“ŻYDOKOMUNA” Evreii şi comunismul

- Cazul României (1944-1965) -

ediţia aprilie 2013

Iulian Apostu
apostu_i@yahoo.com

CUPRINS

În loc de introducere ................................................................................................ 4 Aparatul administrativ-politic central ..................................................................... 20 Aparatul represiv (Securitate, Miliţie, etc.) ........................................................... 167 Mass media şi sistemul editorial-tipografic ........................................................... 252 Educaţie şi cercetare (sectoarele ideologizate) ...................................................... 281 Cultură şi artă ......................................................................................................... 302 Alţii ........................................................................................................................ 335 Alţi ilegalişti .......................................................................................................... 505 Surse documentare ................................................................................................. 601

2

În loc de motto:
“Americanii joacă acum cartea evreilor şi într-o ţară unde avem 400.000 de evrei, cu câteva zeci de mii infiltraţi în aparatul nostru de stat, economic, politic şi cultural, nu este greu de jucat această carte. Nu vă faceţi iluzii că îi puteţi schimba. Negustorii de ieri, fabricanţii de ieri, jucătorii de la bursa neagră nu-i puteţi transforma, chiar dacă vin şi vă demonstrează că l-au citit pe Marx şi că-l studiază pe Lenin […] Plin de evrei, peste tot evrei […] Sioniştii sunt foarte bune elemente pentru coloana a cincea [în România.] […] Noi nu dăm muncă inginerului al cărui tată este declarat chiabur, dar primim şi încredinţăm posturi de comandă colanei a cincea sioniste, pentru simplul fapt că ştiu să se lipească de partid.” (Petru Groza într-o discuţie cu Emil Bodnăraş, 23 iunie 19491) “În 1945, o mare parte a aparatului de stat şi de partid era în mîinile evreilor, aşa încît, în 1950, se ajunsese la o situaţie penibilă, în care poate 2% din populaţia ţării deţinea peste 25% din posturile cheie ale regimului. În această perioadă se povestea că singura deosebire între Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Economiei din Israel consta în faptul că în ministerul israelian se puteau găsi şi cîţiva arabi.” (din raportul de uz intern “Evreii din Romania: o minoritate care dispare” al Ambasadei S.U.A. la Bucureşti, datat 26 febr. 1964, sustras de Securitate din clădirea ambasadei, reprodus în versiunea tradusă de Securitate în Marius Oprea 2002b şi Solomovici 2004: 509-13) “Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: ‘[…] Eu te-aş ruga să-mi spui de ce la CSP [Consiliul de Stat al Planificării] peste 80% sunt elemente de origine evreiască […] Tov. [Leonte] Răutu: ‘În sistemul editorial erau peste 40% evrei.’ […] Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: ‘S-ar putea aduce nenumărate exemple. Am întrebat de ce la Consiliul de Miniştri sunt peste 60% elemente evreieşti, cine i-a adus acolo, au venit singuri?’” (din stenograma şedinţei Biroului Politic din 19 febr. 1960, apud Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 641, 644 (pp. 625-646)) “În primii ani de domnie ai tovarăşului Gheorghiu-Dej, evreii comunişti ocupaseră fotolii în toate etajele superioare ale politicii, culturii şi ale administraţiei de stat […] Este adevărat, comuniştii evrei erau peste tot, în Biroul Politic şi înaltul aparat de partid, […] în Armată, Securitate, Procuratură şi în Miliţie, […] în organismele de stat, economice şi culturale […] .” (Teşu Solomovici 2001 II: 42)

1

Pentru citarea selectivă a unor pasaje diferite din aceeaşi declaraţie (reprodusă iniţial de prof. Gheorghe Buzatu în Dosarele Istoriei), vezi de pildă un autor etichetat „antisemit” – Cornel Dan Niculae (2004: 50-52), respectiv trei autori evrei – Radu Ioanid (2005: 78), Robert Levy (2002: 146), respectiv Teşu Solomovici (2001 II: 87 -8; 2003: 188-192). Pentru versiunea integrală a stenogramei prelevate de Sulamita Bloch-Constantinescu, v. Buzatu şi Cîrstea (2010: 328 -338). 3

În loc de introducere
Iniţiat imediat după decembrie 1989, segmentul publicistic (academic şi jurnalistic deopotrivă) consacrat analizei relaţiei dintre evreii din România pe de o parte şi instaurea şi consolidarea sistemului comunist în primii ani postbelici pe de altă parte, pare să confirme în mod nefericit butada “decât puţin şi prost, mai bine mult şi fără rost”. Tema acestei relaţii, complexă fie şi numai în dimensiunea ei pur istoric-factuală, fără a mai aduce în discuţie distorsiunile consecutive frecventei ei instrumentalizări politice, a fost abordată pe parcursul ultimelor două decenii de o mulţime de autori, pe cât de spectaculoasă numeric, pe atât de eclectică din punctele de vedere ale pregătirii teoretice şi practice a autorilor, spaţiului, anvergurii şi profunzimii acordate cercetării, abordării şi metodologiei alese, stilului şi profilului editorial, obiectivelor asumate explicit sau implicit, etc.: de la Vladimir Tismăneanu şi Florin Constantiniu la Cristian Troncotă, Ioan Scurtu şi Gheorghe Buzatu, de la categoria autorilor etichetaţi aprioric şi in corpore ca “antisemiţi (ex. Paul Goma, Cornel Dan Niculae, Neagu Cosma sau Gheorghe Gavrilă Copil) la seria autorilor evrei (ex. Leon Volovici, Harry Kuller, Teşu Solomovici , Jean Ancel, Leon Rotman, etc.), de la istorici de profesie la foşti militari şi ofiţeri ai Securităţii, de la antropologi şi filosofi la simpli jurnalişti, ingineri şi alte profesii, literatura dedicată explicaţiei şi/sau înţelegerii relaţiei multifaţetare dintre evrei şi comunismul României postbelice pare marcată în ansamblul ei de o inversă proporţionalitate între cantitate şi calitate, ranforsată de o pronunţată polarizare a mulţimii de autori în două categorii antagonice: evrei (categorie care îşi subsumează şi grupul celor catalogaţi “filosemiţi”) vs. “antisemiţi”. Angajate ireconciliabil într-un veritabil conflict de uzură pentru poziţia dominantă în modelarea percepţiei opiniei publice asupra temei cercetate, cele două grupări informale perpetuează o “gâlceavă” extrem de sonoră marcată de eroarea de logică tertium non datur. În tiparul acestui raţionament viciat, agravat dintr-o direcţie de o formă de anti-evreism visceral, iar din cealaltă de imperativul imbecilizant al “corectitudinii politice” şi de eticheta-“sperietoare” a antisemitismului, orice aserţiune în materie a lui V. Tismăneanu ar putea fi respinsă [fie şi numai] pentru că autorul este evreu (şi – circumstanţă agravantă – fiu de nomenklaturişti), la fel cum, simetric, orice “listă” de evrei comunişti întocmită de un “antisemit” este respinsă aprioric şi în integralitatea sa, chiar şi atunci când, de pildă, 17 din cei 20 de “evrei comunişti” indicaţi sunt confirmaţi ca atare chiar şi de autori evrei. Mai grav însă, acestei erori de logică a aşa-zisei gândiri binar-adversative (şi multor altora, la fel de nătângi), calate pe principiul “cine nu e cu noi, e împotriva noastră”, i-au căzut victime în timp şi rarisimele încercări de abordare ştiinţifică, neutră, obiectivă, sine ira et studio2; într-o primă direcţie, istoricul Florin Constantiniu i-a “contrariat” spre exemplu pe autorii evrei Harry Kuller, Leon Rotman, Leon Volovici şi Radu Bogdan prin “îndrăzneala” afirmaţiei “[o]bstacole [în cercetarea obiectivă a temei, n.n., I.A] vin atât dinspre români, cât şi dinspre evrei […] Obstacole vin şi din partea evreilor. Este refuzul de a investiga faptul că […] între conducătorii PCR s-au aflat numeroşi evrei. Explicaţia că, odată cu intrarea în rândurile partidului comunist, ei şi-au renegat evreitatea nu poate fi considerată – cel puţin după părerea noastră – satisfăcătoare.” Ca reacţie, firească în lumina antagonismului susmenţionat, prof. Constantiniu a fost prompt acuzat că “a căzut într-un clişeu al retoricii” (Solomovici 2003: 35, 39 ş.u.; 2001 II: 18, 1-22). În aceeaşi direcţie, cartea Situaţia evreilor din România, 19391941, elaborată de 13 autori sub coordonarea lt.-col. Alesandru Duţu şi dr. Constantin Botoran, a fost,

2

Categorie căreia i se înscriu între primii exponenţi Gheorghe Buzatu şi Florian Banu. 4

conform autorilor, interzisă şi “trimisă la topit” în 19943, aceasta deşi ea se mărginea în mod exclusiv să reproducă o serie de documente ale autorităţilor statului din perioada analizată, necomentate în vreun fel, documente aflate în Arhiva Ministerului Apărării. În direcţia opusă, ca exemplu deja amintit (tributar categoriei argumentum ad hominem circumstantiae) reţeaua World Wide Web abundă în repudieri în bloc ale “raportului Tismăneanu” a căror singură justificare aparentă este tocmai identitatea etno-religioasă a preşedintelui comisiei prezidenţiale. Explicabil în consecinţă, în afara conflictului există şi o minoritate statistică a acelor persoane şi mai ales instituţii, care dispun atât de informaţiile, cât şi pregătirea necesare în abordarea profesionistă a temei, însă preferă să o evite, ghidându-se probabil după canonul “de ce să mă leg la cap dacă nu mă doare?” şi aleg cel mult să trateze tema comunismului în genere, fără i zolarea ca obiect de cercetare a relaţiei evrei-comunism. Bune exemplificări ale acestei categorii ar fi istoricul Marius Oprea bunăoară, sau raportul C.P.A.D.C.R., care, inexplicabil, alege să precizeze numele de naştere / identitatea etnică doar în câteva cazuri de evrei comunişti, chiar dacă multiple alte exemple au fost menţionate în alte lucrări ale (chiar) unor membri ai aceleiaşi comisii). Într-un asemenea context conflictual aparent nesoluţionabil, demersul de faţă este elaborat cu asumarea conştientă a riscului etichetării şi încadrării în oricare din cele două “tabere”, probabil în amândouă în funcţie de identitatea şi interesele opinentului. Nu mai puţin adevărat, dincolo de subiectivismul oricărui conflict, fie el şi de idei, erorile demonstrabile obiectiv comise din direcţia ambelor părţi disputante sunt adesea atât de numeroase, şi uneori atât de grave, încât fac inevitabilă catalogarea ca “maculatură” a unei părţi cantitativ importante din literatura în materie; spre exemplu, spaţiul Internet abundă încă în “liste de evrei comunişti” care îl includ de pildă pe fostul demnitar Gheorghe Apostol (cu prezumptivul nume de naştere Aaron Gerschwin), deşi proponenţii acestei încadrări eşuează în continuare, chiar şi după câteva decenii, să ofere fie şi o singură probă în argumentarea identităţii evreieşti a lui Apostol (care bunăoară – chiar dacă aceasta, e adevărat, nu exclude posibilitatea unei convertiri - a fost înmormântat în 2010 într-un cimitir ortodox). Concluziv, “liste” precum cele incluzându-l pe Apostol produc ca efect advers nu doar propria decredibilizare, ci şi, printr-o generalizare pripită, fundamentarea catalogării ca “antisemite” a oricărui demers de inventariere a unor evrei români care au contribuit la instalarea sistemului comunist în România. În direcţia opusă, un exemplu elocvent îl oferă poziţia autorilor evrei în “cazul” Teohari Georgescu, fost ministru de Interne între 1946 şi 1952, adică în perioada supranumită în raportul final al C.P.A.D.C.R. a “stalinismului dezlănţuit”; în negarea vehementă a identităţii evreieşti a lui T. Georgescu şi a respingerii numelui vehiculat cel mai frecvent ca original, “Burăh Tescovici”, Vladimir Tismăneanu spre exemplu avansează până la punctul la care îşi intitulează un articol din 2010 în formula cu iz de sentinţă “De unde vine minciuna ‘Teohari Georgescu = Burăh Tescovici’” (Tismăneanu 2010a)4. Încadrabil cu indulgenţă ca “articol” (în fapt patru paragrafe mimând ştiinţificitatea), materialul abundă în inadvertenţe şi omisiuni dificil de considerat involuntare pentru un cercetător de talia, măcar pretinsă, a lui Tismăneanu; în esenţă, autorul porneşte de la a opina, halucinant, [că] “[p]rima dată am întâlnit aceasta invenţie într-o carte despre Piteşti (cred că nu mă înşel).”, pentru a completa, ca surogat de argument, că “numele în cauză ‘Burăh Tescovici’ este neverosimil” şi respectiv a respinge, încă o dată în rândul autorilor evrei, teza evreităţii lui T. Georgescu, laolaltă cu numele “Burăh Tescovici”. Ei bine, aşa cum (sub acelaşi pseudonim utilizat aici5) subsemnatul comentează, inutil pentru învrednicirea cu un răspuns (cel puţin până în iunie
3

Fiind publicată abia în 2003 (primul volum) la Editura Ţara Noastră din Bucureşti, a Uniunii Vatra Românească, fapt care, în succesiune (i)logică, nu face altceva decât să îi atragă reconfirmarea etichetei de material „antisemit”. 4 V. http://www.acum.tv/articol/17459, accesat ianuarie 2011. 5 Atrag şi aici atenţia asupra unor regretabile confuzii care se fac între persoana mea şi omonimul Iulian Apostu, cadru didactic la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti, cu care nu am nicio legătură. 5

20116), pe platforma online unde Tismăneanu postează articolul, “invenţia” nu este câtuşi de puţin una recentă (i.e. cărţile despre “fenomenul Piteşti” au apărut în spaţiul publicistic după 1989), ci veche de peste 60 de ani. Astfel, o primă menţiune a evreităţii lui Teohari Georgescu şi totodată primă indicaţie a numelui, în varianta “Samuel Burăh Tescovici”, apare încă din perioda 1945-1946, în manuscrisul – jurnal politic al profesorului universitar şi viitor deţinut politic George (n. Gheorghe) Manu. Documentul, redactat în perioada amintită sub pseudonimul “Testis Dacicus” şi cu titlul România între Rusia şi Europa, a fost remis în mai multe exemplare unor reprezentanţe diplomatice străine la Bucureşti, autorul menţionându-l inter alia pe “Teohari Georgescu, [care,] spre exemplu, este evreu, numindu-se după adevăratul nume, Samuel Burăch Tescovici. El ar fi un condamnat de drept comun, venit la Bucureşti cu o identitate falsă şi devenit ulterior lucrător tipograf” [primă observaţie asupra corectitudinii informaţiei referitoare la activitatea lui Georgescu care fusese într-adevăr zeţar la cotidianul Adevărul în perioada interbelică, n.n.] – în frazarea din forma cărţii în care a apărut ulterior manuscrisul - În spatele Cortinei de Fier: România sub ocupaţie rusească (Bucureşti: Mica Valahie, 2011, p. 161). Similar, în perioada ianuarie - februarie 1946, la Universitatea din Iaşi circulau manifeste atribuite organizaţiei Haiducii lui Avram Iancu – divizia Sumanele Negre, care reclamau că Teohari Georgescu, pe numele său adevărat „Burach Tuscovschi”, ar fi ordonat la 8 noiembrie 1945 „să secere cu mitraliera pe manifestanţii care strigau lozinci regaliste” (v. Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fd. Rectoratul Universităţii Iaşi, dosar nr. 1/1946 („Intrări”), f. 237 (fapt reprodus şi în lucrarea Evreii în prima universitate din România, 1860-1950 a autorului evreu Iancu Brauştein (Iaşi: Dan, Gr. T. Popa, 2001 şi 2004)7. Suplimentar, identitatea evreiască a lui T. Georgescu şi numele “Burah Tescovici” sunt avansate şi într-o notă informativă confidenţială a Legaţiei Regatului Unit de la Bucureşti, transmisă la 3 noiembrie 1947, sub semnătura funcţionarului Adrian Holman, centralei Foreign Office de la Londra, recepţionată sub semnătura “Mr. Bevin”; documentul afirmă explicit că “several responsible reports claim [that] although baptised Orthodox, [Georgescu] is of Jewish origin and [his] actual name is Burah Tescovici” [subl. n., I.A.] (v. arhiva Public Record Office, F.O. 371/59190/R7847/6181/37, respectiv 371/672672 B, R 14994/14994/37). Spre eventualul ajutor al lui Vladimir Tismăneanu, în cazul în care acesta nu ar fi avut posibilitatea de a se deplasa la Londra pentru a consulta arhivele diplomaţiei britanice, pasajele referitoare la T. Georgescu din nota informativă amintită, au fost reproduse inclusiv în spaţiul publicistic românesc: mai întâi în cartea cercetătorului englez Denis Deletant, Teroarea comunistă în România. Gheorghiu-Dej şi statul poliţienesc, 1948-1965 (Iaşi: Polirom, 2001, pp. 34-5, n. 22; aceasta după versiunea originală în limba engleză, Communist terror in Romania: GheorghiuDej and the Police State, 1948-1965. London: C. Hurst & Co., 1999, p. 23, n. 2); apoi, aceeaşi notă a fost tradusă şi reprodusă integral în două lucrări ale istoricului Gheorghe Buzatu – România şi Marile Puteri, 1939-1947 (Bucureşti: Ed. Enciclopedică, 2003, pp. 493-590), respectiv Antonescu, Hitler, Stalin III. In raport nefinal (Iaşi: Demiurg, 2008, pp. 376-462). Iar în afara României, dincolo de lucrarea din 1999 a lui Denis Deletant, pasajele referitoare la T. Georgescu din nota informativă în discuţie au mai fost reproduse în cel puţin două lucrări: Paul Preston, Michael Partridge şi Denis Smyth (ed), British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from The Foreign Office Confidential Print (From 1945 through 1950) (Part 4) (Bethesda, MD: LexisNexis, 1999, p. 130) şi respectiv Paul
6

Update: V. Tismăneanu a binevoit să răspundă pe respectiva pagină web în octombrie 201 0, după ce un draft al prezentului studiu a apărut online. Replica mea, în care îl acuz, cu probe, de autoplagiat, este deocamdată (începând cu 10 noiembrie 2011) „în aşteptare”, supusă aprobării moderatorilor. .. 7 Menţiunea referitoare la Teohari Georgescu fiind disponibilă şi în versiunea online a celor două volume ale lui I. Brauştein, pe un situl afiliat Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, la adresa http://www.romanianjewish.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_31.html, nr. crt. 9159. 6

Preston, Michael Partridge şi Piers Ludlow, British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from The Foreign Office Confidential Print (Bethesda, MD: LexisNexis, 2006, p. 260). În sfârşit, în urmă cu peste jumătate de secol, numele Tescovici (cu diverse transcrieri ale prenumelui – “Burăh” / “Bura(h)” / “Baru(c)h”) era menţionat nu doar într-un volum din 1952 al revistei Berichte und Informationen editat de Österreichisches Forschungsinstitut für Wirtschaft und Politik [Institutul Austriac de Cercetări în Economie şi Politică] (p. 24: “Teohari Georgescu (recte Bura Tescovici, Jude)”), ci inclusiv în notoria lucrare The Plot against The Church a grupului de cardinali catolici anti-ecumenişti reuniţi sub pseudonimul “Maurice Pinay” (digitalizată în multiple ediţii în limbi diferite în reţeaua WWW, vezi poziţia a 4-a la secţiunea “D – Rumania” în ediţiile în limba engleză din 1962 şi 1967). Şi tot înainte de apariţia memorialisticii dedicate reeducării din Piteşti pe care o invocă Tismăneanu, numele “Tescovici” indicat ca nativ al lui Teohari Georgescu apare şi în cartea în limba franceză a Irénei Talaban, Terreur communiste et résistance culturelle (Paris: P.U.F., 1990, p. 18). Şi totuşi, iată, însuşi preşedintele Comisiei prezidenţiale pentru analiza dictaturii comuniste din România şi cercetător specializat în istoria comunismului est-european, Vladimir Tismăneanu, nu are cunoştinţă despre toate aceste lucrări publicate cu decenii în urmă şi “află” despre “minciună” abia în România postcomunistă! Ba mai mult; în ultimii 20 de ani, numele “Burah/Baruh Tescovici” şi evreitatea lui T. Georgescu au fost menţionate în câteva zeci de lucrări, din care cităm aici doar câteva aparţinând unor autori “frecventabili” de către mainstream, i.e. neostracizaţi, deocamdată, ca antisemiţi:  Doina Jela în Lexiconul negru (Bucureşti: Humanitas, 2001, p. 124);  Lucian Boia în History and Myth in Romanian Consciousness (CEU Press, Budapest, 2001, p. 173, unde autorul afirmă că din cei patru membri ai secretariatului partidului - Dej, Pauker, Luca şi Georgescu – numai Dej era român);  A. Andreescu, L. Nastasă şi A. Varga, Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare: Evreii din România (1945-1965) (Cluj: C.R.D.E., 2003, p. 186, nota 1);  Ildikó Lipcsey, Sabin Gherman şi Adrian Severin, Romania and Transylvania in the 20th Century (Buffalo; Toronto: Corvinus, p. 314);  Stan Stoica, Vasile Mărculeţ, Stănel Ion et al. (Dicţionar biografic de istorie a României (Bucureşti: Meronia, 2008);  Thomas Kunze (Nicolae Ceauşescu. Eine Biographie (ed. a 3-a, Berlin: LVD GmbH 2009, p. 72);  Adriana Dardan în Silenced Paces (Author House, Bloomington, IN, 2009, p. 197, unde autoarea statuează “Hanna Pauker, Teohari Georgescu, Vasile Luka (all of Jewish origin) and Gheorghe Gheorghiu-Dej (half Gipsy)”;  Michael Ritivoi Hansen în The Message (Bloomington, IN: Xlibris, p. 34, cu formularea “Teohari Georgescu (born Burah Tescovici”)). Concluziv, numărul, datarea în timp, credibilitatea şi accesibilitatea acestor surse îl descalifică moral pe V. Tismăneanu din poziţia sa de preşedinte al C.P.A.D.C.R şi – întrucât omisiunile, inadvertenţele şi distorsiunile precum cea din cazul Teohari Georgescu nu sunt singulare 8 în genere de publicist în domeniu şi, în subsidiar, alimentează prejudecata celeilalte “tabere”, i.e. cea

8

Modul în care universitarul Vladimir Tismăneanu înţelege să respecte canoanele academice s-a repercutat inclusiv – din nefericire – asupra Raportului final al C.P.A.D.C.R.: ca exemplu nesingular, paginile 64-66 ale Raportului (parte din cele sub responsabilitatea personală a lui V. Tismăneanu) (varianta electronică disponibilă pe situl Preşedinţiei , la http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf) nu sunt altceva decât o simplă traducere a paginilor 130-134 din cartea aceluiaşi, Stalinism for All Seasons..., apărută în 2003 la Berkeley: University of California Press (v. şi online, la adresa http://books.google.com/books?id=Re3Aop3UZbAC&printsec=frontcover&dq=stalinism+for+all+seasons&hl=en&ei=6ov CToZTxu6yBtfWgOEL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false). 7

“antisemită”, conform tezei implicite a căreia un evreu nu poate fi obiectiv atunci când abordează tema contribuţiei evreilor la instaurarea comunismului în România, tinzând invariabil să o minimalizeze. Exemple precum cele oferite conduc de altfel spre posibilitatea elaborării unei tipologii a principalelor erori, deliberate sau involuntare, comise în rândurile ambelor grupuri de autori în materie. Astfel, autorilor repudiaţi ca “antisemiţi” li s-ar putea imputa poate singular, dar arhisuficient în implicaţii, precaritatea metodologică a abordărilor. Rigidizarea, de altfel nespecifică României, a sferei universitare prin conformare la imperativul corectitudinii politice şi subsecvent, dezideratul evitării oricăror acuzaţii de antisemitism, indiferent de calitatea fundamentării acestora, explică de ce majoritatea covârşitoare a autorilor neevrei care abordează fenomenul nu sunt instruiţi în respectarea rigorilor cercetăriii academice (e.g. “triangulaţia” datelor, a cercetătorilor şi metodelor, admiterea unui grad de incertitudine, controlul şi operarea cu ipoteze şi probabilităţi, etc.) sau cel puţin ale investigaţiei jurnalistice (e.g. confirmarea informaţiei din cel puţin alte două surse). În unele cazuri, lipsa argumentelor se doreşte a fi compensată prin cel mult o formă de argumentum ad populum (corespondent al impersonalului românesc “se ştie că”.) Or, absenţa probelor, a argumentului sau a sursei şi reproducerea unor aserţiuni nefundamentate (vezi exemplul Gheorghe Apostol şi multe altele) subminează sever credibilitatea demersului chiar dacă, teoretic, concluziile ar putea fi valide. 9 Însă dincolo de explicaţii şi justificări, repetarea cu obstinaţie a unor exemple clar denunţate ca false se autoexilează, în funcţie de intenţionalitate, într-una din două categorii posibile: fie “prostie” (în cazul neinformării şi credulităţii), fie “rea-voinţă” (atunci când singura motivaţie este cea de a conferi numericitate pe post de argument. Totodată, în cadrul aceleiaşi grupări, submulţimea unor foşti ofiţeri de informaţii spre exemplu pare să nu înţeleagă că fostul loc de muncă nu constituie totuşi un argument în sine, căruia să nu-i mai fie necesară şi precizarea datelor dosarului din care a fost extrasă o informaţie. În sfârşit, ceva mai rafinată pare tehnica ocazională, deja amintită în cazul Tismăneanu, a argumentului ad personam (inclusiv forma ad hominem circumstantiae), într-o tentativă de a invalida argumentul prin discreditarea persoanei. De cealaltă parte, o primă constatare care se impune estea aceea că, spre deosebire de cantitatea industrială de lucrări dedicate Holocaustului, “lucrări[le] despre situaţia evreilor în timpul regimului comunist sunt relativ puţine” (Fl. Banu 2008: 321 n.1.). Dincolo de această selectivitate a alegerii temei, grupul autorilor evrei care au abordat tema manifestă empiric un registru mai sofisticat de erori, de la caz la caz deliberate sau involuntare, între care se disting cu prioritate: Eludarea unor informaţii, surse sau chiar întregi lucrări. Spre exemplu, pentru a copia ingenua formulare a lui Tismăneanu (la rândul său un exemplu în “cazul Teohari Georgescu”), “cred că nu mă înşel”, dar niciuna din multiplele lucrări ale unor autori evrei dedicate comunităţii evreieşti din România în secolul XX nu menţionează măcar existenţa, spre exemplu, a a.) dărilor anuale de seamă al casei de pensii şi retrageri a ziariştilor din România anilor ’30-’40 (v. Botez 2010), dări cuprinzând numele de naştere, respectiv numele curent al unor zeci de ziarişti evrei, mulţi din ei activi şi după război în presa comunistă; sau b.) lista celor peste 700 “comunişti categoria A” din Bucureşti întocmită de Siguranţă în 1941 (cuprinz ând multe nume de ulteriori demnitari comunişti de prim rang, listă reprodusă în Mâţă 2007: 237-258) sau c.) cele 4 tabele de comunişti din România “refugiaţi” în U.R.S.S. în 1940, tabele transmise de P.C.d.R omologilor din P.C.B. (v. Goma 2007). Obstinaţia ocultării acestor surse şi documente (existente şi general accesibile în arhivele unor instituţii) în plină epocă a Internet-ului şi circulaţiei greu obstrucţionabile a informaţiei rămâne greu explicabilă dacă se prezumă buna credinţă a “omitenţilor”.
9

Pentru o exemplificare cu titlul de amuzament, vezi aşa-numita „the fallacist’s fallacy” din registrul eorilor de logică explicate mundan, cea în care profesorul de matematică respinge inclusiv rezultatul (în sine corect) şi nu doar raţionamentul elevei (în original blondă) care calculează fracţia 16/64 prin metoda eronată a eliminării, atât la numărător, cât şi la numitor, a cifrei 6, obţinând ca „rest”rezultatul 1/4. 8

Relativizarea până la negare a identităţii evreieşti a celor vizaţi (“ce înseamnă evreu?”10) şi framing-ul “evreităţii” mai degrabă ca pe o manifestare socială decât o identitate obiectivă, genetică - tehnică aplicată în cazurile de evreitate greu contestabilă şi care constă în teoretizări sterile privind elementele constitutive ale definirii evreităţii prin introducerea subiectivismului autoidentificării, toate acestea într-o deplină ignorare, de către chiar autori de religie mozaică, a regulii halahice extrem de simple de stabilire a filiaţiei: “orice copil născut dintr-o mamă evreică este evreu”11; ocazional, în derapajele amuzante ale unor asemenea teoretizări se formulează chiar opinii de tipul “Y se considera comunist, nu evreu” sau “era mai degrabă comunist decât evreu”, într-o involuntară analogie cu bancul referitor la crocodilul care “era mai mult verde decât lung”; juxtapunerea până la interşanjabilitate a unei opţiuni politice (comunism) cu o identitate etnoreligioasă (iudaism) rămâne penibilă chiar şi în cazul unui construct ideologic, cel comunist, de orientare ateistă. Tehnica argumentului ad ignorantiam, de invalidare a unei afirmaţii doar pentru că nu exista probe la dispozitie in favoarea ei (viciu de logică denunţabil în limbaj uzual de expresia anglosaxonă “the absence of evidence isn’t evidence of absence”) – tehnică de impact prin care sunt categoric respinse încadrările ca evrei a oricăror persoane în absenţa unor probe, chiar dacă, obiectiv judecând, identitatea respectivei persoane este în respectivul caz incertă (în absenţa unui certificat de botez, a unei nunţi religioase, a practicării religiei creştine sau a oricăror alte probe care să infirme evreitatea celui/celei în cauză); Tehnica argumentului ad hominem, dar în sens opus primei tabere - i.e. respingerea apriorică a unei afirmaţii prin discreditarea ca antisemit a autorului ei; Relativizarea numerică, e.g. admiţându-se o “supraprocentualitate” a evreilor în structurile comuniste (A. Roth 1999: 186-8), dar cu completarea peremptorie că evreii comunişti ar fi reprezentat, atât în rândurile partidului comunist, cât şi în rândurile întregii lor comunităţi, un segment – în funcţie de autor – “insignifiant” – “minor” – “mic”, etc., iar “prezenţa lor în funcţii de conducere ale partidului comunist a fost de scurtă durată” (Ormenişan 2008: 121); Pseudocircumstanţierea istorică (de tip post hoc, ergo propter hoc), i.e. atribuirea realităţii etichetate colocvial sau peiorativ (în funcţie de evaluator) ca Żydokomuna [poloneză, trad. “iudeocomunism”] în mod exclusiv proliferării paneuropene a mişcărilor fasciste în anii ’30 (ceea ce, în reacţie, i-ar fi împins pe evrei în braţele comunismului), reprezentare care, dincolo de construcţia la rândul ei eronat logică12, obnubilază însă complet identitatea etnică a lui Marx, a Rosei Luxemburg, a lui Bela Kun, a lui C-tin Dobrogeanu Gherea (1855–1920), ba chiar a majorităţii copleşitoare a liderilor revoluţiei bolşevice din 1917, produsă la un moment la care bunăoară Hitler era încă un simplu soldat în primul război mondial, Mussolini tocmai ce fusese demobilizat la rândul său, iar mişcarea legionară încă nu era concepută în România. În aceeaşi registru dar în sens invers, deşi la fel de eronat, cealaltă “tabără” tinde uneori să justifice excesele de violenţă antisemită ale mişcărilor naţionaliste din perioada interbelică tot ca pe o reacţie, una însă împotriva comunismului intenaţionalist şi anti-statal interpretat ca o invenţie evreiască. În acest context, demersul de faţă se doreşte a fi unul eminamente descriptiv, urmărind ca obiectiv general alcătuirea unui “dicţionar” cât mai cuprinzător şi exact şi, în măsura posibilului, de necontestat, al evreilor implicaţi în instaurarea şi consolidarea sistemului comunist în România
10

În spiritul aserţiunii lui Wilhelm Filderman („Un evreu care devine comunist a încetat să mai fie evreu”) , în rândul unor multipli autori evrei, din România şi din străinătate, s-a dezvoltat şi consacrat de-a lungul timpului conceptul-sintagmă „non-Jewish Jews” (patentat de Isaac Deutscher în 1954), atribuit cu predilecţie evreilor comunişti. 11 Vezi, inter alia, http://www.jen.ro/ciclul_de_viata_files_0.html. 12 În sensul în care comunismul nu reprezenta singurul curent „antifascist”, spectrul politic intern nefiind unul dihotomic comunism vs. fascism, care să explice lipsa de alternative în opţiunea politică a evreilor. 9

emergentă celui de-al doilea război mondial. Firesc, în măsura posibilului, fiecare intrare va fi completată cu descrierea succintă a rolului exercitat în consolidarea noului regim, pentru o mai bună înţelegere a realităţii urmărite. Aşadar, se cuvine accentuat, demersul de faţă nu urmăreşte nici a.) explicarea/justificarea “apetenţei” evreilor României postbelice pentru comunism, ci se mărgineşte, în această instanţă, să o descrie cât mai acurat, cuantificabil şi cuprinzător, rămânând ca explicaţiile şi poate chiar implicaţiile de timp prezent le fenomenului să fie abordate într-o eventuală fată succesivă proiectului; şi nici b.) contextualizarea geografică a fenomenului “żydokomuna” în aria blocului comunist din Europa central-estică emergentă celui de-al doilea război mondial. De aici pornind, se impun câteva precizări preliminare privind structura şi metodologia care fundamentează acest dicţionar. În primul rând, dată fiind natura sa, proiectul de faţă rămâne în mod firesc unul în desfăşurare, dezirabil a fi îmbunătăţit deopotrivă cantitativ şi calitativ în timp. În acest scop, autorul îi invită pe toţi cititorii care ar putea contribui la completarea dicţionarului să-i trimită orice informaţie considerată utilă la adresa de e-mail apostu_i@yahoo.com. Pe măsura încorporării de noi date şi informaţii, dicţionarul urmează a fi postat în reţeaua WorldWideWeb în ediţiile sale îmbunătăţite, cu indicarea permanentă a datei ultimei actualizări. În al doilea rând, fiind de natură parţial investigativă şi de finalitate descriptivă, dicţionarul a fost structurat corespunzător unei reprezentări a principalelor paliere ale statului comunist după cum urmează: aparatul administrativ-politic (grupând acei evrei de la nivelurile semnificative ale ierarhiei de partid şi/sau de stat în România de după al doilea război mondial); aparatul represiv (vizează evreii prezenţi în principal în Securitate şi Miliţie şi, secundar şi în măsura relevanţei, în jandarmerie, forţele armate şi alte structuri care au participat la represiunea orchestrată de statul comunist); mass media; educaţie şi cercetare (segmentele ideologizate, i.e. segmentele de învăţământ social-umanist); cultură (palier considerat o componentă-cheie în consolidarea unui nou regim prin operarea unor modificări controlate ale mentalităţii colective); categorie “alţii”, compusă din evrei cu funcţii importante în ierarhia locală şi regională de partid şi de stat, din evrei decoraţi pentru meritele lor de către statul comunist, membri – în eticheta lui T Solomovici – ai “făcăturii comuniste” C.D.E. (Comitetul Democrat Evreiesc13), etc., cazuri alcătuind cumulativ o categorie reziduală, definită “în fund de sac”. Această categorie este completată de lista evreilor comunişti în atenţia Siguranţei în 1941 (mulţi din ei cu funcţii în ierarhia de stat şi partid după august 1944), respectiv de evrei basarabeni comunişti implicaţi în evenimentele din Basarabia în perioada 28 iunie 1940 – 22 iunie 1941. O atare demarcare a acestor paliere deserveşte un scop mai degrabă orientativ, didactic, şi nu unul riguros analitic, în unele cazuri persoanele menţionate transgresând de-a lungul timpului, prin evoluţia profesională dintr-un domeniu în altul, aceste delimitări; în aceste cazuri, încadrarea într-o anumită categorie a fost operată pe baza relevanţei activităţilor şi respectiv notorietăţii persoanei respective. Ca exemplu concret, chiar dacă după 1944 a activat un timp în redacţia ziarului Scânteia (ceea ce ar fi reclamat încadarea în dicţionarul de faţă la secţiunea mass media), Silviu Brucan de pildă este plasat, în virtutea evoluţiei sale profesionale ulterioare, la capitolul “aparatul administrativ-politic”. Din punct de vedere metodologic, ca perioadă delimitată supusă observaţiei, dicţionarul focalizează primele două decenii succesive momentului 23 august (i.e. 1944-1965, “epoca GheorghiuDej”), până la momentul la care constrângerile numerice obiective aferente masivei emigraţii evreieşti

13

Într-o altă apreciere formulată tot de un evreu - fostul şef rabin Moses Rosen, C.D.E. a reprezentat „instrumentul cel mai de seamă al campaniei antisioniste în România” [adapt.] (1990: 160). 10

în Israel, după cum ilustrăm mai jos, au determinat şi descreşterea inexorabilă a ponderii şi influenţei evreilor prezenţi la vârful ierarhiei comuniste din România (v. tabelul mai jos). Unitatea temporală definită fiind, metodologia încadrării “ca evreu” în prezentul dicţionar urmăreşte ameliorarea dihotomiei parcimonie vs. comprehensivitate şi se fundamentează consecutiv pe satisfacerea verificabilă, în cazul fiecărei persoane, a cel puţin unuia din următoarele patru criterii: 1. identitate evreiească (etnonaţională şi/sau religioasă) autodeclarată la un moment dat; 2. fiul/fiica unei mame evreice (inclusiv cei convertiţi pe parcursul vieţii la altă religie); 3. indicat ca evreu de către cercetătorii evrei şi/sau comunitatea evreiască14 (e.g. cazurile multor ofiţeri de Securitate, care în documentele oficiale se declarau de naţionalitate română, maghiară, rusă, etc., dar la momentul de faţă sunt acceptaţi ca a fi fost evrei chiar şi de către cercetăt orii evrei în materie); 4. cu nume de natură să elimine orice dubiu (e.g. Bella Rabinsohn, Israel Rachmuth, Pinchas Solomonovici, Şmil Iţicovici, Zalman Zalmanovici, etc.). În sfârşit, în cazul în care îndeplinirea în mod minimal a unuia din aceste criterii rămâne obiectul unor controverse rezonabile, semnul “(?)” din dreptul unor persoane indică incertitudinea identităţii lor evreieşti. Un asemenea instrumentar metodologic este menit să evite una din erorile caracteristice altor lucrări în materie, care, în identificarea unor evrei din aparatul comunist sau al Securităţii, iau în considerare cvasiexclusiv criteriul subiectiv al “naţionalităţii (auto-)declarate” a persoanelor în diverse documente oficiale. Ori, sub acest aspect se impun câteva observaţii critice. În mod nespecific României, unii membri ai comunităţilor evreieşti, variind ca motivaţie şi pondere de la caz la caz, au evitat de-a lungul timpului să se declare evrei în înregistrările oficiale, preferând alte autoîncadrări subiective. Ca exemple nesingulare între membrii de partid, în fişa sa de cadre, Alexandru Bârlădeanu de pildă se declara în mai 1952 de naţionalitate “moldovean” (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – secţia cadre, dosar nr. B/308, ff. 1-2), în timp ce în fişele sale autobiografice de la Securitate, ofiţerul Al. Nicolschi (Boris Grünberg) menţiona la rubrica “naţionalitate”, de la caz la caz, “rus”, “ateu” sau “revoluţionar” (v. infra). În fapt, o veritabilă tendinţă în acest sens poate fi ilustrată extrem de clar la nivel naţional prin coroborarea recensămintelor primelor trei decenii în România postbelică cu estimările oficiale (i.e. ale autorităţilor, externe deci comunităţilor evreieşti din ţară), cele neoficiale (interne, ale unor reprezentanţi ai comunităţilor) şi valorile anuale ale emigraţiei din România spre Israel (cele ale unor evrei din România direct în alte ţări decât Israel fiind insignificante statistic). Spre exemplu, cvasiunanimitatea organizaţiilor evreieşti din România şi străinătate deopotrivă se raportează la cifra de 428.312 evrei existenţi în frontierele postbelice ale României (incluzând aşadar Ardealul de Nord fost sub ocupaţie ungară, dar excluzând B.B.N.H.), cifră avansată şi detaliată în studiul publicat la Bucureşti în 1947 sub egida World Jewish Congress (W.J.C.), Aşezările evreieşti din România: Memento statistic (p. 30).15 Pentru acelaşi an 1947, mărimea emigraţii evreieşti din România poate fi aproximată, pe baza unor surse evreieşti, la circa 37.600 (v. infra), în timp ce, potrivit îregistrărilor Ministerului israelian al Absorbţiei Imigranţilor, imigraţia în Israel a unor originari din România în perioada cumulată 1948-1949 a cifrat 31.274. Într-o primă discordanţă, la sfârşitul anului 1948, oficialii P.C.R. estimau prezenţa în România a 350.000 evrei – o cifră neplauzibilă chiar şi presupunând simultan că data de referinţă pentru studiul W.J.C. ar fi fost 1 ian. 1947 (şi deci că ea s-ar diminua corespunzător cu cei 37.600 emigranţi din 1947) şi, prin absurd, că toţi
14

Acceptare concretizată de pildă inclusiv în acordarea dreptului de imigrare în Israel (unde autorităţile transpun de fapt in integrum canonul halahic al ascendenţei evreieşti materne), în înmormântrea într -un cimitir evreiesc, etc. 15 Cifră preluată de-a lungul timpului pe întreg mapamondul de zeci de organizaţii, publicaţii şi autori evrei, precum U.S.H.M.M., Encyclopaedia Judaica, World Jewish Quarterly, Jewish Virtual Library, The American Jewish Committee, Nizkor, Marcu Rozen, Peter Meyer et al. (1953), Beth Sholom, Jewish Gen, Heritage Films, etc. 11

cei 31.274 emigranţi din perioada 1948-1949 ar fi părăsit de fapt ţara până în dec. 1948. Ei bine, din direcţia estimărilor neoficiale, fostul şef rabin Moses Rosen avansa pentru anul 1948 numărul de 400.000 evrei aflaţi în România, număr admis de altfel şi de Congresul Mondial Evreiesc, întrunit în acelaşi an la Montreux (Rosen 1990: 67, 286, 309, 335), şi avansat chiar şi în iunie 1949 de Petru Groza într-o discuţie cu Emil Bodnăraş (în Buzatu şi Cîrstea 2010: 333, Solomovici 2003: 189, Ioanid 2005: 78 ş.a.) Emigraţie România → Israel
Frecvenţe absolutec Frecvenţe cumulate (1947-)

Evrei în România - cifre oficiale an 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955
număr % în populaţia ţării

Evrei în România - estimări neoficiale -

428.312 350.000a

2,2%

146.264b

0,83%

? ? d ≈37600 24.780e 13.602e 47.071 40.625f 3.712 61 53 235

450.000 (Moses Rosen) 37.600 62.380 400.000 (M. Rosen, P. Groza) 75.982 123.053 163.678 167.390 167.451 260.000 (R.F.E.R.L. 1955) 167.494 167.729 300.000 (M. Rosen, media Israel,
S.U.A.)

220.000 (Bottoni 2010: 269) 260.000 (estimare proprie, I.A.) 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966-‘75 1976 714 594 8.954 8.360 9.321 21.269 9.878 13.243 25.926 10.949 26.951 2.223 168.443 169.037 177.991 186.351 195.672 216.941 226.819 240.062 265.988 276.937 293.888 296.111 45.000 (M. Rosen 1990: 261)

42.888b 24.667b

0,22% 0,11%

Fig. 1: Comunitatea evreiască din România, 1945-1976. Aspecte statistice
a

Cf. unui document din 8 dec. 1948 al secţiei Organe de conducere a C.C. al P.M.R. şi distribuiţi astfel: 132.000 în Bucureşti; 118.000 în Moldova; 62.000 în Transilvania [ a se înţelege Ardeal, n.n., I.A.]; 22.000 în Bucovina; 16.000 în Muntenia şi Dobrogea (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – secţia Organizatorică, dosar 91/1948, ff. 11 -16 (în partea introductivă a documentului menţionându-se eronat cifra de 300.000, deductibil din defalcarea cifrelor)). Acelaşi număr de 350.000 este avansat şi de către Ana Pauker în şedinţa din 18 febr. 1949 a Secretariatului C.C. al P.M.R. (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 16/1949, ff. 14-5). Se cuvine menţionat că la recensământul naţional cu datele 12

aşa cum sesiza şi Levy (2002: 285 n. Agerpres replicând (spre liniştirea guvernelor arabe) că evreii din România acelui 16 S-au declarat vorbitoare native de limbă idiş 138.S.312 în 1947 la 146.php.com/immigration/Primary/Aliyah/shiplist2. pentru acelaşi an (v.664 evrei români îmbarcaţi pe nava “Medinat Hayhudim” şi 1. numărul cetăţenilor români de naţionalitate evreiască ar fi scăzut de la 428. R. înregistrau în doar câteva săptămâni nu mai puţin de 130. cca. din care nu puţini prezenţi în ierarhia comunistă în/la diversele ei sectoare/niveluri ierarhice.5% pentru oricare din valorile individuale considerate. Cifrele sunt cvasiidentice celor avansate în B.000 de cereri”. S. 260. restul evreilor distribuindu -se preponderent în categoriile de limbă maternă „română” şi „maghiară”. Aliyah Bet Project 17. sursele evreieşti converg în estimarea emigraţiei evreieşti din România în intervalul temporal închis 1948-1955 la 130. Wasserstein (2000: 80). numărului oficial de 24.000 emigranţi ilegali via Ungaria.S.000 avansată pentru aceeaşi perioadă de către pe de o parte fostul rabin-şef Moses Rosen (aidoma modului în care. 1948. 26. 2..R. Kuller.-20. recensămintelor naţionale comunicate la 25 ian.) (cca 2% din totalul comunităţii ca valoare medie). ceea ce.667 evrei în România în 19751976. orice analiză sumară denunţă ridicolul unei asemenea teze. nu-şi identifică altă explicaţie decât aceea a unei ponderi semnificative de evrei “ascunşi”. chestionarul operatorilor de pe teren cuprindea exclusiv rubrica “limbă maternă” 16. f Pentru numărul de emigranţi din România în Israel din 1951 există.S. Radu Ioanid: 2005: 64-5). cei 500 copii evrei cărora autorităţile române le -au permis stabilirea în Olanda. cumulat celor 37. dosar 40009. el îi contrapune. Israeli-Romanian Relations at the End of the Ceausescu Era: As Observed by Israel’s Ambassador to Romania. sionişti.264 evrei la recensământul din acel moment. Concret.557 plus 7. ambele plecate din Bulgaria la 26 sept. de unde şi încadrarea noastră pe ani).publicate la 25 ian.000 evrei în România în perioada 1955-1956 se plasează în interiorul intervalului delimitat de alte două estimări neoficiale: a. “defectări”) şi neînregistrate (foşti deţinuţi. etc. Iar contextual. nu şi “etnie/naţionalitate” sau “religie”. mai realist. vol. într-un raţionament aberant. 108).264 în 1956 (date colectate în anul precedent).264 evrei. 15 martie 1966 şi 5 ian. f. ceea ce îl face practic inutilizabil în economia demersului nostru.000 (Ministerul Israelian al Absorbţiei Imigranţilor. d 2. etc. Denunţând suplimentar frivolitatea cifrelor oficiale. ar însemna că pe listele de emigrare se înscriseseră probabil şi mulţi din activiştii evrei de frunte ai partidului comunist. estimarea noastră de aprox. agenţi de informaţii la schimb. şi deocamdată neclarificată. cu circa 1. conduce spre o mărime estimată a populaţiei evreieşti în 1955-56 de cca.R. 7. 13 . O atare cifră. 16. aşadar la 3 ani după recensământul care inventariase 146.000 emigranţi legali. şi cu cotele emigraţiei ilegale (transfugi. 1947. diferenţele rezumându -se aproape exclusiv la intervalele temporale de eşalonare şi raportare a d atelor. 260. H. între cifra de 40. cu circa 5.000 înregistrată pentru acelaşi an de autorităţile române (v.600 emigraţi în 1947 şi coroborat cu un spor demografic – arguendo – de 0%. ceea ce susţine reducerea numărului de evrei din România de nu mai puţin de 10 ori în doar 9 ani! În realitate. 211. numai în 1958. B. fond “P”. autorităţile române.I.000 de repatriaţi în U. Kuller (2008c: 22) şi Andreescu.000 solicitări individuale de emigrare în Israel (Rosen 1990: 166. 430). ceea ce. 1977 (colectarea datelor făcându-se în anul precedent celui al comunicării publice a datelor. o discrepanţă semnificativă. 45. 17 V. În acelaşi sens. conform recenzărilor oficiale efectuate la nivel naţional. Nastasă şi Varga (2003a: 44). care “se aşteptau la 10.) valoarea de 300. iar pe de altă parte de unele ziarele israeliene şi americane care preconizau în 1959 emigrarea din România a 300. Leibovici-Laiş.000 evrei. Radu Ioanid. Wasserstein. reproduse în Shlomo Leibovici-Laiş şi Yosef Govrin. c Conform (dacă nu precizăm altfel pe parcursul coloanei) înregistrărilor Ministerului israelian al Absorbţiei Imigranţilor. net superioară celei oficiale de 146. A.). p. Ioanid 2005: 105).688 pe nava “Geula”. Moses Rosen. http://www.000 (1990: 261)).paulsilverstone. 1947.500 cazuri de repatriere din Israel. 1948. b Cf.612 evrei din România îmbarcaţi pe cele două nave “Pan York” şi “Pan Crescent” plecate din portul bulgar Burgas la 27 dec. e Cifrele defalcate pentru 1948 şi 1949 sunt furnizate în Kuller 2008 b: 22 (Leibovici-Laiş şi Govrin indică doar numărul cumulat pentru cei doi ani). 261.795 persoane. 2002).-135. discrepanţele nu depăşesc 1. 1985-1989 (Londra: Frank Cass.625 înregistrată ca număr de imiganţi de Ministerul israelian al Absorbţiei Imigranţilor (şi preluată ca atare de Şlomo Laibovici -Laiş) şi cea de peste 50.000. H.

Francisc Butyka. în condiţiile unei emigraţii oficiale în Israel de 18.000 persoane. în acelaşi raţionament în care probabil şi mărimea comunităţii evreieşti din România în 1992 cifra în realitate.694 persoane în intervalul închis 1977-1989 (conform autorităţilor israeliene). 18 În contextul în care. K. în mod tradiţional. de unde S = n√Pn/P0 . Carol Féleki (Feldman). doar 2/3 din evreii care trăiau în realitate în România acelui moment s-au şi declarat ca atare în cadrul recenzării ceea ce ar indica o mărime totală de circa 220. coroborat cifrelor sus-menţionate. ar avea în mod evident mai multă acoperire în realitate. mulţi evrei au încercat chiar să ‘dispară’ din statisticile oficiale” şi apreciază că la recensământul din 1956. conform formulei Pn = P0*(1+ S)n. Erwin Szekler. 14 . pentru 1976 Moses Rosen estima mărimea reală a comunităţii evreieşti la 45..74%/an. Bottoni (2010: 269). transpare de altfel şi în analiza trendurilor statistice ale minorităţii evreieşti din România pe parcursul ultimilor 35 de ani. au fost complet asimilaţi lingvistic şi în consecinţă s-au declarat de-a lungul timpului de naţionalitate maghiară18. în mod frecvent. 15. Ludovic Weisz. Nicolae (Miklós) Goldberger. Iosif Bank. Alexandru Sencovici (Sándor Szenkovits). unde P0 = populaţia iniţială Pn = populaţia după n ani S = sporul demografic anual mediu. Coloman Ambruş. comunitatea evreiască din România cifra totuşi la recensământul din 7 ian. etc. Gyula Csehi. Subsumat. care confirmă că “în anii permanenţei lor forţate în România. János Taub. comunitatea maghiară la rândul ei i -a recunoscut în mod tradiţional pe aceşti evrei ca maghiari.000.L.667 persoane conform recensământului publicat la 5 ian.g. adică S = 2. Ludovic Bokor.5%. Alexandru Iacob (Sándor Jákab).moment ar fi cifrat doar jumătate din numărul avansat de mass media străine (R. se declarau chiar şi în documentele de partid ca fiind de naţionalitate maghiară. respectiv un spor demografic mediu de 2.) estimarea inferioară a lui S.. Nicolae Kállos. +50. 1992 nu mai puţin de 8. Gavrilă şi Eva Birtaş. Ernö (Ernest) Gáll. Zoltán Kling. nu mai puţin adevărat.E.. care.1 S = 15√8955/5973 – 1.955 persoane (faţă de 5. În sfârşit. ar presupune o creştere demografică pe perioada urmărită de . Kálauşek. 1977. chiar dacă astăzi sunt recunoscuţi ca evrei de către chiar autori evrei în domeniu – e.F. pornind de la o dimensiune oficială de 24. Spre exemplu. László Salamon. 1959). ceea ce. ceea ce. chiar dacă practicanţi ai religiei mozaice. complet aberant statistic pentru un grup populaţional îmbătrânit precum cel al evreilor din România. Ervin Mikó. 24 dec. Contrastant. într-o juxtapunere până la identificare a atributului naţionalităţii cu criteriul limbii materne. cu relevanţă sociologică cât se poate de actuală. estimativ.R. foarte mulţi din aceştia. Stefan Kárdos. b. o subcategorie de înaltă specificitate o constituie evreii ardeleni vorbitori de limbă maghiară. aceeaşi problematică a ceea ce s-ar putea numi categoria evreilor “ascunşi”.973 rezultat al diferenţei). într-un pattern replicat în proporţii asemănătoare şi în rândurile numeroase ale comuniştilor şi securiştilor evrei maghiarofoni. Ládislau Tesler. Mihály (Max) Eisikowits. fraţii Ládislau şi Olgá Vass.74% pe an(!). László Földes (Fischer).000 a comunităţii evreieşti în 1956.

notoriul torţionar Al. “Liveanu”. şi altele. Spre exemplu. în lexiconul de faţă sunt incluşi ca evrei şi cei din categoria convertiţilor la altă religie.82).html. Arnold Platman (fiul lui Marcu) mărturisea de pildă în autobiografia sa de la Securitate că “în trecut” “fusese” evreu. după cum menţionam. 15 . nu s-a declarat niciodată în vreun document ca evreu. “De unde ştii?” S.g. “Bogdan”. Ionel Frankel – Frâncu. partea I-a. aplicând criteriul halahic al filiaţiei evreieşti pe linie maternă20. mai ales – considerarea recomandărilor informale. 9340-1): din deciziile ministrului Justiţiei de încuviinţare a schimbărilor de nume adoptate la 11 octombrie 1947.S.C. confirmă identitatea sa evreiască. întruneşte criteriul al doilea prin înmormântarea sa într-un cimitir evreiesc.jewishvirtuallibrary. Boris Grünberg. operarea în demersul de faţă cu setul celor 4 criterii neexclusive evită multe din erorile sus-amintite. care subsecvent s -ar putea declara ne19 Pentru caracterul voluntar sau forţat. deciziile nr. “Mendelsohn”. cazul menţionat al lui Al. 20 V. “Schwartz”. v. nemenţionat după cunoştinţa noastră în lucrările cercetătorilor evrei. birourile de evidenţă a populaţiei au înregistrat mii de “dispariţii” subite ale unor “Leibovici”.: “Scrie undeva. “Mironescu”. cu referire la tatăl său (n.e. “Negrea”.: “Ştiu de când eram copil. iar numele de naştere.Cât priveşte evreii din Securitate. etc. „Who is a Jew?” la http://www. indicăm aici Monitorul Oficial al Ronâniei nr. “Sonnefeld”. “Florian”. pp. la cererea unor înalţi activişti de partid” (Tismăneanu 2005: 320-1.S. “Feldman”. Arnold Schwartz-Negrin. În acest context. “Moscovici”.Dorel Oprescu. al schimbărilor de nume. mai jos şi declaraţiile lui Pavel Câmpeanu. 240 din 17 oct. este acceptat ca a fi fost evreu inclusiv de către cercetătorii evrei. “Albu”. n. 1947 (v. ai vreun act oficial care să ateste că eşti evreu?” S. Osias Sigelbaum – Soreanu. v. Nicolschi/ Grünberg. Vladimir Tismăneanu declară: „şi-a schimbat numele în Leonte Tismăneanu în 1948. “Weiss” şi un val direct corespondent numeric de intrări ale unor “Berceanu”. nu scrie nicăieri […]” (în Storin 2011: 7) Cazul altui ofiţer de Securitate . atestat în documentele oficiale ale unor autorităţi româneşti.org/jsource/Judaism/whojew1. aceste „recomandări” cvasioficiale erau înaintate nu doar ofiţerilor evrei din Securitate. 93. “Bercovici”. şi Rebecca Weiner. “Savin”. respectiv Leon Barat – Rădulescu. Simon Sabetay – Săvulescu. Henriette Leibovici – Mora. Sorine: tu eşti evreu? Sorin Cunea: “Sigur că da!” A. “Marcovici”. infra). dar nu mai puţin persuasive. “Rosenberg”. identificarea corectă a acestora implică nu doar depăşirea erorilor aferente autoîncadrării lor subiective (e.579-589 vizează în bloc colegi proaspăt angajaţi la aceeaşi Direcţie Generală de Control Economic din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului: Moise Faibiş. dar la acel moment era român (pentru ambele cazuri. ci în general celor din ierarhica administrativ-politică a statului comunist. tind în mod frecvent ca în negarea evreităţii unei persoane să invoce inexistenţa unor documente oficiale probatoare) este şi schimbul de replici dintre Aurel Storin şi Sorin Cunea (ambii evrei) în deschiderea ultimului interviu acordat de fostul ziarist comunist şi apoi angajat al postului de radio “Europa Liberă”: Aurel Storin: “De mult voiam să te-ntreb. Spre exemplu. care.” A. i. “Herescu”. “Faibiş”. în acelaşi sens.: “Nu.19 Bineînţeles. de la caz la caz. “Câmpeanu”. “Mihail”. “Soreanu”. Nicolschi. De la mama şi de la tata. în doar câţiva ani după 23 august 1944. Din nenumăratele exemple de românizare in corpore la “recomandarea de sus”. care s-ar sustrage în primă instanţă criteriului naţonalităţii autodeclarate. Silviu Brucan. care devine Florian. etc.C. “Wolf”. la fel cum alt ofiţer. La fel de pilduitor şi denunţând totodată eroarea fundamentală a bazării exclusive pe documente oficiale (aşa cum procedează în special “minimaliştii”. Simion Ţaigăr. ci şi – sau. este acoperit de criteriile 3 şi 4 . n.Sub acest aspect. “Abramovici”. a numelor alogenilor. privind românizarea pe cât posibil a numelor alogenilor. Tismineţki). “Herşcovici”. Leon Wechsler – Gheorghiu. “Goldenberg”. care circulau în primii ani în interiorul instituţiei.

care au fost reprimiţi postbelic în comunitatea evreiască prin automata nerecunoaştere a converitirii lor. cercetători occidentali “frecventabili”.N. Tudor Vianu. dar mame creştine. ie. Eduard Mezincescu. în cadrul proiectului Dvar Tora. fie de identitate controversată. vezi lămurirea oferită de actualul prim rabin al României.. în special documente oficiale ale unor autorităţi ale statului (v. ne-anti-semiţi). Monitorul Oficial. considerându -l pe convertit în continuare evreu. critici sau completări. Ana Pauker (Rabinsohn). 2011). etc. soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu). altfel spus.ro/raspunsuri/identitate-iudaica/cine-este-evreu/2696-un-evreucrestinat-isi-pierde-identitatea-de-evreu. 16 . ca goim. secondate de sursele evreieşti şi externe ne-româneşti (ex. Petre Roman . “Bacher”. acestea au fost menţionate în canoanele scrierii academice exclusiv în acele cazuri de persoane fie de notorietate redusă. Herta Schwammen (alias Elena. de ex. Mariean Vanghelie.). Barbu Zaharescu (Zuckerman). recte Teşu Solomovici. etc. aceasta în dezideratul dublu al creşterii fiabilităţii şi al pre-eliminării.g. S. sau chiar miile de evrei din zona Ardealului de Nord ca subiecţi ai unor convertiri conjuncturale. centrale. de regulă nu s-au mai indicat sursele de informare în cazurile deopotrivă notorii şi scutite de controverse chiar şi în rândurile cercetătorilor evrei (e. decrete de stat. la adresa http://www. menite a evita legislaţia şi tratamentul social defavorizant. Richard Wurmbrand.evrei. în aplicarea riguroasă a acestui canon religios al considerării ascendenţei materne. sunt automat încadraţi ca evrei – pentru a menţiona câteva figure celebre – dramaturgul Eugen Ionescu. fireşte. fişe matricole penale din penitenciare. respectiv poetul legionar Radu Gyr (Demetrescu). La fel de adevărat. fie acesta chiar evreu.html (accesat ian. pe cât posibil. acolo unde stadiul cercetării mainstream în domeniu ne-a obligat la formularea fundamentată de observaţii.R.A.dvartora. jurnalistul Dumitru Graur sau Adrian Lustig. Iosif Chişinevschi (Roitman). dar excluşi. sursele primare. respectiv direcţiile judeţene. care cuprind între altele şi precizarea naţionalităţii. precum Teohari Georgescu. ambasada SUA la Bucureşti. poetul Adrian Păunescu. convertiţi la creştinism în timpul celui de -al doilea război mondial. 21 Pentru o explicaţie a faptului că Halaha (codexul religios mozaic) nu recunoaşte convertirea la altă religie. o mărturie empirică nesingulară o oferă inter alia cazurile câtorva mii de evrei din Ardealul de Nord. Ca ierarhizare bibliografică au fost preferate. Parantetic.I.).S. Rosen 1990)21. Petre Lupu etc. C.S. indicat ca procuror adjunct al României de după război de un singur autor. Şlomo Sorin Rosen. în privinţa surselor bibliografice fundamentând operaţional încadrările ca evrei. pentru a se sutrage legislaţiei antisemite. toţi cu taţi evrei. În sfârşit.. şi nerecunoscute ulterior de leadership-ul comunităţii evreieşti postbelice (v. a oricăror polemici sterile. Acestei categorii i se subsumează şi cazurile deocamdată insuficient fundamentate bibliografic de alţi cercetători. Arhivele Naţionale. Din aceleaşi considerente de parcimonie şi fluenţă a textului.

C.O.I. A.P.) căsătorit(ă) Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (1948-1953) Comitetul Central Camera [locală] de Comerţ şi Industrie Camera de Comerţ şi Industrie a României Colegiul Central de Partid Comitetul Democrat Evreiesc Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi Căile Ferate Române Confederaţia Generală a Muncii Centrul Iberic pentru Studii Masonice Centrala Întreprinderilor de Lucrări Rutiere şi Construcţii Speciale Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie colonel Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (2006-) Comitetul Politic Executiv (al C.B.E.) Biroul Politic (al C.P.C. D.J.R.S.P.P. C.P.C. al P. D.I.S.C.E.S.R.R.N. Centrocoop CEPECA C.M. al P.E.S.P.C. Asociaţia Culturală Mondială a Evreilor Originari din România Asociaţia Evreilor Români Victime ale Holocaustului Asociaţia Foştilor Deţinuţi şi Deportaţi Antifascişti Arhivele Naţionale Istorice Centrale Asociaţia Română pentru strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti Arhiva Serviciului Român de Informaţii Basarabia.P.N.C.S. căs.R. C. C.E.O.V.LISTA ABREVIERILOR A.S.I.E.I.F.N.C.R. C. C. C. C.I./P.R.R.N.A.R.C.I. A.A.R.Z.I. col.I.M. C.S.S. A.R.A. C.S.E. D.E. D.L.D. C.S.D. C. C. C. D. A. al P.C.C.P.C. C.R. B.) Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România Curtea Supremă de Justiţie Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală (Cluj) Casa de Retrageri şi Pensiuni a Ziariştilor (până în 1945) Direcţie Centrală Industrială (în cadrul Ministerului Industriilor) Direcţia Centrală de Statistică (de pe lângă Consiliul de Miniştri) Direcţia Generală a Industriei Laptelui Direcţia Generală a Poliţiei Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor (de pe lângă Consiliul de Miniştri) Direcţia Generală a Securităţii Poporului (1948-1951) Direcţia Generală a Securităţii Statului (1951-1952) Direcţia Informaţii externe (din cadrul Securităţii) 17 .U.S.M. C.C. D.I.L.S.G.R.D.T.F.I.M.S.D.P. 1948-1950) Biroul Organizatoric (al C.Ex. B.T. C. A.R.G./P.S. B.A.C.R.H. C.G.H.G. A. D.G.R. C.L.E.C.E.M. B.I.N. D.U. Bucovina de Nord şi ţinutul Herţei Bulletin d'informations pour les roumains de l'étranger (publicaţie de frecvenţă variabilă a unor emigranţi români din Paris.B.R.R.C.G.

Grupul pentru Dialog Social g-ral.M.Of.F. Ministerul Securităţii Statului (1952-1953) n.C. f. al P.P.D. a M.R.L.E.D.C.C.R Frontul Naţional al Tineretului Democrat din România F. locotenent M.N.N. D.N.A. Institutul Român de Istorie Recentă I.S.C.I.A.C.A.P.D. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc I. f.U.S.C. Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne (Narodnîi komissariat vnutrennih D.S.D. Frontul Naţional Democrat din România F.N.C.R. fostul Institut de Istorie a Partidului) J. Născut(ă) N.R.E. D.I.I.I. Lagăre şi Colonii (din cadrul M. maior M.) F. Institutul Politehnic Bucureşti I.L. Foreign Office F.R. Întreprinderea de Comerţ cu Ridicata pentru Produse Alimentare (Bucureşti) I.A. Întreprindere de Stat pentru Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului I. Marea Adunare Naţională M.D. Monitorul Oficial al României mr..S.Ap.S.C.E. E.S. Ministerul Comerţului Exterior M.O.R.P.R. 1945-1948) Direcţia Regională a Securităţii Poporului (în cadrul D.V.A. (1953-1989) Defense Technical Information Center (în S.R.I.G. Ministerul Apărării Naţionale M.R. şi al Arhivelor Ruse de Stat pentru Istorie Socială şi Library of the Congress & Russia State Archives for Social and Political History (RGASPI) “” (INCOMKA) I.P. Institutul de Studii Politice şi Social-Politice (de pe lângă C.F.M. Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti G.R.S.G.C.S.A. F. 18 .S.R. International Labour Office I.A.F.A.B.S. Frontul Salvării Naţionale F.C.C.I.R. D.R.P.I.T.C. F.S.P.P.G.N. General H.Direcţia Penitenciare.I.) (19661989.G.P. D. Ministerul Afacerilor Interne M.A.L.P.A.L.) lt.I.A.C.T. Hotărârea Consiliului de Miniştri I.a. Institutul Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea I.) estimare Editura de Stat Pentru Literatură şi Artă fost / fila fără an filele Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România Federaţia Demorată a Femeilor din România (constituită 4-8 martie 1946.E. D.R. Jewish Genealogical Special Interest Group for Romania (S.U.M. Institutul de Medicină şi Farmacie INCOMKA Proiectul “Comintern Archives Project” al Bibliotecii Congresului S.C. ff.K.P.A. Institutul Central pentru Pregătirea Cadrelor Didactice I.E.S.P. 1948 în U.S.E.S.D.P.D.U.) Direcţia Superioară Politică a Armatei Direcţia Securităţii Statului din cadrul M. Ministerul Afacerilor Externe M.) Direcţia Poliţiei de Siguranţă (din cadrul D.S. e.O.U. absorbită în ian.

D.S.R.) Oficiul Comerţului Local odinioară Organizaţia Mondială a Sănătăţii Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor Organizaţia Naţiunilor Unite Prezidiul Marii Adunări Naţionale Partidul Comunist Bolşevic (în U. Uniunea Femeilor Democrate din România Uniunea Generală a Sindicatelor din România Uniunea Naţională a Studenţilor din România Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste Uniunea Sindicatelor de Artişti.a. O.R P.R.R.S.C. plt.S. (?) del) Organ de Control Cetăţenesc (numite de M.I.S. S.R..N.I.E.O. O. v.B.N. a “ilegalismului”) Partidul Comunist Român (1944-1948. odin.R. S.C.S.G.F. U.D.C.T.A.S.S.R. U.S. ulterior Serviciul de Informaţii) Statele Unite ale Americii şi următoarele Teatrul Evreiesc de Stat unitate arhivistică Uzinele şi Domeniile Reşiţa Uniunea Femeilor Antifasciste din România (apr.C. P. P.R. W.I.M. u. T.C.L.C.u.-M.C. U. P. U. U. Scriitori şi Ziarişti Uniunea Tineretului Muncitoresc (1948-1965) Uniunea Tineretului Comunist (1944-1948. U. 1934-1952) Partidul Comunist din România (perioada interbelică. absorbită în U.S.R.C.Z. O.E. U.M. 1965-1989) Plutonier Partidul Munictoresc Român (1948-1965) Republica Populară Română (1947-1965) Societate comercială de stat Serviciul Român de Informaţii Serviciul Special de Informaţii (1940-1944. O.R.F.identitate evreiască incertă/controversată 19 .S.A.F.C.U.T. 1945 – febr.N.S. U.R.J. S.R. R.N. ş.A.R.U. P. S.C. 1965-1989) vezi World Jewish Congress .d.S.A.D.P.M. 1948).A. U.

(cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. M. 2. Benţin – din 1949 funcţionar la Comisia. ulterior Comitetului de Stat al Planificării. 8460). nr.S.Of.I. 7950).S. secţia Cancelarie – dosare anexe.B.R. ABRAMOVICI.Of.P. 120 din 26 mai 1948. 1). din 1948 funcţionar în cadrul Comisiei. 2005:93 şi respectiv F.. 3. inv. 209 din 9 sept.Of. 7438). 645). Alba) (cu prenumele ortografiat ocazional “Bernat” şi “Bernard”) – ilegalist.Of. din 1955 până în 1958 lector la catedra de Organizarea şi Planificarea Întreprinderilor în cadrul Institutului Politehnic Bucureşti (I. Aceeaşi persoană este menţionată sub numele incorect „Abramowitz” şi în Ioanid. ABRAMOVICI. p. partea I-a. Iosif – din 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic (D. p. 222 din 29 sept. 22 V. a III-a. “Româno-Export” (1948-1949). 8.a.C. VII. 225.C. 15 din 19 ian. 6658). în 1971 an îl reclama pe vecinul său Nicolae Corbu la organizaţia de partid a ziarului Scânteia. Levant 2006c. p.I. p.G. ABRAHAM. M. an în care este şi numit numit membru al directoratului C.C. partea I-a. 4. 316.Of. graţie intervenţiei aceluiaşi Rădulescu (şi. 15 din Bucureşti.I.C. M. 9856. partea I-a.I.R. Voitonovici) la Ana Pauker22. 1899. 5 din 9 ian. decorat prin Decretul nr. u.1949. David – până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. 3293. emigrat în Israel la începutul anilor ’60. 173 din 31 iulie 1947. nr. nr.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.C. 6781).C. 262 din 21 august 1979 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a. Irina.. ABRAMOVICI. ABRAM. 5. 1946. Bernad (n. iar prin Decretul nr. 1947. şi arhiva I.d. fuma (Mâţă 2007. 256 din 5 nov. fond 495 (“România”). Zalman (în alte documente “Abraham”) – după război controlor în cadrul D. p. nr. cu menţiuni multiple în dosarul de anchetă al lui Vasile Luca. nr. dosar 2301 şi fototeca Institutului. ABRAMOVICI. nr. fd. inclusiv a lui Al.).APARATUL ADMINISTRATIV-POLITIC CENTRAL 1. ABRAMOVICI. inv. p. anexa la dosarul nr.E. a locuit pe str. (M. 185 din 12 august 1948. ABRAHAM.C.C.P. 1948. membru de partid încă din 1921 (!). din sept. 1922) – de profesie inginer chimist. C. partea I-a. după război după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului apoi activist local de partid în organizaţia Bucureşti. 141/1949). 3293. anexa la dosarul nr. 2008. p. nr. a M. p. al P. în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă.C.C. nr. după reorganizarea ministerială consilier la Ministerul Comerţului Exterior (1949-1951) unde era practic locţiitorul ministrului adjunct Gheorghe (Gogu) Rădulescu.Of. 6. care pare să -l plagieze pe Ioanid.S. al P. director comercial tehnic al S. se pare. al P. partea I-a.C. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1564. nr.C. 20 . 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.Of. “dosare adiţionale”.E. 4611). 102/1956.. Mihai. cu referat de cercetare la fd. C. Heinrich (în unele documente transcris şi cu varianta de prenume Henri) – membru de partid. 1947. Carol (n. respectiv Comitetul de Stat al Planificării (Fd.) a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. partea I-a. p. p.E. după ce obţinuse aprobarea deplasării de serviciu în Belgia (în pofida opoziţiei secţiei Cadre a C. nr.G. nr. 200 din 1 sept.Of.R.). 7. partea I-a. rămas în străinătate în timpul mandatului.Of.C (M. 1948 controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. v. inv. Elly . după război consilier economic în cadrul Ministerului Comerţului (M. partea I-a. pensionat în anii ’60. Londra nr.G. 1949.C. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. referatul întocmit lui Rădulescu de către Securitate în 1954 în Tănase 2010: 91 -92.) (M. acuzând gălăgia câinelui acestuia şi faptul că fiica acestuia.

ABRAMOVICI. 1946. Renate .P.P.C.Of. Bucureşti. p. partea I-a.F. Herman – după război mai întâi consilier (1945-1946).Of.A.III. 1949 secretară de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.1920 Craiova – 21. 11761. emigrată în Israel. inv. Simon – din 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 12.1891 Puieşti (odin. Lazăr – controlor în cadrul D. Tutova. 15 din 19 ian. nr. ADAM. nr. jud. 1948. nr. apoi vicepreşedingte al Comitetului de Stat pentru Construcţii. 1947. p. 24 din 30 ian. din Ministerul Comunicaţiilor.G. 1033). F. ABRAMOVICI. nr. a M. 22.Of. Marcel (fiul lui Felix (v.Of. Ladislau (fiul lui Andrei) (d.E.R.Of. 737. recăs. ADERCA. 803 din 21 dec. ulterior cu Jana) – funcţionară în centrala Ministerului Comerţului Exterior (1953-1957). 4798). ulterior şeful Direcţiei Învăţământ Artistic din Ministerul Artelor (1946-1948.P. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu membru al Ordinului “Steaua României” îm grad de Comandor (M. a M. ADLER. nr. Mircea – în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.G. partea I-a. nr. partea I-a. partea I-a./26.G. partea I-a. p. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici (M.C. ADELSTEIN.IV. 1123). nr. I. p. 6658. 534). Marcel – inspector în cadrul Ministerului Învăţământului.I. şi dosarul său de la C. 15 din 19 ian. 11. Adelstein. după război iniţial reîncadrat ca şef de secţie la Ministerul Muncii (în martie 1945). apoi inspector în cadrul D.9. 18. p. ABRAMOVICI. 7795 şi nr. p.Of. 10. nr.I. (1948-1951). 7491).I. partea I-a.până în febr. p. 20.2008. al soţului său (1954). nr. 21 . 14.R. 1948. ADLER. 260 din 8 nov. Dobrişa Iosub)) (13. p. 167 din 26 iulie 1946.Of. (M. 125 din 1 iunie 1948. incinerat în Bucureşti. 17. partea I-a. pentru Literatură Universală (1954-1975.C. profesor şi autor în domeniu (Cajal & Kuller 2004: 478). p. Rifca Penchas. 19. 31 din 7 febr. M.XII. 185 din 12 august 1948. ABRAMOVICI. cu Richard Raskind. partea I-a. (M. 32 din 8 febr. Osias – până în iulie 1948 controlor economic în cadrul D.C. 3002). partea I-a.1962 Bucureşti) – în perioada interbelică funcţionar la Ministerul Muncii (19201944) şi publicist. p.C. nr. 173 din 29 iulie 1948. când se pensionează). 275 din 27 nov. nr. p. 1949. 1949. 6396). M. Leon – din februarie 1948 controlor în cadrul D. nr.C.E.C (M. 642). Şmil – controlor economic (1947-1948). partea I-a.Of. 645). 15. (1947-1948) (M. când se pensionează). nr. cimitirul sefard) . 21.E.G. Clara (n.funcţionar în centrala M.Of. ulterior funcţionar la “Cartea Rusă” (1953-1954).Of. 10496).E. partea I-a. partea I-a. orig.C. fiul lui Avram Adercu (n. partea I-a. 41/99 din 22. 197 din 28 august 1947.Of. Froim Zeilicu ADELSTEIN. ABRAMOVICI. editor. p.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. p. Arhitectură şi Sistematizare. Felix (n. delegat şef al Direcţiei Regionale Bucureşti (M. partea I-a. ADERCA. ulterior funcţionară la Sovromlemn (1957-1960) – menţionată în dosarul de la C. a M. recăs. 76 din 30 martie 1946. decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu Medalia Muncii. 6220). ADOLF. Klari KAHANA) (prima soţie a lui Marcel Aderca. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a. azi Vaslui) – 12. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 13.E.Of.I. Leontina . din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1948. p. apoi inspector general în cadrul Direcţiei Generale C. ADERCA.Of.C.III. exclus din partid în 1953. ABRAMOVICI. supra) şi al Rubinei (n.I. respectiv redactor la Ed. 16. nr.Of.1954)). (nr. publicist (v. din Austro-Ungaria) şi Debora (n. M. 1949. 1989 Bucureşti) – din 1948 membru în Consiliul de Administraţie al Institutului General de Asigurare.C. ulterior stabilită în Occident. a M. p. partea I-a. 1890-1974)) (26. 19 din 23 ian. nr. 190 din 19 august 1947.

p. P. 13..Of..a.V..) Natalia Mustaţă. 24. 51). fd. p. inv. 1945 23 În aceeaşi perioadă cu Leonte Răutu. cadru didactic la A. partea I-a. al P. 539) (pentru schimbarea numelui vezi decizia nr. şi Cajal şi Kuller 2004 şi Kuller 2008a: 431).1915-2005) – membru de partid din 1940. Hermina Tismăneanu. dată extremă 15.R. 30. al Crucii Roşii în anii ’50 (dosar la C. Ministerul Artelor. dosar 1027). 9. 25. Leon (n. nr. Cohen 1994: 27.) Gherghina Ardeleanu.XI. 46 din 25 febr. Cristina Luca-Boico. căs. EIBENSCHUTZ) – după război încadrat comisarajutor la Biroul de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Salonta.C. ALBESCU.C. AIZIC. 331/211 din 24.) Eugen Schileru şi 16. partea I-a. 1948. nr.) Siegfried Alperin. nr. 1947. şi M.E.R.C. iar din decembrie 1947 promovat şef de secţie în cadrul Ministerului Informaţiilor (M.C.membru al C. de la sfârşitul anilor ’40 în ministerului Comerţului Exterior. ALĂMARU. apoi reabilitat. Mihail [alias]– la începutul anilor ’30 student la Drept. funcţionând sub coordonarea ministrului propagandei. ALEXIU. Kovacs 2006. utilizat ca anchetator al partizanilor capturaţi în Munţii Bihorului. Bihor.) Al.23. 4. 12.) Adrian Dimitriu.1955) (v. (Cohen 1994: 97 n. 27. ulterior membru al Biroului Comitetului Raional „V. 1910.S.a. cu Margareta Albescu (n. şi autor al unor articole în revista Probleme economice (inclus ca supravieţuitor al Holocaustului în registrul Benjamin and Vladka Meed. Lenin” Bucureşti al P. Ernest WEISZ. 7. după naţionalizare. 8214). apoi ministru adjunct al Industriei Chimice. cercetat diciplinar în partid în 1955 pentru că ar fi “concediat abuziv elemente de naţionalitate română pentru a-şi promova prietenii şi cunoscuţii”. partea I-a. Ştefănescu (A. secretar general al Ministerului Educaţiei şi Culturii în mandatul lui Ilie Murgulescu.N.VIII. 240 din 15 oct. până în anii ’70. 5.) Paul Cornişteanu. ALEXIU. 51 din 2 martie 1948. 8.I. nr. decorat prin Decretul nr. Comisia înfiinţată la 2 mai 1945 îi cuprin dea ca membri pe: 1.P. 203. 1948. 26. 29. nr. Clara (LEBIANU) . 14.) Vasile Nichita. p. inv. 15.C.R.P. 1948 a ministrului Justiţiei din M. 1649). ALEXANDRU. Alexandru (n. reprimit în 1955 (dosar C.Of. 297 n. Constantinescu -Iaşi. numit contabil-şef al întreprinderii “Dacia” din Bucureşti.) Gheorghe Gonda. Sirianu. dosar la C.I.) Costin Sebe. şi director al Întreprinderii de prototipuri Bucureşti. Mihail Florescu ş..1957) şi la secţia Economică a C. şi avizând în fapt lista publicaţiilor de cenzurat întocmită de multipli funcţionari. v. nr.1913 Tulcea) – membru de partid exclus în 1950 pentru legături cu social-democraţii. (91(I&II)/354 din 19./P.) Nicolae Hodoş. cu dosarul la Colegiul Central al partidului (nr. Mancsi Izsak). cu fişă la secţia Economică a C. unde ocupă inclusiv poziţia de ministru adjunct (1966-1970).IX. Siegfried (fiul lui Heinrich şi Ernestina) (1913 – 1994 Israel) – membru al Comisiei mixte de cenzură24 instituite în mai 1945 în cadrul Ministerului Propagandei25.C. 22 . Lipa – după război angajat ca desenator grafic stagiar în centrala Ministerul Propagandei. 6. partea I-a. 11029). Paul [alias] – după război director adjunct şi apoi director în cadrul C. în 1949. (dosare anexe.P. 2. 28. Ministerul Propagandei Naţionale. p. ulterior epurat. ilegalist din “vechea gardă”. 20. Caţavencu 2007: 4. iar după reorganizarea ministerială şef de secţie la Direcţia Arhitectură şi Expoziţii a Ministerului Artelor şi Informaţii lor (M. 24 Compusă din delegaţi din partea Comisia Română pentru Aplicarea Armistiţiului. 3.Of.A. ALPERIN. 11. ABRAMOVICI) (n.1950). u.) Vladimir Carnavalschi. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. n. Mihai (alias AIBĂNŞUŢ. 10.031 din 21 febr. ulterior cu diverse funcţii în sectorul economic.M.C. AIBENŞUTZ. din nov.III.S.1955). 136/219 din 8.P. 51).) Alice Horovitz. din anii ’60 secretar general al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă.) Joseta Stănescu. iar în paralel. Societatea Scriitorilor Români şi Academia Română. în martie 1948.I. a IV -a (Levy 2002: 192.C. 288 din 12 dec. 411/1952. fiul lui Ludovic (Lajos) şi Zali) (20.C. (1973). cazat la căminul (pentru studenţi evrei) “Schuller”23. care îl menţionează eronat ca Aibănuş Mihai).R. ministru adjunct al Comerţului Interior (1948-1952).I.) V.Of. 14. respectiv Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 43.) Haralambie Bădeanu – preşedinte. M.

Constantin Loghin . după august 1944 şeful Serviciului Presă din Ministerul Poştei şi Telecomunicaţiilor (1950-1954). al P.A. 1949. 1897) – ilegalist.Of. p. 1917-2003) (v.G. inv. Herman . 3660). a M.] .I. nr. nr. cu referat de cercetare la Fd. 7833). ANDREI.R.. (1946-1948).P. Iosif . I.. ALPERN.31. exclus din partid în 1960 (decizie reconfirmată de C. p. partea I-a. 35. Dabija . Nichita Drăgulin . 23 .C.I. ALTER..C.în sept. Dan (n. exclus din partid în 1951 pentru fost colaboraţionism cu legionarii şi afacerism (dosarul personal la C.C. C. mitr. partea I-a. g-ral Ştefan Panaitescu .C.C. controlor în cadrul D.I. 32. în 1948 numit director al Centralei Industriale de Sinteză şi Prelucrare (M.în 1949 era referent tehnic în cadrul D. Nicolae . aşa cum avea să pretindă ulterior fiul). la Direcţia I.E.C.Naţiune şi armată (1937). 148 din 25 iunie 1941. nr. în 1962) sub acuzaţia de a fi pretins şi primit de mită de la o funcţionară în vederea cedării locuinţei sale (dosar C. Alexandru Predescu . nr.P. Micloş (n.A. I. nr. 1949.Of.I. Andrei IZSAK) .). 662). anexa la dosarul nr. ALPERN. n. Teofil Gh. 1945.Brazdă nouă (1939).Naţionalismul lui Eminescu (f. 1948 numit contabil al D. (M.C.C.Prizonier la Bolşevici (1944). 214 din 15 sept. p. Haim – ilegalist. 24 din 30 ian. Andrei (n. secţia Cancelarie – dosare anexe.C. nr. membru de partid din 1940 (dosar A/52 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). (M.Of. 37.C.I. 7622). 264 din 14 nov. Haim .P.C. Ciorogaru . 276 din 28 nov.1954. 1948. căs. 516/653 din 25. Nistor . p. În total. 190 din 22 august 1945. 38.din 1947 controlor în cadrul D. Simionescu .P. Miklos) . 11 ian.E. Iancu I. 39. partea I-a. partea I-a.G.C. partea I-a. inv. p. 6094). 33. Elie Bufnea Cruciaţi. nr. Gheorghe I. 363/169 din 1. producţia La clacă. 2006: 489).1960). 738). 16 din 20 ian. nr.impiegat în cadrul Administraţiei Financiare judeţene Rădăuţi (1945-1946) (M. ALPERN. a M. nr. 168 din 23 iulie 1948.12.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. ale căr ui două anexe scot din circulaţie 161 titluri între care Nicolae Berdiaeff . nu a fost niciodată arestat.D. Bela (n. ANDREESCU. partea I-a.Istoria literaturii române Dela început până la zilele noastre (1945). Teodora Anka. Paul Georgescu . după război director administrativ în Direcţia Generală a Monitorului Oficial şi Imprimeriilor Statului (M.a.R. fond C. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 10092). etc. partea I-a. partea I-a. Mihail Chirnoagă – Logodna (1940).Of.1951). neatârnarea şi unirea cu România” (1919). 40. tirani şi bandiţi în Rusia Sovietelor (1931). 25 Pentru un exemplu ilustrativ. p. din 2. ALTER.Of. p. nr. 658). 1947.Calendarul Gospodăriilor din sate şi oraşe (1943). Sidorovici [fratele Alexandri Sidorovici-Brucan. Leon (d.Soldaţi în Est (1943). Petre V. tatăl poetului George Almosnino. Nifon Criveanu .Marxismul şi religiunea (1934). din 1947 controlor economic în cadrul D..I. 1946). Autonomia. au “dispărut” din spaţiul public 8779 titluri (C.Of. (M.n. apoi regizor la Ministerul Artelor (şi Informaţiilor) şi în paralel redactor la Radiodifuziune.C..şef de serviciu la Direcţia Generală a Arhivelor Statului. vezi decizia comisiei publicată în Monitorul Oficial nr. destituit şi exclus din partid în 1954 pentru neglijenţă în serviciu (dosar nr.C. Bucureşti) – în perioada interbelică director în cadrul Societăţii Române de Telefoane. p.Pentru consolidarea României Mari. p.G. 1971. 16 din 20 ian.C.Of. 372/665. 1947. în centrala M. nr. 6386). David ABRAMOVICI) . în 1948 avansat inspector (M.Of.Războiul germano-polon (Învăţăminte) (1940). 167 din 26 iulie 1946. nr. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.Domnul este cu tine (1944). Haneş – “Basarabia. Discursuri rostite la Senat în sesiunea extraordinară din vara anului 1920 (1920).C.D. 36. partea I-a. I. a Industriei Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerul Industriei (M.Of. în numai patru ani (1945-1949). 3293. 10533). 34.Isbânda românismului şi minoritarii în armată (1938).membru de partid. ALMOSNINO. cu actriţa Teodora Alperin (n. 202 din 6 sept.Of. g-ral A. nr. p. AMBRUŞ.E.P. ALTERESCU. partea I-a. şeful Direcţiei Cinematografie din Ministerul Propagandei. 85/1955. 1948.I.

hotărâre reconfirmată în 1962. 905/486 din 7. 11362). 1949. Clara (f. a decis reîncadrarea sa în partid cu stagiul din 1945. ARDELEANU. nr.P. 10664). Balint 2011a. ARBORE.1914 – 24. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obl igatoriu (M. nr. decorată prin Decretul nr. scoaterea din armată.C.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 49. 641. József Demenyi (Demö) ADLER26) (26. după război.Of. închis apoi în lagărele morţii din Germania [Mauthausen. 299 din 29 dec. din 1945 membru al comisiei de cenzură a presei instituită în cadrul Ministerului Propagandei şi subordonată direct Comisiei Aliate de Control. p. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 1945. 1947 detaşată ca şefă a Direcţiei Regionale Mureş a Ministerului Informaţiilor.Of. ADLER) (1913 Budapesta – 1950 Bucureşti) – în 1941 “lucrătoare mănuşi” conform unui raport al Siguranţei. p. ARONOVICI) (n. 1945 a ministrului Justiţiei în M.n.1952). director general al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (preşedinte al Colegiului direcţiei .P. Iosif (n. 255 din 27 oct.E. 45. fuzionat cu Ministerul Artelor în 24 . partea I-a. 47 din 26 febr. din dec. a avut funcţii de răspundere la Consiliul de Miniştri. ARDELEANU. nr. în documentele sale de partid făcându-se precizarea faptului că a fost membru al Partidului Comunist Spaniol din 1938.X.C. partea I-a. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. 1948. ilegalistă. partea I-a.fost ilegalist. (M. ANDRONACHE. ca membru de partid.A. David (n. Eliza (n. ANTONIU. Ermina – după război consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor M. până în febr. 1946.P. redactor în echipa iniţială de la Scânteia. Gherghina (n..R.V. 15 din 19 ian. Gagyi 2004: 20.Of. 1686). a III-a. unde avea ca sarcină “să veghez[e] cum sunt introduse metodele partinice în muncă” (apud Constantiniu 2003: 70). cu studii comerciale. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. decizia nr. 1941. fiinţând pe lângă Consiliul de Miniştri27) (din 1951 până în 1973. nr. 1949. apoi al Artelor şi Informaţiilor. cu o scurtă perioadă în 1948 când este detaşată la Legaţia R. n.VIII. 44. 67). în 1963 încă director adjunct în centrala ministerului (dosar C.IV. în mandatul Anei Pauker (1947-1951).P.” clasa a V-a. partea I-a.1909 Salonta. 260 din 8 nov. p.Of.Of. 48.1963). 21-2.VII. ulterior pe un post secundar. când este înlocuit cu Ion 26 27 V.P. element anarhic în lagărele de la Saint Cyprien şi Gurs.” cls. 1947. de la Bruxelles).A. În 1956 C. p. p. organul instituţional responsabil nominal cu cenzura a suferit numeroase modificări: în toamna lui 1944 a fost creată o comisie de cenzură din cadrul Serviciului Aplicării Armistiţiului (ulterio r redenumit Serviciul Defascizării) al Ministerului Propagandei (minister redenumit al Informaţiilor în 1946. ZILBERSTEIN) (26. nr. 42.I. partea I-a. 50.Of. ANTONESCU.R. director în M. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.” (dosar C. ANDRONIU. nr. 645). FAERŞTEIN) – din martie 1945 impiegată în centrala Ministerului Muncii (M. ANGHEL. partea I-a. 230 din 9 oct. 47. Turcu) – soţia lui Iosif Ardeleanu (Adler). 2002).A.S. a propus excluderea lui din partid. nr.41.1978) – membră de partid din 1944 (dosar A/62 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Of.E. C.C. p.P. 98327 din 26 sept.C.Of. III-a (Decretul 873/20.organul de facto al cenzurii în presă. 21 mai 1909 Iaşi) . 8792În perioada de după 1944.Of. Z. 1052/576 din 19. 6597). p. 15 din 19 ian. partea I-a. p. 62 din 16 martie 1945. ARDELEANU. nr.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. ANTALFFY. 1948. 1947. Ministerul Artelor şi Informaţiilor şi Ministerul Forţelor Armate (a fost şi comandantul Închisorii Militare). din 1947 arhivară-şefă în centrala M. Din 1947. trimiterea în producţie şi ţinerea „în evidenţa organelor în drept”. “fost brigadist în Spania. 280 din 3 dec. dosarului de la C. nr.P. 11765). după război membră a organizaţia de bază a partidului şi directoare în M. nr. Eugenia (n.1949). nr. iar apoi la Contemporanul. partea I-a. 43. Alfred – jurist în perioada interbelică. M.R. p. Traian [alias] – cf.]. consilier de legătură cu Naţiunile Unite la Legaţia României de la Berna (M. ulterior Culturii (N. Clara . 46.C. Bihor – 1988 Bucureşti) . (1948-1952. partea I-a.E.

Leon – în oct. nr. ARONESCU.P.VI.Of. p.G. membru al Comisiei Centrale de revizie (a C.E. 52. 28 V. în paralel cadru didactic la I. 1948 în forma Ministerului Artelor şi Informaţiilor şi redenumit Ministerul Artelor în mai 1949).C.%20Ardelea%20-%20Azoitei/Ascher%20Andrei%20H/index. Direcţia va fi transformată în Comitetul de Stat pentr u Presă şi Tipărituri.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Hârtiei şi Celulozei a Ministerului Industriei (M. (A. 118-121). Andrei (31.E. 1948. partea I-a. partea I-a.C. 56. partea I-a.R.). ARONOVICI.. Mihaela (căs. 1949.).V.. 1963 şi cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” clasa a III-a în 1964. specializat în statistică.17.. 15 din 19 ian. 9. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. AREŞTEANU. p. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. M. al P.M. 58. nr.S. 1948. reîncadrat în 194528. 3293.G.2011 Israel). economist. De facto şi de jure.) al P. această comisie se subordona. (dosar nr.C.Of.E. în 1958 cercetat disciplinar de C. Pentru mai multe detalii. sublt. emigrat în Israel împreună cu soţia sa.C.XI. fişa matricolă penală la adresa http://86. apoi activist de partid. AREŞTEANU. ff. De Geniu (r. nr. partea I-a. după război “investit în funcţii economice importante” cf. nr. comisia în discuţie devine Direcţiunea Presei din cadrul Ministerului Informaţiilor (ulterior a Ministerului Artelor şi Informaţiilo r). (1955-1960). vezi Corobca 2008. p. 646). din 1947 până la deces instructor în cadrul sectorului Ştiinţă al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 262 din 21 august 1979). H.P. numir în 1952 vicepreşedinte al C. ulterior la A. Gita în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 233 din 7 oct. 1949.1958). autor şi coautor al unor multiple cărţi şi articole în Probleme de economie. Ştefan (n. Mişu (Mihail) (1910-1950) – ilegalist. al P. 16 din 20 ian. Lupta de clasă.1912 Braşov – 28.P. 1941. 1949. nr. C. Elena .T. C. condamnat în 1975 la 20 de ani închisoare pentru subminarea economiei naţionale şi divulgarea de secrete de stat 29.C. anexa la dosarul nr. Cumpănaşu). Edy (fiul lui Iosif) – după război inspector în cadrul D. Comisiei Aliate de Control. 2008 b şi 2008c. în anii ‘60 funcţionar superior în Comitetul de Stat al Planificării (C.S.C. 1070/108 din 5. ARON. ultimul loc de muncă în 1975 la Înreprinderea “Policolor”. 54. ASKENAZI. 59. radiat din registrele Forţelor Armate pe motive rasiale în 1940.R – secţia Propagandă şi Agitaţie.S.125.1977 Aiud) (fiul lui Henric şi Matilda) – de profesie inginer chimist. p. etc. 55. Bucureşti) – membru de partid din 1945. nr. p. dosar 51/1949. Weiner). cu care a avut o fiică. iar din mai 1949 atribuţiile cenzurii asupra spaţiului publicistic sunt preluate de nou -înfiinţata Direcţie Generală a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri (D. Solomovici (2004: 131). Bucureşti. C.” clasa a IV-a. ASCHER.S.php.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/A/A%2004.I. I-a (Decret nr. Abramovici. 29 V. AREŞTEANU. (Decretul nr.P. I. fd. În 1946. decedat în penitenciarul Aiud în 1977. 645). decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.P. Cornelia (n.C. 1948 angajat referent la Direcţia Studii a Ministerului Sănătăţii (M. în 1971 decorat în calitate de vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Preşuri cu ordinul “Steaua R. secţia Cancelarie – dosare anexe.I.Of. prin intermediul Ministerului Afacerilor Străine.C. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (indicat ca evreu în Kuller 2008a: 432). 423 din 15 iul. în 1978. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.R. 663).Of. 6683). 53. ARSENE.).P. 28/1956.. Hertzel . 206 din 1 sept. al P.Of. 235 din 4 august 1952). Etenne BERCOVICI) (d.R.R.M. inv. iar ca pensionar. partea I-a). partea I-a. În 1975. 186 din 13 aug.C.” clasa a III-a.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.S.R. 57. cu referat de cercetare la Fd.N. 1988. nr.V. d.51. 25 .C.Of.. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. Cornelia – din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. 15 din 19 ian. 5124.

1949.I. AUSBURG.VIII. nr. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. ATANASIU. nr. partea I -a.II.C. p. şeful sectorului Carnete şi Evidenţă al C. 1949.în anii ’50 profesor de planificare la I.P.a.şef de cadre la Direcţia Generală a Exploatării din Ministerul Industriei Lemnului în guvernele Groza. C/2072. partea I-a. 15 din 19 ian. p.S. 72. din 1954 funcţionar în cadrul C. 1963.E. partea I-a. 4968). Adina . p. 1949.S. III-a. AVADIC. şi asistent cumul la catedra de planificarea şi organizarea întreprinderilor din cadrul I. Horaţiu (n. partea I-a. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. apoi responsabil în cadrul secţiei organizaţiilor de partid a Direcţiei Organizatorice (v.E. Ernest – după război prim secretar presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor. 1964 (tatăl Mirelei Aşman?).C. Mendi – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.R..Of. 32 din 8 febr. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. Mayer-Herş ATLASMAN30) (n.Of. condamnat penal pentru speculă în 1953. 4611). 645).Of.Of. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.C. partea I-a. Stela .I. 74. a M. 15 din 19 ian. partea I-a. 69. al P. v. Islea . 3660). Iaşi) – de profesie contabil. până în febr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. AVADIC. M. D. 209 din 9 sept.C. nr. Bacău) .I. 1949 (M. p. p.C. 1948. p. Saul ŞAPIRA) (n. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. f. 63.R. 1964. nr. 26 .Of.P.. III-a.B. al P. 71.C.60. f.I. nr.din 1947 controlor în cadrul D.Of. 70. 2 ş. partea I-a. 73. decizia nr.N. 62. Ernest – absolvent al Liceului “Laurian” din Botoşani. dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. 1123).C. 508. 264 din 14 nov.I. 61. D/1315. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.125 din 17 dec. 24. 1948.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. p. nr. ilegalist (membru de partid din 1930). de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. ASKENAZI.1953). 804 din 21 dec. 15 din 19 ian.. (dosar 63/1955). 1947. Maria .R. 17 din 21 ian. nr.B. (?) AVRAMESCU.Of.Of. 68. membru al comunităţii evreieşti din Bucureşti. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.M. 64. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. Cela / Heda (soţia lui Mendi. ASKENAZY. – secţia Cadre. AUDERBAN. 804 din 21 dec. 423 din 15 iul. 131 din 8 iunie 1948. infra) – de profesie inginer textilist.” clasa a V-a. AVANDICI. AVĂDANEI. partea I-a.Of. în anii ’60 vicepreşedinte al C. 30 V. p. 316. nr. din 1948 controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M.P. Radu . partea I-a.1949..1. p. fd. demis şi exclus din partid (dosar C. Mendel .1. încă în viaţă în 2010.1913 Valea Rea.R.E.1909. AŞMAN. (M.P. p.B. AVRAM.după război referent în administraţia centrală a C. partea I-a..în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. f. 645). şi membru al secţiei Economice a C.C. Osias .C. partea I-a.R (1953).G.C.C. 166/784 din 21.G. 644). 148 din 25 iunie 1941. nr. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.). nr.P. 10092). nr. C. Max Beno (în alte documente ortografiat “Askenazi”) – după război controlor în cadrul D. I. B/19431.C.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. A.C.Of. AUSTERMAN. după război controlor în cadrul D. 7438.S. din ianuarie 1967 consilier referent în cadrul Secretariatului General al Consiliului de Miniştri. nr. 6.C. 1949.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.P.C.. (din 1945 până în 1960).R. 112. M. 67.Of. nr. al P. 66. AUSCH.P. 120 din 26 mai 1948.A. dosarele nr.C. ATIAS. ulterior funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Uşoare (’60? – ’70). 1947 a ministrului Justiţiei în M. S.G. 65. al P. p.XII.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. Ficu . 5 din 9 ian. Tudor (n.

p. decorat în 1948 cu. prin Decretul nr. 83. BACHER. partea I-a. încadrat în M.S. incinerată. a III-a. cu scriitoarea Mira Simian.fost condamnat pentru spionaj în favoarea U. traducător.C. 1946 în M. apoi prin Decretul nr. unul din principalii denigratori ai lui W. 1795).S.E. I. 27 . decizia ministrului Justiţiei nr.C. 82. ulterior şi-l românizează în „Balaş”.C.1916 Bucureşti) – în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. iar apoi definitiv în S. (1950). fiul lui Ignác (Ignatius) şi Boriska (Barbara).E. care “a contribuit masiv la C.E. 1949. 646). Simion (19.III. 7. dosar nr. Ancel 2005: 246. p. BACHER. după august 1944 şeful Secţiei Gospodărie de Partid a C. Kuller 2008a: 47. 76. kominternistă (INCOMKA.S.E.U.Of.R. (M. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. (1944-1948). ulterior activistă a partidului. Adolf – în 1948 era consilier tehnic în centrala Ministerului Justiţiei (M. Samoil – după război judecător cu grad de consilier în centrala Ministerului Justiţiei.534 din 6 sept. revenită în ţară în 1944. 1948 cu “Ordinul Muncii” clasa a III-a. S. 85. BACIU. Hirsch) .M. 643) BABENCO. C.U.X. nr. rămas în Occident. partea I-a. avocat. nr.P.I.R. în 1947 de către Ana Pauker. p. şi Institutul “Elie Wiesel” 2008: 176). 80. 79.A.1961 Bucureşti) – absolvent al liceului “Laurian” (1921). refugiată în U.1918 Braşov – 7. 2167 din 29 de.adjunct al organizaţiei Cluj a P.1922.Of. 658).C.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 239 din 14 oct. la Direcţia I.-ist” (cf. în 1945 îşi maghiarizează numele în „Balász”.I. 9. p. 81. 1949. 225.Of. BACIU. I.D. Rosen 1990: 66.E.A.) – memorialist.Of. 78.U. (Institutul de Studii Economice şi Planificare) “V. Voitonovici) al României (1948-1952) (singura menţiune în Solomovici 2001 II: 42). 98. n. Nisim .1993 Honolulu.D. (1951-1961) şi simultan şeful Direcţiei Juridice din cadrul Ministerului Industriei Uşoare (H. frecvent considerat ca având o orientare antisemită de mulţi autori evrei.” clasa a V-a. 84.R.D.Of.E. iar în acelaşi an cu ordinul “Steaua R. Ştefan (fiul lui Ioan şi Elisabeta (n. BADEA. 69 din 23 martie 1948.în 1949 era consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. Moses Rosen). publicist. 15 din 19 ian.B.R. nr. partea I-a.E. se cuvine amintit şi aici că între funcţionarii guvernamentali arestaţi şi/sau anchetaţi în 1952 se numărau nu doar Vasile Luca. Sager)) (29. BACAL. BACALU. AVRAMOV. Filderman după război. partea I-a. partea I-a. H.S.A. BAILICH. căs. 77. 223 din 26 sept.Of. Ita Meerovna GOLDMAN) – ilegalistă. al P. în 1939. în 1941. 88.S. 91. în 1948 numit membru al comisiei de disciplină a I. Kuller). Israel (1902 Botoşani – I.P.C. iar după stabilirea în S.A. al P. după revenirea în ţară redactor la revista lunară Probleme Economice şi şeful Direcţiei Economice a M.. 2540). 1948. .1912 Smanenka. Solomovici 2003: 139. Efroim-Mauriciu PAUCKER31) (n.. iar ulterior secretar general la Ministerul Industriei Alimentare (până în 1964). p. 84).S.. Lidia (n. Egon BLATT32. Lenin”. “vechi comunist şi conducător C. adoptă forma „Balas”. nr.VI.R. nr.E. se stabileşte iniţial în Brazilia.I. 16 din 20 ian. după război redactor la Libertatea (1944-1946). 1949. BALAŞ. Or.C. Rotman 2004: 47. fond 495 (“România”). 10522 La întoarcerea în ţară. unde continuă activitatea publicistică (inclus într-o seie de autori evrei în F. partea I-a. Iulius – procuror şef adjunct (al lui Al. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. Mauriciu (n.R. Bucureşti (M.-izarea comunităţilor evreieşti” (cf.A. 8187). p.1971 Bucureşti) . Cluj. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.P. apoi ataşat de presă la Legaţia României de la Berna (1946-1949). preşedintele F. Eugen (n. 1946. decorat prin Decretul nr.C. (1949-1952)33. secretar de legaţie la Legaţia României la Londra (19481949).VII. inv.75. 77. arestat în cadrul “epurărilor” din 1952 (oficial acuzat de 31 32 V. nr. 33 În cadrul valului de epurări din 1952. 15 din 19 ian.R.R. 1959 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.d.R. Ucraina – 2. profesor de economie mondială la I. 308 din 12 aug.

-a în 1964. respectiv ordinul “Steaua R.C. (1947-1949) (M. nr. (1955-1960. BARANY35) (27. (1955-1959).319 din 16 apr.P. Albina (1949-1950). 316).Of. pentru detalii.C. al versurilor imnului comunist din 1948 “Zdrobite cătuşe”). Gr. Victor Morfei. 1920-1965 a A.C. nr.. 113 din 27 ian. BANDNER.. 1947. C. 2009: 77). Ioan Magda. al P.D. BALTAZAR.504 din 27 nov. în M. 1946. 26 din 1 febr. Eidlitz şi E. fosta soţie a lui Alexandru Bârlădeanu. în august 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Băuturilor Spirtoase şi Produselor de Fermentare (M. redactorşef al revistei Urzica (1949-1979). 1948. prozator. inspector general la Ministerul Artelor (şi Informaţiilor) (1946-1948-1952). 6474. emigrat în 1966 în Israel. 1989). ulterior inspector general al Direcţiei Artelor din Ministerul Culturii şi membru al echipei redacţionale la revista Teatrul în anii ’50-’60. p. Iosif (n. 10832. 118. 40. în 1947 numit secretar al Comitetului de Lectură de pe lângă Direcţia Generală a Teatrelor din cadrul Ministerului Artelor (M.C. (1969-1974). traducător. (?) tatăl jurnalistului Andrei Banc.C. Balaş.I.N. Hugo “Gheorghe” (n.1906 Craiova – 1962 Bucureşti) – deputat de Dâmboviţa pe lista B. Al.1913 Bucureşti 10. 89.Of. partea I-a.G.C. 1979-1989). p. – inspector la Direcţia Medicină Curativă a Ministerului Sănătăţii în 1948 (Bărbulescu et al. nr. Gazeta literară (1954-1957). inv. partea I-a. anexa la dosarul nr. 91.I. 28 . dosarul nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Vrancea – 27.C. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. dosar nr. 1955). anchetat.a.R.IV. Dumitru Georgescu. Nistor.Of. 34 V. Dobriş.C.C. deconspirarea de secrete de stat). (1972-1973.C. Ariel LEIBOVICI34. 90. membru al C. a M. BANTZER.1977 Bucureşti) – frizer.. decizia ministrului Justiţiei nr. membru supleant şi apoi cu drepturi depline al C. nr. Victor Ivanceanu.E. Camil (n. Emil Papuc. 1946. ordinul “23 August” cls.C. 750). Mendel. 87. Emeric György Kiss. Ion Craiu. p. 264 din 14 nov. 11281). Leopold GOLDSTEIN.86. partea I-a.R. 10092). unde urmează o carieră universitară (matematică). fond 495 (“România”). IV-a în 1959. 5 din 9 ian. ulterior Al. E. p. V. 225. nr. decizia ministrului Justiţiei nr. nr.R. BARANGA. (v.” şi “Meritul Cultural” cls. ci şi românii Aurel Vijoli (preşedintele Băncii de Sta t).VIII. etc. dramaturg. inv. Constantin Dinu. Gh. secţia Cancelarie – dosare anexe. 179 din 5 aug. după război redactor la Vremea literară şi Călăuza artelor (1948-1949). Z. partea I-a.VI. poet şi publicist (autor. fiul lui Jean şi Paulina) (20. încă în viaţă în decembrie 2010. ulterior şeful secţiei Economie Mondială din cadrul Institutului de Cercetări Economice al Academiei R.2007) – evreu maghiarofon (?). membru supleant al Comitetului Executiv al C. (1946-1948). p.).III. 1946. 9/1959. 88.VI./7. şeful Serviciului de Presă şi Propagandă din Ministerul Industriei Alimentare şi redactor al buletinului ministerului Industria alimentară (1952-1958?). Vasile Hulduban. nr. ulterior poet. al P. al P.IX 1902 Mera. (?) BANC. Mureş .1979 Bucureşti) – ilegalist. al P. eliberat în 1954. al P.1921 Aluniş. prim-secretar al Comitetului Regional Oradea (1956-1958). Victor Nagy ş. căsătorit cu actriţa Marcela Rusu (1926-2002). inter alia. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1965-1972). 1947.R. Solomon .M. apoi prim-secretar al Comitetului de partid al jud. după care a fost numit președinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activităţii Economice și Sociale. iar în 1967 stabilit în SUA. Aurel (n. 283 din 6 dec. (1965-1974).R. corespondent la Tribunalul Poporului (1945-1946). membru al CPEx (1979-1989). decorat cu ordinul “23 August” cls.R. 3293. partea I-a.Of. apoi ziarist în perioada interbelică. inspector general în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (până în noiembrie 1948).C.X.C. 1946 în M. Mureș (până în 1975). Jozsef BANK) (3. BARANGA. II-a în 1971. (1976!).Of. sau maghiarii Adalbert Szabo. 35 V. redactor la Realitatea Evreiască.R.R. membru al Secretariatului C. partea I-a.Of. redactor la radio (1945). M. II-a în 1954. nr. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1953. 1947.1949. 2399). zis “Leibu”. Gheorghiu./P.S.C. ulterior controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. decorat cu Odinul Muncii cls. al P. p.controlor în cadrul D. fiul Goldăi) (25. 295 din 20 dec.Of. 12626. II. cu referat de cercetare la fd. p. partea I-a. şi Magdalena Iacob.C. 232 din 7 oct.P. – 22 martie 1952 din arhiva secţiei Economice.R.

Kuller 2008a: 5737).C.A. p. membru corespondent al Academiei Române (1963).R. în 1946 înacdar ca inspector sanitar general în centrala Ministerului Sănătăţii.R. partea I-a.I.V. 2009: 179.IX. Obedeanu.R. Ilie (n.1984) (zis “Bilu”) . Iaşi. 98.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. p. şi http://iec. 1916 Piatra Neamţ) – până în octombrie 1947 controlor la DG. al P. Marcu – în 1945 era consilier tehnic la Secţiunea Juridică Comisiei Române pentru Aplicarea Armistiţiului cu Naţiunile Unite (M.Of. Zorel .IX.Of. 1947. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of. coleg.2007) (cumnatul lui H.R. Gabriel (n. 1948. FEDROM 2008: 86).psih. 79 din 3 apr. apoi secretar genral la Ministerul Comunicaţiilor.C. 101.U. consilier juridic al delegaţiei României la sesiunile Adunării Generale O. ulterior director adjunct al Institutului de Igienă şi Sănătate Publică. a M. 1945. nr. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 96. partea I-a.C. nr.1904 Bucureşti – 31. partea I-a. 100.M. 92. 198. inv.R. 99. p. bun prieten şi co-autor cu Gheorghe Brătescu (ginerele Anei Pauker).. (M.C.uaic.Of.Of. anexele la dosarele nr. 10729. BARASCH) – membru de partid. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. Aurel (n. cu care a avut doi copii: Ioan şi Dorin) – în anii ’50 şef al Agenţiei Economice a României la Moscova. 1947. 256 din 5 nov.jurist.Of. specializat în istoria medicinei.C. apoi doctorand la Leningrad (titlul de doctor în 1953). p. BARASCH. FELDMAN36) (24. 112 din 17 mai 1948. Hilel Adolf – director general adjunct al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (organul de cenzură de pe lângă Consiliul de Miniştri) (1949-1952). 136/1956.C. p.membru de partid din 1942. nr. C. cu referat de cercetare la Fd. BARON.E. soţul Rosinei (n.II. 3293. BARHAD.C. 2971).N.1987 Bucureşti) . al P. Iaşi. (27. 4384). Kuller 2008a: 432). V. redactor la revista Studii de drept românesc (anii ’50-’60). 120654 din 28 nov. redactor la revista Studii de Drept Românes în anii ’50’60. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 8598). 3409)./P. p.ro/anuare/aratafisatest. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. nr. la sfârşitul anilor ’40 şeful direcţiei Farmacii şi Medicamente din Ministerul Sănătăţii (Bărbulescu et al. 645).IV. director al Direcţiei de Studii a Arbitrajului de Stat de pe lângă Consiliul de Miniştri (1950-1954).şeful serviciului Personal la Ministerul Comerţului (1948).. Lazarovici). 1903). (1951). Dobrincu şi Goşu 2009: 116. 93. BARBU. Filip-Iancu (n. BARHAD. director adjunct al Institutului de Igiena Muncii şi Boli Profesionale (1954-1964). nr. 94.C. 1949.M. (1956-1957). nr. BARU. BARBU. nr. partea I-a. 219 din 23 sept.1916 Piteşti . BARHAD. decizia ministrului Justiţiei nr. (1955) (Berindei. 97.php?letter=B&id=5465 29 . Bernard (în alte documente BARHAT) (fiul lui Beriş şi Sim(h)a) (1918-2002?) – după august 1944 secretarul sectorului de studenţi P. după război şeful Serviciului Preţuri în cadrul Administraţiei Livrărilor din Ministerul Finanţelor (M. ultima menţiune publică în 1978. activist P. M.R. 200-1. Eugen A. partea I -a. 1945. BARASCH. cu grad de consilier diplomatic. consilier în cadrul Consiliului de Miniştri (1958-1973). 85 din 25 apr. ulterior cercetător al Ministerului timp de 3 decenii (în cadrul secţiei de statistică sanitară a Centrului de Educaţie Sanitară). (dosar 29/1957) (v.M.R. Ştiinţifică şi Enciclopedică). soţul Corei (Cuţa.I. cu dosar de cadre 36 37 V. sora lui Emil Calmanovici.C. când publică Bolile profesionale şi prevenirea lor (Ed. după întoarcerea în ţară medic M. apoi preluat în Ministerul Industriilor şi avansat inspector (M.C. 95. între 1947 şi 1950 cadru didactic la facultăţile de medicină. partea I-a. al P. Filip-Iancu BARUCH) (29. p. BARAŞ. n. şi Kuller 2008a: 54. ulterior preşedinte al secţiei de Drept Civil a C. respectiv filosofie (catedra de marxism leninism) din Iaşi. al P. 28/1956.1906 Bucureşti – 24. 15 din 19 ian. 9857. al Asociaţiei Juriştilor.M. Aurel – farmacist.

1910.G. 1949. căs.C. M. 106. II-a în 1964.Of.tuiasi. partea I-a. 1/1950 al articolului “Împotriva cosmopolitismului şi arhitecturii burgheze imperialiste” în care anunţa că “arhitectura nouă va fi construită în mod conştient. fost secretar al lui Ştefan Foriş. al fabricii APACA (1947) şi al complexului “Casa Scânteii” (1948-1956).C. inv. partea I-a.A. la Roman) – absolvent al liceului “Laurian” din Botoşani.102. dosar nr.Of. nr.1920) – membră de partid din 23august 1944. Eugen BENDEL. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. 34 din 10 febr. sa sinucis în 1952. 1969-1975). în stilul realismului socialist în arhitectură. la Scânteia (1946-1948).Of. Ion. 8 iun. preşedinte cu rang de ministru al Comitetului de Stat pentru Arhitectură şi Construcţii (redenumit pentru Arhitectură şi Sistematizare în 1955) (1952-1957). 2640. în care din 56 de pagini.E. nr.N. fond 495 (“România”). 7537).shtml). 1947. se pare încă în viaţă.. p.1912 – 1991 Bucureşti) – membru de partid din 1942.S. în 1948 repartizat la Contenciosul Ministerului Comerţului (M.” cls. nr. unul din principalii responsabili ai sluţirii arhitecturii capitalei şi ideolog-şef în arhitectură. prin critică şi autocritică. director general în cadrul Ministerului Construcţiilor şi Lucrărilor Publice (1947-1952). nr. 11 din 14 ian. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). aceasta într-o revistă. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. după război inspector de vamă la Inspectoratul Satu-Mare (M.R.C. (1965-1969). nr.R. în anii ’50. vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Economie şi Administraţie Locală (1969-1974). al P.. 1185. (1957-1965. p. membru al C. al P. 737.E. BĂDESCU. 2346). N. singura de specialitate din ţară. partea I-a. 293 din 18 dec. BĂLĂNESCU. partea I-a.IX.R. M. 11186. (1948- 38 Menţionat ca evreu atât de Radio Europa Liberă în 1965 (v. 1948. 127 din 3 iunie 1948. al P. 3002). al P. semnatar de pildă în revista Arhitectura nr. imediat după reţinerea ministrului Vasile Luca. 225. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 24 din 30 ian. Bălănescu) (n. 105. partea I-a. p. nr. 6864). după 1944 activist al Uniunii Patrioţilor. director (şeful direcţiei politice) în centrala M. 10. 13 din 17 ian. deputat în M. 30 .Of. 191 din 20 august 1947.M.R.C.pdf). nr. BĂLĂNESCU. 590). pe linia ideologiei socialiste.C. I. M. inv.osaarchivum. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. p.R. partea I-a. ministru adjunct al Construcţiilor (1957-1958). cu dosar de cadre la secţia Economică a C. (1952). a M.C. Mircea (n.V. Nicolae38 (23.(dosar 63/1955) (menţionat şi în Solomovici 2004: 538). p. 1948. KATZ) – ilegalist. fond 495 (“România”). 104. partea I-a. 312. cu rezumat disponibil la adresa http://iit. decan al Şcolii de Arhitectură din Bucureşti (1952-1953). BĂLAN. de formaţie arhitect. 1965-1969. 104 din 8 mai 1947.Of.Of. 225. ulterior preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii naţionalizate I. în Burbank.Of. M. BAYER. 106 din 14 mai 1945. ROSENZWEIG.P. p. în alte documente “Bender”) (n. (1951) (dosar R/85 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).N. p. al aeroportului Băneasa (1944-1947). partea I-a.M. după război controlor în cadrul D.S şi Arhivele Naţionale) Gabriel Catalan (în articolul “About the Sovietization of Romanian Architecture”. 176 din 4 aug. “Semat” (M.Of. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. nr. Marcel (n. nr. nr. decorat cu ordinul “Steaua R. dosar nr. stenograma adaptată a emisiunii din 10 august la adresa http://www. p. care a petrecut anii ’30 şi războiul în inchisoare.ro/adxenopol/aiix/aiix_10/aiix_10_10. p. M. ulterior inspector în centrala Ministerului de Finanţe.I. partea I-a. Simion – în 1945-1948 şeful contenciosului Ministerului de Finanţe.R. Simelia. 2026). Marcel [alias] – fost ilegalist. BĂLAN. co-arhitect. 107.Of. partea I-a.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80.A. partea I-a.C. nr. la Direcţia Vămilor. responsabil de politică externă. 76 din 30 martie 1946. sub îndrumarea continuă a Partidului”.Of.Of. 3878.iit. M. soţia prof. iar apoi chiar directorul Direcţiei Administrative (1949-1952). 4848).C. 103. după război redactor-şef adjunct. 1947. apoi student farmacist în Bucureşti. 52 erau de îndoctrinare (apud Trişcu 2002). cât şi de cercetătorul (fost C. p.A. ilegalist.A.R. la secţia Economică a C. California. 1949. activistă a P. Elena (n.

partea I -a. 45 din 24 febr. revenit în ţară în 1946 . cu fişă de cadre la secţia economică a C.C. în calitate de membru al C. 1213).XI.D. BĂNUŞ. 114. David BERCOVICI40) (14.C. probabil agent sovietic (Watts 2011: 148 n. căs. după 1989.R.G.C. 77 şi 249/1952) (v.S. 113. nr. 1945. dar şi de către fostul suveran Mihai. 41 V.M. multiplu decorat de autorităţile comuniste.I. nr.Of. 39 40 Respectiv şef al misiunii diplomatice a României de pe lângă guvernul provizoiu al R.director adjunct al Centralei Industriale a Sticlei şi Cermaicii Fine (1948-1949) (M.Of. 183 din 10 aug. Iaşi). din 1970 preşedintele secţiei de Studii Economice la Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice “Ştefan Gheorghiu” şi. 1627). Sorin (n.R. între 28 nov. ambasador la Paris (1956-1960). ministru adjunct al Comerţului (1948). membru de partid din 1943 (când. 2121).I./P. a M.14. a fost reorganizată şi redenumită Comisia Controlului de Partid în 1950. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.S. al P. partea I-a. p.M. BÂRLĂDEANU. Salo EBNER41) (n. (19621965). 6629). 111. 1907) – secretar tehnic al Comisiei Controlului de Partid42 în anii ’50.E. 10040. Leon (fiul lui Samuel) – directorul Direcţiei Evidenţă din cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic de pe lângă Consiliul de Miniştri după 1947.I. partea I-a. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. al P. BECK. (M.Of.456 din 10 nov. Bucureşti. criticat între “deviaţioniştii” din minister în iunie 1952.C. Ana Feige (n. ulterior cu diverse funcţii pe lângă Consiliul de Miniştri. partea I-a.Of. în timpul războiului evacuat în Karaganda. p. (dosare anexe. 195239). p. 19531955). BĂNESCU. cimitirul Giurgiului) – din 1948 (când este încadrat ca şef de serviciu la Direcţia Bunuri a Ministerului Finanţelor) funcţionar în aparatul economico-financiar al statului comunist. membru supleant al Biroului Politic al C. profesor de drept (1937-1940).a. după 1990. SPIEGLER) (n. p. în 1964 cu ordinul “23 August” cls. 1947 a ministrului Justiţiei în M.P. cu Otilia (n.C. partea I-a.1997. 9711. III-a. nr. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie din cadrul Ministerului Industriei (M.108. 251 din 30 oct.G. 30.I. membru al Comitetului Executiv şi al Prezidiului Permanent al CC al PCR (1965-1969). 4. 113. BECHEANU. 1948.C. a M. în 1947. BECK. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 1945 în M. soţia ilegalistului George Becheanu. apoi al Ministerului Industriei şi Comerţului (1947-1948). 263 din 16 nov.R. al P. nr. 58 din 10 martie 1948. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1965 şi 1967-1969).Of. şi 14 nov.G. Comisia de Control a C. 1950.C. nr.R. nr. Pasca).S.I.R. BĂLTEANU. secretar general al Ministerului Economiei Naţionale (1946). 109. ulterior numit ambasador la Helsinki (1968-1972). pentru angajare M. GOLDENBERG (?)) (25. partea I-a. 198. membru al C.1910 Galaţi) . cu rol de organ de anchetă şi instanţă disciplinară pentru membri i de partid.II. 1949.C. iar în 1981 (pensionar) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a. 35 din 11 febr. 5784). al partidului comunist din R.după război inspector general adjunct în cadrul D. 1948.Of. cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor. şeful secţiei Asistenţă a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România. ministru adjunct al Industriei (1948).C. David (n. Fritz . Bucureşti) – licenţiat în drept (1937. II-a. 110.1911 Comrat (Basarabia) 13. 112.C. nr. preşedinte al Senatului în prima legislatură postdecembristă (1990-1992) şi vicepreşedinte al Academiei Române (1990-1994).E. 42 Fondată în noiembrie 1945 şi prezidată iniţial de Constantin Pârvulescu.M. deizia ministrului Justiţiei nr.C. este trimis la studi la Institutul Central Economic de la Moscova). 158 din 12 iulie 1948. apoi la Atena (responsabil şi pentru Cipru) (1960-1968).C. u. III-a. al P. expert economic al Comisiei guvernamentale române la tratativele de pace de la Paris (1946-1947). (1955-1969). p. 1948 inspector în cadrul D. V. 31 . 376). 97047 din 25 oct. p. preşedinte al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (1967-1968). p. Alexandru (n. decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls.1916 Bucureşti . iar în 1965 retransformată în Colegiul Central de Partid. Rudy – din febr.1996. (1955-1956). preşedinte al C. ministru al Comerţului Exterior (1948-1953. III-a. partea I -a. decizia nr.Of. 1947. rămas în Basarabia după iunie 1940.

p. p. 1947. al P. Bela AUERHAHN) (n. Emeric . deputat M. 125. ulterior ocupând diverse funcţii de răspundere în domeniul arhitecturii şi proiectării. 124. 1948. nr.VIII. 8072).Of. p. nr. nr.Of. 7665). cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. 183 din 10 aug.E. BENKÖ. p. nr. nr.A. 126. 256 din 5 nov.din februarie 1948 controlor în cadrul D.1971. 1941. (?) BEKAVETZ.XI.C. obligatoriu (M. 1949. 1945. 31 din 7 febr. incinerată la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti. 201 din 31 aug. 119. 123. (Berindei. BEILICH.Of. BENEŞ. a M. 1918 Tg. Theo – din 1947 inspector în cadrul D. (1946-1947.1972) şi apoi de către preşedintele Băsescu în 2009. 122. în mandatul Anei Pauker funcţionar la Direcţia Cadre în centrala M. partea I -a. 1033). Ury (n. în 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie (M. BERARU. 1123). căs.Of. BELU. partea I-a. Niculae (n.C. BERAM. partea I-a. M. Dobrincu şi Goşu 2009: 116).IX. 1945 în M.E.Of.E. Tiberiu (zis “Tibi”) – profesor.Of. pe durata studenţiei. numele adoptiv transliterabil în cheie ebraică “ben ador”. partea I-a.115. E. cimitirul evreiesc Giurgiului) – membru de partid.R. 1947. 5 oct. p. 6628).1916 Brăila – 1997 Bucureşti) . în conducerea C. nr. partea I-a. ulterior funcţionară în aparatul diplomatic comunist (în cadrul ambasadei de la Budapesta în 1956). 9857. redactor responsabil (oficial director) la România Liberă după august 1944 până în anii ’50.. decizia ministrului Justiţiei nr. 1989). nr.E.Of. 32 . 255 din 27 oct. 8367. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a.controlor în cadrul D. decan al Facultăţii de Arhitectură şi chiar prorector al Institului “Ion Mincu” în perioada comunistă.I. 7401 BELLU. p. 7262. până în febr. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer (M. M. 219 din 26 sept. respectiv cercetător al Academiei R. şi membru al 43 44 V. nr. i-aar fi denunţat pe unii sionişti organelor de anchetă. Suceava.S. respectiv profesor de limba română.ilegalist.C.C.C.Of. după Revoluţie membru în Consiliul de Conducere al F.A.I.. presedinte al Comitetului de Stat pentru Cinematografie (cu rang de ministru) (1950-1953). 1948. 138 din 17 iunie 1948. Mureş) – din 1948 translator interpret în centrala Ministerului Afacerilor Externe (M. p. secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.C.E. nr. 118. Între cărţile sale se numără Tineretul şi idealul moral (Ed. 5182) (soţia lui Carol Beram). 1969) şi Morala în existenţa umană (Editura Politică. Carol . Emanoil – în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu 117. Academia RSR.1917 – 10. nr. partea I-a. III-a (Decret 259/28. 116. p. 23.R.Of.R. 121.IX. partea I-a.C.1985 Bucureşti) – membră de partid din 1945 (dosar B/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). (1985). arhitect. Bucureşti.C. partea I-a. nr. p. decorat prin Decretul nr. 32 din 8 febr. partea I-a.N.R. Bucureşti. Gheorghe (n. 1033). Aurelian (n. 204 din 5 sept.Of. 1948. Sofia (n. şi director T. după august 1944 responsabil organizatoric al U. nr. 1948. BENEDEK. MARCOVICI) – în 1948 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Aşezăminte Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1 mai 1895 Milişeuţul de Sus.Of.G.I. 31 din 7 febr. Elena (n.IV. însemnând “fiul generaţiei”) (n. 194 din 25 aug. 1948. 1948-?) (M. p. 120. BENKÖ. decorat în 1972 cu “ordinul Muncii” cls.S.Of. Ştrul Beraru) (21. Alfred – după război instalat de comunişti director în cadrul Băncii Naţionale a României. 6598).S. (M. 1947.E. (M. 207 din 7 sept.G. BECK.G.VI. partea I-a. Simon Moise SCHMIDT-GRINBERG. a M. partea I-a. a M. etică şi publicist44.E.N. p. 95835 din 19 sept. cu Draga. p. Bucureşti. respectiv autor ocazional la revista Teatrul în anii ’50. autor al clădirilor primăriilor din Bistriţa şi Baia Mare. partea I-a. Bellu SCHOR43) (23.D. 1949. Tereza MÜLLER RABINOVICI) (15. ulterior adjunct al rectorului Şcolii Superioare de Partid “Ştefan Gheorghiu”. BENADOR.1906-1968) – după august 1944 activist de partid. după război. (1952-1955). potrivit lui Solomovici (2004: 58). a copilărit la Brăila – d.C.

E. P. pp. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. al P. al P. şi redactor la revista Munca de partid (A.R.R. p. 136.N. 282 din 5 dec.D.VIII. p. Adrian . 51/1952.22 decembrie 1989). 2001: 79).Of. Cancelarie.C. 137. 139. 70 din 23 martie 1946.R. din aprilie 1948 secretar cultural în centrala Ministerului 33 45 După unele surse neverificabile.Of. p. prin Decretul nr. M.C. Leon – din mai 1945 translator interpret-şef la cabinetul primului ministru. 803 din 21 dec. a M. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 131. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (1965-1967). 140. partea I-a. partea I-a). C. decorat în 1961. până în iunie 1948. 229 din 4 oct.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Hârtiei şi Celulozei a Ministerului Industriei (M. nr. Atanasie . ulterior transferat la cerere instructor C. .R. p. Sofia . dosar nr. BERGMAN. BERGER.B.Of. p. 646). 135. organizaţiei de partid din minister. respectiv Berghean) . nr. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. ministru secretar de stat la Agricultură și Industria Alimentară (1979-1981). 1949.. în 1946 transferat ca prim secretar de legaţie la ambasada României de la Varşovia (M. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 51/1949.. partea I-a. 709 din 21 iulie 1967. (?)45 BERGHIANU. apoi Cluj (1965-1968) și al judeţului Ilfov (1978). (dosare anexe 160/1952).C.C. președinte al Consiliului de Stat al Planificării (1965-1972). 2667. 1947. 132. 8471). 1947. partea I-a. dosar nr. nr.Of. BERCOVICI. Maximilian Bergman(n).Of.după război.din 1947 controlor în cadrul D. nr.N. M. (1960-1989). şi A. nr. nr. 129. BERCOVICI. prim-secretar de partid al regiunii Stalin (începutul anilor ’50). nr..I. p. partea I-a. nr. 133. nr.I. în 1948 numit director adjunct al Centralei Industriale a Bumbacului. 1964 şi 1981. Inului şi Cânepei din cadrul Ministerului Industriei (M. 145 din 26 iunie 1948. al. Paula – după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C. partea I-a.Of.membru supleant (1955-1960).C. ministru al turismului (1985 . M. Bucureşti în anii ’50 şi activist de partid.C. p. BERARU.C. ministru al Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe (19721978). Alfred .Of. nr.R. decorată în 1967 cu ordinul “Meritul Muncii” clasa a III-a.S. S. nr.Of. partea I-a. 7817). Bănică . BERGER.127. partea I-a. BEREŞ. 184 din 11 august 1948. BERGHER.1925. 134.C. partea I-a. n. 4968). 1949.I.C. cu dosar la secţia Organizatorică a C. BERCU.I. BERCOVICI. 105 din 8 mai 1948. (M. partea I-a.Of. al P. 216 din 19 sept.Of.C. apoi cu drepturi depline al C. 1213. Ana – iniţial angajată în ianuarie 1947 ca secretar cultural la Regionala Târgu Mureş a Ministerului Informaţiilor.cu dosar la secţia Economică a C. p. p. C. (57/1956) (Solomovici 2003: 185. instructoare în cadrul sectorului Presa Centrală al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.C.Of.C. partea I-a. nr. al P. iar din 1948 la Subsecretariatul de Stat pentru Naţionalităţi de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. (1954). 5386).1949. Aura – din 1949 activistă de partid.C.Of.. BERCOVICI. şefă de birou în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. 1947.R. 642).C. Sighişoara) (în alte documente oficiale ale partidului ortografiat Bergheanu. 4181. (dosar 118/1951) (v.. 131 din 8 iunie 1948.M.C. fd. fd.R. 121 din 31 mai 1945. Laurenţiu – secretar al C. Maxim (n. 15 din 19 ian. ministru al Muncii (1981-1990). 118-21).R. al P.C.Of. M.R. 19. al P. 5 din 9 ian./P. “autocritica” sa reprodusă şi în Constantiniu 2003: 39-41).C. partea a 2-a. Iancu – după război secretar de legaţie II în centrala Ministerului Afacerilor Străine. p.A. BERCIU.P. din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Bumbacului. nr. Adolf Wolf în 1947 membru suplenat al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Bumbacului (M.C. nr. BERCU. 128. al P. p.R. Teodor . 8971).G. – secţia Propagandă şi Agitaţie.C. 138.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M.E. 1964 cu Medalia Muncii.M. 15 din 19 ian. 4512). p. 315. 130. 35 din 11 febr. 1949.C.

G. 1949. Tony – după război şef de cabinet la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. fond 495 (“România”). p. partea I-a.A. partea I-a.C. Ioan – de profesie blănar (conform lui Gheorghiu-Dej. doc. M. 644). p. nr. 3001). F. 87 din 13 apr. BERMAN. al P.Of.R. 45 din 24 febr. ministru adjunct al Prevederilor Sociale (1952-1957) şi membru al C..N. din ianuarie 1949 avansat şef al Serviciului Contabilitate (M. 707).N.I. a III-a.F. 176 din 2 august 1948.Of.I.Of.F.R. consilier comercial în cadrul Legaţiei de la Londra după 1944 (v. 144. 1949. ulterior rechemat în ţară şi încadrat consilier economic la Direcţia Organe Exterioare a Ministerului Comerţului (M..I. nr.Of.F. 1948-195246). BERNSTEIN.D.A. A. 76 din 30 martie 1946. nr.R.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Vasile . al Uniunii Femeilor Democrate din România (U. p. 1629). 142. inv. partea I-a.. nr.C. Isarel .Of. 1267). respectiv “Bernaki”) – membră P.I. 18 ian. p.C. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. (partea I B) nr.A.A. J. 225. BERNACKI. 150. 46 Constituită la 3 ianuarie 1948 prin fuziunea organizaţiilor U.F. BERKOWITZ. v. BINDER.Of. Femeile din Organizaţiile Sindicale. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M.. partea I-a.E. nr.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. Asociaţia Soţiilor de Militari din Armata Română. (M. 147. BERMAN.I. Gabriela (cu frecvente variante de ortografiere “Bernachi”.M. reabilitat în 1968. fotografiile nr. Joseph – în toamna lui 1944 numit secretar economic I în centrala Ministerului Afacerilor Străine. 148. anexa la dosarul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Avram .D. 3002).D. 3372.Of. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p. 146. nr. a M. 6313).F.. Ovidiu – din 1947 secretar contabil la Prezidiul M.Of.) şi Femeia (revista săptămânală a F.E. în martie 1945 transferat ca ataşat comercial la Beirut (M.R. BIRCEANU. nr. partea I-a. partea I-a. deputat în Marea Adunare Naţională (1957-1961).C. Organizaţia de Femei din Apărarea Patriotică. 17 (3 iunie 1948): 5). 149. 96/1968. 1949. 1948.D. 1947. membră fondatoare şi vicepreşedintă a Uniunii Femeilor Antifasciste din România (U. din timpul războiului. 4365. 17 din 21 ian. 152. nr.141.47. nr. după august 1944 directorul general al C.C. nr. Jacques (n. 1949. 1857. 264 din 14 nov.C.F.Of. 34 . partea I-a. Henriette – din februarie 1949 şefă de birou în cadrul D. p. 4). membru al C. Organizaţia de Femei din Frontul Plugarilor şi Organizaţia de Femei din cadrul Uniunii Patriotice Maghiare. 16 din 20 ian. p. v. al Frontului Democraţiei Populare.R.F. şi B. cu referat de cercetare la fd. Informaţiilor (Direcţia Regionalelor). – după război vicepreşedinte al casei de Pensii a Colegiului Inginerilor din România (M. 1946-1948). p. BERKOVITS.R. M. şi I.Of.R. redactor la revistele Drumul Femeii (organul de presă al U.din 1947 controlor în cadrul D. Andreescu. secretar general al Federaţiei Democrate a Femeilor din România (F. 501).C. probabil aceeaşi persoană cu omonimul.R. 1900) – membru de partid din 1947. p. nr. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. 1947. secţia Cancelarie – dosare anexe.OF. 10092). 37 din 14 febr.. ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 2267). 3293. p. apoi secretar general al comisiei interimare a reglementării sectorului farmaceutic (prin ordin al ministrului Sănătăţii.R. C. partea I-a. 151. inv. 1945-1948). p. BERNACKI.). v.. 76 din 30 martie 1946. HA007 şi HA008. Nastasă şi Varga 2003a:641).C.R. partea I-a. 17 din 21 ian. p. BIRCHENTHAL. nr.R. 662). BERMAN. BERMAN. şi dosar B/130 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).R. 70 din 26 martie 1945. epurat.C. – numit în mai 1948 membru al comisiei centrale interimare a Colegiului Medicilor. 111 din 15 mai 1948.F. 145. dosar nr.C. nr. 143. partea I-a.Of.Of. 47 V şi proiectul Fototeca online al A. 1948. partea I-a. p.C. 15 din 19 ian. S.. decorată prin Decretul nr. partea I-a.E.

Ioana şi Gheorghe). nr.I. BLASIAN. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 162. 644). 35 . nr. decan al Facultăţii de Căi Ferate. BODNĂRAŞ. partea I-a. BLUMENFELD. 154. 5966). 3705).Of. 7950). BIRNBAUM. 155.Of. p. 165. 131 din 8 iunie 1948.S. David . partea I-a. 1945 după ce fusese radiat din registre în 1940. nr. BIROU. nr. dosare anexe. BLUMEN.A.. 165 din 24 iulie 1945.R. 1945. până în anii ’80. Iosif – fost student la Drept la Iaşi.Of. împreună cu toţi ceilalţi rezervişti evrei (M. partea I-a. 164 din 19 iulie 1948.I.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.R.A. 15 din 19 ian. 4968). a M. 156. 289 din 13 dec. 12/1952). BLUMEN. nr. 168. partea I-a.Of.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 1949. 16 din 20 ian. 1946. BLUMENFELD. a III-a. de la începutul anilor ‘50 judecător la Tribunalul Raionului V. 166. 1949. p. 641). p. partea I-a. Jean . M.Of.Of.G. p. nr. 15 din 19 ian.P.C. Flaviu .Of. 119 din 28 mai 1947. 168 din 23 iulie 1948. nr.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. Florica (n.din 1948 inginer în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. apoi redactor la Ed. Cecilia GLANZSTEIN. nr. întocmit în 1951. Antonina . decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. Bucureşti.C.Of. activistă a Comisiei Controlului de Partid în anii ’50. partea I-a. 658. v. V-a.Lenin (secţia civilă 4950). M. 6306). 804 din 21 dec. până la pensionare (1978). P. nr. 159. partea I-a. nr. p.din 1947 controlor în cadrul D.I.Of.1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public.P.R” cls. Ernestina . BIRTHELMER. p. p. 29 din 6 febr. BLECHMAN.. p.după război inspector general sanitar în cadrul Ministerului Muncii..Of. partea I-a. Igor – după august 1944 comisar-ajutor M.” cls. Mauriciu . BLUM.B. la Judecătoria sectorului 8 Bucureşti. nr. 641). 6094). nr. p. 163. reînscris ca sub-lt. partea I-a. Iosefina . nr. partea I-a. la Direcţia Studii (1948-1949-?) (M. Leopold . din 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. Fischler).I. ulterior. Drumuri şi Poduri din Bucureşti . Saly . nr. partea I-a. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. nr. Materiale Plastice (1948-1949) (M. p. din 1949 şeful Direcţiei Cadre a Ministerului Industriei (M. după prima căsătorie cu Radu Münzer (viitor Mănescu) a preluat numele acestuia) (14. 15 din 19 ian.09. partea I-a. BLUMENFELD. p. M. 1947.Of. 164.153. 190 din 18 aug. 167. BLINDER.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.Of. 1948. 4251). nr. nr. 35 din 11 febr. M. ministru adjunct al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1951-1957).soţia demnitarului Emil Bodnăraş până în anii ’50 (cu care a avut 3 copii: Viorel.R. prorector la Institutul de Căi Ferate. (r) în Foreţele Armate prin decret regal în febr. partea I-a.Of. BLOCK. 160. 6749). ca translator la Direcţia Radio (M. 1213). Mihai . 1949. partea I-a. 12877. BLUMENFELD. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale. p.după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C.S. BLUMER. 161. p.C. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. Buzea .E. 788). p. director general în cadrul ministerului (cu dosar de cadre la secţia Economică a C. apoi. 1964. al P. 200 din 1 sept.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.1922 – 1990 Bucureşti) . p. partea I-a. p.Of. 15 din 19 ian. 1949.director al Centralei Industriale a Întreprinderilor Prelucrătoare de 157. T(h)eodor (1915-2001) – inginer de căi ferate.Of. 645). partea I-a.C. 158. fiica lui Leon şi Marie (n.Of. Politică şi lector universitar. (M. 95 din 22 aprilie 1948. – în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. nr. 1949. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 1949.

1948.S.Of.I. (1955-1961).U. Iosif (n.U. etc. M.Of. p.R. GRÜNBERG48) (5. 24 din 30 ian. 50 din 1 martie 1948. ministru adjunct (cu rang de secretar de stat) al Afacerilor Externe din 26 decembrie 1989 până în 2 ian.1912 – 1962 România) – ilegalist. nr.M. era de fapt fiica Emiliei şi a lui P. Hună . şeful Securităţii între 1948 şi 1963 (poziţia nr.D. şef de direcţie în Securitate). căs. ea însăşi pe lista agenţilor plasaţi de sovietici în 1945-1946 în aparatul de stat al României49 [poziţia 77. 49 Alături. Nicu Ceauşescu.R.Of.1921 Bucureşti .A. 1. 48 Românizarea numelui în baza deciziei nr. şef al Direcţiei Presă al M. 1949 soţia diplomatului Corneliu Bogdan (v. Gonceariuk. director de cabinet al Anei Pauker (dec. respectiv membru al Consiliului Uniunii Internaţionale a Studenţilor (Paris. ambele locuind în prezent în S. BOGDAN. partea I-a. 1946.” clasa a V-a în 1948.II. pensionat). după august 1944 vicepreşedinte A. supra). Lupaşcu)) – membru P.E. 1946 a ministrului Justiţiei (publicată în M.I. nr.G.d. preşedintele secţiei de Relaţii Internaţionale a A. 172.S.Of. din mai 1945 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Propagandei. alias Petre Petrescu. Iosif SOLOMON) (6. viitorul Serghei Nicolau. partea I-a. director adjunct la Direcţia pentru relaţia Occident (1953-1955). iar în paralel membru al Comisiei centrale Tineret şi instructor al Comisiei pentru U. partea I-a. 1990. Basarabia – 2007 Washington. în martie 1948 cu funcţia de şefă de serviciu şi repartizată la cabinetului secretarulu general al ministerului Ana Toma (M. Watts 2011: 280 n. (dosar B/178 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).A. ambasador în SUA (1967-1976). 1310. după moartea soţului. 171. 141-2.1946. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. în ian. Arhivele Militare Române. a treia fiică. apoi cu Gheorghe Câmpeanu. 26. 444 n. 3806). „Petre Goncearuc”. 7. şi opinia identică a lui Watts (2011: 517)]. 1949. încadrată în centrala M.A. angajat în M. 62 din 15 martie 1947. Levy 2002: 203).A. p. Corneliu (n. pe aceeaşi listă. ff. în fapt Ivan „Vania” Didenko.169. 157 din 4 mai 1971).A. din 1941. 67 din 22 martie 1945. BOGDAN. p.C. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. cu care a avut două fiice: Ileana (căs Popa) şi Olga (căs. 1948 – nov. precum „Pantelimon Bodnarenko”. pensionat la cerere în martie 1947.1990) (fiul lui Horia (Harry) şi Silvia (n. 738). director al dept.R. consilier la Legaţia României la Washington (1951-1953).). dosar 9. p. alt şef de Direcţie al Securităţii (poziţia 22). în fapt Piotr Gonceariuk. membru de partid din 1932. Elena Răutu. 1948). decorat cu ordinul “Steaua R. Svetlana (n. BOGDAN. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286 n. GOLDEMBERG) (n. director al Direcţiei Occident a M.B. vicepreşedinte al Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Strănătatea (din 1955). viitor colonel şi şeful gărzilor de corp ale lui Gheorghiu-Dej (poziţia 17). în fapt aflat în atenţia U. în 1948. recăs.M. unde a decedat în iunie 2007.C.a. consilier al ministrului de Externe (1976-1978). 1 în tabel.062 din 31 ian. 1966-1967). din sept. „Serghei Niconov”. Europa Occidentală şi America de Nord (1961-1966. 1946. viitorul Ion Vidraşcu.după război controlor în cadrul D. nr. 24 din Bucureşti cu V. BOGDAN. 158). „Ion Didenco”. p. coleg de promoţie (1969) la fostul Liceu nr. Vladimir Doicaru ş. Emilia MILCO) (1926. 10. probabil nu întâmplător). partea I-a. 173.R. v.Of. al P. p. data morţii (!). (1962-1990).) – fosta soţie (până în 1947) a lui Piotr Gonceariuk (viitorul Petre Petrescu.R. v. a M. 178 din 4 august 1948.E. nr. ulterior promovat consilier de presă.E. 0110 (“antiK. 6401).P.XI. M. ministru în mai multe guverne comuniste (poziţia 2).. în 1976).L. (dosar 29/1957). de viitoare nume celebre în ierarhia comunistă de după 1945.E. Hoge. nr.E. (Uniunea Naţională a Studenţior din România). funcţionar şi chiar ministru adjunct (1952-1953-?) la Ministerul Sănătăţii.A. rămasă în S. 517). 1869.C. respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971 (Decretul nr. 40 din 16 febr.”) (v. alias Gheorghe Pintilie.I.. nr. (1949-1951). Emilia Bogdan s-a stabilit ea însăşi la Washington.A. unul din coordonatorii reformei sectorului sanitar după 1945. partea I-a. 1912) – membru de partid din 1944 170.. şeful Informaţiilor Externe (1951 -1954) (poziţia 3). fd. Bănulescu. p. 5 dec.U.R. Emilia (n. director al dept. BOGDAN. „Valerian Bucikov”. Alexandru (n.G. S. partea I-a.VII. 105 din 12 mai 1945. 333. oficial “dizident” al regimului comunist în ultima perioadă. la momentul repatrierii părinţilor.U.C. 1990.N. cu grad de consilier de presă (M. cf. Tismăneanu. nr. 2146. partea I-a. 36 . America de Nord şi de Sud (1978-1982.Of.

G. în Satul Lung. Bianca MARCUSOHN. 662). BONCIU. Vladimir (30. partea I-a. BOICO “LUCA”. (dosare anexe. 3293. emigraţi în 1975 în Israel.V. Jean (n. Kuller 2008a: 76). secţia Cancelarie – dosare anexe.2001) . fiica lui Isidor şi Liza. anexa la dosarul nr. p.C. apoi secretar general al Comisariatului pentru Comerţ Exterior de pe lângă Consiliul de Miniştri (1945-1948) (Crispedia 2011. Târnava Mică) cumnata ilegalistului Bela Breiner. al P. Nadler)). respectiv referat de cercetare la Fd. partea I-a.I. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. Leon .U. ataşat de presă şi din mai 1948 prim-consilier la ambasada României de la Belgrad (1947-1948). decorataă în 1948 cu ordinul “Steaua R. Berindei. BORILĂ. 1947. 423 din 15 iul. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.1909-27. al P. decizia nr. Tismăneanu: Tania (căs.R. sora Herminei Marcusohn şi mătuşa lui Vladimir Tismăneanu) (1916 – 2002 Paris) . Alexandru Bela (n. Munca (i-a succedat în funcţie Ecaterinei Borilă). în anii ’50 în conducerea Consiliului Central al Sindicatelor şi redactor-şef (până în 1957) la organul de presă al sindicatelor.A. a M. în 1952 aparent şefa Direcţiei Administrative).. Alfred LÖVY) (17. iar Andre este în viaţă în acelaşi oraş. Stark)) (16.M. incinerat) – activist de partid. 66 din 19 martie 1946. “Raportului Tismăneanu”. "o comunistă militantă de origine evreiască" cf.R.P. pentru socialism”.1920 – 5. iar apoi traducător la Editura Politică. Tony. infra]. jud. BOGDAN. ulterior menţionat ca redactor la Ed. nr. nr. cu fişă la secţia Propagandă-Agitaţie a C. căs cu Annick (n. p.R. p. partea I-a. Politică.Of. 1944-1945). respectiv traducător la Ed. al P.C. 37 . nr. ulterior conferenţiar la Universitatea Politehnica Bucureşti (până în 1956). partea I -a. BOICO.C.) şi fratele ofiţerului de Securitate Hary Bogdan. 180.E. funcţionar în cadrul Oficiului de Studii al Ministerului Economiei (oct. verişorii lui V. cu diverse funcţii în aparatul economic şi financiar al statului comunist de-a lungul perioadei postbelice. 181.C. 99244 din 4 oct. 8970). 1946.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. cuscra cuplului Ceauşescu. decizia nr.Of.I.IV. respectiv autoare de articole la revista Magazin Istoric. fiul lui Philip şi Rosa (n. 1949.IX.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. Olga a decedat în 2001 la Paris. 175. 1963. Dobrincu şi Goşu 2009: 421.” clasa a III-a. 14/1951). 176.IX. iar după unele surse martoră a acuzării în 50 51 V. Katherina ABRAHAM în 1909. 177. Adriana Livianu. Cristina (n. cu pseudonimul “Luca” în perioada ilegalistă.V. Beniamin HAIMOVICI51. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. între 1990 şi 1998 preşedinte al Astroclubului Român. Trebitsch).P.C.soţia generalului Mihail Boico. C. Ionescu).C.1893 Iaşi – 27. în Bucureşti).R. de formaţie inginer.567 din 14 martie 1946 a ministrului Justiţiei (M. şefa Direcţiei Cultură din M. H. nr. inv. din actualul Parc Carol din Bucureşti. soţia lui Petru Borilă şi cuscra lui Nicolae Ceauşescu [v.XI. 16 din 20 ian.Of. respectiv Andrei şi Olga (căs. locuind în prezent în S. dosar B/181 Colecţia “ilegalişti decedaţi”)).174. 19795.R. Iancu BERMAN50.C.R. 52/1956. Bokshorn). în perioada interbelică condamnat la 3 luni închisoare pentru un roman incriminat ca pornografic. 178.U.Of.A. în viaţă.E. N. BORA.A.1916 Bucureşti 2001 (S.1950) – cunoscut mai degrabă ca scriitor. 231 din 5 oct. respectiv director al Editurii Meridiane. (135/1955). fostă ilegalistă (cu pseudonimul “Petrova”). a avut cu Mihail Boico trei copii. fiica lor. (1948-1952. Minerva la începutul anilor ‘70. “Horia” (n. (?) BOIANGIU. p. V. Bucureşti. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. 229 din 4 oct. Ecaterina (n. (19.” clasa a III-a (Gheorghe Brătescu în Burcă 2007: 13. fiul lui Carol şi Ghizela (n.?)) – cumnatul lui Silviu Brucan (căsătorit cu sora acestuia. 2473). având doi copii: Florent Michael şi Deborah. al P. 1946 a ministrului Justiţiei în M. 179. după război directoare în Ministerul Informaţiilor (1945-1947). nr. 26. BONDOC. (M. (135/1955). în 1987 rămasă în Franţa. Octavian – din 1947 inspector general adjunct în cadrul D.1983. îngropat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei.C.

F. cu grad de colonel infanterie activ în Forţele Armate (D.R. voluntar în Spania (1937-1938). 5.X.R. al U. B.1903. când îi acorda un interviu lui Robert Levy. nr. 1981).1906 Silistra – 1973 Bucureşti) evreu din Bulgaria (cf.luni. 185. cf. IV-a. în oct. şeful organizaţiei Bucureşti a P. în viaţă în 1991. membru al facţiunii pro-comuniste (1946-1948).125. 1948-1952) din partea Blocului Partidelor Democrate. iar în 1979 cu ordinul “3 August” cls. v. al Comitetului Executiv al C. “funcţionar superior” la Camera de Comerţ Bucureşti.C.R. lider al comunităţii evreieşti din România şi bun prieten de familie al soţilor Borilă (“Moştenitorul secret al lui Ceauşescu”. (1948-1950). Dora – numită de Ministerul Sănătăţii membru în conducerea Colegiului Farmaciştilor în 1948 (Bărbulescu et al. şi fişa sa matricolă penală.php. al P.C. în viaţă în 1994.” cls. şi în mod cert căsătorit cu o evreică maghiarofonă.C. graţiat în 1964. multiplu decorat de statul comunist. membru al Biroului Organizatoric al P . (din 1948). membru în conducerea Comitetului Democrat Evreiesc în anii ’50..procesulcomunismului. imediat după Revoluţie.P. 80.R. 38 din 27. Fiul celor doi şi nepotul l ui Nicolae Ceauşescu. (1948-1969). propriilor declaraţii pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei.C. unde se afirmă ca om de afaceri (şeful Nissan UK). decorat cu Medalia Muncii. întors în ţară în 1946 (!). (1944-1947). Viaţa Sindicală (ulterior Munca) în anii ’50. Elveţia) – ilegalist.1913 Cernăuţi – 11. Cosma 1994: 31). al P. redactor-sef al ziarului sindicatelor. 184.P.” cls. Evenimentul Zilei . 1938-1944).R.R.C. cu Ordinul Muncii cls.I.%20Bold%20-%20Bozd/Botnar%20Octav%20A/index. Petre53 (n. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965).M. respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971. Paşcani) iniţial membru al PSD. procesul lotului Pătrăşcanu52 (1954).M. preşedintele Comisiei Controlului de Stat (1951-1958). 1947 reîncadrat (retroactiv. pentru “uneltire”).I.E. 2067 din 20 oct.M. 183. membru al Biroului Politic (1952-1965).R. (1948-1968).M. apoi membru P..1998 Villars-sur Ollon. unor surse controversate.R. este evreu cf. membru P. arestat în 1960 (cf. membru C. salariat al centralei M.C.R. http://86.” clasa a II-a în 1948.M.C. decorată cu Ordinul “Steaua R. promovat progresiv până la gradul de general-locotenent.E. condamnat în 1932 şi 1935.R. participant la Rezistenţa Franceză în timpul războiului. II-a (Decret nr.182.R. (?) BORILĂ. a III-a.C. fosta soţie a lui Valentin (de care aceasta divorţase în a doua jumătate a anilor ’80) şi copilul ei s -au refugiat în Israel. când era intervievat de Centrul de Istorie Orală al Radiodifuziunii. De altfel. 1947). organelor de anchetă.D. pensionată în 1961. ministru al Construcţiilor (19481951). BRAEŞTER MARCU.C. Aron (fiul lui Israel) (rar ortografiat şi ca “Braişter”) (n. membru al C..C.htm Cf.1979). 17 (3 iunie 1948): 5) şi respectiv în conducerea Institutului Chimico-Farmaceutic Bucureşti la începutul anilor ’50 (Kuller 2008a: 434). şeful Direcţiei Politice a Armatei. ministru al Industriei Alimentare (1953-1955). BRAEŞTER.R. Daniel Valentin (n. 27 aprilie 2009). emigrat în 1965 în Israel. cât timp fiica sa Iordana a fost măritată cu Valentin Ceaşescu. (19651969) şi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). (19501953). 52 53 V. http://www.III. cuscrul lui Nicolae Ceauşescu pentru câţiva ani. I în 1959.R. comandant al diviziei “Tudor Vladimirescu” (19441947). Octav (fiul lui Adolf şi Amalia) (21. 38 . BOTNAR.S.II. membru supleant al C. “lucrător cu munca politică în URSS” (1936-1937.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte2/docs/morminte2p_9.asp. deputat de Bucureşti (1946-1948. 2009: 71. 54 V. stabilit după un periplu în Germania în Marea Britanie. canoanelor religioase iudaice (Halaha). responsabil cu economia (1952-1953). în 1964 cu ordinul “Steaua R. al P. refugiat în 1991 în Elveţia. evreu bulgar./P. membru al C. preşedinte al Comisiei Controlului de Stat şi membru în Biroul Politic al C.17. sub acuzaţia de evaziune fiscală în Marea Britanie în valoare de peste 200 milioane £54. al P. (1948-1955).VII.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/B/B%2006.R. Iordan Draganov RUSEV) (13. în 1971 cu ordinul “Steaua R. graţie ajutorului oferit de Nicolae Cajal.R.C. începând cu 15 august 1945).

partea I-a.2). Lică BLUTŞTEIN) (n. 189. de pe lângă Consiliul de 191. Piroska ABRAHAM. 98/1956. BRAUNŞTEIN. iar de la începutul anilor ’50 cadru didactic la Academia “Ştefan Gheorghiu”55. Jdanov” (1949 -1954).” clasa a III-a în 1948 şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Institutul de Ştiinţe Sociale „A. 3293. nr. fostă secretar general interimar al P. al P. membru de partid din 1927. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.” cls.C. fiecare cu titulatură diferită: Şcoala Superioară de Partid „Ştefan Gheorghiu” (1952 -1966). 1944.I. p. dosar nr.A. nr.C.Of. instituţia va parcurge de -a lungul timpului mai multe forme de organizare. 39 .funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.S.VII. BRENNER. 804 din 21 dec. partea I-a. 1945. 295 din 28 dec. 124. partea I-a. 1949.IV. nr.R.09.C.M. 196. Paraschiva (n.A. 11177).R. decorată cu ordinul “Steaua R. În paralel. în timpul războiului. BRATEŞ. 193.R.1907) – ilegalist.G. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1949. II-a în 1951. BRAUNER.fostă ilegalistă. H. fond 495 (“România”). 1. 192.E. 187. înfiinţată în 1948. 194. 197. economice li administraţiei de stat (1977-1989).484 din 8 dec. (1953). p.Of. Sache – şeful serviciului aprovizionare din D. cu rang de consul II (M. BREINER. 17. 225. fond 495 (“România”). Academia de Învăţământ Social-Politic „Ştefan Gheorghiu” (1970-1973). nr. în 1958. unde a ocupat inclusiv funcţiile de director de studii şi respectiv de prorector (până la jumătatea anilor ’60). partea I-a. al P.Of.1898 Iaşi) – în iunie 1945 angajată şefă de secţie în centrala Ministerului Propagandei.Of.L. Academia de Ştiinţe Social-Politice „Ştefan Gheorghiu” (1966-1970). BREBU. va fuziona prin absorbţie cu Academia „Ştefan Gheorghiu” în cadrul Şcolii Superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu” de pe lângă C.1922) – activist al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50.. BRÂNCU. după război şefa Direcţiei Industriale Tricotaje şi Confecţii din Bucureşti.R. inv. Haia Solomonovna GRINBERG) (21. 1945. p. Izu . 195. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1955-1960). Academia „Ştefan Gheorghiu” pentru pregătirea cadrelor de conducere a activităţii de partid.C. secţia Cancelarie – dosare anexe.II.A. 26. nr.C. Alfred (n. 17. Lică (n.S. 19 din 23 ian. Zîna (n. 645.1906 (după alte surse 21 dec. sora Ecaterinei Borilă (Abraham) şi soţia ilegalistului Bela Breiner. 1964. 175). în M. dosar nr. 477). 1945 în M. nr. Jdanov” va fi redenumită Şcoala Superioară de Ştiinţe Sociale „A. Mina BRAUNSTEIN) (n. 533). 190. (din 1950). pentru câteva luni în 1940 (Tismăneanu 2010b). 188. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.698 din 4 dec.d.M. a III-a. BRAUM. nr.A. conferenţiar universitar. pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr. Şcoala Centrală de Partid „A. Laurenţiu (n. anexa la dosarul nr. Arnold . nr.186. Mundi – în ianuarie 1948 angajat în centrala M.P. C.S.C. viitor al Informaţiilor (M. 2004: 48 (n. 15 din 19 ian. social -politice. în 1945 şef al spitalului Cazarmei 55 Înfiinţată în 1947 ca Universitatea de Partid „Ştefan Gheorghiu”. după război în centrala Ministerului Sănătăţii. p.R. p. apoi a generalului Andrei Roman (Grün).Of. M. 170) şi 49). partea I-a.II.C. Isidor FÄRBER) (n. iar apoi prin decretul nr. Miniştri (1948-?) (Nikolić f.P. p. al P. membru de partid din 4 oct.. după care. ? – numit în 1948 în comisia de tipizare a medicamentelor din cadrul Ministerului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 93). dar după unele surse simultan informatoare a Siguranţei. 1945.1920 Bucureşti) . după război activistă a Secţiei Propagandă – Agitaţie a CC al PMR (1949-1950). 644). decizia M.R. 225.1906) – 1972 Bucureşti) – originară din Basarabia. BRILL. II-a în 1949. BRIL. BRĂTESCU. 122. p. partea I-a. Jdanov” (1954-1958). zisă “Piri”) . 15 din 19 ian. 1948. inv. plecată în U. şefă adjunctă a secţiei Organe de Conducere a C. 10926). 287 din 14 dec. decorată cu “Ordinul Muncii” cls. 127 din 7 iunie 1945. inv.a. 4758.J.R. nr.R. (Dobre et al. medic. cu referat de cercetare la fd. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. al P. Madeleine (n. dosar de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.R.Of.

dosar nr. Ulterior.Of. etc. în Transnistria56.Of. 1945 activist al Frontului Naţional Democrat la Cluj.1978 România) – ilegalist. în aplicarea ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. partea I-a. 158 din 12 iulie 1948.C. BRUCKER. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. documente interne. nici o cruţare! Bandiţi manisto-salaziţi!”. în 1945 şeful resortului muncă şi asistenţă socială în cadrul Comitetului Executiv al F.P. 203. Tony (căs. (1955). BRODER.S. BRODER.U. ambasador la Washington (1956-1962). 112. partea I-a. 1947. partea I-a. cu Jean Bogdan. Nastasă şi Varga 2003b: 53.198. numit membru al Consiliului (naţional) Superior al Tuberculozei de ministrul Sănătăţii în mai 1948 (v. în febr.C. în baza ordinului nr.G. 9283 din 24 iulie 1942 al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri.. activist al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50 (A. “eminenţa cenuşie” a F. membru în Biroul secţiei Reconstrucţie a U. şi orchestrator al înfiinţării G.C.1914 – 7. se dispusese evacuarea în Transnistria a unui total de 1045 evrei comunişti (406 din lagărul de la Târgu Jiu. în 1948 funcţionar în administraţia de stat. probabil fratele colonelului dr. partea I-a.N.1916 Bucureşti . nr. 205.Of. vicepreşedinte al Consiliului Radioteleviziunii Române (1962-1966). internat în lagărul pentru evrei comunişti de la Vapniarka. 753). 202. Saul BRUCKER (în certificatul de naştere “Brucar”).M.E. partea I-a. 26 din 1 febr.Of. C. BRUDER. 204.P.E. cu Lică Vişan).C. 2158). nr. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. Dobrincu şi Goşu 2009: 111). diverse alte funcţii în ministerele conduse de M. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946 1948) (M. partea I-a.06. 1945. nr. 4698).T. (partea I B) nr. al P. p.A. membru al facţiunii procomuniste din P. 57 Schimbarea numelui în baza deciziei nr.04.-C.C. Mărgineni. p.I. Nagy şi Vincze 2008: 49.. după 1989. Emil – din 1948 inspector general adjunct în cadrul D. Solomon – dentist. din Transilvania de N ord. Şuli Brill. 5785).) şi 127 din libertate).C. supra) şi Henriette (căs.D. BROTMAN. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. nr.T.S. după 23 august 1944 şeful secţiei politice iar apoi redactor-şef adjunct al ziarului Scânteia (până în anii ’50). fiul său. 1945 a ministrului Justiţiei (v. Constantinescu. decorat prin Decretul nr. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 200. M. 16 din 20 ian. cel care conducea întreaga campanie propagandistică de comunizare. cu Leopold Puican). Silviu (n. 85 din diverse penitenciare şi 554 aflaţi la acel moment în libertate). M.I. 199.. 1949.I. 662). Zalman (alias Sandu) (01. 0110 (“anti-KGB”). membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (iulie 1946 – decembrie 1948) (Bărbulescu et al.OF. nr. 67 din 22 martie 1945. Chişinevschi şi apoi L. BRILL. din octombrie 1944 secretar al Consiliului de experţi al Sindicatului în Cluj. acelaşi care în mai 1945 ameninţa în ziar: “Da. fd. aflat în atenţia U. a M. v.după război controlor în cadrul D. 122 din 28 mai 1948.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M./U. p. Andrei. deputat de Cluj în Marea Adunare Naţională.C. (Berindei. BRUCAN. III-a (dosar B/243 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).N. 14). a III-a. exclus din partid în 1949 pentru deviaţionism (Andreescu. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. I.G.14. Jean – fost deţinut ilegalist în perioada interbelică. p. Francisc (Ferenc(z)) (1895-1965) – imigrat din Ungaria în 1919.N. 619 persoane (407 de la Târgu Jiu. 85 din diverse penitenciare (Caransebeş. 5784). 56 Iniţial.IX.S.I. 269 din 23 nov.R.M. p.2006 Bucureşti) – ilegalist. Calman . s-a stabilit în S. fiul lui Adolf şi Ethel (Etty))57 (18. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. Gabriel .. 158 din 12 iulie 1948. Răutu.Of. p. a avut 3 surori: Clara (căs. 201. BRUCĂR.C.Of. vor fi internaţi în lagărul de la Vapniarka. cu stagiu recunoscut din 1933.D. 40 . 82). marginalizat în anii ’80. nr. respectiv analist politic comentator la ProTV chiar şi la 15 ani după 1989. Regimentului 1 Grăniceri din Bucureşti (M.C. 10260.D. rezervat evreilor comunişti.684 din 5 nov.N. via Israel şi lucrează la Yahoo Advertising. 2009: 1845). p.U. a M. 2592 din 31 iulie 1942.

1948. Simion (n. Israel) – soţia demnitarului comunist Simion Bughici (v.C. decizia MJ nr. 33 din 8 febr. funcţionar în centrala Ministerului de Finanţe (M. al P. 1946.1914 Iaşi – 1. 30/1956). fiul lui Moritz Moise. conţinea semnificativ mai mulţi evrei) – o reprezentare de împărtăşită. a M.G. ca referent titular la cabinetul secretarului general Ana Toma (din 1947). inv. nr. Nachmanovici)) (14/25. 208. ministru al Industriei Alimentare (1969). Solomovici (2003: 91). 170).A. deputat M. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. (M. cu ordinele 58 Unde. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. 22.1900 Bucureşti) – din sept. nr. partea I-a. Paul . cea din urmă căsătorită cu Iura Kotovski. 225. Reizl)) (1919 România – 2009 Petah Tikva.Of.A. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a.E.1997 Bucureşti) – de profesie textilist.I. p. Heinrich (n. 173 din 31 iulie 1947.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. după război încadrată iniţial în M. infra). 76 din 30 martie 1946. (1948-1950. nr. preşedinte CENTROCOOP (1968-1969). p. p. menită mai degrabă a menţine aparenţele (întrucât Ana Pauker era de origine burgheză şi evreică). cât politic bine calculat în cadrul războiului intern şi pur pragmatic dintre facţiunile “lagăristă” (numită uneori şi “doftanistă”) şi respectiv “moscovită” (care. inter alia. (1957-1965). direcţia economică a Comitetului) a C.Of.X. fond 495 (“România”). I.Of.M. ministru de Externe (1952-195558). Baranga la P. BUGHICI. dosar nr. şi Raşela (n. Comerţ şi Cooperaţie (i. de Stelian Tănase. ambasador la Moscova (responsabil şi pentru Mongolia şi Finlanda (1949-1952). p. cu dosar la secţia Economică a C.N. 1950-1955-1965). deşi evreu. În esenţa propriei noastre aprecieri.Of. partea I-a. fiica lui Meir (alias Max) şi Perla (alias Paulina) (n. Brucan (el însuşi evreu). respectiv Ion Gheorghe Maurer şi diverse comentarii ale Europei Libere din a doua jumătate a anilor ’50 (care disocia retrospectiv între aripa autohtonă. 1948 207. vicepreşedinte al Colegiului Central al PCR (1969-1974). partea I-a. 41 . 209 din 9 sept. 32 din Bucureşti). partea I-a. Ana (n. 644). între 1957 şi 1961). nr.g. Aprecierea este îmbrăţişată de altfel şi de S.C.C. Bernard – după război inspector şef în cadrul Direcţiei Generale Drumuri din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. în domeniul Învăţământului (e. 210. Hana FRIEDMAN. în a cărui opinie “situaţia din România în 1945-1951 a urmat precedentul creat de Béla Kun în Repubica Sovietică Ungară. leadership-ul lui Gheorghiu-Dej s-a stabilizat şi respectiv consolidat după epurările din 1952 -1953 şi 1958-1961. apoi cu drepturi depline al C.E. Brucan insistă reiterează explicit: “Purificarea etnică a început în special pe timpul lui Ceauşescu. 209. Cornea sau de la Mihail Florescu la Ghizela Vass. Gheorghiu-Dej ocupa de fapt o poziţie secundă celei a Anei Pauker în ierarhia reală de putere (Brucan 1992: 59). 6781). BRUMFELD.C. precum şi în memoriile lui Pavel Câmpeanu.M. partea I-a. 8984). în M. David . 1946. etc. decorată prin Decretul nr.206.). Iulian şi Zoia. 1946. ulterior cu funcţii modeste în ierarhia comunistă. partea I-a. la rândul ei ilegalistă.R. probatoare ale faptului că epurările orchestrate de Dej nu aveau un conţinut etnicist sau antisemit. nr. BUCHEN. al P. internat în 1942 în lagărul de muncă de la Vapniarka. 1949. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1957). unde şeful era de fapt ministrul de externe”(Watts 2011: 173). e adevărat. 7438. zis “Bughici”.Of. p. Aceleiaşi reprezentări îi subscrie şi istoricul Larry Watts. cu variaţiuni specifice ale etichetelor atribuite celor două tabere.. de la A. care opinează că până în 1952.II.XII. 3002). fiul demnitarului comunist Grigore Cotovschi. soţii Buchici au avut doi copii. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. pentru mai mulţi ani directoare a Liceului nr.C. nr. M. după 1944 membru supleant. ROSENBERG) (n. “muncitorească” şi cea “kominternistă”). 15 din 19 ian.din 1947 inspector în cadrul D. 981. p.C.N (mandate succesive între 1948 şi 1975. nu în timpul lui Gheorghiu-Dej” (Brucan 2002: 5).R.Of. 211. 39959 din 15 apr. decorat. al P. apoi promovată director administrativ adjunct. nr.A. succesiv perioadei de instabilitate asociate conflictului în surdinădintre cele două tabere în perioada 1945-1952. Ulterior. de la Petre Lupu la Israel “Ion” Rachmuth. Simon MOISE. T. (anexe. BUGHICI.R. chiar şi după alegerea sa formală ca secretar general al partidului. 190 din 17 aug. BRUMARU. şeful Secţiei Bunuri de Consum.e. i-a succedat în funcţie Anei Pauker – unul din sutele de exemple (de la Nicolae Goldberger la Gheorghe Gaston Marin. (?) BUGEANU. inclusiv vicepreşedinte al comisiei de politică externă a M.

R.Of. în 1941 figurând pe lista “comuniştilor categoria A” a Siguranţei59 (în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. (dosar 73/1951). BUNEA.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Dobrincu şi Goşu 2009: 199. pensionată ca director de studii al Academiei de partid “Ştefan Gheorghiu”. a M.E. M. p. al P. 52 din 4 martie 1945. p. 1947 (M.. în Forţele Armate.1956 Aiud) – finanţator generos al partidului ilegalist în perioada interbelică. n. aflată în 1941 pe lista comuniştilor “categoria A” întocmită de Siguranţă.R. 225. în 1942 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. profesor la şcoala partidului (viitoarea Academie Ştefan Gheorghiu).S. 218. BUNESCU. 7 din Bucureşti. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1947. fond 495 (“România”).S. fond 495 (“România”).A. BUTNARU. pentru o democraţie populară. şi respectiv consilier de legaţie şi ministru consilier la Legaţia României de la Belgrad (1948-1949). nr.D. nr. partea I-a. p. partea I-a. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.E. partea I-a. după război membru fondator al C. dosar nr. 2271).Of. 2. 216. ulterior detaşat local în judeţul Dorohoi (M. n. 275 din 27 nov. Rădăuţi.G. partea I-a. fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. Emil (fiul lui Mendel şi Hana) (4. 42 .I. inv. BUICAN. rămasă în Basarabia după 28 iunie 1940. 1949) şi ministru adjunct al Învăţământului Public (1951-1953).212. Betea 2005). 213. CALMANOVICI. partea I-a. II-a. 214. partea I-a.R. nr. 1947. 10496. Sonia . pp. fosta logodnică a lui Ştefan Foriş. “23 August” cls. 1654-5). M.C. 256 din 5 nov. 253 din 1 nov. Isac .Of. respectiv vicepreşedinte al Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea (1956-1962). p.R. cu grad de maior.C.III. BUJUM.1982 România) – ilegalist (cu stagiu recunoscut din 1921 (!) şi fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. inginer al complexului clădirilor fabricii APACA din Bucureşti (1947). Alexandru (n. 9763)). Ilie nr. P. cu generalul rus Iakov Bulan. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclusă în timpul războiului pe motive rasiale) (M. ministru adjunct al Învăţământului Public (1949-1951). 52 din 4 martie 1945. membru în colegiul de redacţie al Pentru o pace durabilă. 5785).C.Of. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 80723.în martie 1945 reîncadrat în D.în martie 1945 reîncadrată în D. I în 1964 şi respectiv cu “Steaua R. 204 din 5 sept. 217. nr. 158 din 12 iulie 1948. inv.II. redactor la Scânteia şi Contemporanul. prim consilier de presă la Ministerul Informaţilor (1947-1948). 1947. Arthur . 6781).R. p.Of. “Steaua R.. 2066 din 20 oct. apoi consilier de presă la M.” iar în 1978 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.V. 225. Ern(e)st ARNOLDI) (23. participant la Rezistenţa Franceză.S. C. profesor la Institutul de Construcţii din Bucureşti şi director general al Normelor şi Construcţiilor în 59 În forma parţial corectă “Aron Lazăr Arneldi”. Otto . BURAHOVICI.din 1947 inspector în cadrul D. Solomovici 2001 I: 195. cu stagiu recunoscut din 1937.Of.E. decorată cu titlul de Erou al Muncii Socialiste. 173 din 31 iulie 1947. Wilhelm . M. 1947.Of. p. partea I-a.Of. secretar general (din ian. I-a (Berindei. nr. în 1971 cu ordinul “Steaua R. “Apărarea Patriei” cls. (M.III. în iunie 1945. Tatiana (n. p.T.1896 Piatra Neamţ – 12.” clasa a II-a în 1948.G.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. Sf. apoi prima soţie a lui Leonte Răutu (în anii ’30). nr. 1654-5). partea I-a. 215. BULAN. ilegalistă. 1902. în U. 72 din 25 martie 1942. partea I-a. Tassia Isidorovna LEABIS) (n. dosar nr. 2201). 1912 Ucraina) – de formaţie cizmăriţă.G.P.R.C. nr.R. al P.1902 Rădăuţi – 12.C. după august 1944 redactor la Scânteia şi activist al secţiei Propagandă-Agitaţie a C.2179). 9857.S. prin Decretul regal nr. nr.” clasa I-a în 1971. iar ulterior măritată în timpul războiului.T. nr. 219. cu domiciliul pe str. II-a în 1949. pp.F.Of. A.C.

34 din 10 febr.Of.în 1949 era dispecere de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.C. 222. 43 . 1190). partea I-a.E. la catedra de organizarea şi planificarea întreprinderilor (în 1956 cu grad de lector cumul). 1626.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. (M. 15 din 19 ian. partea I-a.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1948). p. nr.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.Of. partea I-a. în anii ’60 profesor politehnică şi autor al unor articole la revista Energetica. p. nr. ulterior activist al secţiei Tineret Studenţesc a C.Of. 501).C. CERNOVITZ. 25/1954). p.Of. pentru socialism”.. cunoscut mai ales sub pseudonimul publicistic Adrian Radu-Cernea) – originar din Iaşi. în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. CALMANOVICI. partea I-a. Henrich – în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. inv. CARASSO. partea I-a. cu fişă la secţia Economică a C.Of. Dobrincu şi Goşu 2009: 115.C.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. Sergiu (în unele documente din arhiva U. ulterior condamnat şi deţinut până la decesul său în penitenciar (Aiud). p. nr. 1947. ulterior activist de partid (şef adjunct al secţiei Industrie Grea a C. din 1967 în conducerea CEPECA (Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi). partea I-a. Stela . 1948. p. 1949.220. a M. 264 din 14 nov. 560). u. (M. 12877.C. 221. p.I. (M. CELAN.C. 15 din 19 ian. 15 din 19 ian. 226. 190 din 19 august 1947.M (Berindei. nr. CĂŢOIU. 227.Of. Marcel . al U. nr.Of.a.Of. 1947. 231. 1949. 10092). ZWIEBACK. Moise .G. 643). nr. anexa la dosarul nr. Leiba . nr. nr.C. 645).I. 45 din 24 febr. CĂLIN. p. nr. Victoria . a M. u. 1949. p. 1949.R. (dosare anexe. 233. al P. nr. 223.G. 225. în anii ’50 doctorand la şcoala de partid “Ştefan Gheorghiu”.C. din actualul Parc Carol din Bucureşti. David (n.Of. CAUFMAN.E. iar apoi inspector în cadrul D. nr. 1949. p. 1947. M.C.T. partea I-a. 232. p. 662).Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. a M. partea I-a.E. CĂRUCERU. 15 din 19 ian. p. CATONA. emigrat în Israel în 1970. 1949.C. Radu (n. 230. C.a.. ca translator la Direcţia Radio (M. 264 din 14 nov. cu referat de cercetare la fd.R. partea I-a. Aurel . 228. 1946.controlor (până în febr. Alfred . 1949.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. Maietta . după reabilitarea sa din anii ’60. al P. nr. 289 din 13 dec.C.din februarie 1949 şef de secţie tehnică la Direcţia Centrală de Aprovizionare şi Repartiţie din Ministerul Industriei (M. 229. internat într-un lagăr de muncă în timpul războiului.Of. în anii ’50 cadru didactic la Facultatea de Ingineri Economişti din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti. “Kaster”) – după august 1944 membru de partid şi secretarul Secţiei Administrative a Uniuni Asociaţiilor de Elevi din România (coleg cu Ion Iliescu şi Nina Telescu. CERNEA. 16 din 20 ian.C.Of.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 36/1952 şi 25/1954) şi respectiv Organizatorică (109/1955) ale C. îngropat.T. M. partea I-a. 16 din 20 ian. când este arestat în “procesul Pătrăşcanu”.). partea I-a.C. 10092). Liviu .Of. în 1953 ministru adjunct al Metalurgiei. Leon . al P. CANDEL. nr.C.I. KATZ) – din 1949 şeful Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei. 642) . partea I-a.C.G. 7491). CASTER. 17 din 21 ian. 224. 663). p.R.M. nr. p.R. cu dosar de cadre la secţiile Economică (dosare anexe.C. 96/1968 (la reabilitarea post mortem). CÂMPEANU. viitoarea soţie a lui Iliescu).din 1947 controlor în cadrul D. Ministerul Construcţiilor între 1944 şi 1951. al P. 645). CÂMPEANU. Isac A. 3293.

aflată în atenţia Siguranţei în 1941 (poziţia 194). evreul blestemat.C. Caracterizarea făcută de fostul şef rabin Moses Rosen este elocventă: “Iosif Chişinevschi. nr. p. partea I -a.R. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. după naţionalizare.D. Lică (n.M.E. revenit în ţară după 23 august 1944. Mâţă 2007: 245. şi Andreescu. primul preşedinte al Comitetului Naţional Evreiesc (precursorul Comitetului Democratic Evreiesc) în 1944-1945.C. Rozalia (n. M. CHIŞINEVSCHI.R.A.E..I.C. 8442). 44 .XII.S.Of. zis “Ioşca”61) (26. iar apoi promovat inspector în cadrul D. semna cu “Stănciulescu”.C. responsabil cu propaganda şi cultura (1952-1955). la Bucureşti până în 1956. 237.C. Iosif (n.Of.C. 240. nr. nr.125. CHARAP.. Eugen – de formaţie medic. arestat în 1959 şi condamnat în 1961 alături de alţi evrei funcţionari ai M.. din 1934.%20Cernazeanu%20-%20Chivulescu/Chinzbruner%20Angelo%20D/index.S.I. p. nr. cadru didactic la universitatea de partid încă de la înfiinţare. prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1955). 2003: 185). 11. unde este instruit ca una din cele mai importante reurse umane în vedrea instaurării comunismului în România (e.” cls. 15 din 19 ian. (M. incinerat la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti. 45 din 24 febr. membru de partid după 235. . decorată prin Decretul nr. 241.R. p.Of.II. CHIŞINEVSCHI. 1945. Max . Grigore .în 1948. 1626). ulterior la Cluj. 6 din întreaga colecţie dedicată României). 277 din 29 nov. (v.P. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. membru al Biroului Organizatoric şi şef al Secţiei Externe a C. ulterior şef de cadre la Academia R. Nastasă şi Varga. CHELES. membru al Secretariatului.Of. Angelo (n. membru în conducerea C. nr. al P. 98.R.17. în M. membru al C.P. 14. partea I-a.S. Iosif ROITMAN. M. pentru socialism”.d. 238. III-a. activist al P. p. ABRAMOVICI) (1898-1956 Bucureşti) – fost frizer (cf. al P. din 1947 secretar II de legaţie în centrala M. nr. 1947.. CHERESTEŞIU.. 5331).C. 642). eliberat în 1969 (v. 236. după război angajată iniţial dactilografă la Inspectoratul Regional de Poliţie Cluj. şi Solomovici 2004: 283)60. partea I-a.7. S. (1945-1946).E.Of.234.XI.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M.organizaţia regională Ardeal.R. care nu mai ştia cât rău să facă. deputat de Bucureşti (1946-1948. ochiul Moscovei şi simbolul terorii staliniste.R. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 7345). i se întocmeşte dosarul de cadre nr. Lidia . H. partea I-a.T. 143 din 24 iunie 1948. 804 din 21 dec.A.R.controlor (până în febr. apoi prezentă la Bucureşti. 6260). din 1923 şi P.G. 239.C. “Jijia” din Botoşani (M. decorat în 1946 de 60 V.Of. din 1945 până în 1960 şi secretar responsabil cu propaganda (departamentul Agitaţie şi Propagandă) (1948-1952). partea I-a. 2003a: 419. în lista “comuniştilor categoria A”. nr. iar pentru scurtă perioadă în 1945.1979 România) – fostă ilegalistă (membru de partid din 1924).Of.D. (1950-1957.C. a M. p.1905 Bălţi – 1963 Bucureşti) – membru U. a III-a. partea I-a. implicat în trucarea alegerilor din 1946 din judeţul Mureş. 1964.. 10553. Roza SIMON KAHANA) (n. originar din judeţul Mureş. când va fi destituit). 1948-1961).1905 Ciuc – d. război. membru în conducerea A. (dosare anexe 118/1951). 61 A preluat în sept. în 1948 avansat consilier de legaţie (în 1948 numit de ministrul Comerţului director al S.S. 164 din 23 iulie 1945. Solomovici 2001: 79. din actualul Parc Carol din Bucureşti. 1948).C. CHINZBRUNER. nr. soţia ilegalistului viitor istoric de partid Victor Cheresteşiu. numit de ministrul Industriei conducător tehnic al întreprinderii “Mioara” din Bucureşti (M. 1948.095 din 25 septembrie 1945 a ministrului Justiţiei. “RomânoExport”.E.” (1990: 247).C.S. 1945 numele Chişinevschi al soţiei sale (v. 221 din 28 sept.F. directorul celui mai mare complex tipografic din ţară – “Casa Scânteii”. partea I-a. D.R. în anii ’50 încă funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. pentru subminarea economiei naţionale. fişa sa matricolă penală la http://86.g. p. p. îngropat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei.php. rămas în 1940 în U. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 1949.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/C/C%2003.. 205 din 4 sept. decizia nr.C. 1948.E. membru în C. CHEIS. ulterior “marginalizării”.1917 Bucureşti) (fiul lui David şi Frima) – în anii ’50 funcţionar al Ministerului Comerţului Exterior în poziţia de consilier în cadrul I.C. CHIRIŢĂ.

(în 1964). Adolf . inv.R.I. ilegalistă (membru de partid din 1930. Isac . nr. Friedberg-Vălureanu 2004. 1654-5).C. Bucur (n.N. 9763). 204 din 5 sept. condamnată în procesul de la Craiova din 1936). iar 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.” clasa a II-a.F.P. 1950.R. 247.242.R. dosar nr. (1951). a M. din 1946 activistă de partid. p. 641).I. preluat şi de soţ).-a în 1949.L. partea I-a. 2075). p. secretară a Consiliului Central al Sindicatelor (din 1957). fond 495 (“România”). 8072). 1947. China) – ilegalist. partea I-a.XII. 1946). 52 din 4 martie 1945. din 1972 din nou în China. vicepreşedinte a Confederaţiei Generale a Muncii din 1944 (adjuncta lui Gheorghe Apostol). nr. ordinul “Apărarea Patriei” clasa I. Liuba (n.D. L. 1947. decorat în 1971 cu ordinul Muncii cls. apoi promovat director adjunct (M. medic în războiul civil din Spania de partea Brigăzilor Roşii (1936-1939). Roza Kaganovici. ar fi fost verişoară primară cu a treia soţie a lui Stalin.C. 1899). CLAUDIAN.C. membru (1945-1955) şi apoi vicepreşedintă a Comisiei Controlului de Partid (1955-1960).I.R. 2010. O. p.C. Jakob LAUB KRANZDORF. în 1949 cu ordinul “Muncii” clasaI-a.R. instructor general în cadrul A. deputat (1948-1952-1957) şi membru al Prezidiului Marii Adunări Naţionale (1948-1955).în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de serviciu în D.E. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 253 din 1 nov.C. nr. al P. ordinul Muncii clasa I-a (1949). repatriat în România în 1948 şi numit inspector general sanitar la Inspectoratul General Sanitar al capitalei. C. 111 din 17 mai 1947.1975 Shanghai.C. revenind însă după 1944 la cel de naştere. partea I-a.C. 2790 din 16 sept. 243. 244. dosar nr. III-a.E.Of. (supleant 1945-1948 şi membru cu drepturi depline 1948-1955). 62 63 După unele informaţii neprobate. 225. Liube KISHINEVSKAIA) (5. către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr. Dr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 157 din 4 mai 1971).G. KATZ) . a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . co -editând până la pensionare revista de limbă chineză România) 45 . Tighina – 1960 Bucureşti) – ilegalistă. fond 495 (“România”). în 1948 cu ordinul “Steaua R. care va muri în 194363).1904 România – 15. partea I-a. inv. CIUBEREA. C. decedat) a emigrat în Israel în timpul regimului comunist. M. Gizela. cea care devine prima chinezoaică stabilită în România (unde a lucrat ca redactor al Editurii pentru limbi străine.A. unde moare în 1975.) în Forţele Armate (M.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 3912). fiul cuplului. al P. pp. 6658). 1949. al U.P. Clejan s-a recăsătorit cu Zhao Jinpu.R. decorată în 1947 cu ordinul “Coroana României” în grad de ofiţer (1947!). ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Sănătăţii.U.C.R. pentru merite antifasciste.XI. cu Rodica Lupu.Of.din 1947 controlor în cadrul D. 225. apoi membru al Comitetului Executiv şi în C.R.F. CLEJAN. Simha Gerşovna (în diverse acte transcris şi Kişinevscaia sau Chişinovschi) (23. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. activistă a Consiliului Sindicatelor din sectorul 2 al capitalei (1971-1981). 15 din 19 ian.Of. CHIŞINEVSCHI. 84). partea I-a. căs. ulterior decorat cu ordinul “Steaua R.IX.” clasa I-a (1948). Gheorghe Kishinevski (n. nr. 185 din 12 august 1948. (M. (1945-1946).S. CHIŞINEVSCHI. după război presedinte executiv al U. nr.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. p. 1979: 371. membru C. III-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.1893. ca maior medic (r. CHIVU.F. fiind înmormântat la cimitirul “Song Qingling” din Shanghai (Diamant.Of. în 1947 încadrat prin decret regal. 245. partea I-a. fond 495 (“România”). fiul lui Eliezer (Leizer) şi Sara) (26. 225. dosar nr. 246.1911 Tighina – 1981 Bucureşti)62 – a doua soţie lui Iosif Chişinevschi (iniţial a preluat la căsătorie numele Roitman al soţului. p. zisă “Nelly”.R. 2008. Lazăr (n. din 1939 medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze (împreună cu soţia. inv. (1948-?). nr.G. incinerată la crematoriul “Cenuşa”.Of.

” cls. 28/1956. referent la Comisia Controlului de Partid în anii ’50. M. partea I-a. cu stagiu recunoscut din 1934. 644).C. 6/1958). nr. 1963. 64 V. Corneliu BARASCH.10. COHN.1984 România) – fost tipograf ilegalist (aflat pe Lista Siguranţei din 1941 a comuniştilor de categoria A.Of. Leopold SAFIR) (n. C. Samuel Nathan LAUB KRANZDORF64. partea I-a. partea I-a.C.18 iulie 1910) – membru de partid din 1941. nr. COBAR. Nell (n. 255. 259. caricaturist la săptămânalul Piţigoiul (1945-1948). supra]. tatăl lui Emil Nell-Cobar. p. creator al personajului “Mihaela”.Of. după război cu varii funcţii de conducere în sistemul tipografic. an în care i se stabileşte de altfel şi domiciliu obligatoriu). cu referat de cercetare la Fd. – documente interne nr. inv. 253.C. 1949.R. 1948.R. CODRIN. după război activist de partid. Sali (n. Samuel (n.Of. fiul lui Eliezer (Leizer) şi Sara)) (7. Haim (fiul lui Burăh) . partea I -a.P. 258.1983) – fratele lui Bucur Clejan [v.I. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. integrat iniţial ca director adjunct al Direcţiei Personal / Cadre în centrala Ministerului de Finanţe (1948). CLOPOŢEL.). ulterior ebraizat Kalman ben Eliezer) (31.C. Avram Nicu – din 1948 inspector în centrala Ministerului Comerţului (M.Of. partea I-a. 205 din 4 sept.P. p.XII. apoi redactor-şef adjunct la Urzica timp de trei decenii. 281 din 4 dec. 15 din 19 ian. Isac (zis “Jean”) (6. 662). în august 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. 256. CLEJAN. Ilie .. 10696. 16 din 20 ian. colaborator la România liberă. zis “Mache”. p. 7537.248. secţia Cancelarie – dosare anexe. 250.Of. p. III-a (C. p. 252.V.P. COHN. 1949.I.III.R. KRANZDORF. CLEJAN. Aizic .VII. 15 din 19 ian. 6781).în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. apoi în aparatul economico-financiar al statului comunist. p.Of. Geza . calitate în care este de altfel şi decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 644). 7352).decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 1947. Ernest . anexa la dosarul nr. Jacques – din 1947 inspector general adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 257.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. căs.N. implicată în anchetarea foştilor luptători din Spania în anii ’50. 173 din 31 iulie 1947. partea I-a. 19.1911 Bucureşti . Samuel Clejan şi cumnata lui Bucur. nr.în anii ’50 membru al Biroului de ramură al industriei uşoare din cadrul Consiliului de Miniştri. nr. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. al P. zisă “Rica”) (n. al P. apoi secretar general UCECOM în anii ’60. simpatizantă comunistă în ilegalitate. nr. 645). decorat prin Decretul nr.R. p. IV-a COHN. 254. 3293.Of. în anii (dosare anexe 77 şi 249/1952).1993) – membru de partid.1915 Bucureşti – 26. partea I-a. 260. a III-a. Sally TAUBERG. CNEZI. a II-a (Decretul 157 din 4 mai 1971) (dosar C/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).în 1949 era inspector în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. p. Haim – la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. un controversat om de afaceri implicat şi în scandalul monden Remus şi Irina Truică. apoi funcţionar la Întreprinderea de construcţii “Carpaţi” din Bucureşti.Of. nr. partea I-a. 251. îşi obţine notorietatea la studioul Animafilm ca regizor de filme de animaţie. inv. nr. Liviu (n.1906 Orhei – 23. . decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 1949. COHN. Herşcovici).C. 15 din 19 ian. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. A. 1949. nr.C. 21. 191 din 20 august 1947. cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a CC al PCR (8/1954. COGAN. CLEMENTIN. 335 din 20 iun. COHN. 46 . căs. cu Claris (n.1914) – soţia lui 249. nr.” clasa a V-a. decizia ministrului Justiţiei de schimbare a numelui în M. S. în 1971 încă direcor al Întreprinderii poligrafice “Bucureştii Noi”.

Leon COHN65) (n.S. după 1944 instructor al secţiei Cadre a C. 25. 19.C.” clasa a IV-a în 1948.C. 257 din 9 nov. 267. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.I.R.1904 Bârlad) – consilier-şef la Biroul Juridic al Ministerului Comerţului în anii ’50.C. partea I-a. adesea cu prenume ortografiat “Jan”) .) (M. 1948).D.9888. p.S.R. partea I-a. 268.P. partea I-a.R. 66 Probabil acelaşi Coler. COHN. 6287). nr. nr. a M. emigrat în Israel. (M. M. L. nr. Moscu (n. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. tatăl lui Andrei Coler. II-a în 1949 (decretul nr. p. nr.261. nr.C. 663). ulterior marginalizat ca urmare a refuzului de a se alătura P. probabil identic cu intrarea “Jean Koller” din C. nr. menţionat în Fürtös 2007: 404. 1948 membru în C. partea I-a. p.V. apoi activist în cadrul D. 6694). 1945.C. 1947. M.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.U. 264. partea I-a. unchiul lui Vladimir Colin. 58 din 12 martie 1945. p. nr. D. Rădăceanu.Of.după război controlor în cadrul 263. 187 din 14 august 1948. al partidului..romanianjewish. (M.org/en/mosteniri_ale_culturii_iudaice_03_11_13. nr. CONOBEL. apoi stabilit în Statele Unite. apoi al ministrului Silviculturii. 1947. 1134).XI.Of.. V. responsabil de controlul pe teren al cărţilor (fond D. COHN. 269. p.C. KALMANOVICI) (n. Henry – din iulie 1948 şef de birou administrativ în centrala Ministerului Finanţelor (M. indicat de Solomovici 2001I: 194) între numele de evrei comunişti arestaţi în anii ’30 în România). Samoil(ă) . 266. Chişinău.I. p. 169 din 26 iulie 1947. p. dosar 7/1948 Arhivele Naţionale. 1919 Păltiniş.P. 1888. nr. respectiv secretarul general-adjunct al FNTDR (Frontul Naţional al Tineretului Democrat Român). în anii ’30 activist în cadrul P.Of.P. Elisabeta (n. 270. 8971). 1948.G. COLER. 4362. 10174). Moses COHN) – şef de secţie în cadrul al Direcţiunii Presei (organul de cenzură) din cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1949). Marcu . din iulie 1947 numit membru al Consiliului Director al Direcţiei Generale a Aviaţiei Civile (M. al U. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 45 din 24 febr. M. 262. Levy 2002: 132. al P.voluntar în războiul civil din Spania.Of. partea I-a. şef de cadre în cadrul D. Simion – în 1947 era şef de serviciu în centrala Ministerului Comunicaţiilor (fiind detaşat din D..C.Of. a III-a prin Decretul nr. Oscar – din 1948 şef adjunct de birou în centrala M. 65 Într-o prezentare a unor personalităţi evreieşti originare din Bârlad la pagina http://www.F. (posibilă legătură cu Moscu Colin. a M.F.A. soţia ilegalistului Nicolae Comnacu.Of.E. Benone (n.” clasa a V-a. Jean66 (GOLSTEIN. decorat cu ordinul “Steaua R. apud Corobca 2008b. din febr. nr. Dobrincu şi Goşu 2009: 506-7. 229 din 4 oct.P. 109431 din 25 oct. iar apoi promovat inspector în cadrul D. (1945-1950).R.E. 1948.C. nr. COHN. cu stagiu recunoscut din 1928. internată câţiva ani l a Târgu Jiu. 111 din 15 mai 1948.C.d.G. unde a murit în anii ’90 (Berindei. 47 .Of.R.G.C. 1949. Liviu B. p. Ioan (alias “Ionel Calistrat”) (n.XII.Of.R.Of.E.-C. partea I-a. nr. aprobată prin decizia ministrului Justiţiei nr. (dosar C/140 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).T. p.Of.1901 Bucureşti) . 1626. Vezi şi cererea sa de românizare a numelui în M. 1949. 873 al MAN din 20 august 1949) şi respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 16 din 20 ian. (n.Of. şi profesând ca inginer geolog (Banc 2011: 15). 157 din 4 mai 1971 cu. 266 din 17 nov.E. COLIN. partea I-a. Dorohoi) – membru al P. 6607). ginerele lui Luca Răutu şi al Luminiţei. 24 din 30 ian. 175 din 31 iulie 1948. în 1950. 738). partea I-a. partea I-a. p. 265. COHN. Betty SCHUSTER) (n. n.Of.G. CONSTANTIN.D. 1945. partea I-a. partea I-a.controlor (până în febr.G. M. emigrată în S. 3. COHN. 32 din 8 febr.1909 Basarabia) – ilegalistă. din 1937..T.I. p.R.html. Marinescu (1945-1948).G. şeful de cabinet al ministrului Muncii. 1. din 1945 membru al C.P.A. p.R. 271. COMNACU. COHN. în M./Kuller 2008a: 445).

partea I-a. 1946). nr. CORAVU. ministrul Minelor şi Petrolului (1948-1949). (?) CORNEA.1917 Chişinău . cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C.S. ilegalist (membru de partid din 1936). 1968) . 2). director al Institutului de Cercetări Economice al Academiei R. p. al P. nr. Stelian . Lora .M. 1970-1974) şi preşedinte al Legislativului (martie-iulie 1974).Of.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. (unde fost. (1945-1960 . inter alia. asasinată în 1968 de. vol.O. document aflat în prezent în arhiva C. p.P. (?) CONSTANTINESCU. şef de secţie la Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” (1962-1965). CONSTANTINESCU.Of. Eliza . preşedinte al Comisiei de Stat a Planificării (1949-1955).C. 273. Sulamita (n. p. 1957) şi prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1957). cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1947. Rodica (n. partea I-a.S. 6401. partea I-a. apoi reabilitat.I. a M. inclusiv de de către fostul suveran Mihai. autorii avansând.Of.C. inter alia. Galaţi şi Buzău. originar din Chişinău) – sociolog.18./P. (1946-1961.C. Mehr/Meir/Moses KOHN/COHEN67. cf. În sfârşit. 278. deputat M. 275. 40 din 18 febr. partea I-a. http://www. v. 1949. 641).R. în 1946.A. 277. după război agent de influenţă sovietic (cf. variantele Chişinău.P. partea I-a. 1949.R. a IV-a (Decretul nr.E. CONSTANTINESCU.în 1949 era revizor contabil în cadrul Direcţiei Centrale 274. p. Miron (13. pacientă psihiatric la Gătaia şi Câmpina. partea I-a. p.M. (45/1955).N. 5. (1970-1974). 67 Unul din cele mai controversate persoane în privinţa identităţii lui etnice. 1948. (dosar 15563. 191 din 20 august 1947. rector (1970-1972) şi preşedinte (1972-1973) al Academiei “Ştefan Gheorghiu”. Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. redactor şef (1944-1945) şi director (1945-1949) la Scânteia.exclus. apoi încadrată ca director adjunct la cabinetul ministerial al Anei Pauker (v.A.N.descopera. decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls.C. al B. (?) CORDEANU. Bucureşti.C. nr. multiplu decorat. 1972-1974) şi supleant al Comitetului executiv al C. 48 .Of. secretar general al Comisiei de Stabilizare şi Redresare Economică (1947-1948). 7537).ro/maratoanele-descopera/descopera-istoria-romanilor/5185890-10-chipuri-ale-comunismului-dinromania). 642). unde a lucrat în subordinea Ghizelei Vass. (1950-1952) al Secretariatului (1952-1954. vicepreşedinte al Consiliului de Stat (1972-1974). 15 din 19 ian. dactilografă). Alexandru .G. M. 15 din 19 ian. cardinalii autori ai The Plot against The Church (1962) avansează varianta Mehr Kohn.R. 276. ministrul Învăţământului (1956-1957.în 1947 era controlor în cadrul D. al P. profesor şi şeful catedrei de materialism dialectic şi istoric la Universitatea Bucureşti (1948-1951). (1957-1958).C. 1969-1974). Numele Moses Kohn apare în premieră într -un draft de manifest al „Partidului Socialist Creştin”. membru al B. 299 din 29 dec. de la caz la caz. numele Meir Kohn este avansat. anchetei oficiale. nr.1974 Bucureşti) (n. 11362) începând cu sfârşitul anilor ‘50 preşedinta Colegiului de Partid – regiunea Gorj. Spre exemplu. după război în centrala C. nr. 178 din 4 august 1948. deţinut (1941-1944). 641). de revista electronică Descoperă. fostă ilegalistă. 1969-1970).Of. CONSTANTINESCU. p. Watts 2011: 513 n.soţia demnitarului comunist Miron Constantinescu.R.. literatura de specialitate nu a reuşit să ajungă la un consens nici măcar asupra locului său de naştere. 1949. vicepreşedinte (1954-1955.R. 21-25) şi reprodus în Totok (2006: 14). dincolo de moartea ambilor săi părinţi în adolescenţă. Şulămita BLOCH) (d.ro („10 chipuri ale comunismului din România. De remarcat nebuloasa care acoperă întreaga viaţă a lui Contantinescu premergătoare anilor ’40. 15 din 19 ian.VII. 2009. p.272. membru al C. al P. (M.C. ff. în anii ’60 -’70 redactor principal la Comitetul de Radiodifuziune şi Televiziune. partea I-a. La un deceniu distanţă. 2790 din 16 sept. 1389 şi nr. M.C. 157 din 4 mai 1971). membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale (1945-1946).Of. Roza NOVAC) – activistă de partid. descoperit în 1951 de Securitate la domiciliul lui Lazăr Ştefănescu.XII. (1945-1957). nr. profesor de istorie şi economie politică (1958-1962). fiica Ileana (adoptată). subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale (1947-1948). în funcţie de sursă.

CORNIŞTEANU. secretar al C. ff. participant la epurarea cu iz de “vânătoare de vrăjitoare” din 1952 (Constantiniu 2003: 15). http://universulenergiei.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Jak (n. 6)74. CORNEA. 4844).europartes.Of. p.II. director general al Direcţiei Generale a Artelor în Ministerul Culturii (19531957).I. în anii ’50 transferată la Institutul de Chimie-Fizică (ulterior Institutul de Cercetări Chimice) al Academiei. Pavel Câmpeanu. 1945. 107 din 13 mai 1947. partea a II-a. Bucureşti) – în biografia oficială critic şi istoric literar. Paul (n. 364 din 2 mai 1945) în cadrul Ministerului Propagandei (A.din 1947 funcţionar al serviciului de presă şi cultură din cadrul Legaţiei României de la Sofia. din 1949 cadru didactic 281. http://theatredelaction. (în 1951).S. 3.B. în locul lui Pavel Cristescu (M. M.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/. 284. n. “Romcereal” (M. Ministerul Propagandei Naţionale. vol. CORNEA. partea I-a.N.A. fd. A.1911 Bacău) – până în mai 1947 funcţionar în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Paul CORN72) (n. 1. 1945 numit şef de serviciu în centrala D. 16 martie 1947). A se vedea de pildă articolul său „Tendinţe în opera de artă. (M.procesulcomunismului. 12 din 14 ian.G. decizia ministrului Justiţiei nr. sau paradoxul dlui Streinu” – o diatribă pe cât de ridicolă în fundamentare.htm). nr.C.906 Constanţa) – din 1948 director adjunct al S. încă în viaţă în Bucureşti în 2011. 1416 din 7 ian. secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale (1990-1992) şi decan al Facultăţii de Litere din Bucureşti (1990-1996). 1949. fiul lui Leon Constantin şi Golda) (n. după 1945 redactor ocazional la Scânteia69.P. decizia ministruluii Justiţiei nr. 283. 641).ro/images/custom/image/serban/1950/1950_pdf. 8. 285. 1948. nr.G.M. partea I-a. http://www. 282. în realitatea obscurată membru U.Of. infra] – inginer.205 din 14 martie 1947 în M. pe atât de insalubră la adresa criticului literar Vladimir Streinu. consilier cultural la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea a Ministerului Informaţiilor (1946-1947). 1027.U.1923. 186 din 13 aug. 10. 1948.C. 6684.C.71) şi membru al uneia din conferinţele raionale de partid din Bucureşti.) şi universitarului şi publicistului Andrei Cornea. 15 din 19 ian.I. ulterior profesor la Facultatea de Filologie a Universităţii (pe atunci) “C. Paul (n. http://www. 280.T. 1915 Bucureşti) . 73 V. p.C. partea I-a.P. acuzat ca „dornic să lichideze stânga franceză aşa cum – ştie toată lumea! – a isprăvit-o rapid pe cea românească” [sic] (Scânteia. LEON?) – soţia lui Paul Cornea [v. partea I-a. CORNEA. din 1942 şi al P. 71 V.. p. Paul – membru al comisiei mixte de cenzură a presei instituite mai 1945 (Decretul Lege nr.Of.I. delegat cu conducerea Direcţiei Personal a D. p. 23. Moise (n.Of.. 70 V. partea I-a. ulterior prezent în Direcţia Poliţiei 68 69 V.. 26 din 2 febr.279. CORNESCU. nr. p. Aceeaşi funcţie avea să fie ocupată de Ion Iliescu la doi ani după Cornea.R. 432). nr. 2074. dosar nr.S. etc. Simionescu 2005). Irina (n.Of. 49 .T.com/universulenergiei/istorie/politehnica/1948-1992/1949/.Of. din decembrie 1944. 22 oct.P. în oct. Paul COHN. fd. profesor la “Academia Ştefan Gheorghiu” în anii ’70 (cf. partea I-a. unde activează până în anii ’70 (v. tatăl lui Octav Cornea (matematician. 253 din 5 nov. partea I-a. CORNEA. în iunie 1948. 3759). Corneliu . nr. 1946 în M.. ca inspector de poliţie. p.R.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/maniu2/docs/maniu2p_54. dos. KORNHAUSER73) (n. multiplu decorat de autorităţile comuniste. 9718). 1949.Of. p. iar apoi membru în conducerea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste. la I. partea I-a.arhivelenationale. “D”. 72 V.V. Moise Leib COHN) (n. 38 din 15 febr. p. şi şefă a organizaţiei de bază a partidului din cadrul Institutului 68. Parhon” din Bucureşti. 136-143).Of. al Uniunii Tineretului Muncitoresc (1948-1954)70. 845. nr. M. 65 din 19 martie 1947. iar în paralel conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (coleg de catedră cu Alexandra Sidorovoci. nr. 272. Corobca 2008: 15. 1946.Of.XI. şeful Direcţiei Generale a Studioului de Filme Bucureşti (1957-1965). CORNEA.pdf. în prezent în S.C. redactor responsabil al ziarului Tânărul Muncitor şi şeful secţiei Propagandă şi Agitaţie a U. nr. 10951. 127 din 3 iunie 1948. p. după 1990 în funcţii importante la Consiliul Culturii. 74 În unele lucrări de memorialistică menţionat şi între anchetatorii de la sfârşitul anilor ’40 ai unor foşti politicieni naţionalţărănişti (v. nr.

reprimit în partid în 1964 şi reangajat ca activist la Consiliul Municipal Bucureşti al sindicatelor. decorat prin Decretul nr. vol.. după august 1944 şeful Serviciului de Informaţii din Formaţiunile Patriotice de Luptă.C. (adjunctul şefului sectorului Propagandă a secţiei (1948 – anii ’50)). nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.A. 50 . reprimit în 1964 şi decorat prin Decretul nr. partea I-a.G.: 108). activist al secţiei Propagandă-Agitaţie a C. secţia Cancelarie – dosare anexe. din 1930. inv. plus anexa la dosarul nr. 202 din 3 sept.VII. nr.E. p. 91.R. nr.17. arestat şi condamnat în 1961 alături de alţi evrei funcţionari ai M. 66/1956. http://86. 3293.X.M. menţionat şi în Tismăneanu 1995: 69 şi 1989b: 170 n. Mirel ZEIDER75 / ZAIDNER76) (23. V. partea I -a. din Consiliul Central al Sindicatelor şi din rândul membrilor supleanţi ai C. ff. 1995) – fost muncitor în industria textilă.. fiica demnitarului comunist Simion Bughici. Mirel (n. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. partea I-a.C.N.E. COSTEA. COSMESCU. deputat şi secretar al comisiei permanente pentru Relaţii Externe a prezidiului M. căs. (M. p. cu Zoia. II. (1945-1951). Dobrincu şi Goşu 2009: 236.Of. 235 din 10 oct. anexa la dosarul nr. Moise . 287. COŢOVEANU. şi Solomovici 2004: 283).I. 1946 a ministrului Justiţiei în M. Grigore (n. 288. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. ulterior în U. (1957-1958).C. pentru subminarea economiei naţionale.” clasa a IV-a. nr.F. lector la şcoala de cadre de pe lângă comandamentul trupelor sovietice din Constanţa (1945-1948). 3293. Lipova. ambasador la Beijing. fond 495 (“România”).C. ulterior şeful sectorului Verificări din cadrul Secţiei de Cadre a C. C. Arad. 8011). 289. 2). aceeaşi decizie în M. p.P.C.1907 Buhuşi – 1951 Bucureşti) (cumnatul lui Emil Calmanovici. vicepreşedinte al Comitetului Geologic (1951-1952).JPG. în anii ‘2000 director al teatrului Naţional din Craiova.C.S. a avut doi fii – Andrei şi respectiv Iura. Soroca.1915 Roman – 2001 Bucureşti) – fost lăcătuş. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. M.A.+Cont+-+Cosvan%5CCostin+Alexandru+L%2FP1470379.R. într-un incident rămas încă incomplet elucidat. – secţia Cadre. 77 V.din 1947 controlor în cadrul D.R.R. al P. secretar al Uniunii Sindicatelor C. revenit în România în septembrie 1944. ilegalist.C. 3/1964.R. secţia Cancelarie – dosare anexe. căs. 19. 10522. cu referat de cercetare la fd. al P.Of. Alexandru (n.935 din 16 sept.R. fond 495 (“România”). dosar nr. 21). Sugarman f. autodeclarat evreu în fişa sa matricolă din penitenciar77) (fiul lui Leopold şi Elena) – în anii ’50 funcţionar al Ministerului Comerţului Exterior în poziţia de consilier în cadrul I.286.R. 1857. Anuţa (Hana)) – ilegalist. COSTIN. căs cu sora acestuia. 1947. Berindei. Basarabia – d. Jdanov”. Administrative (M. 264 din 14 nov. inv. membru U. cu Maria (încă în viaţă se pare. preşedintele Comitetului Central al Sindicatelor Muncitorilor din Transporturi şi Telecomunicaţii (19561958). 66/1973. (1955-1958).. revizor de locomotivă la Depoul C.1916 Vertujeni. Diamant 1979: 371.E. al P.C. tatăl cunoscutului regizor Mircea-Mihai Cornişteanu. după război activist de partid. doc. C.S.Of.M. G. la sfârşitul anilor ’40. KOTOVSKI. nr. C. membru supleant al C. 75 76 V. p. partea I -a. 10. 223 din 26 sept. 1947. voluntar în Brigăzile Internaţionale în războiul civil din Spania (1936-1939).R. decizia nr.R. L. inv.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. al P. 290.S. a III-a. a M.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CC%5CC+07. 225. K/72.F.955). fd.C. “RomânoExport”.C. exclus din partid. în Bucureşti).C.1911 Zăbalţ. autobiografia sa în A.N. exclus din partid ca “fracţionist” în 1958.Of. eliberat în 1969 (v.R. anexa la dosarul nr. 1946.C. 15.C. 225.III.M. fiul lui Herş şi Ester) (n.C.I. dosar nr. al P. inv. 2-5. 2278. (v. responsabil şi pentru Vietnam (1952-1955).T. dosar nr. Iacob (8. COTOVSCHI.C. în 1958.C.R.C. 10092). referatul de cercetare la Fd. respectiv cadru didactic şi doctorand la “Academia Ştefan Gheorghiu”. doc.125. apoi rector al Institutului de Ştiinţe Sociale “A.C. Bucureşti – Călători (1958 – 1964). al P..36/fisapenala. 233-240. nr. al P. 1946. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.a.X. sinucis în 1951. 62./P.

C.e.. 189 din 17 august 1948. fostă ilegalistă (membru de partid din 1935). CROITORU.Of. 3293. nr. 110 din 18 mai 1945.A. fratele Marthei Drăghici.A.C.Of. fond 495 (“România”).I. căs.M.N.Of.I.I. 1949. CRĂCIUN. (v.E. până în 1954 (menţionată şi în scandalul “devierilor de dreapta” din M. Hermina .N. David (n.C.C. 51/1952).Of. al P. expert economic în delegaţia României la O.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 1948. nr.C. ca instructor în cadrul sectorului Ştiinţă al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. apoi transferat la C. membru al Comitetului 51 . 225. (1950-1952). şi “preşedinte activ” (i. Ungaria – 1959) . în anii ’60 preşedintele Comisiei de revizuire a Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti.E.E. cu stagiu recunoscut din 1929. CROITORU.U.” cls. p.R. 622. nr.C.II. 1972-1974) şi al Biroului Organizatoric al C.S.C. soţia lui Paul Leibovici-Dan. 871).Of. p.C. (din 1946).G. p. p. (1945-1948). iar ulterior.F. 873 al MAN din 20 august 1949). nr. Finca DAVIDOVICI. apoi ministru-adjunct (1957-1961). 1908) – ilegalistă (cu numele conspirativ “Tincuţa”). nr.C. Lörincz. 1947.R. iar în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a III-a. 641).în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M.E.P. 4686).E.C.X.R. 225. dosar nr. după 1945 inspector de poliţie şi şef al Inspectoratului de Poliţie Oradea (din mai 1945) (M.A.1924 Kecskemét. III-a. p. anexa la dosarul nr. . decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. nr.C. membru al prezidiului Marii Adunări Naţionale (1948-1953). nr. ulterior secretar general al Camerei de Comerţ Exterior. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. inv. partea I-a.C.R. inter alia. în mai 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. doc. președinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă (1962-1965).R. (1948-1952).C.. 4048) şi activist al Uniunii Populare Maghiare la Oradea. membru al Consiliului General de Conducere al A.1984 România) – evreu maghiarofon. Ecaterina (n.Of. 293. respectiv cadru didactic de economie politică la I.C.R. a M. 297. partea I-a.G. CRIŞAN.2002 Bucureşti) - 292. membru al C. nr. 294. CRISTOFF. din 1948 secretar general al Ministerului Învăţământului Public (M. între 1948 şi 1950 (cu grad de secretar de legaţie) prim secretar al Legaţiei României la Stockholm (M. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.. al P. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 66/1962.R.291. nr.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. M.X. secţia Cancelarie – dosare anexe. VINŢE) (16. Pál Ludovic DAVIDOVICS (uneori ortografiat şi “Davidovici”)) (14.1907 – 14. 31 din 7 febr.C. inv.N. partea I-a. din partea Uniunii Populare Maghiare (1946-1948).S. 193 din 22 august 1947. E.P. partea I-a. Adalbert – ilegalist.C.V. nr. membru în conducerea U.. 7491). membru al Comitetului Executiv şi al C . în 1945 numită acuzator public pe lângă Tribunalul special al Poporului (v. 642) CZIKO.A. IV-a. (1945-1969. partea I-a.R. (mandate succesive 1946-1969). 26 din 1 febr.R. Cluj (1945-1947). inv. 91). ministru al Culturii (1953-1957). 299. 296. II-a în 1949 (decretul nr. colaboratoare la revista Femeia a F./P. Helene. al P.M. ulterior activist de partid. C.activist al P. DAN. 748). 15 din 19 ian. Laurenţiu (n. al P.F. 644). (M. CRIŞAN. ca pensionară.. partea I-a. al P. partea I-a.R.. C.S. 15 din 19 ian.F. din februarie 1948 controlor în cadrul D. DAN.1914 Constanţa – 2.R. executiv) al U. p. partea I-a. preşedinta Comitetului Central al Crucii Roşii România (1949-1951). al P. p.Of.M. 190 din 19 august 1947. A.Of. 1949. 1033).L.E. 298. partea I-a. 1949. dosar nr. deputat M. dosar nr. 15 din 19 ian. a M.C.R. (M. Pavel (n. H. secretar pentru probleme organizatorice al comitetului orăşenesc de partid Bucureşti (1951-1953).D.R./A. iar ulterior în centrala M. deputat de Bihor. Frieda . prin Decretul nr. fiul lui Lazăr) (17.Of. cancelarie.C. respectiv vicepreședinte al Consiliului de Stat (19651969). fond 495 (“România”). ilegalist.VIII.U.din 1947 controlor economic în cadrul D. SCHNEIDER) . cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. decorată. 4). Constanţa (n.. fd. 295. (1959) şi referat de cercetare la fd. decorată. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a.D.

U. Hari (n. partea I-a. 1949. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. C. de pe lângă Consiliul de Miniştri (1948-?) (Nikolić f. Natalia – până în februarie 1949 şefă de serviciu în cadrul Direcţiei Literare a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.A. 8-11. 22 ian. Ed.G. ff. 32 din 8 febr.Of.Of. 285 din 12 dec. 314. 273 din 28 nov.I. nr.. C.I. 1945. DELEANU.G. 1949. DAVIDESCU. nr. partea I-a. p.IX. speculându-se că ar fi fost spion occidental (A.300. 309. nr. nr.Of.). 148 din 30 iunie 1948. informator al Securităţii între 1948 şi 1989. Villy . decorat prin Decretul nr. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătasei din cadrul Ministerului Industriei (M. (?) DEMETER. 1035). al P. nr.2011 a fiului său. dosar 29/1957.Of. p. Ilarie . de Stat pentru Literatură Politică. 305.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 312.Of. DASCĂLU.C.R.. 1964. 15 din 19 ian. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. DAVIDESCU. Şandor (alias Alexandru) – colonel magistrat. p. Avram – din 1949 şef de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. 804 din 21 dec. DENEŞ.L. 642).1903 Iaşi – 16. Mişu . 52 din 4 martie 1945.Of. partea I-a. 306. DAVIDOVICI. p. 1945.E. Mihail .Of. Lucia – din iunie 1948 şefă de birou în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. pp.C. nr. Barbu – după război (până în februarie 1949) prim secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.şeful serviciului Cadre din cadrul D. dosar 51/1949. 119 din 28 mai 1947. p. 5464).Of. a M. partea I-a. 304. Oprea 2002: 303. 118-121. sinucis în 1959 în circumstanţe neclare. Idel . (1952-1953). Solomovici 2001II: 118. O. tatăl fostului prozator Doru Davidovici (1945-1989) şi al scriitoarei Victoria Dragu (n. p.C. (?) DEBU. DAVIDESCU. p.Of.membru în conducerea centrală a C. 32 din 8 febr.A. nr. 10381). Ivan Alexandru (16.. partea I-a. 1134). decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 35 din 11 febr. nr. 1654-5).după război şef de serviciu în centrala Ministerului Muncii. 307. DAVID. 1123).P.Of. Constantiniu 2003: 90 ş. 10872).Of.1928 Timişoara – 16. partea I-a). 28 din 3 febr.R. Moriţ Davidovici) (21.2011 Berlin) (fiul lui Ignatie şi Elisabeta) – evreu maghiarofon. partea I-a. p. 1949. 15 din 19 ian. p. p.) . 1947.P. 4252). Rudolf . 642) DAVIDOVICI. DASCHEVICI. M.2). 1957).în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.a. nr.C.E. 315.I.Of.u.G. nr. însărcinat cu afaceri al Legaţiei Române la Tel Aviv (1949-1952). membru de partid 52 .Of. S. 1213. Otto – în 1947 era referent titular în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1949. nr. partea I-a. DAVID.N. (M.R.F. 303. partea I-a. nr. 1944). partea I-a.II. apoi jurist în cadrul CENTROCOOP (cf.XI. Pacepa 1999: 90.D.D. nr. fd. DAVID. P. 1949. 1905 Houston. partea I-a. respectiv Relaţii Externe. 187). p.Of. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.din 1947 controlor în cadrul D. 301. ff. IIIa. comunicare personală din 14. 308. autor al cărţii Despre limitele şi contradicţiile utilizării tehnicii în capitalism (Bucureşti. Paul (n. Asistenţei şi Asigurărilro Sociale.. a III-a (Deletant 1999: 248. 313. DAVIDESCU. (1948-1949).1977) .director adjunct al Centralei Industriale a Mătăsii (1948-1949) (M. 311. partea I-a. 10092). 4257). Ovidiu . Balas 2008: 367-8. p. Harry GREENBERG) (n.E. DECEANU.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.R – secţiile Propagandă şi Agitaţie. nr. p. de Luptă pentru Pace al R. 264 din 14 nov. director la Direcţia Administrativă în centrala M. membru al completului de judecată în procesul Pătrăşcanu în 1954. 119 din 28 mai 1947. Peter Dan (şi comentariile lui Fred Simescu) 2011. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 310.C. partea I-a. M. N.I. 184 din 11 august 1948. nr. partea I-a. 302.V. 1949.

nr. 81. 1949. dosar nr. etc. Ştefan Tătaru. H. partea I-a. fiul lui Maier şi Şeila) – din ian. până în 1968.XI. apoi însă concediat la protestele unor foşti deţinuţi politici.pdf) 82 V. 1229/6. Totok 2008: 75.jewishfed. Max Demeter Peyfuss. Tiberiu Olah. 12. Lazăr (n.316. unde întocmea la Chişinău. din 1945. Solomovici 2003: 88). nr.Of. iar apoi şeful Secţiei Inventar şi Control Gestionar. Belu Zilber (Andrei Şerbulescu). 1946.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CD%5CD+02. nr. Constantin Chiriţă. a II-a. Paul Schuster. fond 495 (“România”). racolat în timpul scurtei sale detenţii din 1947. 157 din 4 mai) cu ordinul “Steaua R. pentru scurt timp secretar literar la teatrul de păpuşi din Cluj. menţionat ca director în anii ’50 al Editurii de limbi străine (Kuller 2010: 190. al 78 V. apud Duţu & Botoran 2003 I: 171). 190 din 17 aug. Bălţi – 8. inv. jud.1913 Ciuc – VIII.fost student la Medicină la Iaşi şi ilegalist comunist (cu stagiu recunoscut din 1938). Titus Popovici. 1133). Alina Derevici (n.ro/fcer/public_html/downloads/carti/FEDROM. Emeric (3. activat ca lector de editură şi redactor de ziar.pdf. etc.romanianjewish.1920 la Craiova.rfi.M. Francisc Munteanu.R. 79 V. destinată deţinuţilor politici. DEUTSCH. refugiat în URSS în 1940 (urmărit fiind de Siguranţă). iar începând cu anii ’70 până în anii ’90 publicist şi traducător la diverse edituri (Meridiane. Nicolae Breban. i-a “turnat” de-a lungul timpului pe Paul Goma. Richard Wurmbrand. http://mobil. fişa matricolă penală la adresa http://86. Heinz Galinski.125. p. 8966). care îi reproşau participarea la reeducările din penitenciare79.125. emigrat în Israel în 1970. Déak Tamás.IV. ca figură de marcă în istoria comunităţii (FEDROM 2008.17. Monica Lovinescu. (1951). Univers. Mihai Gafiţa.ro/articol/stiri/politica/securitatea-ivan-denes. ulterior directorul Spitalului nr. apoi colonel în Armata Roşie. Paul Anghel.1968).17.2008 Bucureşti82) – activist de partid. DEREVICI..R. DERERA. 81 Contrastant reputaţiei infame a soţului.C. DEUTSCH.N. respectiv divizia “Tudor Vladimirescu”.Of.N.. Oskar Pastior. când se pensionează.36/fisapenala. respectiv http://tismaneanu. 1224). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.până în febr.+Deac+-+Dinau%5CDenes+Ivan+I%2FP1300479. 948.C. “listele de executări” ale românilor indezirabili pentru noua putere bolşevică (Arhiva M.) (fişă de cadre la secţia Economică a C. Lucian Grigorovici. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. angajat chiar pentru scurt timp la Europa Liberă. apoi în Germania în 1971.S.” cls. Politică.E.C. partea I-a. 9 Bucureşti (1948 . este asumată de către F. dr. Siegler) (1899 -1985). soţia sa. 2010).%20Deac%20-%20Dinau/Derera%20Lazar%20M/index. 1949 inspector la Direcţia Aşezăminte Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. apoi traducător şi regizor de filme documentare.1977 Bucureşti) .u. arestat în 1973 şi condamnat pentru sabotarea economiei naţionale într-o afacere încheiată cu o companie din Tel Aviv80. Solomovici 2004: 570 şi 2003: 340 ş. Petre Stoica. al P. 53 . condamnat în 1958 la 20 ani închisoare pentru înaltă trădare 78. http://www.IV. ff.JPG. colaborator zelor al Securităţii. p.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/D/D%2002. 155. Gáspár Miklós Tamás. vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Stat (v.C.anii ‘60). alături de Carol Steinberg şi Etea Diner. generalul Ştefan Kostyal. 32 din 8 febr.VIII. fd. 1949 cu funcţie de conducere la Oficiul Administrativ de pe lângă Preşedinţia M. 162-172 (ortografiat “Dorevici”). Costel . 318.com/2011/04/20/papusa-papusarilor-destinulintortocheat-straniu-si-nenorocit-al-lui-ivan-denes-i/. Nadia Pohne.A.Ap. 80 Vezi fişa sa matricolă penală din 1974 de la Penitenciarul Aiud la http://86. Ipolit81 (13. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. în 1946 încadrat retroactiv în forţele armate ca maior medic cu vechime din 15 august 1945.php (accesat dec. 225.C. 319. în cadrul căruia fiinţa şi celebra secţie “0 – zero”.R. după război inspector general sanitar în centrala Ministerului Sănătăţii (M. dosar nr.wordpress..1897 Cucioaia. Kuller 2008a: 122-3). Tismăneanu 2008: 71. delegat director al Diviziei Administrative. eliberat în 1964. Gh. din ian. Necrologul său în Realitatea Evreiască la http://www. 1947 prim secretar la Prezidiul Marii Adunări Naţionale. decorat în 1971 (Decretul nr. 317.org/db/pdf/nr302_303/pagina24.VI. Gerhard Möckel.

Of.Of.Of.Of. 1947.php.III. DLUGACI. Solomovici 2004: 281-3. 321. 1948. Sâmpetru German. PŞAIT) – din 1946 secretar cultural la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea a Ministerului Informaţiilor (M. nr.E.E.C. 40 din 19 febr. internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka în timpul războiului. pp.B. Nicolae 2011: 159). 84 V. E. inculpat în dosarul Prod Export – Italia din 196184. nr.C. Andreescu. apoi. 330. 645). 22 (20 aug. 326. p.I. 225. după război în contenciosul Ministerului de Finanţe. 737).Of.F. inclusiv menţiunea despre Dindere. p. 1654-5) 83 V. 200 din 1 sept. fond 495 (“România”). partea I-a.C. DIKMAN. p. DONATH. Mihăilescu 2006: 378. fondatoare şi membră în conducerea U. Ivan . DOZSA. 327. nr.Of.2008.a. după război iniţial membru al comisiei de verificare a gestiunii Camerei de Muncă Arad.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Varga 2003a: 664-5. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 1857. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.I. Şt.” clasa a V-a (M. u.C. 11711). 323.Of. DEUTSCH. 328. p. 1949. M. I. 4423). partea I-a. partea I-a.R.A. partea I-a. 1945. din nov. nr.125.R. în Bucureşti (M. nr. jud. nr. membru supleant al C.1909. 54 . inv.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.C. 1949.%20Doma%20-%20Dragomiroiu/Donath%20Pavel/index. 325. partea I-a. 322. (succesiv între 1961 şi 1975). Nastasă. DEUTSCH. nr. 1899 Soroca) – ilegalistă. (dosare anexe. Mehedinţi – XII.shtml.G. 641). 1948): 3). şi Kuller 2010: 190). 380. DIAMANT. aflată în atenţia Siguranţei în 1941 (poziţia 302 în lista de “comunişti categoria A” (cu prenumele “Eva”).A. Renée . 15 din 19 ian. a III-a. partea I-a. Gheorghe (23. p.A. 127 din 3 iunie 1948. al P.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.R. 324. 3713). 1949.I. p. 7950).avocat. în arhiva Open Society Archives. DIAMANSTEIN. 25. Arad) (fiul lui Iacob şi Margareta) – fost ilegalist. (M. Pavel (n. 259 din 7 nov. 7038. cu Bernard Dlugaci. nr. 4847).org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. a M.Of. p.N. 329.R. 24 din 30 ian.P. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. nr. (întocmit 1955). Zoe (zisă “Zebra”) (n. cu dosar de cadre la secţia Organizatorică a C.08. partea I-a. nr. Emanoil (n.E. Craiova) – “of Jewish origin” cf. la http://www. P. la rândul său ilegalist DOBREANU.Of. III-a. Lea . 52 din 4 martie 1945. 195 din 24 august 1948. 1196 – pentru schimbarea numelui. 114 din 19 mai 1948.1921 Vânători.R. al P. în iunie 1948 transferat de ministrul Justiţiei la contenciosul Ministerului Lucrărilor Publice (M. apoi director al firmei “Prod Export” din subordinea Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. 15 din 19 ian. p. din mai 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. pp. nr. în august 1948 numit director general al nou-înfiinţatei întreprinderi de stat “Alimentexport”. 25/1954)) (v. partea I-a. fişa matricolă penală la http://86. Basile –controlor în cadrul D.G. apoi al regiunii Oltenia pe parcursul mai multor cincinale. partea I-a. a M.Of. p. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. 106 din 12 mai 1947. decorat prin Decretul nr. DONEA.din 1947 controlor în cadrul D. p. nr.320. 13). prim secretar al PMR al raionului Segarcea (1960-1965). Ignat . partea I-a.17.C. (1945-1948) (Mâţă 2007: 247.C. Radio Europa Liberă (10 august 196583). dosar nr.R. (?) DINDERE.S. partea I-a. Tatiana . B. (1947-1948) (M. 1946. 1945 încadrat consilier tehnic în administraţia centrală a C. 643). (1965-1969). căs.osaarchivum. deputat M.I. Cosma 1994: 268. 15 din 19 ian.C.C.Of.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. doc. Marcel . Stenograma emisiunii dedicate Congresului partidului din 1965.Of.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/D/D%2004. partea I-a. după război activistă de partid.

S.) din Bârlad (Zahariuc 2012). 336.jurnalul. partea I-a.I.html. şi http://www. 1945). (?) DUDUMAN.C.N.wolterskluwer. 5784).C.R. iar apoi promovat inspector în cadrul D. Lupu (2011) ş.C.R.aspx?DocumentId=27874.. respectiv (D. decorat cu ordinul “23 August” cls. (M. DUMBRAVĂ. 1941.R. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. nr.Of. Vaslui A. Tutova. al P. aidoma tuturor rezerviştilor evrei. Cosma (1994). 337. partea I-a. p. al P.A.C.] – din 1947 controlor economic în cadrul D. n.R. membru în conducerea U. nr. 334. Carenina ŞRAGHER. şefă de secţie la C. DUNĂREANU.controlor (până în febr. de Solomovici (2001II: 44). inter alia. 200 din 1 sept.F.Of. 7951). nr. III-a în 1964 şi cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. ECONOMU. 335. la Budapesta. respectiv secretar la prezidi ul M. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. fişă de cadre la secţia Gospodărie de Partid a CC al PMR în anii ’50.F. p. 132. a M. (M. nr.ro/DocumentView. fond Comitetul judeţean P. Leopold . Harry MENDELSOHN) – medic M.ro/special/special/am-adus-cenusa-lui-alexandru-draghici-in-romania-ascunsa-sub-banchetamasinii-print-73463. 340. EBNER.C.N. 7590).Of. M. p. DRUCHMANN. CZIKO. fiica lui Lazăr.C. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. nr. 1626. nr. DRIMMER. David [Druckman?. nr. între 1944 şi 1953. 7491).331. al P. ilegalistă. partea I-a. Menyhest . 1948. în 2004.R. partea I-a.org/ro/mosteniri_ale_culturii_iudaice_03_11_13. la Legea nr.C. Vilma (n. 275 din 27 nov.?) – soţia general-colonelului Alexandru Drăghici. numită membru în conducerea Uniunii Sindicale din Industrie şi Comerţ (U.E. N. 1948). dosarele 2.C. membru în Colegiul Ministerului Sănătăţii şi chiar adjunct al ministrului în guvernul Gheorghiu-Dej.C. deţinută timp de aproape un an în perioada războiului.1896 – 1978 Bucureşti) (fiul Carolei Erlich) – doctor în agronomie (1930 Montpellier). p.M. 86 V. partea I-a.C. Ştefan – secretarul Comisiei de Control a P. fiica lui Daniel)87 (1906-1995) – originară din Bârlad (profesoară de limba română) (cf.a.Of. III-a în 1971. selecţioner al echipei naţionale de fotbal (1939-1940).C. 87 V. (1945-1948)..I.romanianjewish. DRĂGHICI. a M.G.N. (1955-1960). v. şi Ion N. 88 V semnătura ei în calitate de secretar al prezidiului M.din 1947 controlor în cadrul D. 10496. 333. 85 Ceea ce neagă identitatea ei evreiască. încă în viaţă în 2004. Virgil (23.în martie 1945 reîncadrat în D.J. p. 45 din 24 febr.I. p. în 1941 radiat din registre pe motive rasiale (prin decret individualizat.C. (întocmit 1953) (inclus în Kuller 2008a: 437). ulterior transferată ca instructor al sectorului Agitaţie din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. C. 55 . 1947. DRĂGAN.A.3 şi 4/1945).R.G. membru în comisia de editură din cdrul Direcţiei Studii a Ministerului Sănătăţii în 1948. 339.G. propriilor declaraţii în faţa organelor de anchetă s-ar fi convertit la creştinism cu prilejul căsătoriei din 1942). în 1945 responsabil cu organizaţiile de masă în cadrul comitetului judeţean P.R. 289 din 5 dec.A.I. Tutova. (1954).n. 190 din 19 august 1947.Of.C.Of. 1654-5) DRIMMER. III-a. Martha (n.A. susţinută totuşi. a M. 1947. secretar general al Ministerului Agriculturii (şi Domeniilor) (1945). al P. după august 1944 redactor la Bârladul Cultural şi membru de partid. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. 52 din 4 martie 1945. de formaţie croitoreasă.html.G.R. după război membru de partid.E.. Horia (n.C. mama nefiind evreică85) (1918 Bucureşti .I. partea I-a. reîncadrat ca locotenent de artilerie (r) în Forţele Armate (ian.C.E. M. partea I-a. conform unui interviu acordat de fiul său Jurnalului Naţional86. Nina (n. pp. 19 din 13 iulie 1949 la http://freelex. 338. http://www. după 1945 membru 332. Mart(h)a KAJESCO) – originară din Braşov. încă în viaţă. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. ilegalistă. în Comisia de Control a Partidului.M.R.C. 158 din 12 iulie 1948. David .Of. C.88 (v.R. director la Sportul Capitalei în anii ’30 şi şeful rubricii Sport la Curentul. M. pe care l-a ajutat în 1991 să fugă la Budapesta pentru a se sustrage anchetei. Oprea 2007: 64. (M.XI.

Of. p.R. nr. EHRENFELD. 225 din 28 sept. EFRAIM. 576).C.C.E. 79 din 3 apr. nr.I. ulterior vicepreşedinte al Comisiei de Stat a Planificării (1948-1952) (menţionat în memoriile lui Vladimir Trebici). 126 din 6 iunie 1947. 1948. 345.1911 Galaţi) – membru de partid din 1945.E. eliberat în 1964 şi reabilitat.F. 343.A. (1967-1974) (A..Of. 42/1976 (Solomovici 2004: 281-2. 84 din 9 apr. 3806). 186 din 13 aug. (M. 229 din 4 oct.C.din 1947 controlor în cadrul D. 1946. p. 1945. secţia Cancelarie. 105 din 12 mai 1945. nr. 289 ş. partea I-a. 1949. 8971). administrator de control la ţesătoria “Isac Henrich” din Cluj (M.Of. EHRENFELD.N. Samy (n. 350. 1947. 79. M. Ecaterina – deputată supleantă de Arad. partea I-a.R. 748). 16 din 20 ian. nr. Nastasă. 10582). EDELMAN. partea I-a. p.R.Of. nr. a M. EDEL. C.E. Ioniţoiu 2000 III:205).Of. partea I-a. p.Of. partea I-a. “Exportlemn” din Bucureşti. 7461). nr. 1952. 3000). Andreescu. Martin . 1966-1967). p. M. C. ulterior membru în conducerea S. dosar nr. Bihor după război.C. partea I-a. 194 din 25 aug.Of.G. partea I-a. partea I-a. a M. 4255. 1948. B. 210 din 10 sept. Rudolf – după război secretar general al Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării (1945-1948). partea I-a. EDELSTEIN) – din 1945 prim-consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. 267/1945.. EIBL.Of. Ludovic – după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. apud Solomovici 2001II: 104). nr. 18 (14 iunie 1948): 6).Of. menţionat la conducerea sectorului 56 .R. EHLING. 1947. din partea Uniunii Populare Maghiare (19461948) (M. nr. Osias . partea I-a. ulterior secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului (ian. 119 din 28 mai 1947.Of. consilier tehnic al C. arestat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari M.B. pensionat la 1 mai 1947 (M.Of. anexa la dosarul nr.G. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. secţia Cancelarie – dosare anexe. p. iar în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. p. p. nr. partea I-a. 204 din 5 sept.XII. în mai–iunie 1948.Of. al C. 346.S. fd.Of. M. din 1947 consilier administrativ în centrala Ministerului Finanţelor (M. din 1948 director coordonator al întreprinderii de stat “Agro-Export” din subordinea Ministerului Comertului Exterior ’50. 662).C. partea I-a. 62 din 15 martie 1947. sub acuzaţia de subminarea economiei naţionale.din 1947 controlor în cadrul D. 349.Of. al P. cu drept de semnătură (M. consilier tehnic al F. în perioada interbelică locuia în Bucureşti. 1948. N. 347. p.A. fondator şi director al cotidianului Sportul Popular (1945-1946).Of. 287. p. 1261). p. p. menţionat şi în declaraţia lui A. partea I-a. Marcel . 26 din 1 febr. din 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.. nr. partea I-a. implicat în uciderea mamei lui Ştefan Foriş. Zoltan – ilegalist originar din Oradea. 37 din 14 febr.C. 10 din 13 ian.341. Augustin .u. director al Centrului de copii şi juniori “23 August” (1962-1966).D. 1948.din 1948 contabil în centrala Ministerului Silviculturii (M. 4534). partea I-a. 7666). p. inv. H. Mauriciu (n. nr. partea I-a.B.C.I. nr.C.Of.C.I. 342. p.Of. al P.C. decorat de două ori de către fostul suveran Mihai: în 1946 cu ordinul “Coroana României” în grad de comandor (M. 1948. 1948. un “Zoltan Eidlitz” era numit controlor contabil la nou-înfiinţata întreprindere de stat “Petrolexport” (v. p.L.. 1948) (M. ulterior traducător la diverse edituri până în anii ‘70. apoi şeful Direcţiei Cadre în Ministerul de Finanţe între 1948 şi 1952 (arestat ca apropiat al lui Vasile Luca (Solomovici 2004: 31. partea I-a. EGHER. nr.S. p.C.I. M. 348. nr. preşedinte al federaţiei Române de Fotbal şi în paralel selecţioner (1946-1947). (M. partea I-a.în 1946 numit de C. 78 din 4 aprilie 1945. 12. eliberat în 1954). nr. M. 1946. nr. secretar de cadre la comitetul judeţean P.Of. 2758). 8072). 11 din 14 ian.I. 192. 76 din 30 martie 1946. 6683). pe str. nr.C.R. / Steaua Bucureşti (1953-1957. Stelea nr. 3188).E. cu referat de cercetare la fd. 1947. p. EDELSTEIN. 3. nr. 344. p. Zisu acordată organelor de anchetă la 24 ian. 3293. nr. p. EIDLITZ. partea I-a. 1947.C. Varga 2003a: 664-5. 334 şi nr.

. inv. inv. partea I-a. al P. p. EISIG. 25 din 31 ian. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Elsa Cecilia – din ianuarie 1949 referntă stagiată în centrala Ministerului Comerţului şi Alimentaţiei (M. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. inv. apoi al Comitetului Director al Asigurărilor Sociale (1949-1952).Of. partea I-a. nr. Waldemar . cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971 (Decretul nr. 1949. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.C. partea I-a. partea I -a. 2651.E.R.C. ENESCU. 1948. nr.C. C. p.C. a M. (1947-1949). ENESCU (căs. 26582 din 14 martie 1946 a ministrului Justiţiei în M. Eugen EBERVAIN89) (n. 1963). nr. 619). partea I-a. 14 din 18 ian. p.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. p.G. 69 din 22 martie 1946. 804 din 21 dec. p.Of. 1952) şi respectiv Propagandă-Agitaţie ale C. etc.R.. 356. pp.Of. 196 din 25 aug. 616 din 23 oct. 79. ELI.C. 15 din 19 ian.R.Of. în 1979.după război controlor în cadrul D. M. nr.C. Sabina (n. Beno – în 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Pielăriei (M. numele dactilografiat în unele documente ale partidului “Ieşeanu”)) (31.Of. 32 din 8 febr. 1948.Of. nr. p. M. partea I-a. ENGLER. preşedinta C. 641). 364. apoi referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 225. Eugen (n. 24 din 30 ian. Andrei (n.R. membru iniţial al Consiliului General provizoriu (M. 7032). 89 90 V. 363. ocupând multiple funcţii (e.R.A. ESCHENAZ.. nr.).în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. III-a (Decretul nr.2). Etty .C. 15 din 19 ian. 707).C. 1949. partea I-a. 1948.g. 508).1987) – ilegalistă (membru de partid din 1922/4). ulterior în cadrul Oficiului Administrativ (M. Şima-Brana LÖBELSOHN / LEIBELZON90. 1949.C.C.C. Paul ..Of. 1123.Of. al P. 157 din 4 mai 1971) şi respectiv la pensionare. 1949. p. p. ENESCU. u. ELIAS. EŞANU. “dosare adiţionale”). cu ordinul “23 August” cls.847 din 23 august 1948 în M. p. 1654-5) ERBLICH. cu referat de cercetare la fd. p. 353. Haim Ber – după război arhivar la Direcţia Aşezăminte Culturale.Of. partea I-a. IV-a. M. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. E.. apoi. nr. 352. II-a.1899 Iaşi – 24. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. inv.a. Iulius – din 1945 şef de secţie la D. 225.E. nr.până în febr.D. 299/1952. partea I-a. 1949. Stela – ilegalistă. 1949. nr.R. p.a. în 1945 în activul central al P.E.P. (1952-1957) şi ministru al Prevederilor Sociale (1953-1954). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr.G. nr.Of. 357.351. FABER. nr. partea I-a.Of. până în febr. anexa la dosarul nr.I. după război activistă a partidului. Vezi decizia ministrului Justiţiei nr. cu George. 355. decizia nr. începând cu 1957 şi până la sfârşitul anilor ’60 director general al întreprinderii Maşini Export. 358. 203 din 2 sept.VII. FRIEDMAN) – inspector general adjunct în cadrul D. Daniel . partea I-a. în anii ’50 la Consiliul Central al Sindicatelor.F.” cls. 3293. 1677. nr.VIII.1914 Fălticeni) – în anii ’50 cadru didactic la Facultatea de Tehnologie Mecanică a Institutului Politehnic Bucureşti. 7082). 1964. partea I-a. 17 din 21 ian. căs. şefa secţiei cadre la şcoala de partid. nr. 949).) cu fişă de cadre la secţiile Organizatorică (1951. partea I-a. fond 495 (“România”). doc. p. subordonată M. 644). 1948. 173 din 31 iulie 1947. nr.P. p. p. fond 495 (“România”). nr. 362. secţia Cancelarie – dosare anexe. al U. industriei laptelui după război (Nikolić f.G. 359.Of. 1949. nr.I.R. 360. 194 din 23 aug. (1947-1949). 7313. EMILIAN. ELINESCU. (dosare anexe.VII. 354. 532). 1123).C.N. 1949 secretar de presă la la aceeaşi direcţie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a. partea I-a. 361. 23. 52 din 4 martie 1945. dosar nr. al P.Of. Benedetto Georges – secretar adjunct al Prezidiului M. 57 . 1949. 9/1988.C.Of. (1955). C. 15 din 19 ian. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. H.F.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 738). 6781. Marie-Liese . 32 din 8 febr. 641). a M. nr.Of. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. p.R. FABIAN.

în 1939 înregistrat ca student la Drept la Facultatea din Iaşi. după război angajat în M. nr. Simon (n. 5784.Of. Bercu (n. 93589 din 11 oct.S. Hersch FEINER) (1899-1968) . Avram (n. p. 1957-1961).. în 1940 propus spre internare în lagărul de la Miercurea Ciuc. 1947 în M.C. n.. 662). 97). a Întreprinderilor Prelucrătoare de Materiale Plastice a Ministerului Industriei (M.A. Nastasă şi Varga 2003a: 396. S. Calafat) (inclus cu prenumele “Simion” în Kuller 2008a: 438). şef al Legaţiei Române din SUA (până în 1954).I. avea să fie pus sub acuzaţia de deconspirare a unor secrete de stat (v. nr. reporter la San Francisco Chronicle. 16). M.R. M. în timpul războiului şi revenit în ţară în august 1944. 8598 – când încă nu îşi românizase numele. în unele documente pseudoromânizat Solomon) – ilegalist. 1948. nr. nr. Harry (n. n.1919 Craiova) – ilegalist. Balaş 2008: 235-7.D. în 1950 trimis ca medic în războiul din Coreea. Andreescu.R. 83. Adalbert . 367.XI. III-a în 1949 şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 61 din 15 martie 1945. în 1942 refugiat în U. 254-5). FLORIAN. (1939-1944).4. cu prenumele nativ Şloim. III-a în 1971 (v. nepoţii săi sunt Steve Făinaru. Moise (n. 737). partea I-a.. Cetatea Albă.I.Of. p.C. ilegalist cu stagiu recunoscut din 1934 (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 372.. Trimis Extraordinar şi Ministru Plenipotentiar al R.C.Of.T. 1946. III-a. Simion I. Avram-Alfred Fechner. 33. 1946 în M. (dosar 30/1947). decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. inv. 92 V.E. 1915.1911. partea I-a. de profesie medic. a M. p.R. Rafael – din 1948 director adjunct al D. p. nr.C. 8. partea I-a. 371. (1946-1952) şi deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952. 370.. p. p. reporter la Washington Post şi câştigător al Premiului Pulitzer în 2008 şi Mark Făinaru-Wada.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. după război numit. 368. partea I-a.Of. FARLADANSCHI. 225. 16 din 20 ian.G. 115. la începutul anului 1952. (M.originar din Iveşti (jud.430 din 11 nov. FELDMAN. şi dosarul său de cadre de la secţia Relaţii Externe a C.Of. decizia ministrului Justiţiei nr. după alte surse 20 nov.E. nr. FECHNER91) (n.până la 1 octombrie 1947 controlor al D. 58 .S. 256 din 5 nov. al P. de profesie tipograf (cf. rapoartelor Siguranţei din 1941). p.1919 Bucureşti) . 47.Of. 369. 26. 24 din 30 ian. 12626. 71 ş. în caracterizarea unui coreligionar.u. doc. apoi activist al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. la Budapesta (19481956). deşi membru al diasporei.R. Solomovici 2004: 577. respectiv M. Egon Balaş.S.E. 373.Of.I.C. partea I-a. Jiu. 1947. FAIBISCH92) (n. partea I -a.E.A. I. consilier juridic în cadrul C. în ianuarie 1948 revenit ca inspector în centrala M. 1268. 91 Vezi schimbarea numelui prin decizia ministrului Justiţiei nr. fratele poetului Dan Faur (n. 1947. din 1954.C. 20. emigrat în SUA în 1929. partea I-a. partea I-a. 70. ulterior jurnalist la ziare pro-comuniste din Michigan şi apoi Detroit (Românul American).P.C. de partea comuniştilor din Nord. FARCHI. 1976). 1914) – fost ajutor de croitor. şeful Direcţiei Economice a M.C. 14 apr.P. deţinut comunist la Tg. 1908.I. 219 din 23 sept. al P. Simion – din decembrie 1945 şef adjunct de birou în centrala Ministerului Asigurărilor (M. Constantiniu 2003: 16. Rosen 1990: 66. 1949. Galaţi). Abraham FARCHY) (în unele documente oficialde cu prenumele Aurel) – 366. p.365. 113. nr. Iaşi. secretar U. “un evreu obraznic şi fără scrupule” (Solomovici 2003: 139). p. dosar nr. Vapniarka şi Caransebeş. 1947.III. FĂINARU.Of. 9859. Iacob (n. la întoarcerea în ţară. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 9340. după război secretar general al C. FARU. 137. nr. 283 din 6 dec. 6292). 158 din 12 iulie 1948. 175 din 31 iulie 1948. până în anii ’70 activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România. aflat pe lista probabililor agenţi sovietici transmisă lui Emil Bodnăraş în 1945. apoi. 32. partea I-a. nr.Of. fond 495 (“România”). FAUR. (?) FEDER. originar din Cluj. 240 din 17 oct. FECHNER. conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (1953-1955).C. apoi transferat în Ministerul Industriei. implicat într-un incident controversat urmare a căruia amicul său.

III-a. 179 din 5 aug. p.E. Leopold S. nr.R. 190 din 19 august 1947. FELNER. partea I-a. nr.A. cu referat de cercetare la Fd. 1946.R. M.1919 Oradea) – ilegalist.Of. p.R.R. 225. I-a (Decret nr. 203 din 3 sept. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of. Alexandru . (vezi de ex.374.D. 255 din 27 oct.I. (dosare anexe. 1948.din mai 1945 secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v.I. membru P. FILDGUT.E. partea I-a.Of. Ilie – şef de serviciu în cadrul Ministerului Învăţământului. Ştrul . 38 din 27. după unele surse ar fi fost propus fără succes lui Petru Groza spre cooptarea în guvern (fapt care i-ar fi atras celui din urmă acuzaţia de antisemitism din partea lui A.VII. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. nr. 3904).” clasa a V-a. ulterior preşedinte al Comisiei Superioare de Epuraţie de pe lângă Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti. 47/1956.1900 la Bacău. GRÜNFELD) (n. din 1946 transferată şefă de secţie la Direcţia Cinematografie a Ministerului Informaţiilor. după război membru al Comisiei de Control a Partidului (1945-1950) şi apoi director de cadre în Ministerul de Externe (1950-1952-?). 201 din 31 aug. membru al C.1908.. Alfred .R. 1191). în anii ’70 menţionată în cadrul I. 1946. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. apoi secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului (M. III-a (Decret nr. p. 6598). 645). nr. nr. inclusiv pentru nume. H.S. al P. FERMO. 157 din 4 mai 1971) şi în 1979 cu ordinul “23 August” cls. 377.C. Alexandru . 9576). p. după război 59 . FILIP. ulterior emigrat în Israel. n.Of. 28. C. Eugen . p. (facţiunea procomunistă a lui Rădăceanu) şi membru al Uniunii Comunităţilor Evreieşti din Vechiul Regat (1945). 1941.X.E. 15. V.R.C.C. partea I-a. ?) . partea I-a.d.G. 501. 384. partea I-a. Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. arestat în 1952 (deţinut la Penitenciarul Piteşti). (zis “Poldi”) (n. 119 din 28 mai 1947.1979). membru P. a folosit şi pseudonimul “Haia Ita Rozenthal) (n...L. nr.C. nr. 9692).director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. 380. partea I-a. in v. 381. inv. FELIX. p.Of. Gheorghe (“Georges”.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 141 din 24 iunie 1947. în 2005 încă în viaţă. Zissu (Solomovici 2003: 161-2)). 107 din 15 mai 1945.D.C. nr. partea I-a.în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei 375.N. 6474).P.M. 378. (M.C. FELLER. Ida (în acte: Idaşe Sobla FELICS. în 1946 mai întâi secretar general al Ministerului de Război (M. partea I-a.avocat. p. 873 din 20. FILDERMAN. 15 din 19 ian.C. absolvent de Politehnică în Franţa. partea I-a. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. implicată în proiectele comunităţii evreieşti din Bucureşti (asistenţă socială).Of. Băeţelu?) – în anii ’50 funcţionar în centrala M. din 1931 (după alte surse din 1924). al P.Of. a M. inv. 1947. cu Annie.).C. Iaşi) – ilegalistă. 3809). 17 din 21 ian. nr. 1949.S. M.E. eliberat în 1953. 3293. p. 5140. 153 şi 155 din Fototeca online a I.Of. M.Of. partea I-a..I. 382. 912).VIII. voluntar în Spania. M. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. p. 98 din 27 apr. 1948. 10/1954. nr. FETCU. decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu ordinul Muncii clasa a III-a. 16. partea I-a. 1945.C. FENYO. deputat de Bacău în Marea Adunare Naţională (19461952). pensionată în 1959. membru în maquis. dosar nr. 32 din 9 febr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. 7491). 379.1949). cu fişă de cadre la secţia Relaţii externe a C. anexa la dosarul nr. FIEDLER. FELDMAN. 383.Of. p. fiul lui Samoil şi Debora – d. din ianuarie 1947 cu aceeaşi funcţie la Direcţia Radio (M.Of.XI. M. nr. nr. 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. dosar nr. p. 376. partea I-a.Of.C. nr. fond 495 (“România”). Alice (n. căs. p. nr. 42).R. Sofia – în 1945 încadrată ca şefă de birou în centrala Ministerului Afacerilor Străine.din 1947 controlor economic în cadrul D. 4255. şi A.

partea Ia.C.C.S. respectiv cadru 93 94 http://tismaneanu. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls.. p. 389. C. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr. 803 din 21 dec. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern.D. FISCHER.C. 10092). 392. nr.com/2011/08/28/11132/.osaarchivum. 74/1978. 16 din 20 ian. 2308. anexa la dosarul nr. nr. 36/1952). nr. a IV-a.I. 70/1956 FISCHLER. inv. nr. 179 din 5 aug. I. FIS(C)HERMAN. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu.C.C.. cu referat de cercetare la fd.Of. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.M. C.E.. 24 din 30 ian. 388. 2066 din 20 oct. 1947.C. nr. Faibiş (n. nr. partea I-a. p. FINKELSTEIN. partea I-a. partea I-a. III-a. 393.1985) – ilegalist (din 1932). FITZNER. decorat prin Decretul nr.director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60.P.G. M. 1949. nr. M. al P.E. fond 495 (“România”). Surica FISCH) – din iunie 1948 şefă de secţie în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. Leon . inv.C. şi deputat al Marii Adunări Naţionale (1946-1948-1952).E.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. M. Ivan Kain – în 1957 director general în cadrul Ministerului Industriei Alimentare şi membru în Consiliul Central al frontului Democraţiei Populare94. din 1948 membru P. în anii ’50-’60 funcţionar în cadrul C. inv. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.C. dosar nr.Of. partea I-a. 391. 1948.C.. 264 din 14 nov.I. M. 190 din 19 august 1947. p.P. al P.shtml. nr. 396.Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (dosar F/66 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Heinrich . 1964 cu Medalia Muncii.Of.C.Of.C. Marcel . a M. al P.G.Of. (M.Of.Of. 159 din 13 iulie 1948. 1627). nr.1910 – X. cu referat de cercetare la Fd.G. cu referat de cercetare la fd. în facţiunea pro-comunistă a P. nr.R. 1627. FISCH.R. anexa la dosarul nr. Sanda (n.după război controlor în cadrul D. M.C. nr. 1906 Roman. 390. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 149 din 26 iunie 1941. 3293. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. 120 din 26 mai 1948. partea I-a. p. respectiv “Flax”) – din 1948 controlor în cadrul D. 253 din 1 nov. coautor al lucrării Arbitrajul de Stat şi rolul lui în economia naţională a R.G.R..C. 662. 3293.E. nr. 45 din 24 febr. a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.Of. 225. 1948. partea I-a. emigrat cu familia în jurul anului 1967. cu grad de locotenent-colonel.I. 3293.Of.E. p.R. anexa la dosarul nr.D. Silviculturii şi Apelor. 6474).S. 386. 45 din 24 febr. FINKEL. 395.385. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Justiţiei. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. Sami (uneori ortografiat şi în forma românizată “Flacs”. 1948. 1948 controlor în cadrul D. David – membru de partid. decorat prin Decretul nr. p. 3.R. 148 din 30 iunie 1948. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 5464. p. 1948. 7491). al P. partea I-a. C. în Forţele Armate. director în Ministerul Agriculturii. apoi Agriculturii. V. partea I-a. Menţionat în perioada respectivă de postul Europa Liberă. 60 . (INCOMKA. v. nr. A. FISCHLER. 4611). FISCH. 136/1956.C. a M.P.. Industriei Alimentare. 1947 (M. inv. p. FIŞLER. Ghizela . uneori în varianta “Finchelstein”) – ilegalist. 394. FLACHS. (dosare anexe. partea I-a.wordpress. FINCHELSTAIN.. din febr. p.Of. 3678. secţia Cancelarie – dosare anexe. (1958).R. 5830). nr. Tismăneanu93). 738.avocat. 387. în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Uleiurilor Vegetale (M. I. prin Decretul regal nr. 9763). membru în conducerea C. Arie – inginer. p. M.C. consilier la Consiliul de Miniştri (cf. a M. Ladislau . partea I-a. p..din 1947 inspector în cadrul D.IX. David (24. transcrierea la http://www. doc. 1947.R. partea I-a.org/files/holdings/300/8/3/text/48-5-62.

C. 11029. M. al P. preşedinte al F.G.S.R. 143. apoi şef de secţie la Secretariatul general al Consiliului de Miniştri. 25/1953. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 22/1956 şi 42/1979. Jean (n.I..III.A. 1946 în M. nr.C.D. (1946-1948). fond 495 (“România”). 225.R. 1948. redactor la Lupta de clasă în anii ’60. Emanoil (n. FLORIAN. 2.P. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.VI.A. BC) . (în 1948). decorat cu ordinele “Steaua R. 1952-1953). decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.E. partea I-a. p. 404. 3905). 1945. 70 din 25 martie 1947. partea I-a. 2004: 265-6. al P. 79 din 3 apr. 107 din 15 mai 1945.Of. a M. (M. 2371). al P.P. p.108/1955). p.încadrat ca secretar cultural principal în centrala Ministerului Informaţiilor în august 1946 (M. iar din decembrie 1947 promovat şef de secţie în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. partea I-a. membru al Comitetului Premiului de Stat al R.R.E. 399. decizia M.Of. (1950-1954). partea I-a. 3293. 90).E. al U. 188 din 15 august 1946. nr.C. FLAVIAN. cu dosar de cadre la secţiile Economică (12/1952) şi Gospodărie de Partid (8/1954) ale C. partea I-a. 10731. 2006: 65. 398.Of. membru membru în C. C. p.M..C. 3. 225. 1947.M. (din 1958).R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. după război pe diverse funcţii de stat în domeniul agriculturii şi industriei alimentare. partea I-a.P.R. vechi ilegalist.C. Călăraşi – 1973 Bucureşti) – de profesie tipograf. şef de sector în cadrul secţiei Gospodărie a C. în 1948 subinspector general la Direcţia Generală a Controlului Economic (M.1916 Brăila) – în timpul războiului internat la muncă obligatorie la Vapniarka.. membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.Of.C.Of. respectiv prim-secretar al C. al P.C. al P. al F. dosar nr. 31 din 7 febr. membru în Consiliul General de conducere al A.C.Of. p. a M.M. (1949-1955). apoi secretar general (1948-1949). 111.. 288 din 12 dec.L. 402.C. după război în presă.D. (“do sare anexe” u.U. fond 495 (“România”).R. didactic (în 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. partea I-a. nr. (numit în 1950). 63). p. “Muncii” clasa a II-a în 1949 şi “Apărarea Patriei” clasa a III-a în 1949 (C. FLACHS. inv. 10158. Erwin . Jean BLUMENFELD) (n. 95 V.M. 400. partea I-a.N. ulterior promovat şef adjunct de birou administrativ în centrala Ministerul Propagandei. inv. anexele la dosarele nr. 61 . (dosare anexe.397. 173 din 31 iulie 1947.T. 2266).R. probabilă identitate cu omonimul cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. nr. nr.G.C. nr. cu fişă de cadre la secţia Economică a C.R.I. 148 din 25 iunie 1941. M. 1948. nr. p. p. 264 din 14 nov. FLEISCHER.B. FLORESCU. 1945.1911 Nana.C. M. Năstasă şi Varga 2003a: 24).P. nr.1916 Tg.D. 266 din 20 nov. nr. 401. nr.P. 6781).Of.C.243 din 30 sept. 1947. 8856. secţia Cancelarie – dosare anexe.J.Of.VII. cu referat de cercetare la Fd. inv. (M.R. 423 din 15 iul. al P.C. 1033). Marcel (n.C. încă în viaţă la începutul anilor 2000. nr. 10092). (1955-1960). nr.Of. 1963. M. FLORESCU. inv. Andreescu. Mauriciu – de formaţie inginer. FLOREA. 403.C. decorat în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a II-a (Decretul nr. 23. nr. dosar nr. Marcel FEIGELES) (n.C. p. p. ministru adjunct al Agriculturii (iul. nr.a. (1950-1952).D. FLOREANU.angajat în 1945 ca fotograf principal în centrala Ministerului Propagandei.C.X. membru al Biroului Organizatoric al C. Ocna.Of.R. la Bucureşti.din februarie 1948 controlor în cadrul D. 157 din 4 mai 1971).1913 Galaţi) .Of. (mandate succesive între 1946 şi 1961). BRAUNSTEIN) – ilegalist (unul din organizatorii frontului Studenţesc Democrat în anii ’30). partea I-a. ulterior menţionat în mai multe documente din anii ’60 ca funcţionar superior în cadrul Comitetului de Stat al Planificării. 3660). p.” clasa a II-a în 1948. deputat M. Zilli . 97. Dobre et al. 2971. Jacques (n. partea I-a. partea I-a.N. FINKELSTEIN95) (n.R.din 1947 controlor în cadrul D. nr.R. Gheorghe [alias] (16. 229 din 3 oct.T. după război membru în conducerea C.

(din febr. FOCŞENEANU. 7715). 410. p. Iancu Frenkel 406.X.P. Eleodor – din febr. ministru adjunct la Ministerul Industriei Metalurgice și Industriei Chimice (1951-1952).R. Petre – în 1948 era avocat în Contenciosul Ministerului Finanţelor (M.M. şi cenzor supleant al U. 2066 din 20 oct. șef al secţiei de industrie al C.C. Lazăr . în 1979. Roman – 25.. partea I-a.C. fosta soţie a liderului ilegalist Ştefan Foriş.R. şi alte organizaţii internaţionale. FRANCHE.C.A. în Forţele Armate.A. 225. timp de două decenii.P. cu ordinul “23 August” clasa a II-a (Decretul nr. Max (n.H. sub numele “Laura Cernea”. Alică Florescu. ministru al Industriei Petrolului și a Chimiei (1957-1965). 253 din 1 nov.Of. 1948.A. în domeniul organizării sanitare la Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din Bucureşti.F.R. Şt. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. cum susţin Tismăneanu & co. Nastasă.S. 190) (pentru evreitate vezi şi Arhiva U. partea I-a. decorată ca pensionară.Of. Mihail (n.Of. 2006: 108).M. Varga 2003: 369ş. p. ulterior cercetător. voluntar în Spania şi în Rezistenţa Franceză. p. I-a. partea I-a. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. aidoma tuturor rezerviştilor evrei (v. 412. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. M. apoi membru al C. preşedinta comisiei ministeriale pentru întocmirea tabloului bolilor profesionale (1948-?).012M.E. nr.2000) .1898) – ilegalistă cu stagiu recunoscut din 1923. 1979). IACOBI) (28. 1945.II.P. 9763). 45 din 24 febr. 38 din 27 ian. 1627). inclusiv reprezentant al României la Comisia Dunării.N.D. 407. 409. ministrul Industriei Chimice (1970-1980). 3660). FOCŞENEANU. fond 495 (“România”). ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.I.în “activul central al partidului” în 1946 (Andreescu. decorată în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul 96 96 Şi nu „Mihail Iacobi”. dosar nr. 10 din 13 ian. FORIŞ. ulterior deputat de Prahova. partea I-a.d. 1945. în ianuarie 1945 reîncadrat ca sublocotenent de infanterie (r) în Forţele Armate după ce în 1940 fusese radiat din registre pe motive rasiale. fratele avocatului Emil Focşăneanu. ministru secretar de stat la C.M. (Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie) (1980-1989).R. Dumitru – ilegalist. (C. 255 din 7 nov.1924. Maria – din 1946 şefa direcţiei generale Igienă (şi Medicină Preventică) din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adjuncta ministrului. arestată în 1932 şi condamnată la 2 ani închisoare. 30. secretar general al Uniunii Evreilor din România în 1945-1946?. nr. al U. nr. p. partea I-a. uneori cu prenumele ortografiat “Loti”) (n.I. II-a. inv.G.Of. vicepreședinte al Consiliului Economic (1968-1970). al P. 9805). în 1964 cu ordinul “23 August” cls. în noiembrie 1945 încadrat ca inspector general şcolar în Ministerul Educaţiei Naţionale (în noiembrie 1945 încadrat ca detectiv clasa I-a în D. decorat în 1948 co ordinul “Steaua R. p. este căsătorit cu arhitecta Tomniţa Florescu. unde ocupă diverse funcţii.C.u. fiul său. nr. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. 1934). membru al C.ilegalist (membru P.R.C. 1947. a M. 751). 1947. 408. 1948) (v. iar în 1981 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a. 22.C. nr. 1160). 1947 (M. O.S. în 1945 fondatoare. cadru didactic la Universitatea “Ion Mincu” din Bucureşti. 139/1943-1944). FOCŞENEANU.G. 1948 controlor în cadrul D. (1965-1968).D. FOCŞENEANU. prin Decretul regal nr.S. cu grad de colonel. secretar general al Ministerului Informaţiilor (19471948). apoi a avocatului Iosif Schraer.) (probabil acelaşi Focşeneanu cu cel menţionat în Solomovici 2001II: 39). p.E. 219 din 21 sept. (M. 1948. partea I-a. (1945-1948). Preşedinţia Consiliului de Miniştri. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. nr.T. FONEA. nr.Of. FLORESCU.F. ministru al Industriei Chimice (1952-1957). (M. I. 411.C.Of. deputat permanent în Marea Adunare Naţională (1946-1951). 26 din 1 febr.C.R. şeful Direcţiei Superioare Politice a Armatei cu grad de general-maior (1948-1951).” clasa a II-a. 62 . dosar nr. p. Mihăilescu 2006: 429-30). Lotty (îşi schimbă numele în Cernea după 1946. colecţia RG25.1999) – angajat în mandatul Anei Pauker la M. 1940-1944.. Dorohoi .I.405.1912.Of. 148 din 25 iunie 1941.

E. 93582 din 11 oct. partea I -a. 417. A.G.a. FRÖLICH. A. a M. partea I-a. FRUNZĂ.Of. partea I-a. 1947. p. pp.Of. partea I-a.R. 1954 şi 1955 menţionat în arhivele diplomatice britanice ca ataşat militar la ambasada României din Londra (cu grad de colonel). FRÄNCHEL97) (n. 10533). 70 din 23 martie 1946. Bernard . Bruno – după război funcţionar la Direcţia Import-Export a Oficiului Industrial al Bumbacului.F. a M. în 1949. 282 din 5 dec. inv. 9341. 1946. 1949. nr. FREUD. partea a 2-a. 1949) (M. partea I-a.III.Of. cu grad de maior. 8460).E.I. 422. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 1949.).C. FRÂNCU. 123 ş.G. 1996 Bucureşti) – în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie la D. C.G. 240 din 17 oct. 420.I. nr. stabilit în august 1945 în România. 419.XII. 641).din 1947 inspector în cadrul D. FRIEDMAN.Of. p.1913 Bucureşti) . 15 din 19 ian. nr. p. 1947 reîncadrat (retroactiv.Of. 148 din 30 iunie 1948. V. 1654-5). nr. partea I-a. 2667). 1947 în M. 1949.R. nr. partea I-a. ofiţer al Armatei Roşii şi membru al Partidului Comunist Bolşevic. M. 225. 1947.I. C. FRODA. 34 din 10 febr. Hellin Constantin (d.Of. I. Solomon Mihail . 424. nr. incinerat. partea I-a. 63 . nr.G. a M. 52 din 4 martie 1945. p.C. p.Of. 97 98 V. FRIEDMAN. 27. 423.G. 948. 1654-5). p. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. încadrat mai întâi la Direcţia Superioară Politică a Armatei.C. 32 din 8 febr. 13. 1). FREUD.R. 1123). FRENKEL. nr. partea I -a. apoi la Corpul 4 Armată. din februarie 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. nr. 1964 cu Medalia Muncii. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. M. în oct. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M .Of.C.C. 52 din 4 martie 1945. Avram – din martie 1945 şef de birou tehnic în D.Of. 803 din 21 dec. 5806 din 19 ian. (M.A. Bărbulescu 2009: 66. Corneliu – din 1945 şef adjunct de secţie la D. Maria – şefă de birou (magazie) în cadrul Direcţiei Administrative a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (iunie 1948 – febr. Petre – în 1948 era controlor în cadrul D.C.E. 1947. partea I-a. (M. 4611). 425. FRIED. nr. 32 din 7 febr. nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. C. partea I-a. 426. 1947. p.R. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. decizia ministrului Justiţiei nr. 1189. 1257.Of. doc. p.C (M.F. 119 din 28 mai 1947. nr.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 222 din 29 sept. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. III-a. 7817). partea I-a.F.E. Herman . 1946.R. partea I-a. 418. 1654-5) FRIEDLÄNDER. p. nr. nr. C. Edmund – din 1945 inginer consilier la D.Of. 229 din 4 oct. Ionel (n. “Coroana României” în grad de Cavaler (M. Adalbert . 1946 în M.din 1947 inspector în cadrul D. partea I-a.413. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr.Of. 120 din 26 mai 1948. 8970). 1947. Isak Aronovici FRUCHTMAN98) (n. (M.Of.G. FRIEDMAN.Of. pp. 52 din 4 martie 1945.I.G.Of. 8970). începând cu 15 august 1945). când este decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p. fond 495 (“România”). 416. 276 din 28 nov. 427. decizia ministrului Justiţiei nr. (M. nr. pp. p. 415. 52 din 4 martie 1945. Herman . Paula – după război funcţionar administrativ în centrala M. ulterior consilier în cadrul Ministerului Comerţului Exterior.1912 Iaşi) – crescut în Basarabia. nr. în 1953. pp. FREIER. p. 4251. ca farmacist maior activ în Forţele Armate Române. 414.F.E. partea I-a. 421.C.P.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. p. partea I-a. Vasile (n.Of. 1654-5). FRANK. dosar nr. nr. 229 din 4 oct. 5464.G. p.din 1947 controlor economic în cadrul D. partea I-a. 94.Of. FRIEDMAN. nr.

Elvira (n. infra) (A. 4255. 432. 5784). 6474). partea I-a. (responsabilă cu arhiva).E. 1948. nr. FUNDOIANU. partea I-a. 1947.C. probabil rudă cu Mihai Frunză (v.Of. 81 din 6 apr. nr.N. 434.I. 66/1950. nr. 441. 436. nr. 1267). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. 87 din 13 apr. partea I-a.C. GANZ. 435.I.Of.C. partea I-a.R. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 429. ilegalistă (membru de partid din 1923). F.C. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 16 din 20 ian. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 110 din 18 mai 1945. GALL.1978) (dosar G/10 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Heinrich . nr. a M. 438.după război inspector în cadrul D. 1948. Gusti – din aprilie 1948 secretar de presă (cenzor) în centrala Ministerului Informaţiilor.D. nr.G. p. GARTNER. p. p. p. partea I-a. partea I-a. p. 1-2).C.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. C.1907 – 9. 158 din 12 iulie 1948. 196 din 25 aug.secretar presă în cadrul Direcţiei Muzică a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (aug. 8970). 1949. 439. al P. inv. 431.Of.Of. ulterior la Ministerul Industriilor (M.I. partea I-a.I. 1948. 119 din 28 mai 1947. Teodor . partea I-a. Iulius (în alte documente ortografiat “Gantz”) – în a doua jumătate a anilor ’40 şef de serviciu tehnic în centrala Ministerului Informaţiilor. fd. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. 158 din 12 iulie 1948. partea I-a. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.Of. ulterior directoare adjunctă a Institutului de Istorie al C. 437. p. p.R. 4255). Samoil .Of. Roza . 658). 64 . M. 1949. (M. p. a M. . 7077). ulterior prim-consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor.E. III-a. al P. 1134.C. “dosare adiţionale.. şefa grupului de anchetă a foştilor luptători din Spania în anii ’50. 157 din 4 mai 1971). FULGA. 1945. FUNKEL. nr. p. 1949) (M. 1948. nr. Gaişinskaia.Of.Of. p.C. 37 din 14 febr. 229 din 4 oct. 179 din 5 aug. p. M. 335 din 20 iun. GAISINSCHI. partea I-a.Of. 430. 1949. 1949. nr. ff. nr. 119 din 28 mai 1947. 5784). p.C.Of.1984) – basarabeancă. partea I-a. 256 din 5 nov.C.M. FULGA. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. director tehnic la UnderConstruct SRL). Dondi – în mai 1945 încadrat ca inspector general în centrala Ministerului Propagandei. partea I-a. partea I-a. M. deţinută în anii ’30 pentru activitate comunistă la închisoarea centrală Chişinău.I. partea Ia. nr.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public.VIII.Of. căs. ? . 643) GALIN. GALL. 3). 3372. p. GÄRTLER. nr. fond 495 (“România”). unde la 28 martie 1935 dă naştere fiului său Felix Scvorţov (încă în viaţă în Bucureşti în 2012. cu Mihail Iacovlevici SCVORŢOV) (25. nr. 32 din 8 febr. la Direcţia I. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of.428. GALLIN HERESCU. p. 9857. 4038).Of. dosar nr. după război instructoare în cadrul Comisiei (viitorul Colegiu) Controlului de Partid.XII.după război inspector general adjunct în cadrul D. I. Ludovic . 281 din 7 dec.C. 10679).până la 1 august 1947 inspector al Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. 433. 225. GALENSOVSCHI. M. 3047).din februarie 1949 şef serviciu în cadrul D.Of. nr.G. 1947. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M.în august 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. 15 din 19 ian. 7 din 23.Of. p. nr. 1963. GALL. 440. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. p. 1948 – febr. fiica lui Gaisiner Abram Lazarevici. partea I-a. Alfred – în decembrie 1945 numit membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Sovieto-Române (M. Carol . nr. p. Boris . – secţia AdministrativPolitică.Of. partea I-a. (Decret nr.

GĂLĂŢEANU. nr. 2321). apoi lector la Institutul Politehnic Bucureşti (1954-1955). 100 Vezi şi necrologul din Realitatea Evreiască la http://www. soţia lui Gheorghe Gaston Marin.C. cu referat de 99 Fişa sa de cadre de la secţia Economică a C. Arad . iar fiica. 65 . iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. Adolf (n. membru P. 9282. 1947. Sapşe – inspector economic în centrala M.1977) – membru de partid din 1947 (dosar K/53 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). ambii trăind în prezent în Israel sub numele “Ossman”. 5626). 1947. nr. 1946.Of. Gheorghe (n. p. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.XI. ulterior profesoară de franceză la Universitatea Bucureşti (Gheorghe Florescu apud Mihăilescu 2008:10.d. (1960-1984). partea I-a. menţionată nenominal şi în Solomovici 2001 I: 202)100.Of. s-a căsătorit cu Radu Osman (fiul ilegalistului Hristache Osman şi al Victoriei Gheorghiu. 447.C. 253 din 1 nov. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). cu grad de maior. p.G. 157 din 4 mai 1971 (după reabilitare).S.fost membru al Partidului Comunist Francez în timpul războiului. după război şi consilier la Președinţia Consiliului de Miniștri (1945-1948. apoi Constanţa (1947-1950).I.Of. partea I-a. nr.pdf. Pentru românizarea numelui vezi decizia nr. din cei doi copii.org/db/pdf/nr225/pagina13. partea I-a. 448. numit preşedinte al Comitetului de Stat pentru Planificare în 1962. decorat cu ordinul “23 August” clasa a IV-a prin Decretul nr. inspector al Direcţiei Generale Control Economic din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului (1947-1948) (M. p.C. p. GASTON MARIN. 112 din 17 mai 1948.I. WEISS) – din decembrie 1946 arhitectă a Direcţiei Arhitectură şi Urbanistică din centrala Ministerului Artelor (M. Stefan . fizicianul Alexandru Adalbert Marin (emigrat în SUA în 1983). p.442.1918 Pădureni. 12838).P. președinte al Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară (1955-1966). al P. 1946. GELLER. nr.C.R. 446. cu ordinul “Steaua R. 288 din 12 dec. 1947. Gheorghe. partea I-a. nr. 196 din 26 aug. prin Decretul regal nr. dosar nr. 9763). 10496). decorat de către fostul suveran Mihai în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. membru al C. funcţionară în cadrul MAE (1946-1948-?). 194 din 25 aug. GENAD. 445. 79470 din 12 aug. Dorina (n. 225. GASTON MARIN.Of. p. partea I-a.IV. nr. N. 1946 a ministrului Justiţiei în M.2000) .1896 – 29.R. partea I-a. (1956) indică numele de naştere Grosman. 1947 (M. 1964. GÂTLAN (căs). 4384).I.Of. participantă în Rezistenţa Franceză. partea I-a. Jacqueline. nr.. 275 din 27 nov. vicepreședintele Consiliului de Miniștri (19621969). p. fond 495 (“România”). a fost soţul Irinei Cajal (fiica academicianului Nicolae Cajal). unde a decedat. zisă “Bobi”) – evreică sefardă. (M. în 1986). sora lui GheorghiuDej). 152 din 5 iulie 1948. (1950-1953). ilegalist (membru de partid din 1931).R.Of. secretar general și ministru adjunct la Ministerul Economiei Naţionale (1948-1949).E. 109 din 10 mai 1941. secretar particular al lui Dej. p. ulterior consilier juridic la Procuratura Generală a R.” clasa I-a prin Decretul nr. a M. Gheorghe GROSMAN. lui Alexandru şi Terezia) (14. 444. Eugen – fost blănar. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 2066 din 20 oct. inv. ulterior revenit în România.romanianjewish. din 1942.C. pentru câteva luni în 1947 a fost şi secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului). partea I-a.C. Roberta (1917-2005. fiul. al P. demis în 1954. GĂLĂŢEANU.până în iulie 1948 controlor în cadrul D.R. 2565). după alte surse GROSSMAN . KESSLER) (31.C. nr. după război director al şcolii de partid din oraşul Stalin (Braşov). în Forţele Armate.Of.Of.R. ministrul Industriei şi Energiei Electrice şi Electrotehnice (1952-1958). 18 aug. emigrat în Israel în 1989 (după alte surse. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 7666). deputat în Marea Adunare Naţională (1952-1985). fiul 99 443.

al P. lipsa de 66 . decorată prin decretul din 20 mai 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Fără a menţiona vreo sursă.R. cercetare la fd. inv. (Alexandru?) (n.R. ulterior lector la D. secţia Cancelarie – dosare anexe. „[t]ov Teohari Georgescu a manifestat o atitudine împăciuitoristă faţă de devierea de dreapta a lui Vasile Luca. Ghilotina de scrum. Şt. http://roncea. al P. 162/1968. arhiva Foreign Office în Deletant 1999: 23 şi 2001: 34-5.. 81/1970 (M. partea I-a. cu referat de cercetare la fd.R. ASHKENAZY)101 – avocat. XXXII al revistei elveţiene Schweizer Monatshefte: Zeitschrift für Politik.A. căutând să ascundă propriile sale greşeli de dreapta. destituit în 1952 şi arestat pentru “deviere de dreapta” în 1953104. 451. nr. 100 ş. inv. secţia Cancelarie – dosare anexe. p.C. C. 3293. SAMOILĂ. nr. Lupu (2007: 39) indică prenumele Baru h [de rezonanţă ebraică. 557). 1946. fond 495 (“România”). în timpul războiului.G. 1944 în guvernul de la Bucureşti. al P. 3293. funcţionar la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1945-1946).F. secţia Cancelarie – dosare anexe. Elena (n. 2005: 334. secţia Cancelarie – dosare anexe.C. 1857. 450. într-un interviu acordat în 1999 lui Călin Mihăescu. 97. (1945-1948).ro/2010/07/28/istorie-romania-vazuta-prin-ochii-unui-general-desecuritate-fostul-comandant-al-directiei-de-contraspionaj-interviu-cu-neagu-cosma-securitatea-si-partidul-au-fost-condusede-alogeni-in-proportie/).I. ilegalist. cf. GEORGESCU. absolvit şi numit 101 102 Menţionat în Rosen (1990:165-6).T. 98. 2. ca subsecretar de stat (pentru administraţie) în Ministerul-cheie al Afacerilor Interne (1944-1945). vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1950-1952). C. 4946. fiica lui Leon.u. cu referat de cercetare la fd.1908 Bucureşti (după alte surse Bacău)103 . Teohari (n. V. 3293. zisă “Lenuţa”) – fostă croitoreasă. mărturie a importanţei sale în ochii Moscovei. n. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. p. ascuns în Arad pentru a evita deportarea. 24). iar Manu (2011: 161) şi Datcu (2008) indicădrept nume complet (tot fără menţiunea vreunei surse) varianta „Samuel Burah Tescovici”. cu referat de cercetare la fd. ministru al Afacerilor Interne (1945-1952). 97 din 26 apr.. al P. de care va divorţa. (?!) GEORGESCU. 199 din 23 august 1941. comunicatului Plenarei C. în vol.. doc. după război activist de partid la nivel regional. M. ulterior reabilitat.A. a III-a. 380-381) se avansează varianta rarisimă “Nuchem Solomon Paschievici”. decorat cu ordinul “23 August” clasa a IV-a prin Decretul nr. anexa la dosarul nr. fiul lui Constantin şi Aneta (cf. eliberat la 23 august 1944 de la Caransebeş.Of.. inv. nr. anchetat timp de 2 ani.].Of. din 26-27 mai 1952. Oprea)) (31. anexa la dosarul nr. nr.M. fostul general de securitate Neagu Cosma indică varianta Nuhăm Tescovici (v. singular şi fabulant. al P. apoi membru al organizaţiei de bază a partidului şi şefa Direcţiei Consulare a MAE (cu rang de prim consilier de legaţie). partea I-a. căsătorită în 1944 cu Teohari Georgescu. M.R.C. Burăh102 (după alte surse Samuel Burah) TESCOVICI.C. Iaşi: Polirom. dosar nr. 2002.R.C. iar în paralel cadru didactic la catedra unui institut din subordinea Ministerului Agriculturii (1947-1952). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C.P. apoi demisă împreună cu soţul său. nr.de formaţie tipograf-zeţar (a lucrat inclusiv la ziarul Adevărul (!) între 1937 şi 1938). simpatizantă comunistă. GENAD. N. fondatoare şi membru al Comitetului de Conducere al U. Mihăieş. Mihăilescu 2006: 378. C.. identitatea reală a lui “Georgescu” fiindu-i necunoscută ministrului la acel moment. după război membru titular al Secretariatului. n. că Georgescu ar fi fost din Călăraşi (v. propriilor declaraţii. În sfârşit. Tismăneanu şi M. C. GEORGESCU.Of. I.C. inv. Comitetului Central şi Biroului Politic al P. director general în cadrul Ministerului Învăţământului (1948-1952). epurat în 1958 în lotul “fracţioniştilor”. respectiv Preston et al.449. 1948. respectiv prin Decretul nr.. 116. anexa la dosarul nr.C. 452. nr.C.M. Constantiniu 2003: 44. 157 din 4 mai 1971 (după reabilitare). III-a. p.31. Tismăneanu 2010a. 104 Cf. inv.R. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. (1945-1952).R.R.C. 3/1967./P. membru de partid din 1929. 3293. nr. 12). în timp ce în în 1953. printre puţinii comunişti impuşi de sovietici încă din sept. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 380. 162/1968. partea I-a. 103 Tismăneanu pretinde. Heinrich (prenume uneori transcris Henric) (fratele lui Eugen) – ilegalist (membru de partid din 1927). 225.n. deţinut ca ilegalist. M..XII.1976 Bucureşti) . anexa la dosarul nr. 20 din 26 ian. Pinay (1962) şi C. Wirtschaft und Kultur (pp.

Of. de profesie medic. al P. “În loc de introducere”. partea I-a.A. Constantiniu 2003: 108-9.IV. 22 şi 1999: 23. 1626).în 1948 numită membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Mătăsii (M. stenograma reprodusă în Fl. 5573). supra]. Deletant 2001: 34-5. 13.Of. 157 din 4 mai 1971). fiica lui T. 15 din 19 ian.Of. 662). decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 2). şefa direcţiei cadre la Comitetul Geologic. etc. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. INCOMKA. M. cu rol major în anchetele şi “epurările” din 1952-1953.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. al P. 1948. partea I-a. GHICA.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. cu referat de cercetare la fd. Partridge şi Smyth 1999: 130. pp.J. Gherman şi Severin 2006: 314. a emigrat în Israel în anii ’80.Of. funcţionar diplomatic. combativitate împotriva duşmanului de clasă şi pierderea vigilenţei revoluţionare” ( Scânteia. 9341. 8971. (dosar de cadre nr. secţiunea “D”. partea I-a. 458. p. Dardan 2009: 197. n. partea I-a. apoi. 2001: 124.C. în 1949 transferat ca tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M.. Buzatu 2003: 493-462 şi 2008: 407. 2983. Iaşi a Arhivelor Naţionale. (P. 4541. iar apoi promovat inspector în cadrul D. Foreign Office 371/59190/R7847/6181/37. partea I-a. decizia ministrului Justiţiei nr. 1830. 1949. soţia demnitarului comunist de origine bulgară Petre Gheorghe. 127 din 1 iunie 1941. inv.). partea I-a. din 1958. 642. Partridge şi Ludlow 2006: 260.). Sarina .din 1945 ca şef adjunct de secţie la D. 225.R. şi a Elenei Georgescu.Of. partea I-a. 105 V. acuzat într-o şedinţă disciplinară din centrala M. Arie-Leon WECHSLER105) (n.Of. Opriş 2005. doc. ÖFIWP 1952: 34. nr. Iosif .C. 93583 din 11 oct.Of. 455.C. Lupu 2007: 39. Buzatu. C. nr.F. Leon (n. Hansen 2011: 34. nr. Cheptea şi Cîrstea 2011: 399. p. 45 din 24 febr. C.R.E. dosar nr. GHEORGHIU. Ronea (n. apoi la Legaţia de la Paris. Ana (căs. 1947 în M. 1947. Leon (n. Nastasă şi Varga. Boia 2001: 173. 1.R. 229 din 4 oct. 456. p.C. nr. p. GHELER. 2003a: 186. ca “trădător” şi cu “nevastă mahalgioaică” (v. partea I -a. inv.Of. DIAMAND) (n. GILLIMAN. Talaban 1990: 18. Constantiniu 2003: 5 n. vol. G. Preston. 1947. director al Combinatului Poligrafic “13 Decembrie” (1955-1963. 2 (!). Andreescu. nr. fond 495 (“România”). Ronea PEISACHOVICI. 95 din 22 aprilie 1948.1925 Ploieşti) . 1948.VII. apoi la Comisia Controlului de Partid (fişă în dosarul 162/1952 la secţia Organizatorică a C. III-a. partea I-a. n. 460.Of. Lipcsey. 2360 din 29 mai 1952. D. I. 643). dosar nr. Justina . 192. p.Of.E.C. zisă “Florica”) (n. 24/1961. Iuliu . GHELES. Filipovici). şi supra. căsătorit cu Ana (n. M. Rectoratul Universităţii Iaşi. n. 117 din 22 mai 1948. dosar nr. GHIDEL. 15. 20.I.controlor (până în febr. 1949. p. nr.1911. 1/1946.G. Chişinău) – fostă croitoreasă. 52 din 4 martie 1945. iniţial la secţia Gospodărie de Partid a C.. 225. 3293. Kunze 2009: 72.1916 Bucureşti) – după război membru de partid. Preston.I.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.Of. p. pensionat). 15 din 19 ian. 7).R.) Stamate. 149 din 1 iulie 1948. Jela. 1 (apud Fl. f. n. Tismăneanu 1991: 171. 2 din 2 ian. apoi recăsătorit cu evreica fostă croitoreasă Eugenia Samoilă [v. Manu 2011: 161. partea I-a. 457. ilegalistă (membru de partid in 1932).C. 1948). 454. 459. 1654-5) GHEORGHIU. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.. a M.Of. Câmpeanu 2003: 135. 3706). Rotman 2004: 43). nr. inv. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (v. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 84. Haim . M. nr. nr. 237. fd. partea I-a. mai întâi la Ambasada de la Belgrad. după 1944 activistă de partid. arhiva Public Record Office. nr.G. C. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. anexa la dosarul nr. fond 495 (“România”). p. 67 . 240 din 17 oct.C.453. partea I-a. M. Pinay 1962 şi 1967. sora ilegalistei Elena Filipovici (1903-1937). 31). 2/1951). p. p. nr. 2. M. poziţia 4. GEWOLD. M. 16 din 20 ian. p. 1949. p. nr. nr.

p.. 468. II: 13. 6292). al P. 160). 22. Kleinmann). 199 din 23 august 1941.1925. nr. Netzer) şi Agi (căs. 1949. GLÜCKMAN. GLATZER.Of. ulterior emigrat în Israel împreună cu soţia sa Yolan.Of. adjunct al Ghizelei Vass la secţia Relaţii Externe a C. 466.Of.D. 19 din 23 ian. Nicolae (n. director adjunct al Institului de Studii Istorice şi 106 Şi-a românizat numele în perioada interbelică şi a revenit la cel de rezonanţă iudaică după 23 august 1944.C. (din 1956).IX. Iacob . apoi în C.R. instructor C. GOLDBERGER. M. cf. 642) 462. pentru Ardealul de Nord în timpul războiului.F. iulie -august 1935. 469.C. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. Sălaj – 19. p.M.Of. după război avocat consilier. 15 din 19 ian. partea I-a.R. GOLD. 15 din 19 ian. Solomovici 2001. nr. sursă care prezintă şi o fotografie a legitimaţiei sale de participant la Congresul al VII -lea al Internaţionalei Comuniste de la Moscova. nr. de profesie cizmar.R.C. Ana (n.D. GODEANU. cu fişă de cadre la secţia PropagandăAgitaţie a C. 467.R. Emanoil Vinea (M. Iosif – avocat. GOLD HARET.Of. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R.C. GOANŢĂ. a Energiei Electrice a Ministerului Industriei (M. p. haham local.M. în linia de ultimă concesie adoptată de leadership-ul de la Budapesta (Watts 2011: 150. şi Reghina) (1. fiica lui Noie) – soţia colonelului de securitate Andrei 465. Emil – din 1948 şef de secţie în cadrul D. ilegalist cu stagiul recunoscut din 1923107. cu care a avut două fiice: Lucy (căs. 68 .461. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. al P.R” în 1949. p. îşi românizează numele în perioada interbelică. profesor de economie politică la Institutul Politehnic Bucureşti. Adalbert GANZ) – activist de partid.P. partea I-a. p. Răutu) şi responsabil al Comisiei Propagandă din secţia/Direcţia Propagandă şi Agitaţie a C. Gluvacov. 92 din 17 aprilie 1946. partea I-a. 10313).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. nr. p. 1949.R. membru în conducerea C.M. 2041.1970 Viena) – dintr-o “familie evreiască tradiţională [sic]” (Kuller 2008a: 171). 463. al P. nr.E. 644). partea I-a. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici (M.Of.1904 Someş-Odorhei. p. p.C. 534).M. p. GOLD HARET. GLAZBERG. al P. partea I-a. Alexandru (n. GLUVACOV. 271 din 26 nov. Marcel . 107 în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. Friedrich – în 1947 controlor tehnic în cadrul Direcţiei Silozuri a Ministerului Lucrărilor Publice (M. 111 din 17 mai 1947. apoi la Comisariatul General al Preţurilor. partea I-a.I.V. 199 din 28 august 1948.R.C. 3945). revenind la originalul evreiesc după război. nr. membru de partid din 1941. Ioan – după război inspector general în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M.F. (dosar 103/1953). al P.din 1948 membru în Consiliul de Administraţie şi şeful Direcţiei Contabilitate a Institutului General de Asigurare.C.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. partea I-a. partea I-a. 7231)...Of.VII. 470. 4946). 3909).R.Of. partea I-a.C. 1945.Of. ulterior director adjunct al Şcolii de Partid (1957 – anii ‘60).d.R. nr. 471. 65 din 19 martie 1947.C. (1948-1952). Heinrich . nr. succesiv la Contenciosul Ministerului Cooperaţiei. fiul lui Wolf.şef-adjunct de secţie (adjunctul lui L. nr. 175 din 31 iulie 1948. Miklos GOLDBERGER106. de profesie rihtuitoare. GOLDSTEIN) – din 1948 consilier la cabinetul secretarului general al Ministerului Comerţului. (în dosarul 112/1955).C. după război acuzator al administraţiei româneşti reinstaurate în Ardealul de Nord şi adept al unui stat transilvănean independent. GINSBERG. partea I-a. şeful Direcţiei Politice a Armatei (1948-1950). p. al U. nr. ulterior revenit la Contenciosul Ministerului Cooperaţiei (M. 464. Andrei (n. 1948.C. rector al Institutului de Ştiinţe Sociale de pe lângă C. în Contenciosul Ministerului Economiei Naţionale (1945-1947). după război membru al Comitetului de Conducere al U.A. (1948-1952).Of.R. al P.

GOLDMAN. ulterior redactor Agerpres (1956-1972). 641). în Bucureşti. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. al P. Paul . Fani (n. Nati – în 1948 era gestionar la Serviciul Radioamplificare al Ministerului Informaţiilor (M.R. GOLDENBERG. (28/1956). S.C. fiica lui Solomon şi Ernestina) (26. 475. p. într-un incident încă incomplet elucidat. 482.Of.IV. GOLDENBERG. nr. stabilit în Egipt în 1904) – funcţionar al Legaţiei României la Cairo (1951-1956). 478.U. . Textilă a Ministerului Industriei (M. a M. la Direcţia Culturală.E. GOLDENSTEIN. III-a. nr.1913 – 8. 72 din 26 martie 1948. p. 486. 1949.C. partea I-a. cu Carmen (n.472.C. nr. 804 din 21 dec. în prima jumătate a anilor ’50. al P. 6781). ulterior şefa de cabinet a lui Petru Borilă. iar la începutul anilor ’70 şefă de birou la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri . Simion . . până în iunie 1947. al P.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 477. (M.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. 2009: 77). 15 din 19 ian. 33 din 9 febr.ilegalistăcun stagiul recunoscut din 1936.III-a.R.C. nr.Of. p.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. partea I-a. Rica – în 1949 era şefă de serviciu la Peşedinţia Consiliului de Miniştri (M. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. 164 din 19 iulie 1948. Dionisie . Buchsenspaner). 2632).A. GOLDŞTEIN. 481. (1952-1957).în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. decorat în 1952 cu Medalia Muncii.C. partea I-a. partea I-a. nr. nr. S. Fani MATES. GOLDENBERG. 483. 473.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1949. 487.Of. Eugen – director adjunct în cadrul Ministerului Energiei Electrice şi Industriei Electrotehnice în anii ’50.din 1947 inspector în cadrul D.1949. Social-Politice (pe lângă C. GOLDSTEIN. 5830).Of.Of. multiplu decorat de autorităţile comuniste. 130 din 11 iunie 1947.Of. partea I-a. 5966). 2009: 204). 157 din 4 mai 1971). va fi expulzat de autorităţile egiptene. cu Rozalia (n. T. 1147). de unde. 1214).. deputat M. căs. 159 din 13 iulie 1948.C.Of. Lupu – după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. 484. GOLDNER. pentru socialism” din actualul Parc Carol din Bucureşti. GOLDBERGER. p.R. Enache-Rotaru). cuplul Goldberger a avut doi fii: Ioan Nicolae. redactor (secţia arabă) la departamentul internaţional al Radiodifuziunii (viitorul Radio România Internaţional) (1956-1963) şi lector de limbă arabă la Universitatea Bucureşti (1957-1977).Of. partea I-a. – din 1948 şef de birou la D.N.Of. p.M. M. partea I-a. p. Bărbulescu et al. GOLDNER. 1949. 173 din 31 iulie 1947. şefa cancelariei C. Ernest – în conducerea Uniunii Sindicatelor Sanitare în 1948 (Bărbulescu et al. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. M. 15 din 19 ian. GOLDSCHLÄGER.R.C. nr. 479. partea I-a. p. partea I-a. 480. nr. care locuieşte în New Jersey. Mari – inspector general sanitar în cadrul Ministerului Sănătăţii în 1949 (M. partea I-a. Albert . 1949. 15 din 19 ian. 314. 4707). 1949.1986 Bucureşti) . GOLDNER. 644).I. 5 din 9 ian. nr. GOLDSTEIN. partea I-a. nr. înmormântat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. 476.C. 1964.P. GOLDENSTEIN.A.) (1958-1970). decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.G. în 1964 cu Ordinul Muncii cls. nr. GOLDENBERG. Filip Egon – după război desenator şef în centrala Ministerului propagandei / Informaţiilor. 69 . GOLDENDACH. 485.XII. în viaţă.Of.soţia lui Nicolae Goldberger.I. 474. p. p. p. 35 din 11 febr. cu dosar la secţia Economică a C. p. nr. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. 641). căs.Of. Yves Nathaniel (1929 Cairo – 1977 Bucureşti) (fiul avocatului Marcu Goldenberg. şi George Goldberger.

reabilitat în 1964.Of.1906 Budapesta) – evreu maghiarofon. partea I-a. Andrei Strihan (el însuşi evreu). partea I-a. partea I-a. 110 din 16 mai 1947. GOTTLIEB. partea I-a.E. în februarie 1948 avansată şefă de secţie în cadrul Direcţiei presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.1983) – ilegalist (membru de partid din 1922). în 1953. dosar 750/1932-1933. GORUNEANU. p. după 1944 activist de partid.Of. A. GORUN [căs. GOLDSTEIN. afirmă că Gonda. Marcu .Of. partea I-a. 1654-5). Arh. 1088). 52 din 4 martie 1945.Of.E.R.C. GONDA. după război încadrat în ianuarie 1948 ca secretar II de legaţie în centrala M. GOMBO. nr. 1948.în ian. GORDON. Sidonia (n. M. după război membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei (numit în mai 1945).. sancţionat în lotul “fracţioniştilor” din 1958. 38 din 27. nr.1916 Bucureşti) (fiica lui Arthur şi Iulia) – până în 1958 (când este demisă. SZILLE) – fratele lui Gheorghe Gonda. 159 din 13 iulie 1948. 495.. 658).1979) (dosar G/26 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Sigismund SZILLE) (n. 492. capturat şi condamnat de autorităţile române pentru spionaj în favoarea Ungariei în 1942. fostulsău coleg de birou. p.C. GRIGORIU. GRIGORIU. pp.C.A. GONDA. 1134).R.. Universitatea “Regele Ferdinand I”.I.Of. p. 494.1888 – 4. p.Of. în mandatul Anei Pauker (M. 157 din 4 mai 1971). prezent şi ca lector nesalarizat al C.F. 496.Of. p. a M.I. decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1949.Of.din 1947 controlor economic în cadrul D. GOTTLIEB.C. GOLDENBERG) . nr.din 1949 şef de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. 1. Eva – în anii ’50 funcţionară în cadrul Direcţiei Studii a Ministerului Justiţiei.IV. partea I-a. partea I-a. 498. Ţuliu – după război consilier juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 16 din 20 ian. Samoil (uneori transcris şi GAMBO) (13. p.]. 8214. Bernard . apud Nastasă 2011: 500. 1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. GREGOR. nr. Beatrice . nr. şi respectiv că ar fi emigrat împreună cu soţia sa Ani în Israel. în prima jumătate a anilor ’30 student medicinist şi unul din liderii studenţilor evrei comunişti ai Universităţii “Regele Ferdinand” din Cluj-Napoca. Alexandru (n. Cluj. III-a (Decret nr. 1948. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.din 1948 şef de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p. GRAUBART. 95 din 22 aprilie 1948. (1958) (Cajal & Kuller 2004. 663).Of. nr.IX. partea I-a. unde cei doi ar fi devenit “religioşi fanatici” (în Solomovici 2004: 401). 3861)..M. 493. p.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 491. 501. p. Madeleine – după război stenodactilografă în Ministerul propagandei / Informaţiilor. 489. nr. nr. Iosif – din martie 1945 la D. 1949.E. 1035). exclusă din partid şi arestată) funcţionară a Ministerului Comerţului Exterior în 70 .Of. M. 501 n.). 1948 – februarie 1949) (M. (M. Pia – şefă de secţie în Direcţia Literară a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (iulie 490. la Direcţia Educaţie Tineret (M. St. 16 din 20 ian. partea I-a. 2 şi 512). I-a (Decret nr. partea I-a. nr. p.Of. partea I-a.. 190 din 19 august 1947.XI. nr. iar în 1979 cu ordinul “23 August” cls.488. coautoare a lucrărilor Contractele economice. Gheorghe (n. 18 din 22 ianuarie 1948. “evreu maghiar”. nr. nr. 7492). instructor în cadrul secţiei Literatură şi Artă (iniţial sector în cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie) timp de două decenii. 497. Rectorat. Nicolae (n. 500. Kuller 2008a: 441). 28 din 3 febr. GOLIGER. (1956) şi Arbitrajul de Stat . p. C. ar fi lucrat un timp în subordinea lui Moses Rosen la F. al P. 1949.R. 3706).XII.Of. Iosef . decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. 27.G. aflat în atenţia Siguranţei şi arestat chiar în 1933 (v. 516). 5830. 1949. 240 din 15 oct.G. 32 din 8 febr. partea I-a. 33 din 10 febr. 499.

p. 1947. 1947. ulterior adjunct al Ministerului Sănătăţii începând cu 1948 (M. 7723. partea I-a. GROSMUK.Of. nr. în Forţele Armate. M.). nr. 6292).P. 1948. Corin – până în ianuarie 1949 şef de serviciu la Direcţia Literară a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.C. p. partea I-a.Of. 109 V. 129 din 9 iunie 1945. 2066 din 20 oct. GRINDEA. partea I-a.E. 71 . partea I-a. anii ’50). decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. p. p. 165. GRIMBERG. partea I-a. 8970. 1949. nr. nr. GROSS. GROSMAN. p. 1948 funcţionar în centrala Ministerului de Finanţe (M. partea I-a. M. când se pensionează).a.125. 7438).Of. GRIMBERG) . 506. 51. p.I. nr. 9763).17. GRONICH. p. 748). nr. partea I-a.I.C. Simion – din sept. nr. nr. 507. partea I-a. cadrul firmei “Româno Export”.în 1949 era referent de specialitate în cadrul D. 53. p. 2008. 1267). GROM.Of.P. partea I-a.C. 505.I. p. 229 din 4 oct. nr. 5784).Of.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 1949. S. 108 V. 15 din 19 ian. inculpată şi condamnată pentru subminarea economiei naţionale alături de alţi funcţionari ai ministerului108. nr.I. 804 din 21 dec. 513. partea I-a. 158 din 12 iulie 1948. 4817. fostă ilegalistă şi luptătoare în Spania (Solomovici 2004: 27) şi în Rezistenţa Franceză (Levy 2002: 131). 175 din 31 iulie 1948. David . nr. p.Of. nr. în 1947 încadrată pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.din februarie 1949 şefă de birou în cadrul D.C. 15 din 19 ian. Leonida – iniţial numit medic-şef al judeţului Olt în iunie 1945. 66 din 20 martie 1947. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 253 din 1 nov. M. nr. 508. iar din 1967 instructor în cadrul CEPECA (Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi) din Bucureşti.php.Of.Of. 60 ş. 1947. Leon .). GROSU. partea I-a. Fredi .Of. GRUIA. 219 din 21 sept. 209 din 9 sept. Şarlota (n. nr. partea I-a. p.C. partea I-a).din 1948 şefă de secţie în cadrul D. 511. 512. 384). Zoltan .G. 2103.Of.din 1948 şefă de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1947 (M. GROSMAN.Of. 510. p. 1949. revenit în Bucueşti şi numit Inspector general sanitar al Regiunii II Bucureşti. internată în lagărul de muncă de la Ravensbrück109.502. Frima . 3706). 7 din 10 ian. Izu – din anii ’50 funcţionar la Comitetul de Stat al Planificării. nr. IV-a (sub numele Charlotte Ciordaş). 37 din 14 febr.Of.Of. şefa grupului de anchetă a foştilor luptători din Spania şi a foştilor participanţi la Rezistenţa Franceză în anii ‘50. 95 din 22 aprilie 1948. cu grad de căpitan.R.Of. (M.deputat de Arad. 26 din 1 febr. partea I-a. 514. zisă “Şari”) – soţia lui Ştefan Gruia (căs. a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. partea I-a. nr. Coca .” cls.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.Of. p. din partea Uniunii Populare Maghiare (1946-1948) (M.R. 1948. GRUIA. 645).din 1947 inspector în cadrul D. GROSSU. Iosif . 515. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. în 1947 transferat pe aceeaşi funcţie în judeţul Iaşi.%20Griavu%20-%20Gyurki/Grigoriu%20Sidonia/index. 504. Matilda (GRÜNBERG) . 503. GRILL. Bărbulescu 2009: 23. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 642). Insa Eschebach. după război membru în conducerea Comisiei de Control a Partidului (viitorul Colegiu) (1949-1966.în august 1948 numit de ministrul Industriilor director adjunct al Centralei Industriale a Mătăsii (M. (n. 157 din 4 mai 1971). M. 1964. 1949. prin Decretul regal nr. Ravensbrück: der Zellenbau : Geschichte und Gedenken : Begleitband zur Ausstellung (Berlin: Metropol. GROSSMAN.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/G/G%2006. p. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Charlotte CSORDAS. 184 din 11 august 1948. fişa matricolă penală la http://86. p. 509. a M.

nr. 145 din 26 iunie 1948. 529. partea I-a.I. 5180). 45 din 24 febr. partea I-a. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M.G. 158 din 12 iulie 1948. nr. în anii ’50. a M.516. M. Isac .din 1948 şefă adjunctă de birou la D. 4534). 532.C. GUERON. partea I-a. Artelor (şi Informaţiilor) (M. Gherşin – în august 1948 numit de ministrul Industriilor director adjunct al Centralei Industriale a Inului şi Cânepei (M.Of.C. (M. 526. nr. 520. Dobrincu şi Goşu 2009: 210. GUNEA. nr.E. al P. 1947.până în febr. 1947. GRÜNSTEIN. 52 din 4 martie 1945.Of.din febr. p. (M. Henri . 1949. subinspector general în centrala Ministerului 518. nr. partea I-a. p. 5830).G.Of. 1947. GUROWITZ. a M.Of. GRÜMBERG.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. Sara – activistă a partidului. Simion . nr.Of.Of.C. GRÜNSTEIN. iar apoi promovat inspector în cadrul D. 528. p.C. nr. 523.C.Of. fost ilegalist.Of. nr.din 1947 controlor în cadrul D.C. Leon – după război. 524. a M. 1949. 219 din 23 sept. p.Of.E. Ioniţoiu 2006: 38). partea I-a. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. partea I-a. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M.M. 1123). 32 din 8 febr. Simion . Inului şi Cânepei. partea I-a. 521. p. al P.după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei.C. partea I-a. 1946. partea I-a. 517.I. GUINĂ. Eliza (n. 184 din 11 august 1948. GRUSMANN. GRÜMBERG. 530.G. 10533).R. nr.controlor (până în febr. GRUSS. partea I-a. 1947. 645). 10. 222 din 29 sept. partea I-a. 10092. p.C.Of. p.E. 533. Hună .în 1949 era referentă administrativă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.G. 256 din 5 nov. (M. 276 din 28 nov. a M.I. a M.Of. Mayer – prim director general adjunct şi inginer şef (1949-1951) şi apoi director general (al Direcţiei Generale de pe lângă Consiliul de Miniştri) (1951 -1952) la Canalul Dunăre – Marea Neagră. (M. GRÜNBERG. (1955). partea I-a. ulterior membru al Comitetul de Stat al Apelor (1952-1967) (M.E. 534. 8598). Bercu . 1948). GRÜNBERG. GRÜNFELD. 9857). nr. p. de Celuloză. 1214). p. nr. 159 din 13 iulie 1948. 126 din 6 iunie 1947. pp. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p.C.C. GRÜMBAUM. 131 din 8 iunie 1948. 4972). Moise – din 1945 şef de secţie în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. GRÜMBERG. apoi ambasador la Moscova şi Ulan Bataar. p.Of. GRÜNBERG. membru C.C. p.Of. nr.Of. 1948 inspector în cadrul D. partea I-a. Rozalia . partea I-a. Abraham .Of. 52 din 4 martie 1945. partea I-a. M. p. p. 5784). 5966). p. 219 din 23 sept. Sidy .R. până în iunie 1948. 15 din 19 ian. partea I-a.Of. nr. 45 din 24 febr. 8460). nr. 527. 1948. Cioroianu 2005: 302.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Sinteză şi Pelucrare (M. pp. partea I-a.Of. 522. Salvine . nr. nr.din 1947 controlor în cadrul D. nr.C. 1948. Ernest – în iunie 1948 era funcţionar în centrala Ministerului Comerţului (M.Of. 525. 1626. nr.Of. 531. Berindei. 1654-5).G. p. GRÜMBERG.Of. 1947. Otilia .I. GRÜNBAUM. soţia lui Nicolae Guină.I.C. partea I-a. partea I-a).I.C. GRÜNBERG. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 138 din 17 iunie 1948. nr. 1626). M.E. (M. p. GRÜNSTEIN) . nr.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 35 din 11 febr. 264 din 14 nov. 1654-5. 519. p. nr.din 1947 controlor economic în cadrul D. 5386. 8599). partea I-a. 164 din 19 iulie 1948.Of. 1949. n. 72 . Samoil – după război funcţionar la Oficiul Industrial al Bumbacului. partea I-a.

M. 136 din 15 iunie 1948. 1654-5) 538. al P. nr. partea I-a.C. nr. până în iunie 1948. partea I-a.G. 12/1951). 550. S. p.C.Of.Of. după război înalt funcţionar la ministerul Gospodăriei Silvice. 543. p. Harry Simon – controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în nov. p.din 1947 controlor în cadrul D. 119 din 25 mai 1948. nr. nr.Of. Roger . M.R.F. în perioada antonesciană. 204 din 5 sept. (M. partea I-a.Of. C.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 219 din 23 sept. pp. 73 . Mendel – funcţionar în cadrul Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. 1654-5).R. 1947. Isak . Roza (probabil Haimsohn. reintegrat iniţial ca şef de secţie. (dosare anexe. nr. partea I-a.Of. 536.G. ulterior membru al Comitetului de Stat al Apelor (eliberat din funcţie în 1967) fişă de cadre la Secţia Agrară a C.Of. nr. HAIMOVICI.C. 190 din 19 august 1947.F. Iţic . p.n) . 232 din 6 oct. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. HAIMER. 15 din 19 ian. 5142). M. apoi promovat director în aceeaşi direcţie generală în 1945.I.Of. 548. GUTMAN. partea I-a. înainte de război. apoi la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. ulterior al Silviculturii în anii ’50.C. nr. Zoltan (n. 1654-5). nr. partea I-a. nr. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. contabilul-şef al Ministerului Artelor (M. 547. Ivanier Ştrul (d. 76 din 30 martie 1946. 145 din 26 iunie 1948. 1949. 52 din 4 martie 1945. 15 din 19 ian. Iţic . nr. 539.R.Of. nr. 1941. 641).Of. II-a. 206 din 1 sept. Samoil (Saul) (n. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. trecut prin mai multe penitenciare. HAINISON. 545. al P. p. 1949. 544. 546. 2002) – originar din Cernăuţi. 1898. HAFNER.C.R. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.G. 21. HAIM. partea I-a. GRÜNBAUM) – funcţionar al D. a M.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. GUTMAN.Of. Alexandru . partea I-a. nr. 52 din 4 martie 1945. nr. partea I-a. VIŞAN.E. 15 din 19 ian. GUTTMAN.din 1947 controlor economic în cadrul D. HAIMAN. partea I-a.E.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1947. iar în anii ’60-’70 director general la Ministerul Industriei Lemnului. n.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Industriei (M. disponibilizat 540. condamnat la 10 ani şi 6 luni închisoare. HABER.C. partea I-a. HABER. (M. 542. 269 din 20 nov. 175 din 31 iulie 1948. 5386). 1949.G. fiul lui Leon) – absolvent al Liceului “Laurian” din Botoşani. 8072). nr. 6293). partea I-a. M. p.R. p. pp. după război membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lemnului (din 1948). 1947). partea I-a. p.Of. (1956). pp. HAIMOVICI) (n.în 1949 era dispecer tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. p. 1949. partea I-a. Iacob – după război. 8599). fost ilegalist. HAIM.XI. 157 din 4 mai 1971). partea I-a. nr. Leon – în 1948 arhitect-şef la Serviciul tehnic. p. 8032).din 1945 la D.Of. ulterior promovat şef de serviciu (M. 52 din 4 martie 1945. p. a M. p. 661). partea I-a. Leon (n. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 5123. C.Of. partea I-a.C. decorat în 1964 cu ordinul Muncii cls.1901 Bucureşti) . decorat în 1961 cu Medalia Muncii. nr.Of. 10290. p. C. Oscar . 537.F. secretar al Confederaţiei Generale a Muncii (până la sfârşitul anilor ’50). p.Of.I. nr. GUTMAN. subdirecţia administrativă în Ministerul Artelor şi Informaţiilor ((M. 1948. GYALI. Ludovic – din 1945 şef de secţie la D. 1947. 3002. 16 din 20 ian. GYEMAND. 641).Of.Of. p. 7491). 4588). partea I-a. B.Of.535. 549. nr. apoi transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. 541.G. 645).

253 din 1 nov. (dosare anexe. 79 din 3 apr. 275 din 27 nov. după 1944 înalt funcţionar al C. 16 din 20 ian. M. Documentare şi Coordonare a Ministerului Industriei (M. R. p. HAMEL. al P.VII. membru al Comisiei Centrale Financiare a partidului în timpul războiului. p. 1947. 554.în a doua jumătate a anilor ’40 director administrativ adjunct al Direcţiei Radio în centrala Ministerului Informaţiilor. http://www. Emil (eronat ortografiat de unii autori “Harstein”) – inginer şi fost antreprenor. 1948. p. iar din 1949 director al Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerului Industriei (M. martor al acuzării în procesul lui Belu Zilber din 1954. Credit şi Ajutor a magistraţilor (M. partea I-a. 7026). V. “Petrolexport” ca reprezentant al ministerului. p. u. preşedintele Secţiei a IV-a Penale a Curţii Bucureşti (1947-1948).E. HALFON. 945). 557. 33 din 10 febr. 2954.Of. (M. Ana . p.C. p.Of. 1945. partea I-a. p. nr.C. HARTSTEIN. partea I-a. 263). partea I-a. partea I-a.org/text_doc/tirgu_mures. 1947. 119 din 28 mai 1947. Alfred (27. p.F.Of. ulterior secretar general al Ministerului Industriei Lemnului. (M.G. partea I-a. 552. p. nr. M. 1133). în 1949 revenit în centrală (M. 1948. Suzana (probabil soţia/fiica lui S. partea I-a. 737. M. Adalbert CHARAP.Of.S. (1953-1989). 1949. 559. p. 10092).E. nr.C. 558. 4255). nr. 35 din 11 febr.Of.htm. p. 30/1956 şi 24/1954).I. 1947. partea I-a. M. 264 din 14 nov. a M. ilegalist. nr.. nr. HALPERN. 2971). HAUSVATER. p. 1948. 555.Of.C. nr. George – din februarie 1945 verificator la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 32 din 8 febr. 256 din 5 nov. nr. 1947. p. 1944. HAUSIRER.Of. 8599). partea I-a. 24 din 30 ian. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. nr. partea I-a. apoi chiar preşedinte al tribunalului111. W. jud. 175 din 31 iulie 1948. 219 din 23 sept.a. 74 .Of.org/text_doc/actul_de_acuzare. după război martor al acuzării în procesul unor criminali de război la Tribunalul Poporului Cluj în 1946. nr. director în cadrul direcţiei Personal şi Învăţământ a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’60-’70. din 1948 membru al Consiliului de Administraţie. Alexandru – în 1946 era avocat în contenciosul Ministerului Finanţelor (M. 1949. partea I-a.până în febr.Of. 23/1954.Of.din 1947 controlor în cadrul D. 12 din 14 ian.E.Of. 315. HAMBURGER. HALPERT.C. în aprilie 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Casei de Economie. p. 661). 562.R. p. 5 din 9 ian. partea I-a. Lazăr . Mureş) – în 1944 deportat la muncă obligatorie de autorităţile ungare110. 209 din 9 sept. 16 (25 mai 1948: 6). p. partea I-a. 110 111 http://www. 563. Louis – după război controlor-revizor principal în centrala Ministerului de Finanţe.Of. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. nr. Leon . nr.survivors-romania.R. a M. 560. 1912. 1946. p. respectiv inspector (din 1948) în cadrul D.1928 Fălticeni – 2001 Bucureşti) – lingvist. până în 1962 secretar general al Ministerului Economiei Forestiere. M.I. nr. nr.1949.C.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. HARAP. nr. Hârtiei şi Celulozei în guvernele Dej. nr. Direcţia Teatre a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Adalbert (n.E. 9856. după pensionare autor al unor studii pe teme iudaice. partea I-a.survivors-romania. profesor la A.Of.din 1948 consilier administrativ la Direcţia Studii.Of. Tehnică în anii ’50. HÂRLĂOANU.C.551. HART. HART.Of.S. secretar general al Ministerului Industriilor (1948-1949) (B. 6292). nr.R. 556. M. 561.Of. (?) HASS.I. Ernest . Samuel – judecător la Judecătoria Urbană I Bucureşti (1944-1947).htm. 10496. Berthold – controlor (1946-1948). în 1948 numit membru în conducerea S. 1949. 7438).Of. 79 din 3 aprilie 1948. partea I-a.G. partea I-a. 1949 şefă de secţie la 553. 1213. partea I-a. publicist al unor lucrări de specialitate la Ed. Alperin) .

Of.S.Of. partea I-a. 7817). partea I-a. HERESCU. 581. nr. nr. 264 din 14 nov.vol. 642): 568. M. la Direcţia Presă (M.C. 5785. Leon Silviu . partea a 2-a. p. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.R.D.C.a. 1949. (M.R. dosar H/61 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 16 din 20 ian. nr.C.G. 7438). 5687). nr. 566. 578. 154 din 7 iulie 1948. nr. nr. 1654-5). M.C. 573. p. Şerban . 16 din 20 ian. (M.Of.Of. p. nr. 15 din 19 ian.M. 16 din 20 ian. nr.. partea I-a. 4611). p. p.S. partea I-a. în judeţul Covurlui. Frucht .R. 299 din 29 dec. HEHTER. 1906) – originar din Galaţi. nr. partea I-a. HER.C.Of. Sanda – din iunie 1948 secretar presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. nr.Of.Of. David . nr. partea I-a. HERŞCOVICI.din 1947 inspector în cadrul D. 16 din 20 ian.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. Morel .G. HERŞCOVICI. 186 din 13 aug. 646). Paul – inginer. p. al P. 570.R.Of. HEGER. 6683). p.în 1948 era controlor în cadrul D. partea I-a. 52 din 4 martie 1945. Industriei (M. 1947.după război membru în conducerea Oficiului Industrial al Bumbacului.A. HERŞCOVICI.1949.E. HERMELIN. fond 495 (“România”). u. 158 din 12 iulie 1948.C. posibilă identitate cu onomimul prezent cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. cu fişă de cadre la arhiva aceleiaşi secţii (1958).Of. 663). 116 din 21 mai 1948. 565. 642.C. HEITNER. pentru câteva luni în 1948 detaşat în teritoriu. 15 din 19 ian. 572. 59. partea I-a. membru de partid din martie 1945. 316). 219 din 23 sept. HERŞCOVICI. 1949. 575. a M. p. HERMAN.P. Irmfried .Of.C. 658). Liuba – din ianuarie 1948 referentă în centrala M.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. 576. 1948. partea I-a. 1949. partea I-a. (M.Of. HERŞCOVICI. nr. 4534.E. 75 .Of.I. Israel . controlor (1945-1948). 567. III-a. 8599.. Ghizela . nr.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.I. Wolf Gherşin (n. nr. partea I-a. nr. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 126 din 6 iunie 1947.E.S. 148 din 30 iunie 1948.C (M. partea I-a.I. cu dosar la secţia Economică a C.Of. p. p. 1947. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. apoi inspector la D. Mihai . în acelaşi an numit membru al comisiei interimare a Uniunii Colegiilor de Avocaţi din R. partea I-a. HERER. după război activist la secţia Gospodărie de Partid a C. 4497).Of.Of. 1948 tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M.A.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului 569.Of. Inului şi Cânepei. 1948. 1949. p. M. 25/1954).C.C. HERŞCOVICI. p. 580. HEILPERN. nr. 209 din 9 sept.Of. nr. Bercu – din sept. 579. partea I-a. Iancu – avocat.Of. dosar nr. C. 297-8).R. 1947. partea I-a. A. 120 din 26 mai 1948. 282 din 5 dec. Iosif – din 1945 şef adjunct de secţie D. 5 din 9 ian. (M. 15 febr. (dosare anexe. partea I-a. 1949. 662. p. a M. pp.564. 1949. decorat în 1964 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 574. p. 571. p. 5463-4). nr.Of. p. p. nr.în 1949 era controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.E. 1947. partea I-a. IV-a (M. G. 1949. ff. 15 din 19 ian. partea I-a. nr. la Direcţia I.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. HEROVICI. nr.Of.N.F. Wolf – fost ilegalist şi deţinut corecţional în timpul războiului pentru activităţi comuniste (penitenciarul Caransebeş) (A. inv. 10092). 11362). partea I-a.G.” cls. Leonida . de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 577. decorat în 1971 cu ordinul “Steaua R. 225. al P. D. HERŞCOVICI.G. HERŞCOVICI. pp. p.Of. 330). partea I-a. 661). p.

nr.după război inspector general adjunct în cadrul D. partea I-a.C. HILSENRAD. 24 din 30 ian. HERŞCOVICI.Of. M. p.R. HEVES. 593. M.P. 596. 1947 angajat contabil îm centrala Ministerului Artelor. HERVIAN. în anii ’50 procuror militar la Tribunalul Regiunii a II-a Militară (în 1959 preşedintele completului de judecată a pastorului Richard Wurmbrand) (Berindei. 9857. până în ianuarie 1948. Ferenc (Francisc) (4. p.E. HILF. nr. 256 din 5 nov. Nastasă şi Varga 2003b: 665.Of. C. p.R. Gustav – din 1945 inginer consilier la D. (M. 204 din 5 sept.Of.C. HERŢOVICI.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.582. 5784. 793 din 31 dec. respectiv cadru didactic (din 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. p.S. Dobrincu şi Goşu 2009: 632 ş. HERTZOG. nr. 738. 589.Of.Of. 10533). 8072).VIII. 1654-5) 76 . (inclus în Kuller 2008a: 443) (v. p. deportat de autorităţile maghiare la Kistárcsa (1944-1945). 737. 662). 590.R. Arno . partea I-a.C. 1909) – jurist. nr. HERTSTEIN. 275 din 27 nov. p.R. 15 din 19 ian.Of.C. 24 din 30 ian. până la moarte. 9856.R.S. ulterior Comitetului de Stat al Planificării.Of. 251.R.C. 10 din 13 ian. 1963. HINTZ.” cls. 587.G.Of. p.Of. 1948.P. nr.Of. 256 din 5 nov. nr.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I-a. 1947) (M. V-a.Of./R. Hîncu 2009).Of. 1947.C. nr. 6781). p. S. Alexandru . poet şi scriitor. HINŢESCU. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.u. p. 1947.E.Of.R.Of. 584. 594. Moriţ – activist la Comitetul Central al U. nr. nr. nr. ulterior funcţionar al Băncii de Stat a R. 6781). Solomon – controlor (1946-1947).G.1903 Sighetu Marmatiei – 26. 1948. a M. secretar adjunct al Comitetului Judeţean Cluj al P. HIRSCH.M. pp. 585.G. partea I-a. partea I-a. M. 591. 5784. a M. Popescu 2009). p.I. 1947. M.J. decorat cu ordinul “Muncii” clasa a III-a prin Decretul nr. 7 de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri. partea I-a. controlor în cadrul D. p. I. Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1947. HIRSCH. HILLARD. 276 din 28 nov. în acelaşi an promovat inspector (M. nr. nr. autor al unor articole în revistele Legalitatea populară. Raul – după august 1944 şeful Direcţiei Presei şi Informaţiilor din cadrul Ministerului Afacerilor Străine (Onişor 2009: 241. nr. p. 1949.Of.după război.G.P. 16 din 20 ian. p. HERŞCOVICI. partea I-a.după război controlor în cadrul D. Justiţia Nouă şi Revista română de drept şi coautor al lucrărilor Procesul civil în R.C.Of. Notariatul de Stat (1964) şi Tratat teoretic şi practic de procedură a executării silite (1966) (inclus în Kuller 2008a: 443 şi Benjamin & Stanciu 1997: 428).G. 52 din 4 martie 1945. consilier juridic şef în cadrul Ministerului Justiţiei în anii ’50-’60.B. ilegalist (membru de partid in 1933).P. ulterior inspector în cadrul Direcţiei 583. 642) HIRSCH. partea I-a.I.în anii ’50-‘60 funcţionar al Comisiei. nr./P. nr. partea I-a. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. lector la Universitatea Babeş Bolyai (1947-1950). 1949. Arthur (n. 1947. 586. Leonard (fiul lui Moritz). pp. 588. Marcel . 595.. p. a M. M. 1947.. partea I-a. 1947. în anii ’60-’70. nr. partea I-a.E. p.R.F. 10496.I. 8599). 1947. Stefan .Of. decorat prin Decretul nr. partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. partea I-a. partea I-a.VIII. Paul – în ian. 219 din 23 sept. partea I-a. 298. (1957). M. M. ulterior expert în cadrul Consiliului Legislativ.1973 Constanţa) – evreu maghiarofon. 173 din 31 iulie 1947. după război activist de partid.). 9855). decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. nr. şi Andreescu. 158 din 12 iulie 1948. Rahmil – după război controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în iulie 1947 şi din sept. Dan . 592. Emil – locotenent-colonel. M. 173 din 31 iulie 1947. 158 din 12 iulie 1948. partea I-a. partea I-a. 256 din 5 nov.

601. Ladislau .u. ulterior promovat inspector (M. nr. 5646. p. 158 din 12 iulie 1948. partea I-a.Of. nr.Of.Of. p. ulterior în cadrul Ministerului Informaţiilor (1944-1946-1947-?)).S. din febr. HOLDICH. 151 din 5 iulie 1947. HORAŢIU. p. Grigore . nr. demis la 1 ian. partea I-a. 1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. la Direcţia Studii (M. 604. v. HIRSCH. Materialelor de Construcţie din Ministerul Industriei (M. HOFER. HONIGSBERG. 598.Of. 220 din 24 sept. 644). p. 535. Bihor)112 – din mai 1945 membru al comisiei mixte de cenzură a presei sub coordonarea ministrului Propagandei Naţionale. partea I-a. HOMOLKA. nr. 9856). 364 din 2 mai 1945). Buzatu şi Cîrstea 2010:335 ş. 610.până la 1 octombrie 1947 inspector general adjunct în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1949. 602. Ludovic – ilegalist. partea I-a. nr.în ian. nr. Leon . 122 din 28 mai 1948. partea I-a.E.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. partea I-a. Iosif .Of.Of. 222 din 29 sept. 1189). partea I-a. HOLZER. 1949. căruia în 1941 i se fixa domiciliu obligatoriu pentru propagandă comunistă şi tentativă de trecere în UR. în 19 iunie 1920. Ervin . p. nr. 599. HIRSCH. HIRSCH. 10092).C.Of. HIRSCH. 16 din 20 ian. nr. nr. 1947.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. 748). p. nr. p. 12877). Iancu (1905 Piatra Neamţ – 1979) – în 1948 numit administrator al societăţii de petrol naţionalizate “Steaua Română”. 658). 1946. 1948. p. (partea I B) nr.597. partea I-a.Of. Moritz – din februarie 1949 contabil la Direcţia Centrală Industrială a Ceramicei şi 600. p. HODOŞ. nr. 15 din 19 ian. partea I-a. partea I-a. 5784). p. care îl şi menţionează ca evreu într-un dialog cu Emil Bodnăraş. Lazăr . 19 din 23 ian. Nicolae (n. 1946. în subordinea Comisiei Aliate de Control (Decretul Lege nr. 5966). nr. 8460). HIŢIG. Eduard . a M. 1946. p. M. nr.R.Of.Of. nr. 8660). 608.Of. nr. din 1945 funcţionar în centrala Ministerului Informaţiilor. 1949. 256 din 5 nov.).I. 609.din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor din cadrul Ministerului Industriei (M. (M. 256 din 5 nov. HOLINGER. Aurel .Of. M. 662). p. 1947. 1213). partea I-a. partea I-a. partea I-a. p.S.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. 612. p. 1719). 1948 (M. 1949. 58 din 9 martie 1942. 9856. p.deputat supleant de Arad.Of. respectiv la Serviciul Control al Ministerului Industriilor. 605. partea I-a. Aron – din 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. 12912. nr. p. p. 1947. la Beiuş. nr. M. partea I-a. 1947. partea I-a. apoi secretar general şi ministru adjunct al Ministerului Industriei Petrolului şi Industriei Cărbunelui (ulterior al Industriei Petrolului şi Industriei 112 Schimbare a numelui în baza deciziei nr. ca translator la Direcţia radio (M. M. 264 din 14 nov. nr. Mendel . 611.Of.Of. 606. HOCHMAN. HIRSCH. 34 din 10 febr. partea I-a.numit membru al Consiliului (naţional) Superior al Tuberculozei de ministrul Sănătăţii în mai 1948 (v. nr. Simion . şi Solomovici 2003: 191-2). 1949.Of. HOLBAN. 89244 din 20 sept. 1949 secretar general al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (în guvernele Petru Groza. p. din partea Uniunii Populare Maghiare (19461948) (M. 7491.Of. partea I-a.Of. 4698). 1947 a ministrului Justiţiei (v. 190 din 19 august 1947. 289 din 13 dec. in dec. 16 din 20 ian. M. M. 164 din 19 iulie 1948. 607.din 1947 controlor economic în cadrul D. p.. Marcel .C. în iulie 1947 numit director la Economatul ministerului. p. 35 din 11 febr. 1947. partea I-a. 290 din 14 dec.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1946 însărcinat cu conducerea Direcţiei Radio. M.G.Of. HOLCZER.Of. 77 . 26 din 1 febr. 603.

a. nr. nr.R. dosar 51/1952. Marcu . nr.. 615. iar apoi detaşată ca dactilografă şefă în cadrul Ambasadei R. Teodor (ortografiat ocazional şi Theodor. în 1947 director adjunct al Direcţiei Întreţinere din cadrul D.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. partea I-a. pp. 3374).. 619. apoi transferat şi încadrat cu grad de asistent la catedra de marxism -leninism a I. al P. partea I-a. 663). 628. Erica .P.G.E. Alfred – după război consilier în cadrul D.B.B.Of. 803 din 21 dec. la Moscova (M. 623. dosare anexe. p. din Ministerul Comunicaţiilor (M.F. 87 din 13 apr. 614. partea I-a. Cancelaria. nr. 4968). Clara – din ianuarie 1948 referentă în centrala M.B. Ministerul Propagandei Naţionale.C. (M. p. 626. 618.Of. – în 1948 era şeful adjunct al Direcţiei Instalaţii din centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M.R. 616.E. al P.C. respectiv Huc) – funcţionar la Direcţia Cabinet ministru în centrala M.Of. nr.A. a C.R. 16 din 20 ian. 1947. partea I-a. Dina . inv. nr. partea I-a. din Ministerul Comunicaţiilor (M. 1947. nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 152 din 7 iulie 1947. nr. partea I-a. 1949.N. Alfred – din iulie 1947 secretar de cancelarie la M.R. Alice . p. 111 din 17 mai 1947. 52 din 4 martie 1945. 1949. HOROVITZ. 1123). partea I-a. partea I-a. Kuller 2008a: 443. 10092). decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. şi membru al organizaţiei de partid din cadrul ministerului (1947-1950).în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. 625.R.E. 62/1955 (nr.C. Corobca 2008: 15.E. p. 1654-5).C. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. 20 din 23 ian. nr. partea I-a. HOROVITZ.din 1947 controlor în cadrul D.I. HOROVITZ.I. p. 1964 cu Medalia Muncii. I.Of. Marcu (n. nr.A. nr. p.I.până în febr.I.I. p. nr. nr. 622.Of. C.F.I. fond C. HORODNICEANU.I. 2723. Mihail – în martie 1945 delegat director la Arhivele Generale ale Ministerului Afacerilor Strîine (M. HOROVITZ) – în 1945 numit de C. Chimice) (1951-1961). 617. M. nr. 1949 şefă de secţie la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1123).S. 299 din 29 dec.R. partea I-a. dos. a M. 32 din 8 febr. 122 din 31 mai 1947. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.6). 2300) HUCK. HUBERT. Zor . nr. partea I-a. f. HORODNICEANU. detaşat practic imediat ca şef de birou la Legaţia României de la Bruxelles.E.. 131 din 8 iunie 1948. Pangrate .Of.P. n. 1949. p. p.A.S. HÖNIG.R. HORNSTEIN..Of. (A. 52 din 4 martie 1945.A.după război referentă în administraţia centrală a C. B. 1654-5).613. administrator de supraveghere la “Fier şi Tub” din Bucureşti (M. 4369.F. secţia economică. 76 din 31 martie 1948.Of.C. 44).C.Of.C. – mai 1964) (A. p. D. C. partea I-a. 87). p. ambasador în India.G.Of. Iosif . fd. fd.Of. 620. nr. 1948. respectiv 1964).B. HORVATH.Of. partea I-a. p. HUDESCU. pp.A.Of.R. p.C. 11362).Of. HORODNICEANU. partea I-a. 8614). 32 din 8 febr.R.N. 1946.C. 627. responsabil şi pentru Afghanistan şi Ceylon (19611963. 364 din 2 mai 1945 (A. HUBERT. C. 78 . HORODNICEANU..G.G.. partea I-a. 71 din 27 martie 1945. . 624. 225 din 3 oct. 621. Debora .P.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. nr. p. (M. 5663).G. M.membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale instituite prin Decretul-Lege nr. Cajal & Kuller 2004. 264 din 14 nov. 3913). H.. HORODNICEANU. 1027. respectiv în Birmania (ian.Of. HORNSTEIN. nr.F.-C. partea I-a.N. Florin – până în februarie 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1945.P. 9/1948: 6). 477). p.

al P.R. Alexandru (n. 1190). emigrat în Suedia în 1980. 1949.I.I. Rabinsohn). Andrei (26. 1949. zis “Sanyi”.S. IACOB. p.C. nr. după alte surse Jenö.Of.Of. din 1949. instructor la şcoala de partid (A. a III-a. 636. IACOBOVICI.C. IACOBOVICI. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Ernö. 32 din 8 febr. condamnat la 3 ani închisoare 630. partea I-a. care a încercat să se sinucidă în timpul detenţiei). Tismăneanu 2005: 97. iar în paralel. Maramureş)113 – evreu maghiarofon. decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” clasa a II-a. 635. 79 . nr. apoi prim-secretar al Comitetului Regonal P. IACOB.C. 638.1906. căsătorit cu Bella (n. (A. fond C. 6292). 1134). eliberat (din penitenciarul Aiud) şi reabilitat în 1964. nr. Orhei – 17.C. al P.Of. al P.R. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C. prin Decretul nr. dosar nr. Sandu .R. Adrian .R.A. dosar 51/1952. a fost socrul scriitorului româno-francez Alain (n. (Decret nr. 225. FEUERŞTEIN) –ilegalist din “vechea gardă”. partea I-a. ilegalist. 633. Farkas).). B. nr.până în februarie 1949 inspector în cadrul Direcţiei Arte Plastice a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Asuajul de Sus.VI. JAKOBOVICS) (10. Magdalena . 7 din 23. 634.M. 157 din 4 mai 1971. 1949. Gaston – în 1947 numit de ministrul Industriei şi Comerţului administrator de supraveghere la “S. 18.I.1902 – 8. pentru un timp membru al C. fond C. 645).R. în 1940.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/I/I%2001.C.originar din Ciudaciu Mare. arestat în 1952 (aidoma soţiei Magdalena (n.629.N. 51/1949. 632. p.1978). Solomovici 2004: 582).. 631.P. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 637.C. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. IACOB. Cancelaria.XII. partea I-a.. F. IACOBOVICI. după război director general în Ministerul Construcţiilor (până în 1952). p. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 115-6 şi 118-21). din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.F. şi Levy 2002: 206.. p. condamnat la 20 ani închisoare. nr. 15 din 19 ian. dosar nr.Of. 34 din 10 febr. fişa matricolă penală la m http://86. Odorhei. 2107). jud. ministru adjunct de Finanţe şi director general adjunct al Administraţiei Livrărilor din minister între 1948 şi 1952 (secundul lui Vasile Luca).1979 România) – de meserie zugrav.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.%20Ia(e)nici%20-%20Ikrich/Iacob%20Alexandru%20F/index. p.S.C.A. p. fost ilegalist (chiar prim-secretar al P. IACOB. decorat prin decretul nr. nr. fiul medicului de Securitate Herşcovici.1979) .C.R. inv.N.R. 3707. al P.I.IX. B. fond 495 (“România”).I.Of. fiul lui Francisc şi Rozalia) (n. 157 din 4 mai 1971) şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. din 1947 funcţionar în M. 95 din 22 aprilie 1948. Şandor JAKAB. ff.A. Ruxandra . partea I-a. membru de partid din 1930 (în atenţia Siguranţei în 1941). secretarul organizaţiei comuniste din Ardealul de Nord (1941-1944). graţiat.M.I. 175 din 31 iulie 1948.III-a. M.R.din februarie 1949 şef de birou tehnic la Direcţia Centrală de Aprovizionare şi Repartiţie din Ministerul Industriei (M.C.php.E. partea I-a. Eugen (n. între 1934 şi 1936).Of.C. IACOBEANU..S. după război secretar al Consiliului de experţi ai Sindicatului din oraşul Cluj. IACOB. şi membru al organizaţiei de partid din cadrul ministerului. Herşcovici) Paruit. cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. iar apoi. 10173). sora Anei Pauker.1913. IACOB. Arhitectură şi Sistematizare (C..17. III-a în 1971 (Decret nr. reangajat consilier la Camera de Comerţ a R. 1947. v.” Bucureşti. 113 V.” clasa a III-a. eliberat în 1943.. Ştefan – în 1949 instructor în cadrul sectorului Propagandă din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. secţia Propagandă şi Agitaţie. 266 din 17 nov. apoi directorul general al Comitetului de Stat pentru Construcţii.125. Cluj (1944-1947). Adam (n.C.din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei (M.d. partea I-a.

F.A. partea I-a. aflat în Palestina în 1943-1944 cu legături cu spionajul britanic. IANCU. Herman .C. a Pielăriei a Ministerului 644. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. Adalbert . partea I-a.A. nr.R (v.E. Mendel .Of.II. ulterior detaşată la ambasada R. Al. I. 253 din 1 nov. dosar de cadre la Secţia Relaţii Externe a C. partea I-a.. (Friedberg-Vălureanu 2004.R. 641.15. 120 din 26 mai 1948. 41). fost medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze (1939-1945. inv. 646.E. Industriei (M.Of. 536). p. 1949. 8598. Nastasă şi Varga 2003b: 580. 11). partea I-a. S. 647.până în febr.Ap. 586. pp.P. p.Of. membru al grupului de evrei care a jefuit maşina Băncii de Stat a R. inv. p. nr. (1947-1950). O.C. partea I-a. 650. nr. nr. ulterior ofiţer activ cu diverse funcţii în cadrul M. 275 din 27 nov. p.S.în martie 1945 reîncadrat la D. Mihail – în 1947 şef de secţie la Direcţia Silozuri a Ministerului Lucrărilor Publice (M. partea I-a. p.C. infra]. IOANID. 648. 1123). partea I-a. nr.C.R.I. David (1910 . al P.P. 1964. C. 653.Of. 2008. partea I-a. A. al U.C. 225. 5784). 32.Of.. 3909). Moscu – în 1948 instructor al C.. ulterior angajat la Editura Enciclopedică. colonel dr. 1267). pentru merite antifasciste. 123/1948. 651. 1654-5). IANCU. 158 din 12 iulie 1948. Paul LEIBOVICI. dosar nr. 111 din 17 mai 1947. la momentul arestării şef de catedră la Academia Tehnică Militară din Bucureşti.F. partea I-a. 1947.N. Paul (n. nr. Saul . în Forţele Armate (M. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of. 587. C. 10496. 3908).în martie 1945 reîncadrat în D. p. nr. dosar nr.N. Septimiu (n. în anii ’50 (nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. profesor universitar cu doctorat la Moscova. M. Gheorghe . 645. p. de la Ankara (M. partea I-a.1923 Brăila .-col. Leopold – la sfârşitul anilor ’40 inspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M.G. p. Heinrich . 111 din 17 mai 1947. C.18.C.P. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. Silviu . (în 1949). partea I-a. în 1947 încadrat prin decret regal.I.M. IJACU.E.Of. nr.din februarie 1949 şef secţie în cadrul D.1960 Jilava) – inginer energetician.Of.I.din 1947 inspector în cadrul D. IMBERG. IOANID. 654. IAMPOLSCHI. apoi încadrat cu grad de asistent la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (1950-1952) (Andreescu. p.R. 643. Herman . f. repatriat. nr.-col medic.III-a. Iancu . fiul lui David şi Paulina)) (24. Ioanid [v. decorat în 1961 cu Medalia Muncii. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr.C.Of. partea I-a. ca lt. IANOVICI.N. 1949.V.G. IEREMIA. 2010). IANCOVICI. IANCEVICI. IAGER. A. 1947. p.Of. ulterior activist al partidului. 804 din 21 dec. 37 din 14 febr. 52 din 4 martie 1945. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. IZSAK) – consilier superior în M..III.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. la 28 iulie 1959. nr. dosar 5/1952). 1940). 644).E.C. IANKOLOVITS. nr.Of. apoi în Myanmar/Birmania (19451948).R.Of. 1949. fd.R. executat la 18 februarie 1960 (Solomovici 80 . 1947. 219 din 23 sept. partea I-a. IEŞANU. p.639.C. nr. f. 642.a. 4611).R. 15 din 19 ian. 652.B. alături de Bucur Clejan-Kranzdorf).I.P.R. IANCU. 32 din 8 febr. 9763).Of. C.N. 640. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. Anitta – din ianuarie 1948 şefă de serviciu în centrala M. nr. 1654-5).funcţionar în cadrul Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. IANCOVICI. fratele lt.1990 Bucureşti) – ilegalist. a M. fond 495 (“România”).din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. (M. 19 din 23 ian. pp. 649. 52 din 4 martie 1945. p. M. 1948. al P.G. secţia Organizatorică.

soţia sa.VII.” clasa a V-a. 253 din 1 nov. 249/1952 şi nr. nr.C.A. prozator. Goma 2005: 4. Zaharia (n.” clasa a II-a. 738.Of. 205 din 4 sept. Vezi şi fişa matricolă penală la http://86. (1948-1952). 658.n.1907 – 26. Inului şi Cânepei.655. 9828.1971) – membru de partid din 1945. p. 115 Steinhardt îşi aminteşte eronat prenumele nativ ca fiind Leopold (2005: 377). p. Kuller 2008a: 443. dosar nr.R.A. fost voluntar în războiul civil din Spania. 1948. (dosar 46/1955. al P. 189/1952. (dosare anexe. 81 . în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi detaşat în teritoriu în judeţul Putna (M.C. partea I -a. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. Petre (n. autor al lucrărilor procomuniste Filimon Sârbu: am murit pentru ca ţara mea să trăiască (1946).P.M. 1949. director general adjunct la Societatea Română de Radiodifuziune (1945-1946). David . de profesie medic. 659. apoi director în centrala Ministerului Industriei şi Comeţului. n. vezi dosarul nr. 5786).Of.17. al P.C. a M. nr. nr. după război director al Operei Naţionale din Bucureşti (cf. ca maior medic (r. Susana . a decedat în iulie 2006 (92 ani).a. p. cadru didactic şi director al Şcolii de Literatură “Mihai Eminescu” din Bucureşti (1952-1956). 15 din 19 ian.R. Kuller 2010: 190 şi Solomovici 2003: 88). al P.P. 657. nr. 77/1952. funcţionar superior la Oficiul Industrial al / Centrala Industrială a Bumbacului. 77/1952.din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului (M. nr. 1947. IOSIF. pe postul de director adjunct al Direcţiei de Informaţii (de presă. Leon BRAUCHFELD) (25. Berindei. 1945. respectiv ambasador (promovat ministru plenipotenţiar) la alte reprezentanţe diplomatice ale României. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. Carol – la sfârşitul anilor ‘40 director adjunct al Direcţiei Timbru şi Cifră de Afaceri a Ministerului Finanţelor (M.S.E. partea I-a.R. Cifrul (1948).Of.125. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. p. p. 255 din 7 nov. 211 din 11 sept. 656.C. director de departament în centrala M.XII.după război controlor în cadrul D. Alice .).R. partea I-a. nr. nr. p. p. nr. Steinhardt 2005: 411115. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. etc. 7353).1982) – ilegalist (membru departid din 1938) şi kominternist (INCOMKA. 517. Dobrincu şi Goşu 2009: 2001)114. membru în Consiliul de îndrumare a Teatrului Poporului (1946-1948). nr. partea I-a.III. IOSEF. p.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/I/Ioanid%20Alexandru/index.E. respectiv publicarea solicitării în M. în 1947 încadrat prin decret regal. 9763).IV. 1948. la începutul anilor ’70 întors în centrala M. 663). fond 495 (“România”).Of. Frieda . IOSEPOVICI.G.. M.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. dosar J/45 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).R.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.Of. fişă de cadre la secţia Economică a C.C. inv. L. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. nr. IOSUV. nr. Paula . 5/1. 662. inv. 16 din 20 ian. iar în 1978 (consecutiv pensionării) cu ordinul “Steaua R. IOANIŢIU. 1948. partea I-a.782/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. director al Direcţiei Literare în cadrul Ministerului Artelor (1946-1948). 527). partea I-a. Zoltan IOSEPOVICI) (19.) în Forţele Armate (M. 803 din 21 dec. nr. 158 din 12 iulie 1948.R. 1949.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (1945-1948).I. 225.E. pentru merite antifasciste. apoi pensionat. apoi însărcinat cu afaceri la Roma. IRESCU.M. inv 69). 643) IROSCH..Of. partea I-a.Of. 24 din 30 ian. inv. Într-o noapte la Madrid (1955). 7517.php. nr. (dosare anexe u. 1964 cu Medalia Muncii 114 Pentru schimbarea numelui. 660. 2005 şi 2001II: 111. 661.1905 – 9. nr. 1715). IRIMESCU. Carola. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea Ia.Of.

KAHANE. nr. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. Irina . al P.E.Of. 5830). 1949. JAK. partea I-a. 672.din 1947 controlor în cadrul D.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. partea I-a. 1949.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 662). 1948.din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. nr. 191 din 20 august 1947. nr. (M.Of. 16 din 20 ian. 678. nr. Emeric . 1949.membru de partid din 1930 (dosar J/98 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 190 din 18 aug. co-autor al studiului D. Marcus – în anii ’50-’60 funcţionar la Direcţia Centrală de Statistică de pe lângă Consiliul 664. partea I-a.M. 640) ISCOVICI. JACOBSOHN. JEZOVITZ. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. p. nr.Of. partea I-a. 112 din 17 mai 1948.Of.Of. 674. nr.R. nr. nr.G.E.C. Oscar . 667. partea I-a. p. Dorina .C. 675. 1964 cu Medalia Muncii. a M. Sandu . 15 din 19 ian.C.în 1949 era referentă în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. 15 din 19 ian. 6753). KAHANE. 680. 1654-5) ISZAK. 1949.C.Of.G. 8971). 7537). (M. Paul (originar din Drăgăşani (!)) . Emil – după război funcţionar la Direcţia Taxe de Consumaţii a Ministerului Finanţelor (M.R. 803 din 21 dec. partea I-a.Of. nr. Jean . JUSTER. nr.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.C. partea I-a. C. 76 din 30 martie 1946.663.Of.E. partea I-a. 673. 1947. partea I-a. partea I-a. p. nr.P.I. nr.S. publicat în 1964.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de secţie în D. a M. 24 din 30 ian.C. de formaţie farmacistă. 8598). partea I-a. p.după război controlor în cadrul D. nr. M.Of. IZSAK. p.F.E. 219 din 23 sept. a M. KAISERMAN. a M. Gustav – în 1948 era şef de serviciu administrativ în centrala Ministerului Comerţului (M.Of. 677. p. pp.Of. 669. 52 din 4 martie 1945.Of.C. pp.G. IŢICOVICI. 16 din 20 ian. 662).I. iar în paralel profesor de ştiinţe sociale în Bucureşti. partea I-a. p.I.C. Dasia . KAHANE. 3002).din 1948 şefă adjunctă de birou la D. Raul . din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 4384. 25 mai 1911) . 1654-5) 82 . JUSTER.C. partea I-a. 25/1954).I.Of. p. 665. 1947. p. KAHAN. 676.R. nr.D.S.C. nr.C. 1947. 1948. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M.originară din Bârlad. Laszlo) (n. partea I-a.după război în cadrul Direcţiei Generale Ape din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. 200 din 1 sept. 666. 737.E. în anii (dosare anexe. 24 din 30 ian. 670. 229 din 4 oct.G. 154 din 7 iulie 1948.G. Elena . 645). 7950).în 1947 era controlor în cadrul D. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. Felix . partea I-a. Dezvoltarea industrială a Republicii Populare Române.a. nr.C. nr. 668.U. a M. al C. 5687). funcţionar la D. 738). M. (M. nr. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.. 679.E. Sigfried .I.C. p. KALLAI. partea I-a. 1948. p. A. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi transferat în centrala Ministerului Industriilor (M.Of. 52 din 4 martie 1945. secretar general al Biroului C.C. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. partea I-a. de Celuloză. p.membru al Forumului Democrat Patriotic după război.după război controlor în cadrul D.Of. u.C. Mendel . ISAC. 159 din 13 iulie 1948. 671. de Miniştri (Trebici 2011).Of. p. ISAK. p.din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. şi autor al unor articole la Unirea (’40-’50).. p.G. ISRAILITEANU. Iancu . Vasile (n.I. de pe lângă Consiliul de Miniştri până în anii ’70 şi autor ocazional la revista Probleme economice.Of.

E. partea I-a. partea I-a.din 1949 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M.C. Ilie (n. nr. (M. 14 din 18 ian. 691. p. 686. nr.S.E. p.Of. 1966). partea I-a.E. Marcel .Of. 4534.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. membru de partid după război.Of. 126 din 6 iunie 1947.I.vol. p. 1035). 277 din 29 nov. Matilda .G.G. 690. nr. 1626).Of. partea I-a. nr.C.R. 83 . 684. nr.G. 1964. apoi al Ministerului Sănătăţii (M.?). KAUFMAN. p.1981) . a M. 28 din 3 febr. 1949.Of. 1949.C. (M. Iţic) – ilegalist. KAUFMAN.I. Silvia Ecaterina – din febr. partea I-a. 1948. Marcel .Of. condamnat la 10 ani şi 6 luni închisoare corecţională pentru activitate comunistă. inv. pedeapsa expirând la 22 decembrie 1943 (A. ulterior transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriei (M. nr. 775. S. într-o perioadă şeful serviciului producţie la Trustul de Construcţii Hidroenergetice. nr. 24 din 30 ian. 1949. Victor .Of. 289 din 13 dec. 1949. nr. partea I-a.R.P. p. 1948 controloare în cadrul D.C. nr. partea I-a.R. A. 689. KAPPEL. a M. nr. p.I. etc.C. 10533). după război membru de partid.Of. în iulie 1945 numită membru al Consiliului de Avocaţi al Ministerului Justiţiei (M. (M.E.Of. KATZ. Bella (7. 16 din 20 ian. 641). nr. 1947. nr. 297-8). nr. controlor în cadrul D.I.Of. Leib . partea I-a. M. p. 696. B. a M. p.I. decorat cu Medalia Muncii prin Decret ul Consiliului de Stat al R. ulterior funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.I. 191 din 20 august 1947.XI. 655). decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. nr. p. a M. Ernest .I. Jean – după război. partea I-a. 1949. 45 din 24 febr. 972 din 8 dec.R. 256 din 5 nov. 225. 7817). 4847).Of. în 1947 în contenciosul M. KATZ. Ministerului Energiei Electrice. 1947.A. partea I-a.C. 1964. 7537). p. 1944. p.C.Of. pp. partea I-a. Soly (1931-1999) – inginer. 737. 16 din 20 ian.P. fond 495 (“România”). KAMIL.din 1947 controlor în cadrul D. M. numit şi reconfirmat succesiv ca membru al Consiliului General al Asigurărilor Sociale de Stat (dec. Mauriciu . apoi în Centrala Industrială omoloagă a Ministerului Industriei (M.1904 – 31. nr.Of. nr. 1944 – 1949 .C. p. 7491). M. 693. p.E. partea I-a. A. 1947.procuroare. 1065.. Mella . 6781). a M. nr. 10558).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 661) KANNER. KELLER. 30 din 5 febr. partea a 2-a. Ern(e)st-Samuel . partea I-a. 619). 276 din 28 nov. 1948.C.Of. Inului şi Cânepei. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor înt re deţinuţii evrei din penitenciarul Caransebeş.C. nr.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. KAUFMAN. (M.P. (M. 1947. 804 din 21 dec. partea I-a.Of.G. KELL.N. 190 din 19 august 1947. p.în 1947 era inspector general adjunct în cadrul D.C.C.E. 15 din 19 ian. până în ianuarie 1948.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. nr. partea I-a. KATZ. 169 din 28 iulie 1945. partea I-a. 1439). nr.G. nr. p. 8073). 6473). nr. 695. 804 din 21 dec.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1947.Of. (M. 683. 282 din 5 dec.681. p.din 1947 controlor în cadrul D. 173 din 31 iulie 1947. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 59. funcţionar timp de decenii în cadrul 682. KATZ. partea I-a.C. a M. 804 din 21 dec. KAPPEL. M. 687.G. 127 din 3 iunie 1948. KEISS. Mihai .I. Max – din ianuarie 1949 şeful Serviciului Bunuri la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.S. 685. 9857.Of.Of. partea I-a.după război funcţionar înalt la Oficiul Industrial al Bumbacului. 688. KAMENITZER.C. 1949. p. dosar nr. KATZ. 692. p. p. 694. în sept. partea I-a.Of. iar din iunie 1948 membru al Contenciosului Ministerului Comunicaţiilor (M.. 204 din 5 sept.S. ff. 1964. nr. M. nr.Of.

a M. membru de partid din 1923 (dosar K/52 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a.A.Of. nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . Ştefan (n. ? – participant la şedinţa din 13 iunie 1952 a plenarei organizaţiei de partid din M. în cadrul căreia cerceta posibilele “devieri” “de dreapta” (A.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier la D. 160 din 14 iulie 1948. 109. 4848). partea I-a. p. Tauba – după august 1944 angajată ca translatoare interpretă-şefă în centrala Ministerului Finanţelor.Of.BH.1980) – ilegalist. 29. partea I-a.S. pe lista U. fond Comitetul judeţean Bihor al P. 1946. p. de Bihor din 699. Iulius .Of. 737). apoi încadrat în contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (1947-1948). 110 din 16 mai 1947. 1946.1903 – 25. secţia Cancelarie. după război avocat public în judeţul Braşov. 2103).. 1946 în M. nr. în octombrie 1945 însărcinat inspector general administrativ al judeţului Suceava.254 din 30 oct. partea I-a. p. 706. partea I-a. M..E. partea P. 11646. 3908). Iulius (n. după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. (M. 116 V. KIRMAYER. nr. 1948. 3/1960 de pildă. KESSLER. KESLER. 225. nr. p. 107 din 15 mai 1945.I. 4848). iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.-D. o lună mai târziu transferat ca inspector general administrativ în centrala M. 157 din 4 mai 1971). Ileana – deputată supleantă de Cluj.D. 222 din 29 sept. KENDLER. ilegalist. M.N. 127 din 3 iunie 1948.Of.. KIMELL. Cajal & Kuller 2004). decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr. Galaţi) – de formaţie zugrav.697. partea I-a.I. KERNER. nr./Kuller 2008a: 445.C. partea I-a. Aladar . Marcel – ilegalist.43. 1945.Of.E. în mai 1945 transferată în aceeaşi funcţie la Ministerul Propagandei (M..M.Of. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. dosar nr. nr.C. din 1948 membru al Contenciosului Ministerului Finanţelor (M.după război controlor în cadrul D. apud Ţârău 2002: 180).C. dosar nr. KOHN116) (n. nr. inv. în articolul “Răspunderea materială a gestionarilor..Of.. C.IV. p.P. KIRSCHEN. 700. nr. 1904. 1964 cu Medalia Muncii. partea I-a. 956. al P.S.. nr. emigrat în Israel (?) (inclus în C. KENDI. 127 din 3 iunie 1948. Ianoş Mozes KESSLER) (25.I. în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă.R.1909 Diosig.C. 704.E. 84 . 2038).N. C.A. p.Of.F.G. Bihor) – deputat M.I. Paul . în iunie 1948 numit membru al Contenciosului Ministerului Justiţiei (M. (1946-1948) (M.Of. partea I-a. p. nr. 242/1948.C. 33 din 10 febr. p.Of.Of. fd. ulterior consilier la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri. 1654-5) KESLER. decorat în 1964.Of. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. KIRMAIER. KELLNER. fond 495 (“România”).R.VI.R. 24 din 30 ian.J. Ionaş (n.N. partea I-a. în anii ’50-’70 consilier juridic în centrala aceluiaşi minister şi autor la revista Justiţia nouă (ulterior Revista română de drept). 703. 65 din 19 martie 1947. 5849. p. 698.G. 803 din 21 dec. Focşani) – avocat. fiul lui Herman şi Sofia) (n. nr. 26 din 1 febr. 701.P. dosar nr 51/1952). [ea fiind] condiţia dezvoltării democraţiei socialiste şi a naşterii noilor relaţii sociale” şi că “întărirea şi dezvoltarea proprietăţii socialiste înseamnă întărirea puterii oamenilor muncii şi grăbirea lichidării oricărei exploatări”. 1947. KERY. 256 din 4 nov.R. 702. partea I-a. 52 din 4 martie 1945.VI. INCOMKA. f. p. enunţa că “proprietatea socialistă stă la temelia regimului nostru democrat popular.” din nr. nr.A. în 1945 numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili (M. p. incinerat. 707. 749). Ionel (n. partea I-a. 8460). 705. în care.E. 3870).C. pp. / Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (A. decizia nr.

Riza – după război consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor.din 1947 inspector în cadrul D. 716.C. 126 din 6 iunie 1947. nr.B.G. 1033). Sergiu . 1947. al.F. KLEIN. KOFFLER.708. partea I-a. autor de articole propagandistice în publicaţiile Lupta de clasă şi Osztályharc. 718. nr. 37 din 14 febr.C. p. partea I-a. decorat în 1971 cu ordinul “23 August” cls. KOHN. a IIIa (v.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. 16 din 20 ian.B. şi Berindei. nr. 1654-5). 31 din 7 febr. p.Of.Of. p. 8937).Of. M. 52 din 4 martie 1945. Moru – în 1948 angajat în centrala Ministerului de Finanţe. socrul lui Gheorghe Adorian. 723. 4534.E. din 1945 şeful comitetului judeţean Cluj al P. M. LEOPOLD . 711. p.). 213 din 14 sept.G.R. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. a 709. KLEIN.G. p. avocat la Baroul Cluj. 7589).în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 719. partea I-a.Of.Of. M. partea I-a. 204 din 5 sept. 1945. pp. 1948. 7951).C. partea I-a. 1947. 1654-5). 205 din 4 sept.Of.Of. nr. partea I-a.Of. profesor universitar de economie politică la Universitatea “Bolyai” (din 1946 până la unificarea din 1959). U.C.R. Beno – din 1945 şef de birou tehnic la D. la Direcţia Bunuri (M. Herman . posibilă identitate cu omonimul care în 1948. perioadă în care a fost şeful catedrei de economie plitică). 662). p. şi Kuller 2008a: 226).Of. 714. nr. (M. 85 . 202 din 3 sept. Ladislau . partea I-a. p..I. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 722. p. 1948. M. partea I-a. până în febr.C.I. (M. 200 din 1 sept. 643).R. KLAIRMAN. Iosef – în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Muncii. KLANG.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. C.Of. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale (M.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.d. 5966) KLAR. decorat prin Decretul nr. partea I-a. 183 din 14 aug. 717. a M. nr. vezi Andreescu. este numit de ministrul Industriei contabil-şef al fabricii de in şi cânepă “Trainica” din Brăneşti. partea I-a. p.E. 662).Of. nr. p. Mese . 164 din 19 iulie 1948. când demisionează (M. KLEIN. 1948. Symondi – evreu maghiarofon.E. apoi funcţionar în cadrul Oficiului Industrial al Lemnului. 8007). partea I-a. KLEIN.Of. 1949. partea I-a. nr. Alexandru . Dobrincu şi Goşu 2009: 110). Eugen – după război iniţial funcţionar în cntrala Confederaţiei Generale a Muncii. 1949. nr.Of. (M. 1263. între 1941 şi 1945 deportat în mai multe lagăre de muncă forţată pentru activităţi comuniste.1972.T.R.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.C. 7347). p.G. în 1948 membru în activul central şi în Biroul Secţiei Administrative Centrale a C. Dâmboviţa Bucureşti (M. nr.C. din 1936 membru al secretariatului teritorial Ardeal al P.VI. 1948. a III-a. între 1940 şi 1941 conducătorul secretariatului regional al Partidului Comunist Maghiar din Ardealul de Nord. nr. 713. a M. autor al unor multiple studii elogioase la adresa marxismului (pentru autobiografia sa înaintată partidului. KLEPER. partea I-a. KIVOVICI.C. 8072).F. Odon – activist la Comitetul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor. apoi la U. pp. după naţionalizare. 710. KLEIN. partea I-a.din februarie 1948 controlor în cadrul D. 715. 1947. Haşi . I. KLAIN. Cluj) – ilegalist (iniţial în reţeaua “Ajutorul Roşu”. . p. partea I-a. nr. (1959 -1962. 712. 190 din 17 august 1946. KLEIN. nr. a M.C. Hillel (26. 721.Of. nr. 7151) KLEIN.I. 720. 1948.1891 .Of.C. partea I-a. 15 din 19 ian. 1949.din 1947 controlor în cadrul D. 52 din 4 martie 1945. nr.Of. pp.G. (v. Nastasă şi Varga 2003a: 113-120). 16 din 20 ian. p. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. C. KLEINER.

KORNER. partea I-a. KORN. KORN.I. iniţial numit de către ministrul Industriei şi Comerţului administrator unic la întreprinderile “Carpatia”.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. nr. partea I-a. 16 din 20 ian. KOPPEL.Of. 728. partea I-a. KOLISCHER. Omar Hayssam. cenzor) în centrala Ministerului Informaţiilor. după război stabilit la Bucureşti. nr. 662). în 1949 instructoare în cadrul sectorului Edituri al secţiei Propagandă şi Agitaţie al C. 727. 117 Vezi şi o scurtă biografie la adresa http://www.1911) . decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr. KRAID. Iosub – din 1948 referent tehnic în centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M. emigrat în Israel în 1973 şi stabilit definitiv în Germania în 1974. Nahman . 95 din 22 aprilie 1948. KORN. KONERTH. nr.1917. condamnat la 4 ani închisoare pentru activitate comunistă.C. etc. 3705). 1033).). partea I-a.html.. dosar secţia Relaţii Externe nr.Of. partea I-a. 3231. după naţionalizare. din 1948. C.S. 1946. deputat de Satu Mare în Marea Adunare Naţională.Of. 1946. partea I-a.M. 26 din 1 febr. 1889-1956. p.P. Charlota – profesoară de limba franceză. KRAKAUER. 12086). fd. KRAID. nr. p. p. P. fraţii Cămătaru.N.Of. al P. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul nr.org/GK00.Of. al P.C.R. apoi a Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a. 205 din 4 sept.Of. 222 din 29 sept. în timpul războiului deportat în lagărul de muncă pentru evrei comunişti de la Vapniarka (înregistrat ca vopsitor sub numele Gheza Corniş”). Harry (1926 – 2007 Bucureşti) (uneori transcris şi în forma românizată 726. 738.P. Waldemar . ff. Paula . nr. KOHN.e.activist al secţiei Relaţii Externe a C. 1963. Eugen (n. probabilă identitate cu “”Iszak Eugen”.vol. conducător tehnic al Tabăcăriei Naţionale. 297-8). 8461). Ghedeon – evreu maghiarofon.P. în prima jumătate a anilor ’50 (fd.din 1948 şef de secţie în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Evy – din nov. p. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Caransebeş. I. “Colişer”) – procuror comunist timp de decenii. 737. “Solin” şi “Runa” (M. nr.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.Of. Carol . 734.bjt2006.Of. 1949. 735. I.Of. partea I-a. Geza (n. 356). nr. partea I-a.S. 1944 (A. ales pe lista U. partea I-a. 11-1954).C. 23.Of. KONDOR. nr.J.. 661). în sept. 31 din 7 febr.menţionată la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 20.Of. 124 din 31 mai 1948. p. 59. nr. inv. inv. 1948. când acorda un interviu unui website evreiesc (Kornis 2009: 213-38. nr. 753). membru de partid cu stagiul acordat din 1939. p. 4735).C. 86 . p. 1946. 732. (A. 115-21). nr. 152 din 5 iulie 1948.S. apoi funcţionar în centrala Ministerul Comerţului Exterior (1948-1973). partea I-a. 731.R. ff. A.C. 270 din 21 nov.I. p. Clej 2010)117. 804 din 21 dec. Heinrich – în a doua jumătate a anilor ‘40 inspector administrativ în cadrul Direcţiei Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p. 16 din 20 ian.C. 730.M. pedeapsa expirând la 2 dec. Oscar . tatăl avocatei Alice Drăghici (avocatul apărării în dosarele Brădişteanu. Carol (uneori ortografiat românizat “Conert”) – după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. originar din Timişoara) – ilegalist. KORNIS.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. KÖRNER. IZSAK. 736. 423 din 15 iul. (1946-1948) (M. în ultimii ani ai carierei procuror la Parchetul de pe lângă C.R – secţia Propagandă şi Agitaţie.S. 7340). 1964.N. 725. 1947. 729. Bucureşti (M. unde a ocupat funcţia de şef adjunct de serviciu. 16 din 18 ian. nr.VII. Emil – în 1946 acuzator public pe lângă Tribunalul Poporului (M. 1949. 1946 secretară de presă (i.A.I.724. KOVACS.M. p. 733.R. dosar 51/1949.S. al P. 1948.

646. p. Andrei – în 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri administrator delegat. 746.C.P. 100.C. partea I-a. nr. 749. Iaşi) – fost poet suprarealist în perioada interbelică. 752. In şi Cânepă).după război referent în administraţia centrală a C..1904.V. cu atribuţii de control. 7817). p. cu fişa sa de cadre prezentă în fondul C. p. 4696). Relaţii Externe (nr. partea I-a. 645). p.I. Poligrafiei şi Difuzării Cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri. 100. 740.1900 – 28. 1213). în 1948 înalt funcţionar în cadrul Ministerului Sănătăţii şi preşedinte al comisiei de editură din cadrul Direcţiei Studii a Ministerului Sănătăţii (Bărbulescu et al. 189 din 17 aug. p. decorată cu Ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul nr.I. nr.. p. 1949. (M.. nr. al A. 7950)..din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Bumbacului. p. 184 din 11 august 1948.M. 226 din 29 sept.C.E. dosar 68/1955).I. după 1945 în conducerea C.Of.C.Of. p. KRASNER. Raul (pseudonim publicistic ocazional: “Raul Iulian”) (n. M. M. 743. 1947.Of. nr. KRON. 4255. 729 din 24 octombrie 1969. din 1949 consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. 1949. Moise – în august 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M.din 1947 controlor în cadrul D. ulterior profesor de neurologie la I. nr. nr. KREMER. în anii ’50-’60 redactor principal la Editura Politică. 25. I. 1048. 287 din 14 dec. 256 din 5 nov. în anii ’50 în conducerea E.Of. supra). nr.A.Of. 750. inv. partea I-a. 534. 2009: 162).Of. 742. 9855). JOIL. KREINDLER. a M. Maier – inspector la Comitetul de Stat pentru Preţuri. 200 din 1 sept. nr. 15 din 19 ian. Bucureşti) – medic neurolog. partea I-a. partea I-a. din 1948 membru titular al Academiei R. 1947. 282 din 5 dec. decorat prin Decretul nr. partea I-a. Bucureşti (1948-1970) şi medic curant la spitalul Colentina. 1945. 16 din 20 ian. 4968). dosar 10/1954) şi Administrativ-Politică (nr.1988. 119 din 28 mai 1947. partea I-a. 159.Of. 131 din 8 iunie 1948.Of. inv. nr. inv. partea I-a. 42. M.G.Of. 1949. Heinrich .N.Of. 7895. nr. 9857. Emanoil .Of.S. p. 745.E.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. M. a M.. 268 din 19 nov. LACHNER. partea a 2-a. 1948. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. p. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 176 din 2 august 1948. nr. dosar 139/1955) şi Administrativ-Politică (nr. M. 1947. Arthur – activist de partid cu fişă de cadre la secţiile C.Of. nr. 744. Isidor .în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. M. 190 din 19 august 1947.R. ulterior la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M.739. 35 din 11 febr. p. p. 1949.C.C. I.L. partea I-a. 7491). Emeric . nr. M. dosar 68/1955).I.Of.Of. KREINDLER. p. 256 din 5 nov. patea I-a. nr. 19 din 23 ian.C.V. 15 din 19 ian.C.D. partea I-a. M. 748. p. Carol ..D. partea I-a.Of. 747. nr.Of. Inului şi Cânepei din cadrul Ministerului Industriei (M. LAKSER. ulterior director al Centralei Industriale a Bumbacului (1948-1949). D. p. nr. 5663. Max . p. partea I-a. KUHN. 4533. p. inv. partea I-a. la secţiile Propagandă şi Agitaţie (nr. partea I-a. 10245). KRAUSZ. confundat în mod posibil cu: KREINDLER. 1947. p. partea I-a.C. Carol .Of. 10909. M.IV.secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice din 1947 (M.Of.P.S. după război activist de partid. partea I-a. JOIL. ulterior publicist şi mai ales traducător (menţionat şi în Pienescu 2008: 154). la Direcţia I.F. Fany – soţia lui Raul Joil (v.E. 6313. 751. al P. M.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. nr.G. 126 din 6 iunie 1947. KUHNER. p. (M. al Oficiului industrial de Bumbac (apoi de Bumbac. nr.B. (?) KUBITZ. 1948.R. 1947. Artur (15. 87 .Of.A. 741. 658). la sfârşitul anilor ’40 şef de seviciu la Direcţia Generală a Editurilor. a IV-a.

p. nr. membru de partid. 754. (M.753. inv. 758. Fred . Secţia Relaţii Externe. nr. 7492).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. partea I-a. partea I-a. 3000). din august 1946 consilier cultural şi de presă la Legaţia României de la Washington118 (1946-1948). partea I-a. p. 1949. Isac – consilier cultural în centrala Ministerului Informaţiilor.C.E. M. revenit în ţară ca director în centrala M. declarat persona non grata de Departamentul de Stat (în replică la o măsură echivalentă a autorităţilor de la Bucureşti).E.C.M. partea I-a. Andrei (n.A. partea I-a.Of. 1948 – febr. p.A. decorat în 757.G. nr. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a P. al P. Arhivele Naţionale (ANIC). 755. pentru un scurt timp şeful serviciului de presă la întreprinderea “Filmul Popular”. tatăl lui Dan Mircea Lăzăreanu.C.R.L.E. 32 din 8 febr. Ionel . decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. nr. cu Ana.Of.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.ro).) şi “acoperit” consilier cultural principal la Ministerul Informaţiilor (M.R. LAZAROVICI) (18. LĂZĂREANU. după război inspector şef în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. 764. partea I-a. 2041). 299 din 29 dec. 3705).C. 763.Of. nr. 10/1954) şi referat de cercetare la Fd. nr.. Ernest – după război referent-şef la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. LĂZĂRESCU. (dosare anexe nr. prim consilier şi însărcinat cu afaceri la Paris (1951-1953). 190 din 17 august 1946. nr. Alexandru (n. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.. ministru adjunct al Afacerilor Externe (1953-1961). Ilie – în 1948 inpector general sanitar în cadrul Ministerului Sănătăţii şi membru în conducerea Uniunii Sindicatelor Sanitare (Bărbulescu et al. 756. 76 din 30 martie 1946. v. 38/1956. Arhiva C.1913 . 55 din 6 martie 1948. 760. 803 din 21 dec. 1948. filele 27-33. 759.. LAZAROVICI. E. Victor .I. partea I-a. apoi redactor şef la ziarul organizaţiei Tineretului Progresist. căs. ulterior ofiţer al Serviciului de Informaţii (precursorul D. 7 -11 (218-222) din 2007 (arhivă disponibilă în format electronic la http://www. 1948. p.1985 România) – ilegalist.Of. 11362).I. p.X. Iuliu – inginer. partea Ia.1991) (fiul lui Barbu Lăzăreanu [v. 76 din 30 martie 1946. pledoaria lor fiind mai degrabă un rechizitoriu (Rusnac 1997.II. infra]) – jurnalist (1933-1944).9.Of./P. al P. Judith – din ianuarie 1948 şefă de secţie în centrala M. partea I-a. nr. (M.R. 761. LAUFER.C.unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. nr. v. LANDMAN. 1949) (M.S. LAZAROVICI. LAX.R. Tinereţea (1944-1946).Of. Ludovic – din 1947 controlor economic în cadrul D.Of. pensionar M. după război director în cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1947-1950). p. 3293. p. LANDAUER. partea I-a. 190 din 19 august 1947. 8009). p.R. ambasador în Regatul Unit (1964-1968). LANDES. anexa la dosarul nr.C.curierul. 1947. C.Of. p. pp. Kuller 2008a: 446).Of. LAUFER. Aşer LAZAROVICI) (18. 2009: 71. 1949.E.1914 – 27.C. 95 din 22 aprilie 1948.A.E. în 1948 numit de ministrul Lucrărilor Publice în conducerea C. Kuller 2008a: 446). (M.II. LAZARIDE. Friederich . nr. 3372. partea I-a. 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 16 din 20 ian. 88 . a M. 204. 3002). Dosar 10/1947.Of. Pentru un serial de articole dedicate Legaţiei României la Washington în acea perioadă. 230 din 4 oct.Of. Cristiana Marin în Curierul Armatei.. Belgia şi Luxemburg (1968-1970 şi respectiv 1976-1978) şi Volta Superioară (în prezent Burkina Faso) (1970-1976).VIII. nr. nr. 762. M. LAZAROVICI. 662).din 1948 inginer în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 87 din 13 apr. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. 1123. 1964 cu Medalia Muncii.forter.R. nr. în paralel membru al Comitetului Director al Editurii de 118 Pentru rapoarte despre colegii de legaţie pe care Lăzărescu le înainta partidului. 8937 şi 8971).P. cu stagiu recunoscut de partid din 1936. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (apr. p.

cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.I. 1948. 4255). a III-a (dosar L/29 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a.P. membru P.” clasa a III-a în 1948. 31 din 7 febr. p. LEIBOVICI. din 1940. LĂZĂRESCU. decorată cu ordinul “Steaua R. HIRSCH) (n. LEIBOVICI. nr. iar de la sfârşitul anlor ’60 director la Editura de Stat pentru imprimate şi publicaţii. p. 1948. A. partea I-a.C. LEIBOVICI. Clara LAUFER119) (n.1915 Lucăîceşti. 120 din 26 mai 1948.din februarie 1948 controlor în cadrul D. 773. pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr. 767. 1330. (M.N. I-a în 1949.Of.R. partea I-a. apoi simplă activistă a partidului. partea I-a.d. Lidia (n. 776.I. 89 . al P.Of. M. Alexandru . p. nr. p.G.G.Of.Of.C. 737. Nicolae . în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.G. 24 din 30 ian. 1033).după război controlor în cadrul D. LEIBOVICI. 5 din 9 ian. 708).C. redactor la postul de radio “Spania Independentă” în anii ’60. 2009: 204).Of. 37 din 14 febr. Ionaş . nr. 640). LĂZĂRESCU.I. p.C.E. LEIBOVICI.1909 Bucureşti) – în 1948 era inspector general în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 229 din 4 oct. (M.X. partea I-a. 157 din 4 mai) cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (dosar L/30 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).R.C (M. nr. nr. nr.R. nr..C. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.765. 2630. nr. 803 din 21 dec. 1947. nr. LEIBOVICI. LEB. p. Şulim .Of. 8971.Of. partea I-a.din februarie 1949 şef serviciu în cadrul D.M. cu fişă de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie a C.1949. partea I-a. 13/26.R. p. 771.E. p. instructoare C. 11. Rosine . LEHRER.Of. 1949. şi şefă adjunctă a secţiei relaţii Externe a C. menţionat şi în M. 1267). M. p. 76 din 1 aprilie 1947. a M.P. partea I-a.XII.I.în 1948 era controlor în cadrul D. partea I-a. p. 319. nr. 766. 777. Clara (n. 1948. p.Of.I. Leopold (n. ulterior pe diverse funcţii în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 1949. 804 din 21 dec. al P. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. a condus în cadrul secţiei un grup neoficial de sprijin și coordonare a luptei antititoiste.Of. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.VIII. până la mijlocul anilor ’60.G.R. partea I-a. M. 1033). 1947 în M. Felicia – în 1949 era referentă în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M./P.R. a M. nr. 772.Of. nr. Stat” (numit în 1948 în locul lui Petre Năvodaru (Fischer)). 1948. p. 1949.C. 642).P. partea I-a. p. 4611). A. 769. iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. Vili (Willy) (1917-1986) . LĂZĂRESCU.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. Luş – inspector sanitar general în cadrul Ministerului Sănătăţii în 1949 (M. 15 din 19 ian. Willi – în 1949 era membru în conducerea U.Of. Solomon .C.E. nr. ulterior director general adjunct al Direcţiei Editurilor şi Tipografiilor din cadrul Ministerului Culturii.Of. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. (1953). iar în 1971 cu (Decretul nr. 158 din 12 iulie 1948. 15 din 19 ian. 6658 din 28 ian. alături de Ghizela Vass. 1948. partea I-a. LEIBOVICI.C. partea I-a.S.Of. 31 din 7 febr.C. 38 din 16 febr. p. 314.R. Bărbulescu et al. 5/431/1947 de la Ministerul Justiţiei. 1949. (M. 1964 cu Medalia Muncii. 119 Pentru schimbarea numelui vezi dosarul nr. LĂZĂRESCU. când demisionează (M. 17 din 21 ian. partea I-a.Of. 1948. 5784). nr. a M. nr.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 6. p.Of. 1947. 775. 119 din 28 mai 1947. nr. 11 din 14 ian.C.M. p. 1964.din februarie 1948 controlor în cadrul D. 774. după război. partea I-a. nr. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 770. Bacău) – după război şefă de serviciu la Direcţia Presă în Ministerul Propagandei / Informaţiilor până în ian. Liza LAZAROVICI) (n.C.R.C. 768.E. 29 din 5 febr. 894).1915).” clasa a IV-a.C. partea I-a.

sub denumirea Viaţa noastră. emigrat în Israel. 98 din 29 aprilie 1946.Of. partea I-a. 1947. partea I-a. 6292).C. 264 din 14 nov.Of. p. 1948. a M.I.C. 1945 în M. 175 din 31 iulie 1948. p.C. H.din 1947 controlor în cadrul D. unde este promovat progresiv în cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor.R. p.II.Of. M. în M. 7951).Of. p. Herşcu LEIBOVICI 779. 1964 cu Medalia Muncii. partea I-a.II. ulterior consacrat ca publicist (M. 316. partea I-a. n. ulterior.1912 Bucureşti) .E.Of. tatăl Marianei Segal şi Simonei Katz (Andreescu. p. Rafael . şi redactor la ziarul Unirea121 al comitetului. 645).Of.C. acuzator public în Tribunalul Poporului (1945-1946).I. partea I-a. partea I-a.1949. Marcu – din august 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. nr.Of. LEONTE. 1911). 90 . (n. calitate în care a participat la epurarea juriştilor consideraţi “fascişti”. LEIBOVICI) (n. 783.C. căs. 2076).1986 Israel) – jurist. nr. p. partea I-a.900 din 3 martie 1948 a ministrului Justiţiei (publ.1914 Iaşi) – în 1946 era consilier de presă în centrala Ministerului Industriei şi Comeţului.d. controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 4231. p. LEIZEROVICI. nr.din 1948 şef de birou tehnic la D.). nr. nr. M. 121 Periodicul a fiinţat sub numele Unirea între 1945 şi 1951. C. 1947.I. nr.C. p. 200 din 1 sept. LEINWAND. LEMPEL. I. Şulim .E.G. a M. 1949. nr.E. LEONEANU. 7438). 780.din 1947 controlor în cadrul D. 1947. (M. CATZ) (n. Leon (n.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. p. Ştefan . nr. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. 789.E.X. partea I-a. 781. LEIZER.Of.Of. M.C. v. deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952). 219 din 23 sept.) până în 1951. membru P.C. 1945. partea I-a. 784. nr.G. LEON. . 205 din 4 sept. 1945. Rosen 1990: 66. nr.1909 Piatra Neamţ – 10. LENTEA. 15 din 19 ian. apoi.I.Of. 6662).D. până la desfiinţarea sa în 1957. nr.R. 120 120 Românizare a numelui în baza deciziei nr. 1947. partea I-a. 71). (M. Alexandru – în august 1947 viceconsul al Ministerului Afacerilor Străine (M.I. 7352).P. 32 din 8 febr. 185 din 12 august 1948. Leon HERŞCOVICI) – membru de partid din 1945. nr.C.Of. Alexandru (n. Rebeca . 25 din 31 ian. 8598.Of. cu Silvia (n.Of. a M. 5785.până în februarie 1949 şefă adjunctă de birou în cadrul Direcţiei Arte Plastice a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 5 din 9 ian. 785. Varga 2003a: 396. Bernard –inspector în cadrul D. când este încadrat iniţial ca şef de serviciu în centrala Ministerului Propagandei. 786.Of. 10092). LEOPOLD. LEISS.C.din 1948 referent stagiar în centrala Ministerului Comerţului (M.Of. M. Solomovici 2004: 135 şi 2003: 178. din 1935. LEIBOVICI-ŞERBAN. Maier Zadok . 790. (1947-1948) (M. 9665 şi decizia nr. partea I-a. 2.Of. 791. 12. partea I-a. director în cadrul C.E. decorat de fostul suveran Mihai cu Ordinul „Steaua României” în grad de Ofiţer (M. partea I-a. 250 din 1 nov. 1134).E. LEITMAN. partea I-a. secretar general al Federaţiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti (F. Iosef . p.045 din 17 oct. 6. p. 741. Leon (n. LEIST. nr. 107 din 15 mai 1945. p. partea I-a. nr.Of. din 1948. partea I-a. nr. 803 din 21 dec. 10092).S. p. 158 din 12 iulie 1948. 264 din 14 nov. (M. fiul lui Abram şi Blima) (18. 174 din 1 august 1947.C. partea I-a. nr.IX. 17. 1949. 1947. ulterior funcţionar în Ministerul Chimiei. p. 209 din 9 sept. partea I-a. p.U..Of.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 70.778. 787. partea I-a. nr. 3903). 9665. 6804). nr.G. pentru nume. 1948. p. 106. nr 56 din 8 martie 1948. membru în primul consiliu al Baroului Ilfov. Moise . 782. p. nr. LEISTER. 250 din 1 nov.P.G. 788.din 1947 inspector în cadrul D. a M. p. p. membru în conducerea C.Of. Nastasă.

iar în 1948 cu ordinul “Steaua R. LESPEZEANU.E.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/L/L%2002. după august 1944 membru al Comitetului Executiv al Confederaţiei Generale a Muncii. 796.1888) – ziarist în periada interbelică.A. nr. Wolff – în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Comunicaţiilor (M.F. 10174). apoi al C.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. LEREANU. Bucureşti.1). în aprilie 1948. respectiv în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C. 105). 1996: 22). 1654-5).M.după război inspector în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. partea I-a. unde va activa ca redactor-şef al cotidianului de limbă română Viaţa noastră. LEVAS. 52 din 4 martie 1945. fiul lui Bernard şi Maria) – locotenent-major în Armata 795. LEVIN.1915.R. 1947.?. 793. Israel) – fost membru P. ales în 1946 deputat de Bucureşti pe lista Blocului Partidelor Democrate. partea I-a. Sergiu . inv. 1654-5). nr. partea I-a. 802.Of. nr. ilegalist. Wilhelm – din 1945 şef de birou tehnic la D. p. partea I-a. Mircea (n.10 din 12 aprilie 1948. (aripa procomunistă Rădăceanu-Voitec). 17 şi 47-1947). 6781). (stagiu recunoscut din 1933) şi ziarist la Şantierul (condus de Ion Pas).Of. 1133). când “defectează” şi emigrează finalmente în Israel. Cernăuţi. Enric Sergiu . 10257). pentru probleme internaţionale. mai întâi la Direcţia Presă. LIBROS. partea I-a. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. partea I-a. partea I-a. în special la Argus. graţiat în 1957 (Andreescu. “Mişa” Moise (27. p. apoi la Direcţia Culturală 8M. 1948.C. al P. când este arestat şi condamnat pentru spionaj122. 1869.O.R.X.R. nr.125. 16 din 20 ian. nr. în febr. după război consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor. 52 din 4 martie 1945. fond 495 (“România”). 799. p. director în centrala M.Of.III-a.E. p.P.G. nr.N.Of. 87 din 13 apr. partea I-a. 225. Iosif . p. partea I-a.C. fişa matricolă penală la http://86. 3945). 266 din 17 nov. 1949. M.Of.F. 797. (M.R. 1948. nr. p. Robert – consilier tehnic la Institutul Naţional al Cooperării (I. LEVIŢCHI. 91 . 794.S.1920. 12. (1947-1948).Of.R. C.Of. LERNER.G. 800.” clasa a III-a.. (1948-1950).C. 803.php. 92 din 17 aprilie 1946.G. nr. 173 din 31 iulie 1947. 218 din 20 sept.I.X. partea I-a. pp. şi Benjamin & Stanciu.D. 6. din aprilie 1948 prim consilier şi ministru plenipotenţiar al Legaţiei Române la Roma123 până în 1950.M. M. a fost notificat asupra schimbării ( B. nr.%20Leabu%20-%20Lubotici/Lerner%20Otto/index. p. 1949. nr. 1946. 32 din 8 febr.Of. LESNER.XII. 1949. aşteptând cursa transatlantică. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1949) (M.Of. 801. 15 din 19 ian.C. LERNER. nr. Otto (n. partea I-a.D. 1946). LEVOCOVICI. LEVY.S. 533).. 19.G. 50 din 1 martie 1948. a M. dosare anexe.) şi instructor al organizaţiei de bază a partidului (1945-1948-?) (secţia economică a C. p.792. autodeclarat evreu în înregistrările de la Casa de Pensii a Ziariştilor (v. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. p. funcţionar la Preşedinţia Consiliului de Miniştri până în 1953. 641). 123 În fapt. Paul .în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 122 V. nr. C.I. 2790 din 16 sept. 662).C. Mauriciu – din 1945 şef de birou tehnic în D. nr. 1948 nominalizat ca prim consilier de legaţie pentru Legaţia României de la Buenos Aires (M. Bălţi . nr.E. aflat în 1941 pe lista comuniştilor “categoria A” întocmită de Siguranţă (intrarea “Levi Moise”) şi cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. director în Ministerul Muncii (1946-1947). 3372. 19 din 23 ian. p. 798. al P.Of. revenit în ţară în 1944. Năstase şi Varga 2003a: 592-3). dosar nr. iniţial fusese numit ministru plenipotenţiar la Buenos Aires şi se afla la Paris.Of. pentru scurt timp secretar al C. LICHTIG. atunci când. membru al Comitetului Executiv al P. partea I-a. crt 9. director al ziarului Poporul (1946-1948). p.17. Henrieta – secretară de presă în centrala Ministerului Informaţiilor.Of. Roşie.din 1947 controlor în cadrul D.R. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler II (Decretul nr. pp.P.

Clara (n. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. cea mai mare perioada ca instructor la Secţia cadre a C.C. redactor la Veac Nou (organul de presă al A.Of. 92 .R. 286 din 10 dec. Eugen . 1949. 814.. încă în viaţă se pare. (inclus şi în C. D. partea I-a. în iunie 1948 numit director tehnic al nouconstituitei societăţi de stat “Petrolexport” (din sept. rubrica Decese din Realitatea Evreiască la http://www. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. nr. partea I-a. cu dosar la secţia Organizatorică a C.C. 6293). căs. LIEBLICH. partea I-a.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 34 din 10 febr. Bucureşti. 1949. 662). partea I-a. 806. p. 811. nr. p. 15 din 19 ian. de profesie medic.R.C.S.R. p. fost preşedinte al Uniunii Comunităţilor Evreieşti. 1189). p. decorat prin Decretul nr.C. 642). 10919).C.S. 1949. 1949. eliberat în 1955 şi reabilitat. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. nr. 107 din 11 mai 1948.I. partea I-a. 107 din 15 mai 1945.). 3904 şi nr. Jean Monnet nr. preşedinte al F. 810. 16 din 20 ian. membru în conducerea C. Filderman (succedat de Israel Bacal). 175 din 31 iulie 1948.Of.R. Luca şi al altor lideri de partid până în 1953. LICHTMAN. 28. Ana .B. L. nr. nr.E. Clara .Of.pdf. ulterior promovată succesiv până la funcţia de director administrativ adjunct în centrala Ministerului Informaţiilor (M. Marinescu”. 24 din 30 ian. 1948 director comercial).1923 Piatra Neamţ) – şef de secţie tehnică (1949-1954). LITEANU. Nathan LEIBOVICI) – activist de rang înalt în partid timp de patru decenii. 1948.2008. 807. 4258.G. membru P. ulterior directorul Rafinăriei 6 Ploieşti (1959-?). (M. (1955.804. nr. LINDER.I. nr. a M.II-a.E. 53. V. partea I-a.E. cu Dita Gelehrter Lieblich.Of. 809. Carol .Of.P.D.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 812. decizia ministrului Justiţiei nr. nr. 1949. fiul lui Bercu şi Fani) (n. p.romanianjewish. 1902) – controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (1945-1948). 1948 în M. pe str. decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa III-a. p. LÖBELSOHN) (soţia lui Horia Liman) – după război angajată iniţial ca şefă de birou în Ministerul Propagandei în mai 1945. LIEBLICH./Kuller 2008a: 447). partea I-a.R din 1941. partea I-a. 1947.M. nr. 808. 3713). LIFŞIŢ.R. Nicolae (n.L. Eugen – controlor (1947-1948). LIMAN. p. ulterior medic endocrinolog la Spitalul “G. al P. p. p.. respectiv inspector (1948-1949) în cadrul 805. Sima (1915 – II. cimitirul sefard124) – soţia lui Nicolae Liteanu. 16 din 20 ian. p. pentru scurt timp după emigrarea lui W. nr. fişa de cadre în u. 106 din 12 mai 1947. LITEANU. iar apoi (din 1954) director tehnic la Direcţia Centrală Industrială a Tricotajelor şi Confecţiilor din Ministerul Industriei (M. Aurel (n.C. când va fi arestat şi judecat ca spion sionist.I. funcţionară la Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă timp de peste trei decenii. după război consilier administrativ în cadrul Comisiei Române de Legătură cu Comisia Aliată de Control (M.org/db/pdf/nr292_293/pagina30. 662). 110/1955). în paralel cadru didactic la Facultatea de Textile a I. LINDER. Villi (Willy LÖBELSOHN125. partea I-a. p. partea I-a.C.Of. partea I-a.Of.Of.din 1948 şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Industriei (M.Of. propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. medicul personal al lui V. 813. 644).C.E. Sandu (1901 – 1971 Bucureşti) – ilegalist (internat în lagărul de muncă obligatorie de la Miercurea Ciuc).Of. LINKER. 4255. 15 din 19 ian. nr. 39904 din 28 apr. al P. nr. 124 125 V. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.U. 737). parteaI-a.. iar dn 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 119 din 28 mai 1947.a. decorată prin Decretul nr.R. p. LIVIANU. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. I.

partea I-a. M.R. soţia lui Vasile Luca127) – originară din Basarabia. nr.C. 823. nr. nr.C.C. ilegalist din Cernăuţi.C. nr. ministrul industriei metalurgice şi construcţiei de maşini (1952-1953). 2 din 2 ian. David H. LIVEZEANU. M.C. ulterior cu diverse funcţii de răspundere în sectorul industrial. partea I-a. (123/1951). (dosare anexe. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. Carol126 (1917-1991) – ilegalist. 529) (M. 644). 1947. p.C. cu fişă la secţia Economică a C. 1948. partea I-a. contestabile.R.E. inv 517.815. inv.P. a M. partea I-a.Of. nr. 25/1954 şi 62/1955).Of. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.Of. Economie. partea I-a. partea I-a. nr.C. p. (1948-1952). membru al delegaţiei României la Federaţia Internaţională a Femeilor Democrate.I. LUCA. 1948. (?) LONCEAR.Of. p.Of. p. (M.Of. (dosare anexe. 5 din 7 ian. 16 din 20 ian.Of. ca director adjunct de contabilitate la Administraşia Livrărilor.din 1948 şef de secţie la D. 1947. 15 din 19 ian.R.C. M. 1949. 546). partea I-a.C.A. 7262. 158 din 12 iulie 1948.XI. partea I-a. 662. 7951. 10417. partea I-a. 1948 în M. 646). iar în august acelaşi an avansat director adjunct al centralei. partea I-a. p. 820. dosar nr.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.C. şi decizia nr. şi al Comitetului Executiv al U. 1949.a. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici. LOBENSOHN. Moscu – în 1945 încadrat ca şef de secţie la Direcţia Buget şi Contabilitate 816. 825. Heinrich . u. LOGHIN.D. nr. 126 Singura menţiune a identităţii sale evreieşti descoperită în elaborarea lexiconului de faţă îi aparţine autorului evreu Solomovici (2001 II: 42). 15 din 19 ian. p. 4 din 4 ian. 61. 822.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. nr. 83134 din 2 sept. 1948. 662). 275 din 30 nov. LOVINGHER. Adolf . LÖBEL. Eugen (n. p.C. rămas în Ucraina după 1945. 127 Anterior căsătorită cu Avram Weissman. 36/1952. p. în 1948 revenit în centrala Ministerului de Finanţe. nr. din 1949 consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. inv. voluntară în războiul civil din Spania (inclusiv membru al C. p.1925) – directorul Oficiului Comerţului Local începând cu 1959. inv. 818.C. al P. LÖBL. partea I-a. (dosare anexe. partea I-a. 1947.Of. ulterior dispecer. 5784). 515).Of. LEIBOVICI) – în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lânii (M. cu fişă la secţia Economică a C. fond 495 (“România”). nr.F. nr.Of.Of. LÖWY. fostă ilegalistă. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. 6292). Gheza (n. Elisabeta (născută Betty BIRMAN (după alte surse. 17 apr. Dudu (n.C. M. PH) – din august 1948 referentă în centrala Ministerului Afacerilor Externe (M.Of. ulterior ministru adjunct (1949-1952) şi ministru al Metalurgiei şi Industriei Chimice (1952). p. 16 din 20 ian. nr. nr.Of. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.N. al P. v. 207 din 7 sept. 256 din 5 nov. 1949. 32).I. deputat M. 189/1952 şi 249/1952. p. nr.. după război membru în Comisia Centrală a U. 824.C. nr. nr. 9 martie 1905) – membru de partid din 1945 (dosar L/90 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p. 1949. (1952-1961). 77/1952. p. 2. 175 din 31 iulie 1948. 7491). Eugeniu .G.F. al P. apoi membru al C. partea I-a. Geza LÖWINGER. 200 din 1 sept. 201 din 31 aug.Of.I. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. M. 821. al Partidului Comunist Spaniol). p. în 1947 transferat ca director adjunct de contabilitate la Institutul General de Asigurare. fiul lui Herman) (n. nr.Of.” cls. al P.G.E.R. 9857. 106). 93 .R. Birnbaum).C. 1948. 1945. nr. după război director SovromMetal Reşiţa (1949). ministrul industriilor şi materialelor de constructii (1955-1957). Jean .R. 7401). Aneta (LÖBEL) (n. din 1947 controlor în cadrul D. 225.R. a M. Va. LÖBEL. preluat după reorganizarea ministerială în Ministerul Industriei (M. partea I-a. LOVEANU.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. 817.A. Generală a Statului din cadrul Ministerului de Finanţe. 1898 Câmpina. 819. nr. 190 din 19 august 1947. p. (1944-1948). R. partea I-a. nr.

europartes.P.” clasa a III-a (Decretul nr. 1949. LUCIAN. ş. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministru de Finanţe (1947-1952).C. II-a.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1953/. cu ordinul “Steaua R.). cu sentinţa comutată ulterior în închisoare pe viaţă129.1956) – ilegalist (în 1943 membru supleant al C.europartes. participantă la Rezistenţa Franceză în timpul războiului.%20Luca%20-%20Luzi/Luca%20Vasile/index.R. nr. condamnat iniţial la moarte în 1954. reabilitat post mortem în 1968. când va fi eliberată din funcţie în cadrul epurării “deviaţioniştilor”. după război activistă de partid. p. autoare a unor articole în Scânteia. în 1950 şi respectiv şef al catedrei în 1953131 (i. inv.D. 21243 din 12 martie 1948 a ministrului Justiţiei în M. LUCA. Varga. fiul lui Anton şi Amalia)128 . decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.C. 3707). nr. nr. Comitetului Central şi Biroului Politic al P. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.Of. 1213). 127/1968 şi 136/1972. p. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.. 4.Of. univ. 1180). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. 2001: 167 şi 1997: 119). p. nr. al P. dosar nr.de profesie lăcătuş.1989) – ilegalistă cu stagiul recunoscut din 1927. 2002: 171. în 1949 decorat cu ordinul “Apărarea Patriei cls.” clasa a IV-a. anuarele I. LUCA. ulterior lucrătoare într-o fabrică (după alte surse laborantă) până la reabilitarea post mortem a lui Vasile Luca în 1968.P. inv. Paul (n. din 1919 (Levy.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/. decedat în detenţie în 1963. nr. anexele la dosarele nr. Nastasă. 830. precum şi misterioasa vizită a soţilor Luca în Israel. 2323. 1949. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. a luptat împotriva Armatei Române ca voluntar în “Divizia Secuiască” a trupelor lui Bela Kun (Cohen) în Revoluţia bolşevică din Ungaria. al P.R.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/L/L%2003.1963. III-a şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls. iar în 1971.R.din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Chimiei din cadrul Ministerului Industriei (M.R. Ana (n.1902 Basarabia – 8. http://universulenergiei.C. 3293.S. promovat prof. C.B. p. şi al Federaţiei Internaţionale a Femeilor Democrate la începutul anilor ’50.” clasa a III-a. (1945-1952). partea I-a. Eugenia (n. 2003:152).R. Anna WEXLER) – după război membru în Comitetul Executiv al U./P.Of. membru în conducerea Comitetului de Stat pentru Cinematografie din România între 1950 şi 1952. menţionat şi ca director al editurii în limbi străine (în Kuller 2010: 189 şi Solomovici 2003: 88).IV. partea I-a.R. Iacob . III-a şi încadrat cu grad de conferenţiar la catedra de bazele marxism-leninismului (în cadrul Facultăţii de Electrotehnică) a I.III.R.php 130 Vezi decizia nr. fond 495 (“România”). Betea.B. Lucas”.din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Mendel LEIBOVICI130) (22. secţia Cancelarie – dosare anexe. 225.VI. LUCHIAN. cu numele “Eugenia R.C. (?) LUCA. A se vedea şi interesanta mărturie în faţa organelor de anchetă din 1949 a lui Avram Weissman (primul soţ al Elisabetei Luca) în Levy 2002:171.Of.e. la http://universulenergiei.1912 Iaşi . 129 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86.1898 – 27. 35 din 11 febr. 832. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.17.P.826. 15 din 19 ian.125. Răutu de la Universitatea Bucureşti). 831. arestat în 1952 împreună cu cei trei miniştri adjuncţi. deţinută (1952-1954). 225.C.VI. 94 . Iancu . apoi exhumat şi incinerat. Rosea GUREVICI) (28. actualmente Covasna). 827. fond 495 (“România”). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 829.. 63 din 16 martie 1948. inv. partea I-a. Solomon .R. (136/1955). LUNGU.F. omologul lui L. Vasile (n. în 1947. fondatorul de facto al Comitetului Democratic Evreiesc (CDE) după război (Andreescu. LUNCAŞ. 131 V. 128 Evreu vorbitor de limbă maghiară originar din satul Cătălina (fostul judeţ Trei Scaune.I.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. László LUKA) (8. 157 din 4 mai 1971). 828.a.P. cu referat de cercetare la fd. p. înmormântat. 645). “dosare adiţionale”.M. incinerată la crematoriul “Cenuşa” (dosar L/102 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 95 din 22 aprilie 1948. membru al Secretariatului. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.

24. 95 din 22 aprilie 1948.M. fiica adoptiovă a ilegalistului David Avramescu (I. LUPESCU. ulterior la Ambasadele R. secretar al organizaţiei de bază U. Basarabia. LUPAN. de formaţie avocat.VIII. Lungu 2009: 239-52). 133 şi 135). după război figurând lista din 1945-1946 a celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. funcţionar în comerţul exterior (1958-1964). în cadrul Ambasadei U. pp. LUPOVICI. nr. 836. 4200). din 1947 secretară de presă în centrala Ministerului de Externe. la sfârşitul liceului (1952-1953). LUNGU. redactor pe probleme de politică externă la Agerpres.R. 132 V. LANG) (n. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lemnului. emigrat în Israel în 1973. 1947 în M. când este ex clus din partid şi transferat în poziţia de consilier la o întreprindere (I. 841. LUNGU. partea I -a. 838. Bihor) (tatăl lui Ivan Lungu. nr.R. 840. 15 din 19 ian. 839.Of. 168 din 18 iulie 1941. LUPAN. căsătorit cu Stela Constantinescu. infra) – din 1947 funcţionară în centrala Ministerului Afacerilor Externe. p. 14. 1947.F. ilegalistă încă din timpul studenţiei la Bucureşti (Drept). 645). Ştefan (n. în Iugoslavia. 158)).Of.S. 3707). în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. Jiu.S. în timpul războiului internat în lagărul de la Tg. LANG) (n. la sfârşitul anilor ’30 angajat al Ambasadei U.Of. 1949. demisă în 1952 în cadrul unui val de “epurări” (v.R. la Bucureşti.Of. LUPAN.Of. partea I-a.833. 95 . la sfârşitul anilor ’30 funcţionară.S.Of. dosar 9. alături de soţul ei. p.S. la Bucureşti.. S. Constantiniu 2003. partea I-a.1902 Zsvadani.S. nr.C. al P.C. nr.Of. v.VII. după iunie 1941. “Banca Economică”.P. la pp. Hadaşa VYRTIKOVSKY. apoi funcţionar la “România Film”. care trebuie să rămână în România” [poziţia 21]. ff. 1949. Gheorghe . C. Avram / Miron (n. 110. 662). p.T. Levy 2002: 182. nr. decizia ministrului Justiţiei nr. meditatoare de limbă rusă a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1947). supra) – angajat de Gheorghiu-Dej la partid în 1947 (la recomandarea căruia îşi românizează numele în acelaşi an132).R. 11129. p.R. 16 din 20 ian. Grosz)) – 834.A. după război iniţial membru în Consiliul de Administraţie al S. 291 din 16 dec. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.M. n. director şi apoi director general al primei întreprinderi de stat de comerţ exterior până în 1953. p. Ada (n. fiica profesorului local de ebraică) – soţia lui Avram Lupan. alături de soţul său. unde lucrează 14 ani ca asistent al directorului comercial al unei uzine în domeniul import-export şi colaborează cu unele publicaţii locale de limbă română. nr.R. 837. cu responsabilităţi economic-comerciale.R. 835. Ivan (n. la Ungheni.373 din 12 dec. Lucia .G. Avram LUSTMAN) – ilegalist. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. 168 din 18 iulie 1941. fiul lui Ştefan şi Emma (n. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş).P. ? – soţia lui Radu Lupan (Leibovici) (v.R. înceracă fără succes să treacă în U. 4200). partea I-a.R.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. LUPESCU. Cezar . ulterior cu responsabilităţi la secţia economică a C.C. ambasador succesiv al R.C. în august 1948 detaşată la Amabasada de la Belgrad. 1654-5).1935 Caransebeş. menţionat şi în arhiva reprodusă în S.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M..S. Turcia şi Vietnam. Lungu 2009: 242 -3. din 1948 încadrat în Ministerul Afacerilor Externe. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. partea I-a. LUPAN. Solomon . unde semnează sub pseudonimul “Petru Călin” (1964-1968). încă în viaţă în 2005 la Haifa. listă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş (A. respectiv stenogramele reproduse în Fl. p. 52 din 4 martie 1945. nr.din 1948 impiegat în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. (45/1955). al P. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. fd. partea I-a. partea I-a. în 1951 era şefa Serviciului Paşapoarte. din Turcia şi Vietnam. 141-2. Tănase 2010: 90-4).

G./1. 1956 – mart. din 1948 director în cadrul Băncii de Stat a R.P.P. secretar al C. ulterior rector (până în 1973) şi şeful catedrei de Istoria Economiei Naţionale la A. A. în 1945 numit de 845. Lupu PRESSMAN.C. Carol Emil – originar din Satu Mare. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1952). după război deputat M. fond 495 (“România”). 10092). până în august 1944. Marcel WOLFOWITZ) – activist de partid după 1944. în lagărul de la Târgu Jiu. 225.S. preşedinte al Comitetului de Stat pentru Problemele Organizării Muncii. LUPU. vicepreşedinte al Consiliului Organizării Economico-Sociale (1973-1977). alături de Ilie Verdeţ adjunctul lui Ceauşescu la Direcţia Organizatorică a C. 588. 1957 şi nov. nr.C. din 1936. p. ilegalist cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.. 194 din 23 aug. “dosare anexe” 30/1950 (nr. ordinul “Steaua R.N. al P.C.N. ordinul “Tudor Vladimirescu” (clasa I-a (1966).P.M.E.E. şi în acelaşi mandat şeful secţiei Organizaţii de Masă (1960-1965). a M. p. pensionat în anii ‘80. profesor la catedra Economie Cooperativă şi Istoria Cooperaţiei a Facultăţii de Ştiinţe Comerciale Bucureşti şi în paralel director general al INCOOP (1947-1948). 843.C.Of. supra). LUPU. 846.E. 19 din 23 ian. Lenin” (I. preşedinte al Colegiului Central de Partid (1979-1984). partea I-a. a M. fiul său. şeful Direcţiei Administrative în M. 96 . 844.A./U.” clasa a III-a (1948). Nesia (n. dosar nr.C. probabilă idenitate cu “Wolfson Mihai Emanuilovici”. Andrei.T. 7032). partea I-a. (n.S.din 1947 inspector în cadrul D. 2060)..R. către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili. fiica lui Iosif şi Sara) (n.I.R. 847. promovează până la funcţia de preşedinte al Băncii de Stat al R. fond C. Producţiei şi ale Salarizării (1966-1969). nr. Solomovici 2004: 24. 74). 1948.1989) – ilegalist (membru de partid din 1939). ordinul Muncii clasa I-a (1962).R.Of. 1959). a emigrat în Israel în 1990..E. (mandate succesive 1948-1980). Didactică şi Pedagogică şi revistele Probleme economice şi Studii şi cercetări economice (v.Of. 1948.X. Alexandru . după 1958. şi vicepreşedinte al Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare “V.d. şi implicit ministru adjunct de Finanţe (febr.Of. 848.A.P. medalia de aur “Secera şi Ciocanul” (1971). membru supleant (1965-1974) şi apoi cu drepturi depline (1974-1984) al Comitetului Executiv al partidului şi.R. 173 din 31 iulie 1947.agentă sovietică (pe lista agenţilor de influenţă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş în 1945-1946).VII.C. (19451948-1950). partea I-a.R. 249/1952 (529) şi 29/1956 (50)). Mihail (n. 157 din 4 mai 1971) LUSTIG. Petre (n. cu rang de prim consul general (M.C. 533) între 1948 şi 1952 (demis). fiul lui Avram şi Cerna) (25. 1947. deţinută în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka. Bucureşti. Iancu . 1957 – ian. mutat la Iaşi în 1950).G. anchetată alături de Ana Pauker în procesul de la Craiova. nr. fost deportat în Transnistria. (1952-1955). nr. ilegalistă (membru P. partea I-a. Pressman) (v.1920 Iaşi – 30.E. anii ‘80) . membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947).C. al U. apoi ambasador în Venezuela (1984-1988) şi respectiv ambasador responsabil pentru mai multe state din Caraibe (1988-1989). la începutul anilor ’60 rector al I. inv. Constantiniu 2003 passim). apoi.E. emigrat în Israel la începutul anilor ’60.” clasa a II-a (1964). şef al Direcţiei Treburilor a C. 189/1952 (527).I. 6781).VI.C. WOLFSOHN) – în august 1948 angajat secretar de presă / cenzor în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. LUPU. (M. (1950-1952). şef adjunct al Secţiei Organizatorice a C.P..R.P. Bucureşti. LUPU.C. Nesia RABINOVICI. p. soţul Evei. 1915. secţia Economică. Marin A. ulterior ocupă diverse funcţii în eşalonul doi al aparatului comunist de stat. soţia lui Petre Lupu (n. LUPU.C. ministru al Muncii (1969-1977). ordinul Muncii clasa a II-a (1957).C. 264 din 14 nov. din 1936). inv. LUPU.842. decorată în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. p. Tighina – d. fosta Academie Comercială din Braşov.I.din 1947 inspector în cadrul D.R. ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (1949). (M.decorat cu ordinul “Steaua R.T.S. autor al unor multiple lucrări şi articole publicate la Ed. prietenă apropiată a Anei Pauker (Levy 2002: 157. 207.

Teri UNGAR.” cls. Horia (n. 1949. al P. 427. C. decizia ministrului Justiţiei nr. 645). A.P. 264 din 14 nov. construind după propunerile tov. MAIMON. 225. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. 21/1957. ca deputat de Buzău (Ţugui 1979: 189) (A. 803 din 21 dec.R.D. fond 495 (“România”).I. Micaela (uneori în forma românizată Mihaela Mănase) – avocată. fd. deputat în Camera Deputaţilor (1946-1948) din partea P. (nr. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.849. 15 din 19 ian.R. el însuşi o dovadă vie.R.R. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 1947. 153). 852.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. al P. Isac – arhitect.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. MANASSE.R. şi Cajal şi Kuller 2004: 498. 429-30).A. ? (Florian?) – în 1952 membru al organizaţiei de partid şi angajat al Direcţiei Cabinet din centrala M. H. (M. 857. şi cenzor al Uniunii (1945-1948). nr. 1947 în M. 195.C. după 1944 activistă a partidului. 1 al revistei Arhitectura din 1950 că “statul sovietic. p. stenogramele reproduse în Fl. 426. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. al P. şi Balas 2008: 188-9. co-autor al Sălii Palatului (1957-1960). MAIOREANU. 853. nr. (1948-?) (Şt. muzicii şi artei” “au constituit şi pentru noi forme călăuzitoare pe drumul realismului socialist în arhitectură” (apud Trişcu 2002). decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. al P.C. fiica lui Adolf şi Pepi (n. Mihăilescu 2006: 380. în special Editura pentru Literatură Universală. 423 din 15 iul. MANDEL. apoi membru al C. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. a M.C.R. MAHLER. nr. f. Peszel)) (1910-1962) – 850. al Comitetului Executiv şi secretar al U. 133 V. şeful Comisiei de Planificare Urbană din Bucureşti în anii ’50 (i..C.I. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.A.Of.Secţia Organizatorică. dosar nr.C. din anii ’60.C. Stalin blocurile înalte. 855.R.din 1947 controlor în cadrul D.S.P. membru în conducerea Comitetului de Stat pentru Construcţii.C. al P. 1964 cu Medalia Muncii. inv. partea I-a. cu dosar anexă la secţia Organizatorică a C.R. al Mausoleului militanţilor comunişti din Parcul Carol şi al actualei clădiri a Teatrului Naţional Bucureşti în stil brutalist (1967-1970).” clasa a V-a.M. Burcă 2007: 7)). 293 din 18 dec.755 din 11 dec. 187.R. arhitect-şef al capitalei). soţia diplomatului George Macovescu (1913-2002). inv. nr.I. 851. C.X. nr. III-a. între 1948 şi 1949 alături de soţul ei (însărcinat cu afaceri) la Londra. Simuţ 2007. în anii ’50 şi referat de cercetare la fd. fostă ilegalistă (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. autoare a unor articole în revista Justiţia nouă în anii ’50’60 (inclusă şi în C.C.C. Coloman – preşedinte al Băncii de Stat a R. MACOVESCU. . 156/1950-1952) (v. N.Of. nr. din 1945 membru în conducerea U. (136/1955) (v.E. profesor de arhitectură. 1256). 1963. Iosif .N. Tereza (n. alături de alte nume sonore precum Nicolae Bădescu.I.e.I. partea I-a. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. a faptului că nici măcar arhitectura nu era scutită de ideologizare.R. Buzatu 2008: 421).P. Arhitectură şi Sistematizare şef de proiect la Casa Scânteii în stil realism socialist. 856.D. exclusă în 1952 din partid “pentru atitudine uşuratică şi neprincipialitate în ceea ce priveşte raporturile cu unii mici burghezi”. 10092). ulterior primvicepreşedinte al Consiliului de Conducere al băncii. MAER.E.C.E. membru A.S.G.C. 97 . 11214.. evreică maghiarofonă. MANDEL. inv.R. 1947.1905 Constanţa – 1975 Bucureşti) – membru de partid.C. p.(Kuller 2008a: 447). arhitect-şef al capitalei în anii ’50. Constantiniu 2003: 148-150).. S. MAICU.Of. ulterior traducătoare la diverse edituri.R.C.R. Maicu postula în nr. GOLDSTEIN133) (30.P. 3293. (1959-1963). p. (facţiunea pro-comunistă).F. anexa la dosarul nr.F. va da posibilitatea de a ridica şi mai sus nivelul de trai al oamenilor muncii” şi respectiv că “dezbaterile din URSS în jurul problemelor idelogice ale literaturii. dosar 3/1947. Mihail . 209. 854.D. Osias . 109. (după ce fusese la Direcţia a II-a) (v.

(1945-1948). Mezincescu (M. nr. este jurist în S.R.R.F.R.A. partea I-a. de asemenea medic. M. MANOLIU.1983 Bucureşti. 865.. fiica lui Isidor şi Ernestina)) (15. Solomon MENDELSOHN) (n.II. Nicolae (n. între amici “Edy”) – jurist. şi membru al Secretariatului C. Richard MARCUZON134) (n. fiul său. nr. 859.R. al P. p. cu Emanoil Vinea. MANTU. şi deputat de Bucureşti al Marii Adunări Naţionale (1946-1948-1949) (Rosen 1990. MANDL. Dobre et al. partea I-a.C. ABRAMOVICI) (n.E. f. 1911 Bucureşti) – membru de partid.R.Of. al P.C. 26 din 1 febr. secretar al Comitetului Regional Bucureşti al partidului (1954-1958) şi prim-adjunct al şefului Secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.III. detaşat la Legaţia R. secţia Organizatorică.T.A. decorat în 1952 cu ordinul Muncii clasa a II-a (Decretul nr.. membru şi apoi şefă a secţiei Cultură a C. C. 164 din 19 iulie 1948.Of. 225.R. 223 din 26 sept. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. p. în 1951 şeful secţiei Muncitoreşti a C. 2004: 372). (A. reabilitată în 1964. David – din ianuarie 1948 consilier de presă în cadrul Ministerului Informaţiilor. membru al C. al P.. de la Londra. 14. 229 din 2 oct.Of. al P. dosare nr. membru P. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.M.F. cu fişă de cadre la secţia Gopodărie de Partid a C..C. partea I-a. dosar nr. 27 nov. deputat M. 20 din 23 ian. partea I-a. partea I-a.Of.R (19561958).P. Târgovişte . Anton (n.J. nr. 178 din 4 august 1948. 863.C. nr. 534).D. în anii ’50 directorul spitalului “Elias” din Bucureşti.C.1992) – fost 860.E. anexa la dosarul nr. clasa a III-a.P. emigrat în anii ’70.D. 521 din 24 dec. ZEITMAN. din 1948 secretar de legaţie.R.1927. p. 2006: 143.A. al U. 1948.C. 477). 123/1948. 24. colaboratoare a revistei Femeia a F. nr. partea I-a. inv.1918 – 9. ucisă de iubitul fiicei ei) .858. 4 iulie 1903 Bucureşti) – după război stenodactilografă-şefă în centrala M. 2009. Kuller 2008a: 447). căs.R. Eduard (1896 Burdujeni – 1949 Bucureşti. marginalizată în 1958 în lotul “fracţioniştilor”.Of. al P. 1946.M. (M. 92321 din 30 sept.C.R. apoi al Artelor şi Informaţiilor (M. zisă şi “Irina” şi “Jeni”. secretar general la Ministerul Sănătăţii (1948-1950). ff. nr. 2009).A.M.R. 34/1956.1-2. n. al U. după alte surse Zeidman. (4/1951). şi a solicitat şi reobţinut cetăţenia română în 2009 (ordinul M.N. MANEA.XII. MANOLESCU. al Comitetului Executiv şi al Secretariatului U.C.U.ilegalistă (membru de partid din 1926). 10522.A. Tismăneanu). Vladimir – după război directorul Economatului P.C. decizia MJ nr. fd. Goldschläger (24.C. membru în conducerea U.. apare şi în C. C. (1948-1958). 2195 din 6 aug.M.T. I-a. Eugenia (n.P.R. ulterior menţionat ca director adjunct al Întreprinderii de aparate de măsură şi control din Otopeni.D. în iulie 1948 promovată translatoare interpretă-şefă şi repartizată la cabinetului secretarului general E. (1948-1952). MANDEL) – de formaţie medic.. (1948-1952). inv. p.O.C.D. 134 V. nr. 7997). 862. 1947. Eugen (n. 568 din 14 aug. MANOLE.Of. MANOLESCU. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1952). 91936 din 16 sept. p. decizia ministruluii Justiţiei nr. 1948.I. (1948-1952).Of.1993).N. (1946-1948). partea I-a. după fuziunea din 1948 membru supleant al C. 86). secţia Cancelarie – dosare anexe..M. 98 . Ofelia (n. după război membră în conducerea Apărării Patriotice. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946 1948) (M. al P. nr. deputat de Turda în Marea Adunare Naţională. a decedat la Frankfurt am Main. p.F. 19 din 23 ian.M. membru în conducerea C. fond 495 (“România”). delegat al României la Târgul International de la Budapesta din 1960. membru supleant al C.C. nr.C.R. Andrei Mandel Manoliu (coleg de clasă cu V. cu referat de cercetare la Fd. 3293.IV. 753).VI.C.C. 861. al P. p.C. 12 şi 105/1951. soţia sa . 1946.A.S. MANOLE. Etti (n. 6401. M. pentru schimbarea numelui v. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls.1908 Reni.D. nr. 1946 în M. 5970.C. în anii ’50. din 1937 chiar secretar general al organizaţiei de tineret şi membru al C.. Ucraina – 30. 864. 1948 în M.R.I.

nr. partea I-a.I. 46 din 25 febr. p.C. 423 din 15 iul.Of. în februarie 867. MARCOVICI.Of. p. 880. al P. în 1970. 159 din 13 iulie 1948. 256 din 5 nov.E.D. (M. Iuliu . a M. 1927 Galaţi – dec. 1947. 1947.E. (1/1955). partea I-a. p.C.Of. MARCOVICI. p. MARCU.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. 875.Of.după război inspector general adjunct în cadrul D. 876.R.I. 882. partea I-a. 5830). 645). p.C. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 5966) MARCOVICI. Leizer .C. Iacob . 158 din 12 iulie 1948. 10092). 4534). 5784). 264 din 14 nov.I. – după război încadrat la Oficiul Industrial al Klânii (M. MARCOVICI.C. cu dosar la Secţia Agrară a C.B. 879. 872.P. 16 din 20 ian. 643) MARCOVICI. nr. p. a M.secretar general al C.avocat. 871. 219 din 23 sept. 1946. nr.Of. MANTU. nr. p. partea I-a. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 881. şi funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.G. partea I-a. p. nr.Of. partea I-a. inv.I.C.R. MARCOVICI. M. partea I-a. 873.C. 126 din 6 iunie 1947.C. M. 127 din 3 iunie 1948.I. M.E.Of. partea I-a. 1949.din 1947 inspector în cadrul D. a M. Lazăr – din 1947 inspector general la D. a M. cu referat de cercetare la Fd.Of. Textilă a Ministerului Industriei (M. nr. 95 din 22 aprilie 1948. MARCOVICI. p. (M. p. 3293. 5784).M. apoi transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. 1947. p.A. 1963. MARCOVICI. 3747).E. partea I-a.Of. nr.C. Lionel .din 1947 inspector în cadrul D. partea I-a. nr.E. MARCOVICI. din 1948 impiegat la D. 870.C. partea I-a.G.Of. 869.R. 264 din 14 nov. MARCOVICI.C. 8598. MANTZ.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 99 . nr. p. nr. MATTES. 190 din 19 august 1947. p. partea I-a. 663).C. membru de partid după război.G. 1948. 158 din 12 iulie 1948.C. 868.E. nr.Of. p. partea I-a. Marcel . nr.E.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor (M.Of. MARCOVICI. nr.Of. nr. MARCU. 878. Iaşi începând cu 1952 şi membru al C.866. 15 din 19 ian.C. 3706). partea I-a. al P. 1947. încadrată împreună cu soţul ei în centrala M. (M.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. (M. controlor economic în cadrul D. al Frontului Democraţiei Populare în a doua jumătate a anilor ’50 (în calitate de reprezentant al comunităţii evreieşti).Of. în care promovează până la funcţia de secretar general – ministru adjunct al ministerului.Of. p. partea I-a. în Bucureşti. Jean . încă în viaţă în 2005. 874. MARCOVICI. nr. p.din 1948 inspector general adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p. 877. C. din 1952 în Ministerul Agriculturii (şi Silviculturii). p.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. 10092).G. nr. 4847.C. partea I-a. Lupu . după război membru al Contenciosului Administraţiei Liverărilor din Ministerul de Finanţe. 93/1955 şi 67/1961. 1949. 222 din 29 sept. Lucia – soţia lui Eugen. 8460). 107 din 13 mai 1947. nr.în 1949 referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. 2007) . 1949.Of. 1948 ca dactilografă-şefă şi detaşată la Legaţia României de la Londra (M.în anii ’50 lector la catedra de organizare şi planificare a Facultăţii de ingineri economişti din cadrul I. Nicolae (ian..I.inginer agronom.Of. al P. partea I-a. 15 din 19 ian. ulterior responsabil în cadrul CEPECA. Leon .Of. partea I-a.C. Asher . Gheorghe .C. în iunie 1948 transferat la contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (M. în anii ’50-’60. 9857. instructor al Secţiei Agrare a C. a M. Elias . Sergiu . 7492). Efraim . anexele la dosarele nr. 164 din 19 iulie 1948. 1639). nr. S.G.

100 . ulterior director al Institutului de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (1955-1964). 189 din 17 aug. p. nr. 891. 16 din 20 ian. 662).G. 1949 era referentă în centrala Ministerului Învăţământului Public. până în iunie 1948. nr. Clara . nr. Marcel . nr. 1949. M. 5142).Of. p. M.Of. E.Of. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. MARK. 803 din 21 dec. p. nr.C. C. MAURER. 289 din 13 dec. apoi la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. în ianuarie 1948 angajată şefă de serviciu în centrala Ministerului Afacerilor Străine / Externe (M. M. M. 136 din 15 iunie 1948.Of.în ian. partea I-a. 5784.P. MARCUS. p.C. p. MAYER. partea I-a. cu referat personal la Fd. 889. MAYER.I. 5386). MARU. Ella (fiica lui Maximilian) (n. 136 din 15 iunie 1948. 886. nr. 293 din 18 dec. S. partea I-a. nr. p. partea I-a. p. 887. 2382). 1944.R. 892.G. 1948. nr.Of. p.883.Of. partea I-a.Of.R. nr. 4696). partea I-a. p. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. a M.Of. Jose – controlor în cadrul D. nr. MARCUS.C. 4311 şi nr. 7342).E.Of. 893.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 1948. MARCUS. 3293. 890. p.P. p. partea I-a. 18 din 22 ianuarie 1948. iar apoi promovat inspector în cadrul 885. 8220).Of. 1626. partea I-a. Victoria . 658).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.după război. 65 din 18 martie 1948. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1946-1948).C. Paula . partea I-a. MAYER.Of. 663). (M. partea I-a.C.R. ca translator la Direcţia radio (M. 897.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. p. p. 264 din 14 nov. nr. 5386). 1948). partea I-a. Carmen . al P. 1949. p. 80 din 5 aprilie 1948. Adolf .Of. 10092). 516.VI. partea I-a. 12877). 1963.C. partea I-a. ulterior director al întreprinderii “Victoria” din Iaşi (M. SCHMIDT-GRINBERG) – fiica lui Ury Benador. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 5142. 1949. ulterior secretar al organizaţiei de bază a P. 1964. nr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. în 1948 numit membru al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. 16 din 20 ian. 7683). M. Alfred . nr.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate (M. partea I-a. 110 din 14 mai 1948.). p. partea I-a.. 896. p. nr. 1267). L. 804 din 21 dec.R. 1949. MAYER. E. inv. partea I-a. 217 din 18 sept.Of. 1947. MARCUS. 45 din 24 febr. MARCUS. 898. p. D. 884. nr. MAYER. 37 din 14 febr.I. 145 din 26 iunie 1948. Albert .I. partea I-a.Of. nr. p. 205 din 4 sept. membru de partid.Of. MATEI (căs. M. de la Direcţia Generală a Editurilor. 16 din 20 ian. nr. decorat în 1964 cu titlul “Medic emerit al R. partea I-a.E. nr.”. la Direcţia Studii (M. 1964 cu Medalia Muncii.controlor (până în febr.în august 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M.Of. până în iunie 1948 referent titular în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor. 1946.C. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. nr. Melita . partea I-a.P. nr. 1948. nr. la Secţia Penală (1945-1948) (M. nr. 4. Carol – membru al Curţii Supreme de Justiţie.din februarie 1949 şef birou în cadrul D.R. 65/1955. 894. Horaţiu . 6313. p. 176 din 2 august 1948. 895. 5386.Of. Poligrafiei şi Difuzării cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri la începutul anilor ’50 (Pienescu 2008: 158-9). 1948. 888. nr. Ella (n. 145 din 26 iunie 1948. p.C.1909 Bucureşti) – obţine cetăţenia română după război. Alfred . MATHIAS. Mihail Emil (1904-1964) – medic. partea I-a.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. MATEESCU. p.Of. anexa la dosarul nr. 158 din 12 iulie 1948.Of. 423 din 15 iul.Of. a M.

nr.inspector economic în centrala M. pp. Ella DIAMANTSTEIN. 12086). B.I. Paula . (1944-1947). apoi referent în administraţia centrală a C.Of. posibilă identitate cu omonimul încadrat în 1947 prin decret regal.I. T. III-a.1912 Focşani – 1993 Natanya. acuzator în procesul mareşalului Antonescu (1946). fiul lui Willy (secretar general al comunităţii evreieşti din Focşani) şi Raşela (n. 903. Radu Mănescu [v. partea I-a. Glanzstein)) (5. nr. 1916 la Focşani).C. supra] şi cei trei copii. decorat în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor de către fostul suveran Mihai (M. vicepreşedinte al Băncii de Investiţii (1970-1973). acuzator public în cadrul Tribunalului Poporului (1945-1946. partea I-a. p. M.Of.B. 1947.Of.după război referentă în administraţia centrală a C. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. 904. în Forţele Armate (v. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947).secretara Anei Pauker la biroul de la sediul P. ulterior comunist ilegalist şi condamnat. emigrată în Israel în 1985. Biermann)) (1919 Ardeal – 2003 Israel) . Simonette .899. p.B. partea I-a.A. 902. Teodor . 3568). Vlad Mănescu (alias Zeev Manor) şi Sanda Grossman. vicepreşedinte al Uniunii Sindicatelor Ziariştilor Profesionişti (1948).Of. fiica lui Zigmund şi Hana (n. 194 din 25 aug. nr. În M. George Mănescu (n. 270 din 21 nov. ulterior cu funcţii mai reduse ca importanţă în partid. 314). Industriei Poligrafice şi Difuzării Cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri (1950-1952). nr. 16 din 20 ian. Henry MINTZER135. 1949. 4384). 901. 662). director general al Direcţiei Generale a Editurilor. p. 7666). MEHR. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. p. 1947. p. ministru adjunct al Finanţelor (1952-1970).. Mihail de – evreu sefard originar din Craiova (coleg de clasă în liceu şi prieten 900. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1960-1965).S.. nr. nr.din noiembrie 1946 cenzor / secretar de presă în centrala Ministerului Propagandei. profesor la Catedra de Finanţe a Academiei de Ştiinţe Economice în nii ’60-‘70. 100 din 2 mai 1945. partea I-a.R.S. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. încă în viaţă în 2010 în Israel) emigrase cu soţia sa Beatrice (n. (1949). 253 din 1 nov.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.Of. partea I-a. 106645 din 18 oct. 131 din 8 iunie 1948. 1945. 1945 a ministrului Jus tiţiei (publ. 16 din 20 ian.Of. 252 din 3 nov.Of. 4968). Ella (n. partea I-a. ar fi fost la un moment dat exclus din partid cf. 101 . 1949. p. 905. partea I-a. MAYOR.Of. după război consilier în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (1946-1948).. 148 din 30 iunie 1948. Radu Henry (n.vezi decizia nr. M. 906.I. M. partea I-a. nr. 1946. Eva . MĂNESCU. 136 Fratele său. activist al direcţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 112 din 17 mai 1948. nr. 135 Pentru românizarea numelui. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Weiler) în decembrie 1970. MEDREA. v. nr. la Direcţia Presă (M. emigrat în Israel în 1985136 împreună cu soţia Ella [v. împreună cu soţul ei. nr. Georges Mintzer (la 17 sept. apropiat cu Radu Demetrescu Gyr). Anca Finta. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.Of. (?) MĂNESCU.XII.A. 9763). partea I-a. 4968). pentru merite antifasciste. MAYO. Israel) – în adolescenţă sionist. cu grad de sublocotenent. p. infra] (cercetătorul Robert Levy îi intervieva împreună la 28 august 1989 (Levy 2002: 205.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.Of. avocat. MĂNESCU.C. partea I-a. Solomovici (2004: 236) (v. apoi a Artelor şi Informaţiilor. zis „Gică”. MAX. 131 din 8 iunie 1948. p. 5463-4. p. 9713. iar până în anii ’60 autor în revista Justiţia Nouă. 662). . Iacob (în unele acte oficiale “Meher”) .Of. p. şi Kuller 2008a: 448). partea I-a.C. nr.

în 1947 transferată la Bucureşti şi încadrată controlor economic în cadrul D. nr. partea I-a. partea I-a.după război controlor în cadrul D. Bruno – în 1946 era inspector-şef clasa I-a în Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. nr. 168 din 23 iulie 1948. 5. 643). p. MELINESCU. MENDEL.E. 1947. 646). p. 5 din 9 ian. MENDELSOHN.A.. a M. a M.Of. p.Of. MENDELSOHN.Of. p.E. în luna iulie a aceluiaşi an repartizată la Direcţia Comerţ Privat (M. 910.E. Eugen (n. Moise – din septembrie 1948 controlor-revizor principal în centrala 908.Of. pe care l-a acuzat de antisemitism.C. p. nr. 288 din 12 dec.Of.Of.1906. 918. 107 din 15 mai 1945. 167 din 26 iulie 1946. şi decan al facultăţii de Filozofie din Bucureşti) şi mama lui Nicolae Melinescu Jr. 190 din 19 august 1947. 11029. 3905). nr. 196 din 25 aug. p. iar din decembrie 1947 promovată referent tehnic în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. iniţial şef de producţie la cooperativa “Victoria” (1949-1951). nr. 804 din 21 dec. Valentina – după război şefă de birou la Oficiul Economic judeţean Tecuci (M. respectiv şef de secţie la întreprinderea “Varga Katalin” dlin Cluj (1956-1959). p. 6697). trece în URSS în mai 1941. 737. p.P. p. MENICOVICI.X. partea I-a. partea I-a. Cecilia . Mihai. partea I-a. Chinţeni. după război secretara biroului Anei Pauker (şi după unii conducătoarea de facto a Ministerului Afacerilor Externe. Alexandru (n.Of.) şi directoarea editurii de limba rusă “Cartea Rusă” (1953). nr.din 1947 membru al Comisiei Centrale a Ministerului Industriei pentru reglementarea Muncii în acord (M. 9604). Iosef . 529. fostă ilegalistă deţinută la Mislea şi Dumbrăveni. 1948.C. 1949. 1947. partea I-a.Of.Of.A.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. fiul său (i.G. M.C. arestat şi condamnat în lotul “Vasile Luca”. p. partea I-a. 7492). nr. p. nr. apoi referent în Ministerul Industriei Uşoare (1951-1956). 7083).C. partea I-a. 1964.E. partea I-a. fişă de cadre la secţia Economică a C. 248 din 27 oct. MENINGHER. Ioniţoiu 2000: 217. partea I-a. fiind actualul corespondent al TVR la Washington.G. Ilca (n. MELAMEDMAN. ulterior directoare la Editura pentru Literatură Universală. iar apoi redactor şef la Editura Univers (de unde se pensionează în (?)1981). 6396). 15 din 19 ian. fiica lui Moritz şi Hilda) (1915 Bucureşti .907. 7438). Cluj) – fost ilegalist. MEIROVICI. în prezent încă angajat al TVR. nr. Egon Mendel) – director în Ministerul de Finanţe. 119 din 28 mai 1947. F. 249/1952. 4257. Estera – din 1947 şefă de serviciu în centrala Ministerului (Industriei şi) Comerţului (M. 102 . Elias-Froim . 914. Nastasă. nr. A. 8478). inv. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.R. M. 912. 24 din 30 ian. 1948. martoră a acuzării în procesul lui Pătrăşcanu. 246 din 22 oct.I. nr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. MENDEL. M. M.Of.Of.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. M. pensionat (Andreescu. Willy .e. secretar general al Ministerului Sănătăţii în anii ‘50. partea I-a. p. 315. nr. nr. Varga 2003a:656-7) (dosar M/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p. 917. a fost soţia lui Nicolae Melinescu (funcţionar M. 209 din 9 sept. Ilka SPITZER. 909. MENDEL. în 1949 era consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. partea I-a. 171 din 29 iulie 1947. 916. ulterior reîncadrată ca ataşat de presă în centrala Ministerul Propagandei. 190 din 19 august 1947. Buzatu & Chiriţoiu 1998: 61). partea I-a. MEISNER.Of.C.2002) – de profesie farmacistă.1949. partea I-a. p. p. p. 915. 1948. Jela 2001: 203.Of.Of. (M. repatriat în 1947. nepotul Ilcăi). nr. 6094.C. N. nr.după război angajată iniţial ca desenatoare principală. al P. delegat cu conducerea Direcţiei Regionale Craiova (M. WASSERMAN.R. nr.Of. 15 din 19 ian. 913. căs. nr. 7492). MERLAUB. 1948. partea I-a. decorată în 1949 şi respectiv în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. (dosare anexe. partea I-a.I. M. crainic al defunctului “Telejurnal” din perioada ceauşistă. . Ministerului de Finanţe (M. 911.Of. 1949.. nr. nr.

preşedinte al Comitetului pentru Artă138 cu rang de ministru secretar de stat (iulie 1950 – iunie 1952).R.R. Tatăl lui Eduard M. MESSINGER. 24. Solo – din ianuarie 1945 contabil în centrala Ministerului Afacerilor Străine.919. În mai 1949.C. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.P.A. amândoi fizicieni şi emigraţi în S. cu studii în S. partea I-a. evreu botezat. p. împreună cu Florica a avut doi fii.juristă. secretar general la Ministerul Afacerilor Străine în 1948. nr.R. Ministerul Artelor (condus la acel moment de Ion Pas) şi Ministerul Informaţiilor (fostul Minister al Propagandei (până în 1946). condus la acel moment de Octav Livezeanu) au fost comasate în forma Ministerului Artelor şi Informaţilor. Eduard137 (n. Florica (soţia lui Eduard Mezincescu.T.d. originar din Dorohoi (şi nu Bacău. 102 din 4 mai 1945. ministru adjunct al Afacerilor Externe (1956-1966). dosar nr. ar fi fost medicul curant al mareşalului Averescu. În aplicarea Halaha. MEŢIANU. originar din Bacău. p.. apoi recreat în 1962 în forma Comitetului de Stat pentru Cultură şi Arta.). Gheorghe Andrei (n. (Administraţia Generală a Unităţilor Economice ale Asistenţei) (M. decedat) şi Alexandru Luca (n. şi finalmente reorganizat în 1971 în forma Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste . secretar general al C. responsabil în cadrul Economatului ministerului (M. 925.U. Constatin – după război membru de partid. (?) MEZINCESCU. MEZINCESCU. 225.R. nr. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. D. Erna (n. ilegalistă. după 1989 membru al Partidului Socialist al Muncii şi redactor la revista Magazin Istoric. cu rang de ministru – secretar de stat. în anii ’50 şeful Direcţiei Turism şi Excursii a C onsiliului Central al Sindicatelor. respectiv secretar general al Ministerului Sănătăţii pentru câteva luni după 1944. rămânând sub conducerea lui Eduard Mezincescu (12 iulie 1950 – 2 iunie 1952). iar în iulie 1950 reorganizat în forma Comitetului pentru Artă din subordinea Consiliului de Miniştri. Danemarca şi Norvegia (pânã în 1976). (Opriş 2005) (dosar M/131 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p. 14 din 18 ian. directorul Institutului de Igienă din Bucureşti în perioadele 1927-1940 şi 1945-1947). mărturisirea făcută de Petru Groza lui Emil Bodnăraş la 23 iunie 1949. cu rang de secretar de stat (19451946). Ulterior va fi reabsorbit în cadrul Ministerului Culturii (respectiv Învăţământului şi Culturii) (1953-1962).U. Andrei – în ian. 922.G. a fost Dimitrie Mezincescu (1880-1961..B. şeful secţiei Sport-Turism a Confederaţiei Generale a Muncii. membru P. N. apoi la catedra de igienă a Facultăţii de Medicină din Bucureşti (din 1921). 1945. 353). 1909-?) – ilegalist din timpul studenţiei la Cluj. în 1964 cu ordinul “23 August” cls. Z. univ.S. de ajutor al regiunilor lovite de secetă (1947). adesea – eronat . – numit în decembrie 1948 membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (Bărbulescu et al. 921. 1947.1912. 923. MEROVICI. Eduard MESINGER) (n. iar apoi ambasador succesiv în Suedia. (137/1955) (pentru evreitate v. condus de Octav Livezeanu (15 aprilie 1948 – 23 mai 1949). în timpul războiului cadru didactic la Facultatea de Medicină din Bucureşti (în 1944 cu grad de asist.Of. 658).A.U. ministerul a fost redenumit Ministerul Artelor şi plasat sub conducerea lui Eduard Mezincescu (23 mai 1949 – 12 iulie 1950).Of. fond 495 137 V. profesor de igienă la Facultatea de Medicină din Iaşi (1910 1921).” clasa a III-a. 1947 numit membru al Consiliului Director al A. şef al Departamentului Artelor (1948-1949) şi apoi ministru al Artelor şi Informaţiilor (mai 1949 – iulie 1950). 112). 3709 şi nr. fond 495 (“România”). 18 86). 103 . la facultate alături de tatăl său.C. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.XI. după august 1944 comisar al guvernului pe lângă Liga Operelor Sociale. 138 În aprilie 1948.C. fiica lui Eduard) . căruia tatăl lui Mezincescu. 2009: 184-5).C. incertitudinea privind evreitatea lui Eduard Mezincescu rezidă în identitatea etnică încă necunoscută nouă a mamei sale.M. cf. apoi a lui Matei Socor) (d.N. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 2333). MEŢIU. III-a iar în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a II-a. 1999) – de profesie chimist. cum susţinea Groza). 1946). al P. 924. Solomovici 2004: 108.ortografiat şi Dumitru). Maria (n. din 1948 membru al comitetului filialei Bucureşti a Asociaţiei “Turismul Popular” (fostul O. medic şi profesor universitar. paragraful referitor la evreitatea lui Mezincescu fiin d reprodus integral în Buzatu şi Cîrstea (2010: 332) şi respectiv Solomovici (2003: 188). 920. METCH. partea I-a. din 1935 (după alte surse 1933). 1943. Dimitrie). 22 din 28 ian. partea I-a. inv. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. procuror în anii ’50-’60.

profesor la Institutul Politehnic Bucureşti până în 1955.1909 Vaslui) – membru de partid cu stagiul recunoscut din 1938. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. Petre (n. p.F. 241. 30 din 6 febr. MICU-CHIVU. apoi în C.C. (“România”).G. 9763). Leon HERŞCOVICI139) (n. la începutul anilor ’50 trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar în cadrul diplomaţiei române141.C.R.V. vicepreşedinte al Comitetului pentru Învăţământ Superior (1951-1953). nr. deţinută în perioada interbelică. p. 3877. după august 1944 inspector general în cadrul Direcţiei Politice Administrative a Poliţiei Prefecturii Capitalei (M. 930.C.I. 1955).I. în 1948 delegat şef al Direcţiei Materiale a aceluiaşi minister (M. (1948-?). 1445). 6781). 4968).Of. deputat supleant de Bucureşti al M. în 1949 cu odinul “Apărarea Patriei” cls. şefa Departamentului Învăţământ Superior).VI. nr.C.E. colaboratoare a revistei Femeia a F. partea I-a. vicepreşedinte al Comitetului Permanent pentru Apărarea Păcii (1952). şi al Comitetului Executiv şi secretar U. colecţia RG-25. Ecaterina (n.C.după război şefă de birou în administraţia centrală a C. 158 din 12 iulie 1948. apoi coautor al unor articole sub egida I. 918. Dobrincu şi Goşu 2009: 199. III-a140. prin Decretul regal nr. 927. III-a şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. directoare adjunctă la Editura Politică (1957-1963). 141 Menţionat în anuarul The Diplomatic Year Book (New York 1951). respectiv Timişoara). pentru evreitate v.P. apoi traducător la diverse edituri (dosar M/158 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).B.Of.Of.M.Of. p. M. partea I-a. 155 104 . membru al C.D. partea I-a. Preston et al. 1947 (M. (Decret nr.S. zisă “Tina”) . ulterior românizat MICU.ro/DocumentView. inv.din 1947 controlor în cadrul D.S.F.A. fond 495 (“România”).H.C. partea I-a. 11. MIHĂILEANU. p. ulterior activist.926. partea I-a. http://freelex. în anii ’60 redactor-şef al Editurii Politice. fostă ilegalistă. nr. dosar nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R.aspx?DocumentId=26302.A. p. 225. 928.2). partea I-a. Arhiva U..I. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania (Diamant 1979: 371. (M. 225. după război membru în conducerea U. MICU. al P.E. MICHELSOHN.Of. a M.C. Sugarman f. 2005: 334 n. 1755). (123/1951) (dosar M/168 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).M..” clasa a IVa.G. nr. dosar nr.Of. 173 din 31 iulie 1947. ministru adjunct al Învăţământului Public (1949-1951. 253 din 1 nov.E. (1946-1948). (1945-1948). nr. 3.A. MICHELLER. 12. după război şefa Direcţiei Personal din M. MIHAIL. din 1953 director al Institutului Româno-Sovietic.: 110). 997/1943). p. dosar nr. Leon – după război arhivar principal în centrala Ministerului de Finanţe.R. al P. 1940-1944. KLEIN.wolterskluwer.S.N. în anii ’80 traducătore la diverse edituri. de Mehedinţi. 929. 2066 din 20 oct. nr.R. 110 din 16 mai 1947. fond 495 (“România”).S.M. n. Carol (n.R. 9 din 12 ian. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 7 din 23. 139 140 V.D. 300).012M. inv. Rozina (n. 4 din 4 ian. 225.C. al Crucii Roşii (1955-1960). iniţial controlor în cadrul D.I. a M. KLEIN) . 1947. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.1912) – după război membru de partid. V.pentru un timp soţia (a doua a) lui Stoica Chivu.1978). (1946-1948) şi apoi cu drepturi depline (1948-19521957. nr. dosar nr. (M. p. 5784). p.a.Of.C. 61).A. 1947. fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.F. 1947 a ministrului Justiţiei în M. 1947. decizia nr. Beniamin . cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. (1951. inv.I. ministru adjunct al Învăţământului (din 1955-1957).R. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 931. în Forţele Armate. şefa Frontului Democrat Universitar. (1947-1950) (Berindei. 1948.P. p. cu grad de colonel. 131 din 8 iunie 1948. partea I-a. 9099 din 3 febr. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C..

A. Un articol al său din 1967 fiind citat în Joachim Lengert. 1954). până în 1969 director general adjunct al Direcţiei Generale Metrologie. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. Ionel (uneori ortografiat şi “Militineanu”) (1902-1979 Bucureşti) – văr primar al amantei regale Elena Wolf-Lupescu.A.S. avansat colonel (1949).R. 9260.C.u.R. voluntar republican în războiul civil din Spania. în 1999. în mai 1948 numit unul din cei şase secretari generali ai Ministerului Industriei (M.916 din 4 oct. 253 din 1 nov. B.C. Stan (fiul lui Constantin) – ilegalist. după război instructor teritorial şi “lector” al ziarului Scânteia. (M.Of. 17.. p. 1482. MILKERT.: 110. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.Ap.E. p. COHN 933. 229 din 4 oct. MIHNEA. p. (?) MINEA. Romanische Phraseologie und Parömiologie (Göttingen: Hubert & Co. 127 din 3 iunie 1948. Sergiu – în 1945 era funcţionar la Subsecretariatul Aprovizionării de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. M. partea I-a. partea I-a.D. după război membu în conducerea Comitetului Electrotehnic Român. Otopeni.Of. 5263). 139 din 22 iunie 1945.A.E. a M.. nr. dosar nr. Dobrincu şi Goşu 2009: 506. revista Magazin istoric.R. 939. nr. ) (25. din ian. 5638). nr. 516). 105 .e.). C.C. promovat şeful Direcţiei Informaţii (i. Bella – soţia lui Ionel Mihnea-Cohn. 4844). în 1946. 1999). Berindei.Of.II.P. decorat în acelaşi an cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. apoi înrolat voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. 241 din 22 oct. inv.Of. Bruno (uneori ortografiat “Milchert”) . etc. 152 din 5 iulie 1948. 1948 arhivar principal în centrala M. 1947. 1951-ian.Of.Of. Ionel (n. apoi redactor la România Liberă până la emigrarea în Israel în 1980. partea I-a.E. Lupu – de formaţie tâmplar.I. 1947. la începutul anilor ’30 expulzat din Germania în timpul studenţiei ca agitator comunist. 11362). nr. cenzor de presă în cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (19521977). internat într-o secţie psihiatrică a spitalului M. 938. 5784). apoi. nr. Ioniţoiu 2008: 291. apărută la Tel Aviv (Solomovici 2003: 377-9 ş. MIHNEA. 8971.G. 299 din 29 dec.1977) – membru de partid din 21 martie 1945 (dosar M/169 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).VI. Deletant 1999: 20). 1971). Sugarman f. 2006: 662.I. Standarde şi Invenţii de pe lângă Consiliul de Miniştri.I. 18 din 22 ian. p. 1947. 936. 937.Of. iar apoi director în cadrul Direcţiei de Standardizare.1920 – 22..S.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. după preluarea ministerului de către Ana Pauker încadrat în centrala M. 934. Otu şi Râjnoveanu 2007: 56). cu grad de căpitan. partea I-a. 9763) (Diamant 1979: 371. după august 1944 redactor la Viaţa sindicală. p. 1948. n. 1947 (M. 1945. partea I-a. 3862) MILETINEANU. (M. nr. contrainformaţii militare) a Marelui Stat Major (febr. 1945 în M. nr.a. 110 din 16 mai 1947. în Forţele Armate. partea I-a. Institutul de Istorie şi Filozofie al Academiei. fond 495 (“România”). decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de ofiţer. p. Solomovici 2003: 249 şi 470.932. autor al unor articole şi studii de istorie contemporană (la I. nr. MILLO. MINDIRIGIU. III-a. 15 (18 mai 1948): 6). avea să publice cartea de memorii Un anonim în citadela presei româneşti.E. 225. în anii ’60. nr.P. p.N. p. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. partea I -a.Of.Of. încadrat la M. 935.. partea I-a. partea I-a. în circumstanţe încă neelucidate. în iunie 1948 repartizat de ministrul Justiţiei la contenciosul Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (M. 101. MILETICI. decizia ministrului Justiţiei nr. 142 142 143 V.A. 158 din 12 iulie 1948.S.I. Jean – avocat. 2066 din 20 oct. ulterior. în 1948 cu rang de ataşat de legaţie (M. p. ocazional publicist la Presa Noastră143 (editată de Consiliul Ziariştilor din R.) (Adorian et al. Troncotă 2003: 35. unde. 1971: 210.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. p. Ţurlea 2010: 111. decorat prin Decretul nr. p. prin Decretul regal nr.

d. partea I-a. apoi membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al 144 V. Alexandru (n.D. doc. 1). reprezentanta P.2007 Bucureşti) – pictor. Ester RADOŞOVEŢKAIA. 946.Of. în alte documente oficiale MAGYAROSI) (23. din 1929 (nume conspirativ “Liza Lechmanova”). soţia lui Al.C. al P.C. partea I-a. MOGHIOROŞ. al P. Moghioroş) – membru P. 1856). primvicepreşedinte şi apoi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). în 1948 numit preşedinte al Consiliului de Administzraţie la “Imprimeriile Independenţa” (M. apoi pensionată). nr.1909.Of. preşedinte al Societăţii de Cruce Roşie (1961-1971). vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1953-1954). MIRONESCU. Galaţi – 2002 Bucureşti) – membru P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. al U.A.R. după întoarcerea în ţară “ocupând diferite funcţii tehnice şi administrative. 127 din 3 iunie 1948. BALOGH Joszef.R.P. 1987) – colonel magistrat în anii ‘50.IX. până la postul de director în instituţii poligrafice” (Ţ. 2137. MOISESCU. după război membru în prima echipă redacţională la Scânteia. războiului într-un lagăr de muncă obligatorie la Titu-Găieşti. după 1944 membru în conducerea C. dosar nr. pentru democraţie populară. ministru plenipotenţiar în S. Stela (n.C. la pensionare. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. secretar CC al PMR (1948-1954).R. secretar al Consiliului Central al Sindicatelor (1957-1962). MOISESCU.avocată.. 948. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. (Constantiniu 2003: 83. 941. membru al Biroului Organizatoric (1950-1953). preşedinte al Băncii de Stat a R. în 1948 era controlor în cadrul D. în anii ’50 student la Facultatea de grafică şi poligrafie de la Moscova. fiica lui Iakov Abramovici Radoşoveţki).F.wolterskluwer. nr.1911 Salonta Mare. vicepreşedinte al Marii Adunări Naţionale (19571961).1913 Umbrăreşti.P.A.C. decorat în 1961 şi 1971. fiul lui Aharon şi Reiza “Risi”) (n. (1954-1956) şi Argentina (1956-1957). (1951).B. preşedinte al Comitetului de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole (1950-1951). Pentru pace trainică.C. inv.X. din 1932. (1948-1954). decizia nr.A.E. nr.E. MOGHIOROŞ. MOISE. Leon (n. 1948.C. 148 din 25 iunie 1941. partea I-a.S.R. al P. în redacţia Kominform.d. 1051).P. fond 495 (“România”). în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.R. p. Goldstein 2010: 18). membru al Biroului Politic (din 1948). Bihor – 1. MIŞOSNIKY.R. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 4847) 942. 944. p.R.X. Solange – la începutul anilor ’50 angajată la Direcţia Cabinet în M. director general adjunct la Agerpres (1954-1979. dosar nr. MISSIR. Ilie (d.M. Leon (1921 Bucureşti – III. 106 . cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. şi ministru adjunct al Finanţelor (1952-1953). 225.-mr.C.R. 947. Tighina) (n. internat în timpul 943. ilegalist. MOISESCU. în iunie 1948 repartizată de ministrul Justiţiei la contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (M. partea I-a. Iţic MAISEZON. 32 din 9 febr.R.1969 Bucureşti) – evreu maghiarofon. membru al Comitetului Executiv şi al C. membru C.Of.. fost mecanic.” clasa a III-a. membru al C. (19551969). 945. 149).Of. 14 iulie 1911 Bucureşti) – administrator-lichidator la Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (1945-1947)144. şef al secţiei de relaţii internaţionale a partidului în timpul guvernării Dej. p. preşedintele completului de judecată în dosarul Pătrăşcanu. I-a şi în 1979 cu ordinul “23 August” clasa I. Ioana . 225.G. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.ro/DocumentView. ministru al Nationalităţilor în guvernul Groza (1948-1952). 18707 din 4 septembrie 1945 a directorului general C. 120 din 26 mai 1948. agitator comunist şi membru de partid din 1929.C.D.I. 4611). ulterior avansat gen. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.E. la adresa http://freelex. 3660).C.U.C (M. fond 495 (“România”). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.II. nr. 3..” clasa I-a. inv. p.M.aspx?DocumentId=34332. Anton (12.940.I. Avram – ilegalist.R.

funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. partea I-a. şeful de facto al Societăţii Române de Radiodifuziune (1945-1946).I. după eliberarea sa în august 1944 redactor la România Liberă şi Contemporanul. „evreul care n-a uitat învăţăturile sionismului”. 804 din 21 dec. Aproape toţi evrei. secretar general al Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1950)146. Viorica (n. fratele său.G.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 1949. nr. nr.n.Of. 2010: 331). 644). Eugen (alias) . Urian 2004). profesor universitar 145 Pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr. 951. redactor-şef la Viaţa Românească (1950-1953). Basarabia – 18. 18. Vasile 2010:42-43). (?) MOISESCU. (1947). director general al postului de radio “România liberă” (1946-1948). 1949. 146 În cuvintele premierului de la acel moment. „şi-a adus o serie întreagă de oameni la Ministerul Propagandei [ redenumit ministerul Informaţiilor în 1946 şi comasat cu Ministerul Artelor în 1948. 953.T.1912 Tighina. Henriette (n. (fişă personală în dosarul 30/1947). ilegalist. Radu Bogdan (nume real necunoscut).Of. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R.949. S.Of. MOSCOVICI. Cei la care făcea referire Groza erau. nr. redactor şef al ziarului Veac nou (organul de presă al A. Acestora li se adăugau la nivelurile inferioare ierarhic alte câteva duzini de funcţionari evrei. [I-ai] de la un cap la altul şi vezi ce oameni sunt aceştia.C. 15 din 19 ian. P etru Groza: Moraru. MONDA.E. 204 din 5 sept.Of. aparent încă în viaţă în 2005. fiul lui Zeilig şi Ghizela. 956. Petre Iosif (n. cenzor al D. 8072). N. Alfred Mendelsohn. în Bucureşti (Vorobca 2008c. unde numele este transcris „Şofran” din fonetica rusă. W. 1452 şi 2607). Bre slau/Bresliska).u. locuind în Piaţa Amzei. Constantin Bugeanu (probabil român) şi Radu Negreanu ( la origine Schwartz) (v. Niculae 2004: 50-51). p. fiul lui Simion şi Clara (n. MORA. preşedinte al Uniunii Ziariştilor (câteva luni în 1947 până la comasarea sindicatelor artiştilor. fratele publicistului Virgiliu Monda şi nepot de unchi al lui Alexandru Toma) – în primii ani după război activist al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. p. p. 950. partea I-a. Mătăsii (1948-1949) (M. Morico. Falie)) (1. 381-2: 2004: 400). la nivelul directorilor şi inspectorilor şefi: Eduard Mezincescu (n. p. a M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 32). Mesinger). al P.C. “evreu care nu a uitat învăţămintele sionismului” (apud Buzatu şi Cîrstea. cf. 952.inspector în cadrul D. P. 955. 954. uneori eronat menţionat ca voluntar în Spania (Andrei Micu în Zbăganu 2001). nr. Davidsohn). Josefsohn). 1948.C. ulterior încadrat în Ministerul Industriei. MORARU. 1916) . MOLHO. dosar nr. MOLDVAI. membru P.R. inv. zis “Iuli”. (?) MOLHO MORARU. unde a practicat medicina (în anii ’70 era şeful Institutului de Fiziologie Pulmonară din Haşomer) (Carol Neumann apud Solomovici 2003: 379. al P. deţinut în multiple penitenciare (1933 – august 1944).1913 Galaţi) . din 1936. Emil (n. medic. ziariştilor şi scriitorilor).. Marcel Breslaşu (n.C. 1977?) – jurnalist. lui Petre Groza.VIII.U. Mihail Novicov (n. unde în 1949 este numit director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Lânei ţi Mătasei (M. partea I-a. a emigrat în Israel.P.R. Iulea ŞAFRAN145. (1947-1949) (M. 1945.I. Florentina – directoarea (lector-şef) direcţiei Literatură şi Artă din cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri în anii ’50-’70. 1947.) (1945-1946). nr. 234 din 13 oct. MORARU.G.R. în anii ’50. 107 .B. Mihail Davidoglu (n.L.C.R. demis şi transferat la tipografia publicaţiei Viaţa Cooperaţiei. fond 495 (“România”).R.soţia lui Anton Moisescu.P. secretar al Comitetului Artelor din Secţia centrală de educaţie politică a C.C. 804 din 21 dec. 225. 102238 din 6 oct.P. 1213). 8960. 1945 în M. nr.IV. Mocanu 2003. din 1949 impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. Nicolae (n.C. responsabil şi cu instructajul “lectorilor”. Neuman). 2 din 2 ian. director adjunct CENTROCOOP până în anii ’60. LEIBOVICI) (n. partea I-a. 1964. partea I-a.1998 Bucureşti) – unul din principalii ideologi ai sistemului comunist în sectorul cultural. 1964. 35 din 11 febr. Salvador (d.S. p.R. Emil .Of.]. între care cele mai sonore nume ar fi Henr i Blazian şi Lucia Demetrius. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.” (Buzatu & Cîrstea 2010: 331 ş. nr. n. responsabilă cu cenzura.

deputat de Bucureşti. partea I-a.E. Iancu . pentru merite antifasciste. MOSCOVICI. 28. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. p.S. MOSCOVICI. C.N. al P. 959. după război şef de birou administrativ la Direcţia Personal a Subsecretariatului de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 641). nr. nr. dosar nr.Of. 115-21). 123 din 3 iunie 1947. partea I-a. partea I-a. 1947. p.C. partea I-a.J. în 1979. p. 153 din 10 iulie 1945. în facţiunea pro-comunistă la Congresul de unificare din octombrie 1947. partea I-a. Leon . partea I-a. partea I-a.serviciu în cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. nr. 7491). (M. partea I-a. p. şef de birou la Oficiul de Studii al Ministerului Muncii (1945 1946).Of. p. 1947.C. nr.Of.C.P. 159. p.Of.Of. partea I-a. 253 din 1 nov. Oscar . cu fişă de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. 962.E. partea I-a. MOZES. nr. 1948. 147 din 1 iulie 1947. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. MOSCINSKY. 190 din 19 august 1947. MOSCU. 968.Of. Bernhardt . 9763). p. 15 din 19 ian. 969. A. autor al unor volume de critică şi ideologie literară. MOSCU.D. partea I-a. secţia Propagandă şi Agitaţie.Of. 1948. 190 din 19 august 1947. Sorin .Of.Of.Of. 964. nr. Marcu . partea I-a.Of. p. Iancu . Gerard (n. MOSCOVICI. cu grad de sublocotenent. partea I-a. după reorganizarea ministerială transferat în centrala Ministerului Industriilor (M. in. 10102 din 31 ian. 749. secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice (din 1948) (indicat ca evreu în Solomovici 2001I: 195). deputat de Olt (1946-1948. 1033).C.Of. M. p.G. 112 din 17 mai 1948.R. MOSESOHN.III. partea I-a. p. în 1949 (A.Of. 1946. a M. al nou-transformatei Redacţii de Publicaţii pentru Străinătate (fosta Narodnaia Rumînia).din februarie 1948 controlor în cadrul D.I. nr. 965. premiată cu Premiul de Stat în 1951. 961. 15 din 19 ian. p.G. 31 din 7 febr. MOSCOVICI) – director adjunct al Bibliotecii şi Arhivei Presei .E. Harry – membru al Consiliului Superior al Economiei Naţionale (1945-1946).. MOROIANU. 41 din 18 febr. 5624). 4946). MOZES. nr. nr. 152 din 5 iulie 1948. 960. p. ales pe lista B.957. 1945 partea I-a.Of. partea I-a. 51/1949.E. p..Of. MOSCOVICI. partea I-a.G.I. 967. în pofida faptului că nu avea studii în domeniu. nr. MOSCU.Of.). nr. 737. Vera . între care “Pentru fericirea poporului” (co-autor Aurel Baranga).I. 7492).C.după război membru P. până la pensionarea sa. posibilă identitate cu omonimul prezent în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.în 1949 era translatoare în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. ff. a M. 5544). p. 15 din 19 ian. p.C. 645). nr.după război controlor în cadrul D. Iosif – medic. 963. 1375).C. p. a M.C. 1949. 966. nr. 10332). 1948. fd. M. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 5966). 24 din 30 ian.I.Of. MOSES. decizia M. nr. p.din 1948 impiegat în centrala Ministerului Industriei (M. p. 4391. 4384. 958.C. 272 din 27 nov. nr. 26 din 1 febr. 641). 139/1955.C. nr.Of. al P. nr.C.R. 199 din 23 august 1941. partea I-a. (M. 1949. nr.. p.G. 164 din 19 iulie 1948. 737.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1946 în M. apoi redactor-şef. 24 din 30 ian. 5831) până în iulie 1947 (M.C.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Nicolae .după război controlor în cadrul D. nr. partea Ia. M. 6293).Of.D.Of. MOSCOVICI) (n.I.C.1912 Găeşti. nr. şi.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale Electrotehnice (M. p. 175 din 31 iulie 1948. a M. al P. 108 . nr. iar din 1950 coordonator al publicaţiei lunare pentru străinătate.M. Adalbert (n.. nr. M. dosar nr. partea I-a. 1949. în 1947 încadrat prin decret regal..R. DB)– în 1948 inspector general adjunct în cadrul D. în Forţele Armate (M. şeful catedrei de Estetică la Institutul de Arte din Bucureşti (1948-1968).

nr. 3293. 641). p. Leon LITMAN. 4946). nr. partea I-a.R. 183 din 14 aug. nr. întreprinderile şi fermele Gospodăriei de Partid până la sfârşitul regimului comunist. f. 1948. 211 din 11 sept. MÜNTZER. 977. Vili . al P. nr. Emeric . NACHMIAS. 1949. 645). nr. nr. partea I-a. Paul Naftali.L. BERGMANN 971. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 1894 Bucureşti) – în perioada interbelică ziarist în Bucureşti.C.C. iar ulterior prim-adjunct şi şef de facto al secţiei Gospodăria de Partid a C. decizia ministrului Justiţiei nr. 120 din 26 mai 1948.I. 1948. 1947. 15 din 19 ian. 1949. după război redactor la Editura P. Solomovici 2001II: 104). după război redactor la Jurnalul de Dimineaţă.Of.P.R (1944-1946). 35 din 11 febr. nr. Alfons (fiul lui Jacques şi Helene) (1895-1961) – fost ilegalist. (1946-1989). partea I-a. a II-a.Of. 1213).în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei. nr. în august 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri în conducerea Oficiului nou-înfiinţat al Lemnului de Lucru (M.” cls. p.T. cu Stefania (1923-2010). 199 din 23 august 1941. Mauriciu (n. cu referat de cercetare la Fd. 7554).R.E. a M. 4623). Isidor . Virgil . 147 147 V.C. 7 sept. consilier tehnic în centrala Ministerului Industriei (1948-1949) (M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M .Of. NADAS. p. p.C. p. al P.C.I. Adrian Naş şi Valentin Naş. MÜHLSTEIN. II-a. Leon (n.I.. secţia Cancelarie – dosare anexe.G. NASTA.G. partea I-a.Of. p.. din 1936). decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. 23 sept. partea I-a. 1654-5). 972. V-a. Emanuel . 85/1955.Of.C.G. 979. cu care a avut 3 copii: Tania Măgureanu. 52 din 4 martie 1945.E. p. Arthur (n. ) (n. avocat al inculpaţilor comunişti (M. 109 . fiul lui Moise şi Lora) (23. MUNTEANU. redactor la Luptătorul şi Aurora. unde a controlat fondurile valutare. p. Mircu 2007:4). I. 976. căs. partea I-a. 1949. urmărit de Siguranţă în perioada interbelică. 1949.C. 645).Of. 7151). a reobţinut.G. deţinut în 1940 în lagărul de muncă de la Miercurea Ciuc.după război controlor în cadrul D.R. 973. iar în 1981 cu ordinul “23 August” cls. 1952 a lui A. partea I-a.C.R. 975. anexa la dosarul nr. 392. NAFTALI. 1949. 738). 1948.F. NACHTIGAL. 1427).970. şi preşedinte al Comisiei de recepţie a bunurilor şi materialelor (M. p. Zissu în faţa organelor de anchetă (v. pp.Of. 1214.C. partea I-a. 24 din 30 ian. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. partea I-a. NATHANSOHN. ZOLLER?) – în 1948 era inspector general adjunct în cadrul Direcţiei Control Economic a D. M.Of.C. a M. C. nr. p.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier la D. Simion (fiul lui Adolf) – membru de partid. 974.Of. nr. 117508 din 25 nov. 980. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerului Industriei (M. 13 din 16 ian. fiul său. nr. ? – şeful contenciosului Băncii SovRom – menţionat în declaraţia din 24 ian. 738). inv. nr.1919 Moineşti – 2007 Bucureşti) – fost ilegalist (membru U. 978.Of.G. 1944 (Solomovici 2001II: 10). 1945. în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Isac . NAŞ. cetăţenia română în 2007 (H.Of. MÜHLSTEIN.. nr. nr. partea I-a. 15 din 19 ian. p. 35 din 11 febr. transferat la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. la cerere. preşedinte adjunct al al Blocului Democratic al Evreilor din România. C.Of. 15 din 19 ian.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. MUNTE. partea I-a. partea I-a.E. 981. 24 din 30 ian.C. 1946 în M. partea I-a.Of. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. nr.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. ulterior pe diverse funcţii de conducere în sectorul industrial. ulterior deţinut în închisorile comuniste. p.după război controlor în cadrul D. III-a. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.

decizia ministrului Justiţiei nr. din 1947 inspector în cadrul D. pentru schimbarea numelui. 988.M.P. 1949.B. nr. Sergiu (n. decizia M.1911 Bucureşti XII. ulterior redactor la Editura de Stat pentru Imprimate şi Publicaţii. ulterior directoarea adjunctă a Direcţiei Generale a Editurilor. (M. NEGOIANU. NEGREA. până în anii ’60. până în febr. p.” cls. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. şi cadru didactic la I. 1947.125. partea I -a. 2612). ulterior publicist) – ilegalist. nr. nr.IX. al P.) de pe lângă Consiliul de Miniştri până în anii ’50 (v.C. 987. 8598). v.C.V.controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în nov. Cornelia (n. 1947.R. 645). partea I-a. 984.JPG. 991. nr. 111 din 17 mai 1947. nr.A.XII. Ana (17.C.F. nr. 4968).R (dosare anexe.C.C. cu stagiu de ilegalistărecunoscut din 1932. 12. 32 din 8 febr. Erwin Costin (31. Mariana .2005.I. FISCHER) . NĂVODARU. şeful secţiei Învăţământ a C. 1947. 8598 – când încă nu îşi românizase numele. după războui şeful Direcţiei Domenii şi Infrastructură în Ministerul Comunicaţiilor. 155). decedată în anii ’70 în Bucureşti (Solomovici 2003: 120-1).982. 1949.1977) (nume de cod în perioada ilegalismului: Nuţu Fuxman.G. nr.Of.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale++detinuti+politici\N\N+01. Arnold (n. a M. NADLER148. p. 990.S..Of. (12/1954).E. Dan – în perioada 1947-1948 şef de cabinet al ministrului Artelor (şi Informaţiilor). partea I-a. 12/1952). p. C. Arnold SCHWARTZ) (n. p. 41993 din 30 apr. nr.G. (1955-1965). 1947 în M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. nr. p. în timpul perioadei ilegaliste149. apoi şeful secţiei Învăţământ în Ministerul Culturii în anii ’50. arestat şi condamnat în 1951 ca fost informator al S.T.. dosar nr. Jean . partea I-a. 39 din 17 febr. 111 din 17 mai 1947. p.B.R. fiul lui Marcu şi Frida) (17. ulterior membru al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Arte (1961-1965) şi membru supleant al C. NĂDEJDE.I. 3908. (?) NEGREANU. p. 1947 în M. partea I -a. NĂDEJDE. 1049 inspector general în cadrul Direcţiei Contabilitate a ministerului (M. 10696). 1239. 10290.C. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.Of. Arnold M.Of. 983. al P.R.Of.Of. decorată prin Decretul nr.V.J.1909 Roman) – membră de partid din 24 aprilie 1945 (dosar N/77 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). soţia lui Belu Zilber) – în reţeaua “Ajutorul Roşu” în timpul războiului. inv. 110 . 1947. respectiv publicarea solicitării de schimbare a numelui în M. M. partea I-a. NAUM. 149 Vezi fişa matrioclă penală la http://86. B. Bucureşti) – după război funcţional în administraţia guvernamentală centrală. 219 din 23 sept.C. 148 V. a III-a. NAUM.S. Poligrafiei şi Difuzării Cărţii (transformată apoi în D.R.VI.36/fisapenala. 19 47. partea I-a. v.G. apoi ministru adjunct al Învăţământului.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. Roza (soţia generalului Grigore Naum. al P. 52 din 4 martie 1945. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. nr. 989.130 din 1 dec. NEGRIN. 1132).M.X. 107. 269 din 20 nov. fond 495 (“România”).1914 – 24.+Nac+-+Neatu\Nadejde+Arnold/P1990862. 225. 3943.R.P.Of. Arnold (n.17. al P.1910 Bucureşti) . 985. partea I-a. 131 din 8 iunie 1948. pp. 16. nr.Of.P.C. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. p. 986. la sfârşitul anilor ‘40 şeful Serviciului Spectacole din Ministerul Finanţelor. infra) – activistă de partid. partea I-a. partea I-a. 1947.1909 – 1999 Bucureşti) (fiul fostului demnitar social-democrat Iosif Nădejde-Armaşu. 1654-5) (?) NEGREANU. Pienescu 2008: 154. nr. III-a. M. NEULICHT) (n.în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie în în D.Of. 15 din 19 ian. 219 din 23 sept. când urmare a reorganizării ministerelor este transferat la Ministerul Industriilor) (M.după război inspector general în administraţia centrală a C. 281 din 4 dec.I.Of. nr. p. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. p.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a.

Elza – în mai 1945 încadrată ca şefă de birou în centrala Ministerului Propagandei (M. Carol – ilegalist. Economie şi Asistenţă al funcţionarilor şi pensionarilor publici (M. partea I-a. 1949. 35 din 11 febr.M. 16). 1). fond 495 (“România”). Ion (5. Teşu Solomovici (2001II: 17)). 662). a Energiei Electrice din cadrul Ministerului Industriei (M. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. fond 495 (“România”). 16 din 20 ian. dosar nr. la începutul anilor ’70 inginer principal la Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice. în Forţele Armate.1986) de profesie ţesătoare. pentru schimbarea numelui. Alexandru (n.C.C. NEMŢEANU. nr. după război membru al Prezidiului R. îm 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Charlotte – din 1949 şefa adjunctă a D. 111 . Valea lui Vlad.R. 9763). nr. director adjunct al Administraţiei Livrărilor din Ministerul de Finanţe între 1948 şi 1952. Bălţi – X. nr. (?) NICULI. 7 din 22 ian. al P.B.R. NOVAC. nr. inv. NOVAC.în 1949 era referent tehnic în cadrul D. 249/1952.L.” clasa I-a (Decretul nr. 995. 997. 11 din 14 ian. “dosare adiţionale”.I. Dezideriu . prin Decretul regal nr. 3293. 1213). cu grad de căpitan. 1947 (M. nr. partea I-a.P. 3293. referat de cercetare la Fd.. luptător în reţeaua FTP-MOI în Franţa ocupată. Mureş) . Alexander Oskar NEUMANN) (n. secţia Cancelarie – dosare anexe.1887 Iaşi – 31.P.S. 1947. cu ordinul “Steaua R. 99797 din 5 oct. 1948. membru al CC al PCR în perioada ilegalistă (din 1924). 2066 din 20 oct. al B. 2305. 2.U.. partea I-a. p. al Crucii Roşii (din 1961). Iancu .992. Ernest NEUMAN) (n.C. 999. (1948-1955). soţia lui Alexandru Nicolschi [v. a M. al P. 131. 235 din 10 oct.C. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. 1947. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 994. eliberat în 1953. inv. nr.R. 264 din 14 nov.” clasa a III-a.Of. NEIGER. (n.C. 317). 4 dec. Şeila AVERBUCH) (27.R.S.. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.1902.. Niculae (n. 3904). anexa la dosarul nr. infra].C.C.C. II-a.II. (1945-1948). când este epurat şi arestat. 1946. p. inv.I. nr. partea I-a.1916 Reghin. (1954). p.A. 1915 Bistriţa) – membru de partid.Of. şeful economatului Institutului Central de Statistică. ulterior preşedinte al Consiliului Regional Iaşi al A. 1000.R. 186. 996. 10092). nr.C. 238). 71/1956. jud. nr. inv. p. 107 din 15 mai 1945. 998. după război în aparatul politic central. p. p.1979 Iaşi) – ilegalist (membru de partid din 1921).G. 993.R. decizia ministrului Justiţiei nr. NEUMAN.R. al P. secţia Cancelarie – dosare anexe.S. (un mandat) şi vicepreşedinte al C.R. p. a III-a (v. 1946 în M. cu referat de cercetare la Fd.I. 38/1956. consilier superior la Regia Autonomă a Transporturilor cu Autovehicule (1947-1948) apoi directorul Editurii Tehnice până în 1952.Of. 299/1952). continuă să profeseze ca inginer. 1001.C.membru în Comisia de Lichidare C. al P. preşedinte al Comitetului Executiv al Sfatului Popular al oraşului Iaşi (1953-1956).R.C. după război director al Casei de Pensii a Colegiului Inginerilor din România (1945-1947).Of. al P. NICOLSCHI.C. şi Levy 2002: 128-9. (1947-1948) membru al C. 148 din 25 iunie 1941. 225. 3660). anexa la dosarul nr.Of. 10955. al P. 77/1952..din 1947 controlor în cadrul D. C.VII. NISTOR. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. C. (M. NEUMAN.R. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.C. 225. 1949. partea I-a. partea I-a.C. I. Vanda. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. al P. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.C. doc.R.Of.II.I. după război membru C.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Credit. NEUMANN. dosar la secţia Economică a C.Of.E.P. decorat prin Decretul nr. Faur – în 1948 era director administrativ al Institutului General de Asigurare.C. p. v. partea I-a. (dosare anexe 14/1951. când va fi arestat în “dosarul Vasile Luca” (eliberat doi ani mai târziu). 1977) (singura sursă care îl menţionează ca evreu este un alt evreu. decorat în 1977 cu prilejul împlinirii a 90 de ani. 2777 n.I. p. 253 din 1 nov.C. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.

S.U.1959. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.din 1947 controlor în cadrul D.VII. C. inv. (M. p. Mihail Nikolaievici OIGENSTEIN. p.E. 2066 din 20 oct. instalat de comunişti în locul reputatului Vintilă Ciocâlteu).C.1902 Iaşi .. a M.I. după unele surse ar fi emigrat în anii ‘70 în Israel. zis “Mişa”) (1916-2003) – fratele mai mic al lui Leonte Răutu.) şi redactor la revista asociaţiei. 112 . Sanda (căs.125. Goma 2005: 4)151. III-a. OIŞTEANU. Buzatu 2008: 434). Kaufman). fiul lui Ştrul) (19. p. partea I-a. 4968).G. cu care a avut o fiică.. după război ofiţer de Interne. Mihail (n.membru al grupului de evrei care au jefuit maşina Băncii de Stat a R. comisar general al executării armistiţiului cu URSS (din august 1945).1002. 1959. 1946 în M. 1004.R. respectiv ministru adjunct al Comerţului Interior (1969-1973).I. secretar general al Asociaţiei Române pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică (A.S.S. S. 62 din 14 martie 1946. Haralambie (n.C. 90/1956.R. 131 din 8 iunie 1948.Of. infra). Solomovici 2005 şi 2001II: 111. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 751). III-a. 8009). nr. nr.Of. p.decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls.L. nr. NOVAC. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. NOVAC. arestat şi condamnat în 1932 şi 1937. partea I-a. fiul lui Izac şi Ana) (19. în 1941. 1948. în 1944 membru fondator şi apoi în conducerea A. anexa la dosarul nr.S. nr.R. 1455).C.C. 219 din 23 sept. NUSSENZWEIG. p. fond 495 (“România”). 1003. C.Of. dosar nr. nr.R. 1947. (M.S.A. având rang de subsecretar de stat (1945-1946). nr.L. 1947. 3293. Mauriciu – ministru adjunct al Comerţului Exterior (1950-1956). deputat de Dorohoi.R.R.S. secţia Cancelarie – dosare anexe. Ohio.R. NUSSENBLATT. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. Uşer – inginer.P. Oeriu s-ar fi convertit la creştinism în 1944 (v. Elena – soţia lui Simion Oeriu (v. cf. comisar general al guvernului pentru legătura cu Comisia Aliată de Control (1946-1947). 26 din 1 febr. p. 253 din 1 nov.Of. Simon SCHÄFER. partea I-a. al P. OERIU. 1007. apoi decan al Facultăţii de Ziaristică la “Academia Ştefan Gheorghiu” (1956 – 1 ian. fost ilegalist. ofiţer politic într-un lagăr de prizonieri de război români şi italieni în 150 151 V. Simion (n. stabilită în Cleveland. inv. autor ocazional la periodicul lunar Probleme economice.C. 1006.A. ziarist la Scânteia (1945-1956. 230 din 4 oct.Of. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. (întocmit 1956) şi referat de cercetare la fd. 1947.17. 2291. prin Decretul regal nr.. precum “Ajutorul fărţesc al Uniunii Sovietice – factor important în dezvoltarea economiei noastre naţionale” (co-autor Manea Mănescu. 1008. Harry LAZAROVICI150. nr. n. nr. şef al catedrei de biochimie din cadrul Intitutului de Medicină şi Farmacie Bucureşti (1947 – anii ’60. remisă centralei Foreign Office (v. condamnat şi executat la 18. partea I-a. 8599). 9763): căs.II. 225. singura menţiune a evreităţii sale în nota informativă confidenţială din nov. decizia ministrului Justiţiei nr.1960 Jilava) .B. fugit în U. Veac Nou (1944-1946. 8 (august). unei note informative confidenţiale a misiunii diplomatice britanice din nov. ilegalist (membru de partid din 1931) şi kominternist (INCOMKA. 1009.U.II. Einhorn). 20622 din 28 febr. 1947. apoi comisar al guvernului pentru aplicarea Tratatului de Pace de la Paris. de profesie farmacist. 1947 a reprezentanţiei diplomatice britanice la Bucureşti.Of. Paula . cu grad de căpitan. Buzatu 2008: 434). OBEDEANU.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/O/Obedeanu%20Haralambie/index. perioadă în care scrie şi volumul Omul sovietic). partea I -a.1982) – fiul unui cârciumar din Dorohoi. pensionat cu grad de conferenţiar).. în 1948 numit de ministrul Lucrărilor Publice în conducerea C. al P. OERIU. cu Nora (1927-1994.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. 1005. partea I-a. la 28 iulie 1959. 1947 (M. Vezi fişa matricolă penală la http://86.1921 Bacău-18.L. în Forţele Armate.XII.U. apoi vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1959-1969).C.1960 (v.php. Nathan .

C. inv.R. OPRIŞAN. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.C. n. 1954 . (M.G. 4 şi 505 Dobre et al. decorată prin Decretul nr. Trebici 2011. ministrul Comerţului Interior (febr. Levy 2002: 208. 315. Solomovici 2001II: 42 ş. Dobrincu şi Goşu 2009: 424. Primăverii nr. se afla sub supravegherea Securităţii ca agent al serviciilor de informaţii israeliene.. deţinut la penitenciarul Caransebeş. Jureck)) (d. Numele este cel de căsătorie (în perioada războiului fusese căsătorită cu ilegalistul basarabean Mihail Popescu.A. p. 1999 S. Varga 2003: 369 ş. 225.S. necrologul din Realitatea Evreiască nr.E.I.M. ORBAN. fiul lui Moritz şi Betty (n.R. în 1948 transferat din nou în U. Berindei. 154 V. 152 153 V. n. 1955). “dosare adiţionale”.R. 1012. ulterior cercetător al istoriei evreilor din România (Kuller 2010: 190. 8072). pensionat în anii ’70. 1947. din 1955 doctorand. a III-a (v. acolo unde i se naşte şi fiul. ORNSTEIN. 458). căsătorit cu Bella (n.R.R. OPRESCU. în anii ’50 instructor al Secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. al Uniunii Generale a Sindicatelor din România. accesibil şi la http://www.A. apoi maior procuror militar la Tribunalul Militar M. în 1946 în “activul central al partidului” (Andreescu. membru U.C.Of. n..romanianjewish.). 1011.oct. aflata în atenţia Siguranţei în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A”. Dobrincu şi Goşu.2005 Bucureşti.C. Cosma 1994: 299-300.ro/index. Mihai(l) (Michel ŞORAR) (1911-1991) – în timpul războiului cadru didactic la colegiul “Marcu Onescu” pentru evrei. cimitirul evreiesc “Filantropia”) – ilegalistă.. Ernestina (fiica lui Aron. 1014. an în care i se stabileşte de altfel şi domiciliu obligatoriu. după război specialist în centrala Ministerului Comerţului şi în paralel redactor-şef al revistei lunare Probleme Economice (1948-1852). ulterior Academia “Ştefan Gheorghiu”. din 1945 în conducerea U. emigrat în 1974 în circumstanţe neclare în Israel. anchetată în lotul fracţioniştilor din 1958.u.) – ilegalist. din anii ’30. 204 din 5 sept. zisă “Tina”) (n. fond 495 (“România”).php?s=Din_Arhive.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. mai ales Berindei. al P. fostului general de Securitate Neagu Cosma.U.V.I. directoarea şcolii de partid (de un an) de pe lângă Comitetul Orăşenesc Bucureşti al P.S. care îl caracterizează ca pe “a Jewish journalist” şi “an astute political manipulator”). Vezi şi anunţul decesului ei la http://www. a M.T. Putna) (uneori ortografiat şi “Ornştein”) – ilegalistă. 6). 1013.org/db/pdf/nr224/pagina14. sancţionată cu vot de blam şi avertisment.din 1947 inspector în cadrul D. Tamara Mira153 (1918 Basarabia . apoi întors în România împreună cu familia în octombrie 1954.I.org/db/pdf/nr224/pagina14.C.K. 14. Iosovici). (1945-1975) (implicat şi în procesul monseniorului Vladimir Ghika152) şi în paralel cadru didactic la Facultatea de Drept din Bucureşti. Tismăneanu 2005: 325. revenit în august 1944 în România ca ifiţer N. fiul lui Nicolae Popescu-Doreanu). din 1970 consilierul ministrului Janos Fazekas la Consiliul de Miniştri. nr. Dobrincu şi Goşu 2009: 505. Mircea (n./Kuller 2008a: 450. 1010. publicişti..E. Mâţă 2007: 251). Alexandru . după 1944 activistă la diverse secţii ale C. pe str. 2008: 285. 24154 (menţionată în Berindei.Karaganda (în Kazhstan. partea I-a. Valery Oişteanu). tatăl fraţilor Andrei şi Oişteanu. în anii ’80 a acordat câteva interviuri postului de radio Europa Liberă.F. ORENSTEIN. ulterior activistă la C. 1902 Pufeşti. iar apoi stabilit în Statele Unite (unde în septembrie 1985 îi acorda un interviu lui Robert Levy (2002: 315)). iar apoi profesor de istoria mişcării muncitoreşti la Şcoala Superioară de partid. BERCOVICI.D.M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a locuit până la sfârşitul vieţii în Bucureşti. p. jud.. (Şt. decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (v.pdf. cf.a. Mihăilescu 2006: 380).romanianjewish. decorat prin Decretul nr. 2009: 504.C. vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1952-1954). unde. http://www.vladimirghika.A..pdf.I. 113 . respectiv Balaş (2008: 218). a III-a. 20. 5). 2004:39. 224 (1024). p. Nastasă.S.

R. 1025. 1654-5). 1948.C.Of.R. inv. născut Calman Schritter.din aprilie 1948 secretar cultural în centrala Ministerului Informaţiilor (Direcţia Presă). n. 5767). C. în afara activităţii guvernamentale publicist realist-socialist.formal al doilea om în sistemul cenzurii din timpul comunismului. M. partea I-a.” clasa a II-a (1948) şi “Steaua R.P.1015. PANĂ. p. 156 Cf.III. 1948.1986155) – membru de partid din 1940. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr. 87 din 13 apr. 1946). PAPP. p. Gottfried . 165 din 19 iulie 1946.S.C. partea I-a. 52 din 4 martie 1945. p. Vaslui . Iuliu – din 1945 şef de birou tehnic în D.” clasa I-a (1964). pp. p. nr. (partea I B) nr.R. cu convingeri nedisimulat marxiste. nr. în M. nr.R. locul şi data de naştere a ziaristului Ion Pas. LUPU.C.Of. 131 din 8 iunie 1948. 1949. şi membru al Secretariatului General al P. 1949. Ana (n. 1024.1893 Codăeşti.C. partea IB. 15 din 19 ian.R. după război vicepreşedintele secţiei Presă a A.după război.1974 Bucureşti) – fost membru P. 114 . p.. 7633. nr. al P. 4972). PAUKER.S. p.C. 71. p.1921 Bucureşti .21. 3372). 336 -337 (1-31 mrtie 2010). membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale (1945-1946).1895 Bucureşti – 20.M. PASCAL. nr. 157 din 10 iulie 1948.Of. Dobrincu şi Goşu 2009: 236 şi 424.V.X. partea I-a. 1018. nr. fiind identică cu cea a viitorului demnitar comunist Ion Pas. apoi pensionat). în 1949 instructor în cadrul sectorului Învăţământ Public al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. nr. Iuliu . în anii ’50 inclusiv şefă de cabinet a lui Leonte Răutu (dosar la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. p. 1019.Of. nr.U. OSTFELD. după război secretar general al C. Ernestine – în 1948 şefă de secţie la Direcţia Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. (întocmită 1954). 32 din 8 febr. PANŢER.C. Tina .II. 15 din 19 ian.Of. partea I-a. PAS. p. activist P. partea I-a. PANAITESCU. Hanna KAUFMAN RABINSOHN.1960 Bucureşti) – ilegalistă notorie.M.D. între 1948 şi 1965. fiica lui Herş şi Sara) (13. partea I-a. ministrul Artelor (1946-1948). 1103 .Of.P. M. 1016. Antoaneta (f. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. v. 69498 din 13 iulie 1946. 645).în iunie 1948 era funcţionar în centrala Ministerului Comerţului (M. 1020. Calman SCHRITTER156) (6. Ion (n. Marva ..3.R. 646).Of. PASCARIU. n. 1021. dosarului pe care l-a depus la casa de pensii a ziariştilor în 1943.R.34.F. decorat cu ordinele “Steaua R. Mihai 2009). al P.L.S. p. preşedintele Comitetului de Stat pentru Radiodifuziune şi Televiziune (1958-1965.Of. dosar 12/195 4. Leon – din 1948 director adjunct al Direcţiei Medicină Curativă din cadrul Ministerului Sănătăţii (M. 1017. Berindei.M. BURAH) – soţia lui Gheorghe Pană (vicepreşedinte al Consiliului de Stat în 1985). ORNSTEIN. absolvent al Facultăţii de Chimie din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti. Horia (n. OSTRADEL. partea I-a. din 1956 şi până la pensionarea din ani ’70 director general adjunct (şi după 1973 membru al Colegiului) Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri . 155 Pentru schimbarea numelui.VI.Vezi şi menţiunea sa în rubrica „Aniversări” a revistei Realitatea Evreiască. 1134). membru neîntrerupt al C. decizia ministrul ui Justiţiei nr. Of. vicepreşedinte al Societăţii Scriitorilor Români.R. arestată şi condamnată de două ori în perioada interbelică. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. din noiembrie 1947 până la excluderea ei din viaţa politică în 1952 ministru de Externe al R.C. nr. 7620. (din 1948 redenumit Partidul Muncitoresc Român.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. între 1944 şi 1948. 1949.R.V. partea I-a.Of. nr. 1022.C.21. 214 din 15 sept.R. nr. cu dosar de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie C. al P. 1023. activistă de partid.R. Harry Elias WITZLING) (18.în 1949 era translatoare în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. 31 din 7 februarie 1949. şi redactor la Gazeta în anii ‘20-’30.. al P. 2790 din 16 sept.G.

S.C. Georgescu. Tescovici [? v.A.php). v. 260 din 8 nov.. 1947. 1947 (M. 253 din 1 nov. 2004: 456). în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 158 1029.17.” clasa a IV-a. Bihor / Cluj – d. 11765. şi preşedintă de onoare a Uniunii Femeilor Democrate Române (U. director adjunct al Centralei Industriale a Lemnului (1949-1952). passim) (v. nr..C. opinează V.Of. 160 Idem M. şi M. nr. 2983în 1941.R.I. 127 din 1 iunie 1941.C.R. 225. 31. Andrei LÖB . 74-6.C. apoi normator până la pensionare 157 158 V. 1946. iar apoi şefă a Direcţiei Cabinet în M. instructor C. Mihăilescu 2006: 380). M.A. partea I-a. 1945-1948).I.A. Tismăneanu 2010a). 1986 Bucureşti) (fiul lui Ludovic şi Ana) – de profesie croitor. PAUL.E.125.C. tatăl scriitorului şi istoricului literar Thomas (Toma) Pavel (n.F. Tismăneanu (v. Jiu (1941-1942). 6401. coautor al comentariilor la Codul Penal al R. ulterior epurat sub acuzaţia împuşcării (involuntare) a lui Gheorghe Apostol în violenţele de la uzinele Malaxa din Bucureşti din 1945.R. Elena (n. 5829). A. trimis într-o colonie de muncă (1952-1955). 43. Tinăud. stabilit în S.Of. 1908 Tg.R. Constantiniu 2003: 13 ş. Andrei (n. (1975).1903) – sora lui Teohari Georgescu. responsabilă cu propaganda şi agitaţia. 28.Of.U..wordpress. 533. POLLAK) – după război încadrat ca judecător de şedinţă la Tribunalul BihorOradea. Dorin GHERŞON157) (n.III. 178 din 4 august 1948. C.C.1911. data naşterii ar fi de fapt 22. membră în conducere şi cenzor al U.R.N. Fl.F.R. dosar nr. 2066 din 20 oct. PAVEL. din ianuarie 1948 angajată la cabinetul ministrului (cu grad de prim consul general). (folosite de Dobre et al.II. inv.. http://86. 1027. membru de partid din ian. 159 Contradictoriu faţă de documentele C. pe care “îl apără cu un elan anemic. p. 1948-1952). decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. deţinut la Tg. 1026. Avramescu). incinerată la crematoriul “Cenuşa”. după care în 1968 a revenit la titulatura PCR). partea I-a.u. M. unul din avocaţii numiţi din oficiu care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi pentru “titoism” în 1950 (când încă nu-şi românizase numele.A. fd. [aşa] cum era permis pe acea vreme să fie ‘apăraţi’ duşmanii clasei muncitoare” (Solomovici 2003: 305).C. în Forţele Armate. îşi românizează numele în 1946) (n. apoi Bihor (1946-1949).1911 / 159 22. Andrei (n. deputat M. 9763). în anii ’60-’70 secretar general de redacţie la Revista română de drept. membră fondatoare şi preşedintă de onoare a Uniunii Femeilor Antifasciste din România (U. Cancelarie. al P. 1028. (1945-1948) (Şt. fond 495 (“România”). cum. 1948. prin Decretul regal nr. “epurată” în iunie 1952.R.1945. membră a C. în 1945 promovat ca prim-procuror. Luca şi T. p. partea I-a. în care se anunţă stabilirea domiciliului obligatoriu.Of. cu grad de maior. p. p. ulterior cu evoluţie incertă (dosar P/43 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 153 din 10 iulie 1945.%20Pat%20%20Pavel/Patrascu%20Andrei/index. p.Of. (inclus în Kuller 2008a: 440). nr.com/2010/08/24/condamnati-la-fericire-dupaaproape-douazeci-de-ani/).C. 147 din 3 iulie 1945. 1 ian. 5538. http://tismaneanu. nr.. epurată în 1952.III. nr. după război membru al primului C. în ministeriatul Anei Pauker (1949-1952) (M. secretar general al Ministerului Agriculturii pentru câteva luni în 1947. încă o dată eronat. căs. partea I-a.P.P. 115 . 1941). 1911. Ocna) – jurist. PĂTRAŞCU. aflat în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A” în 1941. ulterior traducătoare a operelor lui Marx la Editura Politică. 40 din 18 febr. partea I-a. partea I-a. al P. decorată în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. ca şi în lista întocmită de Siguranţă în 1941. iar locul naşterii ar fi Cluj. membru al organizaţiei de bază a partidului. cf..R.F. decedată de cancer în 1960. fondatoare.Of. când încă nu îşi românizase numele160. iar ulterior numit acuzator public la Tribunalul Poporului Cluj (M. 19 din 23 ian.A. nr. ilegalist (membru de partid din 1934).N. alături de V. Doru (n. (1945-1948). cu Amalia Pavel (n. partea I-a. p. p. nr. de Bihor (1946-1948). pentru comitetul regional de partid Hunedoara (19451946).36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/P/P%2004. şi Rusnac 1997). Şi nu Loew. (?) PĂSCULESCU.” clasa I-a. p. 1948.D. dosar nr. supra]) (n. 51/1952. 1389 şi nr. a comuniştilor categoria A (vezi poziţia 228).PMR. fişei din penitenciar (v.Of. partea I-a. 1838). apărător al lui Nicolae Steinhardt. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1949-1952).

G.Of. 1035. a M.C.E. p. ulterior reabilitat. partea I-a. arestată în procesul intentat soţului ei.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. PECHER. 168 din 23 iulie 1948. M.C. nr. nr. a M. PELTZ. partea I-a. cu ordinul “23 August” clasa a III-a (Decretul nr.Of. apoi în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (1947-1948).P. anexa la dosarul nr. 8032. Cernăuţi.din 1947 controlor în cadrul D. pp. (1945-1948). după unele surse.E.C.Of.A. membru al Consiliului consultativ de pe lângă Ministerul Propagandei (1944-1946). 3293. PELŢAN. p. nr. 1040. 1946). Zissu . 3293. 1949.C. secţia Cancelarie – dosare anexe.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale+-+detinuti+politici\P\P+04. 1034. 1947. 264 din 14 nov. nr.I.Of. 7950). 1947. Samoil . ca translator la Direcţia radio (M. C. 1963. cu referat de cercetare la fd.VI.. anexa la dosarul nr.1914.R.Of. PERLMUTTER. Israel) – absolvent al Liceului Evreiesc din Bucureşti.Of.din 1947 inspector în cadrul D. colaboratoare disciplinată a Securităţii. p.A.JPG. după august 1944: membru fondator şi membru al Comitetului de Conducere al U.G.F. a M. Iosif (n. 161 Vezi fişa ei matricolă penală de la penitenciarul Dumbrăveni la http://86. partea I-a. (M. PERŞINARU. 5463-4. partea I-a. partea I-a. 1032.” clasa a V -a prin Decretul nr. Herzelina . Sandu – după război angajat ca arhitect conductor în centrala M.din 1947 controlor în cadrul D. cunoscut mai degrabă ca prozator (debut cu nuvele în 1964). unde colaborează la diverse publicaţii de limbă română (Viaţa noastră. 1947. David .IV.C. H. 1949) (M.125. 7491).la Fabrica de Confecţii Bucureşti (1956-1961). 1030. ulterior scenografă la Teatrul de Păpuşi Sibiu161 şi. 11.E..din 1947 controlor economic în cadrul D. lideră a grupării artistice din Uniunea Patrioţilor. p. 148 din 30 iunie 1948. Stefania . 10092). Facla. 200 din 1 sept.I. 1037. consilieră în centrala Ministerului Propagandei (1945-1946).I.C. Ludovic .Of.. 1949. partea I-a. 1033.C.C. la Direcţia Presă (M. 232 din 6 oct. 32 din 8 febr. 3/1958.R. 1946. nr.R. p. 116 . p. PERLEA.E. M.17. nr.Of. partea I-a.Of. PELTZ. partea I-a. în mandatul Anei Pauker.I. condamnată în 1954 la 14 ani închisoare. iar în 1971. (M. ulterior recăsătorită Veakis) (n.C. partea I-a.E. 157 din 4 mai 1971). nr.I. 1123). în 1948 reîncadrat ca referent stagiar în centrala Ministerului Industriiilor (M. al P.Of. 96/1968. decorat cu ordinul “Steaua R. 1038. 10092). nr.+Pat++Pavel\Patrascanu+Elena/P2070574. 335 din 20 iun.G. p. partea I-a. 95 din 22 aprilie 1948. angajat în centrala M. în paralel urmează Şcoala Sanitară. cu referat de cercetare la fd.36/fisapenala. 6094). C. David – şef serviciu–secretar în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (până în febr.în 1948 numită director al Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. nr. fiica lui Max şi Sofia) – soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu – convertită la creştinism în 1939. emigrează în 1972 în Israel. 1031. PETRAN. 264 din 14 nov. Marton . (M. partea I-a. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler (Decretul nr. 1948. 1039. 1123). secţia Cancelarie – dosare anexe. între iunie 1948 şi febr. inv. 289 din 13 dec. nr. PELTZ.C. 2790 din 16 sept. Hertha SCHWAMMEN. 1949 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. sub numele “Elena Veachis” (urmare a căsătoriei cu regizorul grec Yannis Veakis). nr. (M. 12877).C. 14.1932 Bucureşti – 2005 Tel Aviv. înainte de căsătorie (mariajele mixte fiind interzise legal în acea perioadă). 1036. 32 din 8 febr. p. p. 3707). director al Teatrului de Păpuşi “Ţăndărică”. membră a Partidului Comunist Austriac în timpul studenţiei la Viena în anii ’30. a M. cu nume conspirativ “Saşa”. PERL. nr.C. inv.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. Iosif POCLER) (n. dar graţiată la 29 mai 1956.G. 190 din 19 august 1947.C.Of. Elena (n.R. al P. nr. p. PĂTRĂŞCANU.

“Banca Economică” din Bucureşti). nr. iar apo redactor-şef la Orient Expres.) şi îndeplineşte funcţia de secretar de redacţie.G. 1964 cu Medalia Muncii. Paul (n.I.C. p. 541 163 V. PINCAS. Vapniarka şi Grosubova).P. soţul Olgăi . 803 din 21 dec. după unele surse emigrată în Israel.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. Valeria .în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 1041. nr. din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. 163 1052. 1949.M. C.sora lui Ladislau Vass).R. 1654-5). PICALSCHI. 250 din 27 oct. etc. PETRICU. Alfred V. Raşela. Direcţia Aviaţiei Civile. nr. Prezenţa sa în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. Samuilă .E.II.A.P. idem referatul de cercetare la fd. 1042. p.1900 Podu Iloiaei. apoi director general al Direcţiei Generale a Editurilor.G.R.Of. Alfons (uneori ortografiat şi Pikalsky) – după război iniţial membru al C. cumnatul Ghizelei Vass (i. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 104 (solicitarea). p. după 1944 procuror la Parchetul Tribunalului Ilfov.Of.R. 10092). Jiu. în 1948 numit de către Ministerul Comerţului director al societăţii naţionalizate “Bod” (B. 1946 în M. 97.. după altele decedată în Bucureşti. Politică). POPP. 1949.Of. jud. M. decizia nr. I. (M. fratele Elenei Ceauşescu.în martie 1945 reîncadrat la Subsecretariatul de Stat al Aerului. PITARU. partea I-a. fiica lui Leon) – soţia lui Gheorghe (alias Gogu) Petrescu. 1053. PETRESCU. 1045. partea I-a.I. şeful Direcţiei Administrative a Ministerului Silviculturii (1948-1952) (M. p. 15 din 19 ian.ilegalist (membru de partid din 1921. 1947. nr. 219 din 23 sept.Of. când âncă nu îşi românizase numele. 2009: 184-5). PINCAS.C. (viitoarea Ed.R.E. Iaşi – 1972 Bucureşti) .G. partea I-a. 334 din 19 septembrie 1952).251 din 30 ian.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. Mayer . 148 din 25 iunie 1941. 15 din 19 ian. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr.C. 1948. 658). Betty . PETROIANU.Of. 20 (5 iulie 1948): 7). partea I-a. 1043. secţia Cancelarie – dosare anexe. Felix .D. 162 V. 30 sept. 1946. 8598).I. Albertina . nr. a M. p. încă în viaţă în 1990. 1047. 1049. V-a. pp. 264 din 14 nov.C. PLATZ.e. prenume ortografiat ocazional şi “Jaques”) (11.Of. 232 din 7 oct. p. Adela (n. PODOLEANU. – numit în decembrie 1948 membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (Bărbulescu et al. nr.A. nr. 1048. 5728 din 19 ian. 21 din 25 ian. 8552).Of. a M.C. M. A. 10092).E. 1044. 1050.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. nr. (M. decorată în 1964 cu ordinul “Steaua R. la Direcţia I. 1946. POENARU. 1949.832). (M. PETROVAN. Jack (n.C. nr. a III-a. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. al S.Revista mea. partea I-a. 1054. 117 . partea I-a. nr. internat în perioada 1941-1944 în lagărele de muncă disciplinară de la Tg. 52 din 4 martie 1945. 1946 a ministrului Justiţiei (M.din 1947 controlor în cadrul D.N.Of.” cls. p. nr.R.C. PINSLER. (M. 642) 1046. ulterior secretar de stat responsabil cu industria alimentară în guvernul Dej. nr. GOLDŞTEIN162) (n. 423 din 15 iul. decorat ca pensionar prin Decretul nr. nr. 264 din 14 nov. PETRESCU. 1947. membru al Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă Română.Of.E.I. p. partea I-a. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. 3660). nr. 1947. p. 16 din 20 ian.A. partea I-a.Of. însărcinat aducerea la îndeplinire a sentinţelor în simulacrul “Marele proces al trădării naţionale”. 1906 Bârlad) . Hary – menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. Difuzării Căreţii şi Presei. 646). p. partea I-a. inv. Solman .din 1947 inspector în cadrul D. Iţic MENDELOVICI . 36 din 14 febr. fiul lui Litman şi Tauba. ministru adjunct al Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale (1952-1953) (numit prin Decretul Prezidiului M. partea I-a. al P. nr. 10. p. anexa la dosarul nr.C.C.Of.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. 31/1957. 1963. partea I-a. directorul Editurii P. 3293. Idem v. 1051. 1945. a M. – evreu originar din Basarabia.

1065. 1945. Ecaterina (zisă Kati) (n.C. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa a III-a (M.M. PREOTEASA. p. POPPER.Of. 267 din 21 nov. 1064. “refugiat” în U. Burcă 2007: 13) (dosar P/167 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 252 din 3 nov. I. p.R. 1945. M.Of. inspector general sanitar în Ministerul Sănătăţii (1944-1945). iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. după alte surse Janoş Rab) (1904-1973) – general.M. Alexandru . 1059. PROPPER. 112 din 17 mai 1948.C. 4200). partea I-a. p. 845). din 1957) şi mama Ilincăi (căs. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 1949. 4384.C. 7151). Bucureşti.R. 1945 în M. partea I-a. respectiv aprobarea schimbării numelui prin decizia ministrului Justiţiei nr. Oigenstein. PRESSER. partea I-a. Eva. p. al P. 1063.E. 1949. partea I-a.E. (1948-1951). p.Of. 16 din 20 ian. 3001). (iniţial la sectorul Evidenţa Cadrelor şi Documentare). din 1952 transferat la catedra omoloagă din Iaşi.. apoi. PROTOPOPESCU. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. fond 495 (“România”). p. p.C. p. Marcel Maximilian (1895 – 1960 Bucureşti) – medic şi profesor. Iacob . 9712.I. cumnatul lui Leonte Răutu (soţia sa. conferenţiar la catedra de organizare sanitară a I. 662. Ivan Stepanovici RAB.1966 Iaşi) – după august 1944 membru al comitetului sanitar al Apărării Patriotice.Of. al P. 76 din 30 martie 1946. 1949.C. nr.Of. a politicianului P.D. 1066. nr. partea I-a. nr.S. 5/1944/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. partea I-a. Rudolf – după război referent la Subsecretariatul de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.Of. a fost sora lui Răutu). 26 din 2 febr. nr. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.Of. nr. 2729. după război activistă de partid.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. p. M. 662). nr. 3705).XII. Adrian Năstase (recăsătorit în 1985 cu Dana. p. pozişie din care a participat la coordonarea reformei sectorului sanitar din ţară. RAB. PRUTEANU.S.1055.Of.II.. p.R. 1062. p. PRISICEANU.C. partea I-a. membru de partid din 1945. tatăl filologului George Pruteanu (1947-2008) (Brătescu 2007: 251-3.Of. partea I-a. Ioan (n. Adalbert . 10092). 1947.F. nr.1984) – membră de partid din 1938. director medical în centrala ministerului (1945-1948). 76 din 31 martie 1948. al P. 95 din 22 aprilie 1948.C. PROFETA. partea I-a.R. PRATSCHER.XII. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.I. decorată în 1971 cu ordinul “Steaua R. fiica fostului ministru al Agriculturii şi ambasador în China Angelo Miculescu). a fost soţia fostului ministru de externe Grigore Preoteasa (decedat în accidentul aviatic din U.Of.Of. (110/1955).R. nr. deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952). 7234.G.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M..D. 1214). 35 din 11 febr. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. Honora .Of. nr. 115196 din 14 nov. 1945. nr.C. instructor al C. 28 sept. apoi al F. 10200. Artur (fratele compozitorului Laurenţiu Profeta?) – din 1947 inginer specialist în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 183 din 14 aug. în M.S.. clasa a II-a.1912 – 14. în anii ’70. 1056. Eti (n.Of. 1060. membru în conducerea C. SINGER) (2. FEHER) (n. dosar de cadre din 1954). 168 din 18 iulie 1941. 164 Vezi dosarul nr.R. POPPEL.E. partea I-a.C.după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. partea I-a. PRAGER. nr. nr. 16 din 20 ian. n. 1948.S. iar din martie 1948 şefă de secţie în centrala Ministerului Artelor (ulterior şi Informaţiilor) (M. 264 din 14 nov. partea I-a.R. 184 din 13 august 1947. Josefina – după război şefă de birou. membru P.S. nr. Paul (n. a M. partea Ia. şeful Direcţei Policlinici şi Spitale (1948-1952). nr. Huşi/Vaslui – 16. 1057. partea I -a.1908 Fălciu. M. nume schimbat în 1945164) (15. în 1940. 1061.R. p.S. 118 . 1919) – activistă a secţiei Propagandă-Agitaţie a C. Pinchas Solomonovici. 1058.controlor la D.prima soţie. până în anii ’70. în prezent Bartolomeu) .

nr. RADIAN. 225. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. 256 din 5 nov. partea I-a. nr.php. Pinhas . 1946.Of. 11/1954). V. 2137. 24 febr. doc. 1947. după război numit preşedinte al Oficiului Industrial al Bumbacului. RISDORFER) (n. Tismăneanu166). Felicia (verişoară cu fiicele lui L. nr. reîncadrat în 1945. 34 din 10 febr. 1074. 5123. Alexandru (fiul lui Martin şi Paula) (n. 119 din 28 mai 1947.până în febr.%20Rab%20-%20Razus/Rado%20Alexandru/index. (r. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. RADOŞOVEŢKAIA. 1351). p. 8). 1964 cu Medalia Muncii. III-a165.C.C.R.inv.Of. RADO. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. C. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 119 . dosar nr. al P.P.R. p. anexa la dosarul nr. 1941. dosar nr. membru de partid din 1944. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1949. 7817). Ivan .P. 1189. sub numele Barbu pentru scurt timp şefa Secţiei Internaţionale a C. inculpat şi condamnat alături de alţi evrei funcţionari în comerţul exterior în 1961 pentru subminarea economiei naţionale. incinerată la Bucureşti. partea I-a. nr. V. M. RADO. M. Gita Iakovlevna (11. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. nr. 3293. inv. 1912 Griviţa.Of. 803 din 21 dec. 1075.R. nr. 4255. ambii stabilindu-se câţiva ani mai târziu în Olanda. M. 1948. 1964 cu Medalia Muncii. p. partea I-a. 1949. M. Eugen-Constantin (n. ulterior directorul Institutului de Istorie Militară din Bucureşti.R.C. în anii ’50 director adjunct al întreprinderii “Româno-Export” a Ministerului Comerţului Exterior. 107 din 15 mai 1945. 206 din 1 sept.C. partea I-a. partea I-a. p. fond 495 (“România”).. 1068. RAB. Răutu). 61 din 21 martie 1946. I. p.Of. apoi înalt funcţionar în Ministerul Comerţului Exterior şi autoare a diverse articole în revista Probleme Economice (dosar la secţia Relaţii Externe a C.VIII. 284 din 8 dec.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 225.C. a emigrat la începutul anilor ‘70 în Israel.1905 Reşiţa) – fost patron de fabrică.) de artilerie. 1480. apoi ambasador la Moscova. în anii ’50.125. p. 10860. p. nr. iar apoi general adjunct în centrala Ministerului Informaţiilor.Of. pentru scurt timp ministru adjunct al Construcţiilor. p. 2595). al P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1070. partea I-a. 282 din 5 dec. 1067. (1950-1953).contributors. articolul său consacrat Ghizelei Vass. partea I-a. M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. radiat din registre laolaltă cu ceilalţi rezervişti evrei în 1940167. M.decorat prin Decretul nr. RADIAN. fiica sa şi a Evei. partea I-a.. partea I-a. Maria (1915-1976) – sora lui Ioan Rab şi cumnata lui Leonte Răutu.C. 3905. în care şi menţiunea Mariei Rab. 1073. inv. M. revenit în ţară în 1944.17.R. fişa matricolă penală la http://86. 4540). 168 V. p. RADO. Varga 2003a: 664-5. partea I-a. ulterior activistă a secţiei Propagandă şi Agitaţiei 165 166 cu dosar de cadre la secţia Economică a C. (cf. în acelaşi an este delegat şef al Direcţiei Generale a Redevenţelor şi Impozitelor Miniere în acelaşi minister (M. B. 17. al P.Of.Ap. Tutova) – în 1948 era referent-şef la Oficiul de Studii al Ministerului Minelor şi Petrolului (M.VI. nr. 1072. eliberat în 1968 (Andreescu. p. 1947. S.XII. 32 din 8 febr. Emeric – în mai 1945 angajat ca translator-şef în centrala Ministerului Propagandei. 2). Nastasă.1944. 1071. sublt. nr. nr. p.N. 42 din 20 febr. din 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. Şomuz – din 1945 şef de birou la Oficiul de Studii al Ministerului Muncii (M. 803 din 21 dec. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of. 121 din 31 mai 1945. nr.Of. RABINOVICI. 1123). decorată prin Decretul nr. Ioniţoiu 2000:IX)168.Of. partea I-a. 1947. nr. p. 1 din 1 ian. ulterior promovat inspector. Alexandru . nr.M. nr. 33/1958.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/R/R%2001. 9855).Of. cu referat de cercetare la fd.1910 – 17. 1076. şeful serviciului de cadre din M. 167 V. nr. la http://www. RACHMISTRIUC. Solomovici 2004: 283. RACHMAN. partea a 2-a. membră de partid din oct.ro/politicadoctrine/cine-a-fost-ghizela-vass-despre-dosare-intrigi-si-anchete/. unde s-a căsătorit cu David Wizman. Liana – ambasadoare în Senegal în anii ’60. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.1980) – sora Stelei Moghioroş.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1069. nr.Of.Of.

nr. în 1948 transferat ca secretar de presă la Direcţia Legislaţie şi Presă a Ministerului Industriei (M. Pamfil Şeicaru susţinea că mama lui Ralea s-ar fi numit de fapt „Angelica Kaufmann” (informaţie îndoielnică în opinia lui Petre Pandrea (în Călugărul alb. nr. nr.1952) – evreu maghiarofon.N.Of. partea I-a. 704. nr.1917 Galaţi) – după război specialist în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 51/1949.S. om politic..” clasa I-a.P. 1947. I-a.N. partea I-a. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. 175 din 31 iulie 1948. 58 din 11 martie 1947. 36 în versiunea online de la adresa http://www. RABINOVICI169) (n. pp.Of. dosar nr. p.funcţionar în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor (1945-1947) (M..1964 Berlin) – filosof.V. al P. instrument al agresiunii imperialiste (1954)).VI.R.R. Marcus Ralian A. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. C. al P. C.1896 Bucureşti (după alte surse la Huşi) – 17. 21). membru titular al noii Academii a R.P. 6292). 169 170 V.Of. ministru plenipotenţiar la Legaţia României de la Washington (1946-1948). 1082.B. 1654-5) 1079. partea I-a. deputat de Timiş în Marea Adunare Naţională. al P. 184 din 13 august 1947. secţia Propagandă şi Agitaţie.C.R. Arad – 1. 1945. 1841).în martie 1945 reîncadrat la D.M. 1078. (1958-1961). p.IX. membru supleant al B.Of. RAICU. 4058 din 21 ian.I. fost ilegalist. înmormântat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei.” clasa II-a. şeful catedrei de psihologie la Universitatea Bucureşti. director al Institutului de Psihologie al Academiei R. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.scribd. sau “Războiul psihologic”. 1077. în 1949 referentă în cadrul secţiei la serviciul Biblioteca şi Arhiva Presei (A. fond 495 (“România”). Mişu” (în Kuller 2008a: 452). 995. p. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p. 63). Marius (n. 10 iunie 1908 Buzău) .a C. 148 din 30 iunie 1948.I.R.R. (1948-1952).I.P. 1948. pentru socialism” din actualul Parc Carol din Bucureşti.F. 225. partea I-a. preşedinte al Comisiei Naţionale pentru UNESCO (1961-1964). p.com/doc/35654729/Petre-Pandrea-Calugarul-Alb). partea I-a).. 753). (?!) RALEA. sociolog. 52 din 4 martie 1945.1921 Galaţi) – la sfârşitul anilor ’40 inspector general în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (M. Jozsef RANGECZ. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.VIII.A.S. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni (M. 5465). dosar nr. Micu (n. partea I-a. 6. 115 -21). 189 din 17 aug. Iosif (n. inv.C. partea I -a. 81 din 7 apr. contributor marcant la propaganda regimului stalinist (a se vedea lucrările Caracterul antiuman şi antiştiinţific al psihologiei burgheze americane (1954). cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a CC al PCR (12/1954).C. în 1947 numit de conducerea C. Desideriu (n. 1945 în M. director al serviciului de cadre al PCR (1945-1948).R. diplomat. Mihai171 (fiul lui Dumitru Ralea şi al Ecaterinei Botezatu [sic]. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.IX.P. 4696). Decretul Regal nr.R. REITMAN170) (n.R. H. (din 1948).Of. nr. RALLIŢEANU. 225. RAICU. 169 din 24 ian. fd.R. zis “Mişu”) (1. 30 din 6 febr. Herşcovici) (n. Melania (n.M. 1081. 5. p.C. Mişu – în 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. al P. 1083. partea I-a. preşedinte al Comitetului pentru Normarea şi Repartizarea Combustibililor (1949-1950). membru al Comisiei Controlului de Partid (1945-1952). partea I-a. 1948 a ministrului Justiţiei în M.E.1904 Olari. nr. fiul Elisabetei) (7. iar inventarul de fişe bibliografice al C.X.Of. 25 din 1 febr. după august 1944 ministru al Artelor (martie 1945 – august 1946). 120 . dosar nr.C. apoi prim adjunct al şefului Serviciului Special de Informaţii (1947-1948). p. 7234). 1945. internat la Târgu Jiu în timpul războiului. fond 495 (“România”). nr. după război membru al C.P.Of. 1080. ff. nr.A. p. partea I-a. include intrarea „Ralea. 1948. decizia nr. (1945-1952) şi supleant al Biroului Politic (1948-1952). inv. vicepreşedinte al Prezidiului M.G. nr.Of.C.Of. p.Of. V. psiholog. REICHENBERG) . co-director la Viaţa românească (19441946). RALIAN. nr. RADOVICI. 26 din 1 febr. 171 George Manu (alias „Testis Dacicus”) îl identifică „de origine bulgară şi evreiască” (2011: 162).R. RANGHEŢ.

după naţionalizare. B. 1093. decorată în 1981. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.” cls. partea I-a.V.VIII. RĂCEANU. al P. nr.K. Solo . cu ordinul “23 August” cls.C.Of.I. p. (M. după 1944 secretar regional de partid în Ardeal. 1090. 225. nr. p. nr. p. membru supleant al C. p. iniţial ca director în cadrul Ministerului Comerţului Exterior.soţia lui Iosif Rangheţ. 144 din 25 iunie 1948. 225. p. dactilografă la Comisia Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Artelor (din martie 1945).R.P. condamnat la moarte ca “trădător” în primăvara lui 1989 (tatăl natural al acestuia a fost Andrei Bernath.C. partea I-a. ilegalistă. ajunsă în Bucureşti în timpul adolescenţei. 45 din 24 febr. partea I-a. III-a şi în 1964 cu “Steaua R. în cercul unor poeţi evrei avangardişti. RANGHEŢ. la Direcţia Presă (M. pp.Of.E.1084. 9340). Bucureşti) – fostă muncitoare şi ziaristă mediocră la un ziar în limba maghiară din Arad. Semerland .Of. în paralel publicistă şi scriitoare mediocră.F.VI.D.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.C. 205 din 4 sept. mort în lagărul de la Râbniţa. Dorina (n. 1087. p.R. 1947. nr. partea I-a.C. membru al C. ca pensionară. inv. între 1952 şi 1958. partea I-a.F. 3. nr.C.d. prietenă şi protectoare a Anei Blandiana. din 1949 referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.I.C. 10092). Macău. redactor la Graiul Nou (cotidianul de limbă română al Armatei Roşii) (1944-1947).Of. a M. M. fiind demobilizată abia în 1947). incinerată la crematoriul Cenuşa. 1088. p. nr. al P. Cenad (atunci) Ungaria – d. 148 din 30 iunie 1948. refugiată împreună cu soţul ei în URSS în 1941-1944 (perioadă în care este avansată până la gradul de colonel N. RAPAPORT. de la care a preluat numele.1982 Bucureşti) (fiica lui Isac şi Maria Rudich) – soţia demnitarului comunist Gheorghe (zis Gogu) Rădulescu (căs. iar apoi promovat inspector în cadrul D.Of. 1947 în M. partea I-a. Leon BARAT) (n. RĂDULESCU. 173 din 31 iulie 1947. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. colaboratoare la Cuvântul liber (1935-1936).1909 Roznov.din iunie 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. partea I-a. 114). 121 .R. 759). decizia nr. 266 din 17 nov. recrutată de N.R. Ilon(k)a PAPP) (n.R. Neamţ – 21. partea I-a. 10174). 5360). RUDICH) (25.Of. vicepreşedinte al C. 644). RĂDULESCU. 1092. 1947. 1949. 15 din 19 ian.C. decorată de autorităţile comuniste în 1949 cu ordinul Apărarea Patriei cls. în lotul “fracţioniştilor”. partea I-a. Max.R. dosar nr. RAUSCHER. 1914 Dangeni. membru P. Roland . 264 din 14 nov.I. în Transnistria.M.D. Ştefan – la sfârşitul anilor ’40 director adjunct în cadrul Direcţiei Generale C. RAUŞER. p. a M.1981. 1089.G. (103/1953). revenită în ţară în 1944. Aurel – în 1947 contabil în centrala Ministerului Comunicaţiilor (M. a Ministerului Comunicaţiilor (M. jud.Of. 21. 662). dosar nr.Of. 16 din 20 ian. din 1927. 1948.. nr.F.C.R. fond 495 (“România”). 1949. 1091. (din 1948).V. în Biroul Consiliului Mondial al Păcii. numit de ministrul Industriei conducător tehnic al fabricii de postav din Buhuşi (M.R.Of.controlor (1947-1948). 1085. 1938). Ileana (n. Grigore Răceanu. iar tatăl adoptiv. 1086. nr. 1947. (M. partea I-a. RASNOVIESCHI.R. unul din semnatarii “Scrisorii celor 6” din 1989). reabilitată în 1964.E. RĂDULESCU.IX1909 com. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.G. III-a. Sandala VEINBERG) .V. p. 1948. (1955-1958).C. 93579 din 11 oct. BT) – din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. inv.K. 240 din 17 oct. nr. fond 495 (“România”). când a fost exclusă din P.. 1626. RAPAPORT.M. al U. Sanda (n. 27 nov. apoi activă în domeniul comerţului exterior în mandatul ministerial al lui Gogu Rădulescu.în 1948. 5463-4).D. 6781. apoi la Viaţa capitalei (1947-1948). Leon (n.D. ulterior ca membru în conducerea ILEXIM.Of. mama diplomatului Mircea Răceanu. 7344). al U.C. timp de aproape două decenii (’60-’80) secretar general al Comitetului Naţional pentru Apărarea Păcii şi reprezentant al R.S. nr. dactilografă în capitală în perioada interbelică.

este profesoară la Universitatea Naţională de Artă Bucureşti. cu Nicu Ceauşescu şi V.S. din 1929).R. 3 septembrie 1943 la Karaganda (în prezent în Kazahstan) şi al publicistului Andrei Oişteanu (n.R. p.  cealaltă fiică a lui Răutu. inv.d. este tatăl lui Valery Oişteanu (n. titlul “Erou al Muncii Socialiste” şi medalia de aur “Secera şi ciocanul” (1964).d. colegă de clasă la fostul Liceu Nr.  Fratele lui Leonte. Lev Nikolaievici OIGENSTEIN) (28. 7. (1956-1965). Leonte (n.1910 Fălticeni – 1993 Bucureşti) – cf. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.” clasa I-a (1960).M.) Oroveanu.C. p. preşedinte al Consiliului de Conducere şi rector al Academiei de Ştiinţe Social-Politice “Ştefan Gheorghiu” (1972-1981.C. p.R. din 1931 (în U.A.C.com/2009/06/13/un-portret-necrutator-sorin-lavric-despre-dictatorul-ideologic-leonte-rautu/ 122 . decorat.M.C. raportului C.1094. 1095. când este marginalizat urmare a scandalului pe marginea emigrării fiicei sale Elena.M. în 1978. în timpul ceremoniei cântându-se Internaţionala (în 1993!)174. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. nr. dobândeşte cetăţenia sovietică şi serveşte chiar ca deputat în Sovietul Suprem Ucrainean până la 22 iunie 1941. iar succesiv reorganizării.”. ilegalist. 24../P. decorat cu ordinul Muncii clasa I-a (1948). 1117. ambasador la Moscova şi respectiv director al Institutului de Istorie Militară din Bucureşti în perioada comunistă. fond 495 (“România”).A.. 1946. nr. 2066 din 20 oct. Bucureşti) (a locuit în Bucureşti. partea I-a.Of. 36 din 12 febr.S. membru în comitetul de redacţie la Scânteia (1945-1948). Comerţului Interior şi respectiv Industriei Alimentare (reorganizat în 1973 al Agriculturii.E. 6590 din 22 ian.R. RĂUTU. general de Armată.S.R.I. este director al Muzeului Naţional de Artă Contemporană şi director al Fundaţiei ARTEXPO.R. 18 septembrie 1948. partea I-a.P. 1-21 martie 2005.” clasa I-a (1980) ş. 9763). (mandate succesive 1948-1985). vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (19691972).  prima fiică a lui Leonte Răutu.1915 Galaţi . fugit în U. ca supleant între 1958 şi 1960).Of. al P. v. şeful catedrei de marxism-leninism la Universitatea Bucureşti (devenită “C. 85). Parhon”) (din 1949). Industriei Alimentare.R.C. Mihail Oişteanu (n. Elena (zisă “Lena”.R. infra). s-a căsătorit cu Ivan (alias Ioan) Rab. în 1980 cu “Steaua R.R.1) – înalt funcţionar timp de decenii la ministerele Industriei şi Comerţului. Silviculturii şi Apelor) până la pensionare. 253 din 1 nov. membru al Biroului Organizatoric (1950-1954). în Forţele Armate. 174 http://tismaneanu. Iacob (n. Bădeni nr. membru P. 226 (1026). Anca (căs. A se vedea însă şi decizia nr. al P.P. şef al Direcţiei Propagandă şi Cultură a C.C. Mikhail Nikolaievici Oigenstein.669 din 12 mai 1947 a ministrului Justiţiei. ordinul “Victoria socialismului” (1971). Facultatea Istoria şi Teoria Artei.D. Intr.T.R.S. nr. al P.III.  sora lui Leonte Răutu. cu grad de locotenent-colonel.C.C. ordinul “Steaua R. şeful Secţiei de Verificări a C.C. supleant al Biroului Politic (1955-1965).N. născuta Eva Isaakovna Oigenstein. soţul acesteia.nov.C. după august 1944: membru C.” (2006: 46). 1947 (M. secretar general (1960-1964) şi apoi ministru adjunct la Ministerul Comerţului Exterior (1964-1969). inter alia. 2006. 173 Vezi şi un material care îii este dedicat cu prilej aniversar în Realitatea Evreiască.Ex. 45. actual “Jean Monnet”. “principalul ideolog al P.S. prin Decretul regal nr.R.M. Mihai Oroveanu. căsătorită cu inginerul de sunet 172 172 Şi-a românizat numele în baza deciziei nr. membru al Secretariatului (1965-1969).C. Bucureşti). căsătorit cu Bella Iosovici (originară din Cernăuţi). 1946 în M. în 1950. ŞMILOVICI ) (3.II. (1974-1981). zis “Mişa”). pe str. (1948-1984. apoi cu diverse alte funcţii.wordpress.173. ordinul “Apărarea Patriei” clasa I-a (1974). Tismăneanu). ale C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. ulterior angajat şi chiar şef al Serviciului Tehnic al F. 1947. dosar nr. al Comitetului Executiv (1965-1974) şi al C. al P. în 1940. 225.a. ordinul “Steaua R.R. deputat M. RĂUTU.R. şef adjunct (19451948) şi apoi şef (1948-1956) al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.P..

662). Inului şi Cânepei. Moritz . 1099. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. nr. (1948-1952-?).R. REICHER. RĂUTU. fiica sa. Trude (n. 1982). REICHER. în mai 1945 promovat şef de secţie (M. apoi se stabilise în SUA şi se căsătorise cu Richard Schapp. July 1 and 13. Leon – în 1947 numit de ministrul Industriei membru în C. Mathilda . V-a (dosar R/40 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a. kominternistă INCOMKA. 1988). (1950. 1103. 221-223. 1102. Niunea Iakovlevna REDEL. decorat prin Decretul nr.B. p. Koller. Zalman . (1955-1960) şi al Comisiei de Control a Partidului (1960-1965).Of. 3706). pp. lector la Şcoala Superioară de Partid “Ştefan Gheorghiu” în prima jumătatate a anilor ’50. nr. 1951). 1101. Magdei Ursache. 1104.. inv.I. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.com/arhive/arhive-ignorate/pagini-de-istorie-recenta/serban-andronescu-romaniadiscutata-in-congresul-american/.1894) – fost ilegalist din Timişoara. Andrei Coler este confundat frecvent cu lt-col. REGENSTREICH. REGMAN.a. 6292). p. 16 din 20 ian.R. Ştefan I. p. cf. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. nr. C.1924 Cernăuţi) . activist de partid.C. REINHORN. RÂPEANU. b). nr. cu Paula. 95 din 22 aprilie 1948.Of.I. cuplul Andrei şi Elena Coler (fapt realizat la sfârşitul anului 1982176).X. fiul fostului guvernator de Pennsylvania şi ambasador american în Israel. al P. pp. partea I-a. al Oficiului Industrial al Zahărului (M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.IV. partea I-a. 1982 (Washington. 1629). 123 . căs. 7. comandant al penitenciarului Aiud între 1953 şi 1958. 972 din 8 dec. ilegalistă cu stagiul recunoscut din 1935. REICHMAN.Of.wordpress. Trudi Gertrude. Milton Schapp. partea I-a.F. D.Oszkar Redlinger) (n. cel din urmă a intervenit inclusiv în faţa Subcomisiei pentru Comerţ a Camerei Reprezentanţilor SUA pentru a forţa pe cale diplomatică emigrarea părinţilor nurorii sale. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. fiica lui Andrei şi Elena Coler. în 1947 numit de conducerea C. 175 din 31 iulie 1948. Hearings before the Subcommittee on Trade.C.A. 1096. 225. 287 din 11 dec.R. 126 din 6 iunie 1947.Of. Natalia (n. House of Representatives. traducere parţială disponibilă şi la http://arhivaromaneasca. între care şi „Mara”.C. soţia lui Răutu “n-a vorbit niciodata româneşte” (Ursache f. p.din 1948 şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.R” cls. Ero(f)tei – funcţionar în cadrul Ministerului Energiei Electrice în anii ’50-’60. nr.din 1945 şef de birou tehnic la D. Boris – după august 1944 încadrat ca şef de birou în centrala Ministerului Propagandei Naţionale. Luminiţa.Of. din 1975. partea I-a.I. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. nr.Of.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.S.N.Andrei Coler175 (fiul lui J(e)an Coler). fond 495 (“România”). s-a căsătorit cu Simion Babenco. Mirodan).N. emigrase în Israel încă din 1977 (după o relaţie cu Al.Of. I. dosar nr.P. nr.S.G. REDLINGHER.A. după război deputat M.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Bumbacului.C.A. soţia lui Leonte Răutu) (n. pentru care a cărui coloană sonoră i s-a decernat premiul A. 1100.din 1948 şef de serviciu în cadrul D. 1966). partea I-a. p. REICHER. 28.C. urmare a unui veritabil scandal diplomatic. în 1982. fapt care ar fi contribuit la marginalizarea lui Leonte Răutu în 1981. 1949. 3909). 1097. p. partea I-a. a depus împreună cu soţul ei o cerere de emigrare din România. 1105. ulterior membru al Comisiei Centrale de Revizie a P. nr. 1098. Oscar (n. 1947. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni. 4534). 52 din 4 martie 1945. 176 V.: Government Printing Office.C. 1654-5) 175 Autor al mai multor coloane sonore ale unor filme româ neşti din anii ‚70. 18 iulie 1912 Bălţi) – de formaţie farmacistă (cu studii în Belgia). Lazăr .R. 107 din 15 mai 1945.

1626).Of. C.din 1947 inspector în cadrul D. membru al secţiei Literare a Comisiei ministeriale de lectură. 645). p.. decorată în 1963 cu Medalia Muncii. 1117.E.1897 Piatra Neamţ) – din mai 1945 secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. achiziţii şi premiere (M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. şi a Comitetului Femeilor P.IX.G.R. doc..E. 52 din 4 martie 1945. p. RIEGLER. nr.I. Beniamin (n. 25 din 31 ian.D. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.Of. inclusiv pentru nume. 124. 1947. 4. partea I-a.R. nr. Bibliogarie şi Ed.S. 2932) 1107.R.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Paula . 292 din 20 dec.Of.Of. ROSENBERG177) (n. nr. ăartea I -a.C. 107 din 15 mai 1945.Of. 177 V.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 1114. RÂPEANU. editură. 419). nr.Of. 1118. inv. nr.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.Of. p. anexa la dosarul nr. RIGANI. p. 1948. Dinu Emanoil . 1109. infra).1987 Montevideo. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.L.N. secţia Cancelarie – dosare anexe. Rîpeanu (v. RELGIS. 15 din 19 ian.C.Of.C. 1945. I. partea I-a. 1119. la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea. p. cu referat de cercetare la fd. M. 1949. 1110.Of. 1654-5) 1112. Emil – din octombrie 1945 secretar cultural I în centrala Ministerului Afacerilor Străine / Externe (M. RENYI. 11098. Leibu . 15 din 19 ian. pp.după război membru P.Of. 131 din 8 iunie 1948. 3293. p. nr. Bartolomei . 9 di n 12 ian. 753).C. al P. 264 din 14 nov. Eisig SIEGLER) (2. (M. partea I-a.1912 Corabia. nr.I.487 din 8 dec.F. ulterior deputată M. RIVEN. 1945. p. 1949. 9219).A. partea I-a.III. 1945 în M. partea I-a.Of.S. RIEDER. p. 78 din 2 aprilie 1948. p. nr. partea I-a.VI. Bella – directoare în Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60.C.G. deputat de Prahova. p. dosar nr. Zoe (Adamescu) (1. 734). 662). 241 din 22 oct. 225. (1960-1965). 124 . nr.B. în ianuarie 1949 numit director adjunct al Institutului de Documentare. 16 din 20 ian.după război consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. Gheza .I. partea I-a. Tehnică a Ministerului Industriei (M. (1961-1965) şi vicepreşedintă a Consiliului Naţional al Femeilor şi membru C. nr. Zoltan – din febr. 1949. RIESEL. 643). nr.G. între 1946 şi 1947 funcţionar în centrala Ministerului Artelor.R. 2341.A. din Ploieşti în anii ’50. 125/1960. partea I-a. 3904). 1115.Of. 4). p.. 1947. RIEGLER. partea I-a. în facţiunea pro-comunistă la Congresul de unificare din octombrie 1947 (Solomovici 2001I: 195). C. RIEGLER. 4707).C.1106. a M. p. decizia ministrului Justiţiei nr.1895 Piatra Neamţ – 22. Eugen (n. Uruguay) – poet şi prozator încă din perioada interbelică. a M. partea I-a. RENNERT. 1113. nr. Solomon . REISCHER. Avram Boer . nr. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. (M.Of. REISS. partea I-a. posibilă relaţie de rudenie cu criticul cinematografic Bujor T. 1120. M.Of. 45 din 24 febr. membru de partid. 1111. REITMAN. 26 din 1 febr. Olt – 1980 Bucureşti) – preşedintă a Consiliului Regional A.după război referent în administraţia centrală a C. p. 1947. p. p. 1949. 130 din 11 iunie 1947.în 1948 director adjunct al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. Leon . fond 495 (“România”). partea I-a. 1948 controlor în cadrul D. nr.M..III. Mauriciu . 6167. partea I-a.C.Of. 4968).R. partea I-a.C. 1116. partea I-a. 170 din 26 iulie 1948. 10092). până în iunie 1947. inv. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. nr.S.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de secţie la D. nr. 1108.U. al P. nr.Of. RIEGLER.

în unele documente interbelice ortografiat şi Zighlbaim) (16.din februarie 1949 referent administrativ în cadrul D. decizia nr.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. nr. 125 . 1125. 24 din 30 ian. p. în cadrul Armatei Române după 23 august 1944. 275 din 27 nov.Of. fond 495 (“România”). al P. partea I-a.a. nr.R.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.Of. 1907.R. în 1945 cu grad de maior.1121.XII. 157 din 4 mai 1971. respectiv cadru didactic (din 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. 1122. 178 179 V. Sara Markovna ZIGELBAUM.C. A avut gradul de maior în războiul civil din Spania. 13. 1128. în ian. S. Gustav (n. fiind însă trecut în rezervă în 1950 .C. ROMAN. p. 1947. 94 din 19 apr.C. în 1933 este expulzat pentru activitate ilegală comunistă din Cehoslovacia. ROITBERG.C. 9763). 4 din 5 ian.C. Andrei (n. dosar nr. dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. 158 din 12 iulie 1948. 1130. din 1924.C. partea I-a.X. partea I-a.1913 Oradea – 11. 1126. inv.C. ROMAN. prin Decretul regal nr. şeful secţiei educaţie şi cultură în Divizia a 2-a de voluntari români “Horia. ROLLER. p. 1948 promovat inspector (M. ROITMAN. fiul lui Şulem şi Hani (n.XI. după august 1944 general-maior (în 1949). Soroca) – ilegalistă. decorat cu ordinul “Steaua R. în Forţele Armate.Of. nr. Lionel (n. 37 din 14 febr.V. 322). Eugenia (n. 1131.1904-1982) (“Bondi”) – evreu maghiarofon.P.R. 253 din 1 nov. al P. (M. al P. partea I-a.R. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. RUBINSTEIN) (n. A fost avansat la gradul de general în 1948. Ernest (în unele documente maghiarizat Ernö) NEULÄNDER)179 (7.E. (30/1956). 1949. partea I-a.M. a M. apoi Comitetului de Stat al Planificării. 1123. membru de partid din 1931. nr.din 1947 controlor economic în cadrul D. zis şi “Dezideriu”.C.R.S. Valter (n. prin Decretul nr. RODAN. 96 din 29 aprilie 1947. ca pensionară. nr. ROSENBERG178) (n. Samuel)) (16. 23/1954). al P. decizia ministrului Justiţiei nr. Şinca 2006: 392).Of. dosar nr. Simion – din 1949 funcţionar la Direcţia Control Financiar a Ministerului Finanţelor (M. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. 3374. decorată.d. 10496). Isac . 1949. 2086).R.C.346 din 16 aprilie 1946 în M. după război colonel de Securitate.S.G.1914 Petroşani. cu grad de maior. p.1986) – soţia lui Mihail Roller [v. (dosar e anexe u.-col. în anii ’50 activistă a secţiei Relaţii Externe a C. (11/1954). Sara (n. 7 iunie 1920 Bucureşti) – după război inspector general adjunct în cadrul D. 21. Cloşca şi Crişan” (în cadrul Armatei Roşii).” prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. 5784. 1947.Of. 1129. a M. 225.C. de profesie zugrav. infra]. p. ROMAN. 7491). p. voluntar în Spania. 225. Jenia “Erna” Abramovna ROSMAN) (n. 1947 (M. ROLLER. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. nr.R. 1946. 190 din 19 august 1947. inv. p. inv. 1124.V. partea I-a. fond 495 (“România”).I.1983 Bucureşti) .616 din 11 martie 1947 în M. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. 2002). A. Marin (n. al P. nr. unde era student la Brno.C.C. 1951). cu dosar la secţia Economică a C.. fond 495 (“România”). cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. ROBINSON. (fişă de cadre întocmită în 1955). 737). Iţcu . partea I-a.C. Dezsö GRÜN.I. ROMAN. apoi controlor la Comitetul Controlului de Stat (1954 – anii ’60). 302). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.1912 – 28.C.E.evreu maghiarofon. după 1944 activistă a partidului. membru P. p. Maier LEIBOVICI) – în anii ’50 consilier superior în cadrul Direcţiei Asigurărilor Sociale de Stat. dosar nr. 1127. 1948.G. în perioada ilegalistă ţesătoare la fabrica Minerva din Bucureşti şi conducătoarea Frontului Feminin (v.Of. HD) – în anii ’50-‘60 funcţionar al Comisiei. 40. 1267). nr. Paula . nr. 2066 din 20 oct. ROBAN.M.Of. (1950. 4085).XI.B. devenind lt. M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. I. 225.I.

Henry . Moise . al C. 4534).E. 1949. implicat în alegerea lui Moses Rosen ca rabin-şef după refugierea lui Alexandru Şafran. iar în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. p. 1137. 1142. Martin .C.C. 1136. 171.P. când este destituit. ROSEN.Of. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.E. nr. ROSENBERG.D. chiar şef de catedră între 1953 şi 1955. p.E.G. 1949.C.D. ministrul Poştelor şi Telecomunicaţiilor (1951-1953. al P. p. 1947 (M. 1143. cadru didactic la Universitatea P. 276 din 28 nov. directorul Editurii Politice (1964-1967.) (1945-1948).E. 1947. partea I-a. în anii ’50 funcţionar la Consiliul Central al Sindicatelor. Gheorghe . partea I-a. 1189). până în iunie 1948. p.Of.. (1953-1955. p. partea I-a.S.T.Of. respectiv în 1967-1968 cu grad de conferenţiar la catedra de socialism ştiinţific). 34 din 10 febr. 222 din 29 sept. 1132. David (zis “Dadu”. 126 din 6 iunie 1947. 1140. Silistra – după război şefă de birou în cadrul Direcţiei Speciale O. partea I-a. II-a. ROSENBERG. Iuliu . nr. 295 din 20 dec. ROSENFELD.deputat supleant de Botoşani. partea I-a. 16 din 20 ian. p. în anii ’70 preşedintele secţiei de Ştiinţe Politice a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice “Ştefan Gheorghiu”. 645). p.E. facilitând formarea C. partea I-a. (1945-1949). 1968-1983). Samuel . 1947. perioadă în care a îndeplinit funcţia de locţiitor politic al Marelui Stat Major).P.I. 5386). 26 din 1 febr.B.R. p.Of.Of.N. la sfârşitul anilor ’40. coordonatorul reorganizării Siguranţei ca D. Bela – fost sionist. 1141. 662). primul premier al României după decembrie 1989. partea I-a. 1963). 126 .Of. p. 15 din 19 ian. 190 din 19 august 1947. RORLICH. 145 din 26 iunie 1948. fostul activist al secţiei Cadre a C.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. nr. nr.G. 1138. nr. a M.E. (M. ROSENBLAU.Of. fiind reabilitat în 1964). (1965-1983). 8461). 115). din partea Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 1135. apoi membru al C. partea I-a. (M.C. ROSENBERG. partea I-a. (1945-1948. 11282).R. nr.Of.Of. Samoil .E. Rozentzweig” în calitate de “responsabil al secţiei culturale a PCR”. membru în colegiul de redacţie de la Scânteia (1946). partea Ia. 1139. nr. p. I-a.C. fiul lui Leopold Armin şi Reghina (Riva)) (1907-1966) – avocat.G. Rosen 1990: passim). 1134.din 1947 inspector economic în cadrul D. nr.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor (M.I.S. 5142). a M. în cadrul Ministerului de Interne în 1948. Kuller 2008a: 322-3. ROSENFELD. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. 136 din 15 iunie 1948.P. nr.după război. ROSENBERG.C. 2001II: 104 şi 2003: 138-9.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. 1947. 1949. membru al C.. Cultură şi Propagandă (E. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M.Of.D. în timpul războiului activ în Centrala Evreilor. p.din 1947 controlor economic în cadrul D. partea I-a. nr.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. Bernard . 7491).C.şeful Direcţiei Propagandă din Inspectoratul General al Armatei pentru Educaţie. profesor de economie politică la I.R.din februarie 1949 tehnician la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului.R. după război membru în facţiunea separatistă din U. 1946. ROSENKRANTZ. verificat în 1958 (Solomovici 2004: 108. transformată ulterior în Direcţia Superioară Politică a Armatei (1948-1950. ROSENBERG.Of. 1133. emigrat în Israel în 1961 (Solomovici 2001I: 385. membru al Prezidiului U. tatăl lui Petre Roman. 748). Lupu . 145.C. demisionează în dec. ROSENBAUM. 10534). apoi cu aceeaşi funcţie la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. 614 din 9 oct. nr. a Ministerului Propagandei/Informaţiilor. cu ordinul Muncii clasa I la împlinirea a 50 de ani în 1963 (Decretul nr. Sandu Tiller menţionează într-o evocare un avocat “D. 111. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.

partea I-a. responsabil cu cenzura publicaţiilor centrale (Corobca 2008c. 1949. nr. partea I-a.E. A.C. p. 264 din 14 nov. 107 din 15 mai 1945. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. ROSENTZVEIG.I.G. 1155. Iulius . respectiv translatoare interpretă- şefă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. 1947. ROŞCA. partea I-a. p. p. partea I-a.Of. partea I-a. nr. Nastasă. până în iunie 1947.R. partea I-a. Nona . consilier la Curtea de Apel Bucureşti (1947-1948). p. 24 din 30 ian. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Kuller 2008a: 453. 1152. ulterior la Curtea Supremă de Justiţie a R. M.Of. 1150.Of. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. M. 1145. nr. 15 din 19 ian. ROSENTHAL. (15/1962) (v. p. etc. Debora . Ioniţoiu 2000:IX).C.Of. Sofia . 127 . nr. a M. 1149. 4968). 10290. nr. 200 din 1 sept. Lupu Mindirigiu 1999 apud Solomovici 2003: 379). 1147. apoi judecător la Tribunalul Suprem. 803 din 21 dec. M. p.C. nr. p. 1949. ROSMAN. 199 din 23 august 1941. ROSENZWEIG.A. Jacob – consilier financiar la Legaţia României de la Washington după război. în 1948 îndeplinind şi funcţia de preşdinte al comisiei de examinare a asesorilor populari). nr. ulterior în centrala aceluiaşi minister. Amalia .R. nr.Of. 1963. partea I-a. 269 din 20 nov. nr. condamnat în 1961. Iacob .B. eliberat în 1968 din penitenciarul de la Aiud (Solomovici 2004: 281-2. ROSNER.Of. 10092). în mandatul lui Mihail Ralea.I. 1948.menţionată la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 1148. al P.). 1964 cu Medalia Muncii.Of. partea I-a. 1154. p.Of. ROSENZWEIG.. Ignatz . 1156. p.R. (M.P. Z. p. după război director al firmei de stat “Româno-Export” din subordinea Ministerului Comerţului Exterior în anii ‘50. 645). partea I-a. 190 din 19 august 1947. 7491). din 1948 promovat inspector şi detaşat în teritoriu în judeţul Tulcea (M. Adalbert (Alfred) – ilegalist. procuror militar (unul din acuzatorii “lotului Pătrăşcanu”) (19481954.C. partea I-a.C. ROSINGER. ROSENTHAL. 1146.Of. nr. la Direcţia Presă. Flondoreni) – director şi membru al Colegiului Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (de pe lângă Consiliul de Miniştri) începând cu 1956 . ROSENTHAL. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul nr. (M. Rudolf (uneori ortografiat eronat Rossman) – colonel jurist. 5687). 7950). 1907. 154 din 7 iulie 1948.după război secretară de presă grad I. şi Deletant 1999: 248.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. M. 4946).S. Iacob . 131 din 8 iunie 1948. 130 din 11 iunie 1947. a M.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.din 1947 controlor economic în cadrul D. Varga 2003a: 664-5. Aurel .funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. nr. nr. inculpat pentru sabotaj în dosarul Prodexport-Italia. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. 1947. p.1144.până la 15 iulie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. 1947. ROZENBERG.Of.C. ROSENTHAL. Andreescu. 423 din 15 iul. p.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. 738. 644). 256 din 5 nov. nr. Moise (n.Of. nr. partea I-a. p. 1153.Of. ROSMAN.E. Solomovici 2004: 217. 1151.I.P. timp de peste două decenii (cu un intermezzo ca ministru adjunct al Justiţiei în anii ’60). 15 din 19 ian. 1947.Of.după război referent în administraţia centrală a C. 4707. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. partea I-a.G. 3904). în 1942 internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka. 9858.

725 din 6 oct. 2971). nr. 8816. partea I-a.Of. 1160. Marcel – în 1945 inspector general în centrala Ministerului Muncii (M. 1948.php. partea I-a. 8971. Aurel (n. partea I-a. Matilda . 236 din 16 oct. membră a delegaţiei României la Conferinţa internaţionala privind problemele navigaţiei pe Dunăre de la Belgrad. partea I-a. p.I.C. p. 180 180 181 V.076 din 10 august 1946 în M. ROTTER. decorat în 1964 cu Medalia Muncii.Of.Of. 1162.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/R/R%2003.Of. nr. ROZENSCI.Of. . 2.X. 187 din 14 august 1946. nr. 7339). nr. condamnat la moarte şi executat în 1952 pentru sabotaj şi diversionism182. 956).Of. ROTMAN. ROTMAN. botezat “Aureliu”181) (26. partea I-a.. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 751). ROTH. 1169. Marcel (n. 175 din 31 iulie 1948.. Aurel ROSENBERG. nr. Solomovici 2004: 594).1910 Iaşi) – încadrat ca secretar cultural principal în centrala Ministerului Informaţiilor în august 1946 (M. p. 1945. 1163. ROZEN ) (n. (M. inginer geolog. 1165.din 1947 controlor în cadrul D. ROŞCA.17. 4365). 299 din 29 dec. 182 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86.Of. 26 din 1 febr.E. M. 1949. partea I-a. În M.125. 33 din 10 febr. p. căs. nr.Of. decizia ministrului Justiţiei nr.G. 1014). 15 din 19 ian.1952 Jilava) – ing. partea I-a.1907 Galaţi – 14. 11362). când va fi demis şi exclus din partid.deputat de Neamţ. 1167. 1170. ROZEI. Marcu (1905-1984) – după război inginer-şef la construirea Casei Scânteii. partea I-a. p. nr. apoi director în cadrul Ministerului Construcţiilor. 102.C. p. ROZMAN. 35 din 13 febr. nr. 8856).Of. 188 din 15 august 1946. 128 . ROZENTHAL. p. ulterior şeful sectorului Planificare şi respectiv director general adjunct la Canalul Dunăre – Marea Neagră.numit în mai 1948 de către Ministerul Sănătăţii membru al comisiei centrale interimare a Colegiului Medicilor (prin ordin al ministrului Sănătăţii. ROTHENBERG. nr.Of.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.Of. a M. iunie-august 1948. 6292.%20Rosa%20-%20Rytir/Rozei%20Aurel/index. (partea I B) nr. 1948. p. nr. . consacrându-se ulterior profesiei sale (v. Românizarea numelui în baza deciziei nr. tatăl istoricului Liviu Rotman (Kuller 2008a: 325).Of.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. Lulu . p. 1947. nr. 1947. partea I-a.Of. partea I-a. nr.A. M. 209. 1159. 5785). David (n. Löwinger. fiul lui Isidor şi Henrieta. 1945 a ministrului Justiţiei (publ. 1910. 1945. M. v. emigrată în Israel în anii ’50. p. M. nr. Rita – din ianuarie 1948 şefă de secţie în centrala M. 1166. nr. 158 din 12 iulie 1948. ROTTMAN. 234 din 8 oct. Beatris – din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului (M. p.1157.E. S. p. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M.X. Pantilimon . 1164. 229 din 4 oct. ROTTMAN. Lucia – până în septembrie 1948 şefă de birou la D. p. V. 1963. Viorica – din 1947 funcţionar în Ministerul Afacerilor Străine (apoi Externe). 1948. ROTH. în acelaşi an numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili (M. în 1948 reîncadrată ca dactilografă-şefă (M. 1947. 79 din 3 apr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. partea I-a. 1945. partea I-a. partea I-a. p. după război şef de sector în Comisia Controlului de Stat între 1945 şi 1953. 205 din 4 sept. p. ROTMAN. 9040. Putna) (fiul lui Lazăr) – fost ilegalist (aflat în 1941 pe lista Siguranţei a “comuniştilor de categoria A”). după război şef de direcţie în cadrul Administraţiei Livrărilor din Ministerul Finanţelor (M. apoi al Direcţiei Planificare (din 1960). 1158.C. 8069). partea I-a. mai întâi al direcţiei Materiale de Construcţii (19551960). 111 din 15 mai 1948. 644). 79.I.XI. 1168. 1161. 423 din 15 iul.Of.OF. şi Levy 2002: 181-2.

A. SAIAH.Of.1884 . Bucureşti). Steluţa .” cls. partea I-a. nr.P. partea I-a. apoi. SAFER. M. partea I-a. 1174.S. “Romeo” Eugen (v. 751). RUDICH. nr. ministru al Transporturilor [Rutiere. al P. inv.Of. Cecilia Elsa (probabil sora ministrului. 1964 cu Medalia Muncii. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. “Julieta” Runcan) (1915-2005. nr.2009. 34 din 10 febr. secretar şi gardă de corp a lui Ştefan Foriş.din 1947 inspector în cadrul D.C. nr. după război în conducerea Oficiului Industrial al Bumbacului (M. 3293. dosar nr.din ianuarie 1945 funcţionar comercial în centrala Ministerului Afacerilor Străine. http://curentul. fond 495 (“România”). p. 264 din 14 nov. nr. Cimitirul evreiesc Giurgiului ) . 70 din 23 martie 1946. 1947. 107 din 15 mai 1945.Of. 4946). PŞAIT) – în mai 1945 încadrată ca şefă de secţie în centrala Ministerului Propagandei. 71 din 183 Menţionat şi în memoriile lui Aurel Sergiu Marinescu. nr. 3903. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 199 din 23 august 1941.R. decorată prin Decretul nr. Victor (n. D. nr. nr. 4968).R. responsabil în cadrul Economatului ministerului (M. partea I-a. 282 din 5 dec. în 1946 numită translator-şef şi transferată la Legaţia României din Londra (M. 14 din 18 ian. M.S.după război referentă în administraţia centrală a C.1171.05.B.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. partea I-a. RUSSU. 1587. secţia Cancelarie – dosare anexe. în dec. la Washington (M. a reobţinut cetăţenia română în 2009 (ordinul MJ nr. la Direcţia Culturală. 1408/12.1973) – soţia lui Ştefan Gheorghiu. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. D.A. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. p.Of. 353). 1180. nr. nr. al P. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. RUBINSTEIN. partea I-a.Of. p.I. nr.. a M. partea a 2-a.C. 1946. p. 22/1956. partea I-a. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. 2666).Of. SCHÄFER) – originar din Moldova. 1946. timp de două decenii. Bucureşti. 102 din 4 mai 1945. p.Of. 1945. p.Of. Amalia . RUFFEL. Gheorghe (n. p. nr. SABANOF. C. 1176. în 1948 numită secretar al Legaţiei R.C.Of. considerat “necorespunzător postului” şi demis la 25 martie 1959183. partea I-a. 1181. fiul său şi al Agnetei/Julietei.. nr. decorat prin Decretul nr. 1914 Bihor) – ilegalist.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1179. RUKENSTEIN. cu domiciliu obligatoriu în 1941 (v.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. 803 din 21 dec. partea I-a. apoi a lui Panait Istrati (1916-1921). SAFIR-MALTUS.Of. apoi ministrul adjunct al noului Minister al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1957-1959). 26 din 1 febr. 19). cu referat de cercetare la Fd. M. S. (M. supra) . partea Ia.P. după august 1944 activist al secţiei Economice a C. 803 din 21 dec. 1173.Of. p. 129 . ca translator la Direcţia radio (M.C. Lucia (n. 1946 detaşată intern ca şefă de cabinet ministerial (M. director adjunct în cadrul Ministerului Turismului. după război deputată de Ialomiţa. 1175.C. 12877). şi soţia.Of. partea Ia. 1949.. 131 din 8 iunie 1948.E. M.în perioada interbelică şofer. 1189). inv. 4198. Acaţiu (n. 10092). v. 12913).Of.] Navale şi Aeriene (1953-1955.C. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. p. partea I-a. 1178.2009). 1941. p. din februarie 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. SAFER. a III-a. 1964 cu Medalia Muncii. 112 din 21 mai 1945. 3709 şi nr.Of. RUNCAN. aflat în 1941 pe lista de comunişti categoria A a Siguranţei. p. 225. 1172. 83 din 7 apr. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. p.R. 7817). Elisabeta – ilegalistă.I. Janeta Enta (15. v. nr. partea I-a. 289 din 13 dec. 336 din 20. 1182.R. 1955-1957).R. Margit . Reimond . 1947. Idel .V. ilegalistă din Brăila. SADOVEANU. 1177. p.P.G.R.Of. doc.05. 1947. 290 din 14 dec.net/2010/01/18/prizonier-in-propria-tara-54/. anexa la dosarul nr. 1862). nr. nr. p. nr. emigrat în Israel. 24 august 1945. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.

108 din 26 febr.E. 1949. nr. (dosare anexe 63/1955). 536). B. 1188. Sami . partea I-a.P. nr.P.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.R. a M. 216 din 17 sept. Solomovici 2003: 55).E. 1948. nr. 15 din 19 ian. partea I-a. 275 din 27 nov. 130 . al P. partea I-a. după război membru de partid. 1195. partea I-a. 15 din 19 ian.S.Of. absolvită.C. p.C. D. 1192.. partea I-a.” clasa a V-a. membru de partid. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a. 7661). 429-30. 1949. în 1948 numit de ministrul Industriei director al Întreprinderii locale Comăneşti de exploatare şi industrializare a lemnului. Osias HERŞCOVICI184) (n.din 1947 controlor în cadrul D.G.P.G. Nicu – în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Conservelor Alimentare (M. Rit(t)a – membru fondator şi apoi membru al Comitetului de Conducere al U.C. Bucureşti) (n. p.I. 1947.Of. 10 (12 apr. p. Leontin (19. 1948): 2). 179 din 5 aug. 264 din 14 nov. 264 din 14 nov.C. partea I-a. 10092). în M. 803 din 21 dec. jud. Alexandru . nr.G.A. (M. 2 din 2 ian. p.1966. Satu Mare – 28. ff.25 martie 1948. 803 din 21 dec. 1191.1913 Santău.C.E. p. M.R.E. SALAMON.R. Andrei . (M. 146). Alexandrina – din octombrie 1948 şefă de serviciu în centrala Ministerului Învăţământului Public (.C.A.Of.I. 1947. 662). p. Berthold . SALPETER.Of. după 184 185 V. partea I-a. 1183. nr. p.R.C.E. nr. 5. 1948 .362 din 17 apr.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. nr./U.C. nr. partea I-a.F.Of.Of. 3). 1190. iar apoi promovat inspector în cadrul D. SANDU.IX. 37. (1945-1948-?) (Şt. 10092). (M. F. 16 din 20 ian. p. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. V. pentru Literatură Universală (M. 1949.C. nr. SAIOVICI. nr. 1948. funcţionară de partid într-un laborator de cercetare. 2606. Ignat . decorată prin Decretul nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1964 cu ordinul”Steaua R. în anii ’60 traducătoare la Ed. 1924 Gloduri.C.M. p.G.R. 250 din 27 oct. partea I-a. nr. 1947. p.Of.D.R. nr. SASSU. 1197. 5-6). Mihăilescu 2006: 380. p.E. decizia nr. în Kuller 2008a: 454). 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a (inventariat şi de C. al P. cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR (nr. (??) SĂLĂJAN. 22 sept. 62/1955). SAVU. SALAMON. SAPHIER.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 45 din 24 febr.E.I.VIII. 1187. Constantiniu 2003: 108.1923 Bucureşti) – din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. Max . SCHAPIRA185) (n. 640). p. 1948. nr. din 1947 controlor în cadrul D.R. decizia nr.Of. 1949.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.F. nr.Of.I. 16 din 20 ian.VI. partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. cu fişă la secţia Economică a C. Sanda – fostă infirmieră în războiul civil din Spania. Alfred (n. a M. Bacău) – după război controlor în cadrul D. a M. 1626. membru al organizaţiei de partid din minister (Fl. 8551). apoi cercetător la Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice din Bucureşti. 1948). 1194. în iunie 1952 prezentă în centrala M.. transferată ca activist al secţiei Gospodărie de Partid a C. 1193. partea I-a. SANIELEVICI. 1189. 1948. (dosar 3/1958.din noiembrie 1947 inspector în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. după unele surse Ignác (Andreescu. anchetată în 1952 alături de alţi “spanioli” şi “francezi”. similar în Watts 2011: 177 n. partea I-a. 1948 a ministrului Justiţiei. 1948.Of. SANIELEVICI. 662). 1185. 10496). SAPŞE. 642). SAUVARD. p. SATINOVER.R.I. Nastasă şi Varga 2003a: 20. 6474. 1196.controlor (până în febr. 19 din 23 ian. 1947 a ministrului Justiţiei.Of. 1186.Of.R. coautoare a mai multor publicaţii în domeniul cercetării farmacologice. SAND. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. 1184. Ştefan (n. a M.C. Sali .I. p. nr. partea I-a. 17. Tudor . 36.

I. Sărăţeanu acuză refugierea „elementelor fasciste şi antisemite” după război în PNŢ şi PNL. a M. SĂVEANU.C. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. ulterior emigrat în Israel (Trebici 2011). Truman şi catalogată de Solomovici ca un “oribil denunţ” (Rosen 1990: 87.H. considerat de regulă maghiar.1918 Bucureşti) . Gaston Marin într-un interviu acordat Laviniei Betea). 127 din 3 iunie 1948.N. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.” clasa II-a. Marcel . 8072. p.Of. 280 din 3 dec..Of. nr. înrolat în Armata Roşie în timpul războiului.Of. Paul Iscovici.1908 – 12. SCHAIMAN.C.din 1947 controlor în cadrul D.D. deputat de Sălaj. identificată fără excepţie ca evreică în literatura de specialitate. Stefan . B.E. Norbert Goldhammer. 1177).I. al P.după război membru al Contenciosului Ministerului Industriei şi Comerţului.I. Lascăr Şaraga. 139. în 1948 numit profesor de Organizarea Statului şi Organizare Judecătoreasca la Şcoala Juridică Populară de pe lângă Tribunalul Covurlui. nr. 1199. fond 103. 10664). p. SĂVULESCU.C. dosar 997. dosar nr. nr. C.Of. partea I-a. 126 din 6 iunie 1947. al P. imediat după război preşedinte al U. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului.C. nr. 6292) 1203.R.M.C. Simion (n. partea I-a.1983) – membru de partid din 1944. respectiv “Şehter”) (14. nr. partide care „au pornit recent campania electorală în alegerile din 19 noiembrie 1946 tot sub semnul antisemitismului” (A. 1947. uneori chiar român (Gh. fond 495 (“România”). al C. SCHÄCHTER.G. 1205.Of.C. M.H de către U. SCHAPIRA.C. căsătorit cu Ani. Felix (ortografiat şi “Schehter”. Otto – după război secretar de presă II în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. 1202.E. Ellenbogen. ulterior la Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie (Cajal şi Kuller 2004: 333) (dosar S/54 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).S. 240 din 17 oct. 1-3.html. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (19461948) (M. I. 131 . 1206. Maxy. instrument major al P. p. 204 din 5 sept. SCHÄCHTER. fondator şi membru al C.Z. partea I-a. ministru al Construcţiilor (1949-1950). partea I-a. Dobrincu şi Goşu 2009: 372. 4848). 26 din 1 febr. SCHNURER) – director general în cadrul Consiliului de Stat al Planificării în anii ’50 (cu dosar de cadre la secţia Economică a C.din 1948 şef de serviciu în cadrul D.R. Lax. 1200. nr. în tentativa de comunizare a comunităţii evreieşti.R. Kuller 2008a: 425). p. 1947. p. 186 Alături de M. partea I-a. Dubovits. 4534).III. Levant 2007) SZILÁGYI) – membru de partid din 1939. şef al Marelui Stat Major al Armatei (1950-1954) şi apoi ministrul Forţelor Armate (1955-1966).com/2010/10/flexible-ii. 44. Aldea. nr. preşedinte al Comitetului pentru Verificarea Armatei.P. 28/1956187).R. iar iunie 1948 al celui al Ministerului Industriilor (M. 1947.S. Mozesh .altele Leon (C. apud Solomovici 2003: 42-5). Oswald – rămas în 1940 în Cernăuţi după anexarea B.Of.blogspot. p.C.R. (pseudonimul publicistic al celui născut Moise ZELŢER) (1885-1970) – publicist. 9340). Solomovici 2003: 28.VIII. (M. din dec.IV.. în 1952 procuror-şef al Parchetului Tribunalului Galaţi (Berindei. p. revenit în România în 1946. 375). 175 din 31 iulie 1948. – organizaţia democrată. după război g-ral de armată (în 1959). 1204.C. sesizare adresată preşedintelui american Harry S. 1201. SCHÄCHTER. 225. Simon SABETAY) (n. F.B. sau respectiv solicitarea fiicei lui Săveanu. la http://varstapatru. nr.C. 753). partea I-a. apoi şef de cadre la Institutul Central de Statistică. 3). până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.. ministru adjunct al Sănătăţii şi Prevederilor Sociale (1948). inclus într-o listă de agenţi sovietici de istoricul Larry Watts (2011: 177 n. 1947 transferat în cadrul serviciului ministerial de la Iaşi (M.R. Em. Schnapp şi S. SCHÄCHTER. unul din semnatarii186 în 1946 al unei sesizări de “antisemitism” generalizat în România..N. deşi ambele prenume indicate sunt de rezonanţă mai degrabă iudaică decât maghiară. Raul Rosel (n. 1198. ff. partea I-a. M. inv. SĂRĂŢEANU. 1947.Of. “Sehter”.E. 187 Vezi şi Horasangian 2001. 26.

decorat prin decretul nr. Suzana (n. SCHLESINGER.Of. SCHÄRF AUSLÄNDER. partea I-a. de pe lângă Consiliul de Miniştri (M.Of. p.C. Edelstein la întreprinderea “Agroexport” 132 . 645). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. M. 1222. 1949.E. 1947. 1654-5).Of.în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie în D.C. p.G.din februarie 1945 translator-interpret la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 643). p. p. 143 din 24 iunie 1948. p.C. partea I-a. 1219. Betti . 126 din 6 iunie 1947. Abraham (în alte surse SCHÄCHTER) (1923 . infra) – în menţionat ca director general al Direcţiei Poştelor. 158 din 12 iulie 1948. 1210. Eduard – activist al partidului.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 658). Iosif .C. nr. 1948.G. Iosif . la Direcţia I. partea I-a.Of. nr. conform altor surse.R. nr.R. 112 din 17 mai 1948.C. Edmond – din 1947 inspector în cadrul D. p. 1223. 4534). 52 din 4 martie 1945. 8598). SCHÄFFER.G.Of. Amalia . M. nr. Stefan .în 1949 era referentă în Ministerul Învăţământului Public. p. 125 din 1 iunie 1948.Of. pp. a M. a M.E.G. SCHLESINGHER. SCHILD. 33 din 10 febr. partea I-a. Ion (probabil fratele lui Eugen Schileru.C. 1211.Of.. nr. p. SCHÄRF HITZIG. SCHELSINGER. 1212. SCHECHTER. C. 641). nr. nr.E. partea I-a.Of. 1949. partea I-a. 95 din 22 aprilie 1948. Nastasă şi Varga 2003b: 213-5). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a III-a.Of. 1949. 1216. SCHÄFER.1973 Bucureşti) – medicul personal al familiei Drăghici (anii ’50) şi apoi. partea I-a.Of. SCHLEIEN. 1218. 4384. 1945. 1947. Clara . p. p. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. 5785). SCHÄFER.Of. nr. nr.I. 1220. SCHEWACH. nr.I.Of. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. nr. cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a C. partea I-a.I. iar din iunie 1948 al celui al Ministerului Industriilor (M.Of.G. al P. 4497). nr.XI. p.C. 1208. urma să se (re)căsătorească peste 2 săptămâni). p. 738. al P.F. 15 din 19 ian. Baruch – în iunie 1948 era controlor în cadrul D. p. nr. M. Isac .Of. partea I-a.C.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie a Ministerului Industriei (M. Otto – din iunie 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.R. a M. 1224. partea I-a. 219 din 23 sept.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. A. 1217. Iutta – după război membru al Contenciosului Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. 15 din 19 ian.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. partea I-a. nr. (52/1954).E. 3708). 4798). decedat în 1973 în condiţii neelucidate (oficial sinucis. SCHEIMAN. SCHECHTER. 4848. 8598).E. 1213. 127 din 3 iunie 1948. 945). p.Of. SCHILERU. (8/1954) (v. . p. nr.Of.C. M. 16 din 20 ian. 219 din 23 sept. 15 din 19 ian.C. partea I-a. 116 din 21 mai 1948. partea I-a. Heinrich . 5332). SCHLESINGER. 1214. nr. Ernest Carol – din 1947 inspector în cadrul D.Of. deşi. SCHILLER. SCHECHTER. şi opinia lui Pacepa în Solomovici 2003: 278 ş..după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lânii.u. apoi secretara directorului Samy H.C.1908 Buhuşi) (fiica lui Moise şi Charlota) – şefă de serviciu în M. al cuplului Ceauşescu.). partea I-a. 24 din 30 ian. p. (M. începând cu 1956. 1949.C.1207. Telegrafelor şi Telefoanelor din cadrul Ministerului Comunicaţiilor (Andreescu.după război controlor în cadrul D. v. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi detaşat în teritoriu în judeţul Vaslui (M.C. partea I-a.D. nr. 1215. partea I-a. partea I-a. 1221. 1209. 26. (M..

p. 225. (M. 1232. Jdanov”. Anghel (n. 5785).în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr.C. SCHMUTZER. nr.Of. 1945. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 4707). 53-55.Of.G. Conrad . 38). (Berindei. Politică până la pensionare. eliberată în 1963188. 6658). 4611. 5955). partea I-a. p. 127 din 3 iunie 1948. Studii şi Documente a Ministerului Finanţelor. Iosif – după război iniţial angajat la I. partea I-a. SCHÖNBERGER. partea I-a. după război activist de partid. nr.125. partea I-a. iar din septembrie 1948 adjunct cu drept de semnătură al ministrului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 37-42. 1234. p. 1225. 1236. nr.G. SCHOR. ulterior consilier juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. cu referat de cercetare la fd. partea I-a. 66 din 21 martie 1945.17. SCHNABEL.B. al P.Of.Of.Of.I. 1231. Gheorghe – din 1946 inspector tehnic. SCHOR. anexa la dosarul nr.Of. 1451). 1227. 3293. Dobrincu şi Goşu 2009: 425. inculpată alături de director şi alţi evrei din comerţul exterior.Of.C.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/S/S%2004.Of. Herman . 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 2111). 5687). p. 1947. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M.C. nr.Of. partea I-a. 200 din 1 sept. partea I-a. nr. din 1947 controlor în cadrul D. 173 din 31 iulie 1947. 15 din 19 ian.I. p. nr.Of. nr. nr. n. 76 din 30 martie 1946. 10092. partea I-a.A. la Direcţia Regionalelor. Ignaţie (n. inv. a M. partea I-a. 302). p. 1229.C. exclus din partid în 1958. partea I-a. nr. 641). până în iunie 1947.C (M. nr. partea I-a. 257 din 9 nov.după război inspector în administraţia centrală a C.C. nr. Adolf – în 1948 numit consilier de presă în administraţia centrală a Ministerului Minelor şi petrolului (M. p. p. Paul . 1949. 185 din 12 august 1948. p. în 1961. Mendel . inv. p. apoi prim consilier juridic la Direcţia de Coordonare Legislativă. C. fond 495 (“România”). iar din 1948 membru al contenciosului Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (M. 1949.Of. partea I-a.).C. 9868. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer (M. 1914. 1617). 4 din 5 ian. 7950).E. fişa matricolă penală la http://86. 264 din 14 nov. p. 163 din 17 iulie 1948. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al S. partea I-a. din 1947 inspector în cadrul D. a III-a.C. nr. 3000 şi nr. partea I-a.I.A. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. 1945. 225. reprimit în 1965 şi angajat ca redactor la Viaţa Economică şi publicând şi la Ed. p. dosar nr. 1226. 4849). etc.din 1949 funcţionar la Direcţia Control Financiar a Ministerului Finanţelor (M. SCHÖNFELD. nr. M. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului . 131 din 8 iunie 1948. 73. fond 495 (“România”). decorat prin Decretul nr. M. 1235. dosar nr. a M. nr. 2944.Of. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. partea I-a. partea I-a.E.Of.după război secretar de presă II în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor.. 45 din 24 febr.C. respectiv controlor în cadrul D. 4968. 77. “Buşteni” (în locul lui Sandu Lieblich) (M.E.A.I. SCHNIERER. în 1953 cadru didactic la Şcoala de partid “Ştefan Gheorghiu”. 1948.%20Scadera%20-%20Schypala/Schlesinger%20Suzana/index.php. Adolf . 1947.. 154 din 7 iulie 1948. partea I-a. SCHNAPP. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. SCHÖNBERGER. 130 din 11 iunie 1947. 188 V. 84 din 11 apr. 6781). 54/1979. 600). SCHLOMIUK.G. nr. M. SCHMITZER.Of. M. 133 . p. partea I-a. sub acuzaţia de subminare a economeii naţionale. nr. fratele lui Nicolae Bellu – ilegalist. SCHÖNFELD. la începutul anilor ’50 profesor de economie politică la academia “A. Brăila). secţia Cancelarie – dosare anexe.R. 158 din 12 iulie 1948. 1233. inv. p.Of.Of..S. Adolf – în martie 1945 numit avocat în Conteciosul Ministerului Asigurărilor Sociale (M. p. 1230. Malca – după război dactilografă-şefă.din cadrul ministerului. 1228. 120 din 26 mai 1948. p.membru de partid. (M. 12 martie 1891) – membru de partid din 1940 (dosar S/67 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Of. M. p.S.

I. SCHUSTER. 15 din 19 ian. SCHWARTZ. 4461. H. SCHREIBMAN. nr. 10757).1929.. 640). 4257).Of.C. 112 din 17 mai 1948.Of. SCHWARTZ. p. partea I-a. 10092). nr. partea I-a. SCHREIBER. 63 din 16 martie 1948. partea I-a. nr.V. fiica lui Herman şi Rebeca “Riva” (n. In şi Cânepă (M. nr. Ida (n. 1242. 3504).C. nr.of. Kurt – după război contabil-şef al Subsecretariatului de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 6751).E. Daniel . 107 din 15 mai 1945. SCHREIBER. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. Aristide . 1945.Of. SCHWARTZ.I. Itta GOLDENBERG. SCHULLER. SCHULMAN. nr. “Dezvoltarea fundaţiei socialculturale şi educaţionale a statului nostru în etapa actuală” (nr. Rone . nr. (M. nr. Anuţa – din 1947 controlor la D. 3907). Zozo .C. 245 din 26 oct. partea I-a. nr. 9479). nr. pp. a M. Arcadie . 7151. 1251. nr. Bucureşti) (fiul lui Isidor şi Biţa) – după război membru de partid. – în 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri membru al noului Consiliu de Administraţie al Oficiului de Bumbac. 1947. Ploieşti) – la sfârşitul anilor ’50 încadrată la Direcţia Studii a Ministerului Justiţiei.Of. p. p. partea I-a. 1252.C. nr. partea I-a. 1948.. 1244. nr.Of. Arbitrajul Primăriei Bucureşti.E. partea I-a.G. 1945. 120 din 30 mai 1945.G. partea I-a. 190 din 18 aug. Francisc – din mai 1945 directorul direcţiei speciale a Oficiului Naţional de Turism (de pe lângă Ministerul Informaţiilor) (M. 1246.C.Of. SCHÖTTEK. 9/1967. 15 din 19 ian. p. nr. p. Maximilian – de formaţie sculptor. 186 din 13 aug. 644). 78 -80)).în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 100 din 3 mai 1947. 1948. 1945. SCHWAGER. partea I-a. a M. patea I-a.în 1949 era medic în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. după război angajat în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p. p. 7709).VII. etc. 1247. 287 din 14 dec.în 1947 era şef de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 10909). 1946. partea I-a. 2317 şi nr.1909. probabilă identitate cu “Suter Alice”. SCHUSTER.din 1947 controlor în cadrul D. nr.din 1947 controlor economic în cadrul D. p. 1245. partea I-a. Ella . 1250.Of. nr.E.din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. 198 din 1 sept. pensionată din postura de judecătoare la Tribunalul Bucureşti în 1998. 1240..C.C. iar din 1948 al Artelor şi Informaţiilor (M. membră marcantă a comunităţii evreilor din Bucureşti. FELDMAN)) (n. partea I-a.I. 29. 190 din 19 august 1947. care în mai 1945 era încdrată ca dactilografă principală în Direcţia Cinematografie a Ministerului Propagandei (v. partea I-a.Of. SCHULTZ. M. Beniamin (n. 1241.E. 6683). 264 din 14 nov. 1949. (M. SCHVARTZ. p. partea I-a. după război subinspector general în Direcţia Arte Plastice a Ministerului Artelor. cadru didactic (catedra de Drept Privat) la Universitatea Bucureşti.Of. 24.Of. SCHULMAN. M. M.I. p. Corpul Experţilor în Evaluarea Obiectelor de Preţ.Of. p. Alice – după război dactilografă principală la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 1239. 119 din 28 mai 1947. partea I-a. Sergiu – inginer.Of. 1249. p. autoare ocazională în Revista română de drept (v.Of. partea I-a.Of. 7491). 183 din 14 aug. 1248. p. 1949. – şeful Economatului Ministerului Propagandei (1945) (M. de-a lungul timpului ocupantă a multiple funcţii la Arbitrajul Central de pe lângă Consiliul de Miniştri. nr. p. p. 230 din 4 oct. p. SCHULDER. art. 1947. partea I-a. soţia procurorului Martin Schöttek şi sora scriitoarei Taniei Lovinescu. a M. nr. în anii ’50 funcţionar al M. 1238. p. 264 din 14 nov. 10092). 180 din 6 august 1948.1237.Of. 1945. 1243. p. 4384. G.Of. p. partea I-a.G. şef de serviciu la întreprinderea “Româno 134 . 6503).

cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 219 din 23 sept.” cls. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. din 1928. nr.Of. partea I-a. originar din Ardeal. 232 din 8 oct.E. 1261.din 1947 inspector în cadrul D. SEDEI. 14 din 17 ian.R. Nicolae (fiul lui Vilmos) – ilegalist. 1253. p.B.Export” din subordinea ministerului.VII. partea I-a. 1255. fişa matricolă penală la http://86. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.Of. 2283). p. 66/1954 de la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. SCHWARTZ. 92 din 17 aprilie 1946. SCHWARTZ.Of.C. 189 V. Ivel . 1264. nr.din 1947 controlor în cadrul D.d. partea I-a. nr.C.S.1906 – 22. fond 495 (“România”). 219 din 23 sept.R. nr. nr. 1258. Z. partea I-a. 1947. al P. A. 6241957. p. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. partea I-a. în aparatul de partid şi de stat din 1946. p. SCHWARTZKOPF. Natalia (n.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CS%5CS+04. SCHWARTZ. inv. 9-10 în dosarul nr. 645). nr.Of. inculpat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari ai ministerului pentru subminarea economiei naţionale (Solomovici 2004: 283)189. în timpul războiului. 1265. 1259. Moise . 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a.C. 1257. Deziderius – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.R. a M.G. (M. al P. ilegalistă (membră P.) (dosar S/93 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 3293. 135 . 1966).I. SEFLER.C. apoi. III-a (ff. inv. Isidor – în 1948 secretar de presă în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. SCHWARTZ.S.R. 8598). partea I-a. semnatar al mai multor articole în România liberă. Iacob – funcţionar în Ministerul Energiei Electrice în anii ’50-’60. Bruno Vlad . 15 din 19 ian. p. ajunsă în 1940-1941 în Basarabia. 1262.Of. 803 din 21 dec.S. SCHWARTZ. p. SCHWARTZ.C. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. 1947. apoi secretara Anei Pauker la Moscova/Taşkent în timpul războiului. 62 din 15 martie 1948. p.P. 1949. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 3945). 1232). nr.X.C.36/fisapenala. Leon . (M. p.în 1949 era doctor în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. 9058). deţinută între 1934 şi 1939). 1254. . până în 1963 (când se pensionează) vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Probleme de Muncă şi Salarii. iar profesional medic la maternitatea “Polizu” din Bucureşti. ulterior şefa Direcţiei de ocrotire a mamei şi copilului din cadrul Ministerului Sănătăţii.C. SCHWARTZ. 972 din 8 dec.E. nr.I. SCURTU. III-a.Of. 1949.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. p.C. 225. 1260.R. 1947. dosar nr. 15 din 19 ian. Lupu – în 1947 numit de ministrul Industriei membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Geamului (viitoarea Cebntrală Industrială a Sticlei) (M. 1948.P.JPG.Of.C. a M. 8599).125. 1947. anexa la dosarul nr. partea I-a.1981) – originară din Bulgaria. C.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. partea I-a. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. de formaţie medic. partea I-a. IV-a. refugiat în U. 10496).Of.G. Probleme Economice şi alte publicaţii. în a doua jumătate a anilor ’50 ministru adjunct al Industriei Cărbunelui.+Scadera+-+Schypala%5CSchwartz+Beniamin%2FP1200570. nr. SEGAL.. nr. SEGAL. Artur – în ianuarie 1948 era membru în conducerea Confederaţiei Generale a Muncii (M.17. Iosif .Of. 417). 640).R. 275 din 27 nov. cu referat de cercetare la fd. după 1944 directoare – membru în Colegiul Ministerului Sănătăţii la începutul anilor ’50. C.după război inspector clasa I-a în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. 1256. nr. Natalia Isaakovna KOROŢKOVA) (18. 1263.R.

III-a şi în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. Arnold – până în februarie 1948 şef de birou la Direcţia Presă a D. din februarie 1949 şefă de serviciu tehnic la Direcţia Centrală Industrială a Tricotajelor şi Confecţiilor din Ministerul Industriei (M. 1947.M. 15 din 19 ian. în anii ’50-’60 funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.C.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 643). (1945-1948). nr. SERPER. partea I-a. 1331). 1830. din 1925.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.1266.d. partea I-a.D.C.R. SEGALL. împreună cu soţul ei. 1587.R. 1949.Of. 264 din 14 nov.1995 Bucureşti) .XI. ulterior Brucan. ambasador. membru al secţiei române a Komintern (1935).după război controlor în cadrul D..R.M.R. numită în funcţie prin decizia Direcţiei Cadre a Ministerului Industriei (1949-56)191. a M. 1948. SIDOROVICI BRUCAN. partea I-a. deţinută în perioada războiului. 190 191 V.D. nr. 1270. p. 1269.Of. ulterior funcţionar în cadrul ambasadei României la Washington. Studii şi Documentare a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 26 din 1 febr. nr. al P. 10092).C.C. 754). S.R.P.E. fiul său. SZENKOVITS Sándor) (31. şi http://www. p.R. iniţial Sidorovici. 24 din 30 ian.ro/index. R. SENCOVICI. ales pe lista U. secretar al Comitetului Teritorial Ardeal al P.C. p. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1963.Of. Elisabeta (soţia lui Alexandru Sencovici) (zisă “Bozsi”) – ilegalistă. ministru adjunct al Muncii şi Prevederilor Sociale (1948-1949). SELŢMAN.. (1948-1952-?).G. 1947. (1951). – director general la CENTROMETAL Bucureşti la sfârşitul anilor ’40. decorată în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. SEGAL. din 1948 membru în C. ministru al Industriei Uşoare (1949-1957 şi 1961-1969). partea I-a.VII.R.Of.C. p. partea I-a. (1939-1944). 1273. (19601979). 15 din 19 ian. nr. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Alexandra (n./P. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 164-5). a fost soţul solistei Margareta Pâslaru190. a III-a. 1268. 1948. Debora . doc. I. M. în anii ’60-’70 conferenţiar la Academia “Ştefan Gheorghiu”. zisă “Saşa”) (1906 Constanţa – 2000 Bucureşti).eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/ 136 .R.F. după război acuzator public la “Tribunalul poporului” (19451946).europartes. p.1902 Dej – 10. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 737. deputat de Satu-Mare în Marea Adunare Naţională. SEMO. (1955-1960) şi al Comitetului Central al P. nr.php?name=News&file=article&sid=6280&theme=Printer V. membru al Comisiei Centrale de Revizie. SENCOVICI. 1189).C. 645).F.Of. nr. deputată de Bucureşti în Adunarea Deputaţilor / Marea Adunare Naţională (1946-1948-1952). 225. III-a.” clasa II-a. procuror general al regiunii Oltenia (1949-1953).R. MARCOVICI. după război activistă de partid.consumatoronline. dosar nr.D. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.F.C.A. Alexandru (n. (1946-1948) (M.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.I. 1949. doc. Pincu – şeful secţiei cultului mozaic în cadrul Ministerului Cultelor la începutul anilor ’50 (Rosen 1990: 87. 1267. 423 din 15 iul. Tony . nr. căs. Cerbu . fondatoare şi membră în comitetul de conducere al U.” clasa II-a. iar în mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. partea I-a. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. membru în comitetul exeutiv al Federaţiei Internaţionale a Femeilor Democrate (1946-1948-?). conferenţiar şi şef-adjunct al catedrei de marxism-leninism de la Institutul Politehnic din București. 38 din 16 febr. şi http://universulenergiei.. N. al Comitetului Executiv şi secretar general al U.membru P. 34 din 10 febr. membru al C. fond 495 (“România”). inv. soţia lui Silviu Brucan – ilegalistă.R.P. 6). p. 1271.C. după război membru în secretariatul general al Confederaţiei Generale a Muncii (din 1945). 28 şi nr. al U. secretar general al Uniunii Femeilor Democrate Române din 1948.P. secretar general al Ministerului Minelor şi Petrolului (1948-1958). 1274. ministru al Industriei Bunurilor de Consum (1959-1961).Of. partea I-a.G. 1272. p. 1949. SIEGLER. Gyuri.

nr.R. emigrat în 1960 în Israel. partea I-a.Of. 803 din 21 dec. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. Silvius GOLLIGER192.Of. ulterior stabilit în Franţa. până în febr. 1282. partea I-a.P. partea I-a. SIMION. supra. partea I-a.Of. SIMOVICI. nr. secretar general al Ministerului de Interne între 1946 (după “defectarea” predecesorului său.u. (M.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. 1281.S. 1949. 1949. ca translator la Direcţia radio (M. 175 din 31 iulie 1948. partea I-a. partea I-a. 34 din 10 febr. post din care demisionează în ianuarie 1947 (M. SIMON. SIMŞA. partea I-a. SILVAN. nr. partea I-a.. p. 1947.Of. 29 iulie 1920) – membru de partid din 1945. partea I-a.C. Zissu în Solomovici 2001II: 103-5. 1285.Of. Suzana – după război. unde a continuat activitatea jurnalistică. 276 din 28 nov. 501). 10092). partea I-a. 1279. nr. partea I-a. V. SINGER. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 95 din 22 aprilie 1948. 7543).B. 110 din 16 mai 1947. nr.A.Of. SIMIONOVICI. p.V. nr.. Radu . Marec .I. p. nr.I. de formaţie jurist.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Focşani 2007. p. respectiv „Gersch Gollinger” (Niculae 2004). Vasile . SILVIU. a Pielăriei a Ministerului Industriei (1948-1949) (M. 15 din 19 ian.Of. L.C. 10533). Hary . apoi menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. p. şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Artelor / Artelor şi Informaţaiilor (M. 192 Transliterat în mod eronat ca „Golighar” în nota informatică a ambasadei UK la Bucureşti din 1947 (v. 1964 cu Medalia Muncii. 1287.A. partea I-a. 1288.E. p.1971 Paris). 3870) şi cu Ordinul “Meritul “Cultural” în grad de Cavaler (M. 289 din 13 dec. 32 din 8 febr.Of.I. 15 din 19 ian.C. Iulius (n. 175 din 31 iulie 1948. S. 1946. nr.I. 1277. 646). şeful serviciului administrativ al primăriei Bârlad după august 1944 (Zahariuc 2009: 231). 1952 de A. 1949. partea I-a. 1123). 1947. nr.I. Vera – angajată în 1948 în centrala M.Of. 1289.E. Ella .1275. C.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. Teohari Georgescu). partea I-a. 1284. 12877).Of. nr. partea I-a.Of.Of. 1278. SIEGLER. 1947. 4968). nr. 1949. 3706). a M. 1869). Kuller 2008a: 359). ca translator la Direcţia Radio (M. declaraţia dată Securităţii la 24 ian.E. nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1283. partea I-a. Laura . a M. George (n.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. SIMPSON WEITLENER.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale C himice a Ministerului Industriei (M.G. 50 din 1 martie 1948.I. 1190). 1276.Of.E. 423 din 15 iul. 131 din 8 iunie 1948. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. p.C. nr.Of. 1947. 1286. p. 1280. p. 642).C. 6292). Marcela – ataşatul cultural (iniţial referent) al Legaţiei României la Washington (începând cu 1946) şi totodată amanta ambasadorului Mihail Ralea (v. SION. din februarie 1949 contabil la Direcţia Centrală Contabilitate şi Control Financiar a aceluiaşi minister (M. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor (M. SNORPEL. Mauriciu – din 1947 controlor economic în cadrul D. Andrei Lăzăreanu).C.din 1948 şef de serviciu în cadrul D. „Golingher” (în Pinay 1962). Iosif Şraer) şi 1952.crispedia.contabil în cadrul D. 289 din 13 dec. 12877). 17 din 21 ian. 137 . numită şefă de adjunctă de birou şi transferată la Legaţia României de la Londra (M. p. SIMON. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. M. activ ca ziarist. (v. Solomovici 2003: 399 ş. 1963 (dosar S/127 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr. SINGER. SIMIONESCU. SINGHER. p. nr. şi http://www. p.ro/George_Silviu. 192 din 21 aug. fiul lui Iancu şi Hermina) (2. 1290. nr. 6292). p. p.din 1947 controlor în cadrul D. Silviu .Of.. (M.1899 Focşani – 16. nr. p. 1949. p. Edith .Of. Stefi . Claude .G. 264 din 14 nov. 1946.

3678).P.C. 45 din 24 febr. 1919) – ilegalist. 81 din 7 apr. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. anexele la dosarele nr. membru de partid din 1939. p.C. nr.G. partea I-a. cu referat personal la Fd. 225. 1947.Of.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. în perioada interbelică condamnat la 15 ani muncă silnică pentru spionaj în Favoarea U. nr. partea I-a.R. partea I-a.” cls. 1949 prim-secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 539). 148 din 30 iunie 1948. angajat în M. 229 din 4 oct. după război controlor în cadrul D. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 136/1954. SON.din februarie 1949 referent principal în cadrul D. 3293. odată cu preluarea conducerii ministerului de către Ana Pauker.Of. 1949. 37 din 14 febr.Of. respectiv M. 1295. p. SOARE.din 1947 inspector în cadrul D. 240 din 17 oct. 1947. inv.Of. al P. dosar nr. pentru socialism” din Parcul Carol) – ilegalist.Of.” clasa III-a. a M. 641). M. Max . SOLOMON. C. Andrei . unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. 22. 1297.S.1291.G. partea I -a. Mircea (fiul lui Avram) (n. SOREANU. partea I-a. nr. p. 749).R. nr. partea I-a. la Direcţia I.în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu (M. 1298.E. Bernard . 6947. 1302.Of.R. 1300. 1304. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. 8971). partea I-a).S. p. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. SIEGELBAUM ) (n. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. nr.1949). 90/1956.I. al partidului.E.Of. (19561962). SOLOMON.Of. nr.deputat de Covurlui în Marea Adunare Naţională. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. înmormântat în complexul “Monumentului eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. p. p.1965 Bucureşti. SOLOMON. SOLOMON.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. (M. Paul – ilegalist. 1293. partea I-a. 5784). 804 din 21 dec. p.C.E. SOLOMON.II. iar după 1962 vicepreşedinte al instituţiei. 1948 controlor în cadrul D. 9340. 1945. p. 1117). nr. SOLOMON. nr. (M. 138 . p.Of. judecător la Tribunalul Suprem al R. Suceava – 22. partea I-a. 1947. partea I-a. inv.I. în anii ’60 şeful sectorului tehnic al secţiei Gospodărie a C.R. B.Of. 1949.C. 5767).I. 1303. 658). SOLOMON.1904 Burdujeni. SOLOMON. SOMMBRIN. 1123) 193 1305..C. 229 din 4 oct. B.IV.Of. 24 din 30 ian. 1301. 32 din 8 febr.I. Zina – din iunie 1948 translator interpret-şef în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 16 din 20 ian. partea I-a.Of. Isac – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 1948. Francisc . a II-a.VIII.Of. 1299. 1719). 1948. nr.P..C.C. 179 din 9 august 1945. 5464). 1947 în M. M. fond 495 (“România”). p. din 1945 funcţionar în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor (M.Of. 26 din 1 febr. 1267).C. Simon – din febr. decizia ministrului Justiţiei nr.C. SOLOMON.C. 8970. p. dosar nr.G. nr. în ianuarie 1948 promovat ca ministru plenipotenţiar II şi detaşat ca reprezentat diplomatic la Oslo (5 febr. 1964. iar în paralel ziarist la Scânteia (M.E. 1292. 93585 din 11 oct. nr. nr. 1296. nr. a M. p. nr. nr.Of. Paul . 27 dec. 58 din 9 martie 1942. 15 din 19 ian.C. iar în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls..R. a M. IV-a.Of.M. 157 din 10 iulie 1948. 1949. 1947. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr.P.R. nr.G. partea I-a.C. al P. 229 din 193 V. 158 din 12 iulie 1948. p. 1949.Of. Leon – din 1948 director adjunct al Direcţiei Igienă a Ministerului Sănătăţii (M. Osias (n. nr.P.1921 Bucureşti) . 1294. partea I-a. Barbu (n. ulterior promovat inspector general adjunct şi transferat la Ministerul Industriilor (M. partea IB. nr. (M. 1627). inv. 225. 737. până la deces.S. SOLOMON.A.D. Natalia .din 1947 controlor în cadrul D. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. fond 495 (“România”). p. p. partea I-a. SOLOMON.R. 1948 .până în febr.. Bernard Iţic SOLOMON) (11.C. partea I-a.Of. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. partea I-a. 149 din 26 iunie 1941. a M.C. p. membru al C. (1948-1965).I. Aurel .

Ladislau . 5464). II-a (dosar S/166 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a.E. partea I-a. 139 . p. SPIEGLER. 1319. STEIMBERG. a M. (M. 6781). 1315.I.C. (?) SOSTARICH. Ministerul Propagandei Naţionale. p. Eugen (n. 1316. Samoil . Joseta (Josette) . şeful serviciului de control al preţurilor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic de pe lângă Consiliul de Miniştri (M. nr. 1306. 1311. partea I-a. 148 din 30 iunie 1948.C. nr. nr. din noiembrie 1947 controlor economic la D. p. SPIEGLER. după război şef de tură în echipa de cenzori ai presei scrise (Carol Neumann apud Solomovici 2003: 379) ca secretar de presă la Direcţia Presă din centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. în anii ’50-’60 funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.).Of. 119 din 28 mai 1947. 3372). 1963. 4512). Solomon . 1313. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. 1317. nr. nr. partea I-a. a M.. p. nr. nr. 645). Lucian . 1309.Of.E.membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale instituite prin Decretul-Lege nr.până în iulie 1948 controlor în cadrul D.I. p. 641). n. 1314. cu grad de sublocotenent. 173 din 31 iulie 1947. 58 din 10 martie 1948.Of. şi şef al secţiei de istorie şi arheologie a Institutului de Studii Sud-Est Europene în anii ’50-’70. partea I-a. fd. p. 1949. nr. 644).P. 121 din 31 mai 1945. Solomon 2004: 75-77). 1948. SOROKER.1908 – 11. după alte surse Arthur FISCHER) . fond 495 (“România”). nr. partea I-a. 15 din 19 ian.. STEIN PETREANU.Of. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. dosar nr. SPITZ.din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. “Exportlemn” din Bucureşti (M. decorat în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. în Forţele Armate (M. 4255). 1949. 423 din 15 iul. 87 din 13 apr. M. ulterior director adjunct al Editurii Academiei R. Sugarman f. STĂNESCU.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.C. SPINNER. Mor(itz) SPITZ) (28. p. partea I-a. 1971: 210. nr. p.Of. partea I-a.Of.Of. Sorin .G. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. în 1947 încadrat prin decret regal.C. STĂNESCU (căs. partea I-a. partea I-a. partea I-a. 644). Beatrice – din mai 1945 dactilografă-şefă la Secretariatul General al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (M. nr. 1947. Martin – în anii ’50 inspector economic. 2019). Aron FISCHEL.Of. 1948.S. Carol .Of.E. partea I-a. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. (M. Alexandru – în 1948 şeful Serviciului Automobile în centrala Ministerului Finanţelor (M.V.N.1979) – originar din Timişoara. 1949. STARK. 1027.4 oct.R. Iacob .în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.C. Corobca 2008: 15. voluntar în Spania. partea I-a. 1948.C. p. 253 din 1 nov. 1312. 1310. a M. 1307. STEIN. Mauriciu (n. 7461).III. apoi în Rezistenţa Franceză (Zbăganu 2001. pentru merite antifasciste. 152 din 5 iulie 1948.G.C.Of. nr. 5626). inv. 3188).G. Adorian et al. 1947.Of. 1318. 2121.Of. 84 din 9 apr.: 110). partea I-a. p. p. 1949.I.istoric marxist. p. 1308. nr. 364 din 2 mai 1945 (A.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 8971. 225. SPRENG.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.I. 15 din 19 ian. p. p. partea I-a.6). 15 din 19 ian. 9763).Of.Of. 15 din 19 ian. nr. dos. membru de partid din 1927. SOREANU.în 1948 era director comercial al S. Antoaneta – din iunie 1948 şefă de secţie la Direcţia Culturală a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. când încă nu îşi românizase numele).a. iar din 1946 translator interpret-şef în centrala Ministerului Informaţiilor. 210 din 10 sept.

nr.C. p.II. dosar nr. 1333.Of. de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri / din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului (M.C. nr.I. Carol – în 1947 era impiegat la cabinetul ministrului Justiţiei (M. 9167). partea I-a.Of.Of. 70759 din 10 iulie 1947 în M.1986) – membru de partid din 1945 (dosar S/224 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 5966). Olga . partea I-a. partea I-a. Haim (n. p.III.C.1997 S. nr. nr. STERNBERG. 1324. partea I-a. p. 5784. 1329. 1947.A. 154 din 11 iulie 1945. ŞMILOVICI ) (15. 1947. 1947. 8072). în anii ’50 director general al Fabricii de Confecţii şi Tricotaje Bucureşti. Bacău. partea I-a.membru de partid din 1945 (dosar S/220 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).din 1947 controlor în cadrul D. nr. p. Alexandru (n.E.C.C. M.. a M. 1321. 1945. 194 V.C. 8989).S. fond 495 (“România”). 738). p. 6020.Of. 24 din 30 ian. 2476). 158 din 12 iulie 1948.Of. STERN. STOIAN. Baruch . partea I-a. în ianuarie 1948 avansat inspect or economic (M.C.R.G. Arthur . STERN. partea I-a.M. partea I-a. cu dosar la secţiile Gopodărie de Partid.. p. Dinu (n. 173 din 31 iulie 1947. STERNSCHUSS. Neamţ – 9. p. p. 8989.III. decizia ministrului Justiţiei nr.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.G. M. STELIAN. 204 din 5 sept. 10 din 13 ian.) – după război inspector general adjunct în cadrul D. 1949. al P. STEINER) (n.E. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 7950).1320. nr.Of. 1947. Zoltan . M.din 1947 controlor în cadrul D.Of.Of.U.I. nr.VI. STELIAN. 131 din 8 iunie 1948.Of.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C.1916 Bucureşti) – din mai 1945 şef de birou în cadrul Direcţiei Propagandă a Ministerului Propagandei (M. STOFER. Ecaterina – directoare în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50-’60. Adalbert . 9444). din 1947 controlor în cadrul D. 4611. partea I-a.E. nr. 4968).C. STERIAN. 642). p. p. p. 1332. nr. Ignaţiu (n.B. nr. nr.C. partea I-a. partea I-a. David STEL) (n. STERN. M. membru al C.E. 1331. partea I-a.G.Of. STERN. 1. p.R. nr. 230 din 6 oct. 8072). 1909) . p. 1947.Of.Of. respectiv ministru adjunct al Industriei Uşoare (1981-1983).X. 1328. 15 din 19 ian. 1323.I.Of. I. respectiv Organizatorică ale C. (1955). 225. p. 1327. 3707. decorată în 1963 cu Medalia Muncii. naţionalizate). 158 din 14 iulie 1947.Of.G. p.1916 Bucureşti) – din 1948 şef de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 140 . ulterior director al Fabricii “Partizanul” Bacău (numit în 1948 de către Ministerul Comerţului în funcţia de administrator al fostelor întreprinderi “Filderman”. 120 din 26 mai 1948. 1134).C. 1948.1908 Borbeşti. (1969-1984).E.Of. partea I-a.Of. 1949.IV. 1330. 1322. 239 din 19 oct.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energie i Electrice (M. p.1918 Bucureşti – 1999 Israel) – după război membru al comitetului regional P. a M. partea I-a. nr. nr. nr. nr. p. nr. (M.Of.Of. 95 din 22 aprilie 1948. 1325. 194 1334. Leon Iosif (zis şi “Juju”) (6. 204 din 5 sept.Of. 7. 1326.I. Tudor . 164 din 19 iulie 1948. 1945. partea I-a. nr. partea I-a. al P. 200 din 1 sept. a M. 22 febr.1916 – 5. director general la Centrala Industriei de Confecţii Bucureşti (anii ’70 – 1981). STERNBERG. 120 din 30 mai 1945. M.G. după război controlor în cadrul D. Nicolae (12.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Sinteză şi Pelucrare (M. partea I-a. partea I-a. nr. 641). STERN.R. 262). STEINBACH. inv. 245 din 26 oct. Samson . p. (M. 15 din 19 ian. a M. STEINBERG. 1949.C.VIII.C. 32 din 8 febr. 4461. p. în 1945 numit de către ministrul Afacerilor Interne membru al organului cetăţenesc de control în oraşul Bacău (M.până în februarie 1949 şef de secţie în cadrul Direcţiei Literare a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. (M.I. nr.C. probabilă identitate cu “Leon Steinbach” cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of.A. partea I-a.

. reconfirmatî în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. dosar nr. partea I -a. 196 V. (1960-1966). fond 495 (“România”). 1946 în M. 25.Of. membru supleant şi apoi plin al C. COHN198) (26.R.1976 Bucureşti) – ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.P.a. fond 495 (“România”). prim-secretar al comitetului orăşenesc Bucureşti al P. nr. 1946. preşedinte al Consiliului Sindicatelor din regiunea Bucureşti (1950). (1965-1974) şi al Comisiei Centrale de Revizie (1974-1979). (1953-1956). 198 V.N. nr.C. Rudolf (n. în timpul războiului. 2373). 2067 din 20 oct. 1339.R. STOIAN.M. soţia lui Rudolf (v.A. 1335.C. Bunuri de Consum (1957) şi Administrativă (1957-1965) ale C. 10872.după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C. STÖFFEL. 10.S.1911 Paşcani) . p.VI. 1337.Of.. Gheorghe (n. membru supleant (1967-1968). STEIN195.. după război ambasador (şef al Legaţiei) al României în Elveţia (1944-1945). Alfred Kittner (1906-1991).N. 31. inv. p. Alfred Margul-Sperber (1898-1967).C. Moscu I. 99241 din 4 oct.” clasa a V-a. fost voluntar în Spania.2008) (vorbitor nativ de limbă germană. nr.I. decorată în 1964 cu Medalia Muncii. 1375.VIII.M. cu grad de colonel de infanterie activ în Forţele Armate (D. p.1913 Ciacova. 4968). şeful secţiilor Cadre (1956-1957). 1920-1970). p. n. Univers) (d. începând cu 15 august 1945). Ancel. naţionalitatea declarată a lui Stöffel este maghiară.I.partea I-a. membru şi secretar al Prezidiului M. 107 din 15 mai 1945. 131 din 8 iunie 1948. p. 108. partea I-a. Solomon 2004: 77). al P. 1336. Max Emanuel Gruder (1928-2010). nr. 1946 în M. 195 V. ulterior redactor al revistei Neue Literatur.R. 3903).R. nr.VII. secretar al Confederaţiei Generale a Muncii (1949). (1950-1953). 41 din 18 febr. TM . infra). nr. respectiv publicarea solicitării în M. STÖRFER. 1338.S. 225. 225. membru al Consiliului de Stat (1965-1976). 1946. Ion Iordan (n.D.A. respectiv respectiv publicarea solicitării în M. 1945.Of.S. apoi titular (1968-1974) al Comitetului Executiv al C.C. 41 din 18 febr. 1945. David Goldfeld ş. precum Dieter Paul Fuhrmann (Neuer Weg. De remarcat că în une le acte oficiale din arhiva P. STOICA.R. 285 din 12 dec. decizia ministrului Justiţiei nr. 233 din 8 oct.VIII. partea I-a. Ghizela Cornelia (f. nr. majoritatea din Bucovina. decizia ministrului Justiţiei nr. (mandate neîntrerupte 1946-1976). (1957-1961). apoi consilier superior administrativ la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1946-1949). inv.R.R. al P. Alfred Gon (n. Moses Rosenkrantz (1904-2003). multiplu decorat de statul comunist. STREITMAN. 1375. p. 1920-1981). 1340. James Immanuel Weissglas. general maior (în 1948). p.B. director al Comitetului de Stat pentru Problemele Muncii şi Salarizării (1966-1969). 6781).C. Luiza – din mai 1945 şefă de birou în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. 1947). decizia ministrului Justiţiei nr.M.1900 Dorohoi – 10. fugit în U. fiica lui Moritz) (n. p.Of.C.R. STEIN196) (n..Of. 10136 din 31 ian. 2009). partea I-a. 19201970) – a nu se confunda cu omonimul profesor universitar. 1947 reîncadrat (retroactiv. ambasador în R. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.n.1908 Paşcani) – la începutul anilor ’50 consul al României la Rusciuk (Bulgaria) (Constantiniu 2003: 38). partea I -a. Ed. de religie mozaică197). partea I-a.C. partea I -a. 10875. 1946 în M. p. al P. 119 din 28 mai 1947. ilegalist. nr. Joseph Norbert Rudel (alias Radu Nor) (19212006). 4255. nr. în oct. director al Direcţiei Organele Locale ale Administraţiei de Stat în cadrul C. 10872. p. partea I-a. arestat de mai multe ori în perioada interbelică.136 din 31 ian.R. în anii ’50 şeful serviciului aprovizonării în cadrul Centralei Staţiei de Maşini şi Tractoare în Bucureşti (M. Alfred Liquornik. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. director general al Direcţiei Generale pentru Consiliile Populare şi ministru adjunct al Muncii (1969-1976). membru C. nr.R. revenit ulterior în ţară cu Divizia “Horia. (1948-1952-1974). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. (M. 285 din 12 dec. al P.R.C. dosar nr. 141 . 2002). Cloşca şi Crişan”.Of. 62 din 16 martie 1945. 197 Aidoma mai multor poeţi şi scriitori evrei de limbă germană. al P. partea I-a.G. Emeric (Emmerich) (27. a folosit şi pseudonimul “Gheorghe Grădinaru”). Lucia – din martie 1945 şefă de secţie în centrala Ministerului Muncii (M.M.Of.C.A.Of.Of. deputat M./P. STOIAN. Paul Celan (n. 1946.

M. ministrul al Industriei Cărbunelui (1952-1953). revenit în România în 1944. 1945. 3665). nr. 249 din 26 oct. 1969-1972). 1923-2011).Of. 253 din 1 nov.II.tv/articol/16933. ministrul Construcţiilor şi Materialelor de Construcţii (1958-1959. Mihai (n. 225. 225. STREJA. prin Decretul regal nr.M. SÜDER.Of. p. decorat în 1961 cu medalia “A 40-a aniversare de la înfiinţarea Partidului Comunist din România” şi în 1964 cu Ordinul Muncii cls. 106).C. dosar nr.R. decorat alături de alţi foşi combatanţi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.1916. luptător în Brigăzile Internaţionale în Spania. din 1948 director în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Bucureşti) – în perioada interbelică ziarist la Argus.Of.C.. STRUJAN. nr. 201 În unele documente ale partidului. 104 din 8 mai 1947. p. p. Fani DAVID. apoi adjunct al Ministrului Apărării (şef al Spatelui Armatei) (1950-1952). Petre (n. 287 din 11 dec. membru al C.R. partea I-a. Benjamin & Stanciu 1996: 22-3). ministru secretar de stat la Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţie (1972-1974). partea I-a. 43872 din 6 mai 1947 a ministrului Justiţiei (publicată în M. p. doc. la începutul anilor ’70 ajunsese activistă la U. 2066 din 20 oct. din 1948 funcţionar contabil la direcţia administrativă a Comisiei de Stat a Planificării.Of. M. M. I. 1947 (M.C.R. fratele generalului maior de Armată Viliam Suder. mărturisirea nepotului său.C. când ministerul este desfiinţat).1912. 1346. 8531). Nussem SCHÄRF199. Lupeni) – fost ofiţer al Armatei Roşii. 1342. fiica lui Lupu şi Seindla (alias Janeta)) (1925 – 2006. Fani (n. la adresa http://www. Lupeni – 1984) – membru P.V. 8. din decembrie 1944 secretar general al Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării de pe lângă preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 9592.1341. SUDER. partea I-a. 142 . ilegalist.1903. Wilman SÜDER) (n. 248 din 30 oct. WEISBUCH) (n. dosar nr. cu grad de maior. 2310. iniţial încadrat ca membru al Comisiei de îndrumare şi supraveghere de pe lângă Casa de Asisgurări Sociale Petroşani. Vainştain. respectiv în 1967 (Decretul 380) cu Medalia Muncii. 1944.Of.Of.R.a.acum. în comentariile la un articol al lui V. Chely (n. funcţionar în Ministerul Artelor şi membru al Consiliului de îndrumare a Teatrului Poporului (1946-1948) (M. STROE. 8042. SUCIU. p. SUDER. în Forţele Armate.G. al P. Bucureşti) . 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. respectiv funcţionar contabil la o fabrică de pe Calea Dudesti. ulterior la Centrala Industriei Textile. în alte acte oficiale ortografiat SZUDER ) (16. la 21 mai 1910 în com. 1948.S. 199 Românizarea numelui în baza deciziei nr. ulterior încadrat în Foreţel Armate.” clasa a IV-a. cu Sorin Strujan (n. şef al Departamentului Contraspionaj al Armatei (1945-1949). George (n. Wiliam (n. 200 V. în 1941 i se fixa domiciliu obligatoriu “pentru legături cu servicii informative străine”. partea I-a. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. căs. M. nr.: 110). Wechsler).R. 1947. (1948-1955). fond 495 (“România”). Şipotele Sucevei) – ilegalist. Ghedais M. publicistul Boris Marian Mehr. nr. STRAHL-ŞTRULOVICI) (n. naţionalitatea fraţilor Suder este menţionată ca fiind polonă. decorată prin Decretul nr. 1344.activistă de partid. ulterior emigrat în Israel200 (Sugarman f. după 23 august 1944 iniţial consilier tehnic la Camaera de Comerţ şi Industrie Bucureşti. III-a în 1949 (Decretul 873 din 20 august 1949). fiul lui Aaron şi Regina. 201 1345. 1343. din martie 1945. 20.V. nr. 9763). 6). Ministrul Economiei Forestiere / al Industriei Lemnului (1969. 1719. partea I-a. 58 din 9 martie 1942. partea I-a. p. inv. (dosar 8/1954). nr. fond 495 (“România”). în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.Of. unde este avansat progresiv până la gtradul de general-maior. 2983. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. inv. mama lui Vladimir Strujan şi a traducătoarei şi jurnalistei Sanda Lepoev. Tismăneanu despre Gheorghe Apostol.S. nr. 127 din 1 iunie 1941. 1927 Brăila) – soţia arhitectului Aristide Streja (n. al P. p.

F.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/S/S%2016. din cadrul Ministerului Sănătăţii (v. fişa matricolă penală la http://86. 1353. 19 din 23 ian.Of. 15 din 19 ian. acuzaţi de subminarea economiei naţionale în 1959-1961 (M. ŞAIM. Solomovici 2004: 281-3 – ambele surse menţionând eronat numele său202. 1. Andreescu.C. 1357. fiul lui Samuel) (n. Mirţa (n. membru P. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.Of. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.17. în secretariatul general al Confederaţiei Generale a Muncii. 6169).după război controlor în cadrul D. ales pe lista U. Max . p. 1949.C. Szabo) (n. 15 din 19 ian. 1947. Anton . Micu-Mordechai (n.Of.A. nr.R. nr. Mahlea .Of.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. SZILLAGY.R. inculpat în procesul funcţionarilor M.C. I.G. partea I-a. 32 din 8 febr. 751). nr.C.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. după război activist de partid. 1360. SUMARIT. 1354. 1948. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. Varga 2003a: 664-5.I.). (I B) nr.C. 1356.d. ilegalistă. 26 din 1 febr. ? – direcor adjunct al firmei Prodexport a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50.E. SÜSMAN. (1946-1948) (M.C. Sencovici. 1355. la data arestării economist la I.B. p.din decembrie 1944 membru. deputat de Alba. din 1933. conducătoarea de facto a Ambasadei din Londra la sfârşitul anilor ‘40. din 1948 director general al Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (iniţial secretar al Consiliului General Provizoriu al Asigurărilor Sociale de Stat) (1949202 V. ŞERBAN.1902 Roşiori de Vede) . SUZIN A. a M. 24 din 30 ian. inculpat în dosarul Prodexport – Italia din 1961 (Andreescu. 1949. KOLMAN – deputat supleant de Sălaj în Marea Adunare Naţională.D. 127 din 3 iunie 1948. Mina ORNSTEIN. 1948): 3). SUFRIN.125.E.C. SZABO. din partea Blocului Partidelor Democrate (1946-1948). nr. ŞARAGA. 1361. partea I-a. ŞAPIRA. funcţionar în cadrul firmei Prodexport a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. membru al Consiliului de Adminisraţie al Casei Centrale de Asigurări Sociale (din dec. 645).I. partea I-a.P.R.R.Of. 1964 cu Medalia Muncii.1910 Turnu Severin) (fiul lui Avram şi Rebeca) – iniţial numit în 1948 director administrativ al “Alimentexport”.E. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 1947). dosar nr..în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 1359. membru în conducerea Asociaţiei Foştilor Deţinuţi şi Deportaţi Anti-Fascişti (A. 26 din 1 febr.până în februarie 1949 inspector în cadrul Direcţiei Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p.P. 22 (20 aug.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. p. B. 1358.. p. 170 din 26 iulie 1948. nr. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Renee . A. Avram Miron (n. 1948. Nastasă. Solomovici 2004: 281-2).Of. partea I-a. SUFRIM. 1349. 1348. prietenă a Anei Pauker.. Dumitru . nr. 533). 1134).R.deputat de Iaşi. 1351. nr. p.Of. (după alte surse 3) X. partea I-a. p. p.E. ŞAPIRA.Of.Of. 225. 1352.A. 143 . 1949. 195 din 24 august 1948.după război membru al Contenciosului Camerei de Muncă Bucureşti. şeful Direcţiei T. 753). inv. 803 din 21 dec. Andrei . 1947. iar iunie 1948 al celui al Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale (M. – unul din adjuncţii ministrului Sănătăţii în 1948.M. 645). nr. Nastasă. M.php. partea I-a.%20Sut%20-%20Szucs/Suzin%20Mordehai/index. Felicia – în ianuarie 1948 încadrată în centrala M. 1350.R. alături de Mişa Levin şi Al. fond 495 (“România”).A. nr. fiica lui Iţic. A.X.II. 7038. Ida. Isidor . al P.Of. partea I-a. nr. p. căs. Varga 2003a: 664-5. partea I-a. p. SÜSS. 2000). 18. SZENDES. 12.1912) – de profesie ţesătoare.1347. Adolf ASRIEL. 738). (?) SZIKACSY. (156/1950). partea I-a.M. cu rang de consul general (M. 4848).

dosar nr.R. dosar la secţia Economică a C.C. partea I -a. 8856). I. al P. p.O. ŞERBAN. Leonie ZOLLER) . 1960: 25. 1964 cu Medalia Muncii. decorat prin Decretul nr. Georges-Picot 2000: 36. nr. apoi al Agriculturii.C.C. Avram (n.Of.g. Ignace I. inclus şi în C.E. Silviculturii şi Apelor. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.. apoi detaşat la Londra. 5790.1914 Soroca) – evreu basarabean. (întocmit 1968). 1973). V. nr. partea I-a.Of. în 1967 menţionat în documente diplomatice ca şef al Direcţiei Protocol. 225. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. după război director în Ministerul Agriculturii. fond 495 (“România”). în 1971 menţionat drept consilier. 26.E. Constantiniu 2003: 15 n. decizia nr. 21611 din 11 martie 1947 în M. şi Balaş 2008: 235-6. Tismăneanu 2003: 285.C. M. deputat de Alba în Marea Adunare Naţională (1946-1948-1952) şi apoi de Buzău (1969-1975). 3903 ţi M. M.1971 Bucureşti) – arhitect şi profesor asociat la Institutul de Construcţii Bucureşti în anii ’50-’60. p.R. 225. ŞERFF. v. nr.A. 63/1955). Industriei Alimentare.R. cu grad de locotenent-colonel. Sugarman f. 6170. partea I-a./Kuller 2008a: 443). ŞERBAN. 14 din 18 ian.C. partea I-a. 24. p. membru C. prin Decretul regal nr.. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. a III-a.a.IV. al P. 74.1922 Bucureşti .Of. Nadia (n. inv. nr.S. p. partea I-a. Avram Markovici SCHÄRF) – ilegalist. când încă nu îşi românizase numele.E. a III-a. 1949. ulterior directorul Direcţiei Organizare Internă în M. Avramian HERŞCOVICI) . 158 din 12 iulie 1948. N. 1365. 1946. n.?). v. 1364. 1947. nr.R. 7840. 29. 1808). 161 din 19 iulie 1945.1978). (M. (1945-1948. 56. Andreescu. Levy 2002: 127. 118. 1946. fond 495 (“România”). pensionat în anii ’70 ca director tehnic la Ministerul Minelor şi Petrolului. I-a (Decret nr. partea I-a. nr. 68 din 22 martie 1947. infra).R. 1366. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul Muncii clasa a III-a. v.R. 12692. unde a fost implicat în scandalul “Viţianu”. ŞERBAN.: 110).P. Solomovici 2004: 66. nr. inv.). ŞERBAN. p. Aba Isaakovici SCHERBAK203) (n. din 1947 (cu grad de prim consilier de legaţie) însărcinat cu afaceri la reprezentanţa diplomatică a României la Roma.a. 1945.M. 194 din 22 aug. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 9763). 67). I. 1363. 144 . p. revenit în 1951 ca director adjunct al Direcţiei Economice.I.Of.A. III-a. M. partea I-a. decorat prin Decretul nr. partea I-a. nr. 803 din 21 dec. p.încadrată în mai 1945 ca şefă de secţie la Oficiul de Studii şi Documente al Ministerului Propagandei.Of.III. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C.L.C. 35 din 13 febr. 775. iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a. 1362. ROSENBERG204) (16. 1946 a ministrului Justiţiei în M. p. respectiv pe diverse alte posturi în cadrul diplomaţiei comuniste. membru al Rezistenţei Franceze în perioada războiului (nume conspirativ “Jeannot”). al P. (1948-1952). (dosare anexe. 1947 (M. co-autor al Sălii Palatului (1957-1960) şi al altor clădiri din Bucureşti de aceeaşi inspiraţie. p.519 din 27 nov. ŞERBAN. Varga 2003a: 381-2. (dosar în arhiva Secţiei Externe a C. dosar nr.P. Basil (pseudonim de inspiraţie literară) (n. 285 din 9 dec.M. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. nr./P. Ignace (n. 107 din 15 mai 1945.Of. nr. 1014. 157 ş. n. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. în Forţele Armate. Nastasă. 253 din 1 nov.Of. decorat în 1952 cu Ordinul Muncii clasa a III-a. voluntar în Spania (1937-1939).a.R. etc.Of. decizia ministrului Justiţiei nr.C. partea I-a.” clasa II-a 1978. apoi ilegalist. 1948-1955-1965) şi al Comisiei Centrale de Revizie (1965-1969). 2168. respectiv cu ordinul “23 August” cls. 1944. student la farmacie în Bucureştiul interbelic.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. al P. p. partea I-a. 82 şi 1991: 169. 7 din 23. u. Miriam .I. nr. p.R. 188 din 15 august 1946. 203 204 V. 619 şi nr. dosar 29/1957. 289 din 13 dec. apoi cu acelaşi grad la Legaţia României de la Berna (1949-1950. 1367. 2066 din 20 oct. ulterior cu diverse funcţii în cadrul diplomaţiei statului comunist (e. din 1946 secretar cultural principal în centrala aceluiaşi minister 1946 (M.director în cadrul M. Nicu (n.

ŞMELŢ. şi în memoriile lui Moses Rosen (1990: 170) (v.în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Muncii. din 1945 (după alte surse 1946) (şi responsabil administrativ al sectorului II). TARCSI.I.Of.P.d. partea I -a. Ana – din 1947 arhivar-şef la Prezidiul M. partea I-a. 1949. nr. partea I-a. după război secretar general al Apărării Patriotice (1944-1945). p.T. S. Cf. (1949-1956). 17 din 21 ian. ŞTIRBU. p. Dobrincu şi Goşu 2009: 311.” clasa a V-a. nr. în 1945.1921 – 13. 804 din 21 dec. 15 din 19 ian. 1947.Of. 145 . în 1951 şeful Gospodăriei U.R.I. partea I-a. 1377. XXI.preşedintele Centrului de Cercetări pentru Sport (1952-1957). din 1949 transferată intern la Serviciul Contabilitate (M.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. 8598).1988) – deportat într-un lagăr de muncă în timpul războiului. 641). dosar 40009. membru al Biroului C. 1947 a ministrului Justiţiei în M.?) – în perioada interbelică secretar al avocatului Eduard Manolescu. ulterior ministru adjunct în cadrul Ministerului Industriei Alimentare în (1955-1969) (v. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale (M. 202 din 3 sept.L. nr. ŞAPIRA) (5. Jdanov”. decizia nr. TAUBER. 219 din 23 sept. 1369.Of. ŞOIMU. 1947. 1374.C. al P. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. ff. partea I-a. (M.A.M. partea I-a. în 1948 funcţionar înalt al Ministerului Sănătăţii (membru în 205 206 V. Maria . 1945 – dec. Pascu (n. în perioada interbelică proprietar al unui laborator de analize medicale.R. 1946. 15 din 19 ian. p. nr.D. în anii ’50 cadru didactic la Academia “A. infra) .I.R. 76 din 30 martie 1946.M.I.. 1381.din 1947 inspector în cadrul D. Tobias . decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls. nr. 1378. p. 1375.). fondator şi membru în conducerea C. ŞMIGHELSCHI.. (mart. p. partea I-a. membru P.E.E. vol. ŞTEFĂNESCU. 1376. Albert FALKENFLICK205) (n. 1949. 1373. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. Dumitru . TANENZAN. al U.G. Alfred Bernard (1900-1980) – farmacolog. p. apoi ministrul Industriei Cărnii. fond “P”. Vaslui .Of.R. p.în 1949 era stenodactilografă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. TEITEL. 1949 translator-interpret şef la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.S.Of. 1372. 92 din 17 aprilie 1946.C. 641). s-a refugiat în Palestina (ajuns în 1947).E.A. Paula (soţia lui Iosif Bercu. ulterior emigrată în Israel. Iosif (fratele lui Solomon Ştirbu) . când. ŞRAER. Paula (Tannenzaun / Tannezapf?) . nr. şi avocat al lui Gheorghiu-Dej. 1902.C.până în febr. 1123). 264 din 14 nov. Albert (n. ŞOIMU (căs. 1947.Of. 707). 1947. Kalman . Solomovici 2001II: 39. încă în funcţie.G. nr. p.N. nr. p. 11936 din 10 febr. alături de Jack Podoleanu.I.G.Of. nr. Peştelui şi Laptelui (1952-1953) şi coordonator D. 43 din 21 febr. 25.XII. dosar Ş/30 Colecţia “ilegalişti decedaţi”. v. 1380. SCHREIER206) (n. ŞULER. p. 1379. Berindei. nr. ŞMILOVICI. care pare să fi preluat informaţia din Rosen). menţionat ca evreu. stabilit în Italia. nr. 3945). ŞTEFĂNESCU.1925 Cernăuţi) . 8007). partea I-a. (M. 1333. 1371.P. în oct. 1370. 10092). Olga – după război şefă de secţie la Preşedinţia Consiliului de Miniştri...X. ca secretar al omului de afaceri Moni Goldstein. a M.I. Iosif (n.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.C.Of. ulterior funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.C. 32 din 8 febr. a M. Ana – din 1948 şefa sectorului Evidenţa Carnetelor şi Documentare din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.C.R. 142-5).C. apoi jurist al P.după război inspector general în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. 1949.M.Of. 1949.1368.C. şi Rotman 2004: 76. 1964. secretar general al M. partea I-a.A. la un moment la care descoperirea fostei sale colaborări cu Siguranţa devenise iminentă) (A.Of.R.T. 1944 reîncadrat asistent definitiv la Clinica Medicală II a Facultăţii de Medicină Bucureşti. a III-a. 3001).

Of. 9858). partea I-a.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1964 cu ordinul Muncii clasa a IIIa. când devine şeful secţiei Propagandă-Agitaţie a C.II.A. 10092). Ana GROSMAN. a M. Of. S.R. 3790. p. 256 din 5 nov. 1387. 803 din 21 dec.R. TOBIAS. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. exclus din P. 1976). alături de zeci de alţi “spanioli”. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. 1390. inv. 1389.R. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.X. fond 495 (“România”). 253 din 1 nov. Nathan . Ermina (n. 5830). ulterior căsătorită cu Pantelei “Pantiuşa” Bodnarenko. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. Ermina Isidorovna MARCUSOHN. fiica lui Iancu şi Jeni. TISMĂNEANU. ulterior redactor la Editura “Meridiane” până la pensionare.comisia de tipizare207). Parhon). ulterior încadrat ca medic în M.I. Dora – şefa Serviciului de Studii (Direcţia Evidenţă) al Direcţiei Generale a Controlului Economic în 1947 (Trebici 2011). 1947. cu dosar în Arhivele Comintern (INCOMKA. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.P. 159 din 13 iulie 1948. şi şeful catedrei de Marxism-Leninism din Universitatea Bucureşti (fostul C. nr. mama lui Vladimir Tismăneanu. fond 495 (“România”). III-a. p. infra]. inv.C. alias Gheorghe Pintilie.II.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 1388. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ştiinţe Sociale “A. p. în Forţele Armate. fiica lui Isidor şi Luiza) (1915 Basarabia – 2000) – ilegalistă (membru de partid din 1933). 225. TIRON. 9732). Ana (n. partea I-a. prin Decretul regal nr. reprimit în partid în 1964. 225. 1947. p. cu grad de căpitan.Of. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1382..Of. funcţionară în biroul lui Alexandru Moghioroş de la Biroul Politic al P. 662). partea I-a. Beniamin – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. nr. partea I-a. 1391.din 1947 controlor în cadrul D. TENENHAUS. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. “o versată 207 V. nr.R. TITTINGER.C. al P. nr. 1385.Of.1912 Botoşani – 1991 Bucureşti) . unde şi-a pierdut un braţ.din 1948 şefă adjunctă de birou la D.I. 1386. partea I-a.M. Jdanov”. 1947 (M. 2066 din 20 oct. după reabilitarea soţului medic la Sanepid Bucureşti. nr.R. p.M. Eliza . TOMA. revenit în ţară în 1948. membru post mortem al Academei Române (2006) (Mandachi 2010: 9. TELEKI. decorat prin decretul nr.1981 Bucureşti) – ilegalist (membru de partid din 1933). iar apoi cu Constantin Pârvulescu. 252 din 31 oct.C. menţionat şi de către Robert Levy (2002: 191) ca unul dintre puţinii care au continuat să o frecventeze pe Ana Pauker şi după marginalizarea acesteia).M. nr.C. (19481952).C. 9763). nr.soţia lui Sorin Toma [v.C. dosar nr. nr. de Celuloză. (partea I B). Tobias . cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1949. Leonte (n. redactor şef şi director adjunct al Editurii de Stat pentru Litertură Politică (fosta Editură P. sora lui Gavriel şi Uşer) (9. decorată prin Decretul nr. 1947. III-a.E.C.I. 264 din 14 nov. partea I-a. şi de la editură ca “fracţionist” în 1959. p.G. al P.I. (M. voluntar în Brigăzile Internaţionale în războiul civil din Spania. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.1913 Soroca – 13. tatăl lui Vladimir Tismăneanu) (26. şeful secţiei culturale la Sfatul Popular al raionului “Tudor Vladimirescu” (1959-1964. (dosar 68/1955). 16 din 20 ian. Iacob .Of. Marcel – în 1947 era şef de serviciu administrativ în centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M.R. 146 . 1947. Rodica Tismăneanu (stabilită la Haifa. dosar nr. (1951-1952). 1384. p. TISMĂNEANU. TEODORESCU. 97/26 aprilie 1948.) (1952-1958).Of. redactor şi crainic la emisiunea în limba română a postului de radio “Moscova” (1941-1948). TELLER.A. M. Israel) şi Victoria Leorda. 1383. Leonid Moiseevici TISMENEŢKI. 1972).

TUDORACHE. fiica ei şi a lui Gheorghe Pintilie. după alte surse 1929). apoi ministru adjunct al Comerţului Interior (1960-1965). A.II. ulterior vicepreşedintă a UCECOM.E. Sorin MOSCOVICI. v. 147 . consilier (1947-1948). secretara C. 2066 din 20 oct. (1950-1952). partea I-a.R. fiul lui Alexandru şi Sidy (Sara)) (23. membru al Biroului Organizatoric al partidului (1950-1953).S. nr. revenit după război în ţară.Of. a D.C. secretara particulară a Anei Pauker. cu grad de locotenent. p.G. al P. nume păstrat din mariajul cu ilegalistul Manole Tudorache) (n. 1654-5). exclus din partid în 1963. membru al C.G. în Forţele Armate. dosar nr. 7537).S. nr.M. cf. fost voluntar în Spania. 1394. când acorda un interviu Laviniei Betea pentru Jurnalul Naţional.în martie 1945 reîncadrat la D.C. Răsfoind volumele lui Tudor Arghezi” apărută în perioada 5-10 ianuarie 1948 în Scânteia şi consacrată ca “broşura canonică a jdanovismului cultural” (Tismăneanu şi Vasile 2008: 42). de formaţie brodeuză. a fost soţia colonelului Serghei Şevcenko. şi Tismăneanu (2011a) şi apoi infiltrată în activul central de partid în 1946.I. epurată. ulterior refugiată în URSS.P. 52 din 4 martie 1945. C.F.R. documentelor oficiale ale P. Cloşca şi Crişan”. 191 din 20 august 1947. şefa Direcţiei Organizatorice a C. apoi activă în organizaţia Bucureşti a partidului între 1932 şi 1940. fiica lui Anton) (căs. (1945-1947). membru P.Of. al P. iar apoi chestor în D.R.C. Cetatea Albă). M. plasat de sovietici în ierarhia comunistă din România în 1945 ca şef de direcţie în Ministerul Apărării.. refugiat în timpul războiului în U. încă în viaţă în 2009. p.R. Sorin (n. TOPERTZER. a emigrat în Israel.P. TOMA.1950) şi ministru adjunct (1950-1952) al Afacerilor Externe (“conducătoarea de facto a ministerului” în absenţa Anei Pauker. după demobilizarea sa (din Armata Roşie) în 1946. partea I-a. secretar general cu rang de secretar de legaţie (mai 1948 . Israel) . membru supleant (1955-1960) şi titular (1960-1965) al C. inv. în timpul războiului. ilegalistă (membru de partid din 1927.V.G. alias Sergiu Sevcenco. apoi a secţiei Industrie Uşoară a C. iar în 1964 cu ordinul “Steaua R. azi R.C. 1947. (v. 10092.1914.K. redactor la Glasul Armatei. pp.R. devenit notoriu prin seria de articole “Poezia putrefaţiei sau putrefacţia poeziei. Elena (Lena. membru al Cancelariei Secretariatului C.R. II-a. al “Apărării Patriotice” (1944-1946). prin Decretul regal nr.C. 225. (1945-1948). 1912 Tudora. (1948-1952).D.P./10.R.d. p.R. membru al CC al P. Orhei.R.C. ulterior într-un anonimat total pentru sfera publică.M. din 1932. în 1945.Of.AR. Fl.C. TRICHTER. 9763. pensionat). Eduard . Constantiniu 2003: 12). 264 din 14 nov. 1947 (M. 7 oct. Arnold .R. 1947. 158.din 1947 controlor în cadrul D. Bucureşti – Netanya. 1625). 1392. a M. SĂCEANU. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.P.C. (1948-1952). 10. nr. emigrat în Israel în 1987 (după alte surse 1980). iniţial educatoare în Chişinău până în 1931. organul de presă al Inspectoratului General al Armatei pentru Educaţie. (1955-1960). înrolat în Armata Roşie. Fl.” (Troncotă 2006: 47). cu grad de căpitan.. ministru adjunct (1952-1955) şi locţiitor (1955-1960) al ministrului Comerţului Exterior. Cultură şi Propagandă (viitoarea Direcţie Superioară Politică) (1944-1945).D. Ştiinţifică (1960-1975. imediat după război fondatoare şi membru în conducerea U. Moldova. ulterior redactor principal la Ed.E. 1393. partea I-a. 208 În 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.F. în U. reprimit în 1973 (după alte surse în 1970).S.C.C.” clasa a III-a. membru al C. 253 din 1 nov..C. foarte probabil recrutată de sovietici (Buzatu & Cîrstea 2010: 286 n.V. odată cu divizia infamă “Horia. Ioana. (1945-1948).membru de partid din 1932. al U.1912 Hârtop. apoi promovat inspector general adjunct (M.R. fond 495 (“România”).S. fiica lui Aron) (apelată în interiorul partidului cu “Lenuţa”) – evreică cf. 1395.Of. alias Sergiu Săceanu208 (n..D.agentă a direcţiei de informaţii externe a N.F.” cls.. nr. redactor şef adjunct (1946-1947) şi redactor şef (1947-1960) al ziarului Scânteia. Dobre 2004: 586).IV. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.S.C. partea I-a. membru fondator al C. luptă inclusiv la cucerirea de către sovietici a oraşului Königsberg (azi Kaliningrad).

personificare. prin căsătoria cu Ladislau Vass. şi trăieşte în prezent la New York (cu numele Faerstein). căsătorită cu Dănuţ Florin Olteanu (fost secretar de partid la întreprinderea Tehnofina).C. 335 din 20 iun.C. 1948. Paul (viitor ULMEANU) .D. 1949. Mayer – în 1948 era şeful Serviciului Control Financiar la Direcţia Comerţ de Stat a Ministerului Comerţului (M.G. Mauriciu – membru P.E. p. 1400. p. p. 248 din 27 oct. inv. partea I-a. M. cealaltă. 1948). nr. 1. al P. Gheorghe. după război membru al C. dosar nr. 643. partea I-a. Ghizela (n. 506. 1948. (1956-1957). nr. şef-adjunct al Secţiei Externe a C. 1189). Ecaterina. al P. pe lista celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. M. dosar nr. (M. n.P. fiica lui Grigorii şi Sonia. partea I-a. decorată prin Decretul nr.C. (din febr. I-a.I. sora lui Moisei şi Senia) (22. partea I-a. 34 din 10 febr. 141-2. Max – după război referent de specialitate. (1950-1953. p.R. a unificării celor două curente geografice din perioada ilegalistă – cea ardeleană majoritar maghiară şi cea răsăriteană majoritar evreiască. 1947.. 95 din 22 aprilie 1948. A.Of. 1949. partea I-a.F. 10092). (19551956)./P.1912 Iaşi – 2005 Bucureşti) – de formaţie croitoreasă. nr. VAISBUCH.I. p. ff.Of.R. Levy 2002: 209. nr. VARVARA. VALTER. (1957-1975). 225. 3904).M. 534). 169).C. 1947. fd.Of. 9604).Of.N. apoi şefă adjunctă a aceleiaşi secţii până la pensionare în 1982. 1964 (inventariat şi în Kuller 2008a: 458).R. secretar al organizaţiei de partid Bucureşti (1953-1955). Watts 2011: 174. în 1971 pensionară. 1). care trebuie să rămână în România”209. a M.C.R./P. din 1947 membru al Comisiei Centrale a Ministerului Industriei pentru reglementarea Muncii în acord (M. 158).Of. 95 din 22 aprilie 1948.C.Of.R. M. în 1980. 157 din 4 mai cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a (A.C.Of. 198. Bogdan (n. fond 495 (“România”). Moghioroş)).din 1947 controlor în cadrul D. al P. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş).Of.R. 712 n. p.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. internată şi în lagărul de muncă pentru evrei comunişti de la Vapniarka. membru de partid din 1933. nr. inspector al C. Gisella FAERŞTEIN. nr.C. VASS. (1952-1984). 4696. dosar 9. ULMANN. Leah Zoia. I. Dobrincu şi Goşu 2006: 506 n. al P. partea I-a. 107 din 15 mai 1945. 15 din 19 ian.R. p. medicul Eugen Zeiligsohn.. f. nr. al U.C.IV.C. remarcabilă prin longevitatea ei în partid. a avut un fiu. 264 din 14 nov.C. partea I-a. 3706).R. 209 V. Rodica . nr. partea I-a. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. în 1945-1946 prezentă. – secţia Organizatorică. în 1948 promovat consilier în Ministerul reorganizat al Informaţiilor. 1963. L. sub numele eronat dactilografiat “Ghisela Faersein”.Of. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. partea I-a. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. şi două fiice: prima. Bernhard .C. ocolită de toate epurările. 189 din 17 aug. alături de Victor Weiss.R. 1402. a emigrat alături de soţul ei. 3706).M. 11/1951. nr. 1396. membru supleant (1945-1952). în SUA. apoi cu drepturi depline al C.M. între 1951 şi 1985 şef de secţie în Institutul de Cercetări Textile din Bucureşti.. 1399. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. partea I-a. multiplu decorată de autorităţile comuniste. după război încadrat iniţial ca secretar de presă în centrala Ministerului Propagandei (M. ultima oară în 1981. p.R. 1397. şefa secţiei Relaţii Externe (devenită Internaţională în 1965) a C. 5980.Of. fond C. 804 din 21 dec. căsătorită cu ilegalistul Ladislau Vass.C. Berindei.C. UNGAR. şi coordonatoare a secţiilor Cadre din Exterior şi Relaţii Externe ale C.decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 148 .C.” clasa a IV-a. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. VASILIU. 164 din 19 iulie 1948.M. 1401. 19 din 23 ian. 1403. 1398. când va fi destituită (adjuncta lui Al. p. de ex. p. Tismăneanu 2011a). Iosif ROSEN) – în a doua jumătate a anilor ’30 ziarist la Apărarea. şefa secţiei munca de partid în rândul femeilor a C. fapt cu atât mai bizar cu cât suspiciunea aservirii ei prosovietice avea suficientă consistenţă (v. apoi al Artelor şi Informaţiilor (M. ŢUPERMAN. nr. ulterior (din 1949) şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.

M. p. inspector general şi apoi director în cadrul Direcţiei Generale a Rezervelor de Muncă din cadrul Ministerului Învăţământului (1950-1953).este mama lui Bogdan Olteanu (după 1989 preşedinte al Camerei Deputaţilor şi apoi viceguvernator B.E. Janette – din febr. director în cadrul Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale (după 1948). Aida (n. dosar nr. nr. 15 din 19 ian. 1949. 1949. p. 1410. cu stagiu recunoscut din 1934.. VASS-PODOLEANU.Of. Doftana (coleg cu Gheorghiu-Dej şi Ceauşescu). din 1950 şeful secţiei Plan-Finanţe a C. din Alba Iulia. p. Tismăneanu câteva erori într-un articol despre mătuşa ei. timp de câţiva ani director al centrului Metodologic de Instruire a Profesorilor din Şcolile Profesionale (din Iaşi). VERMONT. 1406. Ioniţă Podoleanu şi respectiv Tania Damache-Podoleanu.. 642). partea I-a.C.F. emigrat în Israel la o dată necunoscută.Of. deţinut la Văcăreşti. Bulgaru). 46 din 25 febr. când îi corecta lui V. 1413. Iacob WEINREB) (24. inv.E.Of.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale Chimice a Ministerului Industriei (M. Ilie .A.. 149 .Of. sora lui Ladislau şi cumnata Ghizelei Vass. 1948.R. translator de limbă rusă în deplasările lui Gheorghiu-Dej. 16. 1949. 1639).IV.A. 642). inclusiv pentru nume. până la pensionare. inspector şef de serviciu în cadrul Direcţiei Metale Preţioase a Băncii de Stat (I.ro/politica-doctrine/ghizela-de-fier-un-schimb-de-mesaje-cu-nepoata-ghizelei-vass/. p. nr. Irina – în ian. 1411. VEISSBOD. 15 din 19 ian.contributors. 1 din Bucureşti.Of. Ides GRÜNBERG) – în mai 1945 încadrată ca secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1955-1974). 15 din 19 ian. VEIGL EŞEANU. 1949.” clasa a III-a.E.nr.C. IV-a. după război în aparatul diplomatic al M. Zambaccian nr. partea I-a.Of. alături de Sara Văleanu.2007 New York) – menţionat. soţul Ghizelei Vass şi fratele Olgăi Vass-Podoleanu.III. condamnat la 25 ani muncă silnică.P. în Kuller 2008a: 459) (dosar V/49 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). soţia lui Jack Podoleanu [v. al U. 1408. ilegalistă (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a.III. 1404.IV.1912 Ardeal – 17.M. 1948 şefă adjunctă de birou în centrala M. 643) 1412. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. ca supravieţuitor al Holocaustului în Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors (United States Holocaust Memorial Museum (2000 IV: 261). partea I-a. ministru adjunct de Finanţe (1955-1957).U. ilegalist (cu stagiu recunoscut din 1932.C.C.E. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.. partea I-a. supra] – membră a C. 107 din 15 mai 1945. 1409.S. iar în 1964 cu ordinul Muncii clasa I-a. (din 1966). VEINTRAUB.I. care a reapărut în spaţiul public în toamna lui 2011.R.1977 Bucureşti) – evreu maghiarofon. fond 495 (“România”). vicepreşedinte C. 658). după război organizator al filialei P. 16 din 20 ian. Deleanu 2011: 11).R. VASS. Jean (n. emigrată în Israel. Ghizela Vass210. p.. nr. http://www. VĂLEANU. 1405. al P.în 1949 era desenator în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. partea I-a.N. ilegalist. Caransebeş.VII.D. Victor . apoi stabilit în S. nr. împreună cu Jack Podoleanu a avut 3 copii: Dorina (căs.1920 Alba) – ilegalist. VERONA.R. Marcel . Ladislau (fiul lui Eugen şi Rozalia) (16. ANDREI (n.A.).în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.R. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R.R.M. VĂLEANU. 210 V. 1407. (45/1955) (inventariat şi de C. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu ).P.1915 Bucureşti – 5. VERMAN. nr. (M. apoi. al P.” cls. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. p. vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Muncă şi Salarii (1957-1966). acesta locuind până la vârsta de 30 ani împreună cu bunica sa maternă pe str. controlor de fabrică (1946-1953). artist plastic. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C.R. la Direcţia Educaţie Tineret (M.R. 1949 era referentă în centrala Ministerului Învăţământului Public.C. 225. 2296). Olga (fiica lui Eugen şi Rozalia Vass) (1914-2001) – evreică maghiarofonă. 3904).

apoi stabilit în S. lui Radu Mănescu. 3708. partea I-a. p.Of.Of. 200 din 1 sept. partea I-a. Ernestina (11. (Los Angeles). VIDA. VIERU.. Rubin-Raymond SCHLAEFFER211) (25.1925 Bucureşti – 30. Beniamin (n. apoi şefa Direcţiei Treburilor Cancelariei P. 8072). partea I-a. apoi viceprimar al Bucureştiului (alt evreu aidoma Ghizelei Vass. p. 6. Fairy Tales and Legends from Romania). 128 din 9 iunie 1947.N.R.” clasa a V-a. după război şefă de serviciu la D. 52 din 4 martie 1945.S. II-a. al P. Mihail Florescu sau lui Nicolae Goldberger. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Victor (n.Of. 24 din 30 ian. 1416.1916.” cls II. 6292). redactor la Viaţa economică. de la 1 211 Şi-a românizat numele în baza deciziei nr.630 din 23 sept. aşa cum remarca şi Levy (2002).R. 4635). p.R.după război controlor în cadrul D. nr.C. fratele Sandei şi cumnatul lui Iosif Rangheţ.A. ulterior membru şi apoi director adjunct al Colegiului Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (organul propriu-zis al cenzurii în presă) (1953 – anii ’60).IX. LÖB) (n. ulterior revenit în ţară.) – în anii ’50 secretar 2 la Legaţia României (responsabil presă) de la Londra. 1948. cu Coca (n.E.R. Rosenzweig). al P.R. Raymond (n. Irina. p. p. Raia (soţia lui Vania Didenko. 1418.C.Of. refugiată în U. p. 150 . Desideriu FRIEDMAN) (n.E. 95 din 22 aprilie 1948. via Israel (Cozonac 2010). 8.1414. Eugen . VEXMAN. nr. p. Victor (n. nr.A. 1947. care. 204 din 5 sept.I. Satu-Mare) (în alte documente oficiale ortografiat “Vezendeanu”) – şef-adjunct al Secţiei Relaţii Externe a C. 175 din 31 iulie 1948. infra]. nr. dosar 64/1955).R.1914 – XII. VERONA.C. nu au căzut victime ale epurării pretins “antisemite” din 1952-1953). 3707).P. 737. în 1950 numită (provizoriu) şefa Cancelariei Consiliului de Miniştri. Mihai (n.V. VIDRAŞCU. 224 din 29 sept. VIANU.P. apoi în România. p. VIANU. sora publicistului Andrei Tudor.S.R. VICTOROVICI.2003 Los Angeles.C. Irina – soţia diplomatului Raymond Vianu [v. apud Solomovici 2003: 383).-a. emigrat în Israel la sfârşitul anilor ’60 împreună cu soţia sa.1984) – membru de partid din 1 ian. nr.Of.” clasa a V-a. 1425.I.E. David .V. (1950-1953). 1422. VEZENDEAN.Of. Chimico-Alimentară a Ministerului Industriei (M. Milu VEINBERG) – ministru adjunct (al lui Valter Roman) la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor (1952-1953) (secţia Economică a C. pp. nr. 1419. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. VECSLER / VEXLER.D. 1947. alături de soţ în misiunile diplomatice ale acestuia.Of. Polonia) . în anii ’60 întoarsă în România. Israel . partea I-a.M.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. 1654-5). 7946). 1423.G. 1945 (dosar V/74 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr. revenită la Chişinău în 1945.I..A. împreună cu mama sa după 8 iunie 1940. (1953).R. 1424. M. unde în anii ’70 a tradus câteva lucrări literare din limba română (e. căs. iar în 1978 cu ordinul “Steaua R. 1947. partea I-a. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.fost rabin.F.U.Of.C. Carol Neumann. 1420. partea I-a. Vezendiu. VIANU.U. partea I-a. nr. 1415.g. 1899.C. partea I-a. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a. 8810). a M.U. WILNER.. Paul – până în septembrie 1947 inspector la Direcţia Teatre a Ministerului Artelor (M. 1947 a ministrului Justiţiei (M. nr. partea I-a. din 1960 la misiunea permanentă a României la O.R. ulterior emigrată în S. S.1916 Bistriţa) – din 1948 şef de secţie în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.M.. 1417. M. 95 din 22 aprilie 1948. III-a.din 1948 director adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. VILNER. aflat în atenţia Siguranţei în 1941 ca activist comunist categoria A. 1421.Of.C. 89. şi F. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.XII.G.U. în 1971 (ca pensionară) cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.S. după război membru în conducerea C. alias Ion Vidraşcu) – evreică originară din Basarabia (cf. C.

uneori ortografiat şi în forma românizată VAINSTEIN212) (16. decizia nr.C. M.G. decizia nr. Muzică. 102 din 6 mai 1947. responsabil cu direcţiile Teatru. 1429. 1950). nr. 11/1954. fond D.VII. Giurgiu 2002).dodis. 1945 a ministrului Justiţiei în M. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer. 7 de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 10927. p. partea I-a. 158 din 12 iulie 1948. 24/1954.R. 1435).scritube.B. Mezincescu. VIGLER) (n. partea I-a.com/doi/abs/10. 1430. 1431.1906 Galaţi) – după război numit iniţial de conducerea C.R..VII. Arte Plastice şi Cinematografie). 58 din 11 martie 1947.C.Of. Alfred – la sfârşitul anilor ’40 şeful Direcţiei Licitaţii a Ministerului Finanţelor (M. partea I-a. apoi încadrat conspirat în Siguranţă (avea să ajungă colonel de Securitate). co-autor (alături de Ed. nr.C. şi http://www. 43). 41. p.1969 Bucureşti) – soţul (al doilea al) Ofeliei Manole. şi ministru adjunct de Finanţe (din 1952). 212 Cf.P.Of. membru al Comisiei de Pensii a Casei de Pensii a Ziariştilor. partea I-a.Of.A. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. secretar general al Ministerului Comerţului (1948). 7732. iar oficial funcţionar diplomatic în M. p.R.1515/zstw. în anii ’50 în acelaşi minister ca inspector general (Rosen 1990: 74. respectiv Vapniarka213. nr.I. 1426. VIŢIANU.Of. şi A. 1427.. 1944 – 1946). ilegalist (din 1935) internat în lagărele de muncă de la Miercurea Ciuc. (u.I. fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. vicepreşedinte al Băncii de Stat a R.1905 Piatra Neamţ – 8. după război activist de partid.nizkor. 167 din 22 iulie 1946.Of. Teodor (Vlad Tivadar MAGYAR) – evreu maghiarofon originar din Timişoara ilegalist. apoi însărcinat cu afaceri la Ambasada României de la Moscova (indicat ca evreu în Kuller 2010: 190. a M. 1947 în M.S. al P. p.Of. partea I-a. 1428. Călugăru şi Gh. 1945. Alfons – fost ziarist la Adevărul şi Dimineaţa în perioda interbelică.org/hweb/people/c/carmelly-felicia/benditer-ihiel. respective http://db.2.a. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 125093 din 11 decf. 87). director general adjunct al Direcţiei Generale a Treburilor Consiliului de Miniştri (1951-1952).C.reference-global. 5785.I.. 18. 214 V. inv. nr. director adjunct în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (din mai 1948).php. 1841).ch/dodis/dodis?XE7lhitk5EfsCJlwETjaee4lmywQ1CxSC20rcSGCwCt2qotRiyi6nfS6O3NPu7TU3DMevl0K NJEQOhR5jNXgtKp 151 . nr.65. 213 Vezi şi http://www. partea I -a. ulterior revenit în centrala M. VIŞOIANU.aprilie 1945 încadrat în Ministerul Cultelor (M. WEINSTEIN. de unde avea să chiar arestat la 13 iulie 1948 şi apoi expulzat într-un scandal de spionaj215. nr. Solvan (n.G. VINEA. 10-11. 215 V. Felicia (Steigman) Carmelly 1997: 192. 4460).1953. p. iar apoi pe diverse funcţii în aparatul economic de stat. Şaru) al volumului Grafica sovietică (Bucureşti: Cartea Rusă. care reproduce pasaje din Felicia (Steigman) Carmelly 1997 (Emanoil Vinea-Vainstein menţionat în subcapitolul “Camp Grosulovo”§4. detaşat în mandatul Anei Pauker la cu acoperirea de ataşat comercial la Legaţia României din Berna.Of. dosar 104/1940.C. Solomon VIŢEL214) (n. 23. partea I-a. VOGEL. 70). după război ziarist la Libertatea (sept. fond 495 (“România”). III-a. nr.291 şi http://www.P.A. ulterior vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Artă (1950-1953.N. 3577). Solomovici 2003: 89 şi E.C. ff. VIŞAN. p. fişă de cadre în dosarul de la secţia Economică a C.P.C. Emanoil (n. dosar nr. nr. 200. de formaţie tâmplar.A. inv. în 1948 cu ordinul “Steaua R. p. 120 din 30 mai 1945.com/istorie/GENOCIDUL-DIN-ROMANIA-REPERE-I73218. Sorin (n. 55 din 6 martie 1948. T.E. 2038).E..IV. inv.I.R. ) V.” clasa a III-a. nr. ulterior reorganizării ministru adjunct al Industriei Alimentare (1949-1951). membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni (M.html. după august 1944 consilier (1946) şi secretar general la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării Armatei şi Populaţiei Civile (1946).998 din 20 apr. 225. 287 din 14 dec. al P.E. Vezi dosarul său de schimbare a numelui de la Ministerul Justiţiei în M. secretar general şi ministru adjunct al Comerţului şi Alimentaţiei (1948-1949).1921 Bucureşti) – după război inspector în cadrul D. (dosare anexe nr. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. VLAD. decedat în 1969.

şef al Colegiului de Jurisdicţie la Curtea Superioară de Control Financiar (1973-1979.M. (v. deputat M.I.” clasa a III-a în 1948 şi cu ordinul “23 August” clasa a III-a în 1964. secretar general al Ministerului Justiţiei (1946-1948).C. 1432. în 1970 cu ordinul “Erou al muncii socialiste”.Of. nr. fiul lui Iosif./U.M.P. Hermina?) – soţia lui Ştefan Voicu [v.P. decorată prin Decretul nr. membru al C. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). (44/1954). până în iulie 1948. 1940-1944. fond 495 (“România”). 178/1943).T. partea I-a.M. al P. ? – funcţionară în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ‘50.III. Dobrincu şi Goşu 2009: 666 n. din Galiţia.U. van der Linden 1992: 146-7./P.M. intrat în mişcarea socialistă în 1916. procesele lui Ion Antonescu (1946) şi Iuliu Maniu (1947).Of. p.1894 Paris – 6. autor al lucrărilor La morale et le socialisme (1953) şi La socialisation (1959). după 1944 instructor al C. I-a.S. preşedinte al Tribunalului Suprem al Republicii (1954-1967).M.R. (mandate succesive 1961-1985).Of. detaşat ca membru al Curţii Permamente de Arbitraj de la Haga (1967-1973). 2)). şi Arhiva U. membru supleant al C. 200 din 30 aug. 9556). decorat cu ordinul “Steaua R. Bucureşti) . “Al. pensionat). fost internat în lagărul de muncă de la Vapniarka în calitate de militant comunist. infra]. 1435. 2. partea I-a. iar în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.A. p.VIII.C. colecţia RG-25. al P. 1433. 173 din 29 iulie 1948. între alte sute de condamnări ale unor opozanţi ai sistemului comunist. dosar nr. 4198). Solomovici 2003: 248.N.R. 1992). I-a. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. redactor-şef adjunct la Scânteia (1948). fostă ilegalistă şi redactor al Scânteia în anii ’30.de profesie contabil. Zierhoffer. nr. Gaston Joseph BOEUVE) (14.Of.1915 Paşcani – 5. doc. M. preşedintele Tribunalului Poporului (mai 1945-1946).1969 Paris) – cu tată etnic francez şi mamă evreică. după război preşedintele Sindicatului/Uniunii Ziariştilor Profesionişti (’40-’50).Of.R.1986 Bucureşti) (fiul lui Adam (cofetar. cu grad de consilier cultural principal (1945-1946) (M. VOICU. Adamescu”. nr. procuror general al R.012M. ALEXANDRU (6. stabilit cu familia în România în 1911.III. 1436.C. (sept.T. (1955-1960)..H. 112 din 21 mai 1945. VOICU. 2336. VRÂNCEANU. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. A. activistă de partid cu dosar de cadre la secţia Organizatorică a C.1906 – 1992. VOITINOVICI. “defectează” la sfârşitul anului 1947 şi se stabileşte la Paris. membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (1948). 1946. M. partea I-a. după război director al agenţiei Rador (1944-1946).R. stabilit la Podul Iloaiei) şi Iulia (n. VOINEA. când demisionează (v. p. orig. Şerban (n. (1960-1984).S. p.C.R. Aurel ROTENBERG) (9/21. a prezidat. Kuller 2008a: 409-10.” cls. 190 din 17 august 1946. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. inculpată în dosarul Prodexport – Italia din 1961 (sub acuzaţia de subminare a economiei naţionale într-o tranzacţie din 1956 încheiată între compania Prodexport. Voitin” (cel mai frecvent).R. A.R. 6222). nr. 8937 şi 8971). îşi românizează numele în 1919. discipol al lui C-tin Dobrogeanu-Gherea. 62 din 16 martie 1945.R.A. al U.R/P. 1434. ulterior însărcinat cu afaceri la Legaţia României de la Berna. redactor şef la Lupta de clasă (redenumită ulterior Era socialistă) (1960-1981).C.M. al P. inv. 1948 1952). “Adam Apostol”.. în 1945 membru al Comisiei de control şi cenzură a filmelor cinematografice înfiinţate sub umbrela Direcţiei Cinematografie a Ministerului Propagandei (M.C.membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale / Informaţiilor. la întrunirile internaţionale ale partidelor comuniste. din august 1946 consilier de presă al Legaţiei României la Washington (în mandatul lui Mihail Ralea) (M. ambele publicate la Paris (Berindei. Mina (n.C. dosar nr. ţinând de Ministerul Comerţului 152 . în 1950 depunea mărturie în faţa subcomisiei de Imigrări şi Naturalizare din cadrul comisiei Juridice a Senatului S.IX. 225. învăţătoare)) – ilegalist cu stagiul recunoscut din 1935 (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. profesor şi şeful catedrei de economie politică la Institutul Politehnic Bucureşti (1950-1953). ulterior delegat al P. Ştefan (n. partea I-a. scriitor şi publicist subnmediocru sub pseudonimele “Al. Niculescu 2002. partea I-a. nr. pp.C.

p. ff. 45 din 24 febr. 16 din 20 ian. 59. Adalbert .A. p. partea I-a. WEINSTEIN. nr.I. apoi al Contenciosului Ministerului Justiţiei (M. 1447. Gustav – ilegalist. a M. WASSERMAN. în timpul războiului condamnat la 5 ani închisoare corecţională şi 2. dosar nr. 1912 Bucureşti) – ilegalist. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. WOLFF. 1949. ca translator la Direcţia radio (M. 1947. 1947.S. 641).Of. 642). 478). nr. Nastasă. 1444. în iulie 1948 delegat şef al Serviciului Judeţean de Control Economic Baia (M. a M.A. WEISS. p.C.vol.S. WEIBER. p. 15 din 19 ian. 16 din 20 ian. 1948. 1450. WEINTRAUB.R. p. 1948.I.D. eliberat după august 1944. 225. Chiva – după război funcţionar la Direcţia Tehnică şi Cota Sovietică în cadrul Oficiului Industrial al Bumbacului (M. p. a M.G. 20 din 23 ian. 289 din 13 dec. 6220). decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls.după război controlor în cadrul D. 10 (12 apr.A. nr. 641).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.R. probabilă identitate cu “Weiner F.C.F.I.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. M. nr.Of. membru de partid din 1933.Of.C.Of. Marcela – până în febr. WALD.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.S. membru al contenciosului Ministerului Afacerilor Interne (1945-1948). 1449. 1946. 10533). nr. 1947. 264 din 14 nov. 282 din 5 dec.Of. Gustav . 4848). nr. p. (M.Of.C. 1441. WEISS. Eugen – între cei peste 100 de evrei aduşi de Ana Pauker în prima ei lună de mandat din 1947 în centrala M.Of. Siegfried . nr.Exterior. nr./M. 662).Of. Varga 2003a: 664-5.Of. pedeapsa expirând la 14 februarie 1946 (A. 7817).”..G. partea a 2-a. Henrietta – avocat. 1949. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. în 1941 aflat pe Lista Siguranţei de comunişti categoria A. 1453. 15 din 19 ian. P.F.P.E. nr. 32 din 8 febr. 1949. C.Of. III-a. 1949. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. nr. p. 662). instalat şef al Direcţiei Cadre. în sept. 1442. WEINBERG. 10092). partea I-a. 297-8). 173 din 29 iulie 1948.C.E. Isac (n. p.000 lei amendă pentru activitate comunistă.R. 1964.. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Văcăreşti. Ana Renée . p. partea I-a.G. 1437.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. p.. 1949. deportat într-un lagăr de muncă obligatorie în timpul războiului.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. partea I-a. partea I-a. partea I-a. 1451.G. Solomovici 2004: 281-2). 1439. nr. p.E. Leon . 1946. Berthold Marius – după război şef de secţie la Direcţia Construcţii din D.1948): 2).C. 1445. WEINBERG.I. după august 1944 membru şi pensionar A. 1626).Of. WALTER. iar apoi promovat inspector în cadrul D.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. şi o companie din Italia) (Andreescu. partea I-a. 153 . partea I-a. WEINBERG. 1443.din 1947 controlor economic în cadrul D. partea I-a. 276 din 28 nov. 1446. p. 1448. WEINER. partea I-a.N. fond 495 (“România”). Carol . 1949 secretară de presă II la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Edeliza .Of.G.C. p.E. a Ministerului Comunicaţiilor (M. partea I-a. WEINSTOC(K). partea I-a. 24 din 30 ian. nr. Noel (fiul lui Ştrul) – controlor (până în febr. partea I-a. WEISMAN. partea I-a. 1948). în aprilie 1948 detaşat pe postul de secretar al Legaţiei României la Belgrad (B.Of. 127 din 3 iunie 1948. 1123). nr. inv. WECHSLER. 804 din 21 dec. 1440. p.Of.A. 1438. 12877). nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. nr. 15 din 19 ian. (M. 738. epurat în 1958 (Solomovici 2004: 107).C. 1949. în 1971 planificator la Comitetul de Stat al Planificării.Of. decorat prin Decretul nr. nr. ilegalist. WEISS.E. Adolf . 1452.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 2128). Moritz .

Of. WEISZ. partea I-a. 1947. în perioada interbelică între avocaţii inculpaţilor ilegalişti. WEISSER. Marcu (n. partea I-a. 1463.Of.după război. fiul său. 423 din 15 iul. 24 din 30 ian. 1949. (128/1952). 4584. partea I-a. partea I-a. a M.E. 1465. 9857). nr.Of.C. 1469. Solomon – după august 1944 şeful Direcţiei Coordonare a Ministerului Lucrărilor Publice. 15 din 19 ian. Solomovici 2003: 88)./U. 1462. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. WIRTENBERG. 11186. nr. 1464. 1468. 276 din 28 nov. WEISSBLUTH.C (M. 7715).S.G.Of.I. partea I-a.C.Of. 156 din 13 iulie 1945. 6781). nr. partea I-a. 7 dec.C. 173 din 31 iulie 1947. WOLF(F).C. 5142).C. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.G.E.Of.C. în august 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. nr. 1459. 1455. apoi director adjunct al Editurii în limbi străine (Kuller 2010: 189. 1945.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Ioan – director adjunct al Direcţiei Contribuţii Directe a Ministerului Finanţelor (19471948-?) (M. prim-arbitru de stat până în 1975. WEISS. (M. p. 241 din 22 oct. 1947. până în iunie 1948. nr.R. partea Ia. 190 din 19 august 1947.C. 293 din 18 dec. a M. 1460.E. (M. 156 din 9 iulie 1946. p. p. Ioan . WITZMAN. partea I-a. nr. 5961). a M. 1938). 7492). 1467. M. M. 1948. nr.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 154 . “Ghiţă” – din 1948 membru al Biroului secţiei Culturale a C. Aron . p. Elena (uneori ortografiat şi “Wolff”) – din octombrie 1945 şefă de serviciu în centrala M. WEISS.C. p.1454. 15 din 19 ian. a decedat în Israel în 1988. Marian (n.Of..Of.după război controlor în cadrul D. II-a în 1964 şi cu ordinul “Steaua R.C.din 1947 controlor în cadrul D.A. (v.R. WILDERMAN. p. 136 din 15 iunie 1948.E. 641). 119 din 25 mai 1948. 1963. 145 din 26 iunie 1948. 256 din 5 nov.T. 7492). Eugenia .G. Ludovic . (M. 190 din 19 august 1947. nr. partea I-a. p.” clasa a II-a în 1971. M. Herman . p. nr. p. 1904) – avocat. 120 din 26 mai 1948. Carol . p.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. Frideric . nr. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 7158). apoi subinspector genral la Regia Monopoluluiu Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M.I.din 1947 controlor economic în cadrul D. p. WINTERFELD.din 1947 controlor economic în cadrul D.T. p. 10533).Of. decorat cu “Ordinul Muncii” cls. profesor de drept muncitoresc în anii ’50-’70. după război înalt funcţionar la Ministerul Muncii.. p. N. apoi el însuşi ilegalist (membru din 1932.G. partea I-a. 10092).Of. 738. p. 1947. Berindei. partea I-a. 644). a M. p.C.E. p. când s-a pensionat. 1948. al U. partea I-a. 264 din 14 nov. Debora . nr. 644). Dobrincu şi Goşu 2009: 110). în iulie 1945 detaşat ca ajutor al şefului Secretariatului de Legătură cu Armatele Aliate (M. nr. membru al Comisiei Legislative de pe lângă cabinetul ministrului.C.Of.E.C. nr. 5386). nr.G.I.I. partea I-a. 15 din 19 ian. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.Of. partea I-a. Elias . WENDER.Of. M. WELTNER. nr. 1949.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.Of. Adalbert – din 1947 controlor în cadrul D. co-autor al primului Cod al Muncii (1950). partea I-a.I. 1947.Of. 1458. nr. 1949. 1466. redactor la revista Justiţia Nouă în anii ’50. p. 4611. al P. 1457. WOLF.Of. cu dosar la secţia Economică a C. partea I-a. până la 31 mai 1948. partea I-a. M. 1456. nr. partea I-a. când demisionează (M. p.Of. 1461.C. nr. 219 din 21 sept. partea I-a.M.Of.Of. 9219. WEISS. nr. secretar al biroului juridic al partidului). WEISZ. WEISSMAN. Maria . p.

X. redactor şef la Lupta de clasă.Of.html). Mişu . nr. ulterior ambasador în Argentina (1955-1956).Of. ZAHARIA. partea I-a. (?) fiul lui Mayer Wolf Leib şi Reiza Leib. decorat cu diverse ordine şi distincţii de stat în 1948.Of. combatant în Spania şi în Rezistenţa Franceză.R.17. arestată. Barbu (n. Betty (zisă “Bibi”) (n. 643) 1474. decorată prin decretul nr. pentru românizarea numelui decizia nr. Simon Marcus.sferapoliticii. Varga 2003a: 664-5. Nastasă. în 1948 numită director comercial al nou-înfiinţatei întreprinderi de stat “Alimentexport”. 1945. 1945 a ministrului Justiţiei î n M. Iuju GRUMBERG) (după alte surse “Ştrait”) (n. ZAHARESCU. Kiseleff din Bucureşti.C. şi şeful catedrei de economie politică la Universitatea Bucureşti (1948-1955). 124485 din 8 dec. http://www. după unele surse. 2083)). şi profesor de economie politică pentru cenzori. după război numit la conducerea Direcţiei de Agitaţie şi Propagandă a C. nr. partea I-a. în 1949..I. nr. 15 din 19 ian. Milea (n. inv. p.R. 1472.F. bunica prezentatorului TV Andrei Zaharescu (fiul lui Mircea). 217 V. fişa matricolă penală la http://86. 1961.36/fisapenala. eliberată în 1968. al P.125. Betty PLICH) (11. partea I-a.R.C.M. 291 din 19 dec. Milia VULIH. Birmania şi RPD Vietnam (1959-1961). WOLF./U. Ilie (n. era funcţionar la Institutul Chimico-Farmaceutic (M.A. 1475. nr. fiica lui Pinhas şi Basea. la Ramat Gan. supra]. Solomovici 2004: 281-2 – ambele surse menţionează eronat numele. încă în viaţă. apoi funcţionară la magazinul “Victoria” din Bucureşti. WOLF. apoi a academicianului Barbu Zaharescu [v. ulterior într-o “funcţie administrativă măruntă” (apud Solomovici 2003: 379. la redacţia revistei Problemele Păcii şi Socialismului (1980-1989). p. 218 1476. WULIH MARCUS.C. 7038. citând o notă informativă maghiară remisă Budapestei. B. dar după război fără calitatea de membru de partid în România.T. p.Of.F. Bercu ŢUCHERMAN217) (11.).1906 Bârlad – 14.R. p. 1473. China. 381-2).III. după război în conducerea U. Turcia (1956-1959). Osias – în 1949 era delegat responsabil financiar al Direcţiei Centrale Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. partea I-a. 155 . 218 Un referat din decembrie 1940 al Corpului Detectivilor îl menţionează pe Juju Steinberg. cu dosar personal la Comintern).R. 646). Matei – conform memoriilor unui alt cenzor./P. fond 495 (“România”).1909 Bălţi) – ilegalistă (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.A.E.C. Anna Fielder (Londra) şi Vladimir Zaharescu (Ierusalim). Carol Neumann.C. 15 din 19 ian. reprezentant P. 225.JPG. (1954-1955). 1949. 1471.XI. 195 din 24 august 1948. director al Editurii P.R.1470.M. după 1945 funcţionară în Ministerul Comerţului şi Industriilor. ZAHARESCU.1999 Bucureşti. redenumită Problemele Păcii şi Socialismului (până în 1962).ro/sfera/136/art11-arhiva.R. mama lui Laurent Sorell (stabilit în Texas.+Wacaluc+-+Wutschi%5CWulin+Milea+P%2FP1040599. 1948): 3).D. Mircea Zaharescu (Bucureşti). aflat pe lista de comunişti periculoşi întocmită de Siguranţă în 1941.U. al P. rectorul Institutului Maxim Gorki (1952-1954).1913 Chişinău – 15. 1912) –ilegalist. zisă “Emilia”) (n. asasinată) – soţia ilegalistului Baruch Lerner.. căsătorită Marcus. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. membru supleant (1955-1965) şi titular (1965-1974) al C. deţinut în lagărul de muncă din Miercurea Ciuc şi în penitenciarele din Chişinău. 1964 şi 1981.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CW%5CW+01. S.R.IV. până în anii ’50 şef de departament în cadrul D. 11956. soţul ei. director adjunct al Institutului de Studii Istorice şi Social-Politice al C. Andreescu. 22 (20 aug. înscris în partid în timpul studenţiei. Aiud şi Braşov.2000 Bucureşti) .G. şef al presei 216 V. ZAIDMAN. supra). în redacţia săptămânalului Reporter (v. inculpată şi condamnată în dosarul “Prodexport – Italia” din 1961216 (v.ilegalist (membru de partid din 1923. alias Ilie Zaharia. 2. dosar nr.P. apoi însoţindu-şi soţul în misiunile diplomatice.M. a locuit până la sfârşitul vieţii pe Şos.I. membru al Comisiei Centrale de Revizie (1974-1984). 1949. comunist. ulterior directoare generală a exportului în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50.

1980 Tel Aviv. Nastasă 2011: 582). 1945. cu liceul absolvit în Chişinău. M. ZANDBANC. 119 din 28 mai 1947.Of. unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. 4251).de partid în 1943. partea I-a. juristconsult (echivalentul consilierilor juridici din prezent) al M./9.S. respectiv “Zeiger”) (26.S. anexele la dosarele nr. iar în 1971 (Decretul nr. p.X. Leon . p. nr. p. Paul .I.Of. nr. Iţic – după război refent şef în centrala Ministerului Muncii. a M. 1948.B. secretar general /cu grad de consilier superior) al Ministerului Industriei şi Comerţului (1945-1948). nr. v. “epurat”. nr. cu fişă personală în 156 . partea I-a. p. partea I-a. partea I-a. iar după reorganizarea ministerială la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 1485. ZANDBANC.A. 6781).Of. 16 din 20 ian. partea I-a. 157 din 4 mai 1971) cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. 4968). Cutişteanu şi Ioniţă 1981: 104. 103 din 9 mai 1945.. ilegalist. 1484. în sept. Simion (n.Of.E. membru al Comisiei de epurare la Teatrul Muncitoresc Bucureşti (M.C.I. ZAHARIA. 210 din 10 sept. p. Cajal şi Kuller 2004: 362. 1947. III-a. după război numit avocat în Contenciosul Ministerului Muncii. partea I-a.după război inspector general în administraţia centrală a C. 131 din 8 iunie 1948.Of. după război. Bucureşti şi redactor la revista Probleme Economice. membru al Comisiei Centrale a Timbrului (M. partea I-a. emigrat în Israel.1914 Chişinău – 29. p. pentru câteva luni în 1948 secretar general al Ministerului Industriei.E.dr. nr. 8279). Charlotte – inspector general adjunct la D.IX. 1477. ZALMANOVICI.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industri ale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 144 din 25 iunie 1948. Tismăneanu 2005: 197.Of. Isac (20. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 7461. 1478. nr. nr. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. cu referat de cercetare la fd.R. p. ZEIDER. ZEIGHER. după război autor al unor articole în Scânteia (august 1944 . student la Praga şi apoi la Şcoala Superioară Tehnică Cehă din Brno (unde în 1936 se afla în atenţia organelor locale de informaţii pentru activităţi comuniste.C. 35 din 13 febr. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls.C.E. 1945. partea I-a. nr. 1487. 1483. a M.C.R. p. cf. 1479. Israel) – ilegalist (şi. 1949. 4254). 1482. secţia Cancelarie – dosare anexe. ? . Solomovici 2003: 248.E.1946). spion sovietic). inv. M. 3293. (M.. nr. I. 1949. partea I-a. nr.Of. M.1901 – I. 173 din 31 iulie 1947. membru de partid din 1930 (dosar Z/13 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).G. apoi funcţionar superior la Comisia de Stat pentru Planificare (1948-1953).Of. 662).Of.1973) – avocat.C.I./Kuller 2008a: 460). partea I-a. partea I-a. 112 din 17 mai 1948.Of. 1486. Herman – director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. 1480. 7666). nr. p. ZECK.. Simon ZEIGER.III-a.O f.I. nr. 5357). Moise .Of.după război şef de serviciu în centrala Ministerului Sănătăţii. partea I-a. ZALMAN.Of. 1481. p. nr. 328.G. C.A. 194 din 25 aug. al P. 119 din 28 mai 1947.E. 16 din 20 ian.din 1947 inspector în cadrul D. la începutul anilor ’70 vicepeşedinte al Comitetului de Stat pentru Preţuri. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 136/1956 şi 108/1956 (Levy 2002: 210. p. 1948 revenit ca funcţionar înalt în centrala Ministerului Finanţelor. fiul lui Volf Volco şi Bella. partea I-a. ZEIDMAN. 662). rolul lor fiind “cu adevărat jalnic” (Rusnac 1997). 1014. 217 din 24 sept. p. ulterior profesor la A. 4384). ZAUER. uneori ortografiat şi “Ţaigher”. Troncotă 2006: 50. ZARAFU. decorat în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler de către fostul suveran Mihai (M.C. 3758.S. nr. Alter David (frecvent ortografiat şi “Zaidman”) . C. Leibu .X. apoi stabilit în SUA. p.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite Ministerului Industriei (M.I.

partea I-a.Of. 1493.Of.C.R. ZICKEL.C (M.E. 46 din 26 febr. 590). p.Of. 314). în 1949 în centrala Ministerului. p. partea I-a. președinte al Comitetului de Stat pentru Problemele de Muncă și Salarii (cu rang de ministru) (1957-19651966). nr. 4384. 4611. 1948.. p. 3293. dosar nr. 173 din 31 iulie 1947. după război iniţial consilier economic în centrala Ministerului Afacerilor Străine (din mai 1945). 158 din 12 iulie 1948. 1945. graţiat în 1964. nr. partea I-a.P. arestat şi condamnat în “procesul Pătrăşcanu”. 1488. 3678. nr.ilegalist.C. nr.P. partea I-a.G.C. 65 din 18 martie 1948. 1484. 11 din 14 ian. 157 .1949. nr. 5 din 9 ian.P. partea I-a. nr. profesor de economie politică la Universitatea Bucureşti şi director al Casei de Economii şi Consemnaţiuni (C.X. 1489. ZINGHER.php. responsabil cu Consiliul Superior Economic (1948) şi vicepreşedinte C.” cls. ZILBER. 1491. lucrând cercetător în domeniul dreptului internaţional al muncii.Of.C. doc. 13 din 17 ian. anexa la dosarul nr.după război inspector în administraţia centrală a C. partea I-a. apoi expert în delegaţia României la Conferinţa de Pace de la Paris (1947).” clasa a III-a.I.B. ZELL. M. http://86. Herbert (zis “Belu”.P. partea I-a.. pe post de controlor-revizor principal (M. 5785). Avram . partea I-a.în 1948 era controloare în cadrul D.Of. fond 495 (“România”). apoi inspector la D. p. Frumos – 1978 Bucureşti) . partea I-a.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/Z/Z%2002.Of.A. nr. C. emigrat în Israel în 1973 împreună cu soţia sa Stela. partea I-a. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. M. M. cu referat de cercetare la fd. Leon . 1492.G. II-a. inv. condamnat ca atare la 5 ani închisoare (Solomovici 2004: 184). (1954-1957). după război controlor. iar în 1964 cu ordinul “Steaua R.Of. al P. consilier al ministrului la Ministerul Energiei Electrice (1950-1954).în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor. în fişele din penitenciare ZILBERT219) (14.E.S. M. inv. 96/1968. Bernard (în alte documente cu varianta de prenume “Bernat”) – după război încadrat ca inspector vamal la Direcţia Vămilor din Ministerul Finanţelor.B.R.S. nr.R.Of. “la 27 de ani era spion sovietic”. 4968). p.Of.C.1901 Tg. nr. ZIBALIS. 1900. 2382). autor ocazional la revista Probleme Economice. 2). 158 din 12 iulie 1948.Of. p. a colaborat cu Universitatea Ebraică din Tel Aviv. Rosi . nr. / Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. 149 din 26 iunie 1941. încadrat în 1972 cu grad de profesor la I. V. 219 V.%20Zara%20%20Zwolfer/Zilbert%20Herbert/index.E. nr.P. p. p. şi menşiunea solicitării sale de schimbare a numelui în “Şerbulescu” în M. ministru adjunct al Economiei în cadrul Consiliului de Miniştri. p. 120 din 26 mai 1948. partea I-a.) între 1944 şi 1947. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Naţionale de Gaz Metan (M. a M.C. vicepreşedinte al C. p.S. M.I. nr. p. 5784. pensionat în 1973. în 1948 cu ordinul “Steaua R. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.17.Of. 1490. (1948-1949). ZISU. Emanoil . 225.Of. vicepreşedinte şi preşedinte al Comisiei de Stat pentru Planificare şi simultan ministru adjunct la Ministerul Industriei şi Comerţului (19471948).Arhivele Comintern (INCOMKA. ulterior publicist sub pseudonimul “Andrei Şerbulescu”. secretar general al ministerului Economiei Naţionale (1946). apoi director al Institutului Român pentru Studiul Conjuncturii. C. 315. după război şef de cabinet al lui Gheorghiu-Dej la Ministerul Comunicaţiilor (1945-1946).în 1948 numit membru al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 131 din 8 iunie 1948. ministru adjunct al Muncii (1968-1969). 1949.I. nr.125.. 112 din 17 mai 1948. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). p. 6781).

nr. 1949. Izu Grosu. 15 din 19 ian.. nr. nr. 1496. nr. 4384). spre exemplu.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. p.). asemenea percepţii depăşesc spaţiul subiectivismului perceptual pentru a-şi identifica solide confirmări empirice în mai toate segmentele administraţiei şi sistemului politic centrale din primii ani de comunism în România. Anton Moisescu (1953-1954). I.Of. ZISSU. Areşteanu. etc. 112 din 17 mai 1948. Vladimir Kraft. nr. Contextualizate şi supuse verificărilor obiective. nr.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.controlor la D.1494. partea I-a. p. 158 . p.A. Simon Katz. Rosenzweig. M. Marcu . Horaţiu Atanasiu/Atlasman (anii ’60). Dan Herstein.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M.. Şt. Renee . Novac (1959-1969). nr. p. Edy I. Gh. Chely WeisbuchStreja. Gustav Roman. M.Of. partea I-a. 6781). p. partea I-a.Of. p. Paula A. M. Arsene (1952-?). 1499. Iosif A. Marcovici. Hary A. 4384. ZISSU. Isias B. Korn.C.I. Astfel. Flachs. Avandici.inspector la D. Raul Rosel Săveanu. partea I-a. p. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. 1948. 1949. 1949. 642). 1946. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M.. 173 din 31 iulie 1947. p. ZUCKER. n. cine i-a adus acolo. Cerbu S. Nastasă şi Varga 2003a: 641.C. 1495. menţionat în memoriile lui Vladimit Trebici (2011). 15 din 19 ian. Leib – după război controlor în cadrul D.I. ZISSU. din 10 februarie 1960. ZU(C)KMAN. documentele de arhivă din perioada 1948 – 1963 identifică între funcţionarii Comisiei [din ian. Gheorghiu-Dej rememorează că la sfârşitul anilor ’40 (identificarea perioadei decurge contextual în stenograma discuţiilor) “.  vicepreşedinţii Simion Ţaigăr/Ţaigher (1948-1949. Heinrich Abramovici. 112 din 17 mai 1948. Al. Gheorghe Gaston-Marin (1956-1965). Islea S.Of. subl. la CSP [Consiliul de Stat al Planificării] peste 80% [erau] elemente de origine evreiască […] Am întrebat de ce la Consiliul de Miniştri sunt peste 60% elemente evreieşti. Pincas.G.R. confirmă percepţiile prima facie subiective ale unor înalţi demnitari comunişti din perioada imediat succesivă celui de-al doilea război mondial. partea I-a.Of. apoi funcţionar cu atribuţii de control în centrala Ministerului Asistenţei Sociale (M.E. 222 din 29 sept. Soreanu.I. Bercu Feldman. participă la inventarierea bunurilor Domeniilor Coroanei imediat după abdicarea regelui Mihai. 4533). Leon .după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului. ZUCKER. Ludovic . Rudolf Efraim (1948-1952). Enumerări selective precum cea de mai sus.Of.Of. nr. partea I-a. Iulius M. a M. Rozenthal. Vladimir Boico. nr. Gheorghe . 644). 8072). partea I-a. Bârlădeanu (1955-1956). Marcel L. Simovici. şefii de direcţie şi varii alţi funcţionari: Ernest Austerman.Of. Marcus. Ernest Schlesinger. Mauriciu C. Maimon. Lulu S. 1500.G.C. a M. 1947. 1954-1957). 1498. 8460. nr. Mircea Oprişan (1952-1954). partea I-a.. într-o şedinţă a Biroului Politic al P. 24 din 30 ian. în cazul invocat de Gheorghiu Dej. 1953 Comitetului] de Stat al Planificării:  preşedinţii succesivi (?) Miron Constantinescu (1948-1955). 737. Sigler. Paul Alexiu.Of.E. p.C.. 662). 644.  între directorii generali. partea I-a. Sofia A. care ar putea fi extinse în mod dezirabil până la un grad satisfăcător de cuprindere pe măsura creşterii accesibilităţii surselor prim are de informare. ZISSU. Benţin Abramovici. Sami A. a M. 1497.E.C. Lionel S. 126 din 6 iunie 1947. Matiaş . 16 din 20 ian.M. partea I-a.. p. 204 din 5 sept.G. au venit singuri?” (apud Andreescu.C.Of.

Y. Georgescu (Samoilă). Lăzăreanu (expulzat cu câteva luni înainte) şi A. Aurelian Bela (Auerhahn). Lucia şi Eugen Mantu (Marcuzon). C. Judith Lazaride. 10 din cei 12 (adică 83%) şefi de direcţii şi departamente (E. secundar şi incomparabil mai redusă numeric. acestora li se adăugau la nivelurile ierarhice subsidiare o multitudine de funcţionari de diverse ranguri şi grade diplomatice: S. Ardeleanu (Turcu). Matei Gall. Pauker). Nichita Rabu. Ecaterina Raicu (Praga).Alegerea aleatoare a trei ministere ca exemplificări ale ponderii evreilor la vârful aparatului administrativ-guvernamental în primii ani succesivi celui de-al doilea război mondial (cu o pondere a evreilor de 2.. funcţionarul comercial Idel Rubinstein. plus prim secretarul legaţiei de la Stockholm (E. Roberta Gaston-Marin. Zeider. cărora li se adăugau nenumăraţi alţi funcţionari diplomatici precum J. Liuba Herşcovici. etc. M. ff. Edwin Glaser. C. Belgrad (A. Luca-Boico. Păsculescu (Tescovici (?)). Marcela Simionescu. Eugenia Manole (Abramovici). la Moscova (S. Huck. din 1950). una maghiară) “în diferite aparate ale nomenclaturii” (Bottoni 2010:59):  în Ministerul Afacerilor Externe. Făinaru). I. al P. Alexandru Leist. dactilografele Aurica Brucker şi Aurelia Profeta.5% în totalul populaţiei României în anul 1948) confirmă existenţa remarcabilă a ceea ce S. 1 -19. Felicia Sumarit. Avram Bunaciu. Vera Simon. care i-a succedat lui E. E. unde din 1950 avea să fie ministru H. Tereza Macovescu (Ungar). la nivelul reprezentanţelor diplomatice – şefii misiunilor. Bogdan (Grünberg)). Iancu Berciu (Varşovia). şefa direcţiei cadre (I. Ardeleanu (Adler). Vogel (până în 1948) (toţi la Washington. Janette Verona. Sofia Mironescu. Micu-Chivu (Klein). Bughici (David). A. tov. proximul (din 1950) prim-adjunct al Anei Pauker. etc. C. A. P. Roma (M. Weinstoc(k). Caseru Rene Odette. tov. dosar nr. – secţia Organizatorică. Nicolae Gonda (Szille). Ada Lupan şi Leon Ghica (Diamand) (Belgrad). Baciu şi S. E. Nicu Şerban (Herşcovici)). tov. 220 V. Eliza Andronache (Zilberstein). M. Minder Bellanger. Max Fonea. Tel Aviv (P. E. JacobFeuerştein. Emil Riegler.I.N. şeful direcţiei Cabinet al ministrului (C. Tenţ.ministrul (A. C. Davidovici). eticheta ca “o adevărată filieră evreiască” (alături de. Rosenthal. Ijacu (Izsak).C. Alfred Hubert (Bruxelles). Aderca (Adelstein). Alice Fetcu.G. Lustig. dactilografa Sarah Goldenberg. Retti Abramovici (Moscova). Rudolf Modgesch (?). Emilia Milco/Bogdan. Iacubovici de Barlo. Aneta Loghin (Löbel). Lupan ?. A. etc. Sanda Clejan. Lupan (Lustman)). din totalul celor 746 salariaţi ai Ministerului. erau evrei [cel puţin următorii]: în centrală . Viţianu (Witzman) (la Berna). Levin). Ionel Crişan (Kirschen).C. în 1949. Eugen Charap. T. contabilul Solo Merovici. Dan/Davidovici). Szillagy (Londra). Rita Rotter. Elena Wolf(f). Mundi Brenner. J. unde. Farladanschi). Alice Brădescu (Paris). funcţionara administrativă Paula Froda. Constantinescu (Bloch). etc. secretarul general (şi simultan ministrul-adjunct) al Ministerului (Ana Toma (Grossman). fd. Vera Simon şi I. Viorica Roth. Balaş (Blatt). M. Kimell. Şt. Reiner Biemel (?). E. Goldenberg (Cairo). George (Ştrul) Beraru.C. S. şoferul Şmil Rauchwerger. Bendel). Altăraş. Caseru Rene Odette (Vatican). tov. Bălănescu (E. tov. mai rămăseseră doar 32 proveniţi din vechiul aparat diplomatic220. inter alia. Anitta Ioanid (Ankara). Oscar Conobel. Budapesta (I. 47/1949. Iosif (Brauchfeld). Bella Mihnea. Felix.. Fischer. Rozi Fonstein. Văleanu (Weinreb). Lucia Şerban (Buenos Aires). Boris Holban (câteva luni în 1948). Groner. Bottoni.. E. 159 . Ella Marcus. consulul în Bulgaria (la Rusciuk – Rudolf Stoian). Petran (Pocler). Mezincescu (Mesinger)).R. Ana Stern. stenodactilografele simple sau şefe Leontina Haberman. chiar fără a recurge la contabilizări detaliate. secretara ministrului (Ilca Melinescu (Wasserman). Maer. Janina Câmpeanu. Rita Pistiner Vaisberg (Sofia). I. Clara Hönig.

secretarul general N. din 147 de angajaţi în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. Adolf Wald. Ştefănescu Al. Stănescu (Fischel) Eugen. Kraid Evy. Cohn Mozes. Novicov (Neuman).. adj. P. Magdalena Iacob. consilierii Laurian Băluş. referenţii Ella Matei (până în iunie 1948). Marcel Holban. Lustgarten Mili. şef R. gen. Hirsch. Cecilia Merlaub. Fisch Sanda (Surica).). Maximilian Schulman. Carol Wilner. respectiv redactorul Bernard Bereanu. Reicher Boris. insp. desenatorii grafici Isidor Mittelman. Adolf Renate. Mezincescu (Mesinger). În Ministerul Artelor şi Informaţiilor. Schechter Otto. M. Fermo Alexandru. prim consilierii de presă George Spina (prim consilier). Lola Jung. Maxy Liana. Baranga şi insp. Alperin. Blazian (până în mai 1948). Davidescu Lucia. Bogdan. Maria Schweffelberg. Albert Clain şi Igor Block. Iosif (premergător stagiului la M. Stela Stănescu. directorul C-tin Bugeanu. Corina Ciolan (Richter). Alice Suter. Carmen Herescu. Sternberg Samson. Florica L. Emanoil Donea (Pşait) şi Ana Bergman. H. Soare Zina. Dorio Lazăr. prim secretarii de presă Ausch Ernest. Neiger Elza. probabil. Pascal Ernestine. Rosenthal Amalia. inspectorii Cerbu (Hirsch) Emanuel. Barbu Morel. Halpern Suzana. Bogdan Varvara (Rosen). insp. şefii de secţie Alămaru Lipa. Henrich Carasso. în perioada 1948-1949 (cu 637 din totalul de 809 angajaţi ai Centralei din 1949 nou-angajaţi după 23 august 1944221).I. şefi sau simpli Cohn Moses. Leon Gruss (până în iunie 1948). Lupu Mihail. “100 aveau nume de împrumut” (apud Solomovici 2003: 380).E. Aurel Son. fotograful 221 222 Ibid. şefa de atelier Clara Spitzer. Vitner Carol. Dondi Galin. Sterian Adela. 160 . Spina (Schreiber) Natalia. Willy Savin. Heinrich Kraid. Horodniceanu Zoe. inspectorii generali adjuncţi Aron Winterfeld. Bercu Iosif (alias Şerbănescu). Sofia Beraru (până în iunie 1948). Leon Haber. Priseceanu Josefine. directorii adjuncţi Liman (Löbelsohn) Clara. Şafran). Liviu Floda (Leibovici). Schwartz Ida. Aida Vermont (Grünberg). Fidler Sofia. Maxy. Emilian MarieLiese. Ştefănescu Paula. Negreanu (Schwartz). şefii de birou Beram Sofia. gen. Conform Jurnalului (1948-1954) scriitorului Pericle Martinescu.. M. Davidoglu (Davidsohn). Mauriciu Edel. Friedman Maria. David Perlea. Breslaşu (Breslau/Bresliska). Silvia Kutny. Pascariu Tina. Gottlieb Madeleine. Râpeanu (Rosenberg) B. Rapaport Roland. infra). Melita Mayer. Mendelsohn. Stefania Moritz. Emeric Rado. Jurist Eduard. regizorul S. Iancovici Herman. Gartner Gusti. Stănescu Josette. gen R. Rado Ivan. dir. plus unul din cei 3 secretari generali ai ministerului în 1948: dir. Flavian (Finkelstein) Jacques. Deceanu Barbu. Moglescu. la sfârşitul anilor ’40. Goliger Pia. Diamant Basile. Câmpina (Friedman) Barbu. dactilografele simple sau principale/şefe Silvia Feyns (până în 1948). gen Simion Alterescu (Ierusalim). şefii adjuncţi de birou Suzana Simion. Gueron Isac. aproape toţi şefii de direcţie şi inspectorii generali/şefi (mai puţin. şefii de serviciu Natalia Davidescu. dir. Lăzărescu (Lazarovici). Lăzărescu Clara. A. secretarii culturali Tina Pascariu. M. insp. M. Raicu (Reitman). Benedek Tiberiu. medicul Rozalia Roitman. Kirschen Tauba. Leon (Herşcovici) Alexandru. arhivarele şefe / principale Victoria Akerfeld. Călin Barbu. translatorii Direcţiei Radio Simpson Weitlener. Stein Antoaneta. A. P.A. Hehter Sanda. arhivara-registrator Emilia Solomon. Deutsch Costel. Ernest Halpert. Radu Lupan (Leibovici). David Manolescu. dir. Mehr Iacob. Emil Fulda (Weissberg). în administraţia centrală a ministerului erau evrei222: ministrul Artelor şi Informaţiilor . translatorii interpreţi. Mihail Ludmila. Teodor Vlad (Magyar). Gärtler Roza. contabilul-şef al ministerului Artelor / şi Informaţiilor până în iunie 1948 – Iacob Haimovici. dir. Eli Haim Ber. Sadoveanu (Pşait) Lucia. Popper Jean. Alfred Mayer. gen M. Maximilian Krauss. dir. Perlmutter Stefania. Lespezeanu Henrietta. Margit Rudich. Rebeca Leizerovici. Stefania Perlmutter. secretarii de presă (cenzori / lectori) Adam Simon. Streitman Luiza. secretarul organizaţiei de bază a partidului din minister – Harry Brauner (v. Herţovici Paul.H. Wolff Marcela. arhivara ajutor Elena Solomon. gen A. Neuman Carol. Miriam Tausinger. consilierul cultural Isac Lazarovici. Horodniceanu Florin. Jar Alexandru. Moraru (I. respectiv Dumitru Mihalache). insp. Iulius Ganz. Bercovici Mircea. Şmilovici Max. insp. Gheorghe Rosen. insp. Schäffer Flaviu(s). Willy M. Lucia Demetrius.E. gen Dan Negreanu (?). Schileru Eugen. insp.

Wexler David. Cohn Ioan. etc. Klein Alexandru. Pincas Mayer. Ciuberea Adolf. Georghiu Leon. Debu Ilarie. Friedman Herman. Fildgut Eugen. Ionel Miletineanu. Finkel Heinrich.. 1948-). stenodactilografele Clarisa Cramer. Spiegler Samoil. Ebner Leopold. Ornstein Alexandru Peltz Zissu. Iankolovits Heinrich. Druchmann David. arhitecta Dorina Gâtlan (Weiss). Graubart Iosef. Herşcovici Solomon. Solomon Max. (?) Bekavetz Carol. respectiv Holdich Grigore. Boiangiu Octavian. Mosesohn Leon. Sofia Madrer. Bogdan Hună. Marcu Asher. Friedländer Eugen. Grümbaum Simion. Mendelsohn Iosif. Zalman Leibu. Grünstein Henri. Alter Haim. Şoimu Albert. Avandic Cela Heda. Câmpeanu Aurel. Drimmer Menyhest. Hudescu Pangrate. Ilie Zaharia (Ştrait) şi Rudolf Efraim. Deutsch Ignat. Birthelmer Mihai. electricianul David Goldştein. inginerul Sergiu Schuller. Abra(ha)m Zalman. Arnăutu (Aronovici) Martha. Schlesinger Ernest Carol (ultimii preluaţi după reorganizarea ministerială din aprilie 1948 în Ministerul Industriilor). Abramovici Lazăr. Diamant Bazil. Leb Nicolae. Stern Ignaţiu. gestionarul Natti Goldner. statele de plată din anul 1948 cuprindeau estimativ 85-90% evrei: inspectorii generali sau generali adjuncţi: Barat Leon. Câmpeanu Liviu. Kaiserman Sandu. Kell Silvia Ecaterina. Jezovitz Felix. Sapşe Sami. Leibovici Leonte Leon. Croitoru David. Mandel Mihail. Klein Meşe. toţi cei 6 secretari generali ai Ministerului Industriei şi Comerţului erau evrei: Simion Zeigher. Alpern Haim. Fabian Andrei. Brumfeld David. Leizer Moise. Goldenberg Albert. Leitman Stefan. Bălteanu Rudy.Avram Rudolf. Faber Waldemar. Flachs A. Moscu Gerard şi Zarafu Charlotte (ultimii preluaţi în mai 1948 în Ministerul Industriilor). Hintz Ştefan. Alpern Miklos. Franchel Ionel. Rodan (Rubinstein) Lionel. Leibovici Sulim. Butnaru Arthur. şoferul Hugo Mihail. Cernovitz Moise. ulterior scindării M. Herescu A. Gălăţeanu (Kessler) Adolf. Katz Marcel. Levcovici Sergiu. Frank Solomon Mihail. Katz Victor. Lupu Alexandru. Herşcovici Morel. Lax Ludovic. Izsak Vasile. 161 . Vişoianu (Vigler) Sorin. Marcovici Iuliu. Neulicht Cornelia. Schäfer Iosif. Roşcu Edgar. Gertrude Goldstein. Hertzog Leonard. Keller Mihai. în Ministerul Comerţului şi Ministerul Industriilor. Ferenbac Iosif. inspectorii Abramovici Şmil. Cornea Alexandru. Leister Bernhard. Marcus Alfred. Boer Riven Avram. Focşeneanu Eleodor. (?) Kubitz Carol. Frucht. Frölich Petre. Bandner Solomon.C. Zissu Matiaş. Fundoianu Samoil. Benkö Emeric (1946-1947. Weiss Adalbert. Guttman Isak. respectiv Şapira Isidor. Gălăţeanu Sapse. Iţicovici Iancu.I. Edelman Marcel. Fischer Leon. Juster Oscar. Fleischer Erwin. Medrea Simonette. Berkovits Vasile. Kaufman Jean. controlorii Abraham Iosif. Schwartz Ivel. Lupu Iancu. respectiv Funkel I. Nachmias Virgil. Vesler David. Weisz Ludovic. Stoian Haim. Cosmescu Moise. laboranta Liza Alămaru. Bujum Otto. Eibl Augustin. Grümberg Abraham. Leibovici Alexandru. Hirsch Mendel. Nasta Mauriciu. Beck Theo. Codrin Jacques. Florian (Feibisch) Moise (1946-1947. Aşkenazi Max Beno. Hafner Iţic. Schmutzer Adolf. Soreanu (Siegelbaum) Osias. în august 1947 (guvernul Goza I). Abramovici Leon. Brucăr Calman. Oprişan Moise. Bălan (Katz) Marcel. Munteanu Vili. Siegler Cerbu. Irescu David. Hermelin Wolf. Hilf Arno. Saphir Ignat. Weintraub Noel. Marcovici Lazăr. telefonista Janette Stănescu. Fulga Heinrich. Rosman Iacob. Cohn Samoil(ă). Bârlădeanu. Al.  În Ministerul Industriei şi Comerţului. Schlesinger Edmond. Florea Zilli. Sami. Crişan Adalbert. Moses Iancu. Löwy Eugen. Geller Stefan. Askenazi Maria. Emanoil Vinea. Hausirer Berthold. Beck Fritz. Gunea (Grünbaum) Eliza. 1948-). Areşteanu Edy. Iliescu Ghizela. Kesler Iulius. Marcovici Iacob. Bercovici Bănică. Topertzer Eduard. Solo. contabilul-ajutor Iacob Cornea. Zukman Leib (ultimii din mai 1948 în Ministerul Industriilor). mecanicul Samuel Moses. Gronich Leon. Mora (Leibovici) Henriette. la Direcţia Generală a Controlului Economic din cadrul ministerulu i. Russu Reimond. Klein Leopold. Imberg Silviu. Cheis Max. Rosenberg Samoil. Lichtman Eugen. Leibovici Ionaş. Broder Emil. Rauşer B. Finkelstein Faibiş.

Nemţeanu Iancu. Solomon Simon.. tabelul angajaţilor din în ianuarie 1949 îi cuprindea – ca şi cum ingineria ar fi fost o realitate străină etnicilor români . Leon Calmanovici. Salamon Alexandru. Max Salpeţer. Teodor Max. Weltner Frideric. Wilderman Carol. Lieblich Aurel. Marcovici Gheorghe. Siegler Mauriciu. Leon Bora. Abramovici David. Marcel Hervian. Iuliu Gewold. a Chimiei (Solomon Luca). contabilul Iosif Alter. Ulmeanu (Ulmann) Paul. Mathilda Râpeanu. Rosman Iacob. Herman Klairman. Ilie Clementin. Weiss Ana Renée. Peltz Ludovic. Efraim Marcovici. Löbl Adolf. a Lânei şi Mătasei (Leon Moisescu şi H. respectiv Barhad Aurel (inspector). Stela Celan. Ulterior altor reorganiuzări ministeriale ale Consiliului de Miniştri. Succesiv scindării din 1948 a M. Herşcovici Rahmil. Fany Schwartz. 1962-) sau Direcţie Generală în Ministerul Comerţului (1948-1953. Ladilau Klain. a Cadrelor (Flavin Blassian). Perl Samoil.C. etc. şefii de secţie Mihai Heger. Zibalis Avram şi Zucker Leon (din mai 1948 în Ministerul Industriilor). Alexandru Pratscher. Tobias Tobias. Stern Adalbert. Spreng Ladislau. Oscar Kohn. Lachner Emanoil. Solomon Andrei. Maierovici Lazăr. Friederich Landman. Schwartz Anuţa. Berthold Sand. în zona guvernamentală a comerţului exterior. Sassu (Herşcovici) Stefan. Săvulescu (Sabetay) Simion. Moise Avram. Stern Zoltan. Negrin (Schwartz) Arnold. Lupu Solomon. Haim Hary Simon. respectiv şefii adjuncţi ai DCI a Energiei Electrice (Charlotte Novac). Rieder Zoltan. Gabriel Brotman. Carol Linder. şefii de birou tehnic Ernest Kamil. Zickel Rosi. Rosenberg Iulius. ba chiar şi dactilografele Klinger Estera Coca. Schwartz Bruno Vlad. în Ministerul Comerţului şi Ministerul Industriilor şi structurării celui din urmă în Direcţii Centrale Industriale. Israeil Binder. inginerul-şef al Direcţiei.I. Ronai Adalbert. Rosenthal Ignatz. Carmen Mathias. Nathan Teller. Grindea-Grinberg). Leon Honigsberg.I.C. Moscovici Iancu. Martin Ehrenweld. Chinzbruner. Gustav Weinberg. 1957-1962)) şi de titularul fotoliului ministerial. Katz Leib. Schleien Baruch. a Bumbacului. Marcu Zissu. Wirtenberg Maria. Micheller Carol. etc. Moise Zalmanovici. a Întreprinderilor Prelucrătoare de Materiale Plastice (Rafael Faru). Martin Rosenfeld.C. etnicii evrei ocupau următoarele poziţii de conducere: şefii D. Inului şi Cânepei (Adolf Bergher şi Emerich Krausz). Adalbert. Tarcsi Kalman. impiegaţii Ecaterina Albici. Paula Marcus. Alice Vianu. respectiv Abramovici Osias. Alegând aleator una din aceste Direcţiile Centrale Industriale. Herman Alpern. referenţii administrativi Eva Mayor. Burahovici Wilhelm. Petroianu (Goldstein) Paul. referenţii de specialitate Siegfried Weiber. Solomon Lupovici. Teleki Iacob (ultimii transferaţi în toamna lui 1947 la Ministerul Industriilor). Schnierer Malca (ulterior promovate controloare). referenţii tehnici Heinrich Lobensohn. Gita Aronescu. Schwart Arcadie. Weisser Adalbert. şefii de birou administrativ Carol Korner. Ghizela Herşcovici. Honora Poppel. indiferent de cadrul instituţional (M. funcţionarii evrei din centrală şi entităţile economice de stat subordonate Ministerului alcătuiau un grup masiv şi totodată compact (pilduitoare în această privinţă fiind şi identitatea inculpaţilor din procesele de sabotaj şi spionaj ale anilor ’50-’60): Angelo D. Singher Silviu. Roger Haim. Spitz Mauriciu. Stern Nicolae. Lovian). Dina Horodniceanu. Platz Valeria. Beatrice Gregor. Gheza Riegler. dispecerii Adolf Lobel. (1953-1957. Zonner C. Jean Jacobsohn. şoferii Kaufman Ioan. Dezideriu Neuman. Adalbert Feder. 162 . Holinger Aron. Roth Matilda. oamenii de serviciu Salamon Zoltan şi Wolf Iosif. a Siderurgiei (David Katz-Căţoiu). Leon Zaharia. Milkert Bruno. Adalbert Harap (Charap).E. Iosif Levas. Marcu Cohn. cea a Lemnului şi Mobilei Finite. Michelsohn Beniamin. Frieda Iosuv. a Lânei şi Mătăsii (M. a Lemnului şi Mobilei (Adalbert Harap). Roitman Iţcu. Arie Fisch. Alexandru L. Schönberger Ignatiu.pe: şeful Direcţiei.D. etc. dispecerii de specialitate Eugen Lichtman. Lazăr Hart. stenodactilografele Clara Alexiu. Robinson Paula. dactilografa Ana Bercu. Weiss Herman. Segal Moise. Nussenblatt Nathan. a Bumbacului (Andrei Kun).Melamedman Valentina. Simion Naftali. Propper B. Perşinaru David. Grümbaum Simion. Schreiber Zozo. Dasia Kahane. Max Rabinovici. Rosenberg Samuel.

Horaţiu Mark. Baltazar. Adalbert Rosinger. În fapt. ponderea lor nu a depăşit niciodată. dosar nr. Decretul Consiliului de Stat al R.990 1.C. lista cuprinzând. al P. Ladislau Adler.5%): 1. Alexandru Albescu (E. Milea Wulih Marcus. ff.83% 13. Paul Kellner. după august 1944. În continuarea exemplelor aleatoare. Fişler. Lungu (Lang). 803 din 21 dec. Cancelarie. Novac (ministru adjunct. fond C. secţia Organizatorică. ff.55% 2. Leon Iosif Steinbach. Alfons Picalschi. caiet nr. ministrul adjunct Ana Toma (Grossman. 223 Într-o perioadă în care. Teohari Georgescu (B. 1922/1945. Iacob Roşca.30% 4. 1 -3 şi nr. Beniamin Tenenhaus. Szendes. etc224. Deziderius C. Lazăr Derera.Costin. Ghizela Finchelstein. Samy H. 26/1959. Rosine Leibovici. Lelia Manciu. Radu Oroveanu. Saul A.juridic. Ioanid 2005: 76. 163 . Gutman. ministrul adjunct Mihail Alexandru (1948-1952). Grigoiu. Haimovici). Ionel Landauer.5-40% (faţă de o pondere în totalul populaţiei României de circa 2. 1950-1956). 1-12. Alfred Savu.C. 10%: an evrei număr % din total membri de partid % în populaţia României 1945 (21 dec. Stoffer. Horia Bârlădeanu. Alfred Hârlăoanu. Gheorghe Florescu 5. din totalul de 40 membri cu drepturi depline ai Comitetului. Riesel.87% ? 11. Edelstein.tabelul angajaţilor salariaţi ai Ministerului Industriei Alimentare pare a fi cea a unei instituţii din Tel Aviv. Micu-Mordechai A. Sterescu. în palierul politic. Schwartz. ministrul Al.687 3. (1948-1955). Avram Şerff.R. Liviu Colin (Cohn). Sofia Terzian.P. Rachmistriuc. 752. Suzin. aparatul politico administrativ era unul profund stratificat etnic. Ecaterina I.) 1956 (1 ian. Horia H. C.C. Avram David. Atanasie Bercu. în posturile de conducere. Nicolae Trestianu. aşa cum expuneam anterior. oficial.) 1958 (31 dec. Maier Leinwand. Weiss. (?) Petre Borilă (Rusev). 2: Numărul şi ponderea membrilor de partid evrei cf. al P. colecţia Gheorghe Gheorghiu-Dej. Dorina Kahan. Schlesinger.ro/DocumentView. Pinhas Rabinovici. ff. Ludovic Ehrenfeld. nr. Iacob Răutu. Susana Irosch. Ludovic A.B.I. Andrei Salamon.47% ? Tabel. cu românii constituind majoritatea incontestabilă la baza piramidei. 4.700 (e) 22. 3. Beniamin I.171 14. chiar dacă în ansamblul efectivelor de partid. 1955-1960).) 1946 (febr.M. Erica Horovitz. inter alia. 11. Vrânceanu (alias). adică 37. Bella I. Marcu Goldstein. Pavel Donath.) 21. la fel ca în cazul Securităţii.000 în 1966. Bernard Freier. Schwartz.7% 25. Max Şapira. Mendel S. Osias Mandel. Suzana M. Bonciu (B.C. Sidonia A. disponibil online la adresa http://freelex.R. etc. Clara Aderca (Schmidt). Carol Abramovici.R. 224 V. Ieşanu.) 1959 (31 dec. pripit şi comod pretinse a fi “antisemite” de numeroşi autori evrei . raportat la o populaţie totală a statului de peste 20 milioane. 3. Cecilia Elsa Şafer. după cum vom detalia mai jos.45% ? 0. Serufina Bălan. Pascu Ştefănescu. Vasile Snorpel. datelor oficiale225 Spre exemplu.. Eugen E. Miriam Şerban.N. Dorina Rădulescu (Rudich). nu din Bucureşti. Steluta Sabanof. Bârlădeanu (1948-1955). 2. 15-16 erau evrei. D. Albertina Poenaru. Ivan S.200 (e) ≈7% 5. S. în primul mandat al C.16% ? ? 2. în 1964223 de pildă – aşadar după cele două valuri de “epurare” din sistemul comunist. f. numele: M. Iosif Chişnevschi (Roitman). Suzana M. Constanţa (Helena) Crăciun. Weiss). Schlesinger. Geza Kornis. Alexandru M.700 (e) 31.. dosare nr.. Rado. 225 Sinteză operată pe baza următoarelor surse: A. iar evreii masiv suprareprezentaţi la vârf. 3/1951. 1-16.aspx?DocumentId=20165. dosar nr. Mella Kappel.) 1947 (iul) 1951 (5 ian. Mauriciu C.818 1. Tescovici). Elinescu (Ebervain). mărimea comunităţii evreieşti din România se redusese oficial la 43. Liana Radian. Al. Babenco. 1964.

Moghioroş şi A.. al P. cf. Nicolae Belu (Schor). 14. 31. iar al 15-lea probabil unul dintre Avram Bunaciu. conform cărora în totalul membrilor de partid.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. Leonte Răutu (Oigenstein). Ana Şoimu. Cotovschi. 30. M. iar între cei 5 adjuncţi Ofelia Manole. 10.8% din populaţia României. Pauker. Avram Şerban (Asriel). aceasta era condus de un român – Gheorghiu-Dej. dosar nr. al P. Solomovici 2001II: 17). 16.6. bazată pe criteriul minimalist al naţionalităţii autodeclarate. Ion Pas. 5 erau cu siguranţă evrei: Corneliu Bogdan. 28.e. Gr. chiar şi conform – se cuvine încă o dată accentuat – statisticilor oficiale de partid. din 8 membri. evreii reprezentau. 12. Al. 20. Cât priveşte Secretariatul P. iar în ansamblul secţiei 22 evrei din 61 activişti în total (adică 36%) (A. 3. secondat însă de Teohari Georgescu (Tescovici). V. indica la vârf 4 din 6 şefi evrei (şeful secţiei L.8% din totalul populaţiei ţării. M.M. Constanţa Crăciun. la secţia infamă Propagandă şi Agitaţie a Comitetului Central. Miron Constantinescu.M. Zina Brâncu (Grinberg). pe care unii autori evrei se încăpăţânează să-l eticheteze ca antisemit. plus probabil şi al 6lea. aproape jumătate din membri (6 din 13) erau evrei – I. sub semnătura lui Leone Răutu. Mihai Florescu. 25. C. 27. Virgil Ioanid. evreii ar fi reprezentat doar 3.M. bazate de exemplu pe criteriul ascendenţei materne) fiind probabil chiar mai mare. – secţia Propagandă şi Agitaţie. Luka).C. Voicu (Rotenberg). Zaharescu (Zukerman). Leonte Tismăneanu. Schritter). Stoica. 51/1949. întocmită la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. Şt. 4. Rachmuth. fond C. Al. iar neoficial probabil 1. 12. ff. Constantinescu (cu controversa de rigoare. I. 34. 8. În acelaşi sens. Petre Lupu (Pressman).C. cel puţin 6 erau evrei: S. v. Emanoil Vinea (Vainstein). Manea (Mendelsohn).5%. Bughici (David). Iosif Ardeleanu (Adler). Alexandru Moghioroş (Balogh). 118-21). 13.C. cuprindea 72 nume. Oprişan. Florica Mezincescu. numărul şi ponderea lor reale (i. B.N.C. 4. Gh. 30. 5. 22. 7. Petre Borilă şi Radu Dulgheru. C. 9.I. 115-6.55% în ianuarie 1951).C. L. Ion Pas (C.osaarchivum. Ecaterina Chivu (Klein).I. Mihai Roller. 12. numărul evreilor din comitet. A. Gh. chiar statului de funcţii întocmit în cadrul secţiei în decembrie 1949. A. Stela Moghioroş (Radoşoveţkaia). Iosif Rangheţ (Rangecz). Răutu. Radu Mănescu (Mintzer). din cei 16 membri supleanţi ai C. 164 .. B. Tatiana Bulan (Leapis). în viziunea postului de radio. lista lectorilor nepermanenţi (nesalarizaţi) ai C. 18. Iancu Moscu. Antoaneta Pană (Burah). 15. 14. Grümberg). Bernard Barath şi Tiberiu Benedek. aşadar la un an după valul de epurări din 1952..shtml). componenţa etnică a efectivului de activişti. 35. În continuarea multiplelor exemplificări posibile. erau ale unor evrei: 1. 10. 8. Wiliam Suder. C-tin Borgeanu (Löwensohn). Loncear. Braeşter. în 1948. 20% din şefii adjuncţi de secţie. obiective.M. Ghizela Vass.C. 16. 23. 9.R. Răutu. 24.226 În acelaşi pattern. şi respectiv la un moment la care minoritatea evreiască din România compunea sub 0. Ion Niculi (cel din urmă cf. 7. s-ar fi redus la 15. Mihai Roller şi Nicolae Goldberger). 1. Vasile Luca (L. Traian Şelmaru (Terner). Radio Europa Liberă (emisiunea din 10 august 1965. Stenograma la http://www. Radu Cernea (Zwieback). Sorin Toma.7% din conducătorii şcolilor centrale de partid şi 50% din şefii de sectoare (apud Ionel 2001: 251-70).R. al P. Barbu Solomon. Ilca Melinescu (Wasserman). Nicolae Goldberger. Petre Grosu (S. Moghioroş. 2. Paul Cornea.N.R. 21. Bârlădeanu. 9.R. supra). 33. Iosif Bogdan (Solomon). fd. 5. Mişa Levin. Anghel Schor. într-un realitate disonantă faţă de “stasticile” oficiale ale P. 226 În următorul mandat al C. respectiv 3. secţia Organizatorică. 26. 13. în 1952 de pildă. 7. când comunitatea evreiască mai cifra oficial în jur de 0. Gaston Marin. 6. al P. din care cel puţin 36 (adică exact 50%). Petre Lupu. Luca. 20% din instructorii de sectoare. în aprilie 1953.C. 17. de unde se recrutau viitoarele cadre ale partidului. Simion Bughici. 13..C. Solomon Ştirbu. 15. (1955 -1960). Miron Şerban.16% în iulie 1947. la fel cum în Biroul Politic. 6. Melita Apostol (Scharf). f. 19.S. 10. Ana Pauker (Rabinsohn) şi Vasile Luca (Luka). Mihai Frunză (Fruchtman). O. Similar. Probabil că aceştia erau.C.R. Ana Pauker (Rabinsohn). în activul central al U. Valeriu Mironescu (A. v. 8. dosar nr.R. Stoica (Cohn) şi Ghizela Vass. 3. 32. 123/1948. 2. 11.16% (mai exact 4.N. 14. Chişinevschi. Manole (Zeitman). 29. 11). Silviu Brucan.. Ghe. I. Al. Chişinevschi.C. 11. 11.R. cf. Similar.55%-4. Solomon. Mihail Novicov (Neuman).

Bădescu şi Marcel Locar.A.R. 7. recte ambasada S.N. nr. Bacău. Juster. complexul sportiv “23 August” – V. lista completă în A. În această perioadă se povestea că singura deosebire între Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Economiei din Israel consta în faptul că în ministerul israelian se puteau găsi şi cîţiva arabi. 9. Această veritabilă acaparare de către evrei a poziţiilor-cheie în ierarhia comunistă de stat a fost confirmată în timp inclusiv de surse externe. 103/1953.D. 18.) Florica Mezincescu. 14. 19. 23. 2. Mihăilescu 2006: 429-30). n. 13.) Rozalia Benco şi 31.U. 12. Tulcea. M. Rothenberg – membri). Sala Palatului – H.C.Of. 38-42). 5283-4) şi 155 din 8 iulie 1948 (pp. Braşov.) Ileana Micu (Klein). 24.) Micaela Manasse. Bihor. în care poate 2% din populaţia ţării deţinea peste 25% din posturile cheie ale regimului.) Marcela David.) Olga Vass-Podoleanu. 21. Securitatea română a reuşit în 1964 să sustragă prin fotocopiere raportul de uz intern numit “Evreii din România: o minoritate care dispare”. 10.) Ana Guvacov. Bernstein – secretar general.C. 4.A.” (din raportul înaintat Consiliului Securităţii Statului. într-o celebră acţiune de spionaj.). (părţile I B) numerele 141 din 22 iunie 1948 (pp. apud Solomovici 2004: 509-13 şi Oprea 2002b. 32. Chiar şi Uniunea Femeilor Democrate din România (U. Prahova.) 227 1. 12. 27. adică 40. I.) Ileana (Papp) Răceanu. 30. N.) Alice Benari. extrem de probabil.) Marieta Negreanu. 82 (adică 52.) “Emilia” [Raia?] Vidraşcu (persoana Emilia Vidraşcu fiind inexistentă în toate documentele de arhivă consultate în eleborarea prezentului studiu) (lista completă în Scânteia. Braeşter Marcu şi V. 20. 8. fabrica APACA – N. – secţia Propagandă şi Agitaţie. 22. 4. 18. al P. 2. C. Tutova.) preşedinta de onoare Ana Pauker. o mare parte a aparatului de stat şi de partid era în mîinile evreilor. Botoşani.) Ghizela Vass. În alte sectoare decât cel pur politic-administrativ.) Ecaterina Sencovici. Suceava (cărora li se adaugă în mod posibil judeţul Dâmboviţa). 165 . 5713-4)). 15. organizaţie de masă complet aservită puterii comuniste. Roman. Maicu şi Ignace Şerban.I.) Ecaterina (Abraham) Borilă.) Elisabeta Luca. 14. a se citi filosemite.) Gabriela Berna(c)ki. 8. 29. Vaslui. 3. Hunedoara.R. 33.7%: 1. 5. evreii au reprezentat şi în acest caz majoritatea covârşitoare: Casa Scânteii a fost proiectată de H.) Rita Sanuielevici. în 1948. din 81 de membre ale nou constituitului Comitet Central al Uniunii. care avea să ajungă chiar la 2 milioane de membre. Fălciu. dosar nr. document în care se afirmă (în traducerea angajaţilor Securităţii): “În 1945. din totalul de 155 membri ai acestor comisii. 9.) secretara generală Alexandra Sidorovici-Brucan.F.9%) erau evrei (v. era dominată autoritar de reprezentante ale comunităţii evreieşti. 3. plus inginerii Emil Prager şi Emil Calmanovici. 16.) Elisabeta Strauschi. 5. erau evreice cel puţin 33. Râmnicu Sărat.) Marta Solomon. Câmpulung. 25. Mureş. Medilanski. Maramureş.) Pia Cialner. Covurlui. subl. numiţi prin ordin al Ministrului Sănătăţii. 17. 17. 11. 1048.) Elena Tudorache. 13. 10. apud Şt. Colegiul Farmaciştilor de pildă oferă la momentul 1948 un tablou asemănător: toţi cei 3 membri ai comisiei centrale coordonatoare erau evrei (A. la Bucureşti. 20. alături de (probabil) neevreul Mircea Alifanti.) Liuba Chişinevschi. 22 (adică 46..) Lotty Foriş. 19. Timiş-Torontal. Ladislau Vass (v. Maicu (Goldstein). Romanaţi.. Krohmalnik. aşa încît. complexul sportiv “Dinamo” – N. Între arhitecţii responsabili de sluţirea brutalistă în stil realism socialist a capitalei.8%) erau conduse de evrei227. 15. fd. din al cărei sediu.) Sidy Toma. 26.) Elisabeta Comnacu (Betty Schuster) şi. 16. se ajunsese la o situaţie penibilă. Baia. D. 22.) preşedinta activă (executivă) Constanţa-Crăciun. Harry Stern.) Eva Jak. 6. Neamţ. plus Tiberiu Ricci şi Romeo Belea.) Beata (Solomon) Fredanov.) Ofelia Manole (Zeidner). V. ff.C. 11.) Suzi Kun. Bădescu.36. Dorohoi. 7. din totalul de 47 filiale judeţene (oficial “secţiuni judeţene”) supuse reglementării.) Stella Moghioroş. etc. în 1950. 21. 6. 28.

Duţa (n. Gärtner). Grosz.). în vârful ierarhiei de partid şi în Consiliul de Miniştri se aflau. A. P. În mod frecvent. 229 Într-o enumerare selectivă care nu include zecile de cupluri în care soţul deminat era. Rudich). soţia ambasadorului Nicolae Guină. prilej pentru organizaţiile evreieşti şi presa aservită partidului comunist de a denunţa diversionist caracterul „antisemit” al manifestării. e. soţia lui Traian Săvulescu. Sara. însă. soţia lui Gheorghe Apostol. Aroneanu). soţia lui Ion Vidraşcu (Vania Didenko). soţia lui Gheorghe Vasilichi. în primele luni ale anului 1948. supra şi infra] şi respectiv chestionează sever competenţa şi/sau natura intenţiei unor autori precum H. 166 . secretar general. […]” (apud Solomovici 2003: 33. Z.). spectaculos de frecvent chiar. în a cărui opinie. A. consiliile şi comisiile de stat din România anilor (în special 228) 1948-1952. soţia lui Alexandru Drăghici. plus numeroşi alţi diverşi funcţionari evrei la nivelurile ierarhice imediat inferioare ale centralei ministerului (A. Klein). Ipolit Derevici. soţia succesivă a lui Sorin 228 Prezenţa masivă a evreilor în aparatul de stat imediat după 23 august 1944 având potenţialul de a explica de ce în cadrul manifestaţiei promonarhiste din 8 noiembrie 1945 s-au strecurat şi pancarte cu sloganuri precum „Jos guvernul jidovit!”. Sulamita. soţia lui Leontin Sălăjan (el însuşi posibil evreu). evreu. agenţiile. Brill. Natalia Scurtu (Koroţkova) – membru în Colegiul Ministerului. Schmitzer. Dorina (n. Felicia (n. Zeitman). etc. mizându-se astfel pe aparenţa “românităţii” puterii administrativ-politice. O. soţia lui Gogu Petrescu (fratele Elenei Ceauşescu). G. Raia. subl. Scharf). soţia lui Miron Constantinescu (el însuşi probabil evreu). Zeck. “radiografii etnice” precum cele sus-prezentate.). n. soţia ambasadorului Nicolae Cioroiu. Ana Toma (n. ministru al Agriculturii (1946-1948) şi prim. Adela. prima soţie a lui Emil Bodnăraş. şefii de direcţii (cu o singură excepţie. Stere. confirmate din multiple surse. Alice (n. pot fi operate pentru toate ministerele. Kuller. Solomon. poziţiile de ministru adjunct. în eşalonul doi câteva zeci.B. Maria (Mira). Florica (n. Dunăreanu (Mendelsohn). Kreindler. Luş Leibovici. Wolfsohn). Vaisenberg. M. soţia ambasadorului Mihail Roşianu. ministrul aromân Florica Bagdasar era înconjurat la Ministerul Sănătăţii de: secretarul general Ofelia Manole-Vinea (n. 1948-1949). soţia lui Vasile Vaida. etc. Brill. Metch. etc. D. S. Maller. Bucicov. Spre exemplu.şi respectiv al doilea vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1948. Pruteanu (Solomonovici) (direcţia Policlinici şi Spitale). Custon. Glanzstein). Hirsch. Iordana. H. Leon Panţer (şeful adjunct al Direcţiei Medicină Curativă). doar câteva persoane de origine evreiască.). Pinsler. Cecilia (n. Bulcan şi Jean Moldoveanu. Ecaterina (n. soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu. consilieri superiori. Elza. Ileana (Ilonka Papp). miniştrii adjuncţi L. Betka (n. Cziko). soţia lui Ion Vinţe. Solomon). I. de soţii. cărora li se adăuga majoritatea evreiască a cadrelor didactice de la şcoala de admnistratori de spitale şi instituţii de ocrotire de pe lângă minister (M. Feher). soţia lui Grigore Preoteasa. M.A. Grom şi Gh. Constanţa (Helene). de la şofer la frizer sau de la medicul personal la garda de corp şi. inspectorii generali sanitari Mari Goldenstein. şefi de direcţii şi/sau departamente. chiar şi în cazurile în care ocupanţii poziţiilor politico-administrative la vârf erau români. soţiile generalilor Marin Florea Ionescu. toate conduse de evrei) A. Brikner). Ani. Salzberg. A. Ecaterina (n.. Grossman). în jurul său evreii ocupau într-un cvasi-monopol funcţiile de conducere imediat inferioare (i. M. I.. Ele confirmă diversele estimări ale ponderii evreilor la vârful piramidei administrativ-politice de tipul celor avansate de Dej şi Răutu [v. Carli. P. soţia lui Stoica Chivu.229: Elena (n.C. Hertha Schwammen). C. proximitatea nepolitică a acestora era ocupată masiv de etnici evrei. Şaim (direcţia T. M. la rândul său. Barhad (direcţia Farmacii şi Medicamente). “în anii 1944-1950. soţia generalului C-tin Antip.g. soţia lui Grigore Răceanu. Martha (n. În sfârşit. Leon Solomon (adjunct al Direcţiei Igienă). Bogdan (Solomon). Melita (n. Witner).În esenţă. „Jos jidanii”.e. soţia lui Gheorghe C. soţia ministrului Apărării Ion Ioniţă. Gabriel Barbu (Feldman). de la cele oficiale româneşti la cele diplomatice americane sau de la surse evreieşti la autori comod etichetaţi şi implicit repudiaţi sub eticheta-anatemă “antisemiţi”. Franche (direcţia Igienă şi Medicină Preventivă). Mauriciu Blechman şi Ilie Lazarovici. soţia colonelului V. soţia lui Gogu Rădulescu. chiar şi în ministerele / agenţiile / diversele alte instituţii centrale în care şeful nominal era român(că). soţia lui Valentin Ceauşescu. S.

G. soţia lui Paul Mitrache. unde românii reprezentau o minoritate statistică adesea insignifiantă. economice şi culturale […] ” (Solomovici 2001 II: 42). Sarina (n. 167 . în deceniile postbelice ar fi existat chiar un plan bine articulat al elitei politico-militare israeliene privind maximizarea influenţei asupra României pe mai multe căi. Procuratură şi în Miliţie. Securitate.R. prima soţie a lui George Macovescu (Solomovici 204: 506). […] în Armată. prim secretar al Legaţiei României la Washington la începutul anilor ’50. […] în organismele de stat. Gheorghe Pintilie şi respectiv Constantin Pârvulescu. Wechsler). admite că: “în primii ani de domnie ai tovarăşului Gheorghiu-Dej. Strihan în Solomovici 2004: 401). Tereza (Ungar). soţia lui Gheorghe Pană (preşedinte al C. soţia colonelului de Securitate Pavel Aranici. o asemenea realitate cuantificabilă statistic generează următoarea pre-concluzie de natură sociologică: din punct de vedere etnic. culturii şi ale administraţiei de stat […] Este adevărat. în a cărui opinie. decât pentru majoritatea română. O asemenea serie halucinantă (având în vedere mărimea absolută a comunităţii evreieşti din Româniaşi deci limitele obiective ale “plajei de selecţie” a unor soţii evreice) pare să confere substanţă tezei fostului general de Securitate Neagu Cosma. Selina (n. etc.S. prin contrast. Lupu). Antoaneta (n. soţia ilegalistului şi ulterior activistului Mihai-Bujor Sion (şeful sectorului Presă la secţia Propagandă şi Agitaţie în anii ‘50) (A. evreii comunişti ocupaseră fotolii în toate etajele superioare ale politicii. Subsecvent. Burăh). aidoma unei “caste etnice” la vârful organizaţiei. a rămas suprareprezentată în rândurile deţinuţilor politici şi ale rezistenţei anticomuniste din munţi.Toma. comuniştii evrei erau peste tot. care. cu evreii suprareprezentaţi de zeci de ori faţă de ponderea minorităţii lor la nivel naţional şi chiar majoritari absolut. dar şi cu tineri care prezentau perspective de promovare” (Cosma 1994: 273). soţia lui Gheorghe Dinu (alias “Ştefan Roll”. Samoilă). religios şi al opţiunilor politice. cumnata lui Teohari Georgescu). în anii ’70). secretarul Uniunii Ziariştilor între 1959 şi 1967). Gall). În multe sectoare de activitate ale aparatului politic şi de stat comunist se remarcă o veritabilă stratificare etnică a personalului. până şi un autor evreu.C. puterea administrativ-politică instaurată parţial după 23 august 1944 şi complet din 1948 a fost reprezentativă mai degrabă pentru minoritatea evreiască din România. al U. între care şi “[r]ealizarea de căsătorii mixte cu activişti de partid consacraţi. suprareprezentată în proporţii chiar de ordinul miilor la sută la vârful ierarhiei de stat. Elocvent în acest sens şi totodată lăudabil ca sinceritate. Elisabeta (n. Medi (n. în Biroul Politic şi înaltul aparat de partid. Teşu Solomovici. soţia generalului-maior Nicolae Cambrea (subşef al Statului Major în 1947).

Grosso modo.) Într-o perspectivă de ansamblu asupra publicisticii în materie. în majoritatea lor insuficient instruiţi în tehnici şi metode de cercetare.. fundamentată de principiul sine ira et studio.grupând în majoritatea ei covârşitoare evrei (exemple marcante politologul Vladimir Tismăneanu. fie acestea de tip academic sau informativ. fie aceasta academică sau jurnalistică. dincolo de rarisime exemple de cercetare ştiinţifică obiectivă şi neutră230. cvadruplu avantajată de a. şi respectiv “maximalistă” – grupând autori ne-evrei (goim). “ultranaţionalişti”. şi memorialistica unor multipli foşti ofiţeri de Securitate precum generalii Neagu Cosma şi Nicolae Pleşiţă. publicistul Harry Kuller. dar nu numai (ex. Miliţie. caracterizată de o tendinţă regretabilă de a minimaliza. etc. ca “extremişti”. bagateliza sau relativiza contribuţia evreilor la instaurarea şi consolidarea aparatului represiv în România. etichetaţi pe cât de frecvent. fostul procuror Şlomo Leibovici-Laiş sau jurnalistul Teşu Solomovici). Marius Oprea). sau Cristian Troncotă. Jandarmerie. Se cuvine precizat că acestei “tabere” îi este inclusă în bloc. pe atât de expeditiv. se disting două tendinţe şi “tabere” asociate acestora: “minimalistă” . 168 .a.APARATUL REPRESIV (Securitate. tendinţă tributară probabil unui subiectivism defensiv inerent în faţa acuzaţiilor generalizante ale“taberei adverse”. de către majoritatea “minimaliştilor”. “antisemiţi”. şi în consecinţă cu o propensiune spre radicalizări şi generalizări lipsite de fundamentare.) pregătirea academică superioară a exponenţilor săi. 230 Grup minuscul căruia i s-ar putea subsuma spre exemplu Florin Constantiniu. analiza poziţiei şi rolului evreilor în Securitatea din România primilor ani de după război pare chiar mai distorsiontă şi polarizată decât cercetările consacrate evreilor din aparatul politicadministrativ al aceleiaşi perioade. Prima facie. etc. colonelul Gheorghe Raţiu ş.

b.) reţeaua informaţională internă comunităţilor evreieşti din ţară231, c.) remanenta penurie, precaritate şi obscuritate a surselor primare de cercetare accesibile public (i.e. a documentelor oficiale interne ale Securităţii), şi d.) relativismul uneori dificil surmontabil în literatura de specialitate al definirii operaţionale a “evreităţii”, tabăra “minimalistă” pare să se fi impus, cel puţin în mediul academic şi al cercetării universitare. În esenţă, teza acesteia afirmă că în Securitatea anilor imediat postbelici, evreii din România ar fi fost suprareprezentaţi doar într-o măsură nesemnificativă în raport cu ponderea lor în totalul populaţiei statului din acea perioadă (adică aprox. 2,5% la recensământul naţional operat pentru momentul ianuarie 1948). Practic, în sprijinul acestei teze se furnizează o singură informaţie de natură statistică (şi aceasta de fapt eronată, v. infra), preluată în multiple lucrări – o comunicare făcută de către directorul general al Direcţiei Generale a Securităţii poporului, Gheorghe Pintilie (el însuşi minoritar) în cadrul unei “şedinţe de analiză a muncii” din 11 februarie 1949, statistică indicând defalcat în funcţie de organizarea Securităţii următoarea “componenţă naţională” a personalului de ofiţeri: - D.G.S.P. - aparatul central232: 890 români (adică 85,3%), 127 evrei (12,2%), 7 maghiari (0,7%), 5 ruşi, 6 greci, 2 armeni şi 6 de alte naţionalităţi; - D.R.S.P.-uri (cumulat): 1781 români (80,1%), 192 evrei (8,6%), 205 maghiari (9,2%), restul 15 ruşi, 12 iugoslavi, 5 cehi, 4 germani (la aproximativ aceeaşi pondere în populaţie cu cea a minorităţii evreieşti), 3 bulgari, 3 greci şi 3 armeni; - D.R.S.P. Bucureşti: 260 români (90,6%), 22 evrei (7,6%), restul 2 maghiari, 1 rus, 1 armean şi 1 polonez; - Total D.G.S.P.: 3334 români (83,9%), 338 evrei (8,5%), 247 maghiari (6,2%), 24 ruşi (0,6%), 13 iugoslavi (0,3%) şi 17 alţii (0,4%) (v. Deletant 1995:63, Troncotă 1999:337, Solomovici 2001II: 44, etc., etc., etc.) Invocând exclusiv această informaţie de natură statistică, “minimaliştii” formulează corespunzător şi concluzii de tipul:

231

Argumentul riscă să pară frivol, dar poate fi fundamentat exemplificator în multiple instanţe; spre exemplu, în spaţiul publicistic nu există o „probă” solidă a identităţii evreieşti fostului ofiţer de securitate (iar în viaţa publică profesor d e economie) Dorel Oprescu, însă un necrolog al acestuia din revista Realitatea Evreiască este suficient, el menţionând inclusiv numele său de naştere (Edelstein) şi înmormântarea sa în cimitirul evreiesc „Filantropia” din Bucureşti (v. http://www.romanianjewish.org/db/pdf/nr237/pagina14.pdf) – aşadar proba, prin coroborare cu alte elemente de identificare, a identităţii sale etnoreligioase. 232 Fosta Siguranţa Statului (1944-1948) a fost transformată în Direcţia Generală a Securităţii Poporului (D.G.S.P.) prin decretul-lege nr. 221 din 28/30 august 1948, absorbind şi fostul Serviciu Special de Informaţii (S.S.I.), cu atribuţii în spionajul extern. Noua instituţie, subordonată Ministerului Afacerilor Interne, era organizată după un model matricial în 10 Direcţii Naţionale (centrale) după criteriul funcţional (specificul activităţilor) şi în 13 Direcţii Regionale ale Securităţii Poporului (D.R.S.P.) după criteriul geografic -administrativ: Bucureşti, Braşov (cu servicii judeţene Făgăraş, Odorhei, Trei Scaune, Ciuc), Cluj (Mureş, Turda, Năsăud şi Someş), Constanţa (cu servicii judeţene Ialomiţa şi Tulcea), Craiova (Vâlcea, Gorj, Mehedinţi şi Romanaţi), Galaţi (Putna, Brăila, Râmnicu Sărat, Tecuci şi Tutova), Iaşi (Neamţ, Bacău, Fălciu şi Vaslui), Oradea (Sălaj, Satu Mare şi Maramureş), Piteşti (Muscel, Olt, Dâmboviţa şi Teleorman), Ploieşti (Buzău şi Vlaşca), Sibiu (Alba, Hunedoara, Târnava Mică şi Târnava Mare), Suceava (Baia, Botoşani, Câmpulung, Dorohoi şi Rădăuţi) şi Timişoara (Arad, Severin şi Caraş). Prin decretul 50/30 martie 1951, D.G.S.P. s-a transformat în D.G.S.S. (Direcţia Generală a Securităţii Statului). La 20 septembrie 1952 a luat fiinţă Ministerul Securităţii Statului (M.S.S.), care la 7 septembrie 1953 a fuzionat prin absorbţie în Ministerul de Interne. Cel din urmă a fost restructurat la 11 iulie 1956 şi divizat în Departamentul Securităţii Statului , D.S.S. şi Departamentul Internelor (al Miliţiei). Preluând fidel structura fostei D.G.S.S., D.S.S. era compusă la sfârşitul anilor ’50 din următoarele Direcţii Naţionale: I Informaţi i Externe (celebra D.I.E.); II Contraspionaj; III Informaţii Interne; IV Contrasabotaj; V Contraspionaj în Forţele Armate; VI Transport; VII Filaj; VIII Cercetări Penale; IX Protecţia conducerii partidului. Acestora li se adăugau: Direcţia Cadre şi Învăţământ, Direcţia Administraţie, Direcţia Secretariat, plus multiple departamente după specificul activităţilor informative (contrainformaţii radio, arhive, interceptarea corespondenţei, cifru, etc.). 169

“Aşadar, a pune în sarcina diverşilor minoritari întreg cortegiul de orori săvârşite de această instituţie este un fapt nu doar simplificator, ci chiar eronat, menit în fapt sã protejeze imaginea securistului de etnie românã, care n-ar fi avut nimic de a face cu teroarea dezlănţuită în acei ani.” (Nastasă şi Salat 2003: 21) O atare construcţie argumentativă aminteşte involuntar de aforismul atribuit (mai ales) lui Mark Twain - “Există trei tipuri de minciuni: minciuni, minciuni sfruntate, respectiv statistici” – întrucât raţionamentul rămâne sever viciat de cel puţin trei probleme majore interrelaţionate: a.) fiabilitate (i.e. reliability) redusă - dincolo chiar de identitatea minoritară a însuşi comunicatorului cifrelor, Gheorghe Pintilie, născut Timofei “Pantiuşa” Bodnarenko233 (idee, e adevărat, susceptibilă la eroarea de logică argumentum ad hominem circumstantiae), multe voci ale unor foşti angajaţi din sistem afirmă în mod răspicat existenţa unor recomandări oficiale adresate în anii de după război evreilor din partid, presă sau aparatul represiv de a-şi româniza numele, în scopul menţinerii măcar a aparenţei de românitate a instituţiilor statului, aceasta dincolo de cazurile numeroase în care “românizarea” numelor era făcută voluntar234. În plus, comunicarea internă în discuţie a avut loc cu 4-5 luni înainte de decizia suplimentării personalului D.G.S.P. de la 4641 la 7252 persoane235. Ba mai mult, şi incomparabil mai grav, “statistica” în discuţie este frecvent citată eronat şi omisiv; cercetări mai recente (şi totodată mai temeinice) indică drept corecte cifrele de 10% evrei în totalul personalului D.G.S.P. în febr. 1949, după criteriul originii etnice declarate; 15 evrei, adică 25% din totalul celor 60 ofiţeri superiori ai D.G.S.P. – i.e. o suprareprezentare la vârful Securităţii de 900% (!) faţă de ponderea în totalul populaţiei României (vezi, pentru detalii, Oprea 2002: 65-7, Troncotă 2006: 59-60, respectiv Catalan şi Stănescu 2004: 42 şi n. 23, deşi – vezi infra – chiar şi aceste cifre sunt probabil subestimări). În acest context, perpetuarea cu obstinaţie de către “minimalişti” a cifrelor indicate în premieră în urmă cu 15 ani de către Denis Deletant este pe cât de regretabilă, pe atât de suprinzătoare în cazul în care se asumă, totuşi, buna-credinţă a cercetărilor lor; b.) inadecvare metodologică - cifrele avansate sunt, oricum, parte a unei comunicări interne instituţiei, bazate în totalitate pe naţionalitatea declarată (mai exact “originea etnică”) a respondenţilor, în contextul în care, aşa cum prefaţam introductiv, de-a lungul timpului s-au consemnat multiple exemple, atât în PC(d)R, cât şi în securitate, ale unor evrei care se declarau din punct de vedere etnic ruşi, maghiari, români, etc. în ciuda tuturor evidenţelor236 (vezi bunăoară aceeaşi problemă în cazul statisticilor referitoare la membrii P.C.d.R. în perioada ilegalităţii, cu mulţi evrei declarându-se maghiari, de la Alexandru Moghioroş la Ghizela Vass sau de la Nicolae (Miklos) Goldberger la Alexandru Sencovici – o problemă de altfel caracteristică nu doar comuniştilor, ci în genere evreilor maghiarofoni din Ardeal. Or, cu multipli ofiţeri de Securitate evrei, dar autodeclaraţi ca de alte naţionalităţi, pentru atingerea unui grad minimal de rigurozitate
233 234

El însuşi evreu originar din Transnistria, potrivit fostului general de Securitate Neagu Cosma (1994: 32). Vezi, inter alia, Pavel Câmpeanu (n. Benjamin Kaz), care statuează explicit în memoriile sale că nu a existat o obligativitate a românizării numelor (Câmpeanu 2002: 182) şi insistă cu alt prilej că „schimbările de nume nu au fost obligatorii” (apud Badrus 2008: 258), în timp ce fostul demnitar Simion Ţaigăr nuanţează: „după 23 august 1944, un număr de activişti comunişti evrei şi-au schimbat – din proprie iniţiativă – numele evreieşti în nume româneşti. Iniţiativa a fost apreciată de către forurile de partid. În 1946 -1947 au început să se facă recomandări în acest sens, recomandări ce aveau în anumite cazuri caracter de presiune” (apud Fl. Banu 2008: 329). 235 V. Arhiva C.N.S.A.S, fond Documentar, dosar nr. 2559, f. 11. 236 A se vedea de pildă, ca exemplu nesingular, declaraţia hilară prin ingenuitatea ei aparentă a lt. -mj Arnold Platman (fiul lui Marcu) din autobiografia sa depusă la dosarul de la Securitate în 6 martie 1952: „În trecut am fost de naţionalitate evreu, azi sînt de naţionalitate română. Nu posed nici un fel de avere de nici o natură. Nici părinţii (tatăl) nu are nici un fel de avere. Nu am călătorit prin ţări străine. În trecut am fost de religie mozaică, fără a face parte dintr -o sectă religioasă. În prezent sînt ateu. Nu m-am căsătorit în 1949 la biserică”. (A.S.R.I. d.p. nr. 4149/1952). Similar, în autobiografia de la Securitate, Al. Nicolschi (Boris Grünberg) precizează: „naţionalitatea: ateu; religia: ateu” ( apud Solomovici 2001II: 47). 170

metodologică şi acurateţe a concluziilor, o cercetare a relaţiei evrei-Securitate în perioada postrăzboi ar reclama completarea informaţiilor obţinute pe baza autoidentificării etnice a subiecţilor analizei, una prin definiţie relativ-subiectivă, cu alte date şi informaţii, dezirabil obiective (ex. “religia părinţilor”, “religia mamei”, “religia respondentului”, “limba maternă”, “V-aţi convertit?”, “familie mixtă?”, etc.), care să aproximeze concluziile cercetării cât mai aproape de realitatea obiectivă supusă cercetării237; c.) relevanţa redusă pentru înţelegere şi cunoaştere – cifrele în discuţie, chiar şi considerându-le, arguendo, corecte, sunt menite a oferi doar o imagine holistă a structurii etnice declarate a personalului militar superior al D.R.S.P. Aceste cifre: - nu supun analizei cei 4 ani şi jumătate de după 23 august 1944 şi până la 11 februarie 1949238, nu mai puţin marcată de represiuni decât cea de după înfiinţarea formală a D.G.S.P.; nu se includ astfel în analiză sutele de inspectori generali, inspectori, inspectori adjuncţi, chestori-şef, chestori, comisari-şefi, comisari, comisari-ajutor, agenţi de poliţie, gardieni publici şi numeroşi alţi funcţionari civili şi angajaţi militari din variile componente instituţionale ale M.A.I. de dinaintea înfiinţării prin reorganizare a Securităţii; - nu includ în analiză funcţionarii civili ai Securităţii, între care zeci de evrei (de la cadre didactice la profesori ai şcolii de ofiţeri de Securitate de la Băneasa, etc.); - nu iau în calcul celelalte componente ale aparatului represiv funcţionale la acea dată (Apărarea Patriei, miliţie, gardieni publici, procuratura militară, jandarmerie, forţele armate, etc.); - nu discută numărul şi identitatea tuturor informatorilor, respectiv ofiţerilor acoperiţi/conspiraţi (incl. “rezidenţii”); - nu diferenţiază după nivel şi natura de conducere a posturilor sau funcţiilor deţinute de evrei în cadrul Securităţii. Bunăoară, o coroborare a etnicităţii cu nivelul ierarhic al funcţiei oferă o imagine de ansamblu radical diferită de cea propusă de “minimalişti”, ilustrând o suprareprezentare descriptibilă eufemistic ca “majoră” la nivelurile ierarhice superioare ale Securităţii în etapa ei incipientă. Concret, în M.A.I.-D.G.S.P., la momentul de referinţă ianuarie 1949, evreii ocupau următoarele posturi, respectiv conduceau:

237

Ilustrativ, până şi Teşu Solomovici (în Securitatea şi Evreii) admite că în multe cazuri, ofiţerii evrei din Securitate nu -şi declarau corect naţionalitatea, întrebându-se subsecvent „Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi trebuit totuşi să -şi definească naţionalitatea?” – întrebare la care însă autorul, citându-l pe Andrei Oişteanu într-o teoretizare a identităţii evreieşti, alunecă într-un relativism teoretizant regretabil pentru demersul în sine al cercetării. 238 Spre exemplu, tabelul nominal al personalului Biroului Siguranţei din Iaşi începând cu 1 aprilie 1945 era următorul: 1.) Felix Harman – comisar ; 2.) Iosif Hahanu – comisar; 3.) Ilie Polingher – comisar-ajutor; 4.) Marcel Segal - comisar-ajutor; 5.) Vladimir Ursu (în mod posibil român) - comisar-ajutor; 6.) Aron Ahailovici - comisar-ajutor; 7.) Marcu Leibovici comisar-ajutor; 8.) Iţic Marcus – agent; 9.) Max Marcu – agent; 10.) David Iosub – agent; 11.) Ştrul Sumer – agent; 12.) Sender Holtzman – agent; 13.) Ilie Sapsa – agent; 14.) Constantin Armanu – agent; 15.) Rebeca Braverman – şefă de birou şi 16.) Elvira Kohn – impiegată (aşadar, cu certitudine cel puţin 13 evrei, adică 81,25% evrei) (v. Arhiva C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 4048 [cota S.R.I.], ff. 63-65). Similar, peste 90% din angajaţii gradaţi ai Poliţiei oraşului Dorohoi nou-numiţi în mai 1945 erau evrei: şeful Poliţiei Samuel Rohrlich, comisarii Elias Zeltler, Uşer Nadler, Avram Moscovici şi Carol Segal, agenţii de poliţie clasa a III-a Elias Leibovici, Şloim Avram, Favid Schahter, şeful de secţie de gardieni publici Moritz Cojocaru, şeful de birou Iancu Rozenblat, respectiv gardienii publici clasa a III -a Herşcu Naftule, Moise Bacalu, Rubin Derji, Iţic Stern, Aron M. Haim, Ştrul Cojocaru, Gutman Meirovici şi Herşcu Formagiu (v. deciz ia nr. 3694 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne (în M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049. În aceleaşi proporţii etnice, fără a epuiza, fireşte, lista exemplelor, la Poliţia oraşului Botoşani erau numiţi începând cu 1 aprilie 194 5: comisarii Mauriciu Friedman, Sender Segal, Froim sin Iancu şi Mendel Schip, agenţii de poliţie clasa a III -a Marcel Hoffman, Zelig Schahter, Iţic Haffner, Adolf Herşcovici şi Daniel Kleindberg, şeful de secţie de gardieni publici Iancu Nuţă, impiegaţii Moritz Feller şi Bloida Blumenfeld, respectiv gardienii publici clasa a III -a Nuta Anbrecht, Zalman Bodroagă, Şloim Cornester, Nathan Fischer, David Fucs, Gherşin Tenker, Samuel Wexler şi Carol Singer (v. decizia nr. 3697 din 30 aprilie 1945 a ministrului Afacerilor Interne (în M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049). 171

 ministrul Afacerilor Interne - Teohari Georgescu – cu probabilitate confortabilă, evreu (n. Burăh Tescovici, v. supra);  secretarul general al ministerului – George Silviu (n. Silviu Iancu Goliger);  unul din cei doi directori generali adjuncţi ai D.G.S.P. (celălalt fiind rus) – Alexandru Nicolschi (n. Boris Grünberg, v. infra);  6 din cele 10 Direcţii Naţionale ale Securităţii (altfel spus, 60%!): I Informaţii Interne (condusă de col. Gavrilă Birtaş, cu adjuncţii săi lt.-col. Andrei Gluvacov şi col. Gheorghe Adorian), V Cercetări Penale (col. Mişu Dulgheru (Dulberger)), VII Tehnică (col. Szacsko Şandor), VIII Cadre (col. Alexandru Demeter), X Administraţie (col. Ervin Holţier (Holzer)), IV Contraspionaj în Forţele Armate (col Mihai Eugen Breban)239;  cel puţin 9 din cele 13 Direcţii Regionale ale D.G.S.P. (adică 69,2%!): Bucureşti – lt.-col. T. Sepeanu (avându-l ca adjunct pe maiorul Moise Senater); Braşov – col. Kalausek Iosif (Koloman) (avându-l ca adjunct pe col. Adalbert Izsak); Cluj – col. Mihai Patriciu (Grünsperger); Craiova – lt.-col. Eugen Vistig (Wisting); Galaţi – col. Mauriciu Ştrul (cu adjunctul lt. C. Grimberg); Ploieşti – lt. col. Cîmpeanu Constantin; Oradea – col. Ludovic Czeller (Zeller); Suceava – lt.-col. Ioan Popicu (Adalbert Poppig, secondat de adjunctul Dumitru Bacal); Timişoara – Koloman Ambruş;  cel puţin 12 din cele 44 Servicii Judeţene ale Securităţii Poporului (adică 27,2%!): Turda, Ialomiţa, Râmnicu Sărat, Bacău, Satu Mare, Alba, Baia, Botoşani, Rădăuţi, Severin, Caraş, Mureş;  directorul Secretariatului D.G.S.P. – mr. Wilhelm Einhorn (avându-l ca adjunct pe Sharit I. Bogdan);  unul din cele două birouri din cadrul Secretariatului D.G.S.P., era condus de cpt. Emanoil Schmerler (biroul Cifru);  comandantul Şcolii de ofiţeri de Securitate de la Băneasa – col. Ervin Voiculescu (n. Weinberg), plus 5 din cei 7 şefi de catedră ai Instituţiei (Zissu S. Cohn, Raoul David Demetrescu, List, Rigman, Leon Tokatlian, cel din urmă declarat armean, însă de origine evreiască, venit în România via Bulgaria); În cadrul întregului minister de Interne, ofiţerilor D.G.S.P. amintiţi li se adăgau, pe poziţii omoloage:.  şeful Direcţiei Generale a Miliţiei – Pavel Cristescu (Klei(n)man);  locţiitorul politic al ministrului – Mihai (Michal) Boico;  şeful Direcţiei Generale Politice a M.A.I. – Mihai Burcă (Michal Bursch);  locţiitorul politic al Comandamentului Trupelor de Securitate – Iacob Bulan;  şeful spitatului militar M.A.I. – Ernö Kahána (1945-1954, succedat de col. dr. Iancu Herşcovici);  directorul Casei de Cultură a M.A.I. – col. Beria Fuchs, etc. Subsecvent unei asemenea stratificări etnice a personalului în particular al Securităţii şi în ansamblu al M.A.I., cu evreii spectaculos suprareprezentaţi la nivelurile de conducere240, opozant

239

Pilduitor, chiar şi în 1956, aşadar la 4 ani după epurările pretins antisemite din 1952, în Direcţia a II -a a Securităţii, erau în continuare evrei: şeful direcţiei (lt.-col. Szabo Eugen); unul din locţiitorii şefului de direcţie (lt.-col. Holingher Isidor) şi cel puţin 4 din cei 12 şefi de servicii – lt. Col. Adam Mauriciu (şeful Serviciului III), mr. Zalman Marcu (Serviciul VII); cpt. Cojocaru Iulian (Serviciul V) şi cpt. Hida Tiberiu (Serviciul XII), cărora li se adaugă probabil şi cpt. Sauciuc Bruno, şeful Serviciului IX. 240 Aceasta într-o „radiografie” la vârf a Securităţii care chestionează până şi statisticile mai recente, amendate; chiar omiţând toate cazurile supuse mai mult sau mai puţin justificat controverselor, bilanţul de mai sus include prima facie, între cazurile incontestabile: un director general adjunct al D.G.S.P. (Al. Nicolschi), cel puţin 6 şefi de direcţii naţionale şi 9 şefi de direcţii regionale (toţi cu grad cel puţin de lt.-col.), plus colonelul Leibovici, şeful Serviciului Filaj şi Investigaţii, plus 172

poziţiei minimaliştilor, par a descrie mult mai fidel realitatea urmărită aprecierile unor foşti ofiţeri (români) de Securitate. Între aceştia se numără între cele mai sonor figuri fostul general Mihai Caraman, a cărui percepţie este reprodusă textual de jurnalistul (evreu) Teşu Solomovici:
„[…] Mihai Caraman, unul din şefii serviciilor secrete în anii lui Ceausescu şi, apoi, în anii post-revoluţionari... m-a întrebat daca voi scrie adevărul, adică despre năvala comuniştilor evrei, imediat dupa 23 August 1944, în structurile Partidului şi în organigramele serviciilor represive” (Solomovici 2005b, subl. n, nota I.A.).

Din aceeaşi direcţie, fostul şef al Direcţiei I, colonelul Gheorghe Raţiu, evoca modul în care după război “Securitatea a fost dată pe mâna evreilor, ungurilor şi ruşilor, care, în aparatul central şi la principalele unităţi teritoriale, ocupau funcţii de comandă” (Gh. Raţiu 1996: 280), în timp ce fostul general Nicolae Pleşiţă exemplifică pentru Cluj: “Eu, când am fost numit comandant al Regionalei Cluj [anii ’60, n.n.], am putut vedea că în Securitate nu erau decât unguri şi evrei. Ici-colo mai apărea şi câte un român chior. Foarte greu mi-a fost să românizez aparatul din Cluj […]” (apud Troncotă 2003b: 52). Iar din direcţia unui istoric al serviciilor secrete, concluzia reiterează tabloul unei structuri transparent stratificate etnic: “[Î]n funcţiile ierarhiilor de vârf la nivel central şi teritorial au fost preferate de la început persoane alogene, de origine evreiască, maghiară sau de alte naţionalităţi” (Troncotă 1999: 337). În fundamentarea empirică a unei asemenea retrospective aparent pur perceptuale se poate elabora o enumerare fără pretenţii de exhaustivitate a unor evrei activi în mod relevant în aparatul represiv (în mod primar Securitate şi Poliţie/Miliţie, secundar Jandarmerie, Gardieni Publici şi Forţele Armate, imediat după 23 august 1944) (cu numerotare curentă în continuarea celei precedente):
1501. ABRAHAM, Samoilă – din mai 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Bistriţa

(M.Of. nr. 119 din 29 mai 1945, partea I-a, p. 4425);
1502. ABRAM, Herşcu – fost tinichigiu, locotenent de Securitate, emigrat în Israel în 1959 (Caţavencu

2007: 2; Solomovici 2004: 566);
1503. ABRAMESCU, Mircea – în 1946 şef de birou în centrala M.A.I., propus spre avansare la funcţia

de şef de secţie (v. M.Of. nr. 65 din 18 mart. 1946, partea I-a, p. 2429); 1504. ABRAMOVICI, Avram – numit în aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Fălticeni, din luna noiembrie a aceluiaşi an reîncadrat ca agent de poliţie; în sept. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M.Of. nr. 265 din 19 nov. 1945, partea I-a, p. 10093 şi M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8320; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1505. ABRAMOVICI, Avram - între 1944 şi 1945 şimpiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.Of. nr. 261 din 14 nov. 1945, partea I-a, p. 9959); 1506. ABRAMOVICI, Emilia – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (nr. inv. 62, vol. I, u.a. 3/1952, vol. I); 1507. ABRAMOVICI, Moise – după război şef de serviciu în administraţia centrală M.A.I., în ianuarie 1949 reîncadrat ca referent (M.Of. nr. 16 din 20 ian. 1949, partea I-a, p. 655); 1508. ABRAMOVICI, H. Moritz, zis “Mişa” (fiul lui Herşcu) – căpitan, iniţial inspector responsabil cu propaganda în cadrul M.A.I., ulterior şef la Şcoala de Miliţie din Şoseaua Olteniţei până în anii ’60; 1509. ABRAMOVICI, Marcu – la sfârşitul anului 1947 încă agent, la începutul anului 1948 comisar la Serviciul Judeţean de Siguranţă Roman, apoi încadrat cu grad de sublocotenent la Biroul de
colonelul Gheorghe Adorian, adjunctul de la Direcţia I Informaţii Externe, adică – 18 – deja cu trei mai mulţi decât numărul de 15 ofiţeri superiori avansat de Oprea (2002) şi Catalan şi Stănescu (2004). 173

Securitate din Bacău (A.N.I.C., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, ff. 220-319; A.C.N.S.A.S, fond Documentar, dosar nr. 4080 (cota S.R.I.), f. 258; M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8321; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983); 1510. ABRAMOVICI, Marcu - locotenent de Securitate, anchetator al lotului Vasile Luca în 19521954, apoi anchetator la penitenciarul Uranus din Bucureşti (Caţavencu 2007: 2; Solomovici 2004: 566; Jela 2001241); 1511. ABRAMOVICI, Mauriciu – în mai 1945 încadrat în funcţia de şef adjunct de birou în centrala D.G.P.; în oct. 1945 promovat şef de birou (M.Of. nr. 253 din 5 nov. 1945, partea I-a, p. 9718 şi nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3894); 1512. ABRAMOVICI, I. Niculae – în septembrie 1945 numit comisar-ajutor la Poliţia Turnu Severin (M.Of. nr. 215 din 21 sept. 1945, partea I-a, p. 8199); 1513. ABRAMOVICI, Paul – în 1947 inspector general de poliţie în cadrul D.G.P. (M.Of. nr. 251 din 30 oct. 1947, partea I-a, p. 9696); 1514. ABRAMOVICI, Renée – din mai 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei, la Controlul Populaţiei (M.Of. nr. 121 din 31 mai 1945, partea I-a, p. 4518); 1515. ADAM, Mauriciu (n. Mauriţiu WEISZ242) (n. 21.VI.1909 Ludoşul de Mureş, MS) - membru de partid şi căpitan de Securitate, încadrat în 1946 ca şef de birou în cadrul D.G.P., în 1947 promovat comisar şef, şeful Serviciului de Poştă Specială din M.A.I. (1947-1952), apoi, cu grad de lt.-col., şeful Serviciului III din Direţia a II-a a Securităţii; ulterior cercetat disciplinar pentru că în timpul ilegalităţii, la arestare, a avut o purtare laşă, recunoscând legăturile sale în mişcarea muncitorească şi divulgând pe un tovarăş (dosar disciplinar sub numele parţial eronat “Adrian Mauriciu” la C.C.P. (nr. 51/111 din 27.I.1953), vezi pentru coroborare şi nume corect şi A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R., secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 3/1951, f.10; Caţavencu 2007:3; M.Of. nr. 245 din 23 oct. 1947, partea I-a, p. 9500; Dobre et al. 2006: 78; Solomovici 2001II: 43; Banu 2005; Deletant 1995b: 57; Cosma 1994: 68). 1516. ADAM, Iosif – (n. Iosif ADLER) (n. 1926) – membru U.T.C. din 1945, redactor la ziarul Ifjumunkas, în 1951 locotenent de Securitate şi membru supleant al C.C. al U.T.M., în anii ’50 cu grad de maior la Securitatea Bucureşti, în 1960 prezent ca şef al cabinetului de marxism-leninism din M.A.I. (A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – secţia Organizatorică, dosar nr. 105/1951, f.f. 7-8; Caţavencu 2007: 3; Dobre et al. 2006: 216); 1517. ADAM, Zoltan - în iunie 1945 numit comisar la Poliţia oraşului Odorhei (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1518. ADOCHIŢEI, Fany – angajată în 1945 telefonistă în centrala D.G.P., apoi dactilografă principală, în 1948 şefă adjunctă de birou (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4493); 1519. ADORIAN, Gheorghe – în mod eronat considerat român în multiple studii şi cercetări despre Securitate; în fapt evreu maghiarofon originar din Arad, recunoscut ca evreu fost voluntar în Spania243 (şi apoi chiar internat în lagărul de muncă de la Buchenwald în perioada 20 nov. 1943 11 apr. 1945) inclusiv de autorii evrei David Diamant (1979: 370) şi Martin Sugarman (f.a. p. 108); ilegalist în Cluj la începutul anilor ’30, cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA, fond 495 (“România”), inv. 225, dosar nr. 53); după război revenit în România, iniţial în S.S.I., apoi colonel (în 1949) D.G.S.P. şi şef al Direcţiei I Informaţii Externe, uneori menţionat şi ca şef al Direcţiei Politice a M.A.I. (v. Solomovici 2003: 88), probabil începând cu 1950; ulterior cadru didactic şi autor la Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lângă C.C. al P.C.R.; în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist, cu grad de
241 242

Menţionat şi de Toma Roman Jr. în articolul „’Bancherii roşii’, victime colaterale” din Bucureştiul Cultural VI (100). V. decizia ministrului Justiţiei nr. 41731 din 29 apr. 1947 în M.Of. nr. 107 din 13 mai 1947, partea I-a, p. 3770. 243 Coautor, alături de Mihai Burcă, Constantin Câmpeanu, Mihail Florescu, Stan Minea, Iosif Nedelcu şi Valter Roman, al cărţii Voluntari români în Spania 1936 – 1939. Amintiri şi documente (Bucureşti: Ed. Politică, 1971). 174

maior, în Forţele Armate, prin Decretul regal nr. 2066 din 20 oct. 1947 (M.Of. nr. 25 3 din 1 nov. 1947, partea I-a, p. 9763); decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. III-a; căsătorit cu Judith, fiica liderului comunist din Ardealul de Nord Hillel Kohn, profesoară cu grad de conferenţiar la I.P.B. în anii ‘70; stabilit în anii ’80 în Elveţia (via Israel), acolo unde locuia fiica sa, Ana [Cathy? n.n., I.A.] (v. şi I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Solomovici 2003: 88 şi Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 506 n. 15, lucrări care îl menţionează în mod corect ca evreu); 1520. AGHERŞTEIN, Isac (în unele documente “Argeştein”) – în 1946 era şef adjunct de birou în cadrul Comisariatului de Poliţie al oraşului Bacău, în 1948 cu acelaşi grad la Chestura de Poliţie Bacău (M.Of. nr. 163 din 17 iulie 1946, partea I-a, p. 7489; M.Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1948, partea I-a, p. 706); 1521. AHAILOVICI, Aron - din aprilie 1945 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 4048 [cota S.R.I.], ff. 63-65); 1522. ALBERTI, D. Iosif – ofiţer M.A.I., ulterior profesor la Şcoala de Miliţie până în 1962, când va fi trecut în rezervă; 1523. ALBINI, Iancu (n. 1898 Bucureşti) – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (62 vol. I, u.a. 3/1952, vol. I); 1524. ALBU, ? (n. Gyuszi WEISS) - şeful biroului Siguranţei Arad după 1944 (menţionat în Solomovici 2001II: 56); 1525. ALMALECH, Moise – în 1948 era lucrător calificat în centrala D.P.S. (M.Of. nr. 164 din 19 iulie 1948, partea I-a, p. 5969); 1526. ALMALEK, Issim – după august 1944 detectiv în cadrul D.G.P., transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 157 din 14 iulie 1945, partea I-a, p. 5982); 1527. ALTKOPF, Mendel – locotenent-major M.A.I., cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.C. al P.M.R. (nr. inv. 62 vol III, v. şi u.a. nr. 3/1952, vol. II)244; 1528. AMBRECHT, Huta - din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 3697 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1529. AMBRUŞ, B. Coloman (Francisc) (24.II.1907 Livada de Câmpie, Hunedoara – 8.IV.1987, Braşov) (fiul lui Balint şi Ludovica) – colonel de Securitate, membru de partid din 1936; în septembrie 1945 încadrat ca subinspector la Inspectoratul Regional de Poliţie Timişoara, din oct. 1947 însărcinat cu atribuţii în domeniul Siguranţei; ulterior şeful D.R.S.P/D.R.S.S. BanatTimişoara (1948-1951, cu grad de lt.-col.-), şeful D.R.S.S. Sibiu (1951-1952, cu grad de colonel), respectiv şeful D.R.S.S. Braşov (1952-1954-?); decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a III-a, iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. II-a (M.Of. nr. 213 din 19 sept. 1945, partea I-a, p. 8115 şi nr. 228 din 3 oct. 1947, partea I-a, p. 8918; I.R.I.R. & Caţavencu 2004, Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 27, 34, 43; Deletant 1995b: 62; Cosma 1994: 76; vezi şi dosarul de la C.C.P. nr. 412/1059 din 20.II.1952, respectiv dosar A/50 Colecţia “ilegalişti decedaţi”))245; 1530. AMBRUSTER, Emilia – din dec. 1944 impiegată la Poliţia Fălticeni, detaşată la Poliţia Deva, iar ulterior transferată la Poliţia Târgovişte (M.Of. nr. 5 din 8 ian. 1945, partea I-a, p. 90); 1531. AMBRUŞ, Ecaterina – contabil-ajutor la Poliţia Focşani, în mai 1948 transferată la Poliţia Miercurea Ciuc (M.Of. nr. 104 din 7 mai 1948, partea I-a, p. 4143); 1532. ANCEL, Coca – în iunie 1945 numit impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 144 din 29 iunie 1945, partea I-a, p. 5467);
244 245

V şi http://www.adevarul.ro/societate/sanatate/Arhiva-Adevarul-Biserica-Serviciul-Scanteii_0_48596174.html. V. fişa sa sumară la http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/AMBRUS_COLOMAN_FRANCISC.pdf. Vezi şi Caţavencu 2007: 8. 175

1533. ANCEL, Ioil – în aprilie 1945 numit agent de poliţie la Poliţia oraşului Fălticeni, ulterior şeful

serviciului economic de la Miliţia Rădăuţi, ulterior de la Miliţia Suceava; din 1 dec. 1947 agent la Poliţia Fălticeni; destituit în 1954 sub acuzaţia de sionism (dosar la C.C.P. nr. 475/745, întocmit la data de 16.XI.1954; M.Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1948, partea I-a, p. 707; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049; M.Of. nr. 82 din 7 apr. 1948, partea I-a, p. 3077); 1534. ANDREESCU, Matusei (n. Matusei ARONOVICI, fiul lui Nathan şi Clara) (2.IX.1910 Panciu, Vrancea – 5.VIII.1986 Bucureşti) – membru de partid din 1944, comisar-şef la Brigada Mobilă a Siguranţei (1947-1948), în 1947 cu grad de comisar-şef în Direcţia Poliţiei de Siguranţă, apoi căpitan la Direcţia V Cercetări Penale a D.G.S.P. (1949-1951), apoi maior şi respectiv locotenentcolonel, cu funcţia de şef de serviciu (II), apoi de birou la Direcţia VIII Cercetări Penale a D.G.S.S/D.S.S. (1951-1960-1962)246; în 1971 funcţionar la ICECHIM Bucureşti, decorat ca pensionar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a (Decretul nr. 157 din 4 mai 1971); căs. cu Maria (n. Polak) (1910-2000), stabilită ulterior în Israel, împreună cu care a avut doi copii: Nanu Andreescu şi Riri (căs. Covu); (decizia ministrului Justiţiei nr. 85952 din 4 sept. 1947 în M.Of. nr. 237 din 14 oct. 1947, partea I-a, p. 9243; M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10920; M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2632; Watts 2011: 196 n. 2; Dobre et al. 2006: 80; C. Lupu 2011; Troncotă 2006: 63; I.R.I.R. & Caţavencu 2004; Ioniţoiu 2006: 34; Goma 2007: 118; Solomovici 2004: 566; Niculae 2004: 32; Cosma 1994: 48, dosar A/62 Colecţia “ilegalişti decedaţi”, A.NI.C.); 1535. ANTONIU, Samuel (n. Samuel AIZICOVICI) (n. 12.IV.1910 Piatra Neamţ, fiul lui Mateiaş şi Betty; căs. cu Ella) – în februarie 1948 numit comisar-şef în cadrul centralei Siguranţei; după reorganizarea Siguranţei în Securitate maior, şef de serviciu şi locţiitor al lui Dulgheru la cabinetul ministrului de Interne (1948-1952), ulterior director adjunct la Direcţia VIII Cercetări Penale a D.G.S.S. până în 1957, când a fost destituit şi exclus din partid, urmare a descoperirii fostei sale apartenenţe la Partidului Radical Ţărănist în perioada interbelică; deţinut 3 ani247 pentru neglijenţă faţă de securitatea statului (M.Of. nr. 43 din 21 febr. 1948, partea I-a, p. 1519; M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2632; C. Lupu 2011; Neştian 2010: 88; Kuller 2008c: 191; Caţavencu 2007: 12; Dobre et al. 2006: 185; Niculae 2004: 32; Deletant 1995b: 58; Goma 2007: 118; Cosma 1994: 48; v. şi dosarul său de la C.C.P. nr. 925/467 din 27.IV.1957); 1536. APOSTOLESCU, Otto (n. Issersohn?) – directorul casei de Cultură a M.A.I. (în cadrul Direcţiei Generale Politice) timp de câteva luni în 1951248; 1537. APTER, P. Silvia - din 1947 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 122 din 31 mai 1947, partea I-a, p. 4357); 1538. (?) ARANICI, Pavel (n. ARANYCS) – colonel la D.R.S.S. Braşov la jumătatea anilor ‘50, apoi şeful Direcţiei a III-a a Securităţii; ajuns chiar secretar de stat în M.A.I. (1961-1963); cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (2/1956) (I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Cosma 1994: 46, 75; Dobre et al. 2006: 78; C.P.A.D.C.R. 2006: 182); 1539. ARITONOVICI, Milu (Millo) – încadrat iniţial ca şeş adjunct de birou în centrala D.G.P. în septembrie 1945 (M.Of. nr. 200 din 4 sept. 1945, partea I-a, p. 7774); în 1947-1948 comisar în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10920; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 980);

246

V. fişa sa incompletă la http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/ANDREESCU_MATUSEI.pdf. Vezi şi Caţavencu 2007:9 şi Solomovici 2001II: 43. 247 V. fişa sa matricolă penală la http://86.125.17.36/fisapenala.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale++detinuti+politici\A\A+03.+Anghel+-+Ardeiu\Antoniu+Samuel+M/P1060208.JPG. 248 Vezi descrierea actualului centru cultural al Ministerului la http://www.cultura.mai.gov.ro/viewpage.php?page_id=88. 176

1540. ARON, Mauriciu - după război agent de poliţie la Chestura de Poliţie Iaşi; în 1947 însărcinat cu

atribuţii de Siguranţă şi transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi (M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8318); 1541. ARON, Zanben – din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1542. (?) ARONESCU, ? – anchetator şi locţiiitor al comandantului Securităţii din Oradea în 1948 (Solomovici 2004: 566); posibilă identitate cu colonelul Constantin Aronescu, menţionat de multiple surse ca prezent încă la serviciul judeţean Bihor în 1981; 1543. AUBERT, Henry - medic M.A.I. Timişoara, ulterior şeful catedrei de cardiologie UMF Timişoara, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (68/1955); 1544. AUER, I. E. Geza – colonel, profesor la Şcoala de miliţie din Bucureşti până în 1965, ulterior şef de serviciu în Inspectoratul General al Miliţiei (Cosma 1994: 44-83); 1545. AVERBUCH, Iţic (după unele surse fratele Vandei Nicolschi) – colonel, comandantul Securităţii municipale Ploieşti în anii ‘50, avându-i ca adjuncţi pe Mauriciu Ştrul şi pe Şmilovici (Jela 2001; Solomovici 2004: 567); 1546. AVERBUCH, Izu A. - ajutor de comandant la Raionul M.A.I. Codlea, apoi la raionul Făgăraş, participant la reprimarea partizanilor din Făgăraş (cu dosar la C.C.P., nr. 1298/715 din 17.III.1960); 1547. AVRAM, Nusem - între 1944 şi 1945 şef adjunct de birou la Inspectoratul Regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M.Of. nr. 261 din 14 nov. 1945, partea I-a, p. 9959); 1548. AVRAM, Şloim – din aprilie 1945 agent la Poliţia Dorohoi; din sept. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă; în 1949 sublocotenent la biroul V Anchete la Securitatea Dorohoi în cadrul D.R.S.P. Suceava, implicat în lichidarea grupării anticomuniste Macoveiciuc, ulterior locotenent major la Securitatea din Piatra Neamţ, emigrat în Israel în anii ‘80 (M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8320; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983; v. şi Caţavencu 2007: 15; Solomovici 2003: 207-8 şi 2004: 567, 600 – în fapt este vorba de aceeaşi persoană, n.n); 1549. AXELRAT, Sabina – din 1 aprilie 1948 agentă de poliţie la Direcţia Poliţiei de Siguranţă a D.G.P. (M.Of. nr. 82 din 7 apr. 1948, partea I-a, p. 3080); 1550. BACALU, Dumitru (n. David) – din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. 3699 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); din luna noiembrie a aceluiaşi an comisar-ajutor (M.Of. nr. 265 din 19 nov. 1945, partea I-a, p. 10093); ulterior locotenent-major (în 1950), locţiitor director adjunct la D.R.S.P. Suceava în 1949-1950-?; cu referat de cercetare la fd. C.C. al P.C.R., secţia Cancelarie – dosare anexe, nr. inv. 3293, anexa la dosarul nr. 76/1982; (I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Solomovici 2004: 567; Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 277); 1551. BACALU, Marcu – în iunie 1948 numit comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă; ulterior locotenent M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (62 vol. I, u.a. 3/1952, vol. I) (M.Of. nr. 144 din 25 iunie 1948, partea I-a, p. 5360); 1552. BACALU, Moise - din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 3694 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1553. BAKOS, Vencel - în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246) 1554. BANDER, Paul – în mai 1948 promovat comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.G.P. (M.Of. nr. 104 din 7 mai 1948, partea I-a, p. 4144); 1555. BANK, Iosif – în 1953 locotenent la Securitatea din Târgu Lăpuş, iar în anii ’60-’70 era menţionat ca maior la Securitatea din Sighet (v. Vischi şi Ivanciuc 2003);
177

1556. BANTEA, Eugen (n. Eugéne BEER, botezat “Mihail”

) (30.I.1921 Bârlad – 24.XI.1987 Bucureşti) – membru de partid din 1944 în anii ’60 şeful Editurii Militare, colonel, detaşat de la M.A.I. la M.Ap.N. în anii ‘70 (cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (9/1969), promovează treptat până la gradul de general-maior; director al Institutului de Studii de Istorie Militară, în anii ’60-’70 autor al unor lucrări de istoria mişcării muncitoreşti şi istorie militară română (v. şi Kuller 2008a: 51); fratele medicului Corneliu Bantea (Beer); căs. cu Marcela, profesoară de limba engleză; 1557. BARATZ, Israel - după război şef de serviciu în administraţia centrală M.A.I., în ianuarie 1949 reîncadrat ca referent (M.Of. nr. 16 din 20 ian. 1949, partea I-a, p. 655); 1558. BARBU, Daniel (n. Barbu LENOBEL) – anchetator (1945-1950) în Brigada Mobilă a Direcţiei Cercetări Penale, în 1953 locotenent la Direcţia VIII (fostă V) de Cercetări Penale a D.G.S.S., emigrat ulterior în Israel; cu referat de cercetare la fd. C.C. al P.C.R., secţia Cancelarie – dosare anexe, nr. inv. 3293, anexele la dosarele nr. 38/1980 şi 9/1983; (C. Lupu 2011; I.R.I.R. & Caţavencu 2004, Solomovici 2004: 586; Niculae 2004: 32; Jela 2001); 1559. BARTFELD, Leon - în octombrie 1945 numit gardian public pe lângă Poliţia oraşului PiatraNeamţ (M.Of. nr. 231 din 10 oct. 1945, partea I-a, p. 8800); 1560. BĂDESCU, Marcel (n. Marcel BLECHER, fiul lui Lazăr, fratele scriitorului Max Blecher) – originar din Botoşani, intrat în mişcarea comunistă în 1943, după 23 august 1944 iniţial activist de partid, apoi elev la Şcoala pentru ofiţeri M.A.I. (coleg cu Victor Ranga, Iulian Sorin, Pavel Sterescu ş.a.), după absolvire ofiţer la Direcţia Contrainformaţii a Armatei, trecut în rezervă în 1960, ulterior student la Facultatea de Istorie, apoi funcţionar la O.N.T., apoi angajat al comunităţii evreieşti, emigrat în Israel, întors în România după 1989 (M. Blecher-Bădescu în Solomovici 2003: 119-122); 1561. BĂDĂU (? BĂDAN), Alexandru (n. Alexander BRAUNSTEIN) – după august 1944 şeful Comisiei de Control al Străinilor din cadrul M.A.I., originar din Târgovişte; 1562. BĂLAN, Ştrul – după război agent de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Dărăbani, în martie 1948 transferat la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Săveni (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4493; M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); 1563. BĂLTEANU, M. Mihail (n. COLCHER) (n. la Lublin, U.R.S.S.) – locotenent-colonel, profesor de ştiinţe sociale la Şcoala de Miliţie, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (nr. 32/1955), trecut în rezervă în 1962; ulterior autor al unor lucrări social-politice; decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. a III-a; soţia Ritta decedată în sept. 2005 (91 ani) (Cosma 1994, I.R.I.R. & Caţavencu 2004, la intrarea “Boico Mihail”); 1564. BĂRĂNESCU, E. (n. BARANY, Elemer) – evreu maghiarofon, sublocotenent (în 1949), ulterior locotenent, şef de birou în cadrul D.R.S.P. / Raionala de Securitate Cluj (1948-1960) (C. Lupu 2011; I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Jela 2001; Vischi et al. 2005; Gavrilă-Ogoranu şi Baki Nicoară 1999: 180); 1565. BECHER, Mielu – maior de Securitate, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (2/1979) – incertă activitatea sa în perioada urmărită (1945-1965); 1566. BEINER, Sigy (a nu se confunda cu omonimul) – în iulie 1948 angajat ca informator diurnist în cadrul D.G.P. (M.Of. nr. 172 din 28 iulie 1948, partea I-a, p. 6201); 1567. BENEDEK, Ernest – în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.G. C.F.R. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. nr. 52 din 4 martie 1945, partea I-a, pp. 1654-5);

249

249

Vezi pentru schimbarea numelui decizia nr. 114.242 din 13 nov. 1946, în M.Of. nr. 267 din 16 nov. 1946, partea I-a, p. 12.022. 178

1568. BENEDEK, Ştefan (n. 13.VIII.1910) – de profesie lăcătuş, membru P.C.d.R. din 1935; din 1

aprilie 1947 încadrat comisar-ajutor la Biroul de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Baraolt (M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); căpitan M.A.I. (1952); propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R.; 1569. BENIAMIN, Leon - în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 144 din 29 iunie 1945, partea I-a, p. 5467); 1570. BERCOVITZ, I. - din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.Of. nr. 136 din 19 iunie 1945, partea I-a, p. 5127); 1571. BERCOVITZ, Zolman - în sept. 1946 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Sighet (M.Of. nr. 222 din 25 sept. 1946, partea I-a, p. 10432); 1572. BERCU, Bruno - în octombrie 1945 numit impiegat în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M.Of. nr. 231 din 10 oct. 1945, partea I-a, p. 8800); 1573. BERKOVICS, Ludovic - în noiembrie 1945 încadrat în M.A.I. la Serviciul Lagăre al D.G.P., pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.Of. nr. 275 din 30 nov. 1945, partea Ia, p. 10416); 1574. BERARIU, Silviu (n. BERCOVICI) – din 1 aprilie 1945 secretar al Poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. 3699 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); în 1947 numit comisar-şef al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M.Of. nr. 182 din 11 august 1947, partea I-a, p. 7083; M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10923); 1575. BERCIU, Ştefan (13.VII.1928 Bucureşti - 13.I.2000 Bucureşti) – ofiţer la Miliţia Judiciară Bucureşti, secţia Moravuri, între 1947 şi 1967, iar “în civil” autor de piese şi romane poliţiste (Kuller 2008a: 63)250; incinerat la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti; 1576. BERCOVICI, Burăh - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1577. BERCOVICI, Ionaş - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1578. BERCOVICI, Samuil – comisar la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (august 1944 – aprilie 1945, ulterior disponibilizat urmare a restructurării) (Andreescu, Nastasă, Varga 2003a: 99); 1579. BERCU, Iacob – în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 110 din 14 mai 1948, partea I-a, p. 4315); 1580. BERCU, M. Leon (1907-1977) – medic la Prefectura Poliţiei Capitalei (1946-1948), ulterior membru supleant al Comisiei medico-militare mixte a Regiunii a II-a Militare Bucureşti; medicul personal al lui Gheorghiu-Dej şi apoi al altor demnitari comunişti, conferenţiar la I.M.F. Bucureşti, decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls. III-a şi în 1972 cu ordinul “Medicul Sanitar” cls. II-a (cf. Cioroianu 2005: 165 n. 209, ar fi fost de asemenea medicul lui Petru Groza) (M.Of. nr. 175 din 31 iulie 1946, partea I-a, p. 8187; M.Of. nr. 165 din 20 iulie 1948, partea I-a, p. 6002), iar din iulie 1948 repartizat la Sitalul Elias (M.Of. nr. 168 din 23 iulie 1948, partea I-a, p. 6097); 1581. BERDICEVSCHI, Sara (n. ROZENBLATT) – angajată în martie 1948 informator diurnist în cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei din M.A.I., apoi tansferată la Spitalul M.A.I. (v. M.Of. nr. 62 din 15 martie 1948, partea I-a, p. 2279; M.Of. nr. 108 din 12 mai 1948, partea I-a, p. 4264); 1582. BEREŞ, Irma – în noiembrie 1945 încadrată în M.A.I. la Serviciul Lagăre al D.G.P., pe postul de contabilă la Centrul de internare Oradea (M.Of. nr. 275 din 30 nov. 1945, partea I-a, p. 10416); 1583. BERGHER, David – în nov. 1947 numit agent de poliţiei în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.G.P. (M.Of. nr. 271 din 22 nov. 1947, partea I-a, p. 10350); 1584. BERGHER, Haim – angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei Câmpulung, Bucovina (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895);
250

V. şi http://www.crispedia.ro/Stefan_Berciu. 179

1585. BERGHER, Moritz – angajat în aprilie 1948 ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei

Capitalei (M.Of. nr. 85 din 10 aprilie 1948, partea I-a, p. 3232);
1586. BERLINER, Adalbert – în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de

Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246);
1587. BERMAN, Samuel – de formaţie farmacist, în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala

M.A.I. (M.Of. nr. 151 din 3 iulie 1948, partea I-a, p. 5603);
1588. BICHEL, Ion (n. Ivan) (uneori ortografiat Bikel) (n. 1927 Arad) – din grupul lui Serghei

Niconov, încadrat ofiţer în S.S.I. după 1945 (după alte surse încadrat în M.A.I. abia în 1951), cu misiuni sub acoperire în R.F. Germană, Austria, Olanda, Suedia, Polonia ş.a., în anii ’60 cu grad de colonel, suspectat de spionaj în favoarea unor state occidentale (I.R.I.R. & Caţavencu 2004; Solomovici 2003: 449-53; Ozon 2001; Cosma 1994: 44); 1589. BIRALY, Vencel - în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1590. BIRTAŞ, Gavrilă (n. Janoş BIRTAS) (n. 12.X.1905 Baia Mare) – evreu maghiarofon; după propriile declaraţii, membru de partid din 1922 (ar fi fost introdus în P.C.d.R. de către Berger Aladar (v. Dobre et al. 2006: 75)); cu stagiul recunoscut oficial din 1948; fost luptător în Spania, probabil agent N.K.V.D. în M.A.I. (Watts 2011: 196 n. 2; Cosma 1994: 34; Troncotă 2006: 63); din 1946, ca şef al Siguranţei Oradea, în 1947 inspector general în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10919), după înfiinţarea Securităţii colonel, şeful Direcţiei I Informaţii Interne a D.G.S.P. din 1948, destituit în 1952 în cadrul valului de “epurări” şi încadrat ca director în Ministerul Gospodăriei Locale; decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.Of. nr. 110 din 16 mai 1947, partea I-a, p. 3871); 1591. BIRTAŞ, M. Eva (n. Eva ROTSCHILD251) (n. 4.IV.1916, Şimleul Silvaniei) – 24.III.1987 România) – soţia lui Gavrilă Birtaş; membru P.C.d.R. din 1933, referent şef la Serviciul Operativ Securitatea Închisorilor (adjuncta lui Iosif Nemeş) (1949), referentă şi apoi şefă a Serviciului de Cadre din Direcţia Generală a Penitenciarelor (1949-1950, 1950-1952) cu grad de lt.-maj., inspector-prim în Grupa Inspecţii a Direcţiei Lagăre şi Colonii de Muncă din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă, cu gradul de căpitan (1954-1955), pensionată pe caz de invaliditate în 1955; decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. a III-a; 1592. BLANDER, Iosif (Herciu?) – în 1948 plutonier-major la D.R.S.P. Bucureşti, fost lăcătuş (Solomovici 2004: 567); 1593. BLANK, Martin - în 1 aprilie 1947 încadrat comisar de poliţie în D.P.S. a D.G.P. (M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); 1594. BLAUMAN, Ladislau – medic, din iunie 1948 angajat la Spitalul M.A.I. Bucureşti (M.Of. nr. 151 din 3 iulie 1948, partea I-a, p. 5603); 1595. BLAUSTEIN, Laurenţiu – în anii ’50 locotenent de Securitate participant la reprimarea rezistenţei anticomuniste din munţi; menţionat în memoriile lui Ioan Gavrilă Ogoranu, care reproduce o dare de seamă a Miliţiei Raionale Făgăraş din 14 august 1952, respectiv, sub numele neplauzibil “Blaunstein”, de Solomovici, 2004: 567; 1596. BLĂNARU, Sofia – din 1 aprilie 1948 dactilografă stagiară la Inspectoratul Regional de Poliţie Galaţi, Serviciul Siguranţă (M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2631); 1597. (?) BLEHAN, Octavian (după unele surse n. Osias BLECHER) – angajat comisar la Inspectoratul Regional de Siguranţă Iaşi după război (Arhiva C.N.S.A.S., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, f. 219, v şi M.Of. nr. 55 din 6 martie 1948, partea I-a, p. 2037), ulterior cu grad de locotent, iar în 1953-1954 maior, anchetator la Suceava, menţionat ca torţionar în multiple
251

V. şi biografia ei pe saitul I.I.C.C.M.E.R., la http://crimelecomunismului.ro/ro/biografiile_nomenklaturii/#Eva Birtaş . 180

Of. Beatrice – în mai 1948 angajată agent principal de poliţie în cadrul D. 125. 10875. BOGDAN.1917 Bucureşti) (uneori menţionat cu prenumele românizat Horia) – în 1957 colonel de Interne. nr. Stark)) (n. p. 1946 în M..Of. Zissu pentru deschiderea de negocieri economice pentru liberalizarea emigrărilor în Palestina”. 1601. p. p.A. III-a.I. p. 4049). BODOAGĂ. Oprea 2002: 157). v. Zalman .C.S.093 din 11 dec. 107 din 15 mai 1945. BODASCHER. (M. 6748).R.Of. partea I-a.1919 Braşov) (uneori cu nume de serviciu BONDA)– fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. BOGDAN. la înfiinţare (1948) (I. (M. p. ulterior (din 1958?) director general al IPROCHIM în anii ’50-’60. 110 din 18 mai 1945.XI. BLUMENFELD. cf. Arachelian 2010. fiul fostului proprietar al magazinului “Luvru” din Bucureşti). nr. decizia ministrului Justiţiei nr. 110 din 18 mai 1945. 253 din 1 nov. partea I-a. Cosma 1994: 50.Of. 6. Hary (n. prin Decretul regal nr. al P. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 2066 din 20 oct.I.mărturii ale unor foşti deţinuţi politici şi în Raportul C.D. nr. I. partea I-a.Of. 1946. 1604. p. Decretul Consiliului de Stat al R. (?) decorat în 1971 sub numele dactilografiat eronat “Corneliu Hari [B]ogdan”. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (Dobre et al. BLUMENFELD. 99243 din 4 oct. în 1948 informator diurnist în cadrul D.A.A. 4437). Pelin 2005. BLUMENFELD.C.Of. apoi în maquis. partea I-a. decizia ministrului Justiţiei nr. partea I-a. 190 din 18 august 1948. Ervin (n. Leon . p.din 1 aprilie 1945 impiegat în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. Otto – după război iniţial funcţionar la Primăria Timişoara. 10926. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. partea I-a. 1607. pensionar. 1600. nr.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. nr.P.A. Sergiu – în august 1948 încadrat comisar de poliţie în D. director adjunct al Secretariatului D. I. unde. 1605. nr.A. în jurul anului 2004 identificat încă în viaţă la Craiova. menţionat şi în Solomovici (2004II: 567). fratele lui Jean Bogdan (v. 1654-5) 1606. a fost “utilizat în exercitarea de presiuni asupra liderului sionist A. nr. partea I-a. p.P.S.R. 1608.Of. 116 din 21 mai 1948. partea I-a. nr.P. în martie 1945 reîncadrat în Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale (fost arhitect-şef al Timişoarei)) (M. 3697 din 30 apr.R.I. BLUM. 1598. Doina. v. în calitate de şef de serviciu la M. & Caţavencu 2004.R. Samuel – în 1948 lucrător calificat în centrala Siguranţei (M.I. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1947. (1955-1960).VIII. ulterior şeful direcţiei tehnicadministrative. 1602. nr.I. nr. M. după război încadrat iniţial în Securitate. 25.I. pp. 233 din 8 oct. 1213). BLUMER.R. potrivit căruia ar fi fost inginer chimist.S. 9763). p. în M.Of. nr. p. (23/1953). cu grad de căpitan.P. Solomon-Erwin BLUM252) (n. cu care a avut o fiică. în Forţele Armate.R. 3895). 190 din 18 august 1948.Of. nr. 1945.. 35 din 11 febr.R.L. 6747. 4049). (M. M. Bloida . 115 din 20 mai 1948. Solomovici 2003: 198. Vasile – de formaţie şofer. partea I-a. BODNAR. 1603. (?) BOCSE. 253 1609. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. Goma 2007: 118.. partea I -a.Of. 1599. alături de alţi “spanioli” (inclus şi în lista lui Solomovici 2004: 136.S. nr.C.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 157 din 252 253 V.R. 181 . cu Simona. partea I-a.R. & Caţavencu 2004. 4495). V. supra). I. fiul lui Philip şi Rosa (n. 1947 (M. p. şi 2003: 264). partea I-a. căs. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Horia (Sharit) – în 1950 maior. 1949. Harry BERMAN .Of. Iosif – funcţionar civil în cadrul M. M. şi Caţavencu (2004). şeful Direcţiei Aprovizionare şi Gospodărie a M. 52 din 4 martie 1945. v. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Chimiei din cadrul Ministerului Industriei (M. 2006: 215.P.S. BLUM.G. direcţia Spate din M. 3697 din 30 apr. 82006: 182).

Jozsef) (6. nr. din 1935). menţionat şi în A. 2). a avut 3 fraţi . Rebeca . dosar 10. 3871). 28 iunie 2007.Of. 52 din 4 martie 1945. ilegalist (membru U:T. 55 din 6 martie 1948. Samoilă – după august 1944 agent de poliţie la Iaşi.XI. 1611.S.IV.I.1950). (1946-1947). p. 1654-5) 1615. p.pdf 182 . 1945 încadrat ca detectiv clasa II-a în D. f. nr. apoi comisar în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (1945-1948).A. BOKOR. 18. destituit şi trecut în rezervă în 1952.-col. M. 208 din 10 sept.090.Of. 1612.R. 1946 în M. 1946 (M. BRAVERMAN.1930 Braşov – 2000 Cluj.Of. zis “Bibi”) (26. 1616. Sali (Salomon) (1903-1945) şi o soră . Suceava – 10.IV. nr. maior (la trecerea în rezervă) la Direcţia Regională / Inspectoratul Judeţean C luj al Securităţii între 1951 şi 1969. f.Of.S. & Caţavencu 2004254 ş. Iosif (n. Israel). 2037).I. ff.) Wasserman (1909 – d?). 1613. fond Documentar. apoi transferat secretar al “Agenţiei Economie Române” de la Moscova. nr. dosar nr.G. 1617. 1947 . Bernard – după război funcţionar la Subsecretariatul de Stat al Aerului de pe lângă Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. partea I-a. f. nr. pp.. 1614. voluntar în Spania (1936-1939). p. BOICULESI. 1619. avansat la gradul de general-maior în 1949. partea I-a.1969 cu grad de maior255. BRAUNSTEIN.. 1945. 255 din 7 nov.12. apoi zeţar la 254 Vezi şi „Marioneta sovietică de la Frasin” în Monitorul de Suceava.I. începând cu 15 august 1945). dosar nr.1920 Balc.a. decorat în 1947 cu ordinul „Coroana României în grad de Cavaler (decizia nr. (Arhiva C. nr. BRAND. disculpat. BOTOŞENEANU.ro/documente/cadrele_securitatii/BOKOR_LUDOVIC.S. 3617. cf. 266 din 20 nov.N. 215 din 21 sept. p. Ordine şi Instrucţiuni 1959. Nicolae (n. Mihail (n. Ferentz – în sept. Isidor (cunoscut mai degrabă cu prenumele prescurtat “Isou” din perioada ulterioară de artist) (1925-2007) – în 1948 comisar de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Gura Humorului (M. ca locotenent-colonel de infanterie activ în Forţele Armate. ambii imigraţi din Rusia.Of. M. fond 495 (“România”). 255 V. M. p. apoi în Brigada Mobilă a Siguranţei Statului cu grad de lt. comandant al Comandamentului Trupelor de Grăniceri (1950-1952). 8318). Ludovic (30. inv. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. în oct. transferat ca locţiitor politic la Minister (dec.VII. fiul lui Meyer (alias “Roman”) şi Fulie (alias “Elena”).III.Of. 19854 din 25 febr.Of.1912 Frasin. p. 2786. 1618. Nastasă şi Varga 2003b: 175). 1945. unchiul prin alianţă al lui Vladimir Tismăneanu (I. Bernard – în august 1945 sergent major la Legiunea de Jandarmi din Trei Scaune (Andreescu. BOGDAN. muncitor necalificat. 1947. anchetat. ulterior pentru scurt timp director adjunct al Uzinelor “23 August din Bucureşti. după august 1944 maior. 1946. 1610. partea I-a. 110 din 16 mai 1947. dosar nr.şefă de birou (1945-1947). 10158. apoi înrolat ca ofiţer al Armatei Roşii (1941-1944). M. partea I-a. 1947 reîncadrat (retroactiv.a. 1954). DJ nr. fiul lui Carol) (n. Arhiva Operativă M. 9800.1972 Bucureşti) – ilegalist (membru de partid din 1931).Of.cnsas.4 mai 1957.Of. 157 din 4 mai 1971).A.R. 4048 [cota S. BREBAN. partea I-a. 10433). de unde demisionează în sept. H. partea I-a. partea Ia. în luan noiembrie avansat la clasa I-a (M. nr. Bihor – 2003 Bucureşti) – evreu maghiarofon. p. CNAPPE. 222 din 25 sept. şi http://www.Avrum (1905-1934). BOICO.]. 19. 63-65 şi fond Neoperativ. Meier ROSNER. 219. nr.I.). BRATU. vol I... nr. precum şi menţiunea lui între voluntarii evrei din războiul civil spaniol în Diamant 1979: 371 şi Sugarman f. fişei de la Securitate256. 1945. partea I-a.P.1900 Bucureşti) – după război inspector în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. p. 8199).. trecut în rezervă la 31. fond documentar.Pepi (căs. partea I-a. Alexandru (Leizer) (1906 – 1984 Ierusalim.C.R. fiul lui Alexandru şi Berta) – evreu maghiarofon. 72 din 26 martie 1946. 2417. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.: 108). 225.

III-a.M.A. 1621. 54.S. pe Aleea Alexandru nr. BRILL. BREINER.R. instructor al Comitetului judeţean P. 182 din 11 august 1947. 204. I.. Duţu et al. decorat prin Decretul nr. Andreescu. C. 3293. anexa la dosarul nr. 1948). p..R.N.C. DJ nr. locotenent-major. 180 din 6 august 1948. şef al Sectorului Sfaturi Populare al C. la adresa http://www.I. părinţii săi. al P. 1957 – mart.R.1910 – 27.R.-nov.P. M.Of. 243 n. Pleşa 2010: 124-5. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. la etajul clădirii ale cărei nivele inferioare erau ocupate de Walter. Hortensia. cu grad de colonel (iul. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 10. fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. deportat în batalioanele de muncă obligatorie maghiare (1943-1944). şi din partid în cadrul epurărilor din 1952. & Caţavencu 2004.N.R. 116 din 21 mai 1948.S. 10924. ca agent de poliţie clasa a III-a în iunie 1945. Cosma 1994: 83. adjunct al şefului Secţiei Agrare a C. două surori şi un unchi au decedat în timpul războiului în lagărele naziste de muncă obligatorie.R. la Serviciul Siguranţă (M. exclus din M.” cls.I. iniţial şeful direcţiei a IV-a Contraspionaj în Forţele Armate a D. Cosma 1994: 83)257. şeful Direcţiei a IV-a a Securităţii (1956-1957).Of. 1620. I. după transformarea Siguranţei în Securitate. 1949). p. locţiitor al şefului serviciului Cercetări Penale la serviciul judeţean Cluj al D. iar apoi locţiitor al comandantului Şcolii de ofiţeri de Securitate din Băneasa. M. al P. nr. 4494).C.S. 1947. 2. doi fraţi. emigrat în 1970 în Israel (M. M. 9. menţionat pentru brutalitatea sa şi în memoriile lui Raoul Şorban. Sigismund. vol I. 135 din 18 iunie 1945. BREBAN. 1949 – mai 1959).C. ulterior colonel. Dobre et al.I. şi deputat ăn Sfatul Popular Regional Oradea (mai 1950 – mai 1952).R. Petre şi Carmela Roman. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. p. Ordine şi Instrucţiuni 1959.XII.M.A.1978 România) – ilegalist cunoscut. 256 Arhiva C. membru al comisiei electorale interimare Bihor (1948). şef al Direcţiei Regionale a Securităţii Cluj.Tipografia Oradea (1933-1937).R.P.C.. Sălard (1946). partea I-a. ulterior reabilitat (1954?) a locuit împreună cu soţia Janeta şi copii Rodica şi Vlad în Bucureşti. încadrat după război comisar-ajutor de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea. Mihai Eugen – fratele lui Iosif Breban.G.G. 6491). C. 1. (dec. secretar al Comitetului P.R. p. apoi încadrat cu grad de maior în Securitate. 257 Vezi şi fişa sa parţială de la C. Iosef Şulam (zis “Şuli”. Jdanov” (apr.A. în 1947 cu grad de comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj.C. p. Cosma 1994: 46). 5099. 1622. nr. membru al diviziei “Tudor Vladimirescu”. al P. director al Direcţiei Judeţene Agricole Oradea (sept. transferat în cadrul Serviciului de Siguranţă. 1961). dosar nr. Raul Volcinschi şi Ovidiu Vasilescu.G. 1948-apr. cu referat de cercetare la fd. partea I-a. f.R.Of. Levy 2002: 84. nr. încadrat în D. n. studii de scurtă durată la Şcoala centrală de lectori de partid “A. trecut în rezervă la 15 august 1945..ro/documente/cadrele_securitatii/BREBAN_IOSIF.pdf.-col. nr. 2006: 78.Of. după război activist la Sindicatele Unite şi la Comitetul P. 3617. a III-a.I..S..C.S.A.S. implicat în atacurile asupra Armatei Române la retragerea din 28-29 iunie 1940. ulterior colonel dr. reactivat în august 1948 (M. Marghita (1944-1946). 7085. partea I-a. revenit în ţară în 1944. 2002: 12. fost deţinut la Gherla). partea I-a. trecut în rezervă în 1961 (Pleşa 2010: 124-5. 1947 – sept. partea I-a. f.Of.A. 286 din 10 dec. Gheorghe (n. zis “Szighi”) (mai rar menţionat şi ca “Beiner”) – originar din Cernăuţi (n. ulterior şeful secţiei I de securitate regiunea Hunedoara-Deva. Nastasă şi Varga 2003b: 363-71. locţiitor al şefului Direcţiei a IV-a Contrasabotaj a Securităţii (1952-1953) unde este avansat la gradul de lt. nr. fond Documentar.R. & Caţavencu 2004. trecut în rezervă la 17 martie 1961 cu grad de colonel (Arhiva Operativă M. apoi diverse alte munci până în 1941).S. De al tfel. 93. 1921). Oradea (ian.M. Lupu 2011.. după iulie 1941 evacuat de sovietici în Asia Centrală.VIII.1949). inv. 183 .cnsas.P. fiul lui Moise) (5. Goma 2007: 178-9. 126/1970. (1948-1959). claitate în care în martie 1946 este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Steaua Roşie”.

Solomovici 2003: 195. p. I. BUCHLER. din 1932.R. şi ulterior membru al Comitetului de Partid din centrala Ministerului Securităţii Statului. 70. 2/1957.gen.C. Goma 2007: 118.IV. soţia colonelului de securitate Valeriu/Valerian Bucicov (Bucikov) (Jela 2001.S.1623. 1630. Bucureşti) – evreu maghiarofon. 1632. şef de birou în centrala D. Nastasă şi Varga 2003b: 24. 5627).1914 Paşcani – 1994 Bucureşti) . cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (14/1955. (M. BROITMAN.1920.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M. partea I-a. Iacob (n. 327 din 19 sept. Andrei .A. colonel de Securitate. partea I-a. BUTNARU. Dobrincu şi Goşu 2009: 317)). BRUNER. 187 din 18 aug.R. şeful sectorului de anchete şi cercetări de la Comisia Controlului de Partid (până în 1952). p. 1633. locţiitor politic al comandantului Regimentului I Infanterie şi ulterior al Diviziei I Infanterie “Tudor Vladimirescu” (1943-1944). Berindei. renumerotată Direcţia a VIII-a în 1953 (1952 – locţiitor.Of. 6309). locţiitor politic al Comandamentului trupelor de Securitate (1945-1952).A. fond 495 (“România”). 165 din 24 iulie 1945. Maria (n. avansat succesiv până la gradul de colonel (1947).P. partea I-a.C. 110 din 14 mai 1948. Cosma 1994: 49. . decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. ilegalist. A. BUTYKA. ulterior i-a succedat lui Dulgheru la şefia Direcţiei Cercetări Penale a Securităţii. BRUTARU. Troncotă 2006: 123. când demisionează. p. al P.în martie 1948 numită agent de poliţie în cadrul centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. M.C.C. & Caţavencu 2004. nr. Mihai (n.R. p.D. 157 din 4 mai 1971). (M.Of. 1631. (1947-1950). partea I-a. 1953-1963 – şeful Direcţiei). Ioniţiu 2008:88. Buium – din 1 aprilie 1948 numit agent de poliţie în centrala D.P. 7259). 136 din 19 iunie 1945.C. Ecaterina ..-col. partea I-a.A. secţia Cancelarie – dosare anexe. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M.P. 164 din 19 iulie 1948. şi fişa de la C. inv. 152 din 5 iulie 1948. p.G. Solomovici 2001II: 44. avansat gen. Jacques – după august 1944 şi până în august 1945. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Cosma 1994: 45. comandant al trupelor M. 5127). comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. 2006: 79.R.I. 1628. nr. 1625. 1971: 210. Andreescu.I. partea I-a. voluntar în războiul civil din Spania. Francisc (n. 2006: 183. (1950-1952). Mira) – ofiţer la Direcţia B Contraspionaj a Securităţii în 1951. partea I-a. nr. 1913).M. 165.Of. (1955) (menţionat şi în C. C.P. nr. 1627.S. Isidor (în alte documente “Brunner”) – după război agent principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. BURCĂ. şef al Direcţiei Generale Politice a M.R.A. nr. “Cadrele Securităţii”).Of.Of. BRUDER. nr.I. trecut în rezervă în 1977.. trecut în rezervă în 1963 cu grad de colonel. ? – locotenent major la Securitatea din Oradea în anii ’50 (Kovacs 2006. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1). Ferenc Butyka la 13. anchetat alături de alţi “spanioli” şi “francezi” în 1953. Dobre et al. al P. p. S.P. 1997. 1624. v. Watts 2011: 197 n. apoi comandant al aviaţiei militare şi rector al Academiei Militare din Bucureşti. nr. 75. Iakov). BULAN. avansat la 23 august 1949 general. apoi comandant al Comandamentului Forţelor Aeriene Militare (1953-1956). în 1965. Wexler & Popov 2002 II: 825.. fost activist C.de formaţie tâmplar.C. BUCICOV. p.A. numit în sept 1952 ministru adjunct al Afacerilor Interne (Decret nr. anexa la dosarul nr. şef al Direcţiei Superioare Politice a Armatei (1956-1964). dosar nr. ministru adjunct al forţelor armate (1956-1972). fost ofiţer sovietic. membru P. comandant al Comandamentului Serviciilor Armatei (1972-1973). 4313. 225. avansat căpitan al Armatei Roşii în 1936.Of. 5969).R. Gh. Catalan 2001/4. 4/1956) şi referat de cercetare la fd. Ferdinand – în 1948 definitivat în funcţia de agent de poliţie la Iaşi (M.G.I.R. Michal Iurevici BURSCH) (25. 3293.C.07. nr. Şt.R. BUIUM. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. al P. 1944 – iulie 1945) (M. 1629. inv. preşedinte al Consiliului Central al Crucii Roşii (1972-1975). 1945. 184 . 51 din 2 martie 1948. (M. mr. 1626. Diamant 1979: 371.N. 876 / 2407).d.Of. 1952).S.” clasa III-a (Adorian et al. Ioniţoiu 2006: 43). Cluj-Napoca (fiul lui Andrei şi Sara) – d.

GRIMBERG) (n. Botoşani (M. Mihail . fiul lui Maxim şi Michalina) (1. 1945 încadrată ca şefă adjunctă de birou la Inspectoratul regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M. în 1948 plutonier major la D. partea I-a. nr. nr. nr. p. secţia Cancelarie – dosare anexe. 3038. f. iar în nov.N. CHIPER. a D. partea I-a.G. partea I-a.1933 – 1985. nr. a folosit frecvent ca nume de serviciu şi varianta “Sava Leferman”) – după război comisar-ajutor al Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi. CEASLAVSKI (cu varianta Ciaslavski) . C. 208 din 10 sept.P. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.G.S. Iaşi (la un moment dat cu gradul de locotenent-major). partea I-a. 3697 din 30 apr. Henri ..Of.pdf. 681).C. 1646.Of. ulterior Inspectoratul Judeţean Suceava al Securităţii între 1956 şi 1983. (M.S. când este trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel259. M.A. după război ocupând diverse funcţii. Solomon – din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1640. p. 1641. partea I-a. plutonier major şef (în 1949). (4/1968).I. p. 1645. p. FELDMAN) – fost lăcătuş. 4355). 88 din 18 apr. apoi încadrat ofiţer la D. 2629). 1642. Lupu 2011.S. Ion (n. decorată cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Suceava) – ofiţer la Direcţia Regională.R. nr. nr. 240).S.C. p. 253 din 5 nov..S. CAPLAN. inclusiv şef de serviciu la Ministerul Turismului (la începutul anilor ’70). Petre .R. din M. CHELM. CAFFE. partea I-a. nr. inv. CÂMPEANU. 3293. partea I-a.Of..wolterskluwer. partea I-a.G. 30 din 6 febr. 107 din 15 mai 1945. KELLER) – funcţionar civil în cadrul M. 265 din 19 nov. 1639. partea 258 259 V. 23 din 29 ian. Jela 2001. dosar nr. 157 din 4 mai 1971). Mihail (n.Of. Bucureşti (Solomovici 2004: 567). L. Eugen (n. Clareta – în nov. CHELER.Of. V. M.aspx?DocumentId=26302. 122 din 31 mai 1947. CERLINCĂ.A. partea I-a.Of.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău (decizia nr. M. B. III-a în 1949 (Decretul prezidiului M. 1947.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Ştefăneşti. Paul (n. 7. pp. a III-a (Decretul nr.Of. CASAPU.R.Of. (1947-1953). 1647. partea I-a. p. p. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 8318.cnsas. nr. pensionat. 1635.1897 Corabia) – după război inspector la Inspectoratul General de Jandarmi.şef de serviciu D. partea I-a. al P. (M.Of. 9718). 286 din 10 dec.P. fond Neoperativ. Mircea (n.1634. M. 1644. 1654-5) 1637. 3895).P. Corina – în ianuarie 1948 numită comisar adjunct în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.P.Of. Mayer . (M.G.. p.P. nr. Iancu .P. p. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei. CALER. 2417.A.Of. 9 din 12 ianuarie 1948.G.R. CHELMAN.N. 219.Of. 1945. Goma 2007: 118. 1945. Emanoil – în 1947 era agent sanitar la Penitenciarul Sighet (M. Cerlinca. nr. M. p. nr. 918. Cosma 1994: 48).I. 3871. partea I-a. nr. C.C.F.G. 1636. 157 din 14 iulie 1945. nr.Of. 201/1975.S.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. v. partea I-a.G. 52 din 4 martie 1945. CAS. 1643. 110 din 16 mai 1947.R. anexa la dosarul nr. 1945 numit comisar-ajutor în centrala D.S. 1947.din 1 aprilie 1947 încadrat comisar de poliţie în D.C. 1638. 1947.ro/documente/cadrele_securitatii/CERLINCA_EUGEN. 110 din 18 mai 1945.ro/DocumentView. nr.I. 72 din 26martie 1948. Teea (ortografiat şi Thea Kaplan) – ilegalistă. CATZ. Lary LEFERMAN.I. 1947. 1947.după august 1944 detectiv în cadrul D.P. 185 .Of. partea I-a. 10094). 5982 şi nr. p. Arhiva C. M. 873 din 20 august 1949258) şi respectiv cu ordinul “23 August” cls. nr. trăia încă în Iaşi în anii ’90 (referat de cercetare la fd. 1648. nr. p. p.P. 4049). fişa parţială la http://www.A. al P./D.S. CĂLIN. Michail M. fost frizer al Anei Pauker (C. 1649. http://freelex. (?) CHIMION. CANTEA.

1659. Bernard – în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. 11059). 980.I. 1650.P. CIORTAN. partea I-a. CIOBOTARU. -col.of. fişa parţială la http://www. COCA. Ancel – demis în nov. 2604). 1948. 8888). nr. 239). nr. N. 1661. CHUSID. 5227.în august 1948 şef de secţie în cadrul M. nr.P. 8321).V.1937 la Josenii Bârgăului. 5228). p. M. 1656. 1948.Of. 4355. 1658. Harry – fost tinichigiu. 176 din 2 august 1948. M. CHIPER.S.P. p. transferat temporar ca translatorşef (v. 4517). COHN. 1997. 186 . repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. CONICI RAITER. 232 din 11 oct. 71 din 25 martie 1948. p. la Circa 14 Poliţie (M. trecut în rezervă în 1958 (Cosma 1994). 5360 şi nr.A. 9 din 12 ianuarie 1948. Milly – în 1948 încadrată ca dactilografă în D. 1945 din funcţia de impiegat la Serviciul Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei pentru neprezentare la post (M. p. din sept. 1653. 1651. 140 din 19 iunie 1948. CIMPOIEŞU. 8.S. trecut în rezervă la 17. p. Ioniţoiu 2000: 204. CHIVU. 1947 însărcinată cu atribuţii de Siguranţă (M. partea I-a. partea I-a. Zissu (fiul lui Şmil) – şef de catedră la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa. 266 din 20 nov. nr. 144 din 25 iunie 1948.R. 1664. COHEN. 1947 numită agent de poliţiei în cadrul D.P. unde până în 1989 avansează până la gradul de lt. nr.comunism. COHN.I-a. Tarna – după război impiegată la Poliţia oraşului Roman. 182 din 11 august 1947. Mayer – după război şef adjunct de birou în cadrul prefecturii Poliţiei Capitalei.ro/documente/cadrele_securitatii/CIMPOIESU_GEORGE. BN (fiul lui Ioan şi Ghizela Vilhelmina) – d. 4 din 4 ian. p.Of.S.P. 159 din 13 iulie 1948. partea I-a. nr. partea I-a.Of. Gabriel (n. partea I-a. I. M. Neştian 2010: 88. 1657.Of. partea Ia. nr. 1945. partea I-a. Galaţi în 1948)260. 10126).I. când este trecută în rezervă (Cosma 1994). 260 Vezi şi http://www. 1654. http://www.G. p. 30 din 6 febr.Of. nr. nr. CHITNER. nr. cu Petria. p.. Dora (fiica lui Aizic) – cadru didactic civil la Şcoala de ofiţeri de securitate din Băneasa până în 1959. 5817).procesulcomunismului.G. Botoşani) – angajat în 1957 la Direcţia Regională Suceava. 1652. p. în cadrul Inspectoratului judeţean Suceava al Securităţii (funcţie de şef de colectiv). p. partea I-a. p. 121 din 31 mai 1945. Lazăr – din iunie 1948 angajat în centrala D.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. partea I-a. partea I-a.R. p. disponibilizat în 3 ianuarie 1948 pentru luare de mită (M. a avut doi fii: Dan şi Sorin. 1665. Moses .Of. p.S. Iancu .Of. 7086).Of.Of. 1662. Ioniţiu 2008:88. (M.I. p.pdf. (M.1990261). 473). Iosif – în ianuarie 1948 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea (M. nr. 1666. George (cu variantele Ciompoieşu George şi Cimpoişu George) (n. p.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/dictionar_no/no/dictionarno_2. Burah – în 1948 era comisar la Serviciul de Siguranţă Bacău (M. nr. 1663.R.Of. nr. COJOCARU. M. p. (M. a D. partea I-a. partea I-a. COHN.php 261 V.Of.P. (M. nr. 1660. 1945.Of. 140 din 19 iunie 1948. Surica – în dec.Of. 6310).cnsas. & Caţavencu (2004) îl menţionează ca sublocotenent la D. în 1948 plutonier-major în D. nr. nr. COHN. p. 16 din 20 ianuarie 1948. 1655. 78).html. 1947. p. 208 din 10 sept.Of.R. partea I-a.Of. 122 din 31 mai 1947. Bucureşti (Solomovici 2004: 569). căs. Sever – în 1948 era comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 1947. partea I-a. FELDMANN) (n.1915 Bucureşti) – din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 10923. partea I-a. CITY. M. jud. 15.ro/fisiere/tortionari/cautt. 289 din 13 dec.G. partea I-a.V. COHN.P.

A. 4264). 72 din 26martie 1948. 4049). partea I-a. iniţial ofiţer la D.A. 1945. partea I-a. 4049). 267 din 21 nov.C.Of. partea I-a. partea I-a. COSMOVICI. 3697 din 30 apr. 1675. p. 1946 în M. nr.Of.XII. Max H. nr.Of.Of.din aprilie 1945 şef de secţie de gardieni publici la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr.Of. 1669. iniţial la penitenciarul Aiud.I. p. C.IX. Tobias .1928.R. 1670. cu grad de comisar.1918 Bucureşti) – încadrat după război în D. 1677.G. 1678. p. M. 107 din 15 mai 1945. Simion (n. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 3694 din 30 apr.C. (dosar 12/1954).Of. partea I-a. partea I-a. 1993.S. 3949).P. în iunie 1945 la Comisariatul de Poliţie Bacău. al P.C. 1676. Frederich – în 1947 era comisar-ajutor la Poliţia oraşului Satu Mare (M. p. ulterior colonel M. 3895).din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.1951.XII. M. nr. Eugen (n. nr. cu care este trecut în rezervă la 21. p.. 2547.S.Of. COJOCARU. 1681. 176 din 4 aug..R. COPER. Vâlcea – (22.R.C. 1946. implicat în reprimarea rezistenţei anti-comuniste din Maramureş.colonel de Securitate (în 1953). partea I -a. 6867). partea I-a. apoi prezent în Direcţia Penitenciare. p. funcţionar civil în cadrul M.I.. COPELOVICI263) (n. nr. 41 din 18 febr. 10381 (pentru cerere) şi respectiv decizia ministrului Justiţiei nr.A.I. 120/132 din 25. 1348 din 7 ian. COSMA.1907 Brezoiu. nr. 67 din 20 martie 1946.A. 237 din 17 oct. p..Of. 1672. 1679.Of. 3293.).III. 110 din 18 mai 1945. Şloim . cererea de schimbare a numelui în M. v. p.Of. 273 din 28 nov. avansează în cadrul direcţiei regionale.G. 1946 “pentru greşeli grave în serviciu” (M. 3694 din 30 apr. 1946. partea I-a. nr. ulterior comisar de miliţie până în 1950 (cu dosar disciplinar la C.I. 1948. partea I-a. nr. Valeriu (n. anexa la dosarul nr. v.VI. ulterior inspectoratului judeţean Suceava. partea I-a. nr. 23. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. COHN) – membru de partid. p. CONSTANTIN. nr. 9940). nr. trecut în rezervă în 1982 (în dosarul 3/1982 ibid. Adrian – din noiembrie 1945 comisar la Poliţia oraşului Râmnicu-Vâlcea (M. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. p. (M. 1947.1667. 1945.1981. 43 din 21 febr. p. 262 V.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. COSTEA. CORNESTER. al P. Oradea (1948-1950). demis în apr. 4049).Of. nr. p. Suceava. CORNĂŢEANU. nr.P. 1946 din M. 1668. Stefan – în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Chesturii de Poliţie Oradea (M. CONSTANTINESCU. Sandu (n. Moritz . p. Nuţă AIZICOVICI) – încadrat în M. 263 V. 187 . 110 din 18 mai 1945. p. 1516). cu referat de cercetare la fd.Of. M. COJOCARU. 1673. Ana – în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul Spitalului M. Jenö KRONSTEIN262) (2. 4706 şi nr. 260 din 13 noiembrie 1945. până la gradul de colonel.P. Ionel (alias) (n. 9071. 2629).C. nr. al P. în 1948 la Chestura de Poliţie Iaşi. F. (M. p. 81/1970. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (61/1955). 10170). partea I-a. COSSLER.Of. 1671. Ştrul) – căpitan M. partea I-a.R.Of. nr. (?) CORNEANU.C. M. 20. (farmacist). Ştrul – din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. p. a D. inv. Haim Max (n.R. sinucis în 1953.S. COJOCARU. 1674. 126 din 6 iunie 1945. secţia Cancelarie – dosare anexe.I.Of. iar apoi comandant al lagărului de muncă Galeş. 1680. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.P. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. inv. 108 din 12 mai 1948.P. COSTIN. (1955). v. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.P. 92 din 17 apr. M.C. 9964 din 31 ian. partea I-a. 1945. Suceava) – angajat în 1949 la D. nr.A. Brăila (fiul lui Samoil şi Tita) – d. 110 din 18 mai 1945. COJOCARU.?)1953) .V. 1375 (pentru aprobare). partea I-a. Gheorghe – din 1 aprilie 1947 încadrat în D. nr.

partea I-a.. nr. 1947. partea I-a.Of. partea I-a. partea I-a. CRACAOANU. partea I-a. 4517) 1687.D. partea I-a. Aurel .Of. partea I-a. Leon (n. Nastasă şi Varga 2003b: 25.P. 1947. DANIELEVICI. 286 din 10 dec.C.1682. 1947 transferat intern la Serviciul Siguranţă (M. 10433.G. 1924 Ciocaia. Levy 2002: 104.Of.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul Spitalului M. Kovacs 2006. 99 din 2 mai 1947. p. 7084.A. participant la reprimarea rezistenţei din Maramureş. nr. partea I-a. ulterior încadrat inspector general la Direcţia Penitenciare a D. DASCĂLU.. p. p.P.Of. 259 din 12 nov. 253 din 5 nov. Vilhelm . FRIEDMAN) (n. KRAKAUER) – după război comisar la Chestura de Poliţia Iaşi.Of. CSEN.1912 Sinaia. 110 din 16 mai 1947.R. partea I-a. nr. îbn acelaşi bloc cu L. partea I-a. 833). în martie 1947 transferat la Poliţia Călăraşi (M. nr. 1947. M. 286 din 10 dec. şeful Direcţiei Personal (1946-1948).V. nr. M. Sugarman f. respectiv Cseller) (n. 61). la Circa 12 Poliţie (M. Mureş (M.R.G. M. p.Of. p. nr. 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Dorohoi (M. 60 din 13 martei1 1947. director al D.Of. 3. partea I-a. 9926).a. 1683. Elizare M. 1946 transferat la Siguranţa Oradea cu acelaşi grad (iunie 1946-1948). 2002: 52-3. cu stagiu recunoscut din 1931. Cosma 1994: 76). 253 din 1 nov. DASCĂLU. 1947. 21 ian. 1945. nr. al P.R. Solomovici 2004: 569. 1946. care indică numele “Faivel Kleiman”). Pavel (n. 21 din 26 ian. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. nr. 9763). locuia pe str. Virgil (n.” clasa a V-a. I iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. în Forţele Armate. 1692. partea I-a. CRISTESCU. p. 3486. 1686. Pătrăşcanu) – în iunie 1945 numit comisar-şef în cadrul Prefecturii 188 . după război general. Diamant 1979: 371. Pavel (n. 22.I. M.I. apoi vreme de două decenii director general la Ministerul Industriei Chimice. 1896). nr. nr. sinucis după epurarea Anei Pauker (M. partea I-a.I. DANER. apoi colonel. 2 din 2 ianuarie 1948. Simion . Duţu et al. în sept.S.Of. 1695. 1688.VI. al P. (Jela 2001. CRISTESCU. (1949-1952). 4264). 1690. după august 1944 comisar şef la Poliţia Sighet. (?) CSIZER. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. CROITORU. 1945. p. HAIDEN) (n.P. p. partea I-a. M. 1922 Tg.P. nr. 1685.Of. 12). Fifca KLEINMAN) (18. 10925. 121 din 31 mai 1945. 2017. inv. Oradea din 1948.în nov. nr. 136 din 19 iunie 1945. din 1 dec. respectiv şeful Direcţiei Generale a Miliţiei din M. CSIKI. p. 4 din 4 ian. p.Of.Of.. 803. Rudolf Iosif – locotenent-colonel de Miliţie (în 1979). în 1963 (printr-un decret individualizat) cu Ordinul Muncii cls.A. 10923).C. 182 din 11 august 1947.S. 1691. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a.C. partea I-a.1913 – 26.Of.în iunie 1945 încadrat ca gradian public clasa a III-a pe lângă Poliţia oraşului Tg. dosar nr. CZELLER. Emil – după război agent de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi. 3871. cu nume de familie ortografiat ocazional Zeller. Jela 2001. Rozalia .-a. Ludovic (n. 5127 şi M. DAN.C. Ghedeion – în 1947 comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M.Of. 1693. p. 222 din 25 sept.1986) – ilegalist.Of.P. a II. nr. 2066 din 20 oct. cu grad de locotenent-colonel. p. Pavel JÖSZEF) – medic la Securitatea din Cluj între 1948 şi 1958. menţionat şi în C.C.R.A. nr. p. 1949. prin Decretul regal nr. Mîntuleasa nr.A. nr. fond 495 (“România”). 5128). 108 din 12 mai 1948. Berindei. Budea 2005. Bihor – d. p. p. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 1953 Oradea) – evreu maghiarofon.: 108. 1947 (M. p. (31/1953). Andreescu. 43. p. 1689.Of. 2006: 662/637. nr. M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.VI. Lajos.Of. 1694. CRISTEA. 1684. 225. partea I-a. Dobrincu şi Goşu 2009: 299. (M. Elizar (n.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 136 din 19 iunie 1945. Neamţ) – după război şeful Direcţiei Personal în centrala D. nr. (2/1979). decorat în 1947 cu ordinul „Coroana României” în grad de ofiţer (M.Of. 9748.R. Zoltan – medic M.

ulterior şef de serviciu la Regionala Cluj a D. 1703.S. DAVIDOVICI. Emeric (fiul lui Carol) – colonel M.în 1947 comisar în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 1710. 1708. post din care demisionează în iunie 1948 (M. 1945 în M. partea I-a. 8321. 3871). DAVIDOVICI. al P.C.N. DELEANU. Ernest (n. 258.Of. nr. 1700. partea I-a. 4354). p. fond Neoperativ. Pavel (fiul lui Avram) – locotenent-colonel MAI.G.C. nr. & Caţavencu 2004. partea I-a.IV. al P. 1947. 2417. partea I-a. apoi şeful Serviciului Judeţean Mureş al D. p.Poliţiei Capitalei (M. DAVIDENKO. nr. p.A. 1945. 5360). p. posibil agent sovietic.R. Ioniţoiu 2006: 44.Of. nr. Eugen (n. Cluj. Goma 2007: 118.R.P. 11625). (Jela 2001. partea I-a. DAVIDOVICI. 3872. M. 209 din 14 sept.Of. 4080 (cota S..S. 1698. Avram (fiul lui Şaim) – şeful biroului Planificare Învăţământ la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. dosar nr. 1707. implicat în reprimarea partizanilor anticomunişti din Munţii Făgăraş (deconspirat de către C. preşedintele A. partea I-a. p. 1696. 122 din 31 mai 1947.Of.. partea I-a. nr. şeful trupelor de securitate din Maramureş (Vischi şi Ivanciuc 2003). 548 din 16 octombrie 2003. 286 din 10 dec.C.C. 1702. 11177.R.R. 1706. Iosif .Of.R. DELEANU.1910. 1697. decizia M. nr. nr. p. partea I-a. 255 din 7 nov. 220-319).F. 110 din 16 mai 1947. p. DAVID. 1947. Cosma 1994: 52.I.C. – v.C. Angela – după război impiegată stagiară de arhivă în D.R. dosar nr.P.Of.Of.D. M.R. 9/1957. M. DASCĂLU / DASZKEL.S. (8/1961 şi 12/1965). DAVID. 83). Liuba . Monitorul Oficial nr.1927 Usgorod.C.S. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. p. p. 1705.P. 8050).G.N. DEBELKA. dosar nr. partea I-a.). Leibu .A. partea I-a. 1711. 1948. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. Carol (n.A.N. f.Of. Martin – începând cu 1 februarie 1948 agent de poliţie la Arad (M. DAVIDESCU.. ? – în 1949 maior N. fond Neoperativ.R.I. DAVIDSOHN.. după înfiinţarea D. p. 277 din 29 nov. DEITEL.S.. DAVIDOVICI. 1948. 110 din 16 mai 1947. partea I-a. nr.C. trecut în rezervă în 1960. partea I-a. 1699. U.VI. partea III. nr.. 1515).I. 1709.D.J. Jela 2001. emigrat în Israel (Solomovici 2004: 570). 10921).) (fiul lui Eugen Iacov şi Ella) – a avansat treptat de la gradul de căpitan la cel de locotenent-colonel (în 1958). 1701. v.P. DĂIANU. nr.. Leon – din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. ff. 30. 1945. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul credincios” clasa a III-a (M. 255 din 2 nov.R. 220-319). ff. p.N. 1947.R.08.V. 144 din 29 iunie 1945.S. Gheorghe – din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. în cadrul D. p. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. nr.G. 189 . fond Documentar. FICHLER) (n. anexa la dosarul nr. O. apoi locotenent. Turda. secţia Cancelarie – dosare anexe. respectiv la Biroul municipal de Securitate Iaşi (A. şeful serviciului 2 la Direcţia Regională Braşov a Securităţii în anii ’50.Of. 43 din 21 febr. 1.S. Iaşi (A.933 din 15 dec. I. 208 din 10 sept.1919 Bucureşti) – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.I.P.Of. fiul lui Ignaţ şi Pepi) şeful Siguranţei Satu Mare (1944-1948). 1945. 3293. Isidor – în anii ’50 locotenent de Securitate la Iaşi (unul din anchetatorii lui Octav Bjoza. nr. inv. 30 din 6 febr. partea I-a. cu referat de cercetare la fd.Of. C. nr. al P. DAVIDOVICI la 01. M.S. 10557).Of.I.K.Of.S. 5466. 1704.la sfârşitul anului 1947 comisar la Serviciul Judeţean de Siguranţă Roman (A.S.).S. 2417. partea I-a. şi Banu 2005). Sache – după război chestor la Prefectura Poliţiei Capitalei.C. 76. A. 983). 126. nr. 295 din 28 dec. şeful biroului 1 Informaţii la Securitatea din Roman.Of. DAVIDESCU. 144 din 25 iunie 1948. 9800). sublocotenent (în 1949). p.în noiembrie 1945 încadrat ca şefă de birou la Inspectoratul regional de Poliţie Sibiu (M. 1946. (14/1955). p.

I.R. ulterior şeful serviciul 2 Contrainformaţii la Direcţia Regională Banat a Securităţii la sfârşitul anilor ’50 (M. 1717. nr. -a (v. Lomy – şeful arestului M. DEUTSCH.S. nr. v. Alexandru – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. Bucureşti cu grad de locotenent. pentru câteva luni.A. numit şef al Direcţiei cadre a D.R.S. 66 din 19 martie 1948. şef al Serviciului Inspecţii al M. împreună cu soţia sa. Sandor Demeter) (n. (1954). C. 136 din 19 iunie 1945.1712. 3/1952 vol. la un moment dat concediat pentru escrocherie. DERJI. nr.I. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.R. 1713. p. DRU(C)KER. nr.R. deţinut în penitenciarele Jilava. Ioniţă 2010: 29 n.VIII. 1716. inspector în Corpul de Consilieri şi inspectori ai preşedintelui Consiliului Securităţii Statului. 1714. de profesie lăcătuş. al P. (1957-1958). 5/1.Of. 168 din 18 iulie 1941. Troncotă 2006: 64.Of. 1721. şef de catedră la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1961 (Cosma 1994: 65. angajat al reprezentanţei comerciale a U.S.. p. DERFLER.A.A.G. Marghebus)) – colonel de Securitate. DINHOFER. 265 V.C. 4049).R. “Mihail” (n. DEUTSCHI. curs de perfecţionare în U. nr. ? – locotenent de Securitate la Iaşi.1909 Tecuci – 2002 Canada) (fiul lui Sache şi Olga (n. Raoul (fiul lui David) – maior.I. 66.pdf.S. 62 vol.S. Alexandru (n. la Bucureşti (1940-1941).procesulcomunismului. 5127). 1715.C. II. funcţie din care va fi demis în 1957. p.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. DRIMER. partea I-a. deţinut la Târgu Jiu (1941-1944). în anii ’50. nr. p. Solomovici 2003: 195. p. partea I-a.evreu maghiarofon. apoi. Emeric . 162 din 16 iulie 1946.C. 126 din 6 iunie 1945. inv. DOBROTĂ. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. ocupând funcţia de şef probleme (Jela 2001. p.C. dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. http://www.I. DEMETRESCU. Frenchel – locotenent de Securitate la Rădăuţi în 1949-1950-?264. (19581968).în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Chesturii de Poliţie Oradea (M. DINU. 2004: 570. (M. preluat. I. Jela 2001. Zoltan . (32/1955). anchetator brutal. Solomovici 2004: 579.V. dosarul cererii de schimbare a numelui nr.C. cu dosar la secţia Administrativ-Politică a C. decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite în apărarea orânduirii sociale şi de stat” cls. 2414). Solomovici 570). coroborat cu intrarea “Frenchel” din Jela 2001 şi.1968 cu grad de general-maior.C. partea I-a. trecut în rezervă la 6. 153 din 10 iulie 1945.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M.684/1946 de la Direcţia Judiciară a Ministrului Justiţiţiei şi publicarea cererii în M.P. 190 .C. partea I-a. ilegalist. al P.G. căs cu Liza Marcusohn (1938). partea I-a. Solomovici 2004: 570). DEMETER. 1719.R. 4708). p.Of. p. 5833). partea I-a.A.Of. la doar o lună distanţă demis şi deferit Justiţiei pentru fapte penale (M. 1723. şi N.1920 Budapesta) . 10170).Of. 1722. DULGHERU. (nr. DEMETER.16. fost funcţionar bancar şi contabil în perioada interbelică la Bacău.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/rrevolte/docs/revoltetaranesti5. u. 110 din 18 mai 1945. 3694 din 30 apr. emigrat ulterior în Israel (Jela 2001. 70). încadrat în D.P. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.Of.P. 267 din 21 nov. M. al lui Emil Calmanovici (Solomovici 2003: 228. nr. al P. nr. 1720. Ladislau – în iunie 1945 încadrat comisar-şef în centrala D..a. Rubin . 7472. v. inter alios. DEUTSCH. cu grad de colonel în 1952. Cosma 1994: 49). partea I-a. Samoil(ă) – după război agent de poliţie în cadrul Biroului de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Reşiţa. responsabil de partid cu munca de cadre la Odorhei şi Ciuc (1947-1950). Lugoj şi Caransebeş).I. al P.S.M. ilegalist (membru de partid din 1938.Of. 4200). 1945. Wexler & Popov 2002 II: 825). activist de partid (1945-1947). 22. (1950-1952). partea I-a. Friedrich – fost funcţionar. după august 1944 inspectpr adjunct (1945) 264 V. şef adjunct al secţiei Administrativ-Politice a C. Mişu DULBERGER ) (16. 1724. 1718.R.Of. Adalbert – maior M. I). 265 1725.

1947. 14/1959 şi 30/1980. Cosma 1994: 48).S. nr.A.1948). 1781). locţiitor al şefului Direcţiei Secretariat a D. sub acoperirea de emigrant ( ole hadaş) în Israel (2003: 209-10 şi 2001 II: 43.S. 3293. fond “D”. membru al Direcţiei Organizatorice a C. 268. inv. p. 2006: 122.I. partea I-a. în Forţele Armate (M. 45. 255 din 7 nov. (1953-1956) (participant la anchetarea membrilor guvernului maghiar în dosarul “revoluţiei” de la Budapesta din 1956). A. anexele la dosarele nr. p.A. 2001II: 43 şi 2003: 211-224. când se pensionează definitiv.P. ulterior reabilitat şi angajat la Sfatul Popular Bucureşti. avansat la gradul de lt. nr. 426. 1944 – iulie 1945) (M. (1952). 1945 .A. şeful Serviciului Inspecţii al Direcţiei Generale a Miliţiei (1959-1960). (1948-1950).-colonel. EBNER. ocupând funcţia de şef de birou/serviciu la Direcţia a II-a Contrasabotaj în D. 1727.I. Wilhelm (după unele surse cu prenumele maghiarizat Vilmos) (n. Ordinul Meritul Militar cl. nr. 253 din 1 nov. Goma 2007: 118. cu grad de maior. M. la jumătatea anilor ’90. instalat comisar şef la Chestura Poliţiei Cluj în iunie 1945. secţia Cancelarie – dosare anexe. Solomovici 2004: 574 ş. fond 495 (“România”). 5127) 1730. la cealaltă fiică (cu referat de cercetare la fd. C.P. 9763). unde locuia una din fiice. inv. p. unde lucrează în domeniul tâmplăriei până în 1976.Of. 10985. arestat şi deţinut timp de peste 2 ani. 1947.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M. Teşu Solomovici susţine că Einhorn ar fi fost de fapt reactivat după pensionare ca agentul “X-34” şi trimis în Israel în misiune. 1728. Goma 2007: 118). partea I-a. Louis – comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct..G. în Canada. controlor de calitate la Oficiul de Control al Mărfurilor din Cluj (1960-1967). Deletant 1995b: 57. apoi pensionat. în februarie 1948 promovat şef de serviciu (M. Medalia 10 ani de la înfiinţarea primelor 266 Citându-l pe Mihai Pacepa.Of. 1945.G. Kuller 2008a: 127.R. Jela 2001: 106-8. în 1947 detaşat ca membru al Misiunii de repatriere de la Berlin. 603. DUŞESCU. în 1947 încadrat prin decret regal. combatant în Spania (1936-1938). nr.A. al P. 69. revenită în România în 1949. 1729. cl. 127. şeful Serviciului Dislocări şi Domicilii Obligatorii (S. 1337). Deletant 1999:190. (?) EGRI.I.R.I. membru al Partidului Comunist Francez (1939-1941). C. transferat ca director adjunct la Direcţia I Informaţii Externe a Securităţii şi detaşat secretar I la Ambasada României la Budapesta (1957-1959). 6306). 271. nr. în timpul războiului înrolată într-un detaşament local al armatei britanice.C. partea I-a.P. (1956-1957).. pentru merite antifasciste. 1974 în Israel266. cu grad de sublocotenent. unde obţine şi calitatea de membru al Partidului Comunist Spaniol. Troncotă 2006: 63. Banu 2008: 325. Eugen . trecut în rezervă cu grad de colonel la 31 mai 1960. şeful Serviciului “c” al M. Paul – după război şef de secţie în administraţia centrală a M. 123. 2. p. 1677. nr.. 256. ulterior membru Irgun luptând împotriva britanicilor în Palestina preisraeliană. III-a. V-a. prezent în Franţa.u. (1949-1952). Silvia (după alte surse Elemer) – emigrată în perioada interbelică în Palestina.A. partea I-a. 38 din 16 febr. de formaţie tâmplar (meserie pe care a practicat-o între 1929 şi 1933 la Budapesta şi Paris). partea I-a. (?) DURAND. EINHORN. doc. III-a.C. a emigrat la începutul anilor ’80 mai întâi în Israel. 165 din 24 iulie 1945.S. apoi şeful serviciului cadre la Inspectoratul Regional Cluj al Siguranţei ( oct. 225. Israel) (fiul lui Victor şi Rozalia) – evreu maghiarofon.C.şi apoi inspector (1946) în cadrul Siguranţei. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. ales membru al comitetului de partid al M. 1948. partea I-a. decorat de-a lungul timpului cu Ordinul Apărarea Patriei. emigrat la 21 oct. ilegalist (membru de partid din 1933) cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.?. 9800. când va fi destituit împreună cu şeful său. p.D. şi şeful cabinetului ministrului de Interne Teohari Georgescu între 1948 şi octombrie 1952 (avansat la gradul de general în 1951).Of. M.III.I. 2006: 12. (1948-?) (Cosma 1994: 25. 99. dosar nr. 191 . iar în paralel şeful Direcţiei V (Cercetări Penale) a D. 44.P.G. 45).Of.O. iar ulterior. Ordinul Steaua RSR cl. 1726.) al M.1911 Cojocna.S.Of. locţiitor al şefului Direcţiei a IV-a a Securităţii (1950-1953). internat într-un detaşament de muncă obligatorie în Baia-Mare (19411944).R. Cluj . p. dosar nr. Dobre et al. 181. 15 din 18 ian.D.Of.D. nr. 136 din 19 iunie 1945. f.C.

Iţic – locotenent (în 1948) la Securitatea din Focşani (1948.Of.S. 1737. nr. p.I. Solomovici 2004: 27 şi 2003: 20810. Oradea în 1948 (M. 23. Liviu – după război comisar la Chestura de Poliţie Iaşi. avansat sublocotenent în 1950. 9218. 1945. 18.S. 1739. n. p.M. partea I-a..M.C. Adorian et al. în 1974 urmare a cererii sale de a emigra în Israel în Ionescu-Gură 2010: 97-98 şi 100-102.Of. 194 din 28 august 1945. Bucureşti (din 1948). 1732. Miriam – în naugust 1945 angajată impiegată la Serviciul Poliţiei Administrative din cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. p. Dobrincu şi Goşu 2009: 486.A. ELIAS.cnsas. maior şi apoi lt. când întocmeşte rapoarte despre organizaţia sionistă locală267). (3/1952 vol. Budea 2005).R. p.unităţi române. M.A. V. şef de serviciu în cadrul Direcţiilor II şi III (1964-1967). 297. nr. 8800).Of. 5032).pdf. partea I-a. 1746. Catalan 2001/4. & Caţavencu 2004. p. ENGLERT. Oradea) – evreu maghiar.: 108. ERDELYI. Adalbert (fiul lui Martin) – locotenent-major. 10925. nr. 135 din 18 iunie 1945. ELEKEŞ. C. 1738. nr.. 133 din 11 iunie 1948. nr. 7579). 1947. Solomon – în iulie 1948 numit comisar de poliţie (M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Medalia Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orânduirii sociale şi de stat (v. apoi plutonier major la D. M.Of.I. ELBIM.Of. EPEL. C. respectiv şeful Inspectoratului Judeţean Harghita al Securităţii (1970-1981).1928. al P.R. ERSEC. implicat în reprimarea rezistenţei anticomuniste în zona Caraş (Solomovici 2001II: 43. p. Elena – funcţionar civil în cadrul M. I. (?) ELIAN. Dobre et al. 1971: 210. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. Ioniţoiu 2006: 27). Solomovici 2004: 576). 1733. EŞANU. ulterior vânzător de stofe într-un magazin din Bucureşti (Jela 2001. 5817). în iunie 1948 transferat la Chestura de Poliţie Constanţa (M. 1740. Kovacs 2006. jud. CV (fiul lui Ladislau şi Ida) – d. 9870). (60/1955). după reorganizarea în forma Securităţii căpitan.A. anexa la dosarul nr. Beniamin – fost funcţionar. p. nr. al P. partea I-a. şi Watts 2011: 196. Deletant 1995b: 57. ENESCU.I. fişa întocmită de U719/004 din M.A. (1/1954) şi cu referat de cercetare la fd. 131 din 12 iunie 1945. EŞANU. cl.A. Norbert .C. trecut în rezervă în 1981 cu gradul de general-maior268. ? – şeful securităţii Caransebeş după război. 1945. 1. 2007. inv. partea I-a. 159 din 13 iulie 1948. 982. nr. 286 din 10 dec. nr..Of.M. partea I-a.a. nr. II-a. M. partea I-a. Aliodor – locotenent. Toma – după război comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea. v. nr.R. C. 1735. şi fişa parţială la http://www. partea I-a. nr. 256. apoi maior la Securitatea din Braşov în anii ’50 (Bjoza 2006).C.Of.I.P. partea I-a. 1945. 647. 1736. Ladislau (fiul lui Adalbert) – căpitan M.P. 1949. 3293.P. partea I-a.Of.R.în octombrie 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M.C.D. 231 din 10 oct. Focşani. EPSTEIN. p. 1744. nr. Iosif . 2006: 280. locotenent(-major) la Regionala Braşov a Securităţii (1952-1956). 290. p. ELEPHANT. 257 din 9 nov.VII. anchetator. 139 din 22 iunie 1945. al P.în iunie 1945 numit comisar la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. Gheorghe – funcţionar civil în cadrul M. al P. p.Of.-col. 90/1956. 1745. M. Elemer (n.. 1947. 1743.I. ELGER.R. 192 .ro/documente/cadrele_securitatii/ERDELYI_ELEMER. 1742. 30 din 6 febr. partea I-a. Medalia Meritul Militar.Of. Berindei. 1734. 241 din 22 oct. p. 10925). partea I-a.R.E. Eugen – în iunie 1945 numit comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 286 din 10 dec. 267 268 V. partea I-a. FAIBIŞ.C. şef de sector la D.R. 5098 şi nr. 1731. EÖTVÖS. Ghelniţa. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1/1953).C. Sugarman f. numărul 6 din iunie 2010 al revistei Menora ed. p. 165.Of. I) 1741..R. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 5247. 4922). Troncotă 2006: 53. secţia Cancelarie – dosare anexe.R. 1948. 2006: 81. 632. p.

n. Iacob (în alte documente ortografiat “Feier”) . partea I-a. 8319). 41 din 18 febr. partea I-a. nr. M.Of. 1518). partea a XVIII-a). 5227).pdf. nr. v. M. FAIER. partea I-a. cap. 26. pp. Ploieşti) – evreu maghiarofon. FARAGO. p. Solo (uneori ortografiat şi “Feichenbaum”) – după război agent de poliţie la Comisariatul de Poliţie Adjud. 1945. 3697 din 30 apr. Stefan (uneori ortografiat “Feigl”) – după război agent de poliţia. Iancu – în 1948 menţionat ca lucrător calificat în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din cadrul D.Of. p.ro/documente/cadrele_securitatii/FARAGO_ANTON.I. 142-4). FEIERSTEIN. Sami / Saie – din 1 aprilie 1945 comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Hârlău (decizia nr. 6937. nr.P.Of. FAYER. nr. 5969). p. nr. 5998. 196 din 25 aug. FEIER. 8319). 1759. Nandor (alte surse Şandor) . p. cu atribuţii în contraspionaj. Petru . detaşat pentru câteva luni în 1947 la Poliţia Sighişoara. FAIBIŞ. nr. p. 1947.Of. FARKAŞ. 1758. nr. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. 104 din 7 mai 1948. 1946. partea I-a. p. 193 din 21 august 1948. Ploieşti (fiul lui Calman şi Marta) – d. p. nr. Rozina – după război gardiană la penitenciarul Câmpulung-Muscel. 1757. 2888 din 12 dec.Of. 1947. 1948. căpitan (din 1963 maior) şi în diverse perioade şef de birou la Direcţia Regională Prahova (1953-1968). 2037. M. p. (M. 1753. M. partea I-a. trecut în rezervă în 1970 cu gradul de locotenent-colonel269. p. 1948. 5180). Şinca 2006.în 1948 era contabil la Serviciul Judeţean de Siguranţă Maramureş (M. partea I-a. p. ? – colonel. locotenent la Direcţia Regonală Dobrogea (1952-1953).Of. 208 din 10 sept. nr. 1755. FEIER. partea I-a. respectiv locotenent (1950-1952) la Direcţia Regională Prahova/Ploieşti. prezent ulterior în cadrul Securităţii locale cu grad de plutonier (M.of. nr. p. p.1922. 1760. apoi la Poliţia Sfântu Gheorghe. iar între 1968 şi 1970 la Direcţia IV. 140 din 19 iunie 1948. biroul de contrainformaţii.1747. partea I-a. 70. 4049). 1945 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M.Of. 193 . din sept. 12. 7074). 43 din 21 febr.cnsas. în 1945 la Inspectoratul Regional de Poliţie Mureş (M. nr. partea I-a. 1749. din 1 aprilie 1948 agent de poliţie la Biroul de Siguranţă al Poliţiei Dărăbani (M. 1947 la Serviciul de Siguranţă din acelaşi oraş. p. 269 V. 3504). nr. 1752.S. FEIGEL. M. partea I-a. p. 100 din 3 mai 1947. 1349). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. FANDEL. 259. 2 din 2 ianuarie 1948. 1748. FARCAŞ. 138 din 17 iunie 1948.Of.Of.P. 11026). nr.G. FEIGEL.Of. 1756. 1751. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. Vlad – căpitan de Securitate la Cluj în anii ’50 (Jela 2001: 114. nr. nr. partea I-a. p.G. Anton (n. Jela 2001. demisă în august 1948 pentru “grave abateri în serviciu” (M. partea I-a. 165 din 20 iulie 1948. torţionar la penitenciarele Bacău şi Stoeneşti (“Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982.Of. 2000. p. partea I-a.Of. nr. partea I-a. FEINGHERS. ulterior ocupând funcţia de şef al Biroului pentru controlul paşapoartelor şi strănilor din cadrul Serviciului de Siguranţă Vaslui (M. Solomovici 2004: 577). ulterior emigrat în Israel (Cosma 1994: 45.Of.Of. partea I-a.Of. 55 din 6 martie 1948.Of. FEIGHENBAUM. Solomovici 2004: 577). din 1 dec. şi fişa parţială la http://www. sublocotenent (1948-1950). partea I-a. FARK. partea I-a.şef de serviciu în cadrul D. nr. 1761. de unde în mai 1948 este transferat la Comisariatul Focşani . 164 din 19 iulie 1948. 110 din 18 mai 1945. p. Martha – în iunie 1948 numită agent de poliţie la Chestura de Poliţie Iaşi (M.II. din sept. 4143. 268 din 22 nov. 162. 68. Andrei – în febr. 1754.în august 1948 era agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei Siguranţei (M. Marcu – după război agent de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi. 10205). 208 din 10 sept. 1750. 1947. Constantin – după război comisar în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi.

şi u. 1768.a. partea I-a. 2009.Of.G. 1771. partea I-a. Aizic-Moriţ (n. cu grad de căpitan. p. în noiembrie 1945 avansat la clasa I-a (în noiembrie 1945 încadrat ca detectiv clasa I-a în D. 1945. 1774. anexele la dosarele nr. 2006: 80). 2147).1762. p. 1948. 3697 din 30 apr.Of. FILIP. partea I-a. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.C. FEINŞTEIN. 1770. partea I-a. partea I-a. partea I-a.Of. cu referat de cercetare la Fd. 121 din 31 mai 1945.Of. Lipa .. I şi III. 8320). nr. Gabriel . 3/1952. în cadrul Direcţiei Secretariat (Dobre et al.C. nr. 1776. nr. F. 4049).P.S. partea I-a. originar din Iaşi.G. 203 din 2 sept.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne şofer în cadrul Chesturii de Poliţie Galaţi (M.P.P.Of. al P. 1948.Of. nr. nr.Of. GLANZSTEIN) – general M. 1947 transferat pe aceeaşi funcţie în centrala D. p. 4049). vol.C. 1769. 275 din 27 nov. în 1948 preluat în D.din aprilie 1945 comisar la Poliţia oraşului Fălticeni (M. p. al P.în mai 1945 încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D.n. p. FELDBLUM. vol. promovat şef al serviciului de control economic la Miliţia raională Galaţi. 1947. inv. ulterior promovat agent de poliţie.A. 255 din 7 nov. 62 vol. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1947. p. Izi FINKELSTEIN) (n. p.]. 1766. (M. 59 din 11 martie 1948.cnsas. (nr.Of. nr. 2006: 184. v. 1772. v şi M. 9800). 1947 cu atribuţii de Siguranţă. p. (M. Aurel (n.Of. 110 din 18 mai 1945. Ion . (nr.R.Of. Galaţi) – angajat în M. Stefan – în febr. 1765.G. 62.C. ocupa funcţia de şef al cabinetului ministrului M. inv. partea I-a.1925.G. FENY [Remy?. partea I-a. 30. V. până în 1960.R. M. 31 din 7 febr.S.. FICHLER.G. 270 V. 208 din 10 sept. partea I-a. FEYER.P. 2005a). I).R. 72 din 26 martie 1948. v. Şerper)) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M.D. u. Herman – în sept.P. 1945. 4/1957 şi 4/1959. Elisabeta – din aprilie 1948 impiegată de arhivă în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Baia Mare. 1767. FILLER.Of. p. nr. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 4743). FELDSTEIN.. 124 din 31 mai 1948. n. în nov. Alois – în 1945. 1008). (M. 4517). nr. 4380). Alexandru – după război angajat impiegat în cadrul Primăriei Bucureşti. C. Manase (fiul lui Filip şi Ety (n.I.I. p.. FIDLER. Nastasă şi Varga 2003a: 497-8).din mai 1945 comisar-şef în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1764. 118 din 28 mai 1945. 10483). p. (M. secţia Cancelarie – dosare anexe. Suceava (în 1958 ajunsese căpitan). al P.I.A. în anii ’50 comandantul Miliţiei Capitalei (Solomovici 2001II: 17. FEYER. 1948 angajat agent de poliţie la Chestura de Poliţie Cluj (M. nr. partea I-a. I. 1948 era comisar de poliţie în D. FELLER. Botoşani (fiul lui Aron şi Haia) – d. 267 din 21 nov. Carol . partea I-a. FICHMAN. ca detectiv clasa a II-a. 2631. 10170). când este trecut în rezervă cu gradul de maior270 (menţionat şi în C. FERARU. 1763. 168 din 27 iulie 1945. FILKER.R. nr. din 1958 locţiitor de şef de secţie în cadrul secţiei VIII Cercetări Penale a Regionalei de Securitate Suceava. 194 . membru de partid. nr. nr. în 1950. Emilian – în martie 1948 angajat ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.C.A.. 110 din 18 mai 1945.Of. şi fişa parţială la http://www. 6412).R. la Brigada a III-a a D. p. omonomie cu cel care în 1956.pdf.I. FELDMAN.ro/documente/cadrele_securitatii/FELLER_AIZIC-MORITZ.A.Of. cumnatul lui Emil Bodnăraş.P. 1773. 3293. 3/1952 vol. Andreescu. 85/1955.I. v. 42 şi 112. 1775. partea I-a. partea I-a. un fanatic al sistemului (Solomovici 2004: 578. M. iar din sept. nr.P. Ionel (n. Botoşani) – încadrat la 1 aprilie 1945 ca impiegat la Poliţia oraşului Botoşani (decizia nr.C. p.C. nr.A. p. I şi respectiv II).a.P. (M.Of. Andrei – în 1952 funcţionar civil în cadrul M.A.I. ulterior transferată la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea (M. nr. era transferat de la D. 7304).

4315).G. p. Nică (n. v.G. Herman – după august 1944 gardian public la Comisariatul de Poliţie Vatra Dornei. suspendat din funcşie în februarie 1948 (M. 7711). nr 201 din 31 august 1948. 198 din 1 sept. M. în mai 1948 definitivat în funcţia de comisar de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Ioniţoiu 2006: 34. 39 din 17 febr. nr. 1779. partea I-a. FISCHMAN.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. dosar F/55 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). după război anchetator în Direcţia V/VIII Cercetări Penale a D.Of. 100 din 3 mai 1947. 9546). (1948-1952) (Jela 2001. partea I-a. Goma 2007: 118. 1789. nr. cu grad de sublocotenent. 1944. 1945 suspendat şi deferit Justiţiei (M. nr. Vrancea (M.romanianjewish. după război numit comisar şef de poliţie şi şef de birou în cadrul Siguranţei. p. p.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_31. nr. din 1947 transferat intern la Serviciul de Siguranţă. 1945. 247 din 29 oct. 1778. FISCHER. 289 din 13 dec. Alexandru – dupăp război agent de poliţie la Poliţia Tg. FLORIAN.Of.S. Ştefan – după august 1944 comisar-ajutor la Poliţia Focşani. Iosef – în 1945 comisar-şef la Poliţia Câmpulung-Muscel (M.1903. nr. FISCHEL.Of.fost frizer şi ilegalist. M. partea I-a..Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Alexandru – în 1945 era comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Şimleul Silvaniei. 1790. 1788. 7742). p. Mureş. 110 din 18 mai 1945. Din mai 1947 transferat la Poliţia Tecuci (M. Herşcu .Of. 1947. fond 495 (“România”). p. Nathan . p. în sept. profesor de Filaj şi Investigaţii la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1958. Mişu FROIM) – după război angajat la Direcţia Poliţiei Judiciare a D. M. FLORIAN. care a murit în luptă (Sugarman f.html 195 .din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. p. partea I-a. 1783. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Cosma 1994: 48)271 (v. fost voluntar în Spania. Kuller 2008c: 189).: 109). p.P. 51 din 2 martie 1948.Of.P.Of. 1780. 3694 din 30 apr. p. în 1947 încadrat prin decret regal. FONEA. 7261. partea I-a. Solomovici 2004: 578 şi 2001II: 43. Uşer Rubinovici – evreu basarabean. 1782. apoi subaltern al lui Dulgheru la Direcţia V Cercetări Penale a D. FORMAGIU. dosar nr. FOLDENBERG. partea I-a.IV. nr.S. p.S.P. partea I-a. nr. (1947-1956).Of./D. 4049). în Forţele Armate (M. 4922). 1947. partea I-a. Simion (frecvent cu varianta eronată FISCHER) (n. 225. partea I-a. 1945 încadrat comisar-şef la Brigada Specială Economică din cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. p. 1945. nr. implicat în supravegherea mişcărilor sioniste (v. nr. 2099).Of. Ioan (fiul lui Iancu) – locotenent-major. v. FRÂNCU. Sandu (n. nr. partea I-a.a. 11059. 199 din 3 sept. 3505). 110 din 14 mai 1948. 271 Un Simion Fischel din Botoşani este menţionat şi la http://www. 17.Of. 1781. ? – în iulie 1949 locotenent major de Securitate. FOCŞENEANU. partea I-a. 1784. FOCŞENEANU. 1785. Sandu – în sept. 253 din 1 nov. 1787. Cosma 1994: 48). III-a (intervievat şi de Levy 2002: 314). 110 din 18 mai 1945. nr. 9764). FINKELSTEIN. iar în martie 1948 transferat la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Odobeşti. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cl. partea I-a. ulterior emigrat în Israel (Niculae 2004: 32. 3697 din 30 apr. pentru merite antifasciste. inv. FINKELSTEIN.Of. p. 1948.1777.Of. Samuel) – supravieţuitor al Holocaustului cf. Botoşani) . 1945. membru de partid din nov. împreună cu fratele său Albert.G.Of. partea I-a. 1786. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 13529. registrului Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors (United States Holocaust Memorial Museum (2000 III: 57). căpitan (în 1949). 131 din 12 iunie 1945. şi M. FRANCO.S. 4049). 1911). demis “pentru grave greşeli în serviciu” (M. p.G.

FRIEDLÄNDER.Of. Varga 2003a: 130).R. nr.Of.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. al P. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. în sept.. al P. 131 din 12 iunie 1945. partea I-a.I. 55 din 6 martie 1948.. FRINDT. care îl citează pe generalul Neagu Cosma. 136 din 19 iunie 1945. p.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. I. p.S. 1947. p. 8318. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi transferat la Inspectoratul regional de Poliţie Tg. 61 din 14 martie 1947. 12. 110 din 18 mai 1945.I. 10926). partea I-a. 1961.]” (Kornis 2009: 237-8. 1806. 1792.G. 5127).din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.Of. 1793. (4/1976) (inclus şi în Kuller 208: 439). partea I-a. partea I-a. Ladislau .S. Eugen (între amici “Fritzi”) – fost deportat în lagărul de muncă pentru evreii comunişti de la Vapniarka.A. FRENKEL.R. M. v. nr. 55 din 6 martie 1948. 1797. 196 . Isac – în februarie 1948 numit agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. Klara (uneori ortografiat “Clara”) – în aprilie 1945 numită impiegată în cadrul Poliţiei oraşului Rădăuţi. 9562). 1947. nr. partea I-a. 5127). unde avansează succesiv până la gradul de maior. 2038). 1802.Of. nr. FRENKLER.C. 3697 din 30 apr.. FRIDMAN. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. M. FRIED. 1803. partea I-a.ro/documente/cadrele_securitatii/FRIND%20IULIU. a M. partea I-a. 272 V. 136 din 19 iunie 1945. “s-a numărat printre personajele pline de cruzime ale acestei organizaţii” şi “i-a bătut şi torturat cu mult mai rău decât ‘securiştii’ români [pe doi evrei implicaţi în procesul de spionaj din Comerţul Exterior. FRIEDLANDER. 136 din 19 iunie 1945.Of. 182 din 11 august 1947.R. Iosif – din mai 1947 agent la Chestura de Poliţie Oradea (M.. 4049). nr. fiul lui Iosif şi Maria) – între 1955 şi 1980 (trecut în rezervă) ofiţer în cadrul Direcţiei Regionale Maramureş. v. p. p. Vladimir – funcţionar civil în cadrul M.Of. partea I-a.Of. FRÂNCU. Mureş (M. p. M. FREIBERGER. 1804. după război încadrat inspector în cadrul D. 1795.R. p. 4048). nr.Of.Of. FRIDMAN. 1799. 4922.Of. & Caţavencu 2004)272 – încă în viaţă în 2009 în Baia Mare. nr. partea I-a. 1948 era agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă.C. partea I-a. Erwin-Max (fiul lui Eugen. 1796. Iuliu (uneori ortografiat Frind) (n. M. din 1948 în Securitate. nr. Dănilă . 191 din 20 august 1947. Naty – secretarul Poliţiei Huşi (1945-1946) (Andreescu. 1794.Of.pdf. partea I-a.C. p. nr.1791. v. 110 din 18 mai 1945.cnsas. emigrează în Israel după 1989. p. FRIEDMAN.C.E.R. Raluca – în febr. Harry (fiul lui Marcu) – profesor civil de limba ebraică la Şcoala de ofiţeri de securitate din Băneasa până în 1959. FRIEDMAN. 1917). nr. partea I-a. şi Solomovici 2003: 198. p. partea I-a.Of. nr. 1798. 7537). M.1935 în U. Mauriciu . 286 din 10 dec. şi fişa sa la http://www.I. infra) – funcţionar civil în cadrul M.Of. FRIEDMAN. Alexandru – în iunie 1945 încadrat comisar în cadrul Comisariatului de Poliţie Reghin. M. 1800. p. partea I-a.C. 30 din 6 febr. nr. 247 din 25 oct. nr.I. 5128 şi M. p. unde avansează până la gradul de maior (Vischi şi Ivanciuc 2003.V. 1948. n. FRIDMAN. 1947. FRIDMAN. Iosif David – în 1948 comisar ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Rădăuţi (M. Nastasă. pentru neprezentare la serviciu (M. Raşela – din octombrie 1947 informatoare diurnistă la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. în luna martie 1948 considerat demisionat. p. FREIBERG. îndepărtată din serviciu în iunie acelaşi an pentru “grave abateri” (M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 7085. 1801. 208 din 10 sept. 1805. p. p. (1/1975).A.C. 2037.Of. nr. nr. conform unei surse evreieşti. 980). partea I-a.Of.n.

P. care în sept.I. conform unor surse ar fi fost transferat la Bucureşti la sfârşitul anului 1948 (M. M. 1818. FRUNZĂ. al P. 1945. nr. Troncotă 2006: 70.A. p. pp. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1815. Rebeca – numită în iunie 1948 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 4707). 1811. nr.C. Jela 2001). ? – căpitan la Securitatea Iaşi.Of. I.S. ulterior demis şi angajat la Combinatul de Utilaj Greu Iaşi. germanofon. p. Iancsi – anchetator brutal al Securităţii Satu Mare. Nastasă şi Varga 2003b: 156-7). (1948-1951). 3697 din 30 apr. FRISCH. Cosma 1994: 50). Beria (în unele documente ale Securităţii ortografiat şi “Fucks”.A. 2006: 216.I. FRISCHER. nr. 5127). v. p. 1816. (M.Of.R.C.G. FROST. 1820. 1809. p. Ella – din 1948 dactilografă în centrala D. FUX. 4743). FUCHS. 1817. (6/1982). directorul Casei de Cultură a Ministerului de Interne (1949 – anii ‘60) (Solomovici 2004: 579 şi 2003: 207. Paul .Of. (70/1955). 2006: 184).I. 1808. 136 din 19 iunie 1945. gardian public la Poliţia Botoşani (M. posibilă identitate cu Teodor Friş. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a CC al PCR (1955). 1819. FRUCHTMAN. nr. respectiv.S. M. 187 din 18 aug. M. nr. Solomovici 2004: 579.R.Of.P.I.Of. Solomovici 2004: 579). Edgar – funcţionar civil în cadrul M.în iunie 1945 încadrat comisar la Chestura de Poliţie Timişoara (M.P. 10923. (la trecerea în rezervă în 1982).fost cârciumar în Gherla. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa. 222 din 25 sept.C. David . n. FUNARIU. cu grad de maior (după alte surse ar fi fost chiar şeful Serviciului Judeţean). posibilă identitate cu “Fuchs Bereş” (n. 8320. ? . FUX.Of. partea I-a.Of. p. partea I-a.Of. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 44. p.P. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. FUCS. respectiv cu numele “Fux” sau “Fucs”) – din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Fălticeni. FROST.C. FUCHS. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. partea I-a. p.S. 1813. FRONESCU. FÜRSZT.C. Sali – funcţionar civil în cadrul M. partea I-a. ? – căpitan în 1945. 1823.R. FÜLLOP. 1824. FÜLLOP. 1812. nr. partea I-a.R. din sept.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. nr.responsabil în cadrul Direcţiei Personal a D. emigrat în Israel în anii ’60 (Ioniţiu 2008:88. ulterior maior la colonia de muncă de la Cernavodă în perioada Canalului (1950-1953) (Solomovici 2004: 579. menţionat şi în C. aflat în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă.Of.R. 1946.. partea I-a. 286 din 10 dec. Sigismund . al P. 162. 142-4. nr. 208 din 10 sept.R. Şinca 2006. 124 din 31 mai 1948. partea I-a. de unde s-a şi pensionat (I. & Caţavencu 2004.D. 1821. Sdolomovici 2004: 578-9). 1947.1807. 1918.A. 144 din 25 iunie 1948. 1814. “Fuchs”. 10432). cap.R. 5360).I. Iacob (uneori menţionat cu prenumele “Iani”. când demisionează.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 7259). p. 1946 era încadrat ca şef de secţie în Corpul gardienilor publici Satu-Mare (M.A. 4049). partea I-a. p. Dobre et al.R. 1810. H. 197 . Samuilă – în august 1945 comisar ajutor la Chestura Poliţiei din Dej (Andreescu. 126 din 6 iunie 1945.. Martin – gardian la penitenciarul Gherla în perioada reeducării. partea I-a. şi cu variantele de prenume “Behr”.I. 1822. FUCHS. comandantul biroului Fălticeni la Serviciul Judeţean Baia al D. 110 din 18 mai 1945. 1947. Elemer (fiul lui Dionisie) – locotenent-major M. nr. Suceava în 1948. Botoşani). Goma 2007: 118. Benjamin . Iacob – între august 1944 şi august 1945. & Caţavencu 004. respectiv “Beriş”) – colonel. 2003: 207 şi 2001II: 43. FUCS.

1832. 139 din 22 iunie 1945. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. “Orest” (n. partea I-a. Gherşin (n. 7086. 31.la sfârşitul anilor ’40 coleg la Şcoala de Ofiţeri M. inv. v. partea I-a. 48 din 28 febr. nr. 41 din 18 febr. al P. nr.Of. partea I-a. 1830. 1946. GERSHON. Iulian Sorin. nr. partea I-a. 273 V. partea I-a.C. v. 1839. 1835. 10416). p. ulterior funcţionar în M. GEDO.C.a. (Solomovici 2003: 121).cnsas.Of. partea I-a. GHERTNER. I). şeful secţiei 31 Poliţie Bucureşti în 1947 (Deletant 2001: 34-5. n. 1947 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Rădăuţi (M.în noiembrie 1945 încadrat în M. 182 din 11 august 1947.Of.S. 5246) 1828.Of. Dobrincu şi Goşu 2009: 269). Conrad GABOR) – din 1 aprilie 1945 şeful poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. 233. II). respectiv Zahariuc 2009: 210. (?) GEORGESCU. GAL.III. 277 din 29 nov.Of. Marcu .Of. 10558). p. Buzatu 2008: 407).R.1913. nr. 157 din 14 iulie 1945.C. Iosif . partea I-a. 1837. 1841. Niculae 2004: 32. fiica lui David şi Bella. Petru . cu fişă la secţia AdministrativPolitică a C.I. 1349).ro/documente/cadrele_securitatii/GEDO_ANDREI.. p. nr.în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of.. n.în martie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a.I. Mina – angajat în febr. Andrei – în febr. GABOR. p. 257 din 6 nov. 1521). p. Gerschon – în nov. 9. Oprea 2007: 96) (dosar G/80 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). GIMPEL. inv. 198 . Wilhelm . GALL. 1829. p. Smaranda [probabil Gärtner.G. p. nr. Alexandru . 1911) – ilegalist cu stagiu recunoscut din 1935. M. 62 vol.Of. Nuremburg. GHIPS.C. nr.a. I. nr. 1946.Of.anchetator la Direcţia V/VIII Cercetări Penale a Securităţii (C. Marcel . partea I-a. şi u. p. 2334). 22 şi 1999: 23. 1997. ? – fratele lui Teohari Georgescu.. 4049) şi activist P. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. Nastasă şi Varga 2003a: 229. 108 din 12 mai 1948. p. 16 aug.în febr. 1946 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M.1825. GABAY.-mj. nr. 1834. 41 din 18 febr.M. 1836. 27. (v. 1827. GHERŞIN.2. M. 216. arhiva secţiei Administrativ-Politică a C. responsabil cu evidenţa în cadrul comitetului regional de partid (Andreescu. nr. nr. p. 3895). (nr. 1349. Cosma 1994). GALLOVITZ. GENSER. nr.I. 72 din 28 martie 1945. nr. cu Marcel BlecherBădescu. 62 vol III. 110 din 18 mai 1945. nr. 275 din 30 nov.pdf. 1842.P. 5982). 1833. GLASSER.S. p. Berindei. 1945 arhivar ajutor la Poliţia Deja. Ungaria (fiul lui Viliam Marcu şi Şarlota) – d. 4266). Bucureşti) – lt. v. partea I-a.după august 1944 comisar şef în cadrul D. partea I-a. partea I-a. al P. Harry .I.Of.G.Of. 107 din 15 mai 1945. partea I-a. 1945. Francisc .R. GALL. (nr. p. în mai 1948 transferată la Comisariatul de Poliţie Călimăneşti (M. GLAS. Lupu 2011. 3/1952. în 1960 trecut în rezervă cu gradul de maior de la Direcţia Cadre a D. GHINTER. 1946 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. 1831.n] – după război dactilografă la Comisariatul de Poliţie Cisnădie. nr. apoi transferat arhivarajutor la Inspectoratul Regtional de Poliţie Craiova (M. dosar 3/1952 vol. 1947. partea I-a. p. 1840.A. vol. şi apoi căpitan la Direcţia Regională Banat/Timişoara (1950-1954-?). 9880). Reghina – în 1952 sergent-major în cadrul M. Andrei (n. Clara .P. 1945.R.A. 5246). la Serviciul Lagăre al D.Of. (?) n. M.A. 3699 din 30 apr. 1838.Of.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 1826. 1947. 237 şi Ion N. Paul Sterescu-Sternshein ş. 139 din 22 iunie 1945.273.Of. GHERŞIN.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. şi http://www. p. M.A. ajutor de primar în oraşul Bârlad din 26 august 1944 până în iunie 1948. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. n.

V. dosar nr. 1854.R. (?) GLUVACOV. 4146). 4. nr. GOLDSTEIN. GOLDSTEIN. M.Of. GOLDBERGER. 1946. 1947.Of. M. 10557).Of. partea I-a. p. (M. 163 din 17 iulie 1946.1986) – fost funcţionar C. p. locotenent-colonel la înfiinţarea D. 1856. partea I-a. 1947. (30/1954). partea I-a. nr. partea I-a. Simion Eugen – căpitan medic M. 1852.IV.ro/documente/cadrele_securitatii/GOLDSTEIN_LADISLAU. după război comisar la Siguranţa Braşov (unde e avansat chestor în 1947). p.Of.Of.1924.. nr. cu grad de maior. partea a XVIII-a). 7489. partea I-a. Arad – 3. 182 din 11 august 1947. Andrei (26. 162 din 16 iulie 1948. partea I-a.A.I.pdf. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. 277 din 29 nov. 1845. nr. şi respectiv căpitan în cadrul Direcţiei a II-a. nr. în anii ’50 (Dobre et al. transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie din acelaşi oraş (M.Of. GOLDENBERG.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Comisariatului de Poliţie al oraşului Suceava (decizia nr. 286 din 10 dec. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. 5099.S. p. memorialisticii unor foşti deţinuţi politici (v. 135 din 18 iunie 1945. p.G. ilegalist (din 1932).S.1914. Filip (uneori ortografiat eronat şi “Gluxman”) . p. nr. nr.V.G. 1851. p..Of. 248 din 27 oct. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 82 din 7 apr. partea I-a. ? – meţionat între torţionarii penitenciarului din Constanţa în “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” (Ioniţiu 1982. 104 din 7 mai 1948.Of. M. 1855.A..S. Michel – în mai 1948 promovat comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. 3699 din 30 apr. serviciile 3 şi 2274. p. 1947. 7086. partea I-a.S. şi Jela 2001: 125). 9596). p.S. p. apoi şef adjunct al Direcţiei IV a D.Of.C./D. 51 din 2 martie 1948. p. GOLDHAAR. 222 din 25 sept. arestat şi eliberat în august 1944.G. M.Of. fond Neoperativ.N. ? – ofiţer de securitate la Baia Mare în anii ’50.Of. ulterior avansată la funcţia de impiegată (Arhiva C. GOLDENTHAL. M. M.S. nr. 1849. cf.P.Of. 10919. nr. GOLDENBERG.P. GOLDENBERG. 1947. 1846.1843. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. 1947. p.Of. 10433). Bihor (fiul lui Carol şi Malvina) – d. ulterior menţionat în memorialistica unor foşti deţinuţi politici ca ofiţer la biroul din Aleşd (Bihor) al Securităţii la începutul anilor ’50. partea I-a. partea I-a. Ladislau (n. Iosef – în oct. 4142). nr..P. ca agent de poliţie clasa a III-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (dosar G/103 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Of. M. p. Pincu .P. 1946 de la Poliţia Satu-Mare la Comisariatul de Poliţie Salonta. 286 din 10 dec. 1847. GLUCKMANN. 182 din 11 august 1947.. 10924). partea I-a. p. 96 din 25 aprilie 1946. M. 2006: 79). p. GOLDENBERG. comisar-ajutor transferat în sept. 1844. 1853. v.S. adjunct al directorului Direcţiei I Informaţii Interne a D. p. GOLD. nr.G. nr. 4049. M. partea I-a.-maj. 5075). 1850.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.C. GOLDEMBERG. 3081).G. 1948. 7085.Of. nr.S. 10924). Ilie – din dec. 2006: 79. nr. partea I-a. decorat prin Decretul nr.R. partea I-a. 1911. Bihor (v. Isac – din 1946 comisar-şef la Prefectura Poliţiei Capitalei. Cosma 1994: 47). Ana – la sfârşitul anului 1947 dactilografă principală la Inspectoratul Regional de Siguranţă Iaşi. 219. M. apoi Târgu Mureş (M. partea I-a. 5933). 10197). 1947.G.P. în 1947 cu grad de comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj. partea I-a. 274 V şi http://www. partea I-a. 1947 şofer în centrala Siguranţei (M. GOLDSTEIN. Căpâlna. Bucureşti) – între 1954 şi 1961 (trecut în rezervă) lt. nr. 134 din 12 iunie 1948. f. ocupa funcţia de şef al Serviciului V din cadrul Direcţiei a IV-a a D. 1857.S.F.Of. probabil Mihail Gluk. p. Maximilian – încadrat în iunie 1945 în D. Francisc . T.angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Poliţiei Zalău (M. 1848. Bernath – în 1956. 199 . al P. nr. 267 din 18 nov. (Dobre et al.Of. 2417. p.cnsas. 286 din 10 dec. nr. 1947 angajat ca informator diurnist la prefectura Poliţiei Capitalei (M. GLIECK (GLÜCK).G. 2009.Of.

1945.Of. când demisionează.C. 1987. Lazăr – din toamna lui 1944 şi până în noiembrie 1945. GOTVALD. iniţial translator pentru personalul militar sovietic prezent în România după război. GROSSMAN. p.a.Of. (13/1953). respectiv II) (v. Bihor) – căpitan.Of.1921 Salonta. numit la 1 febr. 289 din 13 dec. partea I-a. 1871. 119 din 29 mai 1945. p artea I-a.a. 1948. comisar-ajutor în cadrul Serviciului Rechiziţii al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. XVIII). Bela . al P. 1870.I. ca şef de birou în iunie 1945. Madeleine – în dec. partea I-a. nr. GROSSMAN. 1873. partea I-a. Marcu . 1945. 134 din 12 iunie 1948.S. 5360).P. Galaţi (Arhiva C. 1946. nr.C. inv. C. (nr. partea I-a.XI. 1867.Of. nr. Reiza – locotenent major. nr.). cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. respectiv III. 62 vol. şef de birou în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M.I.1858. partea I-a. GRÖM.P. partea I-a. 6. M. nr. 1947. Samuel – funcţionar civil în cadrul MAI.Of.I. 1863.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. nr. citarea dosarulului de solicitare a schimbării numelui în M. M.A. 1948. originar din Rusia.pdf. p. 1862. 256 din 5 nov. vol. Samuel . partea I-a. inv.R.A.II. nr.Of.Of. 4. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. (M. Bernard – între toamna lui 1944 şi noiembrie 1945. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of. 1865. 1872. 10273).I. (?) GRAMA.-col. Goma 2005: 6). partea I-a.M.Of. partea I-a. I. probabilă identitate cu Moise Grossfeld. 107 din 15 mai 1945.. nr. din noiembrie 1948 adjunctul lt. Mauriciu Ştrul la conducerea D. respectiv maior la Inspectoratul Judeţean Argeş până la trecerea în rezervă la 31. p. Tiberiu (n.G.1928. M. dosar nr.ro/documente/cadrele_securitatii/GOTVALD_NICOLAE. p. f. 1861. 5075). 265 din 14 nov. p. Turnu Măgurele (fiul lui Carol şi Anica) – d. 1948 comisar la Poliţia Sighet (v.Of. 62 vol. 350).C.1973275. Moshe – fost şef la miliţia judiciară regională. partea I-a. 5127. p. 104 din 7 mai 1948.din mai 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dej (M.R. I.R. p. S. nr. GROS. 35). GRÖNBAUM. GOLDŞTEIN. 136 din 19 iunie 1945. GROSSFELD. partea I-a.Of. GRIMBERG. Ioniţoiu 1982. şef de sector la D.R. GRAD. Iosub – din toamna lui 1944 şi până în octombrie 1945 comisar la Poliţia oraşului Vaslui.R. 7957. partea I-a.Of.Of. GOTTLIEB.S. GROSMAN.Of. 4142).R. 3/1952 vol.numit în iunie 1948 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 9851). p. p. 3/1952 vol. 21. I. 1945. 144 din 25 iunie 1948. supra] (Solomovici 2005. 1948. V. 3895).în mai 1948 promovată comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.M. GROPPER. 1947. (nr. în noiembrie 1947 suspendat din funcţie şi deferit Justiţiei (M. M. nr. nr.S. 1860. nr. 256 din 8 nov.A. al P. v. 1864. p. Ioan (fiul lui Moise) – căpitan M. 1868. v.M.P. 270 din 24 nov. 1866.N. Selma . adjunctul colonelului Alexandru Ioanid [v. 275 276 V şi http://www. p. şi M. partea I-a. nr. u. apoi căpitan la Inspecotratul Judeţean Olt al Securităţii (1968-1972).cnsas. Piteşti) – între 1949 şi 1968 locotenent-major la Direcţia Regională Argeş/Piteşti. Oradea (Kovacs 2006. partea I -a. I. I). 1947 numită comisar-ajutor în Direcţia Poliţiei de Siguranţă (M. p. 200 . 25 (cota S. u. Nicolae (n. iar între 1956 şi 1958 ofiţer la secretariatul Şcolii de Ofiţeri de Miliţie (Cosma 1994). în februarie 1948 ajunsese comisar. 9838). – locotenent de Securitate. nr. nr. ulterior transferat la Poliţia oraşului Bistriţa. 1515. 11964.G.P. GRANK.. 206 din 11 sept. 12 din 15 ian. GOLSTEIN. Tibor GUTTMAN276) (n. în 1952 cu grad de căpitan M.S. p. 43 din 21 febr. 4425). Şmil – încadrat în D. 982).. p. 30 din 6 febr. 1869. fond Documentar Timişoara. p. al P. 11059).Of. 1859. demisă însă după o lună pentru neprezentare la post (M.

partea I-a.R. Solomovici 2004: 581). Goma 2007: 118. (puţin plauzibil. Sofia – funcţionar civil în cadrul M. p. Titu – anchetator la Baia Mare în anii ’50 (Jela 2001. partea I-a. 1879. rudă cu Vasile Grunea?. partea I-a. 126 din 6 iun. 2006: 80).IX. partea I-a. M. Leo GUTTMAN) (n. partea Ia. p. nr. p.1874. nr. 1947.C. Jela 2001. 1893. partea I-a. 1945. p. nr. şeful Serviciului V din cadrul Direcţiei a IX-a Cercetări penale a D.A. GRÜMBERGER. 3895). menţionat pentru scurt timp şi ca adjunct al comandantului închisorii Jilava (Kovacs 2006. partea I-a. p. 4706). Dorohoi) – din 1947 comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Bacău. Heinz/Haim . Leonard .din mai 1945 comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. M. 126 din 6 iunie 1945. 709). singura menţiune în sursele antisemite Pinay 1962 şi Niculae 2004: 33). 139 din 22 iunie 1945. angajat la Securitatea din Oradea. 2009. partea I-a.Of. M. partea I-a.şef al Serviciului Secret Civil al R. 10239 – când încă nu îşi românizase numele. 4517) 1889. I). Marcel GRÜNBERG) (fiul lui Ilie şi Luiza. partea I-a. p. 5967). partea I-a. GUSMAN.C.cnsas. nr. nr. 1877. 149 din 1 iulie 1948. partea I-a.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 5247). nr.1924. 277 din 29 nov. 18. GRUIA.Of. I. după alte surse 1952-1962).N. Solomovici 2004: 581. 220-231.Of.R. nr. 2417. 1882. Matias – din iulie 1948 comisar-ajutor de poliţie (M. 1945. partea I-a.Of.C. 268 din 19 nov. nr. 286 din 10 dec.Of. exclus din Securitate (trecut în rezervă la 30 iunie 1962) şi anchetat pentru deturnare de fonduri (A. 1888. GRUMBERG. partea I-a. 1881. 3080). Cosma 1994: 82)277. p. nr.A. 5467). 1885. 1947. 1884. partea I-a. 1883. partea I-a. Maximilian – în 1956 cu grad de căpitan. GRÜMBERG. p. C. 1947. 1875.Of.1947-1951). 1948.pdf. GRUIA. 10557.Of. 5558). apoi ofiţer de Securitate (iniţial sublocotenent) la Serviciul Judeţean Bacău (1.G.Of. nr. Şaicu – în iunie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M. 126 din 6 iunie 1945. al P. n. 1945. 1890. GRÜMBERG. GUTMAN. ff.P. GRÜNBERG. 1891. (3/1952 vol. Matilda . p. 4706 şi nr.R. nr. dosar nr.X. (Dobre et al. 6201. Solomovici 2004: 581. p. Lupu 2011. C. p. 11 din 14 ian. Leonard (n. Manea (n.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Poliţiei oraşului Satu Mare (M. Ervin – comandant de penitenciar la Cluj la începutul anilor ‘50. GRUBER. 1876.N. nr. Ioniţoiu 1982: XVIII). Alexandru – în iulie 1948 definitivat în funcţia de impiegat în cadrul Chesturii de Poliţie Cluj (M. 267 din 21 nov. 107 din 15 mai 1945. 82 din 7 apr. 277 V. p. partea I-a. p. GRÜN.Of. 144 din 29 iunie 1945. 26. 1886. p. pentru nume vezi M. Elisabeta – în 1948 şefă de birou la Pentineciarul Cluj Minore. GRÜNBERG.S. Frieder . p. 267 din 21 nov.Of. partea I-a.Of. nr. GUTMAN. (?) GUTMAN. 318). GUTMAN. 1880. fond Neoperativ. în 1950 locotenent. 24 din 30 ianuarie 1948. 1878. Mendel – începând cu 1 aprilie 1945 comisar-şef la Chestura Poliţiei Brăila (M. 172 din 28 iulie 1948. 182 din 11 august 1947. Iosif – încadrat în noiembrie 1945 ca agent de poliţie la Poliţia oraşului Blaj (M. 10172. partea I-a.Of.I. 121 din 31 mai 1945.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of.Of. Mendel . cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 10170).Of. 4706). Adolf – din 1947 agent principal de poliţie în centrala Siguranţei (M.Of.S. 1887. GUROVICI. nr. Tiberiu – în 1947 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. partea I-a. M. şi http://www. 1892. 164 din 19 iulie 1948.. 172 din 28 iulie 1948. p. GRÜNŞTEIN.S. nr. GUTMAN.R.Of. Margareta – în iulie 1948 era dactilografă stagiară la Biroul de Siguranţă al Comisriatului de Poliţie Reşiţa (M. p.S. 7084. 201 . p. nr..din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.I.ro/documente/cadrele_securitatii/GRUIA%20MANEA. 1947. & Caţavencu 2004. ulterior căpitan şi şef al biroului Cercetări Penale la Regionala Cluj a Securităţii (1951-1961.Of.I. GURCSANYI.XI. nr. nr. nr. 6201). GUTMAN. 10925). p. p.Of. transferată la Penitenciarul de femei Ilfov (M.1912 Bucureşti) .

ulterior defector în Franţa. doas nr.Of. Cosma 1994: 48. Jela 2001: 134). 110 din 18 mai 1945. 12. încadrat în M.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/H/H%2001. 60 din 13 martei1 1947. ff. inv. p.. ulterior locţiitor de comandant şi chiar comandant deplin al Penitenciarului Constanţa (19611963). cap. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.I.I (1950). 11053. nr. M. Cosma 1994: 50.1923) – maior de Interne în 1966. 280 http://www. 1947. 2. M. D.-col.N.Of. pp. p. Marin (fiul lui Mendel) (n. nr.. Solomovici 2001II: 43. 30 din 6 febr.A. p. nr.Of. 1897. & Caţavencu 2004. p. 1902. Catalan 2001/4. HAIM. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. partea I-a. şi http://www.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_27. Ludovic (n.I.M. GYORGY.I. Estera279 (n. partea I-a.R.Of.Of. (Arhiva C. Iosif (uneori ortografiat “Hahanu”. 6. 116 din 21 mai 1948. Deletant 1995b: 62). fond Documentar Timişoara. M. apoi diverse funcţii de conducere la coloniile de muncă Poarta Albă. 1948. F. în 1950. Ladislau – între nov. HABER. cu atribuţii de Siguranţă. Năvodari şi Peninsula (1952-1955). 278 279 V. idem. 1948. M. apoi arestată şi condamnată pentru trădare. HABER. dosar nr. şeful Biroului de Securitate Oraviţa din cadrul Serviciului Judeţean Caraş al D. M. David – în 1948 era agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Galaţi (. partea I-a.-maj. I. din 1945 comisar la Biroul de Siguranţă Iaşi. 4493. Botoşani) – după 1945 angajată dactilografă în centrala D.P.I. 110 din 18 mai 1945. Aron .cnsas. nr.Of. 3694 din 30 apr. 1947.II. apoi transferat la Poliţia Oraviţa (martie 1947). C. apoi căpitan). om de afaceri. f. HABOT. 63-65. HAFFNER. Iţic . graţiată în 1955. p. nr.]. funcţionar la serviciul cadre din “Sovromnavigaţie” Constanţa a M. 4049). 1898. nr. 2.Of. partea I-a. nr. nr. 228 din 3 oct. când este disponibilizat.. p. 8658. 1996. ulterior şefă de birou la Direcţia V Cercetări Penale a D. HIRSCH) – fiul colonelului Hirsch de la Direcţia VII Tehnică D.M. p.S. 1945. la Inspectoratul Judeţean al securităţii Bistriţa-Năsăud278. 162. 281 alias Matei Pavel (Moţu) Haiduc.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr.R. nr.G. vol.I.U. 22. Ludovic (n.A.125.Of. 142-4.P. 3697 din 30 apr.17. şeful Serviciului tehnic “E” al DGSP281 (A.I.%20Haag%20-%20Hexan/Haber%20Estera%20F/index..II. Lupu 2011. dosar nr. partea I-a. alteori. serviciul raional Dej (cu grad de lt. 10926.pdf. 1900. fd. Solomovici 2004: 581.P.S. pentru scurt timp în toamna lui 1947 prezent la Comisariatul de Poliţie Anina.S. 202 . 1899. fond Documentar. cu grad de locotenent. 286 din 10 dec.I. şeful secţiei de cadre la întreprindereas ministerului “Munca exterioară” (1950-1951).R.ro/documente/cadrele_securitatii/GYORGY_LUDOVIC. trecut în rezervă în 1966. 1896. (1948-1952). HAHAMU. 7364. Timişoara (cu grad de căpitan în martie 1950).1937. 8917. 5467)). v. nr. 1895.S. 4049). partea I-a.R. după 1990 cu identitatea Mathieu Forestierre.R. p. cota S. citat şi de Solomovici 2004: 582).romanianjewish. 227 din 5 oct. Cluj (fiul lui Ludovic şi Vilhelmina) – d. M.Of. Cluj-Napoca) – între 1956 şi 1968 la Direcţia Regională Cluj.G.1897 jud. HABER. partea I-a.A. v. 1896. M.R. 4048 [cota S. M. nr.S. ff. 1944 şi oct.G.html. n. iar din 1968 până la trecerea în rezervă în 1988 maior şi respectiv lt. 980). Culmea. HAIDUCU. V. 1. din sept. unde ocupă funcţia de şef al Biroului Circulaţie. partea I-a. p.Of. p.1894. Şinca 2006. partea I-a. 695-9. partea I-a. 144 din 29 iunie 1945.php. maior. 1946.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 1945. “Hahone”) – fost student la Drept la Universitatea din Iaşi280. 268. fişa matricolă penală la http://86. 1901. informator şi apoi agent de poliţie la Circa 25 Bucureşti (M. eronat. 238 din 14 oct. emigrată în Israel (M..P..

N.S. P.-mr.XI.P. 148 din 25 iunie 1941.P.. în iunie 1948 cu grad de comisar-ajutor (M. 2417. 4493. Iancu .P. după război comandant militar al capitalei şi subinspector general al Armatei pentru Educaţie Cultural-Politică (1947-1948). ulterior transformării Siguranţei în Securitate prezent cu gradul de căpitan la şcoala de ofiţeri de securitate de la Băneasa. 4048 [cota S. 1910.. partea I-a. HELERU. 4743). 7774) 1908. Felix – comisar la Birul de Siguranţă Iaşi din 1945 (Arhiva C. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. M. 1947. p. 1907. 1909. 9 din 12 ianuarie 1948. este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Aleksandr Neski” şi cu ordinul “Steagul Roşu”. ulterior colonel.Of. 6201). HAUPT.2005.).S. ? (alias) – din 1948 în conducerea D. p. partea I-a. partea I-a. HEIM.R. I-a (Decretul prezidenţial nr.1899 . 136 din 15 iunie 1948. 1905. al P. Petre – fost strungar. Bucureşti (Cosma 1994: 51).P.]. HELLER) .G. M.gen. “Lenin” Lazăr (a folosit ocazional numele de serviciu “Militaru”) (n.G. nr. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. 116 din 21 mai 1948. 272 din 24 nov. HEBERT.R.pdf. calitate în care în martie 1946. angajat în iulie 1948 în D. fond Neoperativ.N.C. I-a în 1949.S. p. p. 1912. apoi în D.Of. 1926?) – ilegalist.S. partea I-a. 63-65). decorat în 1964 cu “Ordinul Pentru servicii deosebite aduse in apararea orinduirii sociale si de stat” clasa a III-a. fiul lui Frideric) (7.P.N.R. nr. T. partea I-a.R.în septembrie 1945 numit şofer în centrala D. 1947. p. nr. având grad de colonel. nr.P. 5982)./M.A.Of.A. p. în acelaşi pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 239 şi M.7. 124 din 31 mai 1948. transferat şef al inspectoratului judeţean de pompieri Maramureş (1954-1955). nr.P. 10925). nr. p. (TC). 3660). 3863). IV. 10394. ff. în anii ‘2000 încă în viaţă în Bucureşti. p. HAIMOVICI.Of. apoi şef al Spatelui Armatei (1949).A. dosar nr. Iosif – numit la începutul anului 1948 comisar ajutor de poliţie în cadrul Serviciului de Siguranţă al Inspectoratului de Poliţie Cluj (v. iar în 1979 (la pensionare.romanianjewish. nr. ff. 220-231). deputat M. 29-230 din Realitatea Evreiască la adresa http://www. HARTZ.după august 1944 detectiv în cadrul D.P.S.C.I. ca informator diurnist (M.Of. partea I-a. HAMEL.. 172 din 28 iulie 1948.Of. HALTENWAGNER. 200 din 4 sept. ulterior căpitan la Serviciul Judeţean Maramureş al D.S. 1904.Of. încadrat în D. 262 din 21 august 1979). (M.S. nr. HARMAN. 282 282 Vezi anunţul decesului în nr.Of.G. dosar nr. 1914. în prima jumătate a anilor ’50. 203 . cu grad de maior (M. decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p. Otto Mircea (n.I. nr. 1911. 1906.. Bucureşti ) – după 1945 angajat comisar-ajutor de poliţie în D. 157 din 14 iulie 1945.S.Of. Estera . Ioan – comandantul Legiunii de Jandarmi Râmnicu Sărat în 1947 (Andreescu. Nicolae (n. partea I-a.1903. nr.anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii la începutul anilor ‘50.S. locţiitor al comandantului infamei divizii “Tudor Vladimirescu” după capturarea sa în URSS. p.1981) . 1945. p.Of. (1957-1961) (fişă de cadre în dosarul 13/1953 la secţia Administrativ-Politică a C. 1913.IV.C. M. HANFRECHT. Nastasă şi Varga 2003a: 355).org/db/pdf/nr229_230/pagina14. apoi secretar al Direcţiei Administrative şi Gospodărie a M. HAIMOVICI. partea I-a. Surica – în 1947-1948 dactilografă în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman (A. 5133). ordonator primar în administrarea Inspectoratului General al Armatei. nr.Of. comandant al Corpului 38 Armată (1953-1955) şi al Regiunii II Militare (19551959).S. partea I-a. (1948-1952). partea I-a. Haim – (d. în atenţia Siguranţei în 1941 (cu prenumele “Lazăr”). Bucureşti în 1948 (Jela 2001). 286 din 10 dec. Moises HAUPT.I. HÂNCU. fond Documentar. Cluj) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. trecut în rezervă 1959 cu gradul general-colonel. partea I-a. 110 din 16 mai 1947.

HERŞCOVICI) – în 1945 comisar în cadrul Poliţiei Câmpulung Modlovenesc (M.S. p. locţiitor al şefului Direcţiei VII Tehnică a D. partea I-a.S. HIDA.G.Of. 4922).M. p. M. M. 126 din 6 iunie 1945. partea I-a.Of. (M. ? . al P. HERESCU.Of. p. p. Iancu (n.din 1 aprilie 1948 telefonistă în centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 1929. nr. Tibor/Tiberiu (n. nr. p.M. 983). tatăl scriitorului Alain Paruit (Şinca 2006. apoi avansat colonel. 83 din 7 aprilie 1941. 7074). Bucureşti (1948-1952) (Jela 2001: 134. partea I-a. HELMAN. repartizată pentru misiuni de Siguranţă (M. Cosma 1994: 50).din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. partea I-a. partea I-a. 1932. 144 din 29 iunie 1945. p. 1920.Of. p. partea I-a. nr.R. 4049). partea I-a. HENTZEL. 158 din 12 iulie 1948. la 204 . 92 din 17 apr. (M. HERŞCOVICI. HERŞCOVICI. nr. 1930. p. 131 din 12 iunie 1945. HERŞCOVICI.R. 2412).E. 3080) 1924. 1636). M.C. partea I-a. n. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Andrei . partea I-a. nr. 10116). plutonier la D. D. (dosare anexe. (M.A.Of. partea a XVIII-a). nr.P.P. HERESCU.P. 1918. p.G. nr.1915. HERIŞANU. 162. 1927. Florian – după august 1944 şeful serviciului economic al Miliţiei din Oradea. posibilă identitate cu omonimul aflat în aprilie 1941 pe lista comuniştilor cărora li se fixa domiciliu obligatoriu “pentru reprimarea faptelor ce pun în pericol existenţa şi interesele Statului” (M. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 1948. partea I-a. p. Adolf . nr.G.I. 164 din 19 iulie 1948.A. p. 1925. HERŞCOVICI. 1946. p.Of. HERESCU. 110 din 18 mai 1945.C. nr. partea I-a. la Braşov) – colonel doctor.Of. devenit şef deplin la începutul anilor ’50. Izu . nr. 5790). 60/1955). Mayer HIRSCH. partea I-a. nr. directorul Spitalului Militar al Ministerului de Interne (din 1954).Of. 82 din 7 apr. nr. 196 din 25 aug. Herşcu – în iulie 1948 angajat agent principal de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Fălticeni (M. 3947 şi nr. HERESCU. 1923. Petruţa – din iunie 1945 informatoare la Prefectura Poliţiei Capitalei. 5967) 1917. 1948.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. Janette . 3871. 142-4. HERŞCOVICI.Of. coleg de rezistenţă cu Egon Balaş-Blatt. p.Of. nr. 1926.P. HERMAN. 1933. ulterior secretar de partid la Inspectoratul de Miliţie Bihor (Kovacs 2006). Marcus – după război ajutor contabil la Întreprinderea administrării muncii penale de pe lângă Penitenciarul Văcăreşti. 4706). Alfred – angajat în 1948 în D.colonel.Of. cap. partea I-a. partea I-a.Of.în iulie 1948 definitivat ca agent de poliţie în cadrul Chesturii de Poliţie Cluj (M.R. din 1948. 1921. (1952). 5932).Of. 1931. p. Maier – angajat în 1947 ca şofer la Serviciul Siguranţă al Poliţiei Dorohoi (M. şi repartizat ca medic la Spitalul M. 182 din 11 august 1947. Leibu (n. partea I-a. HERŞCOVICI. 5467)).Of. torţionar la penitenciarul din Bacău (“Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982.I. p. 110 din 16 mai 1947. Blum (“Puiu”) – în martie 1948 era comisar la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Vaslui (M.I. 46 din 25 febr. 1922. HERŞCU) – fost frizer.M. Mircea – din 1946 cu grad de inspector general de Jandarmi. Avram (n. Endre Herskovits. p. 30 din 6 febr.Of. în august 1948 delegat şef al Depozitului Central A. Solomovici 2004: 582). 1928. 7087. al P..P. 1863). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 162 din 16 iulie 1948. v. HERŞCU. Solomon – în 1948 agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al poliţiei Focşani (M. în 1948 maior. partea Ia. 265 din 15 nov. 1916. HERESCU. 1948. p. Mihai (n. p. 1948. nr. 1947. HERŞCU) – funcţionar civil al M. partea I-a.Of. nr. 66 din 19 martie 1948. 1919. HERESCU. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. profesor de legislaţie specială la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi Bucureşti. HERŞCOVICI. 3697 din 30 apr. a folosit ulterior numele de serviciu “Haiducu”) – fost ilegalist. nr.

2145). director adjunct la Direcţia de Control al Străinilor şi Paşapoartelor din M. p. 9763).R. 251 din 30 oct. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.C.Of.(D. 174 din 30 iulie 1948.” clasa a IV-a.XII. 110 din 18 mai 1945. 1935.S.Of. HIRSCH. 2009). HOFMAN.jumătatea anilor ’50 şeful Serviciului XII din cadrul Direcţiei a II-a. 2010). nr. I). partea I-a. 59 din 11 martie 1948. 1947. al P. 70. ulterior colonel. partea I-a. Târnava) (fiul lui Samoil şi Reghina) – sionist. a IV-a. vol.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. p. partea I-a.R. 2066 din 20 oct. nr. p. R. p. decorat prin Decretul nr. 1.1907 Cernăuţi)) – maior. şeful Regionalei Bucureşti a Siguranţei (sept.din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M. prin Decretul regal nr. II-a (Rozei 2007. în anii ’50 (Levy 2002: 67.Ap. Octav (n.R. nr. M.S. 4 din 5 ian. pentru câteva luni în 1948 încadrat în centrala M. p. 136 din 19 iunie 1945. 6163). p. ar fi fost responsabil cu supravegherea lui Gheorghiu-Dej la ordinele sovieticilor (Watts 2011: 231 n.P.S. Constatin – după război agent de poliţie la Chestura Poliţiei Iaşi. HOFFENBERG. HIRSCH.S.3/1952.). p. 1950. HOFFMAN. nr. pensionat pe limită de vârstă în 1947 (M. recrutat informator şi eliberat în febr. reactivat în iulie 1948 (M. 225. p.1944-1948). 4049). în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. Zoltan (3.G.a. inv. 1985.Of. 10. 110 din 18 mai 1945. HOLBAN. 1943. HOFMAN. 110-5). Isidor (zis “Izu”. 1944. dosar nr. Marcel . decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. ulterior eliberat din Securitate şi angajat economist la Uzinele “Autobuzul din Bucureşti”. 3697 din 30 apr. 6243). Baruh Abramovici BRUCHMAN) (1908-2004 Paris) – evreu basarabean. partea I-a. 4638. A. nr. partea I-a. Bessler)) (frecvent ortografiat şi românizat “Holingher”) (n. HOLBAN. ulterior şef de catedră 205 . arestat de Securitate în iunie 1949. Mureş. 2006: 78. Eufrosina – funcţionar civil în cadrul M. 1934. Martin – în iunie 1945 încadrat ca gardian public clasa a III-a pe lângă Poliţia oraşului Tg. fiul lui Mendel şi Etka (n. Cosma 1994: 45.I. M. ff.N.G. Otto Octavian HECHT) (n. 1939.III. 28. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. cu stagiu de partid recunoscut din 1939. în 1989. Dobre et al. partea I-a. continuând să spioneze în Legaţia israeliană sub numărul de cod “LT9” (Solomovici 2003: 256-267. p. Boris (n.M. 9696. calitate în care a organizat peste 100 de atentate împotrica administraţiei germane).1913 Şmig. Mureş (M. p.A. Bucureşti) – fiul unui fost industriaş din domeniul petrolului. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 1947. HOLBAN. v. p. 2888 din 12 dec. 2). până la trecerea în rezervă din 1960 avansează progresiv în grad de la maior la colonel ocupând funcţia de locţiitor şef de direcţie în cadrul Direcţiei a II-a Contraspionaj a D. HIRSCH. Judita – din decembrie 1947 dactilografă stagiară la Poliţia Tg. HOLLINGER.1920 Suceava – d. unde.Of. partea I-a. în 1948 angajat al Legaţiei Israelului la Bucureşti.S. 161 din 19 iulie 1945. Goma 2007: 118. (u.A. 1941. menţiunea “Hida” şi în A. 4049). nr. 1942. partea I-a. 1949. apoi şeful serviciului de cadre al M. Ioanid 2005: 82). (1949-1950). 1945 a ministrului Afacerilor Interne.I. demis însă după o lună (M. Ben .. Marcel – în perioada 1949-1950-? ofiţer în centrala Serviciului Operativ la Direcţia Penitenciare a D. 253 din 1 nov. 1947 (M. (M. iar în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.Of. în Forţele Armate. 11024).I.Of. Stănescu 2008: 189 n. fond documentar. 191 şu. 1937. (pe care o şi conduce între 1957 şi 1960).N. publică Testament (Paris: Calmann-Levy). 308). nr.A. 1940. nr. partea I-a. nr. nr. stabilit în 1944 la Bucureşti.Ap. 5128 şi nr.E.Of.S.I. 1947. ofiţer în cadrul Rezistenţei Franceze (şeful reţelei FPT-MOI. M.Of. cu grad de locotenent-colonel. 171 din 29 iulie 1947. după război maior la Direcţia I a Securităţii (1952-1953). 68. jud. ilegalist cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. fond 495 (“România”). partea I-a. stabilit în 1984 în Franţa. 1936. partea I-a. 6673).P. 1938. (Balaş 2008: 252-3.. 50.Of.III-a. dosar nr. cu rang de prim consilier de legaţie (M.Of. M.

ulterior emigrată în Israel284 (Şinca 2006. nr.ro/dizidentii-victimele-innascute-ale-societatii-9776). Elena (n. secţia Cancelarie – dosare anexe. 142-4. 7083). Isacu) fiind în prezent conferenţiar dr. 1945.P. 3293. nr. 3/1952 vol.a. .G.jurnalulliterar.R. partea I-a.ro/documente/cadrele_securitatii/HOLLINGER_ISIDOR. HORN) . în acelaşi an avansat comisar. p.S.Of. Bucureşti) şi Rica Meerovici (în viaţă în 2010 la Carmiel. 1948. 1948. Ellen) – din 1 aprilie 1945 era impiegată la Poliţia oraşului Suceava. nr. 29. în anii ’50 director adjunct la Direcţia Economică din cadrul Direcţiei Generale a Miliţiei. 1949. 69. partea Ia.P.C. anexa la dosarul nr. M. fiica lor. 1947.Of. inv. 1947. 208 din 10 sept. Constanţa. p. Pintilie Iacob (http://www. Varga 2003a: 363. a fost căs. partea I-a. Cosma 1994: 45. 2006: 78. ff. partea I-a. cap..Of. dosar nr. 139 din 22 iunie 1945.. Niculae 2004: 32). M.R.de/REVISTA-AGERO/JURNALISTICA/Interviu%20cu%20Corneliu%20Leu%20de%20Florian%20Bichir. Sender (n. 5817. Solomovici 2004: 598. Dobre et al. încă prezentă pe acelaşi post în 1947 (decizia nr. din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. V. Ion – căpitan. Adelina (n.III.. 3699 din 30 apr. ilegalist (din 1933). 219.C.ro/articole/Scrieridocumentare/Gheorghe-Dubit/459/21). ulterior artist plastic.. HOLICI. 110 din 18 mai 1945. nr.C. anexa la dosarul nr. a avut două surori . dosar nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.agerostuttgart. p.. 1951.Of.Of. nr. şi Solomovici 2001II: 43. (C. C.A. inv. Nastasă. Cosma 1994: 45.18 aug. I. Hela Mitoşeru (1923-1992. M. M. HOROVITZ. 182 din 11 august 1947. Lupu 2011. Dorohoi) – din aprilie 1945 agent la Poliţia oraşului Dorohoi.procesulcomunismului. (1948-1952).R. HORVATH. IACOB. şeful Direcţiei a X-a Administraţie a D.Of.G. 4049. 2630). secţia Cancelarie – dosare anexe. Menţionată şi într-un interviu luat lui Corneliu Leu de către Florian Bichir pentru revista Agero (v. 662). Carol (n. al P. 371. fond 495 (“România”). 286 Amintit de foşti luptători anticomunişti precum Gheorghe Dubiţ (v.I. partea I-a. Irina (căs. inv.htm).1915) – colonel (în 1960).Of. f. HOLTZMAN. Jela 2001). locotenent la Securitatea din Rădăuţi în anii 1948-‘50.R. “Iosif” Dezsö (n. partea I-a. 4048 [cota S. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. HOLTZER.S. HUDESCU. în 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă.Of.anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. nr. al P.].X. u.şefă de serviciu la Direcţia II Contrasabotaj în cadrul D. HOLZER) – colonel (la trecerea în rezervă la sfârşitul anilor ’60). 225. dosar nr. (nr. 72 din 26 martie 1948. şeful Serviciului Judeţean Ialomiţa al D. 159 din 13 iulie 1948. nr. partea I-a.R. Sacher – funcţionar civil în cadrul MAI. Troncotă 2006: 134.S.P. 1947. partea I-a. p. v. nr. al P.S. HUTIRA. cu referat de cercetare la fd.C. 44. 63-65. 283 284 V. 120/1956. 286 din 10 dec. fond Neoperativ. 70.două surori.C.S.bzi. I).com/marturii/fonduri/mart45_64/piacob/surghiun/docs/cap12. http://www. 1946. 5246) 1952. partea I-a. 1955. 1913) – ilegalist (stagiu recunoscut din 1936). dosarul de schimbare a numelui de la Ministerul Justiţiei nr. 49/1978. p. 162. 5/500/947.S. I. http://www. 8320.1921 Hudeşti.cnsas. 31 din 7 febr. p. HOLŢIER Ervin (n. M.P. 8. 4049. Carol SEGAL285) (n. Edmond .C. şi http://www. p. numit în 1946 secretar al comitetului local Baia Mare al P. Jela 2001. 206 . 2417. HOROVITZ. demis în iulie 1948 (M.d.Of.C. 1950. inv. ulterior şeful Direcţiei Regionale de Miliţie Cluj (până la sfârşitul anilor ’60) (Andreescu. Goma 2007: 118.R. p. Estera . 1953. participant la reprimarea violentă a revoltelor ţărăneşti împotriva colectivizării286 (M. HOSU. 285 V.în iunie 1945 impiegat la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.pdf. 1954. 84). p. nr. 10928.I. 2274). 62 vol.la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa până în 1968283 (cu referat de cercetare la fd. la Institutul Oncologic din Bucureşti). dosar H/100 Colecţia “ilegalişti decedaţi”.N. fond Documentar. n. Israel). de profesie strungar. v.htm) sau Constantin Teodoriu (http://www. 3293. 74). nr. 110 din 18 mai 1945.G. pp. nr. Partenie – după război comisar-ajutor de poliţie în cadrul Siguranţei. M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Ioniţiu 2008: 88 şi 2006: 43. 1011). cu Margareta. C.

C. (M..G. apoi şeful Serviciului III al Direcţiei Regionale de Securitate Cluj (19561958). 4142). Janetta – ilegalistă originară din Basarabia.M. 4517) 1961. 207 . 4142). dezertează la 25 iulie 1969.E. p. IACOB(ESCU). IACOVICI. partea I-a. 3293. IAKAB. partea I-a.Of. Auraş – locotenent-colonel . Paula .G.G. S. 121 din 31 mai 1945.G.A. 1931 Băiţa. 1968.A. nr. p. 3/1952 vol. al P. IACOBESCU. 1963. 188 din 16 aug. Arpad Andrei – colonel de Securitate. IANCU IFILOVICI. membru de partid.C.R. 6352). partea I-a. în iunie 1945 transferat la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. la Circa 11 Poliţie (M..C.. nr.S. secţia Cancelarie – dosare anexe. partea I-a.Of.Of. 104 din 7 mai 1948. Caraman). nr. 135 din 18 iunie 1945. cu stagiu de instrucţie în U. 10094). pp. la Timişoara. nr. (M. 172 din 27 iulie 1946.încadrat în iunie 1945 în D.. 1962. 1967.R.Of. IANCU. 1966.C. partea I-a. IACOB. 8009).P. partea I-a. 286 din 10 dec. 1969. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. I. 1970. 2006: 78). IAKAB. (1954-1955).R. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Tudor (fiul lui Sava) – în 1954 locotenent major M. Silviu – în 1952 sublocotenent M.C. anexa la dosarul nr. inv. 1971.U. trecut în rezervă în 1982 (5/1982). 1964. nr. 90/1956. 1948. nr.din mai 1945 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. nr. 1960. al P.-col. IACOB. (M. 447-9). partea I-a.P. nr. p. 1959. condamnat la moarte în contumacie în 1970. al P. nr.P.A.Of. 1973.Of. ca agent de poliţie clasa a III-a (M.I.. V-a.Of. p. IACOB.P. I. p. p. în 1947 comisar şef la serviciul Judeţean Neamţ din cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Iaşi (M. Moritz – originar din Tg. IANCU. Malvina . IACOB. anexele la dosarele nr. după unele surse.I. 1945. p.Of.A. 1945. inv. partea I-a.S.C. Edmund . Osias . 265 din 19 nov..R. 47/1956. în 1960 transferat în cadrul D.numită în nov. IANCOVICI.I. – şeful Biroului pentru Străini în cadrul Siguranţei Huşi după august 1944 (Zahariuc 2009: 193. 231 din 10 oct. al P. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. secţia Cancelarie – dosare anexe. Alexandru (fiul lui Mercurie) – căpitan de Miliţie. nr.C. nr. al P. IANOVICI.. (2/1979). V. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (nr.C. partea I-a. u. cu referat de cercetare la fd. Martin – angajat în august 1948 comisar-şef de poliţie (M. partea I-a. 10923).în mai 1948 promovată comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. 120/1956. cu referat de cercetare la Fd.cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. IACOB.Of. 1958. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. Bihor) – în 1951 sublocotenent M. 1947. 1965. 3293. IANCOVICI.R.a.R. detaşat sub acoperire la Ambasada României de la Paris (adjunct al lui M. Simion – funcţionar civil în cadrul MAI.Of. p. Watts 2011: 506). Neamţ. s-ar fi stabilit în S. (1979). 1972. deportat în Transnistria. Mişu . din 1966 funcţionar internaţional la UNESCO (Deletant 1995b: 55. C. C.C. 131 din 12 iunie 1945.C.G. p. avansat în 1957 la gradul de lt. partea I-a. I). Ion (n. 166 din 25 iulie 1945. 6710). 4922). (60/1955). inv. 5099). 62 vol. nr. Edmund – între toamna lui 1944 şi iulie 1945 agent de poliţie la Chestura Cluj (M.1956. 104 din 7 mai 1948. membru de partid. IANCHELEVICI.R. 8800). al P. Adolf – după august 1944 comisar în centrala D. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C.C. (12/1954).I. în octombrie 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. (3/1954). p.în mai 1948 promovat comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. v. p. în 1956 cu grad de maior. IACOB. (indicat ca evreu de Solomovici. al P. 1945 şefă adjunctă de birou în centrala D.P. nr.C. 198).Of.R. după război şefă de birou cu o gradaţie la Subsecretariatul de Stat al Aerului din cadrul Ministerului de Război (M. iniţial şeful Serviciului VI al Direcţiei a III-a (Dobre et al. 1957.

în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. 154 din 7 iulie 1948. p. nr. Iancu . director al D. partea I-a. ulterior la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Tg.procesulcomunismului. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. p. (M. după înfiinţarea Securităţii maior. partea I-a. Watts 287 288 V.). 1518.cnsas. când este trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel287.1960 Jilava) – coordonatorului celebrului jaf armat asupra unei maşini a Băncii de Stat a R.S.P. vezi dosarul 5-2. p. com. Suzana . nr. ca şef al comandaturii comunei de deportaţi Olaru din Bărăgan (Jela 2001. (?) IORDANOV. respectiv penitenciarul din Sighet în anii ’60-’70 (Solomovici 2004: 609.125.asp. ff.pdf. p. p. 1947 numit agent de poliţiei în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.P.A. p. 7086).I. după război membru de partid. 182 din 11 august 1947.Of. 1975.R. IOSIPOVICI. implicat în lichidarea rezistenţei anticomuniste (Ioniţoiu 2006: 48).P. Solomovici 2004: 582. TM (fiul lui Petru şi Estera) – d. partea I-a. 1991 Orţişora. apoi ofiţer superior la Securitatea. Adalbert Bella (cu variantele “Ijak”. IZRAIL. ILIESCU. de Interne şi şeful Direcţiei Miliţiei Judiciare la nivel naţional (căsătorit un timp cu sora soţiei lui Alexandru Drăghici). 1982. nr. 1948. IŢESCU. partea I-a.php. 271 din 22 nov. 5679). Ernestina – din 1948 dactilografă în centrala M. transferat la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Miercurea Ciuc.1974. 15. lt. fiul lui Iosif şi Paulina)288 (17. Max – fost vânzător. nr. a fost apoi avansat colonel şi a activat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.17. în 1948 comisar.R.IX.R.. Einhorn).N. 256 din 5 nov. Alexandru (f. Ştefan . partea I-a.XI.Of. IRIMESCU (căs. 1978.Of. 4706). partea I-a. 1983. partea I-a.ro/documente/cadrele_securitatii/IANTO_PETRU. p.205-945 de la Ministerul Justiţiei. 1986. 71 din 25 martie 1948.Of. 63-65).]. M.S.II. 2604. IŢICOVICI. p. “Iszaek”) – încadrat în 1945 la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Braşov. fond Documentar. în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei.din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.) a Securităţii (celălalt fiind W. IOANID. partea I-a.1920 Brăila 18. Max – în 1948 era comisar de poliţie la detaşamentul Dărăbani (M. unde i-a succedat în funcţie lui Wisting (M. 1947. p. Maramureş. 1984. în nov. IZSAK. Solomovici 1982 XVIII). 9849). 126 din 6 iunie 1945. TM) – angajat al Direcţiei Regonale Banat/Timişoara.htm. în 28 iulie 1959. nr. fost ilegalist. în 1955 menţionat în documentele interne ale M. Braşov. 1979. 1977. nr. IOSUB.Of. apoi al doilea adjunct al şefului Direcţiei I Informaţii Externe (D. (M. David .Of.R.S. 1980.I.S. 289 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86.Of. IANŢO. Zoltan – căpitan. ofiţer politic al Diviziei “Tudor Vladimirescu”.E. şi Solomovici 2001II: 111). IOSUB.A.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte3/docs/morminte3p_5. nr.-col. partea I-a. Vischi şi Ivanciuc 2003290. 286 din 10 dec. nr. Balint.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/I/Ioanid%20Alexandru/index.1931. 208 . Ionescu-Gură 2010: 88). p. în a doua jumătate a anilor ’50 colonel.Of. 4048 [cota S. sublocotent la D. Petru (după unele surse IAŢKO) (n. ILIE. formată în 1943 prin recrutări din rândurile soldaţilor români prizonieri în URSS. 10922). 1947. 5075). nr. 1947.P.maior. 134 din 12 iunie 1948. jud. 290 V. dosar nr.Of. la momentul arestării funcţionar la Ministerul Comerţului. Natan – poliţist în Cetatea Moldovei.I. Bercu – după război comisar la Chesturile de Poliţie Iaşi şi Deva (M. 1896. executat la 18 febr.Of. 1985. Herman LEIBOVICI. Bucureşti în anii ’50. 43 din 21 febr. ulterior Inpectoratul Judeţean Timiş al Securităţii între 1950 şi 1987. 1981. 1960289 (v.I. partea I-a.A. ulterior şeful Direcţiei Regionale de Securitate Galaţi. Mureş. Pentru schimbarea numelui.G. şi fişa sa la http://www. 1976. 10351. M. şi http://www. nr. 60 din 13 martei1 1947.

partea I-a. (1945-1954). ulterior comisar la Poliţia Târgu Săcuesc în cadrul I.IV. 1997. p..U. 1991. 6191). p. partea I-a.S. stabilit în România în 1922.A.în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Odorhei (M.A. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a CC al PCR (24/1954.Of. fond Neoperativ.Of. judecat şi condamnata pentru crime împotriva umanităţii comise în Transnistria împotriva coreligionarilor săi evrei (Arhiva C. Moise – funcţionar civil în cadrul M.S. JAKAB. Botoşani) (fiul lui Iţic şi Malca) (în unele documente “IUCLEA”) – din 1 aprilie 1947 comisar-ajutor la Serviciul Judeţean de Siguranţă Neamţ. 4354. maior şi medic legist M. f. Iancu – la sfârşitul anului 1947 agent în cadrul Inpectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. Troncotă 2006: 54. p.I.S. 1994..M. JUCLEA. 1945. 235 din 15 oct. până în 1950. 10 sept.A. dosar nr.1917 Dărăbani.2011: 196. dosar nr. autor al cărţilor de propagandă A szociáldemokrácia és a dialektika (Oradea. incinerat la crematoriul “Cenuşa” ( dosar K/7 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 272 din 27 nov. 1903) – fost ilegalist. partea I-a. pentru nume v. ROSENBERG) (n. 162 din 20 iulie 1945. KAHAN(E). 137. Goma 2007: 118. din oct. fiul lui Mendel şi Gizella. Braşov. 1993. apoi stabilit în Bucureşti. 7388. când este descoperit.Of. Solomovici 2004: 582 şi 2001II: 43. încă în viaţă în 2007 în acelaşi oraş. M.1903 Focşani) . JAKAB.%20Isa%20-%20Izvoranu/Iuclea%20Avram/index. 209 . 187 din 18 aug. Coloman – în iulie 1945 numit impiegat în cadrul Poliţiei Odorhei (M. KAHÁNA. 1945). 1990. 228 din 3 oct. 2417. 1992. Tiberiu (uneori ortografiat şi “Yungher”) – din 1945 comisar-ajutor la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. JUNGER. p. Leo (n. fond Neoperativ.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/I/I%2005. p. nr. şeful biroului Anchete Penale cu grad de locotenent la Biroul de Securitate din Huşi.I. 72 din 26 martie 1948. 1945.N.I. (r. JAKAB. 219). 3. nr. 139 din 22 iunie 1945. şi M. Ernest. Avram (n. 2417.G. nr.125.I. M. nr. nr. aparută în română sub titlul Socialdemocraţia în lumina materialismului dialectic (Cluj. f..Of.P. Moise (n. Alexandru (uneori scris şi “Ijak”) – în 1948 agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Marghita. p. 1988. M.Of. 1932). nr. p. nr.M. după război director al Spitalului Militar M. p. 1998. 122 din 31 mai 1947. 2630. nr. Cosma 1994: 45).I. fişa sa matricolă penală la http://86.R. 1. 5246). cu stagiu recunoscut din 1944. partea I-a. 60/1955). A. I. Ernö (n. ilegalist (din perioada 1920-1922 petrecută la Viena). partea I-a.Of. col. uneori cu numele ortografiat Kahane) (2. 1945. partea I-a. dosar nr.S. Francisc .din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. JURESCU. nr. partea I-a. 139 din 22 iunie 1945.Of. JEKAB. 5246). 1989. 1932) şi Democraţia (Bucureşti.V. p. JURĂU. ulterior medic la Spitalul Elias (1954-1972. pensionat). ex. Bihor (M. nr. 16. partea I-a.Of. 1987. 1945. Alexandru .A. 9003). 3506). menţionat şi în Neştian 2010: 87 şi 2008: 7)291.S. p. partea I-a. profesând medicina la Braşov (1925-1940). p. a asistat la 17 aprilie 1954 la execuţia lui 291 V. 1995. membru activ de partid din 1928.. Deletant 1995b: 58. 1996.XII. IZSAK. 10351. 116 din 21 mai 1948. fd.Of. 4494).php. 100 din 3 mai 1947.) Tatar Zoltan). ulterior menţionat ca şef al serviciului Filaj şi Investigaţii la Securitatea Oradea (v. partea I-a. D.A.17. la Penitenciarul Jilava în anii ’50. partea I-a. Neamţ – 28. nr. 10205). ff.P. p. decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls. respectiv M. 268 din 22 nov.Of. 8918. nr. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. 1947. partea I-a. III-a. I. 7259). la înfiinţarea D. Nr.R. JUCLEA. 220-31.N.Of.1890 Cheile Bicazului.în iunie 1945 numit şef de secţie gardieni publici la Poliţia oraşului Odorhei (M.. Iosif – în 1968 ajunsese şef adjunct de serviciu şi şef de birou I la Serviciul I Informaţii Interne al Consiliului Securităţii Statului (v. inv.1972 Bucureşti) – medic cardiolog.Of. H.

p. 150 din 6 iulie 1945. 2006. din 1948 şeful D. 110 din 14 mai 1948. KEMTER. 292 Vezi fişa sa la http://www. partea I-a.R. (M. ulterior colonel de Securitate. KATZ. partea I-a.Of.Of. 2012. 2038.G. 11080 din 30 iunie 1945. constantându-i decesul. 1945 demisionează din postul de comisar la Poliţia oraşului Bârlad (M.G.Of. supra). Hună – în oct.R. 1948 angajat comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Tg. Cosma 1994: 51.P. 210 . partea I-a. inv. 2000. nr. & Caţavencu 2004..pdf. Fl. Stefan – în 1945 numit agent de poliţie la Poliţia oraşului Odorhei (M. Lică (n.G. a nu se confunda cu publicistul Mózes Kahána (v. Andreescu. nr. Emerich – din 1 mai 1945 comisar la Poliţia oraşului Sighet (decizia M.cnsas. ? (zis Pubi) – angajat al Direcţiei Regionale Banat a Securităţii la jumătatea anilor ’50. Ioniţiu 2008:88. KAPPEL. 4426. partea I-a.A. apoi D.III. 5467). 1999. Saul . p. apoi ofiţer la Securitatea din acelaşi oraş între 1948 şi 1959. după alte surse Koloman Kalousek) – în mai 1945 numit subinspector de poliţie la Inspectoratul regional de Poliţie Târgu Mureş. era transferată de la D. 265 din 19 nov.N. dosar nr. KATZ. Elias . partea I-a. respectiv locotenent-major la trecerea în rezervă în 1959292 (v. nr. 1945.ro/documente/cadrele_securitatii/KAPPEL_ZOLTAN. M. partea I-a). demis în anii ‘60 după descoperirea colaboraţionismului său cu fosta Siguranţă (M.R.în febr. Stefan – în 1947 angajat informator diurnist la Prefectura Poliţiei Capitalei.A. 1948. 30 din 6 febr. Ioniţiu 2008:88. p. KATZ. 1638).în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. KANTOR. 2009. nr. p. cu referat de cercetare la fd. cu grad de locotenent la biroul de securitate Caransebeş (în nov.P. C. nr.S. 76). 1947. 3293. Deletant 1995b: 58. 55 din 6 martie 1948. Braşov. apoi detaşat cu grad de locotenent de Securitate la Regionala Baia Mare în anii ’50 (şeful Biroului de Securitate din Sighetu Marmaţiei). fratele doctorului Ernö Kahána (v. ff.I.P. cu grad de sublocotenent în 1953. 11/1976. apoi la regionala de Securitate Craiova. Solomovici 2004: 582. Vischi şi Ivanciuc 2003). 46 din 25 febr. 10416). p. al P. partea I-a. nr. Banu 2008: 327. 251 din 30 oct. 2010. Iosif (n. nr. 9218). nr. Nastasă şi Varga 2003b: 24. 2004. partea I-a.Pătrăşcanu. KALOUSEK.. Zoltan (n. partea I-a. fond Neoperativ. nr. 2011. I. p. Petru .I.A. Avram – în febr.C. 6412). 2003. nr. 4315). 241 din 22 oct. partea I-a. 5673). 1948. Adalbert KAUFMAN) – iniţial comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Bivolari (1947-1948). 2007.Of. 168 din 27 iulie 1945.P.1924 Cluj (fiul lui Mauriţiu şi Doris) – 2008 Cluj-Napoca) – după război comisar ajutor în cadrul Siguranţei din Cluj. Helene . Mureş (M. 2002.R.I. 278 din 1 dec. M. anexa la dosarul nr.R. 1945.S. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.Of.P. la Brigada a IIIa a D.S. KATZ.Of.S. ulterior transferat secretar III la Ambasada României de la Viena. 144 din 29 iunie 1945..în noiembrie 1945 încadrat în M.Of. şi M. Jela 2001. p. 2008. după înfiinţarea D. Serviciul Poliţie Socială (M. 1949).S. partea I-a. nr. 2417. 2013. partea I-a.C. KAUFMAN. 275 din 30 nov.în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Andrei . Arhiva C. 1947. KATONA. nr.Of. 220-31. nr. 1009). p. nr. 119 din 29 mai 1945. p. infra). 1948 angajat informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. KATZ. partea I-a).Of. la Serviciul Lagăre al D. Zotan – în 1948 agent de poliţie în cadrul Serviciului Siguranţă al Poliţi ei Tg. p. partea I-a. Neştian 2010: 88. p.Of. nr.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe.S. 10093). 2001. p. 9696.Of. Mureş (M. 189 din 17 august 1948. ca detectiv clasa a II-a. 983).în 1945.Of. KAUFMAN. 1945. 2006: 12. KAUDERS.S. p. KEISCH. KAHANE. 31 din 7 febr. partea I-a. 1948. 9. Dobre et al. 2005.Of. ulterior emigrat în Israel (M. Karoly. nr.

2032.Of. 4315). 290 din 15 dec. 1947 transferat la Siguranţa Poliţiei Tg. 126 din 6 iunie 1945.A. 8318. trecut în rezervă în 1960. profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. 2015. trecut în rezervă în 1956 (Cosma 1994: 44-83). 1948. Mihai – în anii ’60 şeful Serviciului VI din Direcţia Cadre a Securităţii (Dobre et al.. 2020. Dezideriu – după război iniţial agent de poliţie la Poliţia oraşului Odorhei. p. p. Augustin . p. nr. M. nr. 1010). posibilă idenitate cu omonimul cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 110 din 14 mai 1948.R. fond 495 (“România”). 13). 2018. 2023. nr. 1947. KESSLER. 2 din 2 ianuarie 1948. 2006: 214). 2024. KLEIN. 135 din 18 iunie 1945. partea I-a. dosar nr. 5127).în febr. partea I-a. p. 1947. Timişoara. p. KLEIMANN. 2026. nr. 1947 (M. 110 din 18 mai 1945. Solomovici 2004: 583) – probabil una şi aceeaşi peroană cu colonelul Clain (trupele de grăniceri) menţionată în Ioniţoiu 2006: 43. 4772). M.R. partea I-a.Of.-maj.Of. nr. KLAMER.încadrat în iunie 1945 în D. KLAIN. p. partea I-a. 3697 din 30 apr. 7350). nr. KLEIN. partea I-a. 1948 avansat de la agent de poliţie la comisar-ajutor în cadrul D. 1948 transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie cu sediul în acelaşi oraş (M. 1337). Iosif . Norbert – după război agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.Of.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. KLEIMAN. KLEIN. apoi şef de cadre la Comandamentul Servicii şi Înzestrări din cadrul M. M. comandantul Miliţiei Huşi în 1949 (Neştian 2010: 87). Vasile – după război agent de poliţie la Chestura de Poliţie Cluj. KLEIN. implicat în reprimarea revoltelor ţărăneşti împotriva colectivizării (Jela 2001.Of. – lt. partea I-a. şef de birou Filaj-Investigaţii la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa. 1008). 4706).2014. 189 din 21 august 1945. 208 din 10 sept. ? – locotenent la D. KISS. p. p. nr. 2025.Of. disponibilizat în dec. 31 din 7 febr.C. Carol – maior la Securitatea din Braşov (1969-1973) (Bjoza 2006). Ernest – medic M.S. 139 din 22 iunie 1945.A. KESERU. p. 11089. KERTESZ. p.Of. 292 din 17 dec. apoi agent de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de poliţie din Sovata. 2031. 2016. 2028. Nastasă şi Varga 2003a: 578). v.P. Edith .locotenent-colonel. 211 . alias Ionel Feraru) (Solomovici 2004: 578.din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 4049). a IV-a. Andreescu.în febr. KENDLER. nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of.Of. nr.Of.în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. p. partea I-a. p. KLANGER.Of. 1948. ca agent de poliţie clasa a III-a (M. M. Emil . ? – agent în cadrul serviciului de Control Economic la Miliţia Raională Galaţi în anii ’50 (coleg cu Izi Finkelstein. KLEINDBERG.I. partea I-a. 11155 şi M.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. Nicolae .M. partea I-a. p. 2019. nr. 225. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 2021. 2030.I.P. KINTZBRUNER. 132 din 13 iunie 1947. nr. nr. 1948 angajată comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj (M.G. nr. 126 din 6 iunie 1945. nr.Of. (M. decorat prin Decretul nr. S. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. partea I-a. p. în dec. partea I-a. Michel (fiul lui Moise) . M. 2022.G. 31 din 7 febr. 4706). p. KESLER. 2033. Mureş (M. al P. partea I-a. KLEIN. partea I-a. 5099).P. KERESZTESI. 2017.Of. Daniel . în ian. 2029.. partea I-a.Of. 1947. Andrei-Francisc – locotenent major. 2027. Heinrich . 5246. inv. Paul – din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. (30/1954). KENDLER. 136 din 19 iunie 1945.Of. nr. Iosif (fiul lui Mauriţiu) – profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie până în 1962..

? – inginer. nr. din 1948 maior. 110 din 14 mai 1948. p. după război şeful Circumscripţiei Suburbane “Tudor 212 .C. 5360). 2044.Of. p. nr. 162. în mai 1948 avansată curier (M. pp. apoi al Severin.Of. KOLLAR. 2049. iniţial repartizat la Chestura de Poliţie Alba-Iulia. 1947. 2050. 10416). ulterior emigrat în Israel (M. 2046. Solomovici 2001II: 43. ulterior revine în funcţia de comandant al biroului municipal Lugoj. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.S. 2035.G. din 1 dec. KOHN. 1945. Şinca 2006. fiul lui Iosif) – de formaţie tinichigiu. care îl ortografiază Klink. 2038. Cosma 1994: 45. 2 din 2 ianuarie 1948. cu dosar la secţia Administrativ-Politică a C. M. partea I-a. şi în Caietele CNSAS nr.din aprilie 1945 impiegată în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.I. din 1948 şef de serviciu în cadrul D.A. 85 din 10 aprilie 1948. menţionat pe baza Arhivei C.. 9850). 286 din 10 dec. n.). cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. Lazăr (1911 Iaşi – 1988 Israel) – cu studii la Moscova (1953).2034. partea I-a. partea I-a.I.Of. la Serviciul Lagăre al D.S.S.I. 275 din 30 nov. în anii ’50-‘70. emigrat după pensionare în Israel. 12). partea I-a.S. Arcadie – după război inspector de poliţie la Inspectoratul Regional Craiova. şeful serviciului tehnic la Direcţia Regională Banat a Securităţii la jumătatea anilor ’50.. Adolf – în iunie 1945 angajat în D. partea I-a.1916. al P. p.A. KOHN.R. 2043. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 27.R. la 2. 135 din 18 iunie 1945.numită în iunie 1948 agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.C. Ştefan (n. (30/1954).N. KOFFLER.G.I. 4048 [cota S. v. Cosma 1994: 51). dosar nr. 2630). nr. nr. p.I. ortografiat de către Solomovici (2004: 569) “Cohn”. Bernard – din 1948 ofiţer şi şef de birou la D. şeful clinicii de cardiologie “C. 110 din 18 mai 1945. 4314). 1947. David – după război agent de poliţie la Poliţia Botoşani. KLEINBERG. partea I-a. nr. îndepărtată din serviciu în iunie 1945 pentru “grave abateri” (M. partea I-a. Goma 2007: 118).Of. 2041.M.Of. a locuit în cartierul Primăverii. 1947 în cadrul Serviciului Siguranţă din acelaşi oraş (M. partea I-a.Of. partea I-a. 5099. Ecaterina . nr.din aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. KLEINERMANN. disponibilizat în aprilie 1948 (M. ff. KLEINBERG. p. medic M.R. Arcadie – funcţionar civil în cadrul M. 51 din 2 martie 1948. 162. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. nr.după august 1944 impiegată în cadrul Poliţiei Rădăuţi.A. 3232). KOHN. 1912.. KOHN.N.Of. 87 şi 146). ca agent de poliţie clasa a III-a. fost luptător în Spania.I. 8320. ulterior trecut în rezervă. M. 139 din 22 iunie 1945. nr. Dezideriu . 2048. 2/2008. 2045. 4922). cap.F. (60/1955). p.Of. nr. Lucia . Leiba (probabil soţul Eevei.. în noiembrie 1947 transferat la Inspectoratul regional de Poliţie Piteşti (M. p. 2036. KLIPA.P. Elvira . 10924.P.VIII.Of. univ. KOHN.Of. 72 din 26 martie 1948. 5247.Of.M.după război femeie de serviciu în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. Huedin.P. KOHNER. 256 din 5 nov. pp. n. 208 din 10 sept. Aron – după război agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. supra) . nr. Deletant 1995b: 62.S. din sept.]. p. Andreescu. 2040. nr.P. 144 din 25 iunie 1948. 1947. Bucureşti (Şinca 2006. nr. cap. 4048). 131 din 12 iunie 1945. participant la reprimarea rezistenţei anti-comuniste din Banat (M.R. partea I-a. KOLLER. 2042.în noiembrie 1945 încadrat în M. şeful Serviciului Judeţean Severin al D. 2047. nr. Zoltan – după război comisar şef şi secretar la Chestura de Poliţie Lugoj.C.Of.A. fond Documentar.S.R. p. Eva . p. István Koller. KOHN. nr. partea I-a.G.P. p. KOFFLER. al P. KLING.C. 63-65).S.Of. p. partea I-a. în octombrie 1947 şeful Serviciului municipal de Siguranţă Lugoj. p. Nastasă şi Varga 2003b: 25. partea I-a. 2037. KLEISCH. partea I-a. p.A. Maximilian – în martie 1948 numit comisar-ajutor în cadrul Serviciului Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj (M. M. Iliescu” din Bucureşti şi predând la I. I. Timişoara. (la sfârşitul anilor ’70 cu grad de conf.Of. 2039. 142-4.

şi I. Iosef . nr. în martie 1948 transferat la Comisariatul de poliţie al oraşului Paşcani. & Caţavencu 2004. LANDESMAN.Of. Mihail (Pius. 110-5). partea I-a. p.S. nr. 2052. nr. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa a III-a (M. M.R. Avram – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 2053. la Securitatea din Tg. 1947. menţionat ulterior şi ca ofiţer de securitate la Baia Mare (1948-1950) (Ioniţiu 2008:88).S.Vladimirescu” a Apărării Patriotice (1944). Cosma 1994: 48. ? – în 1948 lt. 2002: 12 I.P. partea I-a.R. Nastasă şi Varga 2003b: 25.R. Iosif – în 1947 comisar la Chestura de Poliţie Oradea. nr. 3871) 2059. 2054.Of. 2630). 72 din 26 martie 1948.Of.Of. partea I-a. partea I-a.I. 139 din 22 iunie 1945. 121 din 31 mai 1945. p. Alexandru – comandant-adjunct al biroului Securităţii din Carei în perioada 19481949. 110 din 16 mai 1947. 4048).ro/pagini/detaliistire/inapoi/prima-pagina/articol/oamenii-partidului-din-justitia-mureseana-i. M. angajat din 1952 în M. p. partea I-a. preluat şi după reorganizarea Siguranţei în Securitate (M. 208 din 10 sept. responsabil de cadre în Biroul Judeţenei PCR Sălaj (1945-1949). 30 din 6 febr. 2057. membru P. 2056. iar în luna decembrie a aceluiaşi an la Chestura de Poliţie Oradea.I.C. partea I-a. KRAL. p. p. comandantul închisorii Aiud (1953-1958) şi apoi al închisorii Văcăreşti. 2055. partea I-a. Carol . 1945. 2051. Ştefan. nr. p.I. Lupu 2011.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. partea I-a. & Caţavencu 2004. LAZAROVICI.Of. Solomovici 2004: 583). 1946 transferat la Comisariatul de Poliţie Beiuş (M. nr. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. KRAUSZ. 1947. 222 din 25 sept. şi “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. p. 2060. p. 2278. 4517) 2061. nr. partea a XVIII-a).P. (la Direcţia Generală a Lagărelor).R. zis şi “Fănel” – încadrat după război comisar de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Suceava. (32/1955) (v. locotenent-colonel de Securitate (în 1955). partea I-a.R. 1947. 1947 fusese însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. partea I-a. la Circa 15 Poliţie (M.A. Cluj din 1948 (Deletant 1995b. p.Of. nr.G. 293 V. 4638.Of. 8446). în anii ’50 menţionat ca maior de Securitate în Bucureşti. menţionat şi în A. Duţu et al. apoi la Serviciul Judeţean de Siguranţă.ziaruldemures.C. C. autor Nicolae Balint. 10925. Solomon . 2011 al Ziarului de Mureş.D.I. nr. p. nr. 74. 2058.Of. KWEILER. Adolf – ofiţer la Direcţia a II-a Contrasabotaj a D. LANDAU. partea I-a.Of. din 1944. 12860. LAUFMAN. Din 5 sept.Of. KUN. ulterior avansat colonel (M.în iunie 1945 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Odorhei (M. nr. 983.Of.R. la adresa http://www. p. 10171). Stefan – angajat în 1947 ca agent de poliţie cu atribuţii în domeniul Siguranţei la Poliţia Carei (M. Dobre et al. 182 din 11 august 1947. (1948-?). fond documentar. 1946. p. dosar nr. 8321. nr.html. 215 din 18 sept. 5360. nr. 213 . LAITNER. Jela 2001.N.S. 10433). v. 256-7). partea I-a. iar în 1956 locţiitor şef de direcţie la Direcţia a IV-a a Securităţii. 286 din 10 dec. KUPFER. 2062. după alte surse Miklos) – şeful Serviciului Judeţean Turda al D. 1946. partea I-a.Of. Andreescu. 1948.R. M.Of. p. 267 din 21 nov.din aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. în sept. Mureş293. al P. 110 din 18 mai 1945. respectiv Solomovici 2004: 583 şi 2001II: 43). nr. nr.. Andrei – după război agent de poliţie la Poliţia Satu Mare. 2006: 78. Sălaj (1945). 7084. M. KUN. p. M. Wolf – din 10 martie 1948 agent de poliţie în cadrul Siguranţei (M. după ce în sept. 62 din 15 martie 1948. 2063.C. 289 din 13 dec. nr. partea I-a. secretar al organizaţiei Frontului Plugarilor din plasa Cehul Silvaniei şi secretar F. ff. Ioniţiu 2008:88.Of. KOVACS.Of. KOLER. ulterior emigrat în Israel (Jela 2001. 5246). 144 din 25 iunie 1948.R. p.

5982). LĂZĂRESCU.Of.Of. 3895). LEIBI.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. 1946 încadrat detectiv clasa a III-a la Poliţia Satu-Mare (M. 2070.S. 144 din 29 iunie 1945. 222 din 25 sept. destituit din funcţie prin decizia nr. LAZĂR. (M. n.Of.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău. în martie 1947 transferat la Poliţia oraşului Turda (M. Avram . 171 din 29 iulie 1947. p.Of. LAZĂR. partea I-a. 1945. 3694 din 30 apr. p. 161 din 19 iulie 1945. partea I-a. nr. 2 din 2 ianuarie 1948.P.G. nr. LEIBOVICI.Of.Of. Avram – în august 1945 încadrat comisar în centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. Mureş (M. Botoşani (M. partea I-a. 4380). în iulie 1945 transferat cu acelaşi grad în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. LAZAROVICI. Albert – în sept.cnsas.G. angajat cu grad de căpitan ca şef de birou la D. (M.Of. 9926). 2078. 2072. 2075.Of.2064. Andrei (n. 8233). Frederich (1. demis din serviciu în ianuarie 1948 pentru luare de mită (M. în nov. 6554 din 30 august 1945 pentru “grave abateri săvârşite repetat în serviciu. 4708). partea I-a.în iunie 1945 încadrat agent de poliţie în cadrul Comisariatului de Poliţie Reghin (M. în 1959 la Direcţia a IV-a. 2065. p.ro/documente/cadrele_securitatii/LAZAROVICI_FREDERICH. Iosif – în 1945 era şef de secţie la Poliţia oraşului Satu Mare (M. la 1 decembrie transferat la Biroul de Siguranţă din acelaşi oraş (M. nr. partea I-a.Of. 2068. 136 din 19 iunie 1945. 5 din 7 ian. p. 2076. 126 din 6 iunie 1945. Elias – în aprilie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a II-a la Poliţia oraşului Dorohoi. 294 V. (Troncotă 1999. LAZĂR. 108 din 12 mai 1948. Şinca 2006. 162. p. partea I-a. 1945 numit comisar în cadrul Chesturii de Poliţie Iaşi (M. pp.S.G. LEIBOVICI. din sept. 10432). LEIBOVICI. LAZĂR.1925 Botoşani (fiul lui Solomon şi Sabina)) – 1998 Bucureşti) – din 1951 căpitan la Direcţia a II-a a Securităţii. p. 6672). nr. 4264). LEFKOVITS) . nr. nr.în iunie 1945 numit comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. nr. nr. Ilarion – după război şef de secţie la Poliţia Giurgiu (M. p. 1945 numit impiegat. 1948. (M. din luna iulie a aceluiaşi an impiegat în cadrul Poliţiei Tg. LEIB. p. 1944 şi sept. p. 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr. 2069. 5467). LAZĂR. 259 din 12 nov.din iunie 1945 impiegat în cadrul poliţiei Satu-Mare (M.Of. nr. nr. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (decizia nr.P. părinţii săi fuseseră deportaţi din Ardealul de Nord în timpul ocupaţiei maghiare în lagăre de muncă. LEIBA. 214 . p. nr. 110 din 18 mai 1945. LEIBA. nr. partea I-a. p. 2077. Iancu – în mai 1945 încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. partea I-a.în iunie 1945 încadrată şefă adjunctă de birou în centrala D. 2066.P. 106). 231 din 10 oct. lipsă de tact şi incorectitudine” (M. partea I-a.Of. p. p. nr. 60 din 13 martei1 1947. 150 din 6 iulie 1945. 157 din 14 iulie 1945. 8800). Ion . 2081. 136 din 19 iunie 1945.Of. partea I-a. nr. nr. trecut în rezervă în 1960 cu grad de locotenent-colonel294. 1896). “Puiu” – în nov.I. LEIBOVICI. p. 142-4).Of. 162 din 20 iulie 1945. v. ? – colonel.P. p. partea I-a. în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D.Of. 5128). 118 din 28 mai 1945. 2073. p. LAZAROVICI. nr. 7350). fişa sa la http://www. partea I-a. p. M. partea I-a. 2071. 107 din 15 mai 1945.Of. 216 din 22 sept. 2079. 12).R. LEFCOVICI. partea I-a. partea I-a. 1945.pdf. p. şeful Serviciului Filaj Investigaţii în D. 1945. p.Of. 5673). 2074. Albert . 189 din 21 august 1945. p.Of. nr. 6191 şi nr. partea I-a. partea I-a. Avram . 5127).Of. Iosif – fost vopsitor. partea I-a. 1946.P. LEIBOVICI. Mimi . 6163). Bucureşti în 1948 (Solomovici 2004: 583).IX. cap. nr. Baruch – între sept.G. nr. Tiberiu (Tibor) – comandantul penitenciarului Făgăraş la începutul anilor ’50. 2067. 2080.Of.Of.

S. Moise – în mai 1948 angajat ca om de serviciu în centrala D. nr. LEIBOVICI. Lazăr – după război agent de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. partea I-a.S.S. 124 din 31 mai 1948. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. 4048 [cota S. 63-65). în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. 296 2099. 1011). 2084. 2334).. în mai 1948 avansată dactilografă administrativă (M.Of. LEIBU. partea I-a. Botoşani (M. partea I-a. 1948 (M. 2085.1926-2000 Iaşi.Of. fiul lui Herşcu şi Roza) – încadrat ca sublocotenent la Direcţia Regională a Securităţii Iaşi în 1953. ulterior plutonier major la D. partea I-a. Oliver – în iulie 1948 definitivat în funcţia de comisar ajutor în cadrul Chesturii Poliţiei Brăila (M. 2098. 208 din 10 sept. p. după ce ocupase funcţia de locţiitor de şef de secţie295. Gheorghe – în martie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Serviciul Siguranţă (Arhiva C. Paul (n. nr.Of. 158 din 12 iulie 1948. 110 din 16 mai 1947.Of. nr. 707). 2097. partea I-a.. 3895). p.R. 1947. LEIZER. p. LEIBOVICI. 5335).Of. (M.A. p. 1945. LEIBOVICI. LEIBOVICI. p. p. 4439. LEIBOVICI. 1947.din mai 1945 agent în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 219.. 2089. LEIBU. LEIBOVICI. nr.S. 1920 Galaţi) – medic.N. încadrat la Direcţia Penitenciare. LERESCU. în 1947 transferat. 4049. p. 107 din 15 mai 1945.A. 4314). 2083. 121 din 31 mai 1945. partea I-a. 4706). probabil încadrat în D. partea I-a. decorat în 1964 cu Medalia Muncii. 215 .Of.S. LEIZER. 2087. Ghidale (fiul lui Moise) – în 1949 era şeful Serviciului Ordonanţare din centrala M.angajată în mai 1945 ca informatoare diurnistă în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău. dosar nr. LEIBOVICI. 2093.Of. p. dosar nr.A. 5817).I. LEIBU. Marcu .P. M.Of. M. 31 din 7 febr. demis la 1 febr.din aprilie 1945 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.I. nr.P. partea I-a. nr. 110 din 14 mai 1948. 2092. 126 din 6 iunie 1945. Simca .Of. 1010).medic M. după o lună considerat demisionat pentru neprezentare la post (M. 4743). 8318. p.8. 295 V. nr. partea I-a. Nisim – în 1948 încadrat agent de poliţie la Poliţia oraşului Roman (M.I. de unde va fi trecut în rezervă în 1959 cu gradul de căpitan.S. partea I-a.ro/documente/cadrele_securitatii/LEIBOVICI%20IANCU%20AVRAM. 4517). 2086. nr. partea I-a. Melania .Of. 146 din 30 iunie 1947.Of. M. David – fost fotograf. LEIBOVICI. nr. 17 din 21 ian. p. p. partea I-a. 2095. Penchas LEIBOVICI ) (n. p.. p. Solomovici 2004: 208-9). nr. partea I-a. 265 din 19 nov.Of. după război medic în centrala S. fond Documentar. 10094.115 din 20 mai 1948. 2094. 1947. 3862). 10239). fişa sa la http://www. p. p. partea I-a.A.S. 1949. 66 din 20 martie 1947. M. nr. 2090. 3895).Of. Marcel – în iulie 1948 încadrat ca maistru ajutor în cadrul D. Solomovici 2004: 586). f. 2082. 2091. LEITNER.Of. 159 din 13 iulie 1948. p. 1948.partea I-a. fond Neoperativ.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. Iaşi cu grad de ofiţer. LEON. 31 din 7 febr. LERESCU.cnsas. p.în iunie 1945 încadrat ca impiegat la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M.S. David . LEIBOVICI.R. p. nr. partea I-a. partea I-a.I. 107 din 15 mai 1945. ff. p.Of.S. Marcu . iniţial numit informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei în iunie 1947 (M. M. ? (n. Iancu-Avram (20. 2096. partea I-a. partea I-a. 72 din 28 martie 1945. evocat de fostul deţinut Belu Zilber (v. nr. nr. nr.N. 268 din 19 nov. 8320). Bucureşti la începutul anilor ’50 (Jela 2001.Of. p. 2085 şi nr.R.P. 286 din 10 dec. 2088. (M. Alexandru – din 1947 comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Sălaj (M. partea I-a. 211 din 13 sept. p. partea I-a. nr.Of. nr. nr.după război dactilografă stagiară în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. nr.Of. 2417.P.Of. 1947. 1948.]. p. Herman . M.Of. SOMER) . 5789). nr. partea I-a. 25 nov. 10923).pdf.

M. colonel de securitate în Oradea. 1948.-D. LITMAN.C. 110 din 18 mai 1945. la dispoziţia Serviciului Siguranţă din cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Cluj (v. XVIII. partea I-a). LOBEL. Edgar(d) (n. Iosif – în martie 1948 comisar ajutor de Siguranţă la Poliţia Bacău (M.I. Paul (n. apud Ţârău 2002: 182. implicat în reprimarea revoltelor împotriva colectivizării.R. 2038). 2102.J.B. M. LÖBL.C. Alexandru Alfred – în iunie 1947 numit agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. un anumit “Livezeanu (n. şef adjunct al Serviciului Judeţean Năsăud al D.P. Banu 2008: 324). nr.T.. altor surse LOTHE) – locotenent. Serviciul Contabilitate (M. nr. partea Ia. partea I-a. 1947. p. nr.Of.R. 220-231. partea I-a. partea I-a. nr. 2106. Practic a adoptat numele de serviciu din S.H. Bucureşti. LOBL. 1948. Roza – angajată iniţial ca dactilografă la Serviciul Siguranţă al Poliţiei Bacău... p.. 5190 (solicitarea). Levenson)” este menţionat şi ca torţionar la începutul anilor ’50 la penitenciarul din Bacău în “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” (în Ioniţiu 1982.P.html. fond Comitetul jud. Florian – membru al comitetului judeţean Bihor al P. fişă de cadre la cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. (membru de partid din 1946). 2105. LIST.I.R. 296 M. 2108. Iosif .Of. ff.din 1 aprilie 1948 lucrătir calificat la Direcţia Poliţiei de Siguranţă a D. dosar nr.C.C. Iaşi. ? .pdf. 5335). la sfârşitul anului 1947 impiegat arhivă în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman (A. 82 din 7 apr. partea a XVIII-a).R.ro/documente/cadrele_securitatii/LIVEZEANU%20NICOLAE. LIVADĂ. 4049). 587).G. 3080).R. LICHT. p. 2179. partea I-a. Claude (fiul lui Cazimir) – evreu născut în Franţa. unde avansează până la gradul de maior şi ocupă inclusiv funcţia de şef de serviciu298. 10116).X. menţionat şi în Ioniţoiu 2006: 43 şi 1982. 31. p.cnsas. profesor civil de limba franceză la Şcoala de Securitate de la Băneasa până în 1958.org/romania/ploiestiprahova-judet-wallachia-region. 7241./P. nr. 31 din 7 febr. p.G. LIVEZEANU. nr. al U. LITMAN. din 1951 şi până la trecerea în rezervă în 1960 la Direcţia Regională Ploieşti/Prahova. 127 din 3 iunie 1948.Of.M. Nicolae (fiul lui Nat(h)an şi Beti LEIBOVICI. nr.. partea I-a. Bihor al P. încă activ în 1970 (Solomovici 2004: 586. fond Neoperativ. partea I-a.N. în martie acelaşi an numit comisar ajutor la Direcţia Poliţiei de Siguranţă (v. partea I-a.P. f. 2109.C. Mor – iniţial şef de secţie în cadrul C.Of. Adolf – în august 1948 comisar ajutor pus de către M. M. 1927) (n. 298 V. LEVY.Of. 265 din 15 nov. 138 din 17 iunie 1948.A.şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa (Troncotă 2006: 70). şi A.S.Of. LÖB. Löbel?) – activist de partid şi ofiţer M. 2107. ? – implicat în reprimarea partizanilor anticomunişti de pe versantul nordic al masivului Făgăraş (vezi memoriile lui Ion Gavrilă Ogoranu). 2110. şi M. 4861). (1951) (v.C. p.I. 2103.N. Paul VIZENFELD la 7 iulie 1924. 297 Îngropat la 6 iulie 2000 în cimitirul evreiesc din Ploieşti.I. Iaşi) – din febr. 2111.S. partea I-a. LOTE. http://www.Of. 55 din 6 martie 1948. 189 din 17 august 1948.Of.P.Of. nr.Of.2100. LEVENSOHN.S.I. 2101. Târgu Mureş.iajgsjewishcemeteryproject. 48. în 1963 menţionat ca locţiitor politic la D. 199 din 28 august 1948. nr. LEVENSON. nr. fişa sa la http://www. şi Kovacs 2006).A. LITVIN. 2104. 2113. p. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. 216 . 146 din 30 iunie 1947. 1011).C. al P.M. dosar nr. Andrei (cf. nr. 77344 din 12 august 1948 în M.P.R. partea I-a. p. p. iar pentru românizarea numelui în baza deciziei ministrului Justiţiei v. 60 din 12 martie 1948. 2112.Of. ulterior încadrat local în Securitate (Fl. 2417. Cosma 1994). 242/1948-1949. p. Eugen . v. 2114.din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M. Cluj (1948-1952) (Deletant 1995b: 59.1919 Iaşi – 2000 Ploieşti297) – între 1948 şi 1951 ofiţer în cadrul D. 1948 impiegat stagiar de contabilitate la D. (M.

LUPU. partea I-a. 151 din 3 iulie 1948. începând cu 15 august 1945). 1948.. după război angajată ca agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. 60. LÖWINGER.I. din 1950 medic la penitenciarul din oraş.S. 1971: 210. 200 din 4 sept.Of. partea I-a.Of. partea I-a. 2122. 2131.A. M. p. (M. Iosif – în august 1948 era curier în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. p. Sugarman f. emigrat în Israel (C.C. p. n. nr. pensionat pe caz de boală în octombrie 1947 (M. Iacob (uneori ortografiat şi “Lusztig”) . nr. fond 495 (“România”). partea I-a. Lupu 2011. 193 din 21 august 1948. William. 1947. Maxim – în 1947 comisar în cadrul centralei D. partea I-a. 19). 1947). trecut în rezervă în 1955 (Fürtös 2007: 413-414 şi n.A. 2130. A III-a.Of. LUPOVICI. LUSTIG. Nastasă şi Varga 2003b: 210). 2125. care îi indică şi numele nativ. David . Goma 2007: 118).R. 107 din 15 mai 1945. Adalbert – în martie 1946 comisar ajutor la Chestura Poliţiei municipiului Cluj (Andreescu. 2124. p. nr. 3895). Hoisie . Iancu .1910 Iaşi. LUNGU.. partea I-a.S. M. 2120.Of. 2116. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. 2006: 237.Of. 2118. 2128.R. 2121. 655). la Serviciul de Siguranţă (M. Mihail (n. p.G.2115. nr. Botoşani (M.P. 116 din 21 mai 1948. anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii (1953-1956).a. 2127. 2119. Niculae 2004: 32). LUSTGARTEN. 2067 din 20 oct.G.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M. Jak – medic încadrat la Spitalul Militar M. partea I-a. 225. p. nr. 136 din 19 iunie 1945. partea I-a. partea I-a. secretar al organizaţiei de bază P. p. 12860). respectiv “Wächter”) – ilegalist.Of. nr. 1948 (M. apoi Galaţi. 6937. decorat în 1949 (când încă nu îşi schimbase numele) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p.I. Berindei. 107 din 15 mai 1945. (1948-?) (Cosma 1994: 83). în august 1948 transferată la Inspectoratul Regional de Poliţie Braşov. p.Of. Oradea. LÖWY.Of. LUSTIG. în 1949 cu grad de locotenent-colonel de armată. nr. p. în oct. LÖWUI. 1944. iar apoi transferat în centrala D.Of.XII. 7261. la fel ca şi în autobiografia lui Gr. n. 286 din 10 dec. 4706). LUPAŞCU. 230 din 6 oct.Of. Avram – în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Chestura Poliţiei Brăila (M.Of.S. nr. apoi în U.A.A.D. p. nr. 293 din 18 dec. 3. nr. MAHLER.P. 983). Iosif (n. Levu – după august 1944 inspector de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional Constanţa. nr. 1947. Dobrincu şi Goşu 2009: 510-511. 4495). în ianuarie 1949 avansat prim-pretor (M.R. M. Elemer – după război pretor la Inspectoratul Gneral Administrativ M.Of.R. partea I-a. 1946. LUDESCHER) (n. nr. inv. partea I-a. după alte surse 1919) – medic M.I în 1948. M. nr. 5603). p. Cotovschi din 1955).P. Francisc – originar din Năsăud. MAER.C. 4. p. 217 . 201 din 31 august 1948.: 109. partea I-a.Of.Of. C. 1732 alias “Victor Ţiganul”). uneori ortografiat şi Wehter. revenit în ţară în august 1944 ca maior al Armatei Roşii. Mişa Vechter. partea I-a. 10920. p. LUPU. nr.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. nr. nr. David – subofiţer la Serviciul Judeţean Someş al D. 2117. 275 din 27 nov. 2129. 8987. 16 din 20 ian. 289 din 13 dec. 1945. nr. 144 din 25 iunie 1948.Of. 2123. 1949. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania (1936-1939) (Adorian et al. H. p. M.S. dosar nr. 30 din 6 febr. (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. 7774). Theia (verişoara lui Iosif Chişinevschi) – ilegalistă. partea I-a.în septembrie 1945 numit comisar la Chestura 2 Poliţie din cadrul prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. 5127). LUSTIG. şeful Siguranţei Bistriţa între 1945 şi 1946 (Cosma 1994: 81.Of. 8202). 1947. partea I-a. MAHLER. 10483. 3895). 126 din 6 iunie 1945.A.I. 2126.Of. demis din funcţie la 1 febr. Diamant 1979: 371. p.P. în decembrie 1946 transferat la Detaşamentul de Poliţie Episcopia Bihorului (M. nr. LUNGU. la spitalul din Sighet. Z. LUCA. 5360). 1947 reîncadrat (retroactiv. ca locotenent-colonel de artilerie activ în Forţele Armate (D.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Ştefăneşti.. p.

G.Of. p. 1946 pentru motive disciplinare (M. nr. fd. 2139. partea I-a. 2133. 1945..A. 3/1952 vol.Of. Herşcu – numit în mai 1945 detectiv clasa a II-a în centrala D.P. la Direcţia Regională Timişoara (1948-1952). după transformarea Siguranţei în Securitate lt. p. din 1947 profesor de limba rusă la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi (M.Of. M. p. p. I.C. 71 din 25 martie 1948. 2143. MANDELBAUM. al P. 158)). 30 nov.P. MANAŞCU. Iancu – în 1947 agent. ulterior transferat la Comisariatul de Poliţie Huedin. 1946.I.R. arhiva C. v. MARCOVICI. nr. 291 din 16 dec. partea I-a. 2134. partea I-a. 299 V. dosar 9. (M. 3977).Of. M.Of. Roland Emil (n. 4143.. nr. ff. 10925. Carol – în 1952 locotenent M. nr. MANEA. respectiv II).Of. nr.Of. 1924 Chişinău) .2132. MAIER. 62 vol.C. din mai 1945 comisar-şef în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. MANEA.a. partea I-a. 1947. 163 din 17 iulie 1946. 2144.G. 9763). pentru schimbarea numelui. 141-2.Of. fila 19. 2141. nr.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. p. 110 din 14 mai 1948. 1948.R. nr. v. 4517. M. nr. 122 din 31 mai 1947.Of. p.A. partea I-a.cnsas.1919 Arad – 1967 Bucureşti) – încadrat cu grad de comisar la Chestura de Poliţie Arad în iunie 1945. MANDEL. 92 din 17 apr. 2605).Of.Of. 4147). 107 din 15 mai 1945. 231 din 10 oct. Arad (1952-1955). 104 din 7 mai 1948. Bjoza 2006. MANDEL. 2138. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş). n. David – după război maistru autor în cadrul D. nr. respectiv III. dosar nr.Of. p. 4706 şi M. nr. nr. partea I-a. 2135. Paula – în 1952 funcţionar civil în cadrul M.P. p. Lazăr (11. 3/1952 vol. partea I-a. B. I). 253 din 1 nov.R. 5098). partea I-a. 2038). încadrat în 1947 prin decret regal ca sublocotenent în rezervă în Forţele Armate pentru merite antifasciste. Alexandru . apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286.S. p. 4355. p.III. şi fişa sa de cadre la http://www. I. iar în mai 1948 la Serviciul de Siguranţă al Chesturii de Poliţie Arad.Of. Solomovici 2004: 588)299. partea I-a. partea I-a. partea I-a. în 1948 era agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. p. desituit în dec. MANDEL.pe lista din 1945-1946 a celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. nr. p. 2137..S. Andrei – în 1946 numit comisar-ajutor la Chestura Poliţiei Timişoara (M. Piteşti în 1953.P.S. p. nr. membru al Brigăzilor Internaţionale în războiul civil din Spania.Of. 1946 în M. partea I-a.A. M. 1371 din 7 ian.S. partea I-a. 1947. nr. SCHNEIDER) (n.ilegalist. (M. p. u. 121 din 31 mai 1945.S.Of. decizia ministrului Justiţiei nr. iar apoi. 8800).M.S. până la trecerea în rezervă în 1965 cu gradul de colonel. inv. al P. Matei – maior de Miliţie. MANDEL. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. fond Documentar.. partea I-a. 126 din 6 iunie 1945.pdf. 62 vol. care trebuie să rămână în România” [poziţia 27].Of. MARCOVICI. 65 din 19 martie 1947.a. u. 82 din 7 apr. partea I-a. nr. cu un intermezzo ca director al M.N. partea I-a.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 108 din 16 mai 1945. listă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş (A. 1946. (M. (nr. p. 2145. 286 din 10 dec. I. 7490.R.Of. unde ocupă funcţia de şef de birou.C. 2136. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Avram . 2142. p.ro/documente/cadrele_securitatii/MAIER%20LAZAR. v. nr.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. transferat în 1947 la Poliţia Orşova. Wilhelm – în iunie 1945 numit comisar în cadrul D. nr. apoi D. nr. 97. 12942). 96 din 25 apr. partea I-a. MARCOVICI. în 1946 prezent ca agent în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj.C.I. la Direcţia Regională Stalin/Braşov (M.-maj. MARCOVICI. 3957). 218 . p. (M. inv. partea I-a. Dorel [alias]. 135 din 18 iunie 1945. 1946. 2140. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1979). 3895). 3080). p. Marcu .G. MAIER. 4312.S. (nr.

Of. p. 1945. 1516). 2152. 4048 [cota S. 30.A. nr. fond Documentar.din mai 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. Max – angajat în aprilie 1945 ca agent de poliţie în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi. Ion (n.Of. 6867. nr. 136 din 19 iunie 1945. p. 2159. care locuieşte la Paris. inv. Haim – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. fiica sa. 4048 [cota S. nr. S. 2161. Goma 2007: 118).angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.după august 1944 detectiv în cadrul D. p. 2178. partea I-a. I. Iuliu (n. Nussem – în martie 1948 numit comisar şef de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.I. 2165. şi Solomovici 2004: 588).2011 Paris) – anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. MAYER.Of. 5099). al P. Alexandru (“Saşa”) Mateescu. 157 din 14 iulie 1945. 411/1952) (v. nr. nr. 5127). 5998. MĂRCULESCU. ? (alias) – în subordinea colonelului Grigore Naum la Direcţia IV Contrainformaţii Militare a D. ff.S. nr. 539. Hava (Tzirola) (căs. MARCUS. din 1947 detaşat la cabinetul ministrului Afacerilor Interne (M.P. destituit însă după doar două luni “pentru abateri de la îndatoririle profesionale (Arhiva C.R. ulterior transferat la penitenciarul Braşov. căs. MATEESCU. MARGULIUS.N. I.C. dosar nr.I.după război agent principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. Zahariuc 2009: 185 şi 2010 II). inv.G. în 1948 (Cosma 1994: 47).a.Of. a avut o soră. p. Ion Carolu – locotenent-colonel de Securitate. MARGULIS.G.C. 110 din 14 mai 1948. p. p. partea I-a. MARCU. partea I-a. MARKOSI. 3/1952 vol. MARCU. nr. 4313).1917 Bucureşti) – după răuboi comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. partea I-a. 2147. şeful Regionalei Bistriţa Năsăud a Siguranţei (1946-1947).R. (nr. u. 63-65). R. nr.C. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.VII.R.G. (1979). nr. cu Elza.. B. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. 1947. 2149. p.Of. nr.Of. I). decizia nr. 121 din 31 mai 1945. partea I-a. ff.a.]. u. nr. 62 vol.din mai 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dej (M.S.S. MATHIAS. 2164. ulterior emigrată în Israel.2008) (v. 14. Leon – din iunie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Bârlad (M. p. 4425). Antal . Cosma 1994: 81. 2155. MARCOVITZ.10. Bernard .. 43 din 21 febr. p. 122.XII. (1948-? (probabil 1956)). partea I-a. Jack (în unele documente ortografiat “Mattes Jack”) – comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă Bârlad/Vaslui după august 1944 (M. căsătorită cu Şiche (Shiki) Mateescu (d. 2148.N. 2010).Of.717 din 4 219 . MĂNESCU.C. nr.Of. 2150. partea I-a. dosare anexe. 107 din 15 mai 1945. 165 din 20 iulie 1948. partea I-a. iar apoi stabilită în Franţa. Ella (n.R. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.G. Aviva Enav. 2153. al P. Etla Basea) (1918 – III. M. a solicitat şi reobţinut cetăţeania română (M. 3895). p.2146.Of. dosar nr. partea I-a. nr. IŢICOVICI) – ofiţer politic la penitenciarul Piteşti în timpul “reeducării”. 2179). MARINA. – în septembrie 1945 angajată informatoare diurnistă dactilografă la Brigada Specială Economică a Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. MARCU. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. M. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M. Iţic . 1948. MARCU. nr. 206 din 11 sept.A. v. 2163. Stela . partea I-a. Mihail (n. MARCUS. Sandu . 5983). Stefan – în 1948 era comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Oradea (M.I. MASSLER.Of.C.A. 2154. p.1913) – fost comerciant de stofe.]. Froim . 63-65. partea I-a. emigrat în Israel. fond Documentar.P. 176 din 4 aug. – angajat al Securităţii din Huşi la sfârşitul anilor ’40 (Neştian 2010: 87).S.Of. p.R. (nr.S. 7957). 119 din 29 mai 1945. 2157. 60 din 12 martie 1948. al P. şi Jela 2001. MARX.. 135 din 18 iunie 1945.P.. Brucăr) şi un fiu. MATIAS. la Circa 7 Poliţie (M.din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. 2158. 2156. 2162. Solomovici 2004: 588. 4518). (M. 60 din 12 martie 1948. 2160. Michail MARCUS) (n. p.S.P. partea I-a.Of. 710/20. partea I-a. 2151. MAYER.Of.C.

inv. partea I-a. 2241). al P.G. (1953).Of. partea I-a. partea I-a.Of. nr. partea I-a. (M. nr.război comisar la Chestura de Poliţie Timişoara. Gutman . 3/1952 vol.C. p. 287 din 14 dec. 133 din 11 iunie 1948. 2888 din 12 dec. nr. rubrica „Decese” din Realitatea Evreiască la http://www.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. nr. 1913).I. p.of. MEŢIANU. MEIROVICI. 2183.R. î n iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. partea I-a.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. nr. 18. L.R.Of. p. ME(I)EROVICI. 3694 din 30 apr. 2173. 140 din 19 iunie 1948. 2167. 110 din 18 mai 1945. 110 din 18 mai 1945.A. Focşani. 31 din 7 febr. partea I-a.S. Paul .Of. 2180.. partea I-a. p.A.din 1 aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. 110 din 18 mai 1945. v. în 1952 locotenent M. încadrat la sfârşitul anilor ’40 la Spitalul Militar Focşani (C. David – în 1948 încadrat comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Iaşi (M.G. (M. secţia Cancelarie – dosare anexe. 2174. MEER. MEISTER. MENDELOVITS. 1945. p. Iosif . MEEROVICI. 1947.C. al P. Albert – în martie 1948 numit comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 4049).Of. M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. cu referat de cercetare la fd. 220 .P. p. partea I-a. nr. M. nr. I). p. nr 7 (iulie 2010). Iancu – din 1 aprilie 1948 contabil-ajutor la Serviciul de Siguranţă Tecuci (M. (nr. partea I-a. 8649. al P.Of.Of. 4049). 2171. 1945 încadrat comisar la Direcţia Siguranţă a Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. p. 2170.C. p. 110 din 18 mai 1945. partea I-a. v. p. MEDVEDOVICI. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 4049). 3293. 2172.1923 Bucureşti – XII. în iunie 1948 încdrat referent şef în centrala M.A. Ferdinand (1906 – 1974 Focşani) – medic. 2182. 1945. Verner . 19 şi “Figuri evreieşti din Focşani”). 3699 din 30 apr. MEDLER. în iunie 1948 transferat la Chestura de Poliţie Constanţa (M. 1947. nr. ? – medic. nr. Rene . v. p. nr.C. M. 1945 în M. 5032). inv. nr. nr.din aprilie 1945 secretar al Poliţiei oraşului Fălticeni (M. p. 226 din 4 oct.P. MARCOVICI. 1945.romanianjewish. v. 2175.org/db/pdf/nr266_267/pagina22. partea I-a. Iosif . 5360). I. 199 din 3 sept. cerere în M. (M.P. locotenent-colonel. 2178. şef-adjunct al dispensarului medical al Securităţii din Timişoara în anii ’50. partea I-a. partea I-a.VII. Menora. u. Silviu – de profesie arhitect.Of. p. M. anexa la dosarul nr.numit în iunie 1948 maistru în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. p. 51 din 2 martie 1948. p. nr. 7742).. C. Herman Naftali – din 1948 lucrător calificat în centrala D. MICLE.dec. partea I-a. 2179. nume românizat prin Decizia nr. partea I-a. 4049). 11025). 150 din 6 iulie 1945. 116/1965 2168. nr. 151 din 3 iulie 1948. partea I-a. a D. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 92780 a Ministerului Justiţiei din 8 oct. 2181. MENDELOVICI. 1948. partea I-a. Titu Laurian – colonel. 5227.Of.Of. 7083). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. p.Of. 2169.C. 144 din 25 iunie 1948. 182 din 11 august 1947. Teodor Ioan (n. 62 vol. MESINGER.Of.Of. nr. nr.Of. p. Eugen – din 1 mai 1945 comisar la Poliţia oraşului Sighet (M. MENDELSOHN.a. MICHEL.R. 10927.I.I.E. Willy . 2176.M.pdf.2006300) – activist la comisia 300 V. zis “Tedy”) (n. 5603).Of. MICHELZON. 5673). MERLING. 1011). p. Iosif – în 1947 agent la Poliţia Suceava (M.în sept. MERDLER.Of. nr. 2177. 2166. 61 din 13 martie 1948. MEYER. 3699 din 30 apr.

2192. partea I-a. 2002).S. 182 din 11 august 1947. p. 2066 din 20 oct. (nr. (1946-1947).I. nr. încadrat în 1950 în S.. M. Leon (n. cu grad de maior. “Procesul sioniştilor”. director de cadre la Editura Partidului Comunist Român (1949). la începutul anilor ‘50 (redactor al unor documente oficiale reproduse în Andreescu.R. David (n. ff.: 109.php?entry=entry070726-085833. 223.C.G. de unde se va pensiona în 1972 ca director adjunct ICECHIM. 2189. inv. Oto – în 1948 era şef de birou în centrala D. 108 din 12 mai 1948. fd. 40002. 302 Pentru schimbarea numelui. MINTICI. 1/1948.R. nr.A. vol. http://www. încă în funcţie la sfârşitul anilor ’40 (M. MIRONESCU. 225. Verner)) (1908-1995) – ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1947. 3/1952 vol.R. după război ofiţer în S. nr. 151 din 7 iulie 1945.Ap.în iunie 1945 încadrată şefă de birou la Inspectoratul Regional de Poliţie Piteşti. Niculae 2004: 32). nr. apoi D. dosar nr.Of. 2187.S. I..Of. KLEIN?) – funcţionar civil în cadrul M.Of.. C.N. 13-16). prin Decretul regal nr. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. şeful direcţiei Secretariat din cadrul M. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. (?) MICU.P.Of. 5784. inv. şi în secţia de cadre a comitetului orăşenesc Bucureşti al P.Of. Sugarman f. activist în secţia de cadre a sectorului M.G. Levy 2002: 123. dosar nr. inv. Zbăganu 2001). 1947 (M.U. 203. locotenent major în 1952. Mircea MEEROVICI302) (20.M. p. p.ro/viorel/sblog/index. Isac)) – ilegalist (membru de partid din 1927). Nastasă şi Varga 2003a: 248). D. 126 din 6 iunie 1945. M. MICU.a. Recurs – fila 9. 589 şi 2003: 167. Vezi şi Teodor Wexler. ELIAS) . Iacob (n. decorat cu ordinul Steaua R. al P.Of.P.C.C.viorelarion.. trecut în rezervă la 5 oct. 301 V.a. MIROIU. v. 9763). ff. 2190. Leon DAVIDOVICI) (a mai folosit şi numele de serviciu “Mureşan”) – şef de birou la Direcţia V Cercetări Penale a D. căs.. p. p. voluntar în Spania (Sugarman f.Of.u. Nastasă şi Varga 2003a şi Duţu et al. 1947. u. partea I-a. după roeorganizarea Siguranţei în Securitate locotenent la D. în august 1947 însărcinată cu atribuţii de Siguranţă (M.S.S. clasa IV-a.P.a. fiul lui Avram Ludovic şi al Margaretei (n. MIHAIL. 1378)). partea I-a. MIHAILOVICI. 59 din 11 martie 1948. (1948-1958).I.R.V. Pelin 2008.R. cu toate distincţiile retrase în 1968 (fusese implicat în torturarea unor persoane din “lotul Pătrăscanu”301) (A. Solomovici 2004: 570).).R. nr. WEISSBUCH.colonel.ro/?location=view_article&id=419. la http://revista. emigrat în SUA (Jela 2001: 41. 9243. partea I-a. MIRESCU.R. I. trecut în rezervă şi transferat la Ministerul Chimiei. Andrei (n.S.memoria. partea I-a. 226 ş. 1967. Wexler & Popov 2002 II: 825. 4268)..I. până în 1950 (Levy 2002: 207. 2191. şi şef al serviciului de cadre în centrala Ministerului Industriei Hârtiei (1948). 253 din 1 nov. 2184.Of. .: 110). Mircea (n. tatăl Mioarei (1949-1965). C. 3894. nr.de presă a Comitetului judeţean Ilfov al PCR (1944-1945). partea I-a.G. Moise Aron – în martie 1948 angajat informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. la 24 iulie 1912. partea I-a. nr. la Serviciul Personal (M.M. 4708. după război şeful Direcţiei Cadre a Ministerului de Interne între 1949 şi 1954 cu grad de maior. v.I.P. I. dosar nr. 2185. fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania.1913 Podul Iloaiei. 2186.C.. 107 din 15 mai 1945.I. Cosma 1994: 48. 7346. MOISESCU. Sara (n. fond 495 (“România”).A. Adolf KLEIN. şef al serviciului de anchete şi cercetări în sectorul ministerial al P. 1-19. M. nr. Lupu 2011. Lupu 2011. p. 7086). 2147). în Forţele Armate. 221 . Iaşi) – angajat subinspector de poliţie în cadrul Inspectoratului regional Iaşi în mai 1945. fiul lui Moshe şi Haia Feiga (n. p. probabil emigrat în Israel.. Solomovici 2004: 217. şi Andreescu. I). în 1951 transferat la Direcţia V Cercetări Penale.S. cu Emilia (1917-2000). 2188.P. Piteşti (A. ulterior cu evoluţie necunoscută. 62 vol. partea I-a. 237 din 14 oct. p. v.

v.Of. MUNIU. p. unde numele îi este ortografiat eronat “Natanscha”). partea I-a.Of. 1947. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. 2200.2193. p. 108 din 12 mai 1948. partea I-a. NATANSOHN. nr. 1947. 272 din 24 nov. nr. Hortense . M. 2198. 2196. partea I-a. nr. Iulius . dosar nr.R. succesive evenimentelor din Ungaria. nr.. Francisc . 110 din 18 mai 1945. MOZES. 1948. partea I-a. în februarie 1947 numit comisar la Comisariatul de Poliţie Săveni (M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 110 din 18 mai 1945. nr. Artur-Karoly (n. 2207. 2012). nr. 1947. 144 din 29 iunie 1945. 225. p. NAFTULE. NADLER. evocat şi de foşti deţinuţi politici (ex. 110 din 18 mai 1945. poziţia 353).angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Jibou. respectiv Ioniţiu 2008:88. MOISESCU. 5467). p. 222 .P.Of. nr. 5467).S. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1953). partea I-a.G. NAUM. 3694 din 30 apr. 5933). 41 din 9 febr. p. cu grad de comisar-şef. p. inv. Aura . partea I-a. 10921). 286 din 10 dec. 4049). 225. p. nr. Betty – în 1948 era agentă principală de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.I.Of. Solomovici 2004: 589. 1857. 1911. partea I-a. partea I-a.Of. 144 din 29 iunie 1945. v.Of.Of.Of. M. 110 din 18 mai 1945.P. 3895). 3694 din 30 apr. 107 din 15 mai 1945. M. 164 din 19 iulie 1948. Grigore (n.Of. p. p.Of. 9594. 1948. cu grad de comisar-şef. NADLER. în Forţele Armate. 286 din 10 dec. p.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. p. 2204. 10922).S. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. fond 495 (“România”). 10). numit în 1947 comisar la Comisariatul de Poliţie Mihăileni. nr.Of. 2209.1927) – în anii ’50 torţionar al Securităţii TârguMureş. 1947.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.. 2199. 2208.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. zis “Grişa”) (n. MUND. 51 din 2 martie 1948. nr. partea I-a. 1910).în iunie 1945 numit comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. (Cosma 1994) (v. refugiat în U.în febr. Jaques . 2203.A.Of. Sălaj (M. p. partea I-a. 162 din 16 iulie 1948. cu dosar la Comintern (INCOMKA. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 2205. partea I-a.G. MOSCOVICI.în iulie 1948 angajat comisar-ajutor de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Brăila (M. partea I-a. p. dosar nr. Nicolae Burlui) ca torţionar în cadrul Securităţii locale. Naum Menaşevici ROTHSTEIN. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. ortografiat Moscovici Artur-Karol). (?) MOISESCU. ulterior funcţionară la Direcţia VIII Cadre a D. 248 din 27 oct. fond 495 (“România”). p. p. 1947. NADLER. v. nr. MONDROHOVITZ. Uşer – din aprilie 1945. nr. în ciuda protestelor fostelor sale victime ca avocat al baroului local (Bottoni 2010: 170.Of. 2197. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Avram – din aprilie 1945. 18. după 1989 încadrat. 10394). şi M. 40 din 18 febr. partea I-a. 4049).din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. partea I-a. nr. 2206. 1389). Ioan . nr. MOSCOVICI. lista în Mâţă 2007. 46 din 25 febr.Of. Reinholt – din aprilie 1945 secretarul Poliţiei oraşului Rădăuţi (M. 2202. nr.Of.Of. nr. 5969 şi respectiv M. doc. implicat în anchetele din 1956. MOSKOVITS. inv. 1637). P. biroul de Siguranţă (M. în 1941 în atenţia Siguranţei pentru activităţi comuniste (v. nr. 3694 din 30 apr. MOSCOVICI. 2201.S. Herşcu zis “Wolf” . cu grad de căpitan. 4048). Ilie – colonel M.VIII. prin Decretul regal nr. MOSKOVICS. paraşutat în România în 1944. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Bălţi) – ilegalist.Of. p. p. 4264). M. partea I-a. 1270). 1948 angajată informatoare diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Arnold . p. 4049). nr. Lazăr . partea I-a. (M. Adela – încadrată la 1 aprilie 1947 comisar ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 2195.Of.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. 2194. partea I-a.

Suceava (v. 633. inter alia. 2212. GALL (fiul lui Iosif şi Iulişca) 29. (Litman) Nelu – maior.Of. al P. Oradea)304. 165 din 24 iulie 1945. NEGRU. 202 din 3 sept. 2218. iar în anii ’50 al Direcţiei a V-a Cercetări Penale a D.1933 Coteşti. 9763).S. Solomovici 2003: 120-1.I. nr.A.cnsas.pdf 223 .2066 din 20 oct. (1947-1953). p.R. partea I-a.. 2006: 82. Petre Năvodaru.S. calitate în care este decorată prin Decretul nr. nr. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. III-a. 2006: 79. Cosma 1994: 47. în sept. din 1940 (v. Berindei.pdf. Amalia Luiza FISCHER.S. SCHWARTZ) . consilier în M.M. ELMAN. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. NEGRU.cnsas. Iordan (25. din 1969 până la trecerea în rezervă în 1981 până la gradul de lt. 2000) – ofiţer la Direcţia a II-a Contrasabotaj a D. Pavel (alias) (n.P. 2211. în anii ‘90 pensionară M. Rosek 2006: 101. Berindei. Goma 2007: 118. NERIŞANU.Of. 8). profesor la catedra de drept a Şcolii de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1961.ro/documente/cadrele_securitatii/NEDELCU_IORDAN.P.I. nr.pdf. 1947.Of.R. Mihail (n. partea I-a. 1947 (M. 2213. Deletant 1999: 332.R. Jean Pierre . fiica lui Avram) (d. intermitent. iar din 1967 până la trecerea în rezervă în 1985 (cu grad de colonel) ofiţer şi şef de serviciu în cadrul Direcţiei a IV -a (în ClujNapoca şi. emigrat în anii ’70 (după fiicele sale) în Israel. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. ulterior profesor la Şcoala de 303 304 V. NEGREA. Goma 2007: 118). NEIDMAN. secţia raională Urziceni. 13. 662. Troncotă 2006: 63. Dobre et al. cf. căs.ro/documente/cadrele_securitatii/NERISANU%20ALEXANDRU. Luiza (n.R.S. Nicu (n. devine şef de catedră (limbi străine) la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa (oficial “Şcoala de Ofiţeri M. C. în anii ’90 trăia în Statele Unite. NAVROŢCHI. la San Francisco (v.A.C. şeful Direcţiei IV Contrainformaţii Militare. iar la un moment dat director al Editurii P.P. 2006: 44.anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii în anii ’50 (C.G. -col. Mikhail Iosifovici Navroţki) – evreu basarabean. 2217. 3”) (1953-1958). 2. Dobrincu şi Goşu 2009: 215-6). 8019)din 1948 general-maior de Securitate.B.” clasa a II-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.cnsas. din Soroca. Gherşon. partea I-a.ro/documente/cadrele_securitatii/NEGREA_PAVEL. ulterior exonerată. (1954). şi http://www.1928 Otopeni – 2001 ClujNapoca) – angajat în 1958 la Direcţia a V-a a Securităţii Statului.R. V. când este destituită şi anchetată alături. p. 2210. Lupu 2011. după trecerea în rezervă traducătoare la diverse edituri..P.A.. I-a. fiul lui Florian şi Eliza) – între 1956 şi 1967 avansează până la gradul de căpitan în cadrul Direcţiei Regionale Bucureşti.P.C. NĂVODARU.R. 70. căpitan la D. Banu 2008: 325. p. 305 V.C. 2214. rar menţionat şi în varianta “Gingol”) – încadrat comisar-şef de poliţie în cadrul centralei Siguranţei. iar în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. fişa sa la http://www. partea I-a.C.G.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.A. 1947 numit de ministrul Justiţiei secretar general al Asociaţiei Editorilor din România.D. n. apoi transferată la Direcţia “F” a Ministerului de Interne. 6307). NEGREA.I. în cadrul Inspectoratului Judeţean Teleorman303.C. Bacău) – angajat al Direcţiei Regionale.G. Cosma 1994: 45. fişa sa la http://www. până în 1952. Dobrincu şi Goşu (2009: 160. 1993.I. Alexandru (n. p. nr. Vrancea (fiul lui Ignaţ şi Aneta) – d. 201. 122 din 31 mai 1947.VIII. ilegalist (inclus în tabelul 3 al corespondenţei P. de fratele ei. din partea Editurii P. Gheorghe (n. soacra lui Paul Goma (Balaş 2008: 413. stabilit iniţial în Tel Aviv. când este trecut în rezervă cu gradul de maior305. 2215. 4355). – P. infra).P.R. (M. 253 din 1 nov.I. după război agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei) (M. Niculae 2004: 32). 75). NEDELCU. 2216.1935 Alexandria – 1995 Slobozia. şi Watts 2011: 196 n.M. în dosarul “dosarul Pătrăşcanu”. nr.d. 1947. ulterior Inpectoratului Judeţean Bacău între 1962 şi 1988.-D.Of. Dobre et al.

S.R. ulterior. adjunctul lui Drăghici şi secretar general al M. 5603). doc. Niculae 2004: 32. 47-8.net/1/31. ulterior în D.P.G. nr. 41-2.D. în 1948 încadrată la Spitalul Militar M. (dosarele 173/1952. 30. încă în viaţă în 1992 (Arachelian 2010.P.R.C. Vezi şi materialul despre Al.S. Troncotă 2006: 23. p.S. Ioniţiu 2008: 88-93).G. inspector general în cadrul D. p.G. p. condamnat pentru spionaj în favoarea U. 111/1955 şi 57/1956). Cosma 1994: 25. Buzatu & Cîrstea 2010: 286 n. fiul lui Alexandru şi Rozalia) (2. Serghei NIKONOV) (1905. Hofman – din 1945 comisar la Poliţia Satu-Mare (M.A. singura sursă care îl include unei liste de ofiţeri de securitate “cu toţii evrei basarabeni” fiind Troncotă (2006: 63). 52-3.V. Retta – medic. 151 din 3 iulie 1948. 72 din 26 martie 1948. ilegalist (nume conspiratriv “Vasea”). nr. Basarabia – XII. p. M. 3862).S. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.A.Of. 6703.C. NICOLAU. şeful biroului II (Contrainformaţii) din cadrul Marelui Stat Major al Armatei. Alexandru (n.Of. a doua soţie a lui Nicolschi.IV./M.S.R. 10985. NICOLSCHI. 68). NICOLSCHI. 2223.P. Solomovici 2003: 133 şi 2004: 217. ulterior general-locotenent de Securitate (la momentul trecerii în rezervă). şi şef al Corpului Detectivilor (1946-1947).1915 Lăpuşna. Troncotă 2006: 63. NOVE. după război infiltrat de sovietici iniţial director general al Inspectoratului General de Contro (1945). inspector general în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (1947-1948). p.reea./M. partea I-a. & Caţavencu 2004. decorat prin Decretul nr. în perioada interbelică. dosar nr. 2221. 2220. p.. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a . Goma 2007: 118. MARCOVICI) – ilegalistă. la adresa sus -menţionată.S. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. nr. al P. angajată în Direcţia Generală a Miliţiei cu grad de maior (în anii ’50) şi funcţia de şef de birou. Catalan 2001/4. (?) NICOLAU. de regulă considerat etnic rus. 110 din 16 mai 1947..-lt. ulterior activist al secţiei Organizatorice a C. 2224. vorbitor de limbă rusă: comisar-şef şi ajutor al şefului Corpului Detectivilor din cadrul D.Of. 174 din 3 august 1945. Victor (n.R. 224 . Nicolschi semnat de Marius Oprea. (1951-1954). dosar nr. Basarabia – 1999. Solomovici 2003: 126-36 şi 2001 II: 43. Lupu 2011. Sergiu (n. 1).S.S. apoi în funcţia de director al S. (1948-1953). partea I-a. Bucureşti) – generallocotenent. zis “Saşa”) (. 1945. 110 din 16 mai 1947.1903 Orhei.Of.306). 255 din 7 nov.B. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M.C.I. 306 307 La http://www.I. Watts 2011: 196 n. Iacob (Iakov) Calica. Cosma 1994: 30. Jela 2001: 199-202307). (M. Iozefina (n.I.A. Goma 2007: 118.1987) – evreu basarabean. partea I-a. iar prin Decretul nr. 158. inv. ofiţer N. Marius Oprea f.html.. fond “D”. nr.P.K.. 4144). după război infiltrat în Siguranţă. 79.Of. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. emigrat ulterior în SUA (M.P. nr.S. f. I. 2219. nr. C. NEUMANN. 2. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. (1947-1951) director al Direcţiei A/I Informaţii Externe a D. în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. în august 1945 numit inspector şi delegat cu conducerea Chesturii de Poliţie Iaşi./D.I. partea I-a.I. după înfiinţarea Securităţii general maior (la înfiinţarea D. Chişinău – 16. Dobre et al.G. (1945-1946).P.tiuk. partea I-a.R. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (A. 1961 cu gradul de gen. partea I-a.S. 2006: 12.Of. preluat şi în Corvin Lupu (2011).G.Of. N.G. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. p. 2222. până la trecerea în rezervă în 1960.S. Boris Aleksandrovici GRÜNBERG. 3862).XI.I. partea I-a.). incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 47-9. 34.. în noiembrie 1945 încadrat ca inspector adjunct de poliţie în D.S. fond 495 (“România”). 9800. Ioniţoiu 2006: 26.a. nr.G. 96 din 25 aprilie 1946. 225. 44. 2335. subdirector general (locţiitor al directorului general) al D.1992 Bucureşti) – ilegalist.S. 2632.cu stagiu de partid recunoscut din 1940 (M.VI.S. trecut în rezervă la 31 ian.G. (19531961).S.Securitate din Băneasa.

partea I-a.S. 30 din 6 febr. ocupă diverse funcţii până în 1948.N.A. director adjunct al Serviciului Judeţean Râmnicu Sărat al D. apoi locotenent în cadrul D. angajată a Legaţiei Israelului la Bucureşti şi informatoare a Securităţii (Solomovici 2003: 266. 8319). 286 din 10 dec.R. este membru al C. Rodna. p. nr. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. BERL (uneori ortografiat şi “Barel”) – după război comisar la Serviciul Judeţean Tecuci al Siguranţei. Galaţi (M. p. în cadrul Brigăzii Mobile de anchetă. 2229.ro/DECESE-COMEMORARI+7451).A.R. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. în aceeaşi perioadă de început al anilor ’50. cap. la sfârşitul anului 1947 comisar în cadrul Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (M. Reghina – concubina lui Zoltan Hirsch (v. partea I-a.ziarulfaclia.S. 294-295/008 din Realitatea Evreiască la adresa http://www. 1946 a ministrului Justiţiei în M. OZIAS. 2233. p. 2417. Nilu Aronovici. nr. p. M. Dorel (n. partea I-a. p. 1947.I. Rita – soţia lui Dorel Oprescu. p.S. 51).N. NUHĂM. supra).S. 2236. 1945 în funcţia de comisar la Inspectoratul Regional de Poliţie al Moldovei de Nord. 3895).1990 Bucureşti) – ofiţer în conducerea D. Eugen (n. Galaţi. 10923. 983). 2228. 107 din 15 mai 1945. Cosma 1994: 81 şi 1996: 78. p.Of.C. Nicolschi. partea I-a. recrutat ca activist de partid în 1946. angajată la rândul ei în D. Iancu . ff. 10558). 19 46.S.A.R. OSIAS.25. partea I-a. fiica sa. fiul lui Nusem-David.Of. partea I-a. unde din 1955 ocupă funcţia de locţiitor al şefului direcţiei regionale. Iosub . 219.IX. Mircea (pensionat general). 3977. tatăl primarului Sorin Opescu. înaintat la grad de locotenent şi ofiţer activ al M. din 1948 locotenent. III. nr. OPREA.Of. dosar nr. până în 1964 (Solomovici 2004: 586-7).din 1 aprilie 1945 şeful secţiei gardieni publici din cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. Bucureşti începând cu 1948.Of. 308 309 V. 2226. nr. partea I-a. nr. OPRESCU. Marcel Iţic – la sfârşitul anului 1947 agent al Biroului de Siguranţă din Târgu Neamţ (A. 1947. Ioanid 2005: 82).Of. NUSEM FISCH(L)ER. partea I-a. 1945. era lt. 3697 din 30 apr. 220-319. 2417. 1947. 110 din 18 mai 1945. decizia nr. poziţia 110). Alexandru (n. când urmează Şcoala de ofiţeri politici M.pdf. nr.S. Bucureşti. Vezi şi necrologul său în nr.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.P.R. 7086). 2235. v. 10924). 208 din 10 sept. R. fond Neoperativ. 1961 pentru sionism. 14. nr.P. ulterior profesor de economie internaţională la ASE (Şinca 2006. fond Neoperativ. 182 din 11 august 1947. 10093. Cluj) – în 1947 propagandist la grupul întreprinderilor de gospodărie comunală şi locativă a judeţului Cluj. 225 .I. un Ilie Oprescu.1921 Tecuci. Arhiva C. 1947. interesant. 1948. Pleşca 2010)309. Goma 2007: 118. Galaţi – III.P.2008. 2234. căsătorită cu ing.Of. NUŞEM. era decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. ORSTEIN.P. 2232. dosar nr.Of. 2231.E. ORENŞTEIN. M. Cosma 1994: 44 corob. p.romanianjewish. 286 din 10 dec.Of. (abslovită în 1949). din 1948 (Cosma 1994: 44). angajat funcţionar în administrarea societăţii Astra Română.2225.I..Of. 37805 din 9 apr. Iacob .XII. p. OPRESCU.1921 Bârlad .P.I. din 1952 la Regionala Cluj (avansat la grad de maior în 1957). p.-col. între 1951 şi 1952 la D. 265 din 19 nov.S. nr. în plus. NUŢĂ.G. Deletant 1995b: 60). în 1948 încadrat la D. fiul lui Gherşin şi Beti) (17. Franca Oprescu-Aronovici.. R. precum şi ziarul Făclia din Cluj (la adresa http://www. 2230.R. 2227. 4049).Of. Iaşi (Lista lui Secu 2007. M. nr. pensionat ca şef al consiliului administrativ judeţean Cluj (Jela 2001. n. nr.XII. f. demis la 3 ian.org/db/pdf/nr294_295/pagina22.S.a.în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. Avram – încadrat în nov. 92 din 17 apr.II.P. Iacob . 277 din 29 nov. sub conducerea lui Al. Beri ORNSTEIN. partea I-a. M. ORNESCU.1927 Bucureşti) (fiul lui Rudolf şi Elena) – membru de partid din 1945. EDELSTEIN308) (14.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. partea I-a. 162.

2989). p. 10171). nr. în 1961 cu medalia “a 40-a aniversare a PCR”. apropiat al lui Teohari Georgescu. 1951).d. – în noiembrie 1945 numit impiegat în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Oradea (M.G. nr. p. 1945). Iosif – angajat al Securităţii Satu Mare după război. calitate în care în martie 1946.1921 la Năsăud.P. PASCAL. 3871). 4264). Deletant 1995b: 58. fiul lui Mor şi Regina) . p. N. 126 din 6 iunie 1945. p. 108 din 12 mai 1948. 158 din 12 iulie 1948. (M. p. 29. p.I. Lupu . 108 din 12 mai 1948.VIII. epurat în 1952 în “lotul Teohari Georgescu”. 9763). partea I-a. (?) PAVLOVICI.IX. partea I-a. OSTROWSCHI.R. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. (M. Boris – funcţionar civil în cadrul MAI.Of.de profesie ceaprazar. 2244. p. 2243. 226 . decorat în 1978 cu ordinul “23 August” cls.VIII. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 2066 din 20 oct. 76 din 30 martie 1946. Matilda – după război impiegată adinistrativă la Prefectura Poliţiei Capitalei până în sept.G. 1951 – iul.S. partea I-a. şi repartizat ca medic la Spitalul M. fiul lui Nathan) (19. prin Decretul regal nr. PANĂ. PASCAL.R. partea I-a.Of. 253 din 1 nov. & Caţavencu 2004. general medic M.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. 310 Pentru schimbarea numelui v. nr.. nr. decizia nr.R. nr. 11025.C. PALKOVICS. Solomovici 2004: 590. 5672. 2790 din 16 sept. 2246. partea I-a. p. Iosif . Cluj (aug. cu grad de maior.” clasa a IV-a. nr. nr. 5790). pp. 2240. Iancovici)) (8. 5673).Of. în 1948 cu ordinul “Steaua R. 211 din 13 sept. 2238. 2241. luptător în Spania.Of.A. dosar nr. nr. 1947. 8318). apoi în Rezistenţa Franceză.III-a (dosar S/29 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). PATRICIU. fond 495 (“România”). 1948). 1946). 2248. 2245. 10919. şeful D. din 1938). 4354). Nastasă şi Varga 2003b: 24.S. ilegalist (membru P. 80-1). Ioniţiu 2008:88. Braşov (ian. iar în viaţa “publică” scriitor.P. Iosif – din 1945 comisar-ajutor la Inspectoratul Regional de Poliţie Oradea. partea I-a.1909 – 1996 Cluj) – de profesie muncitor matriţer. Pleşca 2010: 120-1.Of. este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Steaua Roşie” (M. Mihály GRÜNSPERGER (după alte surse WEISS). în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 2006: 12. 1945 – aug. Goma 2007: 118). (?) PAPP. 2247. 2249. al P. directorul Combinatului Metalurgic Reşiţa (1955-1961). 1770). Alexandru BINDER310. 225.Of. 2250. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. 1952). 267 din 21 nov. 1945.P.G. Cosma 1994: 80. când demisionează (M. Vladimir (fiul lui Vlad) – membru al infamei divizii “Tudor Vladimirescu”. (M. PAVLOVSCHI. iar în 1979 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a (M. nr. 1947. 122 din 31 mai 1947. I. partea I-a.Of. Poliţia Satu Mare (M. partea I-a. inv. inspector general al Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj (aug. şeful D. nr. Eduard .C. 1947 (M. fiul lui David N. Goma 2007: 118. 122689 din 4 dec. 4264). şi Stela (n. partea I-a. Cosma 1994: 51. Banu et al. redactor la Orizont (1944-1948) şi Educaţia artistică (1948-1952).I. PERECZ.R.Of. Andreescu. 1945 în M. 150 din 6 iulie 1945. PESCARU FISCHENSOHN. 1948 – ian. PACHER.R.Of. (3/1952 vol. nr. 290 din 18 dec. 2242.Of. Francisc (n.1981 Bucureşti) – membru de partid din 1942.2237. şeful Serviciul judeţean Năsăud al Siguranţei (1945-1947) (Jela 2001.1902 Bucureşti – 22. 1945. III-a. nr.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D.VI. p.P. p. partea I-a. Jela 2001: 213. 4706).Of.Of.C. 110 din 16 mai 1947. Saşa (n. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler II (Decretul nr. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. PASCAL. 2239.A.în iunie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M. Mihail (n. 1947. partea I-a.R. PAUKER. Beniamin . având grad de locotenent. în Forţele Armate.P.R. Harry – angajat în 1948 în D. partea I-a. şeful Inspectoratului Regional de Poliţie Alba Iulia (15-24 aug. 1947.Of. p. 286 din 10 dec. Paul Fr. p.S. I).I.

1947. p.Of. clasa a II-a (1954).Of. medalia “30 de ani de la eliberarea României de sub dominaţia fascist” (1974) (A.R.din iunie 1945 agent de poliţie în centrala D.A.M. 10394. ff. medalia “Meritul Militar”. p. 170 din 28 iulie 1947. partea I-a.R. PERL.U. nr. nr.Of.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. 108 din 12 mai 1948. A. partea I-a. şef evidenţă bază la Sectorul AFV. secretar al organizaţiei de partid şi membru (responsabil agitprop) în biroul organizatoric de partid din Şcoala MAI nr. 1/1948. (M. nr. 182 din 11 august 1947. 163 din 17 iulie 1946. PLOŞNER. nr. p. Goma 2007: 118. p. POLINGHER. din Serviciul controlul străinilor . şeful D. Solomovici 2004: 590.Of. 2253.P. partea I-a. dosar nr. partea I-a. Ioan / Isac (n. Malvius . şef al Secţiei AGT . M. nr. nr. Nastasă.p.S.N. M. 1 Băneasa (1948-1951). p. Andrei . nr. 286 din 10 dec.. profesor-şef la Şcoala militară de ofiţeri MAI nr. partea I-a.S.I. 1098. 5127). 2257. nr. partea I-a. 13-16.R.I.R. 136 din 19 iunie 1945. probabilă identitate cu omonimul angajat la D. p. inv. nr.C. 5127). 2259. PINTER.Of. 272 din 24 nov. 134 din 12 iunie 1948. 124 din 31 mai 1948. 1947. fd. partea I-a.Of. p. Varga 2003a: 247-8). partea I-a. în 1956 trecut în rezervă cu grad de căpitan.R. 7086). 227 . M.Auto din Serviciul aprovizionare gospodărire/ Serviciul spate din DGPCM (1957-1966). fd.Of. nr.G. partea I-a. p. 26. comisar-ajutor şi responsabil agitprop în biroul organizatoric P. 5603). 7346.instructor şi responsabil cadre în comitetul de Partid al Circumscripţiei 18 Bucureşti (1945-1946). nr. nr. 5075. la Serviciul Siguranţă.I. nr. PERLMUTTER.R. 2256. fiul lui Marcu) . 6640). Ilie – după august 1944 secretar al celulei de partid de la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (Andreescu. 4742).1902. 707.R.S.T.Of. 2252.A. M. Manfred – de formaţie inginer.A. Suceava (1948-1950). angajat în iulie 1948 agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Sibiu (în iulie 1948 angajat agent principal de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Fălticeni (M.I. D. contabil revizor în Secţia control spate (1956-1957).P. p. 7489.S. apoi responsabil de popotă.G.Direcţia Poliţiei de Siguranţă (1947-1948). 4149) (M. Frederic – după 1946 şef de birou în cadrul Chesturii Poliţiei Iaşi (M. partea I-a.2251.Of. cu grad de chestor M. Eugen – fost funcţionar. p. p. 1967 .Of. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. 52 din 3 martie 1948. 2258. Mihai . partea I-a. fond Documentar. reîncadrat ca funcţionar civil M. Bucureşti. I. PLATMAN. nr. ff. p. Cosma 1994: 52). în 1948 încadrat şef adjunct de serviciu în centrala M.S. (M. p. A.M. nr.în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. ulterior deconspirat ca fost colaborator al Siguranţei şi condamnat la închisoare (M. Alexandru . instructor şi şef al Secţiei Cartiere din Comitetul U. partea I-a.I. 4 din Bucureşti (1955-1956).P. cu grad de sublocotenent (Jela 2001. M. 4049.. 2254.P. decorat cu medalia “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” (1954). f.I . repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. p. medalia “A 50-a aniversare a înfiinţării PCR” (1971). partea I-a. d. nr. 63-65). ulterior locotenent-colonel.I. (M.Of. partea I-a.. p. POLINGHER. 4264). al Sectorului II Negru (1946-1947). nr. 2260. dosar nr. POMERANTZ. 151 din 3 iulie 1948.S.Of. Adalbert POPPIG) – după război încadrat şef de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Suceava. 162 din 16 iulie 1948. 5933. Bucureşti în 1948.A.1977). 4048 [cota S. 110 din 18 mai 1945.R.R. partea I-a. & Caţavencu 2004..din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. 10923).]. 1934). 24 din 30 ianuarie 1948. dosar nr. PERLMUTTER.I.lucrător principal evidenţă deţinuţi în Serviciul evidenţă deţinuţi.Of. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. în 1945 încadrat comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. şeful biroului organizarea muncii la Periş (196-1967). 384. Documentar. 136 din 19 iunie 1945.Of.C. contabil principal şi şef al Sectorului AFV la Penitenciarul Jilava (1 aug. POPIC(U). Solomovici 2004: 590). 2255.X.Of. Arnold (n. unde îndeplineşte şi diverse funcţii didactice (1948-1955).

I.S.C. ulterior la clubul sportiv Dinamo (1953-1962). nr.I. Simion (n.XII. 2263. REIBER.Of. I).1914 Bucureşti) – de formaţie avocat. 131 din 8 iunie 1948. de către N. REGENTRAICH. respectiv Gheorghe-Ilie Florescu. Goma 2007: 118. 5467). (A. respectiv preşedinte al clubului “Dinamo”/”F. fiul său Jacob (n. emigrat în Israel în 1970.C.. 2272. fiind recrutat de N. RANGA. 2267. căs. 65 din 18 mart. 231 din 10 oct. p. partea I-a.A. Ludovic) – membru al echipei de reeducatori a lui Ţurcanu la Piteşti.Of. 7489.I.P. 2008. citat şi în M. (Dobre et al.S.P. nr.08. după război director în administraţia centrală a C.Of. 3 iunie 1956) a obţinut cetăţenia română în 2008 (ordinul nr. (M.I. REGENSTEIN.G. Sergiu (n. apoi promovat rapid. maj.G.1928 .Of. Cluj. Avram RABINOVICI. p. partea I-a.-col. M. p. ulterior director comercial la I. infiltrat după august 1944 în conducerea S. (M. 2006: 80). 171 din 29 iulie 1947.G.V. 8800). Mihai (fiul lui Ivan şi Maria. nr. 228 . ing. Leiba . partea I-a. partea I-a. partea I-a.D. (adjunct al lui Grigore Naum). cu grad de lt.1981) – evreu rusofon. Sergiu FAHRER311) (n. 2265. 2273.S. nr.S. ulterior locţiitor de şef de serviciu la Direcţia V Cercetări Penale a D. fiul lui Samuilă şi Rozalia) – anchetator la Serviciul Judeţean Someş al D. unde a continuat să activeze în managementul sportiv. REITER.XI. (Cosma 1994: 30. preşedintele Comitetului pentru Cultură Fizică şi Sport Bacău (1947-1952).A. Anton (1927 – 11. RAFF. 2268. fd.Of.I. p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.R. apoi la penitenciarul Gherla în anii ’50. 2274. în mai 1948 definitivat în funcţia de comisar de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. la rândul său avocat (C.IV. nr. 4968). nr. ilegalist în Basarabia. RAPAPORT. Romanţă . şeful Serviciului III din Direcţia Cadre a D. revenit în România în 1944.1922 Gălăuţaş. 170 din 28 iulie 1947. Puiu – (4. “Mişa”) (3. 237 din 17 oct. 311 V. Israel) – ofiţer M. Argeş” din Piteşti (1963-1974).C. (?) PROTOPOPOV.S. Niculae 2004: 32. Victor (n./D. M.. 1947.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.I.I.454/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. 144 din 29 iunie 1945. 163 din 17 iulie 1946. în cadrul M.Of. Cosma 1994: 48). a mai avut un frate.P.Of. partea I-a.S. dosare anexe. 9071. iar din 1967 director coordonator al Agenţiei de Import Bucureşti (Cosma 1994: 47. ulterior emigrat în Israel. dosarul de schimbare a numelui nr. Ştefan (n. Solomovici 2004: 591. nr. (?) rudă cu Ana Pauker) .în mai 1948 promovat comisar-şef de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.C. PREISZLER. Lupu 2011. 6672). p. partea I-a.k. p. 2429).Of. 44). nr. 2270. Wolf .R.ar fi plecat la 17 ani în U. nr. la începutul anilor ‘50. Bucureşti: Humanitas.Of. Paula .G. 104 din 7 mai 1948.Of. p. 277 din 29 nov.S. C.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. a III-a. REIGLER.) la Direcţia IV Contrainformaţii Militare în D. p. 6642). emigrat în Israel în 1976. ofiţer (ajuns via S. 03... partea I-a. al P. vezi şi Mihăilescu 2008:8).P. vol.. Bucureşti.G. 4142). POPLICHER.S. RECK. 1945. PROCA. 5/1. 2271. Lazăr (probabil “Regenstreich”) – în 1956. partea I-a. în iulie 1947 transferat la Chestura de Poliţie Galaţi (M. nr. în cartea sa de memorialistică Confesiunile unui cafegiu. p. propusă spre avansare la funcţia de şef de secţie (v.A. 2269.G. ulterior ofiţer la Securitatea din Arad. Mauriciu – în 1947 încadrat ca informator.S. cimitir Giurgiului) – în 1952 lt. Julian.2010 Bucureşti.I. secţia Administrativ-Politică.în 1946 şefă de birou în centrala M.A.S.K.K.C. cu Lya. nr.Of. Avram – după august 1944 comisar-şef la Poliţia Turda. M.S.N. RĂZVAN. 110 din 14 mai 1948. 2262. 1945.V. decorat prin Decretul nr. partea I-a.R. 13. 1946.D. 4315.a. 2573/2008 al Ministerului Justiţiei) (Goma 2007: 118. 10557).S.B. 2264. p. p.. nr. 2266. Cosma 1994: 83).A.IV. I.1903 Cetatea Albă – 29. a.2261.1999. 3/1952. în iulie 1946 ocupa funcţia de şef adjunct de birou (M.. partea I-a.

2284. 2283. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr.I. partea I-a.în nov. în 1950 lt. partea I-a.Of. p.R. 65 din 18 mart. 8019 şi nr. 4313) şi transferat la D. membru al Uniunii Patriotice (1944-1945). încadrat în D. 36 din 13 febr.Of. 4313).P. partea I-a.A. Valentin – în 1947 numit prin decizie ministerială profesor de topografie la Şcoala de ofiţeri Jandarmi Bucureşti (M. 2285. 1947.în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Chestura Poliţiei Brăila (M. 110 din 18 mai 1945. propus spre avansare la funcţia de arhivar (v. nr. 1944 – iulie 1945) (M. în 1952 funcţionar M. în sept.Of. p. în 1950 membru în Comandamentul trupelor M...Of.-col.1133. RIEBER. RITNER. Nicolae . 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 2278.P. în 1948. cap. (M. M. Cosma 1994: 5). dosar 10. partea I-a. u.”. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.1913 Roman) – de formaţie contabil. nr.M. Ana . partea I-a. 2290. p. 2280. 3/1952 vol. menţionat în Steinhardt (2005: 409) ca maior de Securitate (căs. al P. 2289. 1945 numită impiegată în cadrul Chesturii de Poliţie Iaşi (M. p. în cadrul Comandamentului Trupelor M. 2282. 162. Vili (în alte documente ortografiat “Retti Willi) – iniţial încadrat ca gardian public în toamna lui 1944. 165 din 24 iulie 1945. Samuel – din aprilie 1945. partea I-a). partea I-a. 2281. cu grad de comisar-şef. RONAY. p. partea I-a. REY. ROHRLICH. 2276. (Duţu et al. 1947.angajat al Securităţii Bucureşti în anii ’50 (Şinca 2006. partea I-a.I. RONI. documentar. 62 vol. 259 din 12 nov. 1945. ROMAN.p. 2002: 52-3). nr. 4707). nr. M. cursant al Universităţii Serale de Marxism-Leninism (1949-1951). 11024. v. 2286..Of.P.C. ajuns colonel la sfârşitul anilor ’50 (d. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.Of. p. 110 din 14 mai 1948. Anatolie – agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. probabilă identitate cu “Brey.S.R. 46 din 25 febr. 110 din 18 mai 1945.Of. 3694 din 30 apr. nr. Toni .G.P. I.Of. RODELSTEIN. p. v. REUŞ. ? . 229 . RIEGLER. nr. 2279. nr. 2288. nr. (1962). p. N. 110 din 18 mai 1945. partea I-a.Of. 142-4.I.. p. RICHTER.Of. nr. Ionică . nr. 4049). 1944 – iulie 1945) (M. nr. M. 18). partea I-a. nr. 1946.2275. 126 din 6 iunie 1945.a. nr. p. 2888 din 12 dec. 1. al P. 1947 în M.din 1 aprilie 1945 dactilograf a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr.A.Of. în mai 1947 şef de secţie (M. partea I-a. comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. v. 2429). 6306). 4049). 110 din 18 mai 1945. p.I. ? .din aprilie 1945 şef de secţie de gardieni publici la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. membru de partid din 1945.C. p. f. I). Mihel REISMAN312. partea I-a. 4048). fd. (nr.090.Of. partea I-a.. 1945 reîncadrat ca frizer la Inspectoratul de Gardieni Publici Bucureşti. fiul lui Avram) (n. inv.G. cu fişă la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a.Of.S.Of.A. 99 din 2 mai 1947.şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa (Troncotă 2006: 70). RIGMAN.I. 6306). 110 din 14 mai 1948. A. REUSCH.A.R. Iosif – după august 1944 comisar-ajutor de poliţie în cadrul D. 165 din 24 iulie 1945.I. Ladislau – funcţionar civil în cadrul M. partea I-a. p. 2277. 6686 din 28 ian.Of. 9926).. partea I-a. din 1947 maistru-ajutor în cadrul centralei D. Stela – impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. 2287. 6306). ROSEMBAUM. 209 din 14 spt. n. p. Oscar – din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Comisariatului de Poliţie Siret (M. Mihail (n. 1944 – iulie 1945) (M. nr.C. 1948.I.A. 312 V. 3699 din 30 apr. p. 4049). p. A. ar fi avut doi copii: Vladimir şi Lenina). nr. nr.III. 165 din 24 iulie 1945. 1945. în mai 1948 avansat comisar (M. Corneliu – în 1946 arhivar-ajutor în centrala M. pp.S. Goma 2007: 118. cu Felicia (fiica unui bancher din Bucureşti în perioada interbelică. RIEBER. 1322).Of. promovat maistru în mai 1948 (M. (v.S. decizia ministrului Justiţiei nr. RETY. nr.

Turda şi Cluj între 1945 şi 1954 (Ioniţiu 2008:88. 286 din 10 dec. 1947.G. p. nr. Salo . al P.M. Francisc (n. 1947 cu aceeaşi funcţie la Poliţia oraşului Roman (M. nr. din 1 martie 1947 transferat la Poliţia oraşului Turda (M.1904. Tereza – în 1952 funcţionar civil în cadrul M.I. v. ROŞCU.Of. 1946 la Detaşamentul de Poliţie Borş. Oradea.2001) – locotenent la Securitatea din Bihor la începutul anilor ’50 (Kovacs 2006). M. partea I-a.A.I. partea I-a.Of.C. 8320. ROSEMBERG. 3/1952 vol. ulterior menţionat de multiple surse şi ca ofiţer operativ al Securităţii Oradea în anii ‘50.M. partea I-a. Iaşi. nr.Of. partea I-a. partea I-a. p. ROSENBLUTH.E. nr. 2300. ROSENSVEIG. a M. 51 din 2 martie 1948.IX.I. Bihor (M. ROSENFELD. 151 din 3 iulie 1948. (M. (M. nr. 13. Noe (n. 136 din 19 iunie 1945. ulterior transferat ca funcţionar civil în cadrul M. 5075. Avram – după război comisar-şef la Poliţia oraşului Vaslui.Of. 30. dosar nr. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 2297.I. în 1948 încadrat la Spitalul Militar M. Dobrincu şi Goşu 2009: 372). iar în oct. 5603). 2293.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. Liviu (n. (1952). partea I-a.I. I). 5127). 2302. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a.R. partea I-a. M. Emanoil . 2294. partea I-a. 2306. ROSENBLUM. după terecerea în rezervă membru activ şi salariat al Comunităţii evreieşti Iaşi. p. 4049). director adjunct operativ al Direcţiei Regionale Galaţi a Miliţiei (M. Andrei . 232 din 7 oct. nr. an în care este şi încadrat ca agent de poliţie în cadrul D.. 2304.C.I.Of. 5227). p. 111 din 17 mai 1947. f. p. nr.. Aron – medic. 2295. al P. Cosma 1994: 82). p.Of.A. p. Estera – funcţionar civil în cadrul M. ROSEMBERG. nr. p.anchetator al Securităţii activ la Oradea. Berindei. 82 din 7 apr. nr. în 1952 căpitan.din mai 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Turda (M. 1945. 10416). 230 .R.Of.Of. Edgard – în 1947 încadrat ca inspector în cadrul D. (nr. din sept.06. p. 110 din 18 mai 1945. M. Solomovici 2004: 594. 208 din 10 sept. 2305.P. partea I-a. David (d.A.R. 1896). p.Of. p. 10923).Of.C. 1947. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. ROSEMBERG. (M. 60 din 13 martei1 1947. p. 10092). 2298. Iancu – după război şef de birou la Poliţia Dorohoi. nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr. ROSEMBLAT.N. al P. ROTENSTEIN.I. 1893) – membru de partid din 1945 (dosar R/80 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr.2010 Iaşi) – după august 1944 încadrat comisar-ajutor la Chestura Poliţiei Iaşi. nr.R. p. 275 din 30 nov. Adalbert Rosman) (d. M.Of. la Serviciul Lagăre al D. nr. în 1947 transferat la Serviciul Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi (Arhiva C. nr. 1910. u.Of. partea I-a. 1947. 1. Emeric .Of. fiul lui Sigismund şi Maria) . inv. partea I-a. ulterior cu grad de ofiţer în D. partea I-a. ROSMAN. p. 3699 din 30 apr. 119 din 29 mai 1945. 219. 2296.C.S.C. M. p. fond Neoperativ. 1947. I. 134 din 12 iunie 1948.. 3943).G. 3077). p.II. partea I-a. Kovacs 2006.M. 264 din 14 nov.. iar din 1 dec.S. p.G. 4425). ROTH. partea I-a. nr. 140 din 19 iunie 1948. ROSENBERG.A. 5127). 1948. partea I-a. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. ROTENSTEIN.din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.2291.IV.A.Of. 211 din 13 sept.P. la 03.. 62 vol.S. 2303. ROTENŞTEIN. Suceava. 2299. 1 dec. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. 8318.1900 Oradea) – angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Episcopia Bihorului (M. Avram – în 1948 agent la Chestura de Poliţie Galaţi. 2301.Of.a. partea I-a. ulterior transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Oradea. v.A. (1952). 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă la Serviciul Judeţean Dorohoi (M. 2292. 136 din 19 iunie 1945.în noiembrie 1945 încadrat în M.Of. ROT. 1946.P.A. Zoltan (alias “Zoltan Toma”) (n. ROSENFELD. nr. 2417. 10815).Of.

dosar nr.N. partea I-a. 31 din 7 febr. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p. 267 din 21 nov. trecut în rezervă la 31. 208 din 10 sept. p.S. partea I-a. dosar nr.A. 1947. 2319. 2308. ROTMAN. 1948. 99.Of. nr. al P. M.. p.1916 – 15. Aron – funcţionar civil în cadrul M.R.. p. partea I-a. Armin (Harmin) – din 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Sighet (M.Of. 1947. Paul . 3/1952 vol. ff. 157 din 14 iulie 1945. (nr. 1948.Of. 2888 din 12 dec. dosar nr. nr. 2323.Of. 1947. 62 vol. p. M. nr.A. 7085. 2314. nr. nr.Of.R. 150 din 6 iulie 1945. după război comisar. 1701 (cota S.N. nr. 3694 din 30 apr. în 1951 avansat locotenent. 1011). nr. 10922). partea I-a. 222 din 25 sept. din 1 iulie la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. 11024). p. 2888 din 12 dec.A. 5982). 11026). v. 1948 dactilografă stagiară la Chestura de Poliţie Iaşi (M.Of. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. partea I-a. ff. 1945. M. ROTHMAN. fond Documentar. M. partea I-a. RUBINSTEIN. 8321).Of. partea I-a. 1948. ROTMAN.. 2317. 208 din 10 sept. p. p.Of..I. Constanţa – între 1945 şi 1947 dactilografă la Serviciul Poliţie Socială al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. Iaşi. nr. partea I-a. 3/1952 vol.Of.R. 2325. 1946. partea I-a. partea I-a. ROZEMBAU. 592). I). nr. 10432.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.A. 1947. p.G.. partea I-a. partea I-a. M. partea I-a. nr. 1947.a. ff. p. 983).I. ROZENSWEIG. I. Stela – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. între 1952 şi 1958 cu grad de căpitan în cadrul regionalei Bucureşti.Of.Of. 286 din 10 dec. I. ROTENSTEIN. ROTTERBERG. 62 din 15 martie 1948. 5673). Nathan (fiul lui Leon şi Eti) (8. ROTMAN.M. nr. Moly (15. 2316. partea I-a. ROTH.I. şefă de birou în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Bacău (A. 2278). Arnold . 182 din 11 august 1947.Of.R. 136 din 19 iunie 1945.C. ROZEN. 1947 agentă de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului regional de Poliţie Braşov (M.C. ROTMAN. 8321.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. p. nr. 2279). p.S. 220-231. 7350). 231 . partea I-a.. iar din decembrie 1947 comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj (M.S. ROZENBLAT. v. RUBINSTEIN.Of.a. în 1948 încadrat la D. 110 din 18 mai 1945.N. Iancu . 2313. 2309. 2318. 5127). 2310. M. partea I-a. 62 vol.III. 194 din 25 august 1947. pare în acelaşi dosar şi sub numele Estera Rosensveig). fond Neoperativ. 7681).P. Moise – medic. p.Of. nr. 2315. 2417. p. ROZENBAUM. M. 21 din 27 ian. Chelly – angajată în martie 1948 ca informator diurnist în cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei (v. Elisabeta – în 1945-1947-? impiegată la Chestura Poliţiei Oradea (M. promovat succesiv până la grad de comisar-ajutor în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman. 2322. nr. p.1915 Tg. 2311. fond Neoperativ. 2324. p. p. partea I-a. Elisabeta – din dec. M. Aurel – numit în martie 1948 comisar ajutor de poliţie la Poliţia Fălciu prin decizie a ministrului Afacerilor Interne (v. (nr. Ioan – după război detectiv în centrala D. 220-231.C. nr.Of. partea I-a. inv.Of. partea I-a.Of.1961 cu grad de maior (Arhiva C. 30 din 6 febr. v. inv.I.XII.I.1985) – membră departid din 1944. serviciul raional Stalin. (M. Ocna. p.).M. 2321.2307. nr. p. I. ROTENSTEIN. în 1958 transferat la regionala Argeş/Piteşti. 189 din 21 august 1945. 62 din 15 martie 1948. nr. 4049). Bacău – 1999 Bucureşti) – după război agent la Poliţia oraşului Bacău. u.Of. 10171). Roza – din 15 ian. 2312. M. nr.P. Uşer – în 1948 încadrat comisar la Comisariatul de Poliţie Fălciu (M. 1947. 122 şi A. M. 29 din 5 febr. 2320. partea I-a. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Bella – între toamna lui 1944 şi august 1945 impiegată în cadrul Serviciului Controlului Străinilor din M. al P. u. Andrei – după război numit notar prin decizia ministrului Afacerilor Interne. RUBINSTEIN. în 1947 încadrat ca gardian cu atribuţii de medic la Penitenciarul Văcăreşti (M.Of. ROTH. 2417.C. 869).din aprilie 1945 şef de birou în cadrul Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. nr. unde în 1959 este avansat la grad de maior. ROTH. p.X.I.I.

f. apoi director la Ministerul Agriculturii. 1948. 1947. 2003: 208 şi 2001II: 43. 1948. REISZ. partea I-a. epurat în 1952 sub acuzaţia de spionaj (Solomovici 2004: 31-2). emigrat în SUA (după unele surse Los Angeles) via Israel (C. 39. 4813). şi Institutul “Elie Wiesel” 2008: 40..ro/special/special/jafulsecolului-de-la-banca-nationala-70393.XII. p. colaborator apropiat al Anei Pauker şi al lui Vasile Luca (l-ar fi recrutat pe Luca în 1940).E. & Caţavencu 2004. p. ulterior anchetator în cadrul Securităţii. inv. SAMOILOV (/Samuel). 12.S. la un moment dat detaşat sub acoperire la Ambasada României la Paris.html). 314 V.Of. 6260. Crăciun 2009: 305. I. RUJAN. 164 din 23 iulie 1945. http://www. în M. al P. emigrat la sfârşitul anilor ’60 şi decedat în 2009 în Israel (C. ? – în timpul războiului colonel în Direcţia Politică a Armatei Roşii. 66255 din 10 iulie 1948 a ministrului Justiţiei (dosarul 5/209/948) (publicată în M. p. SAMSON. fd. p. 2327. p. 2329.R. http://www. Lupu 2011. 317 Menţionat frecvent în dosarul jafului maşinii Băncii de Stat a R. cu grad de colonel. p.Of. 75).Of.G. nr. SABĂU “SZABO”. 4264).S. Solomovici 2004: 594. Levy în Israel în 1991. 27 din 3 febr. 315 În 1948 şi-a românizat numele în „Eugen Sabău”. Solomovici 2003: 210. RUFF.Of.P.P. apoi membru în Colegiul M.Of. Goma 2007: 118.N. în 1958 prezent cu grad de căpitan în funcţia de şef de birou în cadrul Direcţiei I-a a Securităţii. 208 din 8 sept. respectiv încuviinţarea schimbării numelui la decizia ministrului Justiţiei nr. Dobre et al.R. SAIDER.I. subdirector al Miliţiei Judiciare la nivel naţional la începutul anilor ’50 (adjunctul lui Al. nr. 8320. p. 108 din 12 mai 1948.R. (1952). Cosma 1994: 49. 208 din 10 sept.. Oradea.E. ulterior locotenent-colonel de Contrainformaţii în cadrul Securităţii (iniţial şef al serviciului Inspecţii după 1946. Wilhelm [RUFF?] . Ioanid). nr.1923 Oradea) – evreu maghiarofon. apoi. partea I -a. M. Deletant 1995b: 62. 2330.S. Cosma 1994) (?). nr. & Caţavencu 2004. 126 din 2 iunie 1948. 232 .Of. nr. 225. 6).C. în 1952 cu grad de lt. nr.I. 10923. 34 din 11 febr. p.R. dosar nr. 1947. Samson SCHWARTZENBERG316) (n. 808. Valentina – funcţionar civil în cadrul MAI. la 15 august 1917 Budapesta. apoi în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 256 din 5 nov.Of.III. fond 495 (“România”). nr. Şerban (n. Israil (uneori ortografiat RU(C)KENSTEIN) – angajat în 1945 comisar la Poliţia oraşului Botoşani. Partea I-a. 286 din 10 dec. (M. 245 din 23 oct.1912 Galaţi) – colonel de Miliţie. /(ex. p. şef al Direcţiei a II-a la jumătatea anilor ‘50). Eugen (n.C. F.907 din 28 aprilie 1048. 7424).A.Of.247 din 30 sept. partea I-a. 6. p. partea I-a. Ungaria313) – în 1948 în cadrul Societăţii Româno-Export (M.M. I. nr. 6)314. vol. probabil basarabeanul Samuil Isaakovici Samoilov.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D... 116 din 21 mai 1948. Gheorghe (n.R. nr. C. dosarul de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei nr 5/80/948. partea I-a. v. 1947. 2333. 4510.R. Sofi Alice (SEIDER) – în 1947 numită impiegată stagiară mai întâi în centrala D.iiccr. SAMSON. din sept. 2331. partea I-a.G. 209.jurnalul. E. nr. 1947. 2328.A. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Mircea anchetator al Securităţii (1947-1956(-1962?)). 60 din martie 1992).ro/pdf/ro/sesizare_penala_gheorghe_enoiu.C. Levy 2002: 124.I. 97. 1128. decizia ministrului Justiţiei nr..E. partea I-a.Of. partea I-a. ulterior jurist317. 2332.R. M. intervievat de R. în 1945 (când încă nu-şi schimbase numele) înregistrat ca membru al U. M. 2334. partea I-a. 2. 1947..Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.. anchetat în 1968 alături de alţi foşti torţionari în cadrul reabilitărilor (A.I. 2006: 78.T.C. 9849). în 1992.pdf. p. 101. acelaşi “Eugen Szabo” clama un caracter antisemit al acţiunii organelor de anchetă în dosarul “bandei lui Ioanid”. I. RUCKERSTEIN. 1946 în M.P.R. în revista Minimum din Israel (nr.I. partea I-a. 316 V. şeful Serviciului Judeţean Botoşani al Securităţii Suceava în perioada ’40-’50 (M. nr. citat în M. 313 Românizarea numelui în baza deciziei nr. 9500. p.Of. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi promovat comisarşef la conducerea Serviciului Judeţean de Siguranţă Baia. S. după reorganizarea Securităţii cu grad de căpitan. RUSU. SALCZBERGER315) (n.. p.2326. “dosare adiţionale”.-maj. deductibil în Ioniţoiu 2006: 44)).

din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.. 219. SAVIN. 108 din 16 mai 1945. C. nr. Sabeş [?] . 5708). p. 155 din 8 iulie 1948. partea I-a. SCHAFFER. 2346. p. p. SCHILERU. Goma 2007: 118 – cei din urmă ortografiindu-l în mod eronat “Sadovici”). lagărul de la Oradea. 2348. nr. iulie 1910 Stanislawow. 55 din 6 martie 1948. partea I-a. SAMUEL. 62/1978. 2339. partea I-a. 12). Lupu 2011. Cosma 1994: 38.G. nr. 1946 în M. 2 din 2 ianuarie 1948.Of. 5227.R. nr.P. Mihail (Mişa) – originar din Basarabia. nr.S.A. ulterior profesor universitar la Iaşi319 (Ursache f.Of. 2343. p. nr. partea I-a. Moise . al P. SCHACHTER. partea I-a. p. SAMUEL. SAMUELI. 1946. M.Of. C.S.2335. fost ilegalist. 1947 cu atribuţii de Siguranţă (M. p. 2342.Of. (Troncotă 2006: 54-5. 2349. David – din aprilie 1945 agent de poliţie la Poliţia Dorohoi (decizia nr. p. trimis în 1958 în misiune în Israel de către Securitate sub acoperirea de imigrant (împreună cu familia). Goldiana – absolventă a Facultăţii de Drept din Iaşi. aprobare prin decizia nr.S. SANDBERG. probabilă identitate cu Otto Schechter. nr.S.G. inv.Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. şeful corpului de translatori din direcţia Contraspionaj a D.. 3957). nr. partea I-a.Of. 318 V.Of. M. SCHACHTER. Francisc (zis Öcsi) (n.Of. 286 din 10 dec. 1945. 39 din 15 febr. Teodor Herbert STERN318) (n.. partea I-a. 70. p.asymetria. 2338. nr. 110 din 18 mai 1945. R. 1947.Of. nr.org/modules. SCHATER.Of. 4048). 1947 pe postul de contabil la Inspectoratul de Siguranţă Oradea (M. anexa la dosarul nr. 1240.Of. SCHAER. 2003: 487 ş. (M. 12). partea I-a. 1947. 1947. ofiţer M. demascat de serviciile israeliene în 1965. Dincă – în iulie 1948 angajat chestor de poliţie la Direţia Studii şi Planificare a D. SCHAHTER. Zissu – la sfârşitul anilor ’40 gradat la Securitatea din Huşi (Neştian 2010: 87). p. 1945. partea I-a. 10151).u. M. 2417. 270 din 21 nov.P. 245 din 23 oct. nr. 2336. fond Neoperativ. 3293. 2344. 267 din 21 nov. Teodor (n. directorul penitenciarului Iaşi. (?) SAUCIUC.Of. 4049. 10416). 9500).C. 1914) – colonel de Securitate. p.în 1947 chestor la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Sibiu (M. nr.. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of.G. 110 din 18 mai 1945. Geza – încadrat în iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. M. partea I-a. p. cu referat de cercetare la fd. 140 din 19 iunie 1948. nr. din nov. 136 din 19 iunie 1945. f. desantat de sovietici în zona Galaţi înainte de august 1944. Ioanid 2005: 125). după trecerea în rezervă membru de partid. partea I-a. 2341.a. 110 din 18 mai 1945. M. repatriat (după o tentativă de recrutare a sa în favoarea israelienilor) şi continuându-şi activitate în Securitate (Solomovici 2004: 594-5. b). ulterior angajată comisarajutor în cadrul Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. 10127 din 31 ian. Polonia) – în 1948 era agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Bacău (M.A.P. 2038). 4049). partea I-a. David – în 1947 numit agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţeii Capitalei (M.A. 10314. p. 266 din 17 nov.S. p./M. 2340.Of. din noiembrie 1945 detaşat ca administrator la Serviciul Lagăre. 2337. v.Of. v. partea I-a. SANDOVICI. 1947.Of. 45.I. 10200. 2 din 2 ianuarie 1948. Otto – din 1 aprilie 1945 subinspector de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi (M. M. 3694 din 30 apr.I în străinătate (Solomovici 2004: 61). M..N. partea I-a. partea I-a. partea I-a. dosar nr. nr. p. 319 V.S. p. 10924). nr. 2006: 78).Of. p. 3697 din 30 apr.. în 1951 maior la Direcţia a II-a Contraspionaj a D.php?name=News&file=print&sid=252 233 . partea I-a. 2347.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. iar din 1 dec. 275 din 30 nov. Zelig . Ana – agent al M. p. http://www.C. nr. nr. Bruno – în 1956 ocupa funcţia de şef al Serviciului IX din cadrul Direcţiei a II-a a Securităţii (Dobre et al. 5127). SCHACHTER. nr. 2345.

? – şeful Securităţii Târgu Neamţ în 1949 .P. 248 din 27 oct.. v.R.R. partea I-a. 5673).Of.Of. partea I-a. SCHULLER. Emanoil (în unele acte oficiale eronat transcris “Smenler Manoil”) – după august 1944 încadrat comisar în cadrul centralei D. al P. 1923 Iaşi) – după 23 august 1944 ziarist în cadrul Armatei. Roger – între 1947 şi 1948 informator diurnist în cadrul Prefcturii Poliţiei Capitalei. partea I-a. SCHMERLER.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.. M. M. apoi angajat căpitan de Miliţie la Direcţia Paşapoarte în 1946-1947. pensionat pe caz de boală în acelaşi an (Andreescu.C. SCHILLER Mina (fiica lui Matiaş) – încadrată la 1 aprilie 1947 comisar ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 104 din 7 mai 1948. p. profesoară la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1959 (Cosma 1994). SCHILLER. 678. M. 3080. 2358. trecut în rezervă în 1956 (Cosma 1994). 651-2. nr. 81.S. SCHLESINGER.a. p. nr.în 1946 impiegată în centrala M. 2364. Lucian – în 1948 menţionat ca agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. Paul – ofiţer încadrat în D. p.P. 5467). 2365. partea I-a. ulterior comisar-şef de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. p.S. SCHULMAN. Deletant 1995b: 57. Francisc (fiul lui Alexandru) – locotenent-major.G. ulterior locotenent-major. partea I-a.S. 144 din 29 iunie 1945. partea I-a. la înfiinţare (1948) (Cosma 1994: 44). 2353. 5359).anii’50 (Berindei. M. profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. p. partea I-a. nr. unul din cei doi şefi de birou ai secretariatului D. 2006: 81. SCHREINER. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. partea I-a. propusă spre avansare la funcţia de şef de birou (v. Erwin – propus pentru încadrare în Direcţia VIII a M. p. la D. Vera . în ianuarie 1948 înapoiat în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.R. 6412. Solomovici 2004: 595).Of. Jela 2001.G. p. partea I-a. Mendel . avansat maior de Securitate în 1960. 2360. 2361. SCHNEIDER. 144 din 25 iunie 1948. 2359.Of. SCHOR. 2362. 1948. 1946.C.Of. 2357. nr. ? – locotenent. plutonier major la D.A. 234 . Simion – fost muncitor.P.G. într-un referat din 5 august 1953 (Datcu 2009. 2354. Rachmil – în iunie 1948 definitivat în funcţia de comisar-şef la Chestura de Poliţie Iaşi (M. p. 2351. 7087). p. (M. în 1948 încadrată cu grad de plutonier şi funcţie operativă în D.G. nr. 9594).I. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Solomovici 2004: 597. SCHRAFT. 239 şi nr. Dobre et al.P.Of. partea I-a.G. p. Darius – din iunie 1945 agent (din 1947) principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.P. Solomovici 2004: 595). 150 din 6 iulie 1945. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M. la Direcţia Siguranţă (M.P. M.Of. 110 din 14 mai 1948. 4144).. partea I-a. nr.2350. 1947. 2356.G. p. 9 din 12 ianuarie 1948. partea I-a. Iosif (n. SCHNAPP.P.S. Solomovici 2004: 595 şi 2001II: 43. Cosma 1994: 50. nr. Goma 2007: 118). (u.. SCHVARTZ. (M. căpitan. Nastasă şi Varga 2003a: 63. 2363. nr. detaşat cu misiuni în Germania şi U. 9 din 12 ianuarie 1948. 2352. după înfiinţarea D. Jela 2001. 182 din 11 august 1947. p. 65 din 18 mart. SCHIP. p. Ludovic – din mai 1945 agent de poliţie la Poliţia oraşului Sighet (M.Of.Of. 2366. Solomovici 2004: 597). (şeful Serviciului “H” Cifru).G. brigada a III-a. SCHMERLER.P. nr. nr. 2355. 82 din 7 apr. anchetator al Securităţii din Focşani în anii ’50 (Jela 2001. 198/1951) (v. în iulie 1945 transferat de la D. funcţie în care este avansat la grad de lt. 240. nr..Of. Duţu et al. Dobrincu şi Goşu 2009: 255-6. 2429). Bucureşti (Jela 2001.S.S. 110 din 18 mai 1945. SCHÖNBERGER.Of. 2002: 342-3). 3697 din 30 apr. partea I-a.S. 75). 168 din 27 iulie 1945. 4313.Of.-col. Anuţa – în 1947 angajată ca telefonistă în centrala Siguranţei. SCHLESINGER. nr.G.P.S.S.P. 4049).S. SCHMERGER.

2278). partea I-a.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.P. 2382. 136 din 15 iunie 1948. partea I-a.Of. Mendel . SEGAL. Lupu 2011. p. v. nr.Of. nr. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă în cadrul Serviciului Judeţean Botoşani (M. inv. M.S. partea I-a. dosar nr. 286 din 10 dec. M. SCHWARTZ. partea I-a. nr.Of. SEGALL. 235 . SCHWARTZ. p. p.G.Of. partea I-a. SEGAL. nr. M.în mai 1948 definitivată în funcţia de dactilografă şefă în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.P. M. p. 1947 cu acelaşi grad la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de poliţie Suceava (M. din sept.Of. 2630). 12859. nr. 11158. SCHWARTZ. nr. 4049).Of. 2373. partea I-a. Niculae 2004: 32. 4049). 110 din 18 mai 1945. 4708). SEGAL. 5133). p. 72 din 26 martie 1948. (M. Mauriciu . 110 din 14 mai 1948.Of. L. 108 din 12 mai 1948. 126 din 6 iunie 1945. nr.S. p. 9880). p.I. p. nr. după alte surse prezent şi în iulie 1946 la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (Solomovici 2003: 31). M. partea I-a.P. 225. 1946 transferată la Penitenciarul Braşov (M. p. partea I-a.S. partea I-a. M.S. partea I-a. SEGAL.Of. p.I. 188 din 16 aug. 41 din 18 febr. fond Documentar. partea I-a. 1946. 4048 [cota S. M. 1948. Iulius – numit în martie 1948 comisar ajutor la Poliţia oraşului Botoşani prin decizie a ministrului Afacerilor Interne (v. p.S. SEGALL. p. dosar nr.P.. Jela 2001. nr.P. 2380. SEGAL. p. 4264). SEGAL. 2374.Of. 1349). nr. Nathan (uneori ortografiat şi “Segall”) – din 1 aprilie 1945 comisar-ajutor al Poliţiei oraşului Suceava (decizia nr.Of. nr.Of. partea I-a.A. 1946. 222 din 25 sept.Of.Of. partea I-a. partea I-a.Of. partea I-a. I. 292 din 17 dec.Of. p.2367. 2372. partea I-a.S. Sender SEGAL) – din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Luiza . posibilă identitate cu “Sendor (Aleks. 2381.G. 2371. 1947 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Tulcea (M. p. Bubi – anchetator al Securităţii din Dorohoi (Jela 2001. 107 din 15 mai 1945. 1947. p.Of.P. la Circa 17 Poliţie (M. 3699 din 30 apr. fond 495 (“România”). 1947. 2376. 1947. 2379. în luna mai a aceluiaşi an transferat la Poliţia Dorohoi (M. nr. Ilie – angajat în august 1948 comisar-ajutor de poliţie. între 1946 şi 1 dec.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. partea I-a. nr. nr. 289 din 13 dec. Mandi . p.Of. nr. Solomovici 2004: 598). 111 din 15 mai 1948.A. până în 1946 (M. clasa a 4-a de salarizare (M. 4517) 2370.N. Sigmund – în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Buzău (M.şefă de birou în D. v. de la înfiinţare (1948) şi anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. nr.].G. 208 din 10 sept. p. SCHWARTZ. 1946. 257 din 6 nov. 10927). 62 din 15 martie 1948. 2377. nr. 2383.Of. partea I-a.. 895). p. în sept. nr. (M.în nov. Cosma 1994: 48). (1948-1952) (C. 1947. Solomovici 2004: 599.R. Bucureşti (Jela 2001. menţionat ulterior ca plutonier major al D. nr. Şandor (n. p. partea I-a. nr. SEGAL. SEIDMAN. ff. 6710). partea I-a.Of.din mai 1945 agent în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 3697 din 30 apr. 286 din 10 dec. SCHWARTZ. Solomovici 2004: 597).Of. nr. partea I-a. SCHWARTZ BERCOVICI. 2378. 2369. 10923). 110 din 18 mai 1945. 2368.Arhiva C.Of. 1946. 1947. 8320. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 4358). Ilie . 2375. 10433. a D. nr. Ionaş . partea I-a. 121 din 31 mai 1945.fost croitor. 63-65).R. Ana .)” cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. 4315). Andrei – la 1 aprilie 1948 angajat comisar ajutor de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Războieni (M. 222 din 25 sept. 182 din 11 august 1947. 3895). Marcel – între aprilie 1945 şi septembrie 1946 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (în M. p. 10433). Iosif – din 1 aprilie 1948 comisar-ajutor de poliţie în D. 7083. după august 1944 încadrat la Chestura de Poliţie Timişoara ca agent.G. p. Ghizela – după război impiegată la Direcţia Penitenciare a M. SEGAL.

Iosif – după război comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Brad. Ordine şi Instrucţiuni 1959.S. 242-248 şi fond “D”. la 28 iulie 1959.din 1 aprilie 1945 şef de poliţie la Inspectoratul de Poliţie Suceava.S.2384. f.1914 la Bucureşti. Sava – încadrat în D. dosar 19.I. partea I-a. inv. partea I-a. partea I-a.. 23. 10985.S. zis “Gugu”) (31.P. nr.Of. & Caţavencu 2004. M.P. 2. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.M. p. l a Circa 26 Poliţie (M. apoi promovat chestor şi transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Sibiu (martie 1947). fond D. nr. Martin . transferat de la D. nr. p. ACNSAS. partea I-a. SEPEANU.C. I. 320 321 V. 4242.Of. p. nr.S. apoi exclus din partid. 2386. M. 29 din 5 febr. partea I-a. la Biroul Siguranţă.cnsas. 62. 26979. Teodor Alexandru (n. p. nr. A.Of. 5)321. 9 din 12 ianuarie 1948. în ianuarie 1948 transferat la Comisariatul de Poliţie Săveni.G. ulterior director al D. f. p.P. ca agent de poliţie clasa a III-a în iunie 1945 (M. 127 şi vol. 2006: 268 (n. partea I-a. condamnat.R.P.C. 1946.P. David – în 1947 era chestor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 238 din 14 oct. Igor (n. 253 din 5 nov. f. SEPEANU. D. vol I.Of. potrivit caracterizării secţiei de cadre a D. SFAB. 4049. ff. DJ nr. locotenent de miliţie (1948-1951.S.R.1960) .P. dosar nr. Solomovici 2004: 599 şi 2003: 207). 119. 1896. 44-49.II.I. 1945 şefă adjunctă de birou în centrala D. 249 din 28 oct. f. Vasile – fost şofer. partea I-a.pdf Vezi fişa matricolă penală la http://86. 9718). partea I-a.M. 2390. “a avut în trecut înclinaţii spre afaceri.P din 19 aprilie 1948.Of. angajat ulterior la Ministerul Energiei Electrice. 126 din 6 iunie 1945.php. 4266). fd.M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. vol. ulterior maior. (?) SEVICI. după război şef de poliţie în Corpul Detectivilor.R. 869) 2387.Of.Of.între 1945 şi 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.. 207. 7346. 2385.R.1960 (Solomovici 2005 şi 2001II: 111. partea I-a. 1947. demis şi chiar degradat. la momentul arestării inginer la o întreprindere de stat. Bucureşti (1948-1950). p. p. 108 din 12 mai 1948. executat la 18. şeful serviciului Inspecţii în Direcţia Generală a Penitenciarelor din M. 13-16. 110 din 18 mai 1945. ulterior cu evoluţie necunoscută. 1/1948. (M.I.ro/documente/cadrele_securitatii/SEPEANU%20TUDOR%20ALEXANDRU.R. Bucureşti (decizia nr..192418. câteva luni mai târziu detaşat secretar al Chesturii de Poliţie Iaşi. în 1946 comisar-ajutor în cadrul Serviciului de Siguranţă al Poliţiei Dorohoi. Moise . 3871) (M. membru P. în 1959 locotenent-colonel.A. 1945. 2392.U.II.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/S/Sevianu%20Igor/index.A../P.10. 60 din 13 martei1 1947.R. p. 239 şi nr. şef adjunct al Direcţiei Regionale M.G. pe care numai în parte a izbutit să le lichideze” (ASRI. ff. 3617. f.125. exclus pe motive disciplinare).Of. p. (?) SEP. nr. 5807. Deletant 1995b: 58.X. p. 1946. SEMAN. vol. Banu 2008: 325. 9614. apoi ofiţer în S.I. Arhiva Operativă M. în mai 1948 transferat la Poliţia Bistriţa (M. SERCUS. Goma 2005: 4. 2412. fiul lui Mihai şi Pierette.P. apud C. nr. nr. la D.A. Deletant 1995b: 58. 3700 din 30 apr. după ce s-a descoperit ajutorul pe care îl acordase unor evrei). partea I-a.17. 250-4)320. dosar nr. 2388. plutonier operativ la DRSP Bucureşti. vol. până în 1948. 2.Of.33). M. 11082. p.. semnatar în 1971 al unei cereri de reabilitare. 66 din 19 martie 1948. partea I-a. nr. 24.G. nr. Îi plăceau chefurile şi femeile. 96 din 25 apr. Solomovici 2004: 138-9. eliberat în 1957. 157). condamnat în 1953 în cadrul proceselor unor torţionari din pentitenciarele epocii staliniste. 4706). dosar nr. nr. director adjunct al D. M. 2389.G. partea I-a. Nina – din 1 oct.A. 23. p. fiul lui Vasile (Basil) şi Frida – 1985 Bucureşti) – locotenent-colonel de Armată.P. SEVIANU.D. 1. nr. şi http://www.membru al grupului de evrei care au jefuit maşina Băncii de Stat a R. 155 din 10 iulie 1947..Of. M.R. 236 . Banu 2008: 325. ofiţer de carieră (demis în 1941. Igor HERŞCOVICI.R. partea I-a. Bucureşti (1948-1952). 2391. v.R. nr. 110 din 16 mai 1947.Of. 1947. p.I.Of.I. fond “P”. SENATER. 597 şi 2003: 180. pentru câteva luni în 1950.

Bucureşti. Herbert (Belu) Zilber. SIMON.P.ro/?location=view_article&id=1359. partea I-a. 1949 – mai 1950). 1947. 2394.Of. care a murit în 1956 după 45 zile de greva foamei). nr.) apoi recrutat în Direcţia de Informaţii a Marelui Stat Major.P. ISAC) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. 3697 din 30 apr. partea I-a. Maramureş (din 1949) comandant al penitenciarului Sighet (febr.S. Jack – în anii ’50 cu grad de maior. SICHERMAN. Jacques Berman şi Remus Koffler (executat. Mihăilescu 2008: 10). partea I-a. 4706). 110 din 18 mai 1945. 2400.I.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 322 În care au mai fost inculpaţi Harry Brauner. în aprilie 1954) (Levy 2002 : 125) 323 Cu menţiune şi la http://www. 118 din 28 mai 1945. 3895). al P.Of. partea I-a. nr.S. partea I-a. Ionel (n. partea I-a. 3895). respectiv Dan C. Ioniţoiu 2006: 34.G. p. nr. v. Iancu . 2399.Of. iniţial la diverse unităţi militare din ţară (Craiova. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. SIMON. nr. 107 din 15 mai 1945.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. . 157 din 14 iulie 1945. nr. SILER.R.A. 464-85.kappa.G.I. Caracal. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. (1952). 3895). SIN ŞMIL.. apoi locţiitor al comandantului penitenciarului Gherla între august 1952 şi 30 noiembrie 1958 (Fürtös 2007: 404 n. implicat în dosarul “Danga” de urmărire informativă a lui Aurel Decei şi în anchetarea lui Nicolae Steinhardt (O. anchetatpr la Direcţia a III-a a Securităţii. trecut în rezervă în 1975 cu grad de colonel (şi urmărit informativ după suspiciunea că ar fi dorit să emigreze în Israel) (Solomovici 2004: 281 şi 599-600 şi 2001II: 43. 2407. 324 V.R.R.locotenent-major. 2406. în mai 1945 (M. SIN IANCU. şef de birou şi referent la secţia Probleme Speciale a D. 10922). nr. SIN HERŢEL. nr.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. Froim zis “Finkelstein” . 5982). (1947-1949) încadrat ca ofiţer de armată în 1949. detaşat la Agenţia Economică a României de la Frankfurt am Main (1955-1960).S.1927 Braşov) – membru de partid din 1945. 2397. activist al comitetului judeţean P. SIGNER. Jean . quo vadis. anchetator a D. Titu (n.C. Slatina. evreu autodeclarat în interviul acordat cotidianului Ziua sub titlul articolului “Faţa Nevăzută a lui Pacepa” din 23 noiembrie 2005324.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. partea I-a. 107 din 15 mai 1945. 2. p. 2403. SIN REBECA.Of. Goma 2007: 118. SIEGLER. Emil Calmanovici (toţi condamnaţi pe viaţă.Of. nr.ro/actualitate/23-11-2005/fata-nevazuta-a-lui-pacepa-83291. p. în procesul “grupului Pătrăşcanu”322 din 1954 (Jela 2001.S.A.1914. nr.Of.G.2393. 2405. SIMOVICI.II. Cosma 1994: 48)323.Of. după absolvirea Şcolii de Ofiţeri M. ? – anchetator la Securitatea Suceava. din 1948.IV. fost avocat. Ionel 2012: 156. 4380). 20. 2402. 126 din 6 iunie 1945. Sulim A. SIN IOSUP. secretar de partid al Direcţiei.) – locotenent. partea I-a. Pincu H.M. Simon (uneori ortografiat Zigler) . Alfred – încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. p. p. p. . Solomovici 2004: 599. Solomovici 2004: 566). autor în 1992 al cărţii Pacepa. 2395.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.memoria. 14. transferat începând cu 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. amnistiaţi în 1964 cu excepţia lui Calmanovici. emigrat în Israel în 1964 (Caţavencu 2007. SIN Aaron. 2398. U. Iosif (n.Of. Leon . Jela 2001. 2401. 107 din 15 mai 1945. 453-6. 2396. p.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. etc. ca şi Pătrăşcanu.Of. Slatina. Solomovici 2004: 599). 3895). partea I-a. p.C.P. 237 . ? – comandantul lagărului Salcia în anii ’60 (Jela 2001). Lena Constante. 286 din 10 dec. M. 4049). 2404.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. SIMION. Nina . Opriş 2006: 66).html. p. transcrierea la http://stiri. SIMON. 107 din 15 mai 1945.

în 1947 comisar-şef la Prefectura Poliţiei Capitalei.Of.A.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. ulterior maior. SOLOMON. 2423. (1954). 1947. 2411. p. SLOCIVER. nr. 10923).R. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1953). partea I-a. în sept. 4145). 2420. 110 din 14 mai 1948. 9077). SOLOMON. M.Of. SOLOMON. 286 din 10 dec. 85 din 10 aprilie 1948. iar în 1961 locotenent-colonel). după război avansat succesiv până la gradul de comisar şef la Prefectura Poliţiei municipiului Bucureşti (M. 4049). SOLOMON. SZOBOVICS. p. şef de serviciu în cadrul D. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p. u. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M.G.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D.P. 325 La http://www.Of. nr. SOLOMON. 5335).angajat în aprilie 1948 ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 182 din 11 august 1947. p. Bucureşti (30 august 1948 . partea I-a. partea I-a. 2418. p. nr. 146 din 30 iunie 1947.din iunie 1945 agent de poliţie la Poliţia oraşului Focşani. 62 vol.în 1947 comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M. partea I-a. 51 din 2 martie 1948. Solomovici 2004: 600). Carol . 108 din 12 mai 1948. M. evreu originar din U. 110 din 18 mai 1945. 5127. I).S. Avram .Of. Ghizela – în 1948 angajată definitiv ca impiegată la Poliţia Iaşi (M.Of. Dezideriu (fiul lui Mozses-Zsigmond şi Reghina) (2. p.în iunie 1947 numit informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 152 din 5 iulie 1948. nr.C. ? – medic. nr. al P. SOLOMON.Of. 1917 Bucureşti) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. SPELMAN. SOLOMON..ro/documente/cadrele_securitatii/SOLOMON%20DEZIDERIU.S. (M. şi Trebici 2011. p. Carol – angajat în 1947 ca agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al Inspectoratului Reginal de Poliţie Craiova (M.?) (Deletant 1995b: 58.cnsas. 267 din 21 nov. p. partea I-a. p. Ioan . 3895). Gabriela .fost contabil. p.1964 cu grad de lt. 2426.R. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of. nr. 96 din 25 aprilie 1946. 107 din 15 mai 1945. SINGER. emigrat la sfârşitul anilor ’50 în Israel (v. comandantul Inspectoratului de Miliţie din Roman. N. ? – căpitan.S. 1947.pdf 238 . nr. 2424. SMIRNOV.Of. SNITZER. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. nr.I. nr. 2415. Ionel (n. I. 2419. Andrei Ioan – maior M. partea I-a. Herşcu – după august 1944 comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. partea I-a. 5627) 2421. SOLOMON.VI.Of. 10171) 2416.Of. Lupu . Leon Constantin – general-maior M. 208 din 10 sept.-col (v. SINGER.A. 2413. nr. 2412. 4313).P..Of.Of. v. p. şeful dispensarului medical al Securităţii din Timişoara în anii ’50.în noiembrie 1945 numit impiegată în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Oradea (M. concediat în 1948 pentru “grave greşeli” (M. 233 din 9 oct. p. v. 1945.M. Isac LEIBU (n. nr. 3232). Marcu . p. SOLOMON. p. Avram – originar din Cernăuţi.a. nr. 3/1952 vol.1919 Sibiu – 1975 Braşov) – între 1959 şi 1964 şef de serviciu în cadrul regionalei Braşov/Stalin (unde în 1959 este avansat la grad de maior. p. SINGHER. partea I-a. dosarul său la CNSAS325). partea I-a.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 2425. 2410. 2417.A. Aron . 3697 din 30 apr. nr. SOLOMON. care îi ortografiază numele în forma “Zloczover”).I. SOLOMON. 2422. 1947. trecut în rezervă la 1.. 8320). inv. 4264). partea I-a. nr. Herşcu . M. 20 febr. 1909. 2409.10. partea I-a.I.. 136 din 19 iunie 1945. partea I-a. partea Ia.Of. Janos .2408.R. 2414. partea I-a. 7086).Of. nr. partea I-a.Of.

p.I. ? – fost plutonier de jandarmi. Dosar 12402. ba chiar şi preşedinte interimar F. Iulian – (n. discordant faţă de surse evreieşti precum necrologul din Realitatea Evreiască329). din 1949 pe aceeaşi funcţie în centrala M. nr. Alfons – în 1948 numit informator în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. etc. repartizat la Oficiul de Control al Pâinii (M. Banu 2008: 327).A. apud Tănase 2010). 869) 2437. SORIN. Casa Scânteii. 4080 (cota S. secretar general al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România.pdf Românizarea numelui în baza deciziei nr. Iacob .21).P. 326 327 V.ro/public_html/downloads/realitatea/RE330-331.1935 Ştefăneşti. 136 din 19 iunie 1945.1961326. p.romanianjewish.pdf. 2436. STAUBER. 32 din 8 febr. 2433. Botoşani – 1990 Bucureşti) – între 1957 şi 1961 în cadrul regionalei Suceava – locotenent din 1959. 127. 176 din 2 august 1948.jewishfed. SPITZER. fd. ulterior infiltrat inspector general la Departamentul Cultelor timp de 25 ani (Solomovici 2005b. 13. partea I-a.6) . 5127). N.Of. (v. p. p. apoi avansat colonel.R. 50 din 1 martie 1948.pdf (p. Emeric .Of. dosar nr. http://www. Isidor – după augusat 1944 încadrat ca prim-gardian la Penitenciarul Doftana.ro/images/custom/image/serban/Culte%20final. STAB. sau http://www. SOROCEANU. STARK. 1947.).590 a ministrului Justiţiei din 20 d ec.E. 29 din 5 febr. nr. 2429. fond Documentar.1. 239 . Ervin – în 1954 locotenent major de Securitate. Emeric – după război comisar la Poliţia oraşului Lugoj. 2428. 1863). ulterior fotografă la Decorativa.A. în 1958 maior. 1949 sublocotenent la biroul de Securitate din Caransebeş (Fl.A. partea I-a. partea I-a. 95. 1123).S.Of.ro/public_html/downloads/realitatea/RE352-353. 108 din 12 mai 1948..A.cnsas.I. în mai 1948 transferat la Chestura de Poliţie Arad (M. nr.între 1945 şi 1947 informator al Prefecturii Poliţiei Capitalei. M. la sfârşitul anilor ’40 elev la Şcoala de Ofiţeri M. ulterior “plasat” lângă fostul rabin-şef Moses Rosen. în oct.1926..Of. M. Desideriu – în nov.jewishfed. încadrat iniţial la Direcţia I a Securităţii.S. nr. după 23 august 1944 membru al Forţelor de Luptă Patriotice. 54. partea I-a. p. lt.Sara (soţia lui Iulian Sorin) (d.Of. la Direcţia Administrativă (M.C.I. 6310).org/db/pdf/nr266_267/pagina22. vezi şi Mihăilescu 2008:10. respectiv Niculae 2004: 33328). p.. 1918 Timişoara) – după război şefă de atelier în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor). şeful serviciului Învăţământ din direcţia Cadre a M. partea I-a. co-autor al referatului din 1954 privindu-l pe Gheorghe Rădulescu (Arhivele Statului.III. p. 329 Ex. 1949. partea I-a. 1946 (v. 328 Vezi şi inventarul de resort la Arhivele Naţionale.pdf (p.Of. la http://www. SILBERSTEIN327) (n. 2440.din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. decorat în 2009 de către preşedintele Băsescu cu Ordinul “Meritul Cultural” in grad de Mare Ofiter (!).VI. (M.pdf.fcer.G. Sira . 3 din 3 ianuarie 1947. 2439. 4706). 243 din 24 oct. 2432. http://www. trecut în rezervă la 31. nr. 2430. 2431. 2435.2427. 9340). SPAZIERER. în vara lui 2005. sau http://www. f. p. Galaţi) – autodeclarat supravieţuitor al “rebeliunii legionare” din ian.3. Iulius H. p.I. 1941.C. partea I-a.R. nr. Leopold . nr.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar D. “cafegiul” Gheorghe Flores