr.Of.d. până în febr. (v. KLEPER. p. autor al unor multiple studii elogioase la adresa marxismului (pentru autobiografia sa înaintată partidului. nr. 719. 1948.C. partea I-a. pp. 723.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. p. 718. profesor universitar de economie politică la Universitatea “Bolyai” (din 1946 până la unificarea din 1959). 1949. 183 din 14 aug. C. decorat în 1971 cu ordinul “23 August” cls. Beno – din 1945 şef de birou tehnic la D.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. autor de articole propagandistice în publicaţiile Lupta de clasă şi Osztályharc.G. KLEIN.E.Of. Odon – activist la Comitetul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor.

1946 secretară de presă (i. 1944 (A. 7340). 297-8). 3705). 152 din 5 iulie 1948.VII. în 1949 instructoare în cadrul sectorului Edituri al secţiei Propagandă şi Agitaţie al C. p. 115-21). pedeapsa expirând la 2 dec.724. KORN. KORN. partea I-a. “Solin” şi “Runa” (M.. partea I-a. iniţial numit de către ministrul Industriei şi Comerţului administrator unic la întreprinderile “Carpatia”.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I-a. 59.org/GK00. Heinrich – în a doua jumătate a anilor ‘40 inspector administrativ în cadrul Direcţiei Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Bucureşti (M. p.bjt2006.C.Of. 16 din 20 ian. fd.S. IZSAK. 734. când acorda un interviu unui website evreiesc (Kornis 2009: 213-38.Of. p. 1949.S. Omar Hayssam. conducător tehnic al Tabăcăriei Naţionale. 733. 16 din 20 ian.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. tatăl avocatei Alice Drăghici (avocatul apărării în dosarele Brădişteanu. nr. 8461). dosar 51/1949.R. nr. Emil – în 1946 acuzator public pe lângă Tribunalul Poporului (M. probabilă identitate cu “”Iszak Eugen”.P.S. 1889-1956. nr. Charlota – profesoară de limba franceză. nr. KRAKAUER.vol. 86 . KRAID. nr. nr. Clej 2010)117. 1946. 725. 1948. p. Carol (uneori ortografiat românizat “Conert”) – după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. nr.R – secţia Propagandă şi Agitaţie.Of.e. 11-1954). apoi funcţionar în centrala Ministerul Comerţului Exterior (1948-1973).Of. emigrat în Israel în 1973 şi stabilit definitiv în Germania în 1974.1911) . originar din Timişoara) – ilegalist. Iosub – din 1948 referent tehnic în centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M. 661). 124 din 31 mai 1948. 731.A. partea I-a. 356). KORNIS. 1948.I. 20. condamnat la 4 ani închisoare pentru activitate comunistă.Of. 270 din 21 nov. KONDOR.Of. Ghedeon – evreu maghiarofon. partea I-a. deputat de Satu Mare în Marea Adunare Naţională. inv. KOLISCHER. etc.. nr.P. p. partea I-a. inv. nr. 12086). 4735). 732. 222 din 29 sept. 738. KOVACS. al P.Of. nr. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul nr.P. 736. 1946. fraţii Cămătaru. 728. în timpul războiului deportat în lagărul de muncă pentru evrei comunişti de la Vapniarka (înregistrat ca vopsitor sub numele Gheza Corniş”). 23. nr. ff. cenzor) în centrala Ministerului Informaţiilor.C. p. nr. Waldemar . 737. p.R. 1964.N. Eugen (n. A. partea I-a. 423 din 15 iul. partea I-a. al P. P.S.C.Of. KOHN. membru de partid cu stagiul acordat din 1939.Of. 730. dosar secţia Relaţii Externe nr. 804 din 21 dec.C. 1033). 753). 662).1917.html.R. după naţionalizare. 26 din 1 febr. din 1948. Nahman .S. KRAID. în sept. “Colişer”) – procuror comunist timp de decenii. partea I-a.C. KORN. Paula . după război stabilit la Bucureşti. C.).din 1948 şef de secţie în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p.Of. KOPPEL. ales pe lista U. 729. (1946-1948) (M. apoi a Artelor şi Informaţiilor (M. 117 Vezi şi o scurtă biografie la adresa http://www. I. al P.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 31 din 7 febr. 3231. 1949. 95 din 22 aprilie 1948. Evy – din nov. partea I-a. p. KÖRNER.Of. (A.I. Harry (1926 – 2007 Bucureşti) (uneori transcris şi în forma românizată 726. 727. Carol . 205 din 4 sept.menţionată la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.I. KONERTH. Oscar . nr. 735.J. partea I-a. I. p.M. unde a ocupat funcţia de şef adjunct de serviciu. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Caransebeş. 1947. în prima jumătate a anilor ’50 (fd.N.M.C.M.activist al secţiei Relaţii Externe a C. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. ff. Geza (n. în ultimii ani ai carierei procuror la Parchetul de pe lângă C. 16 din 18 ian. 1946. KORNER. 1963.

19 din 23 ian. nr.Of. partea I-a. 1945.. ulterior profesor de neurologie la I.Of. 7817). cu atribuţii de control. p.B. în anii ’50 în conducerea E. I. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 190 din 19 august 1947. supra). M. 4533. 15 din 19 ian.C.Of. 184 din 11 august 1948. partea I-a. nr.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. patea I-a. partea I-a.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. Bucureşti) – medic neurolog. Artur (15. inv. Carol .E. p. M.D. Moise – în august 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M..Of. 256 din 5 nov.Of. nr. p.C. 7895. inv. 1947.N. 189 din 17 aug.R. partea I-a. (M. 646. 176 din 2 august 1948.A. M. 747. I. 9857. 119 din 28 mai 1947. 749. 1213). Poligrafiei şi Difuzării Cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri. p. 16 din 20 ian. p. în anii ’50-’60 redactor principal la Editura Politică. decorată cu Ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul nr.E. nr.V.C. 226 din 29 sept. (M. JOIL.Of. KREINDLER. p. p. Raul (pseudonim publicistic ocazional: “Raul Iulian”) (n.D. partea I-a. 200 din 1 sept. Fany – soţia lui Raul Joil (v.A. după război activist de partid. partea I-a. Bucureşti (1948-1970) şi medic curant la spitalul Colentina. 131 din 8 iunie 1948. 645). nr. nr. p. 4696). confundat în mod posibil cu: KREINDLER. Heinrich . M.Of. Relaţii Externe (nr.secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice din 1947 (M.G.din 1947 controlor în cadrul D. Max .G. M. 1949. partea I-a. Maier – inspector la Comitetul de Stat pentru Preţuri. 42. 1949. din 1949 consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. p.V. 100.Of. LAKSER.739.C. M. după 1945 în conducerea C. dosar 10/1954) şi Administrativ-Politică (nr.C. 534.I. partea I-a. 4255. M. 1948. Arthur – activist de partid cu fişă de cadre la secţiile C. ulterior la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. 729 din 24 octombrie 1969. 100.P. Emanoil . inv. 10909.Of.. M. p. 282 din 5 dec. p.C.E. nr.R.Of. partea I-a. 6313.1988.Of. 287 din 14 dec.C. nr. partea I-a. 751. KREMER. 748.F.S. al A. Carol . KUHN. 4968). 744.Of. dosar 68/1955). partea I-a. partea I-a.S. 746. 159.. partea I-a. nr. 10245). 1949. 268 din 19 nov. 9855). nr. nr. 1949. 1948. nr. KRASNER. 741. decorat prin Decretul nr.Of. 1947. LACHNER. 2009: 162).C.Of.Of. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. p. KREINDLER. 256 din 5 nov. Iaşi) – fost poet suprarealist în perioada interbelică. 750. M. M. 7950).Of. 745. nr. 87 .Of. nr. nr. 15 din 19 ian. In şi Cânepă).din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Bumbacului.1900 – 28. nr.L. JOIL. 743. la sfârşitul anilor ’40 şef de seviciu la Direcţia Generală a Editurilor. D. p. KRON. 35 din 11 febr. 742. p. partea I-a. 1947. nr. 752. 1048. la Direcţia I.Of.după război referent în administraţia centrală a C.1904. ulterior publicist şi mai ales traducător (menţionat şi în Pienescu 2008: 154). 658). Andrei – în 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri administrator delegat. p. 1947. nr.I. partea I-a. 7491). p. KUHNER. dosar 139/1955) şi Administrativ-Politică (nr.. p. dosar 68/1955). la secţiile Propagandă şi Agitaţie (nr. a M. Emeric . 5663.I. partea I-a. a IV-a.P. partea a 2-a. 740.I. cu fişa sa de cadre prezentă în fondul C. în 1948 înalt funcţionar în cadrul Ministerului Sănătăţii şi preşedinte al comisiei de editură din cadrul Direcţiei Studii a Ministerului Sănătăţii (Bărbulescu et al. p.IV. 126 din 6 iunie 1947.C.Of. din 1948 membru titular al Academiei R.M. al P. al Oficiului industrial de Bumbac (apoi de Bumbac. nr. p. partea I-a. 1947. 25. inv. Inului şi Cânepei din cadrul Ministerului Industriei (M. a M. KRAUSZ. Isidor .. ulterior director al Centralei Industriale a Bumbacului (1948-1949). (?) KUBITZ.

LAZAROVICI. E.I. partea I-a. 754. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.E. 762. 190 din 19 august 1947. LANDES. Iuliu – inginer. nr. Kuller 2008a: 446). nr. C. nr. 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. LĂZĂRESCU.R. Ludovic – din 1947 controlor economic în cadrul D.C. decorat în 757.L. 230 din 4 oct. inv. LAZAROVICI.E. 1949. Friederich .. 759.A. 76 din 30 martie 1946. Fred . al P.) şi “acoperit” consilier cultural principal la Ministerul Informaţiilor (M.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 11362).1914 – 27. nr. ambasador în Regatul Unit (1964-1968). cu stagiu recunoscut de partid din 1936. pensionar M. anexa la dosarul nr.X. secţia Cancelarie – dosare anexe. căs. membru de partid. p. 299 din 29 dec. partea I-a.Of.R. 32 din 8 febr. LANDMAN.C. p.I. 190 din 17 august 1946.1913 .Of. LAZARIDE. Belgia şi Luxemburg (1968-1970 şi respectiv 1976-1978) şi Volta Superioară (în prezent Burkina Faso) (1970-1976). 3372. (dosare anexe nr. Judith – din ianuarie 1948 şefă de secţie în centrala M. (M.P. partea Ia. Isac – consilier cultural în centrala Ministerului Informaţiilor. (M. prim consilier şi însărcinat cu afaceri la Paris (1951-1953). M. Tinereţea (1944-1946).Of.753. v.II. din august 1946 consilier cultural şi de presă la Legaţia României de la Washington118 (1946-1948). decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. cu Ana.R. v. 763.Of. 87 din 13 apr. p. Ionel . Kuller 2008a: 446). 662).ro). Arhiva C. nr.C. 756. LĂZĂREANU.M. LAUFER.R. partea I-a.A. p. 1948 – febr. 755. LAZAROVICI) (18.E. p. Andrei (n. 3000). partea I-a.Of.9... tatăl lui Dan Mircea Lăzăreanu.Of. 2041). Arhivele Naţionale (ANIC).unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. 55 din 6 martie 1948. 95 din 22 aprilie 1948. pentru un scurt timp şeful serviciului de presă la întreprinderea “Filmul Popular”. 760. partea I-a. LANDAUER. 1948.Of.Of. 1948. 7492).R. M. partea I-a.A. partea I-a. apoi redactor şef la ziarul organizaţiei Tineretului Progresist. p.1985 România) – ilegalist. 764. LAX.curierul.. 2009: 71. p. Cristiana Marin în Curierul Armatei. nr.R. 38/1956. 16 din 20 ian. 803 din 21 dec. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a P. p.G. după război inspector şef în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice.C. nr.1991) (fiul lui Barbu Lăzăreanu [v.S. 8937 şi 8971). pp. 10/1954) şi referat de cercetare la Fd. (M. nr. 1947. Aşer LAZAROVICI) (18. Ilie – în 1948 inpector general sanitar în cadrul Ministerului Sănătăţii şi membru în conducerea Uniunii Sindicatelor Sanitare (Bărbulescu et al. Dosar 10/1947. 204.din 1948 inginer în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Alexandru (n. partea I-a.Of. LAZAROVICI. în paralel membru al Comitetului Director al Editurii de 118 Pentru rapoarte despre colegii de legaţie pe care Lăzărescu le înainta partidului. ulterior ofiţer al Serviciului de Informaţii (precursorul D.II. partea I-a. 88 . nr. filele 27-33. infra]) – jurnalist (1933-1944). 8009).E. Victor . pledoaria lor fiind mai degrabă un rechizitoriu (Rusnac 1997. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (apr. 758. 761. p. nr. Pentru un serial de articole dedicate Legaţiei României la Washington în acea perioadă.Of. după război director în cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1947-1950). ministru adjunct al Afacerilor Externe (1953-1961). în 1948 numit de ministrul Lucrărilor Publice în conducerea C. partea I-a. Ernest – după război referent-şef la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. al P. Secţia Relaţii Externe. nr. 1949) (M. p. nr. nr. 3293.Of. 76 din 30 martie 1946.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. a M. LAUFER. 1123. 3705).E. 1949.C.C./P.forter. 7 -11 (218-222) din 2007 (arhivă disponibilă în format electronic la http://www. declarat persona non grata de Departamentul de Stat (în replică la o măsură echivalentă a autorităţilor de la Bucureşti).VIII. revenit în ţară ca director în centrala M.C. 1964 cu Medalia Muncii. nr. 3002).

767. 1964. pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr. (1953).Of.C. nr. 769. 1948. partea I-a. 768. 1033). p.Of. 1948. nr. 31 din 7 febr. M. Şulim . a M. 1948. 4255).N. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. Liza LAZAROVICI) (n. partea I-a. 642). Nicolae . 31 din 7 febr.C. iar în 1971 cu (Decretul nr. 6.M.Of. 119 din 28 mai 1947. 5/431/1947 de la Ministerul Justiţiei. 2009: 204). p. nr. LEIBOVICI.” clasa a III-a în 1948. ulterior pe diverse funcţii în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.I. nr. cu fişă de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. când demisionează (M. Ionaş . p. 1949.1915 Lucăîceşti. partea I-a. 1947 în M.Of. p.C.R. 1948. p. redactor la postul de radio “Spania Independentă” în anii ’60. M.Of.C. LEIBOVICI.R.d.M. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. p.Of. 774. 894). nr. p. ulterior director general adjunct al Direcţiei Editurilor şi Tipografiilor din cadrul Ministerului Culturii. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 37 din 14 febr. al P. instructoare C. Bărbulescu et al. Willi – în 1949 era membru în conducerea U. al P. 158 din 12 iulie 1948.P. Luş – inspector sanitar general în cadrul Ministerului Sănătăţii în 1949 (M.P. 1948. partea I-a.Of. Clara (n. iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. 5784). Lidia (n. LĂZĂRESCU.R. Solomon . 1033).C. 1964 cu Medalia Muncii. (M. 804 din 21 dec. p. (M. 120 din 26 mai 1948. (M. nr. LEIBOVICI.R. LĂZĂRESCU.E. 770. p.G. 803 din 21 dec. 314. nr. partea I-a. nr. 29 din 5 febr. alături de Ghizela Vass. HIRSCH) (n.1949. nr. partea I-a. LEHRER. a III-a (dosar L/29 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).din februarie 1948 controlor în cadrul D. 76 din 1 aprilie 1947.” clasa a IV-a.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.C.C. p.1915). nr. Vili (Willy) (1917-1986) . apoi simplă activistă a partidului. 157 din 4 mai) cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (dosar L/30 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).G. 8971. 1949. 1947. şi şefă adjunctă a secţiei relaţii Externe a C.după război controlor în cadrul D. nr.1909 Bucureşti) – în 1948 era inspector general în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. a M.Of. LEB.Of.R. I-a în 1949. p.765.C.I. menţionat şi în M.C.G. partea I-a. LEIBOVICI. Clara LAUFER119) (n. LEIBOVICI.C. 11.Of.R. decorată cu ordinul “Steaua R. 15 din 19 ian. 1949. iar de la sfârşitul anlor ’60 director la Editura de Stat pentru imprimate şi publicaţii. 11 din 14 ian. partea I-a. Felicia – în 1949 era referentă în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. nr. partea I-a.E. 777. Leopold (n. 229 din 4 oct. partea I-a.G. nr. nr./P. Stat” (numit în 1948 în locul lui Petre Năvodaru (Fischer)). 771. LEIBOVICI.X. A.Of. până la mijlocul anilor ’60.Of. partea I-a. 24 din 30 ian.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.P.I. membru P. 1267). 772. 1330. Bacău) – după război şefă de serviciu la Direcţia Presă în Ministerul Propagandei / Informaţiilor până în ian..I. Rosine . 775. 89 .C. 5 din 9 ian. 1949. Alexandru .C (M. partea I-a. partea I-a. LEIBOVICI. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. partea I-a. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. nr. 17 din 21 ian. 319. a M. nr.Of. 737.Of. 6658 din 28 ian. nr. 119 Pentru schimbarea numelui vezi dosarul nr.S. A.E. a condus în cadrul secţiei un grup neoficial de sprijin și coordonare a luptei antititoiste. LĂZĂRESCU. 776. 4611). 640).R. 773. p. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.C. 15 din 19 ian.Of.XII.din februarie 1949 şef serviciu în cadrul D. LĂZĂRESCU. partea I-a.I.VIII. după război. din 1940. 2630.R.în 1948 era controlor în cadrul D.din februarie 1948 controlor în cadrul D. partea I-a. p. 38 din 16 febr. 13/26. 708). p.Of.E. 766. M. p.C. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1948. p. 1947.

G. 782. LEONEANU. partea I-a. 1945.Of. a M. Nastasă. 121 Periodicul a fiinţat sub numele Unirea între 1945 şi 1951. 6662). 2.Of. nr. 175 din 31 iulie 1948. membru în conducerea C.E. partea I-a.1986 Israel) – jurist.R. nr. a M. 789.II. 1911). nr. nr. M. LEISS. a M. din 1935. Moise . 25 din 31 ian. 250 din 1 nov. 784. 1947.1949. nr. p. 790. 7951). partea I-a. decorat de fostul suveran Mihai cu Ordinul „Steaua României” în grad de Ofiţer (M. partea I-a.P. p.I. emigrat în Israel. 185 din 12 august 1948.Of.din 1947 controlor în cadrul D.II. Marcu – din august 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. fiul lui Abram şi Blima) (18. 12. LEISTER.C.C. p. .d. a M.C. Herşcu LEIBOVICI 779.I.) până în 1951. M. 1945. H. deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952). apoi. (1947-1948) (M. 5785. LEINWAND.Of. 205 din 4 sept. nr 56 din 8 martie 1948. 200 din 1 sept. unde este promovat progresiv în cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor. 1964 cu Medalia Muncii. Leon (n. partea I-a. 120 120 Românizare a numelui în baza deciziei nr. 3903). nr.C. (M.Of.C. 1134). cu Silvia (n. 7352). p. 209 din 9 sept. controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. 787.C. 9665. calitate în care a participat la epurarea juriştilor consideraţi “fascişti”. Varga 2003a: 396. nr.Of. partea I-a.I. partea I-a. nr.). 780. Rebeca .. Leon HERŞCOVICI) – membru de partid din 1945. 264 din 14 nov. nr. ulterior funcţionar în Ministerul Chimiei. 158 din 12 iulie 1948. 791. 5 din 9 ian. până la desfiinţarea sa în 1957. 783. partea I-a. nr. Rafael . CATZ) (n.Of.din 1947 inspector în cadrul D. 1948. partea I-a. pentru nume.E. LEITMAN.Of. director în cadrul C. nr. 803 din 21 dec. LEIBOVICI-ŞERBAN. partea I-a.C. Alexandru – în august 1947 viceconsul al Ministerului Afacerilor Străine (M.din 1947 controlor în cadrul D. sub denumirea Viaţa noastră.C. 741.S.G. partea I-a. p.Of. 10092). Alexandru (n. 98 din 29 aprilie 1946.778. 6804). 90 . p. secretar general al Federaţiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti (F. p. LEIBOVICI) (n. LEIZEROVICI. din 1948.1909 Piatra Neamţ – 10. LEOPOLD. 106.Of. 107 din 15 mai 1945. membru P. în M. nr. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M.Of. p.1912 Bucureşti) .funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 10092). p.C. 174 din 1 august 1947. partea I-a. 71). 17. I. 1947. p. p. 8598. 1949. căs.D.Of. p. 1949. 219 din 23 sept.E. 1945 în M. 6292).Of. 1947. LEONTE.X.din 1948 şef de birou tehnic la D. partea I-a. LEIST. ulterior consacrat ca publicist (M. Bernard –inspector în cadrul D. 250 din 1 nov.IX. 6.G. partea I-a. Maier Zadok . 788. 781. nr. ulterior.E. şi redactor la ziarul Unirea121 al comitetului. (M. (M. nr. 70. p. n.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.până în februarie 1949 şefă adjunctă de birou în cadrul Direcţiei Arte Plastice a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p. 4231. tatăl Marianei Segal şi Simonei Katz (Andreescu. LEIZER. 1947. Şulim .C.C.E. v.U. membru în primul consiliu al Baroului Ilfov. p.Of. 785.Of. nr. C. acuzator public în Tribunalul Poporului (1945-1946). M. 264 din 14 nov. Solomovici 2004: 135 şi 2003: 178. LENTEA.I. 9665 şi decizia nr.I. nr. nr.Of.1914 Iaşi) – în 1946 era consilier de presă în centrala Ministerului Industriei şi Comeţului. 15 din 19 ian. 1947.din 1948 referent stagiar în centrala Ministerului Comerţului (M. (n. p. partea I-a.R.Of. partea I-a.Of.900 din 3 martie 1948 a ministrului Justiţiei (publ. 786. 316. nr. LEMPEL. 2076). p. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a. 645). LEON. nr. Iosef .P. Rosen 1990: 66. p. Leon (n. partea I-a.E. partea I-a.G. 32 din 8 febr. 7438). când este încadrat iniţial ca şef de serviciu în centrala Ministerului Propagandei.045 din 17 oct. p.Of. M. 1948. Ştefan .

16 din 20 ian. 6. 1949.R. în special la Argus. respectiv în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 6781).III-a. şi Benjamin & Stanciu. al P.S. nr. director în centrala M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.%20Leabu%20-%20Lubotici/Lerner%20Otto/index.E. LEVY. p. p.. 92 din 17 aprilie 1946. pp.E. membru al Comitetului Executiv al P.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/L/L%2002. (M. unde va activa ca redactor-şef al cotidianului de limbă română Viaţa noastră. Enric Sergiu .C. LIBROS.I. nr. Henrieta – secretară de presă în centrala Ministerului Informaţiilor. Mauriciu – din 1945 şef de birou tehnic în D. 641). 266 din 17 nov. 19. 803.) şi instructor al organizaţiei de bază a partidului (1945-1948-?) (secţia economică a C. apoi al C. 1949. fond 495 (“România”). M. Sergiu . după august 1944 membru al Comitetului Executiv al Confederaţiei Generale a Muncii. partea I-a. 225. partea I-a. p. pentru scurt timp secretar al C. “Mişa” Moise (27. 799.R. 802. 798. nr. LERNER.17. 801. 50 din 1 martie 1948. 533).P. M. 218 din 20 sept.G.Of.G.” clasa a III-a..1).în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. ilegalist. partea I-a. LEVAS. crt 9. aflat în 1941 pe lista comuniştilor “categoria A” întocmită de Siguranţă (intrarea “Levi Moise”) şi cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of.F. 1654-5). când este arestat şi condamnat pentru spionaj122. după război consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor. p.F.Of.Of. Bălţi .G. Iosif . 87 din 13 apr. p. 1654-5). Roşie. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1949) (M. 796. în aprilie 1948. (stagiu recunoscut din 1933) şi ziarist la Şantierul (condus de Ion Pas).A. 32 din 8 febr.R. autodeclarat evreu în înregistrările de la Casa de Pensii a Ziariştilor (v.R. director în Ministerul Muncii (1946-1947). 122 V.Of. graţiat în 1957 (Andreescu. Paul .Of. LEVIŢCHI. mai întâi la Direcţia Presă. partea I-a.?. nr. 19 din 23 ian. LEREANU. 1133).I. 123 În fapt. 1948. când “defectează” şi emigrează finalmente în Israel. atunci când. inv. LERNER. Mircea (n. Otto (n.Of.1920. nr.792. p. 793.Of. p. nr. partea I-a. C. aşteptând cursa transatlantică. 662). pentru probleme internaţionale. (1947-1948). 794.P. nr.G.XII. fişa matricolă penală la http://86. Cernăuţi. nr. nr.C. 10174). 1869. iniţial fusese numit ministru plenipotenţiar la Buenos Aires şi se afla la Paris. 3372. LESPEZEANU. dosare anexe. 12. p.S. 91 . LEVIN. în febr. nr. dosar nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. partea I-a. LESNER. nr. ales în 1946 deputat de Bucureşti pe lista Blocului Partidelor Democrate. partea I-a. Robert – consilier tehnic la Institutul Naţional al Cooperării (I. nr.C. C. 1949. LICHTIG. 52 din 4 martie 1945. 800. (1948-1950). Israel) – fost membru P.R. Wilhelm – din 1945 şef de birou tehnic la D. partea I-a. a M. fiul lui Bernard şi Maria) – locotenent-major în Armata 795.Of. (aripa procomunistă Rădăceanu-Voitec).X.1888) – ziarist în periada interbelică.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.R. p.din 1947 controlor în cadrul D.Of. 1946).M. iar în 1948 cu ordinul “Steaua R.C.O. 105). partea I-a.M. Wolff – în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Comunicaţiilor (M. Bucureşti. partea I-a. revenit în ţară în 1944. 10257).X. din aprilie 1948 prim consilier şi ministru plenipotenţiar al Legaţiei Române la Roma123 până în 1950. p. 1948 nominalizat ca prim consilier de legaţie pentru Legaţia României de la Buenos Aires (M. nr. 797.1915. funcţionar la Preşedinţia Consiliului de Miniştri până în 1953. a fost notificat asupra schimbării ( B. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler II (Decretul nr.E.C. Năstase şi Varga 2003a: 592-3).D. 17 şi 47-1947). 1947. partea I-a. partea I-a. al P. 1996: 22). LEVOCOVICI. 15 din 19 ian.N. 3945). 1948. pp. nr. p.125.D. apoi la Direcţia Culturală 8M.C. 2790 din 16 sept. 52 din 4 martie 1945.10 din 12 aprilie 1948.Of.după război inspector în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M.Of. 1946. director al ziarului Poporul (1946-1948). 173 din 31 iulie 1947.php.

LINKER. al P.E.pdf. partea I-a. p.I. decorat prin Decretul nr.L. 811.R. partea I-a.C.Of. p. nr. 812.).Of. funcţionară la Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă timp de peste trei decenii.Of. p. 1949. 106 din 12 mai 1947. cea mai mare perioada ca instructor la Secţia cadre a C. 28. 3713). când va fi arestat şi judecat ca spion sionist. nr. 807. propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.Of. 1189). Carol . ulterior directorul Rafinăriei 6 Ploieşti (1959-?).Of.E.U. 644).I.Of. 1902) – controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (1945-1948).E. Luca şi al altor lideri de partid până în 1953.B.C. nr. nr. p. (M.. L. partea I-a. I.din 1948 şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Industriei (M. 808. al P. partea I-a.C.C. Clara (n.. 806. 4258. pe str. fiul lui Bercu şi Fani) (n.Of. p. Villi (Willy LÖBELSOHN125. LICHTMAN. 814. rubrica Decese din Realitatea Evreiască la http://www.I. medicul personal al lui V. 16 din 20 ian.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 662).P. 107 din 11 mai 1948. p. 1949. Nathan LEIBOVICI) – activist de rang înalt în partid timp de patru decenii. după război consilier administrativ în cadrul Comisiei Române de Legătură cu Comisia Aliată de Control (M. Eugen – controlor (1947-1948). nr. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 662). 1949. cimitirul sefard124) – soţia lui Nicolae Liteanu.1923 Piatra Neamţ) – şef de secţie tehnică (1949-1954).II-a. nr. 107 din 15 mai 1945. încă în viaţă se pare. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. 1948 director comercial).în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I-a. Sima (1915 – II. 110/1955). de profesie medic. Bucureşti. Ana .D. p. iar dn 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Clara .804. Eugen .R. p. nr. 15 din 19 ian. V.R. 6293). membru P.C. LIEBLICH. 10919).Of. LÖBELSOHN) (soţia lui Horia Liman) – după război angajată iniţial ca şefă de birou în Ministerul Propagandei în mai 1945. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.C. 124 125 V. parteaI-a. partea I-a. 119 din 28 mai 1947.. fişa de cadre în u.R. respectiv inspector (1948-1949) în cadrul 805. 15 din 19 ian. 1948. D.R.org/db/pdf/nr292_293/pagina30. decizia ministrului Justiţiei nr. p. LIEBLICH. 286 din 10 dec.Of. partea I-a. partea I-a. Marinescu”.C.M. 642). 809. 810.E. 1948 în M. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. 92 . decorată prin Decretul nr. (inclus şi în C. cu Dita Gelehrter Lieblich. 175 din 31 iulie 1948. LIFŞIŢ. nr. 1947. ulterior medic endocrinolog la Spitalul “G. pentru scurt timp după emigrarea lui W. 4255. iar apoi (din 1954) director tehnic la Direcţia Centrală Industrială a Tricotajelor şi Confecţiilor din Ministerul Industriei (M. LITEANU. p. Sandu (1901 – 1971 Bucureşti) – ilegalist (internat în lagărul de muncă obligatorie de la Miercurea Ciuc).S. Nicolae (n.Of. în iunie 1948 numit director tehnic al nouconstituitei societăţi de stat “Petrolexport” (din sept. Jean Monnet nr.2008. LINDER. LIVIANU. 24 din 30 ian. nr. 3904 şi nr. 34 din 10 febr. Aurel (n. fost preşedinte al Uniunii Comunităţilor Evreieşti. 53. partea I-a.R din 1941. LITEANU.a.G. partea I-a. căs. 737). ulterior promovată succesiv până la funcţia de director administrativ adjunct în centrala Ministerului Informaţiilor (M. eliberat în 1955 şi reabilitat.R. a M. Filderman (succedat de Israel Bacal).în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. p. în paralel cadru didactic la Facultatea de Textile a I. cu dosar la secţia Organizatorică a C. LIMAN. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. nr. nr. 39904 din 28 apr. decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa III-a. redactor la Veac Nou (organul de presă al A. preşedinte al F. 1949. LINDER. membru în conducerea C. 813. partea I-a. (1955. p.C. 16 din 20 ian.S. nr. 1949.romanianjewish./Kuller 2008a: 447).

(dosare anexe. iar în august acelaşi an avansat director adjunct al centralei.R. Economie. 824. 546). partea I-a. 1949. partea I-a.C. rămas în Ucraina după 1945. p. 189/1952 şi 249/1952.Of.Of.C. 1949. cu fişă la secţia Economică a C. 15 din 19 ian. (1944-1948). Dudu (n. LOVEANU.R. fostă ilegalistă. 644). 200 din 1 sept. Heinrich . dosar nr. nr.C. p. p. 126 Singura menţiune a identităţii sale evreieşti descoperită în elaborarea lexiconului de faţă îi aparţine autorului evreu Solomovici (2001 II: 42). 61.C. 175 din 31 iulie 1948. LEIBOVICI) – în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lânii (M. (M. v. LOGHIN. LOBENSOHN.F.a. u. 4 din 4 ian. partea I-a. p.A. al P. LIVEZEANU. inv 517.G. (dosare anexe. ca director adjunct de contabilitate la Administraşia Livrărilor. 25/1954 şi 62/1955). ministrul industriilor şi materialelor de constructii (1955-1957). nr. în 1947 transferat ca director adjunct de contabilitate la Institutul General de Asigurare. p.G. partea I-a. M. 2 din 2 ian.F.I.1925) – directorul Oficiului Comerţului Local începând cu 1959. p.Of. p.R. deputat M. LUCA. 36/1952..815. (1952-1961).C. David H. 207 din 7 sept.din 1948 şef de secţie la D. 1898 Câmpina. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. nr.C. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. partea I-a. 1947. inv. 662. şi al Comitetului Executiv al U. 1949.E. (dosare anexe. ulterior ministru adjunct (1949-1952) şi ministru al Metalurgiei şi Industriei Chimice (1952). fiul lui Herman) (n. nr. nr.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. 515).Of. 818. PH) – din august 1948 referentă în centrala Ministerului Afacerilor Externe (M. nr. p. 2. 16 din 20 ian.P. după război director SovromMetal Reşiţa (1949). cu fişă la secţia Economică a C. (1948-1952). nr.R. Va. LÖBL. 10417. (123/1951). 1948. 77/1952. a M. 646). p.Of. nr. contestabile. nr. Carol126 (1917-1991) – ilegalist. p.Of. (?) LONCEAR. nr. ministrul industriei metalurgice şi construcţiei de maşini (1952-1953).Of. 9857. 822. 821. 5784). p. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici.C. 662). a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. partea I-a.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. al P. 825. 93 .I.Of. 15 din 19 ian. 1949. inv. 256 din 5 nov.C. 1947. fond 495 (“România”).C. LOVINGHER. al P.R. al P. partea I-a.XI. 32).Of. nr. din 1949 consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. 529) (M.E. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C.C.” cls. nr. R. 7401). şi decizia nr.Of. al Partidului Comunist Spaniol). 823. Eugen (n. ilegalist din Cernăuţi. 16 din 20 ian.C. p. partea I-a.C. 1947. partea I-a. ulterior cu diverse funcţii de răspundere în sectorul industrial. în 1948 revenit în centrala Ministerului de Finanţe. LÖBEL. p. M. p. Elisabeta (născută Betty BIRMAN (după alte surse. inv. partea I-a. nr. nr. 819. partea I-a. nr. Jean . M. 820. 1948 în M. nr. 7951. p. M.I.Of. nr. 817.A. 1945.R.C. Gheza (n. 1948. Geza LÖWINGER. nr. nr. 7491). 201 din 31 aug. Generală a Statului din cadrul Ministerului de Finanţe. ulterior dispecer. M. 7262. 5 din 7 ian. partea I-a. 158 din 12 iulie 1948. apoi membru al C.C. LÖBEL. 17 apr. 1948. 225.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. soţia lui Vasile Luca127) – originară din Basarabia. 83134 din 2 sept. 9 martie 1905) – membru de partid din 1945 (dosar L/90 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 6292). 275 din 30 nov. 106). nr. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. membru al delegaţiei României la Federaţia Internaţională a Femeilor Democrate. Adolf . Eugeniu . partea I-a. Birnbaum).D.Of.N. voluntară în războiul civil din Spania (inclusiv membru al C. preluat după reorganizarea ministerială în Ministerul Industriei (M.R. 190 din 19 august 1947. a M. LÖWY. partea I-a. 127 Anterior căsătorită cu Avram Weissman.Of. 1948. Moscu – în 1945 încadrat ca şef de secţie la Direcţia Buget şi Contabilitate 816.Of. după război membru în Comisia Centrală a U. Aneta (LÖBEL) (n. din 1947 controlor în cadrul D.

R. autoare a unor articole în Scânteia.php 130 Vezi decizia nr. p.europartes. 645). ş. 94 .M. inv. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. în 1947. deţinută (1952-1954).S. la http://universulenergiei. 128 Evreu vorbitor de limbă maghiară originar din satul Cătălina (fostul judeţ Trei Scaune.III. Ana (n.. după război activistă de partid.1898 – 27. în 1950 şi respectiv şef al catedrei în 1953131 (i. Lucas”. Betea. Eugenia (n. Iacob . fond 495 (“România”). anuarele I. anexele la dosarele nr. 95 din 22 aprilie 1948. 832.” clasa a IV-a.B. 1949. 3707). 1180).de profesie lăcătuş.I. partea I-a.R. când va fi eliberată din funcţie în cadrul epurării “deviaţioniştilor”. inv. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.1902 Basarabia – 8. III-a şi încadrat cu grad de conferenţiar la catedra de bazele marxism-leninismului (în cadrul Facultăţii de Electrotehnică) a I. apoi exhumat şi incinerat./P.din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Chimiei din cadrul Ministerului Industriei (M.” clasa a III-a (Decretul nr. (1945-1952).C.e. nr. (136/1955). 3293.R. 157 din 4 mai 1971). 35 din 11 febr. Anna WEXLER) – după război membru în Comitetul Executiv al U. 831.%20Luca%20-%20Luzi/Luca%20Vasile/index. Rosea GUREVICI) (28. nr. membru în conducerea Comitetului de Stat pentru Cinematografie din România între 1950 şi 1952. cu sentinţa comutată ulterior în închisoare pe viaţă129. precum şi misterioasa vizită a soţilor Luca în Israel. A se vedea şi interesanta mărturie în faţa organelor de anchetă din 1949 a lui Avram Weissman (primul soţ al Elisabetei Luca) în Levy 2002:171. 4. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/. partea I-a. fondatorul de facto al Comitetului Democratic Evreiesc (CDE) după război (Andreescu.R. 829. ulterior lucrătoare într-o fabrică (după alte surse laborantă) până la reabilitarea post mortem a lui Vasile Luca în 1968. din 1919 (Levy. al P. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr.1963.1989) – ilegalistă cu stagiul recunoscut din 1927. Mendel LEIBOVICI130) (22. actualmente Covasna).C. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.Of. LUNGU. 830.C. Vasile (n.125.C. 15 din 19 ian. incinerată la crematoriul “Cenuşa” (dosar L/102 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). C.P.P. Iancu . LUCA. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr. şi al Federaţiei Internaţionale a Femeilor Democrate la începutul anilor ’50.1912 Iaşi .Of. p. membru al Secretariatului.P. cu numele “Eugenia R.a. a luptat împotriva Armatei Române ca voluntar în “Divizia Secuiască” a trupelor lui Bela Kun (Cohen) în Revoluţia bolşevică din Ungaria.Of.VI. 129 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. 2323. al P.C. 131 V.P. LUCIAN. http://universulenergiei.R. înmormântat. 2003:152). p. arestat în 1952 împreună cu cei trei miniştri adjuncţi.” clasa a III-a. omologul lui L. inv. p. în 1949 decorat cu ordinul “Apărarea Patriei cls. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.D. reabilitat post mortem în 1968.R. cu referat de cercetare la fd. menţionat şi ca director al editurii în limbi străine (în Kuller 2010: 189 şi Solomovici 2003: 88). Comitetului Central şi Biroului Politic al P. LUCHIAN.VI. 225.F. 21243 din 12 martie 1948 a ministrului Justiţiei în M. 225. fond 495 (“România”). Paul (n. univ. 2002: 171. promovat prof. 827. participantă la Rezistenţa Franceză în timpul războiului. decedat în detenţie în 1963.R.). 1213). László LUKA) (8.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/L/L%2003.din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.C.1956) – ilegalist (în 1943 membru supleant al C. Răutu de la Universitatea Bucureşti).17.europartes. 127/1968 şi 136/1972.Of. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.IV.. iar în 1971. 63 din 16 martie 1948. nr. partea I-a. (?) LUCA. LUNCAŞ. 828. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministru de Finanţe (1947-1952). LUCA. condamnat iniţial la moarte în 1954. III-a şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. Varga.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1953/. 2001: 167 şi 1997: 119). p. cu ordinul “Steaua R. “dosare adiţionale”. 1949.R. Nastasă. fiul lui Anton şi Amalia)128 . Solomon .B. II-a.826. dosar nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.

P. ? – soţia lui Radu Lupan (Leibovici) (v. 15 din 19 ian. 4200). Basarabia.VII.C. 14. fiica profesorului local de ebraică) – soţia lui Avram Lupan. 839. 645). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. la pp. nr. din 1948 încadrat în Ministerul Afacerilor Externe. când este ex clus din partid şi transferat în poziţia de consilier la o întreprindere (I.M. Avram / Miron (n.R. 1654-5).Of.S. Avram LUSTMAN) – ilegalist. Ivan (n. partea I -a. dosar 9. Hadaşa VYRTIKOVSKY. 662). unde lucrează 14 ani ca asistent al directorului comercial al unei uzine în domeniul import-export şi colaborează cu unele publicaţii locale de limbă română. 838. Solomon . Grosz)) – 834. LUNGU. supra) – angajat de Gheorghiu-Dej la partid în 1947 (la recomandarea căruia îşi românizează numele în acelaşi an132). v. LUPAN. nr. 1947. în timpul războiului internat în lagărul de la Tg. decizia ministrului Justiţiei nr. partea I-a. nr.R. nr. ulterior la Ambasadele R. după război figurând lista din 1945-1946 a celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii.373 din 12 dec. director şi apoi director general al primei întreprinderi de stat de comerţ exterior până în 1953.T. infra) – din 1947 funcţionară în centrala Ministerului Afacerilor Externe. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lemnului.Of. 835. 4200). 168 din 18 iulie 1941. C. Lucia .S. LUPESCU. fd.Of. Gheorghe . nr. respectiv stenogramele reproduse în Fl.S. partea I-a. Cezar . Bihor) (tatăl lui Ivan Lungu. p. după război iniţial membru în Consiliul de Administraţie al S. p. la sfârşitul liceului (1952-1953). Tănase 2010: 90-4).R.P. Ada (n. 133 şi 135). Jiu. 95 .Of.G.R. în Iugoslavia. 841. 141-2. 95 din 22 aprilie 1948. după iunie 1941. al P. 836. ulterior cu responsabilităţi la secţia economică a C. căsătorit cu Stela Constantinescu. 1949. p. LUNGU. nr. p.din 1948 impiegat în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. LUPOVICI. Ştefan (n. listă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş (A. în 1951 era şefa Serviciului Paşapoarte. 110. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. în cadrul Ambasadei U. 132 V. partea I-a.S. 52 din 4 martie 1945. la Bucureşti.R. nr.F. ff. la Bucureşti. meditatoare de limbă rusă a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1947). LANG) (n. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C.1902 Zsvadani. care trebuie să rămână în România” [poziţia 21].S. secretar al organizaţiei de bază U.R.VIII. Levy 2002: 182. LUPAN. p. 158)). în august 1948 detaşată la Amabasada de la Belgrad. partea I-a. demisă în 1952 în cadrul unui val de “epurări” (v.M.R. 16 din 20 ian. emigrat în Israel în 1973.. din 1947 secretară de presă în centrala Ministerului de Externe. Lungu 2009: 242 -3. redactor pe probleme de politică externă la Agerpres. pp. ilegalistă încă din timpul studenţiei la Bucureşti (Drept). p. 11129.1935 Caransebeş. 168 din 18 iulie 1941.. fiica adoptiovă a ilegalistului David Avramescu (I.Of. LUPESCU. 1947 în M. la sfârşitul anilor ’30 funcţionară.C.Of.833. LANG) (n. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. la sfârşitul anilor ’30 angajat al Ambasadei U. 837.R. “Banca Economică”. cu responsabilităţi economic-comerciale. încă în viaţă în 2005 la Haifa. partea I-a.A. alături de soţul ei. S. de formaţie avocat. apoi funcţionar la “România Film”.C. funcţionar în comerţul exterior (1958-1964). Lungu 2009: 239-52). 840. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş). din Turcia şi Vietnam.S. menţionat şi în arhiva reprodusă în S. unde semnează sub pseudonimul “Petru Călin” (1964-1968).R.Of. ambasador succesiv al R.C. 3707). înceracă fără succes să treacă în U. LUPAN. n. 291 din 16 dec. (45/1955). al P. Constantiniu 2003. LUPAN. fiul lui Ştefan şi Emma (n.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. Turcia şi Vietnam. la Ungheni. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. partea I-a. 1949.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 24. alături de soţul său.

. Marin A.P. nr. promovează până la funcţia de preşedinte al Băncii de Stat al R.M.E.E. medalia de aur “Secera şi Ciocanul” (1971). ordinul Muncii clasa I-a (1962).C. (1952-1955). “dosare anexe” 30/1950 (nr.I. ilegalistă (membru P. ordinul Muncii clasa a II-a (1957). Alexandru . partea I-a. dosar nr. 1948.R.1989) – ilegalist (membru de partid din 1939). Bucureşti. Nesia (n. prietenă apropiată a Anei Pauker (Levy 2002: 157. fost deportat în Transnistria.A. 173 din 31 iulie 1947. 843.R. secretar al C. Tighina – d. soţia lui Petre Lupu (n. p. fond C. Constantiniu 2003 passim). Nesia RABINOVICI. 1959). şef al Direcţiei Treburilor a C. nr. al U.. al P.Of. ilegalist cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. LUPU.P.R.” clasa a II-a (1964). mutat la Iaşi în 1950).P.R. 74). preşedinte al Colegiului Central de Partid (1979-1984). emigrat în Israel la începutul anilor ’60. LUPU. 96 . Lenin” (I.R. p.N. supra). Iancu . cu rang de prim consul general (M. nr. apoi. Mihail (n.E. LUPU. la începutul anilor ’60 rector al I. (19451948-1950). ulterior ocupă diverse funcţii în eşalonul doi al aparatului comunist de stat. după 1958.E. Bucureşti. 6781).C.” clasa a III-a (1948). 264 din 14 nov./1. alături de Ilie Verdeţ adjunctul lui Ceauşescu la Direcţia Organizatorică a C. (M. şi în acelaşi mandat şeful secţiei Organizaţii de Masă (1960-1965). 249/1952 (529) şi 29/1956 (50)). 847. (mandate succesive 1948-1980). anchetată alături de Ana Pauker în procesul de la Craiova. către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili. şeful Direcţiei Administrative în M. Didactică şi Pedagogică şi revistele Probleme economice şi Studii şi cercetări economice (v.VII.C. p.1920 Iaşi – 30. autor al unor multiple lucrări şi articole publicate la Ed.N. (n. 157 din 4 mai 1971) LUSTIG. 1957 şi nov./U. pensionat în anii ‘80.A.S. 189/1952 (527).R. 1915. membru supleant (1965-1974) şi apoi cu drepturi depline (1974-1984) al Comitetului Executiv al partidului şi.G. şi implicit ministru adjunct de Finanţe (febr. 194 din 23 aug. anii ‘80) . 588.agentă sovietică (pe lista agenţilor de influenţă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş în 1945-1946).E. ordinul “Steaua R. decorată în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.Of. fiul lui Avram şi Cerna) (25. din 1948 director în cadrul Băncii de Stat a R.S.P.X. 2060). Pressman) (v.S. (1950-1952). fond 495 (“România”). 225. 1956 – mart. Marcel WOLFOWITZ) – activist de partid după 1944. Andrei.Of. după război deputat M. Carol Emil – originar din Satu Mare. profesor la catedra Economie Cooperativă şi Istoria Cooperaţiei a Facultăţii de Ştiinţe Comerciale Bucureşti şi în paralel director general al INCOOP (1947-1948). partea I-a. 844. 848. 1957 – ian..R.G.decorat cu ordinul “Steaua R. şef adjunct al Secţiei Organizatorice a C.din 1947 inspector în cadrul D..d.P.T. WOLFSOHN) – în august 1948 angajat secretar de presă / cenzor în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.I. vicepreşedinte al Consiliului Organizării Economico-Sociale (1973-1977). ordinul “Tudor Vladimirescu” (clasa I-a (1966). a M. nr.C. LUPU.C. probabilă idenitate cu “Wolfson Mihai Emanuilovici”.Of. partea I-a. 846. fiul său. până în august 1944. (M. a M.C.C. preşedinte al Comitetului de Stat pentru Problemele Organizării Muncii.C. a emigrat în Israel în 1990. ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (1949).P. Producţiei şi ale Salarizării (1966-1969).842. 7032). în lagărul de la Târgu Jiu. deţinută în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka. Petre (n. fosta Academie Comercială din Braşov. p. 1947. în 1945 numit de 845. ministru al Muncii (1969-1977). ulterior rector (până în 1973) şi şeful catedrei de Istoria Economiei Naţionale la A. 207. 533) între 1948 şi 1952 (demis).C. şi vicepreşedinte al Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare “V. din 1936. din 1936).C. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). LUPU. 19 din 23 ian. 1948. apoi ambasador în Venezuela (1984-1988) şi respectiv ambasador responsabil pentru mai multe state din Caraibe (1988-1989). A. partea I-a. fiica lui Iosif şi Sara) (n. 10092). LUPU.din 1947 inspector în cadrul D. secţia Economică.VI. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1952).T. soţul Evei.C. inv.I.E. inv. Solomovici 2004: 24.C. Lupu PRESSMAN.

851.e.C. dosar nr. nr. autoare a unor articole în revista Justiţia nouă în anii ’50’60 (inclusă şi în C. 852. A.I.C. fd. inv.C. Maicu postula în nr. S. Osias . 426.” cls.E.1905 Constanţa – 1975 Bucureşti) – membru de partid.R. MANASSE..” clasa a V-a. 11214. C. Mihail .R. 3293.Of. 15 din 19 ian. decizia ministrului Justiţiei nr.R. N. Burcă 2007: 7)). 1964 cu Medalia Muncii. construind după propunerile tov. 1949. Buzatu 2008: 421). 856. f. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. în anii ’50 şi referat de cercetare la fd.R. Tereza (n.S.A.R. evreică maghiarofonă. 803 din 21 dec. 1 al revistei Arhitectura din 1950 că “statul sovietic.I.N. Teri UNGAR.R. partea I-a.M. membru A. şi Cajal şi Kuller 2004: 498. Stalin blocurile înalte.din 1947 controlor în cadrul D. nr. 1947 în M. 1256).R. co-autor al Sălii Palatului (1957-1960). alături de alte nume sonore precum Nicolae Bădescu. deputat în Camera Deputaţilor (1946-1948) din partea P.P. 427. 429-30).R.C. nr. fond 495 (“România”). MACOVESCU. anexa la dosarul nr. apoi membru al C. C.P. stenogramele reproduse în Fl. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. H. (M. p. (1959-1963). cu dosar anexă la secţia Organizatorică a C. soţia diplomatului George Macovescu (1913-2002).C. Isac – arhitect.Of. 1963. 855. nr. Simuţ 2007. 133 V. al Mausoleului militanţilor comunişti din Parcul Carol şi al actualei clădiri a Teatrului Naţional Bucureşti în stil brutalist (1967-1970).R. a M. el însuşi o dovadă vie.D. MAHLER. 1947.X. 857. Constantiniu 2003: 148-150). nr.R. 423 din 15 iul.I. 645). al P. GOLDSTEIN133) (30.R.Of. dosar 3/1947. Peszel)) (1910-1962) – 850. după 1944 activistă a partidului. al P. ulterior traducătoare la diverse edituri.C. muzicii şi artei” “au constituit şi pentru noi forme călăuzitoare pe drumul realismului socialist în arhitectură” (apud Trişcu 2002). în special Editura pentru Literatură Universală. arhitect-şef al capitalei). ulterior primvicepreşedinte al Consiliului de Conducere al băncii. va da posibilitatea de a ridica şi mai sus nivelul de trai al oamenilor muncii” şi respectiv că “dezbaterile din URSS în jurul problemelor idelogice ale literaturii. 21/1957. al Comitetului Executiv şi secretar al U.P.F. partea I-a. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. (1948-?) (Şt. al P. exclusă în 1952 din partid “pentru atitudine uşuratică şi neprincipialitate în ceea ce priveşte raporturile cu unii mici burghezi”. 109.D.C. profesor de arhitectură. 264 din 14 nov.E.. 209. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1947. din anii ’60. 156/1950-1952) (v.S. 853. şi Balas 2008: 188-9. Mihăilescu 2006: 380. MAER. MAIMON. MAIOREANU.E. nr. 10092).G.R.A.(Kuller 2008a: 447). (după ce fusese la Direcţia a II-a) (v.Secţia Organizatorică. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. 854. partea I-a.755 din 11 dec. (nr. al P.C.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. Horia (n.I. din 1945 membru în conducerea U. fiica lui Adolf şi Pepi (n. p. între 1948 şi 1949 alături de soţul ei (însărcinat cu afaceri) la Londra. p.D. 153).F.I. fostă ilegalistă (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. secţia Cancelarie – dosare anexe. 293 din 18 dec. Arhitectură şi Sistematizare şef de proiect la Casa Scânteii în stil realism socialist. inv. al P. MAICU. Iosif .. arhitect-şef al capitalei în anii ’50. membru în conducerea Comitetului de Stat pentru Construcţii. a faptului că nici măcar arhitectura nu era scutită de ideologizare. ? (Florian?) – în 1952 membru al organizaţiei de partid şi angajat al Direcţiei Cabinet din centrala M. şeful Comisiei de Planificare Urbană din Bucureşti în anii ’50 (i.849. (facţiunea pro-comunistă). şi cenzor al Uniunii (1945-1948).C. MANDEL. (136/1955) (v.P.R. MANDEL. inv.C. .C. III-a. 187. Micaela (uneori în forma românizată Mihaela Mănase) – avocată. 195. ca deputat de Buzău (Ţugui 1979: 189) (A. Coloman – preşedinte al Băncii de Stat a R. 97 . în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.C. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 225.

C.M.R. după război membră în conducerea Apărării Patriotice.II. nr. 4 iulie 1903 Bucureşti) – după război stenodactilografă-şefă în centrala M. din 1948 secretar de legaţie..1993). reabilitată în 1964. p. al U.C.. al P. p.N. partea I-a.Of. deputat M.F. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. membru şi apoi şefă a secţiei Cultură a C.A. 2006: 143. (1948-1952). M.I. 229 din 2 oct. 123/1948.III.A.Of. dosar nr. deputat de Turda în Marea Adunare Naţională.C. 34/1956.I.Of.Of. membru supleant al C. MANDL. 861. p. MANOLE.M. apoi al Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a. decizia ministruluii Justiţiei nr. Eugenia (n. după fuziunea din 1948 membru supleant al C. MANOLIU. după alte surse Zeidman.T. 2004: 372). în anii ’50.. 10522. 92321 din 30 sept. căs. de asemenea medic.. Ofelia (n. 91936 din 16 sept.D. MANEA. p.C. 753).A. al P. emigrat în anii ’70. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. al P. 1948.R.C.E. 1948 în M. 862. p.A. al P.R (19561958). 5970. partea I-a. Tismăneanu). ff. 3293. MANOLESCU. C.C. f. secţia Organizatorică.R. Ucraina – 30. membru P.N. partea I-a.F. C. marginalizată în 1958 în lotul “fracţioniştilor”.1992) – fost 860.C.S. Dobre et al. 225.E. 2009).P.A. MANOLESCU.D. detaşat la Legaţia R. 865. 568 din 14 aug. Mezincescu (M. 859. Goldschläger (24. 477). şi membru al Secretariatului C.. fd. 20 din 23 ian. Eugen (n. Vladimir – după război directorul Economatului P. MANDEL) – de formaţie medic. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. clasa a III-a. cu fişă de cadre la secţia Gopodărie de Partid a C.1927. (1948-1952). 1947. şi deputat de Bucureşti al Marii Adunări Naţionale (1946-1948-1949) (Rosen 1990.. 27 nov. 1948. al U. MANTU. 14. a decedat la Frankfurt am Main. 19 din 23 ian. 7997). ABRAMOVICI) (n. Kuller 2008a: 447). partea I-a. 223 din 26 sept. 1911 Bucureşti) – membru de partid. membru al C. partea I-a. şi a solicitat şi reobţinut cetăţenia română în 2009 (ordinul M. Eduard (1896 Burdujeni – 1949 Bucureşti.1918 – 9.O.R.XII. (1948-1958). anexa la dosarul nr. Nicolae (n. 863. nr. în 1951 şeful secţiei Muncitoreşti a C. în anii ’50 directorul spitalului “Elias” din Bucureşti.VI. decorat în 1952 cu ordinul Muncii clasa a II-a (Decretul nr. p. colaboratoare a revistei Femeia a F. 2195 din 6 aug. Etti (n. al P.M. nr. cu Emanoil Vinea. al P.F. 178 din 4 august 1948. delegat al României la Târgul International de la Budapesta din 1960. n. secretar al Comitetului Regional Bucureşti al partidului (1954-1958) şi prim-adjunct al şefului Secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. decizia MJ nr.P.M.A.R. al P. Anton (n. inv.R. este jurist în S.C. fiul său. partea I-a. 26 din 1 febr.C.1983 Bucureşti. pentru schimbarea numelui v. M. din 1937 chiar secretar general al organizaţiei de tineret şi membru al C. nr. apare şi în C.1-2. 864. Târgovişte . p.Of. nr.T.Of. nr. Andrei Mandel Manoliu (coleg de clasă cu V.R. nr. între amici “Edy”) – jurist. 134 V. inv. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946 1948) (M.C. ucisă de iubitul fiicei ei) .C.R.R.M. secţia Cancelarie – dosare anexe.R.1908 Reni. membru în conducerea C.D.ilegalistă (membru de partid din 1926). cu referat de cercetare la Fd. 98 .J. ZEITMAN.P.U. (1946-1948).R. 24. (M. 1946. David – din ianuarie 1948 consilier de presă în cadrul Ministerului Informaţiilor. soţia sa .C.D. al Comitetului Executiv şi al Secretariatului U.D.R.R. 1946 în M. 12 şi 105/1951. (1948-1952). fiica lui Isidor şi Ernestina)) (15.858. în iulie 1948 promovată translatoare interpretă-şefă şi repartizată la cabinetului secretarului general E.Of.C. (A. nr. 2009.C. nr. (1945-1948). de la Londra.C. MANOLE..C. zisă şi “Irina” şi “Jeni”. (4/1951). fond 495 (“România”). membru în conducerea U. I-a. 1952).M..IV. 1946.C. nr. 6401. 534). secretar general la Ministerul Sănătăţii (1948-1950). 521 din 24 dec. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 86). 164 din 19 iulie 1948. ulterior menţionat ca director adjunct al Întreprinderii de aparate de măsură şi control din Otopeni. Richard MARCUZON134) (n. dosare nr. Solomon MENDELSOHN) (n.

nr. (1/1955). în iunie 1948 transferat la contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (M. partea I-a. p. p. (M. 126 din 6 iunie 1947. 881.C. MARCOVICI.B. controlor economic în cadrul D. 663). 880.C. MANTU. nr.I.C. p. nr. 16 din 20 ian. nr. 159 din 13 iulie 1948.G. după război membru al Contenciosului Administraţiei Liverărilor din Ministerul de Finanţe.C. partea I-a. 219 din 23 sept. (M. Sergiu . nr. 870. 871. 1947. anexele la dosarele nr. Lazăr – din 1947 inspector general la D. 423 din 15 iul.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. (M. MARCOVICI. inv. Lupu . p. în anii ’50-’60.Of. 5830). – după război încadrat la Oficiul Industrial al Klânii (M. 8460).G. a M. a M.E.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor (M. Iacob .în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.C. MARCOVICI. 3747). 158 din 12 iulie 1948. M. 1946.în anii ’50 lector la catedra de organizare şi planificare a Facultăţii de ingineri economişti din cadrul I. 164 din 19 iulie 1948. 158 din 12 iulie 1948. 5784). Efraim . M.R. MARCOVICI. 874.Of. 46 din 25 febr. Asher . 1949. 190 din 19 august 1947.Of. partea I-a.866. partea I-a.după război inspector general adjunct în cadrul D.Of. Leon .D.C. partea I-a. partea I-a. al P. partea I-a.în 1949 referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. şi funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. nr. nr. nr.R. 3706).M. MARCOVICI.C.E. al P. Textilă a Ministerului Industriei (M.Of. 4847.Of.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului.I. partea I-a. 876. a M. MARCOVICI. 8598. 95 din 22 aprilie 1948. 1947.E. Gheorghe . 9857. p. partea I-a.A. 645). nr.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M.E. 1949. nr. în care promovează până la funcţia de secretar general – ministru adjunct al ministerului. partea I-a.C. 10092).din 1947 inspector în cadrul D. 1927 Galaţi – dec. 2007) . p. cu referat de cercetare la Fd.I. Lucia – soţia lui Eugen. încă în viaţă în 2005. 882. 868. Elias . nr. p.Of. 872. p. p. Lionel . 1963. nr. 3293. MARCU. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. p. p. p.C. M.Of.C. în 1970. 107 din 13 mai 1947. partea I-a.secretar general al C. 264 din 14 nov. 1639). Iuliu . 643) MARCOVICI.G.Of. 1948 ca dactilografă-şefă şi detaşată la Legaţia României de la Londra (M. secţia Cancelarie – dosare anexe. partea I-a.I. nr. partea I-a. în februarie 867. 127 din 3 iunie 1948.E. încadrată împreună cu soţul ei în centrala M. din 1948 impiegat la D.Of. 99 . 10092). a M. nr. Leizer . 15 din 19 ian. partea I-a.P. (M.I.avocat. p. 1949. Marcel . 879. 93/1955 şi 67/1961. cu dosar la Secţia Agrară a C. partea I-a.Of. 869.C. MANTZ.Of. 1947.C. din 1952 în Ministerul Agriculturii (şi Silviculturii).Of. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.G. p. al P. al Frontului Democraţiei Populare în a doua jumătate a anilor ’50 (în calitate de reprezentant al comunităţii evreieşti). 4534). partea I-a. 875. MARCOVICI. 878. 5966) MARCOVICI. MARCU.I. C.Of. ulterior responsabil în cadrul CEPECA.din 1948 inspector general adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 256 din 5 nov. p. Jean . partea I-a. 877. instructor al Secţiei Agrare a C.Of.C.Of.E. p.C. nr. membru de partid după război. p. nr. Nicolae (ian.E. MATTES.. nr. nr. Iaşi începând cu 1952 şi membru al C. 264 din 14 nov.R. MARCOVICI.Of. 15 din 19 ian. MARCOVICI.Of. nr.inginer agronom. p.C. 7492).din 1947 inspector în cadrul D. MARCOVICI. partea I-a.C. apoi transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. 1947.G. a M.C. S. 1948. 873. 5784). 222 din 29 sept. în Bucureşti.

p. MAYER.R. în ianuarie 1948 angajată şefă de serviciu în centrala Ministerului Afacerilor Străine / Externe (M. nr. 145 din 26 iunie 1948. al P. Poligrafiei şi Difuzării cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri la începutul anilor ’50 (Pienescu 2008: 158-9). 158 din 12 iulie 1948. MARCUS. MATHIAS.Of. Marcel . MATEI (căs. partea I-a.R. 1267). nr. 888. 5386). MAYER.C. MARCUS. nr. 887.VI.. nr. p. MATEESCU. 16 din 20 ian. 145 din 26 iunie 1948. până în iunie 1948. 18 din 22 ianuarie 1948. partea I-a. Alfred .I. 1949.Of. p. 898. nr.C.Of. 289 din 13 dec. nr. MARU. 3293.Of. E. MARCUS. nr. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr. 662).Of. Melita . ca translator la Direcţia radio (M. 5386). 5386. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1946-1948). 136 din 15 iunie 1948. M. a M.după război. C. MARK. 516. nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. p. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. apoi la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. D. anexa la dosarul nr. Horaţiu . 1964. Alfred .Of. 1949 era referentă în centrala Ministerului Învăţământului Public. 264 din 14 nov. 4696). 65 din 18 martie 1948. 217 din 18 sept. S. 5784.P. MARCUS. în 1948 numit membru al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. nr.E. MARCUS. partea I-a. 890.883. 423 din 15 iul. 1949. 6313. partea I-a. 804 din 21 dec.C. a M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 12877). cu referat personal la Fd. 1963.R. 37 din 14 febr.Of.”. ulterior secretar al organizaţiei de bază a P. 803 din 21 dec. 4. 886. Ella (fiica lui Maximilian) (n. 293 din 18 dec. 205 din 4 sept. p. p. nr. partea I-a. p. 1626.C.Of.1909 Bucureşti) – obţine cetăţenia română după război. 663). p. p.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. p. nr. partea I-a. p. p. nr. M. p. Adolf . 136 din 15 iunie 1948.I. p. nr. nr. 80 din 5 aprilie 1948. partea I-a. 189 din 17 aug. 4311 şi nr.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 893.C. M.Of.).R. până în iunie 1948 referent titular în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor. 895. MAYER.Of.din februarie 1949 şef birou în cadrul D.I. nr.P. L. partea I-a.Of. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. 100 . 1949. 5142).Of. MAURER. Carmen . partea I-a. Albert . ulterior director al întreprinderii “Victoria” din Iaşi (M. partea I-a. SCHMIDT-GRINBERG) – fiica lui Ury Benador. partea I-a.P. 894. iar apoi promovat inspector în cadrul 885. nr. 897. partea I-a. partea I-a. 889.în august 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. E. 45 din 24 febr. 1949. 2382). decorat în 1964 cu titlul “Medic emerit al R. 7342). 1948. 896. la Secţia Penală (1945-1948) (M.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. p. 891. partea I-a. p. 1948. 7683). M.Of. ulterior director al Institutului de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (1955-1964).C. nr. 176 din 2 august 1948. inv.C.G. nr.în ian. 8220). la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate (M. partea I-a. membru de partid. secţia Cancelarie – dosare anexe.G. 1947. partea I-a.Of. 1964 cu Medalia Muncii.C. nr.Of.R. p.Of.Of. 10092). 1948. 892. Jose – controlor în cadrul D. p. partea I-a. 1948. partea I-a. (M. 5142. 16 din 20 ian. Victoria . Ella (n. 16 din 20 ian. nr. Carol – membru al Curţii Supreme de Justiţie.E. p. 110 din 14 mai 1948. partea I-a. 65/1955. 884. Mihail Emil (1904-1964) – medic. nr.Of.Of. 658). 1948). nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. Clara . MAYER. p.Of. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. p.controlor (până în febr. M. la Direcţia Studii (M. MAYER. 1944. M. de la Direcţia Generală a Editurilor. partea I-a. Paula . 1946. partea I-a.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.

Of.A. acuzator public în cadrul Tribunalului Poporului (1945-1946. Ella (n. partea I-a. MAYOR. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1960-1965). 905. 9763).Of. În M. emigrată în Israel în 1985. MAX. posibilă identitate cu omonimul încadrat în 1947 prin decret regal. 148 din 30 iunie 1948. Radu Mănescu [v.Of. 194 din 25 aug.1912 Focşani – 1993 Natanya. în Forţele Armate (v.I.secretara Anei Pauker la biroul de la sediul P. pentru merite antifasciste.. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. p. M. v. 12086). Mihail de – evreu sefard originar din Craiova (coleg de clasă în liceu şi prieten 900. (1949). Weiler) în decembrie 1970. 904. 131 din 8 iunie 1948. MEHR. nr. emigrat în Israel în 1985136 împreună cu soţia Ella [v.Of. 662). partea I-a. 3568). Georges Mintzer (la 17 sept. partea I-a. 5463-4.C. Eva . zis „Gică”. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M.. încă în viaţă în 2010 în Israel) emigrase cu soţia sa Beatrice (n. nr. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 906. 252 din 3 nov. vicepreşedinte al Băncii de Investiţii (1970-1973). .inspector economic în centrala M. partea I-a. vicepreşedinte al Uniunii Sindicatelor Ziariştilor Profesionişti (1948)..după război referentă în administraţia centrală a C. T. 662). fiul lui Willy (secretar general al comunităţii evreieşti din Focşani) şi Raşela (n. nr. 903. 9713.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. Radu Henry (n.vezi decizia nr. partea I-a.B.A. MAYO. p. p. 901. p. Vlad Mănescu (alias Zeev Manor) şi Sanda Grossman.Of.Of. nr. acuzator în procesul mareşalului Antonescu (1946). ministru adjunct al Finanţelor (1952-1970). 112 din 17 mai 1948. apoi referent în administraţia centrală a C. III-a. partea I-a. George Mănescu (n. Teodor . 16 din 20 ian.Of. 136 Fratele său. decorat în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor de către fostul suveran Mihai (M. 1949. partea I-a.S. 1947. M. 1946. avocat. nr. nr. iar până în anii ’60 autor în revista Justiţia Nouă. supra] şi cei trei copii. nr. (?) MĂNESCU. 1949. 1945. B. şi Kuller 2008a: 448). 4968).C. 106645 din 18 oct. partea I-a. 100 din 2 mai 1945. partea I-a. 101 . în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. director general al Direcţiei Generale a Editurilor.Of. apropiat cu Radu Demetrescu Gyr). 7666).în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 1947. pp. 4384).din noiembrie 1946 cenzor / secretar de presă în centrala Ministerului Propagandei. apoi a Artelor şi Informaţiilor. nr. ulterior cu funcţii mai reduse ca importanţă în partid. Israel) – în adolescenţă sionist.Of.Of. 131 din 8 iunie 1948. (1944-1947).Of. 1945 a ministrului Jus tiţiei (publ. activist al direcţiei Propagandă şi Agitaţie a C. partea I-a. 1916 la Focşani). Ella DIAMANTSTEIN. nr.I. p. profesor la Catedra de Finanţe a Academiei de Ştiinţe Economice în nii ’60-‘70.B. MĂNESCU. ulterior comunist ilegalist şi condamnat. după război consilier în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (1946-1948). 16 din 20 ian. p.R.I. 135 Pentru românizarea numelui. cu grad de sublocotenent. fiica lui Zigmund şi Hana (n. infra] (cercetătorul Robert Levy îi intervieva împreună la 28 august 1989 (Levy 2002: 205. Anca Finta. p.XII. Paula . nr.899. ar fi fost la un moment dat exclus din partid cf. p.C. MĂNESCU. 4968).S. Iacob (în unele acte oficiale “Meher”) . 902. p. Biermann)) (1919 Ardeal – 2003 Israel) . Industriei Poligrafice şi Difuzării Cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri (1950-1952). împreună cu soţul ei. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). partea I-a. 314). M. nr. Glanzstein)) (5. 253 din 1 nov. MEDREA. Henry MINTZER135. p. 270 din 21 nov. la Direcţia Presă (M. Solomovici (2004: 236) (v. Simonette .

MENDELSOHN. fiica lui Moritz şi Hilda) (1915 Bucureşti . partea I-a. după război secretara biroului Anei Pauker (şi după unii conducătoarea de facto a Ministerului Afacerilor Externe. nr. nr. 7083). 7492). 7492). nr. 6094. partea I-a. 1948. 916. 643).Of. p. 6697). M. partea I-a.2002) – de profesie farmacistă. Varga 2003a:656-7) (dosar M/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). A.Of. iniţial şef de producţie la cooperativa “Victoria” (1949-1951). p. 167 din 26 iulie 1946. 737. 209 din 9 sept. MENDEL. apoi referent în Ministerul Industriei Uşoare (1951-1956).A. 171 din 29 iulie 1947.C. 529. Estera – din 1947 şefă de serviciu în centrala Ministerului (Industriei şi) Comerţului (M. pe care l-a acuzat de antisemitism. p. Egon Mendel) – director în Ministerul de Finanţe. nr. în prezent încă angajat al TVR. partea I-a. Iosef . 6396). 249/1952.Of. p. 119 din 28 mai 1947. nr. nr. fişă de cadre la secţia Economică a C.C. 1948. 248 din 27 oct. p. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Ministerului de Finanţe (M.X. Chinţeni. delegat cu conducerea Direcţiei Regionale Craiova (M. Bruno – în 1946 era inspector-şef clasa I-a în Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. 3905). Elias-Froim . trece în URSS în mai 1941. Moise – din septembrie 1948 controlor-revizor principal în centrala 908. nr.E. p. (dosare anexe. MENINGHER. p. 1947.A. nr. Alexandru (n.. M. 917. 1947. nr.e. al P. 15 din 19 ian.. Ilka SPITZER.C. partea I-a. 5. 914. partea I-a. MEISNER. 5 din 9 ian. 190 din 19 august 1947. MEIROVICI. nr. p. a M. 911. MELAMEDMAN. nr. 804 din 21 dec. Buzatu & Chiriţoiu 1998: 61).G.E. Cluj) – fost ilegalist. 918.Of. p.R. p. MENDEL. MENICOVICI.Of.din 1947 membru al Comisiei Centrale a Ministerului Industriei pentru reglementarea Muncii în acord (M. ulterior reîncadrată ca ataşat de presă în centrala Ministerul Propagandei. fostă ilegalistă deţinută la Mislea şi Dumbrăveni.I. 4257. Valentina – după război şefă de birou la Oficiul Economic judeţean Tecuci (M. iar apoi redactor şef la Editura Univers (de unde se pensionează în (?)1981). MENDELSOHN.Of. partea I-a. partea I-a.R.G. martoră a acuzării în procesul lui Pătrăşcanu. p. nr.P. Cecilia . 288 din 12 dec. M. Eugen (n. nr. 646). MELINESCU.Of. 913. F. MERLAUB. 11029.C. repatriat în 1947. 15 din 19 ian. partea I-a. secretar general al Ministerului Sănătăţii în anii ‘50. M.I. inv. MENDEL. nr. Nastasă. partea I-a. Mihai. 190 din 19 august 1947. (M. 315. partea I-a. 8478).în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. a fost soţia lui Nicolae Melinescu (funcţionar M. N. 196 din 25 aug.Of.E. Jela 2001: 203. 24 din 30 ian. p.Of. Willy .C.Of.1906. . p.Of. partea I-a.Of. p. nr. respectiv şef de secţie la întreprinderea “Varga Katalin” dlin Cluj (1956-1959). Ilca (n. M. 1949. 910. partea I-a. Ioniţoiu 2000: 217. partea I-a.C. nepotul Ilcăi).907. nr.Of. 1949.E. nr.Of. WASSERMAN. fiul său (i.1949. 102 . M. p. iar din decembrie 1947 promovată referent tehnic în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. 1948. 1948. 9604). partea I-a. 915. pensionat (Andreescu.) şi directoarea editurii de limba rusă “Cartea Rusă” (1953). 168 din 23 iulie 1948.Of. 107 din 15 mai 1945. 7438). partea I-a. în luna iulie a aceluiaşi an repartizată la Direcţia Comerţ Privat (M. nr. p. căs. fiind actualul corespondent al TVR la Washington. decorată în 1949 şi respectiv în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.Of. a M. crainic al defunctului “Telejurnal” din perioada ceauşistă. ulterior directoare la Editura pentru Literatură Universală. arestat şi condamnat în lotul “Vasile Luca”. 909. 912.după război controlor în cadrul D. în 1947 transferată la Bucureşti şi încadrată controlor economic în cadrul D. şi decan al facultăţii de Filozofie din Bucureşti) şi mama lui Nicolae Melinescu Jr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 1964. nr. în 1949 era consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. 246 din 22 oct.după război angajată iniţial ca desenatoare principală. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.

R. la facultate alături de tatăl său. Erna (n. condus de Octav Livezeanu (15 aprilie 1948 – 23 mai 1949).XI. secretar general al C. MEŢIANU.A. inv. 22 din 28 ian. În aplicarea Halaha. (Administraţia Generală a Unităţilor Economice ale Asistenţei) (M. Dimitrie). al P. şeful secţiei Sport-Turism a Confederaţiei Generale a Muncii. 102 din 4 mai 1945.” clasa a III-a. 922. cu studii în S. 14 din 18 ian. căruia tatăl lui Mezincescu. fond 495 137 V. 1947 numit membru al Consiliului Director al A. În mai 1949. Ulterior va fi reabsorbit în cadrul Ministerului Culturii (respectiv Învăţământului şi Culturii) (1953-1962). cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. decedat) şi Alexandru Luca (n. a fost Dimitrie Mezincescu (1880-1961. membru P.U. p.N. Danemarca şi Norvegia (pânã în 1976)..G. ilegalistă.R. 103 . adesea – eronat . 138 În aprilie 1948. după august 1944 comisar al guvernului pe lângă Liga Operelor Sociale. 18 86). preşedinte al Comitetului pentru Artă138 cu rang de ministru secretar de stat (iulie 1950 – iunie 1952). responsabil în cadrul Economatului ministerului (M. partea I-a. METCH. 2009: 184-5).d. în anii ’50 şeful Direcţiei Turism şi Excursii a C onsiliului Central al Sindicatelor. directorul Institutului de Igienă din Bucureşti în perioadele 1927-1940 şi 1945-1947). şi finalmente reorganizat în 1971 în forma Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste . ministerul a fost redenumit Ministerul Artelor şi plasat sub conducerea lui Eduard Mezincescu (23 mai 1949 – 12 iulie 1950). 925.B.juristă.M. 24. nr. şef al Departamentului Artelor (1948-1949) şi apoi ministru al Artelor şi Informaţiilor (mai 1949 – iulie 1950).C. – numit în decembrie 1948 membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (Bărbulescu et al. Solomovici 2004: 108. medic şi profesor universitar. III-a iar în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a II-a. Constatin – după război membru de partid. p. 1947. din 1948 membru al comitetului filialei Bucureşti a Asociaţiei “Turismul Popular” (fostul O.R. respectiv secretar general al Ministerului Sănătăţii pentru câteva luni după 1944.U. 924. MEŢIU.P. (137/1955) (pentru evreitate v. amândoi fizicieni şi emigraţi în S. Eduard137 (n. secretar general la Ministerul Afacerilor Străine în 1948. Eduard MESINGER) (n.Of. condus la acel moment de Octav Livezeanu) au fost comasate în forma Ministerului Artelor şi Informaţilor.C. originar din Dorohoi (şi nu Bacău. rămânând sub conducerea lui Eduard Mezincescu (12 iulie 1950 – 2 iunie 1952). 112). cu rang de secretar de stat (19451946). MESSINGER. paragraful referitor la evreitatea lui Mezincescu fiin d reprodus integral în Buzatu şi Cîrstea (2010: 332) şi respectiv Solomovici (2003: 188). dosar nr. Gheorghe Andrei (n. (Opriş 2005) (dosar M/131 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). (?) MEZINCESCU. din 1935 (după alte surse 1933). partea I-a. incertitudinea privind evreitatea lui Eduard Mezincescu rezidă în identitatea etnică încă necunoscută nouă a mamei sale. cum susţinea Groza). apoi a lui Matei Socor) (d. în 1964 cu ordinul “23 August” cls. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1946). 1999) – de profesie chimist. apoi la catedra de igienă a Facultăţii de Medicină din Bucureşti (din 1921). profesor de igienă la Facultatea de Medicină din Iaşi (1910 1921). iar apoi ambasador succesiv în Suedia. 921.T. 353).C. 658). fiica lui Eduard) . apoi recreat în 1962 în forma Comitetului de Stat pentru Cultură şi Arta. Ministerul Artelor (condus la acel moment de Ion Pas) şi Ministerul Informaţiilor (fostul Minister al Propagandei (până în 1946). iar în iulie 1950 reorganizat în forma Comitetului pentru Artă din subordinea Consiliului de Miniştri. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. 920.C.1912. 1943. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.). împreună cu Florica a avut doi fii. evreu botezat. 2333). Solo – din ianuarie 1945 contabil în centrala Ministerului Afacerilor Străine. cu rang de ministru – secretar de stat. 225. univ. Maria (n. N. p.A. Tatăl lui Eduard M. ministru adjunct al Afacerilor Externe (1956-1966). MEROVICI. ar fi fost medicul curant al mareşalului Averescu. 1945. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. MEZINCESCU. originar din Bacău. partea I-a. 1909-?) – ilegalist din timpul studenţiei la Cluj.U.S.919.R. Florica (soţia lui Eduard Mezincescu.. mărturisirea făcută de Petru Groza lui Emil Bodnăraş la 23 iunie 1949. Z. de ajutor al regiunilor lovite de secetă (1947). nr. după 1989 membru al Partidului Socialist al Muncii şi redactor la revista Magazin Istoric.Of. D. fond 495 (“România”). cf.ortografiat şi Dumitru). procuror în anii ’50-’60. 923. 3709 şi nr. Andrei – în ian. în timpul războiului cadru didactic la Facultatea de Medicină din Bucureşti (în 1944 cu grad de asist.

inv. p.S. (“România”). cu grad de colonel.Of. 141 Menţionat în anuarul The Diplomatic Year Book (New York 1951). 139 140 V. 1755). (M.012M. p. partea I-a. 1947. nr. fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. Leon – după război arhivar principal în centrala Ministerului de Finanţe. deţinută în perioada interbelică. 929. partea I-a. p. 997/1943). KLEIN. (1946-1948). după război şefa Direcţiei Personal din M. 1445). V. (Decret nr. colecţia RG-25.H. colaboratoare a revistei Femeia a F. 3. 12. MICU. n.: 110). prin Decretul regal nr.D.A. inv.G.. membru al C. Rozina (n. din 1953 director al Institutului Româno-Sovietic. 1947. 2066 din 20 oct. 5784). voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania (Diamant 1979: 371.1909 Vaslui) – membru de partid cu stagiul recunoscut din 1938.după război şefă de birou în administraţia centrală a C. 4968). Preston et al. 1948. Beniamin . 9763).V. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Dobrincu şi Goşu 2009: 199. nr. 300). (1947-1950) (Berindei. Carol (n.M. III-a140. în anii ’80 traducătore la diverse edituri. deputat supleant de Bucureşti al M. (123/1951) (dosar M/168 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). MICHELLER. M.A. (1945-1948). 11. (1948-?).E. vicepreşedinte al Comitetului Permanent pentru Apărarea Păcii (1952). 7 din 23. 927. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. dosar nr. inv.C.R.R.I. ministru adjunct al Învăţământului Public (1949-1951.N.. partea I-a.F.926. KLEIN) . 1947 (M. al P. 155 104 . după război membru în conducerea U.C.Of.” clasa a IVa.D.C.Of. apoi traducător la diverse edituri (dosar M/158 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Of. a M.E. p. 1940-1944. p. 1947 a ministrului Justiţiei în M. 1955). apoi coautor al unor articole sub egida I. vicepreşedinte al Comitetului pentru Învăţământ Superior (1951-1953). (1951.aspx?DocumentId=26302. fond 495 (“România”). cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.I. directoare adjunctă la Editura Politică (1957-1963). fond 495 (“România”). 173 din 31 iulie 1947. partea I-a. în 1949 cu odinul “Apărarea Patriei” cls. 61).A. nr. 9099 din 3 febr. nr. Ecaterina (n.C. profesor la Institutul Politehnic Bucureşti până în 1955.B. al Crucii Roşii (1955-1960). p. în 1948 delegat şef al Direcţiei Materiale a aceluiaşi minister (M. Petre (n. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. Arhiva U. 225. 9 din 12 ian. MICHELSOHN. 2005: 334 n.R. apoi în C. 930. nr. 4 din 4 ian.C.I. p.C. dosar nr. 158 din 12 iulie 1948. fostă ilegalistă. 931. 131 din 8 iunie 1948. zisă “Tina”) . nr. (1946-1948) şi apoi cu drepturi depline (1948-19521957.M. MIHAIL.I. dosar nr.ro/DocumentView. după august 1944 inspector general în cadrul Direcţiei Politice Administrative a Poliţiei Prefecturii Capitalei (M. 928. în anii ’60 redactor-şef al Editurii Politice.S. III-a şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. 6781). partea I-a. Leon HERŞCOVICI139) (n. 1947. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 30 din 6 febr.P.P.1978). 225.R. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. http://freelex. MIHĂILEANU. 225. nr. pentru evreitate v.R. dosar nr. nr. (M. 241. 918.Of. ulterior românizat MICU.2).Of. partea I-a. Sugarman f. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.I. şefa Frontului Democrat Universitar. 3877.VI.din 1947 controlor în cadrul D. a M. şi al Comitetului Executiv şi secretar U. ulterior activist. p.1912) – după război membru de partid. respectiv Timişoara).wolterskluwer. ministru adjunct al Învăţământului (din 1955-1957).G.F. iniţial controlor în cadrul D. 110 din 16 mai 1947.C. în Forţele Armate.Of.C. p. şefa Departamentului Învăţământ Superior).C. MICU-CHIVU.M.R. de Mehedinţi.A.E. la începutul anilor ’50 trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar în cadrul diplomaţiei române141. partea I-a.S. decizia nr.S.. 253 din 1 nov. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.a.F. al P.pentru un timp soţia (a doua a) lui Stoica Chivu.

.I.Of. p. partea I-a. Romanische Phraseologie und Parömiologie (Göttingen: Hubert & Co. în anii ’60. partea I-a. Berindei. decizia ministrului Justiţiei nr.din 1947 controlor în cadrul D. p. 1951-ian. 1945. 9260. în iunie 1948 repartizat de ministrul Justiţiei la contenciosul Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (M. după august 1944 redactor la Viaţa sindicală. MILKERT. cenzor de presă în cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (19521977). 152 din 5 iulie 1948. 158 din 12 iulie 1948. nr. 105 .R.I. în 1946. Deletant 1999: 20). nr.A.II. inv. partea I-a. Bruno (uneori ortografiat “Milchert”) . 9763) (Diamant 1979: 371. în Forţele Armate. 935. 1971: 210. 1948. după război membu în conducerea Comitetului Electrotehnic Român.S. ulterior.D.E. 1999).A.A. nr.VI.e. 1945 în M. n. în circumstanţe încă neelucidate. voluntar republican în războiul civil din Spania.u.C. 1482. ) (25. Sergiu – în 1945 era funcţionar la Subsecretariatul Aprovizionării de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. fond 495 (“România”). p. în 1999.. 1947. după război instructor teritorial şi “lector” al ziarului Scânteia. III-a. 5263). decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de ofiţer.Of. apărută la Tel Aviv (Solomovici 2003: 377-9 ş.Of. apoi înrolat voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. MIHNEA. 938. 101. 3862) MILETINEANU. p.. (M.1977) – membru de partid din 21 martie 1945 (dosar M/169 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). decorat în acelaşi an cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. prin Decretul regal nr. 142 142 143 V.R. partea I-a. p.S.Of. Solomovici 2003: 249 şi 470. 127 din 3 iunie 1948. (M. 939. Ionel (uneori ortografiat şi “Militineanu”) (1902-1979 Bucureşti) – văr primar al amantei regale Elena Wolf-Lupescu. (?) MINEA. promovat şeful Direcţiei Informaţii (i. Institutul de Istorie şi Filozofie al Academiei. Stan (fiul lui Constantin) – ilegalist.S. apoi redactor la România Liberă până la emigrarea în Israel în 1980.Of.Of.Of. 1948 arhivar principal în centrala M. contrainformaţii militare) a Marelui Stat Major (febr. etc. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. Ioniţoiu 2008: 291.: 110. COHN 933.R. Dobrincu şi Goşu 2009: 506. Ionel (n.E.1920 – 22.A.E. Un articol al său din 1967 fiind citat în Joachim Lengert. nr. 299 din 29 dec. 18 din 22 ian. 11362). până în 1969 director general adjunct al Direcţiei Generale Metrologie. după preluarea ministerului de către Ana Pauker încadrat în centrala M. partea I-a. 17. p. 241 din 22 oct.P. p. autor al unor articole şi studii de istorie contemporană (la I. M. p. 2066 din 20 oct. 8971. Sugarman f.). internat într-o secţie psihiatrică a spitalului M.P. încadrat la M. 937. 934.Of. 4844). 5784). avea să publice cartea de memorii Un anonim în citadela presei româneşti. 15 (18 mai 1948): 6). la începutul anilor ’30 expulzat din Germania în timpul studenţiei ca agitator comunist. partea I -a. Troncotă 2003: 35. a M. dosar nr. 229 din 4 oct. nr.E. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. iar apoi director în cadrul Direcţiei de Standardizare.N. partea I-a. MIHNEA. nr. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.Of. 1947. nr. p. nr. Standarde şi Invenţii de pe lângă Consiliul de Miniştri.I. Bella – soţia lui Ionel Mihnea-Cohn. în mai 1948 numit unul din cei şase secretari generali ai Ministerului Industriei (M. ocazional publicist la Presa Noastră143 (editată de Consiliul Ziariştilor din R. 1947 (M. MILLO. în 1948 cu rang de ataşat de legaţie (M. 2006: 662. partea I-a. cu grad de căpitan. 516). 1947. 225. MILETICI.C. din ian. 139 din 22 iunie 1945. Jean – avocat..Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. Lupu – de formaţie tâmplar. MINDIRIGIU. Ţurlea 2010: 111. C. p. B. Otu şi Râjnoveanu 2007: 56). 1954). partea I-a. revista Magazin istoric. p.916 din 4 oct. 5638). 936. 1971). partea I-a. 110 din 16 mai 1947. unde. 253 din 1 nov. apoi.a. nr. avansat colonel (1949).932. Otopeni.G.C.Ap. nr.I.) (Adorian et al. decorat prin Decretul nr.

partea I-a. partea I-a. nr. membru al Biroului Politic (din 1948). preşedinte al Comitetului de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole (1950-1951).F.G. Stela (n. dosar nr. MOISESCU. nr. MOISE.Of. p.. MOISESCU. membru al C.R. I-a şi în 1979 cu ordinul “23 August” clasa I. membru C. pentru democraţie populară.R. Solange – la începutul anilor ’50 angajată la Direcţia Cabinet în M.C. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania.P.R. 18707 din 4 septembrie 1945 a directorului general C.II. al U. Alexandru (n. internat în timpul 943. p. fond 495 (“România”). decorat în 1961 şi 1971. la pensionare.X. după 1944 membru în conducerea C. 3.C. 149). MOGHIOROŞ. MOISESCU. ministru al Nationalităţilor în guvernul Groza (1948-1952). 948. 1987) – colonel magistrat în anii ‘50.ro/DocumentView. şi ministru adjunct al Finanţelor (1952-1953). din 1932. în alte documente oficiale MAGYAROSI) (23. 1051). 225. nr. apoi pensionată). de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 2137. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. al P. secretar al Consiliului Central al Sindicatelor (1957-1962). (1954-1956) şi Argentina (1956-1957).C (M. soţia lui Al.-mr. Ilie (d.1969 Bucureşti) – evreu maghiarofon.Of. 32 din 9 febr. în anii ’50 student la Facultatea de grafică şi poligrafie de la Moscova. la adresa http://freelex. (19551969). 945. reprezentanta P. Tighina) (n. 944. în iunie 1948 repartizată de ministrul Justiţiei la contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (M.C.d. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.C. în redacţia Kominform.R. 225. ulterior avansat gen. 148 din 25 iunie 1941.A.wolterskluwer. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p.E. 4611).E. ministru plenipotenţiar în S.1909. 1948. MIRONESCU. fiul lui Aharon şi Reiza “Risi”) (n. MIŞOSNIKY.” clasa a III-a.R.C. Anton (12.IX. Galaţi – 2002 Bucureşti) – membru P. (1948-1954). 14 iulie 1911 Bucureşti) – administrator-lichidator la Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (1945-1947)144. Leon (1921 Bucureşti – III.1913 Umbrăreşti. în 1948 numit preşedinte al Consiliului de Administzraţie la “Imprimeriile Independenţa” (M.I. fost mecanic. al P. Ester RADOŞOVEŢKAIA. secretar CC al PMR (1948-1954). al P.P. (1951). dosar nr.C.C. războiului într-un lagăr de muncă obligatorie la Titu-Găieşti. preşedintele completului de judecată în dosarul Pătrăşcanu. MISSIR. partea I-a. apoi membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al 144 V.Of. primvicepreşedinte şi apoi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). vicepreşedinte al Marii Adunări Naţionale (19571961). BALOGH Joszef. director general adjunct la Agerpres (1954-1979.D. 120 din 26 mai 1948.E.A.D.R. preşedinte al Societăţii de Cruce Roşie (1961-1971). Ioana . 127 din 3 iunie 1948. Iţic MAISEZON.avocată. 941. fond 495 (“România”). agitator comunist şi membru de partid din 1929. Leon (n. Avram – ilegalist.I. ilegalist.M. 4847) 942.R. partea I-a.B. Bihor – 1. Pentru pace trainică. până la postul de director în instituţii poligrafice” (Ţ.U.C. doc. inv. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.” clasa I-a. 947.A. şef al secţiei de relaţii internaţionale a partidului în timpul guvernării Dej. fiica lui Iakov Abramovici Radoşoveţki). MOGHIOROŞ.940. vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1953-1954). din 1929 (nume conspirativ “Liza Lechmanova”).d. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.M.X.R. 1856). 946. decizia nr..2007 Bucureşti) – pictor. 106 . membru al Comitetului Executiv şi al C. după război membru în prima echipă redacţională la Scânteia. Goldstein 2010: 18). 1). nr. în 1948 era controlor în cadrul D.P. 3660). inv. preşedinte al Băncii de Stat a R.C.. (Constantiniu 2003: 83. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.R.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. membru al Biroului Organizatoric (1950-1953). după întoarcerea în ţară “ocupând diferite funcţii tehnice şi administrative.aspx?DocumentId=34332. p. Moghioroş) – membru P.Of.S.1911 Salonta Mare.

soţia lui Anton Moisescu. 955.C.Of.L.VIII. Mihail Davidoglu (n. unde a practicat medicina (în anii ’70 era şeful Institutului de Fiziologie Pulmonară din Haşomer) (Carol Neumann apud Solomovici 2003: 379. partea I-a. Bre slau/Bresliska). Vasile 2010:42-43).R. Josefsohn). a emigrat în Israel.G. cf. responsabil şi cu instructajul “lectorilor”.I. deţinut în multiple penitenciare (1933 – august 1944).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. în Bucureşti (Vorobca 2008c. 1949. secretar general al Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1950)146. (?) MOISESCU. 644). Niculae 2004: 50-51). nr. Neuman). cenzor al D. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. redactor-şef la Viaţa Românească (1950-1953).E.inspector în cadrul D.C. partea I-a.n.u. p. după eliberarea sa în august 1944 redactor la România Liberă şi Contemporanul. (1947-1949) (M.Of.C.C.P. membru P.R. ulterior încadrat în Ministerul Industriei. zis “Iuli”. redactor şef al ziarului Veac nou (organul de presă al A. Florentina – directoarea (lector-şef) direcţiei Literatură şi Artă din cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri în anii ’50-’70. 2 din 2 ian. a M. nr. Constantin Bugeanu (probabil român) şi Radu Negreanu ( la origine Schwartz) (v. între care cele mai sonore nume ar fi Henr i Blazian şi Lucia Demetrius. 18.T. [I-ai] de la un cap la altul şi vezi ce oameni sunt aceştia. 35 din 11 febr. 1945. ziariştilor şi scriitorilor).U. partea I-a. S.P. MOSCOVICI. P. Acestora li se adăugau la nivelurile inferioare ierarhic alte câteva duzini de funcţionari evrei. P etru Groza: Moraru. profesor universitar 145 Pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr. din 1936. MOLHO. al P. N. ilegalist. fiul lui Zeilig şi Ghizela. Mătăsii (1948-1949) (M.949. Emil .C. 956.S. p. 1916) . Mocanu 2003. MONDA. MORARU. 146 În cuvintele premierului de la acel moment. Marcel Breslaşu (n. Morico.) (1945-1946). partea I-a. Davidsohn)..B. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. Iulea ŞAFRAN145. 804 din 21 dec.I. partea I-a. MOLDVAI. LEIBOVICI) (n. 953.IV. nr.R. Alfred Mendelsohn. Mihail Novicov (n. Aproape toţi evrei. fratele său. 1947. aparent încă în viaţă în 2005. medic.R. Basarabia – 18.Of.1998 Bucureşti) – unul din principalii ideologi ai sistemului comunist în sectorul cultural. 954. Radu Bogdan (nume real necunoscut). 950. fiul lui Simion şi Clara (n. nr. fratele publicistului Virgiliu Monda şi nepot de unchi al lui Alexandru Toma) – în primii ani după război activist al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. uneori eronat menţionat ca voluntar în Spania (Andrei Micu în Zbăganu 2001). 1945 în M. (fişă personală în dosarul 30/1947). în anii ’50. director adjunct CENTROCOOP până în anii ’60. p.C. 107 .P. 1213). MORARU. W. Henriette (n.Of. nr. Salvador (d. Urian 2004). lui Petre Groza.” (Buzatu & Cîrstea 2010: 331 ş.C. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. fond 495 (“România”). 15 din 19 ian. 1949. Petre Iosif (n. 804 din 21 dec. 1948. 234 din 13 oct. 951. 1452 şi 2607). unde numele este transcris „Şofran” din fonetica rusă. la nivelul directorilor şi inspectorilor şefi: Eduard Mezincescu (n. demis şi transferat la tipografia publicaţiei Viaţa Cooperaţiei. Mesinger). Falie)) (1. (?) MOLHO MORARU.]. 102238 din 6 oct. MORA. Cei la care făcea referire Groza erau. 1964. al P. nr. 2010: 331). „şi-a adus o serie întreagă de oameni la Ministerul Propagandei [ redenumit ministerul Informaţiilor în 1946 şi comasat cu Ministerul Artelor în 1948. 1977?) – jurnalist. director general al postului de radio “România liberă” (1946-1948). p. Viorica (n.R. 381-2: 2004: 400). Eugen (alias) .Of. locuind în Piaţa Amzei. şeful de facto al Societăţii Române de Radiodifuziune (1945-1946). responsabilă cu cenzura.1912 Tighina. preşedinte al Uniunii Ziariştilor (câteva luni în 1947 până la comasarea sindicatelor artiştilor.R.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 952. „evreul care n-a uitat învăţăturile sionismului”. n. 225. 8072). 32). Emil (n. 204 din 5 sept. din 1949 impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. 1964. Nicolae (n. inv. nr.1913 Galaţi) . (1947). unde în 1949 este numit director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Lânei ţi Mătasei (M.G. dosar nr. secretar al Comitetului Artelor din Secţia centrală de educaţie politică a C. 8960. “evreu care nu a uitat învăţămintele sionismului” (apud Buzatu şi Cîrstea.

după război controlor în cadrul D.după război controlor în cadrul D. 645). 112 din 17 mai 1948. 5544). 26 din 1 febr. MOSES.după război membru P.C. Gerard (n. în facţiunea pro-comunistă la Congresul de unificare din octombrie 1947. ff. nr.G. şef de birou la Oficiul de Studii al Ministerului Muncii (1945 1946). 958.C.R. partea Ia. Bernhardt . nr.din 1948 impiegat în centrala Ministerului Industriei (M. iar din 1950 coordonator al publicaţiei lunare pentru străinătate. MOSCOVICI. 253 din 1 nov. Marcu . DB)– în 1948 inspector general adjunct în cadrul D. în 1949 (A. posibilă identitate cu omonimul prezent în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 965.Of. după război şef de birou administrativ la Direcţia Personal a Subsecretariatului de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 10102 din 31 ian. al P. partea I-a.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale Electrotehnice (M. ales pe lista B. 10332). 199 din 23 august 1941.C.G. 9763). a M.Of. nr. 961. Sorin . 962. partea I-a. M.C. cu fişă de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. a M. partea I-a.Of. partea I-a. 24 din 30 ian. 968.. 5624).D. 737. nr. nr.C. nr. nr. M. 1949. Oscar . p. 967. în 1947 încadrat prin decret regal. în 1979. 159.Of.E. 960. p. 1946. 164 din 19 iulie 1948. 737. a M.). 190 din 19 august 1947. p.Of. 1375).1912 Găeşti.C. în Forţele Armate (M.Of.III. nr.Of. 139/1955. 123 din 3 iunie 1947. MOROIANU. partea I-a. fd. 7491). 969. MOSCU.Of. 641).Of. Harry – membru al Consiliului Superior al Economiei Naţionale (1945-1946). A. 41 din 18 febr. 24 din 30 ian. 641). între care “Pentru fericirea poporului” (co-autor Aurel Baranga). 5966). 1947. 31 din 7 febr.Of.din februarie 1948 controlor în cadrul D.C.Of. 749. 963. nr. 4384. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.E. nr. autor al unor volume de critică şi ideologie literară. p. 1033). Iancu . nr.S. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 152 din 5 iulie 1948. 966. 4391. 1949. 1947. p. p. apoi redactor-şef. nr. în pofida faptului că nu avea studii în domeniu. Leon .C. MOSCINSKY. 175 din 31 iulie 1948. MOZES. p. partea I-a. MOSESOHN. p. Adalbert (n.C. MOZES. pentru merite antifasciste.Of. 28. 6293).Of. (M.E. in.I. partea I-a. Iosif – medic.I.Of.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1949. partea I-a.Of.E. 1948.M. deputat de Olt (1946-1948. Vera . după reorganizarea ministerială transferat în centrala Ministerului Industriilor (M. partea I-a. MOSCOVICI) – director adjunct al Bibliotecii şi Arhivei Presei . 147 din 1 iulie 1947.Of. nr.I. Nicolae .Of. p. MOSCOVICI. şi. nr. şeful catedrei de Estetică la Institutul de Arte din Bucureşti (1948-1968).I.G. p. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. partea I-a. nr. 1946 în M. p. p.. p. C.Of. p. M.D.R. nr. secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice (din 1948) (indicat ca evreu în Solomovici 2001I: 195).. 959.C. p. partea I-a. 108 . deputat de Bucureşti. nr. nr. p. 115-21). până la pensionarea sa. 15 din 19 ian. partea I-a..R.J. al nou-transformatei Redacţii de Publicaţii pentru Străinătate (fosta Narodnaia Rumînia).în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.I. nr. MOSCU. dosar nr. 15 din 19 ian.G.C. partea I-a. 190 din 19 august 1947. MOSCOVICI. decizia M. dosar nr. 15 din 19 ian. MOSCOVICI. nr. MOSCOVICI) (n. Iancu . nr. MOSCU. p. 5831) până în iulie 1947 (M. al P. partea I-a.Of. 964. 51/1949. 7492).957. p. nr. partea I-a. partea I-a. 153 din 10 iulie 1945.P. al P.. M. 1948. 272 din 27 nov.serviciu în cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. premiată cu Premiul de Stat în 1951. partea I-a. p.Of. a M. p.C. 4946). cu grad de sublocotenent. partea I-a. 1945 partea I-a. 1948.în 1949 era translatoare în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. secţia Propagandă şi Agitaţie.C. (M.N.

Emanuel . 1948.G.C. 738). a M. III-a.P. partea I-a. 977. 183 din 14 aug.după război controlor în cadrul D. din 1936). p. 973. ulterior pe diverse funcţii de conducere în sectorul industrial. nr. Zissu în faţa organelor de anchetă (v. NATHANSOHN. 974. avocat al inculpaţilor comunişti (M. iar în 1981 cu ordinul “23 August” cls.R. în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. MUNTEANU. 1945. Simion (fiul lui Adolf) – membru de partid. MÜHLSTEIN. ulterior deţinut în închisorile comuniste. a II-a. Isidor . 1946 în M. 392. partea I-a. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 147 147 V.E. nr.T. 645). în august 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri în conducerea Oficiului nou-înfiinţat al Lemnului de Lucru (M. cu care a avut 3 copii: Tania Măgureanu. a M..C. deţinut în 1940 în lagărul de muncă de la Miercurea Ciuc. 1654-5). partea I-a. cetăţenia română în 2007 (H.după război controlor în cadrul D. M.C. nr.I. NACHTIGAL. nr. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 211 din 11 sept. 3293. 1949. NASTA.C. Leon LITMAN. pp. Arthur (n. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . nr.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei. 978.L. şi preşedinte al Comisiei de recepţie a bunurilor şi materialelor (M. partea I-a. ZOLLER?) – în 1948 era inspector general adjunct în cadrul Direcţiei Control Economic a D. 981. 972. 4946). p.970.Of. la cerere.C. partea I-a. 199 din 23 august 1941. 1949.E. Virgil . nr. 15 din 19 ian. partea I-a. nr. MÜHLSTEIN. 15 din 19 ian. 1944 (Solomovici 2001II: 10).1919 Moineşti – 2007 Bucureşti) – fost ilegalist (membru U. nr. nr. a reobţinut. II-a.Of. 109 . partea I-a.Of. nr.C. Emeric . decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.R. I. 35 din 11 febr.G. f.E.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier la D.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. C. NACHMIAS.R. inv. 24 din 30 ian. transferat la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. p. 23 sept. 1949. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. BERGMANN 971. cu referat de cercetare la Fd.. Alfons (fiul lui Jacques şi Helene) (1895-1961) – fost ilegalist. 1948. 1427). 1213).” cls.C. partea I-a. nr. 980. nr. 975. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. decizia ministrului Justiţiei nr.. p. 641). 7151). Vili . anexa la dosarul nr. 1948.G. 1214. 1949.G. 979. urmărit de Siguranţă în perioada interbelică. partea I-a. p.Of.R. 738). 13 din 16 ian. 85/1955. Leon (n. 1952 a lui A.I. ? – şeful contenciosului Băncii SovRom – menţionat în declaraţia din 24 ian. după război redactor la Editura P. partea I-a.Of. NAŞ. 7554).Of. p. 976. al P. 24 din 30 ian. fiul său.Of.C. unde a controlat fondurile valutare. C. p. al P. 120 din 26 mai 1948. căs. preşedinte adjunct al al Blocului Democratic al Evreilor din România.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. cu Stefania (1923-2010). 35 din 11 febr. întreprinderile şi fermele Gospodăriei de Partid până la sfârşitul regimului comunist. Isac .C.I. NADAS. nr. nr. partea I-a. consilier tehnic în centrala Ministerului Industriei (1948-1949) (M. p. partea I-a. iar ulterior prim-adjunct şi şef de facto al secţiei Gospodăria de Partid a C.Of. 645). 1894 Bucureşti) – în perioada interbelică ziarist în Bucureşti. (1946-1989).în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 7 sept. 1949.Of. 117508 din 25 nov. redactor la Luptătorul şi Aurora. 1947. 15 din 19 ian. Paul Naftali. p.R (1944-1946).G. 52 din 4 martie 1945. MUNTE. Mauriciu (n. 4623).C. V-a.C. p.Of. p. ) (n. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerului Industriei (M. nr. Solomovici 2001II: 104).Of. Mircu 2007:4). MÜNTZER.Of. după război redactor la Jurnalul de Dimineaţă.F. p. partea I-a. fiul lui Moise şi Lora) (23. Adrian Naş şi Valentin Naş. NAFTALI.

988.+Nac+-+Neatu\Nadejde+Arnold/P1990862. NEULICHT) (n. 149 Vezi fişa matrioclă penală la http://86. la sfârşitul anilor ‘40 şeful Serviciului Spectacole din Ministerul Finanţelor. decorată prin Decretul nr. (M. pp. 984.1977) (nume de cod în perioada ilegalismului: Nuţu Fuxman.C.V. 32 din 8 febr. inv.C. Jean . reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 991. 281 din 4 dec. partea I-a. (12/1954). M. NAUM. 1949. p. din 1947 inspector în cadrul D. 12/1952). NĂDEJDE.M. 1947. 155). ulterior membru al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Arte (1961-1965) şi membru supleant al C.125.Of. respectiv publicarea solicitării de schimbare a numelui în M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. Roza (soţia generalului Grigore Naum. apoi ministru adjunct al Învăţământului.controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în nov. 110 .Of. 225. infra) – activistă de partid.2005. nr. partea I-a.M. p. NEGOIANU. 10696).I. după războui şeful Direcţiei Domenii şi Infrastructură în Ministerul Comunicaţiilor.17. dosar nr. 131 din 8 iunie 1948. Arnold (n. fiul lui Marcu şi Frida) (17.36/fisapenala. 219 din 23 sept. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. 1947 în M. soţia lui Belu Zilber) – în reţeaua “Ajutorul Roşu” în timpul războiului. NEGREA.130 din 1 dec. 645). al P.R. nr. 41993 din 30 apr. 15 din 19 ian. 3943. partea I -a. FISCHER) . Arnold SCHWARTZ) (n. 3908.S.1911 Bucureşti XII.Of. p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 111 din 17 mai 1947.1914 – 24. p.Of.Of. p.C. Mariana .C. 269 din 20 nov. Arnold M. al P. decedată în anii ’70 în Bucureşti (Solomovici 2003: 120-1).R. 148 V. 19 47.I. decizia M. cu stagiu de ilegalistărecunoscut din 1932. 111 din 17 mai 1947.R. 10290. p. ulterior redactor la Editura de Stat pentru Imprimate şi Publicaţii. Arnold (n. NĂDEJDE. 987.1909 Roman) – membră de partid din 24 aprilie 1945 (dosar N/77 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). pentru schimbarea numelui. 1239.Of.) de pe lângă Consiliul de Miniştri până în anii ’50 (v. nr.G. partea I-a.R. 16. Erwin Costin (31. 1132). NEGRIN. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.P.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale++detinuti+politici\N\N+01. a III-a. nr. al P.Of. Dan – în perioada 1947-1948 şef de cabinet al ministrului Artelor (şi Informaţiilor). 8598). 983. p. 1049 inspector general în cadrul Direcţiei Contabilitate a ministerului (M. ulterior directoarea adjunctă a Direcţiei Generale a Editurilor. nr.A.P. nr. NAUM. 12. p. şi cadru didactic la I. fond 495 (“România”).I.JPG. p.B. 1947.C.C. în timpul perioadei ilegaliste149. NĂVODARU.S. partea I-a. ulterior publicist) – ilegalist.E.în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie în în D. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. 8598 – când încă nu îşi românizase numele. nr. C. 107.V.” cls. Bucureşti) – după război funcţional în administraţia guvernamentală centrală.Of. 4968).după război inspector general în administraţia centrală a C. v..Of.G. până în anii ’60. nr.P. al P.R (dosare anexe.1910 Bucureşti) . partea I-a. B. partea I-a. (1955-1965). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Poligrafiei şi Difuzării Cărţii (transformată apoi în D. nr.R.T. 1947. partea I-a. 2612).XII. Ana (17.Of. până în febr.B.IX. 1947. (?) NEGREANU. nr. partea I-a. şeful secţiei Învăţământ a C. III-a.1909 – 1999 Bucureşti) (fiul fostului demnitar social-democrat Iosif Nădejde-Armaşu. nr. 39 din 17 febr. nr. partea I -a.982. p. 989. Pienescu 2008: 154.J.G.VI. 1947.F.C. apoi şeful secţiei Învăţământ în Ministerul Culturii în anii ’50.X.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.C. 52 din 4 martie 1945. 1654-5) (?) NEGREANU. a M. partea I-a. 990. 1949. 1947 în M. v. nr. M. 219 din 23 sept. arestat şi condamnat în 1951 ca fost informator al S. Cornelia (n. Sergiu (n. NADLER148. 985.. decizia ministrului Justiţiei nr. când urmare a reorganizării ministerelor este transferat la Ministerul Industriilor) (M.Of. 986.

1947 (M.C.Of. pentru schimbarea numelui.C. nr. nr.R. 3904). C. 1213). 35 din 11 febr.. 1949. 3660). Carol – ilegalist.C. soţia lui Alexandru Nicolschi [v. Economie şi Asistenţă al funcţionarilor şi pensionarilor publici (M. 10092). al Crucii Roşii (din 1961).A.II. după război membru C. 148 din 25 iunie 1941. inv.P. (1954). C. p. Ion (5. îm 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.din 1947 controlor în cadrul D. 995. inv. 9763). nr.R. nr. v. Niculae (n.Of..G. p. în Forţele Armate. 662). 253 din 1 nov. p.R.S. când va fi arestat în “dosarul Vasile Luca” (eliberat doi ani mai târziu). Alexandru (n. 264 din 14 nov. partea I-a.. 3293. după război în aparatul politic central.P.C. 1915 Bistriţa) – membru de partid. după război director al Casei de Pensii a Colegiului Inginerilor din România (1945-1947). 3293. luptător în reţeaua FTP-MOI în Franţa ocupată. 99797 din 5 oct. Şeila AVERBUCH) (27. al P. 7 din 22 ian. NOVAC. 2777 n.M. (un mandat) şi vicepreşedinte al C.I. Vanda. eliberat în 1953. 16 din 20 ian. p. p. (dosare anexe 14/1951. fond 495 (“România”).L. 4 dec. cu referat de cercetare la Fd. secţia Cancelarie – dosare anexe. Iancu . nr.R. p. NEUMANN. al P. cu ordinul “Steaua R.R. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 131. Bălţi – X.R. 998.I. partea I-a..R. al P.I. al P. 2. şi Levy 2002: 128-9. 1947. Charlotte – din 1949 şefa adjunctă a D. partea I-a.1986) de profesie ţesătoare. 16). NEUMAN. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. (M.1916 Reghin. secţia Cancelarie – dosare anexe. (1945-1948).R.Of. anexa la dosarul nr. NEMŢEANU. 238).. al P.R. 1000. ulterior preşedinte al Consiliului Regional Iaşi al A. director adjunct al Administraţiei Livrărilor din Ministerul de Finanţe între 1948 şi 1952. 997. anexa la dosarul nr.992. 994.B. dosar la secţia Economică a C.în 1949 era referent tehnic în cadrul D. p.C. al P. nr. Valea lui Vlad. al B. preşedinte al Comitetului Executiv al Sfatului Popular al oraşului Iaşi (1953-1956).C.C. după război membru al Prezidiului R. 1949. p. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. (1948-1955).II.C. partea I-a. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. consilier superior la Regia Autonomă a Transporturilor cu Autovehicule (1947-1948) apoi directorul Editurii Tehnice până în 1952. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.membru în Comisia de Lichidare C. Teşu Solomovici (2001II: 17)). 10955. 107 din 15 mai 1945.1979 Iaşi) – ilegalist (membru de partid din 1921).R. nr. 1).1902. decorat în 1977 cu prilejul împlinirii a 90 de ani.C. NICOLSCHI. 77/1952. partea I-a.” clasa a III-a. 993. “dosare adiţionale”. Credit.Of. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. decorat prin Decretul nr. inv. 996.S. a M.C. când este epurat şi arestat. 299/1952).C. II-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. (?) NICULI. p. a III-a (v. partea I-a. infra]. 235 din 10 oct.” clasa I-a (Decretul nr. 71/1956.1887 Iaşi – 31.S. Mureş) .Of. 186. doc. dosar nr. 2305. 249/1952. I. 1977) (singura sursă care îl menţionează ca evreu este un alt evreu.Of. Faur – în 1948 era director administrativ al Institutului General de Asigurare.E. fond 495 (“România”).U. la începutul anilor ’70 inginer principal la Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice. 1946.Of.P. (n.C. cu grad de căpitan. partea I-a. Ernest NEUMAN) (n. Elza – în mai 1945 încadrată ca şefă de birou în centrala Ministerului Propagandei (M.C. decizia ministrului Justiţiei nr. 11 din 14 ian. 317). NEUMAN.C. 999. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. 225. nr. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. 1948. jud.I.Of. a Energiei Electrice din cadrul Ministerului Industriei (M. nr.R. Dezideriu . 225. 1001. nr. al P. Alexander Oskar NEUMANN) (n. 2066 din 20 oct. 1946 în M. NOVAC. 38/1956. (1947-1948) membru al C. membru al CC al PCR în perioada ilegalistă (din 1924). NISTOR. partea I-a. 1947.I. 111 . continuă să profeseze ca inginer. şeful economatului Institutului Central de Statistică.C. NEIGER. inv.C.VII. referat de cercetare la Fd. prin Decretul regal nr.

partea I-a. în 1941. 8599). în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.S. având rang de subsecretar de stat (1945-1946). deputat de Dorohoi.C.) şi redactor la revista asociaţiei. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.R.php. după război ofiţer de Interne.P. şef al catedrei de biochimie din cadrul Intitutului de Medicină şi Farmacie Bucureşti (1947 – anii ’60. autor ocazional la periodicul lunar Probleme economice.Of. al P. 1947 (M. fugit în U. Solomovici 2005 şi 2001II: 111. 253 din 1 nov.1960 Jilava) . Mauriciu – ministru adjunct al Comerţului Exterior (1950-1956). stabilită în Cleveland. secţia Cancelarie – dosare anexe. Kaufman). 62 din 14 martie 1946. decizia ministrului Justiţiei nr. 1455). precum “Ajutorul fărţesc al Uniunii Sovietice – factor important în dezvoltarea economiei noastre naţionale” (co-autor Manea Mănescu. 8 (august). OERIU.C. nr. în 1944 membru fondator şi apoi în conducerea A. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.U. infra).C.R. fost ilegalist. 3293. comisar general al executării armistiţiului cu URSS (din august 1945). 1948. Ohio. 26 din 1 febr. Harry LAZAROVICI150. 1947.L.C. Einhorn).1902 Iaşi . C.1921 Bacău-18. Mihail Nikolaievici OIGENSTEIN. Uşer – inginer. de profesie farmacist.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/O/Obedeanu%20Haralambie/index.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. 225. 1009. III-a. singura menţiune a evreităţii sale în nota informativă confidenţială din nov. 8009). 219 din 23 sept. nr.S. 1006. partea I-a.II.A.S.. III-a.I. NUSSENBLATT.Of. nr.R.1002. OIŞTEANU. unei note informative confidenţiale a misiunii diplomatice britanice din nov. ofiţer politic într-un lagăr de prizonieri de război români şi italieni în 150 151 V.C. nr. ilegalist (membru de partid din 1931) şi kominternist (INCOMKA. p. perioadă în care scrie şi volumul Omul sovietic). al P.. a M. după unele surse ar fi emigrat în anii ‘70 în Israel. arestat şi condamnat în 1932 şi 1937. Goma 2005: 4)151. p. (întocmit 1956) şi referat de cercetare la fd.B. Sanda (căs. nr.R.II. Simion (n. respectiv ministru adjunct al Comerţului Interior (1969-1973). NOVAC. Haralambie (n. nr. 1003. 9763): căs.Of. 1947. cu Nora (1927-1994. Buzatu 2008: 434). remisă centralei Foreign Office (v. 1004. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr. Mihail (n. comisar general al guvernului pentru legătura cu Comisia Aliată de Control (1946-1947). 2291. prin Decretul regal nr.XII. 1007. fiul lui Izac şi Ana) (19. zis “Mişa”) (1916-2003) – fratele mai mic al lui Leonte Răutu. 1946 în M. 131 din 8 iunie 1948.R. cu care a avut o fiică. inv. dosar nr.1960 (v.S. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. (M. p. 230 din 4 oct.1982) – fiul unui cârciumar din Dorohoi.I. OBEDEANU. fiul lui Ştrul) (19. 1008. OERIU. 1947.. Nathan . fond 495 (“România”). apoi decan al Facultăţii de Ziaristică la “Academia Ştefan Gheorghiu” (1956 – 1 ian. nr. Paula . 1947 a reprezentanţiei diplomatice britanice la Bucureşti. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. S. secretar general al Asociaţiei Române pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică (A. 1947. cf. Veac Nou (1944-1946. ziarist la Scânteia (1945-1956.L. inv.G.VII.17. n. (M. în Forţele Armate.decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. 1959. 1005. 90/1956. în 1948 numit de ministrul Lucrărilor Publice în conducerea C. p.membru al grupului de evrei care au jefuit maşina Băncii de Stat a R. 751). 2066 din 20 oct.L. NUSSENZWEIG.1959.S.U. Elena – soţia lui Simion Oeriu (v.. partea I-a.E. partea I -a. NOVAC.R. p.Of.U. apoi vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1959-1969). Vezi fişa matricolă penală la http://86.C. 20622 din 28 febr. p. la 28 iulie 1959.A. Oeriu s-ar fi convertit la creştinism în 1944 (v. C. partea I-a.S. apoi comisar al guvernului pentru aplicarea Tratatului de Pace de la Paris. Buzatu 2008: 434). Simon SCHÄFER. pensionat cu grad de conferenţiar). anexa la dosarul nr.R. instalat de comunişti în locul reputatului Vintilă Ciocâlteu). 4968). condamnat şi executat la 18. cu grad de căpitan.125.Of.Of. 112 .

Dobrincu şi Goşu. ORENSTEIN.I. emigrat în 1974 în circumstanţe neclare în Israel. decorat prin Decretul nr. BERCOVICI.S. 4 şi 505 Dobre et al. din 1970 consilierul ministrului Janos Fazekas la Consiliul de Miniştri. în anii ’50 instructor al Secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. Solomovici 2001II: 42 ş. OPRIŞAN. publicişti. Jureck)) (d.U. fond 495 (“România”). Alexandru . Numele este cel de căsătorie (în perioada războiului fusese căsătorită cu ilegalistul basarabean Mihail Popescu.D. Valery Oişteanu). 1954 .) – ilegalist.2005 Bucureşti. a III-a (v. în 1948 transferat din nou în U.R.A.C.R. fostului general de Securitate Neagu Cosma./Kuller 2008a: 450.vladimirghika.E.din 1947 inspector în cadrul D. se afla sub supravegherea Securităţii ca agent al serviciilor de informaţii israeliene. (1945-1975) (implicat şi în procesul monseniorului Vladimir Ghika152) şi în paralel cadru didactic la Facultatea de Drept din Bucureşti.pdf. Primăverii nr. 1014. fiul lui Nicolae Popescu-Doreanu).M. al Uniunii Generale a Sindicatelor din România. Berindei.I. 1013. OPRESCU. Mihăilescu 2006: 380)..php?s=Din_Arhive. 1947. a III-a. decorată prin Decretul nr.org/db/pdf/nr224/pagina14. Levy 2002: 208.u.S. a M.C. pe str. 154 V.A.)..Of. ulterior activistă la C. al P. Dobrincu şi Goşu 2009: 424. “dosare adiţionale”.. vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1952-1954). 1011. 224 (1024). în 1946 în “activul central al partidului” (Andreescu.ro/index.oct. 8072). Iosovici). http://www. a locuit până la sfârşitul vieţii în Bucureşti.S. 204 din 5 sept. Tismăneanu 2005: 325. aflata în atenţia Siguranţei în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A”.. respectiv Balaş (2008: 218). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. n.C.C. 152 153 V. cimitirul evreiesc “Filantropia”) – ilegalistă. din 1945 în conducerea U.G. an în care i se stabileşte de altfel şi domiciliu obligatoriu. Tamara Mira153 (1918 Basarabia .R. acolo unde i se naşte şi fiul. 1010. după 1944 activistă la diverse secţii ale C. zisă “Tina”) (n.R. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 20. după război specialist în centrala Ministerului Comerţului şi în paralel redactor-şef al revistei lunare Probleme Economice (1948-1852).C.R. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (v. Nastasă.I. sancţionată cu vot de blam şi avertisment. n. 1012. ulterior cercetător al istoriei evreilor din România (Kuller 2010: 190. Dobrincu şi Goşu 2009: 505. care îl caracterizează ca pe “a Jewish journalist” şi “an astute political manipulator”). (M. decorat prin Decretul nr. unde. din anii ’30. 2009: 504. apoi întors în România împreună cu familia în octombrie 1954.A. accesibil şi la http://www. Mihai(l) (Michel ŞORAR) (1911-1991) – în timpul războiului cadru didactic la colegiul “Marcu Onescu” pentru evrei. 1999 S. anchetată în lotul fracţioniştilor din 1958. iar apoi stabilit în Statele Unite (unde în septembrie 1985 îi acorda un interviu lui Robert Levy (2002: 315)). pensionat în anii ’70. directoarea şcolii de partid (de un an) de pe lângă Comitetul Orăşenesc Bucureşti al P.K. ministrul Comerţului Interior (febr. partea I-a. Vezi şi anunţul decesului ei la http://www. Varga 2003: 369 ş. 5). revenit în august 1944 în România ca ifiţer N. p. mai ales Berindei. 6). nr. 2008: 285. Mircea (n. căsătorit cu Bella (n.C. Mâţă 2007: 251). jud. în anii ’80 a acordat câteva interviuri postului de radio Europa Liberă. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. deţinut la penitenciarul Caransebeş.pdf. inv.T. (Şt. Ernestina (fiica lui Aron. p. p. n. necrologul din Realitatea Evreiască nr. Cosma 1994: 299-300. apoi maior procuror militar la Tribunalul Militar M.F. 458). 113 .Karaganda (în Kazhstan. ulterior Academia “Ştefan Gheorghiu”. cf. Trebici 2011. C.. 225.M. 1902 Pufeşti. 315. fiul lui Moritz şi Betty (n. 1955).romanianjewish. Putna) (uneori ortografiat şi “Ornştein”) – ilegalistă.V.a. iar apoi profesor de istoria mişcării muncitoreşti la Şcoala Superioară de partid.E.org/db/pdf/nr224/pagina14. ORNSTEIN. din 1955 doctorand. 2004:39. membru U.. 24154 (menţionată în Berindei.I. 14. ORBAN.romanianjewish. tatăl fraţilor Andrei şi Oişteanu.

V. 87 din 13 apr. 71. nr. p.S.M.S. 1948. 1021. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. decorat cu ordinele “Steaua R. nr. dosar 12/195 4. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr. vicepreşedinte al Societăţii Scriitorilor Români. în 1949 instructor în cadrul sectorului Învăţământ Public al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. Gottfried . Calman SCHRITTER156) (6. 1103 . PANĂ.P. Marva . al P. Horia (n. OSTRADEL. Iuliu – din 1945 şef de birou tehnic în D.C. C. după război secretar general al C. membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale (1945-1946).R. 155 Pentru schimbarea numelui. nr. 31 din 7 februarie 1949. Ernestine – în 1948 şefă de secţie la Direcţia Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of.VI. ORNSTEIN.Of. Ion (n. Of. 4972). 32 din 8 febr. Iuliu . 131 din 8 iunie 1948. partea I-a. absolvent al Facultăţii de Chimie din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti. arestată şi condamnată de două ori în perioada interbelică. 1018. 3372).C. Vaslui . 1022.R.R. din noiembrie 1947 până la excluderea ei din viaţa politică în 1952 ministru de Externe al R. p. Ana (n.1921 Bucureşti .1960 Bucureşti) – ilegalistă notorie.21.în iunie 1948 era funcţionar în centrala Ministerului Comerţului (M.1895 Bucureşti – 20. şi redactor la Gazeta în anii ‘20-’30.în 1949 era translatoare în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M.Of. în anii ’50 inclusiv şefă de cabinet a lui Leonte Răutu (dosar la secţia Propagandă şi Agitaţie a C.C.” clasa I-a (1964)..C. 1023.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 1134). PAUKER. 2790 din 16 sept.1015. PAPP. membru neîntrerupt al C.M. p.R. în M. 1946). şi membru al Secretariatului General al P. BURAH) – soţia lui Gheorghe Pană (vicepreşedinte al Consiliului de Stat în 1985). 336 -337 (1-31 mrtie 2010). nr.III. 214 din 15 sept. PANAITESCU.U. activistă de partid. 114 . inv. 1017.. nr.R. 7633. partea I-a. Leon – din 1948 director adjunct al Direcţiei Medicină Curativă din cadrul Ministerului Sănătăţii (M. Harry Elias WITZLING) (18. cu dosar de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie C.” clasa a II-a (1948) şi “Steaua R. p. PASCARIU. 1949. 5767). nr. n.V. din 1956 şi până la pensionarea din ani ’70 director general adjunct (şi după 1973 membru al Colegiului) Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri . nr. 1949.R. 1019. p.1974 Bucureşti) – fost membru P. fiind identică cu cea a viitorului demnitar comunist Ion Pas. PANŢER. 645). pp.R. locul şi data de naştere a ziaristului Ion Pas. dosarului pe care l-a depus la casa de pensii a ziariştilor în 1943. al P.D. ministrul Artelor (1946-1948).Vezi şi menţiunea sa în rubrica „Aniversări” a revistei Realitatea Evreiască. al P. partea I-a. preşedintele Comitetului de Stat pentru Radiodifuziune şi Televiziune (1958-1965. (partea I B) nr. partea I-a.Of.21.II. Mihai 2009). apoi pensionat). partea IB.P. p.după război. Hanna KAUFMAN RABINSOHN. Dobrincu şi Goşu 2009: 236 şi 424. v. al P.Of. 1020. OSTFELD.R. 7620. partea I-a.34. 1654-5).R.M. nr. partea I-a. nr. 52 din 4 martie 1945. cu convingeri nedisimulat marxiste. p.1986155) – membru de partid din 1940.L.C.X.C. decizia ministrul ui Justiţiei nr. 15 din 19 ian. p. 69498 din 13 iulie 1946.S. fiica lui Herş şi Sara) (13. partea I-a.formal al doilea om în sistemul cenzurii din timpul comunismului. 1025. între 1948 şi 1965. 1948. LUPU.C. născut Calman Schritter. p. M. 1016.din aprilie 1948 secretar cultural în centrala Ministerului Informaţiilor (Direcţia Presă). activist P. 15 din 19 ian. după război vicepreşedintele secţiei Presă a A.Of. Antoaneta (f. partea I-a. (întocmită 1954). Tina .C. p.G. 1024. 157 din 10 iulie 1948. M. nr. Berindei. 165 din 19 iulie 1946.3.1893 Codăeşti.Of. 646). 156 Cf. (din 1948 redenumit Partidul Muncitoresc Român. n.Of. nr. între 1944 şi 1948. PAS..R. în afara activităţii guvernamentale publicist realist-socialist.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.F. PASCAL.R. 1949.

din ianuarie 1948 angajată la cabinetul ministrului (cu grad de prim consul general). 1948-1952). unul din avocaţii numiţi din oficiu care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi pentru “titoism” în 1950 (când încă nu-şi românizase numele. 1 ian. dosar nr.com/2010/08/24/condamnati-la-fericire-dupaaproape-douazeci-de-ani/). 1948.A. apoi normator până la pensionare 157 158 V. Cancelarie. 1911. iar apoi şefă a Direcţiei Cabinet în M. 1945-1948). în Forţele Armate. inv.PMR. 147 din 3 iulie 1945. 158 1029. partea I-a. partea I-a.U. în ministeriatul Anei Pauker (1949-1952) (M. pentru comitetul regional de partid Hunedoara (19451946). stabilit în S. p.C. cf.C..III. PAUL. şi Rusnac 1997).R. p. Mihăilescu 2006: 380). a comuniştilor categoria A (vezi poziţia 228). apoi Bihor (1946-1949).Of. v. Tinăud. partea I-a. PĂTRAŞCU. 1948. nr. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1949-1952). Avramescu).36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/P/P%2004.. p.R.III.C. nr. Tismăneanu (v.R.N. “epurată” în iunie 1952.Of.. p.R. coautor al comentariilor la Codul Penal al R. cu grad de maior. supra]) (n. partea I-a. decorată în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. decedată de cancer în 1960. 40 din 18 febr. 1947. ulterior epurat sub acuzaţia împuşcării (involuntare) a lui Gheorghe Apostol în violenţele de la uzinele Malaxa din Bucureşti din 1945.F.Of.P. membră a C. data naşterii ar fi de fapt 22. 11765. 51/1952. 6401. (1945-1948). 225.” clasa a IV-a. 1026. fd. aflat în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A” în 1941. p. iar locul naşterii ar fi Cluj. Şi nu Loew. C. p. 178 din 4 august 1948. responsabilă cu propaganda şi agitaţia. 1908 Tg.A. membru al organizaţiei de bază a partidului. fondatoare.E.A.1945. Bihor / Cluj – d. tatăl scriitorului şi istoricului literar Thomas (Toma) Pavel (n. (inclus în Kuller 2008a: 440). director adjunct al Centralei Industriale a Lemnului (1949-1952). dosar nr. Luca şi T. Elena (n. Tismăneanu 2010a).Of. nr.I. M. Fl. Constantiniu 2003: 13 ş. ulterior cu evoluţie incertă (dosar P/43 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). http://86. membru de partid din ian. Andrei (n. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. PAVEL. Andrei (n. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. opinează V. (1945-1948) (Şt. 9763). 5538. membră fondatoare şi preşedintă de onoare a Uniunii Femeilor Antifasciste din România (U. deputat M. membră în conducere şi cenzor al U.R. A. pe care “îl apără cu un elan anemic.C. 28. Dorin GHERŞON157) (n. 160 Idem M. şi preşedintă de onoare a Uniunii Femeilor Democrate Române (U. 1946. 43. 31. POLLAK) – după război încadrat ca judecător de şedinţă la Tribunalul BihorOradea. M. ilegalist (membru de partid din 1934). Ocna) – jurist. după care în 1968 a revenit la titulatura PCR). 153 din 10 iulie 1945. de Bihor (1946-1948). 159 Contradictoriu faţă de documentele C. secretar general al Ministerului Agriculturii pentru câteva luni în 1947. deţinut la Tg. partea I-a. 260 din 8 nov. fond 495 (“România”). Georgescu.Of.C. (folosite de Dobre et al. nr. cum. (1975). 74-6. în anii ’60-’70 secretar general de redacţie la Revista română de drept.Of. Tescovici [? v. 1947 (M. cu Amalia Pavel (n. şi M.17. nr. 5829). passim) (v.. când încă nu îşi românizase numele160.II. Doru (n.C. după război membru al primului C.R.125. iar ulterior numit acuzator public la Tribunalul Poporului Cluj (M..Of.1911 / 159 22. 1941). nr. prin Decretul regal nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. alături de V.A.wordpress.R. http://tismaneanu.u. 2066 din 20 oct.F.C. 253 din 1 nov. nr. Jiu (1941-1942). 1838). p. 2983în 1941. în 1945 promovat ca prim-procuror.F.D. epurată în 1952.S.I. 2004: 456). îşi românizează numele în 1946) (n. Andrei LÖB . 1028. ca şi în lista întocmită de Siguranţă în 1941. al P.” clasa I-a. al P. 115 . ulterior traducătoare a operelor lui Marx la Editura Politică.1911.php). în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 533. 1986 Bucureşti) (fiul lui Ludovic şi Ana) – de profesie croitor. trimis într-o colonie de muncă (1952-1955). apărător al lui Nicolae Steinhardt.1903) – sora lui Teohari Georgescu. p. [aşa] cum era permis pe acea vreme să fie ‘apăraţi’ duşmanii clasei muncitoare” (Solomovici 2003: 305). 19 din 23 ian. 1389 şi nr.A. în care se anunţă stabilirea domiciliului obligatoriu. partea I-a.R.%20Pat%20%20Pavel/Patrascu%20Andrei/index. încă o dată eronat.P. partea I-a. căs. fişei din penitenciar (v. instructor C.C. 1027. 127 din 1 iunie 1941..N. (?) PĂSCULESCU.

1946. 1031. cu referat de cercetare la fd. ulterior recăsătorită Veakis) (n.C. PERŞINARU.C.Of.R. a M. 3707). 289 din 13 dec. 1040. PERLEA. 148 din 30 iunie 1948.I. 5463-4. p.Of. 32 din 8 febr. 8032. membră a Partidului Comunist Austriac în timpul studenţiei la Viena în anii ’30.F.R.125. 1946). după unele surse.I. colaboratoare disciplinată a Securităţii. p. 10092). PELTZ.Of.R. inv.VI. 14. Facla. M.” clasa a V -a prin Decretul nr.din 1947 controlor în cadrul D. cu referat de cercetare la fd.A. (M.+Pat++Pavel\Patrascanu+Elena/P2070574.1914.I.G. director al Teatrului de Păpuşi “Ţăndărică”. emigrează în 1972 în Israel. PĂTRĂŞCANU. Marton .în 1948 numită director al Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M.E. nr.I. a M. înainte de căsătorie (mariajele mixte fiind interzise legal în acea perioadă).Of.E.Of. 11. 200 din 1 sept.din 1947 controlor în cadrul D. 1949. 7491).R.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale+-+detinuti+politici\P\P+04.Of. PECHER.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. Hertha SCHWAMMEN. nr.C. pp. ulterior scenografă la Teatrul de Păpuşi Sibiu161 şi. lideră a grupării artistice din Uniunea Patrioţilor. 232 din 6 oct.C. 3293.IV.C.E. secţia Cancelarie – dosare anexe. partea I-a. PERL.E. 7950). anexa la dosarul nr. în 1948 reîncadrat ca referent stagiar în centrala Ministerului Industriiilor (M. 264 din 14 nov.Of. 168 din 23 iulie 1948. partea I-a.P. Herzelina . 1034. 157 din 4 mai 1971). 335 din 20 iun. partea I-a. partea I-a. David – şef serviciu–secretar în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (până în febr. Sandu – după război angajat ca arhitect conductor în centrala M. Ludovic . partea I-a. 32 din 8 febr.G. p. C. 1030. partea I-a. unde colaborează la diverse publicaţii de limbă română (Viaţa noastră. iar în 1971. (M. M. apoi în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (1947-1948). arestată în procesul intentat soţului ei. nr.Of. decorat cu ordinul “Steaua R. David . nr. PERLMUTTER. (M.C. (1945-1948). nr. Zissu .G. partea I-a. la Direcţia Presă (M. fiica lui Max şi Sofia) – soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu – convertită la creştinism în 1939.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. 12877).Of. nr. 96/1968. 1032. 1947.E. a M. nr. 95 din 22 aprilie 1948. PELTZ. în mandatul Anei Pauker. partea I-a. 1038.la Fabrica de Confecţii Bucureşti (1956-1961). Samoil . nr. p. condamnată în 1954 la 14 ani închisoare.C. 1123). partea I-a. anexa la dosarul nr.C.C. 1949 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. nr. 1947. ca translator la Direcţia radio (M.C. 1963. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler (Decretul nr.1932 Bucureşti – 2005 Tel Aviv. sub numele “Elena Veachis” (urmare a căsătoriei cu regizorul grec Yannis Veakis). 3/1958. al P. p. 1947.G. PELŢAN. (M. partea I-a. nr. Elena (n. cunoscut mai degrabă ca prozator (debut cu nuvele în 1964).17. inv.36/fisapenala. p. Iosif POCLER) (n. Israel) – absolvent al Liceului Evreiesc din Bucureşti. 1949. p. nr. 1949) (M. ulterior reabilitat.JPG. 1035. secţia Cancelarie – dosare anexe.C. Cernăuţi.din 1947 inspector în cadrul D. angajat în centrala M. între iunie 1948 şi febr. partea I-a. 161 Vezi fişa ei matricolă penală de la penitenciarul Dumbrăveni la http://86. membru al Consiliului consultativ de pe lângă Ministerul Propagandei (1944-1946). 2790 din 16 sept. 1948. 10092). 1123). Stefania .din 1947 controlor economic în cadrul D. în paralel urmează Şcoala Sanitară.. 1033.Of.I. 6094). PELTZ.Of. p. H. p. C. 116 .C. dar graţiată la 29 mai 1956. nr. consilieră în centrala Ministerului Propagandei (1945-1946). 264 din 14 nov. p. PETRAN. 1036.. a M. Iosif (n. al P.C. 1037. cu nume conspirativ “Saşa”. cu ordinul “23 August” clasa a III-a (Decretul nr. 190 din 19 august 1947. 3293.A. după august 1944: membru fondator şi membru al Comitetului de Conducere al U. nr.. 1039.

iar apo redactor-şef la Orient Expres.A.E. fiica lui Leon) – soţia lui Gheorghe (alias Gogu) Petrescu.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.Of. Solman . după altele decedată în Bucureşti. 264 din 14 nov. inv. 1042. 1053. nr. 642) 1046. 10. Felix . partea I-a. PINCAS. 148 din 25 iunie 1941.A.E. 10092). nr. PICALSCHI. 97.) şi îndeplineşte funcţia de secretar de redacţie. p. 1945. (viitoarea Ed. 15 din 19 ian.Of.A. 1054. nr. 803 din 21 dec. apoi director general al Direcţiei Generale a Editurilor. 1946 în M. partea I-a. partea I-a. PETRESCU. 3293.I.D.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. al P. 1963. 658).” cls. (M. 1051.I. PINSLER. Betty .Revista mea. PITARU. partea I-a.G. nr.Of. Vapniarka şi Grosubova). 1946.Of. PINCAS. 219 din 23 sept. directorul Editurii P. p.1900 Podu Iloiaei. POENARU.I. – numit în decembrie 1948 membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (Bărbulescu et al.251 din 30 ian. la Direcţia I. 1048. Paul (n.C. 163 1052. fratele Elenei Ceauşescu. nr. etc.E. partea I-a. Alfred V. 1044. 3660). a III-a.din 1947 inspector în cadrul D. 20 (5 iulie 1948): 7). C. idem referatul de cercetare la fd. 52 din 4 martie 1945. nr.G. în 1948 numit de către Ministerul Comerţului director al societăţii naţionalizate “Bod” (B. p. Valeria . 1964 cu Medalia Muncii. V-a. p. al S. 104 (solicitarea).Of. partea I-a. Politică).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M.I. decorată în 1964 cu ordinul “Steaua R. nr. 162 V.Of. Prezenţa sa în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.C. 334 din 19 septembrie 1952). partea I-a. 30 sept.C. p. – evreu originar din Basarabia.E. nr. 1043. pp. Alfons (uneori ortografiat şi Pikalsky) – după război iniţial membru al C.R. partea I-a. Raşela. A. 423 din 15 iul. când âncă nu îşi românizase numele.C. PODOLEANU. 15 din 19 ian.Of. 16 din 20 ian. partea I-a. a M.Of. 117 .sora lui Ladislau Vass). 8552). şeful Direcţiei Administrative a Ministerului Silviculturii (1948-1952) (M. secţia Cancelarie – dosare anexe. Jack (n. 1949. soţul Olgăi . Mayer . 36 din 14 febr. nr.C. M. 1947. 1946 a ministrului Justiţiei (M.P. Direcţia Aviaţiei Civile. Iţic MENDELOVICI . PETRICU. după unele surse emigrată în Israel. PETROIANU. a M. partea I-a. decizia nr.ilegalist (membru de partid din 1921. 5728 din 19 ian. 250 din 27 oct. Iaşi – 1972 Bucureşti) . 541 163 V. GOLDŞTEIN162) (n.Of.R. 1045. Idem v.Of. a M. ministru adjunct al Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale (1952-1953) (numit prin Decretul Prezidiului M. din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. nr. 31/1957. 2009: 184-5). 1654-5). PLATZ. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. prenume ortografiat ocazional şi “Jaques”) (11. nr. 1947. 1949.832). 646). 10092). 232 din 7 oct.din 1947 controlor în cadrul D. 1050.M. ulterior secretar de stat responsabil cu industria alimentară în guvernul Dej. 1906 Bârlad) . nr. Albertina .G.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1948.din 1947 controlor în cadrul D.II. (M. p. (M. partea I-a. “Banca Economică” din Bucureşti). p. 8598). Adela (n. 1947. jud.N. 1041.C. (M. PETRESCU. însărcinat aducerea la îndeplinire a sentinţelor în simulacrul “Marele proces al trădării naţionale”. Hary – menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.R. internat în perioada 1941-1944 în lagărele de muncă disciplinară de la Tg. fiul lui Litman şi Tauba. 1047. 1949. Difuzării Căreţii şi Presei. anexa la dosarul nr. p. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. 21 din 25 ian.în martie 1945 reîncadrat la Subsecretariatul de Stat al Aerului..R. nr. POPP. decorat ca pensionar prin Decretul nr. 264 din 14 nov. membru al Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă Română.C.Of.C. I.R. Samuilă . respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. după 1944 procuror la Parchetul Tribunalului Ilfov.P. PETROVAN. M.e. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 1049.C. p. p.Of. nr. 1946. încă în viaţă în 1990. cumnatul Ghizelei Vass (i. p. partea I-a. Jiu. nr.

nr.Of.Of.Of. Iacob . incinerat la crematoriul “Cenuşa”.S. a politicianului P. 252 din 3 nov. partea I-a. al P. partea I-a. apoi. 1066. a fost sora lui Răutu). 1065.1984) – membră de partid din 1938. partea I-a. nr. a fost soţia fostului ministru de externe Grigore Preoteasa (decedat în accidentul aviatic din U. Marcel Maximilian (1895 – 1960 Bucureşti) – medic şi profesor.Of. 1945. 4384.Of. 1063. partea I-a. p.C. 5/1944/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei.C. (110/1955).Of. partea I-a. 1062.D.R. partea I-a.R. 118 . 112 din 17 mai 1948. 1919) – activistă a secţiei Propagandă-Agitaţie a C. Paul (n.G. partea I-a. partea I-a. p. 76 din 30 martie 1946.Of.S.I.1055. în M. 1945. fond 495 (“România”). decorată în 1971 cu ordinul “Steaua R. şeful Direcţei Policlinici şi Spitale (1948-1952). n. PRUTEANU. partea I-a. director medical în centrala ministerului (1945-1948). Burcă 2007: 13) (dosar P/167 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Of. Artur (fratele compozitorului Laurenţiu Profeta?) – din 1947 inginer specialist în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.Of. p. 1064. 3001). 1947. SINGER) (2.Of. nr.E.C. p. 35 din 11 febr. 1058. apoi al F. din 1957) şi mama Ilincăi (căs. 662). decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa a III-a (M. 115196 din 14 nov.E. pozişie din care a participat la coordonarea reformei sectorului sanitar din ţară. “refugiat” în U. 7151). 26 din 2 febr. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. p. p. 10092). nr. PROTOPOPESCU. POPPER. nr. 1945 în M. nr. după alte surse Janoş Rab) (1904-1973) – general. Adrian Năstase (recăsătorit în 1985 cu Dana. 28 sept.D.R. 267 din 21 nov.R. M.după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. 1061.II.M. al P. p. nr. până în anii ’70. după război activistă de partid. inspector general sanitar în Ministerul Sănătăţii (1944-1945). membru P. Eva. 1949. cumnatul lui Leonte Răutu (soţia sa.I. (1948-1951). p.R.S. nr. Ecaterina (zisă Kati) (n. 10200. 1948. Rudolf – după război referent la Subsecretariatul de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. membru în conducerea C. tatăl filologului George Pruteanu (1947-2008) (Brătescu 2007: 251-3. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. nr. în prezent Bartolomeu) . 164 Vezi dosarul nr. membru de partid din 1945.C.R.. nr. 845).M.S. 1056. partea I-a. al P.S. PRISICEANU. 7234. p.Of. nume schimbat în 1945164) (15.1912 – 14. 1214).C. Ivan Stepanovici RAB. instructor al C. PRAGER.C.R. 1060. POPPEL. Adalbert . Pinchas Solomonovici. Eti (n. p. partea I-a. M. Huşi/Vaslui – 16. 95 din 22 aprilie 1948.XII. în anii ’70.Of. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M.S. 1059. nr. p. PRESSER.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Josefina – după război şefă de birou.. în 1940. PRATSCHER. 2729.C. dosar de cadre din 1954).Of. clasa a II-a. Oigenstein. fiica fostului ministru al Agriculturii şi ambasador în China Angelo Miculescu).1966 Iaşi) – după august 1944 membru al comitetului sanitar al Apărării Patriotice. p.C.F. din 1952 transferat la catedra omoloagă din Iaşi. partea I -a. 1949. FEHER) (n. 4200). p. 183 din 14 aug.XII.controlor la D. deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952). partea I-a. PREOTEASA.Of. nr. 1945. iar din martie 1948 şefă de secţie în centrala Ministerului Artelor (ulterior şi Informaţiilor) (M. PROFETA.prima soţie. conferenţiar la catedra de organizare sanitară a I.R. Honora . I. Bucureşti. respectiv aprobarea schimbării numelui prin decizia ministrului Justiţiei nr.C. 1057. 1949. Ioan (n. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M.. 3705). 168 din 18 iulie 1941.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. (iniţial la sectorul Evidenţa Cadrelor şi Documentare). 662. nr. RAB. 16 din 20 ian. partea Ia. 16 din 20 ian. nr. M.. Alexandru . PROPPER. 184 din 13 august 1947. p.E.1908 Fălciu. 9712. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. a M. 76 din 31 martie 1948. 264 din 14 nov.

125. C. Eugen-Constantin (n.R. RADO. nr. 33/1958. anexa la dosarul nr. dosar nr. p. inv. 1070. partea I-a. 1949. RACHMAN.C. şeful serviciului de cadre din M. 1941. nr. p. 10860. 2).C. revenit în ţară în 1944. 1076. M. 4540). 803 din 21 dec.17.VIII. 1949. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. partea I-a. 8). 3293.Of. membru de partid din 1944. Gita Iakovlevna (11. nr.Of.contributors. Nastasă. partea I-a. pentru scurt timp ministru adjunct al Construcţiilor. Tutova) – în 1948 era referent-şef la Oficiul de Studii al Ministerului Minelor şi Petrolului (M.1905 Reşiţa) – fost patron de fabrică. 5123.Of. unde s-a căsătorit cu David Wizman.inv. 225. 282 din 5 dec.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/R/R%2001. M. nr.1980) – sora Stelei Moghioroş. RADOŞOVEŢKAIA. p. radiat din registre laolaltă cu ceilalţi rezervişti evrei în 1940167. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 17. nr. fiica sa şi a Evei. sublt. 61 din 21 martie 1946. partea I-a. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. dosar nr. 119 din 28 mai 1947.C. III-a165.Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. p. Ioniţoiu 2000:IX)168.Of. partea I-a. M. 1946. 1073. 1964 cu Medalia Muncii. după război numit preşedinte al Oficiului Industrial al Bumbacului.XII. Pinhas . I. RADO. în anii ’50 director adjunct al întreprinderii “Româno-Export” a Ministerului Comerţului Exterior. (r. p. 1071. 1948.Of. (1950-1953). V. RADIAN. nr. nr. Şomuz – din 1945 şef de birou la Oficiul de Studii al Ministerului Muncii (M. din 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. 34 din 10 febr. 1069. eliberat în 1968 (Andreescu. sub numele Barbu pentru scurt timp şefa Secţiei Internaţionale a C. 3905. ulterior directorul Institutului de Istorie Militară din Bucureşti. al P. RISDORFER) (n.Of. M. al P. 2595). p. 7817). 32 din 8 febr. 119 . 1 din 1 ian.C. decorată prin Decretul nr. 9855).P.Of. 1947. M. Tismăneanu166).. p. reîncadrat în 1945. fişa matricolă penală la http://86. partea I-a. ambii stabilindu-se câţiva ani mai târziu în Olanda. partea I-a.M.1944. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. 225. Solomovici 2004: 283.ro/politicadoctrine/cine-a-fost-ghizela-vass-despre-dosare-intrigi-si-anchete/. apoi înalt funcţionar în Ministerul Comerţului Exterior şi autoare a diverse articole în revista Probleme Economice (dosar la secţia Relaţii Externe a C. partea I-a. 167 V.Of.decorat prin Decretul nr. nr. partea I-a. în care şi menţiunea Mariei Rab. 1072.P. RAB. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. nr.) de artilerie. 1068. Maria (1915-1976) – sora lui Ioan Rab şi cumnata lui Leonte Răutu. partea I-a.N. secţia Cancelarie – dosare anexe. la http://www. RABINOVICI. 1912 Griviţa.Ap.R. Liana – ambasadoare în Senegal în anii ’60. fond 495 (“România”). 1123). p. 121 din 31 mai 1945. M. 284 din 8 dec. M. iar apoi general adjunct în centrala Ministerului Informaţiilor.R.Of. 107 din 15 mai 1945.php. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. cu referat de cercetare la fd. RADIAN. partea I-a. 1964 cu Medalia Muncii. inv. partea a 2-a.VI. Felicia (verişoară cu fiicele lui L. Varga 2003a: 664-5. p.%20Rab%20-%20Razus/Rado%20Alexandru/index. nr. 206 din 1 sept. (cf. 1480. 1067. articolul său consacrat Ghizelei Vass. apoi ambasador la Moscova.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. nr. ulterior promovat inspector. în anii ’50. p. 1074.până în febr. a emigrat la începutul anilor ‘70 în Israel. ulterior activistă a secţiei Propagandă şi Agitaţiei 165 166 cu dosar de cadre la secţia Economică a C. 168 V.1910 – 17. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.C.R. nr. p. 803 din 21 dec. Ivan . membră de partid din oct.Of. RACHMISTRIUC. 1075. Răutu). 1351). 1189. Alexandru . 24 febr. 256 din 5 nov. al P. S. nr. V.. Emeric – în mai 1945 angajat ca translator-şef în centrala Ministerului Propagandei.C. inculpat şi condamnat alături de alţi evrei funcţionari în comerţul exterior în 1961 pentru subminarea economiei naţionale.R. 2137. incinerată la Bucureşti. 1947. doc. 4255. Alexandru (fiul lui Martin şi Paula) (n. p. 1947. 11/1954). 42 din 20 febr. nr. B. RADO. în acelaşi an este delegat şef al Direcţiei Generale a Redevenţelor şi Impozitelor Miniere în acelaşi minister (M.

VI.B. 7234). deputat de Timiş în Marea Adunare Naţională.. 1083. nr. RAICU.M. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a CC al PCR (12/1954). Pamfil Şeicaru susţinea că mama lui Ralea s-ar fi numit de fapt „Angelica Kaufmann” (informaţie îndoielnică în opinia lui Petre Pandrea (în Călugărul alb.N. nr.F.R. p. partea I-a. 4058 din 21 ian. dosar nr. Decretul Regal nr. p. contributor marcant la propaganda regimului stalinist (a se vedea lucrările Caracterul antiuman şi antiştiinţific al psihologiei burgheze americane (1954).1921 Galaţi) – la sfârşitul anilor ’40 inspector general în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (M. membru al Comisiei Controlului de Partid (1945-1952). fd. Marcus Ralian A. sociolog. după august 1944 ministru al Artelor (martie 1945 – august 1946). om politic. 51/1949. nr.funcţionar în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor (1945-1947) (M. secţia Propagandă şi Agitaţie. Micu (n. RALLIŢEANU.IX.. Mişu – în 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. Mihai171 (fiul lui Dumitru Ralea şi al Ecaterinei Botezatu [sic].C. p. co-director la Viaţa românească (19441946). 1947.A. 81 din 7 apr. în 1949 referentă în cadrul secţiei la serviciul Biblioteca şi Arhiva Presei (A. p.Of.1896 Bucureşti (după alte surse la Huşi) – 17. director al Institutului de Psihologie al Academiei R. internat la Târgu Jiu în timpul războiului. membru titular al noii Academii a R. (1948-1952). RANGHEŢ. nr. (1958-1961). 30 din 6 febr..R. Desideriu (n. partea I -a. 26 din 1 febr.G.C. p. 115 -21). 753).VIII. iar inventarul de fişe bibliografice al C. Herşcovici) (n. partea I-a. Iosif (n.” clasa II-a.S. partea I-a). partea I-a. Mişu” (în Kuller 2008a: 452). H.Of. 21). V. p.R. şeful catedrei de psihologie la Universitatea Bucureşti. 6. Marius (n. 169 din 24 ian. RAICU. dosar nr. 1077. 184 din 13 august 1947.1952) – evreu maghiarofon. fond 495 (“România”).Of. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.I. în 1947 numit de conducerea C. al P.C. nr. 36 în versiunea online de la adresa http://www.R. 1945. 6292). C. partea I-a. 1945 în M. RABINOVICI169) (n.V. 120 . 169 170 V. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA.1964 Berlin) – filosof. al P.Of.A. 225. 1948.în martie 1945 reîncadrat la D. nr. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.R. 4696). fond 495 (“România”). C. 5465).R.Of. pp. nr. REITMAN170) (n. p. 1082. în 1948 transferat ca secretar de presă la Direcţia Legislaţie şi Presă a Ministerului Industriei (M. apoi prim adjunct al şefului Serviciului Special de Informaţii (1947-1948). 189 din 17 aug. preşedinte al Comisiei Naţionale pentru UNESCO (1961-1964). 1654-5) 1079. 1078. Jozsef RANGECZ. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.a C. zis “Mişu”) (1. 1945. p. al P.1904 Olari. partea I-a.I. I-a.P. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1081.R.scribd. 148 din 30 iunie 1948.P. înmormântat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. (?!) RALEA. (din 1948). director al serviciului de cadre al PCR (1945-1948).M. preşedinte al Comitetului pentru Normarea şi Repartizarea Combustibililor (1949-1950).IX.R.C. partea I-a. partea I-a.R. 63).R. al P. 225. dosar nr. membru supleant al B.S.N. 58 din 11 martie 1947.P. 5. Arad – 1. 175 din 31 iulie 1948. sau “Războiul psihologic”. p.Of. 171 George Manu (alias „Testis Dacicus”) îl identifică „de origine bulgară şi evreiască” (2011: 162). inv.C.1917 Galaţi) – după război specialist în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. nr.Of.I. (1945-1952) şi supleant al Biroului Politic (1948-1952). partea I-a. 52 din 4 martie 1945.Of. decizia nr. fost ilegalist. ministru plenipotenţiar la Legaţia României de la Washington (1946-1948). 1948. după război membru al C.Of. 1948 a ministrului Justiţiei în M.com/doc/35654729/Petre-Pandrea-Calugarul-Alb).E. fiul Elisabetei) (7. vicepreşedinte al Prezidiului M.” clasa I-a. RADOVICI. diplomat. psiholog.X. instrument al agresiunii imperialiste (1954)). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 1841). Melania (n.Of. nr.C. RALIAN.P. 1080. include intrarea „Ralea. 995. pentru socialism” din actualul Parc Carol din Bucureşti. nr. ff. inv. 25 din 1 febr. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. REICHENBERG) . 704.P. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni (M. 10 iunie 1908 Buzău) .

nr. Dorina (n.în 1948. partea I-a. Leon BARAT) (n. prietenă şi protectoare a Anei Blandiana. 1949. 15 din 19 ian. RAUSCHER. RAPAPORT.R. (M.M.V. dosar nr. mama diplomatului Mircea Răceanu.G. M. Ilon(k)a PAPP) (n. ulterior ca membru în conducerea ILEXIM. 114). nr. 1947.soţia lui Iosif Rangheţ. ilegalistă. (103/1953).R.Of.M. (M.1084.C.C. apoi la Viaţa capitalei (1947-1948). RUDICH) (25. 7344). 93579 din 11 oct. partea I-a. 225.G.C. RĂDULESCU.Of. 121 . redactor la Graiul Nou (cotidianul de limbă română al Armatei Roşii) (1944-1947). Cenad (atunci) Ungaria – d. p.S. timp de aproape două decenii (’60-’80) secretar general al Comitetului Naţional pentru Apărarea Păcii şi reprezentant al R. iniţial ca director în cadrul Ministerului Comerţului Exterior.K. incinerată la crematoriul Cenuşa. (din 1948). 1947 în M. colaboratoare la Cuvântul liber (1935-1936).Of. 1086. când a fost exclusă din P. 3.C.E. p.controlor (1947-1948). partea I-a. Max.F. membru supleant al C. Sandala VEINBERG) . membru al C. a Ministerului Comunicaţiilor (M. nr. partea I-a.Of. 225. p. fond 495 (“România”). apoi activă în domeniul comerţului exterior în mandatul ministerial al lui Gogu Rădulescu.Of.. partea I-a.Of. 45 din 24 febr.F.Of. RĂDULESCU. Sanda (n. între 1952 şi 1958. partea I-a. Neamţ – 21. inv. 1914 Dangeni. 1626. din 1949 referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. decorată de autorităţile comuniste în 1949 cu ordinul Apărarea Patriei cls.V. 1948. în Transnistria. 144 din 25 iunie 1948. 240 din 17 oct.Of.V. RĂCEANU.C. revenită în ţară în 1944. 759). Aurel – în 1947 contabil în centrala Ministerului Comunicaţiilor (M. în cercul unor poeţi evrei avangardişti. dactilografă în capitală în perioada interbelică. Roland . 1949. recrutată de N. Leon (n. 1088. III-a. 9340).” cls. Grigore Răceanu.Of. din 1927.E.P. 1948. RANGHEŢ. al P. cu ordinul “23 August” cls.din iunie 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. p.C. p.1982 Bucureşti) (fiica lui Isac şi Maria Rudich) – soţia demnitarului comunist Gheorghe (zis Gogu) Rădulescu (căs. RAPAPORT.I. 662). pp. 6781. ajunsă în Bucureşti în timpul adolescenţei. în Biroul Consiliului Mondial al Păcii. în paralel publicistă şi scriitoare mediocră. RĂDULESCU. 10092).C. reabilitată în 1964.R. nr.1981. 27 nov. Ileana (n.. 205 din 4 sept. nr. condamnat la moarte ca “trădător” în primăvara lui 1989 (tatăl natural al acestuia a fost Andrei Bernath. de la care a preluat numele. după naţionalizare.D. p. Ştefan – la sfârşitul anilor ’40 director adjunct în cadrul Direcţiei Generale C. iar tatăl adoptiv. 264 din 14 nov. 266 din 17 nov.C.D. partea I-a. al U. iar apoi promovat inspector în cadrul D. p. dosar nr. 5360). 1090.C. p. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. numit de ministrul Industriei conducător tehnic al fabricii de postav din Buhuşi (M. în lotul “fracţioniştilor”.1909 Roznov. refugiată împreună cu soţul ei în URSS în 1941-1944 (perioadă în care este avansată până la gradul de colonel N. 1092.R. 16 din 20 ian.R. nr. 148 din 30 iunie 1948. 1947. (1955-1958). Semerland . 5463-4). 173 din 31 iulie 1947. 1089.VI.R. la Direcţia Presă (M. RASNOVIESCHI. mort în lagărul de la Râbniţa. BT) – din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. RAUŞER. B. 1091.R. al P.K. inv. 1938). dactilografă la Comisia Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Artelor (din martie 1945). decizia nr.R. 644).Of. 1947.D. ca pensionară.F. a M. după 1944 secretar regional de partid în Ardeal.I. nr. nr. Bucureşti) – fostă muncitoare şi ziaristă mediocră la un ziar în limba maghiară din Arad.VIII. III-a şi în 1964 cu “Steaua R. p.IX1909 com. jud. membru P.I.D. fiind demobilizată abia în 1947). partea I-a. unul din semnatarii “Scrisorii celor 6” din 1989). nr. Solo . nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. decorată în 1981. al U.C.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 10174).R.d. partea I-a. Macău. 21. a M. vicepreşedinte al C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1085. fond 495 (“România”). 1093. partea I-a. 1087.

(1974-1981).A. pe str. ordinul “Apărarea Patriei” clasa I-a (1974). nr. în 1980 cu “Steaua R. Bădeni nr. 2006. nr. din 1931 (în U.” clasa I-a (1980) ş. colegă de clasă la fostul Liceu Nr. al P. nr. 1095. Lev Nikolaievici OIGENSTEIN) (28.  sora lui Leonte Răutu. Elena (zisă “Lena”. după august 1944: membru C. dosar nr.R.Of. deputat M. p.D. şeful Secţiei de Verificări a C. inter alia.M. supleant al Biroului Politic (1955-1965).1) – înalt funcţionar timp de decenii la ministerele Industriei şi Comerţului. 1117. s-a căsătorit cu Ivan (alias Ioan) Rab. căsătorită cu inginerul de sunet 172 172 Şi-a românizat numele în baza deciziei nr. 7. Leonte (n. ordinul “Victoria socialismului” (1971).d. este director al Muzeului Naţional de Artă Contemporană şi director al Fundaţiei ARTEXPO. al P. actual “Jean Monnet”. inv. partea I-a. ordinul “Steaua R. p. 1947.wordpress. decorat. zis “Mişa”).C. 1946. 174 http://tismaneanu.C.III. secretar general (1960-1964) şi apoi ministru adjunct la Ministerul Comerţului Exterior (1964-1969). prin Decretul regal nr.” clasa I-a (1960). A se vedea însă şi decizia nr. Mihail Oişteanu (n. Anca (căs. (mandate succesive 1948-1985). incinerat la crematoriul “Cenuşa”.R.S.M.C.S. titlul “Erou al Muncii Socialiste” şi medalia de aur “Secera şi ciocanul” (1964).. 45. (1956-1965).669 din 12 mai 1947 a ministrului Justiţiei. Parhon”) (din 1949).C. iar succesiv reorganizării.R. ŞMILOVICI ) (3.R. în 1978. 1946 în M. Tismăneanu).  cealaltă fiică a lui Răutu. (1948-1984. Bucureşti) (a locuit în Bucureşti. al Comitetului Executiv (1965-1974) şi al C. decorat cu ordinul Muncii clasa I-a (1948). partea I-a.T.M.  prima fiică a lui Leonte Răutu. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 6590 din 22 ian.R. Silviculturii şi Apelor) până la pensionare. Facultatea Istoria şi Teoria Artei.R. Mikhail Nikolaievici Oigenstein. din 1929).” (2006: 46).1094. când este marginalizat urmare a scandalului pe marginea emigrării fiicei sale Elena.P.C.. 36 din 12 febr. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (19691972).I.”.S.S. 2066 din 20 oct.P. 1-21 martie 2005. ordinul “Steaua R. în 1950. şeful catedrei de marxism-leninism la Universitatea Bucureşti (devenită “C. Iacob (n.173. şef adjunct (19451948) şi apoi şef (1948-1956) al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. ale C. şef al Direcţiei Propagandă şi Cultură a C. Bucureşti). 253 din 1 nov.C. 173 Vezi şi un material care îii este dedicat cu prilej aniversar în Realitatea Evreiască.Ex. Mihai Oroveanu.1915 Galaţi .R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. soţul acesteia. ulterior angajat şi chiar şef al Serviciului Tehnic al F.com/2009/06/13/un-portret-necrutator-sorin-lavric-despre-dictatorul-ideologic-leonte-rautu/ 122 .R. Comerţului Interior şi respectiv Industriei Alimentare (reorganizat în 1973 al Agriculturii. 226 (1026).Of.N. apoi cu diverse alte funcţii.C. ambasador la Moscova şi respectiv director al Institutului de Istorie Militară din Bucureşti în perioada comunistă.a. infra). Intr. în Forţele Armate.nov. este tatăl lui Valery Oişteanu (n. dobândeşte cetăţenia sovietică şi serveşte chiar ca deputat în Sovietul Suprem Ucrainean până la 22 iunie 1941. v.1910 Fălticeni – 1993 Bucureşti) – cf. în timpul ceremoniei cântându-se Internaţionala (în 1993!)174.  Fratele lui Leonte.R. 9763). 1947 (M.R.C.d.P.C. este profesoară la Universitatea Naţională de Artă Bucureşti. raportului C.R. 24. 3 septembrie 1943 la Karaganda (în prezent în Kazahstan) şi al publicistului Andrei Oişteanu (n./P..R. cu Nicu Ceauşescu şi V. al P. membru P. RĂUTU. preşedinte al Consiliului de Conducere şi rector al Academiei de Ştiinţe Social-Politice “Ştefan Gheorghiu” (1972-1981. născuta Eva Isaakovna Oigenstein.II. al P.A. “principalul ideolog al P. 85).S.M.R. 18 septembrie 1948.C. membru al Biroului Organizatoric (1950-1954). în 1940. fond 495 (“România”). ca supleant între 1958 şi 1960). fugit în U. membru al Secretariatului (1965-1969). p. general de Armată. 225.) Oroveanu. membru în comitetul de redacţie la Scânteia (1945-1948). RĂUTU. ilegalist.E.C. Industriei Alimentare. cu grad de locotenent-colonel. căsătorit cu Bella Iosovici (originară din Cernăuţi).

A. 3706). 3909).Of. 6292). REGENSTREICH. 1101. 95 din 22 aprilie 1948. 123 .C. REGMAN. cu Paula.Of.I.N.R.P.wordpress. House of Representatives. 1100. 1096.S. 1966). 52 din 4 martie 1945. 1098. pentru care a cărui coloană sonoră i s-a decernat premiul A. Zalman .C. (1948-1952-?). fond 495 (“România”). nr.din 1945 şef de birou tehnic la D.1924 Cernăuţi) . emigrase în Israel încă din 1977 (după o relaţie cu Al. Natalia (n.Of. (1950. p.IV. p. 1629). partea I-a. REICHER.X.I. după război deputat M.A. p.. p. fiul fostului guvernator de Pennsylvania şi ambasador american în Israel. REDLINGHER. s-a căsătorit cu Simion Babenco. 1988). pp. comandant al penitenciarului Aiud între 1953 şi 1958. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. Luminiţa.1894) – fost ilegalist din Timişoara. Moritz . ulterior membru al Comisiei Centrale de Revizie a P. Andrei Coler este confundat frecvent cu lt-col.G.B. Ştefan I. activist de partid. al Oficiului Industrial al Zahărului (M. Inului şi Cânepei. 1949. 1104. nr. 1982). Hearings before the Subcommittee on Trade.Oszkar Redlinger) (n.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Bumbacului.C.R.Of. p.Of.C.A. V-a (dosar R/40 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1103. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 1099. Mathilda . nr. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. REICHMAN. RÂPEANU. partea I-a. 126 din 6 iunie 1947. Magdei Ursache. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. cuplul Andrei şi Elena Coler (fapt realizat la sfârşitul anului 1982176). din 1975. Lazăr . 28. căs. cel din urmă a intervenit inclusiv în faţa Subcomisiei pentru Comerţ a Camerei Reprezentanţilor SUA pentru a forţa pe cale diplomatică emigrarea părinţilor nurorii sale. inv. partea I-a. Mirodan).Andrei Coler175 (fiul lui J(e)an Coler). D. 107 din 15 mai 1945.N. nr. dosar nr.I.Of.R. 7. 1105. Niunea Iakovlevna REDEL. 1951). 1947. pp. partea I-a. fiica sa. decorat prin Decretul nr. Leon – în 1947 numit de ministrul Industriei membru în C. Milton Schapp. urmare a unui veritabil scandal diplomatic. nr.C. nr. a depus împreună cu soţul ei o cerere de emigrare din România. fapt care ar fi contribuit la marginalizarea lui Leonte Răutu în 1981.R” cls. al P. partea I-a. 18 iulie 1912 Bălţi) – de formaţie farmacistă (cu studii în Belgia). Trudi Gertrude. (1955-1960) şi al Comisiei de Control a Partidului (1960-1965).C. soţia lui Răutu “n-a vorbit niciodata româneşte” (Ursache f. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni. în mai 1945 promovat şef de secţie (M. Koller. traducere parţială disponibilă şi la http://arhivaromaneasca. între care şi „Mara”. Ero(f)tei – funcţionar în cadrul Ministerului Energiei Electrice în anii ’50-’60. soţia lui Leonte Răutu) (n. C.S. 4534). p. 662). decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. 225. nr. Boris – după august 1944 încadrat ca şef de birou în centrala Ministerului Propagandei Naţionale. 221-223. 1102. partea I-a. ilegalistă cu stagiul recunoscut din 1935.: Government Printing Office. b). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.com/arhive/arhive-ignorate/pagini-de-istorie-recenta/serban-andronescu-romaniadiscutata-in-congresul-american/. în 1982.F. 1097. I.din 1948 şef de serviciu în cadrul D.R. cf. 1982 (Washington. 972 din 8 dec. REICHER. Trude (n. RĂUTU. Oscar (n. 175 din 31 iulie 1948.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 287 din 11 dec.din 1948 şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. lector la Şcoala Superioară de Partid “Ştefan Gheorghiu” în prima jumătatate a anilor ’50. nr. fiica lui Andrei şi Elena Coler. 16 din 20 ian. REICHER. 1654-5) 175 Autor al mai multor coloane sonore ale unor filme româ neşti din anii ‚70. kominternistă INCOMKA. REINHORN.Of. July 1 and 13. apoi se stabilise în SUA şi se căsătorise cu Richard Schapp. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. în 1947 numit de conducerea C.a. 176 V. partea I-a.

Of. Leibu . membru al secţiei Literare a Comisiei ministeriale de lectură. şi a Comitetului Femeilor P.Of. în ianuarie 1949 numit director adjunct al Institutului de Documentare. nr. p.1897 Piatra Neamţ) – din mai 1945 secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. p. Leon .după război consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. partea I-a. 1117. al P. RIESEL. a M.N. partea I-a. ăartea I -a.. p.487 din 8 dec. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. 1949.Of. p. 1948.Of.Of. Uruguay) – poet şi prozator încă din perioada interbelică. partea I-a. nr. 4. 131 din 8 iunie 1948. 1626). secţia Cancelarie – dosare anexe. 1110. p.A. p.L.Of. p. nr. fond 495 (“România”). p. 107 din 15 mai 1945. Gheza . RIEGLER.după război membru P. M. nr.R. Emil – din octombrie 1945 secretar cultural I în centrala Ministerului Afacerilor Străine / Externe (M. RIEGLER. (1960-1965).. 6167.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Mauriciu . partea I-a. 10092). p. în facţiunea pro-comunistă la Congresul de unificare din octombrie 1947 (Solomovici 2001I: 195). 1113. (M. C. 3904).G.Of.VI. 1111.S. 1949. pp. RENNERT. I.U. 4968). inv. partea I-a.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de secţie la D. partea I-a.C. p. 25 din 31 ian. p. 1947. al P.Of. doc.C. nr. 1949. 2341. nr. 130 din 11 iunie 1947. partea I-a. p. cu referat de cercetare la fd.C.I. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Eugen (n. achiziţii şi premiere (M. Dinu Emanoil . 292 din 20 dec. p. dosar nr.Of. M.Of. 1947. nr.1987 Montevideo.R. a M. nr. inclusiv pentru nume. 4707). infra). nr. (M.1912 Corabia. RIEGLER..B.G. ROSENBERG177) (n. nr. din Ploieşti în anii ’50. 16 din 20 ian. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 124.C. RIEDER. 225. anexa la dosarul nr. 419). până în iunie 1947.R.1895 Piatra Neamţ – 22. RENYI. nr.Of.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 9219). deputat de Prahova. 1949.după război referent în administraţia centrală a C. editură. 1948 controlor în cadrul D. membru de partid. (1961-1965) şi vicepreşedintă a Consiliului Naţional al Femeilor şi membru C. Beniamin (n.Of. Zoe (Adamescu) (1.Of.din 1947 inspector în cadrul D. 3293. nr. 1120.A.. 1118. decorată în 1963 cu Medalia Muncii.III. 1945.S. RELGIS. Rîpeanu (v.Of. 662). 643).R. nr.III. 1109. 645). Solomon . nr. 4). 15 din 19 ian. 1654-5) 1112. Bella – directoare în Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60.F. RIEGLER. 15 din 19 ian. REISCHER. 26 din 1 febr. 1945. RIGANI. partea I-a. 264 din 14 nov. între 1946 şi 1947 funcţionar în centrala Ministerului Artelor. 1115. posibilă relaţie de rudenie cu criticul cinematografic Bujor T.E. 1945 în M. REISS. Tehnică a Ministerului Industriei (M. partea I-a. p. 1108. Eisig SIEGLER) (2. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. partea I-a. 45 din 24 febr. partea I-a.G.I. Avram Boer . 1114. inv.C.în 1948 director adjunct al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M.1106.C. 241 din 22 oct. RIVEN.C. 753).în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I-a. 124 .I. 125/1960. 78 din 2 aprilie 1948. la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea. REITMAN.Of. 9 di n 12 ian. partea I-a. Bibliogarie şi Ed.C. 1119. 1947. partea I-a. 170 din 26 iulie 1948. ulterior deputată M.Of. nr. RÂPEANU. Bartolomei . partea I-a. C. decizia ministrului Justiţiei nr. 11098. Zoltan – din febr. p.D. 2932) 1107. 177 V. Paula . 1116. Olt – 1980 Bucureşti) – preşedintă a Consiliului Regional A.M. nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.E.R.S. 734).IX. 52 din 4 martie 1945. nr.

1913 Oradea – 11. 1123. Soroca) – ilegalistă.Of. 1947. Samuel)) (16.Of. Isac .E. 253 din 1 nov.G. 1125. inv. ROITBERG. 24 din 30 ian. 9763). 225. ROMAN. 21. dosar nr.a. decizia nr. cu dosar la secţia Economică a C.XI. membru de partid din 1931. şeful secţiei educaţie şi cultură în Divizia a 2-a de voluntari români “Horia.C. dosar nr. fond 495 (“România”). nr. HD) – în anii ’50-‘60 funcţionar al Comisiei. fond 495 (“România”).C. nr. 40. 7491). ROMAN. M. (M. după august 1944 general-maior (în 1949). partea I-a.M. apoi controlor la Comitetul Controlului de Stat (1954 – anii ’60). p.1914 Petroşani. Lionel (n. al P. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. nr. cu grad de maior. al P. nr. A. 5784. 1949. în Forţele Armate. 157 din 4 mai 1971. partea I-a. 2002). 737). partea I-a. ROLLER. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.V. RODAN. 1947.-col. Simion – din 1949 funcţionar la Direcţia Control Financiar a Ministerului Finanţelor (M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. Cloşca şi Crişan” (în cadrul Armatei Roşii). 13. p. decorat cu ordinul “Steaua R.I. în cadrul Armatei Române după 23 august 1944.C.C. 4085). prin Decretul nr. ROSENBERG178) (n. p. Sara Markovna ZIGELBAUM. 1127. Şinca 2006: 392).I. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.R. p. 158 din 12 iulie 1948. 2086). p. în 1945 cu grad de maior.R.C. (30/1956).R.C. 1267).C. (11/1954).Of. decizia ministrului Justiţiei nr. 4 din 5 ian. nr. 1122. S. 1946.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. nr. (1950. 1130. în perioada ilegalistă ţesătoare la fabrica Minerva din Bucureşti şi conducătoarea Frontului Feminin (v. Maier LEIBOVICI) – în anii ’50 consilier superior în cadrul Direcţiei Asigurărilor Sociale de Stat. ROMAN.R. în 1933 este expulzat pentru activitate ilegală comunistă din Cehoslovacia. membru P. I. nr.R. 1948.C. Andrei (n. p.R. 7 iunie 1920 Bucureşti) – după război inspector general adjunct în cadrul D. Gustav (n. partea I-a. nr.C. p. 1128. partea I-a. 2066 din 20 oct. al P. dosar nr. 1129. ROBINSON. 275 din 27 nov. Ernest (în unele documente maghiarizat Ernö) NEULÄNDER)179 (7.XII. ca pensionară.R. 178 179 V.C. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a.E. de profesie zugrav. nr.C. RUBINSTEIN) (n. 94 din 19 apr.1121.X. voluntar în Spania.1983 Bucureşti) . după 1944 activistă a partidului.1912 – 28.V. al P. ROBAN.Of.G.M. fond 495 (“România”). în unele documente interbelice ortografiat şi Zighlbaim) (16. p. 1124. 225. devenind lt. în anii ’50 activistă a secţiei Relaţii Externe a C. 96 din 29 aprilie 1947.P. partea I-a. 1947 (M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. A fost avansat la gradul de general în 1948.Of. dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.din 1947 controlor economic în cadrul D. 302).d. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 225. unde era student la Brno.1986) – soţia lui Mihail Roller [v. zis şi “Dezideriu”. decorată.346 din 16 aprilie 1946 în M. 322).” prin Decretul Consiliului de Stat al R. Jenia “Erna” Abramovna ROSMAN) (n. inv. a M.616 din 11 martie 1947 în M. 190 din 19 august 1947.Of. partea I-a.1904-1982) (“Bondi”) – evreu maghiarofon. 3374. 23/1954). 1131. 37 din 14 febr. Iţcu . după război colonel de Securitate. Valter (n. al P.I.C. ROLLER. 1949.Of.C. Marin (n. 1948 promovat inspector (M. fiind însă trecut în rezervă în 1950 . Eugenia (n.Of.evreu maghiarofon. 125 . partea I-a. nr. în ian. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. A avut gradul de maior în războiul civil din Spania.. 1907. prin Decretul regal nr. Dezsö GRÜN. apoi Comitetului de Stat al Planificării. Paula . din 1924. 10496).XI. Sara (n. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1951). ROMAN.B. ROITMAN. respectiv cadru didactic (din 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. inv. fiul lui Şulem şi Hani (n.din februarie 1949 referent administrativ în cadrul D. infra].S.S.Of.R. (dosar e anexe u. 1126. a M. (fişă de cadre întocmită în 1955).

1946. p. 171.din februarie 1949 tehnician la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. ROSENBERG. Bela – fost sionist.D. (1945-1948. 136 din 15 iunie 1948. al C. ROSENBERG. Sandu Tiller menţionează într-o evocare un avocat “D. Kuller 2008a: 322-3. fostul activist al secţiei Cadre a C. nr.E. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. apoi membru al C. 662).C. 1963). Martin . I-a. (1953-1955.I. 1968-1983).G. p. în anii ’70 preşedintele secţiei de Ştiinţe Politice a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice “Ştefan Gheorghiu”. partea I-a. p. chiar şef de catedră între 1953 şi 1955. când este destituit.D.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. la sfârşitul anilor ’40. nr.Of.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. Moise .Of. (M. 1132. directorul Editurii Politice (1964-1967. 614 din 9 oct. Bernard . ROSENBLAU. în anii ’50 funcţionar la Consiliul Central al Sindicatelor. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M.G. 1135.S.Of.Of.D.şeful Direcţiei Propagandă din Inspectoratul General al Armatei pentru Educaţie. partea I-a. 5386). primul premier al României după decembrie 1989. 1141.E. până în iunie 1948.C. p. după război membru în facţiunea separatistă din U. emigrat în Israel în 1961 (Solomovici 2001I: 385. 1136. 15 din 19 ian. RORLICH.R. 295 din 20 dec. 645). al P.R. ROSENFELD. Samuel . 34 din 10 febr. 1947 (M. iar în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.S. 126 .. partea I-a. 1139. 1947. 2001II: 104 şi 2003: 138-9. p. Silistra – după război şefă de birou în cadrul Direcţiei Speciale O.C. ROSENBERG. nr. 1137. 190 din 19 august 1947.din 1947 controlor economic în cadrul D. Rozentzweig” în calitate de “responsabil al secţiei culturale a PCR”. Iuliu . implicat în alegerea lui Moses Rosen ca rabin-şef după refugierea lui Alexandru Şafran. nr.E. membru în colegiul de redacţie de la Scânteia (1946). 1949. Samoil . 10534). a M.C. apoi cu aceeaşi funcţie la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M.după război. 1947. 1138. membru al Prezidiului U. nr. 26 din 1 febr.Of. partea I-a. 11282). Henry .T. perioadă în care a îndeplinit funcţia de locţiitor politic al Marelui Stat Major). 4534). ministrul Poştelor şi Telecomunicaţiilor (1951-1953. demisionează în dec. Rosen 1990: passim). ROSENBERG. Lupu . partea Ia.N.R. p. partea I-a. cadru didactic la Universitatea P. profesor de economie politică la I. transformată ulterior în Direcţia Superioară Politică a Armatei (1948-1950. II-a.Of. 16 din 20 ian. fiul lui Leopold Armin şi Reghina (Riva)) (1907-1966) – avocat.Of.E. partea I-a. 115). (M. verificat în 1958 (Solomovici 2004: 108. 126 din 6 iunie 1947. în cadrul Ministerului de Interne în 1948. p.Of.. 8461). 111. nr. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. nr. 748). decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.I.Of. ROSENBAUM. 1133.C. coordonatorul reorganizării Siguranţei ca D. nr. 5142). (1945-1949). 1949.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor (M.E. nr.C. 1949. 1189). 1143.P. ROSENBERG.B. p. partea I-a. 222 din 29 sept. Gheorghe . partea I-a. 276 din 28 nov.C.P. ROSENFELD.P. din partea Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.din 1947 inspector economic în cadrul D. 145 din 26 iunie 1948. a M. 1142. David (zis “Dadu”. p. tatăl lui Petre Roman. 7491). 1947. Cultură şi Propagandă (E. 1134.G.Of. fiind reabilitat în 1964). respectiv în 1967-1968 cu grad de conferenţiar la catedra de socialism ştiinţific).Of. p. facilitând formarea C.) (1945-1948).E.C. în timpul războiului activ în Centrala Evreilor. p. partea I-a. 145.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 1140. ROSENKRANTZ.E. ROSEN. membru al C. cu ordinul Muncii clasa I la împlinirea a 50 de ani în 1963 (Decretul nr. (1965-1983). nr. a Ministerului Propagandei/Informaţiilor. nr.deputat supleant de Botoşani. partea I-a.R.

ulterior în centrala aceluiaşi minister. 269 din 20 nov. Iacob . din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M.C.după război referent în administraţia centrală a C. 199 din 23 august 1941.C. 10092). p. nr. 1964 cu Medalia Muncii.după război secretară de presă grad I.C. 4946). p. Amalia . 24 din 30 ian. partea I-a. A. 423 din 15 iul.A. ROSMAN. 1149. condamnat în 1961. ROSNER. 645).din 1947 controlor în cadrul D. 1947. 1152. p. 9858.Of. 1963.B. 1947. 1947. Nastasă.P. Iacob . p. 1146. 5687).până la 15 iulie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. M. 127 . ROSENZWEIG. nr. Ignatz . ROSENTHAL. nr.R. nr. din 1948 promovat inspector şi detaşat în teritoriu în judeţul Tulcea (M. p. p.I.C. partea I-a.. partea I-a.din 1947 controlor economic în cadrul D. partea I-a. ulterior la Curtea Supremă de Justiţie a R.S. Jacob – consilier financiar la Legaţia României de la Washington după război. 1151.Of. nr.Of. ROZENBERG. 1145. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. (M. partea I-a. Z.Of. 1947.I. partea I-a. 1156.Of. a M. a M.C. al P. p. 256 din 5 nov.Of. Ioniţoiu 2000:IX). p. Aurel . eliberat în 1968 din penitenciarul de la Aiud (Solomovici 2004: 281-2. nr.G. Solomovici 2004: 217. nr.E. 264 din 14 nov. 1154.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. Lupu Mindirigiu 1999 apud Solomovici 2003: 379). respectiv translatoare interpretă- şefă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. ROSENTHAL. 154 din 7 iulie 1948. (15/1962) (v. Rudolf (uneori ortografiat eronat Rossman) – colonel jurist. ROŞCA. apoi judecător la Tribunalul Suprem. M. partea I-a.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. Varga 2003a: 664-5. partea I-a. şi Deletant 1999: 248. 1148.G. în 1942 internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka. până în iunie 1947.C. Iulius . 1949. după război director al firmei de stat “Româno-Export” din subordinea Ministerului Comerţului Exterior în anii ‘50. 1907. nr. 7491). nr. Adalbert (Alfred) – ilegalist. ROSENTHAL. Moise (n.Of.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. ROSENTHAL. nr. la Direcţia Presă. 1949. Nona . în 1948 îndeplinind şi funcţia de preşdinte al comisiei de examinare a asesorilor populari).E.Of. Sofia . ROSENZWEIG. p. p. Debora . 3904). ROSMAN. Flondoreni) – director şi membru al Colegiului Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (de pe lângă Consiliul de Miniştri) începând cu 1956 .). reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.menţionată la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.R.1144. nr. 15 din 19 ian. partea I-a.P. 190 din 19 august 1947. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 131 din 8 iunie 1948. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 15 din 19 ian. 130 din 11 iunie 1947. 1155. 803 din 21 dec. consilier la Curtea de Apel Bucureşti (1947-1948). 107 din 15 mai 1945. procuror militar (unul din acuzatorii “lotului Pătrăşcanu”) (19481954.Of. Kuller 2008a: 453. ROSENTZVEIG.Of. 7950). timp de peste două decenii (cu un intermezzo ca ministru adjunct al Justiţiei în anii ’60). responsabil cu cenzura publicaţiilor centrale (Corobca 2008c. 738. ROSINGER. nr. 1153. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. inculpat pentru sabotaj în dosarul Prodexport-Italia. p. M. 1150. M. 4968).R. p. 200 din 1 sept. în mandatul lui Mihail Ralea. 10290. partea I-a. partea I-a.Of. etc. partea I-a. 1948. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. 644). 4707.Of.I. (M. nr. Andreescu. p. nr.Of. 1147.

Of. Aurel (n. nr. membră a delegaţiei României la Conferinţa internaţionala privind problemele navigaţiei pe Dunăre de la Belgrad. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. consacrându-se ulterior profesiei sale (v. 158 din 12 iulie 1948. căs. 1945. 5785). condamnat la moarte şi executat în 1952 pentru sabotaj şi diversionism182. Rita – din ianuarie 1948 şefă de secţie în centrala M. 1948. Marcel (n.Of.XI. p. 234 din 8 oct. 1947.. Viorica – din 1947 funcţionar în Ministerul Afacerilor Străine (apoi Externe). apoi director în cadrul Ministerului Construcţiilor. ROTMAN. 6292. 1168. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. partea I-a. 644). şi Levy 2002: 181-2.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 1166. ROTH. 8069). 1162. partea I-a. 1947. nr. 1948. 2. 1947. 209. 205 din 4 sept. p. partea I-a. ROZENTHAL. 35 din 13 febr. Solomovici 2004: 594). 182 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. 79. nr. botezat “Aureliu”181) (26. nr.. 4365). mai întâi al direcţiei Materiale de Construcţii (19551960). 1169. p. 102. p. fiul lui Isidor şi Henrieta. 128 . 1948.Of. 175 din 31 iulie 1948.X. p. partea I-a. ROTTMAN. 1963. Marcel – în 1945 inspector general în centrala Ministerului Muncii (M. ROZMAN. partea I-a. 187 din 14 august 1946. 299 din 29 dec. partea I-a. Aurel ROSENBERG.I. S. 1163. ROTMAN. 1945. partea I-a. 423 din 15 iul. p. 8856).%20Rosa%20-%20Rytir/Rozei%20Aurel/index. (M. 751). David (n. p. p. 8816.125. 1165. 1945 a ministrului Justiţiei (publ. partea I-a. nr.E. Marcu (1905-1984) – după război inginer-şef la construirea Casei Scânteii. nr. v. M. 26 din 1 febr. partea I-a. 2971). p.Of. 11362). 236 din 16 oct. . 1949. apoi al Direcţiei Planificare (din 1960).Of. 1170.OF. p. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. ROTH.Of. după război şef de sector în Comisia Controlului de Stat între 1945 şi 1953. nr. (partea I B) nr. când va fi demis şi exclus din partid. ROZEN ) (n. nr.C. a M. nr.X. Lulu .din 1947 controlor în cadrul D. inginer geolog. ROŞCA. 188 din 15 august 1946.Of.1910 Iaşi) – încadrat ca secretar cultural principal în centrala Ministerului Informaţiilor în august 1946 (M. ROTHENBERG. ROTTMAN. 1158. 33 din 10 febr. decizia ministrului Justiţiei nr. 1945. nr.Of. M. Matilda . 956). după război şef de direcţie în cadrul Administraţiei Livrărilor din Ministerul Finanţelor (M. decorat în 1964 cu Medalia Muncii. partea I-a. Löwinger.C. nr. p. M. partea I-a.php.725 din 6 oct. În M. ROZEI. 8971. M.Of. iunie-august 1948. 7339). 1014). 9040. tatăl istoricului Liviu Rotman (Kuller 2008a: 325). nr. 79 din 3 apr. 229 din 4 oct.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/R/R%2003. emigrată în Israel în anii ’50.numit în mai 1948 de către Ministerul Sănătăţii membru al comisiei centrale interimare a Colegiului Medicilor (prin ordin al ministrului Sănătăţii.Of. ROZENSCI. Lucia – până în septembrie 1948 şefă de birou la D. p. p.deputat de Neamţ. p. .Of. nr. 1161.1907 Galaţi – 14.1952 Jilava) – ing. 111 din 15 mai 1948. p. 1164. ulterior şeful sectorului Planificare şi respectiv director general adjunct la Canalul Dunăre – Marea Neagră. V.Of.17. 1910. 1160.G. ROTMAN. 15 din 19 ian.Of.I. ROTTER.A.E.C. Pantilimon . 1159. Românizarea numelui în baza deciziei nr. în 1948 reîncadrată ca dactilografă-şefă (M.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. Beatris – din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului (M. Putna) (fiul lui Lazăr) – fost ilegalist (aflat în 1941 pe lista Siguranţei a “comuniştilor de categoria A”). în acelaşi an numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili (M. nr.Of. partea I-a. 1167. 180 180 181 V.076 din 10 august 1946 în M.1157. partea I-a. partea I-a.

Of. 19).C.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.Of. p.R.R. ca translator la Direcţia radio (M. partea I-a. partea I-a. a III-a. la Washington (M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. p.P.Of.Of. nr. 129 . nr. “Romeo” Eugen (v. SAFIR-MALTUS. 1173. M. 71 din 183 Menţionat şi în memoriile lui Aurel Sergiu Marinescu.05. inv. nr. director adjunct în cadrul Ministerului Turismului.2009).Of.G. D. ministru al Transporturilor [Rutiere. şi soţia. 26 din 1 febr. 1177. Idel . în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. Elisabeta – ilegalistă. Margit . http://curentul. 199 din 23 august 1941. 1946. p. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. Reimond .. 336 din 20. p. 1947.” cls. 22/1956. PŞAIT) – în mai 1945 încadrată ca şefă de secţie în centrala Ministerului Propagandei. 3293. partea Ia.1973) – soţia lui Ştefan Gheorghiu.Of. 1945. 282 din 5 dec. partea I-a. partea a 2-a. RUSSU. p. 131 din 8 iunie 1948. 290 din 14 dec. partea I-a..Of. v. 3709 şi nr. partea I-a..funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. a M.C. Cimitirul evreiesc Giurgiului ) .1171. Gheorghe (n. 1178.C. 1180. nr. după august 1944 activist al secţiei Economice a C. nr. 4968). p. 803 din 21 dec.Of. 4946). nr. Lucia (n. p.B. partea I-a. RUBINSTEIN. Acaţiu (n.R. RUKENSTEIN. responsabil în cadrul Economatului ministerului (M. nr.I. p.1884 . SCHÄFER) – originar din Moldova. secretar şi gardă de corp a lui Ştefan Foriş. nr.] Navale şi Aeriene (1953-1955.Of. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of.A. 1587. A. nr.P. în dec. supra) . nr. 83 din 7 apr. 1189). apoi. 1175. aflat în 1941 pe lista de comunişti categoria A a Siguranţei. C. partea I-a. 1949. SAFER. după război în conducerea Oficiului Industrial al Bumbacului (M.Of. în 1946 numită translator-şef şi transferată la Legaţia României din Londra (M. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. (M.R.Of. 1914 Bihor) – ilegalist. SABANOF. 803 din 21 dec. la Direcţia Culturală.Of. nr. 1964 cu Medalia Muncii.05. “Julieta” Runcan) (1915-2005. 14 din 18 ian. 1947. dosar nr.din ianuarie 1945 funcţionar comercial în centrala Ministerului Afacerilor Străine.I. Amalia . decorată prin Decretul nr. 1946 detaşată intern ca şefă de cabinet ministerial (M. 4198.după război referentă în administraţia centrală a C. fond 495 (“România”). fiul său şi al Agnetei/Julietei. partea Ia.R. RUFFEL.C. S.net/2010/01/18/prizonier-in-propria-tara-54/. p. decorat prin Decretul nr. 264 din 14 nov. 7817). cu domiciliu obligatoriu în 1941 (v. p. p. nr. Bucureşti. emigrat în Israel. ilegalistă din Brăila. SAIAH. Cecilia Elsa (probabil sora ministrului. 1179. considerat “necorespunzător postului” şi demis la 25 martie 1959183. 1862). 1182. după război deputată de Ialomiţa. partea I-a. M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. nr. 107 din 15 mai 1945. 3903. Steluţa . M. nr. al P.S. în 1948 numită secretar al Legaţiei R. p. v. cu referat de cercetare la Fd.din 1947 inspector în cadrul D. 1946. anexa la dosarul nr. 10092). 751). nr.Of. D.2009. Bucureşti). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. M.R. p. 70 din 23 martie 1946. SADOVEANU. 225. din februarie 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. 1947. 2666). 1964 cu Medalia Muncii. 12877). nr.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. 1941. 1174. RUDICH. a reobţinut cetăţenia română în 2009 (ordinul MJ nr. al P. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. SAFER. apoi ministrul adjunct al noului Minister al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1957-1959). 12913). 102 din 4 mai 1945.P. 1176.V. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.Of. 353). Janeta Enta (15.C. partea I-a. nr. apoi a lui Panait Istrati (1916-1921). partea I-a. 1408/12.S. nr. doc. Victor (n. 1172. 289 din 13 dec. 34 din 10 febr. 1955-1957). 24 august 1945. secţia Cancelarie – dosare anexe.E. p.C. 112 din 21 mai 1945. 1181. inv. timp de două decenii.în perioada interbelică şofer. partea I-a. RUNCAN.

pentru Literatură Universală (M. SAND. în M. SANIELEVICI. după unele surse Ignác (Andreescu. Bucureşti) (n. Nicu – în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Conservelor Alimentare (M. 62/1955).. p. în anii ’60 traducătoare la Ed. 10092). p. a M. 1194. Alexandrina – din octombrie 1948 şefă de serviciu în centrala Ministerului Învăţământului Public (.E.Of. Nastasă şi Varga 2003a: 20.C. partea I-a. Alexandru .1913 Santău. 275 din 27 nov. SAPŞE. anchetată în 1952 alături de alţi “spanioli” şi “francezi”.E. Ignat . 1949. SAVU. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 1196. 1948. 8551).F. 45 din 24 febr.I. 1195.I. nr. Satu Mare – 28. decizia nr. Max .Of. 16 din 20 ian. p.A. 22 sept. SANDU. nr.IX. nr.C. nr. partea I-a.C. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 16 din 20 ian. Sami .R. 1947. 429-30. 662). partea I-a. 803 din 21 dec. 10092). nr.R. 1197.C. ff. partea I-a. partea I-a. nr. nr. Mihăilescu 2006: 380. Berthold . 1948 a ministrului Justiţiei. p.R. 1948.R. (1945-1948-?) (Şt. al P. 10 (12 apr. D./U. Bacău) – după război controlor în cadrul D. (??) SĂLĂJAN. 1924 Gloduri.R. 264 din 14 nov. nr. SASSU. a M. a M.R. 130 . decorată prin Decretul nr.E. 5-6). 6474. 1948. 2606. nr.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I-a. în 1948 numit de ministrul Industriei director al Întreprinderii locale Comăneşti de exploatare şi industrializare a lemnului. 1192. p. funcţionară de partid într-un laborator de cercetare. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1191.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 250 din 27 oct. partea I-a.I. SALAMON. 19 din 23 ian. 1947. SANIELEVICI. nr. (M. 1187.I. 7661).din noiembrie 1947 inspector în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.C. membru de partid. 146). 1947. SALPETER. (dosare anexe 63/1955). 1948 . SAUVARD. p. iar apoi promovat inspector în cadrul D. 1626. Rit(t)a – membru fondator şi apoi membru al Comitetului de Conducere al U. 536). 179 din 5 aug. p. (M. B.Of.din 1947 controlor în cadrul D. absolvită. în iunie 1952 prezentă în centrala M. 803 din 21 dec.Of.G. Alfred (n. (dosar 3/1958.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. nr. partea I-a. Sali .25 martie 1948. 5.Of. 1185. 1188.Of. 15 din 19 ian. 1948. SALAMON.Of. M. 1193. 1948). 17.controlor (până în febr. p. 642).Of. 1948.I. cu fişă la secţia Economică a C. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a (inventariat şi de C. în Kuller 2008a: 454).. partea I-a. după război membru de partid. 216 din 17 sept. 1183.C. (M. 36. 15 din 19 ian. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. p. similar în Watts 2011: 177 n.A. partea I-a. după 184 185 V. partea I-a. 1949. SAPHIER. nr. Ştefan (n. 662). 37. 2 din 2 ian. 1190. 1964 cu ordinul”Steaua R.E.I. 1948): 2). Tudor . p.R. transferată ca activist al secţiei Gospodărie de Partid a C.Of. a M.C. 264 din 14 nov.P. SAIOVICI. 1949. coautoare a mai multor publicaţii în domeniul cercetării farmacologice.362 din 17 apr. p. din 1947 controlor în cadrul D. p. 640). decizia nr.1966. Sanda – fostă infirmieră în războiul civil din Spania.E. F. p.G. Constantiniu 2003: 108. 1184. partea I-a. 1949. 10496).M. partea I-a. nr.R.E. V. apoi cercetător la Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice din Bucureşti.G.P. 3). Andrei .F.Of.” clasa a V-a.D.C.C. SCHAPIRA185) (n.1923 Bucureşti) – din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.E.S. SATINOVER.Of. Osias HERŞCOVICI184) (n. 1947 a ministrului Justiţiei. 1189.R. 1186. jud. membru al organizaţiei de partid din minister (Fl. nr. nr. partea I-a.VIII.VI.G. al P. p. Solomovici 2003: 55). Leontin (19.C.Of.Of.108 din 26 febr. cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR (nr.P.C.

1918 Bucureşti) . 1-3.R. 1947. C. fond 495 (“România”). 3). nr. Aldea. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.VIII. 186 Alături de M. 8072. nr. a M. 1198. 26 din 1 febr. dosar nr. “Sehter”. 4534). partea I-a. partea I-a..Of. F. 1947. SĂRĂŢEANU.Of. 1200. M. 187 Vezi şi Horasangian 2001. Truman şi catalogată de Solomovici ca un “oribil denunţ” (Rosen 1990: 87. Dobrincu şi Goşu 2009: 372. Simon SABETAY) (n. Sărăţeanu acuză refugierea „elementelor fasciste şi antisemite” după război în PNŢ şi PNL. 375). şef al Marelui Stat Major al Armatei (1950-1954) şi apoi ministrul Forţelor Armate (1955-1966). SCHÄCHTER.R.C.blogspot. 1201.III. dosar 997. Norbert Goldhammer. SCHÄCHTER. nr.. uneori chiar român (Gh. 10664). Otto – după război secretar de presă II în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor.IV. Lax. ministru al Construcţiilor (1949-1950). 127 din 3 iunie 1948. 1177). instrument major al P. 280 din 3 dec. fond 103. 126 din 6 iunie 1947. 28/1956187). (M. Simion (n. p. 240 din 17 oct. 204 din 5 sept.E.Of.M. Schnapp şi S..html. 1206. al P. Felix (ortografiat şi “Schehter”. 6292) 1203. iar iunie 1948 al celui al Ministerului Industriilor (M. nr.C. identificată fără excepţie ca evreică în literatura de specialitate. nr. Maxy.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. SCHÄCHTER. preşedinte al Comitetului pentru Verificarea Armatei. 1204. p. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.N. inclus într-o listă de agenţi sovietici de istoricul Larry Watts (2011: 177 n. Stefan . căsătorit cu Ani.I. sesizare adresată preşedintelui american Harry S. ff. 26. respectiv “Şehter”) (14. p.R. 1947 transferat în cadrul serviciului ministerial de la Iaşi (M. SCHAPIRA. considerat de regulă maghiar. 175 din 31 iulie 1948.Of. Mozesh . SĂVEANU. partea I-a. Ellenbogen. Dubovits. deputat de Sălaj. B. Gaston Marin într-un interviu acordat Laviniei Betea).1908 – 12. M. apoi şef de cadre la Institutul Central de Statistică. 1202.C. 225.I. SCHAIMAN.com/2010/10/flexible-ii. partide care „au pornit recent campania electorală în alegerile din 19 noiembrie 1946 tot sub semnul antisemitismului” (A. Em. la http://varstapatru. partea I-a.R. al P.D. Raul Rosel (n. 1205. p. p.C. 9340). ulterior la Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie (Cajal şi Kuller 2004: 333) (dosar S/54 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Lascăr Şaraga. ulterior emigrat în Israel (Trebici 2011).P. – organizaţia democrată. SĂVULESCU. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (19461948) (M.Of.R.Z. apud Solomovici 2003: 42-5). Oswald – rămas în 1940 în Cernăuţi după anexarea B.C. SCHÄCHTER.C.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului.după război membru al Contenciosului Ministerului Industriei şi Comerţului. Kuller 2008a: 425). după război g-ral de armată (în 1959). 44. revenit în România în 1946. 4848).” clasa II-a. (pseudonimul publicistic al celui născut Moise ZELŢER) (1885-1970) – publicist. Solomovici 2003: 28.B. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M.N.E. în tentativa de comunizare a comunităţii evreieşti. deşi ambele prenume indicate sunt de rezonanţă mai degrabă iudaică decât maghiară.S. 753).S. SCHNURER) – director general în cadrul Consiliului de Stat al Planificării în anii ’50 (cu dosar de cadre la secţia Economică a C. nr. fondator şi membru al C. Levant 2007) SZILÁGYI) – membru de partid din 1939.Of.. înrolat în Armata Roşie în timpul războiului. Paul Iscovici. ministru adjunct al Sănătăţii şi Prevederilor Sociale (1948).C. I. 139. unul din semnatarii186 în 1946 al unei sesizări de “antisemitism” generalizat în România. 1947. p.1983) – membru de partid din 1944. al C.C.altele Leon (C. 1199. p.G.C. Marcel . nr. 131 . în 1952 procuror-şef al Parchetului Tribunalului Galaţi (Berindei. 1947. imediat după război preşedinte al U.C. din dec. inv. partea I-a. nr.I. în 1948 numit profesor de Organizarea Statului şi Organizare Judecătoreasca la Şcoala Juridică Populară de pe lângă Tribunalul Covurlui.H. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.E. partea I-a.R.din 1948 şef de serviciu în cadrul D. sau respectiv solicitarea fiicei lui Săveanu.Of.H de către U.

partea I-a. SCHILD. v. 1216.C. nr.R. 1948. nr.. urma să se (re)căsătorească peste 2 săptămâni). în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi detaşat în teritoriu în judeţul Vaslui (M. Edmond – din 1947 inspector în cadrul D. 219 din 23 sept. începând cu 1956. 1223. şi opinia lui Pacepa în Solomovici 2003: 278 ş.D. 1209. 127 din 3 iunie 1948.C.Of.I. nr. partea I-a. SCHÄFER. 1213. p.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie a Ministerului Industriei (M. 1949.din februarie 1945 translator-interpret la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 4497). pp. 8598). 945). SCHEIMAN. 16 din 20 ian. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M.Of.G. conform altor surse. 8598).C. Telegrafelor şi Telefoanelor din cadrul Ministerului Comunicaţiilor (Andreescu. 658).Of.Of. p. nr. Iosif .în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. SCHEWACH. 1217.E. 219 din 23 sept.I. partea I-a. 1945. nr. partea I-a. 645). 1947. 1949. M.R. 1211. (M. SCHLESINGER. partea I-a. nr. p. al cuplului Ceauşescu. p. 143 din 24 iunie 1948.C. 1654-5). p.E. SCHÄRF AUSLÄNDER.în 1949 era referentă în Ministerul Învăţământului Public. partea I-a. nr.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.. p. partea I-a. 26. 1215. SCHILLER. cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a C. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. nr. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. SCHÄFER. la Direcţia I.Of. 1949. nr.Of.1908 Buhuşi) (fiica lui Moise şi Charlota) – şefă de serviciu în M. 95 din 22 aprilie 1948. 4534). 738. (M.Of. partea I-a. 1220. 5332). Heinrich . Eduard – activist al partidului.Of. 15 din 19 ian. 1221.Of. Stefan .G. partea I-a. p. 3708). 24 din 30 ian.1207. Amalia . SCHÄFFER. 4848. (8/1954) (v. SCHECHTER. 158 din 12 iulie 1948. C. nr.C. partea I-a. 125 din 1 iunie 1948. Ernest Carol – din 1947 inspector în cadrul D. nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. 1210. al P. Baruch – în iunie 1948 era controlor în cadrul D. p. partea I-a. Ion (probabil fratele lui Eugen Schileru. 33 din 10 febr. a M.Of. deşi.Of. 126 din 6 iunie 1947. 1949.E. 1947. 1224. partea I-a. de pe lângă Consiliul de Miniştri (M. . Abraham (în alte surse SCHÄCHTER) (1923 .C. decedat în 1973 în condiţii neelucidate (oficial sinucis. SCHILERU. 52 din 4 martie 1945. apoi secretara directorului Samy H. p.în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie în D. Otto – din iunie 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. SCHECHTER.. SCHÄRF HITZIG. M. 643). partea I-a. 641). p. 116 din 21 mai 1948.F. SCHLEIEN. nr. p. nr. p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a III-a. 15 din 19 ian. p.I. nr.u. 1218.C. A.E. 5785). Iosif .C. SCHLESINGHER. Suzana (n. Betti .Of. M. SCHELSINGER. iar din iunie 1948 al celui al Ministerului Industriilor (M. Iutta – după război membru al Contenciosului Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. 4798).Of. 15 din 19 ian. decorat prin decretul nr. p. SCHLESINGER. Isac .după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lânii. nr.1973 Bucureşti) – medicul personal al familiei Drăghici (anii ’50) şi apoi. 1208. 112 din 17 mai 1948. 4384.E. 1212.Of.R. a M.G. 1219.G.Of.G.C.XI. nr. SCHECHTER. a M. partea I-a.C.după război controlor în cadrul D.Of. nr. p.).C. (52/1954). al P. 1222.C. Nastasă şi Varga 2003b: 213-5). M. Edelstein la întreprinderea “Agroexport” 132 . 1214.C. infra) – în menţionat ca director general al Direcţiei Poştelor. partea I-a. partea I-a. partea I-a. p. Clara .

php. din 1947 controlor în cadrul D. 163 din 17 iulie 1948. partea I-a. 225. SCHLOMIUK. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. inv.Of.Of. nr. Brăila). 264 din 14 nov.C. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer (M.C. la Direcţia Regionalelor. nr.125. p.R. 1949..B. 45 din 24 febr. 53-55. 2944. Studii şi Documente a Ministerului Finanţelor. etc. nr. la începutul anilor ’50 profesor de economie politică la academia “A. 127 din 3 iunie 1948.A. 1234. (M. cu referat de cercetare la fd. partea I-a. p. partea I-a. 2111).C. 1947.A.C.C. nr. p. 185 din 12 august 1948. exclus din partid în 1958. p. 9868. 130 din 11 iunie 1947. 1233. 120 din 26 mai 1948.C. Adolf – în martie 1945 numit avocat în Conteciosul Ministerului Asigurărilor Sociale (M.Of.din 1949 funcţionar la Direcţia Control Financiar a Ministerului Finanţelor (M.I. (M.A.Of. p. 1228. partea I-a. SCHOR. 154 din 7 iulie 1948.G. “Buşteni” (în locul lui Sandu Lieblich) (M. până în iunie 1947.Of.G. p. 77. partea I-a. nr. 3000 şi nr. Paul . Adolf – în 1948 numit consilier de presă în administraţia centrală a Ministerului Minelor şi petrolului (M. în 1961.după război inspector în administraţia centrală a C. 4707). 188 V.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/S/S%2004. nr. 1947. dosar nr. partea I-a. 38). din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M.din cadrul ministerului.Of. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. inculpată alături de director şi alţi evrei din comerţul exterior. Politică până la pensionare. nr. Jdanov”. p. 1914. 133 . nr. 200 din 1 sept.Of. 225. fond 495 (“România”). p. SCHNABEL. nr. M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. 641). 1945. nr. 1227. Iosif – după război iniţial angajat la I. 1617).E. 10092. 131 din 8 iunie 1948. nr. 1225.G.E. în 1953 cadru didactic la Şcoala de partid “Ştefan Gheorghiu”.C (M.după război secretar de presă II în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor.membru de partid. nr. 1226. 4611. SCHMUTZER. p. SCHÖNFELD.Of. 6781). respectiv controlor în cadrul D. fond 495 (“România”). p. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului . p. p. Ignaţie (n.17. p. decorat prin Decretul nr. nr.E.S. 54/1979. Dobrincu şi Goşu 2009: 425. 173 din 31 iulie 1947. după război activist de partid.. Adolf . ulterior consilier juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 1229. 15 din 19 ian. partea I-a. 1231. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a M.I. 600). 7950). iar din 1948 membru al contenciosului Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (M. partea I-a. partea I-a. 6658). partea I-a. 302). p. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al S.I. SCHÖNBERGER. al P. sub acuzaţia de subminare a economeii naţionale. M. 158 din 12 iulie 1948. 4 din 5 ian. p. n. 73. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.Of. nr. SCHOR. Malca – după război dactilografă-şefă. nr. 1230. a III-a. partea I-a. anexa la dosarul nr.Of. p.S. 1949. C. SCHÖNFELD. p. p. nr. Herman . reprimit în 1965 şi angajat ca redactor la Viaţa Economică şi publicând şi la Ed. inv. dosar nr. 3293. 4968. M.Of. fratele lui Nicolae Bellu – ilegalist. 4849).Of. partea I-a.Of. 1451). partea I-a. M.Of.. M. 66 din 21 martie 1945.I. fişa matricolă penală la http://86. Conrad . 1948. Anghel (n. secţia Cancelarie – dosare anexe. inv. partea I-a. (Berindei. iar din septembrie 1948 adjunct cu drept de semnătură al ministrului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 37-42. 257 din 9 nov.). a M. 5955).C. 1235. Gheorghe – din 1946 inspector tehnic. 1232. eliberată în 1963188. Mendel . 76 din 30 martie 1946.Of. SCHMITZER. din 1947 inspector în cadrul D.Of. partea I-a. 5687).Of. 5785). SCHÖNBERGER. partea I-a. partea I-a. apoi prim consilier juridic la Direcţia de Coordonare Legislativă. nr.C.%20Scadera%20-%20Schypala/Schlesinger%20Suzana/index. 1945. 1236. SCHNAPP.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 12 martie 1891) – membru de partid din 1940 (dosar S/67 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 84 din 11 apr. SCHNIERER.

1948. 186 din 13 aug. 1946. p. p. Ella .Of.E. 245 din 26 oct. 1247.I. G. FELDMAN)) (n. p. 4384. partea I-a. partea I-a. (M.G. partea I-a. Zozo . care în mai 1945 era încdrată ca dactilografă principală în Direcţia Cinematografie a Ministerului Propagandei (v. 1246. 120 din 30 mai 1945.din 1947 controlor economic în cadrul D. partea I-a. 10092). 24. pp. Rone . iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. nr. nr. partea I-a. 63 din 16 martie 1948. probabilă identitate cu “Suter Alice”.E. nr. p. nr. Aristide . nr. 1248. p. a M.1929. Francisc – din mai 1945 directorul direcţiei speciale a Oficiului Naţional de Turism (de pe lângă Ministerul Informaţiilor) (M. 6751). SCHWARTZ. 1947. partea I-a.. I. 1945. p. SCHREIBER. p. cadru didactic (catedra de Drept Privat) la Universitatea Bucureşti. partea I-a. partea I-a.Of. Maximilian – de formaţie sculptor. SCHULDER. partea I-a.Of. nr. 119 din 28 mai 1947. 7491). 15 din 19 ian. 180 din 6 august 1948.1237. 1242. 1945. 1945. partea I-a. SCHULMAN. 1948.G. 644). SCHULLER. 7151. 1945. 1238. 1949. partea I-a. nr. p. partea I-a. pensionată din postura de judecătoare la Tribunalul Bucureşti în 1998. 640). SCHUSTER. SCHUSTER. p.I. după război angajat în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. nr. de-a lungul timpului ocupantă a multiple funcţii la Arbitrajul Central de pe lângă Consiliul de Miniştri.C. p. SCHWARTZ. nr.din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. p.din 1947 controlor în cadrul D. p. 4461. “Dezvoltarea fundaţiei socialculturale şi educaţionale a statului nostru în etapa actuală” (nr. a M. soţia procurorului Martin Schöttek şi sora scriitoarei Taniei Lovinescu.Of.Of. 15 din 19 ian. Arcadie . Corpul Experţilor în Evaluarea Obiectelor de Preţ. Ida (n.Of. 10757).of.în 1947 era şef de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. H.Of. Daniel ..C. 1240.I. nr. Kurt – după război contabil-şef al Subsecretariatului de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. membră marcantă a comunităţii evreilor din Bucureşti. Ploieşti) – la sfârşitul anilor ’50 încadrată la Direcţia Studii a Ministerului Justiţiei.Of. 287 din 14 dec.. Alice – după război dactilografă principală la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.Of. 10092).Of. nr. Anuţa – din 1947 controlor la D. Itta GOLDENBERG. Bucureşti) (fiul lui Isidor şi Biţa) – după război membru de partid. 107 din 15 mai 1945. M. 1947. fiica lui Herman şi Rebeca “Riva” (n. 112 din 17 mai 1948.Of.G. în anii ’50 funcţionar al M.Of. şef de serviciu la întreprinderea “Româno 134 . 100 din 3 mai 1947. p. p. 29. 183 din 14 aug. 1250. iar din 1948 al Artelor şi Informaţiilor (M. p. art. SCHWAGER. 1252. 1241. 3504). nr. 2317 şi nr. nr. partea I-a. a M. SCHREIBMAN. SCHVARTZ.C.E. partea I-a. nr. 264 din 14 nov. 7709). după război subinspector general în Direcţia Arte Plastice a Ministerului Artelor. p. M. patea I-a. 3907).Of. partea I-a. partea I-a. partea I-a. SCHULMAN. 1244.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. nr. nr.C. 4257). SCHWARTZ. In şi Cânepă (M. 1239. Sergiu – inginer.Of. 9/1967. SCHULTZ. p. 1243. 198 din 1 sept. Beniamin (n. 9479).C.Of.VII. autoare ocazională în Revista română de drept (v. 190 din 19 august 1947. M. – în 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri membru al noului Consiliu de Administraţie al Oficiului de Bumbac. 78 -80)).în 1949 era medic în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. 230 din 4 oct. (M.C. etc. 1245. SCHÖTTEK. 10909). – şeful Economatului Ministerului Propagandei (1945) (M.V.Of. 190 din 18 aug. p. nr. SCHREIBER. Arbitrajul Primăriei Bucureşti.1909. p.E.C. partea I-a. 1249. 6503). 1949. nr. 6683). 264 din 14 nov. 1251.

refugiat în U. p. p. semnatar al mai multor articole în România liberă.125.R.Of. 1948. cu referat de cercetare la fd. (M.S. SCURTU.din 1947 inspector în cadrul D. 1259. 1264. 3293. 8598).S. SEFLER.R. nr. 189 V. iar profesional medic la maternitatea “Polizu” din Bucureşti.C. nr. Artur – în ianuarie 1948 era membru în conducerea Confederaţiei Generale a Muncii (M. în aparatul de partid şi de stat din 1946. SCHWARTZKOPF. partea I-a. SCHWARTZ.C. 640).” cls.C. SCHWARTZ. de formaţie medic. 645). 225. a M.Export” din subordinea ministerului.+Scadera+-+Schypala%5CSchwartz+Beniamin%2FP1200570. 92 din 17 aprilie 1946. 62 din 15 martie 1948. 1256.Of. partea I-a. SCHWARTZ.I. Natalia (n. Natalia Isaakovna KOROŢKOVA) (18. al P. p.după război inspector clasa I-a în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. partea I-a. Bruno Vlad . al P. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 9-10 în dosarul nr.P. Deziderius – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1966). 232 din 8 oct. 803 din 21 dec. 15 din 19 ian. 1947. SCHWARTZ. partea I-a. p. Iacob – funcţionar în Ministerul Energiei Electrice în anii ’50-’60.36/fisapenala.S. A. nr. p.C. nr. 135 .P.R. Isidor – în 1948 secretar de presă în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. fond 495 (“România”). 1265. p. 1257. C. 219 din 23 sept. Nicolae (fiul lui Vilmos) – ilegalist. nr. SEGAL. p. partea I-a. inv.Of. a M.din 1947 controlor în cadrul D.1981) – originară din Bulgaria. în a doua jumătate a anilor ’50 ministru adjunct al Industriei Cărbunelui. . decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. nr. după 1944 directoare – membru în Colegiul Ministerului Sănătăţii la începutul anilor ’50. 1947.în 1949 era doctor în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. dosar nr.Of. până în 1963 (când se pensionează) vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Probleme de Muncă şi Salarii. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. ilegalistă (membră P. din 1928.) (dosar S/93 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). anexa la dosarul nr. Lupu – în 1947 numit de ministrul Industriei membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Geamului (viitoarea Cebntrală Industrială a Sticlei) (M.R.G. 1949. SEDEI. 1947. partea I-a.1906 – 22. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. apoi.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Iosif .C. ulterior şefa Direcţiei de ocrotire a mamei şi copilului din cadrul Ministerului Sănătăţii. 2283).17. 14 din 17 ian. originar din Ardeal.d. SCHWARTZ.R.JPG. (M. 1255. 1261.C. 1232). 1258. Ivel . 1947.X.C. III-a (ff. Leon . 1254. 1253.Of. 219 din 23 sept. nr. Probleme Economice şi alte publicaţii. 1949. ajunsă în 1940-1941 în Basarabia. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 972 din 8 dec.I. nr. 1260. SCHWARTZ.Of.. p.C.B. Z.E. nr.Of. 1263. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a.Of.R. 275 din 27 nov. 417). 6241957. partea I-a. C. fişa matricolă penală la http://86. 3945).C. partea I-a. 8599). în timpul războiului. partea I-a. nr. III-a. inculpat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari ai ministerului pentru subminarea economiei naţionale (Solomovici 2004: 283)189. 1262. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. SCHWARTZ. 66/1954 de la secţia Propagandă şi Agitaţie a C.E. deţinută între 1934 şi 1939).R.VII. 10496). SEGAL. 15 din 19 ian. 9058). Moise .G.Of. p. apoi secretara Anei Pauker la Moscova/Taşkent în timpul războiului.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CS%5CS+04. IV-a. nr. inv. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.

1272. 1270. al P. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. partea I-a.membru P. numită în funcţie prin decizia Direcţiei Cadre a Ministerului Industriei (1949-56)191. 1267. 1830. a M. Alexandru (n. 225. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. p. SEGAL. M.ro/index.C. după război acuzator public la “Tribunalul poporului” (19451946). p.Of.R. 264 din 14 nov. al U.Of. soţia lui Silviu Brucan – ilegalistă. 1949. 15 din 19 ian. membru al C..Of. 38 din 16 febr. (1955-1960) şi al Comitetului Central al P. dosar nr. N.C.C.M.F.Of. secretar general al Uniunii Femeilor Democrate Române din 1948. şi http://universulenergiei. Arnold – până în februarie 1948 şef de birou la Direcţia Presă a D. III-a. Studii şi Documentare a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.R. Debora . 1271.F. p. (1939-1944).C. 6). membru al Comisiei Centrale de Revizie.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.P. Elisabeta (soţia lui Alexandru Sencovici) (zisă “Bozsi”) – ilegalistă. doc. împreună cu soţul ei. (1946-1948) (M. inv. nr. ambasador. 1274. SENCOVICI. nr.1995 Bucureşti) . partea I-a. 164-5). SERPER. SEMO. 24 din 30 ian.R.1266.XI. ales pe lista U. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. decorată în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. membru în comitetul exeutiv al Federaţiei Internaţionale a Femeilor Democrate (1946-1948-?). nr. conferenţiar şi şef-adjunct al catedrei de marxism-leninism de la Institutul Politehnic din București. secretar general al Ministerului Minelor şi Petrolului (1948-1958).R. deputat de Satu-Mare în Marea Adunare Naţională. membru al secţiei române a Komintern (1935).europartes.R. p.. 1331). după război membru în secretariatul general al Confederaţiei Generale a Muncii (din 1945). 1963. 1948.consumatoronline. p. SELŢMAN. după război activistă de partid. din 1948 membru în C. nr.E.P. 28 şi nr. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. (1945-1948).1902 Dej – 10. 1189). III-a şi în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. al Comitetului Executiv şi secretar general al U. doc. Gyuri. a III-a. 10092). 1948.php?name=News&file=article&sid=6280&theme=Printer V. SIDOROVICI BRUCAN. ministru al Industriei Uşoare (1949-1957 şi 1961-1969).C. ministru adjunct al Muncii şi Prevederilor Sociale (1948-1949). (19601979). 1273.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/ 136 . ministru al Industriei Bunurilor de Consum (1959-1961). decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a. 1947. Alexandra (n.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.D. Cerbu .R.” clasa II-a. nr.C. 34 din 10 febr. 1947. SEGALL.D. Pincu – şeful secţiei cultului mozaic în cadrul Ministerului Cultelor la începutul anilor ’50 (Rosen 1990: 87. 26 din 1 febr.M. ulterior Brucan.G. iniţial Sidorovici. partea I-a.Of.R. ulterior funcţionar în cadrul ambasadei României la Washington.C.A. nr. R.D. fondatoare şi membră în comitetul de conducere al U. căs. 1268.R.C. din 1925. procuror general al regiunii Oltenia (1949-1953). SENCOVICI. 754). în anii ’50-’60 funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. (1948-1952-?). I. fond 495 (“România”). Tony . S.. fiul său. nr.I. din februarie 1949 şefă de serviciu tehnic la Direcţia Centrală Industrială a Tricotajelor şi Confecţiilor din Ministerul Industriei (M. 1587. deputată de Bucureşti în Adunarea Deputaţilor / Marea Adunare Naţională (1946-1948-1952). MARCOVICI.G.C. 1269. – director general la CENTROMETAL Bucureşti la sfârşitul anilor ’40.R. 190 191 V. a fost soţul solistei Margareta Pâslaru190.” clasa II-a. 643). (1951).F./P. SZENKOVITS Sándor) (31. partea I-a. iar în mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.Of. partea I-a. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. în anii ’60-’70 conferenţiar la Academia “Ştefan Gheorghiu”. deţinută în perioada războiului. 645).P.R. şi http://www. zisă “Saşa”) (1906 Constanţa – 2000 Bucureşti). secretar al Comitetului Teritorial Ardeal al P. p.Of. p. 737. 15 din 19 ian. SIEGLER. partea I-a. 1949. 1949.după război controlor în cadrul D.VII.d. 423 din 15 iul.

nr. 175 din 31 iulie 1948. şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Artelor / Artelor şi Informaţaiilor (M. Kuller 2008a: 359). 1949. Laura . partea I-a. SILVIU.Of. SIMON. a Pielăriei a Ministerului Industriei (1948-1949) (M. „Golingher” (în Pinay 1962). ca translator la Direcţia Radio (M. nr. p. Vasile .Of. 646). partea I-a.Of.ro/George_Silviu.P. Mauriciu – din 1947 controlor economic în cadrul D. 1946.I. 95 din 22 aprilie 1948.V. 3870) şi cu Ordinul “Meritul “Cultural” în grad de Cavaler (M. Solomovici 2003: 399 ş. partea I-a.contabil în cadrul D. SIMPSON WEITLENER.A. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.u.Of. partea I-a. 50 din 1 martie 1948. Silviu ..A. Andrei Lăzăreanu). SIMIONESCU. 1288. nr. p. nr. nr.I. nr. 1277. SINGHER.C. 7543).Of. ulterior stabilit în Franţa.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p. SIMON. 1283.I.I.I. 1949. 1282. partea I-a. p.G.din 1947 controlor în cadrul D.C. p. SINGER. 175 din 31 iulie 1948. L. 10533). 1869). 137 . 15 din 19 ian. p.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. p. 1287. 1947. (v. partea I-a. 642).Of. Stefi .în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale C himice a Ministerului Industriei (M. de formaţie jurist. 289 din 13 dec. Marec .funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 131 din 8 iunie 1948. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor (M. 1963 (dosar S/127 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1947. SNORPEL. 12877). 264 din 14 nov.C.crispedia.G. până în febr.S. nr. Iulius (n.. partea I-a. C. p. supra. secretar general al Ministerului de Interne între 1946 (după “defectarea” predecesorului său. Radu .I. 17 din 21 ian. fiul lui Iancu şi Hermina) (2. p. 1946. Zissu în Solomovici 2001II: 103-5. Vera – angajată în 1948 în centrala M.Of.E. nr. nr.Of.C. nr.Of. (M. 1280. ca translator la Direcţia radio (M.E. M. 276 din 28 nov. Marcela – ataşatul cultural (iniţial referent) al Legaţiei României la Washington (începând cu 1946) şi totodată amanta ambasadorului Mihail Ralea (v.C. partea I-a. 1190).după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. nr. partea I-a.1899 Focşani – 16. SIMION.Of. 1284. declaraţia dată Securităţii la 24 ian. emigrat în 1960 în Israel. 423 din 15 iul. p. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. respectiv „Gersch Gollinger” (Niculae 2004). SIMOVICI. George (n. numită şefă de adjunctă de birou şi transferată la Legaţia României de la Londra (M. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M.R. partea I-a. 1285. 10092). 1279. SIEGLER. SIMIONOVICI. p. 12877).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. Silvius GOLLIGER192.E. 1949.Of. post din care demisionează în ianuarie 1947 (M. 1276. Edith . din februarie 1949 contabil la Direcţia Centrală Contabilitate şi Control Financiar a aceluiaşi minister (M. V. Teohari Georgescu). Ella . SINGER. 803 din 21 dec. 1290. nr. 1949. 1289. 32 din 8 febr. 4968). apoi menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 1286. 1123). 34 din 10 febr.Of. (M.B. SION.. 501).1275.C. 1964 cu Medalia Muncii.Of. SILVAN. unde a continuat activitatea jurnalistică. p. nr.E. 289 din 13 dec. p. Suzana – după război. partea I-a. nr. activ ca ziarist. 110 din 16 mai 1947. 1947. 3706). Claude . decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. p. partea I-a. a M. S.1971 Paris). SIMŞA. partea I-a. Iosif Şraer) şi 1952. 29 iulie 1920) – membru de partid din 1945. şi http://www. a M. 192 Transliterat în mod eronat ca „Golighar” în nota informatică a ambasadei UK la Bucureşti din 1947 (v. 6292). 1949. partea I-a. p. partea I-a. partea I-a. 192 din 21 aug. 6292). 1947. 1278. 15 din 19 ian.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor.Of.Of. Focşani 2007. p.Of. nr. nr.din 1948 şef de serviciu în cadrul D. 1281. şeful serviciului administrativ al primăriei Bârlad după august 1944 (Zahariuc 2009: 231). nr. 1952 de A. Hary .

I. membru de partid din 1939.1949). 1117).A.E.VIII.din 1947 controlor în cadrul D. p. 9340.Of. 1949.M.Of.P. nr. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R.1904 Burdujeni.C.Of.Of.Of.P. nr. pentru socialism” din Parcul Carol) – ilegalist.Of.C. al P. 1947. membru al C. decizia ministrului Justiţiei nr.Of. al partidului.1921 Bucureşti) . 1302. 1945. partea I-a. nr. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 179 din 9 august 1945.G. p. judecător la Tribunalul Suprem al R. 157 din 10 iulie 1948.R.” clasa III-a.D.C.Of.R. SOLOMON. SOLOMON. la Direcţia I. 8971). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Andrei . nr.C.R.C. partea I-a. 1123) 193 1305. partea I-a. iar în paralel ziarist la Scânteia (M.Of. p. nr. partea I-a.R. C. 229 din 4 oct. nr. 1304.Of. p. 24 din 30 ian. după război controlor în cadrul D. 225. 1719).Of.1291.C.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.Of. SOLOMON.E.S. Francisc . 1948. p.. 1301. p. SOREANU. p. B. (1948-1965). p. 22.S. ulterior promovat inspector general adjunct şi transferat la Ministerul Industriilor (M. Natalia . (19561962). (M. IV-a. a M. (M. 1949. B. fond 495 (“România”). 138 . SOMMBRIN. Suceava – 22. 1949 prim-secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1293. partea I-a.C. 16 din 20 ian. respectiv M.. nr.P. 158 din 12 iulie 1948. partea I-a).I. nr. a M. 1948. nr. Aurel . 26 din 1 febr. partea IB. SOARE. 1948 .I. 5767). cu referat personal la Fd. Zina – din iunie 1948 translator interpret-şef în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1947. Osias (n. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.S.II. angajat în M. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 8970. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. în ianuarie 1948 promovat ca ministru plenipotenţiar II şi detaşat ca reprezentat diplomatic la Oslo (5 febr. 229 din 193 V.I. Max . 1298. partea I-a. p. p. nr. nr. 1627). p. 749). iar după 1962 vicepreşedinte al instituţiei.G. unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. p. partea I-a. p. Paul .C. Simon – din febr. 90/1956. partea I-a. 93585 din 11 oct.E. 15 din 19 ian. (M.I.Of. 58 din 9 martie 1942.R. iar în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p. 229 din 4 oct.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public.G. 240 din 17 oct. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1297. 1949. 6947. 1964.C.R. 1947. SOLOMON. dosar nr. 45 din 24 febr. 1292.C. 1296. nr.C.în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu (M.G.C. în anii ’60 şeful sectorului tehnic al secţiei Gospodărie a C. 136/1954. 3293. 1303.R. nr. 81 din 7 apr. Mircea (fiul lui Avram) (n.P. SOLOMON. anexele la dosarele nr. fond 495 (“România”). 641). M. nr. Paul – ilegalist. 1919) – ilegalist.din 1947 inspector în cadrul D.Of. 1267). SOLOMON. partea I-a. a M. a II-a. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.. 804 din 21 dec. nr. nr. 225. SOLOMON. 1294.IV. odată cu preluarea conducerii ministerului de către Ana Pauker.” cls. nr.E. 737. 5784). 539). dosar nr. Bernard Iţic SOLOMON) (11. partea I-a. Bernard .C. a M. nr. inv. 27 dec. inv. partea I -a. SOLOMON. în perioada interbelică condamnat la 15 ani muncă silnică pentru spionaj în Favoarea U. SOLOMON.1965 Bucureşti. până la deces. partea I-a. partea I-a. Leon – din 1948 director adjunct al Direcţiei Igienă a Ministerului Sănătăţii (M. SIEGELBAUM ) (n.C.Of. 5464).până în febr. 3678). 32 din 8 febr. Isac – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. partea I-a. SON. 1295. SOLOMON. Barbu (n. 1947 în M. SOLOMON. partea I-a. p. 658). 37 din 14 febr. M.deputat de Covurlui în Marea Adunare Naţională.Of.Of. 1299. inv. nr.din februarie 1949 referent principal în cadrul D. înmormântat în complexul “Monumentului eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. 1300. p. 1949. nr. 149 din 26 iunie 1941.. al P. 148 din 30 iunie 1948. 1948 controlor în cadrul D.Of. 1947. din 1945 funcţionar în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor (M.

3372). 645). 1949. 1318. 1947. nr.I. Sugarman f. 1948. partea I-a. 644). (?) SOSTARICH.G. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. p. 1311. Sorin . după alte surse Arthur FISCHER) . 87 din 13 apr. 3188).Of. când încă nu îşi românizase numele). iar din 1946 translator interpret-şef în centrala Ministerului Informaţiilor.Of. 1316. nr. 1307. 1314. apoi în Rezistenţa Franceză (Zbăganu 2001. 121 din 31 mai 1945.Of.P. Antoaneta – din iunie 1948 şefă de secţie la Direcţia Culturală a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.4 oct. după război şef de tură în echipa de cenzori ai presei scrise (Carol Neumann apud Solomovici 2003: 379) ca secretar de presă la Direcţia Presă din centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. nr. 15 din 19 ian. a M. dos. n. SPIEGLER. partea I-a. în 1947 încadrat prin decret regal. p. decorat în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 5464).Of.Of.1908 – 11. a M. (M. p. SPRENG.Of. voluntar în Spania. 364 din 2 mai 1945 (A.Of. 5626). STEIN PETREANU. SPITZ. p. partea I-a.C. STEIN.Of. şeful serviciului de control al preţurilor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic de pe lângă Consiliul de Miniştri (M.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. nr.I. 641).Of. “Exportlemn” din Bucureşti (M.I.din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. 7461). SOREANU. în anii ’50-’60 funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. p.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. din noiembrie 1947 controlor economic la D.în 1948 era director comercial al S.. 1963.V. p. 1027. p. nr.III. STARK. Solomon . 1949. Ministerul Propagandei Naţionale. Corobca 2008: 15. partea I-a. 1948. fond 495 (“România”). nr.: 110). 1310. Aron FISCHEL. partea I-a. 4512).Of. 84 din 9 apr. Solomon 2004: 75-77).istoric marxist. 15 din 19 ian. partea I-a. partea I-a.E.G. ulterior director adjunct al Editurii Academiei R. p. pentru merite antifasciste.. nr.C. 6781). nr. nr. 1308. Carol . 58 din 10 martie 1948. Adorian et al. 139 .R. nr.membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale instituite prin Decretul-Lege nr. în Forţele Armate (M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Mauriciu (n.G. 225. Joseta (Josette) . 1313. 423 din 15 iul. nr. p. partea I-a. 644). 2121. partea I-a. partea I-a. SPIEGLER.C. p. partea I-a. (M. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. 1971: 210. dosar nr. 15 din 19 ian. 119 din 28 mai 1947. membru de partid din 1927. nr. 15 din 19 ian. 1317. 8971. SOROKER. 4255). 253 din 1 nov. 1319.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. şi şef al secţiei de istorie şi arheologie a Institutului de Studii Sud-Est Europene în anii ’50-’70.C. II-a (dosar S/166 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 173 din 31 iulie 1947. inv. p. partea I-a. cu grad de sublocotenent.C. 1315. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat.S. 2019).1979) – originar din Timişoara. 1312.C. 1949. p. nr. partea I-a. partea I-a. Eugen (n. Ladislau . STEIMBERG. nr. Martin – în anii ’50 inspector economic. SPINNER. 1949. STĂNESCU. 210 din 10 sept. fd. Beatrice – din mai 1945 dactilografă-şefă la Secretariatul General al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (M. 1948. Mor(itz) SPITZ) (28. 152 din 5 iulie 1948. 1947. 9763). M.Of. 148 din 30 iunie 1948. p.până în iulie 1948 controlor în cadrul D. a M.E.C. 1309.).I. Iacob .Of.a.Of. partea I-a.N.Of.6). Lucian . Alexandru – în 1948 şeful Serviciului Automobile în centrala Ministerului Finanţelor (M. p. STĂNESCU (căs.E. Samoil . 1306. p.

X.E. 1325. 32 din 8 febr. în 1945 numit de către ministrul Afacerilor Interne membru al organului cetăţenesc de control în oraşul Bacău (M.E. din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. 194 V.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energie i Electrice (M. M. STEINBACH. 8989. p. Alexandru (n. I. 24 din 30 ian. probabilă identitate cu “Leon Steinbach” cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. nr. STEINER) (n. nr. nr.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Sinteză şi Pelucrare (M. nr. 230 din 6 oct.Of.1986) – membru de partid din 1945 (dosar S/224 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr. partea I-a. 1948. 1947. în ianuarie 1948 avansat inspect or economic (M.G. 200 din 1 sept.G.membru de partid din 1945 (dosar S/220 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). STERN. nr. p. STERNBERG. nr. 2476).III. 262). 3707. a M.C. p. 1333. 1947. p. partea I-a. decorată în 1963 cu Medalia Muncii.C. 140 . 8072).Of.C.E. 70759 din 10 iulie 1947 în M. 1945.I.Of. a M.C. naţionalizate). 4968). nr. 1330. nr.G. p. 158 din 14 iulie 1947. p.C. nr. (M.U. 10 din 13 ian. Bacău. STERN.A.C. 1323.E. în anii ’50 director general al Fabricii de Confecţii şi Tricotaje Bucureşti. p. Baruch . partea I-a.Of. STERN. 1. nr.III. membru al C.II. partea I-a.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C.1916 Bucureşti) – din 1948 şef de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. nr. partea I-a.R. 738). STELIAN. p. al P. partea I-a.S. p. Zoltan . 22 febr. 204 din 5 sept. 1328. M.C. 1909) .C.I. partea I-a. 5784. M. 6020.Of. 239 din 19 oct. director general la Centrala Industriei de Confecţii Bucureşti (anii ’70 – 1981).VI. Neamţ – 9.Of.1320.din 1947 controlor în cadrul D. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. partea I-a. a M.Of.C. STERIAN. 95 din 22 aprilie 1948. David STEL) (n.) – după război inspector general adjunct în cadrul D. 120 din 30 mai 1945. p. Samson . nr. 245 din 26 oct. 1331. (M. STERN. 1949. 1332. M. nr. STOFER. 1327. nr. p. 1949.. p. STOIAN. 8989). partea I-a. nr. STERN. Olga . STERNSCHUSS.C. 1947. STERNBERG.Of.Of. partea I-a.Of. STELIAN. STEINBERG.I.Of. 7950).C. partea I-a. 5966). nr. Ecaterina – directoare în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50-’60. de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri / din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului (M. a M. (1969-1984). 4611. p. Dinu (n.Of. partea I-a. 1945. 1947.A. nr. respectiv ministru adjunct al Industriei Uşoare (1981-1983). 154 din 11 iulie 1945. 642).. p. cu dosar la secţiile Gopodărie de Partid. M.VIII. nr. 194 1334. ulterior director al Fabricii “Partizanul” Bacău (numit în 1948 de către Ministerul Comerţului în funcţia de administrator al fostelor întreprinderi “Filderman”. 8072). 1322. 641).E. ŞMILOVICI ) (15. p. partea I-a.Of.C.M. 164 din 19 iulie 1948.I. Haim (n.B. 4461. 173 din 31 iulie 1947. Leon Iosif (zis şi “Juju”) (6. al P. 120 din 26 mai 1948. 1134).din 1947 controlor în cadrul D.Of. decizia ministrului Justiţiei nr. inv. partea I-a.C. nr.1916 – 5. 225. p.1918 Bucureşti – 1999 Israel) – după război membru al comitetului regional P. 1321. partea I-a. p. după război controlor în cadrul D.IV.1997 S. 1324. partea I-a. 204 din 5 sept.1916 Bucureşti) – din mai 1945 şef de birou în cadrul Direcţiei Propagandă a Ministerului Propagandei (M. Adalbert . Arthur . 9167). Tudor .Of. 158 din 12 iulie 1948. 131 din 8 iunie 1948. 1329. Carol – în 1947 era impiegat la cabinetul ministrului Justiţiei (M.1908 Borbeşti. p.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 15 din 19 ian. fond 495 (“România”).G. partea I-a. dosar nr.Of. 1947. respectiv Organizatorică ale C.R. Ignaţiu (n. 7. 1949.I.până în februarie 1949 şef de secţie în cadrul Direcţiei Literare a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of. (1955). 1326.Of. partea I-a. 15 din 19 ian.G. 9444). p. (M.Of.R. Nicolae (12.

partea I-a. nr. 1946 în M. 4255. arestat de mai multe ori în perioada interbelică. p. Univers) (d.N. Joseph Norbert Rudel (alias Radu Nor) (19212006). 225. secretar al Confederaţiei Generale a Muncii (1949). STOIAN. (1957-1961). 196 V. 198 V. director al Comitetului de Stat pentru Problemele Muncii şi Salarizării (1966-1969). Solomon 2004: 77). director al Direcţiei Organele Locale ale Administraţiei de Stat în cadrul C.D. membru C. STOIAN. Alfred Kittner (1906-1991). general maior (în 1948). Gheorghe (n. (1953-1956). respectiv publicarea solicitării în M.I. ambasador în R. nr.Of. p.1911 Paşcani) . James Immanuel Weissglas. p. 1337. fost voluntar în Spania. STEIN195. 1920-1981). 1340. 1947 reîncadrat (retroactiv.2008) (vorbitor nativ de limbă germană.n.C. (1965-1974) şi al Comisiei Centrale de Revizie (1974-1979). decizia ministrului Justiţiei nr. (mandate neîntrerupte 1946-1976). nr.R. Paul Celan (n. Alfred Liquornik. David Goldfeld ş.A. (1960-1966). STÖFFEL. Cloşca şi Crişan”. 1375.Of. STÖRFER. a folosit şi pseudonimul “Gheorghe Grădinaru”). în oct. partea I-a.R. Ed. Max Emanuel Gruder (1928-2010). reconfirmatî în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. decizia ministrului Justiţiei nr. 107 din 15 mai 1945. membru supleant şi apoi plin al C. dosar nr. p.Of. 1946 în M. ilegalist. nr.N. preşedinte al Consiliului Sindicatelor din regiunea Bucureşti (1950). infra). fugit în U.M. STREITMAN.R. Alfred Gon (n.R.VIII. n.. 141 .S. nr. ulterior redactor al revistei Neue Literatur.Of. STEIN196) (n. 2373). TM . începând cu 15 august 1945). partea I -a.A. cu grad de colonel de infanterie activ în Forţele Armate (D. 2067 din 20 oct.S. 1945. revenit ulterior în ţară cu Divizia “Horia. Moscu I. nr. multiplu decorat de statul comunist. dosar nr.” clasa a V-a.. p. 1946. p. Moses Rosenkrantz (1904-2003). precum Dieter Paul Fuhrmann (Neuer Weg. şeful secţiilor Cadre (1956-1957). majoritatea din Bucovina. membru şi secretar al Prezidiului M.R. 1339. 19201970) – a nu se confunda cu omonimul profesor universitar.VIII. 285 din 12 dec. 108. 2002). membru al Consiliului de Stat (1965-1976). 225. (1950-1953). 2009).Of. nr.1913 Ciacova. 31.C. 1335. după război ambasador (şef al Legaţiei) al României în Elveţia (1944-1945). inv.. p.R. nr.B. 1946. fiica lui Moritz) (n.a. 285 din 12 dec. Lucia – din martie 1945 şefă de secţie în centrala Ministerului Muncii (M. al P. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M.A.R. 1946. Ancel. partea I-a. partea I -a. Alfred Margul-Sperber (1898-1967). nr. 41 din 18 febr./P. partea I -a. 1336. 4968). director general al Direcţiei Generale pentru Consiliile Populare şi ministru adjunct al Muncii (1969-1976). soţia lui Rudolf (v. partea I-a. apoi titular (1968-1974) al Comitetului Executiv al C. De remarcat că în une le acte oficiale din arhiva P. al P.Of. 1947).R.C. 1375. 195 V.C. partea I-a. (M. STOICA.C.S.Of.M. 1338.P. 1920-1970). 233 din 8 oct.1908 Paşcani) – la începutul anilor ’50 consul al României la Rusciuk (Bulgaria) (Constantiniu 2003: 38). decizia ministrului Justiţiei nr.M. Rudolf (n. partea I-a. în anii ’50 şeful serviciului aprovizonării în cadrul Centralei Staţiei de Maşini şi Tractoare în Bucureşti (M. COHN198) (26. p. fond 495 (“România”). nr.C. al P. deputat M. de religie mozaică197). 3903). decorată în 1964 cu Medalia Muncii.G.R. inv. apoi consilier superior administrativ la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1946-1949).I. prim-secretar al comitetului orăşenesc Bucureşti al P. 10.VI. 41 din 18 febr. 197 Aidoma mai multor poeţi şi scriitori evrei de limbă germană. 99241 din 4 oct. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. membru supleant (1967-1968). 62 din 16 martie 1945.C. al P. 10872.C.1900 Dorohoi – 10.partea I-a. 6781). în timpul războiului.1976 Bucureşti) – ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. naţionalitatea declarată a lui Stöffel este maghiară.Of. Ion Iordan (n. 10872. Luiza – din mai 1945 şefă de birou în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. p. 131 din 8 iunie 1948. 119 din 28 mai 1947.după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C.136 din 31 ian. fond 495 (“România”).M.. Emeric (Emmerich) (27. 25.VII. 1945.R. al P. p.Of. 1946 în M.C. respectiv respectiv publicarea solicitării în M. Bunuri de Consum (1957) şi Administrativă (1957-1965) ale C. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. (1948-1952-1974). Ghizela Cornelia (f. 10136 din 31 ian. 10875.R.

fiul lui Aaron şi Regina. M. dosar nr. 201 În unele documente ale partidului. nr. din 1948 director în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. partea I-a.Of. 8. decorat în 1961 cu medalia “A 40-a aniversare de la înfiinţarea Partidului Comunist din România” şi în 1964 cu Ordinul Muncii cls. Tismăneanu despre Gheorghe Apostol. căs. naţionalitatea fraţilor Suder este menţionată ca fiind polonă. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1344. 43872 din 6 mai 1947 a ministrului Justiţiei (publicată în M. din 1948 funcţionar contabil la direcţia administrativă a Comisiei de Stat a Planificării.M. 127 din 1 iunie 1941. nr. când ministerul este desfiinţat).R. 1947 (M. mărturisirea nepotului său. Fani DAVID. la începutul anilor ’70 ajunsese activistă la U. SUCIU. nr. fiica lui Lupu şi Seindla (alias Janeta)) (1925 – 2006. 1346. 20. la adresa http://www. p. 1923-2011). în 1941 i se fixa domiciliu obligatoriu “pentru legături cu servicii informative străine”. partea I-a. unde este avansat progresiv până la gtradul de general-maior. funcţionar în Ministerul Artelor şi membru al Consiliului de îndrumare a Teatrului Poporului (1946-1948) (M. iniţial încadrat ca membru al Comisiei de îndrumare şi supraveghere de pe lângă Casa de Asisgurări Sociale Petroşani. 1947. Wilman SÜDER) (n.S. la 21 mai 1910 în com. ulterior la Centrala Industriei Textile. STRUJAN. partea I-a. Bucureşti) .1341. 6). şef al Departamentului Contraspionaj al Armatei (1945-1949). revenit în România în 1944.R. 2066 din 20 oct. după 23 august 1944 iniţial consilier tehnic la Camaera de Comerţ şi Industrie Bucureşti. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 58 din 9 martie 1942. Nussem SCHÄRF199. în comentariile la un articol al lui V. nr. fratele generalului maior de Armată Viliam Suder. SUDER. cu Sorin Strujan (n. Petre (n. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. partea I-a. M. 201 1345. p. cu grad de maior. M.1903.1916. inv.V.acum.R. 1969-1972). partea I-a. 1927 Brăila) – soţia arhitectului Aristide Streja (n. 1342. nr. nr. 142 . membru al C.” clasa a IV-a.S. luptător în Brigăzile Internaţionale în Spania. 9592. 8531). în Forţele Armate. SUDER. ministrul Construcţiilor şi Materialelor de Construcţii (1958-1959. (dosar 8/1954). Fani (n. M. al P. 9763). STREJA. în alte acte oficiale ortografiat SZUDER ) (16. Ghedais M. 1719. WEISBUCH) (n. Lupeni) – fost ofiţer al Armatei Roşii. decorată prin Decretul nr.Of. Lupeni – 1984) – membru P. I.V. partea I-a. 3665). III-a în 1949 (Decretul 873 din 20 august 1949).Of. 2983. Bucureşti) – în perioada interbelică ziarist la Argus. al P. mama lui Vladimir Strujan şi a traducătoarei şi jurnalistei Sanda Lepoev.R. ulterior încadrat în Foreţel Armate.C. 248 din 30 oct. 106).R.C.a.1912. 1944. inv. Wechsler). fond 495 (“România”). p. 104 din 8 mai 1947. respectiv funcţionar contabil la o fabrică de pe Calea Dudesti.tv/articol/16933. STRAHL-ŞTRULOVICI) (n. Şipotele Sucevei) – ilegalist. Mihai (n. p. din martie 1945. ministrul al Industriei Cărbunelui (1952-1953).Of. p.G.II. 8042. publicistul Boris Marian Mehr. nr.: 110). 200 V. 253 din 1 nov. (1948-1955). 225.Of. STROE. SÜDER. Ministrul Economiei Forestiere / al Industriei Lemnului (1969. 1945. Benjamin & Stanciu 1996: 22-3). 225. prin Decretul regal nr. Chely (n.. 1343. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. 1948. ministru secretar de stat la Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţie (1972-1974). doc. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.Of. 199 Românizarea numelui în baza deciziei nr. George (n. din decembrie 1944 secretar general al Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării de pe lângă preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. respectiv în 1967 (Decretul 380) cu Medalia Muncii.activistă de partid. dosar nr. 2310.Of. 249 din 26 oct. 287 din 11 dec. p. ulterior emigrat în Israel200 (Sugarman f. fond 495 (“România”).C. p.C. apoi adjunct al Ministrului Apărării (şef al Spatelui Armatei) (1950-1952). partea I-a. Wiliam (n. decorat alături de alţi foşi combatanţi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. ilegalist. Vainştain.

Mirţa (n.Of. SUZIN A.1910 Turnu Severin) (fiul lui Avram şi Rebeca) – iniţial numit în 1948 director administrativ al “Alimentexport”. 1358. Nastasă. Isidor . fond 495 (“România”). Varga 2003a: 664-5. KOLMAN – deputat supleant de Sălaj în Marea Adunare Naţională. partea I-a. 1357.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. Mina ORNSTEIN. p.deputat de Iaşi. SUFRIM. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 645). nr.E. Sencovici. partea I-a. 753). decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. SÜSS. 24 din 30 ian.Of. 1948): 3). 12.I. p. 533). (I B) nr. p. 1134). inculpat în dosarul Prodexport – Italia din 1961 (Andreescu. SUMARIT. 1964 cu Medalia Muncii.17. Max . Nastasă. inculpat în procesul funcţionarilor M. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. B.Of. 1949.A. după război activist de partid.M. conducătoarea de facto a Ambasadei din Londra la sfârşitul anilor ‘40.R. în secretariatul general al Confederaţiei Generale a Muncii.).R. iar iunie 1948 al celui al Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale (M. 1350. 19 din 23 ian.G. 1949.Of. nr. 1947). A. 18. p.M. prietenă a Anei Pauker. din 1933.Of. 1360. fiul lui Samuel) (n.C.E. Dumitru . nr. (?) SZIKACSY.F. I. 751). p.1912) – de profesie ţesătoare.X.C. inv.%20Sut%20-%20Szucs/Suzin%20Mordehai/index. 32 din 8 febr.R.1902 Roşiori de Vede) . cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. partea I-a.C. Varga 2003a: 664-5. ŞAIM. acuzaţi de subminarea economiei naţionale în 1959-1961 (M. – unul din adjuncţii ministrului Sănătăţii în 1948. 1. ŞAPIRA. ilegalistă. SZENDES. membru al Consiliului de Adminisraţie al Casei Centrale de Asigurări Sociale (din dec.I. Anton . p. 143 .Of. nr. 803 din 21 dec. nr.E. al P. Andreescu. p. nr.după război controlor în cadrul D. Felicia – în ianuarie 1948 încadrată în centrala M.. 1355.1347. 1348. SÜSMAN.Of. 1354. ŞARAGA. 170 din 26 iulie 1948. din 1948 director general al Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (iniţial secretar al Consiliului General Provizoriu al Asigurărilor Sociale de Stat) (1949202 V.până în februarie 1949 inspector în cadrul Direcţiei Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. cu rang de consul general (M.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/S/S%2016. partea I-a. SUFRIN. ales pe lista U. 1349. membru în conducerea Asociaţiei Foştilor Deţinuţi şi Deportaţi Anti-Fascişti (A.A. 1949.B. 1948.Of. Avram Miron (n.din decembrie 1944 membru.Of.C. ? – direcor adjunct al firmei Prodexport a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50.după război membru al Contenciosului Camerei de Muncă Bucureşti. 6169).E. Solomovici 2004: 281-2). M. A. nr. p.R. 127 din 3 iunie 1948.125.D. alături de Mişa Levin şi Al. 738). Mahlea . partea I-a. 4848). 1359. 15 din 19 ian. 15 din 19 ian. nr.P. a M. (după alte surse 3) X. fiica lui Iţic. 1353. Renee . 1361.php.Of. nr.d.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. p. funcţionar în cadrul firmei Prodexport a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. Adolf ASRIEL. membru P.C. Szabo) (n. din partea Blocului Partidelor Democrate (1946-1948). Micu-Mordechai (n. p. (156/1950).C. dosar nr. partea I-a. 1947. (1946-1948) (M. 195 din 24 august 1948. 645).P.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. SZABO.C. 2000). SZILLAGY.. partea I-a. la data arestării economist la I. Solomovici 2004: 281-3 – ambele surse menţionând eronat numele său202. 1352. Ida. Andrei .II. ŞAPIRA.. deputat de Alba. 22 (20 aug. fişa matricolă penală la http://86. nr. 26 din 1 febr. 26 din 1 febr. 1947. 1356. 225. ŞERBAN.R. din cadrul Ministerului Sănătăţii (v. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. 1351. 1948.R. 7038. căs. partea I-a.C. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. şeful Direcţiei T.A.

partea I-a. 1948-1955-1965) şi al Comisiei Centrale de Revizie (1965-1969). 29. decizia ministrului Justiţiei nr. ulterior directorul Direcţiei Organizare Internă în M. dosar nr. Ignace I. 118. ŞERBAN. n.R.C. ŞERBAN.O. 107 din 15 mai 1945. inv. 203 204 V. p. Industriei Alimentare.1978). 285 din 9 dec. partea I-a. 6170. 56.1922 Bucureşti . Miriam . v. partea I-a.C. în Forţele Armate.?). V.P.E. 157 ş. nr.IV. partea I-a. Sugarman f. 14 din 18 ian.a. 35 din 13 febr./Kuller 2008a: 443). 1945. N. nr. 12692. voluntar în Spania (1937-1939).Of.. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. III-a. 1363. nr. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. infra). 1367. p.R. 1944. nr. 1362. Tismăneanu 2003: 285.R. Solomovici 2004: 66. din 1946 secretar cultural principal în centrala aceluiaşi minister 1946 (M. M.C. fond 495 (“România”). şi Balaş 2008: 235-6.I.R.III.519 din 27 nov.1914 Soroca) – evreu basarabean. partea I-a. p. nr. 1365. 1949. Andreescu. 9763). respectiv pe diverse alte posturi în cadrul diplomaţiei comuniste. M. 21611 din 11 martie 1947 în M. Nadia (n. membru C. 24. 158 din 12 iulie 1948. Avramian HERŞCOVICI) . decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Silviculturii şi Apelor. nr. inclus şi în C.C.C. 82 şi 1991: 169. respectiv cu ordinul “23 August” cls. iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. după război director în Ministerul Agriculturii. (1948-1952). deputat de Alba în Marea Adunare Naţională (1946-1948-1952) şi apoi de Buzău (1969-1975). I.Of. Georges-Picot 2000: 36.M.R. (întocmit 1968). 289 din 13 dec.L. 225.C. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. apoi ilegalist. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. 74. nr.A./P.P. 194 din 22 aug. p. student la farmacie în Bucureştiul interbelic. apoi cu acelaşi grad la Legaţia României de la Berna (1949-1950.I. în 1967 menţionat în documente diplomatice ca şef al Direcţiei Protocol. Nastasă.). unde a fost implicat în scandalul “Viţianu”. 63/1955). 7840. Avram Markovici SCHÄRF) – ilegalist. 68 din 22 martie 1947. 1960: 25.E. Aba Isaakovici SCHERBAK203) (n. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. 188 din 15 august 1946.R. Varga 2003a: 381-2. 2066 din 20 oct. când încă nu îşi românizase numele.R. ulterior cu diverse funcţii în cadrul diplomaţiei statului comunist (e. pensionat în anii ’70 ca director tehnic la Ministerul Minelor şi Petrolului. Avram (n. a III-a. decorat în 1952 cu Ordinul Muncii clasa a III-a. dosar la secţia Economică a C. 1366. revenit în 1951 ca director adjunct al Direcţiei Economice. 161 din 19 iulie 1945. apoi al Agriculturii. p. p.” clasa II-a 1978. partea I-a. p.Of. 1947. inv. 1364. (1945-1948. p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul Muncii clasa a III-a. u. I. Constantiniu 2003: 15 n.Of. v. partea I-a. dosar nr. etc. ŞERBAN. Levy 2002: 127.M. ROSENBERG204) (16. (dosar în arhiva Secţiei Externe a C.Of. 26. decizia nr. partea I-a. 7 din 23.a. n. 253 din 1 nov. apoi detaşat la Londra.: 110).Of.S. Nicu (n.. 1964 cu Medalia Muncii. din 1947 (cu grad de prim consilier de legaţie) însărcinat cu afaceri la reprezentanţa diplomatică a României la Roma. 619 şi nr.g. nr. 775.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. (dosare anexe.încadrată în mai 1945 ca şefă de secţie la Oficiul de Studii şi Documente al Ministerului Propagandei. partea I-a.director în cadrul M.Of. al P. ŞERFF. 1946. I-a (Decret nr. a III-a. ŞERBAN. 1946. nr. partea I -a. (M. 803 din 21 dec.E. 8856). 144 . decorat prin Decretul nr. Ignace (n. v.a. partea I-a. nr. ŞERBAN. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 225.R.Of. p. 1947 (M. co-autor al Sălii Palatului (1957-1960) şi al altor clădiri din Bucureşti de aceeaşi inspiraţie. 2168. 67). decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. al P. p. fond 495 (“România”).C. Basil (pseudonim de inspiraţie literară) (n. M. nr. 3903 ţi M. decorat prin Decretul nr. în 1971 menţionat drept consilier. Leonie ZOLLER) . 1946 a ministrului Justiţiei în M. membru al Rezistenţei Franceze în perioada războiului (nume conspirativ “Jeannot”). cu grad de locotenent-colonel. dosar 29/1957.A.Of. prin Decretul regal nr. al P. 1808). al P.1971 Bucureşti) – arhitect şi profesor asociat la Institutul de Construcţii Bucureşti în anii ’50-’60. 5790. 1014. 1973).

TAUBER. ulterior emigrată în Israel. (mart. 1949.până în febr. ulterior funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.C. şi avocat al lui Gheorghiu-Dej.Of. 1944 reîncadrat asistent definitiv la Clinica Medicală II a Facultăţii de Medicină Bucureşti. 43 din 21 febr. 202 din 3 sept.Of.C. 1947. 32 din 8 febr.Of. din 1945 (după alte surse 1946) (şi responsabil administrativ al sectorului II). partea I-a.C. Pascu (n.1368. nr. SCHREIER206) (n. 15 din 19 ian. 1947. 1333. Paula (Tannenzaun / Tannezapf?) . 17 din 21 ian.M. 1371. dosar Ş/30 Colecţia “ilegalişti decedaţi”. Cf. S. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.R. în anii ’50 cadru didactic la Academia “A. partea I-a. ŞOIMU. dosar 40009.C. ŞULER.).I.R. după război secretar general al Apărării Patriotice (1944-1945). 11936 din 10 febr. membru al Biroului C. ŞRAER.Of.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. partea I-a. 8007).A. 1123). 25. 1373. 641). 1949. s-a refugiat în Palestina (ajuns în 1947). Tobias . (M. nr. 3001). (M.P.. infra) .Of. Solomovici 2001II: 39. p. 1381. ŞMIGHELSCHI.C. 1376. apoi ministrul Industriei Cărnii.după război inspector general în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. p. ŞMILOVICI. în 1945.A. 264 din 14 nov. nr. decizia nr. vol.?) – în perioada interbelică secretar al avocatului Eduard Manolescu. decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls. din 1949 transferată intern la Serviciul Contabilitate (M. menţionat ca evreu. TANENZAN. 1947. şi în memoriile lui Moses Rosen (1990: 170) (v. ff. când.R.S. nr. partea I-a. 1375.T. încă în funcţie. XXI. a III-a.X. p. 219 din 23 sept. 1949. în 1948 funcţionar înalt al Ministerului Sănătăţii (membru în 205 206 V.. ca secretar al omului de afaceri Moni Goldstein. p.R. 1370.C. 1949. 142-5).G. 1374. Maria .Of. partea I-a. membru P. 1377.I. Kalman . 10092). (1949-1956).C.din 1947 controlor în cadrul D.Of. Ana – din 1947 arhivar-şef la Prezidiul M. nr. a M. secretar general al M. 1949 translator-interpret şef la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of.I.1988) – deportat într-un lagăr de muncă în timpul războiului. în oct.Of. 1372.P. 1378. Iosif (n. Jdanov”. Paula (soţia lui Iosif Bercu. 1946.XII. 1945 – dec. nr. 707).G. 1379.D. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale (M.E.. şi Rotman 2004: 76. Iosif (fratele lui Solomon Ştirbu) . partea I-a. 3945). 92 din 17 aprilie 1946. Albert (n.I. Dumitru . 1964.N.” clasa a V-a. în perioada interbelică proprietar al unui laborator de analize medicale. p. fondator şi membru în conducerea C. 1947.M. 1369.E. Berindei. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. al P. ŞTIRBU.E. p. ŞOIMU (căs.T. nr. 1902. ŞAPIRA) (5.M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. v. la un moment la care descoperirea fostei sale colaborări cu Siguranţa devenise iminentă) (A.Of. ŞTEFĂNESCU. Peştelui şi Laptelui (1952-1953) şi coordonator D. Albert FALKENFLICK205) (n. ulterior ministru adjunct în cadrul Ministerului Industriei Alimentare în (1955-1969) (v.A. în 1951 şeful Gospodăriei U. 641). Alfred Bernard (1900-1980) – farmacolog. TEITEL. 15 din 19 ian. 8598).. Ana – din 1948 şefa sectorului Evidenţa Carnetelor şi Documentare din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. ŞMELŢ. partea I-a.C.I. alături de Jack Podoleanu. Dobrincu şi Goşu 2009: 311.din 1947 inspector în cadrul D.L.I.preşedintele Centrului de Cercetări pentru Sport (1952-1957). partea I -a. 1380. TARCSI.d. p. al U. nr. ŞTEFĂNESCU. 804 din 21 dec. care pare să fi preluat informaţia din Rosen). partea I-a.R.R. 1947 a ministrului Justiţiei în M.în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Muncii. Vaslui . stabilit în Italia. 76 din 30 martie 1946. 145 . a M. fond “P”. partea I-a.G. nr.1921 – 13. nr. p.în 1949 era stenodactilografă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.1925 Cernăuţi) . p. nr. Olga – după război şefă de secţie la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. apoi jurist al P. p.

p. 1947.C.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. tatăl lui Vladimir Tismăneanu) (26. 9858). când devine şeful secţiei Propagandă-Agitaţie a C. Leonte (n. Jdanov”. mama lui Vladimir Tismăneanu. cu grad de căpitan. nr. şi şeful catedrei de Marxism-Leninism din Universitatea Bucureşti (fostul C. 1947. ulterior încadrat ca medic în M. nr. Iacob . Ermina Isidorovna MARCUSOHN. 1976).R. nr.R.II. (19481952). 9732).R.C. TEODORESCU. a M. TISMĂNEANU. dosar nr. (partea I B). 1947 (M. TISMĂNEANU. al P..G. 225. 1391. partea I-a. partea I-a. (1951-1952). decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.1913 Soroca – 13. fond 495 (“România”). alias Gheorghe Pintilie. decorată prin Decretul nr. funcţionară în biroul lui Alexandru Moghioroş de la Biroul Politic al P.Of. Tobias . fiica lui Isidor şi Luiza) (1915 Basarabia – 2000) – ilegalistă (membru de partid din 1933). infra].X. revenit în ţară în 1948. 253 din 1 nov.) (1952-1958). nr. membru post mortem al Academei Române (2006) (Mandachi 2010: 9. Ermina (n.soţia lui Sorin Toma [v. nr. nr. nr.R. Israel) şi Victoria Leorda.1912 Botoşani – 1991 Bucureşti) . fiica lui Iancu şi Jeni. Dora – şefa Serviciului de Studii (Direcţia Evidenţă) al Direcţiei Generale a Controlului Economic în 1947 (Trebici 2011). TELLER. (M. 1386. nr. 1384.C.C.comisia de tipizare207). ulterior redactor la Editura “Meridiane” până la pensionare. voluntar în Brigăzile Internaţionale în războiul civil din Spania.M. unde şi-a pierdut un braţ.A. p.P. iar apoi cu Constantin Pârvulescu.Of. 1382. Parhon). 1389. partea I-a. 1390. p. 1388.din 1947 controlor în cadrul D. TOBIAS. redactor şi crainic la emisiunea în limba română a postului de radio “Moscova” (1941-1948). TITTINGER. Of. 1383. partea I-a. p. (dosar 68/1955). de Celuloză. 264 din 14 nov. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 159 din 13 iulie 1948. 803 din 21 dec. Nathan . Marcel – în 1947 era şef de serviciu administrativ în centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M. p. Beniamin – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. partea I-a. prin Decretul regal nr. 16 din 20 ian. fond 495 (“România”).în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 9763). 10092). partea I-a. al P. Ana (n. exclus din P. Eliza .I.Of. alături de zeci de alţi “spanioli”. TOMA. M. Leonid Moiseevici TISMENEŢKI. 1385. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. III-a.Of. inv.1981 Bucureşti) – ilegalist (membru de partid din 1933). p. p. Rodica Tismăneanu (stabilită la Haifa. 1964 cu ordinul Muncii clasa a IIIa.R. 5830). cu dosar în Arhivele Comintern (INCOMKA. 146 .din 1948 şefă adjunctă de birou la D. “o versată 207 V. TENENHAUS. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. TELEKI. 1947. S. şi de la editură ca “fracţionist” în 1959.C. 97/26 aprilie 1948.C. dosar nr. după reabilitarea soţului medic la Sanepid Bucureşti. sora lui Gavriel şi Uşer) (9.I.I.Of. 1947. 252 din 31 oct. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.M. 3790. TIRON. ulterior căsătorită cu Pantelei “Pantiuşa” Bodnarenko. redactor şef şi director adjunct al Editurii de Stat pentru Litertură Politică (fosta Editură P. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. 1949. şeful secţiei culturale la Sfatul Popular al raionului “Tudor Vladimirescu” (1959-1964. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.II. 2066 din 20 oct. 662). inv. 256 din 5 nov.R. 1972). 225.A.C.I. reprimit în partid în 1964. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ştiinţe Sociale “A. III-a.M. 1387.E.Of. în Forţele Armate. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. decorat prin decretul nr. menţionat şi de către Robert Levy (2002: 191) ca unul dintre puţinii care au continuat să o frecventeze pe Ana Pauker şi după marginalizarea acesteia). Ana GROSMAN.

9763. (v. 1654-5). membru al Biroului Organizatoric al partidului (1950-1953). consilier (1947-1948). imediat după război fondatoare şi membru în conducerea U.P. al P.membru de partid din 1932.R. 264 din 14 nov. apoi activă în organizaţia Bucureşti a partidului între 1932 şi 1940. apoi promovat inspector general adjunct (M. documentelor oficiale ale P. (1945-1948). pp. nume păstrat din mariajul cu ilegalistul Manole Tudorache) (n.S. 1392. secretar general cu rang de secretar de legaţie (mai 1948 .R. v. al P. Israel) . azi R. înrolat în Armata Roşie. membru al Cancelariei Secretariatului C. în 1945. secretara particulară a Anei Pauker. nr.C.1914.R. pensionat).R. Constantiniu 2003: 12). cf. apoi ministru adjunct al Comerţului Interior (1960-1965).Of. epurată. 158. membru al C. 1394. cu grad de locotenent.. C. membru al CC al P.agentă a direcţiei de informaţii externe a N. p. fiul lui Alexandru şi Sidy (Sara)) (23. 10092. Sorin (n. membru P. 52 din 4 martie 1945. ulterior refugiată în URSS.din 1947 controlor în cadrul D. 253 din 1 nov.IV. SĂCEANU. 208 În 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. Bucureşti – Netanya.R.C. în Forţele Armate. emigrat în Israel în 1987 (după alte surse 1980). 7537).F. Cetatea Albă). nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. iar în 1964 cu ordinul “Steaua R. 1395. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.V..R.R. Fl. (1945-1947). (1955-1960).R.E. partea I-a.R.C. fiica ei şi a lui Gheorghe Pintilie.S.E. fiica lui Aron) (apelată în interiorul partidului cu “Lenuţa”) – evreică cf.S. Elena (Lena.. în U.G. ulterior redactor principal la Ed. a emigrat în Israel. Moldova. Sorin MOSCOVICI. Arnold . fond 495 (“România”).V. Răsfoind volumele lui Tudor Arghezi” apărută în perioada 5-10 ianuarie 1948 în Scânteia şi consacrată ca “broşura canonică a jdanovismului cultural” (Tismăneanu şi Vasile 2008: 42). p. refugiat în timpul războiului în U. când acorda un interviu Laviniei Betea pentru Jurnalul Naţional. 1625). 1947. luptă inclusiv la cucerirea de către sovietici a oraşului Königsberg (azi Kaliningrad). al “Apărării Patriotice” (1944-1946). odată cu divizia infamă “Horia. ulterior vicepreşedintă a UCECOM.1950) şi ministru adjunct (1950-1952) al Afacerilor Externe (“conducătoarea de facto a ministerului” în absenţa Anei Pauker. alias Sergiu Săceanu208 (n./10.AR. a D. reprimit în 1973 (după alte surse în 1970). partea I-a. în timpul războiului. şi Tismăneanu (2011a) şi apoi infiltrată în activul central de partid în 1946.Of. (1948-1952). nr. Orhei. Cultură şi Propagandă (viitoarea Direcţie Superioară Politică) (1944-1945). alias Sergiu Sevcenco.F. iar apoi chestor în D. după alte surse 1929). TOMA. 2066 din 20 oct. 147 . 7 oct. din 1932. cu grad de căpitan. TUDORACHE. foarte probabil recrutată de sovietici (Buzatu & Cîrstea 2010: 286 n.C. Eduard .C. II-a.” clasa a III-a. dosar nr. TOPERTZER. membru fondator al C. 1947. membru al C. A.d.D. partea I-a. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA.S. al U. apoi a secţiei Industrie Uşoară a C. redactor şef adjunct (1946-1947) şi redactor şef (1947-1960) al ziarului Scânteia. organul de presă al Inspectoratului General al Armatei pentru Educaţie.F.II. Dobre 2004: 586).G.C. după demobilizarea sa (din Armata Roşie) în 1946. revenit după război în ţară. secretara C..P.C.” (Troncotă 2006: 47).M. 10. devenit notoriu prin seria de articole “Poezia putrefaţiei sau putrefacţia poeziei. ministru adjunct (1952-1955) şi locţiitor (1955-1960) al ministrului Comerţului Exterior. membru supleant (1955-1960) şi titular (1960-1965) al C.” cls. fost voluntar în Spania.C. TRICHTER. (1950-1952).P. 1947 (M. 191 din 20 august 1947. şefa Direcţiei Organizatorice a C. partea I-a.G.. exclus din partid în 1963. p. ulterior într-un anonimat total pentru sfera publică.C. nr.Of.C. iniţial educatoare în Chişinău până în 1931. fiica lui Anton) (căs. (1945-1948).D.Of.R.C. inv.C.P.1912 Hârtop. Fl. (1948-1952).S. prin Decretul regal nr.K.I.M. Ioana. 225. plasat de sovietici în ierarhia comunistă din România în 1945 ca şef de direcţie în Ministerul Apărării. M.D.în martie 1945 reîncadrat la D.R. ilegalistă (membru de partid din 1927. a fost soţia colonelului Serghei Şevcenko. de formaţie brodeuză. încă în viaţă în 2009. Ştiinţifică (1960-1975. redactor la Glasul Armatei. Cloşca şi Crişan”. 1393. a M. 1912 Tudora.

şefa secţiei munca de partid în rândul femeilor a C.C.R. nr. nr.R. (din febr. 1949. (1952-1984). 3904). 1964 (inventariat şi în Kuller 2008a: 458). 1402. partea I-a. 1948. (1950-1953. în 1980. 198. dosar nr. care trebuie să rămână în România”209. 9604). membru de partid din 1933. multiplu decorată de autorităţile comuniste. al U.M. 264 din 14 nov. 335 din 20 iun.Of.C.R. a avut un fiu. partea I-a. în 1945-1946 prezentă. 158).N. 95 din 22 aprilie 1948. fiica lui Grigorii şi Sonia.D. dosar nr.P. de ex. p. 1948. sora lui Moisei şi Senia) (22. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş). p.R. Mayer – în 1948 era şeful Serviciului Control Financiar la Direcţia Comerţ de Stat a Ministerului Comerţului (M. Ecaterina. a M. 189 din 17 aug.IV. (1957-1975). p. Levy 2002: 209. A.G. L.R. medicul Eugen Zeiligsohn. Leah Zoia. p. 1949. Ghizela (n. 11/1951.Of.M. şefa secţiei Relaţii Externe (devenită Internaţională în 1965) a C. – secţia Organizatorică. internată şi în lagărul de muncă pentru evrei comunişti de la Vapniarka. după război încadrat iniţial ca secretar de presă în centrala Ministerului Propagandei (M.C. 643.C.I.C. prin căsătoria cu Ladislau Vass. şi coordonatoare a secţiilor Cadre din Exterior şi Relaţii Externe ale C. Bernhard . decorată prin Decretul nr. 1403. 1397. 1947.F. 209 V. 1399. secretar al organizaţiei de partid Bucureşti (1953-1955). decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. după război membru al C. I-a. 1. (M. apoi cu drepturi depline al C. 15 din 19 ian. 157 din 4 mai cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a (A. n. UNGAR. partea I-a. partea I-a. şi trăieşte în prezent la New York (cu numele Faerstein). 506.C. 3706). al P.C. Iosif ROSEN) – în a doua jumătate a anilor ’30 ziarist la Apărarea.decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.R. M. Gisella FAERŞTEIN. 34 din 10 febr./P. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 1400. 169). 5980. 1396. Max – după război referent de specialitate. f. p.C. Paul (viitor ULMEANU) . M. fapt cu atât mai bizar cu cât suspiciunea aservirii ei prosovietice avea suficientă consistenţă (v. 1189).la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. apoi al Artelor şi Informaţiilor (M. ocolită de toate epurările.M. între 1951 şi 1985 şef de secţie în Institutul de Cercetări Textile din Bucureşti. în SUA.Of. nr.E.R. I.R. Rodica . personificare. pe lista celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. fd. VASILIU. p. 1947.M. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. 225. a unificării celor două curente geografice din perioada ilegalistă – cea ardeleană majoritar maghiară şi cea răsăriteană majoritar evreiască. remarcabilă prin longevitatea ei în partid. VARVARA. membru supleant (1945-1952). al P. a emigrat alături de soţul ei. apoi şefă adjunctă a aceleiaşi secţii până la pensionare în 1982. nr. 1398. 712 n. VAISBUCH. cealaltă. p.. VASS. nr. p. nr. Tismăneanu 2011a). 1401.1912 Iaşi – 2005 Bucureşti) – de formaţie croitoreasă. alături de Victor Weiss. ff. 534). 107 din 15 mai 1945. nr. al P. dosar 9. inspector al C. 1963. 4696. 95 din 22 aprilie 1948. căsătorită cu Dănuţ Florin Olteanu (fost secretar de partid la întreprinderea Tehnofina). partea I-a. 164 din 19 iulie 1948.din 1947 controlor în cadrul D.C. sub numele eronat dactilografiat “Ghisela Faersein”. în 1948 promovat consilier în Ministerul reorganizat al Informaţiilor. Watts 2011: 174..Of. în 1971 pensionară. (19551956). 248 din 27 oct.R. p. VALTER. când va fi destituită (adjuncta lui Al. 3706). Gheorghe. 804 din 21 dec.C. nr. 148 . nr. Berindei.Of.C. ultima oară în 1981. inv.I. ulterior (din 1949) şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.” clasa a IV-a. 1948). ULMANN.Of. 1).din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. partea I-a./P. 141-2. 19 din 23 ian.C. Mauriciu – membru P. M. din 1947 membru al Comisiei Centrale a Ministerului Industriei pentru reglementarea Muncii în acord (M. Dobrincu şi Goşu 2006: 506 n. al P.Of. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.C. ŢUPERMAN. 10092).R. şi două fiice: prima. partea I-a. fond 495 (“România”). şef-adjunct al Secţiei Externe a C. (1956-1957). Bogdan (n. fond C.C. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a.C.Of. Moghioroş)). p. nr. partea I-a.Of. partea I-a. căsătorită cu ilegalistul Ladislau Vass..Of.

alături de Sara Văleanu. nr. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. Olga (fiica lui Eugen şi Rozalia Vass) (1914-2001) – evreică maghiarofonă..2007 New York) – menţionat. 1949. Caransebeş. Iacob WEINREB) (24. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C.C. translator de limbă rusă în deplasările lui Gheorghiu-Dej. nr. 149 . Ladislau (fiul lui Eugen şi Rozalia) (16. VASS.I. 1948 şefă adjunctă de birou în centrala M. apoi stabilit în S.Of.R. nr. partea I-a. 1406. 16. condamnat la 25 ani muncă silnică. p.VII.IV. 1407. 1405.1977 Bucureşti) – evreu maghiarofon. fond 495 (“România”). în Kuller 2008a: 459) (dosar V/49 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 225.A. 1413.E.C.R. soţul Ghizelei Vass şi fratele Olgăi Vass-Podoleanu.S. inv.R. Doftana (coleg cu Gheorghiu-Dej şi Ceauşescu).R.este mama lui Bogdan Olteanu (după 1989 preşedinte al Camerei Deputaţilor şi apoi viceguvernator B.. vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Muncă şi Salarii (1957-1966).A. 642). timp de câţiva ani director al centrului Metodologic de Instruire a Profesorilor din Şcolile Profesionale (din Iaşi). din 1950 şeful secţiei Plan-Finanţe a C.. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. partea I-a. 1948. Tismăneanu câteva erori într-un articol despre mătuşa ei. ilegalist (cu stagiu recunoscut din 1932.R.1915 Bucureşti – 5. ilegalistă (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1408.în 1949 era desenator în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.ro/politica-doctrine/ghizela-de-fier-un-schimb-de-mesaje-cu-nepoata-ghizelei-vass/. 15 din 19 ian. 1949 era referentă în centrala Ministerului Învăţământului Public.N. al P. 1404. Ioniţă Podoleanu şi respectiv Tania Damache-Podoleanu. partea I-a. acesta locuind până la vârsta de 30 ani împreună cu bunica sa maternă pe str. 1949. nr. 2296). care a reapărut în spaţiul public în toamna lui 2011. apoi. Jean (n. 15 din 19 ian.” clasa a III-a..Of. partea I-a. (din 1966). Aida (n.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale Chimice a Ministerului Industriei (M. împreună cu Jack Podoleanu a avut 3 copii: Dorina (căs. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu ). Zambaccian nr. până la pensionare. partea I-a.1920 Alba) – ilegalist. 16 din 20 ian.C. VĂLEANU.M. 1949. VERMONT. al P. 46 din 25 febr.P. ca supravieţuitor al Holocaustului în Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors (United States Holocaust Memorial Museum (2000 IV: 261).E. 658).IV.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 107 din 15 mai 1945. VERONA.” cls. Ilie .C. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. VEISSBOD.). VEINTRAUB. dosar nr.R. 1 din Bucureşti.Of. 1949. Irina – în ian.D.contributors. Janette – din febr. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R.E. VĂLEANU. ilegalist.U.P. ANDREI (n. Marcel . membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1955-1974).R. supra] – membră a C. (45/1955) (inventariat şi de C. inclusiv pentru nume. la Direcţia Educaţie Tineret (M. după război organizator al filialei P.III. 1411. VERMAN.M. 15 din 19 ian.nr. p. nr. cu stagiu recunoscut din 1934. p. 1410. Bulgaru). emigrată în Israel. Deleanu 2011: 11). director în cadrul Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale (după 1948). Ghizela Vass210.Of. 210 V. soţia lui Jack Podoleanu [v. 642). 1409. p. partea I-a. p.C. vicepreşedinte C.R. după război în aparatul diplomatic al M. iar în 1964 cu ordinul Muncii clasa I-a. M.III. ministru adjunct de Finanţe (1955-1957). 1639).E. http://www. IV-a. (M.. 643) 1412. Victor . artist plastic. emigrat în Israel la o dată necunoscută. al U. din Alba Iulia. Ides GRÜNBERG) – în mai 1945 încadrată ca secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. 3904). controlor de fabrică (1946-1953). inspector şef de serviciu în cadrul Direcţiei Metale Preţioase a Băncii de Stat (I. sora lui Ladislau şi cumnata Ghizelei Vass. VEIGL EŞEANU. când îi corecta lui V.Of.1912 Ardeal – 17. deţinut la Văcăreşti. p.Of.A. inspector general şi apoi director în cadrul Direcţiei Generale a Rezervelor de Muncă din cadrul Ministerului Învăţământului (1950-1953). VASS-PODOLEANU.F.

partea I-a. 737. 1420. Raia (soţia lui Vania Didenko. revenită la Chişinău în 1945. partea I-a.F. lui Radu Mănescu. 1422. refugiată în U. partea I-a.P.D.Of.U. David .I. LÖB) (n.Of. M. II-a. via Israel (Cozonac 2010). WILNER.IX.M. VICTOROVICI.fost rabin. cu Coca (n. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Irina – soţia diplomatului Raymond Vianu [v.M. Fairy Tales and Legends from Romania). VIANU. în 1971 (ca pensionară) cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. ulterior membru şi apoi director adjunct al Colegiului Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (organul propriu-zis al cenzurii în presă) (1953 – anii ’60).G. 95 din 22 aprilie 1948. p. partea I-a. 1419.XII.Of. C.C. Victor (n.2003 Los Angeles.E.A. dosar 64/1955). 6292). 1899.I. Israel . nr. M. (1950-1953). apoi în România. a M. 1425. p. nr.Of. 6. Raymond (n.1916 Bistriţa) – din 1948 şef de secţie în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. Chimico-Alimentară a Ministerului Industriei (M. apoi stabilit în S.R. Beniamin (n. care.R. Rosenzweig).. fratele Sandei şi cumnatul lui Iosif Rangheţ.R. Polonia) .R. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 150 . 8072).U. Eugen .” clasa a V-a.Of. Rubin-Raymond SCHLAEFFER211) (25. S. în anii ’60 întoarsă în România. aşa cum remarca şi Levy (2002).P.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.A. 1418.S. VIDRAŞCU.V. VEXMAN. VILNER. al P.U.R. 1424. p.R. nr. aflat în atenţia Siguranţei în 1941 ca activist comunist categoria A.E. căs.” cls II. unde în anii ’70 a tradus câteva lucrări literare din limba română (e.” clasa a V-a.1925 Bucureşti – 30. alături de soţ în misiunile diplomatice ale acestuia. partea I-a.C. p.A. Irina. 7946). după război şefă de serviciu la D. redactor la Viaţa economică. 24 din 30 ian. 204 din 5 sept.1414.. 224 din 29 sept. VEZENDEAN. pp. 4635).V.Of.C. 1947. după război membru în conducerea C.G.C. ulterior revenit în ţară. Satu-Mare) (în alte documente oficiale ortografiat “Vezendeanu”) – şef-adjunct al Secţiei Relaţii Externe a C. 1947. 1947. 1417. sora publicistului Andrei Tudor. partea I-a. (1953). VIDA.Of. VIERU. 89. 1416.R.I. Mihail Florescu sau lui Nicolae Goldberger. Ernestina (11. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M .Of. VECSLER / VEXLER. partea I-a. VERONA.1984) – membru de partid din 1 ian. p.din 1948 director adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p. Victor (n. împreună cu mama sa după 8 iunie 1940. III-a.S. partea I-a. de la 1 211 Şi-a românizat numele în baza deciziei nr. 200 din 1 sept.C. 1654-5). Vezendiu. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a. 8. nr. nr. 95 din 22 aprilie 1948.R. Paul – până în septembrie 1947 inspector la Direcţia Teatre a Ministerului Artelor (M. 52 din 4 martie 1945. nu au căzut victime ale epurării pretins “antisemite” din 1952-1953). 1945 (dosar V/74 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). şi F.N.1914 – XII. 3707).E.Of. 1423.C. 8810). emigrat în Israel la sfârşitul anilor ’60 împreună cu soţia sa. p. Mihai (n. 1415. nr. VIANU.U. apud Solomovici 2003: 383). apoi şefa Direcţiei Treburilor Cancelariei P. partea I-a.630 din 23 sept. în 1950 numită (provizoriu) şefa Cancelariei Consiliului de Miniştri. iar în 1978 cu ordinul “Steaua R. apoi viceprimar al Bucureştiului (alt evreu aidoma Ghizelei Vass.1916.după război controlor în cadrul D. nr. nr.R. Milu VEINBERG) – ministru adjunct (al lui Valter Roman) la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor (1952-1953) (secţia Economică a C. 175 din 31 iulie 1948. nr. ulterior emigrată în S. Carol Neumann. p. alias Ion Vidraşcu) – evreică originară din Basarabia (cf. 1947 a ministrului Justiţiei (M. Desideriu FRIEDMAN) (n.C.. 1421.g. VIANU. din 1960 la misiunea permanentă a României la O.) – în anii ’50 secretar 2 la Legaţia României (responsabil presă) de la Londra. al P. 128 din 9 iunie 1947. 1948..-a. infra]. 3708. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. (Los Angeles).S.

E. în 1948 cu ordinul “Steaua R. ulterior revenit în centrala M. inv.1906 Galaţi) – după război numit iniţial de conducerea C. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. ilegalist (din 1935) internat în lagărele de muncă de la Miercurea Ciuc. partea I-a. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer. secretar general şi ministru adjunct al Comerţului şi Alimentaţiei (1948-1949). 55 din 6 martie 1948. nr.1953. Felicia (Steigman) Carmelly 1997: 192. şi http://www. VIŞAN. decizia nr. 1428. partea I-a. nr. secretar general al Ministerului Comerţului (1948). 2038).IV.Of. după război ziarist la Libertatea (sept. ) V. inv. Solomovici 2003: 89 şi E. p. 43).65.C.dodis.Of. director general adjunct al Direcţiei Generale a Treburilor Consiliului de Miniştri (1951-1952). de unde avea să chiar arestat la 13 iulie 1948 şi apoi expulzat într-un scandal de spionaj215. 18.Of..I. Sorin (n. 1944 – 1946). 212 Cf. Giurgiu 2002).P. nr. a M. nr. p. al P. partea I-a. 7 de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. Solomon VIŢEL214) (n. partea I-a.R. 3577).reference-global. Solvan (n.I. Vezi dosarul său de schimbare a numelui de la Ministerul Justiţiei în M. iar apoi pe diverse funcţii în aparatul economic de stat. ulterior reorganizării ministru adjunct al Industriei Alimentare (1949-1951). fişă de cadre în dosarul de la secţia Economică a C. 158 din 12 iulie 1948. 1945. 10-11.html.1921 Bucureşti) – după război inspector în cadrul D.S. VIGLER) (n. Arte Plastice şi Cinematografie). VLAD. 125093 din 11 decf. M.. 1430.E.com/doi/abs/10.Of.1905 Piatra Neamţ – 8.998 din 20 apr. în anii ’50 în acelaşi minister ca inspector general (Rosen 1990: 74. 70). III-a. care reproduce pasaje din Felicia (Steigman) Carmelly 1997 (Emanoil Vinea-Vainstein menţionat în subcapitolul “Camp Grosulovo”§4. 167 din 22 iulie 1946. 11/1954. fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. (dosare anexe nr.VII. 4460).C. iar oficial funcţionar diplomatic în M.C.1969 Bucureşti) – soţul (al doilea al) Ofeliei Manole.Of.a. Călugăru şi Gh. vicepreşedinte al Băncii de Stat a R.1515/zstw.php.B. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. VIŢIANU.G. 225. după august 1944 consilier (1946) şi secretar general la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării Armatei şi Populaţiei Civile (1946). 1950). partea I-a.C.scritube.291 şi http://www. VIŞOIANU. 24/1954. co-autor (alături de Ed.R. şi A. 1426. apoi însărcinat cu afaceri la Ambasada României de la Moscova (indicat ca evreu în Kuller 2010: 190. p. Muzică. detaşat în mandatul Anei Pauker la cu acoperirea de ataşat comercial la Legaţia României din Berna.A.G. 1947 în M. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.A. ulterior vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Artă (1950-1953. 10927. membru al Comisiei de Pensii a Casei de Pensii a Ziariştilor.VII. 213 Vezi şi http://www.Of. VOGEL. Şaru) al volumului Grafica sovietică (Bucureşti: Cartea Rusă. fond 495 (“România”). 7732. după război activist de partid. nr. inv. uneori ortografiat şi în forma românizată VAINSTEIN212) (16. dosar nr. 215 V. de formaţie tâmplar.Of. 1435). 87). Teodor (Vlad Tivadar MAGYAR) – evreu maghiarofon originar din Timişoara ilegalist. respectiv Vapniarka213. 1841).C.nizkor.aprilie 1945 încadrat în Ministerul Cultelor (M.N. partea I-a. responsabil cu direcţiile Teatru. p. p. 1945 a ministrului Justiţiei în M. VINEA. Mezincescu. 120 din 30 mai 1945. 58 din 11 martie 1947. 23. 1431. p. al P. 200.ch/dodis/dodis?XE7lhitk5EfsCJlwETjaee4lmywQ1CxSC20rcSGCwCt2qotRiyi6nfS6O3NPu7TU3DMevl0K NJEQOhR5jNXgtKp 151 . apoi încadrat conspirat în Siguranţă (avea să ajungă colonel de Securitate). 5785. ff. nr. WEINSTEIN. 1429.P. decedat în 1969.R. nr... partea I -a. 1427. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni (M. (u. decizia nr. dosar 104/1940. 41.C. respective http://db.R.C.A. nr.P. director adjunct în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (din mai 1948).E. Alfons – fost ziarist la Adevărul şi Dimineaţa în perioda interbelică.I.2. fond D. 214 V.org/hweb/people/c/carmelly-felicia/benditer-ihiel. T. şi ministru adjunct de Finanţe (din 1952).com/istorie/GENOCIDUL-DIN-ROMANIA-REPERE-I73218. 287 din 14 dec. nr.I. Alfred – la sfârşitul anilor ’40 şeful Direcţiei Licitaţii a Ministerului Finanţelor (M. Emanoil (n. p. 102 din 6 mai 1947.” clasa a III-a.

Solomovici 2003: 248.U. decorat cu ordinul “Steaua R. partea I-a. 4198). membru supleant al C. I-a. fostă ilegalistă şi redactor al Scânteia în anii ’30. VOICU. partea I-a. (1955-1960). Gaston Joseph BOEUVE) (14. 200 din 30 aug. (sept. membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (1948). VOITINOVICI. inv. 62 din 16 martie 1945. partea I-a. decorată prin Decretul nr.R. Şerban (n. orig. la întrunirile internaţionale ale partidelor comuniste.R. nr. A. când demisionează (v. profesor şi şeful catedrei de economie politică la Institutul Politehnic Bucureşti (1950-1953).1915 Paşcani – 5.Of. Ştefan (n.M. partea I-a. A.de profesie contabil. 1946. Aurel ROTENBERG) (9/21. 2336. redactor-şef adjunct la Scânteia (1948). 112 din 21 mai 1945.C. a prezidat.Of. van der Linden 1992: 146-7.IX. nr. p.H. 9556). preşedinte al Tribunalului Suprem al Republicii (1954-1967). în 1945 membru al Comisiei de control şi cenzură a filmelor cinematografice înfiinţate sub umbrela Direcţiei Cinematografie a Ministerului Propagandei (M. redactor şef la Lupta de clasă (redenumită ulterior Era socialistă) (1960-1981). nr. Hermina?) – soţia lui Ştefan Voicu [v.N. ulterior însărcinat cu afaceri la Legaţia României de la Berna.A. 1433. şef al Colegiului de Jurisdicţie la Curtea Superioară de Control Financiar (1973-1979.M. ulterior delegat al P. stabilit cu familia în România în 1911.C. ambele publicate la Paris (Berindei. M.III.S.M. în 1970 cu ordinul “Erou al muncii socialiste”. pensionat).C. (v.membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale / Informaţiilor. VOINEA. învăţătoare)) – ilegalist cu stagiul recunoscut din 1935 (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. detaşat ca membru al Curţii Permamente de Arbitraj de la Haga (1967-1973). (44/1954). membru al C. fond 495 (“România”). p. Kuller 2008a: 409-10.C.R. preşedintele Tribunalului Poporului (mai 1945-1946). autor al lucrărilor La morale et le socialisme (1953) şi La socialisation (1959).R/P. Voitin” (cel mai frecvent). membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). Niculescu 2002. 2)). secretar general al Ministerului Justiţiei (1946-1948). fost internat în lagărul de muncă de la Vapniarka în calitate de militant comunist. cu grad de consilier cultural principal (1945-1946) (M. discipol al lui C-tin Dobrogeanu-Gherea.1894 Paris – 6.C.1906 – 1992.T. după război preşedintele Sindicatului/Uniunii Ziariştilor Profesionişti (’40-’50). 2.M.A. 1436. dosar nr. partea I-a. M. scriitor şi publicist subnmediocru sub pseudonimele “Al. al P.I. al P. ALEXANDRU (6. “Al. inculpată în dosarul Prodexport – Italia din 1961 (sub acuzaţia de subminare a economiei naţionale într-o tranzacţie din 1956 încheiată între compania Prodexport. doc. 1435. procesele lui Ion Antonescu (1946) şi Iuliu Maniu (1947). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a.R. ? – funcţionară în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ‘50.R. “Adam Apostol”. 225.C. Bucureşti) . după război director al agenţiei Rador (1944-1946).1969 Paris) – cu tată etnic francez şi mamă evreică. procuror general al R.” cls. fiul lui Iosif. Adamescu”. 173 din 29 iulie 1948.Of. p..Of. până în iulie 1948.M.M. I-a. Dobrincu şi Goşu 2009: 666 n.S. Preşedinţia Consiliului de Miniştri.Of.. şi Arhiva U. ţinând de Ministerul Comerţului 152 . din Galiţia.III. nr. “defectează” la sfârşitul anului 1947 şi se stabileşte la Paris. deputat M.P. 1992). 6222).” clasa a III-a în 1948 şi cu ordinul “23 August” clasa a III-a în 1964. VOICU. 1434. infra]. 1948 1952). p.P. 178/1943).R. nr. 1940-1944. din august 1946 consilier de presă al Legaţiei României la Washington (în mandatul lui Mihail Ralea) (M.R. 190 din 17 august 1946. dosar nr. activistă de partid cu dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. colecţia RG-25. (1960-1984).R. (mandate succesive 1961-1985). al U. iar în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.T. VRÂNCEANU. 1432./U. între alte sute de condamnări ale unor opozanţi ai sistemului comunist.1986 Bucureşti) (fiul lui Adam (cofetar. 8937 şi 8971). intrat în mişcarea socialistă în 1916. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.012M. îşi românizează numele în 1919. în 1950 depunea mărturie în faţa subcomisiei de Imigrări şi Naturalizare din cadrul comisiei Juridice a Senatului S. Zierhoffer. al P.C.VIII.C./P. după 1944 instructor al C. stabilit la Podul Iloaiei) şi Iulia (n. Mina (n. pp.

F. 738. WEINBERG. WEINBERG.F. Gustav . a M. 1949.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. Ana Renée .Of. nr. nr. 20 din 23 ian. 1947. instalat şef al Direcţiei Cadre.C.S. 1443.N. 662). p. 804 din 21 dec.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.”. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1949 secretară de presă II la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1946. p. WASSERMAN. în iulie 1948 delegat şef al Serviciului Judeţean de Control Economic Baia (M. partea I-a.Of. partea I-a. nr. 153 . p.Of. 7817). decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. partea I-a. WALD. a M. nr.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 276 din 28 nov. WECHSLER. partea I-a. WEINTRAUB. 32 din 8 febr. 4848).C. 1947. 127 din 3 iunie 1948. iar apoi promovat inspector în cadrul D. membru al contenciosului Ministerului Afacerilor Interne (1945-1948). 6220). deportat într-un lagăr de muncă obligatorie în timpul războiului.E. 15 din 19 ian. Henrietta – avocat. inv.D.G. 1949.E. Eugen – între cei peste 100 de evrei aduşi de Ana Pauker în prima ei lună de mandat din 1947 în centrala M.C. 662).A. 1447.C. Adalbert . partea I-a. 1626). 289 din 13 dec. după august 1944 membru şi pensionar A.Of. WEINSTOC(K). p. (M. partea I-a. 1948. partea I-a. p.Of.. a Ministerului Comunicaţiilor (M. partea I-a. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 1912 Bucureşti) – ilegalist. în 1971 planificator la Comitetul de Stat al Planificării. nr. p.Of.C. WEIBER. p. eliberat după august 1944. nr. a M. 24 din 30 ian.Of. Isac (n. Berthold Marius – după război şef de secţie la Direcţia Construcţii din D. partea I-a. 10 (12 apr. p.C. WEISS. nr. 1452. WEINSTEIN.. 173 din 29 iulie 1948. 45 din 24 febr. ff. 1450.Of. 1947. 10533).G. p. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Varga 2003a: 664-5.000 lei amendă pentru activitate comunistă. 1123). decorat prin Decretul nr. 10092). 59.vol.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.Of. Leon .R. 1448.A. p. 1437. nr.E.S. 1964.G. nr. 264 din 14 nov. în sept. 16 din 20 ian. 1949.Exterior.Of.G. p. C. partea I-a. membru de partid din 1933. ca translator la Direcţia radio (M.A. 1451. (M. 1949. 641). p.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Adolf .1948): 2). WEISS. epurat în 1958 (Solomovici 2004: 107). în timpul războiului condamnat la 5 ani închisoare corecţională şi 2.I. 1438. 1449. WEINER. 2128).. III-a. 282 din 5 dec. p. dosar nr. 1948). WEISS. fond 495 (“România”). P. 297-8).R. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Văcăreşti. ilegalist. Edeliza . 1946. Siegfried . 478).C. 12877). partea a 2-a. p. nr. 15 din 19 ian. 1949.Of. 641).Of. Solomovici 2004: 281-2).în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. apoi al Contenciosului Ministerului Justiţiei (M. p. 1445. 1444. nr. 1442.I. Gustav – ilegalist. în aprilie 1948 detaşat pe postul de secretar al Legaţiei României la Belgrad (B. partea I-a. Chiva – după război funcţionar la Direcţia Tehnică şi Cota Sovietică în cadrul Oficiului Industrial al Bumbacului (M. 1453. M. WALTER. în 1941 aflat pe Lista Siguranţei de comunişti categoria A. 1440. 1439. 225. nr.Of.I.E. Nastasă. 1949. partea I-a. 1441. WEINBERG. probabilă identitate cu “Weiner F.Of. 1446. 15 din 19 ian. 642). Marcela – până în febr. WEISMAN.E.Of.S. nr. 16 din 20 ian.R.I. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. 1948. Moritz . WOLFF. şi o companie din Italia) (Andreescu.C. Noel (fiul lui Ştrul) – controlor (până în febr. nr.după război controlor în cadrul D. Carol .P.din 1947 controlor economic în cadrul D.A. partea I-a.G.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. partea I-a. pedeapsa expirând la 14 februarie 1946 (A. nr./M.

menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 7492). decorat cu “Ordinul Muncii” cls. 136 din 15 iunie 1948. 1463. II-a în 1964 şi cu ordinul “Steaua R. p.Of. WOLF. nr.Of. Adalbert – din 1947 controlor în cadrul D.C. 641). 6781).E.I. WELTNER. p.T. nr. Berindei. Solomovici 2003: 88). nr.R.Of. până la 31 mai 1948. M. membru al Comisiei Legislative de pe lângă cabinetul ministrului. nr.Of. nr.R. Solomon – după august 1944 şeful Direcţiei Coordonare a Ministerului Lucrărilor Publice. 1468. partea I-a.C. partea I-a.1454. p. 7 dec. p.Of. 1949. partea I-a. p. 5961). Herman . în perioada interbelică între avocaţii inculpaţilor ilegalişti. Ioan . decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. apoi el însuşi ilegalist (membru din 1932.C. (M. a M.din 1947 controlor în cadrul D.după război.C (M.G. 7492).C. co-autor al primului Cod al Muncii (1950). 15 din 19 ian.E. 276 din 28 nov. 1904) – avocat. WEISZ. Aron .Of. 1948. apoi director adjunct al Editurii în limbi străine (Kuller 2010: 189. după război înalt funcţionar la Ministerul Muncii. a M. WILDERMAN.Of. p. Elena (uneori ortografiat şi “Wolff”) – din octombrie 1945 şefă de serviciu în centrala M. M. nr.Of. al U. partea I-a.C. p.Of. 190 din 19 august 1947. partea I-a. Dobrincu şi Goşu 2009: 110). 1461. 120 din 26 mai 1948.I. 9857). 15 din 19 ian.C. (v.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1466.C. Debora .din 1947 controlor economic în cadrul D. 5142). p. nr. 1459.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. 644). WENDER. 4584. Elias . partea I-a. 1456.C. partea I-a. nr. Marian (n. partea I-a.M. Maria .C.E. 1465. partea I-a.E. nr. când s-a pensionat. 5386).I. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. (M.I.E. 1455. 10533).I. 156 din 9 iulie 1946. 1948. 24 din 30 ian. M. WEISS. partea I-a. 1467. 1949.G. 11186.din 1947 controlor economic în cadrul D. a M. a M.G. 256 din 5 nov.C. WEISS. WEISSER. secretar al biroului juridic al partidului). (M. Frideric . când demisionează (M. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.E. 10092).G. WITZMAN./U. 1460.după război controlor în cadrul D.Of. 1938). în iulie 1945 detaşat ca ajutor al şefului Secretariatului de Legătură cu Armatele Aliate (M.Of.Of. 423 din 15 iul. p. 7715). M. fiul său.” clasa a II-a în 1971. a decedat în Israel în 1988. (128/1952). p.C.. nr. p. 241 din 22 oct. 1963. WIRTENBERG. WEISSMAN. partea I-a. Carol .A. nr.Of.Of.C. partea I-a. WEISZ. 154 . 219 din 21 sept. partea I-a. până în iunie 1948. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. nr. partea I-a. partea I-a. 7158). 190 din 19 august 1947. Eugenia . 1945.G. p. 738. profesor de drept muncitoresc în anii ’50-’70. nr. redactor la revista Justiţia Nouă în anii ’50. p. Ludovic . nr. 156 din 13 iulie 1945. prim-arbitru de stat până în 1975. cu dosar la secţia Economică a C.Of. nr. M. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. WINTERFELD. p. nr. nr. 15 din 19 ian. 1458. 644).în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.Of. partea I-a. 1462. 1947. WEISS.Of. WOLF(F). N.C. p. apoi subinspector genral la Regia Monopoluluiu Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. 1464. partea I-a.T. p. p.Of. 4611. al P. nr. 1949. p. 293 din 18 dec.. 173 din 31 iulie 1947.Of.S. Marcu (n. 9219. 1947. Ioan – director adjunct al Direcţiei Contribuţii Directe a Ministerului Finanţelor (19471948-?) (M. partea I-a. 145 din 26 iunie 1948. 1457. în august 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. p. 264 din 14 nov. 1947. partea Ia. 1947. “Ghiţă” – din 1948 membru al Biroului secţiei Culturale a C. 119 din 25 mai 1948. 1469. nr. WEISSBLUTH.

).php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CW%5CW+01. fiica lui Pinhas şi Basea. 155 . 7038.36/fisapenala. Varga 2003a: 664-5. la Ramat Gan./P. partea I-a. după război în conducerea U.M. şi şeful catedrei de economie politică la Universitatea Bucureşti (1948-1955). înscris în partid în timpul studenţiei. 15 din 19 ian.. supra]. Mişu .1470. 218 Un referat din decembrie 1940 al Corpului Detectivilor îl menţionează pe Juju Steinberg.M.1906 Bârlad – 14. 2083)). bunica prezentatorului TV Andrei Zaharescu (fiul lui Mircea).C. alias Ilie Zaharia.html). 1945. B. 1471. 2. Turcia (1956-1959).JPG. (?) fiul lui Mayer Wolf Leib şi Reiza Leib.U. Andreescu. 643) 1474. director al Editurii P. 1949.Of. 1964 şi 1981. 291 din 19 dec.C. 1949. WOLF. cu dosar personal la Comintern). rectorul Institutului Maxim Gorki (1952-1954). supra).XI. dosar nr. al P. ZAHARESCU. Iuju GRUMBERG) (după alte surse “Ştrait”) (n. 217 V. inv. fişa matricolă penală la http://86. 1945 a ministrului Justiţiei î n M. Kiseleff din Bucureşti. 15 din 19 ian. al P.T. combatant în Spania şi în Rezistenţa Franceză. Nastasă. după unele surse. partea I-a. 195 din 24 august 1948. Birmania şi RPD Vietnam (1959-1961).R. ulterior ambasador în Argentina (1955-1956). ulterior într-o “funcţie administrativă măruntă” (apud Solomovici 2003: 379. 11956. Matei – conform memoriilor unui alt cenzor. membru supleant (1955-1965) şi titular (1965-1974) al C. director adjunct al Institutului de Studii Istorice şi Social-Politice al C. WOLF. Betty (zisă “Bibi”) (n. ulterior directoare generală a exportului în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. apoi a academicianului Barbu Zaharescu [v. căsătorită Marcus. ZAHARESCU. soţul ei.C. decorat cu diverse ordine şi distincţii de stat în 1948.F.Of.A. apoi însoţindu-şi soţul în misiunile diplomatice. ZAHARIA.Of. Anna Fielder (Londra) şi Vladimir Zaharescu (Ierusalim). 1948): 3). 218 1476. în 1949. la redacţia revistei Problemele Păcii şi Socialismului (1980-1989). 1912) –ilegalist. după război numit la conducerea Direcţiei de Agitaţie şi Propagandă a C. pentru românizarea numelui decizia nr.G.1913 Chişinău – 15.125. nr.R. Solomovici 2004: 281-2 – ambele surse menţionează eronat numele. Carol Neumann. nr.X. dar după război fără calitatea de membru de partid în România. până în anii ’50 şef de departament în cadrul D.A.R. ZAIDMAN. p.Of. Bercu ŢUCHERMAN217) (11. 225. după 1945 funcţionară în Ministerul Comerţului şi Industriilor. (1954-1955). partea I-a.1999 Bucureşti.1909 Bălţi) – ilegalistă (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. 1961. mama lui Laurent Sorell (stabilit în Texas.III.+Wacaluc+-+Wutschi%5CWulin+Milea+P%2FP1040599. aflat pe lista de comunişti periculoşi întocmită de Siguranţă în 1941.2000 Bucureşti) . 1472. WULIH MARCUS. apoi funcţionară la magazinul “Victoria” din Bucureşti.D.P. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. Betty PLICH) (11. redenumită Problemele Păcii şi Socialismului (până în 1962). 381-2). redactor şef la Lupta de clasă. Milia VULIH. Simon Marcus. fond 495 (“România”).sferapoliticii.C. S.I. p.ilegalist (membru de partid din 1923. http://www.R. şef al presei 216 V. zisă “Emilia”) (n.C. inculpată şi condamnată în dosarul “Prodexport – Italia” din 1961216 (v.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M./U.R.R. încă în viaţă.F.I. a locuit până la sfârşitul vieţii pe Şos. în 1948 numită director comercial al nou-înfiinţatei întreprinderi de stat “Alimentexport”. asasinată) – soţia ilegalistului Baruch Lerner. reprezentant P. 22 (20 aug. partea I-a. deţinut în lagărul de muncă din Miercurea Ciuc şi în penitenciarele din Chişinău. comunist. Barbu (n. citând o notă informativă maghiară remisă Budapestei. era funcţionar la Institutul Chimico-Farmaceutic (M. şi profesor de economie politică pentru cenzori..17.IV. eliberată în 1968. 1475. 646). decorată prin decretul nr. nr. Ilie (n. China. p.R.ro/sfera/136/art11-arhiva. Osias – în 1949 era delegat responsabil financiar al Direcţiei Centrale Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. p. Milea (n. 1473. membru al Comisiei Centrale de Revizie (1974-1984).R. Aiud şi Braşov.M. Mircea Zaharescu (Bucureşti). 124485 din 8 dec.E. arestată. în redacţia săptămânalului Reporter (v.

Of.Of. M. p.Of.IX. decorat în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler de către fostul suveran Mihai (M.E. după război numit avocat în Contenciosul Ministerului Muncii. ilegalist. membru al Comisiei Centrale a Timbrului (M. nr. ZAHARIA. iar după reorganizarea ministerială la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. ZEIGHER.C. 7666).C. 1484.B. p.dr. Simion (n.X. Alter David (frecvent ortografiat şi “Zaidman”) . Israel) – ilegalist (şi.C.1914 Chişinău – 29. nr. 4251).S. 1948 revenit ca funcţionar înalt în centrala Ministerului Finanţelor. membru de partid din 1930 (dosar Z/13 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite Ministerului Industriei (M. ZEIDMAN. ZEIDER. nr. 1486.din 1947 inspector în cadrul D. cu referat de cercetare la fd.Of. Leon . ZARAFU. 112 din 17 mai 1948. 16 din 20 ian.1946). p. spion sovietic).S. p. 4254). Cutişteanu şi Ioniţă 1981: 104. partea I-a. Iţic – după război refent şef în centrala Ministerului Muncii. 103 din 9 mai 1945. 5357). secretar general /cu grad de consilier superior) al Ministerului Industriei şi Comerţului (1945-1948). 1483. p. p. partea I-a. inv.O f. M.G. 328. v.A. juristconsult (echivalentul consilierilor juridici din prezent) al M. partea I-a. apoi stabilit în SUA. membru al Comisiei de epurare la Teatrul Muncitoresc Bucureşti (M. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M./9. nr.după război inspector general în administraţia centrală a C. pentru câteva luni în 1948 secretar general al Ministerului Industriei. ZALMANOVICI. după război autor al unor articole în Scânteia (august 1944 . anexele la dosarele nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. ZANDBANC.Of. 1948. iar în 1971 (Decretul nr.G. a M. unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. Paul . 1482. p. nr.1980 Tel Aviv. III-a. Solomovici 2003: 248.E.I. nr. 4384). partea I-a. p. nr.A.Of. p.1973) – avocat.C. partea I-a. cu fişă personală în 156 . Leibu . partea I-a. nr.I.I. C. ZECK. 210 din 10 sept. 662). 1014. Moise . nr. 1945. respectiv “Zeiger”) (26. partea I-a. nr. nr. uneori ortografiat şi “Ţaigher”. 1949. fiul lui Volf Volco şi Bella./Kuller 2008a: 460). 1480. p. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. Isac (20. 1479. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. p.III-a.S. 3293. partea I-a. Troncotă 2006: 50. a M. după război.C. 136/1956 şi 108/1956 (Levy 2002: 210. 4968). 662). 7461. Charlotte – inspector general adjunct la D.. partea I-a. 194 din 25 aug. emigrat în Israel. 1947.1901 – I.după război şef de serviciu în centrala Ministerului Sănătăţii. M.E. nr. 8279). cf. Nastasă 2011: 582). 1481. 1487. ZANDBANC.I. 131 din 8 iunie 1948. ulterior profesor la A. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. partea I-a. p. 119 din 28 mai 1947. p. Tismăneanu 2005: 197. 1485. nr. apoi funcţionar superior la Comisia de Stat pentru Planificare (1948-1953)..R. în sept. cu liceul absolvit în Chişinău. 3758.Of. 1477.de partid în 1943. partea I-a.Of.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industri ale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 1945.Of. Cajal şi Kuller 2004: 362. I. ZALMAN. 144 din 25 iunie 1948. C.. al P.Of. 119 din 28 mai 1947.Of. 1478.C. 217 din 24 sept. partea I-a. (M.I. nr. “epurat”. ? .E. ZAUER.Of. student la Praga şi apoi la Şcoala Superioară Tehnică Cehă din Brno (unde în 1936 se afla în atenţia organelor locale de informaţii pentru activităţi comuniste. 6781). rolul lor fiind “cu adevărat jalnic” (Rusnac 1997).E. Herman – director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. 16 din 20 ian. la începutul anilor ’70 vicepeşedinte al Comitetului de Stat pentru Preţuri. partea I-a.X. 1949. 35 din 13 febr. 173 din 31 iulie 1947. 157 din 4 mai 1971) cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. Bucureşti şi redactor la revista Probleme Economice. Simon ZEIGER.R.

p. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Naţionale de Gaz Metan (M. ZIBALIS.G. 173 din 31 iulie 1947. după război controlor. M.. 225. 1489. nr. dosar nr.P.125.G. 112 din 17 mai 1948. II-a. al P. 219 V. p. 1492. partea I-a. Frumos – 1978 Bucureşti) .I. nr. inv. Rosi .” cls. nr.C (M. 6781).. partea I-a. 11 din 14 ian. nr. nr.C. nr. şi menşiunea solicitării sale de schimbare a numelui în “Şerbulescu” în M. lucrând cercetător în domeniul dreptului internaţional al muncii. 46 din 26 febr. 2382). de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. inv.E. nr. M. partea I-a.P.B. partea I-a. partea I-a. a M. responsabil cu Consiliul Superior Economic (1948) şi vicepreşedinte C.S.Of. M. pe post de controlor-revizor principal (M. C. 1490.Arhivele Comintern (INCOMKA. p. 314). 5 din 9 ian. Bernard (în alte documente cu varianta de prenume “Bernat”) – după război încadrat ca inspector vamal la Direcţia Vămilor din Ministerul Finanţelor. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. p.C.B. cu referat de cercetare la fd. 120 din 26 mai 1948.R. 1488. ministru adjunct al Muncii (1968-1969). iar în 1964 cu ordinul “Steaua R. partea I-a.după război inspector în administraţia centrală a C. p. partea I-a. în 1949 în centrala Ministerului. 149 din 26 iunie 1941.P. ZELL. ZICKEL. 3678.R.Of. după război iniţial consilier economic în centrala Ministerului Afacerilor Străine (din mai 1945). doc. p. 13 din 17 ian. 4611.I. nr.X. încadrat în 1972 cu grad de profesor la I. 158 din 12 iulie 1948.Of.A. nr. http://86. 1948. președinte al Comitetului de Stat pentru Problemele de Muncă și Salarii (cu rang de ministru) (1957-19651966). nr. p. / Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. vicepreşedinte al C. 157 . 1493.P. 1491.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/Z/Z%2002. 3293.C. ZILBER.. Leon . 1484. 315.în 1948 era controloare în cadrul D.în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu.Of. arestat şi condamnat în “procesul Pătrăşcanu”. ulterior publicist sub pseudonimul “Andrei Şerbulescu”.C.%20Zara%20%20Zwolfer/Zilbert%20Herbert/index. autor ocazional la revista Probleme Economice.E. nr. V. 96/1968. 590). partea I-a. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. nr. partea I-a. apoi inspector la D. profesor de economie politică la Universitatea Bucureşti şi director al Casei de Economii şi Consemnaţiuni (C.R.) între 1944 şi 1947. p.Of. 65 din 18 martie 1948.Of. ministru adjunct al Economiei în cadrul Consiliului de Miniştri. 5784.1901 Tg.Of.E. 1945. Herbert (zis “Belu”.” clasa a III-a. după război şef de cabinet al lui Gheorghiu-Dej la Ministerul Comunicaţiilor (1945-1946).C. p. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). 2). graţiat în 1964. emigrat în Israel în 1973 împreună cu soţia sa Stela.I. 1949.Of. partea I-a. vicepreşedinte şi preşedinte al Comisiei de Stat pentru Planificare şi simultan ministru adjunct la Ministerul Industriei şi Comerţului (19471948). 5785). 1900. nr. Emanoil . secţia Cancelarie – dosare anexe. în fişele din penitenciare ZILBERT219) (14. 4968). consilier al ministrului la Ministerul Energiei Electrice (1950-1954).Of. p. fond 495 (“România”).S.P. pensionat în 1973.17. 158 din 12 iulie 1948.C. partea I-a. Avram . apoi director al Institutului Român pentru Studiul Conjuncturii.în 1948 numit membru al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. M. apoi expert în delegaţia României la Conferinţa de Pace de la Paris (1947). C. (1954-1957). p. ZISU. în 1948 cu ordinul “Steaua R. secretar general al ministerului Economiei Naţionale (1946). (1948-1949). anexa la dosarul nr.Of. 131 din 8 iunie 1948. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor. a colaborat cu Universitatea Ebraică din Tel Aviv. M.Of. “la 27 de ani era spion sovietic”. ZINGHER.php. condamnat ca atare la 5 ani închisoare (Solomovici 2004: 184).ilegalist. 4384.Of.1949. p. partea I-a.S.

Ernest Schlesinger. Edy I. nr. partea I-a.Of. p. 1949. Lulu S. Bercu Feldman.controlor la D. şefii de direcţie şi varii alţi funcţionari: Ernest Austerman. 644. menţionat în memoriile lui Vladimit Trebici (2011). 1954-1957). Sigler. Raul Rosel Săveanu.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Rudolf Efraim (1948-1952). Chely WeisbuchStreja. 1498. Dan Herstein. documentele de arhivă din perioada 1948 – 1963 identifică între funcţionarii Comisiei [din ian.Of. 112 din 17 mai 1948. Marcus. 173 din 31 iulie 1947. nr. n. 662).G.R. Bârlădeanu (1955-1956). 1496.Of. 1949. 15 din 19 ian. nr. Leib – după război controlor în cadrul D. Vladimir Kraft. Mauriciu C. Simovici. 112 din 17 mai 1948. ZISSU. Areşteanu. etc.E. partea I-a.C. p. nr. 158 . 15 din 19 ian. Hary A. Sami A. 1499. 222 din 29 sept. 1500. Isias B. Al. partea I-a.C. M. Enumerări selective precum cea de mai sus. Rozenthal. participă la inventarierea bunurilor Domeniilor Coroanei imediat după abdicarea regelui Mihai. Nastasă şi Varga 2003a: 641.Of. nr. p.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. ZISSU. p. 1949. subl. Anton Moisescu (1953-1954). nr. Pincas. I. 642).M. Islea S.inspector la D. p.. partea I-a.Of. 4384).C. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Lionel S. 16 din 20 ian. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. Maimon. Marcovici. Matiaş . Marcel L. Heinrich Abramovici. 4533). au venit singuri?” (apud Andreescu..G. apoi funcţionar cu atribuţii de control în centrala Ministerului Asistenţei Sociale (M. p. partea I-a. Rosenzweig.I.E. a M.. Iosif A. Iulius M.C. ZISSU. Izu Grosu. Cerbu S. 1946. Soreanu.. partea I-a. M.Of. Arsene (1952-?). Leon . 8460. 6781).I.1494.Of.. Paula A. Paul Alexiu. Gustav Roman. 24 din 30 ian. Ludovic . 8072).  între directorii generali.. cine i-a adus acolo. asemenea percepţii depăşesc spaţiul subiectivismului perceptual pentru a-şi identifica solide confirmări empirice în mai toate segmentele administraţiei şi sistemului politic centrale din primii ani de comunism în România. nr. Vladimir Boico.C.C. Horaţiu Atanasiu/Atlasman (anii ’60). partea I-a. a M. ZUCKER. partea I-a.E. 126 din 6 iunie 1947. M. Gh. Gheorghiu-Dej rememorează că la sfârşitul anilor ’40 (identificarea perioadei decurge contextual în stenograma discuţiilor) “. care ar putea fi extinse în mod dezirabil până la un grad satisfăcător de cuprindere pe măsura creşterii accesibilităţii surselor prim are de informare. 204 din 5 sept.I. Marcu . într-o şedinţă a Biroului Politic al P. Gheorghe . 1495. Benţin Abramovici. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. confirmă percepţiile prima facie subiective ale unor înalţi demnitari comunişti din perioada imediat succesivă celui de-al doilea război mondial. Renee . Simon Katz.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului.Of. Mircea Oprişan (1952-1954). 1953 Comitetului] de Stat al Planificării:  preşedinţii succesivi (?) Miron Constantinescu (1948-1955). Avandici. din 10 februarie 1960. partea I-a. Flachs. Sofia A. nr. spre exemplu. p. ZUCKER. nr. ZISSU. Novac (1959-1969). 1947. Gheorghe Gaston-Marin (1956-1965). Contextualizate şi supuse verificărilor obiective. 1948. la CSP [Consiliul de Stat al Planificării] peste 80% [erau] elemente de origine evreiască […] Am întrebat de ce la Consiliul de Miniştri sunt peste 60% elemente evreieşti. 737. 1497.). partea I-a. Korn.G. a M.A. nr.Of.  vicepreşedinţii Simion Ţaigăr/Ţaigher (1948-1949. p. 644). Şt. în cazul invocat de Gheorghiu Dej. 4384. Astfel. p.Of. p. ZU(C)KMAN.

. Balaş (Blatt). Fischer. tov. Lupan ?. Rosenthal.G. M. JacobFeuerştein. chiar fără a recurge la contabilizări detaliate. Bogdan (Grünberg)). – secţia Organizatorică. consulul în Bulgaria (la Rusciuk – Rudolf Stoian). etc. Reiner Biemel (?). la nivelul reprezentanţelor diplomatice – şefii misiunilor. funcţionara administrativă Paula Froda. A. I.R. E. E. Elena Wolf(f). Micu-Chivu (Klein).ministrul (A. Caseru Rene Odette. contabilul Solo Merovici. Lupan (Lustman)). Rita Rotter.N. tov. al P. Minder Bellanger.I. Davidovici). Emilia Milco/Bogdan. Tereza Macovescu (Ungar). Ardeleanu (Turcu). Liuba Herşcovici. Dan/Davidovici). Sofia Mironescu. secretara ministrului (Ilca Melinescu (Wasserman).C. T. care i-a succedat lui E. Bella Mihnea. Ella Marcus. Alice Fetcu. Nicolae Gonda (Szille). Pauker). Tenţ. Groner. A. fd. Budapesta (I. A. acestora li se adăugau la nivelurile ierarhice subsidiare o multitudine de funcţionari de diverse ranguri şi grade diplomatice: S. 10 din cei 12 (adică 83%) şefi de direcţii şi departamente (E. Janette Verona. funcţionarul comercial Idel Rubinstein. Nichita Rabu. Ionel Crişan (Kirschen). în 1949. unde. Y. Ana Stern. erau evrei [cel puţin următorii]: în centrală . Ecaterina Raicu (Praga). Iancu Berciu (Varşovia). Păsculescu (Tescovici (?)). Viorica Roth. Rita Pistiner Vaisberg (Sofia). Alice Brădescu (Paris). Aurelian Bela (Auerhahn). Rozi Fonstein. Eugenia Manole (Abramovici). Viţianu (Witzman) (la Berna). 159 . Roberta Gaston-Marin. Lustig.Alegerea aleatoare a trei ministere ca exemplificări ale ponderii evreilor la vârful aparatului administrativ-guvernamental în primii ani succesivi celui de-al doilea război mondial (cu o pondere a evreilor de 2. Janina Câmpeanu. E. etc. dactilografa Sarah Goldenberg. Eliza Andronache (Zilberstein). P. secretarul general (şi simultan ministrul-adjunct) al Ministerului (Ana Toma (Grossman). C. tov.C. tov. Emil Riegler. Anitta Ioanid (Ankara). Rudolf Modgesch (?). ff. Georgescu (Samoilă). Ardeleanu (Adler). Mundi Brenner. tov. Vera Simon. din totalul celor 746 salariaţi ai Ministerului. Maer. plus prim secretarul legaţiei de la Stockholm (E. din 1950). Şt. Felix. şeful direcţiei Cabinet al ministrului (C. Tel Aviv (P. 47/1949. Farladanschi). Zeider. Lucia Şerban (Buenos Aires). Felicia Sumarit.. Ijacu (Izsak). Goldenberg (Cairo). Iosif (Brauchfeld). Alfred Hubert (Bruxelles). Clara Hönig. secundar şi incomparabil mai redusă numeric. C. 1 -19. Matei Gall. C. Roma (M. Iacubovici de Barlo. dactilografele Aurica Brucker şi Aurelia Profeta. Ada Lupan şi Leon Ghica (Diamand) (Belgrad). Marcela Simionescu. Szillagy (Londra). Constantinescu (Bloch). etc. Sanda Clejan. 220 V. Caseru Rene Odette (Vatican). S. Avram Bunaciu. Judith Lazaride. Eugen Charap.. Huck. Aneta Loghin (Löbel). Baciu şi S. Boris Holban (câteva luni în 1948). J. inter alia. Mezincescu (Mesinger)). Belgrad (A. Retti Abramovici (Moscova). Lăzăreanu (expulzat cu câteva luni înainte) şi A. Nicu Şerban (Herşcovici)). M. E. Bughici (David). Aderca (Adelstein). George (Ştrul) Beraru.C. Altăraş. Lucia şi Eugen Mantu (Marcuzon). etc. Bălănescu (E. la Moscova (S. şoferul Şmil Rauchwerger. I. Văleanu (Weinreb). unde din 1950 avea să fie ministru H. Alexandru Leist. dosar nr. Vera Simon şi I.5% în totalul populaţiei României în anul 1948) confirmă existenţa remarcabilă a ceea ce S. Oscar Conobel. M. C. Kimell. Bendel). E. Max Fonea. una maghiară) “în diferite aparate ale nomenclaturii” (Bottoni 2010:59):  în Ministerul Afacerilor Externe. mai rămăseseră doar 32 proveniţi din vechiul aparat diplomatic220. Weinstoc(k). Bottoni. Vogel (până în 1948) (toţi la Washington. eticheta ca “o adevărată filieră evreiască” (alături de. Edwin Glaser. cărora li se adăugau nenumăraţi alţi funcţionari diplomatici precum J. stenodactilografele simple sau şefe Leontina Haberman. Petran (Pocler). Luca-Boico. Levin). şefa direcţiei cadre (I. proximul (din 1950) prim-adjunct al Anei Pauker. Făinaru).

directorii adjuncţi Liman (Löbelsohn) Clara. Raicu (Reitman). Bogdan Varvara (Rosen). Albert Clain şi Igor Block.H. Novicov (Neuman). dactilografele simple sau principale/şefe Silvia Feyns (până în 1948). Gärtler Roza. în perioada 1948-1949 (cu 637 din totalul de 809 angajaţi ai Centralei din 1949 nou-angajaţi după 23 august 1944221). Maximilian Krauss. Râpeanu (Rosenberg) B. Stefania Moritz. insp. Streitman Luiza. Magdalena Iacob. Blazian (până în mai 1948). Dorio Lazăr.). Cecilia Merlaub. Leon Gruss (până în iunie 1948). Liviu Floda (Leibovici). insp. P. Dondi Galin. Emilian MarieLiese. Deutsch Costel. directorul C-tin Bugeanu. Stănescu (Fischel) Eugen. Fermo Alexandru. 160 . Halpern Suzana.E. Friedman Maria. Ştefănescu Al. arhivarele şefe / principale Victoria Akerfeld. gen Dan Negreanu (?). gen A. Eli Haim Ber. desenatorii grafici Isidor Mittelman. În Ministerul Artelor şi Informaţiilor. Lespezeanu Henrietta. Stela Stănescu. Sadoveanu (Pşait) Lucia. Lustgarten Mili. Bercovici Mircea. M. Fisch Sanda (Surica). Schechter Otto. referenţii Ella Matei (până în iunie 1948). Emil Fulda (Weissberg). Deceanu Barbu. gen. Iancovici Herman. medicul Rozalia Roitman. Leon Haber. Carmen Herescu. Mehr Iacob. secretarul general N. David Perlea. Şafran). “100 aveau nume de împrumut” (apud Solomovici 2003: 380). consilierul cultural Isac Lazarovici. translatorii interpreţi. Stefania Perlmutter. Flavian (Finkelstein) Jacques. Radu Lupan (Leibovici). respectiv Dumitru Mihalache). arhivara ajutor Elena Solomon. aproape toţi şefii de direcţie şi inspectorii generali/şefi (mai puţin.. Aurel Son. Breslaşu (Breslau/Bresliska). secretarii de presă (cenzori / lectori) Adam Simon. infra). Margit Rudich. Schileru Eugen. Călin Barbu. Maximilian Schulman. Willy M. dir. Mendelsohn. Corina Ciolan (Richter). Diamant Basile. arhivara-registrator Emilia Solomon. Davidoglu (Davidsohn). în administraţia centrală a ministerului erau evrei222: ministrul Artelor şi Informaţiilor . Mezincescu (Mesinger). Alice Suter. insp. Iosif (premergător stagiului la M. Herţovici Paul. Lupu Mihail. Aida Vermont (Grünberg). dir. Silvia Kutny. Lucia Demetrius. insp. Adolf Renate. Marcel Holban. Stănescu Josette. Spina (Schreiber) Natalia. Bogdan. Maxy Liana. Ştefănescu Paula.E. Kraid Evy. regizorul S. Pascariu Tina. Soare Zina. Moglescu. Gheorghe Rosen. prim consilierii de presă George Spina (prim consilier). dir. A.. consilierii Laurian Băluş. Goliger Pia. Bercu Iosif (alias Şerbănescu). Vitner Carol. Stein Antoaneta. Teodor Vlad (Magyar). fotograful 221 222 Ibid.A. gen R. contabilul-şef al ministerului Artelor / şi Informaţiilor până în iunie 1948 – Iacob Haimovici. prim secretarii de presă Ausch Ernest. Ernest Halpert. Lăzărescu Clara. şefa de atelier Clara Spitzer. Rado Ivan. Şmilovici Max. Neiger Elza. Priseceanu Josefine. Maxy. insp. la sfârşitul anilor ’40. Emanoil Donea (Pşait) şi Ana Bergman. Popper Jean. Alperin. Negreanu (Schwartz). Barbu Morel. Hirsch. secretarul organizaţiei de bază a partidului din minister – Harry Brauner (v. inspectorii Cerbu (Hirsch) Emanuel. Rapaport Roland. gen M. şefii de secţie Alămaru Lipa. Cohn Mozes. gen. insp. plus unul din cei 3 secretari generali ai ministerului în 1948: dir. Iulius Ganz. Mauriciu Edel. inspectorii generali adjuncţi Aron Winterfeld. Câmpina (Friedman) Barbu. Davidescu Lucia. Rebeca Leizerovici. Horodniceanu Florin. Sterian Adela. M. Miriam Tausinger. Henrich Carasso. Reicher Boris. Sofia Beraru (până în iunie 1948). Conform Jurnalului (1948-1954) scriitorului Pericle Martinescu. probabil. şefii de serviciu Natalia Davidescu. Florica L. Jar Alexandru. Pascal Ernestine. A. Willy Savin. Schäffer Flaviu(s). secretarii culturali Tina Pascariu. Sternberg Samson. Hehter Sanda. Emeric Rado. dir. Lola Jung. Gartner Gusti. şefii adjuncţi de birou Suzana Simion. adj. Heinrich Kraid. respectiv redactorul Bernard Bereanu. Wolff Marcela. Baranga şi insp.I. Horodniceanu Zoe. Gueron Isac. Kirschen Tauba. Gottlieb Madeleine. Mihail Ludmila. Rosenthal Amalia. Melita Mayer. Jurist Eduard. insp. translatorii Direcţiei Radio Simpson Weitlener. Moraru (I. David Manolescu. Alfred Mayer. Perlmutter Stefania. şef R. gen Simion Alterescu (Ierusalim). M. M. H. Adolf Wald. Carol Wilner. Neuman Carol. Maria Schweffelberg. Schwartz Ida. şefii de birou Beram Sofia. din 147 de angajaţi în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. dir. şefi sau simpli Cohn Moses. Leon (Herşcovici) Alexandru. Fidler Sofia. P. Benedek Tiberiu. Lăzărescu (Lazarovici).

Roşcu Edgar. Levcovici Sergiu. Hausirer Berthold. Franchel Ionel. Boiangiu Octavian. Crişan Adalbert. Finkelstein Faibiş. Nasta Mauriciu. 1948-). inspectorii Abramovici Şmil. Keller Mihai. 161 . Câmpeanu Aurel. (?) Bekavetz Carol. Siegler Cerbu. controlorii Abraham Iosif. Fildgut Eugen. Oprişan Moise. Alter Haim. electricianul David Goldştein. Leitman Stefan. Schäfer Iosif. Lupu Iancu. toţi cei 6 secretari generali ai Ministerului Industriei şi Comerţului erau evrei: Simion Zeigher. Aşkenazi Max Beno. Weiss Adalbert. Al. Frank Solomon Mihail. Florian (Feibisch) Moise (1946-1947.  În Ministerul Industriei şi Comerţului. Sami. Debu Ilarie. Sofia Madrer. Eibl Augustin. Herescu A. Grünstein Henri. Spiegler Samoil. Saphir Ignat. Boer Riven Avram. Kaiserman Sandu. Şoimu Albert. Iankolovits Heinrich. Lax Ludovic. Hintz Ştefan. Bârlădeanu. Iţicovici Iancu. Löwy Eugen. arhitecta Dorina Gâtlan (Weiss). Bogdan Hună. Frucht. Sapşe Sami. Izsak Vasile. ulterior scindării M. telefonista Janette Stănescu. Abramovici Lazăr. inginerul Sergiu Schuller. Imberg Silviu. Rauşer B. Topertzer Eduard. laboranta Liza Alămaru. Juster Oscar. Ferenbac Iosif.I. Focşeneanu Eleodor. gestionarul Natti Goldner. Ebner Leopold. Friedländer Eugen. Avandic Cela Heda. respectiv Holdich Grigore. în august 1947 (guvernul Goza I). Benkö Emeric (1946-1947. Ilie Zaharia (Ştrait) şi Rudolf Efraim. Neulicht Cornelia. Klein Alexandru. Weintraub Noel. Gălăţeanu Sapse. Bălan (Katz) Marcel. Beck Theo. Mosesohn Leon. Graubart Iosef. Gunea (Grünbaum) Eliza. Beck Fritz. Alpern Miklos. Zukman Leib (ultimii din mai 1948 în Ministerul Industriilor). Hafner Iţic. Schwartz Ivel. Leister Bernhard. Marcovici Lazăr. Cernovitz Moise. Berkovits Vasile. Hirsch Mendel. Irescu David. mecanicul Samuel Moses. Bandner Solomon. Schlesinger Edmond. Broder Emil. Vesler David. Lupu Alexandru. Birthelmer Mihai. Ornstein Alexandru Peltz Zissu. Geller Stefan. Mora (Leibovici) Henriette. Medrea Simonette. Klein Meşe. Bercovici Bănică. în Ministerul Comerţului şi Ministerul Industriilor. Stoian Haim. Areşteanu Edy. Gălăţeanu (Kessler) Adolf. Marcovici Iacob. Fleischer Erwin. Munteanu Vili. Druchmann David. Soreanu (Siegelbaum) Osias. Grümbaum Simion. Croitoru David. Rodan (Rubinstein) Lionel. Florea Zilli. etc. Georghiu Leon. Stern Ignaţiu. Askenazi Maria. Leibovici Sulim. (?) Kubitz Carol.Avram Rudolf. Flachs A. Friedman Herman. Cheis Max. Butnaru Arthur. Hermelin Wolf. respectiv Şapira Isidor. Abramovici Leon. Grümberg Abraham. Mandel Mihail. Solomon Max. Alpern Haim. Lichtman Eugen. Hudescu Pangrate. Gronich Leon. Zissu Matiaş. Moses Iancu. Guttman Isak. Russu Reimond. Kaufman Jean. Hertzog Leonard. Câmpeanu Liviu. Mendelsohn Iosif. Leibovici Leonte Leon. la Direcţia Generală a Controlului Economic din cadrul ministerulu i.. Brumfeld David. Katz Victor. Goldenberg Albert. Wexler David. Brucăr Calman. Moscu Gerard şi Zarafu Charlotte (ultimii preluaţi în mai 1948 în Ministerul Industriilor). Leibovici Alexandru. respectiv Funkel I. Schmutzer Adolf. Herşcovici Solomon. Jezovitz Felix. Fulga Heinrich. 1948-). Faber Waldemar. Leb Nicolae. Cohn Samoil(ă). Fundoianu Samoil. Bujum Otto. Solo. Fischer Leon. şoferul Hugo Mihail. Rosman Iacob. Arnăutu (Aronovici) Martha. Zalman Leibu. Klein Leopold. Frölich Petre. Leibovici Ionaş. Cosmescu Moise. Abra(ha)m Zalman. Ciuberea Adolf. Hilf Arno. stenodactilografele Clarisa Cramer. Finkel Heinrich. Weisz Ludovic. Bălteanu Rudy. Marcus Alfred.C. Kell Silvia Ecaterina. contabilul-ajutor Iacob Cornea. Marcovici Iuliu. Vişoianu (Vigler) Sorin. Katz Marcel. Iliescu Ghizela. Cornea Alexandru. Leizer Moise. Nachmias Virgil. Deutsch Ignat. Herşcovici Morel. Pincas Mayer. Fabian Andrei. Marcu Asher. Diamant Bazil. Drimmer Menyhest. Rosenberg Samoil. Gertrude Goldstein. Ionel Miletineanu. Edelman Marcel. Codrin Jacques. Schlesinger Ernest Carol (ultimii preluaţi după reorganizarea ministerială din aprilie 1948 în Ministerul Industriilor). Kesler Iulius. Emanoil Vinea. statele de plată din anul 1948 cuprindeau estimativ 85-90% evrei: inspectorii generali sau generali adjuncţi: Barat Leon. Cohn Ioan.

Stern Zoltan.C. Weltner Frideric. Săvulescu (Sabetay) Simion. Katz Leib. Max Salpeţer. Rosenthal Ignatz. Perşinaru David. Succesiv scindării din 1948 a M. Friederich Landman. Simion Naftali. Leon Zaharia. etnicii evrei ocupau următoarele poziţii de conducere: şefii D. Schnierer Malca (ulterior promovate controloare).. a Lemnului şi Mobilei (Adalbert Harap). Israeil Binder.C. Roitman Iţcu. Platz Valeria. Herşcovici Rahmil. Fany Schwartz. funcţionarii evrei din centrală şi entităţile economice de stat subordonate Ministerului alcătuiau un grup masiv şi totodată compact (pilduitoare în această privinţă fiind şi identitatea inculpaţilor din procesele de sabotaj şi spionaj ale anilor ’50-’60): Angelo D. Honora Poppel. 1957-1962)) şi de titularul fotoliului ministerial. Lachner Emanoil. Oscar Kohn. Rosenberg Samuel. Rieder Zoltan. Leon Honigsberg. Moise Avram. Maierovici Lazăr. Leon Calmanovici. Efraim Marcovici. Schwart Arcadie. Spreng Ladislau. Micheller Carol. Ulterior altor reorganiuzări ministeriale ale Consiliului de Miniştri. oamenii de serviciu Salamon Zoltan şi Wolf Iosif. Peltz Ludovic. etc. Solomon Lupovici. Marcu Zissu. Iuliu Gewold. Grümbaum Simion. respectiv şefii adjuncţi ai DCI a Energiei Electrice (Charlotte Novac). a Cadrelor (Flavin Blassian). referenţii administrativi Eva Mayor. Ilie Clementin. Mathilda Râpeanu. Jean Jacobsohn. a Bumbacului. Moise Zalmanovici. Weisser Adalbert. respectiv Barhad Aurel (inspector). Perl Samoil. Schwartz Anuţa. Stern Nicolae.E. Marcel Hervian. Marcovici Gheorghe. a Lânei şi Mătăsii (M. dispecerii de specialitate Eugen Lichtman. Carmen Mathias. Dezideriu Neuman.pe: şeful Direcţiei. Segal Moise. Nemţeanu Iancu. Zickel Rosi. etc. cea a Lemnului şi Mobilei Finite. a Chimiei (Solomon Luca). 1962-) sau Direcţie Generală în Ministerul Comerţului (1948-1953. Roth Matilda. Lovian). referenţii de specialitate Siegfried Weiber. Inului şi Cânepei (Adolf Bergher şi Emerich Krausz). Paula Marcus. a Întreprinderilor Prelucrătoare de Materiale Plastice (Rafael Faru). Ghizela Herşcovici. Wirtenberg Maria. Alegând aleator una din aceste Direcţiile Centrale Industriale. Salamon Alexandru. Ulmeanu (Ulmann) Paul. Moscovici Iancu. impiegaţii Ecaterina Albici. Schwartz Bruno Vlad. Weiss Ana Renée. indiferent de cadrul instituţional (M. Teleki Iacob (ultimii transferaţi în toamna lui 1947 la Ministerul Industriilor). Adalbert Feder. Herman Alpern. Nussenblatt Nathan. Schönberger Ignatiu. Tobias Tobias. Grindea-Grinberg). Adalbert Harap (Charap).D. ba chiar şi dactilografele Klinger Estera Coca. Michelsohn Beniamin. Negrin (Schwartz) Arnold. a Lânei şi Mătasei (Leon Moisescu şi H. respectiv Abramovici Osias. Frieda Iosuv. referenţii tehnici Heinrich Lobensohn. Carol Linder. Sassu (Herşcovici) Stefan. Lieblich Aurel. dactilografa Ana Bercu. Milkert Bruno. Tarcsi Kalman. Dina Horodniceanu. Gita Aronescu. stenodactilografele Clara Alexiu. în Ministerul Comerţului şi Ministerul Industriilor şi structurării celui din urmă în Direcţii Centrale Industriale. Berthold Sand. Dasia Kahane.I. în zona guvernamentală a comerţului exterior. Abramovici David. Zibalis Avram şi Zucker Leon (din mai 1948 în Ministerul Industriilor). şefii de secţie Mihai Heger. Weiss Herman. Solomon Simon. şefii de birou tehnic Ernest Kamil. Stela Celan. Rosman Iacob. Solomon Andrei. Arie Fisch. Alice Vianu. Lupu Solomon. Herman Klairman. Gheza Riegler. Spitz Mauriciu.I. Ladilau Klain. şoferii Kaufman Ioan. Max Rabinovici. Lazăr Hart. Rosenberg Iulius. Chinzbruner. inginerul-şef al Direcţiei. contabilul Iosif Alter. Iosif Levas. Stern Adalbert. Alexandru L. Teodor Max. a Bumbacului (Andrei Kun). Marcu Cohn.Melamedman Valentina. Siegler Mauriciu. Beatrice Gregor. Holinger Aron. a Siderurgiei (David Katz-Căţoiu). dispecerii Adolf Lobel. (1953-1957. Gustav Weinberg. Burahovici Wilhelm. Schleien Baruch. Robinson Paula. Roger Haim. Ronai Adalbert. Martin Ehrenweld.C. Löbl Adolf. Gabriel Brotman. şefii de birou administrativ Carol Korner. Adalbert. 162 . Singher Silviu. Martin Rosenfeld. Zonner C. Propper B. Petroianu (Goldstein) Paul. tabelul angajaţilor din în ianuarie 1949 îi cuprindea – ca şi cum ingineria ar fi fost o realitate străină etnicilor români . Schreiber Zozo. Alexandru Pratscher. Leon Bora. Haim Hary Simon. Nathan Teller. Wilderman Carol. etc.

f. (1948-1955). Micu-Mordechai A. Gheorghe Florescu 5. disponibil online la adresa http://freelex. 1-12. Dorina Kahan. 3.R. Cancelarie. Andrei Salamon. Radu Oroveanu. Vrânceanu (alias). etc.juridic. Iosif Chişnevschi (Roitman). aşa cum expuneam anterior. etc224. Stoffer. Sofia Terzian. lista cuprinzând. Nicolae Trestianu. Bârlădeanu (1948-1955). 15-16 erau evrei. 1-16. Gutman.) 21.700 (e) 31. În continuarea exemplelor aleatoare.ro/DocumentView. 26/1959. în posturile de conducere. Edelstein. 224 V. Mendel S. Tescovici). Geza Kornis. Alexandru M.5-40% (faţă de o pondere în totalul populaţiei României de circa 2. Grigoiu. Constanţa (Helena) Crăciun. cu românii constituind majoritatea incontestabilă la baza piramidei. Clara Aderca (Schmidt).) 1959 (31 dec. Bernard Freier. Riesel.990 1. În fapt. Leon Iosif Steinbach. Decretul Consiliului de Stat al R. Schlesinger. ministrul Al. iar evreii masiv suprareprezentaţi la vârf. C. raportat la o populaţie totală a statului de peste 20 milioane.687 3. Horia Bârlădeanu. Lungu (Lang). Suzana M. ff.aspx?DocumentId=20165.87% ? 11. Milea Wulih Marcus. Beniamin I.B. după cum vom detalia mai jos.. Saul A. Teohari Georgescu (B. Steluta Sabanof. inter alia. Pinhas Rabinovici. Schwartz. ministrul adjunct Mihail Alexandru (1948-1952). Iacob Roşca.7% 25. Horia H. Marcu Goldstein. caiet nr. Baltazar.200 (e) ≈7% 5. dosare nr. Alfred Savu. Erica Horovitz. pripit şi comod pretinse a fi “antisemite” de numeroşi autori evrei .C.M. Susana Irosch. numele: M.C.) 1958 (31 dec.R. nu din Bucureşti. Bonciu (B. Rachmistriuc. ponderea lor nu a depăşit niciodată. Adalbert Rosinger.000 în 1966. ff. secţia Organizatorică. colecţia Gheorghe Gheorghiu-Dej.) 1956 (1 ian. în primul mandat al C. Liana Radian. Ghizela Finchelstein. Novac (ministru adjunct. 11.tabelul angajaţilor salariaţi ai Ministerului Industriei Alimentare pare a fi cea a unei instituţii din Tel Aviv. 752.30% 4. Schlesinger. Szendes. 223 Într-o perioadă în care. 3. Suzin.. dosar nr. chiar dacă în ansamblul efectivelor de partid. Vasile Snorpel. Haimovici). Ionel Landauer.83% 13. al P.171 14. S. Avram Şerff. Pascu Ştefănescu.16% ? ? 2.) 1947 (iul) 1951 (5 ian. Miriam Şerban. Max Şapira. Ludovic Ehrenfeld. 10%: an evrei număr % din total membri de partid % în populaţia României 1945 (21 dec.47% ? Tabel. Paul Kellner. Fişler. Al. Albertina Poenaru. Beniamin Tenenhaus. Rosine Leibovici.5%): 1. Schwartz. Osias Mandel.C. Ludovic A. fond C. la fel ca în cazul Securităţii. Serufina Bălan. 1964. al P.700 (e) 22. în 1964223 de pildă – aşadar după cele două valuri de “epurare” din sistemul comunist. oficial. (?) Petre Borilă (Rusev). Iacob Răutu. Ieşanu. după august 1944.818 1. ministrul adjunct Ana Toma (Grossman. din totalul de 40 membri cu drepturi depline ai Comitetului. Eugen E. Sterescu. Sidonia A.45% ? 0. nr. Maier Leinwand. Bella I. Weiss).) 1946 (febr.P. Lazăr Derera.R. Ivan S. Samy H. Pavel Donath. ff. Alfons Picalschi. Horaţiu Mark. Deziderius C. adică 37. în palierul politic. Cecilia Elsa Şafer.C. 3/1951. 1922/1945. dosar nr. Alexandru Albescu (E. datelor oficiale225 Spre exemplu. mărimea comunităţii evreieşti din România se redusese oficial la 43. Ioanid 2005: 76. Carol Abramovici. Weiss. aparatul politico administrativ era unul profund stratificat etnic. Mella Kappel. 1 -3 şi nr. Rado. 163 . Elinescu (Ebervain). Ecaterina I.55% 2.N. Alfred Hârlăoanu. 2: Numărul şi ponderea membrilor de partid evrei cf. 1950-1956). 4. Ladislau Adler. 225 Sinteză operată pe baza următoarelor surse: A.. Liviu Colin (Cohn). Suzana M. 1955-1960). Avram David. Babenco. D. Dorina Rădulescu (Rudich). Atanasie Bercu. Lelia Manciu.I. Mauriciu C. 2.Costin. 803 din 21 dec.

bazate de exemplu pe criteriul ascendenţei materne) fiind probabil chiar mai mare. Ghe. 27. dosar nr. 11). Zaharescu (Zukerman). 21. chiar şi conform – se cuvine încă o dată accentuat – statisticilor oficiale de partid.C. M. Ion Niculi (cel din urmă cf.5%. L. evreii reprezentau. 123/1948. 11. Nicolae Goldberger. Pauker. indica la vârf 4 din 6 şefi evrei (şeful secţiei L.R.R. fond C. 34. Silviu Brucan.. conform cărora în totalul membrilor de partid. Grümberg). Anghel Schor. Stoica (Cohn) şi Ghizela Vass. Solomon. B. dosar nr.N. Solomon Ştirbu. 15. cel puţin 6 erau evrei: S. 30. evreii ar fi reprezentat doar 3. 226 În următorul mandat al C. 24. Constantinescu (cu controversa de rigoare. Barbu Solomon. C. 9. Stenograma la http://www. Leonte Tismăneanu. 4.8% din populaţia României.C.M. numărul şi ponderea lor reale (i.16% în iulie 1947. cf. 11. Tatiana Bulan (Leapis). sub semnătura lui Leone Răutu. Rachmuth. Mişa Levin. 20% din şefii adjuncţi de secţie. în 1948.R. aproape jumătate din membri (6 din 13) erau evrei – I. Gr. 35. 8.N. 18. Petre Lupu. Cotovschi. 10. Gaston Marin. supra). v. Iosif Bogdan (Solomon). 33. C. Mihai Florescu. aceasta era condus de un român – Gheorghiu-Dej. 12. din 8 membri.M. Petre Grosu (S. 12. 17.osaarchivum. 8. 3. A. Răutu. iar al 15-lea probabil unul dintre Avram Bunaciu. erau ale unor evrei: 1. plus probabil şi al 6lea. Miron Şerban. Luca.55%-4. Braeşter. 14. Cât priveşte Secretariatul P. 13.M. în aprilie 1953. Petre Lupu (Pressman). când comunitatea evreiască mai cifra oficial în jur de 0. secţia Organizatorică.I.shtml). 10.I. Iosif Rangheţ (Rangecz). în activul central al U. 10.. Radio Europa Liberă (emisiunea din 10 august 1965. 19. Stoica. Gh. la secţia infamă Propagandă şi Agitaţie a Comitetului Central. iar între cei 5 adjuncţi Ofelia Manole. 16.S. cuprindea 72 nume. Petre Borilă şi Radu Dulgheru. 13. (1955 -1960). Chişinevschi. 5.C. A. iar în ansamblul secţiei 22 evrei din 61 activişti în total (adică 36%) (A. bazată pe criteriul minimalist al naţionalităţii autodeclarate. 1.6. Melita Apostol (Scharf). 7. C-tin Borgeanu (Löwensohn).C. 29. Luka). 13. Avram Şerban (Asriel).C.C. respectiv 3. Răutu.C. Manole (Zeitman). Emanoil Vinea (Vainstein). 5. în 1952 de pildă.e. Mihai Roller. În continuarea multiplelor exemplificări posibile. Ghizela Vass.R. Virgil Ioanid.R. fd. 16. 9. Al. Mihail Novicov (Neuman). 14.N. Paul Cornea. 164 . al P. 32. Moghioroş şi A. Antoaneta Pană (Burah). 51/1949. O. Leonte Răutu (Oigenstein). 31. Alexandru Moghioroş (Balogh). v. cf. I. Wiliam Suder. V. 7.C. Ion Pas. şi respectiv la un moment la care minoritatea evreiască din România compunea sub 0. 118-21). al P. 14.55% în ianuarie 1951). al P. Simion Bughici. Loncear. Probabil că aceştia erau. Traian Şelmaru (Terner). 12. întocmită la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. Al. 9. 25. Sorin Toma. Moghioroş.R. Bârlădeanu. din care cel puţin 36 (adică exact 50%). iar neoficial probabil 1. Radu Mănescu (Mintzer). Stela Moghioroş (Radoşoveţkaia).C. ff. într-un realitate disonantă faţă de “stasticile” oficiale ale P. Similar. M. 30. 7. Voicu (Rotenberg). 3. 2. Florica Mezincescu. Similar. 20. lista lectorilor nepermanenţi (nesalarizaţi) ai C. 4.. Ana Pauker (Rabinsohn). – secţia Propagandă şi Agitaţie. Mihai Roller şi Nicolae Goldberger). Mihai Frunză (Fruchtman). de unde se recrutau viitoarele cadre ale partidului. Constanţa Crăciun. Miron Constantinescu. aşadar la un an după valul de epurări din 1952.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80.. din cei 16 membri supleanţi ai C. 2.R. B. obiective. Chişinevschi. 22. Valeriu Mironescu (A. Ion Pas (C. în viziunea postului de radio.7% din conducătorii şcolilor centrale de partid şi 50% din şefii de sectoare (apud Ionel 2001: 251-70). Manea (Mendelsohn). 6. Schritter). Vasile Luca (L. Gh.M. la fel cum în Biroul Politic. Ana Pauker (Rabinsohn) şi Vasile Luca (Luka). chiar statului de funcţii întocmit în cadrul secţiei în decembrie 1949. Oprişan. 5 erau cu siguranţă evrei: Corneliu Bogdan. 6. al P. I. Iancu Moscu. s-ar fi redus la 15. Bernard Barath şi Tiberiu Benedek. 15. numărul evreilor din comitet. 11. Ecaterina Chivu (Klein). Nicolae Belu (Schor).C. f.8% din totalul populaţiei ţării. Radu Cernea (Zwieback). Iosif Ardeleanu (Adler).16% (mai exact 4. Bughici (David). Şt. Ana Şoimu. Solomovici 2001II: 17). 23.. 26. Zina Brâncu (Grinberg). secondat însă de Teohari Georgescu (Tescovici). 20% din instructorii de sectoare. 115-6. 28. Al. În acelaşi sens. pe care unii autori evrei se încăpăţânează să-l eticheteze ca antisemit. componenţa etnică a efectivului de activişti. Ilca Melinescu (Wasserman). 8.226 În acelaşi pattern.

o mare parte a aparatului de stat şi de partid era în mîinile evreilor. din 81 de membre ale nou constituitului Comitet Central al Uniunii.) Florica Mezincescu. Romanaţi. 18. Neamţ..N.Of. Timiş-Torontal. 20. Chiar şi Uniunea Femeilor Democrate din România (U. 3. 14. 17.) Ecaterina Sencovici.) “Emilia” [Raia?] Vidraşcu (persoana Emilia Vidraşcu fiind inexistentă în toate documentele de arhivă consultate în eleborarea prezentului studiu) (lista completă în Scânteia. Suceava (cărora li se adaugă în mod posibil judeţul Dâmboviţa). etc. Krohmalnik. Colegiul Farmaciştilor de pildă oferă la momentul 1948 un tablou asemănător: toţi cei 3 membri ai comisiei centrale coordonatoare erau evrei (A. Braşov. Maicu şi Ignace Şerban. I.36.) Ileana (Papp) Răceanu. Bădescu.) Elena Tudorache. 33. ff. Roman.) Micaela Manasse. 10.). Maramureş. Bihor. din totalul de 47 filiale judeţene (oficial “secţiuni judeţene”) supuse reglementării.) Eva Jak. 28. 2. 4. 26.C. fabrica APACA – N. evreii au reprezentat şi în acest caz majoritatea covârşitoare: Casa Scânteii a fost proiectată de H. Maicu (Goldstein). 23. Fălciu.) Ofelia Manole (Zeidner). erau evreice cel puţin 33.I.) Gabriela Berna(c)ki.7%: 1.) Stella Moghioroş.R. Covurlui.U. adică 40. a se citi filosemite.) Lotty Foriş.. M.) preşedinta de onoare Ana Pauker.) Beata (Solomon) Fredanov.R.D. Securitatea română a reuşit în 1964 să sustragă prin fotocopiere raportul de uz intern numit “Evreii din România: o minoritate care dispare”. în 1948. apud Şt.) Elisabeta Luca. 16. din totalul de 155 membri ai acestor comisii. În alte sectoare decât cel pur politic-administrativ. complexul sportiv “23 August” – V. plus inginerii Emil Prager şi Emil Calmanovici. Această veritabilă acaparare de către evrei a poziţiilor-cheie în ierarhia comunistă de stat a fost confirmată în timp inclusiv de surse externe. Botoşani. 25. Sala Palatului – H.) Rozalia Benco şi 31. 82 (adică 52. într-o celebră acţiune de spionaj. 165 . Tutova.) Suzi Kun. 1048. 14. Bernstein – secretar general. plus Tiberiu Ricci şi Romeo Belea.) secretara generală Alexandra Sidorovici-Brucan. dosar nr. 19.) Elisabeta Comnacu (Betty Schuster) şi.A. în care poate 2% din populaţia ţării deţinea peste 25% din posturile cheie ale regimului.) Ghizela Vass. Rothenberg – membri). 6. 7. document în care se afirmă (în traducerea angajaţilor Securităţii): “În 1945. 9. 13. 103/1953. 20. n. – secţia Propagandă şi Agitaţie. 29.) Pia Cialner. Hunedoara. 6.) Elisabeta Strauschi. subl. Râmnicu Sărat. D. Între arhitecţii responsabili de sluţirea brutalistă în stil realism socialist a capitalei.C. Bacău. Medilanski. 13. 12. era dominată autoritar de reprezentante ale comunităţii evreieşti. Juster. Harry Stern.) Alice Benari. recte ambasada S. 11. 21. 4. 12.) Ecaterina (Abraham) Borilă. lista completă în A.” (din raportul înaintat Consiliului Securităţii Statului.) preşedinta activă (executivă) Constanţa-Crăciun. 22. V. 27. în 1950. 8.) Marta Solomon. al P. 32. 15. Braeşter Marcu şi V. 3. 11. 17. 30. (părţile I B) numerele 141 din 22 iunie 1948 (pp. 22. extrem de probabil. În această perioadă se povestea că singura deosebire între Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Economiei din Israel consta în faptul că în ministerul israelian se puteau găsi şi cîţiva arabi.) Liuba Chişinevschi. 18. organizaţie de masă complet aservită puterii comuniste. 8. C.) Olga Vass-Podoleanu.) Ileana Micu (Klein). N.9%) erau evrei (v. apud Solomovici 2004: 509-13 şi Oprea 2002b. numiţi prin ordin al Ministrului Sănătăţii. 5. 7. Tulcea. 10. fd.) 227 1. 22 (adică 46. 21. Ladislau Vass (v.C.8%) erau conduse de evrei227. la Bucureşti. 16. 15.) Ana Guvacov. care avea să ajungă chiar la 2 milioane de membre. Vaslui. complexul sportiv “Dinamo” – N. 2. Mureş. nr. 5713-4)).A. Mihăilescu 2006: 429-30). 5.F. Bădescu şi Marcel Locar. se ajunsese la o situaţie penibilă. aşa încît. Baia. 24. alături de (probabil) neevreul Mircea Alifanti. Dorohoi. Câmpulung.) Rita Sanuielevici.) Marcela David. 38-42). Prahova. 19.) Marieta Negreanu. 9. din al cărei sediu.) Sidy Toma. 5283-4) şi 155 din 8 iulie 1948 (pp.

consilieri superiori. Bogdan (Solomon). soţia lui Ion Vidraşcu (Vania Didenko). chiar şi în ministerele / agenţiile / diversele alte instituţii centrale în care şeful nominal era român(că). A. I. soţia lui Vasile Vaida. plus numeroşi alţi diverşi funcţionari evrei la nivelurile ierarhice imediat inferioare ale centralei ministerului (A. 229 Într-o enumerare selectivă care nu include zecile de cupluri în care soţul deminat era. Cecilia (n. Barhad (direcţia Farmacii şi Medicamente).). în eşalonul doi câteva zeci. soţia lui Gheorghe Vasilichi. Brill. Leon Solomon (adjunct al Direcţiei Igienă). n. de la şofer la frizer sau de la medicul personal la garda de corp şi. Ani. H. şefii de direcţii (cu o singură excepţie. C. Brill. agenţiile. Duţa (n. M. proximitatea nepolitică a acestora era ocupată masiv de etnici evrei. inspectorii generali sanitari Mari Goldenstein. în primele luni ale anului 1948. M. prilej pentru organizaţiile evreieşti şi presa aservită partidului comunist de a denunţa diversionist caracterul „antisemit” al manifestării. S. Scharf).C. Ana Toma (n. ministru al Agriculturii (1946-1948) şi prim.229: Elena (n. poziţiile de ministru adjunct. soţia lui Alexandru Drăghici. Glanzstein). de soţii. soţia lui Grigore Preoteasa. Maria (Mira). “radiografii etnice” precum cele sus-prezentate. Adela. soţiile generalilor Marin Florea Ionescu. soţia ambasadorului Mihail Roşianu. A. soţia lui Valentin Ceauşescu. Stere. Feher). G. soţia lui Ion Vinţe. soţia generalului C-tin Antip. Carli. soţia lui Gogu Rădulescu. în a cărui opinie. soţia lui Leontin Sălăjan (el însuşi posibil evreu). “în anii 1944-1950. Solomon. toate conduse de evrei) A. I. Bucicov. miniştrii adjuncţi L. Grosz. Pruteanu (Solomonovici) (direcţia Policlinici şi Spitale). Martha (n. Z. consiliile şi comisiile de stat din România anilor (în special 228) 1948-1952. M. Iordana. Cziko). Aroneanu). soţia succesivă a lui Sorin 228 Prezenţa masivă a evreilor în aparatul de stat imediat după 23 august 1944 având potenţialul de a explica de ce în cadrul manifestaţiei promonarhiste din 8 noiembrie 1945 s-au strecurat şi pancarte cu sloganuri precum „Jos guvernul jidovit!”. Gärtner). P. Zeck. doar câteva persoane de origine evreiască. Hirsch. în jurul său evreii ocupau într-un cvasi-monopol funcţiile de conducere imediat inferioare (i.. Witner). însă. M. etc. la rândul său. soţia lui Grigore Răceanu. Sara.e. Betka (n.În esenţă. soţia lui Miron Constantinescu (el însuşi probabil evreu). Felicia (n. etc. soţia lui Traian Săvulescu.). soţia lui Stoica Chivu. secretar general. 166 . Constanţa (Helene). soţia colonelului V. e. Pinsler. […]” (apud Solomovici 2003: 33. Leon Panţer (şeful adjunct al Direcţiei Medicină Curativă). P. Florica (n. Franche (direcţia Igienă şi Medicină Preventivă). cărora li se adăuga majoritatea evreiască a cadrelor didactice de la şcoala de admnistratori de spitale şi instituţii de ocrotire de pe lângă minister (M. Rudich). Salzberg. Kreindler. ministrul aromân Florica Bagdasar era înconjurat la Ministerul Sănătăţii de: secretarul general Ofelia Manole-Vinea (n. Hertha Schwammen). soţia lui Gheorghe Apostol. supra şi infra] şi respectiv chestionează sever competenţa şi/sau natura intenţiei unor autori precum H.A. Schmitzer. Raia. soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu. Natalia Scurtu (Koroţkova) – membru în Colegiul Ministerului. subl.B. chiar şi în cazurile în care ocupanţii poziţiilor politico-administrative la vârf erau români. şefi de direcţii şi/sau departamente. Spre exemplu. Ipolit Derevici. soţia ambasadorului Nicolae Cioroiu. Ileana (Ilonka Papp). Klein). în vârful ierarhiei de partid şi în Consiliul de Miniştri se aflau. etc. Sulamita. Grossman).şi respectiv al doilea vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1948. Mauriciu Blechman şi Ilie Lazarovici. Dunăreanu (Mendelsohn). de la cele oficiale româneşti la cele diplomatice americane sau de la surse evreieşti la autori comod etichetaţi şi implicit repudiaţi sub eticheta-anatemă “antisemiţi”. Ecaterina (n. spectaculos de frecvent chiar. soţia ministrului Apărării Ion Ioniţă. mizându-se astfel pe aparenţa “românităţii” puterii administrativ-politice. Zeitman). pot fi operate pentru toate ministerele. Custon. Luş Leibovici. S. Vaisenberg. soţia ambasadorului Nicolae Guină. A. Alice (n. soţia lui Gheorghe C. O. Elza. Dorina (n. Kuller. Wolfsohn). soţia lui Gogu Petrescu (fratele Elenei Ceauşescu). În sfârşit. Melita (n. Şaim (direcţia T. Ecaterina (n. evreu. 1948-1949).). prima soţie a lui Emil Bodnăraş. D. Bulcan şi Jean Moldoveanu. Grom şi Gh. Solomon). Metch. Brikner). În mod frecvent. Gabriel Barbu (Feldman). confirmate din multiple surse.). „Jos jidanii”. Ele confirmă diversele estimări ale ponderii evreilor la vârful piramidei administrativ-politice de tipul celor avansate de Dej şi Răutu [v. Maller.g..

a rămas suprareprezentată în rândurile deţinuţilor politici şi ale rezistenţei anticomuniste din munţi. 167 . suprareprezentată în proporţii chiar de ordinul miilor la sută la vârful ierarhiei de stat. comuniştii evrei erau peste tot. […] în Armată.C. o asemenea realitate cuantificabilă statistic generează următoarea pre-concluzie de natură sociologică: din punct de vedere etnic. puterea administrativ-politică instaurată parţial după 23 august 1944 şi complet din 1948 a fost reprezentativă mai degrabă pentru minoritatea evreiască din România. aidoma unei “caste etnice” la vârful organizaţiei. soţia colonelului de Securitate Pavel Aranici. Elocvent în acest sens şi totodată lăudabil ca sinceritate. admite că: “în primii ani de domnie ai tovarăşului Gheorghiu-Dej. Strihan în Solomovici 2004: 401). unde românii reprezentau o minoritate statistică adesea insignifiantă.S. soţia lui Gheorghe Pană (preşedinte al C.Toma. în Biroul Politic şi înaltul aparat de partid. etc. între care şi “[r]ealizarea de căsătorii mixte cu activişti de partid consacraţi. prim secretar al Legaţiei României la Washington la începutul anilor ’50. Gall). soţia ilegalistului şi ulterior activistului Mihai-Bujor Sion (şeful sectorului Presă la secţia Propagandă şi Agitaţie în anii ‘50) (A. Subsecvent.G. care. Samoilă). […] în organismele de stat. cumnata lui Teohari Georgescu). soţia generalului-maior Nicolae Cambrea (subşef al Statului Major în 1947). prin contrast. Medi (n. religios şi al opţiunilor politice. Procuratură şi în Miliţie. Sarina (n. culturii şi ale administraţiei de stat […] Este adevărat. al U. în anii ’70). Selina (n. Securitate.R. economice şi culturale […] ” (Solomovici 2001 II: 42). Teşu Solomovici. în a cărui opinie. Tereza (Ungar). soţia lui Paul Mitrache. Antoaneta (n. cu evreii suprareprezentaţi de zeci de ori faţă de ponderea minorităţii lor la nivel naţional şi chiar majoritari absolut. O asemenea serie halucinantă (având în vedere mărimea absolută a comunităţii evreieşti din Româniaşi deci limitele obiective ale “plajei de selecţie” a unor soţii evreice) pare să confere substanţă tezei fostului general de Securitate Neagu Cosma. secretarul Uniunii Ziariştilor între 1959 şi 1967). Elisabeta (n. decât pentru majoritatea română. prima soţie a lui George Macovescu (Solomovici 204: 506). Burăh). Lupu). până şi un autor evreu. în deceniile postbelice ar fi existat chiar un plan bine articulat al elitei politico-militare israeliene privind maximizarea influenţei asupra României pe mai multe căi. Gheorghe Pintilie şi respectiv Constantin Pârvulescu. evreii comunişti ocupaseră fotolii în toate etajele superioare ale politicii. soţia lui Gheorghe Dinu (alias “Ştefan Roll”. dar şi cu tineri care prezentau perspective de promovare” (Cosma 1994: 273). Wechsler). În multe sectoare de activitate ale aparatului politic şi de stat comunist se remarcă o veritabilă stratificare etnică a personalului.

APARATUL REPRESIV (Securitate. fostul procuror Şlomo Leibovici-Laiş sau jurnalistul Teşu Solomovici). Se cuvine precizat că acestei “tabere” îi este inclusă în bloc. se disting două tendinţe şi “tabere” asociate acestora: “minimalistă” .) pregătirea academică superioară a exponenţilor săi. 230 Grup minuscul căruia i s-ar putea subsuma spre exemplu Florin Constantiniu. dincolo de rarisime exemple de cercetare ştiinţifică obiectivă şi neutră230.) Într-o perspectivă de ansamblu asupra publicisticii în materie. publicistul Harry Kuller. “antisemiţi”. în majoritatea lor insuficient instruiţi în tehnici şi metode de cercetare. ca “extremişti”.. şi în consecinţă cu o propensiune spre radicalizări şi generalizări lipsite de fundamentare. analiza poziţiei şi rolului evreilor în Securitatea din România primilor ani de după război pare chiar mai distorsiontă şi polarizată decât cercetările consacrate evreilor din aparatul politicadministrativ al aceleiaşi perioade. caracterizată de o tendinţă regretabilă de a minimaliza.a. Jandarmerie. Marius Oprea). colonelul Gheorghe Raţiu ş. Miliţie. etc. şi memorialistica unor multipli foşti ofiţeri de Securitate precum generalii Neagu Cosma şi Nicolae Pleşiţă. etc. cvadruplu avantajată de a. fundamentată de principiul sine ira et studio. pe atât de expeditiv. tendinţă tributară probabil unui subiectivism defensiv inerent în faţa acuzaţiilor generalizante ale“taberei adverse”.grupând în majoritatea ei covârşitoare evrei (exemple marcante politologul Vladimir Tismăneanu. de către majoritatea “minimaliştilor”. etichetaţi pe cât de frecvent. 168 . dar nu numai (ex. sau Cristian Troncotă. bagateliza sau relativiza contribuţia evreilor la instaurarea şi consolidarea aparatului represiv în România. fie aceasta academică sau jurnalistică. Prima facie. fie acestea de tip academic sau informativ. şi respectiv “maximalistă” – grupând autori ne-evrei (goim). Grosso modo. “ultranaţionalişti”.

b.) reţeaua informaţională internă comunităţilor evreieşti din ţară231, c.) remanenta penurie, precaritate şi obscuritate a surselor primare de cercetare accesibile public (i.e. a documentelor oficiale interne ale Securităţii), şi d.) relativismul uneori dificil surmontabil în literatura de specialitate al definirii operaţionale a “evreităţii”, tabăra “minimalistă” pare să se fi impus, cel puţin în mediul academic şi al cercetării universitare. În esenţă, teza acesteia afirmă că în Securitatea anilor imediat postbelici, evreii din România ar fi fost suprareprezentaţi doar într-o măsură nesemnificativă în raport cu ponderea lor în totalul populaţiei statului din acea perioadă (adică aprox. 2,5% la recensământul naţional operat pentru momentul ianuarie 1948). Practic, în sprijinul acestei teze se furnizează o singură informaţie de natură statistică (şi aceasta de fapt eronată, v. infra), preluată în multiple lucrări – o comunicare făcută de către directorul general al Direcţiei Generale a Securităţii poporului, Gheorghe Pintilie (el însuşi minoritar) în cadrul unei “şedinţe de analiză a muncii” din 11 februarie 1949, statistică indicând defalcat în funcţie de organizarea Securităţii următoarea “componenţă naţională” a personalului de ofiţeri: - D.G.S.P. - aparatul central232: 890 români (adică 85,3%), 127 evrei (12,2%), 7 maghiari (0,7%), 5 ruşi, 6 greci, 2 armeni şi 6 de alte naţionalităţi; - D.R.S.P.-uri (cumulat): 1781 români (80,1%), 192 evrei (8,6%), 205 maghiari (9,2%), restul 15 ruşi, 12 iugoslavi, 5 cehi, 4 germani (la aproximativ aceeaşi pondere în populaţie cu cea a minorităţii evreieşti), 3 bulgari, 3 greci şi 3 armeni; - D.R.S.P. Bucureşti: 260 români (90,6%), 22 evrei (7,6%), restul 2 maghiari, 1 rus, 1 armean şi 1 polonez; - Total D.G.S.P.: 3334 români (83,9%), 338 evrei (8,5%), 247 maghiari (6,2%), 24 ruşi (0,6%), 13 iugoslavi (0,3%) şi 17 alţii (0,4%) (v. Deletant 1995:63, Troncotă 1999:337, Solomovici 2001II: 44, etc., etc., etc.) Invocând exclusiv această informaţie de natură statistică, “minimaliştii” formulează corespunzător şi concluzii de tipul:

231

Argumentul riscă să pară frivol, dar poate fi fundamentat exemplificator în multiple instanţe; spre exemplu, în spaţiul publicistic nu există o „probă” solidă a identităţii evreieşti fostului ofiţer de securitate (iar în viaţa publică profesor d e economie) Dorel Oprescu, însă un necrolog al acestuia din revista Realitatea Evreiască este suficient, el menţionând inclusiv numele său de naştere (Edelstein) şi înmormântarea sa în cimitirul evreiesc „Filantropia” din Bucureşti (v. http://www.romanianjewish.org/db/pdf/nr237/pagina14.pdf) – aşadar proba, prin coroborare cu alte elemente de identificare, a identităţii sale etnoreligioase. 232 Fosta Siguranţa Statului (1944-1948) a fost transformată în Direcţia Generală a Securităţii Poporului (D.G.S.P.) prin decretul-lege nr. 221 din 28/30 august 1948, absorbind şi fostul Serviciu Special de Informaţii (S.S.I.), cu atribuţii în spionajul extern. Noua instituţie, subordonată Ministerului Afacerilor Interne, era organizată după un model matricial în 10 Direcţii Naţionale (centrale) după criteriul funcţional (specificul activităţilor) şi în 13 Direcţii Regionale ale Securităţii Poporului (D.R.S.P.) după criteriul geografic -administrativ: Bucureşti, Braşov (cu servicii judeţene Făgăraş, Odorhei, Trei Scaune, Ciuc), Cluj (Mureş, Turda, Năsăud şi Someş), Constanţa (cu servicii judeţene Ialomiţa şi Tulcea), Craiova (Vâlcea, Gorj, Mehedinţi şi Romanaţi), Galaţi (Putna, Brăila, Râmnicu Sărat, Tecuci şi Tutova), Iaşi (Neamţ, Bacău, Fălciu şi Vaslui), Oradea (Sălaj, Satu Mare şi Maramureş), Piteşti (Muscel, Olt, Dâmboviţa şi Teleorman), Ploieşti (Buzău şi Vlaşca), Sibiu (Alba, Hunedoara, Târnava Mică şi Târnava Mare), Suceava (Baia, Botoşani, Câmpulung, Dorohoi şi Rădăuţi) şi Timişoara (Arad, Severin şi Caraş). Prin decretul 50/30 martie 1951, D.G.S.P. s-a transformat în D.G.S.S. (Direcţia Generală a Securităţii Statului). La 20 septembrie 1952 a luat fiinţă Ministerul Securităţii Statului (M.S.S.), care la 7 septembrie 1953 a fuzionat prin absorbţie în Ministerul de Interne. Cel din urmă a fost restructurat la 11 iulie 1956 şi divizat în Departamentul Securităţii Statului , D.S.S. şi Departamentul Internelor (al Miliţiei). Preluând fidel structura fostei D.G.S.S., D.S.S. era compusă la sfârşitul anilor ’50 din următoarele Direcţii Naţionale: I Informaţi i Externe (celebra D.I.E.); II Contraspionaj; III Informaţii Interne; IV Contrasabotaj; V Contraspionaj în Forţele Armate; VI Transport; VII Filaj; VIII Cercetări Penale; IX Protecţia conducerii partidului. Acestora li se adăugau: Direcţia Cadre şi Învăţământ, Direcţia Administraţie, Direcţia Secretariat, plus multiple departamente după specificul activităţilor informative (contrainformaţii radio, arhive, interceptarea corespondenţei, cifru, etc.). 169

“Aşadar, a pune în sarcina diverşilor minoritari întreg cortegiul de orori săvârşite de această instituţie este un fapt nu doar simplificator, ci chiar eronat, menit în fapt sã protejeze imaginea securistului de etnie românã, care n-ar fi avut nimic de a face cu teroarea dezlănţuită în acei ani.” (Nastasă şi Salat 2003: 21) O atare construcţie argumentativă aminteşte involuntar de aforismul atribuit (mai ales) lui Mark Twain - “Există trei tipuri de minciuni: minciuni, minciuni sfruntate, respectiv statistici” – întrucât raţionamentul rămâne sever viciat de cel puţin trei probleme majore interrelaţionate: a.) fiabilitate (i.e. reliability) redusă - dincolo chiar de identitatea minoritară a însuşi comunicatorului cifrelor, Gheorghe Pintilie, născut Timofei “Pantiuşa” Bodnarenko233 (idee, e adevărat, susceptibilă la eroarea de logică argumentum ad hominem circumstantiae), multe voci ale unor foşti angajaţi din sistem afirmă în mod răspicat existenţa unor recomandări oficiale adresate în anii de după război evreilor din partid, presă sau aparatul represiv de a-şi româniza numele, în scopul menţinerii măcar a aparenţei de românitate a instituţiilor statului, aceasta dincolo de cazurile numeroase în care “românizarea” numelor era făcută voluntar234. În plus, comunicarea internă în discuţie a avut loc cu 4-5 luni înainte de decizia suplimentării personalului D.G.S.P. de la 4641 la 7252 persoane235. Ba mai mult, şi incomparabil mai grav, “statistica” în discuţie este frecvent citată eronat şi omisiv; cercetări mai recente (şi totodată mai temeinice) indică drept corecte cifrele de 10% evrei în totalul personalului D.G.S.P. în febr. 1949, după criteriul originii etnice declarate; 15 evrei, adică 25% din totalul celor 60 ofiţeri superiori ai D.G.S.P. – i.e. o suprareprezentare la vârful Securităţii de 900% (!) faţă de ponderea în totalul populaţiei României (vezi, pentru detalii, Oprea 2002: 65-7, Troncotă 2006: 59-60, respectiv Catalan şi Stănescu 2004: 42 şi n. 23, deşi – vezi infra – chiar şi aceste cifre sunt probabil subestimări). În acest context, perpetuarea cu obstinaţie de către “minimalişti” a cifrelor indicate în premieră în urmă cu 15 ani de către Denis Deletant este pe cât de regretabilă, pe atât de suprinzătoare în cazul în care se asumă, totuşi, buna-credinţă a cercetărilor lor; b.) inadecvare metodologică - cifrele avansate sunt, oricum, parte a unei comunicări interne instituţiei, bazate în totalitate pe naţionalitatea declarată (mai exact “originea etnică”) a respondenţilor, în contextul în care, aşa cum prefaţam introductiv, de-a lungul timpului s-au consemnat multiple exemple, atât în PC(d)R, cât şi în securitate, ale unor evrei care se declarau din punct de vedere etnic ruşi, maghiari, români, etc. în ciuda tuturor evidenţelor236 (vezi bunăoară aceeaşi problemă în cazul statisticilor referitoare la membrii P.C.d.R. în perioada ilegalităţii, cu mulţi evrei declarându-se maghiari, de la Alexandru Moghioroş la Ghizela Vass sau de la Nicolae (Miklos) Goldberger la Alexandru Sencovici – o problemă de altfel caracteristică nu doar comuniştilor, ci în genere evreilor maghiarofoni din Ardeal. Or, cu multipli ofiţeri de Securitate evrei, dar autodeclaraţi ca de alte naţionalităţi, pentru atingerea unui grad minimal de rigurozitate
233 234

El însuşi evreu originar din Transnistria, potrivit fostului general de Securitate Neagu Cosma (1994: 32). Vezi, inter alia, Pavel Câmpeanu (n. Benjamin Kaz), care statuează explicit în memoriile sale că nu a existat o obligativitate a românizării numelor (Câmpeanu 2002: 182) şi insistă cu alt prilej că „schimbările de nume nu au fost obligatorii” (apud Badrus 2008: 258), în timp ce fostul demnitar Simion Ţaigăr nuanţează: „după 23 august 1944, un număr de activişti comunişti evrei şi-au schimbat – din proprie iniţiativă – numele evreieşti în nume româneşti. Iniţiativa a fost apreciată de către forurile de partid. În 1946 -1947 au început să se facă recomandări în acest sens, recomandări ce aveau în anumite cazuri caracter de presiune” (apud Fl. Banu 2008: 329). 235 V. Arhiva C.N.S.A.S, fond Documentar, dosar nr. 2559, f. 11. 236 A se vedea de pildă, ca exemplu nesingular, declaraţia hilară prin ingenuitatea ei aparentă a lt. -mj Arnold Platman (fiul lui Marcu) din autobiografia sa depusă la dosarul de la Securitate în 6 martie 1952: „În trecut am fost de naţionalitate evreu, azi sînt de naţionalitate română. Nu posed nici un fel de avere de nici o natură. Nici părinţii (tatăl) nu are nici un fel de avere. Nu am călătorit prin ţări străine. În trecut am fost de religie mozaică, fără a face parte dintr -o sectă religioasă. În prezent sînt ateu. Nu m-am căsătorit în 1949 la biserică”. (A.S.R.I. d.p. nr. 4149/1952). Similar, în autobiografia de la Securitate, Al. Nicolschi (Boris Grünberg) precizează: „naţionalitatea: ateu; religia: ateu” ( apud Solomovici 2001II: 47). 170

metodologică şi acurateţe a concluziilor, o cercetare a relaţiei evrei-Securitate în perioada postrăzboi ar reclama completarea informaţiilor obţinute pe baza autoidentificării etnice a subiecţilor analizei, una prin definiţie relativ-subiectivă, cu alte date şi informaţii, dezirabil obiective (ex. “religia părinţilor”, “religia mamei”, “religia respondentului”, “limba maternă”, “V-aţi convertit?”, “familie mixtă?”, etc.), care să aproximeze concluziile cercetării cât mai aproape de realitatea obiectivă supusă cercetării237; c.) relevanţa redusă pentru înţelegere şi cunoaştere – cifrele în discuţie, chiar şi considerându-le, arguendo, corecte, sunt menite a oferi doar o imagine holistă a structurii etnice declarate a personalului militar superior al D.R.S.P. Aceste cifre: - nu supun analizei cei 4 ani şi jumătate de după 23 august 1944 şi până la 11 februarie 1949238, nu mai puţin marcată de represiuni decât cea de după înfiinţarea formală a D.G.S.P.; nu se includ astfel în analiză sutele de inspectori generali, inspectori, inspectori adjuncţi, chestori-şef, chestori, comisari-şefi, comisari, comisari-ajutor, agenţi de poliţie, gardieni publici şi numeroşi alţi funcţionari civili şi angajaţi militari din variile componente instituţionale ale M.A.I. de dinaintea înfiinţării prin reorganizare a Securităţii; - nu includ în analiză funcţionarii civili ai Securităţii, între care zeci de evrei (de la cadre didactice la profesori ai şcolii de ofiţeri de Securitate de la Băneasa, etc.); - nu iau în calcul celelalte componente ale aparatului represiv funcţionale la acea dată (Apărarea Patriei, miliţie, gardieni publici, procuratura militară, jandarmerie, forţele armate, etc.); - nu discută numărul şi identitatea tuturor informatorilor, respectiv ofiţerilor acoperiţi/conspiraţi (incl. “rezidenţii”); - nu diferenţiază după nivel şi natura de conducere a posturilor sau funcţiilor deţinute de evrei în cadrul Securităţii. Bunăoară, o coroborare a etnicităţii cu nivelul ierarhic al funcţiei oferă o imagine de ansamblu radical diferită de cea propusă de “minimalişti”, ilustrând o suprareprezentare descriptibilă eufemistic ca “majoră” la nivelurile ierarhice superioare ale Securităţii în etapa ei incipientă. Concret, în M.A.I.-D.G.S.P., la momentul de referinţă ianuarie 1949, evreii ocupau următoarele posturi, respectiv conduceau:

237

Ilustrativ, până şi Teşu Solomovici (în Securitatea şi Evreii) admite că în multe cazuri, ofiţerii evrei din Securitate nu -şi declarau corect naţionalitatea, întrebându-se subsecvent „Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi trebuit totuşi să -şi definească naţionalitatea?” – întrebare la care însă autorul, citându-l pe Andrei Oişteanu într-o teoretizare a identităţii evreieşti, alunecă într-un relativism teoretizant regretabil pentru demersul în sine al cercetării. 238 Spre exemplu, tabelul nominal al personalului Biroului Siguranţei din Iaşi începând cu 1 aprilie 1945 era următorul: 1.) Felix Harman – comisar ; 2.) Iosif Hahanu – comisar; 3.) Ilie Polingher – comisar-ajutor; 4.) Marcel Segal - comisar-ajutor; 5.) Vladimir Ursu (în mod posibil român) - comisar-ajutor; 6.) Aron Ahailovici - comisar-ajutor; 7.) Marcu Leibovici comisar-ajutor; 8.) Iţic Marcus – agent; 9.) Max Marcu – agent; 10.) David Iosub – agent; 11.) Ştrul Sumer – agent; 12.) Sender Holtzman – agent; 13.) Ilie Sapsa – agent; 14.) Constantin Armanu – agent; 15.) Rebeca Braverman – şefă de birou şi 16.) Elvira Kohn – impiegată (aşadar, cu certitudine cel puţin 13 evrei, adică 81,25% evrei) (v. Arhiva C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 4048 [cota S.R.I.], ff. 63-65). Similar, peste 90% din angajaţii gradaţi ai Poliţiei oraşului Dorohoi nou-numiţi în mai 1945 erau evrei: şeful Poliţiei Samuel Rohrlich, comisarii Elias Zeltler, Uşer Nadler, Avram Moscovici şi Carol Segal, agenţii de poliţie clasa a III-a Elias Leibovici, Şloim Avram, Favid Schahter, şeful de secţie de gardieni publici Moritz Cojocaru, şeful de birou Iancu Rozenblat, respectiv gardienii publici clasa a III -a Herşcu Naftule, Moise Bacalu, Rubin Derji, Iţic Stern, Aron M. Haim, Ştrul Cojocaru, Gutman Meirovici şi Herşcu Formagiu (v. deciz ia nr. 3694 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne (în M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049. În aceleaşi proporţii etnice, fără a epuiza, fireşte, lista exemplelor, la Poliţia oraşului Botoşani erau numiţi începând cu 1 aprilie 194 5: comisarii Mauriciu Friedman, Sender Segal, Froim sin Iancu şi Mendel Schip, agenţii de poliţie clasa a III -a Marcel Hoffman, Zelig Schahter, Iţic Haffner, Adolf Herşcovici şi Daniel Kleindberg, şeful de secţie de gardieni publici Iancu Nuţă, impiegaţii Moritz Feller şi Bloida Blumenfeld, respectiv gardienii publici clasa a III -a Nuta Anbrecht, Zalman Bodroagă, Şloim Cornester, Nathan Fischer, David Fucs, Gherşin Tenker, Samuel Wexler şi Carol Singer (v. decizia nr. 3697 din 30 aprilie 1945 a ministrului Afacerilor Interne (în M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049). 171

 ministrul Afacerilor Interne - Teohari Georgescu – cu probabilitate confortabilă, evreu (n. Burăh Tescovici, v. supra);  secretarul general al ministerului – George Silviu (n. Silviu Iancu Goliger);  unul din cei doi directori generali adjuncţi ai D.G.S.P. (celălalt fiind rus) – Alexandru Nicolschi (n. Boris Grünberg, v. infra);  6 din cele 10 Direcţii Naţionale ale Securităţii (altfel spus, 60%!): I Informaţii Interne (condusă de col. Gavrilă Birtaş, cu adjuncţii săi lt.-col. Andrei Gluvacov şi col. Gheorghe Adorian), V Cercetări Penale (col. Mişu Dulgheru (Dulberger)), VII Tehnică (col. Szacsko Şandor), VIII Cadre (col. Alexandru Demeter), X Administraţie (col. Ervin Holţier (Holzer)), IV Contraspionaj în Forţele Armate (col Mihai Eugen Breban)239;  cel puţin 9 din cele 13 Direcţii Regionale ale D.G.S.P. (adică 69,2%!): Bucureşti – lt.-col. T. Sepeanu (avându-l ca adjunct pe maiorul Moise Senater); Braşov – col. Kalausek Iosif (Koloman) (avându-l ca adjunct pe col. Adalbert Izsak); Cluj – col. Mihai Patriciu (Grünsperger); Craiova – lt.-col. Eugen Vistig (Wisting); Galaţi – col. Mauriciu Ştrul (cu adjunctul lt. C. Grimberg); Ploieşti – lt. col. Cîmpeanu Constantin; Oradea – col. Ludovic Czeller (Zeller); Suceava – lt.-col. Ioan Popicu (Adalbert Poppig, secondat de adjunctul Dumitru Bacal); Timişoara – Koloman Ambruş;  cel puţin 12 din cele 44 Servicii Judeţene ale Securităţii Poporului (adică 27,2%!): Turda, Ialomiţa, Râmnicu Sărat, Bacău, Satu Mare, Alba, Baia, Botoşani, Rădăuţi, Severin, Caraş, Mureş;  directorul Secretariatului D.G.S.P. – mr. Wilhelm Einhorn (avându-l ca adjunct pe Sharit I. Bogdan);  unul din cele două birouri din cadrul Secretariatului D.G.S.P., era condus de cpt. Emanoil Schmerler (biroul Cifru);  comandantul Şcolii de ofiţeri de Securitate de la Băneasa – col. Ervin Voiculescu (n. Weinberg), plus 5 din cei 7 şefi de catedră ai Instituţiei (Zissu S. Cohn, Raoul David Demetrescu, List, Rigman, Leon Tokatlian, cel din urmă declarat armean, însă de origine evreiască, venit în România via Bulgaria); În cadrul întregului minister de Interne, ofiţerilor D.G.S.P. amintiţi li se adăgau, pe poziţii omoloage:.  şeful Direcţiei Generale a Miliţiei – Pavel Cristescu (Klei(n)man);  locţiitorul politic al ministrului – Mihai (Michal) Boico;  şeful Direcţiei Generale Politice a M.A.I. – Mihai Burcă (Michal Bursch);  locţiitorul politic al Comandamentului Trupelor de Securitate – Iacob Bulan;  şeful spitatului militar M.A.I. – Ernö Kahána (1945-1954, succedat de col. dr. Iancu Herşcovici);  directorul Casei de Cultură a M.A.I. – col. Beria Fuchs, etc. Subsecvent unei asemenea stratificări etnice a personalului în particular al Securităţii şi în ansamblu al M.A.I., cu evreii spectaculos suprareprezentaţi la nivelurile de conducere240, opozant

239

Pilduitor, chiar şi în 1956, aşadar la 4 ani după epurările pretins antisemite din 1952, în Direcţia a II -a a Securităţii, erau în continuare evrei: şeful direcţiei (lt.-col. Szabo Eugen); unul din locţiitorii şefului de direcţie (lt.-col. Holingher Isidor) şi cel puţin 4 din cei 12 şefi de servicii – lt. Col. Adam Mauriciu (şeful Serviciului III), mr. Zalman Marcu (Serviciul VII); cpt. Cojocaru Iulian (Serviciul V) şi cpt. Hida Tiberiu (Serviciul XII), cărora li se adaugă probabil şi cpt. Sauciuc Bruno, şeful Serviciului IX. 240 Aceasta într-o „radiografie” la vârf a Securităţii care chestionează până şi statisticile mai recente, amendate; chiar omiţând toate cazurile supuse mai mult sau mai puţin justificat controverselor, bilanţul de mai sus include prima facie, între cazurile incontestabile: un director general adjunct al D.G.S.P. (Al. Nicolschi), cel puţin 6 şefi de direcţii naţionale şi 9 şefi de direcţii regionale (toţi cu grad cel puţin de lt.-col.), plus colonelul Leibovici, şeful Serviciului Filaj şi Investigaţii, plus 172

poziţiei minimaliştilor, par a descrie mult mai fidel realitatea urmărită aprecierile unor foşti ofiţeri (români) de Securitate. Între aceştia se numără între cele mai sonor figuri fostul general Mihai Caraman, a cărui percepţie este reprodusă textual de jurnalistul (evreu) Teşu Solomovici:
„[…] Mihai Caraman, unul din şefii serviciilor secrete în anii lui Ceausescu şi, apoi, în anii post-revoluţionari... m-a întrebat daca voi scrie adevărul, adică despre năvala comuniştilor evrei, imediat dupa 23 August 1944, în structurile Partidului şi în organigramele serviciilor represive” (Solomovici 2005b, subl. n, nota I.A.).

Din aceeaşi direcţie, fostul şef al Direcţiei I, colonelul Gheorghe Raţiu, evoca modul în care după război “Securitatea a fost dată pe mâna evreilor, ungurilor şi ruşilor, care, în aparatul central şi la principalele unităţi teritoriale, ocupau funcţii de comandă” (Gh. Raţiu 1996: 280), în timp ce fostul general Nicolae Pleşiţă exemplifică pentru Cluj: “Eu, când am fost numit comandant al Regionalei Cluj [anii ’60, n.n.], am putut vedea că în Securitate nu erau decât unguri şi evrei. Ici-colo mai apărea şi câte un român chior. Foarte greu mi-a fost să românizez aparatul din Cluj […]” (apud Troncotă 2003b: 52). Iar din direcţia unui istoric al serviciilor secrete, concluzia reiterează tabloul unei structuri transparent stratificate etnic: “[Î]n funcţiile ierarhiilor de vârf la nivel central şi teritorial au fost preferate de la început persoane alogene, de origine evreiască, maghiară sau de alte naţionalităţi” (Troncotă 1999: 337). În fundamentarea empirică a unei asemenea retrospective aparent pur perceptuale se poate elabora o enumerare fără pretenţii de exhaustivitate a unor evrei activi în mod relevant în aparatul represiv (în mod primar Securitate şi Poliţie/Miliţie, secundar Jandarmerie, Gardieni Publici şi Forţele Armate, imediat după 23 august 1944) (cu numerotare curentă în continuarea celei precedente):
1501. ABRAHAM, Samoilă – din mai 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Bistriţa

(M.Of. nr. 119 din 29 mai 1945, partea I-a, p. 4425);
1502. ABRAM, Herşcu – fost tinichigiu, locotenent de Securitate, emigrat în Israel în 1959 (Caţavencu

2007: 2; Solomovici 2004: 566);
1503. ABRAMESCU, Mircea – în 1946 şef de birou în centrala M.A.I., propus spre avansare la funcţia

de şef de secţie (v. M.Of. nr. 65 din 18 mart. 1946, partea I-a, p. 2429); 1504. ABRAMOVICI, Avram – numit în aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Fălticeni, din luna noiembrie a aceluiaşi an reîncadrat ca agent de poliţie; în sept. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M.Of. nr. 265 din 19 nov. 1945, partea I-a, p. 10093 şi M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8320; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1505. ABRAMOVICI, Avram - între 1944 şi 1945 şimpiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.Of. nr. 261 din 14 nov. 1945, partea I-a, p. 9959); 1506. ABRAMOVICI, Emilia – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (nr. inv. 62, vol. I, u.a. 3/1952, vol. I); 1507. ABRAMOVICI, Moise – după război şef de serviciu în administraţia centrală M.A.I., în ianuarie 1949 reîncadrat ca referent (M.Of. nr. 16 din 20 ian. 1949, partea I-a, p. 655); 1508. ABRAMOVICI, H. Moritz, zis “Mişa” (fiul lui Herşcu) – căpitan, iniţial inspector responsabil cu propaganda în cadrul M.A.I., ulterior şef la Şcoala de Miliţie din Şoseaua Olteniţei până în anii ’60; 1509. ABRAMOVICI, Marcu – la sfârşitul anului 1947 încă agent, la începutul anului 1948 comisar la Serviciul Judeţean de Siguranţă Roman, apoi încadrat cu grad de sublocotenent la Biroul de
colonelul Gheorghe Adorian, adjunctul de la Direcţia I Informaţii Externe, adică – 18 – deja cu trei mai mulţi decât numărul de 15 ofiţeri superiori avansat de Oprea (2002) şi Catalan şi Stănescu (2004). 173

Securitate din Bacău (A.N.I.C., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, ff. 220-319; A.C.N.S.A.S, fond Documentar, dosar nr. 4080 (cota S.R.I.), f. 258; M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8321; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983); 1510. ABRAMOVICI, Marcu - locotenent de Securitate, anchetator al lotului Vasile Luca în 19521954, apoi anchetator la penitenciarul Uranus din Bucureşti (Caţavencu 2007: 2; Solomovici 2004: 566; Jela 2001241); 1511. ABRAMOVICI, Mauriciu – în mai 1945 încadrat în funcţia de şef adjunct de birou în centrala D.G.P.; în oct. 1945 promovat şef de birou (M.Of. nr. 253 din 5 nov. 1945, partea I-a, p. 9718 şi nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3894); 1512. ABRAMOVICI, I. Niculae – în septembrie 1945 numit comisar-ajutor la Poliţia Turnu Severin (M.Of. nr. 215 din 21 sept. 1945, partea I-a, p. 8199); 1513. ABRAMOVICI, Paul – în 1947 inspector general de poliţie în cadrul D.G.P. (M.Of. nr. 251 din 30 oct. 1947, partea I-a, p. 9696); 1514. ABRAMOVICI, Renée – din mai 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei, la Controlul Populaţiei (M.Of. nr. 121 din 31 mai 1945, partea I-a, p. 4518); 1515. ADAM, Mauriciu (n. Mauriţiu WEISZ242) (n. 21.VI.1909 Ludoşul de Mureş, MS) - membru de partid şi căpitan de Securitate, încadrat în 1946 ca şef de birou în cadrul D.G.P., în 1947 promovat comisar şef, şeful Serviciului de Poştă Specială din M.A.I. (1947-1952), apoi, cu grad de lt.-col., şeful Serviciului III din Direţia a II-a a Securităţii; ulterior cercetat disciplinar pentru că în timpul ilegalităţii, la arestare, a avut o purtare laşă, recunoscând legăturile sale în mişcarea muncitorească şi divulgând pe un tovarăş (dosar disciplinar sub numele parţial eronat “Adrian Mauriciu” la C.C.P. (nr. 51/111 din 27.I.1953), vezi pentru coroborare şi nume corect şi A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R., secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 3/1951, f.10; Caţavencu 2007:3; M.Of. nr. 245 din 23 oct. 1947, partea I-a, p. 9500; Dobre et al. 2006: 78; Solomovici 2001II: 43; Banu 2005; Deletant 1995b: 57; Cosma 1994: 68). 1516. ADAM, Iosif – (n. Iosif ADLER) (n. 1926) – membru U.T.C. din 1945, redactor la ziarul Ifjumunkas, în 1951 locotenent de Securitate şi membru supleant al C.C. al U.T.M., în anii ’50 cu grad de maior la Securitatea Bucureşti, în 1960 prezent ca şef al cabinetului de marxism-leninism din M.A.I. (A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – secţia Organizatorică, dosar nr. 105/1951, f.f. 7-8; Caţavencu 2007: 3; Dobre et al. 2006: 216); 1517. ADAM, Zoltan - în iunie 1945 numit comisar la Poliţia oraşului Odorhei (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1518. ADOCHIŢEI, Fany – angajată în 1945 telefonistă în centrala D.G.P., apoi dactilografă principală, în 1948 şefă adjunctă de birou (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4493); 1519. ADORIAN, Gheorghe – în mod eronat considerat român în multiple studii şi cercetări despre Securitate; în fapt evreu maghiarofon originar din Arad, recunoscut ca evreu fost voluntar în Spania243 (şi apoi chiar internat în lagărul de muncă de la Buchenwald în perioada 20 nov. 1943 11 apr. 1945) inclusiv de autorii evrei David Diamant (1979: 370) şi Martin Sugarman (f.a. p. 108); ilegalist în Cluj la începutul anilor ’30, cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA, fond 495 (“România”), inv. 225, dosar nr. 53); după război revenit în România, iniţial în S.S.I., apoi colonel (în 1949) D.G.S.P. şi şef al Direcţiei I Informaţii Externe, uneori menţionat şi ca şef al Direcţiei Politice a M.A.I. (v. Solomovici 2003: 88), probabil începând cu 1950; ulterior cadru didactic şi autor la Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lângă C.C. al P.C.R.; în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist, cu grad de
241 242

Menţionat şi de Toma Roman Jr. în articolul „’Bancherii roşii’, victime colaterale” din Bucureştiul Cultural VI (100). V. decizia ministrului Justiţiei nr. 41731 din 29 apr. 1947 în M.Of. nr. 107 din 13 mai 1947, partea I-a, p. 3770. 243 Coautor, alături de Mihai Burcă, Constantin Câmpeanu, Mihail Florescu, Stan Minea, Iosif Nedelcu şi Valter Roman, al cărţii Voluntari români în Spania 1936 – 1939. Amintiri şi documente (Bucureşti: Ed. Politică, 1971). 174

maior, în Forţele Armate, prin Decretul regal nr. 2066 din 20 oct. 1947 (M.Of. nr. 25 3 din 1 nov. 1947, partea I-a, p. 9763); decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. III-a; căsătorit cu Judith, fiica liderului comunist din Ardealul de Nord Hillel Kohn, profesoară cu grad de conferenţiar la I.P.B. în anii ‘70; stabilit în anii ’80 în Elveţia (via Israel), acolo unde locuia fiica sa, Ana [Cathy? n.n., I.A.] (v. şi I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Solomovici 2003: 88 şi Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 506 n. 15, lucrări care îl menţionează în mod corect ca evreu); 1520. AGHERŞTEIN, Isac (în unele documente “Argeştein”) – în 1946 era şef adjunct de birou în cadrul Comisariatului de Poliţie al oraşului Bacău, în 1948 cu acelaşi grad la Chestura de Poliţie Bacău (M.Of. nr. 163 din 17 iulie 1946, partea I-a, p. 7489; M.Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1948, partea I-a, p. 706); 1521. AHAILOVICI, Aron - din aprilie 1945 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 4048 [cota S.R.I.], ff. 63-65); 1522. ALBERTI, D. Iosif – ofiţer M.A.I., ulterior profesor la Şcoala de Miliţie până în 1962, când va fi trecut în rezervă; 1523. ALBINI, Iancu (n. 1898 Bucureşti) – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (62 vol. I, u.a. 3/1952, vol. I); 1524. ALBU, ? (n. Gyuszi WEISS) - şeful biroului Siguranţei Arad după 1944 (menţionat în Solomovici 2001II: 56); 1525. ALMALECH, Moise – în 1948 era lucrător calificat în centrala D.P.S. (M.Of. nr. 164 din 19 iulie 1948, partea I-a, p. 5969); 1526. ALMALEK, Issim – după august 1944 detectiv în cadrul D.G.P., transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 157 din 14 iulie 1945, partea I-a, p. 5982); 1527. ALTKOPF, Mendel – locotenent-major M.A.I., cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.C. al P.M.R. (nr. inv. 62 vol III, v. şi u.a. nr. 3/1952, vol. II)244; 1528. AMBRECHT, Huta - din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 3697 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1529. AMBRUŞ, B. Coloman (Francisc) (24.II.1907 Livada de Câmpie, Hunedoara – 8.IV.1987, Braşov) (fiul lui Balint şi Ludovica) – colonel de Securitate, membru de partid din 1936; în septembrie 1945 încadrat ca subinspector la Inspectoratul Regional de Poliţie Timişoara, din oct. 1947 însărcinat cu atribuţii în domeniul Siguranţei; ulterior şeful D.R.S.P/D.R.S.S. BanatTimişoara (1948-1951, cu grad de lt.-col.-), şeful D.R.S.S. Sibiu (1951-1952, cu grad de colonel), respectiv şeful D.R.S.S. Braşov (1952-1954-?); decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a III-a, iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. II-a (M.Of. nr. 213 din 19 sept. 1945, partea I-a, p. 8115 şi nr. 228 din 3 oct. 1947, partea I-a, p. 8918; I.R.I.R. & Caţavencu 2004, Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 27, 34, 43; Deletant 1995b: 62; Cosma 1994: 76; vezi şi dosarul de la C.C.P. nr. 412/1059 din 20.II.1952, respectiv dosar A/50 Colecţia “ilegalişti decedaţi”))245; 1530. AMBRUSTER, Emilia – din dec. 1944 impiegată la Poliţia Fălticeni, detaşată la Poliţia Deva, iar ulterior transferată la Poliţia Târgovişte (M.Of. nr. 5 din 8 ian. 1945, partea I-a, p. 90); 1531. AMBRUŞ, Ecaterina – contabil-ajutor la Poliţia Focşani, în mai 1948 transferată la Poliţia Miercurea Ciuc (M.Of. nr. 104 din 7 mai 1948, partea I-a, p. 4143); 1532. ANCEL, Coca – în iunie 1945 numit impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 144 din 29 iunie 1945, partea I-a, p. 5467);
244 245

V şi http://www.adevarul.ro/societate/sanatate/Arhiva-Adevarul-Biserica-Serviciul-Scanteii_0_48596174.html. V. fişa sa sumară la http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/AMBRUS_COLOMAN_FRANCISC.pdf. Vezi şi Caţavencu 2007: 8. 175

1533. ANCEL, Ioil – în aprilie 1945 numit agent de poliţie la Poliţia oraşului Fălticeni, ulterior şeful

serviciului economic de la Miliţia Rădăuţi, ulterior de la Miliţia Suceava; din 1 dec. 1947 agent la Poliţia Fălticeni; destituit în 1954 sub acuzaţia de sionism (dosar la C.C.P. nr. 475/745, întocmit la data de 16.XI.1954; M.Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1948, partea I-a, p. 707; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049; M.Of. nr. 82 din 7 apr. 1948, partea I-a, p. 3077); 1534. ANDREESCU, Matusei (n. Matusei ARONOVICI, fiul lui Nathan şi Clara) (2.IX.1910 Panciu, Vrancea – 5.VIII.1986 Bucureşti) – membru de partid din 1944, comisar-şef la Brigada Mobilă a Siguranţei (1947-1948), în 1947 cu grad de comisar-şef în Direcţia Poliţiei de Siguranţă, apoi căpitan la Direcţia V Cercetări Penale a D.G.S.P. (1949-1951), apoi maior şi respectiv locotenentcolonel, cu funcţia de şef de serviciu (II), apoi de birou la Direcţia VIII Cercetări Penale a D.G.S.S/D.S.S. (1951-1960-1962)246; în 1971 funcţionar la ICECHIM Bucureşti, decorat ca pensionar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a (Decretul nr. 157 din 4 mai 1971); căs. cu Maria (n. Polak) (1910-2000), stabilită ulterior în Israel, împreună cu care a avut doi copii: Nanu Andreescu şi Riri (căs. Covu); (decizia ministrului Justiţiei nr. 85952 din 4 sept. 1947 în M.Of. nr. 237 din 14 oct. 1947, partea I-a, p. 9243; M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10920; M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2632; Watts 2011: 196 n. 2; Dobre et al. 2006: 80; C. Lupu 2011; Troncotă 2006: 63; I.R.I.R. & Caţavencu 2004; Ioniţoiu 2006: 34; Goma 2007: 118; Solomovici 2004: 566; Niculae 2004: 32; Cosma 1994: 48, dosar A/62 Colecţia “ilegalişti decedaţi”, A.NI.C.); 1535. ANTONIU, Samuel (n. Samuel AIZICOVICI) (n. 12.IV.1910 Piatra Neamţ, fiul lui Mateiaş şi Betty; căs. cu Ella) – în februarie 1948 numit comisar-şef în cadrul centralei Siguranţei; după reorganizarea Siguranţei în Securitate maior, şef de serviciu şi locţiitor al lui Dulgheru la cabinetul ministrului de Interne (1948-1952), ulterior director adjunct la Direcţia VIII Cercetări Penale a D.G.S.S. până în 1957, când a fost destituit şi exclus din partid, urmare a descoperirii fostei sale apartenenţe la Partidului Radical Ţărănist în perioada interbelică; deţinut 3 ani247 pentru neglijenţă faţă de securitatea statului (M.Of. nr. 43 din 21 febr. 1948, partea I-a, p. 1519; M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2632; C. Lupu 2011; Neştian 2010: 88; Kuller 2008c: 191; Caţavencu 2007: 12; Dobre et al. 2006: 185; Niculae 2004: 32; Deletant 1995b: 58; Goma 2007: 118; Cosma 1994: 48; v. şi dosarul său de la C.C.P. nr. 925/467 din 27.IV.1957); 1536. APOSTOLESCU, Otto (n. Issersohn?) – directorul casei de Cultură a M.A.I. (în cadrul Direcţiei Generale Politice) timp de câteva luni în 1951248; 1537. APTER, P. Silvia - din 1947 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 122 din 31 mai 1947, partea I-a, p. 4357); 1538. (?) ARANICI, Pavel (n. ARANYCS) – colonel la D.R.S.S. Braşov la jumătatea anilor ‘50, apoi şeful Direcţiei a III-a a Securităţii; ajuns chiar secretar de stat în M.A.I. (1961-1963); cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (2/1956) (I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Cosma 1994: 46, 75; Dobre et al. 2006: 78; C.P.A.D.C.R. 2006: 182); 1539. ARITONOVICI, Milu (Millo) – încadrat iniţial ca şeş adjunct de birou în centrala D.G.P. în septembrie 1945 (M.Of. nr. 200 din 4 sept. 1945, partea I-a, p. 7774); în 1947-1948 comisar în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10920; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 980);

246

V. fişa sa incompletă la http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/ANDREESCU_MATUSEI.pdf. Vezi şi Caţavencu 2007:9 şi Solomovici 2001II: 43. 247 V. fişa sa matricolă penală la http://86.125.17.36/fisapenala.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale++detinuti+politici\A\A+03.+Anghel+-+Ardeiu\Antoniu+Samuel+M/P1060208.JPG. 248 Vezi descrierea actualului centru cultural al Ministerului la http://www.cultura.mai.gov.ro/viewpage.php?page_id=88. 176

1540. ARON, Mauriciu - după război agent de poliţie la Chestura de Poliţie Iaşi; în 1947 însărcinat cu

atribuţii de Siguranţă şi transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi (M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8318); 1541. ARON, Zanben – din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1542. (?) ARONESCU, ? – anchetator şi locţiiitor al comandantului Securităţii din Oradea în 1948 (Solomovici 2004: 566); posibilă identitate cu colonelul Constantin Aronescu, menţionat de multiple surse ca prezent încă la serviciul judeţean Bihor în 1981; 1543. AUBERT, Henry - medic M.A.I. Timişoara, ulterior şeful catedrei de cardiologie UMF Timişoara, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (68/1955); 1544. AUER, I. E. Geza – colonel, profesor la Şcoala de miliţie din Bucureşti până în 1965, ulterior şef de serviciu în Inspectoratul General al Miliţiei (Cosma 1994: 44-83); 1545. AVERBUCH, Iţic (după unele surse fratele Vandei Nicolschi) – colonel, comandantul Securităţii municipale Ploieşti în anii ‘50, avându-i ca adjuncţi pe Mauriciu Ştrul şi pe Şmilovici (Jela 2001; Solomovici 2004: 567); 1546. AVERBUCH, Izu A. - ajutor de comandant la Raionul M.A.I. Codlea, apoi la raionul Făgăraş, participant la reprimarea partizanilor din Făgăraş (cu dosar la C.C.P., nr. 1298/715 din 17.III.1960); 1547. AVRAM, Nusem - între 1944 şi 1945 şef adjunct de birou la Inspectoratul Regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M.Of. nr. 261 din 14 nov. 1945, partea I-a, p. 9959); 1548. AVRAM, Şloim – din aprilie 1945 agent la Poliţia Dorohoi; din sept. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă; în 1949 sublocotenent la biroul V Anchete la Securitatea Dorohoi în cadrul D.R.S.P. Suceava, implicat în lichidarea grupării anticomuniste Macoveiciuc, ulterior locotenent major la Securitatea din Piatra Neamţ, emigrat în Israel în anii ‘80 (M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8320; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983; v. şi Caţavencu 2007: 15; Solomovici 2003: 207-8 şi 2004: 567, 600 – în fapt este vorba de aceeaşi persoană, n.n); 1549. AXELRAT, Sabina – din 1 aprilie 1948 agentă de poliţie la Direcţia Poliţiei de Siguranţă a D.G.P. (M.Of. nr. 82 din 7 apr. 1948, partea I-a, p. 3080); 1550. BACALU, Dumitru (n. David) – din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. 3699 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); din luna noiembrie a aceluiaşi an comisar-ajutor (M.Of. nr. 265 din 19 nov. 1945, partea I-a, p. 10093); ulterior locotenent-major (în 1950), locţiitor director adjunct la D.R.S.P. Suceava în 1949-1950-?; cu referat de cercetare la fd. C.C. al P.C.R., secţia Cancelarie – dosare anexe, nr. inv. 3293, anexa la dosarul nr. 76/1982; (I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Solomovici 2004: 567; Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 277); 1551. BACALU, Marcu – în iunie 1948 numit comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă; ulterior locotenent M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (62 vol. I, u.a. 3/1952, vol. I) (M.Of. nr. 144 din 25 iunie 1948, partea I-a, p. 5360); 1552. BACALU, Moise - din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 3694 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1553. BAKOS, Vencel - în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246) 1554. BANDER, Paul – în mai 1948 promovat comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.G.P. (M.Of. nr. 104 din 7 mai 1948, partea I-a, p. 4144); 1555. BANK, Iosif – în 1953 locotenent la Securitatea din Târgu Lăpuş, iar în anii ’60-’70 era menţionat ca maior la Securitatea din Sighet (v. Vischi şi Ivanciuc 2003);
177

1556. BANTEA, Eugen (n. Eugéne BEER, botezat “Mihail”

) (30.I.1921 Bârlad – 24.XI.1987 Bucureşti) – membru de partid din 1944 în anii ’60 şeful Editurii Militare, colonel, detaşat de la M.A.I. la M.Ap.N. în anii ‘70 (cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (9/1969), promovează treptat până la gradul de general-maior; director al Institutului de Studii de Istorie Militară, în anii ’60-’70 autor al unor lucrări de istoria mişcării muncitoreşti şi istorie militară română (v. şi Kuller 2008a: 51); fratele medicului Corneliu Bantea (Beer); căs. cu Marcela, profesoară de limba engleză; 1557. BARATZ, Israel - după război şef de serviciu în administraţia centrală M.A.I., în ianuarie 1949 reîncadrat ca referent (M.Of. nr. 16 din 20 ian. 1949, partea I-a, p. 655); 1558. BARBU, Daniel (n. Barbu LENOBEL) – anchetator (1945-1950) în Brigada Mobilă a Direcţiei Cercetări Penale, în 1953 locotenent la Direcţia VIII (fostă V) de Cercetări Penale a D.G.S.S., emigrat ulterior în Israel; cu referat de cercetare la fd. C.C. al P.C.R., secţia Cancelarie – dosare anexe, nr. inv. 3293, anexele la dosarele nr. 38/1980 şi 9/1983; (C. Lupu 2011; I.R.I.R. & Caţavencu 2004, Solomovici 2004: 586; Niculae 2004: 32; Jela 2001); 1559. BARTFELD, Leon - în octombrie 1945 numit gardian public pe lângă Poliţia oraşului PiatraNeamţ (M.Of. nr. 231 din 10 oct. 1945, partea I-a, p. 8800); 1560. BĂDESCU, Marcel (n. Marcel BLECHER, fiul lui Lazăr, fratele scriitorului Max Blecher) – originar din Botoşani, intrat în mişcarea comunistă în 1943, după 23 august 1944 iniţial activist de partid, apoi elev la Şcoala pentru ofiţeri M.A.I. (coleg cu Victor Ranga, Iulian Sorin, Pavel Sterescu ş.a.), după absolvire ofiţer la Direcţia Contrainformaţii a Armatei, trecut în rezervă în 1960, ulterior student la Facultatea de Istorie, apoi funcţionar la O.N.T., apoi angajat al comunităţii evreieşti, emigrat în Israel, întors în România după 1989 (M. Blecher-Bădescu în Solomovici 2003: 119-122); 1561. BĂDĂU (? BĂDAN), Alexandru (n. Alexander BRAUNSTEIN) – după august 1944 şeful Comisiei de Control al Străinilor din cadrul M.A.I., originar din Târgovişte; 1562. BĂLAN, Ştrul – după război agent de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Dărăbani, în martie 1948 transferat la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Săveni (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4493; M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); 1563. BĂLTEANU, M. Mihail (n. COLCHER) (n. la Lublin, U.R.S.S.) – locotenent-colonel, profesor de ştiinţe sociale la Şcoala de Miliţie, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (nr. 32/1955), trecut în rezervă în 1962; ulterior autor al unor lucrări social-politice; decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. a III-a; soţia Ritta decedată în sept. 2005 (91 ani) (Cosma 1994, I.R.I.R. & Caţavencu 2004, la intrarea “Boico Mihail”); 1564. BĂRĂNESCU, E. (n. BARANY, Elemer) – evreu maghiarofon, sublocotenent (în 1949), ulterior locotenent, şef de birou în cadrul D.R.S.P. / Raionala de Securitate Cluj (1948-1960) (C. Lupu 2011; I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Jela 2001; Vischi et al. 2005; Gavrilă-Ogoranu şi Baki Nicoară 1999: 180); 1565. BECHER, Mielu – maior de Securitate, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (2/1979) – incertă activitatea sa în perioada urmărită (1945-1965); 1566. BEINER, Sigy (a nu se confunda cu omonimul) – în iulie 1948 angajat ca informator diurnist în cadrul D.G.P. (M.Of. nr. 172 din 28 iulie 1948, partea I-a, p. 6201); 1567. BENEDEK, Ernest – în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.G. C.F.R. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. nr. 52 din 4 martie 1945, partea I-a, pp. 1654-5);

249

249

Vezi pentru schimbarea numelui decizia nr. 114.242 din 13 nov. 1946, în M.Of. nr. 267 din 16 nov. 1946, partea I-a, p. 12.022. 178

1568. BENEDEK, Ştefan (n. 13.VIII.1910) – de profesie lăcătuş, membru P.C.d.R. din 1935; din 1

aprilie 1947 încadrat comisar-ajutor la Biroul de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Baraolt (M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); căpitan M.A.I. (1952); propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R.; 1569. BENIAMIN, Leon - în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 144 din 29 iunie 1945, partea I-a, p. 5467); 1570. BERCOVITZ, I. - din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.Of. nr. 136 din 19 iunie 1945, partea I-a, p. 5127); 1571. BERCOVITZ, Zolman - în sept. 1946 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Sighet (M.Of. nr. 222 din 25 sept. 1946, partea I-a, p. 10432); 1572. BERCU, Bruno - în octombrie 1945 numit impiegat în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M.Of. nr. 231 din 10 oct. 1945, partea I-a, p. 8800); 1573. BERKOVICS, Ludovic - în noiembrie 1945 încadrat în M.A.I. la Serviciul Lagăre al D.G.P., pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.Of. nr. 275 din 30 nov. 1945, partea Ia, p. 10416); 1574. BERARIU, Silviu (n. BERCOVICI) – din 1 aprilie 1945 secretar al Poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. 3699 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); în 1947 numit comisar-şef al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M.Of. nr. 182 din 11 august 1947, partea I-a, p. 7083; M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10923); 1575. BERCIU, Ştefan (13.VII.1928 Bucureşti - 13.I.2000 Bucureşti) – ofiţer la Miliţia Judiciară Bucureşti, secţia Moravuri, între 1947 şi 1967, iar “în civil” autor de piese şi romane poliţiste (Kuller 2008a: 63)250; incinerat la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti; 1576. BERCOVICI, Burăh - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1577. BERCOVICI, Ionaş - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1578. BERCOVICI, Samuil – comisar la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (august 1944 – aprilie 1945, ulterior disponibilizat urmare a restructurării) (Andreescu, Nastasă, Varga 2003a: 99); 1579. BERCU, Iacob – în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 110 din 14 mai 1948, partea I-a, p. 4315); 1580. BERCU, M. Leon (1907-1977) – medic la Prefectura Poliţiei Capitalei (1946-1948), ulterior membru supleant al Comisiei medico-militare mixte a Regiunii a II-a Militare Bucureşti; medicul personal al lui Gheorghiu-Dej şi apoi al altor demnitari comunişti, conferenţiar la I.M.F. Bucureşti, decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls. III-a şi în 1972 cu ordinul “Medicul Sanitar” cls. II-a (cf. Cioroianu 2005: 165 n. 209, ar fi fost de asemenea medicul lui Petru Groza) (M.Of. nr. 175 din 31 iulie 1946, partea I-a, p. 8187; M.Of. nr. 165 din 20 iulie 1948, partea I-a, p. 6002), iar din iulie 1948 repartizat la Sitalul Elias (M.Of. nr. 168 din 23 iulie 1948, partea I-a, p. 6097); 1581. BERDICEVSCHI, Sara (n. ROZENBLATT) – angajată în martie 1948 informator diurnist în cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei din M.A.I., apoi tansferată la Spitalul M.A.I. (v. M.Of. nr. 62 din 15 martie 1948, partea I-a, p. 2279; M.Of. nr. 108 din 12 mai 1948, partea I-a, p. 4264); 1582. BEREŞ, Irma – în noiembrie 1945 încadrată în M.A.I. la Serviciul Lagăre al D.G.P., pe postul de contabilă la Centrul de internare Oradea (M.Of. nr. 275 din 30 nov. 1945, partea I-a, p. 10416); 1583. BERGHER, David – în nov. 1947 numit agent de poliţiei în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.G.P. (M.Of. nr. 271 din 22 nov. 1947, partea I-a, p. 10350); 1584. BERGHER, Haim – angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei Câmpulung, Bucovina (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895);
250

V. şi http://www.crispedia.ro/Stefan_Berciu. 179

1585. BERGHER, Moritz – angajat în aprilie 1948 ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei

Capitalei (M.Of. nr. 85 din 10 aprilie 1948, partea I-a, p. 3232);
1586. BERLINER, Adalbert – în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de

Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246);
1587. BERMAN, Samuel – de formaţie farmacist, în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala

M.A.I. (M.Of. nr. 151 din 3 iulie 1948, partea I-a, p. 5603);
1588. BICHEL, Ion (n. Ivan) (uneori ortografiat Bikel) (n. 1927 Arad) – din grupul lui Serghei

Niconov, încadrat ofiţer în S.S.I. după 1945 (după alte surse încadrat în M.A.I. abia în 1951), cu misiuni sub acoperire în R.F. Germană, Austria, Olanda, Suedia, Polonia ş.a., în anii ’60 cu grad de colonel, suspectat de spionaj în favoarea unor state occidentale (I.R.I.R. & Caţavencu 2004; Solomovici 2003: 449-53; Ozon 2001; Cosma 1994: 44); 1589. BIRALY, Vencel - în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1590. BIRTAŞ, Gavrilă (n. Janoş BIRTAS) (n. 12.X.1905 Baia Mare) – evreu maghiarofon; după propriile declaraţii, membru de partid din 1922 (ar fi fost introdus în P.C.d.R. de către Berger Aladar (v. Dobre et al. 2006: 75)); cu stagiul recunoscut oficial din 1948; fost luptător în Spania, probabil agent N.K.V.D. în M.A.I. (Watts 2011: 196 n. 2; Cosma 1994: 34; Troncotă 2006: 63); din 1946, ca şef al Siguranţei Oradea, în 1947 inspector general în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10919), după înfiinţarea Securităţii colonel, şeful Direcţiei I Informaţii Interne a D.G.S.P. din 1948, destituit în 1952 în cadrul valului de “epurări” şi încadrat ca director în Ministerul Gospodăriei Locale; decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.Of. nr. 110 din 16 mai 1947, partea I-a, p. 3871); 1591. BIRTAŞ, M. Eva (n. Eva ROTSCHILD251) (n. 4.IV.1916, Şimleul Silvaniei) – 24.III.1987 România) – soţia lui Gavrilă Birtaş; membru P.C.d.R. din 1933, referent şef la Serviciul Operativ Securitatea Închisorilor (adjuncta lui Iosif Nemeş) (1949), referentă şi apoi şefă a Serviciului de Cadre din Direcţia Generală a Penitenciarelor (1949-1950, 1950-1952) cu grad de lt.-maj., inspector-prim în Grupa Inspecţii a Direcţiei Lagăre şi Colonii de Muncă din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă, cu gradul de căpitan (1954-1955), pensionată pe caz de invaliditate în 1955; decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. a III-a; 1592. BLANDER, Iosif (Herciu?) – în 1948 plutonier-major la D.R.S.P. Bucureşti, fost lăcătuş (Solomovici 2004: 567); 1593. BLANK, Martin - în 1 aprilie 1947 încadrat comisar de poliţie în D.P.S. a D.G.P. (M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); 1594. BLAUMAN, Ladislau – medic, din iunie 1948 angajat la Spitalul M.A.I. Bucureşti (M.Of. nr. 151 din 3 iulie 1948, partea I-a, p. 5603); 1595. BLAUSTEIN, Laurenţiu – în anii ’50 locotenent de Securitate participant la reprimarea rezistenţei anticomuniste din munţi; menţionat în memoriile lui Ioan Gavrilă Ogoranu, care reproduce o dare de seamă a Miliţiei Raionale Făgăraş din 14 august 1952, respectiv, sub numele neplauzibil “Blaunstein”, de Solomovici, 2004: 567; 1596. BLĂNARU, Sofia – din 1 aprilie 1948 dactilografă stagiară la Inspectoratul Regional de Poliţie Galaţi, Serviciul Siguranţă (M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2631); 1597. (?) BLEHAN, Octavian (după unele surse n. Osias BLECHER) – angajat comisar la Inspectoratul Regional de Siguranţă Iaşi după război (Arhiva C.N.S.A.S., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, f. 219, v şi M.Of. nr. 55 din 6 martie 1948, partea I-a, p. 2037), ulterior cu grad de locotent, iar în 1953-1954 maior, anchetator la Suceava, menţionat ca torţionar în multiple
251

V. şi biografia ei pe saitul I.I.C.C.M.E.R., la http://crimelecomunismului.ro/ro/biografiile_nomenklaturii/#Eva Birtaş . 180

3697 din 30 apr. unde. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 6747. nr. 25.Of.I. p. 1604.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 190 din 18 august 1948.S. I. decizia ministrului Justiţiei nr.Of. în martie 1945 reîncadrat în Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale (fost arhitect-şef al Timişoarei)) (M. partea I -a. p. 1945. 116 din 21 mai 1948. nr. 1599. Solomon-Erwin BLUM252) (n. Oprea 2002: 157). BLUMENFELD. apoi în maquis. BLUM. partea I-a.Of.I. al P. 1601. supra).R. Hary (n. M. 3697 din 30 apr. Samuel – în 1948 lucrător calificat în centrala Siguranţei (M. 1605. Pelin 2005. nr.Of. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Chimiei din cadrul Ministerului Industriei (M. (M. 35 din 11 febr. direcţia Spate din M. 4049). decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1607. 4495). p. BLUMER.S. M. cu care a avut o fiică.R. BLUMENFELD. 52 din 4 martie 1945.G. p. Solomovici 2003: 198. în Forţele Armate. 1598.. 253 1609.L.R. nr. 99243 din 4 oct. 4049).Of. Cosma 1994: 50. Leon . 10875. 9763). I.P.D. (?) decorat în 1971 sub numele dactilografiat eronat “Corneliu Hari [B]ogdan”. BODOAGĂ.093 din 11 dec. partea I-a. şi Caţavencu (2004). & Caţavencu 2004.Of. în M. partea I-a.R.R.Of.XI. (23/1953). 157 din 252 253 V. 82006: 182). 115 din 20 mai 1948. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. şi 2003: 264). a fost “utilizat în exercitarea de presiuni asupra liderului sionist A. pp. partea I-a. partea I-a. 10926. 1213).VIII. Arachelian 2010. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (Dobre et al.P. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. M.din 1 aprilie 1945 impiegat în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.C. I. Vasile – de formaţie şofer. V.A. p. şeful Direcţiei Aprovizionare şi Gospodărie a M. fratele lui Jean Bogdan (v. p.1919 Braşov) (uneori cu nume de serviciu BONDA)– fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. 1602.I. 2066 din 20 oct.R. 4437). nr.. nr.1917 Bucureşti) (uneori menţionat cu prenumele românizat Horia) – în 1957 colonel de Interne. 3895). nr.A.R. decizia ministrului Justiţiei nr.S.Of.A. 125.S. v. 1946. 1603. prin Decretul regal nr. partea I-a. (1955-1960). v. director adjunct al Secretariatului D.A. p. în 1948 informator diurnist în cadrul D.I. BLUMENFELD. căs. 1600.C. p. Bloida . cf.mărturii ale unor foşti deţinuţi politici şi în Raportul C. Iosif – funcţionar civil în cadrul M. la înfiinţare (1948) (I.P.I. 110 din 18 mai 1945. partea I-a. 1608. fiul lui Philip şi Rosa (n. Zalman . 233 din 8 oct. BLUM. alături de alţi “spanioli” (inclus şi în lista lui Solomovici 2004: 136. Doina. BODNAR. ulterior şeful direcţiei tehnicadministrative.P. Horia (Sharit) – în 1950 maior. 1949. 2006: 215.R. menţionat şi în Solomovici (2004II: 567).C. 1947.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. nr. Ervin (n. Harry BERMAN .Of. (M. 1947 (M. v. Sergiu – în august 1948 încadrat comisar de poliţie în D. partea I-a. & Caţavencu 2004. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. partea I-a.I. 1946 în M. cu grad de căpitan. Zissu pentru deschiderea de negocieri economice pentru liberalizarea emigrărilor în Palestina”. după război încadrat iniţial în Securitate. Decretul Consiliului de Stat al R.S. (?) BOCSE. nr. p.. 253 din 1 nov. în jurul anului 2004 identificat încă în viaţă la Craiova. (M. nr. nr. p. 181 . 6. partea I-a. potrivit căruia ar fi fost inginer chimist. p. BODASCHER. ulterior (din 1958?) director general al IPROCHIM în anii ’50-’60. pensionar. 1654-5) 1606. cu Simona.Of. nr. partea I-a. fiul fostului proprietar al magazinului “Luvru” din Bucureşti). în calitate de şef de serviciu la M.Of. BOGDAN. III-a.R. Goma 2007: 118. 110 din 18 mai 1945.P.A. Stark)) (n. 190 din 18 august 1948. nr. 6748). 107 din 15 mai 1945. BOGDAN.Of. Beatrice – în mai 1948 angajată agent principal de poliţie în cadrul D. Otto – după război iniţial funcţionar la Primăria Timişoara.

]. unchiul prin alianţă al lui Vladimir Tismăneanu (I. 1614.cnsas. Isidor (cunoscut mai degrabă cu prenumele prescurtat “Isou” din perioada ulterioară de artist) (1925-2007) – în 1948 comisar de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Gura Humorului (M. ilegalist (membru U:T. menţionat şi în A.R. Israel).N.1912 Frasin. fiul lui Alexandru şi Berta) – evreu maghiarofon.4 mai 1957. 1945.III. 2417. Nicolae (n. 1617. ca locotenent-colonel de infanterie activ în Forţele Armate. Ferentz – în sept.a.S.I. 72 din 26 martie 1946. 1946 în M.1972 Bucureşti) – ilegalist (membru de partid din 1931). Bihor – 2003 Bucureşti) – evreu maghiarofon.R.Of. p. cf. Mihail (n. partea I-a. vol I. Meier ROSNER. 208 din 10 sept.IV. fişei de la Securitate256.: 108). p. M. BOGDAN. 1954). nr. 1945 încadrat ca detectiv clasa II-a în D.şefă de birou (1945-1947). p. Sali (Salomon) (1903-1945) şi o soră .I. Suceava – 10. 1947. 219. 215 din 21 sept. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. BRAND.) Wasserman (1909 – d?).XI.Of.. 1616. Ordine şi Instrucţiuni 1959.1930 Braşov – 2000 Cluj.pdf 182 . Bernard – după război funcţionar la Subsecretariatul de Stat al Aerului de pe lângă Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. partea I-a. nr. 1613. BOICO. Samoilă – după august 1944 agent de poliţie la Iaşi.1900 Bucureşti) – după război inspector în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. anchetat. ulterior pentru scurt timp director adjunct al Uzinelor “23 August din Bucureşti. 1654-5) 1615.G. apoi comisar în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (1945-1948).ro/documente/cadrele_securitatii/BOKOR_LUDOVIC. partea I-a. Ludovic (30. după august 1944 maior. 255 V. din 1935).12. p. 2037). partea I-a. CNAPPE. Alexandru (Leizer) (1906 – 1984 Ierusalim. f. ambii imigraţi din Rusia. fiul lui Meyer (alias “Roman”) şi Fulie (alias “Elena”). partea I-a.. BRATU..090. şi http://www. 225. Arhiva Operativă M. fiul lui Carol) (n. 1618. 1610..Of. 1945. de unde demisionează în sept. inv. 266 din 20 nov. 19854 din 25 febr.VII. fond documentar. BRAUNSTEIN. ff. Jozsef) (6. nr. 10433).S..1950).I.P. 8199). BOICULESI. transferat ca locţiitor politic la Minister (dec. Iosif (n.1969 cu grad de maior255. Nastasă şi Varga 2003b: 175).Of. 222 din 25 sept. pp.Of. 255 din 7 nov. (Arhiva C.IV. M. 19. M. 157 din 4 mai 1971). partea I-a. fond 495 (“România”).R. trecut în rezervă la 31. 9800. dosar 10. 1946. (1946-1947).). BOTOŞENEANU. 10158. precum şi menţiunea lui între voluntarii evrei din războiul civil spaniol în Diamant 1979: 371 şi Sugarman f. dosar nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. M. 1947 . 1947 reîncadrat (retroactiv. fond Documentar. maior (la trecerea în rezervă) la Direcţia Regională / Inspectoratul Judeţean C luj al Securităţii între 1951 şi 1969. f. nr. H.R. 1611. dosar nr. dosar nr. 18.Of. & Caţavencu 2004254 ş. apoi transferat secretar al “Agenţiei Economie Române” de la Moscova. destituit şi trecut în rezervă în 1952. începând cu 15 august 1945). în luan noiembrie avansat la clasa I-a (M. 1619. 1945. 2). voluntar în Spania (1936-1939). 8318). 3617. apoi zeţar la 254 Vezi şi „Marioneta sovietică de la Frasin” în Monitorul de Suceava. nr. 3871). zis “Bibi”) (26. partea I-a. p. în oct. avansat la gradul de general-maior în 1949. decorat în 1947 cu ordinul „Coroana României în grad de Cavaler (decizia nr. nr. 52 din 4 martie 1945. p. Bernard – în august 1945 sergent major la Legiunea de Jandarmi din Trei Scaune (Andreescu. p. partea I-a.C. DJ nr. partea Ia. 1946 (M. 1612.A.-col. apoi înrolat ca ofiţer al Armatei Roşii (1941-1944). Rebeca . muncitor necalificat. 110 din 16 mai 1947. apoi în Brigada Mobilă a Siguranţei Statului cu grad de lt.I. nr. 4048 [cota S. BOKOR.A.Avrum (1905-1934). p. 2786. BRAVERMAN.S.Of.Of. comandant al Comandamentului Trupelor de Grăniceri (1950-1952). a avut 3 fraţi . f. 55 din 6 martie 1948. 28 iunie 2007. nr. BREBAN. nr. disculpat.Of.Pepi (căs. 63-65 şi fond Neoperativ.a.1920 Balc.

anexa la dosarul nr.C.A.XII.I.-nov. 243 n. apoi încadrat cu grad de maior în Securitate.C. reactivat în august 1948 (M. în 1947 cu grad de comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj. Iosef Şulam (zis “Şuli”. după război activist la Sindicatele Unite şi la Comitetul P.N.Of. Cosma 1994: 83. partea I-a. n. încadrat în D. 10924. 2. p.R.VIII. zis “Szighi”) (mai rar menţionat şi ca “Beiner”) – originar din Cernăuţi (n.M. p. p.. vol I. două surori şi un unchi au decedat în timpul războiului în lagărele naziste de muncă obligatorie.R. fost deţinut la Gherla).G. Andreescu. 2002: 12. Lupu 2011. ulterior şeful secţiei I de securitate regiunea Hunedoara-Deva. fond Documentar. Jdanov” (apr. p. I. emigrat în 1970 în Israel (M. după iulie 1941 evacuat de sovietici în Asia Centrală.. membru al comisiei electorale interimare Bihor (1948). dosar nr. 182 din 11 august 1947. Cosma 1994: 83)257.R. 3293.N.P.S. partea I-a. implicat în atacurile asupra Armatei Române la retragerea din 28-29 iunie 1940.C. Goma 2007: 178-9. părinţii săi.. 1957 – mart.G. fiul lui Moise) (5. partea I-a. Hortensia.Of.S.Of.. trecut în rezervă la 15 august 1945. şef al Direcţiei Regionale a Securităţii Cluj. 126/1970. şeful Direcţiei a IV-a a Securităţii (1956-1957). 1621. cu grad de colonel (iul. apoi diverse alte munci până în 1941). 135 din 18 iunie 1945. M. membru al diviziei “Tudor Vladimirescu”.S. după transformarea Siguranţei în Securitate.A. Gheorghe (n. 1620. C. şi deputat ăn Sfatul Popular Regional Oradea (mai 1950 – mai 1952).P. la etajul clădirii ale cărei nivele inferioare erau ocupate de Walter.P. 1622. pe Aleea Alexandru nr. Marghita (1944-1946). M. 1947. iniţial şeful direcţiei a IV-a Contraspionaj în Forţele Armate a D. C. fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. 183 . 2006: 78. BREBAN. 286 din 10 dec.S. şef al Sectorului Sfaturi Populare al C. ulterior colonel dr. Dobre et al. şi din partid în cadrul epurărilor din 1952.. DJ nr. decorat prin Decretul nr. De al tfel. iar apoi locţiitor al comandantului Şcolii de ofiţeri de Securitate din Băneasa.C. transferat în cadrul Serviciului de Siguranţă. 93. Ordine şi Instrucţiuni 1959. III-a.cnsas.G.Of. 1947 – sept. 10.I.S.A.R. I. 1948-apr. Duţu et al. 54. Nastasă şi Varga 2003b: 363-71.1910 – 27. locotenent-major. Pleşa 2010: 124-5. doi fraţi.Tipografia Oradea (1933-1937). 1.ro/documente/cadrele_securitatii/BREBAN_IOSIF. 1961). inv. 204. 3617. studii de scurtă durată la Şcoala centrală de lectori de partid “A.. instructor al Comitetului judeţean P. nr. secretar al Comitetului P. Sigismund. partea I-a. nr. Petre şi Carmela Roman.I. locţiitor al şefului Direcţiei a IV-a Contrasabotaj a Securităţii (1952-1953) unde este avansat la gradul de lt. partea I-a. nr.Of. al P. 1949 – mai 1959).1949). al P. Raul Volcinschi şi Ovidiu Vasilescu. exclus din M. al P. revenit în ţară în 1944.1978 România) – ilegalist cunoscut.M.I. la adresa http://www. secţia Cancelarie – dosare anexe. adjunct al şefului Secţiei Agrare a C.S. Mihai Eugen – fratele lui Iosif Breban. 1949). locţiitor al şefului serviciului Cercetări Penale la serviciul judeţean Cluj al D. ulterior colonel. claitate în care în martie 1946 este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Steaua Roşie”. 116 din 21 mai 1948. nr.pdf.R.A.C.R. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.-col.R. la Serviciul Siguranţă (M. & Caţavencu 2004. 257 Vezi şi fişa sa parţială de la C.M.” cls.A. p. 5099. BRILL. 1921). a III-a. & Caţavencu 2004. f. încadrat după război comisar-ajutor de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea. 6491). 256 Arhiva C. Cosma 1994: 46). deportat în batalioanele de muncă obligatorie maghiare (1943-1944). cu referat de cercetare la fd. Levy 2002: 84.R.. M. nr. director al Direcţiei Judeţene Agricole Oradea (sept. Sălard (1946). ca agent de poliţie clasa a III-a în iunie 1945. ulterior reabilitat (1954?) a locuit împreună cu soţia Janeta şi copii Rodica şi Vlad în Bucureşti. 9. menţionat pentru brutalitatea sa şi în memoriile lui Raoul Şorban.C.R. Oradea (ian. nr. f. BREINER.R. (dec. 4494).R. trecut în rezervă în 1961 (Pleşa 2010: 124-5.S. (1948-1959). trecut în rezervă la 17 martie 1961 cu grad de colonel (Arhiva Operativă M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. 1948). 7085. 180 din 6 august 1948.

C. BULAN. 5627). 136 din 19 iunie 1945. p. 1633. 1944 – iulie 1945) (M. şi ulterior membru al Comitetului de Partid din centrala Ministerului Securităţii Statului. Dobre et al. Wexler & Popov 2002 II: 825. mr.P. Şt. I. avansat la 23 august 1949 general.D. 1971: 210. Diamant 1979: 371.Of.. al P. Iakov). . Cosma 1994: 49. nr. Berindei. renumerotată Direcţia a VIII-a în 1953 (1952 – locţiitor. Andrei . partea I-a. comandant al Comandamentului Serviciilor Armatei (1972-1973).A. 1628. 1997. Mihai (n. 184 . preşedinte al Consiliului Central al Crucii Roşii (1972-1975).. nr. & Caţavencu 2004.I. “Cadrele Securităţii”). avansat căpitan al Armatei Roşii în 1936. 1630. locţiitor politic al comandantului Regimentului I Infanterie şi ulterior al Diviziei I Infanterie “Tudor Vladimirescu” (1943-1944). (1947-1950). 7259). din 1932. voluntar în războiul civil din Spania.C.A. (M. trecut în rezervă în 1963 cu grad de colonel. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (14/1955. 327 din 19 sept. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. când demisionează..A. Francisc (n.R. (M. avansat succesiv până la gradul de colonel (1947).P.N. BRUNER. colonel de Securitate.C.C. p. Ioniţoiu 2006: 43). p. Isidor (în alte documente “Brunner”) – după război agent principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 225. 1631.în martie 1948 numită agent de poliţie în cadrul centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. partea I-a. ulterior i-a succedat lui Dulgheru la şefia Direcţiei Cercetări Penale a Securităţii. Dobrincu şi Goşu 2009: 317)). secţia Cancelarie – dosare anexe. nr.M.Of. în 1965. BUCICOV. partea I-a. 2/1957.A. M. fond 495 (“România”). Michal Iurevici BURSCH) (25.S. fost ofiţer sovietic. nr. partea I-a. A. nr. 165.P.R. Solomovici 2001II: 44. anchetat alături de alţi “spanioli” şi “francezi” în 1953. (M. Buium – din 1 aprilie 1948 numit agent de poliţie în centrala D. 1632.A. v.C. BUIUM. inv. BUTNARU. 6309).Of. trecut în rezervă în 1977. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M.G. 5127). Goma 2007: 118. 1625.Of. 152 din 5 iulie 1948. Cosma 1994: 45.de formaţie tâmplar. 1626. (1950-1952). dosar nr. inv. apoi comandant al Comandamentului Forţelor Aeriene Militare (1953-1956).Of.07. partea I-a. 4313.S. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. soţia colonelului de securitate Valeriu/Valerian Bucicov (Bucikov) (Jela 2001. şeful sectorului de anchete şi cercetări de la Comisia Controlului de Partid (până în 1952).din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M. BRUDER. 1913). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Maria (n. nr.G. Nastasă şi Varga 2003b: 24. 1629.P.I. ? – locotenent major la Securitatea din Oradea în anii ’50 (Kovacs 2006. 1627. şi fişa de la C. 1624. al P. Cluj-Napoca (fiul lui Andrei şi Sara) – d. fost activist C. Troncotă 2006: 123.P.R.Of. Ioniţiu 2008:88.d. 165 din 24 iulie 1945. nr. 4/1956) şi referat de cercetare la fd. Mira) – ofiţer la Direcţia B Contraspionaj a Securităţii în 1951. Jacques – după august 1944 şi până în august 1945. BUTYKA. al P. partea I-a. locţiitor politic al Comandamentului trupelor de Securitate (1945-1952).1914 Paşcani – 1994 Bucureşti) .R.R. comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. apoi comandant al aviaţiei militare şi rector al Academiei Militare din Bucureşti. S. p. p. 187 din 18 aug. BROITMAN.C. p. C. 1953-1963 – şeful Direcţiei).-col. Andreescu. 75. 2006: 79. nr. Catalan 2001/4. BUCHLER. şef al Direcţiei Superioare Politice a Armatei (1956-1964). comandant al trupelor M. avansat gen. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. Watts 2011: 197 n. 164 din 19 iulie 1948. 2006: 183. 3293.C. Ecaterina . Ferdinand – în 1948 definitivat în funcţia de agent de poliţie la Iaşi (M. 5969).1623. Solomovici 2003: 195. şef de birou în centrala D. 51 din 2 martie 1948. şef al Direcţiei Generale Politice a M. partea I-a.1920. 1952). Ferenc Butyka la 13.Of. 1). anexa la dosarul nr. 1945. numit în sept 1952 ministru adjunct al Afacerilor Interne (Decret nr.R.R. (1955) (menţionat şi în C.S.I. ilegalist. p. Gh. 157 din 4 mai 1971). 876 / 2407).R. BRUTARU. membru P. 70.” clasa III-a (Adorian et al.IV. ministru adjunct al forţelor armate (1956-1972). Bucureşti) – evreu maghiarofon.gen. BURCĂ.I. 110 din 14 mai 1948. Iacob (n.

A. CHIPER. M. p. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1947. CALER.I.Of.G.P.Of. 3697 din 30 apr. Solomon – din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Ion (n. 219. 1945.S.Of. 157 din 4 mai 1971).Of. pp.1634. fost frizer al Anei Pauker (C.N. http://freelex. CERLINCĂ.N. 1654-5) 1637.Of. 5982 şi nr.cnsas. 88 din 18 apr. p. KELLER) – funcţionar civil în cadrul M. nr.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău (decizia nr. p. nr. 122 din 31 mai 1947. fişa parţială la http://www. 110 din 18 mai 1945. 3871.din 1 aprilie 1947 încadrat comisar de poliţie în D.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Ştefăneşti.S.C. Mihail . partea I-a. inv. 3293. p. 1635. nr.wolterskluwer. nr. a D. 1642. Teea (ortografiat şi Thea Kaplan) – ilegalistă. 1646. C.S.A. p. p.S. partea I-a. V. 72 din 26martie 1948.1897 Corabia) – după război inspector la Inspectoratul General de Jandarmi. Arhiva C. Corina – în ianuarie 1948 numită comisar adjunct în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 9 din 12 ianuarie 1948.I. p. nr. partea I-a. C. 286 din 10 dec. 7. partea I-a. iar în nov. 1945.P.I. anexa la dosarul nr. 2417. Goma 2007: 118. 3038.aspx?DocumentId=26302. Mihail (n.C. Eugen (n. 1644. p.P.ro/DocumentView. nr. Petre . Suceava) – ofiţer la Direcţia Regională. 1947.şef de serviciu D. Bucureşti (Solomovici 2004: 567).P.G. v.ro/documente/cadrele_securitatii/CERLINCA_EUGEN. M.C. 208 din 10 sept. inclusiv şef de serviciu la Ministerul Turismului (la începutul anilor ’70). nr. p. nr. a III-a (Decretul nr.1933 – 1985. 253 din 5 nov. CĂLIN. 8318. plutonier major şef (în 1949). 240). 1947. ulterior Inspectoratul Judeţean Suceava al Securităţii între 1956 şi 1983. partea I-a. din M.Of. L.P. 3895). CASAPU. 110 din 16 mai 1947. 1647.P.R. nr. partea 258 259 V. CATZ.după august 1944 detectiv în cadrul D.Of.Of. Iancu .G. f. 1640. partea I-a. Cosma 1994: 48). CHELER.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. (M.P. 265 din 19 nov. al P. (?) CHIMION. CANTEA.Of. 4355). nr. p. 1648.S. 1641. 1947.. p. Henri . 107 din 15 mai 1945. 23 din 29 ian. Cerlinca. Michail M. M./D.A. după război ocupând diverse funcţii. dosar nr.R.P. 1636. Clareta – în nov. Mayer . nr. 10094). fond Neoperativ. CHELMAN. 1638. 1639. secţia Cancelarie – dosare anexe.pdf. CAS. (1947-1953). 918.R. CÂMPEANU. 201/1975. partea I-a. partea I-a. 1947. GRIMBERG) (n. 1645. CAPLAN. Botoşani (M. când este trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel259. al P. (4/1968). decorată cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. FELDMAN) – fost lăcătuş. trăia încă în Iaşi în anii ’90 (referat de cercetare la fd. partea I-a. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. Jela 2001. B. nr. nr.. 1649. partea I-a. Lupu 2011. 1945 încadrată ca şefă adjunctă de birou la Inspectoratul regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M. nr.Of. partea I-a.. 157 din 14 iulie 1945. partea I-a. nr. p. 185 .I. 1945 numit comisar-ajutor în centrala D. (M.Of. 1643. pensionat. 30 din 6 febr. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei.G. Lary LEFERMAN. 4049). Iaşi (la un moment dat cu gradul de locotenent-major). 873 din 20 august 1949258) şi respectiv cu ordinul “23 August” cls. nr.S. 9718). (M. 52 din 4 martie 1945. CAFFE. CEASLAVSKI (cu varianta Ciaslavski) . Paul (n. M.Of.Of. Mircea (n. în 1948 plutonier major la D. apoi încadrat ofiţer la D.C.F. M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.S.. III-a în 1949 (Decretul prezidiului M. 2629). M.R.A. partea I-a.Of. partea I-a.S.G. a folosit frecvent ca nume de serviciu şi varianta “Sava Leferman”) – după război comisar-ajutor al Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi. Emanoil – în 1947 era agent sanitar la Penitenciarul Sighet (M.G.R. p. fiul lui Maxim şi Michalina) (1. CHELM. 681).G.

din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. nr. Harry – fost tinichigiu.1937 la Josenii Bârgăului. p. CONICI RAITER. http://www. 8. p.S. M. 10126). 122 din 31 mai 1947. Moses . M. M. 1655.R. 1659. p. nr. la Circa 14 Poliţie (M. 232 din 11 oct. 5228). Gabriel (n. 1656. 8888). p. partea I-a. fişa parţială la http://www. jud. 71 din 25 martie 1948. Galaţi în 1948)260. 266 din 20 nov.V. (M. p. 1947 însărcinată cu atribuţii de Siguranţă (M.I-a.P. Ioniţiu 2008:88. Milly – în 1948 încadrată ca dactilografă în D. Iancu . Sever – în 1948 era comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. nr.P. Lazăr – din iunie 1948 angajat în centrala D. p. CITY. M. trecut în rezervă la 17. partea I-a. N.php 261 V. p.cnsas. Iosif – în ianuarie 1948 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea (M. trecut în rezervă în 1958 (Cosma 1994). a avut doi fii: Dan şi Sorin.Of. COHN. Bucureşti (Solomovici 2004: 569). (M. 208 din 10 sept. nr. COCA.R. 980.of.Of. Burah – în 1948 era comisar la Serviciul de Siguranţă Bacău (M. CHITNER. nr.Of. 1652. nr. 1945. 1665.V. 78). din sept. M. p.P. 10923.P. Mayer – după război şef adjunct de birou în cadrul prefecturii Poliţiei Capitalei.G.R. Bernard – în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei.S. 1661. 159 din 13 iulie 1948. p. nr. p.Of. cu Petria.Of. p. 1945 din funcţia de impiegat la Serviciul Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei pentru neprezentare la post (M. 4517). 1948. partea I-a. I.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/dictionar_no/no/dictionarno_2. CIMPOIEŞU.S. 30 din 6 febr. 1663.Of. nr.Of. 121 din 31 mai 1945.P.Of.. p. 289 din 13 dec. partea I-a.pdf. CHIVU. în cadrul Inspectoratului judeţean Suceava al Securităţii (funcţie de şef de colectiv). 16 din 20 ianuarie 1948.I. p. partea I-a. 15. p. partea I-a. -col. partea I-a. 1650. 5227. partea I-a. nr. transferat temporar ca translatorşef (v.în august 1948 şef de secţie în cadrul M.ro/documente/cadrele_securitatii/CIMPOIESU_GEORGE. p. COHN.1990261). 140 din 19 iunie 1948.Of. CIORTAN. în 1948 plutonier-major în D.procesulcomunismului. 239). 1662.R. partea I-a.P. a D. 182 din 11 august 1947. 2604). partea I-a. 5817). partea I-a. COHN. p.Of.1915 Bucureşti) – din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of.ro/fisiere/tortionari/cautt. partea I-a.S. nr.comunism. Dora (fiica lui Aizic) – cadru didactic civil la Şcoala de ofiţeri de securitate din Băneasa până în 1959. 1653.I. partea Ia. Neştian 2010: 88. Ioniţoiu 2000: 204. Botoşani) – angajat în 1957 la Direcţia Regională Suceava. nr.A. CIOBOTARU. 4 din 4 ian. 1947. & Caţavencu (2004) îl menţionează ca sublocotenent la D. COHEN. COHN. 1948.Of. 1666. Surica – în dec. 8321). când este trecută în rezervă (Cosma 1994). 1947. CHIPER.Of. nr. BN (fiul lui Ioan şi Ghizela Vilhelmina) – d. căs.Of. partea I-a. 1657. partea I-a. 1651. 1654. 1658. unde până în 1989 avansează până la gradul de lt. 176 din 2 august 1948. 1997.Of. 1660. 5360 şi nr. 1947 numită agent de poliţiei în cadrul D. p. partea I-a. CHUSID. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. 11059). Zissu (fiul lui Şmil) – şef de catedră la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa. 6310).I. (M.html. nr. FELDMANN) (n. 7086). disponibilizat în 3 ianuarie 1948 pentru luare de mită (M. 260 Vezi şi http://www. nr. COHN. (M.G. p. 9 din 12 ianuarie 1948. Tarna – după război impiegată la Poliţia oraşului Roman. 144 din 25 iunie 1948. partea I-a. 473). nr. Ancel – demis în nov. COJOCARU. 186 . 1945. nr.G. George (cu variantele Ciompoieşu George şi Cimpoişu George) (n. 1664. 140 din 19 iunie 1948.P. 4355.

cu referat de cercetare la fd. Frederich – în 1947 era comisar-ajutor la Poliţia oraşului Satu Mare (M. ulterior comisar de miliţie până în 1950 (cu dosar disciplinar la C. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.1981. Ştrul) – căpitan M. nr. nr. anexa la dosarul nr. 1669. iar apoi comandant al lagărului de muncă Galeş.R. 1946. 1945. 267 din 21 nov. cererea de schimbare a numelui în M. partea I-a. inv.Of.P. F. secţia Cancelarie – dosare anexe.P. COSTEA. v. COJOCARU. Simion (n. a D. (?) CORNEANU.V.R. Haim Max (n.. (1955). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. M. până la gradul de colonel.P. iniţial ofiţer la D. 3694 din 30 apr. Sandu (n. 237 din 17 oct. Ionel (alias) (n. 1945. partea I-a. 1680. CORNĂŢEANU. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 107 din 15 mai 1945. 3694 din 30 apr. Max H.I.I.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 1348 din 7 ian.C. nr.G. apoi prezent în Direcţia Penitenciare.S. partea I-a. Şloim . Moritz . Adrian – din noiembrie 1945 comisar la Poliţia oraşului Râmnicu-Vâlcea (M.Of.A. 1946 din M. în iunie 1945 la Comisariatul de Poliţie Bacău.C. 3895). M.C. 9964 din 31 ian. 3949). 187 . cu grad de comisar. p. 1672. M.Of. 41 din 18 febr. al P. partea I-a. 120/132 din 25.A. nr. nr.Of. nr. 1668.Of. nr. 10381 (pentru cerere) şi respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. COJOCARU. partea I-a.Of. Valeriu (n. p. CONSTANTINESCU.R. Nuţă AIZICOVICI) – încadrat în M. v. COSTIN. 273 din 28 nov. COHN) – membru de partid. inv. 263 V. 260 din 13 noiembrie 1945. 1670.Of... (dosar 12/1954). 3697 din 30 apr. nr. 1671. 67 din 20 martie 1946. nr. 176 din 4 aug. 72 din 26martie 1948.P. al P.P. nr. 4706 şi nr.colonel de Securitate (în 1953). CORNESTER. 4049). Brăila (fiul lui Samoil şi Tita) – d. p. nr. (M.). 1678. demis în apr. 9071.din aprilie 1945 şef de secţie de gardieni publici la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr.Of. 92 din 17 apr. partea I-a. p. al P.VI. COSSLER. 1516). 1993. 20. (farmacist). 1947. COSMOVICI.I. avansează în cadrul direcţiei regionale. CONSTANTIN. 4264).Of. 4049). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (61/1955). partea I -a. în 1948 la Chestura de Poliţie Iaşi. 1679. (M. 43 din 21 febr. p.Of. p. 1673. p. C.C. Vâlcea – (22. nr.S. 1681.III. Suceava) – angajat în 1949 la D. p. nr.Of. Oradea (1948-1950). nr. COPER. 110 din 18 mai 1945. 1946 “pentru greşeli grave în serviciu” (M. partea I-a. p. COSMA. partea I-a. 2629). 2547.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 1677.C.Of.Of. 110 din 18 mai 1945. M.1928. partea I-a. nr. p. 3293. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 9940). nr. 1945. 110 din 18 mai 1945. Stefan – în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Chesturii de Poliţie Oradea (M.Of. cu care este trecut în rezervă la 21. partea I-a.A. Eugen (n. partea I-a.A. implicat în reprimarea rezistenţei anti-comuniste din Maramureş. partea I-a. partea I-a.R. 23.I.IX. p. p. p. partea I-a.. ulterior inspectoratului judeţean Suceava. 4049).XII. 262 V. iniţial la penitenciarul Aiud. 1675.G. p. partea I-a.S.R.C. ulterior colonel M. 1946 în M. COJOCARU.Of. p. COJOCARU.1951. v.P. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr.C. 81/1970. Ana – în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul Spitalului M. Jenö KRONSTEIN262) (2.1918 Bucureşti) – încadrat după război în D. Suceava. 126 din 6 iunie 1945. p. 1948. sinucis în 1953. 1676. COPELOVICI263) (n.?)1953) . 1375 (pentru aprobare). Ştrul – din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. funcţionar civil în cadrul M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.1907 Brezoiu.A. 108 din 12 mai 1948. nr. 6867). M.I. 10170). trecut în rezervă în 1982 (în dosarul 3/1982 ibid.XII. Gheorghe – din 1 aprilie 1947 încadrat în D. 1946. 1674.1667. Tobias .

nr. M. partea I-a. M.A. 1946 transferat la Siguranţa Oradea cu acelaşi grad (iunie 1946-1948). 1947. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1947. Mîntuleasa nr. nr. 12). a II. 10433. Pavel (n. 5127 şi M. partea I-a. p. sinucis după epurarea Anei Pauker (M.1912 Sinaia. 2002: 52-3. Nastasă şi Varga 2003b: 25. 1693. 253 din 1 nov. Pătrăşcanu) – în iunie 1945 numit comisar-şef în cadrul Prefecturii 188 . partea I-a. al P. p.. partea I-a. în martie 1947 transferat la Poliţia Călăraşi (M.P. 253 din 5 nov. 4517) 1687.1682. nr. inv. Sugarman f. 21 din 26 ian. în 1963 (printr-un decret individualizat) cu Ordinul Muncii cls.Of. Lajos.C. Vilhelm . 136 din 19 iunie 1945. partea I-a. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. fond 495 (“România”). Mureş (M. director al D. 1922 Tg. p. 803. 225. nr.Of.V. cu stagiu recunoscut din 1931. Elizar (n.R. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 9763).Of. p. M. Kovacs 2006. la Circa 12 Poliţie (M.1913 – 26. 43.S. p. I iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. 1947 transferat intern la Serviciul Siguranţă (M.D. partea I-a.R. 22. în sept. care indică numele “Faivel Kleiman”). CZELLER. Simion . p.în iunie 1945 încadrat ca gradian public clasa a III-a pe lângă Poliţia oraşului Tg. Neamţ) – după război şeful Direcţiei Personal în centrala D. (Jela 2001. 10923). Bihor – d. p.G. partea I-a. 1949.P. partea I-a. 60 din 13 martei1 1947. 286 din 10 dec.” clasa a V-a. participant la reprimarea rezistenţei din Maramureş. şeful Direcţiei Personal (1946-1948). partea I-a. 108 din 12 mai 1948. Ludovic (n. menţionat şi în C. nr. (31/1953). 10925. 1688. nr. 1691. (?) CSIZER.A.A. 2 din 2 ianuarie 1948.1986) – ilegalist. 1947. locuia pe str. DASCĂLU. partea I-a. nr. partea I-a. p.S.Of. Fifca KLEINMAN) (18.R. p. Cosma 1994: 76). p. Levy 2002: 104.Of. 110 din 16 mai 1947. Oradea din 1948. îbn acelaşi bloc cu L.I. 286 din 10 dec. 1896). ulterior încadrat inspector general la Direcţia Penitenciare a D.VI. apoi colonel. M. partea I-a. 1946.în nov. 1945. KRAKAUER) – după război comisar la Chestura de Poliţia Iaşi. p. după august 1944 comisar şef la Poliţia Sighet. 2017.. HAIDEN) (n. nr. în Forţele Armate.Of. (1949-1952). CRISTESCU.C. nr.Of. nr. Emil – după război agent de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi. M.P. (M.Of. Leon (n.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. DASCĂLU. CSEN. 4 din 4 ian. nr. 2066 din 20 oct. partea I-a. 833). 1686.A. 3486. 2006: 662/637.P.-a. din 1 dec.Of. 9748. 1689. partea I-a. Elizare M. 1947 (M. nr. respectiv şeful Direcţiei Generale a Miliţiei din M. 1684. 222 din 25 sept. p. Ghedeion – în 1947 comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M. cu nume de familie ortografiat ocazional Zeller. prin Decretul regal nr.C. CSIKI. 1924 Ciocaia. Virgil (n. Solomovici 2004: 569. M. decorat în 1947 cu ordinul „Coroana României” în grad de ofiţer (M.Of. (2/1979). 136 din 19 iunie 1945.. 182 din 11 august 1947.Of. cu grad de locotenent-colonel.VI. Rudolf Iosif – locotenent-colonel de Miliţie (în 1979). CRACAOANU.C. Diamant 1979: 371.R. 121 din 31 mai 1945. CRISTEA. al P. partea I-a. 5128). CROITORU. Duţu et al. 4264). p. Andreescu. Jela 2001.I. partea I-a.a. p. apoi vreme de două decenii director general la Ministerul Industriei Chimice. 61).Of. FRIEDMAN) (n. 1953 Oradea) – evreu maghiarofon. Pavel (n. 259 din 12 nov. respectiv Cseller) (n. Pavel JÖSZEF) – medic la Securitatea din Cluj între 1948 şi 1958. 1692. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. nr.G. 1683.Of. 1694. 1695. nr. Rozalia .Of. după război general. 7084. Zoltan – medic M. DAN. 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Dorohoi (M. 1685. nr. p. CRISTESCU. 1945. 3. Dobrincu şi Goşu 2009: 299. p. 21 ian.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul Spitalului M.R. 1947. DANIELEVICI. partea I-a.Of. Budea 2005. Aurel . 1690.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of.C. 99 din 2 mai 1947. 9926). Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. DANER. dosar nr.P.: 108.I. 3871. Berindei. nr. nr. p.

Cluj. nr. nr. 1706. 2417. al P. 10921).933 din 15 dec.S. 1710. Iaşi (A.S.S.Poliţiei Capitalei (M. nr. partea I-a. nr. 1946.Of.R. DAVIDOVICI.D. partea I-a. Angela – după război impiegată stagiară de arhivă în D. p. şeful biroului 1 Informaţii la Securitatea din Roman.Of. partea I-a. 1945. 11625). 1705.). partea I-a.P.) (fiul lui Eugen Iacov şi Ella) – a avansat treptat de la gradul de căpitan la cel de locotenent-colonel (în 1958). 8050). partea I-a.C. partea I-a.. p.I. 295 din 28 dec. 1696. dosar nr. DAVIDOVICI. cu referat de cercetare la fd. 277 din 29 nov. nr. 126.S.P. (Jela 2001.A. U. Leon – din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. DAVID. trecut în rezervă în 1960. inv. DEITEL.J. Goma 2007: 118. 3872... M. A.C. şeful serviciului 2 la Direcţia Regională Braşov a Securităţii în anii ’50. apoi locotenent.Of.N. anexa la dosarul nr.P. Cosma 1994: 52. p. Martin – începând cu 1 februarie 1948 agent de poliţie la Arad (M. DELEANU. implicat în reprimarea partizanilor anticomunişti din Munţii Făgăraş (deconspirat de către C. p. 122 din 31 mai 1947. 5360). DELEANU. 255 din 2 nov.A.R. 1709.I. 1698. Sache – după război chestor la Prefectura Poliţiei Capitalei.Of. 1697.R. 1711. 208 din 10 sept. Jela 2001. 30. al P. decizia M.C. nr. M. (8/1961 şi 12/1965). 220-319). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1700.S. 548 din 16 octombrie 2003. partea I-a. nr. 83).V. 5466. 11177. ulterior şef de serviciu la Regionala Cluj a D.. I. partea I-a.în 1947 comisar în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.R.F.1927 Usgorod. 76. 9800).G. fond Neoperativ. p. p. nr. 258.P. – v. 1945. 110 din 16 mai 1947. v. nr. Turda. nr. Gheorghe – din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.R. DEBELKA. partea I-a. Liuba . 983).S. partea I-a.C. 144 din 29 iunie 1945. fiul lui Ignaţ şi Pepi) şeful Siguranţei Satu Mare (1944-1948).C. ? – în 1949 maior N. Leibu . 1. DAVIDOVICI.N. 1945 în M. 30 din 6 febr. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul credincios” clasa a III-a (M. DAVIDOVICI. şeful trupelor de securitate din Maramureş (Vischi şi Ivanciuc 2003). nr. partea I-a. 1515). 255 din 7 nov. emigrat în Israel (Solomovici 2004: 570). DAVIDESCU. 1945. nr. Iosif . 1947. al P. preşedintele A. DASCĂLU / DASZKEL. 1947.D.N.. 1947. 189 . 43 din 21 febr. FICHLER) (n.Of. M. Ioniţoiu 2006: 44.Of. p.Of. partea I-a. C.). 1701. p. partea I-a. Monitorul Oficial nr.G.S. 1702. nr. 1704. p. f. post din care demisionează în iunie 1948 (M.R. secţia Cancelarie – dosare anexe. 286 din 10 dec. DAVIDOVICI la 01.G. Ernest (n. ff. & Caţavencu 2004. 3871). 2417. DĂIANU. dosar nr. partea III. după înfiinţarea D.I. 144 din 25 iunie 1948. 220-319).P.Of. p. Emeric (fiul lui Carol) – colonel M. DAVIDESCU. 1699. Isidor – în anii ’50 locotenent de Securitate la Iaşi (unul din anchetatorii lui Octav Bjoza.08.C.R. p.N.VI. 1703. nr. p. Eugen (n. fond Documentar. sublocotenent (în 1949). 110 din 16 mai 1947.C. Carol (n.. DAVID. dosar nr. p. DAVIDSOHN. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 8321. respectiv la Biroul municipal de Securitate Iaşi (A. Avram (fiul lui Şaim) – şeful biroului Planificare Învăţământ la Şcoala de ofiţeri de Miliţie.R.S. nr.R. nr. M. 209 din 14 sept.Of. 4354).S. ff.1910. Pavel (fiul lui Avram) – locotenent-colonel MAI.S. 10557). O.Of. fond Neoperativ.S.C.I.Of. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.Of.1919 Bucureşti) – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. (14/1955).I. 1948.în noiembrie 1945 încadrat ca şefă de birou la Inspectoratul regional de Poliţie Sibiu (M.la sfârşitul anului 1947 comisar la Serviciul Judeţean de Siguranţă Roman (A. partea I-a.. 1708. DAVIDENKO. 9/1957. 4080 (cota S. 1707. posibil agent sovietic. p. în cadrul D. 1948.Of. 3293.Of.A.IV. apoi şeful Serviciului Judeţean Mureş al D. şi Banu 2005).K.C.R.

(M. partea I-a. inter alios. ulterior şeful serviciul 2 Contrainformaţii la Direcţia Regională Banat a Securităţii la sfârşitul anilor ’50 (M.A. Bucureşti cu grad de locotenent.1712.C. 1713. ilegalist. M. DEMETRESCU.R. ocupând funcţia de şef probleme (Jela 2001. preluat. 70). 66.I. 2414). 5/1. deţinut la Târgu Jiu (1941-1944). la un moment dat concediat pentru escrocherie. 22.I.Of. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. ? – locotenent de Securitate la Iaşi. 3/1952 vol. 1724.R. responsabil de partid cu munca de cadre la Odorhei şi Ciuc (1947-1950).R.P. 168 din 18 iulie 1941. (19581968). numit şef al Direcţiei cadre a D.Of. 136 din 19 iunie 1945.evreu maghiarofon. şi N. 10170). 162 din 16 iulie 1946. C.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/rrevolte/docs/revoltetaranesti5. Ladislau – în iunie 1945 încadrat comisar-şef în centrala D.G.C.S. p. Friedrich – fost funcţionar. p. nr. Lomy – şeful arestului M. 7472. 1723. DEUTSCHI. -a (v. 1719. Adalbert – maior M. Cosma 1994: 49).R. DERFLER.Of. DEUTSCH. 5833).Of. 66 din 19 martie 1948. DEMETER.Of. şef de catedră la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1961 (Cosma 1994: 65. 265 V.R. 1720. 110 din 18 mai 1945. 3694 din 30 apr. 1945. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.VIII. şef al Serviciului Inspecţii al M.I. 4708). v. cu grad de colonel în 1952. Emeric . şef adjunct al secţiei Administrativ-Politice a C. Rubin . (1950-1952). DRU(C)KER. inv. nr.Of. “Mihail” (n. al P. cu dosar la secţia Administrativ-Politică a C. I). anchetator brutal. DINU. Solomovici 2004: 570). Samoil(ă) – după război agent de poliţie în cadrul Biroului de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Reşiţa. 62 vol. Solomovici 2003: 195. activist de partid (1945-1947).a.684/1946 de la Direcţia Judiciară a Ministrului Justiţiţiei şi publicarea cererii în M.S. apoi. p. inspector în Corpul de Consilieri şi inspectori ai preşedintelui Consiliului Securităţii Statului.16. DULGHERU.V. emigrat ulterior în Israel (Jela 2001. al lui Emil Calmanovici (Solomovici 2003: 228. trecut în rezervă la 6.I. p. nr. dosarul cererii de schimbare a numelui nr.Of. partea I-a.Of. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. (1957-1958). II.A. Zoltan .C. căs cu Liza Marcusohn (1938).1968 cu grad de general-maior. (32/1955). după august 1944 inspectpr adjunct (1945) 264 V. ilegalist (membru de partid din 1938. DRIMER. 1714. 126 din 6 iunie 1945. al P. nr. v.G. partea I-a. partea I-a.. p. partea I-a. nr. http://www. DEUTSCH. nr. fost funcţionar bancar şi contabil în perioada interbelică la Bacău. DEMETER.I. decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite în apărarea orânduirii sociale şi de stat” cls.C. 1715.S.S. p. Wexler & Popov 2002 II: 825). 1721. al P. partea I-a.R..A. al P. la doar o lună distanţă demis şi deferit Justiţiei pentru fapte penale (M. 153 din 10 iulie 1945. DERJI. 267 din 21 nov. împreună cu soţia sa. Alexandru – în 1952 funcţionar civil în cadrul M.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. la Bucureşti (1940-1941). Solomovici 2004: 579. 265 1725. curs de perfecţionare în U. Mişu DULBERGER ) (16. p. în anii ’50. 5127).M.1920 Budapesta) .P. 1718.C.procesulcomunismului. Frenchel – locotenent de Securitate la Rădăuţi în 1949-1950-?264. Raoul (fiul lui David) – maior. Alexandru (n. Jela 2001.A. 190 . 1716. nr. deţinut în penitenciarele Jilava. partea I-a.1909 Tecuci – 2002 Canada) (fiul lui Sache şi Olga (n. DINHOFER. Marghebus)) – colonel de Securitate.R. funcţie din care va fi demis în 1957.S. coroborat cu intrarea “Frenchel” din Jela 2001 şi. (nr.C. Ioniţă 2010: 29 n.S. 2004: 570. Lugoj şi Caransebeş).din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Chesturii de Poliţie Oradea (M. p.C. partea I-a. de profesie lăcătuş. 4200). DOBROTĂ. u. 4049). pentru câteva luni. I. încadrat în D. dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.P. Troncotă 2006: 64. (1954). Sandor Demeter) (n. 1717. angajat al reprezentanţei comerciale a U. 1722. Solomovici 570). nr.pdf.

cl. p.D. nr. M. A. membru al Direcţiei Organizatorice a C.Of. fond “D”. 1947.-colonel. 1729. 225. p. la jumătatea anilor ’90. 1944 – iulie 1945) (M.A. 1947. în timpul războiului înrolată într-un detaşament local al armatei britanice.P. fond 495 (“România”). (1949-1952). partea I-a. arestat şi deţinut timp de peste 2 ani. de formaţie tâmplar (meserie pe care a practicat-o între 1929 şi 1933 la Budapesta şi Paris).S.?. Kuller 2008a: 127. p. (1948-1950).din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M. 45). C. partea I-a. a emigrat la începutul anilor ’80 mai întâi în Israel. 9763). partea I-a.III.C.) al M.u. apoi pensionat. sub acoperirea de emigrant ( ole hadaş) în Israel (2003: 209-10 şi 2001 II: 43. 1781). ocupând funcţia de şef de birou/serviciu la Direcţia a II-a Contrasabotaj în D.G. ilegalist (membru de partid din 1933) cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. nr. f.Of. III-a. Ordinul Meritul Militar cl. în 1947 încadrat prin decret regal.Of.S. în 1947 detaşat ca membru al Misiunii de repatriere de la Berlin. 1337).S. avansat la gradul de lt. 14/1959 şi 30/1980. Solomovici 2004: 574 ş. decorat de-a lungul timpului cu Ordinul Apărarea Patriei.P. la cealaltă fiică (cu referat de cercetare la fd.1948). cu grad de sublocotenent. (?) DURAND.I. inv. 38 din 16 febr. partea I-a. Silvia (după alte surse Elemer) – emigrată în perioada interbelică în Palestina. în februarie 1948 promovat şef de serviciu (M.C. şeful Serviciului Inspecţii al Direcţiei Generale a Miliţiei (1959-1960). în Forţele Armate (M. al P. 181. Deletant 1999:190. 268. inv. III-a.R. 426. nr. 1728. Eugen . 191 .R. (1956-1957). Wilhelm (după unele surse cu prenumele maghiarizat Vilmos) (n.A. C.O. EINHORN.şi apoi inspector (1946) în cadrul Siguranţei. (1953-1956) (participant la anchetarea membrilor guvernului maghiar în dosarul “revoluţiei” de la Budapesta din 1956). Israel) (fiul lui Victor şi Rozalia) – evreu maghiarofon. revenită în România în 1949. 99.G. Banu 2008: 325. V-a.P. instalat comisar şef la Chestura Poliţiei Cluj în iunie 1945. trecut în rezervă cu grad de colonel la 31 mai 1960. 1677. 256. 44.G. DUŞESCU. 603. 123. 3293. nr.C. 165 din 24 iulie 1945. şeful Serviciului Dislocări şi Domicilii Obligatorii (S. 1727.D. în Canada. Paul – după război şef de secţie în administraţia centrală a M. doc. transferat ca director adjunct la Direcţia I Informaţii Externe a Securităţii şi detaşat secretar I la Ambasada României la Budapesta (1957-1959).A.Of. 1945. cu grad de maior. 2..A.R. 271.1911 Cojocna. internat într-un detaşament de muncă obligatorie în Baia-Mare (19411944). partea I-a. nr. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. apoi şeful serviciului cadre la Inspectoratul Regional Cluj al Siguranţei ( oct. Deletant 1995b: 57. 2006: 122. Medalia 10 ani de la înfiinţarea primelor 266 Citându-l pe Mihai Pacepa. 15 din 18 ian.P. 6306). 69. pentru merite antifasciste. Cluj . (?) EGRI. Louis – comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct.I. partea I-a.A.I. EBNER. 1945 . 127.I. nr. când va fi destituit împreună cu şeful său. Jela 2001: 106-8. (1952).D. 2006: 12. p. 1948. Teşu Solomovici susţine că Einhorn ar fi fost de fapt reactivat după pensionare ca agentul “X-34” şi trimis în Israel în misiune. anexele la dosarele nr. când se pensionează definitiv. membru al Partidului Comunist Francez (1939-1941). dosar nr. Troncotă 2006: 63. şeful Serviciului “c” al M. iar ulterior. ulterior membru Irgun luptând împotriva britanicilor în Palestina preisraeliană. Goma 2007: 118). ales membru al comitetului de partid al M. (1948-?) (Cosma 1994: 25. prezent în Franţa. controlor de calitate la Oficiul de Control al Mărfurilor din Cluj (1960-1967).C. nr.. iar în paralel şeful Direcţiei V (Cercetări Penale) a D. Cosma 1994: 48). locţiitor al şefului Direcţiei Secretariat a D..Of. 1974 în Israel266. 136 din 19 iunie 1945. 253 din 1 nov. combatant în Spania (1936-1938). M.S. emigrat la 21 oct. 5127) 1730. ulterior reabilitat şi angajat la Sfatul Popular Bucureşti. unde locuia una din fiice. secţia Cancelarie – dosare anexe. 2001II: 43 şi 2003: 211-224. locţiitor al şefului Direcţiei a IV-a a Securităţii (1950-1953). şi şeful cabinetului ministrului de Interne Teohari Georgescu între 1948 şi octombrie 1952 (avansat la gradul de general în 1951). 10985. dosar nr. 45. unde obţine şi calitatea de membru al Partidului Comunist Spaniol. 9800. unde lucrează în domeniul tâmplăriei până în 1976.Of. 255 din 7 nov. 1726. Ordinul Steaua RSR cl. Goma 2007: 118. p. Dobre et al.I.

V. 4922). nr. Focşani.1928. partea I-a. 297. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. fişa întocmită de U719/004 din M. implicat în reprimarea rezistenţei anticomuniste în zona Caraş (Solomovici 2001II: 43. Ladislau (fiul lui Adalbert) – căpitan M.C.R. 1949. Medalia Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orânduirii sociale şi de stat (v. partea I-a. Solomon – în iulie 1948 numit comisar de poliţie (M. 135 din 18 iunie 1945. partea I-a. Miriam – în naugust 1945 angajată impiegată la Serviciul Poliţiei Administrative din cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 30 din 6 febr. nr. şef de serviciu în cadrul Direcţiilor II şi III (1964-1967). 267 268 V. 23. (1/1954) şi cu referat de cercetare la fd.R.pdf. nr. 1948. C.M. Ioniţoiu 2006: 27). 257 din 9 nov. 1734. 241 din 22 oct.A. p. 10925). partea I-a. numărul 6 din iunie 2010 al revistei Menora ed. Kovacs 2006.Of. inv. 9870). Ghelniţa. nr.C. Solomovici 2004: 576). 159 din 13 iulie 1948. în 1974 urmare a cererii sale de a emigra în Israel în Ionescu-Gură 2010: 97-98 şi 100-102. 231 din 10 oct.I. 286 din 10 dec. 290. C. p.M. p. 1731.cnsas. Dobre et al. ELEPHANT. Beniamin – fost funcţionar. 9218. p.Of. ELGER.S.VII. 7579). (?) ELIAN. 1947. ELIAS. p. 2006: 280. 5817). 90/1956. şi Watts 2011: 196. anexa la dosarul nr.R. p. partea I-a. EPSTEIN. al P. partea I-a. jud.I.R. M. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.unităţi române. (3/1952 vol. partea I-a.ro/documente/cadrele_securitatii/ERDELYI_ELEMER. ERSEC.Of. p. nr. 256. Dobrincu şi Goşu 2009: 486. nr. Eugen – în iunie 1945 numit comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Bucureşti (din 1948). 1971: 210. 10925. p. în iunie 1948 transferat la Chestura de Poliţie Constanţa (M. & Caţavencu 2004. p. Solomovici 2004: 27 şi 2003: 20810. Gheorghe – funcţionar civil în cadrul M. 1945. avansat sublocotenent în 1950. 632. secţia Cancelarie – dosare anexe. şef de sector la D. (60/1955).Of.. n.: 108. trecut în rezervă în 1981 cu gradul de general-maior268. 1945. CV (fiul lui Ladislau şi Ida) – d. Budea 2005). 3293. 133 din 11 iunie 1948. 1740.. 2007. 1744.E. nr. Norbert . partea I-a. 1732.A. 1743.în octombrie 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. 1742.R. 1738. anchetator.I.Of. 139 din 22 iunie 1945. 5098 şi nr. 286 din 10 dec. ELEKEŞ. p.A.. partea I-a. v.S.a. nr.Of.C.Of.R. când întocmeşte rapoarte despre organizaţia sionistă locală267)..Of. M. 131 din 12 iunie 1945. 1736. 1739.M. ? – şeful securităţii Caransebeş după război. Adalbert (fiul lui Martin) – locotenent-major. 192 . p. I) 1741. II-a. şi fişa parţială la http://www. 1947. maior şi apoi lt. după reorganizarea în forma Securităţii căpitan. Elemer (n. al P. cl.-col. Sugarman f. ERDELYI.I. 18. 1735. apoi plutonier major la D. 8800).R. Iosif . 5247. nr. Oradea) – evreu maghiar.A. 165. C. 1733. partea I-a. EŞANU. M. Toma – după război comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea. partea I-a. Adorian et al. ENESCU. 1746. 194 din 28 august 1945. al P. FAIBIŞ.. p.I. Aliodor – locotenent.A. EŞANU.P. p. M. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1/1953).în iunie 1945 numit comisar la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M.P. nr. Iţic – locotenent (în 1948) la Securitatea din Focşani (1948. Deletant 1995b: 57. Catalan 2001/4.C.R. 2006: 81.C.Of. Medalia Meritul Militar. Liviu – după război comisar la Chestura de Poliţie Iaşi. Oradea în 1948 (M. ELBIM. I. al P.Of. EÖTVÖS. 1945.R. EPEL. 647.P. nr. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. locotenent(-major) la Regionala Braşov a Securităţii (1952-1956). 1745. 5032).C. partea I-a. apoi maior la Securitatea din Braşov în anii ’50 (Bjoza 2006).D. 982. 1737. respectiv şeful Inspectoratului Judeţean Harghita al Securităţii (1970-1981). Troncotă 2006: 53. Berindei. Elena – funcţionar civil în cadrul M.Of. 1. ENGLERT. ulterior vânzător de stofe într-un magazin din Bucureşti (Jela 2001.

5998. 100 din 3 mai 1947.Of. 1945 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. partea I-a. p. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. 4143. 70. 7074).Of. 196 din 25 aug. nr. 4049). 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M.Of. 5180). 5227). 1948. partea I-a. 1754. nr.Of. 3697 din 30 apr.Of. Petru .Of. respectiv locotenent (1950-1952) la Direcţia Regională Prahova/Ploieşti. torţionar la penitenciarele Bacău şi Stoeneşti (“Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. Iacob (în alte documente ortografiat “Feier”) . nr. 1948. p. partea I-a. FAYER. 1947. partea I-a. FARK. 208 din 10 sept. 1761. din 1 aprilie 1948 agent de poliţie la Biroul de Siguranţă al Poliţiei Dărăbani (M. 1947. 6937. din 1 dec. partea I-a.II.cnsas.G. M. 1760.Of. p.G. 26. partea I-a. 1752. Solomovici 2004: 577). FAIBIŞ. şi fişa parţială la http://www. 11026). M.I. cu atribuţii în contraspionaj. FANDEL. 269 V. nr. FEIER. 1755.ro/documente/cadrele_securitatii/FARAGO_ANTON.Of.P. apoi la Poliţia Sfântu Gheorghe. 1749. p. locotenent la Direcţia Regonală Dobrogea (1952-1953). FEIGEL. 104 din 7 mai 1948. partea I-a. Ploieşti) – evreu maghiarofon. 1945. 2037. nr. p. p. FARAGO. 1947. 1947 la Serviciul de Siguranţă din acelaşi oraş. p. 1946. partea I-a. FAIER. sublocotenent (1948-1950). 55 din 6 martie 1948. ulterior ocupând funcţia de şef al Biroului pentru controlul paşapoartelor şi strănilor din cadrul Serviciului de Siguranţă Vaslui (M.S. p. Marcu – după război agent de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi. p. partea I-a. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. partea I-a.Of. iar între 1968 şi 1970 la Direcţia IV. din sept. 142-4). partea I-a. FEIER. p. M.în august 1948 era agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei Siguranţei (M. demisă în august 1948 pentru “grave abateri în serviciu” (M. 1349).Of. nr. Şinca 2006. 1753. partea I-a.Of. nr. 193 din 21 august 1948. 138 din 17 iunie 1948.Of. M. nr. 268 din 22 nov.P. 259. nr. 1750. nr. p. Nandor (alte surse Şandor) . 162. 2888 din 12 dec. 8319). FEIGEL. cap. partea I-a. FARCAŞ. căpitan (din 1963 maior) şi în diverse perioade şef de birou la Direcţia Regională Prahova (1953-1968). 68. Constantin – după război comisar în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi.şef de serviciu în cadrul D. trecut în rezervă în 1970 cu gradul de locotenent-colonel269. 165 din 20 iulie 1948. 1759.Of. în 1945 la Inspectoratul Regional de Poliţie Mureş (M. 5969). 10205). din sept. 1756. p. M.Of. 1748. 2 din 2 ianuarie 1948. Rozina – după război gardiană la penitenciarul Câmpulung-Muscel. FEIERSTEIN. FEIGHENBAUM. 2000. Anton (n. partea I-a. p.în 1948 era contabil la Serviciul Judeţean de Siguranţă Maramureş (M. 164 din 19 iulie 1948. partea I-a. FEINGHERS. 1758. 41 din 18 febr. Vlad – căpitan de Securitate la Cluj în anii ’50 (Jela 2001: 114. p. Andrei – în febr. biroul de contrainformaţii. Ploieşti (fiul lui Calman şi Marta) – d. 3504). 8319). 193 . nr. nr. ? – colonel. 43 din 21 febr. nr. Iancu – în 1948 menţionat ca lucrător calificat în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din cadrul D. pp. 1518). 208 din 10 sept. nr. 140 din 19 iunie 1948. prezent ulterior în cadrul Securităţii locale cu grad de plutonier (M.1747.Of. FARKAŞ. p. partea I-a. de unde în mai 1948 este transferat la Comisariatul Focşani . 1751. p. ulterior emigrat în Israel (Cosma 1994: 45.1922. partea I-a. Martha – în iunie 1948 numită agent de poliţie la Chestura de Poliţie Iaşi (M. p. Jela 2001. nr. partea a XVIII-a). (M. nr. detaşat pentru câteva luni în 1947 la Poliţia Sighişoara. Stefan (uneori ortografiat “Feigl”) – după război agent de poliţia. 1757. v. Solomovici 2004: 577).of. 12. Sami / Saie – din 1 aprilie 1945 comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Hârlău (decizia nr. Solo (uneori ortografiat şi “Feichenbaum”) – după război agent de poliţie la Comisariatul de Poliţie Adjud. n.pdf.Of. 110 din 18 mai 1945. nr.

D. Herman – în sept. partea I-a. ocupa funcţia de şef al cabinetului ministrului M. 168 din 27 iulie 1945. şi fişa parţială la http://www.. Carol . FEYER.din mai 1945 comisar-şef în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 203 din 2 sept. 1774. nr. p. FERARU. 2005a). în noiembrie 1945 avansat la clasa I-a (în noiembrie 1945 încadrat ca detectiv clasa I-a în D. 59 din 11 martie 1948. partea I-a.I. F.C.Of. p. 1773.Of. 31 din 7 febr. 1776. 1008). p. 1770. era transferat de la D. nr. Nastasă şi Varga 2003a: 497-8). Manase (fiul lui Filip şi Ety (n.Of. cumnatul lui Emil Bodnăraş.A. 85/1955. partea I-a.Of. nr. 1948 angajat agent de poliţie la Chestura de Poliţie Cluj (M. FELDSTEIN. nr. 4049).G. Ion . ca detectiv clasa a II-a. cu referat de cercetare la Fd. p. 1945.. 270 V. 2631. FICHLER. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. inv. FELLER. 110 din 18 mai 1945. 4049). 118 din 28 mai 1945. p. ulterior promovat agent de poliţie. 1768.Of. cu grad de căpitan. Aizic-Moriţ (n. (nr. FEYER. Gabriel . M.Of. în 1948 preluat în D. 3293. vol. I şi respectiv II). v.Of. 1763. 7304). GLANZSTEIN) – general M. I. Lipa . 1766.P.n.C. membru de partid. 2006: 80).I. partea I-a. 2006: 184. Ionel (n. p. 110 din 18 mai 1945. C. Izi FINKELSTEIN) (n. (M. V. când este trecut în rezervă cu gradul de maior270 (menţionat şi în C.G. (M. nr. p.P. FEINŞTEIN.P.Of. partea I-a.G. ulterior transferată la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea (M. 1947 transferat pe aceeaşi funcţie în centrala D. nr.A.R.Of.a. (nr. Botoşani (fiul lui Aron şi Haia) – d. I şi III. partea I-a. 1948 era comisar de poliţie în D.pdf. nr. nr.I. 1765..Of. 8320).în mai 1945 încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D.Of. 1764.C. 1767. FELDBLUM. FILLER. Andrei – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. 4517).A. 4743).R. partea I-a. vol. Emilian – în martie 1948 angajat ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.I. 267 din 21 nov. FICHMAN. 1948.P. 1947. n. nr. partea I-a. Andreescu. 2009.P. 2147). al P. 208 din 10 sept. 42 şi 112.ro/documente/cadrele_securitatii/FELLER_AIZIC-MORITZ. v. 30. p. 1775. al P.G. p. şi u. în 1950. 3697 din 30 apr.a. Suceava (în 1958 ajunsese căpitan). Alexandru – după război angajat impiegat în cadrul Primăriei Bucureşti. p.Of. 1769.. până în 1960. p. Stefan – în febr. p.].R. 1948. Alois – în 1945. 1772. 62.P. Aurel (n. la Brigada a III-a a D. inv. nr. u. 4/1957 şi 4/1959.A. 1947. nr.C. nr. (M. iar din sept. nr. FILKER. p. 6412). M.S. 10483)..P.G. Şerper)) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M.C.1762. 9800). (M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 275 din 27 nov. v. al P.C.I.R. FIDLER. un fanatic al sistemului (Solomovici 2004: 578. (M.S. în anii ’50 comandantul Miliţiei Capitalei (Solomovici 2001II: 17. 121 din 31 mai 1945. 124 din 31 mai 1948. Galaţi) – angajat în M. partea I-a. FENY [Remy?. nr. Botoşani) – încadrat la 1 aprilie 1945 ca impiegat la Poliţia oraşului Botoşani (decizia nr. 62 vol. 255 din 7 nov. omonomie cu cel care în 1956.cnsas. FILIP.Of. în nov. v şi M.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne şofer în cadrul Chesturii de Poliţie Galaţi (M. FELDMAN.P. I). secţia Cancelarie – dosare anexe. din 1958 locţiitor de şef de secţie în cadrul secţiei VIII Cercetări Penale a Regionalei de Securitate Suceava. partea I-a. partea I-a. nr. 10170). în cadrul Direcţiei Secretariat (Dobre et al. 194 . p.A. partea I-a.din aprilie 1945 comisar la Poliţia oraşului Fălticeni (M.R. 3/1952.1925. 72 din 26 martie 1948. promovat şef al serviciului de control economic la Miliţia raională Galaţi. 1771. 4380). 3/1952 vol. partea I-a.Of. originar din Iaşi.I.C. 1945. 1947 cu atribuţii de Siguranţă. Elisabeta – din aprilie 1948 impiegată de arhivă în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Baia Mare. partea I-a. anexele la dosarele nr.A.

1786. Ioan (fiul lui Iancu) – locotenent-major.IV. Samuel) – supravieţuitor al Holocaustului cf. FRÂNCU. partea I-a. 1944.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_31. Uşer Rubinovici – evreu basarabean. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. FISCHMAN. în mai 1948 definitivat în funcţia de comisar de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. Herman – după august 1944 gardian public la Comisariatul de Poliţie Vatra Dornei. Cosma 1994: 48). cu grad de sublocotenent.1777. Mureş. v. p. după război numit comisar şef de poliţie şi şef de birou în cadrul Siguranţei.Of. demis “pentru grave greşeli în serviciu” (M. FORMAGIU. partea I-a. nr. 9546).Of.Of. Ioniţoiu 2006: 34. p. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Nathan .Of. (1948-1952) (Jela 2001. 7742). p.Of. nr 201 din 31 august 1948.G.G. nr. 3697 din 30 apr. 1947. 4049).a. 51 din 2 martie 1948. nr. 1948. M. 1945. 131 din 12 iunie 1945. Mişu FROIM) – după război angajat la Direcţia Poliţiei Judiciare a D. Goma 2007: 118. partea I-a. p. după război anchetator în Direcţia V/VIII Cercetări Penale a D. Nică (n. nr. 1789. 253 din 1 nov.P.S. FINKELSTEIN.G. p. şi M. partea I-a. iar în martie 1948 transferat la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Odobeşti. suspendat din funcşie în februarie 1948 (M. inv. Ştefan – după august 1944 comisar-ajutor la Poliţia Focşani. din 1947 transferat intern la Serviciul de Siguranţă.Of. în 1947 încadrat prin decret regal. 1945 încadrat comisar-şef la Brigada Specială Economică din cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Simion (frecvent cu varianta eronată FISCHER) (n. 1782. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cl. profesor de Filaj şi Investigaţii la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1958. 1945. în sept.P. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr. FOLDENBERG. p. 247 din 29 oct. (1947-1956). 1779. 100 din 3 mai 1947. ulterior emigrat în Israel (Niculae 2004: 32. Iosef – în 1945 comisar-şef la Poliţia Câmpulung-Muscel (M.. partea I-a. partea I-a. 1788. 39 din 17 febr.fost frizer şi ilegalist. p. 1790./D. membru de partid din nov. 13529. Sandu (n. Alexandru – dupăp război agent de poliţie la Poliţia Tg.romanianjewish. 11059. 7261.S. Solomovici 2004: 578 şi 2001II: 43. 3505). p. FINKELSTEIN. Din mai 1947 transferat la Poliţia Tecuci (M. 4315). 17. Sandu – în sept.S. p. ? – în iulie 1949 locotenent major de Securitate. FOCŞENEANU. FLORIAN. FISCHEL. 1780.Of. III-a (intervievat şi de Levy 2002: 314). 110 din 18 mai 1945. în Forţele Armate (M. apoi subaltern al lui Dulgheru la Direcţia V Cercetări Penale a D. 4922). 110 din 14 mai 1948. 1945. Herşcu . v. 225.Of. 289 din 13 dec. nr. p. partea I-a. Kuller 2008c: 189).1903.Of. Cosma 1994: 48)271 (v. 1911). Botoşani) . partea I-a. fond 495 (“România”). 9764). nr. dosar nr.: 109).P. 3694 din 30 apr. 1787. FOCŞENEANU.S. FRANCO.Of. nr. 1785. nr. împreună cu fratele său Albert. 198 din 1 sept. 1945 suspendat şi deferit Justiţiei (M. 110 din 18 mai 1945.Of. M. 4049). partea I-a. nr. nr.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 1778.html 195 . partea I-a.Of. pentru merite antifasciste. căpitan (în 1949). Vrancea (M. 1783. partea I-a. fost voluntar în Spania. implicat în supravegherea mişcărilor sioniste (v. dosar F/55 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 199 din 3 sept. M. registrului Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors (United States Holocaust Memorial Museum (2000 III: 57). 2099). p. care a murit în luptă (Sugarman f. FISCHER. 1947. partea I-a. FLORIAN. 1781. p. FONEA. Alexandru – în 1945 era comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Şimleul Silvaniei.Of. 271 Un Simion Fischel din Botoşani este menţionat şi la http://www.G. 7711). p. 1784. partea I-a.

Nastasă. 1806. partea I-a. Vladimir – funcţionar civil în cadrul M. p. 272 V.Of.I. 1799. 2038). 1945 a ministrului Afacerilor Interne.V. 1798.Of. 3697 din 30 apr. 1795. p. p. FREIBERGER. 5127). p.Of. M. p. nr. M.]” (Kornis 2009: 237-8. nr. nr. Naty – secretarul Poliţiei Huşi (1945-1946) (Andreescu. (1/1975). nr. nr. nr. FRIEDMAN. nr. & Caţavencu 2004)272 – încă în viaţă în 2009 în Baia Mare. 1802. 61 din 14 martie 1947. 8318. 191 din 20 august 1947. în sept. FRENKEL. partea I-a. FRIED. nr. 5128 şi M. M. FRIEDMAN. 1793. 980). partea I-a. 1947. a M.. 4922. care îl citează pe generalul Neagu Cosma.Of. 131 din 12 iunie 1945.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. p. nr. nr. unde avansează până la gradul de maior (Vischi şi Ivanciuc 2003. nr. 12.1935 în U.Of.I. 182 din 11 august 1947. 2037.C. FRIEDLÄNDER. v.R. partea I-a. 30 din 6 febr.Of. 1961.Of. 1800. Harry (fiul lui Marcu) – profesor civil de limba ebraică la Şcoala de ofiţeri de securitate din Băneasa până în 1959. 1794. p. FRENKLER. p. Iosif David – în 1948 comisar ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Rădăuţi (M. infra) – funcţionar civil în cadrul M. pentru neprezentare la serviciu (M. partea I-a. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi transferat la Inspectoratul regional de Poliţie Tg. Alexandru – în iunie 1945 încadrat comisar în cadrul Comisariatului de Poliţie Reghin. p. fiul lui Iosif şi Maria) – între 1955 şi 1980 (trecut în rezervă) ofiţer în cadrul Direcţiei Regionale Maramureş.C.cnsas. 110 din 18 mai 1945.R. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Dănilă . partea I-a. 1917)..n.Of. 208 din 10 sept. Ladislau . 1801. 5127). al P. partea I-a. 1792. 4048). 1803. Mureş (M.G.S. partea I-a. 1797. 1796. 136 din 19 iunie 1945. FRIEDMAN. unde avansează succesiv până la gradul de maior. FRIDMAN. nr.C. partea I-a. 7085.Of. şi fişa sa la http://www. 55 din 6 martie 1948. 1804. Erwin-Max (fiul lui Eugen.A. FRIDMAN. partea I-a. M. p. n. Mauriciu . FREIBERG. 9562). p. Iuliu (uneori ortografiat Frind) (n. partea I-a. partea I-a.S.E. partea I-a. M. FRÂNCU. nr.Of. 1805. “s-a numărat printre personajele pline de cruzime ale acestei organizaţii” şi “i-a bătut şi torturat cu mult mai rău decât ‘securiştii’ români [pe doi evrei implicaţi în procesul de spionaj din Comerţul Exterior. FRIDMAN. Raşela – din octombrie 1947 informatoare diurnistă la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.Of. 1947. p. p.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. p.A. al P. 55 din 6 martie 1948.R. nr.I.Of.Of.1791. 136 din 19 iunie 1945. şi Solomovici 2003: 198.. v. Varga 2003a: 130). Isac – în februarie 1948 numit agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă.Of.I. Raluca – în febr. conform unei surse evreieşti. FRINDT. Eugen (între amici “Fritzi”) – fost deportat în lagărul de muncă pentru evreii comunişti de la Vapniarka. partea I-a. 247 din 25 oct. emigrează în Israel după 1989. 7537). 286 din 10 dec. 136 din 19 iunie 1945. 1948 era agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. M.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. FRIDMAN. 1947. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p. (4/1976) (inclus şi în Kuller 208: 439). 110 din 18 mai 1945.R.C. v. din 1948 în Securitate.. partea I-a. FRIEDLANDER.C. 196 . după război încadrat inspector în cadrul D. nr. îndepărtată din serviciu în iunie acelaşi an pentru “grave abateri” (M. Iosif – din mai 1947 agent la Chestura de Poliţie Oradea (M. 10926). I.R. Klara (uneori ortografiat “Clara”) – în aprilie 1945 numită impiegată în cadrul Poliţiei oraşului Rădăuţi. 4049).pdf.Of. 1948.ro/documente/cadrele_securitatii/FRIND%20IULIU. în luna martie 1948 considerat demisionat.C.

1946.A.R. 2006: 184).C. 4049). 1945. Iancsi – anchetator brutal al Securităţii Satu Mare. Nastasă şi Varga 2003b: 156-7).A. 1946 era încadrat ca şef de secţie în Corpul gardienilor publici Satu-Mare (M. Iacob – între august 1944 şi august 1945. FÜLLOP. FUNARIU. Samuilă – în august 1945 comisar ajutor la Chestura Poliţiei din Dej (Andreescu.R. 8320. FUX. gardian public la Poliţia Botoşani (M. nr.R. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 44. 1816. FUCHS. directorul Casei de Cultură a Ministerului de Interne (1949 – anii ‘60) (Solomovici 2004: 579 şi 2003: 207. FRISCH. 1818.R. şi cu variantele de prenume “Behr”. 1824. 1812. Ella – din 1948 dactilografă în centrala D. FROST. 208 din 10 sept. partea I-a.R. FUX. nr. Goma 2007: 118.Of. ? – căpitan în 1945. Botoşani). p. 162. nr. ulterior maior la colonia de muncă de la Cernavodă în perioada Canalului (1950-1953) (Solomovici 2004: 579. FRUNZĂ. respectiv cu numele “Fux” sau “Fucs”) – din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Fălticeni. 197 . M. v.G. 144 din 25 iunie 1948. 5127).P. nr.S.S. Solomovici 2004: 579. când demisionează. din sept. p. germanofon. 142-4. 1817. p. aflat în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. respectiv. FRUCHTMAN.R.I.D. FÜRSZT. nr. cu grad de maior (după alte surse ar fi fost chiar şeful Serviciului Judeţean). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 5360). partea I-a. al P. p. 1815. FUCS. 1947. nr. n. posibilă identitate cu Teodor Friş. posibilă identitate cu “Fuchs Bereş” (n. 1813.A. & Caţavencu 004. 1821.Of.P. H. Beria (în unele documente ale Securităţii ortografiat şi “Fucks”.C.. conform unor surse ar fi fost transferat la Bucureşti la sfârşitul anului 1948 (M.A. Martin – gardian la penitenciarul Gherla în perioada reeducării.R. emigrat în Israel în anii ’60 (Ioniţiu 2008:88. 126 din 6 iunie 1945. al P. Benjamin . comandantul biroului Fălticeni la Serviciul Judeţean Baia al D.Of. 286 din 10 dec. 187 din 18 aug.I. menţionat şi în C. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă.P. Jela 2001). 1947. Şinca 2006. p.C. 1811. FRONESCU. p.în iunie 1945 încadrat comisar la Chestura de Poliţie Timişoara (M. respectiv “Beriş”) – colonel. 1820. (1948-1951). (70/1955). Edgar – funcţionar civil în cadrul M.Of. FROST. de unde s-a şi pensionat (I.responsabil în cadrul Direcţiei Personal a D.fost cârciumar în Gherla. 1810. partea I-a. 136 din 19 iunie 1945. p.I. ? . partea I-a. Iacob (uneori menţionat cu prenumele “Iani”. 7259). Solomovici 2004: 579).P. Troncotă 2006: 70. Sdolomovici 2004: 578-9).I.. 1822. 1814. FRISCHER. nr. p. 2003: 207 şi 2001II: 43. 222 din 25 sept. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a CC al PCR (1955).Of. nr. nr. 110 din 18 mai 1945.C. 1809. 4743). FUCS. Sali – funcţionar civil în cadrul M. 3697 din 30 apr.Of.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. FÜLLOP. Sigismund .Of. (6/1982). 10923. David . 1823. partea I-a. M.S. pp.Of. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1918. care în sept. Cosma 1994: 50). ulterior şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa. 2006: 216. Paul . “Fuchs”. ulterior demis şi angajat la Combinatul de Utilaj Greu Iaşi. partea I-a. (la trecerea în rezervă în 1982). cap. 1808. Elemer (fiul lui Dionisie) – locotenent-major M. partea I-a. I. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. FUCHS. FUCHS.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. partea I-a. M. ? – căpitan la Securitatea Iaşi. 124 din 31 mai 1948. p. Rebeca – numită în iunie 1948 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.I.Of. & Caţavencu 2004. 1819.R. Suceava în 1948.C. Dobre et al.1807. partea I-a. 4707). (M.I. 10432).

. M. GLAS. 1947. 3895). 1945.273. nr. Gerschon – în nov.în febr. “Orest” (n. apoi transferat arhivarajutor la Inspectoratul Regtional de Poliţie Craiova (M. I. şi http://www. p. arhiva secţiei Administrativ-Politică a C. 1946. GHERTNER. partea I-a.A. nr.Of. GALLOVITZ. 1830. 1946. Paul Sterescu-Sternshein ş. partea I-a. 4266). GHERŞIN. partea I-a.după august 1944 comisar şef în cadrul D.I. Clara . Niculae 2004: 32. GHERŞIN. (nr. la Serviciul Lagăre al D.I. n.Of. 72 din 28 martie 1945.Of. 1839.A. 257 din 6 nov. 48 din 28 febr.R. 22 şi 1999: 23.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. (nr. 1826. 1829. p. nr. 1947 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Rădăuţi (M. 275 din 30 nov. 3699 din 30 apr. 5246). 62 vol III. 1833. nr. fiica lui David şi Bella.C. 1997.Of.R. p.Of. p. partea I-a.Of.C. 237 şi Ion N. Alexandru .C. partea I-a. n. 1835. 107 din 15 mai 1945. 62 vol. şeful secţiei 31 Poliţie Bucureşti în 1947 (Deletant 2001: 34-5. Smaranda [probabil Gärtner. Petru . p.anchetator la Direcţia V/VIII Cercetări Penale a Securităţii (C. p. partea I-a. v. GALL.. nr. GERSHON. v.1913. Lupu 2011. 139 din 22 iunie 1945. cu Marcel BlecherBădescu. 108 din 12 mai 1948. partea I-a. ulterior funcţionar în M.M.1825. inv. GHIPS. 198 . nr. 1837. partea I-a.Of. 4049) şi activist P. în mai 1948 transferată la Comisariatul de Poliţie Călimăneşti (M.I. 139 din 22 iunie 1945. M. 3/1952. 1945 arhivar ajutor la Poliţia Deja. 233. p. al P. 1832. 1945. nr. partea I-a. inv. ? – fratele lui Teohari Georgescu. (?) GEORGESCU. 182 din 11 august 1947. ajutor de primar în oraşul Bârlad din 26 august 1944 până în iunie 1948.Of. GENSER.Of. 5982). p. 10558). nr. Oprea 2007: 96) (dosar G/80 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Reghina – în 1952 sergent-major în cadrul M. p. partea I-a. GLASSER. Francisc . (?) n.S. Nastasă şi Varga 2003a: 229. 110 din 18 mai 1945.A. Iosif . v. GEDO. M. 16 aug.2. Harry . 1836. 2334).P.în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M. 1841. şi apoi căpitan la Direcţia Regională Banat/Timişoara (1950-1954-?). Bucureşti) – lt.Of.Of. 1834. 7086. Nuremburg. partea I-a.-mj. 1349. Ungaria (fiul lui Viliam Marcu şi Şarlota) – d. 1831. 31.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. şi u. 1840.Of. 157 din 14 iulie 1945. Gherşin (n. partea I-a. nr. nr. Buzatu 2008: 407). GHINTER. nr.A. (Solomovici 2003: 121).în noiembrie 1945 încadrat în M. nr. dosar 3/1952 vol. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. 1827.cnsas. Marcu . p. 9.S. 41 din 18 febr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. I). 1838. GABOR.G.a. Iulian Sorin. 216. Dobrincu şi Goşu 2009: 269). responsabil cu evidenţa în cadrul comitetului regional de partid (Andreescu. GAL. II).P. al P. p.ro/documente/cadrele_securitatii/GEDO_ANDREI. GABAY. cu fişă la secţia AdministrativPolitică a C. Marcel . Cosma 1994). 1349).a. 41 din 18 febr. 10416). nr. 9880). 273 V. Berindei.III. nr. p.la sfârşitul anilor ’40 coleg la Şcoala de Ofiţeri M.R. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. 1946 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. n.C.G. GALL..I. Conrad GABOR) – din 1 aprilie 1945 şeful poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. nr. 1947.în martie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1521). în 1960 trecut în rezervă cu gradul de maior de la Direcţia Cadre a D. 1946 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. 5246) 1828. Wilhelm . Andrei – în febr. (v. GIMPEL.n] – după război dactilografă la Comisariatul de Poliţie Cisnădie. 1911) – ilegalist cu stagiu recunoscut din 1935. vol. respectiv Zahariuc 2009: 210.Of. p.Of. M. 27.pdf. partea I-a. p. 277 din 29 nov. partea I-a. Andrei (n. 1842. Mina – angajat în febr.

ulterior menţionat în memorialistica unor foşti deţinuţi politici ca ofiţer la biroul din Aleşd (Bihor) al Securităţii la începutul anilor ’50. 9596). probabil Mihail Gluk. Ladislau (n. nr. Bucureşti) – între 1954 şi 1961 (trecut în rezervă) lt. p. GOLDSTEIN. memorialisticii unor foşti deţinuţi politici (v. nr.angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Poliţiei Zalău (M.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Michel – în mai 1948 promovat comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.IV. v. 10197).1924. 222 din 25 sept.Of. M. M. ilegalist (din 1932). M. (M.G. 7489.-maj. şi Jela 2001: 125). ? – meţionat între torţionarii penitenciarului din Constanţa în “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” (Ioniţiu 1982.Of. nr. apoi şef adjunct al Direcţiei IV a D. nr.Of. 286 din 10 dec.S.S..P.F. M. 7086. GOLDSTEIN. nr.S. partea I-a. (30/1954). şi respectiv căpitan în cadrul Direcţiei a II-a.1843. p. 274 V şi http://www. 1947. GOLDEMBERG. partea I-a.Of.Of. partea I-a. 1847.R. 1946. partea I-a. nr. M. 1947.S.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Comisariatului de Poliţie al oraşului Suceava (decizia nr. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. Iosef – în oct. 1850. 1846. GLIECK (GLÜCK).V. 267 din 18 nov. 1947. p. 2006: 79. 1854. comisar-ajutor transferat în sept. 10924). apoi Târgu Mureş (M. p. 182 din 11 august 1947.P. 51 din 2 martie 1948. ? – ofiţer de securitate la Baia Mare în anii ’50. 96 din 25 aprilie 1946. partea I-a. p. Andrei (26. Ilie – din dec. decorat prin Decretul nr. 248 din 27 oct.Of. p. 1947. p. GOLDENBERG. nr. 4049. M. GOLDSTEIN.G. M.G. arestat şi eliberat în august 1944. 3699 din 30 apr. 7085. Maximilian – încadrat în iunie 1945 în D. Francisc .G.ro/documente/cadrele_securitatii/GOLDSTEIN_LADISLAU. M. f. 219. partea I-a. 182 din 11 august 1947. p. nr.1986) – fost funcţionar C.G. Bihor (fiul lui Carol şi Malvina) – d.1914. Pincu . p.Of.S. 1852. 163 din 17 iulie 1946. 82 din 7 apr. 1849. GOLDENBERG. 4142).Of. GLUCKMANN./D. partea I-a.V..Of.. Filip (uneori ortografiat eronat şi “Gluxman”) . 134 din 12 iunie 1948. 1947 angajat ca informator diurnist la prefectura Poliţiei Capitalei (M. p. transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie din acelaşi oraş (M. Cosma 1994: 47). 1851. partea I-a. nr. GOLDENBERG.C. p.G. nr. 5933). 10919. M.S. fond Neoperativ.S. p. după război comisar la Siguranţa Braşov (unde e avansat chestor în 1947). nr. 1848. (Dobre et al. 2417. Bernath – în 1956. 1948. ocupa funcţia de şef al Serviciului V din cadrul Direcţiei a IV-a a D. T.A. 1947. partea I-a.Of. nr. p. 1853. partea a XVIII-a). 286 din 10 dec. p. în anii ’50 (Dobre et al. partea I-a. partea I-a. 110 din 18 mai 1945.I. partea I-a.. 1946 de la Poliţia Satu-Mare la Comisariatul de Poliţie Salonta. GOLDHAAR. 2006: 79). 286 din 10 dec. nr.Of. partea I-a. ca agent de poliţie clasa a III-a.S. 1845. 5075). 3081). 199 . 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (dosar G/103 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).cnsas. dosar nr. 1947.S. 162 din 16 iulie 1948. partea I-a. 1844. 2009.P. 1947 şofer în centrala Siguranţei (M.Of.N. GOLD. al P. Bihor (v. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. 4146).C. cu grad de maior. 277 din 29 nov. p. adjunct al directorului Direcţiei I Informaţii Interne a D.Of. 1857. GOLDBERGER. 1855. M. 10433). 135 din 18 iunie 1945. 10557).. 4. serviciile 3 şi 2274. locotenent-colonel la înfiinţarea D. nr.R.Of. Arad – 3.pdf. GOLDENBERG. ulterior avansată la funcţia de impiegată (Arhiva C.Of.P. (?) GLUVACOV. nr. Isac – din 1946 comisar-şef la Prefectura Poliţiei Capitalei. Căpâlna. partea I-a. p. partea I-a. 5099. nr.Of. p. Simion Eugen – căpitan medic M. partea I-a. cf. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.G.Of. 1856.P.A. Ana – la sfârşitul anului 1947 dactilografă principală la Inspectoratul Regional de Siguranţă Iaşi. partea I-a. GOLDENTHAL. 104 din 7 mai 1948. 1911. nr.Of. 10924). p. în 1947 cu grad de comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj.

1928. 1945. partea I-a. 1948. Bernard – între toamna lui 1944 şi noiembrie 1945. vol.R. I. u. 10273). GROSMAN.S.Of. 107 din 15 mai 1945.Of. 5360). nr. v. 1861. apoi căpitan la Inspecotratul Judeţean Olt al Securităţii (1968-1972). M. respectiv maior la Inspectoratul Judeţean Argeş până la trecerea în rezervă la 31.P. în februarie 1948 ajunsese comisar.Of. p artea I-a. Ioan (fiul lui Moise) – căpitan M. numit la 1 febr.A. nr.Of. C.C. nr. GRANK. GOLDŞTEIN. 1987. partea I-a. 62 vol. 25 (cota S.1973275. – locotenent de Securitate. nr. (nr. 1870. 200 .Of. 144 din 25 iunie 1948. partea I-a. partea I-a. GROS.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. (nr. şef de sector la D. p. ulterior transferat la Poliţia oraşului Bistriţa. I). partea I-a. 275 276 V şi http://www. şef de birou în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M.).. originar din Rusia. partea I -a. nr. p.cnsas. 1866. I. partea I-a. Samuel – funcţionar civil în cadrul MAI. f. (?) GRAMA.pdf.P. Bela .A.C..Of. nr. inv.Of.I. p. nr.ro/documente/cadrele_securitatii/GOTVALD_NICOLAE. partea I-a. 256 din 5 nov. 270 din 24 nov.M.1921 Salonta. 206 din 11 sept. Iosub – din toamna lui 1944 şi până în octombrie 1945 comisar la Poliţia oraşului Vaslui. 1859. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. respectiv II) (v. şi M. p. 4. Ioniţoiu 1982. 289 din 13 dec. 134 din 12 iunie 1948. al P. 1873.R. Tibor GUTTMAN276) (n.P. 3/1952 vol. p.Of. al P. 1947.Of. 1865.Of. S. v. al P. GROPPER.R.R. 1862. I. nr.G. nr. Galaţi (Arhiva C.R. 350). GRAD. p. partea I-a.II..în mai 1948 promovată comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. Madeleine – în dec. nr. p. GRIMBERG. 1860. 982).Of. partea I-a. 256 din 8 nov. GOTTLIEB. Turnu Măgurele (fiul lui Carol şi Anica) – d. 1869. 1872.Of. 11964. I.-col. Şmil – încadrat în D. 1945. nr. GRÖNBAUM.Of. 1947.numit în iunie 1948 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. adjunctul colonelului Alexandru Ioanid [v. 30 din 6 febr. Mauriciu Ştrul la conducerea D. nr. Lazăr – din toamna lui 1944 şi până în noiembrie 1945. (M.Of. p. GROSSFELD. când demisionează.C. 1868. p. Reiza – locotenent major.R. u. GRÖM.S. 1945. 1864. în noiembrie 1947 suspendat din funcţie şi deferit Justiţiei (M.S. Goma 2005: 6). GROSSMAN. 1867. 35). 1871. 1515. p. comisar-ajutor în cadrul Serviciului Rechiziţii al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. M. dosar nr. 43 din 21 febr. citarea dosarulului de solicitare a schimbării numelui în M. nr. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. GOLSTEIN. respectiv III.Of. 12 din 15 ian.G. din noiembrie 1948 adjunctul lt. partea I-a. 3895). p. XVIII). iar între 1956 şi 1958 ofiţer la secretariatul Şcolii de Ofiţeri de Miliţie (Cosma 1994). Tiberiu (n. Oradea (Kovacs 2006. 5127. 119 din 29 mai 1945. 21. 104 din 7 mai 1948. partea I-a. GOTVALD. V. iniţial translator pentru personalul militar sovietic prezent în România după război. p. Selma . partea I-a. 1946. 265 din 14 nov.A. supra] (Solomovici 2005. Nicolae (n. 1947 numită comisar-ajutor în Direcţia Poliţiei de Siguranţă (M. 1863. în 1952 cu grad de căpitan M.I. Samuel . probabilă identitate cu Moise Grossfeld. p.1858. inv. 62 vol. 5075). 1948. 11059). 1948 comisar la Poliţia Sighet (v. 136 din 19 iunie 1945.a. nr. M. Piteşti) – între 1949 şi 1968 locotenent-major la Direcţia Regională Argeş/Piteşti. partea I-a. 3/1952 vol.XI. 7957. M. p.N. Moshe – fost şef la miliţia judiciară regională. GROSSMAN. 4425). demisă însă după o lună pentru neprezentare la post (M.P.S.I. 1948. ca şef de birou în iunie 1945. 9851). 9838). fond Documentar Timişoara.a. Bihor) – căpitan. Marcu .din mai 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dej (M.M. p. 4142). 6. nr. (13/1953).I. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.M.

singura menţiune în sursele antisemite Pinay 1962 şi Niculae 2004: 33). Goma 2007: 118. Manea (n. 24 din 30 ianuarie 1948.I. 1945. (puţin plauzibil. 1947. 5558). GURCSANYI. GRÜMBERGER.1924. 220-231. & Caţavencu 2004..XI. 172 din 28 iulie 1948. în 1950 locotenent.şef al Serviciului Secret Civil al R. partea I-a. GRÜNBERG.S. Alexandru – în iulie 1948 definitivat în funcţia de impiegat în cadrul Chesturii de Poliţie Cluj (M. GUROVICI.ro/documente/cadrele_securitatii/GRUIA%20MANEA. GUTMAN. exclus din Securitate (trecut în rezervă la 30 iunie 1962) şi anchetat pentru deturnare de fonduri (A. Şaicu – în iunie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M. 6201. p. p. GRÜNBERG. p. M. 1886. Margareta – în iulie 1948 era dactilografă stagiară la Biroul de Siguranţă al Comisriatului de Poliţie Reşiţa (M.cnsas.S. nr.Of.Of. nr. fond Neoperativ. Solomovici 2004: 581. Adolf – din 1947 agent principal de poliţie în centrala Siguranţei (M. I. 1893. p. 1875. partea I-a. (3/1952 vol.Of.Of. Mendel . M. 126 din 6 iunie 1945. Frieder . 2009.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Poliţiei oraşului Satu Mare (M.Of. nr. 18. 4706). al P. partea I-a. Lupu 2011. Iosif – încadrat în noiembrie 1945 ca agent de poliţie la Poliţia oraşului Blaj (M. p. GRÜMBERG. nr. partea I-a.1947-1951). 1892.X. 268 din 19 nov. 1880. nr. GRUIA. p. 126 din 6 iun. GRUIA.Of. 1878. 10172.Of. Titu – anchetator la Baia Mare în anii ’50 (Jela 2001. 1947. GRUMBERG. 1877. Elisabeta – în 1948 şefă de birou la Pentineciarul Cluj Minore. 1882. 1879.C. Ervin – comandant de penitenciar la Cluj la începutul anilor ‘50.Of. 121 din 31 mai 1945. 1947. p.R. nr. Solomovici 2004: 581).Of.R. 277 V. partea I-a. Heinz/Haim . 1947. GRÜNŞTEIN. 1888. partea I-a. şi http://www. 4706). nr. 1945.R. (?) GUTMAN. 10170). C.pdf.C. p. partea I-a. 26. partea I-a. ulterior căpitan şi şef al biroului Cercetări Penale la Regionala Cluj a Securităţii (1951-1961. 1890. Solomovici 2004: 581. Maximilian – în 1956 cu grad de căpitan. nr. Leo GUTTMAN) (n. GRÜN. GUSMAN.A. nr.A. Matilda . p.IX. GUTMAN. C.R. 149 din 1 iulie 1948. M. 10557. nr. Matias – din iulie 1948 comisar-ajutor de poliţie (M. 3080).Of. 107 din 15 mai 1945. 126 din 6 iunie 1945. nr. GUTMAN. 172 din 28 iulie 1948. partea I-a. 139 din 22 iunie 1945.S. 286 din 10 dec. 2006: 80). Tiberiu – în 1947 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. 1885. dosar nr. partea I-a. 2417. p. şeful Serviciului V din cadrul Direcţiei a IX-a Cercetări penale a D. 82 din 7 apr.N. p. 3895). 182 din 11 august 1947. (Dobre et al. 201 .. 10925). transferată la Penitenciarul de femei Ilfov (M. p. nr. 1881. 11 din 14 ian.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. p. 1884. nr. partea I-a.Of. Dorohoi) – din 1947 comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Bacău.Of. partea Ia. pentru nume vezi M. 709). partea I-a. p.Of. 5467). Leonard (n.S. 277 din 29 nov. Mendel – începând cu 1 aprilie 1945 comisar-şef la Chestura Poliţiei Brăila (M. 1891. p. partea I-a. 267 din 21 nov. p. 5247). nr. p.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Sofia – funcţionar civil în cadrul M.1912 Bucureşti) . p. nr.Of.P. GRÜMBERG. partea I-a. 1876. 164 din 19 iulie 1948. 318). nr. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. nr. GRUBER. Leonard . după alte surse 1952-1962). 1887. 1883.I.1874.N.G. partea I-a.Of. Marcel GRÜNBERG) (fiul lui Ilie şi Luiza. 10239 – când încă nu îşi românizase numele.Of. 6201).Of. angajat la Securitatea din Oradea.Of. 1948. 4706 şi nr. GUTMAN. p. 4517) 1889. 267 din 21 nov. 5967).angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. partea I-a. nr.Of.C. 1945.din mai 1945 comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. n. Jela 2001. menţionat pentru scurt timp şi ca adjunct al comandantului închisorii Jilava (Kovacs 2006.I. ff. apoi ofiţer de Securitate (iniţial sublocotenent) la Serviciul Judeţean Bacău (1. nr. 7084. Cosma 1994: 82)277. I). Ioniţoiu 1982: XVIII). GUTMAN. partea I-a. partea I-a. rudă cu Vasile Grunea?. p. partea I-a. M. 144 din 29 iunie 1945.

partea I-a.I. 116 din 21 mai 1948. 1901.P. apoi căpitan). partea I-a. nr.II. când este disponibilizat. p. p.pdf. 2. 2. 8917.A. Estera279 (n. Iţic . 144 din 29 iunie 1945.G.S. partea I-a. 22. Ludovic (n. în 1950. 7364. 202 .din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. M. p. HIRSCH) – fiul colonelului Hirsch de la Direcţia VII Tehnică D. iar din 1968 până la trecerea în rezervă în 1988 maior şi respectiv lt.html.I. apoi transferat la Poliţia Oraviţa (martie 1947). nr. Şinca 2006. apoi diverse funcţii de conducere la coloniile de muncă Poarta Albă. din sept. nr. V. partea I-a.Of.. fişa matricolă penală la http://86.R. ff. HAIM. 11053. 142-4. Iosif (uneori ortografiat “Hahanu”. 1896. 1. Aron . p. şeful secţiei de cadre la întreprindereas ministerului “Munca exterioară” (1950-1951). p. nr.1894. p. & Caţavencu 2004. nr. (1948-1952). 1944 şi oct. D. şeful Serviciului tehnic “E” al DGSP281 (A. inv. serviciul raional Dej (cu grad de lt. citat şi de Solomovici 2004: 582). 268.. fd. pp. Botoşani) – după 1945 angajată dactilografă în centrala D. 281 alias Matei Pavel (Moţu) Haiduc.P. Cluj-Napoca) – între 1956 şi 1968 la Direcţia Regională Cluj.I (1950). vol. 63-65. f. alteori. maior. nr. cu grad de locotenent. 1897. 8658. 110 din 18 mai 1945.P. HABER. 6. ulterior şefă de birou la Direcţia V Cercetări Penale a D. 4049). C.Of.Of. 1947. 280 http://www. Lupu 2011.125. 1902. (Arhiva C. Deletant 1995b: 62). Culmea.. idem. 1947. ulterior locţiitor de comandant şi chiar comandant deplin al Penitenciarului Constanţa (19611963). 1996. 1900. 1896. om de afaceri. apoi arestată şi condamnată pentru trădare.S. partea I-a.I. Timişoara (cu grad de căpitan în martie 1950).. cota S. “Hahone”) – fost student la Drept la Universitatea din Iaşi280. trecut în rezervă în 1966. HAIDUCU. Ladislau – între nov. M. cu atribuţii de Siguranţă. 110 din 18 mai 1945.S. M. M. 162. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Cluj (fiul lui Ludovic şi Vilhelmina) – d. 228 din 3 oct.romanianjewish.Of. F.M.M. p. HABER.Of. Cosma 1994: 48. nr. p. HAFFNER.S. Ludovic (n. 1899. unde ocupă funcţia de şef al Biroului Circulaţie. 10926.G. doas nr. 5467)). 60 din 13 martei1 1947.A.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 4048 [cota S.R.-maj. 1948..36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/H/H%2001. 1945.. din 1945 comisar la Biroul de Siguranţă Iaşi. HABER.]. 12. 1948.I. ulterior defector în Franţa.Of. p. I. Marin (fiul lui Mendel) (n. M. 1945. n. încadrat în M. v. GYORGY. 30 din 6 febr. 278 279 V. David – în 1948 era agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Galaţi (.1897 jud. dosar nr. fond Documentar Timişoara. şeful Biroului de Securitate Oraviţa din cadrul Serviciului Judeţean Caraş al D.I.N. Cosma 1994: 50. Jela 2001: 134). 1895.S. eronat. nr.cnsas. Solomovici 2001II: 43. M. Catalan 2001/4.-col.Of.U.R.1923) – maior de Interne în 1966. nr. la Inspectoratul Judeţean al securităţii Bistriţa-Năsăud278. 3694 din 30 apr. 1898.Of. partea I-a. 286 din 10 dec.G.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_27.R. pentru scurt timp în toamna lui 1947 prezent la Comisariatul de Poliţie Anina. 3697 din 30 apr.I.Of. partea I-a. 980). 4493.P. p. 238 din 14 oct. dosar nr. HABOT. şi http://www. M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. partea I-a. graţiată în 1955. 1946. fond Documentar.%20Haag%20-%20Hexan/Haber%20Estera%20F/index.R. Năvodari şi Peninsula (1952-1955). 227 din 5 oct. nr. informator şi apoi agent de poliţie la Circa 25 Bucureşti (M. funcţionar la serviciul cadre din “Sovromnavigaţie” Constanţa a M.R.ro/documente/cadrele_securitatii/GYORGY_LUDOVIC. după 1990 cu identitatea Mathieu Forestierre.A. emigrată în Israel (M.php. v.1937. ff.Of. partea I-a. M. HAHAMU.17. nr. partea I-a.I.II. 695-9. 4049). Solomovici 2004: 581. cap.

pdf. în prima jumătate a anilor ’50. 1904. 1913.P. Nicolae (n. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M.P. 3660). 172 din 28 iulie 1948. nr. în iunie 1948 cu grad de comisar-ajutor (M. p. 136 din 15 iunie 1948. 1926?) – ilegalist. nr. partea I-a. I-a (Decretul prezidenţial nr. T.N. Otto Mircea (n. nr. dosar nr.Of. partea I-a. (1957-1961) (fişă de cadre în dosarul 13/1953 la secţia Administrativ-Politică a C. în acelaşi pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. Bucureşti în 1948 (Jela 2001). HANFRECHT.R.G. 1909.după august 1944 detectiv în cadrul D. Felix – comisar la Birul de Siguranţă Iaşi din 1945 (Arhiva C.Of. HAUPT. 1947. Estera .Of.romanianjewish. partea I-a. p.IV. p. 7774) 1908.S. al P. iar în 1979 (la pensionare. HEBERT.P.N. “Lenin” Lazăr (a folosit ocazional numele de serviciu “Militaru”) (n. 282 282 Vezi anunţul decesului în nr.1899 .org/db/pdf/nr229_230/pagina14. ulterior transformării Siguranţei în Securitate prezent cu gradul de căpitan la şcoala de ofiţeri de securitate de la Băneasa. M.P. ? (alias) – din 1948 în conducerea D.S. Cluj) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p.A. ordonator primar în administrarea Inspectoratului General al Armatei.gen. 200 din 4 sept.N. 9 din 12 ianuarie 1948. partea I-a. nr. HELERU. 272 din 24 nov. fond Documentar.P. 220-231).S. partea I-a. HEIM. transferat şef al inspectoratului judeţean de pompieri Maramureş (1954-1955).anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii la începutul anilor ‘50.S..în septembrie 1945 numit şofer în centrala D. Iosif – numit la începutul anului 1948 comisar ajutor de poliţie în cadrul Serviciului de Siguranţă al Inspectoratului de Poliţie Cluj (v. 10394. HARTZ. HAIMOVICI.C. nr. M.. 2417.S. ulterior colonel. comandant al Corpului 38 Armată (1953-1955) şi al Regiunii II Militare (19551959).. 29-230 din Realitatea Evreiască la adresa http://www.Of. 1907. 124 din 31 mai 1948. angajat în iulie 1948 în D.S. IV. nr.S. cu grad de maior (M.G. 157 din 14 iulie 1945.Of./M. dosar nr. I-a în 1949. 5133). 1914. deputat M. ulterior căpitan la Serviciul Judeţean Maramureş al D. partea I-a.A. HAIMOVICI.Of. nr.R. (1948-1952). p.Of. 3863). 1947.-mr.. (TC). partea I-a.S.R. 4048 [cota S. 1945. 239 şi M. în atenţia Siguranţei în 1941 (cu prenumele “Lazăr”). 110 din 16 mai 1947. apoi în D.I.G. M. apoi secretar al Direcţiei Administrative şi Gospodărie a M. ff.2005. 10925). HELLER) . 1906. (M.S. 6201). p.A.]. locţiitor al comandantului infamei divizii “Tudor Vladimirescu” după capturarea sa în URSS.1903.I. nr. 1905. după război comandant militar al capitalei şi subinspector general al Armatei pentru Educaţie Cultural-Politică (1947-1948).S. având grad de colonel.7. p.P. este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Aleksandr Neski” şi cu ordinul “Steagul Roşu”. nr. 4493. fiul lui Frideric) (7. trecut în rezervă 1959 cu gradul general-colonel. Moises HAUPT.1981) . Nastasă şi Varga 2003a: 355). 148 din 25 iunie 1941. 5982). partea I-a.P. decorat în 1964 cu “Ordinul Pentru servicii deosebite aduse in apararea orinduirii sociale si de stat” clasa a III-a. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. calitate în care în martie 1946. Bucureşti (Cosma 1994: 51). partea I-a. Bucureşti ) – după 1945 angajat comisar-ajutor de poliţie în D. 63-65). Petre – fost strungar. apoi şef al Spatelui Armatei (1949). Surica – în 1947-1948 dactilografă în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman (A.XI. HALTENWAGNER. decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. fond Neoperativ. 1911. 262 din 21 august 1979). 1912.Of. partea I-a. Haim – (d. 4743).R. HARMAN. P.C. încadrat în D.I. nr.P.Of. p. HÂNCU. nr. ca informator diurnist (M. p. p.). 116 din 21 mai 1948. Ioan – comandantul Legiunii de Jandarmi Râmnicu Sărat în 1947 (Andreescu.C. p. 286 din 10 dec. în anii ‘2000 încă în viaţă în Bucureşti. 203 . ff.Of. partea I-a. 1910. Iancu .Of. HAMEL.

în august 1948 delegat şef al Depozitului Central A. 1920.S. Tibor/Tiberiu (n. Solomon – în 1948 agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al poliţiei Focşani (M. posibilă identitate cu omonimul aflat în aprilie 1941 pe lista comuniştilor cărora li se fixa domiciliu obligatoriu “pentru reprimarea faptelor ce pun în pericol existenţa şi interesele Statului” (M. nr. Petruţa – din iunie 1945 informatoare la Prefectura Poliţiei Capitalei. p. 3871. 110 din 16 mai 1947.Of. D. în 1948 maior. HERESCU.Of. apoi avansat colonel. HERESCU.M. nr. 5932).P. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 10116). nr. plutonier la D. HERESCU. 1947. 1932.Of.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. (M. Blum (“Puiu”) – în martie 1948 era comisar la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Vaslui (M. partea I-a.C.M. partea I-a. 1922. partea I-a. HERŞCOVICI. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 5467)).Of.I. nr.Of.colonel.Of. la 204 . p. 4706). partea I-a.Of.I. partea I-a.Of. HERESCU. şi repartizat ca medic la Spitalul M. partea I-a. 5790). 66 din 19 martie 1948. M. HERESCU. devenit şef deplin la începutul anilor ’50. 1919.. 3947 şi nr. 7087. partea I-a. 92 din 17 apr. 1921. 5967) 1917. 1948. Mircea – din 1946 cu grad de inspector general de Jandarmi. Maier – angajat în 1947 ca şofer la Serviciul Siguranţă al Poliţiei Dorohoi (M. 162 din 16 iulie 1948. 142-4. 1928. HERESCU. 1929. HERŞCOVICI. 110 din 18 mai 1945. 1948. la Braşov) – colonel doctor. Iancu (n. p.P. torţionar la penitenciarul din Bacău (“Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. (1952).Of. HERŞCOVICI. 3080) 1924. Adolf . HERŞCOVICI. 1948.Of. 30 din 6 febr. 83 din 7 aprilie 1941. 1946. 1636). (M.1915. 126 din 6 iunie 1945. 3697 din 30 apr. HERMAN.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M.P. (M. M. p. HERŞCOVICI. (dosare anexe. 164 din 19 iulie 1948. partea I-a. 144 din 29 iunie 1945.I. HERŞCU. nr. 1926. 131 din 12 iunie 1945. HERŞCU) – fost frizer. nr. p. Cosma 1994: 50). p. coleg de rezistenţă cu Egon Balaş-Blatt. HENTZEL. Izu . directorul Spitalului Militar al Ministerului de Interne (din 1954). partea I-a. partea I-a. p. Alfred – angajat în 1948 în D. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr.P. 4922). 1927. 60/1955). 7074).E. HERŞCOVICI) – în 1945 comisar în cadrul Poliţiei Câmpulung Modlovenesc (M. Mihai (n. 1933. 1925.Of. Marcus – după război ajutor contabil la Întreprinderea administrării muncii penale de pe lângă Penitenciarul Văcăreşti. Andrei . Endre Herskovits. a folosit ulterior numele de serviciu “Haiducu”) – fost ilegalist. repartizată pentru misiuni de Siguranţă (M. partea I-a. nr. nr. p. 4049). 2412). partea I-a. nr. al P. M. ? .Of. 983). cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.G. 82 din 7 apr. HERŞCOVICI. 1916. 1948.Of. Avram (n. nr. 1930. 1931. p. ulterior secretar de partid la Inspectoratul de Miliţie Bihor (Kovacs 2006). locţiitor al şefului Direcţiei VII Tehnică a D. nr. Mayer HIRSCH.C. 162. 158 din 12 iulie 1948. 1863). 1918.M. 265 din 15 nov.A. Leibu (n.G. n. al P. nr. din 1948. Florian – după august 1944 şeful serviciului economic al Miliţiei din Oradea. Herşcu – în iulie 1948 angajat agent principal de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Fălticeni (M. cap. partea I-a. partea Ia. p. profesor de legislaţie specială la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi Bucureşti.Of. partea I-a. nr. Janette .R.în iulie 1948 definitivat ca agent de poliţie în cadrul Chesturii de Poliţie Cluj (M. 196 din 25 aug.R. v. p.Of.Of. partea a XVIII-a). HIDA.din 1 aprilie 1948 telefonistă în centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. p. nr. 46 din 25 febr. 1923. p. nr. HERŞCOVICI. HERIŞANU.R. p. p. HELMAN. p.G. Solomovici 2004: 582). p.P.S. Bucureşti (1948-1952) (Jela 2001: 134. partea I-a. partea I-a.A. p. HERŞCU) – funcţionar civil al M. tatăl scriitorului Alain Paruit (Şinca 2006. 182 din 11 august 1947.

I. 1950. 251 din 30 oct. fiul lui Mendel şi Etka (n. HIRSCH. 1934. publică Testament (Paris: Calmann-Levy). partea I-a.S. decorat prin Decretul nr.(D. 1947. ulterior eliberat din Securitate şi angajat economist la Uzinele “Autobuzul din Bucureşti”.1944-1948). în anii ’50 (Levy 2002: 67.III-a. nr. p. Marcel . A. Bucureşti) – fiul unui fost industriaş din domeniul petrolului. Cosma 1994: 45. arestat de Securitate în iunie 1949. p.III. nr. până la trecerea în rezervă din 1960 avansează progresiv în grad de la maior la colonel ocupând funcţia de locţiitor şef de direcţie în cadrul Direcţiei a II-a Contraspionaj a D. HOFFENBERG.a. p. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.Of. nr. nr. Ioanid 2005: 82). cu rang de prim consilier de legaţie (M. iar în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. fond 495 (“România”). pentru câteva luni în 1948 încadrat în centrala M.Of. HOLBAN. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. Isidor (zis “Izu”. 1935. (Balaş 2008: 252-3.jumătatea anilor ’50 şeful Serviciului XII din cadrul Direcţiei a II-a. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. M. 2145).E. I). p. 253 din 1 nov. fond documentar. vol. 308). (pe care o şi conduce între 1957 şi 1960). II-a (Rozei 2007. partea I-a. HIRSCH. 10.Of. 1943. 4 din 5 ian. 2006: 78. ulterior colonel. cu stagiu de partid recunoscut din 1939. al P. 1947 (M. partea I-a. Dobre et al. Baruh Abramovici BRUCHMAN) (1908-2004 Paris) – evreu basarabean.Of. a IV-a.A. Târnava) (fiul lui Samoil şi Reghina) – sionist.Ap. partea I-a. HOFMAN.1907 Cernăuţi)) – maior. cu grad de locotenent-colonel. nr. partea I-a.I. 4049). 1985. partea I-a.S. în 1948 angajat al Legaţiei Israelului la Bucureşti. (1949-1950).Of. Eufrosina – funcţionar civil în cadrul M.P. p. dosar nr.N. p.G. 68. (u. p. unde. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1939. ulterior şef de catedră 205 . continuând să spioneze în Legaţia israeliană sub numărul de cod “LT9” (Solomovici 2003: 256-267. nr. 4638. partea I-a. ilegalist cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 11024). p. 110 din 18 mai 1945. 6243). Mureş (M.A. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.P. 136 din 19 iunie 1945.I. după război maior la Direcţia I a Securităţii (1952-1953).din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M. HOFMAN. 2010). partea I-a. recrutat informator şi eliberat în febr. nr. nr. HOLLINGER. inv. 3697 din 30 apr. R. 1938. 5128 şi nr.XII. M.R. Constatin – după război agent de poliţie la Chestura Poliţiei Iaşi. 59 din 11 martie 1948. 2888 din 12 dec. p. Zoltan (3.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. Otto Octavian HECHT) (n.M. demis însă după o lună (M. calitate în care a organizat peste 100 de atentate împotrica administraţiei germane). partea I-a. 1. nr.1920 Suceava – d. Mureş. Octav (n.). (M.Of. 1944. p.Of. stabilit în 1944 la Bucureşti. 191 şu. Ben .1913 Şmig. 110 din 18 mai 1945. pensionat pe limită de vârstă în 1947 (M. Judita – din decembrie 1947 dactilografă stagiară la Poliţia Tg. v.N. nr. 4049). 6163). 1936. partea I-a.G. p. ar fi fost responsabil cu supravegherea lui Gheorghiu-Dej la ordinele sovieticilor (Watts 2011: 231 n.R. 171 din 29 iulie 1947. jud.I. stabilit în 1984 în Franţa.S. 9763). M.R. Boris (n. 161 din 19 iulie 1945. Stănescu 2008: 189 n.C. apoi şeful serviciului de cadre al M.S.3/1952. 174 din 30 iulie 1948. 1942. Martin – în iunie 1945 încadrat ca gardian public clasa a III-a pe lângă Poliţia oraşului Tg.. M. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C..S. 2009). 1937. 110-5). 1947.Of. HIRSCH. ofiţer în cadrul Rezistenţei Franceze (şeful reţelei FPT-MOI. dosar nr. 70. 2).Ap. 225. 1941. HOLBAN. reactivat în iulie 1948 (M. 1949. prin Decretul regal nr.Of. menţiunea “Hida” şi în A. şeful Regionalei Bucureşti a Siguranţei (sept. în 1989. 50. 2066 din 20 oct. 9696.” clasa a IV-a. Marcel – în perioada 1949-1950-? ofiţer în centrala Serviciului Operativ la Direcţia Penitenciare a D. 1947. Goma 2007: 118. 6673).A. 28. HOFFMAN. ff. partea I-a.S.Of. în Forţele Armate. 1940. director adjunct la Direcţia de Control al Străinilor şi Paşapoartelor din M. Bessler)) (frecvent ortografiat şi românizat “Holingher”) (n. HOLBAN.

Varga 2003a: 363. cap. nr. Constanţa.de/REVISTA-AGERO/JURNALISTICA/Interviu%20cu%20Corneliu%20Leu%20de%20Florian%20Bichir. p. 286 Amintit de foşti luptători anticomunişti precum Gheorghe Dubiţ (v. nr. 182 din 11 august 1947. partea I-a. Dorohoi) – din aprilie 1945 agent la Poliţia oraşului Dorohoi.C.Of. 225. p.R. Estera . 286 din 10 dec.G. 162. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. Menţionată şi într-un interviu luat lui Corneliu Leu de către Florian Bichir pentru revista Agero (v. HOSU. partea I-a.R. 1947. 206 . 159 din 13 iulie 1948. 8.două surori.S. 142-4. M.cnsas. dosar nr. 1945. Edmond .Of. HOROVITZ. 5/500/947. HOLZER) – colonel (la trecerea în rezervă la sfârşitul anilor ’60).procesulcomunismului.C. http://www.a. Israel).C. nr. Goma 2007: 118. a avut două surori . inv. dosar H/100 Colecţia “ilegalişti decedaţi”. şi Solomovici 2001II: 43. de profesie strungar.R.1921 Hudeşti.. participant la reprimarea violentă a revoltelor ţărăneşti împotriva colectivizării286 (M.. inv.I. fond Neoperativ. fond Documentar. 2417. 84). Pintilie Iacob (http://www.pdf. 8320. 31 din 7 febr. HOLICI. I). dosar nr. 1946. 4049. 74). http://www.N. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. Carol SEGAL285) (n. V. 3293. 4049. HORVATH. a fost căs. 62 vol.în iunie 1945 impiegat la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M. 1950. HOLTZMAN. 139 din 22 iunie 1945.şefă de serviciu la Direcţia II Contrasabotaj în cadrul D. partea I-a. p. p.A.R. 2630). Niculae 2004: 32). Lupu 2011. C. I.18 aug. nr.S. ulterior artist plastic.III. HUTIRA. M. Cosma 1994: 45. în anii ’50 director adjunct la Direcţia Economică din cadrul Direcţiei Generale a Miliţiei. pp. Sender (n. I.Of. cu Margareta. inv. ff. 110 din 18 mai 1945. HOROVITZ. 70.htm) sau Constantin Teodoriu (http://www. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 283 284 V.Of.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.S. HOLTZER. Ellen) – din 1 aprilie 1945 era impiegată la Poliţia oraşului Suceava. Sacher – funcţionar civil în cadrul MAI. (nr. 120/1956. Partenie – după război comisar-ajutor de poliţie în cadrul Siguranţei. numit în 1946 secretar al comitetului local Baia Mare al P. dosar nr.C. 49/1978. 3293.G. M. (C.Of. ulterior şeful Direcţiei Regionale de Miliţie Cluj (până la sfârşitul anilor ’60) (Andreescu.com/marturii/fonduri/mart45_64/piacob/surghiun/docs/cap12. dosarul de schimbare a numelui de la Ministerul Justiţiei nr. u. Cosma 1994: 45. în acelaşi an avansat comisar.ro/dizidentii-victimele-innascute-ale-societatii-9776).. f. 44. fiica lor.G.S. 208 din 10 sept. 2006: 78.C. 1947. 4048 [cota S. HORN) . Irina (căs. Ioniţiu 2008: 88 şi 2006: 43.P. v. 10928. p. 2274). HUDESCU. nr. M. al P. partea I-a. încă prezentă pe acelaşi post în 1947 (decizia nr. 662). partea I-a. 1953. din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.P.la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa până în 1968283 (cu referat de cercetare la fd.anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. 1011). al P. Jela 2001. n.P.X. Carol (n. partea I-a. 63-65. 285 V. nr. şi http://www. Isacu) fiind în prezent conferenţiar dr. anexa la dosarul nr. p. nr.P. 3699 din 30 apr.d. la Institutul Oncologic din Bucureşti). Jela 2001). (1948-1952). demis în iulie 1948 (M. Elena (n. ilegalist (din 1933).S. Bucureşti) şi Rica Meerovici (în viaţă în 2010 la Carmiel. şeful Direcţiei a X-a Administraţie a D. p.agerostuttgart. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr. p. 5817. 219.jurnalulliterar.].ro/documente/cadrele_securitatii/HOLLINGER_ISIDOR. . 72 din 26 martie 1948. locotenent la Securitatea din Rădăuţi în anii 1948-‘50.R. “Iosif” Dezsö (n. anexa la dosarul nr. inv. 1948. Troncotă 2006: 134. 1954. HOLŢIER Ervin (n.R.bzi. 1948. cu referat de cercetare la fd.htm). 1949. 371.C. 29. ulterior emigrată în Israel284 (Şinca 2006. 3/1952 vol.1915) – colonel (în 1960). 1951. M. Adelina (n. C. 7083). în 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă.Of. 1913) – ilegalist (stagiu recunoscut din 1936). nr. p. fond 495 (“România”). partea Ia. 1947. nr. M.S. Nastasă. Ion – căpitan.I. IACOB. al P. 69. 1955.. Hela Mitoşeru (1923-1992. 5246) 1952. Dobre et al.Of. Solomovici 2004: 598. v.C. şeful Serviciului Judeţean Ialomiţa al D. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of.. partea I-a.ro/articole/Scrieridocumentare/Gheorghe-Dubit/459/21).

P.U. nr. la Timişoara. (1954-1955). 10094).G. nr. I). partea I-a... p. inv.A. 135 din 18 iunie 1945. cu referat de cercetare la fd. după unele surse. I. partea I-a. IANOVICI. membru de partid. nr. 1957.. Caraman). partea I-a.cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. al P. p. 1945. în iunie 1945 transferat la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. trecut în rezervă în 1982 (5/1982). partea I-a. Simion – funcţionar civil în cadrul MAI. nr. (M.M. (2/1979). Edmund .încadrat în iunie 1945 în D. al P. IACOB. u.Of. 104 din 7 mai 1948. cu stagiu de instrucţie în U. Moritz – originar din Tg.P.Of.P.. 447-9).P. Bihor) – în 1951 sublocotenent M. IACOB. partea I-a.Of. 5099). IACOBESCU. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1966. 1958. S. 2006: 78). la Circa 11 Poliţie (M. Paula . IAKAB.. inv. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. IACOB. anexele la dosarele nr.C.S. 1945 şefă adjunctă de birou în centrala D.G.C. – şeful Biroului pentru Străini în cadrul Siguranţei Huşi după august 1944 (Zahariuc 2009: 193.I. 3293. Osias . 62 vol.A. V. IANCU. 1931 Băiţa. partea I-a. 198). nr.I. 1948. 4517) 1961. 4922). al P. secţia Cancelarie – dosare anexe. partea I-a.R. al P. 3/1952 vol. 1965. Tudor (fiul lui Sava) – în 1954 locotenent major M.G.1956. p. condamnat la moarte în contumacie în 1970.P. apoi şeful Serviciului III al Direcţiei Regionale de Securitate Cluj (19561958). 1971. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. 1967. nr. detaşat sub acoperire la Ambasada României de la Paris (adjunct al lui M.C. Auraş – locotenent-colonel . (indicat ca evreu de Solomovici. secţia Cancelarie – dosare anexe. 265 din 19 nov.Of.C.C. în 1956 cu grad de maior. partea I-a.C.R. în 1960 transferat în cadrul D. 1973. al P.C. nr.C. 8009). (12/1954). IACOVICI. 1959. avansat în 1957 la gradul de lt.Of.E. nr. (M. nr. Arpad Andrei – colonel de Securitate.numită în nov. anexa la dosarul nr. 1945. p. C.C. 1963. Mişu . Watts 2011: 506). IANCHELEVICI. p. 4142). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. membru de partid. 1964. din 1966 funcţionar internaţional la UNESCO (Deletant 1995b: 55. 1969. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.R.. V-a. după război şefă de birou cu o gradaţie la Subsecretariatul de Stat al Aerului din cadrul Ministerului de Război (M. nr. IACOB. nr.C. 231 din 10 oct. p. ca agent de poliţie clasa a III-a (M.R. 4142). Alexandru (fiul lui Mercurie) – căpitan de Miliţie.R.Of. iniţial şeful Serviciului VI al Direcţiei a III-a (Dobre et al. IANCOVICI. 1968.G.în mai 1948 promovată comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.din mai 1945 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 1962. IACOB.R. I. 286 din 10 dec. p. în octombrie 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. (M. nr. p. C. Silviu – în 1952 sublocotenent M. IAKAB. cu referat de cercetare la Fd. s-ar fi stabilit în S. 1972. al P. inv. deportat în Transnistria. (1979). Neamţ.G. Ion (n. IANCU IFILOVICI. 207 . 121 din 31 mai 1945. 6352). partea I-a.A.-col. 90/1956. v. Adolf – după august 1944 comisar în centrala D. 47/1956. Janetta – ilegalistă originară din Basarabia.Of. 120/1956.A. 1960.I.C. IACOB(ESCU). pp.S. 1947. 8800). 172 din 27 iulie 1946. 166 din 25 iulie 1945.. 10923). 6710).R.Of. partea I-a. nr.a. 131 din 12 iunie 1945. (60/1955). Edmund – între toamna lui 1944 şi iulie 1945 agent de poliţie la Chestura Cluj (M. p.C.în mai 1948 promovat comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (nr. (3/1954). 188 din 16 aug. IANCOVICI. în 1947 comisar şef la serviciul Judeţean Neamţ din cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Iaşi (M. 1970.I. 3293. Martin – angajat în august 1948 comisar-şef de poliţie (M. p.Of. Malvina . IANCU.R.Of.Of. dezertează la 25 iulie 1969. p. IACOB. al P. 104 din 7 mai 1948.C.

P. ofiţer politic al Diviziei “Tudor Vladimirescu”. Bucureşti în anii ’50. 4706). director al D. “Iszaek”) – încadrat în 1945 la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Braşov.pdf.maior.Of. 1960289 (v. 10922). nr. nr. p. Bercu – după război comisar la Chesturile de Poliţie Iaşi şi Deva (M.R. partea I-a.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte3/docs/morminte3p_5.A. 1947.IX. partea I-a.205-945 de la Ministerul Justiţiei.S. Solomovici 2004: 582. IOSIPOVICI.P.Of. nr. 1978.XI. IOANID. partea I-a. Herman LEIBOVICI. 1979. implicat în lichidarea rezistenţei anticomuniste (Ioniţoiu 2006: 48). vezi dosarul 5-2.125. (M. nr. IZSAK. 15.R. 7086). 1982. p.I. 1947. 1991 Orţişora. p. 1983. 1518. Zoltan – căpitan.A. IOSUB. 126 din 6 iunie 1945. Einhorn). 256 din 5 nov. Adalbert Bella (cu variantele “Ijak”. fost ilegalist.I. partea I-a. 43 din 21 febr. partea I-a. Max – în 1948 era comisar de poliţie la detaşamentul Dărăbani (M.procesulcomunismului.Of. David . nr. Ionescu-Gură 2010: 88).1920 Brăila 18. partea I-a. 290 V. Vischi şi Ivanciuc 2003290. Ernestina – din 1948 dactilografă în centrala M. Braşov. unde i-a succedat în funcţie lui Wisting (M. apoi al doilea adjunct al şefului Direcţiei I Informaţii Externe (D. p. 5075). în 1948 comisar. partea I-a.Of.E. 271 din 22 nov.]. partea I-a. Natan – poliţist în Cetatea Moldovei. nr.asp. 134 din 12 iunie 1948.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. (?) IORDANOV. Iancu . fiul lui Iosif şi Paulina)288 (17.17. 208 . la momentul arestării funcţionar la Ministerul Comerţului.1974. ILIE.S. Suzana .N.cnsas.Of.htm.) a Securităţii (celălalt fiind W. 1980.II.ro/documente/cadrele_securitatii/IANTO_PETRU. sublocotent la D. apoi ofiţer superior la Securitatea.Of. M.P. IANŢO.P. şi fişa sa la http://www.I. 2604.). TM (fiul lui Petru şi Estera) – d. (M. după război membru de partid.S. dosar nr.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/I/Ioanid%20Alexandru/index. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. partea I-a. p.Of. 182 din 11 august 1947.I. ulterior Inpectoratul Judeţean Timiş al Securităţii între 1950 şi 1987. formată în 1943 prin recrutări din rândurile soldaţilor români prizonieri în URSS.Of. TM) – angajat al Direcţiei Regonale Banat/Timişoara. nr. 289 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. Petru (după unele surse IAŢKO) (n. 154 din 7 iulie 1948. IZRAIL. jud. Max – fost vânzător. 1976. com. de Interne şi şeful Direcţiei Miliţiei Judiciare la nivel naţional (căsătorit un timp cu sora soţiei lui Alexandru Drăghici). 9849). p. şi http://www. 1984. 1977. respectiv penitenciarul din Sighet în anii ’60-’70 (Solomovici 2004: 609. ca şef al comandaturii comunei de deportaţi Olaru din Bărăgan (Jela 2001.1960 Jilava) – coordonatorului celebrului jaf armat asupra unei maşini a Băncii de Stat a R. p. partea I-a. 1981.php. a fost apoi avansat colonel şi a activat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. în nov. M. ILIESCU. 1975. executat la 18 febr. IOSUB. ff.R. Alexandru (f. 286 din 10 dec. în 1955 menţionat în documentele interne ale M. IŢICOVICI.G. 10351.. Ştefan . p. 1896. Watts 287 288 V. p. 1948.R. 1986. 4048 [cota S. Mureş.A. 71 din 25 martie 1948. fond Documentar. Pentru schimbarea numelui.-col. nr. lt. IŢESCU. 1947 numit agent de poliţiei în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. când este trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel287. şi Solomovici 2001II: 111). Solomovici 1982 XVIII). Balint. transferat la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Miercurea Ciuc. ulterior la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Tg. în a doua jumătate a anilor ’50 colonel. IRIMESCU (căs. după înfiinţarea Securităţii maior. Maramureş. p.Of.1931. 1985.Of.S. 1947. 5679).din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. 63-65). în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. nr. 60 din 13 martei1 1947. în 28 iulie 1959. nr. ulterior şeful Direcţiei Regionale de Securitate Galaţi.

JUNGER. nr. Deletant 1995b: 58. Tiberiu (uneori ortografiat şi “Yungher”) – din 1945 comisar-ajutor la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M.. III-a. Ernest.în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Odorhei (M. din oct. 1. 10351. 235 din 15 oct. 1945. D.Of. 6191).R. 9003).I. 209 . autor al cărţilor de propagandă A szociáldemokrácia és a dialektika (Oradea. 1998. şi M. respectiv M. nr. 1990. şeful biroului Anchete Penale cu grad de locotenent la Biroul de Securitate din Huşi. partea I-a.N. M. fiul lui Mendel şi Gizella. KAHAN(E). JUCLEA. 7388. nr. 1991.R. maior şi medic legist M. 5246). f.) Tatar Zoltan). partea I-a. ulterior comisar la Poliţia Târgu Săcuesc în cadrul I. I. profesând medicina la Braşov (1925-1940).1972 Bucureşti) – medic cardiolog. nr.A. 7259). 1945). p. a asistat la 17 aprilie 1954 la execuţia lui 291 V. 1932). partea I-a. uneori cu numele ortografiat Kahane) (2.V. nr. 10 sept.Of. p. nr.P.G. 228 din 3 oct. 3.I. p. A. partea I-a. Botoşani) (fiul lui Iţic şi Malca) (în unele documente “IUCLEA”) – din 1 aprilie 1947 comisar-ajutor la Serviciul Judeţean de Siguranţă Neamţ. 5246). p. 4354.M. 220-31. Alexandru .A. incinerat la crematoriul “Cenuşa” ( dosar K/7 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). până în 1950. Goma 2007: 118.Of. p. fişa sa matricolă penală la http://86. M. Alexandru (uneori scris şi “Ijak”) – în 1948 agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Marghita. 1987.Of. nr. 1994. Avram (n.Of. JAKAB.Of. Braşov. Moise (n. 2417.1903 Focşani) . dosar nr. 4494). 268 din 22 nov. judecat şi condamnata pentru crime împotriva umanităţii comise în Transnistria împotriva coreligionarilor săi evrei (Arhiva C. p. nr. ex. 187 din 18 aug..M. 3506). 10205).I. cu stagiu recunoscut din 1944. 116 din 21 mai 1948. Solomovici 2004: 582 şi 2001II: 43.din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Leo (n. 1997. JAKAB.XII.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/I/I%2005.Of. col. dosar nr.. partea I-a. ulterior medic la Spitalul Elias (1954-1972. 1945. menţionat şi în Neştian 2010: 87 şi 2008: 7)291. aparută în română sub titlul Socialdemocraţia în lumina materialismului dialectic (Cluj.S. 1992. după război director al Spitalului Militar M.S. apoi stabilit în Bucureşti.N. stabilit în România în 1922.Of. 1947.17. Iancu – la sfârşitul anului 1947 agent în cadrul Inpectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. Iosif – în 1968 ajunsese şef adjunct de serviciu şi şef de birou I la Serviciul I Informaţii Interne al Consiliului Securităţii Statului (v. H. Nr. membru activ de partid din 1928.php. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a CC al PCR (24/1954. KAHÁNA. fond Neoperativ. p.%20Isa%20-%20Izvoranu/Iuclea%20Avram/index. 1903) – fost ilegalist. inv. la înfiinţarea D.I. Troncotă 2006: 54. ilegalist (din perioada 1920-1922 petrecută la Viena).A. Francisc . 1996. p. 72 din 26 martie 1948.Of. (r. 16. partea I-a. JURĂU. f.S. nr.P.. ROSENBERG) (n. p. partea I-a. 1945. I. 8918. IZSAK. M.IV. 162 din 20 iulie 1945. Neamţ – 28. încă în viaţă în 2007 în acelaşi oraş.S. 139 din 22 iunie 1945. JEKAB. p. Cosma 1994: 45).1890 Cheile Bicazului. p. pentru nume v. 122 din 31 mai 1947. nr. ff. la Penitenciarul Jilava în anii ’50.I.2011: 196. 137. când este descoperit. JAKAB. ulterior menţionat ca şef al serviciului Filaj şi Investigaţii la Securitatea Oradea (v. partea I-a. fond Neoperativ. 2630. 60/1955). 1945. pensionat).A.U. 1993. p.1917 Dărăbani. decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls. JUCLEA. fd.A. nr. (1945-1954). 272 din 27 nov.S.Of. JURESCU. nr. 100 din 3 mai 1947. 1989. Coloman – în iulie 1945 numit impiegat în cadrul Poliţiei Odorhei (M. 2417. 1988. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M.125. 219). 139 din 22 iunie 1945. partea I-a.. Moise – funcţionar civil în cadrul M. Bihor (M. partea I-a.Of. partea I-a. dosar nr.în iunie 1945 numit şef de secţie gardieni publici la Poliţia oraşului Odorhei (M.Of. 1995. Ernö (n. 1932) şi Democraţia (Bucureşti. partea I-a.

S. fond Neoperativ. p.I. 31 din 7 febr. ulterior emigrat în Israel (M. nr. 1948 angajat comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Tg. şi M. p. 1638). Vischi şi Ivanciuc 2003). 2008. p. 1945.R. cu grad de sublocotenent în 1953. Elias . partea I-a. 3293. 2010. 1947. KATONA. inv. partea I-a. nr. 9696.Of. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. apoi D. 278 din 1 dec.Pătrăşcanu.S.Of.S. nr. cu referat de cercetare la fd. supra).I. KATZ. 2003. a nu se confunda cu publicistul Mózes Kahána (v. 119 din 29 mai 1945. după alte surse Koloman Kalousek) – în mai 1945 numit subinspector de poliţie la Inspectoratul regional de Poliţie Târgu Mureş.C.G. KATZ. respectiv locotenent-major la trecerea în rezervă în 1959292 (v. 6412).III.R.în febr.A. Nastasă şi Varga 2003b: 24.în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 168 din 27 iulie 1945. KATZ. 2007. KANTOR. Cosma 1994: 51. Neştian 2010: 88.Of. după înfiinţarea D. 2013. & Caţavencu 2004. cu grad de locotenent la biroul de securitate Caransebeş (în nov.P.Of. Serviciul Poliţie Socială (M. Braşov. anexa la dosarul nr.Of. C. 983).S.P. KAUFMAN. partea I-a. partea I-a. apoi detaşat cu grad de locotenent de Securitate la Regionala Baia Mare în anii ’50 (şeful Biroului de Securitate din Sighetu Marmaţiei). 2009. 1948. 189 din 17 august 1948. din 1948 şeful D. ff.Of. ulterior colonel de Securitate. p.C. 9. 144 din 29 iunie 1945. Jela 2001. nr.G. p.S. 2011. 5673).Of. 241 din 22 oct. nr.P..P.Of. 2002.Of. p. 210 . 1009). Stefan – în 1945 numit agent de poliţie la Poliţia oraşului Odorhei (M. nr.1924 Cluj (fiul lui Mauriţiu şi Doris) – 2008 Cluj-Napoca) – după război comisar ajutor în cadrul Siguranţei din Cluj.. 2004.. p. 10416).în 1945. 4315). Saul . era transferată de la D. 2006.R. nr. 275 din 30 nov. demis în anii ‘60 după descoperirea colaboraţionismului său cu fosta Siguranţă (M. al P. partea I-a. Petru . Hună – în oct. partea I-a. p. KEISCH.în noiembrie 1945 încadrat în M. constantându-i decesul. p.Of. 1945.Of. ulterior transferat secretar III la Ambasada României de la Viena. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. 5467). Banu 2008: 327. ca detectiv clasa a II-a. 1947. 292 Vezi fişa sa la http://www. nr. partea I-a. 220-31. Zotan – în 1948 agent de poliţie în cadrul Serviciului Siguranţă al Poliţi ei Tg. Lică (n. nr. M. 10093). Andreescu. 1999. 2005. 110 din 14 mai 1948. partea I-a. 11/1976. 2006: 12.R. Dobre et al. 1949). apoi la regionala de Securitate Craiova. 30 din 6 febr. 2038. nr.Of. la Brigada a IIIa a D. Iosif (n.Of. Andrei . partea I-a. 1948. KEMTER. 1945 demisionează din postul de comisar la Poliţia oraşului Bârlad (M. partea I-a. p. Ioniţiu 2008:88.cnsas. 1948. 2012.ro/documente/cadrele_securitatii/KAPPEL_ZOLTAN. nr. KATZ. (M. 2001. Fl. nr. 1945. Mureş (M. 265 din 19 nov. p. p. Adalbert KAUFMAN) – iniţial comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Bivolari (1947-1948). apoi ofiţer la Securitatea din acelaşi oraş între 1948 şi 1959. 11080 din 30 iunie 1945.G. nr. Zoltan (n.S. KAUFMAN. nr. Arhiva C.Of. KAHANE. 2000. 2417. partea I-a. M. 251 din 30 oct. Karoly.Of.A. Ioniţiu 2008:88.I. Helene . Solomovici 2004: 582. fratele doctorului Ernö Kahána (v. la Serviciul Lagăre al D. partea I-a). Deletant 1995b: 58.P. 4426. Mureş (M.S. KALOUSEK. nr.A. partea I-a. nr. 9218). Emerich – din 1 mai 1945 comisar la Poliţia oraşului Sighet (decizia M. 1948 angajat informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. Stefan – în 1947 angajat informator diurnist la Prefectura Poliţiei Capitalei. KAUDERS.R. infra). I. 150 din 6 iulie 1945. p. dosar nr. KATZ. 76).în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a). 46 din 25 febr.pdf.N. 55 din 6 martie 1948. Avram – în febr. KAPPEL. ? (zis Pubi) – angajat al Direcţiei Regionale Banat a Securităţii la jumătatea anilor ’50.

Timişoara. nr. posibilă idenitate cu omonimul cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. M. comandantul Miliţiei Huşi în 1949 (Neştian 2010: 87).A. Nicolae . partea I-a. 2024. apoi agent de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de poliţie din Sovata. 1010).M.Of. Daniel . Nastasă şi Varga 2003a: 578). 1337). partea I-a. Iosif (fiul lui Mauriţiu) – profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie până în 1962. 11089. KLEIMANN.Of. partea I-a. KESSLER. 5246. M. ca agent de poliţie clasa a III-a (M. KLEIN. Dezideriu – după război iniţial agent de poliţie la Poliţia oraşului Odorhei.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 189 din 21 august 1945.Of.Of.Of. nr. nr. 4706). nr. Edith . partea I-a. partea I-a. nr.G. Carol – maior la Securitatea din Braşov (1969-1973) (Bjoza 2006). al P. partea I-a. v. nr. decorat prin Decretul nr. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Mureş (M. KLEIN. partea I-a.-maj. p.în febr. 135 din 18 iunie 1945. KLEIN.Of. KLEIN. în dec. 5127). Norbert – după război agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. p. 290 din 15 dec. p.I.. inv. 1947 transferat la Siguranţa Poliţiei Tg. p. 2 din 2 ianuarie 1948. p. 110 din 18 mai 1945. 2018. (M. p. ? – agent în cadrul serviciului de Control Economic la Miliţia Raională Galaţi în anii ’50 (coleg cu Izi Finkelstein. 292 din 17 dec.P. partea I-a. 132 din 13 iunie 1947. – lt.Of. 2028. nr.Of. 31 din 7 febr. Iosif . 8318. KENDLER. KLAIN.Of.2014.în febr. 1948. KERESZTESI. 5099). dosar nr. 2033. 126 din 6 iunie 1945. M. 7350). 2006: 214).R. 2015. KLANGER. KLEIMAN.. 2027. 2023. Paul – din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. 13). 225. alias Ionel Feraru) (Solomovici 2004: 578. nr. 1948 angajată comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj (M. 2017. fond 495 (“România”). trecut în rezervă în 1956 (Cosma 1994: 44-83). p.P. KLAMER. 2020. în ian. 4706). Emil . partea I-a. Mihai – în anii ’60 şeful Serviciului VI din Direcţia Cadre a Securităţii (Dobre et al. trecut în rezervă în 1960. nr. 2026. 1948 transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie cu sediul în acelaşi oraş (M. Vasile – după război agent de poliţie la Chestura de Poliţie Cluj. partea I-a. (30/1954).Of. KINTZBRUNER.încadrat în iunie 1945 în D. p. 1008). 1948 avansat de la agent de poliţie la comisar-ajutor în cadrul D. M. implicat în reprimarea revoltelor ţărăneşti împotriva colectivizării (Jela 2001. nr. 31 din 7 febr. partea I-a. KENDLER. ? – locotenent la D. 2021. 3697 din 30 apr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.Of. partea I-a. KESLER. Solomovici 2004: 583) – probabil una şi aceeaşi peroană cu colonelul Clain (trupele de grăniceri) menţionată în Ioniţoiu 2006: 43. KISS.S. 2030. 1948. nr. p. apoi şef de cadre la Comandamentul Servicii şi Înzestrări din cadrul M. 1947. 211 . 1947. KLEINDBERG. 2019. nr..în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.A. KESERU. p. p. 4049). nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 136 din 19 iunie 1945. M. 4772).C. 4315). 110 din 14 mai 1948.P. Michel (fiul lui Moise) . Andreescu.Of. 2031. KLEIN. 2032. KERTESZ. Ernest – medic M. p. Andrei-Francisc – locotenent major. a IV-a. 2029. partea I-a.I. nr. disponibilizat în dec.G. 1947 (M. S. 11155 şi M. p.Of. partea I-a. partea I-a.din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie.R. 2022.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. 2016. p. Augustin . 208 din 10 sept. şef de birou Filaj-Investigaţii la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa. p. 139 din 22 iunie 1945. 126 din 6 iunie 1945.locotenent-colonel. 2025.Of. nr. 1947.Of. Heinrich .

Elvira .S. 5360).. KLEINBERG.I. 110 din 18 mai 1945. nr.R. nr.VIII. 2630). 12). p.C.S. nr. p. ff.Of.Of. nr. 275 din 30 nov. 208 din 10 sept.numită în iunie 1948 agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. KOHN. 9850). KLEINBERG. 142-4. Iliescu” din Bucureşti şi predând la I. Cosma 1994: 51). din 1948 maior.R. apoi al Severin. M. Bucureşti (Şinca 2006. Ecaterina . KOHN.S.P. după război şeful Circumscripţiei Suburbane “Tudor 212 . 162.Of. 1912. Timişoara. 1945.2034. p. KLIPA. medic M. I. ulterior emigrat în Israel (M. îndepărtată din serviciu în iunie 1945 pentru “grave abateri” (M. 87 şi 146).I. partea I-a.G. Dezideriu . partea I-a.). 10416). din sept.S. şeful Serviciului Judeţean Severin al D. la 2. cu dosar la secţia Administrativ-Politică a C. KOHN.A. al P. partea I-a. (60/1955). 2038. KOLLER. p. din 1 dec.F. iniţial repartizat la Chestura de Poliţie Alba-Iulia. KLEINERMANN. 2050. la Serviciul Lagăre al D. 1947 în cadrul Serviciului Siguranţă din acelaşi oraş (M. 139 din 22 iunie 1945.. 63-65).].I.A. n. 8320.1916.G. p.I. 5247.A. partea I-a. a locuit în cartierul Primăverii.S. KOFFLER. ulterior revine în funcţia de comandant al biroului municipal Lugoj. KOFFLER. 1947. cap. Eva . nr.A. din 1948 şef de serviciu în cadrul D. Deletant 1995b: 62. Arcadie – funcţionar civil în cadrul M. partea I-a. partea I-a.P.Of. pp. KLEISCH.C.din aprilie 1945 impiegată în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. n. KOHN. p. emigrat după pensionare în Israel. p. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 27. ortografiat de către Solomovici (2004: 569) “Cohn”. nr. 2037. 2036.Of. ca agent de poliţie clasa a III-a. pp. 110 din 14 mai 1948. David – după război agent de poliţie la Poliţia Botoşani. fiul lui Iosif) – de formaţie tinichigiu. şeful serviciului tehnic la Direcţia Regională Banat a Securităţii la jumătatea anilor ’50. Andreescu. menţionat pe baza Arhivei C. disponibilizat în aprilie 1948 (M. 2047. 51 din 2 martie 1948. nr. ulterior trecut în rezervă.N. fond Documentar. (la sfârşitul anilor ’70 cu grad de conf. partea I-a. şeful clinicii de cardiologie “C.A. 2045. István Koller. 5099. 2048. şi în Caietele CNSAS nr.Of.în noiembrie 1945 încadrat în M. 286 din 10 dec. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 2049.G.Of. 2 din 2 ianuarie 1948. 256 din 5 nov. 72 din 26 martie 1948. 2041. Şinca 2006. nr. p. partea I-a. Arcadie – după război inspector de poliţie la Inspectoratul Regional Craiova. 4048). p.S. p. 2/2008. Zoltan – după război comisar şef şi secretar la Chestura de Poliţie Lugoj.P. partea I-a. 2046. dosar nr. Nastasă şi Varga 2003b: 25. cap. p. nr. KOLLAR.Of. 4922). Lucia . 131 din 12 iunie 1945. Goma 2007: 118). p. p. Leiba (probabil soţul Eevei. nr...Of.Of. 3232). Huedin. partea I-a.M.după război femeie de serviciu în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.N. 10924. Bernard – din 1948 ofiţer şi şef de birou la D. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă.M. 2035. ? – inginer. v.din aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. 4048 [cota S. KOHN. partea I-a. 2039.C. partea I-a.R.I. fost luptător în Spania. în anii ’50-‘70. în noiembrie 1947 transferat la Inspectoratul regional de Poliţie Piteşti (M. 162.Of. al P. p. supra) . Maximilian – în martie 1948 numit comisar-ajutor în cadrul Serviciului Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj (M. 2040. nr. 85 din 10 aprilie 1948. 1947.R. Solomovici 2001II: 43. Lazăr (1911 Iaşi – 1988 Israel) – cu studii la Moscova (1953). KOHNER.P.S. în octombrie 1947 şeful Serviciului municipal de Siguranţă Lugoj. M. Cosma 1994: 45.R. nr.Of.Of. 2044.după august 1944 impiegată în cadrul Poliţiei Rădăuţi. Adolf – în iunie 1945 angajat în D. partea I-a. 144 din 25 iunie 1948. KLING. 2043. în mai 1948 avansată curier (M. care îl ortografiază Klink. Ştefan (n. KOHN.Of. M.C. Aron – după război agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. participant la reprimarea rezistenţei anti-comuniste din Banat (M. 1947. 2042. 135 din 18 iunie 1945. 4314). (30/1954). univ. partea I-a.P. nr. nr.I. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.

Solomovici 2004: 583). decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa a III-a (M. p. partea I-a. 110-5). ff. nr. 983.Of.Of. fond documentar. partea I-a.I. după ce în sept. 2054. 2002: 12 I.G.Vladimirescu” a Apărării Patriotice (1944). KOVACS. 2011 al Ziarului de Mureş. respectiv Solomovici 2004: 583 şi 2001II: 43). 1946 transferat la Comisariatul de Poliţie Beiuş (M. 1946. 2055. M. LAITNER.html.Of.I. responsabil de cadre în Biroul Judeţenei PCR Sălaj (1945-1949). v. comandantul închisorii Aiud (1953-1958) şi apoi al închisorii Văcăreşti. 2052.. Avram – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 2056. p. 293 V. 10925. 144 din 25 iunie 1948. menţionat ulterior şi ca ofiţer de securitate la Baia Mare (1948-1950) (Ioniţiu 2008:88).R.I. şi I. (32/1955) (v. 139 din 22 iunie 1945.Of.Of. Carol . 2053. 121 din 31 mai 1945. 215 din 18 sept. Din 5 sept. p. 2006: 78. nr. nr. LANDESMAN. Sălaj (1945). 2630). Cluj din 1948 (Deletant 1995b. Duţu et al.ro/pagini/detaliistire/inapoi/prima-pagina/articol/oamenii-partidului-din-justitia-mureseana-i. 1948. 4517) 2061. 1947. preluat şi după reorganizarea Siguranţei în Securitate (M. partea I-a.din aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.în iunie 1945 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Odorhei (M.C. Jela 2001. 2057.R. membru P. autor Nicolae Balint. partea I-a.N.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. M.I. (la Direcţia Generală a Lagărelor). KRAUSZ. M. Nastasă şi Varga 2003b: 25. LAZAROVICI.Of. nr. C.Of.R.R. 208 din 10 sept. Mureş293. LANDAU. Ioniţiu 2008:88.Of. & Caţavencu 2004. 74. nr.Of.S. nr. apoi la Serviciul Judeţean de Siguranţă. (1948-?). nr. KUPFER. Solomon .Of. KRAL. 4638.R. Andrei – după război agent de poliţie la Poliţia Satu Mare. partea I-a. 213 . Stefan – angajat în 1947 ca agent de poliţie cu atribuţii în domeniul Siguranţei la Poliţia Carei (M. partea I-a. 2060. 10433). în martie 1948 transferat la Comisariatul de poliţie al oraşului Paşcani. partea I-a. nr. 256-7). Iosef . M. p. partea I-a. al P. nr. 182 din 11 august 1947.Of. partea I-a. KUN. Dobre et al. 2278. menţionat şi în A. Adolf – ofiţer la Direcţia a II-a Contrasabotaj a D. la Circa 15 Poliţie (M. angajat din 1952 în M.S. p. 286 din 10 dec.Of. 1947. 1945. & Caţavencu 2004. 2051. 10171).A. nr. p. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p. secretar al organizaţiei Frontului Plugarilor din plasa Cehul Silvaniei şi secretar F. 1947. nr. LAUFMAN. 4048). Ştefan. KOLER. 110 din 18 mai 1945.R. ulterior avansat colonel (M. 3871) 2059. iar în 1956 locţiitor şef de direcţie la Direcţia a IV-a a Securităţii. 30 din 6 febr.R. 2063. KWEILER. p. Alexandru – comandant-adjunct al biroului Securităţii din Carei în perioada 19481949. Mihail (Pius. iar în luna decembrie a aceluiaşi an la Chestura de Poliţie Oradea. în anii ’50 menţionat ca maior de Securitate în Bucureşti. ulterior emigrat în Israel (Jela 2001. p. 8321. Wolf – din 10 martie 1948 agent de poliţie în cadrul Siguranţei (M. partea I-a. 1946. Cosma 1994: 48. 1947 fusese însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. nr. nr. după alte surse Miklos) – şeful Serviciului Judeţean Turda al D. 110 din 16 mai 1947. partea I-a. şi “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. 12860. p. 8446).C. Iosif – în 1947 comisar la Chestura de Poliţie Oradea. 222 din 25 sept. 7084. nr.D. dosar nr.Of. 62 din 15 martie 1948. p. partea I-a.ziaruldemures. partea I-a. 2058. p. din 1944. 2062. KUN. partea I-a. 5360. în sept. p. 72 din 26 martie 1948. 289 din 13 dec. p. ? – în 1948 lt. partea I-a.Of.P. partea a XVIII-a). p. Andreescu. 5246). la adresa http://www.C. zis şi “Fănel” – încadrat după război comisar de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Suceava. nr. Lupu 2011.S. 267 din 21 nov. la Securitatea din Tg.P.Of. locotenent-colonel de Securitate (în 1955). nr. M.R.

ro/documente/cadrele_securitatii/LAZAROVICI_FREDERICH. Avram . partea I-a. 2069. 1945.Of. v. 136 din 19 iunie 1945. p. 7350). 150 din 6 iulie 1945. LEIBOVICI. 4708). LAZAROVICI.Of. 118 din 28 mai 1945. 6554 din 30 august 1945 pentru “grave abateri săvârşite repetat în serviciu. nr. partea I-a. LAZĂR. Şinca 2006. 3694 din 30 apr. Avram – în august 1945 încadrat comisar în centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. nr. partea I-a. 2068.Of. LEFCOVICI. cap. 2074. 294 V. nr.G. 2065. 107 din 15 mai 1945. şeful Serviciului Filaj Investigaţii în D. angajat cu grad de căpitan ca şef de birou la D. nr. partea I-a.în iunie 1945 încadrată şefă adjunctă de birou în centrala D. în nov. LEFKOVITS) . p. 2076. 216 din 22 sept. (M.în iunie 1945 încadrat agent de poliţie în cadrul Comisariatului de Poliţie Reghin (M. partea I-a. 8233). 2079. demis din serviciu în ianuarie 1948 pentru luare de mită (M. nr. nr. trecut în rezervă în 1960 cu grad de locotenent-colonel294. pp. p. partea I-a.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău. 12).cnsas.pdf. 10432). în martie 1947 transferat la Poliţia oraşului Turda (M. LEIB. LEIBA. 5 din 7 ian. 2070. 106).S. 162 din 20 iulie 1945. LAZĂR. Avram . LĂZĂRESCU. 189 din 21 august 1945. 5128). 6191 şi nr. partea I-a. LAZAROVICI. (M. (Troncotă 1999.Of. p. partea I-a. LAZĂR. nr. p. Baruch – între sept. în iulie 1945 transferat cu acelaşi grad în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. părinţii săi fuseseră deportaţi din Ardealul de Nord în timpul ocupaţiei maghiare în lagăre de muncă.Of. nr. 136 din 19 iunie 1945. lipsă de tact şi incorectitudine” (M. 1945 numit comisar în cadrul Chesturii de Poliţie Iaşi (M. nr.Of. p. din luna iulie a aceluiaşi an impiegat în cadrul Poliţiei Tg. 5127). partea I-a. partea I-a. 4264). 1896).P. nr. p. 162. 110 din 18 mai 1945. p.Of.IX. p. nr.în iunie 1945 numit comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. 5982). LEIBOVICI. 4380).în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. partea I-a. 1945. 1945 numit impiegat.P. 171 din 29 iulie 1947. nr. 1946. p. LAZĂR.Of. 2071. 9926).Of. partea I-a. fişa sa la http://www. Bucureşti în 1948 (Solomovici 2004: 583). nr. ? – colonel.Of. partea I-a.S. “Puiu” – în nov. Mureş (M. destituit din funcţie prin decizia nr. partea I-a. Albert . 1945. nr. Frederich (1. Mimi . 2067.Of.P. LEIBOVICI.Of. 157 din 14 iulie 1945. Andrei (n. Albert – în sept.Of. 2077. Elias – în aprilie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a II-a la Poliţia oraşului Dorohoi. 2 din 2 ianuarie 1948. 231 din 10 oct. 6163). partea I-a. la 1 decembrie transferat la Biroul de Siguranţă din acelaşi oraş (M. p. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (decizia nr.G. Iosif – fost vopsitor. partea I-a. p. în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. 142-4). nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of. LEIBOVICI. 2073. 5673).P. M. Botoşani (M. Iancu – în mai 1945 încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. 161 din 19 iulie 1945. Ion .Of. 126 din 6 iunie 1945.Of. 2075.Of. 3895). 2081.G. partea I-a. 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. Tiberiu (Tibor) – comandantul penitenciarului Făgăraş la începutul anilor ’50.R. 2072. p. p. 144 din 29 iunie 1945. p. 2080. (M. nr. 2066.P. nr. 5467). p. n.1925 Botoşani (fiul lui Solomon şi Sabina)) – 1998 Bucureşti) – din 1951 căpitan la Direcţia a II-a a Securităţii. 6672). 259 din 12 nov.I. Iosif – în 1945 era şef de secţie la Poliţia oraşului Satu Mare (M. nr.din iunie 1945 impiegat în cadrul poliţiei Satu-Mare (M. LEIBA.G. partea I-a. partea I-a.Of. Ilarion – după război şef de secţie la Poliţia Giurgiu (M. 2078. 222 din 25 sept. nr. 1948. p.2064. 1946 încadrat detectiv clasa a III-a la Poliţia Satu-Mare (M. LEIBI. din sept.Of. 60 din 13 martei1 1947. 214 . în 1959 la Direcţia a IV-a. LEIBOVICI. p. 1944 şi sept. nr. LAZĂR. p. p. 108 din 12 mai 1948.Of. 8800).

partea I-a. p.Of. p. p. 66 din 20 martie 1947. p. de unde va fi trecut în rezervă în 1959 cu gradul de căpitan. SOMER) . 295 V. încadrat la Direcţia Penitenciare. partea I-a. Botoşani (M. Iaşi cu grad de ofiţer. LEIBU. Simca . 121 din 31 mai 1945. nr. fond Neoperativ.Of. 1948.Of. LEIBOVICI. fiul lui Herşcu şi Roza) – încadrat ca sublocotenent la Direcţia Regională a Securităţii Iaşi în 1953. p. 707). M. iniţial numit informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei în iunie 1947 (M.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. LEIBOVICI. 2083.I. 2084. p. Melania . partea I-a. 2085 şi nr. partea I-a. LEIZER.8. partea I-a.S.Of. 1945. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. nr. 158 din 12 iulie 1948. partea I-a.Of. 286 din 10 dec. 25 nov. partea I-a.. 4743). LEIBOVICI. p. nr. partea I-a. M. p.A.cnsas. Lazăr – după război agent de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi.N. Serviciul Siguranţă (Arhiva C.Of. LERESCU.S.N. partea I-a. partea I-a. p. p. partea I-a. decorat în 1964 cu Medalia Muncii. 126 din 6 iunie 1945. p.P. nr. 2093. LEON. 1947.R. nr. p. f.Of. nr. fişa sa la http://www.în iunie 1945 încadrat ca impiegat la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M. 2092.. 5817). 2088. în 1947 transferat. 10923). 4314). 4048 [cota S. 110 din 16 mai 1947. 5789). David – fost fotograf. în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi.R. Paul (n. M.P.S. 110 din 14 mai 1948. partea I-a. partea I-a. p. (M. 107 din 15 mai 1945. p.din mai 1945 agent în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 2096.Of.I. nr. 3862).115 din 20 mai 1948. 2334). 124 din 31 mai 1948. 1920 Galaţi) – medic. 1947. 2086. p. p. p.P. Marcu . 219. partea I-a. după război medic în centrala S.S. 10094. dosar nr.Of.. 2087.S. 4517). (M. Gheorghe – în martie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 211 din 13 sept.pdf. nr.Of. M. Oliver – în iulie 1948 definitivat în funcţia de comisar ajutor în cadrul Chesturii Poliţiei Brăila (M. partea I-a. 31 din 7 febr. 17 din 21 ian.Of. partea I-a. 2097. p. nr. 1948 (M. probabil încadrat în D. LEIZER. 2091. LEIBOVICI. ulterior plutonier major la D. p.Of.1926-2000 Iaşi. partea I-a. Solomovici 2004: 208-9). partea I-a. 5335).după război dactilografă stagiară în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 2090. în mai 1948 avansată dactilografă administrativă (M.medic M. 72 din 28 martie 1945.Of. LEIBOVICI. LEIBOVICI.partea I-a. 2098.Of. 8318. 1010). partea I-a. partea I-a. 146 din 30 iunie 1947. 8320). Penchas LEIBOVICI ) (n. 4439. LEIBOVICI. p. 2089. 107 din 15 mai 1945. Nisim – în 1948 încadrat agent de poliţie la Poliţia oraşului Roman (M. partea I-a.A. ff. 268 din 19 nov. Marcu . M. nr.S.I. nr.S. LEIBU. nr. Alexandru – din 1947 comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Sălaj (M.S.. 265 din 19 nov. David .A.I.din aprilie 1945 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. p. nr. Solomovici 2004: 586). LEIBOVICI. 2095.R.S. Bucureşti la începutul anilor ’50 (Jela 2001. 2417. fond Documentar. Ghidale (fiul lui Moise) – în 1949 era şeful Serviciului Ordonanţare din centrala M. Marcel – în iulie 1948 încadrat ca maistru ajutor în cadrul D. 1947. Iancu-Avram (20. demis la 1 febr. dosar nr. 2094. 31 din 7 febr. 1947. nr.ro/documente/cadrele_securitatii/LEIBOVICI%20IANCU%20AVRAM.Of. 4706). 4049. 159 din 13 iulie 1948. nr. 10239).A.Of. 208 din 10 sept. LEITNER. LEIBOVICI. după o lună considerat demisionat pentru neprezentare la post (M. 3895). Moise – în mai 1948 angajat ca om de serviciu în centrala D. 215 . nr. după ce ocupase funcţia de locţiitor de şef de secţie295.Of.Of. 296 2099. 2082. p.Of. 63-65). nr. 2085. 1948. 1011). nr. nr. 1949. LERESCU. nr. M. 3895).]. ? (n.angajată în mai 1945 ca informatoare diurnistă în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău. LEIBU.P. Herman . evocat de fostul deţinut Belu Zilber (v.

partea I-a. în martie acelaşi an numit comisar ajutor la Direcţia Poliţiei de Siguranţă (v. 1948. 1947.J.ro/documente/cadrele_securitatii/LIVEZEANU%20NICOLAE.C.. LOBL. LITMAN.R.P. Serviciul Contabilitate (M.R.G. LITVIN. dosar nr.din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M.Of. 60 din 12 martie 1948.I.şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa (Troncotă 2006: 70).din 1 aprilie 1948 lucrătir calificat la Direcţia Poliţiei de Siguranţă a D. p. 4049). ? – implicat în reprimarea partizanilor anticomunişti de pe versantul nordic al masivului Făgăraş (vezi memoriile lui Ion Gavrilă Ogoranu). 2102.A. partea I-a). p. 587). partea I-a. (M.H.C.N. partea I-a.P./P. nr. 2109. nr.I. partea I-a.Of. fond Comitetul jud. altor surse LOTHE) – locotenent.C. M.A. 2417.B. 1948. LEVY. 2110. Practic a adoptat numele de serviciu din S. la sfârşitul anului 1947 impiegat arhivă în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman (A. 2103.S. LÖBL. Eugen . partea a XVIII-a).C. Iaşi. 138 din 17 iunie 1948. Bihor al P. 296 M. nr. la dispoziţia Serviciului Siguranţă din cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Cluj (v. Nicolae (fiul lui Nat(h)an şi Beti LEIBOVICI..C. 1011). LIVADĂ. al U. Cluj (1948-1952) (Deletant 1995b: 59.org/romania/ploiestiprahova-judet-wallachia-region. 2112.Of. 2113.X.R. în 1963 menţionat ca locţiitor politic la D. LITMAN. nr. 265 din 15 nov.Of. fişa sa la http://www.C. 2114. Bucureşti.1919 Iaşi – 2000 Ploieşti297) – între 1948 şi 1951 ofiţer în cadrul D.M.pdf.I. 31. ? . nr.R. 48. nr. iar pentru românizarea numelui în baza deciziei ministrului Justiţiei v.cnsas. 2107. LÖB. p.Of. partea I-a. 82 din 7 apr.R. 1927) (n.. fond Neoperativ. 110 din 18 mai 1945. Târgu Mureş. p. 297 Îngropat la 6 iulie 2000 în cimitirul evreiesc din Ploieşti.T. al P. nr. LEVENSOHN. nr. 10116). Iaşi) – din febr. 3080).Of. Mor – iniţial şef de secţie în cadrul C.N. p.Of.Of. 2179. Iosif – în martie 1948 comisar ajutor de Siguranţă la Poliţia Bacău (M. LIST. 4861). partea I-a. 189 din 17 august 1948. profesor civil de limba franceză la Şcoala de Securitate de la Băneasa până în 1958. 5190 (solicitarea). 2111. 31 din 7 febr. 2104. partea I-a. şi A. Claude (fiul lui Cazimir) – evreu născut în Franţa. colonel de securitate în Oradea. XVIII. ff. LOTE. M.Of. fişă de cadre la cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. Cosma 1994). partea I-a. LIVEZEANU. p.Of. dosar nr. Edgar(d) (n. partea I-a. p. p.G.M.C. nr. f. şi Kovacs 2006).I.S.P.2100. (membru de partid din 1946). Adolf – în august 1948 comisar ajutor pus de către M. 1948 impiegat stagiar de contabilitate la D. p.S. LOBEL. din 1951 şi până la trecerea în rezervă în 1960 la Direcţia Regională Ploieşti/Prahova. 7241. Paul (n. Banu 2008: 324). nr. partea Ia. M.I. Florian – membru al comitetului judeţean Bihor al P. 2108. 220-231. 5335). ulterior încadrat local în Securitate (Fl. Löbel?) – activist de partid şi ofiţer M. 146 din 30 iunie 1947. Roza – angajată iniţial ca dactilografă la Serviciul Siguranţă al Poliţiei Bacău. 77344 din 12 august 1948 în M. 2106. unde avansează până la gradul de maior şi ocupă inclusiv funcţia de şef de serviciu298. LICHT. implicat în reprimarea revoltelor împotriva colectivizării. un anumit “Livezeanu (n. 199 din 28 august 1948. 298 V. şef adjunct al Serviciului Judeţean Năsăud al D. Alexandru Alfred – în iunie 1947 numit agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. încă activ în 1970 (Solomovici 2004: 586. v. 55 din 6 martie 1948.-D. nr. p..html. menţionat şi în Ioniţoiu 2006: 43 şi 1982. (1951) (v. Iosif . 242/1948-1949..P. apud Ţârău 2002: 182. 216 . 2101. Levenson)” este menţionat şi ca torţionar la începutul anilor ’50 la penitenciarul din Bacău în “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” (în Ioniţiu 1982. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. Paul VIZENFELD la 7 iulie 1924. LEVENSON.Of. http://www. 2105. şi M. 2038).iajgsjewishcemeteryproject. Andrei (cf.P.R. 127 din 3 iunie 1948.

A. partea I-a. partea I-a. 1947. LUNGU. 116 din 21 mai 1948. 2119. decorat în 1949 (când încă nu îşi schimbase numele) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. inv. Dobrincu şi Goşu 2009: 510-511.2115. nr.P. 1944. 2121. Avram – în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Chestura Poliţiei Brăila (M. 107 din 15 mai 1945.Of. n. la Serviciul de Siguranţă (M. nr.I. A III-a. apoi Galaţi. partea I-a. nr. 4. uneori ortografiat şi Wehter. 2067 din 20 oct. după război angajată ca agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă.Of.S. MAHLER.S. (M. şeful Siguranţei Bistriţa între 1945 şi 1946 (Cosma 1994: 81.R.Of. Oradea. anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii (1953-1956). partea I-a. 2131.A. 2006: 237. David – subofiţer la Serviciul Judeţean Someş al D. în oct. emigrat în Israel (C. 1949. partea I-a. 30 din 6 febr.Of. 1947. Botoşani (M. 1948. 4495).R. Hoisie . 5603). p.Of. 3895). 10920. partea I-a. 16 din 20 ian. demis din funcţie la 1 febr. p. M. după alte surse 1919) – medic M. 60.Of. LUNGU. LÖWINGER. în august 1948 transferată la Inspectoratul Regional de Poliţie Braşov. nr. Theia (verişoara lui Iosif Chişinevschi) – ilegalistă. Sugarman f.A.P.A. nr. Mihail (n. 1947 reîncadrat (retroactiv. M. 230 din 6 oct. 5127). pensionat pe caz de boală în octombrie 1947 (M.Of. respectiv “Wächter”) – ilegalist. nr.C.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M. p. secretar al organizaţiei de bază P. 983). p. nr. 2128.. 1732 alias “Victor Ţiganul”). M.R. nr.P..D. fond 495 (“România”). iar apoi transferat în centrala D. Nastasă şi Varga 2003b: 210). LUDESCHER) (n. Maxim – în 1947 comisar în cadrul centralei D. nr. p. trecut în rezervă în 1955 (Fürtös 2007: 413-414 şi n.Of. Jak – medic încadrat la Spitalul Militar M. David . 1945. LUPU. (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. 4706).R. 151 din 3 iulie 1948. M. p. (1948-?) (Cosma 1994: 83).I.: 109. în decembrie 1946 transferat la Detaşamentul de Poliţie Episcopia Bihorului (M. 201 din 31 august 1948. partea I-a. H. revenit în ţară în august 1944 ca maior al Armatei Roşii. 107 din 15 mai 1945. Diamant 1979: 371. 3895). 19). 2124. 286 din 10 dec. în 1949 cu grad de locotenent-colonel de armată. p. Elemer – după război pretor la Inspectoratul Gneral Administrativ M. 144 din 25 iunie 1948. Cotovschi din 1955). 3. MAHLER. Iosif (n. 126 din 6 iunie 1945.. p. 1946. 275 din 27 nov. 200 din 4 sept. partea I-a.S. Iosif – în august 1948 era curier în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. LUPOVICI. partea I-a. p.Of. partea I-a. Lupu 2011. 1947. p. nr. 7774). nr.XII. 6937. ca locotenent-colonel de artilerie activ în Forţele Armate (D. 2120. 7261.I. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M.A.Of.Of. 2118.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Ştefăneşti. LUSTGARTEN. Mişa Vechter. n. 1947). p.Of. apoi în U. 2122. p. MAER. 5360).Of.Of. 2126. p. Levu – după august 1944 inspector de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional Constanţa.Of. partea I-a. nr.S. Niculae 2004: 32). Berindei. 2116. 1971: 210. Goma 2007: 118). partea I-a. LUSTIG. C. p. p. nr. 2117. partea I-a. p. 8202).Of. p. partea I-a. 12860).în septembrie 1945 numit comisar la Chestura 2 Poliţie din cadrul prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 2125. LUPAŞCU. nr. nr.C.G. LUPU. 193 din 21 august 1948. nr. din 1950 medic la penitenciarul din oraş. William.a. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania (1936-1939) (Adorian et al. 1948 (M. LUSTIG. Iancu . Z.G. 217 . partea I-a. 10483. LUCA.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. M.P. nr. 136 din 19 iunie 1945. nr. LUSTIG. 2130. Adalbert – în martie 1946 comisar ajutor la Chestura Poliţiei municipiului Cluj (Andreescu. începând cu 15 august 1945). la fel ca şi în autobiografia lui Gr. dosar nr. Francisc – originar din Năsăud. 2127. la spitalul din Sighet. în ianuarie 1949 avansat prim-pretor (M.I în 1948. 655). 225. LÖWY. LÖWUI.Of. 2123. Iacob (uneori ortografiat şi “Lusztig”) . partea I-a. 289 din 13 dec.1910 Iaşi. 8987. 293 din 18 dec. 2129. partea I-a. care îi indică şi numele nativ.

p.-maj. 2145.S. 110 din 14 mai 1948. 96 din 25 apr. p. 3895). nr.S.C. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. partea I-a.G.Of.Of. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş). partea I-a. ulterior transferat la Comisariatul de Poliţie Huedin. p.S.Of. Bjoza 2006. 104 din 7 mai 1948. 1371 din 7 ian. din 1947 profesor de limba rusă la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi (M. Paula – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. nr. nr. Arad (1952-1955). 135 din 18 iunie 1945.C. 62 vol. şi fişa sa de cadre la http://www.S. nr. Solomovici 2004: 588)299. 1948.A.R. nr. 3/1952 vol. MANEA.Of. 291 din 16 dec. partea I-a.Of. MARCOVICI. dosar 9. partea I-a. nr. M. (M. nr. partea I-a. 1947. nr. partea I-a. 1924 Chişinău) .. Wilhelm – în iunie 1945 numit comisar în cadrul D. 2605). cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. (M.pdf. al P. dosar nr. 2140.Of. MANDEL.R. transferat în 1947 la Poliţia Orşova. MANEA. p. MANDELBAUM. M. M. partea I-a.III. MANDEL..P.Of.C. unde ocupă funcţia de şef de birou.Of. partea I-a.Of. Lazăr (11. 122 din 31 mai 1947. 2134. p.2132. pentru schimbarea numelui. Carol – în 1952 locotenent M. SCHNEIDER) (n. listă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş (A. 71 din 25 martie 1948. Alexandru . 2144. v.S. Herşcu – numit în mai 1945 detectiv clasa a II-a în centrala D.1919 Arad – 1967 Bucureşti) – încadrat cu grad de comisar la Chestura de Poliţie Arad în iunie 1945. MANDEL. respectiv II). v. u.P.R.Of. la Direcţia Regională Stalin/Braşov (M. cu un intermezzo ca director al M. al P. 1946 în M. inv. iar în mai 1948 la Serviciul de Siguranţă al Chesturii de Poliţie Arad. Dorel [alias]. 12942). 158)). nr.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1979). I. respectiv III. 82 din 7 apr. 97. n.Of. Piteşti în 1953. 2141. nr. 108 din 16 mai 1945.. u.ilegalist. decizia ministrului Justiţiei nr. 2038). 10925. p.C. p.G. 2135. partea I-a. partea I-a. MANDEL. partea I-a. 286 din 10 dec. din mai 1945 comisar-şef în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. p. partea I-a. 4143. încadrat în 1947 prin decret regal ca sublocotenent în rezervă în Forţele Armate pentru merite antifasciste. p. (M. I). 8800). 126 din 6 iunie 1945. nr. ff.ro/documente/cadrele_securitatii/MAIER%20LAZAR. 65 din 19 martie 1947. nr. 2143.a. David – după război maistru autor în cadrul D. 2136.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. 218 . 62 vol.S. p..cnsas. 9763).Of.Of. 107 din 15 mai 1945. apoi D. arhiva C. până la trecerea în rezervă în 1965 cu gradul de colonel. 2138. nr. fond Documentar. 1946 pentru motive disciplinare (M. desituit în dec. M. MARCOVICI. MANAŞCU. I. partea I-a. (M. 1946.Of. MAIER. 121 din 31 mai 1945. 7490.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. care trebuie să rămână în România” [poziţia 27]. 4706 şi M. p. I. 3977). 30 nov. nr. 1945. 2139. Marcu . 1946. în 1946 prezent ca agent în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj. Iancu – în 1947 agent. 3957). (nr. partea I-a. 2142.P.pe lista din 1945-1946 a celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. în 1948 era agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. 4312. Andrei – în 1946 numit comisar-ajutor la Chestura Poliţiei Timişoara (M. p. v.A. 92 din 17 apr. p. după transformarea Siguranţei în Securitate lt. Avram .M. nr. 253 din 1 nov.a. (nr.Of. 231 din 10 oct. 4355. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. p. Matei – maior de Miliţie. nr. MARCOVICI. 3080). 2133.I.G.I. fd. 4517. B. partea I-a. p. Roland Emil (n. 1947. 4147).Of.S. p. 3/1952 vol. nr.P. 1946. la Direcţia Regională Timişoara (1948-1952).R.A. inv. partea I-a. nr.Of. MARCOVICI. 2137. 163 din 17 iulie 1946. 299 V. partea I-a. 141-2.N. p. iar apoi. 5098). fila 19. membru al Brigăzilor Internaţionale în războiul civil din Spania. partea I-a. MAIER. p.

165 din 20 iulie 1948. Froim . MASSLER. şi Solomovici 2004: 588). Ion (n. 1947. nr.Of.C. partea I-a.. Hava (Tzirola) (căs. Iţic . 110 din 14 mai 1948. ulterior transferat la penitenciarul Braşov.]. 1948.N. inv.Of. p.S.Of. MĂNESCU. M. al P. Etla Basea) (1918 – III.R.C. Cosma 1994: 81. destituit însă după doar două luni “pentru abateri de la îndatoririle profesionale (Arhiva C.I. 2164. p.P.C. 2155. MARKOSI. 60 din 12 martie 1948. 43 din 21 febr. 6867.A. nr.Of. Ion Carolu – locotenent-colonel de Securitate. nr. Aviva Enav.Of. 4048 [cota S. (1948-? (probabil 1956)).Of. şeful Regionalei Bistriţa Năsăud a Siguranţei (1946-1947). – în septembrie 1945 angajată informatoare diurnistă dactilografă la Brigada Specială Economică a Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. căsătorită cu Şiche (Shiki) Mateescu (d. Iuliu (n. inv.P. MAYER. dosar nr. 2160. Michail MARCUS) (n. MAYER.P. Solomovici 2004: 588. I). Bernard . 5998. 63-65. ulterior emigrată în Israel.Of. 411/1952) (v.C.. Stefan – în 1948 era comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Oradea (M. dosar nr. al P. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. p. la Circa 7 Poliţie (M. a avut o soră. care locuieşte la Paris.1917 Bucureşti) – după răuboi comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. p. Stela . 206 din 11 sept. p. 30. partea I-a.10. p. partea I-a. partea I-a.G. 14. în 1948 (Cosma 1994: 47).după august 1944 detectiv în cadrul D.I. MARCUS. 539.R. 2179). Mihail (n. S. Jack (în unele documente ortografiat “Mattes Jack”) – comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă Bârlad/Vaslui după august 1944 (M. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. fond Documentar.S. 121 din 31 mai 1945.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. MARCUS. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M. 157 din 14 iulie 1945. 4518).S. p. 710/20.1913) – fost comerciant de stofe. 5983). 2165. p. Zahariuc 2009: 185 şi 2010 II). partea I-a. M. B. nr. 2149.a. MARGULIS.din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C..Of. 4425).după război agent principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. MATIAS. nr. 2147. 122. partea I-a.2011 Paris) – anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. 107 din 15 mai 1945. Antal . nr. emigrat în Israel. Alexandru (“Saşa”) Mateescu.din mai 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dej (M.A. 2153. Goma 2007: 118). 2161. MARCU. u. nr. partea I-a. din 1947 detaşat la cabinetul ministrului Afacerilor Interne (M. nr. R. Max – angajat în aprilie 1945 ca agent de poliţie în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi.N. iar apoi stabilită în Franţa. 3/1952 vol. 4313). 62 vol. partea I-a.S. MARCU. decizia nr. 136 din 19 iunie 1945.Of. 2157. 5099). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 2162. nr. MARCOVITZ.S.C.din mai 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 2156. 63-65). fond Documentar.]. p.Of. nr. partea I-a. al P. (1979).Of. partea I-a. a solicitat şi reobţinut cetăţeania română (M. I.A. (nr. 2158. ff. p.XII. 2159.R. p. fiica sa. 119 din 29 mai 1945.Of.I. Nussem – în martie 1948 numit comisar şef de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. ff. 4048 [cota S. nr. 2151.Of. dosare anexe. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.S.G. v. u.Of. 60 din 12 martie 1948. Brucăr) şi un fiu.2008) (v. ? (alias) – în subordinea colonelului Grigore Naum la Direcţia IV Contrainformaţii Militare a D. (M. Ella (n. 2150. MARCU. 1945. – angajat al Securităţii din Huşi la sfârşitul anilor ’40 (Neştian 2010: 87).P. 3895). 2148. Leon – din iunie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Bârlad (M.717 din 4 219 . 2163. MĂRCULESCU. 176 din 4 aug. nr. Haim – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. 2010). 2178. 135 din 18 iunie 1945. IŢICOVICI) – ofiţer politic la penitenciarul Piteşti în timpul “reeducării”. nr. MARINA. MARGULIUS. partea I-a. căs. MATEESCU. nr. MARX. 2152.G. p. I. 5127). 7957).R.a. 2154. MARCU.R.VII.C. MATHIAS. cu Elza. şi Jela 2001. Sandu .G.. p.2146. (nr. 1516). partea I-a. partea I-a.

Teodor Ioan (n. 5673). partea I-a. p. MICHELZON. 92780 a Ministerului Justiţiei din 8 oct. 2178. rubrica „Decese” din Realitatea Evreiască la http://www. 1947.P. p. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. 133 din 11 iunie 1948. 1945 încadrat comisar la Direcţia Siguranţă a Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. M.org/db/pdf/nr266_267/pagina22. cerere în M. p. nr. MEŢIANU.C. MEER. 2167.R. partea I-a. p. 1945.romanianjewish. p. secţia Cancelarie – dosare anexe.a. 3699 din 30 apr. al P. Eugen – din 1 mai 1945 comisar la Poliţia oraşului Sighet (M.I. p. MICHEL. 2180. MEDLER.din aprilie 1945 secretar al Poliţiei oraşului Fălticeni (M. 3293. MARCOVICI. nr.VII.Of. nr. Menora.I. 1945. (M. p. 61 din 13 martie 1948. 1913). p. Iancu – din 1 aprilie 1948 contabil-ajutor la Serviciul de Siguranţă Tecuci (M. MEDVEDOVICI.S. 3/1952 vol. partea I-a.R. MENDELOVITS.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 4049). Gutman . nr. 220 . nr. 2181. 110 din 18 mai 1945. cu referat de cercetare la fd. 2172. 2174. partea I-a. Iosif . Silviu – de profesie arhitect. 10927.A. 31 din 7 febr. şef-adjunct al dispensarului medical al Securităţii din Timişoara în anii ’50. MERLING. anexa la dosarul nr. MICLE. nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. MEYER. încadrat la sfârşitul anilor ’40 la Spitalul Militar Focşani (C. p. M.. 151 din 3 iulie 1948. 3699 din 30 apr. 226 din 4 oct. 287 din 14 dec. partea I-a.I. partea I-a.. 2169. 1945. Titu Laurian – colonel.E. nr. 5032).Of. nr.Of. v. 5360).Of.Of.Of. 110 din 18 mai 1945.Of.G. 2166. 11025). 2177. M. nr. p. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. locotenent-colonel. în iunie 1948 transferat la Chestura de Poliţie Constanţa (M. p. nr. ME(I)EROVICI. 4049).of. u.R. 2176.G.C. (nr. partea I-a. 7083). v. 2173. David – în 1948 încadrat comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Iaşi (M.în sept. 2182. nr. Rene . Herman Naftali – din 1948 lucrător calificat în centrala D. zis “Tedy”) (n. 2183. MENDELSOHN. Paul . 51 din 2 martie 1948. 2171.Of. Albert – în martie 1948 numit comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 182 din 11 august 1947. MESINGER.Of. p. 1948. 144 din 25 iunie 1948. 1945 în M. p. î n iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. partea I-a.C. MENDELOVICI.P. Ferdinand (1906 – 1974 Focşani) – medic. nume românizat prin Decizia nr. 2170. 1011). partea I-a. M.A. L. MERDLER.Of. 199 din 3 sept.Of. a D. 5603). MEISTER. inv. nr.Of.1923 Bucureşti – XII. 2888 din 12 dec. 4049). partea I-a. MEEROVICI. nr. nr. I). 5227. 4049). 7742).P. 19 şi “Figuri evreieşti din Focşani”).C. partea I-a. 2175. nr 7 (iulie 2010). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Verner . MEIROVICI.C. în iunie 1948 încdrat referent şef în centrala M. inv. nr. p. 18. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. partea I-a.M.numit în iunie 1948 maistru în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. al P. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.A. 8649. 150 din 6 iulie 1945. nr. p. 116/1965 2168. partea I-a. Iosif – în 1947 agent la Poliţia Suceava (M. C. v.război comisar la Chestura de Poliţie Timişoara. I. Willy .Of. p. p.din 1 aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. 3694 din 30 apr. 62 vol. Focşani.2006300) – activist la comisia 300 V. în 1952 locotenent M. (M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.pdf. 2179.dec. 140 din 19 iunie 1948.Of. al P. v. ? – medic. (1953).Of. partea I-a. 2241). 1947. p.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. nr.Of. (M. Iosif . partea I-a.

S. 302 Pentru schimbarea numelui. 2002). 2190. partea I-a. I. p.: 109. ELIAS) .N. (?) MICU. C. MINTICI. p. fd.M.colonel. Nastasă şi Varga 2003a şi Duţu et al. Lupu 2011. ff. 1967.ro/?location=view_article&id=419.I. (1946-1947). la 24 iulie 1912.G. 126 din 6 iunie 1945. I. v. al P.S. Nastasă şi Varga 2003a: 248).P.ro/viorel/sblog/index. C.R.R. nr.A. nr.a.memoria. 1947. partea I-a. Piteşti (A.. 2066 din 20 oct. cu toate distincţiile retrase în 1968 (fusese implicat în torturarea unor persoane din “lotul Pătrăscanu”301) (A.Of. http://www. 108 din 12 mai 1948. nr.de presă a Comitetului judeţean Ilfov al PCR (1944-1945). clasa IV-a. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. încă în funcţie la sfârşitul anilor ’40 (M. în 1951 transferat la Direcţia V Cercetări Penale. Cosma 1994: 48. WEISSBUCH. Adolf KLEIN. şi Andreescu. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. MIHAIL.S.Of. prin Decretul regal nr.u. locotenent major în 1952.P. Sugarman f. I).). fond 495 (“România”). ulterior cu evoluţie necunoscută. 3894.C. p.I. fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. Iaşi) – angajat subinspector de poliţie în cadrul Inspectoratului regional Iaşi în mai 1945. Verner)) (1908-1995) – ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. în august 1947 însărcinată cu atribuţii de Siguranţă (M. 2192.C.1913 Podul Iloaiei. Isac)) – ilegalist (membru de partid din 1927). MIROIU. 223. 9763). 62 vol. 13-16).. 59 din 11 martie 1948. cu grad de maior. nr. inv.P. probabil emigrat în Israel. inv.a. cu Emilia (1917-2000). 1947 (M. până în 1950 (Levy 2002: 207. 7086). Wexler & Popov 2002 II: 825. dosar nr. Solomovici 2004: 570). KLEIN?) – funcţionar civil în cadrul M. şeful direcţiei Secretariat din cadrul M. 203. Mircea (n. Mircea MEEROVICI302) (20. Lupu 2011. 2185. dosar nr. la începutul anilor ‘50 (redactor al unor documente oficiale reproduse în Andreescu.A. şef al serviciului de anchete şi cercetări în sectorul ministerial al P. Moise Aron – în martie 1948 angajat informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. voluntar în Spania (Sugarman f.R. p. Andrei (n.. 4708. 2189. Niculae 2004: 32). decorat cu ordinul Steaua R. 5784. 1-19. partea I-a.S. M.. 3/1952 vol. p.php?entry=entry070726-085833.G.U. de unde se va pensiona în 1972 ca director adjunct ICECHIM.I. MICU..P. Iacob (n. p.Of. 2188. MIRONESCU.: 110). apoi D.S. după război şeful Direcţiei Cadre a Ministerului de Interne între 1949 şi 1954 cu grad de maior.viorelarion. 2147). Leon (n. M. nr. fiul lui Avram Ludovic şi al Margaretei (n. ff. 2191.în iunie 1945 încadrată şefă de birou la Inspectoratul Regional de Poliţie Piteşti.I. (nr. 253 din 1 nov. după roeorganizarea Siguranţei în Securitate locotenent la D. partea I-a. partea I-a.Of. Levy 2002: 123. nr. Pelin 2008. vol. partea I-a. 237 din 14 oct.P. 589 şi 2003: 167. 4268).a. 40002. v.R. 182 din 11 august 1947.Ap. la http://revista. Vezi şi Teodor Wexler. dosar nr. în Forţele Armate. p.. MIHAILOVICI.I. partea I-a. Zbăganu 2001). tatăl Mioarei (1949-1965). 226 ş. trecut în rezervă şi transferat la Ministerul Chimiei. “Procesul sioniştilor”. căs. M. . 1947. Solomovici 2004: 217.Of. încadrat în 1950 în S.. după război ofiţer în S. fiul lui Moshe şi Haia Feiga (n.Of. trecut în rezervă la 5 oct. emigrat în SUA (Jela 2001: 41.C. nr. şi şef al serviciului de cadre în centrala Ministerului Industriei Hârtiei (1948). şi în secţia de cadre a comitetului orăşenesc Bucureşti al P. partea I-a. 7346. Sara (n. inv. D. MOISESCU.R. u. v.R. 107 din 15 mai 1945. director de cadre la Editura Partidului Comunist Român (1949). 225. 9243..V.Of. 2184. David (n. Leon DAVIDOVICI) (a mai folosit şi numele de serviciu “Mureşan”) – şef de birou la Direcţia V Cercetări Penale a D. MIRESCU. nr.S. (1948-1958). 2187. la Serviciul Personal (M.C.M. activist în secţia de cadre a sectorului M. 2186. 1/1948.Of. nr.R. 151 din 7 iulie 1945. I. 301 V. p.G. Oto – în 1948 era şef de birou în centrala D. Recurs – fila 9. 1378)). 221 .

144 din 29 iunie 1945. paraşutat în România în 1944. p. NAUM. p. Naum Menaşevici ROTHSTEIN. 1947.G. 1947. partea I-a. 2012). inv. 4264). Solomovici 2004: 589. MOSKOVITS. partea I-a. nr. 10921). zis “Grişa”) (n. după 1989 încadrat. 1910).S. cu grad de comisar-şef. partea I-a. fond 495 (“România”). 1948 angajată informatoare diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Lazăr . (M. inv. nr. M. 1947. 5467).Of. 5467).2193. P. biroul de Siguranţă (M. 110 din 18 mai 1945. NAFTULE. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.P. p.Of. 162 din 16 iulie 1948. 225. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. Ilie – colonel M.Of.A. p. 1948. Iulius . 2195. nr. 2204. MOSCOVICI.R. 40 din 18 febr. lista în Mâţă 2007. Reinholt – din aprilie 1945 secretarul Poliţiei oraşului Rădăuţi (M.S. MONDROHOVITZ. 108 din 12 mai 1948. 2205. 107 din 15 mai 1945. 2200. (Cosma 1994) (v. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1857. 2197. în februarie 1947 numit comisar la Comisariatul de Poliţie Săveni (M. p.. p. M. 1947. p. doc.Of. ulterior funcţionară la Direcţia VIII Cadre a D. 164 din 19 iulie 1948. 4049). nr. cu grad de comisar-şef. partea I-a. Nicolae Burlui) ca torţionar în cadrul Securităţii locale. 2208. în Forţele Armate. Sălaj (M.în febr. p. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. v. Uşer – din aprilie 1945.Of. în ciuda protestelor fostelor sale victime ca avocat al baroului local (Bottoni 2010: 170. nr. MUND. dosar nr.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 110 din 18 mai 1945. 144 din 29 iunie 1945. partea I-a. 4049).angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Jibou. partea I-a. Ioan . 1389). 18. MOZES. NADLER. 2198. 225.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. în 1941 în atenţia Siguranţei pentru activităţi comuniste (v. MUNIU.I. partea I-a. 3694 din 30 apr. Jaques . nr. MOSKOVICS. p. 110 din 18 mai 1945. Aura .Of. cu grad de căpitan. partea I-a. NATANSOHN. Grigore (n. 4049). 5969 şi respectiv M. nr. p. refugiat în U. partea I-a. 10922). Artur-Karoly (n. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1953). Avram – din aprilie 1945. Francisc . 3694 din 30 apr.Of. 5933).P. MOISESCU. partea I-a. prin Decretul regal nr. partea I-a. 2202. 1948. nr. nr.VIII. 1270). MOSCOVICI. 2207. 10394).Of. nr.Of. 2199. 2203. evocat şi de foşti deţinuţi politici (ex. ortografiat Moscovici Artur-Karol).angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. Bălţi) – ilegalist. v. 2196. succesive evenimentelor din Ungaria. nr. 2194. 10). 110 din 18 mai 1945. nr. nr. p. nr. partea I-a. partea I-a. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.în iulie 1948 angajat comisar-ajutor de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Brăila (M. Arnold . 9594. 286 din 10 dec. 1947.Of. cu dosar la Comintern (INCOMKA. unde numele îi este ortografiat eronat “Natanscha”). partea I-a.G. partea I-a. p. MOSCOVICI. Adela – încadrată la 1 aprilie 1947 comisar ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of. 3694 din 30 apr. 3895). partea I-a. implicat în anchetele din 1956.Of.Of. nr. p. fond 495 (“România”). 4048). 248 din 27 oct. şi M.1927) – în anii ’50 torţionar al Securităţii TârguMureş.Of.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. p. respectiv Ioniţiu 2008:88. nr.. Herşcu zis “Wolf” . p. 51 din 2 martie 1948. dosar nr. nr.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. 41 din 9 febr. 1911. 2201. (?) MOISESCU. poziţia 353). p.Of.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 286 din 10 dec. 1637). M. partea I-a. NADLER. 2209. nr. Hortense . p. 272 din 24 nov. NADLER. p. 46 din 25 febr. 2206.în iunie 1945 numit comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.S. partea I-a. M. numit în 1947 comisar la Comisariatul de Poliţie Mihăileni.Of. 222 . v. Betty – în 1948 era agentă principală de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.

(Litman) Nelu – maior. nr. ulterior Inpectoratului Judeţean Bacău între 1962 şi 1988. Vrancea (fiul lui Ignaţ şi Aneta) – d. Goma 2007: 118).A. (1954).VIII. fişa sa la http://www. V. când este trecut în rezervă cu gradul de maior305. Mikhail Iosifovici Navroţki) – evreu basarabean. din Soroca. 202 din 3 sept.S. 2216. Alexandru (n. 2217. 8019)din 1948 general-maior de Securitate. fişa sa la http://www. 165 din 24 iulie 1945. partea I-a.I.pdf. 1993.M.P.. soacra lui Paul Goma (Balaş 2008: 413. 633.R. partea I-a.-D. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 4355). NEIDMAN.S. 1947 (M. Pavel (alias) (n. ELMAN.R.C. III-a. ulterior exonerată.anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii în anii ’50 (C. până în 1952. devine şef de catedră (limbi străine) la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa (oficial “Şcoala de Ofiţeri M. din partea Editurii P.1935 Alexandria – 1995 Slobozia. şi Watts 2011: 196 n. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. în sept. NEGREA. în anii ‘90 pensionară M.A.S. iar în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.R. Deletant 1999: 332. p. în cadrul Inspectoratului Judeţean Teleorman303.ro/documente/cadrele_securitatii/NERISANU%20ALEXANDRU.Of. 2000) – ofiţer la Direcţia a II-a Contrasabotaj a D. NEGREA.. NĂVODARU.I. 2006: 82. (M. cf.ro/documente/cadrele_securitatii/NEGREA_PAVEL.P. partea I-a. 1947. iar la un moment dat director al Editurii P. nr. Berindei.d. consilier în M.I. 122 din 31 mai 1947.1933 Coteşti. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.I. apoi transferată la Direcţia “F” a Ministerului de Interne. NERIŞANU. Gherşon.S. Dobre et al. Cosma 1994: 45. p.G. inter alia. p.P. 2210.Of.C.A. căpitan la D. 662. 70. Goma 2007: 118. Solomovici 2003: 120-1. Troncotă 2006: 63. 3”) (1953-1958). Niculae 2004: 32).P. 2006: 79.cnsas.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.G.I.A. la San Francisco (v. 1947. din 1940 (v.C. NEDELCU. în dosarul “dosarul Pătrăşcanu”. -col. în anii ’90 trăia în Statele Unite. Dobrincu şi Goşu (2009: 160.Of. Gheorghe (n. al P. Oradea)304. n.R. Petre Năvodaru. şeful Direcţiei IV Contrainformaţii Militare.P. 2212. stabilit iniţial în Tel Aviv. căs. 2218. 6307). Nicu (n. 2006: 44. 2214. 305 V.pdf 223 . Mihail (n. profesor la catedra de drept a Şcolii de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1961. ulterior profesor la Şcoala de 303 304 V. când este destituită şi anchetată alături. Banu 2008: 325. după trecerea în rezervă traducătoare la diverse edituri. I-a. fiica lui Avram) (d. Cosma 1994: 47. Berindei. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. Bacău) – angajat al Direcţiei Regionale.B. 9763). infra). partea I-a. 2.R. Suceava (v.P. 253 din 1 nov. Dobre et al.C. de fratele ei. nr.pdf.R. calitate în care este decorată prin Decretul nr. NEGRU. 201. emigrat în anii ’70 (după fiicele sale) în Israel.cnsas. nr. (1947-1953). 2213. Iordan (25. SCHWARTZ) . Amalia Luiza FISCHER. 2211.D..2066 din 20 oct.1928 Otopeni – 2001 ClujNapoca) – angajat în 1958 la Direcţia a V-a a Securităţii Statului. fiul lui Florian şi Eliza) – între 1956 şi 1967 avansează până la gradul de căpitan în cadrul Direcţiei Regionale Bucureşti. şi http://www.R.M. intermitent.cnsas. 2215. 8). 13. 75). NAVROŢCHI. Lupu 2011.” clasa a II-a. 1947 numit de ministrul Justiţiei secretar general al Asociaţiei Editorilor din România. – P. iar din 1967 până la trecerea în rezervă în 1985 (cu grad de colonel) ofiţer şi şef de serviciu în cadrul Direcţiei a IV -a (în ClujNapoca şi. Jean Pierre . Dobrincu şi Goşu 2009: 215-6). nr. NEGRU. p.C.ro/documente/cadrele_securitatii/NEDELCU_IORDAN.Of. din 1969 până la trecerea în rezervă în 1981 până la gradul de lt. ilegalist (inclus în tabelul 3 al corespondenţei P. secţia raională Urziceni. GALL (fiul lui Iosif şi Iulişca) 29.G. după război agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei) (M. rar menţionat şi în varianta “Gingol”) – încadrat comisar-şef de poliţie în cadrul centralei Siguranţei. Luiza (n. Rosek 2006: 101. iar în anii ’50 al Direcţiei a V-a Cercetări Penale a D. C.

nr.Of. 68). 2224. partea I-a. ofiţer N. partea I-a. (dosarele 173/1952. Sergiu (n. Chişinău – 16.R. până la trecerea în rezervă în 1960.IV. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.S. în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. Solomovici 2003: 133 şi 2004: 217.K. NICOLSCHI. doc. Hofman – din 1945 comisar la Poliţia Satu-Mare (M. decorat prin Decretul nr.G.S.G.G. 158. Solomovici 2003: 126-36 şi 2001 II: 43.P.G.cu stagiu de partid recunoscut din 1940 (M. Serghei NIKONOV) (1905. iar prin Decretul nr. p. după înfiinţarea Securităţii general maior (la înfiinţarea D. & Caţavencu 2004. dosar nr.Of. NOVE.Securitate din Băneasa.reea. (M.G.S. Basarabia – XII.R. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.S. 110 din 16 mai 1947.P. Catalan 2001/4. 79. I. în august 1945 numit inspector şi delegat cu conducerea Chesturii de Poliţie Iaşi.Of.S.I. la adresa sus -menţionată.S. C.tiuk.S. p. 2335. încă în viaţă în 1992 (Arachelian 2010. Iozefina (n. 2632. 5603). după război infiltrat de sovietici iniţial director general al Inspectoratului General de Contro (1945). angajată în Direcţia Generală a Miliţiei cu grad de maior (în anii ’50) şi funcţia de şef de birou. fond “D”. nr.1992 Bucureşti) – ilegalist. 2.G. al P. Boris Aleksandrovici GRÜNBERG.S. partea I-a. 306 307 La http://www. 2222. 41-2. (1947-1951) director al Direcţiei A/I Informaţii Externe a D. în perioada interbelică. singura sursă care îl include unei liste de ofiţeri de securitate “cu toţii evrei basarabeni” fiind Troncotă (2006: 63). 52-3. nr. Troncotă 2006: 63. Lupu 2011./M. 224 . zis “Saşa”) (.V.Of.A.I. a doua soţie a lui Nicolschi./D.I. inv.306). 151 din 3 iulie 1948. NEUMANN. Niculae 2004: 32.. 225. Victor (n..G. (1945-1946). condamnat pentru spionaj în favoarea U.-lt.. inspector general în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (1947-1948). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. M. fond 495 (“România”).1987) – evreu basarabean.1915 Lăpuşna. Jela 2001: 199-202307). Cosma 1994: 30. ilegalist (nume conspiratriv “Vasea”). Basarabia – 1999. 1961 cu gradul de gen.S. partea I-a. (19531961).Of. fiul lui Alexandru şi Rozalia) (2. 174 din 3 august 1945.S. NICOLSCHI. 6703. adjunctul lui Drăghici şi secretar general al M. în 1948 încadrată la Spitalul Militar M. ulterior activist al secţiei Organizatorice a C.P. 10985.P.A. 30. 255 din 7 nov. p. 110 din 16 mai 1947. 47-8. 9800. şeful biroului II (Contrainformaţii) din cadrul Marelui Stat Major al Armatei. Goma 2007: 118.R. 1945.I. 4144).B. după război infiltrat în Siguranţă.P.C.G. (1951-1954).1903 Orhei. Ioniţiu 2008: 88-93). apoi în funcţia de director al S. Retta – medic. NICOLAU. Iacob (Iakov) Calica.R.html. inspector general în cadrul D.I. trecut în rezervă la 31 ian. 2006: 12. (1948-1953). incinerat la crematoriul “Cenuşa” (A. p. partea I-a. 34.P. 2220.net/1/31. 72 din 26 martie 1948. 44.R. Buzatu & Cîrstea 2010: 286 n.S. ulterior general-locotenent de Securitate (la momentul trecerii în rezervă). şi şef al Corpului Detectivilor (1946-1947). (?) NICOLAU. nr. p. Troncotă 2006: 23. MARCOVICI) – ilegalistă. 2221. vorbitor de limbă rusă: comisar-şef şi ajutor al şefului Corpului Detectivilor din cadrul D.A. Goma 2007: 118.VI. Cosma 1994: 25.S. p.XI. 47-9. partea I-a. Alexandru (n.S. 1). Bucureşti) – generallocotenent. partea I-a.C. în noiembrie 1945 încadrat ca inspector adjunct de poliţie în D. nr. ulterior în D. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.S.a. 3862). ulterior. de regulă considerat etnic rus. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a ..C. 2219. p. dosar nr.Of. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. 2223.). subdirector general (locţiitor al directorului general) al D. N. nr. Marius Oprea f. Nicolschi semnat de Marius Oprea. Watts 2011: 196 n. 3862).Of. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. preluat şi în Corvin Lupu (2011). Ioniţoiu 2006: 26. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. f. nr. Dobre et al.. 96 din 25 aprilie 1946.D./M. 111/1955 şi 57/1956). emigrat ulterior în SUA (M.I. Vezi şi materialul despre Al.S.

unde din 1955 ocupă funcţia de locţiitor al şefului direcţiei regionale.XII. Pleşca 2010)309.Of. 2235. angajat funcţionar în administrarea societăţii Astra Română. din 1952 la Regionala Cluj (avansat la grad de maior în 1957). angajată la rândul ei în D. în 1948 încadrat la D. 182 din 11 august 1947.1921 Bârlad . Cluj) – în 1947 propagandist la grupul întreprinderilor de gospodărie comunală şi locativă a judeţului Cluj. NUHĂM. 265 din 19 nov. la sfârşitul anului 1947 comisar în cadrul Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (M. NUSEM FISCH(L)ER. Rita – soţia lui Dorel Oprescu. partea I-a.romanianjewish. nr. 286 din 10 dec. partea I-a. nr. nr. din 1948 (Cosma 1994: 44). 2417. Reghina – concubina lui Zoltan Hirsch (v. nr. 51). Eugen (n. era decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. OPRESCU. Marcel Iţic – la sfârşitul anului 1947 agent al Biroului de Siguranţă din Târgu Neamţ (A.Of. OPREA.E. 14.S. 225 . repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M.Of. partea I-a.Of.în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. 220-319.I. EDELSTEIN308) (14.I. p. 2229. M.IX. Goma 2007: 118. fond Neoperativ. Iosub . Cosma 1994: 81 şi 1996: 78. Avram – încadrat în nov. partea I-a. 1948.. în aceeaşi perioadă de început al anilor ’50.Of. în cadrul Brigăzii Mobile de anchetă.R. partea I-a. interesant.R. BERL (uneori ortografiat şi “Barel”) – după război comisar la Serviciul Judeţean Tecuci al Siguranţei.R. nr. dosar nr. 10093. 110 din 18 mai 1945. 19 46. fiul lui Gherşin şi Beti) (17.Of.II.C. Iacob .XII. 2228. cap. pensionat ca şef al consiliului administrativ judeţean Cluj (Jela 2001. Galaţi. nr. tatăl primarului Sorin Opescu. M. fiul lui Nusem-David. 2226. 162. 1945 în funcţia de comisar la Inspectoratul Regional de Poliţie al Moldovei de Nord. 2236. 208 din 10 sept.S. ORSTEIN. un Ilie Oprescu. 7086). NUŞEM. Alexandru (n. p.P. 30 din 6 febr. ocupă diverse funcţii până în 1948. 4049). 8319). p. OSIAS. 2417.A. Iacob .angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. partea I-a.R. R. poziţia 110). recrutat ca activist de partid în 1946. NUŢĂ.Of.S. precum şi ziarul Făclia din Cluj (la adresa http://www.S. Nilu Aronovici. 37805 din 9 apr.2008. Franca Oprescu-Aronovici. director adjunct al Serviciului Judeţean Râmnicu Sărat al D. p. dosar nr. 1961 pentru sionism. 1947. 2231.S. 2230. 92 din 17 apr.I. 277 din 29 nov. 2233.ziarulfaclia.G. 1945. p. (abslovită în 1949). 107 din 15 mai 1945. Bucureşti începând cu 1948.P.pdf. 294-295/008 din Realitatea Evreiască la adresa http://www. 10558). 10924).a. partea I-a. Galaţi – III. demis la 3 ian. în plus. R. 2227. căsătorită cu ing. Nicolschi. Galaţi (M. v. nr.1927 Bucureşti) (fiul lui Rudolf şi Elena) – membru de partid din 1945. nr. f.Of.Of. Iancu . 219.. Mircea (pensionat general). OPRESCU. Vezi şi necrologul său în nr. 286 din 10 dec. 1947. ulterior profesor de economie internaţională la ASE (Şinca 2006.2225. ORNESCU. sub conducerea lui Al. partea I-a. Rodna. decizia nr. OZIAS. Arhiva C. p.1921 Tecuci.Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 2234. până în 1964 (Solomovici 2004: 586-7). M. fiica sa.P.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.A. 1947.P. n. din 1948 locotenent.A. 1947.S.25. Deletant 1995b: 60).din 1 aprilie 1945 şeful secţiei gardieni publici din cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. Beri ORNSTEIN. Iaşi (Lista lui Secu 2007. p. Ioanid 2005: 82). p. 308 309 V. înaintat la grad de locotenent şi ofiţer activ al M.1990 Bucureşti) – ofiţer în conducerea D. III. 3697 din 30 apr.S. nr. Dorel (n. era lt. p.-col.N.org/db/pdf/nr294_295/pagina22. Cosma 1994: 44 corob. partea I-a.R. nr. este membru al C. Bucureşti. 3977. ff.I. când urmează Şcoala de ofiţeri politici M. p. ORENŞTEIN. 1946 a ministrului Justiţiei în M. partea I-a. supra). fond Neoperativ. apoi locotenent în cadrul D.P. M. între 1951 şi 1952 la D.N. 10923. 3895). 2232.P.ro/DECESE-COMEMORARI+7451).S. angajată a Legaţiei Israelului la Bucureşti şi informatoare a Securităţii (Solomovici 2003: 266. 983).

225. nr. fiul lui David N. nr.Of. p. p. Harry – angajat în 1948 în D.Of.Of. p. 1770). nr. 226 . dosar nr. 2244. 1952). 10171). Poliţia Satu Mare (M.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. – în noiembrie 1945 numit impiegat în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Oradea (M. partea I-a. directorul Combinatului Metalurgic Reşiţa (1955-1961). (3/1952 vol. 253 din 1 nov. şeful Serviciul judeţean Năsăud al Siguranţei (1945-1947) (Jela 2001. în 1961 cu medalia “a 40-a aniversare a PCR”.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. fond 495 (“România”). nr. PERECZ.în iunie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M. Pleşca 2010: 120-1. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler II (Decretul nr. luptător în Spania. 2238. iar în viaţa “publică” scriitor. nr. Solomovici 2004: 590. Braşov (ian.S. Nastasă şi Varga 2003b: 24. 4264).1981 Bucureşti) – membru de partid din 1942.S.A. III-a. 150 din 6 iulie 1945. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 10919. & Caţavencu 2004. Cosma 1994: 51.VIII. (?) PAPP. 2240. Cluj (aug. p. N. în 1948 cu ordinul “Steaua R.G. fiul lui Mor şi Regina) . (?) PAVLOVICI. pp. este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Steaua Roşie” (M. PASCAL.Of.1902 Bucureşti – 22. p. partea I-a.P. Cosma 1994: 80. 2006: 12. PAVLOVSCHI. partea I-a. inspector general al Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj (aug. 76 din 30 martie 1946. 2248.A. Iosif – din 1945 comisar-ajutor la Inspectoratul Regional de Poliţie Oradea. 108 din 12 mai 1948.G. şi Stela (n. 2245.” clasa a IV-a. partea I-a. având grad de locotenent. partea I-a. PANĂ. PALKOVICS.R. 110 din 16 mai 1947.I. cu grad de maior. Jela 2001: 213.1921 la Năsăud. 2066 din 20 oct. nr.VI.R. iar în 1979 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a (M.P.d. partea I-a. Iosif – angajat al Securităţii Satu Mare după război. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 122 din 31 mai 1947.VIII. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. 29.P. Iancovici)) (8. PASCAL. şi repartizat ca medic la Spitalul M. 3871). cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. PASCAL.Of. nr.S. 122689 din 4 dec. şeful Inspectoratului Regional de Poliţie Alba Iulia (15-24 aug. PACHER.Of. 1945. 1947 (M. (M. 4706).I. nr. ilegalist (membru P. 158 din 12 iulie 1948. (M. 1948). Mihail (n. 1948 – ian. p.Of. din 1938). 108 din 12 mai 1948. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Lupu . p. decizia nr. redactor la Orizont (1944-1948) şi Educaţia artistică (1948-1952). general medic M. şeful D. Ioniţiu 2008:88. 2243. 1945). PESCARU FISCHENSOHN. Goma 2007: 118. Vladimir (fiul lui Vlad) – membru al infamei divizii “Tudor Vladimirescu”.R. nr. Alexandru BINDER310. 1945 – aug. Iosif . partea I-a.din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. decorat în 1978 cu ordinul “23 August” cls.2237. 2247. 80-1). PATRICIU.Of. p. 2250. fiul lui Nathan) (19.R. calitate în care în martie 1946. 5673). partea I-a.C. când demisionează (M. nr. al P. nr. şeful D. Boris – funcţionar civil în cadrul MAI. 1951 – iul. 1945 în M. Beniamin . 2242.Of. 286 din 10 dec.I. Eduard . 2790 din 16 sept. partea I-a.P. apropiat al lui Teohari Georgescu.III-a (dosar S/29 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p. Deletant 1995b: 58.. 290 din 18 dec. 5790). I). Francisc (n.Of. nr. (M. 1947. 267 din 21 nov. 2241.Of. Banu et al. apoi în Rezistenţa Franceză. 126 din 6 iunie 1945.C. 1946). partea I-a. 4264). nr. p. Andreescu. 9763). I. Mihály GRÜNSPERGER (după alte surse WEISS). 211 din 13 sept. p. 2246. 5672.P. în Forţele Armate.R. 1951). 11025. OSTROWSCHI.C. 1947. Goma 2007: 118).Of. 1947. 2239.1909 – 1996 Cluj) – de profesie muncitor matriţer. 2249. 1945. Paul Fr. epurat în 1952 în “lotul Teohari Georgescu”. partea I-a. partea I-a. Matilda – după război impiegată adinistrativă la Prefectura Poliţiei Capitalei până în sept. 4354).R. 310 Pentru schimbarea numelui v. inv.IX.G.de profesie ceaprazar.R. 1947. partea I-a. PAUKER. prin Decretul regal nr. 8318). Saşa (n. p. 2989).

M.I. 7346.A. 4049.instructor şi responsabil cadre în comitetul de Partid al Circumscripţiei 18 Bucureşti (1945-1946). 52 din 3 martie 1948. Solomovici 2004: 590.Of. I. 2257.C. profesor-şef la Şcoala militară de ofiţeri MAI nr.A. Andrei . Nastasă. 110 din 18 mai 1945. contabil revizor în Secţia control spate (1956-1957). contabil principal şi şef al Sectorului AFV la Penitenciarul Jilava (1 aug.R. nr. 4742). din Serviciul controlul străinilor .I.. reîncadrat ca funcţionar civil M. partea I-a. dosar nr. 227 . PLATMAN.Of. partea I-a. p. medalia “Meritul Militar”. nr.Direcţia Poliţiei de Siguranţă (1947-1948). partea I-a.P. 1 Băneasa (1948-1951).A.Of. M. Adalbert POPPIG) – după război încadrat şef de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Suceava.Of. partea I-a. partea I-a.R. 163 din 17 iulie 1946.S. 63-65). în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. în 1956 trecut în rezervă cu grad de căpitan.Of. unde îndeplineşte şi diverse funcţii didactice (1948-1955). nr.R. 707. d. fd. medalia “30 de ani de la eliberarea României de sub dominaţia fascist” (1974) (A. dosar nr.Of. partea I-a. partea I-a. 124 din 31 mai 1948.Of. în 1948 încadrat şef adjunct de serviciu în centrala M.din iunie 1945 agent de poliţie în centrala D. 2254.R. POPIC(U).I.S. (M. Documentar. 13-16. partea I-a.Of.S.P. 5075. p. 2252. nr. PERLMUTTER.S. Alexandru . p. (M. Mihai .Of. p.. partea I-a.U. 170 din 28 iulie 1947. Goma 2007: 118.Of. p. Solomovici 2004: 590).Of. 136 din 19 iunie 1945. partea I-a. nr. Varga 2003a: 247-8). 4149) (M.R.A. clasa a II-a (1954). 2259. 286 din 10 dec. ff. nr.p. ff. D. la Serviciul Siguranţă. dosar nr. şeful biroului organizarea muncii la Periş (196-1967). secretar al organizaţiei de partid şi membru (responsabil agitprop) în biroul organizatoric de partid din Şcoala MAI nr. probabilă identitate cu omonimul angajat la D. PERL.I . nr. nr.R.M. p. 2258. M.Of. 1967 . f. decorat cu medalia “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” (1954).din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. nr. 5933. 5127). Arnold (n. & Caţavencu 2004. 7489. PLOŞNER. Suceava (1948-1950). nr.X.Of. 108 din 12 mai 1948.].I. partea I-a. 2253. nr. partea I-a.Of.Auto din Serviciul aprovizionare gospodărire/ Serviciul spate din DGPCM (1957-1966). A.I.M. 1947.S.I.în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. (M.R. Manfred – de formaţie inginer.G. 1098. nr. 26. 4264). ulterior deconspirat ca fost colaborator al Siguranţei şi condamnat la închisoare (M. PERLMUTTER.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. Frederic – după 1946 şef de birou în cadrul Chesturii Poliţiei Iaşi (M. 182 din 11 august 1947.I.T. 384. p..Of. fond Documentar.P. Eugen – fost funcţionar. p. inv. 6640). p.R. POMERANTZ. comisar-ajutor şi responsabil agitprop în biroul organizatoric P. p. 10394. Bucureşti în 1948. şef evidenţă bază la Sectorul AFV. A.C. ulterior locotenent-colonel. Ilie – după august 1944 secretar al celulei de partid de la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (Andreescu. M. partea I-a. POLINGHER. 4048 [cota S. 7086). nr. 2255. Malvius . p. nr. fiul lui Marcu) . 10923). medalia “A 50-a aniversare a înfiinţării PCR” (1971).1902. 272 din 24 nov. 24 din 30 ianuarie 1948. instructor şi şef al Secţiei Cartiere din Comitetul U.1977).. şeful D. 1934). p. 2260. nr. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. nr. 134 din 12 iunie 1948. POLINGHER. nr. fd.R. 5603). 1/1948. 5127). şef al Secţiei AGT . al Sectorului II Negru (1946-1947).2251. p.N. Cosma 1994: 52). 2256.P. partea I-a. 136 din 19 iunie 1945. M. cu grad de chestor M. PINTER. cu grad de sublocotenent (Jela 2001.G.S. 4 din Bucureşti (1955-1956). în 1945 încadrat comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.lucrător principal evidenţă deţinuţi în Serviciul evidenţă deţinuţi. Ioan / Isac (n. Bucureşti. 162 din 16 iulie 1948. angajat în iulie 1948 agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Sibiu (în iulie 1948 angajat agent principal de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Fălticeni (M. 151 din 3 iulie 1948. p. apoi responsabil de popotă. 1947. p. partea I-a.

ulterior locţiitor de şef de serviciu la Direcţia V Cercetări Penale a D. Simion (n. Lupu 2011. 110 din 14 mai 1948. Victor (n.1922 Gălăuţaş.Of.G. Lazăr (probabil “Regenstreich”) – în 1956. respectiv Gheorghe-Ilie Florescu.Of. decorat prin Decretul nr. partea I-a.1914 Bucureşti) – de formaţie avocat. 1947. în iulie 1946 ocupa funcţia de şef adjunct de birou (M. emigrat în Israel în 1976.Of. fiul lui Samuilă şi Rozalia) – anchetator la Serviciul Judeţean Someş al D.D. p.I. M. iar din 1967 director coordonator al Agenţiei de Import Bucureşti (Cosma 1994: 47.D. Cosma 1994: 83).K. 2573/2008 al Ministerului Justiţiei) (Goma 2007: 118. Sergiu (n. şeful Serviciului III din Direcţia Cadre a D. 03. ing. a mai avut un frate./D. RECK. după război director în administraţia centrală a C. p. 2429).. propusă spre avansare la funcţia de şef de secţie (v. 4142). maj.XII.S. partea I-a. (Dobre et al.Of. 1945. 237 din 17 oct.I. 4315. Mihai (fiul lui Ivan şi Maria. fiul său Jacob (n. de către N. revenit în România în 1944. RĂZVAN. Paula . Julian. apoi promovat rapid. Leiba .I. nr.R. Argeş” din Piteşti (1963-1974).S. dosare anexe. 171 din 29 iulie 1947. 65 din 18 mart. 2264.S. Sergiu FAHRER311) (n. partea I-a. în cartea sa de memorialistică Confesiunile unui cafegiu. 228 . Bucureşti.A.IV.S.R. nr. în mai 1948 definitivat în funcţia de comisar de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. cu grad de lt.G.K.S. la începutul anilor ‘50. nr.în 1946 şefă de birou în centrala M.S.S. (M. 13.G. Wolf . 2263.1981) – evreu rusofon. 3/1952. căs.S.I. 2262.B. al P. Cluj. ulterior la clubul sportiv Dinamo (1953-1962).S. Ludovic) – membru al echipei de reeducatori a lui Ţurcanu la Piteşti. Mauriciu – în 1947 încadrat ca informator. M.C. Cosma 1994: 48).IV. Puiu – (4.G. respectiv preşedinte al clubului “Dinamo”/”F. 3 iunie 1956) a obţinut cetăţenia română în 2008 (ordinul nr. în cadrul M. 5467). ilegalist în Basarabia.R.. preşedintele Comitetului pentru Cultură Fizică şi Sport Bacău (1947-1952).P. ofiţer (ajuns via S.Of. 2006: 80). POPLICHER.Of. nr.C. cu Lya. 144 din 29 iunie 1945. ulterior director comercial la I. Bucureşti: Humanitas. 2266. “Mişa”) (3. 2267. emigrat în Israel în 1970. Solomovici 2004: 591. Romanţă . 5/1. I.1903 Cetatea Albă – 29. 4968).08.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. p.1999.G.I.1928 . 2272.N.A. REGENSTEIN. partea I-a. REGENTRAICH.Of. Niculae 2004: 32. partea I-a.C. RAFF.S. 170 din 28 iulie 1947. p. REIGLER. p.2261. a III-a. cimitir Giurgiului) – în 1952 lt. a.A.XI. 2269. nr. 44)..ar fi plecat la 17 ani în U.S. 8800). în iulie 1947 transferat la Chestura de Poliţie Galaţi (M.k. partea I-a. partea I-a. 131 din 8 iunie 1948. 2265.S. 2270. PREISZLER. 2274.P..G. partea I-a. dosarul de schimbare a numelui nr. p. REIBER. 1946.A.. 6642).I. secţia Administrativ-Politică.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. ulterior ofiţer la Securitatea din Arad. p.Of. 2008. 9071. Avram – după august 1944 comisar-şef la Poliţia Turda. nr. nr.V. nr. nr. 231 din 10 oct. Avram RABINOVICI. RANGA. 10557). (?) rudă cu Ana Pauker) . nr. fiind recrutat de N. la rândul său avocat (C. M. 1945. I). (?) PROTOPOPOV.în mai 1948 promovat comisar-şef de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. 104 din 7 mai 1948. 2271. p. (adjunct al lui Grigore Naum). vol. C. 163 din 17 iulie 1946. unde a continuat să activeze în managementul sportiv. (M.. PROCA.P. (Cosma 1994: 30.) la Direcţia IV Contrainformaţii Militare în D.Of. REITER.Of. 2268.C.I.2010 Bucureşti.-col.a. 277 din 29 nov. infiltrat după august 1944 în conducerea S. p. p. RAPAPORT. 311 V.P. Ştefan (n.A. partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Goma 2007: 118. nr. Israel) – ofiţer M. vezi şi Mihăilescu 2008:8)..V.C.I.454/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. Anton (1927 – 11. 7489. partea I-a. citat şi în M. p. 2273. nr. ulterior emigrat în Israel. apoi la penitenciarul Gherla în anii ’50.Of. 6672). partea I-a. fd. (A.

1913 Roman) – de formaţie contabil. ? . 6306). Corneliu – în 1946 arhivar-ajutor în centrala M.A. 110 din 14 mai 1948. M. RITNER.în nov. RODELSTEIN. comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct.I. p. 110 din 18 mai 1945.A. 1944 – iulie 1945) (M. 46 din 25 febr. în 1952 funcţionar M. Mihel REISMAN312.C. 1947.din aprilie 1945 şef de secţie de gardieni publici la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.”. nr. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr.. Nicolae . 2277. nr. partea I-a. p. p.Of. Ionică .Of. 1948. promovat maistru în mai 1948 (M. în cadrul Comandamentului Trupelor M. n.a.P. Goma 2007: 118. partea I-a). 2888 din 12 dec. partea I-a. nr. I. 1945 numită impiegată în cadrul Chesturii de Poliţie Iaşi (M. partea I-a. 2276. RIGMAN. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. partea I-a. partea I-a. 4049).R. în 1950 membru în Comandamentul trupelor M. (1962). RIEBER. u. al P. documentar. decizia ministrului Justiţiei nr. încadrat în D.din 1 aprilie 1945 dactilograf a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr.angajat al Securităţii Bucureşti în anii ’50 (Şinca 2006. 110 din 18 mai 1945. propus spre avansare la funcţia de arhivar (v. 4707).I. Cosma 1994: 5). nr. ? . 36 din 13 febr.P. 1944 – iulie 1945) (M.Of. ROSEMBAUM. p. 1. M. Anatolie – agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. nr. partea I-a. 209 din 14 spt. Iosif – după august 1944 comisar-ajutor de poliţie în cadrul D.I. 165 din 24 iulie 1945. 110 din 14 mai 1948. (v. partea I-a. RONI. 110 din 18 mai 1945. p. 3699 din 30 apr.în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Chestura Poliţiei Brăila (M.S. 1947 în M.P. cap. 2429). dosar 10. 2278.Of.P. A.şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa (Troncotă 2006: 70). p.C. nr. ROHRLICH. Stela – impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. fiul lui Avram) (n. Valentin – în 1947 numit prin decizie ministerială profesor de topografie la Şcoala de ofiţeri Jandarmi Bucureşti (M. în 1950 lt. RETY. 8019 şi nr.. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 3694 din 30 apr. I). 1945. RONAY. partea I-a.2275. probabilă identitate cu “Brey.p.Of. 4049). 2284. nr.S.Of. Mihail (n. menţionat în Steinhardt (2005: 409) ca maior de Securitate (căs. p. partea I-a. v.III. partea I-a. 2287.S.G.Of.Of. 6306). 229 . ajuns colonel la sfârşitul anilor ’50 (d. cu fişă la secţia Administrativ-Politică a C. 18).M.R. M. inv. 1322). în mai 1948 avansat comisar (M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of. 65 din 18 mart. 2286. în 1948. p.Of. partea I-a. 62 vol. 1947. A.I. REY. p.A. nr. v.Of.Of. RIEBER. 126 din 6 iunie 1945. nr. REUŞ.R. nr. p.I. 2282. 4049). p.Of. partea I-a. nr. 4313). Samuel – din aprilie 1945. 2283. cu grad de comisar-şef. în sept. din 1947 maistru-ajutor în cadrul centralei D. 259 din 12 nov. RIEGLER. p.-col. nr. ROMAN. v. 2279. nr.I. (Duţu et al.1133.090.A. (M.I. p. Vili (în alte documente ortografiat “Retti Willi) – iniţial încadrat ca gardian public în toamna lui 1944. 1944 – iulie 1945) (M. Ladislau – funcţionar civil în cadrul M. 6306). Oscar – din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Comisariatului de Poliţie Siret (M. 11024. partea I-a. nr. partea I-a. 142-4. 1946. 2002: 52-3). 312 V. cursant al Universităţii Serale de Marxism-Leninism (1949-1951).G. f. 4048). 165 din 24 iulie 1945.. 110 din 18 mai 1945. p.S. 3/1952 vol.C. partea I-a. 9926). membru al Uniunii Patriotice (1944-1945). nr. 2290. 2280. nr.. 2289. 1945 reîncadrat ca frizer la Inspectoratul de Gardieni Publici Bucureşti. nr. (nr. Ana . cu Felicia (fiica unui bancher din Bucureşti în perioada interbelică. fd.. p. Toni . partea I-a.Of. 4313) şi transferat la D. pp. 165 din 24 iulie 1945. în mai 1947 şef de secţie (M. N.Of. 2288. 6686 din 28 ian. 1945. 162.Of. membru de partid din 1945. p.A. ar fi avut doi copii: Vladimir şi Lenina).. 2285. REUSCH. 2281. al P. RICHTER. 99 din 2 mai 1947.

v.R.A. 1947.Of.în noiembrie 1945 încadrat în M. fiul lui Sigismund şi Maria) .din mai 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Turda (M. partea I-a.A. Tereza – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. Emeric . 1946. (1952). fond Neoperativ.2001) – locotenent la Securitatea din Bihor la începutul anilor ’50 (Kovacs 2006). nr. (M. dosar nr. partea I-a.Of.N. 1947. 140 din 19 iunie 1948. 51 din 2 martie 1948.I. I).A. 10092). la Serviciul Lagăre al D. nr. 134 din 12 iunie 1948. partea I-a. (M. p. 286 din 10 dec. 10416).anchetator al Securităţii activ la Oradea. p. în 1947 transferat la Serviciul Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi (Arhiva C.G. ulterior cu grad de ofiţer în D.I.A. 2306. 2301. 82 din 7 apr. partea I-a. ROSENSVEIG. Avram – după război comisar-şef la Poliţia oraşului Vaslui.S. partea I-a. Turda şi Cluj între 1945 şi 1954 (Ioniţiu 2008:88. M. Emanoil .P.Of.G. 60 din 13 martei1 1947. partea I-a. M. 219. M. ROTENŞTEIN. nr. Edgard – în 1947 încadrat ca inspector în cadrul D. 2297. ROTENSTEIN. al P.C. Suceava. (nr. 151 din 3 iulie 1948. 110 din 18 mai 1945. partea I-a. 2293. p.2010 Iaşi) – după august 1944 încadrat comisar-ajutor la Chestura Poliţiei Iaşi. ROSEMBLAT.R.A. 1 dec. al P.I. în 1952 căpitan. nr. 111 din 17 mai 1947. partea I-a.Of. Dobrincu şi Goşu 2009: 372). ROSENFELD. partea I-a. Noe (n. 2302.P.S. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. (1952). 1. Aron – medic. 5227). p. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.. iar din 1 dec.C. 8320. 1945. Iaşi. Berindei. f.Of.Of. ROTENSTEIN. 8318..IV. ROSENFELD. după terecerea în rezervă membru activ şi salariat al Comunităţii evreieşti Iaşi. 62 vol. partea I-a. ROSENBLUM. 3077). 1947 cu aceeaşi funcţie la Poliţia oraşului Roman (M.E. la 03. nr.. 1946 la Detaşamentul de Poliţie Borş. 136 din 19 iunie 1945. 2305. 2296. ROTH. ulterior transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Oradea. nr.Of. ulterior menţionat de multiple surse şi ca ofiţer operativ al Securităţii Oradea în anii ‘50. 2299. 5603). 264 din 14 nov.M.Of. nr. Kovacs 2006. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă la Serviciul Judeţean Dorohoi (M. ROŞCU.din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.S. p. partea I-a.C. 232 din 7 oct. 5127).C. partea I-a.P. 13. p. Adalbert Rosman) (d. 2304. ROSENBLUTH. 1947. 136 din 19 iunie 1945.C. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1893) – membru de partid din 1945 (dosar R/80 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).I. din sept.I.G. ROSMAN. Oradea. nr. nr.Of.R. 3/1952 vol. p. (M. Zoltan (alias “Zoltan Toma”) (n. ulterior transferat ca funcţionar civil în cadrul M. an în care este şi încadrat ca agent de poliţie în cadrul D. 230 . u. Bihor (M. p. nr. 10815)... nr.a. 211 din 13 sept. p. p.A. nr.Of. Solomovici 2004: 594. 2298. 3943).IX.1904. p. 275 din 30 nov. 2292. Francisc (n.Of. partea I-a.A.R. p. partea I-a. nr. inv. 1896). nr. p.Of. nr. Estera – funcţionar civil în cadrul M.II. 2417. 2294. ROSENBERG.Of. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. M. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 30. ROSEMBERG. a M. partea I-a. 2303.I. 4425). 2300. 5127).I. p.M. 119 din 29 mai 1945. David (d. Iancu – după război şef de birou la Poliţia Dorohoi. 3699 din 30 apr.Of. 5075. 10923).Of. Salo . în 1948 încadrat la Spitalul Militar M.Of. Andrei . p. 208 din 10 sept. al P. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1910. v. nr. ROT.2291. M. p. ROSEMBERG.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. partea I-a. director adjunct operativ al Direcţiei Regionale Galaţi a Miliţiei (M. 1948. nr.M.Of. Avram – în 1948 agent la Chestura de Poliţie Galaţi. 1947. Cosma 1994: 82). I. iar în oct. din 1 martie 1947 transferat la Poliţia oraşului Turda (M. Liviu (n. 2295.06. p. ROSEMBERG.1900 Oradea) – angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Episcopia Bihorului (M. partea I-a. 4049).

Nathan (fiul lui Leon şi Eti) (8.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. partea I-a.1915 Tg. partea I-a. din 1 iulie la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. în 1947 încadrat ca gardian cu atribuţii de medic la Penitenciarul Văcăreşti (M. 62 vol. nr.S. 1948. 2313.Of. 2309. partea I-a. 208 din 10 sept.Of. nr.M. 189 din 21 august 1945. 2325. 21 din 27 ian. ROTENSTEIN. 1947.a. ROTH. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C..N. ROTMAN. serviciul raional Stalin. Chelly – angajată în martie 1948 ca informator diurnist în cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei (v.I. 983). ff. 99. M. 2279). p. ROTMAN. nr. partea I-a. 220-231. nr. p. Iancu . ff. (nr. 2888 din 12 dec. p.R. 7085.A. M. Constanţa – între 1945 şi 1947 dactilografă la Serviciul Poliţie Socială al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Arnold . partea I-a. nr. u. 1947. u. p. p. I.A. Elisabeta – din dec. dosar nr. Ioan – după război detectiv în centrala D. Aron – funcţionar civil în cadrul M. 1946. nr. Bacău – 1999 Bucureşti) – după război agent la Poliţia oraşului Bacău. 286 din 10 dec. 2320. 4049). M.Of.A. M.N.. nr. nr. p. p. promovat succesiv până la grad de comisar-ajutor în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman.Of.S. 2316. nr. 7350). 11026). 157 din 14 iulie 1945. 2324. 11024). Moise – medic.. ROTMAN. 208 din 10 sept. 2314. p. 2319. 110 din 18 mai 1945. pare în acelaşi dosar şi sub numele Estera Rosensveig). 5982).Of.Of.Of. p. partea I-a. partea I-a. v. partea I-a. (M. M. v. al P.Of. în 1951 avansat locotenent. partea I-a.A. RUBINSTEIN. I). ROZENBAUM. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr. Ocna. 2308. p.I. Andrei – după război numit notar prin decizia ministrului Afacerilor Interne. 1948. 2318. 1948. ROZEMBAU. 222 din 25 sept. după război comisar.1961 cu grad de maior (Arhiva C. ROTH. partea I-a. partea I-a.C. 182 din 11 august 1947. 194 din 25 august 1947. nr. 62 din 15 martie 1948. partea I-a. Aurel – numit în martie 1948 comisar ajutor de poliţie la Poliţia Fălciu prin decizie a ministrului Afacerilor Interne (v. 3/1952 vol. 2888 din 12 dec.I. 5127). 1947. 2323. nr. p.C. nr. nr.1985) – membră departid din 1944. partea I-a.Of. inv. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 1947. p. al P. RUBINSTEIN.R.Of.Of.R. RUBINSTEIN. 8321). nr. fond Neoperativ. p. 10171). ROTH. 3694 din 30 apr. p. 1947. dosar nr. 122 şi A.Of. nr.R.Of.Of. partea I-a. 2312. 2311. şefă de birou în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Bacău (A. partea I-a. p. 3/1952 vol. M. unde în 1959 este avansat la grad de maior. 5673).a. Armin (Harmin) – din 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Sighet (M. nr. nr. partea I-a. 869). Stela – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. 8321. M.P.M. nr.Of. fond Documentar. I. 2278). v.din aprilie 1945 şef de birou în cadrul Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. ff. Elisabeta – în 1945-1947-? impiegată la Chestura Poliţiei Oradea (M. 267 din 21 nov. 1948 dactilografă stagiară la Chestura de Poliţie Iaşi (M. 2322.1916 – 15. ROTHMAN.P. partea I-a. fond Neoperativ. Paul .Of.I. ROZENBLAT. partea I-a.Of. 10922).C. 62 din 15 martie 1948. ROZENSWEIG. M.I. p. p.C. Bella – între toamna lui 1944 şi august 1945 impiegată în cadrul Serviciului Controlului Străinilor din M. 2315. 62 vol.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M.Of..I. (nr.. 592). trecut în rezervă la 31. 7681). 10432. 1945. M.S. 30 din 6 febr.N. 2310. 220-231. Iaşi.XII. I.Of. Uşer – în 1948 încadrat comisar la Comisariatul de Poliţie Fălciu (M. 231 . ROZEN. p. 1947. inv. M. 2417. în 1948 încadrat la D.. 31 din 7 febr. 2321. p. ROTENSTEIN. p. partea I-a. 1947 agentă de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului regional de Poliţie Braşov (M. între 1952 şi 1958 cu grad de căpitan în cadrul regionalei Bucureşti.).Of. 2417.G. ROTTERBERG. partea I-a. ROTMAN.X. 29 din 5 febr. 1011). 2317.III. 150 din 6 iulie 1945. 136 din 19 iunie 1945. iar din decembrie 1947 comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj (M. Roza – din 15 ian. 1701 (cota S. nr.I. dosar nr.2307. Moly (15. în 1958 transferat la regionala Argeş/Piteşti.

pdf. 9500.C. emigrat la sfârşitul anilor ’60 şi decedat în 2009 în Israel (C. 6. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 2334.I. 108 din 12 mai 1948. Mircea anchetator al Securităţii (1947-1956(-1962?)). dosar nr.R. Deletant 1995b: 62. partea I-a.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D.jurnalul. p. în 1952 cu grad de lt. 315 În 1948 şi-a românizat numele în „Eugen Sabău”. 2332. respectiv încuviinţarea schimbării numelui la decizia ministrului Justiţiei nr. Cosma 1994) (?). nr.1912 Galaţi) – colonel de Miliţie.Of.Of. Israil (uneori ortografiat RU(C)KENSTEIN) – angajat în 1945 comisar la Poliţia oraşului Botoşani. decizia ministrului Justiţiei nr.Of.A. Ungaria313) – în 1948 în cadrul Societăţii Româno-Export (M.R. 2333. 4813). p. E.E. cu grad de colonel. 1947. 2328. partea I-a. 317 Menţionat frecvent în dosarul jafului maşinii Băncii de Stat a R. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi promovat comisarşef la conducerea Serviciului Judeţean de Siguranţă Baia.G. Dobre et al. partea I-a. I. ? – în timpul războiului colonel în Direcţia Politică a Armatei Roşii. Lupu 2011. nr.Of. F. http://www.907 din 28 aprilie 1048.I.R. Eugen (n.. Ioanid).T. din sept..Of. 1948. Valentina – funcţionar civil în cadrul MAI. Cosma 1994: 49. anchetat în 1968 alături de alţi foşti torţionari în cadrul reabilitărilor (A.I.R..R. Oradea.Of.C. în M.iiccr. Goma 2007: 118.Of. 245 din 23 oct. 97.ro/special/special/jafulsecolului-de-la-banca-nationala-70393.247 din 30 sept. partea I-a. fond 495 (“România”). 75). Samson SCHWARTZENBERG316) (n.A.E. 164 din 23 iulie 1945. nr. 116 din 21 mai 1948. nr. acelaşi “Eugen Szabo” clama un caracter antisemit al acţiunii organelor de anchetă în dosarul “bandei lui Ioanid”.S. 286 din 10 dec.S. 1947. SAIDER.C. 256 din 5 nov. p. colaborator apropiat al Anei Pauker şi al lui Vasile Luca (l-ar fi recrutat pe Luca în 1940). SAMOILOV (/Samuel).. 2331. nr. nr. Sofi Alice (SEIDER) – în 1947 numită impiegată stagiară mai întâi în centrala D.I. vol.C. nr. 232 . şi Institutul “Elie Wiesel” 2008: 40. http://www. citat în M. apoi în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.R. Solomovici 2004: 594. (M. 34 din 11 febr. 10923. 313 Românizarea numelui în baza deciziei nr. v. deductibil în Ioniţoiu 2006: 44)). p. p. 8320. nr. subdirector al Miliţiei Judiciare la nivel naţional la începutul anilor ’50 (adjunctul lui Al. SAMSON.P. p. 2. intervievat de R.1923 Oradea) – evreu maghiarofon. & Caţavencu 2004. p.html). p.XII. 2330.. în 1992. 2327. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 6260. 2329. 208 din 8 sept. apoi director la Ministerul Agriculturii.S. 4510. RUSU. partea I-a. 6)314. în 1958 prezent cu grad de căpitan în funcţia de şef de birou în cadrul Direcţiei I-a a Securităţii. inv.-maj. 209. în revista Minimum din Israel (nr. 1948. I. la 15 august 1917 Budapesta. 2006: 78. M. în 1945 (când încă nu-şi schimbase numele) înregistrat ca membru al U. la un moment dat detaşat sub acoperire la Ambasada României la Paris. 314 V. Partea I-a. 9849). SABĂU “SZABO”. 1128. nr.Of. p. partea I-a. 808. Şerban (n. Levy 2002: 124. şef al Direcţiei a II-a la jumătatea anilor ‘50). apoi.P.I. S. C. M. 60 din martie 1992)..E. 101. partea I-a. ulterior anchetator în cadrul Securităţii.ro/pdf/ro/sesizare_penala_gheorghe_enoiu. RUCKERSTEIN. 6). 126 din 2 iunie 1948. nr. 316 V.III. epurat în 1952 sub acuzaţia de spionaj (Solomovici 2004: 31-2). şeful Serviciului Judeţean Botoşani al Securităţii Suceava în perioada ’40-’50 (M. Solomovici 2003: 210.M. partea I -a. SALCZBERGER315) (n. 208 din 10 sept.R. partea I-a. 225. p. al P. 27 din 3 febr. p. după reorganizarea Securităţii cu grad de căpitan.. Gheorghe (n.Of. M. REISZ. emigrat în SUA (după unele surse Los Angeles) via Israel (C. apoi membru în Colegiul M.P. I. RUJAN. 1946 în M. ulterior jurist317. /(ex. 4264). 1947. nr. 2003: 208 şi 2001II: 43. partea I-a.G.Of. Levy în Israel în 1991.2326. 7424). (1952).R. RUFF. p. Wilhelm [RUFF?] . p. ulterior locotenent-colonel de Contrainformaţii în cadrul Securităţii (iniţial şef al serviciului Inspecţii după 1946. fd. probabil basarabeanul Samuil Isaakovici Samoilov. 1947. Crăciun 2009: 305. 12. f. “dosare adiţionale”.N. SAMSON. dosarul de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei nr 5/80/948. 1947. & Caţavencu 2004. 39.. 66255 din 10 iulie 1948 a ministrului Justiţiei (dosarul 5/209/948) (publicată în M.Of.

Of. partea I-a. în 1951 maior la Direcţia a II-a Contraspionaj a D. 266 din 17 nov. p. repatriat (după o tentativă de recrutare a sa în favoarea israelienilor) şi continuându-şi activitate în Securitate (Solomovici 2004: 594-5. 2 din 2 ianuarie 1948. SCHAFFER. din noiembrie 1945 detaşat ca administrator la Serviciul Lagăre. desantat de sovietici în zona Galaţi înainte de august 1944. 2342.Of. 2338.S. 267 din 21 nov. 2345.asymetria. p. partea I-a. Geza – încadrat în iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.I în străinătate (Solomovici 2004: 61). 110 din 18 mai 1945. 3694 din 30 apr. nr. p. din nov.php?name=News&file=print&sid=252 233 ../M. Goma 2007: 118 – cei din urmă ortografiindu-l în mod eronat “Sadovici”). partea I-a. 10151). p. nr.Of. M. 2347.Of. ulterior angajată comisarajutor în cadrul Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. nr.Of. p. fost ilegalist. Ioanid 2005: 125). Sabeş [?] . iar din 1 dec. 5227.Of. nr. 286 din 10 dec. SCHACHTER. 39 din 15 febr. partea I-a.S. 1947. M. 2344. 10127 din 31 ian. M. 2337. v.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. partea I-a. inv. 275 din 30 nov. 140 din 19 iunie 1948. şeful corpului de translatori din direcţia Contraspionaj a D. 2417. David – în 1947 numit agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţeii Capitalei (M. p. M. 2336. p.org/modules.A.S. nr. p.. 245 din 23 oct. nr. SAMUELI. Goldiana – absolventă a Facultăţii de Drept din Iaşi.u. probabilă identitate cu Otto Schechter. Mihail (Mişa) – originar din Basarabia. SAVIN. 10416). 1947. lagărul de la Oradea. http://www.A. 110 din 18 mai 1945. Moise . nr. 62/1978. 70. 1240.Of. anexa la dosarul nr. 1945. ofiţer M. Dincă – în iulie 1948 angajat chestor de poliţie la Direţia Studii şi Planificare a D. 5127). 318 V. 5708). 319 V. partea I-a.. partea I-a. 108 din 16 mai 1945. Cosma 1994: 38. fond Neoperativ.Of. R. nr. Teodor Herbert STERN318) (n.R. 1946 în M. SANDBERG.. Zelig . 10924).C. p. nr. 2006: 78). Lupu 2011. partea I-a. nr. 3957). ulterior profesor universitar la Iaşi319 (Ursache f.Of. partea I-a. nr. SAMUEL. trimis în 1958 în misiune în Israel de către Securitate sub acoperirea de imigrant (împreună cu familia). M. 1945. f. p.S. (M. 2349. directorul penitenciarului Iaşi. SCHAHTER.G. v. 45. 10200. 4048). SCHACHTER.P. 2341. 12). (?) SAUCIUC. dosar nr. 1914) – colonel de Securitate. partea I-a. SCHILERU. 1947. 2003: 487 ş. Polonia) – în 1948 era agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Bacău (M. iulie 1910 Stanislawow. 2346. demascat de serviciile israeliene în 1965. nr. nr. 3293.C. 1947 pe postul de contabil la Inspectoratul de Siguranţă Oradea (M. M.G. 1947 cu atribuţii de Siguranţă (M.în 1947 chestor la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Sibiu (M.N. nr. SCHATER. SCHAER. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.P. SANDOVICI.Of. David – din aprilie 1945 agent de poliţie la Poliţia Dorohoi (decizia nr.Of. nr. C. 270 din 21 nov. după trecerea în rezervă membru de partid. p. 55 din 6 martie 1948. C.a. partea I-a. aprobare prin decizia nr. Bruno – în 1956 ocupa funcţia de şef al Serviciului IX din cadrul Direcţiei a II-a a Securităţii (Dobre et al. SAMUEL. p. 136 din 19 iunie 1945. 2348. 3697 din 30 apr. nr. partea I-a. 9500). al P.2335. 2343. Zissu – la sfârşitul anilor ’40 gradat la Securitatea din Huşi (Neştian 2010: 87). (Troncotă 2006: 54-5. M. partea I-a. Otto – din 1 aprilie 1945 subinspector de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi (M. 1946. partea I-a. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.P.G. 4049. 4049). 155 din 8 iulie 1948. Francisc (zis Öcsi) (n.Of. p.I. 2038). 10314. 2 din 2 ianuarie 1948. p. partea I-a. nr. 2339.S.S. 219. b)..Of. secţia Cancelarie – dosare anexe.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 12).Of. nr.A. p. p. p.. Teodor (n.Of. Ana – agent al M. 2340. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. cu referat de cercetare la fd.Of.Of. 1947. SCHACHTER. partea I-a.

.S. în iulie 1945 transferat de la D.Of. profesoară la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1959 (Cosma 1994). profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. Vera . 5359). 2002: 342-3). SCHMERLER. p.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. (M. 2355. avansat maior de Securitate în 1960.A.R. p. 2429). la Direcţia Siguranţă (M. p. ? – şeful Securităţii Târgu Neamţ în 1949 .în 1946 impiegată în centrala M. p. anchetator al Securităţii din Focşani în anii ’50 (Jela 2001. 9 din 12 ianuarie 1948. în ianuarie 1948 înapoiat în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. partea I-a. Paul – ofiţer încadrat în D. Nastasă şi Varga 2003a: 63. 240.Of. 239 şi nr. SCHNEIDER. nr. nr. SCHULLER.G. SCHLESINGER. al P. 4313.C. nr. nr. p. ulterior comisar-şef de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. la D.G.G. apoi angajat căpitan de Miliţie la Direcţia Paşapoarte în 1946-1947. propusă spre avansare la funcţia de şef de birou (v.anii’50 (Berindei. nr. brigada a III-a. la înfiinţare (1948) (Cosma 1994: 44). ulterior locotenent-major. nr. 6412. 651-2.S. SCHILLER. 144 din 29 iunie 1945. 65 din 18 mart. 2356. Solomovici 2004: 597. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 4049).a. 248 din 27 oct. Solomovici 2004: 595 şi 2001II: 43. Iosif (n. 3080.Of. (şeful Serviciului “H” Cifru).. M.S. partea I-a. Anuţa – în 1947 angajată ca telefonistă în centrala Siguranţei. SCHOR. Francisc (fiul lui Alexandru) – locotenent-major.S.P. Solomovici 2004: 595). partea I-a. 110 din 18 mai 1945.G.P. p.P. partea I-a. 81. 678. 5467). SCHVARTZ. Goma 2007: 118). Ludovic – din mai 1945 agent de poliţie la Poliţia oraşului Sighet (M. nr. 2360.2350. p. 1948. nr. 2352. după înfiinţarea D. SCHMERGER. p. 2353.R. SCHMERLER.G. 3697 din 30 apr. 2006: 81. Dobrincu şi Goşu 2009: 255-6. Darius – din iunie 1945 agent (din 1947) principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. partea I-a. p. Mendel . 234 . SCHIP. 1947. Emanoil (în unele acte oficiale eronat transcris “Smenler Manoil”) – după august 1944 încadrat comisar în cadrul centralei D. nr. Solomovici 2004: 597). p. SCHLESINGER. SCHRAFT. (M. 7087). 9594). SCHILLER Mina (fiica lui Matiaş) – încadrată la 1 aprilie 1947 comisar ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. M. M.Of.S.P.P. 82 din 7 apr. 104 din 7 mai 1948. SCHNAPP. unul din cei doi şefi de birou ai secretariatului D. 182 din 11 august 1947. 2363. SCHÖNBERGER.P.S. căpitan. Duţu et al. Solomovici 2004: 595). 1946.. ? – locotenent. 4144). 9 din 12 ianuarie 1948.S.P. detaşat cu misiuni în Germania şi U. p. nr. 2351. 1923 Iaşi) – după 23 august 1944 ziarist în cadrul Armatei. Cosma 1994: 50. Jela 2001. v. 2366. 198/1951) (v.G.Of.. Erwin – propus pentru încadrare în Direcţia VIII a M. partea I-a. Bucureşti (Jela 2001.Of.Of.-col.I.S. p. Deletant 1995b: 57.Of. partea I-a.P. funcţie în care este avansat la grad de lt. Jela 2001. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M. 168 din 27 iulie 1945.Of.S. 75). în 1948 încadrată cu grad de plutonier şi funcţie operativă în D. partea I-a.. p. partea I-a. Dobre et al. trecut în rezervă în 1956 (Cosma 1994). partea I-a. (u. nr.S. 2357.P. 5673). partea I-a. 2362. 2354.Of. partea I-a.P. 2365. Roger – între 1947 şi 1948 informator diurnist în cadrul Prefcturii Poliţiei Capitalei. 2359. SCHREINER. 110 din 14 mai 1948.Of.C. Rachmil – în iunie 1948 definitivat în funcţia de comisar-şef la Chestura de Poliţie Iaşi (M. pensionat pe caz de boală în acelaşi an (Andreescu. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. nr. 2364. 150 din 6 iulie 1945. 2358. într-un referat din 5 august 1953 (Datcu 2009. Lucian – în 1948 menţionat ca agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. M.G. 2361.R. partea I-a. M. 144 din 25 iunie 1948. plutonier major la D.Of. SCHULMAN. Simion – fost muncitor.G.

M.G. SEGALL. p. 4048 [cota S.P. p. 12859.şefă de birou în D.Of. M. 2373.în nov. nr. p. p. p. 7083. de la înfiinţare (1948) şi anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D.Of.I.P. 4264). 126 din 6 iunie 1945. SCHWARTZ BERCOVICI. 188 din 16 aug. SEGAL.Of. nr. Nathan (uneori ortografiat şi “Segall”) – din 1 aprilie 1945 comisar-ajutor al Poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. 2381. între 1946 şi 1 dec. 110 din 18 mai 1945. SEIDMAN. 136 din 15 iunie 1948. Ilie . partea I-a.Of. M. p.Of. partea I-a. p. 235 . partea I-a. nr. a D.P. 110 din 14 mai 1948. 62 din 15 martie 1948. Ilie – angajat în august 1948 comisar-ajutor de poliţie.fost croitor. Solomovici 2004: 598).I. partea I-a. 1946 transferată la Penitenciarul Braşov (M. clasa a 4-a de salarizare (M. SCHWARTZ.Of. Niculae 2004: 32. Mandi . Luiza . fond 495 (“România”).Of. 1948. SEGAL. Solomovici 2004: 597). (M. nr. p. Bucureşti (Jela 2001. inv.Of. Bubi – anchetator al Securităţii din Dorohoi (Jela 2001. 2371. SEGAL. din sept.P. 1349). 3699 din 30 apr. nr. nr. 10927). 107 din 15 mai 1945. 208 din 10 sept.S. (1948-1952) (C. 2382. Lupu 2011. 4049). partea I-a. p. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.].S.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. la Circa 17 Poliţie (M. nr. partea I-a. SCHWARTZ. Solomovici 2004: 599.N. 63-65). 3697 din 30 apr.în mai 1948 definitivată în funcţia de dactilografă şefă în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 895). 4708).R. SEGAL. M. 121 din 31 mai 1945. 2375. Iulius – numit în martie 1948 comisar ajutor la Poliţia oraşului Botoşani prin decizie a ministrului Afacerilor Interne (v. nr. 2377. Cosma 1994: 48). 6710). 2630). p. 2368. 222 din 25 sept. nr. M. nr. M. partea I-a. în luna mai a aceluiaşi an transferat la Poliţia Dorohoi (M. după august 1944 încadrat la Chestura de Poliţie Timişoara ca agent. p. partea I-a.S. partea I-a. partea I-a. după alte surse prezent şi în iulie 1946 la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (Solomovici 2003: 31). 41 din 18 febr. p. nr. Jela 2001. Iosif – din 1 aprilie 1948 comisar-ajutor de poliţie în D.Of. 1947. SCHWARTZ. nr. Andrei – la 1 aprilie 1948 angajat comisar ajutor de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Războieni (M. v. partea I-a.din mai 1945 agent în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.R. nr. SEGAL. partea I-a.G. 1947. 10433. 1946.P. p. 72 din 26 martie 1948. în sept. 1947 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Tulcea (M. 3895). 286 din 10 dec. 225. nr.Of. 10433). SEGAL. partea I-a. 8320.G. 222 din 25 sept.G. M. 1946.Arhiva C. 110 din 18 mai 1945. 2278). partea I-a.Of. 1947. L. Ghizela – după război impiegată la Direcţia Penitenciare a M. 4517) 2370. Ionaş . 1947. p. 111 din 15 mai 1948. Şandor (n. nr. SCHWARTZ.Of. p. 2376.Of. nr. nr. v. ff. p.P. 1946. 4315). Ana . 1947 cu acelaşi grad la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de poliţie Suceava (M. partea I-a. nr. 292 din 17 dec.S. 1946. 108 din 12 mai 1948. 11158. 2383. 2379. 4049). Sender SEGAL) – din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. partea I-a. I.2367.Of.A. p.Of. p. Sigmund – în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Buzău (M. posibilă identitate cu “Sendor (Aleks. partea I-a. dosar nr. 2369.Of. 289 din 13 dec. SEGALL.S.Of. 2372. 5133). p. (M. 2374. nr.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 286 din 10 dec.Of. p.A. p. dosar nr. menţionat ulterior ca plutonier major al D.Of. 9880). 2380. până în 1946 (M. SEGAL. 1947. partea I-a.Of. 10923). fond Documentar.S. p. partea I-a.. partea I-a.. SEGAL. 182 din 11 august 1947. Mendel . 2378. nr. 257 din 6 nov. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă în cadrul Serviciului Judeţean Botoşani (M. SCHWARTZ. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 4358). partea I-a. nr. Marcel – între aprilie 1945 şi septembrie 1946 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (în M. nr.)” cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. Mauriciu . partea I-a.Of.

şi http://www. partea I-a. după ce s-a descoperit ajutorul pe care îl acordase unor evrei). nr.Of.P din 19 aprilie 1948. 238 din 14 oct. fiul lui Vasile (Basil) şi Frida – 1985 Bucureşti) – locotenent-colonel de Armată. Vasile – fost şofer. 10985.R. 110 din 16 mai 1947. Ordine şi Instrucţiuni 1959. “a avut în trecut înclinaţii spre afaceri. 110 din 18 mai 1945. David – în 1947 era chestor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.P.A. partea I-a.P. şeful serviciului Inspecţii în Direcţia Generală a Penitenciarelor din M. Banu 2008: 325.R.R.II. 2390. M. SEMAN. f. câteva luni mai târziu detaşat secretar al Chesturii de Poliţie Iaşi. 1947. 253 din 5 nov. (?) SEVICI. partea I-a. partea I-a. SERCUS. ulterior director al D. 155 din 10 iulie 1947. 1945. nr. 126 din 6 iunie 1945. fond “P”. şef adjunct al Direcţiei Regionale M. Solomovici 2004: 599 şi 2003: 207). 2385. 2. apud C.1960 (Solomovici 2005 şi 2001II: 111.P. partea I-a. nr. M. nr. 26979. 62.R. 2392. 9614. nr.cnsas. 4242. p. I. Teodor Alexandru (n. nr. 23. p. vol I. 119. 13-16.. Bucureşti (decizia nr.Of. partea I-a. Nina – din 1 oct. f.S. 4049. 11082. f. v.M.Of. nr. 4706). condamnat.R. plutonier operativ la DRSP Bucureşti. ulterior cu evoluţie necunoscută. 23.X.R.I. apoi ofiţer în S. în ianuarie 1948 transferat la Comisariatul de Poliţie Săveni. A. SFAB. 66 din 19 martie 1948. 127 şi vol. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. SEVIANU. transferat de la D.U.. partea I-a.10. (M.D. 9718).R. ACNSAS.17.R.A. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.G. nr. nr. p. p. 3700 din 30 apr.I. nr. p.P. 2. Arhiva Operativă M. ofiţer de carieră (demis în 1941. 320 321 V. 242-248 şi fond “D”. f. vol.1960) . ff. partea I-a. partea I-a. Bucureşti (1948-1952). SEPEANU.1914 la Bucureşti. ca agent de poliţie clasa a III-a în iunie 1945 (M. Igor (n. Martin . partea I-a. locotenent de miliţie (1948-1951.membru al grupului de evrei care au jefuit maşina Băncii de Stat a R.P. Solomovici 2004: 138-9. după război şef de poliţie în Corpul Detectivilor. director adjunct al D. partea I-a.II. 29 din 5 febr. 157). Sava – încadrat în D.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/S/Sevianu%20Igor/index. la Biroul Siguranţă. inv. Îi plăceau chefurile şi femeile. SENATER.192418. Banu 2008: 325. Deletant 1995b: 58. 4266). 2412. 108 din 12 mai 1948.M. 1946.Of.P. M. & Caţavencu 2004. Deletant 1995b: 58. partea I-a. demis şi chiar degradat. 96 din 25 apr. fd.Of. Iosif – după război comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Brad. dosar nr. pe care numai în parte a izbutit să le lichideze” (ASRI. angajat ulterior la Ministerul Energiei Electrice. până în 1948..P. 2389.33). exclus pe motive disciplinare). partea I-a. zis “Gugu”) (31. 1/1948. 239 şi nr. vol.Of. condamnat în 1953 în cadrul proceselor unor torţionari din pentitenciarele epocii staliniste. 7346. f. apoi promovat chestor şi transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Sibiu (martie 1947). 236 . fond D.S. p. la D.125. 1945 şefă adjunctă de birou în centrala D. dosar 19. 249 din 28 oct.I. în 1946 comisar-ajutor în cadrul Serviciului de Siguranţă al Poliţiei Dorohoi.Of. 2386. ff. executat la 18. p.Of. 597 şi 2003: 180. p.I.S.2384.Of.A. (?) SEP. D. 2388.Of. Goma 2005: 4.. membru P. 250-4)320.php.S. SEPEANU. 9 din 12 ianuarie 1948. potrivit caracterizării secţiei de cadre a D.C. Igor HERŞCOVICI. 3871) (M.C. p. Bucureşti (1948-1950). la 28 iulie 1959. Moise . nr. apoi exclus din partid. p. M.pdf Vezi fişa matricolă penală la http://86.. nr. nr.I. 44-49.P. eliberat în 1957. în 1959 locotenent-colonel. 1. M.ro/documente/cadrele_securitatii/SEPEANU%20TUDOR%20ALEXANDRU. la momentul arestării inginer la o întreprindere de stat. 5807. 1946.I. dosar nr. 3617. 1947. 24. 2391. DJ nr./P. ulterior maior.S. fiul lui Mihai şi Pierette. 2006: 268 (n. 5)321.Of. 207.G.. 60 din 13 martei1 1947.G. 869) 2387. dosar nr. p. l a Circa 26 Poliţie (M.Of. p. semnatar în 1971 al unei cereri de reabilitare. pentru câteva luni în 1950.M.R.A.G. vol.între 1945 şi 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. p. în mai 1948 transferat la Poliţia Bistriţa (M.din 1 aprilie 1945 şef de poliţie la Inspectoratul de Poliţie Suceava. 1896.

107 din 15 mai 1945. partea I-a. 4380). quo vadis.ro/?location=view_article&id=1359. SIEGLER. partea I-a. 237 . amnistiaţi în 1964 cu excepţia lui Calmanovici. 2407. 110 din 18 mai 1945. Pincu H.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. ? – comandantul lagărului Salcia în anii ’60 (Jela 2001). Alfred – încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. 1947. SIMON. 107 din 15 mai 1945. nr.I. Leon . Goma 2007: 118. Titu (n. p.ro/actualitate/23-11-2005/fata-nevazuta-a-lui-pacepa-83291. 3697 din 30 apr.IV. nr.html. secretar de partid al Direcţiei. activist al comitetului judeţean P. p.R.locotenent-major. Ioniţoiu 2006: 34. 3895).S. partea I-a. Ionel (n. . anchetator a D. 1949 – mai 1950). Bucureşti.) – locotenent. Jean . SIMION. Emil Calmanovici (toţi condamnaţi pe viaţă. SIN REBECA.R.P. Ionel 2012: 156.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 2404. nr.I.G. 14.A. (1947-1949) încadrat ca ofiţer de armată în 1949. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 286 din 10 dec. 20. 2406. partea I-a. detaşat la Agenţia Economică a României de la Frankfurt am Main (1955-1960).angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. 2399.kappa. SIGNER. 2403. apoi locţiitor al comandantului penitenciarului Gherla între august 1952 şi 30 noiembrie 1958 (Fürtös 2007: 404 n. nr. p. 324 V. Herbert (Belu) Zilber. ISAC) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. partea I-a. 107 din 15 mai 1945. iniţial la diverse unităţi militare din ţară (Craiova.M. 2394. al P. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. SICHERMAN. Caracal. emigrat în Israel în 1964 (Caţavencu 2007. Jacques Berman şi Remus Koffler (executat. Maramureş (din 1949) comandant al penitenciarului Sighet (febr.Of. M.R. şef de birou şi referent la secţia Probleme Speciale a D.S.G.S. U. 453-6. SIN ŞMIL. Solomovici 2004: 599. p. respectiv Dan C. 5982). autor în 1992 al cărţii Pacepa. Cosma 1994: 48)323. nr. nr. Simon (uneori ortografiat Zigler) . 3895). 464-85.Of.. p. transferat începând cu 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. fost avocat. Iancu . 2401. 322 În care au mai fost inculpaţi Harry Brauner. Mihăilescu 2008: 10). din 1948.1927 Braşov) – membru de partid din 1945. 126 din 6 iunie 1945. 3895). Solomovici 2004: 599). 4706). 2405. 10922). ca şi Pătrăşcanu. p.1914. SIMOVICI. p. nr. ? – anchetator la Securitatea Suceava. SIMON.Of. p.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. evreu autodeclarat în interviul acordat cotidianului Ziua sub titlul articolului “Faţa Nevăzută a lui Pacepa” din 23 noiembrie 2005324. nr. 2402. SIN IOSUP. Solomovici 2004: 566).S. (1952). 2396. SIMON. Opriş 2006: 66). 2398.) apoi recrutat în Direcţia de Informaţii a Marelui Stat Major. Jela 2001. SIN HERŢEL. 2397. 2395.2393. v.Of. 118 din 28 mai 1945.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. care a murit în 1956 după 45 zile de greva foamei). Nina . partea I-a. 2. partea I-a. partea I-a. implicat în dosarul “Danga” de urmărire informativă a lui Aurel Decei şi în anchetarea lui Nicolae Steinhardt (O. SILER. .C. etc. Jack – în anii ’50 cu grad de maior. p.C. 2400. în mai 1945 (M. după absolvirea Şcolii de Ofiţeri M. 107 din 15 mai 1945. partea I-a. în procesul “grupului Pătrăşcanu”322 din 1954 (Jela 2001. Lena Constante. nr.Of.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.memoria.Of. 157 din 14 iulie 1945. Slatina. anchetatpr la Direcţia a III-a a Securităţii. Sulim A.P.P.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M.II.Of. Froim zis “Finkelstein” . 3895). Iosif (n. Slatina.Of.G. 4049). SIN Aaron.A. transcrierea la http://stiri. trecut în rezervă în 1975 cu grad de colonel (şi urmărit informativ după suspiciunea că ar fi dorit să emigreze în Israel) (Solomovici 2004: 281 şi 599-600 şi 2001II: 43. în aprilie 1954) (Levy 2002 : 125) 323 Cu menţiune şi la http://www. SIN IANCU.

partea I-a. 1947. SINGER. 3/1952 vol. SPELMAN. 4145). Carol . SOLOMON.10. 2420. 85 din 10 aprilie 1948. p. v. nr.din iunie 1945 agent de poliţie la Poliţia oraşului Focşani. SINGER. nr. al P. 3232). p. nr.A. nr. 2414. 2424. 10923). 208 din 10 sept.Of. partea I-a.. 2422. 2418. (1954). partea I-a. partea I-a. Avram – originar din Cernăuţi.. partea I-a.1964 cu grad de lt.pdf 238 . 233 din 9 oct. şeful dispensarului medical al Securităţii din Timişoara în anii ’50. 146 din 30 iunie 1947. 3895). partea I-a. partea I-a. 267 din 21 nov.ro/documente/cadrele_securitatii/SOLOMON%20DEZIDERIU. p. Dezideriu (fiul lui Mozses-Zsigmond şi Reghina) (2.A. p. SOLOMON. 62 vol. 136 din 19 iunie 1945. Avram . partea I-a. 7086). partea I-a. I).a. Carol – angajat în 1947 ca agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al Inspectoratului Reginal de Poliţie Craiova (M. emigrat la sfârşitul anilor ’50 în Israel (v. 2411. 2419.Of.. 325 La http://www. p. 9077). partea I-a. 4264). Bucureşti (30 august 1948 .S.C. p.2408. p. 1917 Bucureşti) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. SOLOMON. 5127. şef de serviciu în cadrul D.Of. 2409. M. partea I-a. SOLOMON. nr. Solomovici 2004: 600).în noiembrie 1945 numit impiegată în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Oradea (M. 2423. Ionel (n. M. 2412. 2413.R. SOLOMON.P. 20 febr. trecut în rezervă la 1.fost contabil.M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. ? – căpitan. p. 110 din 18 mai 1945.G.cnsas. Gabriela . SOLOMON. partea I-a. SZOBOVICS. 4313). p. (M.I. SOLOMON. p. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (nr. 1945. Ioan .?) (Deletant 1995b: 58. care îi ortografiază numele în forma “Zloczover”). 10171) 2416. SMIRNOV. nr.Of.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1953). 2417.VI. SNITZER. p. Leon Constantin – general-maior M. M. ? – medic. 108 din 12 mai 1948.în iunie 1947 numit informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 8320).Of. Ghizela – în 1948 angajată definitiv ca impiegată la Poliţia Iaşi (M.angajat în aprilie 1948 ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. dosarul său la CNSAS325).Of. 2415.Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr. SOLOMON.-col (v.I.Of. în 1947 comisar-şef la Prefectura Poliţiei Capitalei.S.Of. iar în 1961 locotenent-colonel). inv. 107 din 15 mai 1945. nr. concediat în 1948 pentru “grave greşeli” (M. 182 din 11 august 1947.R. comandantul Inspectoratului de Miliţie din Roman.Of. 51 din 2 martie 1948.Of. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. 2410. nr. Marcu . nr. SOLOMON. 152 din 5 iulie 1948.în 1947 comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M. şi Trebici 2011.Of. Janos .1919 Sibiu – 1975 Braşov) – între 1959 şi 1964 şef de serviciu în cadrul regionalei Braşov/Stalin (unde în 1959 este avansat la grad de maior.Of. în sept. nr.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. partea I-a. partea Ia. 1947. după război avansat succesiv până la gradul de comisar şef la Prefectura Poliţiei municipiului Bucureşti (M. SOLOMON.. SLOCIVER. 96 din 25 aprilie 1946. 110 din 14 mai 1948.S. Aron .P. partea I-a. SOLOMON. 1909. p. Andrei Ioan – maior M. N. p.I. p. Herşcu – după august 1944 comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. SINGHER. 5627) 2421. v. nr. 1947. 286 din 10 dec. evreu originar din U.A. nr. 2425. p. ulterior maior. Isac LEIBU (n. 5335).Of. nr. 2426.R. Lupu . Herşcu . u. 3697 din 30 apr. nr.Of. I. 4049).

328 Vezi şi inventarul de resort la Arhivele Naţionale. p. repartizat la Oficiul de Control al Pâinii (M. co-autor al referatului din 1954 privindu-l pe Gheorghe Rădulescu (Arhivele Statului. Iacob . ? – fost plutonier de jandarmi. din 1949 pe aceeaşi funcţie în centrala M. partea I-a. 258).Of. 1945. etc. Sira .A. 243 din 24 oct.G. la sfârşitul anilor ’40 elev la Şcoala de Ofiţeri M. ulterior “plasat” lângă fostul rabin-şef Moses Rosen. Iulian – (n. 6310). 29 din 5 febr.C. 4706).romanianjewish. iar din 1997 până în 2006. sau http://www.I.arhivelenationale. 2434. 13. STAERMAN. 2003: 121. 1945 transferat la Penitenciarul Suceava (M.ro/public_html/downloads/realitatea/RE352-353. Clara (n. nr. 54. decorat în 2009 de către preşedintele Băsescu cu Ordinul “Meritul Cultural” in grad de Mare Ofiter (!). N. STARK.între 1945 şi 1947 informator al Prefecturii Poliţiei Capitalei.P. 329 Ex. 5127). nr.. 326 327 V. SONCA. în vara lui 2005. partea I-a.Of. 122-4.A. după 23 august 1944 membru al Forţelor de Luptă Patriotice. secretar general al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România.din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.1. vezi şi Mihăilescu 2008:10. 2440. partea I-a. p. Desideriu – în nov. 2430. 2439. Banu 2008: 327). 1949.fcer. (v. 2429. 2003) – secretara organizaţiei de partid la Securitatea Bucureşti în anii ’50 (neplauzibil. M. 9340).I. 1949 sublocotenent la biroul de Securitate din Caransebeş (Fl. SILBERSTEIN327) (n.cnsas.Of.VI.. p.Of. 4265).Of. nr.C. SOROCEANU. 2433. nr. nr. p. în oct. fd.ro/public_html/downloads/realitatea/RE330-331.Of.I. SONN.A. nr. Isidor – după augusat 1944 încadrat ca prim-gardian la Penitenciarul Doftana. 3 din 3 ianuarie 1947. Galaţi) – autodeclarat supravieţuitor al “rebeliunii legionare” din ian. Botoşani – 1990 Bucureşti) – între 1957 şi 1961 în cadrul regionalei Suceava – locotenent din 1959.Of. ulterior infiltrat inspector general la Departamentul Cultelor timp de 25 ani (Solomovici 2005b. 2428.Of. partea I-a.N.S. partea I-a.ro/images/custom/image/serban/Culte%20final. SOLOMON. f.jewishfed. fond Documentar. 50 din 1 martie 1948. 2436.E.III. 1123). Emeric – după război comisar la Poliţia oraşului Lugoj.pdf (p. discordant faţă de surse evreieşti precum necrologul din Realitatea Evreiască329). 32 din 8 febr. p. partea I-a. Leopold . ba chiar şi preşedinte interimar F. http://www. 1863). Dosar 12402. 1946 (v. în 1958 maior. respectiv Niculae 2004: 33328).jewishfed. – în 1949 locotenent la Biroul municipal de Securitate Iaşi (A. SOLOMOVICI. H. nr.-major în 1961.3. sau http://www. trecut în rezervă la 31. 1941. Alfons – în 1948 numit informator în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 126 din 6 iunie 1945.S. partea I-a. ulterior fotografă la Decorativa. 4080 (cota S.1961326.2427. 127. (M. la Direcţia Administrativă (M. la http://www.A. 1918 Timişoara) – după război şefă de atelier în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor). 176 din 2 august 1948. 2435. partea I-a.R.1926.R. STAUBER.pdf. 95.pdf Românizarea numelui în baza deciziei nr. SPITZER. p. lt. încadrat iniţial la Direcţia I a Securităţii. STAB. p. nr. p.1935 Ştefăneşti. 239 . SORIN. p. apud Tănase 2010).6) . şeful serviciului Învăţământ din direcţia Cadre a M. 108 din 12 mai 1948. Ervin – în 1954 locotenent