“ŻYDOKOMUNA” Evreii şi comunismul

- Cazul României (1944-1965) -

ediţia aprilie 2013

Iulian Apostu
apostu_i@yahoo.com

CUPRINS

În loc de introducere ................................................................................................ 4 Aparatul administrativ-politic central ..................................................................... 20 Aparatul represiv (Securitate, Miliţie, etc.) ........................................................... 167 Mass media şi sistemul editorial-tipografic ........................................................... 252 Educaţie şi cercetare (sectoarele ideologizate) ...................................................... 281 Cultură şi artă ......................................................................................................... 302 Alţii ........................................................................................................................ 335 Alţi ilegalişti .......................................................................................................... 505 Surse documentare ................................................................................................. 601

2

În loc de motto:
“Americanii joacă acum cartea evreilor şi într-o ţară unde avem 400.000 de evrei, cu câteva zeci de mii infiltraţi în aparatul nostru de stat, economic, politic şi cultural, nu este greu de jucat această carte. Nu vă faceţi iluzii că îi puteţi schimba. Negustorii de ieri, fabricanţii de ieri, jucătorii de la bursa neagră nu-i puteţi transforma, chiar dacă vin şi vă demonstrează că l-au citit pe Marx şi că-l studiază pe Lenin […] Plin de evrei, peste tot evrei […] Sioniştii sunt foarte bune elemente pentru coloana a cincea [în România.] […] Noi nu dăm muncă inginerului al cărui tată este declarat chiabur, dar primim şi încredinţăm posturi de comandă colanei a cincea sioniste, pentru simplul fapt că ştiu să se lipească de partid.” (Petru Groza într-o discuţie cu Emil Bodnăraş, 23 iunie 19491) “În 1945, o mare parte a aparatului de stat şi de partid era în mîinile evreilor, aşa încît, în 1950, se ajunsese la o situaţie penibilă, în care poate 2% din populaţia ţării deţinea peste 25% din posturile cheie ale regimului. În această perioadă se povestea că singura deosebire între Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Economiei din Israel consta în faptul că în ministerul israelian se puteau găsi şi cîţiva arabi.” (din raportul de uz intern “Evreii din Romania: o minoritate care dispare” al Ambasadei S.U.A. la Bucureşti, datat 26 febr. 1964, sustras de Securitate din clădirea ambasadei, reprodus în versiunea tradusă de Securitate în Marius Oprea 2002b şi Solomovici 2004: 509-13) “Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: ‘[…] Eu te-aş ruga să-mi spui de ce la CSP [Consiliul de Stat al Planificării] peste 80% sunt elemente de origine evreiască […] Tov. [Leonte] Răutu: ‘În sistemul editorial erau peste 40% evrei.’ […] Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: ‘S-ar putea aduce nenumărate exemple. Am întrebat de ce la Consiliul de Miniştri sunt peste 60% elemente evreieşti, cine i-a adus acolo, au venit singuri?’” (din stenograma şedinţei Biroului Politic din 19 febr. 1960, apud Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 641, 644 (pp. 625-646)) “În primii ani de domnie ai tovarăşului Gheorghiu-Dej, evreii comunişti ocupaseră fotolii în toate etajele superioare ale politicii, culturii şi ale administraţiei de stat […] Este adevărat, comuniştii evrei erau peste tot, în Biroul Politic şi înaltul aparat de partid, […] în Armată, Securitate, Procuratură şi în Miliţie, […] în organismele de stat, economice şi culturale […] .” (Teşu Solomovici 2001 II: 42)

1

Pentru citarea selectivă a unor pasaje diferite din aceeaşi declaraţie (reprodusă iniţial de prof. Gheorghe Buzatu în Dosarele Istoriei), vezi de pildă un autor etichetat „antisemit” – Cornel Dan Niculae (2004: 50-52), respectiv trei autori evrei – Radu Ioanid (2005: 78), Robert Levy (2002: 146), respectiv Teşu Solomovici (2001 II: 87 -8; 2003: 188-192). Pentru versiunea integrală a stenogramei prelevate de Sulamita Bloch-Constantinescu, v. Buzatu şi Cîrstea (2010: 328 -338). 3

În loc de introducere
Iniţiat imediat după decembrie 1989, segmentul publicistic (academic şi jurnalistic deopotrivă) consacrat analizei relaţiei dintre evreii din România pe de o parte şi instaurea şi consolidarea sistemului comunist în primii ani postbelici pe de altă parte, pare să confirme în mod nefericit butada “decât puţin şi prost, mai bine mult şi fără rost”. Tema acestei relaţii, complexă fie şi numai în dimensiunea ei pur istoric-factuală, fără a mai aduce în discuţie distorsiunile consecutive frecventei ei instrumentalizări politice, a fost abordată pe parcursul ultimelor două decenii de o mulţime de autori, pe cât de spectaculoasă numeric, pe atât de eclectică din punctele de vedere ale pregătirii teoretice şi practice a autorilor, spaţiului, anvergurii şi profunzimii acordate cercetării, abordării şi metodologiei alese, stilului şi profilului editorial, obiectivelor asumate explicit sau implicit, etc.: de la Vladimir Tismăneanu şi Florin Constantiniu la Cristian Troncotă, Ioan Scurtu şi Gheorghe Buzatu, de la categoria autorilor etichetaţi aprioric şi in corpore ca “antisemiţi (ex. Paul Goma, Cornel Dan Niculae, Neagu Cosma sau Gheorghe Gavrilă Copil) la seria autorilor evrei (ex. Leon Volovici, Harry Kuller, Teşu Solomovici , Jean Ancel, Leon Rotman, etc.), de la istorici de profesie la foşti militari şi ofiţeri ai Securităţii, de la antropologi şi filosofi la simpli jurnalişti, ingineri şi alte profesii, literatura dedicată explicaţiei şi/sau înţelegerii relaţiei multifaţetare dintre evrei şi comunismul României postbelice pare marcată în ansamblul ei de o inversă proporţionalitate între cantitate şi calitate, ranforsată de o pronunţată polarizare a mulţimii de autori în două categorii antagonice: evrei (categorie care îşi subsumează şi grupul celor catalogaţi “filosemiţi”) vs. “antisemiţi”. Angajate ireconciliabil într-un veritabil conflict de uzură pentru poziţia dominantă în modelarea percepţiei opiniei publice asupra temei cercetate, cele două grupări informale perpetuează o “gâlceavă” extrem de sonoră marcată de eroarea de logică tertium non datur. În tiparul acestui raţionament viciat, agravat dintr-o direcţie de o formă de anti-evreism visceral, iar din cealaltă de imperativul imbecilizant al “corectitudinii politice” şi de eticheta-“sperietoare” a antisemitismului, orice aserţiune în materie a lui V. Tismăneanu ar putea fi respinsă [fie şi numai] pentru că autorul este evreu (şi – circumstanţă agravantă – fiu de nomenklaturişti), la fel cum, simetric, orice “listă” de evrei comunişti întocmită de un “antisemit” este respinsă aprioric şi în integralitatea sa, chiar şi atunci când, de pildă, 17 din cei 20 de “evrei comunişti” indicaţi sunt confirmaţi ca atare chiar şi de autori evrei. Mai grav însă, acestei erori de logică a aşa-zisei gândiri binar-adversative (şi multor altora, la fel de nătângi), calate pe principiul “cine nu e cu noi, e împotriva noastră”, i-au căzut victime în timp şi rarisimele încercări de abordare ştiinţifică, neutră, obiectivă, sine ira et studio2; într-o primă direcţie, istoricul Florin Constantiniu i-a “contrariat” spre exemplu pe autorii evrei Harry Kuller, Leon Rotman, Leon Volovici şi Radu Bogdan prin “îndrăzneala” afirmaţiei “[o]bstacole [în cercetarea obiectivă a temei, n.n., I.A] vin atât dinspre români, cât şi dinspre evrei […] Obstacole vin şi din partea evreilor. Este refuzul de a investiga faptul că […] între conducătorii PCR s-au aflat numeroşi evrei. Explicaţia că, odată cu intrarea în rândurile partidului comunist, ei şi-au renegat evreitatea nu poate fi considerată – cel puţin după părerea noastră – satisfăcătoare.” Ca reacţie, firească în lumina antagonismului susmenţionat, prof. Constantiniu a fost prompt acuzat că “a căzut într-un clişeu al retoricii” (Solomovici 2003: 35, 39 ş.u.; 2001 II: 18, 1-22). În aceeaşi direcţie, cartea Situaţia evreilor din România, 19391941, elaborată de 13 autori sub coordonarea lt.-col. Alesandru Duţu şi dr. Constantin Botoran, a fost,

2

Categorie căreia i se înscriu între primii exponenţi Gheorghe Buzatu şi Florian Banu. 4

conform autorilor, interzisă şi “trimisă la topit” în 19943, aceasta deşi ea se mărginea în mod exclusiv să reproducă o serie de documente ale autorităţilor statului din perioada analizată, necomentate în vreun fel, documente aflate în Arhiva Ministerului Apărării. În direcţia opusă, ca exemplu deja amintit (tributar categoriei argumentum ad hominem circumstantiae) reţeaua World Wide Web abundă în repudieri în bloc ale “raportului Tismăneanu” a căror singură justificare aparentă este tocmai identitatea etno-religioasă a preşedintelui comisiei prezidenţiale. Explicabil în consecinţă, în afara conflictului există şi o minoritate statistică a acelor persoane şi mai ales instituţii, care dispun atât de informaţiile, cât şi pregătirea necesare în abordarea profesionistă a temei, însă preferă să o evite, ghidându-se probabil după canonul “de ce să mă leg la cap dacă nu mă doare?” şi aleg cel mult să trateze tema comunismului în genere, fără i zolarea ca obiect de cercetare a relaţiei evrei-comunism. Bune exemplificări ale acestei categorii ar fi istoricul Marius Oprea bunăoară, sau raportul C.P.A.D.C.R., care, inexplicabil, alege să precizeze numele de naştere / identitatea etnică doar în câteva cazuri de evrei comunişti, chiar dacă multiple alte exemple au fost menţionate în alte lucrări ale (chiar) unor membri ai aceleiaşi comisii). Într-un asemenea context conflictual aparent nesoluţionabil, demersul de faţă este elaborat cu asumarea conştientă a riscului etichetării şi încadrării în oricare din cele două “tabere”, probabil în amândouă în funcţie de identitatea şi interesele opinentului. Nu mai puţin adevărat, dincolo de subiectivismul oricărui conflict, fie el şi de idei, erorile demonstrabile obiectiv comise din direcţia ambelor părţi disputante sunt adesea atât de numeroase, şi uneori atât de grave, încât fac inevitabilă catalogarea ca “maculatură” a unei părţi cantitativ importante din literatura în materie; spre exemplu, spaţiul Internet abundă încă în “liste de evrei comunişti” care îl includ de pildă pe fostul demnitar Gheorghe Apostol (cu prezumptivul nume de naştere Aaron Gerschwin), deşi proponenţii acestei încadrări eşuează în continuare, chiar şi după câteva decenii, să ofere fie şi o singură probă în argumentarea identităţii evreieşti a lui Apostol (care bunăoară – chiar dacă aceasta, e adevărat, nu exclude posibilitatea unei convertiri - a fost înmormântat în 2010 într-un cimitir ortodox). Concluziv, “liste” precum cele incluzându-l pe Apostol produc ca efect advers nu doar propria decredibilizare, ci şi, printr-o generalizare pripită, fundamentarea catalogării ca “antisemite” a oricărui demers de inventariere a unor evrei români care au contribuit la instalarea sistemului comunist în România. În direcţia opusă, un exemplu elocvent îl oferă poziţia autorilor evrei în “cazul” Teohari Georgescu, fost ministru de Interne între 1946 şi 1952, adică în perioada supranumită în raportul final al C.P.A.D.C.R. a “stalinismului dezlănţuit”; în negarea vehementă a identităţii evreieşti a lui T. Georgescu şi a respingerii numelui vehiculat cel mai frecvent ca original, “Burăh Tescovici”, Vladimir Tismăneanu spre exemplu avansează până la punctul la care îşi intitulează un articol din 2010 în formula cu iz de sentinţă “De unde vine minciuna ‘Teohari Georgescu = Burăh Tescovici’” (Tismăneanu 2010a)4. Încadrabil cu indulgenţă ca “articol” (în fapt patru paragrafe mimând ştiinţificitatea), materialul abundă în inadvertenţe şi omisiuni dificil de considerat involuntare pentru un cercetător de talia, măcar pretinsă, a lui Tismăneanu; în esenţă, autorul porneşte de la a opina, halucinant, [că] “[p]rima dată am întâlnit aceasta invenţie într-o carte despre Piteşti (cred că nu mă înşel).”, pentru a completa, ca surogat de argument, că “numele în cauză ‘Burăh Tescovici’ este neverosimil” şi respectiv a respinge, încă o dată în rândul autorilor evrei, teza evreităţii lui T. Georgescu, laolaltă cu numele “Burăh Tescovici”. Ei bine, aşa cum (sub acelaşi pseudonim utilizat aici5) subsemnatul comentează, inutil pentru învrednicirea cu un răspuns (cel puţin până în iunie
3

Fiind publicată abia în 2003 (primul volum) la Editura Ţara Noastră din Bucureşti, a Uniunii Vatra Românească, fapt care, în succesiune (i)logică, nu face altceva decât să îi atragă reconfirmarea etichetei de material „antisemit”. 4 V. http://www.acum.tv/articol/17459, accesat ianuarie 2011. 5 Atrag şi aici atenţia asupra unor regretabile confuzii care se fac între persoana mea şi omonimul Iulian Apostu, cadru didactic la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti, cu care nu am nicio legătură. 5

20116), pe platforma online unde Tismăneanu postează articolul, “invenţia” nu este câtuşi de puţin una recentă (i.e. cărţile despre “fenomenul Piteşti” au apărut în spaţiul publicistic după 1989), ci veche de peste 60 de ani. Astfel, o primă menţiune a evreităţii lui Teohari Georgescu şi totodată primă indicaţie a numelui, în varianta “Samuel Burăh Tescovici”, apare încă din perioda 1945-1946, în manuscrisul – jurnal politic al profesorului universitar şi viitor deţinut politic George (n. Gheorghe) Manu. Documentul, redactat în perioada amintită sub pseudonimul “Testis Dacicus” şi cu titlul România între Rusia şi Europa, a fost remis în mai multe exemplare unor reprezentanţe diplomatice străine la Bucureşti, autorul menţionându-l inter alia pe “Teohari Georgescu, [care,] spre exemplu, este evreu, numindu-se după adevăratul nume, Samuel Burăch Tescovici. El ar fi un condamnat de drept comun, venit la Bucureşti cu o identitate falsă şi devenit ulterior lucrător tipograf” [primă observaţie asupra corectitudinii informaţiei referitoare la activitatea lui Georgescu care fusese într-adevăr zeţar la cotidianul Adevărul în perioada interbelică, n.n.] – în frazarea din forma cărţii în care a apărut ulterior manuscrisul - În spatele Cortinei de Fier: România sub ocupaţie rusească (Bucureşti: Mica Valahie, 2011, p. 161). Similar, în perioada ianuarie - februarie 1946, la Universitatea din Iaşi circulau manifeste atribuite organizaţiei Haiducii lui Avram Iancu – divizia Sumanele Negre, care reclamau că Teohari Georgescu, pe numele său adevărat „Burach Tuscovschi”, ar fi ordonat la 8 noiembrie 1945 „să secere cu mitraliera pe manifestanţii care strigau lozinci regaliste” (v. Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fd. Rectoratul Universităţii Iaşi, dosar nr. 1/1946 („Intrări”), f. 237 (fapt reprodus şi în lucrarea Evreii în prima universitate din România, 1860-1950 a autorului evreu Iancu Brauştein (Iaşi: Dan, Gr. T. Popa, 2001 şi 2004)7. Suplimentar, identitatea evreiască a lui T. Georgescu şi numele “Burah Tescovici” sunt avansate şi într-o notă informativă confidenţială a Legaţiei Regatului Unit de la Bucureşti, transmisă la 3 noiembrie 1947, sub semnătura funcţionarului Adrian Holman, centralei Foreign Office de la Londra, recepţionată sub semnătura “Mr. Bevin”; documentul afirmă explicit că “several responsible reports claim [that] although baptised Orthodox, [Georgescu] is of Jewish origin and [his] actual name is Burah Tescovici” [subl. n., I.A.] (v. arhiva Public Record Office, F.O. 371/59190/R7847/6181/37, respectiv 371/672672 B, R 14994/14994/37). Spre eventualul ajutor al lui Vladimir Tismăneanu, în cazul în care acesta nu ar fi avut posibilitatea de a se deplasa la Londra pentru a consulta arhivele diplomaţiei britanice, pasajele referitoare la T. Georgescu din nota informativă amintită, au fost reproduse inclusiv în spaţiul publicistic românesc: mai întâi în cartea cercetătorului englez Denis Deletant, Teroarea comunistă în România. Gheorghiu-Dej şi statul poliţienesc, 1948-1965 (Iaşi: Polirom, 2001, pp. 34-5, n. 22; aceasta după versiunea originală în limba engleză, Communist terror in Romania: GheorghiuDej and the Police State, 1948-1965. London: C. Hurst & Co., 1999, p. 23, n. 2); apoi, aceeaşi notă a fost tradusă şi reprodusă integral în două lucrări ale istoricului Gheorghe Buzatu – România şi Marile Puteri, 1939-1947 (Bucureşti: Ed. Enciclopedică, 2003, pp. 493-590), respectiv Antonescu, Hitler, Stalin III. In raport nefinal (Iaşi: Demiurg, 2008, pp. 376-462). Iar în afara României, dincolo de lucrarea din 1999 a lui Denis Deletant, pasajele referitoare la T. Georgescu din nota informativă în discuţie au mai fost reproduse în cel puţin două lucrări: Paul Preston, Michael Partridge şi Denis Smyth (ed), British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from The Foreign Office Confidential Print (From 1945 through 1950) (Part 4) (Bethesda, MD: LexisNexis, 1999, p. 130) şi respectiv Paul
6

Update: V. Tismăneanu a binevoit să răspundă pe respectiva pagină web în octombrie 201 0, după ce un draft al prezentului studiu a apărut online. Replica mea, în care îl acuz, cu probe, de autoplagiat, este deocamdată (începând cu 10 noiembrie 2011) „în aşteptare”, supusă aprobării moderatorilor. .. 7 Menţiunea referitoare la Teohari Georgescu fiind disponibilă şi în versiunea online a celor două volume ale lui I. Brauştein, pe un situl afiliat Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, la adresa http://www.romanianjewish.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_31.html, nr. crt. 9159. 6

Preston, Michael Partridge şi Piers Ludlow, British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from The Foreign Office Confidential Print (Bethesda, MD: LexisNexis, 2006, p. 260). În sfârşit, în urmă cu peste jumătate de secol, numele Tescovici (cu diverse transcrieri ale prenumelui – “Burăh” / “Bura(h)” / “Baru(c)h”) era menţionat nu doar într-un volum din 1952 al revistei Berichte und Informationen editat de Österreichisches Forschungsinstitut für Wirtschaft und Politik [Institutul Austriac de Cercetări în Economie şi Politică] (p. 24: “Teohari Georgescu (recte Bura Tescovici, Jude)”), ci inclusiv în notoria lucrare The Plot against The Church a grupului de cardinali catolici anti-ecumenişti reuniţi sub pseudonimul “Maurice Pinay” (digitalizată în multiple ediţii în limbi diferite în reţeaua WWW, vezi poziţia a 4-a la secţiunea “D – Rumania” în ediţiile în limba engleză din 1962 şi 1967). Şi tot înainte de apariţia memorialisticii dedicate reeducării din Piteşti pe care o invocă Tismăneanu, numele “Tescovici” indicat ca nativ al lui Teohari Georgescu apare şi în cartea în limba franceză a Irénei Talaban, Terreur communiste et résistance culturelle (Paris: P.U.F., 1990, p. 18). Şi totuşi, iată, însuşi preşedintele Comisiei prezidenţiale pentru analiza dictaturii comuniste din România şi cercetător specializat în istoria comunismului est-european, Vladimir Tismăneanu, nu are cunoştinţă despre toate aceste lucrări publicate cu decenii în urmă şi “află” despre “minciună” abia în România postcomunistă! Ba mai mult; în ultimii 20 de ani, numele “Burah/Baruh Tescovici” şi evreitatea lui T. Georgescu au fost menţionate în câteva zeci de lucrări, din care cităm aici doar câteva aparţinând unor autori “frecventabili” de către mainstream, i.e. neostracizaţi, deocamdată, ca antisemiţi:  Doina Jela în Lexiconul negru (Bucureşti: Humanitas, 2001, p. 124);  Lucian Boia în History and Myth in Romanian Consciousness (CEU Press, Budapest, 2001, p. 173, unde autorul afirmă că din cei patru membri ai secretariatului partidului - Dej, Pauker, Luca şi Georgescu – numai Dej era român);  A. Andreescu, L. Nastasă şi A. Varga, Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare: Evreii din România (1945-1965) (Cluj: C.R.D.E., 2003, p. 186, nota 1);  Ildikó Lipcsey, Sabin Gherman şi Adrian Severin, Romania and Transylvania in the 20th Century (Buffalo; Toronto: Corvinus, p. 314);  Stan Stoica, Vasile Mărculeţ, Stănel Ion et al. (Dicţionar biografic de istorie a României (Bucureşti: Meronia, 2008);  Thomas Kunze (Nicolae Ceauşescu. Eine Biographie (ed. a 3-a, Berlin: LVD GmbH 2009, p. 72);  Adriana Dardan în Silenced Paces (Author House, Bloomington, IN, 2009, p. 197, unde autoarea statuează “Hanna Pauker, Teohari Georgescu, Vasile Luka (all of Jewish origin) and Gheorghe Gheorghiu-Dej (half Gipsy)”;  Michael Ritivoi Hansen în The Message (Bloomington, IN: Xlibris, p. 34, cu formularea “Teohari Georgescu (born Burah Tescovici”)). Concluziv, numărul, datarea în timp, credibilitatea şi accesibilitatea acestor surse îl descalifică moral pe V. Tismăneanu din poziţia sa de preşedinte al C.P.A.D.C.R şi – întrucât omisiunile, inadvertenţele şi distorsiunile precum cea din cazul Teohari Georgescu nu sunt singulare 8 în genere de publicist în domeniu şi, în subsidiar, alimentează prejudecata celeilalte “tabere”, i.e. cea

8

Modul în care universitarul Vladimir Tismăneanu înţelege să respecte canoanele academice s-a repercutat inclusiv – din nefericire – asupra Raportului final al C.P.A.D.C.R.: ca exemplu nesingular, paginile 64-66 ale Raportului (parte din cele sub responsabilitatea personală a lui V. Tismăneanu) (varianta electronică disponibilă pe situl Preşedinţiei , la http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf) nu sunt altceva decât o simplă traducere a paginilor 130-134 din cartea aceluiaşi, Stalinism for All Seasons..., apărută în 2003 la Berkeley: University of California Press (v. şi online, la adresa http://books.google.com/books?id=Re3Aop3UZbAC&printsec=frontcover&dq=stalinism+for+all+seasons&hl=en&ei=6ov CToZTxu6yBtfWgOEL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false). 7

“antisemită”, conform tezei implicite a căreia un evreu nu poate fi obiectiv atunci când abordează tema contribuţiei evreilor la instaurarea comunismului în România, tinzând invariabil să o minimalizeze. Exemple precum cele oferite conduc de altfel spre posibilitatea elaborării unei tipologii a principalelor erori, deliberate sau involuntare, comise în rândurile ambelor grupuri de autori în materie. Astfel, autorilor repudiaţi ca “antisemiţi” li s-ar putea imputa poate singular, dar arhisuficient în implicaţii, precaritatea metodologică a abordărilor. Rigidizarea, de altfel nespecifică României, a sferei universitare prin conformare la imperativul corectitudinii politice şi subsecvent, dezideratul evitării oricăror acuzaţii de antisemitism, indiferent de calitatea fundamentării acestora, explică de ce majoritatea covârşitoare a autorilor neevrei care abordează fenomenul nu sunt instruiţi în respectarea rigorilor cercetăriii academice (e.g. “triangulaţia” datelor, a cercetătorilor şi metodelor, admiterea unui grad de incertitudine, controlul şi operarea cu ipoteze şi probabilităţi, etc.) sau cel puţin ale investigaţiei jurnalistice (e.g. confirmarea informaţiei din cel puţin alte două surse). În unele cazuri, lipsa argumentelor se doreşte a fi compensată prin cel mult o formă de argumentum ad populum (corespondent al impersonalului românesc “se ştie că”.) Or, absenţa probelor, a argumentului sau a sursei şi reproducerea unor aserţiuni nefundamentate (vezi exemplul Gheorghe Apostol şi multe altele) subminează sever credibilitatea demersului chiar dacă, teoretic, concluziile ar putea fi valide. 9 Însă dincolo de explicaţii şi justificări, repetarea cu obstinaţie a unor exemple clar denunţate ca false se autoexilează, în funcţie de intenţionalitate, într-una din două categorii posibile: fie “prostie” (în cazul neinformării şi credulităţii), fie “rea-voinţă” (atunci când singura motivaţie este cea de a conferi numericitate pe post de argument. Totodată, în cadrul aceleiaşi grupări, submulţimea unor foşti ofiţeri de informaţii spre exemplu pare să nu înţeleagă că fostul loc de muncă nu constituie totuşi un argument în sine, căruia să nu-i mai fie necesară şi precizarea datelor dosarului din care a fost extrasă o informaţie. În sfârşit, ceva mai rafinată pare tehnica ocazională, deja amintită în cazul Tismăneanu, a argumentului ad personam (inclusiv forma ad hominem circumstantiae), într-o tentativă de a invalida argumentul prin discreditarea persoanei. De cealaltă parte, o primă constatare care se impune estea aceea că, spre deosebire de cantitatea industrială de lucrări dedicate Holocaustului, “lucrări[le] despre situaţia evreilor în timpul regimului comunist sunt relativ puţine” (Fl. Banu 2008: 321 n.1.). Dincolo de această selectivitate a alegerii temei, grupul autorilor evrei care au abordat tema manifestă empiric un registru mai sofisticat de erori, de la caz la caz deliberate sau involuntare, între care se disting cu prioritate: Eludarea unor informaţii, surse sau chiar întregi lucrări. Spre exemplu, pentru a copia ingenua formulare a lui Tismăneanu (la rândul său un exemplu în “cazul Teohari Georgescu”), “cred că nu mă înşel”, dar niciuna din multiplele lucrări ale unor autori evrei dedicate comunităţii evreieşti din România în secolul XX nu menţionează măcar existenţa, spre exemplu, a a.) dărilor anuale de seamă al casei de pensii şi retrageri a ziariştilor din România anilor ’30-’40 (v. Botez 2010), dări cuprinzând numele de naştere, respectiv numele curent al unor zeci de ziarişti evrei, mulţi din ei activi şi după război în presa comunistă; sau b.) lista celor peste 700 “comunişti categoria A” din Bucureşti întocmită de Siguranţă în 1941 (cuprinz ând multe nume de ulteriori demnitari comunişti de prim rang, listă reprodusă în Mâţă 2007: 237-258) sau c.) cele 4 tabele de comunişti din România “refugiaţi” în U.R.S.S. în 1940, tabele transmise de P.C.d.R omologilor din P.C.B. (v. Goma 2007). Obstinaţia ocultării acestor surse şi documente (existente şi general accesibile în arhivele unor instituţii) în plină epocă a Internet-ului şi circulaţiei greu obstrucţionabile a informaţiei rămâne greu explicabilă dacă se prezumă buna credinţă a “omitenţilor”.
9

Pentru o exemplificare cu titlul de amuzament, vezi aşa-numita „the fallacist’s fallacy” din registrul eorilor de logică explicate mundan, cea în care profesorul de matematică respinge inclusiv rezultatul (în sine corect) şi nu doar raţionamentul elevei (în original blondă) care calculează fracţia 16/64 prin metoda eronată a eliminării, atât la numărător, cât şi la numitor, a cifrei 6, obţinând ca „rest”rezultatul 1/4. 8

Relativizarea până la negare a identităţii evreieşti a celor vizaţi (“ce înseamnă evreu?”10) şi framing-ul “evreităţii” mai degrabă ca pe o manifestare socială decât o identitate obiectivă, genetică - tehnică aplicată în cazurile de evreitate greu contestabilă şi care constă în teoretizări sterile privind elementele constitutive ale definirii evreităţii prin introducerea subiectivismului autoidentificării, toate acestea într-o deplină ignorare, de către chiar autori de religie mozaică, a regulii halahice extrem de simple de stabilire a filiaţiei: “orice copil născut dintr-o mamă evreică este evreu”11; ocazional, în derapajele amuzante ale unor asemenea teoretizări se formulează chiar opinii de tipul “Y se considera comunist, nu evreu” sau “era mai degrabă comunist decât evreu”, într-o involuntară analogie cu bancul referitor la crocodilul care “era mai mult verde decât lung”; juxtapunerea până la interşanjabilitate a unei opţiuni politice (comunism) cu o identitate etnoreligioasă (iudaism) rămâne penibilă chiar şi în cazul unui construct ideologic, cel comunist, de orientare ateistă. Tehnica argumentului ad ignorantiam, de invalidare a unei afirmaţii doar pentru că nu exista probe la dispozitie in favoarea ei (viciu de logică denunţabil în limbaj uzual de expresia anglosaxonă “the absence of evidence isn’t evidence of absence”) – tehnică de impact prin care sunt categoric respinse încadrările ca evrei a oricăror persoane în absenţa unor probe, chiar dacă, obiectiv judecând, identitatea respectivei persoane este în respectivul caz incertă (în absenţa unui certificat de botez, a unei nunţi religioase, a practicării religiei creştine sau a oricăror alte probe care să infirme evreitatea celui/celei în cauză); Tehnica argumentului ad hominem, dar în sens opus primei tabere - i.e. respingerea apriorică a unei afirmaţii prin discreditarea ca antisemit a autorului ei; Relativizarea numerică, e.g. admiţându-se o “supraprocentualitate” a evreilor în structurile comuniste (A. Roth 1999: 186-8), dar cu completarea peremptorie că evreii comunişti ar fi reprezentat, atât în rândurile partidului comunist, cât şi în rândurile întregii lor comunităţi, un segment – în funcţie de autor – “insignifiant” – “minor” – “mic”, etc., iar “prezenţa lor în funcţii de conducere ale partidului comunist a fost de scurtă durată” (Ormenişan 2008: 121); Pseudocircumstanţierea istorică (de tip post hoc, ergo propter hoc), i.e. atribuirea realităţii etichetate colocvial sau peiorativ (în funcţie de evaluator) ca Żydokomuna [poloneză, trad. “iudeocomunism”] în mod exclusiv proliferării paneuropene a mişcărilor fasciste în anii ’30 (ceea ce, în reacţie, i-ar fi împins pe evrei în braţele comunismului), reprezentare care, dincolo de construcţia la rândul ei eronat logică12, obnubilază însă complet identitatea etnică a lui Marx, a Rosei Luxemburg, a lui Bela Kun, a lui C-tin Dobrogeanu Gherea (1855–1920), ba chiar a majorităţii copleşitoare a liderilor revoluţiei bolşevice din 1917, produsă la un moment la care bunăoară Hitler era încă un simplu soldat în primul război mondial, Mussolini tocmai ce fusese demobilizat la rândul său, iar mişcarea legionară încă nu era concepută în România. În aceeaşi registru dar în sens invers, deşi la fel de eronat, cealaltă “tabără” tinde uneori să justifice excesele de violenţă antisemită ale mişcărilor naţionaliste din perioada interbelică tot ca pe o reacţie, una însă împotriva comunismului intenaţionalist şi anti-statal interpretat ca o invenţie evreiască. În acest context, demersul de faţă se doreşte a fi unul eminamente descriptiv, urmărind ca obiectiv general alcătuirea unui “dicţionar” cât mai cuprinzător şi exact şi, în măsura posibilului, de necontestat, al evreilor implicaţi în instaurarea şi consolidarea sistemului comunist în România
10

În spiritul aserţiunii lui Wilhelm Filderman („Un evreu care devine comunist a încetat să mai fie evreu”) , în rândul unor multipli autori evrei, din România şi din străinătate, s-a dezvoltat şi consacrat de-a lungul timpului conceptul-sintagmă „non-Jewish Jews” (patentat de Isaac Deutscher în 1954), atribuit cu predilecţie evreilor comunişti. 11 Vezi, inter alia, http://www.jen.ro/ciclul_de_viata_files_0.html. 12 În sensul în care comunismul nu reprezenta singurul curent „antifascist”, spectrul politic intern nefiind unul dihotomic comunism vs. fascism, care să explice lipsa de alternative în opţiunea politică a evreilor. 9

emergentă celui de-al doilea război mondial. Firesc, în măsura posibilului, fiecare intrare va fi completată cu descrierea succintă a rolului exercitat în consolidarea noului regim, pentru o mai bună înţelegere a realităţii urmărite. Aşadar, se cuvine accentuat, demersul de faţă nu urmăreşte nici a.) explicarea/justificarea “apetenţei” evreilor României postbelice pentru comunism, ci se mărgineşte, în această instanţă, să o descrie cât mai acurat, cuantificabil şi cuprinzător, rămânând ca explicaţiile şi poate chiar implicaţiile de timp prezent le fenomenului să fie abordate într-o eventuală fată succesivă proiectului; şi nici b.) contextualizarea geografică a fenomenului “żydokomuna” în aria blocului comunist din Europa central-estică emergentă celui de-al doilea război mondial. De aici pornind, se impun câteva precizări preliminare privind structura şi metodologia care fundamentează acest dicţionar. În primul rând, dată fiind natura sa, proiectul de faţă rămâne în mod firesc unul în desfăşurare, dezirabil a fi îmbunătăţit deopotrivă cantitativ şi calitativ în timp. În acest scop, autorul îi invită pe toţi cititorii care ar putea contribui la completarea dicţionarului să-i trimită orice informaţie considerată utilă la adresa de e-mail apostu_i@yahoo.com. Pe măsura încorporării de noi date şi informaţii, dicţionarul urmează a fi postat în reţeaua WorldWideWeb în ediţiile sale îmbunătăţite, cu indicarea permanentă a datei ultimei actualizări. În al doilea rând, fiind de natură parţial investigativă şi de finalitate descriptivă, dicţionarul a fost structurat corespunzător unei reprezentări a principalelor paliere ale statului comunist după cum urmează: aparatul administrativ-politic (grupând acei evrei de la nivelurile semnificative ale ierarhiei de partid şi/sau de stat în România de după al doilea război mondial); aparatul represiv (vizează evreii prezenţi în principal în Securitate şi Miliţie şi, secundar şi în măsura relevanţei, în jandarmerie, forţele armate şi alte structuri care au participat la represiunea orchestrată de statul comunist); mass media; educaţie şi cercetare (segmentele ideologizate, i.e. segmentele de învăţământ social-umanist); cultură (palier considerat o componentă-cheie în consolidarea unui nou regim prin operarea unor modificări controlate ale mentalităţii colective); categorie “alţii”, compusă din evrei cu funcţii importante în ierarhia locală şi regională de partid şi de stat, din evrei decoraţi pentru meritele lor de către statul comunist, membri – în eticheta lui T Solomovici – ai “făcăturii comuniste” C.D.E. (Comitetul Democrat Evreiesc13), etc., cazuri alcătuind cumulativ o categorie reziduală, definită “în fund de sac”. Această categorie este completată de lista evreilor comunişti în atenţia Siguranţei în 1941 (mulţi din ei cu funcţii în ierarhia de stat şi partid după august 1944), respectiv de evrei basarabeni comunişti implicaţi în evenimentele din Basarabia în perioada 28 iunie 1940 – 22 iunie 1941. O atare demarcare a acestor paliere deserveşte un scop mai degrabă orientativ, didactic, şi nu unul riguros analitic, în unele cazuri persoanele menţionate transgresând de-a lungul timpului, prin evoluţia profesională dintr-un domeniu în altul, aceste delimitări; în aceste cazuri, încadrarea într-o anumită categorie a fost operată pe baza relevanţei activităţilor şi respectiv notorietăţii persoanei respective. Ca exemplu concret, chiar dacă după 1944 a activat un timp în redacţia ziarului Scânteia (ceea ce ar fi reclamat încadarea în dicţionarul de faţă la secţiunea mass media), Silviu Brucan de pildă este plasat, în virtutea evoluţiei sale profesionale ulterioare, la capitolul “aparatul administrativ-politic”. Din punct de vedere metodologic, ca perioadă delimitată supusă observaţiei, dicţionarul focalizează primele două decenii succesive momentului 23 august (i.e. 1944-1965, “epoca GheorghiuDej”), până la momentul la care constrângerile numerice obiective aferente masivei emigraţii evreieşti

13

Într-o altă apreciere formulată tot de un evreu - fostul şef rabin Moses Rosen, C.D.E. a reprezentat „instrumentul cel mai de seamă al campaniei antisioniste în România” [adapt.] (1990: 160). 10

în Israel, după cum ilustrăm mai jos, au determinat şi descreşterea inexorabilă a ponderii şi influenţei evreilor prezenţi la vârful ierarhiei comuniste din România (v. tabelul mai jos). Unitatea temporală definită fiind, metodologia încadrării “ca evreu” în prezentul dicţionar urmăreşte ameliorarea dihotomiei parcimonie vs. comprehensivitate şi se fundamentează consecutiv pe satisfacerea verificabilă, în cazul fiecărei persoane, a cel puţin unuia din următoarele patru criterii: 1. identitate evreiească (etnonaţională şi/sau religioasă) autodeclarată la un moment dat; 2. fiul/fiica unei mame evreice (inclusiv cei convertiţi pe parcursul vieţii la altă religie); 3. indicat ca evreu de către cercetătorii evrei şi/sau comunitatea evreiască14 (e.g. cazurile multor ofiţeri de Securitate, care în documentele oficiale se declarau de naţionalitate română, maghiară, rusă, etc., dar la momentul de faţă sunt acceptaţi ca a fi fost evrei chiar şi de către cercetăt orii evrei în materie); 4. cu nume de natură să elimine orice dubiu (e.g. Bella Rabinsohn, Israel Rachmuth, Pinchas Solomonovici, Şmil Iţicovici, Zalman Zalmanovici, etc.). În sfârşit, în cazul în care îndeplinirea în mod minimal a unuia din aceste criterii rămâne obiectul unor controverse rezonabile, semnul “(?)” din dreptul unor persoane indică incertitudinea identităţii lor evreieşti. Un asemenea instrumentar metodologic este menit să evite una din erorile caracteristice altor lucrări în materie, care, în identificarea unor evrei din aparatul comunist sau al Securităţii, iau în considerare cvasiexclusiv criteriul subiectiv al “naţionalităţii (auto-)declarate” a persoanelor în diverse documente oficiale. Ori, sub acest aspect se impun câteva observaţii critice. În mod nespecific României, unii membri ai comunităţilor evreieşti, variind ca motivaţie şi pondere de la caz la caz, au evitat de-a lungul timpului să se declare evrei în înregistrările oficiale, preferând alte autoîncadrări subiective. Ca exemple nesingulare între membrii de partid, în fişa sa de cadre, Alexandru Bârlădeanu de pildă se declara în mai 1952 de naţionalitate “moldovean” (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – secţia cadre, dosar nr. B/308, ff. 1-2), în timp ce în fişele sale autobiografice de la Securitate, ofiţerul Al. Nicolschi (Boris Grünberg) menţiona la rubrica “naţionalitate”, de la caz la caz, “rus”, “ateu” sau “revoluţionar” (v. infra). În fapt, o veritabilă tendinţă în acest sens poate fi ilustrată extrem de clar la nivel naţional prin coroborarea recensămintelor primelor trei decenii în România postbelică cu estimările oficiale (i.e. ale autorităţilor, externe deci comunităţilor evreieşti din ţară), cele neoficiale (interne, ale unor reprezentanţi ai comunităţilor) şi valorile anuale ale emigraţiei din România spre Israel (cele ale unor evrei din România direct în alte ţări decât Israel fiind insignificante statistic). Spre exemplu, cvasiunanimitatea organizaţiilor evreieşti din România şi străinătate deopotrivă se raportează la cifra de 428.312 evrei existenţi în frontierele postbelice ale României (incluzând aşadar Ardealul de Nord fost sub ocupaţie ungară, dar excluzând B.B.N.H.), cifră avansată şi detaliată în studiul publicat la Bucureşti în 1947 sub egida World Jewish Congress (W.J.C.), Aşezările evreieşti din România: Memento statistic (p. 30).15 Pentru acelaşi an 1947, mărimea emigraţii evreieşti din România poate fi aproximată, pe baza unor surse evreieşti, la circa 37.600 (v. infra), în timp ce, potrivit îregistrărilor Ministerului israelian al Absorbţiei Imigranţilor, imigraţia în Israel a unor originari din România în perioada cumulată 1948-1949 a cifrat 31.274. Într-o primă discordanţă, la sfârşitul anului 1948, oficialii P.C.R. estimau prezenţa în România a 350.000 evrei – o cifră neplauzibilă chiar şi presupunând simultan că data de referinţă pentru studiul W.J.C. ar fi fost 1 ian. 1947 (şi deci că ea s-ar diminua corespunzător cu cei 37.600 emigranţi din 1947) şi, prin absurd, că toţi
14

Acceptare concretizată de pildă inclusiv în acordarea dreptului de imigrare în Israel (unde autorităţile transpun de fapt in integrum canonul halahic al ascendenţei evreieşti materne), în înmormântrea într -un cimitir evreiesc, etc. 15 Cifră preluată de-a lungul timpului pe întreg mapamondul de zeci de organizaţii, publicaţii şi autori evrei, precum U.S.H.M.M., Encyclopaedia Judaica, World Jewish Quarterly, Jewish Virtual Library, The American Jewish Committee, Nizkor, Marcu Rozen, Peter Meyer et al. (1953), Beth Sholom, Jewish Gen, Heritage Films, etc. 11

cei 31.274 emigranţi din perioada 1948-1949 ar fi părăsit de fapt ţara până în dec. 1948. Ei bine, din direcţia estimărilor neoficiale, fostul şef rabin Moses Rosen avansa pentru anul 1948 numărul de 400.000 evrei aflaţi în România, număr admis de altfel şi de Congresul Mondial Evreiesc, întrunit în acelaşi an la Montreux (Rosen 1990: 67, 286, 309, 335), şi avansat chiar şi în iunie 1949 de Petru Groza într-o discuţie cu Emil Bodnăraş (în Buzatu şi Cîrstea 2010: 333, Solomovici 2003: 189, Ioanid 2005: 78 ş.a.) Emigraţie România → Israel
Frecvenţe absolutec Frecvenţe cumulate (1947-)

Evrei în România - cifre oficiale an 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955
număr % în populaţia ţării

Evrei în România - estimări neoficiale -

428.312 350.000a

2,2%

146.264b

0,83%

? ? d ≈37600 24.780e 13.602e 47.071 40.625f 3.712 61 53 235

450.000 (Moses Rosen) 37.600 62.380 400.000 (M. Rosen, P. Groza) 75.982 123.053 163.678 167.390 167.451 260.000 (R.F.E.R.L. 1955) 167.494 167.729 300.000 (M. Rosen, media Israel,
S.U.A.)

220.000 (Bottoni 2010: 269) 260.000 (estimare proprie, I.A.) 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966-‘75 1976 714 594 8.954 8.360 9.321 21.269 9.878 13.243 25.926 10.949 26.951 2.223 168.443 169.037 177.991 186.351 195.672 216.941 226.819 240.062 265.988 276.937 293.888 296.111 45.000 (M. Rosen 1990: 261)

42.888b 24.667b

0,22% 0,11%

Fig. 1: Comunitatea evreiască din România, 1945-1976. Aspecte statistice
a

Cf. unui document din 8 dec. 1948 al secţiei Organe de conducere a C.C. al P.M.R. şi distribuiţi astfel: 132.000 în Bucureşti; 118.000 în Moldova; 62.000 în Transilvania [ a se înţelege Ardeal, n.n., I.A.]; 22.000 în Bucovina; 16.000 în Muntenia şi Dobrogea (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – secţia Organizatorică, dosar 91/1948, ff. 11 -16 (în partea introductivă a documentului menţionându-se eronat cifra de 300.000, deductibil din defalcarea cifrelor)). Acelaşi număr de 350.000 este avansat şi de către Ana Pauker în şedinţa din 18 febr. 1949 a Secretariatului C.C. al P.M.R. (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 16/1949, ff. 14-5). Se cuvine menţionat că la recensământul naţional cu datele 12

-20. 1977 (colectarea datelor făcându-se în anul precedent celui al comunicării publice a datelor. 1985-1989 (Londra: Frank Cass.S.000. 1948. şi cu cotele emigraţiei ilegale (transfugi. chestionarul operatorilor de pe teren cuprindea exclusiv rubrica “limbă maternă” 16.000 (1990: 261)). p.000 evrei. ar însemna că pe listele de emigrare se înscriseseră probabil şi mulţi din activiştii evrei de frunte ai partidului comunist.000 emigranţi legali. cca. ceea ce. 108).625 înregistrată ca număr de imiganţi de Ministerul israelian al Absorbţiei Imigranţilor (şi preluată ca atare de Şlomo Laibovici -Laiş) şi cea de peste 50. numărului oficial de 24.264 evrei. B. o discrepanţă semnificativă. Cifrele sunt cvasiidentice celor avansate în B. cei 500 copii evrei cărora autorităţile române le -au permis stabilirea în Olanda. 261. 2. Ioanid 2005: 105).5% pentru oricare din valorile individuale considerate.000 solicitări individuale de emigrare în Israel (Rosen 1990: 166. cumulat celor 37. În acelaşi sens. H.795 persoane.S. el îi contrapune.publicate la 25 ian.R. nu-şi identifică altă explicaţie decât aceea a unei ponderi semnificative de evrei “ascunşi”. numai în 1958. O atare cifră. sursele evreieşti converg în estimarea emigraţiei evreieşti din România în intervalul temporal închis 1948-1955 la 130. nu şi “etnie/naţionalitate” sau “religie”. 16. aşadar la 3 ani după recensământul care inventariase 146. iar pe de altă parte de unele ziarele israeliene şi americane care preconizau în 1959 emigrarea din România a 300. http://www. 260.) (cca 2% din totalul comunităţii ca valoare medie).557 plus 7. Kuller.667 evrei în România în 19751976. conduce spre o mărime estimată a populaţiei evreieşti în 1955-56 de cca. “defectări”) şi neînregistrate (foşti deţinuţi. fond “P”. 2002).com/immigration/Primary/Aliyah/shiplist2. între cifra de 40. Aliyah Bet Project 17.) valoarea de 300. Leibovici-Laiş. ceea ce. 1948.000 avansată pentru aceeaşi perioadă de către pe de o parte fostul rabin-şef Moses Rosen (aidoma modului în care.I. c Conform (dacă nu precizăm altfel pe parcursul coloanei) înregistrărilor Ministerului israelian al Absorbţiei Imigranţilor.php. ceea ce îl face practic inutilizabil în economia demersului nostru. cu circa 5.600 emigraţi în 1947 şi coroborat cu un spor demografic – arguendo – de 0%. Denunţând suplimentar frivolitatea cifrelor oficiale. care “se aşteptau la 10.000 de cereri”. Israeli-Romanian Relations at the End of the Ceausescu Era: As Observed by Israel’s Ambassador to Romania. etc. 211. H. estimarea noastră de aprox. Wasserstein.612 evrei din România îmbarcaţi pe cele două nave “Pan York” şi “Pan Crescent” plecate din portul bulgar Burgas la 27 dec. şi deocamdată neclarificată. 26. 13 . dosar 40009. d 2. agenţi de informaţii la schimb.264 în 1956 (date colectate în anul precedent). discrepanţele nu depăşesc 1. autorităţile române.R. diferenţele rezumându -se aproape exclusiv la intervalele temporale de eşalonare şi raportare a d atelor. etc.-135. pentru acelaşi an (v. recensămintelor naţionale comunicate la 25 ian. orice analiză sumară denunţă ridicolul unei asemenea teze.264 evrei la recensământul din acel moment. R.000 evrei în România în perioada 1955-1956 se plasează în interiorul intervalului delimitat de alte două estimări neoficiale: a. 430). vol. f Pentru numărul de emigranţi din România în Israel din 1951 există.664 evrei români îmbarcaţi pe nava “Medinat Hayhudim” şi 1. restul evreilor distribuindu -se preponderent în categoriile de limbă maternă „română” şi „maghiară”. A. din care nu puţini prezenţi în ierarhia comunistă în/la diversele ei sectoare/niveluri ierarhice. Wasserstein (2000: 80). mai realist.paulsilverstone. b Cf. sionişti. e Cifrele defalcate pentru 1948 şi 1949 sunt furnizate în Kuller 2008 b: 22 (Leibovici-Laiş şi Govrin indică doar numărul cumulat pentru cei doi ani). de unde şi încadrarea noastră pe ani). reproduse în Shlomo Leibovici-Laiş şi Yosef Govrin. ceea ce susţine reducerea numărului de evrei din România de nu mai puţin de 10 ori în doar 9 ani! În realitate. Radu Ioanid. cu circa 1. Radu Ioanid: 2005: 64-5). S. Concret. numărul cetăţenilor români de naţionalitate evreiască ar fi scăzut de la 428.). net superioară celei oficiale de 146.688 pe nava “Geula”. Agerpres replicând (spre liniştirea guvernelor arabe) că evreii din România acelui 16 S-au declarat vorbitoare native de limbă idiş 138. Kuller (2008c: 22) şi Andreescu. 1947.000 de repatriaţi în U.S. Iar contextual. 17 V. într-un raţionament aberant. 15 martie 1966 şi 5 ian. 1947.312 în 1947 la 146. 45. Moses Rosen.000 emigranţi ilegali via Ungaria. 7. aşa cum sesiza şi Levy (2002: 285 n.500 cazuri de repatriere din Israel. 260. ambele plecate din Bulgaria la 26 sept. înregistrau în doar câteva săptămâni nu mai puţin de 130.000 (Ministerul Israelian al Absorbţiei Imigranţilor.. f. Nastasă şi Varga (2003a: 44). conform recenzărilor oficiale efectuate la nivel naţional.000 înregistrată pentru acelaşi an de autorităţile române (v.

) estimarea inferioară a lui S. László Földes (Fischer). cu relevanţă sociologică cât se poate de actuală.667 persoane conform recensământului publicat la 5 ian. Alexandru Sencovici (Sándor Szenkovits). foarte mulţi din aceştia. János Taub. într-un pattern replicat în proporţii asemănătoare şi în rândurile numeroase ale comuniştilor şi securiştilor evrei maghiarofoni. Gyula Csehi. Gavrilă şi Eva Birtaş. Ludovic Weisz. complet aberant statistic pentru un grup populaţional îmbătrânit precum cel al evreilor din România.R. nu mai puţin adevărat.74%/an. transpare de altfel şi în analiza trendurilor statistice ale minorităţii evreieşti din România pe parcursul ultimilor 35 de ani. Ládislau Tesler. care confirmă că “în anii permanenţei lor forţate în România. Erwin Szekler.74% pe an(!).1 S = 15√8955/5973 – 1. 14 .5%. Contrastant. unde P0 = populaţia iniţială Pn = populaţia după n ani S = sporul demografic anual mediu.973 rezultat al diferenţei)..E. ceea ce. comunitatea evreiască din România cifra totuşi la recensământul din 7 ian. mulţi evrei au încercat chiar să ‘dispară’ din statisticile oficiale” şi apreciază că la recensământul din 1956. În sfârşit. Zoltán Kling. +50.000 a comunităţii evreieşti în 1956. în acelaşi raţionament în care probabil şi mărimea comunităţii evreieşti din România în 1992 cifra în realitate. Nicolae (Miklós) Goldberger. în condiţiile unei emigraţii oficiale în Israel de 18. 1977. b.000 persoane. etc. o subcategorie de înaltă specificitate o constituie evreii ardeleni vorbitori de limbă maghiară. adică S = 2. au fost complet asimilaţi lingvistic şi în consecinţă s-au declarat de-a lungul timpului de naţionalitate maghiară18. estimativ. ceea ce.L. aceeaşi problematică a ceea ce s-ar putea numi categoria evreilor “ascunşi”. Bottoni (2010: 269). 1959). chiar dacă practicanţi ai religiei mozaice. de unde S = n√Pn/P0 ..694 persoane în intervalul închis 1977-1989 (conform autorităţilor israeliene). ar presupune o creştere demografică pe perioada urmărită de . coroborat cifrelor sus-menţionate. Stefan Kárdos. 15. ar avea în mod evident mai multă acoperire în realitate.. 24 dec. 18 În contextul în care. Coloman Ambruş. Iosif Bank. respectiv un spor demografic mediu de 2.F. Spre exemplu. pornind de la o dimensiune oficială de 24. chiar dacă astăzi sunt recunoscuţi ca evrei de către chiar autori evrei în domeniu – e. Francisc Butyka.955 persoane (faţă de 5. fraţii Ládislau şi Olgá Vass. Ludovic Bokor. Kálauşek.000. pentru 1976 Moses Rosen estima mărimea reală a comunităţii evreieşti la 45. Ervin Mikó. Carol Féleki (Feldman). se declarau chiar şi în documentele de partid ca fiind de naţionalitate maghiară. comunitatea maghiară la rândul ei i -a recunoscut în mod tradiţional pe aceşti evrei ca maghiari. Subsumat. conform formulei Pn = P0*(1+ S)n. Ernö (Ernest) Gáll.moment ar fi cifrat doar jumătate din numărul avansat de mass media străine (R. Nicolae Kállos. Mihály (Max) Eisikowits. în mod tradiţional. în mod frecvent. doar 2/3 din evreii care trăiau în realitate în România acelui moment s-au şi declarat ca atare în cadrul recenzării ceea ce ar indica o mărime totală de circa 220. care. într-o juxtapunere până la identificare a atributului naţionalităţii cu criteriul limbii materne. 1992 nu mai puţin de 8. László Salamon. K. Alexandru Iacob (Sándor Jákab).g.

este acoperit de criteriile 3 şi 4 . Vladimir Tismăneanu declară: „şi-a schimbat numele în Leonte Tismăneanu în 1948. care.S. aplicând criteriul halahic al filiaţiei evreieşti pe linie maternă20. La fel de pilduitor şi denunţând totodată eroarea fundamentală a bazării exclusive pe documente oficiale (aşa cum procedează în special “minimaliştii”.jewishvirtuallibrary. Arnold Schwartz-Negrin. În acest context.C. atestat în documentele oficiale ale unor autorităţi româneşti. nu s-a declarat niciodată în vreun document ca evreu. în doar câţiva ani după 23 august 1944.” A. “Goldenberg”. Ionel Frankel – Frâncu.html.Dorel Oprescu. întruneşte criteriul al doilea prin înmormântarea sa într-un cimitir evreiesc. tind în mod frecvent ca în negarea evreităţii unei persoane să invoce inexistenţa unor documente oficiale probatoare) este şi schimbul de replici dintre Aurel Storin şi Sorin Cunea (ambii evrei) în deschiderea ultimului interviu acordat de fostul ziarist comunist şi apoi angajat al postului de radio “Europa Liberă”: Aurel Storin: “De mult voiam să te-ntreb. şi Rebecca Weiner. “De unde ştii?” S. “Feldman”. în acelaşi sens. n. i. mai ales – considerarea recomandărilor informale. de la caz la caz. infra). ai vreun act oficial care să ateste că eşti evreu?” S. 20 V. al schimbărilor de nume. Spre exemplu. notoriul torţionar Al. “Faibiş”. “Florian”. “Bogdan”. v. 240 din 17 oct. v. privind românizarea pe cât posibil a numelor alogenilor. respectiv Leon Barat – Rădulescu. Sorine: tu eşti evreu? Sorin Cunea: “Sigur că da!” A.org/jsource/Judaism/whojew1.: “Ştiu de când eram copil. cu referire la tatăl său (n. 1947 (v. care devine Florian. “Abramovici”. “Weiss” şi un val direct corespondent numeric de intrări ale unor “Berceanu”. birourile de evidenţă a populaţiei au înregistrat mii de “dispariţii” subite ale unor “Leibovici”. şi altele. “Albu”. Arnold Platman (fiul lui Marcu) mărturisea de pildă în autobiografia sa de la Securitate că “în trecut” “fusese” evreu. “Herşcovici”. “Mihail”. Simon Sabetay – Săvulescu.82). care subsecvent s -ar putea declara ne19 Pentru caracterul voluntar sau forţat. 15 . “Savin”.e. “Rosenberg”. care s-ar sustrage în primă instanţă criteriului naţonalităţii autodeclarate. etc. dar nu mai puţin persuasive. “Marcovici”. Spre exemplu. care circulau în primii ani în interiorul instituţiei.Sub acest aspect. “Wolf”. 93. după cum menţionam.g. aceste „recomandări” cvasioficiale erau înaintate nu doar ofiţerilor evrei din Securitate. 9340-1): din deciziile ministrului Justiţiei de încuviinţare a schimbărilor de nume adoptate la 11 octombrie 1947. “Mironescu”. „Who is a Jew?” la http://www. este acceptat ca a fi fost evreu inclusiv de către cercetătorii evrei. Nicolschi/ Grünberg. Nicolschi. “Herescu”. “Mendelsohn”. pp. iar numele de naştere. “Sonnefeld”. cazul menţionat al lui Al. Din nenumăratele exemple de românizare in corpore la “recomandarea de sus”. ci şi – sau.579-589 vizează în bloc colegi proaspăt angajaţi la aceeaşi Direcţie Generală de Control Economic din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului: Moise Faibiş.C. în lexiconul de faţă sunt incluşi ca evrei şi cei din categoria convertiţilor la altă religie. la cererea unor înalţi activişti de partid” (Tismăneanu 2005: 320-1. “Schwartz”.: “Scrie undeva. Tismineţki). Silviu Brucan. Simion Ţaigăr. ci în general celor din ierarhica administrativ-politică a statului comunist. n. “Liveanu”. Henriette Leibovici – Mora. identificarea corectă a acestora implică nu doar depăşirea erorilor aferente autoîncadrării lor subiective (e.19 Bineînţeles. De la mama şi de la tata. Leon Wechsler – Gheorghiu. partea I-a. Osias Sigelbaum – Soreanu. “Soreanu”.Cât priveşte evreii din Securitate. “Negrea”. Boris Grünberg. “Câmpeanu”. nemenţionat după cunoştinţa noastră în lucrările cercetătorilor evrei. “Bercovici”. “Moscovici”.: “Nu. indicăm aici Monitorul Oficial al Ronâniei nr. etc. la fel cum alt ofiţer. deciziile nr. operarea în demersul de faţă cu setul celor 4 criterii neexclusive evită multe din erorile sus-amintite. dar la acel moment era român (pentru ambele cazuri. confirmă identitatea sa evreiască.S. mai jos şi declaraţiile lui Pavel Câmpeanu. nu scrie nicăieri […]” (în Storin 2011: 7) Cazul altui ofiţer de Securitate . a numelor alogenilor.

Mariean Vanghelie. respectiv direcţiile judeţene.evrei. considerându -l pe convertit în continuare evreu. recte Teşu Solomovici. care cuprind între altele şi precizarea naţionalităţii.. pentru a se sutrage legislaţiei antisemite. Eduard Mezincescu. Monitorul Oficial. respectiv poetul legionar Radu Gyr (Demetrescu). centrale.html (accesat ian. etc. secondate de sursele evreieşti şi externe ne-româneşti (ex. precum Teohari Georgescu.R. de regulă nu s-au mai indicat sursele de informare în cazurile deopotrivă notorii şi scutite de controverse chiar şi în rândurile cercetătorilor evrei (e. 2011). la adresa http://www. o mărturie empirică nesingulară o oferă inter alia cazurile câtorva mii de evrei din Ardealul de Nord. sau chiar miile de evrei din zona Ardealului de Nord ca subiecţi ai unor convertiri conjuncturale. La fel de adevărat. ie. în cadrul proiectului Dvar Tora. ca goim. de ex. a oricăror polemici sterile. Richard Wurmbrand. critici sau completări. în privinţa surselor bibliografice fundamentând operaţional încadrările ca evrei. şi nerecunoscute ulterior de leadership-ul comunităţii evreieşti postbelice (v. Iosif Chişinevschi (Roitman). fie acesta chiar evreu. 21 Pentru o explicaţie a faptului că Halaha (codexul religios mozaic) nu recunoaşte convertirea la altă religie. în aplicarea riguroasă a acestui canon religios al considerării ascendenţei materne. jurnalistul Dumitru Graur sau Adrian Lustig. toţi cu taţi evrei. Tudor Vianu. menite a evita legislaţia şi tratamentul social defavorizant.ro/raspunsuri/identitate-iudaica/cine-este-evreu/2696-un-evreucrestinat-isi-pierde-identitatea-de-evreu. dar mame creştine. decrete de stat. ne-anti-semiţi). ambasada SUA la Bucureşti. sunt automat încadraţi ca evrei – pentru a menţiona câteva figure celebre – dramaturgul Eugen Ionescu. aceasta în dezideratul dublu al creşterii fiabilităţii şi al pre-eliminării. acolo unde stadiul cercetării mainstream în domeniu ne-a obligat la formularea fundamentată de observaţii.S. Ca ierarhizare bibliografică au fost preferate. Petre Roman . 16 . sursele primare. Rosen 1990)21. pe cât posibil.I. fireşte. altfel spus.S. S. vezi lămurirea oferită de actualul prim rabin al României. Şlomo Sorin Rosen. “Bacher”. C. Acestei categorii i se subsumează şi cazurile deocamdată insuficient fundamentate bibliografic de alţi cercetători.g.A. Ana Pauker (Rabinsohn). soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu).dvartora. dar excluşi. Arhivele Naţionale. poetul Adrian Păunescu.. acestea au fost menţionate în canoanele scrierii academice exclusiv în acele cazuri de persoane fie de notorietate redusă. etc. convertiţi la creştinism în timpul celui de -al doilea război mondial. cercetători occidentali “frecventabili”.).). În sfârşit. care au fost reprimiţi postbelic în comunitatea evreiască prin automata nerecunoaştere a converitirii lor. Parantetic. indicat ca procuror adjunct al României de după război de un singur autor. fie de identitate controversată. în special documente oficiale ale unor autorităţi ale statului (v. fişe matricole penale din penitenciare. Petre Lupu etc. Barbu Zaharescu (Zuckerman). Din aceleaşi considerente de parcimonie şi fluenţă a textului. Herta Schwammen (alias Elena.N.

P.E.C.O.J.V.E. B.A. C.C.S.P.F.C. C.I.R.U. A.U.S.L.I.P.L. 1948-1950) Biroul Organizatoric (al C.C.C. C. A.C.I.R.D.M.N. D. C. al P.M. Centrocoop CEPECA C.I.S.R.M. C.S.N.C. C. D.I. A. C.S.R.R./P.P.B. al P. C.A.B.I.A.R.R.S.E.S. D.S.E.I.C.P. C.P.LISTA ABREVIERILOR A.C.G.M./P. C. D.N. A. B. C. C.) Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România Curtea Supremă de Justiţie Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală (Cluj) Casa de Retrageri şi Pensiuni a Ziariştilor (până în 1945) Direcţie Centrală Industrială (în cadrul Ministerului Industriilor) Direcţia Centrală de Statistică (de pe lângă Consiliul de Miniştri) Direcţia Generală a Industriei Laptelui Direcţia Generală a Poliţiei Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor (de pe lângă Consiliul de Miniştri) Direcţia Generală a Securităţii Poporului (1948-1951) Direcţia Generală a Securităţii Statului (1951-1952) Direcţia Informaţii externe (din cadrul Securităţii) 17 . B. căs.Z.M. Asociaţia Culturală Mondială a Evreilor Originari din România Asociaţia Evreilor Români Victime ale Holocaustului Asociaţia Foştilor Deţinuţi şi Deportaţi Antifascişti Arhivele Naţionale Istorice Centrale Asociaţia Română pentru strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti Arhiva Serviciului Român de Informaţii Basarabia.R.R.P.) Biroul Politic (al C.) căsătorit(ă) Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (1948-1953) Comitetul Central Camera [locală] de Comerţ şi Industrie Camera de Comerţ şi Industrie a României Colegiul Central de Partid Comitetul Democrat Evreiesc Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi Căile Ferate Române Confederaţia Generală a Muncii Centrul Iberic pentru Studii Masonice Centrala Întreprinderilor de Lucrări Rutiere şi Construcţii Speciale Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie colonel Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (2006-) Comitetul Politic Executiv (al C.N. D.E.R.D.Ex. C.S. B.R. Bucovina de Nord şi ţinutul Herţei Bulletin d'informations pour les roumains de l'étranger (publicaţie de frecvenţă variabilă a unor emigranţi români din Paris.C.R.R.D. D.I.H.G.I. D.E.R.E.I.G.F.S.C.S.L. al P.O. C. C.R.E.C.C.S.A. A. D. C.H.N.S.C.P.G. C.G.D.R.G.T. col.T.C.S.E. C.I.P. A.R.

R.S.G.F.L.P.I. 1948 în U.I.R.I.S.I.P.E.I.A.I. 18 .T.D.E.A. F.P.C.P.A.R Frontul Naţional al Tineretului Democrat din România F.S. Lagăre şi Colonii (din cadrul M.D. Institutul Central pentru Pregătirea Cadrelor Didactice I. al P.A. General H. absorbită în ian.R.R.M.A.R. D.P.G.V. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc I.A.R.S.S. Întreprinderea de Comerţ cu Ridicata pentru Produse Alimentare (Bucureşti) I.E.P.S.U.) Direcţia Superioară Politică a Armatei Direcţia Securităţii Statului din cadrul M.C. Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne (Narodnîi komissariat vnutrennih D. D.R.R. Întreprindere de Stat pentru Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului I.Ap.U.C.a.N.) estimare Editura de Stat Pentru Literatură şi Artă fost / fila fără an filele Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România Federaţia Demorată a Femeilor din România (constituită 4-8 martie 1946.I.R.R.) F. Institutul Politehnic Bucureşti I. Ministerul Securităţii Statului (1952-1953) n.. Ministerul Comerţului Exterior M. Institutul Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea I.S. Hotărârea Consiliului de Miniştri I.I.S.D.S.C. Institutul Român de Istorie Recentă I. şi al Arhivelor Ruse de Stat pentru Istorie Socială şi Library of the Congress & Russia State Archives for Social and Political History (RGASPI) “” (INCOMKA) I.C.C. D.P. Ministerul Apărării Naţionale M.) lt.A. Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti G.C.N.E.L. F.E.C.D.R.M.A.O.A. Frontul Naţional Democrat din România F.L. Foreign Office F.C.S.P.C. Ministerul Afacerilor Externe M.E.C.Direcţia Penitenciare. D.D.S. D. e.P.G.S. Monitorul Oficial al României mr. International Labour Office I.F.S. ff. Frontul Salvării Naţionale F. Grupul pentru Dialog Social g-ral.) Direcţia Poliţiei de Siguranţă (din cadrul D. f. Institutul de Studii Politice şi Social-Politice (de pe lângă C. Jewish Genealogical Special Interest Group for Romania (S.T. Născut(ă) N.D.A.A.F.C.R.C.P.S. locotenent M. 1945-1948) Direcţia Regională a Securităţii Poporului (în cadrul D.B. f.Of. a M.R.A. Institutul de Medicină şi Farmacie INCOMKA Proiectul “Comintern Archives Project” al Bibliotecii Congresului S.N.N.L.I. Marea Adunare Naţională M. fostul Institut de Istorie a Partidului) J. (1953-1989) Defense Technical Information Center (în S. Ministerul Afacerilor Interne M.O.) (19661989.K.D.M.N.U.U. maior M. E.G.C.S.P.P.

1934-1952) Partidul Comunist din România (perioada interbelică. W.C.F. (?) del) Organ de Control Cetăţenesc (numite de M.I.d.N.F. S.A.N. plt. S. P.P.C.E. Uniunea Femeilor Democrate din România Uniunea Generală a Sindicatelor din România Uniunea Naţională a Studenţilor din România Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste Uniunea Sindicatelor de Artişti. u. U. O. S. U. P.S.N.C.M. O.E.S.R. v.C.R.T. 1948).S.S.R. T. U.R.B.T.S.R.R.D. S. odin. O.Z.S. P. 1945 – febr.A.S.M.S.M.identitate evreiască incertă/controversată 19 .D.S. P.O.I.R.U.A.J. U.G.C. U.R.C. a “ilegalismului”) Partidul Comunist Român (1944-1948.L.C.C.C.S.U..S.R.F. 1965-1989) Plutonier Partidul Munictoresc Român (1948-1965) Republica Populară Română (1947-1965) Societate comercială de stat Serviciul Român de Informaţii Serviciul Special de Informaţii (1940-1944.I.u.) Oficiul Comerţului Local odinioară Organizaţia Mondială a Sănătăţii Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor Organizaţia Naţiunilor Unite Prezidiul Marii Adunări Naţionale Partidul Comunist Bolşevic (în U.R P.R.A.N. ş.-M. 1965-1989) vezi World Jewish Congress .D. U.R.S.a. U.A. Scriitori şi Ziarişti Uniunea Tineretului Muncitoresc (1948-1965) Uniunea Tineretului Comunist (1944-1948. ulterior Serviciul de Informaţii) Statele Unite ale Americii şi următoarele Teatrul Evreiesc de Stat unitate arhivistică Uzinele şi Domeniile Reşiţa Uniunea Femeilor Antifasciste din România (apr.C. O. U.R. absorbită în U. U. R.

C.Of. ABRAMOVICI. partea I-a.C (M. în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. 173 din 31 iulie 1947. Benţin – din 1949 funcţionar la Comisia.P.I.C. 9856. Londra nr. ABRAMOVICI. Heinrich (în unele documente transcris şi cu varianta de prenume Henri) – membru de partid. (M. nr. Levant 2006c. C.R. ABRAHAM. nr.APARATUL ADMINISTRATIV-POLITIC CENTRAL 1.E. partea I-a. 185 din 12 august 1948. Zalman (în alte documente “Abraham”) – după război controlor în cadrul D. acuzând gălăgia câinelui acestuia şi faptul că fiica acestuia. p.d.) (M. referatul întocmit lui Rădulescu de către Securitate în 1954 în Tănase 2010: 91 -92.a. ulterior Comitetului de Stat al Planificării..S.C. 7. al P. după război după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului apoi activist local de partid în organizaţia Bucureşti. inclusiv a lui Al. inv. director comercial tehnic al S. 1946. 645). partea I-a.S. VII.C.Of. 1899.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. M.Of. 141/1949). secţia Cancelarie – dosare anexe. Alba) (cu prenumele ortografiat ocazional “Bernat” şi “Bernard”) – ilegalist. “Româno-Export” (1948-1949).Of. nr. ABRAMOVICI.Of. ABRAMOVICI. p. în 1971 an îl reclama pe vecinul său Nicolae Corbu la organizaţia de partid a ziarului Scânteia. nr. 8. 1947.I. “dosare adiţionale”.. v.G.S.I. p.C.Of. M. din 1948 funcţionar în cadrul Comisiei. Carol (n. 3293. anexa la dosarul nr. 1). 225. 5 din 9 ian. partea I-a.G. p. 7950). cu referat de cercetare la fd. Elly . care pare să -l plagieze pe Ioanid. 2005:93 şi respectiv F. 6658). fuma (Mâţă 2007. cu menţiuni multiple în dosarul de anchetă al lui Vasile Luca. nr. rămas în străinătate în timpul mandatului. fd. pensionat în anii ’60. nr.P. p.C. 209 din 9 sept. membru de partid încă din 1921 (!). 5. după reorganizarea ministerială consilier la Ministerul Comerţului Exterior (1949-1951) unde era practic locţiitorul ministrului adjunct Gheorghe (Gogu) Rădulescu. Bernad (n. 1948. C. partea I-a. Voitonovici) la Ana Pauker22. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 256 din 5 nov.R. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. fond 495 (“România”).Of. a III-a. graţie intervenţiei aceluiaşi Rădulescu (şi. Aceeaşi persoană este menţionată sub numele incorect „Abramowitz” şi în Ioanid.E. după ce obţinuse aprobarea deplasării de serviciu în Belgia (în pofida opoziţiei secţiei Cadre a C. p. David – până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D.C. respectiv Comitetul de Stat al Planificării (Fd. 1949.B. iar prin Decretul nr. 2. 1948 controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. 3293. al P. dosar 2301 şi fototeca Institutului. 8460). 7438). partea I-a. u.C.E. 316. 200 din 1 sept. şi arhiva I. 1564. din sept.) a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Irina.Of. inv.). p.Of. 4611). după război consilier economic în cadrul Ministerului Comerţului (M. secţia Cancelarie – dosare anexe. p. 6781). p. anexa la dosarul nr. 15 din 19 ian. se pare. 222 din 29 sept. a M. an în care este şi numit numit membru al directoratului C. 20 . nr. p. Mihai.C. 1947. al P. 2008. partea I-a.C. nr. 1922) – de profesie inginer chimist. decorat prin Decretul nr.C. 6.R. nr. partea I-a. partea I-a.I.C. 3. (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. 262 din 21 august 1979 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a. M. 15 din Bucureşti.C. nr. inv. 120 din 26 mai 1948.1949. 102/1956. ABRAM. din 1955 până în 1958 lector la catedra de Organizarea şi Planificarea Întreprinderilor în cadrul Institutului Politehnic Bucureşti (I. ABRAHAM. Iosif – din 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic (D.). emigrat în Israel la începutul anilor ’60. a locuit pe str. 22 V. ABRAMOVICI. 4..G.

emigrată în Israel.I. recăs. 24 din 30 ian.Of. partea I-a. ABRAMOVICI. a M. partea I-a. nr. când se pensionează). ulterior cu Jana) – funcţionară în centrala Ministerului Comerţului Exterior (1953-1957).Of.C. 11761. 275 din 27 nov. 1948.P. p. 10496). ulterior funcţionar la “Cartea Rusă” (1953-1954). 1949. al soţului său (1954). 260 din 8 nov. 21. 197 din 28 august 1947. partea I-a. F. partea I-a.I.F.Of. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu membru al Ordinului “Steaua României” îm grad de Comandor (M.G.P. ADLER. nr. jud. Leontina . delegat şef al Direcţiei Regionale Bucureşti (M. ADERCA.Of. p. 17. 3002). 167 din 26 iulie 1946. nr. nr. partea I-a. respectiv redactor la Ed. (1947-1948) (M. Froim Zeilicu ADELSTEIN. ABRAMOVICI. apoi vicepreşedingte al Comitetului de Stat pentru Construcţii.I. Bucureşti. 6658. Şmil – controlor economic (1947-1948). I. Marcel (fiul lui Felix (v. 645). Dobrişa Iosub)) (13.I. 642).până în febr. partea I-a. 32 din 8 febr. din Austro-Ungaria) şi Debora (n. Felix (n.1891 Puieşti (odin. nr. 1123). 18. orig. nr. p.III. nr. 16. editor. 6220). (M. 14. 15. p. apoi inspector în cadrul D.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. Klari KAHANA) (prima soţie a lui Marcel Aderca.G. din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. partea I-a. pentru Literatură Universală (1954-1975.C. profesor şi autor în domeniu (Cajal & Kuller 2004: 478). partea I-a. azi Vaslui) – 12.R. apoi inspector general în cadrul Direcţiei Generale C. p.G. 20.Of. a M. nr. p. 1890-1974)) (26. ADLER. ABRAMOVICI.R. 4798). nr.Of.I. p. 11.E. incinerat în Bucureşti. 19 din 23 ian. Clara (n.C. 15 din 19 ian. Leon – din februarie 1948 controlor în cadrul D. din Ministerul Comunicaţiilor.C. partea I-a. fiul lui Avram Adercu (n. Simon – din 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.E. 31 din 7 febr.Of. ulterior funcţionară la Sovromlemn (1957-1960) – menţionată în dosarul de la C. 13. când se pensionează).G.IV.C.C (M. ADAM. M.A.9. cu Richard Raskind. Mircea – în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. recăs. 1946. 15 din 19 ian. nr. p.C.C.C.1962 Bucureşti) – în perioada interbelică funcţionar la Ministerul Muncii (19201944) şi publicist. Adelstein. 737.E.Of. ADOLF. decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu Medalia Muncii. 185 din 12 august 1948. Ladislau (fiul lui Andrei) (d. 6396). (nr. cimitirul sefard) . ADERCA.Of. 1948. inv. nr./26. M.Of. publicist (v. 534). Renate .C. partea I-a. partea I-a.1954)). nr. p. 1949. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. p. ABRAMOVICI. p.P. 1947. Herman – după război mai întâi consilier (1945-1946). 1033). 803 din 21 dec. nr.2008. 190 din 19 august 1947. Arhitectură şi Sistematizare. p. ulterior stabilită în Occident. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici (M. 1989 Bucureşti) – din 1948 membru în Consiliul de Administraţie al Institutului General de Asigurare. 173 din 29 iulie 1948. partea I-a.XII. 12. supra) şi al Rubinei (n. 10. ABRAMOVICI. partea I-a. exclus din partid în 1953. 1948. partea I-a.Of. 22. nr. 1949 secretară de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 76 din 30 martie 1946. partea I-a. şi dosarul său de la C. 125 din 1 iunie 1948. 19.1920 Craiova – 21. (M. 1949. ABRAMOVICI.III. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a. ADERCA. 21 . Osias – până în iulie 1948 controlor economic în cadrul D. Tutova. 7491). p. (1948-1951).funcţionar în centrala M. 7795 şi nr.E. după război iniţial reîncadrat ca şef de secţie la Ministerul Muncii (în martie 1945). Marcel – inspector în cadrul Ministerului Învăţământului. ADELSTEIN. nr.Of. 41/99 din 22. p. a M.Of.E. Rifca Penchas. p. Lazăr – controlor în cadrul D. M.Of. a M. ulterior şeful Direcţiei Învăţământ Artistic din Ministerul Artelor (1946-1948.

1913 Tulcea) – membru de partid exclus în 1950 pentru legături cu social-democraţii. din anii ’60 secretar general al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă. de la sfârşitul anilor ’40 în ministerului Comerţului Exterior. 1948. ALĂMARU. 15.P.R. Ministerul Artelor. AIZIC. Caţavencu 2007: 4. cu Margareta Albescu (n..I. partea I-a. ALEXIU. ABRAMOVICI) (n.I. 5. 30. p. Ştefănescu (A..) Vladimir Carnavalschi. Comisia înfiinţată la 2 mai 1945 îi cuprin dea ca membri pe: 1.membru al C. iar din decembrie 1947 promovat şef de secţie în cadrul Ministerului Informaţiilor (M.P. nr.) Natalia Mustaţă. Ministerul Propagandei Naţionale. nr. şi M. ulterior epurat. Lipa – după război angajat ca desenator grafic stagiar în centrala Ministerul Propagandei. 288 din 12 dec.C. Lenin” Bucureşti al P. 6.) V. ministru adjunct al Comerţului Interior (1948-1952). 331/211 din 24.) Joseta Stănescu. 11029). apoi ministru adjunct al Industriei Chimice. 10.XI./P.S. 1947.R.Of.a.) Gherghina Ardeleanu. partea I-a.23. 8214).I..VIII.III. în 1949.1955). 3. 14. şi avizând în fapt lista publicaţiilor de cenzurat întocmită de multipli funcţionari.031 din 21 febr. ALPERIN.) Al.) Adrian Dimitriu.I.M. cu dosarul la Colegiul Central al partidului (nr. 1910. ulterior membru al Biroului Comitetului Raional „V.C.) Vasile Nichita. nr.IX.1950).C.P.) Paul Cornişteanu.. 13. ALBESCU. (1973). dată extremă 15. Constantinescu -Iaşi. iar după reorganizarea ministerială şef de secţie la Direcţia Arhitectură şi Expoziţii a Ministerului Artelor şi Informaţii lor (M. p. Mihail [alias]– la începutul anilor ’30 student la Drept. (91(I&II)/354 din 19. ulterior cu diverse funcţii în sectorul economic.) Haralambie Bădeanu – preşedinte. Bihor. şi autor al unor articole în revista Probleme economice (inclus ca supravieţuitor al Holocaustului în registrul Benjamin and Vladka Meed. care îl menţionează eronat ca Aibănuş Mihai). (dosare anexe. şi Cajal şi Kuller 2004 şi Kuller 2008a: 431).A.C.C. dosar la C. Mancsi Izsak). 22 . Clara (LEBIANU) . căs. 27. iar în paralel. (Cohen 1994: 97 n. cercetat diciplinar în partid în 1955 pentru că ar fi “concediat abuziv elemente de naţionalitate română pentru a-şi promova prietenii şi cunoscuţii”. Cristina Luca-Boico. 9. 539) (pentru schimbarea numelui vezi decizia nr. 411/1952.C. nr. 46 din 25 febr.V. AIBENŞUTZ. v. 11. 4.N. 20. 1948. numit contabil-şef al întreprinderii “Dacia” din Bucureşti. apoi reabilitat. 203. Kovacs 2006. cazat la căminul (pentru studenţi evrei) “Schuller”23. secretar general al Ministerului Educaţiei şi Culturii în mandatul lui Ilie Murgulescu. P. 14. unde ocupă inclusiv poziţia de ministru adjunct (1966-1970).Of.R. decorat prin Decretul nr.) Siegfried Alperin. u. 1649). funcţionând sub coordonarea ministrului propagandei. al Crucii Roşii în anii ’50 (dosar la C. cadru didactic la A. Mihai (alias AIBĂNŞUŢ. Alexandru (n. 1945 23 În aceeaşi perioadă cu Leonte Răutu. din nov.E.) Eugen Schileru şi 16.C. 24. 24 Compusă din delegaţi din partea Comisia Română pentru Aplicarea Armistiţiului.C. 12. M.) Gheorghe Gonda. după naţionalizare. Ernest WEISZ.C.Of. inv. 7. dosar 1027). ilegalist din “vechea gardă”. Mihail Florescu ş. 26. ALEXANDRU. 240 din 15 oct.) Costin Sebe. 2. 51).Of. inv. fd. a IV -a (Levy 2002: 192. 8. utilizat ca anchetator al partizanilor capturaţi în Munţii Bihorului. al P. Siegfried (fiul lui Heinrich şi Ernestina) (1913 – 1994 Israel) – membru al Comisiei mixte de cenzură24 instituite în mai 1945 în cadrul Ministerului Propagandei25.a. 51). nr. 1948 a ministrului Justiţiei din M. 28. p.) Nicolae Hodoş. Paul [alias] – după război director adjunct şi apoi director în cadrul C. în martie 1948. 136/219 din 8. Hermina Tismăneanu. cu fişă la secţia Economică a C.S.R.1915-2005) – membru de partid din 1940. 297 n. Societatea Scriitorilor Români şi Academia Română. p.P. respectiv Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 43.1955) (v. Cohen 1994: 27. ALEXIU. Sirianu. 25.) Alice Horovitz. n.1957) şi la secţia Economică a C. până în anii ’70. fiul lui Ludovic (Lajos) şi Zali) (20. şi director al Întreprinderii de prototipuri Bucureşti. Leon (n. partea I-a. nr. 29. partea I-a. reprimit în 1955 (dosar C. 51 din 2 martie 1948. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. EIBENSCHUTZ) – după război încadrat comisarajutor la Biroul de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Salonta.

). 3660).. Teofil Gh. Gheorghe I.R. mitr. în 1948 avansat inspector (M. destituit şi exclus din partid în 1954 pentru neglijenţă în serviciu (dosar nr. fond C. 3293.P. Nifon Criveanu .R. aşa cum avea să pretindă ulterior fiul).I. 6094). şeful Direcţiei Cinematografie din Ministerul Propagandei. 1949. g-ral A. ALPERN. ANDREESCU. 40. a Industriei Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerul Industriei (M..din 1947 controlor în cadrul D. 23 . Petre V. cu referat de cercetare la Fd. inv. 1971.. 516/653 din 25. Dan (n. a M. din 2. g-ral Ştefan Panaitescu . Elie Bufnea Cruciaţi. Alexandru Predescu . căs. 372/665. 32. Bela (n. partea I-a. I. inv. ale căr ui două anexe scot din circulaţie 161 titluri între care Nicolae Berdiaeff . Iosif .I. nr. Nistor .A.. C. p.P. Iancu I. (M. Andrei (n. Miklos) . 168 din 23 iulie 1948.Of.I. Discursuri rostite la Senat în sesiunea extraordinară din vara anului 1920 (1920). 11 ian. Haneş – “Basarabia. Dabija .Războiul germano-polon (Învăţăminte) (1940).Naţiune şi armată (1937). a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. p. 1947.G. 363/169 din 1. Sidorovici [fratele Alexandri Sidorovici-Brucan. nr.Of.Marxismul şi religiunea (1934). după august 1944 şeful Serviciului Presă din Ministerul Poştei şi Telecomunicaţiilor (1950-1954).n. nr.D.Domnul este cu tine (1944). 1917-2003) (v. partea I-a. ALMOSNINO.A.1954.Of.C. Constantin Loghin . nr.Brazdă nouă (1939). 38.C. 1948. partea I-a.C. exclus din partid în 1960 (decizie reconfirmată de C.impiegat în cadrul Administraţiei Financiare judeţene Rădăuţi (1945-1946) (M. 276 din 28 nov. p. nr.1951). Mihail Chirnoagă – Logodna (1940).G. 658). (M. partea I-a. Haim . 10533). a M. tatăl poetului George Almosnino. în 1948 numit director al Centralei Industriale de Sinteză şi Prelucrare (M. cu actriţa Teodora Alperin (n. Herman . 24 din 30 ian. p.C. Teodora Anka.membru de partid.I.C. Andrei IZSAK) .I. din 1947 controlor economic în cadrul D. după război director administrativ în Direcţia Generală a Monitorului Oficial şi Imprimeriilor Statului (M. în centrala M. ALTER. anexa la dosarul nr. p. nr. controlor în cadrul D.E.. Nicolae . În total. în 1962) sub acuzaţia de a fi pretins şi primit de mită de la o funcţionară în vederea cedării locuinţei sale (dosar C. p. p. 167 din 26 iulie 1946. n.Of.31. al P. partea I-a. Bucureşti) – în perioada interbelică director în cadrul Societăţii Române de Telefoane. producţia La clacă. ANDREI. nu a fost niciodată arestat. Haim – ilegalist. au “dispărut” din spaţiul public 8779 titluri (C.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. partea I-a.C. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 1945.I. ALTERESCU. 1949.Naţionalismul lui Eminescu (f. vezi decizia comisiei publicată în Monitorul Oficial nr.P. 214 din 15 sept. 85/1955. partea I-a. 34.Of. 1897) – ilegalist. neatârnarea şi unirea cu România” (1919). 39.C.G. I. Autonomia.în sept. 7833). Leon (d.I.Of.a.C. 10092). (M.E. 7622). în numai patru ani (1945-1949).C. nr.C.Calendarul Gospodăriilor din sate şi oraşe (1943). 16 din 20 ian. Nichita Drăgulin . (1946-1948). membru de partid din 1940 (dosar A/52 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 16 din 20 ian. nr. 1946).C. 202 din 6 sept. la Direcţia I. nr.1960).Pentru consolidarea României Mari. ALPERN. p. 6386). partea I-a. 2006: 489). Ciorogaru . partea I-a. 264 din 14 nov.C. 738). nr. 1948 numit contabil al D.C. exclus din partid în 1951 pentru fost colaboraţionism cu legionarii şi afacerism (dosarul personal la C.şef de serviciu la Direcţia Generală a Arhivelor Statului. Simionescu .E. AMBRUŞ. 1948. nr. p.P.Soldaţi în Est (1943). 190 din 22 august 1945.Prizonier la Bolşevici (1944). 35.P. 1947.C.Of.Istoria literaturii române Dela început până la zilele noastre (1945). I.Of.Isbânda românismului şi minoritarii în armată (1938). etc.] . ALPERN. 33.Of. partea I-a. tirani şi bandiţi în Rusia Sovietelor (1931).în 1949 era referent tehnic în cadrul D. p. 148 din 25 iunie 1941. 25 Pentru un exemplu ilustrativ. David ABRAMOVICI) . nr.D.12. Micloş (n. 36. 37. apoi regizor la Ministerul Artelor (şi Informaţiilor) şi în paralel redactor la Radiodifuziune.C.C. Paul Georgescu .în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. 662). ALTER. nr.

98327 din 26 sept. partea I-a.Of.V. 11362). partea I-a.Of. dosarului de la C. nr. partea I-a. ANDRONIU.. Gagyi 2004: 20. 47. 45. p. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obl igatoriu (M. după război membră a organizaţia de bază a partidului şi directoare în M. Clara . ARDELEANU. p. p. p. 645). Traian [alias] – cf. partea I-a. Ermina – după război consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor M. ANTALFFY. p. iar apoi la Contemporanul. József Demenyi (Demö) ADLER26) (26. ARDELEANU.C. ARBORE. 255 din 27 oct. ARDELEANU. 1945 a ministrului Justiţiei în M. ANGHEL. nr. 1948. ANTONESCU. 1949.P. a III-a. când este înlocuit cu Ion 26 27 V.E. 43. 905/486 din 7. unde avea ca sarcină “să veghez[e] cum sunt introduse metodele partinice în muncă” (apud Constantiniu 2003: 70). Din 1947.P. scoaterea din armată. element anarhic în lagărele de la Saint Cyprien şi Gurs. ulterior pe un post secundar.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.VIII.C. 299 din 29 dec. nr. 21 mai 1909 Iaşi) . hotărâre reconfirmată în 1962.Of.1909 Salonta. 1947. fiinţând pe lângă Consiliul de Miniştri27) (din 1951 până în 1973. 47 din 26 febr. 1949. 641. ARONOVICI) (n. 67). Iosif (n. 1948.1914 – 24. nr. Clara (f. FAERŞTEIN) – din martie 1945 impiegată în centrala Ministerului Muncii (M. 10664). p. director general al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (preşedinte al Colegiului direcţiei . din 1945 membru al comisiei de cenzură a presei instituită în cadrul Ministerului Propagandei şi subordonată direct Comisiei Aliate de Control.C. ZILBERSTEIN) (26.P.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1946.C. partea I-a. Balint 2011a. (1948-1952. 8792În perioada de după 1944. până în febr.” clasa a V-a. 280 din 3 dec.Of. Alfred – jurist în perioada interbelică. Eugenia (n. 42. (M.P.P. nr. ADLER) (1913 Budapesta – 1950 Bucureşti) – în 1941 “lucrătoare mănuşi” conform unui raport al Siguranţei. de la Bruxelles). 6597). a avut funcţii de răspundere la Consiliul de Miniştri. 49. 2002).41. nr. apoi al Artelor şi Informaţiilor. în mandatul Anei Pauker (1947-1951). redactor în echipa iniţială de la Scânteia. nr. ANDRONACHE. 1941.1952). Bihor – 1988 Bucureşti) .E.1963). În 1956 C. 1947 detaşată ca şefă a Direcţiei Regionale Mureş a Ministerului Informaţiilor. 15 din 19 ian.Of. decizia nr. 230 din 9 oct. 46. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. nr. 260 din 8 nov. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.R. partea I-a. trimiterea în producţie şi ţinerea „în evidenţa organelor în drept”.P. 50. 1947. Z.” (dosar C. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. din 1947 arhivară-şefă în centrala M. a decis reîncadrarea sa în partid cu stagiul din 1945. ilegalistă. 1945. partea I-a. p. Turcu) – soţia lui Iosif Ardeleanu (Adler). ulterior Culturii (N.” cls. David (n.n. nr.X. 15 din 19 ian. consilier de legătură cu Naţiunile Unite la Legaţia României de la Berna (M. fuzionat cu Ministerul Artelor în 24 . 44. cu studii comerciale.R.1978) – membră de partid din 1944 (dosar A/62 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Of. M.P. decorată prin Decretul nr.A. 1052/576 din 19.Of.IV. închis apoi în lagărele morţii din Germania [Mauthausen. ANTONIU.fost ilegalist. III-a (Decretul 873/20. în documentele sale de partid făcându-se precizarea faptului că a fost membru al Partidului Comunist Spaniol din 1938.organul de facto al cenzurii în presă.A. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. p. din dec. 48.I. director în M.1949). în 1963 încă director adjunct în centrala ministerului (dosar C.E. a propus excluderea lui din partid. partea I-a. 1686). partea I-a. 62 din 16 martie 1945. organul instituţional responsabil nominal cu cenzura a suferit numeroase modificări: în toamna lui 1944 a fost creată o comisie de cenzură din cadrul Serviciului Aplicării Armistiţiului (ulterio r redenumit Serviciul Defascizării) al Ministerului Propagandei (minister redenumit al Informaţiilor în 1946. C.Of.S. după război.C. n. Eliza (n. “fost brigadist în Spania.A. Gherghina (n. nr.R. Ministerul Artelor şi Informaţiilor şi Ministerul Forţelor Armate (a fost şi comandantul Închisorii Militare). ca membru de partid. 21-2. p.].VII.Of. 11765). cu o scurtă perioadă în 1948 când este detaşată la Legaţia R.

ff.R.php.T. economist. dosar 51/1949.M. anexa la dosarul nr. etc. partea I-a. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 233 din 7 oct. Cornelia (n.R.P.S. apoi activist de partid. 1988.R.C..C. 55.S. De facto şi de jure. H. 1948 în forma Ministerului Artelor şi Informaţiilor şi redenumit Ministerul Artelor în mai 1949). Leon – în oct. din 1947 până la deces instructor în cadrul sectorului Ştiinţă al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 25 . condamnat în 1975 la 20 de ani închisoare pentru subminarea economiei naţionale şi divulgarea de secrete de stat 29.17. ulterior la A. ARSENE. (Decretul nr. nr. Pentru mai multe detalii.P.P. 6683). Gita în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.. 1949. 206 din 1 sept. inv. fd. 15 din 19 ian. nr. Direcţia va fi transformată în Comitetul de Stat pentr u Presă şi Tipărituri.V. 235 din 4 august 1952). în 1958 cercetat disciplinar de C. 9. (1955-1960).) al P. 16 din 20 ian.125. 28 V.E.G. comisia în discuţie devine Direcţiunea Presei din cadrul Ministerului Informaţiilor (ulterior a Ministerului Artelor şi Informaţiilo r).” clasa a IV-a.51.E. 1070/108 din 5. nr. AREŞTEANU. partea I-a). 118-121). 53. 54.). 3293.2011 Israel). 663). cu care a avut o fiică. al P. 56. 1941. p. În 1946. iar ca pensionar. în 1978. I-a (Decret nr. nr. Bucureşti.). decedat în penitenciarul Aiud în 1977. În 1975. ASCHER. 28/1956.V.R. radiat din registrele Forţelor Armate pe motive rasiale în 1940.C. AREŞTEANU.I.Of. Lupta de clasă. Bucureşti) – membru de partid din 1945. Elena . ultimul loc de muncă în 1975 la Înreprinderea “Policolor”. Mişu (Mihail) (1910-1950) – ilegalist. 262 din 21 august 1979). De Geniu (r. 5124.S. p. Weiner)..Of. Comisiei Aliate de Control. al P. Andrei (31. 59.%20Ardelea%20-%20Azoitei/Ascher%20Andrei%20H/index. I.C. ARONESCU. Mihaela (căs. membru al Comisiei Centrale de revizie (a C. fişa matricolă penală la adresa http://86. iar din mai 1949 atribuţiile cenzurii asupra spaţiului publicistic sunt preluate de nou -înfiinţata Direcţie Generală a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri (D. specializat în statistică.G. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.C. nr. 186 din 13 aug. reîncadrat în 194528. 645). 423 din 15 iul.I. partea I-a. vezi Corobca 2008. partea I-a.P. 1949. al P. C. Edy (fiul lui Iosif) – după război inspector în cadrul D.C. Abramovici. prin intermediul Ministerului Afacerilor Străine. nr.C. Solomovici (2004: 131). nr.C. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 29 V.C. p.S. autor şi coautor al unor multiple cărţi şi articole în Probleme de economie.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/A/A%2004. (dosar nr. sublt. C. 1963 şi cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” clasa a III-a în 1964. cu referat de cercetare la Fd. p. numir în 1952 vicepreşedinte al C.E. în anii ‘60 funcţionar superior în Comitetul de Stat al Planificării (C.1912 Braşov – 28.P.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Hârtiei şi Celulozei a Ministerului Industriei (M.C. AREŞTEANU. în 1971 decorat în calitate de vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Preşuri cu ordinul “Steaua R. Ştefan (n.” clasa a III-a. p. 52. această comisie se subordona. Cumpănaşu).Of..R.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 2008 b şi 2008c.Of. ARON. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.1958).S. 1948.M.)..N. Hertzel .1977 Aiud) (fiul lui Henric şi Matilda) – de profesie inginer chimist. ARONOVICI.Of. 1948 angajat referent la Direcţia Studii a Ministerului Sănătăţii (M.XI.R – secţia Propagandă şi Agitaţie. partea I-a. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (indicat ca evreu în Kuller 2008a: 432). 15 din 19 ian. secţia Cancelarie – dosare anexe. partea I-a. în paralel cadru didactic la I. 646). d. 58. după război “investit în funcţii economice importante” cf. 57.P. emigrat în Israel împreună cu soţia sa.Of. ASKENAZI. Etenne BERCOVICI) (d. M. 1948. (A. C. Cornelia – din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. 1949.VI. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.

Of. 645). 7438. partea I-a. 2 ş.” clasa a V-a. D. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr..C. 73.C.I. p. nr.C. 120 din 26 mai 1948. nr. 5 din 9 ian. 644). p. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 67. M. Tudor (n.Of. 70.C. partea I-a. p. 4611). C. D/1315. 1949. partea I-a. 166/784 din 21. 32 din 8 febr.în anii ’50 profesor de planificare la I. 1948. Stela . 1123). Ernest – absolvent al Liceului “Laurian” din Botoşani.A. 131 din 8 iunie 1948.C.B. infra) – de profesie inginer textilist. Saul ŞAPIRA) (n.I.a. până în febr.G. Mendel .P. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. p. v. după război controlor în cadrul D. al P. 1947. dosarele nr. membru al comunităţii evreieşti din Bucureşti. ulterior funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Uşoare (’60? – ’70). Ernest – după război prim secretar presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor. p.B. 264 din 14 nov. 62.1. în anii ’60 vicepreşedinte al C. condamnat penal pentru speculă în 1953. III-a. 4968). 1948. AVRAM. din 1948 controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. partea I -a. al P. 423 din 15 iul.C.Of. din 1954 funcţionar în cadrul C.R.P. p.S. ATANASIU.XII. AVADIC. Radu . partea I-a. 66. Bacău) .R. nr.R. 15 din 19 ian. nr. AVĂDANEI. partea I-a. – secţia Cadre. 71. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. al P. Horaţiu (n. f. p.I. AŞMAN.Of. Ficu . 1947 a ministrului Justiţiei în M.B. 26 . 148 din 25 iunie 1941.Of.. 3660). încă în viaţă în 2010. AVADIC.E.N.1953).125 din 17 dec.1909. 1949.60. şi membru al secţiei Economice a C. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. AUSBURG. 61.R. AUSCH. p. 15 din 19 ian. nr. ilegalist (membru de partid din 1930). p. Iaşi) – de profesie contabil.. 1964 (tatăl Mirelei Aşman?).C..S.C. 24. ASKENAZI.II. I. p. 10092).C.P. nr. f.. (din 1945 până în 1960). 6. 64. 1963.C. 112. Islea .şef de cadre la Direcţia Generală a Exploatării din Ministerul Industriei Lemnului în guvernele Groza.I. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. decizia nr.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. al P. partea I-a. 69. demis şi exclus din partid (dosar C. 63. (?) AVRAMESCU. f. 1964. 1949 (M. 645). III-a. apoi responsabil în cadrul secţiei organizaţiilor de partid a Direcţiei Organizatorice (v. 1949.C. partea I-a. şi asistent cumul la catedra de planificarea şi organizarea întreprinderilor din cadrul I. nr.Of.P.C. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 508.după război referent în administraţia centrală a C. Cela / Heda (soţia lui Mendi. M. nr.C.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. ATIAS.Of.Of.C.G. 1949. 72. nr. (dosar 63/1955). nr. a M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.VIII.M. B/19431. 804 din 21 dec.P. nr.I. partea I-a. AVANDICI. A. Mendi – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. Osias .C.P. şeful sectorului Carnete şi Evidenţă al C.1. 316. Maria .P.Of. ASKENAZY. din ianuarie 1967 consilier referent în cadrul Secretariatului General al Consiliului de Miniştri. 17 din 21 ian. 209 din 9 sept.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. partea I-a.Of.R. 68. C/2072. p.Of.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.). 804 din 21 dec.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.R (1953). 74.E. fd. 15 din 19 ian. nr. Max Beno (în alte documente ortografiat “Askenazi”) – după război controlor în cadrul D.din 1947 controlor în cadrul D. AUDERBAN. Adina . partea I-a. Mayer-Herş ATLASMAN30) (n. 65.1949. nr. 30 V.G. AUSTERMAN. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. dosar de cadre la secţia Organizatorică a C.S. (M.. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.E. S.C.1913 Valea Rea.

arestat în cadrul “epurărilor” din 1952 (oficial acuzat de 31 32 V. partea I-a. Ucraina – 2.C.E. prin Decretul nr.S. Iulius – procuror şef adjunct (al lui Al. nr. Eugen (n. 27 . BALAŞ. Cluj.R. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.I.VII.A. partea I-a. fiul lui Ignác (Ignatius) şi Boriska (Barbara). BACAL. Or.C. revenită în ţară în 1944. 1949. Israel (1902 Botoşani – I. ulterior activistă a partidului. 1946 în M. preşedintele F. decorat în 1948 cu. (M. 2167 din 29 de. după război redactor la Libertatea (1944-1946).D. 1946. partea I-a. 643) BABENCO.d. cu scriitoarea Mira Simian. Voitonovici) al României (1948-1952) (singura menţiune în Solomovici 2001 II: 42).R.I. H. kominternistă (INCOMKA.. Simion (19. al P.A. decorat prin Decretul nr. Lenin”. AVRAMOV.U. S. 308 din 12 aug. Hirsch) .fost condamnat pentru spionaj în favoarea U. traducător. 2540).Of. 83. al P.A.1922. p. partea I-a. BACHER. partea I-a. partea I-a. 16 din 20 ian. dosar nr. care “a contribuit masiv la C.1993 Honolulu. p. iar în acelaşi an cu ordinul “Steaua R. iar după stabilirea în S. 80.1961 Bucureşti) – absolvent al liceului “Laurian” (1921). 69 din 23 martie 1948.S.VI.C.B..P. rămas în Occident.1971 Bucureşti) . (1949-1952)33.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.D.E. 77. Kuller 2008a: 47. Nisim .adjunct al organizaţiei Cluj a P. nr. BAILICH.R. 88. (1951-1961) şi simultan şeful Direcţiei Juridice din cadrul Ministerului Industriei Uşoare (H.R. (1944-1948). în 1947 de către Ana Pauker. refugiată în U.III. inv. Ita Meerovna GOLDMAN) – ilegalistă.U. căs.M.A. “vechi comunist şi conducător C.Of. BACIU. 1948. 78. Rotman 2004: 47. apoi prin Decretul nr. ulterior şi-l românizează în „Balaş”. 225.U.R. în 1939.E.R. 33 În cadrul valului de epurări din 1952. 91.-izarea comunităţilor evreieşti” (cf. 1949. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. în 1948 numit membru al comisiei de disciplină a I. încadrat în M. 76. Lidia (n. Bucureşti (M.C. BACALU. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. Kuller). a III-a. 84).E. după august 1944 şeful Secţiei Gospodărie de Partid a C.S. 82.I. 9.E. . 223 din 26 sept. C. 84. incinerată. p. 81.C. p.E.-ist” (cf. 1949. 85. se stabileşte iniţial în Brazilia. 1959 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. secretar de legaţie la Legaţia României la Londra (19481949). Mauriciu (n. profesor de economie mondială la I.E. iar apoi definitiv în S. 8187). fond 495 (“România”). nr.S. Adolf – în 1948 era consilier tehnic în centrala Ministerului Justiţiei (M. (Institutul de Studii Economice şi Planificare) “V. în 1945 îşi maghiarizează numele în „Balász”. Ancel 2005: 246. 79. nr.D. unde continuă activitatea publicistică (inclus într-o seie de autori evrei în F. Filderman după război.. se cuvine amintit şi aici că între funcţionarii guvernamentali arestaţi şi/sau anchetaţi în 1952 se numărau nu doar Vasile Luca.P. BACIU. iar ulterior secretar general la Ministerul Industriei Alimentare (până în 1964). 1795).75. 98. adoptă forma „Balas”. frecvent considerat ca având o orientare antisemită de mulţi autori evrei. 7. I.C.Of.Of. 658).Of. Ştefan (fiul lui Ioan şi Elisabeta (n.A.1916 Bucureşti) – în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. n. avocat.C.” clasa a V-a. publicist. nr. în 1941. la Direcţia I. unul din principalii denigratori ai lui W.R. I. Solomovici 2003: 139. decizia ministrului Justiţiei nr.1912 Smanenka. Efroim-Mauriciu PAUCKER31) (n. Rosen 1990: 66. Egon BLATT32.1918 Braşov – 7. Sager)) (29. Samoil – după război judecător cu grad de consilier în centrala Ministerului Justiţiei. p. p. BADEA. Moses Rosen). 15 din 19 ian. (1950).S. apoi ataşat de presă la Legaţia României de la Berna (1946-1949). nr. BACHER.R. 15 din 19 ian.X.E.Of. 1948 cu “Ordinul Muncii” clasa a III-a. 10522 La întoarcerea în ţară.în 1949 era consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. 77. şi Institutul “Elie Wiesel” 2008: 176).P.534 din 6 sept. 239 din 14 oct. 646).R. după revenirea în ţară redactor la revista lunară Probleme Economice şi şeful Direcţiei Economice a M.S.) – memorialist.

nr.R. prim-secretar al Comitetului Regional Oradea (1956-1958). 1946. inter alia. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA..C. nr. 1989). 6474.C. membru supleant al Comitetului Executiv al C. (1969-1974). BANTZER.M. BARANGA. BANDNER. al P. sau maghiarii Adalbert Szabo.1977 Bucureşti) – frizer. nr. 232 din 7 oct./P.86.E. p. p. Gr. membru al Secretariatului C. încă în viaţă în decembrie 2010.R. 1946 în M.IX 1902 Mera. Gheorghiu.I. inv. nr. în M. V. Dobriş. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1953.1913 Bucureşti 10. Victor Nagy ş. II-a în 1954. după care a fost numit președinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activităţii Economice și Sociale. 1955). Gazeta literară (1954-1957). BARANGA. 9/1959. decorat cu ordinul “23 August” cls. traducător. fosta soţie a lui Alexandru Bârlădeanu. nr. dosar nr. 118. 26 din 1 febr. ulterior controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. membru supleant şi apoi cu drepturi depline al C.R.” şi “Meritul Cultural” cls. 1947. cu referat de cercetare la fd. nr. p. redactor la radio (1945). ulterior poet. Albina (1949-1950). Hugo “Gheorghe” (n.-a în 1964. 1979-1989). 295 din 20 dec. 40.C. partea I-a.R.C.R. (?) tatăl jurnalistului Andrei Banc. zis “Leibu”.C. pentru detalii. Victor Ivanceanu. 12626. al P. E. 10832. 89. decizia ministrului Justiţiei nr.D. inspector general la Ministerul Artelor (şi Informaţiilor) (1946-1948-1952). membru al C.319 din 16 apr. Gh. partea I-a. nr. partea I-a. p.C.VI.Of. 5 din 9 ian. redactorşef al revistei Urzica (1949-1979).1906 Craiova – 1962 Bucureşti) – deputat de Dâmboviţa pe lista B. 87. decorat cu Odinul Muncii cls. (1976!).. Solomon . Ariel LEIBOVICI34.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. 1946.Of. partea I-a. unde urmează o carieră universitară (matematică). Mureş . ulterior Al. Aurel (n.C.G. p. II. 179 din 5 aug.1921 Aluniş. Balaş. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1965-1972).1979 Bucureşti) – ilegalist. 225. inv.VIII. 91. anexa la dosarul nr. Z.. iar în 1967 stabilit în SUA. Constantin Dinu.controlor în cadrul D. în 1947 numit secretar al Comitetului de Lectură de pe lângă Direcţia Generală a Teatrelor din cadrul Ministerului Artelor (M. (1947-1949) (M.R.C. 88.C. etc. al versurilor imnului comunist din 1948 “Zdrobite cătuşe”). Mureș (până în 1975). apoi ziarist în perioada interbelică.C. (1955-1959).N. în august 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Băuturilor Spirtoase şi Produselor de Fermentare (M.C. IV-a în 1959. – 22 martie 1952 din arhiva secţiei Economice. 35 V. partea I-a. (1946-1948).IV. dosarul nr.504 din 27 nov. Nistor. 264 din 14 nov.P. decizia ministrului Justiţiei nr.III. Ion Craiu. 28 . (v.a.S. – inspector la Direcţia Medicină Curativă a Ministerului Sănătăţii în 1948 (Bărbulescu et al. emigrat în 1966 în Israel.C. a M. al P. dramaturg.C. al P. Camil (n. 1920-1965 a A. respectiv ordinul “Steaua R. ulterior şeful secţiei Economie Mondială din cadrul Institutului de Cercetări Economice al Academiei R. Victor Morfei.). al P. 2009: 77). deconspirarea de secrete de stat).Of. Eidlitz şi E. 1946. 1947. 3293. şi Magdalena Iacob. fiul lui Jean şi Paulina) (20. căsătorit cu actriţa Marcela Rusu (1926-2002). 316).R. 1947. corespondent la Tribunalul Poporului (1945-1946).C. 283 din 6 dec. al P.R. 90. partea I-a. ordinul “23 August” cls. anchetat. după război redactor la Vremea literară şi Călăuza artelor (1948-1949)./7. (1955-1960. Emeric György Kiss. (?) BANC. inspector general în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (până în noiembrie 1948).X. partea I-a.1949. 2399).Of. 113 din 27 ian. 11281). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Vasile Hulduban. C. fiul Goldăi) (25. şeful Serviciului de Presă şi Propagandă din Ministerul Industriei Alimentare şi redactor al buletinului ministerului Industria alimentară (1952-1958?). 1948.R. Emil Papuc. Mendel. BALTAZAR. prozator. Leopold GOLDSTEIN. Iosif (n. eliberat în 1954. ulterior inspector general al Direcţiei Artelor din Ministerul Culturii şi membru al echipei redacţionale la revista Teatrul în anii ’50-’60. Jozsef BANK) (3. Dumitru Georgescu. II-a în 1971. ci şi românii Aurel Vijoli (preşedintele Băncii de Sta t). Al. poet şi publicist (autor.VI.P. (1965-1974). p.I. membru al CPEx (1979-1989).C. 750). redactor la Realitatea Evreiască.Of. apoi prim-secretar al Comitetului de partid al jud. fond 495 (“România”). BARANY35) (27.2007) – evreu maghiarofon (?).Of. 34 V. Ioan Magda. 10092). M. p. (1972-1973. Vrancea – 27.

Aurel – farmacist. şi Kuller 2008a: 54. coleg. 112 din 17 mai 1948.psih. 1916 Piatra Neamţ) – până în octombrie 1947 controlor la DG. p. a M.R. la sfârşitul anilor ’40 şeful direcţiei Farmacii şi Medicamente din Ministerul Sănătăţii (Bărbulescu et al.C.I. 9857.IX.IV.Of.E. secţia Cancelarie – dosare anexe. 92. M.uaic. Iaşi. 1945. soţul Corei (Cuţa. 1945. ulterior preşedinte al secţiei de Drept Civil a C. după război şeful Serviciului Preţuri în cadrul Administraţiei Livrărilor din Ministerul Finanţelor (M.1906 Bucureşti – 24. p. partea I-a.R. BARASCH. cu referat de cercetare la Fd. al P.Of.Of.1904 Bucureşti – 31.şeful serviciului Personal la Ministerul Comerţului (1948). Marcu – în 1945 era consilier tehnic la Secţiunea Juridică Comisiei Române pentru Aplicarea Armistiţiului cu Naţiunile Unite (M. BARBU. nr. FELDMAN36) (24. după întoarcerea în ţară medic M. 2009: 179. decizia ministrului Justiţiei nr.ro/anuare/aratafisatest. p. când publică Bolile profesionale şi prevenirea lor (Ed. (1955) (Berindei. p. al P. Filip-Iancu (n.. 256 din 5 nov.Of. director al Direcţiei de Studii a Arbitrajului de Stat de pe lângă Consiliul de Miniştri (1950-1954).Of. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. 85 din 25 apr. 94.C. (M. 198.jurist.. nr.R. Dobrincu şi Goşu 2009: 116. (1951). apoi secretar genral la Ministerul Comunicaţiilor. respectiv filosofie (catedra de marxism leninism) din Iaşi. 219 din 23 sept. 120654 din 28 nov. 15 din 19 ian. Kuller 2008a: 5737).1916 Piteşti .A.membru de partid din 1942. C. 93.2007) (cumnatul lui H. Gabriel (n. p.N. redactor la revista Studii de drept românesc (anii ’50-’60). consilier în cadrul Consiliului de Miniştri (1958-1973). Iaşi. partea I-a.C. redactor la revista Studii de Drept Românes în anii ’50’60.U.R. 96. bun prieten şi co-autor cu Gheorghe Brătescu (ginerele Anei Pauker). consilier juridic al delegaţiei României la sesiunile Adunării Generale O. FEDROM 2008: 86). p. Filip-Iancu BARUCH) (29. 1947. (dosar 29/1957) (v. ulterior cercetător al Ministerului timp de 3 decenii (în cadrul secţiei de statistică sanitară a Centrului de Educaţie Sanitară). 4384). V. Kuller 2008a: 432). 98. BARHAD. BARBU. Aurel (n. Hilel Adolf – director general adjunct al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (organul de cenzură de pe lângă Consiliul de Miniştri) (1949-1952). 8598).C. 10729. 95. BARON. 136/1956. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 28/1956. BARU. şi http://iec.I. 101. 3409).R. apoi preluat în Ministerul Industriilor şi avansat inspector (M. 97. ulterior director adjunct al Institutului de Igienă şi Sănătate Publică.C.V.IX. activist P. în 1946 înacdar ca inspector sanitar general în centrala Ministerului Sănătăţii.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. partea I-a. p. 100.M. 1948.php?letter=B&id=5465 29 .M. ultima menţiune publică în 1978. nr. Ilie (n. BARAŞ. 645).R. 200-1. (1956-1957). apoi doctorand la Leningrad (titlul de doctor în 1953). 3293. inv. 1903). 1947. cu dosar de cadre 36 37 V. cu care a avut doi copii: Ioan şi Dorin) – în anii ’50 şef al Agenţiei Economice a României la Moscova. BARASCH) – membru de partid.Of. nr.C.C. Ştiinţifică şi Enciclopedică). al Asociaţiei Juriştilor. BARHAD.R.C. anexele la dosarele nr. sora lui Emil Calmanovici. n. Lazarovici).II.M. specializat în istoria medicinei. Obedeanu. Bernard (în alte documente BARHAT) (fiul lui Beriş şi Sim(h)a) (1918-2002?) – după august 1944 secretarul sectorului de studenţi P. partea I-a./P. 79 din 3 apr.M. între 1947 şi 1950 cadru didactic la facultăţile de medicină. partea I -a. director adjunct al Institutului de Igiena Muncii şi Boli Profesionale (1954-1964).C. membru corespondent al Academiei Române (1963). nr.1984) (zis “Bilu”) . (27. al P. BARASCH. 1949. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. soţul Rosinei (n. 2971). Zorel . BARHAD. cu grad de consilier diplomatic. nr. 99. Eugen A. nr.1987 Bucureşti) .C. al P.

C. 1969-1975). sub îndrumarea continuă a Partidului”. apoi student farmacist în Bucureşti. M.R. 106 din 14 mai 1945. 1185. nr.iit.Of. sa sinucis în 1952.Of. partea I-a. al fabricii APACA (1947) şi al complexului “Casa Scânteii” (1948-1956).ro/adxenopol/aiix/aiix_10/aiix_10_10.M. 105.G. 1948.Of.(dosar 63/1955) (menţionat şi în Solomovici 2004: 538). Marcel [alias] – fost ilegalist. director general în cadrul Ministerului Construcţiilor şi Lucrărilor Publice (1947-1952). la Scânteia (1946-1948). al aeroportului Băneasa (1944-1947).R. partea I-a. inv.A. 225. la secţia Economică a C. ROSENZWEIG. 2346). deputat în M. nr. dosar nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. 2640. după război redactor-şef adjunct.M. la Direcţia Vămilor. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947).I. partea I-a.A. nr. 104 din 8 mai 1947. inv. BĂLAN.IX. 11 din 14 ian. semnatar de pildă în revista Arhitectura nr. p. în care din 56 de pagini. în Burbank. Bălănescu) (n. pe linia ideologiei socialiste. Eugen BENDEL. 590).N. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.A. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. (1951) (dosar R/85 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).P. 30 .E. 1949.C. se pare încă în viaţă. BAYER. fond 495 (“România”).R. 1965-1969. director (şeful direcţiei politice) în centrala M. partea I-a. Nicolae38 (23. co-arhitect. al P. M. nr.C. 107.C. p. partea I-a. nr. fond 495 (“România”). decorat cu ordinul “Steaua R.R. partea I-a.pdf).Of. nr. decan al Şcolii de Arhitectură din Bucureşti (1952-1953). p.R. M.S. 103. fost secretar al lui Ştefan Foriş. M. soţia prof. 1947. prin critică şi autocritică. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. în 1948 repartizat la Contenciosul Ministerului Comerţului (M. KATZ) – ilegalist.C. Simelia. activistă a P. cu rezumat disponibil la adresa http://iit.. 3002). căs. 24 din 30 ian. M. Mircea (n. partea I-a.E. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. p.Of. nr. 2026). la Roman) – absolvent al liceului “Laurian” din Botoşani. 1949. stenograma adaptată a emisiunii din 10 august la adresa http://www. vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Economie şi Administraţie Locală (1969-1974). Marcel (n. al P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.N. 76 din 30 martie 1946. Simion – în 1945-1948 şeful contenciosului Ministerului de Finanţe.S şi Arhivele Naţionale) Gabriel Catalan (în articolul “About the Sovietization of Romanian Architecture”.C.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. 52 erau de îndoctrinare (apud Trişcu 2002). 127 din 3 iunie 1948.Of. 106. BĂLĂNESCU. 7537).C. BĂLĂNESCU. unul din principalii responsabili ai sluţirii arhitecturii capitalei şi ideolog-şef în arhitectură. după război inspector de vamă la Inspectoratul Satu-Mare (M. după război controlor în cadrul D.Of. al P. nr.shtml). BĂLAN. dosar nr. după 1944 activist al Uniunii Patrioţilor.” cls.R.V. partea I-a. Elena (n.102. (1957-1965. imediat după reţinerea ministrului Vasile Luca.Of. partea I-a. 191 din 20 august 1947. nr. ulterior inspector în centrala Ministerului de Finanţe.A. preşedinte cu rang de ministru al Comitetului de Stat pentru Arhitectură şi Construcţii (redenumit pentru Arhitectură şi Sistematizare în 1955) (1952-1957). II-a în 1964.1910. 312. 4848). California. 1947.Of.R. ulterior preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii naţionalizate I. 8 iun. partea I-a. p.. în stilul realismului socialist în arhitectură. 176 din 4 aug. 293 din 18 dec. 11186. partea I-a. 1/1950 al articolului “Împotriva cosmopolitismului şi arhitecturii burgheze imperialiste” în care anunţa că “arhitectura nouă va fi construită în mod conştient.osaarchivum. p. ilegalist.Of. 6864). nr. a M. 13 din 17 ian.Of. singura de specialitate din ţară. (1965-1969). BĂDESCU. “Semat” (M. p. I. 10. cât şi de cercetătorul (fost C. 34 din 10 febr. nr. (1952).tuiasi. în anii ’50. al P. 3878. p. 104.1912 – 1991 Bucureşti) – membru de partid din 1942. iar apoi chiar directorul Direcţiei Administrative (1949-1952). care a petrecut anii ’30 şi războiul în inchisoare. de formaţie arhitect.1920) – membră de partid din 23august 1944. M. p.C. 1948. membru al C. 737. 225. Ion. (1948- 38 Menţionat ca evreu atât de Radio Europa Liberă în 1965 (v. p. aceasta într-o revistă. p. responsabil de politică externă. N. ministru adjunct al Construcţiilor (1957-1958). în alte documente “Bender”) (n. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.

nr. (M. p.Of. al P. cu Otilia (n.P.I. partea I-a.Of.R. 41 V. al P.R.II. II-a. Leon (fiul lui Samuel) – directorul Direcţiei Evidenţă din cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic de pe lângă Consiliul de Miniştri după 1947. BECHEANU. iar în 1965 retransformată în Colegiul Central de Partid. 97047 din 25 oct. nr. 114.Of.14. BĂLTEANU. membru de partid din 1943 (când. Pasca). III-a. BECK. partea I -a. V. nr. membru al Comitetului Executiv şi al Prezidiului Permanent al CC al PCR (1965-1969). între 28 nov. 112. şi 14 nov.108. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1965 şi 1967-1969). partea I-a. 5784). p. Alexandru (n. criticat între “deviaţioniştii” din minister în iunie 1952. deizia ministrului Justiţiei nr. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. decizia nr. (dosare anexe. 4. probabil agent sovietic (Watts 2011: 148 n. 1627). cu rol de organ de anchetă şi instanţă disciplinară pentru membri i de partid.I. după 1990. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.E.Of. preşedinte al Senatului în prima legislatură postdecembristă (1990-1992) şi vicepreşedinte al Academiei Române (1990-1994).S. 1948. 77 şi 249/1952) (v. 110. p. 10040. partea I -a. în calitate de membru al C. după 1989.Of. 111. Bucureşti. a M.Of. (19621965). ulterior numit ambasador la Helsinki (1968-1972). Comisia de Control a C. p. (1955-1969). al partidului comunist din R. ambasador la Paris (1956-1960). este trimis la studi la Institutul Central Economic de la Moscova).R. revenit în ţară în 1946 . Iaşi).G. 251 din 30 oct. BĂNESCU.M. secretar general al Ministerului Economiei Naţionale (1946). 1945./P. partea I-a. Salo EBNER41) (n. 1949.C. 1948. 158 din 12 iulie 1948. 113. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie din cadrul Ministerului Industriei (M. p. rămas în Basarabia după iunie 1940. iar în 1981 (pensionar) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.G. BĂNUŞ. 183 din 10 aug.C. decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls.M.XI. III-a. din 1970 preşedintele secţiei de Studii Economice la Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice “Ştefan Gheorghiu” şi.după război inspector general adjunct în cadrul D. multiplu decorat de autorităţile comuniste.D. 19531955). 42 Fondată în noiembrie 1945 şi prezidată iniţial de Constantin Pârvulescu. apoi al Ministerului Industriei şi Comerţului (1947-1948). 9711. 263 din 16 nov. 1948 inspector în cadrul D. nr. dar şi de către fostul suveran Mihai. preşedinte al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (1967-1968). 198. 1213).C. membru supleant al Biroului Politic al C.1997.C. 30.1916 Bucureşti . GOLDENBERG (?)) (25. partea I-a. 2121). Sorin (n.C.C.C. Fritz .a.director adjunct al Centralei Industriale a Sticlei şi Cermaicii Fine (1948-1949) (M. cimitirul Giurgiului) – din 1948 (când este încadrat ca şef de serviciu la Direcţia Bunuri a Ministerului Finanţelor) funcţionar în aparatul economico-financiar al statului comunist. Ana Feige (n. BECK. al P. SPIEGLER) (n. cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor.I.G. 6629). cu fişă de cadre la secţia economică a C.C. partea I-a. 45 din 24 febr. ministru al Comerţului Exterior (1948-1953. soţia ilegalistului George Becheanu. profesor de drept (1937-1940). 35 din 11 febr. Bucureşti) – licenţiat în drept (1937. III-a. p. al P. Rudy – din febr. 113.I.R.C. ulterior cu diverse funcţii pe lângă Consiliul de Miniştri.S.456 din 10 nov. BÂRLĂDEANU. a fost reorganizată şi redenumită Comisia Controlului de Partid în 1950. 376). 58 din 10 martie 1948. căs. David BERCOVICI40) (14. ministru adjunct al Comerţului (1948).1910 Galaţi) . 1950. şeful secţiei Asistenţă a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România. 1947. nr.M. (1955-1956).C. pentru angajare M. a M. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 195239).R. în 1947. în timpul războiului evacuat în Karaganda. ministru adjunct al Industriei (1948). 1945 în M.C. 31 . p.S. u.1996. 1907) – secretar tehnic al Comisiei Controlului de Partid42 în anii ’50. 109.1911 Comrat (Basarabia) 13. 1947 a ministrului Justiţiei în M. III-a. 39 40 Respectiv şef al misiunii diplomatice a României de pe lângă guvernul provizoiu al R.C. preşedinte al C. nr. membru al C. în 1964 cu ordinul “23 August” cls.I.E.Of. expert economic al Comisiei guvernamentale române la tratativele de pace de la Paris (1946-1947). nr. apoi la Atena (responsabil şi pentru Cipru) (1960-1968). David (n.

partea I-a. 8367. secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.IX. Aurelian (n.I.E. decorat prin Decretul nr. partea I-a. decizia ministrului Justiţiei nr. 138 din 17 iunie 1948. 7262. BECK.D. nr. deputat M. a M.E. p. 1948. 1033). 23.C.N. Alfred – după război instalat de comunişti director în cadrul Băncii Naţionale a României. 1947. partea I-a. p. BENEDEK. 125. 123.A.XI. M. Emeric .S. 121. 5 oct. după război. III-a (Decret 259/28. BERAM. (?) BEKAVETZ..din februarie 1948 controlor în cadrul D. BELU. 95835 din 19 sept. Mureş) – din 1948 translator interpret în centrala Ministerului Afacerilor Externe (M.Of.C. 255 din 27 oct. p. BENEŞ. şi director T. etică şi publicist44. arhitect.R. căs.C. 6598). cu Draga. până în febr. Academia RSR.ilegalist.G. Sofia (n. 1945.C.R.S. potrivit lui Solomovici (2004: 58). (1952-1955). 1969) şi Morala în existenţa umană (Editura Politică. partea I-a.C. 1033).R. decorat în 1972 cu “ordinul Muncii” cls. 126.Of. BEILICH. nr.Of. 1948. 1949.C. nr.N. nr. în conducerea C. p. Gheorghe (n. 1947. partea I-a.Of. partea I-a. (M. presedinte al Comitetului de Stat pentru Cinematografie (cu rang de ministru) (1950-1953). Theo – din 1947 inspector în cadrul D. Bucureşti. BENKÖ.I. 1947. 183 din 10 aug. BERARU.E.Of. 31 din 7 febr.1917 – 10. 256 din 5 nov. (1946-1947.1985 Bucureşti) – membră de partid din 1945 (dosar B/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). numele adoptiv transliterabil în cheie ebraică “ben ador”. nr.E.1972) şi apoi de către preşedintele Băsescu în 2009. Niculae (n. 1948-?) (M. în mandatul Anei Pauker funcţionar la Direcţia Cadre în centrala M..C.Of. respectiv cercetător al Academiei R. Bucureşti. p. p.Of. 204 din 5 sept.1906-1968) – după august 1944 activist de partid.1916 Brăila – 1997 Bucureşti) . a copilărit la Brăila – d. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. M. 1948. 124. p. partea I-a. 1949. Elena (n. 207 din 7 sept. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. cimitirul evreiesc Giurgiului) – membru de partid.Of.Of. (M. incinerată la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti.1971. obligatoriu (M. a M. a M. p. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer (M. autor al clădirilor primăriilor din Bistriţa şi Baia Mare. 1941. nr. Bellu SCHOR43) (23.I.E. Emanoil – în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu 117. p. 1948.VIII. p. Între cărţile sale se numără Tineretul şi idealul moral (Ed. 1989). în 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie (M. partea I-a.controlor în cadrul D. Bela AUERHAHN) (n. E. ulterior adjunct al rectorului Şcolii Superioare de Partid “Ştefan Gheorghiu”.A. 7665). p. Ştrul Beraru) (21. 8072). i-aar fi denunţat pe unii sionişti organelor de anchetă. 1 mai 1895 Milişeuţul de Sus. 9857.Of. 120. 201 din 31 aug. decan al Facultăţii de Arhitectură şi chiar prorector al Institului “Ion Mincu” în perioada comunistă.VI. Tiberiu (zis “Tibi”) – profesor. respectiv profesor de limba română. 32 din 8 febr. 32 . nr. nr. Suceava. partea I -a. nr. partea I-a. 31 din 7 febr. partea I-a. respectiv autor ocazional la revista Teatrul în anii ’50. (1985). nr.Of. MARCOVICI) – în 1948 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Aşezăminte Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of. Carol . redactor responsabil (oficial director) la România Liberă după august 1944 până în anii ’50. 6628). 194 din 25 aug.G.E.IV.E. 7401 BELLU. 122.C. Ury (n.G. Bucureşti.R. Dobrincu şi Goşu 2009: 116). 1918 Tg.C. 219 din 26 sept. Tereza MÜLLER RABINOVICI) (15. 116. Simon Moise SCHMIDT-GRINBERG. 118. 119. şi membru al 43 44 V. BENADOR. nr. ulterior ocupând diverse funcţii de răspundere în domeniul arhitecturii şi proiectării. nr.IX. al P. p. 1948. ulterior funcţionară în aparatul diplomatic comunist (în cadrul ambasadei de la Budapesta în 1956). 1123). BENKÖ. însemnând “fiul generaţiei”) (n. 5182) (soţia lui Carol Beram).115. după august 1944 responsabil organizatoric al U. (Berindei. pe durata studenţiei. 1945 în M.S. după Revoluţie membru în Consiliul de Conducere al F.

partea I-a. nr. 5 din 9 ian. ministru secretar de stat la Agricultură și Industria Alimentară (1979-1981).Of. (?)45 BERGHIANU. 35 din 11 febr. 1947.C. 15 din 19 ian. 131. fd. p. nr.1949. dosar nr. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.C. respectiv Berghean) . președinte al Consiliului de Stat al Planificării (1965-1972).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 137. 131 din 8 iunie 1948. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 19. 184 din 11 august 1948. 216 din 19 sept. nr. 133.M. partea I-a. “autocritica” sa reprodusă şi în Constantiniu 2003: 39-41).D. şi A.Of.C.B. 128.1925.I. Aura – din 1949 activistă de partid. (M. nr.N. 51/1952. nr. Paula – după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C. 139. al P. Bănică ./P. în 1946 transferat ca prim secretar de legaţie la ambasada României de la Varşovia (M..N. 1949. 129. al P. 2667.R. (57/1956) (Solomovici 2003: 185. BERARU. BERCIU. 121 din 31 mai 1945. nr. BERCOVICI. 15 din 19 ian. Alfred . Maximilian Bergman(n). Sighişoara) (în alte documente oficiale ale partidului ortografiat Bergheanu.127. p. partea I-a.I. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (1965-1967).Of. partea I-a. al P. al P. p..C.R. al. Cancelarie. 8471). BERCOVICI. partea I-a. 4968). BERCU. (dosar 118/1951) (v. BERCOVICI. 136. Ana – iniţial angajată în ianuarie 1947 ca secretar cultural la Regionala Târgu Mureş a Ministerului Informaţiilor. BERGHER. (1954).în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Hârtiei şi Celulozei a Ministerului Industriei (M.VIII.A.C.M. din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Bumbacului. M. până în iunie 1948. apoi Cluj (1965-1968) și al judeţului Ilfov (1978). apoi cu drepturi depline al C. nr. 709 din 21 iulie 1967. dosar nr. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C.C.R. BERGER. 315. BEREŞ. 4512).Of.C. nr. Teodor . M. 70 din 23 martie 1946. p. Inului şi Cânepei din cadrul Ministerului Industriei (M. ulterior transferat la cerere instructor C. Adolf Wolf în 1947 membru suplenat al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Bumbacului (M. partea a 2-a. 1947. P. fd. BERCU. Sofia . S. 8971).R. Leon – din mai 1945 translator interpret-şef la cabinetul primului ministru.Of. în 1948 numit director adjunct al Centralei Industriale a Bumbacului. 803 din 21 dec. decorată în 1967 cu ordinul “Meritul Muncii” clasa a III-a. 140. 4181. 5386). Adrian . ministru al Muncii (1981-1990). BERGER. partea I-a). nr. – secţia Propagandă şi Agitaţie.C. prim-secretar de partid al regiunii Stalin (începutul anilor ’50). 134. al P. şi redactor la revista Munca de partid (A.C. nr.R.C.I.. 646). 282 din 5 dec. p. partea I-a.după război. p.Of. M. Atanasie . C.I.. n. cu dosar la secţia Organizatorică a C. al P.Of. 138.R. 105 din 8 mai 1948. 2001: 79).C. ministru al Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe (19721978). 135.Of. Laurenţiu – secretar al C. C.Of. 1213.C. Iancu – după război secretar de legaţie II în centrala Ministerului Afacerilor Străine. p.C. 1964 şi 1981. 132. partea I-a. 118-21). nr. (dosare anexe 160/1952). BERGMAN.C. (1960-1989).R.Of. p.C. 1949.Of. .S. a M. al P. nr. nr.C.R.22 decembrie 1989).P. şefă de birou în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. nr. p. p. partea I-a.membru supleant (1955-1960).R.C.Of.din 1947 controlor în cadrul D. 7817). M.R.G. din aprilie 1948 secretar cultural în centrala Ministerului 33 45 După unele surse neverificabile. 642). 1947.E.Of. p.E. decorat în 1961. iar din 1948 la Subsecretariatul de Stat pentru Naţionalităţi de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M.cu dosar la secţia Economică a C. 1949. Bucureşti în anii ’50 şi activist de partid. 130. 229 din 4 oct. instructoare în cadrul sectorului Presa Centrală al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.C. p. 1964 cu Medalia Muncii. 51/1949. ministru al turismului (1985 . organizaţiei de partid din minister. partea I-a.C. partea I-a. pp. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. BERCOVICI. 145 din 26 iunie 1948.. Maxim (n. partea I-a. prin Decretul nr.

al P. cu referat de cercetare la fd. BIRCHENTHAL. p.C. decorată prin Decretul nr. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. BERMAN. secţia Cancelarie – dosare anexe. probabil aceeaşi persoană cu omonimul. 1947. respectiv “Bernaki”) – membră P.M. 1267). 3293. a M. nr. nr.din 1947 controlor în cadrul D. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. 47 V şi proiectul Fototeca online al A. partea I-a.R. 10092).) şi Femeia (revista săptămânală a F.F. 3372. Ovidiu – din 1947 secretar contabil la Prezidiul M. nr.C.F. Tony – după război şef de cabinet la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. fond 495 (“România”). nr.. partea I-a. p. redactor la revistele Drumul Femeii (organul de presă al U.A. BERMAN. p.R.Of. p. 3001). Joseph – în toamna lui 1944 numit secretar economic I în centrala Ministerului Afacerilor Străine.F. a III-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. dosar nr. 70 din 26 martie 1945. J. p. 45 din 24 febr.E. 76 din 30 martie 1946. nr. nr.R.D.A.A. partea I-a. ulterior rechemat în ţară şi încadrat consilier economic la Direcţia Organe Exterioare a Ministerului Comerţului (M.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. (M. 15 din 19 ian. BERKOWITZ.Of.Of. 146.F. p.D. partea I-a. 1949.F. F. Ioan – de profesie blănar (conform lui Gheorghiu-Dej.Of. Henriette – din februarie 1949 şefă de birou în cadrul D. 644).. partea I-a. inv.R.N. 1629). anexa la dosarul nr.F. nr. şi dosar B/130 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).. 707). deputat în Marea Adunare Naţională (1957-1961). 1900) – membru de partid din 1947. 3002). apoi secretar general al comisiei interimare a reglementării sectorului farmaceutic (prin ordin al ministrului Sănătăţii.. epurat. 4365. v. M. 151. Organizaţia de Femei din Frontul Plugarilor şi Organizaţia de Femei din cadrul Uniunii Patriotice Maghiare. p.. fotografiile nr. 1857.R.R. 264 din 14 nov. ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 176 din 2 august 1948.D. (partea I B) nr. 1948-195246). v.C. Asociaţia Soţiilor de Militari din Armata Română. 17 din 21 ian. 111 din 15 mai 1948. partea I-a. 17 (3 iunie 1948): 5). 143.R.Of. 1948. nr. Jacques (n.141.). 46 Constituită la 3 ianuarie 1948 prin fuziunea organizaţiilor U. Informaţiilor (Direcţia Regionalelor). apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. nr. 37 din 14 febr. nr. nr.. 148. 1948. partea I-a. 6313). p.F.OF.Of. p. 34 . partea I-a. BERNACKI.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. Gabriela (cu frecvente variante de ortografiere “Bernachi”. membru al C. 1947.R. partea I-a. 96/1968.C. 142.. p. 1946-1948). a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 150.R. şi B. al Uniunii Femeilor Democrate din România (U. din timpul războiului.C. A.Of.C. BIRCEANU.C.I. consilier comercial în cadrul Legaţiei de la Londra după 1944 (v. Andreescu. BERKOVITS. nr. 1949. doc. C. al Frontului Democraţiei Populare.C. după august 1944 directorul general al C. 145. p. 1945-1948).Of. 144. reabilitat în 1968..C. partea I-a. BERMAN. 662).C. M. 2267). din ianuarie 1949 avansat şef al Serviciului Contabilitate (M. p. Nastasă şi Varga 2003a:641). 147. partea I-a. secretar general al Federaţiei Democrate a Femeilor din România (F.G.I.R. BERMAN. – după război vicepreşedinte al casei de Pensii a Colegiului Inginerilor din România (M. 4).47.Of. şi I.Of. HA007 şi HA008. 1949.I. BERNSTEIN. Isarel . în martie 1945 transferat ca ataşat comercial la Beirut (M. 501). Avram . nr. BERNACKI.C. 149.F. 16 din 20 ian.Of. 18 ian. 152.E. BINDER. p. Vasile . inv.I. partea I-a.R.E. 225. Femeile din Organizaţiile Sindicale.D. S.N. membră fondatoare şi vicepreşedintă a Uniunii Femeilor Antifasciste din România (U.A.I. Organizaţia de Femei din Apărarea Patriotică. 17 din 21 ian. v. – numit în mai 1948 membru al comisiei centrale interimare a Colegiului Medicilor. 1949.Of.R. 87 din 13 apr. ministru adjunct al Prevederilor Sociale (1952-1957) şi membru al C. 76 din 30 martie 1946.

155. 804 din 21 dec. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. M. 159.Of. BLUM. BLUMENFELD.Of. 35 . p. 15 din 19 ian. director general în cadrul ministerului (cu dosar de cadre la secţia Economică a C. partea I-a. 1949. partea I-a. 156. v. p. BLINDER. partea I-a.E.Of. prorector la Institutul de Căi Ferate. ulterior. M. partea I-a.R” cls. 167. M. 1949. 161. 12877. nr. ca translator la Direcţia Radio (M. Mihai . BLOCK. p. apoi redactor la Ed.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 1949.Of.” cls. 1949. 1213).B. Florica (n.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. p. nr. la Direcţia Studii (1948-1949-?) (M.R.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Politică şi lector universitar. David . p. 788). întocmit în 1951..din 1947 controlor în cadrul D.1922 – 1990 Bucureşti) . Igor – după august 1944 comisar-ajutor M. reînscris ca sub-lt. 162. p. 4251). până în anii ’80. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. Buzea .A.I. p. 7950).I. Fischler). 6306). partea I-a. Ernestina . Bucureşti. decan al Facultăţii de Căi Ferate.Of. 4968). după prima căsătorie cu Radu Münzer (viitor Mănescu) a preluat numele acestuia) (14. p. 15 din 19 ian. (r) în Foreţele Armate prin decret regal în febr.Of. (M. partea I-a. 165. 645). din 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. 289 din 13 dec. partea I-a. BLUMER. 164. 1946. nr. 35 din 11 febr.Of. P. BIROU. BLUMENFELD. p. 1949.. nr.I. 1945. – în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. 166. la Judecătoria sectorului 8 Bucureşti. Flaviu .C.09. Iosif – fost student la Drept la Iaşi. 95 din 22 aprilie 1948.153. dosare anexe. nr. Saly . M.Of. Jean . fiica lui Leon şi Marie (n. Antonina . p. al P. partea I-a. BLUMEN. nr. nr. T(h)eodor (1915-2001) – inginer de căi ferate. 154. 15 din 19 ian. nr. partea I-a. nr.soţia demnitarului Emil Bodnăraş până în anii ’50 (cu care a avut 3 copii: Viorel. nr. împreună cu toţi ceilalţi rezervişti evrei (M. partea I-a. 160. BLUMEN. Ioana şi Gheorghe).S. 3705). p.P.R. Drumuri şi Poduri din Bucureşti . de la începutul anilor ‘50 judecător la Tribunalul Raionului V. Materiale Plastice (1948-1949) (M. 641). Leopold . 168 din 23 iulie 1948. BLECHMAN.1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. 29 din 6 febr.Of. până la pensionare (1978). BIRNBAUM.G. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. p. Cecilia GLANZSTEIN. apoi. nr.A.Of.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. p.C. 5966).Of. p.S. 1947. BLUMENFELD. BODNĂRAŞ. nr. ministru adjunct al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1951-1957). 6094). decorat prin Decretul nr. 16 din 20 ian. BIRTHELMER. 1964. 1945 după ce fusese radiat din registre în 1940.I.C.R.din 1948 inginer în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. partea I-a. 641). 6749). decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R.Of. partea I-a. nr. partea I-a. 163. BLASIAN. p. 165 din 24 iulie 1945. 15 din 19 ian. din 1949 şeful Direcţiei Cadre a Ministerului Industriei (M. 119 din 28 mai 1947. a III-a.. nr.Lenin (secţia civilă 4950). BLUMENFELD. nr. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale.Of. a M. V-a.după război inspector general sanitar în cadrul Ministerului Muncii. 1948.director al Centralei Industriale a Întreprinderilor Prelucrătoare de 157. Iosefina . 164 din 19 iulie 1948.C. p. partea I-a. nr. 12/1952).în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. 200 din 1 sept.Of. partea I-a. 158. nr.Of. 190 din 18 aug. nr. 131 din 8 iunie 1948. Mauriciu .P. 644). 1949.Of. 658. activistă a Comisiei Controlului de Partid în anii ’50. 168. partea I-a.după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C.

VII.M. (dosar 29/1957). supra). America de Nord şi de Sud (1978-1982. Emilia (n.U.Of. Tismăneanu.R.”) (v. viitor colonel şi şeful gărzilor de corp ale lui Gheorghiu-Dej (poziţia 17).1946.după război controlor în cadrul D. 105 din 12 mai 1945. 158). apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286 n. Europa Occidentală şi America de Nord (1961-1966.R. Gonceariuk.Of. Hună . M. (dosar B/178 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 24 din Bucureşti cu V.. membru de partid din 1932. 1966-1967). 1949.. cu care a avut două fiice: Ileana (căs Popa) şi Olga (căs.R. al P. Emilia MILCO) (1926. 738).U.N. ff. căs. 3806).A.I.S. ambasador în SUA (1967-1976). 517). 6401). şef de direcţie în Securitate). respectiv membru al Consiliului Uniunii Internaţionale a Studenţilor (Paris. Levy 2002: 203). în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. la momentul repatrierii părinţilor.R. Iosif SOLOMON) (6.. 2146. 172. ministru în mai multe guverne comuniste (poziţia 2). nr. 67 din 22 martie 1945. 10. de viitoare nume celebre în ierarhia comunistă de după 1945.U.G. 444 n. Hoge.Of. p.1921 Bucureşti . dosar 9. viitorul Ion Vidraşcu. 48 Românizarea numelui în baza deciziei nr.1990) (fiul lui Horia (Harry) şi Silvia (n.C. 1948. „Valerian Bucikov”. partea I-a. 5 dec.U. Vladimir Doicaru ş. oficial “dizident” al regimului comunist în ultima perioadă.C. BOGDAN. data morţii (!). din 1941. era de fapt fiica Emiliei şi a lui P. p. 1948).G. BOGDAN. cu grad de consilier de presă (M.Of. ambele locuind în prezent în S. 1946. p. partea I-a. director adjunct la Direcţia pentru relaţia Occident (1953-1955). alias Gheorghe Pintilie. din sept. în martie 1948 cu funcţia de şefă de serviciu şi repartizată la cabinetului secretarulu general al ministerului Ana Toma (M. partea I-a. „Petre Goncearuc”.Of. 1990. 62 din 15 martie 1947. Iosif (n.A. 26. decorat cu ordinul “Steaua R. v. 1990. 178 din 4 august 1948. GRÜNBERG48) (5. Elena Răutu.E. Bănulescu. consilier al ministrului de Externe (1976-1978). „Serghei Niconov”. 1 în tabel. Lupaşcu)) – membru P. 7. BOGDAN. 1948 – nov. 1946 a ministrului Justiţiei (publicată în M. nr. (1949-1951). şeful Securităţii între 1948 şi 1963 (poziţia nr. (1955-1961). din mai 1945 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Propagandei. etc. alt şef de Direcţie al Securităţii (poziţia 22). apoi cu Gheorghe Câmpeanu. a M. angajat în M. recăs. nr. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. director al dept. rămasă în S. BOGDAN. 50 din 1 martie 1948. funcţionar şi chiar ministru adjunct (1952-1953-?) la Ministerul Sănătăţii. unul din coordonatorii reformei sectorului sanitar după 1945. în fapt Piotr Gonceariuk. după moartea soţului. 1912) – membru de partid din 1944 170.B.R.062 din 31 ian. (1962-1990). partea I-a. nr. ministru adjunct (cu rang de secretar de stat) al Afacerilor Externe din 26 decembrie 1989 până în 2 ian. Basarabia – 2007 Washington.1912 – 1962 România) – ilegalist. BOGDAN. 333. 173.) – fosta soţie (până în 1947) a lui Piotr Gonceariuk (viitorul Petre Petrescu. S. 1949 soţia diplomatului Corneliu Bogdan (v. în 1948. 36 . 49 Alături.II. respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971 (Decretul nr. GOLDEMBERG) (n. cf. 24 din 30 ian. încadrată în centrala M. Arhivele Militare Române. în ian. nr.I. unde a decedat în iunie 2007. viitorul Serghei Nicolau.E.C. şeful Informaţiilor Externe (1951 -1954) (poziţia 3). „Ion Didenco”. coleg de promoţie (1969) la fostul Liceu nr. Watts 2011: 280 n.A.M. 157 din 4 mai 1971). pensionat la cerere în martie 1947. Corneliu (n. consilier la Legaţia României la Washington (1951-1953). în fapt Ivan „Vania” Didenko. p. p. v.A. ea însăşi pe lista agenţilor plasaţi de sovietici în 1945-1946 în aparatul de stat al României49 [poziţia 77.” clasa a V-a în 1948. director de cabinet al Anei Pauker (dec. nr. 1310.C. Nicu Ceauşescu.A. preşedintele secţiei de Relaţii Internaţionale a A. Svetlana (n. partea I-a.R.E. partea I-a. 1946. p. probabil nu întâmplător). Emilia Bogdan s-a stabilit ea însăşi la Washington. în 1976).E. iar în paralel membru al Comisiei centrale Tineret şi instructor al Comisiei pentru U. nr.A.S.169. şi opinia identică a lui Watts (2011: 517)]. M. pensionat).E. 0110 (“antiK. în fapt aflat în atenţia U. alias Petre Petrescu.A.XI. ulterior promovat consilier de presă. 1. vicepreşedinte al Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Strănătatea (din 1955). (Uniunea Naţională a Studenţior din România).L.I. p.d. după august 1944 vicepreşedinte A. director al dept. 1869. director al Direcţiei Occident a M. 40 din 16 febr. partea I-a. pe aceeaşi listă.P.D. 141-2. fd.Of. Alexandru (n. precum „Pantelimon Bodnarenko”.a. a treia fiică. 171. şef al Direcţiei Presă al M.).

Dobrincu şi Goşu 2009: 421.Of.A. Alexandru Bela (n. respectiv director al Editurii Meridiane. cuscra cuplului Ceauşescu. fiul lui Carol şi Ghizela (n. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. p.V. 181. în anii ’50 în conducerea Consiliului Central al Sindicatelor şi redactor-şef (până în 1957) la organul de presă al sindicatelor.P. (M. ataşat de presă şi din mai 1948 prim-consilier la ambasada României de la Belgrad (1947-1948). dosar B/181 Colecţia “ilegalişti decedaţi”)).?)) – cumnatul lui Silviu Brucan (căsătorit cu sora acestuia. Alfred LÖVY) (17. Vladimir (30..I. a M. “Horia” (n. decizia nr. iar apoi traducător la Editura Politică. fiul lui Philip şi Rosa (n. soţia lui Petru Borilă şi cuscra lui Nicolae Ceauşescu [v. Bucureşti. (19.U. p. Kuller 2008a: 76).C. în 1952 aparent şefa Direcţiei Administrative).P. 14/1951). Olga a decedat în 2001 la Paris.I. Tismăneanu: Tania (căs. în 1987 rămasă în Franţa. ulterior menţionat ca redactor la Ed. de formaţie inginer. 423 din 15 iul. căs cu Annick (n. nr. între 1990 şi 1998 preşedinte al Astroclubului Român. Cristina (n.R. verişorii lui V.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1963. (1948-1952.C. anexa la dosarul nr. jud. Bokshorn). BOICO “LUCA”.IV.G. 177. cu pseudonimul “Luca” în perioada ilegalistă. 52/1956. având doi copii: Florent Michael şi Deborah. nr.Of. 16 din 20 ian. şefa Direcţiei Cultură din M. ulterior conferenţiar la Universitatea Politehnica Bucureşti (până în 1956). 19795.R. în viaţă.C. Ecaterina (n.) şi fratele ofiţerului de Securitate Hary Bogdan. cu diverse funcţii în aparatul economic şi financiar al statului comunist de-a lungul perioadei postbelice.Of. partea I -a. 180.R. partea I-a. BOGDAN. p. Octavian – din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. Stark)) (16.E. locuind în prezent în S. incinerat) – activist de partid.A. 2473). decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. Iancu BERMAN50.1909-27. fiica lor. Trebitsch). Politică. H. Nadler)). respectiv Andrei şi Olga (căs.” clasa a III-a (Gheorghe Brătescu în Burcă 2007: 13. 179. decizia nr.1920 – 5. pentru socialism”. Târnava Mică) cumnata ilegalistului Bela Breiner. Katherina ABRAHAM în 1909.R. iar după unele surse martoră a acuzării în 50 51 V. 26. fostă ilegalistă (cu pseudonimul “Petrova”). 229 din 4 oct. BONCIU.C. a avut cu Mihail Boico trei copii. 66 din 19 martie 1946.2001) . 8970). (135/1955).U.C. 176. nr. al P. 231 din 5 oct.V.R. cu fişă la secţia Propagandă-Agitaţie a C. nr. Berindei. decorataă în 1948 cu ordinul “Steaua R. C. din actualul Parc Carol din Bucureşti. BONDOC. 99244 din 4 oct. Munca (i-a succedat în funcţie Ecaterinei Borilă). îngropat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei.R. Leon . 1946 a ministrului Justiţiei în M. V.1893 Iaşi – 27. în Bucureşti). 1947. (135/1955). după război directoare în Ministerul Informaţiilor (1945-1947). Tony. al P.C. nr. Minerva la începutul anilor ‘70.567 din 14 martie 1946 a ministrului Justiţiei (M. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. N. Bianca MARCUSOHN. apoi secretar general al Comisariatului pentru Comerţ Exterior de pe lângă Consiliul de Miniştri (1945-1948) (Crispedia 2011. 37 . în Satul Lung. BOICO.1916 Bucureşti 2001 (S.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.C. funcţionar în cadrul Oficiului de Studii al Ministerului Economiei (oct.E. Beniamin HAIMOVICI51.XI.1983.C.1950) – cunoscut mai degrabă ca scriitor.” clasa a III-a. al P. partea I-a. respectiv referat de cercetare la Fd.IX. Adriana Livianu. (dosare anexe. secţia Cancelarie – dosare anexe. “Raportului Tismăneanu”. (?) BOIANGIU. sora Herminei Marcusohn şi mătuşa lui Vladimir Tismăneanu) (1916 – 2002 Paris) .soţia generalului Mihail Boico. 1946. BORILĂ.C. respectiv autoare de articole la revista Magazin Istoric. al P. iar Andre este în viaţă în acelaşi oraş. p.IX. 178. în perioada interbelică condamnat la 3 luni închisoare pentru un roman incriminat ca pornografic. 662). 3293. BORA. "o comunistă militantă de origine evreiască" cf. 1944-1945).174.A. emigraţi în 1975 în Israel. 175. infra]. Jean (n. Ionescu).Of.M. inv. fiica lui Isidor şi Liza. partea I-a. 1949. respectiv traducător la Ed.

sub acuzaţia de evaziune fiscală în Marea Britanie în valoare de peste 200 milioane £54. organelor de anchetă. în 1971 cu ordinul “Steaua R.C. (1948-1968). nr. Evenimentul Zilei . cât timp fiica sa Iordana a fost măritată cu Valentin Ceaşescu. preşedintele Comisiei Controlului de Stat (1951-1958). (1948-1950). B. promovat progresiv până la gradul de general-locotenent. procesul lotului Pătrăşcanu52 (1954).php.htm Cf. cf.C. 1947). graţiat în 1964. membru al facţiunii pro-comuniste (1946-1948). http://86. I în 1959. în viaţă în 1994. lider al comunităţii evreieşti din România şi bun prieten de familie al soţilor Borilă (“Moştenitorul secret al lui Ceauşescu”. De altfel.procesulcomunismului. condamnat în 1932 şi 1935. când era intervievat de Centrul de Istorie Orală al Radiodifuziunii. participant la Rezistenţa Franceză în timpul războiului. începând cu 15 august 1945). refugiat în 1991 în Elveţia.M.R. emigrat în 1965 în Israel. cu grad de colonel infanterie activ în Forţele Armate (D. graţie ajutorului oferit de Nicolae Cajal. întors în ţară în 1946 (!). preşedinte al Comisiei Controlului de Stat şi membru în Biroul Politic al C.C.R. Aron (fiul lui Israel) (rar ortografiat şi ca “Braişter”) (n. decorată cu Ordinul “Steaua R. evreu bulgar. (19651969) şi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). 52 53 V. al U. respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971. 1948-1952) din partea Blocului Partidelor Democrate.S.R.” clasa a II-a în 1948. şi fişa sa matricolă penală.. Iordan Draganov RUSEV) (13. (?) BORILĂ. Viaţa Sindicală (ulterior Munca) în anii ’50. http://www.D. şeful Direcţiei Politice a Armatei. comandant al diviziei “Tudor Vladimirescu” (19441947).C.R.E. “lucrător cu munca politică în URSS” (1936-1937. membru al C.III.. al P. responsabil cu economia (1952-1953).” cls. 38 din 27. 183.182.R. 80.C.asp. canoanelor religioase iudaice (Halaha). membru supleant al C. stabilit după un periplu în Germania în Marea Britanie. a III-a. ministru al Industriei Alimentare (1953-1955).125. 38 .M. Paşcani) iniţial membru al PSD.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/B/B%2006. în viaţă în 1991. şi în mod cert căsătorit cu o evreică maghiarofonă. voluntar în Spania (1937-1938). salariat al centralei M. Cosma 1994: 31). decorat cu Medalia Muncii. 1981). 1947 reîncadrat (retroactiv. fosta soţie a lui Valentin (de care aceasta divorţase în a doua jumătate a anilor ’80) şi copilul ei s -au refugiat în Israel. deputat de Bucureşti (1946-1948. când îi acorda un interviu lui Robert Levy. v.17.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte2/docs/morminte2p_9. arestat în 1960 (cf. Dora – numită de Ministerul Sănătăţii membru în conducerea Colegiului Farmaciştilor în 1948 (Bărbulescu et al. 2067 din 20 oct. pensionată în 1961. 185.1979). (1944-1947). Daniel Valentin (n. II-a (Decret nr. membru al Biroului Organizatoric al P . (1948-1969). redactor-sef al ziarului sindicatelor. propriilor declaraţii pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei. unor surse controversate. membru în conducerea Comitetului Democrat Evreiesc în anii ’50. în 1964 cu ordinul “Steaua R.. (19501953). BOTNAR. al Comitetului Executiv al C. Fiul celor doi şi nepotul l ui Nicolae Ceauşescu.X. imediat după Revoluţie. şeful organizaţiei Bucureşti a P. 2009: 71. 5.%20Bold%20-%20Bozd/Botnar%20Octav%20A/index.C. al P. al P.1998 Villars-sur Ollon. cu Ordinul Muncii cls. 54 V. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965).II.R. ministru al Construcţiilor (19481951). multiplu decorat de statul comunist.C.E. membru P.I.M. 27 aprilie 2009).M.R.M.C.” cls. în oct.luni. membru al C. 184.R.C./P. Octav (fiul lui Adolf şi Amalia) (21. cuscrul lui Nicolae Ceauşescu pentru câţiva ani. BRAEŞTER MARCU.R. pentru “uneltire”). (din 1948).C.R. BRAEŞTER. IV-a. membru al Biroului Politic (1952-1965). unde se afirmă ca om de afaceri (şeful Nissan UK). 17 (3 iunie 1948): 5) şi respectiv în conducerea Institutului Chimico-Farmaceutic Bucureşti la începutul anilor ’50 (Kuller 2008a: 434). (1948-1955).1913 Cernăuţi – 11. 1938-1944).C.R.R.F.I.1906 Silistra – 1973 Bucureşti) evreu din Bulgaria (cf.VII. al P.R. “funcţionar superior” la Camera de Comerţ Bucureşti.R.P. Elveţia) – ilegalist.P. iar în 1979 cu ordinul “3 August” cls. apoi membru P. este evreu cf.1903. membru C. Petre53 (n.R.

Zîna (n. decorată cu ordinul “Steaua R. al P. Şcoala Centrală de Partid „A. 2004: 48 (n. incinerată la crematoriul “Cenuşa”.R. cu rang de consul II (M. 11177). partea I-a.09.1898 Iaşi) – în iunie 1945 angajată şefă de secţie în centrala Ministerului Propagandei. conferenţiar universitar. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 225.R. Lică (n. decorată cu “Ordinul Muncii” cls. Arnold . partea I-a. al P. 645.A.484 din 8 dec. a III-a. fond 495 (“România”). nr. iar de la începutul anilor ’50 cadru didactic la Academia “Ştefan Gheorghiu”55. 1945.1906 (după alte surse 21 dec.I.S.” cls. 194. Mundi – în ianuarie 1948 angajat în centrala M. 196. Sache – şeful serviciului aprovizionare din D. şefă adjunctă a secţiei Organe de Conducere a C. 1945 în M. C.C. 225.R. medic. partea I-a. 189. 170) şi 49). anexa la dosarul nr. Lică BLUTŞTEIN) (n.S. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.R. apoi a generalului Andrei Roman (Grün). (1953). 1949.G.C. dar după unele surse simultan informatoare a Siguranţei.A. 15 din 19 ian.IV. zisă “Piri”) . 98/1956. Academia „Ştefan Gheorghiu” pentru pregătirea cadrelor de conducere a activităţii de partid.M. 295 din 28 dec. 533). Miniştri (1948-?) (Nikolić f. BRAUNŞTEIN.C. după care. nr. 193.C.C. H.. de pe lângă Consiliul de 191. Paraschiva (n. decizia M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.C. nr. fostă secretar general interimar al P. 1949.R.A. instituţia va parcurge de -a lungul timpului mai multe forme de organizare. 4758. M. 3293. 175). nr. BRIL. Jdanov” (1954-1958). cu referat de cercetare la fd.1920 Bucureşti) .R. va fuziona prin absorbţie cu Academia „Ştefan Gheorghiu” în cadrul Şcolii Superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu” de pe lângă C. pentru câteva luni în 1940 (Tismăneanu 2010b). 124. 1945. Jdanov” va fi redenumită Şcoala Superioară de Ştiinţe Sociale „A.186. economice li administraţiei de stat (1977-1989). unde a ocupat inclusiv funcţiile de director de studii şi respectiv de prorector (până la jumătatea anilor ’60).J. BRAUM. fiecare cu titulatură diferită: Şcoala Superioară de Partid „Ştefan Gheorghiu” (1952 -1966). 1944. BRILL. Jdanov” (1949 -1954). partea I-a. dosar de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.Of. partea I-a. În paralel. BRĂTESCU. nr. p.M. Academia de Ştiinţe Social-Politice „Ştefan Gheorghiu” (1966-1970). al P. înfiinţată în 1948. p. inv. Piroska ABRAHAM. Laurenţiu (n. p. viitor al Informaţiilor (M. ? – numit în 1948 în comisia de tipizare a medicamentelor din cadrul Ministerului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 93). 26. 122. partea I-a.II. nr. în 1958. 195. 644). 477). (din 1950). în M.P. plecată în U. BRATEŞ.Of.Of. iar apoi prin decretul nr.1907) – ilegalist. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1955-1960).1922) – activist al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50. 197. 287 din 14 dec.1906) – 1972 Bucureşti) – originară din Basarabia. Haia Solomonovna GRINBERG) (21. nr. 127 din 7 iunie 1945. 10926). 1945. pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr. inv. BRENNER. 17. al P.R. 190. după război în centrala Ministerului Sănătăţii.A. Isidor FÄRBER) (n.. BREBU.Of.S. Alfred (n. II-a în 1949. (Dobre et al.Of.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Madeleine (n. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1. 1964. BRAUNER. membru de partid din 4 oct.d. 19 din 23 ian.Of. fond 495 (“România”). după război şefa Direcţiei Industriale Tricotaje şi Confecţii din Bucureşti.L.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.E.P. Izu .funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 188.II. în timpul războiului. 17. 15 din 19 ian.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. dosar nr. nr. 192. Mina BRAUNSTEIN) (n.C.2). membru de partid din 1927. p.698 din 4 dec. 39 . în 1945 şef al spitalului Cazarmei 55 Înfiinţată în 1947 ca Universitatea de Partid „Ştefan Gheorghiu”. p.” clasa a III-a în 1948 şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p. Academia de Învăţământ Social-Politic „Ştefan Gheorghiu” (1970-1973). 187.VII. nr. BRÂNCU.a. după război activistă a Secţiei Propagandă – Agitaţie a CC al PMR (1949-1950). social -politice. p. Institutul de Ştiinţe Sociale „A. 804 din 21 dec. BREINER. dosar nr.R. 1948.fostă ilegalistă. sora Ecaterinei Borilă (Abraham) şi soţia ilegalistului Bela Breiner. inv. II-a în 1951.

via Israel şi lucrează la Yahoo Advertising. 10260. Saul BRUCKER (în certificatul de naştere “Brucar”). BRODER. după 1989. din Transilvania de N ord. partea I-a. membru al facţiunii procomuniste din P.I. BRUCĂR. membru în Biroul secţiei Reconstrucţie a U. Calman . 1945. Emil – din 1948 inspector general adjunct în cadrul D. Ulterior. aflat în atenţia U.C. v.I.06. 57 Schimbarea numelui în baza deciziei nr. (partea I B) nr. cel care conducea întreaga campanie propagandistică de comunizare.G. fiul său. Regimentului 1 Grăniceri din Bucureşti (M. marginalizat în anii ’80. 199. Solomon – dentist.N.. numit membru al Consiliului (naţional) Superior al Tuberculozei de ministrul Sănătăţii în mai 1948 (v. 0110 (“anti-KGB”).P.2006 Bucureşti) – ilegalist. nr. nr. Francisc (Ferenc(z)) (1895-1965) – imigrat din Ungaria în 1919.C. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 201. p.Of.. în 1945 şeful resortului muncă şi asistenţă socială în cadrul Comitetului Executiv al F. nici o cruţare! Bandiţi manisto-salaziţi!”. 16 din 20 ian.T. respectiv analist politic comentator la ProTV chiar şi la 15 ani după 1989.T.M. 2009: 1845). Nagy şi Vincze 2008: 49. decorat prin Decretul nr.A. Şuli Brill. fd. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. în febr. vicepreşedinte al Consiliului Radioteleviziunii Române (1962-1966).684 din 5 nov. p. Silviu (n. membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (iulie 1946 – decembrie 1948) (Bărbulescu et al. după 23 august 1944 şeful secţiei politice iar apoi redactor-şef adjunct al ziarului Scânteia (până în anii ’50). BROTMAN. se dispusese evacuarea în Transnistria a unui total de 1045 evrei comunişti (406 din lagărul de la Târgu Jiu. 85 din diverse penitenciare şi 554 aflaţi la acel moment în libertate). III-a (dosar B/243 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr. în aplicarea ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr.D. Jean – fost deţinut ilegalist în perioada interbelică.după război controlor în cadrul D. BRUCKER.1916 Bucureşti . activist al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50 (A. partea I-a.-C. al P. 200. partea I-a. Gabriel .Of.D. Mărgineni. 5784). (Berindei.C. nr.S. BRUDER. Chişinevschi şi apoi L. deputat de Cluj în Marea Adunare Naţională. 26 din 1 febr.N. 2592 din 31 iulie 1942. în baza ordinului nr. Tony (căs. p. etc. M. 158 din 12 iulie 1948. din octombrie 1944 secretar al Consiliului de experţi al Sindicatului în Cluj.Of. I. ambasador la Washington (1956-1962). 1947. 753). 122 din 28 mai 1948.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Constantinescu. Zalman (alias Sandu) (01. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 82). 4698).1978 România) – ilegalist. documente interne. BRILL. a M.C.14.U.Of.I. diverse alte funcţii în ministerele conduse de M. Răutu. a III-a. 1945 activist al Frontului Naţional Democrat la Cluj. s-a stabilit în S.I. cu stagiu recunoscut din 1933.U. 112. cu Lică Vişan).C. 2158). a avut 3 surori: Clara (căs. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. 9283 din 24 iulie 1942 al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri.P. supra) şi Henriette (căs. p. 204. BRODER. a M.N. în Transnistria56. 619 persoane (407 de la Târgu Jiu. Andrei. (1955). nr.G. p. nr.IX. 85 din diverse penitenciare (Caransebeş.C. 14).S. şi orchestrator al înfiinţării G. p. 40 . / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 203. probabil fratele colonelului dr. 1949.. exclus din partid în 1949 pentru deviaţionism (Andreescu. vor fi internaţi în lagărul de la Vapniarka. în 1948 funcţionar în administraţia de stat.C. Nastasă şi Varga 2003b: 53. cu Leopold Puican). p.E. acelaşi care în mai 1945 ameninţa în ziar: “Da.C. M. C.Of. dosar nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. rezervat evreilor comunişti. Dobrincu şi Goşu 2009: 111).M. 202. 269 din 23 nov. 662). 205. partea I-a.OF. BRUCAN. 5785).S. 67 din 22 martie 1945. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946 1948) (M. partea I-a.1914 – 7..198. 158 din 12 iulie 1948. 1945 a ministrului Justiţiei (v.04. cu Jean Bogdan.R.D.N./U.Of.E. fiul lui Adolf şi Ethel (Etty))57 (18. internat în lagărul pentru evrei comunişti de la Vapniarka.) şi 127 din libertate). partea I-a.C. 56 Iniţial. “eminenţa cenuşie” a F.

În esenţa propriei noastre aprecieri. vicepreşedinte al Colegiului Central al PCR (1969-1974). dosar nr.C. partea I-a. fiul demnitarului comunist Grigore Cotovschi. deputat M. Brucan (el însuşi evreu). pentru mai mulţi ani directoare a Liceului nr.E.1914 Iaşi – 1. Baranga la P. etc. “muncitorească” şi cea “kominternistă”). al P. p. 209. 173 din 31 iulie 1947. ca referent titular la cabinetul secretarului general Ana Toma (din 1947). Cornea sau de la Mihail Florescu la Ghizela Vass. Paul . probatoare ale faptului că epurările orchestrate de Dej nu aveau un conţinut etnicist sau antisemit. Gheorghiu-Dej ocupa de fapt o poziţie secundă celei a Anei Pauker în ierarhia reală de putere (Brucan 1992: 59). 6781).Of. unde şeful era de fapt ministrul de externe”(Watts 2011: 173).R. nr. respectiv Ion Gheorghe Maurer şi diverse comentarii ale Europei Libere din a doua jumătate a anilor ’50 (care disocia retrospectiv între aripa autohtonă. succesiv perioadei de instabilitate asociate conflictului în surdinădintre cele două tabere în perioada 1945-1952. fiul lui Moritz Moise. inter alia. 8984).Of. Solomovici (2003: 91).). la rândul ei ilegalistă. între 1957 şi 1961). inv. 33 din 8 febr. Simion (n. inclusiv vicepreşedinte al comisiei de politică externă a M.206. 22. ulterior cu funcţii modeste în ierarhia comunistă. Aprecierea este îmbrăţişată de altfel şi de S. Ana (n. 32 din Bucureşti). menită mai degrabă a menţine aparenţele (întrucât Ana Pauker era de origine burgheză şi evreică). p. Brucan insistă reiterează explicit: “Purificarea etnică a început în special pe timpul lui Ceauşescu. a M. (1948-1950. preşedinte CENTROCOOP (1968-1969). după război încadrată iniţial în M. David .e. internat în 1942 în lagărul de muncă de la Vapniarka. 1949. p. infra).. funcţionar în centrala Ministerului de Finanţe (M. nr.A. de la Petre Lupu la Israel “Ion” Rachmuth. BRUMARU.Of. 39959 din 15 apr. în a cărui opinie “situaţia din România în 1945-1951 a urmat precedentul creat de Béla Kun în Repubica Sovietică Ungară.G. 211. ministru al Industriei Alimentare (1969). 7438. partea I-a. p. partea I-a. de Stelian Tănase. 1948. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1957). 1946. i-a succedat în funcţie Anei Pauker – unul din sutele de exemple (de la Nicolae Goldberger la Gheorghe Gaston Marin. (1957-1965). 190 din 17 aug. Simon MOISE. cu ordinele 58 Unde.C. Comerţ şi Cooperaţie (i. şi Raşela (n. apoi promovată director administrativ adjunct. ROSENBERG) (n. cu dosar la secţia Economică a C.II. ministru de Externe (1952-195558). 981. Heinrich (n. după 1944 membru supleant.C. nu în timpul lui Gheorghiu-Dej” (Brucan 2002: 5).în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. Ulterior. nr. cât politic bine calculat în cadrul războiului intern şi pur pragmatic dintre facţiunile “lagăristă” (numită uneori şi “doftanistă”) şi respectiv “moscovită” (care. nr. ambasador la Moscova (responsabil şi pentru Mongolia şi Finlanda (1949-1952). cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. şeful Secţiei Bunuri de Consum. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. T.Of.1900 Bucureşti) – din sept. cu variaţiuni specifice ale etichetelor atribuite celor două tabere. 76 din 30 martie 1946. soţii Buchici au avut doi copii. fiica lui Meir (alias Max) şi Perla (alias Paulina) (n. decorată prin Decretul nr. precum şi în memoriile lui Pavel Câmpeanu. Bernard – după război inspector şef în cadrul Direcţiei Generale Drumuri din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. 30/1956). 225. (anexe. cea din urmă căsătorită cu Iura Kotovski.E. 15 din 19 ian.1997 Bucureşti) – de profesie textilist. în domeniul Învăţământului (e. BRUMFELD. nr.N (mandate succesive între 1948 şi 1975. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. partea I-a. 41 .A. apoi cu drepturi depline al C.M. 1946. leadership-ul lui Gheorghiu-Dej s-a stabilizat şi respectiv consolidat după epurările din 1952 -1953 şi 1958-1961. 208. p. partea I-a. 1946. partea I-a. M.g. Nachmanovici)) (14/25. I.Of. al P. e adevărat. deşi evreu. decizia MJ nr.R.X. BUCHEN. 1948 207. BUGHICI.I. nr. 209 din 9 sept.M. Israel) – soţia demnitarului comunist Simion Bughici (v. de la A. 210. decorat. chiar şi după alegerea sa formală ca secretar general al partidului.C. zis “Bughici”.din 1947 inspector în cadrul D. conţinea semnificativ mai mulţi evrei) – o reprezentare de împărtăşită.C. 1950-1955-1965).C.Of. (?) BUGEANU. nr. BUGHICI. Reizl)) (1919 România – 2009 Petah Tikva. 644). Hana FRIEDMAN. Aceleiaşi reprezentări îi subscrie şi istoricul Larry Watts.N. direcţia economică a Comitetului) a C. p.A. al P.XII. în M. fond 495 (“România”). 170). care opinează că până în 1952.R. 3002). (M. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. Iulian şi Zoia.

n.C. 256 din 5 nov. p.” iar în 1978 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 2066 din 20 oct.2179).până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. cu domiciliul pe str. cu stagiu recunoscut din 1937. CALMANOVICI. 52 din 4 martie 1945. secretar general (din ian. pp. p. dosar nr.Of.E. membru în colegiul de redacţie al Pentru o pace durabilă. 213. partea I-a. “Apărarea Patriei” cls. 1949) şi ministru adjunct al Învăţământului Public (1951-1953). nr.R.T. a M. 225. p. Rădăuţi.G. prim consilier de presă la Ministerul Informaţilor (1947-1948).Of. 2201). 219. fond 495 (“România”). nr. 1654-5). 1947. I-a (Berindei. 215.S.III. 158 din 12 iulie 1948.E. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. Arthur . redactor la Scânteia şi Contemporanul.A. apoi consilier de presă la M.R. nr. M. “Steaua R. I în 1964 şi respectiv cu “Steaua R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Isac . în Forţele Armate. partea I-a.Of.1982 România) – ilegalist (cu stagiu recunoscut din 1921 (!) şi fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Otto . şi respectiv consilier de legaţie şi ministru consilier la Legaţia României de la Belgrad (1948-1949).C. inginer al complexului clădirilor fabricii APACA din Bucureşti (1947). prin Decretul regal nr. nr. Ern(e)st ARNOLDI) (23. apoi prima soţie a lui Leonte Răutu (în anii ’30).C. 9763)). partea I-a. 216. nr. n.Of.212.Of. 5785).Of.R.G. după război membru fondator al C. 1947. p. Sf..E. dosar nr. cu grad de maior.C. 173 din 31 iulie 1947. 253 din 1 nov. II-a în 1949. 52 din 4 martie 1945. inv.I.II. 72 din 25 martie 1942. ministru adjunct al Învăţământului Public (1949-1951). BUNESCU. 1947..F. p. 275 din 27 nov. participant la Rezistenţa Franceză. Wilhelm .R. nr. 80723. după august 1944 redactor la Scânteia şi activist al secţiei Propagandă-Agitaţie a C. A.1902 Rădăuţi – 12.” clasa I-a în 1971.T. M. 1654-5).1956 Aiud) – finanţator generos al partidului ilegalist în perioada interbelică. al P.R.D.1896 Piatra Neamţ – 12. Alexandru (n. BUJUM. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 42 . II-a. 9857.P. 1902.în martie 1945 reîncadrată în D.V. nr. 214. respectiv vicepreşedinte al Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea (1956-1962). P. inv. p. 2. iar ulterior măritată în timpul războiului. partea I-a.III. rămasă în Basarabia după 28 iunie 1940. ulterior detaşat local în judeţul Dorohoi (M. Sonia . în 1941 figurând pe lista “comuniştilor categoria A” a Siguranţei59 (în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 2271).în martie 1945 reîncadrat în D. 1912 Ucraina) – de formaţie cizmăriţă. (M.S. Tatiana (n. partea I-a. în 1971 cu ordinul “Steaua R.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului.G. Tassia Isidorovna LEABIS) (n. al P. fond 495 (“România”). partea I-a. aflată în 1941 pe lista comuniştilor “categoria A” întocmită de Siguranţă. partea I-a. partea I-a. în iunie 1945. M. partea I-a.Of. Emil (fiul lui Mendel şi Hana) (4. nr.R. Solomovici 2001 I: 195. 7 din Bucureşti. profesor la Institutul de Construcţii din Bucureşti şi director general al Normelor şi Construcţiilor în 59 În forma parţial corectă “Aron Lazăr Arneldi”. Betea 2005). ilegalistă. BURAHOVICI. 1947 (M. Dobrincu şi Goşu 2009: 199.Of. BUNEA. nr. profesor la şcoala partidului (viitoarea Academie Ştefan Gheorghiu). pentru o democraţie populară. BUTNARU.Of. 225. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclusă în timpul războiului pe motive rasiale) (M. pp.C. fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.S.” clasa a II-a în 1948. 10496. (dosar 73/1951). în 1942 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 218. cu generalul rus Iakov Bulan. Ilie nr. p. 1947. în U. “23 August” cls. fosta logodnică a lui Ştefan Foriş. BULAN. C. 217.C. 204 din 5 sept.din 1947 inspector în cadrul D. BUICAN.R. 6781). decorată cu titlul de Erou al Muncii Socialiste.S. pensionată ca director de studii al Academiei de partid “Ştefan Gheorghiu”.

nr.C. a M. Victoria .în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. din 1967 în conducerea CEPECA (Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi). emigrat în Israel în 1970. (M. p. 1949. Alfred . 1190).Of.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. CĂRUCERU. partea I-a.Of.Of.E. u.C. 501). partea I-a.Of. C. partea I-a. în anii ’50 cadru didactic la Facultatea de Ingineri Economişti din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti. ulterior condamnat şi deţinut până la decesul său în penitenciar (Aiud).I.din 1947 controlor în cadrul D. 228. cu referat de cercetare la fd. în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. 1949. (dosare anexe. 12877.C. p. internat într-un lagăr de muncă în timpul războiului. CĂLIN.Of. 25/1954). KATZ) – din 1949 şeful Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei.220. 225. 221. partea I-a.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. Liviu . 3293. 1947. 1948. 232.C. anexa la dosarul nr. cu dosar de cadre la secţiile Economică (dosare anexe. 233. în 1953 ministru adjunct al Metalurgiei. 1949. 15 din 19 ian. nr. 10092). al P. p. 1949.C. 223. pentru socialism”. Maietta . CĂŢOIU.R.C.G. 1946.R. Leon . Henrich – în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. 663). 15 din 19 ian. ulterior activist de partid (şef adjunct al secţiei Industrie Grea a C.. nr. ulterior activist al secţiei Tineret Studenţesc a C. nr. Isac A. 1949. CÂMPEANU. CERNEA. partea I-a. M. îngropat.Of. partea I-a. 662). 1948). 1947. iar apoi inspector în cadrul D. a M. după reabilitarea sa din anii ’60. ca translator la Direcţia Radio (M. 10092). Ministerul Construcţiilor între 1944 şi 1951. din actualul Parc Carol din Bucureşti.Of. nr. 229.a. p. CALMANOVICI. nr.I.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.M (Berindei. p. a M. ZWIEBACK. cu fişă la secţia Economică a C. partea I-a.E.Of.a. p. 230. CARASSO.C.Of. 34 din 10 febr. 227. Moise .T. când este arestat în “procesul Pătrăşcanu”. la catedra de organizarea şi planificarea întreprinderilor (în 1956 cu grad de lector cumul). 16 din 20 ian.din februarie 1949 şef de secţie tehnică la Direcţia Centrală de Aprovizionare şi Repartiţie din Ministerul Industriei (M. nr. inv. Aurel . p. 645).C. Marcel . nr. 15 din 19 ian. nr. u.Of.R.. nr. p. CERNOVITZ. Dobrincu şi Goşu 2009: 115.C.C. partea I-a. Radu (n. 1949.C. CELAN. CASTER.controlor (până în febr. 16 din 20 ian. 224. 289 din 13 dec. 1947. 560). CAUFMAN. în anii ’50 doctorand la şcoala de partid “Ştefan Gheorghiu”.G. Stela . CATONA. partea I-a. 45 din 24 febr. M.R.). secţia Cancelarie – dosare anexe. în anii ’60 profesor politehnică şi autor al unor articole la revista Energetica.Of.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. al U. nr. 43 . partea I-a. 17 din 21 ian. 1949. nr. al P. partea I-a. cunoscut mai ales sub pseudonimul publicistic Adrian Radu-Cernea) – originar din Iaşi. (M. 643). 231. 645). CÂMPEANU.G. partea I-a.C. p. viitoarea soţie a lui Iliescu).E. nr. 642) . 264 din 14 nov. 96/1968 (la reabilitarea post mortem). CANDEL. p. Leiba .Of. David (n. Sergiu (în unele documente din arhiva U. p. al P. “Kaster”) – după august 1944 membru de partid şi secretarul Secţiei Administrative a Uniuni Asociaţiilor de Elevi din România (coleg cu Ion Iliescu şi Nina Telescu.I. nr. (M. 1626. 15 din 19 ian. p. 36/1952 şi 25/1954) şi respectiv Organizatorică (109/1955) ale C.în 1949 era dispecere de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.Of. 226. p.M.C. 190 din 19 august 1947. partea I-a. 7491).din 1947 controlor în cadrul D. 222.C. al P.C. 264 din 14 nov.T.

6260). partea I-a. 1949. 240.Of.G. 277 din 29 nov. ulterior la Cluj. 10553. din 1923 şi P. membru al Secretariatului. 642). CHELES. nr. 2003: 185). p.P.R. în lista “comuniştilor categoria A”. soţia ilegalistului viitor istoric de partid Victor Cheresteşiu. fişa sa matricolă penală la http://86.Of.7.1905 Ciuc – d.S.1905 Bălţi – 1963 Bucureşti) – membru U. decizia nr. din actualul Parc Carol din Bucureşti. CHEIS.095 din 25 septembrie 1945 a ministrului Justiţiei. nr.C. 1948. “RomânoExport”.C. membru în conducerea C. Nastasă şi Varga.1917 Bucureşti) (fiul lui David şi Frima) – în anii ’50 funcţionar al Ministerului Comerţului Exterior în poziţia de consilier în cadrul I. S... partea I-a.E.I.E. arestat în 1959 şi condamnat în 1961 alături de alţi evrei funcţionari ai M. nr. îngropat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. CHIŞINEVSCHI. 1947. şi Andreescu. membru al Biroului Organizatoric şi şef al Secţiei Externe a C.controlor (până în febr. în anii ’50 încă funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.C.E.F.A. (dosare anexe 118/1951). Angelo (n. după naţionalizare. zis “Ioşca”61) (26.R.XII. partea I -a. 221 din 28 sept. p. Lidia .S. 1948-1961). 1945 numele Chişinevschi al soţiei sale (v. partea I-a. p. la Bucureşti până în 1956.în 1948.A. pentru subminarea economiei naţionale.R. eliberat în 1969 (v.C. CHIŞINEVSCHI.C.P. activist al P. responsabil cu propaganda şi cultura (1952-1955). numit de ministrul Industriei conducător tehnic al întreprinderii “Mioara” din Bucureşti (M. 15 din 19 ian. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R.17. . CHINZBRUNER. iar pentru scurtă perioadă în 1945. primul preşedinte al Comitetului Naţional Evreiesc (precursorul Comitetului Democratic Evreiesc) în 1944-1945. implicat în trucarea alegerilor din 1946 din judeţul Mureş.C. (1950-1957. H.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/C/C%2003. 44 .C. partea I-a. membru în C. Eugen – de formaţie medic. M. 1964. p.Of. a III-a. şi Solomovici 2004: 283)60. partea I-a. când va fi destituit). i se întocmeşte dosarul de cadre nr. Grigore . 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. al P.Of.Of. p.T.XI.” (1990: 247).. 237.Of.S. Solomovici 2001: 79.. 1626).II.C. aflată în atenţia Siguranţei în 1941 (poziţia 194). care nu mai ştia cât rău să facă.. a M.R. 239. prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1955). război.125. membru al C. ulterior “marginalizării”.R.S. 11.C. p. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of.organizaţia regională Ardeal. pentru socialism”. membru în conducerea A.D. 14. “Jijia” din Botoşani (M. nr. 241.C. Mâţă 2007: 245. 2003a: 419.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 238. din 1945 până în 1960 şi secretar responsabil cu propaganda (departamentul Agitaţie şi Propagandă) (1948-1952).C. 1948. Iosif (n. decorată prin Decretul nr. membru de partid după 235. evreul blestemat. nr. după război angajată iniţial dactilografă la Inspectoratul Regional de Poliţie Cluj. în 1948 avansat consilier de legaţie (în 1948 numit de ministrul Comerţului director al S. CHARAP. Max .g. decorat în 1946 de 60 V.C.E.234. nr.R. din 1947 secretar II de legaţie în centrala M. unde este instruit ca una din cele mai importante reurse umane în vedrea instaurării comunismului în România (e. (v. Roza SIMON KAHANA) (n. rămas în 1940 în U. originar din judeţul Mureş... 61 A preluat în sept. apoi prezentă la Bucureşti. nr. 7345).C.D. 6 din întreaga colecţie dedicată României). Lică (n.d. 804 din 21 dec. CHIRIŢĂ. în M. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. revenit în ţară după 23 august 1944. 205 din 4 sept.S. nr.R. Iosif ROITMAN. partea I-a.M. iar apoi promovat inspector în cadrul D. incinerat la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti. ochiul Moscovei şi simbolul terorii staliniste.” cls. ulterior şef de cadre la Academia R. 98. D. semna cu “Stănciulescu”.I. CHERESTEŞIU. III-a. Caracterizarea făcută de fostul şef rabin Moses Rosen este elocventă: “Iosif Chişinevschi. 1945. ABRAMOVICI) (1898-1956 Bucureşti) – fost frizer (cf. deputat de Bucureşti (1946-1948. al P.E. 143 din 24 iunie 1948. 236. (M.php. 1948). M.R. din 1934. 164 din 23 iulie 1945. Rozalia (n. (1945-1946).%20Cernazeanu%20-%20Chivulescu/Chinzbruner%20Angelo%20D/index. directorul celui mai mare complex tipografic din ţară – “Casa Scânteii”.1979 România) – fostă ilegalistă (membru de partid din 1924). 8442). 5331). p. 45 din 24 febr. cadru didactic la universitatea de partid încă de la înfiinţare.

1949. deputat (1948-1952-1957) şi membru al Prezidiului Marii Adunări Naţionale (1948-1955). nr. în 1948 cu ordinul “Steaua R.G. p. în 1949 cu ordinul “Muncii” clasaI-a. 157 din 4 mai 1971). L. pp. iar 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. p. 2075). decedat) a emigrat în Israel în timpul regimului comunist.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.F. membru (1945-1955) şi apoi vicepreşedintă a Comisiei Controlului de Partid (1955-1960). 3912).în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1979: 371.P. Gheorghe Kishinevski (n.I. CHIŞINEVSCHI. 247.C. cu Rodica Lupu.I.R. ordinul Muncii clasa I-a (1949). Liuba (n. fiul cuplului.1893. III-a. ulterior decorat cu ordinul “Steaua R.C. unde moare în 1975. 204 din 5 sept. Simha Gerşovna (în diverse acte transcris şi Kişinevscaia sau Chişinovschi) (23.1904 România – 15. KATZ) .C.Of. C.R. Jakob LAUB KRANZDORF. p. p. fiul lui Eliezer (Leizer) şi Sara) (26. al U. (1945-1946). 1946).I. după război presedinte executiv al U. partea I-a. partea I-a. nr. inv.D. (M. CIUBEREA.R. ca maior medic (r. partea I-a. căs. ordinul “Apărarea Patriei” clasa I. 6658).1975 Shanghai. 1950. 245.R. CHIVU. repatriat în România în 1948 şi numit inspector general sanitar la Inspectoratul General Sanitar al capitalei. dosar nr. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Sănătăţii.XI. M.R.C.F. fond 495 (“România”). apoi membru al Comitetului Executiv şi în C.G. (1948-?).C. partea I-a.Of. partea I-a. ilegalistă (membru de partid din 1930. zisă “Nelly”. III-a.E. dosar nr. secretară a Consiliului Central al Sindicatelor (din 1957). (supleant 1945-1948 şi membru cu drepturi depline 1948-1955). preluat şi de soţ). al P. decorat în 1971 cu ordinul Muncii cls. Dr. 641). fond 495 (“România”). din 1946 activistă de partid. nr. al P. nr.R. CLEJAN. 2008. 253 din 1 nov.Of. Isac . din 1939 medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze (împreună cu soţia. a M. (1951).1911 Tighina – 1981 Bucureşti)62 – a doua soţie lui Iosif Chişinevschi (iniţial a preluat la căsătorie numele Roitman al soţului.din 1947 controlor în cadrul D. membru C. 1947.P. medic în războiul civil din Spania de partea Brigăzilor Roşii (1936-1939). partea I-a. fiind înmormântat la cimitirul “Song Qingling” din Shanghai (Diamant. decorată în 1947 cu ordinul “Coroana României” în grad de ofiţer (1947!). Bucur (n. 111 din 17 mai 1947. C. 185 din 12 august 1948.L. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. p. 225. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M .C.S. nr.R.Of.E. China) – ilegalist. 15 din 19 ian. inv. activistă a Consiliului Sindicatelor din sectorul 2 al capitalei (1971-1981). Lazăr (n. 1654-5). Roza Kaganovici. 52 din 4 martie 1945. pentru merite antifasciste. (în 1964). O. care va muri în 194363). din 1972 din nou în China. dosar nr. revenind însă după 1944 la cel de naştere. inv. ar fi fost verişoară primară cu a treia soţie a lui Stalin.” clasa a II-a. 8072). CLAUDIAN.A. 246. 1899). 2010. Liube KISHINEVSKAIA) (5.R. 62 63 După unele informaţii neprobate.C.” clasa I-a (1948). 84).Of. Gizela. către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr.) în Forţele Armate (M. Clejan s-a recăsătorit cu Zhao Jinpu.IX.XII. 1947. fond 495 (“România”).C. 225. instructor general în cadrul A.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de serviciu în D. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.242.Of. condamnată în procesul de la Craiova din 1936). 225. nr.N. Friedberg-Vălureanu 2004. 243. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. vicepreşedinte a Confederaţiei Generale a Muncii din 1944 (adjuncta lui Gheorghe Apostol). co -editând până la pensionare revista de limbă chineză România) 45 . decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Tighina – 1960 Bucureşti) – ilegalistă.-a în 1949.F. Adolf . 244. 2790 din 16 sept. cea care devine prima chinezoaică stabilită în România (unde a lucrat ca redactor al Editurii pentru limbi străine. CHIŞINEVSCHI. apoi promovat director adjunct (M.U. în 1947 încadrat prin decret regal. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 9763).

46 . Avram Nicu – din 1948 inspector în centrala Ministerului Comerţului (M. 28/1956. cu Claris (n. 1949. 257.C. 3293.1915 Bucureşti – 26. 6/1958).Of. COHN. 251. COGAN. Corneliu BARASCH.N. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.10. Nell (n. nr. p. 15 din 19 ian. 254. 7537.R. 16 din 20 ian.P. 173 din 31 iulie 1947. 250.în 1949 era inspector în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. Sali (n.1993) – membru de partid. zisă “Rica”) (n. un controversat om de afaceri implicat şi în scandalul monden Remus şi Irina Truică. Herşcovici). 64 V. supra].Of. nr.Of.1983) – fratele lui Bucur Clejan [v. inv.” clasa a V-a.1914) – soţia lui 249. Haim – la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. tatăl lui Emil Nell-Cobar. p. 281 din 4 dec.C. nr.III. Leopold SAFIR) (n. p. inv. Geza . a III-a. 253. CLEJAN. Jacques – din 1947 inspector general adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. partea I-a. COBAR. p. 645). 259. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Ernest .I. nr. 335 din 20 iun. 205 din 4 sept. 256.C. p.C. Aizic . Samuel (n. 19.R. partea I-a.1906 Orhei – 23. căs. 15 din 19 ian. 7352). 1949.Of. al P.VII. a II-a (Decretul 157 din 4 mai 1971) (dosar C/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 15 din 19 ian. an în care i se stabileşte de altfel şi domiciliu obligatoriu). 6781).18 iulie 1910) – membru de partid din 1941. Sally TAUBERG. CLEMENTIN.Of. decorat prin Decretul nr.C.Of.248. cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a CC al PCR (8/1954.Of. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. simpatizantă comunistă în ilegalitate. partea I-a. fiul lui Eliezer (Leizer) şi Sara)) (7. apoi funcţionar la Întreprinderea de construcţii “Carpaţi” din Bucureşti. colaborator la România liberă. M. partea I-a. Liviu (n. partea I-a. . S. nr.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. zis “Mache”.1911 Bucureşti . 1949.1984 România) – fost tipograf ilegalist (aflat pe Lista Siguranţei din 1941 a comuniştilor de categoria A. după război activist de partid. III-a (C. apoi în aparatul economico-financiar al statului comunist. p.V. COHN. Samuel Clejan şi cumnata lui Bucur. cu referat de cercetare la Fd.” cls. partea I-a. nr. p.P. calitate în care este de altfel şi decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 21. COHN.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. apoi redactor-şef adjunct la Urzica timp de trei decenii. integrat iniţial ca director adjunct al Direcţiei Personal / Cadre în centrala Ministerului de Finanţe (1948). 644). în 1971 încă direcor al Întreprinderii poligrafice “Bucureştii Noi”. în anii (dosare anexe 77 şi 249/1952).. 255. 662). Isac (zis “Jean”) (6. 1963. 10696. al P. partea I -a. COHN. KRANZDORF. Haim (fiul lui Burăh) .Of. implicată în anchetarea foştilor luptători din Spania în anii ’50. ulterior ebraizat Kalman ben Eliezer) (31. după război cu varii funcţii de conducere în sistemul tipografic. Ilie .R.). 258.XII.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. nr. A. anexa la dosarul nr.C. caricaturist la săptămânalul Piţigoiul (1945-1948). C. 1948. CLEJAN. 1949. partea I-a. 260. secţia Cancelarie – dosare anexe. 252. referent la Comisia Controlului de Partid în anii ’50. nr. p. CNEZI. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. căs.P. 1947. 191 din 20 august 1947. creator al personajului “Mihaela”. Samuel Nathan LAUB KRANZDORF64. în august 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. IV-a COHN.R. 644). cu stagiu recunoscut din 1934.în anii ’50 membru al Biroului de ramură al industriei uşoare din cadrul Consiliului de Miniştri. nr. CODRIN. CLOPOŢEL. apoi secretar general UCECOM în anii ’60.I. îşi obţine notorietatea la studioul Animafilm ca regizor de filme de animaţie. decizia ministrului Justiţiei de schimbare a numelui în M.decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. – documente interne nr.

C.” clasa a V-a. ulterior marginalizat ca urmare a refuzului de a se alătura P. 175 din 31 iulie 1948.org/en/mosteniri_ale_culturii_iudaice_03_11_13.E. 24 din 30 ian. 47 .” clasa a IV-a în 1948. (n.Of. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. partea I-a. 1949.controlor (până în febr. al partidului. Jean66 (GOLSTEIN.G. din 1945 membru al C. apud Corobca 2008b.I. Rădăceanu. p. partea I-a. Dobrincu şi Goşu 2009: 506-7. M. emigrat în Israel. Moscu (n. Simion – în 1947 era şef de serviciu în centrala Ministerului Comunicaţiilor (fiind detaşat din D.A. indicat de Solomovici 2001I: 194) între numele de evrei comunişti arestaţi în anii ’30 în România). COHN. unde a murit în anii ’90 (Berindei. şef de cadre în cadrul D. 873 al MAN din 20 august 1949) şi respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.S. partea I-a. aprobată prin decizia ministrului Justiţiei nr. tatăl lui Andrei Coler.G. 157 din 4 mai 1971 cu. Leon COHN65) (n. Betty SCHUSTER) (n. a M.voluntar în războiul civil din Spania. 257 din 9 nov. partea I-a.după război controlor în cadrul 263. nr.Of. Dorohoi) – membru al P. 66 Probabil acelaşi Coler. dosar 7/1948 Arhivele Naţionale. p. COLIN. nr. 187 din 14 august 1948.Of. 266 din 17 nov. cu stagiu recunoscut din 1928. 1919 Păltiniş. în M. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.P. 4362. COHN.R.1904 Bârlad) – consilier-şef la Biroul Juridic al Ministerului Comerţului în anii ’50. Henry – din iulie 1948 şef de birou administrativ în centrala Ministerului Finanţelor (M.C. Marinescu (1945-1948). (posibilă legătură cu Moscu Colin.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.-C.V. p.G. Chişinău. 6287). soţia ilegalistului Nicolae Comnacu. COHN. Benone (n.Of. 6694). 1948). COLER. 109431 din 25 oct. nr. p.I. în anii ’30 activist în cadrul P. partea I-a.XII.R. Ioan (alias “Ionel Calistrat”) (n. 268.Of. din iulie 1947 numit membru al Consiliului Director al Direcţiei Generale a Aviaţiei Civile (M.C. nr.F. 663).P.Of. apoi al ministrului Silviculturii.G. şi profesând ca inginer geolog (Banc 2011: 15). adesea cu prenume ortografiat “Jan”) .) (M.C. 16 din 20 ian.C. 264. nr. nr. p.P. 1947. 58 din 12 martie 1945. nr. probabil identic cu intrarea “Jean Koller” din C. 271.F.261.C.P.P. 267. COHN. Oscar – din 1948 şef adjunct de birou în centrala M. 10174). 25.C. n. p. D. 738). p. nr. M. partea I-a. p. partea I-a. din febr. 229 din 4 oct. 265. responsabil de controlul pe teren al cărţilor (fond D. 1947. II-a în 1949 (decretul nr. 6607).R.Of.R..G. (dosar C/140 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). COHN. 1948.1901 Bucureşti) . 1888.D./Kuller 2008a: 445).D. internată câţiva ani l a Târgu Jiu. 1949. 8971).R. partea I-a. 111 din 15 mai 1948. CONOBEL. M. apoi stabilit în Statele Unite.XI. a M. ginerele lui Luca Răutu şi al Luminiţei.d. Moses COHN) – şef de secţie în cadrul al Direcţiunii Presei (organul de cenzură) din cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1949). (1945-1950). Levy 2002: 132. p.. respectiv secretarul general-adjunct al FNTDR (Frontul Naţional al Tineretului Democrat Român). 65 Într-o prezentare a unor personalităţi evreieşti originare din Bârlad la pagina http://www. iar apoi promovat inspector în cadrul D.C. 269. p. 1948.T. al U.C. COHN. 169 din 26 iulie 1947. a III-a prin Decretul nr. Samoil(ă) . Vezi şi cererea sa de românizare a numelui în M.S. decorat cu ordinul “Steaua R. al P.E. menţionat în Fürtös 2007: 404.G. 1945. 1626. 1948 membru în C.9888. 262. 266.A. Liviu B. nr. CONSTANTIN.T. COMNACU. Elisabeta (n. Marcu . 1134). partea I-a. apoi activist în cadrul D. partea I-a. 3.C. (M.E. din 1937. emigrată în S. în 1950. partea I-a. p. 19. (M. M. unchiul lui Vladimir Colin.U.I. nr. partea I-a.romanianjewish. L.E.Of. după 1944 instructor al secţiei Cadre a C.html. KALMANOVICI) (n. V.. 270.Of. 45 din 24 febr.R. 32 din 8 febr.1909 Basarabia) – ilegalistă. şeful de cabinet al ministrului Muncii. 1. nr. 1945. nr. p..Of.Of. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.R.Of.R.

C. CONSTANTINESCU. 191 din 20 august 1947. Mehr/Meir/Moses KOHN/COHEN67. variantele Chişinău. Şulămita BLOCH) (d. în 1946. (1946-1961.Of.C. originar din Chişinău) – sociolog. vicepreşedinte al Consiliului de Stat (1972-1974). 11362) începând cu sfârşitul anilor ‘50 preşedinta Colegiului de Partid – regiunea Gorj. p.C. (?) CORDEANU. 178 din 4 august 1948. dactilografă). literatura de specialitate nu a reuşit să ajungă la un consens nici măcar asupra locului său de naştere. (?) CONSTANTINESCU. p. director al Institutului de Cercetări Economice al Academiei R. M. 2790 din 16 sept.N. al P. cardinalii autori ai The Plot against The Church (1962) avansează varianta Mehr Kohn. 276. 1957) şi prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1957). (1950-1952) al Secretariatului (1952-1954.N. asasinată în 1968 de. 7537). p. partea I-a. anchetei oficiale. redactor şef (1944-1945) şi director (1945-1949) la Scânteia. 1389 şi nr. 2). după război agent de influenţă sovietic (cf. în funcţie de sursă.soţia demnitarului comunist Miron Constantinescu. (45/1955). al B. Rodica (n. fiica Ileana (adoptată). partea I-a. ministrul Învăţământului (1956-1957. 5. 6401. partea I-a.R. unde a lucrat în subordinea Ghizelei Vass. p. ministrul Minelor şi Petrolului (1948-1949). Sulamita (n.XII. Stelian . 1968) .S.A. apoi reabilitat. (1945-1960 . În sfârşit. (M. (1945-1957). 641). profesor de istorie şi economie politică (1958-1962).în 1949 era revizor contabil în cadrul Direcţiei Centrale 274. inter alia. profesor şi şeful catedrei de materialism dialectic şi istoric la Universitatea Bucureşti (1948-1951). ff. 21-25) şi reprodus în Totok (2006: 14). 15 din 19 ian. cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr. fostă ilegalistă. 1949. vicepreşedinte (1954-1955. în anii ’60 -’70 redactor principal la Comitetul de Radiodifuziune şi Televiziune. membru al C. 275.R.Of. membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale (1945-1946). CORAVU.R.în 1947 era controlor în cadrul D. 277..O. 48 . p.C. 157 din 4 mai 1971). nr. de revista electronică Descoperă. partea I-a. al P.P. Bucureşti.Of. 642).P. v. decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls. 1969-1970). Miron (13. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. Eliza .A. CONSTANTINESCU. 40 din 18 febr.C. membru al B.ro/maratoanele-descopera/descopera-istoria-romanilor/5185890-10-chipuri-ale-comunismului-dinromania).C. La un deceniu distanţă.G.C.exclus. (dosar 15563.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.descopera. subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale (1947-1948).M. 1970-1974) şi preşedinte al Legislativului (martie-iulie 1974).S. Spre exemplu.E. a IV-a (Decretul nr.18. 1949. după război în centrala C. cf. Alexandru .272. 15 din 19 ian. 1949. nr.ro („10 chipuri ale comunismului din România.C. preşedinte al Comisiei de Stat a Planificării (1949-1955). 67 Unul din cele mai controversate persoane în privinţa identităţii lui etnice. autorii avansând. descoperit în 1951 de Securitate la domiciliul lui Lazăr Ştefănescu. Lora .1974 Bucureşti) (n. 1946). CONSTANTINESCU. nr. vol. apoi încadrată ca director adjunct la cabinetul ministerial al Anei Pauker (v. Watts 2011: 513 n. 1972-1974) şi supleant al Comitetului executiv al C.VII. Galaţi şi Buzău.Of. a M. partea I-a. (1957-1958). nr. al P. dincolo de moartea ambilor săi părinţi în adolescenţă. şef de secţie la Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” (1962-1965). multiplu decorat. de la caz la caz. (?) CORNEA.R. numele Meir Kohn este avansat. M. deţinut (1941-1944).M. 278.Of. document aflat în prezent în arhiva C. De remarcat nebuloasa care acoperă întreaga viaţă a lui Contantinescu premergătoare anilor ’40. p. ilegalist (membru de partid din 1936). 299 din 29 dec. inclusiv de de către fostul suveran Mihai. 1947. nr. inter alia.I. (1970-1974). 1948. 2009.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. rector (1970-1972) şi preşedinte (1972-1973) al Academiei “Ştefan Gheorghiu”.R. http://www. Roza NOVAC) – activistă de partid. (unde fost./P. 1969-1974). p. nr. partea I-a. deputat M.Of. Numele Moses Kohn apare în premieră într -un draft de manifest al „Partidului Socialist Creştin”. 273. secretar general al Comisiei de Stabilizare şi Redresare Economică (1947-1948). Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. pacientă psihiatric la Gătaia şi Câmpina. 641). 15 din 19 ian. partea I-a.1917 Chişinău .

p. 23.din 1947 funcţionar al serviciului de presă şi cultură din cadrul Legaţiei României de la Sofia. M.T. Paul (n. 38 din 15 febr.C. n.T. şeful Direcţiei Generale a Studioului de Filme Bucureşti (1957-1965). în locul lui Pavel Cristescu (M. Bucureşti) – în biografia oficială critic şi istoric literar. redactor responsabil al ziarului Tânărul Muncitor şi şeful secţiei Propagandă şi Agitaţie a U. (în 1951).) şi universitarului şi publicistului Andrei Cornea. “D”. 364 din 2 mai 1945) în cadrul Ministerului Propagandei (A. decizia ministrului Justiţiei nr. 22 oct.B. Paul CORN72) (n. încă în viaţă în Bucureşti în 2011. iar în paralel conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (coleg de catedră cu Alexandra Sidorovoci.R. partea I-a. după 1945 redactor ocazional la Scânteia69. 49 . partea I-a.1923. 282. Paul COHN. secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale (1990-1992) şi decan al Facultăţii de Litere din Bucureşti (1990-1996). Simionescu 2005). tatăl lui Octav Cornea (matematician. KORNHAUSER73) (n.C. 74 În unele lucrări de memorialistică menţionat şi între anchetatorii de la sfârşitul anilor ’40 ai unor foşti politicieni naţionalţărănişti (v.Of. din 1942 şi al P.1911 Bacău) – până în mai 1947 funcţionar în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.I. 1915 Bucureşti) . 283. “Romcereal” (M. nr.G. nr. http://theatredelaction. 1416 din 7 ian. 70 V. nr. 6)74. profesor la “Academia Ştefan Gheorghiu” în anii ’70 (cf. p. 15 din 19 ian. partea I-a. Irina (n.N. A se vedea de pildă articolul său „Tendinţe în opera de artă. în anii ’50 transferată la Institutul de Chimie-Fizică (ulterior Institutul de Cercetări Chimice) al Academiei.A. http://universulenergiei. CORNEA. 432). vol. dos. nr. A. în realitatea obscurată membru U. director general al Direcţiei Generale a Artelor în Ministerul Culturii (19531957). ca inspector de poliţie.C.C. delegat cu conducerea Direcţiei Personal a D. 1027. Corobca 2008: 15. CORNEA. Paul – membru al comisiei mixte de cenzură a presei instituite mai 1945 (Decretul Lege nr.205 din 14 martie 1947 în M. din decembrie 1944. în iunie 1948. 10. nr. 12 din 14 ian.I.Of. 253 din 5 nov. CORNESCU.. M. p. 2074.Of. nr.. CORNEA. 10951. p. partea a II-a. http://www. 1948. 26 din 2 febr. partea I-a. (M. 1945. 3. partea I-a. 16 martie 1947).P. http://www.Of. 641).G. p. nr.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. multiplu decorat de autorităţile comuniste.Of. iar apoi membru în conducerea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste. Ministerul Propagandei Naţionale. şi şefă a organizaţiei de bază a partidului din cadrul Institutului 68.P.Of. Pavel Câmpeanu. al Uniunii Tineretului Muncitoresc (1948-1954)70. p. 1949. 186 din 13 aug. CORNEA. 6684. dosar nr. 3759). 4844). acuzat ca „dornic să lichideze stânga franceză aşa cum – ştie toată lumea! – a isprăvit-o rapid pe cea românească” [sic] (Scânteia. 284. ulterior profesor la Facultatea de Filologie a Universităţii (pe atunci) “C. nr.. din 1949 cadru didactic 281. Moise Leib COHN) (n.pdf. Jak (n. 280.V. infra] – inginer. ff.XI. etc.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/.arhivelenationale. consilier cultural la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea a Ministerului Informaţiilor (1946-1947). LEON?) – soţia lui Paul Cornea [v. 1.Of. partea I-a. fiul lui Leon Constantin şi Golda) (n. 1949.S.906 Constanţa) – din 1948 director adjunct al S. 71 V.P.I. 1945 numit şef de serviciu în centrala D.M.U.S.Of.279. 73 V.. 1946 în M. 8.C. nr. în oct. 9718). CORNIŞTEANU. la I. fd. ulterior prezent în Direcţia Poliţiei 68 69 V. fd.com/universulenergiei/istorie/politehnica/1948-1992/1949/. 1948. decizia ministruluii Justiţiei nr. Moise (n. participant la epurarea cu iz de “vânătoare de vrăjitoare” din 1952 (Constantiniu 2003: 15). 127 din 3 iunie 1948. Aceeaşi funcţie avea să fie ocupată de Ion Iliescu la doi ani după Cornea. pe atât de insalubră la adresa criticului literar Vladimir Streinu. p.europartes. CORNEA. sau paradoxul dlui Streinu” – o diatribă pe cât de ridicolă în fundamentare.htm). în prezent în S. 285.II. Corneliu . 272. 136-143).71) şi membru al uneia din conferinţele raionale de partid din Bucureşti.R. p. Paul (n. secretar al C.ro/images/custom/image/serban/1950/1950_pdf. unde activează până în anii ’70 (v.procesulcomunismului.Of. 107 din 13 mai 1947. după 1990 în funcţii importante la Consiliul Culturii. p. 72 V.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/maniu2/docs/maniu2p_54. partea I-a. 1946. 65 din 19 martie 1947. 845. Parhon” din Bucureşti. partea I-a.

anexa la dosarul nr.Of.1907 Buhuşi – 1951 Bucureşti) (cumnatul lui Emil Calmanovici. 15. p. Mirel (n. p. doc. anexa la dosarul nr. al P.X.C. fd. L. COSMESCU. C. (1955-1958). căs.F.R.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. COSTIN. 1946. reprimit în 1964 şi decorat prin Decretul nr.C. 21).R. voluntar în Brigăzile Internaţionale în războiul civil din Spania (1936-1939).php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CC%5CC+07. al P. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.R. din Consiliul Central al Sindicatelor şi din rândul membrilor supleanţi ai C. 2-5.C. autodeclarat evreu în fişa sa matricolă din penitenciar77) (fiul lui Leopold şi Elena) – în anii ’50 funcţionar al Ministerului Comerţului Exterior în poziţia de consilier în cadrul I.C.C. Sugarman f. Bucureşti – Călători (1958 – 1964).17.C. 3293. al P. a III-a.125. al P.” clasa a IV-a. al P. 235 din 10 oct.P. (1957-1958). Grigore (n. KOTOVSKI.Of. Jdanov”. în 1958. inv. în Bucureşti). inv. la sfârşitul anilor ’40.C. COŢOVEANU.S. apoi rector al Institutului de Ştiinţe Sociale “A. inv. membru supleant al C.R. exclus din partid.C. cu Zoia. tatăl cunoscutului regizor Mircea-Mihai Cornişteanu. M. p. cu referat de cercetare la fd. 202 din 3 sept. secţia Cancelarie – dosare anexe.C.C.C. a avut doi fii – Andrei şi respectiv Iura.I. 289..T. membru U. Lipova. nr.R.III.M.C. 233-240. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1947. 66/1973. responsabil şi pentru Vietnam (1952-1955). partea I-a. partea I -a. 2). 66/1956.C.1916 Vertujeni.Of. inv. şi Solomovici 2004: 283). G.. Berindei. COSTEA. 1947. (1945-1951). 1946. decorat prin Decretul nr. 10.R.C. fiul lui Herş şi Ester) (n. referatul de cercetare la Fd.din 1947 controlor în cadrul D. 2278. dosar nr.+Cont+-+Cosvan%5CCostin+Alexandru+L%2FP1470379.36/fisapenala. autobiografia sa în A. 290. ambasador la Beijing. 77 V. căs cu sora acestuia.286. 1946 a ministrului Justiţiei în M.: 108). 1857. revizor de locomotivă la Depoul C. 225. 1995) – fost muncitor în industria textilă. într-un incident rămas încă incomplet elucidat.M. (M. reprimit în partid în 1964 şi reangajat ca activist la Consiliul Municipal Bucureşti al sindicatelor.1911 Zăbalţ. nr.C. 10522.R. activist al secţiei Propagandă-Agitaţie a C.Of.E. 223 din 26 sept.. 75 76 V. 10092). ilegalist.A. dosar nr. 287. Soroca. secretar al Uniunii Sindicatelor C. Administrative (M. V. 50 . nr. Alexandru (n. Dobrincu şi Goşu 2009: 236.C.C. C. al P. decizia nr. Mirel ZEIDER75 / ZAIDNER76) (23. partea I-a.A. preşedintele Comitetului Central al Sindicatelor Muncitorilor din Transporturi şi Telecomunicaţii (19561958). nr. Iacob (8. cu Maria (încă în viaţă se pare.JPG. COTOVSCHI. eliberat în 1969 (v.S. 264 din 14 nov. 225. Arad.G. pentru subminarea economiei naţionale. II. vicepreşedinte al Comitetului Geologic (1951-1952). 62. fond 495 (“România”). lector la şcoala de cadre de pe lângă comandamentul trupelor sovietice din Constanţa (1945-1948).E. menţionat şi în Tismăneanu 1995: 69 şi 1989b: 170 n. din 1930. Basarabia – d. fond 495 (“România”)./P. Anuţa (Hana)) – ilegalist..955).E.VII.X. K/72.1915 Roman – 2001 Bucureşti) – fost lăcătuş. 3/1964. (adjunctul şefului sectorului Propagandă a secţiei (1948 – anii ’50)). a M.R. partea I -a.F. nr. exclus din partid ca “fracţionist” în 1958. ulterior în U.R. 91. după război activist de partid. în anii ‘2000 director al teatrului Naţional din Craiova. după august 1944 şeful Serviciului de Informaţii din Formaţiunile Patriotice de Luptă. respectiv cadru didactic şi doctorand la “Academia Ştefan Gheorghiu”. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. http://86. 288.R. deputat şi secretar al comisiei permanente pentru Relaţii Externe a prezidiului M. “RomânoExport”. 19.R. căs. Diamant 1979: 371.M. dosar nr.N. sinucis în 1951. vol. (v. plus anexa la dosarul nr. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. fiica demnitarului comunist Simion Bughici. ff.C. revenit în România în septembrie 1944. ulterior şeful sectorului Verificări din cadrul Secţiei de Cadre a C.a.I. doc. Moise . – secţia Cadre. aceeaşi decizie în M. arestat şi condamnat în 1961 alături de alţi evrei funcţionari ai M. 8011).S. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. C.935 din 16 sept. 3293. al P.N. p. nr.

(M. deputat M. respectiv vicepreședinte al Consiliului de Stat (19651969). Lörincz. partea I-a. dosar nr.Of.R. inter alia. nr.C. (1948-1952). prin Decretul nr. 293.D.R... (M.C. apoi ministru-adjunct (1957-1961).1914 Constanţa – 2. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.R. preşedinta Comitetului Central al Crucii Roşii România (1949-1951). (1945-1948). p. între 1948 şi 1950 (cu grad de secretar de legaţie) prim secretar al Legaţiei României la Stockholm (M. CRIŞAN. p. ministru al Culturii (1953-1957).e. IV-a. VINŢE) (16. 51/1952). 748).C.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. (1959) şi referat de cercetare la fd.Of. a M.Of. A. 4). David (n. iar ulterior. p. Adalbert – ilegalist. 193 din 22 august 1947. al P. C. dosar nr. ca instructor în cadrul sectorului Ştiinţă al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. secretar pentru probleme organizatorice al comitetului orăşenesc de partid Bucureşti (1951-1953). din februarie 1948 controlor în cadrul D. 15 din 19 ian. 1949.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.. 26 din 1 febr.. p. respectiv cadru didactic de economie politică la I. iar ulterior în centrala M. partea I-a.Of. al P. partea I-a.L. membru al Comitetului 51 .R.2002 Bucureşti) - 292. nr. 15 din 19 ian.I. a M.II. partea I-a. inv. din partea Uniunii Populare Maghiare (1946-1948). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. anexa la dosarul nr. dosar nr. p. al P.C.G.E.C.R. 15 din 19 ian. în anii ’60 preşedintele Comisiei de revizuire a Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti. 1972-1974) şi al Biroului Organizatoric al C. CROITORU.C. 4686). 871). (mandate succesive 1946-1969). secţia Cancelarie – dosare anexe.A.E. 190 din 19 august 1947. 4048) şi activist al Uniunii Populare Maghiare la Oradea. soţia lui Paul Leibovici-Dan. 294. 225.N.F.D.R. partea I-a. Pavel (n.P./A. 295.1907 – 14. fostă ilegalistă (membru de partid din 1935).N. președinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă (1962-1965). colaboratoare la revista Femeia a F. Ecaterina (n.C.F.C. 1948. nr.E. Hermina .S. (v. inv. partea I-a. cancelarie. III-a.R..R. 1949.M.R. ulterior activist de partid. p. 225.Of. Constanţa (n.291. membru în conducerea U. 873 al MAN din 20 august 1949).X. E.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.C. .C. 1949.E.P. nr.S. 644).R. (1945-1969. 642) CZIKO. membru al C.C. 1947.S. în 1945 numită acuzator public pe lângă Tribunalul special al Poporului (v.C.Of. din 1948 secretar general al Ministerului Învăţământului Public (M. (1950-1952). nr. doc.V.I.A. p. până în 1954 (menţionată şi în scandalul “devierilor de dreapta” din M. 31 din 7 febr. 299. fond 495 (“România”). după 1945 inspector de poliţie şi şef al Inspectoratului de Poliţie Oradea (din mai 1945) (M. 1908) – ilegalistă (cu numele conspirativ “Tincuţa”).C. expert economic în delegaţia României la O. 189 din 17 august 1948.N. inv. fond 495 (“România”).A. apoi transferat la C. M. CRISTOFF. cu stagiu recunoscut din 1929. executiv) al U.E. Finca DAVIDOVICI. partea I-a. ca pensionară. (din 1946). II-a în 1949 (decretul nr. al P. ilegalist. nr. CROITORU. Frieda . C. 3293. fd.1924 Kecskemét. 298. nr.R. CRIŞAN. 297. şi “preşedinte activ” (i. partea I-a. 91).din 1947 controlor economic în cadrul D. membru al Comitetului Executiv şi al C .activist al P.M. fratele Marthei Drăghici. SCHNEIDER) . fiul lui Lazăr) (17. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. DAN.U.X. decorată. al P./P.G.Of. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C.U. deputat de Bihor. al P. căs. 296.F.C. nr. H. Ungaria – 1959) . în mai 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 110 din 18 mai 1945. 66/1962. ulterior secretar general al Camerei de Comerţ Exterior.. Helene. DAN. decorată.E. p.. CRĂCIUN. membru al prezidiului Marii Adunări Naţionale (1948-1953).C. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.M.VIII. iar în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a III-a. 622.C. nr. Pál Ludovic DAVIDOVICS (uneori ortografiat şi “Davidovici”)) (14. 641).A.I. 7491).” cls.R. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R.Of.1984 România) – evreu maghiarofon. Laurenţiu (n. Cluj (1945-1947). nr.C. partea I-a.Of. 1033). membru al Consiliului General de Conducere al A.

membru în conducerea centrală a C. partea I-a). P. nr. p. p. 1957).).G. nr. 1949. partea I-a. M.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. (M. nr. 308.G. 118-121.Of. respectiv Relaţii Externe. partea I-a.după război şef de serviciu în centrala Ministerului Muncii. 1947..R. nr. O.director adjunct al Centralei Industriale a Mătăsii (1948-1949) (M. partea I-a. 313.Of. decorat prin Decretul nr.Of.a. partea I-a. membru de partid 52 . 1945. partea I-a. 305. dosar 29/1957. Peter Dan (şi comentariile lui Fred Simescu) 2011. p. 52 din 4 martie 1945. 1134).Of. 264 din 14 nov. autor al cărţii Despre limitele şi contradicţiile utilizării tehnicii în capitalism (Bucureşti. 119 din 28 mai 1947. 312. nr.N. 302. p. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. ff.1977) .V. M.I. comunicare personală din 14. 1123). 311.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. p. ff. 306. 148 din 30 iunie 1948. 315.Of. Otto – în 1947 era referent titular în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.. 1949.1903 Iaşi – 16. nr. DAVIDESCU. 119 din 28 mai 1947. 184 din 11 august 1948. Paul (n.Of.IX. Harry GREENBERG) (n. Solomovici 2001II: 118. 301.Of. de Luptă pentru Pace al R. 15 din 19 ian. Mihail . 1945. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. p.u. Oprea 2002: 303. Balas 2008: 367-8. pp.A.II.A. a M. DENEŞ. nr.I. DAVIDESCU. 10381). tatăl fostului prozator Doru Davidovici (1945-1989) şi al scriitoarei Victoria Dragu (n. 1654-5). DAVIDESCU. 15 din 19 ian. 32 din 8 febr.R – secţiile Propagandă şi Agitaţie.D. 1944). Ilarie .G. p.P.1928 Timişoara – 16. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. p. partea I-a. 1213. 1035). 1905 Houston. Villy . 1949. Lucia – din iunie 1948 şefă de birou în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Şandor (alias Alexandru) – colonel magistrat. 314.C. 804 din 21 dec. apoi jurist în cadrul CENTROCOOP (cf.Of. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. partea I-a. Constantiniu 2003: 90 ş. DELEANU.Of. DAVID. 4257). sinucis în 1959 în circumstanţe neclare.R. Barbu – după război (până în februarie 1949) prim secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.E. C. nr. (1952-1953).I.C. însărcinat cu afaceri al Legaţiei Române la Tel Aviv (1949-1952).300. 32 din 8 febr. DAVIDOVICI.L. Asistenţei şi Asigurărilro Sociale.C. director la Direcţia Administrativă în centrala M.D. 310. 187). Ed. nr. 309.P. (?) DEMETER. Ivan Alexandru (16. DAVIDESCU. nr. Moriţ Davidovici) (21.2). p.E. p. partea I-a. partea I-a.. al P. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 1949. fd. DASCĂLU.R. Mişu . 22 ian. 4252). 304. nr. Rudolf . nr. 10872). 28 din 3 febr. informator al Securităţii între 1948 şi 1989.) . Ovidiu . p.Of.Of.F. C.din 1947 controlor în cadrul D. de Stat pentru Literatură Politică. Hari (n. (1948-1949). p. 10092). 307. 1964. 285 din 12 dec. DAVID. 8-11. 5464). DAVID. Avram – din 1949 şef de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M.Of. p. partea I-a. membru al completului de judecată în procesul Pătrăşcanu în 1954. nr. nr. dosar 51/1949.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. a III-a (Deletant 1999: 248.şeful serviciului Cadre din cadrul D. (?) DEBU. Idel . din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătasei din cadrul Ministerului Industriei (M. nr.Of. partea I-a.Of. DECEANU. 273 din 28 nov. 303.U. Pacepa 1999: 90. 1949.2011 Berlin) (fiul lui Ignatie şi Elisabeta) – evreu maghiarofon.C.XI. IIIa.. 35 din 11 febr. de pe lângă Consiliul de Miniştri (1948-?) (Nikolić f. Natalia – până în februarie 1949 şefă de serviciu în cadrul Direcţiei Literare a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1949. partea I-a. 642).2011 a fiului său.E.I. speculându-se că ar fi fost spion occidental (A. N.C. S. 642) DAVIDOVICI. DASCHEVICI. partea I-a.

nr.1968). DERERA. unde întocmea la Chişinău.1897 Cucioaia. din ian.C.125.IV.R. Totok 2008: 75. DEREVICI. (1951). Nicolae Breban. dr.125.%20Deac%20-%20Dinau/Derera%20Lazar%20M/index.1913 Ciuc – VIII. 190 din 17 aug.com/2011/04/20/papusa-papusarilor-destinulintortocheat-straniu-si-nenorocit-al-lui-ivan-denes-i/.C. 162-172 (ortografiat “Dorevici”). dosar nr. 948.2008 Bucureşti82) – activist de partid. apoi însă concediat la protestele unor foşti deţinuţi politici.pdf) 82 V. apud Duţu & Botoran 2003 I: 171).jewishfed. activat ca lector de editură şi redactor de ziar. 2010). în 1946 încadrat retroactiv în forţele armate ca maior medic cu vechime din 15 august 1945.romanianjewish.JPG. generalul Ştefan Kostyal. al P. p.u. Déak Tamás.pdf. 53 . Siegler) (1899 -1985).M. vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Stat (v. Solomovici 2004: 570 şi 2003: 340 ş. 9 Bucureşti (1948 . refugiat în URSS în 1940 (urmărit fiind de Siguranţă).până în febr.Of. 79 V.N. 155. 317. Petre Stoica. 1949 cu funcţie de conducere la Oficiul Administrativ de pe lângă Preşedinţia M. Oskar Pastior. “listele de executări” ale românilor indezirabili pentru noua putere bolşevică (Arhiva M. Kuller 2008a: 122-3).Of. când se pensionează. Richard Wurmbrand. Belu Zilber (Andrei Şerbulescu). Alina Derevici (n. nr. fiul lui Maier şi Şeila) – din ian.1977 Bucureşti) . dosar nr. 1949 inspector la Direcţia Aşezăminte Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Bălţi – 8. partea I-a. etc. Gh. ulterior directorul Spitalului nr.. inv. decorat în 1971 (Decretul nr. Heinz Galinski. condamnat în 1958 la 20 ani închisoare pentru înaltă trădare 78. fond 495 (“România”). Paul Anghel. 1229/6. 80 Vezi fişa sa matricolă penală din 1974 de la Penitenciarul Aiud la http://86.VIII. Ştefan Tătaru.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/D/D%2002. Solomovici 2003: 88). apoi colonel în Armata Roşie. Politică.VI. apoi în Germania în 1971.rfi. partea I-a. i-a “turnat” de-a lungul timpului pe Paul Goma. jud. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 318.C.R. Mihai Gafiţa. DEUTSCH. 12. emigrat în Israel în 1970. ca figură de marcă în istoria comunităţii (FEDROM 2008.) (fişă de cadre la secţia Economică a C.E.wordpress. DEUTSCH. 8966). iar apoi şeful Secţiei Inventar şi Control Gestionar.Ap. Gerhard Möckel. colaborator zelor al Securităţii.A. din 1945. http://mobil. 1133). 319.. Gáspár Miklós Tamás.anii ‘60). iar începând cu anii ’70 până în anii ’90 publicist şi traducător la diverse edituri (Meridiane. arestat în 1973 şi condamnat pentru sabotarea economiei naţionale într-o afacere încheiată cu o companie din Tel Aviv80. după război inspector general sanitar în centrala Ministerului Sănătăţii (M. soţia sa. etc.+Deac+-+Dinau%5CDenes+Ivan+I%2FP1300479..316. până în 1968. apoi traducător şi regizor de filme documentare.1920 la Craiova.C.R.N. Constantin Chiriţă. 1949. fd. racolat în timpul scurtei sale detenţii din 1947.17. 1224).php (accesat dec. pentru scurt timp secretar literar la teatrul de păpuşi din Cluj. alături de Carol Steinberg şi Etea Diner. angajat chiar pentru scurt timp la Europa Liberă. ff. destinată deţinuţilor politici. H. 157 din 4 mai) cu ordinul “Steaua R. Tiberiu Olah.36/fisapenala. Nadia Pohne.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CD%5CD+02. p. delegat director al Diviziei Administrative.ro/fcer/public_html/downloads/carti/FEDROM. 1946. respectiv http://tismaneanu.ro/articol/stiri/politica/securitatea-ivan-denes. Max Demeter Peyfuss.S. 225.XI. http://www. Ipolit81 (13. nr. Monica Lovinescu. 32 din 8 febr.fost student la Medicină la Iaşi şi ilegalist comunist (cu stagiu recunoscut din 1938). ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Comerţului Exterior.IV. 81. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. a II-a. Lucian Grigorovici. respectiv divizia “Tudor Vladimirescu”.org/db/pdf/nr302_303/pagina24. Titus Popovici.C. 1947 prim secretar la Prezidiul Marii Adunări Naţionale. în cadrul căruia fiinţa şi celebra secţie “0 – zero”. Costel . Necrologul său în Realitatea Evreiască la http://www. menţionat ca director în anii ’50 al Editurii de limbi străine (Kuller 2010: 190. Francisc Munteanu. fişa matricolă penală la adresa http://86. 81 Contrastant reputaţiei infame a soţului.” cls. Univers. Tismăneanu 2008: 71. Paul Schuster. Lazăr (n. al 78 V.17. eliberat în 1964. este asumată de către F. Emeric (3. care îi reproşau participarea la reeducările din penitenciare79.

P. Renée . (1945-1948) (Mâţă 2007: 247.2008.G.N. (întocmit 1955). 329. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. inculpat în dosarul Prod Export – Italia din 196184. 328. E. Andreescu. nr. 1946. a III-a.C. (1947-1948) (M. DOZSA. 323. deputat M. nr. DONATH.P.” clasa a V-a (M. doc. 1899 Soroca) – ilegalistă. după război iniţial membru al comisiei de verificare a gestiunii Camerei de Muncă Arad. Cosma 1994: 268. partea I-a. la rândul său ilegalist DOBREANU.Of. din mai 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of. 1948): 3). nr. p. nr. 259 din 7 nov.B. 40 din 19 febr. PŞAIT) – din 1946 secretar cultural la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea a Ministerului Informaţiilor (M.G. nr.din 1947 controlor în cadrul D.III. în Bucureşti (M. 200 din 1 sept.Of. Arad) (fiul lui Iacob şi Margareta) – fost ilegalist. partea I-a. Stenograma emisiunii dedicate Congresului partidului din 1965. u.08. apoi. pp. p. 1949.%20Doma%20-%20Dragomiroiu/Donath%20Pavel/index. partea I-a.shtml. 327. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. Zoe (zisă “Zebra”) (n. partea I-a. partea I-a.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. Gheorghe (23. Mehedinţi – XII. nr.R. 1949. p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Emanoil (n.avocat.E.C. p.Of. 24 din 30 ian. partea I-a. nr. în arhiva Open Society Archives.C.Of. 22 (20 aug. 84 V.Of. Marcel . Varga 2003a: 664-5. după război în contenciosul Ministerului de Finanţe.17. Pavel (n. nr. 1947. prim secretar al PMR al raionului Segarcea (1960-1965). DEUTSCH.1909.R. membru supleant al C. 114 din 19 mai 1948. decorat prin Decretul nr. Basile –controlor în cadrul D. cu dosar de cadre la secţia Organizatorică a C.Of. 106 din 12 mai 1947. Radio Europa Liberă (10 august 196583). 1945.E.a. DIKMAN. (?) DINDERE.R.C.R.C.1921 Vânători. partea I-a. (dosare anexe. în august 1948 numit director general al nou-înfiinţatei întreprinderi de stat “Alimentexport”. Tatiana .S. Ivan .C. I.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/D/D%2004.I. nr. (M. jud. p. 15 din 19 ian. Mihăilescu 2006: 378. fondatoare şi membră în conducerea U.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.F. 1949.C. a M. DONEA. 1654-5) 83 V.C. fond 495 (“România”). 25/1954)) (v.C. inv. 643).I. aflată în atenţia Siguranţei în 1941 (poziţia 302 în lista de “comunişti categoria A” (cu prenumele “Eva”). nr. 225. din nov. DEUTSCH. Lea . p. 54 . 4847). partea I-a. p. 11711). DIAMANSTEIN.php. în iunie 1948 transferat de ministrul Justiţiei la contenciosul Ministerului Lucrărilor Publice (M.125. internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka în timpul războiului. 325. B.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80.R. partea I-a. a M. pp. (1965-1969). 195 din 24 august 1948.R. p. al P. Nastasă.Of. p. 7950). 1948. 326. 25.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 1196 – pentru schimbarea numelui. apoi al regiunii Oltenia pe parcursul mai multor cincinale.E. cu Bernard Dlugaci. 4423). (succesiv între 1961 şi 1975). p. apoi director al firmei “Prod Export” din subordinea Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. Ignat . 1857. 15 din 19 ian. fişa matricolă penală la http://86. DLUGACI. 737).320.I. al P. 645). nr. 380. Şt.I. partea I-a. după război activistă de partid. III-a.Of. 641). Sâmpetru German. 127 din 3 iunie 1948. 7038. 1945 încadrat consilier tehnic în administraţia centrală a C. M. nr.A. 15 din 19 ian. şi Kuller 2010: 190). inclusiv menţiunea despre Dindere. 13). partea I-a.Of. la http://www.A. Solomovici 2004: 281-3. căs.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. DIAMANT. 330. 322. dosar nr.A.Of. 324. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 3713).Of. 321. partea I-a.osaarchivum. Craiova) – “of Jewish origin” cf. 52 din 4 martie 1945. Nicolae 2011: 159).

pe care l-a ajutat în 1991 să fugă la Budapesta pentru a se sustrage anchetei.I. al P. 336.C. 337.G.a. 1948).I. membru în conducerea U.romanianjewish. partea I-a. Tutova.F.Of. David . fond Comitetul judeţean P.G. DRUCHMANN. 275 din 27 nov.I.wolterskluwer. (1945-1948). 289 din 5 dec.jurnalul.1896 – 1978 Bucureşti) (fiul Carolei Erlich) – doctor în agronomie (1930 Montpellier). al P. 45 din 24 febr. DUMBRAVĂ.Of. Cosma (1994).N. în 1945 responsabil cu organizaţiile de masă în cadrul comitetului judeţean P. 55 . nr.C. partea I-a.C. 86 V. nr.R. nr.C. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.în martie 1945 reîncadrat în D. ilegalistă. p. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. III-a. Martha (n. nr.G. în 1941 radiat din registre pe motive rasiale (prin decret individualizat.C. nr. partea I-a. (M. încă în viaţă în 2004.N. EBNER.. 87 V.C. pp. DRIMMER. 1948. M. 85 Ceea ce neagă identitatea ei evreiască.Of. încă în viaţă. (1954). secretar general al Ministerului Agriculturii (şi Domeniilor) (1945).. respectiv (D. 190 din 19 august 1947. p. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.html. 10496.Of.C. fiica lui Daniel)87 (1906-1995) – originară din Bârlad (profesoară de limba română) (cf. fişă de cadre la secţia Gospodărie de Partid a CC al PMR în anii ’50.331.N. 334. deţinută timp de aproape un an în perioada războiului. N.C.S.aspx?DocumentId=27874. p.C. susţinută totuşi. M. (M. DUNĂREANU. Horia (n. 340.F. 1654-5) DRIMMER. decorat cu ordinul “23 August” cls. iar apoi promovat inspector în cadrul D.C. 132. III-a în 1971. Leopold . reîncadrat ca locotenent de artilerie (r) în Forţele Armate (ian. (întocmit 1953) (inclus în Kuller 2008a: 437). 339. 88 V semnătura ei în calitate de secretar al prezidiului M. şi Ion N. nr. III-a în 1964 şi cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 1947. 158 din 12 iulie 1948. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. Mart(h)a KAJESCO) – originară din Braşov. 1941. 7951). partea I-a.R.A. Lupu (2011) ş. n.C.3 şi 4/1945). Vaslui A. DRĂGHICI.C.J. membru în Colegiul Ministerului Sănătăţii şi chiar adjunct al ministrului în guvernul Gheorghiu-Dej. după război membru de partid. la Legea nr. dosarele 2. partea I-a.E.ro/special/special/am-adus-cenusa-lui-alexandru-draghici-in-romania-ascunsa-sub-banchetamasinii-print-73463.88 (v. Ştefan – secretarul Comisiei de Control a P. M.ro/DocumentView. 200 din 1 sept. aidoma tuturor rezerviştilor evrei. 52 din 4 martie 1945. 338. Menyhest . partea I-a. respectiv secretar la prezidi ul M.XI.R. propriilor declaraţii în faţa organelor de anchetă s-ar fi convertit la creştinism cu prilejul căsătoriei din 1942). numită membru în conducerea Uniunii Sindicale din Industrie şi Comerţ (U. 333. director la Sportul Capitalei în anii ’30 şi şeful rubricii Sport la Curentul. al P. Virgil (23. Vilma (n.R. 5784).C. a M. nr. Nina (n. David [Druckman?. p. 335.G.din 1947 controlor în cadrul D. de formaţie croitoreasă. după august 1944 redactor la Bârladul Cultural şi membru de partid.] – din 1947 controlor economic în cadrul D. C.?) – soţia general-colonelului Alexandru Drăghici.E. Tutova.A. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. ulterior transferată ca instructor al sectorului Agitaţie din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. inter alia..I.Of. a M.M. http://www.R. DRĂGAN.org/ro/mosteniri_ale_culturii_iudaice_03_11_13. la Budapesta. mama nefiind evreică85) (1918 Bucureşti . Harry MENDELSOHN) – medic M. Oprea 2007: 64.M.R. între 1944 şi 1953. (M. 1945).html.Of. CZIKO. după 1945 membru 332.n.R.I. în 2004. 19 din 13 iulie 1949 la http://freelex. 1626.R.C. al P.E. v.controlor (până în febr. a M. în Comisia de Control a Partidului. 7491). membru în comisia de editură din cdrul Direcţiei Studii a Ministerului Sănătăţii în 1948. (?) DUDUMAN. ilegalistă.A. şefă de secţie la C.Of. 1947.R. partea I-a. 7590). p. selecţioner al echipei naţionale de fotbal (1939-1940). ECONOMU.C. Carenina ŞRAGHER. C.C.R. de Solomovici (2001II: 44). p. (1955-1960). fiica lui Lazăr.A. şi http://www.) din Bârlad (Zahariuc 2012). conform unui interviu acordat de fiul său Jurnalului Naţional86.

secţia Cancelarie. partea I-a.în 1946 numit de C. M.din 1947 controlor în cadrul D.C. 79 din 3 apr. menţionat la conducerea sectorului 56 . 8072). al C. 84 din 9 apr.A. nr. 186 din 13 aug.Of. 287.Of.Of. administrator de control la ţesătoria “Isac Henrich” din Cluj (M. Bihor după război. menţionat şi în declaraţia lui A. iar în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. Samy (n.R. Osias . cu referat de cercetare la fd.C. 1948) (M. în perioada interbelică locuia în Bucureşti. partea I-a. 347. EHRENFELD.D.C.C. nr. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. p. Zisu acordată organelor de anchetă la 24 ian. EDEL. apoi şeful Direcţiei Cadre în Ministerul de Finanţe între 1948 şi 1952 (arestat ca apropiat al lui Vasile Luca (Solomovici 2004: 31. EDELMAN. partea I-a. 289 ş. 10 din 13 ian. 10582). p.Of. ulterior secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului (ian. partea I-a. Andreescu.Of.R. p. partea I-a. nr. 343. eliberat în 1954). 76 din 30 martie 1946. 348. 4255. 334 şi nr.I. arestat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari M. inv. Nastasă. Martin . Marcel .E. 210 din 10 sept. 12. 1948. partea I-a. ulterior traducător la diverse edituri până în anii ‘70. 194 din 25 aug. p..XII. implicat în uciderea mamei lui Ştefan Foriş.. 26 din 1 febr. 3. 79. a M.C.I.N.C. nr. Ecaterina – deputată supleantă de Arad. partea I-a. M. ulterior vicepreşedinte al Comisiei de Stat a Planificării (1948-1952) (menţionat în memoriile lui Vladimir Trebici).C. 1948. p. 344. a M.S.1911 Galaţi) – membru de partid din 1945. p. p. partea I-a. M. p. 1949.I. nr. partea I-a. 225 din 28 sept.R.G.C. 62 din 15 martie 1947. 11 din 14 ian. p. 7666). partea I-a.Of.Of. Ludovic – după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. 7461).Of. 2758). 662). p. 1945.Of. EIBL. 18 (14 iunie 1948): 6). sub acuzaţia de subminarea economiei naţionale. nr. 1947. (M. 8971). Varga 2003a: 664-5. 105 din 12 mai 1945. p. 342. al P.Of. nr. partea I-a.Of. apud Solomovici 2001II: 104). 349. nr. pensionat la 1 mai 1947 (M. nr. (1967-1974) (A. 1966-1967). în mai–iunie 1948.Of. nr. 1948.E.E.Of. Zoltan – ilegalist originar din Oradea. partea I-a. consilier tehnic al F. 1261).Of. 37 din 14 febr. fd. Stelea nr. secretar de cadre la comitetul judeţean P.A. 1947. C. 204 din 5 sept. p. partea I-a. 4534).Of.Of. din 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Ioniţoiu 2000 III:205). 350. din 1947 consilier administrativ în centrala Ministerului Finanţelor (M.341.C. partea I-a. al P. nr.S.L. p. nr. 3806). Rudolf – după război secretar general al Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării (1945-1948). EHRENFELD. nr. nr. EDELSTEIN) – din 1945 prim-consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. p..R. nr. nr. p. 78 din 4 aprilie 1945. EIDLITZ. 1946. partea I-a. Augustin .G. “Exportlemn” din Bucureşti.. consilier tehnic al C. partea I-a. 345.din 1948 contabil în centrala Ministerului Silviculturii (M. 16 din 20 ian. secţia Cancelarie – dosare anexe. (M.Of. 6683). un “Zoltan Eidlitz” era numit controlor contabil la nou-înfiinţata întreprindere de stat “Petrolexport” (v. EDELSTEIN. ulterior membru în conducerea S. nr. M. H. decorat de două ori de către fostul suveran Mihai: în 1946 cu ordinul “Coroana României” în grad de comandor (M. M. preşedinte al federaţiei Române de Fotbal şi în paralel selecţioner (1946-1947). p. nr. 192. eliberat în 1964 şi reabilitat. pe str. din 1948 director coordonator al întreprinderii de stat “Agro-Export” din subordinea Ministerului Comertului Exterior ’50. 1948. 1947. 748). p.R.C. nr. 3000). 1952.Of.C. 126 din 6 iunie 1947. cu drept de semnătură (M.C. 119 din 28 mai 1947. 1948.B.u. EGHER. 3188). 42/1976 (Solomovici 2004: 281-2. dosar nr. 576). EHLING. Mauriciu (n. fondator şi director al cotidianului Sportul Popular (1945-1946).I. 1947. 3293.C. 229 din 4 oct.E. director al Centrului de copii şi juniori “23 August” (1962-1966). 1946. B. anexa la dosarul nr. N. partea I-a. / Steaua Bucureşti (1953-1957. din partea Uniunii Populare Maghiare (19461948) (M. partea I-a.I. C. 267/1945. p. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. 1948. EFRAIM. p.B. 346.F.

1949. p. până în febr. doc. 641). nr. (1947-1949). C. nr. 359.I. 225. Eugen (n. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls.R. 203 din 2 sept. partea I-a. partea I-a. 355. Andrei (n. 2651. 352. C. 14 din 18 ian. 1963). p.C. p.Of. nr. începând cu 1957 şi până la sfârşitul anilor ’60 director general al întreprinderii Maşini Export. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. ESCHENAZ. 353. 52 din 4 martie 1945. partea I-a. etc. căs. nr.G. apoi al Comitetului Director al Asigurărilor Sociale (1949-1952). ENESCU. p. nr.. 6781. 1123.C. Etty . partea I-a. p. 1949. (dosare anexe.R.847 din 23 august 1948 în M. al P. 7313. Iulius – din 1945 şef de secţie la D. 15 din 19 ian. cu George. Elsa Cecilia – din ianuarie 1949 referntă stagiată în centrala Ministerului Comerţului şi Alimentaţiei (M. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971 (Decretul nr. 79. 508). a M. 1948.a. partea I-a.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 196 din 25 aug. 1952) şi respectiv Propagandă-Agitaţie ale C.până în febr. 364. al U.VIII. 641). 89 90 V. 360.Of.Of. a M. pp. partea I-a. dosar nr.R. 9/1988.E. inv. II-a.C. 738).351. 1949. Vezi decizia ministrului Justiţiei nr.Of.C. 356.N. anexa la dosarul nr. nr. subordonată M.VII. 7032). 157 din 4 mai 1971) şi respectiv la pensionare.Of. 17 din 21 ian.C.R.Of. p.E. H. 619). apoi referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. Daniel . p. numele dactilografiat în unele documente ale partidului “Ieşeanu”)) (31. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 644).G.Of. Marie-Liese . ELI.1914 Fălticeni) – în anii ’50 cadru didactic la Facultatea de Tehnologie Mecanică a Institutului Politehnic Bucureşti. 1123). ELINESCU. nr. p. cu referat de cercetare la fd.E.Of. fond 495 (“România”). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. 532). cu fişă de cadre la secţia Economică a C.I. apoi. 1964. în 1979. nr.C.A. inv. 1654-5) ERBLICH.R.2). partea I-a. al P. în 1945 în activul central al P. EMILIAN. nr.C. nr. (1952-1957) şi ministru al Prevederilor Sociale (1953-1954). FABIAN.C.Of.). partea I-a. Şima-Brana LÖBELSOHN / LEIBELZON90. 804 din 21 dec. 361.P. Beno – în 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Pielăriei (M. 299/1952. Waldemar . 949). III-a (Decretul nr. partea I-a. 1949. partea I-a. 194 din 23 aug. M. partea I-a. partea I -a. M. al P.F. p.după război controlor în cadrul D. Haim Ber – după război arhivar la Direcţia Aşezăminte Culturale. (1955).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. ENGLER. 1949. ocupând multiple funcţii (e.C. 32 din 8 febr. 32 din 8 febr. FRIEDMAN) – inspector general adjunct în cadrul D.D. (1947-1949). nr.) cu fişă de cadre la secţiile Organizatorică (1951. Benedetto Georges – secretar adjunct al Prezidiului M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr..a. ENESCU. după război activistă a partidului. ELIAS. 69 din 22 martie 1946. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of. p.. nr. fond 495 (“România”).” cls. şefa secţiei cadre la şcoala de partid. 24 din 30 ian. p. 1677. EISIG. 57 . 173 din 31 iulie 1947.F. 225. 23. 707). 15 din 19 ian.P.C. 3293. 358. nr. industriei laptelui după război (Nikolić f..G. 1949 secretar de presă la la aceeaşi direcţie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.g.Of. 1948. 354. ulterior în cadrul Oficiului Administrativ (M. p.1899 Iaşi – 24.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1948.1987) – ilegalistă (membru de partid din 1922/4).Of. Sabina (n.C.R. u. inv.R. nr. preşedinta C.Of. 1949. 7082). 363. 1949. membru iniţial al Consiliului General provizoriu (M.C.VII..Of.C. 357. 15 din 19 ian. EŞANU. “dosare adiţionale”). ENESCU (căs. M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. în anii ’50 la Consiliul Central al Sindicatelor. 25 din 31 ian. 1948. FABER. cu ordinul “23 August” cls. partea I-a. p. 362. 616 din 23 oct. partea I-a. nr. p. p. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 26582 din 14 martie 1946 a ministrului Justiţiei în M. Paul . Eugen EBERVAIN89) (n. 1949. E.Of. nr.R. Stela – ilegalistă. decizia nr. nr. IV-a. inv.

partea I-a.430 din 11 nov. decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. 91 Vezi schimbarea numelui prin decizia ministrului Justiţiei nr. fratele poetului Dan Faur (n.C. apoi activist al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. nr. 12626. după război angajat în M. 137. secretar U. la Budapesta (19481956).Of. p. 1915. 372. 1957-1961).Of. (1946-1952) şi deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952. 1946 în M. în unele documente pseudoromânizat Solomon) – ilegalist.R. 158 din 12 iulie 1948. nr.S. avea să fie pus sub acuzaţia de deconspirare a unor secrete de stat (v. Balaş 2008: 235-7. Cetatea Albă. 83. p. reporter la San Francisco Chronicle.E. Trimis Extraordinar şi Ministru Plenipotentiar al R. 92 V.Of. ilegalist cu stagiu recunoscut din 1934 (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. FAIBISCH92) (n. nr.Of. 283 din 6 dec.R. Hersch FEINER) (1899-1968) .A.S. 1947. deşi membru al diasporei. fond 495 (“România”). III-a în 1949 şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. aflat pe lista probabililor agenţi sovietici transmisă lui Emil Bodnăraş în 1945.Of.u. n. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 370. implicat într-un incident controversat urmare a căruia amicul său. la întoarcerea în ţară. 219 din 23 sept. Adalbert . 1947 în M. 5784.1919 Bucureşti) . 1947. FELDMAN. FARLADANSCHI. (dosar 30/1947). partea I-a. 20.1911. 175 din 31 iulie 1948. al P. după alte surse 20 nov. în 1940 propus spre internare în lagărul de la Miercurea Ciuc.originar din Iveşti (jud. 1947.Of.E. FECHNER91) (n. 9859.. Nastasă şi Varga 2003a: 396. 70. partea I-a. partea I -a. partea I-a. în ianuarie 1948 revenit ca inspector în centrala M. 14 apr. 24 din 30 ian.I. apoi transferat în Ministerul Industriei. 8598 – când încă nu îşi românizase numele. 115. 1946. respectiv M.365. FARU.C.P.C.E. şi dosarul său de cadre de la secţia Relaţii Externe a C.. Rafael – din 1948 director adjunct al D. 1949.4. în timpul războiului şi revenit în ţară în august 1944. FARCHI. rapoartelor Siguranţei din 1941). Egon Balaş. p. 97). conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (1953-1955).R. Galaţi). M. I. Harry (n. 26. 367. partea I-a. Simon (n.C. şef al Legaţiei Române din SUA (până în 1954).A. al P. a M. 254-5).C. FECHNER. originar din Cluj.. în 1942 refugiat în U.T. nr. 256 din 5 nov. 368. Abraham FARCHY) (în unele documente oficialde cu prenumele Aurel) – 366.. 373. 371. (1939-1944). nr. partea I-a. 8. Solomovici 2004: 577. cu prenumele nativ Şloim. “un evreu obraznic şi fără scrupule” (Solomovici 2003: 139). 737). de profesie tipograf (cf. 47. în 1950 trimis ca medic în războiul din Coreea. în 1939 înregistrat ca student la Drept la Facultatea din Iaşi. FAUR. p. p. nr.C. 71 ş. 225. partea I-a. după război numit. FLORIAN.I. M. 1914) – fost ajutor de croitor. partea I-a. reporter la Washington Post şi câştigător al Premiului Pulitzer în 2008 şi Mark Făinaru-Wada.1919 Craiova) – ilegalist. după război secretar general al C. consilier juridic în cadrul C. 58 . FĂINARU. Vapniarka şi Caransebeş. 6292). (?) FEDER.I.III. Avram (n. Iaşi. 240 din 17 oct. Calafat) (inclus cu prenumele “Simion” în Kuller 2008a: 438). a Întreprinderilor Prelucrătoare de Materiale Plastice a Ministerului Industriei (M. p. până în anii ’70 activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România.C. de partea comuniştilor din Nord. nepoţii săi sunt Steve Făinaru. p. Rosen 1990: 66.până la 1 octombrie 1947 controlor al D. Simion I. n. deţinut comunist la Tg. ulterior jurnalist la ziare pro-comuniste din Michigan şi apoi Detroit (Românul American). p. 33.E.XI. Moise (n. Constantiniu 2003: 16. 1908. 32. apoi. nr. 1976).G. Simion – din decembrie 1945 şef adjunct de birou în centrala Ministerului Asigurărilor (M. 16 din 20 ian. 662). 9340. Andreescu. de profesie medic. la începutul anului 1952. 93589 din 11 oct. inv.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.D. Bercu (n.C. dosar nr. în caracterizarea unui coreligionar. din 1954.P.R. nr.Of. Jiu. (M. 1268. S. Iacob (n. 113..C. 1948.S. 16). nr. şeful Direcţiei Economice a M. 369. p. doc.I. III-a în 1971 (v. 61 din 15 martie 1945. Avram-Alfred Fechner. decizia ministrului Justiţiei nr. emigrat în SUA în 1929.Of. III-a.

nr. p. Alexandru . 190 din 19 august 1947. membru al C. p. al P.. în 1946 mai întâi secretar general al Ministerului de Război (M. 5140. a M.C.S.R. 15 din 19 ian. (vezi de ex. absolvent de Politehnică în Franţa.Of.d. p.C. 377. M.S. FILDGUT.XI.G. 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. partea I-a. 379. H. partea I-a.R. nr. nr. p. Sofia – în 1945 încadrată ca şefă de birou în centrala Ministerului Afacerilor Străine. după unele surse ar fi fost propus fără succes lui Petru Groza spre cooptarea în guvern (fapt care i-ar fi atras celui din urmă acuzaţia de antisemitism din partea lui A.I. nr.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M..” clasa a V-a. C. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. 6474).Of. 382. Alice (n. n. Leopold S.Of.R. FELLER. partea I-a. partea I-a. cu Annie. in v. implicată în proiectele comunităţii evreieşti din Bucureşti (asistenţă socială). I-a (Decret nr. 141 din 24 iunie 1947. deputat de Bacău în Marea Adunare Naţională (19461952).A.din mai 1945 secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v.D. partea I-a. 1949. dosar nr. 912). Gheorghe (“Georges”. 378. anexa la dosarul nr. 4255.VII. (zis “Poldi”) (n.1900 la Bacău. GRÜNFELD) (n.R. arestat în 1952 (deţinut la Penitenciarul Piteşti).R.N. 383. 645). Ştrul . M. inclusiv pentru nume. 16. eliberat în 1953. FIEDLER. nr. p. 17 din 21 ian.1949).din 1947 controlor economic în cadrul D. V. 7491).director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60.C. Băeţelu?) – în anii ’50 funcţionar în centrala M.R. voluntar în Spania. FELNER.R. Alfred . fond 495 (“România”).C.X. 501. nr. partea I-a. cu referat de cercetare la Fd.R. Ida (în acte: Idaşe Sobla FELICS. 225. 9576).Of. 6598). decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. partea I-a.Of. 203 din 3 sept. Alexandru . 1946. în 2005 încă în viaţă.Of.C.E.E. (M. apoi secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului (M.C.în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei 375. p. partea I-a.Of. ulterior preşedinte al Comisiei Superioare de Epuraţie de pe lângă Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti. 255 din 27 oct. nr. 15. partea I-a.374. a folosit şi pseudonimul “Haia Ita Rozenthal) (n. 98 din 27 apr. 10/1954. ?) . după război membru al Comisiei de Control a Partidului (1945-1950) şi apoi director de cadre în Ministerul de Externe (1950-1952-?). 201 din 31 aug.P. FELDMAN. inv. (facţiunea procomunistă a lui Rădăceanu) şi membru al Uniunii Comunităţilor Evreieşti din Vechiul Regat (1945). din 1931 (după alte surse din 1924). inv.D. pensionată în 1959. 32 din 9 febr. Ilie – şef de serviciu în cadrul Ministerului Învăţământului. FERMO.E. III-a. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. p. fiul lui Samoil şi Debora – d. p.1919 Oradea) – ilegalist. dosar nr. 47/1956.I. FILIP. 380.Of. nr. nr. căs. Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. (dosare anexe. nr.. 3809). Iaşi) – ilegalistă. nr. partea I-a.Of. 1948. partea I-a. 28.M. 376.E.C. 3904). Zissu (Solomovici 2003: 161-2)). 157 din 4 mai 1971) şi în 1979 cu ordinul “23 August” cls. membru P. 179 din 5 aug. 1941. în anii ’70 menţionată în cadrul I. Eugen . p. 1947.. III-a (Decret nr. ulterior emigrat în Israel. FETCU. 38 din 27. şi A.1979). nr.I.C.Of. 1948. membru P. 1191). în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.avocat. p. din 1946 transferată şefă de secţie la Direcţia Cinematografie a Ministerului Informaţiilor. 1945. FILDERMAN. 119 din 28 mai 1947. 1946. 153 şi 155 din Fototeca online a I. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. p. M.VIII.Of. M. nr. 873 din 20. nr. p.). nr. cu fişă de cadre la secţia Relaţii externe a C. după război 59 .L. membru în maquis. al P. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu ordinul Muncii clasa a III-a. 3293.C. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. 9692). M. FELIX. 42). 381. 107 din 15 mai 1945.1908. din ianuarie 1947 cu aceeaşi funcţie la Direcţia Radio (M. 384. FENYO.

membru în conducerea C. 253 din 1 nov.E.R.C. 390. Ladislau .funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 136/1956. partea I-a. (INCOMKA.R.. M. 3293.Of. 3.IX. decorat prin Decretul nr.G. uneori în varianta “Finchelstein”) – ilegalist. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (dosar F/66 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). David (24. 6474). anexa la dosarul nr. Heinrich . FISCHER. al P.C. decorat prin Decretul nr. inv.osaarchivum. p. în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Uleiurilor Vegetale (M. 1947. p. 16 din 20 ian.. a IV-a. Silviculturii şi Apelor. Arie – inginer. cu referat de cercetare la fd. partea I-a. M.G. I. coautor al lucrării Arbitrajul de Stat şi rolul lui în economia naţională a R. emigrat cu familia în jurul anului 1967. FIŞLER. M. M. 386.I.Of.D. 388. 159 din 13 iulie 1948. cu referat de cercetare la fd. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 148 din 30 iunie 1948. C.G.S. partea I-a. dosar nr.Of.C. partea I-a. inv. 9763). p.E.org/files/holdings/300/8/3/text/48-5-62.C. cu referat de cercetare la Fd. p.C. nr. 3678.Of. partea I-a. 7491). nr. nr. respectiv “Flax”) – din 1948 controlor în cadrul D.C.wordpress. 70/1956 FISCHLER. anexa la dosarul nr. v.Of. Marcel . M. 3293. a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.C.Of. consilier la Consiliul de Miniştri (cf. apoi Agriculturii. prin Decretul regal nr. FISCH. din 1948 membru P.Of. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Justiţiei.R. 5464. în anii ’50-’60 funcţionar în cadrul C. 1947. 1906 Roman. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu. 1948. (dosare anexe. 225. 395.Of. partea I-a. 190 din 19 august 1947. partea I-a. 1964 cu Medalia Muncii. nr. p.C. 391.E. 392.1985) – ilegalist (din 1932). în facţiunea pro-comunistă a P.I. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C.shtml. nr. partea Ia. 1627). nr. David – membru de partid. 738. (1958). 36/1952). a M. cu grad de locotenent-colonel. nr. doc. A. Faibiş (n. Sanda (n.P.după război controlor în cadrul D. a M. 1949. secţia Cancelarie – dosare anexe. 120 din 26 mai 1948.Of. 2308. în Forţele Armate.1910 – X.385. Leon . nr.R. nr.Of.din 1947 inspector în cadrul D. p.C. p.director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. FLACHS. secţia Cancelarie – dosare anexe. FISCH.C. al P.C. 389. 179 din 5 aug.I. Menţionat în perioada respectivă de postul Europa Liberă.avocat. fond 495 (“România”). 387. (M. M..S..R.Of. 4611). 1948. şi deputat al Marii Adunări Naţionale (1946-1948-1952). nr. 10092).R. partea I-a. p. 5830). 45 din 24 febr. III-a. nr. Tismăneanu93). al P. partea I-a. a M. FINKELSTEIN. nr. FINCHELSTAIN.. inv. C.C.com/2011/08/28/11132/. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. C. Sami (uneori ortografiat şi în forma românizată “Flacs”. nr. Industriei Alimentare. 264 din 14 nov.E. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls.. 396. 45 din 24 febr. 803 din 21 dec. al P.G. FISCHLER.C. p. 1948 controlor în cadrul D. Ivan Kain – în 1957 director general în cadrul Ministerului Industriei Alimentare şi membru în Consiliul Central al frontului Democraţiei Populare94.. partea I-a. anexa la dosarul nr. director în Ministerul Agriculturii. nr.P. FIS(C)HERMAN.. Ghizela . 60 . 393. 2066 din 20 oct.Of. Surica FISCH) – din iunie 1948 şefă de secţie în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. secţia Cancelarie – dosare anexe. respectiv cadru 93 94 http://tismaneanu. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. cu fişă personală în Arhivele Comintern.D. 1947 (M. 1948. partea I-a. V. p. 1627. 24 din 30 ian. I.E. 3293. 662. p.R. transcrierea la http://www. 394. nr.M. 1948. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. FINKEL. inv. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. p. FITZNER. din febr. nr. 149 din 26 iunie 1941. 74/1978.C.P.

264 din 14 nov. p. partea I-a. p. 403. 404.III. FLACHS. 1945.J.P. 402. (mandate succesive între 1946 şi 1961). secţia Cancelarie – dosare anexe. anexele la dosarele nr. p..VI.C. (din 1958). FLOREANU. (1955-1960).I. 1952-1953).D. probabilă identitate cu omonimul cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 229 din 3 oct. 107 din 15 mai 1945.Of. Erwin . didactic (în 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. p.R.1916 Tg. al U. 2. p.397. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. M. 1948. nr.Of. Călăraşi – 1973 Bucureşti) – de profesie tipograf. partea I-a.E.R.P. nr.a. 70 din 25 martie 1947. fond 495 (“România”). iar din decembrie 1947 promovat şef de secţie în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. FLORESCU. inv.R. după război pe diverse funcţii de stat în domeniul agriculturii şi industriei alimentare. 266 din 20 nov. membru al Comitetului Premiului de Stat al R. preşedinte al F. 225..G.din februarie 1948 controlor în cadrul D. inv. Ocna.R. membru al Biroului Organizatoric al C.243 din 30 sept. nr.M.1913 Galaţi) . 111. nr. 95 V. nr. BRAUNSTEIN) – ilegalist (unul din organizatorii frontului Studenţesc Democrat în anii ’30).1916 Brăila) – în timpul războiului internat la muncă obligatorie la Vapniarka.C. 22/1956 şi 42/1979. după război membru în conducerea C. 2371). 3.T.P.Of. 2006: 65. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. FINKELSTEIN95) (n.A.C. nr. 90). 1033). inv. 173 din 31 iulie 1947. nr. (M. dosar nr.C. (1950-1952). 3293. după război în presă.C.C.încadrat ca secretar cultural principal în centrala Ministerului Informaţiilor în august 1946 (M. ministru adjunct al Agriculturii (iul. partea I-a.Of. partea I-a. partea I-a. Dobre et al. Marcel (n. 143. 398. M. “Muncii” clasa a II-a în 1949 şi “Apărarea Patriei” clasa a III-a în 1949 (C.D. (“do sare anexe” u. 2266). 6781). nr. (numit în 1950).din 1947 controlor în cadrul D. 400. p. al P. 3660). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. al P. membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.T.N.U.A. partea I-a. dosar nr.E. 188 din 15 august 1946. al F.Of. partea I-a.R. M.R.Of. în 1948 subinspector general la Direcţia Generală a Controlului Economic (M.S. apoi şef de secţie la Secretariatul general al Consiliului de Miniştri.C. cu dosar de cadre la secţiile Economică (12/1952) şi Gospodărie de Partid (8/1954) ale C. şef de sector în cadrul secţiei Gospodărie a C. fond 495 (“România”). partea I-a. membru membru în C.1911 Nana. (dosare anexe. 10092). 10158. nr. 63).R.E.C.C. 157 din 4 mai 1971). 225. 11029.R. 288 din 12 dec. a M. 1946 în M. 401. BC) . la Bucureşti. 2004: 265-6. 10731. Mauriciu – de formaţie inginer. Marcel FEIGELES) (n. M. (în 1948). 423 din 15 iul.L. al P. Emanoil (n. nr. 23. partea I-a. p. nr.N.Of. decorat în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a II-a (Decretul nr.Of. p. vechi ilegalist. Andreescu.R.C. deputat M. nr. (1950-1954). nr. 1947. 1948. decizia M. partea I-a. respectiv prim-secretar al C. (1946-1948). 3905).G.Of.C.” clasa a II-a în 1948.angajat în 1945 ca fotograf principal în centrala Ministerului Propagandei. Jean (n.. FLEISCHER. FLAVIAN. 8856. 148 din 25 iunie 1941.R.Of.Of. partea I-a. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.M.I. apoi secretar general (1948-1949). Gheorghe [alias] (16. FLOREA. 1947. (M. FLORESCU.108/1955). (1949-1955).C.C. 25/1953.X. Jacques (n. 1963. 97. Zilli . nr. 2971. decorat cu ordinele “Steaua R. p.VII. FLORIAN.C.R. cu referat de cercetare la Fd. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. 399.P.B. al P.D. nr. ulterior menţionat în mai multe documente din anii ’60 ca funcţionar superior în cadrul Comitetului de Stat al Planificării.. al P.P. redactor la Lupta de clasă în anii ’60. p.C. Năstasă şi Varga 2003a: 24).C. încă în viaţă la începutul anilor 2000.D. 1945. al P. C. a M. 31 din 7 febr. 79 din 3 apr.C. inv. ulterior promovat şef adjunct de birou administrativ în centrala Ministerul Propagandei.M.R.M. membru în Consiliul General de conducere al A. Jean BLUMENFELD) (n. 61 .

1945. în domeniul organizării sanitare la Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din Bucureşti. 219 din 21 sept. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 1627). p.P. FORIŞ.C. FOCŞENEANU. arestată în 1932 şi condamnată la 2 ani închisoare.Of. Lazăr . (1965-1968). secretar general al Uniunii Evreilor din România în 1945-1946?. 190) (pentru evreitate vezi şi Arhiva U. 410.II.S. partea I-a.012M. p. Iancu Frenkel 406.Of.1999) – angajat în mandatul Anei Pauker la M. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. nr. (M.S.d.D. apoi membru al C. II-a.H. Varga 2003: 369ş. nr. IACOBI) (28. nr. șef al secţiei de industrie al C.C. 751). Lotty (îşi schimbă numele în Cernea după 1946. prin Decretul regal nr. ministru al Industriei Petrolului și a Chimiei (1957-1965).R.I. fond 495 (“România”).C. (C. partea I-a. cu grad de colonel. a M. timp de două decenii. 148 din 25 iunie 1941. 1979). 22. inv. I-a. I. FRANCHE. ulterior cercetător. Dorohoi . vicepreședinte al Consiliului Economic (1968-1970).1898) – ilegalistă cu stagiu recunoscut din 1923.Of. membru al C. colecţia RG25. preşedinta comisiei ministeriale pentru întocmirea tabloului bolilor profesionale (1948-?).) (probabil acelaşi Focşeneanu cu cel menţionat în Solomovici 2001II: 39). Eleodor – din febr. Dumitru – ilegalist. Maria – din 1946 şefa direcţiei generale Igienă (şi Medicină Preventică) din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adjuncta ministrului. 1948 controlor în cadrul D.R. deputat permanent în Marea Adunare Naţională (1946-1951). în ianuarie 1945 reîncadrat ca sublocotenent de infanterie (r) în Forţele Armate după ce în 1940 fusese radiat din registre pe motive rasiale. aidoma tuturor rezerviştilor evrei (v. (M. 1160). apoi a avocatului Iosif Schraer. în 1945 fondatoare.în “activul central al partidului” în 1946 (Andreescu.C.Of.1912. (din febr. 408. (1945-1948). 1945. în 1979. Petre – în 1948 era avocat în Contenciosul Ministerului Finanţelor (M. Roman – 25. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. şeful Direcţiei Superioare Politice a Armatei cu grad de general-maior (1948-1951). Max (n.M. 1948. p.M.Of. şi cenzor supleant al U. ministru secretar de stat la C. sub numele “Laura Cernea”. 1947.R.X. 30. 10 din 13 ian. 1947.I. 3660). 1948.R.Of. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. dosar nr. uneori cu prenumele ortografiat “Loti”) (n. Mihăilescu 2006: 429-30).E. FOCŞENEANU.R. decorat în 1948 co ordinul “Steaua R. al P. partea I-a.405. 9805). ministru adjunct la Ministerul Industriei Metalurgice și Industriei Chimice (1951-1952). decorată ca pensionară. ministru al Industriei Chimice (1952-1957). Mihail (n.2000) .N. 412. Şt. în Forţele Armate..u.A. ministrul Industriei Chimice (1970-1980). 9763).T.ilegalist (membru P. partea I-a. 45 din 24 febr. cadru didactic la Universitatea “Ion Mincu” din Bucureşti. 2066 din 20 oct. 1947 (M.P. 253 din 1 nov.C.I. nr. cum susţin Tismăneanu & co. 26 din 1 febr. 1948) (v.M. 407. decorată în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul 96 96 Şi nu „Mihail Iacobi”. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 62 .G. 411. FOCŞENEANU.” clasa a II-a. 225. 409. în 1964 cu ordinul “23 August” cls. FLORESCU.Of. 255 din 7 nov. p. nr.C. O. inclusiv reprezentant al României la Comisia Dunării.P.D.A. 38 din 27 ian.F. partea I-a. este căsătorit cu arhitecta Tomniţa Florescu.R. FOCŞENEANU. voluntar în Spania şi în Rezistenţa Franceză. al U. dosar nr. FONEA.A. nr. fiul său. nr. fosta soţie a liderului ilegalist Ştefan Foriş. M. partea I-a. secretar general al Ministerului Informaţiilor (19471948). 1940-1944.S.C. p. Alică Florescu. 7715). fratele avocatului Emil Focşăneanu. 2006: 108). cu ordinul “23 August” clasa a II-a (Decretul nr.G. (Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie) (1980-1989). 1934). şi alte organizaţii internaţionale. Nastasă. p. 139/1943-1944).E. unde ocupă diverse funcţii.C. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a.1924.F. ulterior deputat de Prahova. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p.. în noiembrie 1945 încadrat ca inspector general şcolar în Ministerul Educaţiei Naţionale (în noiembrie 1945 încadrat ca detectiv clasa I-a în D. iar în 1981 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.

4251. 5806 din 19 ian. FRÖLICH. 1996 Bucureşti) – în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie la D.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. p. p. nr.G. partea I-a.E. pp. partea I-a. FRUNZĂ. 2667). 120 din 26 mai 1948.G. a M.E.C. 420.C.Of. Adalbert . 1189. când este decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1946. în 1953. 1947 reîncadrat (retroactiv. din februarie 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului.E. Herman . I. 13. 52 din 4 martie 1945. 27. p. Vasile (n.I.G.Of. încadrat mai întâi la Direcţia Superioară Politică a Armatei. Isak Aronovici FRUCHTMAN98) (n. Petre – în 1948 era controlor în cadrul D.XII. nr. 222 din 29 sept. 1964 cu Medalia Muncii. partea I-a. p. FRÄNCHEL97) (n.G.C.P. p. 1654-5) FRIEDLÄNDER. partea I-a. (M. nr. a M. apoi la Corpul 4 Armată. FRODA. partea I-a. nr. incinerat. 276 din 28 nov. 8460).). FRIED.R. FRENKEL. FRIEDMAN. nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.R.E. Herman . doc. Corneliu – din 1945 şef adjunct de secţie la D. “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 8970). nr. partea I-a.Of.F. 8970). Maria – şefă de birou (magazie) în cadrul Direcţiei Administrative a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (iunie 1948 – febr. 34 din 10 febr. 1947. 9341. 422. 123 ş. nr. C. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M.1912 Iaşi) – crescut în Basarabia. nr. 423. nr. 1946 în M. 240 din 17 oct. 1123).din 1947 inspector în cadrul D. 1949. 63 . 1949) (M. 421. 52 din 4 martie 1945. 425. 70 din 23 martie 1946.G.Of. nr.C. pp. 1654-5). ofiţer al Armatei Roşii şi membru al Partidului Comunist Bolşevic. începând cu 15 august 1945). FRANK. nr. p. nr. 1949.Of. 426.G. p. 1257. 52 din 4 martie 1945. 419. 1949. ulterior consilier în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. FREUD. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M .III. III-a. p. A.C. 1954 şi 1955 menţionat în arhivele diplomatice britanice ca ataşat militar la ambasada României din Londra (cu grad de colonel). partea I-a. V. a M. 948. nr.F. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 5464.Of.G. (M. p. decizia ministrului Justiţiei nr. nr. nr. p.Of. partea I-a. dosar nr. 1947. Edmund – din 1945 inginer consilier la D. Solomon Mihail .Of. 1947.Of. pp.G.Of. 1947. FRÂNCU. partea I -a.I. 97 98 V. A. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. Ionel (n. 417. stabilit în august 1945 în România.Of.Of. 148 din 30 iunie 1948. în oct.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. 94. decizia ministrului Justiţiei nr.C. 32 din 8 febr. 282 din 5 dec. 414. fond 495 (“România”). pp. partea a 2-a.R. cu grad de maior.C (M. ca farmacist maior activ în Forţele Armate Române.din 1947 inspector în cadrul D. partea I-a.R. C. nr. 1).a.Of. 4611). nr. 93582 din 11 oct.din 1947 controlor economic în cadrul D. p. FRIEDMAN. 1654-5). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. FRIEDMAN. 32 din 7 febr. Paula – după război funcţionar administrativ în centrala M. M. 415. 416.413. p. nr. partea I-a. 229 din 4 oct.F.Of.C. C. 641). 15 din 19 ian. nr. 225. 52 din 4 martie 1945. partea I-a. Avram – din martie 1945 şef de birou tehnic în D. 1947 în M. Bernard . C. inv.R. FREUD. FREIER.I. (M.Of. Bruno – după război funcţionar la Direcţia Import-Export a Oficiului Industrial al Bumbacului.Of. M. partea I -a.F. p. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. în 1949. 1654-5). 424. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. partea I-a. partea I-a. Hellin Constantin (d. 229 din 4 oct. Bărbulescu 2009: 66. 119 din 28 mai 1947.1913 Bucureşti) .I. 10533). 7817). partea I-a. 803 din 21 dec. 1947. 427. 418.Of. p. FRIEDMAN. partea I-a. (M.A.Of.E. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 1946.

nr.VIII. la Direcţia I. partea I-a. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 5784). 1948. 429. C. p. (Decret nr. 179 din 5 aug.1978) (dosar G/10 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 32 din 8 febr. M.Of. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1267). M. 1949. 435. “dosare adiţionale. partea I-a. 196 din 25 aug. p. I. GALL.428. Boris . nr. 5784). p. ilegalistă (membru de partid din 1923). 437. partea I-a. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. 15 din 19 ian. partea I-a. partea I-a.Of. p. 643) GALIN. p. 3047).C. p. GANZ. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. 1945. GÄRTLER. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.E. 432. 1947. probabil rudă cu Mihai Frunză (v. nr.în august 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. nr. 1963. FULGA. FUNDOIANU. 7 din 23. partea I-a. ulterior la Ministerul Industriilor (M. deţinută în anii ’30 pentru activitate comunistă la închisoarea centrală Chişinău. partea I-a. 229 din 4 oct. partea I-a. GALL. 1134.R. 436.I.I. 158 din 12 iulie 1948. 1948 – febr. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. Heinrich . al P. 434. după război instructoare în cadrul Comisiei (viitorul Colegiu) Controlului de Partid.M. director tehnic la UnderConstruct SRL). III-a. nr. nr. 119 din 28 mai 1947. partea Ia. p. – secţia AdministrativPolitică. 6474). a M. Ludovic . 281 din 7 dec. nr. 8970). M. a M.G.după război inspector general adjunct în cadrul D. 658). fond 495 (“România”). partea I-a. p.Of. 430.R. p. 4255. 10679).Of. inv.C. Gaişinskaia.după război inspector în cadrul D.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. Dondi – în mai 1945 încadrat ca inspector general în centrala Ministerului Propagandei.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. (M.C.Of. 81 din 6 apr. partea I-a. 335 din 20 iun. 9857. 7077).Of. p. . ? . 1948.N. nr.1984) – basarabeancă.C. Samoil . Carol .E. p.I. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. GALENSOVSCHI. nr. 438. 431. şefa grupului de anchetă a foştilor luptători din Spania în anii ’50. p. p.C. 119 din 28 mai 1947. partea I-a. ulterior directoare adjunctă a Institutului de Istorie al C.din februarie 1949 şef serviciu în cadrul D. p. M.până la 1 august 1947 inspector al Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. nr. 1948. 158 din 12 iulie 1948. infra) (A. 16 din 20 ian.Of.G. Roza . FUNKEL. 440. 110 din 18 mai 1945. partea I-a. 433. 256 din 5 nov. F. căs. 64 .secretar presă în cadrul Direcţiei Muzică a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (aug. ulterior prim-consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor. ff. GARTNER. 1949) (M. Iulius (în alte documente ortografiat “Gantz”) – în a doua jumătate a anilor ’40 şef de serviciu tehnic în centrala Ministerului Informaţiilor.Of.Of. 4255). 1949. Alfred – în decembrie 1945 numit membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Sovieto-Române (M. p. partea I-a. 441. 3372. partea I-a. 1947. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.I. fd.C. p. 66/1950. cu Mihail Iacovlevici SCVORŢOV) (25.Of. unde la 28 martie 1935 dă naştere fiului său Felix Scvorţov (încă în viaţă în Bucureşti în 2012. al P.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. 439. 1949.Of. dosar nr. Gusti – din aprilie 1948 secretar de presă (cenzor) în centrala Ministerului Informaţiilor.C. nr. partea I-a. GALLIN HERESCU.D. GAISINSCHI.C.1907 – 9. 87 din 13 apr. 37 din 14 febr. nr. 3). 157 din 4 mai 1971)..C. 1-2).C. 1949. GALL. nr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 1948.I. 4038). (responsabilă cu arhiva).Of.Of. fiica lui Gaisiner Abram Lazarevici. FULGA. 225. nr.Of. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p.Of.XII. Elvira (n. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.Of. Teodor . nr.

109 din 10 mai 1941. al P.C.E. Adolf (n. 2321). prin Decretul regal nr. 1947.C. nr. apoi Constanţa (1947-1950). menţionată nenominal şi în Solomovici 2001 I: 202)100. nr.R. 445. p. GASTON MARIN.G.P.Of. 447. p. Gheorghe GROSMAN. 152 din 5 iulie 1948.org/db/pdf/nr225/pagina13. nr. participantă în Rezistenţa Franceză.I. a M. 446. (1950-1953). KESSLER) (31.C.XI.I. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M.d. fizicianul Alexandru Adalbert Marin (emigrat în SUA în 1983).pdf.Of. nr. partea I-a. ulterior revenit în România. Pentru românizarea numelui vezi decizia nr. 65 . partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 10496). ambii trăind în prezent în Israel sub numele “Ossman”. 1946 a ministrului Justiţiei în M. din 1942. Sapşe – inspector economic în centrala M. 2565). 253 din 1 nov.Of. deputat în Marea Adunare Naţională (1952-1985). 112 din 17 mai 1948. în Forţele Armate.până în iulie 1948 controlor în cadrul D. p. secretar general și ministru adjunct la Ministerul Economiei Naţionale (1948-1949). cu referat de 99 Fişa sa de cadre de la secţia Economică a C. partea I-a. președinte al Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară (1955-1966). Stefan .1977) – membru de partid din 1947 (dosar K/53 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). după război director al şcolii de partid din oraşul Stalin (Braşov). secretar particular al lui Dej. WEISS) – din decembrie 1946 arhitectă a Direcţiei Arhitectură şi Urbanistică din centrala Ministerului Artelor (M. partea I-a. ulterior consilier juridic la Procuratura Generală a R. membru P.R. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947).I. din cei doi copii. p. s-a căsătorit cu Radu Osman (fiul ilegalistului Hristache Osman şi al Victoriei Gheorghiu. GASTON MARIN. decorat cu ordinul “23 August” clasa a IV-a prin Decretul nr. (1960-1984). soţia lui Gheorghe Gaston Marin. 79470 din 12 aug. membru al C. pentru câteva luni în 1947 a fost şi secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului). 196 din 26 aug.IV. 9282. 444. Eugen – fost blănar. vicepreședintele Consiliului de Miniștri (19621969). GĂLĂŢEANU. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.R. nr. fond 495 (“România”).C. partea I-a. nr. Arad .Of. GĂLĂŢEANU. decorat de către fostul suveran Mihai în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M.. cu ordinul “Steaua R. 1947. 9763). Jacqueline. Gheorghe (n. p. sora lui GheorghiuDej). lui Alexandru şi Terezia) (14. 12838). după război şi consilier la Președinţia Consiliului de Miniștri (1945-1948. 4384).R. ilegalist (membru de partid din 1931). partea I-a. (M.1896 – 29. GÂTLAN (căs). zisă “Bobi”) – evreică sefardă. partea I-a. (1956) indică numele de naştere Grosman. Dorina (n.Of.S. p. nr. cu grad de maior. 18 aug. 288 din 12 dec. partea I-a. 2066 din 20 oct. al P. Roberta (1917-2005. p. funcţionară în cadrul MAE (1946-1948-?). ulterior profesoară de franceză la Universitatea Bucureşti (Gheorghe Florescu apud Mihăilescu 2008:10.Of.442.Of. 157 din 4 mai 1971 (după reabilitare). iar fiica.C. 5626). emigrat în Israel în 1989 (după alte surse. apoi lector la Institutul Politehnic Bucureşti (1954-1955).C. 225.R. p. GELLER. fiul.romanianjewish. 1946. 448. 1964. nr. 100 Vezi şi necrologul din Realitatea Evreiască la http://www. după alte surse GROSSMAN .” clasa I-a prin Decretul nr. Gheorghe. demis în 1954. 1947 (M. numit preşedinte al Comitetului de Stat pentru Planificare în 1962. N.C. unde a decedat.1918 Pădureni. 1946.Of. GENAD.2000) . în 1986).fost membru al Partidului Comunist Francez în timpul războiului. dosar nr. 194 din 25 aug. 7666). ministrul Industriei şi Energiei Electrice şi Electrotehnice (1952-1958). a fost soţul Irinei Cajal (fiica academicianului Nicolae Cajal). fiul 99 443. 275 din 27 nov. inv. inspector al Direcţiei Generale Control Economic din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului (1947-1948) (M. 1947.

membru de partid din 1929.C.ro/2010/07/28/istorie-romania-vazuta-prin-ochii-unui-general-desecuritate-fostul-comandant-al-directiei-de-contraspionaj-interviu-cu-neagu-cosma-securitatea-si-partidul-au-fost-condusede-alogeni-in-proportie/). cu referat de cercetare la fd. p.C. inv. comunicatului Plenarei C. respectiv Preston et al.A. decorat cu ordinul “23 August” clasa a IV-a prin Decretul nr. fostul general de securitate Neagu Cosma indică varianta Nuhăm Tescovici (v. 1944 în guvernul de la Bucureşti. al P.M. de care va divorţa. C. 1948. secţia Cancelarie – dosare anexe. decorată prin decretul din 20 mai 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. (Alexandru?) (n. căsătorită în 1944 cu Teohari Georgescu. identitatea reală a lui “Georgescu” fiindu-i necunoscută ministrului la acel moment. nr. 452.1976 Bucureşti) . Oprea)) (31. propriilor declaraţii.. iar în paralel cadru didactic la catedra unui institut din subordinea Ministerului Agriculturii (1947-1952). respectiv prin Decretul nr. I. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. cu referat de cercetare la fd.C. Şt.R. (1945-1952). M.. inv. nr. ministru al Afacerilor Interne (1945-1952). C. Teohari (n. partea I-a. anexa la dosarul nr.XII. inv. funcţionar la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1945-1946). ulterior lector la D. zisă “Lenuţa”) – fostă croitoreasă. 103 Tismăneanu pretinde. Pinay (1962) şi C. nr. nr. 97. 24). cf. printre puţinii comunişti impuşi de sovietici încă din sept. director general în cadrul Ministerului Învăţământului (1948-1952).C. dosar nr. că Georgescu ar fi fost din Călăraşi (v. 450. singular şi fabulant. mărturie a importanţei sale în ochii Moscovei.T. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu..C.449. partea I-a. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1950-1952). n.C. GEORGESCU. inv. (1945-1948). 20 din 26 ian.R.F. fond 495 (“România”). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Comitetului Central şi Biroului Politic al P.C.R. 1857. ca subsecretar de stat (pentru administraţie) în Ministerul-cheie al Afacerilor Interne (1944-1945). secţia Cancelarie – dosare anexe. 451. nr. SAMOILĂ. 1946.. 12). fondatoare şi membru al Comitetului de Conducere al U.]. apoi demisă împreună cu soţul său. 3293.1908 Bucureşti (după alte surse Bacău)103 . destituit în 1952 şi arestat pentru “deviere de dreapta” în 1953104.. 97 din 26 apr.M. V.n.de formaţie tipograf-zeţar (a lucrat inclusiv la ziarul Adevărul (!) între 1937 şi 1938). epurat în 1958 în lotul “fracţioniştilor”. 3293. „[t]ov Teohari Georgescu a manifestat o atitudine împăciuitoristă faţă de devierea de dreapta a lui Vasile Luca.Of.C. Fără a menţiona vreo sursă.R. 557). GENAD.. 3293. inv. eliberat la 23 august 1944 de la Caransebeş. 2005: 334. Tismăneanu şi M. În sfârşit. C. 225. 4946. ascuns în Arad pentru a evita deportarea.Of. N. 98. 104 Cf. Heinrich (prenume uneori transcris Henric) (fratele lui Eugen) – ilegalist (membru de partid din 1927). Mihăilescu 2006: 378. fiica lui Leon. Iaşi: Polirom. Lupu (2007: 39) indică prenumele Baru h [de rezonanţă ebraică. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. C. ulterior reabilitat. n. nr. căutând să ascundă propriile sale greşeli de dreapta. ASHKENAZY)101 – avocat. 380-381) se avansează varianta rarisimă “Nuchem Solomon Paschievici”. 380. al P. III-a. anexa la dosarul nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. anexa la dosarul nr. M.G. iar Manu (2011: 161) şi Datcu (2008) indicădrept nume complet (tot fără menţiunea vreunei surse) varianta „Samuel Burah Tescovici”. Ghilotina de scrum. Elena (n.R. simpatizantă comunistă. 162/1968.. al P. 157 din 4 mai 1971 (după reabilitare). deţinut ca ilegalist./P.I. fiul lui Constantin şi Aneta (cf. secţia Cancelarie – dosare anexe. 116. 2002.C. Burăh102 (după alte surse Samuel Burah) TESCOVICI. Wirtschaft und Kultur (pp. într-un interviu acordat în 1999 lui Călin Mihăescu. 2. anexa la dosarul nr.R. ilegalist. p. absolvit şi numit 101 102 Menţionat în Rosen (1990:165-6). Tismăneanu 2010a. din 26-27 mai 1952. a III-a.Of.C. 162/1968. Mihăieş. partea I-a. 100 ş. al P. lipsa de 66 . în timpul războiului. (?!) GEORGESCU. al P. arhiva Foreign Office în Deletant 1999: 23 şi 2001: 34-5. după război membru titular al Secretariatului.31. în timp ce în în 1953. 3293. GEORGESCU. cercetare la fd. cu referat de cercetare la fd. M. în vol. 3/1967. anchetat timp de 2 ani. Constantiniu 2003: 44. doc. 199 din 23 august 1941. 81/1970 (M. p. nr.u.A.R. http://roncea. apoi membru al organizaţiei de bază a partidului şi şefa Direcţiei Consulare a MAE (cu rang de prim consilier de legaţie). după război activist de partid la nivel regional.R.P. XXXII al revistei elveţiene Schweizer Monatshefte: Zeitschrift für Politik.

fond 495 (“România”). p. Opriş 2005. nr..VII. 1947 în M.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Haim . p. fiica lui T. nr.E. nr. pp.C. nr. apoi.R.. M. Leon (n. stenograma reprodusă în Fl. 95 din 22 aprilie 1948. supra]. Buzatu 2003: 493-462 şi 2008: 407. funcţionar diplomatic.E. Iuliu ..G. 2003a: 186. 2983. 2 din 2 ian. M. de profesie medic. 15 din 19 ian. 662). Rotman 2004: 43).Of. (P. Justina .Of. iar apoi promovat inspector în cadrul D. 52 din 4 martie 1945. inv. vol. partea I-a. 2). p. 1947. p. 157 din 4 mai 1971). 24/1961. 9341.Of. 67 . C. 2360 din 29 mai 1952. partea I-a. Rectoratul Universităţii Iaşi. p. 460. Lipcsey. DIAMAND) (n. 1948.C. f. cu rol major în anchetele şi “epurările” din 1952-1953. fd. Partridge şi Smyth 1999: 130. secţiunea “D”. GHIDEL. arhiva Public Record Office. partea I-a. C. GILLIMAN.Of. 2.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. Tismăneanu 1991: 171. nr. 3293. al P. Partridge şi Ludlow 2006: 260. 229 din 4 oct. 105 V. în 1949 transferat ca tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M.I. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 3706). 1949. Preston. căsătorit cu Ana (n. partea I-a. 16 din 20 ian. 1949. p. 1948).Of.). 225. zisă “Florica”) (n.).1911. inv. dosar nr. 455. Foreign Office 371/59190/R7847/6181/37.Of. nr. GHELES.Of. 192. n. 84. 237. 20. n. 1 (apud Fl. partea I-a.R. şi a Elenei Georgescu. 8971. (dosar de cadre nr. partea I-a.C. apoi la Comisia Controlului de Partid (fişă în dosarul 162/1952 la secţia Organizatorică a C. n.R. 2 (!). 1947. 13. 1948. 1830. 31). ilegalistă (membru de partid in 1932). Câmpeanu 2003: 135. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. etc. apoi la Legaţia de la Paris. a emigrat în Israel în anii ’80. partea I-a. pensionat). Iaşi a Arhivelor Naţionale. Cheptea şi Cîrstea 2011: 399. poziţia 4. Gherman şi Severin 2006: 314.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. Filipovici). p.C.Of. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (v. 642. iniţial la secţia Gospodărie de Partid a C. nr.G. GHEORGHIU. Sarina . 4541. Nastasă şi Varga. Dardan 2009: 197. III-a. combativitate împotriva duşmanului de clasă şi pierderea vigilenţei revoluţionare” ( Scânteia. partea I-a. nr. nr. 1. mai întâi la Ambasada de la Belgrad. Kunze 2009: 72. director al Combinatului Poligrafic “13 Decembrie” (1955-1963. după 1944 activistă de partid. a M.J. p. 15.I. M. 1626). Iosif . Leon (n. Ronea PEISACHOVICI. partea I-a. INCOMKA. 458. nr. n. GEWOLD.C. Andreescu. şi supra. secţia Cancelarie – dosare anexe. 225. ca “trădător” şi cu “nevastă mahalgioaică” (v. Talaban 1990: 18. Buzatu.R.F. I.C. 456. p. 149 din 1 iulie 1948. GHELER.A. fond 495 (“România”). Hansen 2011: 34. 45 din 24 febr.C.Of. 459. Ronea (n. Jela. Arie-Leon WECHSLER105) (n. nr.Of. p. 22 şi 1999: 23. Preston. partea I-a. 1949. soţia demnitarului comunist de origine bulgară Petre Gheorghe. p. inv. Manu 2011: 161. 127 din 1 iunie 1941. Constantiniu 2003: 5 n. 2001: 124. p.IV. şefa direcţiei cadre la Comitetul Geologic. sora ilegalistei Elena Filipovici (1903-1937). Lupu 2007: 39.controlor (până în febr. 7). C. ÖFIWP 1952: 34. anexa la dosarul nr. din 1958. 454. nr.Of. Boia 2001: 173. GHICA. nr. 457. nr. D. 15 din 19 ian. 5573). 240 din 17 oct. al P. M. doc. cu referat de cercetare la fd. Ana (căs. 93583 din 11 oct. Pinay 1962 şi 1967. M. 2/1951). “În loc de introducere”. Constantiniu 2003: 108-9. acuzat într-o şedinţă disciplinară din centrala M.în 1948 numită membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Mătăsii (M. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.din 1945 ca şef adjunct de secţie la D.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 643). 1654-5) GHEORGHIU.1925 Ploieşti) . Deletant 2001: 34-5. dosar nr. partea I-a. G. decizia ministrului Justiţiei nr. partea I -a. 117 din 22 mai 1948. apoi recăsătorit cu evreica fostă croitoreasă Eugenia Samoilă [v.453.1916 Bucureşti) – după război membru de partid. 1/1946. Chişinău) – fostă croitoreasă.) Stamate. M. dosar nr.

ulterior emigrat în Israel împreună cu soţia sa Yolan.1970 Viena) – dintr-o “familie evreiască tradiţională [sic]” (Kuller 2008a: 171). 470.Of. Iacob . Kleinmann). după război avocat consilier.d. rector al Institutului de Ştiinţe Sociale de pe lângă C. 111 din 17 mai 1947. II: 13. 3945).C. Ana (n. 199 din 28 august 1948. Heinrich . 642) 462. 68 . 15 din 19 ian. 466. GOLD HARET.şef-adjunct de secţie (adjunctul lui L.. al P.R. GOLDBERGER. 107 în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.C. 1948. Solomovici 2001.R. Emil – din 1948 şef de secţie în cadrul D. nr. (dosar 103/1953). al P.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. cu fişă de cadre la secţia PropagandăAgitaţie a C.V.P.E. 15 din 19 ian. 92 din 17 aprilie 1946.C. GLAZBERG. îşi românizează numele în perioada interbelică.R. adjunct al Ghizelei Vass la secţia Relaţii Externe a C.. al P. revenind la originalul evreiesc după război.C.R. ulterior revenit la Contenciosul Ministerului Cooperaţiei (M.Of.VII.C. p. Andrei (n.C. GLUVACOV. al P. Răutu) şi responsabil al Comisiei Propagandă din secţia/Direcţia Propagandă şi Agitaţie a C. 463. 464. 19 din 23 ian.Of. GOLDSTEIN) – din 1948 consilier la cabinetul secretarului general al Ministerului Comerţului. Ioan – după război inspector general în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. ilegalist cu stagiul recunoscut din 1923107. iulie -august 1935. profesor de economie politică la Institutul Politehnic Bucureşti. 2041. de profesie rihtuitoare. de profesie cizmar. GLÜCKMAN..Of. 467. al P.A. membru de partid din 1941. Nicolae (n. Emanoil Vinea (M.F. nr.M. membru în conducerea C. GOLD HARET. 160).din 1948 membru în Consiliul de Administraţie şi şeful Direcţiei Contabilitate a Institutului General de Asigurare.C.C. apoi la Comisariatul General al Preţurilor.461.R. partea I-a. fiul lui Wolf.1925. Iosif – avocat.R. haham local.C. 271 din 26 nov. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. 469. nr.R. partea I-a. 7231). 3909).Of.D. ulterior director adjunct al Şcolii de Partid (1957 – anii ‘60). nr. 10313).R. nr. p. cu care a avut două fiice: Lucy (căs. p. Miklos GOLDBERGER106. GINSBERG. p. p. apoi în C. Gluvacov. 1945. 644). după război membru al Comitetului de Conducere al U. în Contenciosul Ministerului Economiei Naţionale (1945-1947).F. nr. 175 din 31 iulie 1948. partea I-a. nr. şeful Direcţiei Politice a Armatei (1948-1950). partea I-a. al P. succesiv la Contenciosul Ministerului Cooperaţiei. nr. Friedrich – în 1947 controlor tehnic în cadrul Direcţiei Silozuri a Ministerului Lucrărilor Publice (M. a Energiei Electrice a Ministerului Industriei (M. GLATZER. 6292).M. 471. instructor C. 199 din 23 august 1941. Alexandru (n. p. p. fiica lui Noie) – soţia colonelului de securitate Andrei 465.1904 Someş-Odorhei.D. şi Reghina) (1. 1949. Marcel . (1948-1952). Sălaj – 19. Netzer) şi Agi (căs. 468.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R.C. (în dosarul 112/1955). nr. cf.Of. p.Of.Of. Adalbert GANZ) – activist de partid. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. GOLD. în linia de ultimă concesie adoptată de leadership-ul de la Budapesta (Watts 2011: 150.Of. p. 22. partea I-a.M. partea I-a.I.R.Of. după război acuzator al administraţiei româneşti reinstaurate în Ardealul de Nord şi adept al unui stat transilvănean independent. partea I-a. GOANŢĂ. 4946).R” în 1949. pentru Ardealul de Nord în timpul războiului. nr. director adjunct al Institului de Studii Istorice şi 106 Şi-a românizat numele în perioada interbelică şi a revenit la cel de rezonanţă iudaică după 23 august 1944. GODEANU. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici (M. partea I-a.IX. partea I-a. 65 din 19 martie 1947. partea I-a.M.C. (din 1956). 534). M. sursă care prezintă şi o fotografie a legitimaţiei sale de participant la Congresul al VII -lea al Internaţionalei Comuniste de la Moscova. p. 1949. (1948-1952). al U.

GOLDBERGER. 4707). p.I.C. 314. 72 din 26 martie 1948.N. 804 din 21 dec. 15 din 19 ian.I. GOLDENBERG. 1949.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.A. Fani (n. într-un incident încă incomplet elucidat. partea I-a. S. 6781).IV. nr. Albert .XII.1986 Bucureşti) .R. 5830). 1214). p. căs. Lupu – după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. 2632). 159 din 13 iulie 1948. 157 din 4 mai 1971). de unde.Of. partea I-a. 475. ulterior şefa de cabinet a lui Petru Borilă. p. M. GOLDSTEIN.R. nr. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr. 480.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. iar la începutul anilor ’70 şefă de birou la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri . S. 641). p.P. şefa cancelariei C.1913 – 8.G.Of. – din 1948 şef de birou la D. partea I-a. Dionisie . 1949. (1952-1957). nr. 1949. Filip Egon – după război desenator şef în centrala Ministerului propagandei / Informaţiilor.A. înmormântat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. GOLDSCHLÄGER. 484. 473. cu dosar la secţia Economică a C. GOLDNER. . GOLDNER.C. Textilă a Ministerului Industriei (M. 130 din 11 iunie 1947. 69 . 1949. p.Of. a M. 481.R. nr. partea I-a. multiplu decorat de autorităţile comuniste. Mari – inspector general sanitar în cadrul Ministerului Sănătăţii în 1949 (M.Of. partea I-a. căs. 5 din 9 ian. 33 din 9 febr. GOLDENBERG. nr. (28/1956). 477. 15 din 19 ian. al P. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. nr.ilegalistăcun stagiul recunoscut din 1936. III-a. GOLDMAN. 173 din 31 iulie 1947. T.Of. în 1964 cu Ordinul Muncii cls. Ernest – în conducerea Uniunii Sindicatelor Sanitare în 1948 (Bărbulescu et al. cu Carmen (n. p. fiica lui Solomon şi Ernestina) (26.. şi George Goldberger. GOLDSTEIN. Fani MATES.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.1949.Of. care locuieşte în New Jersey.Of. în Bucureşti. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. Buchsenspaner). până în iunie 1947. p.C. GOLDENDACH.C.E. (M.C. GOLDNER. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. partea I-a. partea I-a.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. cuplul Goldberger a avut doi fii: Ioan Nicolae. 482. 35 din 11 febr. 2009: 204). 479. ulterior redactor Agerpres (1956-1972).) (1958-1970). Eugen – director adjunct în cadrul Ministerului Energiei Electrice şi Industriei Electrotehnice în anii ’50. GOLDENSTEIN. partea I-a. 474. Bărbulescu et al. 1147). al P.C. 164 din 19 iulie 1948. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 476.din 1947 inspector în cadrul D.R. GOLDENBERG. la Direcţia Culturală. Social-Politice (pe lângă C. pentru socialism” din actualul Parc Carol din Bucureşti. M. în viaţă. redactor (secţia arabă) la departamentul internaţional al Radiodifuziunii (viitorul Radio România Internaţional) (1956-1963) şi lector de limbă arabă la Universitatea Bucureşti (1957-1977). GOLDŞTEIN. partea I-a. partea I-a. Paul . . 2009: 77).Of.C. nr.M. Enache-Rotaru). GOLDENSTEIN.soţia lui Nicolae Goldberger.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. Rica – în 1949 era şefă de serviciu la Peşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 1949. GOLDENBERG. 644). deputat M. va fi expulzat de autorităţile egiptene. nr.III-a. 487. Nati – în 1948 era gestionar la Serviciul Radioamplificare al Ministerului Informaţiilor (M. Yves Nathaniel (1929 Cairo – 1977 Bucureşti) (fiul avocatului Marcu Goldenberg. 485. 641). decorat în 1952 cu Medalia Muncii. 1964. în prima jumătate a anilor ’50. partea I-a. Simion .Of. 478.Of. p. p.Of. 15 din 19 ian. al P. 483.472. nr. cu Rozalia (n. p. stabilit în Egipt în 1904) – funcţionar al Legaţiei României la Cairo (1951-1956). nr. 486. 5966).U. p.C. nr.

(M.Of. 1949.R. p.1983) – ilegalist (membru de partid din 1922). 1949. prezent şi ca lector nesalarizat al C. GONDA. 27. 663). GONDA. Gheorghe (n. partea I-a.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. partea I-a. Ţuliu – după război consilier juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. I-a (Decret nr.G. la Direcţia Educaţie Tineret (M. 18 din 22 ianuarie 1948. capturat şi condamnat de autorităţile române pentru spionaj în favoarea Ungariei în 1942. exclusă din partid şi arestată) funcţionară a Ministerului Comerţului Exterior în 70 .R. Bernard . Universitatea “Regele Ferdinand I”. unde cei doi ar fi devenit “religioşi fanatici” (în Solomovici 2004: 401). GORUNEANU. 28 din 3 febr. (1956) şi Arbitrajul de Stat . GOLDSTEIN. Nicolae (n. 1948. GRIGORIU..I. 498. 1948 – februarie 1949) (M. 494. în februarie 1948 avansată şefă de secţie în cadrul Direcţiei presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of. 240 din 15 oct. nr. partea I-a.din 1947 controlor economic în cadrul D. fostulsău coleg de birou. 8214. GOMBO.). 16 din 20 ian. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. dosar 750/1932-1933. 1134). SZILLE) – fratele lui Gheorghe Gonda. (1958) (Cajal & Kuller 2004.Of. în mandatul Anei Pauker (M.1979) (dosar G/26 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr. partea I-a. reabilitat în 1964. 1654-5). Arh. nr. 95 din 22 aprilie 1948. şi respectiv că ar fi emigrat împreună cu soţia sa Ani în Israel. nr. 16 din 20 ian. Sigismund SZILLE) (n.C. 157 din 4 mai 1971). după 1944 activist de partid. GORDON. Beatrice . 492.Of. 495.G. partea I-a.F.1888 – 4. 159 din 13 iulie 1948.C. p. 658).. nr. p. partea I-a. 493.Of. Kuller 2008a: 441). 499.Of. după război încadrat în ianuarie 1948 ca secretar II de legaţie în centrala M. nr.Of. 496. GREGOR. 500. 190 din 19 august 1947. 501 n.Of.]. nr. Marcu .A. 497.Of. 52 din 4 martie 1945.IX. Sidonia (n.E. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. Pia – şefă de secţie în Direcţia Literară a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (iulie 490. Eva – în anii ’50 funcţionară în cadrul Direcţiei Studii a Ministerului Justiţiei. GORUN [căs. coautoare a lucrărilor Contractele economice. p. p. 33 din 10 febr. 1088). instructor în cadrul secţiei Literatură şi Artă (iniţial sector în cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie) timp de două decenii. Madeleine – după război stenodactilografă în Ministerul propagandei / Informaţiilor. al P. 1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. p. 7492). 1.Of.Of. III-a (Decret nr. Alexandru (n. după război membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei (numit în mai 1945). p. Iosif – din martie 1945 la D. 3706).E. partea I-a.C. 110 din 16 mai 1947.din 1949 şef de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. 1949. nr. partea I-a. nr. afirmă că Gonda.. pp. nr.IV.C.. 38 din 27. în prima jumătate a anilor ’30 student medicinist şi unul din liderii studenţilor evrei comunişti ai Universităţii “Regele Ferdinand” din Cluj-Napoca. C.XI. în 1953. partea I-a. p. 3861). Cluj. 1948. GRAUBART. aflat în atenţia Siguranţei şi arestat chiar în 1933 (v.I. nr. a M. apud Nastasă 2011: 500. p. partea I-a. decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Andrei Strihan (el însuşi evreu).1916 Bucureşti) (fiica lui Arthur şi Iulia) – până în 1958 (când este demisă. Samoil (uneori transcris şi GAMBO) (13. 1949. ar fi lucrat un timp în subordinea lui Moses Rosen la F.488. p. GOTTLIEB. Iosef .R. iar în 1979 cu ordinul “23 August” cls. GOLIGER. 501. 491.. GRIGORIU. 5830. GOLDENBERG) . GOTTLIEB. 1035).E.M.XII. partea I-a. nr.Of. A.în ian. M. St. M. p.din 1948 şef de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 2 şi 512). 516). 489. partea I-a. “evreu maghiar”.1906 Budapesta) – evreu maghiarofon. sancţionat în lotul “fracţioniştilor” din 1958. Rectorat. 32 din 8 febr.

1948. p. p.în august 1948 numit de ministrul Industriilor director adjunct al Centralei Industriale a Mătăsii (M. 507. inculpată şi condamnată pentru subminarea economiei naţionale alături de alţi funcţionari ai ministerului108. 15 din 19 ian. nr. 748). partea I-a. GRINDEA.Of.17. p.în 1949 era referent de specialitate în cadrul D. 1267). p.C.a.%20Griavu%20-%20Gyurki/Grigoriu%20Sidonia/index. 158 din 12 iulie 1948. internată în lagărul de muncă de la Ravensbrück109. partea I-a.Of.R. p. partea I-a. GROSMAN. M. 7723. 219 din 21 sept. Simion – din sept. 1964. fostă ilegalistă şi luptătoare în Spania (Solomovici 2004: 27) şi în Rezistenţa Franceză (Levy 2002: 131). partea I-a. Insa Eschebach.Of. a M. 804 din 21 dec. 515.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/G/G%2006. Fredi . 1949.Of. 7 din 10 ian. 2066 din 20 oct. David . nr. 508. p. GROSSU. 1947. 5784).Of. p. p.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 71 . din partea Uniunii Populare Maghiare (1946-1948) (M. 6292). 384). 1947.Of. GRUIA. 209 din 9 sept. 26 din 1 febr. 642). 66 din 20 martie 1947. 53.Of. Coca . 7438). GROSMUK. a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 4817. partea I-a.P. zisă “Şari”) – soţia lui Ştefan Gruia (căs.Of.G.din 1947 inspector în cadrul D. revenit în Bucueşti şi numit Inspector general sanitar al Regiunii II Bucureşti. Corin – până în ianuarie 1949 şef de serviciu la Direcţia Literară a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 505. Charlotte CSORDAS.C. 51. fişa matricolă penală la http://86. în 1947 încadrată pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. GRILL. nr.R. nr. partea I-a. 95 din 22 aprilie 1948. nr. 184 din 11 august 1948. Zoltan . (M.din 1948 şefă de secţie în cadrul D. nr. partea I-a. Şarlota (n. partea I-a.php. 1949. 1949. p. M.). 2103. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. M. 2008.502. p.125. partea I-a. nr. GRIMBERG. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 3706). p. GROSS. IV-a (sub numele Charlotte Ciordaş). 511.Of.I. prin Decretul regal nr. 509. nr. nr. 1947 (M. cadrul firmei “Româno Export”. ulterior adjunct al Ministerului Sănătăţii începând cu 1948 (M. 1948.din februarie 1949 şefă de birou în cadrul D.I. nr. 253 din 1 nov. partea I-a.I. în Forţele Armate. 129 din 9 iunie 1945. 15 din 19 ian. după război membru în conducerea Comisiei de Control a Partidului (viitorul Colegiu) (1949-1966. GROSU. 9763).Of. 37 din 14 febr. partea I-a.” cls. Izu – din anii ’50 funcţionar la Comitetul de Stat al Planificării. când se pensionează). p. cu grad de căpitan. 514. 510. M.C. GRIMBERG) . în 1947 transferat pe aceeaşi funcţie în judeţul Iaşi. şefa grupului de anchetă a foştilor luptători din Spania şi a foştilor participanţi la Rezistenţa Franceză în anii ‘50.P. Ravensbrück: der Zellenbau : Geschichte und Gedenken : Begleitband zur Ausstellung (Berlin: Metropol.Of.Of. 513. partea I-a). a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Leon . partea I-a. Bărbulescu 2009: 23. nr. 1949. Frima . S. 504. p.din 1948 şefă de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. nr. 1948 funcţionar în centrala Ministerului de Finanţe (M. nr. GRONICH. 506. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. 157 din 4 mai 1971). partea I-a.Of. Matilda (GRÜNBERG) . 645). partea I-a.E. 8970. Iosif . 503. nr. nr. p. nr. 229 din 4 oct.Of. 108 V.). GRUIA. GROSSMAN. 165. GROSMAN. 60 ş. 512.C.I. 1947.C. 109 V.Of. p. (n. 175 din 31 iulie 1948. anii ’50). decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. Leonida – iniţial numit medic-şef al judeţului Olt în iunie 1945.deputat de Arad. iar din 1967 instructor în cadrul CEPECA (Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi) din Bucureşti. GROM.

527.I. p. Artelor (şi Informaţiilor) (M. partea I-a.Of. 32 din 8 febr. nr.I. pp.E.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. partea I-a.I.din febr. 520.C.Of.C. nr. Hună . subinspector general în centrala Ministerului 518. Rozalia . 158 din 12 iulie 1948.Of. p. Berindei. 219 din 23 sept.Of. GRÜNBAUM. nr. de Celuloză. 521. GUINĂ. nr. 526. 8460). 184 din 11 august 1948.Of. GRÜNBERG. 52 din 4 martie 1945.Of.G. pp. partea I-a. 8599).R.E. ulterior membru al Comitetul de Stat al Apelor (1952-1967) (M. nr. n. 138 din 17 iunie 1948. p.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.C. Simion . partea I-a. 131 din 8 iunie 1948. (1955). Gherşin – în august 1948 numit de ministrul Industriilor director adjunct al Centralei Industriale a Inului şi Cânepei (M. GUERON. Bercu . 1949. Cioroianu 2005: 302.Of.C. nr. a M. (M. 531. 529. 1948 inspector în cadrul D. p. al P. p.în 1949 era referentă administrativă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 534. 145 din 26 iunie 1948. Henri . membru C.C.Of. 525.I. 264 din 14 nov.M. 517. până în iunie 1948. al P. nr.C.Of. 1948. apoi ambasador la Moscova şi Ulan Bataar. 72 . partea I-a.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Sinteză şi Pelucrare (M.după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei.Of.Of. 4972). partea I-a. GUROWITZ. 35 din 11 febr. Ernest – în iunie 1948 era funcţionar în centrala Ministerului Comerţului (M.Of.Of. partea I-a. 1948). 1949. 164 din 19 iulie 1948.Of. Samoil – după război funcţionar la Oficiul Industrial al Bumbacului. 10092. 522. p. GRUSS. 9857). 10533). a M. 4534). 1654-5). 523. GUNEA. 645). nr. (M. 219 din 23 sept.I. Sidy .Of. GRÜMBERG. partea I-a. p. nr.Of. 1947. p. nr.controlor (până în febr.C. (M. în anii ’50. M.C. 276 din 28 nov. partea I-a. GRUSMANN. 1626). 8598). GRÜNBERG. nr. p. nr. 15 din 19 ian. partea I-a. M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. nr. GRÜNSTEIN.până în febr. 52 din 4 martie 1945. 1947. Abraham . Moise – din 1945 şef de secţie în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. 1947. p. GRÜNFELD. partea I-a. fost ilegalist. 1948. a M. 1626. Mayer – prim director general adjunct şi inginer şef (1949-1951) şi apoi director general (al Direcţiei Generale de pe lângă Consiliul de Miniştri) (1951 -1952) la Canalul Dunăre – Marea Neagră.din 1947 controlor economic în cadrul D. partea I-a. p.din 1948 şefă adjunctă de birou la D. nr.E.G. nr.din 1947 controlor în cadrul D. 222 din 29 sept. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. p. partea I-a. 519.C.E. GRÜMBERG. 524. 532. 126 din 6 iunie 1947. GRÜMBERG. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. GRÜNSTEIN. M. GRÜNBERG. nr.Of.Of. 5386.C. p. a M.G. 1946. 1947. partea I-a. 530. 1949. 256 din 5 nov. (M.C.Of.C. Dobrincu şi Goşu 2009: 210. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. p. partea I-a. Eliza (n. Otilia . nr. GRÜMBERG.Of.C. 5784). 45 din 24 febr.R. a M. 528. Salvine .516. p. 533.G. soţia lui Nicolae Guină. GRÜMBAUM. 1947.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a). 5180).G. nr. 1214). 10. partea I-a. 45 din 24 febr. p. 5966). nr.I. p. 5830). partea I-a.E. Ioniţoiu 2006: 38).Of. Simion . 159 din 13 iulie 1948. 1123). nr. Isac . Sara – activistă a partidului. p. nr. (M. 1654-5. GRÜNSTEIN) . GRÜNBERG. iar apoi promovat inspector în cadrul D. partea I-a. partea I-a. Leon – după război. Inului şi Cânepei.C.

M. GYEMAND. HAIMOVICI) (n. p. 52 din 4 martie 1945. 641). condamnat la 10 ani şi 6 luni închisoare. secretar al Confederaţiei Generale a Muncii (până la sfârşitul anilor ’50).XI. GYALI.Of. GUTMAN. partea I-a. p. reintegrat iniţial ca şef de secţie. nr. 1947. 8072). 645). al P. 1654-5). 175 din 31 iulie 1948. p. 157 din 4 mai 1971). în perioada antonesciană. partea I-a. nr. partea I-a. Isak .C. HABER.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Industriei (M. după război înalt funcţionar la ministerul Gospodăriei Silvice.G.din 1947 controlor economic în cadrul D.C. HAIMOVICI. 537. 76 din 30 martie 1946. 52 din 4 martie 1945. 2002) – originar din Cernăuţi. Ivanier Ştrul (d. trecut prin mai multe penitenciare. 7491).Of. nr.Of. partea I-a.C. 219 din 23 sept. ulterior al Silviculturii în anii ’50.E.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 119 din 25 mai 1948. apoi transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. nr. p.Of. ulterior membru al Comitetului de Stat al Apelor (eliberat din funcţie în 1967) fişă de cadre la Secţia Agrară a C.G. Samoil (Saul) (n. iar în anii ’60-’70 director general la Ministerul Industriei Lemnului. Iţic .G. 546.C. 536. Alexandru . partea I-a. 206 din 1 sept. 547. nr. p.Of. 541. GUTMAN. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. partea I-a. nr. 1949. partea I-a. 543.535.M. (M. 1941. 550. nr. 549. a M.Of.F. ulterior promovat şef de serviciu (M.R. partea I-a. Leon – în 1948 arhitect-şef la Serviciul tehnic. Oscar .Of. 190 din 19 august 1947. partea I-a. HAIM. pp.Of. 1948. nr.G. HAIMAN. 548. M. 1898. pp. după război membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lemnului (din 1948).R. nr. B. Iacob – după război. nr.Of. nr. 21.Of. Zoltan (n. 5142). 15 din 19 ian. decorat în 1964 cu ordinul Muncii cls. 1947).Of. p. 12/1951). HAINISON. 204 din 5 sept. HABER.R. S. partea I-a. C. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. fost ilegalist. 16 din 20 ian. II-a.Of. 15 din 19 ian.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Iţic . 1949.F. partea I-a.C. p. 5123. 542. nr.n) . Harry Simon – controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în nov. partea I-a. 4588).din 1945 la D. nr. nr. partea I-a. n. al P. 545. p.Of. HAIMER. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. partea I-a. C. 15 din 19 ian. p. partea I-a. 661). 145 din 26 iunie 1948. 73 . (1956). 136 din 15 iunie 1948. pp. VIŞAN. partea I-a.E. nr. 1947. înainte de război.Of. p.în 1949 era dispecer tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. p.Of.din 1947 controlor în cadrul D. p. M. nr. GUTTMAN. fiul lui Leon) – absolvent al Liceului “Laurian” din Botoşani. disponibilizat 540.R. 544. 232 din 6 oct.Of. (dosare anexe. 539. C. până în iunie 1948. Leon (n. partea I-a. 8599). 10290. partea I-a. p.R. apoi promovat director în aceeaşi direcţie generală în 1945.I. 1654-5) 538. HAIM. GRÜNBAUM) – funcţionar al D. 1949.1901 Bucureşti) .I. 1947.G. 52 din 4 martie 1945.C. 3002. 269 din 20 nov. p. p. 5386). (M. Ludovic – din 1945 şef de secţie la D. contabilul-şef al Ministerului Artelor (M. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M.Of. a M. 641). apoi la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. Roza (probabil Haimsohn. 1654-5). nr. HAFNER.Of. subdirecţia administrativă în Ministerul Artelor şi Informaţiilor ((M. nr. GUTMAN. decorat în 1961 cu Medalia Muncii.C. Mendel – funcţionar în cadrul Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60.F. 1949. Roger . 8032). 6293).în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.

până în febr. 7438).Of. 1949. p. u. 275 din 27 nov. HAMBURGER. nr. partea I-a. apoi chiar preşedinte al tribunalului111. HALFON. 561. nr. 560.E. M. p. 661). 10092). nr.htm.org/text_doc/actul_de_acuzare.C. 79 din 3 aprilie 1948.Of.survivors-romania.org/text_doc/tirgu_mures.survivors-romania. 23/1954. 1947. 209 din 9 sept.F. membru al Comisiei Centrale Financiare a partidului în timpul războiului. 554. secretar general al Ministerului Industriilor (1948-1949) (B. nr. partea I-a. 556. nr. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. p. Samuel – judecător la Judecătoria Urbană I Bucureşti (1944-1947). 1948. 1949. 35 din 11 febr. W.C. Leon . Ana . p. partea I-a. al P. a M. 30/1956 şi 24/1954).Of. (?) HASS. 9856. George – din februarie 1945 verificator la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. HÂRLĂOANU. partea I-a.Of. p. 12 din 14 ian. p.G. 2971). 1947. partea I-a.Of. 737. 2954. 562. nr. 1944.Of. 79 din 3 apr. 175 din 31 iulie 1948. iar din 1949 director al Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerului Industriei (M. M. ulterior secretar general al Ministerului Industriei Lemnului.în a doua jumătate a anilor ’40 director administrativ adjunct al Direcţiei Radio în centrala Ministerului Informaţiilor. Documentare şi Coordonare a Ministerului Industriei (M. în 1948 numit membru în conducerea S. 16 din 20 ian.1928 Fălticeni – 2001 Bucureşti) – lingvist. p. 16 (25 mai 1948: 6). 32 din 8 febr.Of. M. 219 din 23 sept. partea I-a.Of. p. respectiv inspector (din 1948) în cadrul D.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a.C. partea I-a. 256 din 5 nov. partea I-a.a. 10496. 945). 110 111 http://www. Tehnică în anii ’50. partea I-a. Alfred (27. R. http://www.E. 6292). partea I-a. Lazăr . nr. M. p. 558. Adalbert (n. 559. 552. M. 24 din 30 ian. Direcţia Teatre a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. preşedintele Secţiei a IV-a Penale a Curţii Bucureşti (1947-1948). HALPERT.G. HARTSTEIN. 5 din 9 ian. nr.C. până în 1962 secretar general al Ministerului Economiei Forestiere.E. nr. Alexandru – în 1946 era avocat în contenciosul Ministerului Finanţelor (M.551. (M. “Petrolexport” ca reprezentant al ministerului. Ernest . (dosare anexe. nr. HART. p. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. 1949 şefă de secţie la 553. p. ilegalist. HARAP. nr. 1912.I. 263). p. publicist al unor lucrări de specialitate la Ed.R.Of. Adalbert CHARAP. 563. 33 din 10 febr.C. nr. nr.Of. 253 din 1 nov. Hârtiei şi Celulozei în guvernele Dej.. după 1944 înalt funcţionar al C. p. în 1949 revenit în centrală (M. profesor la A. în aprilie 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Casei de Economie.Of. partea I-a. jud. Berthold – controlor (1946-1948). 1213. HART. nr. Mureş) – în 1944 deportat la muncă obligatorie de autorităţile ungare110. (1953-1989).R. nr. Alperin) . 4255).Of. după război martor al acuzării în procesul unor criminali de război la Tribunalul Poporului Cluj în 1946. p. HAMEL.Of. partea I-a. 1949.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 557. 1948. partea I-a. a M. din 1948 membru al Consiliului de Administraţie.Of. 315. 264 din 14 nov.S. 1946. HAUSVATER. p. nr. M. Suzana (probabil soţia/fiica lui S.1949. partea I-a.VII. p. 1947. 74 . V.I. HALPERN. după pensionare autor al unor studii pe teme iudaice.C. 1945. HAUSIRER.I. 8599).E. p. Credit şi Ajutor a magistraţilor (M. partea I-a. partea I-a. martor al acuzării în procesul lui Belu Zilber din 1954. (M. 555.C.Of. 1947. nr. Louis – după război controlor-revizor principal în centrala Ministerului de Finanţe. 1133). 1948. 119 din 28 mai 1947.htm.Of.R.din 1948 consilier administrativ la Direcţia Studii. Emil (eronat ortografiat de unii autori “Harstein”) – inginer şi fost antreprenor.Of. director în cadrul direcţiei Personal şi Învăţământ a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’60-’70.S. 7026).

cu fişă de cadre la arhiva aceleiaşi secţii (1958). a M. 264 din 14 nov.C. partea I-a. G. M. fond 495 (“România”). partea I-a. 297-8). 1906) – originar din Galaţi.F. p. 1948. 1949. 4611). 16 din 20 ian. HERER. în acelaşi an numit membru al comisiei interimare a Uniunii Colegiilor de Avocaţi din R.564. 567. 186 din 13 aug. p.E. Leon Silviu . partea I-a. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. M. 158 din 12 iulie 1948.C. HEITNER. Iosif – din 1945 şef adjunct de secţie D.G. Frucht . dosar H/61 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).I. 1949. 154 din 7 iulie 1948. p. p.Of. 642. III-a. nr. p.C.P. partea I-a. 662. controlor (1945-1948). partea I-a. 15 febr. 282 din 5 dec. 578. nr. HERMAN.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M.C. 6683). (dosare anexe.M. p. HERESCU. al P. 7817). HERŞCOVICI. 573. partea I-a. pp. nr. 1947. 4497).I. nr. HERMELIN.Of.Of. 5687). 566. Industriei (M. 575. decorat în 1971 cu ordinul “Steaua R.C. HERŞCOVICI. partea I-a. după război activist la secţia Gospodărie de Partid a C. 646).R.R. 580.. nr. partea I-a. la Direcţia Presă (M. ff.E. nr. p. p. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 571. 1949. 75 . în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. p. partea a 2-a.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 316). nr. p. 1654-5). 1949. HERŞCOVICI. partea I-a.Of. partea I-a. nr. Mihai .după război membru în conducerea Oficiului Industrial al Bumbacului. 581. 572.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 209 din 9 sept. 1948 tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. Wolf – fost ilegalist şi deţinut corecţional în timpul războiului pentru activităţi comuniste (penitenciarul Caransebeş) (A. Irmfried . p.N. Israel . (M. Leonida . D.G.I. partea I-a. HERŞCOVICI. p. partea I-a.C.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului 569. HERŞCOVICI. 565. M. 120 din 26 mai 1948. în judeţul Covurlui. (M. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 1947.D. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. HERŞCOVICI. decorat în 1964 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Paul – inginer. 7438).C. Liuba – din ianuarie 1948 referentă în centrala M. membru de partid din martie 1945.R.Of. nr. HEHTER.G. 299 din 29 dec. 11362).Of. pentru câteva luni în 1948 detaşat în teritoriu. 15 din 19 ian.Of. p. Bercu – din sept. nr.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. HEILPERN. 330).1949. Wolf Gherşin (n. p. HER. nr. Şerban . apoi inspector la D. 1949. Iancu – avocat.” cls. inv. partea I-a.Of. nr. 576. partea I-a. 574.Of.a.din 1947 inspector în cadrul D. 59. Inului şi Cânepei. 577. partea I-a.Of. p. 570. C. 52 din 4 martie 1945. nr. nr.A.Of.Of.vol.Of. (M. 658).Of.E. 5463-4).Of. 1949. HEROVICI. p.Of. nr. 663). Ghizela . partea I-a. a M.Of. 25/1954). nr.în 1948 era controlor în cadrul D. nr. 8599. 1948.C. dosar nr. p. u. 642): 568. 4534.R.C. 16 din 20 ian. David .C. 225. la Direcţia I.G. 579.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.C (M. 5 din 9 ian. nr. (M. 126 din 6 iunie 1947. 10092).Of. HEGER.Of. 116 din 21 mai 1948. partea I-a. Sanda – din iunie 1948 secretar presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. cu dosar la secţia Economică a C.Of. 5785. A. 219 din 23 sept. IV-a (M. nr. al P. 16 din 20 ian.S. partea I-a.S. Morel . p. 661). pp. 148 din 30 iunie 1948. 1947.A.în 1949 era controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. partea I-a. 15 din 19 ian. HERŞCOVICI.S.Of..R. nr. 15 din 19 ian. 1949.E. posibilă identitate cu onomimul prezent cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. 1947. p. HERŞCOVICI. 16 din 20 ian. partea I-a.

Stefan . partea I-a. nr. în anii ’60-’70. 256 din 5 nov. M.M.G. 10 din 13 ian. partea I-a. partea I-a. M. 173 din 31 iulie 1947. S. HEVES.C. partea I-a. 596. 10496.Of.Of. 593. p. 1947. 251. partea I-a. M. 275 din 27 nov.C. 594. 586. 16 din 20 ian. nr. 256 din 5 nov.Of.R. p.Of. Moriţ – activist la Comitetul Central al U. Justiţia Nouă şi Revista română de drept şi coautor al lucrărilor Procesul civil în R. 1948..în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 298.G. Raul – după august 1944 şeful Direcţiei Presei şi Informaţiilor din cadrul Ministerului Afacerilor Străine (Onişor 2009: 241. nr.). nr. consilier juridic şef în cadrul Ministerului Justiţiei în anii ’50-’60. până în ianuarie 1948. 592.R. nr. HERTZOG. ulterior funcţionar al Băncii de Stat a R. 588.Of. p. nr. V-a.C. 1963. p. poet şi scriitor. 1947.I. partea I-a. 24 din 30 ian.Of. 1949. 158 din 12 iulie 1948. p.E. Notariatul de Stat (1964) şi Tratat teoretic şi practic de procedură a executării silite (1966) (inclus în Kuller 2008a: 443 şi Benjamin & Stanciu 1997: 428). 1947. nr. Paul – în ian.C. a M. (1957). partea I-a. (M. 6781).R. nr. deportat de autorităţile maghiare la Kistárcsa (1944-1945).u. partea I-a. 591. nr.I.F. 256 din 5 nov. 1947.G.Of. 1948./R. 1947. nr. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. până la moarte. 738. p. nr.G. HIRSCH. 1947. ulterior Comitetului de Stat al Planificării. partea I-a. 7 de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri. p. decorat cu ordinul “Muncii” clasa a III-a prin Decretul nr. secretar adjunct al Comitetului Judeţean Cluj al P. p. Nastasă şi Varga 2003b: 665. 24 din 30 ian.C.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. HERŞCOVICI. M.S. 204 din 5 sept.Of. Ferenc (Francisc) (4. 1947 angajat contabil îm centrala Ministerului Artelor. Rahmil – după război controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în iulie 1947 şi din sept. p.P. 1654-5) 76 . 737. I. Leonard (fiul lui Moritz). M. HERVIAN. 5784. nr.P. partea I-a. 276 din 28 nov. partea I-a.I. HILLARD. 590.VIII. 219 din 23 sept. autor al unor articole în revistele Legalitatea populară. p. pp. lector la Universitatea Babeş Bolyai (1947-1950). a M. 173 din 31 iulie 1947.C. p.S.R. Gustav – din 1945 inginer consilier la D. Dan .Of. partea I-a.VIII. nr. p.P. Solomon – controlor (1946-1947).B.Of. Dobrincu şi Goşu 2009: 632 ş. 587. partea I-a.582. 5784.” cls. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. 10533).1903 Sighetu Marmatiei – 26. 584.după război. 6781). 595. 585. pp. 1947. 15 din 19 ian. 9856. 9855). C. 1947. partea I-a. 793 din 31 dec./P. 52 din 4 martie 1945. Arno . Emil – locotenent-colonel.R. HIRSCH.Of.R. 8599).C. partea I-a. p. Alexandru .R. HERTSTEIN.după război controlor în cadrul D. Hîncu 2009). 662). 642) HIRSCH. HINŢESCU.Of. p. nr. M. HINTZ.J. nr. HERŞCOVICI. ilegalist (membru de partid in 1933). partea I-a. HILSENRAD.E. nr.1973 Constanţa) – evreu maghiarofon.G. partea I-a.E. p. controlor în cadrul D.Of. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. decorat prin Decretul nr. M. după război activist de partid.Of. HERŢOVICI. 158 din 12 iulie 1948. 8072).în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 9857. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. Marcel . respectiv cadru didactic (din 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. M.P.după război inspector general adjunct în cadrul D. şi Andreescu. a M.în anii ’50-‘60 funcţionar al Comisiei. ulterior inspector în cadrul Direcţiei 583.Of.. 589. nr. (inclus în Kuller 2008a: 443) (v. în anii ’50 procuror militar la Tribunalul Regiunii a II-a Militară (în 1959 preşedintele completului de judecată a pastorului Richard Wurmbrand) (Berindei.R. 1947) (M. HILF. în acelaşi an promovat inspector (M.Of. Popescu 2009). Arthur (n. Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1909) – jurist. ulterior expert în cadrul Consiliului Legislativ. 1949.

în subordinea Comisiei Aliate de Control (Decretul Lege nr. 1946. 289 din 13 dec. 5784). nr.597. 16 din 20 ian. M. Iancu (1905 Piatra Neamţ – 1979) – în 1948 numit administrator al societăţii de petrol naţionalizate “Steaua Română”. HOLBAN. 77 . HOCHMAN. partea I-a. v.Of. 610. HOLINGER.Of. 1948. p. 612. (M. HOLCZER.deputat supleant de Arad. 9856. Eduard . p. din partea Uniunii Populare Maghiare (19461948) (M. Ervin .după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. p.Of. M.R. HODOŞ. M. 748). p. Lazăr . nr. nr. şi Solomovici 2003: 191-2). nr. partea I-a. 4698).Of. nr. ca translator la Direcţia radio (M. 1947. în 19 iunie 1920. HIRSCH. partea I-a. HIRSCH. 1947. ulterior promovat inspector (M. partea I-a.Of. 1946. 1947. 1949. 1949. 601. în iulie 1947 numit director la Economatul ministerului. (partea I B) nr. partea I-a. M. 608.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. nr.S.Of. Ludovic – ilegalist. 605. nr.). p. 1949. M.din 1947 controlor economic în cadrul D.până la 1 octombrie 1947 inspector general adjunct în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.C. 599. 19 din 23 ian. p. 34 din 10 febr.Of. 10092). p. nr. Leon . partea I-a. nr.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 256 din 5 nov. căruia în 1941 i se fixa domiciliu obligatoriu pentru propagandă comunistă şi tentativă de trecere în UR. p. Aron – din 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului.în ian. nr. M. 16 din 20 ian. 8660). nr.C. 89244 din 20 sept.numit membru al Consiliului (naţional) Superior al Tuberculozei de ministrul Sănătăţii în mai 1948 (v.Of. p.E. nr. 1946 însărcinat cu conducerea Direcţiei Radio. partea I-a. HOLZER. 598. 222 din 29 sept. partea I-a. 264 din 14 nov. M. 1949. 1949 secretar general al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (în guvernele Petru Groza. 602. 662).S.u. nr.Of. HIŢIG. respectiv la Serviciul Control al Ministerului Industriilor. 290 din 14 dec.Of. apoi secretar general şi ministru adjunct al Ministerului Industriei Petrolului şi Industriei Cărbunelui (ulterior al Industriei Petrolului şi Industriei 112 Schimbare a numelui în baza deciziei nr. nr. p. 1949. Bihor)112 – din mai 1945 membru al comisiei mixte de cenzură a presei sub coordonarea ministrului Propagandei Naţionale. p. nr. a M. 364 din 2 mai 1945). partea I-a. 122 din 28 mai 1948.din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor din cadrul Ministerului Industriei (M.. 1213). Iosif . Materialelor de Construcţie din Ministerul Industriei (M. 1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. 15 din 19 ian. din febr. Simion . 256 din 5 nov. 158 din 12 iulie 1948. p. 1947. Buzatu şi Cîrstea 2010:335 ş. partea I-a. partea I-a. Nicolae (n. din 1945 funcţionar în centrala Ministerului Informaţiilor. 8460). partea I-a. Grigore . ulterior în cadrul Ministerului Informaţiilor (1944-1946-1947-?)).Of.Of. Mendel . 12912. 5646. 12877).în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. 164 din 19 iulie 1948. 1189). p. la Beiuş. 26 din 1 febr.Of. la Direcţia Studii (M. HIRSCH. p.Of. nr. Aurel . partea I-a. HORAŢIU. 151 din 5 iulie 1947.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.Of. nr. partea I-a. p. 7491. nr. 1719). 609. Marcel .Of. partea I-a. HONIGSBERG.Of. Ladislau . 1946. 1947 a ministrului Justiţiei (v. p. 5966). nr. 190 din 19 august 1947.G. care îl şi menţionează ca evreu într-un dialog cu Emil Bodnăraş. 644). 9856). 1948 (M. p.Of. in dec.I. Moritz – din februarie 1949 contabil la Direcţia Centrală Industrială a Ceramicei şi 600. 58 din 9 martie 1942. 1947. HIRSCH. 611. partea I-a. 604. p. p. p. partea I-a. partea I-a.Of. 603. 658). HIRSCH. 35 din 11 febr.Of. HOFER. 606. 535. demis la 1 ian. partea I-a. HOMOLKA. HOLDICH. 220 din 24 sept. 607.

G.Of. 2723. Teodor (ortografiat ocazional şi Theodor. Debora . 52 din 4 martie 1945. 1027. nr.a..Of.P. C.R. secţia economică.C. al P. HORVATH. 624.E.Of. p.A. responsabil şi pentru Afghanistan şi Ceylon (19611963. 1949. 628. 3913).din 1947 controlor în cadrul D. HOROVITZ.Of. Florin – până în februarie 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 87 din 13 apr.membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale instituite prin Decretul-Lege nr. 477). 615.Of. 620. al P. D. respectiv Huc) – funcţionar la Direcţia Cabinet ministru în centrala M.I. 4968). inv.F. p. HOROVITZ) – în 1945 numit de C. 1123). C.. 78 . partea I-a. 617.Of. partea I-a. p. HORODNICEANU.R. C. p. detaşat practic imediat ca şef de birou la Legaţia României de la Bruxelles. 1654-5).în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. pp. partea I-a. p. p. Erica .Of.Of.6). p. partea I-a. partea I-a. Corobca 2008: 15.S. p.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. nr. 663). partea I-a. respectiv în Birmania (ian. partea I-a. (M. nr. 5663). B. n.C. a C.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.C. dosare anexe.G. – mai 1964) (A. HORODNICEANU. HORODNICEANU. 32 din 8 febr.. p. partea I-a. fd. 16 din 20 ian. nr.P. HÖNIG. dosar 51/1952. HUDESCU. H.Of. 9/1948: 6).funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.după război referentă în administraţia centrală a C.E. Alfred – după război consilier în cadrul D. 131 din 8 iunie 1948.S. 3374). în 1947 director adjunct al Direcţiei Întreţinere din cadrul D. p. 4369. HUBERT. Cancelaria. nr.N. 10092). nr. p. 626.F.C. 364 din 2 mai 1945 (A. HORNSTEIN.Of. 1964 cu Medalia Muncii. 622. nr. 71 din 27 martie 1945. 1123). (A. 623. nr. 627.A. 803 din 21 dec. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. nr.B. nr.I.C.. HORODNICEANU. nr. 616.Of. HOROVITZ.B. iar apoi detaşată ca dactilografă şefă în cadrul Ambasadei R.E. 2300) HUCK. 625. 1948. partea I-a. HUBERT. respectiv 1964). apoi transferat şi încadrat cu grad de asistent la catedra de marxism -leninism a I. din Ministerul Comunicaţiilor (M. nr. din Ministerul Comunicaţiilor (M.N. 152 din 7 iulie 1947. M. Cajal & Kuller 2004. HORODNICEANU.C. 621.I. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 264 din 14 nov. Marcu . fond C. nr. şi membru al organizaţiei de partid din cadrul ministerului (1947-1950).Of. HOROVITZ. p. Marcu (n. dos. p. I. 614. 1946.. partea I-a. 87).F.N.A. Ministerul Propagandei Naţionale. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of.I.C. nr. nr. 76 din 31 martie 1948.I.B. 62/1955 (nr.R.Of. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a. Mihail – în martie 1945 delegat director la Arhivele Generale ale Ministerului Afacerilor Strîine (M. 1947. 32 din 8 febr. p.P. a M. 122 din 31 mai 1947.R. 111 din 17 mai 1947. 1949. Chimice) (1951-1961). 1945. nr. partea I-a.I.R. 1654-5).-C. Clara – din ianuarie 1948 referentă în centrala M. 52 din 4 martie 1945.E. p. Zor . Dina . 11362). fd. 225 din 3 oct. (M.. ambasador în India.C. HORNSTEIN.G.P. 20 din 23 ian. 299 din 29 dec..A. 44).Of. Iosif . . Kuller 2008a: 443. Alfred – din iulie 1947 secretar de cancelarie la M. administrator de supraveghere la “Fier şi Tub” din Bucureşti (M. nr.R.B. M. 1949. f. partea I-a. 1949 şefă de secţie la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.G.R.A. 618.G. partea I-a.C. 619.Of.E. 8614).R.până în febr. 1947. partea I-a. – în 1948 era şeful adjunct al Direcţiei Instalaţii din centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M. nr. Pangrate .I.F.613. Alice . pp. la Moscova (M.R. partea I-a.

6292). partea I-a. Cluj (1944-1947). condamnat la 20 ani închisoare. Ştefan – în 1949 instructor în cadrul sectorului Propagandă din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.R.C.XII.1979 România) – de meserie zugrav. p. al P.R.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/I/I%2001. IACOB.php.R. decorat prin decretul nr.VI. p. 157 din 4 mai 1971) şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. 634. 645).1978). ilegalist.III-a. decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” clasa a II-a. în 1940. Alexandru (n. nr. B. Maramureş)113 – evreu maghiarofon.Of. IACOBEANU. nr.” Bucureşti. secţia Propagandă şi Agitaţie.Of. 115-6 şi 118-21). partea I-a. secretarul organizaţiei comuniste din Ardealul de Nord (1941-1944). Adam (n. 632. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 15 din 19 ian.P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.S. B.1979) . Şandor JAKAB. v.R. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 3707. (Decret nr.. 225. Rabinsohn).1906. IACOB. 175 din 31 iulie 1948.Of. partea I-a.I. Gaston – în 1947 numit de ministrul Industriei şi Comerţului administrator de supraveghere la “S.C.1913.S. prin Decretul nr.C.R. Magdalena .în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. sora Anei Pauker. 7 din 23. a fost socrul scriitorului româno-francez Alain (n. după alte surse Jenö. al P. p.A. zis “Sanyi”. al P. Ernö. 113 V. 1949.originar din Ciudaciu Mare. arestat în 1952 (aidoma soţiei Magdalena (n. 95 din 22 aprilie 1948.C.Of. Cancelaria. nr. eliberat în 1943. 637. cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a.Of. 1134). Eugen (n. III-a în 1971 (Decret nr.până în februarie 1949 inspector în cadrul Direcţiei Arte Plastice a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.. graţiat.C.N.C. instructor la şcoala de partid (A.I. inv. 10173).I. reangajat consilier la Camera de Comerţ a R. 266 din 17 nov. nr.Of.R.N.IX. după război director general în Ministerul Construcţiilor (până în 1952).. şi Levy 2002: 206. pentru un timp membru al C. fost ilegalist (chiar prim-secretar al P. Farkas). nr. Solomovici 2004: 582). dosar 51/1952.A. 1949. Odorhei.. ff. condamnat la 3 ani închisoare 630.17. 1947.C. p. IACOBOVICI. jud. ministru adjunct de Finanţe şi director general adjunct al Administraţiei Livrărilor din minister între 1948 şi 1952 (secundul lui Vasile Luca). 638. iar în paralel.1902 – 8. Adrian .S. fond C. 79 . IACOB. dosar nr.d. dosar nr.I. din 1949.C. căsătorit cu Bella (n. şi membru al organizaţiei de partid din cadrul ministerului.). IACOBOVICI. fişa matricolă penală la m http://86. partea I-a. 32 din 8 febr.C. nr. iar apoi. din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Herşcovici) Paruit. p. (A.629. Ruxandra . fond C. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. emigrat în Suedia în 1980.%20Ia(e)nici%20-%20Ikrich/Iacob%20Alexandru%20F/index.. din 1947 funcţionar în M. Tismăneanu 2005: 97. M. care a încercat să se sinucidă în timpul detenţiei).125.din februarie 1949 şef de birou tehnic la Direcţia Centrală de Aprovizionare şi Repartiţie din Ministerul Industriei (M. 636. 2107).R.I. membru de partid din 1930 (în atenţia Siguranţei în 1941).F. 635. apoi directorul general al Comitetului de Stat pentru Construcţii. Sandu .M. al P. 1949. IACOB. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. între 1934 şi 1936). Arhitectură şi Sistematizare (C. 51/1949. p. 34 din 10 febr. fond 495 (“România”). partea I-a.E. fiul lui Francisc şi Rozalia) (n. fiul medicului de Securitate Herşcovici. 1190).C. partea I-a. 633.R.. apoi prim-secretar al Comitetului Regonal P.I. eliberat (din penitenciarul Aiud) şi reabilitat în 1964. IACOBOVICI.M. 157 din 4 mai 1971. Andrei (26. F. a III-a.din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei (M.A. IACOB. FEUERŞTEIN) –ilegalist din “vechea gardă”.C. 18. IACOB. JAKOBOVICS) (10. după război secretar al Consiliului de experţi ai Sindicatului din oraşul Cluj. 631. Orhei – 17.” clasa a III-a.C. Asuajul de Sus.

R (v. 111 din 17 mai 1947. IOANID. Ioanid [v.S. M.G.V. 586. 9763).1990 Bucureşti) – ilegalist. f.. 654. Paul LEIBOVICI. în 1947 încadrat prin decret regal. David (1910 . nr.M. 52 din 4 martie 1945.639. p. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.din februarie 1949 şef secţie în cadrul D. p. ulterior angajat la Editura Enciclopedică.A. nr. Herman . apoi în Myanmar/Birmania (19451948). 3909).a. 2008. decorat în 1961 cu Medalia Muncii. p. 1123). Mendel .-col medic.C. pp. Heinrich .R. IANCU. S. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. A. pentru merite antifasciste.R.E.1960 Jilava) – inginer energetician. 253 din 1 nov.III.. pp. p. Anitta – din ianuarie 1948 şefă de serviciu în centrala M.Of. dosar 5/1952). de la Ankara (M. 37 din 14 febr. 649.I. 52 din 4 martie 1945. 648. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 1948. IANKOLOVITS.E. partea I-a. 643.C.Of.din 1947 inspector în cadrul D. ulterior ofiţer activ cu diverse funcţii în cadrul M. IAGER. IEŞANU. la 28 iulie 1959. 644).I.I.Of. Nastasă şi Varga 2003b: 580.II.G. 275 din 27 nov. Moscu – în 1948 instructor al C. 11). 5784). 32. M. 3908).F. infra]. Gheorghe . p. C. 650. 641. partea I-a. partea I-a. 653. executat la 18 februarie 1960 (Solomovici 80 . IANCU. (în 1949). în Forţele Armate (M. 645.Of. fiul lui David şi Paulina)) (24.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 41). 123/1948. 646. ulterior detaşată la ambasada R. nr. 120 din 26 mai 1948. apoi încadrat cu grad de asistent la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (1950-1952) (Andreescu.Of. p. partea I-a.Of. partea I-a.N. ca lt.în martie 1945 reîncadrat la D. Al. f. C. partea I-a. nr. ulterior activist al partidului. 4611).P. nr. (M. 647.B.-col. 1947. IANOVICI. A.Ap.. nr.C.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. partea I-a. C. fost medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze (1939-1945.E. colonel dr. dosar de cadre la Secţia Relaţii Externe a C.C. 1964. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 804 din 21 dec.R.Of.R.funcţionar în cadrul Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. 1947. 1949. Saul . IANCOVICI.Of. 536). 15 din 19 ian.Of. fond 495 (“România”).. al P. a M. Silviu . Septimiu (n. IMBERG.C. 111 din 17 mai 1947. al P. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr. IOANID.Of. Paul (n.R.P. 642. 1654-5). IANCOVICI.C.1923 Brăila . 1267).Of. în anii ’50 (nr. 1949.până în febr.G.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.F.Of.15. Mihail – în 1947 şef de secţie la Direcţia Silozuri a Ministerului Lucrărilor Publice (M. aflat în Palestina în 1943-1944 cu legături cu spionajul britanic. secţia Organizatorică.C. a Pielăriei a Ministerului 644. 651. 219 din 23 sept. (Friedberg-Vălureanu 2004. repatriat. dosar nr. Iancu .R.P. partea I-a. 10496. 1654-5). 32 din 8 febr.N.P. inv. Herman . p.N. partea I-a. 158 din 12 iulie 1948. nr. nr. IANCU. al U. p. p. nr.III-a. IAMPOLSCHI. nr.N.I.18. dosar nr. inv.R. membru al grupului de evrei care a jefuit maşina Băncii de Stat a R. Adalbert . Industriei (M. 19 din 23 ian. IANCEVICI. 587. alături de Bucur Clejan-Kranzdorf). 2010).E. (1947-1950). partea I-a. partea I-a. p. fd. la momentul arestării şef de catedră la Academia Tehnică Militară din Bucureşti.Of.R. partea I-a. IZSAK) – consilier superior în M. nr.C.în martie 1945 reîncadrat în D. fratele lt. I. p. 225. C. 1940).C. 652. 1947. p. O. nr. 1949. Leopold – la sfârşitul anilor ’40 inspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. 8598.A. profesor universitar cu doctorat la Moscova. partea I-a. IEREMIA. IJACU. 640.

1964 cu Medalia Muncii 114 Pentru schimbarea numelui. fost voluntar în războiul civil din Spania.după război controlor în cadrul D. inv 69). IOSEF. partea I-a. 1715). 5/1.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 527). nr. nr. Într-o noapte la Madrid (1955).XII. Carol – la sfârşitul anilor ‘40 director adjunct al Direcţiei Timbru şi Cifră de Afaceri a Ministerului Finanţelor (M. 1948. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. M.” clasa a II-a. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a.Of.) în Forţele Armate (M. inv. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 1948.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. cadru didactic şi director al Şcolii de Literatură “Mihai Eminescu” din Bucureşti (1952-1956).III. 77/1952.a.Of.Of. L. (dosar 46/1955. IRESCU. inv. p.php.R. 517. Carola.C. partea I-a.A.Of. p. prozator. 189/1952. Steinhardt 2005: 411115. al P. nr. partea I-a. nr. 7353).1982) – ilegalist (membru departid din 1938) şi kominternist (INCOMKA. funcţionar superior la Oficiul Industrial al / Centrala Industrială a Bumbacului. ca maior medic (r.R. 16 din 20 ian.S. David . respectiv ambasador (promovat ministru plenipotenţiar) la alte reprezentanţe diplomatice ale României. n.R. Leon BRAUCHFELD) (25. nr. p.I. Alice . vezi dosarul nr. p.E. iar în 1978 (consecutiv pensionării) cu ordinul “Steaua R. nr. IRIMESCU. IOANIŢIU.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. partea I -a. al P.C. 1948.782/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. autor al lucrărilor procomuniste Filimon Sârbu: am murit pentru ca ţara mea să trăiască (1946). 225. nr.17. a decedat în iulie 2006 (92 ani). fond 495 (“România”). p.R. 738. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R.1905 – 9. al P.C. (dosare anexe u. apoi însărcinat cu afaceri la Roma. 658.1971) – membru de partid din 1945.G.” clasa a V-a.). nr. partea I-a. nr. dosar nr. p.IV.C. nr. 9828.C. Goma 2005: 4. 253 din 1 nov. IOSUV.R.. pe postul de director adjunct al Direcţiei de Informaţii (de presă. 158 din 12 iulie 1948. etc. 115 Steinhardt îşi aminteşte eronat prenumele nativ ca fiind Leopold (2005: 377). p. nr. 15 din 19 ian. apoi director în centrala Ministerului Industriei şi Comeţului.Of. Zoltan IOSEPOVICI) (19.Of. respectiv publicarea solicitării în M.E. 77/1952. Inului şi Cânepei. Kuller 2008a: 443. 211 din 11 sept. după război director al Operei Naţionale din Bucureşti (cf. 643) IROSCH.Of.655. 660.n. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. partea I-a. IOSIF. 663). cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C.. fişă de cadre la secţia Economică a C. 1947. de profesie medic. Zaharia (n. 659. apoi pensionat. director de departament în centrala M.VII.125. 249/1952 şi nr.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/I/Ioanid%20Alexandru/index. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi detaşat în teritoriu în judeţul Putna (M. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (1945-1948). 656. partea I-a. 661. Susana . 81 . Frieda .M.1907 – 26. 803 din 21 dec. Kuller 2010: 190 şi Solomovici 2003: 88). (1948-1952). 255 din 7 nov.Of.R. membru în Consiliul de îndrumare a Teatrului Poporului (1946-1948).P. nr. 5786). 9763). nr. pentru merite antifasciste. (dosare anexe. la începutul anilor ’70 întors în centrala M.A. director al Direcţiei Literare în cadrul Ministerului Artelor (1946-1948). în 1947 încadrat prin decret regal. Dobrincu şi Goşu 2009: 2001)114.P. Berindei. soţia sa. 2005 şi 2001II: 111. Paula . 24 din 30 ian. 1949. Cifrul (1948). a M. 662. 657. 1945. 205 din 4 sept.din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului (M.M. p. inv. dosar J/45 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Vezi şi fişa matricolă penală la http://86. Petre (n. 1949. nr. IOSEPOVICI.E. 7517. director general adjunct la Societatea Română de Radiodifuziune (1945-1946). partea Ia.

M.C.G. partea I-a. 76 din 30 martie 1946. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. partea I-a. 1948.G.din 1947 controlor în cadrul D. KAHANE. nr. 52 din 4 martie 1945.I. partea I-a.Of.C. Gustav – în 1948 era şef de serviciu administrativ în centrala Ministerului Comerţului (M. 24 din 30 ian. 1949. partea I-a.C. p. nr. 667. 15 din 19 ian. de formaţie farmacistă. C. 16 din 20 ian. partea I-a. 4384.S.S. p. 1949.Of.Of. Irina .C. Elena . p. Dezvoltarea industrială a Republicii Populare Române. 668. p.Of. 52 din 4 martie 1945. 25/1954).P.Of. 15 din 19 ian. p.663. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. JUSTER.după război controlor în cadrul D. 5687). partea I-a.din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. 803 din 21 dec. A. 1654-5) ISZAK.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.C. 7950). 1948. Mendel .după război în cadrul Direcţiei Generale Ape din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice.I. KAHAN. 673. Jean .I. funcţionar la D. de Miniştri (Trebici 2011). Felix .C. 112 din 17 mai 1948.E. p. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. p. 190 din 18 aug.C. p.în 1949 era referentă în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. 25 mai 1911) . de Celuloză. nr. 680. nr. 24 din 30 ian.Of. pp. 6753).Of.I.G. nr. a M. nr. p. IŢICOVICI.I. JUSTER. publicat în 1964.E. 669.E. Marcus – în anii ’50-’60 funcţionar la Direcţia Centrală de Statistică de pe lângă Consiliul 664. 674.C. de pe lângă Consiliul de Miniştri până în anii ’70 şi autor ocazional la revista Probleme economice. 665. p. nr. 737.Of. ISRAILITEANU.G. 675. 191 din 20 august 1947.în 1947 era controlor în cadrul D. 5830). 645). pp.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 1949. nr. partea I-a. M. 1964 cu Medalia Muncii. Raul . Iancu . partea I-a.C. 8971). 679. a M.din 1948 şefă adjunctă de birou la D. şi autor al unor articole la Unirea (’40-’50).din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. (M.C. 662). 666. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. nr. a M.R.C. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi transferat în centrala Ministerului Industriilor (M.membru de partid din 1930 (dosar J/98 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 676. Paul (originar din Drăgăşani (!)) . 662). 1949. partea I-a. Emil – după război funcţionar la Direcţia Taxe de Consumaţii a Ministerului Finanţelor (M. 671.originară din Bârlad. 1948. 154 din 7 iulie 1948. 229 din 4 oct. (M.C.I. 200 din 1 sept. 1947. JACOBSOHN. JAK.Of. ISAC. Sigfried . din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. nr. Sandu . partea I-a. (M.Of. 678. 670..a.Of. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. în anii (dosare anexe. M.Of.D. nr.. 8598).F. IZSAK. partea I-a.C. ISAK. nr. p. 159 din 13 iulie 1948. JEZOVITZ. nr. 16 din 20 ian. a M. Vasile (n. secretar general al Biroului C. co-autor al studiului D. 219 din 23 sept. Laszlo) (n. partea I-a.R. nr. 7537).R. partea I-a. p. Emeric . nr. Dorina . KAHANE. p. 1947. 677.Of.Of.E.C. nr. a M. partea I-a.E. al P. 1947.Of. KAISERMAN.după război controlor în cadrul D. iar în paralel profesor de ştiinţe sociale în Bucureşti. Dasia .U. al C.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de secţie în D.Of.G. p.Of. Oscar . 672. nr. partea I-a. partea I-a. nr. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. KAHANE. u.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.E. 738). p. 640) ISCOVICI.membru al Forumului Democrat Patriotic după război. 3002). 1654-5) 82 . KALLAI.C.G.

din 1947 controlor în cadrul D.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. p. ulterior transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriei (M. 1949. 1949. pp. partea I-a. 256 din 5 nov. 204 din 5 sept. 737. KELL. 1949. 1949. dosar nr.I. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. KAMIL. KELLER.?). 10558). pedeapsa expirând la 22 decembrie 1943 (A. 1947. p. Bella (7.R. 1966).I. nr. 59. 7491). partea I-a. 1948. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.E. a M. 6473).până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. 696. partea I-a.I.E.G.în 1947 era inspector general adjunct în cadrul D.G. 1626). (M. 1944. 282 din 5 dec. (M. 1944 – 1949 .C.S.Of. în iulie 1945 numită membru al Consiliului de Avocaţi al Ministerului Justiţiei (M. 28 din 3 febr. 45 din 24 febr. 1948 controloare în cadrul D. 24 din 30 ian.XI. nr. p. partea I-a.. KAPPEL.vol. partea I-a. Inului şi Cânepei. M. 804 din 21 dec. 14 din 18 ian. B. 690.Of. etc. p. p. Marcel . numit şi reconfirmat succesiv ca membru al Consiliului General al Asigurărilor Sociale de Stat (dec. nr. 1439). inv. nr. a M. 804 din 21 dec. M. membru de partid după război. 169 din 28 iulie 1945.din 1947 controlor în cadrul D. Ministerului Energiei Electrice. până în ianuarie 1948.C. M. p. 695. 655). 9857. 972 din 8 dec. 687. nr.R. A. condamnat la 10 ani şi 6 luni închisoare corecţională pentru activitate comunistă. 1964. fond 495 (“România”).Of. 694. nr. după război membru de partid. p. 619).1904 – 31. p. partea I-a. a M. p. nr.E. 1065.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. controlor în cadrul D.. 689.681.P.G.Of.E. 4847). nr. 692. 173 din 31 iulie 1947. partea I-a. 16 din 20 ian. 685. apoi al Ministerului Sănătăţii (M. (M.Of. 1949. 7817). A.Of. p.Of. a M. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. 1035). 686. 804 din 21 dec.E. 684.I. nr.S. p.Of.E. 688. KATZ. 641). a M. KAPPEL.R.Of. 15 din 19 ian. Mihai . nr. nr. 83 . p.C.A. ff.P. partea I-a. KAUFMAN. Soly (1931-1999) – inginer. 1947. 8073).S. Marcel . KATZ.C. nr. partea I-a. M. 1947.G. funcţionar timp de decenii în cadrul 682. Leib . 6781). nr. a M. KATZ. S.1981) . partea I-a. partea I-a. KAUFMAN.după război funcţionar înalt la Oficiul Industrial al Bumbacului. 30 din 5 febr. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor înt re deţinuţii evrei din penitenciarul Caransebeş. 4534. partea I-a.G. 691. în sept. nr.I. partea I-a.R.Of. Iţic) – ilegalist. nr.Of.Of. 661) KANNER. ulterior funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. partea I-a. 276 din 28 nov. 127 din 3 iunie 1948.procuroare.C. Victor .C. nr. nr. 225. partea I-a.G.I. KAMENITZER.Of.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. p. Matilda . 191 din 20 august 1947. 297-8).C. 1964. 1964. nr. 1947. decorat cu Medalia Muncii prin Decret ul Consiliului de Stat al R. 10533). Mella . 190 din 19 august 1947. nr. nr.P. apoi în Centrala Industrială omoloagă a Ministerului Industriei (M. nr. 775.C.Of. Ernest . 1947. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 693.Of.N.C.C. Max – din ianuarie 1949 şeful Serviciului Bunuri la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 277 din 29 nov. partea I-a. KEISS.C.Of. partea a 2-a. nr. M. în 1947 în contenciosul M. Ern(e)st-Samuel .Of. 683. KATZ. KAUFMAN. partea I-a. Jean – după război.I. 16 din 20 ian.I. 289 din 13 dec. Ilie (n. Mauriciu . iar din iunie 1948 membru al Contenciosului Ministerului Comunicaţiilor (M. p. KATZ. Silvia Ecaterina – din febr. 126 din 6 iunie 1947. 1949. (M. p. p. (M. p. într-o perioadă şeful serviciului producţie la Trustul de Construcţii Hidroenergetice.C. 7537). p. nr. p. partea I-a.C. 1948. (M.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.Of. nr.Of.Of. partea I-a.din 1949 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M.C.

. KIMELL.Of. nr. KIRMAIER. 1946. în mai 1945 transferată în aceeaşi funcţie la Ministerul Propagandei (M. nr.BH. partea I-a. 1946 în M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . 702.N. 704.C. p.43. inv. KESLER.G..S. partea I-a. 242/1948. dosar nr 51/1952).C. nr. Ştefan (n. din 1948 membru al Contenciosului Ministerului Finanţelor (M. nr. KIRMAYER. Marcel – ilegalist.Of. fiul lui Herman şi Sofia) (n. 701. pp. KENDLER. în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă.Of. decorat în 1964. partea I-a. Ionaş (n. incinerat. 1946. după război avocat public în judeţul Braşov.R. pe lista U.. membru de partid din 1923 (dosar K/52 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Paul . 1948. 116 V. (1946-1948) (M. 4848). KESSLER. 3/1960 de pildă.697. p. Focşani) – avocat. 8460).-D. 157 din 4 mai 1971). 5849.E. apud Ţârău 2002: 180). 24 din 30 ian.I. 65 din 19 martie 1947. 1904. KELLNER. partea I-a. partea I-a. a M.D. nr. nr. Galaţi) – de formaţie zugrav. Bihor) – deputat M. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Tauba – după august 1944 angajată ca translatoare interpretă-şefă în centrala Ministerului Finanţelor. p.. partea P.R. p.S. enunţa că “proprietatea socialistă stă la temelia regimului nostru democrat popular. 109. 749). secţia Cancelarie. 1964 cu Medalia Muncii.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier la D.A. 2103). fond Comitetul judeţean Bihor al P. p.Of.J. C.Of.Of.254 din 30 oct. în articolul “Răspunderea materială a gestionarilor. 52 din 4 martie 1945./Kuller 2008a: 445. în octombrie 1945 însărcinat inspector general administrativ al judeţului Suceava. 2038). 26 din 1 febr. ilegalist.Of. p. nr.E. Ionel (n. 1945. dosar nr.C. KENDI. fond 495 (“România”). nr. partea I-a. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 29. partea I-a.Of. 1947. (M. Ileana – deputată supleantă de Cluj.. p. p. 707. în care. nr. emigrat în Israel (?) (inclus în C. C. f. Iulius . 737).1980) – ilegalist. partea I-a. Aladar .. 33 din 10 febr.IV. de Bihor din 699. 225.N. 3908). 110 din 16 mai 1947. partea I-a.I. KERY. 127 din 3 iunie 1948. 107 din 15 mai 1945.după război controlor în cadrul D.G. p. în iunie 1948 numit membru al Contenciosului Ministerului Justiţiei (M. ulterior consilier la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri. partea I-a. 703. 84 . 3870).I.Of. M. 160 din 14 iulie 1948. ? – participant la şedinţa din 13 iunie 1952 a plenarei organizaţiei de partid din M. nr.C. 222 din 29 sept.A. 956.C. dosar nr. Iulius (n. apoi încadrat în contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (1947-1948).Of.. / Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (A. INCOMKA. KIRSCHEN. nr. după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. al P. p. KOHN116) (n.N. Cajal & Kuller 2004).Of. în anii ’50-’70 consilier juridic în centrala aceluiaşi minister şi autor la revista Justiţia nouă (ulterior Revista română de drept). [ea fiind] condiţia dezvoltării democraţiei socialiste şi a naşterii noilor relaţii sociale” şi că “întărirea şi dezvoltarea proprietăţii socialiste înseamnă întărirea puterii oamenilor muncii şi grăbirea lichidării oricărei exploatări”. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M.Of.E. partea I-a. 803 din 21 dec.” din nr.VI. partea I-a.P. 11646.P. 705.VI.R. 706. 127 din 3 iunie 1948. în cadrul căreia cerceta posibilele “devieri” “de dreapta” (A. M.1909 Diosig. Ianoş Mozes KESSLER) (25.A. nr. 700. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. o lună mai târziu transferat ca inspector general administrativ în centrala M.F. în 1945 numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili (M. KERNER. nr.I. 256 din 4 nov.C.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. fd.E. 698.1903 – 25.R. 1654-5) KESLER. p. 4848).M. decizia nr.

Of. 200 din 1 sept. KLANG. perioadă în care a fost şeful catedrei de economie plitică). C. a IIIa (v. apoi funcţionar în cadrul Oficiului Industrial al Lemnului. în 1948 membru în activul central şi în Biroul Secţiei Administrative Centrale a C. la Direcţia Bunuri (M. nr. 52 din 4 martie 1945. KLAIN. nr.Of. pp.F. vezi Andreescu. când demisionează (M.Of. KLEIN.1972.Of. Hillel (26.R. nr. Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.708.C. Nastasă şi Varga 2003a: 113-120).G. nr.Of.R. p.C.din februarie 1948 controlor în cadrul D. nr.G.Of. nr. 7589). până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. nr. 1263. 1947. partea I-a. partea I-a.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.).în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. pp. Symondi – evreu maghiarofon. 1948. Beno – din 1945 şef de birou tehnic la D. U.B. (v. 1654-5).C. partea I-a. 1947.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I-a. M. apoi la U. M. 1948. 719. posibilă identitate cu omonimul care în 1948. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.G. .C.din 1947 inspector în cadrul D.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.C. Alexandru . 723. 5966) KLAR. I. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. autor de articole propagandistice în publicaţiile Lupta de clasă şi Osztályharc. 721. Dâmboviţa Bucureşti (M. p.C.I.. a M.Of.Of. 717. 205 din 4 sept.Of. partea I-a. partea I-a.Of. partea I-a.C.Of. Odon – activist la Comitetul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor. M. nr. 85 . 1949.C. nr. Riza – după război consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. partea I-a.1891 . Dobrincu şi Goşu 2009: 110). profesor universitar de economie politică la Universitatea “Bolyai” (din 1946 până la unificarea din 1959).d. 164 din 19 iulie 1948. KLEIN. (M. 183 din 14 aug. partea I-a.I. al. 715. 1945. partea I-a.Of.Of. 718. 15 din 19 ian. 4534. a M.Of. partea I-a. 712. 7951).Of. KLEPER. 8007). KOFFLER.R. este numit de ministrul Industriei contabil-şef al fabricii de in şi cânepă “Trainica” din Brăneşti.E. Ladislau . 1949. KIVOVICI. a 709. KLAIRMAN. 190 din 17 august 1946. partea I-a.Of. 710. C.E. 7347). pp. nr.R. între 1941 şi 1945 deportat în mai multe lagăre de muncă forţată pentru activităţi comuniste. din 1945 şeful comitetului judeţean Cluj al P. decorat în 1971 cu ordinul “23 August” cls. KOHN.G. 714. şi Berindei. (M. Moru – în 1948 angajat în centrala Ministerului de Finanţe. 16 din 20 ian. autor al unor multiple studii elogioase la adresa marxismului (pentru autobiografia sa înaintată partidului. KLEINER. între 1940 şi 1941 conducătorul secretariatului regional al Partidului Comunist Maghiar din Ardealul de Nord. p. după naţionalizare. KLEIN. 722. nr. Sergiu . 720. avocat la Baroul Cluj. 1033). 16 din 20 ian. 643). 7151) KLEIN. LEOPOLD .G. 1949. p. p. a III-a. KLEIN. 213 din 14 sept. nr. nr. nr. 126 din 6 iunie 1947.din 1947 controlor în cadrul D. 1948. până în febr. 1947. 1654-5). KLEIN. Eugen – după război iniţial funcţionar în cntrala Confederaţiei Generale a Muncii. M. partea I-a. Mese . 711. (M. 31 din 7 febr. partea I-a. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale (M. 662). 8937). 716. 52 din 4 martie 1945. 662). KLEIN. Cluj) – ilegalist (iniţial în reţeaua “Ajutorul Roşu”. p. p. p. Iosef – în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Muncii.C.I. decorat prin Decretul nr. partea I-a. p. (1959 -1962. a M.E. p. 713.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. şi Kuller 2008a: 226). Haşi .VI.B.T. 1948. p. nr.C. 37 din 14 febr. socrul lui Gheorghe Adorian. Herman . din 1936 membru al secretariatului teritorial Ardeal al P. p. p. 1948. partea I-a. nr. 202 din 3 sept.F. 8072). 204 din 5 sept.

p. tatăl avocatei Alice Drăghici (avocatul apărării în dosarele Brădişteanu. 1948.I.R – secţia Propagandă şi Agitaţie.R. pedeapsa expirând la 2 dec. apoi a Artelor şi Informaţiilor (M. dosar 51/1949. “Solin” şi “Runa” (M. 16 din 20 ian. 8461). Carol (uneori ortografiat românizat “Conert”) – după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. Waldemar . inv. p. 662).Of.C. partea I-a. etc. apoi funcţionar în centrala Ministerul Comerţului Exterior (1948-1973). Nahman . 297-8).. nr. nr.C. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Caransebeş. 753). 117 Vezi şi o scurtă biografie la adresa http://www. p.724. KORN. 1947. KOPPEL.C. nr.vol. Oscar . nr. 115-21). ff. (1946-1948) (M. 731.P. când acorda un interviu unui website evreiesc (Kornis 2009: 213-38. 733. 11-1954).activist al secţiei Relaţii Externe a C.I. nr. KÖRNER. partea I-a.bjt2006. 1949. deputat de Satu Mare în Marea Adunare Naţională.1917.R. A. 7340). 734. partea I-a. partea I-a. Harry (1926 – 2007 Bucureşti) (uneori transcris şi în forma românizată 726. nr. p. partea I-a. Eugen (n. membru de partid cu stagiul acordat din 1939. 222 din 29 sept.M.C. inv.1911) . Heinrich – în a doua jumătate a anilor ‘40 inspector administrativ în cadrul Direcţiei Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p. 26 din 1 febr. 737.).R.html. 12086).P. KRAID. 205 din 4 sept. KONERTH. 16 din 18 ian. 1946 secretară de presă (i. KORN. al P. 95 din 22 aprilie 1948. Omar Hayssam. partea I-a.A.e.S. 732. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. p.org/GK00. nr. “Colişer”) – procuror comunist timp de decenii. iniţial numit de către ministrul Industriei şi Comerţului administrator unic la întreprinderile “Carpatia”.S. după naţionalizare. 270 din 21 nov. 725.Of.Of. 661). p. KORN. I.S. 23. nr. C. 1963.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. nr. P.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Clej 2010)117. al P. 736. nr. nr. în 1949 instructoare în cadrul sectorului Edituri al secţiei Propagandă şi Agitaţie al C. în prima jumătate a anilor ’50 (fd. 423 din 15 iul. Emil – în 1946 acuzator public pe lângă Tribunalul Poporului (M. 1946. 3705). nr.C. partea I-a. Charlota – profesoară de limba franceză.M. în sept. în ultimii ani ai carierei procuror la Parchetul de pe lângă C. Carol .P.N. IZSAK. 804 din 21 dec.S. conducător tehnic al Tabăcăriei Naţionale. fraţii Cămătaru. KORNIS.Of. KOHN.S. 729. originar din Timişoara) – ilegalist.Of.J. KOVACS. 31 din 7 febr.C. 4735). condamnat la 4 ani închisoare pentru activitate comunistă.Of. 356). 1964. 3231. în timpul războiului deportat în lagărul de muncă pentru evrei comunişti de la Vapniarka (înregistrat ca vopsitor sub numele Gheza Corniş”). decorată cu Medalia Muncii prin Decretul nr. dosar secţia Relaţii Externe nr.din 1948 şef de secţie în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 59. KRAID. p. p. unde a ocupat funcţia de şef adjunct de serviciu. 727. KRAKAUER. (A. KOLISCHER. după război stabilit la Bucureşti.menţionată la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 86 . 1948. 1946. partea I-a.Of. 728. emigrat în Israel în 1973 şi stabilit definitiv în Germania în 1974. 124 din 31 mai 1948. 1949.Of.Of. Ghedeon – evreu maghiarofon. 1944 (A.VII. partea I-a.Of. Geza (n. ales pe lista U.Of. 16 din 20 ian. partea I-a.I. 20.N. ff. KORNER. Iosub – din 1948 referent tehnic în centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M. p. 1033). partea I-a. I. fd. 1889-1956. nr. Bucureşti (M. 1946. 152 din 5 iulie 1948. din 1948. 730. 738. probabilă identitate cu “”Iszak Eugen”. Evy – din nov.M. KONDOR. al P. cenzor) în centrala Ministerului Informaţiilor. Paula .. 735.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.

a M. Iaşi) – fost poet suprarealist în perioada interbelică.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. p.1904. nr.Of.I..M. Raul (pseudonim publicistic ocazional: “Raul Iulian”) (n. 1947.Of.C. M. 745. 741. 1949. LACHNER. a IV-a. dosar 68/1955).N. 10909..V. 1947. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. al Oficiului industrial de Bumbac (apoi de Bumbac.C. 159. M.1988.A. Relaţii Externe (nr. Emeric . partea I-a. nr.C. 748. p.. Fany – soţia lui Raul Joil (v. 190 din 19 august 1947. 752. 184 din 11 august 1948. în anii ’50 în conducerea E. partea I-a. p. 749. 256 din 5 nov. p. KRASNER. p.F. p. partea a 2-a. 287 din 14 dec. M. (M.Of. KRON. 15 din 19 ian.Of. la Direcţia I. p. 7895.Of. 1949.R. p. 747. nr. nr. 10245).C. 256 din 5 nov. D.C. Artur (15. ulterior profesor de neurologie la I.L. din 1948 membru titular al Academiei R. partea I-a. p. 131 din 8 iunie 1948. Isidor . Arthur – activist de partid cu fişă de cadre la secţiile C.Of. 282 din 5 dec.C.B. 1945.Of. (?) KUBITZ. ulterior la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M.din 1947 controlor în cadrul D. M. dosar 68/1955). 19 din 23 ian. din 1949 consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. 16 din 20 ian.E. 9855). dosar 139/1955) şi Administrativ-Politică (nr. KUHN. partea I-a.C. Carol . patea I-a. inv. inv. p. cu atribuţii de control. M.739. 658). în anii ’50-’60 redactor principal la Editura Politică. 1949. 189 din 17 aug. nr.1900 – 28. 268 din 19 nov. 740. 534.. partea I-a. partea I-a.D. p. JOIL.Of. 226 din 29 sept. 25. In şi Cânepă). nr. JOIL.P. Carol . partea I-a. 1949.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public.Of. Moise – în august 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. KREINDLER. 4533. 4696). confundat în mod posibil cu: KREINDLER.Of. p.A. 5663. în 1948 înalt funcţionar în cadrul Ministerului Sănătăţii şi preşedinte al comisiei de editură din cadrul Direcţiei Studii a Ministerului Sănătăţii (Bărbulescu et al. supra).Of. (M. dosar 10/1954) şi Administrativ-Politică (nr. partea I-a. 645). 42.. Poligrafiei şi Difuzării Cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri. decorat prin Decretul nr.R. 2009: 162).G. M.C. 750..în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.E. nr. ulterior director al Centralei Industriale a Bumbacului (1948-1949). 744. inv. p. nr. 100. 1948. 6313. 9857. 751. partea I-a. 1947. KREMER. cu fişa sa de cadre prezentă în fondul C.I. 1048.I. partea I-a. Heinrich . 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. inv. nr. M. KRAUSZ.secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice din 1947 (M. 746.P. decorată cu Ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul nr. p. KUHNER. 176 din 2 august 1948. 729 din 24 octombrie 1969.D. 4968). 119 din 28 mai 1947. la secţiile Propagandă şi Agitaţie (nr. nr. nr. p.Of. partea I-a. nr. al A.Of. p.C. Inului şi Cânepei din cadrul Ministerului Industriei (M. Bucureşti (1948-1970) şi medic curant la spitalul Colentina. nr. LAKSER. 7817). KREINDLER. partea I-a.S. după război activist de partid. 7950). 126 din 6 iunie 1947. M. nr. partea I-a. 200 din 1 sept. M.Of. nr.Of. a M. partea I-a. partea I-a. 743. după 1945 în conducerea C. al P. partea I-a.V.S. 646.Of. I. 1947. 1948. partea I-a.IV. I.Of. p. 742. Andrei – în 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri administrator delegat. 1947. Max .E. p. nr. Emanoil . 4255. 35 din 11 febr. 87 .Of.după război referent în administraţia centrală a C. Maier – inspector la Comitetul de Stat pentru Preţuri. 100. Bucureşti) – medic neurolog. nr. 1213). ulterior publicist şi mai ales traducător (menţionat şi în Pienescu 2008: 154). 15 din 19 ian.din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Bumbacului. nr. nr.G. M. la sfârşitul anilor ’40 şef de seviciu la Direcţia Generală a Editurilor. 7491). p.Of.I.

partea I-a. nr. nr.II.. LĂZĂREANU. LAZAROVICI. (M.S.M. Arhiva C. Andrei (n. p. nr. 204. 763. 8009).Of. partea I-a. partea I-a. după război inspector şef în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.R. din august 1946 consilier cultural şi de presă la Legaţia României de la Washington118 (1946-1948). pp.. 1949. 2009: 71. căs. partea Ia. ministru adjunct al Afacerilor Externe (1953-1961).forter.753. Secţia Relaţii Externe. inv. declarat persona non grata de Departamentul de Stat (în replică la o măsură echivalentă a autorităţilor de la Bucureşti). M.1985 România) – ilegalist.E. Ludovic – din 1947 controlor economic în cadrul D. Kuller 2008a: 446). nr. LANDES. 10/1954) şi referat de cercetare la Fd.L. p. 38/1956. Belgia şi Luxemburg (1968-1970 şi respectiv 1976-1978) şi Volta Superioară (în prezent Burkina Faso) (1970-1976). nr. partea I-a. apoi redactor şef la ziarul organizaţiei Tineretului Progresist. în 1948 numit de ministrul Lucrărilor Publice în conducerea C.C. 3000). LANDAUER.1991) (fiul lui Barbu Lăzăreanu [v. 88 . LAZAROVICI. partea I-a. LAZAROVICI) (18.A. 3293. Aşer LAZAROVICI) (18. 11362).P.C.I.Of. cu Ana. Ilie – în 1948 inpector general sanitar în cadrul Ministerului Sănătăţii şi membru în conducerea Uniunii Sindicatelor Sanitare (Bărbulescu et al./P.E. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. Kuller 2008a: 446). 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. tatăl lui Dan Mircea Lăzăreanu.din 1948 inginer în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 32 din 8 febr. p. LAX. 803 din 21 dec. 299 din 29 dec.C.R. v. nr. membru de partid. 761. pentru un scurt timp şeful serviciului de presă la întreprinderea “Filmul Popular”. partea I-a.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1948.C. partea I-a. ulterior ofiţer al Serviciului de Informaţii (precursorul D. 662). al P. 8937 şi 8971). 762.G.curierul.E. Ionel . LĂZĂRESCU. infra]) – jurnalist (1933-1944). 3705). Isac – consilier cultural în centrala Ministerului Informaţiilor.unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. pledoaria lor fiind mai degrabă un rechizitoriu (Rusnac 1997. partea I-a. revenit în ţară ca director în centrala M.Of. 1949. Ernest – după război referent-şef la Preşedinţia Consiliului de Miniştri.Of.I. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (apr.Of. LANDMAN. secţia Cancelarie – dosare anexe.E. 76 din 30 martie 1946. Iuliu – inginer. p. p.1913 . p. LAZARIDE. pensionar M. Fred . nr. v. 758. partea I-a. 3002). 1123. 190 din 17 august 1946.X.R.Of. Cristiana Marin în Curierul Armatei.1914 – 27. 756. Arhivele Naţionale (ANIC). 190 din 19 august 1947. p.Of. (dosare anexe nr. Judith – din ianuarie 1948 şefă de secţie în centrala M. p.Of. nr.. prim consilier şi însărcinat cu afaceri la Paris (1951-1953).Of. nr. nr.R. 55 din 6 martie 1948. LAUFER.A. 754. 87 din 13 apr. 3372. M. 7 -11 (218-222) din 2007 (arhivă disponibilă în format electronic la http://www.R.R.C.9. partea I-a. al P.C. Tinereţea (1944-1946). ambasador în Regatul Unit (1964-1968).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.A. Victor .Of.ro). anexa la dosarul nr. a M. nr. 1949) (M. 1964 cu Medalia Muncii. 760. după război director în cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1947-1950). C.) şi “acoperit” consilier cultural principal la Ministerul Informaţiilor (M. LAUFER. 1947. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a P. 1948. filele 27-33.II. nr. cu stagiu recunoscut de partid din 1936. nr. 764. 95 din 22 aprilie 1948. 759.E. (M. nr.Of. LAZAROVICI.VIII. 76 din 30 martie 1946. E. decorat în 757. Alexandru (n. 16 din 20 ian. 1948 – febr. 2041). p. Friederich .. 755. Dosar 10/1947. p. în paralel membru al Comitetului Director al Editurii de 118 Pentru rapoarte despre colegii de legaţie pe care Lăzărescu le înainta partidului. (M. 230 din 4 oct. 7492).C. Pentru un serial de articole dedicate Legaţiei României la Washington în acea perioadă.

1948.” clasa a IV-a. p. 229 din 4 oct. LEIBOVICI. partea I-a.R. nr. p. p. Felicia – în 1949 era referentă în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. p. LEIBOVICI.Of.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. iar de la sfârşitul anlor ’60 director la Editura de Stat pentru imprimate şi publicaţii. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. şi şefă adjunctă a secţiei relaţii Externe a C.din februarie 1948 controlor în cadrul D. LEIBOVICI.C. LEHRER. LĂZĂRESCU. Luş – inspector sanitar general în cadrul Ministerului Sănătăţii în 1949 (M.R. partea I-a. LEIBOVICI.C. 772.I. alături de Ghizela Vass. partea I-a.Of. p.XII. 770. 1947. 89 .G. a condus în cadrul secţiei un grup neoficial de sprijin și coordonare a luptei antititoiste. LEIBOVICI. 4255). redactor la postul de radio “Spania Independentă” în anii ’60. 640). iar în 1971 cu (Decretul nr. 76 din 1 aprilie 1947. Vili (Willy) (1917-1986) . până la mijlocul anilor ’60.Of. p. p. 1948. nr. Alexandru .C. I-a în 1949. 1948. a M. LEIBOVICI. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. nr. 771.E. iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. (1953). 11. 1949.M.C. Willi – în 1949 era membru în conducerea U. când demisionează (M. 15 din 19 ian. LĂZĂRESCU.Of.G. 1949. Şulim .Of. partea I-a. 37 din 14 febr.” clasa a III-a în 1948. 1330. după război. p.după război controlor în cadrul D. nr.în 1948 era controlor în cadrul D.din februarie 1949 şef serviciu în cadrul D. 776.Of.Of. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. p. (M. 1033).C. p. nr. 31 din 7 febr. LĂZĂRESCU. 773. Lidia (n. 777./P. 774. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 4611).din februarie 1948 controlor în cadrul D. Stat” (numit în 1948 în locul lui Petre Năvodaru (Fischer)). nr. partea I-a. A. partea I-a. 708). 1267). p.M.Of.Of. al P.C.1949. Clara LAUFER119) (n. din 1940.Of.1909 Bucureşti) – în 1948 era inspector general în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.C (M. 769.Of. 6658 din 28 ian. LĂZĂRESCU. partea I-a. (M. p. 767. Liza LAZAROVICI) (n. Bărbulescu et al. 1964.N. 13/26.Of.C. ulterior pe diverse funcţii în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 319.Of. 157 din 4 mai) cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (dosar L/30 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).I. p. 17 din 21 ian. 1949.X. ulterior director general adjunct al Direcţiei Editurilor şi Tipografiilor din cadrul Ministerului Culturii.E. partea I-a.C. pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr. 24 din 30 ian. 1947 în M. Nicolae ..P. 119 Pentru schimbarea numelui vezi dosarul nr. Leopold (n. partea I-a. partea I-a. HIRSCH) (n. 2630. 11 din 14 ian. nr. M.E.C.Of. nr. 38 din 16 febr. 5784). menţionat şi în M.d. 29 din 5 febr. partea I-a. 766. 8971.C. membru P. partea I-a. 894). în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. instructoare C.R.C. nr. 1949.G. Rosine . nr. 804 din 21 dec. 768. 5 din 9 ian. cu fişă de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. a M.765. nr.P. decorată cu ordinul “Steaua R. partea I-a.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.S. 642). p. 775. 119 din 28 mai 1947. 1947.1915).G. 5/431/1947 de la Ministerul Justiţiei. a III-a (dosar L/29 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).VIII.I.Of. A. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. p.C. Clara (n. 1948. p.I. al P. 1948. 2009: 204).E. partea I-a. 1948.R. 803 din 21 dec. LEIBOVICI. 1964 cu Medalia Muncii. nr. LEB.R. 737. M.I. Ionaş . (M. nr. a M.R. 15 din 19 ian.R.P. nr. nr. nr. 120 din 26 mai 1948. 158 din 12 iulie 1948. apoi simplă activistă a partidului.1915 Lucăîceşti.R. partea I-a. partea I-a. Solomon . nr.Of. 1033). 6. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. M. 314. 31 din 7 febr. Bacău) – după război şefă de serviciu la Direcţia Presă în Ministerul Propagandei / Informaţiilor până în ian.C.

782. partea I-a. p. calitate în care a participat la epurarea juriştilor consideraţi “fascişti”. 1947.Of.R.din 1947 controlor în cadrul D.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. până la desfiinţarea sa în 1957. secretar general al Federaţiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti (F.Of. Ştefan .Of. 780. 10092).II.E. LEONEANU. Bernard –inspector în cadrul D. Şulim .din 1948 şef de birou tehnic la D. p.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. CATZ) (n. 106. a M. nr. 1947. 158 din 12 iulie 1948.S.E. p.G. nr. 316. 12.Of. LEOPOLD.C. pentru nume. LEON. (M. nr. p. membru în primul consiliu al Baroului Ilfov. 1947. 174 din 1 august 1947. 6292). 1945 în M. partea I-a. LEISS. 250 din 1 nov.Of. sub denumirea Viaţa noastră.Of.1914 Iaşi) – în 1946 era consilier de presă în centrala Ministerului Industriei şi Comeţului. 17. partea I-a. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a. 645). şi redactor la ziarul Unirea121 al comitetului. 200 din 1 sept. I. p. 90 . Moise . nr. nr. nr.G. 5785.1986 Israel) – jurist. a M.C.C.E. 264 din 14 nov. 785. partea I-a. (n. partea I-a. 7438).D. (M. 787.I. p. Leon (n. membru în conducerea C. cu Silvia (n.Of. fiul lui Abram şi Blima) (18. 4231. 175 din 31 iulie 1948. partea I-a. 789. p. nr 56 din 8 martie 1948. Rebeca . 9665 şi decizia nr. nr. Rosen 1990: 66.. din 1935.Of. M. când este încadrat iniţial ca şef de serviciu în centrala Ministerului Propagandei. căs. partea I-a. în M. p.Of.R.Of.Of. 1947.din 1947 controlor în cadrul D. nr. p.C. nr.) până în 1951. Solomovici 2004: 135 şi 2003: 178.C. v. nr. 1964 cu Medalia Muncii. a M. LEIZER. 7352). . H. nr. nr. 185 din 12 august 1948. p. 98 din 29 aprilie 1946.P.d. 10092). 786. ulterior consacrat ca publicist (M.Of.IX. LEINWAND.P.778. 5 din 9 ian.I. M. 6804). nr. emigrat în Israel. ulterior. partea I-a.900 din 3 martie 1948 a ministrului Justiţiei (publ. Marcu – din august 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.E. Iosef .Of. C. controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M.II.I. Leon (n. p. partea I-a. n. partea I-a. din 1948. 250 din 1 nov. 32 din 8 febr.045 din 17 oct.C. 209 din 9 sept. 6. LEITMAN. partea I-a. p. LEIBOVICI) (n.1949. 741. 70. 107 din 15 mai 1945.I. acuzator public în Tribunalul Poporului (1945-1946). 71).Of. partea I-a. 784. partea I-a. 783. 1945. 1949. 791.C. 121 Periodicul a fiinţat sub numele Unirea între 1945 şi 1951.I. Herşcu LEIBOVICI 779.C. 7951). 788.). partea I-a. 1949.G. Alexandru – în august 1947 viceconsul al Ministerului Afacerilor Străine (M. nr. p.G. Leon HERŞCOVICI) – membru de partid din 1945. deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952). 1945. Varga 2003a: 396.E. 15 din 19 ian. 8598. membru P. 1911). 120 120 Românizare a numelui în baza deciziei nr. 6662).E. director în cadrul C.X. unde este promovat progresiv în cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor. partea I-a.din 1947 inspector în cadrul D. 9665. 205 din 4 sept. LEIBOVICI-ŞERBAN. 219 din 23 sept. M. a M. LEIST. LEMPEL. partea I-a. nr. 3903). (1947-1948) (M. p.Of. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M.1909 Piatra Neamţ – 10. ulterior funcţionar în Ministerul Chimiei. 2. 264 din 14 nov. p. p. LEONTE. partea I-a. partea I-a.C. 1948.U. LEISTER. Nastasă. 781.până în februarie 1949 şefă adjunctă de birou în cadrul Direcţiei Arte Plastice a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. apoi. 1947.C.Of. nr. 790. M. nr. Rafael . LEIZEROVICI.C. (M. p.Of. decorat de fostul suveran Mihai cu Ordinul „Steaua României” în grad de Ofiţer (M.Of. 1134). Alexandru (n.1912 Bucureşti) . 25 din 31 ian. Maier Zadok . 1948. 803 din 21 dec.din 1948 referent stagiar în centrala Ministerului Comerţului (M. tatăl Marianei Segal şi Simonei Katz (Andreescu. p. nr. LENTEA. p. 2076). nr.Of.

R. M. 15 din 19 ian.C. 12.M. 798. 1948.P.Of. nr. 173 din 31 iulie 1947.Of. partea I-a.1920. Bălţi . după război consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor. 218 din 20 sept. LEVAS.Of.Of. apoi la Direcţia Culturală 8M. 797.” clasa a III-a.I. nr. partea I-a. p. p. “Mişa” Moise (27. partea I-a. p.R.17. Roşie. în febr.R. pp.E.C. iar în 1948 cu ordinul “Steaua R. p. M. 6781). Enric Sergiu .Of. 3372.1888) – ziarist în periada interbelică. LERNER.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.C. 1946.792. 1948 nominalizat ca prim consilier de legaţie pentru Legaţia României de la Buenos Aires (M.Of. graţiat în 1957 (Andreescu. C.Of. nr.) şi instructor al organizaţiei de bază a partidului (1945-1948-?) (secţia economică a C. Robert – consilier tehnic la Institutul Naţional al Cooperării (I. (M.R. nr. p. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler II (Decretul nr.III-a. 662). 793.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.N.R. Israel) – fost membru P. partea I-a..O. nr. 19 din 23 ian. 801. Cernăuţi. fiul lui Bernard şi Maria) – locotenent-major în Armata 795. dosare anexe. partea I-a. Wilhelm – din 1945 şef de birou tehnic la D. partea I-a.R. 10257).C. director în Ministerul Muncii (1946-1947). respectiv în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1949. LEVIŢCHI. p.G.X. 1654-5). al P. nr. LESPEZEANU. director al ziarului Poporul (1946-1948). apoi al C. (1947-1948). în aprilie 1948. partea I-a.F. nr. p.10 din 12 aprilie 1948. LEVOCOVICI. 1948. 533). (1948-1950). al P. 122 V. 1946).F. LEREANU. C. 1947. 32 din 8 febr. funcţionar la Preşedinţia Consiliului de Miniştri până în 1953. 1869. 52 din 4 martie 1945. după august 1944 membru al Comitetului Executiv al Confederaţiei Generale a Muncii. nr.A.D. 123 În fapt.G. p. Iosif .Of.125. fişa matricolă penală la http://86. 105). 52 din 4 martie 1945.E. 17 şi 47-1947). când “defectează” şi emigrează finalmente în Israel. nr.?.XII. director în centrala M. partea I-a.E.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.D. 2790 din 16 sept. 91 . 800. 3945). şi Benjamin & Stanciu. nr. p. dosar nr.Of.G. inv. 1133).C. p.1915. nr. LEVY. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1949) (M. 803. nr. 16 din 20 ian. 1949.S. a fost notificat asupra schimbării ( B. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 641). LEVIN. p. revenit în ţară în 1944. pp.G. iniţial fusese numit ministru plenipotenţiar la Buenos Aires şi se afla la Paris. 92 din 17 aprilie 1946.după război inspector în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. autodeclarat evreu în înregistrările de la Casa de Pensii a Ziariştilor (v.P. când este arestat şi condamnat pentru spionaj122. 794. Paul . Wolff – în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Comunicaţiilor (M. atunci când. 225. Otto (n.M. din aprilie 1948 prim consilier şi ministru plenipotenţiar al Legaţiei Române la Roma123 până în 1950. crt 9. 1949. Mauriciu – din 1945 şef de birou tehnic în D. (stagiu recunoscut din 1933) şi ziarist la Şantierul (condus de Ion Pas). 1996: 22). fond 495 (“România”).S. Mircea (n. pentru scurt timp secretar al C. unde va activa ca redactor-şef al cotidianului de limbă română Viaţa noastră. nr. LICHTIG. (aripa procomunistă Rădăceanu-Voitec). pentru probleme internaţionale. 10174). Sergiu . 802.I. 796. partea I-a. partea I-a. 6. ales în 1946 deputat de Bucureşti pe lista Blocului Partidelor Democrate. nr. Henrieta – secretară de presă în centrala Ministerului Informaţiilor. partea I-a. LIBROS. 19.. 799. LERNER. în special la Argus.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/L/L%2002.php.din 1947 controlor în cadrul D.%20Leabu%20-%20Lubotici/Lerner%20Otto/index. Năstase şi Varga 2003a: 592-3). aflat în 1941 pe lista comuniştilor “categoria A” întocmită de Siguranţă (intrarea “Levi Moise”) şi cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.X.Of. Bucureşti.C. 266 din 17 nov. 87 din 13 apr. aşteptând cursa transatlantică. LESNER. 1654-5). 50 din 1 martie 1948. partea I-a.1).Of. mai întâi la Direcţia Presă. membru al Comitetului Executiv al P. a M. ilegalist.

119 din 28 mai 1947. Clara . LINDER. 1949.M. 6293). LIVIANU. 644).a.Of. pentru scurt timp după emigrarea lui W. cea mai mare perioada ca instructor la Secţia cadre a C. 813. Filderman (succedat de Israel Bacal).B. când va fi arestat şi judecat ca spion sionist. membru în conducerea C. Jean Monnet nr. LINDER.romanianjewish. LIFŞIŢ.I. nr.C. 812.U.). p. nr.I. nr.Of.R.E.804./Kuller 2008a: 447). în paralel cadru didactic la Facultatea de Textile a I. 1948 în M. partea I-a.R din 1941.R. al P. ulterior promovată succesiv până la funcţia de director administrativ adjunct în centrala Ministerului Informaţiilor (M. fişa de cadre în u. (1955.R.. 124 125 V. D.Of. pe str. Ana . 1948 director comercial).C. funcţionară la Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă timp de peste trei decenii. în iunie 1948 numit director tehnic al nouconstituitei societăţi de stat “Petrolexport” (din sept.G.C. LIMAN.E. 737). rubrica Decese din Realitatea Evreiască la http://www. al P.R. 1902) – controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (1945-1948). nr. fiul lui Bercu şi Fani) (n. cu dosar la secţia Organizatorică a C. cimitirul sefard124) – soţia lui Nicolae Liteanu. nr. 15 din 19 ian.Of.E. 808.R. 4255. LITEANU. cu Dita Gelehrter Lieblich. LÖBELSOHN) (soţia lui Horia Liman) – după război angajată iniţial ca şefă de birou în Ministerul Propagandei în mai 1945.R. încă în viaţă se pare. propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. parteaI-a. nr. decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa III-a.. 107 din 11 mai 1948. decorată prin Decretul nr. 809.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 662).L.Of. 107 din 15 mai 1945. p. Marinescu”. 1949.II-a. 16 din 20 ian. 175 din 31 iulie 1948. 642). (M. 3904 şi nr.Of. nr.C. p. LICHTMAN. Luca şi al altor lideri de partid până în 1953. nr. 34 din 10 febr. 814. Sima (1915 – II. LIEBLICH. iar dn 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1947. preşedinte al F. LINKER.Of. partea I-a. partea I-a. ulterior directorul Rafinăriei 6 Ploieşti (1959-?).D. partea I-a. eliberat în 1955 şi reabilitat.C. Carol . 16 din 20 ian. 39904 din 28 apr. partea I-a. p. p. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. 15 din 19 ian. fost preşedinte al Uniunii Comunităţilor Evreieşti. (inclus şi în C.. 10919). 4258. Clara (n. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. I. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. p. 286 din 10 dec.2008. Eugen . 1948. Aurel (n.E. partea I-a.Of. nr. Eugen – controlor (1947-1948).din 1948 şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Industriei (M. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. V. de profesie medic. p.pdf. 110/1955). 806. partea I-a.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. Bucureşti. ulterior medic endocrinolog la Spitalul “G. 811. Nicolae (n. membru P. 1949.Of. Sandu (1901 – 1971 Bucureşti) – ilegalist (internat în lagărul de muncă obligatorie de la Miercurea Ciuc). p. LIEBLICH. 1949. 807. nr. partea I-a. respectiv inspector (1948-1949) în cadrul 805.I. 106 din 12 mai 1947.Of. p. căs. după război consilier administrativ în cadrul Comisiei Române de Legătură cu Comisia Aliată de Control (M. 3713).S. decizia ministrului Justiţiei nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. 1949. 1189). 24 din 30 ian.S. partea I-a. p.org/db/pdf/nr292_293/pagina30. 810. Nathan LEIBOVICI) – activist de rang înalt în partid timp de patru decenii. iar apoi (din 1954) director tehnic la Direcţia Centrală Industrială a Tricotajelor şi Confecţiilor din Ministerul Industriei (M. redactor la Veac Nou (organul de presă al A. 28. partea I-a. 53.1923 Piatra Neamţ) – şef de secţie tehnică (1949-1954). nr. a M.P. Villi (Willy LÖBELSOHN125. LITEANU. 92 . L.C. p. decorat prin Decretul nr.C.C. p. partea I-a. 662). medicul personal al lui V.

a M. al Partidului Comunist Spaniol). p. Birnbaum).R. 10417.F. 158 din 12 iulie 1948. nr. 189/1952 şi 249/1952.G. nr.C.815.XI. nr. nr. LOVINGHER. 825. al P. nr. v. (dosare anexe. partea I-a. (dosare anexe.Of. partea I-a. LÖWY. Moscu – în 1945 încadrat ca şef de secţie la Direcţia Buget şi Contabilitate 816. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. 1947. nr. 529) (M. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. iar în august acelaşi an avansat director adjunct al centralei.C. p.C. partea I-a. şi al Comitetului Executiv al U. LOBENSOHN. deputat M. M.1925) – directorul Oficiului Comerţului Local începând cu 1959. nr. 818. ulterior cu diverse funcţii de răspundere în sectorul industrial. 662. M.C.C. p. în 1947 transferat ca director adjunct de contabilitate la Institutul General de Asigurare. M..în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 7401).în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. (M. partea I-a. cu fişă la secţia Economică a C. partea I-a. ulterior dispecer. ministrul industriilor şi materialelor de constructii (1955-1957). partea I-a. preluat după reorganizarea ministerială în Ministerul Industriei (M. p. LIVEZEANU. inv 517.I. partea I-a. 1945. 823. voluntară în războiul civil din Spania (inclusiv membru al C.Of.G. 821.R. Gheza (n. 201 din 31 aug. nr.C. al P. nr. 824.E. rămas în Ucraina după 1945. 15 din 19 ian.Of. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici. 16 din 20 ian. p. 1947. 2.A. ulterior ministru adjunct (1949-1952) şi ministru al Metalurgiei şi Industriei Chimice (1952). Jean . al P.C. Va. LOGHIN. nr. 9 martie 1905) – membru de partid din 1945 (dosar L/90 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). inv. p. inv. 25/1954 şi 62/1955). 820. 207 din 7 sept. Heinrich .R. din 1949 consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. dosar nr. LÖBEL. nr. 822. 2 din 2 ian. nr. fond 495 (“România”). 1948. 5 din 7 ian. 7262. Generală a Statului din cadrul Ministerului de Finanţe. (1952-1961). 93 . fostă ilegalistă.Of. partea I-a. 1949. (1944-1948).C. 6292).N. 200 din 1 sept. nr. 515). membru al delegaţiei României la Federaţia Internaţională a Femeilor Democrate. partea I-a. 4 din 4 ian. (dosare anexe. 225.C.C. p. Adolf . 1949. PH) – din august 1948 referentă în centrala Ministerului Afacerilor Externe (M. nr. 190 din 19 august 1947. apoi membru al C. LOVEANU. 1898 Câmpina. LÖBEL. R. (1948-1952). nr. 7491).A. partea I-a.din 1948 şef de secţie la D. 15 din 19 ian. 256 din 5 nov. 1948. soţia lui Vasile Luca127) – originară din Basarabia. M. 106). 1948. după război director SovromMetal Reşiţa (1949).până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. al P.C. p. p. 16 din 20 ian.I. LÖBL.I. 1949. 127 Anterior căsătorită cu Avram Weissman. Eugeniu . 32).Of. p.Of. 275 din 30 nov. (123/1951).Of. p. p. 819. 36/1952. M. Aneta (LÖBEL) (n.R.P. 1948 în M.C. a M. u. 646). p. 1949. 1948.Of.F. fiul lui Herman) (n. (?) LONCEAR. 9857.Of.a. 817. 644). 1947. Elisabeta (născută Betty BIRMAN (după alte surse. din 1947 controlor în cadrul D. 5784). Geza LÖWINGER. Dudu (n. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. Eugen (n. ilegalist din Cernăuţi. 17 apr. 126 Singura menţiune a identităţii sale evreieşti descoperită în elaborarea lexiconului de faţă îi aparţine autorului evreu Solomovici (2001 II: 42). partea I-a. şi decizia nr.R.R. nr. nr.D.Of. cu fişă la secţia Economică a C. ca director adjunct de contabilitate la Administraşia Livrărilor.R.” cls. inv. în 1948 revenit în centrala Ministerului de Finanţe.E. 83134 din 2 sept. 175 din 31 iulie 1948.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. ministrul industriei metalurgice şi construcţiei de maşini (1952-1953). LUCA. Economie. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. David H. Carol126 (1917-1991) – ilegalist. LEIBOVICI) – în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lânii (M. partea I-a. 77/1952. partea I-a.Of. nr. 546).Of. 7951. după război membru în Comisia Centrală a U. contestabile. 61.Of.C.C.Of.Of. p. 662). nr. partea I-a. p. nr.

831. Lucas”. 225. fondatorul de facto al Comitetului Democratic Evreiesc (CDE) după război (Andreescu. fond 495 (“România”). participantă la Rezistenţa Franceză în timpul războiului.1956) – ilegalist (în 1943 membru supleant al C. nr.R. Ana (n.F. LUCA. 225. 129 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. actualmente Covasna).R.I. al P. 21243 din 12 martie 1948 a ministrului Justiţiei în M. în 1949 decorat cu ordinul “Apărarea Patriei cls. 2002: 171. Varga.17. anexele la dosarele nr. Nastasă. promovat prof. II-a. Rosea GUREVICI) (28. III-a şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls. LUCHIAN.826. 828. “dosare adiţionale”.III. Anna WEXLER) – după război membru în Comitetul Executiv al U. secţia Cancelarie – dosare anexe. condamnat iniţial la moarte în 1954. 2003:152).Of. univ. inv.1912 Iaşi . cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.VI. (?) LUCA. 830. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. nr. nr.P. Betea.Of. inv.VI. p.D. Răutu de la Universitatea Bucureşti). cu ordinul “Steaua R.B. partea I-a.1902 Basarabia – 8.europartes. incinerată la crematoriul “Cenuşa” (dosar L/102 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).1963. iar în 1971. (136/1955). LUNGU. membru în conducerea Comitetului de Stat pentru Cinematografie din România între 1950 şi 1952.C. precum şi misterioasa vizită a soţilor Luca în Israel. inv.125. Iancu .a. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministru de Finanţe (1947-1952). 94 . 1949.B.C. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.” clasa a IV-a. 2323. LUCIAN. 3707). Paul (n. din 1919 (Levy. 1180).R. şi al Federaţiei Internaţionale a Femeilor Democrate la începutul anilor ’50. 2001: 167 şi 1997: 119). p. nr. partea I-a. al P.php 130 Vezi decizia nr. cu numele “Eugenia R. decedat în detenţie în 1963.Of.C. după război activistă de partid. menţionat şi ca director al editurii în limbi străine (în Kuller 2010: 189 şi Solomovici 2003: 88). 131 V. fond 495 (“România”). înmormântat. Iacob ./P. membru al Secretariatului. Comitetului Central şi Biroului Politic al P. anuarele I. 15 din 19 ian. A se vedea şi interesanta mărturie în faţa organelor de anchetă din 1949 a lui Avram Weissman (primul soţ al Elisabetei Luca) în Levy 2002:171. http://universulenergiei. 63 din 16 martie 1948. cu referat de cercetare la fd. dosar nr. 1949.din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Chimiei din cadrul Ministerului Industriei (M. ş.C. nr.. apoi exhumat şi incinerat. LUNCAŞ. Mendel LEIBOVICI130) (22. 3293.P. reabilitat post mortem în 1968. 829. deţinută (1952-1954). decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. p. omologul lui L.R.1989) – ilegalistă cu stagiul recunoscut din 1927. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. 1213). la http://universulenergiei.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1953/.” clasa a III-a.R. 128 Evreu vorbitor de limbă maghiară originar din satul Cătălina (fostul judeţ Trei Scaune. (1945-1952).IV.).P. III-a şi încadrat cu grad de conferenţiar la catedra de bazele marxism-leninismului (în cadrul Facultăţii de Electrotehnică) a I. 645).R. fiul lui Anton şi Amalia)128 . Eugenia (n. arestat în 1952 împreună cu cei trei miniştri adjuncţi. László LUKA) (8. cu sentinţa comutată ulterior în închisoare pe viaţă129.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.1898 – 27.C. autoare a unor articole în Scânteia.%20Luca%20-%20Luzi/Luca%20Vasile/index. LUCA. a luptat împotriva Armatei Române ca voluntar în “Divizia Secuiască” a trupelor lui Bela Kun (Cohen) în Revoluţia bolşevică din Ungaria. 827.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. în 1947. p.R.C.europartes.din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p.Of.P.de profesie lăcătuş..M. 95 din 22 aprilie 1948. 35 din 11 febr.” clasa a III-a (Decretul nr.R. Solomon . în 1950 şi respectiv şef al catedrei în 1953131 (i. 127/1968 şi 136/1972. 832.e.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/L/L%2003. Vasile (n. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a. ulterior lucrătoare într-o fabrică (după alte surse laborantă) până la reabilitarea post mortem a lui Vasile Luca în 1968. 157 din 4 mai 1971).S. C. 4. când va fi eliberată din funcţie în cadrul epurării “deviaţioniştilor”.

S. la sfârşitul anilor ’30 angajat al Ambasadei U.S.Of.R. Tănase 2010: 90-4). în Iugoslavia. nr. p. 1949.R. nr. C.G.R. Ada (n. Turcia şi Vietnam. în 1951 era şefa Serviciului Paşapoarte. nr. 110. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lemnului. (45/1955). Grosz)) – 834. LUPESCU. LUPAN.F.S. după război iniţial membru în Consiliul de Administraţie al S. Lungu 2009: 239-52).M. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. 168 din 18 iulie 1941. Jiu. Bihor) (tatăl lui Ivan Lungu. din 1948 încadrat în Ministerul Afacerilor Externe. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. partea I-a. Ştefan (n. 4200). înceracă fără succes să treacă în U. Ivan (n. 1949.R. partea I-a. p. ilegalistă încă din timpul studenţiei la Bucureşti (Drept)..C. Levy 2002: 182. LUPAN. redactor pe probleme de politică externă la Agerpres. apoi funcţionar la “România Film”. p. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. la Ungheni. 95 din 22 aprilie 1948. emigrat în Israel în 1973.Of. infra) – din 1947 funcţionară în centrala Ministerului Afacerilor Externe.Of. p. secretar al organizaţiei de bază U. partea I-a. ulterior cu responsabilităţi la secţia economică a C. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. ambasador succesiv al R. fiul lui Ştefan şi Emma (n. 840. Lucia . listă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş (A. 1654-5).Of.1902 Zsvadani.A. 645). partea I-a.S. 662).C. LANG) (n. nr. n. fiica adoptiovă a ilegalistului David Avramescu (I. nr.1935 Caransebeş. funcţionar în comerţul exterior (1958-1964).373 din 12 dec. p.VIII. LUNGU. din 1947 secretară de presă în centrala Ministerului de Externe. partea I-a. 52 din 4 martie 1945.P.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Avram LUSTMAN) – ilegalist. în timpul războiului internat în lagărul de la Tg.T. căsătorit cu Stela Constantinescu. 836. fd. LUPOVICI. când este ex clus din partid şi transferat în poziţia de consilier la o întreprindere (I. de formaţie avocat. 133 şi 135). Hadaşa VYRTIKOVSKY. la Bucureşti. 95 . 291 din 16 dec. 15 din 19 ian. ulterior la Ambasadele R. 14. LANG) (n. 837. în cadrul Ambasadei U. LUPESCU.833. meditatoare de limbă rusă a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1947). LUPAN. 168 din 18 iulie 1941. nr. p. S.R. dosar 9. 835. 158)). 141-2. menţionat şi în arhiva reprodusă în S. 16 din 20 ian. director şi apoi director general al primei întreprinderi de stat de comerţ exterior până în 1953. 838. după iunie 1941. la sfârşitul anilor ’30 funcţionară. Avram / Miron (n. după război figurând lista din 1945-1946 a celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. 841.Of. decizia ministrului Justiţiei nr.Of. alături de soţul său. din Turcia şi Vietnam. al P. 24. supra) – angajat de Gheorghiu-Dej la partid în 1947 (la recomandarea căruia îşi românizează numele în acelaşi an132). Constantiniu 2003. unde semnează sub pseudonimul “Petru Călin” (1964-1968). la sfârşitul liceului (1952-1953). în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 1947 în M.Of. Cezar . 1947.P. în august 1948 detaşată la Amabasada de la Belgrad.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. al P. care trebuie să rămână în România” [poziţia 21]. partea I -a. LUNGU. fiica profesorului local de ebraică) – soţia lui Avram Lupan. pp. partea I-a. “Banca Economică”. 11129.R.S.R.C.S. la Bucureşti. 839. la pp.VII. Basarabia. 4200). LUPAN. respectiv stenogramele reproduse în Fl.R. cu responsabilităţi economic-comerciale. Lungu 2009: 242 -3.M. alături de soţul ei. v..din 1948 impiegat în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. ? – soţia lui Radu Lupan (Leibovici) (v. Gheorghe . 3707). demisă în 1952 în cadrul unui val de “epurări” (v. încă în viaţă în 2005 la Haifa.R.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. nr. unde lucrează 14 ani ca asistent al directorului comercial al unei uzine în domeniul import-export şi colaborează cu unele publicaţii locale de limbă română. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş). 132 V. Solomon .C. ff.

ilegalistă (membru P. ilegalist cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.P. 10092). 225. 189/1952 (527).T. soţia lui Petre Lupu (n. şi vicepreşedinte al Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare “V. Didactică şi Pedagogică şi revistele Probleme economice şi Studii şi cercetări economice (v.1920 Iaşi – 30. nr. 533) între 1948 şi 1952 (demis). Constantiniu 2003 passim).C.842. Tighina – d. 1947.Of. Nesia (n.E. Alexandru .R. ulterior ocupă diverse funcţii în eşalonul doi al aparatului comunist de stat. (n. Mihail (n. LUPU. Carol Emil – originar din Satu Mare.P.P.M. ministru al Muncii (1969-1977).. Lupu PRESSMAN. 6781). probabilă idenitate cu “Wolfson Mihai Emanuilovici”. autor al unor multiple lucrări şi articole publicate la Ed. 847. 173 din 31 iulie 1947.R. şi implicit ministru adjunct de Finanţe (febr. anii ‘80) . soţul Evei.. 2060). din 1948 director în cadrul Băncii de Stat a R. fond C. nr. (19451948-1950). în 1945 numit de 845. WOLFSOHN) – în august 1948 angajat secretar de presă / cenzor în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.C. şef adjunct al Secţiei Organizatorice a C. nr. Bucureşti. 74).E. la începutul anilor ’60 rector al I./U. emigrat în Israel la începutul anilor ’60.G. din 1936). 19 din 23 ian. mutat la Iaşi în 1950). pensionat în anii ‘80. 1948. (M. preşedinte al Colegiului Central de Partid (1979-1984). Pressman) (v.I.” clasa a II-a (1964). 1956 – mart.R. ordinul Muncii clasa I-a (1962). ordinul Muncii clasa a II-a (1957). 846. 1915. alături de Ilie Verdeţ adjunctul lui Ceauşescu la Direcţia Organizatorică a C. către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili. promovează până la funcţia de preşedinte al Băncii de Stat al R. p. 1959). cu rang de prim consul general (M. fiul său.P.C. apoi ambasador în Venezuela (1984-1988) şi respectiv ambasador responsabil pentru mai multe state din Caraibe (1988-1989). Solomovici 2004: 24.R.decorat cu ordinul “Steaua R. vicepreşedinte al Consiliului Organizării Economico-Sociale (1973-1977). Nesia RABINOVICI.C. Petre (n.X. inv.C. al P.E. 96 . membru supleant (1965-1974) şi apoi cu drepturi depline (1974-1984) al Comitetului Executiv al partidului şi.E. (1950-1952)./1. Iancu . fiica lui Iosif şi Sara) (n. fond 495 (“România”). fost deportat în Transnistria. apoi. a M.S. LUPU.R. inv.E. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). a emigrat în Israel în 1990. p.T. partea I-a.A. deţinută în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka. şi în acelaşi mandat şeful secţiei Organizaţii de Masă (1960-1965).S. 1948. Lenin” (I. după 1958. partea I-a. Andrei. nr. ordinul “Tudor Vladimirescu” (clasa I-a (1966). şeful Direcţiei Administrative în M. (1952-1955).agentă sovietică (pe lista agenţilor de influenţă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş în 1945-1946).Of.I. anchetată alături de Ana Pauker în procesul de la Craiova. p. ordinul “Steaua R.VI. (M.S.G.Of.N. partea I-a. a M.1989) – ilegalist (membru de partid din 1939). în lagărul de la Târgu Jiu. 7032).C. până în august 1944.din 1947 inspector în cadrul D.. ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (1949). A. fiul lui Avram şi Cerna) (25.din 1947 inspector în cadrul D. preşedinte al Comitetului de Stat pentru Problemele Organizării Muncii. 249/1952 (529) şi 29/1956 (50)).C. profesor la catedra Economie Cooperativă şi Istoria Cooperaţiei a Facultăţii de Ştiinţe Comerciale Bucureşti şi în paralel director general al INCOOP (1947-1948). supra). fosta Academie Comercială din Braşov. 844.. LUPU. 157 din 4 mai 1971) LUSTIG. Marin A. LUPU.Of.E.d. 1957 – ian.R. 264 din 14 nov. 843. “dosare anexe” 30/1950 (nr. 588. secretar al C. 848. din 1936. prietenă apropiată a Anei Pauker (Levy 2002: 157. p. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1952). medalia de aur “Secera şi Ciocanul” (1971).C. secţia Economică.” clasa a III-a (1948). după război deputat M. partea I-a. dosar nr.C.R. Producţiei şi ale Salarizării (1966-1969).P.C.C. LUPU. decorată în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 207.P. (mandate succesive 1948-1980). ulterior rector (până în 1973) şi şeful catedrei de Istoria Economiei Naţionale la A.VII.N. 194 din 23 aug.I. 1957 şi nov. şef al Direcţiei Treburilor a C. Bucureşti.C. al U. LUPU.A. Marcel WOLFOWITZ) – activist de partid după 1944.

N. inv. III-a. al Comitetului Executiv şi secretar al U.R. 423 din 15 iul. Teri UNGAR.C. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. profesor de arhitectură.A. membru A. alături de alte nume sonore precum Nicolae Bădescu. Peszel)) (1910-1962) – 850. al P. 857.D. din 1945 membru în conducerea U.N. soţia diplomatului George Macovescu (1913-2002).S. a faptului că nici măcar arhitectura nu era scutită de ideologizare. (1948-?) (Şt. 21/1957. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. nr. după 1944 activistă a partidului. Isac – arhitect. Coloman – preşedinte al Băncii de Stat a R. nr. inv. MAER. C. şi cenzor al Uniunii (1945-1948).E. în special Editura pentru Literatură Universală. p.R. Stalin blocurile înalte. 10092).1905 Constanţa – 1975 Bucureşti) – membru de partid.R.E. al P.R. fiica lui Adolf şi Pepi (n. Arhitectură şi Sistematizare şef de proiect la Casa Scânteii în stil realism socialist. (nr. 15 din 19 ian.din 1947 controlor în cadrul D. 853. secţia Cancelarie – dosare anexe.D. al P. 1949. Osias . 429-30). fd. Constantiniu 2003: 148-150).Of. 156/1950-1952) (v. 852. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. Iosif . 225.P. Tereza (n.F. 293 din 18 dec. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.C. 855. în anii ’50 şi referat de cercetare la fd.755 din 11 dec. 1947. fostă ilegalistă (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. Maicu postula în nr.R. al P. partea I-a. S. ulterior traducătoare la diverse edituri.C.E. partea I-a. A. arhitect-şef al capitalei în anii ’50. (facţiunea pro-comunistă).” clasa a V-a. C.I.I. 1947 în M.C. 187. inv.R.P. (1959-1963). Burcă 2007: 7)).. nr.(Kuller 2008a: 447). 11214. va da posibilitatea de a ridica şi mai sus nivelul de trai al oamenilor muncii” şi respectiv că “dezbaterile din URSS în jurul problemelor idelogice ale literaturii. (136/1955) (v. ? (Florian?) – în 1952 membru al organizaţiei de partid şi angajat al Direcţiei Cabinet din centrala M. şi Cajal şi Kuller 2004: 498. .funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.R.849. 264 din 14 nov.Of.R. Buzatu 2008: 421).M.X.S. MANDEL. 153).R. membru în conducerea Comitetului de Stat pentru Construcţii. Mihăilescu 2006: 380. ca deputat de Buzău (Ţugui 1979: 189) (A. deputat în Camera Deputaţilor (1946-1948) din partea P. 3293.C.e.R. muzicii şi artei” “au constituit şi pentru noi forme călăuzitoare pe drumul realismului socialist în arhitectură” (apud Trişcu 2002). stenogramele reproduse în Fl. nr. GOLDSTEIN133) (30. Horia (n. 195.” cls. nr. (M.C. arhitect-şef al capitalei). 1964 cu Medalia Muncii. cu dosar anexă la secţia Organizatorică a C. 1 al revistei Arhitectura din 1950 că “statul sovietic. 97 . (după ce fusese la Direcţia a II-a) (v.C.I. 803 din 21 dec. co-autor al Sălii Palatului (1957-1960).P. partea I-a. MAIMON.C. H. dosar nr. nr. exclusă în 1952 din partid “pentru atitudine uşuratică şi neprincipialitate în ceea ce priveşte raporturile cu unii mici burghezi”. MAIOREANU.A. p. construind după propunerile tov. apoi membru al C.C. 854. MANDEL. decizia ministrului Justiţiei nr. a M. între 1948 şi 1949 alături de soţul ei (însărcinat cu afaceri) la Londra. dosar 3/1947. 1256).R. 851. al P. evreică maghiarofonă. p.R. şeful Comisiei de Planificare Urbană din Bucureşti în anii ’50 (i.. el însuşi o dovadă vie. MANASSE. 109.Of. 645). în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.P. autoare a unor articole în revista Justiţia nouă în anii ’50’60 (inclusă şi în C.R. 1963. MACOVESCU. 209. 427. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. ulterior primvicepreşedinte al Consiliului de Conducere al băncii. 856. MAICU. 1947. MAHLER.I. anexa la dosarul nr. 426. şi Balas 2008: 188-9. Simuţ 2007.G.C. fond 495 (“România”). Micaela (uneori în forma românizată Mihaela Mănase) – avocată.C.Secţia Organizatorică. f. al Mausoleului militanţilor comunişti din Parcul Carol şi al actualei clădiri a Teatrului Naţional Bucureşti în stil brutalist (1967-1970)..D. din anii ’60.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. Mihail .F. 133 V.C. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.I.

zisă şi “Irina” şi “Jeni”. MANOLE. partea I-a. 27 nov.A.I. (1945-1948).ilegalistă (membru de partid din 1926). 2006: 143. secţia Cancelarie – dosare anexe. 865. 568 din 14 aug. 861.M. 10522. partea I-a.M.. delegat al României la Târgul International de la Budapesta din 1960. membru P. marginalizată în 1958 în lotul “fracţioniştilor”.C. 1946. ABRAMOVICI) (n. (M. inv. 2195 din 6 aug. 1948. Eugen (n. cu fişă de cadre la secţia Gopodărie de Partid a C. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. şi deputat de Bucureşti al Marii Adunări Naţionale (1946-1948-1949) (Rosen 1990. MANOLESCU.C. p. al P. în iulie 1948 promovată translatoare interpretă-şefă şi repartizată la cabinetului secretarului general E. Anton (n. ucisă de iubitul fiicei ei) . iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. (1948-1952). nr. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. (1948-1958). nr. 178 din 4 august 1948. decorat în 1952 cu ordinul Muncii clasa a II-a (Decretul nr. MANDEL) – de formaţie medic. 34/1956. al U. (1948-1952). p. Vladimir – după război directorul Economatului P.C. apare şi în C. 92321 din 30 sept. 12 şi 105/1951. deputat M.D. Eduard (1896 Burdujeni – 1949 Bucureşti. în 1951 şeful secţiei Muncitoreşti a C. f.Of.. căs. fond 495 (“România”). al P. 7997).C. în anii ’50 directorul spitalului “Elias” din Bucureşti. din 1937 chiar secretar general al organizaţiei de tineret şi membru al C.A. (1946-1948).. după alte surse Zeidman. nr.R. pentru schimbarea numelui v. (1948-1952). membru al C.R (19561958).E.C. MANOLE.D.C.Of. 534). M. 1952).O. cu Emanoil Vinea.C. 19 din 23 ian. 521 din 24 dec. cu referat de cercetare la Fd.I. de la Londra.A. după război membră în conducerea Apărării Patriotice. decizia ministruluii Justiţiei nr. al Comitetului Executiv şi al Secretariatului U. Richard MARCUZON134) (n. fiul său.J.C.A. decizia MJ nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. nr.R.C. Eugenia (n. 91936 din 16 sept. deputat de Turda în Marea Adunare Naţională. nr. 1948. 5970.P. fiica lui Isidor şi Ernestina)) (15. 225. după fuziunea din 1948 membru supleant al C. ZEITMAN. Nicolae (n.T.1-2. nr.P. (4/1951).Of. de asemenea medic. C. anexa la dosarul nr. Solomon MENDELSOHN) (n.M.XII. a decedat la Frankfurt am Main. 164 din 19 iulie 1948. C. membru în conducerea C.IV. 2009. 477). reabilitată în 1964. partea I-a.S. şi a solicitat şi reobţinut cetăţenia română în 2009 (ordinul M. 6401.R. 859. 753). între amici “Edy”) – jurist.1927.Of. M. p. 134 V. 20 din 23 ian.R. dosare nr.C.1908 Reni. 1911 Bucureşti) – membru de partid. Ofelia (n.R.U. 123/1948.M.VI.A. 24.C. n.1993). Târgovişte .P.M. Dobre et al.E. colaboratoare a revistei Femeia a F. apoi al Artelor şi Informaţiilor (M. p. 223 din 26 sept. Tismăneanu). al P. clasa a III-a.R. Mezincescu (M.C. p. I-a. 3293. al P. este jurist în S. membru supleant al C.R..R. secretar general la Ministerul Sănătăţii (1948-1950). ff. Etti (n. soţia sa . al P. nr. 1947.M. MANDL.C.D. MANOLIU.. secţia Organizatorică. membru şi apoi şefă a secţiei Cultură a C. membru în conducerea U.1992) – fost 860.R. 86). 4 iulie 1903 Bucureşti) – după război stenodactilografă-şefă în centrala M.1983 Bucureşti. partea I-a. emigrat în anii ’70. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946 1948) (M.A.Of..R.F. p. Andrei Mandel Manoliu (coleg de clasă cu V. 1946 în M. 864. 2009). detaşat la Legaţia R.N. partea I-a. p.R. fd. 26 din 1 febr.R. 98 .C.N. (A.R. ulterior menţionat ca director adjunct al Întreprinderii de aparate de măsură şi control din Otopeni.. 1948 în M. în anii ’50. din 1948 secretar de legaţie.C. al P. nr. MANEA. secretar al Comitetului Regional Bucureşti al partidului (1954-1958) şi prim-adjunct al şefului Secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.D. nr. partea I-a. 229 din 2 oct. şi membru al Secretariatului C. MANTU.F. 14. al U. al P. inv. Kuller 2008a: 447). 1946.F.III.1918 – 9. David – din ianuarie 1948 consilier de presă în cadrul Ministerului Informaţiilor. Ucraina – 30.858.Of. 863. dosar nr. 2004: 372). Goldschläger (24.C.D. partea I-a. 862. MANOLESCU. nr.T..Of.II.

apoi transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. partea I-a. partea I-a. MATTES.Of. 15 din 19 ian. 1947.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. MARCU. MANTZ. 1949. Elias . MARCOVICI. în care promovează până la funcţia de secretar general – ministru adjunct al ministerului. Sergiu . 8460).R.E.din 1948 inspector general adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. partea I-a.G. a M.E.I. Leizer . 877. Lupu .inginer agronom.E.Of.Of. 46 din 25 febr. 1927 Galaţi – dec. 107 din 13 mai 1947.R.Of. p.I. 126 din 6 iunie 1947.C. 4847. nr.C. încă în viaţă în 2005. (M. 879. Marcel .Of. p. nr. Iaşi începând cu 1952 şi membru al C.G.Of. 423 din 15 iul. al Frontului Democraţiei Populare în a doua jumătate a anilor ’50 (în calitate de reprezentant al comunităţii evreieşti). partea I-a.C.Of. 881. 7492).G. după război membru al Contenciosului Administraţiei Liverărilor din Ministerul de Finanţe. 99 .în 1949 referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. nr.din 1947 inspector în cadrul D. nr. 158 din 12 iulie 1948. 1639). MARCOVICI. M.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M.C.E.C. p. Nicolae (ian. Iuliu . p.Of. 1949. 872.C. 1948. 1946. 256 din 5 nov.R. partea I-a.C.A. partea I-a. şi funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. a M.M.I. Lucia – soţia lui Eugen. controlor economic în cadrul D. p. partea I-a. a M.C. 3706).Of. încadrată împreună cu soţul ei în centrala M. nr. 875.E.avocat. partea I-a. partea I-a.C. MARCOVICI. C. nr. MARCOVICI. (M. M. 93/1955 şi 67/1961.Of. partea I-a.C. partea I-a.C. 5784). p. 8598. instructor al Secţiei Agrare a C. p. 3293. Jean . Efraim . 870. 1948 ca dactilografă-şefă şi detaşată la Legaţia României de la Londra (M. 264 din 14 nov. nr. 876. (M.P.C. MARCOVICI. p. 10092).866. 5830). nr. anexele la dosarele nr.I. 878.Of. al P. 222 din 29 sept. Lionel . 1947. Iacob . MARCOVICI. – după război încadrat la Oficiul Industrial al Klânii (M. partea I-a. Asher . 158 din 12 iulie 1948. 869.Of. 159 din 13 iulie 1948.secretar general al C. 880.Of. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.C. 4534). în februarie 867.I.Of. MARCOVICI. 5784). în anii ’50-’60.din 1947 inspector în cadrul D.Of. cu dosar la Secţia Agrară a C. 9857. p. Gheorghe . 873.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor (M.Of. nr. 663). 5966) MARCOVICI. 10092). p. 645). decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 874. S. Textilă a Ministerului Industriei (M. p. nr. nr.în anii ’50 lector la catedra de organizare şi planificare a Facultăţii de ingineri economişti din cadrul I. ulterior responsabil în cadrul CEPECA. cu referat de cercetare la Fd. 164 din 19 iulie 1948. partea I-a.E. 264 din 14 nov.D. nr.G.C.C. 16 din 20 ian. 871. M. 127 din 3 iunie 1948. p. partea I-a. 2007) . (1/1955). Lazăr – din 1947 inspector general la D. Leon . MARCOVICI. nr. 3747). 15 din 19 ian. în Bucureşti. din 1952 în Ministerul Agriculturii (şi Silviculturii). 95 din 22 aprilie 1948. 1947. nr. MANTU. al P.Of. 1963.după război inspector general adjunct în cadrul D. partea I-a. p. partea I-a. p.B.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. p. a M. în 1970. 882. 219 din 23 sept. MARCOVICI. nr.C..Of.E. p. 643) MARCOVICI. partea I-a. (M.I. p. a M. din 1948 impiegat la D. nr. partea I-a. în iunie 1948 transferat la contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (M. 868. 1949. inv. MARCU. membru de partid după război.G. MARCOVICI. nr. 1947. p. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. al P. nr. 190 din 19 august 1947.C.

”. p. 5142. 884. anexa la dosarul nr. MARCUS. 2382). de la Direcţia Generală a Editurilor. Victoria .Of. partea I-a. (M. 1949 era referentă în centrala Ministerului Învăţământului Public. nr. nr. MARK.C. nr.Of. p. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1946-1948). p. nr. a M. nr. cu referat personal la Fd. în 1948 numit membru al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M.Of. nr. 803 din 21 dec. nr. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M.în august 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. nr. 1267). Albert . M. partea I-a. nr.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 4311 şi nr.Of. 1948). 895. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. nr. 100 . Adolf . p.Of. p. MAURER. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.G. partea I-a. 37 din 14 febr. 5386). p. partea I-a. Mihail Emil (1904-1964) – medic.R. 662). 1947.I. 893.P. 136 din 15 iunie 1948.C. Poligrafiei şi Difuzării cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri la începutul anilor ’50 (Pienescu 2008: 158-9). 898. a M. MARCUS. până în iunie 1948. MAYER. MARCUS. partea I-a. 894. nr. partea I-a. p. p. MATEI (căs. Jose – controlor în cadrul D.883. 5784.din februarie 1949 şef birou în cadrul D.C. Alfred . 1948. 1964. MAYER.Of. p.Of.Of. partea I-a.Of. partea I-a. Paula . 158 din 12 iulie 1948. 890. D.I. p. partea I-a. p. M. Ella (n. 12877). 1949. 516. C.Of. 10092). 176 din 2 august 1948. nr. Alfred . p. în ianuarie 1948 angajată şefă de serviciu în centrala Ministerului Afacerilor Străine / Externe (M. 658). nr. 887. 7683). 4696). 1949.Of. MARCUS. 205 din 4 sept. 1948. 1946.Of.C. 145 din 26 iunie 1948.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. partea I-a. partea I-a. 889.R. S. nr. 896. 217 din 18 sept.Of. 423 din 15 iul. 65 din 18 martie 1948. iar apoi promovat inspector în cadrul 885. 891. 80 din 5 aprilie 1948.C.1909 Bucureşti) – obţine cetăţenia română după război. la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate (M. E. partea I-a.).Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. L.E. Melita . până în iunie 1948 referent titular în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor. MARU. 1948. MARCUS. p. 888. partea I-a. partea I-a. 804 din 21 dec. M. 1964 cu Medalia Muncii. 5386). nr.Of. p. partea I-a. nr.I.în ian. partea I-a. 110 din 14 mai 1948. 1948. 293 din 18 dec. 8220). p. membru de partid. 1949. 6313. 5142).C. MATEESCU. al P. nr. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. p.Of. M.Of. p. 16 din 20 ian. nr. la Direcţia Studii (M. ulterior director al Institutului de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (1955-1964). 892. 1944. 45 din 24 febr. 264 din 14 nov. partea I-a.Of. 5386.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor.E. 16 din 20 ian.R.G.Of. nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. M.C. nr.controlor (până în febr. SCHMIDT-GRINBERG) – fiica lui Ury Benador. Ella (fiica lui Maximilian) (n. Carmen . 886. nr.R. Clara . p. 136 din 15 iunie 1948. 1626. 897. nr. partea I-a.Of. 3293. 189 din 17 aug. 7342). MAYER.VI. 16 din 20 ian. p. partea I-a. 145 din 26 iunie 1948. MATHIAS. nr.. MAYER.după război. 663).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. p. 1949.P.C. partea I-a.R. 4. 18 din 22 ianuarie 1948. Marcel . inv. apoi la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. E. ulterior director al întreprinderii “Victoria” din Iaşi (M. ulterior secretar al organizaţiei de bază a P.P. M. Carol – membru al Curţii Supreme de Justiţie. decorat în 1964 cu titlul “Medic emerit al R. partea I-a. ca translator la Direcţia radio (M. MAYER. 1963. la Secţia Penală (1945-1948) (M. p. 65/1955. 289 din 13 dec. Horaţiu .

pentru merite antifasciste. Ella (n. p. partea I-a. posibilă identitate cu omonimul încadrat în 1947 prin decret regal. 1946. Biermann)) (1919 Ardeal – 2003 Israel) . MAX. p. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. 901. 902. p. MEHR. partea I-a. 903. 16 din 20 ian. p. Paula . decorat în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor de către fostul suveran Mihai (M.C. Iacob (în unele acte oficiale “Meher”) .Of. (?) MĂNESCU. Industriei Poligrafice şi Difuzării Cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri (1950-1952). 906. director general al Direcţiei Generale a Editurilor. împreună cu soţul ei. MEDREA. nr.Of. T. 1947. 112 din 17 mai 1948.Of. B. nr. 662). v. 7666).din noiembrie 1946 cenzor / secretar de presă în centrala Ministerului Propagandei. partea I-a. zis „Gică”. supra] şi cei trei copii..după război referentă în administraţia centrală a C. 106645 din 18 oct.I. nr. iar până în anii ’60 autor în revista Justiţia Nouă.Of. 9713. MAYOR. Weiler) în decembrie 1970. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. p.I. 4968). M. 148 din 30 iunie 1948. p. Radu Henry (n. 5463-4. MĂNESCU.Of.B. 270 din 21 nov. partea I-a. p. George Mănescu (n.Of. Vlad Mănescu (alias Zeev Manor) şi Sanda Grossman. vicepreşedinte al Băncii de Investiţii (1970-1973). partea I-a. după război consilier în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (1946-1948).Of. nr. Glanzstein)) (5. M. acuzator public în cadrul Tribunalului Poporului (1945-1946. cu grad de sublocotenent. 1947.S. p. nr. nr. 136 Fratele său. 135 Pentru românizarea numelui. 252 din 3 nov. fiica lui Zigmund şi Hana (n. partea I-a. 131 din 8 iunie 1948.secretara Anei Pauker la biroul de la sediul P.XII. profesor la Catedra de Finanţe a Academiei de Ştiinţe Economice în nii ’60-‘70. fiul lui Willy (secretar general al comunităţii evreieşti din Focşani) şi Raşela (n. ulterior comunist ilegalist şi condamnat. partea I-a.. partea I-a.1912 Focşani – 1993 Natanya.Of. Mihail de – evreu sefard originar din Craiova (coleg de clasă în liceu şi prieten 900. MĂNESCU. 12086).vezi decizia nr. Solomovici (2004: 236) (v. 9763). Henry MINTZER135. 3568). În M. 253 din 1 nov. Radu Mănescu [v. la Direcţia Presă (M. Ella DIAMANTSTEIN. Eva .Of. Teodor . 194 din 25 aug. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. partea I-a.R. Anca Finta.A. MAYO.I. partea I-a. 905. nr. 101 . . în Forţele Armate (v. nr. avocat.899.inspector economic în centrala M. 1949. 314). nr. 4384).în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 1945 a ministrului Jus tiţiei (publ. nr. acuzator în procesul mareşalului Antonescu (1946). apoi referent în administraţia centrală a C. şi Kuller 2008a: 448). în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. infra] (cercetătorul Robert Levy îi intervieva împreună la 28 august 1989 (Levy 2002: 205. (1949). 131 din 8 iunie 1948. emigrată în Israel în 1985. (1944-1947). pp. 16 din 20 ian.A. ministru adjunct al Finanţelor (1952-1970). 4968). M.Of. nr. partea I-a.B. 1916 la Focşani).. 100 din 2 mai 1945.C. Israel) – în adolescenţă sionist. apropiat cu Radu Demetrescu Gyr). 1949.S. emigrat în Israel în 1985136 împreună cu soţia Ella [v. 904. ar fi fost la un moment dat exclus din partid cf.C. apoi a Artelor şi Informaţiilor. Simonette . membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1960-1965). p. III-a. 1945. p. Georges Mintzer (la 17 sept. 662). activist al direcţiei Propagandă şi Agitaţie a C. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947).Of. încă în viaţă în 2010 în Israel) emigrase cu soţia sa Beatrice (n. ulterior cu funcţii mai reduse ca importanţă în partid. vicepreşedinte al Uniunii Sindicatelor Ziariştilor Profesionişti (1948).

E. 1948. MELINESCU. 196 din 25 aug.1949. iar apoi redactor şef la Editura Univers (de unde se pensionează în (?)1981). MENDEL.X. 913. ulterior directoare la Editura pentru Literatură Universală. martoră a acuzării în procesul lui Pătrăşcanu. nr. p. inv.R. al P. p. p.Of. partea I-a. nr.C.după război controlor în cadrul D. 119 din 28 mai 1947. M. partea I-a. MENDELSOHN.A. p. 911. 6396).C. iar din decembrie 1947 promovată referent tehnic în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. Bruno – în 1946 era inspector-şef clasa I-a în Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. 4257. 167 din 26 iulie 1946. p. Buzatu & Chiriţoiu 1998: 61). repatriat în 1947.Of. 7492).R. 107 din 15 mai 1945. Cecilia . MENDELSOHN. M. MENDEL.Of.Of. nr. 15 din 19 ian. F. nr.Of. fiul său (i. 248 din 27 oct. Moise – din septembrie 1948 controlor-revizor principal în centrala 908. 529. partea I-a. nr. în luna iulie a aceluiaşi an repartizată la Direcţia Comerţ Privat (M.Of. ulterior reîncadrată ca ataşat de presă în centrala Ministerul Propagandei. 190 din 19 august 1947. nr. M. 6094.Of. iniţial şef de producţie la cooperativa “Victoria” (1949-1951).din 1947 membru al Comisiei Centrale a Ministerului Industriei pentru reglementarea Muncii în acord (M. partea I-a.) şi directoarea editurii de limba rusă “Cartea Rusă” (1953).I. delegat cu conducerea Direcţiei Regionale Craiova (M. 168 din 23 iulie 1948. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.Of. (dosare anexe. partea I-a. partea I-a. MERLAUB. nr. 24 din 30 ian. nr. Nastasă.P. 912. Ilca (n.Of. p. Alexandru (n. 6697).E. p.Of. A. a fost soţia lui Nicolae Melinescu (funcţionar M. după război secretara biroului Anei Pauker (şi după unii conducătoarea de facto a Ministerului Afacerilor Externe. fostă ilegalistă deţinută la Mislea şi Dumbrăveni.Of.C. Chinţeni. 643). căs. partea I-a. şi decan al facultăţii de Filozofie din Bucureşti) şi mama lui Nicolae Melinescu Jr. MENINGHER. MEISNER. crainic al defunctului “Telejurnal” din perioada ceauşistă. 1948. MELAMEDMAN. M. 1947.E. Jela 2001: 203. partea I-a.A.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.C. în 1947 transferată la Bucureşti şi încadrată controlor economic în cadrul D. N. Elias-Froim .în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 915. 11029. Mihai. 7083). Ilka SPITZER.I. Varga 2003a:656-7) (dosar M/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). secretar general al Ministerului Sănătăţii în anii ‘50. . nr. a M.. 1949. 246 din 22 oct. fiind actualul corespondent al TVR la Washington. WASSERMAN.907. 249/1952. partea I-a. nr. nr. partea I-a. p. nr.după război angajată iniţial ca desenatoare principală. Iosef .G. 917. 3905). p. Willy . nr. MEIROVICI. nr.Of. partea I-a. 910. 5. 1964. nr. 209 din 9 sept.. M. fişă de cadre la secţia Economică a C. 171 din 29 iulie 1947. nr. 909. apoi referent în Ministerul Industriei Uşoare (1951-1956). Ministerului de Finanţe (M. nr. 914. 315. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1947. 7492). fiica lui Moritz şi Hilda) (1915 Bucureşti . 190 din 19 august 1947. partea I-a. Ioniţoiu 2000: 217. 288 din 12 dec.e.E. Cluj) – fost ilegalist. 102 . arestat şi condamnat în lotul “Vasile Luca”. 7438). 646). a M. M. 15 din 19 ian. 804 din 21 dec. p.2002) – de profesie farmacistă. în prezent încă angajat al TVR. partea I-a. Eugen (n. nepotul Ilcăi). partea I-a. (M. partea I-a.C. 1949. 1948. MENDEL. în 1949 era consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. p.G. respectiv şef de secţie la întreprinderea “Varga Katalin” dlin Cluj (1956-1959). 916. Egon Mendel) – director în Ministerul de Finanţe. p. pensionat (Andreescu. partea I-a. trece în URSS în mai 1941.1906. 918. MENICOVICI. p.Of.Of. p. 9604). 5 din 9 ian.Of. Valentina – după război şefă de birou la Oficiul Economic judeţean Tecuci (M. 1948. p. 737. nr. Estera – din 1947 şefă de serviciu în centrala Ministerului (Industriei şi) Comerţului (M. pe care l-a acuzat de antisemitism.Of. decorată în 1949 şi respectiv în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. nr. p. 8478).C.

iar apoi ambasador succesiv în Suedia. Maria (n. 102 din 4 mai 1945. D.U. Solomovici 2004: 108. – numit în decembrie 1948 membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (Bărbulescu et al. Constatin – după război membru de partid. Gheorghe Andrei (n. 1999) – de profesie chimist.U. medic şi profesor universitar. partea I-a.R. III-a iar în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a II-a.M. (Opriş 2005) (dosar M/131 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Eduard MESINGER) (n.C. împreună cu Florica a avut doi fii. 2333). procuror în anii ’50-’60. 925. căruia tatăl lui Mezincescu. a fost Dimitrie Mezincescu (1880-1961. nr. şi finalmente reorganizat în 1971 în forma Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste . 18 86). (?) MEZINCESCU.d.. 225. respectiv secretar general al Ministerului Sănătăţii pentru câteva luni după 1944.R. Solo – din ianuarie 1945 contabil în centrala Ministerului Afacerilor Străine. de ajutor al regiunilor lovite de secetă (1947). (Administraţia Generală a Unităţilor Economice ale Asistenţei) (M. ar fi fost medicul curant al mareşalului Averescu. 921. Andrei – în ian. fiica lui Eduard) . rămânând sub conducerea lui Eduard Mezincescu (12 iulie 1950 – 2 iunie 1952). 1943.ortografiat şi Dumitru). cu rang de ministru – secretar de stat.919. MEŢIU. MEZINCESCU. condus la acel moment de Octav Livezeanu) au fost comasate în forma Ministerului Artelor şi Informaţilor. decedat) şi Alexandru Luca (n.S. nr. Dimitrie). şeful secţiei Sport-Turism a Confederaţiei Generale a Muncii.). 3709 şi nr. Erna (n. MESSINGER. În mai 1949.A. la facultate alături de tatăl său.XI. MEROVICI. în timpul războiului cadru didactic la Facultatea de Medicină din Bucureşti (în 1944 cu grad de asist. în 1964 cu ordinul “23 August” cls. 353). fond 495 137 V. Ulterior va fi reabsorbit în cadrul Ministerului Culturii (respectiv Învăţământului şi Culturii) (1953-1962). în anii ’50 şeful Direcţiei Turism şi Excursii a C onsiliului Central al Sindicatelor. p. Tatăl lui Eduard M.C. p. originar din Bacău. 2009: 184-5). Florica (soţia lui Eduard Mezincescu. originar din Dorohoi (şi nu Bacău. după august 1944 comisar al guvernului pe lângă Liga Operelor Sociale. 658). apoi recreat în 1962 în forma Comitetului de Stat pentru Cultură şi Arta.G. p. Ministerul Artelor (condus la acel moment de Ion Pas) şi Ministerul Informaţiilor (fostul Minister al Propagandei (până în 1946). cu studii în S. secretar general al C.Of. 1946). din 1948 membru al comitetului filialei Bucureşti a Asociaţiei “Turismul Popular” (fostul O.C. ilegalistă. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. cu rang de secretar de stat (19451946). cum susţinea Groza). 924. Z. ministerul a fost redenumit Ministerul Artelor şi plasat sub conducerea lui Eduard Mezincescu (23 mai 1949 – 12 iulie 1950). amândoi fizicieni şi emigraţi în S. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. univ. 138 În aprilie 1948.Of. partea I-a. fond 495 (“România”).N. În aplicarea Halaha. 1947 numit membru al Consiliului Director al A. ministru adjunct al Afacerilor Externe (1956-1966). preşedinte al Comitetului pentru Artă138 cu rang de ministru secretar de stat (iulie 1950 – iunie 1952). al P. cf.T.” clasa a III-a.C.juristă.B. 923. 14 din 18 ian. apoi a lui Matei Socor) (d. responsabil în cadrul Economatului ministerului (M. după 1989 membru al Partidului Socialist al Muncii şi redactor la revista Magazin Istoric. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. incertitudinea privind evreitatea lui Eduard Mezincescu rezidă în identitatea etnică încă necunoscută nouă a mamei sale. apoi la catedra de igienă a Facultăţii de Medicină din Bucureşti (din 1921).A. 24. paragraful referitor la evreitatea lui Mezincescu fiin d reprodus integral în Buzatu şi Cîrstea (2010: 332) şi respectiv Solomovici (2003: 188).1912. adesea – eronat . METCH. iar în iulie 1950 reorganizat în forma Comitetului pentru Artă din subordinea Consiliului de Miniştri. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. membru P. Danemarca şi Norvegia (pânã în 1976). (137/1955) (pentru evreitate v. evreu botezat. inv. secretar general la Ministerul Afacerilor Străine în 1948. N. dosar nr. 112). şef al Departamentului Artelor (1948-1949) şi apoi ministru al Artelor şi Informaţiilor (mai 1949 – iulie 1950). partea I-a.. Eduard137 (n. condus de Octav Livezeanu (15 aprilie 1948 – 23 mai 1949). mărturisirea făcută de Petru Groza lui Emil Bodnăraş la 23 iunie 1949. 920. directorul Institutului de Igienă din Bucureşti în perioadele 1927-1940 şi 1945-1947). profesor de igienă la Facultatea de Medicină din Iaşi (1910 1921). 922.R. MEŢIANU. 1945. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. 1909-?) – ilegalist din timpul studenţiei la Cluj.U. din 1935 (după alte surse 1933).P. 22 din 28 ian. 1947. 103 .

apoi traducător la diverse edituri (dosar M/158 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). (“România”). Dobrincu şi Goşu 2009: 199.F. KLEIN. 1947 a ministrului Justiţiei în M. (123/1951) (dosar M/168 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).I. dosar nr.din 1947 controlor în cadrul D. p.G. nr. al P. după război membru în conducerea U. vicepreşedinte al Comitetului Permanent pentru Apărarea Păcii (1952). Carol (n.Of. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 5784). membru al C. în anii ’80 traducătore la diverse edituri. Preston et al.. dosar nr. MICHELSOHN. KLEIN) .A.1912) – după război membru de partid. în Forţele Armate. partea I-a.M. fostă ilegalistă.Of. 9 din 12 ian.1909 Vaslui) – membru de partid cu stagiul recunoscut din 1938.C. http://freelex. şefa Departamentului Învăţământ Superior).Of. 300).Of. Beniamin . 928. după război şefa Direcţiei Personal din M. III-a140. ulterior activist. 930.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of.H.E. şefa Frontului Democrat Universitar. nr. inv. şi al Comitetului Executiv şi secretar U. partea I-a. vicepreşedinte al Comitetului pentru Învăţământ Superior (1951-1953). fond 495 (“România”). 1940-1944. ministru adjunct al Învăţământului Public (1949-1951. 12.A. 61). p. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. inv. nr. profesor la Institutul Politehnic Bucureşti până în 1955. p.Of. apoi în C. 11. decizia nr. partea I-a. Leon HERŞCOVICI139) (n.S.R. 131 din 8 iunie 1948. Sugarman f. apoi coautor al unor articole sub egida I.926. respectiv Timişoara). (1951. p.R. al Crucii Roşii (1955-1960).C. directoare adjunctă la Editura Politică (1957-1963). V.A. (Decret nr.E. a M. prin Decretul regal nr.R. 6781). partea I-a. 927. ministru adjunct al Învăţământului (din 1955-1957).S.I. 3. 3877. M. fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. 7 din 23.C. MIHĂILEANU.D.C. partea I-a.. pentru evreitate v. nr.A. cu grad de colonel.S. de Mehedinţi.” clasa a IVa.D. 1947. Petre (n.I. deputat supleant de Bucureşti al M. 110 din 16 mai 1947. 225. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 155 104 . iniţial controlor în cadrul D. 1955). în 1949 cu odinul “Apărarea Patriei” cls. a M.pentru un timp soţia (a doua a) lui Stoica Chivu.: 110).R. colaboratoare a revistei Femeia a F.M. p. MICU-CHIVU. nr. 918. (1946-1948) şi apoi cu drepturi depline (1948-19521957. 225.C.ro/DocumentView. III-a şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. 4968). 173 din 31 iulie 1947.V. 1948.2). 931. (M. partea I-a. nr. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.C. (1945-1948). al P.VI. 9099 din 3 febr. nr. 997/1943). după august 1944 inspector general în cadrul Direcţiei Politice Administrative a Poliţiei Prefecturii Capitalei (M.a. dosar nr.F. 2066 din 20 oct. 141 Menţionat în anuarul The Diplomatic Year Book (New York 1951). Leon – după război arhivar principal în centrala Ministerului de Finanţe.Of.012M. nr. (1948-?). MIHAIL. dosar nr.F.după război şefă de birou în administraţia centrală a C. 1947. p. 225. în anii ’60 redactor-şef al Editurii Politice. (M. 253 din 1 nov. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 929. 1947 (M. 4 din 4 ian. zisă “Tina”) . n.C. inv. MICHELLER. (1946-1948). 2005: 334 n. în 1948 delegat şef al Direcţiei Materiale a aceluiaşi minister (M. Preşedinţia Consiliului de Miniştri.N. Rozina (n.R.S.P. deţinută în perioada interbelică. fond 495 (“România”). colecţia RG-25. din 1953 director al Institutului Româno-Sovietic. la începutul anilor ’50 trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar în cadrul diplomaţiei române141. 1445).I.C. Arhiva U. 30 din 6 febr..Of.P.G. partea I-a.R. p. ulterior românizat MICU.E.I.wolterskluwer. 1755). partea I-a. p. (1947-1950) (Berindei.1978). 1947. Ecaterina (n. 139 140 V. 158 din 12 iulie 1948. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. MICU.M. p. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania (Diamant 1979: 371.B. 241.aspx?DocumentId=26302. 9763).

nr. a M. (?) MINEA. COHN 933.: 110. M.R. 142 142 143 V. avea să publice cartea de memorii Un anonim în citadela presei româneşti.I. Un articol al său din 1967 fiind citat în Joachim Lengert. revista Magazin istoric. 225. Otopeni. Otu şi Râjnoveanu 2007: 56). Sergiu – în 1945 era funcţionar la Subsecretariatul Aprovizionării de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.E. dosar nr.Of. p.VI.N. decorat prin Decretul nr. partea I-a.A. partea I-a. 139 din 22 iunie 1945. 9260.Of. apoi.I. 1999). din ian.E.P. MINDIRIGIU. în iunie 1948 repartizat de ministrul Justiţiei la contenciosul Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (M. nr.1977) – membru de partid din 21 martie 1945 (dosar M/169 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p. partea I-a. 8971. 937. Standarde şi Invenţii de pe lângă Consiliul de Miniştri. până în 1969 director general adjunct al Direcţiei Generale Metrologie. p.. în mai 1948 numit unul din cei şase secretari generali ai Ministerului Industriei (M. (M. cu grad de căpitan.G. 1945.) (Adorian et al.e. Sugarman f. p.A.S.Of. 516). iar apoi director în cadrul Direcţiei de Standardizare. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de ofiţer. Jean – avocat. voluntar republican în războiul civil din Spania. partea I-a.I. 2066 din 20 oct. în 1946. promovat şeful Direcţiei Informaţii (i. 1945 în M. apoi redactor la România Liberă până la emigrarea în Israel în 1980. III-a. 152 din 5 iulie 1948. MIHNEA. decizia ministrului Justiţiei nr. în circumstanţe încă neelucidate. în 1999. Romanische Phraseologie und Parömiologie (Göttingen: Hubert & Co.916 din 4 oct. 299 din 29 dec. fond 495 (“România”). Berindei.A. etc.C. nr. 18 din 22 ian. partea I-a. 5784). unde. p.Of. 229 din 4 oct. Ţurlea 2010: 111.R. 101. 1947. 1951-ian. internat într-o secţie psihiatrică a spitalului M. p. Ionel (uneori ortografiat şi “Militineanu”) (1902-1979 Bucureşti) – văr primar al amantei regale Elena Wolf-Lupescu. MILKERT.P. apărută la Tel Aviv (Solomovici 2003: 377-9 ş. 4844). MILETICI. ulterior. 1947 (M. apoi înrolat voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania.C. 935.II. 105 . avansat colonel (1949). Bella – soţia lui Ionel Mihnea-Cohn. partea I-a. p.). nr. Deletant 1999: 20).. după război membu în conducerea Comitetului Electrotehnic Român.S. prin Decretul regal nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. 241 din 22 oct. Bruno (uneori ortografiat “Milchert”) . partea I-a. încadrat la M. 9763) (Diamant 1979: 371. nr. nr.a. după august 1944 redactor la Viaţa sindicală. 5263).din 1947 controlor în cadrul D. Institutul de Istorie şi Filozofie al Academiei.Of. Dobrincu şi Goşu 2009: 506. p. în 1948 cu rang de ataşat de legaţie (M.. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. MIHNEA.Of. autor al unor articole şi studii de istorie contemporană (la I. după preluarea ministerului de către Ana Pauker încadrat în centrala M. 110 din 16 mai 1947. 127 din 3 iunie 1948. ocazional publicist la Presa Noastră143 (editată de Consiliul Ziariştilor din R. 939.D. MILLO. Troncotă 2003: 35. contrainformaţii militare) a Marelui Stat Major (febr. partea I-a. nr.932. (M. Ionel (n. Solomovici 2003: 249 şi 470.1920 – 22. 2006: 662. p. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.A. nr. p. Ioniţoiu 2008: 291. partea I -a. 1971).Ap.E.Of. Lupu – de formaţie tâmplar. în anii ’60. 158 din 12 iulie 1948. Stan (fiul lui Constantin) – ilegalist.. 936. 938. 934. nr. după război instructor teritorial şi “lector” al ziarului Scânteia. 17. 1947. decorat în acelaşi an cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr. 1971: 210.Of. 11362). B. partea I-a. 5638).S. inv. 1948 arhivar principal în centrala M. în Forţele Armate. 15 (18 mai 1948): 6).Of. C.C. p. ) (25. 1948. 1947. 253 din 1 nov. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. 1954). la începutul anilor ’30 expulzat din Germania în timpul studenţiei ca agitator comunist.I. n. cenzor de presă în cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (19521977).u. 3862) MILETINEANU.E.Of. 1482.

940.R. Galaţi – 2002 Bucureşti) – membru P. preşedinte al Băncii de Stat a R. 945.M. inv.C. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.R. 225.P. în 1948 numit preşedinte al Consiliului de Administzraţie la “Imprimeriile Independenţa” (M. (1951).C. fond 495 (“România”). p. 2137. 3660).P. membru al Biroului Politic (din 1948). Iţic MAISEZON. 225. Moghioroş) – membru P. Leon (1921 Bucureşti – III. în anii ’50 student la Facultatea de grafică şi poligrafie de la Moscova. Alexandru (n.E.R.C (M. 1856). 3. 4611).I. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. şef al secţiei de relaţii internaţionale a partidului în timpul guvernării Dej.2007 Bucureşti) – pictor. ministru al Nationalităţilor în guvernul Groza (1948-1952). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 941. dosar nr. decizia nr. fiul lui Aharon şi Reiza “Risi”) (n. MOISESCU. 4847) 942. nr. preşedinte al Societăţii de Cruce Roşie (1961-1971). războiului într-un lagăr de muncă obligatorie la Titu-Găieşti. în iunie 1948 repartizată de ministrul Justiţiei la contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (M.. partea I-a. după întoarcerea în ţară “ocupând diferite funcţii tehnice şi administrative. secretar al Consiliului Central al Sindicatelor (1957-1962). (Constantiniu 2003: 83.E.E.-mr. p.Of. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. după 1944 membru în conducerea C.G. (19551969). doc. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. partea I-a.” clasa a III-a.d. ministru plenipotenţiar în S. Ester RADOŞOVEŢKAIA. din 1932. membru al Comitetului Executiv şi al C. Tighina) (n.D. 948.IX. Anton (12.” clasa I-a.P. partea I-a. inv.U. internat în timpul 943. MIŞOSNIKY. MOISE.wolterskluwer. 1051).d.B. 1).R.aspx?DocumentId=34332. soţia lui Al. fond 495 (“România”).C.D. (1948-1954).X. al U. reprezentanta P. membru al C. până la postul de director în instituţii poligrafice” (Ţ. Pentru pace trainică. I-a şi în 1979 cu ordinul “23 August” clasa I.C.1969 Bucureşti) – evreu maghiarofon.R. decorat în 1961 şi 1971. (1954-1956) şi Argentina (1956-1957). preşedintele completului de judecată în dosarul Pătrăşcanu. 947.A. în alte documente oficiale MAGYAROSI) (23.C. partea I-a. la pensionare. Stela (n. Ilie (d. p.A. din 1929 (nume conspirativ “Liza Lechmanova”). Leon (n.C. vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1953-1954). în redacţia Kominform.M. 149).Of. al P. Solange – la începutul anilor ’50 angajată la Direcţia Cabinet în M. 106 . director general adjunct la Agerpres (1954-1979. apoi pensionată). ilegalist.ro/DocumentView. al P. la adresa http://freelex.A.avocată. MISSIR.I. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. primvicepreşedinte şi apoi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). 18707 din 4 septembrie 1945 a directorului general C..R.F. al P.R. BALOGH Joszef. 148 din 25 iunie 1941.1913 Umbrăreşti. fiica lui Iakov Abramovici Radoşoveţki). apoi membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al 144 V. 120 din 26 mai 1948. 14 iulie 1911 Bucureşti) – administrator-lichidator la Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (1945-1947)144. şi ministru adjunct al Finanţelor (1952-1953). 946. 944.II.R. preşedinte al Comitetului de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole (1950-1951). p. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 32 din 9 febr. 127 din 3 iunie 1948. MOISESCU. nr.Of.S. MOGHIOROŞ. nr. secretar CC al PMR (1948-1954). ulterior avansat gen.X. Avram – ilegalist. dosar nr. Bihor – 1. membru C. 1987) – colonel magistrat în anii ‘50. 1948.1909. nr. după război membru în prima echipă redacţională la Scânteia.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. pentru democraţie populară.1911 Salonta Mare. vicepreşedinte al Marii Adunări Naţionale (19571961).Of.R.. fost mecanic.C.C. MIRONESCU. Ioana . membru al Biroului Organizatoric (1950-1953). Goldstein 2010: 18). agitator comunist şi membru de partid din 1929.C. MOISESCU. MOGHIOROŞ. în 1948 era controlor în cadrul D.

102238 din 6 oct. Iulea ŞAFRAN145. (?) MOISESCU. responsabil şi cu instructajul “lectorilor”. n. 1945 în M. 1945. Viorica (n. profesor universitar 145 Pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr.R. din 1936. aparent încă în viaţă în 2005.Of. 1949. 225. partea I-a. dosar nr. din 1949 impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. unde în 1949 este numit director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Lânei ţi Mătasei (M. Mihail Davidoglu (n. fiul lui Simion şi Clara (n. MORA.P. a M.L.Of. medic.I. Emil (n. nr. demis şi transferat la tipografia publicaţiei Viaţa Cooperaţiei. inv. partea I-a.R.R. între care cele mai sonore nume ar fi Henr i Blazian şi Lucia Demetrius. “evreu care nu a uitat învăţămintele sionismului” (apud Buzatu şi Cîrstea. Florentina – directoarea (lector-şef) direcţiei Literatură şi Artă din cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri în anii ’50-’70. 950. MOLDVAI. 956.VIII.C. (?) MOLHO MORARU. Neuman). redactor-şef la Viaţa Românească (1950-1953). p. 1948. 1977?) – jurnalist. al P. Urian 2004). partea I-a. Salvador (d.n. 1213). Davidsohn). [I-ai] de la un cap la altul şi vezi ce oameni sunt aceştia.T. Eugen (alias) . „evreul care n-a uitat învăţăturile sionismului”. 35 din 11 febr. LEIBOVICI) (n.R.C. P etru Groza: Moraru. nr.” (Buzatu & Cîrstea 2010: 331 ş. cf. ilegalist. după eliberarea sa în august 1944 redactor la România Liberă şi Contemporanul.soţia lui Anton Moisescu. lui Petre Groza. 951. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. Basarabia – 18. Radu Bogdan (nume real necunoscut). Aproape toţi evrei. 804 din 21 dec. cenzor al D. responsabilă cu cenzura. 146 În cuvintele premierului de la acel moment. 2010: 331). Mihail Novicov (n. 204 din 5 sept. locuind în Piaţa Amzei.C. Morico.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare..B. Constantin Bugeanu (probabil român) şi Radu Negreanu ( la origine Schwartz) (v.P. W. director adjunct CENTROCOOP până în anii ’60. 1916) . (1947). zis “Iuli”. Josefsohn). Falie)) (1. Mocanu 2003. 1452 şi 2607). nr. nr. a emigrat în Israel.U.1912 Tighina. director general al postului de radio “România liberă” (1946-1948). 2 din 2 ian. Alfred Mendelsohn.) (1945-1946). decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. 107 . p. Bre slau/Bresliska).I. preşedinte al Uniunii Ziariştilor (câteva luni în 1947 până la comasarea sindicatelor artiştilor.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.P. 18. MORARU.C. Nicolae (n. 1949. Mesinger). MORARU.G. 954.1913 Galaţi) . în Bucureşti (Vorobca 2008c.inspector în cadrul D. 1947. unde a practicat medicina (în anii ’70 era şeful Institutului de Fiziologie Pulmonară din Haşomer) (Carol Neumann apud Solomovici 2003: 379. „şi-a adus o serie întreagă de oameni la Ministerul Propagandei [ redenumit ministerul Informaţiilor în 1946 şi comasat cu Ministerul Artelor în 1948. al P.C.G.]. unde numele este transcris „Şofran” din fonetica rusă.C.Of. partea I-a.Of.R. P. 8072). 234 din 13 oct. 1964. Vasile 2010:42-43). MOSCOVICI. S.R. deţinut în multiple penitenciare (1933 – august 1944). 644). şeful de facto al Societăţii Române de Radiodifuziune (1945-1946). partea I-a. uneori eronat menţionat ca voluntar în Spania (Andrei Micu în Zbăganu 2001). fratele publicistului Virgiliu Monda şi nepot de unchi al lui Alexandru Toma) – în primii ani după război activist al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. în anii ’50. ulterior încadrat în Ministerul Industriei.1998 Bucureşti) – unul din principalii ideologi ai sistemului comunist în sectorul cultural. membru P. 381-2: 2004: 400). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Cei la care făcea referire Groza erau. nr. 804 din 21 dec. p. nr. fond 495 (“România”). fiul lui Zeilig şi Ghizela. Marcel Breslaşu (n.E. p. secretar al Comitetului Artelor din Secţia centrală de educaţie politică a C. ziariştilor şi scriitorilor). Niculae 2004: 50-51). la nivelul directorilor şi inspectorilor şefi: Eduard Mezincescu (n. redactor şef al ziarului Veac nou (organul de presă al A. (fişă personală în dosarul 30/1947).Of.u. p. secretar general al Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1950)146. Petre Iosif (n. 32). 15 din 19 ian. Henriette (n. Emil . (1947-1949) (M.S.949. Acestora li se adăugau la nivelurile inferioare ierarhic alte câteva duzini de funcţionari evrei. 8960. Mătăsii (1948-1949) (M.IV. nr. 1964. 952. N. 955. MONDA. MOLHO. fratele său. 953.C.

a M.J. 645).III. secţia Propagandă şi Agitaţie. 26 din 1 febr. dosar nr. 1375). p.N.după război controlor în cadrul D. DB)– în 1948 inspector general adjunct în cadrul D..C. 1949. nr. 961. 641). Nicolae . 959. nr. 152 din 5 iulie 1948.Of. MOZES. 164 din 19 iulie 1948. nr.C. deputat de Olt (1946-1948.Of.Of.Of.. nr. 963. MOZES.Of.după război membru P. 1945 partea I-a. şeful catedrei de Estetică la Institutul de Arte din Bucureşti (1948-1968). ff.E. 749. autor al unor volume de critică şi ideologie literară. 1949. în 1947 încadrat prin decret regal. nr. 5831) până în iulie 1947 (M. partea I-a. Marcu .C. (M.Of. nr.C. 199 din 23 august 1941. în 1979. nr. partea I-a.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.I. până la pensionarea sa. partea I-a. MOSCOVICI. al P.. 7491). posibilă identitate cu omonimul prezent în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 1946 în M. 108 .C. 4384. 967. nr.D. p. 964. în Forţele Armate (M. 965. 5544). 6293). pentru merite antifasciste. 5966).C.C. Harry – membru al Consiliului Superior al Economiei Naţionale (1945-1946). în 1949 (A.R.R. MOSCU. nr. nr. MOSESOHN. după reorganizarea ministerială transferat în centrala Ministerului Industriilor (M. 115-21). p. partea I-a. p.Of.. p.E. partea I-a. 1948. 153 din 10 iulie 1945.C. al nou-transformatei Redacţii de Publicaţii pentru Străinătate (fosta Narodnaia Rumînia). apoi redactor-şef. între care “Pentru fericirea poporului” (co-autor Aurel Baranga). M. MOSCOVICI) (n. partea I-a. al P. 190 din 19 august 1947. MOSCOVICI. premiată cu Premiul de Stat în 1951. dosar nr.din 1948 impiegat în centrala Ministerului Industriei (M. p. in. 966. în facţiunea pro-comunistă la Congresul de unificare din octombrie 1947. 1033). ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice (din 1948) (indicat ca evreu în Solomovici 2001I: 195). 1946. al P. M. şef de birou la Oficiul de Studii al Ministerului Muncii (1945 1946).Of. Oscar .957. nr.Of. nr. A. după război şef de birou administrativ la Direcţia Personal a Subsecretariatului de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. partea I-a. 31 din 7 febr. 139/1955. p. 24 din 30 ian. 272 din 27 nov. p.din februarie 1948 controlor în cadrul D. 4391. partea Ia.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale Electrotehnice (M. 175 din 31 iulie 1948. p.Of.D. 7492). în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 10332). nr. 969. 41 din 18 febr.Of. nr. 147 din 1 iulie 1947. partea I-a. MOSCOVICI) – director adjunct al Bibliotecii şi Arhivei Presei . partea I-a.C. 1948. partea I-a.serviciu în cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. partea I-a. M. Bernhardt .G. a M.I. partea I-a. Iancu .Of.). 190 din 19 august 1947.C.C.Of.G. nr. p. Adalbert (n. 123 din 3 iunie 1947. în pofida faptului că nu avea studii în domeniu. 24 din 30 ian. iar din 1950 coordonator al publicaţiei lunare pentru străinătate. p. nr. decizia M. (M.P. MOSCU. Vera .Of.S. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 5624). cu fişă de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. nr. partea I-a. 15 din 19 ian. MOSCOVICI. p. nr. p. 958. şi.Of.G. deputat de Bucureşti. partea I-a. cu grad de sublocotenent. 1949.Of.Of. C. p. 4946). 960. MOSCU.I. ales pe lista B. a M. 9763). 968. nr.1912 Găeşti. MOROIANU. nr.E. 15 din 19 ian.Of. p. 737. 28. Gerard (n. 1948. 962. MOSCINSKY. 1947. Iosif – medic.Of.I.C. Leon . p.. a M. Sorin . 1947. 737. MOSCOVICI. MOSES. p.M.E. fd. 253 din 1 nov. p. partea I-a. Iancu . p. nr. p. 112 din 17 mai 1948.după război controlor în cadrul D. partea I-a.în 1949 era translatoare în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.R.C.G. nr. 641). 10102 din 31 ian. 15 din 19 ian. M.I. partea I-a. 51/1949. partea I-a.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 159.Of.

NACHTIGAL. f.Of. partea I-a. (1946-1989). 1948. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. BERGMANN 971.Of. partea I-a. 975.G. 13 din 16 ian. NACHMIAS. 1894 Bucureşti) – în perioada interbelică ziarist în Bucureşti. nr. 1949. III-a. ? – şeful contenciosului Băncii SovRom – menţionat în declaraţia din 24 ian. Simion (fiul lui Adolf) – membru de partid. 183 din 14 aug. 24 din 30 ian.G. 15 din 19 ian.R. Paul Naftali. nr. ) (n. partea I-a. 976. Arthur (n. Zissu în faţa organelor de anchetă (v. căs. 7151).Of. partea I-a. Adrian Naş şi Valentin Naş. 15 din 19 ian.C. la cerere. 1946 în M. cu referat de cercetare la Fd.Of.1919 Moineşti – 2007 Bucureşti) – fost ilegalist (membru U. NADAS.. în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Emeric .. 120 din 26 mai 1948. după război redactor la Jurnalul de Dimineaţă. partea I-a. în august 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri în conducerea Oficiului nou-înfiinţat al Lemnului de Lucru (M.R. 1944 (Solomovici 2001II: 10). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . 23 sept. partea I-a. 4946).G. MUNTE. Vili . 85/1955. a M.C. partea I-a. cu Stefania (1923-2010). urmărit de Siguranţă în perioada interbelică. anexa la dosarul nr.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier la D. nr.Of.C. 1952 a lui A.Of. transferat la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. 392. p. MÜHLSTEIN. partea I-a. I. nr. deţinut în 1940 în lagărul de muncă de la Miercurea Ciuc. Solomovici 2001II: 104). Leon (n. ulterior pe diverse funcţii de conducere în sectorul industrial. nr. MÜNTZER. avocat al inculpaţilor comunişti (M. partea I-a.I.G. inv. 117508 din 25 nov. nr. şi preşedinte al Comisiei de recepţie a bunurilor şi materialelor (M.Of. M.Of. nr. 974. p.R.C.R. p. nr. preşedinte adjunct al al Blocului Democratic al Evreilor din România. 972. p.Of. p. 1948. nr. 35 din 11 febr. p.după război controlor în cadrul D. 7554).I.. p. 980. al P. 211 din 11 sept. 1949. partea I-a.C. p. decizia ministrului Justiţiei nr. pp. 1427).F.după război controlor în cadrul D. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls.C. Mauriciu (n. 1945. 1949. 645).L. partea I-a.970.R (1944-1946). 109 . 1654-5). partea I-a. 1949. NATHANSOHN. unde a controlat fondurile valutare.C. Isidor . după război redactor la Editura P. iar în 1981 cu ordinul “23 August” cls. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerului Industriei (M. p. Virgil . nr. partea I-a. nr.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei. MÜHLSTEIN. p. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 645). Leon LITMAN. Alfons (fiul lui Jacques şi Helene) (1895-1961) – fost ilegalist.Of.G. nr. p.E. 738).E. 1947.C. 1948. 199 din 23 august 1941. secţia Cancelarie – dosare anexe.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. cetăţenia română în 2007 (H.E. nr.Of. 4623). 147 147 V.” cls. 1949. p. ulterior deţinut în închisorile comuniste.C. 979. consilier tehnic în centrala Ministerului Industriei (1948-1949) (M. 738). iar ulterior prim-adjunct şi şef de facto al secţiei Gospodăria de Partid a C. V-a.I. nr. 973.Of. 15 din 19 ian. redactor la Luptătorul şi Aurora. fiul lui Moise şi Lora) (23. 978. 977. 24 din 30 ian. 7 sept. NASTA. 641).Of. MUNTEANU. C. a II-a. 981. NAFTALI.P.T. nr. Isac . a reobţinut. II-a. 35 din 11 febr. 1214. Emanuel .în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.C. ZOLLER?) – în 1948 era inspector general adjunct în cadrul Direcţiei Control Economic a D. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.C. NAŞ. al P. fiul său. cu care a avut 3 copii: Tania Măgureanu. întreprinderile şi fermele Gospodăriei de Partid până la sfârşitul regimului comunist. a M. C. Mircu 2007:4). 1213). 3293. 52 din 4 martie 1945. din 1936).

P. 1239. 39 din 17 febr. 16. Dan – în perioada 1947-1948 şef de cabinet al ministrului Artelor (şi Informaţiilor). 987. 645). 3943.C. 1947. 1947.1914 – 24. M. 269 din 20 nov. 219 din 23 sept. p. 1049 inspector general în cadrul Direcţiei Contabilitate a ministerului (M.B. partea I -a.Of. p. 1947. nr. p.” cls. 1949.982. NĂDEJDE. Bucureşti) – după război funcţional în administraţia guvernamentală centrală.R. nr. la sfârşitul anilor ‘40 şeful Serviciului Spectacole din Ministerul Finanţelor. 1947 în M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. partea I-a.17. 225. şeful secţiei Învăţământ a C.2005. 8598). Erwin Costin (31. ulterior redactor la Editura de Stat pentru Imprimate şi Publicaţii.J. cu stagiu de ilegalistărecunoscut din 1932. NĂDEJDE. nr. 1947. partea I -a.P. 111 din 17 mai 1947..php?file=f:\web\Fise+matricole+penale++detinuti+politici\N\N+01.IX. infra) – activistă de partid. al P. 989.1909 – 1999 Bucureşti) (fiul fostului demnitar social-democrat Iosif Nădejde-Armaşu. 988. NAUM. pp. (?) NEGREANU. nr. FISCHER) . v. p.R. 110 .B.F.M. 41993 din 30 apr.R. decizia ministrului Justiţiei nr. 149 Vezi fişa matrioclă penală la http://86.G. partea I-a.I. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. până în anii ’60. 155).Of. 2612). 3908. 985.C.după război inspector general în administraţia centrală a C.M. partea I-a. p. C. 15 din 19 ian. Sergiu (n. partea I-a. nr.125. 8598 – când încă nu îşi românizase numele.Of. soţia lui Belu Zilber) – în reţeaua “Ajutorul Roşu” în timpul războiului. nr..în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 10696). p. fiul lui Marcu şi Frida) (17. NĂVODARU.Of. al P. nr. Poligrafiei şi Difuzării Cărţii (transformată apoi în D. ulterior membru al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Arte (1961-1965) şi membru supleant al C. 111 din 17 mai 1947.36/fisapenala. 986. NEULICHT) (n. apoi ministru adjunct al Învăţământului. după războui şeful Direcţiei Domenii şi Infrastructură în Ministerul Comunicaţiilor. Arnold M. B. NAUM. apoi şeful secţiei Învăţământ în Ministerul Culturii în anii ’50.I.C. dosar nr. Roza (soţia generalului Grigore Naum. 4968).G. NEGRIN. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.A. (1955-1965). partea I-a. 1947 în M.1909 Roman) – membră de partid din 24 aprilie 1945 (dosar N/77 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).XII.) de pe lângă Consiliul de Miniştri până în anii ’50 (v. nr. decedată în anii ’70 în Bucureşti (Solomovici 2003: 120-1). nr. în timpul perioadei ilegaliste149. nr.V. 281 din 4 dec. 12.E. 148 V. 1132).C.Of. (12/1954). Pienescu 2008: 154. nr. inv. Mariana . nr.S. Jean .S. când urmare a reorganizării ministerelor este transferat la Ministerul Industriilor) (M. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.X.G. fond 495 (“România”). respectiv publicarea solicitării de schimbare a numelui în M. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.C.Of.Of. al P. decizia M.1911 Bucureşti XII.C. decorată prin Decretul nr.în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie în în D. Arnold (n. 12/1952). Arnold SCHWARTZ) (n. 107. ulterior directoarea adjunctă a Direcţiei Generale a Editurilor. 10290. NADLER148. din 1947 inspector în cadrul D. arestat şi condamnat în 1951 ca fost informator al S.C.1910 Bucureşti) .JPG. 19 47. 990. p. NEGREA. NEGOIANU.P.V. până în febr.T. Arnold (n. partea I-a. p.R (dosare anexe. partea I-a. 1947. a M. ulterior publicist) – ilegalist.130 din 1 dec. p. al P. pentru schimbarea numelui. Ana (17.Of. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. partea I-a. p. III-a. M.R. şi cadru didactic la I. 983.VI. 219 din 23 sept. 32 din 8 febr. 1654-5) (?) NEGREANU. 131 din 8 iunie 1948. Cornelia (n.I. nr.controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în nov.Of.C. 52 din 4 martie 1945. 991. (M. 984.Of.R. a III-a. v. partea I-a.+Nac+-+Neatu\Nadejde+Arnold/P1990862.1977) (nume de cod în perioada ilegalismului: Nuţu Fuxman. 1949.

p. nr. nr. 99797 din 5 oct. NEIGER. Ion (5. a M..C. partea I-a. 4 dec. 235 din 10 oct. continuă să profeseze ca inginer. 225.S. NEUMANN. nr. 11 din 14 ian. 1).C. 131. 995. 1001. p. nr. cu referat de cercetare la Fd.1986) de profesie ţesătoare. 3293. 148 din 25 iunie 1941. al P. p. Mureş) . Alexandru (n. (1947-1948) membru al C. (un mandat) şi vicepreşedinte al C. Valea lui Vlad. 993. 77/1952. decorat prin Decretul nr. preşedinte al Comitetului Executiv al Sfatului Popular al oraşului Iaşi (1953-1956).1902. decizia ministrului Justiţiei nr.C. 3293. 996. soţia lui Alexandru Nicolschi [v.C. partea I-a. (M. (n. Credit. 253 din 1 nov. C. 2777 n. al P. 16 din 20 ian. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 299/1952). Elza – în mai 1945 încadrată ca şefă de birou în centrala Ministerului Propagandei (M. al P.R. referat de cercetare la Fd. 107 din 15 mai 1945.. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.P. fond 495 (“România”).Of. al P.R. NEMŢEANU. a III-a (v. prin Decretul regal nr. (1954). 1949. C. inv. inv. îm 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.I. 1947 (M. NEUMAN. nr. Charlotte – din 1949 şefa adjunctă a D. 1947.C. 111 . nr. a Energiei Electrice din cadrul Ministerului Industriei (M. 238).” clasa a III-a.1916 Reghin.S. partea I-a.în 1949 era referent tehnic în cadrul D. v. Teşu Solomovici (2001II: 17)).Of.R. 186. 317). 994.A.B. partea I-a.C. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. 249/1952. 3904).M. cu ordinul “Steaua R. 264 din 14 nov.L. 35 din 11 febr. 1213).VII.1887 Iaşi – 31.E. p. al Crucii Roşii (din 1961). secţia Cancelarie – dosare anexe.C. Şeila AVERBUCH) (27. NEUMAN. p. doc. nr.Of. 2305. consilier superior la Regia Autonomă a Transporturilor cu Autovehicule (1947-1948) apoi directorul Editurii Tehnice până în 1952.S.G. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. 1000. infra]. Faur – în 1948 era director administrativ al Institutului General de Asigurare. Iancu . pentru schimbarea numelui.Of.C.din 1947 controlor în cadrul D.” clasa I-a (Decretul nr. Bălţi – X. 9763).R. membru al CC al PCR în perioada ilegalistă (din 1924). dosar la secţia Economică a C. Dezideriu .R. 3660).Of.P. 1946. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.Of. (?) NICULI.C. NISTOR. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. după război director al Casei de Pensii a Colegiului Inginerilor din România (1945-1947).C. 1977) (singura sursă care îl menţionează ca evreu este un alt evreu.II. p.I. al P. nr. NICOLSCHI.R.. fond 495 (“România”). 997. şi Levy 2002: 128-9.R.C. 998. cu grad de căpitan. NOVAC.II. decorat în 1977 cu prilejul împlinirii a 90 de ani.. când este epurat şi arestat.R.membru în Comisia de Lichidare C. al B.I. NOVAC. 1915 Bistriţa) – membru de partid.C. 1948. (1948-1955)..C.Of. 38/1956. (dosare anexe 14/1951.R.C. 662).P.992. jud. (1945-1948). Alexander Oskar NEUMANN) (n. 1946 în M. Vanda. luptător în reţeaua FTP-MOI în Franţa ocupată. partea I-a. director adjunct al Administraţiei Livrărilor din Ministerul de Finanţe între 1948 şi 1952. 1947. partea I-a. II-a. inv. 10955. 2066 din 20 oct. al P. eliberat în 1953. nr. după război membru al Prezidiului R.U. anexa la dosarul nr. după război în aparatul politic central. 10092).Of. şeful economatului Institutului Central de Statistică. 2.I. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. “dosare adiţionale”.C. 7 din 22 ian. ulterior preşedinte al Consiliului Regional Iaşi al A. Economie şi Asistenţă al funcţionarilor şi pensionarilor publici (M.R. partea I-a. după război membru C. 71/1956.C.I. 999.C.1979 Iaşi) – ilegalist (membru de partid din 1921). la începutul anilor ’70 inginer principal la Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice. Ernest NEUMAN) (n. 1949. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. când va fi arestat în “dosarul Vasile Luca” (eliberat doi ani mai târziu). Carol – ilegalist. p. al P. anexa la dosarul nr. I. în Forţele Armate. Niculae (n. p. inv. dosar nr. 225. 16).R. partea I-a. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls.

III-a. Ohio.Of.I. Simion (n.L. infra). nr.1002.B.VII. Kaufman).E..U. p. remisă centralei Foreign Office (v.. 1009. cu grad de căpitan.S. 4968). 230 din 4 oct. nr. secretar general al Asociaţiei Române pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică (A.XII. Goma 2005: 4)151. Vezi fişa matricolă penală la http://86.1960 Jilava) .R. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.L. dosar nr. 8009). p. comisar general al executării armistiţiului cu URSS (din august 1945). 20622 din 28 febr.R. C. (M.1902 Iaşi . nr.. după unele surse ar fi emigrat în anii ‘70 în Israel. Mihail (n. 1947. unei note informative confidenţiale a misiunii diplomatice britanice din nov. arestat şi condamnat în 1932 şi 1937. cu care a avut o fiică. al P.Of.L. 131 din 8 iunie 1948. deputat de Dorohoi. p. OERIU.din 1947 controlor în cadrul D. nr. Sanda (căs. nr. fond 495 (“România”).R. apoi comisar al guvernului pentru aplicarea Tratatului de Pace de la Paris. 8599). secţia Cancelarie – dosare anexe. în 1944 membru fondator şi apoi în conducerea A. fiul lui Izac şi Ana) (19. 751).S. NOVAC. 1003. Nathan . zis “Mişa”) (1916-2003) – fratele mai mic al lui Leonte Răutu. şef al catedrei de biochimie din cadrul Intitutului de Medicină şi Farmacie Bucureşti (1947 – anii ’60. Buzatu 2008: 434). 1004.A. Haralambie (n.C. III-a. a M. stabilită în Cleveland. OBEDEANU. Uşer – inginer.R. 90/1956. NUSSENZWEIG. cu Nora (1927-1994.S. Solomovici 2005 şi 2001II: 111. ilegalist (membru de partid din 1931) şi kominternist (INCOMKA. 1947. 1006. partea I -a. Oeriu s-ar fi convertit la creştinism în 1944 (v. nr. fost ilegalist. S.1982) – fiul unui cârciumar din Dorohoi. anexa la dosarul nr.C. condamnat şi executat la 18.17. instalat de comunişti în locul reputatului Vintilă Ciocâlteu). comisar general al guvernului pentru legătura cu Comisia Aliată de Control (1946-1947). prin Decretul regal nr.1960 (v.S. p. inv.1921 Bacău-18.P. în 1941. 1947 a reprezentanţiei diplomatice britanice la Bucureşti.S.U.C. NOVAC. ziarist la Scânteia (1945-1956. singura menţiune a evreităţii sale în nota informativă confidenţială din nov.membru al grupului de evrei care au jefuit maşina Băncii de Stat a R.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/O/Obedeanu%20Haralambie/index. nr. după război ofiţer de Interne. 26 din 1 febr. 225. Buzatu 2008: 434). 1947.R. n. 9763): căs. partea I-a.decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. al P.U. 2291.Of.C. 1948. (întocmit 1956) şi referat de cercetare la fd. partea I-a.) şi redactor la revista asociaţiei. NUSSENBLATT.R. 1947. p. având rang de subsecretar de stat (1945-1946).II. 2066 din 20 oct.II.Of. respectiv ministru adjunct al Comerţului Interior (1969-1973). 8 (august).C. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. Simon SCHÄFER.R. Einhorn). precum “Ajutorul fărţesc al Uniunii Sovietice – factor important în dezvoltarea economiei noastre naţionale” (co-autor Manea Mănescu.Of.G. 1946 în M. 1455). 3293. 1005. 219 din 23 sept.125.A. cf. C. 1008.S. Mauriciu – ministru adjunct al Comerţului Exterior (1950-1956). cu dosar de cadre la secţia Economică a C. apoi vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1959-1969). perioadă în care scrie şi volumul Omul sovietic). 1959. Veac Nou (1944-1946. 62 din 14 martie 1946. ofiţer politic într-un lagăr de prizonieri de război români şi italieni în 150 151 V. Elena – soţia lui Simion Oeriu (v. de profesie farmacist. decizia ministrului Justiţiei nr. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. OERIU. 253 din 1 nov. p. partea I-a.1959. în Forţele Armate. pensionat cu grad de conferenţiar). autor ocazional la periodicul lunar Probleme economice. 112 .după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. partea I-a. apoi decan al Facultăţii de Ziaristică la “Academia Ştefan Gheorghiu” (1956 – 1 ian. OIŞTEANU. 1007.php. la 28 iulie 1959. Mihail Nikolaievici OIGENSTEIN. nr..I. Paula . inv. (M. fiul lui Ştrul) (19. partea I-a. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. Harry LAZAROVICI150. în 1948 numit de ministrul Lucrărilor Publice în conducerea C.Of. fugit în U. 1947 (M.C.

decorat prin Decretul nr. Dobrincu şi Goşu 2009: 505. care îl caracterizează ca pe “a Jewish journalist” şi “an astute political manipulator”). apoi întors în România împreună cu familia în octombrie 1954.Of. n.. Iosovici).org/db/pdf/nr224/pagina14. din 1945 în conducerea U. Tamara Mira153 (1918 Basarabia .T.C. n.oct.. Primăverii nr. cimitirul evreiesc “Filantropia”) – ilegalistă. vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1952-1954). iar apoi stabilit în Statele Unite (unde în septembrie 1985 îi acorda un interviu lui Robert Levy (2002: 315)). n. acolo unde i se naşte şi fiul. 225.E. al Uniunii Generale a Sindicatelor din România. sancţionată cu vot de blam şi avertisment. 1999 S. 20. se afla sub supravegherea Securităţii ca agent al serviciilor de informaţii israeliene. Berindei./Kuller 2008a: 450. partea I-a. Jureck)) (d.S.I. Mihai(l) (Michel ŞORAR) (1911-1991) – în timpul războiului cadru didactic la colegiul “Marcu Onescu” pentru evrei. 5).Karaganda (în Kazhstan. 1955).K.D.S. 1010.u. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.. Nastasă.org/db/pdf/nr224/pagina14.php?s=Din_Arhive.a. Vezi şi anunţul decesului ei la http://www. unde.. 458). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. apoi maior procuror militar la Tribunalul Militar M.vladimirghika. Levy 2002: 208. cf. 2004:39. Varga 2003: 369 ş. din 1970 consilierul ministrului Janos Fazekas la Consiliul de Miniştri. jud.V. OPRIŞAN. 204 din 5 sept. 1011. Mâţă 2007: 251).I. 14. accesibil şi la http://www. a M. C. ORENSTEIN. ORBAN. 1947.C. anchetată în lotul fracţioniştilor din 1958. Numele este cel de căsătorie (în perioada războiului fusese căsătorită cu ilegalistul basarabean Mihail Popescu. după 1944 activistă la diverse secţii ale C. a III-a (v. Dobrincu şi Goşu 2009: 424. fond 495 (“România”). publicişti.R. deţinut la penitenciarul Caransebeş.C.pdf. 24154 (menţionată în Berindei. căsătorit cu Bella (n. 315. după război specialist în centrala Ministerului Comerţului şi în paralel redactor-şef al revistei lunare Probleme Economice (1948-1852).M. ministrul Comerţului Interior (febr. 1902 Pufeşti. 224 (1024). Tismăneanu 2005: 325. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. fiul lui Moritz şi Betty (n. ulterior cercetător al istoriei evreilor din România (Kuller 2010: 190. tatăl fraţilor Andrei şi Oişteanu. p. 1954 .U. Putna) (uneori ortografiat şi “Ornştein”) – ilegalistă.ro/index.I. pe str. 2008: 285.2005 Bucureşti. iar apoi profesor de istoria mişcării muncitoreşti la Şcoala Superioară de partid. 4 şi 505 Dobre et al.C.A. aflata în atenţia Siguranţei în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A”. Solomovici 2001II: 42 ş. în anii ’80 a acordat câteva interviuri postului de radio Europa Liberă. p. 1012.C. ORNSTEIN. Valery Oişteanu). “dosare adiţionale”. Dobrincu şi Goşu. Trebici 2011..R. (Şt.) – ilegalist.I. ulterior Academia “Ştefan Gheorghiu”.R. al P. din anii ’30.). fostului general de Securitate Neagu Cosma. fiul lui Nicolae Popescu-Doreanu). Alexandru . 1013.din 1947 inspector în cadrul D. (1945-1975) (implicat şi în procesul monseniorului Vladimir Ghika152) şi în paralel cadru didactic la Facultatea de Drept din Bucureşti. ulterior activistă la C. nr.G.R. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (v. 113 . an în care i se stabileşte de altfel şi domiciliu obligatoriu. Mircea (n.C. revenit în august 1944 în România ca ifiţer N. Cosma 1994: 299-300. (M. în 1948 transferat din nou în U. a III-a. necrologul din Realitatea Evreiască nr. membru U. în 1946 în “activul central al partidului” (Andreescu.F. decorată prin Decretul nr.S.M. p. http://www. în anii ’50 instructor al Secţiei Propagandă şi Agitaţie a C..A.pdf. 154 V. OPRESCU. 2009: 504.romanianjewish.A. a locuit până la sfârşitul vieţii în Bucureşti. din 1955 doctorand. decorat prin Decretul nr. respectiv Balaş (2008: 218). Ernestina (fiica lui Aron.R. BERCOVICI. 1014.romanianjewish.E. 8072). emigrat în 1974 în circumstanţe neclare în Israel. pensionat în anii ’70. Mihăilescu 2006: 380). directoarea şcolii de partid (de un an) de pe lângă Comitetul Orăşenesc Bucureşti al P. 152 153 V. inv. mai ales Berindei. 6). zisă “Tina”) (n.

în M. 4972).P.II. M. Antoaneta (f.formal al doilea om în sistemul cenzurii din timpul comunismului. apoi pensionat). 2790 din 16 sept. 1946). 1019. 165 din 19 iulie 1946. 15 din 19 ian. fiica lui Herş şi Sara) (13. 645). p.din aprilie 1948 secretar cultural în centrala Ministerului Informaţiilor (Direcţia Presă).Of. absolvent al Facultăţii de Chimie din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti.R. 1948.V.21. Harry Elias WITZLING) (18. nr.Vezi şi menţiunea sa în rubrica „Aniversări” a revistei Realitatea Evreiască.C.D. PAS. fiind identică cu cea a viitorului demnitar comunist Ion Pas. BURAH) – soţia lui Gheorghe Pană (vicepreşedinte al Consiliului de Stat în 1985). nr.S.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.21. cu dosar de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie C. între 1948 şi 1965. în 1949 instructor în cadrul sectorului Învăţământ Public al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. p. partea I-a. v. (întocmită 1954).Of. nr. al P.” clasa I-a (1964).R. între 1944 şi 1948. născut Calman Schritter. pp. p. n.M.Of. nr. 1134). partea I-a.C. nr. activist P. al P.Of. p. Iuliu .C. Ion (n. 646). PANAITESCU.III. (partea I B) nr. 1949. preşedintele Comitetului de Stat pentru Radiodifuziune şi Televiziune (1958-1965.1986155) – membru de partid din 1940.C.P. 1017. inv. nr. nr.R.C. PANŢER. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. în anii ’50 inclusiv şefă de cabinet a lui Leonte Răutu (dosar la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. din noiembrie 1947 până la excluderea ei din viaţa politică în 1952 ministru de Externe al R. partea I-a. 15 din 19 ian.VI. 1948.G. 131 din 8 iunie 1948. p. 7620. 7633. Calman SCHRITTER156) (6. Ana (n.34.V.C. Mihai 2009). 1949. 3372). p. 214 din 15 sept. OSTFELD. 1022. PASCAL.R. decizia ministrul ui Justiţiei nr. şi redactor la Gazeta în anii ‘20-’30. LUPU.Of. Marva .1895 Bucureşti – 20. cu convingeri nedisimulat marxiste. Vaslui . decorat cu ordinele “Steaua R. 1654-5).după război. 157 din 10 iulie 1948. Berindei.M.L. 1025.în iunie 1948 era funcţionar în centrala Ministerului Comerţului (M. nr.1960 Bucureşti) – ilegalistă notorie.S. PANĂ. 5767). PAPP.C. 114 .Of.1893 Codăeşti.X. n. 1949. p..1015.Of. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 336 -337 (1-31 mrtie 2010). 1016.Of. arestată şi condamnată de două ori în perioada interbelică. ministrul Artelor (1946-1948). partea I-a. ORNSTEIN. 1020.R. membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale (1945-1946). partea I-a. p. membru neîntrerupt al C. după război secretar general al C. activistă de partid. p.3. partea IB. C.. Of. 1023. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr. OSTRADEL.în 1949 era translatoare în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M.. Dobrincu şi Goşu 2009: 236 şi 424.R. nr. din 1956 şi până la pensionarea din ani ’70 director general adjunct (şi după 1973 membru al Colegiului) Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri . şi membru al Secretariatului General al P. partea I-a. nr. 32 din 8 febr.R.” clasa a II-a (1948) şi “Steaua R.M. Iuliu – din 1945 şef de birou tehnic în D.Of. 1018. nr. M.1974 Bucureşti) – fost membru P. vicepreşedinte al Societăţii Scriitorilor Români. dosar 12/195 4. 1103 . 52 din 4 martie 1945. Hanna KAUFMAN RABINSOHN. 31 din 7 februarie 1949. Gottfried . al P. 69498 din 13 iulie 1946. partea I-a. al P. 87 din 13 apr.S.R. (din 1948 redenumit Partidul Muncitoresc Român. locul şi data de naştere a ziaristului Ion Pas. dosarului pe care l-a depus la casa de pensii a ziariştilor în 1943.C.U. Tina . 71.R.R. 156 Cf. după război vicepreşedintele secţiei Presă a A.F. Horia (n. 1021. în afara activităţii guvernamentale publicist realist-socialist. p. Leon – din 1948 director adjunct al Direcţiei Medicină Curativă din cadrul Ministerului Sănătăţii (M. Ernestine – în 1948 şefă de secţie la Direcţia Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.1921 Bucureşti . partea I-a. PAUKER. 155 Pentru schimbarea numelui. 1024.R. PASCARIU.

partea I-a.II. Tismăneanu (v. căs. Doru (n. Tinăud. 9763).A. încă o dată eronat. 1 ian. 1947 (M. a comuniştilor categoria A (vezi poziţia 228). deţinut la Tg. 5829). după război membru al primului C.P. în anii ’60-’70 secretar general de redacţie la Revista română de drept. trimis într-o colonie de muncă (1952-1955).N.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/P/P%2004.R. Andrei (n. prin Decretul regal nr. din ianuarie 1948 angajată la cabinetul ministrului (cu grad de prim consul general). alături de V. 1908 Tg. apoi Bihor (1946-1949). în care se anunţă stabilirea domiciliului obligatoriu.com/2010/08/24/condamnati-la-fericire-dupaaproape-douazeci-de-ani/). PAVEL.P. 1945-1948).%20Pat%20%20Pavel/Patrascu%20Andrei/index. iar ulterior numit acuzator public la Tribunalul Poporului Cluj (M. coautor al comentariilor la Codul Penal al R. 2983în 1941.F. C.C. cu grad de maior. dosar nr. http://86. 1941). 1948-1952). decedată de cancer în 1960.” clasa I-a. secretar general al Ministerului Agriculturii pentru câteva luni în 1947.php). cum. când încă nu îşi românizase numele160. partea I-a. POLLAK) – după război încadrat ca judecător de şedinţă la Tribunalul BihorOradea. 1948. instructor C. 11765.u. 51/1952. Jiu (1941-1942). 1027. partea I-a.. M.1903) – sora lui Teohari Georgescu. 153 din 10 iulie 1945. nr. 1911. 1948. ilegalist (membru de partid din 1934). ulterior epurat sub acuzaţia împuşcării (involuntare) a lui Gheorghe Apostol în violenţele de la uzinele Malaxa din Bucureşti din 1945. partea I-a. partea I-a. 5538. 1838). partea I-a. 31. al P. partea I-a.A. Avramescu). membru de partid din ian.PMR. în 1945 promovat ca prim-procuror. ca şi în lista întocmită de Siguranţă în 1941. (folosite de Dobre et al. Elena (n. PAUL. Cancelarie. ulterior cu evoluţie incertă (dosar P/43 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). M. (1945-1948). de Bihor (1946-1948). membru al organizaţiei de bază a partidului. p. 127 din 1 iunie 1941.. fondatoare. (?) PĂSCULESCU. tatăl scriitorului şi istoricului literar Thomas (Toma) Pavel (n. opinează V. după care în 1968 a revenit la titulatura PCR). pe care “îl apără cu un elan anemic. pentru comitetul regional de partid Hunedoara (19451946). [aşa] cum era permis pe acea vreme să fie ‘apăraţi’ duşmanii clasei muncitoare” (Solomovici 2003: 305). 28. inv.. nr. al P. p. cu Amalia Pavel (n. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.A. passim) (v. 1028. 43..” clasa a IV-a. 1947. 1026.Of. fişei din penitenciar (v.Of. membră în conducere şi cenzor al U.. Tescovici [? v. p.N.Of. Bihor / Cluj – d. 147 din 3 iulie 1945. (inclus în Kuller 2008a: 440). aflat în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A” în 1941. Tismăneanu 2010a).125. membră fondatoare şi preşedintă de onoare a Uniunii Femeilor Antifasciste din România (U. 1986 Bucureşti) (fiul lui Ludovic şi Ana) – de profesie croitor. p.III.III. nr. v.R.C. p. şi Rusnac 1997). şi preşedintă de onoare a Uniunii Femeilor Democrate Române (U. nr. 6401. (1945-1948) (Şt. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. epurată în 1952.C. 40 din 18 febr.Of. 1946. 159 Contradictoriu faţă de documentele C.S.U. Mihăilescu 2006: 380). şi M. fond 495 (“România”). p. p.R..R.D.C. responsabilă cu propaganda şi agitaţia.C. apoi normator până la pensionare 157 158 V. deputat M.A. data naşterii ar fi de fapt 22. unul din avocaţii numiţi din oficiu care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi pentru “titoism” în 1950 (când încă nu-şi românizase numele. Georgescu. Andrei (n.E.A. “epurată” în iunie 1952. cf. decorată în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. 160 Idem M.R. dosar nr. PĂTRAŞCU. fd.1911 / 159 22. 1389 şi nr.C.R.I. p. apărător al lui Nicolae Steinhardt.R. 178 din 4 august 1948. în ministeriatul Anei Pauker (1949-1952) (M. 2004: 456). membră a C. Andrei LÖB . Fl. nr.Of. Constantiniu 2003: 13 ş. partea I-a.17. 260 din 8 nov. 158 1029. îşi românizează numele în 1946) (n.1911. ulterior traducătoare a operelor lui Marx la Editura Politică.C.R. nr. 115 . 19 din 23 ian. stabilit în S. director adjunct al Centralei Industriale a Lemnului (1949-1952).F. 74-6. http://tismaneanu. A. Dorin GHERŞON157) (n. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.wordpress. în Forţele Armate. iar apoi şefă a Direcţiei Cabinet în M. 253 din 1 nov. 533. iar locul naşterii ar fi Cluj. Şi nu Loew. Ocna) – jurist.I.F. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1949-1952). supra]) (n. 225. incinerată la crematoriul “Cenuşa”.1945. (1975).Of.Of. nr. Luca şi T. 2066 din 20 oct.C.

nr. 1946). PELTZ. 168 din 23 iulie 1948. la Direcţia Presă (M. 1946.125. dar graţiată la 29 mai 1956. cu nume conspirativ “Saşa”. Ludovic . PETRAN.IV.R.A. lideră a grupării artistice din Uniunea Patrioţilor. decorat cu ordinul “Steaua R. Samoil .Of. Herzelina . 14.C. nr. nr. fiica lui Max şi Sofia) – soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu – convertită la creştinism în 1939. director al Teatrului de Păpuşi “Ţăndărică”.JPG. PELŢAN. 7950). Sandu – după război angajat ca arhitect conductor în centrala M. nr. p.Of. între iunie 1948 şi febr. partea I-a. ulterior scenografă la Teatrul de Păpuşi Sibiu161 şi.din 1947 controlor în cadrul D. 148 din 30 iunie 1948. arestată în procesul intentat soţului ei.I. 3293. partea I-a.” clasa a V -a prin Decretul nr. PECHER. secţia Cancelarie – dosare anexe. a M. ca translator la Direcţia radio (M. partea I-a.din 1947 inspector în cadrul D.Of. unde colaborează la diverse publicaţii de limbă română (Viaţa noastră.Of. consilieră în centrala Ministerului Propagandei (1945-1946).Of.Of.C. în 1948 reîncadrat ca referent stagiar în centrala Ministerului Industriiilor (M.C. nr. Elena (n. 1947. 1949) (M.A. David . partea I-a.I.G. 116 . p. PELTZ. 96/1968. al P. M.C. 3/1958. 1032. 11. 3707).+Pat++Pavel\Patrascanu+Elena/P2070574.Of. ulterior recăsătorită Veakis) (n. nr. membru al Consiliului consultativ de pe lângă Ministerul Propagandei (1944-1946). nr.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. partea I-a. 1949. nr. p. 232 din 6 oct. partea I-a. 1031. al P. H. cunoscut mai degrabă ca prozator (debut cu nuvele în 1964). anexa la dosarul nr. 1035. nr. cu referat de cercetare la fd. C. 3293. 32 din 8 febr.I.17.Of. 5463-4. 1947. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler (Decretul nr. 8032.G. 6094). 1947. PELTZ. 1039.C. 289 din 13 dec. angajat în centrala M. (M. (1945-1948). în paralel urmează Şcoala Sanitară. p. 1038.. apoi în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (1947-1948).Of. p. 1123). partea I-a. 264 din 14 nov.E. colaboratoare disciplinată a Securităţii. nr.F. Marton . 161 Vezi fişa ei matricolă penală de la penitenciarul Dumbrăveni la http://86. 1034. anexa la dosarul nr. 1948. după august 1944: membru fondator şi membru al Comitetului de Conducere al U. 95 din 22 aprilie 1948..Of.E.C. nr. p. 1037.I.Of. nr. 200 din 1 sept. cu referat de cercetare la fd.C. secţia Cancelarie – dosare anexe. Stefania . 335 din 20 iun.R. înainte de căsătorie (mariajele mixte fiind interzise legal în acea perioadă).R.C. partea I-a.I. Facla. C. 2790 din 16 sept. PERŞINARU. 264 din 14 nov. 1030. inv.în 1948 numită director al Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. partea I-a. 7491). Iosif POCLER) (n. cu ordinul “23 August” clasa a III-a (Decretul nr. partea I-a. p.1932 Bucureşti – 2005 Tel Aviv.din 1947 controlor economic în cadrul D. p. 1963. 157 din 4 mai 1971).C.. sub numele “Elena Veachis” (urmare a căsătoriei cu regizorul grec Yannis Veakis). Hertha SCHWAMMEN.C. Cernăuţi. a M.la Fabrica de Confecţii Bucureşti (1956-1961).P. pp.G.C. Israel) – absolvent al Liceului Evreiesc din Bucureşti.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale+-+detinuti+politici\P\P+04. 1036.C.R. David – şef serviciu–secretar în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (până în febr. 190 din 19 august 1947. iar în 1971. p.E. nr.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. 10092). a M. (M.36/fisapenala. 32 din 8 febr. emigrează în 1972 în Israel. 1033. 1949 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. 12877). condamnată în 1954 la 14 ani închisoare. 1123).C. Zissu . PERL. p. 1040. după unele surse. PĂTRĂŞCANU.E. PERLEA. partea I-a. ulterior reabilitat. 10092). în mandatul Anei Pauker. membră a Partidului Comunist Austriac în timpul studenţiei la Viena în anii ’30. PERLMUTTER.1914. (M.din 1947 controlor în cadrul D. (M.VI.E. M. a M.G. Iosif (n. inv. 1949.

N. a III-a. PETRICU.832). Paul (n. p. 3660).din 1947 inspector în cadrul D. 8552).I.C.din 1947 controlor în cadrul D. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. 541 163 V. partea I-a.1900 Podu Iloiaei.sora lui Ladislau Vass).Of. nr.. 1042.R.E. 10092).C. 658). 5728 din 19 ian.Of. p. (M. nr. Alfred V. 1041. partea I-a. partea I-a. nr. Prezenţa sa în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. partea I-a.C. (M. 20 (5 iulie 1948): 7). PLATZ.R. M.E.Of.C. (M.R. 1946. 8598).în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. ministru adjunct al Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale (1952-1953) (numit prin Decretul Prezidiului M.E.Of. 423 din 15 iul.Revista mea. partea I-a. partea I-a.G. 1948. decorat ca pensionar prin Decretul nr. I. partea I-a. cumnatul Ghizelei Vass (i. p. V-a.” cls. p. şeful Direcţiei Administrative a Ministerului Silviculturii (1948-1952) (M. fiul lui Litman şi Tauba. 646). 1947.Of. Jack (n.Of. nr. nr. p. 163 1052. 1949.A. nr. nr. Difuzării Căreţii şi Presei. p. 104 (solicitarea). decizia nr.E. internat în perioada 1941-1944 în lagărele de muncă disciplinară de la Tg.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M.D. 1947. p.A. anexa la dosarul nr.A. decorată în 1964 cu ordinul “Steaua R. Iţic MENDELOVICI .P.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. partea I-a. nr.Of.Of. a M. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. jud. PETROVAN. 803 din 21 dec. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. Hary – menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.I. (M. Solman . (viitoarea Ed. în 1948 numit de către Ministerul Comerţului director al societăţii naţionalizate “Bod” (B. când âncă nu îşi românizase numele. 30 sept. nr.C. apoi director general al Direcţiei Generale a Editurilor. membru al Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă Română. încă în viaţă în 1990. 264 din 14 nov. 232 din 7 oct. 117 . p. etc.C. Idem v. 21 din 25 ian. nr.e. 15 din 19 ian. Betty . a M. al S. PODOLEANU. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. directorul Editurii P. Iaşi – 1972 Bucureşti) . 1044.251 din 30 ian.G. 1946 a ministrului Justiţiei (M. 16 din 20 ian. PICALSCHI. Adela (n. soţul Olgăi . Jiu.în martie 1945 reîncadrat la Subsecretariatul de Stat al Aerului. 2009: 184-5).Of.I. după altele decedată în Bucureşti. PETRESCU. 1654-5). Mayer . – evreu originar din Basarabia.C. PINCAS. Vapniarka şi Grosubova). 1906 Bârlad) .Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. PINSLER. 31/1957. 1043. 148 din 25 iunie 1941. 250 din 27 oct. – numit în decembrie 1948 membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (Bărbulescu et al. p. nr. PITARU.R. partea I-a. M. după 1944 procuror la Parchetul Tribunalului Ilfov. la Direcţia I. nr. PETRESCU. 1945. pp.II.R. Direcţia Aviaţiei Civile. nr. fiica lui Leon) – soţia lui Gheorghe (alias Gogu) Petrescu. Alfons (uneori ortografiat şi Pikalsky) – după război iniţial membru al C.P. partea I-a. 3293. ulterior secretar de stat responsabil cu industria alimentară în guvernul Dej. 1047. Albertina . PETROIANU. 219 din 23 sept. al P. Samuilă . partea I-a. 1045.C. POENARU. 1946 în M. 1048. 1963.M. idem referatul de cercetare la fd. C. iar apo redactor-şef la Orient Expres. 1964 cu Medalia Muncii. A. 36 din 14 febr.C.Of. 264 din 14 nov. 1054. Valeria . p.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. prenume ortografiat ocazional şi “Jaques”) (11. Politică). GOLDŞTEIN162) (n. 1051. după unele surse emigrată în Israel. nr. 642) 1046. 15 din 19 ian.G. însărcinat aducerea la îndeplinire a sentinţelor în simulacrul “Marele proces al trădării naţionale”. 1949. partea I-a. din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. fratele Elenei Ceauşescu.Of. 52 din 4 martie 1945. 10092). 162 V. 10.) şi îndeplineşte funcţia de secretar de redacţie. 1053. 1946. PINCAS. POPP.ilegalist (membru de partid din 1921. inv. 1947. 1949. p. Raşela. a M. 1050.din 1947 controlor în cadrul D. nr. Felix . “Banca Economică” din Bucureşti).I. 97. 1049. 334 din 19 septembrie 1952).

E. instructor al C.Of. p. 16 din 20 ian.Of. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa a III-a (M. Huşi/Vaslui – 16. 76 din 30 martie 1946. 112 din 17 mai 1948. 1065. nume schimbat în 1945164) (15. Artur (fratele compozitorului Laurenţiu Profeta?) – din 1947 inginer specialist în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.S. (110/1955). cumnatul lui Leonte Răutu (soţia sa. POPPEL. 1063. 7151). în prezent Bartolomeu) .C. nr. 183 din 14 aug. 2729.. 1062. 164 Vezi dosarul nr.C. p. în anii ’70. membru în conducerea C. M. 1945. 5/1944/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. nr.controlor la D.Of. conferenţiar la catedra de organizare sanitară a I. Ivan Stepanovici RAB. Burcă 2007: 13) (dosar P/167 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr. partea I-a.Of. POPPER. al P.C. 76 din 31 martie 1948. 26 din 2 febr. 10200. p.Of. Rudolf – după război referent la Subsecretariatul de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. p. Bucureşti. partea I-a. 1064.R. în 1940.F. Honora .M. partea I-a. 264 din 14 nov.. nr.C. decorată în 1971 cu ordinul “Steaua R. 1947. inspector general sanitar în Ministerul Sănătăţii (1944-1945).prima soţie.XII. a politicianului P. din 1952 transferat la catedra omoloagă din Iaşi.II. clasa a II-a. 115196 din 14 nov.C. PREOTEASA. SINGER) (2.C. partea I-a. Iacob . PROPPER.Of.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea Ia. PROTOPOPESCU.R. (1948-1951). în M. 662. 16 din 20 ian.1912 – 14. fond 495 (“România”). p. n. 1948. respectiv aprobarea schimbării numelui prin decizia ministrului Justiţiei nr. 1060. 4384. partea I-a. p.Of.D. apoi al F. 1945 în M. PRUTEANU.R. nr.S. 3705).Of. PRISICEANU.Of. a M. p.C.E. din 1957) şi mama Ilincăi (căs.C. şeful Direcţei Policlinici şi Spitale (1948-1952). pozişie din care a participat la coordonarea reformei sectorului sanitar din ţară.. nr. 1945. deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952). dosar de cadre din 1954). nr.S. nr. 1945. (iniţial la sectorul Evidenţa Cadrelor şi Documentare). 845). 118 .în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. M. Ioan (n. PROFETA.1908 Fălciu. Ecaterina (zisă Kati) (n. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 252 din 3 nov. după alte surse Janoş Rab) (1904-1973) – general. 168 din 18 iulie 1941.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. apoi.după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. 1059. partea I-a. Adrian Năstase (recăsătorit în 1985 cu Dana. iar din martie 1948 şefă de secţie în centrala Ministerului Artelor (ulterior şi Informaţiilor) (M. partea I-a. 95 din 22 aprilie 1948.1984) – membră de partid din 1938. partea I-a.D.I. 1061. 1057. “refugiat” în U. Alexandru . 4200).R.XII. 3001). 1214). 7234.G. după război activistă de partid. 28 sept. p.Of. a fost sora lui Răutu). p. 9712. 1949. Adalbert . nr. tatăl filologului George Pruteanu (1947-2008) (Brătescu 2007: 251-3. Marcel Maximilian (1895 – 1960 Bucureşti) – medic şi profesor.Of. Pinchas Solomonovici. FEHER) (n. I. PRATSCHER. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.1966 Iaşi) – după august 1944 membru al comitetului sanitar al Apărării Patriotice. p.S. al P. Eva.M.R. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M.Of. PRAGER. a fost soţia fostului ministru de externe Grigore Preoteasa (decedat în accidentul aviatic din U. Eti (n. partea I-a. M. nr. 662). membru P. Oigenstein.E. 1949. 1066. 1058. până în anii ’70.S. nr. nr. 10092). partea I-a. p. 184 din 13 august 1947. 1949.S. p. fiica fostului ministru al Agriculturii şi ambasador în China Angelo Miculescu). PRESSER. partea I-a. p. membru de partid din 1945. director medical în centrala ministerului (1945-1948). RAB. Paul (n. 267 din 21 nov. 1919) – activistă a secţiei Propagandă-Agitaţie a C. p.R. partea I -a. Josefina – după război şefă de birou.1055.I. nr. partea I-a. 1056. al P.Of. nr. 35 din 11 febr.Of..C.R.

apoi înalt funcţionar în Ministerul Comerţului Exterior şi autoare a diverse articole în revista Probleme Economice (dosar la secţia Relaţii Externe a C. Pinhas . p. 1912 Griviţa. al P. 121 din 31 mai 1945. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.decorat prin Decretul nr. partea I-a. p. M. 33/1958.VI. M. radiat din registre laolaltă cu ceilalţi rezervişti evrei în 1940167. dosar nr. ulterior directorul Institutului de Istorie Militară din Bucureşti. 1070. partea I-a. p. p. partea a 2-a.R. reîncadrat în 1945. partea I-a. B. 1068. partea I-a. RADOŞOVEŢKAIA. membră de partid din oct.Of. S. p. 256 din 5 nov. ambii stabilindu-se câţiva ani mai târziu în Olanda. 1480. Alexandru (fiul lui Martin şi Paula) (n. RACHMAN.R. 5123.N.17.1944. 1946. Şomuz – din 1945 şef de birou la Oficiul de Studii al Ministerului Muncii (M.Of.P. după război numit preşedinte al Oficiului Industrial al Bumbacului. 1947. 1075. 42 din 20 febr. Gita Iakovlevna (11. p. fiica sa şi a Evei. 1941. Liana – ambasadoare în Senegal în anii ’60.Of. p.P. 1071. RAB. revenit în ţară în 1944.XII. nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. articolul său consacrat Ghizelei Vass.Of. nr. apoi ambasador la Moscova. 1123). 107 din 15 mai 1945. 4540). inculpat şi condamnat alături de alţi evrei funcţionari în comerţul exterior în 1961 pentru subminarea economiei naţionale.R. Maria (1915-1976) – sora lui Ioan Rab şi cumnata lui Leonte Răutu. Ivan . cu referat de cercetare la fd. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. nr. partea I-a. 3905. al P. Ioniţoiu 2000:IX)168. V. incinerată la Bucureşti. fond 495 (“România”). iar apoi general adjunct în centrala Ministerului Informaţiilor. inv. nr. 1074. pentru scurt timp ministru adjunct al Construcţiilor.Of. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. p. în acelaşi an este delegat şef al Direcţiei Generale a Redevenţelor şi Impozitelor Miniere în acelaşi minister (M. la http://www.până în febr. Tismăneanu166). 1069.M.Of. 61 din 21 martie 1946. 167 V. M.) de artilerie.Ap. nr. 9855). 2595). 24 febr. 2137. 803 din 21 dec. p. 1076. Felicia (verişoară cu fiicele lui L. (cf.C. RADIAN. 32 din 8 febr. nr. sublt. al P. în anii ’50.. inv. partea I-a. I. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C. 3293. RABINOVICI. nr. (1950-1953). 225. p. nr.C.R.1905 Reşiţa) – fost patron de fabrică.1910 – 17. 206 din 1 sept. 8). doc. nr. şeful serviciului de cadre din M. partea I-a. 34 din 10 febr. Eugen-Constantin (n. ulterior promovat inspector.Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.Of. 1948. C.Of.. M.1980) – sora Stelei Moghioroş. Nastasă. 1067. Răutu). RISDORFER) (n. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. ulterior activistă a secţiei Propagandă şi Agitaţiei 165 166 cu dosar de cadre la secţia Economică a C.contributors. 803 din 21 dec. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1964 cu Medalia Muncii. V. a emigrat la începutul anilor ‘70 în Israel. dosar nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1949. sub numele Barbu pentru scurt timp şefa Secţiei Internaţionale a C. secţia Cancelarie – dosare anexe. 11/1954). M. Solomovici 2004: 283. 7817).36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/R/R%2001. membru de partid din 1944. partea I-a. 1189. RADO. în care şi menţiunea Mariei Rab. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. unde s-a căsătorit cu David Wizman. RACHMISTRIUC. nr. 1 din 1 ian. 2). partea I-a. nr. 225. 4255. anexa la dosarul nr.inv. partea I-a. RADO. M. 1072. 119 . 284 din 8 dec. 1351). partea I-a. Tutova) – în 1948 era referent-şef la Oficiul de Studii al Ministerului Minelor şi Petrolului (M. 10860.C.C.C. p.VIII. fişa matricolă penală la http://86. (r.Of.Of. 119 din 28 mai 1947. nr. RADIAN. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. eliberat în 1968 (Andreescu. M.%20Rab%20-%20Razus/Rado%20Alexandru/index. în anii ’50 director adjunct al întreprinderii “Româno-Export” a Ministerului Comerţului Exterior. 1964 cu Medalia Muncii. din 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. decorată prin Decretul nr. 1947.php. Alexandru .R. Varga 2003a: 664-5. nr.ro/politicadoctrine/cine-a-fost-ghizela-vass-despre-dosare-intrigi-si-anchete/. 168 V. nr. 282 din 5 dec. Emeric – în mai 1945 angajat ca translator-şef în centrala Ministerului Propagandei.125. III-a165. 1947. p. nr. 1073. RADO. 1949. 17.

Jozsef RANGECZ. membru supleant al B.Of.G. RAICU. 1077. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. p. 1078. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. preşedinte al Comitetului pentru Normarea şi Repartizarea Combustibililor (1949-1950).P. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.în martie 1945 reîncadrat la D. 4058 din 21 ian. fond 495 (“România”). 115 -21).1904 Olari. apoi prim adjunct al şefului Serviciului Special de Informaţii (1947-1948). 1948 a ministrului Justiţiei în M. preşedinte al Comisiei Naţionale pentru UNESCO (1961-1964).C. ministru plenipotenţiar la Legaţia României de la Washington (1946-1948). 81 din 7 apr.R. V. 753). 1948. zis “Mişu”) (1.1896 Bucureşti (după alte surse la Huşi) – 17. 704. 1948. sau “Războiul psihologic”. internat la Târgu Jiu în timpul războiului. decizia nr.R. (1945-1952) şi supleant al Biroului Politic (1948-1952). nr. 169 170 V. om politic.R. 21). deputat de Timiş în Marea Adunare Naţională. iar inventarul de fişe bibliografice al C. înmormântat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. 36 în versiunea online de la adresa http://www. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a). 5.Of. 58 din 11 martie 1947. 1080.N. p. Decretul Regal nr. al P.E. secţia Propagandă şi Agitaţie. RABINOVICI169) (n. după război membru al C. 148 din 30 iunie 1948. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni (M.P. 26 din 1 febr.C. RADOVICI.R. nr.com/doc/35654729/Petre-Pandrea-Calugarul-Alb).Of. include intrarea „Ralea. inv. diplomat. Desideriu (n.a C. Marius (n. contributor marcant la propaganda regimului stalinist (a se vedea lucrările Caracterul antiuman şi antiştiinţific al psihologiei burgheze americane (1954). nr. ff. Mişu – în 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. RALLIŢEANU. (1948-1952). în 1949 referentă în cadrul secţiei la serviciul Biblioteca şi Arhiva Presei (A. în 1948 transferat ca secretar de presă la Direcţia Legislaţie şi Presă a Ministerului Industriei (M.” clasa II-a. Mişu” (în Kuller 2008a: 452). p.I. 6. partea I-a. 7234).1964 Berlin) – filosof.C. (?!) RALEA. Pamfil Şeicaru susţinea că mama lui Ralea s-ar fi numit de fapt „Angelica Kaufmann” (informaţie îndoielnică în opinia lui Petre Pandrea (în Călugărul alb. 1945.B. dosar nr. dosar nr.R.Of. 51/1949. al P. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a CC al PCR (12/1954). 1654-5) 1079. 1841). ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.Of. vicepreşedinte al Prezidiului M. Herşcovici) (n.R. instrument al agresiunii imperialiste (1954)).P. nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 10 iunie 1908 Buzău) . în 1947 numit de conducerea C. şeful catedrei de psihologie la Universitatea Bucureşti. Micu (n. după august 1944 ministru al Artelor (martie 1945 – august 1946).I. nr. nr. 189 din 17 aug. membru titular al noii Academii a R.Of. p. RAICU.V.A. nr.C.I. partea I-a. C. dosar nr. fd.funcţionar în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor (1945-1947) (M. 1081.C. Marcus Ralian A. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.. partea I-a.1917 Galaţi) – după război specialist în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 5465). nr.P. 171 George Manu (alias „Testis Dacicus”) îl identifică „de origine bulgară şi evreiască” (2011: 162). Arad – 1. 4696).1952) – evreu maghiarofon. I-a.S.M. 1947. H. p.scribd. RANGHEŢ. RALIAN. p.VIII.. 169 din 24 ian. 225. sociolog.Of.Of. fiul Elisabetei) (7. Iosif (n. REITMAN170) (n. Melania (n. 225.R.1921 Galaţi) – la sfârşitul anilor ’40 inspector general în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (M. p.F. 52 din 4 martie 1945. C. partea I-a. membru al Comisiei Controlului de Partid (1945-1952). (1958-1961). psiholog. 30 din 6 febr.S.N. director al serviciului de cadre al PCR (1945-1948). partea I-a. fond 495 (“România”). 1945 în M.Of. REICHENBERG) . 6292).A.X. pp. partea I -a.P. Mihai171 (fiul lui Dumitru Ralea şi al Ecaterinei Botezatu [sic].IX. partea I-a.R. (din 1948).R. partea I-a.Of. fost ilegalist. p. 63). 120 . partea I-a.. director al Institutului de Psihologie al Academiei R. inv. 184 din 13 august 1947. p.M. al P.C. 995. pentru socialism” din actualul Parc Carol din Bucureşti. 175 din 31 iulie 1948. 1083.R. nr. co-director la Viaţa românească (19441946). 1945. nr. 25 din 1 febr.” clasa I-a. 1082.VI.IX. al P.

al U. (M.Of.C. inv. Sanda (n.D. RĂDULESCU. revenită în ţară în 1944. p.Of.E. 1093. Bucureşti) – fostă muncitoare şi ziaristă mediocră la un ziar în limba maghiară din Arad. RĂCEANU. 5463-4). iar apoi promovat inspector în cadrul D. decorată în 1981. nr. 15 din 19 ian. p.IX1909 com. membru al C.” cls. al P. Sandala VEINBERG) .E. p. 6781. partea I-a. 121 .F. 1089. 1086.I. refugiată împreună cu soţul ei în URSS în 1941-1944 (perioadă în care este avansată până la gradul de colonel N.G.1909 Roznov. 1947 în M.R. 93579 din 11 oct. incinerată la crematoriul Cenuşa. RAPAPORT. redactor la Graiul Nou (cotidianul de limbă română al Armatei Roşii) (1944-1947).C. 644). 225. nr.K. RAUSCHER. 759). fond 495 (“România”). membru P. din 1949 referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.V. decorată de autorităţile comuniste în 1949 cu ordinul Apărarea Patriei cls.Of. partea I-a.R. 1091. numit de ministrul Industriei conducător tehnic al fabricii de postav din Buhuşi (M. B.M. 1949. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of.M.VI. BT) – din 1947 inspector general adjunct în cadrul D.R.D. 10092). p. 266 din 17 nov. 10174). prietenă şi protectoare a Anei Blandiana. 16 din 20 ian. 1914 Dangeni.I. al U. III-a şi în 1964 cu “Steaua R.F. Aurel – în 1947 contabil în centrala Ministerului Comunicaţiilor (M. partea I-a. 662). III-a. iniţial ca director în cadrul Ministerului Comerţului Exterior.C.C. 21. partea I-a. în cercul unor poeţi evrei avangardişti..R. inv. când a fost exclusă din P. decizia nr. RASNOVIESCHI. Solo . 1948.K. 1088.F.R. apoi activă în domeniul comerţului exterior în mandatul ministerial al lui Gogu Rădulescu. 1947. recrutată de N. în paralel publicistă şi scriitoare mediocră.C. după 1944 secretar regional de partid în Ardeal. p. Grigore Răceanu. mama diplomatului Mircea Răceanu. 1947. fiind demobilizată abia în 1947). vicepreşedinte al C. 7344). 5360). Ileana (n. partea I-a.Of. RAPAPORT. 1949.R. 27 nov. p. nr. între 1952 şi 1958. la Direcţia Presă (M.d. colaboratoare la Cuvântul liber (1935-1936). RUDICH) (25.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Ştefan – la sfârşitul anilor ’40 director adjunct în cadrul Direcţiei Generale C. p. partea I-a. Neamţ – 21. RAUŞER. nr. ilegalistă. membru supleant al C. dactilografă la Comisia Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Artelor (din martie 1945). 1085. RĂDULESCU. în Biroul Consiliului Mondial al Păcii. în lotul “fracţioniştilor”. dosar nr. ulterior ca membru în conducerea ILEXIM. a M.1084. Leon (n. 9340). Roland . 114). 1092. (1955-1958).C. reabilitată în 1964. cu ordinul “23 August” cls.S. (103/1953). a Ministerului Comunicaţiilor (M. (din 1948). 240 din 17 oct. M.soţia lui Iosif Rangheţ.V. timp de aproape două decenii (’60-’80) secretar general al Comitetului Naţional pentru Apărarea Păcii şi reprezentant al R. din 1927. Max.C. partea I-a. partea I-a. dactilografă în capitală în perioada interbelică. nr.R.VIII. iar tatăl adoptiv. a M.C. 148 din 30 iunie 1948.din iunie 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. nr.R.V.I. de la care a preluat numele.. fond 495 (“România”). 144 din 25 iunie 1948.P. în Transnistria.Of. partea I-a. nr.1981. Cenad (atunci) Ungaria – d. după naţionalizare. Dorina (n. p. 45 din 24 febr. dosar nr. 173 din 31 iulie 1947.Of. Leon BARAT) (n.R. apoi la Viaţa capitalei (1947-1948).D.C.C. nr. 205 din 4 sept. unul din semnatarii “Scrisorii celor 6” din 1989). partea I-a. 3. ajunsă în Bucureşti în timpul adolescenţei.în 1948. 264 din 14 nov. nr. (M. ca pensionară. pp. 1626. 1087.1982 Bucureşti) (fiica lui Isac şi Maria Rudich) – soţia demnitarului comunist Gheorghe (zis Gogu) Rădulescu (căs. Macău.Of.Of. 1090. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. al P. condamnat la moarte ca “trădător” în primăvara lui 1989 (tatăl natural al acestuia a fost Andrei Bernath. RĂDULESCU.controlor (1947-1948). mort în lagărul de la Râbniţa. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.D.Of.G. p. Ilon(k)a PAPP) (n. Semerland . 1948. RANGHEŢ. jud. 1947. 225. nr. 1938).

ŞMILOVICI ) (3.C. pe str.C. supleant al Biroului Politic (1955-1965).1910 Fălticeni – 1993 Bucureşti) – cf.A. ambasador la Moscova şi respectiv director al Institutului de Istorie Militară din Bucureşti în perioada comunistă. al P. 225. raportului C.C. este profesoară la Universitatea Naţională de Artă Bucureşti.R. partea I-a. 18 septembrie 1948. cu grad de locotenent-colonel. 1947 (M.C.N. ulterior angajat şi chiar şef al Serviciului Tehnic al F.wordpress. infra). căsătorită cu inginerul de sunet 172 172 Şi-a românizat numele în baza deciziei nr. Parhon”) (din 1949).R.R.III. 36 din 12 febr.S. inter alia. şeful Secţiei de Verificări a C. titlul “Erou al Muncii Socialiste” şi medalia de aur “Secera şi ciocanul” (1964).M. în Forţele Armate.S. Anca (căs. Bădeni nr. 1946. actual “Jean Monnet”.R.A. în 1980 cu “Steaua R. 1946 în M.C.173.  sora lui Leonte Răutu. fond 495 (“România”). nr. partea I-a. cu Nicu Ceauşescu şi V. “principalul ideolog al P.R. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.” (2006: 46).Of./P..”.R.  cealaltă fiică a lui Răutu.  Fratele lui Leonte.1915 Galaţi .R. (1956-1965). Silviculturii şi Apelor) până la pensionare. dobândeşte cetăţenia sovietică şi serveşte chiar ca deputat în Sovietul Suprem Ucrainean până la 22 iunie 1941. ale C.d. din 1931 (în U. în 1978.C.II. 1-21 martie 2005. A se vedea însă şi decizia nr. când este marginalizat urmare a scandalului pe marginea emigrării fiicei sale Elena.S. preşedinte al Consiliului de Conducere şi rector al Academiei de Ştiinţe Social-Politice “Ştefan Gheorghiu” (1972-1981. Industriei Alimentare. p. Elena (zisă “Lena”.d.C. 174 http://tismaneanu. (1974-1981). Iacob (n. p. 226 (1026). ordinul “Steaua R. 173 Vezi şi un material care îii este dedicat cu prilej aniversar în Realitatea Evreiască. p.R. secretar general (1960-1964) şi apoi ministru adjunct la Ministerul Comerţului Exterior (1964-1969). din 1929). apoi cu diverse alte funcţii.M. Tismăneanu).T. general de Armată.M.com/2009/06/13/un-portret-necrutator-sorin-lavric-despre-dictatorul-ideologic-leonte-rautu/ 122 . Leonte (n. şef adjunct (19451948) şi apoi şef (1948-1956) al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. s-a căsătorit cu Ivan (alias Ioan) Rab.I. 24. iar succesiv reorganizării.R. inv.Of.C. Comerţului Interior şi respectiv Industriei Alimentare (reorganizat în 1973 al Agriculturii. soţul acesteia. este tatăl lui Valery Oişteanu (n. decorat. născuta Eva Isaakovna Oigenstein. fugit în U. în 1950. 7. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. Bucureşti). colegă de clasă la fostul Liceu Nr. 1095.nov. membru al Secretariatului (1965-1969). 2066 din 20 oct. este director al Muzeului Naţional de Artă Contemporană şi director al Fundaţiei ARTEXPO.C. ilegalist.a. 9763). al P. 3 septembrie 1943 la Karaganda (în prezent în Kazahstan) şi al publicistului Andrei Oişteanu (n.669 din 12 mai 1947 a ministrului Justiţiei. 85). RĂUTU. ordinul “Steaua R.Ex.D. membru al Biroului Organizatoric (1950-1954).. decorat cu ordinul Muncii clasa I-a (1948). Intr. căsătorit cu Bella Iosovici (originară din Cernăuţi). şeful catedrei de marxism-leninism la Universitatea Bucureşti (devenită “C.. după august 1944: membru C. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (19691972). RĂUTU. nr.S. 6590 din 22 ian. Bucureşti) (a locuit în Bucureşti. Mihai Oroveanu.P. ordinul “Apărarea Patriei” clasa I-a (1974).” clasa I-a (1960). în 1940. în timpul ceremoniei cântându-se Internaţionala (în 1993!)174.E. al Comitetului Executiv (1965-1974) şi al C.) Oroveanu.C. v. nr. Lev Nikolaievici OIGENSTEIN) (28. zis “Mişa”).R. Facultatea Istoria şi Teoria Artei. 253 din 1 nov. al P. al P.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. membru în comitetul de redacţie la Scânteia (1945-1948).1) – înalt funcţionar timp de decenii la ministerele Industriei şi Comerţului. Mihail Oişteanu (n. 2006. Mikhail Nikolaievici Oigenstein. 1117. dosar nr. şef al Direcţiei Propagandă şi Cultură a C.P.C. (mandate succesive 1948-1985). 45. ordinul “Victoria socialismului” (1971).M. deputat M. ca supleant între 1958 şi 1960). (1948-1984.” clasa I-a (1980) ş.1094.  prima fiică a lui Leonte Răutu. prin Decretul regal nr.R. membru P.S.P. 1947.

1894) – fost ilegalist din Timişoara. Leon – în 1947 numit de ministrul Industriei membru în C.a. fiul fostului guvernator de Pennsylvania şi ambasador american în Israel. cuplul Andrei şi Elena Coler (fapt realizat la sfârşitul anului 1982176). 95 din 22 aprilie 1948. 3706).R.Of. pp. partea I-a.wordpress. Natalia (n.S. p. partea I-a. decorat prin Decretul nr. (1955-1960) şi al Comisiei de Control a Partidului (1960-1965).A. nr. partea I-a. REICHER. p. ulterior membru al Comisiei Centrale de Revizie a P. 28. urmare a unui veritabil scandal diplomatic.I. între care şi „Mara”. 1099. 1966). 1102. nr.I. 1988).din 1948 şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.G. Trude (n. pp. fiica sa.N. ilegalistă cu stagiul recunoscut din 1935. 662). al Oficiului Industrial al Zahărului (M. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 972 din 8 dec. I. 3909). 1097.com/arhive/arhive-ignorate/pagini-de-istorie-recenta/serban-andronescu-romaniadiscutata-in-congresul-american/. 1105.A. 1096. C. partea I-a.C.R” cls. partea I-a. 126 din 6 iunie 1947.C. Niunea Iakovlevna REDEL. Inului şi Cânepei. Trudi Gertrude. Oscar (n.din 1948 şef de serviciu în cadrul D. nr. cu Paula.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Bumbacului. apoi se stabilise în SUA şi se căsătorise cu Richard Schapp. inv. a depus împreună cu soţul ei o cerere de emigrare din România.F. 175 din 31 iulie 1948.din 1945 şef de birou tehnic la D.C.: Government Printing Office. 1654-5) 175 Autor al mai multor coloane sonore ale unor filme româ neşti din anii ‚70. fond 495 (“România”).1924 Cernăuţi) .Andrei Coler175 (fiul lui J(e)an Coler). 1101. partea I-a. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. căs. 1098. Boris – după august 1944 încadrat ca şef de birou în centrala Ministerului Propagandei Naţionale. kominternistă INCOMKA. (1948-1952-?). p. RĂUTU. activist de partid. p.C.I. Luminiţa. în 1947 numit de conducerea C. REINHORN. Moritz . dosar nr. 1982 (Washington. emigrase în Israel încă din 1977 (după o relaţie cu Al. comandant al penitenciarului Aiud între 1953 şi 1958.S. REICHMAN. din 1975.Oszkar Redlinger) (n.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1100. soţia lui Răutu “n-a vorbit niciodata româneşte” (Ursache f. REICHER. July 1 and 13. după război deputat M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. Lazăr . lector la Şcoala Superioară de Partid “Ştefan Gheorghiu” în prima jumătatate a anilor ’50. Magdei Ursache. nr. REICHER. Hearings before the Subcommittee on Trade.R. fiica lui Andrei şi Elena Coler. 1629). Mathilda . pentru care a cărui coloană sonoră i s-a decernat premiul A. în mai 1945 promovat şef de secţie (M. traducere parţială disponibilă şi la http://arhivaromaneasca. 1947. House of Representatives. 7. 287 din 11 dec. nr. 1949. 18 iulie 1912 Bălţi) – de formaţie farmacistă (cu studii în Belgia).B. cf.R.Of. Andrei Coler este confundat frecvent cu lt-col. 221-223.R. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. 176 V.X. 225.Of. 1103. p.Of. nr. cel din urmă a intervenit inclusiv în faţa Subcomisiei pentru Comerţ a Camerei Reprezentanţilor SUA pentru a forţa pe cale diplomatică emigrarea părinţilor nurorii sale.C. nr.N.IV. REGENSTREICH. 4534). Zalman . D. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. Ştefan I. p. V-a (dosar R/40 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Mirodan). s-a căsătorit cu Simion Babenco. b). nr.A. REGMAN. în 1982. Milton Schapp. REDLINGHER. (1950. Ero(f)tei – funcţionar în cadrul Ministerului Energiei Electrice în anii ’50-’60. soţia lui Leonte Răutu) (n.Of. al P. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. 123 .Of. 1104. 16 din 20 ian. 1982).C. RÂPEANU.P. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni.. 6292). 1951).Of. partea I-a. fapt care ar fi contribuit la marginalizarea lui Leonte Răutu în 1981. Koller. 52 din 4 martie 1945. 107 din 15 mai 1945.

p. partea I-a. Emil – din octombrie 1945 secretar cultural I în centrala Ministerului Afacerilor Străine / Externe (M. anexa la dosarul nr. 170 din 26 iulie 1948. Olt – 1980 Bucureşti) – preşedintă a Consiliului Regional A. Zoltan – din febr. RIEGLER. RENYI. 419). partea I-a.Of.U.VI. 124 .după război referent în administraţia centrală a C. 1949. 1114.C.I. partea I-a.Of. p. 16 din 20 ian. 1949. partea I-a. 225. partea I-a.R. partea I-a. nr. RIEGLER. 130 din 11 iunie 1947. inv.Of.Of. 1117. 1654-5) 1112. a M. p. C. M. 292 din 20 dec.Of.III. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. Leon . achiziţii şi premiere (M. 1947. Dinu Emanoil . ăartea I -a. C.în 1948 director adjunct al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. 1948 controlor în cadrul D.I.487 din 8 dec. 734). partea I-a. 1113. a M.C. 4968). partea I-a. p. 645). 1118. nr. infra). REISS. partea I-a.F.Of. (M..I. RIEGLER.1912 Corabia.R. p. Bella – directoare în Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60.C.Of. 1109. nr. 1948. în facţiunea pro-comunistă la Congresul de unificare din octombrie 1947 (Solomovici 2001I: 195). 78 din 2 aprilie 1948.R. pp. 10092).Of.G. p. partea I-a. decorată în 1963 cu Medalia Muncii.1895 Piatra Neamţ – 22.C. 1626). 45 din 24 febr. nr. 753).M. 107 din 15 mai 1945. (M. 3904). 1947. nr.1987 Montevideo. la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea. nr.după război consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor.Of. nr. în ianuarie 1949 numit director adjunct al Institutului de Documentare. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. RIEDER. dosar nr. Paula .Of.. 1108. p. 2341. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. RIEGLER. 26 din 1 febr. 52 din 4 martie 1945. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 662). I.Of.B. Mauriciu . Leibu . p.. p. Eisig SIEGLER) (2. 3293. nr. 1119. 177 V. 124. nr. nr. 4). 241 din 22 oct. al P.G. 6167. 9 di n 12 ian. Rîpeanu (v. RENNERT.C.IX. p.C.Of. doc.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.L.C. şi a Comitetului Femeilor P.N. 125/1960. decizia ministrului Justiţiei nr. p.Of. 15 din 19 ian. Avram Boer . 9219). Uruguay) – poet şi prozator încă din perioada interbelică.Of.S. (1960-1965). între 1946 şi 1947 funcţionar în centrala Ministerului Artelor. inclusiv pentru nume. nr. 25 din 31 ian..în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. Bibliogarie şi Ed. 264 din 14 nov. 1115. M. 131 din 8 iunie 1948. posibilă relaţie de rudenie cu criticul cinematografic Bujor T. Zoe (Adamescu) (1. RIVEN.1897 Piatra Neamţ) – din mai 1945 secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. Gheza . 1116. membru de partid. deputat de Prahova.Of. 643).III. RÂPEANU. Solomon .E. Beniamin (n.R. (1961-1965) şi vicepreşedintă a Consiliului Naţional al Femeilor şi membru C. nr.1106. cu referat de cercetare la fd. 15 din 19 ian. p. 1111. 1945 în M. REITMAN.S. p. p. 1947.Of.D. partea I-a. fond 495 (“România”). RIGANI. RELGIS. Bartolomei . inv. partea I-a. nr.E. ROSENBERG177) (n. nr.A. partea I-a. 1945. 4. secţia Cancelarie – dosare anexe. REISCHER.G. din Ploieşti în anii ’50. editură.S.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de secţie la D. 1949. 1949.A.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. până în iunie 1947. partea I-a. partea I-a. 1110. al P. 1120. membru al secţiei Literare a Comisiei ministeriale de lectură. 2932) 1107.din 1947 inspector în cadrul D.R. 1945. Eugen (n. ulterior deputată M.după război membru P. Tehnică a Ministerului Industriei (M. nr. p. 11098. RIESEL.C. 4707).

1947.G.Of. 125 . 1128. al P. partea I-a.R. Cloşca şi Crişan” (în cadrul Armatei Roşii). a M. 96 din 29 aprilie 1947.d. nr. 225. respectiv cadru didactic (din 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. nr.C. inv.C. p.-col. de profesie zugrav. 1267). cu dosar la secţia Economică a C.C. fiul lui Şulem şi Hani (n.XI.B.C. Iţcu .R.C.P. 37 din 14 febr. (dosar e anexe u.G. decizia ministrului Justiţiei nr. 1947 (M. ROBINSON. 24 din 30 ian. în unele documente interbelice ortografiat şi Zighlbaim) (16. al P. decorat cu ordinul “Steaua R. 190 din 19 august 1947. membru P. Marin (n. 2002).XI. 40. 7491). în anii ’50 activistă a secţiei Relaţii Externe a C. inv. a M. inv. 1123. devenind lt. partea I-a. (11/1954).R. 1125.Of. nr.346 din 16 aprilie 1946 în M. I. ca pensionară.C. A fost avansat la gradul de general în 1948.Of. din 1924. 1124. 225. Maier LEIBOVICI) – în anii ’50 consilier superior în cadrul Direcţiei Asigurărilor Sociale de Stat.Of. Eugenia (n. 13. partea I-a.1121. Sara (n.1913 Oradea – 11. 4 din 5 ian. 94 din 19 apr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.Of. ROMAN. partea I-a. p. ROLLER. Sara Markovna ZIGELBAUM.M.C.M. A avut gradul de maior în războiul civil din Spania. 253 din 1 nov.Of.R. (fişă de cadre întocmită în 1955).C. voluntar în Spania. nr.I. Lionel (n. 1948 promovat inspector (M.I. p. zis şi “Dezideriu”. p.evreu maghiarofon.E.V. în ian. Gustav (n. ROMAN. (1950.R. al P.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.S. ROITBERG.C. 1948.C. decorată.C. nr. 1130. ROSENBERG178) (n.Of. Samuel)) (16. 225. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 302). partea I-a. 21. ROITMAN. prin Decretul nr. 2066 din 20 oct. 4085). dosar nr. RODAN.” prin Decretul Consiliului de Stat al R. ROLLER. al P.R. RUBINSTEIN) (n.. 1947. 23/1954). după 1944 activistă a partidului. 10496). fond 495 (“România”). Dezsö GRÜN. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.Of. nr. p. 1126. p. p. al P.1904-1982) (“Bondi”) – evreu maghiarofon. decizia nr. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. în perioada ilegalistă ţesătoare la fabrica Minerva din Bucureşti şi conducătoarea Frontului Feminin (v. partea I-a.Of.1986) – soţia lui Mihail Roller [v. 737).1983 Bucureşti) . 1949. 1122. Isac .C. 1946. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. dosar nr. 3374. (M. 7 iunie 1920 Bucureşti) – după război inspector general adjunct în cadrul D. 1129. (30/1956). Ernest (în unele documente maghiarizat Ernö) NEULÄNDER)179 (7. partea I-a.616 din 11 martie 1947 în M. Soroca) – ilegalistă. după război colonel de Securitate. unde era student la Brno.a. M. nr. nr. şeful secţiei educaţie şi cultură în Divizia a 2-a de voluntari români “Horia. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 322). 2086). membru de partid din 1931. după august 1944 general-maior (în 1949). ROMAN.R.V. 178 179 V.C. 1949. în 1933 este expulzat pentru activitate ilegală comunistă din Cehoslovacia. nr. ROBAN.din 1947 controlor economic în cadrul D. prin Decretul regal nr. fiind însă trecut în rezervă în 1950 . p. infra]. cu grad de maior. fond 495 (“România”). 1131.S. Simion – din 1949 funcţionar la Direcţia Control Financiar a Ministerului Finanţelor (M.X. 1127. 157 din 4 mai 1971. ROMAN.I. în cadrul Armatei Române după 23 august 1944.din februarie 1949 referent administrativ în cadrul D. 9763). p. 1907.1912 – 28. 158 din 12 iulie 1948. 275 din 27 nov. S. cu fişă de cadre la secţia Economică a C.R. apoi controlor la Comitetul Controlului de Stat (1954 – anii ’60). Paula . dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. HD) – în anii ’50-‘60 funcţionar al Comisiei. Şinca 2006: 392). 5784. Andrei (n. 1951). apoi Comitetului de Stat al Planificării. Valter (n.1914 Petroşani. fond 495 (“România”). partea I-a.XII. dosar nr.E. în 1945 cu grad de maior. A. în Forţele Armate. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Jenia “Erna” Abramovna ROSMAN) (n.

) (1945-1948). 1132. partea I-a.Of. al P.E.C. nr. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. chiar şef de catedră între 1953 şi 1955. 1947.P. ROSENKRANTZ. Samoil . directorul Editurii Politice (1964-1967. fiind reabilitat în 1964). al C.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.R. nr. Sandu Tiller menţionează într-o evocare un avocat “D. p. 171.C. coordonatorul reorganizării Siguranţei ca D.Of. 1949. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M.C.C. 1949. 8461). p. nr.din 1947 controlor economic în cadrul D. nr. 1139. nr. 1963). partea I-a. 5142).C. 126 .S. 662).E. 748).G. a M. 1947. transformată ulterior în Direcţia Superioară Politică a Armatei (1948-1950. ROSENBERG.Of. p. 1947 (M. (1965-1983). Rosen 1990: passim). partea I-a.D. Gheorghe . ROSENBERG.E. partea I-a.T. p. ROSENFELD. 645). nr.G. 1134. tatăl lui Petre Roman. nr. 1143.C. membru al Prezidiului U. a M.P. implicat în alegerea lui Moses Rosen ca rabin-şef după refugierea lui Alexandru Şafran. în anii ’50 funcţionar la Consiliul Central al Sindicatelor. ROSENBLAU.deputat supleant de Botoşani.Of. partea I-a. 614 din 9 oct. Rozentzweig” în calitate de “responsabil al secţiei culturale a PCR”. 5386). 2001II: 104 şi 2003: 138-9.din februarie 1949 tehnician la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. David (zis “Dadu”. 145 din 26 iunie 1948. ministrul Poştelor şi Telecomunicaţiilor (1951-1953. Henry .D. 1137. iar în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. membru în colegiul de redacţie de la Scânteia (1946).S. cadru didactic la Universitatea P. în anii ’70 preşedintele secţiei de Ştiinţe Politice a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice “Ştefan Gheorghiu”. 295 din 20 dec. partea Ia.. profesor de economie politică la I. 222 din 29 sept. fostul activist al secţiei Cadre a C. până în iunie 1948. 1142. perioadă în care a îndeplinit funcţia de locţiitor politic al Marelui Stat Major). 190 din 19 august 1947. nr. 1189). II-a.D.şeful Direcţiei Propagandă din Inspectoratul General al Armatei pentru Educaţie. ROSENBERG. emigrat în Israel în 1961 (Solomovici 2001I: 385. respectiv în 1967-1968 cu grad de conferenţiar la catedra de socialism ştiinţific). 1946. demisionează în dec. ROSENFELD. facilitând formarea C.I.Of. (1945-1949).P. 26 din 1 febr. I-a. 1968-1983).Of. partea I-a. din partea Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. ROSEN.E. 276 din 28 nov. apoi cu aceeaşi funcţie la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M.după război. p. Moise .din 1947 inspector economic în cadrul D.E. Samuel . (1945-1948. 11282).R. 115). 126 din 6 iunie 1947. ROSENBERG. în cadrul Ministerului de Interne în 1948.I. partea I-a. 15 din 19 ian. cu ordinul Muncii clasa I la împlinirea a 50 de ani în 1963 (Decretul nr.Of. Bernard . 1141. a Ministerului Propagandei/Informaţiilor. după război membru în facţiunea separatistă din U. 145.E.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor (M. 1133. p. Kuller 2008a: 322-3. partea I-a. 34 din 10 febr.. Silistra – după război şefă de birou în cadrul Direcţiei Speciale O. Bela – fost sionist.Of. partea I-a. 111.R.C. RORLICH. (M. 1138. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. (M.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 1947. p. partea I-a. 7491). p. 10534). Iuliu . Cultură şi Propagandă (E. apoi membru al C. 4534). ROSENBAUM. (1953-1955. fiul lui Leopold Armin şi Reghina (Riva)) (1907-1966) – avocat.Of.N. Lupu . Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M.B. în timpul războiului activ în Centrala Evreilor. ROSENBERG. p. la sfârşitul anilor ’40. 16 din 20 ian. nr. verificat în 1958 (Solomovici 2004: 108.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. Martin . 1140. nr. membru al C.G. 136 din 15 iunie 1948.R. primul premier al României după decembrie 1989. 1949. 1136. când este destituit. p.C.Of. 1135.Of.E. nr. p.

Of. p. Kuller 2008a: 453. p.Of.Of. (15/1962) (v. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. şi Deletant 1999: 248. ROSENTHAL. inculpat pentru sabotaj în dosarul Prodexport-Italia.R. nr. eliberat în 1968 din penitenciarul de la Aiud (Solomovici 2004: 281-2.Of. nr. 107 din 15 mai 1945. p.R. Iulius . 1907. Aurel . 1948. ROSNER. partea I-a. 264 din 14 nov. timp de peste două decenii (cu un intermezzo ca ministru adjunct al Justiţiei în anii ’60). procuror militar (unul din acuzatorii “lotului Pătrăşcanu”) (19481954.din 1947 controlor în cadrul D.E.I. (M. 3904).C. p.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.A. Nona . Lupu Mindirigiu 1999 apud Solomovici 2003: 379). ROSENTHAL. partea I-a. 131 din 8 iunie 1948. p. Andreescu. 15 din 19 ian. Amalia .menţionată la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. Varga 2003a: 664-5. 1947. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. p. 1151.G.G. 10092). 15 din 19 ian. ROSENTZVEIG.Of. 130 din 11 iunie 1947. p. ROŞCA. 9858. 200 din 1 sept. 645).). partea I-a.C. M. 738. ulterior în centrala aceluiaşi minister. 1152. 256 din 5 nov. Flondoreni) – director şi membru al Colegiului Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (de pe lângă Consiliul de Miniştri) începând cu 1956 . M. 1949. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. 4946). responsabil cu cenzura publicaţiilor centrale (Corobca 2008c.R.C. Ignatz . partea I-a. la Direcţia Presă. a M. nr. 423 din 15 iul. consilier la Curtea de Apel Bucureşti (1947-1948). 7950). p. 644).C. 1949.I. partea I-a. 803 din 21 dec. Adalbert (Alfred) – ilegalist. ROSENZWEIG.Of. 7491). 1148. 1153. A. ROSENTHAL. Nastasă. în 1948 îndeplinind şi funcţia de preşdinte al comisiei de examinare a asesorilor populari). partea I-a.E. ROSMAN. condamnat în 1961. 24 din 30 ian. p. nr. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. partea I-a. a M..1144. în mandatul lui Mihail Ralea. 199 din 23 august 1941. 10290. Sofia . p. 1149. 190 din 19 august 1947. Debora . decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. până în iunie 1947. 1964 cu Medalia Muncii. 1146.Of. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul nr. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 1147. 1963.C. nr. M. al P. p. 1156. 1150.Of. 1947. partea I-a. ROZENBERG. 1947. nr.până la 15 iulie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului.Of. din 1948 promovat inspector şi detaşat în teritoriu în judeţul Tulcea (M. 5687). Moise (n.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. partea I-a.după război secretară de presă grad I. ROSINGER. nr. nr. (M.Of. ROSENZWEIG.după război referent în administraţia centrală a C.B.P. în 1942 internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka. 1155.din 1947 controlor economic în cadrul D. 1154. nr. ROSMAN. p. partea I-a. 1947. ulterior la Curtea Supremă de Justiţie a R. nr. Ioniţoiu 2000:IX). respectiv translatoare interpretă- şefă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor.S.Of.C. etc. M. Iacob . apoi judecător la Tribunalul Suprem. 4968). partea I-a. p. nr. 4707. după război director al firmei de stat “Româno-Export” din subordinea Ministerului Comerţului Exterior în anii ‘50. 127 . 154 din 7 iulie 1948.Of.Of. 1145. Solomovici 2004: 217. nr. ROSENTHAL. partea I-a. nr. Rudolf (uneori ortografiat eronat Rossman) – colonel jurist. 269 din 20 nov. partea I-a. Jacob – consilier financiar la Legaţia României de la Washington după război.I. Iacob . nr. Z.P.

botezat “Aureliu”181) (26. David (n.X. ROZENSCI. 188 din 15 august 1946. ROTTMAN. Marcel (n.. ROZENTHAL. 1945. 1161.E.Of. 8069). Lulu . după război şef de sector în Comisia Controlului de Stat între 1945 şi 1953.Of. partea I-a. 102. membră a delegaţiei României la Conferinţa internaţionala privind problemele navigaţiei pe Dunăre de la Belgrad. nr. 1945 a ministrului Justiţiei (publ. Marcel – în 1945 inspector general în centrala Ministerului Muncii (M.C. (partea I B) nr. p. 1949. 1159. 182 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86.1952 Jilava) – ing. Românizarea numelui în baza deciziei nr.numit în mai 1948 de către Ministerul Sănătăţii membru al comisiei centrale interimare a Colegiului Medicilor (prin ordin al ministrului Sănătăţii. 1168. 111 din 15 mai 1948. p. 128 . 299 din 29 dec. nr. M. 35 din 13 febr. când va fi demis şi exclus din partid. În M. 1158. 1945. 2971). 423 din 15 iul. 209. Pantilimon . 644).Of.Of. partea I-a. 1014). Putna) (fiul lui Lazăr) – fost ilegalist (aflat în 1941 pe lista Siguranţei a “comuniştilor de categoria A”). 1167. ROŞCA.Of.1910 Iaşi) – încadrat ca secretar cultural principal în centrala Ministerului Informaţiilor în august 1946 (M. partea I-a. 1947. p. nr.Of. 1947.1157. 1166. a M. căs. ROTMAN. în acelaşi an numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili (M. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. apoi director în cadrul Ministerului Construcţiilor.125. ulterior şeful sectorului Planificare şi respectiv director general adjunct la Canalul Dunăre – Marea Neagră.. ROTH. 1963. decorat în 1964 cu Medalia Muncii. 79 din 3 apr. 1948. M. 7339). 5785). S. nr.Of. Aurel (n. Rita – din ianuarie 1948 şefă de secţie în centrala M. 180 180 181 V.OF. condamnat la moarte şi executat în 1952 pentru sabotaj şi diversionism182. p. 229 din 4 oct. 8816.Of. 33 din 10 febr. partea I-a. apoi al Direcţiei Planificare (din 1960). 1948. 234 din 8 oct. 1165.A. 751). Löwinger. consacrându-se ulterior profesiei sale (v. ROZMAN. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. după război şef de direcţie în cadrul Administraţiei Livrărilor din Ministerul Finanţelor (M. . mai întâi al direcţiei Materiale de Construcţii (19551960). 187 din 14 august 1946. p. şi Levy 2002: 181-2.I. ROTH. M. decizia ministrului Justiţiei nr. 1162. tatăl istoricului Liviu Rotman (Kuller 2008a: 325).076 din 10 august 1946 în M. 236 din 16 oct. fiul lui Isidor şi Henrieta.G. inginer geolog. în 1948 reîncadrată ca dactilografă-şefă (M. 1945. Lucia – până în septembrie 1948 şefă de birou la D.XI.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/R/R%2003.Of. 1910. 1164. nr. partea I-a. Matilda . p. 1169. p. p. 11362). 8856).Of. (M.725 din 6 oct. 15 din 19 ian. nr. partea I-a.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 205 din 4 sept. 158 din 12 iulie 1948. M.1907 Galaţi – 14. Viorica – din 1947 funcţionar în Ministerul Afacerilor Străine (apoi Externe). partea I-a. p. ROZEN ) (n. partea I-a. p. emigrată în Israel în anii ’50. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. nr. 956). partea I-a. ROTTER. partea I-a.deputat de Neamţ. nr. partea I-a. 1163. V. 8971.I. partea I-a. ROTMAN. ROTMAN.E. 1947. partea I-a.C. Marcu (1905-1984) – după război inginer-şef la construirea Casei Scânteii. p.Of. nr.17. ROTHENBERG. p. 26 din 1 febr. 9040. 1170. partea I-a. nr. 2. nr. . v. nr. 6292.Of.php. nr. Solomovici 2004: 594).în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. ROTTMAN.C. Beatris – din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului (M. Aurel ROSENBERG. p. 175 din 31 iulie 1948.Of. 1160. nr.Of.X.din 1947 controlor în cadrul D. p. 4365). 1948. ROZEI. 79. iunie-august 1948.%20Rosa%20-%20Rytir/Rozei%20Aurel/index. p.

1949. 1947. p. 290 din 14 dec. secţia Cancelarie – dosare anexe. (M.1171. RUFFEL. v. considerat “necorespunzător postului” şi demis la 25 martie 1959183. nr. Reimond .C. 71 din 183 Menţionat şi în memoriile lui Aurel Sergiu Marinescu. Steluţa . al P.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. fond 495 (“România”).Of. partea I-a. “Julieta” Runcan) (1915-2005. 1182. M. după august 1944 activist al secţiei Economice a C.Of. 282 din 5 dec. http://curentul. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.P. nr. 107 din 15 mai 1945. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. a III-a. 1945. 1947. 803 din 21 dec. 4946). 1189).05. a reobţinut cetăţenia română în 2009 (ordinul MJ nr. M. Bucureşti. apoi a lui Panait Istrati (1916-1921). partea I-a.net/2010/01/18/prizonier-in-propria-tara-54/. 4968). C.G. decorată prin Decretul nr.S.Of. p.2009. 1964 cu Medalia Muncii. p.. 19). 1180.1884 .E. 1955-1957). ca translator la Direcţia radio (M. decorat prin Decretul nr. RUBINSTEIN.Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. timp de două decenii. nr. 1173. 1177.2009).C. 26 din 1 febr. partea I-a. 12877). nr. 10092). Amalia . 199 din 23 august 1941.A. nr. partea I-a. partea a 2-a. 1941. 1174. 336 din 20. nr. inv. la Direcţia Culturală. SADOVEANU. după război deputată de Ialomiţa.I. D. 7817). partea I-a. M. inv.Of. 131 din 8 iunie 1948. Victor (n. 1176.P. a M..C. 1179. nr. 1914 Bihor) – ilegalist. în dec. doc. PŞAIT) – în mai 1945 încadrată ca şefă de secţie în centrala Ministerului Propagandei. fiul său şi al Agnetei/Julietei. ilegalistă din Brăila.P. dosar nr. 34 din 10 febr. responsabil în cadrul Economatului ministerului (M.R. anexa la dosarul nr.R. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. p. 353). nr. 14 din 18 ian.1973) – soţia lui Ştefan Gheorghiu. 1175.” cls. SAFER. 112 din 21 mai 1945.R. partea I-a. nr. SAFIR-MALTUS.Of. RUKENSTEIN. apoi ministrul adjunct al noului Minister al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1957-1959). Margit .C.Of. 83 din 7 apr.din ianuarie 1945 funcţionar comercial în centrala Ministerului Afacerilor Străine.Of. p. ministru al Transporturilor [Rutiere. SCHÄFER) – originar din Moldova. 3709 şi nr. aflat în 1941 pe lista de comunişti categoria A a Siguranţei. Elisabeta – ilegalistă.Of. apoi. nr. Cimitirul evreiesc Giurgiului ) .în perioada interbelică şofer. nr. 2666).după război referentă în administraţia centrală a C.R. 1587. din februarie 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. 1408/12. partea I-a. 22/1956. nr. SABANOF. partea Ia. 1181. p. S. p. 3903. şi soţia.I. RUDICH.C. emigrat în Israel. partea I-a. nr. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M.V.din 1947 inspector în cadrul D. 24 august 1945. 70 din 23 martie 1946. p. cu domiciliu obligatoriu în 1941 (v. SAFER. 1946. Idel . secretar şi gardă de corp a lui Ştefan Foriş.Of. 129 . A. nr. “Romeo” Eugen (v.R.R. după război în conducerea Oficiului Industrial al Bumbacului (M. cu referat de cercetare la Fd. 1947. Gheorghe (n.Of. nr. nr. al P.Of.] Navale şi Aeriene (1953-1955. partea Ia. M. 751).în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. director adjunct în cadrul Ministerului Turismului. 1862).C. v.Of. 1178. 1946. 225. supra) .funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. nr. SAIAH.S. nr. 1172. 1964 cu Medalia Muncii. 12913). Janeta Enta (15. Lucia (n. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. partea I-a. p.05. D. 102 din 4 mai 1945.. partea I-a. p. Bucureşti).B.Of. 1946 detaşată intern ca şefă de cabinet ministerial (M. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. 4198. p. în 1948 numită secretar al Legaţiei R. la Washington (M. p. RUNCAN. 803 din 21 dec. RUSSU. 3293. în 1946 numită translator-şef şi transferată la Legaţia României din Londra (M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Acaţiu (n. p. 264 din 14 nov. partea I-a. Cecilia Elsa (probabil sora ministrului. p. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 289 din 13 dec.

1949. 1183.I. iar apoi promovat inspector în cadrul D.C. 216 din 17 sept.C. 3). p.R. nr. membru de partid.G.Of.C. (dosar 3/1958. 1948. 264 din 14 nov. în anii ’60 traducătoare la Ed. 1188. partea I-a. Alexandrina – din octombrie 1948 şefă de serviciu în centrala Ministerului Învăţământului Public (. al P. 1948. 1193.Of. a M. pentru Literatură Universală (M. 1947 a ministrului Justiţiei.. 7661). decorată prin Decretul nr. SATINOVER.R. 1191. membru al organizaţiei de partid din minister (Fl. coautoare a mai multor publicaţii în domeniul cercetării farmacologice. p. cu fişă la secţia Economică a C. SALAMON. 264 din 14 nov. absolvită. nr.Of. nr. nr. 15 din 19 ian.1913 Santău. al P. SAPŞE. SANIELEVICI. după război membru de partid. partea I-a. partea I-a.Of. (??) SĂLĂJAN. partea I-a. 2 din 2 ian. ff.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 37. 62/1955).în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. SCHAPIRA185) (n. p.E.din 1947 controlor în cadrul D.F. Ştefan (n.G.362 din 17 apr. 10496). 1184. 1192. p. 1194. nr.Of. a M. 1195.IX. nr.Of.controlor (până în febr.I. 1185. Leontin (19. după unele surse Ignác (Andreescu.Of. nr.C. SAVU.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 5. 10092).R.A. 1187. 1949. (dosare anexe 63/1955).R. Bacău) – după război controlor în cadrul D. după 184 185 V.C. Tudor . 662). p. 146). nr. 803 din 21 dec. p.E.1923 Bucureşti) – din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare./U. 1948.P.Of. partea I-a. 10 (12 apr. partea I-a.R. Max . 1924 Gloduri.F.R.Of. anchetată în 1952 alături de alţi “spanioli” şi “francezi”. similar în Watts 2011: 177 n. 6474. a M. 1947. partea I-a. Constantiniu 2003: 108. SAIOVICI. 5-6). Rit(t)a – membru fondator şi apoi membru al Comitetului de Conducere al U. p. 1948. p. decizia nr.M. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a. 179 din 5 aug. 1196. în Kuller 2008a: 454). decizia nr. 1964 cu ordinul”Steaua R. 17.C. Bucureşti) (n.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I-a.E. 662). Mihăilescu 2006: 380. 640). Solomovici 2003: 55).E. 429-30. p. 130 .Of. Alfred (n.25 martie 1948. 1948. Satu Mare – 28. în 1948 numit de ministrul Industriei director al Întreprinderii locale Comăneşti de exploatare şi industrializare a lemnului. 1947. nr.C.VI. p.C.D. 22 sept. 1948). 250 din 27 oct. 1189. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 803 din 21 dec. 1949. SALAMON.” clasa a V-a. (M. Berthold . Sanda – fostă infirmieră în războiul civil din Spania. nr. cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR (nr. Nicu – în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Conservelor Alimentare (M.. a M. 1626. din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. (1945-1948-?) (Şt. 1948 a ministrului Justiţiei. 1190. p. 2606. (M. nr. 1197. 1948): 2). SANIELEVICI.P.E.C.S. SAND. Osias HERŞCOVICI184) (n.G.VIII.I. Andrei . 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a (inventariat şi de C. nr. 1948 . (M.P.C.E. SAPHIER. 45 din 24 febr.I. nr. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. partea I-a.Of. partea I-a. B. transferată ca activist al secţiei Gospodărie de Partid a C. M.R. 19 din 23 ian. 1186.din noiembrie 1947 inspector în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.1966. în M. Ignat . p. apoi cercetător la Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice din Bucureşti. 642).R. 16 din 20 ian. Sali . D. 16 din 20 ian.Of. 536). p.Of. nr.R. partea I-a. SANDU.G. 1949. SAUVARD. 15 din 19 ian. 275 din 27 nov. Alexandru . 10092). jud. F. V.E. în iunie 1952 prezentă în centrala M. 36. SALPETER. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. partea I-a. funcţionară de partid într-un laborator de cercetare. nr. p. 1947.I.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. SASSU.I.108 din 26 febr.A. Nastasă şi Varga 2003a: 20.C. 8551). Sami .

în tentativa de comunizare a comunităţii evreieşti. 127 din 3 iunie 1948. I.” clasa II-a.1983) – membru de partid din 1944. 1198. Otto – după război secretar de presă II în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. Sărăţeanu acuză refugierea „elementelor fasciste şi antisemite” după război în PNŢ şi PNL. Norbert Goldhammer. 4534). 1947.. Stefan . considerat de regulă maghiar. SCHNURER) – director general în cadrul Consiliului de Stat al Planificării în anii ’50 (cu dosar de cadre la secţia Economică a C.după război membru al Contenciosului Ministerului Industriei şi Comerţului. 375). revenit în România în 1946. p. ulterior emigrat în Israel (Trebici 2011).Of. deputat de Sălaj. Kuller 2008a: 425). fond 103. SCHÄCHTER. SCHÄCHTER.I. 186 Alături de M. SCHÄCHTER. al P. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (19461948) (M. 1177). partea I-a. Maxy. SCHÄCHTER. 4848).P. – organizaţia democrată. imediat după război preşedinte al U.din 1947 controlor în cadrul D. nr.C.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. 26 din 1 febr. 6292) 1203. şef al Marelui Stat Major al Armatei (1950-1954) şi apoi ministrul Forţelor Armate (1955-1966). inv. ulterior la Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie (Cajal şi Kuller 2004: 333) (dosar S/54 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 240 din 17 oct.E. Paul Iscovici.S. 753).C. preşedinte al Comitetului pentru Verificarea Armatei. fondator şi membru al C.VIII. apud Solomovici 2003: 42-5). în 1948 numit profesor de Organizarea Statului şi Organizare Judecătoreasca la Şcoala Juridică Populară de pe lângă Tribunalul Covurlui. nr. SĂVULESCU. M. partea I-a. partea I-a. 3).. 1947.com/2010/10/flexible-ii. partea I-a.M. p. 1199. SCHAIMAN. SĂRĂŢEANU. apoi şef de cadre la Institutul Central de Statistică.III.R. la http://varstapatru.D. a M. după război g-ral de armată (în 1959). 1947. 187 Vezi şi Horasangian 2001. nr. 26. 1947. 10664). decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. căsătorit cu Ani.Of. Lax. 204 din 5 sept. Felix (ortografiat şi “Schehter”. nr. 139. 126 din 6 iunie 1947.C.Of.C. nr.C.C.Of. 28/1956187). iar iunie 1948 al celui al Ministerului Industriilor (M.I. Dubovits. Raul Rosel (n. (pseudonimul publicistic al celui născut Moise ZELŢER) (1885-1970) – publicist. 225. p. dosar 997..Of.IV. (M.blogspot.R. Marcel . 1205. inclus într-o listă de agenţi sovietici de istoricul Larry Watts (2011: 177 n.1918 Bucureşti) . Solomovici 2003: 28.R. Ellenbogen. 1201. în 1952 procuror-şef al Parchetului Tribunalului Galaţi (Berindei. unul din semnatarii186 în 1946 al unei sesizări de “antisemitism” generalizat în România.E. 44. partea I-a.C.R. 8072. uneori chiar român (Gh.H. Truman şi catalogată de Solomovici ca un “oribil denunţ” (Rosen 1990: 87. C. partide care „au pornit recent campania electorală în alegerile din 19 noiembrie 1946 tot sub semnul antisemitismului” (A. p. Schnapp şi S.Of. dosar nr.C. instrument major al P. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. Mozesh . nr. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. Dobrincu şi Goşu 2009: 372. sau respectiv solicitarea fiicei lui Săveanu. Lascăr Şaraga.G.altele Leon (C. p.N. Gaston Marin într-un interviu acordat Laviniei Betea). nr. p.R.C.R. fond 495 (“România”). SCHAPIRA.H de către U.1908 – 12.Z. ministru adjunct al Sănătăţii şi Prevederilor Sociale (1948). 9340). ff. 175 din 31 iulie 1948. înrolat în Armata Roşie în timpul războiului. 131 .E. nr. 280 din 3 dec. p. deşi ambele prenume indicate sunt de rezonanţă mai degrabă iudaică decât maghiară.Of.. Oswald – rămas în 1940 în Cernăuţi după anexarea B. 1204. al P.S. din dec. ministru al Construcţiilor (1949-1950). sesizare adresată preşedintelui american Harry S. F. partea I-a. 1200. Levant 2007) SZILÁGYI) – membru de partid din 1939. Simon SABETAY) (n. Aldea. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1947 transferat în cadrul serviciului ministerial de la Iaşi (M. identificată fără excepţie ca evreică în literatura de specialitate.C. 1-3. 1206.I. “Sehter”. 1202. partea I-a. Em. SĂVEANU.din 1948 şef de serviciu în cadrul D.N. respectiv “Şehter”) (14.B. M. B. al C.html. Simion (n.

nr.R. nr. 658). (M. partea I-a. SCHÄFFER. 1222. nr.XI. SCHILLER.C. 1213. partea I-a. nr. 116 din 21 mai 1948..G.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. SCHILERU. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. şi opinia lui Pacepa în Solomovici 2003: 278 ş.I. nr. la Direcţia I. Eduard – activist al partidului.G. SCHEWACH.Of. partea I-a. SCHILD. 945). 1215. 1219. nr.Of. Iosif .G. 127 din 3 iunie 1948.C. (8/1954) (v. 1217. 1212.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. nr. SCHECHTER.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lânii. a M. partea I-a. partea I-a. Edelstein la întreprinderea “Agroexport” 132 .C. 1214. p. 1949. SCHECHTER. 15 din 19 ian.C.Of. partea I-a. 1210. Clara . Betti . 4497). M. Ernest Carol – din 1947 inspector în cadrul D. nr. Stefan . 219 din 23 sept. SCHÄFER. 1221.D.1973 Bucureşti) – medicul personal al familiei Drăghici (anii ’50) şi apoi.Of. Suzana (n. iar din iunie 1948 al celui al Ministerului Industriilor (M.E.C. M. partea I-a. A. partea I-a. nr.Of. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi detaşat în teritoriu în judeţul Vaslui (M.după război controlor în cadrul D. 125 din 1 iunie 1948. p.C. 1220. 1224.1207.Of. 8598). partea I-a. partea I-a. 1216. p. p. 26. Ion (probabil fratele lui Eugen Schileru.I. nr. Heinrich . 1208.C. 4384.Of.. 4534).R. p. 1948. M. Edmond – din 1947 inspector în cadrul D. 24 din 30 ian.G. urma să se (re)căsătorească peste 2 săptămâni). SCHLESINGER. nr.Of. 52 din 4 martie 1945. p. 16 din 20 ian. p. 1945. SCHÄRF AUSLÄNDER.Of. 95 din 22 aprilie 1948. partea I-a.F. nr. 4798). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. al cuplului Ceauşescu. partea I-a. C.E. SCHÄRF HITZIG.. al P. conform altor surse.I.C. 3708). (M.Of. 5785).Of.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie a Ministerului Industriei (M.Of. p. apoi secretara directorului Samy H.C. 1949. 1211. p.Of. Iutta – după război membru al Contenciosului Preşedinţiei Consiliului de Miniştri.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a III-a.din februarie 1945 translator-interpret la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. Baruch – în iunie 1948 era controlor în cadrul D.Of. (52/1954). 1223. SCHECHTER. 33 din 10 febr. Isac . începând cu 1956. SCHLESINGER. p. decorat prin decretul nr. 5332).Of. p. 8598).). a M. de pe lângă Consiliul de Miniştri (M. SCHEIMAN.E. 1218. 143 din 24 iunie 1948.E. nr. 1947. p.u. 126 din 6 iunie 1947.R. al P. 1949. 158 din 12 iulie 1948. p.C. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. Otto – din iunie 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 643). v. SCHELSINGER. partea I-a. 1949. 112 din 17 mai 1948. decedat în 1973 în condiţii neelucidate (oficial sinucis.în 1949 era referentă în Ministerul Învăţământului Public. . nr. 1947. p.Of. nr. partea I-a. Amalia . deşi.1908 Buhuşi) (fiica lui Moise şi Charlota) – şefă de serviciu în M. 15 din 19 ian. a M. nr.în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie în D. p. 1209. 219 din 23 sept. infra) – în menţionat ca director general al Direcţiei Poştelor. 641). M. Abraham (în alte surse SCHÄCHTER) (1923 .Of. cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a C. 4848. p. SCHLESINGHER.C. partea I-a. 645). SCHLEIEN.C. 738.C. 1654-5). nr.E. partea I-a. Nastasă şi Varga 2003b: 213-5). pp. SCHÄFER. Iosif .G. 15 din 19 ian. Telegrafelor şi Telefoanelor din cadrul Ministerului Comunicaţiilor (Andreescu.

1948. ulterior consilier juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Adolf – în 1948 numit consilier de presă în administraţia centrală a Ministerului Minelor şi petrolului (M. 4968. nr.din 1949 funcţionar la Direcţia Control Financiar a Ministerului Finanţelor (M. 1228.Of.%20Scadera%20-%20Schypala/Schlesinger%20Suzana/index. decorat prin Decretul nr. (M. nr. nr. partea I-a. Dobrincu şi Goşu 2009: 425. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al S. inv. p. p. a III-a. nr. reprimit în 1965 şi angajat ca redactor la Viaţa Economică şi publicând şi la Ed. nr. p. nr. partea I-a. din 1947 controlor în cadrul D. 1945. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.I.125. 200 din 1 sept. SCHÖNBERGER. nr. 1225. p. 45 din 24 febr.Of. 225. cu referat de cercetare la fd.Of. 3293. 641). 5785). de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. p. 1232.Of. 2111). partea I-a. 84 din 11 apr. în 1961.Of.. nr. 1229. SCHNIERER. eliberată în 1963188. nr. 163 din 17 iulie 1948. 53-55. 600). 154 din 7 iulie 1948. 1231. sub acuzaţia de subminare a economeii naţionale. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. Conrad . până în iunie 1947. Ignaţie (n.A. Herman . fratele lui Nicolae Bellu – ilegalist.. partea I-a. Malca – după război dactilografă-şefă. 15 din 19 ian.Of. 6658). 77. 1949.după război inspector în administraţia centrală a C. 225. 4611.C. partea I-a. p. 1914.Of. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. 1236. 188 V.E. p. 1947.Of. după război activist de partid. Jdanov”. M. 131 din 8 iunie 1948. dosar nr. p. 10092. inculpată alături de director şi alţi evrei din comerţul exterior. SCHMITZER. partea I-a. (M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.G.R.17. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului . p.). partea I-a. SCHNAPP.C. partea I-a. 73.Of. din 1947 inspector în cadrul D. partea I-a. iar din 1948 membru al contenciosului Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (M. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer (M. 4 din 5 ian. secţia Cancelarie – dosare anexe. 127 din 3 iunie 1948. Studii şi Documente a Ministerului Finanţelor. Iosif – după război iniţial angajat la I. 120 din 26 mai 1948.I. nr. 66 din 21 martie 1945. 12 martie 1891) – membru de partid din 1940 (dosar S/67 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). “Buşteni” (în locul lui Sandu Lieblich) (M.C. 1945. partea I-a. 54/1979. p.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.. 1227.Of. 9868. nr. p. M. 1235. 264 din 14 nov.B. partea I-a. partea I-a. SCHLOMIUK. M.Of. p. nr. SCHÖNFELD.Of. partea I-a. Politică până la pensionare. la începutul anilor ’50 profesor de economie politică la academia “A. Adolf . nr. 4707). al P. 158 din 12 iulie 1948. în 1953 cadru didactic la Şcoala de partid “Ştefan Gheorghiu”. 7950).E. 1230. p. fond 495 (“România”). p. inv. partea I-a.C.Of. p.Of. 76 din 30 martie 1946. C. anexa la dosarul nr. la Direcţia Regionalelor. 257 din 9 nov. 4849). Gheorghe – din 1946 inspector tehnic.după război secretar de presă II în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. apoi prim consilier juridic la Direcţia de Coordonare Legislativă. 38). când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. 302). 1234. Paul . p. Anghel (n. Adolf – în martie 1945 numit avocat în Conteciosul Ministerului Asigurărilor Sociale (M. fişa matricolă penală la http://86. n. p. 1617).I.php. fond 495 (“România”). partea I-a.S. nr. 5687).membru de partid. SCHÖNFELD. Mendel . nr.G. 1947. 1233. 3000 şi nr. 133 . 1451). SCHMUTZER. dosar nr.A. M.C (M.din cadrul ministerului.C. M.Of. 5955). SCHNABEL. partea I-a.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/S/S%2004. Brăila).A. etc. p. 173 din 31 iulie 1947. partea I-a. exclus din partid în 1958. iar din septembrie 1948 adjunct cu drept de semnătură al ministrului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 37-42. nr. inv. nr. a M. 6781).C. SCHOR.S.Of.C. SCHÖNBERGER.E. partea I-a.G.C. 130 din 11 iunie 1947. (Berindei. 2944. 1226. respectiv controlor în cadrul D. SCHOR. a M. 1949.I. nr. 185 din 12 august 1948.Of.

p. Zozo .C.E.VII. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. G.Of. 2317 şi nr. nr. partea I-a. nr. 3907). 78 -80)). 245 din 26 oct. 190 din 18 aug. SCHREIBMAN. 10092). p. M. 7709).Of. nr.of.Of. 7491).Of. partea I-a. 1948. 100 din 3 mai 1947. partea I-a. Arcadie . p.în 1947 era şef de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. “Dezvoltarea fundaţiei socialculturale şi educaţionale a statului nostru în etapa actuală” (nr. Francisc – din mai 1945 directorul direcţiei speciale a Oficiului Naţional de Turism (de pe lângă Ministerul Informaţiilor) (M. Corpul Experţilor în Evaluarea Obiectelor de Preţ. nr.Of. 10757). partea I-a. 1247. 1945.E. Rone . Aristide . 15 din 19 ian. patea I-a. p. p. Maximilian – de formaţie sculptor.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. Sergiu – inginer. (M. şef de serviciu la întreprinderea “Româno 134 . 264 din 14 nov. 10092). 1238. SCHULLER. a M. Beniamin (n.din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M.C.. In şi Cânepă (M. p. art. Arbitrajul Primăriei Bucureşti. partea I-a. 1945. SCHÖTTEK. 6751).. iar din 1948 al Artelor şi Informaţiilor (M.Of. partea I-a.Of. etc. 4461.V. 10909). 112 din 17 mai 1948. probabilă identitate cu “Suter Alice”. SCHUSTER.Of. 198 din 1 sept. nr. 1249.Of. 287 din 14 dec.I. nr. 6503). M. p. partea I-a. după război angajat în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. după război subinspector general în Direcţia Arte Plastice a Ministerului Artelor. Ploieşti) – la sfârşitul anilor ’50 încadrată la Direcţia Studii a Ministerului Justiţiei. 1245. care în mai 1945 era încdrată ca dactilografă principală în Direcţia Cinematografie a Ministerului Propagandei (v. 640).Of. 63 din 16 martie 1948.C. p. 4384. 1243. 183 din 14 aug. 120 din 30 mai 1945. nr. p. Daniel . 119 din 28 mai 1947. nr. partea I-a. M. în anii ’50 funcţionar al M. 1242. 24. 3504). Itta GOLDENBERG. SCHULDER. 6683). nr. 264 din 14 nov. pp. p. 7151. 1252. nr. 29. 230 din 4 oct.1237.E. pensionată din postura de judecătoare la Tribunalul Bucureşti în 1998. p.Of. 107 din 15 mai 1945. 1250. nr. SCHREIBER. SCHREIBER. partea I-a. partea I-a.Of. 1947.Of. 1239.C. 1241. 186 din 13 aug.din 1947 controlor economic în cadrul D. Bucureşti) (fiul lui Isidor şi Biţa) – după război membru de partid. SCHWAGER. 1251. 1949.. FELDMAN)) (n.1929.C. p. 1947. H. p. cadru didactic (catedra de Drept Privat) la Universitatea Bucureşti. 1949. 180 din 6 august 1948. partea I-a. (M. 1248. 1244. 1945. nr. SCHUSTER.Of. autoare ocazională în Revista română de drept (v. 9479).I. p. partea I-a.Of. 1948. partea I-a. nr. de-a lungul timpului ocupantă a multiple funcţii la Arbitrajul Central de pe lângă Consiliul de Miniştri. Ella . soţia procurorului Martin Schöttek şi sora scriitoarei Taniei Lovinescu. SCHULMAN. partea I-a. nr. – în 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri membru al noului Consiliu de Administraţie al Oficiului de Bumbac.G. SCHVARTZ.C. nr. a M. Anuţa – din 1947 controlor la D. p. nr.în 1949 era medic în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. a M. fiica lui Herman şi Rebeca “Riva” (n. p. Ida (n. p. 1945.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.C.G. membră marcantă a comunităţii evreilor din Bucureşti. – şeful Economatului Ministerului Propagandei (1945) (M.1909.E. p. partea I-a. nr.Of.I. Kurt – după război contabil-şef al Subsecretariatului de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 1946. 644). SCHULMAN. nr. partea I-a. Alice – după război dactilografă principală la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. SCHWARTZ. 9/1967. 190 din 19 august 1947.G. 1246. partea I-a. SCHWARTZ. p. SCHWARTZ. I. 1240. SCHULTZ. 4257). 15 din 19 ian.

G. Probleme Economice şi alte publicaţii.Of. cu referat de cercetare la fd.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.Of.17. 1256. C. 1264.R. al P. A. 1257.1906 – 22. 232 din 8 oct. a M. 1254. p.1981) – originară din Bulgaria. inv. SCHWARTZ.S.din 1947 inspector în cadrul D. nr. p. 3293. Isidor – în 1948 secretar de presă în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. nr. în a doua jumătate a anilor ’50 ministru adjunct al Industriei Cărbunelui. p.B. inv. apoi secretara Anei Pauker la Moscova/Taşkent în timpul războiului.VII. partea I-a. în aparatul de partid şi de stat din 1946. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr.C.C. nr.) (dosar S/93 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). SCHWARTZ.Export” din subordinea ministerului. până în 1963 (când se pensionează) vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Probleme de Muncă şi Salarii. (M. nr.Of. SCHWARTZKOPF. SEGAL. partea I-a. 1232).R.G. C. ulterior şefa Direcţiei de ocrotire a mamei şi copilului din cadrul Ministerului Sănătăţii. Deziderius – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.E. nr. inculpat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari ai ministerului pentru subminarea economiei naţionale (Solomovici 2004: 283)189. 1259.Of. SEFLER. fişa matricolă penală la http://86. 275 din 27 nov. 1265. 1255. Nicolae (fiul lui Vilmos) – ilegalist. 1262. Artur – în ianuarie 1948 era membru în conducerea Confederaţiei Generale a Muncii (M. 1948. partea I-a. 1263. Bruno Vlad .R.R. 62 din 15 martie 1948. p. după 1944 directoare – membru în Colegiul Ministerului Sănătăţii la începutul anilor ’50.Of. Ivel . ilegalistă (membră P.după război inspector clasa I-a în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 9058). partea I-a. partea I-a. 1260. Moise . 15 din 19 ian. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. originar din Ardeal.I. 1253. secţia Cancelarie – dosare anexe.în 1949 era doctor în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. 1949.C. Lupu – în 1947 numit de ministrul Industriei membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Geamului (viitoarea Cebntrală Industrială a Sticlei) (M. 803 din 21 dec. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. partea I-a. . ajunsă în 1940-1941 în Basarabia. IV-a.P. 225. p.C.P. Natalia (n. Z. p. Natalia Isaakovna KOROŢKOVA) (18. SCURTU. din 1928. SCHWARTZ.din 1947 controlor în cadrul D. apoi. p. 1966). refugiat în U. 8598).R. p.I. p. nr. dosar nr. SCHWARTZ. 9-10 în dosarul nr. 640). nr. SCHWARTZ. 6241957. 135 .X. Leon . 1947. SEDEI. SCHWARTZ. în timpul războiului. a M.Of.E. 14 din 17 ian. III-a.C.S.C. 1947. 3945).C. 15 din 19 ian. 1947. nr. 8599).S.d. nr. 1949. 219 din 23 sept.+Scadera+-+Schypala%5CSchwartz+Beniamin%2FP1200570. iar profesional medic la maternitatea “Polizu” din Bucureşti. 66/1954 de la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. semnatar al mai multor articole în România liberă.C. partea I-a. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.JPG. al P. nr. partea I-a.R.125. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. de formaţie medic. 92 din 17 aprilie 1946. SEGAL. (M.C.Of. anexa la dosarul nr.. deţinută între 1934 şi 1939).php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CS%5CS+04.” cls. SCHWARTZ. 972 din 8 dec. nr.36/fisapenala. Iosif . partea I-a.Of.Of. 645). Iacob – funcţionar în Ministerul Energiei Electrice în anii ’50-’60. 1258. fond 495 (“România”). 1261. 219 din 23 sept.R. 2283). III-a (ff. 417). 1947. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a. 10496). 189 V. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.

partea I-a.F. III-a. nr. din februarie 1949 şefă de serviciu tehnic la Direcţia Centrală Industrială a Tricotajelor şi Confecţiilor din Ministerul Industriei (M.Of. partea I-a. (1946-1948) (M. p.E. SEGAL.membru P. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.XI. partea I-a. conferenţiar şi şef-adjunct al catedrei de marxism-leninism de la Institutul Politehnic din București. 1267. inv.P. N.D. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. a fost soţul solistei Margareta Pâslaru190. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. deputat de Satu-Mare în Marea Adunare Naţională. membru al secţiei române a Komintern (1935). fiul său. SERPER./P. SZENKOVITS Sándor) (31. III-a şi în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. secretar general al Ministerului Minelor şi Petrolului (1948-1958). a M.M.R.P. M.D. p. 1269. 423 din 15 iul. al Comitetului Executiv şi secretar general al U. (1939-1944).eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/ 136 . Cerbu . SIEGLER.C. 34 din 10 febr. nr.F. nr. nr.C. Arnold – până în februarie 1948 şef de birou la Direcţia Presă a D. p. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. deputată de Bucureşti în Adunarea Deputaţilor / Marea Adunare Naţională (1946-1948-1952). 1274. fond 495 (“România”).1995 Bucureşti) ..” clasa II-a. după război membru în secretariatul general al Confederaţiei Generale a Muncii (din 1945). Gyuri.Of. secretar al Comitetului Teritorial Ardeal al P. deţinută în perioada războiului.VII. I. şi http://www. SIDOROVICI BRUCAN.P.. din 1925. în anii ’60-’70 conferenţiar la Academia “Ştefan Gheorghiu”.I. – director general la CENTROMETAL Bucureşti la sfârşitul anilor ’40.G. 1272. SEGALL. procuror general al regiunii Oltenia (1949-1953).R. p. a III-a. în anii ’50-’60 funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 754). 1949. împreună cu soţul ei. membru în comitetul exeutiv al Federaţiei Internaţionale a Femeilor Democrate (1946-1948-?).M. după război activistă de partid. 15 din 19 ian.. p. 225. ministru adjunct al Muncii şi Prevederilor Sociale (1948-1949).F. dosar nr. Tony . 1189). SEMO.R. partea I-a. 6). Debora . 1830. MARCOVICI. (1951). 1949. 190 191 V. căs. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. Elisabeta (soţia lui Alexandru Sencovici) (zisă “Bozsi”) – ilegalistă. 1270. secretar general al Uniunii Femeilor Democrate Române din 1948.G. ministru al Industriei Bunurilor de Consum (1959-1961).C. (1945-1948).C.R. 1948.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 28 şi nr. 1949. doc.europartes.C. 264 din 14 nov.C.Of. partea I-a. 1587.C. membru al C.Of.1266.R. p. Pincu – şeful secţiei cultului mozaic în cadrul Ministerului Cultelor la începutul anilor ’50 (Rosen 1990: 87. soţia lui Silviu Brucan – ilegalistă. 15 din 19 ian. şi http://universulenergiei. iar în mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 643). nr. membru al Comisiei Centrale de Revizie. zisă “Saşa”) (1906 Constanţa – 2000 Bucureşti). 1963. nr.D.R. 1271.d. R. 1268.C. 1947.R.ro/index. fondatoare şi membră în comitetul de conducere al U.R. 38 din 16 febr. ambasador. după război acuzator public la “Tribunalul poporului” (19451946). iniţial Sidorovici. Studii şi Documentare a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 10092). 164-5). 737.după război controlor în cadrul D. ulterior Brucan. numită în funcţie prin decizia Direcţiei Cadre a Ministerului Industriei (1949-56)191. 1948. decorată în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. 1331). nr. partea I-a. din 1948 membru în C. doc. p.consumatoronline. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.” clasa II-a. S.A. SELŢMAN. ministru al Industriei Uşoare (1949-1957 şi 1961-1969). SENCOVICI. 1947. 24 din 30 ian.R.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.php?name=News&file=article&sid=6280&theme=Printer V. al U. (1955-1960) şi al Comitetului Central al P. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. (1948-1952-?). ulterior funcţionar în cadrul ambasadei României la Washington. Alexandra (n.1902 Dej – 10. (19601979).C. al P. partea I-a. 26 din 1 febr. ales pe lista U.Of.R. Alexandru (n.Of. 1273. SENCOVICI.Of. 645).

secretar general al Ministerului de Interne între 1946 (după “defectarea” predecesorului său. şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Artelor / Artelor şi Informaţaiilor (M. 10092). nr. M.Of. partea I-a. partea I-a. 1282. 642). partea I-a.Of. declaraţia dată Securităţii la 24 ian. 1964 cu Medalia Muncii. Iulius (n. 1949.I. 1946. 6292). reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. p. p.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. fiul lui Iancu şi Hermina) (2. 1947. nr.. partea I-a. 1949. activ ca ziarist. Focşani 2007.P.G.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale C himice a Ministerului Industriei (M. a Pielăriei a Ministerului Industriei (1948-1949) (M. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. SILVAN.A. 15 din 19 ian. p. p. (v. 1286. p. SILVIU.R. p. Ella .1971 Paris). 1287. SIMON. 192 Transliterat în mod eronat ca „Golighar” în nota informatică a ambasadei UK la Bucureşti din 1947 (v.Of.Of. 1947.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. Silvius GOLLIGER192. 192 din 21 aug. 264 din 14 nov. George (n. Hary . de formaţie jurist.C. Solomovici 2003: 399 ş. nr. 50 din 1 martie 1948. 1284. şi http://www. 6292).Of. 1869). nr.C.E. S.S.E. 12877). nr.ro/George_Silviu. 1123). 1289. SINGHER. Suzana – după război. numită şefă de adjunctă de birou şi transferată la Legaţia României de la Londra (M.crispedia. 1279. C. nr.C.Of.contabil în cadrul D. 7543).I.Of. SION.C. din februarie 1949 contabil la Direcţia Centrală Contabilitate şi Control Financiar a aceluiaşi minister (M. nr. până în febr. SIMON. p. partea I-a. SINGER. 1285. respectiv „Gersch Gollinger” (Niculae 2004). partea I-a. (M. a M. nr. emigrat în 1960 în Israel. nr. p. partea I-a. p. Claude . 1290. 1277. ca translator la Direcţia radio (M. 175 din 31 iulie 1948. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. 110 din 16 mai 1947. 29 iulie 1920) – membru de partid din 1945. Marec .I.G. 12877). apoi menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. p. Stefi . SIEGLER.. p. L. 1946. SNORPEL. şeful serviciului administrativ al primăriei Bârlad după august 1944 (Zahariuc 2009: 231). Vasile . V. 10533). ca translator la Direcţia Radio (M.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M.I. SIMION. 289 din 13 dec. 1278. nr. SINGER. 95 din 22 aprilie 1948. SIMIONOVICI. 131 din 8 iunie 1948.Of. Andrei Lăzăreanu).Of. 1283. partea I-a. Edith . Kuller 2008a: 359). SIMŞA. 137 .Of.I.. nr. p. partea I-a. 1949.u.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. nr. Vera – angajată în 1948 în centrala M. 289 din 13 dec. Radu .din 1947 controlor în cadrul D. nr. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. supra. Silviu . 4968). SIMOVICI. nr. 501).Of. 1947. partea I-a. 803 din 21 dec. 276 din 28 nov.C. 423 din 15 iul. SIMPSON WEITLENER. p. nr. partea I-a. 1281. „Golingher” (în Pinay 1962).1899 Focşani – 16. 3870) şi cu Ordinul “Meritul “Cultural” în grad de Cavaler (M. partea I-a. partea I-a. p. 1949.Of.Of. Iosif Şraer) şi 1952. nr.E. ulterior stabilit în Franţa. partea I-a. 175 din 31 iulie 1948. a M.Of. p. 1963 (dosar S/127 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Marcela – ataşatul cultural (iniţial referent) al Legaţiei României la Washington (începând cu 1946) şi totodată amanta ambasadorului Mihail Ralea (v.din 1948 şef de serviciu în cadrul D. 646).I. 1190).E.Of. 1276. 34 din 10 febr. Laura . partea I-a. 1952 de A. Teohari Georgescu).Of. SIMIONESCU. Mauriciu – din 1947 controlor economic în cadrul D.C. 1949. 1288. Zissu în Solomovici 2001II: 103-5.1275.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. nr. 3706). 1280. 32 din 8 febr. 15 din 19 ian. unde a continuat activitatea jurnalistică. 1947.A. 17 din 21 ian.B.V. partea I-a. p. (M. post din care demisionează în ianuarie 1947 (M. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor (M.

din 1947 controlor în cadrul D.C. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. după război controlor în cadrul D.în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu (M.S. 138 . 1947.I.E. 804 din 21 dec.E. partea I-a.deputat de Covurlui în Marea Adunare Naţională. (M. decizia ministrului Justiţiei nr. angajat în M.C. 136/1954.1949). Aurel . C. 148 din 30 iunie 1948. B. 1627). decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr. nr.Of. 539). 5784). nr. SOLOMON. (M. 1303. 37 din 14 febr. 749). nr. SIEGELBAUM ) (n. p. B. partea I-a. p.Of.C. 58 din 9 martie 1942. p. 229 din 4 oct. nr. 229 din 193 V.din 1947 inspector în cadrul D. SOARE.D. din 1945 funcţionar în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor (M. p. iar după 1962 vicepreşedinte al instituţiei. SON. Isac – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. Zina – din iunie 1948 translator interpret-şef în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. nr.C. 1947 în M. partea IB. partea I-a.C. nr. 6947.Of. SOLOMON.P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. membru de partid din 1939. SOLOMON. iar în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. partea I-a.I.C. al partidului. p. membru al C.M. partea I-a. partea I-a. 1945. al P. a M. ulterior promovat inspector general adjunct şi transferat la Ministerul Industriilor (M. nr. 1297. 225. 1300. odată cu preluarea conducerii ministerului de către Ana Pauker. fond 495 (“România”). al P. 1947. înmormântat în complexul “Monumentului eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. 1267). 1298.Of. fond 495 (“România”). 157 din 10 iulie 1948. respectiv M. 1299. nr.C.G.II. 1304. nr. Max . 1949 prim-secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.R. partea I-a. 240 din 17 oct.Of. 1302.Of.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 90/1956.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. 1948.G.P. la Direcţia I. în perioada interbelică condamnat la 15 ani muncă silnică pentru spionaj în Favoarea U. p.Of. în ianuarie 1948 promovat ca ministru plenipotenţiar II şi detaşat ca reprezentat diplomatic la Oslo (5 febr. p.Of. a II-a. 15 din 19 ian. SOLOMON.E. 9340. 16 din 20 ian. partea I-a). SOLOMON. partea I-a. Osias (n.Of.VIII. SOLOMON. cu referat personal la Fd.până în febr. nr. 1123) 193 1305. 1301. 179 din 9 august 1945. 1296. 658).1965 Bucureşti. (M. SOLOMON. nr. nr. 737. până la deces. 1949. p.1904 Burdujeni. partea I-a. Mircea (fiul lui Avram) (n. partea I -a. 1947.din februarie 1949 referent principal în cadrul D. p. 1949. p. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Barbu (n. 8971).I.Of.G. nr. Paul – ilegalist.E. 93585 din 11 oct. judecător la Tribunalul Suprem al R. dosar nr. 1719). p.IV. p. nr. a M. 81 din 7 apr. 1947. 22. 1948 controlor în cadrul D. 26 din 1 febr.C. 45 din 24 febr. 1919) – ilegalist.C.S. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 5464). M.I.C. în anii ’60 şeful sectorului tehnic al secţiei Gospodărie a C.. SOMMBRIN. partea I-a.R. iar în paralel ziarist la Scânteia (M. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. 3678).R. partea I-a. nr.1921 Bucureşti) . 1117). inv. nr. 1948. p. pentru socialism” din Parcul Carol) – ilegalist. SOLOMON.I. Francisc . 32 din 8 febr.A.P.P. 149 din 26 iunie 1941. p. SOREANU. p. SOLOMON.R.S.R. partea I-a. SOLOMON. partea I-a.” cls.” clasa III-a.Of. 8970.. 1948 .C.Of. partea I-a.C. SOLOMON. inv.Of. Natalia . 24 din 30 ian. 641). Leon – din 1948 director adjunct al Direcţiei Igienă a Ministerului Sănătăţii (M.Of.. dosar nr. nr.Of. Andrei . 225. 3293. 1294. Paul .. IV-a. 158 din 12 iulie 1948. 1949. 1949. 1293.R.1291. M.C. anexele la dosarele nr. a M.Of.C. Suceava – 22. Simon – din febr.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 229 din 4 oct. Bernard Iţic SOLOMON) (11. 27 dec.G. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. inv. (19561962). 1292. (1948-1965). 1964. 1295. a M. p. Bernard .Of. 5767).

ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a.Of. Solomon . 5464).Of. 210 din 10 sept.R.Of. iar din 1946 translator interpret-şef în centrala Ministerului Informaţiilor.Of. SPIEGLER. 644). apoi în Rezistenţa Franceză (Zbăganu 2001. Aron FISCHEL. 139 . partea I-a. 1971: 210. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. Carol . p. partea I-a.C.Of.: 110). Alexandru – în 1948 şeful Serviciului Automobile în centrala Ministerului Finanţelor (M. 1948. SPITZ. nr. 1319. nr. nr. a M. după alte surse Arthur FISCHER) . 8971. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. 87 din 13 apr. nr. 1947. partea I-a. 1311. 1308. 2019). II-a (dosar S/166 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Antoaneta – din iunie 1948 şefă de secţie la Direcţia Culturală a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. STEIN. Iacob .C. 1949. n. 423 din 15 iul.E.G. 3372). partea I-a. 9763). 1309.Of. 225.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 1949. a M. 364 din 2 mai 1945 (A. 6781). 1947. nr. 58 din 10 martie 1948.1908 – 11. în anii ’50-’60 funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.Of. 1948. 119 din 28 mai 1947. 1314. 1318. 15 din 19 ian. STĂNESCU (căs. în Forţele Armate (M.în 1948 era director comercial al S.V. 1315.G. partea I-a. p. nr. M. partea I-a. Ministerul Propagandei Naţionale. 1948. 152 din 5 iulie 1948. 15 din 19 ian. Ladislau . 644).III. 148 din 30 iunie 1948. 121 din 31 mai 1945. 1949. partea I-a.până în iulie 1948 controlor în cadrul D.N. nr. partea I-a. cu grad de sublocotenent. Samoil . 1963. nr. Mor(itz) SPITZ) (28. şeful serviciului de control al preţurilor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic de pe lângă Consiliul de Miniştri (M.. nr. pentru merite antifasciste. din noiembrie 1947 controlor economic la D. Sorin . SPIEGLER.I. 1306. p. Adorian et al. 1313.Of. p. dos..E. în 1947 încadrat prin decret regal. decorat în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Martin – în anii ’50 inspector economic. voluntar în Spania. “Exportlemn” din Bucureşti (M. Sugarman f. p.E. fd.Of. 15 din 19 ian. SOROKER. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. SPINNER.Of. 4512). SOREANU.C. fond 495 (“România”). 3188). partea I-a. p. Lucian . 253 din 1 nov. (M.Of.I. partea I-a. după război şef de tură în echipa de cenzori ai presei scrise (Carol Neumann apud Solomovici 2003: 379) ca secretar de presă la Direcţia Presă din centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.istoric marxist. p. 4255).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. partea I-a. 173 din 31 iulie 1947. 5626).C. 1949.Of. nr.Of.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. Solomon 2004: 75-77).S.). 7461). 84 din 9 apr. 641).Of. 1312. p.din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. Joseta (Josette) . STĂNESCU. STEIN PETREANU. 1307. a M. ulterior director adjunct al Editurii Academiei R. 1027.C. când încă nu îşi românizase numele).membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale instituite prin Decretul-Lege nr.1979) – originar din Timişoara.C. 1316. Eugen (n. 645). nr. (?) SOSTARICH. p. Beatrice – din mai 1945 dactilografă-şefă la Secretariatul General al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (M.6). şi şef al secţiei de istorie şi arheologie a Institutului de Studii Sud-Est Europene în anii ’50-’70. p. 1317. inv. membru de partid din 1927. Mauriciu (n. p. SPRENG. Corobca 2008: 15.a. partea I-a. p.G. dosar nr.I. 1310. p. p.C. 2121. nr. partea I-a. STARK.4 oct. (M. nr.I. nr.P. partea I-a. p. STEIMBERG.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 15 din 19 ian.

în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Sinteză şi Pelucrare (M.A. 154 din 11 iulie 1945.I. nr. STERN.) – după război inspector general adjunct în cadrul D. 22 febr. nr.A.Of.E. 204 din 5 sept. 194 1334. al P. a M. 7950). respectiv ministru adjunct al Industriei Uşoare (1981-1983). Ecaterina – directoare în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50-’60.Of. 1. p. ŞMILOVICI ) (15..C. M. nr. STERN. 158 din 14 iulie 1947. partea I-a. decorată în 1963 cu Medalia Muncii. M. 173 din 31 iulie 1947.Of. (M. partea I-a.I. 9167).1918 Bucureşti – 1999 Israel) – după război membru al comitetului regional P.C. partea I-a. cu dosar la secţiile Gopodărie de Partid. nr. decizia ministrului Justiţiei nr. 131 din 8 iunie 1948. Arthur .Of. (M. p. 9444).C. STOFER. STERN.E. 1947.II. Alexandru (n.Of.Of. 15 din 19 ian.G. M.Of. 1134). STERIAN.C.Of. 4968). 1333.Of. STEINER) (n. partea I-a.B.III. Neamţ – 9. STOIAN. 1331.I. 1329. 230 din 6 oct. M.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C.E. nr.1320.R. 164 din 19 iulie 1948. 194 V.M.III.1916 – 5. 2476). Carol – în 1947 era impiegat la cabinetul ministrului Justiţiei (M. respectiv Organizatorică ale C. nr. p. 1945. David STEL) (n.C. 1321. ulterior director al Fabricii “Partizanul” Bacău (numit în 1948 de către Ministerul Comerţului în funcţia de administrator al fostelor întreprinderi “Filderman”. Ignaţiu (n. nr.1986) – membru de partid din 1945 (dosar S/224 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).C. STEINBACH. p.1916 Bucureşti) – din 1948 şef de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 642). a M. p. 120 din 26 mai 1948. partea I-a.G.Of. probabilă identitate cu “Leon Steinbach” cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1322.Of.C. 204 din 5 sept.I. Bacău.Of. I. nr. 1909) . 8989).până în februarie 1949 şef de secţie în cadrul Direcţiei Literare a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a. 24 din 30 ian.G. nr.VIII. 5784. p.C. partea I-a. 7. Olga . reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. nr. 641). STERN. STELIAN. Haim (n. nr. 5966).Of. 1330. 8072). în 1945 numit de către ministrul Afacerilor Interne membru al organului cetăţenesc de control în oraşul Bacău (M.Of. nr. partea I-a. 738). Zoltan . STELIAN. Nicolae (12. p. 200 din 1 sept. p. nr. 6020. partea I-a. 1947.1908 Borbeşti. 8989.G.C. Leon Iosif (zis şi “Juju”) (6.din 1947 controlor în cadrul D.Of. dosar nr.C. 225. p. STERNSCHUSS. partea I-a. STERNBERG. Baruch . Samson . p. nr. a M. 32 din 8 febr. 1949. 1945. inv.E.Of. 95 din 22 aprilie 1948. 1948.G. nr.C. p. Tudor . p. partea I-a. 1949. membru al C. p. partea I-a. 262). 4461. M.din 1947 controlor în cadrul D. 1327. partea I-a. 120 din 30 mai 1945. partea I-a.C. p. (M. 1325. partea I-a. 1326. 1949.1997 S.1916 Bucureşti) – din mai 1945 şef de birou în cadrul Direcţiei Propagandă a Ministerului Propagandei (M. a M. 70759 din 10 iulie 1947 în M.C.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energie i Electrice (M. partea I-a.IV. 1328. în anii ’50 director general al Fabricii de Confecţii şi Tricotaje Bucureşti. p.I..membru de partid din 1945 (dosar S/220 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). al P.S. 4611. fond 495 (“România”). STEINBERG. (1955). din 1947 controlor în cadrul D. după război controlor în cadrul D. STERN. 8072).R. de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri / din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului (M. (1969-1984). 1323. nr.E. 1324. p. 239 din 19 oct.U. nr. p.Of. 1947. Dinu (n. 1332. partea I-a. nr. 10 din 13 ian.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. STERNBERG. 3707. naţionalizate).Of.Of. în ianuarie 1948 avansat inspect or economic (M. 15 din 19 ian. director general la Centrala Industriei de Confecţii Bucureşti (anii ’70 – 1981).Of.R. nr. 158 din 12 iulie 1948. p. 140 .VI. p. partea I-a. partea I-a. nr. 245 din 26 oct. 1947.X. Adalbert . 1947.

fugit în U. partea I-a.Of. 1336. p. de religie mozaică197). decizia ministrului Justiţiei nr.A. respectiv respectiv publicarea solicitării în M. infra). 4968).C. respectiv publicarea solicitării în M. 2373). 1947 reîncadrat (retroactiv. 1946 în M. 1945. general maior (în 1948). partea I -a. STEIN195. deputat M.partea I-a.N.C. nr. partea I -a. (M. decizia ministrului Justiţiei nr.R. a folosit şi pseudonimul “Gheorghe Grădinaru”). nr. nr.VIII. membru supleant şi apoi plin al C. STÖRFER. 108.2008) (vorbitor nativ de limbă germană. Rudolf (n. director al Direcţiei Organele Locale ale Administraţiei de Stat în cadrul C. director general al Direcţiei Generale pentru Consiliile Populare şi ministru adjunct al Muncii (1969-1976).R. 1946 în M. reconfirmatî în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 1339. (mandate neîntrerupte 1946-1976). p. decizia ministrului Justiţiei nr. Emeric (Emmerich) (27. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M.I. 10. 1920-1970).M.. 3903). Gheorghe (n. precum Dieter Paul Fuhrmann (Neuer Weg. al P. 2009). Alfred Kittner (1906-1991).C. Cloşca şi Crişan”. 25. al P. nr.R. inv. p.Of. 195 V. 131 din 8 iunie 1948. COHN198) (26. 1945. 225. p. inv. 4255. partea I-a.VI. p. nr. dosar nr. după război ambasador (şef al Legaţiei) al României în Elveţia (1944-1945). prim-secretar al comitetului orăşenesc Bucureşti al P. 41 din 18 febr. David Goldfeld ş.Of.1908 Paşcani) – la începutul anilor ’50 consul al României la Rusciuk (Bulgaria) (Constantiniu 2003: 38). cu grad de colonel de infanterie activ în Forţele Armate (D. STEIN196) (n.M. Ancel.VII. 119 din 28 mai 1947.I. membru şi secretar al Prezidiului M. secretar al Confederaţiei Generale a Muncii (1949). 1946. ulterior redactor al revistei Neue Literatur.VIII. 196 V. Lucia – din martie 1945 şefă de secţie în centrala Ministerului Muncii (M.Of. şeful secţiilor Cadre (1956-1957). în oct. Alfred Gon (n. nr. al P. 1947).C. soţia lui Rudolf (v..B.1900 Dorohoi – 10. 1338. STOIAN. nr. Moses Rosenkrantz (1904-2003).1976 Bucureşti) – ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.S.Of. partea I-a. 1337. 6781).A. (1960-1966).C. 1946. 107 din 15 mai 1945. 1340.R. STREITMAN.R.S. fost voluntar în Spania.1911 Paşcani) . apoi consilier superior administrativ la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1946-1949). majoritatea din Bucovina. (1950-1953).R. Ed. 1946. De remarcat că în une le acte oficiale din arhiva P. 41 din 18 febr. STOIAN. fiica lui Moritz) (n.C. în timpul războiului. arestat de mai multe ori în perioada interbelică. 10872. naţionalitatea declarată a lui Stöffel este maghiară. partea I-a. începând cu 15 august 1945). 10875. 99241 din 4 oct. membru al Consiliului de Stat (1965-1976). multiplu decorat de statul comunist. al P. Luiza – din mai 1945 şefă de birou în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. (1957-1961)../P. partea I -a. 31. p. Alfred Margul-Sperber (1898-1967). 1946 în M. apoi titular (1968-1974) al Comitetului Executiv al C. nr.R. TM . fond 495 (“România”). membru C. preşedinte al Consiliului Sindicatelor din regiunea Bucureşti (1950).C. James Immanuel Weissglas. 285 din 12 dec.S.n. ambasador în R.R.a. p. (1965-1974) şi al Comisiei Centrale de Revizie (1974-1979). 10136 din 31 ian. 2067 din 20 oct. 1375. p. 1375. (1948-1952-1974).R. (1953-1956).D.Of. Univers) (d. al P. 197 Aidoma mai multor poeţi şi scriitori evrei de limbă germană.M. p. 285 din 12 dec.Of. membru supleant (1967-1968). n. Ghizela Cornelia (f. p. 2002).N. Max Emanuel Gruder (1928-2010).după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C. Joseph Norbert Rudel (alias Radu Nor) (19212006). Alfred Liquornik. STOICA.M. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. nr.G. 225. Ion Iordan (n. Solomon 2004: 77).C.” clasa a V-a. partea I-a.R.1913 Ciacova.Of.136 din 31 ian. 233 din 8 oct. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Moscu I. STÖFFEL.. 141 .A.P. ilegalist. dosar nr. revenit ulterior în ţară cu Divizia “Horia.C. Paul Celan (n. nr. 1920-1981). director al Comitetului de Stat pentru Problemele Muncii şi Salarizării (1966-1969). în anii ’50 şeful serviciului aprovizonării în cadrul Centralei Staţiei de Maşini şi Tractoare în Bucureşti (M. 62 din 16 martie 1945.Of. 10872. Bunuri de Consum (1957) şi Administrativă (1957-1965) ale C. 19201970) – a nu se confunda cu omonimul profesor universitar.R. 1335. decorată în 1964 cu Medalia Muncii. partea I-a. fond 495 (“România”). 198 V.

SUDER.acum. dosar nr. fond 495 (“România”). dosar nr. din 1948 funcţionar contabil la direcţia administrativă a Comisiei de Stat a Planificării.1916. respectiv în 1967 (Decretul 380) cu Medalia Muncii. 1969-1972).activistă de partid. iniţial încadrat ca membru al Comisiei de îndrumare şi supraveghere de pe lângă Casa de Asisgurări Sociale Petroşani. 2310. p. ministrul Construcţiilor şi Materialelor de Construcţii (1958-1959.1912. 1944. Chely (n.S. din decembrie 1944 secretar general al Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării de pe lângă preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. SUDER. 1342. (dosar 8/1954). Nussem SCHÄRF199.Of. 2983. decorat în 1961 cu medalia “A 40-a aniversare de la înfiinţarea Partidului Comunist din România” şi în 1964 cu Ordinul Muncii cls. apoi adjunct al Ministrului Apărării (şef al Spatelui Armatei) (1950-1952). III-a în 1949 (Decretul 873 din 20 august 1949). 142 . cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1346. 106). la 21 mai 1910 în com.C. unde este avansat progresiv până la gtradul de general-maior. ulterior emigrat în Israel200 (Sugarman f. nr. al P. 1948. partea I-a. fond 495 (“România”). 1945.V. WEISBUCH) (n. Bucureşti) . 8531). inv. 201 În unele documente ale partidului. Wechsler). Petre (n. prin Decretul regal nr. decorată prin Decretul nr.Of.a. partea I-a. p. 1344. M. cu grad de maior. respectiv funcţionar contabil la o fabrică de pe Calea Dudesti.R. mama lui Vladimir Strujan şi a traducătoarei şi jurnalistei Sanda Lepoev. p. nr. nr. Wilman SÜDER) (n. Wiliam (n. I. fiica lui Lupu şi Seindla (alias Janeta)) (1925 – 2006. Bucureşti) – în perioada interbelică ziarist la Argus. nr. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 9763). naţionalitatea fraţilor Suder este menţionată ca fiind polonă. 43872 din 6 mai 1947 a ministrului Justiţiei (publicată în M. funcţionar în Ministerul Artelor şi membru al Consiliului de îndrumare a Teatrului Poporului (1946-1948) (M..G. 3665). Fani (n. fratele generalului maior de Armată Viliam Suder. M. în Forţele Armate. ministru secretar de stat la Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţie (1972-1974).Of. p. mărturisirea nepotului său.Of. 249 din 26 oct. ministrul al Industriei Cărbunelui (1952-1953). p. 287 din 11 dec. şef al Departamentului Contraspionaj al Armatei (1945-1949). STROE. 1343.S. Ghedais M. partea I-a. al P. revenit în România în 1944. Şipotele Sucevei) – ilegalist. inv. 248 din 30 oct. STRUJAN. nr. publicistul Boris Marian Mehr. decorat alături de alţi foşi combatanţi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C.” clasa a IV-a. partea I-a. 6). SUCIU. partea I-a. din martie 1945. Lupeni – 1984) – membru P. ulterior la Centrala Industriei Textile. ulterior încadrat în Foreţel Armate.: 110).Of.R. în 1941 i se fixa domiciliu obligatoriu “pentru legături cu servicii informative străine”. Ministrul Economiei Forestiere / al Industriei Lemnului (1969. Benjamin & Stanciu 1996: 22-3). 225.Of. Fani DAVID. nr. 2066 din 20 oct.R. 127 din 1 iunie 1941.tv/articol/16933. 9592. din 1948 director în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. membru al C. cu Sorin Strujan (n. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C.R. STRAHL-ŞTRULOVICI) (n. 253 din 1 nov. când ministerul este desfiinţat). 201 1345. 104 din 8 mai 1947.C. 1947 (M. doc. fiul lui Aaron şi Regina. după 23 august 1944 iniţial consilier tehnic la Camaera de Comerţ şi Industrie Bucureşti. 200 V. 1927 Brăila) – soţia arhitectului Aristide Streja (n. 20. M. în comentariile la un articol al lui V. ilegalist. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.V.M. 8. la adresa http://www. 1719. nr. căs.R. George (n. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. 1923-2011).1341. Lupeni) – fost ofiţer al Armatei Roşii.II. M. în alte acte oficiale ortografiat SZUDER ) (16.1903. 1947. luptător în Brigăzile Internaţionale în Spania. 225. p. 199 Românizarea numelui în baza deciziei nr. la începutul anilor ’70 ajunsese activistă la U. Vainştain. SÜDER. 8042. p. Tismăneanu despre Gheorghe Apostol. partea I-a. STREJA. Mihai (n. partea I-a. 58 din 9 martie 1942. (1948-1955).Of.

A. 2000). SZENDES. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 7038. p. Nastasă. A. 1349. 645).125. nr. 32 din 8 febr. 12.). SZILLAGY.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/S/S%2016. 1949. şeful Direcţiei T.1347. p.R. Ida.d. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. Nastasă. Solomovici 2004: 281-2).C. – unul din adjuncţii ministrului Sănătăţii în 1948. ŞAIM. nr. 1. alături de Mişa Levin şi Al. 1947). p. 4848). 1348. 1947.R. Solomovici 2004: 281-3 – ambele surse menţionând eronat numele său202.E. nr. (I B) nr. Isidor . SÜSS. 22 (20 aug. nr. Mirţa (n. 1360. ales pe lista U. Felicia – în ianuarie 1948 încadrată în centrala M. Andreescu. 1949. 1357. partea I-a. nr.C.E. Anton . partea I-a. Szabo) (n.Of. 533).II.E. p. Mahlea . iar iunie 1948 al celui al Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale (M. ŞAPIRA. SUFRIN. 751).M.Of. (?) SZIKACSY. SÜSMAN. membru în conducerea Asociaţiei Foştilor Deţinuţi şi Deportaţi Anti-Fascişti (A. p.Of. partea I-a.P. partea I-a. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. ? – direcor adjunct al firmei Prodexport a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. 738). SUFRIM. 1354. nr. conducătoarea de facto a Ambasadei din Londra la sfârşitul anilor ‘40. a M. 26 din 1 febr. Avram Miron (n.R. partea I-a. fişa matricolă penală la http://86. partea I-a. SUZIN A. al P.R. nr. 18. ŞARAGA. 1948. funcţionar în cadrul firmei Prodexport a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50.1910 Turnu Severin) (fiul lui Avram şi Rebeca) – iniţial numit în 1948 director administrativ al “Alimentexport”. din partea Blocului Partidelor Democrate (1946-1948).1912) – de profesie ţesătoare. nr.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. căs. din cadrul Ministerului Sănătăţii (v.deputat de Iaşi. 24 din 30 ian.C.Of.P. 143 . fiica lui Iţic. 645). propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. acuzaţi de subminarea economiei naţionale în 1959-1961 (M. cu rang de consul general (M.din decembrie 1944 membru. 1352. Renee . 1359.. KOLMAN – deputat supleant de Sălaj în Marea Adunare Naţională. Varga 2003a: 664-5. B.R.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1947.. SZABO.I.B. (după alte surse 3) X. ŞERBAN.E. 15 din 19 ian. 1358. 1351. 1134).în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. din 1933. partea I-a. 1353.după război controlor în cadrul D.Of. ilegalistă. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Micu-Mordechai (n. p. partea I-a. 170 din 26 iulie 1948. 127 din 3 iunie 1948.C. 15 din 19 ian.până în februarie 1949 inspector în cadrul Direcţiei Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.I. membru al Consiliului de Adminisraţie al Casei Centrale de Asigurări Sociale (din dec. Dumitru .F.G. inv. (1946-1948) (M. 803 din 21 dec. Adolf ASRIEL.php.Of. I. 26 din 1 febr. Max ..Of.Of. inculpat în procesul funcţionarilor M. p. partea I-a. 1350. fond 495 (“România”). 6169). 1949. p. Andrei .D. Varga 2003a: 664-5. 1948. 1356. inculpat în dosarul Prodexport – Italia din 1961 (Andreescu. fiul lui Samuel) (n. ŞAPIRA. în secretariatul general al Confederaţiei Generale a Muncii. 1355. (156/1950). 225.A. A. nr.C.A.%20Sut%20-%20Szucs/Suzin%20Mordehai/index. deputat de Alba. p.Of. Mina ORNSTEIN.M. SUMARIT.Of. din 1948 director general al Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (iniţial secretar al Consiliului General Provizoriu al Asigurărilor Sociale de Stat) (1949202 V. M.după război membru al Contenciosului Camerei de Muncă Bucureşti. 1948): 3). Sencovici.X. după război activist de partid. 195 din 24 august 1948. 753). dosar nr. 1964 cu Medalia Muncii. membru P. prietenă a Anei Pauker. 19 din 23 ian.C.1902 Roşiori de Vede) . p. nr. la data arestării economist la I.R.17.C. 1361.C. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.

cu grad de locotenent-colonel.Of. deputat de Alba în Marea Adunare Naţională (1946-1948-1952) şi apoi de Buzău (1969-1975). 144 .C. ŞERBAN.C. în 1967 menţionat în documente diplomatice ca şef al Direcţiei Protocol. 56. decorat în 1952 cu Ordinul Muncii clasa a III-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. respectiv pe diverse alte posturi în cadrul diplomaţiei comuniste. 1362.A. 1949. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul Muncii clasa a III-a. 158 din 12 iulie 1948. 1364. 14 din 18 ian. decizia ministrului Justiţiei nr. M.E. partea I-a. apoi cu acelaşi grad la Legaţia României de la Berna (1949-1950. p.C. inclus şi în C. prin Decretul regal nr. 289 din 13 dec. Andreescu. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. p. nr. I.R. 5790. n.1922 Bucureşti . membru al Rezistenţei Franceze în perioada războiului (nume conspirativ “Jeannot”).E. 1365. 194 din 22 aug. V. infra). 107 din 15 mai 1945. 12692.Of. (1945-1948. 8856). din 1946 secretar cultural principal în centrala aceluiaşi minister 1946 (M.C. decorat prin Decretul nr. Levy 2002: 127. 1973). decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.. ŞERBAN.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. ROSENBERG204) (16. ulterior cu diverse funcţii în cadrul diplomaţiei statului comunist (e.S. inv. student la farmacie în Bucureştiul interbelic. Miriam . ulterior directorul Direcţiei Organizare Internă în M.E. partea I-a. v. dosar 29/1957. 35 din 13 febr. Tismăneanu 2003: 285.. v. (dosare anexe. Ignace I.A. dosar nr. partea I-a. nr. partea I-a. inv. din 1947 (cu grad de prim consilier de legaţie) însărcinat cu afaceri la reprezentanţa diplomatică a României la Roma. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C.1978).P. I-a (Decret nr. nr.Of.P. în Forţele Armate.1914 Soroca) – evreu basarabean. Avram Markovici SCHÄRF) – ilegalist. (1948-1952). revenit în 1951 ca director adjunct al Direcţiei Economice.R. a III-a. Leonie ZOLLER) . partea I-a. Industriei Alimentare. nr. n. p. partea I-a. 1964 cu Medalia Muncii. respectiv cu ordinul “23 August” cls. în 1971 menţionat drept consilier./P. 1363. 225. Varga 2003a: 381-2. Georges-Picot 2000: 36.IV. p.O. fond 495 (“România”). 1960: 25. nr. M. 1947 (M. ŞERBAN. I. fond 495 (“România”). 9763). când încă nu îşi românizase numele. (M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 24.M. 803 din 21 dec.încadrată în mai 1945 ca şefă de secţie la Oficiul de Studii şi Documente al Ministerului Propagandei. 118. Ignace (n. decorat prin Decretul nr. dosar nr. Avram (n. 1946.I. v. apoi ilegalist.C. 3903 ţi M. nr. M.R. p. u.L. 1944. co-autor al Sălii Palatului (1957-1960) şi al altor clădiri din Bucureşti de aceeaşi inspiraţie. Sugarman f. Aba Isaakovici SCHERBAK203) (n. 1946 a ministrului Justiţiei în M. Solomovici 2004: 66.Of.?)./Kuller 2008a: 443).R.: 110).R.C. 619 şi nr. partea I-a. 67). membru C. etc.I. nr. p. după război director în Ministerul Agriculturii. 74. 1366. 2168. 29. Constantiniu 2003: 15 n. p. 26.Of. (întocmit 1968). Basil (pseudonim de inspiraţie literară) (n. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. apoi detaşat la Londra. 82 şi 1991: 169. 63/1955). N.519 din 27 nov. nr. Silviculturii şi Apelor. decizia nr.III.). 1948-1955-1965) şi al Comisiei Centrale de Revizie (1965-1969). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.a. 68 din 22 martie 1947.Of. al P. partea I-a. ŞERBAN. Nastasă. al P. dosar la secţia Economică a C. 203 204 V. al P. partea I-a. p. 2066 din 20 oct.a.g. p.Of.1971 Bucureşti) – arhitect şi profesor asociat la Institutul de Construcţii Bucureşti în anii ’50-’60. 253 din 1 nov.director în cadrul M.R. 7 din 23. Nadia (n.a. şi Balaş 2008: 235-6. p.R. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C. nr. 1808). Nicu (n. 161 din 19 iulie 1945. (dosar în arhiva Secţiei Externe a C. a III-a. 225. nr. 285 din 9 dec. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 6170. partea I -a. 1946. 21611 din 11 martie 1947 în M. III-a.” clasa II-a 1978. p. partea I-a. unde a fost implicat în scandalul “Viţianu”. 1947. voluntar în Spania (1937-1939). pensionat în anii ’70 ca director tehnic la Ministerul Minelor şi Petrolului. 157 ş.Of. al P. 7840. 775. nr. 1014. 188 din 15 august 1946. apoi al Agriculturii. 1945. ŞERFF.M. 1367. ŞERBAN. Avramian HERŞCOVICI) .R.Of. iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls.

(1949-1956). nr. 1375. care pare să fi preluat informaţia din Rosen). 1370. Kalman . 1964.din 1947 inspector în cadrul D. membru P. ulterior funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. partea I-a. decizia nr. p. 1944 reîncadrat asistent definitiv la Clinica Medicală II a Facultăţii de Medicină Bucureşti. 1947 a ministrului Justiţiei în M. p.E. p. din 1945 (după alte surse 1946) (şi responsabil administrativ al sectorului II). Ana – din 1947 arhivar-şef la Prezidiul M. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. p. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.S. 1946. nr.T.C. după război secretar general al Apărării Patriotice (1944-1945). p.Of. 1123). a M.M. TEITEL.D.XII. Pascu (n. în anii ’50 cadru didactic la Academia “A. 92 din 17 aprilie 1946. 219 din 23 sept.Of.în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Muncii. p. dosar Ş/30 Colecţia “ilegalişti decedaţi”.” clasa a V-a. 1949. 1949. 43 din 21 febr. 10092). 15 din 19 ian. 707).în 1949 era stenodactilografă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 264 din 14 nov. 8598). (mart. 1945 – dec. TANENZAN.R. 1949. nr. partea I-a. ulterior emigrată în Israel. Albert (n. apoi ministrul Industriei Cărnii.G. 1380.după război inspector general în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M.C. 1373. nr. partea I -a. p. nr. nr.R. 1947.G. ŞTEFĂNESCU.R. nr. al P. 1378.R.). Solomovici 2001II: 39.Of. în 1945.Of. apoi jurist al P.X.I. ŞMELŢ.1988) – deportat într-un lagăr de muncă în timpul războiului. 1381. 1374.E. Vaslui .. ŞMIGHELSCHI. SCHREIER206) (n. ulterior ministru adjunct în cadrul Ministerului Industriei Alimentare în (1955-1969) (v.1921 – 13. nr. 11936 din 10 febr. infra) . al U. şi Rotman 2004: 76.E. ŞULER.Of. nr. (M. când. ŞAPIRA) (5. în 1948 funcţionar înalt al Ministerului Sănătăţii (membru în 205 206 V. în oct. Iosif (n.C.P. 1376.I. a III-a. Peştelui şi Laptelui (1952-1953) şi coordonator D.Of. încă în funcţie.P.M. partea I-a.1925 Cernăuţi) . TARCSI. 76 din 30 martie 1946. ca secretar al omului de afaceri Moni Goldstein. 641). partea I-a. fond “P”.A.G.Of.C. 17 din 21 ian. secretar general al M.I.C. şi avocat al lui Gheorghiu-Dej.C. partea I-a. ŞOIMU. decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls. 1372. 8007). 1947. p. 15 din 19 ian.C. 32 din 8 febr. Cf.1368. 142-5).Of. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. v. în 1951 şeful Gospodăriei U. 1949 translator-interpret şef la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.din 1947 controlor în cadrul D. 1371.N.Of. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale (M. dosar 40009. Maria .?) – în perioada interbelică secretar al avocatului Eduard Manolescu. 1949.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.d.până în febr.L. 202 din 3 sept.A. menţionat ca evreu. s-a refugiat în Palestina (ajuns în 1947). partea I-a. Tobias . Albert FALKENFLICK205) (n.preşedintele Centrului de Cercetări pentru Sport (1952-1957). partea I-a..I. ŞMILOVICI. 1902. 1377.R.. p.T. 1947. partea I-a. din 1949 transferată intern la Serviciul Contabilitate (M.M. membru al Biroului C. p. 1369. 641). 145 .A.Of. 1947.. Jdanov”. 25. stabilit în Italia. fondator şi membru în conducerea C.I. S. Dumitru . Dobrincu şi Goşu 2009: 311. ŞOIMU (căs. Paula (soţia lui Iosif Bercu. vol. a M. Iosif (fratele lui Solomon Ştirbu) . TAUBER. partea I-a. Ana – din 1948 şefa sectorului Evidenţa Carnetelor şi Documentare din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. nr. în perioada interbelică proprietar al unui laborator de analize medicale. Paula (Tannenzaun / Tannezapf?) . 3945). ŞTIRBU. alături de Jack Podoleanu. ŞRAER. Olga – după război şefă de secţie la Preşedinţia Consiliului de Miniştri.C. 1333.R. la un moment la care descoperirea fostei sale colaborări cu Siguranţa devenise iminentă) (A. (M. şi în memoriile lui Moses Rosen (1990: 170) (v. nr. 1379. XXI. ŞTEFĂNESCU. 3001).I. ff. Alfred Bernard (1900-1980) – farmacolog. Berindei. 804 din 21 dec.

264 din 14 nov. Tobias . 1947. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. (M. funcţionară în biroul lui Alexandru Moghioroş de la Biroul Politic al P. 1976). “o versată 207 V. 1949.Of. TENENHAUS. 1972). unde şi-a pierdut un braţ. şi şeful catedrei de Marxism-Leninism din Universitatea Bucureşti (fostul C. 146 . alături de zeci de alţi “spanioli”. inv.R. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a.1913 Soroca – 13. infra]. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ştiinţe Sociale “A. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. 3790. revenit în ţară în 1948. sora lui Gavriel şi Uşer) (9.C. Jdanov”. 1386.R. ulterior căsătorită cu Pantelei “Pantiuşa” Bodnarenko. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. în Forţele Armate. partea I-a. şi de la editură ca “fracţionist” în 1959. Israel) şi Victoria Leorda. Marcel – în 1947 era şef de serviciu administrativ în centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M. Rodica Tismăneanu (stabilită la Haifa.M.) (1952-1958). S. inv.din 1948 şefă adjunctă de birou la D. p.1981 Bucureşti) – ilegalist (membru de partid din 1933). tatăl lui Vladimir Tismăneanu) (26. nr.. 1391. (1951-1952). iar apoi cu Constantin Pârvulescu.Of. nr. 97/26 aprilie 1948.Of.P. TOBIAS. p. III-a. nr. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.II. 1384. TITTINGER.C. TEODORESCU.C. Dora – şefa Serviciului de Studii (Direcţia Evidenţă) al Direcţiei Generale a Controlului Economic în 1947 (Trebici 2011). decorată prin Decretul nr. 225. prin Decretul regal nr. Leonid Moiseevici TISMENEŢKI. TIRON. TELLER. dosar nr. al P. fond 495 (“România”). partea I-a.A. p. decorat prin decretul nr. după reabilitarea soţului medic la Sanepid Bucureşti. ulterior redactor la Editura “Meridiane” până la pensionare. Ermina Isidorovna MARCUSOHN. exclus din P. TELEKI. 253 din 1 nov.C. Nathan . fond 495 (“România”). III-a. Ana (n.G. Ana GROSMAN. 1947. 9858).I. TISMĂNEANU. (partea I B).din 1947 controlor în cadrul D. menţionat şi de către Robert Levy (2002: 191) ca unul dintre puţinii care au continuat să o frecventeze pe Ana Pauker şi după marginalizarea acesteia). cu dosar în Arhivele Comintern (INCOMKA. Beniamin – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1947.I. p.soţia lui Sorin Toma [v. reprimit în partid în 1964. voluntar în Brigăzile Internaţionale în războiul civil din Spania.Of. 2066 din 20 oct. M.II. Of. a M. Parhon). p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. Eliza . 5830).C.A. nr. fiica lui Isidor şi Luiza) (1915 Basarabia – 2000) – ilegalistă (membru de partid din 1933).E.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 662). 256 din 5 nov.I.Of.C. mama lui Vladimir Tismăneanu. 16 din 20 ian. alias Gheorghe Pintilie. nr. şeful secţiei culturale la Sfatul Popular al raionului “Tudor Vladimirescu” (1959-1964. Iacob .comisia de tipizare207). cu grad de căpitan. 9763). TISMĂNEANU. de Celuloză. ulterior încadrat ca medic în M. 225. 1389. membru post mortem al Academei Române (2006) (Mandachi 2010: 9. 10092). 1388. Leonte (n.C. partea I-a. nr.R. 1947. (dosar 68/1955).X. 252 din 31 oct. partea I-a. 1964 cu ordinul Muncii clasa a IIIa. 1387.R. 159 din 13 iulie 1948.R. 9732).M. Ermina (n. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a. când devine şeful secţiei Propagandă-Agitaţie a C. 1382. al P. fiica lui Iancu şi Jeni. 803 din 21 dec.R. (19481952). 1390. 1947 (M. redactor şef şi director adjunct al Editurii de Stat pentru Litertură Politică (fosta Editură P. dosar nr. nr. redactor şi crainic la emisiunea în limba română a postului de radio “Moscova” (1941-1948).până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.Of.1912 Botoşani – 1991 Bucureşti) . partea I-a. 1383.M. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.I. p. TOMA. 1385. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. p.

membru supleant (1955-1960) şi titular (1960-1965) al C. Ştiinţifică (1960-1975. în U. pp. a emigrat în Israel. apoi promovat inspector general adjunct (M.C.R.C. Cloşca şi Crişan”. fiul lui Alexandru şi Sidy (Sara)) (23. v. membru al C. A.P.R. iar apoi chestor în D.AR.K. ministru adjunct (1952-1955) şi locţiitor (1955-1960) al ministrului Comerţului Exterior. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. ulterior redactor principal la Ed. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. refugiat în timpul războiului în U. 208 În 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. Elena (Lena. când acorda un interviu Laviniei Betea pentru Jurnalul Naţional. Israel) .” clasa a III-a. exclus din partid în 1963. TUDORACHE. cu grad de căpitan. consilier (1947-1948). 158. al P. Cetatea Albă). al U.F. 1393. alias Sergiu Sevcenco.din 1947 controlor în cadrul D.C. Bucureşti – Netanya.R. încă în viaţă în 2009.E. p.C. Fl. membru al Cancelariei Secretariatului C. prin Decretul regal nr. 52 din 4 martie 1945. 10092.V.în martie 1945 reîncadrat la D. cf. 7 oct.. apoi activă în organizaţia Bucureşti a partidului între 1932 şi 1940. inv.M. 1654-5). imediat după război fondatoare şi membru în conducerea U. fiica lui Aron) (apelată în interiorul partidului cu “Lenuţa”) – evreică cf. p. p. secretar general cu rang de secretar de legaţie (mai 1948 . apoi ministru adjunct al Comerţului Interior (1960-1965). luptă inclusiv la cucerirea de către sovietici a oraşului Königsberg (azi Kaliningrad). din 1932. 1947. după demobilizarea sa (din Armata Roşie) în 1946. dosar nr. 191 din 20 august 1947.E. în 1945. Ioana. plasat de sovietici în ierarhia comunistă din România în 1945 ca şef de direcţie în Ministerul Apărării.C. Sorin (n. TOMA.R. 1395. în Forţele Armate.” cls. 1947 (M. 1394. 10. şefa Direcţiei Organizatorice a C.II.S. membru fondator al C. iniţial educatoare în Chişinău până în 1931.D. 9763. TRICHTER. reprimit în 1973 (după alte surse în 1970).C. a M.F. al “Apărării Patriotice” (1944-1946). SĂCEANU.Of. foarte probabil recrutată de sovietici (Buzatu & Cîrstea 2010: 286 n.I. emigrat în Israel în 1987 (după alte surse 1980). (v. 225. (1955-1960).Of. 1625).R.R. a D..S. fiica lui Anton) (căs. fiica ei şi a lui Gheorghe Pintilie. Moldova. Arnold .. Eduard . Dobre 2004: 586). ulterior într-un anonimat total pentru sfera publică. membru P. (1945-1948).. azi R. cu grad de locotenent.” (Troncotă 2006: 47). membru al C. iar în 1964 cu ordinul “Steaua R./10.C.G. (1948-1952). 1947. partea I-a.1950) şi ministru adjunct (1950-1952) al Afacerilor Externe (“conducătoarea de facto a ministerului” în absenţa Anei Pauker. şi Tismăneanu (2011a) şi apoi infiltrată în activul central de partid în 1946. secretara particulară a Anei Pauker. redactor la Glasul Armatei.R. (1945-1947).1914. Fl. 253 din 1 nov. nume păstrat din mariajul cu ilegalistul Manole Tudorache) (n.R. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 264 din 14 nov. Sorin MOSCOVICI. nr. Constantiniu 2003: 12). membru al Biroului Organizatoric al partidului (1950-1953).C. în timpul războiului. redactor şef adjunct (1946-1947) şi redactor şef (1947-1960) al ziarului Scânteia. membru al CC al P. odată cu divizia infamă “Horia. ilegalistă (membru de partid din 1927.membru de partid din 1932. ulterior vicepreşedintă a UCECOM.1912 Hârtop. de formaţie brodeuză. epurată. 7537). devenit notoriu prin seria de articole “Poezia putrefaţiei sau putrefacţia poeziei. 1912 Tudora.C. partea I-a.P. al P.IV.G.R.S. Cultură şi Propagandă (viitoarea Direcţie Superioară Politică) (1944-1945).C. fond 495 (“România”). Orhei.agentă a direcţiei de informaţii externe a N. revenit după război în ţară. organul de presă al Inspectoratului General al Armatei pentru Educaţie. Răsfoind volumele lui Tudor Arghezi” apărută în perioada 5-10 ianuarie 1948 în Scânteia şi consacrată ca “broşura canonică a jdanovismului cultural” (Tismăneanu şi Vasile 2008: 42). 1392. C.P.V. ulterior refugiată în URSS.Of. 2066 din 20 oct.d. TOPERTZER.D. secretara C.S.R.D.Of.C. documentelor oficiale ale P. apoi a secţiei Industrie Uşoară a C. 147 . nr.M. partea I-a. (1945-1948).P.R. fost voluntar în Spania. pensionat). înrolat în Armata Roşie..G.F. M. nr. II-a. (1950-1952). alias Sergiu Săceanu208 (n. (1948-1952). după alte surse 1929). partea I-a.S.C. a fost soţia colonelului Serghei Şevcenko. nr.

inspector al C. 804 din 21 dec. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. multiplu decorată de autorităţile comuniste. a M. membru supleant (1945-1952). şi trăieşte în prezent la New York (cu numele Faerstein). ocolită de toate epurările.decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. VASS. 9604). 198. 15 din 19 ian.M. a avut un fiu. I-a. partea I-a. dosar nr. partea I-a. Iosif ROSEN) – în a doua jumătate a anilor ’30 ziarist la Apărarea. VASILIU.” clasa a IV-a.Of.Of. Gisella FAERŞTEIN. căsătorită cu ilegalistul Ladislau Vass. 1402.R. partea I-a. internată şi în lagărul de muncă pentru evrei comunişti de la Vapniarka. fapt cu atât mai bizar cu cât suspiciunea aservirii ei prosovietice avea suficientă consistenţă (v. 335 din 20 iun.C. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş).Of.din 1947 controlor în cadrul D. 248 din 27 oct.. apoi al Artelor şi Informaţiilor (M. Levy 2002: 209. p.R.R. 1403. 1. VAISBUCH.E. 534). 164 din 19 iulie 1948. 1948. partea I-a.C. 712 n.C. 158). nr. (1952-1984). 1949.R. secretar al organizaţiei de partid Bucureşti (1953-1955). Berindei. apoi şefă adjunctă a aceleiaşi secţii până la pensionare în 1982. (1957-1975). 1398. remarcabilă prin longevitatea ei în partid. 1948). Ecaterina. 1400. nr. în 1971 pensionară. 1948. I. 1963.Of. în 1980. (M.Of. 189 din 17 aug. 11/1951. 95 din 22 aprilie 1948. fond 495 (“România”).C. 157 din 4 mai cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a (A. nr.C. după război membru al C. inv. dosar 9.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p.C. p.R. Rodica . Max – după război referent de specialitate. şef-adjunct al Secţiei Externe a C. Moghioroş)).IV. (din febr. apoi cu drepturi depline al C. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. partea I-a. în SUA. dosar nr.M. între 1951 şi 1985 şef de secţie în Institutul de Cercetări Textile din Bucureşti. n. ŢUPERMAN. 3706). sub numele eronat dactilografiat “Ghisela Faersein”.C. în 1948 promovat consilier în Ministerul reorganizat al Informaţiilor. M. al P. de ex. şi coordonatoare a secţiilor Cadre din Exterior şi Relaţii Externe ale C.Of. p. p. al P. p. 643. în 1945-1946 prezentă.C. 141-2. partea I-a. nr. 3706).R. 1949.D. fd. Ghizela (n. M. sora lui Moisei şi Senia) (22. – secţia Organizatorică. 264 din 14 nov. Watts 2011: 174.1912 Iaşi – 2005 Bucureşti) – de formaţie croitoreasă. Gheorghe.I.C. nr. Bernhard . când va fi destituită (adjuncta lui Al. p.C.G. personificare.C. membru de partid din 1933. 34 din 10 febr. (1950-1953. decorată prin Decretul nr.M. partea I-a. nr.Of.C. care trebuie să rămână în România”209./P. după război încadrat iniţial ca secretar de presă în centrala Ministerului Propagandei (M. 3904). din 1947 membru al Comisiei Centrale a Ministerului Industriei pentru reglementarea Muncii în acord (M. Leah Zoia.R. ulterior (din 1949) şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 5980.R. alături de Victor Weiss. 169). 19 din 23 ian. VALTER. medicul Eugen Zeiligsohn.F.C. căsătorită cu Dănuţ Florin Olteanu (fost secretar de partid la întreprinderea Tehnofina).M. L.C. 148 . al P. Tismăneanu 2011a).Of. M. VARVARA. nr. ULMANN. Bogdan (n.. 1189). 506. (19551956). 1399. fond C.Of. fiica lui Grigorii şi Sonia. 209 V. 4696. cealaltă.Of. UNGAR.C. a unificării celor două curente geografice din perioada ilegalistă – cea ardeleană majoritar maghiară şi cea răsăriteană majoritar evreiască. şefa secţiei Relaţii Externe (devenită Internaţională în 1965) a C. 1947. Mauriciu – membru P. 95 din 22 aprilie 1948. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.R. 1964 (inventariat şi în Kuller 2008a: 458). 1397. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1947.I.P. Dobrincu şi Goşu 2006: 506 n. p. nr. 1396.R.N. (1956-1957). 1401. al P. al U. partea I-a. 225. partea I-a. şi două fiice: prima./P. p. Mayer – în 1948 era şeful Serviciului Control Financiar la Direcţia Comerţ de Stat a Ministerului Comerţului (M. p. a emigrat alături de soţul ei. f. 10092). ultima oară în 1981.. nr. şefa secţiei munca de partid în rândul femeilor a C. Paul (viitor ULMEANU) . 107 din 15 mai 1945. A. ff. partea I-a. prin căsătoria cu Ladislau Vass. pe lista celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. nr. 1).la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286.

este mama lui Bogdan Olteanu (după 1989 preşedinte al Camerei Deputaţilor şi apoi viceguvernator B. ministru adjunct de Finanţe (1955-1957). Olga (fiica lui Eugen şi Rozalia Vass) (1914-2001) – evreică maghiarofonă. la Direcţia Educaţie Tineret (M. 1948 şefă adjunctă de birou în centrala M. după război organizator al filialei P.VII. ilegalistă (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. emigrată în Israel. 225.contributors. 1408.R. deţinut la Văcăreşti. Marcel . 1949.E.M.R.Of. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. 3904). p. împreună cu Jack Podoleanu a avut 3 copii: Dorina (căs.E. soţul Ghizelei Vass şi fratele Olgăi Vass-Podoleanu. cu stagiu recunoscut din 1934. nr. director în cadrul Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale (după 1948). incinerat la crematoriul “Cenuşa”. http://www. VEISSBOD. p. IV-a. 1949 era referentă în centrala Ministerului Învăţământului Public.F. partea I-a.R. inv. Iacob WEINREB) (24.D.R. 15 din 19 ian. al U.” cls. 1639).E. translator de limbă rusă în deplasările lui Gheorghiu-Dej.Of. VERMONT. Ladislau (fiul lui Eugen şi Rozalia) (16. timp de câţiva ani director al centrului Metodologic de Instruire a Profesorilor din Şcolile Profesionale (din Iaşi).N. 15 din 19 ian.nr.Of. care a reapărut în spaţiul public în toamna lui 2011. Doftana (coleg cu Gheorghiu-Dej şi Ceauşescu). apoi. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.Of.R. Caransebeş. p. 1411. (M. condamnat la 25 ani muncă silnică. din Alba Iulia. după război în aparatul diplomatic al M.Of. al P. când îi corecta lui V. VERMAN. nr. inspector şef de serviciu în cadrul Direcţiei Metale Preţioase a Băncii de Stat (I. 15 din 19 ian.R. din 1950 şeful secţiei Plan-Finanţe a C.ro/politica-doctrine/ghizela-de-fier-un-schimb-de-mesaje-cu-nepoata-ghizelei-vass/.E.1915 Bucureşti – 5. nr. sora lui Ladislau şi cumnata Ghizelei Vass. Victor . Irina – în ian. (45/1955) (inventariat şi de C.M. 1949. VĂLEANU. ilegalist (cu stagiu recunoscut din 1932. acesta locuind până la vârsta de 30 ani împreună cu bunica sa maternă pe str.A. Aida (n. 210 V. artist plastic..R..U.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale Chimice a Ministerului Industriei (M. 1406.C. Zambaccian nr.III. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu ). ANDREI (n. Bulgaru). emigrat în Israel la o dată necunoscută. 658). 1407.C. controlor de fabrică (1946-1953). (din 1966). inspector general şi apoi director în cadrul Direcţiei Generale a Rezervelor de Muncă din cadrul Ministerului Învăţământului (1950-1953). 643) 1412. 107 din 15 mai 1945.P. 149 .2007 New York) – menţionat.în 1949 era desenator în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 1409. 1404. fond 495 (“România”). membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1955-1974). vicepreşedinte C.” clasa a III-a. supra] – membră a C. 642). VASS-PODOLEANU.S. VERONA. Jean (n. Ilie . în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a.P. până la pensionare. VEIGL EŞEANU. partea I-a.R. Ides GRÜNBERG) – în mai 1945 încadrată ca secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. iar în 1964 cu ordinul Muncii clasa I-a. vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Muncă şi Salarii (1957-1966).IV.A. partea I-a. în Kuller 2008a: 459) (dosar V/49 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p. Ghizela Vass210. VEINTRAUB. alături de Sara Văleanu. apoi stabilit în S.1912 Ardeal – 17. soţia lui Jack Podoleanu [v. 46 din 25 febr. p. 1413. ilegalist. al P.C.III. M. Tismăneanu câteva erori într-un articol despre mătuşa ei. Ioniţă Podoleanu şi respectiv Tania Damache-Podoleanu. 1949.I.Of.. 1 din Bucureşti. Deleanu 2011: 11).. nr. 1949.).în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.IV. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. VĂLEANU. VASS.C. 16. partea I-a. dosar nr. 2296). 16 din 20 ian.1977 Bucureşti) – evreu maghiarofon. 1405. Janette – din febr. nr. partea I-a. 642). ca supravieţuitor al Holocaustului în Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors (United States Holocaust Memorial Museum (2000 IV: 261).A.C. partea I-a. p. 1410. inclusiv pentru nume.1920 Alba) – ilegalist. 1948..

1947. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.D.R. Israel . 1947. partea I-a. 6.V. 1422. 95 din 22 aprilie 1948. dosar 64/1955).R. după război şefă de serviciu la D. III-a. partea I-a. VICTOROVICI. p. S. 89.) – în anii ’50 secretar 2 la Legaţia României (responsabil presă) de la Londra.C. ulterior emigrată în S.R.. 1899.S. 8.F.I. Eugen .P. VILNER. Raymond (n. al P. 8072). 1947 a ministrului Justiţiei (M. Irina – soţia diplomatului Raymond Vianu [v. LÖB) (n. revenită la Chişinău în 1945. VIDRAŞCU. Vezendiu. VIANU.U. 204 din 5 sept. 128 din 9 iunie 1947.C.C.1414. Mihail Florescu sau lui Nicolae Goldberger. p. 1416.C.G. ulterior membru şi apoi director adjunct al Colegiului Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (organul propriu-zis al cenzurii în presă) (1953 – anii ’60). Paul – până în septembrie 1947 inspector la Direcţia Teatre a Ministerului Artelor (M. 95 din 22 aprilie 1948. nr. David .g..Of. partea I-a. Beniamin (n. 1425. partea I-a. 24 din 30 ian.Of. VIANU.C. (Los Angeles).din 1948 director adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.V. alături de soţ în misiunile diplomatice ale acestuia.Of. VIANU. p.” clasa a V-a. unde în anii ’70 a tradus câteva lucrări literare din limba română (e. M. 150 . refugiată în U. (1950-1953). a M. partea I-a. 1947.Of. pp.U.Of. al P.Of.” clasa a V-a.R.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. redactor la Viaţa economică. 224 din 29 sept. Rubin-Raymond SCHLAEFFER211) (25. 1421. VIDA. 1417. 1418.I. sora publicistului Andrei Tudor. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. nr. alias Ion Vidraşcu) – evreică originară din Basarabia (cf. apoi în România.A.1984) – membru de partid din 1 ian.R. p.C. căs. 1423. Irina. VECSLER / VEXLER. nr.IX. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a. 1945 (dosar V/74 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). infra]. aflat în atenţia Siguranţei în 1941 ca activist comunist categoria A. nu au căzut victime ale epurării pretins “antisemite” din 1952-1953). împreună cu mama sa după 8 iunie 1940.E.R.M.U.Of. Ernestina (11. în 1950 numită (provizoriu) şefa Cancelariei Consiliului de Miniştri. II-a.630 din 23 sept.. după război membru în conducerea C. partea I-a. C. nr. Victor (n.XII. fratele Sandei şi cumnatul lui Iosif Rangheţ. ulterior revenit în ţară.2003 Los Angeles. WILNER. cu Coca (n. 3708.1925 Bucureşti – 30. 8810).fost rabin. 1424. în anii ’60 întoarsă în România. 200 din 1 sept. Satu-Mare) (în alte documente oficiale ortografiat “Vezendeanu”) – şef-adjunct al Secţiei Relaţii Externe a C. apud Solomovici 2003: 383). şi F. lui Radu Mănescu. nr.E. Raia (soţia lui Vania Didenko. nr. p.P. apoi stabilit în S. 1419. 1420. VEXMAN.G. via Israel (Cozonac 2010).S. p.R.E. Victor (n. care.M. 737.I.. p. nr. VEZENDEAN. VERONA. p. apoi viceprimar al Bucureştiului (alt evreu aidoma Ghizelei Vass. Polonia) . 1948. 7946). aşa cum remarca şi Levy (2002). Desideriu FRIEDMAN) (n. în 1971 (ca pensionară) cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.” cls II. Carol Neumann. nr. apoi şefa Direcţiei Treburilor Cancelariei P. 1654-5).1916.C. partea I-a. Mihai (n. din 1960 la misiunea permanentă a României la O. nr. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 3707).R.1916 Bistriţa) – din 1948 şef de secţie în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.după război controlor în cadrul D. 175 din 31 iulie 1948.N. partea I-a. de la 1 211 Şi-a românizat numele în baza deciziei nr. emigrat în Israel la sfârşitul anilor ’60 împreună cu soţia sa. VIERU. Chimico-Alimentară a Ministerului Industriei (M.U.Of. 52 din 4 martie 1945.A.Of. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.R. Milu VEINBERG) – ministru adjunct (al lui Valter Roman) la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor (1952-1953) (secţia Economică a C.-a. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . iar în 1978 cu ordinul “Steaua R. Fairy Tales and Legends from Romania).S. partea I-a. (1953). Rosenzweig).A. 6292).1914 – XII. M. 1415. 4635).

VII. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.1515/zstw. partea I-a. după război activist de partid.. 120 din 30 mai 1945.998 din 20 apr. a M. (dosare anexe nr. 1431.Of. 1435).I.E. Mezincescu. decedat în 1969. 10927. 18. fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C.com/doi/abs/10.G. partea I -a.aprilie 1945 încadrat în Ministerul Cultelor (M. 1429. şi ministru adjunct de Finanţe (din 1952). partea I-a. VIŞOIANU. Solomon VIŢEL214) (n. 7732. 1950). 158 din 12 iulie 1948.65.1969 Bucureşti) – soţul (al doilea al) Ofeliei Manole. 43). partea I-a. 1430. de unde avea să chiar arestat la 13 iulie 1948 şi apoi expulzat într-un scandal de spionaj215. ) V.a. (u. nr. al P.S.org/hweb/people/c/carmelly-felicia/benditer-ihiel. Alfred – la sfârşitul anilor ’40 şeful Direcţiei Licitaţii a Ministerului Finanţelor (M.IV. Teodor (Vlad Tivadar MAGYAR) – evreu maghiarofon originar din Timişoara ilegalist. 214 V.R.1905 Piatra Neamţ – 8.C. 167 din 22 iulie 1946. şi http://www. 215 V.1906 Galaţi) – după război numit iniţial de conducerea C. ulterior reorganizării ministru adjunct al Industriei Alimentare (1949-1951). după război ziarist la Libertatea (sept. 125093 din 11 decf.Of. Solomovici 2003: 89 şi E. ilegalist (din 1935) internat în lagărele de muncă de la Miercurea Ciuc.E.1921 Bucureşti) – după război inspector în cadrul D. nr. dosar nr. 55 din 6 martie 1948. respective http://db.R. Alfons – fost ziarist la Adevărul şi Dimineaţa în perioda interbelică.291 şi http://www.php. apoi însărcinat cu afaceri la Ambasada României de la Moscova (indicat ca evreu în Kuller 2010: 190. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer. de formaţie tâmplar. partea I-a. în anii ’50 în acelaşi minister ca inspector general (Rosen 1990: 74. partea I-a. p. 5785. 4460). director adjunct în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (din mai 1948). vicepreşedinte al Băncii de Stat a R. nr. 2038). 70). nr.P. Sorin (n. inv. 41.. p.C. nr. 1426. 102 din 6 mai 1947.C.2. în 1948 cu ordinul “Steaua R.G. 200. 1428. 7 de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 11/1954. director general adjunct al Direcţiei Generale a Treburilor Consiliului de Miniştri (1951-1952).Of. Solvan (n. 1427. M. Giurgiu 2002). 287 din 14 dec. p. iar apoi pe diverse funcţii în aparatul economic de stat.Of. nr. 1841). 87). fond D. 1947 în M. inv.scritube. 225.P. VINEA. VLAD. Călugăru şi Gh. III-a.C. 213 Vezi şi http://www. decizia nr. 24/1954. Vezi dosarul său de schimbare a numelui de la Ministerul Justiţiei în M. 212 Cf. după august 1944 consilier (1946) şi secretar general la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării Armatei şi Populaţiei Civile (1946).C. secretar general al Ministerului Comerţului (1948). decizia nr. iar oficial funcţionar diplomatic în M.I. partea I-a. p. 1945. nr. Arte Plastice şi Cinematografie). VOGEL. detaşat în mandatul Anei Pauker la cu acoperirea de ataşat comercial la Legaţia României din Berna.1953. Şaru) al volumului Grafica sovietică (Bucureşti: Cartea Rusă. 3577). fişă de cadre în dosarul de la secţia Economică a C. Muzică. apoi încadrat conspirat în Siguranţă (avea să ajungă colonel de Securitate). 1945 a ministrului Justiţiei în M. Emanoil (n.Of. 58 din 11 martie 1947.R. T. nr. şi A. ff. care reproduce pasaje din Felicia (Steigman) Carmelly 1997 (Emanoil Vinea-Vainstein menţionat în subcapitolul “Camp Grosulovo”§4. VIŞAN. p.Of.com/istorie/GENOCIDUL-DIN-ROMANIA-REPERE-I73218.reference-global. secretar general şi ministru adjunct al Comerţului şi Alimentaţiei (1948-1949). ulterior vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Artă (1950-1953.R. 1944 – 1946).nizkor. Felicia (Steigman) Carmelly 1997: 192.I.VII. ulterior revenit în centrala M. p. dosar 104/1940..N. VIGLER) (n. 23. co-autor (alături de Ed. inv. 10-11. respectiv Vapniarka213.html.. fond 495 (“România”).E.I.dodis.” clasa a III-a. WEINSTEIN.A. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni (M. nr. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. VIŢIANU.ch/dodis/dodis?XE7lhitk5EfsCJlwETjaee4lmywQ1CxSC20rcSGCwCt2qotRiyi6nfS6O3NPu7TU3DMevl0K NJEQOhR5jNXgtKp 151 . p.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. responsabil cu direcţiile Teatru.P. uneori ortografiat şi în forma românizată VAINSTEIN212) (16.A.C.A. al P. membru al Comisiei de Pensii a Casei de Pensii a Ziariştilor.B.

/U. până în iulie 1948.Of. şi Arhiva U. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). al P. Gaston Joseph BOEUVE) (14. VOICU.M. între alte sute de condamnări ale unor opozanţi ai sistemului comunist. membru al C.R.P. M. ţinând de Ministerul Comerţului 152 . A.R. partea I-a. ambele publicate la Paris (Berindei. Aurel ROTENBERG) (9/21.C. Mina (n.R. fond 495 (“România”). partea I-a.” clasa a III-a în 1948 şi cu ordinul “23 August” clasa a III-a în 1964. Adamescu”.R. (v. îşi românizează numele în 1919. Dobrincu şi Goşu 2009: 666 n. Zierhoffer. a prezidat. dosar nr.Of.A. Hermina?) – soţia lui Ştefan Voicu [v.1894 Paris – 6.R.C. procesele lui Ion Antonescu (1946) şi Iuliu Maniu (1947). VOINEA. (sept. în 1950 depunea mărturie în faţa subcomisiei de Imigrări şi Naturalizare din cadrul comisiei Juridice a Senatului S. 200 din 30 aug. 178/1943). redactor şef la Lupta de clasă (redenumită ulterior Era socialistă) (1960-1981). în 1945 membru al Comisiei de control şi cenzură a filmelor cinematografice înfiinţate sub umbrela Direcţiei Cinematografie a Ministerului Propagandei (M.1906 – 1992. autor al lucrărilor La morale et le socialisme (1953) şi La socialisation (1959). nr. Ştefan (n. după 1944 instructor al C. I-a. doc. pensionat). fostă ilegalistă şi redactor al Scânteia în anii ’30. ALEXANDRU (6. nr. decorat cu ordinul “Steaua R. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. 2)).012M. 112 din 21 mai 1945.I.M. van der Linden 1992: 146-7.R.. 2336. colecţia RG-25.de profesie contabil. învăţătoare)) – ilegalist cu stagiul recunoscut din 1935 (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.III.Of. fost internat în lagărul de muncă de la Vapniarka în calitate de militant comunist.M.C.Of. membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (1948).” cls. Voitin” (cel mai frecvent).T.U. partea I-a.C. (1955-1960). redactor-şef adjunct la Scânteia (1948). ulterior însărcinat cu afaceri la Legaţia României de la Berna. VOITINOVICI.A.P. 1436. al U. (mandate succesive 1961-1985). orig. după război preşedintele Sindicatului/Uniunii Ziariştilor Profesionişti (’40-’50). inculpată în dosarul Prodexport – Italia din 1961 (sub acuzaţia de subminare a economiei naţionale într-o tranzacţie din 1956 încheiată între compania Prodexport. intrat în mişcarea socialistă în 1916. nr. preşedintele Tribunalului Poporului (mai 1945-1946).IX.S. din august 1946 consilier de presă al Legaţiei României la Washington (în mandatul lui Mihail Ralea) (M. 9556). Bucureşti) . când demisionează (v. din Galiţia. 62 din 16 martie 1945. ? – funcţionară în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ‘50. 173 din 29 iulie 1948. secretar general al Ministerului Justiţiei (1946-1948).1915 Paşcani – 5. iar în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls./P. preşedinte al Tribunalului Suprem al Republicii (1954-1967). partea I-a.membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale / Informaţiilor. inv. stabilit la Podul Iloaiei) şi Iulia (n. 6222). partea I-a.M. 1434. detaşat ca membru al Curţii Permamente de Arbitraj de la Haga (1967-1973).Of.C. 1435. 1433.S. membru supleant al C. 4198).. 225. nr. decorată prin Decretul nr. discipol al lui C-tin Dobrogeanu-Gherea. VRÂNCEANU. 1948 1952). p. A.T.C.III.C. 190 din 17 august 1946. VOICU. infra]. Şerban (n. “Adam Apostol”. Kuller 2008a: 409-10.R. al P. “Al. la întrunirile internaţionale ale partidelor comuniste. M. 1940-1944. şef al Colegiului de Jurisdicţie la Curtea Superioară de Control Financiar (1973-1979.C.R.H. (44/1954). 8937 şi 8971). dosar nr. după război director al agenţiei Rador (1944-1946). p. stabilit cu familia în România în 1911. p. “defectează” la sfârşitul anului 1947 şi se stabileşte la Paris.1969 Paris) – cu tată etnic francez şi mamă evreică. al P. 2.M.N. nr. 1946. profesor şi şeful catedrei de economie politică la Institutul Politehnic Bucureşti (1950-1953). 1432. fiul lui Iosif. pp.1986 Bucureşti) (fiul lui Adam (cofetar. Niculescu 2002. procuror general al R. cu grad de consilier cultural principal (1945-1946) (M. (1960-1984).R/P. activistă de partid cu dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Solomovici 2003: 248. scriitor şi publicist subnmediocru sub pseudonimele “Al. deputat M. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. I-a.VIII.M. 1992). ulterior delegat al P. p. în 1970 cu ordinul “Erou al muncii socialiste”.

în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I-a.”.Of.. 15 din 19 ian. dosar nr. 225.E.G. WOLFF.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. partea I-a. Isac (n.P.Of. 276 din 28 nov. 1453. deportat într-un lagăr de muncă obligatorie în timpul războiului. 4848).Of. nr. 1948. 642). a Ministerului Comunicaţiilor (M. partea I-a. 16 din 20 ian. 1444. p. WEINBERG. 15 din 19 ian.C.. p.A. 24 din 30 ian. 1441. WEINTRAUB.I. în 1941 aflat pe Lista Siguranţei de comunişti categoria A. 1912 Bucureşti) – ilegalist. fond 495 (“România”). 282 din 5 dec. 1123). 32 din 8 febr.1948): 2). nr.Of. 1947.E. nr. iar apoi promovat inspector în cadrul D.Exterior. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Văcăreşti. p. 1452. WEISS.C. Berthold Marius – după război şef de secţie la Direcţia Construcţii din D. 289 din 13 dec. a M. 1949. nr. 662).G. în timpul războiului condamnat la 5 ani închisoare corecţională şi 2. ff. 127 din 3 iunie 1948.G. ilegalist. 1443. 1445. 1438. pedeapsa expirând la 14 februarie 1946 (A. nr. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. WASSERMAN.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr. 153 . 7817). 478).. 662). Carol .în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M.A. în sept. Adalbert . WEISS. 173 din 29 iulie 1948. partea I-a.F. 6220). Eugen – între cei peste 100 de evrei aduşi de Ana Pauker în prima ei lună de mandat din 1947 în centrala M. 1946. nr.Of. nr. p.S. WEINSTOC(K).Of. p. p. partea I-a. 20 din 23 ian. Henrietta – avocat. şi o companie din Italia) (Andreescu. 1450.Of. 738. 1949 secretară de presă II la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. nr.C. 297-8). probabilă identitate cu “Weiner F. Adolf . WEIBER.S.după război controlor în cadrul D. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. WALTER. în aprilie 1948 detaşat pe postul de secretar al Legaţiei României la Belgrad (B. în 1971 planificator la Comitetul de Stat al Planificării. Noel (fiul lui Ştrul) – controlor (până în febr.Of. nr.G. nr. Solomovici 2004: 281-2). 1949.C. p.N. 45 din 24 febr. p. p. WEINBERG. 804 din 21 dec. Siegfried .Of. 59. 1448./M.F.Of. III-a. Gustav – ilegalist. partea I-a. partea I-a. membru de partid din 1933. inv. 1451. Marcela – până în febr. Moritz . C.C.G. 10533). p. 10092). 1946. M. 16 din 20 ian.E. a M. 1948.Of. 1947. 1949.din 1947 controlor economic în cadrul D. epurat în 1958 (Solomovici 2004: 107).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. partea I-a. p. eliberat după august 1944. (M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1447. 1449. nr. 2128). ca translator la Direcţia radio (M.C. Ana Renée . partea I-a.S. nr.A. WEISMAN. decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. 1964. 1948).C. WEINBERG.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. partea a 2-a. nr. 12877). p.Of. WEINER. Varga 2003a: 664-5.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. nr. WEINSTEIN. partea I-a. Chiva – după război funcţionar la Direcţia Tehnică şi Cota Sovietică în cadrul Oficiului Industrial al Bumbacului (M. instalat şef al Direcţiei Cadre. partea I-a. partea I-a.R. 641). nr. 1949.R. Nastasă. în iulie 1948 delegat şef al Serviciului Judeţean de Control Economic Baia (M. Leon . Gustav .Of. partea I-a.Of. WEISS.A. (M. WECHSLER. P.E. 1947.I.I.R. 10 (12 apr. apoi al Contenciosului Ministerului Justiţiei (M.000 lei amendă pentru activitate comunistă. 1439. p.E. Edeliza .C. 641). 1442. 1440. 1437.vol.I. 264 din 14 nov. 1949.D. 1949. p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a.Of. WALD. membru al contenciosului Ministerului Afacerilor Interne (1945-1948). 1626). partea I-a. 15 din 19 ian. decorat prin Decretul nr. după august 1944 membru şi pensionar A. a M. 1446. p.

“Ghiţă” – din 1948 membru al Biroului secţiei Culturale a C.” clasa a II-a în 1971.din 1947 controlor economic în cadrul D. 1461. WEISS. p. 1963.E. 156 din 13 iulie 1945. partea I-a.Of. 10092). Adalbert – din 1947 controlor în cadrul D. 156 din 9 iulie 1946.T.M. a M. nr. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. 1947.E. nr.C. WEISS. 1455. când demisionează (M. Marcu (n. 6781). 1465.R.G. în perioada interbelică între avocaţii inculpaţilor ilegalişti. nr. cu dosar la secţia Economică a C. a M. Solomon – după august 1944 şeful Direcţiei Coordonare a Ministerului Lucrărilor Publice. M.C. 173 din 31 iulie 1947. 145 din 26 iunie 1948.. partea I-a. 4584. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 738.C. nr.C.C. p. p. nr. 1458. 1463. nr. p. membru al Comisiei Legislative de pe lângă cabinetul ministrului. 1466.din 1947 controlor în cadrul D. în iulie 1945 detaşat ca ajutor al şefului Secretariatului de Legătură cu Armatele Aliate (M. WEISSER.Of.Of. Frideric .din 1947 controlor economic în cadrul D. 15 din 19 ian. p. partea I-a. Carol .E. a M. 1904) – avocat. 7492). 264 din 14 nov. 9857).până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. WENDER. 7492). 154 . nr. nr. apoi el însuşi ilegalist (membru din 1932. 1467. partea I-a. nr. după război înalt funcţionar la Ministerul Muncii. 120 din 26 mai 1948. p. profesor de drept muncitoresc în anii ’50-’70. p.după război. M.G. 1945. 1949. M. 1457. partea I-a. 1460.Of. partea I-a. partea I-a.Of. 9219. nr. partea I-a. Ioan – director adjunct al Direcţiei Contribuţii Directe a Ministerului Finanţelor (19471948-?) (M.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 256 din 5 nov. WOLF(F). p. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.C. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. WEISZ. (M.G.Of. (M. 1947. a decedat în Israel în 1988.I. nr. 1949. partea I-a. 1468. 1464.după război controlor în cadrul D.Of. 1459. N.Of. M. Debora .G.G. p. nr. Eugenia . WEISSBLUTH. partea I-a.A.C. 1948.C. WITZMAN. Dobrincu şi Goşu 2009: 110). WEISS. fiul său. 15 din 19 ian. Marian (n.Of. WILDERMAN. 644).Of. II-a în 1964 şi cu ordinul “Steaua R.Of.Of. WELTNER. 190 din 19 august 1947. 7158). p. nr. secretar al biroului juridic al partidului). al U.S. 7 dec. nr.C. 5142).Of.E.I.E. până în iunie 1948.Of. (M. p. WINTERFELD. a M.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. 276 din 28 nov. când s-a pensionat.I. partea I-a. WEISSMAN. 219 din 21 sept. decorat cu “Ordinul Muncii” cls. p. partea I-a. Aron .T.C. p. 5386). prim-arbitru de stat până în 1975. până la 31 mai 1948. p.1454. Ludovic ./U. 293 din 18 dec. partea I-a.I. co-autor al primului Cod al Muncii (1950). p. M. 24 din 30 ian.Of. 1949.E. Ioan . 1948. nr. apoi subinspector genral la Regia Monopoluluiu Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. p.I. Berindei. nr. WEISZ. partea I-a. redactor la revista Justiţia Nouă în anii ’50. 644). p.Of. 4611. Solomovici 2003: 88). 241 din 22 oct. Maria . nr. 119 din 25 mai 1948. 1947. 423 din 15 iul. 190 din 19 august 1947.C. partea I-a. 1456. Elias .Of. (v. WIRTENBERG. în august 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. 1938). partea I-a. 7715).în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 11186. 10533). Herman .C.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 1469. al P. 641). 1462. nr.Of. Elena (uneori ortografiat şi “Wolff”) – din octombrie 1945 şefă de serviciu în centrala M. p..Of. partea I-a.R.C. 15 din 19 ian. 5961). nr.C (M. 1947. apoi director adjunct al Editurii în limbi străine (Kuller 2010: 189. partea I-a. p. partea Ia. 136 din 15 iunie 1948. WOLF. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. (128/1952).

Turcia (1956-1959). Osias – în 1949 era delegat responsabil financiar al Direcţiei Centrale Electrotehnice a Ministerului Industriei (M.). Nastasă. la Ramat Gan. dar după război fără calitatea de membru de partid în România. fiica lui Pinhas şi Basea. Betty (zisă “Bibi”) (n. Solomovici 2004: 281-2 – ambele surse menţionează eronat numele. apoi însoţindu-şi soţul în misiunile diplomatice.JPG. Kiseleff din Bucureşti.I.M. decorat cu diverse ordine şi distincţii de stat în 1948. ulterior directoare generală a exportului în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. 643) 1474.III. 2.M.F. ZAHARIA. în 1949. director al Editurii P.C.1470.sferapoliticii. nr. partea I-a. 195 din 24 august 1948.C. 217 V.. supra]. pentru românizarea numelui decizia nr. bunica prezentatorului TV Andrei Zaharescu (fiul lui Mircea). (1954-1955). asasinată) – soţia ilegalistului Baruch Lerner. Aiud şi Braşov. ZAIDMAN.R. Varga 2003a: 664-5.Of.Of. nr. p.1913 Chişinău – 15.R. supra).ilegalist (membru de partid din 1923. WOLF.html). S. 15 din 19 ian. Simon Marcus. 1912) –ilegalist.IV. după război numit la conducerea Direcţiei de Agitaţie şi Propagandă a C. apoi a academicianului Barbu Zaharescu [v.R. Mişu . combatant în Spania şi în Rezistenţa Franceză. 218 Un referat din decembrie 1940 al Corpului Detectivilor îl menţionează pe Juju Steinberg.A. după război în conducerea U. ZAHARESCU.Of.. deţinut în lagărul de muncă din Miercurea Ciuc şi în penitenciarele din Chişinău. 218 1476./U. 381-2). înscris în partid în timpul studenţiei. partea I-a. p. zisă “Emilia”) (n. 646). Milia VULIH. în redacţia săptămânalului Reporter (v. 1472. 2083)). Matei – conform memoriilor unui alt cenzor.C. Anna Fielder (Londra) şi Vladimir Zaharescu (Ierusalim). membru al Comisiei Centrale de Revizie (1974-1984).U. Birmania şi RPD Vietnam (1959-1961). partea I-a.G. p./P. 1948): 3). nr.E. redactor şef la Lupta de clasă. p. inculpată şi condamnată în dosarul “Prodexport – Italia” din 1961216 (v.C.I.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CW%5CW+01. B. WULIH MARCUS.F. inv. 15 din 19 ian.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. al P. 1473. citând o notă informativă maghiară remisă Budapestei. 1949. Barbu (n. Milea (n. membru supleant (1955-1965) şi titular (1965-1974) al C. WOLF. ulterior ambasador în Argentina (1955-1956). Mircea Zaharescu (Bucureşti).D.X.17. soţul ei.R.XI.A.P. Betty PLICH) (11.125.1999 Bucureşti. comunist. 1949.C. şef al presei 216 V. ulterior într-o “funcţie administrativă măruntă” (apud Solomovici 2003: 379. 124485 din 8 dec. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a.R. şi profesor de economie politică pentru cenzori. 7038. arestată. ZAHARESCU. fond 495 (“România”). China. http://www. 22 (20 aug.+Wacaluc+-+Wutschi%5CWulin+Milea+P%2FP1040599. 291 din 19 dec. în 1948 numită director comercial al nou-înfiinţatei întreprinderi de stat “Alimentexport”. apoi funcţionară la magazinul “Victoria” din Bucureşti.R. căsătorită Marcus. Andreescu. redenumită Problemele Păcii şi Socialismului (până în 1962).M. aflat pe lista de comunişti periculoşi întocmită de Siguranţă în 1941. la redacţia revistei Problemele Păcii şi Socialismului (1980-1989).R. Ilie (n.R. reprezentant P. dosar nr. încă în viaţă. Iuju GRUMBERG) (după alte surse “Ştrait”) (n. şi şeful catedrei de economie politică la Universitatea Bucureşti (1948-1955). mama lui Laurent Sorell (stabilit în Texas. până în anii ’50 şef de departament în cadrul D. (?) fiul lui Mayer Wolf Leib şi Reiza Leib. 1471. după unele surse. alias Ilie Zaharia. director adjunct al Institutului de Studii Istorice şi Social-Politice al C. 155 .T. 1961. Carol Neumann. 1964 şi 1981. eliberată în 1968. al P. 1475.1909 Bălţi) – ilegalistă (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of.2000 Bucureşti) . decorată prin decretul nr. rectorul Institutului Maxim Gorki (1952-1954). după 1945 funcţionară în Ministerul Comerţului şi Industriilor. cu dosar personal la Comintern). Bercu ŢUCHERMAN217) (11. era funcţionar la Institutul Chimico-Farmaceutic (M.36/fisapenala. partea I-a. 11956. nr. fişa matricolă penală la http://86. 1945.ro/sfera/136/art11-arhiva. 1945 a ministrului Justiţiei î n M. 225. a locuit până la sfârşitul vieţii pe Şos.1906 Bârlad – 14.

C. 3758. Tismăneanu 2005: 197.Of. 1479. ZALMAN. ZAUER.1901 – I.I.din 1947 inspector în cadrul D. 217 din 24 sept. 112 din 17 mai 1948. 210 din 10 sept. nr.1914 Chişinău – 29. secţia Cancelarie – dosare anexe. juristconsult (echivalentul consilierilor juridici din prezent) al M. Cajal şi Kuller 2004: 362. Solomovici 2003: 248. după război numit avocat în Contenciosul Ministerului Muncii.C. 1014..I. Nastasă 2011: 582). 119 din 28 mai 1947. nr. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.E. 1486. 194 din 25 aug. “epurat”. partea I-a. partea I-a. 8279).în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industri ale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 16 din 20 ian. la începutul anilor ’70 vicepeşedinte al Comitetului de Stat pentru Preţuri. nr. cf. partea I-a. p.Of.I. a M. 16 din 20 ian. 119 din 28 mai 1947. Simon ZEIGER. 328. uneori ortografiat şi “Ţaigher”. 1477. ZEIGHER. 662). spion sovietic). pentru câteva luni în 1948 secretar general al Ministerului Industriei.O f. ulterior profesor la A.Of. decorat în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler de către fostul suveran Mihai (M. p. emigrat în Israel. partea I-a. M.E. v. respectiv “Zeiger”) (26. nr. ilegalist. cu referat de cercetare la fd. secretar general /cu grad de consilier superior) al Ministerului Industriei şi Comerţului (1945-1948).E. anexele la dosarele nr.G.Of. Moise . 1478. partea I-a.G.C.A. ZANDBANC.I. unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. nr. ? . p. ZANDBANC.Of.S. Israel) – ilegalist (şi. p. M. ZEIDMAN.Of. după război. p. nr. 7666). membru de partid din 1930 (dosar Z/13 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Herman – director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. 4251). 1945. 1949. 136/1956 şi 108/1956 (Levy 2002: 210. Iţic – după război refent şef în centrala Ministerului Muncii. Alter David (frecvent ortografiat şi “Zaidman”) . apoi stabilit în SUA. 1482. 1948. Cutişteanu şi Ioniţă 1981: 104. iar în 1971 (Decretul nr.X. p. ZECK.B.I. 7461. cu fişă personală în 156 . 6781). în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 4384).de partid în 1943.E.după război şef de serviciu în centrala Ministerului Sănătăţii. 35 din 13 febr. III-a. 3293. cu liceul absolvit în Chişinău./Kuller 2008a: 460). 1483. partea I-a. 1949. ZAHARIA. în sept.1946). p. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. nr. Troncotă 2006: 50.Of. a M. apoi funcţionar superior la Comisia de Stat pentru Planificare (1948-1953). membru al Comisiei Centrale a Timbrului (M.Of. nr. ZARAFU.S. partea I-a. inv. ZEIDER. C. fiul lui Volf Volco şi Bella. 157 din 4 mai 1971) cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.Of. nr. nr. nr. p. partea I-a. nr. rolul lor fiind “cu adevărat jalnic” (Rusnac 1997). 4254). partea I-a.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite Ministerului Industriei (M. p. ZALMANOVICI. 1481.1980 Tel Aviv. partea I-a. C.1973) – avocat.după război inspector general în administraţia centrală a C.Of.IX.dr./9. p. membru al Comisiei de epurare la Teatrul Muncitoresc Bucureşti (M.. partea I-a. Bucureşti şi redactor la revista Probleme Economice. partea I-a. p. Isac (20. Leibu .Of.Of.C. al P. 5357). nr. 1948 revenit ca funcţionar înalt în centrala Ministerului Finanţelor.E. (M. 4968). I. Paul .C. p.R. Leon . 1947. iar după reorganizarea ministerială la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. p. 1484. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.III-a.A.X. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 1945. 1485. M.R.S. după război autor al unor articole în Scânteia (august 1944 .C. 1487. nr. 131 din 8 iunie 1948.. partea I-a. Simion (n. student la Praga şi apoi la Şcoala Superioară Tehnică Cehă din Brno (unde în 1936 se afla în atenţia organelor locale de informaţii pentru activităţi comuniste. Charlotte – inspector general adjunct la D. 662). 103 din 9 mai 1945. 144 din 25 iunie 1948. 173 din 31 iulie 1947. 1480.

vicepreşedinte al C.E. ZISU. 173 din 31 iulie 1947. Frumos – 1978 Bucureşti) . partea I-a. 96/1968. 1488.I. partea I-a. inv. Avram . 3678. Herbert (zis “Belu”. în 1949 în centrala Ministerului. 1900. graţiat în 1964. partea I-a. 65 din 18 martie 1948.125. dosar nr.Of. ZILBER. p. a colaborat cu Universitatea Ebraică din Tel Aviv.A. 1484. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M.Of.în 1948 era controloare în cadrul D. Bernard (în alte documente cu varianta de prenume “Bernat”) – după război încadrat ca inspector vamal la Direcţia Vămilor din Ministerul Finanţelor.” cls. nr. ulterior publicist sub pseudonimul “Andrei Şerbulescu”. 1945. 5785).Of. arestat şi condamnat în “procesul Pătrăşcanu”.Of. M. M. Leon . http://86. vicepreşedinte şi preşedinte al Comisiei de Stat pentru Planificare şi simultan ministru adjunct la Ministerul Industriei şi Comerţului (19471948).E. M. 5 din 9 ian. p.Arhivele Comintern (INCOMKA. 157 .în 1948 numit membru al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M.%20Zara%20%20Zwolfer/Zilbert%20Herbert/index. emigrat în Israel în 1973 împreună cu soţia sa Stela.C (M. partea I-a. ministru adjunct al Economiei în cadrul Consiliului de Miniştri.C.ilegalist.php. pe post de controlor-revizor principal (M.G.P. apoi inspector la D. încadrat în 1972 cu grad de profesor la I. partea I-a. 1489. nr. doc. 158 din 12 iulie 1948.G. 1491.E. p. II-a.) între 1944 şi 1947. partea I-a.. partea I-a.în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/Z/Z%2002. C. partea I-a.I. p. (1948-1949). 4968). 4611. 158 din 12 iulie 1948. nr.Of. partea I-a. 2).C. 225. 219 V. / Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Naţionale de Gaz Metan (M.S. partea I-a.. C. autor ocazional la revista Probleme Economice. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). după război controlor. anexa la dosarul nr. responsabil cu Consiliul Superior Economic (1948) şi vicepreşedinte C.P.Of. Emanoil . ZICKEL. p. ZINGHER. 149 din 26 iunie 1941. nr. şi menşiunea solicitării sale de schimbare a numelui în “Şerbulescu” în M. 1948. fond 495 (“România”).B.S. ministru adjunct al Muncii (1968-1969). nr.1949.C.C. în 1948 cu ordinul “Steaua R. 1493. (1954-1957). profesor de economie politică la Universitatea Bucureşti şi director al Casei de Economii şi Consemnaţiuni (C. p. al P. 1490. 46 din 26 febr. condamnat ca atare la 5 ani închisoare (Solomovici 2004: 184). Rosi .C. în fişele din penitenciare ZILBERT219) (14. 6781). ZELL.C.Of. inv. consilier al ministrului la Ministerul Energiei Electrice (1950-1954). V. 120 din 26 mai 1948. nr. pensionat în 1973. nr. M.S.Of. “la 27 de ani era spion sovietic”. 13 din 17 ian. secretar general al ministerului Economiei Naţionale (1946). 5784. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. cu referat de cercetare la fd. p.” clasa a III-a. 4384.Of. 112 din 17 mai 1948.Of.X. nr.1901 Tg. 314). 1492. a M.R. după război iniţial consilier economic în centrala Ministerului Afacerilor Străine (din mai 1945). 11 din 14 ian.P. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe.R. 590).R. nr. M.17. iar în 1964 cu ordinul “Steaua R. nr. p. 1949. nr.P. președinte al Comitetului de Stat pentru Problemele de Muncă și Salarii (cu rang de ministru) (1957-19651966). p. p.P.după război inspector în administraţia centrală a C. p. 3293. după război şef de cabinet al lui Gheorghiu-Dej la Ministerul Comunicaţiilor (1945-1946). 131 din 8 iunie 1948.Of. apoi director al Institutului Român pentru Studiul Conjuncturii.. lucrând cercetător în domeniul dreptului internaţional al muncii. partea I-a. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. apoi expert în delegaţia României la Conferinţa de Pace de la Paris (1947).I. ZIBALIS. 315.B. partea I-a. nr. p. nr. 2382).

I.. confirmă percepţiile prima facie subiective ale unor înalţi demnitari comunişti din perioada imediat succesivă celui de-al doilea război mondial.Of. Soreanu. Maimon. Ludovic . Mircea Oprişan (1952-1954). partea I-a.Of.. menţionat în memoriile lui Vladimit Trebici (2011). Cerbu S. în cazul invocat de Gheorghiu Dej. p. Rosenzweig. p. 222 din 29 sept. 15 din 19 ian. 8072). Contextualizate şi supuse verificărilor obiective.1494. 642). apoi funcţionar cu atribuţii de control în centrala Ministerului Asistenţei Sociale (M. Lionel S. Mauriciu C. subl. a M. Avandici. într-o şedinţă a Biroului Politic al P. etc. Heinrich Abramovici.Of. 4384. Leib – după război controlor în cadrul D. 1500. Lulu S. nr. 1498. Gheorghe . Sami A.I. M. Gheorghe Gaston-Marin (1956-1965). Enumerări selective precum cea de mai sus. Raul Rosel Săveanu. p. nr. cine i-a adus acolo.C. ZISSU. M.inspector la D. 644. Simovici.Of. Anton Moisescu (1953-1954). 4533).G. ZISSU. ZUCKER.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Dan Herstein. Islea S. 15 din 19 ian.  vicepreşedinţii Simion Ţaigăr/Ţaigher (1948-1949. 126 din 6 iunie 1947. Marcu . 1497. 1495. 16 din 20 ian. nr. I.C. ZISSU. n. Korn. Astfel. 1496. asemenea percepţii depăşesc spaţiul subiectivismului perceptual pentru a-şi identifica solide confirmări empirice în mai toate segmentele administraţiei şi sistemului politic centrale din primii ani de comunism în România. Arsene (1952-?). Şt. la CSP [Consiliul de Stat al Planificării] peste 80% [erau] elemente de origine evreiască […] Am întrebat de ce la Consiliul de Miniştri sunt peste 60% elemente evreieşti. 112 din 17 mai 1948. Horaţiu Atanasiu/Atlasman (anii ’60).E.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.C. Marcovici.). care ar putea fi extinse în mod dezirabil până la un grad satisfăcător de cuprindere pe măsura creşterii accesibilităţii surselor prim are de informare. 158 . M.I.. Rozenthal. partea I-a. Sigler. Isias B. 662). nr.Of. Rudolf Efraim (1948-1952). Ernest Schlesinger.E.. nr.C. spre exemplu. documentele de arhivă din perioada 1948 – 1963 identifică între funcţionarii Comisiei [din ian. Flachs. Hary A. p.A. nr. 24 din 30 ian. partea I-a. Nastasă şi Varga 2003a: 641. Gh. Novac (1959-1969).Of. a M. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M.G. partea I-a. şefii de direcţie şi varii alţi funcţionari: Ernest Austerman.C. Edy I. ZU(C)KMAN. Iulius M.M. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.Of. 1949. 6781). 4384). 112 din 17 mai 1948. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. 1949. Benţin Abramovici.R. Iosif A. a M. participă la inventarierea bunurilor Domeniilor Coroanei imediat după abdicarea regelui Mihai. Marcel L. 8460. au venit singuri?” (apud Andreescu. Paul Alexiu. partea I-a. p. 204 din 5 sept. Gustav Roman. nr. p. 1499. partea I-a. Renee . Bercu Feldman. Leon . ZISSU.C. nr. 644). partea I-a. Matiaş . p.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului. Bârlădeanu (1955-1956). p. 1949.Of. Paula A.Of. Vladimir Boico. 1954-1957).E. Pincas. partea I-a. Areşteanu. 1953 Comitetului] de Stat al Planificării:  preşedinţii succesivi (?) Miron Constantinescu (1948-1955). Izu Grosu. 737. Gheorghiu-Dej rememorează că la sfârşitul anilor ’40 (identificarea perioadei decurge contextual în stenograma discuţiilor) “. Al. Sofia A.. nr. Vladimir Kraft. partea I-a. ZUCKER. p.Of. partea I-a. 1946. 1948. Simon Katz. Chely WeisbuchStreja. 173 din 31 iulie 1947. nr.controlor la D. din 10 februarie 1960.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M.  între directorii generali.. Marcus. p. 1947.G.

secretarul general (şi simultan ministrul-adjunct) al Ministerului (Ana Toma (Grossman). tov.Alegerea aleatoare a trei ministere ca exemplificări ale ponderii evreilor la vârful aparatului administrativ-guvernamental în primii ani succesivi celui de-al doilea război mondial (cu o pondere a evreilor de 2.ministrul (A. mai rămăseseră doar 32 proveniţi din vechiul aparat diplomatic220. Huck.. S. Ardeleanu (Turcu). stenodactilografele simple sau şefe Leontina Haberman. Ardeleanu (Adler). M. 47/1949. cărora li se adăugau nenumăraţi alţi funcţionari diplomatici precum J. una maghiară) “în diferite aparate ale nomenclaturii” (Bottoni 2010:59):  în Ministerul Afacerilor Externe. al P.C. secundar şi incomparabil mai redusă numeric. Clara Hönig..N. Tenţ. plus prim secretarul legaţiei de la Stockholm (E. Avram Bunaciu. Levin). din 1950). Bogdan (Grünberg)). Lucia Şerban (Buenos Aires). Bălănescu (E. Ella Marcus. Aneta Loghin (Löbel). Rosenthal. Lustig.C. C. Şt. Pauker). Viorica Roth. Oscar Conobel. Rita Rotter. Eliza Andronache (Zilberstein). Zeider. 159 . Vera Simon şi I. Lucia şi Eugen Mantu (Marcuzon). E. etc. Balaş (Blatt). proximul (din 1950) prim-adjunct al Anei Pauker. la nivelul reprezentanţelor diplomatice – şefii misiunilor. chiar fără a recurge la contabilizări detaliate. Ecaterina Raicu (Praga). E. Aurelian Bela (Auerhahn). Janette Verona. Luca-Boico. Sanda Clejan. Felicia Sumarit. Mezincescu (Mesinger)). Groner. contabilul Solo Merovici. M. Roma (M. Fischer. tov. Ionel Crişan (Kirschen). – secţia Organizatorică. Aderca (Adelstein). JacobFeuerştein. Retti Abramovici (Moscova). Iosif (Brauchfeld). I. Janina Câmpeanu. Nichita Rabu. Alfred Hubert (Bruxelles). Budapesta (I. şeful direcţiei Cabinet al ministrului (C. consulul în Bulgaria (la Rusciuk – Rudolf Stoian). Davidovici). Vogel (până în 1948) (toţi la Washington. Roberta Gaston-Marin. Ada Lupan şi Leon Ghica (Diamand) (Belgrad). P. fd. eticheta ca “o adevărată filieră evreiască” (alături de. E. M. Minder Bellanger. Max Fonea. Eugen Charap. Mundi Brenner. Lupan (Lustman)). Vera Simon. Bughici (David). Viţianu (Witzman) (la Berna). şefa direcţiei cadre (I. dactilografele Aurica Brucker şi Aurelia Profeta. Iancu Berciu (Varşovia). care i-a succedat lui E. Georgescu (Samoilă). C. ff. Kimell. George (Ştrul) Beraru. Goldenberg (Cairo). funcţionarul comercial Idel Rubinstein.I. Micu-Chivu (Klein). Emilia Milco/Bogdan. Maer. T. Nicu Şerban (Herşcovici)). 220 V. Bendel). Rita Pistiner Vaisberg (Sofia). A. inter alia. Bottoni. Altăraş. Ana Stern. Anitta Ioanid (Ankara). I. Tel Aviv (P. acestora li se adăugau la nivelurile ierarhice subsidiare o multitudine de funcţionari de diverse ranguri şi grade diplomatice: S. Y. Petran (Pocler). Farladanschi). Văleanu (Weinreb). Constantinescu (Bloch). dactilografa Sarah Goldenberg. Liuba Herşcovici. Felix. Belgrad (A. 1 -19. la Moscova (S. Alexandru Leist. şoferul Şmil Rauchwerger. erau evrei [cel puţin următorii]: în centrală . Alice Brădescu (Paris).. dosar nr. din totalul celor 746 salariaţi ai Ministerului. Ijacu (Izsak). tov. Caseru Rene Odette (Vatican). Szillagy (Londra). Weinstoc(k). C. J. Iacubovici de Barlo. Edwin Glaser. etc. Lăzăreanu (expulzat cu câteva luni înainte) şi A.G.C. Rudolf Modgesch (?).5% în totalul populaţiei României în anul 1948) confirmă existenţa remarcabilă a ceea ce S. E. tov. Baciu şi S. tov. Boris Holban (câteva luni în 1948). Matei Gall. Rozi Fonstein. C. Păsculescu (Tescovici (?)). Marcela Simionescu. Sofia Mironescu. Reiner Biemel (?). Elena Wolf(f). Caseru Rene Odette. Emil Riegler.R. Făinaru). 10 din cei 12 (adică 83%) şefi de direcţii şi departamente (E. unde din 1950 avea să fie ministru H. unde. Nicolae Gonda (Szille). Tereza Macovescu (Ungar). secretara ministrului (Ilca Melinescu (Wasserman). Eugenia Manole (Abramovici). E. în 1949. Alice Fetcu. A. Dan/Davidovici). A. Bella Mihnea. Judith Lazaride. etc. funcţionara administrativă Paula Froda. etc. Lupan ?.

prim secretarii de presă Ausch Ernest. Rado Ivan. Margit Rudich. Maximilian Krauss. Horodniceanu Zoe. inspectorii Cerbu (Hirsch) Emanuel. Stefania Perlmutter. Benedek Tiberiu. Herţovici Paul. Leon Gruss (până în iunie 1948). Dondi Galin. Lola Jung. Şmilovici Max. respectiv Dumitru Mihalache). dir. Stein Antoaneta. secretarii culturali Tina Pascariu.H. aproape toţi şefii de direcţie şi inspectorii generali/şefi (mai puţin. Davidoglu (Davidsohn). Vitner Carol.I. Leon Haber. M. gen Simion Alterescu (Ierusalim). Sofia Beraru (până în iunie 1948). gen A. Emil Fulda (Weissberg). Halpern Suzana. Emeric Rado. Moglescu. dir. şefa de atelier Clara Spitzer. Schileru Eugen. Ştefănescu Paula. Melita Mayer. Bercovici Mircea. şefii de serviciu Natalia Davidescu. Rosenthal Amalia. contabilul-şef al ministerului Artelor / şi Informaţiilor până în iunie 1948 – Iacob Haimovici. Mihail Ludmila. insp. Maria Schweffelberg. Diamant Basile. dir. Pascal Ernestine. Jurist Eduard. Kraid Evy.. adj. gen. Miriam Tausinger. Heinrich Kraid. inspectorii generali adjuncţi Aron Winterfeld. Breslaşu (Breslau/Bresliska). translatorii Direcţiei Radio Simpson Weitlener. M. Adolf Renate. Stănescu (Fischel) Eugen. Dorio Lazăr. infra). Schechter Otto. Rapaport Roland. Stefania Moritz. gen Dan Negreanu (?). Flavian (Finkelstein) Jacques. Gueron Isac.E. Goliger Pia. Cecilia Merlaub. Alperin. Davidescu Lucia. Spina (Schreiber) Natalia. Negreanu (Schwartz). gen M. secretarul general N. Lupu Mihail. Fermo Alexandru. şefii de secţie Alămaru Lipa. “100 aveau nume de împrumut” (apud Solomovici 2003: 380). David Manolescu. Teodor Vlad (Magyar). insp. referenţii Ella Matei (până în iunie 1948). Mehr Iacob. Călin Barbu. Pascariu Tina. respectiv redactorul Bernard Bereanu. Kirschen Tauba. M. În Ministerul Artelor şi Informaţiilor. Fisch Sanda (Surica). arhivara-registrator Emilia Solomon. Câmpina (Friedman) Barbu. Willy M. Stănescu Josette. Gartner Gusti. Albert Clain şi Igor Block. Mauriciu Edel. directorii adjuncţi Liman (Löbelsohn) Clara. Moraru (I. Liviu Floda (Leibovici). Blazian (până în mai 1948). Bercu Iosif (alias Şerbănescu). Sternberg Samson. Magdalena Iacob. Eli Haim Ber. Bogdan Varvara (Rosen). Maxy. Conform Jurnalului (1948-1954) scriitorului Pericle Martinescu. consilierii Laurian Băluş. H.A. Cohn Mozes. Mendelsohn. Iulius Ganz. Schwartz Ida. Silvia Kutny. Priseceanu Josefine. Soare Zina. la sfârşitul anilor ’40. gen. Schäffer Flaviu(s). Neuman Carol. Willy Savin. prim consilierii de presă George Spina (prim consilier). A.). insp. Iancovici Herman. Novicov (Neuman). Florica L. directorul C-tin Bugeanu. şef R. Friedman Maria. dactilografele simple sau principale/şefe Silvia Feyns (până în 1948). Radu Lupan (Leibovici). Lucia Demetrius. Lespezeanu Henrietta. Streitman Luiza. Deutsch Costel.E. Ştefănescu Al. dir.. şefii adjuncţi de birou Suzana Simion. Hirsch. medicul Rozalia Roitman. Horodniceanu Florin. Fidler Sofia. desenatorii grafici Isidor Mittelman. Barbu Morel. în administraţia centrală a ministerului erau evrei222: ministrul Artelor şi Informaţiilor . Lăzărescu (Lazarovici). Popper Jean. plus unul din cei 3 secretari generali ai ministerului în 1948: dir. Wolff Marcela. M. Henrich Carasso. Sterian Adela. Leon (Herşcovici) Alexandru. Ernest Halpert. Maxy Liana. Perlmutter Stefania. Stela Stănescu. Sadoveanu (Pşait) Lucia. insp. Alfred Mayer. Mezincescu (Mesinger). Bogdan. Aurel Son. Aida Vermont (Grünberg). Adolf Wald. Rebeca Leizerovici. Gheorghe Rosen. şefii de birou Beram Sofia. probabil. arhivara ajutor Elena Solomon. secretarul organizaţiei de bază a partidului din minister – Harry Brauner (v. şefi sau simpli Cohn Moses. Reicher Boris. A. arhivarele şefe / principale Victoria Akerfeld. translatorii interpreţi. în perioada 1948-1949 (cu 637 din totalul de 809 angajaţi ai Centralei din 1949 nou-angajaţi după 23 august 1944221). dir. insp. P. Carol Wilner. Emilian MarieLiese. 160 . din 147 de angajaţi în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. Deceanu Barbu. gen R. Marcel Holban. Lustgarten Mili. Maximilian Schulman. insp. secretarii de presă (cenzori / lectori) Adam Simon. Emanoil Donea (Pşait) şi Ana Bergman. Baranga şi insp. consilierul cultural Isac Lazarovici. Neiger Elza. fotograful 221 222 Ibid. Râpeanu (Rosenberg) B. Hehter Sanda. Corina Ciolan (Richter). Raicu (Reitman). Carmen Herescu. Gottlieb Madeleine. Şafran). David Perlea. Alice Suter. P. regizorul S. Lăzărescu Clara. Jar Alexandru. Gärtler Roza. insp. Iosif (premergător stagiului la M.

Alpern Haim. Zalman Leibu. Topertzer Eduard. Frank Solomon Mihail. Saphir Ignat. Broder Emil. Graubart Iosef. Wexler David. Mora (Leibovici) Henriette. Croitoru David. Spiegler Samoil. Areşteanu Edy. Leibovici Sulim. Câmpeanu Liviu. Levcovici Sergiu. Frölich Petre. Kesler Iulius. Solo. Câmpeanu Aurel. Hertzog Leonard. la Direcţia Generală a Controlului Economic din cadrul ministerulu i. Herşcovici Morel. Rosman Iacob. Flachs A. Ciuberea Adolf. Hermelin Wolf. Beck Theo. Gălăţeanu Sapse. Jezovitz Felix. Rauşer B. Eibl Augustin. Nasta Mauriciu. Abramovici Lazăr. Schäfer Iosif. respectiv Şapira Isidor. Schlesinger Ernest Carol (ultimii preluaţi după reorganizarea ministerială din aprilie 1948 în Ministerul Industriilor). Diamant Bazil. Geller Stefan. Bogdan Hună. Iliescu Ghizela. Marcovici Iuliu. Soreanu (Siegelbaum) Osias. Bârlădeanu. Avandic Cela Heda. Cohn Samoil(ă). Gălăţeanu (Kessler) Adolf. Klein Leopold. Vişoianu (Vigler) Sorin. arhitecta Dorina Gâtlan (Weiss). Al. Bujum Otto. Codrin Jacques. Deutsch Ignat. inginerul Sergiu Schuller. Friedländer Eugen. Schwartz Ivel. toţi cei 6 secretari generali ai Ministerului Industriei şi Comerţului erau evrei: Simion Zeigher. Munteanu Vili. Rodan (Rubinstein) Lionel. Leibovici Ionaş. Hudescu Pangrate. Alpern Miklos. Bălteanu Rudy. Finkel Heinrich. Herescu A. Weintraub Noel. Mandel Mihail. Brumfeld David. Marcus Alfred. Lax Ludovic. Alter Haim. Kell Silvia Ecaterina. Cohn Ioan. Cornea Alexandru. Benkö Emeric (1946-1947. Leitman Stefan. gestionarul Natti Goldner. Ornstein Alexandru Peltz Zissu. Klein Alexandru. Boer Riven Avram. (?) Kubitz Carol. Leizer Moise. Leb Nicolae. Mosesohn Leon. Irescu David. Grümbaum Simion. Löwy Eugen. Friedman Herman. Berkovits Vasile. Katz Victor. electricianul David Goldştein. Şoimu Albert. contabilul-ajutor Iacob Cornea. Lichtman Eugen. Fleischer Erwin. Medrea Simonette. Aşkenazi Max Beno.. Guttman Isak. Zukman Leib (ultimii din mai 1948 în Ministerul Industriilor). Ionel Miletineanu. Mendelsohn Iosif. Georghiu Leon.I. Keller Mihai. Juster Oscar. Butnaru Arthur.  În Ministerul Industriei şi Comerţului. Weiss Adalbert. respectiv Funkel I. Solomon Max. Franchel Ionel. Bercovici Bănică. Bandner Solomon. Iţicovici Iancu. respectiv Holdich Grigore. în Ministerul Comerţului şi Ministerul Industriilor. Moses Iancu. Edelman Marcel. Grünstein Henri. Boiangiu Octavian. Marcovici Iacob. Abramovici Leon. (?) Bekavetz Carol. mecanicul Samuel Moses. şoferul Hugo Mihail. Crişan Adalbert. Faber Waldemar. Florea Zilli. Fulga Heinrich. Birthelmer Mihai. Moscu Gerard şi Zarafu Charlotte (ultimii preluaţi în mai 1948 în Ministerul Industriilor). Focşeneanu Eleodor. Arnăutu (Aronovici) Martha. ulterior scindării M. Fischer Leon. Stoian Haim. Goldenberg Albert. inspectorii Abramovici Şmil. controlorii Abraham Iosif. Stern Ignaţiu. Sapşe Sami. Hafner Iţic. Pincas Mayer. 1948-). Weisz Ludovic. Schlesinger Edmond. Iankolovits Heinrich. în august 1947 (guvernul Goza I). Cheis Max. Nachmias Virgil. Fabian Andrei. Frucht. Drimmer Menyhest. Vesler David. Marcu Asher. Ilie Zaharia (Ştrait) şi Rudolf Efraim. Leibovici Alexandru. etc. Izsak Vasile. Herşcovici Solomon. Askenazi Maria. Brucăr Calman. Leibovici Leonte Leon. Ebner Leopold. Cernovitz Moise. Bălan (Katz) Marcel. Gertrude Goldstein. Abra(ha)m Zalman. Sofia Madrer. Gunea (Grünbaum) Eliza. Zissu Matiaş. Beck Fritz. Klein Meşe. Russu Reimond. Ferenbac Iosif. Kaiserman Sandu. stenodactilografele Clarisa Cramer. Fildgut Eugen. Lupu Iancu. Oprişan Moise. Rosenberg Samoil. Hintz Ştefan. Cosmescu Moise. Katz Marcel. Lupu Alexandru. 161 . Emanoil Vinea. Sami.C. Neulicht Cornelia. Florian (Feibisch) Moise (1946-1947. Druchmann David. Roşcu Edgar. 1948-). Siegler Cerbu. Marcovici Lazăr. Hilf Arno. Leister Bernhard. Fundoianu Samoil. statele de plată din anul 1948 cuprindeau estimativ 85-90% evrei: inspectorii generali sau generali adjuncţi: Barat Leon. Schmutzer Adolf. Hausirer Berthold. telefonista Janette Stănescu. laboranta Liza Alămaru. Imberg Silviu. Kaufman Jean. Debu Ilarie. Finkelstein Faibiş. Gronich Leon. Grümberg Abraham.Avram Rudolf. Hirsch Mendel.

I. Ladilau Klain. stenodactilografele Clara Alexiu. Ulmeanu (Ulmann) Paul. Oscar Kohn. Teleki Iacob (ultimii transferaţi în toamna lui 1947 la Ministerul Industriilor). Dina Horodniceanu. dispecerii Adolf Lobel. a Bumbacului. Arie Fisch. Salamon Alexandru. Martin Ehrenweld. Solomon Simon. Schwartz Anuţa. Abramovici David. a Cadrelor (Flavin Blassian). Jean Jacobsohn. în Ministerul Comerţului şi Ministerul Industriilor şi structurării celui din urmă în Direcţii Centrale Industriale. Alegând aleator una din aceste Direcţiile Centrale Industriale. Herman Alpern. Holinger Aron. Adalbert Feder. Marcu Cohn. Negrin (Schwartz) Arnold. Ronai Adalbert. Moise Avram. Martin Rosenfeld. tabelul angajaţilor din în ianuarie 1949 îi cuprindea – ca şi cum ingineria ar fi fost o realitate străină etnicilor români . Tarcsi Kalman. referenţii administrativi Eva Mayor. Weiss Herman. Max Rabinovici. Segal Moise. Iuliu Gewold. Herşcovici Rahmil. etc.C. cea a Lemnului şi Mobilei Finite. Löbl Adolf. Leon Zaharia.I. Solomon Lupovici. Rosenberg Samuel. impiegaţii Ecaterina Albici. a Lemnului şi Mobilei (Adalbert Harap). Spreng Ladislau. Rosenberg Iulius. Nathan Teller. şefii de birou administrativ Carol Korner. Marcu Zissu. Roger Haim. Alexandru Pratscher. a Întreprinderilor Prelucrătoare de Materiale Plastice (Rafael Faru). 1957-1962)) şi de titularul fotoliului ministerial. Lieblich Aurel. Leon Honigsberg. Haim Hary Simon. (1953-1957. Leon Bora. şoferii Kaufman Ioan. Weiss Ana Renée. Gustav Weinberg. Tobias Tobias. contabilul Iosif Alter. Lazăr Hart. a Lânei şi Mătăsii (M. Michelsohn Beniamin. Schwart Arcadie.D. Beatrice Gregor.C. a Chimiei (Solomon Luca). Israeil Binder. Inului şi Cânepei (Adolf Bergher şi Emerich Krausz). Carol Linder. Zickel Rosi.pe: şeful Direcţiei. Schwartz Bruno Vlad. a Lânei şi Mătasei (Leon Moisescu şi H. Leon Calmanovici. Ilie Clementin. Grindea-Grinberg). Zibalis Avram şi Zucker Leon (din mai 1948 în Ministerul Industriilor). Ghizela Herşcovici. Dezideriu Neuman. Teodor Max. Spitz Mauriciu. Burahovici Wilhelm. Schnierer Malca (ulterior promovate controloare). Stern Adalbert. Perl Samoil. Chinzbruner. Micheller Carol.C. Solomon Andrei. şefii de secţie Mihai Heger. Perşinaru David. Adalbert. Schreiber Zozo. Wilderman Carol. Ulterior altor reorganiuzări ministeriale ale Consiliului de Miniştri. etc. Săvulescu (Sabetay) Simion. indiferent de cadrul instituţional (M. Moise Zalmanovici. Adalbert Harap (Charap). Frieda Iosuv. Alexandru L. Wirtenberg Maria. Moscovici Iancu. Stern Zoltan. Grümbaum Simion. a Bumbacului (Andrei Kun). Mathilda Râpeanu. Rosman Iacob. Iosif Levas. Petroianu (Goldstein) Paul. Friederich Landman. Platz Valeria. respectiv Abramovici Osias. Honora Poppel. Nemţeanu Iancu. Efraim Marcovici. Katz Leib. inginerul-şef al Direcţiei.Melamedman Valentina. Propper B. Max Salpeţer. Nussenblatt Nathan. Lovian). Fany Schwartz. respectiv şefii adjuncţi ai DCI a Energiei Electrice (Charlotte Novac). Rieder Zoltan. Lachner Emanoil. în zona guvernamentală a comerţului exterior. Carmen Mathias. Schleien Baruch. dactilografa Ana Bercu. Marcel Hervian. Siegler Mauriciu. a Siderurgiei (David Katz-Căţoiu). Berthold Sand. Milkert Bruno. Schönberger Ignatiu. etnicii evrei ocupau următoarele poziţii de conducere: şefii D. Singher Silviu. respectiv Barhad Aurel (inspector). Roth Matilda. Succesiv scindării din 1948 a M. Weltner Frideric. Zonner C. Simion Naftali.E. Dasia Kahane. şefii de birou tehnic Ernest Kamil. etc. Stern Nicolae. ba chiar şi dactilografele Klinger Estera Coca. Peltz Ludovic. Robinson Paula. Herman Klairman. funcţionarii evrei din centrală şi entităţile economice de stat subordonate Ministerului alcătuiau un grup masiv şi totodată compact (pilduitoare în această privinţă fiind şi identitatea inculpaţilor din procesele de sabotaj şi spionaj ale anilor ’50-’60): Angelo D. 162 . Marcovici Gheorghe. referenţii tehnici Heinrich Lobensohn. Sassu (Herşcovici) Stefan. Paula Marcus. dispecerii de specialitate Eugen Lichtman. Lupu Solomon. 1962-) sau Direcţie Generală în Ministerul Comerţului (1948-1953. Gita Aronescu. Alice Vianu. Roitman Iţcu. Maierovici Lazăr. Stela Celan. Weisser Adalbert. Gabriel Brotman. oamenii de serviciu Salamon Zoltan şi Wolf Iosif. Rosenthal Ignatz. referenţii de specialitate Siegfried Weiber.. Gheza Riegler.

Milea Wulih Marcus. Rosine Leibovici. ministrul Al.87% ? 11. 1955-1960). Sofia Terzian.) 1946 (febr. colecţia Gheorghe Gheorghiu-Dej. 3.. la fel ca în cazul Securităţii.) 1947 (iul) 1951 (5 ian.R. Geza Kornis. 752.700 (e) 31. Horia Bârlădeanu. 2: Numărul şi ponderea membrilor de partid evrei cf. Iacob Răutu. Stoffer.C. Schlesinger. 15-16 erau evrei. ff. 10%: an evrei număr % din total membri de partid % în populaţia României 1945 (21 dec.687 3. nr. dosar nr.) 1958 (31 dec. Iacob Roşca.55% 2.818 1.16% ? ? 2. Vrânceanu (alias). În fapt. Ioanid 2005: 76.7% 25. Ionel Landauer. în palierul politic. Novac (ministru adjunct. Schwartz.R. Lelia Manciu.Costin. Lungu (Lang). Micu-Mordechai A. ministrul adjunct Ana Toma (Grossman. Alfons Picalschi. Rachmistriuc. Mendel S.990 1.47% ? Tabel.C. aşa cum expuneam anterior. Tescovici).tabelul angajaţilor salariaţi ai Ministerului Industriei Alimentare pare a fi cea a unei instituţii din Tel Aviv. iar evreii masiv suprareprezentaţi la vârf. în primul mandat al C. Pinhas Rabinovici. Decretul Consiliului de Stat al R. Alfred Savu.5%): 1. Marcu Goldstein. nu din Bucureşti. Bella I. Albertina Poenaru. Alexandru Albescu (E.. etc. după august 1944. datelor oficiale225 Spre exemplu.C. al P. Radu Oroveanu. inter alia. din totalul de 40 membri cu drepturi depline ai Comitetului. Maier Leinwand. Mauriciu C. Al. Pavel Donath. 26/1959.I. Bonciu (B. etc224. ministrul adjunct Mihail Alexandru (1948-1952). fond C.) 21. raportat la o populaţie totală a statului de peste 20 milioane.45% ? 0. Clara Aderca (Schmidt). Schlesinger. Cecilia Elsa Şafer. Eugen E. Weiss). în posturile de conducere. chiar dacă în ansamblul efectivelor de partid. 1 -3 şi nr. Deziderius C. Mella Kappel. Vasile Snorpel. Haimovici).83% 13.) 1956 (1 ian. 2. numele: M.700 (e) 22. Pascu Ştefănescu. C. Ghizela Finchelstein. Max Şapira. Alfred Hârlăoanu. (?) Petre Borilă (Rusev). Liviu Colin (Cohn). Rado. Edelstein.) 1959 (31 dec. Sidonia A. Alexandru M.juridic. Lazăr Derera. Suzana M. lista cuprinzând. Avram Şerff. 803 din 21 dec. mărimea comunităţii evreieşti din România se redusese oficial la 43. Carol Abramovici. 1-16. oficial. Beniamin Tenenhaus. 163 . dosar nr. 224 V. Ieşanu.171 14. f. Serufina Bălan. 1922/1945. adică 37. 3/1951. Szendes. Riesel. Nicolae Trestianu. (1948-1955).B. 11. Paul Kellner. D. 4. Ecaterina I. Sterescu. Gheorghe Florescu 5. Samy H.aspx?DocumentId=20165. Atanasie Bercu. Schwartz. Avram David. Ludovic Ehrenfeld. Bârlădeanu (1948-1955). Liana Radian. ponderea lor nu a depăşit niciodată. Ivan S. pripit şi comod pretinse a fi “antisemite” de numeroşi autori evrei . Horaţiu Mark. 1950-1956). 225 Sinteză operată pe baza următoarelor surse: A.P. ff. Constanţa (Helena) Crăciun. disponibil online la adresa http://freelex. Miriam Şerban. în 1964223 de pildă – aşadar după cele două valuri de “epurare” din sistemul comunist. Suzin. Iosif Chişnevschi (Roitman). Ludovic A. În continuarea exemplelor aleatoare.200 (e) ≈7% 5. Babenco.30% 4.N. Andrei Salamon. Leon Iosif Steinbach. 3. Osias Mandel. Suzana M. Beniamin I.5-40% (faţă de o pondere în totalul populaţiei României de circa 2. Dorina Rădulescu (Rudich). aparatul politico administrativ era unul profund stratificat etnic. Cancelarie. Fişler. Gutman. Elinescu (Ebervain). Susana Irosch. Ladislau Adler. ff. caiet nr.C. Baltazar.000 în 1966. Dorina Kahan. Saul A. Erica Horovitz. Bernard Freier. Steluta Sabanof. Adalbert Rosinger. al P. Weiss. Teohari Georgescu (B. 1964. cu românii constituind majoritatea incontestabilă la baza piramidei.R. 1-12. 223 Într-o perioadă în care. după cum vom detalia mai jos. Horia H. Grigoiu.ro/DocumentView. secţia Organizatorică.M. S.. dosare nr.

Ana Pauker (Rabinsohn) şi Vasile Luca (Luka). 13. 30. chiar şi conform – se cuvine încă o dată accentuat – statisticilor oficiale de partid. Antoaneta Pană (Burah). Similar. M. (1955 -1960). 27.C. 22. 5. 13. al P.M. Gh. Ion Pas. Grümberg). 31. Gr. cel puţin 6 erau evrei: S. aceasta era condus de un român – Gheorghiu-Dej. 123/1948. Avram Şerban (Asriel).. în activul central al U. Radio Europa Liberă (emisiunea din 10 august 1965. Iancu Moscu. C.e. Sorin Toma. 2. Stoica (Cohn) şi Ghizela Vass. în viziunea postului de radio. evreii reprezentau. În continuarea multiplelor exemplificări posibile. 32.C. 30.16% (mai exact 4. 10. Al. din 8 membri. Pauker. Iosif Ardeleanu (Adler). al P.M. într-un realitate disonantă faţă de “stasticile” oficiale ale P. Ion Pas (C.shtml). aproape jumătate din membri (6 din 13) erau evrei – I. 51/1949. C-tin Borgeanu (Löwensohn).. respectiv 3.C. I. Ghe. 23.8% din totalul populaţiei ţării. 16. secondat însă de Teohari Georgescu (Tescovici). Miron Constantinescu. 35. Petre Lupu (Pressman). 34. Loncear. din care cel puţin 36 (adică exact 50%). Leonte Răutu (Oigenstein). Gh. Miron Şerban. f. Moghioroş şi A. la secţia infamă Propagandă şi Agitaţie a Comitetului Central. Mihai Roller şi Nicolae Goldberger). chiar statului de funcţii întocmit în cadrul secţiei în decembrie 1949.R. 14. Manea (Mendelsohn). în 1952 de pildă. 16. Ana Şoimu.I. v.N. 118-21). B. Oprişan. B. 7. 20. conform cărora în totalul membrilor de partid. Similar. Anghel Schor. 11. cuprindea 72 nume. Braeşter. 20% din instructorii de sectoare. Stenograma la http://www. Schritter). Petre Grosu (S.55% în ianuarie 1951). sub semnătura lui Leone Răutu. iar al 15-lea probabil unul dintre Avram Bunaciu. Nicolae Goldberger. iar neoficial probabil 1. Tatiana Bulan (Leapis).C. L. Constanţa Crăciun. Ana Pauker (Rabinsohn). Rachmuth. Traian Şelmaru (Terner). 5 erau cu siguranţă evrei: Corneliu Bogdan. Iosif Bogdan (Solomon). 8.R. Radu Mănescu (Mintzer). Vasile Luca (L. I.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. Alexandru Moghioroş (Balogh). 11. plus probabil şi al 6lea. Bârlădeanu. Moghioroş. În acelaşi sens. Zaharescu (Zukerman).M. de unde se recrutau viitoarele cadre ale partidului.R.N. Mihai Frunză (Fruchtman). Stoica. cf. cf. pe care unii autori evrei se încăpăţânează să-l eticheteze ca antisemit. Iosif Rangheţ (Rangecz). erau ale unor evrei: 1. 226 În următorul mandat al C. 2.R. bazate de exemplu pe criteriul ascendenţei materne) fiind probabil chiar mai mare. al P.M. 3. indica la vârf 4 din 6 şefi evrei (şeful secţiei L.C. Ion Niculi (cel din urmă cf. Răutu. Nicolae Belu (Schor). Stela Moghioroş (Radoşoveţkaia). Melita Apostol (Scharf). 8. Mihai Florescu. Mihail Novicov (Neuman).5%. O. 12. secţia Organizatorică. componenţa etnică a efectivului de activişti. dosar nr.6. 115-6. 5.I. Răutu. Solomon Ştirbu. Leonte Tismăneanu.C. 19.R. 14. 17. în 1948. 15. şi respectiv la un moment la care minoritatea evreiască din România compunea sub 0. 21. Emanoil Vinea (Vainstein). 12.55%-4. Luca. 29.C. Chişinevschi. 33. 25.C. Luka). 11. A. 10.osaarchivum.R. 28. întocmită la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. Voicu (Rotenberg). Cât priveşte Secretariatul P. numărul şi ponderea lor reale (i. iar în ansamblul secţiei 22 evrei din 61 activişti în total (adică 36%) (A. din cei 16 membri supleanţi ai C. C. Ecaterina Chivu (Klein). Solomovici 2001II: 17). – secţia Propagandă şi Agitaţie.7% din conducătorii şcolilor centrale de partid şi 50% din şefii de sectoare (apud Ionel 2001: 251-70).8% din populaţia României. Al. Mişa Levin. 11).S.N. 9. V. în aprilie 1953.C. 20% din şefii adjuncţi de secţie. 12. lista lectorilor nepermanenţi (nesalarizaţi) ai C. dosar nr. v. 15. Manole (Zeitman). M.C. Gaston Marin. fd. numărul evreilor din comitet. Ilca Melinescu (Wasserman). la fel cum în Biroul Politic. Radu Cernea (Zwieback).R. 14. 1. Silviu Brucan. Zina Brâncu (Grinberg). A. Mihai Roller. Constantinescu (cu controversa de rigoare.. 4. 7. 3. Al.. Bernard Barath şi Tiberiu Benedek. fond C. Bughici (David). Virgil Ioanid. 4. s-ar fi redus la 15. 24. Petre Lupu. 10. ff.226 În acelaşi pattern. 8.16% în iulie 1947. Barbu Solomon. Solomon. 6. 9. evreii ar fi reprezentat doar 3. 9. Simion Bughici. Cotovschi.. obiective. Valeriu Mironescu (A. 26. bazată pe criteriul minimalist al naţionalităţii autodeclarate. Wiliam Suder. Petre Borilă şi Radu Dulgheru. Şt. al P. iar între cei 5 adjuncţi Ofelia Manole. 7. 6. Paul Cornea. Ghizela Vass. 13. supra). aşadar la un an după valul de epurări din 1952. 164 . când comunitatea evreiască mai cifra oficial în jur de 0. Chişinevschi. Florica Mezincescu. Probabil că aceştia erau. 18.

10. Dorohoi. 23. 16. 165 . 38-42).. În alte sectoare decât cel pur politic-administrativ.) Gabriela Berna(c)ki. Bădescu şi Marcel Locar.U. din totalul de 155 membri ai acestor comisii. 12. V.) Alice Benari. recte ambasada S. plus Tiberiu Ricci şi Romeo Belea. în care poate 2% din populaţia ţării deţinea peste 25% din posturile cheie ale regimului.A.) Liuba Chişinevschi.7%: 1. Krohmalnik. Tutova. N. Braşov. 33.R. 5. Roman.) 227 1. Ladislau Vass (v. 7. dosar nr. 28.) Beata (Solomon) Fredanov. 18.) Ecaterina (Abraham) Borilă. nr.) Florica Mezincescu. 22. Mureş.) Marcela David. 21.) Pia Cialner.R.) preşedinta de onoare Ana Pauker. etc. într-o celebră acţiune de spionaj.36. 8. o mare parte a aparatului de stat şi de partid era în mîinile evreilor. 9. Romanaţi.) preşedinta activă (executivă) Constanţa-Crăciun. 18. În această perioadă se povestea că singura deosebire între Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Economiei din Israel consta în faptul că în ministerul israelian se puteau găsi şi cîţiva arabi. 20. 10. Harry Stern. M.) Lotty Foriş. care avea să ajungă chiar la 2 milioane de membre. apud Solomovici 2004: 509-13 şi Oprea 2002b. 11. (părţile I B) numerele 141 din 22 iunie 1948 (pp. D. 26.8%) erau conduse de evrei227. apud Şt. 13. 4. 7. din totalul de 47 filiale judeţene (oficial “secţiuni judeţene”) supuse reglementării. Câmpulung. era dominată autoritar de reprezentante ale comunităţii evreieşti. Vaslui.) Ecaterina Sencovici. Hunedoara. fabrica APACA – N. Râmnicu Sărat. Securitatea română a reuşit în 1964 să sustragă prin fotocopiere raportul de uz intern numit “Evreii din România: o minoritate care dispare”. 5283-4) şi 155 din 8 iulie 1948 (pp.Of.) Elisabeta Strauschi. ff.C. 15. aşa încît. complexul sportiv “Dinamo” – N. Suceava (cărora li se adaugă în mod posibil judeţul Dâmboviţa).) Ileana (Papp) Răceanu. 103/1953. în 1948. 2. din 81 de membre ale nou constituitului Comitet Central al Uniunii.I. Rothenberg – membri). 25. Baia.) Marieta Negreanu.) Elisabeta Luca. 22. document în care se afirmă (în traducerea angajaţilor Securităţii): “În 1945. 8. 17. 9. 17. a se citi filosemite. 14. I. Covurlui.) Rita Sanuielevici. 29. se ajunsese la o situaţie penibilă. Bădescu.) Elena Tudorache. la Bucureşti.) Ghizela Vass.) Marta Solomon.C.) Suzi Kun. 6. Botoşani.) Ana Guvacov. 19. adică 40. erau evreice cel puţin 33.) Olga Vass-Podoleanu.). 5. Maicu (Goldstein).) Micaela Manasse. Fălciu. 11. Juster.D. 1048.A. subl.) Ofelia Manole (Zeidner). Chiar şi Uniunea Femeilor Democrate din România (U. evreii au reprezentat şi în acest caz majoritatea covârşitoare: Casa Scânteii a fost proiectată de H. 19. din al cărei sediu.) “Emilia” [Raia?] Vidraşcu (persoana Emilia Vidraşcu fiind inexistentă în toate documentele de arhivă consultate în eleborarea prezentului studiu) (lista completă în Scânteia.C. 12. Prahova. Medilanski. 5713-4)). complexul sportiv “23 August” – V. Maicu şi Ignace Şerban. Timiş-Torontal. numiţi prin ordin al Ministrului Sănătăţii. 32. Bernstein – secretar general. 30. 4. 24. fd. 22 (adică 46.) Stella Moghioroş. Această veritabilă acaparare de către evrei a poziţiilor-cheie în ierarhia comunistă de stat a fost confirmată în timp inclusiv de surse externe. extrem de probabil. 16. 6.) Rozalia Benco şi 31. 3.N. 82 (adică 52. al P. Neamţ. Sala Palatului – H. Colegiul Farmaciştilor de pildă oferă la momentul 1948 un tablou asemănător: toţi cei 3 membri ai comisiei centrale coordonatoare erau evrei (A.) Sidy Toma.9%) erau evrei (v. Maramureş. Bacău. Între arhitecţii responsabili de sluţirea brutalistă în stil realism socialist a capitalei. 15. organizaţie de masă complet aservită puterii comuniste. 13. lista completă în A. Mihăilescu 2006: 429-30). 14. în 1950.) secretara generală Alexandra Sidorovici-Brucan. Braeşter Marcu şi V. alături de (probabil) neevreul Mircea Alifanti. Tulcea.” (din raportul înaintat Consiliului Securităţii Statului.) Elisabeta Comnacu (Betty Schuster) şi. Bihor. 3. 2. 20.F..) Ileana Micu (Klein). plus inginerii Emil Prager şi Emil Calmanovici. 21. 27. – secţia Propagandă şi Agitaţie.) Eva Jak. n. C.

Sulamita. Grossman). Martha (n. Witner). însă. S. soţiile generalilor Marin Florea Ionescu. etc.. Constanţa (Helene). proximitatea nepolitică a acestora era ocupată masiv de etnici evrei. ministrul aromân Florica Bagdasar era înconjurat la Ministerul Sănătăţii de: secretarul general Ofelia Manole-Vinea (n. spectaculos de frecvent chiar.În esenţă. 166 . soţia lui Miron Constantinescu (el însuşi probabil evreu). soţia lui Ion Vinţe. toate conduse de evrei) A.B. Glanzstein). secretar general. Ani. prilej pentru organizaţiile evreieşti şi presa aservită partidului comunist de a denunţa diversionist caracterul „antisemit” al manifestării. poziţiile de ministru adjunct. consilieri superiori. e. Ecaterina (n. Duţa (n. Leon Solomon (adjunct al Direcţiei Igienă). soţia ambasadorului Nicolae Guină. soţia lui Ion Vidraşcu (Vania Didenko).). soţia ministrului Apărării Ion Ioniţă. mizându-se astfel pe aparenţa “românităţii” puterii administrativ-politice. M. soţia lui Vasile Vaida. soţia succesivă a lui Sorin 228 Prezenţa masivă a evreilor în aparatul de stat imediat după 23 august 1944 având potenţialul de a explica de ce în cadrul manifestaţiei promonarhiste din 8 noiembrie 1945 s-au strecurat şi pancarte cu sloganuri precum „Jos guvernul jidovit!”. Brill. Dorina (n. M. Bogdan (Solomon). plus numeroşi alţi diverşi funcţionari evrei la nivelurile ierarhice imediat inferioare ale centralei ministerului (A. cărora li se adăuga majoritatea evreiască a cadrelor didactice de la şcoala de admnistratori de spitale şi instituţii de ocrotire de pe lângă minister (M. Brikner). prima soţie a lui Emil Bodnăraş. soţia ambasadorului Mihail Roşianu. G.e. soţia lui Grigore Răceanu. Wolfsohn). Salzberg. Ileana (Ilonka Papp). Pinsler. M. În mod frecvent. la rândul său. etc. Pruteanu (Solomonovici) (direcţia Policlinici şi Spitale). doar câteva persoane de origine evreiască.). Gärtner). de la şofer la frizer sau de la medicul personal la garda de corp şi. Ele confirmă diversele estimări ale ponderii evreilor la vârful piramidei administrativ-politice de tipul celor avansate de Dej şi Răutu [v. 229 Într-o enumerare selectivă care nu include zecile de cupluri în care soţul deminat era. de soţii. Stere. confirmate din multiple surse. şefi de direcţii şi/sau departamente. inspectorii generali sanitari Mari Goldenstein. Spre exemplu. S. agenţiile. D. soţia ambasadorului Nicolae Cioroiu. Gabriel Barbu (Feldman). în primele luni ale anului 1948. în vârful ierarhiei de partid şi în Consiliul de Miniştri se aflau. chiar şi în cazurile în care ocupanţii poziţiilor politico-administrative la vârf erau români. Dunăreanu (Mendelsohn). Elza. Aroneanu). Kuller. soţia lui Traian Săvulescu. Betka (n. […]” (apud Solomovici 2003: 33. Alice (n. Scharf). Custon. “radiografii etnice” precum cele sus-prezentate. Maller. Feher). n.). O. de la cele oficiale româneşti la cele diplomatice americane sau de la surse evreieşti la autori comod etichetaţi şi implicit repudiaţi sub eticheta-anatemă “antisemiţi”. soţia lui Gheorghe Vasilichi. Bulcan şi Jean Moldoveanu.A. Cecilia (n. Raia. Ana Toma (n. Bucicov.g. soţia lui Gogu Petrescu (fratele Elenei Ceauşescu). în eşalonul doi câteva zeci. Klein). chiar şi în ministerele / agenţiile / diversele alte instituţii centrale în care şeful nominal era român(că). ministru al Agriculturii (1946-1948) şi prim. soţia lui Stoica Chivu. Melita (n. A.C. Mauriciu Blechman şi Ilie Lazarovici. soţia lui Gogu Rădulescu. M.229: Elena (n. soţia lui Alexandru Drăghici. soţia lui Grigore Preoteasa. soţia lui Gheorghe C. „Jos jidanii”. Florica (n. soţia lui Valentin Ceauşescu. “în anii 1944-1950. A. Felicia (n. P. Barhad (direcţia Farmacii şi Medicamente). Franche (direcţia Igienă şi Medicină Preventivă). Grosz. Z. soţia generalului C-tin Antip.. Maria (Mira). şefii de direcţii (cu o singură excepţie. Hertha Schwammen). C. supra şi infra] şi respectiv chestionează sever competenţa şi/sau natura intenţiei unor autori precum H.şi respectiv al doilea vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1948.). Solomon. Leon Panţer (şeful adjunct al Direcţiei Medicină Curativă). Rudich). Solomon). miniştrii adjuncţi L. Şaim (direcţia T. 1948-1949). Brill. Ipolit Derevici. A. Carli. evreu. Ecaterina (n. subl. Zeck. etc. Sara. în a cărui opinie. Vaisenberg. I. Schmitzer. Metch. Grom şi Gh. I. soţia lui Leontin Sălăjan (el însuşi posibil evreu). Luş Leibovici. Iordana. H. P. Natalia Scurtu (Koroţkova) – membru în Colegiul Ministerului. consiliile şi comisiile de stat din România anilor (în special 228) 1948-1952. Cziko). în jurul său evreii ocupau într-un cvasi-monopol funcţiile de conducere imediat inferioare (i. pot fi operate pentru toate ministerele. Kreindler. Hirsch. soţia colonelului V. Adela. Zeitman). soţia lui Gheorghe Apostol. soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu. În sfârşit.

comuniştii evrei erau peste tot. Wechsler). 167 . admite că: “în primii ani de domnie ai tovarăşului Gheorghiu-Dej. Lupu). Selina (n.S. soţia lui Paul Mitrache. economice şi culturale […] ” (Solomovici 2001 II: 42). unde românii reprezentau o minoritate statistică adesea insignifiantă. Procuratură şi în Miliţie. religios şi al opţiunilor politice. secretarul Uniunii Ziariştilor între 1959 şi 1967). Sarina (n. Burăh). Medi (n. o asemenea realitate cuantificabilă statistic generează următoarea pre-concluzie de natură sociologică: din punct de vedere etnic. aidoma unei “caste etnice” la vârful organizaţiei.R. soţia ilegalistului şi ulterior activistului Mihai-Bujor Sion (şeful sectorului Presă la secţia Propagandă şi Agitaţie în anii ‘50) (A. prima soţie a lui George Macovescu (Solomovici 204: 506).Toma. între care şi “[r]ealizarea de căsătorii mixte cu activişti de partid consacraţi. soţia lui Gheorghe Dinu (alias “Ştefan Roll”. Subsecvent. în anii ’70). dar şi cu tineri care prezentau perspective de promovare” (Cosma 1994: 273). în deceniile postbelice ar fi existat chiar un plan bine articulat al elitei politico-militare israeliene privind maximizarea influenţei asupra României pe mai multe căi. soţia lui Gheorghe Pană (preşedinte al C. O asemenea serie halucinantă (având în vedere mărimea absolută a comunităţii evreieşti din Româniaşi deci limitele obiective ale “plajei de selecţie” a unor soţii evreice) pare să confere substanţă tezei fostului general de Securitate Neagu Cosma. […] în Armată.C. Teşu Solomovici. În multe sectoare de activitate ale aparatului politic şi de stat comunist se remarcă o veritabilă stratificare etnică a personalului. suprareprezentată în proporţii chiar de ordinul miilor la sută la vârful ierarhiei de stat. Tereza (Ungar). decât pentru majoritatea română. puterea administrativ-politică instaurată parţial după 23 august 1944 şi complet din 1948 a fost reprezentativă mai degrabă pentru minoritatea evreiască din România. în a cărui opinie. soţia colonelului de Securitate Pavel Aranici. până şi un autor evreu. culturii şi ale administraţiei de stat […] Este adevărat. Strihan în Solomovici 2004: 401). prin contrast. etc. Samoilă). Elisabeta (n. Securitate. Gheorghe Pintilie şi respectiv Constantin Pârvulescu. soţia generalului-maior Nicolae Cambrea (subşef al Statului Major în 1947). al U. Gall). evreii comunişti ocupaseră fotolii în toate etajele superioare ale politicii. Antoaneta (n. cu evreii suprareprezentaţi de zeci de ori faţă de ponderea minorităţii lor la nivel naţional şi chiar majoritari absolut.G. Elocvent în acest sens şi totodată lăudabil ca sinceritate. cumnata lui Teohari Georgescu). a rămas suprareprezentată în rândurile deţinuţilor politici şi ale rezistenţei anticomuniste din munţi. prim secretar al Legaţiei României la Washington la începutul anilor ’50. în Biroul Politic şi înaltul aparat de partid. […] în organismele de stat. care.

Miliţie. fie aceasta academică sau jurnalistică. se disting două tendinţe şi “tabere” asociate acestora: “minimalistă” .grupând în majoritatea ei covârşitoare evrei (exemple marcante politologul Vladimir Tismăneanu. 230 Grup minuscul căruia i s-ar putea subsuma spre exemplu Florin Constantiniu. şi memorialistica unor multipli foşti ofiţeri de Securitate precum generalii Neagu Cosma şi Nicolae Pleşiţă. fostul procuror Şlomo Leibovici-Laiş sau jurnalistul Teşu Solomovici). şi respectiv “maximalistă” – grupând autori ne-evrei (goim). pe atât de expeditiv. dincolo de rarisime exemple de cercetare ştiinţifică obiectivă şi neutră230.) pregătirea academică superioară a exponenţilor săi. etc. dar nu numai (ex.. Se cuvine precizat că acestei “tabere” îi este inclusă în bloc. Jandarmerie. de către majoritatea “minimaliştilor”. fie acestea de tip academic sau informativ. ca “extremişti”. cvadruplu avantajată de a. publicistul Harry Kuller. analiza poziţiei şi rolului evreilor în Securitatea din România primilor ani de după război pare chiar mai distorsiontă şi polarizată decât cercetările consacrate evreilor din aparatul politicadministrativ al aceleiaşi perioade. 168 . şi în consecinţă cu o propensiune spre radicalizări şi generalizări lipsite de fundamentare. Prima facie. în majoritatea lor insuficient instruiţi în tehnici şi metode de cercetare.APARATUL REPRESIV (Securitate. “ultranaţionalişti”.) Într-o perspectivă de ansamblu asupra publicisticii în materie. caracterizată de o tendinţă regretabilă de a minimaliza. etc.a. “antisemiţi”. colonelul Gheorghe Raţiu ş. bagateliza sau relativiza contribuţia evreilor la instaurarea şi consolidarea aparatului represiv în România. etichetaţi pe cât de frecvent. tendinţă tributară probabil unui subiectivism defensiv inerent în faţa acuzaţiilor generalizante ale“taberei adverse”. Marius Oprea). fundamentată de principiul sine ira et studio. Grosso modo. sau Cristian Troncotă.

b.) reţeaua informaţională internă comunităţilor evreieşti din ţară231, c.) remanenta penurie, precaritate şi obscuritate a surselor primare de cercetare accesibile public (i.e. a documentelor oficiale interne ale Securităţii), şi d.) relativismul uneori dificil surmontabil în literatura de specialitate al definirii operaţionale a “evreităţii”, tabăra “minimalistă” pare să se fi impus, cel puţin în mediul academic şi al cercetării universitare. În esenţă, teza acesteia afirmă că în Securitatea anilor imediat postbelici, evreii din România ar fi fost suprareprezentaţi doar într-o măsură nesemnificativă în raport cu ponderea lor în totalul populaţiei statului din acea perioadă (adică aprox. 2,5% la recensământul naţional operat pentru momentul ianuarie 1948). Practic, în sprijinul acestei teze se furnizează o singură informaţie de natură statistică (şi aceasta de fapt eronată, v. infra), preluată în multiple lucrări – o comunicare făcută de către directorul general al Direcţiei Generale a Securităţii poporului, Gheorghe Pintilie (el însuşi minoritar) în cadrul unei “şedinţe de analiză a muncii” din 11 februarie 1949, statistică indicând defalcat în funcţie de organizarea Securităţii următoarea “componenţă naţională” a personalului de ofiţeri: - D.G.S.P. - aparatul central232: 890 români (adică 85,3%), 127 evrei (12,2%), 7 maghiari (0,7%), 5 ruşi, 6 greci, 2 armeni şi 6 de alte naţionalităţi; - D.R.S.P.-uri (cumulat): 1781 români (80,1%), 192 evrei (8,6%), 205 maghiari (9,2%), restul 15 ruşi, 12 iugoslavi, 5 cehi, 4 germani (la aproximativ aceeaşi pondere în populaţie cu cea a minorităţii evreieşti), 3 bulgari, 3 greci şi 3 armeni; - D.R.S.P. Bucureşti: 260 români (90,6%), 22 evrei (7,6%), restul 2 maghiari, 1 rus, 1 armean şi 1 polonez; - Total D.G.S.P.: 3334 români (83,9%), 338 evrei (8,5%), 247 maghiari (6,2%), 24 ruşi (0,6%), 13 iugoslavi (0,3%) şi 17 alţii (0,4%) (v. Deletant 1995:63, Troncotă 1999:337, Solomovici 2001II: 44, etc., etc., etc.) Invocând exclusiv această informaţie de natură statistică, “minimaliştii” formulează corespunzător şi concluzii de tipul:

231

Argumentul riscă să pară frivol, dar poate fi fundamentat exemplificator în multiple instanţe; spre exemplu, în spaţiul publicistic nu există o „probă” solidă a identităţii evreieşti fostului ofiţer de securitate (iar în viaţa publică profesor d e economie) Dorel Oprescu, însă un necrolog al acestuia din revista Realitatea Evreiască este suficient, el menţionând inclusiv numele său de naştere (Edelstein) şi înmormântarea sa în cimitirul evreiesc „Filantropia” din Bucureşti (v. http://www.romanianjewish.org/db/pdf/nr237/pagina14.pdf) – aşadar proba, prin coroborare cu alte elemente de identificare, a identităţii sale etnoreligioase. 232 Fosta Siguranţa Statului (1944-1948) a fost transformată în Direcţia Generală a Securităţii Poporului (D.G.S.P.) prin decretul-lege nr. 221 din 28/30 august 1948, absorbind şi fostul Serviciu Special de Informaţii (S.S.I.), cu atribuţii în spionajul extern. Noua instituţie, subordonată Ministerului Afacerilor Interne, era organizată după un model matricial în 10 Direcţii Naţionale (centrale) după criteriul funcţional (specificul activităţilor) şi în 13 Direcţii Regionale ale Securităţii Poporului (D.R.S.P.) după criteriul geografic -administrativ: Bucureşti, Braşov (cu servicii judeţene Făgăraş, Odorhei, Trei Scaune, Ciuc), Cluj (Mureş, Turda, Năsăud şi Someş), Constanţa (cu servicii judeţene Ialomiţa şi Tulcea), Craiova (Vâlcea, Gorj, Mehedinţi şi Romanaţi), Galaţi (Putna, Brăila, Râmnicu Sărat, Tecuci şi Tutova), Iaşi (Neamţ, Bacău, Fălciu şi Vaslui), Oradea (Sălaj, Satu Mare şi Maramureş), Piteşti (Muscel, Olt, Dâmboviţa şi Teleorman), Ploieşti (Buzău şi Vlaşca), Sibiu (Alba, Hunedoara, Târnava Mică şi Târnava Mare), Suceava (Baia, Botoşani, Câmpulung, Dorohoi şi Rădăuţi) şi Timişoara (Arad, Severin şi Caraş). Prin decretul 50/30 martie 1951, D.G.S.P. s-a transformat în D.G.S.S. (Direcţia Generală a Securităţii Statului). La 20 septembrie 1952 a luat fiinţă Ministerul Securităţii Statului (M.S.S.), care la 7 septembrie 1953 a fuzionat prin absorbţie în Ministerul de Interne. Cel din urmă a fost restructurat la 11 iulie 1956 şi divizat în Departamentul Securităţii Statului , D.S.S. şi Departamentul Internelor (al Miliţiei). Preluând fidel structura fostei D.G.S.S., D.S.S. era compusă la sfârşitul anilor ’50 din următoarele Direcţii Naţionale: I Informaţi i Externe (celebra D.I.E.); II Contraspionaj; III Informaţii Interne; IV Contrasabotaj; V Contraspionaj în Forţele Armate; VI Transport; VII Filaj; VIII Cercetări Penale; IX Protecţia conducerii partidului. Acestora li se adăugau: Direcţia Cadre şi Învăţământ, Direcţia Administraţie, Direcţia Secretariat, plus multiple departamente după specificul activităţilor informative (contrainformaţii radio, arhive, interceptarea corespondenţei, cifru, etc.). 169

“Aşadar, a pune în sarcina diverşilor minoritari întreg cortegiul de orori săvârşite de această instituţie este un fapt nu doar simplificator, ci chiar eronat, menit în fapt sã protejeze imaginea securistului de etnie românã, care n-ar fi avut nimic de a face cu teroarea dezlănţuită în acei ani.” (Nastasă şi Salat 2003: 21) O atare construcţie argumentativă aminteşte involuntar de aforismul atribuit (mai ales) lui Mark Twain - “Există trei tipuri de minciuni: minciuni, minciuni sfruntate, respectiv statistici” – întrucât raţionamentul rămâne sever viciat de cel puţin trei probleme majore interrelaţionate: a.) fiabilitate (i.e. reliability) redusă - dincolo chiar de identitatea minoritară a însuşi comunicatorului cifrelor, Gheorghe Pintilie, născut Timofei “Pantiuşa” Bodnarenko233 (idee, e adevărat, susceptibilă la eroarea de logică argumentum ad hominem circumstantiae), multe voci ale unor foşti angajaţi din sistem afirmă în mod răspicat existenţa unor recomandări oficiale adresate în anii de după război evreilor din partid, presă sau aparatul represiv de a-şi româniza numele, în scopul menţinerii măcar a aparenţei de românitate a instituţiilor statului, aceasta dincolo de cazurile numeroase în care “românizarea” numelor era făcută voluntar234. În plus, comunicarea internă în discuţie a avut loc cu 4-5 luni înainte de decizia suplimentării personalului D.G.S.P. de la 4641 la 7252 persoane235. Ba mai mult, şi incomparabil mai grav, “statistica” în discuţie este frecvent citată eronat şi omisiv; cercetări mai recente (şi totodată mai temeinice) indică drept corecte cifrele de 10% evrei în totalul personalului D.G.S.P. în febr. 1949, după criteriul originii etnice declarate; 15 evrei, adică 25% din totalul celor 60 ofiţeri superiori ai D.G.S.P. – i.e. o suprareprezentare la vârful Securităţii de 900% (!) faţă de ponderea în totalul populaţiei României (vezi, pentru detalii, Oprea 2002: 65-7, Troncotă 2006: 59-60, respectiv Catalan şi Stănescu 2004: 42 şi n. 23, deşi – vezi infra – chiar şi aceste cifre sunt probabil subestimări). În acest context, perpetuarea cu obstinaţie de către “minimalişti” a cifrelor indicate în premieră în urmă cu 15 ani de către Denis Deletant este pe cât de regretabilă, pe atât de suprinzătoare în cazul în care se asumă, totuşi, buna-credinţă a cercetărilor lor; b.) inadecvare metodologică - cifrele avansate sunt, oricum, parte a unei comunicări interne instituţiei, bazate în totalitate pe naţionalitatea declarată (mai exact “originea etnică”) a respondenţilor, în contextul în care, aşa cum prefaţam introductiv, de-a lungul timpului s-au consemnat multiple exemple, atât în PC(d)R, cât şi în securitate, ale unor evrei care se declarau din punct de vedere etnic ruşi, maghiari, români, etc. în ciuda tuturor evidenţelor236 (vezi bunăoară aceeaşi problemă în cazul statisticilor referitoare la membrii P.C.d.R. în perioada ilegalităţii, cu mulţi evrei declarându-se maghiari, de la Alexandru Moghioroş la Ghizela Vass sau de la Nicolae (Miklos) Goldberger la Alexandru Sencovici – o problemă de altfel caracteristică nu doar comuniştilor, ci în genere evreilor maghiarofoni din Ardeal. Or, cu multipli ofiţeri de Securitate evrei, dar autodeclaraţi ca de alte naţionalităţi, pentru atingerea unui grad minimal de rigurozitate
233 234

El însuşi evreu originar din Transnistria, potrivit fostului general de Securitate Neagu Cosma (1994: 32). Vezi, inter alia, Pavel Câmpeanu (n. Benjamin Kaz), care statuează explicit în memoriile sale că nu a existat o obligativitate a românizării numelor (Câmpeanu 2002: 182) şi insistă cu alt prilej că „schimbările de nume nu au fost obligatorii” (apud Badrus 2008: 258), în timp ce fostul demnitar Simion Ţaigăr nuanţează: „după 23 august 1944, un număr de activişti comunişti evrei şi-au schimbat – din proprie iniţiativă – numele evreieşti în nume româneşti. Iniţiativa a fost apreciată de către forurile de partid. În 1946 -1947 au început să se facă recomandări în acest sens, recomandări ce aveau în anumite cazuri caracter de presiune” (apud Fl. Banu 2008: 329). 235 V. Arhiva C.N.S.A.S, fond Documentar, dosar nr. 2559, f. 11. 236 A se vedea de pildă, ca exemplu nesingular, declaraţia hilară prin ingenuitatea ei aparentă a lt. -mj Arnold Platman (fiul lui Marcu) din autobiografia sa depusă la dosarul de la Securitate în 6 martie 1952: „În trecut am fost de naţionalitate evreu, azi sînt de naţionalitate română. Nu posed nici un fel de avere de nici o natură. Nici părinţii (tatăl) nu are nici un fel de avere. Nu am călătorit prin ţări străine. În trecut am fost de religie mozaică, fără a face parte dintr -o sectă religioasă. În prezent sînt ateu. Nu m-am căsătorit în 1949 la biserică”. (A.S.R.I. d.p. nr. 4149/1952). Similar, în autobiografia de la Securitate, Al. Nicolschi (Boris Grünberg) precizează: „naţionalitatea: ateu; religia: ateu” ( apud Solomovici 2001II: 47). 170

metodologică şi acurateţe a concluziilor, o cercetare a relaţiei evrei-Securitate în perioada postrăzboi ar reclama completarea informaţiilor obţinute pe baza autoidentificării etnice a subiecţilor analizei, una prin definiţie relativ-subiectivă, cu alte date şi informaţii, dezirabil obiective (ex. “religia părinţilor”, “religia mamei”, “religia respondentului”, “limba maternă”, “V-aţi convertit?”, “familie mixtă?”, etc.), care să aproximeze concluziile cercetării cât mai aproape de realitatea obiectivă supusă cercetării237; c.) relevanţa redusă pentru înţelegere şi cunoaştere – cifrele în discuţie, chiar şi considerându-le, arguendo, corecte, sunt menite a oferi doar o imagine holistă a structurii etnice declarate a personalului militar superior al D.R.S.P. Aceste cifre: - nu supun analizei cei 4 ani şi jumătate de după 23 august 1944 şi până la 11 februarie 1949238, nu mai puţin marcată de represiuni decât cea de după înfiinţarea formală a D.G.S.P.; nu se includ astfel în analiză sutele de inspectori generali, inspectori, inspectori adjuncţi, chestori-şef, chestori, comisari-şefi, comisari, comisari-ajutor, agenţi de poliţie, gardieni publici şi numeroşi alţi funcţionari civili şi angajaţi militari din variile componente instituţionale ale M.A.I. de dinaintea înfiinţării prin reorganizare a Securităţii; - nu includ în analiză funcţionarii civili ai Securităţii, între care zeci de evrei (de la cadre didactice la profesori ai şcolii de ofiţeri de Securitate de la Băneasa, etc.); - nu iau în calcul celelalte componente ale aparatului represiv funcţionale la acea dată (Apărarea Patriei, miliţie, gardieni publici, procuratura militară, jandarmerie, forţele armate, etc.); - nu discută numărul şi identitatea tuturor informatorilor, respectiv ofiţerilor acoperiţi/conspiraţi (incl. “rezidenţii”); - nu diferenţiază după nivel şi natura de conducere a posturilor sau funcţiilor deţinute de evrei în cadrul Securităţii. Bunăoară, o coroborare a etnicităţii cu nivelul ierarhic al funcţiei oferă o imagine de ansamblu radical diferită de cea propusă de “minimalişti”, ilustrând o suprareprezentare descriptibilă eufemistic ca “majoră” la nivelurile ierarhice superioare ale Securităţii în etapa ei incipientă. Concret, în M.A.I.-D.G.S.P., la momentul de referinţă ianuarie 1949, evreii ocupau următoarele posturi, respectiv conduceau:

237

Ilustrativ, până şi Teşu Solomovici (în Securitatea şi Evreii) admite că în multe cazuri, ofiţerii evrei din Securitate nu -şi declarau corect naţionalitatea, întrebându-se subsecvent „Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi trebuit totuşi să -şi definească naţionalitatea?” – întrebare la care însă autorul, citându-l pe Andrei Oişteanu într-o teoretizare a identităţii evreieşti, alunecă într-un relativism teoretizant regretabil pentru demersul în sine al cercetării. 238 Spre exemplu, tabelul nominal al personalului Biroului Siguranţei din Iaşi începând cu 1 aprilie 1945 era următorul: 1.) Felix Harman – comisar ; 2.) Iosif Hahanu – comisar; 3.) Ilie Polingher – comisar-ajutor; 4.) Marcel Segal - comisar-ajutor; 5.) Vladimir Ursu (în mod posibil român) - comisar-ajutor; 6.) Aron Ahailovici - comisar-ajutor; 7.) Marcu Leibovici comisar-ajutor; 8.) Iţic Marcus – agent; 9.) Max Marcu – agent; 10.) David Iosub – agent; 11.) Ştrul Sumer – agent; 12.) Sender Holtzman – agent; 13.) Ilie Sapsa – agent; 14.) Constantin Armanu – agent; 15.) Rebeca Braverman – şefă de birou şi 16.) Elvira Kohn – impiegată (aşadar, cu certitudine cel puţin 13 evrei, adică 81,25% evrei) (v. Arhiva C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 4048 [cota S.R.I.], ff. 63-65). Similar, peste 90% din angajaţii gradaţi ai Poliţiei oraşului Dorohoi nou-numiţi în mai 1945 erau evrei: şeful Poliţiei Samuel Rohrlich, comisarii Elias Zeltler, Uşer Nadler, Avram Moscovici şi Carol Segal, agenţii de poliţie clasa a III-a Elias Leibovici, Şloim Avram, Favid Schahter, şeful de secţie de gardieni publici Moritz Cojocaru, şeful de birou Iancu Rozenblat, respectiv gardienii publici clasa a III -a Herşcu Naftule, Moise Bacalu, Rubin Derji, Iţic Stern, Aron M. Haim, Ştrul Cojocaru, Gutman Meirovici şi Herşcu Formagiu (v. deciz ia nr. 3694 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne (în M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049. În aceleaşi proporţii etnice, fără a epuiza, fireşte, lista exemplelor, la Poliţia oraşului Botoşani erau numiţi începând cu 1 aprilie 194 5: comisarii Mauriciu Friedman, Sender Segal, Froim sin Iancu şi Mendel Schip, agenţii de poliţie clasa a III -a Marcel Hoffman, Zelig Schahter, Iţic Haffner, Adolf Herşcovici şi Daniel Kleindberg, şeful de secţie de gardieni publici Iancu Nuţă, impiegaţii Moritz Feller şi Bloida Blumenfeld, respectiv gardienii publici clasa a III -a Nuta Anbrecht, Zalman Bodroagă, Şloim Cornester, Nathan Fischer, David Fucs, Gherşin Tenker, Samuel Wexler şi Carol Singer (v. decizia nr. 3697 din 30 aprilie 1945 a ministrului Afacerilor Interne (în M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049). 171

 ministrul Afacerilor Interne - Teohari Georgescu – cu probabilitate confortabilă, evreu (n. Burăh Tescovici, v. supra);  secretarul general al ministerului – George Silviu (n. Silviu Iancu Goliger);  unul din cei doi directori generali adjuncţi ai D.G.S.P. (celălalt fiind rus) – Alexandru Nicolschi (n. Boris Grünberg, v. infra);  6 din cele 10 Direcţii Naţionale ale Securităţii (altfel spus, 60%!): I Informaţii Interne (condusă de col. Gavrilă Birtaş, cu adjuncţii săi lt.-col. Andrei Gluvacov şi col. Gheorghe Adorian), V Cercetări Penale (col. Mişu Dulgheru (Dulberger)), VII Tehnică (col. Szacsko Şandor), VIII Cadre (col. Alexandru Demeter), X Administraţie (col. Ervin Holţier (Holzer)), IV Contraspionaj în Forţele Armate (col Mihai Eugen Breban)239;  cel puţin 9 din cele 13 Direcţii Regionale ale D.G.S.P. (adică 69,2%!): Bucureşti – lt.-col. T. Sepeanu (avându-l ca adjunct pe maiorul Moise Senater); Braşov – col. Kalausek Iosif (Koloman) (avându-l ca adjunct pe col. Adalbert Izsak); Cluj – col. Mihai Patriciu (Grünsperger); Craiova – lt.-col. Eugen Vistig (Wisting); Galaţi – col. Mauriciu Ştrul (cu adjunctul lt. C. Grimberg); Ploieşti – lt. col. Cîmpeanu Constantin; Oradea – col. Ludovic Czeller (Zeller); Suceava – lt.-col. Ioan Popicu (Adalbert Poppig, secondat de adjunctul Dumitru Bacal); Timişoara – Koloman Ambruş;  cel puţin 12 din cele 44 Servicii Judeţene ale Securităţii Poporului (adică 27,2%!): Turda, Ialomiţa, Râmnicu Sărat, Bacău, Satu Mare, Alba, Baia, Botoşani, Rădăuţi, Severin, Caraş, Mureş;  directorul Secretariatului D.G.S.P. – mr. Wilhelm Einhorn (avându-l ca adjunct pe Sharit I. Bogdan);  unul din cele două birouri din cadrul Secretariatului D.G.S.P., era condus de cpt. Emanoil Schmerler (biroul Cifru);  comandantul Şcolii de ofiţeri de Securitate de la Băneasa – col. Ervin Voiculescu (n. Weinberg), plus 5 din cei 7 şefi de catedră ai Instituţiei (Zissu S. Cohn, Raoul David Demetrescu, List, Rigman, Leon Tokatlian, cel din urmă declarat armean, însă de origine evreiască, venit în România via Bulgaria); În cadrul întregului minister de Interne, ofiţerilor D.G.S.P. amintiţi li se adăgau, pe poziţii omoloage:.  şeful Direcţiei Generale a Miliţiei – Pavel Cristescu (Klei(n)man);  locţiitorul politic al ministrului – Mihai (Michal) Boico;  şeful Direcţiei Generale Politice a M.A.I. – Mihai Burcă (Michal Bursch);  locţiitorul politic al Comandamentului Trupelor de Securitate – Iacob Bulan;  şeful spitatului militar M.A.I. – Ernö Kahána (1945-1954, succedat de col. dr. Iancu Herşcovici);  directorul Casei de Cultură a M.A.I. – col. Beria Fuchs, etc. Subsecvent unei asemenea stratificări etnice a personalului în particular al Securităţii şi în ansamblu al M.A.I., cu evreii spectaculos suprareprezentaţi la nivelurile de conducere240, opozant

239

Pilduitor, chiar şi în 1956, aşadar la 4 ani după epurările pretins antisemite din 1952, în Direcţia a II -a a Securităţii, erau în continuare evrei: şeful direcţiei (lt.-col. Szabo Eugen); unul din locţiitorii şefului de direcţie (lt.-col. Holingher Isidor) şi cel puţin 4 din cei 12 şefi de servicii – lt. Col. Adam Mauriciu (şeful Serviciului III), mr. Zalman Marcu (Serviciul VII); cpt. Cojocaru Iulian (Serviciul V) şi cpt. Hida Tiberiu (Serviciul XII), cărora li se adaugă probabil şi cpt. Sauciuc Bruno, şeful Serviciului IX. 240 Aceasta într-o „radiografie” la vârf a Securităţii care chestionează până şi statisticile mai recente, amendate; chiar omiţând toate cazurile supuse mai mult sau mai puţin justificat controverselor, bilanţul de mai sus include prima facie, între cazurile incontestabile: un director general adjunct al D.G.S.P. (Al. Nicolschi), cel puţin 6 şefi de direcţii naţionale şi 9 şefi de direcţii regionale (toţi cu grad cel puţin de lt.-col.), plus colonelul Leibovici, şeful Serviciului Filaj şi Investigaţii, plus 172

poziţiei minimaliştilor, par a descrie mult mai fidel realitatea urmărită aprecierile unor foşti ofiţeri (români) de Securitate. Între aceştia se numără între cele mai sonor figuri fostul general Mihai Caraman, a cărui percepţie este reprodusă textual de jurnalistul (evreu) Teşu Solomovici:
„[…] Mihai Caraman, unul din şefii serviciilor secrete în anii lui Ceausescu şi, apoi, în anii post-revoluţionari... m-a întrebat daca voi scrie adevărul, adică despre năvala comuniştilor evrei, imediat dupa 23 August 1944, în structurile Partidului şi în organigramele serviciilor represive” (Solomovici 2005b, subl. n, nota I.A.).

Din aceeaşi direcţie, fostul şef al Direcţiei I, colonelul Gheorghe Raţiu, evoca modul în care după război “Securitatea a fost dată pe mâna evreilor, ungurilor şi ruşilor, care, în aparatul central şi la principalele unităţi teritoriale, ocupau funcţii de comandă” (Gh. Raţiu 1996: 280), în timp ce fostul general Nicolae Pleşiţă exemplifică pentru Cluj: “Eu, când am fost numit comandant al Regionalei Cluj [anii ’60, n.n.], am putut vedea că în Securitate nu erau decât unguri şi evrei. Ici-colo mai apărea şi câte un român chior. Foarte greu mi-a fost să românizez aparatul din Cluj […]” (apud Troncotă 2003b: 52). Iar din direcţia unui istoric al serviciilor secrete, concluzia reiterează tabloul unei structuri transparent stratificate etnic: “[Î]n funcţiile ierarhiilor de vârf la nivel central şi teritorial au fost preferate de la început persoane alogene, de origine evreiască, maghiară sau de alte naţionalităţi” (Troncotă 1999: 337). În fundamentarea empirică a unei asemenea retrospective aparent pur perceptuale se poate elabora o enumerare fără pretenţii de exhaustivitate a unor evrei activi în mod relevant în aparatul represiv (în mod primar Securitate şi Poliţie/Miliţie, secundar Jandarmerie, Gardieni Publici şi Forţele Armate, imediat după 23 august 1944) (cu numerotare curentă în continuarea celei precedente):
1501. ABRAHAM, Samoilă – din mai 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Bistriţa

(M.Of. nr. 119 din 29 mai 1945, partea I-a, p. 4425);
1502. ABRAM, Herşcu – fost tinichigiu, locotenent de Securitate, emigrat în Israel în 1959 (Caţavencu

2007: 2; Solomovici 2004: 566);
1503. ABRAMESCU, Mircea – în 1946 şef de birou în centrala M.A.I., propus spre avansare la funcţia

de şef de secţie (v. M.Of. nr. 65 din 18 mart. 1946, partea I-a, p. 2429); 1504. ABRAMOVICI, Avram – numit în aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Fălticeni, din luna noiembrie a aceluiaşi an reîncadrat ca agent de poliţie; în sept. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M.Of. nr. 265 din 19 nov. 1945, partea I-a, p. 10093 şi M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8320; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1505. ABRAMOVICI, Avram - între 1944 şi 1945 şimpiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.Of. nr. 261 din 14 nov. 1945, partea I-a, p. 9959); 1506. ABRAMOVICI, Emilia – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (nr. inv. 62, vol. I, u.a. 3/1952, vol. I); 1507. ABRAMOVICI, Moise – după război şef de serviciu în administraţia centrală M.A.I., în ianuarie 1949 reîncadrat ca referent (M.Of. nr. 16 din 20 ian. 1949, partea I-a, p. 655); 1508. ABRAMOVICI, H. Moritz, zis “Mişa” (fiul lui Herşcu) – căpitan, iniţial inspector responsabil cu propaganda în cadrul M.A.I., ulterior şef la Şcoala de Miliţie din Şoseaua Olteniţei până în anii ’60; 1509. ABRAMOVICI, Marcu – la sfârşitul anului 1947 încă agent, la începutul anului 1948 comisar la Serviciul Judeţean de Siguranţă Roman, apoi încadrat cu grad de sublocotenent la Biroul de
colonelul Gheorghe Adorian, adjunctul de la Direcţia I Informaţii Externe, adică – 18 – deja cu trei mai mulţi decât numărul de 15 ofiţeri superiori avansat de Oprea (2002) şi Catalan şi Stănescu (2004). 173

Securitate din Bacău (A.N.I.C., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, ff. 220-319; A.C.N.S.A.S, fond Documentar, dosar nr. 4080 (cota S.R.I.), f. 258; M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8321; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983); 1510. ABRAMOVICI, Marcu - locotenent de Securitate, anchetator al lotului Vasile Luca în 19521954, apoi anchetator la penitenciarul Uranus din Bucureşti (Caţavencu 2007: 2; Solomovici 2004: 566; Jela 2001241); 1511. ABRAMOVICI, Mauriciu – în mai 1945 încadrat în funcţia de şef adjunct de birou în centrala D.G.P.; în oct. 1945 promovat şef de birou (M.Of. nr. 253 din 5 nov. 1945, partea I-a, p. 9718 şi nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3894); 1512. ABRAMOVICI, I. Niculae – în septembrie 1945 numit comisar-ajutor la Poliţia Turnu Severin (M.Of. nr. 215 din 21 sept. 1945, partea I-a, p. 8199); 1513. ABRAMOVICI, Paul – în 1947 inspector general de poliţie în cadrul D.G.P. (M.Of. nr. 251 din 30 oct. 1947, partea I-a, p. 9696); 1514. ABRAMOVICI, Renée – din mai 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei, la Controlul Populaţiei (M.Of. nr. 121 din 31 mai 1945, partea I-a, p. 4518); 1515. ADAM, Mauriciu (n. Mauriţiu WEISZ242) (n. 21.VI.1909 Ludoşul de Mureş, MS) - membru de partid şi căpitan de Securitate, încadrat în 1946 ca şef de birou în cadrul D.G.P., în 1947 promovat comisar şef, şeful Serviciului de Poştă Specială din M.A.I. (1947-1952), apoi, cu grad de lt.-col., şeful Serviciului III din Direţia a II-a a Securităţii; ulterior cercetat disciplinar pentru că în timpul ilegalităţii, la arestare, a avut o purtare laşă, recunoscând legăturile sale în mişcarea muncitorească şi divulgând pe un tovarăş (dosar disciplinar sub numele parţial eronat “Adrian Mauriciu” la C.C.P. (nr. 51/111 din 27.I.1953), vezi pentru coroborare şi nume corect şi A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R., secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 3/1951, f.10; Caţavencu 2007:3; M.Of. nr. 245 din 23 oct. 1947, partea I-a, p. 9500; Dobre et al. 2006: 78; Solomovici 2001II: 43; Banu 2005; Deletant 1995b: 57; Cosma 1994: 68). 1516. ADAM, Iosif – (n. Iosif ADLER) (n. 1926) – membru U.T.C. din 1945, redactor la ziarul Ifjumunkas, în 1951 locotenent de Securitate şi membru supleant al C.C. al U.T.M., în anii ’50 cu grad de maior la Securitatea Bucureşti, în 1960 prezent ca şef al cabinetului de marxism-leninism din M.A.I. (A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – secţia Organizatorică, dosar nr. 105/1951, f.f. 7-8; Caţavencu 2007: 3; Dobre et al. 2006: 216); 1517. ADAM, Zoltan - în iunie 1945 numit comisar la Poliţia oraşului Odorhei (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1518. ADOCHIŢEI, Fany – angajată în 1945 telefonistă în centrala D.G.P., apoi dactilografă principală, în 1948 şefă adjunctă de birou (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4493); 1519. ADORIAN, Gheorghe – în mod eronat considerat român în multiple studii şi cercetări despre Securitate; în fapt evreu maghiarofon originar din Arad, recunoscut ca evreu fost voluntar în Spania243 (şi apoi chiar internat în lagărul de muncă de la Buchenwald în perioada 20 nov. 1943 11 apr. 1945) inclusiv de autorii evrei David Diamant (1979: 370) şi Martin Sugarman (f.a. p. 108); ilegalist în Cluj la începutul anilor ’30, cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA, fond 495 (“România”), inv. 225, dosar nr. 53); după război revenit în România, iniţial în S.S.I., apoi colonel (în 1949) D.G.S.P. şi şef al Direcţiei I Informaţii Externe, uneori menţionat şi ca şef al Direcţiei Politice a M.A.I. (v. Solomovici 2003: 88), probabil începând cu 1950; ulterior cadru didactic şi autor la Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lângă C.C. al P.C.R.; în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist, cu grad de
241 242

Menţionat şi de Toma Roman Jr. în articolul „’Bancherii roşii’, victime colaterale” din Bucureştiul Cultural VI (100). V. decizia ministrului Justiţiei nr. 41731 din 29 apr. 1947 în M.Of. nr. 107 din 13 mai 1947, partea I-a, p. 3770. 243 Coautor, alături de Mihai Burcă, Constantin Câmpeanu, Mihail Florescu, Stan Minea, Iosif Nedelcu şi Valter Roman, al cărţii Voluntari români în Spania 1936 – 1939. Amintiri şi documente (Bucureşti: Ed. Politică, 1971). 174

maior, în Forţele Armate, prin Decretul regal nr. 2066 din 20 oct. 1947 (M.Of. nr. 25 3 din 1 nov. 1947, partea I-a, p. 9763); decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. III-a; căsătorit cu Judith, fiica liderului comunist din Ardealul de Nord Hillel Kohn, profesoară cu grad de conferenţiar la I.P.B. în anii ‘70; stabilit în anii ’80 în Elveţia (via Israel), acolo unde locuia fiica sa, Ana [Cathy? n.n., I.A.] (v. şi I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Solomovici 2003: 88 şi Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 506 n. 15, lucrări care îl menţionează în mod corect ca evreu); 1520. AGHERŞTEIN, Isac (în unele documente “Argeştein”) – în 1946 era şef adjunct de birou în cadrul Comisariatului de Poliţie al oraşului Bacău, în 1948 cu acelaşi grad la Chestura de Poliţie Bacău (M.Of. nr. 163 din 17 iulie 1946, partea I-a, p. 7489; M.Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1948, partea I-a, p. 706); 1521. AHAILOVICI, Aron - din aprilie 1945 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 4048 [cota S.R.I.], ff. 63-65); 1522. ALBERTI, D. Iosif – ofiţer M.A.I., ulterior profesor la Şcoala de Miliţie până în 1962, când va fi trecut în rezervă; 1523. ALBINI, Iancu (n. 1898 Bucureşti) – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (62 vol. I, u.a. 3/1952, vol. I); 1524. ALBU, ? (n. Gyuszi WEISS) - şeful biroului Siguranţei Arad după 1944 (menţionat în Solomovici 2001II: 56); 1525. ALMALECH, Moise – în 1948 era lucrător calificat în centrala D.P.S. (M.Of. nr. 164 din 19 iulie 1948, partea I-a, p. 5969); 1526. ALMALEK, Issim – după august 1944 detectiv în cadrul D.G.P., transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 157 din 14 iulie 1945, partea I-a, p. 5982); 1527. ALTKOPF, Mendel – locotenent-major M.A.I., cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.C. al P.M.R. (nr. inv. 62 vol III, v. şi u.a. nr. 3/1952, vol. II)244; 1528. AMBRECHT, Huta - din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 3697 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1529. AMBRUŞ, B. Coloman (Francisc) (24.II.1907 Livada de Câmpie, Hunedoara – 8.IV.1987, Braşov) (fiul lui Balint şi Ludovica) – colonel de Securitate, membru de partid din 1936; în septembrie 1945 încadrat ca subinspector la Inspectoratul Regional de Poliţie Timişoara, din oct. 1947 însărcinat cu atribuţii în domeniul Siguranţei; ulterior şeful D.R.S.P/D.R.S.S. BanatTimişoara (1948-1951, cu grad de lt.-col.-), şeful D.R.S.S. Sibiu (1951-1952, cu grad de colonel), respectiv şeful D.R.S.S. Braşov (1952-1954-?); decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a III-a, iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. II-a (M.Of. nr. 213 din 19 sept. 1945, partea I-a, p. 8115 şi nr. 228 din 3 oct. 1947, partea I-a, p. 8918; I.R.I.R. & Caţavencu 2004, Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 27, 34, 43; Deletant 1995b: 62; Cosma 1994: 76; vezi şi dosarul de la C.C.P. nr. 412/1059 din 20.II.1952, respectiv dosar A/50 Colecţia “ilegalişti decedaţi”))245; 1530. AMBRUSTER, Emilia – din dec. 1944 impiegată la Poliţia Fălticeni, detaşată la Poliţia Deva, iar ulterior transferată la Poliţia Târgovişte (M.Of. nr. 5 din 8 ian. 1945, partea I-a, p. 90); 1531. AMBRUŞ, Ecaterina – contabil-ajutor la Poliţia Focşani, în mai 1948 transferată la Poliţia Miercurea Ciuc (M.Of. nr. 104 din 7 mai 1948, partea I-a, p. 4143); 1532. ANCEL, Coca – în iunie 1945 numit impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 144 din 29 iunie 1945, partea I-a, p. 5467);
244 245

V şi http://www.adevarul.ro/societate/sanatate/Arhiva-Adevarul-Biserica-Serviciul-Scanteii_0_48596174.html. V. fişa sa sumară la http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/AMBRUS_COLOMAN_FRANCISC.pdf. Vezi şi Caţavencu 2007: 8. 175

1533. ANCEL, Ioil – în aprilie 1945 numit agent de poliţie la Poliţia oraşului Fălticeni, ulterior şeful

serviciului economic de la Miliţia Rădăuţi, ulterior de la Miliţia Suceava; din 1 dec. 1947 agent la Poliţia Fălticeni; destituit în 1954 sub acuzaţia de sionism (dosar la C.C.P. nr. 475/745, întocmit la data de 16.XI.1954; M.Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1948, partea I-a, p. 707; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049; M.Of. nr. 82 din 7 apr. 1948, partea I-a, p. 3077); 1534. ANDREESCU, Matusei (n. Matusei ARONOVICI, fiul lui Nathan şi Clara) (2.IX.1910 Panciu, Vrancea – 5.VIII.1986 Bucureşti) – membru de partid din 1944, comisar-şef la Brigada Mobilă a Siguranţei (1947-1948), în 1947 cu grad de comisar-şef în Direcţia Poliţiei de Siguranţă, apoi căpitan la Direcţia V Cercetări Penale a D.G.S.P. (1949-1951), apoi maior şi respectiv locotenentcolonel, cu funcţia de şef de serviciu (II), apoi de birou la Direcţia VIII Cercetări Penale a D.G.S.S/D.S.S. (1951-1960-1962)246; în 1971 funcţionar la ICECHIM Bucureşti, decorat ca pensionar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a (Decretul nr. 157 din 4 mai 1971); căs. cu Maria (n. Polak) (1910-2000), stabilită ulterior în Israel, împreună cu care a avut doi copii: Nanu Andreescu şi Riri (căs. Covu); (decizia ministrului Justiţiei nr. 85952 din 4 sept. 1947 în M.Of. nr. 237 din 14 oct. 1947, partea I-a, p. 9243; M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10920; M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2632; Watts 2011: 196 n. 2; Dobre et al. 2006: 80; C. Lupu 2011; Troncotă 2006: 63; I.R.I.R. & Caţavencu 2004; Ioniţoiu 2006: 34; Goma 2007: 118; Solomovici 2004: 566; Niculae 2004: 32; Cosma 1994: 48, dosar A/62 Colecţia “ilegalişti decedaţi”, A.NI.C.); 1535. ANTONIU, Samuel (n. Samuel AIZICOVICI) (n. 12.IV.1910 Piatra Neamţ, fiul lui Mateiaş şi Betty; căs. cu Ella) – în februarie 1948 numit comisar-şef în cadrul centralei Siguranţei; după reorganizarea Siguranţei în Securitate maior, şef de serviciu şi locţiitor al lui Dulgheru la cabinetul ministrului de Interne (1948-1952), ulterior director adjunct la Direcţia VIII Cercetări Penale a D.G.S.S. până în 1957, când a fost destituit şi exclus din partid, urmare a descoperirii fostei sale apartenenţe la Partidului Radical Ţărănist în perioada interbelică; deţinut 3 ani247 pentru neglijenţă faţă de securitatea statului (M.Of. nr. 43 din 21 febr. 1948, partea I-a, p. 1519; M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2632; C. Lupu 2011; Neştian 2010: 88; Kuller 2008c: 191; Caţavencu 2007: 12; Dobre et al. 2006: 185; Niculae 2004: 32; Deletant 1995b: 58; Goma 2007: 118; Cosma 1994: 48; v. şi dosarul său de la C.C.P. nr. 925/467 din 27.IV.1957); 1536. APOSTOLESCU, Otto (n. Issersohn?) – directorul casei de Cultură a M.A.I. (în cadrul Direcţiei Generale Politice) timp de câteva luni în 1951248; 1537. APTER, P. Silvia - din 1947 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 122 din 31 mai 1947, partea I-a, p. 4357); 1538. (?) ARANICI, Pavel (n. ARANYCS) – colonel la D.R.S.S. Braşov la jumătatea anilor ‘50, apoi şeful Direcţiei a III-a a Securităţii; ajuns chiar secretar de stat în M.A.I. (1961-1963); cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (2/1956) (I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Cosma 1994: 46, 75; Dobre et al. 2006: 78; C.P.A.D.C.R. 2006: 182); 1539. ARITONOVICI, Milu (Millo) – încadrat iniţial ca şeş adjunct de birou în centrala D.G.P. în septembrie 1945 (M.Of. nr. 200 din 4 sept. 1945, partea I-a, p. 7774); în 1947-1948 comisar în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10920; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 980);

246

V. fişa sa incompletă la http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/ANDREESCU_MATUSEI.pdf. Vezi şi Caţavencu 2007:9 şi Solomovici 2001II: 43. 247 V. fişa sa matricolă penală la http://86.125.17.36/fisapenala.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale++detinuti+politici\A\A+03.+Anghel+-+Ardeiu\Antoniu+Samuel+M/P1060208.JPG. 248 Vezi descrierea actualului centru cultural al Ministerului la http://www.cultura.mai.gov.ro/viewpage.php?page_id=88. 176

1540. ARON, Mauriciu - după război agent de poliţie la Chestura de Poliţie Iaşi; în 1947 însărcinat cu

atribuţii de Siguranţă şi transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi (M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8318); 1541. ARON, Zanben – din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1542. (?) ARONESCU, ? – anchetator şi locţiiitor al comandantului Securităţii din Oradea în 1948 (Solomovici 2004: 566); posibilă identitate cu colonelul Constantin Aronescu, menţionat de multiple surse ca prezent încă la serviciul judeţean Bihor în 1981; 1543. AUBERT, Henry - medic M.A.I. Timişoara, ulterior şeful catedrei de cardiologie UMF Timişoara, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (68/1955); 1544. AUER, I. E. Geza – colonel, profesor la Şcoala de miliţie din Bucureşti până în 1965, ulterior şef de serviciu în Inspectoratul General al Miliţiei (Cosma 1994: 44-83); 1545. AVERBUCH, Iţic (după unele surse fratele Vandei Nicolschi) – colonel, comandantul Securităţii municipale Ploieşti în anii ‘50, avându-i ca adjuncţi pe Mauriciu Ştrul şi pe Şmilovici (Jela 2001; Solomovici 2004: 567); 1546. AVERBUCH, Izu A. - ajutor de comandant la Raionul M.A.I. Codlea, apoi la raionul Făgăraş, participant la reprimarea partizanilor din Făgăraş (cu dosar la C.C.P., nr. 1298/715 din 17.III.1960); 1547. AVRAM, Nusem - între 1944 şi 1945 şef adjunct de birou la Inspectoratul Regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M.Of. nr. 261 din 14 nov. 1945, partea I-a, p. 9959); 1548. AVRAM, Şloim – din aprilie 1945 agent la Poliţia Dorohoi; din sept. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă; în 1949 sublocotenent la biroul V Anchete la Securitatea Dorohoi în cadrul D.R.S.P. Suceava, implicat în lichidarea grupării anticomuniste Macoveiciuc, ulterior locotenent major la Securitatea din Piatra Neamţ, emigrat în Israel în anii ‘80 (M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8320; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983; v. şi Caţavencu 2007: 15; Solomovici 2003: 207-8 şi 2004: 567, 600 – în fapt este vorba de aceeaşi persoană, n.n); 1549. AXELRAT, Sabina – din 1 aprilie 1948 agentă de poliţie la Direcţia Poliţiei de Siguranţă a D.G.P. (M.Of. nr. 82 din 7 apr. 1948, partea I-a, p. 3080); 1550. BACALU, Dumitru (n. David) – din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. 3699 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); din luna noiembrie a aceluiaşi an comisar-ajutor (M.Of. nr. 265 din 19 nov. 1945, partea I-a, p. 10093); ulterior locotenent-major (în 1950), locţiitor director adjunct la D.R.S.P. Suceava în 1949-1950-?; cu referat de cercetare la fd. C.C. al P.C.R., secţia Cancelarie – dosare anexe, nr. inv. 3293, anexa la dosarul nr. 76/1982; (I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Solomovici 2004: 567; Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 277); 1551. BACALU, Marcu – în iunie 1948 numit comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă; ulterior locotenent M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (62 vol. I, u.a. 3/1952, vol. I) (M.Of. nr. 144 din 25 iunie 1948, partea I-a, p. 5360); 1552. BACALU, Moise - din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 3694 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1553. BAKOS, Vencel - în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246) 1554. BANDER, Paul – în mai 1948 promovat comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.G.P. (M.Of. nr. 104 din 7 mai 1948, partea I-a, p. 4144); 1555. BANK, Iosif – în 1953 locotenent la Securitatea din Târgu Lăpuş, iar în anii ’60-’70 era menţionat ca maior la Securitatea din Sighet (v. Vischi şi Ivanciuc 2003);
177

1556. BANTEA, Eugen (n. Eugéne BEER, botezat “Mihail”

) (30.I.1921 Bârlad – 24.XI.1987 Bucureşti) – membru de partid din 1944 în anii ’60 şeful Editurii Militare, colonel, detaşat de la M.A.I. la M.Ap.N. în anii ‘70 (cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (9/1969), promovează treptat până la gradul de general-maior; director al Institutului de Studii de Istorie Militară, în anii ’60-’70 autor al unor lucrări de istoria mişcării muncitoreşti şi istorie militară română (v. şi Kuller 2008a: 51); fratele medicului Corneliu Bantea (Beer); căs. cu Marcela, profesoară de limba engleză; 1557. BARATZ, Israel - după război şef de serviciu în administraţia centrală M.A.I., în ianuarie 1949 reîncadrat ca referent (M.Of. nr. 16 din 20 ian. 1949, partea I-a, p. 655); 1558. BARBU, Daniel (n. Barbu LENOBEL) – anchetator (1945-1950) în Brigada Mobilă a Direcţiei Cercetări Penale, în 1953 locotenent la Direcţia VIII (fostă V) de Cercetări Penale a D.G.S.S., emigrat ulterior în Israel; cu referat de cercetare la fd. C.C. al P.C.R., secţia Cancelarie – dosare anexe, nr. inv. 3293, anexele la dosarele nr. 38/1980 şi 9/1983; (C. Lupu 2011; I.R.I.R. & Caţavencu 2004, Solomovici 2004: 586; Niculae 2004: 32; Jela 2001); 1559. BARTFELD, Leon - în octombrie 1945 numit gardian public pe lângă Poliţia oraşului PiatraNeamţ (M.Of. nr. 231 din 10 oct. 1945, partea I-a, p. 8800); 1560. BĂDESCU, Marcel (n. Marcel BLECHER, fiul lui Lazăr, fratele scriitorului Max Blecher) – originar din Botoşani, intrat în mişcarea comunistă în 1943, după 23 august 1944 iniţial activist de partid, apoi elev la Şcoala pentru ofiţeri M.A.I. (coleg cu Victor Ranga, Iulian Sorin, Pavel Sterescu ş.a.), după absolvire ofiţer la Direcţia Contrainformaţii a Armatei, trecut în rezervă în 1960, ulterior student la Facultatea de Istorie, apoi funcţionar la O.N.T., apoi angajat al comunităţii evreieşti, emigrat în Israel, întors în România după 1989 (M. Blecher-Bădescu în Solomovici 2003: 119-122); 1561. BĂDĂU (? BĂDAN), Alexandru (n. Alexander BRAUNSTEIN) – după august 1944 şeful Comisiei de Control al Străinilor din cadrul M.A.I., originar din Târgovişte; 1562. BĂLAN, Ştrul – după război agent de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Dărăbani, în martie 1948 transferat la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Săveni (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4493; M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); 1563. BĂLTEANU, M. Mihail (n. COLCHER) (n. la Lublin, U.R.S.S.) – locotenent-colonel, profesor de ştiinţe sociale la Şcoala de Miliţie, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (nr. 32/1955), trecut în rezervă în 1962; ulterior autor al unor lucrări social-politice; decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. a III-a; soţia Ritta decedată în sept. 2005 (91 ani) (Cosma 1994, I.R.I.R. & Caţavencu 2004, la intrarea “Boico Mihail”); 1564. BĂRĂNESCU, E. (n. BARANY, Elemer) – evreu maghiarofon, sublocotenent (în 1949), ulterior locotenent, şef de birou în cadrul D.R.S.P. / Raionala de Securitate Cluj (1948-1960) (C. Lupu 2011; I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Jela 2001; Vischi et al. 2005; Gavrilă-Ogoranu şi Baki Nicoară 1999: 180); 1565. BECHER, Mielu – maior de Securitate, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (2/1979) – incertă activitatea sa în perioada urmărită (1945-1965); 1566. BEINER, Sigy (a nu se confunda cu omonimul) – în iulie 1948 angajat ca informator diurnist în cadrul D.G.P. (M.Of. nr. 172 din 28 iulie 1948, partea I-a, p. 6201); 1567. BENEDEK, Ernest – în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.G. C.F.R. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. nr. 52 din 4 martie 1945, partea I-a, pp. 1654-5);

249

249

Vezi pentru schimbarea numelui decizia nr. 114.242 din 13 nov. 1946, în M.Of. nr. 267 din 16 nov. 1946, partea I-a, p. 12.022. 178

1568. BENEDEK, Ştefan (n. 13.VIII.1910) – de profesie lăcătuş, membru P.C.d.R. din 1935; din 1

aprilie 1947 încadrat comisar-ajutor la Biroul de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Baraolt (M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); căpitan M.A.I. (1952); propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R.; 1569. BENIAMIN, Leon - în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 144 din 29 iunie 1945, partea I-a, p. 5467); 1570. BERCOVITZ, I. - din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.Of. nr. 136 din 19 iunie 1945, partea I-a, p. 5127); 1571. BERCOVITZ, Zolman - în sept. 1946 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Sighet (M.Of. nr. 222 din 25 sept. 1946, partea I-a, p. 10432); 1572. BERCU, Bruno - în octombrie 1945 numit impiegat în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M.Of. nr. 231 din 10 oct. 1945, partea I-a, p. 8800); 1573. BERKOVICS, Ludovic - în noiembrie 1945 încadrat în M.A.I. la Serviciul Lagăre al D.G.P., pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.Of. nr. 275 din 30 nov. 1945, partea Ia, p. 10416); 1574. BERARIU, Silviu (n. BERCOVICI) – din 1 aprilie 1945 secretar al Poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. 3699 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); în 1947 numit comisar-şef al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M.Of. nr. 182 din 11 august 1947, partea I-a, p. 7083; M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10923); 1575. BERCIU, Ştefan (13.VII.1928 Bucureşti - 13.I.2000 Bucureşti) – ofiţer la Miliţia Judiciară Bucureşti, secţia Moravuri, între 1947 şi 1967, iar “în civil” autor de piese şi romane poliţiste (Kuller 2008a: 63)250; incinerat la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti; 1576. BERCOVICI, Burăh - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1577. BERCOVICI, Ionaş - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1578. BERCOVICI, Samuil – comisar la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (august 1944 – aprilie 1945, ulterior disponibilizat urmare a restructurării) (Andreescu, Nastasă, Varga 2003a: 99); 1579. BERCU, Iacob – în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 110 din 14 mai 1948, partea I-a, p. 4315); 1580. BERCU, M. Leon (1907-1977) – medic la Prefectura Poliţiei Capitalei (1946-1948), ulterior membru supleant al Comisiei medico-militare mixte a Regiunii a II-a Militare Bucureşti; medicul personal al lui Gheorghiu-Dej şi apoi al altor demnitari comunişti, conferenţiar la I.M.F. Bucureşti, decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls. III-a şi în 1972 cu ordinul “Medicul Sanitar” cls. II-a (cf. Cioroianu 2005: 165 n. 209, ar fi fost de asemenea medicul lui Petru Groza) (M.Of. nr. 175 din 31 iulie 1946, partea I-a, p. 8187; M.Of. nr. 165 din 20 iulie 1948, partea I-a, p. 6002), iar din iulie 1948 repartizat la Sitalul Elias (M.Of. nr. 168 din 23 iulie 1948, partea I-a, p. 6097); 1581. BERDICEVSCHI, Sara (n. ROZENBLATT) – angajată în martie 1948 informator diurnist în cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei din M.A.I., apoi tansferată la Spitalul M.A.I. (v. M.Of. nr. 62 din 15 martie 1948, partea I-a, p. 2279; M.Of. nr. 108 din 12 mai 1948, partea I-a, p. 4264); 1582. BEREŞ, Irma – în noiembrie 1945 încadrată în M.A.I. la Serviciul Lagăre al D.G.P., pe postul de contabilă la Centrul de internare Oradea (M.Of. nr. 275 din 30 nov. 1945, partea I-a, p. 10416); 1583. BERGHER, David – în nov. 1947 numit agent de poliţiei în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.G.P. (M.Of. nr. 271 din 22 nov. 1947, partea I-a, p. 10350); 1584. BERGHER, Haim – angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei Câmpulung, Bucovina (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895);
250

V. şi http://www.crispedia.ro/Stefan_Berciu. 179

1585. BERGHER, Moritz – angajat în aprilie 1948 ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei

Capitalei (M.Of. nr. 85 din 10 aprilie 1948, partea I-a, p. 3232);
1586. BERLINER, Adalbert – în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de

Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246);
1587. BERMAN, Samuel – de formaţie farmacist, în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala

M.A.I. (M.Of. nr. 151 din 3 iulie 1948, partea I-a, p. 5603);
1588. BICHEL, Ion (n. Ivan) (uneori ortografiat Bikel) (n. 1927 Arad) – din grupul lui Serghei

Niconov, încadrat ofiţer în S.S.I. după 1945 (după alte surse încadrat în M.A.I. abia în 1951), cu misiuni sub acoperire în R.F. Germană, Austria, Olanda, Suedia, Polonia ş.a., în anii ’60 cu grad de colonel, suspectat de spionaj în favoarea unor state occidentale (I.R.I.R. & Caţavencu 2004; Solomovici 2003: 449-53; Ozon 2001; Cosma 1994: 44); 1589. BIRALY, Vencel - în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1590. BIRTAŞ, Gavrilă (n. Janoş BIRTAS) (n. 12.X.1905 Baia Mare) – evreu maghiarofon; după propriile declaraţii, membru de partid din 1922 (ar fi fost introdus în P.C.d.R. de către Berger Aladar (v. Dobre et al. 2006: 75)); cu stagiul recunoscut oficial din 1948; fost luptător în Spania, probabil agent N.K.V.D. în M.A.I. (Watts 2011: 196 n. 2; Cosma 1994: 34; Troncotă 2006: 63); din 1946, ca şef al Siguranţei Oradea, în 1947 inspector general în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10919), după înfiinţarea Securităţii colonel, şeful Direcţiei I Informaţii Interne a D.G.S.P. din 1948, destituit în 1952 în cadrul valului de “epurări” şi încadrat ca director în Ministerul Gospodăriei Locale; decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.Of. nr. 110 din 16 mai 1947, partea I-a, p. 3871); 1591. BIRTAŞ, M. Eva (n. Eva ROTSCHILD251) (n. 4.IV.1916, Şimleul Silvaniei) – 24.III.1987 România) – soţia lui Gavrilă Birtaş; membru P.C.d.R. din 1933, referent şef la Serviciul Operativ Securitatea Închisorilor (adjuncta lui Iosif Nemeş) (1949), referentă şi apoi şefă a Serviciului de Cadre din Direcţia Generală a Penitenciarelor (1949-1950, 1950-1952) cu grad de lt.-maj., inspector-prim în Grupa Inspecţii a Direcţiei Lagăre şi Colonii de Muncă din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă, cu gradul de căpitan (1954-1955), pensionată pe caz de invaliditate în 1955; decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. a III-a; 1592. BLANDER, Iosif (Herciu?) – în 1948 plutonier-major la D.R.S.P. Bucureşti, fost lăcătuş (Solomovici 2004: 567); 1593. BLANK, Martin - în 1 aprilie 1947 încadrat comisar de poliţie în D.P.S. a D.G.P. (M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); 1594. BLAUMAN, Ladislau – medic, din iunie 1948 angajat la Spitalul M.A.I. Bucureşti (M.Of. nr. 151 din 3 iulie 1948, partea I-a, p. 5603); 1595. BLAUSTEIN, Laurenţiu – în anii ’50 locotenent de Securitate participant la reprimarea rezistenţei anticomuniste din munţi; menţionat în memoriile lui Ioan Gavrilă Ogoranu, care reproduce o dare de seamă a Miliţiei Raionale Făgăraş din 14 august 1952, respectiv, sub numele neplauzibil “Blaunstein”, de Solomovici, 2004: 567; 1596. BLĂNARU, Sofia – din 1 aprilie 1948 dactilografă stagiară la Inspectoratul Regional de Poliţie Galaţi, Serviciul Siguranţă (M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2631); 1597. (?) BLEHAN, Octavian (după unele surse n. Osias BLECHER) – angajat comisar la Inspectoratul Regional de Siguranţă Iaşi după război (Arhiva C.N.S.A.S., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, f. 219, v şi M.Of. nr. 55 din 6 martie 1948, partea I-a, p. 2037), ulterior cu grad de locotent, iar în 1953-1954 maior, anchetator la Suceava, menţionat ca torţionar în multiple
251

V. şi biografia ei pe saitul I.I.C.C.M.E.R., la http://crimelecomunismului.ro/ro/biografiile_nomenklaturii/#Eva Birtaş . 180

R. 253 din 1 nov.D.P. partea I-a. 6.XI. Stark)) (n.A.. M. 2066 din 20 oct. 25. direcţia Spate din M. (?) decorat în 1971 sub numele dactilografiat eronat “Corneliu Hari [B]ogdan”. 1608. fratele lui Jean Bogdan (v. V. partea I-a. nr. BLUM. partea I-a. Goma 2007: 118.P. a fost “utilizat în exercitarea de presiuni asupra liderului sionist A. 1946 în M. partea I-a. Vasile – de formaţie şofer. 110 din 18 mai 1945. 125. Pelin 2005.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 1604. BLUMER. fiul fostului proprietar al magazinului “Luvru” din Bucureşti). ulterior şeful direcţiei tehnicadministrative.A. Iosif – funcţionar civil în cadrul M. Horia (Sharit) – în 1950 maior. în martie 1945 reîncadrat în Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale (fost arhitect-şef al Timişoarei)) (M. 110 din 18 mai 1945. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Chimiei din cadrul Ministerului Industriei (M. şeful Direcţiei Aprovizionare şi Gospodărie a M.I.Of. Bloida . p. pensionar. nr. cu grad de căpitan. în calitate de şef de serviciu la M.C. 1605. Oprea 2002: 157).R. în jurul anului 2004 identificat încă în viaţă la Craiova.A. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. (M.P. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 4437).S. 6747. Sergiu – în august 1948 încadrat comisar de poliţie în D. în 1948 informator diurnist în cadrul D. BODNAR. ulterior (din 1958?) director general al IPROCHIM în anii ’50-’60. 1598. Ervin (n.P.Of. 4049). partea I-a.R. 1607.Of. BODASCHER. 1601. 181 . BLUM. căs.A. p.1917 Bucureşti) (uneori menţionat cu prenumele românizat Horia) – în 1957 colonel de Interne. fiul lui Philip şi Rosa (n. 3895). Harry BERMAN . 1945 a ministrului Afacerilor Interne. III-a. unde. 1947.093 din 11 dec. 2006: 215. director adjunct al Secretariatului D.Of. în M. (M. la înfiinţare (1948) (I. p. BOGDAN. 1946.R. p.Of. nr. p. Zalman .Of. M. BLUMENFELD. 1949. 1603. 9763). nr. menţionat şi în Solomovici (2004II: 567). Arachelian 2010.I.C. nr.I. Otto – după război iniţial funcţionar la Primăria Timişoara.Of. Zissu pentru deschiderea de negocieri economice pentru liberalizarea emigrărilor în Palestina”. 1945. I. nr.1919 Braşov) (uneori cu nume de serviciu BONDA)– fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. decizia ministrului Justiţiei nr.S. I. apoi în maquis.R. p. 1213). cf. p.Of. cu Simona. în Forţele Armate. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (Dobre et al. decizia ministrului Justiţiei nr. după război încadrat iniţial în Securitate.P. nr. 115 din 20 mai 1948. 1599. (1955-1960). (?) BOCSE.R. v.R. 116 din 21 mai 1948.S. p. Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a. partea I -a.din 1 aprilie 1945 impiegat în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. BLUMENFELD. Cosma 1994: 50. 82006: 182). 3697 din 30 apr. nr. 190 din 18 august 1948. potrivit căruia ar fi fost inginer chimist. (23/1953). Solomovici 2003: 198. 10926.I. 52 din 4 martie 1945. cu care a avut o fiică. nr.I.VIII. prin Decretul regal nr. & Caţavencu 2004. M. 233 din 8 oct. partea I-a. partea I-a. nr. p. 4049). 4495). nr.L. BODOAGĂ.R. partea I-a. nr. 157 din 252 253 V.. Leon . al P. 10875. I. p.Of.A. p. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr. supra). partea I-a.mărturii ale unor foşti deţinuţi politici şi în Raportul C. BOGDAN. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. alături de alţi “spanioli” (inclus şi în lista lui Solomovici 2004: 136.Of. şi 2003: 264). 1602. 3697 din 30 apr. Hary (n. Samuel – în 1948 lucrător calificat în centrala Siguranţei (M. Beatrice – în mai 1948 angajată agent principal de poliţie în cadrul D.S.C. BLUMENFELD. şi Caţavencu (2004). v.G. & Caţavencu 2004.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.. pp. 253 1609.I.Of. 1947 (M. 1654-5) 1606. 99243 din 4 oct. v.Of. 6748). 1600.S. 190 din 18 august 1948. (M. 35 din 11 febr. partea I-a.R. Solomon-Erwin BLUM252) (n. 107 din 15 mai 1945. Doina.

fond documentar. Ordine şi Instrucţiuni 1959.C.1900 Bucureşti) – după război inspector în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. Meier ROSNER. Isidor (cunoscut mai degrabă cu prenumele prescurtat “Isou” din perioada ulterioară de artist) (1925-2007) – în 1948 comisar de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Gura Humorului (M. precum şi menţiunea lui între voluntarii evrei din războiul civil spaniol în Diamant 1979: 371 şi Sugarman f. partea I-a. Ludovic (30.). partea I-a. ff. pp. 18. Suceava – 10. 19854 din 25 febr. disculpat. 1947 . p. dosar nr. BRAVERMAN.Of.. cf. 1616. ulterior pentru scurt timp director adjunct al Uzinelor “23 August din Bucureşti..1912 Frasin. începând cu 15 august 1945).a.. 55 din 6 martie 1948. 2417. din 1935).: 108). Alexandru (Leizer) (1906 – 1984 Ierusalim. 157 din 4 mai 1971). 215 din 21 sept. nr. menţionat şi în A. partea I-a.1920 Balc. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. Israel). 219. Jozsef) (6. 10433). BOICO. partea I-a. 1654-5) 1615. zis “Bibi”) (26. 1945 încadrat ca detectiv clasa II-a în D. BRAND.şefă de birou (1945-1947). nr. nr. BOICULESI. 52 din 4 martie 1945. după august 1944 maior. fiul lui Meyer (alias “Roman”) şi Fulie (alias “Elena”). 1947 reîncadrat (retroactiv.VII. 1946. 2786. p.Of. destituit şi trecut în rezervă în 1952. Sali (Salomon) (1903-1945) şi o soră .S. dosar nr. voluntar în Spania (1936-1939). comandant al Comandamentului Trupelor de Grăniceri (1950-1952).1950). partea I-a.. 2).A. de unde demisionează în sept. Samoilă – după august 1944 agent de poliţie la Iaşi.N. 1947. M. anchetat. 28 iunie 2007.I.S. M. ca locotenent-colonel de infanterie activ în Forţele Armate. Bihor – 2003 Bucureşti) – evreu maghiarofon. Nastasă şi Varga 2003b: 175). dosar 10. Bernard – după război funcţionar la Subsecretariatul de Stat al Aerului de pe lângă Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.R. p. partea I-a. 2037). fond 495 (“România”). a avut 3 fraţi . muncitor necalificat. 255 din 7 nov. Nicolae (n. 4048 [cota S. apoi înrolat ca ofiţer al Armatei Roşii (1941-1944). 9800. inv.4 mai 1957. apoi comisar în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (1945-1948). 222 din 25 sept.-col.Pepi (căs. maior (la trecerea în rezervă) la Direcţia Regională / Inspectoratul Judeţean C luj al Securităţii între 1951 şi 1969. Rebeca . f. 1946 (M.I. vol I. 1945.R.Of. & Caţavencu 2004254 ş.Of.090. fiul lui Carol) (n. şi http://www.12. 1946 în M. 1945. 255 V. 1611.ro/documente/cadrele_securitatii/BOKOR_LUDOVIC.cnsas. avansat la gradul de general-maior în 1949. 110 din 16 mai 1947.1930 Braşov – 2000 Cluj.Of. H. 1945. p.Of. transferat ca locţiitor politic la Minister (dec. 10158. dosar nr. 1618. partea I-a. BOTOŞENEANU.I.Of. BOKOR.]. (Arhiva C. partea I-a. nr. apoi transferat secretar al “Agenţiei Economie Române” de la Moscova. Arhiva Operativă M.S.pdf 182 . Bernard – în august 1945 sergent major la Legiunea de Jandarmi din Trei Scaune (Andreescu. ilegalist (membru U:T.. fond Documentar.IV. p. 72 din 26 martie 1946. în luan noiembrie avansat la clasa I-a (M. 208 din 10 sept. 1612. nr. decorat în 1947 cu ordinul „Coroana României în grad de Cavaler (decizia nr. 1614. 1617. 63-65 şi fond Neoperativ.G. fişei de la Securitate256. M. 1613.XI. BRAUNSTEIN. p.I. nr. trecut în rezervă la 31. Ferentz – în sept. 266 din 20 nov.R. p.R. apoi în Brigada Mobilă a Siguranţei Statului cu grad de lt. ambii imigraţi din Rusia. BREBAN.1969 cu grad de maior255. DJ nr.III.) Wasserman (1909 – d?). 1610. 8199). 19.IV. BRATU. în oct.a. BOGDAN.Avrum (1905-1934). (1946-1947). M. 1619. p. Mihail (n. f. apoi zeţar la 254 Vezi şi „Marioneta sovietică de la Frasin” în Monitorul de Suceava.Of.Of.1972 Bucureşti) – ilegalist (membru de partid din 1931). nr. 8318). fiul lui Alexandru şi Berta) – evreu maghiarofon. 1954). partea Ia. nr. 3617. Iosif (n. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.A. nr. CNAPPE. unchiul prin alianţă al lui Vladimir Tismăneanu (I. f. 3871).P. 225.

vol I. adjunct al şefului Secţiei Agrare a C. Hortensia.C. & Caţavencu 2004.Of.Of.A. inv. Cosma 1994: 83)257. I. M. Marghita (1944-1946).R. doi fraţi. ulterior şeful secţiei I de securitate regiunea Hunedoara-Deva. f. 243 n. la adresa http://www. De al tfel. 10924. nr. Ordine şi Instrucţiuni 1959. 2002: 12. Mihai Eugen – fratele lui Iosif Breban.R.1949). apoi încadrat cu grad de maior în Securitate. ulterior reabilitat (1954?) a locuit împreună cu soţia Janeta şi copii Rodica şi Vlad în Bucureşti. 5099. 4494). 2006: 78. după iulie 1941 evacuat de sovietici în Asia Centrală. Raul Volcinschi şi Ovidiu Vasilescu. trecut în rezervă la 17 martie 1961 cu grad de colonel (Arhiva Operativă M.. implicat în atacurile asupra Armatei Române la retragerea din 28-29 iunie 1940.M. Levy 2002: 84.N. Iosef Şulam (zis “Şuli”.C. claitate în care în martie 1946 este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Steaua Roşie”.1910 – 27. 182 din 11 august 1947.S.R. & Caţavencu 2004. 204. Nastasă şi Varga 2003b: 363-71.G.Of. transferat în cadrul Serviciului de Siguranţă.A. 10. BREINER. încadrat după război comisar-ajutor de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea.S. nr. 93.C.. a III-a. p. 183 . partea I-a. 7085.A. secretar al Comitetului P. Dobre et al.M. iar apoi locţiitor al comandantului Şcolii de ofiţeri de Securitate din Băneasa. fiul lui Moise) (5. Sălard (1946).G.I. Jdanov” (apr.R. BREBAN. instructor al Comitetului judeţean P. şef al Direcţiei Regionale a Securităţii Cluj.P. partea I-a. 1622. ulterior colonel dr.. cu grad de colonel (iul.ro/documente/cadrele_securitatii/BREBAN_IOSIF.R. 3617. ulterior colonel.S.R. Goma 2007: 178-9. al P. fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania.R.N. 126/1970.S.” cls. locţiitor al şefului Direcţiei a IV-a Contrasabotaj a Securităţii (1952-1953) unde este avansat la gradul de lt. 256 Arhiva C. C.I. la Serviciul Siguranţă (M. 1921). 135 din 18 iunie 1945. III-a.S. Lupu 2011. apoi diverse alte munci până în 1941). partea I-a. p.I. trecut în rezervă la 15 august 1945.cnsas. 257 Vezi şi fişa sa parţială de la C. 1. Duţu et al. studii de scurtă durată la Şcoala centrală de lectori de partid “A. 116 din 21 mai 1948. Petre şi Carmela Roman.S. deportat în batalioanele de muncă obligatorie maghiare (1943-1944). M. Pleşa 2010: 124-5. nr. anexa la dosarul nr. locţiitor al şefului serviciului Cercetări Penale la serviciul judeţean Cluj al D. Andreescu. revenit în ţară în 1944.. nr. cu referat de cercetare la fd. director al Direcţiei Judeţene Agricole Oradea (sept.R. 1621.A. decorat prin Decretul nr. (dec.. 1961). iniţial şeful direcţiei a IV-a Contraspionaj în Forţele Armate a D. locotenent-major.XII. n. 2. p. nr. f.C. la etajul clădirii ale cărei nivele inferioare erau ocupate de Walter.. Oradea (ian. şeful Direcţiei a IV-a a Securităţii (1956-1957). după război activist la Sindicatele Unite şi la Comitetul P.Of.P. pe Aleea Alexandru nr.A. I. 1949 – mai 1959). părinţii săi. al P. membru al diviziei “Tudor Vladimirescu”. după transformarea Siguranţei în Securitate. Cosma 1994: 46). trecut în rezervă în 1961 (Pleşa 2010: 124-5. nr. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Gheorghe (n. 1949). Sigismund. 1948-apr. BRILL. şef al Sectorului Sfaturi Populare al C. 1957 – mart.C. partea I-a. p. exclus din M. 6491). reactivat în august 1948 (M.S. 1947 – sept.Tipografia Oradea (1933-1937). fost deţinut la Gherla). fond Documentar. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.Of. două surori şi un unchi au decedat în timpul războiului în lagărele naziste de muncă obligatorie. şi deputat ăn Sfatul Popular Regional Oradea (mai 1950 – mai 1952). partea I-a. dosar nr. 54.R. zis “Szighi”) (mai rar menţionat şi ca “Beiner”) – originar din Cernăuţi (n. C.G. al P. menţionat pentru brutalitatea sa şi în memoriile lui Raoul Şorban. p.M. 1947. 180 din 6 august 1948. (1948-1959). 1948). ca agent de poliţie clasa a III-a în iunie 1945.P.I.-nov.1978 România) – ilegalist cunoscut. membru al comisiei electorale interimare Bihor (1948). DJ nr. în 1947 cu grad de comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj. 9. încadrat în D.-col.C.R.. Cosma 1994: 83.pdf. 1620. 3293.R. M. şi din partid în cadrul epurărilor din 1952. emigrat în 1970 în Israel (M.VIII. 286 din 10 dec. secţia Cancelarie – dosare anexe.

1625. 165.A. Andreescu. A.P. Watts 2011: 197 n. 70. Buium – din 1 aprilie 1948 numit agent de poliţie în centrala D. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.Of. fost ofiţer sovietic. & Caţavencu 2004. ministru adjunct al forţelor armate (1956-1972).M.” clasa III-a (Adorian et al. 4/1956) şi referat de cercetare la fd. (M.C. 1632. 1630.IV. (M.R. fond 495 (“România”). nr.P. numit în sept 1952 ministru adjunct al Afacerilor Interne (Decret nr. nr. 1913). 7259).-col.P.Of. BROITMAN.. 876 / 2407). p.G.Of. partea I-a. Mihai (n. Iakov). 1631. 136 din 19 iunie 1945.gen.D. şi fişa de la C. 164 din 19 iulie 1948. al P.S. nr. 187 din 18 aug.C. 1633. Cosma 1994: 49. (1955) (menţionat şi în C. 3293. Cluj-Napoca (fiul lui Andrei şi Sara) – d.A. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M. Dobre et al. Solomovici 2003: 195. p.A. 2006: 183. Şt. BURCĂ. apoi comandant al Comandamentului Forţelor Aeriene Militare (1953-1956).1920. 1953-1963 – şeful Direcţiei). şef al Direcţiei Generale Politice a M. 5969). 6309). locţiitor politic al comandantului Regimentului I Infanterie şi ulterior al Diviziei I Infanterie “Tudor Vladimirescu” (1943-1944).N.de formaţie tâmplar. 4313.07. avansat gen. BUTNARU. fost activist C.P. în 1965. Catalan 2001/4. 1624. 110 din 14 mai 1948. p.R. 1971: 210. 327 din 19 sept. Dobrincu şi Goşu 2009: 317)). (1947-1950). p. 184 . 1628. nr. Mira) – ofiţer la Direcţia B Contraspionaj a Securităţii în 1951. Gh. 5127). Ioniţiu 2008:88. BUIUM.I. Isidor (în alte documente “Brunner”) – după război agent principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.C. BUCICOV. Bucureşti) – evreu maghiarofon. al P. ? – locotenent major la Securitatea din Oradea în anii ’50 (Kovacs 2006.I.R.S. comandant al Comandamentului Serviciilor Armatei (1972-1973).din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M. 2/1957. anchetat alături de alţi “spanioli” şi “francezi” în 1953. Berindei.d. partea I-a. BULAN. C. ilegalist. inv. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.1914 Paşcani – 1994 Bucureşti) .R. (1950-1952). partea I-a.Of. avansat la 23 august 1949 general. 1945. trecut în rezervă în 1977. avansat căpitan al Armatei Roşii în 1936. 75.C. 1629. S. colonel de Securitate. BRUNER. 1626. Ecaterina . nr. BUCHLER.. 1952). nr. BRUTARU.I. (M. şeful sectorului de anchete şi cercetări de la Comisia Controlului de Partid (până în 1952). nr. Ferdinand – în 1948 definitivat în funcţia de agent de poliţie la Iaşi (M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Ferenc Butyka la 13. anexa la dosarul nr. Michal Iurevici BURSCH) (25. partea I-a.Of. avansat succesiv până la gradul de colonel (1947). Nastasă şi Varga 2003b: 24. nr. p. inv. Troncotă 2006: 123.R. locţiitor politic al Comandamentului trupelor de Securitate (1945-1952). 225. ulterior i-a succedat lui Dulgheru la şefia Direcţiei Cercetări Penale a Securităţii. 152 din 5 iulie 1948. comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct.I.1623. trecut în rezervă în 1963 cu grad de colonel. I.R. BUTYKA.S. Maria (n.G.A.R. 165 din 24 iulie 1945. 1627. şef de birou în centrala D.C. membru P.C. Solomovici 2001II: 44. voluntar în războiul civil din Spania. Francisc (n. Diamant 1979: 371. al P. apoi comandant al aviaţiei militare şi rector al Academiei Militare din Bucureşti. din 1932. p.A.Of. soţia colonelului de securitate Valeriu/Valerian Bucicov (Bucikov) (Jela 2001.Of. şi ulterior membru al Comitetului de Partid din centrala Ministerului Securităţii Statului. Jacques – după august 1944 şi până în august 1945. 1944 – iulie 1945) (M.C. partea I-a. v. renumerotată Direcţia a VIII-a în 1953 (1952 – locţiitor. Wexler & Popov 2002 II: 825. secţia Cancelarie – dosare anexe. 2006: 79.în martie 1948 numită agent de poliţie în cadrul centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. 51 din 2 martie 1948. Ioniţoiu 2006: 43). partea I-a. 1997. dosar nr. p. preşedinte al Consiliului Central al Crucii Roşii (1972-1975). Cosma 1994: 45. “Cadrele Securităţii”). când demisionează.R. Iacob (n. comandant al trupelor M. Goma 2007: 118. mr. 5627). M. Andrei . 1). . şef al Direcţiei Superioare Politice a Armatei (1956-1964). 157 din 4 mai 1971). BRUDER.P. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (14/1955. partea I-a..

p.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Ştefăneşti. CHELER.şef de serviciu D. p. 1654-5) 1637. 157 din 14 iulie 1945. 122 din 31 mai 1947. nr. inclusiv şef de serviciu la Ministerul Turismului (la începutul anilor ’70). 208 din 10 sept.Of. 3871.R.C. decorată cu ordinul “Apărarea Patriei” cls..S. 1645.P.I. nr. 1649. 1638. Mihail (n.Of. p. 201/1975. Goma 2007: 118.G. C. 1947.Of. KELLER) – funcţionar civil în cadrul M.A. Mayer . 4355). 3697 din 30 apr. 23 din 29 ian. Lupu 2011.G. L. nr.S.C. CHIPER. B.I. partea I-a.Of. 1647. partea I-a. partea I-a. Iaşi (la un moment dat cu gradul de locotenent-major).Of. CERLINCĂ. plutonier major şef (în 1949). (1947-1953). Henri .G. 9718). Michail M. Paul (n. 10094). 240). CALER. v. (M.C. al P.Of./D. M. 3895). 253 din 5 nov. 5982 şi nr. fişa parţială la http://www. partea I-a. 1640.I.cnsas. pp.R.N.P.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. nr. Mircea (n.Of. ulterior Inspectoratul Judeţean Suceava al Securităţii între 1956 şi 1983. CÂMPEANU. 1947. 1646. 3293. al P. Arhiva C.P.Of.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.I.R. nr. CĂLIN.A. 3038. (M. fiul lui Maxim şi Michalina) (1. CHELM. CAS.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. 72 din 26martie 1948. 681). partea I-a.P. 918. nr. M. pensionat. inv.P. 1945 încadrată ca şefă adjunctă de birou la Inspectoratul regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M. FELDMAN) – fost lăcătuş. Petre .1897 Corabia) – după război inspector la Inspectoratul General de Jandarmi. nr. din M.aspx?DocumentId=26302. Corina – în ianuarie 1948 numită comisar adjunct în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. CASAPU.P.din 1 aprilie 1947 încadrat comisar de poliţie în D. 1945 numit comisar-ajutor în centrala D. 1945. Bucureşti (Solomovici 2004: 567). nr.A. nr. C.wolterskluwer.G. partea I-a. CANTEA. p. 110 din 18 mai 1945.S.S. M. partea I-a. 1945. p. CHELMAN. 7. dosar nr. 1642. 286 din 10 dec.P.Of.Of. M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. 4049). p.ro/documente/cadrele_securitatii/CERLINCA_EUGEN. fond Neoperativ. p. Iancu .S. 219. iar în nov.A. trăia încă în Iaşi în anii ’90 (referat de cercetare la fd. 52 din 4 martie 1945.. 110 din 16 mai 1947. CAFFE.Of. Ion (n. 157 din 4 mai 1971). 1947. 1639. nr. partea I-a. nr. CATZ. nr. când este trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel259. 107 din 15 mai 1945.ro/DocumentView.S. 873 din 20 august 1949258) şi respectiv cu ordinul “23 August” cls. în 1948 plutonier major la D. Lary LEFERMAN. CAPLAN. p. M. GRIMBERG) (n. Cerlinca.F. Eugen (n. 185 . 1644. 1635. 1636. partea I-a. Clareta – în nov. Solomon – din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.N. Mihail .R. 1947. Cosma 1994: 48). 1947.1933 – 1985. partea I-a. 9 din 12 ianuarie 1948. Jela 2001. 88 din 18 apr.G. p. apoi încadrat ofiţer la D. nr.S. (?) CHIMION. 1641. III-a în 1949 (Decretul prezidiului M.. partea I-a. nr. după război ocupând diverse funcţii..pdf. p.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău (decizia nr.1634. a folosit frecvent ca nume de serviciu şi varianta “Sava Leferman”) – după război comisar-ajutor al Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi. Botoşani (M. M. fost frizer al Anei Pauker (C. 30 din 6 febr.C.S. 1643. Suceava) – ofiţer la Direcţia Regională. partea 258 259 V. partea I-a. http://freelex. (4/1968).G. a D. anexa la dosarul nr. Emanoil – în 1947 era agent sanitar la Penitenciarul Sighet (M.după august 1944 detectiv în cadrul D. p.Of. 1648.G. 2629). 2417. partea I-a. V. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei. p. (M. 265 din 19 nov.R. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. p. partea I-a. Teea (ortografiat şi Thea Kaplan) – ilegalistă. 8318. a III-a (Decretul nr.P. nr. CEASLAVSKI (cu varianta Ciaslavski) . f.

1997.A. 182 din 11 august 1947. 30 din 6 febr. Tarna – după război impiegată la Poliţia oraşului Roman. Gabriel (n. N. p. CHUSID. jud. 1947.R. 232 din 11 oct. (M. Surica – în dec. CIORTAN. partea I-a. FELDMANN) (n. a D. 121 din 31 mai 1945. 140 din 19 iunie 1948. 208 din 10 sept. când este trecută în rezervă (Cosma 1994). 473). partea I-a. Burah – în 1948 era comisar la Serviciul de Siguranţă Bacău (M. 8321). CIOBOTARU. trecut în rezervă în 1958 (Cosma 1994). partea I-a. p. 186 . CHIVU. transferat temporar ca translatorşef (v. 1664. 8. Dora (fiica lui Aizic) – cadru didactic civil la Şcoala de ofiţeri de securitate din Băneasa până în 1959. COHEN. (M.ro/documente/cadrele_securitatii/CIMPOIESU_GEORGE.I. -col. a avut doi fii: Dan şi Sorin. 1947 însărcinată cu atribuţii de Siguranţă (M. 1947. p.I-a. 266 din 20 nov. nr. 1665. CHITNER.S.I.Of. partea Ia. 980. 4355. p. 6310). COHN.1990261). COCA. 1654.php 261 V. COHN. COHN.of. 8888). 1657. nr.P. 1655. 9 din 12 ianuarie 1948.Of. & Caţavencu (2004) îl menţionează ca sublocotenent la D. p. Botoşani) – angajat în 1957 la Direcţia Regională Suceava. partea I-a. 1652. 71 din 25 martie 1948.G. Iosif – în ianuarie 1948 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea (M. Iancu . nr.1937 la Josenii Bârgăului.Of. partea I-a.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. nr. 260 Vezi şi http://www. p.V. p. 1656. căs.G. 1945 din funcţia de impiegat la Serviciul Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei pentru neprezentare la post (M. nr. nr. Galaţi în 1948)260.P.V. nr. 239).în august 1948 şef de secţie în cadrul M.html. 1660. p. Bucureşti (Solomovici 2004: 569). M.Of.1915 Bucureşti) – din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Harry – fost tinichigiu. 1947 numită agent de poliţiei în cadrul D.P. p. 159 din 13 iulie 1948. partea I-a. 1948. nr. George (cu variantele Ciompoieşu George şi Cimpoişu George) (n.P. 5228).R. M. 5817). Ioniţiu 2008:88. 4 din 4 ian. 10923. Lazăr – din iunie 1948 angajat în centrala D.Of. în cadrul Inspectoratului judeţean Suceava al Securităţii (funcţie de şef de colectiv). 176 din 2 august 1948. I. partea I-a. în 1948 plutonier-major în D. Neştian 2010: 88. 1663. 1945. cu Petria.procesulcomunismului. CHIPER. COHN. M. 1661.cnsas. 78). COHN. 16 din 20 ianuarie 1948. nr. 4517).com/marturii/fonduri/ioanitoiu/dictionar_no/no/dictionarno_2. partea I-a. 15. partea I-a.R. COJOCARU. p. nr.Of. 289 din 13 dec.Of.. 2604). Moses . 1666. Sever – în 1948 era comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. p.comunism.Of. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. la Circa 14 Poliţie (M. Milly – în 1948 încadrată ca dactilografă în D.Of. nr. nr.Of. M. disponibilizat în 3 ianuarie 1948 pentru luare de mită (M. 11059). partea I-a. 140 din 19 iunie 1948. p. 1659. p. unde până în 1989 avansează până la gradul de lt.S.Of.P. Mayer – după război şef adjunct de birou în cadrul prefecturii Poliţiei Capitalei. trecut în rezervă la 17. 122 din 31 mai 1947.Of. nr. 1945. BN (fiul lui Ioan şi Ghizela Vilhelmina) – d.R. CIMPOIEŞU. p. partea I-a. 1651. CONICI RAITER. 1658. Ioniţoiu 2000: 204. (M. (M.I.Of. Ancel – demis în nov. nr. p. Bernard – în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. partea I-a.P. Zissu (fiul lui Şmil) – şef de catedră la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa. 1650.pdf. p. p.Of. 10126).S. p. nr. partea I-a. 7086). CITY. partea I-a. partea I-a. din sept. nr.S. fişa parţială la http://www. http://www. 1662. 1948. partea I-a. M. 144 din 25 iunie 1948.ro/fisiere/tortionari/cautt. 5227.G. 5360 şi nr.Of.P. 1653.

al P. partea I-a.P.Of.C. v. Stefan – în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Chesturii de Poliţie Oradea (M.Of. COJOCARU. a D.XII. 1670. Moritz . M. ulterior inspectoratului judeţean Suceava. partea I-a.Of. p. 267 din 21 nov. nr. 9964 din 31 ian. nr. 1671.S. Ştrul) – căpitan M. 1946 din M. p. nr. p. M.Of. partea I-a.A. 1675. nr. 3694 din 30 apr.1951. 1375 (pentru aprobare). nr. în iunie 1945 la Comisariatul de Poliţie Bacău. 1946 în M. ulterior comisar de miliţie până în 1950 (cu dosar disciplinar la C. Suceava) – angajat în 1949 la D. p.Of.G. 1947. inv. COJOCARU. demis în apr. Simion (n. F. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. p. nr. p. partea I-a.Of. 41 din 18 febr. în 1948 la Chestura de Poliţie Iaşi.IX. 1946.Of. partea I-a. cu grad de comisar. 1516).. 4049).I. Oradea (1948-1950). iar apoi comandant al lagărului de muncă Galeş. (farmacist). CORNESTER. nr. implicat în reprimarea rezistenţei anti-comuniste din Maramureş. Ştrul – din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr.R. al P.I. partea I-a. 1681. 273 din 28 nov. 1668. p.A. Nuţă AIZICOVICI) – încadrat în M. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 1945.C.. sinucis în 1953. partea I-a. 1946 “pentru greşeli grave în serviciu” (M. 176 din 4 aug.C. partea I-a.Of. 108 din 12 mai 1948. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 4049). partea I-a. 4049).R.I. 3694 din 30 apr. COSTIN. 110 din 18 mai 1945.1928. trecut în rezervă în 1982 (în dosarul 3/1982 ibid.P.Of. p. 1945. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. Frederich – în 1947 era comisar-ajutor la Poliţia oraşului Satu Mare (M. Eugen (n.).R. M.?)1953) . Valeriu (n. Haim Max (n. 3949). nr. (M. Suceava. cu referat de cercetare la fd. Ana – în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul Spitalului M. 110 din 18 mai 1945. 1945. 23. COPELOVICI263) (n. 9940).Of. COSMOVICI. p. 263 V. p. 2547.C. COJOCARU..G. partea I -a. inv. iniţial la penitenciarul Aiud. nr. COPER.P. 1946. 1674.P. 9071. (M. 10381 (pentru cerere) şi respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. 1673. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 3895).Of.I. 1676. 1993. 6867).1981. Adrian – din noiembrie 1945 comisar la Poliţia oraşului Râmnicu-Vâlcea (M. al P. partea I-a. până la gradul de colonel. 2629). M. apoi prezent în Direcţia Penitenciare. 72 din 26martie 1948.III. partea I-a. 126 din 6 iunie 1945. Max H.V.1907 Brezoiu. 4264).S.C. funcţionar civil în cadrul M. 1672. COHN) – membru de partid. 1948.P. 43 din 21 febr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 3293. 81/1970. nr. M. 92 din 17 apr. 187 . COSMA.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.XII. partea I-a. p. 3697 din 30 apr. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (61/1955).P.R.VI. 237 din 17 oct. p. iniţial ofiţer la D.A. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 20. COJOCARU. 260 din 13 noiembrie 1945. cu care este trecut în rezervă la 21. 67 din 20 martie 1946.din aprilie 1945 şef de secţie de gardieni publici la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr.A. 1679. Sandu (n. (1955). 262 V. COSTEA. nr. (dosar 12/1954). Şloim .colonel de Securitate (în 1953).. v. Tobias . p. nr.Of. ulterior colonel M. 4706 şi nr.1667.A. CONSTANTINESCU. Brăila (fiul lui Samoil şi Tita) – d. Vâlcea – (22. nr. nr. 1348 din 7 ian. 10170). avansează în cadrul direcţiei regionale. Jenö KRONSTEIN262) (2. nr. 120/132 din 25.C.I. cererea de schimbare a numelui în M. 107 din 15 mai 1945. partea I-a. anexa la dosarul nr.1918 Bucureşti) – încadrat după război în D.S. 1680. Ionel (alias) (n. 1669. p. COSSLER. Gheorghe – din 1 aprilie 1947 încadrat în D. CONSTANTIN.Of. 1677. p. nr. v. 110 din 18 mai 1945. C. 1678.Of. p. partea I-a. nr.R. (?) CORNEANU. CORNĂŢEANU.C.

partea I-a. Zoltan – medic M. 2017. în sept.A. Ghedeion – în 1947 comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M. CSEN. respectiv şeful Direcţiei Generale a Miliţiei din M.R. 2002: 52-3. p. 253 din 5 nov. CRISTESCU. şeful Direcţiei Personal (1946-1948). Neamţ) – după război şeful Direcţiei Personal în centrala D. 1684.I. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Leon (n. partea I-a. inv. 1693.VI. prin Decretul regal nr. nr.1912 Sinaia. Cosma 1994: 76). 1947. 1689.A. cu stagiu recunoscut din 1931. M. Fifca KLEINMAN) (18. nr. partea I-a. Aurel . M. fond 495 (“România”).I. la Circa 12 Poliţie (M. (M. 110 din 16 mai 1947. 1946 transferat la Siguranţa Oradea cu acelaşi grad (iunie 1946-1948).în nov. Mîntuleasa nr. partea I-a.V. 1688. DAN.D. 833). Levy 2002: 104. îbn acelaşi bloc cu L. 1947. Simion .1682.S. 1945.Of. 1946. Rudolf Iosif – locotenent-colonel de Miliţie (în 1979). Vilhelm . nr. 22. KRAKAUER) – după război comisar la Chestura de Poliţia Iaşi. în martie 1947 transferat la Poliţia Călăraşi (M. (Jela 2001. 803. 61). nr. în 1963 (printr-un decret individualizat) cu Ordinul Muncii cls. nr. Sugarman f.a. a II.G.P. 1949. locuia pe str.C.G.1986) – ilegalist. Mureş (M. CRACAOANU. ulterior încadrat inspector general la Direcţia Penitenciare a D.1913 – 26. CRISTESCU. 21 ian.C.” clasa a V-a. nr. M. 136 din 19 iunie 1945. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. CRISTEA. partea I-a. nr. 3. (?) CSIZER.Of.Of. director al D.: 108. HAIDEN) (n. Elizare M. partea I-a.Of. 1692. 286 din 10 dec. 1683. în Forţele Armate. partea I-a.Of. 7084. (1949-1952).P. Diamant 1979: 371. sinucis după epurarea Anei Pauker (M. 1924 Ciocaia. cu nume de familie ortografiat ocazional Zeller. după război general. Emil – după război agent de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi. nr. 136 din 19 iunie 1945. 9763).I. partea I-a. 9748. 1691. p. nr.Of. FRIEDMAN) (n.. 1896).P. 9926). (31/1953). 121 din 31 mai 1945. Nastasă şi Varga 2003b: 25. 99 din 2 mai 1947. 10923). decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.. din 1 dec. apoi vreme de două decenii director general la Ministerul Industriei Chimice. p. după august 1944 comisar şef la Poliţia Sighet.R. nr.S. CSIKI. Pavel JÖSZEF) – medic la Securitatea din Cluj între 1948 şi 1958. (2/1979). 1695. partea I-a. care indică numele “Faivel Kleiman”)..R. menţionat şi în C. 2006: 662/637. 1690. Pavel (n. respectiv Cseller) (n. nr. Rozalia . Budea 2005. partea I-a. 12). I iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. Lajos. 1685. 1922 Tg. partea I-a. partea I-a.Of. 182 din 11 august 1947. p.R.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.P. 4517) 1687. Ludovic (n. 1947 transferat intern la Serviciul Siguranţă (M.în iunie 1945 încadrat ca gradian public clasa a III-a pe lângă Poliţia oraşului Tg. 10433. 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Dorohoi (M. 1686. partea I-a. nr. Andreescu. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. Solomovici 2004: 569. M.A.C.A. p. DANIELEVICI.VI.-a. 259 din 12 nov. 1947 (M. p. 4264). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. cu grad de locotenent-colonel. 222 din 25 sept. Berindei. Bihor – d. p. p. p.R. Kovacs 2006. participant la reprimarea rezistenţei din Maramureş. dosar nr. Virgil (n. 1947. p. decorat în 1947 cu ordinul „Coroana României” în grad de ofiţer (M. 2066 din 20 oct. 2 din 2 ianuarie 1948.Of. CZELLER. 3871. Pavel (n. CROITORU. 43.Of. p. nr. M. p. DANER. 1953 Oradea) – evreu maghiarofon.Of. nr. p. 253 din 1 nov.Of. Pătrăşcanu) – în iunie 1945 numit comisar-şef în cadrul Prefecturii 188 . partea I-a. apoi colonel. p. 108 din 12 mai 1948. 1947. 60 din 13 martei1 1947.C. 5127 şi M. partea I-a. p.P. Dobrincu şi Goşu 2009: 299.Of. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 10925. al P. 286 din 10 dec. partea I-a.Of. 3486. nr. al P. 1945. M. Oradea din 1948.Of. nr.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul Spitalului M. nr. Duţu et al. p.C. DASCĂLU. 4 din 4 ian. partea I-a.Of.Of. Jela 2001. 1694. Elizar (n. 225.Of. p. DASCĂLU. 5128). 21 din 26 ian.

p. partea I-a. 1707. nr. I. 1708.Of. (14/1955). Eugen (n.C. 4080 (cota S.R. 76. DAVIDOVICI.Of.).C. 3293.Of.C. 30 din 6 febr.A. A. nr. în cadrul D. dosar nr.. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. sublocotenent (în 1949).V.G. (Jela 2001. şi Banu 2005). 3871). 1711.08. 1. fond Neoperativ. 5466.1919 Bucureşti) – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 2417.I. v.în noiembrie 1945 încadrat ca şefă de birou la Inspectoratul regional de Poliţie Sibiu (M.S.Of. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 43 din 21 febr. emigrat în Israel (Solomovici 2004: 570). DAVID. p. 983). 10557). p. U. 11625). apoi locotenent. p. 1698.S. nr. partea I-a. Martin – începând cu 1 februarie 1948 agent de poliţie la Arad (M. 1702. al P. 1948. 1699. p. O. ff.) (fiul lui Eugen Iacov şi Ella) – a avansat treptat de la gradul de căpitan la cel de locotenent-colonel (în 1958). p.R. DASCĂLU / DASZKEL. 1945 în M. p. partea I-a. 3872.1927 Usgorod. 1946.I. după înfiinţarea D.Of. 286 din 10 dec. 1945.R. (8/1961 şi 12/1965). f. nr.în 1947 comisar în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. Cluj. partea I-a.S. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. partea I-a. partea I-a. Isidor – în anii ’50 locotenent de Securitate la Iaşi (unul din anchetatorii lui Octav Bjoza. 548 din 16 octombrie 2003. Emeric (fiul lui Carol) – colonel M. nr. nr. 1710.S. 1706. partea I-a. Jela 2001.R.Of. 9/1957.). ulterior şef de serviciu la Regionala Cluj a D. p. nr.IV. DAVID. DELEANU. 1703. Pavel (fiul lui Avram) – locotenent-colonel MAI.S.C.N. 1948..R. 255 din 2 nov.G. Goma 2007: 118.N. DELEANU.1910. DAVIDOVICI. al P. M.D. 1515). DEBELKA.S. Cosma 1994: 52.Poliţiei Capitalei (M.Of. 9800). al P. M.Of. C. 220-319).N.R. 10921). 1700. Leon – din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 208 din 10 sept. partea I-a. M. 11177. p. M.I. Sache – după război chestor la Prefectura Poliţiei Capitalei. 1947. DAVIDESCU.N. 110 din 16 mai 1947.R. Avram (fiul lui Şaim) – şeful biroului Planificare Învăţământ la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. Iosif . Iaşi (A. DAVIDENKO.I. 1945. p. Carol (n.F. trecut în rezervă în 1960. Turda. nr. p.S. nr. & Caţavencu 2004. 255 din 7 nov. 122 din 31 mai 1947. 2417. 8050). 1701.J.933 din 15 dec. partea I-a. Monitorul Oficial nr.Of. Liuba . 8321. nr.R. 1705. implicat în reprimarea partizanilor anticomunişti din Munţii Făgăraş (deconspirat de către C. fond Documentar. ff. nr. 220-319).C.I. nr. decizia M.Of. FICHLER) (n. preşedintele A. 295 din 28 dec.G. nr. Ernest (n.D.. 1696.Of. 83). Ioniţoiu 2006: 44.P.S. 209 din 14 sept. p. inv.C. partea I-a. cu referat de cercetare la fd. dosar nr. posibil agent sovietic. Gheorghe – din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1697. fond Neoperativ. DAVIDOVICI. partea I-a.VI. DAVIDESCU.A.. nr. fiul lui Ignaţ şi Pepi) şeful Siguranţei Satu Mare (1944-1948). 144 din 25 iunie 1948.la sfârşitul anului 1947 comisar la Serviciul Judeţean de Siguranţă Roman (A. p. DĂIANU. ? – în 1949 maior N. – v. şeful trupelor de securitate din Maramureş (Vischi şi Ivanciuc 2003).C. p. 277 din 29 nov.C.S. 144 din 29 iunie 1945.P.S.Of. şeful biroului 1 Informaţii la Securitatea din Roman. partea I-a. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul credincios” clasa a III-a (M. partea I-a. 189 . nr.C. secţia Cancelarie – dosare anexe. anexa la dosarul nr. post din care demisionează în iunie 1948 (M. 258. 1704. Angela – după război impiegată stagiară de arhivă în D. 126. apoi şeful Serviciului Judeţean Mureş al D. DEITEL... nr.P. 4354). şeful serviciului 2 la Direcţia Regională Braşov a Securităţii în anii ’50. dosar nr. partea I-a.R.K. 110 din 16 mai 1947. Leibu . 1947. 1945.P. 5360).R. DAVIDOVICI la 01.Of.. 1947.Of.S. DAVIDOVICI. respectiv la Biroul municipal de Securitate Iaşi (A.A. 1709. 30. partea III.P. DAVIDSOHN.

partea I-a. p. 265 V. Lomy – şeful arestului M. p. 110 din 18 mai 1945. împreună cu soţia sa. şef al Serviciului Inspecţii al M. şi N. Marghebus)) – colonel de Securitate.P.16. 162 din 16 iulie 1946.I. (19581968). 4049). 1722.Of. nr. pentru câteva luni. II.Of. (1950-1952).Of. 190 .C. la doar o lună distanţă demis şi deferit Justiţiei pentru fapte penale (M. DERFLER. responsabil de partid cu munca de cadre la Odorhei şi Ciuc (1947-1950). inter alios. curs de perfecţionare în U. coroborat cu intrarea “Frenchel” din Jela 2001 şi. nr.evreu maghiarofon. 22. DEMETER.R. (nr. (32/1955). DEUTSCH. deţinut la Târgu Jiu (1941-1944). inspector în Corpul de Consilieri şi inspectori ai preşedintelui Consiliului Securităţii Statului.C.S. Ladislau – în iunie 1945 încadrat comisar-şef în centrala D. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.A.A.S. 62 vol. p. inv. ulterior şeful serviciul 2 Contrainformaţii la Direcţia Regională Banat a Securităţii la sfârşitul anilor ’50 (M. decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite în apărarea orânduirii sociale şi de stat” cls. dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1721. 1724. 7472. preluat.P. Jela 2001.I. partea I-a.Of. DINU. anchetator brutal. DEUTSCHI.A. Bucureşti cu grad de locotenent.I. DOBROTĂ. 1720. I. căs cu Liza Marcusohn (1938). trecut în rezervă la 6.V. 265 1725. încadrat în D. 66.Of. Solomovici 2004: 570). apoi. Alexandru – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. 1723. Samoil(ă) – după război agent de poliţie în cadrul Biroului de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Reşiţa. 2414). de profesie lăcătuş. emigrat ulterior în Israel (Jela 2001. 1715. Mişu DULBERGER ) (16.S. Adalbert – maior M. 1718. 5833). partea I-a. 2004: 570. 1717. al lui Emil Calmanovici (Solomovici 2003: 228. 153 din 10 iulie 1945.C. şef adjunct al secţiei Administrativ-Politice a C. al P. deţinut în penitenciarele Jilava. 4708). DERJI. DEMETRESCU. 126 din 6 iunie 1945. 1713.C. şef de catedră la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1961 (Cosma 1994: 65.a. v.1712.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr.M. DINHOFER. Zoltan . I). u. “Mihail” (n.1968 cu grad de general-maior. M. Frenchel – locotenent de Securitate la Rădăuţi în 1949-1950-?264. nr.Of. Solomovici 570). p. ilegalist. 1945. (M..C. 10170). al P.procesulcomunismului. Sandor Demeter) (n.R.Of. 136 din 19 iunie 1945. activist de partid (1945-1947). DEUTSCH. partea I-a.A. al P. Lugoj şi Caransebeş). partea I-a. 1714. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. partea I-a. cu dosar la secţia Administrativ-Politică a C. în anii ’50. dosarul cererii de schimbare a numelui nr. http://www. Ioniţă 2010: 29 n. 4200). 168 din 18 iulie 1941. DEMETER. DRIMER. p. după august 1944 inspectpr adjunct (1945) 264 V. fost funcţionar bancar şi contabil în perioada interbelică la Bacău.1920 Budapesta) . nr. 70). -a (v. ? – locotenent de Securitate la Iaşi. al P. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. nr. numit şef al Direcţiei cadre a D. Cosma 1994: 49).P. C.1909 Tecuci – 2002 Canada) (fiul lui Sache şi Olga (n. nr.S.R.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/rrevolte/docs/revoltetaranesti5.R.G.R.R.G. Solomovici 2004: 579. angajat al reprezentanţei comerciale a U. 5127). DRU(C)KER. ilegalist (membru de partid din 1938.S.pdf.I.I. funcţie din care va fi demis în 1957. partea I-a. p. ocupând funcţia de şef probleme (Jela 2001.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Chesturii de Poliţie Oradea (M. Wexler & Popov 2002 II: 825). nr.S. Rubin . Emeric . 1719. Raoul (fiul lui David) – maior. 3/1952 vol.VIII.684/1946 de la Direcţia Judiciară a Ministrului Justiţiţiei şi publicarea cererii în M.C. Solomovici 2003: 195. DULGHERU. la un moment dat concediat pentru escrocherie.Of. (1957-1958). 1716. 3694 din 30 apr. p. cu grad de colonel în 1952. v. 267 din 21 nov. 5/1. 66 din 19 martie 1948. Friedrich – fost funcţionar. nr.R. p.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M.. Troncotă 2006: 64. la Bucureşti (1940-1941). partea I-a. (1954). Alexandru (n.C.

15 din 18 ian. 2006: 122. 99. membru al Partidului Comunist Francez (1939-1941). şeful Serviciului “c” al M. partea I-a.D.1948). M.C. doc. fond 495 (“România”).. Jela 2001: 106-8.I. sub acoperirea de emigrant ( ole hadaş) în Israel (2003: 209-10 şi 2001 II: 43. Goma 2007: 118. cl. Cosma 1994: 48).u. locţiitor al şefului Direcţiei Secretariat a D. în februarie 1948 promovat şef de serviciu (M. EINHORN.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M. 1948. 2001II: 43 şi 2003: 211-224. revenită în România în 1949. (1949-1952). Deletant 1999:190.G. 5127) 1730. ulterior reabilitat şi angajat la Sfatul Popular Bucureşti.Of.I. partea I-a. p. cu grad de maior. cu grad de sublocotenent. internat într-un detaşament de muncă obligatorie în Baia-Mare (19411944).D. 3293.P. în 1947 încadrat prin decret regal. 9800. p. 1947. M. combatant în Spania (1936-1938). la jumătatea anilor ’90.Of. nr. 1947. 123. 45. ulterior membru Irgun luptând împotriva britanicilor în Palestina preisraeliană. C. locţiitor al şefului Direcţiei a IV-a a Securităţii (1950-1953). partea I-a.. 1781).R.G. ocupând funcţia de şef de birou/serviciu la Direcţia a II-a Contrasabotaj în D. 136 din 19 iunie 1945.S. p. Israel) (fiul lui Victor şi Rozalia) – evreu maghiarofon. prezent în Franţa. A. p. EBNER. nr.R. Troncotă 2006: 63. iar ulterior. Wilhelm (după unele surse cu prenumele maghiarizat Vilmos) (n. (1953-1956) (participant la anchetarea membrilor guvernului maghiar în dosarul “revoluţiei” de la Budapesta din 1956). nr. avansat la gradul de lt.1911 Cojocna.Of. p. 271. 44.P. nr.I. 225. transferat ca director adjunct la Direcţia I Informaţii Externe a Securităţii şi detaşat secretar I la Ambasada României la Budapesta (1957-1959). când se pensionează definitiv. Ordinul Steaua RSR cl.şi apoi inspector (1946) în cadrul Siguranţei. p. (1956-1957). 1945. şi şeful cabinetului ministrului de Interne Teohari Georgescu între 1948 şi octombrie 1952 (avansat la gradul de general în 1951).A. nr. unde obţine şi calitatea de membru al Partidului Comunist Spaniol.G. pentru merite antifasciste. 2.A. 14/1959 şi 30/1980. apoi pensionat. DUŞESCU. Goma 2007: 118). în Forţele Armate (M.C. 1677. III-a. 603. 2006: 12.A. emigrat la 21 oct. 253 din 1 nov. (1948-1950). 38 din 16 febr. Cluj . Ordinul Meritul Militar cl.?. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. 181. (?) EGRI. 256.A. partea I-a.I. 6306). III-a.III. a emigrat la începutul anilor ’80 mai întâi în Israel.D. unde lucrează în domeniul tâmplăriei până în 1976. partea I-a. Medalia 10 ani de la înfiinţarea primelor 266 Citându-l pe Mihai Pacepa. 426. 1945 .A. anexele la dosarele nr. Paul – după război şef de secţie în administraţia centrală a M. Louis – comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. controlor de calitate la Oficiul de Control al Mărfurilor din Cluj (1960-1967). instalat comisar şef la Chestura Poliţiei Cluj în iunie 1945.C. şeful Serviciului Inspecţii al Direcţiei Generale a Miliţiei (1959-1960). dosar nr. 1729. iar în paralel şeful Direcţiei V (Cercetări Penale) a D.. Kuller 2008a: 127. Silvia (după alte surse Elemer) – emigrată în perioada interbelică în Palestina. (1952). (?) DURAND. 69.I.Of. 127. 255 din 7 nov. Eugen .S. nr. şeful Serviciului Dislocări şi Domicilii Obligatorii (S. trecut în rezervă cu grad de colonel la 31 mai 1960. arestat şi deţinut timp de peste 2 ani. 165 din 24 iulie 1945. în timpul războiului înrolată într-un detaşament local al armatei britanice. partea I-a. Dobre et al. Deletant 1995b: 57. 268. 10985. de formaţie tâmplar (meserie pe care a practicat-o între 1929 şi 1933 la Budapesta şi Paris). inv. fond “D”.Of. C.O. unde locuia una din fiice. f.C. apoi şeful serviciului cadre la Inspectoratul Regional Cluj al Siguranţei ( oct.S. al P. Solomovici 2004: 574 ş. dosar nr. 45). 1726.-colonel. în Canada. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1974 în Israel266. (1948-?) (Cosma 1994: 25. 1337). Teşu Solomovici susţine că Einhorn ar fi fost de fapt reactivat după pensionare ca agentul “X-34” şi trimis în Israel în misiune. nr.) al M. când va fi destituit împreună cu şeful său. V-a. 1944 – iulie 1945) (M. în 1947 detaşat ca membru al Misiunii de repatriere de la Berlin. inv. 191 .R. membru al Direcţiei Organizatorice a C.Of. la cealaltă fiică (cu referat de cercetare la fd.S. 1727. ilegalist (membru de partid din 1933) cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Banu 2008: 325. 1728.P.P. decorat de-a lungul timpului cu Ordinul Apărarea Patriei. 9763). ales membru al comitetului de partid al M.

5247. 1.R. respectiv şeful Inspectoratului Judeţean Harghita al Securităţii (1970-1981).. apoi plutonier major la D.P. locotenent(-major) la Regionala Braşov a Securităţii (1952-1956). ELIAS.S.R. 1733.A. 23.I.E. 1735. nr. 8800). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 165. ELBIM. p. Aliodor – locotenent. ELGER. 647. n. Toma – după război comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea. 1739. 1948. EPSTEIN. 1947. nr.pdf. EŞANU. 133 din 11 iunie 1948.. v. Elemer (n. cl. Troncotă 2006: 53. 1745. 30 din 6 febr.R. Catalan 2001/4. M. M. 1949. maior şi apoi lt. ELEPHANT. 159 din 13 iulie 1948. 2007.C.: 108.R. Ladislau (fiul lui Adalbert) – căpitan M. partea I-a. avansat sublocotenent în 1950. 1945. 257 din 9 nov. ERDELYI. numărul 6 din iunie 2010 al revistei Menora ed.Of.M.ro/documente/cadrele_securitatii/ERDELYI_ELEMER. nr. 1738. 192 . apoi maior la Securitatea din Braşov în anii ’50 (Bjoza 2006). Norbert . C. nr. p.R. ELEKEŞ. partea I-a. după reorganizarea în forma Securităţii căpitan.R. Medalia Meritul Militar. Oradea) – evreu maghiar. Ghelniţa. Solomovici 2004: 576). 2006: 81.-col. p. Medalia Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orânduirii sociale şi de stat (v. Eugen – în iunie 1945 numit comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.C. Dobrincu şi Goşu 2009: 486.Of.A. 9218. 194 din 28 august 1945.Of. 632. 1731. 982. ulterior vânzător de stofe într-un magazin din Bucureşti (Jela 2001. trecut în rezervă în 1981 cu gradul de general-maior268. nr. nr. Bucureşti (din 1948). 1740. 267 268 V. Iosif . FAIBIŞ. al P.1928.I. I. şef de serviciu în cadrul Direcţiilor II şi III (1964-1967). Sugarman f. 297. partea I-a. 90/1956.I. Solomovici 2004: 27 şi 2003: 20810. partea I-a.P. în iunie 1948 transferat la Chestura de Poliţie Constanţa (M. p. C. partea I-a. 1732.C.I.Of.D. p. nr. Deletant 1995b: 57. 3293.R. partea I-a. M. nr.C. 1971: 210. ENESCU. Iţic – locotenent (în 1948) la Securitatea din Focşani (1948.A. 139 din 22 iunie 1945. ? – şeful securităţii Caransebeş după război. nr.P. 1743. anchetator.unităţi române. 286 din 10 dec.Of. Solomon – în iulie 1948 numit comisar de poliţie (M. p. 135 din 18 iunie 1945. II-a. p. 1742. (1/1954) şi cu referat de cercetare la fd. V. implicat în reprimarea rezistenţei anticomuniste în zona Caraş (Solomovici 2001II: 43. (?) ELIAN. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Budea 2005). 131 din 12 iunie 1945. în 1974 urmare a cererii sale de a emigra în Israel în Ionescu-Gură 2010: 97-98 şi 100-102. EPEL. Gheorghe – funcţionar civil în cadrul M. partea I-a. 9870). nr. 1945. 241 din 22 oct. I) 1741.S. (60/1955).M. 7579). & Caţavencu 2004. 1734. 4922). şi Watts 2011: 196. Focşani..A. 1945.C. 1746. partea I-a. fişa întocmită de U719/004 din M. partea I-a. 1947. nr. Dobre et al. Elena – funcţionar civil în cadrul M. 2006: 280. 5032). 1744. p. al P.R. Beniamin – fost funcţionar. 1736.Of. 290.VII.a. Berindei. şi fişa parţială la http://www. p. al P. 1737. partea I-a. partea I-a.M. 231 din 10 oct.I. p. 10925. C. şef de sector la D.. EŞANU.. Adalbert (fiul lui Martin) – locotenent-major. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. p. partea I-a. Adorian et al. CV (fiul lui Ladislau şi Ida) – d. M.C. 286 din 10 dec.cnsas.în octombrie 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M.Of. nr. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1/1953). Miriam – în naugust 1945 angajată impiegată la Serviciul Poliţiei Administrative din cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. ERSEC. Oradea în 1948 (M. 5817). când întocmeşte rapoarte despre organizaţia sionistă locală267). 18. jud.A.Of. 5098 şi nr. Kovacs 2006.R. EÖTVÖS. inv. Ioniţoiu 2006: 27).Of. p. p. 256. anexa la dosarul nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. al P. 10925).în iunie 1945 numit comisar la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M.Of. ENGLERT. (3/1952 vol. Liviu – după război comisar la Chestura de Poliţie Iaşi.Of.

1518). partea I-a. iar între 1968 şi 1970 la Direcţia IV. şi fişa parţială la http://www. 12. 4049).Of. 1945. 100 din 3 mai 1947. ulterior ocupând funcţia de şef al Biroului pentru controlul paşapoartelor şi strănilor din cadrul Serviciului de Siguranţă Vaslui (M. partea I-a. 1752. 1945 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. p. M. Jela 2001. 269 V.Of. din 1 dec. 1754. 193 din 21 august 1948. 26. partea I-a. Sami / Saie – din 1 aprilie 1945 comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Hârlău (decizia nr. 2000. Andrei – în febr. nr. FEIGHENBAUM. 55 din 6 martie 1948. 1758. în 1945 la Inspectoratul Regional de Poliţie Mureş (M.ro/documente/cadrele_securitatii/FARAGO_ANTON.Of.cnsas. 1946. nr. 1947. FARKAŞ. 1948. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 5180). p. 41 din 18 febr. M. 1947. 1749. Solomovici 2004: 577). 1947 la Serviciul de Siguranţă din acelaşi oraş. FANDEL.pdf. Iancu – în 1948 menţionat ca lucrător calificat în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din cadrul D. 70.Of.P. 5227). Martha – în iunie 1948 numită agent de poliţie la Chestura de Poliţie Iaşi (M. FEIGEL. nr. partea a XVIII-a). partea I-a. 8319).II. p. 3504). p. 1760. nr. apoi la Poliţia Sfântu Gheorghe.G. partea I-a. sublocotenent (1948-1950). 1756. n. FAIBIŞ. Ploieşti) – evreu maghiarofon. p. nr. 164 din 19 iulie 1948. Solomovici 2004: 577). cap. trecut în rezervă în 1970 cu gradul de locotenent-colonel269.I. partea I-a. 268 din 22 nov. p. partea I-a.Of. 4143. p. Constantin – după război comisar în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. partea I-a. din sept.în 1948 era contabil la Serviciul Judeţean de Siguranţă Maramureş (M. partea I-a. 8319). nr. M. nr. Ploieşti (fiul lui Calman şi Marta) – d. partea I-a. pp. din sept. nr. FAIER. p. 1947. Anton (n. 259. Marcu – după război agent de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi. 1751.Of. 1748. locotenent la Direcţia Regonală Dobrogea (1952-1953). 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. Rozina – după război gardiană la penitenciarul Câmpulung-Muscel. 2037. Vlad – căpitan de Securitate la Cluj în anii ’50 (Jela 2001: 114. 3697 din 30 apr. prezent ulterior în cadrul Securităţii locale cu grad de plutonier (M.Of. torţionar la penitenciarele Bacău şi Stoeneşti (“Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. partea I-a. nr. p. p. detaşat pentru câteva luni în 1947 la Poliţia Sighişoara. ulterior emigrat în Israel (Cosma 1994: 45.în august 1948 era agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei Siguranţei (M. M. FEIER.Of. 208 din 10 sept. p. 1757. FARK. demisă în august 1948 pentru “grave abateri în serviciu” (M. nr. 43 din 21 febr. partea I-a. 68. 110 din 18 mai 1945. FARCAŞ. Petru . 165 din 20 iulie 1948.1747. Stefan (uneori ortografiat “Feigl”) – după război agent de poliţia.1922. 142-4).P. 1753. respectiv locotenent (1950-1952) la Direcţia Regională Prahova/Ploieşti. 1750. nr. biroul de contrainformaţii. 6937. p. partea I-a. 196 din 25 aug. FARAGO. Iacob (în alte documente ortografiat “Feier”) .of.Of. 5998. din 1 aprilie 1948 agent de poliţie la Biroul de Siguranţă al Poliţiei Dărăbani (M. M. v. 11026). FAYER. partea I-a.Of. Nandor (alte surse Şandor) .Of. 7074). 2888 din 12 dec. 2 din 2 ianuarie 1948.S. 10205).Of. de unde în mai 1948 este transferat la Comisariatul Focşani . nr. 5969). nr. nr.G. 193 . FEINGHERS. 1761. FEIER. 1755. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. partea I-a. 1759. 1349). nr. (M. FEIGEL. nr. p. Solo (uneori ortografiat şi “Feichenbaum”) – după război agent de poliţie la Comisariatul de Poliţie Adjud. p.Of. căpitan (din 1963 maior) şi în diverse perioade şef de birou la Direcţia Regională Prahova (1953-1968). p.Of. 1948. ? – colonel. nr. 138 din 17 iunie 1948.şef de serviciu în cadrul D. p. Şinca 2006. 140 din 19 iunie 1948. partea I-a. partea I-a. 208 din 10 sept. 162. cu atribuţii în contraspionaj. FEIERSTEIN. p.Of. 104 din 7 mai 1948.Of.

nr. 1773. 2006: 80). în noiembrie 1945 avansat la clasa I-a (în noiembrie 1945 încadrat ca detectiv clasa I-a în D.C. 2006: 184. Aurel (n. 208 din 10 sept. Lipa . FEYER. nr. partea I-a.1925. p. FELLER. 59 din 11 martie 1948. 1948 angajat agent de poliţie la Chestura de Poliţie Cluj (M.Of. nr.. 118 din 28 mai 1945. Alois – în 1945. FELDSTEIN. inv. al P. nr. p. Emilian – în martie 1948 angajat ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. FELDMAN.S. 168 din 27 iulie 1945. nr. 31 din 7 febr. Stefan – în febr.Of. nr. în 1950.I. p. Herman – în sept. 62. 1772.G. n.a. până în 1960. partea I-a.R. 1008). partea I-a.cnsas.Of. p. (M. 85/1955. partea I-a. FELDBLUM. vol. C. p. 1947 cu atribuţii de Siguranţă.P. nr.G.I.R. 267 din 21 nov. GLANZSTEIN) – general M. 1948.Of. FENY [Remy?. partea I-a. 1764. p. 2009. Botoşani (fiul lui Aron şi Haia) – d. p.a. membru de partid. Elisabeta – din aprilie 1948 impiegată de arhivă în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Baia Mare.P. nr. Suceava (în 1958 ajunsese căpitan). 1767. partea I-a. cu grad de căpitan. partea I-a. nr.Of. în nov.n.Of. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. FILIP. 1769. 1947. 72 din 26 martie 1948. cumnatul lui Emil Bodnăraş.P. (M. Şerper)) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M.A.pdf. Andreescu. în cadrul Direcţiei Secretariat (Dobre et al. v. partea I-a.I. Izi FINKELSTEIN) (n. FILKER. (M. p. 2631. 1765. Botoşani) – încadrat la 1 aprilie 1945 ca impiegat la Poliţia oraşului Botoşani (decizia nr.P.. 1948 era comisar de poliţie în D. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. în anii ’50 comandantul Miliţiei Capitalei (Solomovici 2001II: 17.în mai 1945 încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D.G.1762.C. p. M. 255 din 7 nov. 4049). 7304). 110 din 18 mai 1945. V. ca detectiv clasa a II-a.D. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. FEYER. 3293. inv. Galaţi) – angajat în M. 1771. 1775.. 4/1957 şi 4/1959.I. ulterior transferată la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea (M.P. originar din Iaşi. partea I-a.Of. Gabriel . din 1958 locţiitor de şef de secţie în cadrul secţiei VIII Cercetări Penale a Regionalei de Securitate Suceava.C. p. partea I-a.C. 62 vol. 1766.I. nr. nr. p. era transferat de la D. FICHLER. Carol . FERARU. 2005a).C. I şi respectiv II). Aizic-Moriţ (n. 3/1952.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne şofer în cadrul Chesturii de Poliţie Galaţi (M. Ionel (n. Alexandru – după război angajat impiegat în cadrul Primăriei Bucureşti. partea I-a.Of. partea I-a.R. 275 din 27 nov. nr. un fanatic al sistemului (Solomovici 2004: 578. 1770. 8320). 1948.P. 10170). 203 din 2 sept. (nr. I). I. 110 din 18 mai 1945. FICHMAN. 2147). M. 4049). 4517). 3697 din 30 apr.R.A. şi fişa parţială la http://www.S.P.A. p.I. al P. 1947 transferat pe aceeaşi funcţie în centrala D.G. 6412). 1947.C.Of. şi u.A.. 3/1952 vol. 1945. nr. 4380). al P. 1776. v şi M. p. anexele la dosarele nr. p.. vol. 194 . la Brigada a III-a a D. 30.A. I şi III. (M.Of. 1763. u. omonomie cu cel care în 1956. (nr. 10483). în 1948 preluat în D.din mai 1945 comisar-şef în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 9800). promovat şef al serviciului de control economic la Miliţia raională Galaţi. Manase (fiul lui Filip şi Ety (n. FIDLER. FILLER. cu referat de cercetare la Fd.Of.C. Andrei – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. partea I-a.ro/documente/cadrele_securitatii/FELLER_AIZIC-MORITZ.Of.Of. 42 şi 112. partea I-a.Of. ocupa funcţia de şef al cabinetului ministrului M.din aprilie 1945 comisar la Poliţia oraşului Fălticeni (M.P. FEINŞTEIN. (M. 124 din 31 mai 1948. v. ulterior promovat agent de poliţie. când este trecut în rezervă cu gradul de maior270 (menţionat şi în C.G. Ion . 121 din 31 mai 1945. 1774. 270 V. iar din sept. 1945. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.A. F.R. 4743). v. Nastasă şi Varga 2003a: 497-8). nr.]. 1768.

Of. 225. v. 1783. FLORIAN. p. 110 din 18 mai 1945. Uşer Rubinovici – evreu basarabean.Of. p. şi M. partea I-a. membru de partid din nov. profesor de Filaj şi Investigaţii la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1958. 51 din 2 martie 1948. nr.G.Of. după război anchetator în Direcţia V/VIII Cercetări Penale a D. nr. nr. 1790. p. căpitan (în 1949). în sept. 2099). Nică (n. Solomovici 2004: 578 şi 2001II: 43. 289 din 13 dec. FONEA. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 199 din 3 sept.Of.Of. Alexandru – în 1945 era comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Şimleul Silvaniei.1777.P. 1779. M. 1789. Botoşani) . Sandu – în sept.Of. 110 din 18 mai 1945. implicat în supravegherea mişcărilor sioniste (v. (1947-1956). nr. care a murit în luptă (Sugarman f. ? – în iulie 1949 locotenent major de Securitate. p. FORMAGIU.1903. nr. p. partea I-a. 1945 încadrat comisar-şef la Brigada Specială Economică din cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. FISCHMAN. Simion (frecvent cu varianta eronată FISCHER) (n. Ştefan – după august 1944 comisar-ajutor la Poliţia Focşani. suspendat din funcşie în februarie 1948 (M. 1945.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 9764). p. 7261. 271 Un Simion Fischel din Botoşani este menţionat şi la http://www. nr. 3694 din 30 apr. 1787. în 1947 încadrat prin decret regal.a.Of. 11059. partea I-a. pentru merite antifasciste. după război numit comisar şef de poliţie şi şef de birou în cadrul Siguranţei. Mureş. partea I-a. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cl. 17. Samuel) – supravieţuitor al Holocaustului cf. 7742). partea I-a. partea I-a. FINKELSTEIN. în mai 1948 definitivat în funcţia de comisar de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. inv.Of. FRÂNCU. partea I-a. Goma 2007: 118. partea I-a. Cosma 1994: 48)271 (v.romanianjewish. FOCŞENEANU. 1785.: 109). 253 din 1 nov. Cosma 1994: 48). partea I-a. fond 495 (“România”). M. 198 din 1 sept. 1947.S. nr.html 195 . 3505). FOLDENBERG. 1945 suspendat şi deferit Justiţiei (M. FLORIAN. Mişu FROIM) – după război angajat la Direcţia Poliţiei Judiciare a D. în Forţele Armate (M. 4049). 247 din 29 oct. p. partea I-a.IV. 9546). (1948-1952) (Jela 2001. Nathan . împreună cu fratele său Albert. 1947. 1781. nr. nr. 4049).P. nr.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_31. 4922). 1945. p. nr 201 din 31 august 1948. dosar nr.Of.fost frizer şi ilegalist. 1948. p. Kuller 2008c: 189). iar în martie 1948 transferat la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Odobeşti. cu grad de sublocotenent. 1784. 7711). apoi subaltern al lui Dulgheru la Direcţia V Cercetări Penale a D.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 1788.Of. 1778.G. FISCHER.P. nr. Sandu (n.. partea I-a. demis “pentru grave greşeli în serviciu” (M. FISCHEL. ulterior emigrat în Israel (Niculae 2004: 32. partea I-a.G. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1945. Ioan (fiul lui Iancu) – locotenent-major. Alexandru – dupăp război agent de poliţie la Poliţia Tg. 100 din 3 mai 1947. Vrancea (M. nr. 13529. dosar F/55 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).G.Of. Iosef – în 1945 comisar-şef la Poliţia Câmpulung-Muscel (M.S.S. 3697 din 30 apr.S. partea I-a. p. FOCŞENEANU. fost voluntar în Spania. 1944. 1780. M. p./D. 110 din 14 mai 1948. 39 din 17 febr. p. Ioniţoiu 2006: 34. FINKELSTEIN. FRANCO. Herman – după august 1944 gardian public la Comisariatul de Poliţie Vatra Dornei. p. 4315). 1786. registrului Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors (United States Holocaust Memorial Museum (2000 III: 57). III-a (intervievat şi de Levy 2002: 314). v. 1911). 1782.Of. Din mai 1947 transferat la Poliţia Tecuci (M. 131 din 12 iunie 1945. Herşcu . din 1947 transferat intern la Serviciul de Siguranţă.Of.

nr. 1799.C. n. 1803. 1801. nr. Ladislau . M.A. conform unei surse evreieşti. în luna martie 1948 considerat demisionat. 1947.I. din 1948 în Securitate. 4048). 1806.C. Iuliu (uneori ortografiat Frind) (n.S. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1917). 980). (4/1976) (inclus şi în Kuller 208: 439). 1800. p. FRIED. p. 1948 era agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. p.. 1797. FRIEDLÄNDER. 1948. 1947.ro/documente/cadrele_securitatii/FRIND%20IULIU. nr. partea I-a. fiul lui Iosif şi Maria) – între 1955 şi 1980 (trecut în rezervă) ofiţer în cadrul Direcţiei Regionale Maramureş. 1802.. unde avansează până la gradul de maior (Vischi şi Ivanciuc 2003. FRINDT. 131 din 12 iunie 1945. M. 4922. partea I-a. Raluca – în febr. Klara (uneori ortografiat “Clara”) – în aprilie 1945 numită impiegată în cadrul Poliţiei oraşului Rădăuţi. Isac – în februarie 1948 numit agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. al P.Of. (1/1975)..Of. partea I-a.V. Raşela – din octombrie 1947 informatoare diurnistă la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. nr. & Caţavencu 2004)272 – încă în viaţă în 2009 în Baia Mare. FRIDMAN. 61 din 14 martie 1947.I. Alexandru – în iunie 1945 încadrat comisar în cadrul Comisariatului de Poliţie Reghin.Of. 5127). nr. nr. p. partea I-a. pentru neprezentare la serviciu (M. partea I-a.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.A. partea I-a. Naty – secretarul Poliţiei Huşi (1945-1946) (Andreescu. nr. p. p.Of.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 5127). partea I-a. după război încadrat inspector în cadrul D. 7085.Of. p. 110 din 18 mai 1945.R.1791.R. 2037.]” (Kornis 2009: 237-8. nr. 1796.I. îndepărtată din serviciu în iunie acelaşi an pentru “grave abateri” (M. FREIBERGER.Of. Iosif – din mai 1947 agent la Chestura de Poliţie Oradea (M. 5128 şi M. partea I-a. I. FRIEDMAN. p. Varga 2003a: 130).cnsas. v. FREIBERG. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of. nr. şi Solomovici 2003: 198. 136 din 19 iunie 1945. a M. M. partea I-a. partea I-a. 136 din 19 iunie 1945. 208 din 10 sept. p. FRIEDMAN. partea I-a. partea I-a. p. FRIDMAN. M. M. 191 din 20 august 1947. al P.Of.Of. emigrează în Israel după 1989. 12. Dănilă . 110 din 18 mai 1945. nr.pdf.Of. 272 V. FRIDMAN.C. “s-a numărat printre personajele pline de cruzime ale acestei organizaţii” şi “i-a bătut şi torturat cu mult mai rău decât ‘securiştii’ români [pe doi evrei implicaţi în procesul de spionaj din Comerţul Exterior. 182 din 11 august 1947. nr. 1795. p. FRIEDMAN. 136 din 19 iunie 1945. infra) – funcţionar civil în cadrul M..Of. Nastasă. 1798. 1961. 247 din 25 oct.Of. 1805. care îl citează pe generalul Neagu Cosma.R. Vladimir – funcţionar civil în cadrul M. nr.n.E. 2038).I. 286 din 10 dec.Of. Iosif David – în 1948 comisar ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Rădăuţi (M. 1793. în sept. FRÂNCU.Of. nr.R. v.Of.G. 8318. 196 . partea I-a.R. 1947. 10926). 55 din 6 martie 1948. M. 4049). FRIEDLANDER. nr.C. unde avansează succesiv până la gradul de maior. partea I-a.C. p. partea I-a. 1792. FRIDMAN. 1804. v.S. p. Harry (fiul lui Marcu) – profesor civil de limba ebraică la Şcoala de ofiţeri de securitate din Băneasa până în 1959. FRENKEL.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 7537). 1794. Eugen (între amici “Fritzi”) – fost deportat în lagărul de muncă pentru evreii comunişti de la Vapniarka. Mauriciu . p. 55 din 6 martie 1948. Mureş (M.C. Erwin-Max (fiul lui Eugen. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.1935 în U. 30 din 6 febr. şi fişa sa la http://www. 9562). p. FRENKLER. 3697 din 30 apr. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi transferat la Inspectoratul regional de Poliţie Tg. nr.

de unde s-a şi pensionat (I. 1823. partea I-a.A. 8320.R. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. “Fuchs”. 1808.Of. FRUCHTMAN.A. Sigismund . nr. p. 10432). nr. Beria (în unele documente ale Securităţii ortografiat şi “Fucks”.1807. 124 din 31 mai 1948. M. Edgar – funcţionar civil în cadrul M.R. 7259). (6/1982). nr.I.R. Elemer (fiul lui Dionisie) – locotenent-major M. 1824. FRUNZĂ. 1945. FUCHS.S. Dobre et al. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.R. Rebeca – numită în iunie 1948 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 44. 1947. Ella – din 1948 dactilografă în centrala D.Of.C. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. (la trecerea în rezervă în 1982).I. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.R. 3697 din 30 apr. FROST. şi cu variantele de prenume “Behr”. Cosma 1994: 50). respectiv cu numele “Fux” sau “Fucs”) – din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Fălticeni.P.Of.responsabil în cadrul Direcţiei Personal a D. FÜLLOP. ulterior maior la colonia de muncă de la Cernavodă în perioada Canalului (1950-1953) (Solomovici 2004: 579. nr. n. FÜLLOP. (M. 4049). aflat în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă.C. FÜRSZT. când demisionează. cap.. 1814. posibilă identitate cu Teodor Friş. FROST. FUNARIU.Of. nr. 1918. 2006: 216. 1810. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a CC al PCR (1955). 1815. 1946 era încadrat ca şef de secţie în Corpul gardienilor publici Satu-Mare (M. FRONESCU. al P. M. Iacob (uneori menţionat cu prenumele “Iani”. p. 197 .R. FUCHS. 136 din 19 iunie 1945. M. I. Benjamin . 126 din 6 iunie 1945. al P. p.I. 1822. Jela 2001).R. FUX.I. nr. ulterior demis şi angajat la Combinatul de Utilaj Greu Iaşi. 1812.R. p.A.S. nr. Goma 2007: 118.C. 1820. 4707).P. Suceava în 1948. v. (1948-1951). pp. 142-4.Of. 1817. FUCHS. FUCS. H. p. 10923.Of. respectiv. FUX. 1813. ? – căpitan în 1945. Nastasă şi Varga 2003b: 156-7). din sept. Martin – gardian la penitenciarul Gherla în perioada reeducării. partea I-a. 110 din 18 mai 1945.P. 222 din 25 sept. conform unor surse ar fi fost transferat la Bucureşti la sfârşitul anului 1948 (M. partea I-a.Of. 1811. care în sept. Samuilă – în august 1945 comisar ajutor la Chestura Poliţiei din Dej (Andreescu. partea I-a. 1821. 4743). ? – căpitan la Securitatea Iaşi. 144 din 25 iunie 1948. gardian public la Poliţia Botoşani (M. 1819.P. partea I-a.fost cârciumar în Gherla. 5360). 5127). posibilă identitate cu “Fuchs Bereş” (n. Solomovici 2004: 579. p. respectiv “Beriş”) – colonel. Troncotă 2006: 70. 1946. nr.. 286 din 10 dec. ? . emigrat în Israel în anii ’60 (Ioniţiu 2008:88. p.C. 208 din 10 sept. Iacob – între august 1944 şi august 1945. FRISCH.I.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.Of. p. 1947. partea I-a.în iunie 1945 încadrat comisar la Chestura de Poliţie Timişoara (M. & Caţavencu 004. Solomovici 2004: 579). & Caţavencu 2004. 162. comandantul biroului Fălticeni la Serviciul Judeţean Baia al D.C. Iancsi – anchetator brutal al Securităţii Satu Mare. p. David . partea I-a. menţionat şi în C. 187 din 18 aug. Botoşani). germanofon. Şinca 2006. partea I-a. directorul Casei de Cultură a Ministerului de Interne (1949 – anii ‘60) (Solomovici 2004: 579 şi 2003: 207. nr.D. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa.S.I. Paul . (70/1955). 1818. 2003: 207 şi 2001II: 43.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. cu grad de maior (după alte surse ar fi fost chiar şeful Serviciului Judeţean).Of. 1809. Sali – funcţionar civil în cadrul M.A. Sdolomovici 2004: 578-9). FUCS.G. 1816. 2006: 184). FRISCHER.

10558).A.I. Ungaria (fiul lui Viliam Marcu şi Şarlota) – d. (?) n.M.Of. partea I-a. I. dosar 3/1952 vol.Of. 1945 arhivar ajutor la Poliţia Deja.S.Of. 10416). nr. 3895). partea I-a. 139 din 22 iunie 1945. 1834.Of. 41 din 18 febr. 1946. partea I-a. Smaranda [probabil Gärtner. 1349). responsabil cu evidenţa în cadrul comitetului regional de partid (Andreescu.ro/documente/cadrele_securitatii/GEDO_ANDREI. cu Marcel BlecherBădescu. 1831. GHIPS. (nr. GEDO. (v.I. M.2. GLASSER.A.după august 1944 comisar şef în cadrul D. fiica lui David şi Bella. nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 9. GHINTER. 2334). Marcel . n. 1946 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. GIMPEL. 27. p. p.a.P.G. 139 din 22 iunie 1945. 4266). Cosma 1994). M. 1826. 1839. Oprea 2007: 96) (dosar G/80 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1829. GLAS. 62 vol III. v.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. 1946. partea I-a. 1945.Of. 275 din 30 nov. Bucureşti) – lt. ? – fratele lui Teohari Georgescu. p.Of. p. GABAY. nr. Harry . “Orest” (n. şi apoi căpitan la Direcţia Regională Banat/Timişoara (1950-1954-?). ulterior funcţionar în M. 5246).pdf.S.I. la Serviciul Lagăre al D. Buzatu 2008: 407). 31.cnsas. GERSHON. n.a. nr. 182 din 11 august 1947. n. 1947. p. inv. şi u. 1841.I.R. nr.C. 108 din 12 mai 1948. 216. nr. 1842.. Mina – angajat în febr. Alexandru . Gherşin (n. 1946 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. 41 din 18 febr. Berindei. 1827. 3699 din 30 apr. Clara . nr. şeful secţiei 31 Poliţie Bucureşti în 1947 (Deletant 2001: 34-5. Petru . 48 din 28 febr.în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M. 22 şi 1999: 23. partea I-a. partea I-a. 1997. GABOR. 1830.n] – după război dactilografă la Comisariatul de Poliţie Cisnădie. GHERŞIN. 16 aug.Of. 1911) – ilegalist cu stagiu recunoscut din 1935. 1840. 3/1952. I). 9880). p. p. GHERŞIN. GHERTNER. vol. Andrei – în febr. nr. şi http://www. Paul Sterescu-Sternshein ş. p. 1947. al P.C. 72 din 28 martie 1945. Reghina – în 1952 sergent-major în cadrul M. partea I-a. 1835.1913. p. (?) GEORGESCU. 1838. partea I-a.C.Of. Niculae 2004: 32.Of. nr. M. 237 şi Ion N.G.Of. (Solomovici 2003: 121). 157 din 14 iulie 1945.1825. Dobrincu şi Goşu 2009: 269). GALLOVITZ. II). 1521). în mai 1948 transferată la Comisariatul de Poliţie Călimăneşti (M. 1837. v. Conrad GABOR) – din 1 aprilie 1945 şeful poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. partea I-a.Of. p.R.A. 273 V. 1836.273.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. Andrei (n. 1947 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Rădăuţi (M. partea I-a..în noiembrie 1945 încadrat în M. p. Francisc .Of. nr. nr. 1833.în febr. 1349. inv. 257 din 6 nov. GAL. cu fişă la secţia AdministrativPolitică a C. Gerschon – în nov. apoi transferat arhivarajutor la Inspectoratul Regtional de Poliţie Craiova (M. nr. partea I-a. 233. GALL.P. 198 . arhiva secţiei Administrativ-Politică a C.A. 277 din 29 nov. 7086.în martie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Lupu 2011.anchetator la Direcţia V/VIII Cercetări Penale a Securităţii (C. 62 vol. p.. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. (nr. partea I-a. 107 din 15 mai 1945. Nuremburg.C. M.R. Iosif . Iulian Sorin. GALL. partea I-a. nr. 1832.Of.III.la sfârşitul anilor ’40 coleg la Şcoala de Ofiţeri M. în 1960 trecut în rezervă cu gradul de maior de la Direcţia Cadre a D. Wilhelm . v. 4049) şi activist P. 110 din 18 mai 1945. ajutor de primar în oraşul Bârlad din 26 august 1944 până în iunie 1948. partea I-a. Nastasă şi Varga 2003a: 229. Marcu . respectiv Zahariuc 2009: 210. 5246) 1828. p. 1945. GENSER. al P. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. p.-mj. nr. nr. 5982).

1947. în 1947 cu grad de comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj./D. partea I-a.Of. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. 4146). M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Filip (uneori ortografiat eronat şi “Gluxman”) . Pincu . 10924). Căpâlna. 163 din 17 iulie 1946. ? – meţionat între torţionarii penitenciarului din Constanţa în “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” (Ioniţiu 1982.F. partea I-a..cnsas. p. nr. ? – ofiţer de securitate la Baia Mare în anii ’50..Of. p. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. 1854.C. şi Jela 2001: 125). Maximilian – încadrat în iunie 1945 în D. (M. Ladislau (n.1843.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. M. p. nr. 10197). 7489. GOLDENBERG. p. p. GOLDENBERG. p. 182 din 11 august 1947.Of. nr. 5075).S. locotenent-colonel la înfiinţarea D. 1846.S.S.G. nr.R. partea I-a. decorat prin Decretul nr. ulterior avansată la funcţia de impiegată (Arhiva C. 1850.1914.1924. 1947. GOLDENBERG. 5933). nr. Simion Eugen – căpitan medic M.Of.Of. partea I-a. cu grad de maior. 1947 angajat ca informator diurnist la prefectura Poliţiei Capitalei (M. (30/1954). M. Ana – la sfârşitul anului 1947 dactilografă principală la Inspectoratul Regional de Siguranţă Iaşi. Bihor (v. M. 1947 şofer în centrala Siguranţei (M. 286 din 10 dec. 9596). GLUCKMANN. Andrei (26. memorialisticii unor foşti deţinuţi politici (v.S. ilegalist (din 1932). GOLDENBERG. nr. GOLDENTHAL. 10924). p. ulterior menţionat în memorialistica unor foşti deţinuţi politici ca ofiţer la biroul din Aleşd (Bihor) al Securităţii la începutul anilor ’50. 10919.S. partea a XVIII-a). 10433). Arad – 3. 134 din 12 iunie 1948. M. 162 din 16 iulie 1948.angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Poliţiei Zalău (M. T. GOLDSTEIN.-maj.V. 2006: 79). 10557). M. 1946 de la Poliţia Satu-Mare la Comisariatul de Poliţie Salonta.P. 1947.R.G.G. p. 274 V şi http://www. partea I-a.Of. nr.Of. apoi şef adjunct al Direcţiei IV a D. p. p. 2417. 1947. partea I-a. 219. nr.G. (Dobre et al.C. 3699 din 30 apr. apoi Târgu Mureş (M.P. 1856. nr. 7086. M.G. 2006: 79. GOLDEMBERG.G.V. Bucureşti) – între 1954 şi 1961 (trecut în rezervă) lt. GOLDHAAR. 135 din 18 iunie 1945. M. GOLDSTEIN. p. 1851. comisar-ajutor transferat în sept. partea I-a. 267 din 18 nov.Of.N. 1844.Of. după război comisar la Siguranţa Braşov (unde e avansat chestor în 1947). 1855.Of. 4. partea I-a. Ilie – din dec. M. p. 248 din 27 oct. partea I-a. partea I-a. nr. nr. Iosef – în oct.Of.P. cf.ro/documente/cadrele_securitatii/GOLDSTEIN_LADISLAU. ocupa funcţia de şef al Serviciului V din cadrul Direcţiei a IV-a a D. partea I-a. Francisc . f. partea I-a. 1911. al P. în anii ’50 (Dobre et al.S. 286 din 10 dec. nr. arestat şi eliberat în august 1944.S.Of. 286 din 10 dec.Of. partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (dosar G/103 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Of. fond Neoperativ. partea I-a. M. 7085. 104 din 7 mai 1948. transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie din acelaşi oraş (M. 199 . Michel – în mai 1948 promovat comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. 1849. 1852. 182 din 11 august 1947. ca agent de poliţie clasa a III-a. 3081). Bernath – în 1956.A.I.Of.Of. nr. GOLD.pdf. p. v. dosar nr. şi respectiv căpitan în cadrul Direcţiei a II-a.1986) – fost funcţionar C. Isac – din 1946 comisar-şef la Prefectura Poliţiei Capitalei. (?) GLUVACOV. GOLDSTEIN. partea I-a.Of. p. 1946. 1857. GOLDBERGER.A. 1853. 1848. nr. 2009. 1845. GLIECK (GLÜCK). nr. partea I-a. serviciile 3 şi 2274.. 51 din 2 martie 1948. Cosma 1994: 47). p. partea I-a.P.IV. p. 5099. 82 din 7 apr. 4049.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Comisariatului de Poliţie al oraşului Suceava (decizia nr.S. 1947. nr.P. 4142). 1947. p.Of. 222 din 25 sept.S. probabil Mihail Gluk. nr. 277 din 29 nov.. 1948. Bihor (fiul lui Carol şi Malvina) – d. 1847.. 96 din 25 aprilie 1946. p. 110 din 18 mai 1945.G. nr. adjunct al directorului Direcţiei I Informaţii Interne a D.

dosar nr. 119 din 29 mai 1945. GRÖM. adjunctul colonelului Alexandru Ioanid [v. 1873. 1947 numită comisar-ajutor în Direcţia Poliţiei de Siguranţă (M. partea I-a. Ioniţoiu 1982.S. 30 din 6 febr. 1872. nr.Of. Turnu Măgurele (fiul lui Carol şi Anica) – d. p. 12 din 15 ian. I.Of.R. partea I-a. 3895). 1861. 62 vol. partea I-a. partea I-a.P. Şmil – încadrat în D. nr. p. respectiv III. GOLSTEIN. iniţial translator pentru personalul militar sovietic prezent în România după război.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.M. al P. I. Madeleine – în dec. 1864. demisă însă după o lună pentru neprezentare la post (M. GRÖNBAUM.R. 136 din 19 iunie 1945. nr. iar între 1956 şi 1958 ofiţer la secretariatul Şcolii de Ofiţeri de Miliţie (Cosma 1994).a. 5360). 107 din 15 mai 1945. partea I-a.1928. 206 din 11 sept. 289 din 13 dec. 11964. nr. M.a. 25 (cota S. partea I-a. u. nr. nr. partea I-a. (nr.S. supra] (Solomovici 2005. 1868. 1987. şi M. citarea dosarulului de solicitare a schimbării numelui în M.1921 Salonta.C. 5075). p. Tibor GUTTMAN276) (n.XI. 1945. nr. GROPPER.G.R. 21. al P. Bihor) – căpitan. 9838). Mauriciu Ştrul la conducerea D. Selma . (?) GRAMA. 43 din 21 febr. partea I-a. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.I. M.din mai 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dej (M..ro/documente/cadrele_securitatii/GOTVALD_NICOLAE. p.numit în iunie 1948 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. f. 265 din 14 nov. în februarie 1948 ajunsese comisar.. comisar-ajutor în cadrul Serviciului Rechiziţii al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. inv. p. din noiembrie 1948 adjunctul lt.Of.Of. I). partea I-a.Of. al P. GOTVALD. GOTTLIEB. 1948. Samuel .Of. GROSMAN. 10273). partea I-a. GROSSMAN. 1948. 350). 256 din 8 nov. Bela . 4.A.). cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of. 1947. 1948. numit la 1 febr.M. GROS.Of. GROSSFELD. 35).Of. (nr. 104 din 7 mai 1948.P.Of. Lazăr – din toamna lui 1944 şi până în noiembrie 1945.Of.1973275.în mai 1948 promovată comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. p. C. 3/1952 vol.G.Of. p. Oradea (Kovacs 2006. Moshe – fost şef la miliţia judiciară regională. vol. (M. 1947. nr. în noiembrie 1947 suspendat din funcţie şi deferit Justiţiei (M. şef de sector la D. originar din Rusia.R. (13/1953). nr. 144 din 25 iunie 1948. p. în 1952 cu grad de căpitan M.II. 4425). Piteşti) – între 1949 şi 1968 locotenent-major la Direcţia Regională Argeş/Piteşti.Of. 1946. 1862. p.N. nr. p. 62 vol. 1859.-col. 200 .1858.I. 1869. Iosub – din toamna lui 1944 şi până în octombrie 1945 comisar la Poliţia oraşului Vaslui. 1863. v. nr. nr. 982). apoi căpitan la Inspecotratul Judeţean Olt al Securităţii (1968-1972). M. p. GRAD.Of. I. M. 3/1952 vol. – locotenent de Securitate. 1860..cnsas. când demisionează. u.P. Marcu .C. respectiv II) (v. I. 1948 comisar la Poliţia Sighet (v. 1866. partea I-a. p. 1515.C. p. XVIII). Samuel – funcţionar civil în cadrul MAI.R. 1865. nr.I.P. GOLDŞTEIN. fond Documentar Timişoara. Goma 2005: 6). GRIMBERG. nr.pdf. 4142). Bernard – între toamna lui 1944 şi noiembrie 1945.S. partea I-a. 270 din 24 nov. 134 din 12 iunie 1948. 5127.Of. inv. Ioan (fiul lui Moise) – căpitan M. 1945. 275 276 V şi http://www. Nicolae (n. 1870. GROSSMAN.I. partea I-a.A. v. p artea I-a. ulterior transferat la Poliţia oraşului Bistriţa. 1867.M. p. probabilă identitate cu Moise Grossfeld. nr. 1945. Galaţi (Arhiva C. partea I -a. 6. 256 din 5 nov.R. 1871. 11059). ca şef de birou în iunie 1945.S. GRANK. Tiberiu (n. p. S. 7957. respectiv maior la Inspectoratul Judeţean Argeş până la trecerea în rezervă la 31. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.A. 9851). Reiza – locotenent major. V. şef de birou în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M.

nr. partea I-a. 1893. nr. nr. nr. nr.Of. p. 277 din 29 nov. p.P. Solomovici 2004: 581. p.Of.S.Of. Mendel . p. partea I-a. 1887. 286 din 10 dec..R. p. 1878. p. partea I-a.I. p. 1881. 126 din 6 iun.din mai 1945 comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. fond Neoperativ. partea I-a. Manea (n. 4706).A.IX. 10172. partea I-a.R. Ervin – comandant de penitenciar la Cluj la începutul anilor ‘50. 164 din 19 iulie 1948. 1947. p.1874. Leo GUTTMAN) (n. 6201). 172 din 28 iulie 1948. nr. 6201. 1945. GUTMAN.I. 1947. ff. I. 1891. şeful Serviciului V din cadrul Direcţiei a IX-a Cercetări penale a D. 82 din 7 apr. 18. 268 din 19 nov. p. 277 V. M. p. (3/1952 vol. M.Of.X. p.Of. 3080). Ioniţoiu 1982: XVIII). Alexandru – în iulie 1948 definitivat în funcţia de impiegat în cadrul Chesturii de Poliţie Cluj (M. GUTMAN.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Tiberiu – în 1947 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. GRÜNBERG.ro/documente/cadrele_securitatii/GRUIA%20MANEA.şef al Serviciului Secret Civil al R. 4706). 24 din 30 ianuarie 1948.N. p.S. GRÜMBERG. dosar nr..Of. singura menţiune în sursele antisemite Pinay 1962 şi Niculae 2004: 33).Of. partea I-a. nr. 11 din 14 ian. menţionat pentru scurt timp şi ca adjunct al comandantului închisorii Jilava (Kovacs 2006.Of.A. 139 din 22 iunie 1945.Of. 7084. C. 2006: 80). GUROVICI.Of.Of. 5467). p.C.C. nr. M. p. nr. partea I-a. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 121 din 31 mai 1945. GRUIA. GUTMAN. partea I-a. Adolf – din 1947 agent principal de poliţie în centrala Siguranţei (M. 10239 – când încă nu îşi românizase numele. partea I-a. GRÜNBERG. nr.R. 2009. partea I-a. 1888. exclus din Securitate (trecut în rezervă la 30 iunie 1962) şi anchetat pentru deturnare de fonduri (A. ulterior căpitan şi şef al biroului Cercetări Penale la Regionala Cluj a Securităţii (1951-1961. Leonard .XI. 1945. nr. p. 220-231.Of. 26. nr. nr. 10925).S. n. Iosif – încadrat în noiembrie 1945 ca agent de poliţie la Poliţia oraşului Blaj (M. nr. 1945. angajat la Securitatea din Oradea. Marcel GRÜNBERG) (fiul lui Ilie şi Luiza. Goma 2007: 118.Of. Maximilian – în 1956 cu grad de căpitan. GURCSANYI. rudă cu Vasile Grunea?. p.Of. Margareta – în iulie 1948 era dactilografă stagiară la Biroul de Siguranţă al Comisriatului de Poliţie Reşiţa (M.1947-1951).N. Titu – anchetator la Baia Mare în anii ’50 (Jela 2001. GRÜN. GUSMAN. 1879. pentru nume vezi M. Dorohoi) – din 1947 comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Bacău. partea I-a. I). partea I-a. 1882.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 267 din 21 nov. nr. partea I-a. GRUIA. Şaicu – în iunie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M. 4517) 1889. Lupu 2011. 144 din 29 iunie 1945.Of. apoi ofiţer de Securitate (iniţial sublocotenent) la Serviciul Judeţean Bacău (1. partea I-a. Heinz/Haim . Frieder . (?) GUTMAN.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 149 din 1 iulie 1948. p. 126 din 6 iunie 1945. M. Mendel – începând cu 1 aprilie 1945 comisar-şef la Chestura Poliţiei Brăila (M. după alte surse 1952-1962).Of. Jela 2001. transferată la Penitenciarul de femei Ilfov (M.C.Of. partea I-a. partea I-a. 1877. GRUMBERG. partea I-a. 5967). nr. 182 din 11 august 1947. Cosma 1994: 82)277.1924.I. 5247). GRÜMBERG. 1876.cnsas.Of. 1884. 5558).în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Poliţiei oraşului Satu Mare (M. Matilda . 2417. Solomovici 2004: 581). 1948. 318). 4706 şi nr. 709). Sofia – funcţionar civil în cadrul M. 1875. nr. GUTMAN. p. GRUBER. 10557. 1885. Matias – din iulie 1948 comisar-ajutor de poliţie (M. 10170). (Dobre et al. 201 . 267 din 21 nov. nr. GRÜNŞTEIN. GUTMAN. al P. 1890. partea I-a. (puţin plauzibil. partea Ia. 1880. p. 1886. 1947. 107 din 15 mai 1945. 1883. nr. p. 126 din 6 iunie 1945.1912 Bucureşti) . şi http://www.pdf.R.S. 1947. Solomovici 2004: 581. 172 din 28 iulie 1948. 3895). partea I-a. C. în 1950 locotenent. Elisabeta – în 1948 şefă de birou la Pentineciarul Cluj Minore. Leonard (n.G. GRÜMBERGER.Of. 1892. & Caţavencu 2004.

2. 980). F. funcţionar la serviciul cadre din “Sovromnavigaţie” Constanţa a M. nr. fişa matricolă penală la http://86. Solomovici 2004: 581.P. partea I-a.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. D. la Inspectoratul Judeţean al securităţii Bistriţa-Năsăud278. 4049). & Caţavencu 2004.S. 227 din 5 oct. dosar nr. p. apoi arestată şi condamnată pentru trădare.R. 1948. ff. GYORGY.1923) – maior de Interne în 1966. David – în 1948 era agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Galaţi (. ulterior defector în Franţa. nr. emigrată în Israel (M. HAIM. 1945. pp. maior. 7364.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr.A. 1898.-col. M. 3697 din 30 apr.I.125. n. 1.R. Şinca 2006. p. f. 286 din 10 dec. 1948. şeful Serviciului tehnic “E” al DGSP281 (A.U. partea I-a.1937. Jela 2001: 134).php. 22. 280 http://www. şeful secţiei de cadre la întreprindereas ministerului “Munca exterioară” (1950-1951). HAHAMU. 1902. nr.A. 110 din 18 mai 1945. când este disponibilizat. C. Ludovic (n. 1947. cu grad de locotenent. eronat. cap. 30 din 6 febr. încadrat în M. 1896.G.17. 10926.P. partea I-a. nr.Of.I.R. serviciul raional Dej (cu grad de lt.Of.S.1894. 142-4.M. Năvodari şi Peninsula (1952-1955). informator şi apoi agent de poliţie la Circa 25 Bucureşti (M. 60 din 13 martei1 1947. partea I-a. ff. nr. M. 63-65. 1897.cnsas.S. p. nr. 695-9. 1895.I (1950). nr. Timişoara (cu grad de căpitan în martie 1950). nr. după 1990 cu identitatea Mathieu Forestierre. HABER. partea I-a. p.html. fond Documentar Timişoara. p. M.S.Of.R. 1947.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/H/H%2001. 1945..1897 jud. 5467)). 2. v.A.Of. citat şi de Solomovici 2004: 582). M. 1896. şi http://www. 12.I. Cluj-Napoca) – între 1956 şi 1968 la Direcţia Regională Cluj. Catalan 2001/4. HABER. idem. V. (1948-1952). graţiată în 1955. HABOT. nr. 202 . partea I-a. 281 alias Matei Pavel (Moţu) Haiduc. p. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. p. apoi diverse funcţii de conducere la coloniile de muncă Poarta Albă. 228 din 3 oct. ulterior şefă de birou la Direcţia V Cercetări Penale a D.G. 116 din 21 mai 1948. p.-maj. 278 279 V. p. Lupu 2011. om de afaceri. HABER.II.. Botoşani) – după 1945 angajată dactilografă în centrala D. 110 din 18 mai 1945. (Arhiva C. Ladislau – între nov.G. în 1950. apoi transferat la Poliţia Oraviţa (martie 1947). Cosma 1994: 48.Of. cu atribuţii de Siguranţă. pentru scurt timp în toamna lui 1947 prezent la Comisariatul de Poliţie Anina.Of. 1900. partea I-a. Estera279 (n. 8658. 8917. din sept. 268. I. apoi căpitan). nr. partea I-a.ro/documente/cadrele_securitatii/GYORGY_LUDOVIC. unde ocupă funcţia de şef al Biroului Circulaţie. partea I-a. M. dosar nr. partea I-a. 1901. Cluj (fiul lui Ludovic şi Vilhelmina) – d. Culmea. cota S. Aron . 1996. 162. v. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. alteori. Cosma 1994: 50.romanianjewish.II.Of. doas nr..N. HAIDUCU.S. 144 din 29 iunie 1945. “Hahone”) – fost student la Drept la Universitatea din Iaşi280. inv. vol. HIRSCH) – fiul colonelului Hirsch de la Direcţia VII Tehnică D. ulterior locţiitor de comandant şi chiar comandant deplin al Penitenciarului Constanţa (19611963).%20Haag%20-%20Hexan/Haber%20Estera%20F/index.]. Iosif (uneori ortografiat “Hahanu”. M. 4048 [cota S. 1946.Of. 3694 din 30 apr. Solomovici 2001II: 43. M.pdf.. Iţic .P. HAFFNER. fond Documentar. fd.Of. 1944 şi oct. M. iar din 1968 până la trecerea în rezervă în 1988 maior şi respectiv lt.R. Marin (fiul lui Mendel) (n. 6. Deletant 1995b: 62).. 238 din 14 oct. nr. p.M.. 11053. 4493.I.R.I.Of.P.I.I. trecut în rezervă în 1966. 4049). 1899. din 1945 comisar la Biroul de Siguranţă Iaşi. şeful Biroului de Securitate Oraviţa din cadrul Serviciului Judeţean Caraş al D.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_27. Ludovic (n.

locţiitor al comandantului infamei divizii “Tudor Vladimirescu” după capturarea sa în URSS. Estera . 124 din 31 mai 1948.XI. 286 din 10 dec.-mr. nr. 1911. partea I-a.P. ordonator primar în administrarea Inspectoratului General al Armatei.Of.G. în atenţia Siguranţei în 1941 (cu prenumele “Lazăr”). 1947.IV.A. ff.1903. 63-65). p. HAIMOVICI. Felix – comisar la Birul de Siguranţă Iaşi din 1945 (Arhiva C. 29-230 din Realitatea Evreiască la adresa http://www. Ioan – comandantul Legiunii de Jandarmi Râmnicu Sărat în 1947 (Andreescu.. p. angajat în iulie 1948 în D. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. 1909. Cluj) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.. (M. Iancu . Moises HAUPT. HARTZ. IV. HAMEL.R.P.C. HARMAN. calitate în care în martie 1946. ? (alias) – din 1948 în conducerea D.I. 5133). 1906. 110 din 16 mai 1947. p. 1914. Nastasă şi Varga 2003a: 355). partea I-a. încadrat în D. în prima jumătate a anilor ’50. nr. Bucureşti în 1948 (Jela 2001). decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. HAUPT.Of. (1957-1961) (fişă de cadre în dosarul 13/1953 la secţia Administrativ-Politică a C. 3660). este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Aleksandr Neski” şi cu ordinul “Steagul Roşu”.S. nr. 5982). apoi în D. 148 din 25 iunie 1941. 4048 [cota S. Bucureşti (Cosma 1994: 51). 4493.). nr. HALTENWAGNER.anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii la începutul anilor ‘50. nr. HANFRECHT.A. iar în 1979 (la pensionare. HELERU. p. 172 din 28 iulie 1948. p.S. 1947. HEIM. 2417.Of. 1905. în iunie 1948 cu grad de comisar-ajutor (M.Of. apoi şef al Spatelui Armatei (1949). 7774) 1908. după război comandant militar al capitalei şi subinspector general al Armatei pentru Educaţie Cultural-Politică (1947-1948). decorat în 1964 cu “Ordinul Pentru servicii deosebite aduse in apararea orinduirii sociale si de stat” clasa a III-a. 220-231). HÂNCU. Surica – în 1947-1948 dactilografă în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman (A. partea I-a. nr. P. 1945. trecut în rezervă 1959 cu gradul general-colonel.S. ca informator diurnist (M. 1926?) – ilegalist. 1907. partea I-a. 3863). “Lenin” Lazăr (a folosit ocazional numele de serviciu “Militaru”) (n. 203 . 116 din 21 mai 1948.C.1981) .1899 . Nicolae (n.7.C.. (1948-1952). I-a (Decretul prezidenţial nr. comandant al Corpului 38 Armată (1953-1955) şi al Regiunii II Militare (19551959). ulterior colonel. deputat M. Bucureşti ) – după 1945 angajat comisar-ajutor de poliţie în D. 1913. fond Documentar. cu grad de maior (M. p.S. T. 9 din 12 ianuarie 1948. partea I-a. M. partea I-a. în acelaşi pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.org/db/pdf/nr229_230/pagina14./M. 10394. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M.Of.A. Otto Mircea (n. 262 din 21 august 1979).R. având grad de colonel. 4743).în septembrie 1945 numit şofer în centrala D. 239 şi M. 272 din 24 nov.N. al P. (TC). fond Neoperativ.R.pdf. partea I-a. 157 din 14 iulie 1945.după august 1944 detectiv în cadrul D.Of. ff. p. apoi secretar al Direcţiei Administrative şi Gospodărie a M.I. 1904. nr.N.S. partea I-a.gen.G. I-a în 1949. dosar nr. p.Of.S. p. transferat şef al inspectoratului judeţean de pompieri Maramureş (1954-1955). 6201). în anii ‘2000 încă în viaţă în Bucureşti. HEBERT.P.N. ulterior transformării Siguranţei în Securitate prezent cu gradul de căpitan la şcoala de ofiţeri de securitate de la Băneasa. M. p. HAIMOVICI. Iosif – numit la începutul anului 1948 comisar ajutor de poliţie în cadrul Serviciului de Siguranţă al Inspectoratului de Poliţie Cluj (v..S.romanianjewish. dosar nr. Petre – fost strungar.P. nr.S. p.].P. 282 282 Vezi anunţul decesului în nr. 1912. 136 din 15 iunie 1948.Of. HELLER) . nr. M.R.S.Of.Of.Of.P. nr. ulterior căpitan la Serviciul Judeţean Maramureş al D. 10925).G.P. fiul lui Frideric) (7. 1910. partea I-a. Haim – (d. nr.P. partea I-a.2005.S. 200 din 4 sept.I.

Mihai (n. v. în august 1948 delegat şef al Depozitului Central A. 1920. (M. Endre Herskovits.M.Of. 10116). 983). devenit şef deplin la începutul anilor ’50.1915. Solomovici 2004: 582). p. 1863). nr. n. 1931. plutonier la D. coleg de rezistenţă cu Egon Balaş-Blatt. p. Cosma 1994: 50). 1926. p. locţiitor al şefului Direcţiei VII Tehnică a D. 162. p. Tibor/Tiberiu (n. nr. p. 1918. profesor de legislaţie specială la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi Bucureşti. 4049). 265 din 15 nov. al P.Of. p.Of. al P.E. ? .Of. ulterior secretar de partid la Inspectoratul de Miliţie Bihor (Kovacs 2006). Adolf . decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.P. partea I-a. şi repartizat ca medic la Spitalul M. HERŞCU) – funcţionar civil al M. 4706). nr. p. HERIŞANU.G. nr.Of. HERŞCU) – fost frizer. partea a XVIII-a). 1921. 1930. Izu .G. p. HERESCU. nr.P. 1948. 131 din 12 iunie 1945. Leibu (n. 5967) 1917. 1933. 1636). 7074). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of. apoi avansat colonel. torţionar la penitenciarul din Bacău (“Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. p. Blum (“Puiu”) – în martie 1948 era comisar la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Vaslui (M. posibilă identitate cu omonimul aflat în aprilie 1941 pe lista comuniştilor cărora li se fixa domiciliu obligatoriu “pentru reprimarea faptelor ce pun în pericol existenţa şi interesele Statului” (M.Of. 5790). HERESCU. 60/1955). p. p. M. 126 din 6 iunie 1945. Petruţa – din iunie 1945 informatoare la Prefectura Poliţiei Capitalei. (M. nr. 110 din 16 mai 1947. 196 din 25 aug. 1922. M. nr. partea I-a. Alfred – angajat în 1948 în D. tatăl scriitorului Alain Paruit (Şinca 2006.I. nr.Of. 83 din 7 aprilie 1941. partea I-a. partea I-a. HELMAN. 1923. 110 din 18 mai 1945. Andrei . 1946. partea I-a.Of. a folosit ulterior numele de serviciu “Haiducu”) – fost ilegalist. 1948. HERŞCOVICI. 1927.I. nr. partea Ia. nr.G. nr. 1947.I. HERŞCU. la Braşov) – colonel doctor.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. partea I-a. Mayer HIRSCH. partea I-a. la 204 . Bucureşti (1948-1952) (Jela 2001: 134. 164 din 19 iulie 1948. HERESCU. partea I-a. 3871. D. HERESCU. 3947 şi nr. 7087. M. 5467)). nr. HERŞCOVICI. 162 din 16 iulie 1948. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 4922).P. Maier – angajat în 1947 ca şofer la Serviciul Siguranţă al Poliţiei Dorohoi (M.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. p.Of. 1916. 30 din 6 febr.Of.. p.M. (dosare anexe.C.S. p. partea I-a.colonel. nr. 1928. nr.Of. partea I-a. HERESCU. HENTZEL.Of. 46 din 25 febr. HERŞCOVICI.din 1 aprilie 1948 telefonistă în centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. repartizată pentru misiuni de Siguranţă (M. directorul Spitalului Militar al Ministerului de Interne (din 1954).P. partea I-a. p. 82 din 7 apr.M. 182 din 11 august 1947. Avram (n.A.S.R. 1925.Of.în iulie 1948 definitivat ca agent de poliţie în cadrul Chesturii de Poliţie Cluj (M. 1948.A. 1932. în 1948 maior. 2412). partea I-a. 1929. partea I-a. 66 din 19 martie 1948. HERŞCOVICI. nr. Mircea – din 1946 cu grad de inspector general de Jandarmi. HERŞCOVICI. (M. HERŞCOVICI) – în 1945 comisar în cadrul Poliţiei Câmpulung Modlovenesc (M. 142-4.P. partea I-a. partea I-a. Janette . 5932). cap. (1952). HIDA. 1919. 1948. 144 din 29 iunie 1945.Of. nr.C. Solomon – în 1948 agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al poliţiei Focşani (M.R. HERŞCOVICI. p. p. p. HERESCU. partea I-a. 3697 din 30 apr. 92 din 17 apr. Florian – după august 1944 şeful serviciului economic al Miliţiei din Oradea. din 1948. HERŞCOVICI. 3080) 1924. 158 din 12 iulie 1948. Iancu (n. HERMAN. Herşcu – în iulie 1948 angajat agent principal de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Fălticeni (M.Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.R. Marcus – după război ajutor contabil la Întreprinderea administrării muncii penale de pe lângă Penitenciarul Văcăreşti.

1947 (M.Of. nr. cu grad de locotenent-colonel. Stănescu 2008: 189 n. HOLBAN.S. Cosma 1994: 45. pensionat pe limită de vârstă în 1947 (M.III-a. 1935. HOLBAN. 1934. fond 495 (“România”).A.). arestat de Securitate în iunie 1949. p. p. p. nr. stabilit în 1984 în Franţa. 2010).P. demis însă după o lună (M. 110-5). 1950. Bucureşti) – fiul unui fost industriaş din domeniul petrolului. şeful Regionalei Bucureşti a Siguranţei (sept.R. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 2009). până la trecerea în rezervă din 1960 avansează progresiv în grad de la maior la colonel ocupând funcţia de locţiitor şef de direcţie în cadrul Direcţiei a II-a Contraspionaj a D. în 1989. 9696. 70. Judita – din decembrie 1947 dactilografă stagiară la Poliţia Tg. ulterior colonel. M.jumătatea anilor ’50 şeful Serviciului XII din cadrul Direcţiei a II-a. director adjunct la Direcţia de Control al Străinilor şi Paşapoartelor din M.A.N. inv. M. 225. nr. partea I-a. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. Eufrosina – funcţionar civil în cadrul M.Of. cu rang de prim consilier de legaţie (M.S. HOFFMAN. recrutat informator şi eliberat în febr. continuând să spioneze în Legaţia israeliană sub numărul de cod “LT9” (Solomovici 2003: 256-267. 251 din 30 oct. 110 din 18 mai 1945. nr. (u.1913 Şmig. HIRSCH. 174 din 30 iulie 1948.. 161 din 19 iulie 1945.XII. 1940.3/1952. Constatin – după război agent de poliţie la Chestura Poliţiei Iaşi. 59 din 11 martie 1948. 4 din 5 ian. 4049). Mureş (M.1907 Cernăuţi)) – maior. ar fi fost responsabil cu supravegherea lui Gheorghiu-Dej la ordinele sovieticilor (Watts 2011: 231 n. v.N. fond documentar. 253 din 1 nov.din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M. 2066 din 20 oct. al P.(D. nr.III. partea I-a. nr.M. 4049).I. 28. HIRSCH. Boris (n. II-a (Rozei 2007. iar în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.Ap.E. 308). 6163). 1942.Of. Marcel – în perioada 1949-1950-? ofiţer în centrala Serviciului Operativ la Direcţia Penitenciare a D. reactivat în iulie 1948 (M. HIRSCH. HOFMAN. partea I-a. Ioanid 2005: 82). în Forţele Armate. R. 2006: 78.Of. p. 3697 din 30 apr. apoi şeful serviciului de cadre al M. fiul lui Mendel şi Etka (n.1920 Suceava – d. în 1948 angajat al Legaţiei Israelului la Bucureşti.Of. pentru câteva luni în 1948 încadrat în centrala M.G. 1937. 2145).Of. A. jud. partea I-a. stabilit în 1944 la Bucureşti. ulterior şef de catedră 205 .R. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 1943. 11024). 1949.C. publică Testament (Paris: Calmann-Levy). p. partea I-a. HOFFENBERG. 1939.S. 50. M. Târnava) (fiul lui Samoil şi Reghina) – sionist.a. (1949-1950).P. p. calitate în care a organizat peste 100 de atentate împotrica administraţiei germane). Dobre et al. HOFMAN.1944-1948). 110 din 18 mai 1945. Otto Octavian HECHT) (n. ulterior eliberat din Securitate şi angajat economist la Uzinele “Autobuzul din Bucureşti”.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.A. 1936.. (M. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of. în anii ’50 (Levy 2002: 67. 10.Of. 1947. nr. 191 şu. partea I-a. Baruh Abramovici BRUCHMAN) (1908-2004 Paris) – evreu basarabean. Isidor (zis “Izu”. 1941. p. 1938. 9763).G. ofiţer în cadrul Rezistenţei Franceze (şeful reţelei FPT-MOI. 1947.S. partea I-a. Mureş. I). ilegalist cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. partea I-a. 2888 din 12 dec. unde. p. 1985. după război maior la Direcţia I a Securităţii (1952-1953). ff. 68. nr. Bessler)) (frecvent ortografiat şi românizat “Holingher”) (n.I. HOLLINGER. 1947. 171 din 29 iulie 1947. Zoltan (3. 4638. (pe care o şi conduce între 1957 şi 1960).Of. 136 din 19 iunie 1945. menţiunea “Hida” şi în A. prin Decretul regal nr.” clasa a IV-a. decorat prin Decretul nr. partea I-a. 6673). Martin – în iunie 1945 încadrat ca gardian public clasa a III-a pe lângă Poliţia oraşului Tg. p. partea I-a. cu stagiu de partid recunoscut din 1939.I. dosar nr.S.Of. M. (Balaş 2008: 252-3. partea I-a. 2).I. a IV-a. nr. Marcel . HOLBAN. vol. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 1944.Ap. Ben . p.S. Octav (n.R. dosar nr. nr. 6243). 5128 şi nr. 1. Goma 2007: 118.

cnsas. şeful Direcţiei a X-a Administraţie a D.18 aug. ulterior şeful Direcţiei Regionale de Miliţie Cluj (până la sfârşitul anilor ’60) (Andreescu. http://www. anexa la dosarul nr. I.C. n. nr.de/REVISTA-AGERO/JURNALISTICA/Interviu%20cu%20Corneliu%20Leu%20de%20Florian%20Bichir. partea I-a. C.agerostuttgart. cu Margareta.Of. nr.X. nr.G. 225. partea I-a. Elena (n. M. 1954. 139 din 22 iunie 1945. Constanţa. 1949. HUDESCU. HOSU. cu referat de cercetare la fd. HOLŢIER Ervin (n. 4048 [cota S. p.S. 219. M. partea Ia. cap. f. Adelina (n. Solomovici 2004: 598. 69.Of. HOLTZER. partea I-a. dosarul de schimbare a numelui de la Ministerul Justiţiei nr. HOLICI. p.S. secţia Cancelarie – dosare anexe. Ellen) – din 1 aprilie 1945 era impiegată la Poliţia oraşului Suceava. Dobre et al. HOLZER) – colonel (la trecerea în rezervă la sfârşitul anilor ’60). fond Neoperativ.I. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.P. dosar nr. http://www. 286 Amintit de foşti luptători anticomunişti precum Gheorghe Dubiţ (v. 159 din 13 iulie 1948. 3/1952 vol.N.S. partea I-a. 3293. 44. 1950. M.. 2417.1915) – colonel (în 1960). 2274). Ion – căpitan. nr..S. 2630).R. 8320. Cosma 1994: 45. pp. partea I-a.jurnalulliterar. 110 din 18 mai 1945. inv. nr. C. de profesie strungar.]. Partenie – după război comisar-ajutor de poliţie în cadrul Siguranţei. 182 din 11 august 1947. 63-65.1921 Hudeşti. anexa la dosarul nr.în iunie 1945 impiegat la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.III.G. Niculae 2004: 32). IACOB. 1948. M. 1946. şi http://www. nr. 5817. M. 4049. al P. 70.Of. locotenent la Securitatea din Rădăuţi în anii 1948-‘50. Israel). ff.G. 84). 7083). Dorohoi) – din aprilie 1945 agent la Poliţia oraşului Dorohoi.şefă de serviciu la Direcţia II Contrasabotaj în cadrul D. 285 V. la Institutul Oncologic din Bucureşti). HORVATH. HOROVITZ.bzi.com/marturii/fonduri/mart45_64/piacob/surghiun/docs/cap12.htm) sau Constantin Teodoriu (http://www. Sacher – funcţionar civil în cadrul MAI. 208 din 10 sept. încă prezentă pe acelaşi post în 1947 (decizia nr.C.S.htm).. p. 49/1978. p. 1955.. Varga 2003a: 363. 1945. 162.R. 5246) 1952. nr.Of. 1947. ulterior artist plastic. al P. 1011). Isacu) fiind în prezent conferenţiar dr. 4049. al P.R. Estera .Of.ro/dizidentii-victimele-innascute-ale-societatii-9776).Of.R. partea I-a. 286 din 10 dec.anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. fond Documentar.pdf. 1913) – ilegalist (stagiu recunoscut din 1936). Menţionată şi într-un interviu luat lui Corneliu Leu de către Florian Bichir pentru revista Agero (v. 1947. partea I-a. V. demis în iulie 1948 (M. 110 din 18 mai 1945. inv. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. 662). 5/500/947.A. (1948-1952). Carol (n.Of.R. Goma 2007: 118. 1953.Of. Cosma 1994: 45. HOLTZMAN. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. . p. ilegalist (din 1933). u. 3293.C. v.d. nr. nr.a. Bucureşti) şi Rica Meerovici (în viaţă în 2010 la Carmiel.R. Edmond . inv. Pintilie Iacob (http://www. 31 din 7 febr. 142-4. din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. 1951.C. şi Solomovici 2001II: 43. Sender (n. (C. a fost căs. M.două surori. fiica lor.S.P. HORN) .Of. a avut două surori .ro/documente/cadrele_securitatii/HOLLINGER_ISIDOR. I). p. Hela Mitoşeru (1923-1992.I. p. în acelaşi an avansat comisar. dosar nr. ulterior emigrată în Israel284 (Şinca 2006.. 1947. Jela 2001. 2006: 78. Lupu 2011. 62 vol. dosar H/100 Colecţia “ilegalişti decedaţi”. 74). Irina (căs. Troncotă 2006: 134. I. şeful Serviciului Judeţean Ialomiţa al D. dosar nr. nr. HOROVITZ. 10928. în 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. “Iosif” Dezsö (n. inv. nr. 371.P. 29. Ioniţiu 2008: 88 şi 2006: 43. 206 . 3699 din 30 apr. HUTIRA.C. v. 120/1956. 8.la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa până în 1968283 (cu referat de cercetare la fd. participant la reprimarea violentă a revoltelor ţărăneşti împotriva colectivizării286 (M. Jela 2001). numit în 1946 secretar al comitetului local Baia Mare al P. 1948. partea I-a. p. Nastasă.C. în anii ’50 director adjunct la Direcţia Economică din cadrul Direcţiei Generale a Miliţiei.P.C. fond 495 (“România”). secţia Cancelarie – dosare anexe. (nr. Carol SEGAL285) (n. 283 284 V. 72 din 26 martie 1948.procesulcomunismului.ro/articole/Scrieridocumentare/Gheorghe-Dubit/459/21).

cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.în mai 1948 promovat comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.C. nr. ca agent de poliţie clasa a III-a (M.C.C. 1962. nr.C. 1965. 90/1956.Of.Of. Moritz – originar din Tg. 1957.C.S. 3293. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.A. partea I-a.R.C. C. al P. Simion – funcţionar civil în cadrul MAI. Adolf – după august 1944 comisar în centrala D. al P. deportat în Transnistria.R. p. (M. 4142). inv. IANCU. IACOB. IACOBESCU. secţia Cancelarie – dosare anexe. Osias .E. I. nr. iniţial şeful Serviciului VI al Direcţiei a III-a (Dobre et al.A. p.. 6352).P.Of. condamnat la moarte în contumacie în 1970. partea I-a. 62 vol.R. nr. al P.. partea I-a. Mişu .. 447-9). IACOB.C. partea I-a. partea I-a. IANCU. 1945 şefă adjunctă de birou în centrala D.P.I. 4142). V-a.P. partea I-a.I. 265 din 19 nov. 1964.G. 1968. partea I-a. p. (12/1954). 286 din 10 dec. p.încadrat în iunie 1945 în D. 1973. (1954-1955). I). apoi şeful Serviciului III al Direcţiei Regionale de Securitate Cluj (19561958). pp. Edmund – între toamna lui 1944 şi iulie 1945 agent de poliţie la Chestura Cluj (M. Silviu – în 1952 sublocotenent M.C. Ion (n.P. 1945. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p. Bihor) – în 1951 sublocotenent M. Caraman).I. 6710).R. la Timişoara.R. 1967. 10923). 1959. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls.Of.G. IAKAB. detaşat sub acoperire la Ambasada României de la Paris (adjunct al lui M.. partea I-a. 231 din 10 oct.R. S. nr. IACOB. din 1966 funcţionar internaţional la UNESCO (Deletant 1995b: 55. 172 din 27 iulie 1946. la Circa 11 Poliţie (M. al P. IACOB. Martin – angajat în august 1948 comisar-şef de poliţie (M. IAKAB. Neamţ. 1958. (M. în octombrie 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M.Of.I.Of. 5099). Arpad Andrei – colonel de Securitate. 188 din 16 aug. 1969. trecut în rezervă în 1982 (5/1982). IACOB. Tudor (fiul lui Sava) – în 1954 locotenent major M. 207 . 8009).S. p. IACOB(ESCU). 104 din 7 mai 1948. partea I-a. în 1960 transferat în cadrul D.R. IANOVICI.Of. 4922).C. p. cu referat de cercetare la fd. 198). nr. în 1947 comisar şef la serviciul Judeţean Neamţ din cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Iaşi (M. 131 din 12 iunie 1945.M. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (nr. al P.-col. după război şefă de birou cu o gradaţie la Subsecretariatul de Stat al Aerului din cadrul Ministerului de Război (M. anexa la dosarul nr. partea I-a. 4517) 1961. 166 din 25 iulie 1945. cu stagiu de instrucţie în U. (60/1955). (indicat ca evreu de Solomovici. al P.U. (2/1979). u. al P. 135 din 18 iunie 1945. nr. cu referat de cercetare la Fd.Of. avansat în 1957 la gradul de lt. v. Paula . Edmund . p.G. inv. 120/1956. p.1956. nr. în iunie 1945 transferat la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. secţia Cancelarie – dosare anexe. partea I-a. (M. membru de partid. 104 din 7 mai 1948. nr. IACOVICI. 8800). – şeful Biroului pentru Străini în cadrul Siguranţei Huşi după august 1944 (Zahariuc 2009: 193. 1970.cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. 3293.numită în nov. nr. IANCHELEVICI. Alexandru (fiul lui Mercurie) – căpitan de Miliţie.în mai 1948 promovată comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. IACOB. Janetta – ilegalistă originară din Basarabia. 2006: 78).Of.. 1971. I.Of. 1948.. IANCU IFILOVICI. nr. IANCOVICI. nr.A. 121 din 31 mai 1945. 1960. 3/1952 vol. p. C. anexele la dosarele nr. 1963. 47/1956. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. Malvina . nr.R. după unele surse..G. V. Auraş – locotenent-colonel . (1979). în 1956 cu grad de maior.a. p.C. 1945.Of.G.C. 10094). s-ar fi stabilit în S.P.din mai 1945 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. membru de partid. (3/1954). 1966. dezertează la 25 iulie 1969. Watts 2011: 506). IANCOVICI. 1947.C. 1972. inv. 1931 Băiţa.A.

1984. partea I-a.-col. 1980.procesulcomunismului. IOSUB. fiul lui Iosif şi Paulina)288 (17.Of.Of. p. nr. IZRAIL. 7086). respectiv penitenciarul din Sighet în anii ’60-’70 (Solomovici 2004: 609. 63-65). 1960289 (v. David .S. p. partea I-a.17. com. 15. IŢESCU. apoi al doilea adjunct al şefului Direcţiei I Informaţii Externe (D. TM (fiul lui Petru şi Estera) – d.I.R. IŢICOVICI. Adalbert Bella (cu variantele “Ijak”. nr. 71 din 25 martie 1948. şi fişa sa la http://www. 43 din 21 febr. 1991 Orţişora.Of. 134 din 12 iunie 1948.A. 271 din 22 nov.G. partea I-a. Braşov. 1947. nr. IANŢO.A. partea I-a.1931.htm. 60 din 13 martei1 1947. 1986. dosar nr. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. 126 din 6 iunie 1945. a fost apoi avansat colonel şi a activat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. în nov. nr. în 1955 menţionat în documentele interne ale M. şi http://www. IOSIPOVICI.XI. Vischi şi Ivanciuc 2003290. fond Documentar. nr. 286 din 10 dec.P. 1981. 1979. p. 1518. Ionescu-Gură 2010: 88). IRIMESCU (căs. sublocotent la D. 1983. 4706). Iancu . (M. “Iszaek”) – încadrat în 1945 la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Braşov. nr. ofiţer politic al Diviziei “Tudor Vladimirescu”.S.205-945 de la Ministerul Justiţiei. în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei.) a Securităţii (celălalt fiind W. 182 din 11 august 1947. 5679). 1978.Of.E. Max – în 1948 era comisar de poliţie la detaşamentul Dărăbani (M.Of.P.Of.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/I/Ioanid%20Alexandru/index. când este trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel287. ff. (?) IORDANOV. Bercu – după război comisar la Chesturile de Poliţie Iaşi şi Deva (M. Pentru schimbarea numelui.. în 28 iulie 1959. p. IOANID. ulterior şeful Direcţiei Regionale de Securitate Galaţi.1960 Jilava) – coordonatorului celebrului jaf armat asupra unei maşini a Băncii de Stat a R. ca şef al comandaturii comunei de deportaţi Olaru din Bărăgan (Jela 2001.S.A. 1896. 5075). partea I-a.din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.Of. 10351. 1985. Bucureşti în anii ’50.I.IX. Watts 287 288 V. p.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. Ştefan . ILIE. Ernestina – din 1948 dactilografă în centrala M. în 1948 comisar.pdf. jud. 256 din 5 nov.I. ILIESCU. nr.P. Alexandru (f.R. 1975. apoi ofiţer superior la Securitatea. partea I-a. M. Solomovici 1982 XVIII). p.R. 208 . partea I-a. implicat în lichidarea rezistenţei anticomuniste (Ioniţoiu 2006: 48).Of. 2604. Zoltan – căpitan. vezi dosarul 5-2. director al D. 10922).S. în a doua jumătate a anilor ’50 colonel. fost ilegalist. 4048 [cota S.125. 1977. 1948. partea I-a.II.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M.N. lt. 1982.ro/documente/cadrele_securitatii/IANTO_PETRU. TM) – angajat al Direcţiei Regonale Banat/Timişoara. p. p. partea I-a. 154 din 7 iulie 1948. Mureş. Einhorn).asp. Herman LEIBOVICI. formată în 1943 prin recrutări din rândurile soldaţilor români prizonieri în URSS. 1947.cnsas.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte3/docs/morminte3p_5. nr. 289 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86.). ulterior la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Tg.maior. 9849). după înfiinţarea Securităţii maior. p.R. 1947. şi Solomovici 2001II: 111).Of.]. Petru (după unele surse IAŢKO) (n. ulterior Inpectoratul Judeţean Timiş al Securităţii între 1950 şi 1987. Solomovici 2004: 582. (M.1920 Brăila 18. de Interne şi şeful Direcţiei Miliţiei Judiciare la nivel naţional (căsătorit un timp cu sora soţiei lui Alexandru Drăghici). partea I-a.Of.I. unde i-a succedat în funcţie lui Wisting (M. Natan – poliţist în Cetatea Moldovei. 1947 numit agent de poliţiei în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. Maramureş.php. nr. Balint. 1976. transferat la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Miercurea Ciuc. nr. 290 V. la momentul arestării funcţionar la Ministerul Comerţului. după război membru de partid.1974. IZSAK.P. Suzana . M. p. Max – fost vânzător. executat la 18 febr. IOSUB.

la înfiinţarea D. I. partea I-a.S. 1994. 1932) şi Democraţia (Bucureşti. 5246). 9003). ff.U. Moise – funcţionar civil în cadrul M. p. ROSENBERG) (n. A. Ernö (n. partea I-a. 1945). membru activ de partid din 1928. Solomovici 2004: 582 şi 2001II: 43.Of. IZSAK.S.. 209 .A. 1945. partea I-a. partea I-a. pensionat). KAHÁNA. 4354.în iunie 1945 numit şef de secţie gardieni publici la Poliţia oraşului Odorhei (M. dosar nr. p.I. apoi stabilit în Bucureşti. 72 din 26 martie 1948. 8918. dosar nr. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a CC al PCR (24/1954. 1987. 1990. Alexandru (uneori scris şi “Ijak”) – în 1948 agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Marghita. Neamţ – 28. ulterior menţionat ca şef al serviciului Filaj şi Investigaţii la Securitatea Oradea (v. f.Of. nr. nr.1972 Bucureşti) – medic cardiolog. 7259). p. după război director al Spitalului Militar M. JEKAB. şeful biroului Anchete Penale cu grad de locotenent la Biroul de Securitate din Huşi. M. cu stagiu recunoscut din 1944. H. 3. 1989. KAHAN(E). partea I-a. 1903) – fost ilegalist. partea I-a. partea I-a. ex. p. partea I-a. ulterior medic la Spitalul Elias (1954-1972. Botoşani) (fiul lui Iţic şi Malca) (în unele documente “IUCLEA”) – din 1 aprilie 1947 comisar-ajutor la Serviciul Judeţean de Siguranţă Neamţ. stabilit în România în 1922. M. partea I-a. din oct. 7388. 1995. Bihor (M. Cosma 1994: 45).P. (r.. partea I-a. p. 1932). 1997. încă în viaţă în 2007 în acelaşi oraş. menţionat şi în Neştian 2010: 87 şi 2008: 7)291. 1998. Ernest.S. incinerat la crematoriul “Cenuşa” ( dosar K/7 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Braşov. 2417. 272 din 27 nov. 139 din 22 iunie 1945. aparută în română sub titlul Socialdemocraţia în lumina materialismului dialectic (Cluj.A. JURESCU. JUNGER. 4494).. I.Of.N. 6191).A. fond Neoperativ. 1.Of. nr. respectiv M. 219).. până în 1950.IV.M. nr.) Tatar Zoltan). p. JAKAB.în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Odorhei (M.A.M. nr. nr. dosar nr. 116 din 21 mai 1948. Troncotă 2006: 54.%20Isa%20-%20Izvoranu/Iuclea%20Avram/index. 100 din 3 mai 1947. 10205). f.V. Coloman – în iulie 1945 numit impiegat în cadrul Poliţiei Odorhei (M. nr. Deletant 1995b: 58. partea I-a. 1945. fd. ilegalist (din perioada 1920-1922 petrecută la Viena). M. nr. fişa sa matricolă penală la http://86. 10351.Of. Francisc . 5246).I. Nr.125. p.php. partea I-a. 228 din 3 oct. 16.Of.I.I.1903 Focşani) . pentru nume v. 1945. JAKAB.A. a asistat la 17 aprilie 1954 la execuţia lui 291 V.Of. Moise (n. 3506).din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls.G.Of. inv.N. p. nr. 1991.1917 Dărăbani. şi M. 235 din 15 oct. Iancu – la sfârşitul anului 1947 agent în cadrul Inpectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.R.S. autor al cărţilor de propagandă A szociáldemokrácia és a dialektika (Oradea. nr. JUCLEA.17. maior şi medic legist M. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/I/I%2005. 137. Iosif – în 1968 ajunsese şef adjunct de serviciu şi şef de birou I la Serviciul I Informaţii Interne al Consiliului Securităţii Statului (v. 139 din 22 iunie 1945.2011: 196.Of. 60/1955). p. 1947. p. col. Goma 2007: 118. 1945. uneori cu numele ortografiat Kahane) (2.P. 1988. nr.Of. judecat şi condamnata pentru crime împotriva umanităţii comise în Transnistria împotriva coreligionarilor săi evrei (Arhiva C. JURĂU. (1945-1954). Avram (n. fond Neoperativ. 162 din 20 iulie 1945. Alexandru . 10 sept.Of. 1992. 2417.I. III-a. Leo (n. Tiberiu (uneori ortografiat şi “Yungher”) – din 1945 comisar-ajutor la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. 122 din 31 mai 1947. p. 187 din 18 aug. ulterior comisar la Poliţia Târgu Săcuesc în cadrul I. 220-31. p. fiul lui Mendel şi Gizella. 268 din 22 nov. JAKAB.Of.1890 Cheile Bicazului.. la Penitenciarul Jilava în anii ’50. 1993. D. când este descoperit. JUCLEA.S.R. profesând medicina la Braşov (1925-1940). 2630. nr. 1996.XII.

1948. era transferată de la D. 2005. p. nr. 2007. 2012.P. 1009). Cosma 1994: 51. 2009.R. 5467). M.1924 Cluj (fiul lui Mauriţiu şi Doris) – 2008 Cluj-Napoca) – după război comisar ajutor în cadrul Siguranţei din Cluj. nr. nr. Braşov. Karoly. nr.A. 76). KALOUSEK. şi M. Jela 2001. 220-31. & Caţavencu 2004. 1945. Andrei . nr. inv. fond Neoperativ. KEISCH. p.S.G. (M. 1948. I. cu referat de cercetare la fd. secţia Cancelarie – dosare anexe. 46 din 25 febr. după înfiinţarea D. 2002. 9696.Of.cnsas. după alte surse Koloman Kalousek) – în mai 1945 numit subinspector de poliţie la Inspectoratul regional de Poliţie Târgu Mureş. ulterior emigrat în Israel (M. 119 din 29 mai 1945. cu grad de sublocotenent în 1953. partea I-a.N.Of. 9.III. 10416).A. partea I-a..Of.Of. partea I-a. Lică (n.A. Stefan – în 1945 numit agent de poliţie la Poliţia oraşului Odorhei (M. ? (zis Pubi) – angajat al Direcţiei Regionale Banat a Securităţii la jumătatea anilor ’50. Saul . KATZ. la Serviciul Lagăre al D.S. KATONA. ff.G. nr. 1945. Solomovici 2004: 582. Andreescu. 2000. 2011.S. 5673). 292 Vezi fişa sa la http://www. cu grad de locotenent la biroul de securitate Caransebeş (în nov. 1947. 2004. KAUDERS.C. KATZ. ulterior colonel de Securitate. 983). KEMTER. nr. 11/1976. KATZ. infra). p. Banu 2008: 327. p. 1638). din 1948 şeful D. p.C. nr.Of. 4315). 3293. Dobre et al. Arhiva C. apoi D. 241 din 22 oct. 6412). 2006: 12. 4426.I. partea I-a). Emerich – din 1 mai 1945 comisar la Poliţia oraşului Sighet (decizia M. p. 55 din 6 martie 1948. p. 2013. partea I-a.S. apoi detaşat cu grad de locotenent de Securitate la Regionala Baia Mare în anii ’50 (şeful Biroului de Securitate din Sighetu Marmaţiei).Of. 1999. 251 din 30 oct..Of. KAHANE. 31 din 7 febr.Of. Mureş (M. 189 din 17 august 1948. 278 din 1 dec.ro/documente/cadrele_securitatii/KAPPEL_ZOLTAN. p. apoi la regionala de Securitate Craiova. 2001. 265 din 19 nov. apoi ofiţer la Securitatea din acelaşi oraş între 1948 şi 1959. 1945. 210 .P.P. KAPPEL.în noiembrie 1945 încadrat în M. partea I-a. 1945 demisionează din postul de comisar la Poliţia oraşului Bârlad (M.. KATZ. Hună – în oct. partea I-a.R. Mureş (M.Of. p. Stefan – în 1947 angajat informator diurnist la Prefectura Poliţiei Capitalei. partea I-a. partea I-a. 2006. 10093). p. al P. KANTOR. 9218).I. nr.R. C. demis în anii ‘60 după descoperirea colaboraţionismului său cu fosta Siguranţă (M.G. Adalbert KAUFMAN) – iniţial comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Bivolari (1947-1948). Serviciul Poliţie Socială (M. nr.Of.Of. 11080 din 30 iunie 1945. 2417. 1949). KATZ. 150 din 6 iulie 1945. Avram – în febr. dosar nr. ca detectiv clasa a II-a. ulterior transferat secretar III la Ambasada României de la Viena.S. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. 168 din 27 iulie 1945. 1947. 1948 angajat informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. Neştian 2010: 88. anexa la dosarul nr. nr.S. 1948 angajat comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Tg. partea I-a. Iosif (n. Deletant 1995b: 58. 1948. Petru . p. Ioniţiu 2008:88. Elias . 30 din 6 febr.S. Zoltan (n. partea I-a. 2003. Ioniţiu 2008:88. Zotan – în 1948 agent de poliţie în cadrul Serviciului Siguranţă al Poliţi ei Tg. nr. nr. nr.R.Of.în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 144 din 29 iunie 1945.pdf. fratele doctorului Ernö Kahána (v. 110 din 14 mai 1948.Of.Of.în 1945. a nu se confunda cu publicistul Mózes Kahána (v. partea I-a). Vischi şi Ivanciuc 2003). partea I-a.în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. respectiv locotenent-major la trecerea în rezervă în 1959292 (v. KAUFMAN. partea I-a.Of. nr. constantându-i decesul.Pătrăşcanu. 275 din 30 nov. 2038. M. 2008. nr. Fl.în febr. KAUFMAN.R.I.P. p. Nastasă şi Varga 2003b: 24. nr. la Brigada a IIIa a D. 2010. supra).P. p. Helene .

31 din 7 febr. 2032.Of. 211 . nr. trecut în rezervă în 1960. posibilă idenitate cu omonimul cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. 2023. 2029. KLEIMAN. al P. 4706).Of. nr. KENDLER. Emil . 126 din 6 iunie 1945. M. fond 495 (“România”). KESERU. M.locotenent-colonel.2014. p.Of. KLEIN.G. p. nr. 1947. 31 din 7 febr. Solomovici 2004: 583) – probabil una şi aceeaşi peroană cu colonelul Clain (trupele de grăniceri) menţionată în Ioniţoiu 2006: 43. 1948 avansat de la agent de poliţie la comisar-ajutor în cadrul D. Andreescu. p.A. 4315). 2027.Of. M. 2017.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. Augustin . 132 din 13 iunie 1947. nr. 110 din 18 mai 1945.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. apoi agent de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de poliţie din Sovata. 2021. a IV-a. – lt. 2015. partea I-a. 1337). p. Iosif (fiul lui Mauriţiu) – profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie până în 1962. Mureş (M. 4706). 1010). KLANGER. partea I-a. ca agent de poliţie clasa a III-a (M. 2026.A.C. partea I-a.I. KLEIMANN. p. v. 290 din 15 dec. 2022. partea I-a.din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 208 din 10 sept.. partea I-a. 13). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 11089. partea I-a. Heinrich . comandantul Miliţiei Huşi în 1949 (Neştian 2010: 87). partea I-a. decorat prin Decretul nr. 1947. nr. partea I-a. ? – agent în cadrul serviciului de Control Economic la Miliţia Raională Galaţi în anii ’50 (coleg cu Izi Finkelstein. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. în dec.P. KLAMER. 8318. 5127).Of. KESLER. 2024. p.încadrat în iunie 1945 în D. 292 din 17 dec. Andrei-Francisc – locotenent major.S. 1948 transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie cu sediul în acelaşi oraş (M. dosar nr. 126 din 6 iunie 1945. nr. 5099). alias Ionel Feraru) (Solomovici 2004: 578. Dezideriu – după război iniţial agent de poliţie la Poliţia oraşului Odorhei.R.Of. 189 din 21 august 1945. în ian. partea I-a. KESSLER. 1947 (M.G. p. M. nr. 110 din 14 mai 1948. implicat în reprimarea revoltelor ţărăneşti împotriva colectivizării (Jela 2001. Mihai – în anii ’60 şeful Serviciului VI din Direcţia Cadre a Securităţii (Dobre et al. 1948. Edith . p. nr. KINTZBRUNER.P. KLAIN.Of. 136 din 19 iunie 1945. Paul – din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. 1947. p.în febr. 139 din 22 iunie 1945. Nastasă şi Varga 2003a: 578). Vasile – după război agent de poliţie la Chestura de Poliţie Cluj.în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr.în febr. nr. KERTESZ. 2028. 1948 angajată comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj (M. 2025. 3697 din 30 apr. KLEIN. Timişoara. 5246. 1947 transferat la Siguranţa Poliţiei Tg. 135 din 18 iunie 1945. nr.I. (M. 2033. p.M. p. 2030. nr. 2031. Daniel . 1008). disponibilizat în dec. Nicolae .Of. (30/1954)..Of.Of. profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. partea I-a. 2019. partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 1948. KLEINDBERG. KLEIN.Of.P. S. KENDLER. şef de birou Filaj-Investigaţii la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa. 2006: 214). 2018. KISS. apoi şef de cadre la Comandamentul Servicii şi Înzestrări din cadrul M.. p. KERESZTESI. nr. 4049). Norbert – după război agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.Of. M. Carol – maior la Securitatea din Braşov (1969-1973) (Bjoza 2006). 2020. partea I-a. 11155 şi M.Of. 225. partea I-a. partea I-a. 2016. 2 din 2 ianuarie 1948. ? – locotenent la D. Ernest – medic M. trecut în rezervă în 1956 (Cosma 1994: 44-83). 7350).R. p. KLEIN. p. 4772). nr. KLEIN.-maj.Of. Michel (fiul lui Moise) . partea I-a.Of. Iosif . inv. nr.

5360). (la sfârşitul anilor ’70 cu grad de conf. 2041. p. partea I-a. 286 din 10 dec. care îl ortografiază Klink. fost luptător în Spania.C. 256 din 5 nov. 2038. participant la reprimarea rezistenţei anti-comuniste din Banat (M. KLEISCH. KLEINBERG. KOLLER. 12).S. Zoltan – după război comisar şef şi secretar la Chestura de Poliţie Lugoj. (60/1955). KOLLAR.P. 139 din 22 iunie 1945. partea I-a. 2040. 63-65). 208 din 10 sept. nr. Nastasă şi Varga 2003b: 25. 1947.Of.C.1916. îndepărtată din serviciu în iunie 1945 pentru “grave abateri” (M. 2047. KOFFLER.G. v.P.Of. cu dosar la secţia Administrativ-Politică a C. p. p.Of. 2039.). în noiembrie 1947 transferat la Inspectoratul regional de Poliţie Piteşti (M.P. p.. a locuit în cartierul Primăverii. univ.A. partea I-a. partea I-a. KLEINERMANN. n. p. din 1948 maior. Dezideriu . 162. 4314). KLEINBERG. Aron – după război agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. partea I-a. 4922). (30/1954).în noiembrie 1945 încadrat în M. KOHN.G. 2630). ulterior trecut în rezervă. Arcadie – după război inspector de poliţie la Inspectoratul Regional Craiova. emigrat după pensionare în Israel. 2035. ff. István Koller.R. M. din 1948 şef de serviciu în cadrul D.Of.I. nr.din aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. Arcadie – funcţionar civil în cadrul M. 110 din 14 mai 1948. 275 din 30 nov. din sept. 135 din 18 iunie 1945. al P. Maximilian – în martie 1948 numit comisar-ajutor în cadrul Serviciului Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj (M.I. 72 din 26 martie 1948.2034. M. KOHNER.G. 5099.Of. şi în Caietele CNSAS nr. Leiba (probabil soţul Eevei.A. 85 din 10 aprilie 1948. Cosma 1994: 45. partea I-a.P.numită în iunie 1948 agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.I. 1912.A. 2043.. iniţial repartizat la Chestura de Poliţie Alba-Iulia.A. 2042. pp. n. I. medic M. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. menţionat pe baza Arhivei C.R. ulterior emigrat în Israel (M. Ştefan (n. nr. 1947 în cadrul Serviciului Siguranţă din acelaşi oraş (M. 2037. apoi al Severin.S. p. p.Of. KLIPA. ca agent de poliţie clasa a III-a.S.Of. Andreescu. şeful clinicii de cardiologie “C. partea I-a.Of. 4048 [cota S. 1947. Bernard – din 1948 ofiţer şi şef de birou la D. nr. KLING. Lucia . nr. M.S. în mai 1948 avansată curier (M. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 27.din aprilie 1945 impiegată în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. 131 din 12 iunie 1945. dosar nr. Adolf – în iunie 1945 angajat în D. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.R. 2/2008.C. nr.F. partea I-a. partea I-a.I. nr. p. nr. ortografiat de către Solomovici (2004: 569) “Cohn”. fond Documentar. KOHN. 2 din 2 ianuarie 1948.S. Timişoara. 8320.S. David – după război agent de poliţie la Poliţia Botoşani.Of. nr.. 2044. KOHN.. 144 din 25 iunie 1948. Goma 2007: 118). 1945. fiul lui Iosif) – de formaţie tinichigiu.P.S. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. 10924. nr. 2049. 2048. 51 din 2 martie 1948. Solomovici 2001II: 43. şeful Serviciului Judeţean Severin al D. 10416). la Serviciul Lagăre al D.Of. nr.după război femeie de serviciu în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 2036.].M. 1947. din 1 dec. nr. Elvira . nr. KOFFLER. p. Lazăr (1911 Iaşi – 1988 Israel) – cu studii la Moscova (1953). partea I-a. Şinca 2006. partea I-a. la 2. partea I-a. KOHN. 5247. 4048). 87 şi 146). al P. p. pp. cap. partea I-a. 110 din 18 mai 1945.I. Eva .Of. Iliescu” din Bucureşti şi predând la I. nr. Ecaterina . partea I-a. Deletant 1995b: 62.R. 162.Of. supra) . KOHN.A.Of.N. 3232).VIII. cap. ? – inginer. 2045. în anii ’50-‘70. p. 2050.I. p. p. 142-4.după august 1944 impiegată în cadrul Poliţiei Rădăuţi. 9850). p.N. 2046. în octombrie 1947 şeful Serviciului municipal de Siguranţă Lugoj.R.M. disponibilizat în aprilie 1948 (M. Bucureşti (Şinca 2006. KOHN. Cosma 1994: 51). şeful serviciului tehnic la Direcţia Regională Banat a Securităţii la jumătatea anilor ’50. Huedin.C. ulterior revine în funcţia de comandant al biroului municipal Lugoj.Of. după război şeful Circumscripţiei Suburbane “Tudor 212 .

nr. 74.R. fond documentar.G. M. 2054. 1946 transferat la Comisariatul de Poliţie Beiuş (M.I. 62 din 15 martie 1948. Ştefan. 1946. nr. 2062.Of. Cosma 1994: 48. 2006: 78. M. partea I-a. M.ro/pagini/detaliistire/inapoi/prima-pagina/articol/oamenii-partidului-din-justitia-mureseana-i. 3871) 2059. partea a XVIII-a). 182 din 11 august 1947. p.R.Of. nr. 8321.R. p. zis şi “Fănel” – încadrat după război comisar de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Suceava. în martie 1948 transferat la Comisariatul de poliţie al oraşului Paşcani. 1946.I. Jela 2001. Mureş293. 10171).Of. la adresa http://www. dosar nr. nr. 293 V.P. 10433). partea I-a. membru P. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. Iosif – în 1947 comisar la Chestura de Poliţie Oradea.R. în anii ’50 menţionat ca maior de Securitate în Bucureşti.Of. 2002: 12 I. partea I-a.I.Of. KRAUSZ. autor Nicolae Balint. nr. partea I-a. p. p. şi “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. angajat din 1952 în M. nr. 5360. ff. KUN. Andreescu. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa a III-a (M. 10925. 110-5).html. ulterior emigrat în Israel (Jela 2001. nr.R. 72 din 26 martie 1948.ziaruldemures. partea I-a. Solomovici 2004: 583). Din 5 sept. 2063. KWEILER. (32/1955) (v. p. 215 din 18 sept. (la Direcţia Generală a Lagărelor). ulterior avansat colonel (M. 2052. 2053. 5246). nr. 1947. menţionat şi în A.Of.S.Of. 2057. p. 2056. 4048). 2630). p. KUPFER. în sept. nr. 289 din 13 dec. & Caţavencu 2004. iar în luna decembrie a aceluiaşi an la Chestura de Poliţie Oradea. partea I-a. 12860.Of. nr. p. apoi la Serviciul Judeţean de Siguranţă. 30 din 6 febr. 110 din 16 mai 1947. 139 din 22 iunie 1945.Of. p. Alexandru – comandant-adjunct al biroului Securităţii din Carei în perioada 19481949. 222 din 25 sept. ? – în 1948 lt. 286 din 10 dec. LAITNER. Lupu 2011. Nastasă şi Varga 2003b: 25.A. 4638. respectiv Solomovici 2004: 583 şi 2001II: 43). după alte surse Miklos) – şeful Serviciului Judeţean Turda al D. Ioniţiu 2008:88. Andrei – după război agent de poliţie la Poliţia Satu Mare. p.P.Of. nr. 2051.D. 2278. p. 2058. partea I-a.C. 2055.. 1947 fusese însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. menţionat ulterior şi ca ofiţer de securitate la Baia Mare (1948-1950) (Ioniţiu 2008:88). p.C. Mihail (Pius. din 1944. 1947. Solomon . Avram – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 267 din 21 nov. comandantul închisorii Aiud (1953-1958) şi apoi al închisorii Văcăreşti. KOVACS.în iunie 1945 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Odorhei (M. 121 din 31 mai 1945.Of. (1948-?). responsabil de cadre în Biroul Judeţenei PCR Sălaj (1945-1949).din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 1947. Carol . 256-7). partea I-a.Vladimirescu” a Apărării Patriotice (1944). LAUFMAN. locotenent-colonel de Securitate (în 1955). preluat şi după reorganizarea Siguranţei în Securitate (M. iar în 1956 locţiitor şef de direcţie la Direcţia a IV-a a Securităţii. 4517) 2061. Wolf – din 10 martie 1948 agent de poliţie în cadrul Siguranţei (M. 7084. al P. nr. M. la Securitatea din Tg. KRAL. Duţu et al. 1948. nr. M. după ce în sept. 1945.Of. şi I. Cluj din 1948 (Deletant 1995b.Of. 208 din 10 sept. p. partea I-a.din aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.I. Stefan – angajat în 1947 ca agent de poliţie cu atribuţii în domeniul Siguranţei la Poliţia Carei (M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. KUN. p. nr. Adolf – ofiţer la Direcţia a II-a Contrasabotaj a D. nr. 8446). p.R. & Caţavencu 2004. 144 din 25 iunie 1948. 2011 al Ziarului de Mureş. LANDESMAN. LAZAROVICI. Iosef .Of. 983. Dobre et al. partea I-a. la Circa 15 Poliţie (M.N. 2060.R. LANDAU.R. Sălaj (1945). partea I-a. partea I-a. secretar al organizaţiei Frontului Plugarilor din plasa Cehul Silvaniei şi secretar F. C.Of. KOLER. partea I-a. partea I-a. nr. v.S.S. 213 .

? – colonel. 222 din 25 sept. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. în iulie 1945 transferat cu acelaşi grad în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 2 din 2 ianuarie 1948. LEIBI. 3895). p.pdf. Baruch – între sept. 161 din 19 iulie 1945.cnsas.Of. nr. 294 V. 171 din 29 iulie 1947. nr.Of. LEIBOVICI.ro/documente/cadrele_securitatii/LAZAROVICI_FREDERICH. M. 214 . nr.S. Avram . 7350). partea I-a. 162 din 20 iulie 1945. p. 2081. la 1 decembrie transferat la Biroul de Siguranţă din acelaşi oraş (M. părinţii săi fuseseră deportaţi din Ardealul de Nord în timpul ocupaţiei maghiare în lagăre de muncă.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău. 6163). 1945. 1946 încadrat detectiv clasa a III-a la Poliţia Satu-Mare (M. partea I-a. Frederich (1. nr. 5127). 259 din 12 nov. 6554 din 30 august 1945 pentru “grave abateri săvârşite repetat în serviciu.P. 126 din 6 iunie 1945.în iunie 1945 încadrată şefă adjunctă de birou în centrala D. 2079. 2074. 2080. Iosif – fost vopsitor. partea I-a. trecut în rezervă în 1960 cu grad de locotenent-colonel294. cap. partea I-a.P. Bucureşti în 1948 (Solomovici 2004: 583). 157 din 14 iulie 1945. LEIB.în iunie 1945 numit comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 2069. LAZAROVICI. LAZĂR. p. partea I-a. 2072.Of. 231 din 10 oct. nr. 106). Elias – în aprilie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a II-a la Poliţia oraşului Dorohoi.P. p.Of.Of. demis din serviciu în ianuarie 1948 pentru luare de mită (M. 144 din 29 iunie 1945. 136 din 19 iunie 1945. în martie 1947 transferat la Poliţia oraşului Turda (M. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (decizia nr.Of. partea I-a. nr. 5 din 7 ian. 136 din 19 iunie 1945. 4708). 108 din 12 mai 1948. p. p. 5467). LAZĂR. p.1925 Botoşani (fiul lui Solomon şi Sabina)) – 1998 Bucureşti) – din 1951 căpitan la Direcţia a II-a a Securităţii. Albert – în sept. 2075. partea I-a. 118 din 28 mai 1945. 2068. “Puiu” – în nov. (M. Ilarion – după război şef de secţie la Poliţia Giurgiu (M.Of. 1946. nr. LEIBA. 1945. partea I-a. 60 din 13 martei1 1947. 10432). Ion . p.IX. partea I-a. partea I-a. 2076. 1896). p.în iunie 1945 încadrat agent de poliţie în cadrul Comisariatului de Poliţie Reghin (M. nr.G. 107 din 15 mai 1945. 216 din 22 sept. LEIBOVICI. 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 162. 189 din 21 august 1945. 6191 şi nr.Of. 4380). 110 din 18 mai 1945. partea I-a.Of. 2066. 12). nr. p. partea I-a.Of. LAZĂR. 2067. Andrei (n. p. p. (M. LEIBOVICI. pp. (Troncotă 1999. p. LAZĂR.G. p. 5982). Şinca 2006. 1945 numit comisar în cadrul Chesturii de Poliţie Iaşi (M.Of.Of. Albert .Of. 1945 numit impiegat. nr.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. 5128). (M. Iancu – în mai 1945 încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. nr.Of. şeful Serviciului Filaj Investigaţii în D. p. partea I-a. p. 6672).G. Avram . LEIBOVICI. partea I-a. LEFKOVITS) . v. 2078. din luna iulie a aceluiaşi an impiegat în cadrul Poliţiei Tg. nr. 2065. partea I-a. nr. 1945.2064.P. Mimi . nr. n.S. nr. fişa sa la http://www. LEIBA. în 1959 la Direcţia a IV-a. partea I-a. partea I-a. lipsă de tact şi incorectitudine” (M. nr. angajat cu grad de căpitan ca şef de birou la D.Of. 1944 şi sept. 2073. Tiberiu (Tibor) – comandantul penitenciarului Făgăraş la începutul anilor ’50. 4264). nr. în nov. Botoşani (M. LAZĂR.Of. Mureş (M. p. partea I-a. partea I-a. 3694 din 30 apr.Of. 5673). 1948. destituit din funcţie prin decizia nr. 2070. nr. 2071.P. LEIBOVICI. p. LEFCOVICI.Of. LAZAROVICI. 8800).I. din sept. 150 din 6 iulie 1945.Of. Iosif – în 1945 era şef de secţie la Poliţia oraşului Satu Mare (M.Of.R. nr.din iunie 1945 impiegat în cadrul poliţiei Satu-Mare (M. p. în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. 9926). 8233). partea I-a. p. 2077. nr. 142-4). LĂZĂRESCU.G. Avram – în august 1945 încadrat comisar în centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.

1948. Solomovici 2004: 208-9). fond Documentar. 25 nov. p. 2417.Of. 2082. 146 din 30 iunie 1947.Of.ro/documente/cadrele_securitatii/LEIBOVICI%20IANCU%20AVRAM. p.angajată în mai 1945 ca informatoare diurnistă în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău. Herman . decorat în 1964 cu Medalia Muncii. 4743). M.I. partea I-a. 295 V. p. 1947. p. Botoşani (M. nr. 107 din 15 mai 1945. 5335).A. 126 din 6 iunie 1945.medic M. 1947.Of. p. 265 din 19 nov. 2098. p.din aprilie 1945 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. 2088. 1011).Of. partea I-a. 286 din 10 dec. 4048 [cota S.P. ff. 63-65).S. partea I-a. M. 1920 Galaţi) – medic. Iancu-Avram (20.din mai 1945 agent în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 72 din 28 martie 1945. p.după război dactilografă stagiară în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. încadrat la Direcţia Penitenciare. 211 din 13 sept.Of. 2092. 3895). 2085 şi nr. partea I-a. 2096.. 2097. 4706).Of. Alexandru – din 1947 comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Sălaj (M. ? (n. 8318.. nr. 219. nr. nr. 1010). LEIBOVICI.R.S. p. 2090.cnsas. nr. partea I-a. p. 5789).în iunie 1945 încadrat ca impiegat la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M. nr.Of. 1947.A. nr. partea I-a.Of. p.Of. nr. 268 din 19 nov. partea I-a. 107 din 15 mai 1945. SOMER) .Of. Nisim – în 1948 încadrat agent de poliţie la Poliţia oraşului Roman (M. 110 din 16 mai 1947. M.Of. 124 din 31 mai 1948. 2094. partea I-a. 2091.115 din 20 mai 1948.S. 159 din 13 iulie 1948. p. în 1947 transferat. 4517). nr.Of. partea I-a. 215 . M. 1948. Marcel – în iulie 1948 încadrat ca maistru ajutor în cadrul D.partea I-a. de unde va fi trecut în rezervă în 1959 cu gradul de căpitan.I.A. p. f. David . 10923)..S. partea I-a. partea I-a. Simca . LEIBOVICI.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. p. 1948 (M.N. LEIBU.Of. partea I-a.S. p. LEITNER. David – fost fotograf.A.Of. fiul lui Herşcu şi Roza) – încadrat ca sublocotenent la Direcţia Regională a Securităţii Iaşi în 1953. LEIBOVICI. M. p. 2089. LEIBOVICI. dosar nr. M. 707). 3895). LEIBU. după ce ocupase funcţia de locţiitor de şef de secţie295.1926-2000 Iaşi. după război medic în centrala S. Lazăr – după război agent de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. LEIBOVICI. LEIBOVICI. p. Gheorghe – în martie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 2084. 3862). p.S. p. 1949. fişa sa la http://www.S.Of. 4314). partea I-a.]. nr. Solomovici 2004: 586). 2083. 2093.P. LERESCU. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M.R. Penchas LEIBOVICI ) (n. 10094. partea I-a. Paul (n.Of. 296 2099.I. 158 din 12 iulie 1948. evocat de fostul deţinut Belu Zilber (v. ulterior plutonier major la D. nr. nr. partea I-a. nr.P.Of. după o lună considerat demisionat pentru neprezentare la post (M.S. 8320). partea I-a.Of.8. 110 din 14 mai 1948. iniţial numit informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei în iunie 1947 (M. nr.. LEIZER. 4049. LEIZER. 31 din 7 febr. 208 din 10 sept. în mai 1948 avansată dactilografă administrativă (M. 121 din 31 mai 1945. Melania . partea I-a. 5817). 31 din 7 febr.N.pdf. Moise – în mai 1948 angajat ca om de serviciu în centrala D. nr. partea I-a. Ghidale (fiul lui Moise) – în 1949 era şeful Serviciului Ordonanţare din centrala M. 2334). dosar nr. 66 din 20 martie 1947. LEIBOVICI.P.S. Marcu . nr. 2086. (M. nr. 4439.Of. p. probabil încadrat în D. partea I-a. nr. Marcu . LEON. Iaşi cu grad de ofiţer. demis la 1 febr. (M. 10239). Serviciul Siguranţă (Arhiva C. partea I-a. nr. LEIBOVICI. fond Neoperativ. 1945.R. 17 din 21 ian. p. partea I-a. p.I. LEIBU. 1947.Of. LERESCU. p. în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. 2095. Oliver – în iulie 1948 definitivat în funcţia de comisar ajutor în cadrul Chesturii Poliţiei Brăila (M. Bucureşti la începutul anilor ’50 (Jela 2001. LEIBOVICI. 2085. nr. 2087.

LÖB. 138 din 17 iunie 1948. nr. LITMAN.org/romania/ploiestiprahova-judet-wallachia-region. 4049). LÖBL. un anumit “Livezeanu (n. v.S. 60 din 12 martie 1948. Cosma 1994). fond Comitetul jud. şef adjunct al Serviciului Judeţean Năsăud al D. partea I-a. Florian – membru al comitetului judeţean Bihor al P. 2109. dosar nr.M. LOTE. p. LOBL. implicat în reprimarea revoltelor împotriva colectivizării. Iaşi) – din febr. 55 din 6 martie 1948. 2038). Alexandru Alfred – în iunie 1947 numit agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.1919 Iaşi – 2000 Ploieşti297) – între 1948 şi 1951 ofiţer în cadrul D. Adolf – în august 1948 comisar ajutor pus de către M. XVIII. LIVEZEANU. Banu 2008: 324). nr. Löbel?) – activist de partid şi ofiţer M. ff. apud Ţârău 2002: 182. 146 din 30 iunie 1947. partea I-a.Of. LEVENSON. LEVY.Of. (1951) (v. Iosif – în martie 1948 comisar ajutor de Siguranţă la Poliţia Bacău (M. 1948 impiegat stagiar de contabilitate la D. fond Neoperativ. LITVIN.Of. la dispoziţia Serviciului Siguranţă din cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Cluj (v.C.2100. Levenson)” este menţionat şi ca torţionar la începutul anilor ’50 la penitenciarul din Bacău în “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” (în Ioniţiu 1982. 2101.Of. profesor civil de limba franceză la Şcoala de Securitate de la Băneasa până în 1958. partea I-a. http://www.P. p.Of. 189 din 17 august 1948. partea I-a. 5190 (solicitarea).Of. LEVENSOHN. partea a XVIII-a).iajgsjewishcemeteryproject. Roza – angajată iniţial ca dactilografă la Serviciul Siguranţă al Poliţiei Bacău. fişă de cadre la cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. iar pentru românizarea numelui în baza deciziei ministrului Justiţiei v. 3080). LICHT. 1927) (n. (membru de partid din 1946). Paul (n. 2108. 298 V. nr.B. p. Iaşi. nr. 110 din 18 mai 1945. 2106. nr. 127 din 3 iunie 1948. la sfârşitul anului 1947 impiegat arhivă în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman (A. şi M.P./P. 7241.. al U.R.-D.C. Eugen .A.P.. 199 din 28 august 1948.şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa (Troncotă 2006: 70). fişa sa la http://www. p. ? . partea I-a). Cluj (1948-1952) (Deletant 1995b: 59. LOBEL. nr. 2114.C. Edgar(d) (n.I. 31. 2102. f.T. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. 31 din 7 febr.N. partea I-a.pdf.J.I. unde avansează până la gradul de maior şi ocupă inclusiv funcţia de şef de serviciu298.G.R. în martie acelaşi an numit comisar ajutor la Direcţia Poliţiei de Siguranţă (v. p. 2179. Bihor al P. 296 M. 242/1948-1949. 2104. p. Iosif .R. partea I-a.P. 2105.P. nr.N. ulterior încadrat local în Securitate (Fl. M. 4861). Bucureşti.Of. 2112. p. 297 Îngropat la 6 iulie 2000 în cimitirul evreiesc din Ploieşti.M. nr.H. p. şi Kovacs 2006). LIST.R.Of. LITMAN. 82 din 7 apr.Of. nr. din 1951 şi până la trecerea în rezervă în 1960 la Direcţia Regională Ploieşti/Prahova. 10116).I. 2113.A. în 1963 menţionat ca locţiitor politic la D. şi A. 2107. 220-231.. 265 din 15 nov. 48. partea I-a. încă activ în 1970 (Solomovici 2004: 586. Practic a adoptat numele de serviciu din S. p. M.I. Mor – iniţial şef de secţie în cadrul C. Andrei (cf. M.din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M. dosar nr. nr. ? – implicat în reprimarea partizanilor anticomunişti de pe versantul nordic al masivului Făgăraş (vezi memoriile lui Ion Gavrilă Ogoranu). 77344 din 12 august 1948 în M. 1948. colonel de securitate în Oradea. Serviciul Contabilitate (M.C.C.din 1 aprilie 1948 lucrătir calificat la Direcţia Poliţiei de Siguranţă a D. 1011). Claude (fiul lui Cazimir) – evreu născut în Franţa. partea I-a.C. 2111. al P. p.R.html.I. 5335). 2110.S. (M.Of.. 1947.C. Nicolae (fiul lui Nat(h)an şi Beti LEIBOVICI.. Paul VIZENFELD la 7 iulie 1924.Of. nr. Târgu Mureş. partea I-a.X. 587). LIVADĂ. partea Ia. altor surse LOTHE) – locotenent.R.G.ro/documente/cadrele_securitatii/LIVEZEANU%20NICOLAE. 2103.S. menţionat şi în Ioniţoiu 2006: 43 şi 1982. 1948.cnsas. 216 . 2417.

Of. 151 din 3 iulie 1948. nr. 2117. Avram – în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Chestura Poliţiei Brăila (M. partea I-a. LÖWINGER. 2131. 4495). 4706). 60. p. 8202). 12860). p. 200 din 4 sept. ca locotenent-colonel de artilerie activ în Forţele Armate (D. în oct. M.G.Of. Mişa Vechter. începând cu 15 august 1945). LÖWUI. p. la Serviciul de Siguranţă (M. secretar al organizaţiei de bază P. 1971: 210.: 109. David – subofiţer la Serviciul Judeţean Someş al D. p. partea I-a. 2116. p.Of. nr. care îi indică şi numele nativ. p. nr. Iacob (uneori ortografiat şi “Lusztig”) . C.Of. LUSTGARTEN. în august 1948 transferată la Inspectoratul Regional de Poliţie Braşov. Lupu 2011. 193 din 21 august 1948.C. demis din funcţie la 1 febr. partea I-a. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania (1936-1939) (Adorian et al.Of.. n.Of. nr. Berindei. William. 1947. iar apoi transferat în centrala D.G. 3895). 1947 reîncadrat (retroactiv. 1948 (M. 289 din 13 dec. 2119. Nastasă şi Varga 2003b: 210). şeful Siguranţei Bistriţa între 1945 şi 1946 (Cosma 1994: 81. David .Of. 19). 1947).S. 2121. M. LUPAŞCU. Theia (verişoara lui Iosif Chişinevschi) – ilegalistă. 126 din 6 iunie 1945.I.Of. anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii (1953-1956). Iosif – în august 1948 era curier în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. Dobrincu şi Goşu 2009: 510-511. 230 din 6 oct. 2006: 237. Botoşani (M. nr. 217 . Z. (1948-?) (Cosma 1994: 83).a.I în 1948.Of. 286 din 10 dec. p.P. 2129. apoi Galaţi.A.P. apoi în U. M. 3895). fond 495 (“România”). partea I-a. 5360). partea I-a. 1944. Oradea. LUCA.P. nr. nr. partea I-a. partea I-a.C. Iosif (n. 7774).Of.A.Of. 30 din 6 febr. Hoisie . M. 116 din 21 mai 1948. p. 5127). 5603). nr. 275 din 27 nov.R. p. nr.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Ştefăneşti. 2124. Sugarman f.A. Adalbert – în martie 1946 comisar ajutor la Chestura Poliţiei municipiului Cluj (Andreescu.I. 107 din 15 mai 1945. trecut în rezervă în 1955 (Fürtös 2007: 413-414 şi n. LUPOVICI. 225. LUNGU. (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. Diamant 1979: 371. partea I-a. 136 din 19 iunie 1945. partea I-a.. Francisc – originar din Năsăud. inv. emigrat în Israel (C. Levu – după august 1944 inspector de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional Constanţa. 8987. p.S. decorat în 1949 (când încă nu îşi schimbase numele) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 2118. partea I-a. p.Of.R. p..I.2115. 1947. 1949.R.A. nr. 144 din 25 iunie 1948. 2123. 1947. la fel ca şi în autobiografia lui Gr. revenit în ţară în august 1944 ca maior al Armatei Roşii. 1948. partea I-a. 2126. nr. 2122. LÖWY. la spitalul din Sighet. nr. nr. 293 din 18 dec. 16 din 20 ian. LUPU. 2130. nr. respectiv “Wächter”) – ilegalist. uneori ortografiat şi Wehter. 4. 983). n. Mihail (n. 2120. LUNGU. 1945. p. 10920. după alte surse 1919) – medic M. 2128. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. MAHLER. 2125. Iancu . Niculae 2004: 32). 2067 din 20 oct.Of. Elemer – după război pretor la Inspectoratul Gneral Administrativ M. 7261.1910 Iaşi.A. Jak – medic încadrat la Spitalul Militar M. (M. 2127. partea I-a.P. p. MAHLER. p. 655).Of.S.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. în 1949 cu grad de locotenent-colonel de armată. A III-a. nr. partea I-a. MAER. 3. în ianuarie 1949 avansat prim-pretor (M.Of. partea I-a.Of. 1946.D. p. Cotovschi din 1955). 201 din 31 august 1948. LUDESCHER) (n. 10483. LUSTIG.în septembrie 1945 numit comisar la Chestura 2 Poliţie din cadrul prefecturii Poliţiei Capitalei (M. pensionat pe caz de boală în octombrie 1947 (M.Of. nr. nr. partea I-a. LUPU.R.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M. 1732 alias “Victor Ţiganul”). dosar nr. partea I-a.S. în decembrie 1946 transferat la Detaşamentul de Poliţie Episcopia Bihorului (M.XII. după război angajată ca agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. nr. p. Maxim – în 1947 comisar în cadrul centralei D. LUSTIG. Goma 2007: 118). 107 din 15 mai 1945. M. partea I-a. 6937. LUSTIG. H. din 1950 medic la penitenciarul din oraş.

P.A. SCHNEIDER) (n. v.A. în 1948 era agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. 1948. şi fişa sa de cadre la http://www. v. partea I-a. 158)). în 1946 prezent ca agent în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj. nr. arhiva C.G. 62 vol. partea I-a. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 65 din 19 martie 1947. 3977). 2135. 2137.A. 2038).Of. partea I-a. care trebuie să rămână în România” [poziţia 27]. Matei – maior de Miliţie.R.Of.G. 231 din 10 oct.1919 Arad – 1967 Bucureşti) – încadrat cu grad de comisar la Chestura de Poliţie Arad în iunie 1945. 97. 3080). p. Piteşti în 1953. MANDEL. nr. 126 din 6 iunie 1945. 30 nov.Of. decizia ministrului Justiţiei nr. partea I-a.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. Herşcu – numit în mai 1945 detectiv clasa a II-a în centrala D. fond Documentar. 2139.Of. 5098). partea I-a. dosar 9. p. 135 din 18 iunie 1945. p.pe lista din 1945-1946 a celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. nr. nr.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. partea I-a. MANAŞCU.a. 3957). 82 din 7 apr. p.Of. respectiv III. 253 din 1 nov. p. p. partea I-a. 1946. B. 2134.Of. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 8800). MANEA.N. (M. 2143.Of.I. 2145. u.S. 4355. Avram . 2144. MANDEL. 121 din 31 mai 1945. 1946. 2142. 2136. din 1947 profesor de limba rusă la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi (M.I. MARCOVICI. Alexandru . MANDEL. Lazăr (11. la Direcţia Regională Stalin/Braşov (M. 92 din 17 apr.Of. nr. 3895). I. fd. 286 din 10 dec. MAIER. nr. 1947.S. nr. M. inv.C. p.M.S. nr. 1946 în M. n. partea I-a.ilegalist. 96 din 25 apr. 110 din 14 mai 1948.Of.S.C. partea I-a. partea I-a. M.2132. u. pentru schimbarea numelui. din mai 1945 comisar-şef în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. dosar nr. (nr. 4517. iar apoi. nr. 7490. MAIER. 122 din 31 mai 1947.ro/documente/cadrele_securitatii/MAIER%20LAZAR. respectiv II). 2141.Of. I). partea I-a. p.pdf. 3/1952 vol. 2605).R. Marcu . Andrei – în 1946 numit comisar-ajutor la Chestura Poliţiei Timişoara (M. Carol – în 1952 locotenent M. până la trecerea în rezervă în 1965 cu gradul de colonel. nr. nr.C. 71 din 25 martie 1948. 1946.. apoi D. p.Of. Roland Emil (n. partea I-a. 1371 din 7 ian. Bjoza 2006. inv. Iancu – în 1947 agent. ff. Arad (1952-1955). 333 (“cabinet Emil Bodnăraş).cnsas. 1945. 4706 şi M. 1924 Chişinău) .P.G. p. iar în mai 1948 la Serviciul de Siguranţă al Chesturii de Poliţie Arad.P. 291 din 16 dec. p. 9763). 163 din 17 iulie 1946. (nr. MANDELBAUM. 4312. partea I-a. unde ocupă funcţia de şef de birou. I. 1947.Of. partea I-a.S. membru al Brigăzilor Internaţionale în războiul civil din Spania. p. MARCOVICI. M.Of. 104 din 7 mai 1948. 4147).Of.-maj. fila 19. al P. nr. transferat în 1947 la Poliţia Orşova. după transformarea Siguranţei în Securitate lt.C. 3/1952 vol. partea I-a. M. p.S. nr. MARCOVICI. desituit în dec. (M. cu un intermezzo ca director al M. nr. 2140. nr.S. ulterior transferat la Comisariatul de Poliţie Huedin. Wilhelm – în iunie 1945 numit comisar în cadrul D. (M. 2133. al P. p. David – după război maistru autor în cadrul D. 107 din 15 mai 1945. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1979). I. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286.a..Of.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. MARCOVICI. 12942). (M. MANDEL. 2138.. MANEA. 141-2.Of.III. 10925. Dorel [alias]. 4143. nr. 299 V. partea I-a. nr. 108 din 16 mai 1945. nr. încadrat în 1947 prin decret regal ca sublocotenent în rezervă în Forţele Armate pentru merite antifasciste. p. Solomovici 2004: 588)299.. 218 .R. p. listă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş (A. v. p.Of.P. partea I-a. Paula – în 1952 funcţionar civil în cadrul M.Of. 1946 pentru motive disciplinare (M. 62 vol.R. p. la Direcţia Regională Timişoara (1948-1952).

2011 Paris) – anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. ulterior emigrată în Israel. MARCUS. 710/20.G. 107 din 15 mai 1945..Of. 2162. Alexandru (“Saşa”) Mateescu. partea I-a. partea I-a. 2163. 411/1952) (v.R.Of.R.717 din 4 219 ..P.C. p.Of.din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. – angajat al Securităţii din Huşi la sfârşitul anilor ’40 (Neştian 2010: 87). 2151.C. 2148. nr.Of. p. 63-65).a. Froim . 2149. 2179). nr. fiica sa.din mai 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dej (M. inv. p. 5127). Max – angajat în aprilie 1945 ca agent de poliţie în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi.R. nr. 2164. p.după august 1944 detectiv în cadrul D. 60 din 12 martie 1948. p. 5099). în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M. fond Documentar. nr. dosare anexe.2008) (v. Bernard . 110 din 14 mai 1948. Ella (n. şi Solomovici 2004: 588). 2150. Cosma 1994: 81. 165 din 20 iulie 1948.I. 2152. 176 din 4 aug. u. Antal . M.A.S. M. 5983). 2161.după război agent principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. la Circa 7 Poliţie (M.C.G. p.I. ? (alias) – în subordinea colonelului Grigore Naum la Direcţia IV Contrainformaţii Militare a D. căs. B.I. R. 119 din 29 mai 1945. 1948. al P. 63-65. partea I-a. I. nr. 157 din 14 iulie 1945. dosar nr.S.R. p. MARCOVITZ. 3/1952 vol.Of. Iuliu (n. MARCU.1917 Bucureşti) – după răuboi comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.A.S. (nr.Of. Goma 2007: 118). nr. destituit însă după doar două luni “pentru abateri de la îndatoririle profesionale (Arhiva C. în 1948 (Cosma 1994: 47). MARINA. 4425). 2160. 5998. MATIAS. Hava (Tzirola) (căs. MARX. MARCU. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. MARCU. a avut o soră. Leon – din iunie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Bârlad (M.. 135 din 18 iunie 1945. p. nr.a. 2147. 2178. 2154. MATEESCU. partea I-a. nr. 539. 60 din 12 martie 1948. 122.]. iar apoi stabilită în Franţa. inv.P. nr.P. 7957). 2159.2146. partea I-a. 43 din 21 febr. 30. nr. partea I-a. Ion Carolu – locotenent-colonel de Securitate. 14.Of. Ion (n. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. (1948-? (probabil 1956)). Nussem – în martie 1948 numit comisar şef de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 2165. partea I-a. p.Of. decizia nr.1913) – fost comerciant de stofe.N. nr. MARCU. 2010).A.S.XII. al P.Of.Of. partea I-a. partea I-a. 4313). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. MASSLER. MARCUS. p. S.C.R. 62 vol.C. partea I-a. Michail MARCUS) (n. Mihail (n. cu Elza. 6867. 2158. 2157. 4518). Sandu . 206 din 11 sept.din mai 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. I). MAYER. MĂNESCU..G.S. (nr. Stela . 3895). căsătorită cu Şiche (Shiki) Mateescu (d. 2153. 121 din 31 mai 1945. şeful Regionalei Bistriţa Năsăud a Siguranţei (1946-1947). şi Jela 2001. al P.]. Stefan – în 1948 era comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Oradea (M. I. u. 2156.S. 1945. 2155. – în septembrie 1945 angajată informatoare diurnistă dactilografă la Brigada Specială Economică a Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 136 din 19 iunie 1945. Brucăr) şi un fiu.P. MARGULIUS. 1516). 1947. ff. p. fond Documentar.Of. Etla Basea) (1918 – III. p. Iţic . Aviva Enav. ulterior transferat la penitenciarul Braşov.N. emigrat în Israel. Zahariuc 2009: 185 şi 2010 II). (1979). 4048 [cota S.Of. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. din 1947 detaşat la cabinetul ministrului Afacerilor Interne (M.VII. MATHIAS. (M. Jack (în unele documente ortografiat “Mattes Jack”) – comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă Bârlad/Vaslui după august 1944 (M. p.G. MAYER. MARGULIS. nr. dosar nr.C. v. 4048 [cota S. IŢICOVICI) – ofiţer politic la penitenciarul Piteşti în timpul “reeducării”.10. MĂRCULESCU.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. ff.Of. MARKOSI. Solomovici 2004: 588. care locuieşte la Paris. Haim – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. nr. a solicitat şi reobţinut cetăţeania română (M. partea I-a. partea I-a. nr. partea I-a.

8649.P.Of. 287 din 14 dec. p. partea I-a. partea I-a. MERDLER. nume românizat prin Decizia nr. (1953).din aprilie 1945 secretar al Poliţiei oraşului Fălticeni (M. cu referat de cercetare la fd. Ferdinand (1906 – 1974 Focşani) – medic. nr. 2177. nr. 11025). Paul . p. 2166. 2173. (M.C. 2169.org/db/pdf/nr266_267/pagina22. 2178. MICHELZON. 4049). MEISTER.Of. rubrica „Decese” din Realitatea Evreiască la http://www. nr. 1948. 19 şi “Figuri evreieşti din Focşani”). 31 din 7 febr.C. 2175. 3699 din 30 apr.Of. Herman Naftali – din 1948 lucrător calificat în centrala D. 2182. 226 din 4 oct. p. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p. 182 din 11 august 1947.I. Gutman . 2183. partea I-a. 7083). 1945 în M. p.R. nr. p. partea I-a. nr. p. 3293. a D.G.dec. (M. v. partea I-a. nr. M. MENDELSOHN. partea I-a. 2176. ? – medic. Albert – în martie 1948 numit comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. şef-adjunct al dispensarului medical al Securităţii din Timişoara în anii ’50.. MARCOVICI. p. în iunie 1948 încdrat referent şef în centrala M.romanianjewish. I. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr 7 (iulie 2010).S.P. 1913). 2179. anexa la dosarul nr. MENDELOVITS. partea I-a. MEEROVICI.Of. 1945. 18. p. 151 din 3 iulie 1948. partea I-a. nr.E. î n iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M.Of. MEIROVICI. 110 din 18 mai 1945. p. MESINGER. 5603).A.I. încadrat la sfârşitul anilor ’40 la Spitalul Militar Focşani (C.din 1 aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. cerere în M. nr.Of. MEDVEDOVICI. 4049). partea I-a. 7742). Iosif . 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr. 5673). (M. C. 5360). 92780 a Ministerului Justiţiei din 8 oct. 1945.R. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. p. nr. 140 din 19 iunie 1948. nr. MEDLER. al P. nr.R. partea I-a. 4049). 1011).Of. Focşani. 110 din 18 mai 1945.C. inv. 2172. partea I-a. p. Eugen – din 1 mai 1945 comisar la Poliţia oraşului Sighet (M.A. 144 din 25 iunie 1948.VII. Iosif . MICLE. v.pdf. (nr. 3694 din 30 apr. 220 .C. Verner . nr. nr. 51 din 2 martie 1948. 2171.of. nr. partea I-a. 133 din 11 iunie 1948. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 5032).M. 62 vol.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. 199 din 3 sept. în 1952 locotenent M. Silviu – de profesie arhitect. 2241). 10927. 1945. 150 din 6 iulie 1945.2006300) – activist la comisia 300 V. partea I-a.război comisar la Chestura de Poliţie Timişoara. Teodor Ioan (n.P. p. nr. 110 din 18 mai 1945.Of. M. Rene .din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr.1923 Bucureşti – XII. Iosif – în 1947 agent la Poliţia Suceava (M. în iunie 1948 transferat la Chestura de Poliţie Constanţa (M. I). 1947. MERLING. secţia Cancelarie – dosare anexe. zis “Tedy”) (n. u. MENDELOVICI. Willy . MEYER.numit în iunie 1948 maistru în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. al P. 4049). M. partea I-a. 5227. Titu Laurian – colonel. nr.. 2181.Of. locotenent-colonel. L. Iancu – din 1 aprilie 1948 contabil-ajutor la Serviciul de Siguranţă Tecuci (M. 2170.Of.Of. M.a. 110 din 18 mai 1945. p. 2174. 2888 din 12 dec.Of. partea I-a. 3/1952 vol.Of. v. MICHEL. 2180. 1945 încadrat comisar la Direcţia Siguranţă a Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1947.I.Of. inv.Of. 3699 din 30 apr.în sept.C. 2167. p. nr. partea I-a. v. al P. p.Of. David – în 1948 încadrat comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Iaşi (M.G. MEŢIANU. partea I-a. Menora. 116/1965 2168. p.A. p. ME(I)EROVICI. MEER. 61 din 13 martie 1948.

trecut în rezervă şi transferat la Ministerul Chimiei.R.ro/?location=view_article&id=419. nr. p. 108 din 12 mai 1948. şi în secţia de cadre a comitetului orăşenesc Bucureşti al P. MIRESCU. probabil emigrat în Israel. tatăl Mioarei (1949-1965).Of. inv. . Nastasă şi Varga 2003a: 248). partea I-a. (1948-1958).R.C. inv.S. şi Andreescu. Recurs – fila 9.în iunie 1945 încadrată şefă de birou la Inspectoratul Regional de Poliţie Piteşti. 2186.G. al P. M. 40002. 237 din 14 oct. 2188. director de cadre la Editura Partidului Comunist Român (1949).M. activist în secţia de cadre a sectorului M. 1947 (M.A. căs.R. în august 1947 însărcinată cu atribuţii de Siguranţă (M. nr. şi şef al serviciului de cadre în centrala Ministerului Industriei Hârtiei (1948).ro/viorel/sblog/index.R. cu grad de maior. MIRONESCU. 226 ş. 223.Of. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. la 24 iulie 1912.I. 2187. 2190. 2191. 182 din 11 august 1947.a. Nastasă şi Varga 2003a şi Duţu et al. Oto – în 1948 era şef de birou în centrala D. Wexler & Popov 2002 II: 825. p. 4708. dosar nr.memoria. Isac)) – ilegalist (membru de partid din 1927). 1947. v.I.Of. Sugarman f. 2066 din 20 oct.P. p. Moise Aron – în martie 1948 angajat informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.P.colonel.Ap. ff. p. I. partea I-a. Cosma 1994: 48.S. ELIAS) . voluntar în Spania (Sugarman f.Of. fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania.P. Vezi şi Teodor Wexler. după război ofiţer în S.R. la Serviciul Personal (M. D. partea I-a. Niculae 2004: 32). şeful direcţiei Secretariat din cadrul M. nr. Sara (n. nr. cu toate distincţiile retrase în 1968 (fusese implicat în torturarea unor persoane din “lotul Pătrăscanu”301) (A. p.Of. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.1913 Podul Iloaiei. I. 301 V.C. vol.. ulterior cu evoluţie necunoscută. MIROIU. 2185. MIHAIL. încă în funcţie la sfârşitul anilor ’40 (M. Levy 2002: 123.R. Leon (n. nr. Mircea MEEROVICI302) (20. 9243. fond 495 (“România”). 2189.S.: 110). dosar nr. 2147). în 1951 transferat la Direcţia V Cercetări Penale. 302 Pentru schimbarea numelui. Solomovici 2004: 570). 1378))..C. p. (?) MICU. I). (1946-1947). decorat cu ordinul Steaua R. la începutul anilor ‘50 (redactor al unor documente oficiale reproduse în Andreescu. MIHAILOVICI. nr. prin Decretul regal nr. Zbăganu 2001). v. 2002). apoi D. 1967.U. până în 1950 (Levy 2002: 207... Pelin 2008.M. MOISESCU.I. ff. MINTICI. de unde se va pensiona în 1972 ca director adjunct ICECHIM. partea I-a. 4268).php?entry=entry070726-085833. dosar nr. 225. 2192. C. Verner)) (1908-1995) – ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. inv. 589 şi 2003: 167. 9763).G. I. clasa IV-a. M.S. M. fd.. 7086).u.C.A. u. Mircea (n. David (n. http://www. Solomovici 2004: 217. 3894. cu Emilia (1917-2000).viorelarion. nr. Adolf KLEIN.P. C. KLEIN?) – funcţionar civil în cadrul M. 5784.N. Andrei (n. Leon DAVIDOVICI) (a mai folosit şi numele de serviciu “Mureşan”) – şef de birou la Direcţia V Cercetări Penale a D.S. 253 din 1 nov.de presă a Comitetului judeţean Ilfov al PCR (1944-1945).G. emigrat în SUA (Jela 2001: 41. după război şeful Direcţiei Cadre a Ministerului de Interne între 1949 şi 1954 cu grad de maior. WEISSBUCH. după roeorganizarea Siguranţei în Securitate locotenent la D. 1/1948. 151 din 7 iulie 1945.I.a. partea I-a. Piteşti (A. (nr. încadrat în 1950 în S.V. nr.P. partea I-a. 3/1952 vol. la http://revista. p.Of. 126 din 6 iunie 1945. Iacob (n. Lupu 2011. 221 . în Forţele Armate. 107 din 15 mai 1945.a. 62 vol.R. 7346.. fiul lui Moshe şi Haia Feiga (n.. 203. partea I-a.: 109.. MICU. fiul lui Avram Ludovic şi al Margaretei (n. 1947. v. Lupu 2011. partea I-a. “Procesul sioniştilor”. Iaşi) – angajat subinspector de poliţie în cadrul Inspectoratului regional Iaşi în mai 1945. p. locotenent major în 1952.I. trecut în rezervă la 5 oct.Of.).Of. 1-19. şef al serviciului de anchete şi cercetări în sectorul ministerial al P. 2184. nr. 59 din 11 martie 1948.S. 13-16).

5933). fond 495 (“România”). NAUM. Reinholt – din aprilie 1945 secretarul Poliţiei oraşului Rădăuţi (M.2193.în febr. 1947. NATANSOHN.Of.angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Jibou. 4048). M.în iunie 1945 numit comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. respectiv Ioniţiu 2008:88. 144 din 29 iunie 1945. partea I-a. 3895). 10). 2202. 18. biroul de Siguranţă (M.Of. partea I-a. partea I-a. 2209.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 2203. 5467). nr. NAFTULE. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.P. nr. 144 din 29 iunie 1945. 1857. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 9594.în iulie 1948 angajat comisar-ajutor de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Brăila (M. numit în 1947 comisar la Comisariatul de Poliţie Mihăileni. M. p. 286 din 10 dec. fond 495 (“România”). cu dosar la Comintern (INCOMKA. partea I-a. p. MOZES. 110 din 18 mai 1945. p. Uşer – din aprilie 1945. 2204.R. p. nr.1927) – în anii ’50 torţionar al Securităţii TârguMureş. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1910). partea I-a. 2208. Francisc . 2207. partea I-a. 51 din 2 martie 1948. p. 110 din 18 mai 1945. nr. 10394). 164 din 19 iulie 1948. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. MOSKOVICS. partea I-a. MOSCOVICI. MONDROHOVITZ. v. succesive evenimentelor din Ungaria.Of. P. 5467). 108 din 12 mai 1948. 248 din 27 oct. 46 din 25 febr. Aura . 1270). 2196. Hortense . nr. în 1941 în atenţia Siguranţei pentru activităţi comuniste (v. p. 4264). 2201. nr. 2199. MOSCOVICI.Of. Iulius . Grigore (n. 3694 din 30 apr.. poziţia 353). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1953). nr. ulterior funcţionară la Direcţia VIII Cadre a D. implicat în anchetele din 1956. 2197. (Cosma 1994) (v. ortografiat Moscovici Artur-Karol). MOISESCU. NADLER. Ioan .Of. unde numele îi este ortografiat eronat “Natanscha”). 1948 angajată informatoare diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. 2205. partea I-a. partea I-a. nr.Of. 10922). nr. 1947. partea I-a. 225. partea I-a. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. partea I-a. 222 . v. 272 din 24 nov. în februarie 1947 numit comisar la Comisariatul de Poliţie Săveni (M. 2206. Naum Menaşevici ROTHSTEIN. M. Jaques . Arnold .Of. nr.VIII. MOSCOVICI.Of. partea I-a. 286 din 10 dec.S. doc. dosar nr.Of. 4049). 2195.Of. Avram – din aprilie 1945. M. Adela – încadrată la 1 aprilie 1947 comisar ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 4049).I.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. p. cu grad de comisar-şef. nr. MOSKOVITS. refugiat în U. 2200. Bălţi) – ilegalist. Herşcu zis “Wolf” . Artur-Karoly (n. 1911. şi M. MUND. p.Of. p. cu grad de comisar-şef.Of. în ciuda protestelor fostelor sale victime ca avocat al baroului local (Bottoni 2010: 170. p. 5969 şi respectiv M. 110 din 18 mai 1945.S.A.Of. paraşutat în România în 1944. evocat şi de foşti deţinuţi politici (ex. 225. 1389). partea I-a.Of. 3694 din 30 apr. 1637). p. 1947. în Forţele Armate. inv. p. 3694 din 30 apr.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 40 din 18 febr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1947. 41 din 9 febr. p. nr.Of. partea I-a. Ilie – colonel M. 1948. v.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.. 2194. dosar nr. nr. 4049). cu grad de căpitan.G. Solomovici 2004: 589. inv.Of. 107 din 15 mai 1945.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. p.Of. Sălaj (M. 2012). nr.P. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. partea I-a. MUNIU. după 1989 încadrat. (?) MOISESCU. 110 din 18 mai 1945. 10921). Lazăr . nr.S. Betty – în 1948 era agentă principală de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. (M. 2198. p. nr.Of. nr. p. p. 162 din 16 iulie 1948. 1948. prin Decretul regal nr. nr. NADLER. 1947. NADLER.G. partea I-a. lista în Mâţă 2007. p. zis “Grişa”) (n. Nicolae Burlui) ca torţionar în cadrul Securităţii locale.

Berindei.I. p. 2006: 82. Troncotă 2006: 63.P. devine şef de catedră (limbi străine) la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa (oficial “Şcoala de Ofiţeri M. 13.cnsas.Of. nr. şi http://www.2066 din 20 oct.C. şeful Direcţiei IV Contrainformaţii Militare.ro/documente/cadrele_securitatii/NEGREA_PAVEL. rar menţionat şi în varianta “Gingol”) – încadrat comisar-şef de poliţie în cadrul centralei Siguranţei. (Litman) Nelu – maior. Alexandru (n. 122 din 31 mai 1947.P.S. NEIDMAN.1935 Alexandria – 1995 Slobozia. 6307). NEDELCU. Lupu 2011. partea I-a. 2211.pdf.G. de fratele ei.R. fiica lui Avram) (d.A. I-a. nr. din 1969 până la trecerea în rezervă în 1981 până la gradul de lt.R.C. Pavel (alias) (n.Of.R.S.1933 Coteşti. secţia raională Urziceni. Amalia Luiza FISCHER. NEGRU. NEGRU.I. 2215. 3”) (1953-1958). Jean Pierre . nr.1928 Otopeni – 2001 ClujNapoca) – angajat în 1958 la Direcţia a V-a a Securităţii Statului. când este destituită şi anchetată alături. partea I-a.-D. Dobrincu şi Goşu (2009: 160. căs. iar în anii ’50 al Direcţiei a V-a Cercetări Penale a D. SCHWARTZ) .M. 2210. calitate în care este decorată prin Decretul nr.A. Niculae 2004: 32). Mikhail Iosifovici Navroţki) – evreu basarabean.pdf. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 75). 202 din 3 sept. 305 V. la San Francisco (v. Berindei.P. 253 din 1 nov. infra). 1947 numit de ministrul Justiţiei secretar general al Asociaţiei Editorilor din România. p.D. Oradea)304. (M..cnsas. nr. 2217. NAVROŢCHI.I.R. Dobrincu şi Goşu 2009: 215-6). în dosarul “dosarul Pătrăşcanu”. iar la un moment dat director al Editurii P.B. Petre Năvodaru. 201.M. Iordan (25. 633. în cadrul Inspectoratului Judeţean Teleorman303. 8019)din 1948 general-maior de Securitate. până în 1952. Banu 2008: 325. n. partea I-a.G. inter alia. după război agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei) (M.” clasa a II-a. din 1940 (v.ro/documente/cadrele_securitatii/NERISANU%20ALEXANDRU.. Solomovici 2003: 120-1. NĂVODARU. fişa sa la http://www. Deletant 1999: 332. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. III-a.A. 1947. Bacău) – angajat al Direcţiei Regionale. Luiza (n.d. nr. fişa sa la http://www. apoi transferată la Direcţia “F” a Ministerului de Interne. 1947 (M.G. iar din 1967 până la trecerea în rezervă în 1985 (cu grad de colonel) ofiţer şi şef de serviciu în cadrul Direcţiei a IV -a (în ClujNapoca şi. Nicu (n. (1954).. (1947-1953). 70. Rosek 2006: 101. Mihail (n.A. Cosma 1994: 47. în anii ’90 trăia în Statele Unite. 662. p. intermitent. din partea Editurii P. 2.anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii în anii ’50 (C. 2218.R.S. şi Watts 2011: 196 n. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.C. Dobre et al. ulterior profesor la Şcoala de 303 304 V. 2000) – ofiţer la Direcţia a II-a Contrasabotaj a D. 2213.C. Gheorghe (n. cf. 2216.Of. 2006: 44. fiul lui Florian şi Eliza) – între 1956 şi 1967 avansează până la gradul de căpitan în cadrul Direcţiei Regionale Bucureşti.S.pdf 223 .P.R. Dobre et al. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. ulterior exonerată. 2214. -col. partea I-a.ro/documente/cadrele_securitatii/NEDELCU_IORDAN. NERIŞANU. 1947. profesor la catedra de drept a Şcolii de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1961. NEGREA. al P. p. 2006: 79. C. 165 din 24 iulie 1945. ELMAN. Suceava (v. iar în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Gherşon. Goma 2007: 118.cnsas. 2212.I.P. soacra lui Paul Goma (Balaş 2008: 413. GALL (fiul lui Iosif şi Iulişca) 29. Goma 2007: 118).C. consilier în M. Vrancea (fiul lui Ignaţ şi Aneta) – d. – P. în anii ‘90 pensionară M. 9763). V. în sept. emigrat în anii ’70 (după fiicele sale) în Israel. când este trecut în rezervă cu gradul de maior305. căpitan la D. NEGREA. 1993. ilegalist (inclus în tabelul 3 al corespondenţei P. 8).R. ulterior Inpectoratului Judeţean Bacău între 1962 şi 1988. 4355). din Soroca. stabilit iniţial în Tel Aviv.P.VIII. după trecerea în rezervă traducătoare la diverse edituri.Of.I.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Cosma 1994: 45.

tiuk. Troncotă 2006: 23. şeful biroului II (Contrainformaţii) din cadrul Marelui Stat Major al Armatei. Vezi şi materialul despre Al. angajată în Direcţia Generală a Miliţiei cu grad de maior (în anii ’50) şi funcţia de şef de birou. 306 307 La http://www. 2219. zis “Saşa”) (. 79. partea I-a. partea I-a. Marius Oprea f. C. (1948-1953). (dosarele 173/1952. p. 1961 cu gradul de gen.. la adresa sus -menţionată. decorat prin Decretul nr. Goma 2007: 118.P. 10985. Solomovici 2003: 133 şi 2004: 217. Alexandru (n.C.S. 2221.C. Iacob (Iakov) Calica. (1947-1951) director al Direcţiei A/I Informaţii Externe a D.Of. 2632.G. Boris Aleksandrovici GRÜNBERG. a doua soţie a lui Nicolschi.G. p. nr. în perioada interbelică. Ioniţoiu 2006: 26.). 2220. p. Jela 2001: 199-202307).I.S. 6703.G. Hofman – din 1945 comisar la Poliţia Satu-Mare (M.G. fond 495 (“România”). NICOLSCHI.1987) – evreu basarabean. ofiţer N. fiul lui Alexandru şi Rozalia) (2.S.G. ulterior general-locotenent de Securitate (la momentul trecerii în rezervă).P. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. (?) NICOLAU. 158. Lupu 2011.1903 Orhei. Catalan 2001/4. 2335. p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a . NEUMANN. 174 din 3 august 1945. ulterior.Of.Of. 52-3. Dobre et al.Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.S.1992 Bucureşti) – ilegalist. 96 din 25 aprilie 1946.306). ulterior în D. Basarabia – 1999. Solomovici 2003: 126-36 şi 2001 II: 43.cu stagiu de partid recunoscut din 1940 (M. Serghei NIKONOV) (1905. I. Watts 2011: 196 n. Sergiu (n.R. inspector general în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (1947-1948).net/1/31.I. partea I-a.G. (1945-1946). dosar nr. încă în viaţă în 1992 (Arachelian 2010. NICOLAU..C. nr. după înfiinţarea Securităţii general maior (la înfiinţarea D.G. 44. în august 1945 numit inspector şi delegat cu conducerea Chesturii de Poliţie Iaşi. 68). 2222.S. 2. Nicolschi semnat de Marius Oprea.S. 110 din 16 mai 1947.S. 9800.P. 72 din 26 martie 1948.A. 255 din 7 nov.P. adjunctul lui Drăghici şi secretar general al M. Chişinău – 16. 2223.K. inv.S. 41-2.D. Retta – medic. Bucureşti) – generallocotenent.VI.S.Of.S. după război infiltrat de sovietici iniţial director general al Inspectoratului General de Contro (1945). Cosma 1994: 30. (M. 225. emigrat ulterior în SUA (M. până la trecerea în rezervă în 1960. ulterior activist al secţiei Organizatorice a C. ilegalist (nume conspiratriv “Vasea”). M. 2224. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M.XI. 47-8.R. p. Basarabia – XII.S. p.IV. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 151 din 3 iulie 1948. dosar nr.Of.B. 34./M. 224 . inspector general în cadrul D. Iozefina (n. trecut în rezervă la 31 ian. NICOLSCHI. NOVE. nr. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (A.. singura sursă care îl include unei liste de ofiţeri de securitate “cu toţii evrei basarabeni” fiind Troncotă (2006: 63).I. Troncotă 2006: 63.V.S. doc. nr. 4144). partea I-a. condamnat pentru spionaj în favoarea U.a. Victor (n. 3862). iar prin Decretul nr. vorbitor de limbă rusă: comisar-şef şi ajutor al şefului Corpului Detectivilor din cadrul D. Goma 2007: 118.A.I. Ioniţiu 2008: 88-93). 1). 111/1955 şi 57/1956).G. N.reea. MARCOVICI) – ilegalistă. 1945. apoi în funcţia de director al S. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. p. Niculae 2004: 32. 3862).R. după război infiltrat în Siguranţă.S. nr. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.R. 110 din 16 mai 1947.R.1915 Lăpuşna.S.. preluat şi în Corvin Lupu (2011).I. Cosma 1994: 25. (1951-1954). în 1948 încadrată la Spitalul Militar M.Securitate din Băneasa.-lt.S. şi şef al Corpului Detectivilor (1946-1947). al P. 47-9. fond “D”.A.html.P. (19531961)./D. de regulă considerat etnic rus. nr. partea I-a. 5603). nr./M. partea I-a.I. subdirector general (locţiitor al directorului general) al D. f.Of.. 2006: 12. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 30. Buzatu & Cîrstea 2010: 286 n. & Caţavencu 2004. în noiembrie 1945 încadrat ca inspector adjunct de poliţie în D.P. în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă.

ORNESCU. 219.I. angajată la rândul ei în D. f. recrutat ca activist de partid în 1946.S. Ioanid 2005: 82). 2228. 983). între 1951 şi 1952 la D. 2417. 2234. Galaţi – III. 4049).R. 3697 din 30 apr..2008.Of. 2233. Beri ORNSTEIN. ocupă diverse funcţii până în 1948. Franca Oprescu-Aronovici. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. Pleşca 2010)309. decizia nr. nr.a. 1947. angajată a Legaţiei Israelului la Bucureşti şi informatoare a Securităţii (Solomovici 2003: 266. Goma 2007: 118. 182 din 11 august 1947. M. 10093. când urmează Şcoala de ofiţeri politici M. partea I-a. 1945 în funcţia de comisar la Inspectoratul Regional de Poliţie al Moldovei de Nord. 308 309 V. 2417. 3895). ulterior profesor de economie internaţională la ASE (Şinca 2006. p. Cluj) – în 1947 propagandist la grupul întreprinderilor de gospodărie comunală şi locativă a judeţului Cluj. Reghina – concubina lui Zoltan Hirsch (v. Rodna. ORSTEIN. v. interesant. 1961 pentru sionism. 2235. demis la 3 ian. 294-295/008 din Realitatea Evreiască la adresa http://www.XII.N. Alexandru (n. ff.R. p. p. M.2225.1927 Bucureşti) (fiul lui Rudolf şi Elena) – membru de partid din 1945. dosar nr.ro/DECESE-COMEMORARI+7451). fiul lui Nusem-David.P. nr. din 1948 (Cosma 1994: 44). Iosub . Iancu .A. nr.Of. p.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. fond Neoperativ. sub conducerea lui Al. Nicolschi.ziarulfaclia. Mircea (pensionat general). 10558). fond Neoperativ. partea I-a. 92 din 17 apr. dosar nr.P. din 1948 locotenent. 162.Of. OPRESCU. partea I-a. Iacob . nr. Avram – încadrat în nov.P. Deletant 1995b: 60). unde din 1955 ocupă funcţia de locţiitor al şefului direcţiei regionale.G. NUHĂM. p.în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. era lt. este membru al C. OSIAS.IX. până în 1964 (Solomovici 2004: 586-7). supra).R.Of. Galaţi (M. căsătorită cu ing. 1948. la sfârşitul anului 1947 comisar în cadrul Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (M. partea I-a.I.I.1921 Tecuci. 107 din 15 mai 1945. partea I-a.romanianjewish. M. OPREA.P. din 1952 la Regionala Cluj (avansat la grad de maior în 1957).S. 51). Eugen (n. angajat funcţionar în administrarea societăţii Astra Română. NUSEM FISCH(L)ER. partea I-a. nr. EDELSTEIN308) (14. OPRESCU. p. p. 14. Bucureşti începând cu 1948. fiul lui Gherşin şi Beti) (17. poziţia 110). Cosma 1994: 44 corob. p. precum şi ziarul Făclia din Cluj (la adresa http://www. 277 din 29 nov.Of. p. Bucureşti. nr. în plus. nr. 220-319. Dorel (n.E. era decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. partea I-a. NUŞEM. în aceeaşi perioadă de început al anilor ’50. pensionat ca şef al consiliului administrativ judeţean Cluj (Jela 2001. 1947. 30 din 6 febr.II. ORENŞTEIN. tatăl primarului Sorin Opescu..Of. Marcel Iţic – la sfârşitul anului 1947 agent al Biroului de Siguranţă din Târgu Neamţ (A.org/db/pdf/nr294_295/pagina22. 1946 a ministrului Justiţiei în M. 286 din 10 dec.P.Of.XII.A.1990 Bucureşti) – ofiţer în conducerea D.Of. 3977. (abslovită în 1949). NUŢĂ. nr. în cadrul Brigăzii Mobile de anchetă.Of.Of. Rita – soţia lui Dorel Oprescu. 208 din 10 sept.S. 2236. 7086). cap.pdf. 1945.-col.din 1 aprilie 1945 şeful secţiei gardieni publici din cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 19 46.S. 2229. în 1948 încadrat la D. partea I-a. R. R. nr. p. III.I. M. director adjunct al Serviciului Judeţean Râmnicu Sărat al D. fiica sa. 2230. înaintat la grad de locotenent şi ofiţer activ al M.A.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.N. Galaţi.S. 110 din 18 mai 1945. 1947.S. Nilu Aronovici.25. un Ilie Oprescu. partea I-a. 2231. nr.S. 265 din 19 nov.R. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.S. 286 din 10 dec. 225 . 2227.R. 2232. Arhiva C. 37805 din 9 apr. 1947. Cosma 1994: 81 şi 1996: 78. 10923.P. Vezi şi necrologul său în nr. 2226. apoi locotenent în cadrul D. partea I-a. OZIAS. Iacob . Iaşi (Lista lui Secu 2007. 8319). 10924).1921 Bârlad .C. BERL (uneori ortografiat şi “Barel”) – după război comisar la Serviciul Judeţean Tecuci al Siguranţei. n.

286 din 10 dec. Cosma 1994: 80. 80-1).P. şeful D. Eduard .C.I. 4264). în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. apropiat al lui Teohari Georgescu.III-a (dosar S/29 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a. nr. (?) PAPP. fiul lui Nathan) (19. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 5790). partea I-a. calitate în care în martie 1946.VI. 2244. este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Steaua Roşie” (M. (?) PAVLOVICI. în 1948 cu ordinul “Steaua R. 2250. (3/1952 vol. 9763). p.IX. Ioniţiu 2008:88. PAUKER.I. (M. 1946). nr. Matilda – după război impiegată adinistrativă la Prefectura Poliţiei Capitalei până în sept. apoi în Rezistenţa Franceză. PERECZ.A. Braşov (ian.I. 1947 (M. 10919. epurat în 1952 în “lotul Teohari Georgescu”. 2245.VIII.1921 la Năsăud.. 110 din 16 mai 1947.R.P.Of.S. PAVLOVSCHI. p.Of. PASCAL. PASCAL. p. Lupu . decizia nr. 2248. Banu et al. pp. OSTROWSCHI. partea I-a. 2249. general medic M. partea I-a. 1945. 1948 – ian. & Caţavencu 2004. PESCARU FISCHENSOHN. Solomovici 2004: 590.2237.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. 150 din 6 iulie 1945.R. dosar nr.Of. şeful Serviciul judeţean Năsăud al Siguranţei (1945-1947) (Jela 2001.1981 Bucureşti) – membru de partid din 1942.R. 2238. p.” clasa a IV-a. nr. Poliţia Satu Mare (M.Of. PASCAL. I. 253 din 1 nov.Of. 1945. partea I-a. 2006: 12. 11025. p. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler II (Decretul nr. N. 29.Of. 2247.de profesie ceaprazar.R. 1948).d. 108 din 12 mai 1948. Mihály GRÜNSPERGER (după alte surse WEISS). fiul lui Mor şi Regina) . cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 2989). Saşa (n. 1947. 122 din 31 mai 1947.A. partea I-a. fond 495 (“România”). nr. nr. p. partea I-a. 1947.G. Nastasă şi Varga 2003b: 24. 1951 – iul. partea I-a. p. PACHER. 8318). 1947. 2241.S. inspector general al Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj (aug. partea I-a. Boris – funcţionar civil în cadrul MAI. 4706). nr. nr. Iosif – din 1945 comisar-ajutor la Inspectoratul Regional de Poliţie Oradea. nr. Alexandru BINDER310. 1945 – aug. 126 din 6 iunie 1945.G.C. şi Stela (n. 1947. iar în 1979 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a (M. p. şeful Inspectoratului Regional de Poliţie Alba Iulia (15-24 aug. 4264). 226 . Deletant 1995b: 58. 2066 din 20 oct. cu grad de maior.VIII.C.S. Beniamin . Cosma 1994: 51. 1952). 4354). Andreescu. PALKOVICS. 310 Pentru schimbarea numelui v. 2239. luptător în Spania. p. directorul Combinatului Metalurgic Reşiţa (1955-1961). redactor la Orizont (1944-1948) şi Educaţia artistică (1948-1952). 2243. 108 din 12 mai 1948.P. partea I-a. nr.R. Iancovici)) (8. 5673). Goma 2007: 118). p.P. 10171). 1951). I). PANĂ. Iosif . 2242. Harry – angajat în 1948 în D. 2240. decorat în 1978 cu ordinul “23 August” cls.1902 Bucureşti – 22. 225. 1770). Iosif – angajat al Securităţii Satu Mare după război. Mihail (n. în Forţele Armate. 211 din 13 sept. partea I-a. din 1938). 1945 în M. p. 158 din 12 iulie 1948. – în noiembrie 1945 numit impiegat în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Oradea (M. inv. 5672. prin Decretul regal nr. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Goma 2007: 118. 267 din 21 nov.Of. nr. 2246.Of. Vladimir (fiul lui Vlad) – membru al infamei divizii “Tudor Vladimirescu”. având grad de locotenent. III-a. 3871). 122689 din 4 dec. iar în viaţa “publică” scriitor. nr. 1945). 76 din 30 martie 1946.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. Paul Fr.Of.R. Cluj (aug.R. 290 din 18 dec. partea I-a. când demisionează (M.Of.P. Jela 2001: 213. şeful D. p. Francisc (n. PATRICIU. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. (M.din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. fiul lui David N. Pleşca 2010: 120-1. şi repartizat ca medic la Spitalul M. 2790 din 16 sept. nr.în iunie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M. nr.Of. partea I-a. ilegalist (membru P.Of.Of. al P.1909 – 1996 Cluj) – de profesie muncitor matriţer. (M.G. în 1961 cu medalia “a 40-a aniversare a PCR”.

apoi responsabil de popotă. 2257.p. în 1956 trecut în rezervă cu grad de căpitan. nr. medalia “Meritul Militar”. p.R.Of. PERLMUTTER. p. fond Documentar. nr.Of. 7489.]. nr.I . ff. fiul lui Marcu) . p.I.R. 136 din 19 iunie 1945. partea I-a. Mihai . partea I-a.Of. 1098. p. Cosma 1994: 52). 124 din 31 mai 1948. 182 din 11 august 1947. f.I. dosar nr.. Adalbert POPPIG) – după război încadrat şef de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Suceava.Of.C. partea I-a. 272 din 24 nov. p. 2253. nr. partea I-a. Nastasă. 1967 . nr. M.S. 5075. 52 din 3 martie 1948. 5127). Goma 2007: 118. 136 din 19 iunie 1945.I.Of. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. M. 384.Of. unde îndeplineşte şi diverse funcţii didactice (1948-1955). 4149) (M. 227 . M. din Serviciul controlul străinilor . partea I-a. 5603). partea I-a. 1947. POMERANTZ.M. nr.2251.din iunie 1945 agent de poliţie în centrala D. inv.P. nr. 2260. A. 5127). dosar nr. partea I-a. 4049. & Caţavencu 2004. Ioan / Isac (n. secretar al organizaţiei de partid şi membru (responsabil agitprop) în biroul organizatoric de partid din Şcoala MAI nr. 4264). probabilă identitate cu omonimul angajat la D. 7346. M. POLINGHER.Of. 1947. 6640). reîncadrat ca funcţionar civil M. nr. profesor-şef la Şcoala militară de ofiţeri MAI nr.R. p. 151 din 3 iulie 1948. Suceava (1948-1950).. nr. ulterior locotenent-colonel. nr. partea I-a. Solomovici 2004: 590).S. contabil revizor în Secţia control spate (1956-1957).P. partea I-a. 10923).G. contabil principal şi şef al Sectorului AFV la Penitenciarul Jilava (1 aug. 4 din Bucureşti (1955-1956). 7086). Manfred – de formaţie inginer. 2259.A. fd.I. şef al Secţiei AGT . Arnold (n. PERL. nr. ff. 4048 [cota S. 170 din 28 iulie 1947. I. p.X. (M. 1/1948.S. p. partea I-a.N. 1 Băneasa (1948-1951). dosar nr. p. Solomovici 2004: 590. 26. 10394.Of.Of.Direcţia Poliţiei de Siguranţă (1947-1948). 2252. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34.R. M.A. 2258.G. 163 din 17 iulie 1946. Ilie – după august 1944 secretar al celulei de partid de la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (Andreescu. p. angajat în iulie 1948 agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Sibiu (în iulie 1948 angajat agent principal de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Fălticeni (M. p. (M.Auto din Serviciul aprovizionare gospodărire/ Serviciul spate din DGPCM (1957-1966). nr. nr. Malvius . în 1945 încadrat comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.R.1977). nr. (M. în 1948 încadrat şef adjunct de serviciu în centrala M.R. p.P. p. la Serviciul Siguranţă. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. 1934).Of. 707. partea I-a.Of. partea I-a. p. 2256. şeful biroului organizarea muncii la Periş (196-1967). 286 din 10 dec. 5933. 2255. p. cu grad de chestor M. Bucureşti în 1948. Andrei . Frederic – după 1946 şef de birou în cadrul Chesturii Poliţiei Iaşi (M.R. şef evidenţă bază la Sectorul AFV. POLINGHER.T. 13-16. decorat cu medalia “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” (1954). 24 din 30 ianuarie 1948.A. d.Of. PLATMAN.A.Of. partea I-a. PERLMUTTER.lucrător principal evidenţă deţinuţi în Serviciul evidenţă deţinuţi. Documentar. instructor şi şef al Secţiei Cartiere din Comitetul U.P.I. nr.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D.R. 108 din 12 mai 1948. cu grad de sublocotenent (Jela 2001. 134 din 12 iunie 1948.1902. Varga 2003a: 247-8).I. ulterior deconspirat ca fost colaborator al Siguranţei şi condamnat la închisoare (M. fd.în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei.R.instructor şi responsabil cadre în comitetul de Partid al Circumscripţiei 18 Bucureşti (1945-1946). şeful D.C.S.Of. 63-65). Alexandru .M. nr. PINTER.S.Of. al Sectorului II Negru (1946-1947). în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. A.. Eugen – fost funcţionar. 4742). medalia “A 50-a aniversare a înfiinţării PCR” (1971). medalia “30 de ani de la eliberarea României de sub dominaţia fascist” (1974) (A.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. clasa a II-a (1954).. nr. PLOŞNER.I. comisar-ajutor şi responsabil agitprop în biroul organizatoric P.U. partea I-a.S. Bucureşti. 2254. POPIC(U). D. 162 din 16 iulie 1948.

PROCA. Cosma 1994: 48). (?) PROTOPOPOV. 144 din 29 iunie 1945. vol.I.B. nr. p. p.08.I.2010 Bucureşti. Lupu 2011.S.IV. p. 1946. decorat prin Decretul nr. respectiv Gheorghe-Ilie Florescu. nr.Of. Anton (1927 – 11. fiul lui Samuilă şi Rozalia) – anchetator la Serviciul Judeţean Someş al D. 110 din 14 mai 1948.C. 44). la începutul anilor ‘50. 1945. Sergiu FAHRER311) (n.V. 2273. Mauriciu – în 1947 încadrat ca informator.D.-col. 2270.A. 6642). REGENSTEIN. în cartea sa de memorialistică Confesiunile unui cafegiu. 5/1. a. 5467).R.Of.S.XII.I. căs. 2008. Cosma 1994: 83). 9071. cu grad de lt.Of.XI.G. REGENTRAICH. RECK. p.N. 13. nr. partea I-a. 2573/2008 al Ministerului Justiţiei) (Goma 2007: 118. 8800). nr. după război director în administraţia centrală a C. “Mişa”) (3. REITER. maj. în cadrul M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 03.Of.G. în iulie 1947 transferat la Chestura de Poliţie Galaţi (M.Of.S. 3 iunie 1956) a obţinut cetăţenia română în 2008 (ordinul nr. PREISZLER. Lazăr (probabil “Regenstreich”) – în 1956.A.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. 10557). Simion (n. secţia Administrativ-Politică. Wolf . respectiv preşedinte al clubului “Dinamo”/”F.K.Of.I.C. Cluj. p.1999. M. 4142). I).Of. 171 din 29 iulie 1947.S. Ştefan (n. cu Lya. Leiba . ulterior director comercial la I.1914 Bucureşti) – de formaţie avocat. revenit în România în 1944.Of..R.I.S. ulterior ofiţer la Securitatea din Arad. partea I-a.Of. RAPAPORT.C.2261. Ludovic) – membru al echipei de reeducatori a lui Ţurcanu la Piteşti.1922 Gălăuţaş. Bucureşti: Humanitas. partea I-a. de către N. Mihai (fiul lui Ivan şi Maria. 228 .S. 2266. Paula . Sergiu (n. ofiţer (ajuns via S. emigrat în Israel în 1976. nr. I. Puiu – (4.1928 .I. M.A. Romanţă . nr. 1947.IV. p. 277 din 29 nov. 170 din 28 iulie 1947. apoi la penitenciarul Gherla în anii ’50. nr../D. în mai 1948 definitivat în funcţia de comisar de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. ulterior la clubul sportiv Dinamo (1953-1962).A. în iulie 1946 ocupa funcţia de şef adjunct de birou (M. apoi promovat rapid. al P. fiul său Jacob (n... M.Of.P. 231 din 10 oct.S. partea I-a.1903 Cetatea Albă – 29.G.) la Direcţia IV Contrainformaţii Militare în D. 2264. p.S. (Dobre et al. preşedintele Comitetului pentru Cultură Fizică şi Sport Bacău (1947-1952).în mai 1948 promovat comisar-şef de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. infiltrat după august 1944 în conducerea S.C.A. propusă spre avansare la funcţia de şef de secţie (v.în 1946 şefă de birou în centrala M. nr.I. dosare anexe. 4315.D. 2267. nr. 131 din 8 iunie 1948.S. 163 din 17 iulie 1946. partea I-a. 2269. p.k. REIBER.I. 311 V. dosarul de schimbare a numelui nr. 237 din 17 oct. fd.K.ar fi plecat la 17 ani în U. (?) rudă cu Ana Pauker) . p.C. Victor (n. 2265. p. 2262. partea I-a.G.P. Argeş” din Piteşti (1963-1974).S.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. partea I-a.. 2271. p. Avram – după august 1944 comisar-şef la Poliţia Turda. a III-a. 7489. partea I-a. (adjunct al lui Grigore Naum).. POPLICHER. nr.G. ilegalist în Basarabia. 2429). REIGLER. Goma 2007: 118. Avram RABINOVICI. 2274.a.S.S.P.Of. 65 din 18 mart. 2263. iar din 1967 director coordonator al Agenţiei de Import Bucureşti (Cosma 1994: 47. nr. 3/1952. ulterior locţiitor de şef de serviciu la Direcţia V Cercetări Penale a D. 104 din 7 mai 1948.1981) – evreu rusofon. 6672). ing. partea I-a. RANGA. vezi şi Mihăilescu 2008:8). şeful Serviciului III din Direcţia Cadre a D. RĂZVAN. (Cosma 1994: 30.G. cimitir Giurgiului) – în 1952 lt. citat şi în M. 2272. Julian.. a mai avut un frate. C. partea I-a.R. (M. fiind recrutat de N. 1945. Niculae 2004: 32. 2006: 80). (M. nr. unde a continuat să activeze în managementul sportiv. Solomovici 2004: 591. 4968). emigrat în Israel în 1970.P.V. 2268. RAFF. ulterior emigrat în Israel. la rândul său avocat (C. Israel) – ofiţer M. (A.454/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. Bucureşti.

2275. Goma 2007: 118. RICHTER. 8019 şi nr. Mihel REISMAN312. 46 din 25 febr. v. Oscar – din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Comisariatului de Poliţie Siret (M. partea I-a. în 1952 funcţionar M. M. 1945. nr.I. ar fi avut doi copii: Vladimir şi Lenina). Vili (în alte documente ortografiat “Retti Willi) – iniţial încadrat ca gardian public în toamna lui 1944.din aprilie 1945 şef de secţie de gardieni publici la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. Samuel – din aprilie 1945. ROHRLICH. N. 3694 din 30 apr.Of.S..I. nr. 1322). partea I-a. p. Corneliu – în 1946 arhivar-ajutor în centrala M. I. p. 1947 în M. 6306).R. partea I-a. A. nr.R.A.I. Nicolae . pp. nr. membru al Uniunii Patriotice (1944-1945). cap. (1962). nr. 2290. partea I-a). în mai 1948 avansat comisar (M. partea I-a.Of. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C..-col. propus spre avansare la funcţia de arhivar (v. 1944 – iulie 1945) (M.090.M. 2285. 2281. 312 V. RIEBER. cursant al Universităţii Serale de Marxism-Leninism (1949-1951). din 1947 maistru-ajutor în cadrul centralei D. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. RODELSTEIN. p. 2429). în cadrul Comandamentului Trupelor M. nr. 6306). v.S.Of. RIEGLER. fiul lui Avram) (n. Mihail (n.R. decizia ministrului Justiţiei nr.C. încadrat în D. 1945. 2278. 2277. 4049). 1945 numită impiegată în cadrul Chesturii de Poliţie Iaşi (M. p. RETY. 6306). cu Felicia (fiica unui bancher din Bucureşti în perioada interbelică. promovat maistru în mai 1948 (M. p.. 110 din 18 mai 1945.I. 4313) şi transferat la D. Ana .P. 2282. 259 din 12 nov. u. n. 1948. partea I-a. membru de partid din 1945.p.angajat al Securităţii Bucureşti în anii ’50 (Şinca 2006. REY. 36 din 13 febr. Cosma 1994: 5). partea I-a. 3699 din 30 apr.1133. Anatolie – agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. 2286. ? .Of. partea I-a. 1947. 110 din 14 mai 1948. 1. ajuns colonel la sfârşitul anilor ’50 (d.Of. 65 din 18 mart. Iosif – după august 1944 comisar-ajutor de poliţie în cadrul D. 110 din 18 mai 1945. 2002: 52-3). 110 din 18 mai 1945.S. 165 din 24 iulie 1945. 2279. Toni . şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr.P. (v. inv. în 1950 lt. p. ROMAN. nr. 2283. 9926). M. (nr. 2289. partea I-a. Ladislau – funcţionar civil în cadrul M. Valentin – în 1947 numit prin decizie ministerială profesor de topografie la Şcoala de ofiţeri Jandarmi Bucureşti (M.1913 Roman) – de formaţie contabil. 1947. nr. I).A. ? . menţionat în Steinhardt (2005: 409) ca maior de Securitate (căs.în nov. 4707). 2280. p. 110 din 14 mai 1948. 1944 – iulie 1945) (M. nr. 4049).P. 229 . RIEBER. v. f. partea I-a..a. RITNER.Of. partea I-a. nr. al P.I. 18). (Duţu et al. RIGMAN. partea I-a. cu fişă la secţia Administrativ-Politică a C. Stela – impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. 3/1952 vol.III.A.S. 62 vol. 126 din 6 iunie 1945. nr. p. fd.Of.C. ROSEMBAUM. 209 din 14 spt.. partea I-a. comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. în 1948. 110 din 18 mai 1945.şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa (Troncotă 2006: 70). 2287. A. 4048). REUSCH. p. p.G.Of. RONAY. în sept.în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Chestura Poliţiei Brăila (M. nr. nr. în 1950 membru în Comandamentul trupelor M.Of. 1945 reîncadrat ca frizer la Inspectoratul de Gardieni Publici Bucureşti. 2288. 2284. 6686 din 28 ian. partea I-a. probabilă identitate cu “Brey. nr. p. 4049).G.. 142-4.din 1 aprilie 1945 dactilograf a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. p.P. 99 din 2 mai 1947. p.”.A. partea I-a. 165 din 24 iulie 1945.I. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 162.Of.Of.C.A. 4313). partea I-a. RONI. REUŞ. documentar. 165 din 24 iulie 1945. în mai 1947 şef de secţie (M. 2888 din 12 dec. nr. cu grad de comisar-şef.Of.Of. 11024. 1946.Of. M.Of. al P. p. partea I-a. Ionică . p.Of. (M. dosar 10. 2276. p.I. nr. nr. 1944 – iulie 1945) (M.

60 din 13 martei1 1947.R. Aron – medic. Adalbert Rosman) (d. 119 din 29 mai 1945. al P.2291. Cosma 1994: 82). Oradea.Of. 2295. partea I-a.N. 3699 din 30 apr.P. partea I-a. Iancu – după război şef de birou la Poliţia Dorohoi. Kovacs 2006.I.A. p. 4425).din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. 30.I. (M. 2301.06.2001) – locotenent la Securitatea din Bihor la începutul anilor ’50 (Kovacs 2006).S. director adjunct operativ al Direcţiei Regionale Galaţi a Miliţiei (M. (nr. 1893) – membru de partid din 1945 (dosar R/80 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).. ROSENFELD. 2417. Iaşi.Of. a M. 10092). dosar nr. nr. 3/1952 vol. p. 230 . ulterior cu grad de ofiţer în D.. nr. ROSEMBLAT. 2303. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. nr. ulterior menţionat de multiple surse şi ca ofiţer operativ al Securităţii Oradea în anii ‘50. 1947. p. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă la Serviciul Judeţean Dorohoi (M. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. ROŞCU.1904. ROSENBLUTH. M. partea I-a.C. 1. nr. Edgard – în 1947 încadrat ca inspector în cadrul D. Zoltan (alias “Zoltan Toma”) (n. după terecerea în rezervă membru activ şi salariat al Comunităţii evreieşti Iaşi. (1952).Of. Emeric . din sept. 208 din 10 sept.Of. ROSENBLUM. al P. 82 din 7 apr. v. (M. partea I-a.C. în 1947 transferat la Serviciul Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi (Arhiva C.A. 286 din 10 dec. 1945. 110 din 18 mai 1945. nr.Of. Bihor (M. partea I-a. 2299. p..M.A. p.Of. 10923). 1910. v.A. ROSEMBERG. Tereza – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. (M. 111 din 17 mai 1947. 1947 cu aceeaşi funcţie la Poliţia oraşului Roman (M.S. nr. Turda şi Cluj între 1945 şi 1954 (Ioniţiu 2008:88.C. p.2010 Iaşi) – după august 1944 încadrat comisar-ajutor la Chestura Poliţiei Iaşi. Francisc (n. nr. 1896). 1947.. în 1948 încadrat la Spitalul Militar M.A.II. 5603). nr.R. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. partea I-a. ROTENŞTEIN. iar din 1 dec.M. 10416). ROSEMBERG. ROTENSTEIN.Of. ROT.Of. 51 din 2 martie 1948. 1 dec. ROSENFELD. 136 din 19 iunie 1945.I. 2292. p. partea I-a. p.C. Avram – după război comisar-şef la Poliţia oraşului Vaslui.din mai 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Turda (M.. 2305.Of. 5227). 275 din 30 nov.M. 4049). partea I-a. p.I. 62 vol. nr. 1948. ulterior transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Oradea.R.Of. an în care este şi încadrat ca agent de poliţie în cadrul D. 2296. partea I-a.G.I. Solomovici 2004: 594. al P. Avram – în 1948 agent la Chestura de Poliţie Galaţi.din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 13. 3077). M. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. 3943).a. din 1 martie 1947 transferat la Poliţia oraşului Turda (M. Liviu (n. ulterior transferat ca funcţionar civil în cadrul M. Dobrincu şi Goşu 2009: 372). 219. 264 din 14 nov. ROTH. p. ROSENSVEIG. M. 2300. 2293. 1947. nr. M.C. 136 din 19 iunie 1945. partea I-a.G. nr. Andrei . nr. fond Neoperativ. 8320. u. 2304.Of. ROSEMBERG. p. nr. partea I-a. inv. 211 din 13 sept. 151 din 3 iulie 1948. 10815). p.Of. partea I-a.A. 5075. ROSMAN. 2298. 5127). 134 din 12 iunie 1948.Of. f. M. Salo . Noe (n. nr. Suceava. p. p. ROSENBERG.P. partea I-a. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M.Of. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.în noiembrie 1945 încadrat în M.anchetator al Securităţii activ la Oradea.G.1900 Oradea) – angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Episcopia Bihorului (M. la Serviciul Lagăre al D. 1946 la Detaşamentul de Poliţie Borş. iar în oct. I). 8318. I. 1947. partea I-a. 1946. Estera – funcţionar civil în cadrul M. 140 din 19 iunie 1948.P.I. 2302. (1952).A. p. Berindei. nr. 2306. ROTENSTEIN.S. p. p. partea I-a. partea I-a.Of.Of. în 1952 căpitan.IX. nr.E. la 03. Emanoil .I.Of. David (d. 232 din 7 oct. 5127). fiul lui Sigismund şi Maria) . 2297. nr.R.IV. 2294.

p. serviciul raional Stalin. 3694 din 30 apr. nr. Iancu .Of. din 1 iulie la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. 7085. 1947. 11026).Of.S. 182 din 11 august 1947.XII. Nathan (fiul lui Leon şi Eti) (8. p.I. p. 592).a. p. 1948.din aprilie 1945 şef de birou în cadrul Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. ff. 10171).N. după război comisar. Ioan – după război detectiv în centrala D. nr.Of. nr.S. Stela – în 1952 funcţionar civil în cadrul M.. 4049). nr. 7681).I. M. p. 8321. partea I-a. ROZENSWEIG.2307.C. nr. 2319. fond Neoperativ. p.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. p. al P. 29 din 5 febr.Of. 3/1952 vol. u. partea I-a. trecut în rezervă la 31. M.Of. p.Of.Of. 7350).Of. unde în 1959 este avansat la grad de maior. între 1952 şi 1958 cu grad de căpitan în cadrul regionalei Bucureşti. partea I-a. v. Aron – funcţionar civil în cadrul M. partea I-a.A. Elisabeta – în 1945-1947-? impiegată la Chestura Poliţiei Oradea (M. 10432.N. 2417. 1947. Chelly – angajată în martie 1948 ca informator diurnist în cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei (v. Andrei – după război numit notar prin decizia ministrului Afacerilor Interne.R. nr. 10922). ROZEN.). Aurel – numit în martie 1948 comisar ajutor de poliţie la Poliţia Fălciu prin decizie a ministrului Afacerilor Interne (v. 2312. 189 din 21 august 1945. dosar nr. (M. 5982). 2308. ROZENBAUM. p. 2888 din 12 dec. M. p. nr. 62 din 15 martie 1948. 2318. nr. nr. 983). RUBINSTEIN. M.R. 1948.Of. partea I-a. 2324. 2311.Of. nr. 222 din 25 sept. 2325. nr. 8321). 21 din 27 ian. partea I-a. 220-231. p. p. ROTMAN. în 1958 transferat la regionala Argeş/Piteşti. în 1947 încadrat ca gardian cu atribuţii de medic la Penitenciarul Văcăreşti (M. promovat succesiv până la grad de comisar-ajutor în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman.C.1915 Tg. 11024). 2321. şefă de birou în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Bacău (A. v. M. Ocna. 2417. Constanţa – între 1945 şi 1947 dactilografă la Serviciul Poliţie Socială al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.M. Elisabeta – din dec. 157 din 14 iulie 1945. 1947. 2323. I). Roza – din 15 ian. 1947. 2310. 2278). partea I-a.Of.R.C. 3/1952 vol. p.Of.I. 2320. 267 din 21 nov. ROZENBLAT. ROTMAN.A. 2314. Paul . fond Neoperativ. partea I-a. 136 din 19 iunie 1945. I. 1945. inv. dosar nr. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Bella – între toamna lui 1944 şi august 1945 impiegată în cadrul Serviciului Controlului Străinilor din M.Of.A. Moise – medic. partea I-a. (nr. ROTMAN. RUBINSTEIN. Bacău – 1999 Bucureşti) – după război agent la Poliţia oraşului Bacău. 5673). 31 din 7 febr. 62 din 15 martie 1948. 208 din 10 sept.S.I.N. Uşer – în 1948 încadrat comisar la Comisariatul de Poliţie Fălciu (M. 286 din 10 dec. partea I-a. în 1951 avansat locotenent. 62 vol.. 2888 din 12 dec. ROTMAN. 122 şi A.M. p. ROTH. inv. 2316. ROTH. pare în acelaşi dosar şi sub numele Estera Rosensveig). Moly (15.a.G. ROTH. 2317.Of. 1947. p.A. fond Documentar. 2322. 220-231. M.Of. M. 2313. Iaşi. M. partea I-a. partea I-a. 194 din 25 august 1947. ROZEMBAU. nr. 62 vol. partea I-a.1916 – 15. Armin (Harmin) – din 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Sighet (M. Arnold .în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 5127). 869). u. 1947 agentă de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului regional de Poliţie Braşov (M. nr.III.Of.C.R. ff. 231 . nr. 1947. p. 1011). I. partea I-a. nr. în 1948 încadrat la D. 110 din 18 mai 1945.I.. 1948 dactilografă stagiară la Chestura de Poliţie Iaşi (M. v. ROTHMAN.1985) – membră departid din 1944.. p. partea I-a. iar din decembrie 1947 comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj (M. 1701 (cota S.P.I.Of. ROTENSTEIN. partea I-a. 2309.I. 1948.X. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.Of. 208 din 10 sept. ROTTERBERG. nr. partea I-a.Of. RUBINSTEIN. 1946. (nr. ff. partea I-a. M. dosar nr. 150 din 6 iulie 1945. 1945 a ministrului Afacerilor Interne... partea I-a. nr. M. al P. ROTENSTEIN. 30 din 6 febr.1961 cu grad de maior (Arhiva C. p.Of. nr. p. 2279). nr.P. I. 2315. 99. nr. partea I-a. p.

RUSU. SALCZBERGER315) (n.I.S. M.Of. M. al P. SAMSON. 164 din 23 iulie 1945. subdirector al Miliţiei Judiciare la nivel naţional la începutul anilor ’50 (adjunctul lui Al.Of. 60 din martie 1992). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 8320. 27 din 3 febr. şeful Serviciului Judeţean Botoşani al Securităţii Suceava în perioada ’40-’50 (M. p. 208 din 8 sept. Şerban (n. Eugen (n. emigrat în SUA (după unele surse Los Angeles) via Israel (C. Solomovici 2004: 594. /(ex. şi Institutul “Elie Wiesel” 2008: 40.G. & Caţavencu 2004. partea I-a.Of. 1947. 126 din 2 iunie 1948.G. f. Lupu 2011. dosar nr.S.Of.C. ulterior anchetator în cadrul Securităţii. p. Dobre et al. în 1952 cu grad de lt. 1947.I. 808.R. în 1945 (când încă nu-şi schimbase numele) înregistrat ca membru al U. deductibil în Ioniţoiu 2006: 44)). 1947. 2330..în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. p. 12. Mircea anchetator al Securităţii (1947-1956(-1962?)). I. 286 din 10 dec. 232 . Samson SCHWARTZENBERG316) (n. partea I-a. partea I-a. 314 V. 108 din 12 mai 1948. Solomovici 2003: 210. partea I-a. p.. ulterior jurist317. decizia ministrului Justiţiei nr. partea I-a.Of.1912 Galaţi) – colonel de Miliţie. Levy în Israel în 1991.Of. 2333. 2329. acelaşi “Eugen Szabo” clama un caracter antisemit al acţiunii organelor de anchetă în dosarul “bandei lui Ioanid”.E. 6. apoi în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Deletant 1995b: 62. 225. (1952). SAMSON.C. 208 din 10 sept. vol. fond 495 (“România”). nr.907 din 28 aprilie 1048. 209. & Caţavencu 2004.C. RUFF. 1128.R.E. apoi. p. Cosma 1994: 49. 2332. partea I -a.C. I. nr.. ? – în timpul războiului colonel în Direcţia Politică a Armatei Roşii. RUCKERSTEIN.XII.T.jurnalul. după reorganizarea Securităţii cu grad de căpitan. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi promovat comisarşef la conducerea Serviciului Judeţean de Siguranţă Baia. “dosare adiţionale”. 313 Românizarea numelui în baza deciziei nr.A. 316 V. anchetat în 1968 alături de alţi foşti torţionari în cadrul reabilitărilor (A. din sept.I.ro/pdf/ro/sesizare_penala_gheorghe_enoiu. M. Goma 2007: 118. 1947.R. 2328. cu grad de colonel. SAMOILOV (/Samuel).. I. apoi director la Ministerul Agriculturii. Israil (uneori ortografiat RU(C)KENSTEIN) – angajat în 1945 comisar la Poliţia oraşului Botoşani.A.R. 315 În 1948 şi-a românizat numele în „Eugen Sabău”. partea I-a. epurat în 1952 sub acuzaţia de spionaj (Solomovici 2004: 31-2). 1946 în M. http://www. ulterior locotenent-colonel de Contrainformaţii în cadrul Securităţii (iniţial şef al serviciului Inspecţii după 1946.P.E. dosarul de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei nr 5/80/948.ro/special/special/jafulsecolului-de-la-banca-nationala-70393. Crăciun 2009: 305. 6).N.html). SAIDER. 66255 din 10 iulie 1948 a ministrului Justiţiei (dosarul 5/209/948) (publicată în M. RUJAN. F. respectiv încuviinţarea schimbării numelui la decizia ministrului Justiţiei nr. 2327. în M. nr. Wilhelm [RUFF?] . nr. REISZ. 4813). v.P.Of. Oradea.III. http://www. S. nr. 317 Menţionat frecvent în dosarul jafului maşinii Băncii de Stat a R.I. p. nr. (M.Of. şef al Direcţiei a II-a la jumătatea anilor ‘50).2326. partea I-a. Ungaria313) – în 1948 în cadrul Societăţii Româno-Export (M. p. Cosma 1994) (?). 256 din 5 nov. nr. 9849). 2334. Sofi Alice (SEIDER) – în 1947 numită impiegată stagiară mai întâi în centrala D. emigrat la sfârşitul anilor ’60 şi decedat în 2009 în Israel (C.Of. în 1992. 4510.R.iiccr. 116 din 21 mai 1948.. Levy 2002: 124.P. probabil basarabeanul Samuil Isaakovici Samoilov. citat în M. 10923. 34 din 11 febr. 2.S. 97.1923 Oradea) – evreu maghiarofon. Partea I-a. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.247 din 30 sept. 6)314. nr. 245 din 23 oct. p.R. 9500.-maj. 1947. la un moment dat detaşat sub acoperire la Ambasada României la Paris. 4264). intervievat de R.I. partea I-a. 101.. 6260. 1948. fd.M. p. p. apoi membru în Colegiul M.Of. 75). SABĂU “SZABO”. în 1958 prezent cu grad de căpitan în funcţia de şef de birou în cadrul Direcţiei I-a a Securităţii.. în revista Minimum din Israel (nr. Gheorghe (n. partea I-a. E. inv. Valentina – funcţionar civil în cadrul MAI. p. p.R. C. 7424).Of. 2003: 208 şi 2001II: 43. 2331. 39.pdf.. p. nr. Ioanid). la 15 august 1917 Budapesta. colaborator apropiat al Anei Pauker şi al lui Vasile Luca (l-ar fi recrutat pe Luca în 1940). nr.R. 1948. 2006: 78. nr.

b).S.Of. SCHAHTER.. SAMUELI.R. nr. R. inv. p. nr. p./M. 2038). Moise . p. partea I-a. SCHACHTER. 155 din 8 iulie 1948. partea I-a. (M.S. partea I-a. SCHATER.S. 1945.. 219. 3957). nr. 1947.C. 39 din 15 febr. fond Neoperativ. p. p.G. Goldiana – absolventă a Facultăţii de Drept din Iaşi.Of. 2345. partea I-a. 108 din 16 mai 1945.Of. Bruno – în 1956 ocupa funcţia de şef al Serviciului IX din cadrul Direcţiei a II-a a Securităţii (Dobre et al. 1946. SANDOVICI..G. ulterior profesor universitar la Iaşi319 (Ursache f. 10314. nr. 3697 din 30 apr. 110 din 18 mai 1945. al P. v. repatriat (după o tentativă de recrutare a sa în favoarea israelienilor) şi continuându-şi activitate în Securitate (Solomovici 2004: 594-5. M. 10416). p. Cosma 1994: 38.I.P. 1947 cu atribuţii de Siguranţă (M.Of. 318 V. M.Of. Teodor Herbert STERN318) (n. 2340. 110 din 18 mai 1945. SCHAFFER. 2 din 2 ianuarie 1948. M.. 319 V. partea I-a. aprobare prin decizia nr. nr. C. 136 din 19 iunie 1945. partea I-a. iar din 1 dec.S.Of. f. dosar nr. 110 din 18 mai 1945. M. Otto – din 1 aprilie 1945 subinspector de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi (M. 10200. 9500). trimis în 1958 în misiune în Israel de către Securitate sub acoperirea de imigrant (împreună cu familia). partea I-a.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 10924). probabilă identitate cu Otto Schechter. nr. 286 din 10 dec. partea I-a. nr. nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 245 din 23 oct. C. 266 din 17 nov.Of. nr. Ana – agent al M. 2003: 487 ş. partea I-a.Of. 2346. M. 2337.Of. 2339. p. 4048). directorul penitenciarului Iaşi. p. 140 din 19 iunie 1948. p. SAMUEL.P. nr. 2348. David – din aprilie 1945 agent de poliţie la Poliţia Dorohoi (decizia nr. 10127 din 31 ian. 2343. Goma 2007: 118 – cei din urmă ortografiindu-l în mod eronat “Sadovici”). Mihail (Mişa) – originar din Basarabia. cu referat de cercetare la fd. SCHACHTER. secţia Cancelarie – dosare anexe. 10151). partea I-a. Dincă – în iulie 1948 angajat chestor de poliţie la Direţia Studii şi Planificare a D.Of. Polonia) – în 1948 era agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Bacău (M.Of. M.a. M. ofiţer M. 1947. p. 2349. în 1951 maior la Direcţia a II-a Contraspionaj a D. nr. p. Ioanid 2005: 125).N. SCHACHTER. iulie 1910 Stanislawow.php?name=News&file=print&sid=252 233 . 2344. 2006: 78). 5127). şeful corpului de translatori din direcţia Contraspionaj a D.I în străinătate (Solomovici 2004: 61). partea I-a. 1947 pe postul de contabil la Inspectoratul de Siguranţă Oradea (M. v. demascat de serviciile israeliene în 1965. SANDBERG. Zissu – la sfârşitul anilor ’40 gradat la Securitatea din Huşi (Neştian 2010: 87). 5227. 275 din 30 nov.. după trecerea în rezervă membru de partid. 1914) – colonel de Securitate. partea I-a. 267 din 21 nov. 70.u. Geza – încadrat în iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. SAMUEL. nr. SAVIN.A. p.Of. ulterior angajată comisarajutor în cadrul Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. SCHILERU. anexa la dosarul nr. 1947. 1946 în M. 1947.Of.Of. partea I-a. Francisc (zis Öcsi) (n.C. p. 3293. (Troncotă 2006: 54-5. p.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. 2338. Teodor (n.P. David – în 1947 numit agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţeii Capitalei (M. nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 2341. nr. 55 din 6 martie 1948. p. 4049. 1945.Of.2335. lagărul de la Oradea. p. 5708). 4049).Of. SCHAER. 1240.org/modules. 2347. nr. nr. 2 din 2 ianuarie 1948. 45. 270 din 21 nov. fost ilegalist. partea I-a. http://www. 3694 din 30 apr.S.G. desantat de sovietici în zona Galaţi înainte de august 1944. din nov.. partea I-a. partea I-a. nr. Zelig . 12). p. 2342.S. Lupu 2011. 2336. Sabeş [?] .A.în 1947 chestor la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Sibiu (M. (?) SAUCIUC. 62/1978.A. 12). din noiembrie 1945 detaşat ca administrator la Serviciul Lagăre. partea I-a. nr. 2417.asymetria.Of.

partea I-a. Darius – din iunie 1945 agent (din 1947) principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.-col. Jela 2001. partea I-a. p. (u.Of. 144 din 29 iunie 1945. 2356. detaşat cu misiuni în Germania şi U. nr. 2361. v. 9 din 12 ianuarie 1948. 2355. 198/1951) (v. partea I-a. Rachmil – în iunie 1948 definitivat în funcţia de comisar-şef la Chestura de Poliţie Iaşi (M. partea I-a. Dobre et al. Solomovici 2004: 597).P.P. profesoară la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1959 (Cosma 1994). 1946. partea I-a. ulterior locotenent-major. 2354. la Direcţia Siguranţă (M. 182 din 11 august 1947. p. 75).S. SCHREINER.. SCHNEIDER. SCHMERLER. p. Anuţa – în 1947 angajată ca telefonistă în centrala Siguranţei. Paul – ofiţer încadrat în D.C. 3697 din 30 apr. 5359).G. anchetator al Securităţii din Focşani în anii ’50 (Jela 2001. căpitan. într-un referat din 5 august 1953 (Datcu 2009.Of. 239 şi nr. 81. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M. ? – locotenent.S.C. Solomovici 2004: 595).. M. Solomovici 2004: 595 şi 2001II: 43. 2364. partea I-a. 5467). 2363.anii’50 (Berindei. SCHMERGER. 7087). ? – şeful Securităţii Târgu Neamţ în 1949 .R. M. Simion – fost muncitor. SCHLESINGER. partea I-a. 144 din 25 iunie 1948. 2353.Of. Jela 2001.Of. la înfiinţare (1948) (Cosma 1994: 44). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. partea I-a. 5673). al P. 2357. M. 2366. 678. nr. 2360. Erwin – propus pentru încadrare în Direcţia VIII a M.S. 4313. Duţu et al..2350.Of. nr. (şeful Serviciului “H” Cifru). 1948. Lucian – în 1948 menţionat ca agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 1923 Iaşi) – după 23 august 1944 ziarist în cadrul Armatei. Cosma 1994: 50. propusă spre avansare la funcţia de şef de birou (v. în ianuarie 1948 înapoiat în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. nr. nr. 150 din 6 iulie 1945.a. 9 din 12 ianuarie 1948. Deletant 1995b: 57. 6412. 2362.Of. 82 din 7 apr. funcţie în care este avansat la grad de lt.R. Iosif (n. SCHOR. SCHULLER. M. 2002: 342-3).S. Solomovici 2004: 595). SCHILLER. SCHNAPP. în iulie 1945 transferat de la D. la D.P. p.G.P.S.Of. 240. p. nr. 2359.. 2006: 81. (M.P.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.S.S. 4049). Francisc (fiul lui Alexandru) – locotenent-major.G. 9594). pensionat pe caz de boală în acelaşi an (Andreescu.R. SCHIP. 2352. Bucureşti (Jela 2001. 4144). 248 din 27 oct.Of.P. (M.Of.G. 1947. p. 110 din 14 mai 1948. 65 din 18 mart. 2351. trecut în rezervă în 1956 (Cosma 1994). SCHILLER Mina (fiica lui Matiaş) – încadrată la 1 aprilie 1947 comisar ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. Emanoil (în unele acte oficiale eronat transcris “Smenler Manoil”) – după august 1944 încadrat comisar în cadrul centralei D.Of. SCHULMAN. Goma 2007: 118). nr. brigada a III-a. profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. 234 . în 1948 încadrată cu grad de plutonier şi funcţie operativă în D.Of.G. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 2365. Ludovic – din mai 1945 agent de poliţie la Poliţia oraşului Sighet (M. Solomovici 2004: 597. apoi angajat căpitan de Miliţie la Direcţia Paşapoarte în 1946-1947. plutonier major la D. p.S. 2358. nr.S. Mendel . Dobrincu şi Goşu 2009: 255-6. partea I-a. ulterior comisar-şef de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. p. partea I-a.G. 110 din 18 mai 1945. 3080.P. nr.I. SCHRAFT. SCHMERLER.G. p. Roger – între 1947 şi 1948 informator diurnist în cadrul Prefcturii Poliţiei Capitalei.Of. partea I-a.P. SCHÖNBERGER. M. nr. SCHVARTZ.în 1946 impiegată în centrala M.P. partea I-a. 2429). p.G. Nastasă şi Varga 2003a: 63. partea I-a. avansat maior de Securitate în 1960. 104 din 7 mai 1948. p. nr. 168 din 27 iulie 1945.. Vera . SCHLESINGER.S.A. 651-2. p. unul din cei doi şefi de birou ai secretariatului D.P. după înfiinţarea D. nr. p.

până în 1946 (M.R. partea I-a. v. p. 63-65).Of. nr. nr. 4264). clasa a 4-a de salarizare (M. partea I-a.Of. SCHWARTZ BERCOVICI. a D. 4517) 2370. p. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă în cadrul Serviciului Judeţean Botoşani (M. Şandor (n. 2376. 11158. dosar nr. 2380.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. M.2367. p. 235 . 4048 [cota S. 1947. 2383. Bucureşti (Jela 2001. 41 din 18 febr. 895). SCHWARTZ. Bubi – anchetator al Securităţii din Dorohoi (Jela 2001. Ghizela – după război impiegată la Direcţia Penitenciare a M. p. 107 din 15 mai 1945. Ana . 5133). 121 din 31 mai 1945. Solomovici 2004: 597). menţionat ulterior ca plutonier major al D. nr. 188 din 16 aug. 225. 10433). nr.în mai 1948 definitivată în funcţia de dactilografă şefă în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. 4708). 126 din 6 iunie 1945.din mai 1945 agent în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. Cosma 1994: 48). 286 din 10 dec. dosar nr.P. 108 din 12 mai 1948. partea I-a. partea I-a. M. 10433.Of.şefă de birou în D. SEIDMAN. partea I-a. Iulius – numit în martie 1948 comisar ajutor la Poliţia oraşului Botoşani prin decizie a ministrului Afacerilor Interne (v. 2378. SEGAL. partea I-a. 8320.P. partea I-a. 111 din 15 mai 1948. nr. nr. partea I-a. 4049).Of. partea I-a. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1947.Of.P. nr. SEGAL. partea I-a. nr. 110 din 18 mai 1945.I.Of. Marcel – între aprilie 1945 şi septembrie 1946 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (în M. Sigmund – în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Buzău (M.S. nr. p. 9880).în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. de la înfiinţare (1948) şi anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. 2369. partea I-a. 72 din 26 martie 1948. M. 289 din 13 dec. Mendel . fond Documentar.G. p.Arhiva C.Of.S. 1947. SCHWARTZ. Niculae 2004: 32. p. nr.G.G. nr. 1946 transferată la Penitenciarul Braşov (M. 7083.P.)” cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 4358). p.P. 2377. 222 din 25 sept. nr. SEGALL. Solomovici 2004: 599.P.Of. 10923). nr. p. (1948-1952) (C. 2379. (M. partea I-a. 62 din 15 martie 1948. p. nr. p. 2381.A. 1946. 2373. 1946. SEGAL. p. 4315). (M. 286 din 10 dec. 2368. nr.Of.Of. 1349).I. 3697 din 30 apr. 136 din 15 iunie 1948. 1947 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Tulcea (M. 1946. 208 din 10 sept. M. I.A. nr.Of.Of.S. 2630). 292 din 17 dec. 1948.Of. după august 1944 încadrat la Chestura de Poliţie Timişoara ca agent.S. p. p. 2372.Of. 12859. 222 din 25 sept. nr.S. Jela 2001. inv. partea I-a. din sept. după alte surse prezent şi în iulie 1946 la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (Solomovici 2003: 31).fost croitor. Luiza . partea I-a. Nathan (uneori ortografiat şi “Segall”) – din 1 aprilie 1945 comisar-ajutor al Poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. între 1946 şi 1 dec.R.N. M. în sept.G. Iosif – din 1 aprilie 1948 comisar-ajutor de poliţie în D. Sender SEGAL) – din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. partea I-a. v.Of. Ilie – angajat în august 1948 comisar-ajutor de poliţie. partea I-a. nr. SEGAL. nr. partea I-a. nr. p. la Circa 17 Poliţie (M. M. p. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Ionaş . 1947 cu acelaşi grad la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de poliţie Suceava (M. 2371. SCHWARTZ. 2374.Of. 3699 din 30 apr. 1946. 182 din 11 august 1947.în nov.Of. SEGAL. 257 din 6 nov. 110 din 18 mai 1945. partea I-a. SEGALL. Mauriciu .Of. posibilă identitate cu “Sendor (Aleks.Of. Andrei – la 1 aprilie 1948 angajat comisar ajutor de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Războieni (M. nr. 2382. SEGAL. 110 din 14 mai 1948.. p. 1947. 2278). 10927). 3895). 1947. ff. SCHWARTZ.. 2375. p. în luna mai a aceluiaşi an transferat la Poliţia Dorohoi (M.S.]. Lupu 2011. fond 495 (“România”). partea I-a. 6710). partea I-a. Mandi . 4049). p.Of. Ilie . M. L. partea I-a. p. SCHWARTZ. nr. SEGAL. p. p. Solomovici 2004: 598).Of. SEGAL.Of.

3871) (M. apud C.. zis “Gugu”) (31. partea I-a.M. nr.S. 869) 2387.Of. 2389. fond “P”. SERCUS. după ce s-a descoperit ajutorul pe care îl acordase unor evrei). A. 238 din 14 oct. 5807. ca agent de poliţie clasa a III-a în iunie 1945 (M.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/S/Sevianu%20Igor/index. 29 din 5 febr. p.R. Deletant 1995b: 58.. câteva luni mai târziu detaşat secretar al Chesturii de Poliţie Iaşi.R. la Biroul Siguranţă. partea I-a. 2386. 126 din 6 iunie 1945. apoi ofiţer în S. 119.33).M.D. 2. Iosif – după război comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Brad. f. 4242. 7346. până în 1948. 127 şi vol./P.Of. şi http://www. membru P. Bucureşti (1948-1950). 9614. nr. transferat de la D. 250-4)320.ro/documente/cadrele_securitatii/SEPEANU%20TUDOR%20ALEXANDRU. 2388. 4266).Of. vol. 249 din 28 oct.Of. 44-49. condamnat. condamnat în 1953 în cadrul proceselor unor torţionari din pentitenciarele epocii staliniste. în mai 1948 transferat la Poliţia Bistriţa (M. locotenent de miliţie (1948-1951. p. 236 .P din 19 aprilie 1948. Goma 2005: 4.pdf Vezi fişa matricolă penală la http://86.Of.R. v. potrivit caracterizării secţiei de cadre a D.R. 60 din 13 martei1 1947.P.php.1960 (Solomovici 2005 şi 2001II: 111.G. 24. Vasile – fost şofer.R. p. p. inv. f. M. p.M. în ianuarie 1948 transferat la Comisariatul de Poliţie Săveni. ulterior maior.2384. Sava – încadrat în D.1914 la Bucureşti.. 23. partea I-a..II.P. ff.C.A. p. fiul lui Vasile (Basil) şi Frida – 1985 Bucureşti) – locotenent-colonel de Armată. apoi promovat chestor şi transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Sibiu (martie 1947). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Ordine şi Instrucţiuni 1959. 157). f. la momentul arestării inginer la o întreprindere de stat. Moise . 253 din 5 nov. 239 şi nr. & Caţavencu 2004. angajat ulterior la Ministerul Energiei Electrice. M. nr. 2391. 3700 din 30 apr. ulterior cu evoluţie necunoscută.125. ff..I.. partea I-a. D. fd.cnsas. la 28 iulie 1959.Of. 1946.membru al grupului de evrei care au jefuit maşina Băncii de Stat a R. nr. 2390.I. 1947. vol I. p.I. 1947. 110 din 16 mai 1947. “a avut în trecut înclinaţii spre afaceri. 1945 şefă adjunctă de birou în centrala D. p. 1896. DJ nr. Solomovici 2004: 138-9. Bucureşti (decizia nr.Of. ofiţer de carieră (demis în 1941. 9 din 12 ianuarie 1948.P.G. 1945. nr.S. pentru câteva luni în 1950. fond D.P. SFAB. 155 din 10 iulie 1947. pe care numai în parte a izbutit să le lichideze” (ASRI. 23.S. 110 din 18 mai 1945. şeful serviciului Inspecţii în Direcţia Generală a Penitenciarelor din M. partea I-a. partea I-a. (?) SEVICI.I. şef adjunct al Direcţiei Regionale M. Solomovici 2004: 599 şi 2003: 207). nr. 11082. 62. Nina – din 1 oct. nr.A.între 1945 şi 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. partea I-a. fiul lui Mihai şi Pierette. SEPEANU. după război şef de poliţie în Corpul Detectivilor. în 1959 locotenent-colonel. director adjunct al D. vol. partea I-a. 4706). dosar nr. Martin . 2412. Bucureşti (1948-1952). 4049. 13-16.A. 242-248 şi fond “D”. l a Circa 26 Poliţie (M.P. p.10.1960) . apoi exclus din partid. nr.S. la D. Teodor Alexandru (n.din 1 aprilie 1945 şef de poliţie la Inspectoratul de Poliţie Suceava.S. SENATER.G. p.Of.Of. partea I-a. eliberat în 1957. 108 din 12 mai 1948. Deletant 1995b: 58. vol. plutonier operativ la DRSP Bucureşti. 3617. demis şi chiar degradat.192418.I. 320 321 V.X.17. 66 din 19 martie 1948. 26979. f. nr.R. M. David – în 1947 era chestor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 9718). partea I-a. nr. semnatar în 1971 al unei cereri de reabilitare. nr.P.I. M. dosar 19. p. 1/1948. partea I-a. Banu 2008: 325. 5)321. I. 2006: 268 (n.Of. (M.R. 2385. SEVIANU.Of. executat la 18.R. SEMAN.U.P. 2392. Arhiva Operativă M. exclus pe motive disciplinare). Igor (n.II. dosar nr. ACNSAS. 2. 597 şi 2003: 180. Igor HERŞCOVICI. în 1946 comisar-ajutor în cadrul Serviciului de Siguranţă al Poliţiei Dorohoi. SEPEANU.R. 96 din 25 apr. 10985.P. (?) SEP. 1. dosar nr. 207.A. partea I-a.C. nr. ulterior director al D. M. f. 1946. p. Îi plăceau chefurile şi femeile. p. Banu 2008: 325. partea I-a.G. nr.Of.

I.S. 3895). 110 din 18 mai 1945.Of.P. quo vadis. după absolvirea Şcolii de Ofiţeri M. 2405. 237 . 118 din 28 mai 1945. p. Cosma 1994: 48)323. Titu (n.A. amnistiaţi în 1964 cu excepţia lui Calmanovici. etc. activist al comitetului judeţean P. Lena Constante. 3895).C. Ioniţoiu 2006: 34. Mihăilescu 2008: 10). 2400.I. detaşat la Agenţia Economică a României de la Frankfurt am Main (1955-1960). Jela 2001. SIN IOSUP. SIMION.1927 Braşov) – membru de partid din 1945. nr. 20. SIN HERŢEL. 322 În care au mai fost inculpaţi Harry Brauner. 4049).2393.Of.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.R.) apoi recrutat în Direcţia de Informaţii a Marelui Stat Major. Solomovici 2004: 566). Nina . partea I-a. evreu autodeclarat în interviul acordat cotidianului Ziua sub titlul articolului “Faţa Nevăzută a lui Pacepa” din 23 noiembrie 2005324.G. SILER. nr. Slatina. 2394. 4380).memoria. nr. SIN Aaron.Of. nr. 107 din 15 mai 1945.IV. transcrierea la http://stiri. SICHERMAN. 464-85. Pincu H. Opriş 2006: 66). p. 4706). Simon (uneori ortografiat Zigler) . Emil Calmanovici (toţi condamnaţi pe viaţă. SIN IANCU. 2. ca şi Pătrăşcanu. anchetator a D. partea I-a.II. (1952).din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M.Of. partea I-a.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. Caracal.P.R. SIMOVICI.Of. 324 V. Herbert (Belu) Zilber. al P. (1947-1949) încadrat ca ofiţer de armată în 1949. 2399. în aprilie 1954) (Levy 2002 : 125) 323 Cu menţiune şi la http://www.S. 5982). p. Leon .html. Jacques Berman şi Remus Koffler (executat. care a murit în 1956 după 45 zile de greva foamei). nr. 2396. 286 din 10 dec. partea I-a. 14. Maramureş (din 1949) comandant al penitenciarului Sighet (febr. 2398. 126 din 6 iunie 1945.) – locotenent. Goma 2007: 118. ISAC) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. Sulim A. SIMON.Of. 107 din 15 mai 1945. 3895). 107 din 15 mai 1945. Solomovici 2004: 599). nr. în mai 1945 (M. .G.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.kappa. Bucureşti. partea I-a. 1947. SIN ŞMIL.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.ro/?location=view_article&id=1359. respectiv Dan C. Ionel 2012: 156. 2406. 2407.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.S. 157 din 14 iulie 1945.Of. 1949 – mai 1950). secretar de partid al Direcţiei. p. Froim zis “Finkelstein” . fost avocat. SIMON. p. apoi locţiitor al comandantului penitenciarului Gherla între august 1952 şi 30 noiembrie 1958 (Fürtös 2007: 404 n.M. 2402.locotenent-major. ? – anchetator la Securitatea Suceava. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Alfred – încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. v. implicat în dosarul “Danga” de urmărire informativă a lui Aurel Decei şi în anchetarea lui Nicolae Steinhardt (O. SIN REBECA. transferat începând cu 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. 2401. Slatina. 453-6. SIEGLER. 2403. partea I-a. partea I-a. U. iniţial la diverse unităţi militare din ţară (Craiova. p. din 1948. 3697 din 30 apr. . Iancu .Of. în procesul “grupului Pătrăşcanu”322 din 1954 (Jela 2001. p. 2395. p.P. M.A. partea I-a. trecut în rezervă în 1975 cu grad de colonel (şi urmărit informativ după suspiciunea că ar fi dorit să emigreze în Israel) (Solomovici 2004: 281 şi 599-600 şi 2001II: 43. 2404. 107 din 15 mai 1945.S. Iosif (n. Jack – în anii ’50 cu grad de maior.Of. nr.G.C. 2397.R. p.. SIGNER. ? – comandantul lagărului Salcia în anii ’60 (Jela 2001). SIMON.ro/actualitate/23-11-2005/fata-nevazuta-a-lui-pacepa-83291. emigrat în Israel în 1964 (Caţavencu 2007. şef de birou şi referent la secţia Probleme Speciale a D. 3895). nr.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. Jean . anchetatpr la Direcţia a III-a a Securităţii. nr. Ionel (n. autor în 1992 al cărţii Pacepa. 10922). Solomovici 2004: 599.1914. partea I-a.

nr. partea I-a. în sept.Of. inv. nr.cnsas.Of. N. după război avansat succesiv până la gradul de comisar şef la Prefectura Poliţiei municipiului Bucureşti (M.1964 cu grad de lt. p.Of. p. SOLOMON. şeful dispensarului medical al Securităţii din Timişoara în anii ’50. partea I-a. M. I. 2409. p. partea I-a. 136 din 19 iunie 1945.10. 108 din 12 mai 1948. partea I-a.P.S.Of. p. Leon Constantin – general-maior M. SOLOMON. 2414. emigrat la sfârşitul anilor ’50 în Israel (v. 182 din 11 august 1947. 2415.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 3895). 267 din 21 nov.R. p.C.în 1947 comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M. p. partea I-a. Marcu . 110 din 18 mai 1945. SOLOMON.A. v. p. SOLOMON.fost contabil. I). 3232).Of. 4264). 85 din 10 aprilie 1948.a. în 1947 comisar-şef la Prefectura Poliţiei Capitalei. 152 din 5 iulie 1948.Of. Avram . p. 5127. Janos .pdf 238 . SOLOMON.-col (v. SMIRNOV..Of. SLOCIVER.. şi Trebici 2011. M. 286 din 10 dec. 233 din 9 oct. iar în 1961 locotenent-colonel). 1909. nr. ? – medic. 1947.I.R. 51 din 2 martie 1948.A.A. SOLOMON.Of.Of. 2418.VI. 146 din 30 iunie 1947.Of. nr.1919 Sibiu – 1975 Braşov) – între 1959 şi 1964 şef de serviciu în cadrul regionalei Braşov/Stalin (unde în 1959 este avansat la grad de maior. 1945. p. 4049). 2420. p. 3697 din 30 apr. trecut în rezervă la 1. SPELMAN. nr. comandantul Inspectoratului de Miliţie din Roman. 20 febr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. SINGHER. 2417.S.în iunie 1947 numit informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 5335). partea I-a. SINGER. 2412. Ghizela – în 1948 angajată definitiv ca impiegată la Poliţia Iaşi (M. 8320). p. SOLOMON. partea Ia.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. concediat în 1948 pentru “grave greşeli” (M.G.?) (Deletant 1995b: 58. ulterior maior. 2411. nr. 4145).în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. 1947. 10923). nr. partea I-a. şef de serviciu în cadrul D. partea I-a. p. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1953).R.angajat în aprilie 1948 ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 96 din 25 aprilie 1946. partea I-a. 2426. nr. 2424. nr. 5627) 2421. Dezideriu (fiul lui Mozses-Zsigmond şi Reghina) (2.M. Bucureşti (30 august 1948 . SINGER. Herşcu . SOLOMON.Of. SNITZER. SZOBOVICS. Solomovici 2004: 600). 10171) 2416. Carol – angajat în 1947 ca agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al Inspectoratului Reginal de Poliţie Craiova (M. al P. (1954). Gabriela .2408. 107 din 15 mai 1945. nr. SOLOMON. 1947. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. 4313). care îi ortografiază numele în forma “Zloczover”).I. 2423. partea I-a.în noiembrie 1945 numit impiegată în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Oradea (M. Carol . cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (nr. nr. Isac LEIBU (n. Herşcu – după august 1944 comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.Of. Aron . 110 din 14 mai 1948.ro/documente/cadrele_securitatii/SOLOMON%20DEZIDERIU. 208 din 10 sept. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.S. v. partea I-a. partea I-a. Ionel (n. nr. 2425.I..P. p.Of.Of. 62 vol. 7086).din iunie 1945 agent de poliţie la Poliţia oraşului Focşani. ? – căpitan. 1917 Bucureşti) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. u. 3/1952 vol. Avram – originar din Cernăuţi.. p. partea I-a. partea I-a. Lupu .Of. 2413. SOLOMON. M. nr. SOLOMON. nr. 2422. (M. dosarul său la CNSAS325). Andrei Ioan – maior M. nr. 2419. p. Ioan . 9077). 325 La http://www. 2410. evreu originar din U.

STARK. 258). p. 2440. 2434. secretar general al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România.I. p.2427. SOLOMOVICI..S. 1945. SOLOMON. “cafegiul” Gheorghe Florescu (în Mihăilescu 2008: 10) menţionează numele Gisela Iulian ca soţie a lui Iulian Sorin. apoi avansat colonel. 32 din 8 febr. Botoşani – 1990 Bucureşti) – între 1957 şi 1961 în cadrul regionalei Suceava – locotenent din 1959. – în 1949 locotenent la Biroul municipal de Securitate Iaşi (A. M.pdf Românizarea numelui în baza deciziei nr.romanianjewish. ulterior fotografă la Decorativa.Of.-major în 1961.Sara (soţia lui Iulian Sorin) (d. decorat în 2009 de către preşedintele Băsescu cu Ordinul “Meritul Cultural” in grad de Mare Ofiter (!). p. la sfârşitul anilor ’40 elev la Şcoala de Ofiţeri M. lt. Emeric – după război comisar la Poliţia oraşului Lugoj. 5127). 50 din 1 martie 1948.E. discordant faţă de surse evreieşti precum necrologul din Realitatea Evreiască329). 2438. ba chiar şi preşedinte interimar F. la http://www. Dosar 12402. Ervin – în 1954 locotenent major de Securitate.Of. f. ulterior “plasat” lângă fostul rabin-şef Moses Rosen. 9340). iar din 1997 până în 2006. nr. STAUBER. 2429. SORIN. 1918 Timişoara) – după război şefă de atelier în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor). 176 din 2 august 1948. 3 din 3 ianuarie 1947.jewishfed. partea I-a. 108 din 12 mai 1948.pdf (p.ro/images/custom/image/serban/Culte%20final. 2430. vezi şi Mihăilescu 2008:10.Of. ? – fost plutonier de jandarmi. din 1949 pe aceeaşi funcţie în centrala M. p. p. la Direcţia Administrativă (M. SORIN.I.590 a ministrului Justiţiei din 20 d ec.pdf. p.R. 126 din 6 iunie 1945.S.21).N.cnsas. Clara (n. 869) 2437.pdf (p. (M. Emeric . 1945 transferat la Penitenciarul Suceava (M.P. 1947. 2003: 121. 4706). p. co-autor al referatului din 1954 privindu-l pe Gheorghe Rădulescu (Arhivele Statului.I. în 1958 maior.fcer. 1941. încadrat iniţial la Direcţia I a Securităţii. repartizat la Oficiul de Control al Pâinii (M. pensionat în 1986.G.III. dosar nr. partea I-a.1961326. 326 327 V. SOROCEANU. 2432. 1946 (v.1.. ulterior infiltrat inspector general la Departamentul Cultelor timp de 25 ani (Solomovici 2005b. 2436. nr. 127.1935 Ştefăneşti. SONN. nr.ro/public_html/downloads/realitatea/RE352-353.ro/public_html/downloads/realitatea/RE330-331. Banu 2008: 327). SPAZIERER. trecut în rezervă la 31. p. Sira . M. şeful serviciului Învăţământ din direcţia Cadre a M. respectiv Niculae 2004: 33328). Iacob .din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar D. 29 din 5 febr. Isidor – după augusat 1944 încadrat ca prim-gardian la Penitenciarul Doftana.C.3. 54.org/db/pdf/nr266_267/pagina22. Desideriu – în nov.A. nr. 6310). SPITZER.C. nr. Leopold . STAERMAN. partea I-a. 2439.jewishfed. Iulius H. Casa Scânteii. partea I-a.Of.).între 1945 şi 1947 informator al Prefecturii Poliţiei Capitalei. partea I-a. 122-4. Galaţi) – autodeclarat supravieţuitor al “rebeliunii legionare” din ian. 13. Iulian – (n. fond Documentar. http://www. 239 . (v. http://www. 4265). STAB.I. p.Of.6) .Of.Of. Dolfi (fiul lui Herman şi Liza) (1. sau http://www. 2433.A.A. 243 din 24 oct. partea I-a.fcer. 2003) – secretara organizaţiei de partid la Securitatea Bucureşti în anii ’50 (neplauzibil. partea I-a. brigadier la lagărele Peninsula şi Coasta Galeş în 1950-1953.A.din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. apud Tănase 2010).R. SONCA.1926. 4080 (cota S. H. STARK. în mai 1948 transferat la Chestura de Poliţie Arad (M.Of. 1949. în oct.. 1863). 329 Ex. 136 din 19 iunie 1945. 2428. în vara lui 2005.Of. nr. SILBERSTEIN327) (n. N. sau http://www.VI. etc. 2435. p. partea I-a. 2431. nr. fd. Alfons – în 1948 numit informator în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 328 Vezi şi inventarul de resort la Arhivele Naţionale