P. 1
Zydokomuna. Evreii Si Comunismul - Romania (1944-1965)

Zydokomuna. Evreii Si Comunismul - Romania (1944-1965)

|Views: 17|Likes:
Published by Dobrica Petrisor

More info:

Published by: Dobrica Petrisor on Oct 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2013

pdf

text

original

“ŻYDOKOMUNA” Evreii şi comunismul

- Cazul României (1944-1965) -

ediţia aprilie 2013

Iulian Apostu
apostu_i@yahoo.com

CUPRINS

În loc de introducere ................................................................................................ 4 Aparatul administrativ-politic central ..................................................................... 20 Aparatul represiv (Securitate, Miliţie, etc.) ........................................................... 167 Mass media şi sistemul editorial-tipografic ........................................................... 252 Educaţie şi cercetare (sectoarele ideologizate) ...................................................... 281 Cultură şi artă ......................................................................................................... 302 Alţii ........................................................................................................................ 335 Alţi ilegalişti .......................................................................................................... 505 Surse documentare ................................................................................................. 601

2

În loc de motto:
“Americanii joacă acum cartea evreilor şi într-o ţară unde avem 400.000 de evrei, cu câteva zeci de mii infiltraţi în aparatul nostru de stat, economic, politic şi cultural, nu este greu de jucat această carte. Nu vă faceţi iluzii că îi puteţi schimba. Negustorii de ieri, fabricanţii de ieri, jucătorii de la bursa neagră nu-i puteţi transforma, chiar dacă vin şi vă demonstrează că l-au citit pe Marx şi că-l studiază pe Lenin […] Plin de evrei, peste tot evrei […] Sioniştii sunt foarte bune elemente pentru coloana a cincea [în România.] […] Noi nu dăm muncă inginerului al cărui tată este declarat chiabur, dar primim şi încredinţăm posturi de comandă colanei a cincea sioniste, pentru simplul fapt că ştiu să se lipească de partid.” (Petru Groza într-o discuţie cu Emil Bodnăraş, 23 iunie 19491) “În 1945, o mare parte a aparatului de stat şi de partid era în mîinile evreilor, aşa încît, în 1950, se ajunsese la o situaţie penibilă, în care poate 2% din populaţia ţării deţinea peste 25% din posturile cheie ale regimului. În această perioadă se povestea că singura deosebire între Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Economiei din Israel consta în faptul că în ministerul israelian se puteau găsi şi cîţiva arabi.” (din raportul de uz intern “Evreii din Romania: o minoritate care dispare” al Ambasadei S.U.A. la Bucureşti, datat 26 febr. 1964, sustras de Securitate din clădirea ambasadei, reprodus în versiunea tradusă de Securitate în Marius Oprea 2002b şi Solomovici 2004: 509-13) “Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: ‘[…] Eu te-aş ruga să-mi spui de ce la CSP [Consiliul de Stat al Planificării] peste 80% sunt elemente de origine evreiască […] Tov. [Leonte] Răutu: ‘În sistemul editorial erau peste 40% evrei.’ […] Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: ‘S-ar putea aduce nenumărate exemple. Am întrebat de ce la Consiliul de Miniştri sunt peste 60% elemente evreieşti, cine i-a adus acolo, au venit singuri?’” (din stenograma şedinţei Biroului Politic din 19 febr. 1960, apud Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 641, 644 (pp. 625-646)) “În primii ani de domnie ai tovarăşului Gheorghiu-Dej, evreii comunişti ocupaseră fotolii în toate etajele superioare ale politicii, culturii şi ale administraţiei de stat […] Este adevărat, comuniştii evrei erau peste tot, în Biroul Politic şi înaltul aparat de partid, […] în Armată, Securitate, Procuratură şi în Miliţie, […] în organismele de stat, economice şi culturale […] .” (Teşu Solomovici 2001 II: 42)

1

Pentru citarea selectivă a unor pasaje diferite din aceeaşi declaraţie (reprodusă iniţial de prof. Gheorghe Buzatu în Dosarele Istoriei), vezi de pildă un autor etichetat „antisemit” – Cornel Dan Niculae (2004: 50-52), respectiv trei autori evrei – Radu Ioanid (2005: 78), Robert Levy (2002: 146), respectiv Teşu Solomovici (2001 II: 87 -8; 2003: 188-192). Pentru versiunea integrală a stenogramei prelevate de Sulamita Bloch-Constantinescu, v. Buzatu şi Cîrstea (2010: 328 -338). 3

În loc de introducere
Iniţiat imediat după decembrie 1989, segmentul publicistic (academic şi jurnalistic deopotrivă) consacrat analizei relaţiei dintre evreii din România pe de o parte şi instaurea şi consolidarea sistemului comunist în primii ani postbelici pe de altă parte, pare să confirme în mod nefericit butada “decât puţin şi prost, mai bine mult şi fără rost”. Tema acestei relaţii, complexă fie şi numai în dimensiunea ei pur istoric-factuală, fără a mai aduce în discuţie distorsiunile consecutive frecventei ei instrumentalizări politice, a fost abordată pe parcursul ultimelor două decenii de o mulţime de autori, pe cât de spectaculoasă numeric, pe atât de eclectică din punctele de vedere ale pregătirii teoretice şi practice a autorilor, spaţiului, anvergurii şi profunzimii acordate cercetării, abordării şi metodologiei alese, stilului şi profilului editorial, obiectivelor asumate explicit sau implicit, etc.: de la Vladimir Tismăneanu şi Florin Constantiniu la Cristian Troncotă, Ioan Scurtu şi Gheorghe Buzatu, de la categoria autorilor etichetaţi aprioric şi in corpore ca “antisemiţi (ex. Paul Goma, Cornel Dan Niculae, Neagu Cosma sau Gheorghe Gavrilă Copil) la seria autorilor evrei (ex. Leon Volovici, Harry Kuller, Teşu Solomovici , Jean Ancel, Leon Rotman, etc.), de la istorici de profesie la foşti militari şi ofiţeri ai Securităţii, de la antropologi şi filosofi la simpli jurnalişti, ingineri şi alte profesii, literatura dedicată explicaţiei şi/sau înţelegerii relaţiei multifaţetare dintre evrei şi comunismul României postbelice pare marcată în ansamblul ei de o inversă proporţionalitate între cantitate şi calitate, ranforsată de o pronunţată polarizare a mulţimii de autori în două categorii antagonice: evrei (categorie care îşi subsumează şi grupul celor catalogaţi “filosemiţi”) vs. “antisemiţi”. Angajate ireconciliabil într-un veritabil conflict de uzură pentru poziţia dominantă în modelarea percepţiei opiniei publice asupra temei cercetate, cele două grupări informale perpetuează o “gâlceavă” extrem de sonoră marcată de eroarea de logică tertium non datur. În tiparul acestui raţionament viciat, agravat dintr-o direcţie de o formă de anti-evreism visceral, iar din cealaltă de imperativul imbecilizant al “corectitudinii politice” şi de eticheta-“sperietoare” a antisemitismului, orice aserţiune în materie a lui V. Tismăneanu ar putea fi respinsă [fie şi numai] pentru că autorul este evreu (şi – circumstanţă agravantă – fiu de nomenklaturişti), la fel cum, simetric, orice “listă” de evrei comunişti întocmită de un “antisemit” este respinsă aprioric şi în integralitatea sa, chiar şi atunci când, de pildă, 17 din cei 20 de “evrei comunişti” indicaţi sunt confirmaţi ca atare chiar şi de autori evrei. Mai grav însă, acestei erori de logică a aşa-zisei gândiri binar-adversative (şi multor altora, la fel de nătângi), calate pe principiul “cine nu e cu noi, e împotriva noastră”, i-au căzut victime în timp şi rarisimele încercări de abordare ştiinţifică, neutră, obiectivă, sine ira et studio2; într-o primă direcţie, istoricul Florin Constantiniu i-a “contrariat” spre exemplu pe autorii evrei Harry Kuller, Leon Rotman, Leon Volovici şi Radu Bogdan prin “îndrăzneala” afirmaţiei “[o]bstacole [în cercetarea obiectivă a temei, n.n., I.A] vin atât dinspre români, cât şi dinspre evrei […] Obstacole vin şi din partea evreilor. Este refuzul de a investiga faptul că […] între conducătorii PCR s-au aflat numeroşi evrei. Explicaţia că, odată cu intrarea în rândurile partidului comunist, ei şi-au renegat evreitatea nu poate fi considerată – cel puţin după părerea noastră – satisfăcătoare.” Ca reacţie, firească în lumina antagonismului susmenţionat, prof. Constantiniu a fost prompt acuzat că “a căzut într-un clişeu al retoricii” (Solomovici 2003: 35, 39 ş.u.; 2001 II: 18, 1-22). În aceeaşi direcţie, cartea Situaţia evreilor din România, 19391941, elaborată de 13 autori sub coordonarea lt.-col. Alesandru Duţu şi dr. Constantin Botoran, a fost,

2

Categorie căreia i se înscriu între primii exponenţi Gheorghe Buzatu şi Florian Banu. 4

conform autorilor, interzisă şi “trimisă la topit” în 19943, aceasta deşi ea se mărginea în mod exclusiv să reproducă o serie de documente ale autorităţilor statului din perioada analizată, necomentate în vreun fel, documente aflate în Arhiva Ministerului Apărării. În direcţia opusă, ca exemplu deja amintit (tributar categoriei argumentum ad hominem circumstantiae) reţeaua World Wide Web abundă în repudieri în bloc ale “raportului Tismăneanu” a căror singură justificare aparentă este tocmai identitatea etno-religioasă a preşedintelui comisiei prezidenţiale. Explicabil în consecinţă, în afara conflictului există şi o minoritate statistică a acelor persoane şi mai ales instituţii, care dispun atât de informaţiile, cât şi pregătirea necesare în abordarea profesionistă a temei, însă preferă să o evite, ghidându-se probabil după canonul “de ce să mă leg la cap dacă nu mă doare?” şi aleg cel mult să trateze tema comunismului în genere, fără i zolarea ca obiect de cercetare a relaţiei evrei-comunism. Bune exemplificări ale acestei categorii ar fi istoricul Marius Oprea bunăoară, sau raportul C.P.A.D.C.R., care, inexplicabil, alege să precizeze numele de naştere / identitatea etnică doar în câteva cazuri de evrei comunişti, chiar dacă multiple alte exemple au fost menţionate în alte lucrări ale (chiar) unor membri ai aceleiaşi comisii). Într-un asemenea context conflictual aparent nesoluţionabil, demersul de faţă este elaborat cu asumarea conştientă a riscului etichetării şi încadrării în oricare din cele două “tabere”, probabil în amândouă în funcţie de identitatea şi interesele opinentului. Nu mai puţin adevărat, dincolo de subiectivismul oricărui conflict, fie el şi de idei, erorile demonstrabile obiectiv comise din direcţia ambelor părţi disputante sunt adesea atât de numeroase, şi uneori atât de grave, încât fac inevitabilă catalogarea ca “maculatură” a unei părţi cantitativ importante din literatura în materie; spre exemplu, spaţiul Internet abundă încă în “liste de evrei comunişti” care îl includ de pildă pe fostul demnitar Gheorghe Apostol (cu prezumptivul nume de naştere Aaron Gerschwin), deşi proponenţii acestei încadrări eşuează în continuare, chiar şi după câteva decenii, să ofere fie şi o singură probă în argumentarea identităţii evreieşti a lui Apostol (care bunăoară – chiar dacă aceasta, e adevărat, nu exclude posibilitatea unei convertiri - a fost înmormântat în 2010 într-un cimitir ortodox). Concluziv, “liste” precum cele incluzându-l pe Apostol produc ca efect advers nu doar propria decredibilizare, ci şi, printr-o generalizare pripită, fundamentarea catalogării ca “antisemite” a oricărui demers de inventariere a unor evrei români care au contribuit la instalarea sistemului comunist în România. În direcţia opusă, un exemplu elocvent îl oferă poziţia autorilor evrei în “cazul” Teohari Georgescu, fost ministru de Interne între 1946 şi 1952, adică în perioada supranumită în raportul final al C.P.A.D.C.R. a “stalinismului dezlănţuit”; în negarea vehementă a identităţii evreieşti a lui T. Georgescu şi a respingerii numelui vehiculat cel mai frecvent ca original, “Burăh Tescovici”, Vladimir Tismăneanu spre exemplu avansează până la punctul la care îşi intitulează un articol din 2010 în formula cu iz de sentinţă “De unde vine minciuna ‘Teohari Georgescu = Burăh Tescovici’” (Tismăneanu 2010a)4. Încadrabil cu indulgenţă ca “articol” (în fapt patru paragrafe mimând ştiinţificitatea), materialul abundă în inadvertenţe şi omisiuni dificil de considerat involuntare pentru un cercetător de talia, măcar pretinsă, a lui Tismăneanu; în esenţă, autorul porneşte de la a opina, halucinant, [că] “[p]rima dată am întâlnit aceasta invenţie într-o carte despre Piteşti (cred că nu mă înşel).”, pentru a completa, ca surogat de argument, că “numele în cauză ‘Burăh Tescovici’ este neverosimil” şi respectiv a respinge, încă o dată în rândul autorilor evrei, teza evreităţii lui T. Georgescu, laolaltă cu numele “Burăh Tescovici”. Ei bine, aşa cum (sub acelaşi pseudonim utilizat aici5) subsemnatul comentează, inutil pentru învrednicirea cu un răspuns (cel puţin până în iunie
3

Fiind publicată abia în 2003 (primul volum) la Editura Ţara Noastră din Bucureşti, a Uniunii Vatra Românească, fapt care, în succesiune (i)logică, nu face altceva decât să îi atragă reconfirmarea etichetei de material „antisemit”. 4 V. http://www.acum.tv/articol/17459, accesat ianuarie 2011. 5 Atrag şi aici atenţia asupra unor regretabile confuzii care se fac între persoana mea şi omonimul Iulian Apostu, cadru didactic la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti, cu care nu am nicio legătură. 5

20116), pe platforma online unde Tismăneanu postează articolul, “invenţia” nu este câtuşi de puţin una recentă (i.e. cărţile despre “fenomenul Piteşti” au apărut în spaţiul publicistic după 1989), ci veche de peste 60 de ani. Astfel, o primă menţiune a evreităţii lui Teohari Georgescu şi totodată primă indicaţie a numelui, în varianta “Samuel Burăh Tescovici”, apare încă din perioda 1945-1946, în manuscrisul – jurnal politic al profesorului universitar şi viitor deţinut politic George (n. Gheorghe) Manu. Documentul, redactat în perioada amintită sub pseudonimul “Testis Dacicus” şi cu titlul România între Rusia şi Europa, a fost remis în mai multe exemplare unor reprezentanţe diplomatice străine la Bucureşti, autorul menţionându-l inter alia pe “Teohari Georgescu, [care,] spre exemplu, este evreu, numindu-se după adevăratul nume, Samuel Burăch Tescovici. El ar fi un condamnat de drept comun, venit la Bucureşti cu o identitate falsă şi devenit ulterior lucrător tipograf” [primă observaţie asupra corectitudinii informaţiei referitoare la activitatea lui Georgescu care fusese într-adevăr zeţar la cotidianul Adevărul în perioada interbelică, n.n.] – în frazarea din forma cărţii în care a apărut ulterior manuscrisul - În spatele Cortinei de Fier: România sub ocupaţie rusească (Bucureşti: Mica Valahie, 2011, p. 161). Similar, în perioada ianuarie - februarie 1946, la Universitatea din Iaşi circulau manifeste atribuite organizaţiei Haiducii lui Avram Iancu – divizia Sumanele Negre, care reclamau că Teohari Georgescu, pe numele său adevărat „Burach Tuscovschi”, ar fi ordonat la 8 noiembrie 1945 „să secere cu mitraliera pe manifestanţii care strigau lozinci regaliste” (v. Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fd. Rectoratul Universităţii Iaşi, dosar nr. 1/1946 („Intrări”), f. 237 (fapt reprodus şi în lucrarea Evreii în prima universitate din România, 1860-1950 a autorului evreu Iancu Brauştein (Iaşi: Dan, Gr. T. Popa, 2001 şi 2004)7. Suplimentar, identitatea evreiască a lui T. Georgescu şi numele “Burah Tescovici” sunt avansate şi într-o notă informativă confidenţială a Legaţiei Regatului Unit de la Bucureşti, transmisă la 3 noiembrie 1947, sub semnătura funcţionarului Adrian Holman, centralei Foreign Office de la Londra, recepţionată sub semnătura “Mr. Bevin”; documentul afirmă explicit că “several responsible reports claim [that] although baptised Orthodox, [Georgescu] is of Jewish origin and [his] actual name is Burah Tescovici” [subl. n., I.A.] (v. arhiva Public Record Office, F.O. 371/59190/R7847/6181/37, respectiv 371/672672 B, R 14994/14994/37). Spre eventualul ajutor al lui Vladimir Tismăneanu, în cazul în care acesta nu ar fi avut posibilitatea de a se deplasa la Londra pentru a consulta arhivele diplomaţiei britanice, pasajele referitoare la T. Georgescu din nota informativă amintită, au fost reproduse inclusiv în spaţiul publicistic românesc: mai întâi în cartea cercetătorului englez Denis Deletant, Teroarea comunistă în România. Gheorghiu-Dej şi statul poliţienesc, 1948-1965 (Iaşi: Polirom, 2001, pp. 34-5, n. 22; aceasta după versiunea originală în limba engleză, Communist terror in Romania: GheorghiuDej and the Police State, 1948-1965. London: C. Hurst & Co., 1999, p. 23, n. 2); apoi, aceeaşi notă a fost tradusă şi reprodusă integral în două lucrări ale istoricului Gheorghe Buzatu – România şi Marile Puteri, 1939-1947 (Bucureşti: Ed. Enciclopedică, 2003, pp. 493-590), respectiv Antonescu, Hitler, Stalin III. In raport nefinal (Iaşi: Demiurg, 2008, pp. 376-462). Iar în afara României, dincolo de lucrarea din 1999 a lui Denis Deletant, pasajele referitoare la T. Georgescu din nota informativă în discuţie au mai fost reproduse în cel puţin două lucrări: Paul Preston, Michael Partridge şi Denis Smyth (ed), British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from The Foreign Office Confidential Print (From 1945 through 1950) (Part 4) (Bethesda, MD: LexisNexis, 1999, p. 130) şi respectiv Paul
6

Update: V. Tismăneanu a binevoit să răspundă pe respectiva pagină web în octombrie 201 0, după ce un draft al prezentului studiu a apărut online. Replica mea, în care îl acuz, cu probe, de autoplagiat, este deocamdată (începând cu 10 noiembrie 2011) „în aşteptare”, supusă aprobării moderatorilor. .. 7 Menţiunea referitoare la Teohari Georgescu fiind disponibilă şi în versiunea online a celor două volume ale lui I. Brauştein, pe un situl afiliat Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, la adresa http://www.romanianjewish.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_31.html, nr. crt. 9159. 6

Preston, Michael Partridge şi Piers Ludlow, British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from The Foreign Office Confidential Print (Bethesda, MD: LexisNexis, 2006, p. 260). În sfârşit, în urmă cu peste jumătate de secol, numele Tescovici (cu diverse transcrieri ale prenumelui – “Burăh” / “Bura(h)” / “Baru(c)h”) era menţionat nu doar într-un volum din 1952 al revistei Berichte und Informationen editat de Österreichisches Forschungsinstitut für Wirtschaft und Politik [Institutul Austriac de Cercetări în Economie şi Politică] (p. 24: “Teohari Georgescu (recte Bura Tescovici, Jude)”), ci inclusiv în notoria lucrare The Plot against The Church a grupului de cardinali catolici anti-ecumenişti reuniţi sub pseudonimul “Maurice Pinay” (digitalizată în multiple ediţii în limbi diferite în reţeaua WWW, vezi poziţia a 4-a la secţiunea “D – Rumania” în ediţiile în limba engleză din 1962 şi 1967). Şi tot înainte de apariţia memorialisticii dedicate reeducării din Piteşti pe care o invocă Tismăneanu, numele “Tescovici” indicat ca nativ al lui Teohari Georgescu apare şi în cartea în limba franceză a Irénei Talaban, Terreur communiste et résistance culturelle (Paris: P.U.F., 1990, p. 18). Şi totuşi, iată, însuşi preşedintele Comisiei prezidenţiale pentru analiza dictaturii comuniste din România şi cercetător specializat în istoria comunismului est-european, Vladimir Tismăneanu, nu are cunoştinţă despre toate aceste lucrări publicate cu decenii în urmă şi “află” despre “minciună” abia în România postcomunistă! Ba mai mult; în ultimii 20 de ani, numele “Burah/Baruh Tescovici” şi evreitatea lui T. Georgescu au fost menţionate în câteva zeci de lucrări, din care cităm aici doar câteva aparţinând unor autori “frecventabili” de către mainstream, i.e. neostracizaţi, deocamdată, ca antisemiţi:  Doina Jela în Lexiconul negru (Bucureşti: Humanitas, 2001, p. 124);  Lucian Boia în History and Myth in Romanian Consciousness (CEU Press, Budapest, 2001, p. 173, unde autorul afirmă că din cei patru membri ai secretariatului partidului - Dej, Pauker, Luca şi Georgescu – numai Dej era român);  A. Andreescu, L. Nastasă şi A. Varga, Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare: Evreii din România (1945-1965) (Cluj: C.R.D.E., 2003, p. 186, nota 1);  Ildikó Lipcsey, Sabin Gherman şi Adrian Severin, Romania and Transylvania in the 20th Century (Buffalo; Toronto: Corvinus, p. 314);  Stan Stoica, Vasile Mărculeţ, Stănel Ion et al. (Dicţionar biografic de istorie a României (Bucureşti: Meronia, 2008);  Thomas Kunze (Nicolae Ceauşescu. Eine Biographie (ed. a 3-a, Berlin: LVD GmbH 2009, p. 72);  Adriana Dardan în Silenced Paces (Author House, Bloomington, IN, 2009, p. 197, unde autoarea statuează “Hanna Pauker, Teohari Georgescu, Vasile Luka (all of Jewish origin) and Gheorghe Gheorghiu-Dej (half Gipsy)”;  Michael Ritivoi Hansen în The Message (Bloomington, IN: Xlibris, p. 34, cu formularea “Teohari Georgescu (born Burah Tescovici”)). Concluziv, numărul, datarea în timp, credibilitatea şi accesibilitatea acestor surse îl descalifică moral pe V. Tismăneanu din poziţia sa de preşedinte al C.P.A.D.C.R şi – întrucât omisiunile, inadvertenţele şi distorsiunile precum cea din cazul Teohari Georgescu nu sunt singulare 8 în genere de publicist în domeniu şi, în subsidiar, alimentează prejudecata celeilalte “tabere”, i.e. cea

8

Modul în care universitarul Vladimir Tismăneanu înţelege să respecte canoanele academice s-a repercutat inclusiv – din nefericire – asupra Raportului final al C.P.A.D.C.R.: ca exemplu nesingular, paginile 64-66 ale Raportului (parte din cele sub responsabilitatea personală a lui V. Tismăneanu) (varianta electronică disponibilă pe situl Preşedinţiei , la http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf) nu sunt altceva decât o simplă traducere a paginilor 130-134 din cartea aceluiaşi, Stalinism for All Seasons..., apărută în 2003 la Berkeley: University of California Press (v. şi online, la adresa http://books.google.com/books?id=Re3Aop3UZbAC&printsec=frontcover&dq=stalinism+for+all+seasons&hl=en&ei=6ov CToZTxu6yBtfWgOEL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false). 7

“antisemită”, conform tezei implicite a căreia un evreu nu poate fi obiectiv atunci când abordează tema contribuţiei evreilor la instaurarea comunismului în România, tinzând invariabil să o minimalizeze. Exemple precum cele oferite conduc de altfel spre posibilitatea elaborării unei tipologii a principalelor erori, deliberate sau involuntare, comise în rândurile ambelor grupuri de autori în materie. Astfel, autorilor repudiaţi ca “antisemiţi” li s-ar putea imputa poate singular, dar arhisuficient în implicaţii, precaritatea metodologică a abordărilor. Rigidizarea, de altfel nespecifică României, a sferei universitare prin conformare la imperativul corectitudinii politice şi subsecvent, dezideratul evitării oricăror acuzaţii de antisemitism, indiferent de calitatea fundamentării acestora, explică de ce majoritatea covârşitoare a autorilor neevrei care abordează fenomenul nu sunt instruiţi în respectarea rigorilor cercetăriii academice (e.g. “triangulaţia” datelor, a cercetătorilor şi metodelor, admiterea unui grad de incertitudine, controlul şi operarea cu ipoteze şi probabilităţi, etc.) sau cel puţin ale investigaţiei jurnalistice (e.g. confirmarea informaţiei din cel puţin alte două surse). În unele cazuri, lipsa argumentelor se doreşte a fi compensată prin cel mult o formă de argumentum ad populum (corespondent al impersonalului românesc “se ştie că”.) Or, absenţa probelor, a argumentului sau a sursei şi reproducerea unor aserţiuni nefundamentate (vezi exemplul Gheorghe Apostol şi multe altele) subminează sever credibilitatea demersului chiar dacă, teoretic, concluziile ar putea fi valide. 9 Însă dincolo de explicaţii şi justificări, repetarea cu obstinaţie a unor exemple clar denunţate ca false se autoexilează, în funcţie de intenţionalitate, într-una din două categorii posibile: fie “prostie” (în cazul neinformării şi credulităţii), fie “rea-voinţă” (atunci când singura motivaţie este cea de a conferi numericitate pe post de argument. Totodată, în cadrul aceleiaşi grupări, submulţimea unor foşti ofiţeri de informaţii spre exemplu pare să nu înţeleagă că fostul loc de muncă nu constituie totuşi un argument în sine, căruia să nu-i mai fie necesară şi precizarea datelor dosarului din care a fost extrasă o informaţie. În sfârşit, ceva mai rafinată pare tehnica ocazională, deja amintită în cazul Tismăneanu, a argumentului ad personam (inclusiv forma ad hominem circumstantiae), într-o tentativă de a invalida argumentul prin discreditarea persoanei. De cealaltă parte, o primă constatare care se impune estea aceea că, spre deosebire de cantitatea industrială de lucrări dedicate Holocaustului, “lucrări[le] despre situaţia evreilor în timpul regimului comunist sunt relativ puţine” (Fl. Banu 2008: 321 n.1.). Dincolo de această selectivitate a alegerii temei, grupul autorilor evrei care au abordat tema manifestă empiric un registru mai sofisticat de erori, de la caz la caz deliberate sau involuntare, între care se disting cu prioritate: Eludarea unor informaţii, surse sau chiar întregi lucrări. Spre exemplu, pentru a copia ingenua formulare a lui Tismăneanu (la rândul său un exemplu în “cazul Teohari Georgescu”), “cred că nu mă înşel”, dar niciuna din multiplele lucrări ale unor autori evrei dedicate comunităţii evreieşti din România în secolul XX nu menţionează măcar existenţa, spre exemplu, a a.) dărilor anuale de seamă al casei de pensii şi retrageri a ziariştilor din România anilor ’30-’40 (v. Botez 2010), dări cuprinzând numele de naştere, respectiv numele curent al unor zeci de ziarişti evrei, mulţi din ei activi şi după război în presa comunistă; sau b.) lista celor peste 700 “comunişti categoria A” din Bucureşti întocmită de Siguranţă în 1941 (cuprinz ând multe nume de ulteriori demnitari comunişti de prim rang, listă reprodusă în Mâţă 2007: 237-258) sau c.) cele 4 tabele de comunişti din România “refugiaţi” în U.R.S.S. în 1940, tabele transmise de P.C.d.R omologilor din P.C.B. (v. Goma 2007). Obstinaţia ocultării acestor surse şi documente (existente şi general accesibile în arhivele unor instituţii) în plină epocă a Internet-ului şi circulaţiei greu obstrucţionabile a informaţiei rămâne greu explicabilă dacă se prezumă buna credinţă a “omitenţilor”.
9

Pentru o exemplificare cu titlul de amuzament, vezi aşa-numita „the fallacist’s fallacy” din registrul eorilor de logică explicate mundan, cea în care profesorul de matematică respinge inclusiv rezultatul (în sine corect) şi nu doar raţionamentul elevei (în original blondă) care calculează fracţia 16/64 prin metoda eronată a eliminării, atât la numărător, cât şi la numitor, a cifrei 6, obţinând ca „rest”rezultatul 1/4. 8

Relativizarea până la negare a identităţii evreieşti a celor vizaţi (“ce înseamnă evreu?”10) şi framing-ul “evreităţii” mai degrabă ca pe o manifestare socială decât o identitate obiectivă, genetică - tehnică aplicată în cazurile de evreitate greu contestabilă şi care constă în teoretizări sterile privind elementele constitutive ale definirii evreităţii prin introducerea subiectivismului autoidentificării, toate acestea într-o deplină ignorare, de către chiar autori de religie mozaică, a regulii halahice extrem de simple de stabilire a filiaţiei: “orice copil născut dintr-o mamă evreică este evreu”11; ocazional, în derapajele amuzante ale unor asemenea teoretizări se formulează chiar opinii de tipul “Y se considera comunist, nu evreu” sau “era mai degrabă comunist decât evreu”, într-o involuntară analogie cu bancul referitor la crocodilul care “era mai mult verde decât lung”; juxtapunerea până la interşanjabilitate a unei opţiuni politice (comunism) cu o identitate etnoreligioasă (iudaism) rămâne penibilă chiar şi în cazul unui construct ideologic, cel comunist, de orientare ateistă. Tehnica argumentului ad ignorantiam, de invalidare a unei afirmaţii doar pentru că nu exista probe la dispozitie in favoarea ei (viciu de logică denunţabil în limbaj uzual de expresia anglosaxonă “the absence of evidence isn’t evidence of absence”) – tehnică de impact prin care sunt categoric respinse încadrările ca evrei a oricăror persoane în absenţa unor probe, chiar dacă, obiectiv judecând, identitatea respectivei persoane este în respectivul caz incertă (în absenţa unui certificat de botez, a unei nunţi religioase, a practicării religiei creştine sau a oricăror alte probe care să infirme evreitatea celui/celei în cauză); Tehnica argumentului ad hominem, dar în sens opus primei tabere - i.e. respingerea apriorică a unei afirmaţii prin discreditarea ca antisemit a autorului ei; Relativizarea numerică, e.g. admiţându-se o “supraprocentualitate” a evreilor în structurile comuniste (A. Roth 1999: 186-8), dar cu completarea peremptorie că evreii comunişti ar fi reprezentat, atât în rândurile partidului comunist, cât şi în rândurile întregii lor comunităţi, un segment – în funcţie de autor – “insignifiant” – “minor” – “mic”, etc., iar “prezenţa lor în funcţii de conducere ale partidului comunist a fost de scurtă durată” (Ormenişan 2008: 121); Pseudocircumstanţierea istorică (de tip post hoc, ergo propter hoc), i.e. atribuirea realităţii etichetate colocvial sau peiorativ (în funcţie de evaluator) ca Żydokomuna [poloneză, trad. “iudeocomunism”] în mod exclusiv proliferării paneuropene a mişcărilor fasciste în anii ’30 (ceea ce, în reacţie, i-ar fi împins pe evrei în braţele comunismului), reprezentare care, dincolo de construcţia la rândul ei eronat logică12, obnubilază însă complet identitatea etnică a lui Marx, a Rosei Luxemburg, a lui Bela Kun, a lui C-tin Dobrogeanu Gherea (1855–1920), ba chiar a majorităţii copleşitoare a liderilor revoluţiei bolşevice din 1917, produsă la un moment la care bunăoară Hitler era încă un simplu soldat în primul război mondial, Mussolini tocmai ce fusese demobilizat la rândul său, iar mişcarea legionară încă nu era concepută în România. În aceeaşi registru dar în sens invers, deşi la fel de eronat, cealaltă “tabără” tinde uneori să justifice excesele de violenţă antisemită ale mişcărilor naţionaliste din perioada interbelică tot ca pe o reacţie, una însă împotriva comunismului intenaţionalist şi anti-statal interpretat ca o invenţie evreiască. În acest context, demersul de faţă se doreşte a fi unul eminamente descriptiv, urmărind ca obiectiv general alcătuirea unui “dicţionar” cât mai cuprinzător şi exact şi, în măsura posibilului, de necontestat, al evreilor implicaţi în instaurarea şi consolidarea sistemului comunist în România
10

În spiritul aserţiunii lui Wilhelm Filderman („Un evreu care devine comunist a încetat să mai fie evreu”) , în rândul unor multipli autori evrei, din România şi din străinătate, s-a dezvoltat şi consacrat de-a lungul timpului conceptul-sintagmă „non-Jewish Jews” (patentat de Isaac Deutscher în 1954), atribuit cu predilecţie evreilor comunişti. 11 Vezi, inter alia, http://www.jen.ro/ciclul_de_viata_files_0.html. 12 În sensul în care comunismul nu reprezenta singurul curent „antifascist”, spectrul politic intern nefiind unul dihotomic comunism vs. fascism, care să explice lipsa de alternative în opţiunea politică a evreilor. 9

emergentă celui de-al doilea război mondial. Firesc, în măsura posibilului, fiecare intrare va fi completată cu descrierea succintă a rolului exercitat în consolidarea noului regim, pentru o mai bună înţelegere a realităţii urmărite. Aşadar, se cuvine accentuat, demersul de faţă nu urmăreşte nici a.) explicarea/justificarea “apetenţei” evreilor României postbelice pentru comunism, ci se mărgineşte, în această instanţă, să o descrie cât mai acurat, cuantificabil şi cuprinzător, rămânând ca explicaţiile şi poate chiar implicaţiile de timp prezent le fenomenului să fie abordate într-o eventuală fată succesivă proiectului; şi nici b.) contextualizarea geografică a fenomenului “żydokomuna” în aria blocului comunist din Europa central-estică emergentă celui de-al doilea război mondial. De aici pornind, se impun câteva precizări preliminare privind structura şi metodologia care fundamentează acest dicţionar. În primul rând, dată fiind natura sa, proiectul de faţă rămâne în mod firesc unul în desfăşurare, dezirabil a fi îmbunătăţit deopotrivă cantitativ şi calitativ în timp. În acest scop, autorul îi invită pe toţi cititorii care ar putea contribui la completarea dicţionarului să-i trimită orice informaţie considerată utilă la adresa de e-mail apostu_i@yahoo.com. Pe măsura încorporării de noi date şi informaţii, dicţionarul urmează a fi postat în reţeaua WorldWideWeb în ediţiile sale îmbunătăţite, cu indicarea permanentă a datei ultimei actualizări. În al doilea rând, fiind de natură parţial investigativă şi de finalitate descriptivă, dicţionarul a fost structurat corespunzător unei reprezentări a principalelor paliere ale statului comunist după cum urmează: aparatul administrativ-politic (grupând acei evrei de la nivelurile semnificative ale ierarhiei de partid şi/sau de stat în România de după al doilea război mondial); aparatul represiv (vizează evreii prezenţi în principal în Securitate şi Miliţie şi, secundar şi în măsura relevanţei, în jandarmerie, forţele armate şi alte structuri care au participat la represiunea orchestrată de statul comunist); mass media; educaţie şi cercetare (segmentele ideologizate, i.e. segmentele de învăţământ social-umanist); cultură (palier considerat o componentă-cheie în consolidarea unui nou regim prin operarea unor modificări controlate ale mentalităţii colective); categorie “alţii”, compusă din evrei cu funcţii importante în ierarhia locală şi regională de partid şi de stat, din evrei decoraţi pentru meritele lor de către statul comunist, membri – în eticheta lui T Solomovici – ai “făcăturii comuniste” C.D.E. (Comitetul Democrat Evreiesc13), etc., cazuri alcătuind cumulativ o categorie reziduală, definită “în fund de sac”. Această categorie este completată de lista evreilor comunişti în atenţia Siguranţei în 1941 (mulţi din ei cu funcţii în ierarhia de stat şi partid după august 1944), respectiv de evrei basarabeni comunişti implicaţi în evenimentele din Basarabia în perioada 28 iunie 1940 – 22 iunie 1941. O atare demarcare a acestor paliere deserveşte un scop mai degrabă orientativ, didactic, şi nu unul riguros analitic, în unele cazuri persoanele menţionate transgresând de-a lungul timpului, prin evoluţia profesională dintr-un domeniu în altul, aceste delimitări; în aceste cazuri, încadrarea într-o anumită categorie a fost operată pe baza relevanţei activităţilor şi respectiv notorietăţii persoanei respective. Ca exemplu concret, chiar dacă după 1944 a activat un timp în redacţia ziarului Scânteia (ceea ce ar fi reclamat încadarea în dicţionarul de faţă la secţiunea mass media), Silviu Brucan de pildă este plasat, în virtutea evoluţiei sale profesionale ulterioare, la capitolul “aparatul administrativ-politic”. Din punct de vedere metodologic, ca perioadă delimitată supusă observaţiei, dicţionarul focalizează primele două decenii succesive momentului 23 august (i.e. 1944-1965, “epoca GheorghiuDej”), până la momentul la care constrângerile numerice obiective aferente masivei emigraţii evreieşti

13

Într-o altă apreciere formulată tot de un evreu - fostul şef rabin Moses Rosen, C.D.E. a reprezentat „instrumentul cel mai de seamă al campaniei antisioniste în România” [adapt.] (1990: 160). 10

în Israel, după cum ilustrăm mai jos, au determinat şi descreşterea inexorabilă a ponderii şi influenţei evreilor prezenţi la vârful ierarhiei comuniste din România (v. tabelul mai jos). Unitatea temporală definită fiind, metodologia încadrării “ca evreu” în prezentul dicţionar urmăreşte ameliorarea dihotomiei parcimonie vs. comprehensivitate şi se fundamentează consecutiv pe satisfacerea verificabilă, în cazul fiecărei persoane, a cel puţin unuia din următoarele patru criterii: 1. identitate evreiească (etnonaţională şi/sau religioasă) autodeclarată la un moment dat; 2. fiul/fiica unei mame evreice (inclusiv cei convertiţi pe parcursul vieţii la altă religie); 3. indicat ca evreu de către cercetătorii evrei şi/sau comunitatea evreiască14 (e.g. cazurile multor ofiţeri de Securitate, care în documentele oficiale se declarau de naţionalitate română, maghiară, rusă, etc., dar la momentul de faţă sunt acceptaţi ca a fi fost evrei chiar şi de către cercetăt orii evrei în materie); 4. cu nume de natură să elimine orice dubiu (e.g. Bella Rabinsohn, Israel Rachmuth, Pinchas Solomonovici, Şmil Iţicovici, Zalman Zalmanovici, etc.). În sfârşit, în cazul în care îndeplinirea în mod minimal a unuia din aceste criterii rămâne obiectul unor controverse rezonabile, semnul “(?)” din dreptul unor persoane indică incertitudinea identităţii lor evreieşti. Un asemenea instrumentar metodologic este menit să evite una din erorile caracteristice altor lucrări în materie, care, în identificarea unor evrei din aparatul comunist sau al Securităţii, iau în considerare cvasiexclusiv criteriul subiectiv al “naţionalităţii (auto-)declarate” a persoanelor în diverse documente oficiale. Ori, sub acest aspect se impun câteva observaţii critice. În mod nespecific României, unii membri ai comunităţilor evreieşti, variind ca motivaţie şi pondere de la caz la caz, au evitat de-a lungul timpului să se declare evrei în înregistrările oficiale, preferând alte autoîncadrări subiective. Ca exemple nesingulare între membrii de partid, în fişa sa de cadre, Alexandru Bârlădeanu de pildă se declara în mai 1952 de naţionalitate “moldovean” (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – secţia cadre, dosar nr. B/308, ff. 1-2), în timp ce în fişele sale autobiografice de la Securitate, ofiţerul Al. Nicolschi (Boris Grünberg) menţiona la rubrica “naţionalitate”, de la caz la caz, “rus”, “ateu” sau “revoluţionar” (v. infra). În fapt, o veritabilă tendinţă în acest sens poate fi ilustrată extrem de clar la nivel naţional prin coroborarea recensămintelor primelor trei decenii în România postbelică cu estimările oficiale (i.e. ale autorităţilor, externe deci comunităţilor evreieşti din ţară), cele neoficiale (interne, ale unor reprezentanţi ai comunităţilor) şi valorile anuale ale emigraţiei din România spre Israel (cele ale unor evrei din România direct în alte ţări decât Israel fiind insignificante statistic). Spre exemplu, cvasiunanimitatea organizaţiilor evreieşti din România şi străinătate deopotrivă se raportează la cifra de 428.312 evrei existenţi în frontierele postbelice ale României (incluzând aşadar Ardealul de Nord fost sub ocupaţie ungară, dar excluzând B.B.N.H.), cifră avansată şi detaliată în studiul publicat la Bucureşti în 1947 sub egida World Jewish Congress (W.J.C.), Aşezările evreieşti din România: Memento statistic (p. 30).15 Pentru acelaşi an 1947, mărimea emigraţii evreieşti din România poate fi aproximată, pe baza unor surse evreieşti, la circa 37.600 (v. infra), în timp ce, potrivit îregistrărilor Ministerului israelian al Absorbţiei Imigranţilor, imigraţia în Israel a unor originari din România în perioada cumulată 1948-1949 a cifrat 31.274. Într-o primă discordanţă, la sfârşitul anului 1948, oficialii P.C.R. estimau prezenţa în România a 350.000 evrei – o cifră neplauzibilă chiar şi presupunând simultan că data de referinţă pentru studiul W.J.C. ar fi fost 1 ian. 1947 (şi deci că ea s-ar diminua corespunzător cu cei 37.600 emigranţi din 1947) şi, prin absurd, că toţi
14

Acceptare concretizată de pildă inclusiv în acordarea dreptului de imigrare în Israel (unde autorităţile transpun de fapt in integrum canonul halahic al ascendenţei evreieşti materne), în înmormântrea într -un cimitir evreiesc, etc. 15 Cifră preluată de-a lungul timpului pe întreg mapamondul de zeci de organizaţii, publicaţii şi autori evrei, precum U.S.H.M.M., Encyclopaedia Judaica, World Jewish Quarterly, Jewish Virtual Library, The American Jewish Committee, Nizkor, Marcu Rozen, Peter Meyer et al. (1953), Beth Sholom, Jewish Gen, Heritage Films, etc. 11

cei 31.274 emigranţi din perioada 1948-1949 ar fi părăsit de fapt ţara până în dec. 1948. Ei bine, din direcţia estimărilor neoficiale, fostul şef rabin Moses Rosen avansa pentru anul 1948 numărul de 400.000 evrei aflaţi în România, număr admis de altfel şi de Congresul Mondial Evreiesc, întrunit în acelaşi an la Montreux (Rosen 1990: 67, 286, 309, 335), şi avansat chiar şi în iunie 1949 de Petru Groza într-o discuţie cu Emil Bodnăraş (în Buzatu şi Cîrstea 2010: 333, Solomovici 2003: 189, Ioanid 2005: 78 ş.a.) Emigraţie România → Israel
Frecvenţe absolutec Frecvenţe cumulate (1947-)

Evrei în România - cifre oficiale an 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955
număr % în populaţia ţării

Evrei în România - estimări neoficiale -

428.312 350.000a

2,2%

146.264b

0,83%

? ? d ≈37600 24.780e 13.602e 47.071 40.625f 3.712 61 53 235

450.000 (Moses Rosen) 37.600 62.380 400.000 (M. Rosen, P. Groza) 75.982 123.053 163.678 167.390 167.451 260.000 (R.F.E.R.L. 1955) 167.494 167.729 300.000 (M. Rosen, media Israel,
S.U.A.)

220.000 (Bottoni 2010: 269) 260.000 (estimare proprie, I.A.) 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966-‘75 1976 714 594 8.954 8.360 9.321 21.269 9.878 13.243 25.926 10.949 26.951 2.223 168.443 169.037 177.991 186.351 195.672 216.941 226.819 240.062 265.988 276.937 293.888 296.111 45.000 (M. Rosen 1990: 261)

42.888b 24.667b

0,22% 0,11%

Fig. 1: Comunitatea evreiască din România, 1945-1976. Aspecte statistice
a

Cf. unui document din 8 dec. 1948 al secţiei Organe de conducere a C.C. al P.M.R. şi distribuiţi astfel: 132.000 în Bucureşti; 118.000 în Moldova; 62.000 în Transilvania [ a se înţelege Ardeal, n.n., I.A.]; 22.000 în Bucovina; 16.000 în Muntenia şi Dobrogea (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – secţia Organizatorică, dosar 91/1948, ff. 11 -16 (în partea introductivă a documentului menţionându-se eronat cifra de 300.000, deductibil din defalcarea cifrelor)). Acelaşi număr de 350.000 este avansat şi de către Ana Pauker în şedinţa din 18 febr. 1949 a Secretariatului C.C. al P.M.R. (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 16/1949, ff. 14-5). Se cuvine menţionat că la recensământul naţional cu datele 12

Ioanid 2005: 105). H. el îi contrapune.I. 430). Agerpres replicând (spre liniştirea guvernelor arabe) că evreii din România acelui 16 S-au declarat vorbitoare native de limbă idiş 138. 1985-1989 (Londra: Frank Cass. înregistrau în doar câteva săptămâni nu mai puţin de 130.264 evrei la recensământul din acel moment.. d 2. sursele evreieşti converg în estimarea emigraţiei evreieşti din România în intervalul temporal închis 1948-1955 la 130. p. cu circa 5.000 (1990: 261)). aşa cum sesiza şi Levy (2002: 285 n. nu-şi identifică altă explicaţie decât aceea a unei ponderi semnificative de evrei “ascunşi”. ceea ce. ceea ce.000 (Ministerul Israelian al Absorbţiei Imigranţilor. ambele plecate din Bulgaria la 26 sept. Leibovici-Laiş. 2002). de unde şi încadrarea noastră pe ani). pentru acelaşi an (v. S. într-un raţionament aberant.000 evrei în România în perioada 1955-1956 se plasează în interiorul intervalului delimitat de alte două estimări neoficiale: a. 211.com/immigration/Primary/Aliyah/shiplist2.000 de cereri”. b Cf.000 de repatriaţi în U. O atare cifră.312 în 1947 la 146. numărul cetăţenilor români de naţionalitate evreiască ar fi scăzut de la 428. Kuller (2008c: 22) şi Andreescu. A. 260.000 emigranţi ilegali via Ungaria.500 cazuri de repatriere din Israel. Kuller. http://www.) (cca 2% din totalul comunităţii ca valoare medie). Iar contextual. 7. “defectări”) şi neînregistrate (foşti deţinuţi. numai în 1958.R. mai realist. nu şi “etnie/naţionalitate” sau “religie”. sionişti. 108).688 pe nava “Geula”.S. e Cifrele defalcate pentru 1948 şi 1949 sunt furnizate în Kuller 2008 b: 22 (Leibovici-Laiş şi Govrin indică doar numărul cumulat pentru cei doi ani). Moses Rosen. numărului oficial de 24. f Pentru numărul de emigranţi din România în Israel din 1951 există. 13 . etc. f. R. între cifra de 40.625 înregistrată ca număr de imiganţi de Ministerul israelian al Absorbţiei Imigranţilor (şi preluată ca atare de Şlomo Laibovici -Laiş) şi cea de peste 50. Cifrele sunt cvasiidentice celor avansate în B. 2. Wasserstein. Israeli-Romanian Relations at the End of the Ceausescu Era: As Observed by Israel’s Ambassador to Romania.000 emigranţi legali. 260. 15 martie 1966 şi 5 ian. B.600 emigraţi în 1947 şi coroborat cu un spor demografic – arguendo – de 0%.664 evrei români îmbarcaţi pe nava “Medinat Hayhudim” şi 1. şi deocamdată neclarificată. orice analiză sumară denunţă ridicolul unei asemenea teze. Nastasă şi Varga (2003a: 44).paulsilverstone. Radu Ioanid: 2005: 64-5). iar pe de altă parte de unele ziarele israeliene şi americane care preconizau în 1959 emigrarea din România a 300. care “se aşteptau la 10. Radu Ioanid. cca.). agenţi de informaţii la schimb.667 evrei în România în 19751976. 1947.-135.S. estimarea noastră de aprox.000 înregistrată pentru acelaşi an de autorităţile române (v.000 evrei. discrepanţele nu depăşesc 1. dosar 40009.264 în 1956 (date colectate în anul precedent). ceea ce susţine reducerea numărului de evrei din România de nu mai puţin de 10 ori în doar 9 ani! În realitate.795 persoane. cu circa 1. H. ar însemna că pe listele de emigrare se înscriseseră probabil şi mulţi din activiştii evrei de frunte ai partidului comunist. din care nu puţini prezenţi în ierarhia comunistă în/la diversele ei sectoare/niveluri ierarhice.) valoarea de 300. 45. reproduse în Shlomo Leibovici-Laiş şi Yosef Govrin. chestionarul operatorilor de pe teren cuprindea exclusiv rubrica “limbă maternă” 16. o discrepanţă semnificativă.php. conduce spre o mărime estimată a populaţiei evreieşti în 1955-56 de cca. c Conform (dacă nu precizăm altfel pe parcursul coloanei) înregistrărilor Ministerului israelian al Absorbţiei Imigranţilor.5% pentru oricare din valorile individuale considerate. recensămintelor naţionale comunicate la 25 ian. net superioară celei oficiale de 146. Denunţând suplimentar frivolitatea cifrelor oficiale. autorităţile române. etc.000 avansată pentru aceeaşi perioadă de către pe de o parte fostul rabin-şef Moses Rosen (aidoma modului în care. şi cu cotele emigraţiei ilegale (transfugi. 26. Concret.publicate la 25 ian. aşadar la 3 ani după recensământul care inventariase 146. 261. Aliyah Bet Project 17. fond “P”.000 solicitări individuale de emigrare în Israel (Rosen 1990: 166. diferenţele rezumându -se aproape exclusiv la intervalele temporale de eşalonare şi raportare a d atelor.R. cei 500 copii evrei cărora autorităţile române le -au permis stabilirea în Olanda. vol.S. 1977 (colectarea datelor făcându-se în anul precedent celui al comunicării publice a datelor. 17 V.-20.264 evrei.612 evrei din România îmbarcaţi pe cele două nave “Pan York” şi “Pan Crescent” plecate din portul bulgar Burgas la 27 dec. 1948. cumulat celor 37. Wasserstein (2000: 80).000. conform recenzărilor oficiale efectuate la nivel naţional. ceea ce îl face practic inutilizabil în economia demersului nostru.557 plus 7. 1947. 16. 1948. În acelaşi sens. restul evreilor distribuindu -se preponderent în categoriile de limbă maternă „română” şi „maghiară”.

1977. chiar dacă astăzi sunt recunoscuţi ca evrei de către chiar autori evrei în domeniu – e.. chiar dacă practicanţi ai religiei mozaice.955 persoane (faţă de 5. transpare de altfel şi în analiza trendurilor statistice ale minorităţii evreieşti din România pe parcursul ultimilor 35 de ani.000 a comunităţii evreieşti în 1956. Mihály (Max) Eisikowits. János Taub. Spre exemplu. fraţii Ládislau şi Olgá Vass.) estimarea inferioară a lui S. etc. În sfârşit. ceea ce.5%. se declarau chiar şi în documentele de partid ca fiind de naţionalitate maghiară. care confirmă că “în anii permanenţei lor forţate în România. nu mai puţin adevărat. de unde S = n√Pn/P0 .R. Alexandru Iacob (Sándor Jákab). coroborat cifrelor sus-menţionate.E. Coloman Ambruş. într-o juxtapunere până la identificare a atributului naţionalităţii cu criteriul limbii materne. estimativ..1 S = 15√8955/5973 – 1. 1992 nu mai puţin de 8.g. complet aberant statistic pentru un grup populaţional îmbătrânit precum cel al evreilor din România. pornind de la o dimensiune oficială de 24. Ervin Mikó. Ládislau Tesler. Gyula Csehi. ceea ce. în condiţiile unei emigraţii oficiale în Israel de 18. Iosif Bank. László Salamon. au fost complet asimilaţi lingvistic şi în consecinţă s-au declarat de-a lungul timpului de naţionalitate maghiară18. K. +50. în mod tradiţional.74%/an. 14 . 24 dec. 18 În contextul în care. Erwin Szekler.694 persoane în intervalul închis 1977-1989 (conform autorităţilor israeliene).000 persoane.L. doar 2/3 din evreii care trăiau în realitate în România acelui moment s-au şi declarat ca atare în cadrul recenzării ceea ce ar indica o mărime totală de circa 220.973 rezultat al diferenţei). Ludovic Weisz. Nicolae (Miklós) Goldberger. în mod frecvent. Subsumat. comunitatea maghiară la rândul ei i -a recunoscut în mod tradiţional pe aceşti evrei ca maghiari. ar avea în mod evident mai multă acoperire în realitate.F. aceeaşi problematică a ceea ce s-ar putea numi categoria evreilor “ascunşi”. cu relevanţă sociologică cât se poate de actuală. într-un pattern replicat în proporţii asemănătoare şi în rândurile numeroase ale comuniştilor şi securiştilor evrei maghiarofoni. b. Nicolae Kállos. mulţi evrei au încercat chiar să ‘dispară’ din statisticile oficiale” şi apreciază că la recensământul din 1956. respectiv un spor demografic mediu de 2. unde P0 = populaţia iniţială Pn = populaţia după n ani S = sporul demografic anual mediu. Bottoni (2010: 269).000. comunitatea evreiască din România cifra totuşi la recensământul din 7 ian. ar presupune o creştere demografică pe perioada urmărită de . pentru 1976 Moses Rosen estima mărimea reală a comunităţii evreieşti la 45. 15.. Alexandru Sencovici (Sándor Szenkovits). adică S = 2. foarte mulţi din aceştia. Contrastant. care. Gavrilă şi Eva Birtaş. Stefan Kárdos. Ludovic Bokor. Carol Féleki (Feldman).667 persoane conform recensământului publicat la 5 ian.moment ar fi cifrat doar jumătate din numărul avansat de mass media străine (R. Francisc Butyka. în acelaşi raţionament în care probabil şi mărimea comunităţii evreieşti din România în 1992 cifra în realitate. 1959). Kálauşek. László Földes (Fischer).74% pe an(!). o subcategorie de înaltă specificitate o constituie evreii ardeleni vorbitori de limbă maghiară. Ernö (Ernest) Gáll. conform formulei Pn = P0*(1+ S)n. Zoltán Kling.

mai jos şi declaraţiile lui Pavel Câmpeanu. care. Sorine: tu eşti evreu? Sorin Cunea: “Sigur că da!” A. respectiv Leon Barat – Rădulescu. al schimbărilor de nume. v. De la mama şi de la tata. Nicolschi/ Grünberg. întruneşte criteriul al doilea prin înmormântarea sa într-un cimitir evreiesc. Simion Ţaigăr. deciziile nr. n. “Rosenberg”. Osias Sigelbaum – Soreanu. La fel de pilduitor şi denunţând totodată eroarea fundamentală a bazării exclusive pe documente oficiale (aşa cum procedează în special “minimaliştii”. “Mihail”. dar la acel moment era român (pentru ambele cazuri. tind în mod frecvent ca în negarea evreităţii unei persoane să invoce inexistenţa unor documente oficiale probatoare) este şi schimbul de replici dintre Aurel Storin şi Sorin Cunea (ambii evrei) în deschiderea ultimului interviu acordat de fostul ziarist comunist şi apoi angajat al postului de radio “Europa Liberă”: Aurel Storin: “De mult voiam să te-ntreb. “Feldman”. “Soreanu”. infra). „Who is a Jew?” la http://www.e. operarea în demersul de faţă cu setul celor 4 criterii neexclusive evită multe din erorile sus-amintite. 1947 (v. “Wolf”. Arnold Schwartz-Negrin. Spre exemplu. În acest context. “Florian”. de la caz la caz. “Schwartz”. este acceptat ca a fi fost evreu inclusiv de către cercetătorii evrei. nemenţionat după cunoştinţa noastră în lucrările cercetătorilor evrei. Nicolschi. care subsecvent s -ar putea declara ne19 Pentru caracterul voluntar sau forţat. “Weiss” şi un val direct corespondent numeric de intrări ale unor “Berceanu”.C. Spre exemplu. nu scrie nicăieri […]” (în Storin 2011: 7) Cazul altui ofiţer de Securitate . “Bercovici”. la cererea unor înalţi activişti de partid” (Tismăneanu 2005: 320-1. mai ales – considerarea recomandărilor informale. 240 din 17 oct. “Herescu”. Henriette Leibovici – Mora. după cum menţionam. 20 V.Sub acest aspect. “Mironescu”. Simon Sabetay – Săvulescu. ci şi – sau. “De unde ştii?” S. confirmă identitatea sa evreiască. 15 . iar numele de naştere. n. 93. Leon Wechsler – Gheorghiu. şi altele. “Bogdan”. Din nenumăratele exemple de românizare in corpore la “recomandarea de sus”. “Mendelsohn”.Dorel Oprescu. v. i.jewishvirtuallibrary. Ionel Frankel – Frâncu. care s-ar sustrage în primă instanţă criteriului naţonalităţii autodeclarate. în lexiconul de faţă sunt incluşi ca evrei şi cei din categoria convertiţilor la altă religie. “Liveanu”.S. atestat în documentele oficiale ale unor autorităţi româneşti. “Savin”. 9340-1): din deciziile ministrului Justiţiei de încuviinţare a schimbărilor de nume adoptate la 11 octombrie 1947.: “Ştiu de când eram copil.” A.19 Bineînţeles. etc. “Faibiş”. Arnold Platman (fiul lui Marcu) mărturisea de pildă în autobiografia sa de la Securitate că “în trecut” “fusese” evreu. a numelor alogenilor. este acoperit de criteriile 3 şi 4 . privind românizarea pe cât posibil a numelor alogenilor.: “Scrie undeva. “Albu”. “Marcovici”.g. care devine Florian. “Negrea”. etc.82). aceste „recomandări” cvasioficiale erau înaintate nu doar ofiţerilor evrei din Securitate. “Câmpeanu”. identificarea corectă a acestora implică nu doar depăşirea erorilor aferente autoîncadrării lor subiective (e. dar nu mai puţin persuasive. şi Rebecca Weiner. cazul menţionat al lui Al. nu s-a declarat niciodată în vreun document ca evreu. care circulau în primii ani în interiorul instituţiei. “Moscovici”. în doar câţiva ani după 23 august 1944. la fel cum alt ofiţer.S. aplicând criteriul halahic al filiaţiei evreieşti pe linie maternă20. pp.org/jsource/Judaism/whojew1. “Sonnefeld”. indicăm aici Monitorul Oficial al Ronâniei nr. “Goldenberg”. Tismineţki). “Herşcovici”.: “Nu. birourile de evidenţă a populaţiei au înregistrat mii de “dispariţii” subite ale unor “Leibovici”. Vladimir Tismăneanu declară: „şi-a schimbat numele în Leonte Tismăneanu în 1948. Boris Grünberg. Silviu Brucan. partea I-a. ai vreun act oficial care să ateste că eşti evreu?” S.Cât priveşte evreii din Securitate. cu referire la tatăl său (n. “Abramovici”.579-589 vizează în bloc colegi proaspăt angajaţi la aceeaşi Direcţie Generală de Control Economic din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului: Moise Faibiş. notoriul torţionar Al.C.html. în acelaşi sens. ci în general celor din ierarhica administrativ-politică a statului comunist.

Eduard Mezincescu. indicat ca procuror adjunct al României de după război de un singur autor. C. aceasta în dezideratul dublu al creşterii fiabilităţii şi al pre-eliminării. convertiţi la creştinism în timpul celui de -al doilea război mondial..).evrei. considerându -l pe convertit în continuare evreu. vezi lămurirea oferită de actualul prim rabin al României. soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu). care au fost reprimiţi postbelic în comunitatea evreiască prin automata nerecunoaştere a converitirii lor. dar mame creştine. poetul Adrian Păunescu. de regulă nu s-au mai indicat sursele de informare în cazurile deopotrivă notorii şi scutite de controverse chiar şi în rândurile cercetătorilor evrei (e.dvartora. Monitorul Oficial. fie de identitate controversată. o mărturie empirică nesingulară o oferă inter alia cazurile câtorva mii de evrei din Ardealul de Nord. Mariean Vanghelie. sursele primare. Ca ierarhizare bibliografică au fost preferate.html (accesat ian.S. fişe matricole penale din penitenciare. menite a evita legislaţia şi tratamentul social defavorizant. a oricăror polemici sterile. pentru a se sutrage legislaţiei antisemite. Herta Schwammen (alias Elena. ambasada SUA la Bucureşti. fireşte. jurnalistul Dumitru Graur sau Adrian Lustig. şi nerecunoscute ulterior de leadership-ul comunităţii evreieşti postbelice (v. în special documente oficiale ale unor autorităţi ale statului (v. S. Petre Roman . Rosen 1990)21. în privinţa surselor bibliografice fundamentând operaţional încadrările ca evrei. În sfârşit. Parantetic. Tudor Vianu.. etc. la adresa http://www. critici sau completări. altfel spus.S. Iosif Chişinevschi (Roitman). 21 Pentru o explicaţie a faptului că Halaha (codexul religios mozaic) nu recunoaşte convertirea la altă religie. sunt automat încadraţi ca evrei – pentru a menţiona câteva figure celebre – dramaturgul Eugen Ionescu.R. respectiv direcţiile judeţene. pe cât posibil. în aplicarea riguroasă a acestui canon religios al considerării ascendenţei materne.g. sau chiar miile de evrei din zona Ardealului de Nord ca subiecţi ai unor convertiri conjuncturale. ie.N.ro/raspunsuri/identitate-iudaica/cine-este-evreu/2696-un-evreucrestinat-isi-pierde-identitatea-de-evreu.A. respectiv poetul legionar Radu Gyr (Demetrescu). Din aceleaşi considerente de parcimonie şi fluenţă a textului. în cadrul proiectului Dvar Tora. Acestei categorii i se subsumează şi cazurile deocamdată insuficient fundamentate bibliografic de alţi cercetători. recte Teşu Solomovici. cercetători occidentali “frecventabili”. acolo unde stadiul cercetării mainstream în domeniu ne-a obligat la formularea fundamentată de observaţii. Petre Lupu etc. Arhivele Naţionale. Ana Pauker (Rabinsohn). dar excluşi. de ex. ca goim. fie acesta chiar evreu. decrete de stat. “Bacher”. La fel de adevărat.). etc. acestea au fost menţionate în canoanele scrierii academice exclusiv în acele cazuri de persoane fie de notorietate redusă. secondate de sursele evreieşti şi externe ne-româneşti (ex.I. 16 . centrale. Richard Wurmbrand. care cuprind între altele şi precizarea naţionalităţii. 2011). Şlomo Sorin Rosen. ne-anti-semiţi). Barbu Zaharescu (Zuckerman). precum Teohari Georgescu. toţi cu taţi evrei.

) căsătorit(ă) Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (1948-1953) Comitetul Central Camera [locală] de Comerţ şi Industrie Camera de Comerţ şi Industrie a României Colegiul Central de Partid Comitetul Democrat Evreiesc Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi Căile Ferate Române Confederaţia Generală a Muncii Centrul Iberic pentru Studii Masonice Centrala Întreprinderilor de Lucrări Rutiere şi Construcţii Speciale Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie colonel Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (2006-) Comitetul Politic Executiv (al C. al P.R.I.R. C. C.S.C. C.E. D.E.C.R.P.N.) Biroul Politic (al C.S.V.S. C.E. A. C.B. C.S./P. A.C. B.G.I.S. Asociaţia Culturală Mondială a Evreilor Originari din România Asociaţia Evreilor Români Victime ale Holocaustului Asociaţia Foştilor Deţinuţi şi Deportaţi Antifascişti Arhivele Naţionale Istorice Centrale Asociaţia Română pentru strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti Arhiva Serviciului Român de Informaţii Basarabia. C.G. C.T.R.LISTA ABREVIERILOR A.M.G.L.R.R.C.U.G.E. A.R. D.U. C.C. A. col.E. D.E.C. C.N.I.R. 1948-1950) Biroul Organizatoric (al C.R.I.I. B.C. D.C. al P.I.Z.D.F.H.P.) Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România Curtea Supremă de Justiţie Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală (Cluj) Casa de Retrageri şi Pensiuni a Ziariştilor (până în 1945) Direcţie Centrală Industrială (în cadrul Ministerului Industriilor) Direcţia Centrală de Statistică (de pe lângă Consiliul de Miniştri) Direcţia Generală a Industriei Laptelui Direcţia Generală a Poliţiei Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor (de pe lângă Consiliul de Miniştri) Direcţia Generală a Securităţii Poporului (1948-1951) Direcţia Generală a Securităţii Statului (1951-1952) Direcţia Informaţii externe (din cadrul Securităţii) 17 . C.H.I.R.J.R.D.I.M.M.S.N.S. B.M.D.L.P.P.L.G.O. C.R.R.I.D.A.P.A. al P. C. D.S. D.S.P.A.S.R.C. Centrocoop CEPECA C.T.O.S.Ex.E. A. C.P.S.G. D.R. A. Bucovina de Nord şi ţinutul Herţei Bulletin d'informations pour les roumains de l'étranger (publicaţie de frecvenţă variabilă a unor emigranţi români din Paris.E.I. D.F. C.S. C. C.C.R.I.M.R.N.P.B.C. B.S.C.A.E./P.P. C.N.C. căs.C.C.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc I. Frontul Naţional Democrat din România F.S.E.I.F.N. Institutul Central pentru Pregătirea Cadrelor Didactice I.M.M. D. Ministerul Afacerilor Externe M. (1953-1989) Defense Technical Information Center (în S.M.S.S.) estimare Editura de Stat Pentru Literatură şi Artă fost / fila fără an filele Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România Federaţia Demorată a Femeilor din România (constituită 4-8 martie 1946.I.E.C. Ministerul Securităţii Statului (1952-1953) n.U.D.P.) F. Lagăre şi Colonii (din cadrul M.N.U.P.C.C.A.C.) Direcţia Superioară Politică a Armatei Direcţia Securităţii Statului din cadrul M.S.G. 1945-1948) Direcţia Regională a Securităţii Poporului (în cadrul D. Jewish Genealogical Special Interest Group for Romania (S.R.V.E.Ap.T. E.R.C. 1948 în U. Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne (Narodnîi komissariat vnutrennih D.P.P.S.S.F.A.R. Foreign Office F. şi al Arhivelor Ruse de Stat pentru Istorie Socială şi Library of the Congress & Russia State Archives for Social and Political History (RGASPI) “” (INCOMKA) I.A.D.L.E.A.E.S.A.T.U.B. D.F. Institutul Român de Istorie Recentă I.P.A. Născut(ă) N. F.a.Of.G. D. Institutul Politehnic Bucureşti I.S.K.I. Marea Adunare Naţională M.R Frontul Naţional al Tineretului Democrat din România F.D.S.I. Institutul Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea I.R.A.O.D.S. D.C. General H. Institutul de Medicină şi Farmacie INCOMKA Proiectul “Comintern Archives Project” al Bibliotecii Congresului S. Frontul Salvării Naţionale F.) Direcţia Poliţiei de Siguranţă (din cadrul D.L.S.E.I.R.A.O.P. Ministerul Comerţului Exterior M. Întreprinderea de Comerţ cu Ridicata pentru Produse Alimentare (Bucureşti) I. Ministerul Apărării Naţionale M.P.R. maior M.I. Hotărârea Consiliului de Miniştri I. Întreprindere de Stat pentru Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului I.P.P.L.D.C.I.) (19661989.S. F.R. a M.I. al P.C. absorbită în ian.R.C.R.N.S. Institutul de Studii Politice şi Social-Politice (de pe lângă C..N.C.N.U.R. International Labour Office I.Direcţia Penitenciare.C. Ministerul Afacerilor Interne M.L.A. locotenent M.D. Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti G. f.R. 18 .G.A.S.C. Grupul pentru Dialog Social g-ral. D. e.I.R.D.P.C. f.C.P.G.R.) lt.S.P. fostul Institut de Istorie a Partidului) J.A. Monitorul Oficial al României mr.A. ff.

) Oficiul Comerţului Local odinioară Organizaţia Mondială a Sănătăţii Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor Organizaţia Naţiunilor Unite Prezidiul Marii Adunări Naţionale Partidul Comunist Bolşevic (în U. O.C. O.a. O.N.T.D.u.M. U.A.S. T. W.I.S.T.I.C.A. 1965-1989) vezi World Jewish Congress .D. U.U.R. ş. P.S.S.Z. 1934-1952) Partidul Comunist din România (perioada interbelică.R.S. Scriitori şi Ziarişti Uniunea Tineretului Muncitoresc (1948-1965) Uniunea Tineretului Comunist (1944-1948. S.F. 1948). 1945 – febr.R.R.R.-M. S.B. odin.U. U. absorbită în U.E.O.C.L.C.S.S. O.R.J. (?) del) Organ de Control Cetăţenesc (numite de M. P.R P. U.S. P..S.C.A.F.N.S.C. plt.d.G.S.M.identitate evreiască incertă/controversată 19 .R.C.R.M. U. U.P.R. S.D. U.C.R.C.N. P. 1965-1989) Plutonier Partidul Munictoresc Român (1948-1965) Republica Populară Română (1947-1965) Societate comercială de stat Serviciul Român de Informaţii Serviciul Special de Informaţii (1940-1944. v. S. Uniunea Femeilor Democrate din România Uniunea Generală a Sindicatelor din România Uniunea Naţională a Studenţilor din România Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste Uniunea Sindicatelor de Artişti.F. U.S. ulterior Serviciul de Informaţii) Statele Unite ale Americii şi următoarele Teatrul Evreiesc de Stat unitate arhivistică Uzinele şi Domeniile Reşiţa Uniunea Femeilor Antifasciste din România (apr.R.N.I.A. u. R. U.C.R.E.A. a “ilegalismului”) Partidul Comunist Român (1944-1948.

C. p. fuma (Mâţă 2007. după ce obţinuse aprobarea deplasării de serviciu în Belgia (în pofida opoziţiei secţiei Cadre a C.d. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.Of. ABRAMOVICI.E. nr. în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. Heinrich (în unele documente transcris şi cu varianta de prenume Henri) – membru de partid.) (M.C. 225. a locuit pe str.C. 256 din 5 nov. 1948.S. 1922) – de profesie inginer chimist. 8.R.. se pare. “Româno-Export” (1948-1949). p. 209 din 9 sept. M.C. partea I-a. VII. al P. 8460).Of. partea I-a.Of. 1946. fd.C (M. ABRAMOVICI. secţia Cancelarie – dosare anexe.I. 9856.G. fond 495 (“România”). partea I-a. emigrat în Israel la începutul anilor ’60. inv.Of. membru de partid încă din 1921 (!). al P. 7. 3293. Aceeaşi persoană este menţionată sub numele incorect „Abramowitz” şi în Ioanid. 1). din 1955 până în 1958 lector la catedra de Organizarea şi Planificarea Întreprinderilor în cadrul Institutului Politehnic Bucureşti (I. inclusiv a lui Al. 102/1956. după reorganizarea ministerială consilier la Ministerul Comerţului Exterior (1949-1951) unde era practic locţiitorul ministrului adjunct Gheorghe (Gogu) Rădulescu. M.P. Carol (n.R. 262 din 21 august 1979 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a. 6. partea I-a.E.G. Voitonovici) la Ana Pauker22. Elly . şi arhiva I.S. nr.Of. 185 din 12 august 1948. iar prin Decretul nr. C. p. 6658). decorat prin Decretul nr. ABRAMOVICI.) a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.C. 200 din 1 sept. (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. Alba) (cu prenumele ortografiat ocazional “Bernat” şi “Bernard”) – ilegalist. 2005:93 şi respectiv F.C. Benţin – din 1949 funcţionar la Comisia.I. cu menţiuni multiple în dosarul de anchetă al lui Vasile Luca. p.C. 5. Mihai. director comercial tehnic al S. pensionat în anii ’60. a III-a.. 7950).APARATUL ADMINISTRATIV-POLITIC CENTRAL 1. ABRAMOVICI.S. 3. partea I-a. nr. după război după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului apoi activist local de partid în organizaţia Bucureşti. ABRAM.E.C. p. 1899. Irina. partea I-a. din 1948 funcţionar în cadrul Comisiei. al P. nr. p.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. “dosare adiţionale”. 1947. 4611). acuzând gălăgia câinelui acestuia şi faptul că fiica acestuia. inv.). p. a M. 1564.). cu referat de cercetare la fd.a. rămas în străinătate în timpul mandatului.Of. nr. ulterior Comitetului de Stat al Planificării. graţie intervenţiei aceluiaşi Rădulescu (şi.. dosar 2301 şi fototeca Institutului. nr.I. C. nr.C. 6781). 316. după război consilier economic în cadrul Ministerului Comerţului (M. 4. 1947. (M. 7438). p. 120 din 26 mai 1948.I.P. David – până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. 5 din 9 ian.1949. 15 din Bucureşti. Londra nr. an în care este şi numit numit membru al directoratului C. partea I-a. u.Of. 173 din 31 iulie 1947.G. ABRAMOVICI. Zalman (în alte documente “Abraham”) – după război controlor în cadrul D.C. partea I-a. referatul întocmit lui Rădulescu de către Securitate în 1954 în Tănase 2010: 91 -92.B. M. 645). nr. 141/1949). ABRAHAM. ABRAHAM. 22 V. din sept.C. p. p. secţia Cancelarie – dosare anexe. respectiv Comitetul de Stat al Planificării (Fd. partea I-a. 3293. 1949. anexa la dosarul nr. 1948 controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. nr. 15 din 19 ian. inv. nr. 2. Iosif – din 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic (D.Of. 2008. 222 din 29 sept. Bernad (n.C. anexa la dosarul nr. care pare să -l plagieze pe Ioanid. 20 .Of.C. în 1971 an îl reclama pe vecinul său Nicolae Corbu la organizaţia de partid a ziarului Scânteia. Levant 2006c. v.R.

nr. partea I-a.G. nr. Klari KAHANA) (prima soţie a lui Marcel Aderca. pentru Literatură Universală (1954-1975. 1989 Bucureşti) – din 1948 membru în Consiliul de Administraţie al Institutului General de Asigurare. 22. partea I-a. Mircea – în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. F. p. 11761. profesor şi autor în domeniu (Cajal & Kuller 2004: 478). (M. 6658. Leon – din februarie 1948 controlor în cadrul D. p.III.R. recăs.E. ABRAMOVICI. partea I-a. 1123).C. p. Froim Zeilicu ADELSTEIN. p. partea I-a. 24 din 30 ian. ABRAMOVICI.Of. 21.Of.Of. 13.funcţionar în centrala M.Of.E. Bucureşti. 14. din Austro-Ungaria) şi Debora (n. Clara (n. 1890-1974)) (26. ulterior stabilită în Occident. incinerat în Bucureşti.E.Of.F. azi Vaslui) – 12. Renate .G. apoi inspector general în cadrul Direcţiei Generale C. Marcel (fiul lui Felix (v. nr. ADLER. (1948-1951). din Ministerul Comunicaţiilor.I.C. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici (M. 6220). nr. 125 din 1 iunie 1948.I. 1948. 18.până în febr. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. Adelstein. M.1954)).R. nr. 167 din 26 iulie 1946. ABRAMOVICI.C.P. ADERCA. 17. editor. Tutova. 185 din 12 august 1948. jud. 12. Felix (n.G. nr. p. 197 din 28 august 1947.C. ABRAMOVICI. partea I-a.C.2008. ADOLF. p. 1949. 4798). cu Richard Raskind.P. ADAM. cimitirul sefard) . 15.III.Of. 6396).IV. fiul lui Avram Adercu (n. Ladislau (fiul lui Andrei) (d. 737.Of. 21 . partea I-a. ABRAMOVICI.G. partea I-a. supra) şi al Rubinei (n. partea I-a. Simon – din 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 10.Of. p.C (M. 534). Leontina . 1948. partea I-a. ABRAMOVICI. 7491). după război iniţial reîncadrat ca şef de secţie la Ministerul Muncii (în martie 1945). nr. a M. 3002). p.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. partea I-a. ulterior cu Jana) – funcţionară în centrala Ministerului Comerţului Exterior (1953-1957). publicist (v. 76 din 30 martie 1946. 31 din 7 febr. p. 1947.C. Arhitectură şi Sistematizare.I. (M. nr. a M. 15 din 19 ian. nr.Of. 19. orig. Osias – până în iulie 1948 controlor economic în cadrul D. când se pensionează). p. M. p. exclus din partid în 1953.XII. 1948. 190 din 19 august 1947. recăs.1962 Bucureşti) – în perioada interbelică funcţionar la Ministerul Muncii (19201944) şi publicist.I.C. p. Dobrişa Iosub)) (13. 15 din 19 ian. ADELSTEIN. partea I-a. 645).I. 275 din 27 nov. nr. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu membru al Ordinului “Steaua României” îm grad de Comandor (M. 173 din 29 iulie 1948. emigrată în Israel. Lazăr – controlor în cadrul D.E. a M. ADERCA. (nr. 19 din 23 ian.C.1920 Craiova – 21. decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu Medalia Muncii. partea I-a. 1033).9. a M. 1949. 32 din 8 febr. 16. apoi vicepreşedingte al Comitetului de Stat pentru Construcţii. I.Of. p. şi dosarul său de la C. 10496). Şmil – controlor economic (1947-1948). partea I-a.E. partea I-a. ulterior funcţionar la “Cartea Rusă” (1953-1954). 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a.P. din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. nr. p.C. 1946.Of. p.1891 Puieşti (odin. 1949 secretară de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. (1947-1948) (M. partea I-a. Marcel – inspector în cadrul Ministerului Învăţământului. ulterior funcţionară la Sovromlemn (1957-1960) – menţionată în dosarul de la C. 41/99 din 22. 1949. 642). respectiv redactor la Ed. nr. ADERCA. 11. ulterior şeful Direcţiei Învăţământ Artistic din Ministerul Artelor (1946-1948. apoi inspector în cadrul D. nr. delegat şef al Direcţiei Regionale Bucureşti (M. M. al soţului său (1954). Rifca Penchas. când se pensionează). 260 din 8 nov. inv./26. 803 din 21 dec. nr. 20. Herman – după război mai întâi consilier (1945-1946).A.Of.Of. nr. ADLER.Of. 7795 şi nr.

14. 15. 8. dosar 1027). ALPERIN.C. în 1949.1955). ulterior epurat.1915-2005) – membru de partid din 1940.III. 1910. 11029). Kovacs 2006.P. partea I-a.) Eugen Schileru şi 16. 203.) Costin Sebe. 7. Bihor. v.R.Of.C. Ernest WEISZ. Caţavencu 2007: 4. 1948. Alexandru (n.P. fiul lui Ludovic (Lajos) şi Zali) (20. 29. inv. 1947.C. nr.) Gherghina Ardeleanu. 13. partea I-a.Of.) Adrian Dimitriu.VIII. 288 din 12 dec. cu Margareta Albescu (n.) Haralambie Bădeanu – preşedinte. până în anii ’70. 1948. partea I-a. în martie 1948. şi M.. 30.1957) şi la secţia Economică a C. (dosare anexe. ulterior membru al Biroului Comitetului Raional „V.IX. 539) (pentru schimbarea numelui vezi decizia nr. 24.) Nicolae Hodoş.P.XI. Mihail Florescu ş.) Gheorghe Gonda. utilizat ca anchetator al partizanilor capturaţi în Munţii Bihorului. 1649). secretar general al Ministerului Educaţiei şi Culturii în mandatul lui Ilie Murgulescu. 25. Mihai (alias AIBĂNŞUŢ. Mihail [alias]– la începutul anilor ’30 student la Drept.1955) (v. căs. Paul [alias] – după război director adjunct şi apoi director în cadrul C. p. reprimit în 1955 (dosar C. 51). 1948 a ministrului Justiţiei din M. Ştefănescu (A. iar după reorganizarea ministerială şef de secţie la Direcţia Arhitectură şi Expoziţii a Ministerului Artelor şi Informaţii lor (M.) Paul Cornişteanu. 297 n. 6.23. P. numit contabil-şef al întreprinderii “Dacia” din Bucureşti. nr. după naţionalizare. partea I-a. iar din decembrie 1947 promovat şef de secţie în cadrul Ministerului Informaţiilor (M.. Lipa – după război angajat ca desenator grafic stagiar în centrala Ministerul Propagandei.N. apoi reabilitat.) Natalia Mustaţă. 51). al Crucii Roşii în anii ’50 (dosar la C. nr. ministru adjunct al Comerţului Interior (1948-1952).031 din 21 febr.V. care îl menţionează eronat ca Aibănuş Mihai). inv. Siegfried (fiul lui Heinrich şi Ernestina) (1913 – 1994 Israel) – membru al Comisiei mixte de cenzură24 instituite în mai 1945 în cadrul Ministerului Propagandei25. şi autor al unor articole în revista Probleme economice (inclus ca supravieţuitor al Holocaustului în registrul Benjamin and Vladka Meed. 4. Clara (LEBIANU) . 5. respectiv Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 43. p. şi avizând în fapt lista publicaţiilor de cenzurat întocmită de multipli funcţionari.. cadru didactic la A. cu dosarul la Colegiul Central al partidului (nr. Cristina Luca-Boico. din nov. ulterior cu diverse funcţii în sectorul economic.P. n.C. al P. 3.) Joseta Stănescu.C. ALĂMARU. Comisia înfiinţată la 2 mai 1945 îi cuprin dea ca membri pe: 1. 331/211 din 24. apoi ministru adjunct al Industriei Chimice.R. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. (1973).. 11. ALBESCU. 12. ALEXIU.) Al.membru al C. Ministerul Artelor. 411/1952. 14. 240 din 15 oct. (Cohen 1994: 97 n.S. M. 8214).) Siegfried Alperin.E. AIZIC. decorat prin Decretul nr. a IV -a (Levy 2002: 192.R.I. dată extremă 15. AIBENŞUTZ. nr. Societatea Scriitorilor Români şi Academia Română. dosar la C. (91(I&II)/354 din 19. 24 Compusă din delegaţi din partea Comisia Română pentru Aplicarea Armistiţiului.A. Hermina Tismăneanu. şi Cajal şi Kuller 2004 şi Kuller 2008a: 431).C. 9. 51 din 2 martie 1948. u. Sirianu./P.a. ilegalist din “vechea gardă”.I. 10.1913 Tulcea) – membru de partid exclus în 1950 pentru legături cu social-democraţii. nr.) V.I. Ministerul Propagandei Naţionale. Constantinescu -Iaşi. fd.Of. Mancsi Izsak). ABRAMOVICI) (n.a.S.) Alice Horovitz. funcţionând sub coordonarea ministrului propagandei. p. cu fişă la secţia Economică a C. 1945 23 În aceeaşi perioadă cu Leonte Răutu.Of. nr. 46 din 25 febr. 27. 2.C. cazat la căminul (pentru studenţi evrei) “Schuller”23. ALEXIU. 26. 28.C. Leon (n. 22 . 136/219 din 8. EIBENSCHUTZ) – după război încadrat comisarajutor la Biroul de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Salonta. unde ocupă inclusiv poziţia de ministru adjunct (1966-1970).C. cercetat diciplinar în partid în 1955 pentru că ar fi “concediat abuziv elemente de naţionalitate română pentru a-şi promova prietenii şi cunoscuţii”. de la sfârşitul anilor ’40 în ministerului Comerţului Exterior.) Vasile Nichita. iar în paralel.) Vladimir Carnavalschi. Cohen 1994: 27.M. p. din anii ’60 secretar general al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă.I.R. ALEXANDRU. 20. Lenin” Bucureşti al P.1950). şi director al Întreprinderii de prototipuri Bucureşti.

Calendarul Gospodăriilor din sate şi oraşe (1943). la Direcţia I.C.C. aşa cum avea să pretindă ulterior fiul). a Industriei Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerul Industriei (M. nr. Andrei IZSAK) . Miklos) . nr. Dabija .I.D. 25 Pentru un exemplu ilustrativ.din 1947 controlor în cadrul D.Soldaţi în Est (1943).12. 33. nu a fost niciodată arestat. Micloş (n. I.1951). Teodora Anka. inv. Simionescu .Pentru consolidarea României Mari. şeful Direcţiei Cinematografie din Ministerul Propagandei.. căs. partea I-a.Domnul este cu tine (1944). partea I-a.E. p. n.Isbânda românismului şi minoritarii în armată (1938).Naţiune şi armată (1937). Mihail Chirnoagă – Logodna (1940). Gheorghe I.C. destituit şi exclus din partid în 1954 pentru neglijenţă în serviciu (dosar nr. ALPERN. 168 din 23 iulie 1948. p.E. Sidorovici [fratele Alexandri Sidorovici-Brucan.şef de serviciu la Direcţia Generală a Arhivelor Statului. 1945.. 148 din 25 iunie 1941. 40. 6094).G. Ciorogaru . p. 1971. 39. 3660).C. 10533). cu actriţa Teodora Alperin (n. 516/653 din 25. 1949. Discursuri rostite la Senat în sesiunea extraordinară din vara anului 1920 (1920). Dan (n. 7622).Of.P. Haim – ilegalist.C. 1948 numit contabil al D. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.Of.P. Leon (d.I. Iosif . (M..Of. g-ral A. în 1948 avansat inspector (M. 85/1955. nr.Marxismul şi religiunea (1934). Constantin Loghin .Of.Brazdă nouă (1939). etc.1954.A. partea I-a. în centrala M.R. Bucureşti) – în perioada interbelică director în cadrul Societăţii Române de Telefoane. nr. vezi decizia comisiei publicată în Monitorul Oficial nr. 202 din 6 sept. partea I-a. Iancu I. Autonomia. 38.C.C. p. partea I-a. 738). g-ral Ştefan Panaitescu . I. 6386). 658).C. 32. au “dispărut” din spaţiul public 8779 titluri (C. 190 din 22 august 1945.I. p.Războiul germano-polon (Învăţăminte) (1940).C. AMBRUŞ.a. nr.P. 37. ALPERN.impiegat în cadrul Administraţiei Financiare judeţene Rădăuţi (1945-1946) (M. fond C. tatăl poetului George Almosnino. ANDREESCU. mitr.1960). Haim . a M.31. Bela (n. 363/169 din 1.C.membru de partid. Haneş – “Basarabia.Of. 1947. partea I-a. 1948.n.P.I. (M.R.. ALTER. Alexandru Predescu . ANDREI. 16 din 20 ian. controlor în cadrul D. 35.E.C. p. Nichita Drăgulin . nr.Of. Elie Bufnea Cruciaţi. Nifon Criveanu . 7833).G. nr. cu referat de cercetare la Fd.C. 276 din 28 nov. Herman . producţia La clacă. în numai patru ani (1945-1949). 3293. 23 . tirani şi bandiţi în Rusia Sovietelor (1931). (1946-1948). p. după război director administrativ în Direcţia Generală a Monitorului Oficial şi Imprimeriilor Statului (M. nr. 1897) – ilegalist. p. 214 din 15 sept. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 1946). p. Nicolae . 36.Istoria literaturii române Dela început până la zilele noastre (1945).A. (M. al P.D. nr. 372/665. 1948. partea I-a.I. 10092). din 2. nr.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. În total. ALPERN. exclus din partid în 1960 (decizie reconfirmată de C.Of. după august 1944 şeful Serviciului Presă din Ministerul Poştei şi Telecomunicaţiilor (1950-1954). Paul Georgescu . 1947. anexa la dosarul nr.Of. nr. apoi regizor la Ministerul Artelor (şi Informaţiilor) şi în paralel redactor la Radiodifuziune. partea I-a. 264 din 14 nov. 1917-2003) (v. neatârnarea şi unirea cu România” (1919)..în 1949 era referent tehnic în cadrul D. David ABRAMOVICI) . 11 ian. 2006: 489).C. ALTER. membru de partid din 1940 (dosar A/52 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Of.C. Andrei (n. în 1948 numit director al Centralei Industriale de Sinteză şi Prelucrare (M. inv. partea I-a.Naţionalismul lui Eminescu (f. nr. Petre V.).în sept. partea I-a.I. Nistor .Of. Teofil Gh. secţia Cancelarie – dosare anexe. p. I. ALTERESCU. 167 din 26 iulie 1946. C.C.C. a M.I. din 1947 controlor economic în cadrul D.G. ale căr ui două anexe scot din circulaţie 161 titluri între care Nicolae Berdiaeff . 662). ALMOSNINO.] . 34. exclus din partid în 1951 pentru fost colaboraţionism cu legionarii şi afacerism (dosarul personal la C. 16 din 20 ian.P. în 1962) sub acuzaţia de a fi pretins şi primit de mită de la o funcţionară în vederea cedării locuinţei sale (dosar C. 24 din 30 ian. nr. 1949.Prizonier la Bolşevici (1944).

S. partea I-a. 1686). 1948. decizia nr. ANDRONIU. a propus excluderea lui din partid. 299 din 29 dec. 1947 detaşată ca şefă a Direcţiei Regionale Mureş a Ministerului Informaţiilor.VII.1978) – membră de partid din 1944 (dosar A/62 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Clara (f. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. nr. 11362). în mandatul Anei Pauker (1947-1951). din dec. 1947. a III-a. Eugenia (n. n. partea I-a. în documentele sale de partid făcându-se precizarea faptului că a fost membru al Partidului Comunist Spaniol din 1938. partea I-a. p.E. nr.Of. partea I-a. “fost brigadist în Spania.1949). p.1914 – 24.Of.Of.X. cu studii comerciale. ARDELEANU. József Demenyi (Demö) ADLER26) (26. nr. ca membru de partid. 47. M. FAERŞTEIN) – din martie 1945 impiegată în centrala Ministerului Muncii (M.I. element anarhic în lagărele de la Saint Cyprien şi Gurs. 44. 43. partea I-a. partea I-a. Alfred – jurist în perioada interbelică. 260 din 8 nov.P.n. 1946. 230 din 9 oct. ANTONESCU. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. 11765). ulterior Culturii (N. 6597). fuzionat cu Ministerul Artelor în 24 .Of. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obl igatoriu (M. Z. p. p. 49. ARDELEANU. nr. nr. partea I-a.P.R. redactor în echipa iniţială de la Scânteia. ANDRONACHE. 1052/576 din 19. 10664).Of. 280 din 3 dec. după război membră a organizaţia de bază a partidului şi directoare în M. fiinţând pe lângă Consiliul de Miniştri27) (din 1951 până în 1973. 1949. Ermina – după război consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor M. ARDELEANU. director general al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (preşedinte al Colegiului direcţiei .A. de la Bruxelles).C. p. din 1947 arhivară-şefă în centrala M. ARBORE.Of. consilier de legătură cu Naţiunile Unite la Legaţia României de la Berna (M. nr.C. (1948-1952. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. C.IV. 46. 48. director în M. ilegalistă.” clasa a V-a. (M. din 1945 membru al comisiei de cenzură a presei instituită în cadrul Ministerului Propagandei şi subordonată direct Comisiei Aliate de Control. 21 mai 1909 Iaşi) .P. 8792În perioada de după 1944. decorată prin Decretul nr. Iosif (n.]. Clara . Traian [alias] – cf. 67). apoi al Artelor şi Informaţiilor.R.Of.R.C. Eliza (n. partea I-a. organul instituţional responsabil nominal cu cenzura a suferit numeroase modificări: în toamna lui 1944 a fost creată o comisie de cenzură din cadrul Serviciului Aplicării Armistiţiului (ulterio r redenumit Serviciul Defascizării) al Ministerului Propagandei (minister redenumit al Informaţiilor în 1946. în 1963 încă director adjunct în centrala ministerului (dosar C. scoaterea din armată. 255 din 27 oct.P. a decis reîncadrarea sa în partid cu stagiul din 1945. p.E. 50.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Turcu) – soţia lui Iosif Ardeleanu (Adler). Balint 2011a. 1947. ARONOVICI) (n.A.C. nr.P. p. 1948. ANTALFFY.1952). ADLER) (1913 Budapesta – 1950 Bucureşti) – în 1941 “lucrătoare mănuşi” conform unui raport al Siguranţei. dosarului de la C.fost ilegalist. 1945 a ministrului Justiţiei în M. ANTONIU. Ministerul Artelor şi Informaţiilor şi Ministerul Forţelor Armate (a fost şi comandantul Închisorii Militare). 15 din 19 ian. nr. după război.organul de facto al cenzurii în presă. III-a (Decretul 873/20. 1945. p. 905/486 din 7. 15 din 19 ian..VIII. 42. hotărâre reconfirmată în 1962. Gherghina (n.” cls. închis apoi în lagărele morţii din Germania [Mauthausen. nr. ZILBERSTEIN) (26. când este înlocuit cu Ion 26 27 V.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. nr. 2002). partea I-a. 62 din 16 martie 1945.41. unde avea ca sarcină “să veghez[e] cum sunt introduse metodele partinice în muncă” (apud Constantiniu 2003: 70). Gagyi 2004: 20.” (dosar C. 641. iar apoi la Contemporanul. 47 din 26 febr. În 1956 C. până în febr. ANGHEL.V. a avut funcţii de răspundere la Consiliul de Miniştri. cu o scurtă perioadă în 1948 când este detaşată la Legaţia R.1963). trimiterea în producţie şi ţinerea „în evidenţa organelor în drept”.Of. 45.P.E. David (n. p.C.1909 Salonta.Of. ulterior pe un post secundar. nr. 1949. 21-2. Din 1947. Bihor – 1988 Bucureşti) . 1941.A.P. 98327 din 26 sept. 645). în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.

Weiner). sublt.R. partea I-a.E.R. 1948 angajat referent la Direcţia Studii a Ministerului Sănătăţii (M..P.) al P. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. dosar 51/1949. decedat în penitenciarul Aiud în 1977.I. (A.1912 Braşov – 28.. 1948 în forma Ministerului Artelor şi Informaţiilor şi redenumit Ministerul Artelor în mai 1949). Gita în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. p. ARSENE.1958).E.P. p.” clasa a III-a. 1963 şi cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” clasa a III-a în 1964.17. ARONOVICI.C. membru al Comisiei Centrale de revizie (a C. Edy (fiul lui Iosif) – după război inspector în cadrul D. C.XI.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/A/A%2004. cu care a avut o fiică.). anexa la dosarul nr. inv. 52. 28 V. ASKENAZI. nr. p.E.php. 55.V. Abramovici. economist. Cornelia – din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. 1949. Solomovici (2004: 131). ARON. 29 V.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. Cornelia (n. nr. Ştefan (n.M. Andrei (31.125. specializat în statistică. 28/1956.N. 2008 b şi 2008c. (1955-1960). radiat din registrele Forţelor Armate pe motive rasiale în 1940. din 1947 până la deces instructor în cadrul sectorului Ştiinţă al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. AREŞTEANU. 54. al P. 1941. 233 din 7 oct. în 1978. apoi activist de partid. 25 . etc.P. nr. nr. p.1977 Aiud) (fiul lui Henric şi Matilda) – de profesie inginer chimist. 1949. comisia în discuţie devine Direcţiunea Presei din cadrul Ministerului Informaţiilor (ulterior a Ministerului Artelor şi Informaţiilo r).în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Hârtiei şi Celulozei a Ministerului Industriei (M. Cumpănaşu). AREŞTEANU. numir în 1952 vicepreşedinte al C. în 1958 cercetat disciplinar de C. I-a (Decret nr. 235 din 4 august 1952).G.Of. 118-121).C. vezi Corobca 2008. 56. nr.C. emigrat în Israel împreună cu soţia sa.%20Ardelea%20-%20Azoitei/Ascher%20Andrei%20H/index.P.Of. în 1971 decorat în calitate de vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Preşuri cu ordinul “Steaua R.S. 6683).2011 Israel). partea I-a).Of. 645). În 1946. De facto şi de jure. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.S.S. cu referat de cercetare la Fd. partea I-a. AREŞTEANU.C.G. I. H. fd.” clasa a IV-a. d. Direcţia va fi transformată în Comitetul de Stat pentr u Presă şi Tipărituri. În 1975. al P. ultimul loc de muncă în 1975 la Înreprinderea “Policolor”. 1949. reîncadrat în 194528. Leon – în oct.R. Pentru mai multe detalii. Bucureşti) – membru de partid din 1945.C.VI. 1948. Hertzel . ulterior la A.Of. partea I-a. p.C. 262 din 21 august 1979).I. 1070/108 din 5.R. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (indicat ca evreu în Kuller 2008a: 432). C. Mihaela (căs.P. 9. Mişu (Mihail) (1910-1950) – ilegalist. prin intermediul Ministerului Afacerilor Străine. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 646). Etenne BERCOVICI) (d. Bucureşti.. 206 din 1 sept. în paralel cadru didactic la I.C.R. ASCHER. ff.S.M.Of. ARONESCU. Elena . în anii ‘60 funcţionar superior în Comitetul de Stat al Planificării (C.T. 423 din 15 iul. fişa matricolă penală la adresa http://86. nr.. 15 din 19 ian.C.).Of. autor şi coautor al unor multiple cărţi şi articole în Probleme de economie.S.R – secţia Propagandă şi Agitaţie. Lupta de clasă. Comisiei Aliate de Control. 59. C. 186 din 13 aug. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 57.V.C. după război “investit în funcţii economice importante” cf.).P. iar ca pensionar. De Geniu (r. 58.. 53. 3293. această comisie se subordona. (Decretul nr. condamnat în 1975 la 20 de ani închisoare pentru subminarea economiei naţionale şi divulgarea de secrete de stat 29. M.51. (dosar nr. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 5124. 1948.C. 1988. al P. partea I-a. nr. 16 din 20 ian. 15 din 19 ian. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 663). iar din mai 1949 atribuţiile cenzurii asupra spaţiului publicistic sunt preluate de nou -înfiinţata Direcţie Generală a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri (D.

C. Osias .B.şef de cadre la Direcţia Generală a Exploatării din Ministerul Industriei Lemnului în guvernele Groza.I. 4611).C. B/19431. A. 1949. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. ATIAS. partea I-a.Of. 3660). 166/784 din 21. p. 1949 (M. f. nr. 61. v. 5 din 9 ian. p.R. până în febr. 67. partea I-a. p.1913 Valea Rea. Max Beno (în alte documente ortografiat “Askenazi”) – după război controlor în cadrul D. 1123).P. Ernest – după război prim secretar presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor. 1964 (tatăl Mirelei Aşman?). AUSBURG. Islea . partea I-a. din 1948 controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M.. al P.Of.Of. f. nr. p.C. 70.Of.P. 32 din 8 febr. partea I-a. 64.Of. III-a. al P. 66.din 1947 controlor în cadrul D. 1948. III-a.G.). D/1315. demis şi exclus din partid (dosar C.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 209 din 9 sept. C/2072. nr.S. 131 din 8 iunie 1948. S. 15 din 19 ian. 2 ş. 804 din 21 dec.A.R (1953).B.R. p. 10092).R. Tudor (n. (M.” clasa a V-a. 1947 a ministrului Justiţiei în M.C. nr. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 148 din 25 iunie 1941.1..C.P.Of. Ernest – absolvent al Liceului “Laurian” din Botoşani. 63. dosarele nr. p.Of. partea I-a.P. 804 din 21 dec. M. ulterior funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Uşoare (’60? – ’70).G. ASKENAZI. 65.125 din 17 dec.E.1909.60.S. a M.Of. nr. Mendi – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. Adina . AVĂDANEI. partea I-a. M. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.Of. 62. membru al comunităţii evreieşti din Bucureşti. nr. 1947.C. în anii ’60 vicepreşedinte al C.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. Cela / Heda (soţia lui Mendi.C.G.N. I.P. p. ilegalist (membru de partid din 1930).după război referent în administraţia centrală a C.1.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.Of.C. 316. apoi responsabil în cadrul secţiei organizaţiilor de partid a Direcţiei Organizatorice (v.P. p.C. p. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a. 68. ASKENAZY. condamnat penal pentru speculă în 1953. nr. 6. partea I-a. partea I-a. nr. din 1954 funcţionar în cadrul C. încă în viaţă în 2010. AUDERBAN.C. p.C. 112. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. AVADIC.C. 74.R. nr. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. Saul ŞAPIRA) (n.. 26 . după război controlor în cadrul D. C.C. nr. 15 din 19 ian. AŞMAN. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. fd. al P. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. AUSCH. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1949.I. 72. 508. (din 1945 până în 1960). 69.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. Horaţiu (n. 15 din 19 ian. 4968). 644). dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. (?) AVRAMESCU. 1963.Of.M. nr. Iaşi) – de profesie contabil. 1964.I. Mendel ..I. – secţia Cadre.VIII. 120 din 26 mai 1948.S. şi asistent cumul la catedra de planificarea şi organizarea întreprinderilor din cadrul I. 264 din 14 nov.1949.1953). 1949. f. 423 din 15 iul. şi membru al secţiei Economice a C. şeful sectorului Carnete şi Evidenţă al C. 1948. 645). AVADIC. partea I-a. partea I -a.P. Bacău) . al P.în anii ’50 profesor de planificare la I. din ianuarie 1967 consilier referent în cadrul Secretariatului General al Consiliului de Miniştri. 7438.II. 1949. 71. 24. p. Radu . decizia nr. nr. 645). 30 V.E.C..a. Stela . AVRAM. ATANASIU.I. (dosar 63/1955). nr. D. AVANDICI. 73. Maria .C.XII. Mayer-Herş ATLASMAN30) (n.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.R. infra) – de profesie inginer textilist. 17 din 21 ian.C. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M..E.B. AUSTERMAN. Ficu . reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.

1949. 84). profesor de economie mondială la I. iar apoi definitiv în S. (1949-1952)33. (Institutul de Studii Economice şi Planificare) “V.Of.E. Rotman 2004: 47. Efroim-Mauriciu PAUCKER31) (n.R. 308 din 12 aug. AVRAMOV. publicist. 646). 15 din 19 ian. I. iar după stabilirea în S. 85. şi Institutul “Elie Wiesel” 2008: 176). partea I-a. partea I-a. în 1948 numit membru al comisiei de disciplină a I.S. arestat în cadrul “epurărilor” din 1952 (oficial acuzat de 31 32 V. Ştefan (fiul lui Ioan şi Elisabeta (n. Kuller 2008a: 47. Lidia (n. S.Of. Sager)) (29. dosar nr.. 10522 La întoarcerea în ţară. prin Decretul nr. 84. p. Voitonovici) al României (1948-1952) (singura menţiune în Solomovici 2001 II: 42). Solomovici 2003: 139.C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Bucureşti (M. rămas în Occident.I. H. Samoil – după război judecător cu grad de consilier în centrala Ministerului Justiţiei.R. nr. BACIU. BACIU. p. 77. (1944-1948). în 1947 de către Ana Pauker. 1948. Ita Meerovna GOLDMAN) – ilegalistă. BALAŞ.P.D. BACHER.C. 27 .75. 1959 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. secretar de legaţie la Legaţia României la Londra (19481949). încadrat în M. unde continuă activitatea publicistică (inclus într-o seie de autori evrei în F.C.S.d. Iulius – procuror şef adjunct (al lui Al.VI. 239 din 14 oct.S. . incinerat la crematoriul “Cenuşa”. decorat în 1948 cu.C. după revenirea în ţară redactor la revista lunară Probleme Economice şi şeful Direcţiei Economice a M. 658). nr. Cluj. frecvent considerat ca având o orientare antisemită de mulţi autori evrei. nr. Hirsch) . avocat. al P. Adolf – în 1948 era consilier tehnic în centrala Ministerului Justiţiei (M. Egon BLATT32. (1951-1961) şi simultan şeful Direcţiei Juridice din cadrul Ministerului Industriei Uşoare (H. apoi ataşat de presă la Legaţia României de la Berna (1946-1949). Or. 1949.VII.E.în 1949 era consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. 82.I.R. Moses Rosen). 79. 77. BACALU. Mauriciu (n. 33 În cadrul valului de epurări din 1952.E. refugiată în U. I. revenită în ţară în 1944.C. 643) BABENCO. 16 din 20 ian.P. C. ulterior şi-l românizează în „Balaş”.) – memorialist. partea I-a.R.A. (1950). incinerată.-izarea comunităţilor evreieşti” (cf. p.R. 88.E. Nisim .A.534 din 6 sept. iar ulterior secretar general la Ministerul Industriei Alimentare (până în 1964).M.. 1946 în M.C. 91.. 98.Of. 83. căs.Of.R. decorat prin Decretul nr. se cuvine amintit şi aici că între funcţionarii guvernamentali arestaţi şi/sau anchetaţi în 1952 se numărau nu doar Vasile Luca. 15 din 19 ian. fond 495 (“România”). se stabileşte iniţial în Brazilia.1918 Braşov – 7. adoptă forma „Balas”. traducător.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. kominternistă (INCOMKA.E. la Direcţia I. fiul lui Ignác (Ignatius) şi Boriska (Barbara). 80.” clasa a V-a.1912 Smanenka. după război redactor la Libertatea (1944-1946). 1795). n. Lenin”. Filderman după război. 78. care “a contribuit masiv la C. în 1939. a III-a.U. Ucraina – 2. p. Kuller). în 1945 îşi maghiarizează numele în „Balász”.B. 69 din 23 martie 1948.R.E. după august 1944 şeful Secţiei Gospodărie de Partid a C. 225. 2167 din 29 de. preşedintele F.X.R.Of.III. “vechi comunist şi conducător C. în 1941. 76.R. nr. 1949. 223 din 26 sept. unul din principalii denigratori ai lui W. p. 1946. Simion (19. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. partea I-a.D. Israel (1902 Botoşani – I.adjunct al organizaţiei Cluj a P. Rosen 1990: 66. 81. decizia ministrului Justiţiei nr. apoi prin Decretul nr.P.U. partea I-a.1916 Bucureşti) – în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. BACHER.D.-ist” (cf. al P. 9. 1948 cu “Ordinul Muncii” clasa a III-a.U. BADEA.fost condamnat pentru spionaj în favoarea U.1971 Bucureşti) . cu scriitoarea Mira Simian. (M.S.1993 Honolulu. partea I-a. 8187). nr. 2540).I.E.A.C.1961 Bucureşti) – absolvent al liceului “Laurian” (1921).A.Of.S.S. Eugen (n.1922. ulterior activistă a partidului.E. BACAL. inv. nr. 7.A. BAILICH. iar în acelaşi an cu ordinul “Steaua R. p. Ancel 2005: 246.

C. partea I-a. partea I-a. p. prozator. 6474. nr.-a în 1964. C. nr. BANDNER.IV.1979 Bucureşti) – ilegalist. corespondent la Tribunalul Poporului (1945-1946).I.controlor în cadrul D. E. Victor Morfei. 179 din 5 aug. căsătorit cu actriţa Marcela Rusu (1926-2002). iar în 1967 stabilit în SUA.S. membru supleant al Comitetului Executiv al C.C.Of. redactor la radio (1945). fiul lui Jean şi Paulina) (20. 1946. 9/1959. fosta soţie a lui Alexandru Bârlădeanu. – inspector la Direcţia Medicină Curativă a Ministerului Sănătăţii în 1948 (Bărbulescu et al.R.. Gazeta literară (1954-1957).VI. 1947.G. apoi ziarist în perioada interbelică.C.III. Solomon . încă în viaţă în decembrie 2010.86. 12626. 1946 în M. p. Eidlitz şi E. Hugo “Gheorghe” (n. p.C. 87.C. eliberat în 1954. inv.R. (?) BANC. ulterior Al. sau maghiarii Adalbert Szabo. poet şi publicist (autor. Nistor. inspector general la Ministerul Artelor (şi Informaţiilor) (1946-1948-1952).C. nr. inspector general în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (până în noiembrie 1948)./7. Z.1913 Bucureşti 10.R. al P. Ion Craiu.1906 Craiova – 1962 Bucureşti) – deputat de Dâmboviţa pe lista B.2007) – evreu maghiarofon (?). II-a în 1954. BARANGA. inter alia.. pentru detalii.VIII. partea I-a. Ioan Magda. BARANY35) (27. ulterior poet. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Vrancea – 27. (?) tatăl jurnalistului Andrei Banc. 91. 225.a. 35 V. 5 din 9 ian. membru al CPEx (1979-1989). membru al C. în 1947 numit secretar al Comitetului de Lectură de pe lângă Direcţia Generală a Teatrelor din cadrul Ministerului Artelor (M.R. nr. a M. 1946. p. 90. (v. Emil Papuc.C. deconspirarea de secrete de stat).C.R.Of. p. Iosif (n. 1947.1921 Aluniş. Leopold GOLDSTEIN. şeful Serviciului de Presă şi Propagandă din Ministerul Industriei Alimentare şi redactor al buletinului ministerului Industria alimentară (1952-1958?). respectiv ordinul “Steaua R.I. Victor Ivanceanu. Dobriş. inv. dosar nr. (1969-1974).1977 Bucureşti) – frizer.1949. BARANGA. emigrat în 1966 în Israel. etc. 118. anexa la dosarul nr.C. M. fond 495 (“România”). al P. şi Magdalena Iacob.319 din 16 apr. decizia ministrului Justiţiei nr. după război redactor la Vremea literară şi Călăuza artelor (1948-1949). Jozsef BANK) (3. IV-a în 1959. 232 din 7 oct. 1948. 264 din 14 nov. 2009: 77). al P.504 din 27 nov. 3293.C.Of. decorat cu ordinul “23 August” cls. ulterior controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. fiul Goldăi) (25. (1946-1948). zis “Leibu”. (1972-1973.Of. dramaturg.” şi “Meritul Cultural” cls. II. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1965-1972). (1965-1974). decorat cu Odinul Muncii cls. 11281).C. (1947-1949) (M.P.Of. 1955). Gr. 26 din 1 febr. Mureş . al versurilor imnului comunist din 1948 “Zdrobite cătuşe”).C.Of. membru supleant şi apoi cu drepturi depline al C. partea I-a. Mureș (până în 1975). după care a fost numit președinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activităţii Economice și Sociale. Al. BANTZER.C. 113 din 27 ian.E. anchetat. Gh. partea I-a. 1946. 10832.R. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1953. Balaş. 750). partea I-a. 28 . V. (1976!). 283 din 6 dec. 1979-1989). p.C. 88. 1989). (1955-1960.. al P. redactor la Realitatea Evreiască. ci şi românii Aurel Vijoli (preşedintele Băncii de Sta t). traducător. apoi prim-secretar al Comitetului de partid al jud. cu referat de cercetare la fd. Ariel LEIBOVICI34. BALTAZAR. 1920-1965 a A. în M. secţia Cancelarie – dosare anexe. – 22 martie 1952 din arhiva secţiei Economice. nr. Albina (1949-1950). al P.C. unde urmează o carieră universitară (matematică). nr. 40. Vasile Hulduban.IX 1902 Mera. dosarul nr. 295 din 20 dec.R. membru al Secretariatului C.VI. 10092).Of. ulterior şeful secţiei Economie Mondială din cadrul Institutului de Cercetări Economice al Academiei R. decizia ministrului Justiţiei nr. ordinul “23 August” cls. Emeric György Kiss. Gheorghiu. al P. Victor Nagy ş. p. Constantin Dinu.N. ulterior inspector general al Direcţiei Artelor din Ministerul Culturii şi membru al echipei redacţionale la revista Teatrul în anii ’50-’60./P.X.R. Camil (n. Dumitru Georgescu.R. Mendel. prim-secretar al Comitetului Regional Oradea (1956-1958). redactorşef al revistei Urzica (1949-1979). 2399). 1947. II-a în 1971.). nr. partea I-a. în august 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Băuturilor Spirtoase şi Produselor de Fermentare (M.M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 89. Aurel (n. 34 V.D. nr. 316). (1955-1959).P.

jurist. 3409).C. bun prieten şi co-autor cu Gheorghe Brătescu (ginerele Anei Pauker). partea I-a. director al Direcţiei de Studii a Arbitrajului de Stat de pe lângă Consiliul de Miniştri (1950-1954). 1903). 100. 8598).ro/anuare/aratafisatest. coleg. 1947. Kuller 2008a: 5737).R. activist P. 1916 Piatra Neamţ) – până în octombrie 1947 controlor la DG. cu grad de consilier diplomatic. Ştiinţifică şi Enciclopedică). consilier juridic al delegaţiei României la sesiunile Adunării Generale O. nr.M.şeful serviciului Personal la Ministerul Comerţului (1948). ulterior cercetător al Ministerului timp de 3 decenii (în cadrul secţiei de statistică sanitară a Centrului de Educaţie Sanitară).1984) (zis “Bilu”) .R.M. a M. Bernard (în alte documente BARHAT) (fiul lui Beriş şi Sim(h)a) (1918-2002?) – după august 1944 secretarul sectorului de studenţi P. 198. partea I-a.membru de partid din 1942. al P. Ilie (n. 9857. BARHAD. soţul Corei (Cuţa.Of.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.. membru corespondent al Academiei Române (1963). 256 din 5 nov. 112 din 17 mai 1948. apoi doctorand la Leningrad (titlul de doctor în 1953). al P. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C.R.R.A. 98. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. specializat în istoria medicinei. p. al P. redactor la revista Studii de Drept Românes în anii ’50’60. la sfârşitul anilor ’40 şeful direcţiei Farmacii şi Medicamente din Ministerul Sănătăţii (Bărbulescu et al. 95. BARAŞ. Hilel Adolf – director general adjunct al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (organul de cenzură de pe lângă Consiliul de Miniştri) (1949-1952). n. 94.R.IX. Filip-Iancu (n. director adjunct al Institutului de Igiena Muncii şi Boli Profesionale (1954-1964).R. Aurel – farmacist.IX. al P. (1956-1957).II. (M. nr.psih. Iaşi. 1949. 1948. soţul Rosinei (n. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. 4384).Of.C.C.C.Of. p. 1945. 3293. C.1904 Bucureşti – 31.V.N.C. nr. nr. ultima menţiune publică în 1978.C.I.R. 136/1956. BARBU. BARON. anexele la dosarele nr. ulterior preşedinte al secţiei de Drept Civil a C.2007) (cumnatul lui H. decizia ministrului Justiţiei nr. al Asociaţiei Juriştilor. 15 din 19 ian.php?letter=B&id=5465 29 .IV. 1947. cu care a avut doi copii: Ioan şi Dorin) – în anii ’50 şef al Agenţiei Economice a României la Moscova. 219 din 23 sept. sora lui Emil Calmanovici.1987 Bucureşti) . Zorel . 1945. şi http://iec. 2009: 179. BARU.C. inv. 2971).1906 Bucureşti – 24. 96. cu dosar de cadre 36 37 V. după întoarcerea în ţară medic M.E. 92. ulterior director adjunct al Institutului de Igienă şi Sănătate Publică. p. când publică Bolile profesionale şi prevenirea lor (Ed. BARBU. p. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.M. BARASCH) – membru de partid. Eugen A. 79 din 3 apr.Of. 101. Gabriel (n.. FEDROM 2008: 86). în 1946 înacdar ca inspector sanitar general în centrala Ministerului Sănătăţii. (27. Iaşi. între 1947 şi 1950 cadru didactic la facultăţile de medicină. partea I-a. partea I -a. p.I. Lazarovici). Marcu – în 1945 era consilier tehnic la Secţiunea Juridică Comisiei Române pentru Aplicarea Armistiţiului cu Naţiunile Unite (M. Aurel (n. respectiv filosofie (catedra de marxism leninism) din Iaşi.Of. BARHAD. Obedeanu. V. p. BARHAD. consilier în cadrul Consiliului de Miniştri (1958-1973). nr. Filip-Iancu BARUCH) (29. şi Kuller 2008a: 54. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. după război şeful Serviciului Preţuri în cadrul Administraţiei Livrărilor din Ministerul Finanţelor (M. BARASCH. 28/1956. partea I-a. 120654 din 28 nov. nr. 99. (1951).uaic.C. redactor la revista Studii de drept românesc (anii ’50-’60). 200-1.M. BARASCH. (1955) (Berindei. apoi secretar genral la Ministerul Comunicaţiilor. 85 din 25 apr. 645). 10729.C. partea I-a. nr. p. FELDMAN36) (24. Kuller 2008a: 432). M. apoi preluat în Ministerul Industriilor şi avansat inspector (M. 93.C.1916 Piteşti . 97./P. Dobrincu şi Goşu 2009: 116.U. cu referat de cercetare la Fd. (dosar 29/1957) (v.Of.

stenograma adaptată a emisiunii din 10 august la adresa http://www. 3002).C. inv. 1948. a M.IX.102. (1948- 38 Menţionat ca evreu atât de Radio Europa Liberă în 1965 (v.Of. Ion. BĂLĂNESCU. p. 737.G. nr. al fabricii APACA (1947) şi al complexului “Casa Scânteii” (1948-1956). inv.A.I. 1185.C.R. 1965-1969.” cls.M.A. nr. 104.Of. în stilul realismului socialist în arhitectură. Marcel (n. sub îndrumarea continuă a Partidului”.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. la Roman) – absolvent al liceului “Laurian” din Botoşani. cu rezumat disponibil la adresa http://iit. 106 din 14 mai 1945. Marcel [alias] – fost ilegalist. p.C. Simion – în 1945-1948 şeful contenciosului Ministerului de Finanţe. 76 din 30 martie 1946. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 1949. “Semat” (M. 7537). 34 din 10 febr.C. nr. 1/1950 al articolului “Împotriva cosmopolitismului şi arhitecturii burgheze imperialiste” în care anunţa că “arhitectura nouă va fi construită în mod conştient. 11 din 14 ian. în alte documente “Bender”) (n. 312.1920) – membră de partid din 23august 1944. 30 .Of. partea I-a. 6864). unul din principalii responsabili ai sluţirii arhitecturii capitalei şi ideolog-şef în arhitectură. director general în cadrul Ministerului Construcţiilor şi Lucrărilor Publice (1947-1952). după 1944 activist al Uniunii Patrioţilor.osaarchivum.R. partea I-a. aceasta într-o revistă. în Burbank. 176 din 4 aug.1912 – 1991 Bucureşti) – membru de partid din 1942.N. nr. 225. 4848).Of. partea I-a. Mircea (n.R. BAYER. 127 din 3 iunie 1948. California. partea I-a. BĂLĂNESCU. ministru adjunct al Construcţiilor (1957-1958). nr. BĂLAN. 2346). în anii ’50. la secţia Economică a C.(dosar 63/1955) (menţionat şi în Solomovici 2004: 538). activistă a P. dosar nr. 590). fond 495 (“România”). partea I-a. fond 495 (“România”). M. ulterior inspector în centrala Ministerului de Finanţe. N. director (şeful direcţiei politice) în centrala M. al P. 24 din 30 ian. M. decan al Şcolii de Arhitectură din Bucureşti (1952-1953).R. M. partea I-a. partea I-a.shtml). după război redactor-şef adjunct. se pare încă în viaţă.Of. fost secretar al lui Ştefan Foriş. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. nr. nr. Elena (n.iit. 191 din 20 august 1947. p. iar apoi chiar directorul Direcţiei Administrative (1949-1952). 105. 107.Of.C. p. Nicolae38 (23.A.C.Of. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. dosar nr. în care din 56 de pagini. co-arhitect.A. sa sinucis în 1952. la Scânteia (1946-1948). 1948.R. 10. M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. prin critică şi autocritică. după război inspector de vamă la Inspectoratul Satu-Mare (M.S şi Arhivele Naţionale) Gabriel Catalan (în articolul “About the Sovietization of Romanian Architecture”. I. de formaţie arhitect. 293 din 18 dec. nr. 106. membru al C.R. pe linia ideologiei socialiste. al P. KATZ) – ilegalist. la Direcţia Vămilor. II-a în 1964. (1957-1965. M. partea I-a.S.E.P. apoi student farmacist în Bucureşti. 103.C. p. ilegalist.E.C.Of. p. partea I-a. partea I-a. p. 1969-1975). 13 din 17 ian. 1947. partea I-a. decorat cu ordinul “Steaua R. 2640.. M. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. nr. nr..R. (1952). membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947).C. responsabil de politică externă.ro/adxenopol/aiix/aiix_10/aiix_10_10. (1951) (dosar R/85 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Bălănescu) (n. 225. deputat în M. după război controlor în cadrul D. BĂLAN. vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Economie şi Administraţie Locală (1969-1974).N. al P. soţia prof. (1965-1969). Eugen BENDEL.pdf).Of. p. ulterior preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii naţionalizate I. 52 erau de îndoctrinare (apud Trişcu 2002). semnatar de pildă în revista Arhitectura nr. 104 din 8 mai 1947. al aeroportului Băneasa (1944-1947).Of. 1947. p. Simelia. al P. cât şi de cercetătorul (fost C. 11186. p.V. care a petrecut anii ’30 şi războiul în inchisoare. ROSENZWEIG. singura de specialitate din ţară. p. nr.Of. în 1948 repartizat la Contenciosul Ministerului Comerţului (M. BĂDESCU. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. imediat după reţinerea ministrului Vasile Luca. 2026).1910.tuiasi. 1949. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 8 iun. preşedinte cu rang de ministru al Comitetului de Stat pentru Arhitectură şi Construcţii (redenumit pentru Arhitectură şi Sistematizare în 1955) (1952-1957).M. 3878. căs.

membru de partid din 1943 (când.C. şeful secţiei Asistenţă a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România. Sorin (n. profesor de drept (1937-1940).456 din 10 nov. membru al Comitetului Executiv şi al Prezidiului Permanent al CC al PCR (1965-1969). BÂRLĂDEANU. în calitate de membru al C.1916 Bucureşti . revenit în ţară în 1946 . 158 din 12 iulie 1948. 1945 în M.I. p. 42 Fondată în noiembrie 1945 şi prezidată iniţial de Constantin Pârvulescu. 1948.Of.M. decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. (dosare anexe.C. membru supleant al Biroului Politic al C. preşedinte al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (1967-1968). (1955-1956). / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.E. soţia ilegalistului George Becheanu. ministru al Comerţului Exterior (1948-1953. 251 din 30 oct.14. 112. 5784). 1947 a ministrului Justiţiei în M.S. partea I -a. 1945. 31 . după 1990. partea I-a. SPIEGLER) (n.II. Bucureşti. 198. al P. BĂLTEANU. este trimis la studi la Institutul Central Economic de la Moscova).Of. u. Ana Feige (n. 110. V. din 1970 preşedintele secţiei de Studii Economice la Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice “Ştefan Gheorghiu” şi. al P. a M. 1907) – secretar tehnic al Comisiei Controlului de Partid42 în anii ’50. al partidului comunist din R. (M. nr. nr.I. BECK. probabil agent sovietic (Watts 2011: 148 n. 97047 din 25 oct. între 28 nov. Salo EBNER41) (n. 19531955). p. 58 din 10 martie 1948. 111.D. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.I. BĂNESCU. secretar general al Ministerului Economiei Naţionale (1946). după 1989.Of. în 1964 cu ordinul “23 August” cls.C. 2121).a. criticat între “deviaţioniştii” din minister în iunie 1952. 4. 9711./P.I. GOLDENBERG (?)) (25. ulterior cu diverse funcţii pe lângă Consiliul de Miniştri. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1965 şi 1967-1969). III-a. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie din cadrul Ministerului Industriei (M.1910 Galaţi) . apoi al Ministerului Industriei şi Comerţului (1947-1948). 109. nr.M. cimitirul Giurgiului) – din 1948 (când este încadrat ca şef de serviciu la Direcţia Bunuri a Ministerului Finanţelor) funcţionar în aparatul economico-financiar al statului comunist. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 263 din 16 nov. 1947. partea I-a. iar în 1981 (pensionar) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. cu fişă de cadre la secţia economică a C. pentru angajare M. Rudy – din febr.Of. p. rămas în Basarabia după iunie 1940. 376). 1948. partea I-a. nr.C. David (n.Of. Iaşi).1911 Comrat (Basarabia) 13.Of. p. III-a. cu rol de organ de anchetă şi instanţă disciplinară pentru membri i de partid. dar şi de către fostul suveran Mihai. al P. Pasca).C.R. partea I-a.Of. 1948 inspector în cadrul D. decizia nr. Bucureşti) – licenţiat în drept (1937. 39 40 Respectiv şef al misiunii diplomatice a României de pe lângă guvernul provizoiu al R.C. 113.S. p. 183 din 10 aug.E. partea I-a. ambasador la Paris (1956-1960).M.1997. II-a.C.C. nr. a M.R. membru al C. 6629). 1949. (1955-1969). p.G.C.XI. 114.R. cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor. partea I -a. apoi la Atena (responsabil şi pentru Cipru) (1960-1968). p. 1950.C. preşedinte al Senatului în prima legislatură postdecembristă (1990-1992) şi vicepreşedinte al Academiei Române (1990-1994). expert economic al Comisiei guvernamentale române la tratativele de pace de la Paris (1946-1947).G.I. David BERCOVICI40) (14. iar în 1965 retransformată în Colegiul Central de Partid. 1627). III-a.director adjunct al Centralei Industriale a Sticlei şi Cermaicii Fine (1948-1949) (M. 10040. 77 şi 249/1952) (v. 1213). Fritz . III-a.G. ministru adjunct al Industriei (1948). BĂNUŞ.C. nr. cu Otilia (n. multiplu decorat de autorităţile comuniste. BECHEANU. preşedinte al C. 113. (19621965). deizia ministrului Justiţiei nr.108. al P.după război inspector general adjunct în cadrul D. Comisia de Control a C. în 1947. Leon (fiul lui Samuel) – directorul Direcţiei Evidenţă din cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic de pe lângă Consiliul de Miniştri după 1947. ministru adjunct al Comerţului (1948). nr. a fost reorganizată şi redenumită Comisia Controlului de Partid în 1950. ulterior numit ambasador la Helsinki (1968-1972).C. şi 14 nov.S.R.1996.P. căs. 35 din 11 febr. 195239). 30. BECK. Alexandru (n. 45 din 24 febr. 41 V.R. în timpul războiului evacuat în Karaganda.

Of.1906-1968) – după august 1944 activist de partid.VI. respectiv profesor de limba română. partea I-a. 23.C.E. p.Of. însemnând “fiul generaţiei”) (n. 1948. decizia ministrului Justiţiei nr. Tereza MÜLLER RABINOVICI) (15.I. MARCOVICI) – în 1948 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Aşezăminte Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1948.IV. 5182) (soţia lui Carol Beram). potrivit lui Solomovici (2004: 58). decorat în 1972 cu “ordinul Muncii” cls. nr. M.A. 1989). Niculae (n. BENKÖ. partea I-a. respectiv autor ocazional la revista Teatrul în anii ’50. BERAM. (M. nr.R.S. (1985). 1941.R.N. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. Sofia (n. 1033). 255 din 27 oct.I.C.din februarie 1948 controlor în cadrul D. autor al clădirilor primăriilor din Bistriţa şi Baia Mare. 120. şi director T. Emeric . Aurelian (n. presedinte al Comitetului de Stat pentru Cinematografie (cu rang de ministru) (1950-1953).E.Of. 256 din 5 nov.E. redactor responsabil (oficial director) la România Liberă după august 1944 până în anii ’50.I.C. p..Of. ulterior ocupând diverse funcţii de răspundere în domeniul arhitecturii şi proiectării.D. în mandatul Anei Pauker funcţionar la Direcţia Cadre în centrala M. după Revoluţie membru în Consiliul de Conducere al F. 9857. a M. BENADOR.Of. 7262. p.C. 1948.1971.G.. partea I-a. p. nr. în 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie (M.C.Of. BELU. 1918 Tg. al P. 6598). cu Draga. a M. 32 din 8 febr. (1946-1947. Bucureşti.VIII. nr. nr. III-a (Decret 259/28. BENKÖ.C. BENEDEK. 1949. nr. Bucureşti. 204 din 5 sept. 7665). a copilărit la Brăila – d. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. partea I-a. partea I-a. p. ulterior funcţionară în aparatul diplomatic comunist (în cadrul ambasadei de la Budapesta în 1956). 1948-?) (M. partea I-a.C.IX. cimitirul evreiesc Giurgiului) – membru de partid. p.G. p. 138 din 17 iunie 1948. Academia RSR. arhitect. 1947. 6628). decorat prin Decretul nr. 201 din 31 aug. Mureş) – din 1948 translator interpret în centrala Ministerului Afacerilor Externe (M. BENEŞ. 125. Între cărţile sale se numără Tineretul şi idealul moral (Ed.1917 – 10. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer (M.ilegalist. 1969) şi Morala în existenţa umană (Editura Politică.Of. partea I-a.R. 119. Elena (n.C. 118.E.N.E. 1948. (M. Dobrincu şi Goşu 2009: 116). BECK. Bellu SCHOR43) (23. 1945. ulterior adjunct al rectorului Şcolii Superioare de Partid “Ştefan Gheorghiu”. BERARU. 1947.1916 Brăila – 1997 Bucureşti) . E. 183 din 10 aug. nr. Carol .E. 1 mai 1895 Milişeuţul de Sus. 1123). pe durata studenţiei. p. Alfred – după război instalat de comunişti director în cadrul Băncii Naţionale a României. până în febr. 121. Ştrul Beraru) (21. Bucureşti. respectiv cercetător al Academiei R. în conducerea C. Tiberiu (zis “Tibi”) – profesor. obligatoriu (M. după război. 122. 31 din 7 febr. nr. partea I-a. (Berindei.1972) şi apoi de către preşedintele Băsescu în 2009. p. Simon Moise SCHMIDT-GRINBERG. după august 1944 responsabil organizatoric al U. etică şi publicist44. 116. M. şi membru al 43 44 V. Theo – din 1947 inspector în cadrul D. 219 din 26 sept.A.C. 1945 în M. 194 din 25 aug. 1949. a M. Ury (n. Suceava.controlor în cadrul D. partea I-a.G. 207 din 7 sept. nr.R.Of. nr.1985 Bucureşti) – membră de partid din 1945 (dosar B/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 95835 din 19 sept. 126. Bela AUERHAHN) (n. (?) BEKAVETZ. partea I-a. 8072). BEILICH. incinerată la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti.Of. partea I -a.Of. Emanoil – în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu 117. 8367. 32 .Of.S. 1947. 31 din 7 febr. 5 oct. Gheorghe (n. p. 1033).115. decan al Facultăţii de Arhitectură şi chiar prorector al Institului “Ion Mincu” în perioada comunistă. 124.IX. (1952-1955). 1948. nr. partea I-a. nr.S. numele adoptiv transliterabil în cheie ebraică “ben ador”. p. deputat M.XI. p. i-aar fi denunţat pe unii sionişti organelor de anchetă. 7401 BELLU.E. secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of. căs. 123.

nr. 803 din 21 dec. BERCOVICI.. BERCOVICI. M. partea I-a. 642). BERGMAN. Maximilian Bergman(n). în 1948 numit director adjunct al Centralei Industriale a Bumbacului. 8471).M. 133.R. Bănică .C. ministru al Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe (19721978). nr. apoi Cluj (1965-1968) și al judeţului Ilfov (1978).VIII.G.C. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. iar din 1948 la Subsecretariatul de Stat pentru Naţionalităţi de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.P. 646). 132. fd.C.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Hârtiei şi Celulozei a Ministerului Industriei (M. 131.1949. BERGER. M. M.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. al P. 19. 216 din 19 sept. a M. al P. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. BERCIU. “autocritica” sa reprodusă şi în Constantiniu 2003: 39-41).C. 1947. nr. – secţia Propagandă şi Agitaţie. Paula – după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C. Inului şi Cânepei din cadrul Ministerului Industriei (M. p. nr. 4181. 136. p. p. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.M. în 1946 transferat ca prim secretar de legaţie la ambasada României de la Varşovia (M. 137./P.C. 1213. 1949.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 138. al P. Adrian . partea I-a. (?)45 BERGHIANU. 1947. Sighişoara) (în alte documente oficiale ale partidului ortografiat Bergheanu.Of. şi A.D. 8971). partea I-a.127.C. al P.I. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1949. p. Cancelarie. 139.C. p. partea I-a. 4968). 315.R. ulterior transferat la cerere instructor C.din 1947 controlor în cadrul D.Of. BERCU. 2001: 79).C. Leon – din mai 1945 translator interpret-şef la cabinetul primului ministru. Alfred .Of. 15 din 19 ian. (1954). nr. 282 din 5 dec. fd.Of.E. cu dosar la secţia Organizatorică a C. ministru al turismului (1985 ..C.R. Teodor . prin Decretul nr.Of. 2667.S. 51/1952. 70 din 23 martie 1946.membru supleant (1955-1960). Sofia .Of. până în iunie 1948. ministru secretar de stat la Agricultură și Industria Alimentară (1979-1981). .Of. BERCU. BERCOVICI. partea I-a. (1960-1989). partea I-a. din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Bumbacului.Of. 5386). 184 din 11 august 1948. partea I-a).. apoi cu drepturi depline al C. 1949. p. al P. dosar nr. 145 din 26 iunie 1948. prim-secretar de partid al regiunii Stalin (începutul anilor ’50). nr. p. nr. președinte al Consiliului de Stat al Planificării (1965-1972). şi redactor la revista Munca de partid (A. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (1965-1967). 134. nr. S. M. 118-21).R. al P.Of. decorat în 1961. Atanasie . nr. 1947. p.I.C. P. (dosar 118/1951) (v. p. p. 140. al.E. dosar nr.Of.I. partea I-a.Of. C.după război.C. 128.. 5 din 9 ian. Adolf Wolf în 1947 membru suplenat al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Bumbacului (M. Maxim (n. 15 din 19 ian. pp. (M. C.R.N. 35 din 11 febr. BERGER. partea I-a.C. 7817). partea a 2-a.C.C. partea I-a.Of.Of. BERARU.1925. partea I-a. nr. 1964 cu Medalia Muncii.C. Aura – din 1949 activistă de partid.C. p. al P. nr.R. 135. Ana – iniţial angajată în ianuarie 1947 ca secretar cultural la Regionala Târgu Mureş a Ministerului Informaţiilor. Laurenţiu – secretar al C. 709 din 21 iulie 1967. decorată în 1967 cu ordinul “Meritul Muncii” clasa a III-a. 51/1949.C. 130. BERCOVICI. organizaţiei de partid din minister. BEREŞ. Iancu – după război secretar de legaţie II în centrala Ministerului Afacerilor Străine. n.R. p. şefă de birou în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M.cu dosar la secţia Economică a C.C. BERGHER.22 decembrie 1989).I. (dosare anexe 160/1952).R. din aprilie 1948 secretar cultural în centrala Ministerului 33 45 După unele surse neverificabile. respectiv Berghean) .C.A. ministru al Muncii (1981-1990). 129.R. 229 din 4 oct. nr. Bucureşti în anii ’50 şi activist de partid. instructoare în cadrul sectorului Presa Centrală al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 1964 şi 1981..R. 121 din 31 mai 1945. 4512). nr.N. partea I-a.B. nr. 105 din 8 mai 1948. 131 din 8 iunie 1948. (57/1956) (Solomovici 2003: 185.C.

anexa la dosarul nr. a M. Ovidiu – din 1947 secretar contabil la Prezidiul M. BIRCEANU. decorată prin Decretul nr. 1947.Of. partea I-a.D. nr. J. 1949.R. M. fond 495 (“România”). Gabriela (cu frecvente variante de ortografiere “Bernachi”.M. 3293.F. dosar nr. 10092). decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. 144. 4365. S. Isarel .C.Of.E. partea I-a. partea I-a. din timpul războiului. 1900) – membru de partid din 1947. 1945-1948). a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. membră fondatoare şi vicepreşedintă a Uniunii Femeilor Antifasciste din România (U. reabilitat în 1968. 16 din 20 ian. şi dosar B/130 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). C. v..F. p.Of. 501). Tony – după război şef de cabinet la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. p.din 1947 controlor în cadrul D.R. 96/1968. 76 din 30 martie 1946. şi B. 148. Ioan – de profesie blănar (conform lui Gheorghiu-Dej. în martie 1945 transferat ca ataşat comercial la Beirut (M. nr. partea I-a. nr. 145. 644). 37 din 14 febr. BERMAN.. al P. p. Nastasă şi Varga 2003a:641). p. nr. Jacques (n. partea I-a. al Frontului Democraţiei Populare. p. 1629). 264 din 14 nov. BERKOWITZ. 1949. respectiv “Bernaki”) – membră P. BIRCHENTHAL. partea I-a.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Vasile . 17 din 21 ian. membru al C. 1946-1948)..47.D. şi I. v.Of.OF.Of.R. 18 ian. (M.C. p.Of. Henriette – din februarie 1949 şefă de birou în cadrul D. redactor la revistele Drumul Femeii (organul de presă al U. 146. 46 Constituită la 3 ianuarie 1948 prin fuziunea organizaţiilor U.I. 707). cu referat de cercetare la fd. 6313). p. BERMAN.I. doc.Of.D.Of. p. 3372. 147.). v. 225. 151. după august 1944 directorul general al C. 3001).C. 17 (3 iunie 1948): 5). 1948-195246). partea I-a. Organizaţia de Femei din Frontul Plugarilor şi Organizaţia de Femei din cadrul Uniunii Patriotice Maghiare. Informaţiilor (Direcţia Regionalelor). 1947.G. 76 din 30 martie 1946. 34 . F.A.C. 150. Joseph – în toamna lui 1944 numit secretar economic I în centrala Ministerului Afacerilor Străine. BERNACKI.. 1267). BINDER. (partea I B) nr.E. 3002).E. BERNSTEIN. 662). 15 din 19 ian. a III-a.C.. HA007 şi HA008. BERMAN. BERMAN.I. al Uniunii Femeilor Democrate din România (U. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. din ianuarie 1949 avansat şef al Serviciului Contabilitate (M. Andreescu.I.R. partea I-a. 17 din 21 ian. ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr.C.C. M. 1949.N. Organizaţia de Femei din Apărarea Patriotică. 176 din 2 august 1948. 1857. BERNACKI.Of.R. partea I-a. inv.D. p.Of. nr.C. – după război vicepreşedinte al casei de Pensii a Colegiului Inginerilor din România (M.F.C. consilier comercial în cadrul Legaţiei de la Londra după 1944 (v.F.N.A.R.F. nr. BERKOVITS. nr.R.C. p. 152. secţia Cancelarie – dosare anexe. – numit în mai 1948 membru al comisiei centrale interimare a Colegiului Medicilor. Avram . secretar general al Federaţiei Democrate a Femeilor din România (F. 143.Of. 45 din 24 febr. 111 din 15 mai 1948. Femeile din Organizaţiile Sindicale. 1948.R.F.F. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.R.A. 1948. nr. 70 din 26 martie 1945. apoi secretar general al comisiei interimare a reglementării sectorului farmaceutic (prin ordin al ministrului Sănătăţii. deputat în Marea Adunare Naţională (1957-1961). probabil aceeaşi persoană cu omonimul. nr. partea I-a.F. fotografiile nr. 2267).în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 47 V şi proiectul Fototeca online al A.R. partea I-a. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M..R. A. 1949. 149. Asociaţia Soţiilor de Militari din Armata Română.C. 142.Of.A. epurat.R. inv. p. p.141. nr.. ulterior rechemat în ţară şi încadrat consilier economic la Direcţia Organe Exterioare a Ministerului Comerţului (M. ministru adjunct al Prevederilor Sociale (1952-1957) şi membru al C. 4).. nr. 87 din 13 apr. partea I-a.I.) şi Femeia (revista săptămânală a F. p. nr.

partea I-a. p. Iosefina .Of. Bucureşti. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 658. nr.Of.P. Buzea . 164. de la începutul anilor ‘50 judecător la Tribunalul Raionului V. p. M. împreună cu toţi ceilalţi rezervişti evrei (M.Of. partea I-a. după prima căsătorie cu Radu Münzer (viitor Mănescu) a preluat numele acestuia) (14.R” cls. p. 1948. 6306). partea I-a. BLINDER. 154. 641). nr. 1949. BIRTHELMER. 641). din 1949 şeful Direcţiei Cadre a Ministerului Industriei (M. la Direcţia Studii (1948-1949-?) (M.Of.după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C. 6094). – în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M.S. BLUMEN. la Judecătoria sectorului 8 Bucureşti.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. P.” cls. p. nr. BLUMENFELD.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. BLUM. partea I-a. 4968). v.Lenin (secţia civilă 4950). partea I-a. al P. director general în cadrul ministerului (cu dosar de cadre la secţia Economică a C. Iosif – fost student la Drept la Iaşi.G. prorector la Institutul de Căi Ferate. BIRNBAUM. 165. Flaviu . 6749). p.R. 158. 167.P. Fischler). până în anii ’80. 165 din 24 iulie 1945. partea I-a. BLOCK. 1949. 200 din 1 sept. 1945 după ce fusese radiat din registre în 1940.. p. p. 15 din 19 ian. apoi redactor la Ed. 16 din 20 ian. BLUMENFELD. partea I-a. 5966).Of. (M. 1947. BODNĂRAŞ. (r) în Foreţele Armate prin decret regal în febr. BLUMENFELD.Of.I. p. 1945. Mihai .S. apoi. Leopold . ulterior. M. 119 din 28 mai 1947. David . BIROU.din 1947 controlor în cadrul D.Of.I. 29 din 6 febr. 161. nr. M. 190 din 18 aug..în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. 164 din 19 iulie 1948. 159. 1949. 12877.Of. nr. partea I-a. 645). 1949. 156. 15 din 19 ian.1922 – 1990 Bucureşti) .Of.A.C. 15 din 19 ian. Saly .Of. 7950). BLECHMAN. p. 155.Of. Florica (n. nr. 4251). nr.soţia demnitarului Emil Bodnăraş până în anii ’50 (cu care a avut 3 copii: Viorel. decan al Facultăţii de Căi Ferate.B. Drumuri şi Poduri din Bucureşti .E. dosare anexe. partea I-a.I. Antonina . nr. până la pensionare (1978).153. V-a. 131 din 8 iunie 1948. partea I-a.Of. 1949. 1213).R.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 3705).C. nr. nr.C. BLUMENFELD. Politică şi lector universitar. partea I-a. p. 35 .I. p.Of. 644). nr. p. p.Of. decorat prin Decretul nr.09. ministru adjunct al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1951-1957). Asistenţei şi Asigurărilor Sociale. Igor – după august 1944 comisar-ajutor M. Materiale Plastice (1948-1949) (M. Ernestina . 166.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. reînscris ca sub-lt.. partea I-a.Of. fiica lui Leon şi Marie (n. partea I-a. nr. 168. partea I-a. T(h)eodor (1915-2001) – inginer de căi ferate. partea I-a. 95 din 22 aprilie 1948. întocmit în 1951. 162. Jean . ca translator la Direcţia Radio (M.R. nr. a M.Of. nr. nr.1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. 163. Cecilia GLANZSTEIN. Mauriciu . BLUMER. 160. din 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.A. 168 din 23 iulie 1948. nr. Ioana şi Gheorghe).director al Centralei Industriale a Întreprinderilor Prelucrătoare de 157.după război inspector general sanitar în cadrul Ministerului Muncii.din 1948 inginer în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p. nr. 15 din 19 ian. 804 din 21 dec. 788). activistă a Comisiei Controlului de Partid în anii ’50. p. 1964. partea I-a. 289 din 13 dec. 12/1952). reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. a III-a. p. 1949. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. nr. BLUMEN. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. M. 1946.C. BLASIAN. 35 din 11 febr.

a treia fiică. decorat cu ordinul “Steaua R. Emilia Bogdan s-a stabilit ea însăşi la Washington.după război controlor în cadrul D. pensionat). director al Direcţiei Occident a M. p. 1948). ministru în mai multe guverne comuniste (poziţia 2).” clasa a V-a în 1948. ulterior promovat consilier de presă.N. v. 1946 a ministrului Justiţiei (publicată în M. precum „Pantelimon Bodnarenko”. partea I-a. nr.E.R. Watts 2011: 280 n. în 1976). Gonceariuk.XI.R. 1990. 24 din 30 ian.I.C. 171.R. partea I-a. director adjunct la Direcţia pentru relaţia Occident (1953-1955). 49 Alături. viitorul Ion Vidraşcu. 1990. director al dept. Emilia MILCO) (1926.U. unul din coordonatorii reformei sectorului sanitar după 1945. 1948.1921 Bucureşti . 1869.VII. partea I-a. 105 din 12 mai 1945. după august 1944 vicepreşedinte A. Iosif SOLOMON) (6. p. Hună . coleg de promoţie (1969) la fostul Liceu nr. (1962-1990).U. nr. alt şef de Direcţie al Securităţii (poziţia 22). era de fapt fiica Emiliei şi a lui P. Tismăneanu. 48 Românizarea numelui în baza deciziei nr. Levy 2002: 203). din mai 1945 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Propagandei. apoi cu Gheorghe Câmpeanu. ambele locuind în prezent în S. membru de partid din 1932. al P. din 1941. partea I-a. consilier al ministrului de Externe (1976-1978). 1912) – membru de partid din 1944 170. GOLDEMBERG) (n.E. cu care a avut două fiice: Ileana (căs Popa) şi Olga (căs. fd. (dosar 29/1957).Of. respectiv membru al Consiliului Uniunii Internaţionale a Studenţilor (Paris. Corneliu (n. ea însăşi pe lista agenţilor plasaţi de sovietici în 1945-1946 în aparatul de stat al României49 [poziţia 77.Of. Emilia (n. alias Gheorghe Pintilie. la momentul repatrierii părinţilor.). Alexandru (n. BOGDAN. 1 în tabel. 10. BOGDAN..d.A.. 172.G. nr. S. etc. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Arhivele Militare Române. Nicu Ceauşescu.”) (v. nr. p. partea I-a. unde a decedat în iunie 2007. p. 1948 – nov.R. 50 din 1 martie 1948.1912 – 1962 România) – ilegalist. şeful Securităţii între 1948 şi 1963 (poziţia nr. angajat în M.169.C. America de Nord şi de Sud (1978-1982. nr. director al dept. „Ion Didenco”. respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971 (Decretul nr. Lupaşcu)) – membru P. Svetlana (n. „Valerian Bucikov”. consilier la Legaţia României la Washington (1951-1953). 1946. ministru adjunct (cu rang de secretar de stat) al Afacerilor Externe din 26 decembrie 1989 până în 2 ian. viitor colonel şi şeful gărzilor de corp ale lui Gheorghiu-Dej (poziţia 17).I. (1949-1951). „Serghei Niconov”.U.E. M. 158).S. 1. v. 2146. Vladimir Doicaru ş.R. M.II.G. 157 din 4 mai 1971). data morţii (!). 6401). în fapt Ivan „Vania” Didenko. „Petre Goncearuc”. şi opinia identică a lui Watts (2011: 517)]. 738).S. oficial “dizident” al regimului comunist în ultima perioadă. Hoge.A. alias Petre Petrescu.Of.R. a M.) – fosta soţie (până în 1947) a lui Piotr Gonceariuk (viitorul Petre Petrescu.C. supra). Elena Răutu. 40 din 16 febr. nr. din sept.M. 1966-1967).A. director de cabinet al Anei Pauker (dec. 62 din 15 martie 1947.A. BOGDAN. 7.P.I. rămasă în S. probabil nu întâmplător). ambasador în SUA (1967-1976).1946. Basarabia – 2007 Washington.Of. 1949 soţia diplomatului Corneliu Bogdan (v.. 1946. în fapt Piotr Gonceariuk. în 1948. în fapt aflat în atenţia U. Iosif (n. şef al Direcţiei Presă al M. 26. p. pe aceeaşi listă.Of. cu grad de consilier de presă (M. iar în paralel membru al Comisiei centrale Tineret şi instructor al Comisiei pentru U. preşedintele secţiei de Relaţii Internaţionale a A.Of. nr. 517). 1310.062 din 31 ian. după moartea soţului. pensionat la cerere în martie 1947.A. (Uniunea Naţională a Studenţior din România). vicepreşedinte al Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Strănătatea (din 1955). viitorul Serghei Nicolau. de viitoare nume celebre în ierarhia comunistă de după 1945.L.B. 5 dec. BOGDAN. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286 n. 333.E. dosar 9. (dosar B/178 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 67 din 22 martie 1945.a.C. 141-2. p. partea I-a.A. şef de direcţie în Securitate). căs. ff.D. partea I-a. Europa Occidentală şi America de Nord (1961-1966. încadrată în centrala M. p. cf.A. şeful Informaţiilor Externe (1951 -1954) (poziţia 3). 0110 (“antiK. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C.E. Bănulescu. 3806). 444 n. în ian. 24 din Bucureşti cu V. recăs. 178 din 4 august 1948.M. BOGDAN. 1949. 173.1990) (fiul lui Horia (Harry) şi Silvia (n. GRÜNBERG48) (5. funcţionar şi chiar ministru adjunct (1952-1953-?) la Ministerul Sănătăţii. (1955-1961).U. 36 . în martie 1948 cu funcţia de şefă de serviciu şi repartizată la cabinetului secretarulu general al ministerului Ana Toma (M.

partea I-a. nr. respectiv Andrei şi Olga (căs. Nadler)).Of. Iancu BERMAN50. Stark)) (16. verişorii lui V. Tony.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.IV. 3293. îngropat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. decorataă în 1948 cu ordinul “Steaua R. Munca (i-a succedat în funcţie Ecaterinei Borilă).U. Politică. p. V. ataşat de presă şi din mai 1948 prim-consilier la ambasada României de la Belgrad (1947-1948).A. cu fişă la secţia Propagandă-Agitaţie a C. (19.1983. 1946. inv. a M. C. Katherina ABRAHAM în 1909. al P. Alfred LÖVY) (17. infra]. şefa Direcţiei Cultură din M. iar Andre este în viaţă în acelaşi oraş.V.U. BOGDAN. al P. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. 178. 180. Trebitsch).” clasa a III-a.C. 19795. Alexandru Bela (n.R. în viaţă.C. al P. BOICO. locuind în prezent în S. cuscra cuplului Ceauşescu. BORILĂ. căs cu Annick (n. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. anexa la dosarul nr. Beniamin HAIMOVICI51. Bucureşti.A. în Bucureşti). 26.A. Leon . a avut cu Mihail Boico trei copii. respectiv traducător la Ed. 229 din 4 oct. p.C. după război directoare în Ministerul Informaţiilor (1945-1947). Vladimir (30. p. Adriana Livianu.Of. 14/1951). din actualul Parc Carol din Bucureşti. p. Dobrincu şi Goşu 2009: 421.C.E.I.Of. fiica lui Isidor şi Liza. având doi copii: Florent Michael şi Deborah.R.P. partea I -a. apoi secretar general al Comisariatului pentru Comerţ Exterior de pe lângă Consiliul de Miniştri (1945-1948) (Crispedia 2011. N. 1963.IX. Cristina (n. 1944-1945).567 din 14 martie 1946 a ministrului Justiţiei (M. Târnava Mică) cumnata ilegalistului Bela Breiner. Tismăneanu: Tania (căs. respectiv referat de cercetare la Fd. Kuller 2008a: 76). (135/1955). 175.V.” clasa a III-a (Gheorghe Brătescu în Burcă 2007: 13. decizia nr.1950) – cunoscut mai degrabă ca scriitor. iar apoi traducător la Editura Politică. respectiv director al Editurii Meridiane. iar după unele surse martoră a acuzării în 50 51 V. secţia Cancelarie – dosare anexe. 8970). nr. 1949. ulterior conferenţiar la Universitatea Politehnica Bucureşti (până în 1956). (dosare anexe. partea I-a.soţia generalului Mihail Boico. 1946 a ministrului Justiţiei în M. 179. cu pseudonimul “Luca” în perioada ilegalistă. incinerat) – activist de partid. Octavian – din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. fiul lui Carol şi Ghizela (n.P. 181.XI.174. 2473). Jean (n. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. emigraţi în 1975 în Israel.C.1909-27.G. BOICO “LUCA”. 423 din 15 iul. funcţionar în cadrul Oficiului de Studii al Ministerului Economiei (oct. în 1952 aparent şefa Direcţiei Administrative). respectiv autoare de articole la revista Magazin Istoric. între 1990 şi 1998 preşedinte al Astroclubului Român. BORA. în anii ’50 în conducerea Consiliului Central al Sindicatelor şi redactor-şef (până în 1957) la organul de presă al sindicatelor. în Satul Lung. al P.C. decizia nr.Of.C. cu diverse funcţii în aparatul economic şi financiar al statului comunist de-a lungul perioadei postbelice.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. jud. 16 din 20 ian.R. 176. fiul lui Philip şi Rosa (n. dosar B/181 Colecţia “ilegalişti decedaţi”)). partea I-a..IX. (1948-1952. 662). soţia lui Petru Borilă şi cuscra lui Nicolae Ceauşescu [v.M. Minerva la începutul anilor ‘70. fostă ilegalistă (cu pseudonimul “Petrova”). Ionescu). 1947.C. Olga a decedat în 2001 la Paris. 231 din 5 oct. nr. H.E. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. (?) BOIANGIU. Ecaterina (n.R.C.?)) – cumnatul lui Silviu Brucan (căsătorit cu sora acestuia. în perioada interbelică condamnat la 3 luni închisoare pentru un roman incriminat ca pornografic. “Raportului Tismăneanu”. BONDOC. "o comunistă militantă de origine evreiască" cf. nr. fiica lor. de formaţie inginer. Bokshorn).1893 Iaşi – 27. 99244 din 4 oct. (M. Berindei.I. pentru socialism”. Bianca MARCUSOHN. BONCIU. sora Herminei Marcusohn şi mătuşa lui Vladimir Tismăneanu) (1916 – 2002 Paris) . nr.1920 – 5. ulterior menţionat ca redactor la Ed.R. (135/1955). 37 . 66 din 19 martie 1946. în 1987 rămasă în Franţa. “Horia” (n.) şi fratele ofiţerului de Securitate Hary Bogdan.2001) . 177.1916 Bucureşti 2001 (S.R. 52/1956.

responsabil cu economia (1952-1953). 27 aprilie 2009). în 1971 cu ordinul “Steaua R. redactor-sef al ziarului sindicatelor.R.R. BRAEŞTER MARCU.C.” clasa a II-a în 1948. propriilor declaraţii pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei.R.R.I. ministru al Industriei Alimentare (1953-1955). 183. (1948-1968).asp. stabilit după un periplu în Germania în Marea Britanie. al P. 5. fosta soţie a lui Valentin (de care aceasta divorţase în a doua jumătate a anilor ’80) şi copilul ei s -au refugiat în Israel. comandant al diviziei “Tudor Vladimirescu” (19441947). întors în ţară în 1946 (!). începând cu 15 august 1945).R. “lucrător cu munca politică în URSS” (1936-1937. voluntar în Spania (1937-1938). (?) BORILĂ. 17 (3 iunie 1948): 5) şi respectiv în conducerea Institutului Chimico-Farmaceutic Bucureşti la începutul anilor ’50 (Kuller 2008a: 434). (1944-1947).M. Octav (fiul lui Adolf şi Amalia) (21. preşedintele Comisiei Controlului de Stat (1951-1958).C. în 1964 cu ordinul “Steaua R. 38 . Iordan Draganov RUSEV) (13.. pensionată în 1961. Paşcani) iniţial membru al PSD. cu grad de colonel infanterie activ în Forţele Armate (D. membru al Biroului Organizatoric al P .125. 80. membru al Biroului Politic (1952-1965). al P. 2009: 71.R. 54 V. B.E.” cls.1913 Cernăuţi – 11.III. membru C. al U. http://www.M.C. 52 53 V. multiplu decorat de statul comunist.E. emigrat în 1965 în Israel.htm Cf.D.C. unde se afirmă ca om de afaceri (şeful Nissan UK). şeful Direcţiei Politice a Armatei. Daniel Valentin (n. membru în conducerea Comitetului Democrat Evreiesc în anii ’50.R.M. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). al P. în viaţă în 1991. 184. Elveţia) – ilegalist. Viaţa Sindicală (ulterior Munca) în anii ’50. lider al comunităţii evreieşti din România şi bun prieten de familie al soţilor Borilă (“Moştenitorul secret al lui Ceauşescu”.C. cu Ordinul Muncii cls.C. Evenimentul Zilei . membru al C.P. sub acuzaţia de evaziune fiscală în Marea Britanie în valoare de peste 200 milioane £54. evreu bulgar.C.P. (1948-1955). iar în 1979 cu ordinul “3 August” cls. participant la Rezistenţa Franceză în timpul războiului. (1948-1969). 1947 reîncadrat (retroactiv. canoanelor religioase iudaice (Halaha). membru al facţiunii pro-comuniste (1946-1948). este evreu cf. 1981).I.1906 Silistra – 1973 Bucureşti) evreu din Bulgaria (cf.php.R. BOTNAR. (19651969) şi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). în oct.F.M.procesulcomunismului. cât timp fiica sa Iordana a fost măritată cu Valentin Ceaşescu. ministru al Construcţiilor (19481951).VII. salariat al centralei M.R. respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971. BRAEŞTER. a III-a. 2067 din 20 oct. şi fişa sa matricolă penală.R. apoi membru P.1998 Villars-sur Ollon.. IV-a.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/B/B%2006. I în 1959. membru P.II. Cosma 1994: 31).C. organelor de anchetă.. deputat de Bucureşti (1946-1948.C. “funcţionar superior” la Camera de Comerţ Bucureşti. condamnat în 1932 şi 1935. nr.1903. al P./P.R. când îi acorda un interviu lui Robert Levy. II-a (Decret nr.R. 1947).182. Petre53 (n. şi în mod cert căsătorit cu o evreică maghiarofonă. Aron (fiul lui Israel) (rar ortografiat şi ca “Braişter”) (n. decorată cu Ordinul “Steaua R.M. procesul lotului Pătrăşcanu52 (1954). preşedinte al Comisiei Controlului de Stat şi membru în Biroul Politic al C. decorat cu Medalia Muncii. arestat în 1960 (cf. Fiul celor doi şi nepotul l ui Nicolae Ceauşescu.luni. în viaţă în 1994. cuscrul lui Nicolae Ceauşescu pentru câţiva ani. membru supleant al C.S. De altfel. 1938-1944).%20Bold%20-%20Bozd/Botnar%20Octav%20A/index. imediat după Revoluţie. promovat progresiv până la gradul de general-locotenent.” cls. 1948-1952) din partea Blocului Partidelor Democrate.X. (1948-1950). graţie ajutorului oferit de Nicolae Cajal. pentru “uneltire”). graţiat în 1964. http://86. v. refugiat în 1991 în Elveţia. când era intervievat de Centrul de Istorie Orală al Radiodifuziunii. 38 din 27. unor surse controversate.R.R.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte2/docs/morminte2p_9. cf.1979). membru al C. şeful organizaţiei Bucureşti a P.C.C. al Comitetului Executiv al C. (din 1948).17. Dora – numită de Ministerul Sănătăţii membru în conducerea Colegiului Farmaciştilor în 1948 (Bărbulescu et al. (19501953). 185.R.

Sache – şeful serviciului aprovizionare din D. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1955-1960). plecată în U. 15 din 19 ian. p.R. decorată cu “Ordinul Muncii” cls. p. nr.C. anexa la dosarul nr. membru de partid din 1927. 11177). 644).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 1945 în M. pentru câteva luni în 1940 (Tismăneanu 2010b). II-a în 1951. 3293.1906 (după alte surse 21 dec.J. 39 . iar apoi prin decretul nr.IV.E.P.1898 Iaşi) – în iunie 1945 angajată şefă de secţie în centrala Ministerului Propagandei. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Jdanov” (1949 -1954). (din 1950). 175). înfiinţată în 1948. partea I-a. 1945. 477). 2004: 48 (n. BRAUM. ? – numit în 1948 în comisia de tipizare a medicamentelor din cadrul Ministerului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 93). al P.09. partea I-a.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.L. 1949. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 190.1920 Bucureşti) .Of. p.C. 1945. după război şefa Direcţiei Industriale Tricotaje şi Confecţii din Bucureşti. 1. nr. nr.Of.1906) – 1972 Bucureşti) – originară din Basarabia. 170) şi 49).C. 124. 225. 645. medic. fostă secretar general interimar al P. Piroska ABRAHAM. Izu . viitor al Informaţiilor (M.Of. inv.A. BRILL.A. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.A. Zîna (n.698 din 4 dec.R. şefă adjunctă a secţiei Organe de Conducere a C. 127 din 7 iunie 1945. 192. BRAUNŞTEIN. 10926). nr. 17. în 1958.Of.S. după război în centrala Ministerului Sănătăţii. 295 din 28 dec. dosar de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. al P. economice li administraţiei de stat (1977-1989). fond 495 (“România”). instituţia va parcurge de -a lungul timpului mai multe forme de organizare. pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr.. 122.S.R. de pe lângă Consiliul de 191. incinerată la crematoriul “Cenuşa”.2). 196.G. M. partea I-a. cu rang de consul II (M. p. Academia de Învăţământ Social-Politic „Ştefan Gheorghiu” (1970-1973). după război activistă a Secţiei Propagandă – Agitaţie a CC al PMR (1949-1950). zisă “Piri”) . cu referat de cercetare la fd. 804 din 21 dec.R. 15 din 19 ian. în 1945 şef al spitalului Cazarmei 55 Înfiinţată în 1947 ca Universitatea de Partid „Ştefan Gheorghiu”. Laurenţiu (n. 533). dosar nr. nr. Arnold .484 din 8 dec.C. Jdanov” va fi redenumită Şcoala Superioară de Ştiinţe Sociale „A.R. 188.C. decizia M. Lică BLUTŞTEIN) (n. Haia Solomonovna GRINBERG) (21. (1953). BRĂTESCU. Isidor FÄRBER) (n. în M. 1949. partea I-a. dar după unele surse simultan informatoare a Siguranţei. secţia Cancelarie – dosare anexe. 225. 1964. p.A.fostă ilegalistă. BRATEŞ. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.M. sora Ecaterinei Borilă (Abraham) şi soţia ilegalistului Bela Breiner.P. 189. Academia „Ştefan Gheorghiu” pentru pregătirea cadrelor de conducere a activităţii de partid.Of.S. BRIL. 195.I.d. 187. Lică (n. fond 495 (“România”).” cls. nr. social -politice.R.C.R. al P.II..în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. BREINER. Jdanov” (1954-1958).VII.1907) – ilegalist. membru de partid din 4 oct. Mina BRAUNSTEIN) (n. Alfred (n. BRÂNCU. Madeleine (n.Of. p. va fuziona prin absorbţie cu Academia „Ştefan Gheorghiu” în cadrul Şcolii Superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu” de pe lângă C. Academia de Ştiinţe Social-Politice „Ştefan Gheorghiu” (1966-1970).R. II-a în 1949.C. decorată cu ordinul “Steaua R. 193.186. 98/1956. BRAUNER.M. dosar nr.1922) – activist al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50. 1945. C. BREBU. partea I-a. după care. fiecare cu titulatură diferită: Şcoala Superioară de Partid „Ştefan Gheorghiu” (1952 -1966). unde a ocupat inclusiv funcţiile de director de studii şi respectiv de prorector (până la jumătatea anilor ’60). 287 din 14 dec. 26. p. Institutul de Ştiinţe Sociale „A. (Dobre et al. al P. Paraschiva (n. 4758. 194.a. 19 din 23 ian. apoi a generalului Andrei Roman (Grün). Miniştri (1948-?) (Nikolić f. nr. H. 1948. nr. 1944. BRENNER. în timpul războiului. Şcoala Centrală de Partid „A. 17. a III-a.II. iar de la începutul anilor ’50 cadru didactic la Academia “Ştefan Gheorghiu”55. inv. inv.R. nr. 197.” clasa a III-a în 1948 şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. conferenţiar universitar. Mundi – în ianuarie 1948 angajat în centrala M. În paralel. partea I-a.

(partea I B) nr. decorat prin Decretul nr. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 205.D. partea I-a. partea I-a. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 2009: 1845). 16 din 20 ian. 0110 (“anti-KGB”). BRUCAN. nici o cruţare! Bandiţi manisto-salaziţi!”. al P. Andrei.D.N. 204. 158 din 12 iulie 1948. nr. (Berindei.I.U.C. Ulterior. 85 din diverse penitenciare şi 554 aflaţi la acel moment în libertate). din Transilvania de N ord. p. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. nr. 82). 122 din 28 mai 1948. 158 din 12 iulie 1948. respectiv analist politic comentator la ProTV chiar şi la 15 ani după 1989. şi orchestrator al înfiinţării G. fd.C. 67 din 22 martie 1945. Tony (căs. BRODER. activist al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50 (A.N.M. în febr. p.N.Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Saul BRUCKER (în certificatul de naştere “Brucar”).I.. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946 1948) (M. 199.E. deputat de Cluj în Marea Adunare Naţională.A. Răutu. după 1989. membru în Biroul secţiei Reconstrucţie a U. 2158). BROTMAN. BRILL.14. Mărgineni.. documente interne.2006 Bucureşti) – ilegalist.684 din 5 nov. în 1945 şeful resortului muncă şi asistenţă socială în cadrul Comitetului Executiv al F. exclus din partid în 1949 pentru deviaţionism (Andreescu. membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (iulie 1946 – decembrie 1948) (Bărbulescu et al.. vor fi internaţi în lagărul de la Vapniarka.după război controlor în cadrul D.Of. 1945 a ministrului Justiţiei (v.C. nr. în aplicarea ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. supra) şi Henriette (căs. fiul lui Adolf şi Ethel (Etty))57 (18. via Israel şi lucrează la Yahoo Advertising. Zalman (alias Sandu) (01. 4698).) şi 127 din libertate). Francisc (Ferenc(z)) (1895-1965) – imigrat din Ungaria în 1919.N.M. 662).C. Silviu (n. a III-a. s-a stabilit în S.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. BRUCKER.Of.R. 10260. cu Leopold Puican). marginalizat în anii ’80.C. Şuli Brill. după 23 august 1944 şeful secţiei politice iar apoi redactor-şef adjunct al ziarului Scânteia (până în anii ’50). partea I-a. Dobrincu şi Goşu 2009: 111). 203. dosar nr. rezervat evreilor comunişti. p. 1945 activist al Frontului Naţional Democrat la Cluj. 753). partea I-a. cu Lică Vişan). internat în lagărul pentru evrei comunişti de la Vapniarka. nr. a avut 3 surori: Clara (căs.I.S.E. a M. v. 9283 din 24 iulie 1942 al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. p.198.G.-C.I. vicepreşedinte al Consiliului Radioteleviziunii Române (1962-1966). cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. 14). (1955). 5784).S. 57 Schimbarea numelui în baza deciziei nr. ambasador la Washington (1956-1962). Nagy şi Vincze 2008: 49.OF. Regimentului 1 Grăniceri din Bucureşti (M. Solomon – dentist.C./U. nr. Nastasă şi Varga 2003b: 53. BRUDER.D.C. Constantinescu. a M. 201. diverse alte funcţii în ministerele conduse de M.06. “eminenţa cenuşie” a F. se dispusese evacuarea în Transnistria a unui total de 1045 evrei comunişti (406 din lagărul de la Târgu Jiu.1914 – 7. 40 . fiul său. 56 Iniţial. p.P..U. I. 112. 85 din diverse penitenciare (Caransebeş. acelaşi care în mai 1945 ameninţa în ziar: “Da. în 1948 funcţionar în administraţia de stat. 200. partea I-a.Of. nr.T. partea I-a. probabil fratele colonelului dr.04. 26 din 1 febr. p. 2592 din 31 iulie 1942.C.1916 Bucureşti . Gabriel .S. cu Jean Bogdan.G. 5785). 269 din 23 nov.Of. numit membru al Consiliului (naţional) Superior al Tuberculozei de ministrul Sănătăţii în mai 1948 (v.C. 1949. Calman . 202. BRODER. Emil – din 1948 inspector general adjunct în cadrul D. M. BRUCĂR. III-a (dosar B/243 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). cel care conducea întreaga campanie propagandistică de comunizare.Of. 1945. Chişinevschi şi apoi L. C. M. p. 619 persoane (407 de la Târgu Jiu. în baza ordinului nr. din octombrie 1944 secretar al Consiliului de experţi al Sindicatului în Cluj.P. 1947. membru al facţiunii procomuniste din P.T. etc. cu stagiu recunoscut din 1933. aflat în atenţia U.1978 România) – ilegalist. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.IX. Jean – fost deţinut ilegalist în perioada interbelică. în Transnistria56.

precum şi în memoriile lui Pavel Câmpeanu. nu în timpul lui Gheorghiu-Dej” (Brucan 2002: 5).A.Of. Simon MOISE. 190 din 17 aug. 1948.. a M.A.C. i-a succedat în funcţie Anei Pauker – unul din sutele de exemple (de la Nicolae Goldberger la Gheorghe Gaston Marin.II. al P. p.1914 Iaşi – 1.M. probatoare ale faptului că epurările orchestrate de Dej nu aveau un conţinut etnicist sau antisemit.N (mandate succesive între 1948 şi 1975. 981. şeful Secţiei Bunuri de Consum. în a cărui opinie “situaţia din România în 1945-1951 a urmat precedentul creat de Béla Kun în Repubica Sovietică Ungară.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. fiul demnitarului comunist Grigore Cotovschi. 209 din 9 sept. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. 8984). ca referent titular la cabinetul secretarului general Ana Toma (din 1947). chiar şi după alegerea sa formală ca secretar general al partidului. cea din urmă căsătorită cu Iura Kotovski. partea I-a. Gheorghiu-Dej ocupa de fapt o poziţie secundă celei a Anei Pauker în ierarhia reală de putere (Brucan 1992: 59). succesiv perioadei de instabilitate asociate conflictului în surdinădintre cele două tabere în perioada 1945-1952. p. nr. 39959 din 15 apr. al P. nr. menită mai degrabă a menţine aparenţele (întrucât Ana Pauker era de origine burgheză şi evreică). Ulterior. ambasador la Moscova (responsabil şi pentru Mongolia şi Finlanda (1949-1952). 22. BRUMFELD. deputat M. (anexe. în domeniul Învăţământului (e. Paul . partea I-a. 1946.Of.C.X. la rândul ei ilegalistă. nr. după război încadrată iniţial în M. Comerţ şi Cooperaţie (i. 225. Solomovici (2003: 91). partea I-a. inv.N.R. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. nr.C. (1957-1965). 32 din Bucureşti). (1948-1950. apoi cu drepturi depline al C. între 1957 şi 1961). Aceleiaşi reprezentări îi subscrie şi istoricul Larry Watts. infra). fiul lui Moritz Moise. preşedinte CENTROCOOP (1968-1969). 208. “muncitorească” şi cea “kominternistă”). cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. Hana FRIEDMAN. 1948 207. decorat. 3002).C. de la A. 76 din 30 martie 1946. 15 din 19 ian. e adevărat. BUGHICI. ministru al Industriei Alimentare (1969). M. BRUMARU. 33 din 8 febr. după 1944 membru supleant. p. ROSENBERG) (n. 1950-1955-1965). Nachmanovici)) (14/25. Bernard – după război inspector şef în cadrul Direcţiei Generale Drumuri din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice.C.XII. p. 170). care opinează că până în 1952.Of. nr. 7438. 209. vicepreşedinte al Colegiului Central al PCR (1969-1974). inclusiv vicepreşedinte al comisiei de politică externă a M. Baranga la P. funcţionar în centrala Ministerului de Finanţe (M. zis “Bughici”.g. 6781). vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1957).1997 Bucureşti) – de profesie textilist. (?) BUGEANU. 1949. Brucan insistă reiterează explicit: “Purificarea etnică a început în special pe timpul lui Ceauşescu. partea I-a. p. Israel) – soţia demnitarului comunist Simion Bughici (v.C.). internat în 1942 în lagărul de muncă de la Vapniarka. 41 . leadership-ul lui Gheorghiu-Dej s-a stabilizat şi respectiv consolidat după epurările din 1952 -1953 şi 1958-1961. deşi evreu.G. etc. partea I-a. cât politic bine calculat în cadrul războiului intern şi pur pragmatic dintre facţiunile “lagăristă” (numită uneori şi “doftanistă”) şi respectiv “moscovită” (care. decorată prin Decretul nr. şi Raşela (n. al P. pentru mai mulţi ani directoare a Liceului nr. Aprecierea este îmbrăţişată de altfel şi de S.Of. nr. În esenţa propriei noastre aprecieri. (M. Brucan (el însuşi evreu). conţinea semnificativ mai mulţi evrei) – o reprezentare de împărtăşită. Iulian şi Zoia. Reizl)) (1919 România – 2009 Petah Tikva.A. cu ordinele 58 Unde. apoi promovată director administrativ adjunct. nr. unde şeful era de fapt ministrul de externe”(Watts 2011: 173). fond 495 (“România”). ministru de Externe (1952-195558).1900 Bucureşti) – din sept. cu dosar la secţia Economică a C. Heinrich (n. cu variaţiuni specifice ale etichetelor atribuite celor două tabere.E. 173 din 31 iulie 1947. 210. ulterior cu funcţii modeste în ierarhia comunistă. de Stelian Tănase. I.din 1947 inspector în cadrul D. 644). în M. BUCHEN. respectiv Ion Gheorghe Maurer şi diverse comentarii ale Europei Libere din a doua jumătate a anilor ’50 (care disocia retrospectiv între aripa autohtonă.R.Of.Of. dosar nr. Cornea sau de la Mihail Florescu la Ghizela Vass. David .e. direcţia economică a Comitetului) a C. 30/1956).R. p. Simion (n. 211. soţii Buchici au avut doi copii. inter alia. de la Petre Lupu la Israel “Ion” Rachmuth.M. T. Ana (n.E. BUGHICI.206. fiica lui Meir (alias Max) şi Perla (alias Paulina) (n. partea I-a. 1946. decizia MJ nr. 1946.I.

225. aflată în 1941 pe lista comuniştilor “categoria A” întocmită de Siguranţă.1896 Piatra Neamţ – 12. partea I-a. “Steaua R. 1654-5). 1947. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclusă în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 217. Solomovici 2001 I: 195. 9763)). participant la Rezistenţa Franceză.în martie 1945 reîncadrat în D. dosar nr. II-a. “Apărarea Patriei” cls.C. inv. p. M.D. BUICAN.C. prin Decretul regal nr.R. după război membru fondator al C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. prim consilier de presă la Ministerul Informaţilor (1947-1948). BUTNARU. pp. P. CALMANOVICI.S. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.S. pensionată ca director de studii al Academiei de partid “Ştefan Gheorghiu”.C. fond 495 (“România”). p. Ilie nr. Rădăuţi.E. 2.G.S. partea I-a. Dobrincu şi Goşu 2009: 199.2179). n. 204 din 5 sept. dosar nr. partea I-a. ilegalistă.C. BUNEA. nr.1956 Aiud) – finanţator generos al partidului ilegalist în perioada interbelică. BULAN.II. (M.G.din 1947 inspector în cadrul D. în 1942 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.Of. în Forţele Armate. în iunie 1945. secretar general (din ian. şi respectiv consilier de legaţie şi ministru consilier la Legaţia României de la Belgrad (1948-1949).Of. 80723. decorată cu titlul de Erou al Muncii Socialiste.R.C.212. 218.Of. (dosar 73/1951). p.E.R. pp. p.” clasa a II-a în 1948.P. Arthur . decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 215. în 1971 cu ordinul “Steaua R. A. 275 din 27 nov.. Sf. 253 din 1 nov. respectiv vicepreşedinte al Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea (1956-1962). 72 din 25 martie 1942. cu domiciliul pe str.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului.C. 42 . partea I-a. al P.Of. 1912 Ucraina) – de formaţie cizmăriţă. 2271). Betea 2005).R. 6781). 9857. profesor la şcoala partidului (viitoarea Academie Ştefan Gheorghiu). nr. Otto .Of. p. p. II-a în 1949. 225. fond 495 (“România”). 256 din 5 nov.F. pentru o democraţie populară. 216. nr.III. cu generalul rus Iakov Bulan. inv.Of. în U.Of. după august 1944 redactor la Scânteia şi activist al secţiei Propagandă-Agitaţie a C. 1947. BUNESCU. fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. 219.1902 Rădăuţi – 12.III. I-a (Berindei. M. 1902. inginer al complexului clădirilor fabricii APACA din Bucureşti (1947). 214. rămasă în Basarabia după 28 iunie 1940. partea I-a. BURAHOVICI. 158 din 12 iulie 1948. M.V. BUJUM. C. 7 din Bucureşti. “23 August” cls. membru în colegiul de redacţie al Pentru o pace durabilă.. 5785).T. Wilhelm . 1949) şi ministru adjunct al Învăţământului Public (1951-1953).R. fosta logodnică a lui Ştefan Foriş.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1947. 1654-5). al P.Of.T. 213. 52 din 4 martie 1945. partea I-a. nr.I. Emil (fiul lui Mendel şi Hana) (4. I în 1964 şi respectiv cu “Steaua R. partea I-a. Sonia . apoi prima soţie a lui Leonte Răutu (în anii ’30).R. partea I-a.A. 52 din 4 martie 1945.G. n. Isac . 2201). 1947 (M. ulterior detaşat local în judeţul Dorohoi (M.” clasa I-a în 1971. profesor la Institutul de Construcţii din Bucureşti şi director general al Normelor şi Construcţiilor în 59 În forma parţial corectă “Aron Lazăr Arneldi”.R.S.E. nr. a M. Ern(e)st ARNOLDI) (23. nr. 10496. nr. p. Alexandru (n.în martie 1945 reîncadrată în D. nr. ministru adjunct al Învăţământului Public (1949-1951). Tatiana (n. 1947. apoi consilier de presă la M. 2066 din 20 oct. redactor la Scânteia şi Contemporanul. cu stagiu recunoscut din 1937. 173 din 31 iulie 1947. nr. în 1941 figurând pe lista “comuniştilor categoria A” a Siguranţei59 (în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.1982 România) – ilegalist (cu stagiu recunoscut din 1921 (!) şi fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. cu grad de maior.Of.” iar în 1978 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. iar ulterior măritată în timpul războiului. partea I-a. Tassia Isidorovna LEABIS) (n.

Leon . 3293. (M. p. al P. 43 .C. 222. CĂŢOIU.C. CELAN. nr. Marcel . 45 din 24 febr.I.C. ulterior activist de partid (şef adjunct al secţiei Industrie Grea a C.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 17 din 21 ian.Of.E. în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. 645). 662). partea I-a. 1949. CASTER.C. Aurel .C.C.C. 264 din 14 nov. 190 din 19 august 1947. 1949. partea I-a. Isac A. nr. 16 din 20 ian.C. al P.C.C. nr. 1947. partea I-a. 12877.G. 1190).T. 643). 1949. 663). partea I-a. la catedra de organizarea şi planificarea întreprinderilor (în 1956 cu grad de lector cumul). KATZ) – din 1949 şeful Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei. ulterior condamnat şi deţinut până la decesul său în penitenciar (Aiud). 1949.M (Berindei.Of.controlor (până în febr. nr. partea I-a.. îngropat. 10092). 96/1968 (la reabilitarea post mortem). 1949. M.Of. partea I-a. (M.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.M. ZWIEBACK. p. partea I-a.a. 10092). 227. a M. 15 din 19 ian.G. 501). 225.C. CÂMPEANU. a M. 1947. C. 221.din 1947 controlor în cadrul D. p. 264 din 14 nov. “Kaster”) – după august 1944 membru de partid şi secretarul Secţiei Administrative a Uniuni Asociaţiilor de Elevi din România (coleg cu Ion Iliescu şi Nina Telescu. nr. CARASSO. 1948). cu dosar de cadre la secţiile Economică (dosare anexe. p. 289 din 13 dec. al P. după reabilitarea sa din anii ’60.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. în 1953 ministru adjunct al Metalurgiei.Of. nr.R. Maietta . a M. David (n. ca translator la Direcţia Radio (M. 16 din 20 ian. 34 din 10 febr. când este arestat în “procesul Pătrăşcanu”. pentru socialism”. 15 din 19 ian. al P. p. viitoarea soţie a lui Iliescu).Of. nr. p. p. 15 din 19 ian.Of. 25/1954). al U. Sergiu (în unele documente din arhiva U. nr. 230.din februarie 1949 şef de secţie tehnică la Direcţia Centrală de Aprovizionare şi Repartiţie din Ministerul Industriei (M.G. 1948. Dobrincu şi Goşu 2009: 115. 232. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. nr. 223. p. CAUFMAN. Henrich – în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. 226. Ministerul Construcţiilor între 1944 şi 1951. CATONA. Radu (n. 1626. M.a. Alfred . iar apoi inspector în cadrul D. 233. în anii ’60 profesor politehnică şi autor al unor articole la revista Energetica.C. u. nr.I.).. Moise .Of. nr. partea I-a.R.C. cu fişă la secţia Economică a C. u.Of. cu referat de cercetare la fd. Leiba . anexa la dosarul nr. 1949. 1946.Of.Of. cunoscut mai ales sub pseudonimul publicistic Adrian Radu-Cernea) – originar din Iaşi. 7491).în 1949 era dispecere de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. CÂMPEANU. din 1967 în conducerea CEPECA (Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi). 645).C. 1949. p. internat într-un lagăr de muncă în timpul războiului. partea I-a. inv.T.E. din actualul Parc Carol din Bucureşti.E. 642) . 560). emigrat în Israel în 1970. 36/1952 şi 25/1954) şi respectiv Organizatorică (109/1955) ale C. p. 1947. Liviu . CĂLIN. partea I-a.Of. CERNOVITZ. partea I-a. nr.R.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. nr.I. p. 229. Stela .Of. nr. Victoria .220. secţia Cancelarie – dosare anexe. CĂRUCERU. p. 15 din 19 ian. 228. (dosare anexe. în anii ’50 cadru didactic la Facultatea de Ingineri Economişti din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti. p.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. (M. în anii ’50 doctorand la şcoala de partid “Ştefan Gheorghiu”. 224.Of. ulterior activist al secţiei Tineret Studenţesc a C. CANDEL.C.R. CALMANOVICI. 231. partea I-a. CERNEA.

ochiul Moscovei şi simbolul terorii staliniste. unde este instruit ca una din cele mai importante reurse umane în vedrea instaurării comunismului în România (e. în lista “comuniştilor categoria A”.C.C. partea I-a. 237. aflată în atenţia Siguranţei în 1941 (poziţia 194). după naţionalizare.R. III-a. 44 . D. Nastasă şi Varga. p. Max .în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 6 din întreaga colecţie dedicată României). 1949. membru în conducerea A. decorat în 1946 de 60 V. din 1947 secretar II de legaţie în centrala M. decorată prin Decretul nr. 238. directorul celui mai mare complex tipografic din ţară – “Casa Scânteii”.1917 Bucureşti) (fiul lui David şi Frima) – în anii ’50 funcţionar al Ministerului Comerţului Exterior în poziţia de consilier în cadrul I. membru al C. 164 din 23 iulie 1945. în 1948 avansat consilier de legaţie (în 1948 numit de ministrul Comerţului director al S. primul preşedinte al Comitetului Naţional Evreiesc (precursorul Comitetului Democratic Evreiesc) în 1944-1945.Of.Of.C. iar pentru scurtă perioadă în 1945.17.controlor (până în febr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. 98. 240. îngropat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. nr. prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1955). partea I-a.I..P. H.7. 1948. Caracterizarea făcută de fostul şef rabin Moses Rosen este elocventă: “Iosif Chişinevschi.1905 Bălţi – 1963 Bucureşti) – membru U. 642).S. semna cu “Stănciulescu”. 1945 numele Chişinevschi al soţiei sale (v. 221 din 28 sept. (dosare anexe 118/1951).36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/C/C%2003. al P.R.” cls..T. 6260).A.D. CHELES.%20Cernazeanu%20-%20Chivulescu/Chinzbruner%20Angelo%20D/index. membru de partid după 235. a M. 1945. din 1923 şi P.R. (M. implicat în trucarea alegerilor din 1946 din judeţul Mureş. după război angajată iniţial dactilografă la Inspectoratul Regional de Poliţie Cluj. şi Andreescu. partea I -a. 804 din 21 dec.1905 Ciuc – d.C.R.Of. 7345).Of. deputat de Bucureşti (1946-1948. rămas în 1940 în U.C. (v. 2003: 185). 1948-1961).C. p. nr. arestat în 1959 şi condamnat în 1961 alături de alţi evrei funcţionari ai M. revenit în ţară după 23 august 1944. nr. din 1945 până în 1960 şi secretar responsabil cu propaganda (departamentul Agitaţie şi Propagandă) (1948-1952). partea I-a.125. partea I-a. din 1934. 15 din 19 ian. 1948. decizia nr.D. “RomânoExport”. responsabil cu propaganda şi cultura (1952-1955). CHINZBRUNER. eliberat în 1969 (v.. nr. membru al Secretariatului. pentru subminarea economiei naţionale. M.E. 11. 5331).Of. membru în C.II.M. 277 din 29 nov. ulterior şef de cadre la Academia R.S. 1947. 143 din 24 iunie 1948. CHEIS. CHIŞINEVSCHI. care nu mai ştia cât rău să facă. CHIRIŢĂ.S. p. membru al Biroului Organizatoric şi şef al Secţiei Externe a C.php.. a III-a.234. p. din actualul Parc Carol din Bucureşti. incinerat la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti. 10553.I. nr. 1626). M. ABRAMOVICI) (1898-1956 Bucureşti) – fost frizer (cf..E.organizaţia regională Ardeal. în M. S.C. Mâţă 2007: 245. 239. Solomovici 2001: 79. 1948). numit de ministrul Industriei conducător tehnic al întreprinderii “Mioara” din Bucureşti (M. “Jijia” din Botoşani (M.. al P. partea I-a. 45 din 24 febr.A. Roza SIMON KAHANA) (n. (1950-1957.C. 61 A preluat în sept.C. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R.XI. război. ulterior “marginalizării”. fişa sa matricolă penală la http://86.F. Iosif ROITMAN.095 din 25 septembrie 1945 a ministrului Justiţiei. în anii ’50 încă funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. p.” (1990: 247). CHIŞINEVSCHI.S. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 14.C.C. nr. nr. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 205 din 4 sept. Rozalia (n. p.C.R. apoi prezentă la Bucureşti.Of.g.în 1948. .S. (1945-1946). 8442). ulterior la Cluj. i se întocmeşte dosarul de cadre nr. cadru didactic la universitatea de partid încă de la înfiinţare. Angelo (n.Of. CHERESTEŞIU. 241. Eugen – de formaţie medic.G. nr. Lică (n.XII. p. 236. Grigore .R.C. soţia ilegalistului viitor istoric de partid Victor Cheresteşiu. şi Solomovici 2004: 283)60. la Bucureşti până în 1956. CHARAP. activist al P. 2003a: 419. iar apoi promovat inspector în cadrul D.E. originar din judeţul Mureş. Lidia . când va fi destituit).1979 România) – fostă ilegalistă (membru de partid din 1924).d. Iosif (n.R.E. pentru socialism”. partea I-a.E. 1964.R.P. evreul blestemat.. membru în conducerea C. zis “Ioşca”61) (26.

cea care devine prima chinezoaică stabilită în România (unde a lucrat ca redactor al Editurii pentru limbi străine.Of. 2075). CHIŞINEVSCHI. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. fiind înmormântat la cimitirul “Song Qingling” din Shanghai (Diamant.Of. deputat (1948-1952-1957) şi membru al Prezidiului Marii Adunări Naţionale (1948-1955).F. 2790 din 16 sept. p. O.C. (M. 1950. instructor general în cadrul A. 1979: 371.F. după război presedinte executiv al U. 84). ulterior decorat cu ordinul “Steaua R. Liuba (n.Of. ordinul Muncii clasa I-a (1949).C. ordinul “Apărarea Patriei” clasa I. fond 495 (“România”). decedat) a emigrat în Israel în timpul regimului comunist. C.XII. 1946). 1949.din 1947 controlor în cadrul D. 185 din 12 august 1948. (1945-1946).P. p.I. apoi membru al Comitetului Executiv şi în C.I. partea I-a.Of.P. a M. 225.XI. (1948-?). (în 1964).F. pp. M.E. nr. inv.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 225.L.1911 Tighina – 1981 Bucureşti)62 – a doua soţie lui Iosif Chişinevschi (iniţial a preluat la căsătorie numele Roitman al soţului. Jakob LAUB KRANZDORF. 3912). CLAUDIAN. 111 din 17 mai 1947. Simha Gerşovna (în diverse acte transcris şi Kişinevscaia sau Chişinovschi) (23. 246. fond 495 (“România”). activistă a Consiliului Sindicatelor din sectorul 2 al capitalei (1971-1981). din 1939 medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze (împreună cu soţia.R. din 1972 din nou în China. căs.Of.-a în 1949. membru (1945-1955) şi apoi vicepreşedintă a Comisiei Controlului de Partid (1955-1960).1904 România – 15. 6658). al P. secretară a Consiliului Central al Sindicatelor (din 1957). revenind însă după 1944 la cel de naştere. unde moare în 1975. p.C. fond 495 (“România”).S.C. partea I-a. dosar nr. 15 din 19 ian.C. în 1947 încadrat prin decret regal. III-a. Dr. nr. 1654-5). Adolf . partea I-a. medic în războiul civil din Spania de partea Brigăzilor Roşii (1936-1939). apoi promovat director adjunct (M. 243.D.R. inv. zisă “Nelly”. CHIVU. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . China) – ilegalist. condamnată în procesul de la Craiova din 1936). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. 641).1893. CIUBEREA. 9763). nr. fiul cuplului.N.E. nr.G. III-a. CHIŞINEVSCHI. partea I-a. KATZ) .C. ilegalistă (membru de partid din 1930. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. dosar nr. co -editând până la pensionare revista de limbă chineză România) 45 . Roza Kaganovici.R. membru C. preluat şi de soţ).R.A. Gizela.C. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. dosar nr. inv.Of.I. 62 63 După unele informaţii neprobate.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de serviciu în D. 245. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.” clasa a II-a.1975 Shanghai. Isac . cu Rodica Lupu. C. al U. ca maior medic (r. decorată în 1947 cu ordinul “Coroana României” în grad de ofiţer (1947!).IX. 244. 8072). Clejan s-a recăsătorit cu Zhao Jinpu. nr. 1899).R. al P.R. către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr.” clasa I-a (1948). CLEJAN.G.C. 1947. partea I-a. Gheorghe Kishinevski (n. pentru merite antifasciste. (1951). 157 din 4 mai 1971). decorat în 1971 cu ordinul Muncii cls. nr. Tighina – 1960 Bucureşti) – ilegalistă. Bucur (n. din 1946 activistă de partid. 52 din 4 martie 1945.) în Forţele Armate (M. 253 din 1 nov. Liube KISHINEVSKAIA) (5. 2010. p. ar fi fost verişoară primară cu a treia soţie a lui Stalin.R. Lazăr (n. 1947. iar 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. fiul lui Eliezer (Leizer) şi Sara) (26. L. 225. care va muri în 194363). partea I-a.U.R. Friedberg-Vălureanu 2004. în 1948 cu ordinul “Steaua R. (supleant 1945-1948 şi membru cu drepturi depline 1948-1955). 204 din 5 sept. 2008. în 1949 cu ordinul “Muncii” clasaI-a. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Sănătăţii. repatriat în România în 1948 şi numit inspector general sanitar la Inspectoratul General Sanitar al capitalei. vicepreşedinte a Confederaţiei Generale a Muncii din 1944 (adjuncta lui Gheorghe Apostol).242. 247.

partea I-a.în anii ’50 membru al Biroului de ramură al industriei uşoare din cadrul Consiliului de Miniştri. 205 din 4 sept. referent la Comisia Controlului de Partid în anii ’50.. nr. p.Of. nr.V. 15 din 19 ian. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. M. secţia Cancelarie – dosare anexe. anexa la dosarul nr. cu Claris (n. apoi secretar general UCECOM în anii ’60. Aizic . 645). cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a CC al PCR (8/1954. partea I -a. p. 16 din 20 ian.R. Ilie .” cls. p.N. Ernest . 6/1958). cu stagiu recunoscut din 1934. decizia ministrului Justiţiei de schimbare a numelui în M. ulterior ebraizat Kalman ben Eliezer) (31. Samuel Clejan şi cumnata lui Bucur. al P. IV-a COHN. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. a III-a.Of. 173 din 31 iulie 1947. apoi în aparatul economico-financiar al statului comunist. Liviu (n. căs. tatăl lui Emil Nell-Cobar. Haim (fiul lui Burăh) .1911 Bucureşti .1993) – membru de partid. an în care i se stabileşte de altfel şi domiciliu obligatoriu). p.C. COHN. 1948. p. simpatizantă comunistă în ilegalitate. COGAN. 252.I. 644).I. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. p. 254. după război activist de partid. partea I-a. 7352). în august 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. implicată în anchetarea foştilor luptători din Spania în anii ’50. CLOPOŢEL.1906 Orhei – 23. COHN. nr. al P. caricaturist la săptămânalul Piţigoiul (1945-1948). 46 . . partea I-a. partea I-a. inv. 15 din 19 ian.decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. Sali (n.R.Of. 644).1914) – soţia lui 249. KRANZDORF. nr. Samuel (n. după război cu varii funcţii de conducere în sistemul tipografic. S. Geza . 257. un controversat om de afaceri implicat şi în scandalul monden Remus şi Irina Truică. Avram Nicu – din 1948 inspector în centrala Ministerului Comerţului (M. 260. creator al personajului “Mihaela”. 191 din 20 august 1947. nr. 1949. 1949. apoi funcţionar la Întreprinderea de construcţii “Carpaţi” din Bucureşti. III-a (C. 258. nr. p. cu fişă de cadre la secţia Economică a C.10. Jacques – din 1947 inspector general adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. decorat prin Decretul nr. zis “Mache”.R. 1947. CLEJAN. partea I-a.P. 335 din 20 iun. partea I-a. nr. 253.C. inv. partea I-a.Of. apoi redactor-şef adjunct la Urzica timp de trei decenii. 255. COBAR. CLEJAN. 10696.P.” clasa a V-a. 281 din 4 dec. 259.1983) – fratele lui Bucur Clejan [v. 662). – documente interne nr. 3293.). decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr.18 iulie 1910) – membru de partid din 1941.1915 Bucureşti – 26. zisă “Rica”) (n. Haim – la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. 250.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 256. COHN. calitate în care este de altfel şi decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.Of.C. îşi obţine notorietatea la studioul Animafilm ca regizor de filme de animaţie.Of. p. CODRIN. Sally TAUBERG. în anii (dosare anexe 77 şi 249/1952).C. 19. supra].R. Herşcovici). nr. Leopold SAFIR) (n. în 1971 încă direcor al Întreprinderii poligrafice “Bucureştii Noi”. Samuel Nathan LAUB KRANZDORF64. CNEZI.248. căs. Isac (zis “Jean”) (6. integrat iniţial ca director adjunct al Direcţiei Personal / Cadre în centrala Ministerului de Finanţe (1948).Of. 64 V. colaborator la România liberă. a II-a (Decretul 157 din 4 mai 1971) (dosar C/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).C. A. C. 28/1956. fiul lui Eliezer (Leizer) şi Sara)) (7. 1949.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. COHN. 1949. Corneliu BARASCH. nr. cu referat de cercetare la Fd.C. 1963. 7537.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. CLEMENTIN.XII.P.în 1949 era inspector în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 21. 6781). Nell (n.1984 România) – fost tipograf ilegalist (aflat pe Lista Siguranţei din 1941 a comuniştilor de categoria A. 15 din 19 ian. 251.Of.III.VII.

19.C. în M. Leon COHN65) (n. 1919 Păltiniş. 1947.P. 1947. apoi activist în cadrul D.G.. nr.F. partea I-a. nr.Of. 1888.. p.I.. Betty SCHUSTER) (n. 25.C.U. partea I-a.P.P.A. CONOBEL. 1626.E. în anii ’30 activist în cadrul P.C.G.Of. p.org/en/mosteniri_ale_culturii_iudaice_03_11_13.C. 266 din 17 nov. 873 al MAN din 20 august 1949) şi respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. partea I-a. p. COHN.Of. 47 . Benone (n. COHN. D. 8971). menţionat în Fürtös 2007: 404. p. şef de cadre în cadrul D. al P. nr.Of. 157 din 4 mai 1971 cu. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. (M. 66 Probabil acelaşi Coler. Levy 2002: 132. nr. p.G. 58 din 12 martie 1945. 268. V. 187 din 14 august 1948. partea I-a. COLIN. 3.R. Henry – din iulie 1948 şef de birou administrativ în centrala Ministerului Finanţelor (M.d. a M. unde a murit în anii ’90 (Berindei.E. 65 Într-o prezentare a unor personalităţi evreieşti originare din Bârlad la pagina http://www.-C. L. partea I-a. internată câţiva ani l a Târgu Jiu. nr. 10174).C. după 1944 instructor al secţiei Cadre a C.Of. Chişinău. 267. 6287). tatăl lui Andrei Coler.controlor (până în febr. (n. emigrat în Israel. 264. II-a în 1949 (decretul nr. 262.” clasa a V-a. p.G.C.R.R. Dorohoi) – membru al P. 271. 24 din 30 ian.Of. soţia ilegalistului Nicolae Comnacu.. M. M.) (M. Moses COHN) – şef de secţie în cadrul al Direcţiunii Presei (organul de cenzură) din cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1949). 45 din 24 febr.T. CONSTANTIN. COLER. 4362.G. nr. partea I-a. din 1937. p. 1948.F. 1134). COHN. (dosar C/140 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr.261. 738).T.Of.I.XII. probabil identic cu intrarea “Jean Koller” din C.E. din febr. Elisabeta (n. Rădăceanu. şeful de cabinet al ministrului Muncii. (M. Vezi şi cererea sa de românizare a numelui în M. 1945. Liviu B.Of.R.” clasa a IV-a în 1948.D. 269. 169 din 26 iulie 1947. 6607). p. ginerele lui Luca Răutu şi al Luminiţei. 6694). 1948 membru în C.R. decorat cu ordinul “Steaua R. p. nr. adesea cu prenume ortografiat “Jan”) . M. apud Corobca 2008b. 663).A. partea I-a. 32 din 8 febr.V.voluntar în războiul civil din Spania. respectiv secretarul general-adjunct al FNTDR (Frontul Naţional al Tineretului Democrat Român). 1948). aprobată prin decizia ministrului Justiţiei nr.P. nr./Kuller 2008a: 445).C. p. COMNACU. Oscar – din 1948 şef adjunct de birou în centrala M. 257 din 9 nov. p. KALMANOVICI) (n. Jean66 (GOLSTEIN. Dobrincu şi Goşu 2009: 506-7.C. Moscu (n. partea I-a. al partidului. 16 din 20 ian. nr. indicat de Solomovici 2001I: 194) între numele de evrei comunişti arestaţi în anii ’30 în România).D.1909 Basarabia) – ilegalistă. Samoil(ă) . nr. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. din iulie 1947 numit membru al Consiliului Director al Direcţiei Generale a Aviaţiei Civile (M.Of. unchiul lui Vladimir Colin.Of. Ioan (alias “Ionel Calistrat”) (n. 109431 din 25 oct. dosar 7/1948 Arhivele Naţionale.I. responsabil de controlul pe teren al cărţilor (fond D. Marinescu (1945-1948). 229 din 4 oct.R. a III-a prin Decretul nr. 175 din 31 iulie 1948.C.Of. COHN. partea I-a.E. cu stagiu recunoscut din 1928. şi profesând ca inginer geolog (Banc 2011: 15). Marcu . M. partea I-a. 111 din 15 mai 1948.R. partea I-a. 270. COHN.romanianjewish. a M. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. COHN. iar apoi promovat inspector în cadrul D. apoi stabilit în Statele Unite.S. emigrată în S. al U.C.html. 1949. ulterior marginalizat ca urmare a refuzului de a se alătura P.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. (1945-1950). apoi al ministrului Silviculturii. 265.XI.1901 Bucureşti) . 266.Of. n. Simion – în 1947 era şef de serviciu în centrala Ministerului Comunicaţiilor (fiind detaşat din D.P.R. din 1945 membru al C. în 1950. p. partea I-a. 1945. 1948.1904 Bârlad) – consilier-şef la Biroul Juridic al Ministerului Comerţului în anii ’50.după război controlor în cadrul 263. nr.9888. 1949.G. 1. (posibilă legătură cu Moscu Colin.S.

(?) CORNEA.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. variantele Chişinău. 40 din 18 febr.N. 1949. Şulămita BLOCH) (d. partea I-a. al B.R. 67 Unul din cele mai controversate persoane în privinţa identităţii lui etnice. Galaţi şi Buzău. (?) CONSTANTINESCU. 15 din 19 ian. (dosar 15563. p. 5. Miron (13.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. membru al B. La un deceniu distanţă.C. multiplu decorat.A. numele Meir Kohn este avansat.P.A. p. Bucureşti. nr. vicepreşedinte (1954-1955. (unde fost. decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls. şef de secţie la Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” (1962-1965).ro/maratoanele-descopera/descopera-istoria-romanilor/5185890-10-chipuri-ale-comunismului-dinromania). vicepreşedinte al Consiliului de Stat (1972-1974).în 1949 era revizor contabil în cadrul Direcţiei Centrale 274. 1948. fiica Ileana (adoptată). document aflat în prezent în arhiva C. 1949.Of. (M. fostă ilegalistă.N. 15 din 19 ian.exclus. secretar general al Comisiei de Stabilizare şi Redresare Economică (1947-1948).M.M. 299 din 29 dec. CONSTANTINESCU. literatura de specialitate nu a reuşit să ajungă la un consens nici măcar asupra locului său de naştere. ministrul Minelor şi Petrolului (1948-1949). ilegalist (membru de partid din 1936).I. http://www. ministrul Învăţământului (1956-1957. 273. 6401. după război agent de influenţă sovietic (cf. (45/1955). de revista electronică Descoperă. membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale (1945-1946). 157 din 4 mai 1971). 21-25) şi reprodus în Totok (2006: 14). partea I-a. profesor de istorie şi economie politică (1958-1962). (?) CORDEANU. al P. asasinată în 1968 de. subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale (1947-1948). 1972-1974) şi supleant al Comitetului executiv al C.. a M. 641). Spre exemplu. Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.S. p. Numele Moses Kohn apare în premieră într -un draft de manifest al „Partidului Socialist Creştin”. 275. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C.R. preşedinte al Comisiei de Stat a Planificării (1949-1955). partea I-a. 276. 1957) şi prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1957). (1946-1961. De remarcat nebuloasa care acoperă întreaga viaţă a lui Contantinescu premergătoare anilor ’40.Of. pacientă psihiatric la Gătaia şi Câmpina.Of. (1957-1958). 642). M. 178 din 4 august 1948. În sfârşit. unde a lucrat în subordinea Ghizelei Vass.1917 Chişinău . descoperit în 1951 de Securitate la domiciliul lui Lazăr Ştefănescu. p. cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr.18. (1945-1957). (1970-1974). Lora . p. 1970-1974) şi preşedinte al Legislativului (martie-iulie 1974).în 1947 era controlor în cadrul D. Roza NOVAC) – activistă de partid.soţia demnitarului comunist Miron Constantinescu. partea I-a. CONSTANTINESCU. Eliza . (1945-1960 . dactilografă). partea I-a. nr. Mehr/Meir/Moses KOHN/COHEN67. inclusiv de de către fostul suveran Mihai. membru al C. apoi reabilitat. autorii avansând. a IV-a (Decretul nr. CONSTANTINESCU.descopera.C. v. în anii ’60 -’70 redactor principal la Comitetul de Radiodifuziune şi Televiziune.C. 1946)./P. în 1946. Stelian .VII. cf. originar din Chişinău) – sociolog. nr. M. 278. CORAVU. p.C.R. 2009.P.272. cardinalii autori ai The Plot against The Church (1962) avansează varianta Mehr Kohn. Rodica (n.C.ro („10 chipuri ale comunismului din România. Alexandru .Of.Of. 191 din 20 august 1947. ff. după război în centrala C.S. în funcţie de sursă.G.R. nr.1974 Bucureşti) (n. rector (1970-1972) şi preşedinte (1972-1973) al Academiei “Ştefan Gheorghiu”. (1950-1952) al Secretariatului (1952-1954.Of. 2). 15 din 19 ian. inter alia. 1389 şi nr. p.R. apoi încadrată ca director adjunct la cabinetul ministerial al Anei Pauker (v.O. 1969-1974). profesor şi şeful catedrei de materialism dialectic şi istoric la Universitatea Bucureşti (1948-1951). 1968) . deputat M. 48 . 641). 1947. al P.C. 1949. Sulamita (n.XII. 7537). al P. nr. vol. de la caz la caz.C. dincolo de moartea ambilor săi părinţi în adolescenţă. inter alia. anchetei oficiale. 1969-1970). partea I-a. 11362) începând cu sfârşitul anilor ‘50 preşedinta Colegiului de Partid – regiunea Gorj. nr. 2790 din 16 sept. partea I-a.C. 277. redactor şef (1944-1945) şi director (1945-1949) la Scânteia. director al Institutului de Cercetări Economice al Academiei R. deţinut (1941-1944). Watts 2011: 513 n.E.

Bucureşti) – în biografia oficială critic şi istoric literar. 1948. 2074. după 1945 redactor ocazional la Scânteia69. 10951. 3. p.T.Of. 136-143). 6)74. nr. http://universulenergiei. în anii ’50 transferată la Institutul de Chimie-Fizică (ulterior Institutul de Cercetări Chimice) al Academiei. 4844). consilier cultural la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea a Ministerului Informaţiilor (1946-1947). 1. nr. 9718). CORNEA.G. şi şefă a organizaţiei de bază a partidului din cadrul Institutului 68. p. partea I-a.Of. redactor responsabil al ziarului Tânărul Muncitor şi şeful secţiei Propagandă şi Agitaţie a U.T.Of. din decembrie 1944. M. “Romcereal” (M. Parhon” din Bucureşti.C. nr.I. 1946 în M. 285. Paul – membru al comisiei mixte de cenzură a presei instituite mai 1945 (Decretul Lege nr. partea I-a. M.C.B.Of. sau paradoxul dlui Streinu” – o diatribă pe cât de ridicolă în fundamentare. nr. 432). 1945.205 din 14 martie 1947 în M. Corobca 2008: 15. partea I-a. dos. decizia ministrului Justiţiei nr. 253 din 5 nov. 1027. Aceeaşi funcţie avea să fie ocupată de Ion Iliescu la doi ani după Cornea. în oct.P. 1416 din 7 ian.279. Corneliu .procesulcomunismului.C.R.. CORNEA. p.M. nr.A. 23. în iunie 1948. 1946.) şi universitarului şi publicistului Andrei Cornea. KORNHAUSER73) (n. Irina (n.Of. nr.S. CORNEA. (M. nr.II.P.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/.. (în 1951).G.ro/images/custom/image/serban/1950/1950_pdf. 15 din 19 ian.arhivelenationale.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/maniu2/docs/maniu2p_54. delegat cu conducerea Direcţiei Personal a D. 1915 Bucureşti) . partea I-a. partea I-a.XI. 641). ff. p. 49 . p. pe atât de insalubră la adresa criticului literar Vladimir Streinu. tatăl lui Octav Cornea (matematician. încă în viaţă în Bucureşti în 2011. 1949. 272. al Uniunii Tineretului Muncitoresc (1948-1954)70. http://www. 65 din 19 martie 1947. 1948.S. unde activează până în anii ’70 (v. 186 din 13 aug. 22 oct. Ministerul Propagandei Naţionale. 1945 numit şef de serviciu în centrala D. 70 V.htm).pdf. ulterior prezent în Direcţia Poliţiei 68 69 V.V.U.Of.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.C. 107 din 13 mai 1947. CORNIŞTEANU. http://www.. profesor la “Academia Ştefan Gheorghiu” în anii ’70 (cf. A se vedea de pildă articolul său „Tendinţe în opera de artă. din 1949 cadru didactic 281. Paul (n. participant la epurarea cu iz de “vânătoare de vrăjitoare” din 1952 (Constantiniu 2003: 15). Paul CORN72) (n. fd. multiplu decorat de autorităţile comuniste.I. 1949. secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale (1990-1992) şi decan al Facultăţii de Litere din Bucureşti (1990-1996).com/universulenergiei/istorie/politehnica/1948-1992/1949/. ulterior profesor la Facultatea de Filologie a Universităţii (pe atunci) “C. n. partea I-a. partea I-a. 74 În unele lucrări de memorialistică menţionat şi între anchetatorii de la sfârşitul anilor ’40 ai unor foşti politicieni naţionalţărănişti (v.Of. 71 V. partea a II-a. Jak (n.Of. în locul lui Pavel Cristescu (M. acuzat ca „dornic să lichideze stânga franceză aşa cum – ştie toată lumea! – a isprăvit-o rapid pe cea românească” [sic] (Scânteia.1911 Bacău) – până în mai 1947 funcţionar în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. în prezent în S. nr. Simionescu 2005). Pavel Câmpeanu.europartes. secretar al C. LEON?) – soţia lui Paul Cornea [v. A. după 1990 în funcţii importante la Consiliul Culturii. 6684.P.N.71) şi membru al uneia din conferinţele raionale de partid din Bucureşti. Paul (n. 73 V. 26 din 2 febr.din 1947 funcţionar al serviciului de presă şi cultură din cadrul Legaţiei României de la Sofia.C. 282.R. ca inspector de poliţie.906 Constanţa) – din 1948 director adjunct al S. partea I-a. 280. 845. p.1923. şeful Direcţiei Generale a Studioului de Filme Bucureşti (1957-1965). 72 V. 12 din 14 ian. nr. din 1942 şi al P. 8. fd. 127 din 3 iunie 1948. vol. http://theatredelaction. p. p. 16 martie 1947).. dosar nr. Moise (n. infra] – inginer. Paul COHN. CORNEA. în realitatea obscurată membru U. 38 din 15 febr. fiul lui Leon Constantin şi Golda) (n. CORNESCU. 3759). iar apoi membru în conducerea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste. 10. iar în paralel conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (coleg de catedră cu Alexandra Sidorovoci. la I. CORNEA. “D”. 283. 284.I. p. 364 din 2 mai 1945) în cadrul Ministerului Propagandei (A. Moise Leib COHN) (n. decizia ministruluii Justiţiei nr.Of. etc. director general al Direcţiei Generale a Artelor în Ministerul Culturii (19531957).

într-un incident rămas încă incomplet elucidat.Of. Alexandru (n. 8011). Iacob (8.X. după război activist de partid. a avut doi fii – Andrei şi respectiv Iura. reprimit în partid în 1964 şi reangajat ca activist la Consiliul Municipal Bucureşti al sindicatelor. cu referat de cercetare la fd. doc.C. doc.X. COSMESCU. la sfârşitul anilor ’40.1915 Roman – 2001 Bucureşti) – fost lăcătuş. al P.C.1907 Buhuşi – 1951 Bucureşti) (cumnatul lui Emil Calmanovici. autobiografia sa în A.P. Arad.. “RomânoExport”.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CC%5CC+07. ilegalist.E. partea I -a. căs.R.R. al P. anexa la dosarul nr. al P. 66/1956. decorat prin Decretul nr. fd. (1945-1951). voluntar în Brigăzile Internaţionale în războiul civil din Spania (1936-1939).R.Of.E. ff. menţionat şi în Tismăneanu 1995: 69 şi 1989b: 170 n. nr. vicepreşedinte al Comitetului Geologic (1951-1952).G. 264 din 14 nov.286. C.C. fiul lui Herş şi Ester) (n. (M. Mirel ZEIDER75 / ZAIDNER76) (23. 21).C. p. 66/1973. aceeaşi decizie în M. 202 din 3 sept. membru U. 287. (adjunctul şefului sectorului Propagandă a secţiei (1948 – anii ’50)). a III-a. al P. 1946. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. – secţia Cadre. referatul de cercetare la Fd. 1947.C. 2-5.R.C./P. p. 50 . 1946. Administrative (M. respectiv cadru didactic şi doctorand la “Academia Ştefan Gheorghiu”. cu Zoia.C. şi Solomovici 2004: 283).R. a M. http://86. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. Grigore (n. eliberat în 1969 (v. Sugarman f.A. cu Maria (încă în viaţă se pare. reprimit în 1964 şi decorat prin Decretul nr.955). 1947.Of.C. tatăl cunoscutului regizor Mircea-Mihai Cornişteanu.VII. (v.1916 Vertujeni. nr.C. 290.M. 3/1964.C.935 din 16 sept. sinucis în 1951. lector la şcoala de cadre de pe lângă comandamentul trupelor sovietice din Constanţa (1945-1948). 225.F. Anuţa (Hana)) – ilegalist. 1995) – fost muncitor în industria textilă. activist al secţiei Propagandă-Agitaţie a C. responsabil şi pentru Vietnam (1952-1955). în Bucureşti). fond 495 (“România”). autodeclarat evreu în fişa sa matricolă din penitenciar77) (fiul lui Leopold şi Elena) – în anii ’50 funcţionar al Ministerului Comerţului Exterior în poziţia de consilier în cadrul I. Basarabia – d. exclus din partid.17. 3293. exclus din partid ca “fracţionist” în 1958.R.C. ambasador la Beijing. 233-240. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 19. nr.N.M.a. Diamant 1979: 371. K/72. COSTIN. după august 1944 şeful Serviciului de Informaţii din Formaţiunile Patriotice de Luptă. ulterior în U.S. 77 V. V. vol. Dobrincu şi Goşu 2009: 236. plus anexa la dosarul nr.+Cont+-+Cosvan%5CCostin+Alexandru+L%2FP1470379.S. 91. L. fiica demnitarului comunist Simion Bughici. nr. al P. dosar nr. arestat şi condamnat în 1961 alături de alţi evrei funcţionari ai M. (1957-1958). dosar nr. 223 din 26 sept.I. revenit în România în septembrie 1944.C. Moise . partea I-a. 1946 a ministrului Justiţiei în M. revizor de locomotivă la Depoul C. KOTOVSKI.F. deputat şi secretar al comisiei permanente pentru Relaţii Externe a prezidiului M. decizia nr.N. secţia Cancelarie – dosare anexe. al P.Of. anexa la dosarul nr. 2278. 10522.T. secţia Cancelarie – dosare anexe. 75 76 V. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. M. Soroca. pentru subminarea economiei naţionale. apoi rector al Institutului de Ştiinţe Sociale “A. din 1930. 235 din 10 oct. C.36/fisapenala. 2).C. COTOVSCHI. 3293.C.R. din Consiliul Central al Sindicatelor şi din rândul membrilor supleanţi ai C. p. ulterior şeful sectorului Verificări din cadrul Secţiei de Cadre a C. căs. Lipova. inv. dosar nr. 1857.I. inv.. căs cu sora acestuia.din 1947 controlor în cadrul D. COŢOVEANU. p.M.S.A.R. Berindei.. C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.1911 Zăbalţ.: 108).C.III.R. secretar al Uniunii Sindicatelor C. 288.E. inv. nr. 62. în anii ‘2000 director al teatrului Naţional din Craiova. G.125. II. membru supleant al C. Mirel (n. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. partea I -a. 225.R. în 1958. 15..C. 10.” clasa a IV-a.C. 10092). partea I-a. Jdanov”. al P. (1955-1958).R. COSTEA. nr. fond 495 (“România”). preşedintele Comitetului Central al Sindicatelor Muncitorilor din Transporturi şi Telecomunicaţii (19561958). Bucureşti – Călători (1958 – 1964). 289.C. inv.JPG.R.

4686). al P. membru al C.E.E. deputat de Bihor.E. cu stagiu recunoscut din 1929. al P. partea I-a.C..C. (1948-1952).” cls. președinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă (1962-1965). Constanţa (n./P. nr. membru în conducerea U.F. apoi transferat la C. CROITORU. 1033). 3293.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 295. (M. CRISTOFF. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. din 1948 secretar general al Ministerului Învăţământului Public (M.U. nr. respectiv cadru didactic de economie politică la I. fostă ilegalistă (membru de partid din 1935). în mai 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.X. III-a.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. (M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. fond 495 (“România”). CRIŞAN. p. M. 91). membru al Comitetului 51 . 15 din 19 ian. 294.V. deputat M. 225.N. 190 din 19 august 1947. prin Decretul nr. Hermina . Finca DAVIDOVICI.VIII. David (n.C.C. al P. iar în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a III-a. dosar nr. în anii ’60 preşedintele Comisiei de revizuire a Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti. C. până în 1954 (menţionată şi în scandalul “devierilor de dreapta” din M.E. II-a în 1949 (decretul nr.R.. a M.C. 15 din 19 ian. nr. DAN.D. 110 din 18 mai 1945. 642) CZIKO. VINŢE) (16. în 1945 numită acuzator public pe lângă Tribunalul special al Poporului (v. 4).A. 1972-1974) şi al Biroului Organizatoric al C.C.A.1924 Kecskemét. iar ulterior.P.G. (1950-1952). 873 al MAN din 20 august 1949). apoi ministru-adjunct (1957-1961). secţia Cancelarie – dosare anexe. 748). preşedinta Comitetului Central al Crucii Roşii România (1949-1951).C.D. partea I-a.C.. inv. partea I-a. colaboratoare la revista Femeia a F. al P.R. doc. secretar pentru probleme organizatorice al comitetului orăşenesc de partid Bucureşti (1951-1953).Of. . al P. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.R.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 15 din 19 ian.R.activist al P. A.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M.II. Frieda .C. CRĂCIUN. 297.Of. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. 871). 51/1952). SCHNEIDER) ./A.I. partea I-a. inter alia. 66/1962. fond 495 (“România”). 1908) – ilegalistă (cu numele conspirativ “Tincuţa”). H. 622.R. membru al Comitetului Executiv şi al C . partea I-a. a M. nr. fratele Marthei Drăghici.Of. ulterior secretar general al Camerei de Comerţ Exterior. respectiv vicepreședinte al Consiliului de Stat (19651969). iar ulterior în centrala M. cancelarie. p.X. după 1945 inspector de poliţie şi şef al Inspectoratului de Poliţie Oradea (din mai 1945) (M. căs.S.R.R. expert economic în delegaţia României la O. Ungaria – 1959) . 1949. 298. 296.1914 Constanţa – 2.N. nr.Of. Adalbert – ilegalist. al P..I.E.R.U. 7491)..F.Of.C.C. nr. executiv) al U. 193 din 22 august 1947.din 1947 controlor economic în cadrul D..C.Of.S. Cluj (1945-1947).e. (1945-1948). între 1948 şi 1950 (cu grad de secretar de legaţie) prim secretar al Legaţiei României la Stockholm (M. decorată. anexa la dosarul nr. ministru al Culturii (1953-1957).G.M.C. 1948. dosar nr.S. (mandate succesive 1946-1969).R. 641). ilegalist. inv. 31 din 7 febr. C. IV-a.M. p. 1947. DAN.2002 Bucureşti) - 292.M.L. 26 din 1 febr. p. 189 din 17 august 1948. 225. nr. şi “preşedinte activ” (i.291. Lörincz.A. ca pensionară.1907 – 14.C.C.C. ulterior activist de partid.P.I.Of. 293.R. Ecaterina (n. nr. p. din partea Uniunii Populare Maghiare (1946-1948).A.R. fd. Pál Ludovic DAVIDOVICS (uneori ortografiat şi “Davidovici”)) (14. p. partea I-a. partea I-a.R.C. din februarie 1948 controlor în cadrul D.. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.E. ca instructor în cadrul sectorului Ştiinţă al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. (1945-1969. Pavel (n. (v. membru al prezidiului Marii Adunări Naţionale (1948-1953). CRIŞAN. 4048) şi activist al Uniunii Populare Maghiare la Oradea.N. p. soţia lui Paul Leibovici-Dan. 1949. nr. decorată. p. nr. Laurenţiu (n.F. membru al Consiliului General de Conducere al A. (din 1946). fiul lui Lazăr) (17. CROITORU.R.Of. dosar nr. 299. 1949. Helene. partea I-a. (1959) şi referat de cercetare la fd. E. p. partea I-a. 644). inv.1984 România) – evreu maghiarofon.Of.

DELEANU. 28 din 3 febr.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. 1945.L. IIIa. p. M. 4257). 52 din 4 martie 1945. 8-11. Rudolf .Of.E. p.Of. Avram – din 1949 şef de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. Solomovici 2001II: 118. Mişu .. DAVID. informator al Securităţii între 1948 şi 1989. Ilarie . Ivan Alexandru (16.Of. 304. 301. p.II. p. DAVID.Of.C.D. nr. partea I-a. apoi jurist în cadrul CENTROCOOP (cf.Of. sinucis în 1959 în circumstanţe neclare. al P. 307. fd. partea I-a. nr. partea I-a. DAVIDOVICI. 119 din 28 mai 1947.Of. 312.300. 305. p. 642) DAVIDOVICI. decorat prin Decretul nr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. Lucia – din iunie 1948 şefă de birou în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Moriţ Davidovici) (21. 311. 15 din 19 ian. nr. partea I-a. 187).1928 Timişoara – 16. partea I-a. nr. 306. Villy . (M. Asistenţei şi Asigurărilro Sociale.Of. 314. 1949. p. 273 din 28 nov. p. 1949. partea I-a. Hari (n. 309. 1134). decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.IX. 1035). partea I-a). (1948-1949). Şandor (alias Alexandru) – colonel magistrat.P.E. a III-a (Deletant 1999: 248.P. 32 din 8 febr.şeful serviciului Cadre din cadrul D. 1949. 302.C. 118-121. p. P. partea I-a.I.a.G.2011 Berlin) (fiul lui Ignatie şi Elisabeta) – evreu maghiarofon. însărcinat cu afaceri al Legaţiei Române la Tel Aviv (1949-1952). 32 din 8 febr.Of. DAVIDESCU.1977) . partea I-a. nr. N. p. 315.Of. nr. DAVIDESCU. C.R – secţiile Propagandă şi Agitaţie.). 1945.R. Harry GREENBERG) (n.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. de Stat pentru Literatură Politică. nr. partea I-a.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. Balas 2008: 367-8. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 313. 310. 1949.A.Of.D. DAVID. DASCĂLU. 285 din 12 dec. (?) DEBU. ff.după război şef de serviciu în centrala Ministerului Muncii. Idel .C.) .Of.U. 303. speculându-se că ar fi fost spion occidental (A. Mihail . 1905 Houston. autor al cărţii Despre limitele şi contradicţiile utilizării tehnicii în capitalism (Bucureşti. nr. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătasei din cadrul Ministerului Industriei (M. membru de partid 52 .XI. partea I-a. 1949. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. membru al completului de judecată în procesul Pătrăşcanu în 1954. 1957). partea I-a. nr. pp. tatăl fostului prozator Doru Davidovici (1945-1989) şi al scriitoarei Victoria Dragu (n. Otto – în 1947 era referent titular în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. nr. p.G.C. M.. nr. (1952-1953).G. DENEŞ. C. Ed. 1944).R. 10092).I.F. 1949. (?) DEMETER. 1123). p. partea I-a. 35 din 11 febr.I. comunicare personală din 14.E.2011 a fiului său. dosar 51/1949. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.. 184 din 11 august 1948.V. 15 din 19 ian. 804 din 21 dec. Pacepa 1999: 90. respectiv Relaţii Externe.I.N. DASCHEVICI. 1947. Natalia – până în februarie 1949 şefă de serviciu în cadrul Direcţiei Literare a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of. DECEANU.. de pe lângă Consiliul de Miniştri (1948-?) (Nikolić f. Constantiniu 2003: 90 ş. 4252).membru în conducerea centrală a C. partea I-a.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. DAVIDESCU. O. p. 642). de Luptă pentru Pace al R. nr. DAVIDESCU. Barbu – după război (până în februarie 1949) prim secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.2). Paul (n. 264 din 14 nov. ff.R. 1654-5). director la Direcţia Administrativă în centrala M. 148 din 30 iunie 1948.C.director adjunct al Centralei Industriale a Mătăsii (1948-1949) (M. 119 din 28 mai 1947.A. Ovidiu . Oprea 2002: 303. 1213.u. 22 ian.Of. 10872). p. a M.din 1947 controlor în cadrul D. dosar 29/1957.Of. Peter Dan (şi comentariile lui Fred Simescu) 2011. S. 308. nr. 5464). nr. 10381). 1964. nr.1903 Iaşi – 16.

Necrologul său în Realitatea Evreiască la http://www. Politică. când se pensionează.R.C. Paul Anghel. Tismăneanu 2008: 71. 9 Bucureşti (1948 .1968).A. în 1946 încadrat retroactiv în forţele armate ca maior medic cu vechime din 15 august 1945. refugiat în URSS în 1940 (urmărit fiind de Siguranţă).36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/D/D%2002. 81 Contrastant reputaţiei infame a soţului. Ştefan Tătaru. Alina Derevici (n. Emeric (3. iar apoi şeful Secţiei Inventar şi Control Gestionar. apoi colonel în Armata Roşie. apud Duţu & Botoran 2003 I: 171). până în 1968. dr. este asumată de către F. al 78 V.) (fişă de cadre la secţia Economică a C. unde întocmea la Chişinău. i-a “turnat” de-a lungul timpului pe Paul Goma.R.VI. după război inspector general sanitar în centrala Ministerului Sănătăţii (M.+Deac+-+Dinau%5CDenes+Ivan+I%2FP1300479.C. Solomovici 2004: 570 şi 2003: 340 ş.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CD%5CD+02. în cadrul căruia fiinţa şi celebra secţie “0 – zero”. Gáspár Miklós Tamás. 1224).anii ‘60). Bălţi – 8.125. Max Demeter Peyfuss. (1951). angajat chiar pentru scurt timp la Europa Liberă. 2010). 319.pdf. 1229/6. Lazăr (n. dosar nr.” cls.N.jewishfed.R.E. Gerhard Möckel.1977 Bucureşti) .C.. generalul Ştefan Kostyal. activat ca lector de editură şi redactor de ziar. racolat în timpul scurtei sale detenţii din 1947. 1949. vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Stat (v. Univers. http://www. Heinz Galinski. 948. Francisc Munteanu. fişa matricolă penală la adresa http://86. din ian. nr. 190 din 17 aug. eliberat în 1964. p. Paul Schuster. Gh. Nicolae Breban.2008 Bucureşti82) – activist de partid.%20Deac%20-%20Dinau/Derera%20Lazar%20M/index.u. pentru scurt timp secretar literar la teatrul de păpuşi din Cluj.php (accesat dec. a II-a.. Kuller 2008a: 122-3). Monica Lovinescu. fond 495 (“România”). Déak Tamás.M. 12.JPG. 1946.N. soţia sa. p. 1133). iar începând cu anii ’70 până în anii ’90 publicist şi traducător la diverse edituri (Meridiane. Tiberiu Olah.fost student la Medicină la Iaşi şi ilegalist comunist (cu stagiu recunoscut din 1938).Of. H. 1949 inspector la Direcţia Aşezăminte Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Titus Popovici. 318.1913 Ciuc – VIII. dosar nr. Mihai Gafiţa.Of. destinată deţinuţilor politici. 81. delegat director al Diviziei Administrative.IV.org/db/pdf/nr302_303/pagina24. Constantin Chiriţă. colaborator zelor al Securităţii. condamnat în 1958 la 20 ani închisoare pentru înaltă trădare 78.wordpress. 53 . Solomovici 2003: 88). ulterior directorul Spitalului nr. Ipolit81 (13. Richard Wurmbrand. care îi reproşau participarea la reeducările din penitenciare79. Nadia Pohne. http://mobil. nr. ff. apoi în Germania în 1971.XI.rfi. DEUTSCH. DERERA. DEUTSCH. respectiv divizia “Tudor Vladimirescu”. fiul lui Maier şi Şeila) – din ian.IV. etc.pdf) 82 V. Petre Stoica. fd. al P. Siegler) (1899 -1985).36/fisapenala.ro/articol/stiri/politica/securitatea-ivan-denes. 79 V. Belu Zilber (Andrei Şerbulescu). cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. inv. 225. menţionat ca director în anii ’50 al Editurii de limbi străine (Kuller 2010: 190. “listele de executări” ale românilor indezirabili pentru noua putere bolşevică (Arhiva M. DEREVICI. arestat în 1973 şi condamnat pentru sabotarea economiei naţionale într-o afacere încheiată cu o companie din Tel Aviv80. jud.17.VIII. 162-172 (ortografiat “Dorevici”). Costel . 157 din 4 mai) cu ordinul “Steaua R.romanianjewish. respectiv http://tismaneanu. 8966). 155. 32 din 8 febr.Ap. nr.S.125. partea I-a.1920 la Craiova. ca figură de marcă în istoria comunităţii (FEDROM 2008. Totok 2008: 75. decorat în 1971 (Decretul nr. Oskar Pastior. partea I-a. din 1945. Lucian Grigorovici. 1949 cu funcţie de conducere la Oficiul Administrativ de pe lângă Preşedinţia M. apoi însă concediat la protestele unor foşti deţinuţi politici.316. alături de Carol Steinberg şi Etea Diner. apoi traducător şi regizor de filme documentare. etc. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Comerţului Exterior.com/2011/04/20/papusa-papusarilor-destinulintortocheat-straniu-si-nenorocit-al-lui-ivan-denes-i/..17.până în febr. 1947 prim secretar la Prezidiul Marii Adunări Naţionale. 80 Vezi fişa sa matricolă penală din 1974 de la Penitenciarul Aiud la http://86.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. emigrat în Israel în 1970. 317.1897 Cucioaia.ro/fcer/public_html/downloads/carti/FEDROM.

643). 25. Tatiana .Of. al P.17. (1965-1969). apoi. din mai 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Ivan . dosar nr.” clasa a V-a (M. 1945.A. Emanoil (n. DOZSA.320.III. Nastasă. 52 din 4 martie 1945.C. partea I-a. p.%20Doma%20-%20Dragomiroiu/Donath%20Pavel/index. după război în contenciosul Ministerului de Finanţe. a M. nr.C. p. în august 1948 numit director general al nou-înfiinţatei întreprinderi de stat “Alimentexport”. DIAMANT. 1949.N. partea I-a. (dosare anexe.R.R. la http://www. 1949.2008. 325.F. 1945 încadrat consilier tehnic în administraţia centrală a C. Varga 2003a: 664-5.osaarchivum.Of. Pavel (n. Ignat . apoi director al firmei “Prod Export” din subordinea Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50.R.Of. a M.php. DIAMANSTEIN. Marcel .Of. 326. Stenograma emisiunii dedicate Congresului partidului din 1965. DEUTSCH. membru supleant al C. nr.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 329. B. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. (întocmit 1955). apoi al regiunii Oltenia pe parcursul mai multor cincinale. Arad) (fiul lui Iacob şi Margareta) – fost ilegalist. 15 din 19 ian.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/D/D%2004. 330. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 328.G. prim secretar al PMR al raionului Segarcea (1960-1965).Of.Of. 321. 259 din 7 nov. 40 din 19 febr. Andreescu. (1947-1948) (M.Of.Of. 1948): 3). Şt. 322. în arhiva Open Society Archives. 645). Sâmpetru German. 195 din 24 august 1948. 737). u.C. DIKMAN. M. 11711). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. din nov. partea I-a.Of. Lea . căs.A. şi Kuller 2010: 190).B. Gheorghe (23. 7038.E. Solomovici 2004: 281-3. 1196 – pentru schimbarea numelui. 25/1954)) (v. internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka în timpul războiului. (1945-1948) (Mâţă 2007: 247. nr. 24 din 30 ian. p. 13).S. 4847). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 1857. în iunie 1948 transferat de ministrul Justiţiei la contenciosul Ministerului Lucrărilor Publice (M. 1899 Soroca) – ilegalistă.a. inclusiv menţiunea despre Dindere.A.G. partea I-a.E. în Bucureşti (M. nr. 7950). Zoe (zisă “Zebra”) (n. PŞAIT) – din 1946 secretar cultural la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea a Ministerului Informaţiilor (M.Of. Craiova) – “of Jewish origin” cf. Basile –controlor în cadrul D. Radio Europa Liberă (10 august 196583).P. nr. fondatoare şi membră în conducerea U.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.C. jud. deputat M.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80.I.R. Nicolae 2011: 159). nr. p. nr. 1654-5) 83 V. nr. 84 V. partea I-a.E. partea I-a. Cosma 1994: 268. DONATH. Mehedinţi – XII. partea I-a. la rândul său ilegalist DOBREANU. după război iniţial membru al comisiei de verificare a gestiunii Camerei de Muncă Arad. 327.1909. decorat prin Decretul nr. nr. Renée . partea I-a. p. 641).1921 Vânători. DLUGACI. aflată în atenţia Siguranţei în 1941 (poziţia 302 în lista de “comunişti categoria A” (cu prenumele “Eva”). partea I-a.C.I. I. partea I-a. 15 din 19 ian. p. partea I-a. pp.avocat. E. 1948. 1946. 54 . nr. 114 din 19 mai 1948. 380.I. 1949. partea I-a. p. inv. 22 (20 aug. nr.R. p. 323. 200 din 1 sept.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.08. nr. III-a. Mihăilescu 2006: 378.C.R.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. cu dosar de cadre la secţia Organizatorică a C.Of.Of. 1947. fond 495 (“România”). 225.C.C. fişa matricolă penală la http://86. 15 din 19 ian. 3713). al P. p. 106 din 12 mai 1947. (?) DINDERE. P. 324. DEUTSCH. (M. 4423). doc. pp. a III-a. 127 din 3 iunie 1948. p. DONEA.I.125. cu Bernard Dlugaci.shtml. după război activistă de partid. inculpat în dosarul Prod Export – Italia din 196184. (succesiv între 1961 şi 1975).din 1947 controlor în cadrul D.

cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 7590). (1954). în 1941 radiat din registre pe motive rasiale (prin decret individualizat.C.C.S.ro/special/special/am-adus-cenusa-lui-alexandru-draghici-in-romania-ascunsa-sub-banchetamasinii-print-73463.romanianjewish. partea I-a.?) – soţia general-colonelului Alexandru Drăghici. 334. p. ECONOMU.a. pp. numită membru în conducerea Uniunii Sindicale din Industrie şi Comerţ (U.în martie 1945 reîncadrat în D. David [Druckman?. n.I. 1947. dosarele 2. 339. 85 Ceea ce neagă identitatea ei evreiască. 45 din 24 febr. Horia (n.G. 52 din 4 martie 1945.N. pe care l-a ajutat în 1991 să fugă la Budapesta pentru a se sustrage anchetei. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.R. Virgil (23. Leopold .R. (1955-1960).A.org/ro/mosteniri_ale_culturii_iudaice_03_11_13. după 1945 membru 332.M. CZIKO. 1941. decorat cu ordinul “23 August” cls.C. ilegalistă. nr.aspx?DocumentId=27874. III-a. 132.I.Of.Of.E.I.C.R.A. 1626.R.J. al P. de Solomovici (2001II: 44). Martha (n. DUMBRAVĂ. director la Sportul Capitalei în anii ’30 şi şeful rubricii Sport la Curentul. EBNER. a M.R. la Budapesta.R. 336. 86 V. deţinută timp de aproape un an în perioada războiului.jurnalul. 7491).331.E.din 1947 controlor în cadrul D. DRUCHMANN.A.C.. Harry MENDELSOHN) – medic M. Cosma (1994). nr. 1945).] – din 1947 controlor economic în cadrul D. iar apoi promovat inspector în cadrul D.wolterskluwer.Of. 158 din 12 iulie 1948.Of. 333. fiica lui Daniel)87 (1906-1995) – originară din Bârlad (profesoară de limba română) (cf.html. N.C. (M. C. conform unui interviu acordat de fiul său Jurnalului Naţional86. după război membru de partid.G.Of.F. (întocmit 1953) (inclus în Kuller 2008a: 437). Nina (n. 190 din 19 august 1947. nr. Ştefan – secretarul Comisiei de Control a P. 338. v. fiica lui Lazăr. ulterior transferată ca instructor al sectorului Agitaţie din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.C. DRĂGHICI. nr. Tutova. partea I-a. p. 88 V semnătura ei în calitate de secretar al prezidiului M. p. încă în viaţă în 2004. aidoma tuturor rezerviştilor evrei. membru în Colegiul Ministerului Sănătăţii şi chiar adjunct al ministrului în guvernul Gheorghiu-Dej. şi http://www.html. 340.C. în 2004. susţinută totuşi. David . 5784). respectiv (D. 1948). cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.R. 7951). şi Ion N. 55 .R. ilegalistă. Lupu (2011) ş.ro/DocumentView. 337.controlor (până în febr.G. propriilor declaraţii în faţa organelor de anchetă s-ar fi convertit la creştinism cu prilejul căsătoriei din 1942). Carenina ŞRAGHER. nr. al P. 289 din 5 dec. (M.3 şi 4/1945).I. M. membru în conducerea U. mama nefiind evreică85) (1918 Bucureşti . DRIMMER.88 (v. 335.G.E. 19 din 13 iulie 1949 la http://freelex. între 1944 şi 1953. Menyhest . în Comisia de Control a Partidului.) din Bârlad (Zahariuc 2012). partea I-a. după august 1944 redactor la Bârladul Cultural şi membru de partid. III-a în 1971. 1654-5) DRIMMER.C. 200 din 1 sept. (?) DUDUMAN. Vilma (n. membru în comisia de editură din cdrul Direcţiei Studii a Ministerului Sănătăţii în 1948. fond Comitetul judeţean P. M.C.N. la Legea nr.. DUNĂREANU. 275 din 27 nov.F.C.1896 – 1978 Bucureşti) (fiul Carolei Erlich) – doctor în agronomie (1930 Montpellier). partea I-a. al P. 87 V.M. în 1945 responsabil cu organizaţiile de masă în cadrul comitetului judeţean P. 1948.R. http://www. al P. a M.n. Vaslui A. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. p.I. nr. 1947.XI. Tutova. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a.R. reîncadrat ca locotenent de artilerie (r) în Forţele Armate (ian. fişă de cadre la secţia Gospodărie de Partid a CC al PMR în anii ’50. Oprea 2007: 64. M. (1945-1948).C. p. (M. partea I-a. şefă de secţie la C.C. a M. Mart(h)a KAJESCO) – originară din Braşov. secretar general al Ministerului Agriculturii (şi Domeniilor) (1945). C. nr. încă în viaţă. partea I-a.C.A.N. respectiv secretar la prezidi ul M..Of.Of. de formaţie croitoreasă. III-a în 1964 şi cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. selecţioner al echipei naţionale de fotbal (1939-1940).C. 10496.C. inter alia. partea I-a. p. DRĂGAN.

B. 26 din 1 febr. fondator şi director al cotidianului Sportul Popular (1945-1946). EFRAIM. apoi şeful Direcţiei Cadre în Ministerul de Finanţe între 1948 şi 1952 (arestat ca apropiat al lui Vasile Luca (Solomovici 2004: 31. EDEL. pensionat la 1 mai 1947 (M. partea I-a. ulterior traducător la diverse edituri până în anii ‘70. partea I-a.Of. EDELMAN. 8971). 7666). 79. p. 1947. 1945. Andreescu. nr. al C. ulterior secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului (ian. 348. EDELSTEIN. din partea Uniunii Populare Maghiare (19461948) (M. 1947. p. Varga 2003a: 664-5. Osias .Of.Of. 6683). partea I-a.Of. 119 din 28 mai 1947. 350.Of. M. 2758). M.C. (1967-1974) (A. menţionat la conducerea sectorului 56 . p. implicat în uciderea mamei lui Ştefan Foriş. 289 ş. EIBL.Of. 576). p. partea I-a.F. nr.341. 748). anexa la dosarul nr. 347. pe str. nr. 1946. M. Bihor după război. p. EHLING. partea I-a.Of. 1947. nr. EDELSTEIN) – din 1945 prim-consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor.u. Ioniţoiu 2000 III:205).C. 342. nr. p. preşedinte al federaţiei Române de Fotbal şi în paralel selecţioner (1946-1947). Ecaterina – deputată supleantă de Arad. 1948.R. al P. nr. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. Zoltan – ilegalist originar din Oradea.C. p. p. nr. în mai–iunie 1948. iar în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. 3806). 1952.R. 16 din 20 ian. partea I-a.S. sub acuzaţia de subminarea economiei naţionale.1911 Galaţi) – membru de partid din 1945.I. nr. 42/1976 (Solomovici 2004: 281-2.C. consilier tehnic al C. menţionat şi în declaraţia lui A.Of. un “Zoltan Eidlitz” era numit controlor contabil la nou-înfiinţata întreprindere de stat “Petrolexport” (v. M.C. 62 din 15 martie 1947. nr. 1948) (M. 229 din 4 oct. Nastasă. Marcel .G. Augustin .I. (M. 1261). 1948.E. al P.I. partea I-a. 79 din 3 apr. Ludovic – după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. C. 105 din 12 mai 1945..XII. ulterior vicepreşedinte al Comisiei de Stat a Planificării (1948-1952) (menţionat în memoriile lui Vladimir Trebici). EHRENFELD.C. Mauriciu (n. EIDLITZ. administrator de control la ţesătoria “Isac Henrich” din Cluj (M. fd. 1948. 210 din 10 sept. M.Of. 343. EHRENFELD.C.Of. 192.A. partea I-a. 11 din 14 ian. 345. partea I-a. p. 194 din 25 aug. partea I-a. nr. 10 din 13 ian. p. 12.. 1966-1967). nr. 3188). Samy (n. Rudolf – după război secretar general al Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării (1945-1948). 76 din 30 martie 1946.B.din 1948 contabil în centrala Ministerului Silviculturii (M. eliberat în 1964 şi reabilitat. partea I-a. 4255. Zisu acordată organelor de anchetă la 24 ian.I.Of. 267/1945. 18 (14 iunie 1948): 6). director al Centrului de copii şi juniori “23 August” (1962-1966). ulterior membru în conducerea S. Martin . decorat de două ori de către fostul suveran Mihai: în 1946 cu ordinul “Coroana României” în grad de comandor (M. 84 din 9 apr.L. 4534). a M.E. nr. 344. eliberat în 1954).Of. inv.S. / Steaua Bucureşti (1953-1957.Of. p. 1949. p.C. 37 din 14 febr.R.din 1947 controlor în cadrul D. cu drept de semnătură (M. 225 din 28 sept.C.D.Of. C. consilier tehnic al F. N. dosar nr.Of. partea I-a. p. H. 204 din 5 sept. p.E. partea I-a. în perioada interbelică locuia în Bucureşti.E. 349..C. 10582). până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. p.Of.A. nr. nr. cu referat de cercetare la fd. 1948.Of. “Exportlemn” din Bucureşti.R.I. 3. 334 şi nr. p. partea I-a. nr.B. partea I-a.Of. 78 din 4 aprilie 1945.C. nr..N. partea I-a. 662). 1946. EGHER. 287. secţia Cancelarie. 126 din 6 iunie 1947.G. din 1947 consilier administrativ în centrala Ministerului Finanţelor (M. p. 1947. Stelea nr. 1948. partea I-a. arestat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari M. apud Solomovici 2001II: 104). a M.C. secretar de cadre la comitetul judeţean P. (M. 3000). 346. din 1948 director coordonator al întreprinderii de stat “Agro-Export” din subordinea Ministerului Comertului Exterior ’50.în 1946 numit de C. 3293. 8072). nr. p. 186 din 13 aug. secţia Cancelarie – dosare anexe. 7461).C. p. partea I-a. din 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1948.R. nr. nr.

p. 1952) şi respectiv Propagandă-Agitaţie ale C. ulterior în cadrul Oficiului Administrativ (M. p. nr. 1963). al P. 1949.C. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 1948. începând cu 1957 şi până la sfârşitul anilor ’60 director general al întreprinderii Maşini Export. preşedinta C. EMILIAN.R. 353.Of. cu referat de cercetare la fd. 7082).Of.C. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.R.. 196 din 25 aug. II-a. 1654-5) ERBLICH. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 364. p. partea I-a. Eugen EBERVAIN89) (n. doc.) cu fişă de cadre la secţiile Organizatorică (1951. 1949.P. partea I-a. 1949 secretar de presă la la aceeaşi direcţie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of. partea I-a. 1949. al P.. 804 din 21 dec. a M.).a.P. C. (1947-1949). Paul .după război controlor în cadrul D. partea I-a. 57 . EŞANU. p. 17 din 21 ian. 7313.Of.Of. numele dactilografiat în unele documente ale partidului “Ieşeanu”)) (31. M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 9/1988. p.R. membru iniţial al Consiliului General provizoriu (M.VII. apoi al Comitetului Director al Asigurărilor Sociale (1949-1952). IV-a. 194 din 23 aug. partea I-a. 1949. 225.I. partea I-a. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971 (Decretul nr. 15 din 19 ian.E.E. Etty . partea I-a. 14 din 18 ian. 157 din 4 mai 1971) şi respectiv la pensionare. M. subordonată M. p. nr. al P. p. partea I-a. 356.1899 Iaşi – 24. ENESCU. p. ENGLER. apoi referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.. 508). Benedetto Georges – secretar adjunct al Prezidiului M. 355.Of. Andrei (n.R.C.C.C.1987) – ilegalistă (membru de partid din 1922/4). 359. H.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA... 225. nr.g. apoi. p.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. partea I-a.G. 1123.C. partea I-a. nr. nr. nr. p. nr. nr. p. industriei laptelui după război (Nikolić f. EISIG.a. 89 90 V. 641). 357. 707). 69 din 22 martie 1946. ELINESCU.VIII. p. 25 din 31 ian.R. Waldemar .C. Beno – în 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Pielăriei (M.Of. 299/1952. decizia nr. etc. III-a (Decretul nr.1914 Fălticeni) – în anii ’50 cadru didactic la Facultatea de Tehnologie Mecanică a Institutului Politehnic Bucureşti. 6781.C. 1949. căs. anexa la dosarul nr. 32 din 8 febr. nr. 363. 352. ocupând multiple funcţii (e.Of. nr.Of. în 1945 în activul central al P. dosar nr. (1947-1949). ENESCU.F. “dosare adiţionale”). partea I -a. inv. 738).în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. FABIAN.G. 362. 1948. 532). C. Stela – ilegalistă. E. 173 din 31 iulie 1947. ENESCU (căs. 1949. FABER. 1964. secţia Cancelarie – dosare anexe.847 din 23 august 1948 în M. partea I-a. p.R.D. cu fişă de cadre la secţia Economică a C.C. nr.E.Of. nr.C. partea I-a. al U.2).C. Sabina (n. Marie-Liese . (1952-1957) şi ministru al Prevederilor Sociale (1953-1954).” cls. nr. 23. 1949. (1955). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 619). nr.C.Of. fond 495 (“România”). partea I-a. nr. 52 din 4 martie 1945. 26582 din 14 martie 1946 a ministrului Justiţiei în M.Of. Haim Ber – după război arhivar la Direcţia Aşezăminte Culturale. 3293.A. inv. în 1979. 32 din 8 febr. nr. în anii ’50 la Consiliul Central al Sindicatelor. 24 din 30 ian. nr.G. Eugen (n. 1948.Of. 79. inv. şefa secţiei cadre la şcoala de partid. M. p.până în febr. partea I-a. 949). 361.Of. p. FRIEDMAN) – inspector general adjunct în cadrul D. ESCHENAZ. fond 495 (“România”). a M. 358. 644). (dosare anexe. cu George. 641). inv.VII. până în febr.I. Şima-Brana LÖBELSOHN / LEIBELZON90. 1949. u. nr. 360.351. 203 din 2 sept.Of. Elsa Cecilia – din ianuarie 1949 referntă stagiată în centrala Ministerului Comerţului şi Alimentaţiei (M.R. 15 din 19 ian. pp. ELI. ELIAS. 1123). după război activistă a partidului. Vezi decizia ministrului Justiţiei nr. 616 din 23 oct.F.C.R. 7032). 15 din 19 ian. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. cu ordinul “23 August” cls. 354. 1948.N. 1677. Daniel . Iulius – din 1945 şef de secţie la D. 2651.

G. p. 8. nr. FAIBISCH92) (n. 1949. 254-5). fond 495 (“România”). Avram-Alfred Fechner. 14 apr. 373. 1946 în M. Nastasă şi Varga 2003a: 396. 61 din 15 martie 1945. 158 din 12 iulie 1948.A. nr.1911. Balaş 2008: 235-7. 91 Vezi schimbarea numelui prin decizia ministrului Justiţiei nr. reporter la San Francisco Chronicle. Hersch FEINER) (1899-1968) . 12626. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. inv. (M. şi dosarul său de cadre de la secţia Relaţii Externe a C. de profesie medic. la începutul anului 1952. în unele documente pseudoromânizat Solomon) – ilegalist.Of. 1947. de partea comuniştilor din Nord.R. (?) FEDER.Of. 83.Of. respectiv M.Of.I. 137. FARU..până la 1 octombrie 1947 controlor al D.C. aflat pe lista probabililor agenţi sovietici transmisă lui Emil Bodnăraş în 1945. 71 ş. (1939-1944). 33.. 371. din 1954. partea I-a. III-a în 1971 (v. în caracterizarea unui coreligionar.III. partea I-a. FAUR. până în anii ’70 activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România. avea să fie pus sub acuzaţia de deconspirare a unor secrete de stat (v. 113. 6292). 93589 din 11 oct. 26.C. originar din Cluj. FLORIAN. după război secretar general al C. Simion I. 1908. nepoţii săi sunt Steve Făinaru. în timpul războiului şi revenit în ţară în august 1944.E.I. 20.430 din 11 nov. Galaţi). FARCHI. partea I-a. partea I-a. Jiu. decizia ministrului Justiţiei nr. secretar U. partea I-a. 1915.E. implicat într-un incident controversat urmare a căruia amicul său.I. p. Iacob (n.4.A.u. M. şef al Legaţiei Române din SUA (până în 1954). 367.1919 Craiova) – ilegalist. nr. p. ilegalist cu stagiu recunoscut din 1934 (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Adalbert . 24 din 30 ian. 16). Rosen 1990: 66.C. 225. şeful Direcţiei Economice a M. 372. decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1947.P.C.365.originar din Iveşti (jud. în 1939 înregistrat ca student la Drept la Facultatea din Iaşi. Bercu (n. Iaşi. 1946. 115. 8598 – când încă nu îşi românizase numele. 70. Solomovici 2004: 577. Moise (n. dosar nr. 175 din 31 iulie 1948. p. 97). 5784. Andreescu. după alte surse 20 nov.P.Of. p. 16 din 20 ian. a M. reporter la Washington Post şi câştigător al Premiului Pulitzer în 2008 şi Mark Făinaru-Wada.Of. 1947 în M.. ulterior jurnalist la ziare pro-comuniste din Michigan şi apoi Detroit (Românul American). Vapniarka şi Caransebeş. 92 V. FĂINARU. nr. FECHNER91) (n. 369. apoi transferat în Ministerul Industriei. Simon (n. apoi activist al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. Trimis Extraordinar şi Ministru Plenipotentiar al R. al P. 9859. la întoarcerea în ţară. după război numit. al P. I. S. Cetatea Albă. (1946-1952) şi deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952. doc. nr. Abraham FARCHY) (în unele documente oficialde cu prenumele Aurel) – 366. Rafael – din 1948 director adjunct al D.T. partea I -a. în ianuarie 1948 revenit ca inspector în centrala M. n. 47.D.S. consilier juridic în cadrul C. a Întreprinderilor Prelucrătoare de Materiale Plastice a Ministerului Industriei (M. de profesie tipograf (cf. n. 1976). FECHNER. emigrat în SUA în 1929. 1268.Of. rapoartelor Siguranţei din 1941). M. 1947. p. conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (1953-1955).C. p.1919 Bucureşti) .S.C. fratele poetului Dan Faur (n. 256 din 5 nov.I. Avram (n. 58 . 737). (dosar 30/1947). III-a. 368.S. Constantiniu 2003: 16.C. după război angajat în M. partea I-a. deşi membru al diasporei. partea I-a. în 1942 refugiat în U.Of.. la Budapesta (19481956).XI.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. III-a în 1949 şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Egon Balaş.. 32. 219 din 23 sept. nr. Harry (n.C. Simion – din decembrie 1945 şef adjunct de birou în centrala Ministerului Asigurărilor (M. nr. 370. cu prenumele nativ Şloim. în 1950 trimis ca medic în războiul din Coreea. FELDMAN. 1948.R. p. 9340. 283 din 6 dec. nr.E. 1914) – fost ajutor de croitor. nr.R. “un evreu obraznic şi fără scrupule” (Solomovici 2003: 139). 1957-1961).R.Of. deţinut comunist la Tg. apoi. Calafat) (inclus cu prenumele “Simion” în Kuller 2008a: 438). în 1940 propus spre internare în lagărul de la Miercurea Ciuc. FARLADANSCHI. 662).C. p. partea I-a.E. 240 din 17 oct.

M. FILDGUT.P. partea I-a. inv.C. inv. Iaşi) – ilegalistă. nr. ulterior emigrat în Israel. 1948. partea I-a. (vezi de ex. C.Of. FETCU. p.VIII. în 1946 mai întâi secretar general al Ministerului de Război (M. 6474). decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu ordinul Muncii clasa a III-a.C. partea I-a.VII. deputat de Bacău în Marea Adunare Naţională (19461952)..374. 1941. 15 din 19 ian. p. III-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. I-a (Decret nr. dosar nr. 98 din 27 apr. nr. M. Alice (n. Gheorghe (“Georges”. 384. 3293. p. 379. în 2005 încă în viaţă.Of. Zissu (Solomovici 2003: 161-2)). Alfred .Of. inclusiv pentru nume. 47/1956. membru P. Ida (în acte: Idaşe Sobla FELICS. a folosit şi pseudonimul “Haia Ita Rozenthal) (n. 28.Of. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.C. pensionată în 1959. 16. partea I-a. nr.C. 1945. Eugen . 912). FILIP.C. V. nr.în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei 375. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. FENYO. fond 495 (“România”). III-a (Decret nr.Of. nr.Of. p. membru P. p. nr. în anii ’70 menţionată în cadrul I.1908. FELLER.).Of. p. 38 din 27.L. 3809). partea I-a.C. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.1900 la Bacău.1949). p. Ilie – şef de serviciu în cadrul Ministerului Învăţământului. secţia Cancelarie – dosare anexe. anexa la dosarul nr. n. (facţiunea procomunistă a lui Rădăceanu) şi membru al Uniunii Comunităţilor Evreieşti din Vechiul Regat (1945). şi A. 203 din 3 sept. dosar nr. 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.N. cu Annie. ?) . nr.R. 381. FERMO. ulterior preşedinte al Comisiei Superioare de Epuraţie de pe lângă Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti. 5140. a M.C.I.C. p.Of. după război membru al Comisiei de Control a Partidului (1945-1950) şi apoi director de cadre în Ministerul de Externe (1950-1952-?). 378. eliberat în 1953.D. membru în maquis. FELDMAN. 107 din 15 mai 1945. partea I-a. partea I-a. membru al C. 32 din 9 febr. 9692). 10/1954.din mai 1945 secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. nr. (M.1979). Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. 9576). voluntar în Spania. nr. 7491).. al P. cu referat de cercetare la Fd. nr.din 1947 controlor economic în cadrul D. partea I-a.Of. nr. 380. 376. 6598).XI.director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60.E.E. 141 din 24 iunie 1947..X. din 1931 (după alte surse din 1924). in v.R. 377. arestat în 1952 (deţinut la Penitenciarul Piteşti). 15. al P.I.R.Of. apoi secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Ştrul . 201 din 31 aug. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 179 din 5 aug. 501.C. FIEDLER. 1946. căs. 225. FILDERMAN.R.. 17 din 21 ian. 4255. fiul lui Samoil şi Debora – d.1919 Oradea) – ilegalist. cu fişă de cadre la secţia Relaţii externe a C. p. nr. nr. nr. Alexandru . p. 1948. 153 şi 155 din Fototeca online a I. partea I-a. (dosare anexe.Of.E.D. după unele surse ar fi fost propus fără succes lui Petru Groza spre cooptarea în guvern (fapt care i-ar fi atras celui din urmă acuzaţia de antisemitism din partea lui A.avocat. 42). FELIX.R.A. p.I. partea I-a.S.R. Sofia – în 1945 încadrată ca şefă de birou în centrala Ministerului Afacerilor Străine. p. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. M. 1949. 1191). Alexandru .R.C. 383. 255 din 27 oct.E. din 1946 transferată şefă de secţie la Direcţia Cinematografie a Ministerului Informaţiilor.” clasa a V-a. GRÜNFELD) (n.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 157 din 4 mai 1971) şi în 1979 cu ordinul “23 August” cls. 3904). din ianuarie 1947 cu aceeaşi funcţie la Direcţia Radio (M. Băeţelu?) – în anii ’50 funcţionar în centrala M. M. 1946. H. implicată în proiectele comunităţii evreieşti din Bucureşti (asistenţă socială). după război 59 . 1947. 190 din 19 august 1947. M. 873 din 20.d.G. 645).R.M. FELNER. nr.S. absolvent de Politehnică în Franţa. 119 din 28 mai 1947. Leopold S. (zis “Poldi”) (n. 382.Of. partea I-a.

M. partea I-a.E. partea I-a. consilier la Consiliul de Miniştri (cf.I. a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.S.C.G.G. decorat prin Decretul nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern.E. FISCHER. Ladislau . p. 1627). al P. 1947.R. a M. 1948. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. nr.. p.D. I. Surica FISCH) – din iunie 1948 şefă de secţie în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.C. 1948. uneori în varianta “Finchelstein”) – ilegalist.D.Of. 1947. partea I-a. p.Of. 2308. Faibiş (n. 386.. cu referat de cercetare la Fd.Of. 3293. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 390.Of. 738. 1906 Roman. fond 495 (“România”). prin Decretul regal nr. nr.C.Of.director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. în facţiunea pro-comunistă a P. nr.wordpress. nr. anexa la dosarul nr.org/files/holdings/300/8/3/text/48-5-62. decorat prin Decretul nr. 1627. 74/1978. în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Uleiurilor Vegetale (M.Of.osaarchivum.C. cu grad de locotenent-colonel. a M. partea I-a.Of.P. p. 9763).R. membru în conducerea C. a M. C. 803 din 21 dec. 45 din 24 febr. respectiv “Flax”) – din 1948 controlor în cadrul D. p. Ghizela . 391. FISCHLER. 2066 din 20 oct. 253 din 1 nov. al P. a IV-a. M.Of. 396.avocat. 1947 (M. 394. Leon .G. FIS(C)HERMAN.1910 – X.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. anexa la dosarul nr. Arie – inginer.shtml. 148 din 30 iunie 1948.R. 1949.P. FINKEL. 120 din 26 mai 1948. Silviculturii şi Apelor. p. în Forţele Armate. doc. 389. FITZNER. transcrierea la http://www. 662. 7491). 1964 cu Medalia Muncii. 3678. M.I. partea Ia. p.. inv. (1958).E.din 1947 inspector în cadrul D.E. emigrat cu familia în jurul anului 1967. în anii ’50-’60 funcţionar în cadrul C. al P. nr. inv.C. 3293. nr. 60 .C. nr. (INCOMKA. partea I-a. 16 din 20 ian. V. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.. FINCHELSTAIN. inv.Of. M. inv. partea I-a. David – membru de partid. Sanda (n. 1948.S. FINKELSTEIN. M.IX. Menţionat în perioada respectivă de postul Europa Liberă.1985) – ilegalist (din 1932). din 1948 membru P.C. (dosare anexe. 136/1956. 24 din 30 ian. p. cu referat de cercetare la fd. p. nr. 264 din 14 nov..P. 6474). 388. nr. dosar nr. Ivan Kain – în 1957 director general în cadrul Ministerului Industriei Alimentare şi membru în Consiliul Central al frontului Democraţiei Populare94. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of. 179 din 5 aug.C. apoi Agriculturii. I. coautor al lucrării Arbitrajul de Stat şi rolul lui în economia naţională a R.R.. 70/1956 FISCHLER. partea I-a. 3. M.G.C. respectiv cadru 93 94 http://tismaneanu.E.Of. FLACHS. 5830). al P. 395. din febr. nr. FISCH. Industriei Alimentare. p. David (24. director în Ministerul Agriculturii. 10092). C.I.Of. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. Marcel . (M. 190 din 19 august 1947.M.R. FISCH. partea I-a.385. nr.C. cu referat de cercetare la fd.com/2011/08/28/11132/. secţia Cancelarie – dosare anexe.C. nr. Tismăneanu93). III-a. C. 393. 5464. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe.. 3293. v.R. A. şi deputat al Marii Adunări Naţionale (1946-1948-1952). 4611). partea I-a. nr. 392. anexa la dosarul nr. 387. 45 din 24 febr. partea I-a. 36/1952). p. 1948. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 1948 controlor în cadrul D.C.R. 225. nr. 149 din 26 iunie 1941. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Justiţiei.C. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.C. FIŞLER. 159 din 13 iulie 1948. Heinrich . 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (dosar F/66 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a. p. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu.C. nr. Sami (uneori ortografiat şi în forma românizată “Flacs”..după război controlor în cadrul D.

partea I-a. (M.N.T. M. 2004: 265-6. 1945. secţia Cancelarie – dosare anexe. Jean BLUMENFELD) (n. FLORESCU. Mauriciu – de formaţie inginer.C. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.Of. nr. 22/1956 şi 42/1979.C.1911 Nana.G. 11029.D.P.R. dosar nr.C. după război în presă. p. 10092). 1948. 1952-1953).Of. Dobre et al. 188 din 15 august 1946. membru în Consiliul General de conducere al A.R.Of. apoi şef de secţie la Secretariatul general al Consiliului de Miniştri. partea I-a.T. p. ministru adjunct al Agriculturii (iul.III. nr. 10158. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 2.U. 95 V.G. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. şef de sector în cadrul secţiei Gospodărie a C. 111.B. nr. p. 8856. partea I-a. 1033).R. 1946 în M. membru al Comisiei Centrale de Revizie a P. 143. Năstasă şi Varga 2003a: 24). M.E. preşedinte al F. al P.1916 Brăila) – în timpul războiului internat la muncă obligatorie la Vapniarka.I. apoi secretar general (1948-1949). nr.D. 148 din 25 iunie 1941. p. 1947. cu referat de cercetare la Fd. 3660). nr.1916 Tg. Andreescu. 225. anexele la dosarele nr.108/1955). 70 din 25 martie 1947. (1949-1955). 23. 3293. Ocna. 2971. 402.E. probabilă identitate cu omonimul cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. partea I-a. partea I-a. al P. FINKELSTEIN95) (n. 264 din 14 nov. inv. dosar nr. nr. cu fişă de cadre la secţia Economică a C.C. decorat cu ordinele “Steaua R.N.J. 400..P. ulterior promovat şef adjunct de birou administrativ în centrala Ministerul Propagandei. deputat M.Of. 63). 107 din 15 mai 1945.R. nr.C. 229 din 3 oct. nr. 6781).C. 404. cu dosar de cadre la secţiile Economică (12/1952) şi Gospodărie de Partid (8/1954) ale C.L. p. încă în viaţă la începutul anilor 2000. FLAVIAN.VII.din 1947 controlor în cadrul D. al F. nr. fond 495 (“România”). nr. al P.D.C. în 1948 subinspector general la Direcţia Generală a Controlului Economic (M. 225. FLORESCU.R. nr. nr. 399.E.C. 79 din 3 apr. 1947. didactic (în 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. partea I-a.C. Jacques (n. 1948. FLOREA. membru al Biroului Organizatoric al C.M.I. 266 din 20 nov. 3. Călăraşi – 1973 Bucureşti) – de profesie tipograf. 61 . Gheorghe [alias] (16. M. 2266). (M. al P.R. 398.P. fond 495 (“România”).M. p. partea I-a.243 din 30 sept.” clasa a II-a în 1948.R.C. Zilli . nr.S. al U. Emanoil (n. la Bucureşti.A.R. partea I-a. 1963. membru membru în C. partea I-a.Of. decizia M. inv. inv. 1945. vechi ilegalist. FLACHS. BRAUNSTEIN) – ilegalist (unul din organizatorii frontului Studenţesc Democrat în anii ’30). C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. (1950-1952). respectiv prim-secretar al C. (1946-1948). p. BC) . redactor la Lupta de clasă în anii ’60.397. Marcel (n. decorat în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a II-a (Decretul nr. Erwin . 97. 90). partea I-a. FLORIAN.C. 157 din 4 mai 1971).din februarie 1948 controlor în cadrul D. p. 173 din 31 iulie 1947. după război pe diverse funcţii de stat în domeniul agriculturii şi industriei alimentare.C. Jean (n. (din 1958). Marcel FEIGELES) (n. a M.A.1913 Galaţi) . (dosare anexe.M. (numit în 1950). 3905). FLEISCHER. membru al Comitetului Premiului de Stat al R. (mandate succesive între 1946 şi 1961).P. inv.Of.Of. 403.C. (1955-1960).R. (1950-1954). nr.a. după război membru în conducerea C.C. 10731. 31 din 7 febr. 401. M..C.X. ulterior menţionat în mai multe documente din anii ’60 ca funcţionar superior în cadrul Comitetului de Stat al Planificării.angajat în 1945 ca fotograf principal în centrala Ministerului Propagandei.. 288 din 12 dec.C.C. (“do sare anexe” u.încadrat ca secretar cultural principal în centrala Ministerului Informaţiilor în august 1946 (M.VI. 2371). p. p.Of.D. iar din decembrie 1947 promovat şef de secţie în cadrul Ministerului Informaţiilor (M.R. FLOREANU. al P.Of. “Muncii” clasa a II-a în 1949 şi “Apărarea Patriei” clasa a III-a în 1949 (C. p. 2006: 65.R.P.Of. (în 1948).. a M. partea I-a.R.M. 423 din 15 iul. 25/1953. al P.

cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. şi alte organizaţii internaţionale.R. Eleodor – din febr. fond 495 (“România”). incinerată la crematoriul “Cenuşa”.R. 225. membru al C. FOCŞENEANU. Lazăr .S.M. ministru al Industriei Petrolului și a Chimiei (1957-1965).A.P. I-a. în ianuarie 1945 reîncadrat ca sublocotenent de infanterie (r) în Forţele Armate după ce în 1940 fusese radiat din registre pe motive rasiale. prin Decretul regal nr.” clasa a II-a. şeful Direcţiei Superioare Politice a Armatei cu grad de general-maior (1948-1951). inv.G. 62 .) (probabil acelaşi Focşeneanu cu cel menţionat în Solomovici 2001II: 39). p. O. (M.u. 1948. partea I-a. FLORESCU. cadru didactic la Universitatea “Ion Mincu” din Bucureşti. Max (n. (Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie) (1980-1989). sub numele “Laura Cernea”. Mihail (n. ministru adjunct la Ministerul Industriei Metalurgice și Industriei Chimice (1951-1952). în 1964 cu ordinul “23 August” cls. 411.S. fratele avocatului Emil Focşăneanu. Nastasă. 10 din 13 ian. voluntar în Spania şi în Rezistenţa Franceză. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. FOCŞENEANU. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Dorohoi . (C. șef al secţiei de industrie al C. apoi a avocatului Iosif Schraer. în domeniul organizării sanitare la Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din Bucureşti. 219 din 21 sept.C. în 1945 fondatoare.R. FONEA.C. partea I-a.S. ministrul Industriei Chimice (1970-1980). Petre – în 1948 era avocat în Contenciosul Ministerului Finanţelor (M.R.F. în noiembrie 1945 încadrat ca inspector general şcolar în Ministerul Educaţiei Naţionale (în noiembrie 1945 încadrat ca detectiv clasa I-a în D. timp de două decenii. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.R. 410.I. al P. 1948. FOCŞENEANU. Roman – 25.G. decorată ca pensionară. inclusiv reprezentant al României la Comisia Dunării.A. 139/1943-1944). IACOBI) (28. nr. FRANCHE. 407. 1940-1944.Of. în 1979. ministru secretar de stat la C.ilegalist (membru P. uneori cu prenumele ortografiat “Loti”) (n.P.R. dosar nr. al U. 38 din 27 ian.d. 9763). cu grad de colonel. p. 148 din 25 iunie 1941. M. secretar general al Uniunii Evreilor din România în 1945-1946?.1924. p.1912. 30.C. 1948 controlor în cadrul D. ministru al Industriei Chimice (1952-1957). vicepreședinte al Consiliului Economic (1968-1970).1999) – angajat în mandatul Anei Pauker la M. 1948) (v. ulterior deputat de Prahova.D. 26 din 1 febr. 2006: 108). 412.E. 1945. I.1898) – ilegalistă cu stagiu recunoscut din 1923. (1945-1948).N.T. 22. şi cenzor supleant al U. partea I-a.H.Of.Of. Alică Florescu. nr.I.C. nr. nr.C. Lotty (îşi schimbă numele în Cernea după 1946. arestată în 1932 şi condamnată la 2 ani închisoare. partea I-a.C. Dumitru – ilegalist. deputat permanent în Marea Adunare Naţională (1946-1951). (M. aidoma tuturor rezerviştilor evrei (v. Mihăilescu 2006: 429-30). dosar nr.2000) . 2066 din 20 oct. FORIŞ. 1627). nr. FOCŞENEANU. 3660). p. Maria – din 1946 şefa direcţiei generale Igienă (şi Medicină Preventică) din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adjuncta ministrului. 409. fosta soţie a liderului ilegalist Ştefan Foriş.405. 1160). secretar general al Ministerului Informaţiilor (19471948). II-a.A. partea I-a. în Forţele Armate. iar în 1981 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 408. preşedinta comisiei ministeriale pentru întocmirea tabloului bolilor profesionale (1948-?). 1934). (din febr.. cu ordinul “23 August” clasa a II-a (Decretul nr. 1979).E.C. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 253 din 1 nov. Şt. 9805). fiul său. Iancu Frenkel 406. 190) (pentru evreitate vezi şi Arhiva U.012M.M.I.. p.Of.Of. nr. a M.D. apoi membru al C. cum susţin Tismăneanu & co. 1945. unde ocupă diverse funcţii. p.X.Of. 1947.Of. ulterior cercetător.în “activul central al partidului” în 1946 (Andreescu.II. este căsătorit cu arhitecta Tomniţa Florescu.P. 751). 1947 (M. (1965-1968). decorat în 1948 co ordinul “Steaua R. nr. Varga 2003: 369ş. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1947.C. p. partea I-a. colecţia RG25. decorată în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul 96 96 Şi nu „Mihail Iacobi”.M.F. partea I-a. 45 din 24 febr. 255 din 7 nov. 7715).

doc. 225. FRÖLICH. Bernard .Of.C.I.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 5806 din 19 ian.1912 Iaşi) – crescut în Basarabia. încadrat mai întâi la Direcţia Superioară Politică a Armatei. Edmund – din 1945 inginer consilier la D. V. p. nr. FRODA.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 63 . Solomon Mihail .E. 7817). 1123). 421. 282 din 5 dec. FRIEDMAN. 8970).C. 240 din 17 oct. 229 din 4 oct. FREIER. FRIED. 276 din 28 nov. A. 1949.F.F.a. pp. nr.R. decizia ministrului Justiţiei nr.Of. partea I-a. 93582 din 11 oct.Of. 1257. M.E. 416. nr. 415. 1996 Bucureşti) – în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie la D. partea I-a. Adalbert . C.1913 Bucureşti) .Of. ca farmacist maior activ în Forţele Armate Române. 8460). 123 ş. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. Herman . Bărbulescu 2009: 66. 418. C. FRÂNCU. 1949. 1189. 1947. p.). nr. 641). 1954 şi 1955 menţionat în arhivele diplomatice britanice ca ataşat militar la ambasada României din Londra (cu grad de colonel).Of.Of. stabilit în august 1945 în România. partea I-a. nr. partea I-a. 32 din 7 febr. nr. 417. 414. p. C. partea I -a.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. 1947 în M. a M. partea I-a. C. 13. partea I-a. 1). 422.Of.G. 1654-5).din 1947 controlor economic în cadrul D.C. FREUD. 2667).Of.I. 10533). 8970). nr. apoi la Corpul 4 Armată. 1947. p.Of.F. 1946. Paula – după război funcţionar administrativ în centrala M. 803 din 21 dec. 52 din 4 martie 1945. nr. 423. FRÄNCHEL97) (n. p. partea I-a. Vasile (n. partea I-a. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M.G. p. 9341. dosar nr. (M.G. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.G. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.C. nr. incinerat. I. în oct.R. 1654-5) FRIEDLÄNDER. 420. ofiţer al Armatei Roşii şi membru al Partidului Comunist Bolşevic.R. nr. III-a.R. 1949. nr. decizia ministrului Justiţiei nr.E. Herman . 97 98 V. 1946. 1964 cu Medalia Muncii. partea I-a.III. ulterior consilier în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. nr. în 1953. 34 din 10 febr.Of. 419. 948.C. “Coroana României” în grad de Cavaler (M.din 1947 inspector în cadrul D. nr. 94. când este decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. pp. cu grad de maior. nr. partea a 2-a.413. 1947. nr. a M. 52 din 4 martie 1945.R. nr. Isak Aronovici FRUCHTMAN98) (n. p. FRUNZĂ. 4251. Avram – din martie 1945 şef de birou tehnic în D. partea I-a. (M. 32 din 8 febr. în 1949. 120 din 26 mai 1948.I. fond 495 (“România”). partea I -a. 1949) (M. nr. 426. partea I-a.G. Ionel (n. p. 425. pp. începând cu 15 august 1945).E. 27.din 1947 inspector în cadrul D. p. p. FREUD. Bruno – după război funcţionar la Direcţia Import-Export a Oficiului Industrial al Bumbacului. din februarie 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului.F. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. a M.Of. 119 din 28 mai 1947. Petre – în 1948 era controlor în cadrul D. nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . 4611). FRIEDMAN.P. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. Maria – şefă de birou (magazie) în cadrul Direcţiei Administrative a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (iunie 1948 – febr. (M. FRENKEL. pp. M. p. partea I-a. 5464. 1946 în M.Of. 52 din 4 martie 1945. inv. 427. A.C (M. 148 din 30 iunie 1948. partea I-a.Of.E. FRIEDMAN. partea I-a. 1947.G.XII. 1947 reîncadrat (retroactiv.Of.G. (M.A. 1654-5). FRIEDMAN. 424. p. 1947. nr. 229 din 4 oct.I.C.Of. 222 din 29 sept.Of. 15 din 19 ian. Hellin Constantin (d. 1654-5). p. FRANK. 52 din 4 martie 1945. Corneliu – din 1945 şef adjunct de secţie la D.G.C. 70 din 23 martie 1946. p.

p. p. GALL.C.Of.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.C. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.după război inspector în cadrul D. ff. 10679). partea I-a. după război instructoare în cadrul Comisiei (viitorul Colegiu) Controlului de Partid. 3047). p. Teodor . 119 din 28 mai 1947. nr. inv. 4255). 179 din 5 aug.G. director tehnic la UnderConstruct SRL). (Decret nr.până la 1 august 1947 inspector al Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. 434. Iulius (în alte documente ortografiat “Gantz”) – în a doua jumătate a anilor ’40 şef de serviciu tehnic în centrala Ministerului Informaţiilor.I. 7077). 439.C.C. p. partea I-a.D. partea I-a.Of. 225. 441. nr.C.Of. 1949.I. partea I-a. nr. partea Ia. 32 din 8 febr. şefa grupului de anchetă a foştilor luptători din Spania în anii ’50. (M. 9857. 229 din 4 oct.Of. Heinrich . cu Mihail Iacovlevici SCVORŢOV) (25. fond 495 (“România”). 3372. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.N.Of. 1948. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. p. GAISINSCHI. 4038).. partea I-a. nr. partea I-a. 256 din 5 nov. 658). FUNDOIANU. p.după război inspector general adjunct în cadrul D. a M. 64 . iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. FULGA. – secţia AdministrativPolitică. 1948. a M. p. 6474). infra) (A. GALL. 1947. nr. 8970). deţinută în anii ’30 pentru activitate comunistă la închisoarea centrală Chişinău. 87 din 13 apr. partea I-a. p. partea I-a. GALLIN HERESCU.XII.Of. 438. 158 din 12 iulie 1948. Boris . nr. al P. la Direcţia I. fiica lui Gaisiner Abram Lazarevici. 437. 1949. FUNKEL. 1948 – febr.VIII. nr.428. 15 din 19 ian. 37 din 14 febr. . 81 din 6 apr.1907 – 9. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.I. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 431. partea I-a. 5784). 3). 119 din 28 mai 1947. nr. partea I-a. GARTNER. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p. partea I-a.Of.în august 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. (responsabilă cu arhiva). 1945. 430. Ludovic . 1267). nr. partea I-a. ulterior prim-consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor.C. 4255. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. ? . 1947. 433. nr.Of. partea I-a. Gusti – din aprilie 1948 secretar de presă (cenzor) în centrala Ministerului Informaţiilor. căs. 16 din 20 ian. 157 din 4 mai 1971). “dosare adiţionale.R. Elvira (n. p. Dondi – în mai 1945 încadrat ca inspector general în centrala Ministerului Propagandei.C. p.Of. GALL.C. Samoil .M.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. p. FULGA. al P. 1948.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. 643) GALIN. partea I-a. 5784). I. p. 1949) (M. Gaişinskaia.E.R.1978) (dosar G/10 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). ilegalistă (membru de partid din 1923). Carol . 7 din 23. GALENSOVSCHI.E. 158 din 12 iulie 1948. dosar nr.G. p. nr. GÄRTLER. nr.I. p. p.I. M. III-a.Of. nr. 432. probabil rudă cu Mihai Frunză (v. 1949. nr.Of. F. M. 196 din 25 aug. 1949. ulterior directoare adjunctă a Institutului de Istorie al C. partea I-a.Of.Of. 440. unde la 28 martie 1935 dă naştere fiului său Felix Scvorţov (încă în viaţă în Bucureşti în 2012. 110 din 18 mai 1945. fd.Of. p.C. 436. Alfred – în decembrie 1945 numit membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Sovieto-Române (M.Of. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. GANZ. 66/1950. nr. M. 1963. 435.1984) – basarabeancă. nr. Roza . 1134.Of.C. M. 1948. 335 din 20 iun. 1-2). ulterior la Ministerul Industriilor (M.secretar presă în cadrul Direcţiei Muzică a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (aug. 281 din 7 dec. 429. C.din februarie 1949 şef serviciu în cadrul D.

Pentru românizarea numelui vezi decizia nr. 100 Vezi şi necrologul din Realitatea Evreiască la http://www. 288 din 12 dec. nr. fiul 99 443. al P.2000) . (M. din cei doi copii. 1946. N. p. 10496). 445. 194 din 25 aug.pdf. dosar nr.1918 Pădureni. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947).Of. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 79470 din 12 aug.C. cu referat de 99 Fişa sa de cadre de la secţia Economică a C. nr.romanianjewish. 112 din 17 mai 1948. GASTON MARIN. Adolf (n.I. fond 495 (“România”).442. 275 din 27 nov. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Roberta (1917-2005. 2321).C. Stefan .I. 1947.1977) – membru de partid din 1947 (dosar K/53 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). președinte al Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară (1955-1966). 18 aug.G. Gheorghe. (1950-1953).C. vicepreședintele Consiliului de Miniștri (19621969). cu ordinul “Steaua R. membru P. 1947. p. după război şi consilier la Președinţia Consiliului de Miniștri (1945-1948.C.1896 – 29. Dorina (n. GELLER. unde a decedat. membru al C. 1946. inv. Sapşe – inspector economic în centrala M.până în iulie 1948 controlor în cadrul D.P.fost membru al Partidului Comunist Francez în timpul războiului. 1964. nr.R. prin Decretul regal nr. ministrul Industriei şi Energiei Electrice şi Electrotehnice (1952-1958). inspector al Direcţiei Generale Control Economic din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului (1947-1948) (M.Of. secretar general și ministru adjunct la Ministerul Economiei Naţionale (1948-1949).R. s-a căsătorit cu Radu Osman (fiul ilegalistului Hristache Osman şi al Victoriei Gheorghiu. 9763). deputat în Marea Adunare Naţională (1952-1985). ambii trăind în prezent în Israel sub numele “Ossman”. participantă în Rezistenţa Franceză. 444. menţionată nenominal şi în Solomovici 2001 I: 202)100. după alte surse GROSSMAN . decorat de către fostul suveran Mihai în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. 1947 (M. WEISS) – din decembrie 1946 arhitectă a Direcţiei Arhitectură şi Urbanistică din centrala Ministerului Artelor (M. partea I-a. soţia lui Gheorghe Gaston Marin. zisă “Bobi”) – evreică sefardă.XI. apoi Constanţa (1947-1950). lui Alexandru şi Terezia) (14. din 1942. nr. nr. Eugen – fost blănar. numit preşedinte al Comitetului de Stat pentru Planificare în 1962.E.. în Forţele Armate. partea I-a. al P. 7666). 196 din 26 aug. nr. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. p. 9282. nr. cu grad de maior.C. partea I-a.Of. p.d. în 1986). secretar particular al lui Dej.C. 446. demis în 1954.R. ulterior consilier juridic la Procuratura Generală a R. după război director al şcolii de partid din oraşul Stalin (Braşov). p. ulterior revenit în România. GĂLĂŢEANU. sora lui GheorghiuDej). p. emigrat în Israel în 1989 (după alte surse. Gheorghe (n.S.Of. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 1947.I.R.Of. nr. 253 din 1 nov. 4384). pentru câteva luni în 1947 a fost şi secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului). 2066 din 20 oct. 448. partea I-a. GASTON MARIN.” clasa I-a prin Decretul nr. a fost soţul Irinei Cajal (fiica academicianului Nicolae Cajal). 2565). Jacqueline.C. iar fiica.Of. (1960-1984). partea I-a. Arad . 1946 a ministrului Justiţiei în M. a M. ilegalist (membru de partid din 1931). Gheorghe GROSMAN. decorat cu ordinul “23 August” clasa a IV-a prin Decretul nr. GENAD. GĂLĂŢEANU. 157 din 4 mai 1971 (după reabilitare). apoi lector la Institutul Politehnic Bucureşti (1954-1955). 152 din 5 iulie 1948. ulterior profesoară de franceză la Universitatea Bucureşti (Gheorghe Florescu apud Mihăilescu 2008:10. fizicianul Alexandru Adalbert Marin (emigrat în SUA în 1983). 5626). KESSLER) (31.Of. partea I-a. (1956) indică numele de naştere Grosman. 447. partea I-a. fiul.org/db/pdf/nr225/pagina13. p.IV.Of. 225. funcţionară în cadrul MAE (1946-1948-?). 12838). p. 65 . GÂTLAN (căs).R. 109 din 10 mai 1941.

R. al P. nr. respectiv Preston et al. în timp ce în în 1953.31. secţia Cancelarie – dosare anexe. 2.C. inv. C. (1945-1952). 162/1968. al P. fiica lui Leon. p. epurat în 1958 în lotul “fracţioniştilor”.A. Constantiniu 2003: 44. inv. 199 din 23 august 1941. lipsa de 66 . C. 157 din 4 mai 1971 (după reabilitare). cercetare la fd.Of.C. C.C. 450. secţia Cancelarie – dosare anexe. căutând să ascundă propriile sale greşeli de dreapta. nr. arhiva Foreign Office în Deletant 1999: 23 şi 2001: 34-5. cu referat de cercetare la fd. http://roncea./P. fond 495 (“România”).. căsătorită în 1944 cu Teohari Georgescu. 3293. apoi demisă împreună cu soţul său. 24). 162/1968. al P. anexa la dosarul nr.C. Tismăneanu 2010a. C.F.P. respectiv prin Decretul nr. 2002. Oprea)) (31. 104 Cf. ulterior reabilitat. ilegalist. fiul lui Constantin şi Aneta (cf. cf. partea I-a. fostul general de securitate Neagu Cosma indică varianta Nuhăm Tescovici (v. XXXII al revistei elveţiene Schweizer Monatshefte: Zeitschrift für Politik. 3293. GEORGESCU. fondatoare şi membru al Comitetului de Conducere al U. 1946. Burăh102 (după alte surse Samuel Burah) TESCOVICI. al P. cu referat de cercetare la fd. 4946.T. din 26-27 mai 1952. 3/1967. 81/1970 (M.I. identitatea reală a lui “Georgescu” fiindu-i necunoscută ministrului la acel moment. în vol. partea I-a. anchetat timp de 2 ani. decorat cu ordinul “23 August” clasa a IV-a prin Decretul nr. nr. p.R. Elena (n. 100 ş. SAMOILĂ. inv. cu referat de cercetare la fd. 3293.de formaţie tipograf-zeţar (a lucrat inclusiv la ziarul Adevărul (!) între 1937 şi 1938). funcţionar la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1945-1946). 1944 în guvernul de la Bucureşti. ascuns în Arad pentru a evita deportarea. „[t]ov Teohari Georgescu a manifestat o atitudine împăciuitoristă faţă de devierea de dreapta a lui Vasile Luca. printre puţinii comunişti impuşi de sovietici încă din sept. după război membru titular al Secretariatului.. ministru al Afacerilor Interne (1945-1952). 451. 2005: 334. Ghilotina de scrum. destituit în 1952 şi arestat pentru “deviere de dreapta” în 1953104.C. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. M.n. nr. director general în cadrul Ministerului Învăţământului (1948-1952). n. a III-a. (?!) GEORGESCU. p. 452.Of. 12). I. de care va divorţa. comunicatului Plenarei C. Fără a menţiona vreo sursă. singular şi fabulant.Of.1908 Bucureşti (după alte surse Bacău)103 . secţia Cancelarie – dosare anexe. Teohari (n. 557).R. În sfârşit. GENAD. (Alexandru?) (n.C.]. 1948. mărturie a importanţei sale în ochii Moscovei. apoi membru al organizaţiei de bază a partidului şi şefa Direcţiei Consulare a MAE (cu rang de prim consilier de legaţie). M. 98.. inv. simpatizantă comunistă. N. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. nr. zisă “Lenuţa”) – fostă croitoreasă.M. ca subsecretar de stat (pentru administraţie) în Ministerul-cheie al Afacerilor Interne (1944-1945). că Georgescu ar fi fost din Călăraşi (v. al P. ulterior lector la D. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. 1857. 20 din 26 ian. n. Tismăneanu şi M. nr.R.R. Mihăilescu 2006: 378. membru de partid din 1929. propriilor declaraţii. anexa la dosarul nr.. partea I-a. eliberat la 23 august 1944 de la Caransebeş.M. GEORGESCU.449.C. decorată prin decretul din 20 mai 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. în timpul războiului. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1950-1952).A. 380. deţinut ca ilegalist. M.R.G. secţia Cancelarie – dosare anexe. 103 Tismăneanu pretinde.C. nr. Wirtschaft und Kultur (pp.C. Comitetului Central şi Biroului Politic al P. inv. iar Manu (2011: 161) şi Datcu (2008) indicădrept nume complet (tot fără menţiunea vreunei surse) varianta „Samuel Burah Tescovici”.. anexa la dosarul nr. 97. (1945-1948). III-a. Lupu (2007: 39) indică prenumele Baru h [de rezonanţă ebraică. absolvit şi numit 101 102 Menţionat în Rosen (1990:165-6). 97 din 26 apr.u. după război activist de partid la nivel regional.ro/2010/07/28/istorie-romania-vazuta-prin-ochii-unui-general-desecuritate-fostul-comandant-al-directiei-de-contraspionaj-interviu-cu-neagu-cosma-securitatea-si-partidul-au-fost-condusede-alogeni-in-proportie/). 380-381) se avansează varianta rarisimă “Nuchem Solomon Paschievici”. 225.C. într-un interviu acordat în 1999 lui Călin Mihăescu. 3293.1976 Bucureşti) . ASHKENAZY)101 – avocat.R.. Mihăieş. 116. iar în paralel cadru didactic la catedra unui institut din subordinea Ministerului Agriculturii (1947-1952). anexa la dosarul nr. V. Şt. Heinrich (prenume uneori transcris Henric) (fratele lui Eugen) – ilegalist (membru de partid din 1927).R. Iaşi: Polirom. dosar nr. doc.XII.. Pinay (1962) şi C.

Of. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 225. nr. 456.VII. nr. DIAMAND) (n. p. f. partea I-a. 1949. soţia demnitarului comunist de origine bulgară Petre Gheorghe.E. 127 din 1 iunie 1941. 2 din 2 ian. ÖFIWP 1952: 34.A. poziţia 4. C. GHIDEL. p. doc. Arie-Leon WECHSLER105) (n. decizia ministrului Justiţiei nr. iar apoi promovat inspector în cadrul D. 237.R. 7). C. 22 şi 1999: 23. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (v. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 240 din 17 oct. 16 din 20 ian. nr..C.1925 Ploieşti) . Constantiniu 2003: 5 n. p. M. 2360 din 29 mai 1952. Iosif .Of. 105 V.1916 Bucureşti) – după război membru de partid. 95 din 22 aprilie 1948. 1. 93583 din 11 oct.J. fond 495 (“România”).1911. şi a Elenei Georgescu. nr. 1654-5) GHEORGHIU. p. 2983. 3706). GHELER. partea I-a. n.C. Leon (n. Hansen 2011: 34. 31). 1830. Partridge şi Ludlow 2006: 260. Buzatu. acuzat într-o şedinţă disciplinară din centrala M. nr. nr.din 1945 ca şef adjunct de secţie la D. III-a. 455. cu rol major în anchetele şi “epurările” din 1952-1953. Foreign Office 371/59190/R7847/6181/37. Rotman 2004: 43). 1 (apud Fl. şefa direcţiei cadre la Comitetul Geologic. Leon (n. 2. 225. secţiunea “D”. M.Of. M.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Nastasă şi Varga. 192. partea I-a. 1948. al P. nr. 457. 52 din 4 martie 1945. ilegalistă (membru de partid in 1932). Iaşi a Arhivelor Naţionale. dosar nr. partea I-a. apoi la Legaţia de la Paris.R.C. etc. inv. Boia 2001: 173.R. 15 din 19 ian. 454. 4541. funcţionar diplomatic. nr. fd. combativitate împotriva duşmanului de clasă şi pierderea vigilenţei revoluţionare” ( Scânteia.. 458. anexa la dosarul nr. Preston. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. Haim . al P. Deletant 2001: 34-5. 157 din 4 mai 1971). p. Jela. M. nr. 2 (!).C.Of. Dardan 2009: 197.Of. 460. 117 din 22 mai 1948. p. GHICA. 1947. p. partea I-a. arhiva Public Record Office. a emigrat în Israel în anii ’80. 8971. inv. 149 din 1 iulie 1948. Pinay 1962 şi 1967. p. n. stenograma reprodusă în Fl. iniţial la secţia Gospodărie de Partid a C. GILLIMAN.G. 1947 în M. Manu 2011: 161.în 1948 numită membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Mătăsii (M. Iuliu . 1949. n. GHEORGHIU. a M. 1948. căsătorit cu Ana (n.controlor (până în febr. Filipovici). de profesie medic. 84. apoi recăsătorit cu evreica fostă croitoreasă Eugenia Samoilă [v. inv. mai întâi la Ambasada de la Belgrad. 229 din 4 oct.I. I. 2001: 124.C. fiica lui T. Kunze 2009: 72.E.Of. G. (P. Câmpeanu 2003: 135. Justina . apoi la Comisia Controlului de Partid (fişă în dosarul 162/1952 la secţia Organizatorică a C. Chişinău) – fostă croitoreasă. nr.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. supra]. 20. 3293. dosar nr.R.Of. 13. după 1944 activistă de partid. partea I -a. p. M. partea I-a. 67 . 5573).IV. Lupu 2007: 39. pensionat). Gherman şi Severin 2006: 314. M.F.I. 9341.). sora ilegalistei Elena Filipovici (1903-1937). Buzatu 2003: 493-462 şi 2008: 407. 642.).) Stamate. partea I-a. partea I-a. 1626). nr.Of. C. partea I-a. Preston. (dosar de cadre nr.Of.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. ca “trădător” şi cu “nevastă mahalgioaică” (v.. 2003a: 186.C.Of. 1948). Partridge şi Smyth 1999: 130. partea I-a. vol. n. Cheptea şi Cîrstea 2011: 399. din 1958. nr.Of. INCOMKA. 459. Opriş 2005. 1947. 15 din 19 ian. secţia Cancelarie – dosare anexe. apoi. Tismăneanu 1991: 171. Andreescu. nr.G. fond 495 (“România”). Sarina . Ronea (n. în 1949 transferat ca tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. zisă “Florica”) (n. director al Combinatului Poligrafic “13 Decembrie” (1955-1963. 1/1946. cu referat de cercetare la fd. 2/1951). Ronea PEISACHOVICI. 45 din 24 febr. GHELES. pp. 1949. dosar nr.453. şi supra. partea I-a. nr. Lipcsey. GEWOLD. “În loc de introducere”. p. p. 643). 2).Of. 662). Talaban 1990: 18. Constantiniu 2003: 108-9. Ana (căs. 15. Rectoratul Universităţii Iaşi. p. D. 24/1961. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.C.

partea I-a. al P.Of.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 471. 15 din 19 ian.C. 3945). 534). p. GLATZER. Marcel .Of.R. GODEANU.F. GOLDSTEIN) – din 1948 consilier la cabinetul secretarului general al Ministerului Comerţului.1970 Viena) – dintr-o “familie evreiască tradiţională [sic]” (Kuller 2008a: 171).D. partea I-a. haham local. partea I-a. partea I-a. 199 din 28 august 1948. partea I-a.M.. cu care a avut două fiice: Lucy (căs. revenind la originalul evreiesc după război. de profesie cizmar. Heinrich .M. 65 din 19 martie 1947. Iacob . Emil – din 1948 şef de secţie în cadrul D.R.R. membru de partid din 1941.C. nr. 644). partea I-a.V. GINSBERG. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. succesiv la Contenciosul Ministerului Cooperaţiei. al U. 1948. pentru Ardealul de Nord în timpul războiului.C. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici (M. GOLD HARET. nr. Solomovici 2001. 271 din 26 nov. GLUVACOV.C. Sălaj – 19.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.P. Adalbert GANZ) – activist de partid. ulterior revenit la Contenciosul Ministerului Cooperaţiei (M. Kleinmann). 15 din 19 ian. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.d. 642) 462.461. ulterior director adjunct al Şcolii de Partid (1957 – anii ‘60). 111 din 17 mai 1947. 6292).E. 466.din 1948 membru în Consiliul de Administraţie şi şeful Direcţiei Contabilitate a Institutului General de Asigurare. nr. p. 1949. Nicolae (n. GLAZBERG. rector al Institutului de Ştiinţe Sociale de pe lângă C. (dosar 103/1953). (din 1956). 92 din 17 aprilie 1946.şef-adjunct de secţie (adjunctul lui L. Gluvacov. II: 13. 468. p. 469.C. 19 din 23 ian. Miklos GOLDBERGER106. după război membru al Comitetului de Conducere al U.R” în 1949. Friedrich – în 1947 controlor tehnic în cadrul Direcţiei Silozuri a Ministerului Lucrărilor Publice (M. în linia de ultimă concesie adoptată de leadership-ul de la Budapesta (Watts 2011: 150. 7231). al P.C. director adjunct al Institului de Studii Istorice şi 106 Şi-a românizat numele în perioada interbelică şi a revenit la cel de rezonanţă iudaică după 23 august 1944. p. al P. nr. partea I-a. Ioan – după război inspector general în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M.Of. nr. al P. Răutu) şi responsabil al Comisiei Propagandă din secţia/Direcţia Propagandă şi Agitaţie a C. 4946). iulie -august 1935.C.IX.1925. ilegalist cu stagiul recunoscut din 1923107. apoi în C. Andrei (n. Alexandru (n. partea I-a. în Contenciosul Ministerului Economiei Naţionale (1945-1947).C. 3909). nr. instructor C.C.VII. 463. membru în conducerea C.Of.R.Of. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 1945.F.M. nr. de profesie rihtuitoare.A.1904 Someş-Odorhei.Of. p. GOLDBERGER. 68 . 10313). 464..R. (1948-1952).R.M. 160). 467. apoi la Comisariatul General al Preţurilor. p. sursă care prezintă şi o fotografie a legitimaţiei sale de participant la Congresul al VII -lea al Internaţionalei Comuniste de la Moscova.. GOANŢĂ. (1948-1952). cu fişă de cadre la secţia PropagandăAgitaţie a C. al P. p.Of.Of. 2041.R.Of.R.Of. Emanoil Vinea (M. ulterior emigrat în Israel împreună cu soţia sa Yolan.R. GOLD HARET. fiul lui Wolf. îşi românizează numele în perioada interbelică. 22. 1949. după război acuzator al administraţiei româneşti reinstaurate în Ardealul de Nord şi adept al unui stat transilvănean independent. după război avocat consilier. 470.C. nr.I. cf. şi Reghina) (1. al P.C. nr. GOLD. GLÜCKMAN. p. profesor de economie politică la Institutul Politehnic Bucureşti. nr. (în dosarul 112/1955). p. 199 din 23 august 1941. Netzer) şi Agi (căs.D. şeful Direcţiei Politice a Armatei (1948-1950). 175 din 31 iulie 1948. Iosif – avocat. 107 în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. a Energiei Electrice a Ministerului Industriei (M. adjunct al Ghizelei Vass la secţia Relaţii Externe a C. partea I-a. p. M. partea I-a. fiica lui Noie) – soţia colonelului de securitate Andrei 465. Ana (n.

I. 159 din 13 iulie 1948. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 15 din 19 ian.C. GOLDSTEIN. 481.R.Of. nr. p.Of. p. p. 72 din 26 martie 1948. GOLDŞTEIN. partea I-a.1949. 482.ilegalistăcun stagiul recunoscut din 1936. până în iunie 1947. p. pentru socialism” din actualul Parc Carol din Bucureşti. nr. al P. în viaţă. nr. 6781).în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M.C.C. GOLDSTEIN. 130 din 11 iunie 1947. 483. 478. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Mari – inspector general sanitar în cadrul Ministerului Sănătăţii în 1949 (M. p. 314.Of.A. multiplu decorat de autorităţile comuniste.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. (1952-1957).soţia lui Nicolae Goldberger. partea I-a. de unde. şefa cancelariei C. partea I-a. 164 din 19 iulie 1948.XII. p. GOLDMAN.P. p. Buchsenspaner). GOLDSCHLÄGER.C. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. GOLDENBERG. 1964.1986 Bucureşti) . 5830). nr. partea I-a. partea I-a. GOLDNER. Yves Nathaniel (1929 Cairo – 1977 Bucureşti) (fiul avocatului Marcu Goldenberg. nr. GOLDENBERG. Albert . nr. 476. care locuieşte în New Jersey. M.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr. a M. 5966). 1949. cuplul Goldberger a avut doi fii: Ioan Nicolae. 644). . p. 4707). Ernest – în conducerea Uniunii Sindicatelor Sanitare în 1948 (Bărbulescu et al.. 474. p. GOLDENDACH.Of. 477. S. fiica lui Solomon şi Ernestina) (26. Lupu – după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei.C. 641).R. 485. partea I-a. al P.Of. 486.R. Simion .Of. decorat în 1952 cu Medalia Muncii.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. al P. (M. – din 1948 şef de birou la D. partea I-a. nr. 1949. nr. (28/1956). 157 din 4 mai 1971). 5 din 9 ian. căs.C. partea I-a. Fani (n. M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 487. Rica – în 1949 era şefă de serviciu la Peşedinţia Consiliului de Miniştri (M. p. GOLDBERGER. căs.Of. 1147). 2632).472. Dionisie . Enache-Rotaru).I. va fi expulzat de autorităţile egiptene. Bărbulescu et al. cu Carmen (n. partea I-a.C. 641). 15 din 19 ian.N. nr. p. 804 din 21 dec.M.C. . şi George Goldberger. GOLDENSTEIN. 33 din 9 febr. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. GOLDENBERG.U. 484.Of.III-a.Of.IV.G. nr. într-un incident încă incomplet elucidat. 1949. 69 . 15 din 19 ian. 1949. stabilit în Egipt în 1904) – funcţionar al Legaţiei României la Cairo (1951-1956). 1214). Filip Egon – după război desenator şef în centrala Ministerului propagandei / Informaţiilor. Paul . GOLDENSTEIN. III-a.A. nr. 173 din 31 iulie 1947. 35 din 11 febr. în 1964 cu Ordinul Muncii cls. 479. partea I-a. 2009: 77). 2009: 204). cu Rozalia (n. GOLDNER.Of. Textilă a Ministerului Industriei (M. Fani MATES. 473.) (1958-1970). ulterior şefa de cabinet a lui Petru Borilă. în Bucureşti. GOLDNER. înmormântat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. ulterior redactor Agerpres (1956-1972). S. în prima jumătate a anilor ’50. partea I-a.E. GOLDENBERG. deputat M.din 1947 inspector în cadrul D. T. iar la începutul anilor ’70 şefă de birou la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri .R. Social-Politice (pe lângă C.Of. 480.1913 – 8. redactor (secţia arabă) la departamentul internaţional al Radiodifuziunii (viitorul Radio România Internaţional) (1956-1963) şi lector de limbă arabă la Universitatea Bucureşti (1957-1977). Eugen – director adjunct în cadrul Ministerului Energiei Electrice şi Industriei Electrotehnice în anii ’50. 475. cu dosar la secţia Economică a C. la Direcţia Culturală. Nati – în 1948 era gestionar la Serviciul Radioamplificare al Ministerului Informaţiilor (M. 1949.

Of.]. GOLDENBERG) . GORUN [căs. 496. 157 din 4 mai 1971). nr. Ţuliu – după război consilier juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Rectorat. p. GOLDSTEIN. unde cei doi ar fi devenit “religioşi fanatici” (în Solomovici 2004: 401). p.. apud Nastasă 2011: 500. nr. în februarie 1948 avansată şefă de secţie în cadrul Direcţiei presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a. (1958) (Cajal & Kuller 2004. GRAUBART. GOMBO. instructor în cadrul secţiei Literatură şi Artă (iniţial sector în cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie) timp de două decenii. 3706). 2 şi 512). 495.R. A. GOTTLIEB.Of. GONDA.XII. Madeleine – după război stenodactilografă în Ministerul propagandei / Informaţiilor. “evreu maghiar”. Eva – în anii ’50 funcţionară în cadrul Direcţiei Studii a Ministerului Justiţiei. Andrei Strihan (el însuşi evreu). M. 28 din 3 febr. afirmă că Gonda. nr. 498. p. Iosef . 1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. nr.XI.1916 Bucureşti) (fiica lui Arthur şi Iulia) – până în 1958 (când este demisă. 16 din 20 ian. Cluj.E. 494. partea I-a.din 1948 şef de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 190 din 19 august 1947. Nicolae (n.F. după război încadrat în ianuarie 1948 ca secretar II de legaţie în centrala M. partea I-a. 1654-5). la Direcţia Educaţie Tineret (M. 52 din 4 martie 1945. 489. în mandatul Anei Pauker (M. 501 n.Of.488.Of. 95 din 22 aprilie 1948.Of.I. partea I-a.). Iosif – din martie 1945 la D. 499. şi respectiv că ar fi emigrat împreună cu soţia sa Ani în Israel. GORUNEANU. p. GREGOR. nr. 663). în prima jumătate a anilor ’30 student medicinist şi unul din liderii studenţilor evrei comunişti ai Universităţii “Regele Ferdinand” din Cluj-Napoca.C.IX. 240 din 15 oct. Sidonia (n. coautoare a lucrărilor Contractele economice.C. (1956) şi Arbitrajul de Stat .1888 – 4. 27.1906 Budapesta) – evreu maghiarofon. GRIGORIU.IV. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. partea I-a.. nr. St.din 1949 şef de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M.Of. exclusă din partid şi arestată) funcţionară a Ministerului Comerţului Exterior în 70 . partea I-a.Of. GONDA. după război membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei (numit în mai 1945). Arh. 491. p. reabilitat în 1964. 501. 159 din 13 iulie 1948. Sigismund SZILLE) (n. Pia – şefă de secţie în Direcţia Literară a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (iulie 490. 497. p. a M. C. capturat şi condamnat de autorităţile române pentru spionaj în favoarea Ungariei în 1942.E. sancţionat în lotul “fracţioniştilor” din 1958. Samoil (uneori transcris şi GAMBO) (13. 16 din 20 ian. iar în 1979 cu ordinul “23 August” cls. Kuller 2008a: 441). partea I-a. p. p.1983) – ilegalist (membru de partid din 1922). 18 din 22 ianuarie 1948. partea I-a. ar fi lucrat un timp în subordinea lui Moses Rosen la F. 1948. 1948 – februarie 1949) (M.. 493. 5830.I. 658). nr. 1949. 492. Universitatea “Regele Ferdinand I”. 500. nr. 8214.G. p. partea I-a. III-a (Decret nr.1979) (dosar G/26 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. partea I-a.Of. fostulsău coleg de birou. 516)..C. decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a. GOLIGER. GOTTLIEB. Alexandru (n. 1035). SZILLE) – fratele lui Gheorghe Gonda. 3861).. 1.Of. Beatrice . 1949. aflat în atenţia Siguranţei şi arestat chiar în 1933 (v.M.R. nr.E. M. I-a (Decret nr. 1948. (M.în ian. GORDON. al P. 38 din 27. 1949. Marcu . nr. prezent şi ca lector nesalarizat al C. partea I-a. după 1944 activist de partid. 1949. 33 din 10 febr.G. GRIGORIU. nr. în 1953. 32 din 8 febr. dosar 750/1932-1933.C. Bernard .în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.Of. p. Gheorghe (n. nr.Of.A.din 1947 controlor economic în cadrul D. 1088). p. 1134). pp.R.Of. 110 din 16 mai 1947. 7492).

nr. şefa grupului de anchetă a foştilor luptători din Spania şi a foştilor participanţi la Rezistenţa Franceză în anii ‘50. 9763). partea I-a. nr.Of.C. partea I-a. Ravensbrück: der Zellenbau : Geschichte und Gedenken : Begleitband zur Ausstellung (Berlin: Metropol. partea I-a. din partea Uniunii Populare Maghiare (1946-1948) (M.502. zisă “Şari”) – soţia lui Ştefan Gruia (căs. 515. p.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.a. 71 . 37 din 14 febr. M.). 1948. 1947.deputat de Arad. GROSMUK. Leon . Coca . 6292). 804 din 21 dec.I.în august 1948 numit de ministrul Industriilor director adjunct al Centralei Industriale a Mătăsii (M. Frima . partea I-a. partea I-a.din 1948 şefă de secţie în cadrul D. (M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 95 din 22 aprilie 1948. 508. nr. M. David . 512.C. GROM. nr.I. 503.C. 8970. a M. Iosif .E. p. Izu – din anii ’50 funcţionar la Comitetul de Stat al Planificării.Of.Of. 209 din 9 sept. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. anii ’50).G. nr. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.php.). partea I-a. 219 din 21 sept.Of. S. 60 ş. GROSMAN.Of. 26 din 1 febr. 1949. în 1947 încadrată pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. nr. Corin – până în ianuarie 1949 şef de serviciu la Direcţia Literară a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p. 66 din 20 martie 1947.C. 4817. a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 507. p. 645). GROSSU.C. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. nr. prin Decretul regal nr. 109 V. p.R. Zoltan . 1947.P. 1964. revenit în Bucueşti şi numit Inspector general sanitar al Regiunii II Bucureşti. nr. 7438). 229 din 4 oct.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/G/G%2006. 253 din 1 nov. p. p. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. 1949. GRIMBERG. 129 din 9 iunie 1945. p. nr. 514.Of. GROSU. Leonida – iniţial numit medic-şef al judeţului Olt în iunie 1945. p. 108 V. 157 din 4 mai 1971). în 1947 transferat pe aceeaşi funcţie în judeţul Iaşi. nr. 15 din 19 ian. 7723. 2066 din 20 oct. 505. 513. Simion – din sept. 511. nr. Charlotte CSORDAS. GROSMAN. GRUIA. 1948. Şarlota (n. M. partea I-a. partea I-a. 504. partea I-a. 1947 (M.Of. 15 din 19 ian. IV-a (sub numele Charlotte Ciordaş). 2008. 510. internată în lagărul de muncă de la Ravensbrück109. 384). ulterior adjunct al Ministerului Sănătăţii începând cu 1948 (M. GRILL. Insa Eschebach.Of. nr. iar din 1967 instructor în cadrul CEPECA (Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi) din Bucureşti. p. GROSS. 184 din 11 august 1948. GRINDEA. 175 din 31 iulie 1948.%20Griavu%20-%20Gyurki/Grigoriu%20Sidonia/index. nr. p.Of. p. 165. 51. partea I-a). inculpată şi condamnată pentru subminarea economiei naţionale alături de alţi funcţionari ai ministerului108. 1949. partea I-a. GRUIA. 1949.Of.Of. p. 509. fişa matricolă penală la http://86. p. M.Of.P. după război membru în conducerea Comisiei de Control a Partidului (viitorul Colegiu) (1949-1966. partea I-a.I.125. 1947. 5784).Of. 7 din 10 ian. nr. partea I-a. 3706). 2103. când se pensionează). GROSSMAN.din februarie 1949 şefă de birou în cadrul D. Fredi . fostă ilegalistă şi luptătoare în Spania (Solomovici 2004: 27) şi în Rezistenţa Franceză (Levy 2002: 131).în 1949 era referent de specialitate în cadrul D. Matilda (GRÜNBERG) . 1267).R.I. Bărbulescu 2009: 23.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. în Forţele Armate. nr. GRONICH.Of.Of. nr.” cls. partea I-a.17. partea I-a.din 1947 inspector în cadrul D. 506. p. cu grad de căpitan. GRIMBERG) .din 1948 şefă de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. (n. 158 din 12 iulie 1948. cadrul firmei “Româno Export”. 642). 1948 funcţionar în centrala Ministerului de Finanţe (M. 748). 53.

partea I-a.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Sinteză şi Pelucrare (M. 4972). GRÜNBERG.C. Abraham . 10533). Leon – după război. a M. p. GRUSMANN. ulterior membru al Comitetul de Stat al Apelor (1952-1967) (M.E.C. 1948. 1123).C.C. 5784). 1947. subinspector general în centrala Ministerului 518. p. (M. 72 . 533.Of. nr. 1948). GRÜNSTEIN.Of. nr. Henri . GRÜNSTEIN. a M. 126 din 6 iunie 1947. Rozalia .Of.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.în 1949 era referentă administrativă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.Of.Of. M. nr. partea I-a.Of. GRUSS. 8598). a M. partea I-a. al P. p.C. M. 222 din 29 sept. p. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M.E. GRÜMBAUM. 1947. 529.R. partea I-a. nr. 528.C. partea I-a. apoi ambasador la Moscova şi Ulan Bataar. nr.controlor (până în febr. Samoil – după război funcţionar la Oficiul Industrial al Bumbacului. 5830). partea I-a. p. soţia lui Nicolae Guină. 1948 inspector în cadrul D. p. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. 159 din 13 iulie 1948.C. 264 din 14 nov. 1654-5). 10092.I. p. GRÜNSTEIN) . a M. 219 din 23 sept. 1626. partea I-a. partea I-a. Artelor (şi Informaţiilor) (M. 5966). partea I-a. p. Mayer – prim director general adjunct şi inginer şef (1949-1951) şi apoi director general (al Direcţiei Generale de pe lângă Consiliul de Miniştri) (1951 -1952) la Canalul Dunăre – Marea Neagră.I. 52 din 4 martie 1945. partea I-a. GUINĂ.Of.516. 158 din 12 iulie 1948. p. Berindei.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. al P.Of. partea I-a. 184 din 11 august 1948. Otilia . nr.Of. Dobrincu şi Goşu 2009: 210.până în febr. 521. 530. GRÜMBERG. (M. nr. p. GRÜNBERG. p.G. 517. 8599).I. nr. 1946. Sara – activistă a partidului.Of. fost ilegalist. nr. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1949. pp.C.G. 645). a M. 8460).E. 131 din 8 iunie 1948. 1947. 1948. nr. 525. Isac .Of. GUERON. 531.Of. 9857). Salvine .R. p. (M.Of. nr. nr. Cioroianu 2005: 302.E. p. p.G.C. partea I-a). Simion . 1949. 522.C. 276 din 28 nov.Of. 45 din 24 febr. GRÜMBERG. 164 din 19 iulie 1948.după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. 534. GRÜNBAUM. 1947. p. Ernest – în iunie 1948 era funcţionar în centrala Ministerului Comerţului (M. 10.din febr. 145 din 26 iunie 1948.C. 32 din 8 febr. 532. Bercu . 15 din 19 ian. până în iunie 1948. nr. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M.I. 520.din 1947 controlor în cadrul D. GUNEA. (M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. n. 1654-5. Sidy . 52 din 4 martie 1945. M. 523. 219 din 23 sept.I. nr. GUROWITZ. GRÜNFELD. 1214). nr. 4534). partea I-a. partea I-a. 138 din 17 iunie 1948.Of.G.I. nr. 35 din 11 febr. p. Hună . 524.C. în anii ’50. partea I-a. iar apoi promovat inspector în cadrul D. nr.G. (M. GRÜNBERG. 45 din 24 febr.M. 519. Gherşin – în august 1948 numit de ministrul Industriilor director adjunct al Centralei Industriale a Inului şi Cânepei (M. 527. 5180). partea I-a. partea I-a.Of.Of. 526.Of.din 1947 controlor economic în cadrul D. Moise – din 1945 şef de secţie în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 5386. 1947.Of.C.Of. Simion . (1955). p.din 1948 şefă adjunctă de birou la D. 1949. membru C. partea I-a.Of. 256 din 5 nov.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. nr. nr. de Celuloză. partea I-a. nr. partea I-a. GRÜMBERG. 1626). Ioniţoiu 2006: 38).E. GRÜNBERG. p. GRÜMBERG.C. nr. Eliza (n. Inului şi Cânepei. pp.

G. M. nr. partea I-a. nr. (M. 641). 21. C. C. 546.G.R.Of. apoi la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. Ludovic – din 1945 şef de secţie la D.C.F.R. nr.Of.XI. HAIMAN. p. subdirecţia administrativă în Ministerul Artelor şi Informaţiilor ((M. Ivanier Ştrul (d.Of. partea I-a. 15 din 19 ian.Of.G. p. Roza (probabil Haimsohn. partea I-a. (dosare anexe.G. 2002) – originar din Cernăuţi. înainte de război. p.Of. S.C. 157 din 4 mai 1971). HAIMOVICI) (n.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Industriei (M. nr. 8599). Isak . apoi transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. (M. 73 .Of. p.1901 Bucureşti) . II-a. nr. HABER.C.Of. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. a M. 219 din 23 sept. iar în anii ’60-’70 director general la Ministerul Industriei Lemnului. 1947. partea I-a. p.din 1945 la D. nr. în perioada antonesciană. HAIMOVICI. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. nr. Harry Simon – controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în nov.Of. ulterior promovat şef de serviciu (M.Of. 536. 4588). 641). p. 206 din 1 sept. 1654-5). HAINISON. Roger . 7491). 645). partea I-a.F. 145 din 26 iunie 1948.I. 543. partea I-a. 1947). 549. GUTMAN. GYEMAND. 76 din 30 martie 1946.Of.Of. a M. M. 1948. 1949.F. partea I-a. p. 1947.Of. partea I-a. 1898. 5142). pp.Of. nr. partea I-a. 136 din 15 iunie 1948. M. n.C. GRÜNBAUM) – funcţionar al D. 5123. 52 din 4 martie 1945. nr. partea I-a. nr. 52 din 4 martie 1945. Iţic . GUTTMAN. HAIMER. Leon – în 1948 arhitect-şef la Serviciul tehnic. 8032). partea I-a. partea I-a. 1941.535. 542. trecut prin mai multe penitenciare. pp. VIŞAN. 544. 541. 15 din 19 ian.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1654-5). Oscar . HABER.Of.E.R.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.din 1947 controlor economic în cadrul D. 269 din 20 nov. disponibilizat 540. fost ilegalist. p. condamnat la 10 ani şi 6 luni închisoare. Iacob – după război.C.M. 1949. nr. partea I-a. HAIM. 661).în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.Of. (1956). 3002. decorat în 1961 cu Medalia Muncii. Mendel – funcţionar în cadrul Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60.din 1947 controlor în cadrul D. 1949. partea I-a. 5386). p. nr. secretar al Confederaţiei Generale a Muncii (până la sfârşitul anilor ’50).Of. 190 din 19 august 1947. 52 din 4 martie 1945. al P. p. 204 din 5 sept. 547. 1654-5) 538. ulterior membru al Comitetului de Stat al Apelor (eliberat din funcţie în 1967) fişă de cadre la Secţia Agrară a C. partea I-a. fiul lui Leon) – absolvent al Liceului “Laurian” din Botoşani. 16 din 20 ian. p.I. ulterior al Silviculturii în anii ’50. 119 din 25 mai 1948. 232 din 6 oct. nr. 175 din 31 iulie 1948. 550. 545. B. GUTMAN. p. partea I-a. reintegrat iniţial ca şef de secţie.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. partea I-a.E.C. 539.R.în 1949 era dispecer tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. apoi promovat director în aceeaşi direcţie generală în 1945. HAIM. 10290.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. după război membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lemnului (din 1948). nr. al P. nr. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M.R.G. pp. p. 1949. după război înalt funcţionar la ministerul Gospodăriei Silvice. contabilul-şef al Ministerului Artelor (M. GYALI. partea I-a. p. 12/1951). 1947. C. Alexandru . 8072). Iţic . GUTMAN. nr. decorat în 1964 cu ordinul Muncii cls. 6293). 15 din 19 ian. nr. până în iunie 1948. Samoil (Saul) (n. nr.C. p. 537. Leon (n. HAFNER. Zoltan (n. 548.n) .

79 din 3 aprilie 1948. 119 din 28 mai 1947. nr. 23/1954. 264 din 14 nov. HALFON. în 1949 revenit în centrală (M. martor al acuzării în procesul lui Belu Zilber din 1954.551. Mureş) – în 1944 deportat la muncă obligatorie de autorităţile ungare110. (1953-1989). 1213. 4255). nr. 12 din 14 ian. 945). partea I-a. p. 9856. a M. Direcţia Teatre a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1948. jud. u.Of. R.R. 737. 256 din 5 nov.I. în aprilie 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Casei de Economie. 275 din 27 nov.până în febr. 554.a. Alperin) . partea I-a. partea I-a. 1947. 562. nr.E.E. 32 din 8 febr. partea I-a.I. 1133). Lazăr . 79 din 3 apr. 1947. 1949.S. Ernest . p. în 1948 numit membru în conducerea S. 1944. p.C. “Petrolexport” ca reprezentant al ministerului.din 1948 consilier administrativ la Direcţia Studii. (dosare anexe.Of. preşedintele Secţiei a IV-a Penale a Curţii Bucureşti (1947-1948).Of.C. nr. partea I-a. HALPERN. HAUSIRER. Suzana (probabil soţia/fiica lui S. profesor la A. Leon .org/text_doc/actul_de_acuzare. respectiv inspector (din 1948) în cadrul D. nr. M. a M. 5 din 9 ian. nr. 557. 10092). partea I-a. HARTSTEIN. Tehnică în anii ’50.Of. George – din februarie 1945 verificator la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. iar din 1949 director al Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerului Industriei (M. Adalbert (n. M.1928 Fălticeni – 2001 Bucureşti) – lingvist. 560.Of. partea I-a.Of. p. 6292). M. 7026).Of. 1947. 2954. partea I-a. HALPERT. după pensionare autor al unor studii pe teme iudaice. 1949 şefă de secţie la 553. p. 24 din 30 ian. partea I-a. 35 din 11 febr.Of. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. 10496. 1946. membru al Comisiei Centrale Financiare a partidului în timpul războiului. Ana .Of. ulterior secretar general al Ministerului Industriei Lemnului. 1945.survivors-romania.C. publicist al unor lucrări de specialitate la Ed. 559. p. Adalbert CHARAP. până în 1962 secretar general al Ministerului Economiei Forestiere. partea I-a. partea I-a. nr. director în cadrul direcţiei Personal şi Învăţământ a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’60-’70. nr.Of. nr. 2971). partea I-a.I. 175 din 31 iulie 1948. p. Samuel – judecător la Judecătoria Urbană I Bucureşti (1944-1947). p.1949.G. nr. 563. V. HAMEL.VII. nr. după 1944 înalt funcţionar al C. 7438). p.Of. p. nr. 315. p.Of. 661).G. HAMBURGER. 16 din 20 ian. 1948. http://www. p. (M. Credit şi Ajutor a magistraţilor (M. HARAP. nr.C. HART. Documentare şi Coordonare a Ministerului Industriei (M. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M.Of.E.S. nr. Emil (eronat ortografiat de unii autori “Harstein”) – inginer şi fost antreprenor. 1947. secretar general al Ministerului Industriilor (1948-1949) (B. 558.C.R. 263). nr. 74 . p. HAUSVATER. 30/1956 şi 24/1954). ilegalist.org/text_doc/tirgu_mures.E. 1948. partea I-a. M. Hârtiei şi Celulozei în guvernele Dej. M. 552.R. p. (?) HASS. partea I-a. 1949. 219 din 23 sept. 561.htm.C.htm. 556.Of.C. 110 111 http://www.în a doua jumătate a anilor ’40 director administrativ adjunct al Direcţiei Radio în centrala Ministerului Informaţiilor.Of. Berthold – controlor (1946-1948). partea I-a.. p. p. din 1948 membru al Consiliului de Administraţie.din 1947 controlor în cadrul D. 555. după război martor al acuzării în procesul unor criminali de război la Tribunalul Poporului Cluj în 1946. apoi chiar preşedinte al tribunalului111. Alfred (27. al P. HÂRLĂOANU.Of. 209 din 9 sept. 1949. Louis – după război controlor-revizor principal în centrala Ministerului de Finanţe.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I-a. 253 din 1 nov. 16 (25 mai 1948: 6). Alexandru – în 1946 era avocat în contenciosul Ministerului Finanţelor (M. nr. 33 din 10 febr. 1912. p. 8599). HART. M.survivors-romania.F. (M. W.Of. partea I-a. nr.

HERŞCOVICI.Of. p. HEHTER. 1949. HERŞCOVICI.a. nr. Bercu – din sept. Iancu – avocat. partea a 2-a. 5687). 158 din 12 iulie 1948.C.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. Leonida . cu dosar la secţia Economică a C. (M. 575.” cls. 580. 16 din 20 ian. Irmfried . p. 565. 1949.R. 661). Morel . 581. partea I-a. p.I. posibilă identitate cu onomimul prezent cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of.Of.S.D.P. p. p. 1949. 15 febr. decorat în 1964 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 116 din 21 mai 1948.Of. cu fişă de cadre la arhiva aceleiaşi secţii (1958).Of. HERŞCOVICI. p.Of. 1947. 572. partea I-a. 225. pentru câteva luni în 1948 detaşat în teritoriu. (M. 75 . p.Of.G. HERER. 1947. 15 din 19 ian. fond 495 (“România”). u.Of. 1654-5). Inului şi Cânepei. 574. M. 1949. Wolf – fost ilegalist şi deţinut corecţional în timpul războiului pentru activităţi comuniste (penitenciarul Caransebeş) (A. III-a. apoi inspector la D. Leon Silviu . (M. 52 din 4 martie 1945. 5 din 9 ian. HERŞCOVICI. 126 din 6 iunie 1947.Of. Israel . 6683). partea I-a. 5785. G. 577. (dosare anexe.Of.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului 569. partea I-a.C. nr. inv. nr.C. partea I-a. 154 din 7 iulie 1948. HEROVICI. 209 din 9 sept. nr. 1949.vol.E.R. 1906) – originar din Galaţi. 186 din 13 aug.G. 16 din 20 ian.C.C. 120 din 26 mai 1948.în 1949 era controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. nr. HERŞCOVICI. la Direcţia Presă (M. la Direcţia I. partea I-a. 576. HERŞCOVICI.Of. nr.N. 579.C.Of.S. HEITNER. 10092). partea I-a. nr.. Liuba – din ianuarie 1948 referentă în centrala M. 219 din 23 sept.R. A. 4497). în acelaşi an numit membru al comisiei interimare a Uniunii Colegiilor de Avocaţi din R. M. partea I-a. p. nr. p. 5463-4).din 1947 inspector în cadrul D. 567. 566. nr. partea I-a. nr. 573. partea I-a. nr. nr. M. partea I-a.Of.E. HERŞCOVICI. controlor (1945-1948). nr. 4611). Paul – inginer. 571. HEILPERN. p. 7438). C. nr.C (M. nr. IV-a (M.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. partea I-a. 16 din 20 ian. 1948.I. Şerban . 646). partea I-a. 11362). 1947. partea I-a. p. Ghizela .Of. 299 din 29 dec. al P. 642. 1949.E. Frucht . în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.Of. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. 8599. pp. D. HERMELIN. Mihai .Of. HERŞCOVICI.Of. p.R.F.E. 330).564. dosar H/61 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). dosar nr. 316). 658).I. 662. 1948 tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M.A. 4534. 282 din 5 dec. 15 din 19 ian.G.M. David .1949.după război membru în conducerea Oficiului Industrial al Bumbacului. HERESCU. partea I-a.în 1948 era controlor în cadrul D.A.Of. p.R. a M. în judeţul Covurlui. 25/1954). 297-8). membru de partid din martie 1945. decorat în 1971 cu ordinul “Steaua R. HERMAN. nr.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. 59. partea I-a. 1949. nr. 1947. (M.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.Of. p. Sanda – din iunie 1948 secretar presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. p. Industriei (M.. al P. a M.Of.C.C. partea I-a.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.S. 7817). partea I-a. ff. p. 642): 568. 663).G.C.Of. 15 din 19 ian. p. partea I-a. HEGER. Wolf Gherşin (n. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. după război activist la secţia Gospodărie de Partid a C. Iosif – din 1945 şef adjunct de secţie D. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. HER. p. 578. 148 din 30 iunie 1948. nr. 264 din 14 nov. 16 din 20 ian.C. 1948. nr. pp. nr. partea I-a. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. 570. p. nr.

ulterior expert în cadrul Consiliului Legislativ. 1947. M. 1947.I.Of. Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.F.” cls. 256 din 5 nov.VIII. HERŢOVICI. Rahmil – după război controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în iulie 1947 şi din sept.P. HINTZ. p. M. 256 din 5 nov.S. 1947.C. Paul – în ian. M. partea I-a.G.G. 1948. partea I-a.G. M.Of.Of.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.după război. a M.). 588. pp.C.. 276 din 28 nov. 204 din 5 sept.R. nr. Justiţia Nouă şi Revista română de drept şi coautor al lucrărilor Procesul civil în R.Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. în anii ’60-’70. 256 din 5 nov. 1948. 586. 1654-5) 76 . 52 din 4 martie 1945. p. HILLARD.Of. partea I-a. S. controlor în cadrul D. HERTSTEIN. 15 din 19 ian. p. p.Of. poet şi scriitor. ulterior inspector în cadrul Direcţiei 583. nr. Raul – după august 1944 şeful Direcţiei Presei şi Informaţiilor din cadrul Ministerului Afacerilor Străine (Onişor 2009: 241.R. p. 158 din 12 iulie 1948. 591. 9856. nr. M. p. nr. consilier juridic şef în cadrul Ministerului Justiţiei în anii ’50-’60. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 1909) – jurist.R. nr.. după război activist de partid. partea I-a. 173 din 31 iulie 1947. 8072). Leonard (fiul lui Moritz). Stefan . 1947. nr. nr. Dan .C. p. 158 din 12 iulie 1948. 219 din 23 sept.C. (inclus în Kuller 2008a: 443) (v. Hîncu 2009). HERTZOG. 738. partea I-a. 1947) (M. 1949. nr. 737. nr.C.G. 251.C. 173 din 31 iulie 1947. HILF. p.R. p.Of.M.1973 Constanţa) – evreu maghiarofon. C. Ferenc (Francisc) (4. Solomon – controlor (1946-1947). partea I-a. 590. Notariatul de Stat (1964) şi Tratat teoretic şi practic de procedură a executării silite (1966) (inclus în Kuller 2008a: 443 şi Benjamin & Stanciu 1997: 428)./R. 592. partea I-a. nr.R. Popescu 2009).582. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. deportat de autorităţile maghiare la Kistárcsa (1944-1945). HIRSCH. 9857. 5784. pp. nr. partea I-a. partea I-a. ulterior funcţionar al Băncii de Stat a R. Emil – locotenent-colonel. respectiv cadru didactic (din 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. a M.Of. în acelaşi an promovat inspector (M. V-a. HILSENRAD. decorat prin Decretul nr. nr. nr. Nastasă şi Varga 2003b: 665. 585. p.J.în anii ’50-‘60 funcţionar al Comisiei.I. 16 din 20 ian. M. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 595. 1947. 584./P. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.I. 298.Of. HEVES.Of. (M. HIRSCH. (1957). 6781). Marcel . ilegalist (membru de partid in 1933).S. p.P.P. 10496.G. 6781). M. 589. Dobrincu şi Goşu 2009: 632 ş.Of.Of. I. partea I-a. 642) HIRSCH. p. partea I-a. secretar adjunct al Comitetului Judeţean Cluj al P.Of. p. HERVIAN.Of. Moriţ – activist la Comitetul Central al U. partea I-a.C. lector la Universitatea Babeş Bolyai (1947-1950). Alexandru . nr. p. Arthur (n.E. 587. 7 de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri.R. 10 din 13 ian. 1947. 1949. 1963.R. 275 din 27 nov. 9855).B. 24 din 30 ian. partea I-a.R. şi Andreescu. partea I-a. 1947.după război inspector general adjunct în cadrul D. p. decorat cu ordinul “Muncii” clasa a III-a prin Decretul nr.VIII. 24 din 30 ian.Of. 793 din 31 dec. partea I-a. Arno . 662). autor al unor articole în revistele Legalitatea populară. M.E.E. în anii ’50 procuror militar la Tribunalul Regiunii a II-a Militară (în 1959 preşedintele completului de judecată a pastorului Richard Wurmbrand) (Berindei. până la moarte. partea I-a. ulterior Comitetului de Stat al Planificării. 10533). HERŞCOVICI. nr.Of.u.P. a M. HERŞCOVICI. 5784. nr. 8599). 1947. 1947 angajat contabil îm centrala Ministerului Artelor.Of. HINŢESCU. 596. partea I-a.1903 Sighetu Marmatiei – 26. Gustav – din 1945 inginer consilier la D.după război controlor în cadrul D. 594. până în ianuarie 1948. nr. 593.

Aurel . HOFER. 222 din 29 sept. partea I-a. M.Of. Ludovic – ilegalist. HOCHMAN. Iosif . p.Of. Grigore . 5784).Of. 16 din 20 ian.). 1947. 1947 a ministrului Justiţiei (v. HODOŞ. Bihor)112 – din mai 1945 membru al comisiei mixte de cenzură a presei sub coordonarea ministrului Propagandei Naţionale.Of.Of. din 1945 funcţionar în centrala Ministerului Informaţiilor. partea I-a.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. Materialelor de Construcţie din Ministerul Industriei (M.S. nr. p. la Beiuş. nr. 602. 8460). p. 535. HOLDICH. care îl şi menţionează ca evreu într-un dialog cu Emil Bodnăraş. p. 12912. nr. din partea Uniunii Populare Maghiare (19461948) (M. 220 din 24 sept. 1946. p. 607. HIŢIG. nr. 34 din 10 febr.Of. 1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. p.Of. partea I-a. partea I-a. 1949. nr. partea I-a. partea I-a.din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor din cadrul Ministerului Industriei (M. 8660).deputat supleant de Arad. nr. Iancu (1905 Piatra Neamţ – 1979) – în 1948 numit administrator al societăţii de petrol naţionalizate “Steaua Română”.Of. 16 din 20 ian.Of. Ervin . M. Marcel . 164 din 19 iulie 1948. p. M.. din febr. 1949. (partea I B) nr. ca translator la Direcţia radio (M. nr. HIRSCH. 1946. 644). Mendel . p. 612. 89244 din 20 sept. 364 din 2 mai 1945). p.C.Of. p.Of. 9856). partea I-a. şi Solomovici 2003: 191-2). la Direcţia Studii (M. Leon . demis la 1 ian. p.G.Of. Ladislau . 609.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. v. apoi secretar general şi ministru adjunct al Ministerului Industriei Petrolului şi Industriei Cărbunelui (ulterior al Industriei Petrolului şi Industriei 112 Schimbare a numelui în baza deciziei nr. 658). p. 58 din 9 martie 1942. 1189). 158 din 12 iulie 1948. p. M.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.I. 1946 însărcinat cu conducerea Direcţiei Radio. nr.Of. HIRSCH. HIRSCH. 4698). 1949. 748).Of. HIRSCH. 608. partea I-a. partea I-a. 603. 610. nr. 1949. Buzatu şi Cîrstea 2010:335 ş. HOLZER. M. 1947. 256 din 5 nov. (M. 1946. 606. 1949.Of.Of. 19 din 23 ian. nr. nr. 264 din 14 nov. în 19 iunie 1920. în iulie 1947 numit director la Economatul ministerului. Simion .C. 7491.din 1947 controlor economic în cadrul D. nr. 1213).în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. M. 604. 611. nr. nr.numit membru al Consiliului (naţional) Superior al Tuberculozei de ministrul Sănătăţii în mai 1948 (v. 5966).până la 1 octombrie 1947 inspector general adjunct în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Moritz – din februarie 1949 contabil la Direcţia Centrală Industrială a Ceramicei şi 600. ulterior în cadrul Ministerului Informaţiilor (1944-1946-1947-?)). 598. partea I-a. HOLBAN.S.597. HOLCZER. partea I-a. p.E. p. 1947. p. HOMOLKA. 1949 secretar general al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (în guvernele Petru Groza. p. Aron – din 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. ulterior promovat inspector (M. Lazăr . nr. 1719). HIRSCH. partea I-a. 9856. 35 din 11 febr. partea I-a.u. 289 din 13 dec. a M.Of. 1947. HOLINGER. 10092). 601. respectiv la Serviciul Control al Ministerului Industriilor. nr. 662). 122 din 28 mai 1948. p. partea I-a. 599. Nicolae (n. partea I-a. 1948.Of.Of. 26 din 1 febr. în subordinea Comisiei Aliate de Control (Decretul Lege nr. 15 din 19 ian. nr. in dec. partea I-a. 256 din 5 nov. HORAŢIU. 290 din 14 dec. căruia în 1941 i se fixa domiciliu obligatoriu pentru propagandă comunistă şi tentativă de trecere în UR. 190 din 19 august 1947. 151 din 5 iulie 1947. 77 . partea I-a. 605. Eduard . p. 1948 (M. HONIGSBERG.Of. nr. partea I-a. partea I-a. p. 5646. M. 1947. nr. 12877).R.în ian.

R. Florin – până în februarie 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 152 din 7 iulie 1947. 626.A.I.A.6).Of. 264 din 14 nov.Of. nr. 1654-5). (A. 477).Of.C.I. . 299 din 29 dec. 71 din 27 martie 1945.din 1947 controlor în cadrul D. 616. 364 din 2 mai 1945 (A. 1027. p. nr. (M. HORODNICEANU.. partea I-a. a M. 32 din 8 febr.C. Alfred – din iulie 1947 secretar de cancelarie la M. C. 3913).R. HOROVITZ. respectiv în Birmania (ian. 62/1955 (nr. HORODNICEANU.C. – mai 1964) (A.Of. partea I-a. 617. iar apoi detaşată ca dactilografă şefă în cadrul Ambasadei R. 1654-5). 131 din 8 iunie 1948. dosare anexe.F.B. p. 4369.G. I.N. Erica . responsabil şi pentru Afghanistan şi Ceylon (19611963. partea I-a. a C. pp. 1964 cu Medalia Muncii.Of. HORODNICEANU. 78 .B. 622. partea I-a. HORNSTEIN. 663). 1947. HORVATH. C. p. nr. în 1947 director adjunct al Direcţiei Întreţinere din cadrul D.. 615. Kuller 2008a: 443. nr. p.I. 111 din 17 mai 1947. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 1945. Alfred – după război consilier în cadrul D. partea I-a. partea I-a. 44). Marcu (n. detaşat practic imediat ca şef de birou la Legaţia României de la Bruxelles. 618. 52 din 4 martie 1945.G. nr. C. 2300) HUCK. 5663). p. 614.R. 1123). al P. secţia economică. HOROVITZ. 225 din 3 oct.Of.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. M. 1947.A. HORNSTEIN. apoi transferat şi încadrat cu grad de asistent la catedra de marxism -leninism a I. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.N. din Ministerul Comunicaţiilor (M.F. 627. administrator de supraveghere la “Fier şi Tub” din Bucureşti (M.F. HUBERT.R. Ministerul Propagandei Naţionale. partea I-a.. M.C. p. p.P. Zor . p. din Ministerul Comunicaţiilor (M.613. 122 din 31 mai 1947. partea I-a.Of. 3374). n.I. Chimice) (1951-1961). 1949.A.Of.P. 11362). partea I-a. nr. HÖNIG. Cajal & Kuller 2004. p. 1949.F. 1949 şefă de secţie la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. dosar 51/1952.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. HUBERT.până în febr. 1946..A. 32 din 8 febr. Cancelaria. Iosif . dos.I. p. B.B. fd.R. nr. nr. nr. 16 din 20 ian. 623. nr. 9/1948: 6). 87 din 13 apr. 803 din 21 dec.-C. Debora . 87). HORODNICEANU. fond C. Dina . f. partea I-a.E. nr. 2723. nr. 619. Clara – din ianuarie 1948 referentă în centrala M. p.S.după război referentă în administraţia centrală a C. şi membru al organizaţiei de partid din cadrul ministerului (1947-1950).Of.R. partea I-a. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R.R. partea I-a.Of.B. p.N.R. Mihail – în martie 1945 delegat director la Arhivele Generale ale Ministerului Afacerilor Strîine (M. la Moscova (M. p. Teodor (ortografiat ocazional şi Theodor.E. 20 din 23 ian.Of. 1123).membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale instituite prin Decretul-Lege nr.a.S. 620. partea I-a. partea I-a. nr. Pangrate . nr. ambasador în India.C. 52 din 4 martie 1945. nr. respectiv 1964).Of.G.R. HORODNICEANU.Of.Of. 1949. (M. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. H.P.I. 1948.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. al P.E. Marcu .C..C. p.E. partea I-a. nr. p. 625. nr.Of.P. HOROVITZ) – în 1945 numit de C.C.G. inv. D. partea I-a..E. 624. HOROVITZ. Corobca 2008: 15. 10092). 76 din 31 martie 1948. 8614).I.C.. – în 1948 era şeful adjunct al Direcţiei Instalaţii din centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M. 628. fd.Of. HUDESCU. Alice . respectiv Huc) – funcţionar la Direcţia Cabinet ministru în centrala M. nr. pp.G. 4968). 621.

nr.C.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.1906. Adrian .M.I.. 638.A. după alte surse Jenö. 115-6 şi 118-21). în 1940. 2107). IACOB. Maramureş)113 – evreu maghiarofon.din februarie 1949 şef de birou tehnic la Direcţia Centrală de Aprovizionare şi Repartiţie din Ministerul Industriei (M. apoi directorul general al Comitetului de Stat pentru Construcţii.C. B.C. decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” clasa a II-a.” clasa a III-a. fond C..php. IACOB. Arhitectură şi Sistematizare (C.N. Herşcovici) Paruit. pentru un timp membru al C.1978).Of. IACOBOVICI. după război secretar al Consiliului de experţi ai Sindicatului din oraşul Cluj. nr. fond C. p. membru de partid din 1930 (în atenţia Siguranţei în 1941). căsătorit cu Bella (n. condamnat la 20 ani închisoare. dosar nr. Cluj (1944-1947). B.” Bucureşti. 6292)..R. fişa matricolă penală la m http://86. care a încercat să se sinucidă în timpul detenţiei).C. dosar nr.XII. Ernö.S. partea I-a.I. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/I/I%2001.C. între 1934 şi 1936).C. eliberat în 1943.N.R. JAKOBOVICS) (10. 1134). Asuajul de Sus.S. după război director general în Ministerul Construcţiilor (până în 1952). din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 157 din 4 mai 1971) şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. Andrei (26.până în februarie 1949 inspector în cadrul Direcţiei Arte Plastice a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. fost ilegalist (chiar prim-secretar al P. Cancelaria.1979) . 1949.I. IACOB. 645). IACOBEANU. ilegalist. instructor la şcoala de partid (A.A.P. 1947.I.R. dosar 51/1952. 157 din 4 mai 1971. p.125. nr. secţia Propagandă şi Agitaţie. condamnat la 3 ani închisoare 630.originar din Ciudaciu Mare. a fost socrul scriitorului româno-francez Alain (n. a III-a. prin Decretul nr. graţiat. iar în paralel.1979 România) – de meserie zugrav. 10173). Odorhei. Solomovici 2004: 582). nr. zis “Sanyi”.%20Ia(e)nici%20-%20Ikrich/Iacob%20Alexandru%20F/index. Ruxandra . IACOB.Of. 225. 266 din 17 nov. IACOBOVICI. 3707. M. 32 din 8 febr. 636. fiul lui Francisc şi Rozalia) (n.VI.C. 175 din 31 iulie 1948. Adam (n. 634. apoi prim-secretar al Comitetului Regonal P. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. al P. 18.Of. IACOB. şi membru al organizaţiei de partid din cadrul ministerului. Alexandru (n. p. 51/1949. p. v.. eliberat (din penitenciarul Aiud) şi reabilitat în 1964. Gaston – în 1947 numit de ministrul Industriei şi Comerţului administrator de supraveghere la “S. fond 495 (“România”). Rabinsohn). inv. sora Anei Pauker. din 1949. Eugen (n. iar apoi.C. ff. III-a în 1971 (Decret nr. nr.S. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.IX. decorat prin decretul nr.A. 635.Of. 7 din 23. p. jud. p.17. 632. IACOBOVICI.Of. Tismăneanu 2005: 97.III-a.C. 15 din 19 ian. Sandu .E. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.I.629. Farkas). Orhei – 17. reangajat consilier la Camera de Comerţ a R.1913.M.R.I. 1949.din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei (M. partea I-a.C. arestat în 1952 (aidoma soţiei Magdalena (n. şi Levy 2002: 206. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.. partea I-a. F.d. partea I-a. 1190). al P. (Decret nr. IACOB.R. 95 din 22 aprilie 1948.C. FEUERŞTEIN) –ilegalist din “vechea gardă”.C. 34 din 10 febr.). Şandor JAKAB. 79 . cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a.Of. 631.R. partea I-a.R.. al P. Ştefan – în 1949 instructor în cadrul sectorului Propagandă din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.1902 – 8.F. nr. fiul medicului de Securitate Herşcovici.R. ministru adjunct de Finanţe şi director general adjunct al Administraţiei Livrărilor din minister între 1948 şi 1952 (secundul lui Vasile Luca). Magdalena . secretarul organizaţiei comuniste din Ardealul de Nord (1941-1944). 633. partea I-a. emigrat în Suedia în 1980. 1949. 113 V. din 1947 funcţionar în M. al P. 637. (A.

I. membru al grupului de evrei care a jefuit maşina Băncii de Stat a R.P. I. Adalbert .I.-col medic. 123/1948. p. (M. partea I-a.E. partea I-a. 1123). 648. 19 din 23 ian. inv. profesor universitar cu doctorat la Moscova. partea I-a. Silviu . C. 641.B.Of. p.Of.N.P.C. 1949.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.A.S.N.II.Of.R.P. partea I-a. Nastasă şi Varga 2003b: 580. 536). 1947. 1267). 15 din 19 ian.Of. Herman . 32. secţia Organizatorică.R. ulterior ofiţer activ cu diverse funcţii în cadrul M. 645. partea I-a. pp. 32 din 8 febr. IANCU. Paul (n. (1947-1950). 649. p.18. p. 586. partea I-a. în Forţele Armate (M. IAGER.G. al U. partea I-a. 3908). S. 1949. IEREMIA. p. 219 din 23 sept. IMBERG. Herman . f. 41). IANCOVICI. M. colonel dr. 275 din 27 nov.G.N. a Pielăriei a Ministerului 644. Mihail – în 1947 şef de secţie la Direcţia Silozuri a Ministerului Lucrărilor Publice (M. dosar nr. 644).Of. nr. O.a. 1947.C. partea I-a. 646. IJACU. Moscu – în 1948 instructor al C.R. nr.Ap. p.în martie 1945 reîncadrat la D. A.A. nr. 2008. 253 din 1 nov. C. f.din februarie 1949 şef secţie în cadrul D. partea I-a. 52 din 4 martie 1945. la 28 iulie 1959. 652. IANCOVICI. dosar de cadre la Secţia Relaţii Externe a C. nr. repatriat. în 1947 încadrat prin decret regal.1960 Jilava) – inginer energetician. p. 650. C.Of. executat la 18 februarie 1960 (Solomovici 80 .. alături de Bucur Clejan-Kranzdorf).. 120 din 26 mai 1948. Anitta – din ianuarie 1948 şefă de serviciu în centrala M. p.E. 1654-5). 651.639. 654. (Friedberg-Vălureanu 2004. 1964.R. decorat în 1961 cu Medalia Muncii. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.M. 9763).R.C.Of. nr. partea I-a.Of.R. Heinrich . nr. 37 din 14 febr. dosar 5/1952).Of. Al. 643. Industriei (M. 8598. nr. IOANID. 225. IAMPOLSCHI. 1947. 1949. a M. 804 din 21 dec.F. IANOVICI. nr. nr. 11). al P. p. IANCEVICI.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.E. M. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a. Saul . David (1910 . pentru merite antifasciste. fond 495 (“România”).-col.N. 3909). dosar nr. fiul lui David şi Paulina)) (24. C.P.C. al P. 1654-5). ulterior detaşată la ambasada R. nr. 111 din 17 mai 1947. 587. inv.C. Paul LEIBOVICI.Of. ulterior activist al partidului. IOANID.I.în martie 1945 reîncadrat în D. A. apoi în Myanmar/Birmania (19451948). 52 din 4 martie 1945. 111 din 17 mai 1947.III. IANCU. 647. 1940). Gheorghe .R. 4611).1923 Brăila . p.R (v. IZSAK) – consilier superior în M. 10496. fost medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze (1939-1945.C. Mendel .1990 Bucureşti) – ilegalist. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.funcţionar în cadrul Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. în anii ’50 (nr. IANCU. infra].15. fd. ca lt. ulterior angajat la Editura Enciclopedică. de la Ankara (M. nr.R.III-a.Of. Leopold – la sfârşitul anilor ’40 inspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. 640.Of. 5784).F. pp.. p.C. nr. aflat în Palestina în 1943-1944 cu legături cu spionajul britanic. apoi încadrat cu grad de asistent la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (1950-1952) (Andreescu. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.E. p.G. 642. la momentul arestării şef de catedră la Academia Tehnică Militară din Bucureşti. (în 1949).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.. 653. partea I-a.Of. partea I-a. IANKOLOVITS.C. IEŞANU. 2010).C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.V.din 1947 inspector în cadrul D. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Ioanid [v. nr. Iancu .I.până în febr. nr. 158 din 12 iulie 1948. Septimiu (n. 1948. fratele lt.

pe postul de director adjunct al Direcţiei de Informaţii (de presă. 16 din 20 ian. 5/1. 15 din 19 ian.655. partea I-a.1982) – ilegalist (membru departid din 1938) şi kominternist (INCOMKA. (dosare anexe.) în Forţele Armate (M. fişă de cadre la secţia Economică a C. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. 158 din 12 iulie 1948. IOSEF. respectiv ambasador (promovat ministru plenipotenţiar) la alte reprezentanţe diplomatice ale României.R. ca maior medic (r. fond 495 (“România”). 1949. 81 . al P. la începutul anilor ’70 întors în centrala M. inv 69). 1949. director de departament în centrala M. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.R. p. 225. vezi dosarul nr. 5786). iar în 1978 (consecutiv pensionării) cu ordinul “Steaua R. 7353). partea I-a. 1948. Carola. L. p.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. partea I-a. M. 1948. Într-o noapte la Madrid (1955). fost voluntar în războiul civil din Spania. 189/1952. 738. dosar J/45 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).125. 1945. p. 211 din 11 sept. Paula .M. cadru didactic şi director al Şcolii de Literatură “Mihai Eminescu” din Bucureşti (1952-1956). nr. 77/1952. (dosar 46/1955.III.1905 – 9.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. al P. 517. Carol – la sfârşitul anilor ‘40 director adjunct al Direcţiei Timbru şi Cifră de Afaceri a Ministerului Finanţelor (M. Dobrincu şi Goşu 2009: 2001)114. 24 din 30 ian. etc. director al Direcţiei Literare în cadrul Ministerului Artelor (1946-1948).). nr. 115 Steinhardt îşi aminteşte eronat prenumele nativ ca fiind Leopold (2005: 377). pentru merite antifasciste. Vezi şi fişa matricolă penală la http://86. 643) IROSCH. 7517.782/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. 663). partea I-a.C. partea Ia. membru în Consiliul de îndrumare a Teatrului Poporului (1946-1948). soţia sa. inv. Kuller 2010: 190 şi Solomovici 2003: 88).Of. 658. 527). 662. Cifrul (1948).VII. 657. a M. 803 din 21 dec. nr.R.E. 659. în 1947 încadrat prin decret regal. a decedat în iulie 2006 (92 ani)..” clasa a II-a. 253 din 1 nov. p.P. de profesie medic. inv. Kuller 2008a: 443. funcţionar superior la Oficiul Industrial al / Centrala Industrială a Bumbacului.XII. 205 din 4 sept.php.E. 77/1952.n.S. David .Of. nr.. (1948-1952).17. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi detaşat în teritoriu în judeţul Putna (M.C. dosar nr. p.Of. IOSUV. (dosare anexe u. Frieda . în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. Berindei. autor al lucrărilor procomuniste Filimon Sârbu: am murit pentru ca ţara mea să trăiască (1946). al P. nr.E. IRESCU. 1964 cu Medalia Muncii 114 Pentru schimbarea numelui. Susana .C. apoi însărcinat cu afaceri la Roma. 656. IOANIŢIU.C. p.I. Petre (n. 249/1952 şi nr. partea I-a.P.C.Of. nr.R. Zaharia (n. apoi director în centrala Ministerului Industriei şi Comeţului.Of. 1947. n.Of. respectiv publicarea solicitării în M. 661. Inului şi Cânepei. prozator. nr. 9763). IOSEPOVICI. nr.Of. Steinhardt 2005: 411115.IV. Zoltan IOSEPOVICI) (19.R. nr. inv. partea I -a. p. Goma 2005: 4.A. IOSIF. 2005 şi 2001II: 111. 1948. nr. nr.după război controlor în cadrul D.1971) – membru de partid din 1945.a. 255 din 7 nov. nr.M.C. Leon BRAUCHFELD) (25.din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului (M. 1715).A. 660. după război director al Operei Naţionale din Bucureşti (cf. 9828. nr. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. p. nr.1907 – 26.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/I/Ioanid%20Alexandru/index. IRIMESCU.” clasa a V-a. Alice .în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. apoi pensionat. director general adjunct la Societatea Română de Radiodifuziune (1945-1946).Of. partea I-a. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (1945-1948).R.G. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R.

15 din 19 ian. nr. p.G. de Miniştri (Trebici 2011). al P. p. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. Raul .663. KAHANE. (M. 1949.Of. 679. 112 din 17 mai 1948. p. a M. 1654-5) 82 . JUSTER. p.membru al Forumului Democrat Patriotic după război.C. 673.R. KAHANE. 738). 8971). 52 din 4 martie 1945. 674. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.C. p. p. Dorina . partea I-a. nr. 640) ISCOVICI. Irina . partea I-a. nr. 737.I.după război controlor în cadrul D. partea I-a. p.I. 24 din 30 ian. 803 din 21 dec. Dezvoltarea industrială a Republicii Populare Române. 678. Dasia . nr.R.. a M. 666.Of. partea I-a. (M.M.C.D.C. p. nr. KALLAI. din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. Oscar . nr. 1949.R. Emil – după război funcţionar la Direcţia Taxe de Consumaţii a Ministerului Finanţelor (M. 16 din 20 ian. partea I-a. 667. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M.C.I.C.Of. 671. p. Vasile (n. 6753). 1948. 200 din 1 sept. co-autor al studiului D.E.Of.Of. 680.C. 1947. partea I-a.. M.Of. 7537). p. 7950).în 1947 era controlor în cadrul D. 52 din 4 martie 1945.C. nr. A.G. Sandu .E. Jean .din 1947 controlor în cadrul D.F. a M.C. p. Felix .după război în cadrul Direcţiei Generale Ape din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. Laszlo) (n. nr. partea I-a.originară din Bârlad. nr.C. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 1949. 675. 1964 cu Medalia Muncii. JACOBSOHN. Paul (originar din Drăgăşani (!)) . 1948.în 1949 era referentă în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. 669.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 190 din 18 aug.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. KAHANE. partea I-a. IZSAK.Of.C. nr.Of.din 1947 inspector general adjunct în cadrul D.a. partea I-a. 76 din 30 martie 1946.din 1948 şefă adjunctă de birou la D. 16 din 20 ian. 1949. nr. JEZOVITZ.Of. Marcus – în anii ’50-’60 funcţionar la Direcţia Centrală de Statistică de pe lângă Consiliul 664. ISAK. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.Of. partea I-a. 25 mai 1911) . 1947. p. 668. partea I-a. de formaţie farmacistă. ISAC. IŢICOVICI. 672. al C.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. funcţionar la D.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de secţie în D. nr. M. 1947. partea I-a.I. 219 din 23 sept.P.G. Emeric .I. a M.C. 3002). secretar general al Biroului C. KAISERMAN. nr. C.după război controlor în cadrul D. nr.Of. nr.S. 1948.Of. ISRAILITEANU.C.E. 154 din 7 iulie 1948. partea I-a. 25/1954).din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M.Of.S.U. de Celuloză. în anii (dosare anexe. 191 din 20 august 1947. şi autor al unor articole la Unirea (’40-’50).I. JAK.C. Gustav – în 1948 era şef de serviciu administrativ în centrala Ministerului Comerţului (M. JUSTER. 5830). p. 670. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. 15 din 19 ian. 645). Iancu .Of. partea I-a. nr.G. iar în paralel profesor de ştiinţe sociale în Bucureşti.E. partea I-a. 677. 159 din 13 iulie 1948. partea I-a. publicat în 1964. nr. pp. Elena . 1654-5) ISZAK. 662). 229 din 4 oct. 4384.G.Of. u.C. partea I-a. 665. 662). nr.membru de partid din 1930 (dosar J/98 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Of. 676. Mendel . 24 din 30 ian.E.E. a M. p.Of. KAHAN. pp. p. (M. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi transferat în centrala Ministerului Industriilor (M. 8598). de pe lângă Consiliul de Miniştri până în anii ’70 şi autor ocazional la revista Probleme economice.G. Sigfried . 5687).

804 din 21 dec. 282 din 5 dec. partea I-a. p.G. 804 din 21 dec.I. Marcel . 1065. 1948.G.E. nr. KAPPEL. 7537). partea I-a. 695. 83 . M. a M. Inului şi Cânepei.Of. membru de partid după război. 691.R. 9857. p. ulterior funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 686. nr. 1949. după război membru de partid. 689. 6781). nr. p. 1949. 276 din 28 nov.C. apoi în Centrala Industrială omoloagă a Ministerului Industriei (M. Victor . într-o perioadă şeful serviciului producţie la Trustul de Construcţii Hidroenergetice. partea I-a. KATZ.în 1947 era inspector general adjunct în cadrul D. 694.I. 1947.XI. 4847). nr. nr. ff. 1964.I.. nr. p. etc. (M. nr. A.Of. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. KATZ. p.Of. 1035). partea a 2-a.procuroare. 10558).R.Of. 10533). 685. p. apoi al Ministerului Sănătăţii (M. 1947. 24 din 30 ian. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor înt re deţinuţii evrei din penitenciarul Caransebeş. Ministerului Energiei Electrice. 693. a M. KAUFMAN. Ernest . nr. Soly (1931-1999) – inginer.P. partea I-a. ulterior transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriei (M. KATZ.I. partea I-a. 169 din 28 iulie 1945.C. A. KAUFMAN. 737. partea I-a. KAUFMAN. 1947.P. nr. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. p. 690. controlor în cadrul D. (M. nr. p.C.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. partea I-a. Bella (7. Ern(e)st-Samuel .C. KEISS. nr. partea I-a.S. 1944. 204 din 5 sept.C.E. 1948. Marcel . nr. p.G. (M. Max – din ianuarie 1949 şeful Serviciului Bunuri la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. Mella . iar din iunie 1948 membru al Contenciosului Ministerului Comunicaţiilor (M.Of. nr. 1966). M. Leib . Silvia Ecaterina – din febr. 190 din 19 august 1947. 8073). 28 din 3 febr. Matilda . 15 din 19 ian. p. numit şi reconfirmat succesiv ca membru al Consiliului General al Asigurărilor Sociale de Stat (dec. 1949. nr.Of. 696. 1626).C.I. 45 din 24 febr. în iulie 1945 numită membru al Consiliului de Avocaţi al Ministerului Justiţiei (M. 14 din 18 ian. 173 din 31 iulie 1947.Of. KAMIL. partea I-a. KELL.S. nr.E. nr. Mauriciu .din 1949 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. 59.Of.R.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. KAMENITZER.E. nr. 277 din 29 nov. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. până în ianuarie 1948.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. S. 16 din 20 ian. 1964.N. partea I-a. p.I. KATZ. partea I-a. Jean – după război.C.E. Mihai . 1949. 687. partea I-a. 297-8). 4534. 7491).Of.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 619). p. a M. p. fond 495 (“România”). 692. Ilie (n. 256 din 5 nov. 126 din 6 iunie 1947. 191 din 20 august 1947. nr. 1964. a M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.681.Of. pedeapsa expirând la 22 decembrie 1943 (A. partea I-a.P. 225. 289 din 13 dec. p.C.Of. partea I-a. a M. 7817).1904 – 31. în sept. nr. 655). inv.Of.A.G.G.?).G. nr.Of. nr. pp. partea I-a. 683. p. 775. p. KELLER.din 1947 controlor în cadrul D. M. 1944 – 1949 . 661) KANNER. 688. 641). 1947. p. 804 din 21 dec.I.Of.Of. 972 din 8 dec. partea I-a. p. KAPPEL.C. nr.C. KATZ.Of. funcţionar timp de decenii în cadrul 682. (M. partea I-a.după război funcţionar înalt la Oficiul Industrial al Bumbacului.R. a M. decorat cu Medalia Muncii prin Decret ul Consiliului de Stat al R. (M. 1439).Of. partea I-a.C. 1949. nr. în 1947 în contenciosul M.S. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Iţic) – ilegalist. condamnat la 10 ani şi 6 luni închisoare corecţională pentru activitate comunistă. M.vol.C. 684. 127 din 3 iunie 1948.Of. 1947. M. (M.E. p.Of.. 6473). 30 din 5 febr.Of. 1948 controloare în cadrul D. 1949. nr. B.I. dosar nr.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.C.C.1981) . 16 din 20 ian.

de Bihor din 699. Tauba – după august 1944 angajată ca translatoare interpretă-şefă în centrala Ministerului Finanţelor. 109. 1945. în cadrul căreia cerceta posibilele “devieri” “de dreapta” (A. apud Ţârău 2002: 180). pe lista U.E. partea I-a. Ionaş (n.F.Of. p.697.C. în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. 3908).-D. KENDI. 33 din 10 febr.I. M. Iulius .C.I. 1946 în M. Ianoş Mozes KESSLER) (25. fond 495 (“România”). nr. 26 din 1 febr. dosar nr 51/1952).Of. Ileana – deputată supleantă de Cluj. partea I-a. nr.Of. Paul . după război avocat public în judeţul Braşov. 24 din 30 ian. dosar nr. 127 din 3 iunie 1948. dosar nr. [ea fiind] condiţia dezvoltării democraţiei socialiste şi a naşterii noilor relaţii sociale” şi că “întărirea şi dezvoltarea proprietăţii socialiste înseamnă întărirea puterii oamenilor muncii şi grăbirea lichidării oricărei exploatări”. KIRMAYER.Of.P. în 1945 numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili (M.C. al P. 225. 3/1960 de pildă. 242/1948.A. 1947.Of.. 700. KESSLER. 703. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. membru de partid din 1923 (dosar K/52 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).S.E. partea I-a. p. în anii ’50-’70 consilier juridic în centrala aceluiaşi minister şi autor la revista Justiţia nouă (ulterior Revista română de drept). (1946-1948) (M. partea I-a. 157 din 4 mai 1971). iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. în articolul “Răspunderea materială a gestionarilor. p. p. Iulius (n. 116 V.1980) – ilegalist.A. emigrat în Israel (?) (inclus în C. nr. C. 956.. KIMELL. 706. nr.J.N.Of.Of. KELLNER. 705. 256 din 4 nov. nr. KIRMAIER.M.N. 2038).BH. 1948. 160 din 14 iulie 1948. fiul lui Herman şi Sofia) (n. Ştefan (n.IV. KERNER. decizia nr. 3870). partea I-a.Of. partea I-a.. partea I-a.R. partea I-a. partea I-a. fd.. partea I-a.P. 702. C. incinerat.G. în octombrie 1945 însărcinat inspector general administrativ al judeţului Suceava.D. 1964 cu Medalia Muncii.R. 1946. 4848). p.” din nr. nr. nr. 29. 704. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . ulterior consilier la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri. 5849. Aladar . 701. (M.1909 Diosig. p. 698. 4848).VI. nr.E. p.Of. nr. 1946. f. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.C. p.I.C. Ionel (n.după război controlor în cadrul D. inv.N. / Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (A. în mai 1945 transferată în aceeaşi funcţie la Ministerul Propagandei (M. 222 din 29 sept. a M.VI.S. apoi încadrat în contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (1947-1948). M.E. nr. 11646. în iunie 1948 numit membru al Contenciosului Ministerului Justiţiei (M.. din 1948 membru al Contenciosului Ministerului Finanţelor (M.A. Focşani) – avocat.Of. 110 din 16 mai 1947. ilegalist. KESLER.R. partea I-a. KIRSCHEN. 803 din 21 dec. INCOMKA.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier la D..C. p.254 din 30 oct.. 2103). Galaţi) – de formaţie zugrav. 1654-5) KESLER. 127 din 3 iunie 1948. decorat în 1964. p. partea P. nr. enunţa că “proprietatea socialistă stă la temelia regimului nostru democrat popular. Marcel – ilegalist.R. pp.43. 8460). Cajal & Kuller 2004). 52 din 4 martie 1945. 707. 107 din 15 mai 1945.G. secţia Cancelarie. ? – participant la şedinţa din 13 iunie 1952 a plenarei organizaţiei de partid din M. 84 ./Kuller 2008a: 445. nr. Bihor) – deputat M. 65 din 19 martie 1947.1903 – 25. fond Comitetul judeţean Bihor al P. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. KERY. p. 1904. în care.Of. nr.Of. 737). KENDLER. partea I-a. KOHN116) (n. 749). o lună mai târziu transferat ca inspector general administrativ în centrala M.I. după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M.

autor al unor multiple studii elogioase la adresa marxismului (pentru autobiografia sa înaintată partidului.Of. decorat în 1971 cu ordinul “23 August” cls.1972.I. perioadă în care a fost şeful catedrei de economie plitică). KLEINER. posibilă identitate cu omonimul care în 1948. decorat prin Decretul nr. nr.R. nr.Of.I.Of. 205 din 4 sept. U. 200 din 1 sept. Nastasă şi Varga 2003a: 113-120). Symondi – evreu maghiarofon. 7951). p. Eugen – după război iniţial funcţionar în cntrala Confederaţiei Generale a Muncii. 8072). partea I-a. 1949. 183 din 14 aug. 31 din 7 febr.E. pp. autor de articole propagandistice în publicaţiile Lupta de clasă şi Osztályharc. KLAIRMAN.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a.G. partea I-a. C.C.Of. apoi funcţionar în cadrul Oficiului Industrial al Lemnului. din 1936 membru al secretariatului teritorial Ardeal al P. nr. 713. 4534. nr. LEOPOLD . KLEIN. Iosef – în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Muncii. 1947. nr. p. este numit de ministrul Industriei contabil-şef al fabricii de in şi cânepă “Trainica” din Brăneşti. . 720. M. 1948. partea I-a. şi Berindei. profesor universitar de economie politică la Universitatea “Bolyai” (din 1946 până la unificarea din 1959).. Odon – activist la Comitetul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor.G. nr. 8007). şi Kuller 2008a: 226). KOFFLER. nr. a 709. 721. p. 717. I. 712.R. 1947. (v.Of. p. între 1941 şi 1945 deportat în mai multe lagăre de muncă forţată pentru activităţi comuniste.C. KLEIN.G. partea I-a. 7151) KLEIN.C. partea I-a. Beno – din 1945 şef de birou tehnic la D.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1033).Of. al. 204 din 5 sept. nr. în 1948 membru în activul central şi în Biroul Secţiei Administrative Centrale a C.C. 8937). M. 1654-5). la Direcţia Bunuri (M. Herman . a M. partea I-a. (1959 -1962. nr. 85 . 643). 716. KLAIN. nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 1947. Moru – în 1948 angajat în centrala Ministerului de Finanţe.F.din 1947 inspector în cadrul D. pp. 52 din 4 martie 1945. partea I-a. 164 din 19 iulie 1948. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale (M.C.E.I. 1263.F. 15 din 19 ian. p. a IIIa (v. Haşi . KLEIN. 7589). 718. a III-a.Of. partea I-a.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.Of. 715. nr. KLANG. partea I-a. 662).T.Of.). 37 din 14 febr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 1948.Of. Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. vezi Andreescu. 190 din 17 august 1946.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. între 1940 şi 1941 conducătorul secretariatului regional al Partidului Comunist Maghiar din Ardealul de Nord. 7347).G.d.G.R. 1945. C. 1949. KLEIN. 52 din 4 martie 1945. p. (M. 1949. 202 din 3 sept. (M. nr.E.R.C.din februarie 1948 controlor în cadrul D.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. 16 din 20 ian. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.Of. 16 din 20 ian. 714.Of. apoi la U. a M. nr. când demisionează (M. p. 662). 126 din 6 iunie 1947. Mese . socrul lui Gheorghe Adorian.Of.C. după naţionalizare.708. KOHN. Dobrincu şi Goşu 2009: 110). 5966) KLAR. KLEIN. p. nr. 710. KIVOVICI. Ladislau .B. M. partea I-a. Alexandru . M. (M. p. KLEIN. avocat la Baroul Cluj. 213 din 14 sept. 723. p. 1948. 1948. 722.Of. Hillel (26. p. a M. partea I-a. partea I-a. nr.Of.B. 1948. p.1891 . Dâmboviţa Bucureşti (M. Sergiu .C. partea I-a. nr. Cluj) – ilegalist (iniţial în reţeaua “Ajutorul Roşu”. 711. din 1945 şeful comitetului judeţean Cluj al P.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1654-5).C. până în febr. partea I-a. p. Riza – după război consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor.C. pp. KLEPER. partea I-a.Of.VI. 719.

356). apoi a Artelor şi Informaţiilor (M.P. în ultimii ani ai carierei procuror la Parchetul de pe lângă C. 20.Of.Of. dosar 51/1949. Carol (uneori ortografiat românizat “Conert”) – după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. în timpul războiului deportat în lagărul de muncă pentru evrei comunişti de la Vapniarka (înregistrat ca vopsitor sub numele Gheza Corniş”). P. p. 662). în prima jumătate a anilor ’50 (fd. p. nr.P.R.N. 23.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Evy – din nov. al P. 95 din 22 aprilie 1948. fraţii Cămătaru. 26 din 1 febr. inv. probabilă identitate cu “”Iszak Eugen”. 1946. p. p. IZSAK. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul nr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 205 din 4 sept.din 1948 şef de secţie în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. KRAID. 728. 1948.R. nr. după război stabilit la Bucureşti. KOLISCHER.e. partea I-a. pedeapsa expirând la 2 dec. dosar secţia Relaţii Externe nr.Of. Oscar .I. 270 din 21 nov. membru de partid cu stagiul acordat din 1939. 12086). originar din Timişoara) – ilegalist. nr. nr. în sept. tatăl avocatei Alice Drăghici (avocatul apărării în dosarele Brădişteanu. 423 din 15 iul. KONERTH.org/GK00.vol. 1946 secretară de presă (i.Of. 736. partea I-a. Emil – în 1946 acuzator public pe lângă Tribunalul Poporului (M.S. partea I-a.Of. nr. 732. Geza (n. KÖRNER. 8461). p. KORN. 59. “Solin” şi “Runa” (M.S. C. 1947.Of.R.). Harry (1926 – 2007 Bucureşti) (uneori transcris şi în forma românizată 726.Of. 31 din 7 febr.C. nr. I. 661). etc. conducător tehnic al Tabăcăriei Naţionale. Omar Hayssam. nr. 1946. în 1949 instructoare în cadrul sectorului Edituri al secţiei Propagandă şi Agitaţie al C.Of.Of. Bucureşti (M.M. p. 7340). 222 din 29 sept. nr. 1946. 1949. 804 din 21 dec.R – secţia Propagandă şi Agitaţie.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1948.C. 1949. partea I-a. partea I-a.html.I. Iosub – din 1948 referent tehnic în centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M.. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Caransebeş. 734. 727.I.M. 725. partea I-a. unde a ocupat funcţia de şef adjunct de serviciu.S.activist al secţiei Relaţii Externe a C.C. nr.Of. partea I-a. KOHN. KORNIS. KORNER. 117 Vezi şi o scurtă biografie la adresa http://www. 729. nr. Clej 2010)117. KORN. după naţionalizare. Nahman .VII. KONDOR. al P. 124 din 31 mai 1948. (1946-1948) (M. ff. iniţial numit de către ministrul Industriei şi Comerţului administrator unic la întreprinderile “Carpatia”.A. 11-1954). KOVACS. condamnat la 4 ani închisoare pentru activitate comunistă. 297-8).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.1917. p. Paula . p. A. KRAID.S. KOPPEL. 731. p. 4735).P. inv. al P. Heinrich – în a doua jumătate a anilor ‘40 inspector administrativ în cadrul Direcţiei Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Waldemar .C. Carol . 86 .S. (A. emigrat în Israel în 1973 şi stabilit definitiv în Germania în 1974. 152 din 5 iulie 1948. partea I-a. 16 din 20 ian. din 1948.1911) .724. 1889-1956. 16 din 18 ian. nr. 733.C. fd. partea I-a.menţionată la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. p.M. 115-21). deputat de Satu Mare în Marea Adunare Naţională. apoi funcţionar în centrala Ministerul Comerţului Exterior (1948-1973). 1033). nr. Ghedeon – evreu maghiarofon.C. KRAKAUER.N. Eugen (n. nr. 3231. ff. I. ales pe lista U. 753).J. cenzor) în centrala Ministerului Informaţiilor. KORN. Charlota – profesoară de limba franceză. 738.Of. “Colişer”) – procuror comunist timp de decenii. 737. 735. 1963. 1944 (A. când acorda un interviu unui website evreiesc (Kornis 2009: 213-38.. 730. 3705). partea I-a. 1964. 16 din 20 ian. partea I-a.bjt2006.

nr. D. 746. p. 745. 42.. 87 . Emanoil .. 268 din 19 nov.R. I.Of. Isidor . 747. 19 din 23 ian. 256 din 5 nov.V.Of. p.D. dosar 139/1955) şi Administrativ-Politică (nr. 226 din 29 sept. 4968). din 1949 consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M.S. 189 din 17 aug. p.1988. al A. partea I-a. I. 287 din 14 dec. p.Of.G. 100. 1949.Of. 100. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.C. Andrei – în 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri administrator delegat. partea I-a. 748. p.A. 25. 752.Of. nr. M. cu atribuţii de control. partea I-a. nr.E. nr. ulterior director al Centralei Industriale a Bumbacului (1948-1949). inv. 9857. Carol . decorat prin Decretul nr. nr. Emeric . 4533. Carol . 1945.IV. Fany – soţia lui Raul Joil (v. a IV-a. după 1945 în conducerea C. 1949. KREINDLER. JOIL. în anii ’50 în conducerea E. 750. M.P. p.A.C. p.C. LAKSER. nr.C. Max . p.I. 1947. 1949. LACHNER.după război referent în administraţia centrală a C. 126 din 6 iunie 1947. M.I. al P. Iaşi) – fost poet suprarealist în perioada interbelică. Raul (pseudonim publicistic ocazional: “Raul Iulian”) (n. Moise – în august 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. 742. nr. 159. KREINDLER. M.Of. KRASNER.L. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. partea I-a. 7895. p. 740. p. la sfârşitul anilor ’40 şef de seviciu la Direcţia Generală a Editurilor. 1947. 16 din 20 ian. 4696). M. p.M. în anii ’50-’60 redactor principal la Editura Politică.C.Of. nr.Of. 729 din 24 octombrie 1969. ulterior la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. nr.I. 1213).. 645). M. 200 din 1 sept.F.1900 – 28.1904. p. partea I-a.Of. 4255. 119 din 28 mai 1947. 176 din 2 august 1948. 282 din 5 dec. Poligrafiei şi Difuzării Cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri.C.C. nr.G. al Oficiului industrial de Bumbac (apoi de Bumbac. partea a 2-a. KREMER. p. Maier – inspector la Comitetul de Stat pentru Preţuri. M..Of. confundat în mod posibil cu: KREINDLER. partea I-a..S. ulterior publicist şi mai ales traducător (menţionat şi în Pienescu 2008: 154).din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Bumbacului. nr.B. 5663. partea I-a. nr. 131 din 8 iunie 1948.C. Relaţii Externe (nr. nr.secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice din 1947 (M. dosar 68/1955). nr. nr. dosar 10/1954) şi Administrativ-Politică (nr. p. din 1948 membru titular al Academiei R.E. 7817). Artur (15. (M. patea I-a. partea I-a.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. 256 din 5 nov. 751. (M. 15 din 19 ian.Of.Of.P. 658).R. JOIL. partea I-a.Of. 15 din 19 ian. KRON. p.Of. partea I-a. partea I-a. inv. 534. 743. M. Bucureşti (1948-1970) şi medic curant la spitalul Colentina. KUHNER. după război activist de partid. p.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. nr. partea I-a. 646. nr. la secţiile Propagandă şi Agitaţie (nr.V. 184 din 11 august 1948. a M.I. Arthur – activist de partid cu fişă de cadre la secţiile C.Of. 1048. Inului şi Cânepei din cadrul Ministerului Industriei (M. 190 din 19 august 1947. 1947. KRAUSZ. 1947. 1947. partea I-a. ulterior profesor de neurologie la I. KUHN. p. la Direcţia I.E. 741. a M. nr.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. M. 35 din 11 febr. 1949.Of.739. în 1948 înalt funcţionar în cadrul Ministerului Sănătăţii şi preşedinte al comisiei de editură din cadrul Direcţiei Studii a Ministerului Sănătăţii (Bărbulescu et al. 744. inv.din 1947 controlor în cadrul D.Of. 10245). Bucureşti) – medic neurolog. supra). 1948. decorată cu Ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul nr. 6313. M. inv. (?) KUBITZ.D. p. 7950). p. 9855). dosar 68/1955).Of. partea I-a. partea I-a. 749.N.Of. 10909. 7491). 2009: 162). nr. 1948. In şi Cânepă). Heinrich ..C. partea I-a. cu fişa sa de cadre prezentă în fondul C. partea I-a.

763. partea I-a. 7492). 662). Andrei (n. după război inspector şef în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. Kuller 2008a: 446). declarat persona non grata de Departamentul de Stat (în replică la o măsură echivalentă a autorităţilor de la Bucureşti).Of. decorat în 757. 1949) (M. 299 din 29 dec. 762.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 16 din 20 ian. partea I-a. (M. Ernest – după război referent-şef la Preşedinţia Consiliului de Miniştri.R.C. revenit în ţară ca director în centrala M. 230 din 4 oct. Isac – consilier cultural în centrala Ministerului Informaţiilor. Pentru un serial de articole dedicate Legaţiei României la Washington în acea perioadă. Ludovic – din 1947 controlor economic în cadrul D. 764.A. pentru un scurt timp şeful serviciului de presă la întreprinderea “Filmul Popular”. nr. 204.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe.R. Tinereţea (1944-1946). Fred .E. LAX. a M. al P. 3372. nr.E. anexa la dosarul nr.C. din august 1946 consilier cultural şi de presă la Legaţia României de la Washington118 (1946-1948). (dosare anexe nr..9. 190 din 19 august 1947./P.X.) şi “acoperit” consilier cultural principal la Ministerul Informaţiilor (M. LANDES. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr. membru de partid. 1947. 95 din 22 aprilie 1948. 32 din 8 febr. Iuliu – inginer. LAZAROVICI. 758. partea I-a. 8009).C. Arhivele Naţionale (ANIC). apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (apr. ambasador în Regatul Unit (1964-1968). 1949.curierul.C. 761.A. partea I-a.C. LAUFER. partea I-a. v. p. 76 din 30 martie 1946. 38/1956. inv. Judith – din ianuarie 1948 şefă de secţie în centrala M. M. partea Ia.1991) (fiul lui Barbu Lăzăreanu [v. nr. 803 din 21 dec. 10/1954) şi referat de cercetare la Fd. Belgia şi Luxemburg (1968-1970 şi respectiv 1976-1978) şi Volta Superioară (în prezent Burkina Faso) (1970-1976).Of. 756.. 2041). 760.1914 – 27.Of.P.1985 România) – ilegalist. 87 din 13 apr. în 1948 numit de ministrul Lucrărilor Publice în conducerea C. LAUFER. 8937 şi 8971). 759. nr. ulterior ofiţer al Serviciului de Informaţii (precursorul D.I.. cu stagiu recunoscut de partid din 1936. nr. p. 1964 cu Medalia Muncii. p.G.II.forter. partea I-a. LĂZĂRESCU.A.M. 3705). 3002). 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. partea I-a. (M. Cristiana Marin în Curierul Armatei.I. Secţia Relaţii Externe.Of. Kuller 2008a: 446). LĂZĂREANU. Victor . LAZAROVICI. v.E. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a P. p. LANDAUER. 7 -11 (218-222) din 2007 (arhivă disponibilă în format electronic la http://www.C.II. p.1913 .L.Of. 3000). Alexandru (n. pledoaria lor fiind mai degrabă un rechizitoriu (Rusnac 1997. căs. nr. p. nr. 76 din 30 martie 1946.Of. p. 1948. după război director în cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1947-1950). nr.Of. LAZAROVICI. Dosar 10/1947.753. pensionar M. 55 din 6 martie 1948. LANDMAN. E. p. Ionel . în paralel membru al Comitetului Director al Editurii de 118 Pentru rapoarte despre colegii de legaţie pe care Lăzărescu le înainta partidului.R. M.din 1948 inginer în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. filele 27-33.R.S. 755. Arhiva C.VIII.Of. nr. Friederich . Ilie – în 1948 inpector general sanitar în cadrul Ministerului Sănătăţii şi membru în conducerea Uniunii Sindicatelor Sanitare (Bărbulescu et al. nr. C. cu Ana. 1948. apoi redactor şef la ziarul organizaţiei Tineretului Progresist. partea I-a. LAZARIDE. Aşer LAZAROVICI) (18. nr.C. LAZAROVICI) (18.ro).Of. 2009: 71. prim consilier şi însărcinat cu afaceri la Paris (1951-1953). 88 . pp.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. nr.Of. nr. p.R. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. 190 din 17 august 1946. al P. (M. tatăl lui Dan Mircea Lăzăreanu. 3293.E. partea I-a..unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”.E. 1123. ministru adjunct al Afacerilor Externe (1953-1961). partea I-a. 754. 1948 – febr. infra]) – jurnalist (1933-1944). p.R. 11362). 1949.

15 din 19 ian. p.R.G.S.din februarie 1948 controlor în cadrul D. LEIBOVICI. 1964 cu Medalia Muncii. Clara (n. menţionat şi în M. LĂZĂRESCU. partea I-a. Felicia – în 1949 era referentă în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. 776. 4611). Luş – inspector sanitar general în cadrul Ministerului Sănătăţii în 1949 (M. 772. p. 1033).Of. 775.R. 38 din 16 febr. p.E. 2009: 204). Şulim . 804 din 21 dec.M. Bărbulescu et al. 5/431/1947 de la Ministerul Justiţiei.C. 8971. membru P. nr.XII. 1947. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 708).C (M.I. 640).1949. a M. p. 31 din 7 febr. partea I-a.1909 Bucureşti) – în 1948 era inspector general în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls.765. partea I-a. M. 803 din 21 dec.X.C. LEIBOVICI. 11 din 14 ian. 24 din 30 ian. A. Leopold (n. Liza LAZAROVICI) (n. nr. p. când demisionează (M./P. 158 din 12 iulie 1948. LĂZĂRESCU. (M.I. 157 din 4 mai) cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (dosar L/30 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). (1953). 1948.C. nr.M.E.Of. ulterior director general adjunct al Direcţiei Editurilor şi Tipografiilor din cadrul Ministerului Culturii.P. 1948. p.Of. iar de la sfârşitul anlor ’60 director la Editura de Stat pentru imprimate şi publicaţii. nr. 15 din 19 ian. Lidia (n. nr. 1033). LEIBOVICI. decorată cu ordinul “Steaua R. 894).P. LEB.Of. alături de Ghizela Vass.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.Of. 737.1915). 37 din 14 febr.N. 771. LEIBOVICI. p.G. Alexandru . de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. după război. LĂZĂRESCU. 314.C. 1964. 5784). 29 din 5 febr. apoi simplă activistă a partidului. 76 din 1 aprilie 1947. nr. partea I-a. şi şefă adjunctă a secţiei relaţii Externe a C.C. nr.R.R. I-a în 1949. nr. 774. 773. p. 229 din 4 oct. nr. cu fişă de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. Bacău) – după război şefă de serviciu la Direcţia Presă în Ministerul Propagandei / Informaţiilor până în ian. LEIBOVICI. p. Willi – în 1949 era membru în conducerea U.R.G. nr. 120 din 26 mai 1948.C. al P. LEIBOVICI. iar în 1971 cu (Decretul nr.din februarie 1949 şef serviciu în cadrul D.d. Stat” (numit în 1948 în locul lui Petre Năvodaru (Fischer)). 642). 777. partea I-a. al P.C. Rosine .Of. 1948. nr. 769. a M. LEIBOVICI. 13/26.R. nr. a III-a (dosar L/29 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).. 4255).VIII. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a. Clara LAUFER119) (n.E. partea I-a. 1949. Solomon .Of. 119 din 28 mai 1947.I.1915 Lucăîceşti. 1949. (M.C. 6.Of. 6658 din 28 ian.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 1330. Ionaş . partea I-a. nr. 770. din 1940.” clasa a IV-a. p.Of. până la mijlocul anilor ’60. 5 din 9 ian. 1267). cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1947. 2630. partea I-a. partea I-a. M.Of.C. nr. Nicolae . 767.C. ulterior pe diverse funcţii în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.G. pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr. redactor la postul de radio “Spania Independentă” în anii ’60.R.Of. 1947 în M. instructoare C. 766. partea I-a. partea I-a. partea I-a.I.după război controlor în cadrul D. partea I-a. p. 11.” clasa a III-a în 1948. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. (M. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.Of. Vili (Willy) (1917-1986) . HIRSCH) (n. 89 .Of.C. p.din februarie 1948 controlor în cadrul D. 17 din 21 ian. 1949. nr.Of. LĂZĂRESCU. 1949. M.R. 1948. nr. p. a M. A. 119 Pentru schimbarea numelui vezi dosarul nr.în 1948 era controlor în cadrul D.E. LEHRER. partea I-a. 768. p. p. 1948. partea I-a. 31 din 7 febr. 1948. nr.Of. a condus în cadrul secţiei un grup neoficial de sprijin și coordonare a luptei antititoiste.C.P.Of.C.I. p. 319.

I. 789.Of. p.Of.1986 Israel) – jurist.Of. 782. Ştefan . p. 1947. 783. 1964 cu Medalia Muncii. 120 120 Românizare a numelui în baza deciziei nr.S. 174 din 1 august 1947. din 1948. LEIZER.045 din 17 oct. p.II. nr. 71).U.G.Of.Of.II. LEITMAN. 791.Of.E. p.G.d. 15 din 19 ian.I.E. nr. a M. a M. 781. a M. nr. 106. şi redactor la ziarul Unirea121 al comitetului. nr. 1948. calitate în care a participat la epurarea juriştilor consideraţi “fascişti”. 12.Of.Of. 4231. CATZ) (n. partea I-a. H. nr. fiul lui Abram şi Blima) (18. 264 din 14 nov. nr. sub denumirea Viaţa noastră. 1945 în M. 250 din 1 nov.C.Of. v. Leon (n. . Herşcu LEIBOVICI 779.G. 32 din 8 febr. p. p. partea I-a. 316.C. 1947. p. 790. M.C. partea I-a. p. controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. 1947. deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952). Maier Zadok . 5 din 9 ian. 1945. 264 din 14 nov. LEIST.1949. 786. 10092). 219 din 23 sept. M. nr. partea I-a.Of. partea I-a. (M. membru în primul consiliu al Baroului Ilfov.X. 209 din 9 sept. p. 158 din 12 iulie 1948.Of.din 1947 inspector în cadrul D. partea I-a. Rosen 1990: 66. LEIBOVICI) (n. 2. 785.C.Of. Iosef . nr. 10092). partea I-a. partea I-a. p. Şulim .).I. nr 56 din 8 martie 1948. Rafael . 6292).din 1947 controlor în cadrul D.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.Of. emigrat în Israel. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. M.E. partea I-a. (M. până la desfiinţarea sa în 1957.1909 Piatra Neamţ – 10. (1947-1948) (M. 185 din 12 august 1948. 7951). Leon (n. Moise . 1134). nr. 2076). 25 din 31 ian.R. p. 7352). 784. LEISTER.) până în 1951. 70. Varga 2003a: 396. unde este promovat progresiv în cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor.din 1948 şef de birou tehnic la D. 205 din 4 sept.C.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 107 din 15 mai 1945. I.Of.C. Solomovici 2004: 135 şi 2003: 178.P. 1947. partea I-a. Rebeca . în M. p. 803 din 21 dec. tatăl Marianei Segal şi Simonei Katz (Andreescu.Of. LEMPEL. Leon HERŞCOVICI) – membru de partid din 1945.C.până în februarie 1949 şefă adjunctă de birou în cadrul Direcţiei Arte Plastice a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 6804). nr. LEONEANU. ulterior. nr.778. ulterior consacrat ca publicist (M. Marcu – din august 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. a M. LEOPOLD.C. partea I-a. p. director în cadrul C. partea I-a. p. 741.IX. 6. LEINWAND.C.1912 Bucureşti) . (M. nr. p.Of. partea I-a. 1945. 200 din 1 sept.E. partea I-a. 6662). ulterior funcţionar în Ministerul Chimiei. (n. p. 9665.C.. 5785. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. partea I-a.E.D. cu Silvia (n. partea I-a. partea I-a.C. 780.I. nr. C. pentru nume. 1949. LENTEA. 90 . p. 98 din 29 aprilie 1946. Bernard –inspector în cadrul D. 3903).1914 Iaşi) – în 1946 era consilier de presă în centrala Ministerului Industriei şi Comeţului. apoi. secretar general al Federaţiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti (F. p.R. p.Of. M.I.G. 645). nr. nr. partea I-a. n.din 1948 referent stagiar în centrala Ministerului Comerţului (M. LEONTE. nr. nr. căs. 1947. LEIBOVICI-ŞERBAN. 1948. 250 din 1 nov.Of.P. 8598. 1911).din 1947 controlor în cadrul D.900 din 3 martie 1948 a ministrului Justiţiei (publ. 17. 787. LEON. 121 Periodicul a fiinţat sub numele Unirea între 1945 şi 1951. membru P. partea I-a. LEISS. LEIZEROVICI.E. Nastasă. nr. acuzator public în Tribunalul Poporului (1945-1946). 1949. Alexandru (n. Alexandru – în august 1947 viceconsul al Ministerului Afacerilor Străine (M. 9665 şi decizia nr. membru în conducerea C. din 1935. 788.Of. 7438). decorat de fostul suveran Mihai cu Ordinul „Steaua României” în grad de Ofiţer (M. 175 din 31 iulie 1948. când este încadrat iniţial ca şef de serviciu în centrala Ministerului Propagandei. nr.

R. p. (aripa procomunistă Rădăceanu-Voitec).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.G. Henrieta – secretară de presă în centrala Ministerului Informaţiilor. în febr. Bălţi . 662).php.R. 15 din 19 ian. a M.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Wilhelm – din 1945 şef de birou tehnic la D. 801. p. pentru probleme internaţionale. membru al Comitetului Executiv al P. Paul . partea I-a. 1869. (stagiu recunoscut din 1933) şi ziarist la Şantierul (condus de Ion Pas). în aprilie 1948. 793. 12. graţiat în 1957 (Andreescu. 1949.%20Leabu%20-%20Lubotici/Lerner%20Otto/index. 10174). 266 din 17 nov. LEREANU. 91 . (M.N. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler II (Decretul nr. 50 din 1 martie 1948. p. (1948-1950). în special la Argus. 1133).D.Of. Bucureşti. Năstase şi Varga 2003a: 592-3). (1947-1948). 796. 19 din 23 ian. dosar nr. după august 1944 membru al Comitetului Executiv al Confederaţiei Generale a Muncii.I. aşteptând cursa transatlantică. autodeclarat evreu în înregistrările de la Casa de Pensii a Ziariştilor (v.R.) şi instructor al organizaţiei de bază a partidului (1945-1948-?) (secţia economică a C. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1949) (M. p. 1996: 22). Enric Sergiu . 798. dosare anexe. 92 din 17 aprilie 1946.10 din 12 aprilie 1948. mai întâi la Direcţia Presă.F.O. p. p.I.G. nr. 1948.1920.R.1915.M. al P. crt 9. funcţionar la Preşedinţia Consiliului de Miniştri până în 1953. 1946). LEVIN. LEVOCOVICI. LERNER.Of. LEVY.X. nr. nr. 3372.F.Of. partea I-a. 794.Of.după război inspector în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. 122 V. nr. nr. respectiv în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. fiul lui Bernard şi Maria) – locotenent-major în Armata 795. 1948 nominalizat ca prim consilier de legaţie pentru Legaţia României de la Buenos Aires (M.M.C. partea I-a.C.X.1). M. apoi la Direcţia Culturală 8M. partea I-a. 6.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/L/L%2002. ales în 1946 deputat de Bucureşti pe lista Blocului Partidelor Democrate.C.Of. 225. 1948. p. C.P. Wolff – în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Comunicaţiilor (M. LEVAS. Sergiu . p. pentru scurt timp secretar al C. partea I-a.1888) – ziarist în periada interbelică. p. 19. Mauriciu – din 1945 şef de birou tehnic în D. p. 87 din 13 apr. 32 din 8 febr. 218 din 20 sept.” clasa a III-a. nr. director al ziarului Poporul (1946-1948).Of. Israel) – fost membru P. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. când “defectează” şi emigrează finalmente în Israel. partea I-a. 17 şi 47-1947). 2790 din 16 sept. “Mişa” Moise (27.C. inv. nr. a fost notificat asupra schimbării ( B.Of. fond 495 (“România”).E. LICHTIG. revenit în ţară în 1944. 803. al P.125. 1946.P. nr.Of.III-a. director în Ministerul Muncii (1946-1947). nr. 800.Of. LESNER. nr. aflat în 1941 pe lista comuniştilor “categoria A” întocmită de Siguranţă (intrarea “Levi Moise”) şi cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. unde va activa ca redactor-şef al cotidianului de limbă română Viaţa noastră. 6781).D.?. apoi al C. 1654-5). fişa matricolă penală la http://86.R.G. partea I-a. pp.E.G. nr. 123 În fapt. Roşie. 16 din 20 ian. 1949. 3945). atunci când. 10257).C. iar în 1948 cu ordinul “Steaua R. şi Benjamin & Stanciu.E. 802.S.. nr. după război consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor. 533). 173 din 31 iulie 1947. Robert – consilier tehnic la Institutul Naţional al Cooperării (I. nr. LEVIŢCHI.C. 799.17. 105). M. 797. nr. Mircea (n. 1947. partea I-a. Cernăuţi. când este arestat şi condamnat pentru spionaj122. 1949.792.Of.. 52 din 4 martie 1945.S.Of. din aprilie 1948 prim consilier şi ministru plenipotenţiar al Legaţiei Române la Roma123 până în 1950. Otto (n. ilegalist. LERNER. p. 52 din 4 martie 1945. partea I-a. 641). LESPEZEANU.Of.XII. Iosif . iniţial fusese numit ministru plenipotenţiar la Buenos Aires şi se afla la Paris. director în centrala M.R. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. pp. LIBROS. C. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. 1654-5).A.

Of. nr.Of. 4258.L. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. LINDER.C. 119 din 28 mai 1947.I. 16 din 20 ian.II-a. 34 din 10 febr. 24 din 30 ian. Marinescu”. a M. 286 din 10 dec. pentru scurt timp după emigrarea lui W.E. LIVIANU./Kuller 2008a: 447). redactor la Veac Nou (organul de presă al A. nr.C. 39904 din 28 apr.P. 807. 106 din 12 mai 1947. 1948 în M. nr. 107 din 11 mai 1948. (inclus şi în C. 812. nr. 662). 809. Filderman (succedat de Israel Bacal). p. L. ulterior directorul Rafinăriei 6 Ploieşti (1959-?). LÖBELSOHN) (soţia lui Horia Liman) – după război angajată iniţial ca şefă de birou în Ministerul Propagandei în mai 1945. nr. Aurel (n.C.C. nr. 1949. p. când va fi arestat şi judecat ca spion sionist.org/db/pdf/nr292_293/pagina30. parteaI-a. Luca şi al altor lideri de partid până în 1953. fost preşedinte al Uniunii Comunităţilor Evreieşti.804. 1948 director comercial). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. partea I-a.R. respectiv inspector (1948-1949) în cadrul 805. Sima (1915 – II.Of. al P.E. 813. medicul personal al lui V.1923 Piatra Neamţ) – şef de secţie tehnică (1949-1954). V. 10919).B. 53.U. nr.R. 28. 1949.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 808. p. cimitirul sefard124) – soţia lui Nicolae Liteanu. partea I-a. propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. partea I-a.C. 1949. preşedinte al F.Of. 15 din 19 ian. 644). (M.R. decizia ministrului Justiţiei nr. 15 din 19 ian.R din 1941. I. nr. fişa de cadre în u. LITEANU. 1947. nr.Of.a. Jean Monnet nr. cu Dita Gelehrter Lieblich.Of. ulterior promovată succesiv până la funcţia de director administrativ adjunct în centrala Ministerului Informaţiilor (M. LINKER. 3713). pe str. partea I-a.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. încă în viaţă se pare. p. Ana . membru P. decorată prin Decretul nr. Clara (n.pdf.). 92 . Nathan LEIBOVICI) – activist de rang înalt în partid timp de patru decenii.Of. după război consilier administrativ în cadrul Comisiei Române de Legătură cu Comisia Aliată de Control (M. membru în conducerea C. cu dosar la secţia Organizatorică a C.2008. LITEANU. în iunie 1948 numit director tehnic al nouconstituitei societăţi de stat “Petrolexport” (din sept.I. Clara . 1948.E. p. partea I-a.M. LIEBLICH. partea I-a. nr. 814.Of. LINDER..C. Bucureşti.R. 1902) – controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (1945-1948). în paralel cadru didactic la Facultatea de Textile a I. LICHTMAN. căs.. 737). decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa III-a.S. LIFŞIŢ. (1955. iar dn 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1189). eliberat în 1955 şi reabilitat.romanianjewish. 110/1955). 642). cea mai mare perioada ca instructor la Secţia cadre a C.Of. 1949. de profesie medic. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. al P.Of.S.din 1948 şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Industriei (M. 662). D. partea I-a. p. p. 124 125 V. iar apoi (din 1954) director tehnic la Direcţia Centrală Industrială a Tricotajelor şi Confecţiilor din Ministerul Industriei (M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. p. 16 din 20 ian. LIEBLICH.R.D.C. decorat prin Decretul nr. partea I-a. 107 din 15 mai 1945.I. p. nr. nr. 4255. partea I-a. Carol . Eugen . Villi (Willy LÖBELSOHN125. 811. partea I-a. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. rubrica Decese din Realitatea Evreiască la http://www. LIMAN.G.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I-a. 6293). Eugen – controlor (1947-1948). 810. Nicolae (n.R. p. 806. 175 din 31 iulie 1948. funcţionară la Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă timp de peste trei decenii. 3904 şi nr. p. fiul lui Bercu şi Fani) (n.E. p. Sandu (1901 – 1971 Bucureşti) – ilegalist (internat în lagărul de muncă obligatorie de la Miercurea Ciuc). 1949.C. ulterior medic endocrinolog la Spitalul “G..

(dosare anexe.R. partea I-a. cu fişă la secţia Economică a C. din 1947 controlor în cadrul D.C.R.I. nr. M. p. nr.Of. (M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 821. 25/1954 şi 62/1955). nr.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. partea I-a. ca director adjunct de contabilitate la Administraşia Livrărilor.a. 1948 în M. 106). 662). M. nr. nr.Of. LÖBEL. membru al delegaţiei României la Federaţia Internaţională a Femeilor Democrate. 5 din 7 ian. p.C. partea I-a. 15 din 19 ian. după război director SovromMetal Reşiţa (1949).R. al Partidului Comunist Spaniol). 646). inv 517. 820. 823. ulterior dispecer. al P. 4 din 4 ian. apoi membru al C. (dosare anexe. 225. M.. 1948. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. Carol126 (1917-1991) – ilegalist. partea I-a.XI. dosar nr. 15 din 19 ian.F. 819.C. 818. Dudu (n. inv. 190 din 19 august 1947. Adolf . p.Of. nr. 7491). 1949.C. 1947. 256 din 5 nov. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. nr.C. 77/1952.C. Birnbaum).P. LUCA. nr. LÖBL.C. Heinrich . nr. partea I-a.E. Economie. LÖBEL. p.R. 529) (M. 1898 Câmpina. nr. Gheza (n. p. 275 din 30 nov. M. preluat după reorganizarea ministerială în Ministerul Industriei (M. u.Of.R. 158 din 12 iulie 1948. (1944-1948). nr.R. fiul lui Herman) (n. 7262. ministrul industriei metalurgice şi construcţiei de maşini (1952-1953). 1949. 93 . nr. 644). 201 din 31 aug. p.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D.N. voluntară în războiul civil din Spania (inclusiv membru al C. p. p. 83134 din 2 sept. a M. Eugeniu . 825. iar în august acelaşi an avansat director adjunct al centralei.815.Of. 515).C. deputat M. în 1948 revenit în centrala Ministerului de Finanţe. 1947. nr. 817. 32). 662. 16 din 20 ian. 9 martie 1905) – membru de partid din 1945 (dosar L/90 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). după război membru în Comisia Centrală a U. 200 din 1 sept. (1948-1952).C. a M.I. (?) LONCEAR. 1945. Aneta (LÖBEL) (n. p. inv.Of. nr.E. soţia lui Vasile Luca127) – originară din Basarabia. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 61.1925) – directorul Oficiului Comerţului Local începând cu 1959. R. (123/1951). Geza LÖWINGER.C.Of. 2.C. 10417. 175 din 31 iulie 1948. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici.din 1948 şef de secţie la D. ilegalist din Cernăuţi. David H.C. 2 din 2 ian. 1948.” cls.Of. 189/1952 şi 249/1952. 16 din 20 ian.Of. nr. al P. 36/1952. partea I-a. partea I-a. p. p. partea I-a. partea I-a. cu fişă la secţia Economică a C. Elisabeta (născută Betty BIRMAN (după alte surse.R.Of.Of. Jean .Of. partea I-a. partea I-a. Generală a Statului din cadrul Ministerului de Finanţe. p. 1948. partea I-a.F. 7951. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. LÖWY. 1948. 126 Singura menţiune a identităţii sale evreieşti descoperită în elaborarea lexiconului de faţă îi aparţine autorului evreu Solomovici (2001 II: 42).A. nr. 6292). 822. ministrul industriilor şi materialelor de constructii (1955-1957). LEIBOVICI) – în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lânii (M. ulterior ministru adjunct (1949-1952) şi ministru al Metalurgiei şi Industriei Chimice (1952).I.G. nr. 1949. 5784). nr.C. 9857. (dosare anexe.Of. 1947. 546).în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.Of. partea I-a.C. şi al Comitetului Executiv al U. p. Eugen (n. LIVEZEANU.A. nr. nr. p. 7401). 1949. partea I-a. Va. al P. 127 Anterior căsătorită cu Avram Weissman. din 1949 consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M.D. contestabile. Moscu – în 1945 încadrat ca şef de secţie la Direcţia Buget şi Contabilitate 816. al P. şi decizia nr.C. LOGHIN. LOVINGHER. 207 din 7 sept. LOVEANU. inv. fostă ilegalistă. ulterior cu diverse funcţii de răspundere în sectorul industrial. 17 apr. în 1947 transferat ca director adjunct de contabilitate la Institutul General de Asigurare.G. M. LOBENSOHN. partea I-a. rămas în Ucraina după 1945. (1952-1961).Of. PH) – din august 1948 referentă în centrala Ministerului Afacerilor Externe (M. p. v. 824. fond 495 (“România”).

R.%20Luca%20-%20Luzi/Luca%20Vasile/index.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 127/1968 şi 136/1972. ş. iar în 1971. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. (1945-1952). după război activistă de partid. dosar nr.17. 2001: 167 şi 1997: 119). 63 din 16 martie 1948./P. cu sentinţa comutată ulterior în închisoare pe viaţă129. condamnat iniţial la moarte în 1954.din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. precum şi misterioasa vizită a soţilor Luca în Israel. al P. cu ordinul “Steaua R.Of. 94 . menţionat şi ca director al editurii în limbi străine (în Kuller 2010: 189 şi Solomovici 2003: 88).R. cu referat de cercetare la fd. în 1950 şi respectiv şef al catedrei în 1953131 (i. Răutu de la Universitatea Bucureşti).P.D.P. partea I-a.R. p.Of. Betea. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. 1213). 645).VI.IV.C. A se vedea şi interesanta mărturie în faţa organelor de anchetă din 1949 a lui Avram Weissman (primul soţ al Elisabetei Luca) în Levy 2002:171. Vasile (n.1902 Basarabia – 8. Rosea GUREVICI) (28. actualmente Covasna).P.. nr.R. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministru de Finanţe (1947-1952). nr. II-a.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/L/L%2003. III-a şi încadrat cu grad de conferenţiar la catedra de bazele marxism-leninismului (în cadrul Facultăţii de Electrotehnică) a I.R. partea I-a. LUNGU. p. 2002: 171. LUCIAN. “dosare adiţionale”. 1180). a luptat împotriva Armatei Române ca voluntar în “Divizia Secuiască” a trupelor lui Bela Kun (Cohen) în Revoluţia bolşevică din Ungaria. Solomon . inv. (?) LUCA. 832. III-a şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls. 21243 din 12 martie 1948 a ministrului Justiţiei în M.europartes.” clasa a III-a. apoi exhumat şi incinerat. László LUKA) (8.. în 1949 decorat cu ordinul “Apărarea Patriei cls. http://universulenergiei. omologul lui L.C. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.826. 225. p. anuarele I. LUCA.1963.125.R. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.europartes.M.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/. Eugenia (n. autoare a unor articole în Scânteia. participantă la Rezistenţa Franceză în timpul războiului. 35 din 11 febr. Ana (n.1898 – 27. Varga.R. 128 Evreu vorbitor de limbă maghiară originar din satul Cătălina (fostul judeţ Trei Scaune. 1949.1989) – ilegalistă cu stagiul recunoscut din 1927.” clasa a IV-a. nr. anexele la dosarele nr.C. inv.Of. Paul (n. LUCHIAN. LUNCAŞ.a. 2323. (136/1955). Comitetului Central şi Biroului Politic al P.” clasa a III-a (Decretul nr. Anna WEXLER) – după război membru în Comitetul Executiv al U. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.de profesie lăcătuş. inv.C. Lucas”.Of. 828. arestat în 1952 împreună cu cei trei miniştri adjuncţi. fiul lui Anton şi Amalia)128 . din 1919 (Levy.1912 Iaşi . 15 din 19 ian. 157 din 4 mai 1971).S.P. promovat prof. membru al Secretariatului. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p.php 130 Vezi decizia nr. şi al Federaţiei Internaţionale a Femeilor Democrate la începutul anilor ’50. Iancu . partea I-a.III.C. 131 V. în 1947.F. 827.B. 829.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1953/. 3707). univ. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.). 129 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86.R. 4.din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Chimiei din cadrul Ministerului Industriei (M. fondatorul de facto al Comitetului Democratic Evreiesc (CDE) după război (Andreescu. 95 din 22 aprilie 1948. înmormântat. Mendel LEIBOVICI130) (22. cu numele “Eugenia R. reabilitat post mortem în 1968. ulterior lucrătoare într-o fabrică (după alte surse laborantă) până la reabilitarea post mortem a lui Vasile Luca în 1968. al P. la http://universulenergiei. 830. Iacob .1956) – ilegalist (în 1943 membru supleant al C. când va fi eliberată din funcţie în cadrul epurării “deviaţioniştilor”. 2003:152). p.C. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1949. deţinută (1952-1954). fond 495 (“România”). fond 495 (“România”). incinerată la crematoriul “Cenuşa” (dosar L/102 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). C. LUCA.B. 225. Nastasă. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.VI. 3293.e. membru în conducerea Comitetului de Stat pentru Cinematografie din România între 1950 şi 1952. decedat în detenţie în 1963. 831. nr.I.

Of. al P. p. alături de soţul său. Avram / Miron (n. Ştefan (n. partea I -a.S. Cezar . decizia ministrului Justiţiei nr. 133 şi 135). C. în 1951 era şefa Serviciului Paşapoarte.Of. LUNGU.R. din 1947 secretară de presă în centrala Ministerului de Externe.P.R. Bihor) (tatăl lui Ivan Lungu. 168 din 18 iulie 1941. 4200). în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lemnului.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. 1947. dosar 9. partea I-a. infra) – din 1947 funcţionară în centrala Ministerului Afacerilor Externe.1935 Caransebeş. la sfârşitul anilor ’30 angajat al Ambasadei U. de formaţie avocat. înceracă fără succes să treacă în U. 662). LUPAN. 1654-5). LUPAN. 1949.S. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş). Lucia . apoi funcţionar la “România Film”.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 158)). Jiu. v. fd.Of. listă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş (A. 15 din 19 ian. partea I-a. funcţionar în comerţul exterior (1958-1964).VII. Turcia şi Vietnam. la Bucureşti. 835. Constantiniu 2003. director şi apoi director general al primei întreprinderi de stat de comerţ exterior până în 1953. când este ex clus din partid şi transferat în poziţia de consilier la o întreprindere (I. p. n. redactor pe probleme de politică externă la Agerpres. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. p. emigrat în Israel în 1973. 16 din 20 ian. la pp. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. respectiv stenogramele reproduse în Fl.VIII. supra) – angajat de Gheorghiu-Dej la partid în 1947 (la recomandarea căruia îşi românizează numele în acelaşi an132). p.R.Of. nr. care trebuie să rămână în România” [poziţia 21].833. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. LANG) (n. 95 din 22 aprilie 1948. din Turcia şi Vietnam. alături de soţul ei. 645). 52 din 4 martie 1945. Levy 2002: 182.Of. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. Gheorghe . la sfârşitul anilor ’30 funcţionară. (45/1955).S.C. pp. nr.R. 110. LUPOVICI.T. 11129. partea I-a. secretar al organizaţiei de bază U. unde semnează sub pseudonimul “Petru Călin” (1964-1968). nr. ulterior cu responsabilităţi la secţia economică a C.S.S.Of. din 1948 încadrat în Ministerul Afacerilor Externe. nr.R. ff. 291 din 16 dec. ilegalistă încă din timpul studenţiei la Bucureşti (Drept). 95 . 14. 840. 1947 în M. “Banca Economică”. ulterior la Ambasadele R. menţionat şi în arhiva reprodusă în S. LUPESCU. la sfârşitul liceului (1952-1953). unde lucrează 14 ani ca asistent al directorului comercial al unei uzine în domeniul import-export şi colaborează cu unele publicaţii locale de limbă română. LUPESCU. 141-2. p.1902 Zsvadani. p. în Iugoslavia. căsătorit cu Stela Constantinescu. după război iniţial membru în Consiliul de Administraţie al S. demisă în 1952 în cadrul unui val de “epurări” (v.. 132 V.G. Basarabia. LUNGU. nr.R.A.373 din 12 dec. 836. 837. 841. 3707). Ivan (n. nr. fiica profesorului local de ebraică) – soţia lui Avram Lupan. 839. al P. 168 din 18 iulie 1941.R. LUPAN. ? – soţia lui Radu Lupan (Leibovici) (v. nr.R. Hadaşa VYRTIKOVSKY. 4200). LUPAN. în august 1948 detaşată la Amabasada de la Belgrad. S.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. Avram LUSTMAN) – ilegalist.C. partea I-a. la Bucureşti. 24.Of.din 1948 impiegat în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.C.M. Lungu 2009: 239-52).R. încă în viaţă în 2005 la Haifa. 838. cu responsabilităţi economic-comerciale. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. după iunie 1941. Solomon . după război figurând lista din 1945-1946 a celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii.F.M. fiul lui Ştefan şi Emma (n. 1949.C.P. partea I-a. în cadrul Ambasadei U. la Ungheni. ambasador succesiv al R. Tănase 2010: 90-4). în timpul războiului internat în lagărul de la Tg.. LANG) (n.S. meditatoare de limbă rusă a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1947). Lungu 2009: 242 -3. fiica adoptiovă a ilegalistului David Avramescu (I. Grosz)) – 834. Ada (n. partea I-a.

Tighina – d. inv. 1947.C.I.E.I. emigrat în Israel la începutul anilor ’60. Andrei. 846. p. fiul lui Avram şi Cerna) (25.C.” clasa a III-a (1948). fosta Academie Comercială din Braşov. Bucureşti. apoi ambasador în Venezuela (1984-1988) şi respectiv ambasador responsabil pentru mai multe state din Caraibe (1988-1989)./U. şi în acelaşi mandat şeful secţiei Organizaţii de Masă (1960-1965).. Producţiei şi ale Salarizării (1966-1969). secţia Economică. probabilă idenitate cu “Wolfson Mihai Emanuilovici”. către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili. LUPU. anii ‘80) . Mihail (n. ulterior ocupă diverse funcţii în eşalonul doi al aparatului comunist de stat.R. (M.1920 Iaşi – 30. 1959). ilegalistă (membru P.C. 19 din 23 ian. Alexandru . LUPU. ulterior rector (până în 1973) şi şeful catedrei de Istoria Economiei Naţionale la A.S. nr.G.S. al P. partea I-a. fond C. ordinul “Steaua R. promovează până la funcţia de preşedinte al Băncii de Stat al R. fond 495 (“România”).din 1947 inspector în cadrul D.P. la începutul anilor ’60 rector al I.R. LUPU. Pressman) (v.A. 225.agentă sovietică (pe lista agenţilor de influenţă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş în 1945-1946).X. “dosare anexe” 30/1950 (nr. autor al unor multiple lucrări şi articole publicate la Ed. şeful Direcţiei Administrative în M. Lenin” (I. LUPU. ministru al Muncii (1969-1977). Didactică şi Pedagogică şi revistele Probleme economice şi Studii şi cercetări economice (v. 173 din 31 iulie 1947. fost deportat în Transnistria.C. 249/1952 (529) şi 29/1956 (50)). partea I-a.C.R. ordinul Muncii clasa a II-a (1957). LUPU.C. secretar al C.C. medalia de aur “Secera şi Ciocanul” (1971).E. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). 847.842. ordinul Muncii clasa I-a (1962). al U. fiica lui Iosif şi Sara) (n. vicepreşedinte al Consiliului Organizării Economico-Sociale (1973-1977).” clasa a II-a (1964). Lupu PRESSMAN.. în 1945 numit de 845.E. Petre (n.E.din 1947 inspector în cadrul D. LUPU. din 1936.. (19451948-1950). Constantiniu 2003 passim).VI.R. Iancu . în lagărul de la Târgu Jiu. nr.Of. (mandate succesive 1948-1980). apoi.P.Of.P. din 1948 director în cadrul Băncii de Stat a R.C. p.S.R. cu rang de prim consul general (M. 1948.N. 96 . Solomovici 2004: 24.. 844. 74). anchetată alături de Ana Pauker în procesul de la Craiova. Marin A. pensionat în anii ‘80. şef adjunct al Secţiei Organizatorice a C.Of. 533) între 1948 şi 1952 (demis).E. 1956 – mart./1. (1950-1952).C. 848. fiul său. ordinul “Tudor Vladimirescu” (clasa I-a (1966).C. soţia lui Petre Lupu (n. (n. 194 din 23 aug.G. deţinută în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka.R. inv. 10092). partea I-a. preşedinte al Comitetului de Stat pentru Problemele Organizării Muncii. 1957 şi nov. 157 din 4 mai 1971) LUSTIG. Nesia (n.T. p. 1915. Marcel WOLFOWITZ) – activist de partid după 1944.P. după război deputat M. 588. soţul Evei. mutat la Iaşi în 1950). ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (1949). după 1958.I.1989) – ilegalist (membru de partid din 1939). şi vicepreşedinte al Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare “V. (1952-1955).N. profesor la catedra Economie Cooperativă şi Istoria Cooperaţiei a Facultăţii de Ştiinţe Comerciale Bucureşti şi în paralel director general al INCOOP (1947-1948). decorată în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.M. 189/1952 (527). Nesia RABINOVICI. şi implicit ministru adjunct de Finanţe (febr. a M. 1948. a emigrat în Israel în 1990.P. prietenă apropiată a Anei Pauker (Levy 2002: 157. 207. 843. dosar nr.VII.E.Of. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1952).P.A.C.d. membru supleant (1965-1974) şi apoi cu drepturi depline (1974-1984) al Comitetului Executiv al partidului şi. p. Bucureşti. 1957 – ian. (M. 7032). ilegalist cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. 6781). 2060). nr. şef al Direcţiei Treburilor a C. până în august 1944.decorat cu ordinul “Steaua R.C. din 1936).R. WOLFSOHN) – în august 1948 angajat secretar de presă / cenzor în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. alături de Ilie Verdeţ adjunctul lui Ceauşescu la Direcţia Organizatorică a C.T. 264 din 14 nov. a M. preşedinte al Colegiului Central de Partid (1979-1984). Carol Emil – originar din Satu Mare. nr. supra). A.

C. 856. 1964 cu Medalia Muncii. MAHLER. f.N.A. construind după propunerile tov. MANDEL. a faptului că nici măcar arhitectura nu era scutită de ideologizare. (nr.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. C.R.C. anexa la dosarul nr. nr. fiica lui Adolf şi Pepi (n. 293 din 18 dec. MAIOREANU. 429-30). 225. GOLDSTEIN133) (30.755 din 11 dec. deputat în Camera Deputaţilor (1946-1948) din partea P. 852.S.F. nr.Of.S. (M. Mihail . fond 495 (“România”). inv.C. din 1945 membru în conducerea U. şi Balas 2008: 188-9. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. alături de alte nume sonore precum Nicolae Bădescu.1905 Constanţa – 1975 Bucureşti) – membru de partid. (1959-1963).C. după 1944 activistă a partidului. partea I-a.X.C. în anii ’50 şi referat de cercetare la fd. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.I. în special Editura pentru Literatură Universală..(Kuller 2008a: 447). Coloman – preşedinte al Băncii de Stat a R. muzicii şi artei” “au constituit şi pentru noi forme călăuzitoare pe drumul realismului socialist în arhitectură” (apud Trişcu 2002). nr. 187. 855.C. C. ca deputat de Buzău (Ţugui 1979: 189) (A. Isac – arhitect.R. nr. inv.Secţia Organizatorică.849. MAICU. 15 din 19 ian.. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 1963.e.R. Mihăilescu 2006: 380. al P. Simuţ 2007.I. 423 din 15 iul. 133 V.C.E. 853. evreică maghiarofonă. autoare a unor articole în revista Justiţia nouă în anii ’50’60 (inclusă şi în C. membru în conducerea Comitetului de Stat pentru Construcţii. . 153). al Mausoleului militanţilor comunişti din Parcul Carol şi al actualei clădiri a Teatrului Naţional Bucureşti în stil brutalist (1967-1970). (1948-?) (Şt.C.E. H. Burcă 2007: 7)).R. exclusă în 1952 din partid “pentru atitudine uşuratică şi neprincipialitate în ceea ce priveşte raporturile cu unii mici burghezi”.R.C. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. Peszel)) (1910-1962) – 850. ? (Florian?) – în 1952 membru al organizaţiei de partid şi angajat al Direcţiei Cabinet din centrala M. 1947. 1947. şi cenzor al Uniunii (1945-1948). 156/1950-1952) (v. Micaela (uneori în forma românizată Mihaela Mănase) – avocată. co-autor al Sălii Palatului (1957-1960). (136/1955) (v. şi Cajal şi Kuller 2004: 498. profesor de arhitectură. p. 1947 în M. Osias . fd. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. soţia diplomatului George Macovescu (1913-2002).R.D.” cls. 803 din 21 dec.P. Arhitectură şi Sistematizare şef de proiect la Casa Scânteii în stil realism socialist. Maicu postula în nr. Tereza (n. al P. el însuşi o dovadă vie. partea I-a. inv. MAIMON. al P. între 1948 şi 1949 alături de soţul ei (însărcinat cu afaceri) la Londra.R. p.C. 427. arhitect-şef al capitalei în anii ’50. 857. dosar 3/1947. Teri UNGAR. partea I-a.R. 851. 109.din 1947 controlor în cadrul D. Stalin blocurile înalte.M. A.G.R. N. arhitect-şef al capitalei). 645). 195.Of. 1256).P. Buzatu 2008: 421). decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 11214. fostă ilegalistă (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. MANASSE. 854. al P.C. al P. 209. secţia Cancelarie – dosare anexe.I. nr.P.A. va da posibilitatea de a ridica şi mai sus nivelul de trai al oamenilor muncii” şi respectiv că “dezbaterile din URSS în jurul problemelor idelogice ale literaturii. cu dosar anexă la secţia Organizatorică a C. 3293.D.C. stenogramele reproduse în Fl. ulterior traducătoare la diverse edituri. Iosif .R. p. 1949.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 10092). şeful Comisiei de Planificare Urbană din Bucureşti în anii ’50 (i. a M. nr.I. apoi membru al C. decizia ministrului Justiţiei nr.P.” clasa a V-a.C. 426. (după ce fusese la Direcţia a II-a) (v. 21/1957. ulterior primvicepreşedinte al Consiliului de Conducere al băncii. 97 . MANDEL.Of. membru A. al Comitetului Executiv şi secretar al U. 1 al revistei Arhitectura din 1950 că “statul sovietic. (facţiunea pro-comunistă). din anii ’60.F. S. Horia (n.I. dosar nr. 264 din 14 nov.D. MACOVESCU.E.R.. III-a. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. Constantiniu 2003: 148-150).R. MAER.

cu fişă de cadre la secţia Gopodărie de Partid a C. nr. (A. inv. 753).C.M.R. 19 din 23 ian. al P. I-a. al Comitetului Executiv şi al Secretariatului U. decizia ministruluii Justiţiei nr. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.R (19561958). 1946. Kuller 2008a: 447).C. 12 şi 105/1951. 27 nov. decorat în 1952 cu ordinul Muncii clasa a II-a (Decretul nr.M. şi membru al Secretariatului C. între amici “Edy”) – jurist.C. (1945-1948). al P. 2009. colaboratoare a revistei Femeia a F. ff. M. membru al C.R. partea I-a.R. secţia Cancelarie – dosare anexe.1983 Bucureşti. nr. 10522. 477). cu Emanoil Vinea. zisă şi “Irina” şi “Jeni”.R. clasa a III-a.A. apoi al Artelor şi Informaţiilor (M. după fuziunea din 1948 membru supleant al C. membru supleant al C. 223 din 26 sept. partea I-a. 859. Solomon MENDELSOHN) (n. ucisă de iubitul fiicei ei) . pentru schimbarea numelui v. partea I-a.C. după alte surse Zeidman..R.1993). dosare nr.. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls.D. 865. decizia MJ nr. 3293. reabilitată în 1964. 4 iulie 1903 Bucureşti) – după război stenodactilografă-şefă în centrala M.C. Etti (n. (1948-1952).N. al U. al P.F. ulterior menţionat ca director adjunct al Întreprinderii de aparate de măsură şi control din Otopeni. nr.1918 – 9.C. după război membră în conducerea Apărării Patriotice. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946 1948) (M.M. Andrei Mandel Manoliu (coleg de clasă cu V. soţia sa . f. în anii ’50 directorul spitalului “Elias” din Bucureşti. membru în conducerea C..D.P. 863. p.M. 14. emigrat în anii ’70.D. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 2195 din 6 aug. Eugenia (n.C. căs. membru în conducerea U. şi a solicitat şi reobţinut cetăţenia română în 2009 (ordinul M. inv.XII. MANOLIU. 864. al P. de asemenea medic. din 1937 chiar secretar general al organizaţiei de tineret şi membru al C.. al P. nr. 164 din 19 iulie 1948. deputat M. 2006: 143. Richard MARCUZON134) (n.A. 2004: 372).C.P.S. David – din ianuarie 1948 consilier de presă în cadrul Ministerului Informaţiilor. C. p. p. (1948-1958). secţia Organizatorică. 229 din 2 oct.F. partea I-a. 1952).Of. de la Londra.R.C. 1946. şi deputat de Bucureşti al Marii Adunări Naţionale (1946-1948-1949) (Rosen 1990.Of. 1948.III. (1948-1952). 568 din 14 aug.T. p. Vladimir – după război directorul Economatului P.N. MANDL. ZEITMAN.R.Of. 86).J. 534). 34/1956. din 1948 secretar de legaţie. MANOLE. Târgovişte . partea I-a. MANDEL) – de formaţie medic.A.II. secretar al Comitetului Regional Bucureşti al partidului (1954-1958) şi prim-adjunct al şefului Secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.D.C.I. apare şi în C.R. 20 din 23 ian. 1911 Bucureşti) – membru de partid. partea I-a.IV.ilegalistă (membru de partid din 1926). MANEA. anexa la dosarul nr.. al P. al P. fond 495 (“România”).M. (1946-1948).D. Ofelia (n.. p. al U. Tismăneanu). 123/1948.O. ABRAMOVICI) (n.VI.1908 Reni.F.C.P. nr.. detaşat la Legaţia R. 1947. 5970.C. membru P. 1948. marginalizată în 1958 în lotul “fracţioniştilor”. 521 din 24 dec. 7997).Of. 2009). MANTU. Ucraina – 30. Anton (n. 6401. 225.Of. fiul său. a decedat la Frankfurt am Main. nr.R. p.A.C. 26 din 1 febr.A.1992) – fost 860.M. membru şi apoi şefă a secţiei Cultură a C. nr. cu referat de cercetare la Fd. fd.Of. 91936 din 16 sept. deputat de Turda în Marea Adunare Naţională. este jurist în S. (4/1951). (1948-1952). nr. 24.1-2. în anii ’50. C.E.C.C. delegat al României la Târgul International de la Budapesta din 1960.R. dosar nr. M. Dobre et al. fiica lui Isidor şi Ernestina)) (15. n.C. Goldschläger (24.E. 98 . 92321 din 30 sept. Mezincescu (M. MANOLESCU.. Nicolae (n.I.Of. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Eduard (1896 Burdujeni – 1949 Bucureşti.A.R. (M. MANOLE. 178 din 4 august 1948.1927. nr. 1946 în M. 861. secretar general la Ministerul Sănătăţii (1948-1950).T.C. 134 V.U. Eugen (n. 1948 în M. în 1951 şeful secţiei Muncitoreşti a C.R. partea I-a. p. în iulie 1948 promovată translatoare interpretă-şefă şi repartizată la cabinetului secretarului general E.858. nr. MANOLESCU. 862.R.

partea I-a.după război inspector general adjunct în cadrul D.G.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor (M. 3293. partea I-a. p. în Bucureşti. 882. MARCU.C. în anii ’50-’60.E. 190 din 19 august 1947.I. partea I-a. a M.Of. nr. nr. MANTZ.R. partea I-a. ulterior responsabil în cadrul CEPECA. 99 .Of. 876. nr.C.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. p. 159 din 13 iulie 1948.C.C. nr. p.Of. a M. partea I-a.Of. a M. S. 1639). şi funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. al Frontului Democraţiei Populare în a doua jumătate a anilor ’50 (în calitate de reprezentant al comunităţii evreieşti). M. Iacob . Sergiu .inginer agronom. MARCOVICI. 46 din 25 febr.Of.C. p. 1927 Galaţi – dec. p. MARCOVICI.din 1948 inspector general adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.I. 4847. 423 din 15 iul. a M. cu dosar la Secţia Agrară a C. MARCOVICI.din 1947 inspector în cadrul D. 870. al P.E. nr.C. p. 1948 ca dactilografă-şefă şi detaşată la Legaţia României de la Londra (M. 10092). partea I-a. încă în viaţă în 2005. nr. Leon . MARCOVICI. 5784). MARCOVICI. 264 din 14 nov. 643) MARCOVICI. din 1948 impiegat la D. Lazăr – din 1947 inspector general la D.Of.în anii ’50 lector la catedra de organizare şi planificare a Facultăţii de ingineri economişti din cadrul I. MATTES. 158 din 12 iulie 1948.E. Textilă a Ministerului Industriei (M.Of. 5966) MARCOVICI. Efraim . p. partea I-a. 256 din 5 nov. 875.C.C. al P. MARCOVICI. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. nr.I.A. 1946. partea I-a.C.Of. Iuliu . M. p. Lupu . din 1952 în Ministerul Agriculturii (şi Silviculturii).din 1947 inspector în cadrul D. în iunie 1948 transferat la contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (M. apoi transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. p.G. 2007) .Of. nr. în care promovează până la funcţia de secretar general – ministru adjunct al ministerului. (M. (M. partea I-a. 15 din 19 ian. 15 din 19 ian.R. controlor economic în cadrul D. 126 din 6 iunie 1947. 1949. nr. p.C. p. 1949.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. 4534). nr.D. nr.G. 16 din 20 ian.P.R. nr. p.B. 645). în februarie 867.C. 158 din 12 iulie 1948. în 1970. instructor al Secţiei Agrare a C. MARCOVICI. 8460). după război membru al Contenciosului Administraţiei Liverărilor din Ministerul de Finanţe. 1947.C. partea I-a. 879. 95 din 22 aprilie 1948. 1947.Of. 219 din 23 sept.C. Lionel . 663). cu referat de cercetare la Fd. 3747).M. a M. MARCOVICI. 222 din 29 sept.Of. C. Elias .Of.Of. 1947.I. partea I-a.secretar general al C. anexele la dosarele nr.avocat. Gheorghe .până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. nr. 874.C. 880. nr. (1/1955). 93/1955 şi 67/1961. Iaşi începând cu 1952 şi membru al C. partea I-a.. p. MANTU. nr.E. 871. 1948. 873.E. nr. p. 3706).866. MARCOVICI.E. Marcel . Jean . (M. 1949.I. 877. p.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. 878.E. partea I-a. 264 din 14 nov. 8598. partea I-a. 10092).G. nr. încadrată împreună cu soţul ei în centrala M. partea I-a. Nicolae (ian. Lucia – soţia lui Eugen. 127 din 3 iunie 1948. Asher . (M. nr. MARCOVICI. inv.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 9857. M. 869. 164 din 19 iulie 1948.Of. p. 868.Of.C. 1963. partea I-a. partea I-a. – după război încadrat la Oficiul Industrial al Klânii (M. 7492).în 1949 referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. membru de partid după război. partea I-a. 872. 5830). nr.G. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 5784). 107 din 13 mai 1947. p. MARCU.I. Leizer .C. p.C. 1947.Of.Of. 881. al P.

8220).C. la Secţia Penală (1945-1948) (M. nr. p.P.I.Of.E.Of. nr. 7342). p.în august 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. 1948. p. partea I-a. M. partea I-a. 110 din 14 mai 1948. MAYER. nr. p.G. Clara .funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 898. 895. E. 7683). p. partea I-a.Of. nr. 136 din 15 iunie 1948. 5142. 1947. M.R. 1948. MARCUS. 884. MARU. 1948.Of.883. MAURER.R. Ella (fiica lui Maximilian) (n. nr.Of.. p. ulterior director al Institutului de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (1955-1964). 289 din 13 dec. până în iunie 1948. 892. partea I-a. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 5386). nr. partea I-a. MAYER. (M.R.I. nr.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. Jose – controlor în cadrul D. p.Of.după război. 80 din 5 aprilie 1948. decorat în 1964 cu titlul “Medic emerit al R. 5784.C. nr. MATHIAS. Carmen . decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 5386.Of. 1944. 663). MARCUS. partea I-a. de la Direcţia Generală a Editurilor. partea I-a. nr.P. partea I-a. p. nr. 890. 4696). decorată cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. p. 18 din 22 ianuarie 1948. partea I-a.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. 4311 şi nr. 1946. 3293.C. 1963. partea I-a.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 516. a M. 65/1955. Mihail Emil (1904-1964) – medic.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. a M. p.Of. p. 1626. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. 658). partea I-a. nr.Of. 158 din 12 iulie 1948. nr. Carol – membru al Curţii Supreme de Justiţie.G. nr. Victoria . 45 din 24 febr. 1267). L. partea I-a. în 1948 numit membru al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M.Of.C. 1949. 897. 423 din 15 iul. MATEI (căs. membru de partid. MARK. partea I-a. Ella (n. 1964 cu Medalia Muncii. 205 din 4 sept.Of. 1949. 4. D. MAYER. 893.I. partea I-a. p. în ianuarie 1948 angajată şefă de serviciu în centrala Ministerului Afacerilor Străine / Externe (M. partea I-a. p. partea I-a. partea I-a.din februarie 1949 şef birou în cadrul D. p. 1948).Of. 1949 era referentă în centrala Ministerului Învăţământului Public. 145 din 26 iunie 1948. nr. 894. 217 din 18 sept.Of. p. 1949. Poligrafiei şi Difuzării cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri la începutul anilor ’50 (Pienescu 2008: 158-9). MARCUS. 896.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. nr. ulterior secretar al organizaţiei de bază a P. MARCUS. 145 din 26 iunie 1948. 1949. nr. 12877). ulterior director al întreprinderii “Victoria” din Iaşi (M. 293 din 18 dec. la Direcţia Studii (M. MAYER. Alfred . 888. partea I-a.Of. nr. p.). 16 din 20 ian. nr. C. M. Horaţiu .C. anexa la dosarul nr.P. 264 din 14 nov. 2382). 887. p. 886. Marcel .C. 1964. apoi la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. MATEESCU. 889.controlor (până în febr. 16 din 20 ian. M. nr. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.Of. 5386). S. inv. 65 din 18 martie 1948. 136 din 15 iunie 1948.Of.R. la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate (M. 804 din 21 dec. Paula . 176 din 2 august 1948. 16 din 20 ian.VI.1909 Bucureşti) – obţine cetăţenia română după război. nr. 189 din 17 aug. Alfred . 6313. p. M. 100 .Of.în ian. M. SCHMIDT-GRINBERG) – fiica lui Ury Benador.Of. nr. ca translator la Direcţia radio (M. Melita . nr.E. 891. 5142). 803 din 21 dec. Adolf .C. E.R. Albert . iar apoi promovat inspector în cadrul 885. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1946-1948). partea I-a. cu referat personal la Fd. p. p. al P. până în iunie 1948 referent titular în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor. partea I-a. 10092).Of. MARCUS.C. nr. p. partea I-a. 662). 1948.”. MAYER. 37 din 14 febr.

supra] şi cei trei copii. Anca Finta. p. 270 din 21 nov. p. 1945.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 1945 a ministrului Jus tiţiei (publ.. 12086). 662). posibilă identitate cu omonimul încadrat în 1947 prin decret regal. III-a. 4968). 1946. 135 Pentru românizarea numelui. M. după război consilier în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (1946-1948). activist al direcţiei Propagandă şi Agitaţie a C. vicepreşedinte al Băncii de Investiţii (1970-1973).vezi decizia nr. nr. vicepreşedinte al Uniunii Sindicatelor Ziariştilor Profesionişti (1948). Eva . În M. 662).B. Biermann)) (1919 Ardeal – 2003 Israel) .A. 7666). 1947. infra] (cercetătorul Robert Levy îi intervieva împreună la 28 august 1989 (Levy 2002: 205. 1949. nr. 314). 905. 3568).Of. MAYOR. fiul lui Willy (secretar general al comunităţii evreieşti din Focşani) şi Raşela (n. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p.Of. partea I-a. încă în viaţă în 2010 în Israel) emigrase cu soţia sa Beatrice (n. MĂNESCU. partea I-a.I. ulterior comunist ilegalist şi condamnat. pp.Of. 9713. B. nr. director general al Direcţiei Generale a Editurilor. MEDREA. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). nr. 904. 112 din 17 mai 1948.din noiembrie 1946 cenzor / secretar de presă în centrala Ministerului Propagandei. în Forţele Armate (v. zis „Gică”. partea I-a.I. Vlad Mănescu (alias Zeev Manor) şi Sanda Grossman. 4384). iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M.. 148 din 30 iunie 1948. v. Paula .. nr. emigrat în Israel în 1985136 împreună cu soţia Ella [v.Of. profesor la Catedra de Finanţe a Academiei de Ştiinţe Economice în nii ’60-‘70. p. partea I-a. M.C. iar până în anii ’60 autor în revista Justiţia Nouă. decorat în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor de către fostul suveran Mihai (M. ministru adjunct al Finanţelor (1952-1970). MAYO. 253 din 1 nov. 16 din 20 ian. 4968). 901. M. 9763). 131 din 8 iunie 1948. T.1912 Focşani – 1993 Natanya. p. Glanzstein)) (5.B.Of.Of. acuzator în procesul mareşalului Antonescu (1946). reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. p. (1944-1947).C.Of. 5463-4.Of.Of. nr.inspector economic în centrala M. la Direcţia Presă (M. 252 din 3 nov.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 903. nr. Henry MINTZER135. 106645 din 18 oct. nr. 100 din 2 mai 1945. (1949). Mihail de – evreu sefard originar din Craiova (coleg de clasă în liceu şi prieten 900. ulterior cu funcţii mai reduse ca importanţă în partid. apropiat cu Radu Demetrescu Gyr). 1949. Radu Henry (n. 131 din 8 iunie 1948.R. partea I-a. Radu Mănescu [v.A. Ella DIAMANTSTEIN.XII. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.Of. Iacob (în unele acte oficiale “Meher”) . ar fi fost la un moment dat exclus din partid cf. apoi referent în administraţia centrală a C.Of. 1916 la Focşani). şi Kuller 2008a: 448). pentru merite antifasciste.secretara Anei Pauker la biroul de la sediul P. p. (?) MĂNESCU. Simonette . partea I-a. Israel) – în adolescenţă sionist. apoi a Artelor şi Informaţiilor. 1947. partea I-a. cu grad de sublocotenent. nr. Teodor . MĂNESCU. acuzator public în cadrul Tribunalului Poporului (1945-1946. . Ella (n. Georges Mintzer (la 17 sept.I. MEHR. împreună cu soţul ei. partea I-a.899. 16 din 20 ian. nr. 194 din 25 aug. George Mănescu (n. MAX. 101 .S. p. 136 Fratele său. emigrată în Israel în 1985.C. Solomovici (2004: 236) (v. fiica lui Zigmund şi Hana (n. p. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. partea I-a. 906.S.după război referentă în administraţia centrală a C. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1960-1965). partea I-a. avocat. Industriei Poligrafice şi Difuzării Cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri (1950-1952). nr. Weiler) în decembrie 1970. p. 902. partea I-a.

funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 737. p. 1948. fiica lui Moritz şi Hilda) (1915 Bucureşti . (M. a M. MEISNER. pe care l-a acuzat de antisemitism. nepotul Ilcăi). Varga 2003a:656-7) (dosar M/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). fiul său (i. Alexandru (n. fiind actualul corespondent al TVR la Washington. 15 din 19 ian. M. nr.. Cecilia . 315. partea I-a. 9604).C. 190 din 19 august 1947.Of. şi decan al facultăţii de Filozofie din Bucureşti) şi mama lui Nicolae Melinescu Jr. 911. Nastasă. în 1947 transferată la Bucureşti şi încadrată controlor economic în cadrul D.Of. MERLAUB. nr. nr. p. Mihai. Cluj) – fost ilegalist.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. respectiv şef de secţie la întreprinderea “Varga Katalin” dlin Cluj (1956-1959). 209 din 9 sept.Of.Of. 102 .) şi directoarea editurii de limba rusă “Cartea Rusă” (1953). MEIROVICI. repatriat în 1947. nr. a M. Ministerului de Finanţe (M. 249/1952. pensionat (Andreescu. p. nr.2002) – de profesie farmacistă. 11029. 804 din 21 dec. nr. după război secretara biroului Anei Pauker (şi după unii conducătoarea de facto a Ministerului Afacerilor Externe. p. partea I-a. partea I-a. partea I-a. A.Of. căs. p.Of. ulterior reîncadrată ca ataşat de presă în centrala Ministerul Propagandei. 6697). secretar general al Ministerului Sănătăţii în anii ‘50. MENDELSOHN. . partea I-a.A. partea I-a. partea I-a. fostă ilegalistă deţinută la Mislea şi Dumbrăveni.Of. partea I-a. partea I-a.G. Chinţeni. 7492). 288 din 12 dec. nr. în prezent încă angajat al TVR.C. MENDELSOHN. ulterior directoare la Editura pentru Literatură Universală. 1949. Willy . 171 din 29 iulie 1947. MELAMEDMAN. Jela 2001: 203. 646).după război controlor în cadrul D.C. 1948.R. 7083). p. MENINGHER. 917.A. 4257. p. p. inv. p.E. Eugen (n. partea I-a.R.G.E. 913. partea I-a. decorată în 1949 şi respectiv în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.Of. 6094. p. 643).Of. nr.C. în luna iulie a aceluiaşi an repartizată la Direcţia Comerţ Privat (M. 918.Of. 119 din 28 mai 1947.e. 5. a fost soţia lui Nicolae Melinescu (funcţionar M. 1964. fişă de cadre la secţia Economică a C. MENDEL.Of. al P. nr. nr. 912. p. Ioniţoiu 2000: 217. 5 din 9 ian.X.Of.Of. M. p. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. iniţial şef de producţie la cooperativa “Victoria” (1949-1951). 7438). 7492). Elias-Froim . 8478). partea I-a.din 1947 membru al Comisiei Centrale a Ministerului Industriei pentru reglementarea Muncii în acord (M. 107 din 15 mai 1945. partea I-a. 6396). nr.E. 1949. 196 din 25 aug. Moise – din septembrie 1948 controlor-revizor principal în centrala 908.Of.907. 246 din 22 oct. Valentina – după război şefă de birou la Oficiul Economic judeţean Tecuci (M. partea I-a. crainic al defunctului “Telejurnal” din perioada ceauşistă.1949. (dosare anexe. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Bruno – în 1946 era inspector-şef clasa I-a în Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. 167 din 26 iulie 1946. nr. iar din decembrie 1947 promovată referent tehnic în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. MELINESCU. Ilka SPITZER. nr. WASSERMAN. Ilca (n.P. apoi referent în Ministerul Industriei Uşoare (1951-1956). MENDEL. arestat şi condamnat în lotul “Vasile Luca”. 1947. 916. nr.1906. 190 din 19 august 1947. 1948. MENDEL. iar apoi redactor şef la Editura Univers (de unde se pensionează în (?)1981). Buzatu & Chiriţoiu 1998: 61). nr. 1947. p. M. nr. 24 din 30 ian. F. delegat cu conducerea Direcţiei Regionale Craiova (M. 168 din 23 iulie 1948. N.E. M. p. martoră a acuzării în procesul lui Pătrăşcanu. nr.. Estera – din 1947 şefă de serviciu în centrala Ministerului (Industriei şi) Comerţului (M. p. M.Of. 909. Iosef . trece în URSS în mai 1941. 914.C. p. nr.Of. 915. MENICOVICI.I.I. nr. partea I-a. în 1949 era consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. 3905). M. Egon Mendel) – director în Ministerul de Finanţe. 15 din 19 ian.după război angajată iniţial ca desenatoare principală. 1948. 248 din 27 oct.C. 529. partea I-a. 910.

inv. (137/1955) (pentru evreitate v. din 1948 membru al comitetului filialei Bucureşti a Asociaţiei “Turismul Popular” (fostul O. membru P. 922.XI.juristă. 920. adesea – eronat . 1943. cum susţinea Groza). şeful secţiei Sport-Turism a Confederaţiei Generale a Muncii.S.U. Constatin – după război membru de partid.1912.B. după august 1944 comisar al guvernului pe lângă Liga Operelor Sociale. 924. a fost Dimitrie Mezincescu (1880-1961. secretar general al C. directorul Institutului de Igienă din Bucureşti în perioadele 1927-1940 şi 1945-1947). din 1935 (după alte surse 1933). 138 În aprilie 1948.U. 353). Gheorghe Andrei (n. 1946). apoi la catedra de igienă a Facultăţii de Medicină din Bucureşti (din 1921).G. MEŢIANU. paragraful referitor la evreitatea lui Mezincescu fiin d reprodus integral în Buzatu şi Cîrstea (2010: 332) şi respectiv Solomovici (2003: 188).A. profesor de igienă la Facultatea de Medicină din Iaşi (1910 1921). partea I-a. p. p. şef al Departamentului Artelor (1948-1949) şi apoi ministru al Artelor şi Informaţiilor (mai 1949 – iulie 1950). medic şi profesor universitar. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. N.N.ortografiat şi Dumitru). 1909-?) – ilegalist din timpul studenţiei la Cluj. evreu botezat. 103 . şi finalmente reorganizat în 1971 în forma Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste . 658).C. ar fi fost medicul curant al mareşalului Averescu.R.P. condus de Octav Livezeanu (15 aprilie 1948 – 23 mai 1949). 225. responsabil în cadrul Economatului ministerului (M. la facultate alături de tatăl său. iar apoi ambasador succesiv în Suedia. 102 din 4 mai 1945. Danemarca şi Norvegia (pânã în 1976). dosar nr. partea I-a.Of. în timpul războiului cadru didactic la Facultatea de Medicină din Bucureşti (în 1944 cu grad de asist. 2333). respectiv secretar general al Ministerului Sănătăţii pentru câteva luni după 1944. III-a iar în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a II-a. 1999) – de profesie chimist. decedat) şi Alexandru Luca (n. Florica (soţia lui Eduard Mezincescu. 14 din 18 ian. univ. Z. fond 495 (“România”). cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. fiica lui Eduard) . amândoi fizicieni şi emigraţi în S. de ajutor al regiunilor lovite de secetă (1947).). decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.T. cu studii în S. apoi recreat în 1962 în forma Comitetului de Stat pentru Cultură şi Arta. (Administraţia Generală a Unităţilor Economice ale Asistenţei) (M.C.R. 112).Of. Andrei – în ian.R. procuror în anii ’50-’60. Ulterior va fi reabsorbit în cadrul Ministerului Culturii (respectiv Învăţământului şi Culturii) (1953-1962). preşedinte al Comitetului pentru Artă138 cu rang de ministru secretar de stat (iulie 1950 – iunie 1952). iar în iulie 1950 reorganizat în forma Comitetului pentru Artă din subordinea Consiliului de Miniştri. ministerul a fost redenumit Ministerul Artelor şi plasat sub conducerea lui Eduard Mezincescu (23 mai 1949 – 12 iulie 1950). 2009: 184-5).A. MEZINCESCU. Maria (n. 24. fond 495 137 V. condus la acel moment de Octav Livezeanu) au fost comasate în forma Ministerului Artelor şi Informaţilor. MESSINGER.M. 1947. Solo – din ianuarie 1945 contabil în centrala Ministerului Afacerilor Străine. cf. Eduard MESINGER) (n. originar din Bacău. rămânând sub conducerea lui Eduard Mezincescu (12 iulie 1950 – 2 iunie 1952). incertitudinea privind evreitatea lui Eduard Mezincescu rezidă în identitatea etnică încă necunoscută nouă a mamei sale. Dimitrie). Eduard137 (n. cu rang de ministru – secretar de stat.R. MEŢIU. 925.919. al P. (?) MEZINCESCU. 1945.” clasa a III-a. D. METCH. împreună cu Florica a avut doi fii. p.. partea I-a.C. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. în anii ’50 şeful Direcţiei Turism şi Excursii a C onsiliului Central al Sindicatelor. în 1964 cu ordinul “23 August” cls. În aplicarea Halaha.C. 923. ilegalistă. – numit în decembrie 1948 membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (Bărbulescu et al.. apoi a lui Matei Socor) (d. MEROVICI. 18 86). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.d. 3709 şi nr. nr. 921. (Opriş 2005) (dosar M/131 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).U. 1947 numit membru al Consiliului Director al A. Tatăl lui Eduard M. cu rang de secretar de stat (19451946). În mai 1949. Ministerul Artelor (condus la acel moment de Ion Pas) şi Ministerul Informaţiilor (fostul Minister al Propagandei (până în 1946). originar din Dorohoi (şi nu Bacău. după 1989 membru al Partidului Socialist al Muncii şi redactor la revista Magazin Istoric. 22 din 28 ian. Erna (n. secretar general la Ministerul Afacerilor Străine în 1948. căruia tatăl lui Mezincescu. ministru adjunct al Afacerilor Externe (1956-1966). Solomovici 2004: 108. mărturisirea făcută de Petru Groza lui Emil Bodnăraş la 23 iunie 1949.

după război şefă de birou în administraţia centrală a C. în anii ’60 redactor-şef al Editurii Politice. Leon HERŞCOVICI139) (n. 1947. 3877. dosar nr.1978).. fond 495 (“România”). după război membru în conducerea U. colaboratoare a revistei Femeia a F. de Mehedinţi. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. apoi în C.A.F.R.M. (“România”). nr. http://freelex. inv.E. 1940-1944.R.A. 158 din 12 iulie 1948. după război şefa Direcţiei Personal din M. Petre (n. 1445). partea I-a. 7 din 23. fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. 929. 30 din 6 febr. pentru evreitate v. cu grad de colonel. p. (1946-1948) şi apoi cu drepturi depline (1948-19521957.Of. şefa Frontului Democrat Universitar. deputat supleant de Bucureşti al M. în anii ’80 traducătore la diverse edituri. 5784). a M. (1946-1948). MICU. MIHAIL. al Crucii Roşii (1955-1960).R.Of.N.B. la începutul anilor ’50 trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar în cadrul diplomaţiei române141. 241. 3. profesor la Institutul Politehnic Bucureşti până în 1955.F.H. apoi coautor al unor articole sub egida I. partea I-a. nr. Sugarman f. 12. Rozina (n.I.1912) – după război membru de partid. 1947 (M. Arhiva U. 173 din 31 iulie 1947. 9 din 12 ian.” clasa a IVa. 931.VI. 300).G. 110 din 16 mai 1947. 131 din 8 iunie 1948. (123/1951) (dosar M/168 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr. 1755). ministru adjunct al Învăţământului (din 1955-1957). ministru adjunct al Învăţământului Public (1949-1951.din 1947 controlor în cadrul D. 927. MICHELSOHN. Preşedinţia Consiliului de Miniştri.S. 2005: 334 n.D. partea I-a. apoi traducător la diverse edituri (dosar M/158 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Dobrincu şi Goşu 2009: 199. partea I-a. nr.E.wolterskluwer. 141 Menţionat în anuarul The Diplomatic Year Book (New York 1951). al P. p. partea I-a. nr. 9099 din 3 febr.C. 225.S.2). Beniamin . p. deţinută în perioada interbelică.1909 Vaslui) – membru de partid cu stagiul recunoscut din 1938.C. decizia nr. fond 495 (“România”).012M. al P. III-a140. nr. a M. partea I-a. (Decret nr.P.R. ulterior românizat MICU. 4 din 4 ian. şefa Departamentului Învăţământ Superior). nr. 918. vicepreşedinte al Comitetului Permanent pentru Apărarea Păcii (1952). 6781). M.S.C.C. p. 1955). 930.Of. MICHELLER. în 1949 cu odinul “Apărarea Patriei” cls. n.M. în Forţele Armate. 997/1943). vicepreşedinte al Comitetului pentru Învăţământ Superior (1951-1953). p. (1948-?).C.pentru un timp soţia (a doua a) lui Stoica Chivu.P.M.Of.C. dosar nr. inv. 225. şi al Comitetului Executiv şi secretar U.R. Leon – după război arhivar principal în centrala Ministerului de Finanţe.I. zisă “Tina”) .D. 1947 a ministrului Justiţiei în M. 9763). (M.V. dosar nr. 1947.Of. dosar nr. 1947.I. respectiv Timişoara).a. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 225.I.C. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 928. MIHĂILEANU. iniţial controlor în cadrul D. KLEIN) . cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 253 din 1 nov. (1947-1950) (Berindei.S. 2066 din 20 oct. nr. V. în 1948 delegat şef al Direcţiei Materiale a aceluiaşi minister (M. Carol (n. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.Of. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania (Diamant 1979: 371. colecţia RG-25. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. KLEIN..C.. partea I-a. MICU-CHIVU. (1945-1948). ulterior activist.926. din 1953 director al Institutului Româno-Sovietic. (M. 1948. p.aspx?DocumentId=26302. prin Decretul regal nr. fostă ilegalistă. p. 61).G. Preston et al.C. inv. Ecaterina (n. partea I-a. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.: 110).ro/DocumentView.I. 4968).Of. 155 104 . directoare adjunctă la Editura Politică (1957-1963). p.R. membru al C.Of.A. 139 140 V.A.F. (1951. III-a şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. 11.E. după august 1944 inspector general în cadrul Direcţiei Politice Administrative a Poliţiei Prefecturii Capitalei (M.

decizia ministrului Justiţiei nr.916 din 4 oct.Ap. Solomovici 2003: 249 şi 470.: 110. 127 din 3 iunie 1948.. 938.A. M.VI. 1947. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de ofiţer. partea I-a. 1951-ian.. 1482.P. dosar nr. 152 din 5 iulie 1948.Of. fond 495 (“România”). apoi. Sergiu – în 1945 era funcţionar la Subsecretariatul Aprovizionării de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. Stan (fiul lui Constantin) – ilegalist. 1947 (M. MILLO. 225.D. ulterior. decorat prin Decretul nr..Of. Troncotă 2003: 35. 1945 în M. p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.E. Dobrincu şi Goşu 2009: 506. (M. revista Magazin istoric. 241 din 22 oct.Of. partea I -a.A. MILETICI. 158 din 12 iulie 1948. cu grad de căpitan. 1947. apărută la Tel Aviv (Solomovici 2003: 377-9 ş. n. B. după preluarea ministerului de către Ana Pauker încadrat în centrala M. MIHNEA. promovat şeful Direcţiei Informaţii (i.Of.u. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p.1920 – 22. Standarde şi Invenţii de pe lângă Consiliul de Miniştri. contrainformaţii militare) a Marelui Stat Major (febr.E. 935. avea să publice cartea de memorii Un anonim în citadela presei româneşti. III-a.1977) – membru de partid din 21 martie 1945 (dosar M/169 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p. 139 din 22 iunie 1945. p. Bella – soţia lui Ionel Mihnea-Cohn. partea I-a.Of. p.C. p. 939.C. 18 din 22 ian. nr. Un articol al său din 1967 fiind citat în Joachim Lengert. p. 110 din 16 mai 1947. Jean – avocat.I. apoi înrolat voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. 15 (18 mai 1948): 6).I. 516).N. Otopeni. 5784).G. p. Bruno (uneori ortografiat “Milchert”) . COHN 933. nr.Of. 1954). 8971. autor al unor articole şi studii de istorie contemporană (la I. Ionel (uneori ortografiat şi “Militineanu”) (1902-1979 Bucureşti) – văr primar al amantei regale Elena Wolf-Lupescu. iar apoi director în cadrul Direcţiei de Standardizare. nr. Ionel (n. Deletant 1999: 20). voluntar republican în războiul civil din Spania.E. p. din ian. 5263).a. 1971). 5638).din 1947 controlor în cadrul D. etc. Ţurlea 2010: 111.). (M. C. 101. nr. 1947.) (Adorian et al. Institutul de Istorie şi Filozofie al Academiei.I. MIHNEA. 142 142 143 V.P. nr. 2006: 662. partea I-a. 1948. ) (25.Of.S. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.Of. 17. în mai 1948 numit unul din cei şase secretari generali ai Ministerului Industriei (M.I. partea I-a. p. MINDIRIGIU. până în 1969 director general adjunct al Direcţiei Generale Metrologie. Ioniţoiu 2008: 291. după august 1944 redactor la Viaţa sindicală. în 1999. nr. 9763) (Diamant 1979: 371. nr. unde. 229 din 4 oct.R.S. MILKERT. (?) MINEA. 1999). partea I-a. 2066 din 20 oct.E.S. Sugarman f. 4844). internat într-o secţie psihiatrică a spitalului M.e. avansat colonel (1949).. prin Decretul regal nr. încadrat la M. cenzor de presă în cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (19521977).R. 937. în 1948 cu rang de ataşat de legaţie (M. partea I-a.A. Otu şi Râjnoveanu 2007: 56). 1971: 210. Romanische Phraseologie und Parömiologie (Göttingen: Hubert & Co. 299 din 29 dec. partea I-a. 1948 arhivar principal în centrala M. a M. la începutul anilor ’30 expulzat din Germania în timpul studenţiei ca agitator comunist.C. în circumstanţe încă neelucidate. 1945. nr. în iunie 1948 repartizat de ministrul Justiţiei la contenciosul Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (M.R. în Forţele Armate. 934. după război membu în conducerea Comitetului Electrotehnic Român. 11362). decorat în acelaşi an cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 9260.Of. nr. p. Berindei. Lupu – de formaţie tâmplar. 3862) MILETINEANU. ocazional publicist la Presa Noastră143 (editată de Consiliul Ziariştilor din R. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M.Of. apoi redactor la România Liberă până la emigrarea în Israel în 1980. inv.II. partea I-a. în anii ’60.A. partea I-a. după război instructor teritorial şi “lector” al ziarului Scânteia. 936.932. 253 din 1 nov. 105 . în 1946.

A.II. 1948.C.I.Of. MIRONESCU. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.wolterskluwer. nr. din 1929 (nume conspirativ “Liza Lechmanova”).R.2007 Bucureşti) – pictor. Ester RADOŞOVEŢKAIA.” clasa a III-a.Of. (1951).D.R. Avram – ilegalist. MIŞOSNIKY. la adresa http://freelex. MOGHIOROŞ. 127 din 3 iunie 1948.aspx?DocumentId=34332. 1051). în alte documente oficiale MAGYAROSI) (23. secretar al Consiliului Central al Sindicatelor (1957-1962). decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. şef al secţiei de relaţii internaţionale a partidului în timpul guvernării Dej.C. I-a şi în 1979 cu ordinul “23 August” clasa I.U. vicepreşedinte al Marii Adunări Naţionale (19571961).C. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.E. partea I-a. fost mecanic.S.M. 945.C. ministru al Nationalităţilor în guvernul Groza (1948-1952). 149).M. membru C. apoi membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al 144 V. decorat în 1961 şi 1971. ulterior avansat gen.D. director general adjunct la Agerpres (1954-1979. fond 495 (“România”). (1948-1954). Anton (12. internat în timpul 943. 946. în 1948 era controlor în cadrul D. al U. p. partea I-a. după 1944 membru în conducerea C. secretar CC al PMR (1948-1954). (Constantiniu 2003: 83. în iunie 1948 repartizată de ministrul Justiţiei la contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (M. 4611). inv. 944.P. MOGHIOROŞ.R. 225.ro/DocumentView. preşedinte al Comitetului de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole (1950-1951). 1856). apoi pensionată). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. războiului într-un lagăr de muncă obligatorie la Titu-Găieşti. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. MOISE. soţia lui Al.A. 3660). Goldstein 2010: 18). doc.Of. nr.A. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. primvicepreşedinte şi apoi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). pentru democraţie populară.1913 Umbrăreşti. 18707 din 4 septembrie 1945 a directorului general C. BALOGH Joszef. 32 din 9 febr.IX.X. preşedinte al Societăţii de Cruce Roşie (1961-1971).R.C. 106 . partea I-a. preşedinte al Băncii de Stat a R.d. inv. MISSIR. 1987) – colonel magistrat în anii ‘50..R.E. (1954-1956) şi Argentina (1956-1957). MOISESCU.F.-mr. în anii ’50 student la Facultatea de grafică şi poligrafie de la Moscova. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.1911 Salonta Mare. Galaţi – 2002 Bucureşti) – membru P.C. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.R. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. reprezentanta P.. 120 din 26 mai 1948. ministru plenipotenţiar în S. 4847) 942.X. 1). Solange – la începutul anilor ’50 angajată la Direcţia Cabinet în M. Ilie (d. în redacţia Kominform. din 1932.R. ilegalist. (19551969).B.I. membru al Biroului Politic (din 1948). membru al Comitetului Executiv şi al C. Ioana . al P. 225.C (M. Tighina) (n.1909. 947. 14 iulie 1911 Bucureşti) – administrator-lichidator la Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (1945-1947)144. preşedintele completului de judecată în dosarul Pătrăşcanu. fond 495 (“România”). membru al Biroului Organizatoric (1950-1953)..R.R. al P.C. 2137. la pensionare. 3. Bihor – 1.E. şi ministru adjunct al Finanţelor (1952-1953). nr. partea I-a. după întoarcerea în ţară “ocupând diferite funcţii tehnice şi administrative. 948. nr.P.G. Pentru pace trainică. al P. după război membru în prima echipă redacţională la Scânteia.Of.C. Iţic MAISEZON. până la postul de director în instituţii poligrafice” (Ţ. 941. Alexandru (n. Moghioroş) – membru P. dosar nr. MOISESCU. p.1969 Bucureşti) – evreu maghiarofon. MOISESCU. Stela (n. 148 din 25 iunie 1941.” clasa I-a.d. dosar nr. vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1953-1954). Leon (n. fiica lui Iakov Abramovici Radoşoveţki). în 1948 numit preşedinte al Consiliului de Administzraţie la “Imprimeriile Independenţa” (M.P. p. p. fiul lui Aharon şi Reiza “Risi”) (n. membru al C. decizia nr. agitator comunist şi membru de partid din 1929.940.C. Leon (1921 Bucureşti – III.R.avocată.

redactor şef al ziarului Veac nou (organul de presă al A. 146 În cuvintele premierului de la acel moment.C. Acestora li se adăugau la nivelurile inferioare ierarhic alte câteva duzini de funcţionari evrei.P.Of. membru P. ulterior încadrat în Ministerul Industriei. partea I-a. Mătăsii (1948-1949) (M. p.Of. responsabil şi cu instructajul “lectorilor”.I.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. Cei la care făcea referire Groza erau. S. 804 din 21 dec. 955. 15 din 19 ian.Of. în anii ’50. 8072). Viorica (n. 1949. 381-2: 2004: 400). Iulea ŞAFRAN145. Mocanu 2003. n.R. inv. director adjunct CENTROCOOP până în anii ’60. „şi-a adus o serie întreagă de oameni la Ministerul Propagandei [ redenumit ministerul Informaţiilor în 1946 şi comasat cu Ministerul Artelor în 1948.inspector în cadrul D. 204 din 5 sept. nr. (fişă personală în dosarul 30/1947). 1945. 1964. partea I-a. fiul lui Zeilig şi Ghizela. MORARU. [I-ai] de la un cap la altul şi vezi ce oameni sunt aceştia. 32). 225. preşedinte al Uniunii Ziariştilor (câteva luni în 1947 până la comasarea sindicatelor artiştilor. unde în 1949 este numit director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Lânei ţi Mătasei (M.IV. unde numele este transcris „Şofran” din fonetica rusă.C.Of.u. partea I-a.R.949. P etru Groza: Moraru. a emigrat în Israel. fratele publicistului Virgiliu Monda şi nepot de unchi al lui Alexandru Toma) – în primii ani după război activist al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. Eugen (alias) . a M. medic. 1947. uneori eronat menţionat ca voluntar în Spania (Andrei Micu în Zbăganu 2001). “evreu care nu a uitat învăţămintele sionismului” (apud Buzatu şi Cîrstea. din 1936. al P. director general al postului de radio “România liberă” (1946-1948).E. 8960. ziariştilor şi scriitorilor). între care cele mai sonore nume ar fi Henr i Blazian şi Lucia Demetrius. „evreul care n-a uitat învăţăturile sionismului”. 644).” (Buzatu & Cîrstea 2010: 331 ş. al P. aparent încă în viaţă în 2005.G.1912 Tighina. 1452 şi 2607). responsabilă cu cenzura. 1213).C. p.U. Henriette (n. Josefsohn). nr..B.T. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Salvador (d. demis şi transferat la tipografia publicaţiei Viaţa Cooperaţiei. Morico. din 1949 impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. cf. nr. partea I-a.P. Petre Iosif (n.C. MORARU. 951. 1964. 2 din 2 ian. după eliberarea sa în august 1944 redactor la România Liberă şi Contemporanul. şeful de facto al Societăţii Române de Radiodifuziune (1945-1946). decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. dosar nr. LEIBOVICI) (n. profesor universitar 145 Pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr. 953. în Bucureşti (Vorobca 2008c. Alfred Mendelsohn. MONDA. 1977?) – jurnalist. 1948. (1947). 950. Mihail Novicov (n. MOLDVAI. Mesinger). (?) MOLHO MORARU.1998 Bucureşti) – unul din principalii ideologi ai sistemului comunist în sectorul cultural. MORA. 804 din 21 dec. 18. Florentina – directoarea (lector-şef) direcţiei Literatură şi Artă din cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri în anii ’50-’70. Urian 2004).I. N. nr. cenzor al D.R. 956.) (1945-1946).S. Neuman). p.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. p. p.R. 35 din 11 febr. fiul lui Simion şi Clara (n. (?) MOISESCU. secretar al Comitetului Artelor din Secţia centrală de educaţie politică a C. 954. deţinut în multiple penitenciare (1933 – august 1944). Falie)) (1.VIII. Basarabia – 18. Constantin Bugeanu (probabil român) şi Radu Negreanu ( la origine Schwartz) (v.]. Niculae 2004: 50-51).n. 1916) .L.soţia lui Anton Moisescu. 952.R. MOLHO.C. nr. zis “Iuli”. Nicolae (n. Davidsohn). partea I-a. unde a practicat medicina (în anii ’70 era şeful Institutului de Fiziologie Pulmonară din Haşomer) (Carol Neumann apud Solomovici 2003: 379. Bre slau/Bresliska). fond 495 (“România”). nr. 2010: 331).C. ilegalist.R. locuind în Piaţa Amzei. 234 din 13 oct. 107 . secretar general al Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1950)146. Emil (n. Emil . redactor-şef la Viaţa Românească (1950-1953). Radu Bogdan (nume real necunoscut). (1947-1949) (M. Marcel Breslaşu (n. fratele său. W. 102238 din 6 oct. 1949. P.C. Vasile 2010:42-43). MOSCOVICI.G. la nivelul directorilor şi inspectorilor şefi: Eduard Mezincescu (n.Of.P. Aproape toţi evrei.1913 Galaţi) . Mihail Davidoglu (n. lui Petre Groza. nr. 1945 în M.

după război controlor în cadrul D. p. 967. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. p. 6293). apoi redactor-şef. nr. nr. 641). ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.după război controlor în cadrul D. nr. 1947. 5831) până în iulie 1947 (M. 960. 10102 din 31 ian.I. în facţiunea pro-comunistă la Congresul de unificare din octombrie 1947.serviciu în cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. partea I-a. MOSCU. p. nr. între care “Pentru fericirea poporului” (co-autor Aurel Baranga). partea I-a. MOSCOVICI. în 1979.C. p. 199 din 23 august 1941. nr. 1949. partea I-a.C. MOSCOVICI. 15 din 19 ian. 4391. în 1949 (A. partea I-a. 147 din 1 iulie 1947. 26 din 1 febr. 641). M. 962.E. al nou-transformatei Redacţii de Publicaţii pentru Străinătate (fosta Narodnaia Rumînia). 153 din 10 iulie 1945.C. nr. p. Harry – membru al Consiliului Superior al Economiei Naţionale (1945-1946). nr. 15 din 19 ian. 966.din februarie 1948 controlor în cadrul D. 5966). 1949. deputat de Bucureşti. MOSES. Marcu . p.. în Forţele Armate (M. MOSCOVICI. a M. partea I-a. 1948. şef de birou la Oficiul de Studii al Ministerului Muncii (1945 1946).E. p. 1949.G. 175 din 31 iulie 1948. autor al unor volume de critică şi ideologie literară. 190 din 19 august 1947.Of.S. după reorganizarea ministerială transferat în centrala Ministerului Industriilor (M. MOZES.R.G. partea I-a.I.P. partea I-a. şeful catedrei de Estetică la Institutul de Arte din Bucureşti (1948-1968).E. p. 4384. secţia Propagandă şi Agitaţie. a M. Vera . p. partea I-a. 961. 964.Of. p. 969.C. p. Adalbert (n. ff.Of. p.Of.Of.E. ales pe lista B.Of. Sorin . partea I-a. DB)– în 1948 inspector general adjunct în cadrul D. 15 din 19 ian.R. partea I-a.C. Leon . 112 din 17 mai 1948. iar din 1950 coordonator al publicaţiei lunare pentru străinătate. după război şef de birou administrativ la Direcţia Personal a Subsecretariatului de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. MOSCOVICI) – director adjunct al Bibliotecii şi Arhivei Presei . nr. p.D. MOSCINSKY. 7492). nr. Bernhardt . partea I-a. A. cu fişă de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie a C.C.Of. premiată cu Premiul de Stat în 1951.Of.. in. 31 din 7 febr. 5624). M. MOSCU. 968.G.Of. p. 1945 partea I-a. dosar nr. MOSCOVICI. partea I-a. partea I-a. al P. partea I-a. 737. 1948.Of. 108 . (M. 1946. a M. partea I-a. 139/1955. MOSESOHN. nr. în 1947 încadrat prin decret regal. nr. nr. 253 din 1 nov.C. 1948. 737. 749. MOZES. 24 din 30 ian. 123 din 3 iunie 1947.Of. nr. p.Of.I. 1033). decizia M. 152 din 5 iulie 1948. 965. nr. nr. nr. 10332).R.Of. Iancu .Of. 159. p. secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice (din 1948) (indicat ca evreu în Solomovici 2001I: 195). 190 din 19 august 1947.C. 959. 41 din 18 febr. Gerard (n. a M.Of. 1947. Iosif – medic.J. nr.după război membru P.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale Electrotehnice (M. Nicolae .în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. până la pensionarea sa. nr.Of. (M.Of.C. deputat de Olt (1946-1948. în pofida faptului că nu avea studii în domeniu. 115-21). Iancu . MOSCU. şi. cu grad de sublocotenent. 5544). 28. 9763).C. Oscar . 164 din 19 iulie 1948.III. fd. al P. 7491).957.). dosar nr.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr..din 1948 impiegat în centrala Ministerului Industriei (M. 4946)..în 1949 era translatoare în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 963.D. 51/1949. partea I-a. al P. 272 din 27 nov. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. MOSCOVICI) (n.Of. partea I-a.C. p. 24 din 30 ian. 1946 în M. 645). p. posibilă identitate cu omonimul prezent în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. partea Ia.C. nr. 1375).N. 958.I.C. p.Of. pentru merite antifasciste.G. partea I-a. C. nr. M.. p. MOROIANU. nr.M.Of.I. M.1912 Găeşti.

52 din 4 martie 1945. după război redactor la Editura P. partea I-a. ulterior pe diverse funcţii de conducere în sectorul industrial. NASTA. partea I-a. 973. (1946-1989). nr. ulterior deţinut în închisorile comuniste. 972. NACHMIAS. 1949. 1654-5). nr. nr.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei.1919 Moineşti – 2007 Bucureşti) – fost ilegalist (membru U. 1427).Of. a M.Of.R.G. 1948. fiul lui Moise şi Lora) (23. p. anexa la dosarul nr. 645). 977. partea I-a. 15 din 19 ian. p. şi preşedinte al Comisiei de recepţie a bunurilor şi materialelor (M.Of. Emeric . 1949. 1213).Of. partea I-a. 1214. MÜHLSTEIN. p. Simion (fiul lui Adolf) – membru de partid. 117508 din 25 nov.C.E. 1947. M. partea I-a. 1894 Bucureşti) – în perioada interbelică ziarist în Bucureşti. MÜHLSTEIN. NAŞ. nr.C. a reobţinut. 980. f. 4946). Isac . C. 1949. în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. nr. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. în august 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri în conducerea Oficiului nou-înfiinţat al Lemnului de Lucru (M.. Alfons (fiul lui Jacques şi Helene) (1895-1961) – fost ilegalist. partea I-a. 7554).Of. 120 din 26 mai 1948. 24 din 30 ian.Of.F. unde a controlat fondurile valutare.după război controlor în cadrul D. nr. Mircu 2007:4). ? – şeful contenciosului Băncii SovRom – menţionat în declaraţia din 24 ian. ZOLLER?) – în 1948 era inspector general adjunct în cadrul Direcţiei Control Economic a D. p.I. NADAS.R. 1949. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . cetăţenia română în 2007 (H.C. preşedinte adjunct al al Blocului Democratic al Evreilor din România. 1945. 1944 (Solomovici 2001II: 10).G. 1948. al P. C. Isidor .L. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. nr.Of. cu referat de cercetare la Fd. p. nr.Of.C. Arthur (n. nr. Leon LITMAN. secţia Cancelarie – dosare anexe.970. urmărit de Siguranţă în perioada interbelică. partea I-a. 645). pp. partea I-a. 392.Of.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. nr. BERGMANN 971.Of. MUNTE. fiul său. Adrian Naş şi Valentin Naş. 1946 în M..G. Leon (n. p. V-a.R. 976. căs.I. a M. Solomovici 2001II: 104). 13 din 16 ian. Virgil . NATHANSOHN. iar în 1981 cu ordinul “23 August” cls. p. nr. 23 sept. MÜNTZER. după război redactor la Jurnalul de Dimineaţă. nr. MUNTEANU. p.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier la D. Mauriciu (n. cu Stefania (1923-2010). 85/1955. 35 din 11 febr.E. redactor la Luptătorul şi Aurora.” cls. întreprinderile şi fermele Gospodăriei de Partid până la sfârşitul regimului comunist. 738). p. avocat al inculpaţilor comunişti (M.G.C. 1949. 978. p. 7151). NACHTIGAL. 981.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.C. 147 147 V.I. iar ulterior prim-adjunct şi şef de facto al secţiei Gospodăria de Partid a C.Of. inv. 24 din 30 ian. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. 3293. din 1936).C.R (1944-1946). 35 din 11 febr. ) (n. la cerere. 974. 979.P. 211 din 11 sept. partea I-a.E. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls.C. III-a. 1948.Of. 975. 4623).C. partea I-a. nr. 1952 a lui A.R.G. NAFTALI. nr.Of. partea I-a. 15 din 19 ian.C. 183 din 14 aug. p. cu care a avut 3 copii: Tania Măgureanu.T. Paul Naftali. 7 sept. Vili . Emanuel . partea I-a. 15 din 19 ian. nr. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. deţinut în 1940 în lagărul de muncă de la Miercurea Ciuc.C. Zissu în faţa organelor de anchetă (v. al P. a II-a. 199 din 23 august 1941. I. 109 . transferat la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. consilier tehnic în centrala Ministerului Industriei (1948-1949) (M. II-a. p.. 641). din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerului Industriei (M. decizia ministrului Justiţiei nr. 738). partea I-a.după război controlor în cadrul D.

decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.S.V.C. NĂDEJDE. 8598). 219 din 23 sept. (M. NĂDEJDE.982. 12.36/fisapenala.1909 Roman) – membră de partid din 24 aprilie 1945 (dosar N/77 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).1977) (nume de cod în perioada ilegalismului: Nuţu Fuxman.IX. nr.Of.125. 32 din 8 febr. inv. 1049 inspector general în cadrul Direcţiei Contabilitate a ministerului (M. şi cadru didactic la I. (?) NEGREANU.I. partea I-a.. apoi şeful secţiei Învăţământ în Ministerul Culturii în anii ’50. 986.1910 Bucureşti) . soţia lui Belu Zilber) – în reţeaua “Ajutorul Roşu” în timpul războiului. p. p. pp. partea I -a. nr. decedată în anii ’70 în Bucureşti (Solomovici 2003: 120-1). fiul lui Marcu şi Frida) (17. partea I-a. 225.Of. Dan – în perioada 1947-1948 şef de cabinet al ministrului Artelor (şi Informaţiilor).C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 645). 110 .X. partea I-a.C.1914 – 24. Ana (17. p.1911 Bucureşti XII.M. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. Bucureşti) – după război funcţional în administraţia guvernamentală centrală. nr. 1947. Poligrafiei şi Difuzării Cărţii (transformată apoi în D.M. Roza (soţia generalului Grigore Naum. 52 din 4 martie 1945. decizia ministrului Justiţiei nr. 984. Pienescu 2008: 154. şeful secţiei Învăţământ a C. partea I-a. partea I-a.P. al P. 1947 în M. nr. apoi ministru adjunct al Învăţământului. 987. nr. NEULICHT) (n. 1239.Of. partea I-a.B. p. din 1947 inspector în cadrul D. M.R (dosare anexe. la sfârşitul anilor ‘40 şeful Serviciului Spectacole din Ministerul Finanţelor..F. p. nr.P.R. ulterior directoarea adjunctă a Direcţiei Generale a Editurilor.C. ulterior publicist) – ilegalist. 111 din 17 mai 1947.I. M. p. 1947. pentru schimbarea numelui. 3943. Arnold M.Of. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. respectiv publicarea solicitării de schimbare a numelui în M. decizia M. FISCHER) .Of. 990. NAUM.Of.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.C.JPG. NĂVODARU. nr. 1947.) de pe lângă Consiliul de Miniştri până în anii ’50 (v.P. 8598 – când încă nu îşi românizase numele. 4968).I. 985. p. nr.C.controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în nov. arestat şi condamnat în 1951 ca fost informator al S. al P. NADLER148. Jean .+Nac+-+Neatu\Nadejde+Arnold/P1990862.Of.Of. partea I-a.C. p. (12/1954). când urmare a reorganizării ministerelor este transferat la Ministerul Industriilor) (M.Of.Of. nr.R. nr.XII. 1947. v.în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie în în D. Arnold SCHWARTZ) (n. partea I-a. B. C. 10290. 1654-5) (?) NEGREANU. a III-a. 148 V. cu stagiu de ilegalistărecunoscut din 1932. (1955-1965). 1949. III-a. Mariana .17. 12/1952). nr. partea I-a. 2612). 219 din 23 sept.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 1949. p. 1132). nr. 19 47. 16.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale++detinuti+politici\N\N+01. NEGOIANU. 155). v.E. NEGRIN. al P.B. a M. 10696).R. Arnold (n.J.2005. 111 din 17 mai 1947. până în febr. 131 din 8 iunie 1948.G. Sergiu (n. fond 495 (“România”).G. Arnold (n. 3908. ulterior membru al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Arte (1961-1965) şi membru supleant al C. 269 din 20 nov. partea I -a.1909 – 1999 Bucureşti) (fiul fostului demnitar social-democrat Iosif Nădejde-Armaşu. 983.” cls. după războui şeful Direcţiei Domenii şi Infrastructură în Ministerul Comunicaţiilor.R. NEGREA. 39 din 17 febr. 991. nr. decorată prin Decretul nr.G. al P. Cornelia (n. 988. 281 din 4 dec. până în anii ’60.V.A.130 din 1 dec. infra) – activistă de partid.T. 1947 în M. 149 Vezi fişa matrioclă penală la http://86. 41993 din 30 apr. 15 din 19 ian. dosar nr. ulterior redactor la Editura de Stat pentru Imprimate şi Publicaţii. 107. 1947. în timpul perioadei ilegaliste149.S.VI. Erwin Costin (31. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 989.R.după război inspector general în administraţia centrală a C. p. NAUM.C.

Of. cu referat de cercetare la Fd. NEUMAN. pentru schimbarea numelui. 3293.C. 4 dec.S. partea I-a. p.. 1949. Ernest NEUMAN) (n. decorat prin Decretul nr. referat de cercetare la Fd.I.” clasa I-a (Decretul nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. inv.R. p.. 225. nr. Ion (5. NOVAC. 993. eliberat în 1953. Iancu .R. 1915 Bistriţa) – membru de partid.C. 11 din 14 ian. al P. 994. director adjunct al Administraţiei Livrărilor din Ministerul de Finanţe între 1948 şi 1952. 1948. Vanda. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. (1954). partea I-a. al B. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.1902. Valea lui Vlad.II. nr. NISTOR. Mureş) .. 1947 (M. luptător în reţeaua FTP-MOI în Franţa ocupată.Of.L. partea I-a. 16 din 20 ian. 186. C. continuă să profeseze ca inginer. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. a M. anexa la dosarul nr. partea I-a. partea I-a.C. 1). după război membru al Prezidiului R. NEUMANN. soţia lui Alexandru Nicolschi [v.Of.C. 2066 din 20 oct.. v. fond 495 (“România”). 2777 n. p. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. nr.Of. 3293.C.din 1947 controlor în cadrul D. 148 din 25 iunie 1941.1916 Reghin. 3904).II. II-a. şi Levy 2002: 128-9. nr. al P. (1945-1948). 995. 77/1952. preşedinte al Comitetului Executiv al Sfatului Popular al oraşului Iaşi (1953-1956). în Forţele Armate. 999.C.E.P. 264 din 14 nov. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Niculae (n. Alexandru (n. infra]. (1948-1955). 299/1952).1979 Iaşi) – ilegalist (membru de partid din 1921).C.S. Credit. anexa la dosarul nr.în 1949 era referent tehnic în cadrul D.992. după război în aparatul politic central. NEUMAN.C.Of. Charlotte – din 1949 şefa adjunctă a D.I. al P.C. (1947-1948) membru al C. când va fi arestat în “dosarul Vasile Luca” (eliberat doi ani mai târziu).C. Dezideriu .R. (dosare anexe 14/1951. “dosare adiţionale”. (n. prin Decretul regal nr.I. când este epurat şi arestat. Faur – în 1948 era director administrativ al Institutului General de Asigurare. inv. 235 din 10 oct. 1977) (singura sursă care îl menţionează ca evreu este un alt evreu.1887 Iaşi – 31. 3660). 998. al P.G. al Crucii Roşii (din 1961).P.B. 9763). a III-a (v. Carol – ilegalist. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls.S. jud.VII.membru în Comisia de Lichidare C. 997. p.Of. al P. p. al P. 1947.C. fond 495 (“România”).U. 131. 662). nr. 1946.C.R. 996. NEMŢEANU. Bălţi – X. 7 din 22 ian. (un mandat) şi vicepreşedinte al C. îm 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. după război director al Casei de Pensii a Colegiului Inginerilor din România (1945-1947). Teşu Solomovici (2001II: 17)).C. 10092).C. membru al CC al PCR în perioada ilegalistă (din 1924). cu ordinul “Steaua R. 10955. inv. Elza – în mai 1945 încadrată ca şefă de birou în centrala Ministerului Propagandei (M.R. nr. 1946 în M. după război membru C.” clasa a III-a. 99797 din 5 oct. inv. Şeila AVERBUCH) (27. 317). incinerată la crematoriul “Cenuşa”. 249/1952. 2305. p. decorat în 1977 cu prilejul împlinirii a 90 de ani. dosar la secţia Economică a C. 1000.Of. p. 1947. consilier superior la Regia Autonomă a Transporturilor cu Autovehicule (1947-1948) apoi directorul Editurii Tehnice până în 1952. 16).R. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.I. NOVAC.M.A. al P. partea I-a.R. 238).1986) de profesie ţesătoare. p. 111 . p.R. a Energiei Electrice din cadrul Ministerului Industriei (M. NICOLSCHI. 38/1956. 2. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 35 din 11 febr.C. 71/1956. NEIGER. 1213).Of. 107 din 15 mai 1945.C. C. 1949. I.P. decizia ministrului Justiţiei nr. 1001. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. şeful economatului Institutului Central de Statistică. 225. 253 din 1 nov.C..R. nr. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.R. cu grad de căpitan. ulterior preşedinte al Consiliului Regional Iaşi al A.R. dosar nr. (M. la începutul anilor ’70 inginer principal la Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice. Economie şi Asistenţă al funcţionarilor şi pensionarilor publici (M.I. (?) NICULI. doc. partea I-a. Alexander Oskar NEUMANN) (n.

stabilită în Cleveland.II. fiul lui Ştrul) (19.decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls.S. n. 131 din 8 iunie 1948. după război ofiţer de Interne. S.1921 Bacău-18.1902 Iaşi .R.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. arestat şi condamnat în 1932 şi 1937. partea I-a.. p.C. ziarist la Scânteia (1945-1956..Of. secretar general al Asociaţiei Române pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică (A. 1947 (M. 253 din 1 nov. 225.U. al P. nr. C. nr. precum “Ajutorul fărţesc al Uniunii Sovietice – factor important în dezvoltarea economiei noastre naţionale” (co-autor Manea Mănescu. infra). cu Nora (1927-1994. 20622 din 28 febr.C.P. nr. 8599).A. 1946 în M.S. anexa la dosarul nr.membru al grupului de evrei care au jefuit maşina Băncii de Stat a R.S. 219 din 23 sept. 9763): căs. 1947.C. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.L. în 1941. partea I-a. unei note informative confidenţiale a misiunii diplomatice britanice din nov.R.VII. secţia Cancelarie – dosare anexe.I. decizia ministrului Justiţiei nr. 112 . III-a. condamnat şi executat la 18. fond 495 (“România”). III-a. cf.XII.Of. Harry LAZAROVICI150. inv. ofiţer politic într-un lagăr de prizonieri de război români şi italieni în 150 151 V.Of. nr. comisar general al guvernului pentru legătura cu Comisia Aliată de Control (1946-1947). cu grad de căpitan. 2291.L.R. 1959. 1947. fost ilegalist. NUSSENZWEIG.. Buzatu 2008: 434). 1947. p. p. prin Decretul regal nr. 1947 a reprezentanţiei diplomatice britanice la Bucureşti. la 28 iulie 1959.II. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. a M.S.php. Oeriu s-ar fi convertit la creştinism în 1944 (v. Goma 2005: 4)151.B. în 1948 numit de ministrul Lucrărilor Publice în conducerea C. NOVAC. de profesie farmacist. 1008.125.Of. OBEDEANU. 8 (august). Simion (n. Vezi fişa matricolă penală la http://86.R. 751).S. având rang de subsecretar de stat (1945-1946).1960 (v. OERIU. dosar nr.R. 1947. în 1944 membru fondator şi apoi în conducerea A. 3293. Mihail (n.R. 1005. 8009). partea I -a.C. 62 din 14 martie 1946. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.L. Buzatu 2008: 434). Simon SCHÄFER. nr. Mauriciu – ministru adjunct al Comerţului Exterior (1950-1956). p.I. 1948.) şi redactor la revista asociaţiei. nr.U. Sanda (căs. 90/1956. Solomovici 2005 şi 2001II: 111. Paula .G.1959.1982) – fiul unui cârciumar din Dorohoi.17. în Forţele Armate. 230 din 4 oct. inv. singura menţiune a evreităţii sale în nota informativă confidenţială din nov.S. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. fugit în U. Kaufman). NOVAC. partea I-a. Nathan . partea I-a. remisă centralei Foreign Office (v. NUSSENBLATT. apoi comisar al guvernului pentru aplicarea Tratatului de Pace de la Paris.Of. (M. 1007. zis “Mişa”) (1916-2003) – fratele mai mic al lui Leonte Răutu. şef al catedrei de biochimie din cadrul Intitutului de Medicină şi Farmacie Bucureşti (1947 – anii ’60. Einhorn). Haralambie (n. perioadă în care scrie şi volumul Omul sovietic). pensionat cu grad de conferenţiar). Mihail Nikolaievici OIGENSTEIN. Uşer – inginer. 1006. 2066 din 20 oct.A. partea I-a. nr.C. apoi decan al Facultăţii de Ziaristică la “Academia Ştefan Gheorghiu” (1956 – 1 ian. fiul lui Izac şi Ana) (19.R.. după unele surse ar fi emigrat în anii ‘70 în Israel. 1009. C. OIŞTEANU. deputat de Dorohoi. Ohio.C. nr. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. p. apoi vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1959-1969).Of.1002.din 1947 controlor în cadrul D. 1003. al P. comisar general al executării armistiţiului cu URSS (din august 1945). respectiv ministru adjunct al Comerţului Interior (1969-1973). autor ocazional la periodicul lunar Probleme economice. p.U. Elena – soţia lui Simion Oeriu (v. (M.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/O/Obedeanu%20Haralambie/index. 26 din 1 febr. instalat de comunişti în locul reputatului Vintilă Ciocâlteu). cu care a avut o fiică.E. OERIU. 1004. ilegalist (membru de partid din 1931) şi kominternist (INCOMKA. (întocmit 1956) şi referat de cercetare la fd. 1455). Veac Nou (1944-1946. 4968).1960 Jilava) .

pensionat în anii ’70. în anii ’80 a acordat câteva interviuri postului de radio Europa Liberă.Of.I. OPRIŞAN. n.u. Mihăilescu 2006: 380).din 1947 inspector în cadrul D. care îl caracterizează ca pe “a Jewish journalist” şi “an astute political manipulator”). după 1944 activistă la diverse secţii ale C. Solomovici 2001II: 42 ş.R.K. 1013. ministrul Comerţului Interior (febr. ORBAN.php?s=Din_Arhive. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls./Kuller 2008a: 450. din 1955 doctorand.. 204 din 5 sept.A. a III-a. în 1946 în “activul central al partidului” (Andreescu.C. ulterior activistă la C. în 1948 transferat din nou în U. anchetată în lotul fracţioniştilor din 1958. 6).I. OPRESCU. decorată prin Decretul nr. respectiv Balaş (2008: 218). Tamara Mira153 (1918 Basarabia . 154 V.oct. a III-a (v. Primăverii nr. 1011.M.R. din anii ’30. apoi întors în România împreună cu familia în octombrie 1954. BERCOVICI. Levy 2002: 208.2005 Bucureşti. 1954 . n. (1945-1975) (implicat şi în procesul monseniorului Vladimir Ghika152) şi în paralel cadru didactic la Facultatea de Drept din Bucureşti. Putna) (uneori ortografiat şi “Ornştein”) – ilegalistă. 8072). n. Mircea (n. în anii ’50 instructor al Secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 2004:39. 24154 (menţionată în Berindei.R. acolo unde i se naşte şi fiul. 1012.M. se afla sub supravegherea Securităţii ca agent al serviciilor de informaţii israeliene. cf. pe str. 2008: 285. revenit în august 1944 în România ca ifiţer N. iar apoi profesor de istoria mişcării muncitoreşti la Şcoala Superioară de partid. 225. publicişti. 1999 S. Ernestina (fiica lui Aron.a. Nastasă. nr. C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (v.pdf. 315.C. p. inv. Mihai(l) (Michel ŞORAR) (1911-1991) – în timpul războiului cadru didactic la colegiul “Marcu Onescu” pentru evrei.. fostului general de Securitate Neagu Cosma.I. Dobrincu şi Goşu 2009: 424. ulterior cercetător al istoriei evreilor din România (Kuller 2010: 190. 4 şi 505 Dobre et al. decorat prin Decretul nr. necrologul din Realitatea Evreiască nr. directoarea şcolii de partid (de un an) de pe lângă Comitetul Orăşenesc Bucureşti al P. Varga 2003: 369 ş.).org/db/pdf/nr224/pagina14.E. din 1970 consilierul ministrului Janos Fazekas la Consiliul de Miniştri.romanianjewish.A. 113 . Dobrincu şi Goşu 2009: 505. Numele este cel de căsătorie (în perioada războiului fusese căsătorită cu ilegalistul basarabean Mihail Popescu. a M. Valery Oişteanu). membru U. ORNSTEIN. emigrat în 1974 în circumstanţe neclare în Israel. jud. p.V. fiul lui Nicolae Popescu-Doreanu). Mâţă 2007: 251). din 1945 în conducerea U. cimitirul evreiesc “Filantropia”) – ilegalistă.R.S. 14. sancţionată cu vot de blam şi avertisment.ro/index. aflata în atenţia Siguranţei în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A”. 152 153 V.org/db/pdf/nr224/pagina14.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.A. căsătorit cu Bella (n. Dobrincu şi Goşu. al P. Berindei.U.G. 458).pdf. 1014. Tismăneanu 2005: 325. al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.C. apoi maior procuror militar la Tribunalul Militar M.. iar apoi stabilit în Statele Unite (unde în septembrie 1985 îi acorda un interviu lui Robert Levy (2002: 315)). fond 495 (“România”). “dosare adiţionale”. 20. an în care i se stabileşte de altfel şi domiciliu obligatoriu.F. accesibil şi la http://www. deţinut la penitenciarul Caransebeş. Vezi şi anunţul decesului ei la http://www.I. (M. Iosovici).C.R.Karaganda (în Kazhstan. 1010. 224 (1024). Cosma 1994: 299-300. Trebici 2011. vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1952-1954). ulterior Academia “Ştefan Gheorghiu”. a locuit până la sfârşitul vieţii în Bucureşti..C. 2009: 504. după război specialist în centrala Ministerului Comerţului şi în paralel redactor-şef al revistei lunare Probleme Economice (1948-1852).S. zisă “Tina”) (n. mai ales Berindei. 1947. Jureck)) (d..S.D.E. p. tatăl fraţilor Andrei şi Oişteanu. partea I-a. fiul lui Moritz şi Betty (n.) – ilegalist. 5).. 1902 Pufeşti. unde. 1955). ORENSTEIN. decorat prin Decretul nr. http://www. (Şt. Alexandru .romanianjewish. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.T.vladimirghika.

31 din 7 februarie 1949. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. LUPU.Vezi şi menţiunea sa în rubrica „Aniversări” a revistei Realitatea Evreiască. activistă de partid. nr.Of. p.1015.L. 5767). partea IB. nr.F. între 1944 şi 1948.P. 214 din 15 sept. Of. (din 1948 redenumit Partidul Muncitoresc Român. partea I-a. 165 din 19 iulie 1946.1974 Bucureşti) – fost membru P. din 1956 şi până la pensionarea din ani ’70 director general adjunct (şi după 1973 membru al Colegiului) Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri . ORNSTEIN..P. al P.C. al P. Ion (n. 114 . n. în anii ’50 inclusiv şefă de cabinet a lui Leonte Răutu (dosar la secţia Propagandă şi Agitaţie a C.S.V.C. cu convingeri nedisimulat marxiste.1960 Bucureşti) – ilegalistă notorie. p. 1134). Ana (n.Of. membru neîntrerupt al C. 336 -337 (1-31 mrtie 2010). 69498 din 13 iulie 1946. în 1949 instructor în cadrul sectorului Învăţământ Public al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.1921 Bucureşti . 1948. fiica lui Herş şi Sara) (13. Marva .” clasa a II-a (1948) şi “Steaua R. 1949. 1020.” clasa I-a (1964). p. 1021.M. 7633. 1018. p. PAUKER. Leon – din 1948 director adjunct al Direcţiei Medicină Curativă din cadrul Ministerului Sănătăţii (M. 1019. partea I-a. nr. 87 din 13 apr. 1017.R. Mihai 2009).R.R.34. Tina .după război. după război secretar general al C.C. 71. v.M. 32 din 8 febr. nr. fiind identică cu cea a viitorului demnitar comunist Ion Pas.. OSTRADEL. M.C. PANĂ.G. partea I-a. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.21.R. dosar 12/195 4. Berindei. 52 din 4 martie 1945. 131 din 8 iunie 1948. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr.U. nr. între 1948 şi 1965. partea I-a. 1948. M.Of.Of.formal al doilea om în sistemul cenzurii din timpul comunismului. 1949. 15 din 19 ian. p.V.R.II. 156 Cf. (întocmită 1954). apoi pensionat).R. PASCARIU.S. Antoaneta (f.C. cu dosar de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie C.VI. nr.din aprilie 1948 secretar cultural în centrala Ministerului Informaţiilor (Direcţia Presă).în 1949 era translatoare în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M.M. născut Calman Schritter.R. inv. PAS. Iuliu – din 1945 şef de birou tehnic în D. nr. C. 2790 din 16 sept.R. 1024.Of. p. PASCAL. şi redactor la Gazeta în anii ‘20-’30. Harry Elias WITZLING) (18. PAPP. 7620. decizia ministrul ui Justiţiei nr. 1023.21. p. BURAH) – soţia lui Gheorghe Pană (vicepreşedinte al Consiliului de Stat în 1985). Ernestine – în 1948 şefă de secţie la Direcţia Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. activist P.D. după război vicepreşedintele secţiei Presă a A. vicepreşedinte al Societăţii Scriitorilor Români.în iunie 1948 era funcţionar în centrala Ministerului Comerţului (M. decorat cu ordinele “Steaua R. partea I-a. în afara activităţii guvernamentale publicist realist-socialist. al P. 1022.C. Iuliu . nr. Calman SCHRITTER156) (6. preşedintele Comitetului de Stat pentru Radiodifuziune şi Televiziune (1958-1965. 1654-5). Gottfried . arestată şi condamnată de două ori în perioada interbelică.S. OSTFELD. 155 Pentru schimbarea numelui.Of. p.X. partea I-a. 15 din 19 ian. Horia (n.1895 Bucureşti – 20. locul şi data de naştere a ziaristului Ion Pas. în M..3. partea I-a.Of. membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale (1945-1946). 3372). pp. Hanna KAUFMAN RABINSOHN.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. nr. 1103 . absolvent al Facultăţii de Chimie din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti. ministrul Artelor (1946-1948).C.Of. Vaslui .R. (partea I B) nr.III. al P.C. n. p.R.1986155) – membru de partid din 1940.Of. PANAITESCU. 1025. din noiembrie 1947 până la excluderea ei din viaţa politică în 1952 ministru de Externe al R. 157 din 10 iulie 1948.1893 Codăeşti. nr. dosarului pe care l-a depus la casa de pensii a ziariştilor în 1943. partea I-a. nr. 4972). p. Dobrincu şi Goşu 2009: 236 şi 424. 1946). şi membru al Secretariatului General al P. PANŢER. 1949. 1016. 646).R. 645).

cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. C. PAVEL. partea I-a. 1908 Tg. partea I-a.C. de Bihor (1946-1948).C.R. (?) PĂSCULESCU.III.” clasa a IV-a. în care se anunţă stabilirea domiciliului obligatoriu. şi preşedintă de onoare a Uniunii Femeilor Democrate Române (U. Georgescu. http://86.R. Tescovici [? v.com/2010/08/24/condamnati-la-fericire-dupaaproape-douazeci-de-ani/). partea I-a. încă o dată eronat.R. 43.E. apoi Bihor (1946-1949). 533. 74-6. Andrei LÖB . p. nr. 1028. nr. membru al organizaţiei de bază a partidului. 1 ian. p. [aşa] cum era permis pe acea vreme să fie ‘apăraţi’ duşmanii clasei muncitoare” (Solomovici 2003: 305). în anii ’60-’70 secretar general de redacţie la Revista română de drept. nr. 1947. 28. 127 din 1 iunie 1941. pe care “îl apără cu un elan anemic. 51/1952. Şi nu Loew. cu Amalia Pavel (n. 9763). 1911. fond 495 (“România”). pentru comitetul regional de partid Hunedoara (19451946).%20Pat%20%20Pavel/Patrascu%20Andrei/index.F.D. 1947 (M. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.. PĂTRAŞCU. nr. PAUL. al P. ca şi în lista întocmită de Siguranţă în 1941. Luca şi T. M. iar apoi şefă a Direcţiei Cabinet în M. 158 1029. data naşterii ar fi de fapt 22.Of. partea I-a. 147 din 3 iulie 1945. Cancelarie. apoi normator până la pensionare 157 158 V. coautor al comentariilor la Codul Penal al R. ulterior epurat sub acuzaţia împuşcării (involuntare) a lui Gheorghe Apostol în violenţele de la uzinele Malaxa din Bucureşti din 1945. şi Rusnac 1997). (1975). Tismăneanu (v.125. 1838). cum.Of. iar locul naşterii ar fi Cluj. membră fondatoare şi preşedintă de onoare a Uniunii Femeilor Antifasciste din România (U.F.A. deputat M.wordpress. inv. 19 din 23 ian.1911. unul din avocaţii numiţi din oficiu care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi pentru “titoism” în 1950 (când încă nu-şi românizase numele.1903) – sora lui Teohari Georgescu. passim) (v. 2004: 456).u. fd. p.C. 1945-1948). opinează V.P.php). 260 din 8 nov. p. şi M. “epurată” în iunie 1952.R.. 1027..R. v.. director adjunct al Centralei Industriale a Lemnului (1949-1952). POLLAK) – după război încadrat ca judecător de şedinţă la Tribunalul BihorOradea. decorată în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.C. tatăl scriitorului şi istoricului literar Thomas (Toma) Pavel (n.C. 1948. responsabilă cu propaganda şi agitaţia. 1948. ulterior traducătoare a operelor lui Marx la Editura Politică. dosar nr.. Elena (n. Jiu (1941-1942).PMR.N. trimis într-o colonie de muncă (1952-1955). http://tismaneanu. 2066 din 20 oct. deţinut la Tg. instructor C. membră în conducere şi cenzor al U. fondatoare. 1946.A. din ianuarie 1948 angajată la cabinetul ministrului (cu grad de prim consul general). 2983în 1941. Ocna) – jurist. 153 din 10 iulie 1945.1945. cf. stabilit în S. iar ulterior numit acuzator public la Tribunalul Poporului Cluj (M. dosar nr. a comuniştilor categoria A (vezi poziţia 228).F.P. 5538. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1949-1952). partea I-a. nr. Doru (n.C.A. când încă nu îşi românizase numele160.U.Of. epurată în 1952.R. Andrei (n. (folosite de Dobre et al. partea I-a.N. ulterior cu evoluţie incertă (dosar P/43 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Fl. 253 din 1 nov. membră a C.I. prin Decretul regal nr. ilegalist (membru de partid din 1934). Mihăilescu 2006: 380). apărător al lui Nicolae Steinhardt. 31.R. 178 din 4 august 1948. 1941). 225.Of.III. Tismăneanu 2010a). cu grad de maior. în 1945 promovat ca prim-procuror.Of. M.C. (inclus în Kuller 2008a: 440). aflat în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A” în 1941.A.Of. membru de partid din ian. A.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/P/P%2004. 1389 şi nr.R. p. al P.. nr. partea I-a. decedată de cancer în 1960. partea I-a.A. în ministeriatul Anei Pauker (1949-1952) (M. 160 Idem M. 11765.S.II. îşi românizează numele în 1946) (n. 6401. 1026. căs.C. alături de V. p. fişei din penitenciar (v. Constantiniu 2003: 13 ş. supra]) (n. Bihor / Cluj – d. Dorin GHERŞON157) (n.” clasa I-a. 159 Contradictoriu faţă de documentele C. Avramescu). incinerată la crematoriul “Cenuşa”. nr. (1945-1948) (Şt. după război membru al primului C. Andrei (n. secretar general al Ministerului Agriculturii pentru câteva luni în 1947. 1986 Bucureşti) (fiul lui Ludovic şi Ana) – de profesie croitor. 1948-1952). în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. în Forţele Armate. p. Tinăud. 5829). după care în 1968 a revenit la titulatura PCR). 40 din 18 febr.Of. 115 .17.I. (1945-1948).1911 / 159 22.

Israel) – absolvent al Liceului Evreiesc din Bucureşti. 1034. înainte de căsătorie (mariajele mixte fiind interzise legal în acea perioadă).36/fisapenala. cu referat de cercetare la fd. (M. David – şef serviciu–secretar în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (până în febr.I.R.VI. a M. arestată în procesul intentat soţului ei. nr. 3293. p. inv. partea I-a. consilieră în centrala Ministerului Propagandei (1945-1946). (1945-1948). 3/1958. ulterior scenografă la Teatrul de Păpuşi Sibiu161 şi. p.G. 1949. partea I-a. 1032. PELŢAN. PERŞINARU. p. M. Iosif (n. Marton . 1031. p.I. 1946). condamnată în 1954 la 14 ani închisoare. ca translator la Direcţia radio (M.din 1947 controlor economic în cadrul D.E. (M. pp. 161 Vezi fişa ei matricolă penală de la penitenciarul Dumbrăveni la http://86. 6094). 10092). 10092). PERLEA. inv. membră a Partidului Comunist Austriac în timpul studenţiei la Viena în anii ’30.Of.Of. p. al P. PELTZ. ulterior reabilitat. 1033. nr. 7491). 95 din 22 aprilie 1948. partea I-a. PECHER. Iosif POCLER) (n. 232 din 6 oct. partea I-a. 14.E. 96/1968. nr. 32 din 8 febr. partea I-a. 32 din 8 febr.R. p.Of. a M. după august 1944: membru fondator şi membru al Comitetului de Conducere al U.C. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler (Decretul nr. a M.E. (M. 1963. sub numele “Elena Veachis” (urmare a căsătoriei cu regizorul grec Yannis Veakis). p.. la Direcţia Presă (M.R. cunoscut mai degrabă ca prozator (debut cu nuvele în 1964).C.F. între iunie 1948 şi febr.C.Of.C.Of.1932 Bucureşti – 2005 Tel Aviv. unde colaborează la diverse publicaţii de limbă română (Viaţa noastră. membru al Consiliului consultativ de pe lângă Ministerul Propagandei (1944-1946).la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. decorat cu ordinul “Steaua R. PELTZ. nr. Zissu . partea I-a.” clasa a V -a prin Decretul nr. nr.JPG. secţia Cancelarie – dosare anexe. colaboratoare disciplinată a Securităţii. p.125. H. 11. angajat în centrala M. Cernăuţi. Ludovic . 12877). 1949. 1030. 1947. cu ordinul “23 August” clasa a III-a (Decretul nr. lideră a grupării artistice din Uniunea Patrioţilor. 1036. 3293. 289 din 13 dec. după unele surse. 264 din 14 nov. nr. Facla.Of.C. 1038.I. 1123). C. PELTZ.G. partea I-a. 1037.C. a M.G.Of.I.în 1948 numită director al Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. nr.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. în mandatul Anei Pauker. emigrează în 1972 în Israel. 1946.Of. M. PERLMUTTER. 2790 din 16 sept.P.Of. PĂTRĂŞCANU.E.Of. 1040. nr.. nr. 1947. 8032. anexa la dosarul nr. dar graţiată la 29 mai 1956. secţia Cancelarie – dosare anexe. David .C. 335 din 20 iun. al P. 1949 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. PERL.C. 7950). nr. 148 din 30 iunie 1948.C.C.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale+-+detinuti+politici\P\P+04.din 1947 inspector în cadrul D. Samoil .C. apoi în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (1947-1948).E. p. nr. 116 . Sandu – după război angajat ca arhitect conductor în centrala M.+Pat++Pavel\Patrascanu+Elena/P2070574.I. 1948. în paralel urmează Şcoala Sanitară. C. partea I-a. 1947. 1039. 190 din 19 august 1947.din 1947 controlor în cadrul D.la Fabrica de Confecţii Bucureşti (1956-1961).1914. ulterior recăsătorită Veakis) (n. 5463-4.IV. partea I-a. 1123). 200 din 1 sept. Stefania . 1949) (M. nr. 3707).R.Of.A. iar în 1971.din 1947 controlor în cadrul D.A. Elena (n.. p. partea I-a.C. 157 din 4 mai 1971).G.C. PETRAN. 168 din 23 iulie 1948. fiica lui Max şi Sofia) – soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu – convertită la creştinism în 1939. nr.17. în 1948 reîncadrat ca referent stagiar în centrala Ministerului Industriiilor (M. partea I-a. 264 din 14 nov. director al Teatrului de Păpuşi “Ţăndărică”. anexa la dosarul nr. (M. Herzelina . Hertha SCHWAMMEN. cu referat de cercetare la fd. cu nume conspirativ “Saşa”. 1035.

PLATZ. 1945. 36 din 14 febr. 334 din 19 septembrie 1952).C. 3660). apoi director general al Direcţiei Generale a Editurilor.A. nr. fiul lui Litman şi Tauba. 1963. 52 din 4 martie 1945. “Banca Economică” din Bucureşti).” cls.P. partea I-a. 1946. p.R. 104 (solicitarea). p. nr. Difuzării Căreţii şi Presei. ministru adjunct al Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale (1952-1953) (numit prin Decretul Prezidiului M. 1054. după 1944 procuror la Parchetul Tribunalului Ilfov. 1042. la Direcţia I.I. 16 din 20 ian. 30 sept. 10092).R. 1946 a ministrului Justiţiei (M.G.Of. 646). 97. (M. partea I-a. 642) 1046.Revista mea. partea I-a.N. cumnatul Ghizelei Vass (i.G.C. Vapniarka şi Grosubova). nr. Raşela. 264 din 14 nov. 148 din 25 iunie 1941. a M. 1654-5).. încă în viaţă în 1990. nr. 250 din 27 oct.1900 Podu Iloiaei. 1949.251 din 30 ian.din 1947 controlor în cadrul D. p. 803 din 21 dec.Of. nr. (M. PETRESCU. Prezenţa sa în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. – numit în decembrie 1948 membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (Bărbulescu et al. Hary – menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. partea I-a. 423 din 15 iul. când âncă nu îşi românizase numele. PETROIANU. nr.P. nr. nr.Of. nr.Of. 1946. 2009: 184-5). A. directorul Editurii P. nr. Solman . partea I-a. Jack (n. 1041. 1051.) şi îndeplineşte funcţia de secretar de redacţie. Alfred V.Of.E.Of.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. 8552). 658). 1043. 3293. 264 din 14 nov. 1947. soţul Olgăi . PETROVAN. GOLDŞTEIN162) (n. partea I-a.G.C. 163 1052. (viitoarea Ed.E. Betty . 1947. a M.e.C.sora lui Ladislau Vass).A. fratele Elenei Ceauşescu.D. Paul (n.Of. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. 20 (5 iulie 1948): 7).C. p. şeful Direcţiei Administrative a Ministerului Silviculturii (1948-1952) (M. nr.I. 1050. 1049. 1964 cu Medalia Muncii. p. C. anexa la dosarul nr.din 1947 controlor în cadrul D. Adela (n.A. după altele decedată în Bucureşti. p. internat în perioada 1941-1944 în lagărele de muncă disciplinară de la Tg. 232 din 7 oct. M. 10092). prenume ortografiat ocazional şi “Jaques”) (11. I. a M. 10. pp.Of. fiica lui Leon) – soţia lui Gheorghe (alias Gogu) Petrescu. 15 din 19 ian. PETRESCU. p. Felix . 8598).C. POPP.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. decizia nr.în martie 1945 reîncadrat la Subsecretariatul de Stat al Aerului.Of. nr. decorată în 1964 cu ordinul “Steaua R.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. M. 5728 din 19 ian. după unele surse emigrată în Israel. PITARU. PINSLER. nr. ulterior secretar de stat responsabil cu industria alimentară în guvernul Dej. Alfons (uneori ortografiat şi Pikalsky) – după război iniţial membru al C. jud. Iţic MENDELOVICI . PICALSCHI. p. 1047. 1946 în M.II. partea I-a. PINCAS.C. nr.R. 31/1957. 1053. partea I-a. p.C. 219 din 23 sept.R. partea I-a.din 1947 inspector în cadrul D.Of. Albertina . Samuilă .ilegalist (membru de partid din 1921.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 21 din 25 ian. 1044. membru al Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă Română. (M. 162 V. al S. 541 163 V. POENARU. inv. Jiu. 1906 Bârlad) .M. (M. Iaşi – 1972 Bucureşti) . al P. 1949. decorat ca pensionar prin Decretul nr. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. idem referatul de cercetare la fd. PODOLEANU. Direcţia Aviaţiei Civile. V-a. partea I-a. 117 . – evreu originar din Basarabia. 15 din 19 ian.C. PINCAS.I. Mayer .Of. Idem v. nr.832). Valeria . 1048. iar apo redactor-şef la Orient Expres.I. 1948. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. în 1948 numit de către Ministerul Comerţului director al societăţii naţionalizate “Bod” (B. 1045.E. 1947.Of. însărcinat aducerea la îndeplinire a sentinţelor în simulacrul “Marele proces al trădării naţionale”. etc. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. a III-a. p. p. PETRICU. partea I-a.R.E. 1949. Politică).

conferenţiar la catedra de organizare sanitară a I. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. a fost soţia fostului ministru de externe Grigore Preoteasa (decedat în accidentul aviatic din U.R. 115196 din 14 nov. nr. nr. 26 din 2 febr. Ivan Stepanovici RAB. 1945.C. iar din martie 1948 şefă de secţie în centrala Ministerului Artelor (ulterior şi Informaţiilor) (M. dosar de cadre din 1954).C.M.S. partea Ia. p. p. a fost sora lui Răutu)..C. partea I-a.C. 76 din 31 martie 1948. p. 1065.F. 5/1944/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. 7151). respectiv aprobarea schimbării numelui prin decizia ministrului Justiţiei nr. tatăl filologului George Pruteanu (1947-2008) (Brătescu 2007: 251-3.prima soţie. p. nr.Of. Adrian Năstase (recăsătorit în 1985 cu Dana. 1949. 662). decorată în 1971 cu ordinul “Steaua R. 1945 în M. director medical în centrala ministerului (1945-1948). 1056. RAB. partea I-a. 1945.S. 845). Huşi/Vaslui – 16. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. PROFETA.. după alte surse Janoş Rab) (1904-1973) – general. nume schimbat în 1945164) (15. 252 din 3 nov. Honora . din 1957) şi mama Ilincăi (căs. M. până în anii ’70. 112 din 17 mai 1948.G. 1949. nr.1966 Iaşi) – după august 1944 membru al comitetului sanitar al Apărării Patriotice.controlor la D.II.E. 164 Vezi dosarul nr.I.Of. 184 din 13 august 1947. p. Adalbert . p. 76 din 30 martie 1946. al P. POPPEL.M.I. M. (110/1955). inspector general sanitar în Ministerul Sănătăţii (1944-1945). nr. instructor al C. după război activistă de partid.1055. partea I-a. 3001). 7234.R. Oigenstein.R.C. 10200. POPPER. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa a III-a (M. Paul (n. (1948-1951). 1949. 168 din 18 iulie 1941. al P. n. nr. 1064. partea I-a. 3705). SINGER) (2. nr. 1919) – activistă a secţiei Propagandă-Agitaţie a C.R. Eti (n. partea I-a. a politicianului P. membru P.Of. în anii ’70. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of.E. nr. 95 din 22 aprilie 1948. membru în conducerea C. “refugiat” în U. din 1952 transferat la catedra omoloagă din Iaşi. 4200). nr. partea I-a. Burcă 2007: 13) (dosar P/167 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). pozişie din care a participat la coordonarea reformei sectorului sanitar din ţară. PRUTEANU.S. partea I-a.R. 16 din 20 ian.Of.Of. partea I-a.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I -a.Of. partea I-a. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.C.Of.XII. partea I-a.Of. partea I-a. fond 495 (“România”). 264 din 14 nov. nr. PRISICEANU. Ioan (n.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.. p.C. fiica fostului ministru al Agriculturii şi ambasador în China Angelo Miculescu). 1948.S. nr. Eva. Ecaterina (zisă Kati) (n. 118 . 10092). nr.după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei.R. 1945. PROPPER. 16 din 20 ian. Artur (fratele compozitorului Laurenţiu Profeta?) – din 1947 inginer specialist în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1058. 1061. şeful Direcţei Policlinici şi Spitale (1948-1952). în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. 267 din 21 nov. 4384. Rudolf – după război referent la Subsecretariatul de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.Of. 1059. 9712.C.R. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. p.E. apoi al F.S. FEHER) (n. p. p. PRATSCHER.D. p. 1062. Alexandru . deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952).XII. în prezent Bartolomeu) .Of. 183 din 14 aug.D. 35 din 11 febr.Of. p.Of. nr. în 1940. 1060. partea I-a. a M. Josefina – după război şefă de birou. în M.1984) – membră de partid din 1938. PRAGER. PROTOPOPESCU. Bucureşti. al P. p.C. cumnatul lui Leonte Răutu (soţia sa. nr. 1066.1912 – 14.. Marcel Maximilian (1895 – 1960 Bucureşti) – medic şi profesor. 1057. apoi. 662. Iacob . 28 sept. M. p.S. 1063. clasa a II-a.Of. 2729.R. 1214). PREOTEASA. Pinchas Solomonovici. (iniţial la sectorul Evidenţa Cadrelor şi Documentare). I.1908 Fălciu. 1947. PRESSER. membru de partid din 1945.

partea I-a. C.Of. 1964 cu Medalia Muncii. 225. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. M. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1949. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.%20Rab%20-%20Razus/Rado%20Alexandru/index. 42 din 20 febr.1944. 4255. p. p. 2). a emigrat la începutul anilor ‘70 în Israel. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. inv. partea I-a. nr.Of. 1941. nr. partea I-a. în anii ’50. (r. Gita Iakovlevna (11. Eugen-Constantin (n. RADO.Of. Maria (1915-1976) – sora lui Ioan Rab şi cumnata lui Leonte Răutu. M. S. 17. 8). sublt. nr. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. RADIAN. nr. membru de partid din 1944. ulterior activistă a secţiei Propagandă şi Agitaţiei 165 166 cu dosar de cadre la secţia Economică a C. 1 din 1 ian. incinerată la Bucureşti. 1072.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. ulterior directorul Institutului de Istorie Militară din Bucureşti. 2595).Of. 1964 cu Medalia Muncii. Alexandru . ambii stabilindu-se câţiva ani mai târziu în Olanda. M. Şomuz – din 1945 şef de birou la Oficiul de Studii al Ministerului Muncii (M.Ap. Felicia (verişoară cu fiicele lui L. 1480. 119 din 28 mai 1947.P. nr. M. 168 V.până în febr. 10860.R. 121 din 31 mai 1945. RISDORFER) (n. 2137. M. pentru scurt timp ministru adjunct al Construcţiilor. nr.1910 – 17.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. V.1905 Reşiţa) – fost patron de fabrică.C.R. Tutova) – în 1948 era referent-şef la Oficiul de Studii al Ministerului Minelor şi Petrolului (M.C. RADO.C. apoi înalt funcţionar în Ministerul Comerţului Exterior şi autoare a diverse articole în revista Probleme Economice (dosar la secţia Relaţii Externe a C. 803 din 21 dec. articolul său consacrat Ghizelei Vass. Nastasă. 1068. 4540).. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. doc.R. 1074. partea a 2-a.contributors. Tismăneanu166). nr. nr. Ivan . în anii ’50 director adjunct al întreprinderii “Româno-Export” a Ministerului Comerţului Exterior. inv.Of. 1948. nr. p. al P. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. reîncadrat în 1945. 284 din 8 dec. 1946. 1075. nr. 24 febr.Of. 1947. 7817). M. 32 din 8 febr. 1189. Ioniţoiu 2000:IX)168. 3905. partea I-a. 282 din 5 dec. nr. 3293. fiica sa şi a Evei. p.Of. eliberat în 1968 (Andreescu. inculpat şi condamnat alături de alţi evrei funcţionari în comerţul exterior în 1961 pentru subminarea economiei naţionale. p.R. RADO. partea I-a. din 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. partea I-a. 1949. 167 V. membră de partid din oct. partea I-a. RADOŞOVEŢKAIA. RABINOVICI. p.Of. Varga 2003a: 664-5. radiat din registre laolaltă cu ceilalţi rezervişti evrei în 1940167.17. 33/1958. Liana – ambasadoare în Senegal în anii ’60. al P.. 225. la http://www.C. 107 din 15 mai 1945. fond 495 (“România”). fişa matricolă penală la http://86. 5123. 1076. 256 din 5 nov. dosar nr.php. 1947.XII. 1069. 803 din 21 dec. 1912 Griviţa. după război numit preşedinte al Oficiului Industrial al Bumbacului. III-a165.) de artilerie. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. ulterior promovat inspector.C. cu referat de cercetare la fd.C. Pinhas . decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. (cf.125. RADIAN. p. în care şi menţiunea Mariei Rab. iar apoi general adjunct în centrala Ministerului Informaţiilor.Of.Of.Of. Solomovici 2004: 283. p. 9855). nr. RAB. dosar nr. anexa la dosarul nr.M. partea I-a.1980) – sora Stelei Moghioroş. nr. 1073. 34 din 10 febr. M.Of. 1067.inv. 1351).VI. 61 din 21 martie 1946. nr.ro/politicadoctrine/cine-a-fost-ghizela-vass-despre-dosare-intrigi-si-anchete/. partea I-a. şeful serviciului de cadre din M. RACHMAN.P. în acelaşi an este delegat şef al Direcţiei Generale a Redevenţelor şi Impozitelor Miniere în acelaşi minister (M.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/R/R%2001. unde s-a căsătorit cu David Wizman. B. al P. 1071. apoi ambasador la Moscova. 119 . p. partea I-a. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.R. 1070. p. Răutu). revenit în ţară în 1944. RACHMISTRIUC.N. p. p. I. V.VIII. partea I-a. sub numele Barbu pentru scurt timp şefa Secţiei Internaţionale a C. decorată prin Decretul nr. 11/1954). (1950-1953). Alexandru (fiul lui Martin şi Paula) (n. 206 din 1 sept. 1947. 1123).decorat prin Decretul nr. Emeric – în mai 1945 angajat ca translator-şef în centrala Ministerului Propagandei. nr.

E.” clasa II-a.. 1945.1896 Bucureşti (după alte surse la Huşi) – 17. 1945 în M. partea I-a). 995. Arad – 1. dosar nr. 1078.1921 Galaţi) – la sfârşitul anilor ’40 inspector general în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (M. fost ilegalist. 1841).C. director al serviciului de cadre al PCR (1945-1948). 1947. al P. 63).R. Marius (n.IX. nr. ministru plenipotenţiar la Legaţia României de la Washington (1946-1948). partea I-a. 225.A. 51/1949. H. partea I-a.B. nr. decizia nr. p. nr. p.S. Herşcovici) (n. fond 495 (“România”). Iosif (n. 1948.R. partea I -a.1964 Berlin) – filosof. (1958-1961). C. membru supleant al B. Mişu” (în Kuller 2008a: 452). sau “Războiul psihologic”.R. 81 din 7 apr. partea I-a. Micu (n. 26 din 1 febr. nr. co-director la Viaţa românească (19441946). 171 George Manu (alias „Testis Dacicus”) îl identifică „de origine bulgară şi evreiască” (2011: 162). nr. 1654-5) 1079. REITMAN170) (n. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.C. nr. p. al P.M. pentru socialism” din actualul Parc Carol din Bucureşti. 169 170 V. partea I-a.. 175 din 31 iulie 1948.C.R.R. p. internat la Târgu Jiu în timpul războiului.Of. 4058 din 21 ian. RALIAN. Decretul Regal nr.M. apoi prim adjunct al şefului Serviciului Special de Informaţii (1947-1948).Of.Of.A. dosar nr. 5.X. nr. p. 21). Mişu – în 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M.scribd. 120 . (1948-1952). decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a.Of. în 1948 transferat ca secretar de presă la Direcţia Legislaţie şi Presă a Ministerului Industriei (M..R.P.” clasa I-a. 169 din 24 ian. contributor marcant la propaganda regimului stalinist (a se vedea lucrările Caracterul antiuman şi antiştiinţific al psihologiei burgheze americane (1954). 1082. partea I-a. nr. 6. înmormântat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.N. Desideriu (n. al P. C. diplomat.IX.P. V.a C. RAICU. pp.Of. secţia Propagandă şi Agitaţie.Of. nr. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni (M. zis “Mişu”) (1. deputat de Timiş în Marea Adunare Naţională. 58 din 11 martie 1947. nr.1904 Olari. după august 1944 ministru al Artelor (martie 1945 – august 1946). 7234). Melania (n. REICHENBERG) . p.I. (?!) RALEA. fond 495 (“România”).P. Marcus Ralian A. şeful catedrei de psihologie la Universitatea Bucureşti. 10 iunie 1908 Buzău) . 6292).R. 25 din 1 febr.C. RABINOVICI169) (n. 753). dosar nr. în 1949 referentă în cadrul secţiei la serviciul Biblioteca şi Arhiva Presei (A. preşedinte al Comisiei Naţionale pentru UNESCO (1961-1964).funcţionar în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor (1945-1947) (M. om politic.R. partea I-a. membru al Comisiei Controlului de Partid (1945-1952). 1948. p. 704. 36 în versiunea online de la adresa http://www. fd. după război membru al C. ff.N. 1080. 225. fiul Elisabetei) (7.C. 4696).P.Of. 1083.I. 30 din 6 febr. 1081. RALLIŢEANU. instrument al agresiunii imperialiste (1954)).R.VI. RAICU. 184 din 13 august 1947. 5465). I-a.V.C. (1945-1952) şi supleant al Biroului Politic (1948-1952). RANGHEŢ.P.1917 Galaţi) – după război specialist în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 115 -21).1952) – evreu maghiarofon. inv.VIII. membru titular al noii Academii a R.R. vicepreşedinte al Prezidiului M.S.com/doc/35654729/Petre-Pandrea-Calugarul-Alb).F. director al Institutului de Psihologie al Academiei R. al P. 52 din 4 martie 1945. sociolog. 1948 a ministrului Justiţiei în M. p.Of. RADOVICI. 148 din 30 iunie 1948. 1945. (din 1948). psiholog. inv. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. Mihai171 (fiul lui Dumitru Ralea şi al Ecaterinei Botezatu [sic].I. Pamfil Şeicaru susţinea că mama lui Ralea s-ar fi numit de fapt „Angelica Kaufmann” (informaţie îndoielnică în opinia lui Petre Pandrea (în Călugărul alb. în 1947 numit de conducerea C. 1077. include intrarea „Ralea. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a CC al PCR (12/1954). 189 din 17 aug. Jozsef RANGECZ.Of.Of. preşedinte al Comitetului pentru Normarea şi Repartizarea Combustibililor (1949-1950).G. partea I-a. p. iar inventarul de fişe bibliografice al C.în martie 1945 reîncadrat la D.

III-a. III-a şi în 1964 cu “Steaua R. partea I-a. nr. mama diplomatului Mircea Răceanu.D.. 1949.V. al U. 1092. jud. (din 1948). pp. 45 din 24 febr. din 1949 referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.1982 Bucureşti) (fiica lui Isac şi Maria Rudich) – soţia demnitarului comunist Gheorghe (zis Gogu) Rădulescu (căs. apoi activă în domeniul comerţului exterior în mandatul ministerial al lui Gogu Rădulescu. când a fost exclusă din P. 7344). partea I-a. nr. Max. Neamţ – 21. 1949. p. 1947. dactilografă în capitală în perioada interbelică. (1955-1958). nr. în lotul “fracţioniştilor”. fond 495 (“România”). iar apoi promovat inspector în cadrul D. p. Ileana (n.Of. Leon (n. 1085.în 1948.Of. p.1084. 114). decorată în 1981.R. prietenă şi protectoare a Anei Blandiana.R. după naţionalizare. inv. recrutată de N.G.C. partea I-a. refugiată împreună cu soţul ei în URSS în 1941-1944 (perioadă în care este avansată până la gradul de colonel N.soţia lui Iosif Rangheţ. Ştefan – la sfârşitul anilor ’40 director adjunct în cadrul Direcţiei Generale C. Solo . colaboratoare la Cuvântul liber (1935-1936).Of.V.V. de la care a preluat numele. mort în lagărul de la Râbniţa. 148 din 30 iunie 1948. 266 din 17 nov.1909 Roznov. 27 nov. Dorina (n. 15 din 19 ian. condamnat la moarte ca “trădător” în primăvara lui 1989 (tatăl natural al acestuia a fost Andrei Bernath.VI. 6781.controlor (1947-1948). nr. al P. decizia nr.C. M.R.Of. după 1944 secretar regional de partid în Ardeal.P.R.I.M.K. p. apoi la Viaţa capitalei (1947-1948). RAPAPORT. fond 495 (“România”). 1626. nr.C. ca pensionară. 144 din 25 iunie 1948. între 1952 şi 1958. 1938). 1914 Dangeni. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.D. B. 205 din 4 sept. RASNOVIESCHI. 1091. membru P.Of. membru al C. 644). (M.D. partea I-a. 662). cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. vicepreşedinte al C. 5360).din iunie 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor.C.S.Of. (M.R. BT) – din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. 1947. unul din semnatarii “Scrisorii celor 6” din 1989).M. RĂDULESCU. RĂDULESCU.E. Sandala VEINBERG) . iar tatăl adoptiv.R. RAUŞER.F. (103/1953). al P.Of.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. în Transnistria. p. dactilografă la Comisia Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Artelor (din martie 1945). p. redactor la Graiul Nou (cotidianul de limbă română al Armatei Roşii) (1944-1947). 264 din 14 nov. membru supleant al C. 9340). RANGHEŢ.R.C. în paralel publicistă şi scriitoare mediocră.F. a M. partea I-a. 21. 240 din 17 oct. 16 din 20 ian.K.Of. partea I-a.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1947. RAPAPORT.E. nr. p. a M. Macău. 10174). numit de ministrul Industriei conducător tehnic al fabricii de postav din Buhuşi (M. în cercul unor poeţi evrei avangardişti. partea I-a. p.I. 173 din 31 iulie 1947. Aurel – în 1947 contabil în centrala Ministerului Comunicaţiilor (M. 1948. timp de aproape două decenii (’60-’80) secretar general al Comitetului Naţional pentru Apărarea Păcii şi reprezentant al R. 121 . Ilon(k)a PAPP) (n. partea I-a.1981. p. la Direcţia Presă (M. ulterior ca membru în conducerea ILEXIM. 759). Grigore Răceanu. Sanda (n. Semerland . partea I-a. 1090. reabilitată în 1964. 225.R.C.VIII.” cls. al U.IX1909 com. ilegalistă. Bucureşti) – fostă muncitoare şi ziaristă mediocră la un ziar în limba maghiară din Arad.R.. 10092). nr. Cenad (atunci) Ungaria – d. RAUSCHER. din 1927. 1089. 225. 1087. 5463-4). dosar nr.G. 1086.C. 1093. în Biroul Consiliului Mondial al Păcii.F. 1948. cu ordinul “23 August” cls.Of. revenită în ţară în 1944. iniţial ca director în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. 1947 în M. dosar nr. Roland . ajunsă în Bucureşti în timpul adolescenţei. inv. nr.Of. 93579 din 11 oct. RUDICH) (25. RĂDULESCU.I. partea I-a.C. incinerată la crematoriul Cenuşa. fiind demobilizată abia în 1947). 1088.C. Leon BARAT) (n. decorată de autorităţile comuniste în 1949 cu ordinul Apărarea Patriei cls. 3. nr.d. nr. RĂCEANU. a Ministerului Comunicaţiilor (M.D.

C.S. Leonte (n. iar succesiv reorganizării. 1095.T.P. al Comitetului Executiv (1965-1974) şi al C. ale C. 174 http://tismaneanu. nr. (1956-1965).  sora lui Leonte Răutu.P.E.M. Intr. A se vedea însă şi decizia nr.R. apoi cu diverse alte funcţii. în 1978. 1117.S. 1946 în M. în 1940. (mandate succesive 1948-1985).C.A.173.. Mihai Oroveanu. deputat M. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (19691972). partea I-a.com/2009/06/13/un-portret-necrutator-sorin-lavric-despre-dictatorul-ideologic-leonte-rautu/ 122 . când este marginalizat urmare a scandalului pe marginea emigrării fiicei sale Elena. ordinul “Apărarea Patriei” clasa I-a (1974).R. 85).R. este tatăl lui Valery Oişteanu (n.R.Of.R.Ex.wordpress. raportului C.D. preşedinte al Consiliului de Conducere şi rector al Academiei de Ştiinţe Social-Politice “Ştefan Gheorghiu” (1972-1981. Elena (zisă “Lena”. ca supleant între 1958 şi 1960). Mikhail Nikolaievici Oigenstein.1915 Galaţi .R.A. decorat cu ordinul Muncii clasa I-a (1948). al P. ulterior angajat şi chiar şef al Serviciului Tehnic al F. este director al Muzeului Naţional de Artă Contemporană şi director al Fundaţiei ARTEXPO. colegă de clasă la fostul Liceu Nr. căsătorită cu inginerul de sunet 172 172 Şi-a românizat numele în baza deciziei nr.I. partea I-a. 225.C.R.M. cu grad de locotenent-colonel. 7. ordinul “Victoria socialismului” (1971).C. fond 495 (“România”). p. în timpul ceremoniei cântându-se Internaţionala (în 1993!)174. 226 (1026). membru P.  prima fiică a lui Leonte Răutu. în Forţele Armate. ŞMILOVICI ) (3.” clasa I-a (1980) ş. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. din 1929).d.C..P. membru în comitetul de redacţie la Scânteia (1945-1948).” (2006: 46). 3 septembrie 1943 la Karaganda (în prezent în Kazahstan) şi al publicistului Andrei Oişteanu (n. ambasador la Moscova şi respectiv director al Institutului de Istorie Militară din Bucureşti în perioada comunistă.II.d. membru al Biroului Organizatoric (1950-1954).  Fratele lui Leonte. ordinul “Steaua R.C. p. nr. Comerţului Interior şi respectiv Industriei Alimentare (reorganizat în 1973 al Agriculturii. RĂUTU. Industriei Alimentare.nov.R. (1974-1981). secretar general (1960-1964) şi apoi ministru adjunct la Ministerul Comerţului Exterior (1964-1969).C.. soţul acesteia.M. şeful Secţiei de Verificări a C. 6590 din 22 ian.R. titlul “Erou al Muncii Socialiste” şi medalia de aur “Secera şi ciocanul” (1964). ilegalist. şef al Direcţiei Propagandă şi Cultură a C. căsătorit cu Bella Iosovici (originară din Cernăuţi).S. zis “Mişa”).R.N. Bădeni nr. supleant al Biroului Politic (1955-1965). născuta Eva Isaakovna Oigenstein. Silviculturii şi Apelor) până la pensionare.III. dobândeşte cetăţenia sovietică şi serveşte chiar ca deputat în Sovietul Suprem Ucrainean până la 22 iunie 1941. general de Armată./P. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 1946.C. membru al Secretariatului (1965-1969). 1947 (M. actual “Jean Monnet”. 24. 2006. fugit în U. ordinul “Steaua R.C. Parhon”) (din 1949).”.1) – înalt funcţionar timp de decenii la ministerele Industriei şi Comerţului. nr. inv. (1948-1984. dosar nr. Lev Nikolaievici OIGENSTEIN) (28. 2066 din 20 oct. inter alia. 253 din 1 nov. 173 Vezi şi un material care îii este dedicat cu prilej aniversar în Realitatea Evreiască. Bucureşti) (a locuit în Bucureşti. din 1931 (în U.S.C. Anca (căs.1910 Fălticeni – 1993 Bucureşti) – cf. s-a căsătorit cu Ivan (alias Ioan) Rab. 1-21 martie 2005. în 1950.R.1094. este profesoară la Universitatea Naţională de Artă Bucureşti.R. 1947. în 1980 cu “Steaua R. şef adjunct (19451948) şi apoi şef (1948-1956) al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. Tismăneanu). 36 din 12 febr. cu Nicu Ceauşescu şi V. şeful catedrei de marxism-leninism la Universitatea Bucureşti (devenită “C.C.a. infra). după august 1944: membru C. al P. pe str. prin Decretul regal nr. p. 45. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.S. decorat. 9763).M. Facultatea Istoria şi Teoria Artei. 18 septembrie 1948.  cealaltă fiică a lui Răutu.669 din 12 mai 1947 a ministrului Justiţiei. Iacob (n. v.Of. Mihail Oişteanu (n.) Oroveanu. al P.R.” clasa I-a (1960). RĂUTU. Bucureşti). al P. “principalul ideolog al P.

decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. ilegalistă cu stagiul recunoscut din 1935.S. 1988). 1096. 4534). 1982 (Washington.I. Koller. REICHER.R. RĂUTU. partea I-a. 107 din 15 mai 1945. 28.G. 1966).A. nr. s-a căsătorit cu Simion Babenco. pentru care a cărui coloană sonoră i s-a decernat premiul A.N. 1097. REGENSTREICH. activist de partid. C. Lazăr . REGMAN. 1947. RÂPEANU. Boris – după august 1944 încadrat ca şef de birou în centrala Ministerului Propagandei Naţionale. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. 972 din 8 dec. D. 1099.X. 1654-5) 175 Autor al mai multor coloane sonore ale unor filme româ neşti din anii ‚70. p. 1105.1894) – fost ilegalist din Timişoara. fiica lui Andrei şi Elena Coler. 287 din 11 dec. soţia lui Leonte Răutu) (n. July 1 and 13. 1982). cu Paula.A.Of. a depus împreună cu soţul ei o cerere de emigrare din România. (1948-1952-?). Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. Milton Schapp.I. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. p. 3706).Andrei Coler175 (fiul lui J(e)an Coler). traducere parţială disponibilă şi la http://arhivaromaneasca. Moritz .C. 7. cf. House of Representatives.B. Luminiţa. (1955-1960) şi al Comisiei de Control a Partidului (1960-1965). 1101. fiica sa. p. cuplul Andrei şi Elena Coler (fapt realizat la sfârşitul anului 1982176). în 1982. Trudi Gertrude. 16 din 20 ian. 1103. p. partea I-a.Of. 6292). REICHER. nr. REDLINGHER. 1104.A. lector la Şcoala Superioară de Partid “Ştefan Gheorghiu” în prima jumătatate a anilor ’50. 221-223. partea I-a. b). Oscar (n. pp.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Bumbacului.. kominternistă INCOMKA. Inului şi Cânepei.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.R” cls. al Oficiului Industrial al Zahărului (M. 1100.Oszkar Redlinger) (n. 175 din 31 iulie 1948. (1950. ulterior membru al Comisiei Centrale de Revizie a P. soţia lui Răutu “n-a vorbit niciodata româneşte” (Ursache f.din 1945 şef de birou tehnic la D. 52 din 4 martie 1945. comandant al penitenciarului Aiud între 1953 şi 1958. Natalia (n. nr. I. pp. din 1975. p.P. REICHER. inv.din 1948 şef de serviciu în cadrul D.IV. emigrase în Israel încă din 1977 (după o relaţie cu Al. 18 iulie 1912 Bălţi) – de formaţie farmacistă (cu studii în Belgia). Mirodan). 225.Of. nr. 95 din 22 aprilie 1948.1924 Cernăuţi) . 176 V. 1102.C. Mathilda . partea I-a.Of.R. între care şi „Mara”. cel din urmă a intervenit inclusiv în faţa Subcomisiei pentru Comerţ a Camerei Reprezentanţilor SUA pentru a forţa pe cale diplomatică emigrarea părinţilor nurorii sale.R. în mai 1945 promovat şef de secţie (M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 126 din 6 iunie 1947. partea I-a. apoi se stabilise în SUA şi se căsătorise cu Richard Schapp. partea I-a.C.C. fapt care ar fi contribuit la marginalizarea lui Leonte Răutu în 1981. Leon – în 1947 numit de ministrul Industriei membru în C. REINHORN. 1098. Magdei Ursache.F. Ero(f)tei – funcţionar în cadrul Ministerului Energiei Electrice în anii ’50-’60. urmare a unui veritabil scandal diplomatic.S. fiul fostului guvernator de Pennsylvania şi ambasador american în Israel.Of. dosar nr. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.: Government Printing Office. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R.I. nr.N. căs. p. V-a (dosar R/40 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). în 1947 numit de conducerea C. decorat prin Decretul nr. fond 495 (“România”). 1949. nr. partea I-a. al P. Trude (n. nr.a. REICHMAN. Ştefan I. 1629). 123 .C.R. după război deputat M.din 1948 şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Andrei Coler este confundat frecvent cu lt-col. 1951). Hearings before the Subcommittee on Trade. 3909).com/arhive/arhive-ignorate/pagini-de-istorie-recenta/serban-andronescu-romaniadiscutata-in-congresul-american/.Of.Of.wordpress. 662). membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni. Niunea Iakovlevna REDEL. Zalman . nr.C.

Of. 292 din 20 dec.C. 1118. nr.G.. 1654-5) 1112. Bella – directoare în Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. nr.R. RELGIS. I. Zoltan – din febr. p. partea I-a. 1108.1897 Piatra Neamţ) – din mai 1945 secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. 4.Of.Of. partea I-a. 1949. RIVEN. 124. p.I.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 643). Gheza . (M. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. editură. nr. 9219). 225. Eugen (n. Rîpeanu (v.Of. 4707). partea I-a. partea I-a.M. 16 din 20 ian. REISCHER.R.R. Avram Boer .B. inv. 130 din 11 iunie 1947. C.III.Of. 241 din 22 oct.Of. RIEGLER. RENNERT.C. partea I-a. p.L. nr. 9 di n 12 ian. Leon .S. 419). 662). decizia ministrului Justiţiei nr. 4968). Mauriciu . 107 din 15 mai 1945. 1117. inclusiv pentru nume.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.din 1947 inspector în cadrul D. RIEGLER.A. 264 din 14 nov.după război consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. p. 25 din 31 ian.I. anexa la dosarul nr. RIGANI. dosar nr. 1948 controlor în cadrul D. ăartea I -a. Dinu Emanoil . şi a Comitetului Femeilor P. 177 V. (1961-1965) şi vicepreşedintă a Consiliului Naţional al Femeilor şi membru C. RIEDER. 1110. p.C.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.A. membru de partid. partea I-a. 1120. nr. 26 din 1 febr. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M.Of. inv. între 1946 şi 1947 funcţionar în centrala Ministerului Artelor.C. partea I-a. Emil – din octombrie 1945 secretar cultural I în centrala Ministerului Afacerilor Străine / Externe (M. p. p.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Solomon . reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 1115. a M. doc. nr. 1113. 11098.Of. partea I-a. RÂPEANU. 45 din 24 febr.Of. 1947. 1948. partea I-a. Olt – 1980 Bucureşti) – preşedintă a Consiliului Regional A. 734). M. decorată în 1963 cu Medalia Muncii. nr. C. pp. nr.IX.R. RIEGLER.F. partea I-a. (1960-1965). până în iunie 1947. achiziţii şi premiere (M. 125/1960. nr. 124 .după război membru P.. 1947. 10092). 3293. Eisig SIEGLER) (2. nr.R. nr.S. 15 din 19 ian.U. 1945. 1109. partea I-a. p. nr. cu referat de cercetare la fd. 1949. 4).1106. p. 1116. Tehnică a Ministerului Industriei (M. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. în facţiunea pro-comunistă la Congresul de unificare din octombrie 1947 (Solomovici 2001I: 195). partea I-a.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. REISS. infra).1895 Piatra Neamţ – 22. partea I-a. partea I-a.E. 645). Paula . Bibliogarie şi Ed. 1945.în 1948 director adjunct al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M.1987 Montevideo.D. a M. nr. Zoe (Adamescu) (1.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de secţie la D. deputat de Prahova.Of. p. 1111. 1949. 1119. 1947. nr. nr. REITMAN. RENYI. 131 din 8 iunie 1948.G.487 din 8 dec.E. 78 din 2 aprilie 1948.C. la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea. 2341. RIESEL. p. (M.I. din Ploieşti în anii ’50. p. 2932) 1107.Of. 170 din 26 iulie 1948. 6167. 3904). p. p. ROSENBERG177) (n. al P.după război referent în administraţia centrală a C. 1945 în M. 1949.. Bartolomei . al P. RIEGLER. Uruguay) – poet şi prozator încă din perioada interbelică.III.N.1912 Corabia.S. M. 753). posibilă relaţie de rudenie cu criticul cinematografic Bujor T. în ianuarie 1949 numit director adjunct al Institutului de Documentare.VI. Leibu .C.Of. Beniamin (n. 1626). p. membru al secţiei Literare a Comisiei ministeriale de lectură. fond 495 (“România”). nr. 1114.Of.Of.Of.G. ulterior deputată M. 15 din 19 ian.C. partea I-a. 52 din 4 martie 1945..

nr.1913 Oradea – 11. 24 din 30 ian. Sara (n. decorat cu ordinul “Steaua R.C. nr. devenind lt. p. cu dosar la secţia Economică a C. 2002). în anii ’50 activistă a secţiei Relaţii Externe a C.Of. 322). în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. partea I-a. din 1924. ROBINSON.I. Şinca 2006: 392).C. RODAN. şeful secţiei educaţie şi cultură în Divizia a 2-a de voluntari români “Horia. Gustav (n. apoi controlor la Comitetul Controlului de Stat (1954 – anii ’60).616 din 11 martie 1947 în M. 1947. 1126. 1122. după război colonel de Securitate. ROMAN. partea I-a.C. 1127. 23/1954). a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. a M. membru de partid din 1931.Of. 1125. ROLLER. ROBAN. 225. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. inv. nr.a.Of. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. inv. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. p. în cadrul Armatei Române după 23 august 1944. Maier LEIBOVICI) – în anii ’50 consilier superior în cadrul Direcţiei Asigurărilor Sociale de Stat.R. Samuel)) (16. S. 190 din 19 august 1947.-col. după 1944 activistă a partidului. p.Of. Valter (n. 1947 (M.Of. 5784. HD) – în anii ’50-‘60 funcţionar al Comisiei. 4 din 5 ian. (dosar e anexe u. prin Decretul nr. partea I-a. Dezsö GRÜN. A fost avansat la gradul de general în 1948. în ian. Simion – din 1949 funcţionar la Direcţia Control Financiar a Ministerului Finanţelor (M. respectiv cadru didactic (din 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I.I. (11/1954).I. al P.R. în unele documente interbelice ortografiat şi Zighlbaim) (16. fond 495 (“România”).P. unde era student la Brno. Lionel (n.XII. (30/1956). în Forţele Armate. ROMAN. a M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. (1950.V. 2086).X. 21. voluntar în Spania. 3374.evreu maghiarofon. cu grad de maior.1912 – 28. 125 . (M. al P. 1124. partea I-a.C. nr.346 din 16 aprilie 1946 în M. 302). ROMAN. ca pensionară. partea I-a. dosar nr. p. A avut gradul de maior în războiul civil din Spania.C.C. Soroca) – ilegalistă. RUBINSTEIN) (n. M. nr. Sara Markovna ZIGELBAUM. 1907. dosar nr. 1947. prin Decretul regal nr.1983 Bucureşti) . al P. infra].E.C.B. 1949. 1130.V.XI. p. 1948 promovat inspector (M.R.R.1914 Petroşani. decorată. Marin (n. fiul lui Şulem şi Hani (n.din februarie 1949 referent administrativ în cadrul D. 1946.C. partea I-a. apoi Comitetului de Stat al Planificării. 7 iunie 1920 Bucureşti) – după război inspector general adjunct în cadrul D. 13. 40.M.Of.S. 1948. Paula .M.C.1121. 1951).E. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. Andrei (n. p. fond 495 (“România”). 1128.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. în perioada ilegalistă ţesătoare la fabrica Minerva din Bucureşti şi conducătoarea Frontului Feminin (v. 1123.. Iţcu . Jenia “Erna” Abramovna ROSMAN) (n. ROITBERG. al P.C.din 1947 controlor economic în cadrul D. 225. 225.G.Of. 4085).1904-1982) (“Bondi”) – evreu maghiarofon. 1267). dosar nr. 10496). 253 din 1 nov. ROSENBERG178) (n.Of. nr. 94 din 19 apr.R. 96 din 29 aprilie 1947.C. 158 din 12 iulie 1948. Cloşca şi Crişan” (în cadrul Armatei Roşii). fiind însă trecut în rezervă în 1950 .R. 275 din 27 nov. ROMAN. dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Eugenia (n.” prin Decretul Consiliului de Stat al R. în 1945 cu grad de maior. 7491). ROITMAN. în 1933 este expulzat pentru activitate ilegală comunistă din Cehoslovacia. A. p. decizia nr. Isac . partea I-a. nr. decizia ministrului Justiţiei nr. după august 1944 general-maior (în 1949). 2066 din 20 oct. 9763). ROLLER. zis şi “Dezideriu”. de profesie zugrav. 37 din 14 febr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p.G. 1131. fond 495 (“România”).d.S.XI.R. inv. p. membru P. Ernest (în unele documente maghiarizat Ernö) NEULÄNDER)179 (7. 178 179 V.Of. nr. (fişă de cadre întocmită în 1955). I. partea I-a.C. nr. 1129.R. 157 din 4 mai 1971. 737). al P. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.1986) – soţia lui Mihail Roller [v. 1949.

ROSENBERG.C.G.Of. II-a. nr. 15 din 19 ian. p.C.C. partea I-a. ROSENBAUM. nr. Sandu Tiller menţionează într-o evocare un avocat “D. Silistra – după război şefă de birou în cadrul Direcţiei Speciale O. 276 din 28 nov. ROSENKRANTZ. nr. partea I-a.C. ROSEN. demisionează în dec. nr.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor (M. nr.Of. 1949.Of. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M.D. în anii ’70 preşedintele secţiei de Ştiinţe Politice a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice “Ştefan Gheorghiu”. p. ROSENBLAU.G. Bela – fost sionist. primul premier al României după decembrie 1989.S. (M. David (zis “Dadu”. 1949. a M. partea I-a. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.T. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. apoi cu aceeaşi funcţie la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. 1968-1983). Henry . membru în colegiul de redacţie de la Scânteia (1946). 1947. 614 din 9 oct. p.din 1947 controlor economic în cadrul D. (1945-1949). coordonatorul reorganizării Siguranţei ca D. 34 din 10 febr. apoi membru al C.Of. (1965-1983). 1138. ministrul Poştelor şi Telecomunicaţiilor (1951-1953. a Ministerului Propagandei/Informaţiilor. nr. directorul Editurii Politice (1964-1967. 126 din 6 iunie 1947.C.E. Lupu .R. 126 . p. p. fiul lui Leopold Armin şi Reghina (Riva)) (1907-1966) – avocat. p. din partea Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.P. ROSENBERG. 111. 1139.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 26 din 1 febr. Cultură şi Propagandă (E. partea I-a. 145. 1133. ROSENBERG.N.R. nr. Bernard . 16 din 20 ian. 1947 (M. ROSENBERG. 10534).E.. nr.E.Of. tatăl lui Petre Roman. 295 din 20 dec.D. membru al Prezidiului U. Samuel . 1142. 222 din 29 sept. 2001II: 104 şi 2003: 138-9. cadru didactic la Universitatea P. 1140.. 1134. 1137. 190 din 19 august 1947.după război. al C. Moise . fiind reabilitat în 1964).C. p.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. p.) (1945-1948). membru al C. ROSENFELD. emigrat în Israel în 1961 (Solomovici 2001I: 385.şeful Direcţiei Propagandă din Inspectoratul General al Armatei pentru Educaţie.E. 748). până în iunie 1948. iar în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 1947.Of.B. partea I-a. în anii ’50 funcţionar la Consiliul Central al Sindicatelor.D. în cadrul Ministerului de Interne în 1948. la sfârşitul anilor ’40. (1945-1948. RORLICH. când este destituit.Of. 1963). Rozentzweig” în calitate de “responsabil al secţiei culturale a PCR”. 1947. respectiv în 1967-1968 cu grad de conferenţiar la catedra de socialism ştiinţific). I-a. nr. partea Ia.E.Of.C. 1143. partea I-a.P. Kuller 2008a: 322-3. 4534). 1946. Rosen 1990: passim). 5142). Iuliu .din februarie 1949 tehnician la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. 11282). 1189). partea I-a. partea I-a. (1953-1955. 136 din 15 iunie 1948. p. 662). 115).E.Of. 171. p.R. (M. chiar şef de catedră între 1953 şi 1955.I. a M. 8461).G. după război membru în facţiunea separatistă din U. 145 din 26 iunie 1948.I. Samoil .R. Martin . 645). p.E.S.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. implicat în alegerea lui Moses Rosen ca rabin-şef după refugierea lui Alexandru Şafran. perioadă în care a îndeplinit funcţia de locţiitor politic al Marelui Stat Major).deputat supleant de Botoşani. nr. partea I-a. 1136. 1141. cu ordinul Muncii clasa I la împlinirea a 50 de ani în 1963 (Decretul nr. ROSENBERG. transformată ulterior în Direcţia Superioară Politică a Armatei (1948-1950. 1135. în timpul războiului activ în Centrala Evreilor. verificat în 1958 (Solomovici 2004: 108.din 1947 inspector economic în cadrul D.Of. Gheorghe . ROSENFELD. profesor de economie politică la I. 1132. 1949. partea I-a. 5386). 7491). nr. al P.P. facilitând formarea C. fostul activist al secţiei Cadre a C.C.Of.

1947.Of. 3904). 9858. nr. Solomovici 2004: 217. ulterior în centrala aceluiaşi minister. eliberat în 1968 din penitenciarul de la Aiud (Solomovici 2004: 281-2. (M. timp de peste două decenii (cu un intermezzo ca ministru adjunct al Justiţiei în anii ’60). p. respectiv translatoare interpretă- şefă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. ROSNER. 1147. ROŞCA. Ioniţoiu 2000:IX). 1151. consilier la Curtea de Apel Bucureşti (1947-1948).Of. Adalbert (Alfred) – ilegalist. partea I-a. partea I-a. 1149. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M.Of. 7491).din 1947 controlor economic în cadrul D.E. Moise (n.Of. Rudolf (uneori ortografiat eronat Rossman) – colonel jurist.R. în mandatul lui Mihail Ralea. 644). (15/1962) (v.Of. 1947. nr. 1153. 10092).după război referent în administraţia centrală a C. ROSMAN. p. A.C.I.Of.I. 1155. Varga 2003a: 664-5. 423 din 15 iul. condamnat în 1961.Of. 1146.C. nr.R. 738. p. p. 269 din 20 nov.). 4707. 10290. partea I-a. 1154. Nastasă. partea I-a.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. ulterior la Curtea Supremă de Justiţie a R. 1963. 5687). 1948.G. partea I-a. după război director al firmei de stat “Româno-Export” din subordinea Ministerului Comerţului Exterior în anii ‘50. p.R. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of.C. Iulius .A. responsabil cu cenzura publicaţiilor centrale (Corobca 2008c. 15 din 19 ian. 1150. p. ROSENZWEIG. Iacob . Andreescu. ROSENTZVEIG. Amalia . procuror militar (unul din acuzatorii “lotului Pătrăşcanu”) (19481954. 1148. apoi judecător la Tribunalul Suprem. ROZENBERG. M. 1947.menţionată la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 1152. nr. partea I-a. a M. 256 din 5 nov. M. a M. nr. Jacob – consilier financiar la Legaţia României de la Washington după război. 1964 cu Medalia Muncii. 4968). Ignatz . şi Deletant 1999: 248. ROSINGER. 1145.C. în 1948 îndeplinind şi funcţia de preşdinte al comisiei de examinare a asesorilor populari). 131 din 8 iunie 1948. M. p. 15 din 19 ian. al P. ROSENTHAL. nr.până la 15 iulie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. din 1948 promovat inspector şi detaşat în teritoriu în judeţul Tulcea (M. Z. partea I-a. nr. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.1144.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. nr.C. p. Lupu Mindirigiu 1999 apud Solomovici 2003: 379). 127 . până în iunie 1947. 264 din 14 nov. 1949. etc. ROSENTHAL. Debora . 7950).din 1947 controlor în cadrul D.P. 154 din 7 iulie 1948. în 1942 internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka.Of. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. ROSENZWEIG. 199 din 23 august 1941. 803 din 21 dec. partea I-a. partea I-a. Sofia . p. nr.P. 4946). inculpat pentru sabotaj în dosarul Prodexport-Italia. p. nr. nr. partea I-a.B.Of. 1947. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul nr. partea I-a. p. (M. nr. partea I-a. ROSMAN.Of. Flondoreni) – director şi membru al Colegiului Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (de pe lângă Consiliul de Miniştri) începând cu 1956 . ROSENTHAL.I. 200 din 1 sept. la Direcţia Presă. nr. 24 din 30 ian. 1949. 1156. Iacob . Kuller 2008a: 453.după război secretară de presă grad I. Aurel .funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.E. ROSENTHAL.. 645).Of.Of. M. Nona . 107 din 15 mai 1945. partea I-a.G. p.S. 1907. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. nr.C. 130 din 11 iunie 1947. p. 190 din 19 august 1947.

p. botezat “Aureliu”181) (26. 299 din 29 dec. fiul lui Isidor şi Henrieta. tatăl istoricului Liviu Rotman (Kuller 2008a: 325).1157. ROTTER. În M. 1948. 644). partea I-a. 1945. Putna) (fiul lui Lazăr) – fost ilegalist (aflat în 1941 pe lista Siguranţei a “comuniştilor de categoria A”). ROTTMAN. 1166. 7339). V. nr. 1945. căs. p. Pantilimon . nr. Românizarea numelui în baza deciziei nr.php.Of.E. nr. M.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 1170. p. nr. partea I-a.Of. Marcel – în 1945 inspector general în centrala Ministerului Muncii (M. 15 din 19 ian. 209. 1945.1952 Jilava) – ing. nr. M. nr. (partea I B) nr.G. ROZEI.Of. apoi director în cadrul Ministerului Construcţiilor. p. David (n. emigrată în Israel în anii ’50. 102. ROTMAN. 205 din 4 sept.Of. p.1910 Iaşi) – încadrat ca secretar cultural principal în centrala Ministerului Informaţiilor în august 1946 (M. decizia ministrului Justiţiei nr. p. nr. partea I-a. Matilda . p. 1963. 1947. consacrându-se ulterior profesiei sale (v. partea I-a.Of. apoi al Direcţiei Planificare (din 1960). 229 din 4 oct. nr. 1948. partea I-a. mai întâi al direcţiei Materiale de Construcţii (19551960). p.A. nr. în 1948 reîncadrată ca dactilografă-şefă (M. şi Levy 2002: 181-2.Of. 1160. decorat în 1964 cu Medalia Muncii. . Lucia – până în septembrie 1948 şefă de birou la D. în acelaşi an numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili (M. Solomovici 2004: 594). M. 33 din 10 febr. 79 din 3 apr. M.I.. 11362). partea I-a.OF.Of. p. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. după război şef de direcţie în cadrul Administraţiei Livrărilor din Ministerul Finanţelor (M. 236 din 16 oct. 234 din 8 oct.17. (M. membră a delegaţiei României la Conferinţa internaţionala privind problemele navigaţiei pe Dunăre de la Belgrad. 1164. 2971). Aurel (n. partea I-a. . nr. 1014).E. S. ROZEN ) (n. 751).%20Rosa%20-%20Rytir/Rozei%20Aurel/index. ROTTMAN. 1158. Viorica – din 1947 funcţionar în Ministerul Afacerilor Străine (apoi Externe). nr.X. 188 din 15 august 1946. 175 din 31 iulie 1948. Beatris – din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului (M.Of. 1162. 182 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. p. ROTH. p. Lulu .Of. 128 . Marcel (n. p. partea I-a. 79.Of. 1947. 26 din 1 febr. condamnat la moarte şi executat în 1952 pentru sabotaj şi diversionism182. ulterior şeful sectorului Planificare şi respectiv director general adjunct la Canalul Dunăre – Marea Neagră. ROTHENBERG. când va fi demis şi exclus din partid. 111 din 15 mai 1948. 1948.125.XI.Of. 423 din 15 iul.C. p. iunie-august 1948. p. 187 din 14 august 1946. 1167. ROTMAN. partea I-a. partea I-a. 6292. 35 din 13 febr. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. Rita – din ianuarie 1948 şefă de secţie în centrala M. p. 1168.deputat de Neamţ.725 din 6 oct. Marcu (1905-1984) – după război inginer-şef la construirea Casei Scânteii.1907 Galaţi – 14. partea I-a. 9040. 180 180 181 V. 1169. ROŞCA. Löwinger. după război şef de sector în Comisia Controlului de Stat între 1945 şi 1953.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/R/R%2003. partea I-a. 2. 1163. 1945 a ministrului Justiţiei (publ. 956). ROZENSCI.076 din 10 august 1946 în M.I. partea I-a.C. 8816. ROZENTHAL. 5785).Of.Of.Of. ROTH.X. 1165. 1159. ROTMAN. 8069).din 1947 controlor în cadrul D. 1947. nr. inginer geolog. 8971. v. nr. nr. 1161.C. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. ROZMAN. 4365). 8856). Aurel ROSENBERG. 1910.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. partea I-a. a M.. 1949. 158 din 12 iulie 1948.numit în mai 1948 de către Ministerul Sănătăţii membru al comisiei centrale interimare a Colegiului Medicilor (prin ordin al ministrului Sănătăţii.

282 din 5 dec. partea I-a.A. considerat “necorespunzător postului” şi demis la 25 martie 1959183. 83 din 7 apr. http://curentul.I. inv. C.R.din ianuarie 1945 funcţionar comercial în centrala Ministerului Afacerilor Străine. partea I-a. anexa la dosarul nr. 1946 detaşată intern ca şefă de cabinet ministerial (M. 10092). ca translator la Direcţia radio (M. 1181. doc. în dec. Cimitirul evreiesc Giurgiului ) .1884 . 12877). partea I-a. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1189).în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor.P. 1182. 1914 Bihor) – ilegalist.1171. partea I-a. 3903. 1180. 131 din 8 iunie 1948. Bucureşti). D. nr. RUBINSTEIN. 4946). partea I-a. 1945.după război referentă în administraţia centrală a C.Of. p. 1964 cu Medalia Muncii. Bucureşti. nr.2009).Of. partea I-a. 1587. 34 din 10 febr. 19). nr. nr. p. la Direcţia Culturală. M. p. nr. nr. p. p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.Of.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 225. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 199 din 23 august 1941. aflat în 1941 pe lista de comunişti categoria A a Siguranţei. 112 din 21 mai 1945.net/2010/01/18/prizonier-in-propria-tara-54/. apoi. D.. RUSSU.R. 26 din 1 febr. SABANOF. 1172. dosar nr.G. timp de două decenii. 1408/12. nr.Of.Of. Lucia (n.Of. director adjunct în cadrul Ministerului Turismului. în 1948 numită secretar al Legaţiei R. partea I-a. v. nr. 2666). nr. 264 din 14 nov. 1955-1957).] Navale şi Aeriene (1953-1955.I.V. SCHÄFER) – originar din Moldova.. decorat prin Decretul nr. Steluţa .în perioada interbelică şofer. partea Ia.C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. ministru al Transporturilor [Rutiere. ilegalistă din Brăila. 336 din 20.” cls. 70 din 23 martie 1946.Of.Of. 1949.Of. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. SAFER. SAFIR-MALTUS.C. 1177. RUKENSTEIN. S. 751). inv. PŞAIT) – în mai 1945 încadrată ca şefă de secţie în centrala Ministerului Propagandei. cu domiciliu obligatoriu în 1941 (v. şi soţia. a M. fiul său şi al Agnetei/Julietei. Gheorghe (n. SAFER. 803 din 21 dec. 803 din 21 dec. după august 1944 activist al secţiei Economice a C. p.C.C. 290 din 14 dec. în 1946 numită translator-şef şi transferată la Legaţia României din Londra (M. p. nr. secretar şi gardă de corp a lui Ştefan Foriş. 1947.Of.Of.B.Of. 1175. după război în conducerea Oficiului Industrial al Bumbacului (M. p. Amalia . M. cu referat de cercetare la Fd. 1947. din februarie 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului.E. 1862). partea Ia. al P. 1941.S. 14 din 18 ian. Margit . Janeta Enta (15. apoi ministrul adjunct al noului Minister al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1957-1959).funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. la Washington (M.R. 24 august 1945. 3293. partea I-a.. 1946. 107 din 15 mai 1945. emigrat în Israel. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. 4968). 12913). p. Reimond . p. 3709 şi nr.2009. SADOVEANU. 7817). (M. partea a 2-a. 1947.C.05.Of. “Julieta” Runcan) (1915-2005. secţia Cancelarie – dosare anexe. p.R. nr. 1179.P.R.1973) – soţia lui Ştefan Gheorghiu. M. 1174. p. Elisabeta – ilegalistă.Of. 289 din 13 dec. SAIAH. 129 . 1176.05. partea I-a.din 1947 inspector în cadrul D. 22/1956.C. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. responsabil în cadrul Economatului ministerului (M. fond 495 (“România”). RUNCAN. 353). nr. Cecilia Elsa (probabil sora ministrului.Of. nr. decorată prin Decretul nr. 4198. M. Victor (n. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.S. apoi a lui Panait Istrati (1916-1921). nr. 1178. după război deputată de Ialomiţa. supra) . al P. 1173. Acaţiu (n. 71 din 183 Menţionat şi în memoriile lui Aurel Sergiu Marinescu. “Romeo” Eugen (v. a reobţinut cetăţenia română în 2009 (ordinul MJ nr. Idel . RUDICH. v.R. partea I-a. partea I-a. nr. p. 1964 cu Medalia Muncii. nr. p.P. A. nr. a III-a. 1946. nr. RUFFEL. 102 din 4 mai 1945.

10092). 662).Of.din 1947 controlor în cadrul D. Nicu – în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Conservelor Alimentare (M. transferată ca activist al secţiei Gospodărie de Partid a C. 1193. Alexandru . coautoare a mai multor publicaţii în domeniul cercetării farmacologice. 803 din 21 dec. al P. 1949. (dosar 3/1958. 15 din 19 ian. 264 din 14 nov. p.C.I. Alfred (n. 1947.Of. SANIELEVICI. (1945-1948-?) (Şt. nr. (??) SĂLĂJAN. nr. Sali . Rit(t)a – membru fondator şi apoi membru al Comitetului de Conducere al U. SALAMON. Solomovici 2003: 55). Osias HERŞCOVICI184) (n.A. (M. 1948): 2). partea I-a. Bacău) – după război controlor în cadrul D. 17.F. p. partea I-a.I. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. D.R. 1185. SASSU. 37.G. 1196. cu fişă la secţia Economică a C. 1188. a M. în Kuller 2008a: 454). partea I-a. SAPHIER. decizia nr. SALAMON. partea I-a.D. în M. 62/1955). p. 6474. din 1947 controlor în cadrul D. SAVU.25 martie 1948. 429-30. membru de partid.I.R. SANDU. 1948 a ministrului Justiţiei. 1195. 1184. 1948. SANIELEVICI. nr. 1948). 1191. 1947.E. 1949. 2 din 2 ian. funcţionară de partid într-un laborator de cercetare. 1964 cu ordinul”Steaua R. partea I-a.108 din 26 febr. 10092).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.R./U. p.I. cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR (nr. 1626. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. după război membru de partid. 275 din 27 nov. p.C.G. 536). p. partea I-a. SALPETER. 1948. 2606.Of. p. ff.controlor (până în febr. 1949. Alexandrina – din octombrie 1948 şefă de serviciu în centrala Ministerului Învăţământului Public (. p. V. p..Of. absolvită. nr. p. 16 din 20 ian.C. nr. Constantiniu 2003: 108. Max . 1183. nr.Of.R. p. Tudor . 1948. 5. SATINOVER.VI.R. 1192.C. F.1913 Santău. 5-6). partea I-a.R.C.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.362 din 17 apr.R.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. similar în Watts 2011: 177 n. 1194. după 184 185 V. decorată prin Decretul nr. nr. partea I-a. Mihăilescu 2006: 380.I.Of. a M.E.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1948. nr.din noiembrie 1947 inspector în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 45 din 24 febr. p. nr. SCHAPIRA185) (n. Bucureşti) (n. 130 . partea I-a.C. (M.C.VIII.1966. nr.Of.C. Ştefan (n.G. Berthold . SAPŞE. 1924 Gloduri. 1187.I. membru al organizaţiei de partid din minister (Fl. Satu Mare – 28. p. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a (inventariat şi de C. 15 din 19 ian. 803 din 21 dec. 8551). 36. B. jud. 10496).C. a M.IX. după unele surse Ignác (Andreescu. partea I-a. Leontin (19.F.Of. M.R. al P. SAIOVICI. în iunie 1952 prezentă în centrala M.Of. SAND.” clasa a V-a. 179 din 5 aug. anchetată în 1952 alături de alţi “spanioli” şi “francezi”. apoi cercetător la Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice din Bucureşti. nr.C.P.S.E. Sanda – fostă infirmieră în războiul civil din Spania. în 1948 numit de ministrul Industriei director al Întreprinderii locale Comăneşti de exploatare şi industrializare a lemnului. 146).E. 1190.P. 19 din 23 ian. nr. SAUVARD. 16 din 20 ian.1923 Bucureşti) – din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 662).Of. Ignat . Sami . decizia nr.C. Nastasă şi Varga 2003a: 20.R. partea I-a. 642). (dosare anexe 63/1955).în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. 1947 a ministrului Justiţiei. partea I-a. partea I-a. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.P. nr.E.G. 3). 1189. 1197. 1186. nr. p. Andrei . pentru Literatură Universală (M. 216 din 17 sept. 1949. iar apoi promovat inspector în cadrul D. 264 din 14 nov. 1948 . 7661).Of. 250 din 27 oct.M. 1948.Of. în anii ’60 traducătoare la Ed.Of.A. nr. (M.E. partea I-a. 22 sept. 1947. 10 (12 apr. a M. 640)..E.

considerat de regulă maghiar.C. nr.1918 Bucureşti) . Kuller 2008a: 425). M. fond 495 (“România”). Simon SABETAY) (n. I. dosar nr. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.R. Mozesh .S. SCHÄCHTER. a M. partea I-a. p. instrument major al P. partea I-a.H de către U.C.E. SĂRĂŢEANU. 240 din 17 oct. Gaston Marin într-un interviu acordat Laviniei Betea). 204 din 5 sept.VIII. şef al Marelui Stat Major al Armatei (1950-1954) şi apoi ministrul Forţelor Armate (1955-1966). “Sehter”.1908 – 12. (pseudonimul publicistic al celui născut Moise ZELŢER) (1885-1970) – publicist. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M.C.R..C. Otto – după război secretar de presă II în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. 1947. nr. al C. Marcel .. 187 Vezi şi Horasangian 2001.C.III.M. SCHAIMAN. p. Schnapp şi S. (M. iar iunie 1948 al celui al Ministerului Industriilor (M. 175 din 31 iulie 1948.I. SCHAPIRA. 1947. 1199. deputat de Sălaj.blogspot. SCHÄCHTER. – organizaţia democrată. 1947 transferat în cadrul serviciului ministerial de la Iaşi (M. 1198.Of. apoi şef de cadre la Institutul Central de Statistică.N. Dubovits.P. ulterior la Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie (Cajal şi Kuller 2004: 333) (dosar S/54 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). SCHÄCHTER. nr. 4848). partide care „au pornit recent campania electorală în alegerile din 19 noiembrie 1946 tot sub semnul antisemitismului” (A. fondator şi membru al C. 753). nr. fond 103.Of.Z. dosar 997. Truman şi catalogată de Solomovici ca un “oribil denunţ” (Rosen 1990: 87. uneori chiar român (Gh. partea I-a.C.G.Of. sau respectiv solicitarea fiicei lui Săveanu.C. 44. nr.din 1948 şef de serviciu în cadrul D. la http://varstapatru. 9340). în 1952 procuror-şef al Parchetului Tribunalului Galaţi (Berindei. 1202. Stefan . al P. Norbert Goldhammer.1983) – membru de partid din 1944.com/2010/10/flexible-ii. Lax. Solomovici 2003: 28. SCHÄCHTER. Oswald – rămas în 1940 în Cernăuţi după anexarea B. p. 127 din 3 iunie 1948. ulterior emigrat în Israel (Trebici 2011). p. C.E.S. partea I-a.html. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (19461948) (M. 280 din 3 dec.din 1947 controlor în cadrul D.B. Paul Iscovici. 131 . revenit în România în 1946. căsătorit cu Ani. Felix (ortografiat şi “Schehter”. 26 din 1 febr.Of. 26.R. ministru al Construcţiilor (1949-1950). respectiv “Şehter”) (14. preşedinte al Comitetului pentru Verificarea Armatei.N.” clasa II-a. SĂVEANU. Simion (n.Of. sesizare adresată preşedintelui american Harry S. SĂVULESCU. 6292) 1203.. nr.IV. Raul Rosel (n. Levant 2007) SZILÁGYI) – membru de partid din 1939. 28/1956187). 1177). 1947.Of. M. Maxy.Of. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.H. 4534). Ellenbogen. identificată fără excepţie ca evreică în literatura de specialitate. apud Solomovici 2003: 42-5). p. după război g-ral de armată (în 1959). F. 375). 3).. 10664). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1-3. 1205. partea I-a. în 1948 numit profesor de Organizarea Statului şi Organizare Judecătoreasca la Şcoala Juridică Populară de pe lângă Tribunalul Covurlui. inv. înrolat în Armata Roşie în timpul războiului. inclus într-o listă de agenţi sovietici de istoricul Larry Watts (2011: 177 n. 186 Alături de M.R.R. 1201. partea I-a. ff. nr. nr. din dec. Sărăţeanu acuză refugierea „elementelor fasciste şi antisemite” după război în PNŢ şi PNL. deşi ambele prenume indicate sunt de rezonanţă mai degrabă iudaică decât maghiară. 126 din 6 iunie 1947. SCHNURER) – director general în cadrul Consiliului de Stat al Planificării în anii ’50 (cu dosar de cadre la secţia Economică a C.E. 139.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. Aldea.I. Dobrincu şi Goşu 2009: 372. p. Lascăr Şaraga.D. 225. ministru adjunct al Sănătăţii şi Prevederilor Sociale (1948).altele Leon (C. 1206.C.R. 1200. Em.C. 1204. în tentativa de comunizare a comunităţii evreieşti.I. partea I-a. al P. 8072.C. B.după război membru al Contenciosului Ministerului Industriei şi Comerţului. unul din semnatarii186 în 1946 al unei sesizări de “antisemitism” generalizat în România. imediat după război preşedinte al U. 1947. p.

partea I-a. 1945. nr.Of. 1223. Otto – din iunie 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. începând cu 1956.1908 Buhuşi) (fiica lui Moise şi Charlota) – şefă de serviciu în M. Betti . a M. 33 din 10 febr. 1220. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. Baruch – în iunie 1948 era controlor în cadrul D. Eduard – activist al partidului. 1947. SCHILLER. M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. partea I-a. nr. 5332).R.G.după război controlor în cadrul D. şi opinia lui Pacepa în Solomovici 2003: 278 ş.I. SCHLESINGER. conform altor surse.C. Ion (probabil fratele lui Eugen Schileru. p.Of. 1654-5). nr. infra) – în menţionat ca director general al Direcţiei Poştelor.C. . 1949.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1219. 1209. 1217. 1222. cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a C. partea I-a.Of.F.u.C. (8/1954) (v. nr. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 8598). 15 din 19 ian. 1215. nr. (52/1954).Of. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi detaşat în teritoriu în judeţul Vaslui (M. 1949. 4848. Iosif .Of.C. pp. 143 din 24 iunie 1948. 1211. Ernest Carol – din 1947 inspector în cadrul D.Of.R.C. 738.G. (M. 126 din 6 iunie 1947. a M. SCHÄFER. 1210. partea I-a...C. nr. Isac .C. partea I-a. 1948. 641). M. al P.Of. SCHILD. partea I-a. 1212. SCHEWACH.C. p.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lânii.E. SCHILERU. 1221. 4534).Of. nr. SCHEIMAN. SCHÄFER.I. SCHÄRF HITZIG.Of. Edmond – din 1947 inspector în cadrul D. nr. iar din iunie 1948 al celui al Ministerului Industriilor (M. partea I-a. 26. M.Of.C. nr. Telegrafelor şi Telefoanelor din cadrul Ministerului Comunicaţiilor (Andreescu. 1214. 15 din 19 ian. partea I-a. partea I-a. Heinrich . SCHELSINGER. decorat prin decretul nr. 15 din 19 ian. p. 4798). nr.în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie în D. 24 din 30 ian. a M.C. 1949.G. Nastasă şi Varga 2003b: 213-5). 8598). Edelstein la întreprinderea “Agroexport” 132 . 95 din 22 aprilie 1948. Iutta – după război membru al Contenciosului Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. 1224. p. p. de pe lângă Consiliul de Miniştri (M. 1216.).C. partea I-a. apoi secretara directorului Samy H. p.în 1949 era referentă în Ministerul Învăţământului Public. 219 din 23 sept. 1947. 16 din 20 ian. v. p.E.Of.XI. p. 645).Of. SCHLEIEN. partea I-a. partea I-a.1207. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.I. la Direcţia I. 1213. partea I-a. SCHECHTER. p. Iosif . p.E. 1208. partea I-a.G.Of. 127 din 3 iunie 1948. p. SCHECHTER. SCHÄFFER.din februarie 1945 translator-interpret la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 1218. al cuplului Ceauşescu. Clara . A.G.1973 Bucureşti) – medicul personal al familiei Drăghici (anii ’50) şi apoi. Suzana (n.Of. 4384. SCHLESINGER. SCHÄRF AUSLÄNDER.Of. nr.. 116 din 21 mai 1948.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr. 219 din 23 sept.R.E. p. decedat în 1973 în condiţii neelucidate (oficial sinucis. Abraham (în alte surse SCHÄCHTER) (1923 .în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie a Ministerului Industriei (M.E. Stefan .Of. nr. 125 din 1 iunie 1948. nr. nr. 658). M.Of. urma să se (re)căsătorească peste 2 săptămâni). partea I-a. p. 3708). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a III-a.C.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. SCHECHTER. 945). partea I-a. partea I-a. 4497). p. p. al P. deşi. 52 din 4 martie 1945. 112 din 17 mai 1948. nr. nr. 643). (M. C. 1949. Amalia .C. 5785). SCHLESINGHER. 158 din 12 iulie 1948.D. p.

inv.Of.C.17. Dobrincu şi Goşu 2009: 425. 4968. 4 din 5 ian. nr. 38). 1948. M. 76 din 30 martie 1946. partea I-a.după război inspector în administraţia centrală a C. 1949. în 1953 cadru didactic la Şcoala de partid “Ştefan Gheorghiu”. 1617). nr.G. p. p. partea I-a. partea I-a. SCHNABEL.G..I. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului . 5785).G. respectiv controlor în cadrul D. nr. decorat prin Decretul nr.din cadrul ministerului.php.I.E. 1945.Of. ulterior consilier juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. nr. la Direcţia Regionalelor. dosar nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Herman .C. fond 495 (“România”). p.C. SCHÖNFELD.C.E. 1227. nr. a M. M. 12 martie 1891) – membru de partid din 1940 (dosar S/67 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p. partea I-a.Of. 188 V. (Berindei. apoi prim consilier juridic la Direcţia de Coordonare Legislativă.A. la începutul anilor ’50 profesor de economie politică la academia “A. al P. 1947.Of.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/S/S%2004. nr. partea I-a. SCHMITZER. 2944. 10092. 163 din 17 iulie 1948. nr. partea I-a.C. p.A. 5955). 1233.I. 4611. 1914. p. 1230. 54/1979.S.%20Scadera%20-%20Schypala/Schlesinger%20Suzana/index. p.Of. nr. M. inv. anexa la dosarul nr. p. 173 din 31 iulie 1947. 127 din 3 iunie 1948. SCHÖNBERGER. 6658). 1451).Of.după război secretar de presă II în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. 3293.).C. SCHNAPP. Conrad . în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al S.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1234.. C. 1235. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 66 din 21 martie 1945. 302).C. 1945. în 1961. partea I-a. nr. 2111). 77. 130 din 11 iunie 1947. nr. 1226. 84 din 11 apr. p.Of. 1225. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. iar din 1948 membru al contenciosului Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (M. 133 . 15 din 19 ian. Brăila). 7950). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. din 1947 inspector în cadrul D. 9868.Of. a M. p. partea I-a. p. SCHÖNBERGER. partea I-a. SCHLOMIUK. “Buşteni” (în locul lui Sandu Lieblich) (M. nr.I. p. 200 din 1 sept. n. 4849).din 1949 funcţionar la Direcţia Control Financiar a Ministerului Finanţelor (M. din 1947 controlor în cadrul D. dosar nr.Of.membru de partid.R. reprimit în 1965 şi angajat ca redactor la Viaţa Economică şi publicând şi la Ed. Politică până la pensionare. eliberată în 1963188. Anghel (n. M. SCHÖNFELD. partea I-a. Studii şi Documente a Ministerului Finanţelor. partea I-a. nr. Jdanov”. Malca – după război dactilografă-şefă.Of. nr. partea I-a. (M. p. inculpată alături de director şi alţi evrei din comerţul exterior. fond 495 (“România”). 73.Of. cu referat de cercetare la fd. p. după război activist de partid. Paul . 53-55. iar din septembrie 1948 adjunct cu drept de semnătură al ministrului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 37-42. p.A. Adolf – în 1948 numit consilier de presă în administraţia centrală a Ministerului Minelor şi petrolului (M. partea I-a. fratele lui Nicolae Bellu – ilegalist. nr. 154 din 7 iulie 1948. 120 din 26 mai 1948. 5687).Of. Adolf . nr. partea I-a.. 225. (M. Mendel . 264 din 14 nov. 1236. etc. SCHMUTZER. M.Of. nr. 4707). SCHNIERER. Adolf – în martie 1945 numit avocat în Conteciosul Ministerului Asigurărilor Sociale (M. 257 din 9 nov. Gheorghe – din 1946 inspector tehnic. partea I-a. 1949.S. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. exclus din partid în 1958.125. p. Ignaţie (n. 225. 1228. nr. 1232. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. Iosif – după război iniţial angajat la I. 1231. 6781). SCHOR. până în iunie 1947. 1947.Of. 3000 şi nr. 158 din 12 iulie 1948. 45 din 24 febr. nr. partea I-a.Of. 641). decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer (M.C. a III-a.Of. 1229. partea I-a.B. 131 din 8 iunie 1948. p. 600).C (M. 185 din 12 august 1948. partea I-a. inv. SCHOR.E. fişa matricolă penală la http://86. sub acuzaţia de subminare a economeii naţionale. secţia Cancelarie – dosare anexe. p.Of.

. nr. nr. partea I-a.G. 264 din 14 nov. Corpul Experţilor în Evaluarea Obiectelor de Preţ. 1945. p. 1946. 1248. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. nr. nr.E. partea I-a. p. 1948.E. p.Of. Arbitrajul Primăriei Bucureşti. în anii ’50 funcţionar al M. 264 din 14 nov. care în mai 1945 era încdrată ca dactilografă principală în Direcţia Cinematografie a Ministerului Propagandei (v. nr. 1252. M. Itta GOLDENBERG.VII. 1247. 198 din 1 sept. 112 din 17 mai 1948. de-a lungul timpului ocupantă a multiple funcţii la Arbitrajul Central de pe lângă Consiliul de Miniştri.E. 120 din 30 mai 1945. pp. 15 din 19 ian. a M.Of.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.Of. 1945. partea I-a. p. 1945. 2317 şi nr. patea I-a. SCHREIBMAN. – şeful Economatului Ministerului Propagandei (1945) (M.Of. p. G.în 1947 era şef de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 640). după război subinspector general în Direcţia Arte Plastice a Ministerului Artelor. SCHUSTER.Of. cadru didactic (catedra de Drept Privat) la Universitatea Bucureşti. 7491). 10092). 1246. 15 din 19 ian. după război angajat în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. SCHREIBER.Of. partea I-a. 4384.din 1947 controlor în cadrul D. iar din 1948 al Artelor şi Informaţiilor (M. Francisc – din mai 1945 directorul direcţiei speciale a Oficiului Naţional de Turism (de pe lângă Ministerul Informaţiilor) (M. p.V.G. p. a M. 287 din 14 dec. Anuţa – din 1947 controlor la D. partea I-a. SCHUSTER. Kurt – după război contabil-şef al Subsecretariatului de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. p. membră marcantă a comunităţii evreilor din Bucureşti. 9/1967. partea I-a. 1250. 180 din 6 august 1948. partea I-a. SCHVARTZ. (M.1909. partea I-a. 1241.G. 1251. Ida (n. nr. 644). SCHWARTZ. 1240. 186 din 13 aug. partea I-a. Maximilian – de formaţie sculptor.1237. 190 din 18 aug. nr. p. art. autoare ocazională în Revista română de drept (v. SCHWAGER. p. Alice – după război dactilografă principală la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.. 24. a M. 6751). 1244.în 1949 era medic în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. partea I-a. 183 din 14 aug.Of.Of. Beniamin (n.C. 1242. nr. nr. nr. Ploieşti) – la sfârşitul anilor ’50 încadrată la Direcţia Studii a Ministerului Justiţiei.Of. 1245. partea I-a.C. 4461. p. Rone . Zozo . Daniel . 63 din 16 martie 1948. 119 din 28 mai 1947. Ella . SCHWARTZ. 1249. nr. SCHULLER. M. 1945. p. Bucureşti) (fiul lui Isidor şi Biţa) – după război membru de partid. 10909). partea I-a.Of.Of.C. 3504). partea I-a. 7709). 6503). pensionată din postura de judecătoare la Tribunalul Bucureşti în 1998.C.C.I. Aristide .E. SCHREIBER. I.I. şef de serviciu la întreprinderea “Româno 134 . FELDMAN)) (n.Of. 6683). partea I-a. p. partea I-a. Sergiu – inginer. 1948. SCHULDER. SCHWARTZ. etc. 1949. 7151. nr. SCHULMAN. 1947.Of.1929. p. H. – în 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri membru al noului Consiliu de Administraţie al Oficiului de Bumbac. “Dezvoltarea fundaţiei socialculturale şi educaţionale a statului nostru în etapa actuală” (nr. nr. SCHULTZ. In şi Cânepă (M. SCHÖTTEK. nr. 78 -80)). p. p. nr. 245 din 26 oct. Arcadie . 10092). 1949. soţia procurorului Martin Schöttek şi sora scriitoarei Taniei Lovinescu.of. fiica lui Herman şi Rebeca “Riva” (n.din 1947 controlor economic în cadrul D. 29. 230 din 4 oct.Of. partea I-a. probabilă identitate cu “Suter Alice”. 1243. nr. 1239.C. nr. nr. partea I-a.C. M. 10757).Of. p. SCHULMAN. 9479). 4257). 3907). 190 din 19 august 1947. p. 1238.I. 107 din 15 mai 1945.. 1947. (M. p. 100 din 3 mai 1947. partea I-a.din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M.Of.

Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 62 din 15 martie 1948. cu referat de cercetare la fd. III-a. 972 din 8 dec. SCHWARTZ.d. 1259. în aparatul de partid şi de stat din 1946. nr. Bruno Vlad .X. 417). Iacob – funcţionar în Ministerul Energiei Electrice în anii ’50-’60. A. partea I-a. p. 15 din 19 ian.P.” cls. SCHWARTZKOPF.125. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p. inv. iar profesional medic la maternitatea “Polizu” din Bucureşti.Of. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. fond 495 (“România”).Of.. 1947. 1232).C. SCHWARTZ. Z.17. partea I-a. 1264. 14 din 17 ian.din 1947 controlor în cadrul D. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. ilegalistă (membră P.S. (M. SEGAL. Probleme Economice şi alte publicaţii. C. ajunsă în 1940-1941 în Basarabia. 8599). partea I-a. nr.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. SCHWARTZ. 645). Iosif . deţinută între 1934 şi 1939). 1265.C. SEGAL. SCHWARTZ.după război inspector clasa I-a în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. 1949.C. nr. partea I-a. în a doua jumătate a anilor ’50 ministru adjunct al Industriei Cărbunelui.B.JPG. p. nr. 1947. 6241957. 10496). Artur – în ianuarie 1948 era membru în conducerea Confederaţiei Generale a Muncii (M. 1947. inv. SCURTU.E. 1966). al P.+Scadera+-+Schypala%5CSchwartz+Beniamin%2FP1200570.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CS%5CS+04. 2283). SEFLER. SCHWARTZ.I. Moise . IV-a. 1262. a M. p. p. Isidor – în 1948 secretar de presă în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. 1263.I. 189 V.S. Natalia Isaakovna KOROŢKOVA) (18.VII. nr. III-a (ff. partea I-a. din 1928. Leon .C. 66/1954 de la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. p.R.C. SCHWARTZ. p. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a. C. Nicolae (fiul lui Vilmos) – ilegalist. 1255. de formaţie medic. după 1944 directoare – membru în Colegiul Ministerului Sănătăţii la începutul anilor ’50.Of. nr.Of.1906 – 22.C. 640). inculpat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari ai ministerului pentru subminarea economiei naţionale (Solomovici 2004: 283)189.Export” din subordinea ministerului. 1948.Of. nr. 1258. 92 din 17 aprilie 1946. partea I-a. nr. refugiat în U. apoi secretara Anei Pauker la Moscova/Taşkent în timpul războiului. originar din Ardeal. în timpul războiului.C. Ivel . (M. 9058). 1257.G. Lupu – în 1947 numit de ministrul Industriei membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Geamului (viitoarea Cebntrală Industrială a Sticlei) (M. nr. 1261.E. până în 1963 (când se pensionează) vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Probleme de Muncă şi Salarii.Of. 1947. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1253. Deziderius – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.G.R. a M. 3293.R.P. . fişa matricolă penală la http://86. anexa la dosarul nr.R. ulterior şefa Direcţiei de ocrotire a mamei şi copilului din cadrul Ministerului Sănătăţii.) (dosar S/93 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 3945). 135 .R. 219 din 23 sept. partea I-a. al P. p.Of.R.36/fisapenala. 1254.C. SCHWARTZ.în 1949 era doctor în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. p. 1949. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. Natalia (n.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe.C. nr. nr. 1256. 275 din 27 nov. apoi.S. 232 din 8 oct.Of. 803 din 21 dec. 15 din 19 ian. semnatar al mai multor articole în România liberă.R.din 1947 inspector în cadrul D. SEDEI. 9-10 în dosarul nr. 219 din 23 sept. dosar nr. partea I-a. 225.1981) – originară din Bulgaria. nr. 1260. 8598).

R. căs. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 6). SENCOVICI. partea I-a. 15 din 19 ian. (1948-1952-?). decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. Tony . iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.E. 28 şi nr. 1268. SENCOVICI. 1947. din 1948 membru în C. ambasador. SELŢMAN. N.C. deţinută în perioada războiului. a fost soţul solistei Margareta Pâslaru190.R.. deputată de Bucureşti în Adunarea Deputaţilor / Marea Adunare Naţională (1946-1948-1952). 754). (1939-1944). (1955-1960) şi al Comitetului Central al P.F. în anii ’50-’60 funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.P. (1946-1948) (M. (1951). al Comitetului Executiv şi secretar general al U.după război controlor în cadrul D. şi http://universulenergiei. SEGAL. 15 din 19 ian. 1830. p. din 1925. Debora . nr. numită în funcţie prin decizia Direcţiei Cadre a Ministerului Industriei (1949-56)191.M.” clasa II-a.europartes. în anii ’60-’70 conferenţiar la Academia “Ştefan Gheorghiu”.1266. 737. R. ales pe lista U. III-a şi în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. şi http://www. SEMO. SIEGLER. deputat de Satu-Mare în Marea Adunare Naţională. doc. conferenţiar şi şef-adjunct al catedrei de marxism-leninism de la Institutul Politehnic din București.php?name=News&file=article&sid=6280&theme=Printer V. împreună cu soţul ei.Of. fond 495 (“România”). Gyuri. membru în comitetul exeutiv al Federaţiei Internaţionale a Femeilor Democrate (1946-1948-?).” clasa II-a. 1948. al P. 1272. Pincu – şeful secţiei cultului mozaic în cadrul Ministerului Cultelor la începutul anilor ’50 (Rosen 1990: 87. 1269. după război acuzator public la “Tribunalul poporului” (19451946). decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1274.. decorată în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.C.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. p. membru al C. al U.membru P. 1331). secretar general al Ministerului Minelor şi Petrolului (1948-1958). p. secretar general al Uniunii Femeilor Democrate Române din 1948.G. Cerbu .eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/ 136 . zisă “Saşa”) (1906 Constanţa – 2000 Bucureşti). 1267.d. a M.Of.VII.XI. – director general la CENTROMETAL Bucureşti la sfârşitul anilor ’40.R. partea I-a. 1948. Arnold – până în februarie 1948 şef de birou la Direcţia Presă a D. iniţial Sidorovici. 1963./P. nr.C.1902 Dej – 10. SIDOROVICI BRUCAN. 24 din 30 ian.C.Of.R. I.R. 423 din 15 iul. după război membru în secretariatul general al Confederaţiei Generale a Muncii (din 1945). III-a.F.C. (19601979). membru al secţiei române a Komintern (1935). iar în mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. ulterior funcţionar în cadrul ambasadei României la Washington. p. MARCOVICI. partea I-a.R.Of. 164-5). 264 din 14 nov. din februarie 1949 şefă de serviciu tehnic la Direcţia Centrală Industrială a Tricotajelor şi Confecţiilor din Ministerul Industriei (M.A. inv. SZENKOVITS Sándor) (31. 1949. a III-a. 1271.D.M.Of.C. partea I-a. p. nr. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. partea I-a. ministru adjunct al Muncii şi Prevederilor Sociale (1948-1949). 10092). nr. 225. procuror general al regiunii Oltenia (1949-1953). SERPER. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. p.C. 645). 190 191 V.I. 1947. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 643). nr.Of. soţia lui Silviu Brucan – ilegalistă.R. nr.ro/index.F.R. 38 din 16 febr. dosar nr.G. doc.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. S. membru al Comisiei Centrale de Revizie.R. Alexandra (n. p. ministru al Industriei Uşoare (1949-1957 şi 1961-1969). 1949. fiul său. 26 din 1 febr.R. M. (1945-1948).C.C. partea I-a. după război activistă de partid.. 1587. 1273. 1270. 34 din 10 febr. ministru al Industriei Bunurilor de Consum (1959-1961).1995 Bucureşti) .P.consumatoronline. Elisabeta (soţia lui Alexandru Sencovici) (zisă “Bozsi”) – ilegalistă. fondatoare şi membră în comitetul de conducere al U. 1949. Alexandru (n. secretar al Comitetului Teritorial Ardeal al P. nr.P.D.Of. ulterior Brucan. partea I-a.D. Studii şi Documentare a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. SEGALL. 1189).

respectiv „Gersch Gollinger” (Niculae 2004). partea I-a.Of. apoi menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.Of.G. partea I-a. 12877). SIMON. p. V. partea I-a. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 1949. partea I-a. nr. Silvius GOLLIGER192. p. SINGHER. SIMOVICI. SIMION. p. Iosif Şraer) şi 1952. M. L. secretar general al Ministerului de Interne între 1946 (după “defectarea” predecesorului său. 7543). Marcela – ataşatul cultural (iniţial referent) al Legaţiei României la Washington (începând cu 1946) şi totodată amanta ambasadorului Mihail Ralea (v. 3870) şi cu Ordinul “Meritul “Cultural” în grad de Cavaler (M. „Golingher” (în Pinay 1962). din februarie 1949 contabil la Direcţia Centrală Contabilitate şi Control Financiar a aceluiaşi minister (M. p. Edith . 1287. Stefi . Andrei Lăzăreanu). Focşani 2007. Vasile . 50 din 1 martie 1948. p. până în febr. Laura .din 1947 controlor în cadrul D. 1947.A. (M. SNORPEL. 264 din 14 nov. 803 din 21 dec. 1288.Of.E.C.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale C himice a Ministerului Industriei (M. SILVAN.P. nr. 192 din 21 aug. nr. p. p. Kuller 2008a: 359). C. nr. 1963 (dosar S/127 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 642). şi http://www. 1282. activ ca ziarist. SIMŞA. SION. p. Suzana – după război. Hary . Claude .funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. Silviu . Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. a M. 1949. declaraţia dată Securităţii la 24 ian.E. 1947.A.Of. 1284. 1285. nr. 1949. 1286. Mauriciu – din 1947 controlor economic în cadrul D. nr.C.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. Ella . nr.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor.u.Of. 1123). 276 din 28 nov. 137 . partea I-a. George (n. 32 din 8 febr. emigrat în 1960 în Israel. nr. 15 din 19 ian. SIMON. (M. 1964 cu Medalia Muncii.ro/George_Silviu. SIMIONESCU. 1281.C. Zissu în Solomovici 2001II: 103-5. 34 din 10 febr.I.I. 1952 de A.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. nr. 423 din 15 iul. SILVIU.din 1948 şef de serviciu în cadrul D. 1276. nr. partea I-a. 1949. SINGER.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. partea I-a.C. şeful serviciului administrativ al primăriei Bârlad după august 1944 (Zahariuc 2009: 231). Iulius (n. SIMIONOVICI. p.contabil în cadrul D. nr. ca translator la Direcţia radio (M. partea I-a. partea I-a. p.Of. 1279. 1280. partea I-a. S. nr. Solomovici 2003: 399 ş. Radu . 1869). Marec . ca translator la Direcţia Radio (M. 6292).G.Of. 1277.. partea I-a. ulterior stabilit în Franţa. 1290.crispedia. 1283.R. fiul lui Iancu şi Hermina) (2. 15 din 19 ian. 1946. 1190). nr. de formaţie jurist. nr. a M. unde a continuat activitatea jurnalistică. 131 din 8 iunie 1948.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C.1899 Focşani – 16.Of. nr. 175 din 31 iulie 1948. 1947.C. 3706). 1289.I.1971 Paris).Of. 192 Transliterat în mod eronat ca „Golighar” în nota informatică a ambasadei UK la Bucureşti din 1947 (v.1275. 1946. SIMPSON WEITLENER.Of. 6292). 29 iulie 1920) – membru de partid din 1945.B.I. SINGER.. p. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.C.Of.Of. partea I-a.Of. (v. p. supra. 289 din 13 dec. 12877). Teohari Georgescu). partea I-a.V. 4968). p. p. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr.Of. şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Artelor / Artelor şi Informaţaiilor (M.Of. 10533). 1278. p. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor (M. nr. partea I-a. partea I-a.I. 1949. 289 din 13 dec.I. 175 din 31 iulie 1948. 17 din 21 ian.E.E. p. numită şefă de adjunctă de birou şi transferată la Legaţia României de la Londra (M. post din care demisionează în ianuarie 1947 (M. SIEGLER. 646).S.Of. 95 din 22 aprilie 1948.. Vera – angajată în 1948 în centrala M. 110 din 16 mai 1947. a Pielăriei a Ministerului Industriei (1948-1949) (M. nr. 1947. partea I-a. 10092). 501).

R. 15 din 19 ian. 179 din 9 august 1945. 229 din 193 V.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. Osias (n.S. decizia ministrului Justiţiei nr. Andrei .R. 1947. 6947. nr.din 1947 controlor în cadrul D. 148 din 30 iunie 1948. la Direcţia I. 3293. 1949 prim-secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. nr. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. 1919) – ilegalist.Of. 1948. a II-a. 1123) 193 1305. partea I-a.1904 Burdujeni. B. partea I-a. p. 58 din 9 martie 1942. partea I-a. SOLOMON. SOLOMON. 1297. a M. cu referat personal la Fd.R. pentru socialism” din Parcul Carol) – ilegalist. 1301.R. odată cu preluarea conducerii ministerului de către Ana Pauker.Of. fond 495 (“România”). nr.E.C. 149 din 26 iunie 1941. secţia Cancelarie – dosare anexe. 45 din 24 febr. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA..C. p. iar în paralel ziarist la Scânteia (M. membru al C.din 1947 inspector în cadrul D. nr. până la deces. iar după 1962 vicepreşedinte al instituţiei.Of.R. unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. p. partea I-a.I. 5464).C. 225. nr.S. C. Natalia .I. 539). în ianuarie 1948 promovat ca ministru plenipotenţiar II şi detaşat ca reprezentat diplomatic la Oslo (5 febr.C. partea I-a. 1719).P. p..E. respectiv M. partea I-a.P. partea I-a. Leon – din 1948 director adjunct al Direcţiei Igienă a Ministerului Sănătăţii (M. SOLOMON.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. SOLOMON. Paul . a M. nr. înmormântat în complexul “Monumentului eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. 81 din 7 apr.” cls.A. nr.VIII. 3678). Francisc .Of. 1267). 1945. (M. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. Bernard . Bernard Iţic SOLOMON) (11.1921 Bucureşti) . partea I-a.Of. după război controlor în cadrul D. nr. Mircea (fiul lui Avram) (n. p. 1299.I. al P. 1117). a M. 1947. 1964.Of. SOLOMON.E. SOLOMON. partea I-a. B. în anii ’60 şeful sectorului tehnic al secţiei Gospodărie a C.C. 8970. anexele la dosarele nr. nr.Of.Of.Of. nr. 1293. p. 1948. nr. 22. SOLOMON.II. Max . angajat în M. 93585 din 11 oct. nr. p.IV.S. SOLOMON. SOREANU.C.Of. a M. 749). Simon – din febr. p. SOLOMON. 1296. Barbu (n. 1304. M. membru de partid din 1939. 24 din 30 ian. (M.Of.C. inv. 1303.D. Paul – ilegalist. 1949.C. 1302. 641). IV-a. Suceava – 22. p. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. SIEGELBAUM ) (n.în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu (M. 5784).1949). 1947 în M.. 229 din 4 oct.Of. p. SON. dosar nr. SOLOMON. nr. 90/1956. 136/1954.. M. p.” clasa III-a. Zina – din iunie 1948 translator interpret-şef în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1294. partea I -a. 26 din 1 febr. ulterior promovat inspector general adjunct şi transferat la Ministerul Industriilor (M.Of.I.Of.C. nr.R.R. inv. 158 din 12 iulie 1948.Of. în perioada interbelică condamnat la 15 ani muncă silnică pentru spionaj în Favoarea U. nr.G. 1949. 225. partea I-a. judecător la Tribunalul Suprem al R. nr. SOLOMON. al P. 1947.C. SOARE. p.P. 804 din 21 dec. 1948 .deputat de Covurlui în Marea Adunare Naţională. al partidului. 1300. partea I-a. 240 din 17 oct. Isac – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. nr. 37 din 14 febr. 737.Of. 658). fond 495 (“România”). 1627). 1298. partea I-a. partea I-a. 32 din 8 febr. nr. partea I-a). p. p. 1947. SOMMBRIN. 229 din 4 oct. p.Of.G. Aurel . 1295. 138 .P.G. partea I-a. 5767). p.M. dosar nr. iar în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 8971).C. 16 din 20 ian.I.Of.până în febr.din februarie 1949 referent principal în cadrul D. 1292. partea IB. (1948-1965).C. (19561962). 1949. (M. nr.E.G. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. din 1945 funcţionar în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor (M. 9340. 1948 controlor în cadrul D. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1949.1965 Bucureşti.C. 157 din 10 iulie 1948. inv.C.1291. nr. 27 dec.

din noiembrie 1947 controlor economic la D. Martin – în anii ’50 inspector economic.Of. 3188).istoric marxist.N. 8971. Mor(itz) SPITZ) (28. 15 din 19 ian. STARK. nr. (M.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr. SPINNER.C. 1319. dos. p. 1316. dosar nr. 225. 1948. 1949. p. nr. 1027. Beatrice – din mai 1945 dactilografă-şefă la Secretariatul General al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (M.Of. p. nr.Of. p. p. 1315.Of. nr. şeful serviciului de control al preţurilor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic de pe lângă Consiliul de Miniştri (M.. 210 din 10 sept. Alexandru – în 1948 şeful Serviciului Automobile în centrala Ministerului Finanţelor (M. 1949. inv. p.G. după război şef de tură în echipa de cenzori ai presei scrise (Carol Neumann apud Solomovici 2003: 379) ca secretar de presă la Direcţia Presă din centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. nr. (?) SOSTARICH. 7461). 1314. 1971: 210.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.până în iulie 1948 controlor în cadrul D. 15 din 19 ian. 15 din 19 ian. Sorin . partea I-a.C.C. 1948.G. a M.E. când încă nu îşi românizase numele). 1311. 644).G. 1317. 58 din 10 martie 1948. 9763).Of. voluntar în Spania. 253 din 1 nov.: 110).I. Joseta (Josette) .în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 1949. partea I-a. a M. STĂNESCU (căs. Iacob . 1947. Adorian et al.C.I. p. 5626). 1948. II-a (dosar S/166 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p. Antoaneta – din iunie 1948 şefă de secţie la Direcţia Culturală a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. STEIN.Of.Of. partea I-a. n.P. 3372). nr. nr. 4512). partea I-a. pentru merite antifasciste. Ladislau .Of. 2121. nr. 84 din 9 apr. nr. p. 6781).III.). nr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.4 oct. SOREANU. p. nr.S. partea I-a.R. (M. membru de partid din 1927.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. Mauriciu (n. fd. p. Corobca 2008: 15. M.I.a. 119 din 28 mai 1947.membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale instituite prin Decretul-Lege nr. 1306. ulterior director adjunct al Editurii Academiei R. 1318. STEIMBERG. p. 15 din 19 ian. 1310.Of. 423 din 15 iul. decorat în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 1312. partea I-a. iar din 1946 translator interpret-şef în centrala Ministerului Informaţiilor.1979) – originar din Timişoara. p. partea I-a.E. 364 din 2 mai 1945 (A. Solomon 2004: 75-77).E. Solomon . “Exportlemn” din Bucureşti (M. 1949.6). partea I-a. p. partea I-a.din 1947 inspector general adjunct în cadrul D.Of. nr. Sugarman f. 152 din 5 iulie 1948. partea I-a. cu grad de sublocotenent. partea I-a. 1313. SPIEGLER. Samoil . 148 din 30 iunie 1948. 1309. şi şef al secţiei de istorie şi arheologie a Institutului de Studii Sud-Est Europene în anii ’50-’70. partea I-a. partea I-a. 139 . 87 din 13 apr.Of. partea I-a. nr. p.C. 1963. 645). STĂNESCU. a M. 173 din 31 iulie 1947. 121 din 31 mai 1945. SPIEGLER. SOROKER. partea I-a. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. Lucian .1908 – 11.C. STEIN PETREANU.I. Carol .Of. SPRENG. SPITZ. 4255). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. în 1947 încadrat prin decret regal.V. în anii ’50-’60 funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 1947. 644). 5464). ulterior Artelor şi Informaţiilor (M.în 1948 era director comercial al S.Of.Of.. apoi în Rezistenţa Franceză (Zbăganu 2001.C. Aron FISCHEL. Ministerul Propagandei Naţionale. după alte surse Arthur FISCHER) . Eugen (n. fond 495 (“România”). în Forţele Armate (M. 641). 1307. 2019). 1308.

Of. partea I-a. 641). a M. partea I-a. partea I-a.G. I.1997 S. partea I-a.R.până în februarie 1949 şef de secţie în cadrul Direcţiei Literare a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. nr.VIII.membru de partid din 1945 (dosar S/220 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). fond 495 (“România”). p. partea I-a. 194 V.C.Of. 158 din 12 iulie 1948. în anii ’50 director general al Fabricii de Confecţii şi Tricotaje Bucureşti. 2476).E.C. 1947. nr.A.Of. David STEL) (n. decizia ministrului Justiţiei nr. p.C. partea I-a. 230 din 6 oct. nr.Of. Tudor .I.II. 200 din 1 sept. 642). 158 din 14 iulie 1947. 1322. 1332. probabilă identitate cu “Leon Steinbach” cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.G. 1949. 4461. STERN.C. p.Of.C. partea I-a. (1955).1908 Borbeşti. de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri / din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 5784. M.Of.G. Alexandru (n. p. 1947.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. (1969-1984). 239 din 19 oct. 140 . STOIAN. STERN. 245 din 26 oct. nr. p. 8989. (M. membru al C. Bacău. a M. STERN.C. p. STOFER. M.Of.Of. nr. 1949. 6020. nr. nr. p.. p. partea I-a.I. 164 din 19 iulie 1948. 9444). STELIAN. partea I-a. (M. al P.C. p. p. în ianuarie 1948 avansat inspect or economic (M. STERIAN. 120 din 30 mai 1945. nr. p. p. STERNSCHUSS. 738). p. după război controlor în cadrul D. 10 din 13 ian.E. 1324. partea I-a. partea I-a.III. nr.VI.S. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. Dinu (n.M. din 1947 controlor în cadrul D. 70759 din 10 iulie 1947 în M. Leon Iosif (zis şi “Juju”) (6. partea I-a.Of. 131 din 8 iunie 1948.C. Olga . nr. Baruch . naţionalizate).1916 Bucureşti) – din mai 1945 şef de birou în cadrul Direcţiei Propagandă a Ministerului Propagandei (M.I. 1327.din 1947 controlor în cadrul D. nr. ŞMILOVICI ) (15.1916 Bucureşti) – din 1948 şef de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.C. STERNBERG.C. partea I-a. nr. respectiv Organizatorică ale C. nr. p.B. p.E. 4611. 4968). 1947.C. 1947. STERN.E. nr.X.Of. nr. dosar nr. 194 1334.Of. STERN. 15 din 19 ian. 262). Nicolae (12. în 1945 numit de către ministrul Afacerilor Interne membru al organului cetăţenesc de control în oraşul Bacău (M. 1330. al P.U.1320.C. STEINBERG. 1325.I.I.Of.E. nr. 1947.Of. 24 din 30 ian. 1329. M.R. nr. partea I-a.A. 1328. 1331.Of. 173 din 31 iulie 1947. p. 1945. a M. 8072). 154 din 11 iulie 1945. 15 din 19 ian. 1134). cu dosar la secţiile Gopodărie de Partid.G.R. 1948. partea I-a. director general la Centrala Industriei de Confecţii Bucureşti (anii ’70 – 1981). STELIAN.din 1947 controlor în cadrul D. 7950). STEINBACH.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energie i Electrice (M.III.G.Of.Of. partea I-a. partea I-a. Ecaterina – directoare în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50-’60. ulterior director al Fabricii “Partizanul” Bacău (numit în 1948 de către Ministerul Comerţului în funcţia de administrator al fostelor întreprinderi “Filderman”.1916 – 5. Neamţ – 9. M. p. nr.C. Zoltan . 3707. Samson . a M. 1333.) – după război inspector general adjunct în cadrul D. nr. 8072).în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Sinteză şi Pelucrare (M. 95 din 22 aprilie 1948. Adalbert . 204 din 5 sept. 1321. Ignaţiu (n.1918 Bucureşti – 1999 Israel) – după război membru al comitetului regional P. (M.Of. 5966). 1. 8989). 9167). respectiv ministru adjunct al Industriei Uşoare (1981-1983). STERNBERG. Arthur . Carol – în 1947 era impiegat la cabinetul ministrului Justiţiei (M. 204 din 5 sept. nr.Of. 1323. STEINER) (n. 1326. partea I-a.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.Of. M. 7. p.1986) – membru de partid din 1945 (dosar S/224 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Haim (n. decorată în 1963 cu Medalia Muncii. 225.. 120 din 26 mai 1948. 1909) . partea I-a. p.IV.Of. 32 din 8 febr. inv. 1949. 1945. 22 febr.

P. 141 . Univers) (d.R.B. ilegalist. 225. şeful secţiilor Cadre (1956-1957). STEIN195. 62 din 16 martie 1945.1976 Bucureşti) – ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 233 din 8 oct. a folosit şi pseudonimul “Gheorghe Grădinaru”). STEIN196) (n.C. Moscu I.M.M.C. inv. 1920-1981).C. p.C. 196 V.N.A.N. Bunuri de Consum (1957) şi Administrativă (1957-1965) ale C. 1375. nr. 1339.Of. preşedinte al Consiliului Sindicatelor din regiunea Bucureşti (1950). decizia ministrului Justiţiei nr. partea I-a.Of. 31. 41 din 18 febr.S. director al Comitetului de Stat pentru Problemele Muncii şi Salarizării (1966-1969). (mandate neîntrerupte 1946-1976). Emeric (Emmerich) (27. începând cu 15 august 1945). 2067 din 20 oct. Ion Iordan (n.R.R. partea I-a. prim-secretar al comitetului orăşenesc Bucureşti al P. 1335.VIII. (1948-1952-1974). fiica lui Moritz) (n.R.R. 4968). al P.VI. 108.S.I. al P. 1946 în M. general maior (în 1948). cu grad de colonel de infanterie activ în Forţele Armate (D. 285 din 12 dec. membru supleant şi apoi plin al C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 131 din 8 iunie 1948. (1953-1956). STOICA. (1965-1974) şi al Comisiei Centrale de Revizie (1974-1979). STOIAN. Lucia – din martie 1945 şefă de secţie în centrala Ministerului Muncii (M.1911 Paşcani) .1900 Dorohoi – 10.Of. Ed. 99241 din 4 oct. p. p. nr. majoritatea din Bucovina. 2002). nr. p. în oct. 225. respectiv respectiv publicarea solicitării în M. Paul Celan (n. revenit ulterior în ţară cu Divizia “Horia. 2009)..A.R.1908 Paşcani) – la începutul anilor ’50 consul al României la Rusciuk (Bulgaria) (Constantiniu 2003: 38). după război ambasador (şef al Legaţiei) al României în Elveţia (1944-1945).C.D. 197 Aidoma mai multor poeţi şi scriitori evrei de limbă germană. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. fond 495 (“România”). p. 2373).A. în timpul războiului. director al Direcţiei Organele Locale ale Administraţiei de Stat în cadrul C. nr. decorată în 1964 cu Medalia Muncii. partea I-a.M. (M. p. infra). 1340.a. Cloşca şi Crişan”.M.n.2008) (vorbitor nativ de limbă germană. 6781). fost voluntar în Spania. 1946. partea I-a. 3903). apoi titular (1968-1974) al Comitetului Executiv al C. 1947). apoi consilier superior administrativ la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1946-1949). Moses Rosenkrantz (1904-2003).C. p..Of. al P.partea I-a. n. membru C. COHN198) (26. De remarcat că în une le acte oficiale din arhiva P. partea I-a. fugit în U. 10. naţionalitatea declarată a lui Stöffel este maghiară. 10872. dosar nr. Solomon 2004: 77). 1945. al P.VIII.R. soţia lui Rudolf (v. Ancel. David Goldfeld ş. reconfirmatî în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. Alfred Kittner (1906-1991). (1950-1953). 19201970) – a nu se confunda cu omonimul profesor universitar. ulterior redactor al revistei Neue Literatur. 1375. partea I -a. 1946 în M. partea I-a. STREITMAN. nr.VII. STOIAN. 119 din 28 mai 1947.C. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. decizia ministrului Justiţiei nr.136 din 31 ian. nr.R. director general al Direcţiei Generale pentru Consiliile Populare şi ministru adjunct al Muncii (1969-1976). 1946 în M.Of.I.R. 1947 reîncadrat (retroactiv. nr. 25. 4255. (1960-1966). de religie mozaică197). Max Emanuel Gruder (1928-2010). STÖRFER. 10136 din 31 ian. precum Dieter Paul Fuhrmann (Neuer Weg. TM . Joseph Norbert Rudel (alias Radu Nor) (19212006).1913 Ciacova. nr. membru al Consiliului de Stat (1965-1976)..Of. James Immanuel Weissglas. 10872. inv. 1920-1970). 10875. 1946.” clasa a V-a. 1946. 1336. Alfred Liquornik. p. respectiv publicarea solicitării în M. secretar al Confederaţiei Generale a Muncii (1949).C.Of.R. Luiza – din mai 1945 şefă de birou în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor.după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C./P. Rudolf (n. decizia ministrului Justiţiei nr. ambasador în R. partea I -a.R. membru supleant (1967-1968). nr. 1337. în anii ’50 şeful serviciului aprovizonării în cadrul Centralei Staţiei de Maşini şi Tractoare în Bucureşti (M. STÖFFEL. Gheorghe (n. 198 V. 1338. nr. Alfred Margul-Sperber (1898-1967). partea I -a. 107 din 15 mai 1945. multiplu decorat de statul comunist.G. al P.Of. 41 din 18 febr. 195 V. p. dosar nr.. p. 1945.Of.S. arestat de mai multe ori în perioada interbelică. fond 495 (“România”). Ghizela Cornelia (f. deputat M.C. membru şi secretar al Prezidiului M. (1957-1961). 285 din 12 dec. Alfred Gon (n.

nr. partea I-a. decorată prin Decretul nr. 58 din 9 martie 1942. 1719. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. apoi adjunct al Ministrului Apărării (şef al Spatelui Armatei) (1950-1952).V. al P. partea I-a. din decembrie 1944 secretar general al Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării de pe lângă preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. STROE.tv/articol/16933. fiul lui Aaron şi Regina. Wilman SÜDER) (n. M. inv.: 110). ulterior la Centrala Industriei Textile. 200 V. Nussem SCHÄRF199. 142 . 1947 (M. respectiv funcţionar contabil la o fabrică de pe Calea Dudesti. prin Decretul regal nr. 1945. iniţial încadrat ca membru al Comisiei de îndrumare şi supraveghere de pe lângă Casa de Asisgurări Sociale Petroşani.C. mărturisirea nepotului său. 248 din 30 oct. inv.M. fond 495 (“România”). decorat alături de alţi foşi combatanţi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 253 din 1 nov. 201 1345. George (n.C. în Forţele Armate. în alte acte oficiale ortografiat SZUDER ) (16.S. 225. 9592. 3665). al P. 225. 9763). Petre (n.. ministrul Construcţiilor şi Materialelor de Construcţii (1958-1959. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.1912. ulterior emigrat în Israel200 (Sugarman f. Lupeni – 1984) – membru P.G. membru al C. p. p. dosar nr. nr. 1343.R. STRAHL-ŞTRULOVICI) (n. Lupeni) – fost ofiţer al Armatei Roşii. ilegalist. şef al Departamentului Contraspionaj al Armatei (1945-1949). partea I-a.Of. luptător în Brigăzile Internaţionale în Spania. 106). p. SUDER. M.C. WEISBUCH) (n. cu Sorin Strujan (n. 1948.activistă de partid. Bucureşti) – în perioada interbelică ziarist la Argus. 1969-1972). STRUJAN. Tismăneanu despre Gheorghe Apostol. 249 din 26 oct. 1346.C. Wechsler). 1923-2011). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.Of. ulterior încadrat în Foreţel Armate. doc. funcţionar în Ministerul Artelor şi membru al Consiliului de îndrumare a Teatrului Poporului (1946-1948) (M. M. p. la 21 mai 1910 în com. nr.1903. 2983. 8531). p. 1947.Of. 2310. fiica lui Lupu şi Seindla (alias Janeta)) (1925 – 2006. partea I-a. fond 495 (“România”). dosar nr. p.R. din martie 1945. 43872 din 6 mai 1947 a ministrului Justiţiei (publicată în M.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. când ministerul este desfiinţat). 287 din 11 dec. Bucureşti) . nr. 1344. după 23 august 1944 iniţial consilier tehnic la Camaera de Comerţ şi Industrie Bucureşti. 1342. Chely (n. la începutul anilor ’70 ajunsese activistă la U. nr. căs. SÜDER.Of. publicistul Boris Marian Mehr. SUCIU. 6). Ministrul Economiei Forestiere / al Industriei Lemnului (1969. în comentariile la un articol al lui V. 127 din 1 iunie 1941. mama lui Vladimir Strujan şi a traducătoarei şi jurnalistei Sanda Lepoev. naţionalitatea fraţilor Suder este menţionată ca fiind polonă.Of. M. SUDER. Ghedais M. decorat în 1961 cu medalia “A 40-a aniversare de la înfiinţarea Partidului Comunist din România” şi în 1964 cu Ordinul Muncii cls. unde este avansat progresiv până la gtradul de general-maior. în 1941 i se fixa domiciliu obligatoriu “pentru legături cu servicii informative străine”. STREJA.1341. nr.V. 104 din 8 mai 1947.II. 201 În unele documente ale partidului. 20. fratele generalului maior de Armată Viliam Suder. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. (dosar 8/1954). 8. Şipotele Sucevei) – ilegalist. partea I-a. Mihai (n.1916. ministrul al Industriei Cărbunelui (1952-1953). partea I-a. III-a în 1949 (Decretul 873 din 20 august 1949). nr.Of. ministru secretar de stat la Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţie (1972-1974). Benjamin & Stanciu 1996: 22-3). p.a. Fani (n.S. I. (1948-1955). 2066 din 20 oct. la adresa http://www.R.acum. 1927 Brăila) – soţia arhitectului Aristide Streja (n. Fani DAVID. din 1948 funcţionar contabil la direcţia administrativă a Comisiei de Stat a Planificării. respectiv în 1967 (Decretul 380) cu Medalia Muncii.Of. 199 Românizarea numelui în baza deciziei nr. partea I-a. Wiliam (n. din 1948 director în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. revenit în România în 1944.” clasa a IV-a. 8042. cu grad de maior. Vainştain. 1944.

în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. nr. alături de Mişa Levin şi Al. KOLMAN – deputat supleant de Sălaj în Marea Adunare Naţională.X.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. (1946-1948) (M.C. din cadrul Ministerului Sănătăţii (v.R. 15 din 19 ian.F. Mirţa (n. fond 495 (“România”). p. 143 . Varga 2003a: 664-5.C. 1356. 1949.P. conducătoarea de facto a Ambasadei din Londra la sfârşitul anilor ‘40. (156/1950). 1948): 3).A. partea I-a. Varga 2003a: 664-5.C. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.R. din 1933.php. 15 din 19 ian. 7038. (după alte surse 3) X.R. Mina ORNSTEIN. 18. 1351. deputat de Alba. I. 753).%20Sut%20-%20Szucs/Suzin%20Mordehai/index.A.R. 32 din 8 febr. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. SUFRIM. 1964 cu Medalia Muncii. ŞAIM. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. căs. Solomovici 2004: 281-2). inculpat în procesul funcţionarilor M. p. ? – direcor adjunct al firmei Prodexport a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50.1347. 1359. membru al Consiliului de Adminisraţie al Casei Centrale de Asigurări Sociale (din dec. după război activist de partid. 6169).Of. prietenă a Anei Pauker. 127 din 3 iunie 1948. inculpat în dosarul Prodexport – Italia din 1961 (Andreescu. 1947.D. p. 225. SÜSMAN. nr. 533). 1949. din 1948 director general al Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (iniţial secretar al Consiliului General Provizoriu al Asigurărilor Sociale de Stat) (1949202 V. 4848). p.125. SZABO. fişa matricolă penală la http://86. fiul lui Samuel) (n. Avram Miron (n. Isidor . p. 1352. Dumitru .deputat de Iaşi. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 1354.B. Nastasă.C. 1350. SZILLAGY.E. şeful Direcţiei T.Of. Max .I. iar iunie 1948 al celui al Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale (M.1902 Roşiori de Vede) .17. Mahlea . 645). p. Ida. 1134).R. la data arestării economist la I. în secretariatul general al Confederaţiei Generale a Muncii. nr.).P. membru în conducerea Asociaţiei Foştilor Deţinuţi şi Deportaţi Anti-Fascişti (A.E. ŞARAGA. Nastasă. partea I-a. partea I-a.E. dosar nr.d.A. 1948. 1947.Of.din decembrie 1944 membru. partea I-a. 1360.G.Of. membru P. 751). Renee . partea I-a. 1349.C. 1355.Of. Andrei . nr.după război membru al Contenciosului Camerei de Muncă Bucureşti. – unul din adjuncţii ministrului Sănătăţii în 1948. M. nr. 1358. Adolf ASRIEL.II.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.până în februarie 1949 inspector în cadrul Direcţiei Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1348..M. nr. fiica lui Iţic. 1357.I. ales pe lista U. 803 din 21 dec. partea I-a.E. 26 din 1 febr. inv. 1361. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a.Of. 170 din 26 iulie 1948. partea I-a. A. 1948.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/S/S%2016. Felicia – în ianuarie 1948 încadrată în centrala M.C. SZENDES. B. 2000). SUZIN A.Of. 1353. 1947). SUMARIT. SÜSS. 738). nr. Szabo) (n. Micu-Mordechai (n.R. Anton . ŞAPIRA. A. partea I-a. 22 (20 aug. 26 din 1 febr. Andreescu. p. nr.. Sencovici. acuzaţi de subminarea economiei naţionale în 1959-1961 (M.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.C. 645). 12. funcţionar în cadrul firmei Prodexport a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. nr. nr. ŞERBAN.1910 Turnu Severin) (fiul lui Avram şi Rebeca) – iniţial numit în 1948 director administrativ al “Alimentexport”. p.Of.1912) – de profesie ţesătoare. p. 19 din 23 ian. 1949. p. 195 din 24 august 1948. cu rang de consul general (M.C. SUFRIN. al P.. (I B) nr. ilegalistă. a M. ŞAPIRA. Solomovici 2004: 281-3 – ambele surse menţionând eronat numele său202. 1. 24 din 30 ian. din partea Blocului Partidelor Democrate (1946-1948).M.Of.după război controlor în cadrul D.Of. (?) SZIKACSY.

1922 Bucureşti . ŞERBAN. 188 din 15 august 1946. după război director în Ministerul Agriculturii. 68 din 22 martie 1947. 1365. 67). (1945-1948. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. p.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. dosar nr. M.Of. partea I-a. p. nr. p.I. 24. p. co-autor al Sălii Palatului (1957-1960) şi al altor clădiri din Bucureşti de aceeaşi inspiraţie.R.Of.C. 1946. p. 289 din 13 dec. 285 din 9 dec. nr. deputat de Alba în Marea Adunare Naţională (1946-1948-1952) şi apoi de Buzău (1969-1975). n. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. N. în Forţele Armate. p. 1945. 144 ..S. Silviculturii şi Apelor. 5790. (întocmit 1968). nr. al P. etc. ŞERBAN. a III-a.C. 225.O. Miriam .R. 118. Industriei Alimentare. 1362. nr. 3903 ţi M. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Aba Isaakovici SCHERBAK203) (n. infra). partea I-a. 1947 (M.1978). Nadia (n. al P. Nicu (n. p. u. 8856). p. 1949. 56. partea I-a. Sugarman f.R. I-a (Decret nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. inclus şi în C. 158 din 12 iulie 1948. cu grad de locotenent-colonel. 1364.a. Avram Markovici SCHÄRF) – ilegalist.M.P. ŞERBAN. iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. 1363. partea I-a.R.R. partea I-a. partea I-a. respectiv pe diverse alte posturi în cadrul diplomaţiei comuniste. decorat în 1952 cu Ordinul Muncii clasa a III-a. partea I-a./P. membru C. Avramian HERŞCOVICI) . p. apoi al Agriculturii.Of. ROSENBERG204) (16. nr.Of.Of. 1946. Andreescu. Ignace (n.I.a. 803 din 21 dec.Of. 157 ş. apoi ilegalist. nr. v. 21611 din 11 martie 1947 în M. în 1971 menţionat drept consilier. decorat prin Decretul nr. unde a fost implicat în scandalul “Viţianu”. v. nr. respectiv cu ordinul “23 August” cls. 6170. fond 495 (“România”). 1808). revenit în 1951 ca director adjunct al Direcţiei Economice. 74. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. membru al Rezistenţei Franceze în perioada războiului (nume conspirativ “Jeannot”). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul Muncii clasa a III-a. 1973). ulterior directorul Direcţiei Organizare Internă în M.C. Varga 2003a: 381-2.1971 Bucureşti) – arhitect şi profesor asociat la Institutul de Construcţii Bucureşti în anii ’50-’60. ŞERFF. dosar la secţia Economică a C.C. 82 şi 1991: 169. nr.IV. dosar 29/1957. 1946 a ministrului Justiţiei în M. M. 1964 cu Medalia Muncii. partea I -a.C. 1367. 253 din 1 nov..A. în 1967 menţionat în documente diplomatice ca şef al Direcţiei Protocol.E. (M. p. Nastasă. 619 şi nr. 26. 1366. 1948-1955-1965) şi al Comisiei Centrale de Revizie (1965-1969). 194 din 22 aug. apoi detaşat la Londra. Constantiniu 2003: 15 n. I.M.R. inv. 7 din 23. prin Decretul regal nr. inv.: 110).R. ŞERBAN. partea I-a. Avram (n.E. 225. decizia nr. Ignace I.C. apoi cu acelaşi grad la Legaţia României de la Berna (1949-1950.” clasa II-a 1978. 2168. 63/1955). 203 204 V. nr. 2066 din 20 oct. partea I-a. n. ŞERBAN./Kuller 2008a: 443). în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.director în cadrul M. Leonie ZOLLER) .III. fond 495 (“România”). partea I-a. Georges-Picot 2000: 36.R. 1944.Of. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. v.1914 Soroca) – evreu basarabean. p. Levy 2002: 127. a III-a. 107 din 15 mai 1945. 1947. când încă nu îşi românizase numele.a. (dosare anexe. ulterior cu diverse funcţii în cadrul diplomaţiei statului comunist (e. al P. din 1947 (cu grad de prim consilier de legaţie) însărcinat cu afaceri la reprezentanţa diplomatică a României la Roma. 1014. nr. Solomovici 2004: 66.g. şi Balaş 2008: 235-6. 7840. Tismăneanu 2003: 285. pensionat în anii ’70 ca director tehnic la Ministerul Minelor şi Petrolului. 14 din 18 ian.C. M. nr. student la farmacie în Bucureştiul interbelic.519 din 27 nov. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C.L. I.P. 9763). 29.). al P.încadrată în mai 1945 ca şefă de secţie la Oficiul de Studii şi Documente al Ministerului Propagandei. din 1946 secretar cultural principal în centrala aceluiaşi minister 1946 (M. dosar nr.Of.A. 161 din 19 iulie 1945. (dosar în arhiva Secţiei Externe a C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.?). 12692. voluntar în Spania (1937-1939). Basil (pseudonim de inspiraţie literară) (n. 35 din 13 febr. 1960: 25.E. V. 775. (1948-1952). III-a. decizia ministrului Justiţiei nr. decorat prin Decretul nr.Of.

25. apoi ministrul Industriei Cărnii. 1964. 804 din 21 dec. nr. încă în funcţie. şi avocat al lui Gheorghiu-Dej. Jdanov”. în anii ’50 cadru didactic la Academia “A. ŞMILOVICI.A. partea I-a. din 1949 transferată intern la Serviciul Contabilitate (M.Of. 264 din 14 nov. Iosif (n. TARCSI.S.R. din 1945 (după alte surse 1946) (şi responsabil administrativ al sectorului II).1988) – deportat într-un lagăr de muncă în timpul războiului. p. 1947 a ministrului Justiţiei în M. SCHREIER206) (n. alături de Jack Podoleanu.M. dosar 40009.C. 1376. nr. 1333.. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. 92 din 17 aprilie 1946.. nr. la un moment la care descoperirea fostei sale colaborări cu Siguranţa devenise iminentă) (A. partea I-a. 3001). TANENZAN. ŞTIRBU.1368.G. nr.I. 1371.după război inspector general în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. s-a refugiat în Palestina (ajuns în 1947).Of. p.preşedintele Centrului de Cercetări pentru Sport (1952-1957). p. a III-a. p. membru P. 1949. p. partea I-a.P. partea I-a.A. ulterior ministru adjunct în cadrul Ministerului Industriei Alimentare în (1955-1969) (v.C. (mart. stabilit în Italia. 1379. Olga – după război şefă de secţie la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 641). decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 17 din 21 ian. membru al Biroului C.R. partea I-a. 1944 reîncadrat asistent definitiv la Clinica Medicală II a Facultăţii de Medicină Bucureşti.A. şi în memoriile lui Moses Rosen (1990: 170) (v. TEITEL. dosar Ş/30 Colecţia “ilegalişti decedaţi”.C. când. Albert (n. 145 . S. 142-5). 1377. apoi jurist al P. ff.E. menţionat ca evreu. 641). Ana – din 1947 arhivar-şef la Prezidiul M. p.L. decizia nr.C. 15 din 19 ian.din 1947 inspector în cadrul D. 1949 translator-interpret şef la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.R. în 1951 şeful Gospodăriei U.I. 1370. 1123). 1947. 76 din 30 martie 1946.XII.până în febr.I.P.M. nr.1921 – 13. p. Paula (soţia lui Iosif Bercu. ŞAPIRA) (5. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. fondator şi membru în conducerea C. Kalman .Of. ŞTEFĂNESCU. şi Rotman 2004: 76. al U. secretar general al M. în oct.în 1949 era stenodactilografă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. v. 707). nr. nr. (1949-1956). Solomovici 2001II: 39. 1949. care pare să fi preluat informaţia din Rosen). 8007). vol. ŞULER. ŞMELŢ.R. a M.în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Muncii. p.d. partea I-a.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 11936 din 10 febr. în 1945. Dobrincu şi Goşu 2009: 311. 1947.T. ŞOIMU (căs.X. ŞOIMU.N.Of.C. ŞMIGHELSCHI.din 1947 controlor în cadrul D. Iosif (fratele lui Solomon Ştirbu) . Dumitru . 10092). Vaslui . 1372. 202 din 3 sept. Berindei.G. ca secretar al omului de afaceri Moni Goldstein. partea I-a. Paula (Tannenzaun / Tannezapf?) . în perioada interbelică proprietar al unui laborator de analize medicale.Of.D.C.R. 32 din 8 febr.E. ulterior funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 1369. Cf.Of. ŞRAER. partea I-a.M. fond “P”. p.Of. Maria . p. 1947. Alfred Bernard (1900-1980) – farmacolog. nr. 1945 – dec.R. 1374.G. 1949. 43 din 21 febr.Of. după război secretar general al Apărării Patriotice (1944-1945). ŞTEFĂNESCU.. Tobias .). Peştelui şi Laptelui (1952-1953) şi coordonator D. 1381. infra) . 1946. 1380. XXI. nr.E.I..Of. 1902.I. 1373. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale (M. Albert FALKENFLICK205) (n.” clasa a V-a. 3945). (M. a M. partea I-a.?) – în perioada interbelică secretar al avocatului Eduard Manolescu. 1949. (M. Ana – din 1948 şefa sectorului Evidenţa Carnetelor şi Documentare din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 219 din 23 sept. 15 din 19 ian. al P. nr. Pascu (n. nr. TAUBER. în 1948 funcţionar înalt al Ministerului Sănătăţii (membru în 205 206 V.C. 1375. 1947. partea I -a.C.Of.T. ulterior emigrată în Israel. 1378.1925 Cernăuţi) . 8598).I. decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls.

decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. al P. ulterior căsătorită cu Pantelei “Pantiuşa” Bodnarenko. şi şeful catedrei de Marxism-Leninism din Universitatea Bucureşti (fostul C. Tobias .comisia de tipizare207). tatăl lui Vladimir Tismăneanu) (26. 16 din 20 ian. redactor şi crainic la emisiunea în limba română a postului de radio “Moscova” (1941-1948). TISMĂNEANU.Of.Of. 1947.Of. 9763). menţionat şi de către Robert Levy (2002: 191) ca unul dintre puţinii care au continuat să o frecventeze pe Ana Pauker şi după marginalizarea acesteia). Ana (n.soţia lui Sorin Toma [v. membru post mortem al Academei Române (2006) (Mandachi 2010: 9. 1388. şi de la editură ca “fracţionist” în 1959. voluntar în Brigăzile Internaţionale în războiul civil din Spania. 253 din 1 nov.E.C. alături de zeci de alţi “spanioli”. 803 din 21 dec. dosar nr.) (1952-1958). 1385. 225.G. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ştiinţe Sociale “A. (dosar 68/1955). dosar nr. decorată prin Decretul nr. TELLER. 252 din 31 oct. TENENHAUS. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. TITTINGER.I. nr. alias Gheorghe Pintilie. Jdanov”. partea I-a. cu grad de căpitan.1981 Bucureşti) – ilegalist (membru de partid din 1933).I. p. partea I-a. 264 din 14 nov. Iacob .M.II. 97/26 aprilie 1948.X. 1964 cu ordinul Muncii clasa a IIIa.R. 1390.C.A. reprimit în partid în 1964. III-a. 1947. p. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1947..C. 1976). prin Decretul regal nr.1913 Soroca – 13.R. infra]. 256 din 5 nov. 146 . Ermina (n.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. partea I-a. 2066 din 20 oct. S. nr. Nathan .I.P. “o versată 207 V. (19481952). inv. după reabilitarea soţului medic la Sanepid Bucureşti. iar apoi cu Constantin Pârvulescu. M. fiica lui Iancu şi Jeni. funcţionară în biroul lui Alexandru Moghioroş de la Biroul Politic al P. III-a. Dora – şefa Serviciului de Studii (Direcţia Evidenţă) al Direcţiei Generale a Controlului Economic în 1947 (Trebici 2011). Leonte (n. 9858). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. TIRON. 5830). 1384. ulterior încadrat ca medic în M. 3790.C. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. cu dosar în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. fond 495 (“România”). TISMĂNEANU. unde şi-a pierdut un braţ. nr. de Celuloză. 662). 1387. 159 din 13 iulie 1948. a M.C. mama lui Vladimir Tismăneanu. nr. redactor şef şi director adjunct al Editurii de Stat pentru Litertură Politică (fosta Editură P.I. (1951-1952).din 1948 şefă adjunctă de birou la D. nr. 9732).M. decorat prin decretul nr. Eliza .Of. al P. 1383. Leonid Moiseevici TISMENEŢKI. fiica lui Isidor şi Luiza) (1915 Basarabia – 2000) – ilegalistă (membru de partid din 1933). nr. Marcel – în 1947 era şef de serviciu administrativ în centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M.R. TELEKI. şeful secţiei culturale la Sfatul Popular al raionului “Tudor Vladimirescu” (1959-1964. inv. ulterior redactor la Editura “Meridiane” până la pensionare. TEODORESCU. Israel) şi Victoria Leorda. 1972). sora lui Gavriel şi Uşer) (9. Beniamin – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.1912 Botoşani – 1991 Bucureşti) . p.C. p.C. fond 495 (“România”). p. 225.M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. revenit în ţară în 1948.R. 1949. Rodica Tismăneanu (stabilită la Haifa. Ermina Isidorovna MARCUSOHN. 1947. 1382.A.R. partea I-a. 1389. 1947 (M. (M.din 1947 controlor în cadrul D.R. TOBIAS. partea I-a. TOMA. 10092). nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. în Forţele Armate.II. Parhon). nr. 1386. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. partea I-a.Of. exclus din P.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1391. p. Ana GROSMAN. (partea I B). când devine şeful secţiei Propagandă-Agitaţie a C. Of.

membru al Biroului Organizatoric al partidului (1950-1953). al U. al P. nr. 1395. membru al C./10.IV.R. Elena (Lena.agentă a direcţiei de informaţii externe a N.. după demobilizarea sa (din Armata Roşie) în 1946. v. 208 În 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. p.R. A. Moldova. 158. plasat de sovietici în ierarhia comunistă din România în 1945 ca şef de direcţie în Ministerul Apărării.. 1392. a emigrat în Israel. fiul lui Alexandru şi Sidy (Sara)) (23.din 1947 controlor în cadrul D. dosar nr. Sorin (n. ulterior vicepreşedintă a UCECOM. reprimit în 1973 (după alte surse în 1970). 10. exclus din partid în 1963. 7537). ilegalistă (membru de partid din 1927. epurată. fond 495 (“România”)..R. TOMA.II. secretar general cu rang de secretar de legaţie (mai 1948 . Sorin MOSCOVICI. refugiat în timpul războiului în U.P.C. înrolat în Armata Roşie. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 1394. 1947. partea I-a.K. din 1932.R. Dobre 2004: 586). 9763. fost voluntar în Spania.S. pensionat). al “Apărării Patriotice” (1944-1946).P.Of. în U. când acorda un interviu Laviniei Betea pentru Jurnalul Naţional. 147 . (1945-1947).D. nr. 1393.C.S. 264 din 14 nov. odată cu divizia infamă “Horia. 253 din 1 nov. C. partea I-a. Cultură şi Propagandă (viitoarea Direcţie Superioară Politică) (1944-1945). alias Sergiu Săceanu208 (n. iar în 1964 cu ordinul “Steaua R. şi Tismăneanu (2011a) şi apoi infiltrată în activul central de partid în 1946. Arnold .Of.1950) şi ministru adjunct (1950-1952) al Afacerilor Externe (“conducătoarea de facto a ministerului” în absenţa Anei Pauker.AR. alias Sergiu Sevcenco. (1945-1948).F.E. cu grad de locotenent. luptă inclusiv la cucerirea de către sovietici a oraşului Königsberg (azi Kaliningrad).G. devenit notoriu prin seria de articole “Poezia putrefaţiei sau putrefacţia poeziei. ulterior într-un anonimat total pentru sfera publică. emigrat în Israel în 1987 (după alte surse 1980). membru al Cancelariei Secretariatului C.C. fiica lui Aron) (apelată în interiorul partidului cu “Lenuţa”) – evreică cf. membru fondator al C. TRICHTER. iar apoi chestor în D. 52 din 4 martie 1945. 191 din 20 august 1947. TOPERTZER.R.d. după alte surse 1929).C. redactor şef adjunct (1946-1947) şi redactor şef (1947-1960) al ziarului Scânteia.” cls.G. prin Decretul regal nr. şefa Direcţiei Organizatorice a C. a D. secretara C. în timpul războiului.Of. a fost soţia colonelului Serghei Şevcenko.C. revenit după război în ţară. Fl.R.C. Ioana. Fl. foarte probabil recrutată de sovietici (Buzatu & Cîrstea 2010: 286 n. Bucureşti – Netanya. (1955-1960). redactor la Glasul Armatei. nr. apoi a secţiei Industrie Uşoară a C.R. secretara particulară a Anei Pauker.S. ministru adjunct (1952-1955) şi locţiitor (1955-1960) al ministrului Comerţului Exterior. apoi promovat inspector general adjunct (M. azi R. 2066 din 20 oct. SĂCEANU.C. p. 1947. al P.D. p.C. nr.. imediat după război fondatoare şi membru în conducerea U.R.R.C. inv. membru supleant (1955-1960) şi titular (1960-1965) al C.V. membru P. iniţial educatoare în Chişinău până în 1931.P. Ştiinţifică (1960-1975. a M. ulterior redactor principal la Ed. Israel) . (1948-1952). fiica lui Anton) (căs. Cetatea Albă). 7 oct.R. M. partea I-a.P.membru de partid din 1932. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. II-a.. membru al C.R. organul de presă al Inspectoratului General al Armatei pentru Educaţie. (1945-1948). consilier (1947-1948).E.în martie 1945 reîncadrat la D. fiica ei şi a lui Gheorghe Pintilie. 1912 Tudora.” clasa a III-a.Of. 1625). în Forţele Armate. (v. apoi activă în organizaţia Bucureşti a partidului între 1932 şi 1940.S.G. cu grad de căpitan. membru al CC al P. 1947 (M.F.I. partea I-a. nume păstrat din mariajul cu ilegalistul Manole Tudorache) (n. Orhei.M. Răsfoind volumele lui Tudor Arghezi” apărută în perioada 5-10 ianuarie 1948 în Scânteia şi consacrată ca “broşura canonică a jdanovismului cultural” (Tismăneanu şi Vasile 2008: 42). (1948-1952). de formaţie brodeuză. 10092.V. 225. ulterior refugiată în URSS.C. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. în 1945.” (Troncotă 2006: 47). pp. (1950-1952).D.C. TUDORACHE.1912 Hârtop. documentelor oficiale ale P.1914.M.S. Cloşca şi Crişan”. apoi ministru adjunct al Comerţului Interior (1960-1965). 1654-5). cf. încă în viaţă în 2009.C. Constantiniu 2003: 12). Eduard .F.

” clasa a IV-a.C. nr. 1949.M. 1401. 1948. 506. partea I-a. care trebuie să rămână în România”209. partea I-a. Tismăneanu 2011a).IV. partea I-a. în 1945-1946 prezentă.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.Of. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr.C. 4696. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş).C. 335 din 20 iun.Of. (1956-1957). p. alături de Victor Weiss. nr. al P. 1964 (inventariat şi în Kuller 2008a: 458). 148 . I-a. L.decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 1948). 209 V. 1947. Watts 2011: 174. şi două fiice: prima.C. fiica lui Grigorii şi Sonia. 15 din 19 ian. 1403. VARVARA. 1.C.C. şefa secţiei munca de partid în rândul femeilor a C. al U.C. nr. 712 n.. inspector al C.R. partea I-a. 1963. a M. Levy 2002: 209. 95 din 22 aprilie 1948.C. fd.E. p. după război încadrat iniţial ca secretar de presă în centrala Ministerului Propagandei (M. Berindei. căsătorită cu ilegalistul Ladislau Vass. 5980. 10092). VALTER.C. 3706). cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. M. 95 din 22 aprilie 1948. al P. 169). Gisella FAERŞTEIN. 141-2. 1399. inv.Of. partea I-a. p. cealaltă.C.R. Mauriciu – membru P.1912 Iaşi – 2005 Bucureşti) – de formaţie croitoreasă. 643. medicul Eugen Zeiligsohn. M. şi trăieşte în prezent la New York (cu numele Faerstein). al P. 264 din 14 nov. internată şi în lagărul de muncă pentru evrei comunişti de la Vapniarka.R.R. 248 din 27 oct. membru supleant (1945-1952). 107 din 15 mai 1945. a emigrat alături de soţul ei. (M. 19 din 23 ian. 1947. p. a avut un fiu. 534). în SUA. Ecaterina. UNGAR. 3904). în 1948 promovat consilier în Ministerul reorganizat al Informaţiilor. n. 1949.C. A.C. dosar 9. între 1951 şi 1985 şef de secţie în Institutul de Cercetări Textile din Bucureşti. 804 din 21 dec. 1400. ULMANN. Ghizela (n. dosar nr. VAISBUCH.Of.R. (din febr. apoi al Artelor şi Informaţiilor (M. f. Dobrincu şi Goşu 2006: 506 n. (19551956). 9604)..R. din 1947 membru al Comisiei Centrale a Ministerului Industriei pentru reglementarea Muncii în acord (M. (1950-1953. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 157 din 4 mai cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a (A. M. nr. şefa secţiei Relaţii Externe (devenită Internaţională în 1965) a C.din 1947 controlor în cadrul D. personificare. în 1971 pensionară. decorată prin Decretul nr. nr.C. şef-adjunct al Secţiei Externe a C. şi coordonatoare a secţiilor Cadre din Exterior şi Relaţii Externe ale C. fond C. nr./P. 1189). partea I-a. multiplu decorată de autorităţile comuniste. a unificării celor două curente geografice din perioada ilegalistă – cea ardeleană majoritar maghiară şi cea răsăriteană majoritar evreiască. Leah Zoia.Of. p. sub numele eronat dactilografiat “Ghisela Faersein”.Of.R. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. nr. pe lista celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. fond 495 (“România”). prin căsătoria cu Ladislau Vass. nr. Rodica . dosar nr. căsătorită cu Dănuţ Florin Olteanu (fost secretar de partid la întreprinderea Tehnofina). când va fi destituită (adjuncta lui Al. ŢUPERMAN.M.N. 34 din 10 febr. – secţia Organizatorică. Mayer – în 1948 era şeful Serviciului Control Financiar la Direcţia Comerţ de Stat a Ministerului Comerţului (M. sora lui Moisei şi Senia) (22.Of.. Moghioroş)). (1957-1975). Bernhard .D. 198. Max – după război referent de specialitate.I.G.P.M.Of.R. 164 din 19 iulie 1948./P. Iosif ROSEN) – în a doua jumătate a anilor ’30 ziarist la Apărarea.Of. 225. ultima oară în 1981. apoi şefă adjunctă a aceleiaşi secţii până la pensionare în 1982. membru de partid din 1933. ulterior (din 1949) şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.C. Paul (viitor ULMEANU) . 189 din 17 aug. 1948. după război membru al C. 1402. p. fapt cu atât mai bizar cu cât suspiciunea aservirii ei prosovietice avea suficientă consistenţă (v.M.R.F. 1). p. Bogdan (n. 1398. I. 158). în 1980. (1952-1984). VASILIU. VASS. ocolită de toate epurările. 1397.I. nr.Of.R. p. al P. secretar al organizaţiei de partid Bucureşti (1953-1955). partea I-a.C.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. Gheorghe. p. partea I-a. partea I-a. remarcabilă prin longevitatea ei în partid. nr. p. ff. 11/1951. de ex. 1396. partea I-a. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. apoi cu drepturi depline al C. 3706).

controlor de fabrică (1946-1953). 15 din 19 ian. ca supravieţuitor al Holocaustului în Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors (United States Holocaust Memorial Museum (2000 IV: 261). director în cadrul Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale (după 1948).R.P.U. 1413. nr. VEISSBOD.R.IV.C. Iacob WEINREB) (24. VERMONT. translator de limbă rusă în deplasările lui Gheorghiu-Dej. condamnat la 25 ani muncă silnică.în 1949 era desenator în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. ilegalistă (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. 107 din 15 mai 1945. 1408.I.A. 1406. 1949. inclusiv pentru nume. 16. ilegalist (cu stagiu recunoscut din 1932.” cls. cu stagiu recunoscut din 1934. vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Muncă şi Salarii (1957-1966).Of.C.A. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 2296). Ides GRÜNBERG) – în mai 1945 încadrată ca secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. soţul Ghizelei Vass şi fratele Olgăi Vass-Podoleanu. artist plastic. 1948 şefă adjunctă de birou în centrala M.este mama lui Bogdan Olteanu (după 1989 preşedinte al Camerei Deputaţilor şi apoi viceguvernator B.III. deţinut la Văcăreşti.S. apoi stabilit în S. Aida (n. VĂLEANU. soţia lui Jack Podoleanu [v. 1949. partea I-a. 643) 1412. sora lui Ladislau şi cumnata Ghizelei Vass.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.R.C. p. p. inspector general şi apoi director în cadrul Direcţiei Generale a Rezervelor de Muncă din cadrul Ministerului Învăţământului (1950-1953).III. nr. emigrat în Israel la o dată necunoscută. după război organizator al filialei P. 1411.contributors. partea I-a. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1955-1974). fond 495 (“România”). timp de câţiva ani director al centrului Metodologic de Instruire a Profesorilor din Şcolile Profesionale (din Iaşi). VERMAN. inv.P.). 1949 era referentă în centrala Ministerului Învăţământului Public. (M. partea I-a..R..E.1977 Bucureşti) – evreu maghiarofon. 1405.VII. 16 din 20 ian. IV-a. nr. alături de Sara Văleanu.R. p. după război în aparatul diplomatic al M.Of.Of.1915 Bucureşti – 5. partea I-a.E.C. 1948. ANDREI (n. Bulgaru). http://www. 642). Caransebeş. 149 .ro/politica-doctrine/ghizela-de-fier-un-schimb-de-mesaje-cu-nepoata-ghizelei-vass/. 210 V.E. vicepreşedinte C. acesta locuind până la vârsta de 30 ani împreună cu bunica sa maternă pe str. M. ilegalist. (din 1966).C.nr. VEIGL EŞEANU. partea I-a.A. care a reapărut în spaţiul public în toamna lui 2011.E. Irina – în ian. Doftana (coleg cu Gheorghiu-Dej şi Ceauşescu). 225. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.2007 New York) – menţionat.Of. p. emigrată în Israel. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a.R. 1949. iar în 1964 cu ordinul Muncii clasa I-a..R. Deleanu 2011: 11).F. Victor .” clasa a III-a. Ladislau (fiul lui Eugen şi Rozalia) (16. în Kuller 2008a: 459) (dosar V/49 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).. Marcel . în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu ). 1949.D.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale Chimice a Ministerului Industriei (M. 1 din Bucureşti. Jean (n. supra] – membră a C. VĂLEANU. ministru adjunct de Finanţe (1955-1957). Janette – din febr. 1409. din Alba Iulia. nr. 15 din 19 ian. 3904). din 1950 şeful secţiei Plan-Finanţe a C. nr. al P. p.M. VERONA. al P. 1410. 1404. Olga (fiica lui Eugen şi Rozalia Vass) (1914-2001) – evreică maghiarofonă.M. până la pensionare..IV. VEINTRAUB. Ghizela Vass210. partea I-a. 15 din 19 ian. la Direcţia Educaţie Tineret (M. (45/1955) (inventariat şi de C. 658). 46 din 25 febr.1912 Ardeal – 17. dosar nr. Zambaccian nr.R. VASS-PODOLEANU. 1639).Of.Of. VASS. apoi. Ioniţă Podoleanu şi respectiv Tania Damache-Podoleanu. împreună cu Jack Podoleanu a avut 3 copii: Dorina (căs. 642).N. 1407. p. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. Ilie . inspector şef de serviciu în cadrul Direcţiei Metale Preţioase a Băncii de Stat (I. Tismăneanu câteva erori într-un articol despre mătuşa ei. al U. când îi corecta lui V.1920 Alba) – ilegalist.

redactor la Viaţa economică. (1950-1953).” clasa a V-a. 128 din 9 iunie 1947.1916 Bistriţa) – din 1948 şef de secţie în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Polonia) . 1948.” clasa a V-a. partea I-a. 89. VEZENDEAN. alias Ion Vidraşcu) – evreică originară din Basarabia (cf. partea I-a.I. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.U.1914 – XII. nr. Milu VEINBERG) – ministru adjunct (al lui Valter Roman) la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor (1952-1953) (secţia Economică a C. apud Solomovici 2003: 383).C.C. 224 din 29 sept.I. apoi stabilit în S. 52 din 4 martie 1945.U. 1421. 1422.fost rabin. apoi viceprimar al Bucureştiului (alt evreu aidoma Ghizelei Vass. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . Chimico-Alimentară a Ministerului Industriei (M.din 1948 director adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. după război şefă de serviciu la D.2003 Los Angeles.C. p. II-a. M. 1417. căs.Of. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. fratele Sandei şi cumnatul lui Iosif Rangheţ.R. nr. VILNER. S. 1416. 3707). 200 din 1 sept. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. p. Rubin-Raymond SCHLAEFFER211) (25. 1945 (dosar V/74 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Vezendiu. Desideriu FRIEDMAN) (n.V.. p. 1947.R.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. Eugen . p. ulterior membru şi apoi director adjunct al Colegiului Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (organul propriu-zis al cenzurii în presă) (1953 – anii ’60). alături de soţ în misiunile diplomatice ale acestuia. care.R. ulterior emigrată în S. 7946).după război controlor în cadrul D. nr. 24 din 30 ian. VECSLER / VEXLER. 95 din 22 aprilie 1948. Rosenzweig).Of. aşa cum remarca şi Levy (2002).E. al P.XII. Israel . C. aflat în atenţia Siguranţei în 1941 ca activist comunist categoria A. partea I-a.1414. Fairy Tales and Legends from Romania). emigrat în Israel la sfârşitul anilor ’60 împreună cu soţia sa. a M. M.G. 1947 a ministrului Justiţiei (M. 1419.P. Irina.1925 Bucureşti – 30.R. în 1971 (ca pensionară) cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Victor (n.1984) – membru de partid din 1 ian. 95 din 22 aprilie 1948. partea I-a. (Los Angeles). apoi în România.E. nr. VEXMAN.Of. p. Mihai (n.630 din 23 sept. VIDA. 1424. III-a. partea I-a. Ernestina (11. 1899.D. refugiată în U. iar în 1978 cu ordinul “Steaua R. 150 .. VIANU. 8072). Mihail Florescu sau lui Nicolae Goldberger.R. David . 6. în anii ’60 întoarsă în România. împreună cu mama sa după 8 iunie 1940.1916.Of. nr.C.C. (1953).Of. Beniamin (n. pp.M.Of.N. dosar 64/1955).I. 3708. VIERU.A. 1418. VIANU. după război membru în conducerea C. WILNER.C.R. infra].V. 737. unde în anii ’70 a tradus câteva lucrări literare din limba română (e. lui Radu Mănescu. sora publicistului Andrei Tudor.Of. partea I-a.C. Irina – soţia diplomatului Raymond Vianu [v. via Israel (Cozonac 2010). din 1960 la misiunea permanentă a României la O.) – în anii ’50 secretar 2 la Legaţia României (responsabil presă) de la Londra. Carol Neumann. 1425. 1947. 1654-5).g.G.-a. nu au căzut victime ale epurării pretins “antisemite” din 1952-1953).U.S..Of. VIANU. nr. VERONA. partea I-a. de la 1 211 Şi-a românizat numele în baza deciziei nr.IX. 8. revenită la Chişinău în 1945. VIDRAŞCU. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a.” cls II. 1947.Of.U. ulterior revenit în ţară. 1423.F. p. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1415. Raia (soţia lui Vania Didenko. Victor (n. 8810). p. nr. 175 din 31 iulie 1948.A.M. VICTOROVICI. Raymond (n. apoi şefa Direcţiei Treburilor Cancelariei P.R. Satu-Mare) (în alte documente oficiale ortografiat “Vezendeanu”) – şef-adjunct al Secţiei Relaţii Externe a C. 1420. 4635). 204 din 5 sept.R. LÖB) (n.S. cu Coca (n.S. Paul – până în septembrie 1947 inspector la Direcţia Teatre a Ministerului Artelor (M. nr. şi F.P. p. 6292).R.A. nr. al P. partea I-a. partea I-a.. în 1950 numită (provizoriu) şefa Cancelariei Consiliului de Miniştri.E.

R. nr. Alfred – la sfârşitul anilor ’40 şeful Direcţiei Licitaţii a Ministerului Finanţelor (M.C. Sorin (n..Of.P.Of.G.Of. uneori ortografiat şi în forma românizată VAINSTEIN212) (16. 1945 a ministrului Justiţiei în M. fişă de cadre în dosarul de la secţia Economică a C. 18. ulterior vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Artă (1950-1953. vicepreşedinte al Băncii de Stat a R. în anii ’50 în acelaşi minister ca inspector general (Rosen 1990: 74. 1841). Mezincescu.I. inv. 7732.E. 287 din 14 dec. partea I-a. 1431.com/doi/abs/10.. director general adjunct al Direcţiei Generale a Treburilor Consiliului de Miniştri (1951-1952).A.. dosar 104/1940. 3577). inv. 215 V. nr. VIŞOIANU.S. al P. după război activist de partid.E. şi A. nr. 1945. detaşat în mandatul Anei Pauker la cu acoperirea de ataşat comercial la Legaţia României din Berna. 5785. Teodor (Vlad Tivadar MAGYAR) – evreu maghiarofon originar din Timişoara ilegalist. a M. Solomon VIŢEL214) (n. Giurgiu 2002). 7 de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. 58 din 11 martie 1947. p. 213 Vezi şi http://www. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni (M. 1435).C.1921 Bucureşti) – după război inspector în cadrul D. ulterior revenit în centrala M.Of. WEINSTEIN. nr. dosar nr. VOGEL. nr. după august 1944 consilier (1946) şi secretar general la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării Armatei şi Populaţiei Civile (1946).I. Felicia (Steigman) Carmelly 1997: 192. 1947 în M. fond 495 (“România”). în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. VLAD. apoi încadrat conspirat în Siguranţă (avea să ajungă colonel de Securitate). 212 Cf. de unde avea să chiar arestat la 13 iulie 1948 şi apoi expulzat într-un scandal de spionaj215. 11/1954. p.C. 1428. membru al Comisiei de Pensii a Casei de Pensii a Ziariştilor. 158 din 12 iulie 1948.A.Of. p. ulterior reorganizării ministru adjunct al Industriei Alimentare (1949-1951). 125093 din 11 decf.R. iar oficial funcţionar diplomatic în M. ilegalist (din 1935) internat în lagărele de muncă de la Miercurea Ciuc. p.P. Şaru) al volumului Grafica sovietică (Bucureşti: Cartea Rusă.” clasa a III-a.com/istorie/GENOCIDUL-DIN-ROMANIA-REPERE-I73218.A. 1430. 24/1954.E.ch/dodis/dodis?XE7lhitk5EfsCJlwETjaee4lmywQ1CxSC20rcSGCwCt2qotRiyi6nfS6O3NPu7TU3DMevl0K NJEQOhR5jNXgtKp 151 .C.VII. după război ziarist la Libertatea (sept. al P.I. 200.nizkor. VIŞAN. decizia nr. şi ministru adjunct de Finanţe (din 1952). Călugăru şi Gh. VIŢIANU.dodis. 1950). (u. 1426. p.1905 Piatra Neamţ – 8.VII.R. 167 din 22 iulie 1946.reference-global.2. decedat în 1969.Of. nr.scritube. 10-11. 4460). p. apoi însărcinat cu afaceri la Ambasada României de la Moscova (indicat ca evreu în Kuller 2010: 190. 41.Of. 214 V.N. inv.65.G. fond D. 87). 10927.php. nr. partea I-a.I. 2038).org/hweb/people/c/carmelly-felicia/benditer-ihiel.IV. Muzică. p. în 1948 cu ordinul “Steaua R. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. şi http://www. respective http://db. 1429. 70).a.1953. decizia nr. co-autor (alături de Ed. 120 din 30 mai 1945. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer. III-a.C. VINEA.1906 Galaţi) – după război numit iniţial de conducerea C.1969 Bucureşti) – soţul (al doilea al) Ofeliei Manole.998 din 20 apr. ) V. care reproduce pasaje din Felicia (Steigman) Carmelly 1997 (Emanoil Vinea-Vainstein menţionat în subcapitolul “Camp Grosulovo”§4. partea I -a. Solomovici 2003: 89 şi E.C.aprilie 1945 încadrat în Ministerul Cultelor (M. partea I-a. 225. (dosare anexe nr. 43). fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. director adjunct în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (din mai 1948). 55 din 6 martie 1948. ff. Arte Plastice şi Cinematografie). 1944 – 1946). Alfons – fost ziarist la Adevărul şi Dimineaţa în perioda interbelică. M. 1427. Vezi dosarul său de schimbare a numelui de la Ministerul Justiţiei în M.1515/zstw. iar apoi pe diverse funcţii în aparatul economic de stat.P.R. respectiv Vapniarka213.. nr. T. nr. responsabil cu direcţiile Teatru.291 şi http://www. VIGLER) (n. partea I-a.html. de formaţie tâmplar. secretar general al Ministerului Comerţului (1948).C. Emanoil (n. partea I-a. 102 din 6 mai 1947. 23. secretar general şi ministru adjunct al Comerţului şi Alimentaţiei (1948-1949). Solvan (n.B.

III.C. procuror general al R.H. Solomovici 2003: 248.R. nr. nr. când demisionează (v. membru al C. decorată prin Decretul nr.I. I-a. Voitin” (cel mai frecvent).C.Of. Hermina?) – soţia lui Ştefan Voicu [v. după război director al agenţiei Rador (1944-1946). VOICU. discipol al lui C-tin Dobrogeanu-Gherea. p.S.1969 Paris) – cu tată etnic francez şi mamă evreică. membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (1948).M.T. van der Linden 1992: 146-7. partea I-a. inculpată în dosarul Prodexport – Italia din 1961 (sub acuzaţia de subminare a economiei naţionale într-o tranzacţie din 1956 încheiată între compania Prodexport.III.Of.” cls. după război preşedintele Sindicatului/Uniunii Ziariştilor Profesionişti (’40-’50).R.” clasa a III-a în 1948 şi cu ordinul “23 August” clasa a III-a în 1964.C. Bucureşti) . “Adam Apostol”.T. partea I-a. al P. intrat în mişcarea socialistă în 1916.U.VIII. A. şef al Colegiului de Jurisdicţie la Curtea Superioară de Control Financiar (1973-1979.R. 200 din 30 aug.IX. secretar general al Ministerului Justiţiei (1946-1948). 1432. ulterior însărcinat cu afaceri la Legaţia României de la Berna.de profesie contabil.1894 Paris – 6. (1960-1984). 1940-1944. din Galiţia. stabilit la Podul Iloaiei) şi Iulia (n. redactor şef la Lupta de clasă (redenumită ulterior Era socialistă) (1960-1981). deputat M. 1436. stabilit cu familia în România în 1911. nr. procesele lui Ion Antonescu (1946) şi Iuliu Maniu (1947).A.membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale / Informaţiilor. p. învăţătoare)) – ilegalist cu stagiul recunoscut din 1935 (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Ştefan (n. preşedintele Tribunalului Poporului (mai 1945-1946). VRÂNCEANU.R. Mina (n. membru supleant al C. redactor-şef adjunct la Scânteia (1948). profesor şi şeful catedrei de economie politică la Institutul Politehnic Bucureşti (1950-1953). în 1950 depunea mărturie în faţa subcomisiei de Imigrări şi Naturalizare din cadrul comisiei Juridice a Senatului S. Niculescu 2002. nr.1915 Paşcani – 5. al P.M.Of. pp. 225. dosar nr.C. 190 din 17 august 1946. “Al. 112 din 21 mai 1945. ţinând de Ministerul Comerţului 152 . (v.C. activistă de partid cu dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. 2)). p. partea I-a.C. “defectează” la sfârşitul anului 1947 şi se stabileşte la Paris. partea I-a.S. din august 1946 consilier de presă al Legaţiei României la Washington (în mandatul lui Mihail Ralea) (M.M. între alte sute de condamnări ale unor opozanţi ai sistemului comunist. Kuller 2008a: 409-10.Of. al P. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. infra]. preşedinte al Tribunalului Suprem al Republicii (1954-1967).R. 9556). scriitor şi publicist subnmediocru sub pseudonimele “Al. VOINEA.M. 8937 şi 8971)./P. ambele publicate la Paris (Berindei. doc. M. I-a.R. VOICU.R.M. ALEXANDRU (6. Dobrincu şi Goşu 2009: 666 n. Zierhoffer. fond 495 (“România”). al U. Aurel ROTENBERG) (9/21.P. 178/1943). colecţia RG-25. 1992). până în iulie 1948.. (44/1954).R. (sept. ulterior delegat al P. partea I-a. dosar nr. fiul lui Iosif. cu grad de consilier cultural principal (1945-1946) (M. şi Arhiva U. Adamescu”. 1948 1952). Gaston Joseph BOEUVE) (14.1906 – 1992. 62 din 16 martie 1945.A. VOITINOVICI.1986 Bucureşti) (fiul lui Adam (cofetar. decorat cu ordinul “Steaua R. nr. 1433. îşi românizează numele în 1919. (mandate succesive 1961-1985). orig.C.R/P. M. după 1944 instructor al C. 1946. fost internat în lagărul de muncă de la Vapniarka în calitate de militant comunist. fostă ilegalistă şi redactor al Scânteia în anii ’30. la întrunirile internaţionale ale partidelor comuniste. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. (1955-1960).C.P. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). 1435. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. iar în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. pensionat). inv. p. 173 din 29 iulie 1948. 1434.Of. 2336.M. detaşat ca membru al Curţii Permamente de Arbitraj de la Haga (1967-1973).012M. Şerban (n./U. 6222). a prezidat. în 1945 membru al Comisiei de control şi cenzură a filmelor cinematografice înfiinţate sub umbrela Direcţiei Cinematografie a Ministerului Propagandei (M. 4198). autor al lucrărilor La morale et le socialisme (1953) şi La socialisation (1959).N. ? – funcţionară în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ‘50. 2. în 1970 cu ordinul “Erou al muncii socialiste”. A..

Noel (fiul lui Ştrul) – controlor (până în febr. în 1941 aflat pe Lista Siguranţei de comunişti categoria A. WECHSLER. partea I-a. 1446. Gustav – ilegalist..E. partea I-a. 45 din 24 febr. în 1971 planificator la Comitetul de Stat al Planificării. 12877). p. 173 din 29 iulie 1948. 24 din 30 ian.R. a M. 225. WEISS. nr.N. nr. WALD.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 15 din 19 ian. 1440. nr. 282 din 5 dec.G. 1947. 1949 secretară de presă II la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 127 din 3 iunie 1948. WEINBERG. WEISS.P. pedeapsa expirând la 14 februarie 1946 (A.G. a M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. P. WASSERMAN. inv.”. 4848). 1438.după război controlor în cadrul D. fond 495 (“România”). 1946.C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. 264 din 14 nov. 1444. 1437.Of. Edeliza . în iulie 1948 delegat şef al Serviciului Judeţean de Control Economic Baia (M. deportat într-un lagăr de muncă obligatorie în timpul războiului. Adolf . Moritz .în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. WEISMAN. p. partea I-a. (M. ca translator la Direcţia radio (M. M./M. 641). 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Văcăreşti.Of. 1949. 1450. p. Isac (n. Marcela – până în febr.A. WEINSTEIN. 1451. 641). nr. 1447.C. a M.Of.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. nr.din 1947 controlor economic în cadrul D. p. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. WEINBERG. în sept.Of. 1946.R. p. WEIBER. 7817). p. 10 (12 apr.I. nr. Berthold Marius – după război şef de secţie la Direcţia Construcţii din D.S. Chiva – după război funcţionar la Direcţia Tehnică şi Cota Sovietică în cadrul Oficiului Industrial al Bumbacului (M.I.. nr. 1949. 1948). 1949.vol.Of.R. ilegalist. Leon . partea I-a. eliberat după august 1944. partea I-a. partea I-a.Of. WEINBERG. (M. 1947. apoi al Contenciosului Ministerului Justiţiei (M.Of. 1123). şi o companie din Italia) (Andreescu. 59. WEINTRAUB. 6220).A.C. 10533). după august 1944 membru şi pensionar A. nr. 15 din 19 ian. 1443. WEISS. 1453.F. probabilă identitate cu “Weiner F.Of. 1947. Adalbert . 1449. WEINER. partea I-a. p. Gustav . 297-8).Of. Carol . 662). decorat prin Decretul nr. 1948. WOLFF. membru al contenciosului Ministerului Afacerilor Interne (1945-1948). decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. WALTER.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.E. p. în timpul războiului condamnat la 5 ani închisoare corecţională şi 2.Of. 1949. Nastasă. Solomovici 2004: 281-2).I. nr.. 16 din 20 ian. nr. 642).E. 1448. C. 15 din 19 ian.C. 276 din 28 nov. 1949.A. 1439. partea I-a. 153 . p.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I-a. nr.000 lei amendă pentru activitate comunistă.Of. partea I-a. p. ff. nr. partea a 2-a. Henrietta – avocat. 738. partea I-a. 1948.E. 804 din 21 dec. 1964. dosar nr. epurat în 1958 (Solomovici 2004: 107). membru de partid din 1933. p. 1912 Bucureşti) – ilegalist. nr. 1441. 16 din 20 ian. nr. p. Varga 2003a: 664-5.G. WEINSTOC(K). 32 din 8 febr.G.C.A.F. a Ministerului Comunicaţiilor (M. Ana Renée . p. nr.C. p.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 289 din 13 dec.Of. 1949.C.Exterior.1948): 2).Of. nr. 20 din 23 ian. 1452.S. instalat şef al Direcţiei Cadre.Of. 1442.D.E. partea I-a. Siegfried .S. Eugen – între cei peste 100 de evrei aduşi de Ana Pauker în prima ei lună de mandat din 1947 în centrala M.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. 1626).Of.C. 662). partea I-a. în aprilie 1948 detaşat pe postul de secretar al Legaţiei României la Belgrad (B. 478).G. 10092). 2128). iar apoi promovat inspector în cadrul D.I. 1445. p. partea I-a. III-a.

partea I-a. membru al Comisiei Legislative de pe lângă cabinetul ministrului. WENDER.Of. 1947. partea I-a. 738. nr.T.Of. 264 din 14 nov. 11186.Of. II-a în 1964 şi cu ordinul “Steaua R.G. 7715). WEISSER. 1963. Marcu (n. când s-a pensionat. WITZMAN. partea I-a. 276 din 28 nov.Of. 190 din 19 august 1947. p./U. WEISS. a M. partea I-a. 1938). 5142). Herman . de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 5961).C. 1947. Dobrincu şi Goşu 2009: 110). nr. partea I-a.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. nr. partea I-a. p. Debora . p.I.S.Of..după război controlor în cadrul D. (M. a decedat în Israel în 1988. M. nr. a M.din 1947 controlor în cadrul D. nr.C. până în iunie 1948.din 1947 controlor economic în cadrul D. partea I-a. 1949. co-autor al primului Cod al Muncii (1950).M. Ioan .C. nr. partea I-a.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. nr.C. după război înalt funcţionar la Ministerul Muncii.A. N. 7 dec.Of. 1465. p. 1466. p. Ludovic . nr.I. 1462. Eugenia .E.Of. 293 din 18 dec. nr. 136 din 15 iunie 1948.Of. Adalbert – din 1947 controlor în cadrul D. Maria . nr. 15 din 19 ian. partea I-a. 1455. WEISZ. partea I-a. M.E. WEISSMAN.E. 9857).E.C.E.Of. apoi subinspector genral la Regia Monopoluluiu Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M.C. 1949. partea I-a.R. fiul său. al P. 4584. 1945. partea Ia.Of. Solomovici 2003: 88). Marian (n. 15 din 19 ian. WEISSBLUTH. 156 din 9 iulie 1946. în perioada interbelică între avocaţii inculpaţilor ilegalişti. 1467. WEISS. 1947.G.C. 119 din 25 mai 1948.G. decorat cu “Ordinul Muncii” cls. partea I-a. p. a M.G. nr. a M. 156 din 13 iulie 1945. p. WOLF(F). 241 din 22 oct. Solomon – după august 1944 şeful Direcţiei Coordonare a Ministerului Lucrărilor Publice. redactor la revista Justiţia Nouă în anii ’50.C. nr.E. p.Of. 4611. p. 641). 1947. 256 din 5 nov.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. partea I-a. WOLF.C.Of. WEISS. 190 din 19 august 1947. 24 din 30 ian.Of.T. 6781). 1468. partea I-a. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.G.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1458. nr. (128/1952). WEISZ. Carol . 1948. 5386). p. în iulie 1945 detaşat ca ajutor al şefului Secretariatului de Legătură cu Armatele Aliate (M. 145 din 26 iunie 1948. WIRTENBERG.I. Aron . 1949. 154 . 1464. nr. nr.C. p.1454. WILDERMAN. apoi director adjunct al Editurii în limbi străine (Kuller 2010: 189. cu dosar la secţia Economică a C. 10092).” clasa a II-a în 1971.Of.I. 644).R. 15 din 19 ian. 1469. apoi el însuşi ilegalist (membru din 1932. partea I-a. 1456. 1459.C. partea I-a.Of.Of. prim-arbitru de stat până în 1975. 644). partea I-a. 1463. nr. profesor de drept muncitoresc în anii ’50-’70.C (M. 1457. 1461. p.. Berindei.C. (M. Ioan – director adjunct al Direcţiei Contribuţii Directe a Ministerului Finanţelor (19471948-?) (M. M. p. Elena (uneori ortografiat şi “Wolff”) – din octombrie 1945 şefă de serviciu în centrala M. M.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. p. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. M. (v. al U. 173 din 31 iulie 1947.C.Of. p. Frideric . când demisionează (M. p. 1904) – avocat.Of. 7492). subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. p. partea I-a. 1948. 219 din 21 sept. p. (M. WINTERFELD. Elias . secretar al biroului juridic al partidului). nr. WELTNER.I. 1460. p. 423 din 15 iul. în august 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. 120 din 26 mai 1948.din 1947 controlor economic în cadrul D. 7492). 10533). nr. 9219. 7158). nr.Of. până la 31 mai 1948.după război. “Ghiţă” – din 1948 membru al Biroului secţiei Culturale a C.

(?) fiul lui Mayer Wolf Leib şi Reiza Leib. inv. Mircea Zaharescu (Bucureşti). Mişu .C.F. şi şeful catedrei de economie politică la Universitatea Bucureşti (1948-1955). membru al Comisiei Centrale de Revizie (1974-1984).R.R. Varga 2003a: 664-5. nr.Of. alias Ilie Zaharia. ulterior directoare generală a exportului în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. p. WOLF. şi profesor de economie politică pentru cenzori. fiica lui Pinhas şi Basea.R. bunica prezentatorului TV Andrei Zaharescu (fiul lui Mircea). şef al presei 216 V. 2. membru supleant (1955-1965) şi titular (1965-1974) al C.17. combatant în Spania şi în Rezistenţa Franceză. ZAHARIA. p. asasinată) – soţia ilegalistului Baruch Lerner. 15 din 19 ian. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. WULIH MARCUS.R. arestată. supra). 155 . Turcia (1956-1959). 381-2). ulterior într-o “funcţie administrativă măruntă” (apud Solomovici 2003: 379. fond 495 (“România”).sferapoliticii. (1954-1955). 1961. 646). nr. 7038. 217 V.P. cu dosar personal la Comintern).ilegalist (membru de partid din 1923. 195 din 24 august 1948. partea I-a.). la redacţia revistei Problemele Păcii şi Socialismului (1980-1989). Betty (zisă “Bibi”) (n. Betty PLICH) (11. soţul ei. ZAHARESCU.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. era funcţionar la Institutul Chimico-Farmaceutic (M. 2083)). Carol Neumann. 1949. Ilie (n. 1472.R. Nastasă.XI. fişa matricolă penală la http://86.1470. Iuju GRUMBERG) (după alte surse “Ştrait”) (n.R. ZAIDMAN.1999 Bucureşti. Simon Marcus.Of.IV. Barbu (n.R./U. nr. 15 din 19 ian. supra]. în redacţia săptămânalului Reporter (v. nr.M. partea I-a. director adjunct al Institutului de Studii Istorice şi Social-Politice al C. înscris în partid în timpul studenţiei. reprezentant P.I. p. aflat pe lista de comunişti periculoşi întocmită de Siguranţă în 1941.C. la Ramat Gan.F. după război numit la conducerea Direcţiei de Agitaţie şi Propagandă a C. 218 Un referat din decembrie 1940 al Corpului Detectivilor îl menţionează pe Juju Steinberg. ZAHARESCU./P. 22 (20 aug.1913 Chişinău – 15. p. după război în conducerea U. 225. decorat cu diverse ordine şi distincţii de stat în 1948. 643) 1474. Matei – conform memoriilor unui alt cenzor.M.. 1948): 3). 1475. 11956.C.125. B. Kiseleff din Bucureşti. 1945 a ministrului Justiţiei î n M. deţinut în lagărul de muncă din Miercurea Ciuc şi în penitenciarele din Chişinău. apoi a academicianului Barbu Zaharescu [v. apoi însoţindu-şi soţul în misiunile diplomatice. Osias – în 1949 era delegat responsabil financiar al Direcţiei Centrale Electrotehnice a Ministerului Industriei (M.G. 1473.M.Of. 1912) –ilegalist.JPG.T.ro/sfera/136/art11-arhiva. Birmania şi RPD Vietnam (1959-1961). al P.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CW%5CW+01.III. S.I. apoi funcţionară la magazinul “Victoria” din Bucureşti. 1949. Anna Fielder (Londra) şi Vladimir Zaharescu (Ierusalim). Andreescu.html). dosar nr. a locuit până la sfârşitul vieţii pe Şos. partea I-a. citând o notă informativă maghiară remisă Budapestei. 1964 şi 1981. după unele surse. 291 din 19 dec. Milea (n.. dar după război fără calitatea de membru de partid în România. director al Editurii P. mama lui Laurent Sorell (stabilit în Texas.2000 Bucureşti) . căsătorită Marcus.Of. China. rectorul Institutului Maxim Gorki (1952-1954). Aiud şi Braşov. în 1948 numită director comercial al nou-înfiinţatei întreprinderi de stat “Alimentexport”. comunist.36/fisapenala. după 1945 funcţionară în Ministerul Comerţului şi Industriilor.D.E.C. WOLF.A.X.C.A.R. în 1949. Milia VULIH. redenumită Problemele Păcii şi Socialismului (până în 1962). 124485 din 8 dec. 1471.1906 Bârlad – 14. încă în viaţă. pentru românizarea numelui decizia nr.+Wacaluc+-+Wutschi%5CWulin+Milea+P%2FP1040599.1909 Bălţi) – ilegalistă (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1945. http://www. redactor şef la Lupta de clasă. Solomovici 2004: 281-2 – ambele surse menţionează eronat numele. decorată prin decretul nr. zisă “Emilia”) (n. Bercu ŢUCHERMAN217) (11. 218 1476. eliberată în 1968.U. ulterior ambasador în Argentina (1955-1956). al P. până în anii ’50 şef de departament în cadrul D. inculpată şi condamnată în dosarul “Prodexport – Italia” din 1961216 (v. partea I-a.

în sept. nr. a M.după război inspector general în administraţia centrală a C.1973) – avocat.S. p..G. 103 din 9 mai 1945. partea I-a.III-a. 136/1956 şi 108/1956 (Levy 2002: 210. 328. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. inv.Of./9.. 1949. Iţic – după război refent şef în centrala Ministerului Muncii. p. 3293. 1479. 1949. nr. 131 din 8 iunie 1948. după război autor al unor articole în Scânteia (august 1944 . ZEIGHER. 1483. unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. 7461. 1014. ZALMANOVICI. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 173 din 31 iulie 1947. p. C. secţia Cancelarie – dosare anexe. 217 din 24 sept. ZALMAN. nr.C. Bucureşti şi redactor la revista Probleme Economice.R.C.O f. ZEIDMAN. ZAUER. nr. secretar general /cu grad de consilier superior) al Ministerului Industriei şi Comerţului (1945-1948). partea I-a.Of.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industri ale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 1482.Of. I.S. Paul . 1487. emigrat în Israel. (M./Kuller 2008a: 460). nr. la începutul anilor ’70 vicepeşedinte al Comitetului de Stat pentru Preţuri. Cajal şi Kuller 2004: 362. 210 din 10 sept. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. Cutişteanu şi Ioniţă 1981: 104.I. membru al Comisiei Centrale a Timbrului (M. ulterior profesor la A. 1947.C. ilegalist. 16 din 20 ian. ? . p. ZAHARIA.1914 Chişinău – 29. 6781).după război şef de serviciu în centrala Ministerului Sănătăţii.Of.E. v.C.Of. 5357). decorat în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler de către fostul suveran Mihai (M.din 1947 inspector în cadrul D.Of. 1480. p. 662). membru al Comisiei de epurare la Teatrul Muncitoresc Bucureşti (M.S. 1477. cu referat de cercetare la fd. M. Israel) – ilegalist (şi.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite Ministerului Industriei (M. partea I-a. a M. Moise . reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 1485. p. fiul lui Volf Volco şi Bella. 112 din 17 mai 1948.X. nr. 3758. spion sovietic). 4254). student la Praga şi apoi la Şcoala Superioară Tehnică Cehă din Brno (unde în 1936 se afla în atenţia organelor locale de informaţii pentru activităţi comuniste. uneori ortografiat şi “Ţaigher”. 35 din 13 febr. Solomovici 2003: 248. partea I-a.dr..A. anexele la dosarele nr.Of.Of. 4968). C. partea I-a. apoi funcţionar superior la Comisia de Stat pentru Planificare (1948-1953).R. 1486. nr. nr. 119 din 28 mai 1947. 662). decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. nr. partea I-a. partea I-a. ZANDBANC. Isac (20. Simion (n. 194 din 25 aug. 119 din 28 mai 1947. 1484. apoi stabilit în SUA. nr. partea I-a. partea I-a. Charlotte – inspector general adjunct la D. 8279). ZECK. p.I. p. 1948 revenit ca funcţionar înalt în centrala Ministerului Finanţelor.C. 4251). Leon . Alter David (frecvent ortografiat şi “Zaidman”) . respectiv “Zeiger”) (26. nr.1901 – I. 4384). 16 din 20 ian. juristconsult (echivalentul consilierilor juridici din prezent) al M. Nastasă 2011: 582). M. după război numit avocat în Contenciosul Ministerului Muncii. partea I-a.E.X.B. “epurat”. p. iar după reorganizarea ministerială la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M.Of. după război. p. Herman – director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60.Of.C. 1478. partea I-a.I.1980 Tel Aviv. al P. nr. nr.A. p. III-a. 1945. pentru câteva luni în 1948 secretar general al Ministerului Industriei. partea I-a. M. p.E.Of. ZEIDER. 1948. 1481. cu liceul absolvit în Chişinău. 1945. ZARAFU.E.Of.1946).I. nr. Leibu . partea I-a. rolul lor fiind “cu adevărat jalnic” (Rusnac 1997).de partid în 1943. iar în 1971 (Decretul nr. ZANDBANC. 157 din 4 mai 1971) cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. membru de partid din 1930 (dosar Z/13 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).G. cf.I.E. Tismăneanu 2005: 197. 7666). p. Troncotă 2006: 50. 144 din 25 iunie 1948.IX. cu fişă personală în 156 . Simon ZEIGER.

(1954-1957). partea I-a. 5784. după război controlor. p. 1493. 1900. ZICKEL. p. partea I-a. responsabil cu Consiliul Superior Economic (1948) şi vicepreşedinte C.E. nr. M.E.P.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/Z/Z%2002. fond 495 (“România”). p. 3293. ZINGHER. 6781). ZILBER. p. a colaborat cu Universitatea Ebraică din Tel Aviv.X. în fişele din penitenciare ZILBERT219) (14. apoi expert în delegaţia României la Conferinţa de Pace de la Paris (1947). profesor de economie politică la Universitatea Bucureşti şi director al Casei de Economii şi Consemnaţiuni (C.în 1948 numit membru al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M.B. încadrat în 1972 cu grad de profesor la I.. lucrând cercetător în domeniul dreptului internaţional al muncii. p. 112 din 17 mai 1948. 158 din 12 iulie 1948. apoi director al Institutului Român pentru Studiul Conjuncturii. ZIBALIS. nr. președinte al Comitetului de Stat pentru Problemele de Muncă și Salarii (cu rang de ministru) (1957-19651966). 4968). partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. M. anexa la dosarul nr. 2382). 157 ..P. partea I-a. 1484.” clasa a III-a.C. dosar nr. “la 27 de ani era spion sovietic”. condamnat ca atare la 5 ani închisoare (Solomovici 2004: 184).R.. Herbert (zis “Belu”. nr.Of. (1948-1949). graţiat în 1964.G. http://86.1901 Tg.php. 13 din 17 ian. nr. cu referat de cercetare la fd. inv.Of.R. partea I-a. 1490. Frumos – 1978 Bucureşti) .1949. partea I-a. emigrat în Israel în 1973 împreună cu soţia sa Stela. nr. M. partea I-a. ZISU.Of.S.S. 5785). după război şef de cabinet al lui Gheorghiu-Dej la Ministerul Comunicaţiilor (1945-1946). şi menşiunea solicitării sale de schimbare a numelui în “Şerbulescu” în M.în 1948 era controloare în cadrul D. partea I-a. / Preşedinţiei Consiliului de Miniştri.G. consilier al ministrului la Ministerul Energiei Electrice (1950-1954). iar în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.I. 5 din 9 ian.în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu.ilegalist. Rosi .Arhivele Comintern (INCOMKA. 1945.C.E. nr. M.R.după război inspector în administraţia centrală a C. V.C. 149 din 26 iunie 1941. partea I-a.” cls. 96/1968.Of. nr. p. în 1949 în centrala Ministerului. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M.P.125. Emanoil . inv. p.Of. 173 din 31 iulie 1947. partea I-a.17. 11 din 14 ian. apoi inspector la D. 314). Avram . 1491. partea I-a. după război iniţial consilier economic în centrala Ministerului Afacerilor Străine (din mai 1945). reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 4384. ulterior publicist sub pseudonimul “Andrei Şerbulescu”. nr.C (M. M. 4611. p.) între 1944 şi 1947. Bernard (în alte documente cu varianta de prenume “Bernat”) – după război încadrat ca inspector vamal la Direcţia Vămilor din Ministerul Finanţelor. secretar general al ministerului Economiei Naţionale (1946). autor ocazional la revista Probleme Economice. arestat şi condamnat în “procesul Pătrăşcanu”. vicepreşedinte al C. 3678. 225. nr.P. pensionat în 1973. ministru adjunct al Economiei în cadrul Consiliului de Miniştri. 590). vicepreşedinte şi preşedinte al Comisiei de Stat pentru Planificare şi simultan ministru adjunct la Ministerul Industriei şi Comerţului (19471948). 46 din 26 febr. 1488. partea I-a.Of. 2).%20Zara%20%20Zwolfer/Zilbert%20Herbert/index. p. 1489. II-a. 1492.Of. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Naţionale de Gaz Metan (M.A. p.I.B. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor. p.Of. p. în 1948 cu ordinul “Steaua R. C.I. ministru adjunct al Muncii (1968-1969).C.Of. doc.Of. 315.C. C. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). 65 din 18 martie 1948. nr. Leon .Of. 158 din 12 iulie 1948. pe post de controlor-revizor principal (M.Of. ZELL. 131 din 8 iunie 1948. 219 V. 120 din 26 mai 1948. al P. a M.C. nr. nr.S. 1948. 1949.

. Flachs.I. Avandici.1494. 1497.Of. nr. Gheorghiu-Dej rememorează că la sfârşitul anilor ’40 (identificarea perioadei decurge contextual în stenograma discuţiilor) “. 1949. Novac (1959-1969). Al. Lionel S. participă la inventarierea bunurilor Domeniilor Coroanei imediat după abdicarea regelui Mihai. p.Of. partea I-a. în cazul invocat de Gheorghiu Dej.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului. ZISSU. p.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 737. nr. menţionat în memoriile lui Vladimit Trebici (2011).C.. ZU(C)KMAN.Of. p. Areşteanu. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. p. 204 din 5 sept. Leib – după război controlor în cadrul D. partea I-a. Isias B.Of. 1499. Heinrich Abramovici. din 10 februarie 1960. 222 din 29 sept. 4384. Chely WeisbuchStreja.Of.G. 173 din 31 iulie 1947. M. Gheorghe Gaston-Marin (1956-1965). Nastasă şi Varga 2003a: 641. Dan Herstein. ZUCKER. Izu Grosu. 1953 Comitetului] de Stat al Planificării:  preşedinţii succesivi (?) Miron Constantinescu (1948-1955). Ernest Schlesinger.C. Bârlădeanu (1955-1956). Astfel.C.  vicepreşedinţii Simion Ţaigăr/Ţaigher (1948-1949. 662). într-o şedinţă a Biroului Politic al P. 1498.). Contextualizate şi supuse verificărilor obiective. M. Iulius M. Mauriciu C.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.  între directorii generali. Soreanu. I. Korn. 644). 4533). 1949.Of. nr. Leon . Şt.inspector la D. partea I-a. Raul Rosel Săveanu. Renee .I.E.Of. 1495. a M. Marcus. nr. Gheorghe . Simovici. Ludovic . partea I-a. cine i-a adus acolo. nr. Horaţiu Atanasiu/Atlasman (anii ’60). 1496. Pincas. ZUCKER. Mircea Oprişan (1952-1954). Rosenzweig. Vladimir Boico. 1947. nr. Sigler. p. 1948. Benţin Abramovici. subl.controlor la D. a M. Marcu . Gh.M.G.C. Rozenthal. 1954-1957). n. 8072). Paul Alexiu. nr.. Cerbu S. 1946. Simon Katz. partea I-a. 112 din 17 mai 1948. nr..A.E.I. Enumerări selective precum cea de mai sus. Hary A. nr. a M. p. Vladimir Kraft. ZISSU. Marcel L. ZISSU. etc. 16 din 20 ian.C. care ar putea fi extinse în mod dezirabil până la un grad satisfăcător de cuprindere pe măsura creşterii accesibilităţii surselor prim are de informare.R. spre exemplu. Gustav Roman. partea I-a. partea I-a. 6781). Edy I. p. 24 din 30 ian. partea I-a. au venit singuri?” (apud Andreescu. Rudolf Efraim (1948-1952). 1949. Marcovici. nr.Of. p. şefii de direcţie şi varii alţi funcţionari: Ernest Austerman. partea I-a. ZISSU. Anton Moisescu (1953-1954). p. Iosif A. 4384).Of. M. 1500. 15 din 19 ian. Bercu Feldman. Matiaş .. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Arsene (1952-?).E. 15 din 19 ian. la CSP [Consiliul de Stat al Planificării] peste 80% [erau] elemente de origine evreiască […] Am întrebat de ce la Consiliul de Miniştri sunt peste 60% elemente evreieşti. 642). apoi funcţionar cu atribuţii de control în centrala Ministerului Asistenţei Sociale (M. partea I-a. confirmă percepţiile prima facie subiective ale unor înalţi demnitari comunişti din perioada imediat succesivă celui de-al doilea război mondial. documentele de arhivă din perioada 1948 – 1963 identifică între funcţionarii Comisiei [din ian. Maimon.G.C. 126 din 6 iunie 1947.Of. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 8460.. Lulu S. 158 . Islea S. asemenea percepţii depăşesc spaţiul subiectivismului perceptual pentru a-şi identifica solide confirmări empirice în mai toate segmentele administraţiei şi sistemului politic centrale din primii ani de comunism în România. Sofia A. Paula A. 112 din 17 mai 1948. 644. p. Sami A.

M. Max Fonea.. P. Rudolf Modgesch (?). tov.N. Lucia Şerban (Buenos Aires).Alegerea aleatoare a trei ministere ca exemplificări ale ponderii evreilor la vârful aparatului administrativ-guvernamental în primii ani succesivi celui de-al doilea război mondial (cu o pondere a evreilor de 2.C. Şt. Iacubovici de Barlo. Mezincescu (Mesinger)). dactilografa Sarah Goldenberg. Anitta Ioanid (Ankara). Păsculescu (Tescovici (?)). Emil Riegler.G. Belgrad (A. Levin). Rosenthal. Kimell. Budapesta (I. Lăzăreanu (expulzat cu câteva luni înainte) şi A. acestora li se adăugau la nivelurile ierarhice subsidiare o multitudine de funcţionari de diverse ranguri şi grade diplomatice: S. I. Constantinescu (Bloch). JacobFeuerştein.. Maer. Liuba Herşcovici.ministrul (A. Luca-Boico. Nicolae Gonda (Szille). Ijacu (Izsak). Micu-Chivu (Klein). Aurelian Bela (Auerhahn). Ella Marcus. Bughici (David). Roma (M. Szillagy (Londra). Iosif (Brauchfeld). Rozi Fonstein. Georgescu (Samoilă). Judith Lazaride. fd. E. Rita Pistiner Vaisberg (Sofia). contabilul Solo Merovici. Oscar Conobel. Y. E. al P. M. secundar şi incomparabil mai redusă numeric. unde din 1950 avea să fie ministru H. Alfred Hubert (Bruxelles). Janette Verona. Bogdan (Grünberg)). Avram Bunaciu. Balaş (Blatt).C. funcţionarul comercial Idel Rubinstein. Felix. Farladanschi). Tereza Macovescu (Ungar). din 1950). şoferul Şmil Rauchwerger. C. C. Janina Câmpeanu. 159 . Vera Simon. dactilografele Aurica Brucker şi Aurelia Profeta. tov. Rita Rotter. secretara ministrului (Ilca Melinescu (Wasserman). C. Alice Brădescu (Paris). Clara Hönig. Vera Simon şi I. Văleanu (Weinreb). Lupan (Lustman)). Elena Wolf(f). Petran (Pocler). chiar fără a recurge la contabilizări detaliate. Dan/Davidovici). una maghiară) “în diferite aparate ale nomenclaturii” (Bottoni 2010:59):  în Ministerul Afacerilor Externe. proximul (din 1950) prim-adjunct al Anei Pauker. Sofia Mironescu. la nivelul reprezentanţelor diplomatice – şefii misiunilor. Iancu Berciu (Varşovia). Retti Abramovici (Moscova). Bendel). Caseru Rene Odette (Vatican). Alice Fetcu. stenodactilografele simple sau şefe Leontina Haberman. care i-a succedat lui E. Groner. Eugenia Manole (Abramovici). inter alia. Ionel Crişan (Kirschen). Mundi Brenner. tov. Goldenberg (Cairo). E. şeful direcţiei Cabinet al ministrului (C. 10 din cei 12 (adică 83%) şefi de direcţii şi departamente (E. 220 V. E. etc. Vogel (până în 1948) (toţi la Washington. erau evrei [cel puţin următorii]: în centrală . unde. Boris Holban (câteva luni în 1948). secretarul general (şi simultan ministrul-adjunct) al Ministerului (Ana Toma (Grossman).. Lucia şi Eugen Mantu (Marcuzon). Caseru Rene Odette. Lustig. Marcela Simionescu. Edwin Glaser.I. Sanda Clejan. J. Ana Stern. Bălănescu (E. C. etc. Tel Aviv (P. etc. etc. A. consulul în Bulgaria (la Rusciuk – Rudolf Stoian). Ecaterina Raicu (Praga). Emilia Milco/Bogdan. Roberta Gaston-Marin. Nichita Rabu. A. Ardeleanu (Adler). Weinstoc(k). A. tov. Altăraş. şefa direcţiei cadre (I. Minder Bellanger. Nicu Şerban (Herşcovici)). dosar nr.R. tov. Huck. la Moscova (S. Baciu şi S. mai rămăseseră doar 32 proveniţi din vechiul aparat diplomatic220. Alexandru Leist. Bottoni. Viorica Roth. M. E. Aneta Loghin (Löbel). Făinaru). George (Ştrul) Beraru. Pauker).C. Aderca (Adelstein). din totalul celor 746 salariaţi ai Ministerului. Fischer. 1 -19. eticheta ca “o adevărată filieră evreiască” (alături de. – secţia Organizatorică. T. Bella Mihnea. Lupan ?. funcţionara administrativă Paula Froda. cărora li se adăugau nenumăraţi alţi funcţionari diplomatici precum J. ff. Eliza Andronache (Zilberstein).5% în totalul populaţiei României în anul 1948) confirmă existenţa remarcabilă a ceea ce S. plus prim secretarul legaţiei de la Stockholm (E. S. Reiner Biemel (?). Ada Lupan şi Leon Ghica (Diamand) (Belgrad). Zeider. în 1949. Felicia Sumarit. 47/1949. Matei Gall. Viţianu (Witzman) (la Berna). Davidovici). Tenţ. I. Eugen Charap. Ardeleanu (Turcu).

Streitman Luiza.E. Adolf Wald. Albert Clain şi Igor Block. Ştefănescu Paula. Novicov (Neuman). Corina Ciolan (Richter). Bercovici Mircea. desenatorii grafici Isidor Mittelman. Negreanu (Schwartz). Flavian (Finkelstein) Jacques. Adolf Renate. Alperin. P. Iosif (premergător stagiului la M. Radu Lupan (Leibovici). referenţii Ella Matei (până în iunie 1948). Baranga şi insp. secretarii de presă (cenzori / lectori) Adam Simon. Lustgarten Mili. Wolff Marcela. şef R. medicul Rozalia Roitman. consilierii Laurian Băluş. translatorii Direcţiei Radio Simpson Weitlener. Benedek Tiberiu. Maxy. insp. David Manolescu. Stefania Perlmutter. Davidescu Lucia. insp. Diamant Basile. Sadoveanu (Pşait) Lucia. Vitner Carol. Magdalena Iacob. Soare Zina. Şmilovici Max. Schäffer Flaviu(s). Reicher Boris. şefii de birou Beram Sofia. Mauriciu Edel. Rosenthal Amalia. arhivara ajutor Elena Solomon. Maxy Liana. David Perlea. Maximilian Schulman. Silvia Kutny. Bogdan Varvara (Rosen). insp. Lăzărescu Clara. Cohn Mozes. Stein Antoaneta.A. Emil Fulda (Weissberg). Schwartz Ida. din 147 de angajaţi în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. gen Simion Alterescu (Ierusalim). insp. aproape toţi şefii de direcţie şi inspectorii generali/şefi (mai puţin. Horodniceanu Zoe. Emanoil Donea (Pşait) şi Ana Bergman. Neiger Elza.H. secretarul general N. Henrich Carasso. Eli Haim Ber. Fermo Alexandru. Pascariu Tina. Fidler Sofia. Marcel Holban. Barbu Morel. Gottlieb Madeleine. Spina (Schreiber) Natalia. Davidoglu (Davidsohn). A. Lupu Mihail. translatorii interpreţi.). Stănescu Josette. Stela Stănescu. insp. Herţovici Paul. inspectorii Cerbu (Hirsch) Emanuel. consilierul cultural Isac Lazarovici. Moraru (I. în administraţia centrală a ministerului erau evrei222: ministrul Artelor şi Informaţiilor .E. dir. Rado Ivan. Gartner Gusti. Aurel Son. respectiv redactorul Bernard Bereanu. Jurist Eduard.. A. Margit Rudich. inspectorii generali adjuncţi Aron Winterfeld. arhivarele şefe / principale Victoria Akerfeld. Rapaport Roland. gen. Conform Jurnalului (1948-1954) scriitorului Pericle Martinescu. Halpern Suzana. la sfârşitul anilor ’40. Pascal Ernestine. Mendelsohn. Stefania Moritz. gen R. dir. Stănescu (Fischel) Eugen. Şafran). secretarii culturali Tina Pascariu. Miriam Tausinger. Willy Savin. adj. Liviu Floda (Leibovici). şefa de atelier Clara Spitzer. Cecilia Merlaub. secretarul organizaţiei de bază a partidului din minister – Harry Brauner (v. În Ministerul Artelor şi Informaţiilor. contabilul-şef al ministerului Artelor / şi Informaţiilor până în iunie 1948 – Iacob Haimovici. M. Teodor Vlad (Magyar). Râpeanu (Rosenberg) B. Deceanu Barbu. Ştefănescu Al. Melita Mayer. Kraid Evy. dir. gen M. dir. Breslaşu (Breslau/Bresliska). M. Mehr Iacob. respectiv Dumitru Mihalache).. în perioada 1948-1949 (cu 637 din totalul de 809 angajaţi ai Centralei din 1949 nou-angajaţi după 23 august 1944221). Emeric Rado. Hehter Sanda. Willy M. “100 aveau nume de împrumut” (apud Solomovici 2003: 380). şefii de serviciu Natalia Davidescu. insp. gen A. şefii de secţie Alămaru Lipa. Leon (Herşcovici) Alexandru. Leon Gruss (până în iunie 1948). Schechter Otto. Neuman Carol. Popper Jean. şefii adjuncţi de birou Suzana Simion. Iancovici Herman. Ernest Halpert. Heinrich Kraid. Mihail Ludmila. Perlmutter Stefania. Călin Barbu. Carmen Herescu. Gueron Isac. M. Maximilian Krauss. Dondi Galin. Lucia Demetrius. Priseceanu Josefine. Câmpina (Friedman) Barbu. Hirsch. Carol Wilner. Gärtler Roza. arhivara-registrator Emilia Solomon. plus unul din cei 3 secretari generali ai ministerului în 1948: dir. Alfred Mayer. M. directorul C-tin Bugeanu. prim consilierii de presă George Spina (prim consilier). P. dactilografele simple sau principale/şefe Silvia Feyns (până în 1948). Bercu Iosif (alias Şerbănescu). prim secretarii de presă Ausch Ernest. Schileru Eugen. Sterian Adela. Dorio Lazăr. gen Dan Negreanu (?). 160 .I. Alice Suter. Bogdan. Emilian MarieLiese. Sternberg Samson. Blazian (până în mai 1948). Gheorghe Rosen. Raicu (Reitman). Horodniceanu Florin. Goliger Pia. Kirschen Tauba. Rebeca Leizerovici. Leon Haber. Lola Jung. Florica L. Maria Schweffelberg. Sofia Beraru (până în iunie 1948). Moglescu. probabil. fotograful 221 222 Ibid. Fisch Sanda (Surica). H. şefi sau simpli Cohn Moses. Aida Vermont (Grünberg). Iulius Ganz. Deutsch Costel. gen. Friedman Maria. insp. directorii adjuncţi Liman (Löbelsohn) Clara. Jar Alexandru. dir. regizorul S. Lăzărescu (Lazarovici). Lespezeanu Henrietta. infra). Mezincescu (Mesinger).

Diamant Bazil. Rosman Iacob. Ionel Miletineanu. Ciuberea Adolf. etc. Druchmann David. Topertzer Eduard. în Ministerul Comerţului şi Ministerul Industriilor. gestionarul Natti Goldner. Goldenberg Albert. Weintraub Noel. ulterior scindării M. Hilf Arno. Herşcovici Morel.C. Jezovitz Felix. laboranta Liza Alămaru. Georghiu Leon. 161 . Cheis Max. Frölich Petre. arhitecta Dorina Gâtlan (Weiss). Hirsch Mendel. Hintz Ştefan. Herescu A. Fabian Andrei. Soreanu (Siegelbaum) Osias. Zalman Leibu. Nasta Mauriciu. Guttman Isak. Florea Zilli. Keller Mihai. inspectorii Abramovici Şmil. Leibovici Leonte Leon. Bujum Otto. Klein Leopold. Mosesohn Leon. respectiv Funkel I. Wexler David. Butnaru Arthur. telefonista Janette Stănescu. Kaufman Jean. Gertrude Goldstein. Juster Oscar. Kell Silvia Ecaterina. Cohn Samoil(ă). Hermelin Wolf. Lupu Alexandru. Mandel Mihail. Sofia Madrer. Ornstein Alexandru Peltz Zissu. Kesler Iulius. Schmutzer Adolf. Ferenbac Iosif. Hudescu Pangrate. Hafner Iţic. Medrea Simonette. Leibovici Sulim. Schlesinger Edmond. statele de plată din anul 1948 cuprindeau estimativ 85-90% evrei: inspectorii generali sau generali adjuncţi: Barat Leon. Câmpeanu Liviu. Sami. 1948-). Solo. Flachs A. 1948-). Mendelsohn Iosif. Schlesinger Ernest Carol (ultimii preluaţi după reorganizarea ministerială din aprilie 1948 în Ministerul Industriilor). Crişan Adalbert. toţi cei 6 secretari generali ai Ministerului Industriei şi Comerţului erau evrei: Simion Zeigher.I. Gunea (Grünbaum) Eliza. Klein Meşe. Weisz Ludovic. Bălteanu Rudy. Beck Theo. Focşeneanu Eleodor. Neulicht Cornelia. Abramovici Lazăr. Izsak Vasile. Alpern Miklos. electricianul David Goldştein. Boiangiu Octavian. Roşcu Edgar. Leb Nicolae. Arnăutu (Aronovici) Martha. Alpern Haim. Gronich Leon. Avandic Cela Heda. Brucăr Calman. Siegler Cerbu. Rodan (Rubinstein) Lionel. Bandner Solomon. Leibovici Alexandru. stenodactilografele Clarisa Cramer. Aşkenazi Max Beno. Finkel Heinrich. Cosmescu Moise. Askenazi Maria. Gălăţeanu Sapse. Cernovitz Moise. Al. Vişoianu (Vigler) Sorin. controlorii Abraham Iosif. Codrin Jacques. Fildgut Eugen. Şoimu Albert. Boer Riven Avram. Mora (Leibovici) Henriette. Cohn Ioan. Cornea Alexandru. Rosenberg Samoil. Frucht. Marcovici Lazăr. Schäfer Iosif. Benkö Emeric (1946-1947. Bogdan Hună. Fleischer Erwin. Fulga Heinrich. Florian (Feibisch) Moise (1946-1947. Eibl Augustin. Friedländer Eugen. Stern Ignaţiu. Saphir Ignat. Grümberg Abraham. Franchel Ionel. Imberg Silviu. Zissu Matiaş. Leister Bernhard. Irescu David. Fundoianu Samoil. Câmpeanu Aurel. Graubart Iosef. Katz Marcel. Debu Ilarie. Levcovici Sergiu. Nachmias Virgil. Löwy Eugen. în august 1947 (guvernul Goza I). inginerul Sergiu Schuller. Abra(ha)m Zalman. Moses Iancu.. Stoian Haim. Spiegler Samoil. Iţicovici Iancu. Kaiserman Sandu. Bercovici Bănică. Berkovits Vasile. Deutsch Ignat. (?) Bekavetz Carol. Marcovici Iacob. Marcu Asher. Iankolovits Heinrich. Katz Victor. Marcus Alfred. Russu Reimond. contabilul-ajutor Iacob Cornea. Bălan (Katz) Marcel. Areşteanu Edy. Herşcovici Solomon. Broder Emil. Hausirer Berthold. Leitman Stefan. Zukman Leib (ultimii din mai 1948 în Ministerul Industriilor). Iliescu Ghizela. Lichtman Eugen. Gălăţeanu (Kessler) Adolf. (?) Kubitz Carol. Emanoil Vinea. Bârlădeanu. Edelman Marcel. respectiv Holdich Grigore. Grünstein Henri. Vesler David. Ilie Zaharia (Ştrait) şi Rudolf Efraim. Oprişan Moise.Avram Rudolf. Lax Ludovic. Birthelmer Mihai. Leibovici Ionaş. Ebner Leopold. Pincas Mayer. Grümbaum Simion. Croitoru David. Solomon Max. şoferul Hugo Mihail. Hertzog Leonard. Drimmer Menyhest. Marcovici Iuliu. Weiss Adalbert. Frank Solomon Mihail. Schwartz Ivel. respectiv Şapira Isidor. Abramovici Leon. Rauşer B. Fischer Leon.  În Ministerul Industriei şi Comerţului. Geller Stefan. mecanicul Samuel Moses. Friedman Herman. Moscu Gerard şi Zarafu Charlotte (ultimii preluaţi în mai 1948 în Ministerul Industriilor). Sapşe Sami. Faber Waldemar. Leizer Moise. Klein Alexandru. Brumfeld David. la Direcţia Generală a Controlului Economic din cadrul ministerulu i. Beck Fritz. Lupu Iancu. Alter Haim. Finkelstein Faibiş. Munteanu Vili.

respectiv Barhad Aurel (inspector). Schreiber Zozo. Iosif Levas. Schönberger Ignatiu. Rosenberg Samuel. Nussenblatt Nathan. Milkert Bruno. Micheller Carol. referenţii de specialitate Siegfried Weiber. Lupu Solomon. Zibalis Avram şi Zucker Leon (din mai 1948 în Ministerul Industriilor). Efraim Marcovici.. etc. Herman Klairman. Rosman Iacob. Abramovici David. Arie Fisch. Roth Matilda.C. Sassu (Herşcovici) Stefan. Martin Ehrenweld. Salamon Alexandru. Moise Zalmanovici. inginerul-şef al Direcţiei. Maierovici Lazăr. Robinson Paula. Mathilda Râpeanu. Herşcovici Rahmil. Alexandru L. Adalbert Harap (Charap). Carol Linder. Schnierer Malca (ulterior promovate controloare). 1957-1962)) şi de titularul fotoliului ministerial. Leon Zaharia. Schwartz Anuţa. şefii de birou administrativ Carol Korner. etc. Singher Silviu. Carmen Mathias. Solomon Andrei. Nemţeanu Iancu. Perl Samoil. Peltz Ludovic. a Lemnului şi Mobilei (Adalbert Harap). dispecerii de specialitate Eugen Lichtman. indiferent de cadrul instituţional (M. Rosenthal Ignatz. Schwartz Bruno Vlad. dispecerii Adolf Lobel. Grindea-Grinberg). Fany Schwartz. Alegând aleator una din aceste Direcţiile Centrale Industriale. Chinzbruner. Leon Bora. a Lânei şi Mătasei (Leon Moisescu şi H. a Bumbacului. Dina Horodniceanu. Gustav Weinberg.I. Siegler Mauriciu. respectiv Abramovici Osias. a Bumbacului (Andrei Kun). Lazăr Hart. impiegaţii Ecaterina Albici.C. respectiv şefii adjuncţi ai DCI a Energiei Electrice (Charlotte Novac). Löbl Adolf. în zona guvernamentală a comerţului exterior. Stern Adalbert. Ulmeanu (Ulmann) Paul. Grümbaum Simion. Haim Hary Simon. Marcu Cohn.Melamedman Valentina. Stern Nicolae. Katz Leib. Israeil Binder. Max Salpeţer. Weiss Ana Renée. Segal Moise. Teodor Max.I. Tarcsi Kalman. Marcu Zissu. Propper B. Berthold Sand. Spreng Ladislau. Roitman Iţcu. Gita Aronescu. şefii de birou tehnic Ernest Kamil. a Siderurgiei (David Katz-Căţoiu). Honora Poppel. Ronai Adalbert. cea a Lemnului şi Mobilei Finite. Leon Honigsberg. Rosenberg Iulius. Teleki Iacob (ultimii transferaţi în toamna lui 1947 la Ministerul Industriilor). Dezideriu Neuman. Negrin (Schwartz) Arnold. Beatrice Gregor. Burahovici Wilhelm. şefii de secţie Mihai Heger. Stela Celan. oamenii de serviciu Salamon Zoltan şi Wolf Iosif. a Cadrelor (Flavin Blassian). a Chimiei (Solomon Luca). Leon Calmanovici. Marcel Hervian. Paula Marcus. stenodactilografele Clara Alexiu. Nathan Teller. Dasia Kahane. Lieblich Aurel. Platz Valeria. Stern Zoltan. Iuliu Gewold. Schleien Baruch. Alexandru Pratscher. a Lânei şi Mătăsii (M. Max Rabinovici. Zickel Rosi. dactilografa Ana Bercu. Rieder Zoltan. Martin Rosenfeld. Michelsohn Beniamin. Moise Avram. contabilul Iosif Alter. şoferii Kaufman Ioan.E. Simion Naftali. Ulterior altor reorganiuzări ministeriale ale Consiliului de Miniştri. Gheza Riegler. Frieda Iosuv. a Întreprinderilor Prelucrătoare de Materiale Plastice (Rafael Faru). referenţii administrativi Eva Mayor. Oscar Kohn. (1953-1957. Moscovici Iancu. Perşinaru David. funcţionarii evrei din centrală şi entităţile economice de stat subordonate Ministerului alcătuiau un grup masiv şi totodată compact (pilduitoare în această privinţă fiind şi identitatea inculpaţilor din procesele de sabotaj şi spionaj ale anilor ’50-’60): Angelo D. Roger Haim. Marcovici Gheorghe. 162 . Inului şi Cânepei (Adolf Bergher şi Emerich Krausz). Petroianu (Goldstein) Paul. etnicii evrei ocupau următoarele poziţii de conducere: şefii D. Săvulescu (Sabetay) Simion. în Ministerul Comerţului şi Ministerul Industriilor şi structurării celui din urmă în Direcţii Centrale Industriale. Jean Jacobsohn. Holinger Aron. referenţii tehnici Heinrich Lobensohn. Spitz Mauriciu. Lovian). Friederich Landman. Wilderman Carol. Tobias Tobias.pe: şeful Direcţiei. 1962-) sau Direcţie Generală în Ministerul Comerţului (1948-1953. Gabriel Brotman. Adalbert Feder.C. Ilie Clementin. Succesiv scindării din 1948 a M.D. Weltner Frideric. Lachner Emanoil. Weiss Herman. Adalbert. Schwart Arcadie. Solomon Simon. tabelul angajaţilor din în ianuarie 1949 îi cuprindea – ca şi cum ingineria ar fi fost o realitate străină etnicilor români . Weisser Adalbert. Zonner C. etc. Ghizela Herşcovici. Herman Alpern. Solomon Lupovici. Ladilau Klain. Alice Vianu. Wirtenberg Maria. ba chiar şi dactilografele Klinger Estera Coca.

după cum vom detalia mai jos. secţia Organizatorică.C. Nicolae Trestianu. Iosif Chişnevschi (Roitman). În fapt. Elinescu (Ebervain). Suzana M. Mauriciu C. Albertina Poenaru. Avram Şerff. raportat la o populaţie totală a statului de peste 20 milioane. din totalul de 40 membri cu drepturi depline ai Comitetului. Haimovici). ponderea lor nu a depăşit niciodată. Sofia Terzian. Ieşanu. Weiss. ministrul adjunct Mihail Alexandru (1948-1952). Clara Aderca (Schmidt). Vasile Snorpel. Geza Kornis. C.Costin.P. 224 V. oficial. Iacob Răutu. Horia Bârlădeanu. f. Alfred Hârlăoanu. Micu-Mordechai A.R. Suzin. Ionel Landauer.B. 163 . caiet nr.990 1.aspx?DocumentId=20165.) 1946 (febr. colecţia Gheorghe Gheorghiu-Dej. la fel ca în cazul Securităţii. 225 Sinteză operată pe baza următoarelor surse: A. Beniamin I. cu românii constituind majoritatea incontestabilă la baza piramidei.000 în 1966. Ladislau Adler.) 1959 (31 dec. Avram David. Lelia Manciu. Pavel Donath.700 (e) 31.5-40% (faţă de o pondere în totalul populaţiei României de circa 2. Samy H. Lungu (Lang). 803 din 21 dec. Sterescu. Al. Ivan S. datelor oficiale225 Spre exemplu. Carol Abramovici. Eugen E. 1950-1956). în palierul politic. al P. ff.818 1.16% ? ? 2.83% 13. inter alia. dosar nr. Teohari Georgescu (B.R. adică 37.I. 15-16 erau evrei.M. 26/1959. Stoffer. Decretul Consiliului de Stat al R.) 1958 (31 dec. numele: M. 1955-1960). 3/1951. Schlesinger. Milea Wulih Marcus. nu din Bucureşti. Dorina Rădulescu (Rudich). 1922/1945. Beniamin Tenenhaus. 11. Babenco. dosare nr. Novac (ministru adjunct. în posturile de conducere. Gutman. Grigoiu. Iacob Roşca. aparatul politico administrativ era unul profund stratificat etnic.5%): 1. 4. Adalbert Rosinger.tabelul angajaţilor salariaţi ai Ministerului Industriei Alimentare pare a fi cea a unei instituţii din Tel Aviv. Bella I. 1-16.R. Paul Kellner. pripit şi comod pretinse a fi “antisemite” de numeroşi autori evrei . ff. Osias Mandel.200 (e) ≈7% 5.30% 4. 1964. 2. mărimea comunităţii evreieşti din România se redusese oficial la 43. nr. Szendes. fond C.700 (e) 22. 3. Rosine Leibovici. Serufina Bălan. 2: Numărul şi ponderea membrilor de partid evrei cf. S. Mendel S. Schlesinger.ro/DocumentView. în 1964223 de pildă – aşadar după cele două valuri de “epurare” din sistemul comunist.687 3. Fişler.7% 25. Liana Radian. dosar nr. etc. lista cuprinzând. chiar dacă în ansamblul efectivelor de partid. Deziderius C.) 1956 (1 ian. Ecaterina I. Ludovic A. etc224. Miriam Şerban. ministrul Al. Max Şapira. D. Radu Oroveanu. Pinhas Rabinovici. Alfred Savu. Vrânceanu (alias). Constanţa (Helena) Crăciun. Susana Irosch. Alexandru M.C. 1 -3 şi nr.) 1947 (iul) 1951 (5 ian. Steluta Sabanof. Schwartz. Baltazar.87% ? 11. Alexandru Albescu (E. Lazăr Derera. Dorina Kahan.55% 2. Mella Kappel. în primul mandat al C. Cancelarie. Gheorghe Florescu 5. Ioanid 2005: 76. al P. Bârlădeanu (1948-1955). Ghizela Finchelstein.N.) 21. 10%: an evrei număr % din total membri de partid % în populaţia României 1945 (21 dec. aşa cum expuneam anterior. Marcu Goldstein. Horia H. Pascu Ştefănescu. Rachmistriuc.juridic.C. Liviu Colin (Cohn). ministrul adjunct Ana Toma (Grossman.. iar evreii masiv suprareprezentaţi la vârf. (1948-1955). Suzana M. Edelstein.47% ? Tabel. Riesel. 3. disponibil online la adresa http://freelex. Leon Iosif Steinbach. Saul A. În continuarea exemplelor aleatoare. Schwartz. Atanasie Bercu. (?) Petre Borilă (Rusev). 1-12. ff. Horaţiu Mark. 223 Într-o perioadă în care.171 14. Weiss). Tescovici). Bernard Freier. după august 1944. Alfons Picalschi. Bonciu (B. Ludovic Ehrenfeld. Andrei Salamon. 752. Erica Horovitz. Cecilia Elsa Şafer... Sidonia A.45% ? 0. Rado. Maier Leinwand.C.

8.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. chiar şi conform – se cuvine încă o dată accentuat – statisticilor oficiale de partid. Al.6. Bernard Barath şi Tiberiu Benedek. 5 erau cu siguranţă evrei: Corneliu Bogdan. Petre Borilă şi Radu Dulgheru. 13. 6. Avram Şerban (Asriel). Chişinevschi. Petre Lupu. Silviu Brucan.R. Bughici (David). Iosif Ardeleanu (Adler). 20.16% în iulie 1947. indica la vârf 4 din 6 şefi evrei (şeful secţiei L. cel puţin 6 erau evrei: S.. 19. 118-21). 18. B. când comunitatea evreiască mai cifra oficial în jur de 0. 5. aproape jumătate din membri (6 din 13) erau evrei – I. întocmită la secţia Propagandă şi Agitaţie a C.N. V.C. 4. 3. O.R. Chişinevschi.C. 32. Anghel Schor. 10.C. plus probabil şi al 6lea. Barbu Solomon. Solomon Ştirbu. dosar nr. Cotovschi. 226 În următorul mandat al C. Constanţa Crăciun. Manole (Zeitman). din 8 membri. 16. Wiliam Suder. – secţia Propagandă şi Agitaţie. Zaharescu (Zukerman).. A. evreii ar fi reprezentat doar 3. Radu Mănescu (Mintzer). pe care unii autori evrei se încăpăţânează să-l eticheteze ca antisemit. şi respectiv la un moment la care minoritatea evreiască din România compunea sub 0. 115-6.C. Ana Pauker (Rabinsohn). Solomovici 2001II: 17). Grümberg). cf. 10. Melita Apostol (Scharf). Gaston Marin. Tatiana Bulan (Leapis). Traian Şelmaru (Terner). la fel cum în Biroul Politic. 30. aşadar la un an după valul de epurări din 1952. Voicu (Rotenberg). 20% din instructorii de sectoare. 7. Nicolae Goldberger. Virgil Ioanid. de unde se recrutau viitoarele cadre ale partidului. Mihai Florescu. în viziunea postului de radio. 7.S. într-un realitate disonantă faţă de “stasticile” oficiale ale P. 17. Braeşter. 1. bazată pe criteriul minimalist al naţionalităţii autodeclarate. numărul evreilor din comitet. Florica Mezincescu.R. Solomon. Ecaterina Chivu (Klein). 4. Iancu Moscu. Gh. din care cel puţin 36 (adică exact 50%). 31. Miron Constantinescu. 30. componenţa etnică a efectivului de activişti. în 1952 de pildă.M. 9. C-tin Borgeanu (Löwensohn).C. Radu Cernea (Zwieback). în aprilie 1953. fd. L. Ghe. Pauker.R. Valeriu Mironescu (A. 12. Zina Brâncu (Grinberg). al P. B. Moghioroş. al P. Gr. Ion Pas (C. 2. 5.7% din conducătorii şcolilor centrale de partid şi 50% din şefii de sectoare (apud Ionel 2001: 251-70). Luca..226 În acelaşi pattern. Constantinescu (cu controversa de rigoare. 11. sub semnătura lui Leone Răutu. Stenograma la http://www. Similar. în activul central al U. 14. Şt. Ana Şoimu. 7. din cei 16 membri supleanţi ai C. 20% din şefii adjuncţi de secţie.C. 164 . 22.C. Probabil că aceştia erau. iar între cei 5 adjuncţi Ofelia Manole. 14. Rachmuth.R. Cât priveşte Secretariatul P.N. Oprişan. Leonte Răutu (Oigenstein). Alexandru Moghioroş (Balogh). lista lectorilor nepermanenţi (nesalarizaţi) ai C. 33. la secţia infamă Propagandă şi Agitaţie a Comitetului Central.R. Mişa Levin. iar al 15-lea probabil unul dintre Avram Bunaciu.16% (mai exact 4. Sorin Toma. 29. 11. bazate de exemplu pe criteriul ascendenţei materne) fiind probabil chiar mai mare. Moghioroş şi A.8% din totalul populaţiei ţării. 9.M.R. Ion Pas. Luka). 21. aceasta era condus de un român – Gheorghiu-Dej. Similar. 14.osaarchivum. 13. iar în ansamblul secţiei 22 evrei din 61 activişti în total (adică 36%) (A. Schritter). fond C. v.C. al P. erau ale unor evrei: 1. 8. Ilca Melinescu (Wasserman).N. Radio Europa Liberă (emisiunea din 10 august 1965. Stoica (Cohn) şi Ghizela Vass. Mihai Roller. 8. A.C. Al. Nicolae Belu (Schor). numărul şi ponderea lor reale (i. al P. (1955 -1960). 13. 26. ff. 12.55% în ianuarie 1951). În continuarea multiplelor exemplificări posibile. 35.5%. Stela Moghioroş (Radoşoveţkaia). chiar statului de funcţii întocmit în cadrul secţiei în decembrie 1949. Ghizela Vass. s-ar fi redus la 15. Miron Şerban. v. 23. În acelaşi sens. Mihai Roller şi Nicolae Goldberger). cf. Manea (Mendelsohn). f. secţia Organizatorică.55%-4. M. 9. 3. Răutu. Bârlădeanu. 15. Emanoil Vinea (Vainstein). supra). M. respectiv 3. dosar nr. Al. 2. în 1948..C. Simion Bughici. 28. C. 16. cuprindea 72 nume. Ana Pauker (Rabinsohn) şi Vasile Luca (Luka).8% din populaţia României. 10. iar neoficial probabil 1. Iosif Rangheţ (Rangecz). Gh.I.. Vasile Luca (L. 27. secondat însă de Teohari Georgescu (Tescovici). C.shtml). 11). 15. 34. Paul Cornea. conform cărora în totalul membrilor de partid. 11. 24. Antoaneta Pană (Burah). obiective.I.e. Iosif Bogdan (Solomon). Loncear. 12. 123/1948. 25. Ion Niculi (cel din urmă cf.M. Mihail Novicov (Neuman). Răutu. 6. Petre Grosu (S. 51/1949. Stoica.M. Petre Lupu (Pressman). Leonte Tismăneanu. evreii reprezentau. I. Mihai Frunză (Fruchtman). I.

N. Roman. în 1948. n. 10.36. 9. 12. într-o celebră acţiune de spionaj.) Ana Guvacov. Neamţ. era dominată autoritar de reprezentante ale comunităţii evreieşti. Tulcea. C.) Lotty Foriş.) Pia Cialner. 16.) Elisabeta Luca.C. erau evreice cel puţin 33.) Rita Sanuielevici. numiţi prin ordin al Ministrului Sănătăţii. document în care se afirmă (în traducerea angajaţilor Securităţii): “În 1945. 18.) “Emilia” [Raia?] Vidraşcu (persoana Emilia Vidraşcu fiind inexistentă în toate documentele de arhivă consultate în eleborarea prezentului studiu) (lista completă în Scânteia. 1048. Rothenberg – membri). Chiar şi Uniunea Femeilor Democrate din România (U. Medilanski. 3. Hunedoara. D. 11. 6. se ajunsese la o situaţie penibilă. Braeşter Marcu şi V. 21. 27. 5. Această veritabilă acaparare de către evrei a poziţiilor-cheie în ierarhia comunistă de stat a fost confirmată în timp inclusiv de surse externe.) preşedinta de onoare Ana Pauker. 22 (adică 46. 8. 15.) Elena Tudorache. Bihor. 25. 14. Între arhitecţii responsabili de sluţirea brutalistă în stil realism socialist a capitalei. Bădescu şi Marcel Locar. Maicu şi Ignace Şerban. 16.) Elisabeta Comnacu (Betty Schuster) şi. 13.) preşedinta activă (executivă) Constanţa-Crăciun.R. nr. 9. Tutova. 7. alături de (probabil) neevreul Mircea Alifanti. 103/1953.) Olga Vass-Podoleanu. evreii au reprezentat şi în acest caz majoritatea covârşitoare: Casa Scânteii a fost proiectată de H. 22. Baia. Covurlui.R. Romanaţi.Of.) secretara generală Alexandra Sidorovici-Brucan.U. 26. 28. aşa încît.) Stella Moghioroş. Juster. 5. V. Bacău.) Ecaterina Sencovici. apud Şt. 19.) Micaela Manasse. 38-42).) Beata (Solomon) Fredanov.A.) Sidy Toma. 17. plus Tiberiu Ricci şi Romeo Belea. Timiş-Torontal.) Marta Solomon. 6. Bădescu. 2. ff. Krohmalnik. al P. în care poate 2% din populaţia ţării deţinea peste 25% din posturile cheie ale regimului. 5283-4) şi 155 din 8 iulie 1948 (pp. în 1950. 10. Harry Stern. plus inginerii Emil Prager şi Emil Calmanovici.) Liuba Chişinevschi.) Suzi Kun. Vaslui.) Ecaterina (Abraham) Borilă. 2.” (din raportul înaintat Consiliului Securităţii Statului. În alte sectoare decât cel pur politic-administrativ. din al cărei sediu. Maicu (Goldstein). Mureş. I.. din 81 de membre ale nou constituitului Comitet Central al Uniunii. Sala Palatului – H.A. 33. din totalul de 155 membri ai acestor comisii. 13. 3.) Eva Jak. o mare parte a aparatului de stat şi de partid era în mîinile evreilor. Suceava (cărora li se adaugă în mod posibil judeţul Dâmboviţa). Braşov. Maramureş. 14. etc. 17. Botoşani. Fălciu. Mihăilescu 2006: 429-30). lista completă în A. În această perioadă se povestea că singura deosebire între Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Economiei din Israel consta în faptul că în ministerul israelian se puteau găsi şi cîţiva arabi.N. 15.I. Securitatea română a reuşit în 1964 să sustragă prin fotocopiere raportul de uz intern numit “Evreii din România: o minoritate care dispare”.8%) erau conduse de evrei227. complexul sportiv “Dinamo” – N.F. 4. M. 4. Bernstein – secretar general. 18. 19. 30. 7. 8.) Rozalia Benco şi 31.C. fabrica APACA – N. extrem de probabil. subl. Colegiul Farmaciştilor de pildă oferă la momentul 1948 un tablou asemănător: toţi cei 3 membri ai comisiei centrale coordonatoare erau evrei (A. 165 . Râmnicu Sărat. complexul sportiv “23 August” – V. 23.9%) erau evrei (v.D. Prahova. 20. la Bucureşti. 29. 22. 12. recte ambasada S. Câmpulung. 82 (adică 52. adică 40. 21.) Gabriela Berna(c)ki.7%: 1. 20. dosar nr.).) Elisabeta Strauschi. 24. 11. (părţile I B) numerele 141 din 22 iunie 1948 (pp.) Ofelia Manole (Zeidner). apud Solomovici 2004: 509-13 şi Oprea 2002b. Ladislau Vass (v.) Florica Mezincescu. 5713-4)).) Ileana (Papp) Răceanu.) Marcela David.) Ghizela Vass. fd.) Alice Benari.) 227 1.) Ileana Micu (Klein). 32. care avea să ajungă chiar la 2 milioane de membre.. Dorohoi.) Marieta Negreanu. – secţia Propagandă şi Agitaţie.C. organizaţie de masă complet aservită puterii comuniste. din totalul de 47 filiale judeţene (oficial “secţiuni judeţene”) supuse reglementării. a se citi filosemite.

în vârful ierarhiei de partid şi în Consiliul de Miniştri se aflau..). Klein). la rândul său. soţia succesivă a lui Sorin 228 Prezenţa masivă a evreilor în aparatul de stat imediat după 23 august 1944 având potenţialul de a explica de ce în cadrul manifestaţiei promonarhiste din 8 noiembrie 1945 s-au strecurat şi pancarte cu sloganuri precum „Jos guvernul jidovit!”. Natalia Scurtu (Koroţkova) – membru în Colegiul Ministerului. soţia ministrului Apărării Ion Ioniţă. Wolfsohn). în primele luni ale anului 1948. P. A. însă. Maria (Mira). Duţa (n. „Jos jidanii”. Zeck. Melita (n. 1948-1949). consilieri superiori. soţia lui Gogu Rădulescu. În sfârşit. de la şofer la frizer sau de la medicul personal la garda de corp şi. A. consiliile şi comisiile de stat din România anilor (în special 228) 1948-1952. soţia lui Miron Constantinescu (el însuşi probabil evreu). proximitatea nepolitică a acestora era ocupată masiv de etnici evrei. supra şi infra] şi respectiv chestionează sever competenţa şi/sau natura intenţiei unor autori precum H. Ecaterina (n. şefii de direcţii (cu o singură excepţie. agenţiile. S. 166 . Betka (n. Brikner). H. de la cele oficiale româneşti la cele diplomatice americane sau de la surse evreieşti la autori comod etichetaţi şi implicit repudiaţi sub eticheta-anatemă “antisemiţi”. 229 Într-o enumerare selectivă care nu include zecile de cupluri în care soţul deminat era. inspectorii generali sanitari Mari Goldenstein.. Glanzstein). Constanţa (Helene). soţia lui Ion Vidraşcu (Vania Didenko). chiar şi în cazurile în care ocupanţii poziţiilor politico-administrative la vârf erau români. soţia lui Gheorghe Vasilichi. Leon Solomon (adjunct al Direcţiei Igienă). M. Leon Panţer (şeful adjunct al Direcţiei Medicină Curativă). în a cărui opinie. Witner). Alice (n. toate conduse de evrei) A. Grom şi Gh. Ana Toma (n. Hirsch. subl. soţia lui Alexandru Drăghici. O. Carli. evreu. Luş Leibovici.B. Florica (n. etc. chiar şi în ministerele / agenţiile / diversele alte instituţii centrale în care şeful nominal era român(că). Stere. Gärtner). M. Elza. Raia. poziţiile de ministru adjunct. Hertha Schwammen). cărora li se adăuga majoritatea evreiască a cadrelor didactice de la şcoala de admnistratori de spitale şi instituţii de ocrotire de pe lângă minister (M. D. Zeitman). soţiile generalilor Marin Florea Ionescu. şefi de direcţii şi/sau departamente. Metch. confirmate din multiple surse. Gabriel Barbu (Feldman). în eşalonul doi câteva zeci. Ileana (Ilonka Papp). Brill. Kuller. mizându-se astfel pe aparenţa “românităţii” puterii administrativ-politice. Ani. P. de soţii. M. Pinsler. Brill. spectaculos de frecvent chiar. Adela. soţia lui Ion Vinţe. Ipolit Derevici. soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu. Pruteanu (Solomonovici) (direcţia Policlinici şi Spitale). Cziko). soţia lui Gheorghe Apostol. n. “în anii 1944-1950. G. prilej pentru organizaţiile evreieşti şi presa aservită partidului comunist de a denunţa diversionist caracterul „antisemit” al manifestării. Rudich). Felicia (n.). Bulcan şi Jean Moldoveanu. doar câteva persoane de origine evreiască. soţia lui Grigore Preoteasa. Bucicov. Spre exemplu. Vaisenberg. prima soţie a lui Emil Bodnăraş. I. soţia lui Valentin Ceauşescu. Mauriciu Blechman şi Ilie Lazarovici. în jurul său evreii ocupau într-un cvasi-monopol funcţiile de conducere imediat inferioare (i. În mod frecvent. soţia ambasadorului Nicolae Cioroiu. Grosz. soţia lui Vasile Vaida. Maller. soţia ambasadorului Mihail Roşianu. Ele confirmă diversele estimări ale ponderii evreilor la vârful piramidei administrativ-politice de tipul celor avansate de Dej şi Răutu [v. I. soţia generalului C-tin Antip.). Feher). Iordana. Aroneanu). soţia lui Leontin Sălăjan (el însuşi posibil evreu). soţia ambasadorului Nicolae Guină. Dunăreanu (Mendelsohn). Cecilia (n.g. ministru al Agriculturii (1946-1948) şi prim. plus numeroşi alţi diverşi funcţionari evrei la nivelurile ierarhice imediat inferioare ale centralei ministerului (A.În esenţă. soţia lui Gogu Petrescu (fratele Elenei Ceauşescu). M. Ecaterina (n. Grossman). Franche (direcţia Igienă şi Medicină Preventivă). Martha (n. ministrul aromân Florica Bagdasar era înconjurat la Ministerul Sănătăţii de: secretarul general Ofelia Manole-Vinea (n. Z. Sulamita.).şi respectiv al doilea vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1948. “radiografii etnice” precum cele sus-prezentate. etc. secretar general. C. soţia lui Gheorghe C. Barhad (direcţia Farmacii şi Medicamente). Scharf). Şaim (direcţia T. […]” (apud Solomovici 2003: 33. soţia lui Grigore Răceanu. Solomon).229: Elena (n. A. soţia lui Stoica Chivu.e. Kreindler. Bogdan (Solomon). soţia lui Traian Săvulescu. Schmitzer. e. pot fi operate pentru toate ministerele. Sara. soţia colonelului V. Solomon.A. miniştrii adjuncţi L. Salzberg. Custon. etc. Dorina (n. S.C.

prima soţie a lui George Macovescu (Solomovici 204: 506). decât pentru majoritatea română. evreii comunişti ocupaseră fotolii în toate etajele superioare ale politicii. puterea administrativ-politică instaurată parţial după 23 august 1944 şi complet din 1948 a fost reprezentativă mai degrabă pentru minoritatea evreiască din România. În multe sectoare de activitate ale aparatului politic şi de stat comunist se remarcă o veritabilă stratificare etnică a personalului. Gall). O asemenea serie halucinantă (având în vedere mărimea absolută a comunităţii evreieşti din Româniaşi deci limitele obiective ale “plajei de selecţie” a unor soţii evreice) pare să confere substanţă tezei fostului general de Securitate Neagu Cosma. unde românii reprezentau o minoritate statistică adesea insignifiantă. prim secretar al Legaţiei României la Washington la începutul anilor ’50. Burăh). care. cu evreii suprareprezentaţi de zeci de ori faţă de ponderea minorităţii lor la nivel naţional şi chiar majoritari absolut. soţia lui Gheorghe Pană (preşedinte al C. Lupu). soţia generalului-maior Nicolae Cambrea (subşef al Statului Major în 1947). admite că: “în primii ani de domnie ai tovarăşului Gheorghiu-Dej.S. soţia lui Gheorghe Dinu (alias “Ştefan Roll”. prin contrast. Elisabeta (n. suprareprezentată în proporţii chiar de ordinul miilor la sută la vârful ierarhiei de stat. Procuratură şi în Miliţie. culturii şi ale administraţiei de stat […] Este adevărat. 167 . aidoma unei “caste etnice” la vârful organizaţiei. soţia ilegalistului şi ulterior activistului Mihai-Bujor Sion (şeful sectorului Presă la secţia Propagandă şi Agitaţie în anii ‘50) (A. soţia lui Paul Mitrache. […] în Armată. dar şi cu tineri care prezentau perspective de promovare” (Cosma 1994: 273). între care şi “[r]ealizarea de căsătorii mixte cu activişti de partid consacraţi. în anii ’70). a rămas suprareprezentată în rândurile deţinuţilor politici şi ale rezistenţei anticomuniste din munţi. comuniştii evrei erau peste tot. Samoilă). Gheorghe Pintilie şi respectiv Constantin Pârvulescu. cumnata lui Teohari Georgescu). economice şi culturale […] ” (Solomovici 2001 II: 42). Strihan în Solomovici 2004: 401). în deceniile postbelice ar fi existat chiar un plan bine articulat al elitei politico-militare israeliene privind maximizarea influenţei asupra României pe mai multe căi. Sarina (n. Subsecvent. Selina (n. Tereza (Ungar). secretarul Uniunii Ziariştilor între 1959 şi 1967). în a cărui opinie. […] în organismele de stat. etc. religios şi al opţiunilor politice.R.G. Antoaneta (n. al U.C.Toma. Wechsler). până şi un autor evreu. o asemenea realitate cuantificabilă statistic generează următoarea pre-concluzie de natură sociologică: din punct de vedere etnic. Teşu Solomovici. Elocvent în acest sens şi totodată lăudabil ca sinceritate. în Biroul Politic şi înaltul aparat de partid. Securitate. Medi (n. soţia colonelului de Securitate Pavel Aranici.

Miliţie. ca “extremişti”. bagateliza sau relativiza contribuţia evreilor la instaurarea şi consolidarea aparatului represiv în România. pe atât de expeditiv. colonelul Gheorghe Raţiu ş.APARATUL REPRESIV (Securitate. fie acestea de tip academic sau informativ. Marius Oprea). fie aceasta academică sau jurnalistică. se disting două tendinţe şi “tabere” asociate acestora: “minimalistă” . fundamentată de principiul sine ira et studio. caracterizată de o tendinţă regretabilă de a minimaliza.) pregătirea academică superioară a exponenţilor săi.) Într-o perspectivă de ansamblu asupra publicisticii în materie. şi respectiv “maximalistă” – grupând autori ne-evrei (goim).grupând în majoritatea ei covârşitoare evrei (exemple marcante politologul Vladimir Tismăneanu. cvadruplu avantajată de a. etc. 168 .a. etc. sau Cristian Troncotă.. tendinţă tributară probabil unui subiectivism defensiv inerent în faţa acuzaţiilor generalizante ale“taberei adverse”. de către majoritatea “minimaliştilor”. şi în consecinţă cu o propensiune spre radicalizări şi generalizări lipsite de fundamentare. etichetaţi pe cât de frecvent. 230 Grup minuscul căruia i s-ar putea subsuma spre exemplu Florin Constantiniu. în majoritatea lor insuficient instruiţi în tehnici şi metode de cercetare. Prima facie. şi memorialistica unor multipli foşti ofiţeri de Securitate precum generalii Neagu Cosma şi Nicolae Pleşiţă. “antisemiţi”. dincolo de rarisime exemple de cercetare ştiinţifică obiectivă şi neutră230. analiza poziţiei şi rolului evreilor în Securitatea din România primilor ani de după război pare chiar mai distorsiontă şi polarizată decât cercetările consacrate evreilor din aparatul politicadministrativ al aceleiaşi perioade. “ultranaţionalişti”. Grosso modo. fostul procuror Şlomo Leibovici-Laiş sau jurnalistul Teşu Solomovici). publicistul Harry Kuller. Se cuvine precizat că acestei “tabere” îi este inclusă în bloc. Jandarmerie. dar nu numai (ex.

b.) reţeaua informaţională internă comunităţilor evreieşti din ţară231, c.) remanenta penurie, precaritate şi obscuritate a surselor primare de cercetare accesibile public (i.e. a documentelor oficiale interne ale Securităţii), şi d.) relativismul uneori dificil surmontabil în literatura de specialitate al definirii operaţionale a “evreităţii”, tabăra “minimalistă” pare să se fi impus, cel puţin în mediul academic şi al cercetării universitare. În esenţă, teza acesteia afirmă că în Securitatea anilor imediat postbelici, evreii din România ar fi fost suprareprezentaţi doar într-o măsură nesemnificativă în raport cu ponderea lor în totalul populaţiei statului din acea perioadă (adică aprox. 2,5% la recensământul naţional operat pentru momentul ianuarie 1948). Practic, în sprijinul acestei teze se furnizează o singură informaţie de natură statistică (şi aceasta de fapt eronată, v. infra), preluată în multiple lucrări – o comunicare făcută de către directorul general al Direcţiei Generale a Securităţii poporului, Gheorghe Pintilie (el însuşi minoritar) în cadrul unei “şedinţe de analiză a muncii” din 11 februarie 1949, statistică indicând defalcat în funcţie de organizarea Securităţii următoarea “componenţă naţională” a personalului de ofiţeri: - D.G.S.P. - aparatul central232: 890 români (adică 85,3%), 127 evrei (12,2%), 7 maghiari (0,7%), 5 ruşi, 6 greci, 2 armeni şi 6 de alte naţionalităţi; - D.R.S.P.-uri (cumulat): 1781 români (80,1%), 192 evrei (8,6%), 205 maghiari (9,2%), restul 15 ruşi, 12 iugoslavi, 5 cehi, 4 germani (la aproximativ aceeaşi pondere în populaţie cu cea a minorităţii evreieşti), 3 bulgari, 3 greci şi 3 armeni; - D.R.S.P. Bucureşti: 260 români (90,6%), 22 evrei (7,6%), restul 2 maghiari, 1 rus, 1 armean şi 1 polonez; - Total D.G.S.P.: 3334 români (83,9%), 338 evrei (8,5%), 247 maghiari (6,2%), 24 ruşi (0,6%), 13 iugoslavi (0,3%) şi 17 alţii (0,4%) (v. Deletant 1995:63, Troncotă 1999:337, Solomovici 2001II: 44, etc., etc., etc.) Invocând exclusiv această informaţie de natură statistică, “minimaliştii” formulează corespunzător şi concluzii de tipul:

231

Argumentul riscă să pară frivol, dar poate fi fundamentat exemplificator în multiple instanţe; spre exemplu, în spaţiul publicistic nu există o „probă” solidă a identităţii evreieşti fostului ofiţer de securitate (iar în viaţa publică profesor d e economie) Dorel Oprescu, însă un necrolog al acestuia din revista Realitatea Evreiască este suficient, el menţionând inclusiv numele său de naştere (Edelstein) şi înmormântarea sa în cimitirul evreiesc „Filantropia” din Bucureşti (v. http://www.romanianjewish.org/db/pdf/nr237/pagina14.pdf) – aşadar proba, prin coroborare cu alte elemente de identificare, a identităţii sale etnoreligioase. 232 Fosta Siguranţa Statului (1944-1948) a fost transformată în Direcţia Generală a Securităţii Poporului (D.G.S.P.) prin decretul-lege nr. 221 din 28/30 august 1948, absorbind şi fostul Serviciu Special de Informaţii (S.S.I.), cu atribuţii în spionajul extern. Noua instituţie, subordonată Ministerului Afacerilor Interne, era organizată după un model matricial în 10 Direcţii Naţionale (centrale) după criteriul funcţional (specificul activităţilor) şi în 13 Direcţii Regionale ale Securităţii Poporului (D.R.S.P.) după criteriul geografic -administrativ: Bucureşti, Braşov (cu servicii judeţene Făgăraş, Odorhei, Trei Scaune, Ciuc), Cluj (Mureş, Turda, Năsăud şi Someş), Constanţa (cu servicii judeţene Ialomiţa şi Tulcea), Craiova (Vâlcea, Gorj, Mehedinţi şi Romanaţi), Galaţi (Putna, Brăila, Râmnicu Sărat, Tecuci şi Tutova), Iaşi (Neamţ, Bacău, Fălciu şi Vaslui), Oradea (Sălaj, Satu Mare şi Maramureş), Piteşti (Muscel, Olt, Dâmboviţa şi Teleorman), Ploieşti (Buzău şi Vlaşca), Sibiu (Alba, Hunedoara, Târnava Mică şi Târnava Mare), Suceava (Baia, Botoşani, Câmpulung, Dorohoi şi Rădăuţi) şi Timişoara (Arad, Severin şi Caraş). Prin decretul 50/30 martie 1951, D.G.S.P. s-a transformat în D.G.S.S. (Direcţia Generală a Securităţii Statului). La 20 septembrie 1952 a luat fiinţă Ministerul Securităţii Statului (M.S.S.), care la 7 septembrie 1953 a fuzionat prin absorbţie în Ministerul de Interne. Cel din urmă a fost restructurat la 11 iulie 1956 şi divizat în Departamentul Securităţii Statului , D.S.S. şi Departamentul Internelor (al Miliţiei). Preluând fidel structura fostei D.G.S.S., D.S.S. era compusă la sfârşitul anilor ’50 din următoarele Direcţii Naţionale: I Informaţi i Externe (celebra D.I.E.); II Contraspionaj; III Informaţii Interne; IV Contrasabotaj; V Contraspionaj în Forţele Armate; VI Transport; VII Filaj; VIII Cercetări Penale; IX Protecţia conducerii partidului. Acestora li se adăugau: Direcţia Cadre şi Învăţământ, Direcţia Administraţie, Direcţia Secretariat, plus multiple departamente după specificul activităţilor informative (contrainformaţii radio, arhive, interceptarea corespondenţei, cifru, etc.). 169

“Aşadar, a pune în sarcina diverşilor minoritari întreg cortegiul de orori săvârşite de această instituţie este un fapt nu doar simplificator, ci chiar eronat, menit în fapt sã protejeze imaginea securistului de etnie românã, care n-ar fi avut nimic de a face cu teroarea dezlănţuită în acei ani.” (Nastasă şi Salat 2003: 21) O atare construcţie argumentativă aminteşte involuntar de aforismul atribuit (mai ales) lui Mark Twain - “Există trei tipuri de minciuni: minciuni, minciuni sfruntate, respectiv statistici” – întrucât raţionamentul rămâne sever viciat de cel puţin trei probleme majore interrelaţionate: a.) fiabilitate (i.e. reliability) redusă - dincolo chiar de identitatea minoritară a însuşi comunicatorului cifrelor, Gheorghe Pintilie, născut Timofei “Pantiuşa” Bodnarenko233 (idee, e adevărat, susceptibilă la eroarea de logică argumentum ad hominem circumstantiae), multe voci ale unor foşti angajaţi din sistem afirmă în mod răspicat existenţa unor recomandări oficiale adresate în anii de după război evreilor din partid, presă sau aparatul represiv de a-şi româniza numele, în scopul menţinerii măcar a aparenţei de românitate a instituţiilor statului, aceasta dincolo de cazurile numeroase în care “românizarea” numelor era făcută voluntar234. În plus, comunicarea internă în discuţie a avut loc cu 4-5 luni înainte de decizia suplimentării personalului D.G.S.P. de la 4641 la 7252 persoane235. Ba mai mult, şi incomparabil mai grav, “statistica” în discuţie este frecvent citată eronat şi omisiv; cercetări mai recente (şi totodată mai temeinice) indică drept corecte cifrele de 10% evrei în totalul personalului D.G.S.P. în febr. 1949, după criteriul originii etnice declarate; 15 evrei, adică 25% din totalul celor 60 ofiţeri superiori ai D.G.S.P. – i.e. o suprareprezentare la vârful Securităţii de 900% (!) faţă de ponderea în totalul populaţiei României (vezi, pentru detalii, Oprea 2002: 65-7, Troncotă 2006: 59-60, respectiv Catalan şi Stănescu 2004: 42 şi n. 23, deşi – vezi infra – chiar şi aceste cifre sunt probabil subestimări). În acest context, perpetuarea cu obstinaţie de către “minimalişti” a cifrelor indicate în premieră în urmă cu 15 ani de către Denis Deletant este pe cât de regretabilă, pe atât de suprinzătoare în cazul în care se asumă, totuşi, buna-credinţă a cercetărilor lor; b.) inadecvare metodologică - cifrele avansate sunt, oricum, parte a unei comunicări interne instituţiei, bazate în totalitate pe naţionalitatea declarată (mai exact “originea etnică”) a respondenţilor, în contextul în care, aşa cum prefaţam introductiv, de-a lungul timpului s-au consemnat multiple exemple, atât în PC(d)R, cât şi în securitate, ale unor evrei care se declarau din punct de vedere etnic ruşi, maghiari, români, etc. în ciuda tuturor evidenţelor236 (vezi bunăoară aceeaşi problemă în cazul statisticilor referitoare la membrii P.C.d.R. în perioada ilegalităţii, cu mulţi evrei declarându-se maghiari, de la Alexandru Moghioroş la Ghizela Vass sau de la Nicolae (Miklos) Goldberger la Alexandru Sencovici – o problemă de altfel caracteristică nu doar comuniştilor, ci în genere evreilor maghiarofoni din Ardeal. Or, cu multipli ofiţeri de Securitate evrei, dar autodeclaraţi ca de alte naţionalităţi, pentru atingerea unui grad minimal de rigurozitate
233 234

El însuşi evreu originar din Transnistria, potrivit fostului general de Securitate Neagu Cosma (1994: 32). Vezi, inter alia, Pavel Câmpeanu (n. Benjamin Kaz), care statuează explicit în memoriile sale că nu a existat o obligativitate a românizării numelor (Câmpeanu 2002: 182) şi insistă cu alt prilej că „schimbările de nume nu au fost obligatorii” (apud Badrus 2008: 258), în timp ce fostul demnitar Simion Ţaigăr nuanţează: „după 23 august 1944, un număr de activişti comunişti evrei şi-au schimbat – din proprie iniţiativă – numele evreieşti în nume româneşti. Iniţiativa a fost apreciată de către forurile de partid. În 1946 -1947 au început să se facă recomandări în acest sens, recomandări ce aveau în anumite cazuri caracter de presiune” (apud Fl. Banu 2008: 329). 235 V. Arhiva C.N.S.A.S, fond Documentar, dosar nr. 2559, f. 11. 236 A se vedea de pildă, ca exemplu nesingular, declaraţia hilară prin ingenuitatea ei aparentă a lt. -mj Arnold Platman (fiul lui Marcu) din autobiografia sa depusă la dosarul de la Securitate în 6 martie 1952: „În trecut am fost de naţionalitate evreu, azi sînt de naţionalitate română. Nu posed nici un fel de avere de nici o natură. Nici părinţii (tatăl) nu are nici un fel de avere. Nu am călătorit prin ţări străine. În trecut am fost de religie mozaică, fără a face parte dintr -o sectă religioasă. În prezent sînt ateu. Nu m-am căsătorit în 1949 la biserică”. (A.S.R.I. d.p. nr. 4149/1952). Similar, în autobiografia de la Securitate, Al. Nicolschi (Boris Grünberg) precizează: „naţionalitatea: ateu; religia: ateu” ( apud Solomovici 2001II: 47). 170

metodologică şi acurateţe a concluziilor, o cercetare a relaţiei evrei-Securitate în perioada postrăzboi ar reclama completarea informaţiilor obţinute pe baza autoidentificării etnice a subiecţilor analizei, una prin definiţie relativ-subiectivă, cu alte date şi informaţii, dezirabil obiective (ex. “religia părinţilor”, “religia mamei”, “religia respondentului”, “limba maternă”, “V-aţi convertit?”, “familie mixtă?”, etc.), care să aproximeze concluziile cercetării cât mai aproape de realitatea obiectivă supusă cercetării237; c.) relevanţa redusă pentru înţelegere şi cunoaştere – cifrele în discuţie, chiar şi considerându-le, arguendo, corecte, sunt menite a oferi doar o imagine holistă a structurii etnice declarate a personalului militar superior al D.R.S.P. Aceste cifre: - nu supun analizei cei 4 ani şi jumătate de după 23 august 1944 şi până la 11 februarie 1949238, nu mai puţin marcată de represiuni decât cea de după înfiinţarea formală a D.G.S.P.; nu se includ astfel în analiză sutele de inspectori generali, inspectori, inspectori adjuncţi, chestori-şef, chestori, comisari-şefi, comisari, comisari-ajutor, agenţi de poliţie, gardieni publici şi numeroşi alţi funcţionari civili şi angajaţi militari din variile componente instituţionale ale M.A.I. de dinaintea înfiinţării prin reorganizare a Securităţii; - nu includ în analiză funcţionarii civili ai Securităţii, între care zeci de evrei (de la cadre didactice la profesori ai şcolii de ofiţeri de Securitate de la Băneasa, etc.); - nu iau în calcul celelalte componente ale aparatului represiv funcţionale la acea dată (Apărarea Patriei, miliţie, gardieni publici, procuratura militară, jandarmerie, forţele armate, etc.); - nu discută numărul şi identitatea tuturor informatorilor, respectiv ofiţerilor acoperiţi/conspiraţi (incl. “rezidenţii”); - nu diferenţiază după nivel şi natura de conducere a posturilor sau funcţiilor deţinute de evrei în cadrul Securităţii. Bunăoară, o coroborare a etnicităţii cu nivelul ierarhic al funcţiei oferă o imagine de ansamblu radical diferită de cea propusă de “minimalişti”, ilustrând o suprareprezentare descriptibilă eufemistic ca “majoră” la nivelurile ierarhice superioare ale Securităţii în etapa ei incipientă. Concret, în M.A.I.-D.G.S.P., la momentul de referinţă ianuarie 1949, evreii ocupau următoarele posturi, respectiv conduceau:

237

Ilustrativ, până şi Teşu Solomovici (în Securitatea şi Evreii) admite că în multe cazuri, ofiţerii evrei din Securitate nu -şi declarau corect naţionalitatea, întrebându-se subsecvent „Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi trebuit totuşi să -şi definească naţionalitatea?” – întrebare la care însă autorul, citându-l pe Andrei Oişteanu într-o teoretizare a identităţii evreieşti, alunecă într-un relativism teoretizant regretabil pentru demersul în sine al cercetării. 238 Spre exemplu, tabelul nominal al personalului Biroului Siguranţei din Iaşi începând cu 1 aprilie 1945 era următorul: 1.) Felix Harman – comisar ; 2.) Iosif Hahanu – comisar; 3.) Ilie Polingher – comisar-ajutor; 4.) Marcel Segal - comisar-ajutor; 5.) Vladimir Ursu (în mod posibil român) - comisar-ajutor; 6.) Aron Ahailovici - comisar-ajutor; 7.) Marcu Leibovici comisar-ajutor; 8.) Iţic Marcus – agent; 9.) Max Marcu – agent; 10.) David Iosub – agent; 11.) Ştrul Sumer – agent; 12.) Sender Holtzman – agent; 13.) Ilie Sapsa – agent; 14.) Constantin Armanu – agent; 15.) Rebeca Braverman – şefă de birou şi 16.) Elvira Kohn – impiegată (aşadar, cu certitudine cel puţin 13 evrei, adică 81,25% evrei) (v. Arhiva C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 4048 [cota S.R.I.], ff. 63-65). Similar, peste 90% din angajaţii gradaţi ai Poliţiei oraşului Dorohoi nou-numiţi în mai 1945 erau evrei: şeful Poliţiei Samuel Rohrlich, comisarii Elias Zeltler, Uşer Nadler, Avram Moscovici şi Carol Segal, agenţii de poliţie clasa a III-a Elias Leibovici, Şloim Avram, Favid Schahter, şeful de secţie de gardieni publici Moritz Cojocaru, şeful de birou Iancu Rozenblat, respectiv gardienii publici clasa a III -a Herşcu Naftule, Moise Bacalu, Rubin Derji, Iţic Stern, Aron M. Haim, Ştrul Cojocaru, Gutman Meirovici şi Herşcu Formagiu (v. deciz ia nr. 3694 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne (în M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049. În aceleaşi proporţii etnice, fără a epuiza, fireşte, lista exemplelor, la Poliţia oraşului Botoşani erau numiţi începând cu 1 aprilie 194 5: comisarii Mauriciu Friedman, Sender Segal, Froim sin Iancu şi Mendel Schip, agenţii de poliţie clasa a III -a Marcel Hoffman, Zelig Schahter, Iţic Haffner, Adolf Herşcovici şi Daniel Kleindberg, şeful de secţie de gardieni publici Iancu Nuţă, impiegaţii Moritz Feller şi Bloida Blumenfeld, respectiv gardienii publici clasa a III -a Nuta Anbrecht, Zalman Bodroagă, Şloim Cornester, Nathan Fischer, David Fucs, Gherşin Tenker, Samuel Wexler şi Carol Singer (v. decizia nr. 3697 din 30 aprilie 1945 a ministrului Afacerilor Interne (în M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049). 171

 ministrul Afacerilor Interne - Teohari Georgescu – cu probabilitate confortabilă, evreu (n. Burăh Tescovici, v. supra);  secretarul general al ministerului – George Silviu (n. Silviu Iancu Goliger);  unul din cei doi directori generali adjuncţi ai D.G.S.P. (celălalt fiind rus) – Alexandru Nicolschi (n. Boris Grünberg, v. infra);  6 din cele 10 Direcţii Naţionale ale Securităţii (altfel spus, 60%!): I Informaţii Interne (condusă de col. Gavrilă Birtaş, cu adjuncţii săi lt.-col. Andrei Gluvacov şi col. Gheorghe Adorian), V Cercetări Penale (col. Mişu Dulgheru (Dulberger)), VII Tehnică (col. Szacsko Şandor), VIII Cadre (col. Alexandru Demeter), X Administraţie (col. Ervin Holţier (Holzer)), IV Contraspionaj în Forţele Armate (col Mihai Eugen Breban)239;  cel puţin 9 din cele 13 Direcţii Regionale ale D.G.S.P. (adică 69,2%!): Bucureşti – lt.-col. T. Sepeanu (avându-l ca adjunct pe maiorul Moise Senater); Braşov – col. Kalausek Iosif (Koloman) (avându-l ca adjunct pe col. Adalbert Izsak); Cluj – col. Mihai Patriciu (Grünsperger); Craiova – lt.-col. Eugen Vistig (Wisting); Galaţi – col. Mauriciu Ştrul (cu adjunctul lt. C. Grimberg); Ploieşti – lt. col. Cîmpeanu Constantin; Oradea – col. Ludovic Czeller (Zeller); Suceava – lt.-col. Ioan Popicu (Adalbert Poppig, secondat de adjunctul Dumitru Bacal); Timişoara – Koloman Ambruş;  cel puţin 12 din cele 44 Servicii Judeţene ale Securităţii Poporului (adică 27,2%!): Turda, Ialomiţa, Râmnicu Sărat, Bacău, Satu Mare, Alba, Baia, Botoşani, Rădăuţi, Severin, Caraş, Mureş;  directorul Secretariatului D.G.S.P. – mr. Wilhelm Einhorn (avându-l ca adjunct pe Sharit I. Bogdan);  unul din cele două birouri din cadrul Secretariatului D.G.S.P., era condus de cpt. Emanoil Schmerler (biroul Cifru);  comandantul Şcolii de ofiţeri de Securitate de la Băneasa – col. Ervin Voiculescu (n. Weinberg), plus 5 din cei 7 şefi de catedră ai Instituţiei (Zissu S. Cohn, Raoul David Demetrescu, List, Rigman, Leon Tokatlian, cel din urmă declarat armean, însă de origine evreiască, venit în România via Bulgaria); În cadrul întregului minister de Interne, ofiţerilor D.G.S.P. amintiţi li se adăgau, pe poziţii omoloage:.  şeful Direcţiei Generale a Miliţiei – Pavel Cristescu (Klei(n)man);  locţiitorul politic al ministrului – Mihai (Michal) Boico;  şeful Direcţiei Generale Politice a M.A.I. – Mihai Burcă (Michal Bursch);  locţiitorul politic al Comandamentului Trupelor de Securitate – Iacob Bulan;  şeful spitatului militar M.A.I. – Ernö Kahána (1945-1954, succedat de col. dr. Iancu Herşcovici);  directorul Casei de Cultură a M.A.I. – col. Beria Fuchs, etc. Subsecvent unei asemenea stratificări etnice a personalului în particular al Securităţii şi în ansamblu al M.A.I., cu evreii spectaculos suprareprezentaţi la nivelurile de conducere240, opozant

239

Pilduitor, chiar şi în 1956, aşadar la 4 ani după epurările pretins antisemite din 1952, în Direcţia a II -a a Securităţii, erau în continuare evrei: şeful direcţiei (lt.-col. Szabo Eugen); unul din locţiitorii şefului de direcţie (lt.-col. Holingher Isidor) şi cel puţin 4 din cei 12 şefi de servicii – lt. Col. Adam Mauriciu (şeful Serviciului III), mr. Zalman Marcu (Serviciul VII); cpt. Cojocaru Iulian (Serviciul V) şi cpt. Hida Tiberiu (Serviciul XII), cărora li se adaugă probabil şi cpt. Sauciuc Bruno, şeful Serviciului IX. 240 Aceasta într-o „radiografie” la vârf a Securităţii care chestionează până şi statisticile mai recente, amendate; chiar omiţând toate cazurile supuse mai mult sau mai puţin justificat controverselor, bilanţul de mai sus include prima facie, între cazurile incontestabile: un director general adjunct al D.G.S.P. (Al. Nicolschi), cel puţin 6 şefi de direcţii naţionale şi 9 şefi de direcţii regionale (toţi cu grad cel puţin de lt.-col.), plus colonelul Leibovici, şeful Serviciului Filaj şi Investigaţii, plus 172

poziţiei minimaliştilor, par a descrie mult mai fidel realitatea urmărită aprecierile unor foşti ofiţeri (români) de Securitate. Între aceştia se numără între cele mai sonor figuri fostul general Mihai Caraman, a cărui percepţie este reprodusă textual de jurnalistul (evreu) Teşu Solomovici:
„[…] Mihai Caraman, unul din şefii serviciilor secrete în anii lui Ceausescu şi, apoi, în anii post-revoluţionari... m-a întrebat daca voi scrie adevărul, adică despre năvala comuniştilor evrei, imediat dupa 23 August 1944, în structurile Partidului şi în organigramele serviciilor represive” (Solomovici 2005b, subl. n, nota I.A.).

Din aceeaşi direcţie, fostul şef al Direcţiei I, colonelul Gheorghe Raţiu, evoca modul în care după război “Securitatea a fost dată pe mâna evreilor, ungurilor şi ruşilor, care, în aparatul central şi la principalele unităţi teritoriale, ocupau funcţii de comandă” (Gh. Raţiu 1996: 280), în timp ce fostul general Nicolae Pleşiţă exemplifică pentru Cluj: “Eu, când am fost numit comandant al Regionalei Cluj [anii ’60, n.n.], am putut vedea că în Securitate nu erau decât unguri şi evrei. Ici-colo mai apărea şi câte un român chior. Foarte greu mi-a fost să românizez aparatul din Cluj […]” (apud Troncotă 2003b: 52). Iar din direcţia unui istoric al serviciilor secrete, concluzia reiterează tabloul unei structuri transparent stratificate etnic: “[Î]n funcţiile ierarhiilor de vârf la nivel central şi teritorial au fost preferate de la început persoane alogene, de origine evreiască, maghiară sau de alte naţionalităţi” (Troncotă 1999: 337). În fundamentarea empirică a unei asemenea retrospective aparent pur perceptuale se poate elabora o enumerare fără pretenţii de exhaustivitate a unor evrei activi în mod relevant în aparatul represiv (în mod primar Securitate şi Poliţie/Miliţie, secundar Jandarmerie, Gardieni Publici şi Forţele Armate, imediat după 23 august 1944) (cu numerotare curentă în continuarea celei precedente):
1501. ABRAHAM, Samoilă – din mai 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Bistriţa

(M.Of. nr. 119 din 29 mai 1945, partea I-a, p. 4425);
1502. ABRAM, Herşcu – fost tinichigiu, locotenent de Securitate, emigrat în Israel în 1959 (Caţavencu

2007: 2; Solomovici 2004: 566);
1503. ABRAMESCU, Mircea – în 1946 şef de birou în centrala M.A.I., propus spre avansare la funcţia

de şef de secţie (v. M.Of. nr. 65 din 18 mart. 1946, partea I-a, p. 2429); 1504. ABRAMOVICI, Avram – numit în aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Fălticeni, din luna noiembrie a aceluiaşi an reîncadrat ca agent de poliţie; în sept. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M.Of. nr. 265 din 19 nov. 1945, partea I-a, p. 10093 şi M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8320; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1505. ABRAMOVICI, Avram - între 1944 şi 1945 şimpiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.Of. nr. 261 din 14 nov. 1945, partea I-a, p. 9959); 1506. ABRAMOVICI, Emilia – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (nr. inv. 62, vol. I, u.a. 3/1952, vol. I); 1507. ABRAMOVICI, Moise – după război şef de serviciu în administraţia centrală M.A.I., în ianuarie 1949 reîncadrat ca referent (M.Of. nr. 16 din 20 ian. 1949, partea I-a, p. 655); 1508. ABRAMOVICI, H. Moritz, zis “Mişa” (fiul lui Herşcu) – căpitan, iniţial inspector responsabil cu propaganda în cadrul M.A.I., ulterior şef la Şcoala de Miliţie din Şoseaua Olteniţei până în anii ’60; 1509. ABRAMOVICI, Marcu – la sfârşitul anului 1947 încă agent, la începutul anului 1948 comisar la Serviciul Judeţean de Siguranţă Roman, apoi încadrat cu grad de sublocotenent la Biroul de
colonelul Gheorghe Adorian, adjunctul de la Direcţia I Informaţii Externe, adică – 18 – deja cu trei mai mulţi decât numărul de 15 ofiţeri superiori avansat de Oprea (2002) şi Catalan şi Stănescu (2004). 173

Securitate din Bacău (A.N.I.C., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, ff. 220-319; A.C.N.S.A.S, fond Documentar, dosar nr. 4080 (cota S.R.I.), f. 258; M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8321; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983); 1510. ABRAMOVICI, Marcu - locotenent de Securitate, anchetator al lotului Vasile Luca în 19521954, apoi anchetator la penitenciarul Uranus din Bucureşti (Caţavencu 2007: 2; Solomovici 2004: 566; Jela 2001241); 1511. ABRAMOVICI, Mauriciu – în mai 1945 încadrat în funcţia de şef adjunct de birou în centrala D.G.P.; în oct. 1945 promovat şef de birou (M.Of. nr. 253 din 5 nov. 1945, partea I-a, p. 9718 şi nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3894); 1512. ABRAMOVICI, I. Niculae – în septembrie 1945 numit comisar-ajutor la Poliţia Turnu Severin (M.Of. nr. 215 din 21 sept. 1945, partea I-a, p. 8199); 1513. ABRAMOVICI, Paul – în 1947 inspector general de poliţie în cadrul D.G.P. (M.Of. nr. 251 din 30 oct. 1947, partea I-a, p. 9696); 1514. ABRAMOVICI, Renée – din mai 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei, la Controlul Populaţiei (M.Of. nr. 121 din 31 mai 1945, partea I-a, p. 4518); 1515. ADAM, Mauriciu (n. Mauriţiu WEISZ242) (n. 21.VI.1909 Ludoşul de Mureş, MS) - membru de partid şi căpitan de Securitate, încadrat în 1946 ca şef de birou în cadrul D.G.P., în 1947 promovat comisar şef, şeful Serviciului de Poştă Specială din M.A.I. (1947-1952), apoi, cu grad de lt.-col., şeful Serviciului III din Direţia a II-a a Securităţii; ulterior cercetat disciplinar pentru că în timpul ilegalităţii, la arestare, a avut o purtare laşă, recunoscând legăturile sale în mişcarea muncitorească şi divulgând pe un tovarăş (dosar disciplinar sub numele parţial eronat “Adrian Mauriciu” la C.C.P. (nr. 51/111 din 27.I.1953), vezi pentru coroborare şi nume corect şi A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R., secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 3/1951, f.10; Caţavencu 2007:3; M.Of. nr. 245 din 23 oct. 1947, partea I-a, p. 9500; Dobre et al. 2006: 78; Solomovici 2001II: 43; Banu 2005; Deletant 1995b: 57; Cosma 1994: 68). 1516. ADAM, Iosif – (n. Iosif ADLER) (n. 1926) – membru U.T.C. din 1945, redactor la ziarul Ifjumunkas, în 1951 locotenent de Securitate şi membru supleant al C.C. al U.T.M., în anii ’50 cu grad de maior la Securitatea Bucureşti, în 1960 prezent ca şef al cabinetului de marxism-leninism din M.A.I. (A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – secţia Organizatorică, dosar nr. 105/1951, f.f. 7-8; Caţavencu 2007: 3; Dobre et al. 2006: 216); 1517. ADAM, Zoltan - în iunie 1945 numit comisar la Poliţia oraşului Odorhei (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1518. ADOCHIŢEI, Fany – angajată în 1945 telefonistă în centrala D.G.P., apoi dactilografă principală, în 1948 şefă adjunctă de birou (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4493); 1519. ADORIAN, Gheorghe – în mod eronat considerat român în multiple studii şi cercetări despre Securitate; în fapt evreu maghiarofon originar din Arad, recunoscut ca evreu fost voluntar în Spania243 (şi apoi chiar internat în lagărul de muncă de la Buchenwald în perioada 20 nov. 1943 11 apr. 1945) inclusiv de autorii evrei David Diamant (1979: 370) şi Martin Sugarman (f.a. p. 108); ilegalist în Cluj la începutul anilor ’30, cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA, fond 495 (“România”), inv. 225, dosar nr. 53); după război revenit în România, iniţial în S.S.I., apoi colonel (în 1949) D.G.S.P. şi şef al Direcţiei I Informaţii Externe, uneori menţionat şi ca şef al Direcţiei Politice a M.A.I. (v. Solomovici 2003: 88), probabil începând cu 1950; ulterior cadru didactic şi autor la Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lângă C.C. al P.C.R.; în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist, cu grad de
241 242

Menţionat şi de Toma Roman Jr. în articolul „’Bancherii roşii’, victime colaterale” din Bucureştiul Cultural VI (100). V. decizia ministrului Justiţiei nr. 41731 din 29 apr. 1947 în M.Of. nr. 107 din 13 mai 1947, partea I-a, p. 3770. 243 Coautor, alături de Mihai Burcă, Constantin Câmpeanu, Mihail Florescu, Stan Minea, Iosif Nedelcu şi Valter Roman, al cărţii Voluntari români în Spania 1936 – 1939. Amintiri şi documente (Bucureşti: Ed. Politică, 1971). 174

maior, în Forţele Armate, prin Decretul regal nr. 2066 din 20 oct. 1947 (M.Of. nr. 25 3 din 1 nov. 1947, partea I-a, p. 9763); decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. III-a; căsătorit cu Judith, fiica liderului comunist din Ardealul de Nord Hillel Kohn, profesoară cu grad de conferenţiar la I.P.B. în anii ‘70; stabilit în anii ’80 în Elveţia (via Israel), acolo unde locuia fiica sa, Ana [Cathy? n.n., I.A.] (v. şi I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Solomovici 2003: 88 şi Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 506 n. 15, lucrări care îl menţionează în mod corect ca evreu); 1520. AGHERŞTEIN, Isac (în unele documente “Argeştein”) – în 1946 era şef adjunct de birou în cadrul Comisariatului de Poliţie al oraşului Bacău, în 1948 cu acelaşi grad la Chestura de Poliţie Bacău (M.Of. nr. 163 din 17 iulie 1946, partea I-a, p. 7489; M.Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1948, partea I-a, p. 706); 1521. AHAILOVICI, Aron - din aprilie 1945 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 4048 [cota S.R.I.], ff. 63-65); 1522. ALBERTI, D. Iosif – ofiţer M.A.I., ulterior profesor la Şcoala de Miliţie până în 1962, când va fi trecut în rezervă; 1523. ALBINI, Iancu (n. 1898 Bucureşti) – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (62 vol. I, u.a. 3/1952, vol. I); 1524. ALBU, ? (n. Gyuszi WEISS) - şeful biroului Siguranţei Arad după 1944 (menţionat în Solomovici 2001II: 56); 1525. ALMALECH, Moise – în 1948 era lucrător calificat în centrala D.P.S. (M.Of. nr. 164 din 19 iulie 1948, partea I-a, p. 5969); 1526. ALMALEK, Issim – după august 1944 detectiv în cadrul D.G.P., transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 157 din 14 iulie 1945, partea I-a, p. 5982); 1527. ALTKOPF, Mendel – locotenent-major M.A.I., cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.C. al P.M.R. (nr. inv. 62 vol III, v. şi u.a. nr. 3/1952, vol. II)244; 1528. AMBRECHT, Huta - din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 3697 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1529. AMBRUŞ, B. Coloman (Francisc) (24.II.1907 Livada de Câmpie, Hunedoara – 8.IV.1987, Braşov) (fiul lui Balint şi Ludovica) – colonel de Securitate, membru de partid din 1936; în septembrie 1945 încadrat ca subinspector la Inspectoratul Regional de Poliţie Timişoara, din oct. 1947 însărcinat cu atribuţii în domeniul Siguranţei; ulterior şeful D.R.S.P/D.R.S.S. BanatTimişoara (1948-1951, cu grad de lt.-col.-), şeful D.R.S.S. Sibiu (1951-1952, cu grad de colonel), respectiv şeful D.R.S.S. Braşov (1952-1954-?); decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a III-a, iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. II-a (M.Of. nr. 213 din 19 sept. 1945, partea I-a, p. 8115 şi nr. 228 din 3 oct. 1947, partea I-a, p. 8918; I.R.I.R. & Caţavencu 2004, Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 27, 34, 43; Deletant 1995b: 62; Cosma 1994: 76; vezi şi dosarul de la C.C.P. nr. 412/1059 din 20.II.1952, respectiv dosar A/50 Colecţia “ilegalişti decedaţi”))245; 1530. AMBRUSTER, Emilia – din dec. 1944 impiegată la Poliţia Fălticeni, detaşată la Poliţia Deva, iar ulterior transferată la Poliţia Târgovişte (M.Of. nr. 5 din 8 ian. 1945, partea I-a, p. 90); 1531. AMBRUŞ, Ecaterina – contabil-ajutor la Poliţia Focşani, în mai 1948 transferată la Poliţia Miercurea Ciuc (M.Of. nr. 104 din 7 mai 1948, partea I-a, p. 4143); 1532. ANCEL, Coca – în iunie 1945 numit impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 144 din 29 iunie 1945, partea I-a, p. 5467);
244 245

V şi http://www.adevarul.ro/societate/sanatate/Arhiva-Adevarul-Biserica-Serviciul-Scanteii_0_48596174.html. V. fişa sa sumară la http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/AMBRUS_COLOMAN_FRANCISC.pdf. Vezi şi Caţavencu 2007: 8. 175

1533. ANCEL, Ioil – în aprilie 1945 numit agent de poliţie la Poliţia oraşului Fălticeni, ulterior şeful

serviciului economic de la Miliţia Rădăuţi, ulterior de la Miliţia Suceava; din 1 dec. 1947 agent la Poliţia Fălticeni; destituit în 1954 sub acuzaţia de sionism (dosar la C.C.P. nr. 475/745, întocmit la data de 16.XI.1954; M.Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1948, partea I-a, p. 707; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049; M.Of. nr. 82 din 7 apr. 1948, partea I-a, p. 3077); 1534. ANDREESCU, Matusei (n. Matusei ARONOVICI, fiul lui Nathan şi Clara) (2.IX.1910 Panciu, Vrancea – 5.VIII.1986 Bucureşti) – membru de partid din 1944, comisar-şef la Brigada Mobilă a Siguranţei (1947-1948), în 1947 cu grad de comisar-şef în Direcţia Poliţiei de Siguranţă, apoi căpitan la Direcţia V Cercetări Penale a D.G.S.P. (1949-1951), apoi maior şi respectiv locotenentcolonel, cu funcţia de şef de serviciu (II), apoi de birou la Direcţia VIII Cercetări Penale a D.G.S.S/D.S.S. (1951-1960-1962)246; în 1971 funcţionar la ICECHIM Bucureşti, decorat ca pensionar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a (Decretul nr. 157 din 4 mai 1971); căs. cu Maria (n. Polak) (1910-2000), stabilită ulterior în Israel, împreună cu care a avut doi copii: Nanu Andreescu şi Riri (căs. Covu); (decizia ministrului Justiţiei nr. 85952 din 4 sept. 1947 în M.Of. nr. 237 din 14 oct. 1947, partea I-a, p. 9243; M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10920; M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2632; Watts 2011: 196 n. 2; Dobre et al. 2006: 80; C. Lupu 2011; Troncotă 2006: 63; I.R.I.R. & Caţavencu 2004; Ioniţoiu 2006: 34; Goma 2007: 118; Solomovici 2004: 566; Niculae 2004: 32; Cosma 1994: 48, dosar A/62 Colecţia “ilegalişti decedaţi”, A.NI.C.); 1535. ANTONIU, Samuel (n. Samuel AIZICOVICI) (n. 12.IV.1910 Piatra Neamţ, fiul lui Mateiaş şi Betty; căs. cu Ella) – în februarie 1948 numit comisar-şef în cadrul centralei Siguranţei; după reorganizarea Siguranţei în Securitate maior, şef de serviciu şi locţiitor al lui Dulgheru la cabinetul ministrului de Interne (1948-1952), ulterior director adjunct la Direcţia VIII Cercetări Penale a D.G.S.S. până în 1957, când a fost destituit şi exclus din partid, urmare a descoperirii fostei sale apartenenţe la Partidului Radical Ţărănist în perioada interbelică; deţinut 3 ani247 pentru neglijenţă faţă de securitatea statului (M.Of. nr. 43 din 21 febr. 1948, partea I-a, p. 1519; M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2632; C. Lupu 2011; Neştian 2010: 88; Kuller 2008c: 191; Caţavencu 2007: 12; Dobre et al. 2006: 185; Niculae 2004: 32; Deletant 1995b: 58; Goma 2007: 118; Cosma 1994: 48; v. şi dosarul său de la C.C.P. nr. 925/467 din 27.IV.1957); 1536. APOSTOLESCU, Otto (n. Issersohn?) – directorul casei de Cultură a M.A.I. (în cadrul Direcţiei Generale Politice) timp de câteva luni în 1951248; 1537. APTER, P. Silvia - din 1947 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 122 din 31 mai 1947, partea I-a, p. 4357); 1538. (?) ARANICI, Pavel (n. ARANYCS) – colonel la D.R.S.S. Braşov la jumătatea anilor ‘50, apoi şeful Direcţiei a III-a a Securităţii; ajuns chiar secretar de stat în M.A.I. (1961-1963); cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (2/1956) (I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Cosma 1994: 46, 75; Dobre et al. 2006: 78; C.P.A.D.C.R. 2006: 182); 1539. ARITONOVICI, Milu (Millo) – încadrat iniţial ca şeş adjunct de birou în centrala D.G.P. în septembrie 1945 (M.Of. nr. 200 din 4 sept. 1945, partea I-a, p. 7774); în 1947-1948 comisar în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10920; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 980);

246

V. fişa sa incompletă la http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/ANDREESCU_MATUSEI.pdf. Vezi şi Caţavencu 2007:9 şi Solomovici 2001II: 43. 247 V. fişa sa matricolă penală la http://86.125.17.36/fisapenala.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale++detinuti+politici\A\A+03.+Anghel+-+Ardeiu\Antoniu+Samuel+M/P1060208.JPG. 248 Vezi descrierea actualului centru cultural al Ministerului la http://www.cultura.mai.gov.ro/viewpage.php?page_id=88. 176

1540. ARON, Mauriciu - după război agent de poliţie la Chestura de Poliţie Iaşi; în 1947 însărcinat cu

atribuţii de Siguranţă şi transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi (M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8318); 1541. ARON, Zanben – din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1542. (?) ARONESCU, ? – anchetator şi locţiiitor al comandantului Securităţii din Oradea în 1948 (Solomovici 2004: 566); posibilă identitate cu colonelul Constantin Aronescu, menţionat de multiple surse ca prezent încă la serviciul judeţean Bihor în 1981; 1543. AUBERT, Henry - medic M.A.I. Timişoara, ulterior şeful catedrei de cardiologie UMF Timişoara, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (68/1955); 1544. AUER, I. E. Geza – colonel, profesor la Şcoala de miliţie din Bucureşti până în 1965, ulterior şef de serviciu în Inspectoratul General al Miliţiei (Cosma 1994: 44-83); 1545. AVERBUCH, Iţic (după unele surse fratele Vandei Nicolschi) – colonel, comandantul Securităţii municipale Ploieşti în anii ‘50, avându-i ca adjuncţi pe Mauriciu Ştrul şi pe Şmilovici (Jela 2001; Solomovici 2004: 567); 1546. AVERBUCH, Izu A. - ajutor de comandant la Raionul M.A.I. Codlea, apoi la raionul Făgăraş, participant la reprimarea partizanilor din Făgăraş (cu dosar la C.C.P., nr. 1298/715 din 17.III.1960); 1547. AVRAM, Nusem - între 1944 şi 1945 şef adjunct de birou la Inspectoratul Regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M.Of. nr. 261 din 14 nov. 1945, partea I-a, p. 9959); 1548. AVRAM, Şloim – din aprilie 1945 agent la Poliţia Dorohoi; din sept. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă; în 1949 sublocotenent la biroul V Anchete la Securitatea Dorohoi în cadrul D.R.S.P. Suceava, implicat în lichidarea grupării anticomuniste Macoveiciuc, ulterior locotenent major la Securitatea din Piatra Neamţ, emigrat în Israel în anii ‘80 (M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8320; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983; v. şi Caţavencu 2007: 15; Solomovici 2003: 207-8 şi 2004: 567, 600 – în fapt este vorba de aceeaşi persoană, n.n); 1549. AXELRAT, Sabina – din 1 aprilie 1948 agentă de poliţie la Direcţia Poliţiei de Siguranţă a D.G.P. (M.Of. nr. 82 din 7 apr. 1948, partea I-a, p. 3080); 1550. BACALU, Dumitru (n. David) – din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. 3699 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); din luna noiembrie a aceluiaşi an comisar-ajutor (M.Of. nr. 265 din 19 nov. 1945, partea I-a, p. 10093); ulterior locotenent-major (în 1950), locţiitor director adjunct la D.R.S.P. Suceava în 1949-1950-?; cu referat de cercetare la fd. C.C. al P.C.R., secţia Cancelarie – dosare anexe, nr. inv. 3293, anexa la dosarul nr. 76/1982; (I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Solomovici 2004: 567; Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 277); 1551. BACALU, Marcu – în iunie 1948 numit comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă; ulterior locotenent M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (62 vol. I, u.a. 3/1952, vol. I) (M.Of. nr. 144 din 25 iunie 1948, partea I-a, p. 5360); 1552. BACALU, Moise - din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 3694 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1553. BAKOS, Vencel - în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246) 1554. BANDER, Paul – în mai 1948 promovat comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.G.P. (M.Of. nr. 104 din 7 mai 1948, partea I-a, p. 4144); 1555. BANK, Iosif – în 1953 locotenent la Securitatea din Târgu Lăpuş, iar în anii ’60-’70 era menţionat ca maior la Securitatea din Sighet (v. Vischi şi Ivanciuc 2003);
177

1556. BANTEA, Eugen (n. Eugéne BEER, botezat “Mihail”

) (30.I.1921 Bârlad – 24.XI.1987 Bucureşti) – membru de partid din 1944 în anii ’60 şeful Editurii Militare, colonel, detaşat de la M.A.I. la M.Ap.N. în anii ‘70 (cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (9/1969), promovează treptat până la gradul de general-maior; director al Institutului de Studii de Istorie Militară, în anii ’60-’70 autor al unor lucrări de istoria mişcării muncitoreşti şi istorie militară română (v. şi Kuller 2008a: 51); fratele medicului Corneliu Bantea (Beer); căs. cu Marcela, profesoară de limba engleză; 1557. BARATZ, Israel - după război şef de serviciu în administraţia centrală M.A.I., în ianuarie 1949 reîncadrat ca referent (M.Of. nr. 16 din 20 ian. 1949, partea I-a, p. 655); 1558. BARBU, Daniel (n. Barbu LENOBEL) – anchetator (1945-1950) în Brigada Mobilă a Direcţiei Cercetări Penale, în 1953 locotenent la Direcţia VIII (fostă V) de Cercetări Penale a D.G.S.S., emigrat ulterior în Israel; cu referat de cercetare la fd. C.C. al P.C.R., secţia Cancelarie – dosare anexe, nr. inv. 3293, anexele la dosarele nr. 38/1980 şi 9/1983; (C. Lupu 2011; I.R.I.R. & Caţavencu 2004, Solomovici 2004: 586; Niculae 2004: 32; Jela 2001); 1559. BARTFELD, Leon - în octombrie 1945 numit gardian public pe lângă Poliţia oraşului PiatraNeamţ (M.Of. nr. 231 din 10 oct. 1945, partea I-a, p. 8800); 1560. BĂDESCU, Marcel (n. Marcel BLECHER, fiul lui Lazăr, fratele scriitorului Max Blecher) – originar din Botoşani, intrat în mişcarea comunistă în 1943, după 23 august 1944 iniţial activist de partid, apoi elev la Şcoala pentru ofiţeri M.A.I. (coleg cu Victor Ranga, Iulian Sorin, Pavel Sterescu ş.a.), după absolvire ofiţer la Direcţia Contrainformaţii a Armatei, trecut în rezervă în 1960, ulterior student la Facultatea de Istorie, apoi funcţionar la O.N.T., apoi angajat al comunităţii evreieşti, emigrat în Israel, întors în România după 1989 (M. Blecher-Bădescu în Solomovici 2003: 119-122); 1561. BĂDĂU (? BĂDAN), Alexandru (n. Alexander BRAUNSTEIN) – după august 1944 şeful Comisiei de Control al Străinilor din cadrul M.A.I., originar din Târgovişte; 1562. BĂLAN, Ştrul – după război agent de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Dărăbani, în martie 1948 transferat la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Săveni (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4493; M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); 1563. BĂLTEANU, M. Mihail (n. COLCHER) (n. la Lublin, U.R.S.S.) – locotenent-colonel, profesor de ştiinţe sociale la Şcoala de Miliţie, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (nr. 32/1955), trecut în rezervă în 1962; ulterior autor al unor lucrări social-politice; decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. a III-a; soţia Ritta decedată în sept. 2005 (91 ani) (Cosma 1994, I.R.I.R. & Caţavencu 2004, la intrarea “Boico Mihail”); 1564. BĂRĂNESCU, E. (n. BARANY, Elemer) – evreu maghiarofon, sublocotenent (în 1949), ulterior locotenent, şef de birou în cadrul D.R.S.P. / Raionala de Securitate Cluj (1948-1960) (C. Lupu 2011; I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Jela 2001; Vischi et al. 2005; Gavrilă-Ogoranu şi Baki Nicoară 1999: 180); 1565. BECHER, Mielu – maior de Securitate, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (2/1979) – incertă activitatea sa în perioada urmărită (1945-1965); 1566. BEINER, Sigy (a nu se confunda cu omonimul) – în iulie 1948 angajat ca informator diurnist în cadrul D.G.P. (M.Of. nr. 172 din 28 iulie 1948, partea I-a, p. 6201); 1567. BENEDEK, Ernest – în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.G. C.F.R. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. nr. 52 din 4 martie 1945, partea I-a, pp. 1654-5);

249

249

Vezi pentru schimbarea numelui decizia nr. 114.242 din 13 nov. 1946, în M.Of. nr. 267 din 16 nov. 1946, partea I-a, p. 12.022. 178

1568. BENEDEK, Ştefan (n. 13.VIII.1910) – de profesie lăcătuş, membru P.C.d.R. din 1935; din 1

aprilie 1947 încadrat comisar-ajutor la Biroul de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Baraolt (M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); căpitan M.A.I. (1952); propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R.; 1569. BENIAMIN, Leon - în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 144 din 29 iunie 1945, partea I-a, p. 5467); 1570. BERCOVITZ, I. - din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.Of. nr. 136 din 19 iunie 1945, partea I-a, p. 5127); 1571. BERCOVITZ, Zolman - în sept. 1946 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Sighet (M.Of. nr. 222 din 25 sept. 1946, partea I-a, p. 10432); 1572. BERCU, Bruno - în octombrie 1945 numit impiegat în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M.Of. nr. 231 din 10 oct. 1945, partea I-a, p. 8800); 1573. BERKOVICS, Ludovic - în noiembrie 1945 încadrat în M.A.I. la Serviciul Lagăre al D.G.P., pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.Of. nr. 275 din 30 nov. 1945, partea Ia, p. 10416); 1574. BERARIU, Silviu (n. BERCOVICI) – din 1 aprilie 1945 secretar al Poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. 3699 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); în 1947 numit comisar-şef al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M.Of. nr. 182 din 11 august 1947, partea I-a, p. 7083; M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10923); 1575. BERCIU, Ştefan (13.VII.1928 Bucureşti - 13.I.2000 Bucureşti) – ofiţer la Miliţia Judiciară Bucureşti, secţia Moravuri, între 1947 şi 1967, iar “în civil” autor de piese şi romane poliţiste (Kuller 2008a: 63)250; incinerat la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti; 1576. BERCOVICI, Burăh - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1577. BERCOVICI, Ionaş - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1578. BERCOVICI, Samuil – comisar la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (august 1944 – aprilie 1945, ulterior disponibilizat urmare a restructurării) (Andreescu, Nastasă, Varga 2003a: 99); 1579. BERCU, Iacob – în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 110 din 14 mai 1948, partea I-a, p. 4315); 1580. BERCU, M. Leon (1907-1977) – medic la Prefectura Poliţiei Capitalei (1946-1948), ulterior membru supleant al Comisiei medico-militare mixte a Regiunii a II-a Militare Bucureşti; medicul personal al lui Gheorghiu-Dej şi apoi al altor demnitari comunişti, conferenţiar la I.M.F. Bucureşti, decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls. III-a şi în 1972 cu ordinul “Medicul Sanitar” cls. II-a (cf. Cioroianu 2005: 165 n. 209, ar fi fost de asemenea medicul lui Petru Groza) (M.Of. nr. 175 din 31 iulie 1946, partea I-a, p. 8187; M.Of. nr. 165 din 20 iulie 1948, partea I-a, p. 6002), iar din iulie 1948 repartizat la Sitalul Elias (M.Of. nr. 168 din 23 iulie 1948, partea I-a, p. 6097); 1581. BERDICEVSCHI, Sara (n. ROZENBLATT) – angajată în martie 1948 informator diurnist în cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei din M.A.I., apoi tansferată la Spitalul M.A.I. (v. M.Of. nr. 62 din 15 martie 1948, partea I-a, p. 2279; M.Of. nr. 108 din 12 mai 1948, partea I-a, p. 4264); 1582. BEREŞ, Irma – în noiembrie 1945 încadrată în M.A.I. la Serviciul Lagăre al D.G.P., pe postul de contabilă la Centrul de internare Oradea (M.Of. nr. 275 din 30 nov. 1945, partea I-a, p. 10416); 1583. BERGHER, David – în nov. 1947 numit agent de poliţiei în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.G.P. (M.Of. nr. 271 din 22 nov. 1947, partea I-a, p. 10350); 1584. BERGHER, Haim – angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei Câmpulung, Bucovina (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895);
250

V. şi http://www.crispedia.ro/Stefan_Berciu. 179

1585. BERGHER, Moritz – angajat în aprilie 1948 ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei

Capitalei (M.Of. nr. 85 din 10 aprilie 1948, partea I-a, p. 3232);
1586. BERLINER, Adalbert – în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de

Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246);
1587. BERMAN, Samuel – de formaţie farmacist, în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala

M.A.I. (M.Of. nr. 151 din 3 iulie 1948, partea I-a, p. 5603);
1588. BICHEL, Ion (n. Ivan) (uneori ortografiat Bikel) (n. 1927 Arad) – din grupul lui Serghei

Niconov, încadrat ofiţer în S.S.I. după 1945 (după alte surse încadrat în M.A.I. abia în 1951), cu misiuni sub acoperire în R.F. Germană, Austria, Olanda, Suedia, Polonia ş.a., în anii ’60 cu grad de colonel, suspectat de spionaj în favoarea unor state occidentale (I.R.I.R. & Caţavencu 2004; Solomovici 2003: 449-53; Ozon 2001; Cosma 1994: 44); 1589. BIRALY, Vencel - în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1590. BIRTAŞ, Gavrilă (n. Janoş BIRTAS) (n. 12.X.1905 Baia Mare) – evreu maghiarofon; după propriile declaraţii, membru de partid din 1922 (ar fi fost introdus în P.C.d.R. de către Berger Aladar (v. Dobre et al. 2006: 75)); cu stagiul recunoscut oficial din 1948; fost luptător în Spania, probabil agent N.K.V.D. în M.A.I. (Watts 2011: 196 n. 2; Cosma 1994: 34; Troncotă 2006: 63); din 1946, ca şef al Siguranţei Oradea, în 1947 inspector general în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10919), după înfiinţarea Securităţii colonel, şeful Direcţiei I Informaţii Interne a D.G.S.P. din 1948, destituit în 1952 în cadrul valului de “epurări” şi încadrat ca director în Ministerul Gospodăriei Locale; decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.Of. nr. 110 din 16 mai 1947, partea I-a, p. 3871); 1591. BIRTAŞ, M. Eva (n. Eva ROTSCHILD251) (n. 4.IV.1916, Şimleul Silvaniei) – 24.III.1987 România) – soţia lui Gavrilă Birtaş; membru P.C.d.R. din 1933, referent şef la Serviciul Operativ Securitatea Închisorilor (adjuncta lui Iosif Nemeş) (1949), referentă şi apoi şefă a Serviciului de Cadre din Direcţia Generală a Penitenciarelor (1949-1950, 1950-1952) cu grad de lt.-maj., inspector-prim în Grupa Inspecţii a Direcţiei Lagăre şi Colonii de Muncă din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă, cu gradul de căpitan (1954-1955), pensionată pe caz de invaliditate în 1955; decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. a III-a; 1592. BLANDER, Iosif (Herciu?) – în 1948 plutonier-major la D.R.S.P. Bucureşti, fost lăcătuş (Solomovici 2004: 567); 1593. BLANK, Martin - în 1 aprilie 1947 încadrat comisar de poliţie în D.P.S. a D.G.P. (M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); 1594. BLAUMAN, Ladislau – medic, din iunie 1948 angajat la Spitalul M.A.I. Bucureşti (M.Of. nr. 151 din 3 iulie 1948, partea I-a, p. 5603); 1595. BLAUSTEIN, Laurenţiu – în anii ’50 locotenent de Securitate participant la reprimarea rezistenţei anticomuniste din munţi; menţionat în memoriile lui Ioan Gavrilă Ogoranu, care reproduce o dare de seamă a Miliţiei Raionale Făgăraş din 14 august 1952, respectiv, sub numele neplauzibil “Blaunstein”, de Solomovici, 2004: 567; 1596. BLĂNARU, Sofia – din 1 aprilie 1948 dactilografă stagiară la Inspectoratul Regional de Poliţie Galaţi, Serviciul Siguranţă (M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2631); 1597. (?) BLEHAN, Octavian (după unele surse n. Osias BLECHER) – angajat comisar la Inspectoratul Regional de Siguranţă Iaşi după război (Arhiva C.N.S.A.S., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, f. 219, v şi M.Of. nr. 55 din 6 martie 1948, partea I-a, p. 2037), ulterior cu grad de locotent, iar în 1953-1954 maior, anchetator la Suceava, menţionat ca torţionar în multiple
251

V. şi biografia ei pe saitul I.I.C.C.M.E.R., la http://crimelecomunismului.ro/ro/biografiile_nomenklaturii/#Eva Birtaş . 180

Samuel – în 1948 lucrător calificat în centrala Siguranţei (M. 115 din 20 mai 1948. partea I-a.Of. 2066 din 20 oct.C.I. partea I-a. p. pp. 1599. 157 din 252 253 V. Leon . partea I-a. în jurul anului 2004 identificat încă în viaţă la Craiova. în 1948 informator diurnist în cadrul D. (?) BOCSE. menţionat şi în Solomovici (2004II: 567). partea I-a. nr.I. nr. şi 2003: 264). p.A. I. şi Caţavencu (2004). Zissu pentru deschiderea de negocieri economice pentru liberalizarea emigrărilor în Palestina”.P. 25. 6748). la înfiinţare (1948) (I. Beatrice – în mai 1948 angajată agent principal de poliţie în cadrul D. BLUMENFELD. 107 din 15 mai 1945.P. 10926. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. cf. prin Decretul regal nr. cu care a avut o fiică. BLUMER.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. (M. nr. Sergiu – în august 1948 încadrat comisar de poliţie în D. după război încadrat iniţial în Securitate. 82006: 182). 52 din 4 martie 1945. a fost “utilizat în exercitarea de presiuni asupra liderului sionist A. Solomovici 2003: 198.P. 233 din 8 oct. cu grad de căpitan. fiul fostului proprietar al magazinului “Luvru” din Bucureşti).I. 4049). Hary (n. nr. partea I-a. în M. Vasile – de formaţie şofer. 1604. Harry BERMAN . ulterior (din 1958?) director general al IPROCHIM în anii ’50-’60. decizia ministrului Justiţiei nr.Of. (?) decorat în 1971 sub numele dactilografiat eronat “Corneliu Hari [B]ogdan”.S. p.. BODNAR. 1602.S. p. BLUMENFELD. p. 181 .mărturii ale unor foşti deţinuţi politici şi în Raportul C.Of.C.R. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 253 din 1 nov. decizia ministrului Justiţiei nr.1919 Braşov) (uneori cu nume de serviciu BONDA)– fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. Arachelian 2010. Solomon-Erwin BLUM252) (n.I. 1946. 125. pensionar.A. Iosif – funcţionar civil în cadrul M. al P.Of. (1955-1960). cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. I. partea I-a. Pelin 2005. nr. fiul lui Philip şi Rosa (n. 10875. BODOAGĂ. partea I-a. nr. 1949. Decretul Consiliului de Stat al R. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Chimiei din cadrul Ministerului Industriei (M. I. 4049). 1947.P. nr.L. partea I-a. 116 din 21 mai 1948. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.I. partea I-a.Of.Of. p. nr.D. partea I-a.093 din 11 dec.R.I. (23/1953). 1213).Of.P. Zalman .angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. v. alături de alţi “spanioli” (inclus şi în lista lui Solomovici 2004: 136. M. 1603.S. nr. 35 din 11 febr. în Forţele Armate.Of. în martie 1945 reîncadrat în Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale (fost arhitect-şef al Timişoarei)) (M. director adjunct al Secretariatului D. nr. 99243 din 4 oct.. p.R.Of. M.A.Of. 1607. BLUM. 1654-5) 1606. 2006: 215. în calitate de şef de serviciu la M. cu Simona. 190 din 18 august 1948. Doina. nr. nr. şeful Direcţiei Aprovizionare şi Gospodărie a M. Bloida .R.S. unde.R. 3895).. BOGDAN. Ervin (n. & Caţavencu 2004.A. 3697 din 30 apr. p.G. Oprea 2002: 157). 6747. 3697 din 30 apr. M. 110 din 18 mai 1945. partea I -a. v. 1598. Goma 2007: 118. Otto – după război iniţial funcţionar la Primăria Timişoara.VIII. (M. 1608. III-a. 190 din 18 august 1948. partea I-a.A.XI. 1945. V.Of.R.din 1 aprilie 1945 impiegat în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. direcţia Spate din M. 253 1609.Of.1917 Bucureşti) (uneori menţionat cu prenumele românizat Horia) – în 1957 colonel de Interne. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. BLUMENFELD. fratele lui Jean Bogdan (v. 1947 (M. v. p.R.R. nr. Stark)) (n. BODASCHER. Cosma 1994: 50.C. 4437). 110 din 18 mai 1945. p. 6. 1600.S. 1605. potrivit căruia ar fi fost inginer chimist. căs. ulterior şeful direcţiei tehnicadministrative. 1601.R. Horia (Sharit) – în 1950 maior. & Caţavencu 2004. 9763). supra). p. 1946 în M. BOGDAN. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (Dobre et al. 4495). apoi în maquis. (M. BLUM.

R. 1945. BRAUNSTEIN. fiul lui Carol) (n. comandant al Comandamentului Trupelor de Grăniceri (1950-1952). p. 8199). Samoilă – după august 1944 agent de poliţie la Iaşi. 2417. M. 1616. Bihor – 2003 Bucureşti) – evreu maghiarofon.IV. p. partea I-a.. 1946. a avut 3 fraţi . transferat ca locţiitor politic la Minister (dec. 2037). anchetat. în luan noiembrie avansat la clasa I-a (M. nr. f. 28 iunie 2007. nr. 157 din 4 mai 1971). apoi înrolat ca ofiţer al Armatei Roşii (1941-1944). destituit şi trecut în rezervă în 1952. 1946 în M. ilegalist (membru U:T. Bernard – după război funcţionar la Subsecretariatul de Stat al Aerului de pe lângă Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.a. p.IV. DJ nr. partea I-a.) Wasserman (1909 – d?).cnsas. inv. Arhiva Operativă M. BRAND. CNAPPE.Of..XI. BOICULESI.Of.. 1611. avansat la gradul de general-maior în 1949. Nicolae (n. nr.R. ca locotenent-colonel de infanterie activ în Forţele Armate. 1945. ambii imigraţi din Rusia. p. p.1930 Braşov – 2000 Cluj.A. fişei de la Securitate256. 2).N. 1613. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 266 din 20 nov.Of.. nr. f.-col. partea I-a. 208 din 10 sept. Alexandru (Leizer) (1906 – 1984 Ierusalim. 19854 din 25 febr. începând cu 15 august 1945). zis “Bibi”) (26.G. Meier ROSNER.1920 Balc. 1947 reîncadrat (retroactiv.şefă de birou (1945-1947). apoi transferat secretar al “Agenţiei Economie Române” de la Moscova. precum şi menţiunea lui între voluntarii evrei din războiul civil spaniol în Diamant 1979: 371 şi Sugarman f.Of. nr.Of. nr. (Arhiva C. 10158. Ludovic (30. pp. partea Ia. partea I-a. dosar nr. unchiul prin alianţă al lui Vladimir Tismăneanu (I. Iosif (n. M. Isidor (cunoscut mai degrabă cu prenumele prescurtat “Isou” din perioada ulterioară de artist) (1925-2007) – în 1948 comisar de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Gura Humorului (M.Of.Pepi (căs. 2786. Israel). M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. disculpat. BOGDAN. 1617. Nastasă şi Varga 2003b: 175). 1654-5) 1615. fond 495 (“România”).I. apoi în Brigada Mobilă a Siguranţei Statului cu grad de lt. dosar nr. BREBAN. dosar 10. 1610. partea I-a. 215 din 21 sept. 1619. 1618. de unde demisionează în sept. Rebeca . dosar nr.1900 Bucureşti) – după război inspector în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. H.1969 cu grad de maior255. 4048 [cota S. 52 din 4 martie 1945. nr. 9800. 255 din 7 nov. partea I-a. ulterior pentru scurt timp director adjunct al Uzinelor “23 August din Bucureşti. M. p. maior (la trecerea în rezervă) la Direcţia Regională / Inspectoratul Judeţean C luj al Securităţii între 1951 şi 1969.]. 219. vol I. Suceava – 10. fiul lui Meyer (alias “Roman”) şi Fulie (alias “Elena”). Bernard – în august 1945 sergent major la Legiunea de Jandarmi din Trei Scaune (Andreescu. fond Documentar.I. partea I-a. BOKOR. apoi comisar în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (1945-1948). fond documentar.A. fiul lui Alexandru şi Berta) – evreu maghiarofon. 8318). nr. BOTOŞENEANU.pdf 182 .I. 222 din 25 sept. nr. partea I-a.Of. Jozsef) (6.1972 Bucureşti) – ilegalist (membru de partid din 1931).. p.Of. 255 V.P.a.S.). BRAVERMAN. BRATU. p.C. din 1935). 3617. în oct. 225. Sali (Salomon) (1903-1945) şi o soră .III. 1947. 3871). 10433).1950). 1947 . 72 din 26 martie 1946. (1946-1947).: 108). Mihail (n.1912 Frasin.Avrum (1905-1934). 18. muncitor necalificat. şi http://www.090.S. 1612. apoi zeţar la 254 Vezi şi „Marioneta sovietică de la Frasin” în Monitorul de Suceava.12. 1945. f. 1954). după august 1944 maior. BOICO.R. cf. decorat în 1947 cu ordinul „Coroana României în grad de Cavaler (decizia nr. Ordine şi Instrucţiuni 1959. 55 din 6 martie 1948. 19.I.ro/documente/cadrele_securitatii/BOKOR_LUDOVIC.Of. trecut în rezervă la 31. 1945 încadrat ca detectiv clasa II-a în D. voluntar în Spania (1936-1939). & Caţavencu 2004254 ş.VII. ff.S. 63-65 şi fond Neoperativ. 1946 (M.4 mai 1957. 110 din 16 mai 1947. 1614. menţionat şi în A.R. Ferentz – în sept.

BREBAN. p. 135 din 18 iunie 1945. două surori şi un unchi au decedat în timpul războiului în lagărele naziste de muncă obligatorie. adjunct al şefului Secţiei Agrare a C.. n. & Caţavencu 2004.. BRILL. deportat în batalioanele de muncă obligatorie maghiare (1943-1944). după transformarea Siguranţei în Securitate.G.G.” cls. Cosma 1994: 83. anexa la dosarul nr.S. 1949 – mai 1959). apoi diverse alte munci până în 1941).R. partea I-a..P.R. încadrat în D. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1949).-col. dosar nr. nr. Sigismund.C. DJ nr. încadrat după război comisar-ajutor de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea. fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. membru al comisiei electorale interimare Bihor (1948). şeful Direcţiei a IV-a a Securităţii (1956-1957). nr. nr.M. Cosma 1994: 46). zis “Szighi”) (mai rar menţionat şi ca “Beiner”) – originar din Cernăuţi (n. menţionat pentru brutalitatea sa şi în memoriile lui Raoul Şorban. 93.S. şi deputat ăn Sfatul Popular Regional Oradea (mai 1950 – mai 1952). nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. 1947 – sept. 1622. f. III-a. partea I-a. fost deţinut la Gherla).A. 116 din 21 mai 1948. 204. instructor al Comitetului judeţean P. 4494). partea I-a.S. Nastasă şi Varga 2003b: 363-71. partea I-a. 286 din 10 dec. Lupu 2011. 10924. Hortensia. apoi încadrat cu grad de maior în Securitate.. cu grad de colonel (iul. M. ulterior colonel.S.cnsas.G. ulterior şeful secţiei I de securitate regiunea Hunedoara-Deva. 126/1970.A. al P.VIII. după iulie 1941 evacuat de sovietici în Asia Centrală.A.R. 7085. 1947. Levy 2002: 84. 1957 – mart. şef al Sectorului Sfaturi Populare al C. 1948). cu referat de cercetare la fd. 10. Gheorghe (n. al P.C. 243 n. claitate în care în martie 1946 este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Steaua Roşie”. Sălard (1946).1910 – 27. p.1978 România) – ilegalist cunoscut. trecut în rezervă la 15 august 1945. iniţial şeful direcţiei a IV-a Contraspionaj în Forţele Armate a D. I. 6491).-nov. după război activist la Sindicatele Unite şi la Comitetul P.A. la etajul clădirii ale cărei nivele inferioare erau ocupate de Walter.R.. Duţu et al.R. 2. 54.. Iosef Şulam (zis “Şuli”. 3293. partea I-a. p. Goma 2007: 178-9. nr.I.pdf.C. 182 din 11 august 1947.M. decorat prin Decretul nr. Ordine şi Instrucţiuni 1959.C. ulterior reabilitat (1954?) a locuit împreună cu soţia Janeta şi copii Rodica şi Vlad în Bucureşti. 9. M.I. al P.R. în 1947 cu grad de comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj. ulterior colonel dr. reactivat în august 1948 (M.Of. Mihai Eugen – fratele lui Iosif Breban. De al tfel.1949).C. C.N. BREINER. inv. transferat în cadrul Serviciului de Siguranţă.C.S. 257 Vezi şi fişa sa parţială de la C. trecut în rezervă în 1961 (Pleşa 2010: 124-5.M. 256 Arhiva C.ro/documente/cadrele_securitatii/BREBAN_IOSIF. (1948-1959).R. emigrat în 1970 în Israel (M. (dec. secţia Cancelarie – dosare anexe. revenit în ţară în 1944.I. Raul Volcinschi şi Ovidiu Vasilescu. Cosma 1994: 83)257. 2002: 12.R. 1921). f. 3617.R. p. părinţii săi. Jdanov” (apr. membru al diviziei “Tudor Vladimirescu”. 1. 1961). 5099. la Serviciul Siguranţă (M. 1620. Oradea (ian.A.I.P. studii de scurtă durată la Şcoala centrală de lectori de partid “A.Of. fond Documentar.XII. Petre şi Carmela Roman. şef al Direcţiei Regionale a Securităţii Cluj. pe Aleea Alexandru nr. 180 din 6 august 1948. ca agent de poliţie clasa a III-a în iunie 1945.R. I.Of. Andreescu. iar apoi locţiitor al comandantului Şcolii de ofiţeri de Securitate din Băneasa. la adresa http://www.P. fiul lui Moise) (5. Marghita (1944-1946). p.S. şi din partid în cadrul epurărilor din 1952. exclus din M. Pleşa 2010: 124-5. 2006: 78. nr. vol I.N. 183 . C. trecut în rezervă la 17 martie 1961 cu grad de colonel (Arhiva Operativă M. & Caţavencu 2004.Of.R.. locţiitor al şefului Direcţiei a IV-a Contrasabotaj a Securităţii (1952-1953) unde este avansat la gradul de lt. M.Tipografia Oradea (1933-1937). locotenent-major. a III-a. implicat în atacurile asupra Armatei Române la retragerea din 28-29 iunie 1940. Dobre et al. secretar al Comitetului P. doi fraţi.S.Of. 1621. director al Direcţiei Judeţene Agricole Oradea (sept. 1948-apr. locţiitor al şefului serviciului Cercetări Penale la serviciul judeţean Cluj al D.

876 / 2407).G.C.P. 1913).Of. BRUDER. (1950-1952). “Cadrele Securităţii”). nr.A. Mihai (n. Ecaterina . 4313. 4/1956) şi referat de cercetare la fd. 165 din 24 iulie 1945. nr.Of. avansat gen. când demisionează.gen. şef de birou în centrala D.-col. 5969). p. Solomovici 2001II: 44. anexa la dosarul nr. Jacques – după august 1944 şi până în august 1945. 70. renumerotată Direcţia a VIII-a în 1953 (1952 – locţiitor. fond 495 (“România”).P.C.A. 165. Maria (n. p. şef al Direcţiei Generale Politice a M. 1633. partea I-a. 225. voluntar în războiul civil din Spania. 5627). 2/1957. A. (M. şef al Direcţiei Superioare Politice a Armatei (1956-1964).R. p.. 1626.P. comandant al Comandamentului Serviciilor Armatei (1972-1973).d. 2006: 183. 184 . (M.A.S. Cosma 1994: 49. membru P. comandant al trupelor M. Mira) – ofiţer la Direcţia B Contraspionaj a Securităţii în 1951. locţiitor politic al Comandamentului trupelor de Securitate (1945-1952). nr. şi ulterior membru al Comitetului de Partid din centrala Ministerului Securităţii Statului. Iacob (n. partea I-a. trecut în rezervă în 1977.C. avansat succesiv până la gradul de colonel (1947). p. BUIUM.S. . Cluj-Napoca (fiul lui Andrei şi Sara) – d. 164 din 19 iulie 1948. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (14/1955. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M. Ferdinand – în 1948 definitivat în funcţia de agent de poliţie la Iaşi (M.R. Dobrincu şi Goşu 2009: 317)). ministru adjunct al forţelor armate (1956-1972).R. M. 51 din 2 martie 1948.C. Gh.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1997. nr. Ioniţoiu 2006: 43).A.D. Andreescu.R. preşedinte al Consiliului Central al Crucii Roşii (1972-1975). 327 din 19 sept. 1952).IV. comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct.în martie 1948 numită agent de poliţie în cadrul centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1624. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1953-1963 – şeful Direcţiei).I. p.Of. Wexler & Popov 2002 II: 825. partea I-a. partea I-a. BULAN. Buium – din 1 aprilie 1948 numit agent de poliţie în centrala D. BRUTARU. 1944 – iulie 1945) (M. al P. (M. Watts 2011: 197 n. 1625. BUTYKA.I. anchetat alături de alţi “spanioli” şi “francezi” în 1953. 5127). nr.Of.. soţia colonelului de securitate Valeriu/Valerian Bucicov (Bucikov) (Jela 2001. 1). p. v. Catalan 2001/4. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. 1627.C. & Caţavencu 2004. inv.G. Francisc (n.I. avansat căpitan al Armatei Roşii în 1936. 110 din 14 mai 1948.Of.A. BUCICOV. Bucureşti) – evreu maghiarofon. din 1932. partea I-a. 1945. al P. 6309). p. în 1965.1914 Paşcani – 1994 Bucureşti) . S.” clasa III-a (Adorian et al. Diamant 1979: 371. (1947-1950). nr. al P. Nastasă şi Varga 2003b: 24. apoi comandant al aviaţiei militare şi rector al Academiei Militare din Bucureşti. avansat la 23 august 1949 general. BRUNER.1623. Ferenc Butyka la 13. numit în sept 1952 ministru adjunct al Afacerilor Interne (Decret nr. 152 din 5 iulie 1948. fost activist C. 187 din 18 aug. 1971: 210.R.R. Solomovici 2003: 195. I. BUCHLER. 1630.1920. Cosma 1994: 45.N. (1955) (menţionat şi în C. ? – locotenent major la Securitatea din Oradea în anii ’50 (Kovacs 2006. ulterior i-a succedat lui Dulgheru la şefia Direcţiei Cercetări Penale a Securităţii. ilegalist.C. Goma 2007: 118.07.R. BUTNARU. nr. mr. Dobre et al. şeful sectorului de anchete şi cercetări de la Comisia Controlului de Partid (până în 1952). locţiitor politic al comandantului Regimentului I Infanterie şi ulterior al Diviziei I Infanterie “Tudor Vladimirescu” (1943-1944). BROITMAN. BURCĂ.P. 157 din 4 mai 1971). partea I-a. Isidor (în alte documente “Brunner”) – după război agent principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 3293. şi fişa de la C.de formaţie tâmplar. 1631. Troncotă 2006: 123.M. Andrei . nr. 1628. 136 din 19 iunie 1945. 75. Berindei. C. 2006: 79. Şt.R. 7259). Michal Iurevici BURSCH) (25.. 1632.S.C. inv.Of.Of. fost ofiţer sovietic. Ioniţiu 2008:88. colonel de Securitate.I. Iakov). trecut în rezervă în 1963 cu grad de colonel. dosar nr. apoi comandant al Comandamentului Forţelor Aeriene Militare (1953-1956).P. 1629. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.

când este trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel259. nr.Of. 110 din 18 mai 1945. Cerlinca. 201/1975.aspx?DocumentId=26302. CASAPU. Bucureşti (Solomovici 2004: 567). din M. 3871. Eugen (n. CAPLAN. (?) CHIMION. CAS. L. M. 9718). 1945 încadrată ca şefă adjunctă de birou la Inspectoratul regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M.. 9 din 12 ianuarie 1948. CERLINCĂ. nr. dosar nr. secţia Cancelarie – dosare anexe.P. p. 208 din 10 sept. 1945.S.pdf.A. 1947. CHELMAN.Of. 88 din 18 apr. 1645.I. 1642. CALER. 72 din 26martie 1948. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei. 1947. a D. 1644.Of. Iaşi (la un moment dat cu gradul de locotenent-major).angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Ştefăneşti. pp. 122 din 31 mai 1947. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of.A. nr. 918.A. plutonier major şef (în 1949).R. 240).C. M. 1647.Of. GRIMBERG) (n. CANTEA. nr. anexa la dosarul nr.C. 185 .Of.Of. nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.G.G. http://freelex. 1947. a folosit frecvent ca nume de serviciu şi varianta “Sava Leferman”) – după război comisar-ajutor al Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi. 1646. nr.P. nr. f. C.P. B. p. Mayer .G. (4/1968). p. 1639. CÂMPEANU. 1947. nr. Henri . 286 din 10 dec. Arhiva C. CĂLIN.1634..din 1 aprilie 1947 încadrat comisar de poliţie în D. V. inclusiv şef de serviciu la Ministerul Turismului (la începutul anilor ’70). Paul (n. CHELM.wolterskluwer. p. iar în nov. 219. pensionat. nr.N.S.P. partea I-a. 3697 din 30 apr. v. partea I-a. M.S. M. 23 din 29 ian. 873 din 20 august 1949258) şi respectiv cu ordinul “23 August” cls.I. M. p.ro/documente/cadrele_securitatii/CERLINCA_EUGEN.. 4049).S. 10094). KELLER) – funcţionar civil în cadrul M. FELDMAN) – fost lăcătuş. Goma 2007: 118. Petre . apoi încadrat ofiţer la D.R.N. p.Of. III-a în 1949 (Decretul prezidiului M. 2629). 157 din 4 mai 1971). nr. Suceava) – ofiţer la Direcţia Regională.P.Of. Jela 2001.R. 1945.S. în 1948 plutonier major la D. 1635. Corina – în ianuarie 1948 numită comisar adjunct în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.I. partea 258 259 V. partea I-a. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. p. nr. 3895). CHELER. (M. (M. partea I-a. nr. Lupu 2011. nr. Botoşani (M. nr.C. 7. fond Neoperativ. 157 din 14 iulie 1945.şef de serviciu D. Mihail .F.G. p. decorată cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.1897 Corabia) – după război inspector la Inspectoratul General de Jandarmi. partea I-a. (M. 1649. 1640. Mircea (n. p. CATZ. 1945 numit comisar-ajutor în centrala D. 4355).după august 1944 detectiv în cadrul D. a III-a (Decretul nr. partea I-a.1933 – 1985.P. după război ocupând diverse funcţii. Teea (ortografiat şi Thea Kaplan) – ilegalistă.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. partea I-a. Cosma 1994: 48). p.. 110 din 16 mai 1947. 1947. p. (1947-1953). al P. inv. 265 din 19 nov. CEASLAVSKI (cu varianta Ciaslavski) .Of. 5982 şi nr. partea I-a. Solomon – din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. p.Of.R.C.G. al P. trăia încă în Iaşi în anii ’90 (referat de cercetare la fd. Mihail (n.Of. 52 din 4 martie 1945.P. M. Emanoil – în 1947 era agent sanitar la Penitenciarul Sighet (M. fiul lui Maxim şi Michalina) (1.A.P. p. partea I-a. ulterior Inspectoratul Judeţean Suceava al Securităţii între 1956 şi 1983. 107 din 15 mai 1945. Ion (n. partea I-a. Clareta – în nov. Michail M.cnsas. 253 din 5 nov. 1643. nr.S. CHIPER. fişa parţială la http://www. 3038./D. 1638. C. 3293. Lary LEFERMAN. CAFFE. 8318.ro/DocumentView.S. 1648.Of. 681).G.G. fost frizer al Anei Pauker (C. partea I-a. 2417. partea I-a.Of. 1654-5) 1637. 30 din 6 febr. 1636. nr. partea I-a.I.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău (decizia nr. 1641. Iancu . partea I-a.S.R.

nr. (M. 1654. George (cu variantele Ciompoieşu George şi Cimpoişu George) (n.S. 1657. 289 din 13 dec. nr. CHIPER.Of.P. trecut în rezervă în 1958 (Cosma 1994).în august 1948 şef de secţie în cadrul M. 16 din 20 ianuarie 1948. 8888). CIMPOIEŞU. 7086). COHEN. 6310).S. p. trecut în rezervă la 17. 239). partea I-a. p. 260 Vezi şi http://www. p.1937 la Josenii Bârgăului. p.Of. CIORTAN.Of. la Circa 14 Poliţie (M. 208 din 10 sept. COCA. 1658. 1997. 1655. 122 din 31 mai 1947.G. nr.P. Dora (fiica lui Aizic) – cadru didactic civil la Şcoala de ofiţeri de securitate din Băneasa până în 1959. BN (fiul lui Ioan şi Ghizela Vilhelmina) – d. p.1990261).Of.A. M. Neştian 2010: 88. în cadrul Inspectoratului judeţean Suceava al Securităţii (funcţie de şef de colectiv). FELDMANN) (n. Sever – în 1948 era comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 1662. 1945 din funcţia de impiegat la Serviciul Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei pentru neprezentare la post (M. 980. 121 din 31 mai 1945. a D. a avut doi fii: Dan şi Sorin. 159 din 13 iulie 1948.P. 232 din 11 oct.procesulcomunismului. Botoşani) – angajat în 1957 la Direcţia Regională Suceava. 15. Galaţi în 1948)260. CHUSID. 1660. partea I-a. Moses .I. Mayer – după război şef adjunct de birou în cadrul prefecturii Poliţiei Capitalei. 71 din 25 martie 1948. nr. 4517). COHN.html. nr. partea Ia. 1947. Lazăr – din iunie 1948 angajat în centrala D. nr.Of.. 1656. 5227. 1947 numită agent de poliţiei în cadrul D. (M.V.V.of. p. 11059). partea I-a. COJOCARU. partea I-a. 140 din 19 iunie 1948. partea I-a. disponibilizat în 3 ianuarie 1948 pentru luare de mită (M. 5817). nr.ro/fisiere/tortionari/cautt. 8. N. p. p. 182 din 11 august 1947. p. M. 1945. 1659. partea I-a. http://www.I. partea I-a. Bucureşti (Solomovici 2004: 569).P. COHN.pdf. 1947.Of. nr. Tarna – după război impiegată la Poliţia oraşului Roman. 266 din 20 nov. partea I-a. Milly – în 1948 încadrată ca dactilografă în D. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. 1650. partea I-a. căs. M.R.comunism. transferat temporar ca translatorşef (v.R. 1653. 1652.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.Of. p.P.Of.G. Ioniţiu 2008:88. COHN. CONICI RAITER.R. p. & Caţavencu (2004) îl menţionează ca sublocotenent la D. p.Of. Burah – în 1948 era comisar la Serviciul de Siguranţă Bacău (M. partea I-a. Zissu (fiul lui Şmil) – şef de catedră la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa. 8321). CIOBOTARU. Iancu . 78). 144 din 25 iunie 1948. nr. nr. Ancel – demis în nov. din sept. nr. 186 . CITY. partea I-a. p. nr. p. 30 din 6 febr. 1664. 1948. partea I-a. 4 din 4 ian. 1663.Of. 176 din 2 august 1948. I.S. M. jud. COHN.1915 Bucureşti) – din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. CHITNER. nr. Surica – în dec. 1661. p. 473). în 1948 plutonier-major în D. (M. (M. 1666. partea I-a. 1947 însărcinată cu atribuţii de Siguranţă (M.ro/documente/cadrele_securitatii/CIMPOIESU_GEORGE.P. p.I.cnsas.I-a.Of.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/dictionar_no/no/dictionarno_2. -col. Harry – fost tinichigiu. când este trecută în rezervă (Cosma 1994). Bernard – în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei.Of. nr. Ioniţoiu 2000: 204. nr. p. 5228).S. partea I-a. COHN. 140 din 19 iunie 1948. 1665. fişa parţială la http://www.Of.G. 2604). 1945. Gabriel (n. 9 din 12 ianuarie 1948. unde până în 1989 avansează până la gradul de lt.php 261 V. partea I-a. 5360 şi nr. 1651. 4355. partea I-a. nr. 10126). 10923.P. p.Of. cu Petria. M.Of. CHIVU.R. Iosif – în ianuarie 1948 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea (M. 1948.

1946 “pentru greşeli grave în serviciu” (M. (farmacist). p. v.IX.R. CONSTANTINESCU. Ştrul) – căpitan M. partea I-a.Of. COSMA. CORNĂŢEANU. nr. 262 V. a D.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. nr. iar apoi comandant al lagărului de muncă Galeş. 1670. CORNESTER. p.A. partea I-a. M. nr. 1673. p.I. funcţionar civil în cadrul M.Of. COSSLER. partea I-a. 1945. cu referat de cercetare la fd. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. anexa la dosarul nr.Of. 1678. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (61/1955). 107 din 15 mai 1945. 110 din 18 mai 1945.1667. 1947. Suceava.C.?)1953) . 43 din 21 febr. 9071. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.XII.C. Brăila (fiul lui Samoil şi Tita) – d. 1375 (pentru aprobare).C. COJOCARU.Of. p. (M.C. partea I-a. 3694 din 30 apr. inv. COSMOVICI. nr. al P. COHN) – membru de partid. Tobias . 2547. Adrian – din noiembrie 1945 comisar la Poliţia oraşului Râmnicu-Vâlcea (M. 6867). p. v.Of. C.Of. sinucis în 1953.V. Nuţă AIZICOVICI) – încadrat în M.G. 9940). 1946. Oradea (1948-1950). Simion (n. 187 . COSTEA. 3895). F.P. 237 din 17 oct. CONSTANTIN.VI.. 1516). 20.S. 120/132 din 25.Of. 3697 din 30 apr. 1668. trecut în rezervă în 1982 (în dosarul 3/1982 ibid. 10381 (pentru cerere) şi respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. Haim Max (n. nr. 1993. nr.C. partea I-a. 1674. 1348 din 7 ian. Ionel (alias) (n.1918 Bucureşti) – încadrat după război în D. COPER.C.Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr.R.P. 267 din 21 nov. M. 4049).R. 81/1970. 1680. implicat în reprimarea rezistenţei anti-comuniste din Maramureş. p.I.P. nr. 260 din 13 noiembrie 1945. Sandu (n. al P. 1671.. v. Frederich – în 1947 era comisar-ajutor la Poliţia oraşului Satu Mare (M. 92 din 17 apr. (dosar 12/1954). nr. 108 din 12 mai 1948. partea I-a.S. M. ulterior comisar de miliţie până în 1950 (cu dosar disciplinar la C. cu care este trecut în rezervă la 21. partea I-a. Max H.1907 Brezoiu. COJOCARU.I. 72 din 26martie 1948. iniţial la penitenciarul Aiud. (M. 9964 din 31 ian. p. în 1948 la Chestura de Poliţie Iaşi. 1672. 3949). 3293. COPELOVICI263) (n.I.C.1981.colonel de Securitate (în 1953). cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. secţia Cancelarie – dosare anexe.A. Valeriu (n. 1675. al P. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. 1676. p. partea I-a. (?) CORNEANU. p. 1669. nr. partea I -a.1928. cu grad de comisar. nr. Ştrul – din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. p. Vâlcea – (22.R. (1955).Of.S. în iunie 1945 la Comisariatul de Poliţie Bacău. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.A. ulterior colonel M. p. p. demis în apr. Stefan – în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Chesturii de Poliţie Oradea (M. 4049). p.R.din aprilie 1945 şef de secţie de gardieni publici la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 4049). nr. 3694 din 30 apr. iniţial ofiţer la D. 1946 din M.1951. 4706 şi nr. 41 din 18 febr.Of. M. 273 din 28 nov.Of. 4264). partea I-a. 1946 în M. avansează în cadrul direcţiei regionale.P. ulterior inspectoratului judeţean Suceava. p. 263 V. 126 din 6 iunie 1945. 110 din 18 mai 1945. 1946. p. 176 din 4 aug. nr. partea I-a.XII. nr.. 1681. cererea de schimbare a numelui în M. 2629). 1945. Eugen (n. p.A. 1945. Suceava) – angajat în 1949 la D.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.Of. partea I-a. partea I-a. Jenö KRONSTEIN262) (2.III. COSTIN. 1948. M. partea I-a.P. 1677.Of. nr.Of. COJOCARU. 1679.P. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.A. până la gradul de colonel. Ana – în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul Spitalului M. apoi prezent în Direcţia Penitenciare. partea I-a. 67 din 20 martie 1946. Gheorghe – din 1 aprilie 1947 încadrat în D. 23. Şloim . inv. Moritz . 10170). nr.I.)..Of. nr. COJOCARU.G.

I. 108 din 12 mai 1948. ulterior încadrat inspector general la Direcţia Penitenciare a D. 1947 transferat intern la Serviciul Siguranţă (M. 1693. 1683. nr.P.a. CRISTEA. nr. partea I-a. 1945.în iunie 1945 încadrat ca gradian public clasa a III-a pe lângă Poliţia oraşului Tg. Oradea din 1948.Of.1682. partea I-a.. nr. 1945. 21 din 26 ian. 21 ian. partea I-a. Pavel (n. 5127 şi M. locuia pe str.I. Rozalia .Of. 1947. respectiv Cseller) (n. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C.S. 1695. 1689. Zoltan – medic M.Of. 4264). DASCĂLU. (Jela 2001. M.Of.P.A. Rudolf Iosif – locotenent-colonel de Miliţie (în 1979). M. CRISTESCU. Simion . 2006: 662/637. partea I-a. Jela 2001. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. (1949-1952). p. p. 253 din 1 nov.A. CSIKI. partea I-a. prin Decretul regal nr. 1949. nr. decorat în 1947 cu ordinul „Coroana României” în grad de ofiţer (M. 60 din 13 martei1 1947. Bihor – d. partea I-a. HAIDEN) (n. 1684. nr. p. 286 din 10 dec. 7084. 10433. partea I-a. 4 din 4 ian. partea I-a.R.Of. nr.A. CROITORU. nr. nr. nr. din 1 dec. partea I-a. sinucis după epurarea Anei Pauker (M.1986) – ilegalist.Of. 833). p.S. al P. DANER. Ludovic (n. Pătrăşcanu) – în iunie 1945 numit comisar-şef în cadrul Prefecturii 188 . 43. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. Diamant 1979: 371. apoi colonel. îbn acelaşi bloc cu L.Of. menţionat şi în C.. FRIEDMAN) (n. 2066 din 20 oct. 9763). în martie 1947 transferat la Poliţia Călăraşi (M. 10923). 1688. p. 225. 1946. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. nr.Of. 2 din 2 ianuarie 1948. partea I-a. după război general. Dobrincu şi Goşu 2009: 299. 1690.P. nr.R. p. 1947. cu grad de locotenent-colonel. Andreescu.G. 10925. dosar nr. DAN. 9748. 1947. Ghedeion – în 1947 comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M. partea I-a.P. 9926).Of. 1953 Oradea) – evreu maghiarofon.C.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 22. 136 din 19 iunie 1945.1913 – 26. fond 495 (“România”). nr. 5128). 1896). nr. p. partea I-a.Of. în Forţele Armate. Mureş (M. în sept.. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Virgil (n.R. director al D. Budea 2005. 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Dorohoi (M. Elizare M.A. 12).R. M. p.în nov. 2002: 52-3. p. inv.G. a II. participant la reprimarea rezistenţei din Maramureş.R. 1922 Tg. 121 din 31 mai 1945. 110 din 16 mai 1947. Cosma 1994: 76).Of. 182 din 11 august 1947. 1692. Emil – după război agent de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi.C. 136 din 19 iunie 1945.” clasa a V-a. M. Vilhelm .I. p. 61). nr. 259 din 12 nov. 286 din 10 dec. 1924 Ciocaia.Of.1912 Sinaia. p. Sugarman f. partea I-a. în 1963 (printr-un decret individualizat) cu Ordinul Muncii cls. nr. (2/1979).VI. respectiv şeful Direcţiei Generale a Miliţiei din M. Duţu et al. 3871. Leon (n. DANIELEVICI. (M. 4517) 1687. DASCĂLU. CSEN. Levy 2002: 104.Of. partea I-a.Of. partea I-a. I iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls.C. Mîntuleasa nr. Neamţ) – după război şeful Direcţiei Personal în centrala D. cu nume de familie ortografiat ocazional Zeller.Of. KRAKAUER) – după război comisar la Chestura de Poliţia Iaşi. partea I-a. 253 din 5 nov. Kovacs 2006. Solomovici 2004: 569. Pavel (n. nr. 1947. 1686. şeful Direcţiei Personal (1946-1948). apoi vreme de două decenii director general la Ministerul Industriei Chimice. 2017. Aurel .VI. Nastasă şi Varga 2003b: 25. 1685.C. 1694. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. al P. p. M. 222 din 25 sept. p. 3486. p. 1691. 99 din 2 mai 1947. CZELLER.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul Spitalului M. CRISTESCU. p. p. 3. (31/1953).D. Elizar (n. 1946 transferat la Siguranţa Oradea cu acelaşi grad (iunie 1946-1948). Lajos. Fifca KLEINMAN) (18.: 108.Of. M. după august 1944 comisar şef la Poliţia Sighet.-a. 1947 (M. Berindei. 803. partea I-a. la Circa 12 Poliţie (M. care indică numele “Faivel Kleiman”).P.V. (?) CSIZER. CRACAOANU. cu stagiu recunoscut din 1931.Of. p. Pavel JÖSZEF) – medic la Securitatea din Cluj între 1948 şi 1958.

1707.C. C. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.1910..08.J. 255 din 2 nov. după înfiinţarea D. Ernest (n. partea I-a. p. nr. 110 din 16 mai 1947.I. fond Documentar.G. p. 1711.R. 4354). ? – în 1949 maior N.P. nr. f. DAVIDOVICI.A. DAVIDOVICI.P. 1701. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. p.la sfârşitul anului 1947 comisar la Serviciul Judeţean de Siguranţă Roman (A.S.C.C. 1945 în M. 258. p. Martin – începând cu 1 februarie 1948 agent de poliţie la Arad (M.I. U.Of. 83). fond Neoperativ. A. decizia M. Jela 2001.Of. 1945. fond Neoperativ.C. 30. 5360). DAVIDENKO. 295 din 28 dec. posibil agent sovietic. 1703. 1947. p. p.Of. (Jela 2001. 126.D.R. partea I-a.Of. Angela – după război impiegată stagiară de arhivă în D.N. 144 din 25 iunie 1948. nr.1919 Bucureşti) – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. p. (14/1955). p.A. 1947. 144 din 29 iunie 1945. Goma 2007: 118. partea I-a. apoi şeful Serviciului Judeţean Mureş al D.S. 1698. 220-319).Of. Sache – după război chestor la Prefectura Poliţiei Capitalei.A..). M. Cosma 1994: 52.Of.R.P.VI.) (fiul lui Eugen Iacov şi Ella) – a avansat treptat de la gradul de căpitan la cel de locotenent-colonel (în 1958).S. partea I-a. Turda. 255 din 7 nov. DASCĂLU / DASZKEL. 3872. p. şeful serviciului 2 la Direcţia Regională Braşov a Securităţii în anii ’50.G. dosar nr. 1709. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul credincios” clasa a III-a (M. 1705.P.S.N. 983).C. 2417. 9800). partea I-a. al P. Iosif . nr. 5466. Pavel (fiul lui Avram) – locotenent-colonel MAI. 1704.Of. nr.I. partea I-a. dosar nr. 1947. & Caţavencu 2004. implicat în reprimarea partizanilor anticomunişti din Munţii Făgăraş (deconspirat de către C. 122 din 31 mai 1947. apoi locotenent. nr. 8321.S. Avram (fiul lui Şaim) – şeful biroului Planificare Învăţământ la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. ff. 3871). în cadrul D. inv.C.Of.S. 1948. 189 . Cluj. sublocotenent (în 1949). DAVID. 1702. M. FICHLER) (n. O. 1515). 11177.N. nr.Of. (8/1961 şi 12/1965). 1699. p. ff. 4080 (cota S. 1708.R. DEBELKA.933 din 15 dec.R. 30 din 6 febr. partea I-a.R. Iaşi (A. şeful biroului 1 Informaţii la Securitatea din Roman. 2417. Liuba .. Emeric (fiul lui Carol) – colonel M. partea III.G. anexa la dosarul nr. DAVIDOVICI. dosar nr. DEITEL.Of. p. p. şi Banu 2005). p. M.R.R. partea I-a. 286 din 10 dec. partea I-a.Of. 1697. cu referat de cercetare la fd. nr. 220-319). şeful trupelor de securitate din Maramureş (Vischi şi Ivanciuc 2003). 10557).S.I. DELEANU. partea I-a.Of. Ioniţoiu 2006: 44.IV. 11625). 1706.C. post din care demisionează în iunie 1948 (M. I. 110 din 16 mai 1947. 43 din 21 febr. nr. DELEANU.. DAVIDOVICI la 01. Leibu . Eugen (n. partea I-a. 1945. partea I-a.S.P. p. DAVIDESCU.. DAVIDESCU. Gheorghe – din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. 1696. partea I-a.V.. 1948. nr. nr. 209 din 14 sept. Leon – din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.F.S.1927 Usgorod. DĂIANU. 1710.în noiembrie 1945 încadrat ca şefă de birou la Inspectoratul regional de Poliţie Sibiu (M.K.R. trecut în rezervă în 1960. fiul lui Ignaţ şi Pepi) şeful Siguranţei Satu Mare (1944-1948). 208 din 10 sept.D. 3293. Monitorul Oficial nr. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. 277 din 29 nov. al P. 1946. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.. 1700. 8050). partea I-a. 548 din 16 octombrie 2003.R. DAVIDOVICI.I. Isidor – în anii ’50 locotenent de Securitate la Iaşi (unul din anchetatorii lui Octav Bjoza. 76.S.). DAVIDSOHN. nr. 10921). 9/1957. al P. nr. respectiv la Biroul municipal de Securitate Iaşi (A. 1945. v. ulterior şef de serviciu la Regionala Cluj a D.C. M. Carol (n.Poliţiei Capitalei (M.N.Of. preşedintele A. 1. nr. emigrat în Israel (Solomovici 2004: 570).Of. – v.S.C. DAVID.în 1947 comisar în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.

S. Mişu DULBERGER ) (16. inspector în Corpul de Consilieri şi inspectori ai preşedintelui Consiliului Securităţii Statului. DEMETER.R. Bucureşti cu grad de locotenent. 1714.A.R. partea I-a. DEUTSCH..com/marturii/fonduri/ioanitoiu/rrevolte/docs/revoltetaranesti5. I). dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. DERJI.R.A. preluat.V. partea I-a.M.Of. al P.procesulcomunismului.I. p. nr.P. p. deţinut în penitenciarele Jilava. la Bucureşti (1940-1941). Friedrich – fost funcţionar.C.Of. 2004: 570. numit şef al Direcţiei cadre a D.C.C. 5/1.Of.I. 4708). DRU(C)KER. cu dosar la secţia Administrativ-Politică a C.1920 Budapesta) .din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. dosarul cererii de schimbare a numelui nr. Adalbert – maior M. -a (v. încadrat în D. Solomovici 2004: 579. curs de perfecţionare în U. al P. M. partea I-a. după august 1944 inspectpr adjunct (1945) 264 V. p.Of.G.C. 2414). 1722. 1717. şef al Serviciului Inspecţii al M.C. DRIMER. Ioniţă 2010: 29 n.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Chesturii de Poliţie Oradea (M. (nr.R. angajat al reprezentanţei comerciale a U. (M. 22. 1719. pentru câteva luni. partea I-a. DERFLER. 265 V. în anii ’50.Of. 66 din 19 martie 1948. II.VIII. Ladislau – în iunie 1945 încadrat comisar-şef în centrala D. p. Samoil(ă) – după război agent de poliţie în cadrul Biroului de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Reşiţa. DINHOFER. “Mihail” (n. DEUTSCHI. 126 din 6 iunie 1945. 62 vol. la un moment dat concediat pentru escrocherie. 110 din 18 mai 1945. şef adjunct al secţiei Administrativ-Politice a C. căs cu Liza Marcusohn (1938). nr. 190 . Alexandru (n. Solomovici 570). 1713. 1720. v.evreu maghiarofon. decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite în apărarea orânduirii sociale şi de stat” cls. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. partea I-a. al lui Emil Calmanovici (Solomovici 2003: 228.S. 1724. 1721.I.I. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. DULGHERU. Rubin .R.1909 Tecuci – 2002 Canada) (fiul lui Sache şi Olga (n.R. (1954). Solomovici 2004: 570). ocupând funcţia de şef probleme (Jela 2001. emigrat ulterior în Israel (Jela 2001. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. cu grad de colonel în 1952.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. 1723. Jela 2001. nr. apoi.684/1946 de la Direcţia Judiciară a Ministrului Justiţiţiei şi publicarea cererii în M.S. Lomy – şeful arestului M. Troncotă 2006: 64.S.Of. v. Lugoj şi Caransebeş). 1715. p.P. nr. inter alios.Of. partea I-a. p. 4049). Marghebus)) – colonel de Securitate. 162 din 16 iulie 1946.R. la doar o lună distanţă demis şi deferit Justiţiei pentru fapte penale (M. 136 din 19 iunie 1945. Frenchel – locotenent de Securitate la Rădăuţi în 1949-1950-?264. Cosma 1994: 49). ilegalist (membru de partid din 1938. 1718.G. 168 din 18 iulie 1941. inv. nr. 3694 din 30 apr. Solomovici 2003: 195.P. Wexler & Popov 2002 II: 825). 3/1952 vol.a. u. 10170).A. p.1712. C. (32/1955). 1945. DEMETRESCU. coroborat cu intrarea “Frenchel” din Jela 2001 şi.S. nr. 4200). împreună cu soţia sa. (1957-1958). partea I-a. trecut în rezervă la 6. ilegalist. DEUTSCH. Zoltan . deţinut la Târgu Jiu (1941-1944). 5833). funcţie din care va fi demis în 1957. DOBROTĂ. I. 5127). 70). anchetator brutal. de profesie lăcătuş.Of. responsabil de partid cu munca de cadre la Odorhei şi Ciuc (1947-1950). al P.1968 cu grad de general-maior. 66. Sandor Demeter) (n. DINU.pdf. 153 din 10 iulie 1945. partea I-a. DEMETER.I. activist de partid (1945-1947). nr. al P.S. (1950-1952). fost funcţionar bancar şi contabil în perioada interbelică la Bacău.A. şi N.C. Alexandru – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. ulterior şeful serviciul 2 Contrainformaţii la Direcţia Regională Banat a Securităţii la sfârşitul anilor ’50 (M.16. (19581968). 265 1725. Raoul (fiul lui David) – maior. 1716. http://www. nr. Emeric . 267 din 21 nov. p. 7472. ? – locotenent de Securitate la Iaşi.. şef de catedră la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1961 (Cosma 1994: 65.

în 1947 încadrat prin decret regal. 271. 2006: 12. Cluj . A. internat într-un detaşament de muncă obligatorie în Baia-Mare (19411944).I. p. EBNER.Of. 9763). EINHORN.G. 1945 .R. avansat la gradul de lt. nr. 1948. combatant în Spania (1936-1938). p.III.I. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. la cealaltă fiică (cu referat de cercetare la fd.D. p. nr.Of. la jumătatea anilor ’90. nr. 268. 3293. (1956-1957).P. Teşu Solomovici susţine că Einhorn ar fi fost de fapt reactivat după pensionare ca agentul “X-34” şi trimis în Israel în misiune. prezent în Franţa. 181. p. Ordinul Steaua RSR cl.. 6306). (?) EGRI. Jela 2001: 106-8. locţiitor al şefului Direcţiei Secretariat a D.A. (1949-1952).A. 191 . III-a. Goma 2007: 118).-colonel. Goma 2007: 118.S. şi şeful cabinetului ministrului de Interne Teohari Georgescu între 1948 şi octombrie 1952 (avansat la gradul de general în 1951). Troncotă 2006: 63. C. p. 44. p. 1677. 136 din 19 iunie 1945. revenită în România în 1949. 1974 în Israel266. 45. 69.) al M. în timpul războiului înrolată într-un detaşament local al armatei britanice. de formaţie tâmplar (meserie pe care a practicat-o între 1929 şi 1933 la Budapesta şi Paris). Silvia (după alte surse Elemer) – emigrată în perioada interbelică în Palestina. 225. cl. 1728. partea I-a.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M. 123.G. nr. f.R.S. şeful Serviciului Dislocări şi Domicilii Obligatorii (S. nr. şeful Serviciului Inspecţii al Direcţiei Generale a Miliţiei (1959-1960). 256. partea I-a. (1952). când va fi destituit împreună cu şeful său. 1781).R. Paul – după război şef de secţie în administraţia centrală a M. membru al Direcţiei Organizatorice a C. ulterior reabilitat şi angajat la Sfatul Popular Bucureşti. C. 253 din 1 nov.1911 Cojocna. Dobre et al. 99. 1726.D. 45).P. controlor de calitate la Oficiul de Control al Mărfurilor din Cluj (1960-1967). nr. V-a. instalat comisar şef la Chestura Poliţiei Cluj în iunie 1945.P. 1947. iar ulterior.. unde obţine şi calitatea de membru al Partidului Comunist Spaniol. DUŞESCU. 2006: 122. cu grad de maior. partea I-a.C. Deletant 1995b: 57. pentru merite antifasciste.Of. Louis – comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. 426. 38 din 16 febr. ulterior membru Irgun luptând împotriva britanicilor în Palestina preisraeliană. (?) DURAND. dosar nr. partea I-a. Solomovici 2004: 574 ş.O. doc.?. 1947.C. M. 255 din 7 nov. arestat şi deţinut timp de peste 2 ani. (1953-1956) (participant la anchetarea membrilor guvernului maghiar în dosarul “revoluţiei” de la Budapesta din 1956).I.S. III-a. Medalia 10 ani de la înfiinţarea primelor 266 Citându-l pe Mihai Pacepa. ilegalist (membru de partid din 1933) cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.I. 9800. 10985.Of.şi apoi inspector (1946) în cadrul Siguranţei. transferat ca director adjunct la Direcţia I Informaţii Externe a Securităţii şi detaşat secretar I la Ambasada României la Budapesta (1957-1959).S. când se pensionează definitiv. sub acoperirea de emigrant ( ole hadaş) în Israel (2003: 209-10 şi 2001 II: 43. 1944 – iulie 1945) (M. iar în paralel şeful Direcţiei V (Cercetări Penale) a D. în februarie 1948 promovat şef de serviciu (M. M. partea I-a. 1337). 603. 1945. 2001II: 43 şi 2003: 211-224. membru al Partidului Comunist Francez (1939-1941).C. 1729. 127. (1948-1950). Banu 2008: 325. şeful Serviciului “c” al M.. partea I-a. locţiitor al şefului Direcţiei a IV-a a Securităţii (1950-1953). decorat de-a lungul timpului cu Ordinul Apărarea Patriei.1948). unde lucrează în domeniul tâmplăriei până în 1976. Israel) (fiul lui Victor şi Rozalia) – evreu maghiarofon. fond “D”. în Canada.Of. 15 din 18 ian. 165 din 24 iulie 1945. inv. a emigrat la începutul anilor ’80 mai întâi în Israel. al P. Eugen . Kuller 2008a: 127.C.P. secţia Cancelarie – dosare anexe. emigrat la 21 oct. Cosma 1994: 48). cu grad de sublocotenent.D. ales membru al comitetului de partid al M.Of. anexele la dosarele nr. în 1947 detaşat ca membru al Misiunii de repatriere de la Berlin. Wilhelm (după unele surse cu prenumele maghiarizat Vilmos) (n.I. 14/1959 şi 30/1980.u. nr. 5127) 1730.A. apoi pensionat. apoi şeful serviciului cadre la Inspectoratul Regional Cluj al Siguranţei ( oct. 2. dosar nr. ocupând funcţia de şef de birou/serviciu la Direcţia a II-a Contrasabotaj în D. Ordinul Meritul Militar cl. unde locuia una din fiice. în Forţele Armate (M. 1727. (1948-?) (Cosma 1994: 25. Deletant 1999:190.G. trecut în rezervă cu grad de colonel la 31 mai 1960. fond 495 (“România”).A. inv.A.

M. Ladislau (fiul lui Adalbert) – căpitan M.P.. 30 din 6 febr. 286 din 10 dec. Medalia Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orânduirii sociale şi de stat (v. locotenent(-major) la Regionala Braşov a Securităţii (1952-1956). 194 din 28 august 1945. Oradea în 1948 (M. EŞANU. 297. 1735. 1737. 1947.: 108.A. partea I-a. Liviu – după război comisar la Chestura de Poliţie Iaşi. Adorian et al. 1971: 210.I. trecut în rezervă în 1981 cu gradul de general-maior268. II-a. în 1974 urmare a cererii sale de a emigra în Israel în Ionescu-Gură 2010: 97-98 şi 100-102. implicat în reprimarea rezistenţei anticomuniste în zona Caraş (Solomovici 2001II: 43. 2006: 280.P. V. Solomovici 2004: 576).C.Of. 1733.S. ELGER. Sugarman f. nr. nr. 241 din 22 oct.Of. al P. Ioniţoiu 2006: 27). Focşani. EŞANU. anchetator.A. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. 1945. partea I-a. când întocmeşte rapoarte despre organizaţia sionistă locală267). 982.S. 286 din 10 dec. p. nr. nr.cnsas. 192 .I. 1945. ELEKEŞ. ERDELYI. ? – şeful securităţii Caransebeş după război. 5032). fişa întocmită de U719/004 din M. I) 1741. 1734. secţia Cancelarie – dosare anexe. şef de serviciu în cadrul Direcţiilor II şi III (1964-1967).unităţi române. partea I-a.. 632. 1746. şi Watts 2011: 196. p. 5247. ELBIM. ENGLERT. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1/1953).în octombrie 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. p. (1/1954) şi cu referat de cercetare la fd.A. p. Deletant 1995b: 57. avansat sublocotenent în 1950.R. nr. C. 135 din 18 iunie 1945. Dobre et al. p. 1743.VII. partea I-a. nr. 256. C. 133 din 11 iunie 1948.. al P. 23.Of.E. 165.ro/documente/cadrele_securitatii/ERDELYI_ELEMER.M. şi fişa parţială la http://www. Elena – funcţionar civil în cadrul M. Berindei. Bucureşti (din 1948). nr. 10925. Beniamin – fost funcţionar. Eugen – în iunie 1945 numit comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. (60/1955). în iunie 1948 transferat la Chestura de Poliţie Constanţa (M. nr. respectiv şeful Inspectoratului Judeţean Harghita al Securităţii (1970-1981). 1949.Of. Catalan 2001/4. Gheorghe – funcţionar civil în cadrul M.C.. 2007. 267 268 V. maior şi apoi lt. EPSTEIN. ENESCU. 9218. 1731. EPEL.M. (?) ELIAN.C. Aliodor – locotenent. p.D. 139 din 22 iunie 1945. Solomovici 2004: 27 şi 2003: 20810. 3293. 1. 131 din 12 iunie 1945. 9870).R.C. Dobrincu şi Goşu 2009: 486. 1736. nr. 18. Troncotă 2006: 53. jud. partea I-a. Miriam – în naugust 1945 angajată impiegată la Serviciul Poliţiei Administrative din cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 290. partea I-a.R. p. Iosif .R.R.Of.a.-col. 90/1956. 647. al P. partea I-a.Of.Of.pdf. Elemer (n. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.Of. C. Ghelniţa. CV (fiul lui Ladislau şi Ida) – d. nr. 1947. Oradea) – evreu maghiar. & Caţavencu 2004. M.C. şef de sector la D. 5098 şi nr. 1948. Budea 2005). Toma – după război comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea. inv. partea I-a. 1740. ERSEC. v.1928. p.Of. 1744. Kovacs 2006. anexa la dosarul nr. 7579). n. p. nr. p. M. 159 din 13 iulie 1948.I.P. după reorganizarea în forma Securităţii căpitan. 5817). 231 din 10 oct. 1738. 10925). Medalia Meritul Militar.. Norbert . ulterior vânzător de stofe într-un magazin din Bucureşti (Jela 2001. EÖTVÖS. 4922). al P.A.R. Solomon – în iulie 1948 numit comisar de poliţie (M. M. partea I-a. p. numărul 6 din iunie 2010 al revistei Menora ed.R. p. partea I-a. (3/1952 vol. 8800). 1745. partea I-a.în iunie 1945 numit comisar la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. Iţic – locotenent (în 1948) la Securitatea din Focşani (1948. 1739. nr. ELIAS. cl. apoi plutonier major la D. ELEPHANT.Of. p.I. 1732. 1945.C. apoi maior la Securitatea din Braşov în anii ’50 (Bjoza 2006). 1742.R.R. I.I.Of. FAIBIŞ. M. 257 din 9 nov.A. Adalbert (fiul lui Martin) – locotenent-major. 2006: 81.

partea I-a. nr. partea I-a. 1947. în 1945 la Inspectoratul Regional de Poliţie Mureş (M.Of. partea I-a. nr. 1748. ulterior emigrat în Israel (Cosma 1994: 45. 12. 2888 din 12 dec. 2000. 5227). 55 din 6 martie 1948. 4143. p. 70. FEINGHERS. demisă în august 1948 pentru “grave abateri în serviciu” (M. Solo (uneori ortografiat şi “Feichenbaum”) – după război agent de poliţie la Comisariatul de Poliţie Adjud. din sept. pp. trecut în rezervă în 1970 cu gradul de locotenent-colonel269. partea I-a. căpitan (din 1963 maior) şi în diverse perioade şef de birou la Direcţia Regională Prahova (1953-1968).Of. cap. respectiv locotenent (1950-1952) la Direcţia Regională Prahova/Ploieşti. sublocotenent (1948-1950). şi fişa parţială la http://www. din 1 aprilie 1948 agent de poliţie la Biroul de Siguranţă al Poliţiei Dărăbani (M. 1754. cu atribuţii în contraspionaj. 2037.of. nr. p. FEIERSTEIN. Rozina – după război gardiană la penitenciarul Câmpulung-Muscel.ro/documente/cadrele_securitatii/FARAGO_ANTON.Of.Of. 10205).Of. M.Of. 142-4). 1758. n. 1948. 1760. de unde în mai 1948 este transferat la Comisariatul Focşani .G. ulterior ocupând funcţia de şef al Biroului pentru controlul paşapoartelor şi strănilor din cadrul Serviciului de Siguranţă Vaslui (M.Of. partea I-a. 1750. nr. 4049). (M. Constantin – după război comisar în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. Nandor (alte surse Şandor) . partea I-a. FAYER. p. p. partea I-a. FEIGHENBAUM. 5969). nr.Of. 26. prezent ulterior în cadrul Securităţii locale cu grad de plutonier (M. 1518). apoi la Poliţia Sfântu Gheorghe. partea I-a. nr. 208 din 10 sept. locotenent la Direcţia Regonală Dobrogea (1952-1953).G. p. din sept. 1757. p.II. 268 din 22 nov. 43 din 21 febr.P. 3504). partea I-a. nr. 165 din 20 iulie 1948. Petru . Ploieşti (fiul lui Calman şi Marta) – d. FARK. p. p. 1755. FANDEL. Andrei – în febr. 1753. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. 5998.pdf. p. detaşat pentru câteva luni în 1947 la Poliţia Sighişoara.1922.I. din 1 dec. Şinca 2006. 8319). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1945. Ploieşti) – evreu maghiarofon.Of. partea I-a. FAIER.Of. FARCAŞ.în 1948 era contabil la Serviciul Judeţean de Siguranţă Maramureş (M. nr. partea I-a. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M.Of. M. partea I-a. 1756.Of. iar între 1968 şi 1970 la Direcţia IV. nr. 164 din 19 iulie 1948.P.Of. Marcu – după război agent de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi. Vlad – căpitan de Securitate la Cluj în anii ’50 (Jela 2001: 114. p.Of. 140 din 19 iunie 1948. 5180). nr. 7074). 1749. p. 2 din 2 ianuarie 1948.în august 1948 era agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei Siguranţei (M. M. FEIGEL. nr. FARAGO. nr. 3697 din 30 apr. nr. 259. FARKAŞ. 1947 la Serviciul de Siguranţă din acelaşi oraş. Sami / Saie – din 1 aprilie 1945 comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Hârlău (decizia nr. FAIBIŞ. M. 1751.Of. 1946. p. 193 . 208 din 10 sept. torţionar la penitenciarele Bacău şi Stoeneşti (“Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. partea I-a. partea I-a. nr. 8319). 162. 1759. 104 din 7 mai 1948. p. p. Jela 2001. 100 din 3 mai 1947. FEIER. 1945 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. partea a XVIII-a). 193 din 21 august 1948. M. 1948. FEIER. 68. p. 196 din 25 aug. partea I-a.S. nr. 1947.1747. p.şef de serviciu în cadrul D. 269 V. 1349). Solomovici 2004: 577). Iacob (în alte documente ortografiat “Feier”) .Of. FEIGEL. 6937. nr. ? – colonel. p. Stefan (uneori ortografiat “Feigl”) – după război agent de poliţia. 1947. Anton (n. Solomovici 2004: 577). biroul de contrainformaţii. v. Iancu – în 1948 menţionat ca lucrător calificat în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din cadrul D. nr. 138 din 17 iunie 1948. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. Martha – în iunie 1948 numită agent de poliţie la Chestura de Poliţie Iaşi (M. 1761. 11026).cnsas. 41 din 18 febr. 1752. partea I-a.

partea I-a. inv.Of. 1773.din aprilie 1945 comisar la Poliţia oraşului Fălticeni (M.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne şofer în cadrul Chesturii de Poliţie Galaţi (M.C.G. FENY [Remy?. 4049). cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. FELDMAN.Of. un fanatic al sistemului (Solomovici 2004: 578. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 110 din 18 mai 1945. 2006: 80). 7304). 31 din 7 febr. în nov. p. nr. nr. p.C. partea I-a. 1775. nr. 3/1952. originar din Iaşi. 121 din 31 mai 1945. Botoşani (fiul lui Aron şi Haia) – d.ro/documente/cadrele_securitatii/FELLER_AIZIC-MORITZ. când este trecut în rezervă cu gradul de maior270 (menţionat şi în C.P.G. 9800). 1948. Andrei – în 1952 funcţionar civil în cadrul M.C. p. nr. nr. partea I-a. 1766.C.P. Botoşani) – încadrat la 1 aprilie 1945 ca impiegat la Poliţia oraşului Botoşani (decizia nr. 1948. 275 din 27 nov. membru de partid. Izi FINKELSTEIN) (n. cu referat de cercetare la Fd. p.. partea I-a. Ion . 72 din 26 martie 1948. v şi M. în noiembrie 1945 avansat la clasa I-a (în noiembrie 1945 încadrat ca detectiv clasa I-a în D.A.Of. până în 1960. p.Of.1762. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.R.P.A. 270 V. FELDBLUM.Of. partea I-a. partea I-a. 4380). 1767. F. FILKER. nr. FICHLER. nr. 267 din 21 nov.R.A. 1771. 168 din 27 iulie 1945. (M.din mai 1945 comisar-şef în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.D.G.I.P. la Brigada a III-a a D.Of. Suceava (în 1958 ajunsese căpitan).A. p.G.Of. al P. partea I-a. 1774.I. FEYER. 6412). 194 .I. 208 din 10 sept.R. (M.]. GLANZSTEIN) – general M. I. 8320). vol.C. 1769. FICHMAN. Aurel (n. inv. (nr. FILLER.I.Of. p. ca detectiv clasa a II-a. 1947 cu atribuţii de Siguranţă. 62. şi fişa parţială la http://www. (M.. 1947 transferat pe aceeaşi funcţie în centrala D. iar din sept.S. cumnatul lui Emil Bodnăraş.C. v.P. I şi III. (nr.R. partea I-a.Of. p. V.A. p. 10170). 2006: 184. FEYER. omonomie cu cel care în 1956. 1947. 4049). (M. partea I-a. 10483). 2009. 4743).Of. 1763.I. Herman – în sept.P. 1947. nr. p. nr. p. Emilian – în martie 1948 angajat ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.C. Alexandru – după război angajat impiegat în cadrul Primăriei Bucureşti. 2631. Carol .S. 1765. nr. p. partea I-a.Of.Of. FEINŞTEIN.. FIDLER. promovat şef al serviciului de control economic la Miliţia raională Galaţi.1925. 1764. C.. 2005a).în mai 1945 încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D.R.cnsas. 1948 angajat agent de poliţie la Chestura de Poliţie Cluj (M. cu grad de căpitan. 1776. v. 30. I şi respectiv II). Gabriel . Nastasă şi Varga 2003a: 497-8). ocupa funcţia de şef al cabinetului ministrului M. anexele la dosarele nr. nr. FELDSTEIN. Şerper)) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M.. M. 85/1955. 2147).n. 1945. era transferat de la D.P. 1008). FILIP. în 1948 preluat în D. partea I-a. Andreescu. al P. 4/1957 şi 4/1959. din 1958 locţiitor de şef de secţie în cadrul secţiei VIII Cercetări Penale a Regionalei de Securitate Suceava. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1772. 124 din 31 mai 1948. 1768.A. nr. 3/1952 vol. M. partea I-a. vol. Manase (fiul lui Filip şi Ety (n. Aizic-Moriţ (n. Galaţi) – angajat în M. ulterior transferată la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea (M. Ionel (n. p.P. nr. FELLER. 1770. partea I-a. în 1950. Alois – în 1945. şi u. ulterior promovat agent de poliţie. 4517). al P. u. partea I-a. v. 3697 din 30 apr. nr. 110 din 18 mai 1945. FERARU. p. I). 118 din 28 mai 1945. 255 din 7 nov. în cadrul Direcţiei Secretariat (Dobre et al. 203 din 2 sept.a. 1948 era comisar de poliţie în D.G.a. 3293. 1945. n. Stefan – în febr. Lipa . în anii ’50 comandantul Miliţiei Capitalei (Solomovici 2001II: 17.Of. 59 din 11 martie 1948. (M. 62 vol. Elisabeta – din aprilie 1948 impiegată de arhivă în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Baia Mare.I.Of.pdf. 42 şi 112.

căpitan (în 1949). FINKELSTEIN. FRANCO. partea I-a. după război anchetator în Direcţia V/VIII Cercetări Penale a D. 110 din 18 mai 1945. profesor de Filaj şi Investigaţii la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1958.romanianjewish.Of.a. 13529.Of. nr. partea I-a. 1782. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cl./D. FORMAGIU. 1787. 253 din 1 nov. 9546). suspendat din funcşie în februarie 1948 (M. 17. partea I-a. Nică (n. partea I-a. Sandu (n. 4315). fost voluntar în Spania. şi M. 1789. partea I-a. 225. Solomovici 2004: 578 şi 2001II: 43. 1945. p. FRÂNCU. Sandu – în sept. p.Of. M. p. membru de partid din nov. 1790. 3505). 100 din 3 mai 1947. Mişu FROIM) – după război angajat la Direcţia Poliţiei Judiciare a D. Vrancea (M.G. apoi subaltern al lui Dulgheru la Direcţia V Cercetări Penale a D. Iosef – în 1945 comisar-şef la Poliţia Câmpulung-Muscel (M. Mureş. nr. nr 201 din 31 august 1948. nr. 289 din 13 dec. 1911). M. Ioan (fiul lui Iancu) – locotenent-major. 9764). p.Of. Ştefan – după august 1944 comisar-ajutor la Poliţia Focşani. FINKELSTEIN. 1788. nr. nr. 199 din 3 sept. după război numit comisar şef de poliţie şi şef de birou în cadrul Siguranţei. FOLDENBERG. 1786. 198 din 1 sept. FLORIAN.Of. 7742). 1945. partea I-a. 3694 din 30 apr. în 1947 încadrat prin decret regal. (1948-1952) (Jela 2001. dosar nr. Ioniţoiu 2006: 34. Botoşani) .P. p. Samuel) – supravieţuitor al Holocaustului cf.1777. 1781. ? – în iulie 1949 locotenent major de Securitate. 3697 din 30 apr. Kuller 2008c: 189). 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of. 7711).din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. FISCHER. din 1947 transferat intern la Serviciul de Siguranţă. v. partea I-a. 4049).Of. Uşer Rubinovici – evreu basarabean. p.Of. registrului Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors (United States Holocaust Memorial Museum (2000 III: 57). 1780. nr. 2099).html 195 . 1947. nr. 4922).Of. FLORIAN. Herşcu . 1779.Of. 11059. ulterior emigrat în Israel (Niculae 2004: 32. p. Alexandru – dupăp război agent de poliţie la Poliţia Tg. 1945 încadrat comisar-şef la Brigada Specială Economică din cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. 1783. FOCŞENEANU.Of. Cosma 1994: 48)271 (v. M. p. 1944. FONEA.G. 1945 suspendat şi deferit Justiţiei (M. 4049). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. implicat în supravegherea mişcărilor sioniste (v. 1945.G. Cosma 1994: 48). în Forţele Armate (M. nr. p. iar în martie 1948 transferat la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Odobeşti. 1948. Simion (frecvent cu varianta eronată FISCHER) (n. 271 Un Simion Fischel din Botoşani este menţionat şi la http://www. 110 din 14 mai 1948.: 109). 39 din 17 febr. Herman – după august 1944 gardian public la Comisariatul de Poliţie Vatra Dornei. Nathan . 1947. dosar F/55 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. Goma 2007: 118.IV. FOCŞENEANU. v. pentru merite antifasciste.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_31. fond 495 (“România”). 110 din 18 mai 1945.G.P. 7261. partea I-a. nr. inv. în mai 1948 definitivat în funcţia de comisar de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.S. 247 din 29 oct.Of. partea I-a. p. FISCHMAN. (1947-1956). Alexandru – în 1945 era comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Şimleul Silvaniei. 1784. nr. Din mai 1947 transferat la Poliţia Tecuci (M. p. împreună cu fratele său Albert. partea I-a.. partea I-a.S.fost frizer şi ilegalist.1903. în sept. partea I-a.P. III-a (intervievat şi de Levy 2002: 314). p. 131 din 12 iunie 1945.Of. 1778. p. demis “pentru grave greşeli în serviciu” (M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. FISCHEL. 51 din 2 martie 1948. partea I-a. 1785.S. cu grad de sublocotenent. care a murit în luptă (Sugarman f.S.

din 1948 în Securitate.Of. 30 din 6 febr. nr. FRIEDMAN. partea I-a.A. Mureş (M. 55 din 6 martie 1948. al P. nr. Harry (fiul lui Marcu) – profesor civil de limba ebraică la Şcoala de ofiţeri de securitate din Băneasa până în 1959. 1803. M. Iosif David – în 1948 comisar ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Rădăuţi (M. după război încadrat inspector în cadrul D.ro/documente/cadrele_securitatii/FRIND%20IULIU. 1805. 1948 era agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă.Of. FRIDMAN. partea I-a.1935 în U. FRIEDLANDER. conform unei surse evreieşti. nr. p.C. 3697 din 30 apr.V. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. 1961. 1947.. 4922. partea I-a. (1/1975). partea I-a.C. 5127). 55 din 6 martie 1948. p. partea I-a. p.I. Raşela – din octombrie 1947 informatoare diurnistă la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. FRIDMAN. FRIEDLÄNDER. 7537). partea I-a.pdf. în sept. 1793. 1800.R. (4/1976) (inclus şi în Kuller 208: 439). 1806. 1947. 1804. 136 din 19 iunie 1945.G.Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. p. 272 V. Raluca – în febr. nr. 980).Of. partea I-a. 2038).Of. M.R. unde avansează până la gradul de maior (Vischi şi Ivanciuc 2003.R. p. Varga 2003a: 130).. p. partea I-a.Of. 5128 şi M. p. şi Solomovici 2003: 198..Of. partea I-a. emigrează în Israel după 1989.R. 1794. partea I-a. Eugen (între amici “Fritzi”) – fost deportat în lagărul de muncă pentru evreii comunişti de la Vapniarka. 196 .I. 4048). p. FREIBERGER. infra) – funcţionar civil în cadrul M. 5127). FRIDMAN. 4049).S. a M.Of. 131 din 12 iunie 1945. M. p. 136 din 19 iunie 1945. nr.E. v.1791..cnsas. 8318. nr. unde avansează succesiv până la gradul de maior. al P. M. Ladislau . nr.C. Iosif – din mai 1947 agent la Chestura de Poliţie Oradea (M. nr.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 1796. I.R.A. FRINDT. în luna martie 1948 considerat demisionat.]” (Kornis 2009: 237-8.C. 136 din 19 iunie 1945. 7085. 12. Nastasă. M. 1799. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1797. v. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. M. nr.Of. pentru neprezentare la serviciu (M. partea I-a. FRÂNCU. 1947. p. 247 din 25 oct. FRIEDMAN. n. partea I-a. p. FRIED. 10926). Isac – în februarie 1948 numit agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. 208 din 10 sept. Alexandru – în iunie 1945 încadrat comisar în cadrul Comisariatului de Poliţie Reghin. nr. 191 din 20 august 1947. nr. 1795.S. 9562). 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi transferat la Inspectoratul regional de Poliţie Tg. nr. “s-a numărat printre personajele pline de cruzime ale acestei organizaţii” şi “i-a bătut şi torturat cu mult mai rău decât ‘securiştii’ români [pe doi evrei implicaţi în procesul de spionaj din Comerţul Exterior.I.n. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. FRENKLER. partea I-a. 1792.C. Vladimir – funcţionar civil în cadrul M. 1917). p.Of. FRIEDMAN. Iuliu (uneori ortografiat Frind) (n. Erwin-Max (fiul lui Eugen.C. 61 din 14 martie 1947. Naty – secretarul Poliţiei Huşi (1945-1946) (Andreescu. nr. FRIDMAN. nr. Mauriciu . Dănilă .Of. p. fiul lui Iosif şi Maria) – între 1955 şi 1980 (trecut în rezervă) ofiţer în cadrul Direcţiei Regionale Maramureş. p. & Caţavencu 2004)272 – încă în viaţă în 2009 în Baia Mare.Of. 286 din 10 dec. 1948.Of.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.I. 1801. îndepărtată din serviciu în iunie acelaşi an pentru “grave abateri” (M.Of. v. şi fişa sa la http://www. FRENKEL.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 182 din 11 august 1947. p.Of. Klara (uneori ortografiat “Clara”) – în aprilie 1945 numită impiegată în cadrul Poliţiei oraşului Rădăuţi. 2037. nr. 1802. FREIBERG. 1798. care îl citează pe generalul Neagu Cosma.

R.C. partea I-a.R. 5360). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.P. emigrat în Israel în anii ’60 (Ioniţiu 2008:88. Goma 2007: 118. respectiv “Beriş”) – colonel. 1815.S. Solomovici 2004: 579). Sali – funcţionar civil în cadrul M. aflat în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. M. FRUCHTMAN. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. 10432). 1823. Iacob – între august 1944 şi august 1945. al P. 1945. 144 din 25 iunie 1948. Suceava în 1948.S. nr. 4049). Dobre et al.C. Ella – din 1948 dactilografă în centrala D. Iacob (uneori menţionat cu prenumele “Iani”. p. partea I-a.1807. nr.Of. Solomovici 2004: 579. Sdolomovici 2004: 578-9). ulterior maior la colonia de muncă de la Cernavodă în perioada Canalului (1950-1953) (Solomovici 2004: 579. Botoşani). M. 4743). 1946.R.G. nr. respectiv. cap. 126 din 6 iunie 1945. 2006: 216. nr. FUCS. conform unor surse ar fi fost transferat la Bucureşti la sfârşitul anului 1948 (M.A. 1809.R. Sigismund . Elemer (fiul lui Dionisie) – locotenent-major M.I. partea I-a. care în sept. din sept. p. 1812. posibilă identitate cu “Fuchs Bereş” (n. FRUNZĂ. 162. partea I-a.P.Of. n. 142-4. posibilă identitate cu Teodor Friş.P. şi cu variantele de prenume “Behr”. 1813. ? – căpitan în 1945. 1820. p..A. & Caţavencu 004. H. 2003: 207 şi 2001II: 43. Şinca 2006. directorul Casei de Cultură a Ministerului de Interne (1949 – anii ‘60) (Solomovici 2004: 579 şi 2003: 207.I. Martin – gardian la penitenciarul Gherla în perioada reeducării. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. ? – căpitan la Securitatea Iaşi. Nastasă şi Varga 2003b: 156-7). FÜRSZT. Troncotă 2006: 70.I. de unde s-a şi pensionat (I. 1918.R.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 1821. ulterior demis şi angajat la Combinatul de Utilaj Greu Iaşi. David . gardian public la Poliţia Botoşani (M. FROST. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 44. nr. comandantul biroului Fălticeni la Serviciul Judeţean Baia al D. nr.Of. 2006: 184). Edgar – funcţionar civil în cadrul M.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. p. Cosma 1994: 50). FÜLLOP. al P. pp. partea I-a. FUCHS. 1819. FROST. (70/1955). FUNARIU. FRISCHER. 222 din 25 sept. 1817. FRISCH. respectiv cu numele “Fux” sau “Fucs”) – din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Fălticeni. FÜLLOP. 4707). partea I-a.C. 1810.fost cârciumar în Gherla. 208 din 10 sept. Iancsi – anchetator brutal al Securităţii Satu Mare. I. când demisionează.R. 197 . partea I-a. 10923.Of. (6/1982). 110 din 18 mai 1945. M. Jela 2001). (M. & Caţavencu 2004. “Fuchs”. p. 7259). 8320.C. 1816.în iunie 1945 încadrat comisar la Chestura de Poliţie Timişoara (M. Rebeca – numită în iunie 1948 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. partea I-a. 1824. partea I-a. FUCHS. ? .A.I.Of. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa. nr. p.Of. (la trecerea în rezervă în 1982). 1818. (1948-1951).Of.responsabil în cadrul Direcţiei Personal a D. nr.C. 1808. FUCHS.A. Samuilă – în august 1945 comisar ajutor la Chestura Poliţiei din Dej (Andreescu. p. p.I.R.I.Of. FRONESCU. germanofon. 5127). 1811.P. v. cu grad de maior (după alte surse ar fi fost chiar şeful Serviciului Judeţean). 187 din 18 aug. p. FUX. 1946 era încadrat ca şef de secţie în Corpul gardienilor publici Satu-Mare (M. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a CC al PCR (1955). nr. Benjamin . Beria (în unele documente ale Securităţii ortografiat şi “Fucks”. menţionat şi în C. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.S.Of. Paul . FUCS. 1822. 1947. 136 din 19 iunie 1945. 1947. 1814. FUX. 124 din 31 mai 1948.R. 3697 din 30 apr. 286 din 10 dec.D..

A. p. (nr. 198 .Of.A. Bucureşti) – lt. GALLOVITZ. nr. Clara . 1839. Nastasă şi Varga 2003a: 229. apoi transferat arhivarajutor la Inspectoratul Regtional de Poliţie Craiova (M. partea I-a. GAL.în martie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. p. nr. 1836. partea I-a. 1349). partea I-a. I. partea I-a. şi u. şeful secţiei 31 Poliţie Bucureşti în 1947 (Deletant 2001: 34-5. M.1825. 1946. 1826. 1997.Of. M. al P. în mai 1948 transferată la Comisariatul de Poliţie Călimăneşti (M. GHERŞIN. ulterior funcţionar în M. 216. 1842.R. în 1960 trecut în rezervă cu gradul de maior de la Direcţia Cadre a D. 1840.I. Buzatu 2008: 407). 9880). GLAS. Harry .în febr. 1841. 1838.S. (Solomovici 2003: 121). vol. Andrei (n.a. (v.C. v.A.273. GALL. Alexandru . 10558).Of. şi apoi căpitan la Direcţia Regională Banat/Timişoara (1950-1954-?).C. 1832. n. GENSER. fiica lui David şi Bella. partea I-a. Cosma 1994). 1946 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. nr.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 1349. nr. 275 din 30 nov. inv. Marcel . ajutor de primar în oraşul Bârlad din 26 august 1944 până în iunie 1948. 2334).G.Of. nr. Lupu 2011.P. Nuremburg. partea I-a.Of. partea I-a. 1947. Iulian Sorin. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. GABOR. şi http://www. GERSHON. 1829.în noiembrie 1945 încadrat în M. Berindei. 62 vol III. nr. 1911) – ilegalist cu stagiu recunoscut din 1935. 1945. p. p. p. Francisc . partea I-a.R. 1831. 16 aug. 4049) şi activist P. GHINTER. M.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. partea I-a.Of.2.în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.A. p.Of. I). ? – fratele lui Teohari Georgescu.la sfârşitul anilor ’40 coleg la Şcoala de Ofiţeri M. nr.a. al P. partea I-a. 10416). 41 din 18 febr. 5246) 1828.anchetator la Direcţia V/VIII Cercetări Penale a Securităţii (C. 62 vol. 1835.Of. 31. Ungaria (fiul lui Viliam Marcu şi Şarlota) – d. Dobrincu şi Goşu 2009: 269). 4266). (?) n. nr. Reghina – în 1952 sergent-major în cadrul M. 1827. 108 din 12 mai 1948. 277 din 29 nov. GHERŞIN.S. Andrei – în febr. GLASSER. 3895).Of. Gherşin (n. 7086. Gerschon – în nov. 157 din 14 iulie 1945. 1945.C. la Serviciul Lagăre al D. Marcu ..cnsas. p. Iosif .I. partea I-a. arhiva secţiei Administrativ-Politică a C. nr. n.după august 1944 comisar şef în cadrul D. Smaranda [probabil Gärtner. p.n] – după război dactilografă la Comisariatul de Poliţie Cisnădie. 1837. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.C. 48 din 28 febr. p. “Orest” (n. 1947 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Rădăuţi (M. 1945 arhivar ajutor la Poliţia Deja. II). 9. v. 3699 din 30 apr. inv. nr.R. 139 din 22 iunie 1945. 139 din 22 iunie 1945.I. GABAY. Wilhelm . GHIPS. p. nr.Of. GALL.G. 1946.III. 3/1952. (nr. 27. 257 din 6 nov. 273 V. partea I-a. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. M. 5246). nr. 107 din 15 mai 1945.M. dosar 3/1952 vol. 233. 237 şi Ion N. 1946 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M.Of. nr. p. 182 din 11 august 1947. responsabil cu evidenţa în cadrul comitetului regional de partid (Andreescu. 5982). GIMPEL.ro/documente/cadrele_securitatii/GEDO_ANDREI. (?) GEORGESCU. partea I-a.Of. cu fişă la secţia AdministrativPolitică a C.pdf. p.Of. n. 1833. partea I-a. Petru . 1834.. Oprea 2007: 96) (dosar G/80 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Niculae 2004: 32..P. 1947. Paul Sterescu-Sternshein ş. 72 din 28 martie 1945. 1830. GHERTNER. p. GEDO. v. nr.1913.I.-mj. cu Marcel BlecherBădescu. respectiv Zahariuc 2009: 210. p. nr. Conrad GABOR) – din 1 aprilie 1945 şeful poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. Mina – angajat în febr. 41 din 18 febr. 22 şi 1999: 23. 110 din 18 mai 1945. 1521).

apoi Târgu Mureş (M. 286 din 10 dec. (30/1954). Ana – la sfârşitul anului 1947 dactilografă principală la Inspectoratul Regional de Siguranţă Iaşi. partea I-a. 1845. Simion Eugen – căpitan medic M.S. partea I-a. şi respectiv căpitan în cadrul Direcţiei a II-a. 7086. 3699 din 30 apr. partea a XVIII-a). p. 96 din 25 aprilie 1946. GOLDSTEIN. partea I-a. Bernath – în 1956. p. 1947. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (dosar G/103 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 7085. M. T. p. M. GLUCKMANN. GLIECK (GLÜCK). repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. 274 V şi http://www. 4142).S. 104 din 7 mai 1948. 1911. 10433).IV.angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Poliţiei Zalău (M. Francisc .1924. în anii ’50 (Dobre et al.Of. 286 din 10 dec. nr.Of. ? – meţionat între torţionarii penitenciarului din Constanţa în “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” (Ioniţiu 1982. comisar-ajutor transferat în sept.Of. 2006: 79.G. 2009. nr.Of. Michel – în mai 1948 promovat comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. nr. 1850. nr. p. 1946 de la Poliţia Satu-Mare la Comisariatul de Poliţie Salonta. 182 din 11 august 1947.Of. Pincu . 4146). arestat şi eliberat în august 1944. 1846./D. 267 din 18 nov. 10924). nr. p. GOLDBERGER. p. 10924). (M. M..G.Of. ulterior menţionat în memorialistica unor foşti deţinuţi politici ca ofiţer la biroul din Aleşd (Bihor) al Securităţii la începutul anilor ’50.R. f. p.Of. 1847.Of. 1853. nr.R. partea I-a. 162 din 16 iulie 1948.P. partea I-a. adjunct al directorului Direcţiei I Informaţii Interne a D.Of.A.1914. fond Neoperativ.V..Of. 1844.Of.Of. 199 . partea I-a. 4049. ulterior avansată la funcţia de impiegată (Arhiva C. partea I-a. 1854.Of. p. nr. ilegalist (din 1932). p. 134 din 12 iunie 1948. Ladislau (n. M. 4. nr.cnsas. (?) GLUVACOV. 1947. după război comisar la Siguranţa Braşov (unde e avansat chestor în 1947).S. Maximilian – încadrat în iunie 1945 în D. partea I-a. partea I-a.P. probabil Mihail Gluk. v.G.S.C. p. partea I-a. 5099. 7489. 1848. p. Ilie – din dec. partea I-a. p.S. 1947. dosar nr.S. 110 din 18 mai 1945. decorat prin Decretul nr. 10557). 1849. partea I-a. nr.G. 1855. memorialisticii unor foşti deţinuţi politici (v. M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. locotenent-colonel la înfiinţarea D.1843. nr. partea I-a.G.I.Of. serviciile 3 şi 2274. Andrei (26. 135 din 18 iunie 1945.P. Bihor (fiul lui Carol şi Malvina) – d.S. 1947. M.P. Arad – 3. 1947.S. p. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. 277 din 29 nov. (Dobre et al. M. Filip (uneori ortografiat eronat şi “Gluxman”) .G. 3081). 10197). M. nr. ? – ofiţer de securitate la Baia Mare în anii ’50. nr. p. 5075). 219. nr. cu grad de maior.P. 222 din 25 sept. transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie din acelaşi oraş (M. GOLDENBERG. GOLDHAAR. cf. Iosef – în oct. şi Jela 2001: 125). Căpâlna. 182 din 11 august 1947. 1947 şofer în centrala Siguranţei (M. GOLDEMBERG. partea I-a. 1857. 248 din 27 oct.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Comisariatului de Poliţie al oraşului Suceava (decizia nr. ocupa funcţia de şef al Serviciului V din cadrul Direcţiei a IV-a a D. Bihor (v.1986) – fost funcţionar C. 1852. nr.. al P. partea I-a. nr. GOLDENBERG. M. p. 1946. Bucureşti) – între 1954 şi 1961 (trecut în rezervă) lt. 286 din 10 dec.ro/documente/cadrele_securitatii/GOLDSTEIN_LADISLAU. M. 1948.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. GOLDENBERG. p. 163 din 17 iulie 1946.Of. nr.S. 82 din 7 apr.Of. nr.F.pdf. p. în 1947 cu grad de comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj. 1947. GOLDENBERG. 1947 angajat ca informator diurnist la prefectura Poliţiei Capitalei (M.V.. Isac – din 1946 comisar-şef la Prefectura Poliţiei Capitalei. 10919.N. p. 51 din 2 martie 1948.G. 2417. GOLD. Cosma 1994: 47).Of.Of.C. nr. 1851. partea I-a. 5933). partea I-a. apoi şef adjunct al Direcţiei IV a D. GOLDSTEIN. ca agent de poliţie clasa a III-a.A. GOLDSTEIN..-maj. 9596). 2006: 79). 1856. GOLDENTHAL.

GRÖM. partea I-a. GROSSFELD.G. I. 62 vol. 1947 numită comisar-ajutor în Direcţia Poliţiei de Siguranţă (M. 1867. XVIII).ro/documente/cadrele_securitatii/GOTVALD_NICOLAE.C. supra] (Solomovici 2005.Of. nr. 1872.Of. 3/1952 vol. Nicolae (n. GOTTLIEB. GROPPER. p.a. Galaţi (Arhiva C. 9838).angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.1858.a.M. M. partea I -a.Of. probabilă identitate cu Moise Grossfeld. Piteşti) – între 1949 şi 1968 locotenent-major la Direcţia Regională Argeş/Piteşti. 982). 11964.N. nr.P. nr.Of. – locotenent de Securitate. GROSSMAN.I. 1945. V. dosar nr.Of. Oradea (Kovacs 2006.II. partea I-a. originar din Rusia. nr. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 25 (cota S.1928. 1873. 11059). 1866. p. partea I-a.Of. ulterior transferat la Poliţia oraşului Bistriţa.P. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. în februarie 1948 ajunsese comisar. p. partea I-a. p. I.P. 9851).Of. p. 1945. 1862. v. GRÖNBAUM. 1948. v. 5360).numit în iunie 1948 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. (nr. C. 3895). u. Bela . GROSMAN. p.Of. p.Of.Of.R. şef de sector la D. al P. nr. 265 din 14 nov. 107 din 15 mai 1945. S. 4142). partea I-a. 1946. Iosub – din toamna lui 1944 şi până în octombrie 1945 comisar la Poliţia oraşului Vaslui. 1871. M. (M. (?) GRAMA.Of. 119 din 29 mai 1945. nr. GRAD. 1948.S. 3/1952 vol. Bihor) – căpitan. 4. 30 din 6 febr. 5075). ca şef de birou în iunie 1945.1921 Salonta. p.). nr. Tiberiu (n. 136 din 19 iunie 1945.S. partea I-a. partea I-a. GOTVALD. Şmil – încadrat în D. p. al P.1973275. nr. 43 din 21 febr. comisar-ajutor în cadrul Serviciului Rechiziţii al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. I. Bernard – între toamna lui 1944 şi noiembrie 1945.. citarea dosarulului de solicitare a schimbării numelui în M. p. 7957. GRANK. 1868.cnsas.din mai 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dej (M.R. 200 . 206 din 11 sept. când demisionează.R. (13/1953). numit la 1 febr. Selma . şi M.I. nr. apoi căpitan la Inspecotratul Judeţean Olt al Securităţii (1968-1972). adjunctul colonelului Alexandru Ioanid [v. (nr.Of. în noiembrie 1947 suspendat din funcţie şi deferit Justiţiei (M. 104 din 7 mai 1948.R. I). 21.C. Ioniţoiu 1982. nr. nr.pdf. iniţial translator pentru personalul militar sovietic prezent în România după război. I. partea I-a. u. vol. 1947. Samuel – funcţionar civil în cadrul MAI. GROS. 144 din 25 iunie 1948. fond Documentar Timişoara. 1945.G.Of.Of. al P. Turnu Măgurele (fiul lui Carol şi Anica) – d.M. nr. Ioan (fiul lui Moise) – căpitan M. GOLDŞTEIN. nr. p. Lazăr – din toamna lui 1944 şi până în noiembrie 1945. nr. partea I-a. 270 din 24 nov. Reiza – locotenent major. 1948 comisar la Poliţia Sighet (v. 1987. p.I. p. 5127. în 1952 cu grad de căpitan M.A. 350). GOLSTEIN.-col. şef de birou în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M. 256 din 8 nov.Of. 1859. 35). p. respectiv III. 134 din 12 iunie 1948. 1863. 1864. demisă însă după o lună pentru neprezentare la post (M. 1865.în mai 1948 promovată comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. 62 vol. Goma 2005: 6). 1860.M. partea I-a. nr. Marcu . din noiembrie 1948 adjunctul lt. GRIMBERG. 1515. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p.. 1948.S.. 12 din 15 ian. inv. 1870. iar între 1956 şi 1958 ofiţer la secretariatul Şcolii de Ofiţeri de Miliţie (Cosma 1994). Samuel . partea I-a. 4425). 289 din 13 dec. inv.A.R. Madeleine – în dec. Tibor GUTTMAN276) (n.S. GROSSMAN.I. 1869. partea I-a. 1947. 256 din 5 nov. Mauriciu Ştrul la conducerea D. M. M.P.A. 10273). 1861. Moshe – fost şef la miliţia judiciară regională. p artea I-a.C. partea I-a.XI.R. respectiv II) (v. f. 6. respectiv maior la Inspectoratul Judeţean Argeş până la trecerea în rezervă la 31. 275 276 V şi http://www.

Leo GUTTMAN) (n. p. 201 . nr. apoi ofiţer de Securitate (iniţial sublocotenent) la Serviciul Judeţean Bacău (1. 144 din 29 iunie 1945. partea I-a. M. Sofia – funcţionar civil în cadrul M. 10170). în 1950 locotenent. 1888. nr. p. 149 din 1 iulie 1948. 26. (puţin plauzibil. 172 din 28 iulie 1948.A. nr.S. partea I-a.A.din mai 1945 comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. şi http://www.N. 2009. 4706 şi nr. 11 din 14 ian. 220-231.S. 18. GRUMBERG. nr. p. partea I-a.Of. 82 din 7 apr. angajat la Securitatea din Oradea.Of. Leonard (n.I.Of. 709). p. p. 1881. 1882.1912 Bucureşti) . şeful Serviciului V din cadrul Direcţiei a IX-a Cercetări penale a D. p. Maximilian – în 1956 cu grad de căpitan. GURCSANYI. 10925).IX. Margareta – în iulie 1948 era dactilografă stagiară la Biroul de Siguranţă al Comisriatului de Poliţie Reşiţa (M. (Dobre et al. p. 1875. 268 din 19 nov. & Caţavencu 2004. 286 din 10 dec.şef al Serviciului Secret Civil al R. nr. 1891.C.cnsas. 10239 – când încă nu îşi românizase numele. Titu – anchetator la Baia Mare în anii ’50 (Jela 2001. nr. p. fond Neoperativ. partea I-a.Of.XI. 3080).angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. Mendel . partea I-a. nr. M. Manea (n. partea I-a. GUSMAN.Of. partea I-a. 1884. 2006: 80). 3895). C. nr.pdf. 1947. 6201. Alexandru – în iulie 1948 definitivat în funcţia de impiegat în cadrul Chesturii de Poliţie Cluj (M. Lupu 2011.C. 4706). GRUIA. p. nr. 1945. p. 1947.Of. p. 1876. p.R. 1883. Goma 2007: 118. transferată la Penitenciarul de femei Ilfov (M. 164 din 19 iulie 1948. 267 din 21 nov.S. partea I-a. GUTMAN. partea I-a. Marcel GRÜNBERG) (fiul lui Ilie şi Luiza. 277 V. Solomovici 2004: 581. Solomovici 2004: 581).din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. 1885.I. 1947. al P.Of. partea I-a. GRÜN. Tiberiu – în 1947 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. C. 4517) 1889.Of. 1880. Solomovici 2004: 581. 1886. nr. Frieder . 1878. rudă cu Vasile Grunea?. Iosif – încadrat în noiembrie 1945 ca agent de poliţie la Poliţia oraşului Blaj (M. 5247). ff. p.S.P. Adolf – din 1947 agent principal de poliţie în centrala Siguranţei (M. n.1924. Heinz/Haim . GRÜMBERG. GUTMAN. p.Of. Leonard . 7084. GUTMAN.Of. nr. pentru nume vezi M. 318).Of. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.1947-1951)..R. 1890. 277 din 29 nov. Jela 2001.ro/documente/cadrele_securitatii/GRUIA%20MANEA. partea I-a. 107 din 15 mai 1945.Of. Elisabeta – în 1948 şefă de birou la Pentineciarul Cluj Minore. 1879. exclus din Securitate (trecut în rezervă la 30 iunie 1962) şi anchetat pentru deturnare de fonduri (A. nr. partea I-a. nr. ulterior căpitan şi şef al biroului Cercetări Penale la Regionala Cluj a Securităţii (1951-1961. partea I-a. Matias – din iulie 1948 comisar-ajutor de poliţie (M. 1887. GRÜNBERG. partea I-a. Mendel – începând cu 1 aprilie 1945 comisar-şef la Chestura Poliţiei Brăila (M. GRÜMBERG. (?) GUTMAN. p. Ioniţoiu 1982: XVIII). 126 din 6 iunie 1945. GRUIA. 139 din 22 iunie 1945. GRUBER. GRÜNBERG. Şaicu – în iunie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M.. I. 6201). p. 2417. partea I-a.I. 172 din 28 iulie 1948. GUTMAN. nr. p. dosar nr. 1945. 1893. 1947. partea I-a. nr.R. GUTMAN. Cosma 1994: 82)277. Matilda . 10557. 126 din 6 iun. 1945. 24 din 30 ianuarie 1948. p. 10172. nr. partea I-a. Ervin – comandant de penitenciar la Cluj la începutul anilor ‘50.Of. GUROVICI. 1877. nr.Of.1874. GRÜNŞTEIN. nr. nr. partea Ia.Of. (3/1952 vol. p. GRÜMBERGER. Dorohoi) – din 1947 comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Bacău. 1948. 126 din 6 iunie 1945. singura menţiune în sursele antisemite Pinay 1962 şi Niculae 2004: 33). 5467).Of. după alte surse 1952-1962). 121 din 31 mai 1945. p.Of.Of.R. 4706). 1892. M.X. M.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Poliţiei oraşului Satu Mare (M.C.N.G. 267 din 21 nov. partea I-a. 5967). partea I-a. 5558). 182 din 11 august 1947. I). menţionat pentru scurt timp şi ca adjunct al comandantului închisorii Jilava (Kovacs 2006.

980). 144 din 29 iunie 1945.R.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. p...org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_27. Iosif (uneori ortografiat “Hahanu”. Catalan 2001/4. 110 din 18 mai 1945. 11053. p. vol.A. în 1950. nr. HIRSCH) – fiul colonelului Hirsch de la Direcţia VII Tehnică D.. 280 http://www.1937. 1944 şi oct.html. 7364. 1947. Aron . Cluj (fiul lui Ludovic şi Vilhelmina) – d. Cosma 1994: 50.Of. Jela 2001: 134). graţiată în 1955. p.R.I. p. partea I-a. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. iar din 1968 până la trecerea în rezervă în 1988 maior şi respectiv lt. “Hahone”) – fost student la Drept la Universitatea din Iaşi280. 228 din 3 oct. nr. om de afaceri.romanianjewish. Marin (fiul lui Mendel) (n. partea I-a.II. apoi diverse funcţii de conducere la coloniile de muncă Poarta Albă. 60 din 13 martei1 1947. 286 din 10 dec.-maj. M. ff. 238 din 14 oct. 1945.S. v.. din 1945 comisar la Biroul de Siguranţă Iaşi. nr.P.125.Of. 142-4. 1902.php.Of. încadrat în M.A. Cosma 1994: 48. nr. f. citat şi de Solomovici 2004: 582). M. fişa matricolă penală la http://86. C. 4493.Of. 8917. 22. I. Solomovici 2004: 581. nr. p. nr.A. 1895. dosar nr. inv. ulterior locţiitor de comandant şi chiar comandant deplin al Penitenciarului Constanţa (19611963).Of.. şeful secţiei de cadre la întreprindereas ministerului “Munca exterioară” (1950-1951). F. 1946. v. Ladislau – între nov.Of.I.pdf. nr. şeful Biroului de Securitate Oraviţa din cadrul Serviciului Judeţean Caraş al D. 1996.P. nr. partea I-a. 8658. HAIDUCU. 2. partea I-a. Deletant 1995b: 62). partea I-a. 4049). p. p. (Arhiva C. Năvodari şi Peninsula (1952-1955).U. 278 279 V. Solomovici 2001II: 43.Of. V.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/H/H%2001. 110 din 18 mai 1945. apoi arestată şi condamnată pentru trădare.N.S. şeful Serviciului tehnic “E” al DGSP281 (A. p. GYORGY. 281 alias Matei Pavel (Moţu) Haiduc. emigrată în Israel (M.S. 10926. fond Documentar Timişoara. cu atribuţii de Siguranţă. când este disponibilizat. idem. după 1990 cu identitatea Mathieu Forestierre. 3697 din 30 apr. HAIM.1894. nr. n. partea I-a. Botoşani) – după 1945 angajată dactilografă în centrala D.-col.M. 1897. unde ocupă funcţia de şef al Biroului Circulaţie. 63-65. serviciul raional Dej (cu grad de lt. David – în 1948 era agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Galaţi (. Şinca 2006. ff.I.. nr. 1947. M. doas nr.S. M.cnsas.Of. cap. maior.R.I. Culmea. Ludovic (n. 227 din 5 oct. 1948.I.G. M. 1899. HAHAMU. 5467)). 12.I. 1. fond Documentar. 1896. Lupu 2011. apoi căpitan). p. din sept. 2.M.G.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr.R. partea I-a. 202 . 1948.1897 jud.ro/documente/cadrele_securitatii/GYORGY_LUDOVIC. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.1923) – maior de Interne în 1966. 162. 116 din 21 mai 1948.Of.I. şi http://www. 30 din 6 febr. 1896. 1945. HABOT.]. 3694 din 30 apr. cota S. 1901. Timişoara (cu grad de căpitan în martie 1950). fd. nr. ulterior şefă de birou la Direcţia V Cercetări Penale a D. HABER.G. partea I-a. HABER. 4048 [cota S. p. 1900. & Caţavencu 2004. Cluj-Napoca) – între 1956 şi 1968 la Direcţia Regională Cluj. partea I-a. (1948-1952). ulterior defector în Franţa. 1898. 695-9.II. pentru scurt timp în toamna lui 1947 prezent la Comisariatul de Poliţie Anina. Iţic . trecut în rezervă în 1966. alteori. la Inspectoratul Judeţean al securităţii Bistriţa-Năsăud278. M.P. Estera279 (n. funcţionar la serviciul cadre din “Sovromnavigaţie” Constanţa a M. eronat.17. M. 268.P. partea I-a. D.%20Haag%20-%20Hexan/Haber%20Estera%20F/index. Ludovic (n. apoi transferat la Poliţia Oraviţa (martie 1947). dosar nr. cu grad de locotenent.R. M.R. pp.S.Of. informator şi apoi agent de poliţie la Circa 25 Bucureşti (M.I (1950). 4049). HAFFNER. HABER. 6.

1981) . dosar nr. nr.P. încadrat în D.Of. 4048 [cota S. p. apoi secretar al Direcţiei Administrative şi Gospodărie a M. deputat M. (M.]. 7774) 1908. “Lenin” Lazăr (a folosit ocazional numele de serviciu “Militaru”) (n. transferat şef al inspectoratului judeţean de pompieri Maramureş (1954-1955). ca informator diurnist (M.G. HELLER) .A.I. 282 282 Vezi anunţul decesului în nr.Of.S. comandant al Corpului 38 Armată (1953-1955) şi al Regiunii II Militare (19551959).N. 286 din 10 dec. nr. 1904. 63-65). angajat în iulie 1948 în D.Of. având grad de colonel. 124 din 31 mai 1948. HALTENWAGNER. fond Neoperativ..Of.S. fond Documentar. p. HAUPT. T. este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Aleksandr Neski” şi cu ordinul “Steagul Roşu”. Estera . I-a în 1949.R. 6201).Of. 136 din 15 iunie 1948. HARTZ. p. decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. decorat în 1964 cu “Ordinul Pentru servicii deosebite aduse in apararea orinduirii sociale si de stat” clasa a III-a. p. 1945. HÂNCU. Bucureşti (Cosma 1994: 51). IV.1903. Otto Mircea (n. nr. 262 din 21 august 1979). partea I-a. 1914. 10925). 4493.Of. 1926?) – ilegalist. p. 1905.).1899 . Ioan – comandantul Legiunii de Jandarmi Râmnicu Sărat în 1947 (Andreescu. 1909.Of.N.S.S. 1907.pdf.N.P. (TC).XI. nr. Iancu .P.G.P. 220-231). în anii ‘2000 încă în viaţă în Bucureşti. Petre – fost strungar. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. 1906. 116 din 21 mai 1948. Cluj) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. HAMEL.romanianjewish. I-a (Decretul prezidenţial nr.. 172 din 28 iulie 1948. Felix – comisar la Birul de Siguranţă Iaşi din 1945 (Arhiva C. 272 din 24 nov. Surica – în 1947-1948 dactilografă în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman (A. 29-230 din Realitatea Evreiască la adresa http://www. în prima jumătate a anilor ’50.A. Nicolae (n. 3863).anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii la începutul anilor ‘50. iar în 1979 (la pensionare. p. M.C.S. partea I-a. p. Haim – (d.în septembrie 1945 numit şofer în centrala D. Moises HAUPT. partea I-a. ulterior colonel. ordonator primar în administrarea Inspectoratului General al Armatei.2005. HANFRECHT. 200 din 4 sept.Of.I. Nastasă şi Varga 2003a: 355).IV. nr.Of. partea I-a. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. 1911. HELERU.S. locţiitor al comandantului infamei divizii “Tudor Vladimirescu” după capturarea sa în URSS.7. nr. dosar nr./M.. 110 din 16 mai 1947.R.după august 1944 detectiv în cadrul D. 1912.P.R. partea I-a. 148 din 25 iunie 1941.C. nr. (1957-1961) (fişă de cadre în dosarul 13/1953 la secţia Administrativ-Politică a C. 10394. HARMAN. nr. partea I-a. 4743). după război comandant militar al capitalei şi subinspector general al Armatei pentru Educaţie Cultural-Politică (1947-1948).gen.C. ? (alias) – din 1948 în conducerea D. HEBERT. partea I-a. 5133). 1913. 157 din 14 iulie 1945.P. 9 din 12 ianuarie 1948. partea I-a. HEIM.org/db/pdf/nr229_230/pagina14. nr. p.P. HAIMOVICI. Bucureşti ) – după 1945 angajat comisar-ajutor de poliţie în D. calitate în care în martie 1946. în atenţia Siguranţei în 1941 (cu prenumele “Lazăr”). Bucureşti în 1948 (Jela 2001)..R. al P. P.S. partea I-a. nr. nr.Of. p.Of.S.S. ulterior căpitan la Serviciul Judeţean Maramureş al D. 1947. 1947. (1948-1952). 5982).P. ff. 1910.S. M. p. apoi şef al Spatelui Armatei (1949). ff.G. partea I-a. Iosif – numit la începutul anului 1948 comisar ajutor de poliţie în cadrul Serviciului de Siguranţă al Inspectoratului de Poliţie Cluj (v. ulterior transformării Siguranţei în Securitate prezent cu gradul de căpitan la şcoala de ofiţeri de securitate de la Băneasa. 203 . în acelaşi pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. cu grad de maior (M. M. fiul lui Frideric) (7. trecut în rezervă 1959 cu gradul general-colonel. apoi în D. în iunie 1948 cu grad de comisar-ajutor (M. partea I-a. p.-mr. HAIMOVICI. 239 şi M.I. 3660).A. 2417.

1928. 1932.Of. Marcus – după război ajutor contabil la Întreprinderea administrării muncii penale de pe lângă Penitenciarul Văcăreşti. 162. 30 din 6 febr. p.A.Of. 2412). p. p. 1929.E. în august 1948 delegat şef al Depozitului Central A.C. 164 din 19 iulie 1948. Iancu (n. p.I. M. 66 din 19 martie 1948. repartizată pentru misiuni de Siguranţă (M. 265 din 15 nov. ulterior secretar de partid la Inspectoratul de Miliţie Bihor (Kovacs 2006). 1925.S. 3947 şi nr. 158 din 12 iulie 1948.Of. (M.A. 7087. HERŞCU. partea I-a. nr. Leibu (n.M. 3697 din 30 apr. n. HERESCU. HERESCU. Mircea – din 1946 cu grad de inspector general de Jandarmi. 5790). 126 din 6 iunie 1945. HERESCU. apoi avansat colonel. 1923.Of. 3080) 1924. (1952). ? . nr. coleg de rezistenţă cu Egon Balaş-Blatt. 1926. Mayer HIRSCH. p. (M. cap. HERŞCOVICI. p. HERŞCOVICI. Alfred – angajat în 1948 în D. p. 1947. partea I-a. p.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. Endre Herskovits. torţionar la penitenciarul din Bacău (“Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. HERŞCOVICI. partea I-a. (dosare anexe. HELMAN.C.I. (M.Of. 1933. din 1948. 1931. HERŞCOVICI.din 1 aprilie 1948 telefonistă în centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. p. Tibor/Tiberiu (n. HERŞCU) – funcţionar civil al M.G. Janette . partea I-a. 1922. 131 din 12 iunie 1945. Florian – după august 1944 şeful serviciului economic al Miliţiei din Oradea. Avram (n.I. 7074). 4049). partea I-a. 60/1955). 196 din 25 aug. Maier – angajat în 1947 ca şofer la Serviciul Siguranţă al Poliţiei Dorohoi (M. Bucureşti (1948-1952) (Jela 2001: 134.S. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1946. p. 5467)). decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. nr. Petruţa – din iunie 1945 informatoare la Prefectura Poliţiei Capitalei.1915. partea I-a. 1930. Solomovici 2004: 582). 1921. p.Of.Of. partea I-a. HERESCU. 110 din 18 mai 1945. HERŞCU) – fost frizer. Andrei . nr. 1948. locţiitor al şefului Direcţiei VII Tehnică a D. partea Ia. p. Mihai (n. M. în 1948 maior. plutonier la D. Herşcu – în iulie 1948 angajat agent principal de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Fălticeni (M. 1636).Of. HERESCU.P. profesor de legislaţie specială la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi Bucureşti. nr. HERŞCOVICI. nr.P. partea I-a. la 204 . 110 din 16 mai 1947.Of. 1919. tatăl scriitorului Alain Paruit (Şinca 2006. posibilă identitate cu omonimul aflat în aprilie 1941 pe lista comuniştilor cărora li se fixa domiciliu obligatoriu “pentru reprimarea faptelor ce pun în pericol existenţa şi interesele Statului” (M. directorul Spitalului Militar al Ministerului de Interne (din 1954).R.P.P. al P. 82 din 7 apr. 182 din 11 august 1947. 1918. şi repartizat ca medic la Spitalul M. nr. 144 din 29 iunie 1945. Izu . p. 142-4. 1948. 1920. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of. HERMAN. HERŞCOVICI. HERIŞANU. p. la Braşov) – colonel doctor. 5932).Of. Solomon – în 1948 agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al poliţiei Focşani (M.Of. D. p. HERŞCOVICI. 10116). partea I-a. devenit şef deplin la începutul anilor ’50. nr.R. p. nr. p.colonel. 983). HERESCU.Of. 83 din 7 aprilie 1941.G. 4922). partea I-a. p. 92 din 17 apr. partea a XVIII-a). nr. HENTZEL. a folosit ulterior numele de serviciu “Haiducu”) – fost ilegalist. nr. nr.M. 46 din 25 febr. 1948.. partea I-a. nr.Of. 1927.G. 4706).Of. 3871.P. 5967) 1917. partea I-a.M. nr. partea I-a. 162 din 16 iulie 1948.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 1863). nr. 1916. partea I-a. v.în iulie 1948 definitivat ca agent de poliţie în cadrul Chesturii de Poliţie Cluj (M. HERŞCOVICI) – în 1945 comisar în cadrul Poliţiei Câmpulung Modlovenesc (M. Cosma 1994: 50). partea I-a.R. HIDA. partea I-a. Blum (“Puiu”) – în martie 1948 era comisar la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Vaslui (M. nr. 1948. al P. Adolf . M.Of.

174 din 30 iulie 1948. Eufrosina – funcţionar civil în cadrul M.C. R. 1.1913 Şmig. apoi şeful serviciului de cadre al M. 1949. partea I-a. continuând să spioneze în Legaţia israeliană sub numărul de cod “LT9” (Solomovici 2003: 256-267. nr. (u. 6243).S. A.R. 2145). 68. unde. menţiunea “Hida” şi în A. 110 din 18 mai 1945. 9763). 1935. Stănescu 2008: 189 n. dosar nr.XII. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. în 1989. şeful Regionalei Bucureşti a Siguranţei (sept. 2). Ioanid 2005: 82). în 1948 angajat al Legaţiei Israelului la Bucureşti. 2010). 1941.S.Ap. demis însă după o lună (M. 161 din 19 iulie 1945. HIRSCH.A. II-a (Rozei 2007. 4049). p. 225. 10. publică Testament (Paris: Calmann-Levy). 2006: 78. 1942. Otto Octavian HECHT) (n. 50. ofiţer în cadrul Rezistenţei Franceze (şeful reţelei FPT-MOI.” clasa a IV-a. 191 şu. partea I-a. 2888 din 12 dec. vol. ar fi fost responsabil cu supravegherea lui Gheorghiu-Dej la ordinele sovieticilor (Watts 2011: 231 n. nr.I. 6673). fond documentar. stabilit în 1984 în Franţa.S.III. partea I-a. Octav (n.P.N. (pe care o şi conduce între 1957 şi 1960). HOFMAN. HIRSCH. Judita – din decembrie 1947 dactilografă stagiară la Poliţia Tg. ulterior colonel. partea I-a. p.. 4049). nr. HIRSCH. 1937. 4638. cu rang de prim consilier de legaţie (M. director adjunct la Direcţia de Control al Străinilor şi Paşapoartelor din M. Bucureşti) – fiul unui fost industriaş din domeniul petrolului.Of. 28.1907 Cernăuţi)) – maior. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. Marcel – în perioada 1949-1950-? ofiţer în centrala Serviciului Operativ la Direcţia Penitenciare a D.1920 Suceava – d. decorat prin Decretul nr.E.III-a.G. p. 1947. în Forţele Armate. 136 din 19 iunie 1945. 6163). partea I-a. Zoltan (3.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. ilegalist cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. HOFMAN.jumătatea anilor ’50 şeful Serviciului XII din cadrul Direcţiei a II-a. a IV-a.M. inv. M.N. al P. cu stagiu de partid recunoscut din 1939. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. partea I-a. arestat de Securitate în iunie 1949. ulterior eliberat din Securitate şi angajat economist la Uzinele “Autobuzul din Bucureşti”.G. Ben . 1947. nr. partea I-a. Dobre et al.3/1952. ff.1944-1948). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. calitate în care a organizat peste 100 de atentate împotrica administraţiei germane).S. Baruh Abramovici BRUCHMAN) (1908-2004 Paris) – evreu basarabean. partea I-a. 308). fiul lui Mendel şi Etka (n.Of. 11024). p.Of.Of. Târnava) (fiul lui Samoil şi Reghina) – sionist. 9696. HOLLINGER. 1985.I.. M. nr.Of.Of. nr. jud. 4 din 5 ian. reactivat în iulie 1948 (M.P. cu grad de locotenent-colonel. p. Isidor (zis “Izu”. pentru câteva luni în 1948 încadrat în centrala M. Goma 2007: 118. nr. 1940. M. 2066 din 20 oct. iar în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.).(D. 1939. Mureş (M. p. 1934. pensionat pe limită de vârstă în 1947 (M. Marcel . HOLBAN. 110-5).Ap. Bessler)) (frecvent ortografiat şi românizat “Holingher”) (n. HOFFENBERG. 1950. 1938. dosar nr. după război maior la Direcţia I a Securităţii (1952-1953).Of. p. nr. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. v. Cosma 1994: 45. nr. partea I-a. p. stabilit în 1944 la Bucureşti.din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M.S. HOLBAN. p. 251 din 30 oct. 3697 din 30 apr. Mureş. nr. M.I.A. p.I. ulterior şef de catedră 205 . Boris (n.a. 171 din 29 iulie 1947.R.S. 5128 şi nr. 1936.Of. 1944. 2009). partea I-a. 59 din 11 martie 1948. până la trecerea în rezervă din 1960 avansează progresiv în grad de la maior la colonel ocupând funcţia de locţiitor şef de direcţie în cadrul Direcţiei a II-a Contraspionaj a D. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1947. (1949-1950). 1943. recrutat informator şi eliberat în febr. Constatin – după război agent de poliţie la Chestura Poliţiei Iaşi. p.A. prin Decretul regal nr. 253 din 1 nov. Martin – în iunie 1945 încadrat ca gardian public clasa a III-a pe lângă Poliţia oraşului Tg.Of. în anii ’50 (Levy 2002: 67. 110 din 18 mai 1945. fond 495 (“România”). HOFFMAN. I). (Balaş 2008: 252-3. (M. partea I-a. 1947 (M. HOLBAN.Of. 70.

Of. dosar nr. p.. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of.la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa până în 1968283 (cu referat de cercetare la fd. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.două surori. anexa la dosarul nr. Sender (n. Menţionată şi într-un interviu luat lui Corneliu Leu de către Florian Bichir pentru revista Agero (v. p. http://www.1915) – colonel (în 1960). C. 1947. fiica lor.G.Of. nr.P. 208 din 10 sept.R. n. 74). Elena (n.Of. 1953. 10928. (nr. M. partea Ia. p. de profesie strungar. 1948. p. Troncotă 2006: 134.P. Israel). 4049. Varga 2003a: 363. Carol SEGAL285) (n. 8320. 5246) 1952. 110 din 18 mai 1945. .. şeful Direcţiei a X-a Administraţie a D. “Iosif” Dezsö (n. Carol (n. pp.X. 69. nr. M. 120/1956. partea I-a. din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. I. fond Neoperativ.jurnalulliterar. fond 495 (“România”). nr. u.C.htm). locotenent la Securitatea din Rădăuţi în anii 1948-‘50. 286 Amintit de foşti luptători anticomunişti precum Gheorghe Dubiţ (v. 1951.G. 286 din 10 dec. HUDESCU. al P. nr. 3293. C. HOLTZER. ff.C. 371. partea I-a. HOSU.S. la Institutul Oncologic din Bucureşti). 2630).S. 2417.III. 110 din 18 mai 1945. al P. 142-4.şefă de serviciu la Direcţia II Contrasabotaj în cadrul D. 3699 din 30 apr.de/REVISTA-AGERO/JURNALISTICA/Interviu%20cu%20Corneliu%20Leu%20de%20Florian%20Bichir. 4048 [cota S. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of. nr. V. Sacher – funcţionar civil în cadrul MAI.Of. dosar nr.R. f. Lupu 2011. http://www.C. p. I).procesulcomunismului. 162.htm) sau Constantin Teodoriu (http://www. a fost căs. 29. 49/1978.R. anexa la dosarul nr. şi Solomovici 2001II: 43.].Of. ilegalist (din 1933). HORN) . Hela Mitoşeru (1923-1992. partea I-a. în 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. 3/1952 vol. IACOB. 63-65. 5/500/947. secţia Cancelarie – dosare anexe. ulterior şeful Direcţiei Regionale de Miliţie Cluj (până la sfârşitul anilor ’60) (Andreescu. a avut două surori . 283 284 V. numit în 1946 secretar al comitetului local Baia Mare al P. fond Documentar.C. HUTIRA. M. Nastasă. 8. M. 139 din 22 iunie 1945. v.I. al P. v.. Constanţa. HOLZER) – colonel (la trecerea în rezervă la sfârşitul anilor ’60). 31 din 7 febr. 62 vol. în acelaşi an avansat comisar.ro/dizidentii-victimele-innascute-ale-societatii-9776).G. M. HOLICI.S. dosar H/100 Colecţia “ilegalişti decedaţi”. în anii ’50 director adjunct la Direcţia Economică din cadrul Direcţiei Generale a Miliţiei. 1946. 1955. 7083). cap. inv.com/marturii/fonduri/mart45_64/piacob/surghiun/docs/cap12. 1945. nr.18 aug. 1011). cu referat de cercetare la fd. HOROVITZ. 4049. încă prezentă pe acelaşi post în 1947 (decizia nr. Isacu) fiind în prezent conferenţiar dr.P. 159 din 13 iulie 1948.a. 5817. HOLTZMAN.pdf. Goma 2007: 118.anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D.C. Ion – căpitan.ro/documente/cadrele_securitatii/HOLLINGER_ISIDOR. 182 din 11 august 1947. M. ulterior artist plastic.ro/articole/Scrieridocumentare/Gheorghe-Dubit/459/21). Dobre et al. Ioniţiu 2008: 88 şi 2006: 43. partea I-a.N. partea I-a. 225. Solomovici 2004: 598. Cosma 1994: 45. partea I-a. 1954. participant la reprimarea violentă a revoltelor ţărăneşti împotriva colectivizării286 (M. 219. Edmond . I. 1948. nr. inv. 1947. 662). şi http://www. 2006: 78. nr. p. 206 . Pintilie Iacob (http://www. şeful Serviciului Judeţean Ialomiţa al D. inv.R. p. cu Margareta. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Partenie – după război comisar-ajutor de poliţie în cadrul Siguranţei.bzi. demis în iulie 1948 (M.Of. Ellen) – din 1 aprilie 1945 era impiegată la Poliţia oraşului Suceava. 2274).în iunie 1945 impiegat la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M. ulterior emigrată în Israel284 (Şinca 2006. Irina (căs.cnsas. Estera . HORVATH.I. inv. partea I-a. 44. (C. Bucureşti) şi Rica Meerovici (în viaţă în 2010 la Carmiel.C.A. 84). 1947. (1948-1952). Jela 2001). Adelina (n.S.agerostuttgart. dosar nr. 70. 72 din 26 martie 1948.S.1921 Hudeşti.R. Jela 2001.Of. 1950. 3293.C. 1949.d. HOROVITZ.. dosarul de schimbare a numelui de la Ministerul Justiţiei nr. HOLŢIER Ervin (n.R.. Niculae 2004: 32). 285 V.P. nr. partea I-a. p. nr. Cosma 1994: 45. p. nr. Dorohoi) – din aprilie 1945 agent la Poliţia oraşului Dorohoi. 1913) – ilegalist (stagiu recunoscut din 1936).S.

207 . 1945 şefă adjunctă de birou în centrala D. cu stagiu de instrucţie în U. IACOB. Paula . Alexandru (fiul lui Mercurie) – căpitan de Miliţie.I. (2/1979). C. 1945.Of. IACOB. S.cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1966.G. secţia Cancelarie – dosare anexe. anexele la dosarele nr. 188 din 16 aug. pp. la Circa 11 Poliţie (M. 1947. p.C. s-ar fi stabilit în S. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.E. 1972. IANOVICI. din 1966 funcţionar internaţional la UNESCO (Deletant 1995b: 55. membru de partid. 90/1956. iniţial şeful Serviciului VI al Direcţiei a III-a (Dobre et al. partea I-a. C.C.C. 1970. la Timişoara. nr. p. 1958. V-a. Simion – funcţionar civil în cadrul MAI. IACOVICI.S.M. 1962. partea I-a. Edmund – între toamna lui 1944 şi iulie 1945 agent de poliţie la Chestura Cluj (M.-col. Martin – angajat în august 1948 comisar-şef de poliţie (M. 172 din 27 iulie 1946.Of. 5099). în 1960 transferat în cadrul D. partea I-a. 10094).C. nr. IANCOVICI. 4142). (60/1955). 3293. Bihor) – în 1951 sublocotenent M.Of. p. p.P. 8009). partea I-a. p.C.a. 1964.R. 2006: 78). 62 vol. 1959. Silviu – în 1952 sublocotenent M.R. (M.P. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (nr.Of.P.A. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. apoi şeful Serviciului III al Direcţiei Regionale de Securitate Cluj (19561958). 4142). deportat în Transnistria. v. nr. condamnat la moarte în contumacie în 1970. cu referat de cercetare la fd. al P. 447-9). membru de partid. 120/1956. după război şefă de birou cu o gradaţie la Subsecretariatul de Stat al Aerului din cadrul Ministerului de Război (M.R. secţia Cancelarie – dosare anexe. Adolf – după august 1944 comisar în centrala D. în iunie 1945 transferat la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. 1967.C.C. Arpad Andrei – colonel de Securitate. (M.C. p. avansat în 1957 la gradul de lt. partea I-a. partea I-a.R.I. 135 din 18 iunie 1945. 1971. (1979).C. nr.R. 8800). 4517) 1961.Of. Mişu . V. 1945.R. detaşat sub acoperire la Ambasada României de la Paris (adjunct al lui M. dezertează la 25 iulie 1969. 166 din 25 iulie 1945. 1963. inv. 121 din 31 mai 1945. I. 3/1952 vol. Malvina . p.R. 6710). (12/1954). al P.U. (1954-1955).încadrat în iunie 1945 în D.C.S. Caraman). 1948. nr. Edmund . (3/1954). al P.. 1965. – şeful Biroului pentru Străini în cadrul Siguranţei Huşi după august 1944 (Zahariuc 2009: 193. 286 din 10 dec.A.A. IACOBESCU. I). nr. anexa la dosarul nr.. inv. al P. 231 din 10 oct. 1968.. IAKAB. Auraş – locotenent-colonel . IANCU. nr. Janetta – ilegalistă originară din Basarabia. nr.P.Of. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. nr. p.G. I.în mai 1948 promovată comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. (indicat ca evreu de Solomovici. IAKAB.Of.. IACOB(ESCU). Tudor (fiul lui Sava) – în 1954 locotenent major M. 104 din 7 mai 1948. partea I-a. 1960. partea I-a.Of. 1931 Băiţa.Of. IANCOVICI. nr. nr.numită în nov. ca agent de poliţie clasa a III-a (M. 6352). IACOB. 198).A. 10923). 3293. 104 din 7 mai 1948.I. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. inv. Osias . 4922). 265 din 19 nov. IANCU IFILOVICI.. al P. IACOB. partea I-a. al P. (M.C. 1969. Ion (n.G. după unele surse. partea I-a.Of. IACOB. cu referat de cercetare la Fd.. trecut în rezervă în 1982 (5/1982). 1973. nr. Neamţ.1956. IACOB.G.în mai 1948 promovat comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. 1957.Of.. în 1947 comisar şef la serviciul Judeţean Neamţ din cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Iaşi (M. al P.P. în 1956 cu grad de maior. p.R.C. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 131 din 12 iunie 1945.C.din mai 1945 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. IANCHELEVICI. în octombrie 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. Watts 2011: 506). IANCU. Moritz – originar din Tg.I. u. nr. p. 47/1956. partea I-a.G. p.

Ionescu-Gură 2010: 88). unde i-a succedat în funcţie lui Wisting (M. Vischi şi Ivanciuc 2003290. de Interne şi şeful Direcţiei Miliţiei Judiciare la nivel naţional (căsătorit un timp cu sora soţiei lui Alexandru Drăghici).36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/I/Ioanid%20Alexandru/index.XI. apoi al doilea adjunct al şefului Direcţiei I Informaţii Externe (D. Watts 287 288 V. după război membru de partid. 5679). formată în 1943 prin recrutări din rândurile soldaţilor români prizonieri în URSS.]. ofiţer politic al Diviziei “Tudor Vladimirescu”. 1978. TM) – angajat al Direcţiei Regonale Banat/Timişoara. şi fişa sa la http://www. nr.I. Suzana .procesulcomunismului. p. 154 din 7 iulie 1948. nr. 1518. 256 din 5 nov. IANŢO.S. (?) IORDANOV. apoi ofiţer superior la Securitatea.N. 1947 numit agent de poliţiei în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. după înfiinţarea Securităţii maior. Natan – poliţist în Cetatea Moldovei. 1986.R. Max – în 1948 era comisar de poliţie la detaşamentul Dărăbani (M. 208 . Ernestina – din 1948 dactilografă în centrala M.A.) a Securităţii (celălalt fiind W. David . Bercu – după război comisar la Chesturile de Poliţie Iaşi şi Deva (M. Bucureşti în anii ’50. şi Solomovici 2001II: 111). 1947.Of. 286 din 10 dec.pdf. Iancu . (M. 4706). Max – fost vânzător. partea I-a. Adalbert Bella (cu variantele “Ijak”.E. 1896. Braşov.ro/documente/cadrele_securitatii/IANTO_PETRU. nr. 289 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. IŢESCU. Petru (după unele surse IAŢKO) (n. IŢICOVICI. 1981. 1947. în 1955 menţionat în documentele interne ale M. 271 din 22 nov.). p. la momentul arestării funcţionar la Ministerul Comerţului.maior. Balint. nr.I. “Iszaek”) – încadrat în 1945 la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Braşov. respectiv penitenciarul din Sighet în anii ’60-’70 (Solomovici 2004: 609.asp. ca şef al comandaturii comunei de deportaţi Olaru din Bărăgan (Jela 2001. Mureş. 1947. lt. implicat în lichidarea rezistenţei anticomuniste (Ioniţoiu 2006: 48). p. şi http://www. (M. executat la 18 febr.P. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M.P.Of. ulterior la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Tg. 4048 [cota S. 9849). transferat la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Miercurea Ciuc. nr. director al D.R. 7086).1960 Jilava) – coordonatorului celebrului jaf armat asupra unei maşini a Băncii de Stat a R. IRIMESCU (căs.-col. 71 din 25 martie 1948.Of.I. Alexandru (f. IOSUB.Of. ff. jud.R. 10351. 1979. 10922). nr.php.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte3/docs/morminte3p_5.S.1920 Brăila 18. în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. dosar nr. Solomovici 2004: 582. 1980. fost ilegalist.S.A. p. M. IOSUB. ulterior şeful Direcţiei Regionale de Securitate Galaţi. M.P.I.G.S. 1982. nr.Of. nr. Zoltan – căpitan. partea I-a. p. 126 din 6 iunie 1945. ulterior Inpectoratul Judeţean Timiş al Securităţii între 1950 şi 1987. când este trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel287. nr. 1960289 (v.cnsas. com. sublocotent la D. partea I-a. partea I-a.17. partea I-a.IX. 2604. nr. p. partea I-a. 290 V. 1975.htm. p. a fost apoi avansat colonel şi a activat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.125. Ştefan . ILIESCU. 1983. 43 din 21 febr.Of. IOSIPOVICI. Maramureş.1974. 1984. partea I-a. partea I-a. Einhorn). vezi dosarul 5-2.din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. în 28 iulie 1959.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. Pentru schimbarea numelui.II.Of. TM (fiul lui Petru şi Estera) – d. fiul lui Iosif şi Paulina)288 (17. ILIE. 60 din 13 martei1 1947. IOANID. 63-65). 1976. IZRAIL. partea I-a. 5075).R. Herman LEIBOVICI.1931. Solomovici 1982 XVIII). p. în a doua jumătate a anilor ’50 colonel. în nov.Of.205-945 de la Ministerul Justiţiei. partea I-a. 182 din 11 august 1947. 1991 Orţişora.P. p. 15.Of. fond Documentar. 134 din 12 iunie 1948. p.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M.Of.. 1948. IZSAK. în 1948 comisar.A. 1985. 1977.

partea I-a. nr. cu stagiu recunoscut din 1944. 1945).P. partea I-a. fişa sa matricolă penală la http://86. Ernest. 1987. H. KAHÁNA. 139 din 22 iunie 1945.1917 Dărăbani. 4354.S. 1932) şi Democraţia (Bucureşti.Of. apoi stabilit în Bucureşti.S. III-a. şeful biroului Anchete Penale cu grad de locotenent la Biroul de Securitate din Huşi.G. Goma 2007: 118. 2417. JUCLEA. fond Neoperativ. IZSAK. p. 10351. Moise – funcţionar civil în cadrul M.în iunie 1945 numit şef de secţie gardieni publici la Poliţia oraşului Odorhei (M.. Francisc . pentru nume v. respectiv M. p. 1998. 116 din 21 mai 1948. 1991.R. fd. 2630. f. Troncotă 2006: 54. 1996. Nr. 1945. Botoşani) (fiul lui Iţic şi Malca) (în unele documente “IUCLEA”) – din 1 aprilie 1947 comisar-ajutor la Serviciul Judeţean de Siguranţă Neamţ. dosar nr. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a CC al PCR (24/1954.I.N.2011: 196.Of.I. nr. Iancu – la sfârşitul anului 1947 agent în cadrul Inpectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. a asistat la 17 aprilie 1954 la execuţia lui 291 V. col. membru activ de partid din 1928. p.. Tiberiu (uneori ortografiat şi “Yungher”) – din 1945 comisar-ajutor la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. nr. p. 1994. dosar nr. p.Of. 1990.Of. nr.A. partea I-a. 3.php. 209 . 220-31. 1903) – fost ilegalist. JURĂU. partea I-a. 10205). partea I-a. ex. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. M. ff. nr. inv. 268 din 22 nov.%20Isa%20-%20Izvoranu/Iuclea%20Avram/index.R. 162 din 20 iulie 1945. 137. Solomovici 2004: 582 şi 2001II: 43. Alexandru (uneori scris şi “Ijak”) – în 1948 agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Marghita.Of. 3506). partea I-a. ulterior medic la Spitalul Elias (1954-1972. partea I-a.I. p. nr. fond Neoperativ. p. Avram (n. 60/1955).1972 Bucureşti) – medic cardiolog. 1947.Of.Of. 8918. 4494). 1.1890 Cheile Bicazului. Bihor (M. 1995. KAHAN(E). 7259). şi M.. profesând medicina la Braşov (1925-1940). Coloman – în iulie 1945 numit impiegat în cadrul Poliţiei Odorhei (M. la Penitenciarul Jilava în anii ’50. 1932). JAKAB. 1992. nr. menţionat şi în Neştian 2010: 87 şi 2008: 7)291. din oct. partea I-a.17.S. pensionat).36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/I/I%2005.1903 Focşani) .A. 235 din 15 oct. Neamţ – 28.I.XII. autor al cărţilor de propagandă A szociáldemokrácia és a dialektika (Oradea. 139 din 22 iunie 1945.Of. când este descoperit. incinerat la crematoriul “Cenuşa” ( dosar K/7 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1945. Braşov. p. (r. 2417.A. Ernö (n. partea I-a. 1945. judecat şi condamnata pentru crime împotriva umanităţii comise în Transnistria împotriva coreligionarilor săi evrei (Arhiva C. (1945-1954). I. 10 sept. 1997. fiul lui Mendel şi Gizella. nr. 228 din 3 oct. A.A. Moise (n. JAKAB.în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Odorhei (M.Of. dosar nr. aparută în română sub titlul Socialdemocraţia în lumina materialismului dialectic (Cluj.Of..Of.I. stabilit în România în 1922. decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls.Of. JEKAB.M. ilegalist (din perioada 1920-1922 petrecută la Viena). 5246). ulterior comisar la Poliţia Târgu Săcuesc în cadrul I.M. f. 1993.125. p. partea I-a.A.IV. 1945. 16. JURESCU. 122 din 31 mai 1947. JUNGER. 100 din 3 mai 1947. 219). 272 din 27 nov. I.N. la înfiinţarea D. nr. nr. nr. uneori cu numele ortografiat Kahane) (2. maior şi medic legist M. M.V. 187 din 18 aug. 5246). JAKAB. M.U. 72 din 26 martie 1948. 9003). după război director al Spitalului Militar M.) Tatar Zoltan). 1989. p. Leo (n.S. 1988. D. ROSENBERG) (n. JUCLEA. Alexandru .. încă în viaţă în 2007 în acelaşi oraş. partea I-a.P. Iosif – în 1968 ajunsese şef adjunct de serviciu şi şef de birou I la Serviciul I Informaţii Interne al Consiliului Securităţii Statului (v. 7388. p. partea I-a. Deletant 1995b: 58. 6191).S. p. până în 1950. nr.din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. ulterior menţionat ca şef al serviciului Filaj şi Investigaţii la Securitatea Oradea (v. Cosma 1994: 45).

11/1976.P. la Serviciul Lagăre al D. ulterior emigrat în Israel (M. 2013. 2004. Adalbert KAUFMAN) – iniţial comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Bivolari (1947-1948). 241 din 22 oct.în 1945. Zoltan (n.III. 2007. 292 Vezi fişa sa la http://www. KAUFMAN. Ioniţiu 2008:88. Serviciul Poliţie Socială (M.P. partea I-a). 9.1924 Cluj (fiul lui Mauriţiu şi Doris) – 2008 Cluj-Napoca) – după război comisar ajutor în cadrul Siguranţei din Cluj. Nastasă şi Varga 2003b: 24. partea I-a.I. 1948 angajat comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Tg. nr.G. 11080 din 30 iunie 1945. 110 din 14 mai 1948. 1945. respectiv locotenent-major la trecerea în rezervă în 1959292 (v. nr. partea I-a.Of. Cosma 1994: 51. partea I-a.pdf. 1945.în febr.G.Pătrăşcanu. după alte surse Koloman Kalousek) – în mai 1945 numit subinspector de poliţie la Inspectoratul regional de Poliţie Târgu Mureş. partea I-a). Andrei . 275 din 30 nov. la Brigada a IIIa a D. Karoly. partea I-a. partea I-a. fond Neoperativ. Helene . KAHANE.Of.I.Of. KAUFMAN. era transferată de la D. KAPPEL. Elias . 2008.Of. KATZ. p. KATZ. partea I-a. Mureş (M. 1947. 2038. 2006: 12. apoi D.N. Braşov. 1999. 76). p. ulterior colonel de Securitate.în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.R. (M.Of. 2012. 251 din 30 oct. C. p. 1947. 220-31. Emerich – din 1 mai 1945 comisar la Poliţia oraşului Sighet (decizia M.Of. nr. Zotan – în 1948 agent de poliţie în cadrul Serviciului Siguranţă al Poliţi ei Tg. p.Of.Of. 983).R. nr. fratele doctorului Ernö Kahána (v. Hună – în oct.Of. KEMTER. infra). 2000. 265 din 19 nov. partea I-a. cu referat de cercetare la fd. nr. p.S. nr. din 1948 şeful D. KATZ. 150 din 6 iulie 1945. 210 . Neştian 2010: 88. Andreescu. 3293. 6412). KATONA.P. Stefan – în 1945 numit agent de poliţie la Poliţia oraşului Odorhei (M.Of. Mureş (M. 9696. ca detectiv clasa a II-a. KEISCH.A. I. 2005. a nu se confunda cu publicistul Mózes Kahána (v. 9218). 10416). nr. nr. nr.A.Of. Petru . 31 din 7 febr. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. apoi ofiţer la Securitatea din acelaşi oraş între 1948 şi 1959. 1949). M. 278 din 1 dec. Banu 2008: 327. 1945 demisionează din postul de comisar la Poliţia oraşului Bârlad (M. şi M. Vischi şi Ivanciuc 2003). p. 2003. KATZ. 1948 angajat informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. 2009.P. inv. Deletant 1995b: 58. KATZ. M.S.în noiembrie 1945 încadrat în M. partea I-a. & Caţavencu 2004.R. Arhiva C.S. 10093). apoi la regionala de Securitate Craiova.C. nr. apoi detaşat cu grad de locotenent de Securitate la Regionala Baia Mare în anii ’50 (şeful Biroului de Securitate din Sighetu Marmaţiei). 30 din 6 febr. 1638). 2006. p. p. 1948. partea I-a. 4426.Of. nr. cu grad de locotenent la biroul de securitate Caransebeş (în nov.G. ? (zis Pubi) – angajat al Direcţiei Regionale Banat a Securităţii la jumătatea anilor ’50. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. Ioniţiu 2008:88. cu grad de sublocotenent în 1953. supra).Of. p. 2001.Of. 144 din 29 iunie 1945. Saul . 4315). ff. partea I-a. Avram – în febr. nr.A. Solomovici 2004: 582. dosar nr.R.în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr.ro/documente/cadrele_securitatii/KAPPEL_ZOLTAN.S. Iosif (n. Jela 2001. Lică (n. 46 din 25 febr. p. Stefan – în 1947 angajat informator diurnist la Prefectura Poliţiei Capitalei. 5673). KALOUSEK.. 1945. după înfiinţarea D.R. partea I-a. nr. ulterior transferat secretar III la Ambasada României de la Viena.P... 2011. 1948. al P. 168 din 27 iulie 1945. 1948.C. 2010.S.Of.cnsas.S. Fl. 189 din 17 august 1948. constantându-i decesul. 55 din 6 martie 1948. anexa la dosarul nr. partea I-a. nr. KAUDERS. Dobre et al.S. KANTOR.I. nr. 1009). 2417. 5467). demis în anii ‘60 după descoperirea colaboraţionismului său cu fosta Siguranţă (M. 2002. 119 din 29 mai 1945. p. p. p.

KISS.Of. 2031.P. M.locotenent-colonel. partea I-a. 2017. 4706). nr. 4772). Carol – maior la Securitatea din Braşov (1969-1973) (Bjoza 2006).G. 2032. 208 din 10 sept.Of. KERESZTESI. p. Mihai – în anii ’60 şeful Serviciului VI din Direcţia Cadre a Securităţii (Dobre et al. trecut în rezervă în 1956 (Cosma 1994: 44-83).I. 2023. M. 2022. Michel (fiul lui Moise) . 1337). nr.R.A. KLEIN. 31 din 7 febr. KENDLER. KLEINDBERG. 126 din 6 iunie 1945. KLEIMAN. p. KLEIN. 132 din 13 iunie 1947. 3697 din 30 apr. ? – agent în cadrul serviciului de Control Economic la Miliţia Raională Galaţi în anii ’50 (coleg cu Izi Finkelstein. Andrei-Francisc – locotenent major. 2021. 2024. 1008). p. p. nr. M. comandantul Miliţiei Huşi în 1949 (Neştian 2010: 87). Emil . fond 495 (“România”).I. 1010).S.C.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. partea I-a.P. 1948. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. KLANGER.M.2014. p. 1947.A. 225. Iosif . p. KLAIN.Of. p. p. 2016. p. 11089.Of.Of. p. 1948 transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie cu sediul în acelaşi oraş (M. nr.Of. 1948 angajată comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj (M. decorat prin Decretul nr.P. (M. Edith . 2006: 214).. 4315). Andreescu. nr. 211 .Of. şef de birou Filaj-Investigaţii la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa. 292 din 17 dec.G. v. nr. 4706). 2030. 136 din 19 iunie 1945. KESSLER. ? – locotenent la D.. Daniel . 11155 şi M. Dezideriu – după război iniţial agent de poliţie la Poliţia oraşului Odorhei.Of.încadrat în iunie 1945 în D. 2018.în febr. în dec.R.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. Ernest – medic M.în febr. 5246. a IV-a. 2019. 110 din 14 mai 1948. KLEIN. nr. 2025. 7350). KLEIN. 1948. KENDLER. disponibilizat în dec. KLAMER. nr. p.Of. dosar nr. 13). 2026. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. partea I-a. M. nr. 1948 avansat de la agent de poliţie la comisar-ajutor în cadrul D. profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. 110 din 18 mai 1945. nr. nr.. alias Ionel Feraru) (Solomovici 2004: 578. KLEIMANN. partea I-a. p. 290 din 15 dec. 1947. implicat în reprimarea revoltelor ţărăneşti împotriva colectivizării (Jela 2001. partea I-a. Paul – din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M.Of. 2015. partea I-a.Of. (30/1954). Augustin . p. – lt. apoi agent de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de poliţie din Sovata. S. nr. 5099). 5127). p. Solomovici 2004: 583) – probabil una şi aceeaşi peroană cu colonelul Clain (trupele de grăniceri) menţionată în Ioniţoiu 2006: 43.Of. nr.Of. partea I-a. 126 din 6 iunie 1945. 135 din 18 iunie 1945. ca agent de poliţie clasa a III-a (M. 139 din 22 iunie 1945. al P. 189 din 21 august 1945. KLEIN. partea I-a. Timişoara. 2 din 2 ianuarie 1948. inv. 1947 transferat la Siguranţa Poliţiei Tg. Mureş (M. 4049). partea I-a. p. nr. 2033. în ian. 2020. KINTZBRUNER. partea I-a. Nicolae . 8318. posibilă idenitate cu omonimul cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. apoi şef de cadre la Comandamentul Servicii şi Înzestrări din cadrul M. partea I-a. 31 din 7 febr. partea I-a. nr. KESLER. Norbert – după război agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Heinrich . 1947. 1947 (M. M. 2029. partea I-a.în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 2028. 2027. Nastasă şi Varga 2003a: 578). trecut în rezervă în 1960. partea I-a. KERTESZ.-maj.din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. partea I-a.Of. Iosif (fiul lui Mauriţiu) – profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie până în 1962. KESERU. Vasile – după război agent de poliţie la Chestura de Poliţie Cluj.

S.). fost luptător în Spania. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. nr. 4314). Bucureşti (Şinca 2006. cap. nr.I.Of. 2043. partea I-a. (la sfârşitul anilor ’70 cu grad de conf. partea I-a. n. 1947. al P. Iliescu” din Bucureşti şi predând la I. 9850). supra) .R.Of. 2630).I. disponibilizat în aprilie 1948 (M. 2042. Maximilian – în martie 1948 numit comisar-ajutor în cadrul Serviciului Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj (M.R. 2041. al P.P. Arcadie – după război inspector de poliţie la Inspectoratul Regional Craiova. 162. partea I-a.I. KOLLER. şi în Caietele CNSAS nr. p.Of. 2046. nr. nr. nr.G.A. Andreescu. p. (30/1954). M. a locuit în cartierul Primăverii. apoi al Severin. din 1948 şef de serviciu în cadrul D. Dezideriu . 8320. I. István Koller. Cosma 1994: 45.în noiembrie 1945 încadrat în M.I.S. 2038.numită în iunie 1948 agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. Nastasă şi Varga 2003b: 25.Of. ulterior revine în funcţia de comandant al biroului municipal Lugoj.Of. Lazăr (1911 Iaşi – 1988 Israel) – cu studii la Moscova (1953). p.R. KOHN. 110 din 18 mai 1945. p. 2044.A. p. KLEINBERG. la 2. Huedin. 51 din 2 martie 1948. KOHN. univ. 5247. medic M. nr. 1947 în cadrul Serviciului Siguranţă din acelaşi oraş (M. nr. 2048.Of. KOHN.P. nr. 2040.Of. în mai 1948 avansată curier (M.Of. Eva .VIII. Şinca 2006.2034. 2039.M. pp. din sept. partea I-a. din 1 dec. 110 din 14 mai 1948.Of. 2049. Deletant 1995b: 62.S. KLING. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 27.M. ulterior emigrat în Israel (M. 63-65). şeful serviciului tehnic la Direcţia Regională Banat a Securităţii la jumătatea anilor ’50. partea I-a.C.1916. 10416).din aprilie 1945 impiegată în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. Leiba (probabil soţul Eevei.A.Of. participant la reprimarea rezistenţei anti-comuniste din Banat (M. KOHN. KOFFLER.A. nr.C. partea I-a. 87 şi 146). 2050. 72 din 26 martie 1948.A. Lucia . partea I-a. KOFFLER. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.. 1947.N. 139 din 22 iunie 1945.G. Ecaterina . Solomovici 2001II: 43. 4922). partea I-a. menţionat pe baza Arhivei C. 10924.din aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. Cosma 1994: 51).după august 1944 impiegată în cadrul Poliţiei Rădăuţi. 5360).. 85 din 10 aprilie 1948. David – după război agent de poliţie la Poliţia Botoşani.C.după război femeie de serviciu în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 2047. în noiembrie 1947 transferat la Inspectoratul regional de Poliţie Piteşti (M. 256 din 5 nov. Bernard – din 1948 ofiţer şi şef de birou la D. ortografiat de către Solomovici (2004: 569) “Cohn”.S. nr. 2045. ? – inginer. 1945.S. 275 din 30 nov.P. partea I-a. M. Elvira . 131 din 12 iunie 1945.R. p. 2037. nr. nr. (60/1955). care îl ortografiază Klink.C. din 1948 maior. 286 din 10 dec. Aron – după război agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. după război şeful Circumscripţiei Suburbane “Tudor 212 . 162. partea I-a. 208 din 10 sept. Timişoara. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă.P. 1912. v. KLIPA. p. n. 3232).Of.S. emigrat după pensionare în Israel. KOHNER.R. partea I-a. p. p. M. 4048 [cota S. 135 din 18 iunie 1945. KOHN. p. 142-4.F. iniţial repartizat la Chestura de Poliţie Alba-Iulia. în anii ’50-‘70. nr. KLEINERMANN. ca agent de poliţie clasa a III-a.N. ff.. 2035. Ştefan (n. partea I-a. nr. fiul lui Iosif) – de formaţie tinichigiu. p. fond Documentar. în octombrie 1947 şeful Serviciului municipal de Siguranţă Lugoj. Goma 2007: 118).I. 5099. partea I-a. 144 din 25 iunie 1948. 2/2008. şeful clinicii de cardiologie “C. Adolf – în iunie 1945 angajat în D. Zoltan – după război comisar şef şi secretar la Chestura de Poliţie Lugoj. la Serviciul Lagăre al D. ulterior trecut în rezervă. KOLLAR.Of. KLEINBERG.Of. p. cu dosar la secţia Administrativ-Politică a C.S. Arcadie – funcţionar civil în cadrul M. p. şeful Serviciului Judeţean Severin al D. 2036.. partea I-a. p. KLEISCH. pp. îndepărtată din serviciu în iunie 1945 pentru “grave abateri” (M. 2 din 2 ianuarie 1948.Of.G.P. KOHN. cap. dosar nr. 4048).I. 1947. 12).].

respectiv Solomovici 2004: 583 şi 2001II: 43). Adolf – ofiţer la Direcţia a II-a Contrasabotaj a D. KOVACS. LANDAU. 3871) 2059.Of. 121 din 31 mai 1945.din aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. p. 110 din 18 mai 1945.Of. p. partea I-a. 1947 fusese însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. partea I-a. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa a III-a (M. LANDESMAN. şi I. 222 din 25 sept. 1946. 2060. 2053. dosar nr.S.Of. Lupu 2011. 983.R. ulterior avansat colonel (M.D.Of. Mureş293. 74. 2055.html. M. 30 din 6 febr. KWEILER. Din 5 sept. partea I-a. partea I-a. partea I-a. 1945. 2278.R. partea I-a. Alexandru – comandant-adjunct al biroului Securităţii din Carei în perioada 19481949. 2056. Cosma 1994: 48. KRAL. comandantul închisorii Aiud (1953-1958) şi apoi al închisorii Văcăreşti. Iosif – în 1947 comisar la Chestura de Poliţie Oradea. partea I-a. 1947. Stefan – angajat în 1947 ca agent de poliţie cu atribuţii în domeniul Siguranţei la Poliţia Carei (M. 289 din 13 dec.în iunie 1945 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Odorhei (M. partea I-a. nr. nr. 62 din 15 martie 1948. Duţu et al. iar în 1956 locţiitor şef de direcţie la Direcţia a IV-a a Securităţii.Of. 1946. nr. 2062. nr. & Caţavencu 2004. Ştefan. zis şi “Fănel” – încadrat după război comisar de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Suceava. KUN. 7084.C. p. Cluj din 1948 (Deletant 1995b. după alte surse Miklos) – şeful Serviciului Judeţean Turda al D. 256-7). la adresa http://www. nr. M. p. nr. 2052. 12860. 293 V. 72 din 26 martie 1948. nr. 215 din 18 sept. Carol . Nastasă şi Varga 2003b: 25. C. p.Of. Sălaj (1945). 2006: 78. menţionat ulterior şi ca ofiţer de securitate la Baia Mare (1948-1950) (Ioniţiu 2008:88). 182 din 11 august 1947. KUN.R. ? – în 1948 lt.R. KUPFER. partea a XVIII-a). ff. 2002: 12 I. p. 1946 transferat la Comisariatul de Poliţie Beiuş (M. fond documentar. 10925.N.. 2011 al Ziarului de Mureş. nr. nr. Avram – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. apoi la Serviciul Judeţean de Siguranţă. partea I-a. partea I-a. Jela 2001.Of.S. secretar al organizaţiei Frontului Plugarilor din plasa Cehul Silvaniei şi secretar F. ulterior emigrat în Israel (Jela 2001. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 5246). 267 din 21 nov. Ioniţiu 2008:88.Of. 5360. Andrei – după război agent de poliţie la Poliţia Satu Mare. 2051.Of. Mihail (Pius. Solomon . p. 1947. p.A. 2054. 4048).C. la Circa 15 Poliţie (M. Andreescu. după ce în sept.Vladimirescu” a Apărării Patriotice (1944). p. iar în luna decembrie a aceluiaşi an la Chestura de Poliţie Oradea. 1948. membru P. Iosef .Of. 4638. 144 din 25 iunie 1948. M. partea I-a. (la Direcţia Generală a Lagărelor). partea I-a.ziaruldemures.Of. M.C. 2063.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. (32/1955) (v. nr. partea I-a.I. v. 139 din 22 iunie 1945. Wolf – din 10 martie 1948 agent de poliţie în cadrul Siguranţei (M. 2057.G. angajat din 1952 în M. & Caţavencu 2004.R. Dobre et al. la Securitatea din Tg. M. locotenent-colonel de Securitate (în 1955). 110 din 16 mai 1947. nr. în sept. 8321. partea I-a. 10171). KOLER. 10433). LAUFMAN.Of. nr.P. 2630).I. p.Of. preluat şi după reorganizarea Siguranţei în Securitate (M. menţionat şi în A. p. şi “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982.R. (1948-?). KRAUSZ.I. nr. responsabil de cadre în Biroul Judeţenei PCR Sălaj (1945-1949). al P. p. autor Nicolae Balint. din 1944.S.I.Of. în martie 1948 transferat la Comisariatul de poliţie al oraşului Paşcani. nr. 4517) 2061. 1947. Solomovici 2004: 583). p. 2058. nr. partea I-a. p. LAITNER.P. 213 . 8446). în anii ’50 menţionat ca maior de Securitate în Bucureşti. nr. LAZAROVICI.R.ro/pagini/detaliistire/inapoi/prima-pagina/articol/oamenii-partidului-din-justitia-mureseana-i. p. 286 din 10 dec.R.Of. 208 din 10 sept. 110-5).

60 din 13 martei1 1947. (Troncotă 1999. (M. 6191 şi nr. LEIBA. p. partea I-a. p. angajat cu grad de căpitan ca şef de birou la D. 5127). Avram – în august 1945 încadrat comisar în centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 222 din 25 sept. p. 171 din 29 iulie 1947. 3694 din 30 apr. p. partea I-a. 6672).Of. Baruch – între sept. Frederich (1. LAZĂR.din iunie 1945 impiegat în cadrul poliţiei Satu-Mare (M. 1944 şi sept.Of. Iancu – în mai 1945 încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. 5673).în iunie 1945 încadrată şefă adjunctă de birou în centrala D. 2072. partea I-a.R. 136 din 19 iunie 1945.în iunie 1945 încadrat agent de poliţie în cadrul Comisariatului de Poliţie Reghin (M. 1948. 214 . LEIBOVICI. p. partea I-a.2064.Of.IX.Of. p. 107 din 15 mai 1945.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. p. ? – colonel. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 4380). părinţii săi fuseseră deportaţi din Ardealul de Nord în timpul ocupaţiei maghiare în lagăre de muncă. 2069. nr. v.Of. cap. 259 din 12 nov. LEIBA.ro/documente/cadrele_securitatii/LAZAROVICI_FREDERICH. p. 2076. partea I-a. (M. 8800).pdf. în 1959 la Direcţia a IV-a. nr.Of. LEIBOVICI.S.P. Ion . Botoşani (M. 2068. 2073. 136 din 19 iunie 1945. LEIBOVICI.P.Of. partea I-a. şeful Serviciului Filaj Investigaţii în D. 2071. 1945 numit comisar în cadrul Chesturii de Poliţie Iaşi (M. 2066.G. în martie 1947 transferat la Poliţia oraşului Turda (M. nr. p. 189 din 21 august 1945. 5 din 7 ian.P.Of. LAZAROVICI. LAZAROVICI. 2 din 2 ianuarie 1948.G. 3895). trecut în rezervă în 1960 cu grad de locotenent-colonel294. 294 V. nr.Of. 2081. partea I-a. din luna iulie a aceluiaşi an impiegat în cadrul Poliţiei Tg. 144 din 29 iunie 1945. din sept. nr. 142-4). 126 din 6 iunie 1945. partea I-a. nr. LEFKOVITS) . lipsă de tact şi incorectitudine” (M. nr. la 1 decembrie transferat la Biroul de Siguranţă din acelaşi oraş (M.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău. partea I-a. 161 din 19 iulie 1945. destituit din funcţie prin decizia nr. în iulie 1945 transferat cu acelaşi grad în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Mureş (M.în iunie 1945 numit comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. LEFCOVICI. 5982). 2074. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (decizia nr. LEIBOVICI. LAZĂR. 2080.P. Andrei (n. 118 din 28 mai 1945. p. 1896). p. nr. Albert . Iosif – în 1945 era şef de secţie la Poliţia oraşului Satu Mare (M. Tiberiu (Tibor) – comandantul penitenciarului Făgăraş la începutul anilor ’50. p. 2070. Albert – în sept. partea I-a. 2078. p. în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D.I.cnsas. 150 din 6 iulie 1945. 5128). 4264). LEIBOVICI. LAZĂR. p. Mimi . 108 din 12 mai 1948.Of. “Puiu” – în nov. nr. n.P. p. nr. 106). 2065.Of. 5467). partea I-a. demis din serviciu în ianuarie 1948 pentru luare de mită (M.Of. nr. LAZĂR. 1945. 1945 numit impiegat. 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. nr.Of. nr. partea I-a. pp. 9926). 6163). 2077. Iosif – fost vopsitor. 162 din 20 iulie 1945. partea I-a. LĂZĂRESCU. 7350). Ilarion – după război şef de secţie la Poliţia Giurgiu (M. 8233). 12). nr. fişa sa la http://www. LEIB. Bucureşti în 1948 (Solomovici 2004: 583). 2079.Of. partea I-a. 1945.Of. LEIBI. nr.Of.S. 10432). M. partea I-a. partea I-a. p. partea I-a. partea I-a. p.G.Of. 231 din 10 oct. 110 din 18 mai 1945. 6554 din 30 august 1945 pentru “grave abateri săvârşite repetat în serviciu.Of. 2067. 162.Of. nr. p. p. partea I-a. Avram . nr.G. Elias – în aprilie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a II-a la Poliţia oraşului Dorohoi. 1946 încadrat detectiv clasa a III-a la Poliţia Satu-Mare (M. LAZĂR. nr. 1946. nr.1925 Botoşani (fiul lui Solomon şi Sabina)) – 1998 Bucureşti) – din 1951 căpitan la Direcţia a II-a a Securităţii. Avram . 216 din 22 sept. 1945.Of. Şinca 2006. p. (M. partea I-a. 4708). 2075. 157 din 14 iulie 1945. în nov.

286 din 10 dec. nr. 208 din 10 sept.după război dactilografă stagiară în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 1948 (M. p.1926-2000 Iaşi.medic M. Penchas LEIBOVICI ) (n. 158 din 12 iulie 1948.I. Alexandru – din 1947 comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Sălaj (M. p. Iaşi cu grad de ofiţer. 4048 [cota S. M. LEITNER. p. LERESCU. p. 265 din 19 nov. 3895). p. Lazăr – după război agent de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. 268 din 19 nov. nr. p. 2092. partea I-a..Of. 1010). în 1947 transferat. p. LEIBOVICI. Solomovici 2004: 208-9). 4706). LEON.S. după război medic în centrala S. nr. încadrat la Direcţia Penitenciare. 5817). partea I-a. p. dosar nr. în mai 1948 avansată dactilografă administrativă (M. LEIBU. nr.Of.Of. 1947. M. după ce ocupase funcţia de locţiitor de şef de secţie295.S. 1945.P. 1949. 8320). 10239). Gheorghe – în martie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. p. Iancu-Avram (20. 2083.8. nr.R.Of. Marcel – în iulie 1948 încadrat ca maistru ajutor în cadrul D. evocat de fostul deţinut Belu Zilber (v. p. după o lună considerat demisionat pentru neprezentare la post (M.. p.Of. Bucureşti la începutul anilor ’50 (Jela 2001.Of.S. partea I-a.P. nr. 63-65). 31 din 7 febr. probabil încadrat în D.115 din 20 mai 1948. 296 2099.Of. Paul (n. 2082. M. LEIBOVICI. 107 din 15 mai 1945.ro/documente/cadrele_securitatii/LEIBOVICI%20IANCU%20AVRAM. (M.Of. decorat în 1964 cu Medalia Muncii. p. p. partea I-a. partea I-a. fişa sa la http://www. LEIBOVICI. M.Of. nr. 5789).angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 707). partea I-a. 10923).S. 4517).A.A. 2087. 4439. în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi.Of.Of. ff.Of. Botoşani (M. 146 din 30 iunie 1947.I.pdf. p. 1948. nr. nr. LEIBOVICI.P.Of. 110 din 14 mai 1948.Of. M. 126 din 6 iunie 1945. ulterior plutonier major la D. LEIBU. 1947. 3862). de unde va fi trecut în rezervă în 1959 cu gradul de căpitan.N. p. 72 din 28 martie 1945. 211 din 13 sept.Of. 4743). LEIBOVICI. 159 din 13 iulie 1948. p. 1948.Of. 2417. 2090. Solomovici 2004: 586).angajată în mai 1945 ca informatoare diurnistă în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău.cnsas. partea I-a. p. demis la 1 febr.S. 124 din 31 mai 1948. LERESCU. 8318. Melania . Oliver – în iulie 1948 definitivat în funcţia de comisar ajutor în cadrul Chesturii Poliţiei Brăila (M. partea I-a. LEIZER. nr. Marcu . 215 . nr. Marcu . LEIBOVICI. p. 2094.S. David – fost fotograf.Of.N. partea I-a.S. LEIZER. LEIBOVICI. nr. Moise – în mai 1948 angajat ca om de serviciu în centrala D. partea I-a.R. nr. 2084. 2085 şi nr. 295 V. ? (n. Serviciul Siguranţă (Arhiva C. p. 3895). decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. Ghidale (fiul lui Moise) – în 1949 era şeful Serviciului Ordonanţare din centrala M. 2086. 31 din 7 febr. Nisim – în 1948 încadrat agent de poliţie la Poliţia oraşului Roman (M.. partea I-a. 1011).Of. 2093.din aprilie 1945 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. Herman . Simca . iniţial numit informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei în iunie 1947 (M. 2334).R. nr. 121 din 31 mai 1945. SOMER) . nr. fond Documentar. partea I-a.Of. partea I-a. dosar nr.]. partea I-a.din mai 1945 agent în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a.P. partea I-a. 2085. p. p. nr. fond Neoperativ. 2091.S. partea I-a. 2096. 1947.S. 2089.A. 107 din 15 mai 1945. David . LEIBOVICI. M.A. 110 din 16 mai 1947. 4049.I. partea I-a. 2088. nr. 2097. nr.I. nr. fiul lui Herşcu şi Roza) – încadrat ca sublocotenent la Direcţia Regională a Securităţii Iaşi în 1953. 2095. 5335). (M. 25 nov. f.Of. 4314). 1920 Galaţi) – medic. partea I-a. nr. 1947. 2098. LEIBOVICI.partea I-a. 66 din 20 martie 1947. p. 219. partea I-a. 10094. LEIBU.. 17 din 21 ian. partea I-a.în iunie 1945 încadrat ca impiegat la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M.

p./P. al U. Andrei (cf. 4049). colonel de securitate în Oradea. LOBEL. nr. 199 din 28 august 1948. 1927) (n.cnsas. din 1951 şi până la trecerea în rezervă în 1960 la Direcţia Regională Ploieşti/Prahova. 1948. 189 din 17 august 1948. 3080). 110 din 18 mai 1945. 138 din 17 iunie 1948.H. un anumit “Livezeanu (n. şi A. 297 Îngropat la 6 iulie 2000 în cimitirul evreiesc din Ploieşti. LOBL.P.R. 146 din 30 iunie 1947.C. 127 din 3 iunie 1948. 2112. Edgar(d) (n. LIST. p. 2111.A.P.X. 1947.B. 82 din 7 apr. v. partea I-a.S.1919 Iaşi – 2000 Ploieşti297) – între 1948 şi 1951 ofiţer în cadrul D.Of. LEVENSOHN.html. nr.I.Of.N.R.. fişa sa la http://www. 2103. (M. 242/1948-1949.Of.Of. 1011).iajgsjewishcemeteryproject. 7241. nr. partea I-a. Roza – angajată iniţial ca dactilografă la Serviciul Siguranţă al Poliţiei Bacău. Levenson)” este menţionat şi ca torţionar la începutul anilor ’50 la penitenciarul din Bacău în “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” (în Ioniţiu 1982. 2102. M. Cluj (1948-1952) (Deletant 1995b: 59. Iaşi) – din febr. Claude (fiul lui Cazimir) – evreu născut în Franţa. Iaşi. 2110. şi Kovacs 2006). 2114..N.C. p.C.Of.T. implicat în reprimarea revoltelor împotriva colectivizării. LITVIN.. LITMAN. 2113. 4861).G. partea I-a. 31 din 7 febr. partea I-a). dosar nr. Bucureşti. LOTE.Of.pdf. nr.A. 2179. ulterior încadrat local în Securitate (Fl.P. Florian – membru al comitetului judeţean Bihor al P.org/romania/ploiestiprahova-judet-wallachia-region. 220-231.R. Banu 2008: 324). menţionat şi în Ioniţoiu 2006: 43 şi 1982. 2108. 2417. 5335). nr.Of. 48.2100.I. M. partea I-a.S. nr. partea I-a. Mor – iniţial şef de secţie în cadrul C.din 1 aprilie 1948 lucrătir calificat la Direcţia Poliţiei de Siguranţă a D.C. p. la sfârşitul anului 1947 impiegat arhivă în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman (A. Târgu Mureş.din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M.şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa (Troncotă 2006: 70).I. nr. 296 M. Eugen .Of.C. nr.Of. 77344 din 12 august 1948 în M.S. Nicolae (fiul lui Nat(h)an şi Beti LEIBOVICI.P.M. ? . 55 din 6 martie 1948.C. în 1963 menţionat ca locţiitor politic la D.R.-D. LIVEZEANU. 2101. Paul VIZENFELD la 7 iulie 1924. 1948 impiegat stagiar de contabilitate la D. p. LITMAN. Löbel?) – activist de partid şi ofiţer M. Cosma 1994). (1951) (v. încă activ în 1970 (Solomovici 2004: 586. al P. 2105.ro/documente/cadrele_securitatii/LIVEZEANU%20NICOLAE. unde avansează până la gradul de maior şi ocupă inclusiv funcţia de şef de serviciu298. p.R. Iosif .M. M. p. partea I-a. nr. p.Of. 2038). http://www. Serviciul Contabilitate (M. fond Neoperativ. 265 din 15 nov. Practic a adoptat numele de serviciu din S. Bihor al P. profesor civil de limba franceză la Şcoala de Securitate de la Băneasa până în 1958. f. şef adjunct al Serviciului Judeţean Năsăud al D. 10116). 298 V. Adolf – în august 1948 comisar ajutor pus de către M. XVIII. 60 din 12 martie 1948. 31.I. nr. la dispoziţia Serviciului Siguranţă din cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Cluj (v. LÖBL. partea I-a.J. 2106. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr.G. partea I-a. p. 2109. 216 . în martie acelaşi an numit comisar ajutor la Direcţia Poliţiei de Siguranţă (v. ff.P. 5190 (solicitarea). partea Ia.C. Iosif – în martie 1948 comisar ajutor de Siguranţă la Poliţia Bacău (M. 1948. partea a XVIII-a). LIVADĂ. Paul (n. fond Comitetul jud.Of. altor surse LOTHE) – locotenent. (membru de partid din 1946). iar pentru românizarea numelui în baza deciziei ministrului Justiţiei v. şi M.. dosar nr. 2107. LEVENSON. p. LEVY. 587).. partea I-a. ? – implicat în reprimarea partizanilor anticomunişti de pe versantul nordic al masivului Făgăraş (vezi memoriile lui Ion Gavrilă Ogoranu). 2104. nr. LÖB.I. LICHT.R. Alexandru Alfred – în iunie 1947 numit agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. fişă de cadre la cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. apud Ţârău 2002: 182.

Of. nr.P. MAHLER. la Serviciul de Siguranţă (M. secretar al organizaţiei de bază P. LUCA. 1947. la fel ca şi în autobiografia lui Gr. 217 .I. 6937. p. Z. 3895). Sugarman f. 225. LUPAŞCU. 2117.Of. 1948. Iosif (n. 1945. Nastasă şi Varga 2003b: 210). (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. partea I-a. p.A.Of. anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii (1953-1956). 1947. LUPU. 2129. partea I-a.Of. p. 201 din 31 august 1948.: 109. 107 din 15 mai 1945.C. 126 din 6 iunie 1945. fond 495 (“România”). p. în 1949 cu grad de locotenent-colonel de armată. 60. 7261. LUSTIG.I. 2067 din 20 oct. 2119. 2120. iar apoi transferat în centrala D. nr. partea I-a.. 2121. 1947). nr. inv. Berindei.1910 Iaşi. nr. Maxim – în 1947 comisar în cadrul centralei D. Theia (verişoara lui Iosif Chişinevschi) – ilegalistă. 2127. Niculae 2004: 32).angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Ştefăneşti. 3.G. Botoşani (M. partea I-a.S. 7774). 5603). 293 din 18 dec. nr. partea I-a. Dobrincu şi Goşu 2009: 510-511. p. Hoisie . 1949.Of. 116 din 21 mai 1948. nr. 2006: 237.2115.I. MAHLER. 193 din 21 august 1948.C. n. LÖWUI. 655).Of. 1948 (M. nr. H. Iancu . 1946. p. începând cu 15 august 1945). Cotovschi din 1955).R. 8987. 19).P. 2131. David – subofiţer la Serviciul Judeţean Someş al D. 144 din 25 iunie 1948. partea I-a.S. 2126. LUSTIG. 10920. în ianuarie 1949 avansat prim-pretor (M. emigrat în Israel (C. la spitalul din Sighet. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. partea I-a. p.XII. şeful Siguranţei Bistriţa între 1945 şi 1946 (Cosma 1994: 81. p. 289 din 13 dec. Elemer – după război pretor la Inspectoratul Gneral Administrativ M. pensionat pe caz de boală în octombrie 1947 (M. partea I-a. apoi Galaţi.R. care îi indică şi numele nativ.a. Mişa Vechter. 12860). 286 din 10 dec.I în 1948. Iosif – în august 1948 era curier în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. Diamant 1979: 371. M. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania (1936-1939) (Adorian et al. 151 din 3 iulie 1948. 200 din 4 sept. LÖWY.G. trecut în rezervă în 1955 (Fürtös 2007: 413-414 şi n. partea I-a. 1971: 210.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M. William.D. 2122. în decembrie 1946 transferat la Detaşamentul de Poliţie Episcopia Bihorului (M. MAER. 5127). M. 10483. nr.A. (M.R. 16 din 20 ian. după alte surse 1919) – medic M. LUNGU. LÖWINGER. respectiv “Wächter”) – ilegalist. nr.Of. M. 107 din 15 mai 1945. din 1950 medic la penitenciarul din oraş. Lupu 2011. uneori ortografiat şi Wehter.. ca locotenent-colonel de artilerie activ în Forţele Armate (D. după război angajată ca agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă.R.S.A.Of. 136 din 19 iunie 1945.P. în august 1948 transferată la Inspectoratul Regional de Poliţie Braşov. p. Adalbert – în martie 1946 comisar ajutor la Chestura Poliţiei municipiului Cluj (Andreescu. partea I-a. demis din funcţie la 1 febr. 2118. nr. p. p. partea I-a. dosar nr. LUPU. 1944.Of.Of. p. 2130. 30 din 6 febr. nr.. M.Of.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. p. p. 1732 alias “Victor Ţiganul”). (1948-?) (Cosma 1994: 83). 4495).S. Jak – medic încadrat la Spitalul Militar M. revenit în ţară în august 1944 ca maior al Armatei Roşii. LUDESCHER) (n. M. 275 din 27 nov.Of.Of.Of. LUSTIG. nr. Francisc – originar din Năsăud. 3895). Avram – în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Chestura Poliţiei Brăila (M. p. partea I-a. 5360). 4. partea I-a. decorat în 1949 (când încă nu îşi schimbase numele) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. apoi în U. 8202). 230 din 6 oct. partea I-a.Of. 2124. nr. 2125. LUSTGARTEN. Mihail (n. partea I-a. partea I-a. partea I-a. 983).P. LUNGU. nr. A III-a.Of.A. 2123. nr. Iacob (uneori ortografiat şi “Lusztig”) . nr. nr. 1947 reîncadrat (retroactiv. LUPOVICI. 1947. 4706). 2128. C. David . Goma 2007: 118). n. Levu – după august 1944 inspector de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional Constanţa. nr. p. Oradea.A. în oct. 2116.în septembrie 1945 numit comisar la Chestura 2 Poliţie din cadrul prefecturii Poliţiei Capitalei (M. p.

u. MARCOVICI. MARCOVICI. p. 2138. v. 1947. Bjoza 2006. 2605).S.R. p.P.C. 218 .pdf. 4355. 8800). partea I-a. I. MAIER.Of. 3957). I. 3895). Dorel [alias]. p. Wilhelm – în iunie 1945 numit comisar în cadrul D. inv. 7490. iar apoi. I). Lazăr (11. 141-2. 92 din 17 apr. nr.A. 2140. Iancu – în 1947 agent. Piteşti în 1953.G. (M. 110 din 14 mai 1948. nr. (M. p. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. Carol – în 1952 locotenent M.S. nr. care trebuie să rămână în România” [poziţia 27]. nr.Of. 96 din 25 apr. Arad (1952-1955).-maj. MANDEL. 2144. la Direcţia Regională Timişoara (1948-1952). în 1946 prezent ca agent în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj. 2135. Solomovici 2004: 588)299. MANDEL. MARCOVICI. nr.Of.C. 3/1952 vol.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. p. (M. MANAŞCU. Herşcu – numit în mai 1945 detectiv clasa a II-a în centrala D. fd.C. partea I-a. 2139.S.R. 5098). nr.Of. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1979). listă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş (A. MANDEL. I. 104 din 7 mai 1948. p. Paula – în 1952 funcţionar civil în cadrul M.Of. 2038). 4147). MANDELBAUM. 82 din 7 apr.. 2141. nr.I. 3080). p. 107 din 15 mai 1945. p. din mai 1945 comisar-şef în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. dosar 9. 108 din 16 mai 1945. 4706 şi M. n. 1947.Of. 2142.P. 9763). partea I-a. partea I-a. 2145.III.Of. Matei – maior de Miliţie.S.Of. M. MANEA.Of. v. nr. 135 din 18 iunie 1945.Of. partea I-a. 121 din 31 mai 1945. partea I-a. David – după război maistru autor în cadrul D. 126 din 6 iunie 1945.Of. nr. partea I-a. 163 din 17 iulie 1946. p. 299 V. Avram . partea I-a. MARCOVICI..cnsas. 286 din 10 dec. 2136. 10925.ilegalist.M. 253 din 1 nov.a. nr. M. 1948. arhiva C. 3/1952 vol.Of. 4517. fila 19.S. 231 din 10 oct. 62 vol. 1946. partea I-a.G. 122 din 31 mai 1947. nr. 97. B. 291 din 16 dec. membru al Brigăzilor Internaţionale în războiul civil din Spania.P. 158)). p.C. 3977). al P. apoi D. u. p. 30 nov. v. nr.R. 1924 Chişinău) . desituit în dec.. 4312.I. transferat în 1947 la Poliţia Orşova. (M. ff.Of. 71 din 25 martie 1948. partea I-a. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş). Alexandru . nr. p.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. p. M. partea I-a.G. MAIER.Of. 1371 din 7 ian.pe lista din 1945-1946 a celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. la Direcţia Regională Stalin/Braşov (M.2132.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. pentru schimbarea numelui. 1946. partea I-a. Marcu . fond Documentar. partea I-a. MANDEL. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 4143. 2133. 1946 pentru motive disciplinare (M. dosar nr. (nr.Of. 1946.N.. partea I-a. inv. 2137.S. p. al P. cu un intermezzo ca director al M. 2134. 12942). încadrat în 1947 prin decret regal ca sublocotenent în rezervă în Forţele Armate pentru merite antifasciste. respectiv II). din 1947 profesor de limba rusă la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi (M. în 1948 era agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. 1946 în M. iar în mai 1948 la Serviciul de Siguranţă al Chesturii de Poliţie Arad. decizia ministrului Justiţiei nr. MANEA. unde ocupă funcţia de şef de birou.Of. nr.ro/documente/cadrele_securitatii/MAIER%20LAZAR.Of.P. Andrei – în 1946 numit comisar-ajutor la Chestura Poliţiei Timişoara (M. p. partea I-a. (nr. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. p. p.R. partea I-a. 62 vol. p. respectiv III. Roland Emil (n. nr.S. partea I-a. partea I-a. ulterior transferat la Comisariatul de Poliţie Huedin. după transformarea Siguranţei în Securitate lt. până la trecerea în rezervă în 1965 cu gradul de colonel. nr.A. SCHNEIDER) (n. 2143.A.a. şi fişa sa de cadre la http://www. 65 din 19 martie 1947. 1945.1919 Arad – 1967 Bucureşti) – încadrat cu grad de comisar la Chestura de Poliţie Arad în iunie 1945. M. nr.Of.

MARGULIUS.Of. dosare anexe. Jack (în unele documente ortografiat “Mattes Jack”) – comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă Bârlad/Vaslui după august 1944 (M.C. MARGULIS. 2158. 2149. v.. MARCU. ulterior transferat la penitenciarul Braşov. şi Jela 2001. ulterior emigrată în Israel. 7957). 60 din 12 martie 1948. p. MĂRCULESCU. p. 2160. IŢICOVICI) – ofiţer politic la penitenciarul Piteşti în timpul “reeducării”. partea I-a. nr. MATIAS. Solomovici 2004: 588. partea I-a. nr. M.Of.R.G. – angajat al Securităţii din Huşi la sfârşitul anilor ’40 (Neştian 2010: 87). la Circa 7 Poliţie (M.din mai 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dej (M. p.Of. inv. p. 4313). p. 4048 [cota S. MARCUS. 411/1952) (v. 2162. ff. Hava (Tzirola) (căs. MAYER.Of. inv.A. partea I-a.. fond Documentar. p. 2165. iar apoi stabilită în Franţa.S. partea I-a. 157 din 14 iulie 1945.N. 2152. Michail MARCUS) (n. partea I-a. p. Zahariuc 2009: 185 şi 2010 II). 2151.R. Leon – din iunie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Bârlad (M. 107 din 15 mai 1945. MARX. MARINA. fond Documentar. Ion (n. partea I-a.G.S.Of. Alexandru (“Saşa”) Mateescu.I. căsătorită cu Şiche (Shiki) Mateescu (d. 1947. 121 din 31 mai 1945. 63-65.S. Brucăr) şi un fiu. MARCU. Ella (n. 6867. p. MARKOSI. 5127). din 1947 detaşat la cabinetul ministrului Afacerilor Interne (M. Mihail (n. partea I-a. 1948.C.P. MAYER. p.S.Of. 5099). 14. nr. I). 2147.P.VII. MARCUS. a avut o soră.1913) – fost comerciant de stofe. p. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. Stefan – în 1948 era comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Oradea (M.10.Of. 206 din 11 sept. MATEESCU.N. (nr. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.S.a. al P. 2159. 2156.C. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. a solicitat şi reobţinut cetăţeania română (M.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.R. fiica sa.C.A. Goma 2007: 118). 110 din 14 mai 1948.I. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M. S. ? (alias) – în subordinea colonelului Grigore Naum la Direcţia IV Contrainformaţii Militare a D. partea I-a. (nr. – în septembrie 1945 angajată informatoare diurnistă dactilografă la Brigada Specială Economică a Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. MĂNESCU. care locuieşte la Paris.I. Stela . 2179). în 1948 (Cosma 1994: 47). 136 din 19 iunie 1945. MATHIAS. nr. şi Solomovici 2004: 588). u. 119 din 29 mai 1945.P. 2154.2011 Paris) – anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. 60 din 12 martie 1948.a. decizia nr. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 176 din 4 aug. I. p. 2148. şeful Regionalei Bistriţa Năsăud a Siguranţei (1946-1947).XII. 4048 [cota S. 3895).Of. u. 2010). partea I-a.C. nr. partea I-a.R. 122. Iţic . 30.Of.Of. nr. al P. partea I-a. R. 62 vol. partea I-a. ff. nr. nr. nr. M.G.717 din 4 219 . MARCU. B.după război agent principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.]. 2150. MASSLER. 2155. (1948-? (probabil 1956)). 710/20. 5998.]. 43 din 21 febr. 2164. 5983). Nussem – în martie 1948 numit comisar şef de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 4425). Aviva Enav.S. nr. 1945.R. 135 din 18 iunie 1945. 2161. Froim . al P. căs..1917 Bucureşti) – după răuboi comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. Cosma 1994: 81. MARCU.A..P. partea I-a.din mai 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. nr. 2163. Ion Carolu – locotenent-colonel de Securitate. emigrat în Israel. (1979).2146.Of.din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. Iuliu (n. 3/1952 vol.C. dosar nr.Of. destituit însă după doar două luni “pentru abateri de la îndatoririle profesionale (Arhiva C. Etla Basea) (1918 – III. MARCOVITZ. 2178.după august 1944 detectiv în cadrul D. nr. 539. 63-65). nr. 2153. Haim – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. nr.Of. 165 din 20 iulie 1948. p. 2157. 4518).G. (M. Antal . dosar nr. I. 1516). Sandu .2008) (v. cu Elza.Of. p. Max – angajat în aprilie 1945 ca agent de poliţie în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi. Bernard .

numit în iunie 1948 maistru în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 182 din 11 august 1947. M.G. partea I-a. nume românizat prin Decizia nr. David – în 1948 încadrat comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Iaşi (M. în iunie 1948 încdrat referent şef în centrala M. Albert – în martie 1948 numit comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. MEER.Of.Of. p. nr. 144 din 25 iunie 1948. 11025). partea I-a. M. nr. anexa la dosarul nr. locotenent-colonel. Iosif . nr. 92780 a Ministerului Justiţiei din 8 oct. 5360). partea I-a. Menora. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 4049). Iosif . Ferdinand (1906 – 1974 Focşani) – medic.Of.R. partea I-a. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.I. 2166. 220 . MICHELZON. Teodor Ioan (n. nr. (1953). cu referat de cercetare la fd. p.Of. v. (nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of.C. MENDELOVICI. MARCOVICI. 1913). p. MENDELOVITS. partea I-a. v. p. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 151 din 3 iulie 1948. partea I-a. 4049). 116/1965 2168.. u.G. Herman Naftali – din 1948 lucrător calificat în centrala D. 2177. 2175. 2180.E.VII. MEDVEDOVICI. 3694 din 30 apr. 4049).Of. 4049). 2173. MERDLER.pdf. 2169. nr. 133 din 11 iunie 1948. M. 2174. partea I-a. 7083).of. 2179. p. nr. 1947. al P. 51 din 2 martie 1948. partea I-a. nr. p.C. Eugen – din 1 mai 1945 comisar la Poliţia oraşului Sighet (M. I). nr. nr. 2241). Iosif – în 1947 agent la Poliţia Suceava (M. MEYER. nr 7 (iulie 2010). nr. 2167. al P.Of. în 1952 locotenent M. p. C. 110 din 18 mai 1945. 2170. 110 din 18 mai 1945. partea I-a. nr.S. partea I-a. Titu Laurian – colonel.A.org/db/pdf/nr266_267/pagina22. p. p. MEEROVICI. partea I-a. 1947.I.M.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. 8649. 19 şi “Figuri evreieşti din Focşani”). (M.C.P.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr.război comisar la Chestura de Poliţie Timişoara. Verner .A. partea I-a. MEIROVICI. 1011). 110 din 18 mai 1945. inv. partea I-a. partea I-a. 199 din 3 sept. 62 vol.Of. cerere în M. a D.2006300) – activist la comisia 300 V. zis “Tedy”) (n. 1945.C. v. p.Of.P. 150 din 6 iulie 1945. 2178. Silviu – de profesie arhitect.A. MEISTER.. p. I.P. Gutman . 1945 în M. 287 din 14 dec. 5227. p. nr.dec. ME(I)EROVICI. MICHEL. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 226 din 4 oct.Of. 2183.în sept. în iunie 1948 transferat la Chestura de Poliţie Constanţa (M. p. 1945.C. 5603). 2181. 61 din 13 martie 1948. (M. rubrica „Decese” din Realitatea Evreiască la http://www. 2176. 3293.romanianjewish. 1948. Iancu – din 1 aprilie 1948 contabil-ajutor la Serviciul de Siguranţă Tecuci (M.I. p. 1945. MERLING. L. Paul . nr. 10927. 3/1952 vol.R. 5032). nr.Of. MENDELSOHN. (M. nr. î n iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. Focşani. al P.din 1 aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. 1945 încadrat comisar la Direcţia Siguranţă a Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. MEŢIANU. Willy . 2888 din 12 dec.a. partea I-a. 7742). nr. 2172.R. Rene . inv. p. 18. p.Of. încadrat la sfârşitul anilor ’40 la Spitalul Militar Focşani (C. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. partea I-a. 5673).Of. M. p. 2171. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. MEDLER.din aprilie 1945 secretar al Poliţiei oraşului Fălticeni (M. MICLE. 31 din 7 febr. şef-adjunct al dispensarului medical al Securităţii din Timişoara în anii ’50. v.Of. ? – medic. MESINGER. nr. 3699 din 30 apr. 140 din 19 iunie 1948. 3699 din 30 apr. 2182.Of.Of. p.1923 Bucureşti – XII.

N.în iunie 1945 încadrată şefă de birou la Inspectoratul Regional de Poliţie Piteşti. 5784.I. Lupu 2011. MOISESCU.S. Nastasă şi Varga 2003a şi Duţu et al. şi şef al serviciului de cadre în centrala Ministerului Industriei Hârtiei (1948). şef al serviciului de anchete şi cercetări în sectorul ministerial al P.Of.a. David (n. 108 din 12 mai 1948. nr.P. la Serviciul Personal (M.P. nr. Nastasă şi Varga 2003a: 248).C. la începutul anilor ‘50 (redactor al unor documente oficiale reproduse în Andreescu. Iacob (n. p. în Forţele Armate.I. Iaşi) – angajat subinspector de poliţie în cadrul Inspectoratului regional Iaşi în mai 1945.a. trecut în rezervă şi transferat la Ministerul Chimiei. partea I-a.P.u. Oto – în 1948 era şef de birou în centrala D. I). Adolf KLEIN. I. ELIAS) .1913 Podul Iloaiei. partea I-a.P. Recurs – fila 9. 1947. Zbăganu 2001). Solomovici 2004: 570).G. în 1951 transferat la Direcţia V Cercetări Penale. fond 495 (“România”). încă în funcţie la sfârşitul anilor ’40 (M. 2186. MIHAILOVICI.de presă a Comitetului judeţean Ilfov al PCR (1944-1945)..Of. după război ofiţer în S.. 182 din 11 august 1947. WEISSBUCH. probabil emigrat în Israel. inv. 1/1948. p.G.C. 225.. p. u. v.Of. 1-19. p. 3894.colonel.R. după război şeful Direcţiei Cadre a Ministerului de Interne între 1949 şi 1954 cu grad de maior. M.A. tatăl Mioarei (1949-1965). 1947..ro/?location=view_article&id=419. 226 ş. încadrat în 1950 în S.I. vol. nr. Niculae 2004: 32). 59 din 11 martie 1948.S. 4268). în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. dosar nr. şi în secţia de cadre a comitetului orăşenesc Bucureşti al P. locotenent major în 1952. 2188. fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. Moise Aron – în martie 1948 angajat informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. dosar nr.C.a. 151 din 7 iulie 1945. 589 şi 2003: 167.I. dosar nr.Of. cu Emilia (1917-2000). director de cadre la Editura Partidului Comunist Român (1949). Cosma 1994: 48.V.M. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of. Leon (n. 13-16). 253 din 1 nov. (?) MICU. Sugarman f. Solomovici 2004: 217. Pelin 2008. 2187. 107 din 15 mai 1945. 9243. în august 1947 însărcinată cu atribuţii de Siguranţă (M. de unde se va pensiona în 1972 ca director adjunct ICECHIM. 2192. v.Ap.. nr. 4708. şi Andreescu. Verner)) (1908-1995) – ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 40002. prin Decretul regal nr.I. 2190. I.memoria. Vezi şi Teodor Wexler. partea I-a. . după roeorganizarea Siguranţei în Securitate locotenent la D. Mircea (n. căs. nr. C. ff. 126 din 6 iunie 1945. nr. Wexler & Popov 2002 II: 825. 62 vol. Lupu 2011.S. Levy 2002: 123.S.R. cu grad de maior.R. activist în secţia de cadre a sectorului M. fiul lui Moshe şi Haia Feiga (n. Isac)) – ilegalist (membru de partid din 1927). nr. Piteşti (A. partea I-a.M. 221 . Andrei (n. (1946-1947). clasa IV-a. partea I-a.. 2189. până în 1950 (Levy 2002: 207. Mircea MEEROVICI302) (20.: 110). MIRONESCU. nr. 3/1952 vol. M. 203.S.Of.Of.: 109. 1947 (M. ulterior cu evoluţie necunoscută.U. decorat cu ordinul Steaua R. p. MICU.R.. MIHAIL. http://www. cu toate distincţiile retrase în 1968 (fusese implicat în torturarea unor persoane din “lotul Pătrăscanu”301) (A. 2191. fd. MINTICI. 237 din 14 oct. 2002). 1378)). I. D. partea I-a. emigrat în SUA (Jela 2001: 41. trecut în rezervă la 5 oct.ro/viorel/sblog/index. 301 V. inv.C. MIRESCU.R. 302 Pentru schimbarea numelui. Sara (n. MIROIU. 9763). C. la 24 iulie 1912.php?entry=entry070726-085833. ff. 223. 2185.Of.P.A. KLEIN?) – funcţionar civil în cadrul M. inv. şeful direcţiei Secretariat din cadrul M. p.G. nr. “Procesul sioniştilor”. Leon DAVIDOVICI) (a mai folosit şi numele de serviciu “Mureşan”) – şef de birou la Direcţia V Cercetări Penale a D.R.).viorelarion. fiul lui Avram Ludovic şi al Margaretei (n. voluntar în Spania (Sugarman f. p. v. al P. 2147). partea I-a. la http://revista.S. M.R. 2066 din 20 oct. 7086). 7346.. p. 2184. apoi D. (nr. 1967. (1948-1958).

P. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1953). nr. partea I-a. 272 din 24 nov.Of. partea I-a. 3694 din 30 apr. p. 3694 din 30 apr. evocat şi de foşti deţinuţi politici (ex.G. (M. 5467).Of. în Forţele Armate. p. 108 din 12 mai 1948. 110 din 18 mai 1945. paraşutat în România în 1944.Of. cu grad de comisar-şef. partea I-a. (?) MOISESCU. biroul de Siguranţă (M. 1637). partea I-a. 41 din 9 febr. M. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. în 1941 în atenţia Siguranţei pentru activităţi comuniste (v. în februarie 1947 numit comisar la Comisariatul de Poliţie Săveni (M. refugiat în U. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr.Of. 10922). succesive evenimentelor din Ungaria. Nicolae Burlui) ca torţionar în cadrul Securităţii locale. MONDROHOVITZ. şi M. 2205.VIII. inv. nr. p. fond 495 (“România”). 2197. nr..Of. 1910).Of. 10921). cu dosar la Comintern (INCOMKA. 144 din 29 iunie 1945. Hortense . Reinholt – din aprilie 1945 secretarul Poliţiei oraşului Rădăuţi (M. MOISESCU. Artur-Karoly (n.Of.Of. partea I-a. 9594. 1948. partea I-a. Grigore (n. 2206. v. 5969 şi respectiv M.în iunie 1945 numit comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 286 din 10 dec. p. nr. fond 495 (“România”). 222 . p. poziţia 353). nr. 18. v. M. nr. p. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.S. 4049). 2194.în iulie 1948 angajat comisar-ajutor de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Brăila (M. 2207. Iulius . 107 din 15 mai 1945. 1389).în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. nr. 4264). M. p. nr. nr.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. nr. MOSCOVICI.S.în febr. 162 din 16 iulie 1948. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. Naum Menaşevici ROTHSTEIN. Sălaj (M. 3694 din 30 apr. nr. 286 din 10 dec. 1947.Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. partea I-a. (Cosma 1994) (v. 51 din 2 martie 1948.Of. 1857. 1947. cu grad de căpitan. Uşer – din aprilie 1945. dosar nr. p. partea I-a. p. 2209. 5933). v. Solomovici 2004: 589. MOZES. respectiv Ioniţiu 2008:88. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. 1948. 2208. 110 din 18 mai 1945.Of. 2198. nr. 10).Of. Jaques . 2196. 2200. Ilie – colonel M. partea I-a. 1270).P. MUND. 10394). Adela – încadrată la 1 aprilie 1947 comisar ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 2012). partea I-a. 110 din 18 mai 1945. MOSKOVITS. MOSCOVICI. Betty – în 1948 era agentă principală de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. Lazăr . NAUM. în ciuda protestelor fostelor sale victime ca avocat al baroului local (Bottoni 2010: 170. 2195. 1947. Bălţi) – ilegalist.Of. 225.S. Arnold . 1947. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. M. 110 din 18 mai 1945. 3895). nr. Herşcu zis “Wolf” . dosar nr.2193. unde numele îi este ortografiat eronat “Natanscha”). 144 din 29 iunie 1945. 248 din 27 oct. 2203. 4049).R. 225.I. NADLER. prin Decretul regal nr.angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Jibou. zis “Grişa”) (n. MUNIU.. partea I-a.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. NATANSOHN. nr. 2199.Of. 1947. p. inv. p. p. Avram – din aprilie 1945. p. implicat în anchetele din 1956. nr. NAFTULE. 4048).Of. NADLER. Aura . ulterior funcţionară la Direcţia VIII Cadre a D. 164 din 19 iulie 1948. p. partea I-a. 46 din 25 febr. MOSCOVICI.P. partea I-a. partea I-a.A. p. 1948 angajată informatoare diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. după 1989 încadrat. numit în 1947 comisar la Comisariatul de Poliţie Mihăileni. 1911. nr. partea I-a. 2201. 2204. nr.G.Of.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. nr.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 4049). p.Of. Ioan . partea I-a. 5467). ortografiat Moscovici Artur-Karol).Of. NADLER.1927) – în anii ’50 torţionar al Securităţii TârguMureş. lista în Mâţă 2007. 2202. cu grad de comisar-şef. p. 40 din 18 febr. partea I-a. Francisc . doc. MOSKOVICS.

şi Watts 2011: 196 n.. din 1969 până la trecerea în rezervă în 1981 până la gradul de lt. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. NĂVODARU. în dosarul “dosarul Pătrăşcanu”. când este destituită şi anchetată alături. p.P. partea I-a. ilegalist (inclus în tabelul 3 al corespondenţei P. iar în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Berindei.cnsas. Petre Năvodaru.P.pdf.-D. Pavel (alias) (n. căpitan la D.P. NEGRU. de fratele ei. Cosma 1994: 47. NEDELCU. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. după trecerea în rezervă traducătoare la diverse edituri. Mikhail Iosifovici Navroţki) – evreu basarabean.M.P. căs. 3”) (1953-1958).C.R. fişa sa la http://www.R.A. p. calitate în care este decorată prin Decretul nr. 8019)din 1948 general-maior de Securitate. Vrancea (fiul lui Ignaţ şi Aneta) – d. Gheorghe (n.1928 Otopeni – 2001 ClujNapoca) – angajat în 1958 la Direcţia a V-a a Securităţii Statului. Mihail (n. fişa sa la http://www.S.C.2066 din 20 oct. 70. V. 2215.Of. 2006: 44. Lupu 2011. Berindei.G. C. Suceava (v.cnsas. 1947 numit de ministrul Justiţiei secretar general al Asociaţiei Editorilor din România. inter alia. ulterior profesor la Şcoala de 303 304 V. Amalia Luiza FISCHER.R. 4355). Luiza (n.ro/documente/cadrele_securitatii/NERISANU%20ALEXANDRU. 1947.C.. nr.R. partea I-a. Iordan (25. Goma 2007: 118). al P.A. apoi transferată la Direcţia “F” a Ministerului de Interne. devine şef de catedră (limbi străine) la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa (oficial “Şcoala de Ofiţeri M. Banu 2008: 325. nr. din partea Editurii P. NEIDMAN. 662.cnsas. cf.pdf 223 . iar din 1967 până la trecerea în rezervă în 1985 (cu grad de colonel) ofiţer şi şef de serviciu în cadrul Direcţiei a IV -a (în ClujNapoca şi. 2006: 79. stabilit iniţial în Tel Aviv. III-a.B. în anii ’90 trăia în Statele Unite. 9763). 1947 (M. 2213. în anii ‘90 pensionară M. GALL (fiul lui Iosif şi Iulişca) 29. nr. 13.A. NEGRU. emigrat în anii ’70 (după fiicele sale) în Israel. nr. nr. şi http://www. 6307). când este trecut în rezervă cu gradul de maior305. iar în anii ’50 al Direcţiei a V-a Cercetări Penale a D. Cosma 1994: 45. consilier în M. Dobrincu şi Goşu (2009: 160.. 253 din 1 nov. în cadrul Inspectoratului Judeţean Teleorman303. 2211. după război agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei) (M. Oradea)304. la San Francisco (v.1933 Coteşti. Gherşon.1935 Alexandria – 1995 Slobozia.VIII.I.” clasa a II-a.pdf.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. partea I-a. Troncotă 2006: 63.G. 201.I. Niculae 2004: 32). 2216. din Soroca. Bacău) – angajat al Direcţiei Regionale. fiica lui Avram) (d.S. 202 din 3 sept.D.R.G. Dobre et al.A. 2218. 2.C. 2217. 305 V. soacra lui Paul Goma (Balaş 2008: 413. NEGREA.S. -col. (M.P. 8). NAVROŢCHI. până în 1952.d. 165 din 24 iulie 1945. – P. ulterior exonerată. 2006: 82. Rosek 2006: 101. 1947. profesor la catedra de drept a Şcolii de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1961. 2212. n. 2000) – ofiţer la Direcţia a II-a Contrasabotaj a D.M. 1993. Nicu (n. Alexandru (n. în sept. Goma 2007: 118. ELMAN. Jean Pierre . p. din 1940 (v.P. 2214.Of.R. (1947-1953). Dobre et al. iar la un moment dat director al Editurii P. SCHWARTZ) .R.I. Dobrincu şi Goşu 2009: 215-6). NEGREA. (Litman) Nelu – maior. partea I-a. (1954). şeful Direcţiei IV Contrainformaţii Militare.ro/documente/cadrele_securitatii/NEGREA_PAVEL. infra). NERIŞANU. rar menţionat şi în varianta “Gingol”) – încadrat comisar-şef de poliţie în cadrul centralei Siguranţei. 2210.C. secţia raională Urziceni. I-a. ulterior Inpectoratului Judeţean Bacău între 1962 şi 1988.anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii în anii ’50 (C. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.I.I. 75). Deletant 1999: 332. fiul lui Florian şi Eliza) – între 1956 şi 1967 avansează până la gradul de căpitan în cadrul Direcţiei Regionale Bucureşti. p. 633. 122 din 31 mai 1947.ro/documente/cadrele_securitatii/NEDELCU_IORDAN. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. Solomovici 2003: 120-1.S. intermitent.

a doua soţie a lui Nicolschi. 10985. 2006: 12.. după război infiltrat în Siguranţă. p.reea. 158.S.tiuk. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. Goma 2007: 118. 1). 30. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a . 44. fond “D”.C.R.I.S. & Caţavencu 2004. (?) NICOLAU. Goma 2007: 118.P. Watts 2011: 196 n. 47-8. Serghei NIKONOV) (1905. Dobre et al. (dosarele 173/1952.).R. 2222. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (A. 111/1955 şi 57/1956). nr.Of. Jela 2001: 199-202307). Solomovici 2003: 126-36 şi 2001 II: 43. partea I-a. partea I-a. Ioniţoiu 2006: 26. partea I-a. Alexandru (n.A. iar prin Decretul nr. condamnat pentru spionaj în favoarea U.net/1/31. ulterior în D. Troncotă 2006: 63. 52-3. 2220. (1947-1951) director al Direcţiei A/I Informaţii Externe a D. ulterior activist al secţiei Organizatorice a C. C. Bucureşti) – generallocotenent. p.306). în 1948 încadrată la Spitalul Militar M. Iacob (Iakov) Calica. (1945-1946). ulterior./D. Lupu 2011. adjunctul lui Drăghici şi secretar general al M. ulterior general-locotenent de Securitate (la momentul trecerii în rezervă).Of. partea I-a.1915 Lăpuşna. 3862).I.Of. partea I-a. Boris Aleksandrovici GRÜNBERG. Hofman – din 1945 comisar la Poliţia Satu-Mare (M. nr. partea I-a. Marius Oprea f.Of. 2223.G.D. Nicolschi semnat de Marius Oprea. 6703. p. Buzatu & Cîrstea 2010: 286 n. ilegalist (nume conspiratriv “Vasea”). N.P. după înfiinţarea Securităţii general maior (la înfiinţarea D. p.html. Vezi şi materialul despre Al.S.S..S.K.G. Niculae 2004: 32. dosar nr. 2224. şi şef al Corpului Detectivilor (1946-1947). NICOLAU. decorat prin Decretul nr. 110 din 16 mai 1947.Of. 224 . 2219.. subdirector general (locţiitor al directorului general) al D. inspector general în cadrul D. I. Retta – medic.S. inspector general în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (1947-1948).S.P. 255 din 7 nov. preluat şi în Corvin Lupu (2011).1992 Bucureşti) – ilegalist. Chişinău – 16. nr.A. MARCOVICI) – ilegalistă.R.C. NEUMANN.. (M. 225. 41-2. 306 307 La http://www. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. Ioniţiu 2008: 88-93). în perioada interbelică. 79. doc. p.C.P.A. apoi în funcţia de director al S. nr.I. Troncotă 2006: 23.B.S. vorbitor de limbă rusă: comisar-şef şi ajutor al şefului Corpului Detectivilor din cadrul D. fiul lui Alexandru şi Rozalia) (2. 151 din 3 iulie 1948.a. de regulă considerat etnic rus. p. NICOLSCHI. nr. în august 1945 numit inspector şi delegat cu conducerea Chesturii de Poliţie Iaşi.S. 4144)./M./M. nr.Of. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M.I.I.S. zis “Saşa”) (. Catalan 2001/4. 9800. emigrat ulterior în SUA (M.S. partea I-a.V. fond 495 (“România”). NICOLSCHI.S. trecut în rezervă la 31 ian. 1945. 2.IV. 5603). şeful biroului II (Contrainformaţii) din cadrul Marelui Stat Major al Armatei. în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. 47-9.cu stagiu de partid recunoscut din 1940 (M. până la trecerea în rezervă în 1960.G. Basarabia – XII.S..1903 Orhei. Basarabia – 1999.G.G. dosar nr. M. Cosma 1994: 25. 174 din 3 august 1945. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. Iozefina (n. nr. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. în noiembrie 1945 încadrat ca inspector adjunct de poliţie în D.I.Of. 2335. 34. la adresa sus -menţionată. 2221. 72 din 26 martie 1948. ofiţer N.S.1987) – evreu basarabean. 96 din 25 aprilie 1946.S. (1948-1953).G. 110 din 16 mai 1947. (1951-1954). Victor (n. al P.R. (19531961).G. NOVE. Solomovici 2003: 133 şi 2004: 217. 68). Sergiu (n. 3862).P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. f. p.-lt. angajată în Direcţia Generală a Miliţiei cu grad de maior (în anii ’50) şi funcţia de şef de birou.G.Securitate din Băneasa. singura sursă care îl include unei liste de ofiţeri de securitate “cu toţii evrei basarabeni” fiind Troncotă (2006: 63). 1961 cu gradul de gen. 2632.XI. încă în viaţă în 1992 (Arachelian 2010.VI. Cosma 1994: 30. inv. după război infiltrat de sovietici iniţial director general al Inspectoratului General de Contro (1945).R.P.

S. p. partea I-a.Of. în 1948 încadrat la D.C. 8319). 983). cap. 1946 a ministrului Justiţiei în M. Marcel Iţic – la sfârşitul anului 1947 agent al Biroului de Siguranţă din Târgu Neamţ (A. OPRESCU. 265 din 19 nov. fiica sa. M. 1945.G. partea I-a. 2235. Rodna. 277 din 29 nov. 208 din 10 sept. căsătorită cu ing. 286 din 10 dec. Alexandru (n.P. între 1951 şi 1952 la D. p.ziarulfaclia. p. 30 din 6 febr. n. Nicolschi. BERL (uneori ortografiat şi “Barel”) – după război comisar la Serviciul Judeţean Tecuci al Siguranţei. EDELSTEIN308) (14. nr. ORNESCU. poziţia 110). 19 46. Goma 2007: 118.P.. 1947. 110 din 18 mai 1945. Ioanid 2005: 82). Deletant 1995b: 60).Of. Iosub .a. un Ilie Oprescu.A. Avram – încadrat în nov.N.2008. ORSTEIN. R. Bucureşti. Dorel (n. Cosma 1994: 81 şi 1996: 78. interesant. unde din 1955 ocupă funcţia de locţiitor al şefului direcţiei regionale. demis la 3 ian.2225.R. Arhiva C. fond Neoperativ.Of. din 1948 (Cosma 1994: 44). f.pdf. nr.II.P. 3697 din 30 apr. Iaşi (Lista lui Secu 2007. partea I-a. partea I-a. NUŞEM. p. Beri ORNSTEIN. 107 din 15 mai 1945. nr.P. 2417.R. Eugen (n. Iacob . 1947. 10924). Pleşca 2010)309. partea I-a.R. 2232. Galaţi. 1945 în funcţia de comisar la Inspectoratul Regional de Poliţie al Moldovei de Nord. NUŢĂ. Iacob . este membru al C.1921 Bârlad . partea I-a. 10558). Reghina – concubina lui Zoltan Hirsch (v.XII. Iancu .în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. când urmează Şcoala de ofiţeri politici M. Cosma 1994: 44 corob.Of.N. în plus. 2229. 219. era lt.Of.Of. din 1952 la Regionala Cluj (avansat la grad de maior în 1957). partea I-a.Of. nr. tatăl primarului Sorin Opescu. ocupă diverse funcţii până în 1948.I. decizia nr. supra). (abslovită în 1949). p. M. 2227.S.I. 1948. OPRESCU. Nilu Aronovici. înaintat la grad de locotenent şi ofiţer activ al M. 2226. p. 1947.25.Of. 2236. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. NUSEM FISCH(L)ER. 220-319. nr.S. 2231. M. NUHĂM. nr. 10093. 3977. Vezi şi necrologul său în nr. 92 din 17 apr. Galaţi (M.S. v. Rita – soţia lui Dorel Oprescu. 2417. partea I-a. R. Cluj) – în 1947 propagandist la grupul întreprinderilor de gospodărie comunală şi locativă a judeţului Cluj.P. nr. pensionat ca şef al consiliului administrativ judeţean Cluj (Jela 2001. era decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. apoi locotenent în cadrul D. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. partea I-a.Of. precum şi ziarul Făclia din Cluj (la adresa http://www.E. OZIAS.A. III. 1947. 182 din 11 august 1947. 2233.Of. 3895).S. 7086). 2228. OPREA. Bucureşti începând cu 1948. 2234.P. p. în cadrul Brigăzii Mobile de anchetă.S. Galaţi – III.org/db/pdf/nr294_295/pagina22.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. din 1948 locotenent.din 1 aprilie 1945 şeful secţiei gardieni publici din cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.XII.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 294-295/008 din Realitatea Evreiască la adresa http://www.S. 10923. fiul lui Gherşin şi Beti) (17.I. până în 1964 (Solomovici 2004: 586-7).1927 Bucureşti) (fiul lui Rudolf şi Elena) – membru de partid din 1945. 14. ulterior profesor de economie internaţională la ASE (Şinca 2006.A.R. dosar nr.. ff. 286 din 10 dec. angajat funcţionar în administrarea societăţii Astra Română. p. angajată la rândul ei în D. Franca Oprescu-Aronovici.I.S. M. director adjunct al Serviciului Judeţean Râmnicu Sărat al D. nr. în aceeaşi perioadă de început al anilor ’50. fond Neoperativ.IX.ro/DECESE-COMEMORARI+7451). 2230. 4049). p. 51).-col. fiul lui Nusem-David. 225 . 1961 pentru sionism.1921 Tecuci. 37805 din 9 apr. nr. recrutat ca activist de partid în 1946. angajată a Legaţiei Israelului la Bucureşti şi informatoare a Securităţii (Solomovici 2003: 266. ORENŞTEIN. p. 162. OSIAS. nr.R. sub conducerea lui Al. partea I-a. 308 309 V.romanianjewish. Mircea (pensionat general). la sfârşitul anului 1947 comisar în cadrul Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (M.1990 Bucureşti) – ofiţer în conducerea D. dosar nr.

p. şeful Inspectoratului Regional de Poliţie Alba Iulia (15-24 aug.A. în 1961 cu medalia “a 40-a aniversare a PCR”.III-a (dosar S/29 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). pp. Iosif – angajat al Securităţii Satu Mare după război. 2066 din 20 oct. Cosma 1994: 51. p. 3871). nr. partea I-a. p.1981 Bucureşti) – membru de partid din 1942.VI. nr. fond 495 (“România”). general medic M. 5790). p. nr. partea I-a. Solomovici 2004: 590. 150 din 6 iulie 1945. – în noiembrie 1945 numit impiegat în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Oradea (M. şeful D. III-a. Mihail (n. partea I-a. iar în viaţa “publică” scriitor. partea I-a. şi repartizat ca medic la Spitalul M. Iancovici)) (8. PALKOVICS. 253 din 1 nov. 2238.P. şeful Serviciul judeţean Năsăud al Siguranţei (1945-1947) (Jela 2001. când demisionează (M. nr. din 1938). 310 Pentru schimbarea numelui v.d. 1945. Harry – angajat în 1948 în D.P. (?) PAVLOVICI. şi Stela (n. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. Banu et al. 1952).Of.A.2237. 122 din 31 mai 1947. 5673).. 108 din 12 mai 1948. (M. p. Ioniţiu 2008:88. 4706). 267 din 21 nov. partea I-a.VIII. PERECZ. PASCAL.C.P. calitate în care în martie 1946.C. 226 . nr.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. p. 2790 din 16 sept.S. p.S. & Caţavencu 2004. Jela 2001: 213. 225. şeful D. nr. cu grad de maior.G.Of. decorat în 1978 cu ordinul “23 August” cls. 1947. 5672. Alexandru BINDER310. p. iar în 1979 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a (M. 1946). în 1948 cu ordinul “Steaua R. 2239. 1945 – aug. p. PAUKER. PACHER. 11025. 2247. 2241.R. 2242.” clasa a IV-a. Iosif – din 1945 comisar-ajutor la Inspectoratul Regional de Poliţie Oradea. Poliţia Satu Mare (M. Boris – funcţionar civil în cadrul MAI. (M. 1948). fiul lui Nathan) (19. nr. PASCAL. nr. 1947 (M.R. 122689 din 4 dec. Francisc (n. 4264). apoi în Rezistenţa Franceză. PESCARU FISCHENSOHN. Vladimir (fiul lui Vlad) – membru al infamei divizii “Tudor Vladimirescu”.R. 108 din 12 mai 1948. Pleşca 2010: 120-1. este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Steaua Roşie” (M. 1948 – ian. partea I-a. 2989).Of. 10171).Of. 2250. fiul lui David N. 9763).Of. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.P.C. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. luptător în Spania. Beniamin . 29. 211 din 13 sept. partea I-a. 2248. 126 din 6 iunie 1945. 110 din 16 mai 1947.I. Deletant 1995b: 58. partea I-a.1909 – 1996 Cluj) – de profesie muncitor matriţer.I. 2240.Of. 2245.Of. Lupu . Goma 2007: 118. inspector general al Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj (aug. p. PASCAL. 1945 în M.Of. PATRICIU. 1770).IX.1902 Bucureşti – 22. redactor la Orizont (1944-1948) şi Educaţia artistică (1948-1952). (?) PAPP. 2244.1921 la Năsăud. Matilda – după război impiegată adinistrativă la Prefectura Poliţiei Capitalei până în sept.Of. în Forţele Armate. 10919. Cosma 1994: 80. 2246. 8318). p.din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Saşa (n. 1947.I. având grad de locotenent. directorul Combinatului Metalurgic Reşiţa (1955-1961). 1951). 2243. 158 din 12 iulie 1948. (M.în iunie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M. N. I. decizia nr. nr. 4264). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. nr.Of. al P. partea I-a. 4354). (3/1952 vol. 1947. partea I-a. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 80-1).de profesie ceaprazar. Goma 2007: 118). inv. epurat în 1952 în “lotul Teohari Georgescu”.Of.VIII. 1945). 286 din 10 dec. prin Decretul regal nr. fiul lui Mor şi Regina) .R. p. I). 1951 – iul. 2249. Cluj (aug. Iosif . partea I-a. partea I-a. Nastasă şi Varga 2003b: 24.R. OSTROWSCHI.Of. 76 din 30 martie 1946. 290 din 18 dec.G. nr.G. Mihály GRÜNSPERGER (după alte surse WEISS). nr. nr.P. 1947. PAVLOVSCHI.Of.S. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler II (Decretul nr. PANĂ. dosar nr.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. ilegalist (membru P. Braşov (ian.R. apropiat al lui Teohari Georgescu. 2006: 12. Andreescu. 1945. Paul Fr. Eduard .R.

cu grad de chestor M.R. partea I-a. secretar al organizaţiei de partid şi membru (responsabil agitprop) în biroul organizatoric de partid din Şcoala MAI nr. p.N. 6640).M. partea I-a.G. 1947. p. p.S. PERLMUTTER. 4149) (M. ff. ulterior deconspirat ca fost colaborator al Siguranţei şi condamnat la închisoare (M.Of. 384. 2252. 136 din 19 iunie 1945.G. 5075. 272 din 24 nov. partea I-a.. partea I-a. I. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. angajat în iulie 1948 agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Sibiu (în iulie 1948 angajat agent principal de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Fălticeni (M. p. instructor şi şef al Secţiei Cartiere din Comitetul U. 707.R. Adalbert POPPIG) – după război încadrat şef de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Suceava. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M.A. partea I-a. şeful D. Solomovici 2004: 590. 2253. 163 din 17 iulie 1946. 24 din 30 ianuarie 1948. 2260. p. nr.. inv. Ioan / Isac (n. la Serviciul Siguranţă. M. 63-65). 182 din 11 august 1947. 151 din 3 iulie 1948. apoi responsabil de popotă.I. & Caţavencu 2004. 13-16. partea I-a. reîncadrat ca funcţionar civil M. (M. 4742).din iunie 1945 agent de poliţie în centrala D.P. f. şeful biroului organizarea muncii la Periş (196-1967).Of.C. nr.Of.R. 7086). 1 Băneasa (1948-1951). nr.S. în 1945 încadrat comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. p. 170 din 28 iulie 1947.S. Varga 2003a: 247-8). 1967 . 124 din 31 mai 1948.I. 10923).1977). 1098.P. 227 . M.p. şef evidenţă bază la Sectorul AFV. p. Goma 2007: 118. d. nr. nr. M. partea I-a. 26. A. 2256. PERL. nr. dosar nr.S.A.lucrător principal evidenţă deţinuţi în Serviciul evidenţă deţinuţi. M. 1/1948.I. Eugen – fost funcţionar. unde îndeplineşte şi diverse funcţii didactice (1948-1955). 2254. Ilie – după august 1944 secretar al celulei de partid de la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (Andreescu.R. 5127). p. 10394. nr. nr. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. p.S. 4048 [cota S. partea I-a.A..Of. nr.în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei.C.R. POPIC(U).P. Arnold (n. Mihai . Andrei . din Serviciul controlul străinilor .Of. 2259. nr. comisar-ajutor şi responsabil agitprop în biroul organizatoric P. partea I-a. A. 5603). partea I-a. medalia “Meritul Militar”.U. 162 din 16 iulie 1948.P. medalia “30 de ani de la eliberarea României de sub dominaţia fascist” (1974) (A. şef al Secţiei AGT . 7346. Suceava (1948-1950). PLATMAN. nr.I. 136 din 19 iunie 1945. 108 din 12 mai 1948.Direcţia Poliţiei de Siguranţă (1947-1948). dosar nr. p. M. în 1956 trecut în rezervă cu grad de căpitan.instructor şi responsabil cadre în comitetul de Partid al Circumscripţiei 18 Bucureşti (1945-1946). contabil revizor în Secţia control spate (1956-1957). contabil principal şi şef al Sectorului AFV la Penitenciarul Jilava (1 aug. nr. Nastasă. nr.Of. Documentar. Bucureşti.Of.M.1902. partea I-a. 4264). 1934).Auto din Serviciul aprovizionare gospodărire/ Serviciul spate din DGPCM (1957-1966).Of.I . decorat cu medalia “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” (1954). fd.R. Solomovici 2004: 590). nr. 1947. POLINGHER. partea I-a. p.Of.T.X.. fond Documentar. ff. Frederic – după 1946 şef de birou în cadrul Chesturii Poliţiei Iaşi (M. 286 din 10 dec. nr. 2258. nr. partea I-a. Manfred – de formaţie inginer. D. p. p. 4 din Bucureşti (1955-1956). 2255.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. nr. PERLMUTTER. Cosma 1994: 52).R. p. 110 din 18 mai 1945.I.Of. al Sectorului II Negru (1946-1947). Alexandru .2251. fd. p. Bucureşti în 1948. Malvius . probabilă identitate cu omonimul angajat la D. 5933.A. partea I-a. (M. PLOŞNER. 5127). POMERANTZ.S.R.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. 134 din 12 iunie 1948. 52 din 3 martie 1948.Of. partea I-a. 2257. profesor-şef la Şcoala militară de ofiţeri MAI nr.]. clasa a II-a (1954). POLINGHER. 7489. ulterior locotenent-colonel.Of. (M. în 1948 încadrat şef adjunct de serviciu în centrala M. dosar nr.Of.Of.I.I. PINTER.R. medalia “A 50-a aniversare a înfiinţării PCR” (1971). cu grad de sublocotenent (Jela 2001. fiul lui Marcu) .Of. 4049.

. dosare anexe.1903 Cetatea Albă – 29. 9071.-col. Israel) – ofiţer M. 3 iunie 1956) a obţinut cetăţenia română în 2008 (ordinul nr. maj. la începutul anilor ‘50.D.P. 4968). partea I-a.D. REIGLER. Anton (1927 – 11.R. Goma 2007: 118. 2264.în mai 1948 promovat comisar-şef de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. Paula . respectiv preşedinte al clubului “Dinamo”/”F. ulterior director comercial la I. 65 din 18 mart. p.A.Of. (Dobre et al.1999. RANGA.Of. Wolf . p. ofiţer (ajuns via S.. cu grad de lt. 2270. (M.S. ing. Simion (n. şeful Serviciului III din Direcţia Cadre a D.V. 2263. 228 .B. 277 din 29 nov. a mai avut un frate. nr. în iulie 1946 ocupa funcţia de şef adjunct de birou (M. 110 din 14 mai 1948. 170 din 28 iulie 1947. 2262. (?) rudă cu Ana Pauker) .S. nr. 2265.Of.K. (?) PROTOPOPOV. (M. 1947. ilegalist în Basarabia.k. citat şi în M. 7489. a III-a. partea I-a. 2429). Niculae 2004: 32. partea I-a. 13.S. ulterior la clubul sportiv Dinamo (1953-1962).C. 104 din 7 mai 1948.P. dosarul de schimbare a numelui nr. preşedintele Comitetului pentru Cultură Fizică şi Sport Bacău (1947-1952). partea I-a.08.. emigrat în Israel în 1976.Of.. Mihai (fiul lui Ivan şi Maria. secţia Administrativ-Politică.IV. Ludovic) – membru al echipei de reeducatori a lui Ţurcanu la Piteşti.. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.A. 144 din 29 iunie 1945. nr. PREISZLER.N.1928 . fiind recrutat de N. partea I-a. p. p.G.S. p. în iulie 1947 transferat la Chestura de Poliţie Galaţi (M.S. ulterior emigrat în Israel.I. p. nr.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. (adjunct al lui Grigore Naum). 4315.G. RĂZVAN.I.Of. 5467). 03.1981) – evreu rusofon. în cadrul M.S. Victor (n.Of. 3/1952. Ştefan (n. 2008.Of. partea I-a. apoi promovat rapid.Of. PROCA.G. partea I-a. 2573/2008 al Ministerului Justiţiei) (Goma 2007: 118.XI.A.S.S.P. nr. Avram – după august 1944 comisar-şef la Poliţia Turda.IV. “Mişa”) (3. de către N.I. Sergiu FAHRER311) (n. Solomovici 2004: 591. 1945. decorat prin Decretul nr.Of.R. 10557). partea I-a. fiul său Jacob (n. 2267. p. 163 din 17 iulie 1946.G. Avram RABINOVICI. iar din 1967 director coordonator al Agenţiei de Import Bucureşti (Cosma 1994: 47. REGENSTEIN. M.1914 Bucureşti) – de formaţie avocat. I. nr. RECK. nr. RAPAPORT.C. 311 V. 1946.ar fi plecat la 17 ani în U. partea I-a. Bucureşti. Julian. Lazăr (probabil “Regenstreich”) – în 1956. fd. 2268. Romanţă . ulterior locţiitor de şef de serviciu la Direcţia V Cercetări Penale a D.S. 2269. 2273. 2272.2261.S.Of.454/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. Cosma 1994: 48). Cluj.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 237 din 17 oct. partea I-a. al P. 6642). 1945. revenit în România în 1944. REITER. a. Puiu – (4. (Cosma 1994: 30. Bucureşti: Humanitas. cu Lya. 4142).2010 Bucureşti. M. C. p. 5/1. Argeş” din Piteşti (1963-1974). în cartea sa de memorialistică Confesiunile unui cafegiu.a. M. unde a continuat să activeze în managementul sportiv.XII.A.C. Sergiu (n. 2266. 231 din 10 oct. în mai 1948 definitivat în funcţia de comisar de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.A.G.C. 8800). la rândul său avocat (C.G. fiul lui Samuilă şi Rozalia) – anchetator la Serviciul Judeţean Someş al D. 171 din 29 iulie 1947. 44).I. cimitir Giurgiului) – în 1952 lt. nr. vezi şi Mihăilescu 2008:8).R.V. REGENTRAICH. Lupu 2011.I. REIBER. ulterior ofiţer la Securitatea din Arad. p.Of. respectiv Gheorghe-Ilie Florescu. emigrat în Israel în 1970. nr. 2271. Mauriciu – în 1947 încadrat ca informator.în 1946 şefă de birou în centrala M..I.) la Direcţia IV Contrainformaţii Militare în D./D. căs. nr.S. după război director în administraţia centrală a C. Leiba . partea I-a.K. nr. nr.I. RAFF. apoi la penitenciarul Gherla în anii ’50.S.1922 Gălăuţaş. p.C.. (A. vol. infiltrat după august 1944 în conducerea S. I). 131 din 8 iunie 1948.P. propusă spre avansare la funcţia de şef de secţie (v. 2006: 80). 2274. POPLICHER. Cosma 1994: 83). 6672). p.I.

110 din 18 mai 1945.P. 165 din 24 iulie 1945.III. fd. 6306). membru al Uniunii Patriotice (1944-1945).Of. REUŞ. 2285. 3699 din 30 apr. partea I-a.I. nr.S. 2290. Oscar – din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Comisariatului de Poliţie Siret (M. (nr. A.în nov. 3694 din 30 apr. în mai 1947 şef de secţie (M. nr. 2287. partea I-a. 2276. A. partea I-a. cu fişă la secţia Administrativ-Politică a C. nr.Of.1913 Roman) – de formaţie contabil. 312 V. Vili (în alte documente ortografiat “Retti Willi) – iniţial încadrat ca gardian public în toamna lui 1944. n.2275. 2888 din 12 dec.Of.S. p. 3/1952 vol. RICHTER.M.-col.090.P. al P.S. nr. 1945 numită impiegată în cadrul Chesturii de Poliţie Iaşi (M. 1945 reîncadrat ca frizer la Inspectoratul de Gardieni Publici Bucureşti. partea I-a. p. nr. cu Felicia (fiica unui bancher din Bucureşti în perioada interbelică.S.I. promovat maistru în mai 1948 (M. 110 din 18 mai 1945. REY. în 1950 membru în Comandamentul trupelor M.I. 99 din 2 mai 1947.p. 1945. 6306). 46 din 25 febr. Nicolae .A.a. ajuns colonel la sfârşitul anilor ’50 (d.din aprilie 1945 şef de secţie de gardieni publici la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. Anatolie – agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. 62 vol. 1944 – iulie 1945) (M. 2282.G. 2429). ar fi avut doi copii: Vladimir şi Lenina).R. 229 .Of.. 2289.. nr.I. RETY.A. membru de partid din 1945. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. 2283. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. partea I-a. cursant al Universităţii Serale de Marxism-Leninism (1949-1951). în sept. 4313).. 1948.Of. p. partea I-a. 65 din 18 mart. 1944 – iulie 1945) (M. 8019 şi nr. p. RIGMAN.Of. 36 din 13 febr. fiul lui Avram) (n. I.Of. 2286. 1945. p.Of. partea I-a. Ionică . 162. v. Ladislau – funcţionar civil în cadrul M. cu grad de comisar-şef. Stela – impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. ROHRLICH. 1947. 4707). p. p. (1962). nr. partea I-a. în 1952 funcţionar M. partea I-a.1133. nr. ROMAN. Cosma 1994: 5).A. p. Ana .I. în mai 1948 avansat comisar (M.I.I. 2278. nr. nr. u. 2281.Of.C. inv.P. p. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. partea I-a. nr. 2002: 52-3). 126 din 6 iunie 1945. p.. probabilă identitate cu “Brey.din 1 aprilie 1945 dactilograf a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. p. ? . partea I-a). din 1947 maistru-ajutor în cadrul centralei D. în 1950 lt. 1946. 1944 – iulie 1945) (M.. f. nr.angajat al Securităţii Bucureşti în anii ’50 (Şinca 2006. I). partea I-a. Iosif – după august 1944 comisar-ajutor de poliţie în cadrul D. Toni . (v. Goma 2007: 118. M. partea I-a. decizia ministrului Justiţiei nr. 165 din 24 iulie 1945. Valentin – în 1947 numit prin decizie ministerială profesor de topografie la Şcoala de ofiţeri Jandarmi Bucureşti (M. 2288. REUSCH.A. 1947 în M. în 1948. 110 din 18 mai 1945. (M. 1947.Of. 9926).G. p. 142-4.A. partea I-a. nr. 4049). RONI. p. în cadrul Comandamentului Trupelor M.Of. p. Mihel REISMAN312. 6686 din 28 ian. RIEBER. al P.Of. 165 din 24 iulie 1945. v. M. documentar.R.C. 2279. nr. 2284. Corneliu – în 1946 arhivar-ajutor în centrala M. încadrat în D.şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa (Troncotă 2006: 70). RIEBER. N. dosar 10. ? . p. nr. v. 4049). propus spre avansare la funcţia de arhivar (v. Samuel – din aprilie 1945. RONAY. RIEGLER. 2277. p. 259 din 12 nov. nr.R. M. RODELSTEIN. 4048). cap. partea I-a. 11024.Of.Of.Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 110 din 14 mai 1948. pp. (Duţu et al. 18). ROSEMBAUM. 209 din 14 spt.C. 1. menţionat în Steinhardt (2005: 409) ca maior de Securitate (căs. 110 din 14 mai 1948. partea I-a.în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Chestura Poliţiei Brăila (M. 110 din 18 mai 1945.P.”. Mihail (n. partea I-a. 2280. 6306). RITNER. 4313) şi transferat la D.. 1322). nr. 4049).Of.

G. Solomovici 2004: 594. 219. (1952). 2417. Andrei . ROŞCU. partea I-a.IV. în 1948 încadrat la Spitalul Militar M. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă la Serviciul Judeţean Dorohoi (M. 1896). 3943). Bihor (M. 4425). p. (nr.I. ulterior menţionat de multiple surse şi ca ofiţer operativ al Securităţii Oradea în anii ‘50.Of.A. fond Neoperativ. Turda şi Cluj între 1945 şi 1954 (Ioniţiu 2008:88. 10092). 3077). 2292. inv. an în care este şi încadrat ca agent de poliţie în cadrul D.Of. 2297. p. Aron – medic. la 03. ROTENŞTEIN. nr. Berindei. Edgard – în 1947 încadrat ca inspector în cadrul D. ROSEMBLAT. partea I-a. Suceava. 208 din 10 sept. p. (1952). nr. director adjunct operativ al Direcţiei Regionale Galaţi a Miliţiei (M. Francisc (n. Adalbert Rosman) (d. nr. dosar nr. nr.A.II. 134 din 12 iunie 1948. 151 din 3 iulie 1948.2010 Iaşi) – după august 1944 încadrat comisar-ajutor la Chestura Poliţiei Iaşi. 1.M.Of.Of. Emeric . 2298. 10416). 211 din 13 sept. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 62 vol. partea I-a.S.I. nr. 2293. nr. 119 din 29 mai 1945. M. partea I-a.R. partea I-a. 5603).1900 Oradea) – angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Episcopia Bihorului (M.N.P. 3699 din 30 apr. 2302.G.S. ulterior cu grad de ofiţer în D. 5127). p. 2303. Iancu – după război şef de birou la Poliţia Dorohoi.Of. în 1952 căpitan. 232 din 7 oct.R. Avram – după război comisar-şef la Poliţia oraşului Vaslui. Zoltan (alias “Zoltan Toma”) (n.P. 10923).A. 5075. ulterior transferat ca funcţionar civil în cadrul M. 1946.A. 60 din 13 martei1 1947. nr. David (d.C.Of.06. la Serviciul Lagăre al D. 1946 la Detaşamentul de Poliţie Borş.. 1947. partea I-a. al P. ROTH. p.Of. ROSENFELD. 264 din 14 nov.I.S.Of. 51 din 2 martie 1948. a M.E. (M. 1948. partea I-a. partea I-a.Of. p. 4049). I. Dobrincu şi Goşu 2009: 372). p. nr. p. 2299. 2296. 2306.Of. p. 1947.. nr. Avram – în 1948 agent la Chestura de Poliţie Galaţi.I. f. 30. (M. M. 82 din 7 apr. fiul lui Sigismund şi Maria) . iar din 1 dec. M. 275 din 30 nov. ROTENSTEIN.C. după terecerea în rezervă membru activ şi salariat al Comunităţii evreieşti Iaşi. ROSENBLUTH. partea I-a.I. ROSENBERG. iar în oct. 230 . ROSENBLUM. 140 din 19 iunie 1948.C.din mai 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Turda (M.Of. din 1 martie 1947 transferat la Poliţia oraşului Turda (M. 13. 3/1952 vol. 2301.C. u.M. (M. 5227).Of. 2295. ROSEMBERG. 1947 cu aceeaşi funcţie la Poliţia oraşului Roman (M. ROTENSTEIN. p. 1910.R. 1947.I. în 1947 transferat la Serviciul Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi (Arhiva C. Salo . nr.. p. 111 din 17 mai 1947. ROT. v. partea I-a. I). ROSENSVEIG. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. ulterior transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Oradea. nr.C.G.M.. Emanoil .2001) – locotenent la Securitatea din Bihor la începutul anilor ’50 (Kovacs 2006). al P. nr.1904. M. 10815).. nr. al P. ROSEMBERG.A.în noiembrie 1945 încadrat în M. Liviu (n. p.A. ROSENFELD. 136 din 19 iunie 1945. nr. 1947.A. 8320.R. p. Kovacs 2006.anchetator al Securităţii activ la Oradea. ROSMAN. 5127).Of. partea I-a. Tereza – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. 1945. p. partea I-a.IX. 2294. 110 din 18 mai 1945. M. partea I-a. 2304.P.I. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. din sept.a. nr. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. 136 din 19 iunie 1945.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. nr.Of. 1 dec. partea I-a. p. partea I-a. 2305. Cosma 1994: 82). Estera – funcţionar civil în cadrul M.Of. Oradea.din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 286 din 10 dec. partea I-a. ROSEMBERG. Noe (n. v.Of. p. 1893) – membru de partid din 1945 (dosar R/80 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 2300.Of. nr. 8318. p.2291. partea I-a. Iaşi.

partea I-a. 2322. nr. 2319.A. partea I-a.I. 2314. ROZENBAUM.I. M. 2313. 5673). 5127). 8321). 99. M. ROTMAN.A. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. ROTENSTEIN.Of. fond Neoperativ. nr. pare în acelaşi dosar şi sub numele Estera Rosensveig). partea I-a. Arnold . p. p. 8321.S. partea I-a. partea I-a. 7681). 157 din 14 iulie 1945. (nr. 1947. 1947. 1945. partea I-a.Of. 11026).Of. RUBINSTEIN. ROTENSTEIN. 189 din 21 august 1945. nr..I.2307..N. Roza – din 15 ian. nr.). partea I-a. 2311.Of. nr. 983). 2321.Of.Of. 208 din 10 sept. ROTMAN. 62 vol. 2417. p. u.Of. p. Iancu . 1947. 3/1952 vol.I. 1947. ff.P. Iaşi. Ioan – după război detectiv în centrala D. între 1952 şi 1958 cu grad de căpitan în cadrul regionalei Bucureşti.XII. Andrei – după război numit notar prin decizia ministrului Afacerilor Interne. 2316. nr.M. nr. în 1948 încadrat la D. Paul . p.A. ROZENSWEIG.S.. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Aron – funcţionar civil în cadrul M. Constanţa – între 1945 şi 1947 dactilografă la Serviciul Poliţie Socială al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.R. 110 din 18 mai 1945. ROTHMAN. p.C.G. I. al P. Ocna. nr. Nathan (fiul lui Leon şi Eti) (8. 267 din 21 nov. 5982).S. Moise – medic. 10432. ROZEMBAU. nr. (nr. 2278).în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. v. ROTH.Of. partea I-a. M. 208 din 10 sept.P. 2312. Elisabeta – din dec. ff. 2279). ROTMAN. nr.I.I. partea I-a. dosar nr. p.Of. M. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. M. ROTMAN. 2888 din 12 dec.M. p. nr. Moly (15. M. 1947. (M. trecut în rezervă la 31. 4049). 286 din 10 dec. 10922). promovat succesiv până la grad de comisar-ajutor în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman..Of. în 1958 transferat la regionala Argeş/Piteşti. partea I-a. 231 .N. 62 vol. 2310. p. I. unde în 1959 este avansat la grad de maior. 1948. nr. 2318.. partea I-a. 1948. 2325. partea I-a. 1946. 222 din 25 sept.R. iar din decembrie 1947 comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj (M.a. Bella – între toamna lui 1944 şi august 1945 impiegată în cadrul Serviciului Controlului Străinilor din M. nr. 1701 (cota S. partea I-a. în 1951 avansat locotenent. 2315. 62 din 15 martie 1948. 2324. v. 122 şi A. 150 din 6 iulie 1945. ROTH.C. ROZEN. nr. Chelly – angajată în martie 1948 ca informator diurnist în cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei (v. p. partea I-a. dosar nr.1915 Tg. p. 592). 62 din 15 martie 1948. 1011). 7085. 21 din 27 ian. M.Of. Stela – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. ROTH. 11024). I. p.R. fond Documentar. 3/1952 vol. ROTTERBERG.I. Uşer – în 1948 încadrat comisar la Comisariatul de Poliţie Fălciu (M. partea I-a. 2317.C. nr. Armin (Harmin) – din 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Sighet (M. partea I-a.din aprilie 1945 şef de birou în cadrul Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. nr. p. p.Of. 1947 agentă de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului regional de Poliţie Braşov (M.A. RUBINSTEIN. RUBINSTEIN. M. din 1 iulie la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. 10171). 31 din 7 febr. şefă de birou în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Bacău (A. nr. v.1985) – membră departid din 1944. p.1916 – 15. 2309. partea I-a. p. 29 din 5 febr. ROZENBLAT. nr. 2323. nr.X. partea I-a.R. 1948 dactilografă stagiară la Chestura de Poliţie Iaşi (M. p. 182 din 11 august 1947. fond Neoperativ. al P. 220-231. 869). ff. p. nr. 2308.C. partea I-a. după război comisar. 30 din 6 febr.. Bacău – 1999 Bucureşti) – după război agent la Poliţia oraşului Bacău. 220-231. I). M. p.Of.III. inv. partea I-a. în 1947 încadrat ca gardian cu atribuţii de medic la Penitenciarul Văcăreşti (M. 3694 din 30 apr. 194 din 25 august 1947. 1947.Of. 2320.Of.Of. M. 2417.Of. inv.Of. dosar nr.Of. Aurel – numit în martie 1948 comisar ajutor de poliţie la Poliţia Fălciu prin decizie a ministrului Afacerilor Interne (v.a.N. p.Of. u. 7350).1961 cu grad de maior (Arhiva C. Elisabeta – în 1945-1947-? impiegată la Chestura Poliţiei Oradea (M. 136 din 19 iunie 1945.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. 2888 din 12 dec. 1948. serviciul raional Stalin.

2006: 78. 1946 în M. 6. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. la un moment dat detaşat sub acoperire la Ambasada României la Paris. nr. şef al Direcţiei a II-a la jumătatea anilor ‘50). nr. nr. dosarul de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei nr 5/80/948. 10923. p. Levy 2002: 124.P. F. partea I-a. în 1952 cu grad de lt. partea I-a.1912 Galaţi) – colonel de Miliţie. 232 . 2331.ro/special/special/jafulsecolului-de-la-banca-nationala-70393. 4510. 4813).Of. p. v. “dosare adiţionale”. C. 116 din 21 mai 1948.Of. şeful Serviciului Judeţean Botoşani al Securităţii Suceava în perioada ’40-’50 (M.R. 314 V.G. 2327. 2328.. M. I.N. p. p.. 317 Menţionat frecvent în dosarul jafului maşinii Băncii de Stat a R. Mircea anchetator al Securităţii (1947-1956(-1962?)). 208 din 8 sept. emigrat în SUA (după unele surse Los Angeles) via Israel (C. după reorganizarea Securităţii cu grad de căpitan. 97. 2329. 4264).S. 2003: 208 şi 2001II: 43. Şerban (n.T. subdirector al Miliţiei Judiciare la nivel naţional la începutul anilor ’50 (adjunctul lui Al. 315 În 1948 şi-a românizat numele în „Eugen Sabău”. 2332. 7424). nr. Ungaria313) – în 1948 în cadrul Societăţii Româno-Export (M.R. respectiv încuviinţarea schimbării numelui la decizia ministrului Justiţiei nr. epurat în 1952 sub acuzaţia de spionaj (Solomovici 2004: 31-2).A. 66255 din 10 iulie 1948 a ministrului Justiţiei (dosarul 5/209/948) (publicată în M. 313 Românizarea numelui în baza deciziei nr. Partea I-a.. emigrat la sfârşitul anilor ’60 şi decedat în 2009 în Israel (C. deductibil în Ioniţoiu 2006: 44)).C.S.R. E. ulterior jurist317. ulterior anchetator în cadrul Securităţii. http://www. 808.Of. Solomovici 2004: 594. 1947. partea I -a. 101.E. p.I. 6). 209. 286 din 10 dec. SAIDER. nr. RUFF.pdf. nr. partea I-a. dosar nr. în 1992. Valentina – funcţionar civil în cadrul MAI. 8320. la 15 august 1917 Budapesta.iiccr. Ioanid).XII. p.G. partea I-a. colaborator apropiat al Anei Pauker şi al lui Vasile Luca (l-ar fi recrutat pe Luca în 1940). partea I-a.Of. partea I-a. 27 din 3 febr. 1947.I. 1947. Oradea. Gheorghe (n. M. Lupu 2011. Goma 2007: 118. partea I-a. M. apoi membru în Colegiul M.907 din 28 aprilie 1048. nr. RUCKERSTEIN. 6)314.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. Cosma 1994) (?).Of. Samson SCHWARTZENBERG316) (n. nr. decizia ministrului Justiţiei nr. din sept. Crăciun 2009: 305. apoi în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1948. inv.P. 1948. p. al P. apoi director la Ministerul Agriculturii.1923 Oradea) – evreu maghiarofon. cu grad de colonel.R. Eugen (n. SAMSON. nr.I. acelaşi “Eugen Szabo” clama un caracter antisemit al acţiunii organelor de anchetă în dosarul “bandei lui Ioanid”. SAMSON. vol. partea I-a. 75). nr. 2330.I. 34 din 11 febr. 256 din 5 nov.Of. 12.I. p.E. în 1958 prezent cu grad de căpitan în funcţia de şef de birou în cadrul Direcţiei I-a a Securităţii. 126 din 2 iunie 1948.-maj.Of.Of. citat în M. 316 V. SALCZBERGER315) (n. ulterior locotenent-colonel de Contrainformaţii în cadrul Securităţii (iniţial şef al serviciului Inspecţii după 1946... /(ex. 1947.ro/pdf/ro/sesizare_penala_gheorghe_enoiu. în 1945 (când încă nu-şi schimbase numele) înregistrat ca membru al U.R.247 din 30 sept. Dobre et al.Of.P. fd. SABĂU “SZABO”. p..R. 2334.M. 9849).A. 208 din 10 sept.. şi Institutul “Elie Wiesel” 2008: 40. 225. 2333. I. RUSU. f.. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Solomovici 2003: 210. 1128. 108 din 12 mai 1948. 1947. ? – în timpul războiului colonel în Direcţia Politică a Armatei Roşii. Sofi Alice (SEIDER) – în 1947 numită impiegată stagiară mai întâi în centrala D. 9500. p. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi promovat comisarşef la conducerea Serviciului Judeţean de Siguranţă Baia.C.Of. RUJAN. 2. partea I-a. Wilhelm [RUFF?] .S. 245 din 23 oct. 6260. 164 din 23 iulie 1945. REISZ. 60 din martie 1992). apoi.html). anchetat în 1968 alături de alţi foşti torţionari în cadrul reabilitărilor (A.C. probabil basarabeanul Samuil Isaakovici Samoilov. în revista Minimum din Israel (nr. Levy în Israel în 1991. p. SAMOILOV (/Samuel). Israil (uneori ortografiat RU(C)KENSTEIN) – angajat în 1945 comisar la Poliţia oraşului Botoşani.E.2326. Deletant 1995b: 62. fond 495 (“România”). în M. & Caţavencu 2004. Cosma 1994: 49. & Caţavencu 2004. (M.R. 39. I.Of. http://www. (1952). nr. p. p.C.jurnalul.R. intervievat de R. S.III.

(Troncotă 2006: 54-5. 110 din 18 mai 1945. 2347. 2 din 2 ianuarie 1948.Of. în 1951 maior la Direcţia a II-a Contraspionaj a D. 286 din 10 dec.asymetria. SANDBERG.Of. p. 45. 110 din 18 mai 1945.Of. probabilă identitate cu Otto Schechter.G. 1947. nr. p. (M. SANDOVICI. David – în 1947 numit agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţeii Capitalei (M.. anexa la dosarul nr..din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. partea I-a. 1945. 3957). 1947 pe postul de contabil la Inspectoratul de Siguranţă Oradea (M. partea I-a. 5127). nr. directorul penitenciarului Iaşi.Of. 108 din 16 mai 1945. 2346.Of.S.Of. nr. repatriat (după o tentativă de recrutare a sa în favoarea israelienilor) şi continuându-şi activitate în Securitate (Solomovici 2004: 594-5. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 318 V. fond Neoperativ. cu referat de cercetare la fd. 2003: 487 ş. Francisc (zis Öcsi) (n. partea I-a. p. Teodor (n. Ana – agent al M.R.Of. partea I-a.a. 3694 din 30 apr. 39 din 15 febr.Of. p. 10314. SCHAHTER. partea I-a./M. 136 din 19 iunie 1945. 245 din 23 oct. 1946 în M. Goldiana – absolventă a Facultăţii de Drept din Iaşi. partea I-a. SCHAER. iulie 1910 Stanislawow. v. nr. p.P.P. SAMUELI.Of. 2339. 219.Of. 10924). Geza – încadrat în iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. M.2335.Of. din nov. C. partea I-a. nr. nr. SCHACHTER. 62/1978. p.S. 2348. secţia Cancelarie – dosare anexe. SCHILERU. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 110 din 18 mai 1945. p. M. ulterior profesor universitar la Iaşi319 (Ursache f. 2340. p. M. nr. 1947 cu atribuţii de Siguranţă (M. 2038). partea I-a. SAVIN. p. 2338. 2337. 9500). aprobare prin decizia nr. 4048).A. 1914) – colonel de Securitate.. ulterior angajată comisarajutor în cadrul Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. partea I-a. 3697 din 30 apr. 1945.php?name=News&file=print&sid=252 233 . 2345. 5708). 2341.C.Of. 2 din 2 ianuarie 1948. partea I-a. Otto – din 1 aprilie 1945 subinspector de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi (M. după trecerea în rezervă membru de partid. nr. 140 din 19 iunie 1948. nr. M. 4049).C. SCHAFFER. 2417.S. Cosma 1994: 38. nr. fost ilegalist.A. nr. SAMUEL. nr.S. lagărul de la Oradea. 1946. Goma 2007: 118 – cei din urmă ortografiindu-l în mod eronat “Sadovici”). iar din 1 dec. 319 V. p.u. 55 din 6 martie 1948. Moise . şeful corpului de translatori din direcţia Contraspionaj a D. SAMUEL. 1947.Of. 12). demascat de serviciile israeliene în 1965. p. (?) SAUCIUC. 2349. p. b). inv. al P. Ioanid 2005: 125).Of. 4049. Bruno – în 1956 ocupa funcţia de şef al Serviciului IX din cadrul Direcţiei a II-a a Securităţii (Dobre et al. 270 din 21 nov.Of.G. p. nr..S. 2336. David – din aprilie 1945 agent de poliţie la Poliţia Dorohoi (decizia nr. partea I-a. Polonia) – în 1948 era agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Bacău (M. SCHATER. partea I-a. 275 din 30 nov. 2342.Of. http://www. 1240. 70. Mihail (Mişa) – originar din Basarabia.G. Teodor Herbert STERN318) (n. 10416)..A.I în străinătate (Solomovici 2004: 61). Zissu – la sfârşitul anilor ’40 gradat la Securitatea din Huşi (Neştian 2010: 87). nr. SCHACHTER. 155 din 8 iulie 1948.. nr. 2006: 78). trimis în 1958 în misiune în Israel de către Securitate sub acoperirea de imigrant (împreună cu familia). Dincă – în iulie 1948 angajat chestor de poliţie la Direţia Studii şi Planificare a D. p. p. Sabeş [?] . partea I-a. v. desantat de sovietici în zona Galaţi înainte de august 1944. nr. Zelig .I. R. 266 din 17 nov. 2343. partea I-a. M.în 1947 chestor la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Sibiu (M. dosar nr. ofiţer M. 3293. partea I-a. SCHACHTER.N.org/modules. 1947. 10151). 10200. 1947. Lupu 2011. partea I-a. nr. 12). p. p.P. 2344. M. f. 267 din 21 nov.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. nr. 10127 din 31 ian. din noiembrie 1945 detaşat ca administrator la Serviciul Lagăre.Of.S. M. C. 5227. partea I-a.

detaşat cu misiuni în Germania şi U. partea I-a.P. p. 4049). 2359. 5359). p. Dobre et al. funcţie în care este avansat la grad de lt. Erwin – propus pentru încadrare în Direcţia VIII a M. nr. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. plutonier major la D. 2365. 234 .Of. Roger – între 1947 şi 1948 informator diurnist în cadrul Prefcturii Poliţiei Capitalei. 104 din 7 mai 1948.P. 2366. SCHIP. M.R. nr.P. Dobrincu şi Goşu 2009: 255-6. căpitan. 240. M. în iulie 1945 transferat de la D.P. Francisc (fiul lui Alexandru) – locotenent-major. profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie.. ulterior comisar-şef de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. SCHRAFT. SCHLESINGER. Solomovici 2004: 595 şi 2001II: 43.Of.P.-col. SCHMERGER. Mendel . Anuţa – în 1947 angajată ca telefonistă în centrala Siguranţei. 2364. 2352.S. Solomovici 2004: 595).C. 4144). partea I-a. 110 din 18 mai 1945.G. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M. propusă spre avansare la funcţia de şef de birou (v.G. în 1948 încadrată cu grad de plutonier şi funcţie operativă în D. Iosif (n. 2006: 81. 2355.P. SCHMERLER.S. partea I-a.P. 2353. nr. SCHULLER. 110 din 14 mai 1948. Duţu et al. partea I-a. 198/1951) (v. 2351.2350. Jela 2001. 2358. SCHÖNBERGER. p.Of.S. 2357.R.în 1946 impiegată în centrala M. 9 din 12 ianuarie 1948. Emanoil (în unele acte oficiale eronat transcris “Smenler Manoil”) – după august 1944 încadrat comisar în cadrul centralei D. ? – locotenent.Of. 9594). M.Of. 2002: 342-3). p. al P. 1946. avansat maior de Securitate în 1960. 4313. Nastasă şi Varga 2003a: 63.S. 81. 144 din 29 iunie 1945.Of. trecut în rezervă în 1956 (Cosma 1994).Of. SCHMERLER. Cosma 1994: 50.G. nr. SCHNAPP. 65 din 18 mart. partea I-a. 2362. 7087).. 182 din 11 august 1947. 5467). partea I-a. ulterior locotenent-major. Simion – fost muncitor. 2361.S. partea I-a.G. nr. 651-2.I. 239 şi nr. p. 168 din 27 iulie 1945. 1948.S. 82 din 7 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 5673). SCHILLER Mina (fiica lui Matiaş) – încadrată la 1 aprilie 1947 comisar ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. M. la înfiinţare (1948) (Cosma 1994: 44). p. (M.P. partea I-a.A.G.Of. 6412..Of. Goma 2007: 118). 2363. în ianuarie 1948 înapoiat în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. SCHLESINGER.. apoi angajat căpitan de Miliţie la Direcţia Paşapoarte în 1946-1947.G. SCHVARTZ. după înfiinţarea D. p.anii’50 (Berindei. p. nr. (M. p. profesoară la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1959 (Cosma 1994). SCHULMAN.S. nr. Vera . Solomovici 2004: 597). brigada a III-a. SCHILLER. 2356. 1947.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.P. 3697 din 30 apr. Lucian – în 1948 menţionat ca agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 144 din 25 iunie 1948. p. M. unul din cei doi şefi de birou ai secretariatului D.S. nr. v. nr. SCHNEIDER. partea I-a.G. pensionat pe caz de boală în acelaşi an (Andreescu. la D. 2429). SCHREINER.. p. 150 din 6 iulie 1945. Ludovic – din mai 1945 agent de poliţie la Poliţia oraşului Sighet (M. Bucureşti (Jela 2001. 3080.G. partea I-a. partea I-a.Of. 2354.C. anchetator al Securităţii din Focşani în anii ’50 (Jela 2001. ? – şeful Securităţii Târgu Neamţ în 1949 . p. nr. (u. Paul – ofiţer încadrat în D. Solomovici 2004: 595).S. Rachmil – în iunie 1948 definitivat în funcţia de comisar-şef la Chestura de Poliţie Iaşi (M. Jela 2001.Of. Deletant 1995b: 57. SCHOR. (şeful Serviciului “H” Cifru). într-un referat din 5 august 1953 (Datcu 2009. 2360. 678. 1923 Iaşi) – după 23 august 1944 ziarist în cadrul Armatei.R.P. la Direcţia Siguranţă (M. Solomovici 2004: 597. nr. nr. Darius – din iunie 1945 agent (din 1947) principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. partea I-a.a. 75). 9 din 12 ianuarie 1948. partea I-a.S. 248 din 27 oct. p.Of.

SEGALL. p. partea I-a. Ghizela – după război impiegată la Direcţia Penitenciare a M. 8320. menţionat ulterior ca plutonier major al D. v. M. partea I-a. Luiza . p.A.Of. M. posibilă identitate cu “Sendor (Aleks. 1946.Of.R. p.. partea I-a. partea I-a. SEGAL. partea I-a. în sept. (M. partea I-a. p. partea I-a.I. 110 din 14 mai 1948. p. Ilie – angajat în august 1948 comisar-ajutor de poliţie. 3699 din 30 apr. (M. partea I-a. Solomovici 2004: 597). 182 din 11 august 1947. p. 2369. 2378. M. nr. p. p. 62 din 15 martie 1948. SEGAL. p. 4315).Of. 286 din 10 dec.Of. 2377. Sender SEGAL) – din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. M.S. nr. 1946. după august 1944 încadrat la Chestura de Poliţie Timişoara ca agent. 10927). între 1946 şi 1 dec.Of. Niculae 2004: 32. 4048 [cota S. nr. Şandor (n. 2382.S. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă în cadrul Serviciului Judeţean Botoşani (M. nr. SEGAL. SCHWARTZ.Of. SEIDMAN. 4049). M. I. SCHWARTZ. la Circa 17 Poliţie (M. dosar nr. Ilie . p. fond 495 (“România”). 1946 transferată la Penitenciarul Braşov (M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 4049). 1947. partea I-a. 12859. 121 din 31 mai 1945.].Of. SEGAL.Of. v.fost croitor. Marcel – între aprilie 1945 şi septembrie 1946 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (în M. 2630). 126 din 6 iunie 1945. 235 . a D. partea I-a. 10433. nr. 2373. Nathan (uneori ortografiat şi “Segall”) – din 1 aprilie 1945 comisar-ajutor al Poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. 208 din 10 sept. p. Andrei – la 1 aprilie 1948 angajat comisar ajutor de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Războieni (M. 4708). 188 din 16 aug. p. 6710). Ana . Cosma 1994: 48).Of.N. (1948-1952) (C. 1947 cu acelaşi grad la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de poliţie Suceava (M. 110 din 18 mai 1945. partea I-a. nr. Ionaş . 3895). de la înfiinţare (1948) şi anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. 107 din 15 mai 1945.G. 2278). în luna mai a aceluiaşi an transferat la Poliţia Dorohoi (M.Of. ff.Of.A. SCHWARTZ.S. 9880). nr. SEGAL. Solomovici 2004: 598). partea I-a. nr.în mai 1948 definitivată în funcţia de dactilografă şefă în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.. dosar nr.Of.Of.2367.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D.G. 2383. 5133). nr. partea I-a. nr. partea I-a. p.din mai 1945 agent în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.Of.G. partea I-a. SCHWARTZ BERCOVICI. SEGAL.S. partea I-a. p. partea I-a. Mauriciu .Of. SEGALL. M. partea I-a.şefă de birou în D.Of. 108 din 12 mai 1948. 222 din 25 sept. nr. partea I-a.G.în nov. după alte surse prezent şi în iulie 1946 la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (Solomovici 2003: 31). p.Arhiva C. 4358). din sept. 136 din 15 iunie 1948.Of. p. 292 din 17 dec. 1947. 2375. nr. 1349). SEGAL. p. p. nr. partea I-a. 1947. 110 din 18 mai 1945. SCHWARTZ. 222 din 25 sept. Iosif – din 1 aprilie 1948 comisar-ajutor de poliţie în D.Of. 10433). 4264).P. inv. Bubi – anchetator al Securităţii din Dorohoi (Jela 2001.Of. Solomovici 2004: 599. 4517) 2370.P. SCHWARTZ. 1946. nr. M. 72 din 26 martie 1948. 2371. nr. clasa a 4-a de salarizare (M. nr.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 3697 din 30 apr. 1947. Mandi .S. 2374. 2376.Of. L.P. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Sigmund – în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Buzău (M. 1947 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Tulcea (M. 2372. 225. 1946.P. p. SEGAL. Lupu 2011.Of. 1947. 41 din 18 febr.P. partea I-a. fond Documentar. 2381.S.P. până în 1946 (M. p. nr. 289 din 13 dec. 11158. Bucureşti (Jela 2001.)” cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. 895). Jela 2001.Of.I. 257 din 6 nov. 2380. Mendel . 1948.R. 10923). p. p. nr. nr. 63-65). nr. nr. 286 din 10 dec. 7083. Iulius – numit în martie 1948 comisar ajutor la Poliţia oraşului Botoşani prin decizie a ministrului Afacerilor Interne (v. partea I-a. 111 din 15 mai 1948. 2368. 2379.

v.pdf Vezi fişa matricolă penală la http://86. ulterior cu evoluţie necunoscută. 597 şi 2003: 180.Of. 1946.. 9614. vol.. 9718). 249 din 28 oct. p. 1947. partea I-a. 26979. partea I-a. până în 1948. nr. 207. apoi exclus din partid. 62.R.S. 2386.P. 7346. vol.R.R. f.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/S/Sevianu%20Igor/index. D. M.ro/documente/cadrele_securitatii/SEPEANU%20TUDOR%20ALEXANDRU. ofiţer de carieră (demis în 1941.P. Ordine şi Instrucţiuni 1959. plutonier operativ la DRSP Bucureşti. apoi ofiţer în S. 13-16. ca agent de poliţie clasa a III-a în iunie 1945 (M. dosar nr. p. SENATER. 1896. fiul lui Mihai şi Pierette. Banu 2008: 325. SERCUS. David – în 1947 era chestor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 239 şi nr. (M. nr. ulterior maior. demis şi chiar degradat. 5807. ulterior director al D. partea I-a. f. la 28 iulie 1959. p. & Caţavencu 2004.P din 19 aprilie 1948. Solomovici 2004: 599 şi 2003: 207). 1/1948. M.I.Of. după război şef de poliţie în Corpul Detectivilor. 66 din 19 martie 1948. Igor HERŞCOVICI.1960) .P. nr.Of.R.X. apoi promovat chestor şi transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Sibiu (martie 1947).192418. 1945. nr. 5)321. (?) SEVICI.R. SEPEANU. f. în 1946 comisar-ajutor în cadrul Serviciului de Siguranţă al Poliţiei Dorohoi.P.Of. 4706). 110 din 16 mai 1947. zis “Gugu”) (31. M.2384. nr. inv. (?) SEP. director adjunct al D. nr. f. în 1959 locotenent-colonel. 1947. 108 din 12 mai 1948. Solomovici 2004: 138-9. transferat de la D. 96 din 25 apr. fd. condamnat în 1953 în cadrul proceselor unor torţionari din pentitenciarele epocii staliniste. la Biroul Siguranţă. 3700 din 30 apr..S.U.R. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. SEVIANU. dosar 19. 2391.II. 2388. vol I. 1. I. 4242. ff. Martin . în ianuarie 1948 transferat la Comisariatul de Poliţie Săveni.1914 la Bucureşti. fond “P”. 157). Teodor Alexandru (n. partea I-a. partea I-a. M.S. 4266). eliberat în 1957. dosar nr.P.M. 2389. 2385.G. 2.S. 60 din 13 martei1 1947. Deletant 1995b: 58. nr. potrivit caracterizării secţiei de cadre a D. fiul lui Vasile (Basil) şi Frida – 1985 Bucureşti) – locotenent-colonel de Armată. pentru câteva luni în 1950.P. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Sava – încadrat în D. 127 şi vol.17. 2.Of. exclus pe motive disciplinare). partea I-a.G. 110 din 18 mai 1945. l a Circa 26 Poliţie (M. partea I-a. nr.125.. p. nr. 11082.10.I. A. 242-248 şi fond “D”. Banu 2008: 325. partea I-a. Moise . 3617. 869) 2387. p. semnatar în 1971 al unei cereri de reabilitare. 23. M.I. partea I-a. 238 din 14 oct. 9 din 12 ianuarie 1948. Arhiva Operativă M. angajat ulterior la Ministerul Energiei Electrice. nr. 126 din 6 iunie 1945. locotenent de miliţie (1948-1951. câteva luni mai târziu detaşat secretar al Chesturii de Poliţie Iaşi. 23.A. în mai 1948 transferat la Poliţia Bistriţa (M.membru al grupului de evrei care au jefuit maşina Băncii de Stat a R.Of. apud C. 44-49. p.. 4049. p.G. condamnat. 29 din 5 febr.Of.Of.Of. 10985.33). 1945 şefă adjunctă de birou în centrala D. la momentul arestării inginer la o întreprindere de stat. după ce s-a descoperit ajutorul pe care îl acordase unor evrei).II. 2390. la D. nr. p.din 1 aprilie 1945 şef de poliţie la Inspectoratul de Poliţie Suceava.M.I.G./P. şeful serviciului Inspecţii în Direcţia Generală a Penitenciarelor din M. partea I-a. ACNSAS.P.I.C. Nina – din 1 oct. nr.între 1945 şi 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 3871) (M.C. Deletant 1995b: 58.php. p. Goma 2005: 4.S. 320 321 V. “a avut în trecut înclinaţii spre afaceri. 253 din 5 nov. 119. partea I-a. Bucureşti (1948-1952). 250-4)320.Of. p.. p. şi http://www. fond D. Iosif – după război comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Brad. şef adjunct al Direcţiei Regionale M.R. SFAB. dosar nr.cnsas.D. membru P. vol. Bucureşti (1948-1950). Igor (n. SEPEANU. 2412. 2392. Bucureşti (decizia nr.Of. 236 . pe care numai în parte a izbutit să le lichideze” (ASRI.A.R. p. p.I. Îi plăceau chefurile şi femeile. 2006: 268 (n. DJ nr. 24.A.A. partea I-a. partea I-a. 1946.M. Vasile – fost şofer.P. executat la 18. SEMAN. ff. nr. 155 din 10 iulie 1947. f.Of.1960 (Solomovici 2005 şi 2001II: 111.R.

în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 2404. Goma 2007: 118.I. anchetator a D. Alfred – încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. 2407. SIN IANCU.P. Iosif (n.G. 4049). 237 . 3895).Of. care a murit în 1956 după 45 zile de greva foamei). detaşat la