“ŻYDOKOMUNA” Evreii şi comunismul

- Cazul României (1944-1965) -

ediţia aprilie 2013

Iulian Apostu
apostu_i@yahoo.com

CUPRINS

În loc de introducere ................................................................................................ 4 Aparatul administrativ-politic central ..................................................................... 20 Aparatul represiv (Securitate, Miliţie, etc.) ........................................................... 167 Mass media şi sistemul editorial-tipografic ........................................................... 252 Educaţie şi cercetare (sectoarele ideologizate) ...................................................... 281 Cultură şi artă ......................................................................................................... 302 Alţii ........................................................................................................................ 335 Alţi ilegalişti .......................................................................................................... 505 Surse documentare ................................................................................................. 601

2

În loc de motto:
“Americanii joacă acum cartea evreilor şi într-o ţară unde avem 400.000 de evrei, cu câteva zeci de mii infiltraţi în aparatul nostru de stat, economic, politic şi cultural, nu este greu de jucat această carte. Nu vă faceţi iluzii că îi puteţi schimba. Negustorii de ieri, fabricanţii de ieri, jucătorii de la bursa neagră nu-i puteţi transforma, chiar dacă vin şi vă demonstrează că l-au citit pe Marx şi că-l studiază pe Lenin […] Plin de evrei, peste tot evrei […] Sioniştii sunt foarte bune elemente pentru coloana a cincea [în România.] […] Noi nu dăm muncă inginerului al cărui tată este declarat chiabur, dar primim şi încredinţăm posturi de comandă colanei a cincea sioniste, pentru simplul fapt că ştiu să se lipească de partid.” (Petru Groza într-o discuţie cu Emil Bodnăraş, 23 iunie 19491) “În 1945, o mare parte a aparatului de stat şi de partid era în mîinile evreilor, aşa încît, în 1950, se ajunsese la o situaţie penibilă, în care poate 2% din populaţia ţării deţinea peste 25% din posturile cheie ale regimului. În această perioadă se povestea că singura deosebire între Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Economiei din Israel consta în faptul că în ministerul israelian se puteau găsi şi cîţiva arabi.” (din raportul de uz intern “Evreii din Romania: o minoritate care dispare” al Ambasadei S.U.A. la Bucureşti, datat 26 febr. 1964, sustras de Securitate din clădirea ambasadei, reprodus în versiunea tradusă de Securitate în Marius Oprea 2002b şi Solomovici 2004: 509-13) “Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: ‘[…] Eu te-aş ruga să-mi spui de ce la CSP [Consiliul de Stat al Planificării] peste 80% sunt elemente de origine evreiască […] Tov. [Leonte] Răutu: ‘În sistemul editorial erau peste 40% evrei.’ […] Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: ‘S-ar putea aduce nenumărate exemple. Am întrebat de ce la Consiliul de Miniştri sunt peste 60% elemente evreieşti, cine i-a adus acolo, au venit singuri?’” (din stenograma şedinţei Biroului Politic din 19 febr. 1960, apud Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 641, 644 (pp. 625-646)) “În primii ani de domnie ai tovarăşului Gheorghiu-Dej, evreii comunişti ocupaseră fotolii în toate etajele superioare ale politicii, culturii şi ale administraţiei de stat […] Este adevărat, comuniştii evrei erau peste tot, în Biroul Politic şi înaltul aparat de partid, […] în Armată, Securitate, Procuratură şi în Miliţie, […] în organismele de stat, economice şi culturale […] .” (Teşu Solomovici 2001 II: 42)

1

Pentru citarea selectivă a unor pasaje diferite din aceeaşi declaraţie (reprodusă iniţial de prof. Gheorghe Buzatu în Dosarele Istoriei), vezi de pildă un autor etichetat „antisemit” – Cornel Dan Niculae (2004: 50-52), respectiv trei autori evrei – Radu Ioanid (2005: 78), Robert Levy (2002: 146), respectiv Teşu Solomovici (2001 II: 87 -8; 2003: 188-192). Pentru versiunea integrală a stenogramei prelevate de Sulamita Bloch-Constantinescu, v. Buzatu şi Cîrstea (2010: 328 -338). 3

În loc de introducere
Iniţiat imediat după decembrie 1989, segmentul publicistic (academic şi jurnalistic deopotrivă) consacrat analizei relaţiei dintre evreii din România pe de o parte şi instaurea şi consolidarea sistemului comunist în primii ani postbelici pe de altă parte, pare să confirme în mod nefericit butada “decât puţin şi prost, mai bine mult şi fără rost”. Tema acestei relaţii, complexă fie şi numai în dimensiunea ei pur istoric-factuală, fără a mai aduce în discuţie distorsiunile consecutive frecventei ei instrumentalizări politice, a fost abordată pe parcursul ultimelor două decenii de o mulţime de autori, pe cât de spectaculoasă numeric, pe atât de eclectică din punctele de vedere ale pregătirii teoretice şi practice a autorilor, spaţiului, anvergurii şi profunzimii acordate cercetării, abordării şi metodologiei alese, stilului şi profilului editorial, obiectivelor asumate explicit sau implicit, etc.: de la Vladimir Tismăneanu şi Florin Constantiniu la Cristian Troncotă, Ioan Scurtu şi Gheorghe Buzatu, de la categoria autorilor etichetaţi aprioric şi in corpore ca “antisemiţi (ex. Paul Goma, Cornel Dan Niculae, Neagu Cosma sau Gheorghe Gavrilă Copil) la seria autorilor evrei (ex. Leon Volovici, Harry Kuller, Teşu Solomovici , Jean Ancel, Leon Rotman, etc.), de la istorici de profesie la foşti militari şi ofiţeri ai Securităţii, de la antropologi şi filosofi la simpli jurnalişti, ingineri şi alte profesii, literatura dedicată explicaţiei şi/sau înţelegerii relaţiei multifaţetare dintre evrei şi comunismul României postbelice pare marcată în ansamblul ei de o inversă proporţionalitate între cantitate şi calitate, ranforsată de o pronunţată polarizare a mulţimii de autori în două categorii antagonice: evrei (categorie care îşi subsumează şi grupul celor catalogaţi “filosemiţi”) vs. “antisemiţi”. Angajate ireconciliabil într-un veritabil conflict de uzură pentru poziţia dominantă în modelarea percepţiei opiniei publice asupra temei cercetate, cele două grupări informale perpetuează o “gâlceavă” extrem de sonoră marcată de eroarea de logică tertium non datur. În tiparul acestui raţionament viciat, agravat dintr-o direcţie de o formă de anti-evreism visceral, iar din cealaltă de imperativul imbecilizant al “corectitudinii politice” şi de eticheta-“sperietoare” a antisemitismului, orice aserţiune în materie a lui V. Tismăneanu ar putea fi respinsă [fie şi numai] pentru că autorul este evreu (şi – circumstanţă agravantă – fiu de nomenklaturişti), la fel cum, simetric, orice “listă” de evrei comunişti întocmită de un “antisemit” este respinsă aprioric şi în integralitatea sa, chiar şi atunci când, de pildă, 17 din cei 20 de “evrei comunişti” indicaţi sunt confirmaţi ca atare chiar şi de autori evrei. Mai grav însă, acestei erori de logică a aşa-zisei gândiri binar-adversative (şi multor altora, la fel de nătângi), calate pe principiul “cine nu e cu noi, e împotriva noastră”, i-au căzut victime în timp şi rarisimele încercări de abordare ştiinţifică, neutră, obiectivă, sine ira et studio2; într-o primă direcţie, istoricul Florin Constantiniu i-a “contrariat” spre exemplu pe autorii evrei Harry Kuller, Leon Rotman, Leon Volovici şi Radu Bogdan prin “îndrăzneala” afirmaţiei “[o]bstacole [în cercetarea obiectivă a temei, n.n., I.A] vin atât dinspre români, cât şi dinspre evrei […] Obstacole vin şi din partea evreilor. Este refuzul de a investiga faptul că […] între conducătorii PCR s-au aflat numeroşi evrei. Explicaţia că, odată cu intrarea în rândurile partidului comunist, ei şi-au renegat evreitatea nu poate fi considerată – cel puţin după părerea noastră – satisfăcătoare.” Ca reacţie, firească în lumina antagonismului susmenţionat, prof. Constantiniu a fost prompt acuzat că “a căzut într-un clişeu al retoricii” (Solomovici 2003: 35, 39 ş.u.; 2001 II: 18, 1-22). În aceeaşi direcţie, cartea Situaţia evreilor din România, 19391941, elaborată de 13 autori sub coordonarea lt.-col. Alesandru Duţu şi dr. Constantin Botoran, a fost,

2

Categorie căreia i se înscriu între primii exponenţi Gheorghe Buzatu şi Florian Banu. 4

conform autorilor, interzisă şi “trimisă la topit” în 19943, aceasta deşi ea se mărginea în mod exclusiv să reproducă o serie de documente ale autorităţilor statului din perioada analizată, necomentate în vreun fel, documente aflate în Arhiva Ministerului Apărării. În direcţia opusă, ca exemplu deja amintit (tributar categoriei argumentum ad hominem circumstantiae) reţeaua World Wide Web abundă în repudieri în bloc ale “raportului Tismăneanu” a căror singură justificare aparentă este tocmai identitatea etno-religioasă a preşedintelui comisiei prezidenţiale. Explicabil în consecinţă, în afara conflictului există şi o minoritate statistică a acelor persoane şi mai ales instituţii, care dispun atât de informaţiile, cât şi pregătirea necesare în abordarea profesionistă a temei, însă preferă să o evite, ghidându-se probabil după canonul “de ce să mă leg la cap dacă nu mă doare?” şi aleg cel mult să trateze tema comunismului în genere, fără i zolarea ca obiect de cercetare a relaţiei evrei-comunism. Bune exemplificări ale acestei categorii ar fi istoricul Marius Oprea bunăoară, sau raportul C.P.A.D.C.R., care, inexplicabil, alege să precizeze numele de naştere / identitatea etnică doar în câteva cazuri de evrei comunişti, chiar dacă multiple alte exemple au fost menţionate în alte lucrări ale (chiar) unor membri ai aceleiaşi comisii). Într-un asemenea context conflictual aparent nesoluţionabil, demersul de faţă este elaborat cu asumarea conştientă a riscului etichetării şi încadrării în oricare din cele două “tabere”, probabil în amândouă în funcţie de identitatea şi interesele opinentului. Nu mai puţin adevărat, dincolo de subiectivismul oricărui conflict, fie el şi de idei, erorile demonstrabile obiectiv comise din direcţia ambelor părţi disputante sunt adesea atât de numeroase, şi uneori atât de grave, încât fac inevitabilă catalogarea ca “maculatură” a unei părţi cantitativ importante din literatura în materie; spre exemplu, spaţiul Internet abundă încă în “liste de evrei comunişti” care îl includ de pildă pe fostul demnitar Gheorghe Apostol (cu prezumptivul nume de naştere Aaron Gerschwin), deşi proponenţii acestei încadrări eşuează în continuare, chiar şi după câteva decenii, să ofere fie şi o singură probă în argumentarea identităţii evreieşti a lui Apostol (care bunăoară – chiar dacă aceasta, e adevărat, nu exclude posibilitatea unei convertiri - a fost înmormântat în 2010 într-un cimitir ortodox). Concluziv, “liste” precum cele incluzându-l pe Apostol produc ca efect advers nu doar propria decredibilizare, ci şi, printr-o generalizare pripită, fundamentarea catalogării ca “antisemite” a oricărui demers de inventariere a unor evrei români care au contribuit la instalarea sistemului comunist în România. În direcţia opusă, un exemplu elocvent îl oferă poziţia autorilor evrei în “cazul” Teohari Georgescu, fost ministru de Interne între 1946 şi 1952, adică în perioada supranumită în raportul final al C.P.A.D.C.R. a “stalinismului dezlănţuit”; în negarea vehementă a identităţii evreieşti a lui T. Georgescu şi a respingerii numelui vehiculat cel mai frecvent ca original, “Burăh Tescovici”, Vladimir Tismăneanu spre exemplu avansează până la punctul la care îşi intitulează un articol din 2010 în formula cu iz de sentinţă “De unde vine minciuna ‘Teohari Georgescu = Burăh Tescovici’” (Tismăneanu 2010a)4. Încadrabil cu indulgenţă ca “articol” (în fapt patru paragrafe mimând ştiinţificitatea), materialul abundă în inadvertenţe şi omisiuni dificil de considerat involuntare pentru un cercetător de talia, măcar pretinsă, a lui Tismăneanu; în esenţă, autorul porneşte de la a opina, halucinant, [că] “[p]rima dată am întâlnit aceasta invenţie într-o carte despre Piteşti (cred că nu mă înşel).”, pentru a completa, ca surogat de argument, că “numele în cauză ‘Burăh Tescovici’ este neverosimil” şi respectiv a respinge, încă o dată în rândul autorilor evrei, teza evreităţii lui T. Georgescu, laolaltă cu numele “Burăh Tescovici”. Ei bine, aşa cum (sub acelaşi pseudonim utilizat aici5) subsemnatul comentează, inutil pentru învrednicirea cu un răspuns (cel puţin până în iunie
3

Fiind publicată abia în 2003 (primul volum) la Editura Ţara Noastră din Bucureşti, a Uniunii Vatra Românească, fapt care, în succesiune (i)logică, nu face altceva decât să îi atragă reconfirmarea etichetei de material „antisemit”. 4 V. http://www.acum.tv/articol/17459, accesat ianuarie 2011. 5 Atrag şi aici atenţia asupra unor regretabile confuzii care se fac între persoana mea şi omonimul Iulian Apostu, cadru didactic la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti, cu care nu am nicio legătură. 5

20116), pe platforma online unde Tismăneanu postează articolul, “invenţia” nu este câtuşi de puţin una recentă (i.e. cărţile despre “fenomenul Piteşti” au apărut în spaţiul publicistic după 1989), ci veche de peste 60 de ani. Astfel, o primă menţiune a evreităţii lui Teohari Georgescu şi totodată primă indicaţie a numelui, în varianta “Samuel Burăh Tescovici”, apare încă din perioda 1945-1946, în manuscrisul – jurnal politic al profesorului universitar şi viitor deţinut politic George (n. Gheorghe) Manu. Documentul, redactat în perioada amintită sub pseudonimul “Testis Dacicus” şi cu titlul România între Rusia şi Europa, a fost remis în mai multe exemplare unor reprezentanţe diplomatice străine la Bucureşti, autorul menţionându-l inter alia pe “Teohari Georgescu, [care,] spre exemplu, este evreu, numindu-se după adevăratul nume, Samuel Burăch Tescovici. El ar fi un condamnat de drept comun, venit la Bucureşti cu o identitate falsă şi devenit ulterior lucrător tipograf” [primă observaţie asupra corectitudinii informaţiei referitoare la activitatea lui Georgescu care fusese într-adevăr zeţar la cotidianul Adevărul în perioada interbelică, n.n.] – în frazarea din forma cărţii în care a apărut ulterior manuscrisul - În spatele Cortinei de Fier: România sub ocupaţie rusească (Bucureşti: Mica Valahie, 2011, p. 161). Similar, în perioada ianuarie - februarie 1946, la Universitatea din Iaşi circulau manifeste atribuite organizaţiei Haiducii lui Avram Iancu – divizia Sumanele Negre, care reclamau că Teohari Georgescu, pe numele său adevărat „Burach Tuscovschi”, ar fi ordonat la 8 noiembrie 1945 „să secere cu mitraliera pe manifestanţii care strigau lozinci regaliste” (v. Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fd. Rectoratul Universităţii Iaşi, dosar nr. 1/1946 („Intrări”), f. 237 (fapt reprodus şi în lucrarea Evreii în prima universitate din România, 1860-1950 a autorului evreu Iancu Brauştein (Iaşi: Dan, Gr. T. Popa, 2001 şi 2004)7. Suplimentar, identitatea evreiască a lui T. Georgescu şi numele “Burah Tescovici” sunt avansate şi într-o notă informativă confidenţială a Legaţiei Regatului Unit de la Bucureşti, transmisă la 3 noiembrie 1947, sub semnătura funcţionarului Adrian Holman, centralei Foreign Office de la Londra, recepţionată sub semnătura “Mr. Bevin”; documentul afirmă explicit că “several responsible reports claim [that] although baptised Orthodox, [Georgescu] is of Jewish origin and [his] actual name is Burah Tescovici” [subl. n., I.A.] (v. arhiva Public Record Office, F.O. 371/59190/R7847/6181/37, respectiv 371/672672 B, R 14994/14994/37). Spre eventualul ajutor al lui Vladimir Tismăneanu, în cazul în care acesta nu ar fi avut posibilitatea de a se deplasa la Londra pentru a consulta arhivele diplomaţiei britanice, pasajele referitoare la T. Georgescu din nota informativă amintită, au fost reproduse inclusiv în spaţiul publicistic românesc: mai întâi în cartea cercetătorului englez Denis Deletant, Teroarea comunistă în România. Gheorghiu-Dej şi statul poliţienesc, 1948-1965 (Iaşi: Polirom, 2001, pp. 34-5, n. 22; aceasta după versiunea originală în limba engleză, Communist terror in Romania: GheorghiuDej and the Police State, 1948-1965. London: C. Hurst & Co., 1999, p. 23, n. 2); apoi, aceeaşi notă a fost tradusă şi reprodusă integral în două lucrări ale istoricului Gheorghe Buzatu – România şi Marile Puteri, 1939-1947 (Bucureşti: Ed. Enciclopedică, 2003, pp. 493-590), respectiv Antonescu, Hitler, Stalin III. In raport nefinal (Iaşi: Demiurg, 2008, pp. 376-462). Iar în afara României, dincolo de lucrarea din 1999 a lui Denis Deletant, pasajele referitoare la T. Georgescu din nota informativă în discuţie au mai fost reproduse în cel puţin două lucrări: Paul Preston, Michael Partridge şi Denis Smyth (ed), British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from The Foreign Office Confidential Print (From 1945 through 1950) (Part 4) (Bethesda, MD: LexisNexis, 1999, p. 130) şi respectiv Paul
6

Update: V. Tismăneanu a binevoit să răspundă pe respectiva pagină web în octombrie 201 0, după ce un draft al prezentului studiu a apărut online. Replica mea, în care îl acuz, cu probe, de autoplagiat, este deocamdată (începând cu 10 noiembrie 2011) „în aşteptare”, supusă aprobării moderatorilor. .. 7 Menţiunea referitoare la Teohari Georgescu fiind disponibilă şi în versiunea online a celor două volume ale lui I. Brauştein, pe un situl afiliat Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, la adresa http://www.romanianjewish.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_31.html, nr. crt. 9159. 6

Preston, Michael Partridge şi Piers Ludlow, British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from The Foreign Office Confidential Print (Bethesda, MD: LexisNexis, 2006, p. 260). În sfârşit, în urmă cu peste jumătate de secol, numele Tescovici (cu diverse transcrieri ale prenumelui – “Burăh” / “Bura(h)” / “Baru(c)h”) era menţionat nu doar într-un volum din 1952 al revistei Berichte und Informationen editat de Österreichisches Forschungsinstitut für Wirtschaft und Politik [Institutul Austriac de Cercetări în Economie şi Politică] (p. 24: “Teohari Georgescu (recte Bura Tescovici, Jude)”), ci inclusiv în notoria lucrare The Plot against The Church a grupului de cardinali catolici anti-ecumenişti reuniţi sub pseudonimul “Maurice Pinay” (digitalizată în multiple ediţii în limbi diferite în reţeaua WWW, vezi poziţia a 4-a la secţiunea “D – Rumania” în ediţiile în limba engleză din 1962 şi 1967). Şi tot înainte de apariţia memorialisticii dedicate reeducării din Piteşti pe care o invocă Tismăneanu, numele “Tescovici” indicat ca nativ al lui Teohari Georgescu apare şi în cartea în limba franceză a Irénei Talaban, Terreur communiste et résistance culturelle (Paris: P.U.F., 1990, p. 18). Şi totuşi, iată, însuşi preşedintele Comisiei prezidenţiale pentru analiza dictaturii comuniste din România şi cercetător specializat în istoria comunismului est-european, Vladimir Tismăneanu, nu are cunoştinţă despre toate aceste lucrări publicate cu decenii în urmă şi “află” despre “minciună” abia în România postcomunistă! Ba mai mult; în ultimii 20 de ani, numele “Burah/Baruh Tescovici” şi evreitatea lui T. Georgescu au fost menţionate în câteva zeci de lucrări, din care cităm aici doar câteva aparţinând unor autori “frecventabili” de către mainstream, i.e. neostracizaţi, deocamdată, ca antisemiţi:  Doina Jela în Lexiconul negru (Bucureşti: Humanitas, 2001, p. 124);  Lucian Boia în History and Myth in Romanian Consciousness (CEU Press, Budapest, 2001, p. 173, unde autorul afirmă că din cei patru membri ai secretariatului partidului - Dej, Pauker, Luca şi Georgescu – numai Dej era român);  A. Andreescu, L. Nastasă şi A. Varga, Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare: Evreii din România (1945-1965) (Cluj: C.R.D.E., 2003, p. 186, nota 1);  Ildikó Lipcsey, Sabin Gherman şi Adrian Severin, Romania and Transylvania in the 20th Century (Buffalo; Toronto: Corvinus, p. 314);  Stan Stoica, Vasile Mărculeţ, Stănel Ion et al. (Dicţionar biografic de istorie a României (Bucureşti: Meronia, 2008);  Thomas Kunze (Nicolae Ceauşescu. Eine Biographie (ed. a 3-a, Berlin: LVD GmbH 2009, p. 72);  Adriana Dardan în Silenced Paces (Author House, Bloomington, IN, 2009, p. 197, unde autoarea statuează “Hanna Pauker, Teohari Georgescu, Vasile Luka (all of Jewish origin) and Gheorghe Gheorghiu-Dej (half Gipsy)”;  Michael Ritivoi Hansen în The Message (Bloomington, IN: Xlibris, p. 34, cu formularea “Teohari Georgescu (born Burah Tescovici”)). Concluziv, numărul, datarea în timp, credibilitatea şi accesibilitatea acestor surse îl descalifică moral pe V. Tismăneanu din poziţia sa de preşedinte al C.P.A.D.C.R şi – întrucât omisiunile, inadvertenţele şi distorsiunile precum cea din cazul Teohari Georgescu nu sunt singulare 8 în genere de publicist în domeniu şi, în subsidiar, alimentează prejudecata celeilalte “tabere”, i.e. cea

8

Modul în care universitarul Vladimir Tismăneanu înţelege să respecte canoanele academice s-a repercutat inclusiv – din nefericire – asupra Raportului final al C.P.A.D.C.R.: ca exemplu nesingular, paginile 64-66 ale Raportului (parte din cele sub responsabilitatea personală a lui V. Tismăneanu) (varianta electronică disponibilă pe situl Preşedinţiei , la http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf) nu sunt altceva decât o simplă traducere a paginilor 130-134 din cartea aceluiaşi, Stalinism for All Seasons..., apărută în 2003 la Berkeley: University of California Press (v. şi online, la adresa http://books.google.com/books?id=Re3Aop3UZbAC&printsec=frontcover&dq=stalinism+for+all+seasons&hl=en&ei=6ov CToZTxu6yBtfWgOEL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false). 7

“antisemită”, conform tezei implicite a căreia un evreu nu poate fi obiectiv atunci când abordează tema contribuţiei evreilor la instaurarea comunismului în România, tinzând invariabil să o minimalizeze. Exemple precum cele oferite conduc de altfel spre posibilitatea elaborării unei tipologii a principalelor erori, deliberate sau involuntare, comise în rândurile ambelor grupuri de autori în materie. Astfel, autorilor repudiaţi ca “antisemiţi” li s-ar putea imputa poate singular, dar arhisuficient în implicaţii, precaritatea metodologică a abordărilor. Rigidizarea, de altfel nespecifică României, a sferei universitare prin conformare la imperativul corectitudinii politice şi subsecvent, dezideratul evitării oricăror acuzaţii de antisemitism, indiferent de calitatea fundamentării acestora, explică de ce majoritatea covârşitoare a autorilor neevrei care abordează fenomenul nu sunt instruiţi în respectarea rigorilor cercetăriii academice (e.g. “triangulaţia” datelor, a cercetătorilor şi metodelor, admiterea unui grad de incertitudine, controlul şi operarea cu ipoteze şi probabilităţi, etc.) sau cel puţin ale investigaţiei jurnalistice (e.g. confirmarea informaţiei din cel puţin alte două surse). În unele cazuri, lipsa argumentelor se doreşte a fi compensată prin cel mult o formă de argumentum ad populum (corespondent al impersonalului românesc “se ştie că”.) Or, absenţa probelor, a argumentului sau a sursei şi reproducerea unor aserţiuni nefundamentate (vezi exemplul Gheorghe Apostol şi multe altele) subminează sever credibilitatea demersului chiar dacă, teoretic, concluziile ar putea fi valide. 9 Însă dincolo de explicaţii şi justificări, repetarea cu obstinaţie a unor exemple clar denunţate ca false se autoexilează, în funcţie de intenţionalitate, într-una din două categorii posibile: fie “prostie” (în cazul neinformării şi credulităţii), fie “rea-voinţă” (atunci când singura motivaţie este cea de a conferi numericitate pe post de argument. Totodată, în cadrul aceleiaşi grupări, submulţimea unor foşti ofiţeri de informaţii spre exemplu pare să nu înţeleagă că fostul loc de muncă nu constituie totuşi un argument în sine, căruia să nu-i mai fie necesară şi precizarea datelor dosarului din care a fost extrasă o informaţie. În sfârşit, ceva mai rafinată pare tehnica ocazională, deja amintită în cazul Tismăneanu, a argumentului ad personam (inclusiv forma ad hominem circumstantiae), într-o tentativă de a invalida argumentul prin discreditarea persoanei. De cealaltă parte, o primă constatare care se impune estea aceea că, spre deosebire de cantitatea industrială de lucrări dedicate Holocaustului, “lucrări[le] despre situaţia evreilor în timpul regimului comunist sunt relativ puţine” (Fl. Banu 2008: 321 n.1.). Dincolo de această selectivitate a alegerii temei, grupul autorilor evrei care au abordat tema manifestă empiric un registru mai sofisticat de erori, de la caz la caz deliberate sau involuntare, între care se disting cu prioritate: Eludarea unor informaţii, surse sau chiar întregi lucrări. Spre exemplu, pentru a copia ingenua formulare a lui Tismăneanu (la rândul său un exemplu în “cazul Teohari Georgescu”), “cred că nu mă înşel”, dar niciuna din multiplele lucrări ale unor autori evrei dedicate comunităţii evreieşti din România în secolul XX nu menţionează măcar existenţa, spre exemplu, a a.) dărilor anuale de seamă al casei de pensii şi retrageri a ziariştilor din România anilor ’30-’40 (v. Botez 2010), dări cuprinzând numele de naştere, respectiv numele curent al unor zeci de ziarişti evrei, mulţi din ei activi şi după război în presa comunistă; sau b.) lista celor peste 700 “comunişti categoria A” din Bucureşti întocmită de Siguranţă în 1941 (cuprinz ând multe nume de ulteriori demnitari comunişti de prim rang, listă reprodusă în Mâţă 2007: 237-258) sau c.) cele 4 tabele de comunişti din România “refugiaţi” în U.R.S.S. în 1940, tabele transmise de P.C.d.R omologilor din P.C.B. (v. Goma 2007). Obstinaţia ocultării acestor surse şi documente (existente şi general accesibile în arhivele unor instituţii) în plină epocă a Internet-ului şi circulaţiei greu obstrucţionabile a informaţiei rămâne greu explicabilă dacă se prezumă buna credinţă a “omitenţilor”.
9

Pentru o exemplificare cu titlul de amuzament, vezi aşa-numita „the fallacist’s fallacy” din registrul eorilor de logică explicate mundan, cea în care profesorul de matematică respinge inclusiv rezultatul (în sine corect) şi nu doar raţionamentul elevei (în original blondă) care calculează fracţia 16/64 prin metoda eronată a eliminării, atât la numărător, cât şi la numitor, a cifrei 6, obţinând ca „rest”rezultatul 1/4. 8

Relativizarea până la negare a identităţii evreieşti a celor vizaţi (“ce înseamnă evreu?”10) şi framing-ul “evreităţii” mai degrabă ca pe o manifestare socială decât o identitate obiectivă, genetică - tehnică aplicată în cazurile de evreitate greu contestabilă şi care constă în teoretizări sterile privind elementele constitutive ale definirii evreităţii prin introducerea subiectivismului autoidentificării, toate acestea într-o deplină ignorare, de către chiar autori de religie mozaică, a regulii halahice extrem de simple de stabilire a filiaţiei: “orice copil născut dintr-o mamă evreică este evreu”11; ocazional, în derapajele amuzante ale unor asemenea teoretizări se formulează chiar opinii de tipul “Y se considera comunist, nu evreu” sau “era mai degrabă comunist decât evreu”, într-o involuntară analogie cu bancul referitor la crocodilul care “era mai mult verde decât lung”; juxtapunerea până la interşanjabilitate a unei opţiuni politice (comunism) cu o identitate etnoreligioasă (iudaism) rămâne penibilă chiar şi în cazul unui construct ideologic, cel comunist, de orientare ateistă. Tehnica argumentului ad ignorantiam, de invalidare a unei afirmaţii doar pentru că nu exista probe la dispozitie in favoarea ei (viciu de logică denunţabil în limbaj uzual de expresia anglosaxonă “the absence of evidence isn’t evidence of absence”) – tehnică de impact prin care sunt categoric respinse încadrările ca evrei a oricăror persoane în absenţa unor probe, chiar dacă, obiectiv judecând, identitatea respectivei persoane este în respectivul caz incertă (în absenţa unui certificat de botez, a unei nunţi religioase, a practicării religiei creştine sau a oricăror alte probe care să infirme evreitatea celui/celei în cauză); Tehnica argumentului ad hominem, dar în sens opus primei tabere - i.e. respingerea apriorică a unei afirmaţii prin discreditarea ca antisemit a autorului ei; Relativizarea numerică, e.g. admiţându-se o “supraprocentualitate” a evreilor în structurile comuniste (A. Roth 1999: 186-8), dar cu completarea peremptorie că evreii comunişti ar fi reprezentat, atât în rândurile partidului comunist, cât şi în rândurile întregii lor comunităţi, un segment – în funcţie de autor – “insignifiant” – “minor” – “mic”, etc., iar “prezenţa lor în funcţii de conducere ale partidului comunist a fost de scurtă durată” (Ormenişan 2008: 121); Pseudocircumstanţierea istorică (de tip post hoc, ergo propter hoc), i.e. atribuirea realităţii etichetate colocvial sau peiorativ (în funcţie de evaluator) ca Żydokomuna [poloneză, trad. “iudeocomunism”] în mod exclusiv proliferării paneuropene a mişcărilor fasciste în anii ’30 (ceea ce, în reacţie, i-ar fi împins pe evrei în braţele comunismului), reprezentare care, dincolo de construcţia la rândul ei eronat logică12, obnubilază însă complet identitatea etnică a lui Marx, a Rosei Luxemburg, a lui Bela Kun, a lui C-tin Dobrogeanu Gherea (1855–1920), ba chiar a majorităţii copleşitoare a liderilor revoluţiei bolşevice din 1917, produsă la un moment la care bunăoară Hitler era încă un simplu soldat în primul război mondial, Mussolini tocmai ce fusese demobilizat la rândul său, iar mişcarea legionară încă nu era concepută în România. În aceeaşi registru dar în sens invers, deşi la fel de eronat, cealaltă “tabără” tinde uneori să justifice excesele de violenţă antisemită ale mişcărilor naţionaliste din perioada interbelică tot ca pe o reacţie, una însă împotriva comunismului intenaţionalist şi anti-statal interpretat ca o invenţie evreiască. În acest context, demersul de faţă se doreşte a fi unul eminamente descriptiv, urmărind ca obiectiv general alcătuirea unui “dicţionar” cât mai cuprinzător şi exact şi, în măsura posibilului, de necontestat, al evreilor implicaţi în instaurarea şi consolidarea sistemului comunist în România
10

În spiritul aserţiunii lui Wilhelm Filderman („Un evreu care devine comunist a încetat să mai fie evreu”) , în rândul unor multipli autori evrei, din România şi din străinătate, s-a dezvoltat şi consacrat de-a lungul timpului conceptul-sintagmă „non-Jewish Jews” (patentat de Isaac Deutscher în 1954), atribuit cu predilecţie evreilor comunişti. 11 Vezi, inter alia, http://www.jen.ro/ciclul_de_viata_files_0.html. 12 În sensul în care comunismul nu reprezenta singurul curent „antifascist”, spectrul politic intern nefiind unul dihotomic comunism vs. fascism, care să explice lipsa de alternative în opţiunea politică a evreilor. 9

emergentă celui de-al doilea război mondial. Firesc, în măsura posibilului, fiecare intrare va fi completată cu descrierea succintă a rolului exercitat în consolidarea noului regim, pentru o mai bună înţelegere a realităţii urmărite. Aşadar, se cuvine accentuat, demersul de faţă nu urmăreşte nici a.) explicarea/justificarea “apetenţei” evreilor României postbelice pentru comunism, ci se mărgineşte, în această instanţă, să o descrie cât mai acurat, cuantificabil şi cuprinzător, rămânând ca explicaţiile şi poate chiar implicaţiile de timp prezent le fenomenului să fie abordate într-o eventuală fată succesivă proiectului; şi nici b.) contextualizarea geografică a fenomenului “żydokomuna” în aria blocului comunist din Europa central-estică emergentă celui de-al doilea război mondial. De aici pornind, se impun câteva precizări preliminare privind structura şi metodologia care fundamentează acest dicţionar. În primul rând, dată fiind natura sa, proiectul de faţă rămâne în mod firesc unul în desfăşurare, dezirabil a fi îmbunătăţit deopotrivă cantitativ şi calitativ în timp. În acest scop, autorul îi invită pe toţi cititorii care ar putea contribui la completarea dicţionarului să-i trimită orice informaţie considerată utilă la adresa de e-mail apostu_i@yahoo.com. Pe măsura încorporării de noi date şi informaţii, dicţionarul urmează a fi postat în reţeaua WorldWideWeb în ediţiile sale îmbunătăţite, cu indicarea permanentă a datei ultimei actualizări. În al doilea rând, fiind de natură parţial investigativă şi de finalitate descriptivă, dicţionarul a fost structurat corespunzător unei reprezentări a principalelor paliere ale statului comunist după cum urmează: aparatul administrativ-politic (grupând acei evrei de la nivelurile semnificative ale ierarhiei de partid şi/sau de stat în România de după al doilea război mondial); aparatul represiv (vizează evreii prezenţi în principal în Securitate şi Miliţie şi, secundar şi în măsura relevanţei, în jandarmerie, forţele armate şi alte structuri care au participat la represiunea orchestrată de statul comunist); mass media; educaţie şi cercetare (segmentele ideologizate, i.e. segmentele de învăţământ social-umanist); cultură (palier considerat o componentă-cheie în consolidarea unui nou regim prin operarea unor modificări controlate ale mentalităţii colective); categorie “alţii”, compusă din evrei cu funcţii importante în ierarhia locală şi regională de partid şi de stat, din evrei decoraţi pentru meritele lor de către statul comunist, membri – în eticheta lui T Solomovici – ai “făcăturii comuniste” C.D.E. (Comitetul Democrat Evreiesc13), etc., cazuri alcătuind cumulativ o categorie reziduală, definită “în fund de sac”. Această categorie este completată de lista evreilor comunişti în atenţia Siguranţei în 1941 (mulţi din ei cu funcţii în ierarhia de stat şi partid după august 1944), respectiv de evrei basarabeni comunişti implicaţi în evenimentele din Basarabia în perioada 28 iunie 1940 – 22 iunie 1941. O atare demarcare a acestor paliere deserveşte un scop mai degrabă orientativ, didactic, şi nu unul riguros analitic, în unele cazuri persoanele menţionate transgresând de-a lungul timpului, prin evoluţia profesională dintr-un domeniu în altul, aceste delimitări; în aceste cazuri, încadrarea într-o anumită categorie a fost operată pe baza relevanţei activităţilor şi respectiv notorietăţii persoanei respective. Ca exemplu concret, chiar dacă după 1944 a activat un timp în redacţia ziarului Scânteia (ceea ce ar fi reclamat încadarea în dicţionarul de faţă la secţiunea mass media), Silviu Brucan de pildă este plasat, în virtutea evoluţiei sale profesionale ulterioare, la capitolul “aparatul administrativ-politic”. Din punct de vedere metodologic, ca perioadă delimitată supusă observaţiei, dicţionarul focalizează primele două decenii succesive momentului 23 august (i.e. 1944-1965, “epoca GheorghiuDej”), până la momentul la care constrângerile numerice obiective aferente masivei emigraţii evreieşti

13

Într-o altă apreciere formulată tot de un evreu - fostul şef rabin Moses Rosen, C.D.E. a reprezentat „instrumentul cel mai de seamă al campaniei antisioniste în România” [adapt.] (1990: 160). 10

în Israel, după cum ilustrăm mai jos, au determinat şi descreşterea inexorabilă a ponderii şi influenţei evreilor prezenţi la vârful ierarhiei comuniste din România (v. tabelul mai jos). Unitatea temporală definită fiind, metodologia încadrării “ca evreu” în prezentul dicţionar urmăreşte ameliorarea dihotomiei parcimonie vs. comprehensivitate şi se fundamentează consecutiv pe satisfacerea verificabilă, în cazul fiecărei persoane, a cel puţin unuia din următoarele patru criterii: 1. identitate evreiească (etnonaţională şi/sau religioasă) autodeclarată la un moment dat; 2. fiul/fiica unei mame evreice (inclusiv cei convertiţi pe parcursul vieţii la altă religie); 3. indicat ca evreu de către cercetătorii evrei şi/sau comunitatea evreiască14 (e.g. cazurile multor ofiţeri de Securitate, care în documentele oficiale se declarau de naţionalitate română, maghiară, rusă, etc., dar la momentul de faţă sunt acceptaţi ca a fi fost evrei chiar şi de către cercetăt orii evrei în materie); 4. cu nume de natură să elimine orice dubiu (e.g. Bella Rabinsohn, Israel Rachmuth, Pinchas Solomonovici, Şmil Iţicovici, Zalman Zalmanovici, etc.). În sfârşit, în cazul în care îndeplinirea în mod minimal a unuia din aceste criterii rămâne obiectul unor controverse rezonabile, semnul “(?)” din dreptul unor persoane indică incertitudinea identităţii lor evreieşti. Un asemenea instrumentar metodologic este menit să evite una din erorile caracteristice altor lucrări în materie, care, în identificarea unor evrei din aparatul comunist sau al Securităţii, iau în considerare cvasiexclusiv criteriul subiectiv al “naţionalităţii (auto-)declarate” a persoanelor în diverse documente oficiale. Ori, sub acest aspect se impun câteva observaţii critice. În mod nespecific României, unii membri ai comunităţilor evreieşti, variind ca motivaţie şi pondere de la caz la caz, au evitat de-a lungul timpului să se declare evrei în înregistrările oficiale, preferând alte autoîncadrări subiective. Ca exemple nesingulare între membrii de partid, în fişa sa de cadre, Alexandru Bârlădeanu de pildă se declara în mai 1952 de naţionalitate “moldovean” (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – secţia cadre, dosar nr. B/308, ff. 1-2), în timp ce în fişele sale autobiografice de la Securitate, ofiţerul Al. Nicolschi (Boris Grünberg) menţiona la rubrica “naţionalitate”, de la caz la caz, “rus”, “ateu” sau “revoluţionar” (v. infra). În fapt, o veritabilă tendinţă în acest sens poate fi ilustrată extrem de clar la nivel naţional prin coroborarea recensămintelor primelor trei decenii în România postbelică cu estimările oficiale (i.e. ale autorităţilor, externe deci comunităţilor evreieşti din ţară), cele neoficiale (interne, ale unor reprezentanţi ai comunităţilor) şi valorile anuale ale emigraţiei din România spre Israel (cele ale unor evrei din România direct în alte ţări decât Israel fiind insignificante statistic). Spre exemplu, cvasiunanimitatea organizaţiilor evreieşti din România şi străinătate deopotrivă se raportează la cifra de 428.312 evrei existenţi în frontierele postbelice ale României (incluzând aşadar Ardealul de Nord fost sub ocupaţie ungară, dar excluzând B.B.N.H.), cifră avansată şi detaliată în studiul publicat la Bucureşti în 1947 sub egida World Jewish Congress (W.J.C.), Aşezările evreieşti din România: Memento statistic (p. 30).15 Pentru acelaşi an 1947, mărimea emigraţii evreieşti din România poate fi aproximată, pe baza unor surse evreieşti, la circa 37.600 (v. infra), în timp ce, potrivit îregistrărilor Ministerului israelian al Absorbţiei Imigranţilor, imigraţia în Israel a unor originari din România în perioada cumulată 1948-1949 a cifrat 31.274. Într-o primă discordanţă, la sfârşitul anului 1948, oficialii P.C.R. estimau prezenţa în România a 350.000 evrei – o cifră neplauzibilă chiar şi presupunând simultan că data de referinţă pentru studiul W.J.C. ar fi fost 1 ian. 1947 (şi deci că ea s-ar diminua corespunzător cu cei 37.600 emigranţi din 1947) şi, prin absurd, că toţi
14

Acceptare concretizată de pildă inclusiv în acordarea dreptului de imigrare în Israel (unde autorităţile transpun de fapt in integrum canonul halahic al ascendenţei evreieşti materne), în înmormântrea într -un cimitir evreiesc, etc. 15 Cifră preluată de-a lungul timpului pe întreg mapamondul de zeci de organizaţii, publicaţii şi autori evrei, precum U.S.H.M.M., Encyclopaedia Judaica, World Jewish Quarterly, Jewish Virtual Library, The American Jewish Committee, Nizkor, Marcu Rozen, Peter Meyer et al. (1953), Beth Sholom, Jewish Gen, Heritage Films, etc. 11

cei 31.274 emigranţi din perioada 1948-1949 ar fi părăsit de fapt ţara până în dec. 1948. Ei bine, din direcţia estimărilor neoficiale, fostul şef rabin Moses Rosen avansa pentru anul 1948 numărul de 400.000 evrei aflaţi în România, număr admis de altfel şi de Congresul Mondial Evreiesc, întrunit în acelaşi an la Montreux (Rosen 1990: 67, 286, 309, 335), şi avansat chiar şi în iunie 1949 de Petru Groza într-o discuţie cu Emil Bodnăraş (în Buzatu şi Cîrstea 2010: 333, Solomovici 2003: 189, Ioanid 2005: 78 ş.a.) Emigraţie România → Israel
Frecvenţe absolutec Frecvenţe cumulate (1947-)

Evrei în România - cifre oficiale an 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955
număr % în populaţia ţării

Evrei în România - estimări neoficiale -

428.312 350.000a

2,2%

146.264b

0,83%

? ? d ≈37600 24.780e 13.602e 47.071 40.625f 3.712 61 53 235

450.000 (Moses Rosen) 37.600 62.380 400.000 (M. Rosen, P. Groza) 75.982 123.053 163.678 167.390 167.451 260.000 (R.F.E.R.L. 1955) 167.494 167.729 300.000 (M. Rosen, media Israel,
S.U.A.)

220.000 (Bottoni 2010: 269) 260.000 (estimare proprie, I.A.) 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966-‘75 1976 714 594 8.954 8.360 9.321 21.269 9.878 13.243 25.926 10.949 26.951 2.223 168.443 169.037 177.991 186.351 195.672 216.941 226.819 240.062 265.988 276.937 293.888 296.111 45.000 (M. Rosen 1990: 261)

42.888b 24.667b

0,22% 0,11%

Fig. 1: Comunitatea evreiască din România, 1945-1976. Aspecte statistice
a

Cf. unui document din 8 dec. 1948 al secţiei Organe de conducere a C.C. al P.M.R. şi distribuiţi astfel: 132.000 în Bucureşti; 118.000 în Moldova; 62.000 în Transilvania [ a se înţelege Ardeal, n.n., I.A.]; 22.000 în Bucovina; 16.000 în Muntenia şi Dobrogea (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – secţia Organizatorică, dosar 91/1948, ff. 11 -16 (în partea introductivă a documentului menţionându-se eronat cifra de 300.000, deductibil din defalcarea cifrelor)). Acelaşi număr de 350.000 este avansat şi de către Ana Pauker în şedinţa din 18 febr. 1949 a Secretariatului C.C. al P.M.R. (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 16/1949, ff. 14-5). Se cuvine menţionat că la recensământul naţional cu datele 12

1985-1989 (Londra: Frank Cass. S. d 2.com/immigration/Primary/Aliyah/shiplist2. ceea ce. reproduse în Shlomo Leibovici-Laiş şi Yosef Govrin.S. 7.500 cazuri de repatriere din Israel. “defectări”) şi neînregistrate (foşti deţinuţi. 261. numărului oficial de 24. care “se aşteptau la 10.000 de cereri”. f. aşa cum sesiza şi Levy (2002: 285 n. mai realist.688 pe nava “Geula”. În acelaşi sens.php. 2002).-135. A. Ioanid 2005: 105).R. H.. într-un raţionament aberant. ceea ce îl face practic inutilizabil în economia demersului nostru. Iar contextual.000 avansată pentru aceeaşi perioadă de către pe de o parte fostul rabin-şef Moses Rosen (aidoma modului în care.557 plus 7. 1948. conform recenzărilor oficiale efectuate la nivel naţional. 430). etc. conduce spre o mărime estimată a populaţiei evreieşti în 1955-56 de cca. recensămintelor naţionale comunicate la 25 ian.S. iar pe de altă parte de unele ziarele israeliene şi americane care preconizau în 1959 emigrarea din România a 300.) valoarea de 300. ambele plecate din Bulgaria la 26 sept.264 evrei.667 evrei în România în 19751976. Denunţând suplimentar frivolitatea cifrelor oficiale.600 emigraţi în 1947 şi coroborat cu un spor demografic – arguendo – de 0%. sursele evreieşti converg în estimarea emigraţiei evreieşti din România în intervalul temporal închis 1948-1955 la 130.I.R. 15 martie 1966 şi 5 ian.publicate la 25 ian. din care nu puţini prezenţi în ierarhia comunistă în/la diversele ei sectoare/niveluri ierarhice. Aliyah Bet Project 17. dosar 40009. 1977 (colectarea datelor făcându-se în anul precedent celui al comunicării publice a datelor. înregistrau în doar câteva săptămâni nu mai puţin de 130. şi cu cotele emigraţiei ilegale (transfugi. şi deocamdată neclarificată. 13 . autorităţile române. 108).000 (1990: 261)). 26.625 înregistrată ca număr de imiganţi de Ministerul israelian al Absorbţiei Imigranţilor (şi preluată ca atare de Şlomo Laibovici -Laiş) şi cea de peste 50.5% pentru oricare din valorile individuale considerate. Wasserstein. numai în 1958. 260. diferenţele rezumându -se aproape exclusiv la intervalele temporale de eşalonare şi raportare a d atelor. 45. Concret. Israeli-Romanian Relations at the End of the Ceausescu Era: As Observed by Israel’s Ambassador to Romania.664 evrei români îmbarcaţi pe nava “Medinat Hayhudim” şi 1. B. chestionarul operatorilor de pe teren cuprindea exclusiv rubrica “limbă maternă” 16. discrepanţele nu depăşesc 1. estimarea noastră de aprox. numărul cetăţenilor români de naţionalitate evreiască ar fi scăzut de la 428.000 (Ministerul Israelian al Absorbţiei Imigranţilor. cu circa 5. Nastasă şi Varga (2003a: 44).795 persoane. cei 500 copii evrei cărora autorităţile române le -au permis stabilirea în Olanda.264 în 1956 (date colectate în anul precedent). vol. p. R. agenţi de informaţii la schimb. sionişti. 1947. e Cifrele defalcate pentru 1948 şi 1949 sunt furnizate în Kuller 2008 b: 22 (Leibovici-Laiş şi Govrin indică doar numărul cumulat pentru cei doi ani).) (cca 2% din totalul comunităţii ca valoare medie). Radu Ioanid. Cifrele sunt cvasiidentice celor avansate în B.000 emigranţi legali. cumulat celor 37. 211. Wasserstein (2000: 80). Kuller (2008c: 22) şi Andreescu. 1948. nu-şi identifică altă explicaţie decât aceea a unei ponderi semnificative de evrei “ascunşi”. net superioară celei oficiale de 146. Radu Ioanid: 2005: 64-5).000 emigranţi ilegali via Ungaria. c Conform (dacă nu precizăm altfel pe parcursul coloanei) înregistrărilor Ministerului israelian al Absorbţiei Imigranţilor. 2. cu circa 1.-20. el îi contrapune. 16. ar însemna că pe listele de emigrare se înscriseseră probabil şi mulţi din activiştii evrei de frunte ai partidului comunist. aşadar la 3 ani după recensământul care inventariase 146. 1947. Leibovici-Laiş.000 evrei. f Pentru numărul de emigranţi din România în Israel din 1951 există.264 evrei la recensământul din acel moment. http://www. ceea ce susţine reducerea numărului de evrei din România de nu mai puţin de 10 ori în doar 9 ani! În realitate.000 solicitări individuale de emigrare în Israel (Rosen 1990: 166.000 evrei în România în perioada 1955-1956 se plasează în interiorul intervalului delimitat de alte două estimări neoficiale: a.000. pentru acelaşi an (v.612 evrei din România îmbarcaţi pe cele două nave “Pan York” şi “Pan Crescent” plecate din portul bulgar Burgas la 27 dec. cca.312 în 1947 la 146. o discrepanţă semnificativă. Agerpres replicând (spre liniştirea guvernelor arabe) că evreii din România acelui 16 S-au declarat vorbitoare native de limbă idiş 138. 260.S.). fond “P”. 17 V. nu şi “etnie/naţionalitate” sau “religie”. ceea ce. b Cf. orice analiză sumară denunţă ridicolul unei asemenea teze. etc. H. O atare cifră. de unde şi încadrarea noastră pe ani).000 înregistrată pentru acelaşi an de autorităţile române (v.paulsilverstone. Kuller. între cifra de 40.000 de repatriaţi în U. Moses Rosen. restul evreilor distribuindu -se preponderent în categoriile de limbă maternă „română” şi „maghiară”.

Coloman Ambruş. Ludovic Weisz. 1977. într-un pattern replicat în proporţii asemănătoare şi în rândurile numeroase ale comuniştilor şi securiştilor evrei maghiarofoni.667 persoane conform recensământului publicat la 5 ian. László Salamon. au fost complet asimilaţi lingvistic şi în consecinţă s-au declarat de-a lungul timpului de naţionalitate maghiară18. Bottoni (2010: 269).E.R.) estimarea inferioară a lui S. László Földes (Fischer). ceea ce. Contrastant. Spre exemplu. Subsumat. unde P0 = populaţia iniţială Pn = populaţia după n ani S = sporul demografic anual mediu. care. adică S = 2.000. Carol Féleki (Feldman). 1959). de unde S = n√Pn/P0 . ceea ce. ar avea în mod evident mai multă acoperire în realitate.moment ar fi cifrat doar jumătate din numărul avansat de mass media străine (R.694 persoane în intervalul închis 1977-1989 (conform autorităţilor israeliene). b. Ernö (Ernest) Gáll. 24 dec. în acelaşi raţionament în care probabil şi mărimea comunităţii evreieşti din România în 1992 cifra în realitate. se declarau chiar şi în documentele de partid ca fiind de naţionalitate maghiară. nu mai puţin adevărat. ar presupune o creştere demografică pe perioada urmărită de . Nicolae Kállos. coroborat cifrelor sus-menţionate. K. János Taub. o subcategorie de înaltă specificitate o constituie evreii ardeleni vorbitori de limbă maghiară.. Zoltán Kling. fraţii Ládislau şi Olgá Vass. +50. chiar dacă astăzi sunt recunoscuţi ca evrei de către chiar autori evrei în domeniu – e. conform formulei Pn = P0*(1+ S)n.000 a comunităţii evreieşti în 1956. Kálauşek. pornind de la o dimensiune oficială de 24. 18 În contextul în care. etc. estimativ.1 S = 15√8955/5973 – 1.. cu relevanţă sociologică cât se poate de actuală. Gyula Csehi. pentru 1976 Moses Rosen estima mărimea reală a comunităţii evreieşti la 45. Ludovic Bokor. doar 2/3 din evreii care trăiau în realitate în România acelui moment s-au şi declarat ca atare în cadrul recenzării ceea ce ar indica o mărime totală de circa 220. comunitatea maghiară la rândul ei i -a recunoscut în mod tradiţional pe aceşti evrei ca maghiari. Stefan Kárdos. respectiv un spor demografic mediu de 2. 1992 nu mai puţin de 8. în condiţiile unei emigraţii oficiale în Israel de 18. În sfârşit. într-o juxtapunere până la identificare a atributului naţionalităţii cu criteriul limbii materne. Erwin Szekler. mulţi evrei au încercat chiar să ‘dispară’ din statisticile oficiale” şi apreciază că la recensământul din 1956.5%.000 persoane. Ládislau Tesler.L. în mod tradiţional. Iosif Bank. comunitatea evreiască din România cifra totuşi la recensământul din 7 ian.955 persoane (faţă de 5. chiar dacă practicanţi ai religiei mozaice. 14 . în mod frecvent. Gavrilă şi Eva Birtaş. transpare de altfel şi în analiza trendurilor statistice ale minorităţii evreieşti din România pe parcursul ultimilor 35 de ani. complet aberant statistic pentru un grup populaţional îmbătrânit precum cel al evreilor din România. Alexandru Iacob (Sándor Jákab). Ervin Mikó. foarte mulţi din aceştia.74%/an.973 rezultat al diferenţei). 15. Nicolae (Miklós) Goldberger..g.F. Alexandru Sencovici (Sándor Szenkovits). care confirmă că “în anii permanenţei lor forţate în România. Francisc Butyka.74% pe an(!). aceeaşi problematică a ceea ce s-ar putea numi categoria evreilor “ascunşi”. Mihály (Max) Eisikowits.

S. Sorine: tu eşti evreu? Sorin Cunea: “Sigur că da!” A. aceste „recomandări” cvasioficiale erau înaintate nu doar ofiţerilor evrei din Securitate. “Moscovici”. este acceptat ca a fi fost evreu inclusiv de către cercetătorii evrei.Dorel Oprescu. care s-ar sustrage în primă instanţă criteriului naţonalităţii autodeclarate. aplicând criteriul halahic al filiaţiei evreieşti pe linie maternă20. atestat în documentele oficiale ale unor autorităţi româneşti. Arnold Platman (fiul lui Marcu) mărturisea de pildă în autobiografia sa de la Securitate că “în trecut” “fusese” evreu. “Bercovici”. “Herşcovici”. 240 din 17 oct. infra). mai jos şi declaraţiile lui Pavel Câmpeanu. “Herescu”. De la mama şi de la tata. Spre exemplu. după cum menţionam.S. i. “Sonnefeld”. întruneşte criteriul al doilea prin înmormântarea sa într-un cimitir evreiesc. care devine Florian. “Savin”.g. Tismineţki).: “Scrie undeva. este acoperit de criteriile 3 şi 4 . partea I-a. care subsecvent s -ar putea declara ne19 Pentru caracterul voluntar sau forţat. operarea în demersul de faţă cu setul celor 4 criterii neexclusive evită multe din erorile sus-amintite. “Feldman”. 1947 (v. nemenţionat după cunoştinţa noastră în lucrările cercetătorilor evrei. care. Henriette Leibovici – Mora. Din nenumăratele exemple de românizare in corpore la “recomandarea de sus”. “Liveanu”. “Bogdan”. Vladimir Tismăneanu declară: „şi-a schimbat numele în Leonte Tismăneanu în 1948. ci în general celor din ierarhica administrativ-politică a statului comunist. Nicolschi/ Grünberg. Spre exemplu. indicăm aici Monitorul Oficial al Ronâniei nr. Leon Wechsler – Gheorghiu. notoriul torţionar Al. Ionel Frankel – Frâncu. şi altele. “Wolf”. v. iar numele de naştere. în acelaşi sens.C. “Faibiş”. nu s-a declarat niciodată în vreun document ca evreu.19 Bineînţeles. dar la acel moment era român (pentru ambele cazuri. 93. respectiv Leon Barat – Rădulescu. “Mihail”. “Albu”. deciziile nr.html.: “Nu. Silviu Brucan. “Soreanu”. Nicolschi.: “Ştiu de când eram copil. “Goldenberg”. nu scrie nicăieri […]” (în Storin 2011: 7) Cazul altui ofiţer de Securitate . mai ales – considerarea recomandărilor informale.e. n. “Mendelsohn”. pp. “Câmpeanu”. “Abramovici”. identificarea corectă a acestora implică nu doar depăşirea erorilor aferente autoîncadrării lor subiective (e. în doar câţiva ani după 23 august 1944.C. al schimbărilor de nume. birourile de evidenţă a populaţiei au înregistrat mii de “dispariţii” subite ale unor “Leibovici”. confirmă identitatea sa evreiască. dar nu mai puţin persuasive. cu referire la tatăl său (n. Arnold Schwartz-Negrin. privind românizarea pe cât posibil a numelor alogenilor. n.jewishvirtuallibrary. La fel de pilduitor şi denunţând totodată eroarea fundamentală a bazării exclusive pe documente oficiale (aşa cum procedează în special “minimaliştii”. “Negrea”. 20 V. Boris Grünberg.82). Simon Sabetay – Săvulescu. care circulau în primii ani în interiorul instituţiei. 9340-1): din deciziile ministrului Justiţiei de încuviinţare a schimbărilor de nume adoptate la 11 octombrie 1947. etc. a numelor alogenilor.Cât priveşte evreii din Securitate. “Weiss” şi un val direct corespondent numeric de intrări ale unor “Berceanu”. tind în mod frecvent ca în negarea evreităţii unei persoane să invoce inexistenţa unor documente oficiale probatoare) este şi schimbul de replici dintre Aurel Storin şi Sorin Cunea (ambii evrei) în deschiderea ultimului interviu acordat de fostul ziarist comunist şi apoi angajat al postului de radio “Europa Liberă”: Aurel Storin: “De mult voiam să te-ntreb. “Marcovici”. “Schwartz”. În acest context. la fel cum alt ofiţer.org/jsource/Judaism/whojew1.Sub acest aspect. în lexiconul de faţă sunt incluşi ca evrei şi cei din categoria convertiţilor la altă religie. 15 . cazul menţionat al lui Al. de la caz la caz. “De unde ştii?” S.” A. Simion Ţaigăr. ai vreun act oficial care să ateste că eşti evreu?” S. la cererea unor înalţi activişti de partid” (Tismăneanu 2005: 320-1. şi Rebecca Weiner. “Florian”. “Rosenberg”.579-589 vizează în bloc colegi proaspăt angajaţi la aceeaşi Direcţie Generală de Control Economic din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului: Moise Faibiş. v. etc. „Who is a Jew?” la http://www. Osias Sigelbaum – Soreanu. “Mironescu”. ci şi – sau.

La fel de adevărat. în special documente oficiale ale unor autorităţi ale statului (v. fişe matricole penale din penitenciare. care cuprind între altele şi precizarea naţionalităţii. indicat ca procuror adjunct al României de după război de un singur autor. la adresa http://www. decrete de stat. Şlomo Sorin Rosen.dvartora. C. Petre Lupu etc. Tudor Vianu.R. altfel spus. soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu). Eduard Mezincescu. Din aceleaşi considerente de parcimonie şi fluenţă a textului. centrale. considerându -l pe convertit în continuare evreu. aceasta în dezideratul dublu al creşterii fiabilităţii şi al pre-eliminării. 21 Pentru o explicaţie a faptului că Halaha (codexul religios mozaic) nu recunoaşte convertirea la altă religie. sunt automat încadraţi ca evrei – pentru a menţiona câteva figure celebre – dramaturgul Eugen Ionescu.evrei. o mărturie empirică nesingulară o oferă inter alia cazurile câtorva mii de evrei din Ardealul de Nord. Arhivele Naţionale. Ca ierarhizare bibliografică au fost preferate. convertiţi la creştinism în timpul celui de -al doilea război mondial.S. fireşte. În sfârşit. de ex. poetul Adrian Păunescu. de regulă nu s-au mai indicat sursele de informare în cazurile deopotrivă notorii şi scutite de controverse chiar şi în rândurile cercetătorilor evrei (e. sursele primare. 16 . Parantetic. cercetători occidentali “frecventabili”. în privinţa surselor bibliografice fundamentând operaţional încadrările ca evrei. dar excluşi. în aplicarea riguroasă a acestui canon religios al considerării ascendenţei materne. etc. “Bacher”. Herta Schwammen (alias Elena. fie acesta chiar evreu.S. sau chiar miile de evrei din zona Ardealului de Nord ca subiecţi ai unor convertiri conjuncturale. menite a evita legislaţia şi tratamentul social defavorizant. acolo unde stadiul cercetării mainstream în domeniu ne-a obligat la formularea fundamentată de observaţii. Acestei categorii i se subsumează şi cazurile deocamdată insuficient fundamentate bibliografic de alţi cercetători. precum Teohari Georgescu.I. pe cât posibil. ambasada SUA la Bucureşti. recte Teşu Solomovici. 2011). secondate de sursele evreieşti şi externe ne-româneşti (ex. Rosen 1990)21. ne-anti-semiţi). şi nerecunoscute ulterior de leadership-ul comunităţii evreieşti postbelice (v. Richard Wurmbrand. Iosif Chişinevschi (Roitman). acestea au fost menţionate în canoanele scrierii academice exclusiv în acele cazuri de persoane fie de notorietate redusă.). Mariean Vanghelie. S. pentru a se sutrage legislaţiei antisemite. etc. Monitorul Oficial.N. ie.).A..ro/raspunsuri/identitate-iudaica/cine-este-evreu/2696-un-evreucrestinat-isi-pierde-identitatea-de-evreu. toţi cu taţi evrei. vezi lămurirea oferită de actualul prim rabin al României. în cadrul proiectului Dvar Tora. a oricăror polemici sterile. Ana Pauker (Rabinsohn). dar mame creştine. fie de identitate controversată. respectiv direcţiile judeţene. Petre Roman . Barbu Zaharescu (Zuckerman).. jurnalistul Dumitru Graur sau Adrian Lustig. ca goim. respectiv poetul legionar Radu Gyr (Demetrescu). care au fost reprimiţi postbelic în comunitatea evreiască prin automata nerecunoaştere a converitirii lor. critici sau completări.g.html (accesat ian.

C. A.R.P.N.P. A.I. C.S.E. C.I.B.C. C.) Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România Curtea Supremă de Justiţie Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală (Cluj) Casa de Retrageri şi Pensiuni a Ziariştilor (până în 1945) Direcţie Centrală Industrială (în cadrul Ministerului Industriilor) Direcţia Centrală de Statistică (de pe lângă Consiliul de Miniştri) Direcţia Generală a Industriei Laptelui Direcţia Generală a Poliţiei Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor (de pe lângă Consiliul de Miniştri) Direcţia Generală a Securităţii Poporului (1948-1951) Direcţia Generală a Securităţii Statului (1951-1952) Direcţia Informaţii externe (din cadrul Securităţii) 17 .R.) căsătorit(ă) Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (1948-1953) Comitetul Central Camera [locală] de Comerţ şi Industrie Camera de Comerţ şi Industrie a României Colegiul Central de Partid Comitetul Democrat Evreiesc Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi Căile Ferate Române Confederaţia Generală a Muncii Centrul Iberic pentru Studii Masonice Centrala Întreprinderilor de Lucrări Rutiere şi Construcţii Speciale Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie colonel Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (2006-) Comitetul Politic Executiv (al C.S.P.N.A.S.C. 1948-1950) Biroul Organizatoric (al C. C.D.G. C.S.G. Centrocoop CEPECA C.R. C. A.D. C. al P.R. D.R. D. căs. col. C.I. C.E. Asociaţia Culturală Mondială a Evreilor Originari din România Asociaţia Evreilor Români Victime ale Holocaustului Asociaţia Foştilor Deţinuţi şi Deportaţi Antifascişti Arhivele Naţionale Istorice Centrale Asociaţia Română pentru strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti Arhiva Serviciului Român de Informaţii Basarabia. D. D.I.S.C.T.C.M. C.M.U.I.C.O.R.S.I.Z.S.C. C. A.E.R. B.R. B.G. C./P.P. D.A.R.I.L. A.R.R.R.D.S.E.P. C.T.I.E. Bucovina de Nord şi ţinutul Herţei Bulletin d'informations pour les roumains de l'étranger (publicaţie de frecvenţă variabilă a unor emigranţi români din Paris.) Biroul Politic (al C. D.S.S. C.C.S.E. A.S. C.Ex.D.F.V.E.F.R.C.S. D.G.P.O.J. B. C.N. B.I.C.R.P.LISTA ABREVIERILOR A.R.P.H.R. al P.C.C. al P.L.A.U.C.H.E.N.G.I.B.A.I. C.N. C.G.M.L.M./P. D.P.E.R.C.S.C.M.

U.P.K.) F. fostul Institut de Istorie a Partidului) J.C.C.C.M.I.S.P. Institutul Politehnic Bucureşti I. Institutul Central pentru Pregătirea Cadrelor Didactice I.I.C.R.F.A.) (19661989. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc I.P. D.A. f.L.R.R.D.S. 1948 în U. General H.Direcţia Penitenciare.. Monitorul Oficial al României mr. D.N.Ap.R.R. 1945-1948) Direcţia Regională a Securităţii Poporului (în cadrul D. Întreprindere de Stat pentru Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului I.R.G.B.E.C.S.I.E.O.A.C. D.T.P.E.S.D.M.S.S.N.) Direcţia Superioară Politică a Armatei Direcţia Securităţii Statului din cadrul M.R Frontul Naţional al Tineretului Democrat din România F.S.A.D.A.S.C.F.A. Jewish Genealogical Special Interest Group for Romania (S.R.P.L.C.I.S.S.D.S.A. şi al Arhivelor Ruse de Stat pentru Istorie Socială şi Library of the Congress & Russia State Archives for Social and Political History (RGASPI) “” (INCOMKA) I.U.P.M.N. absorbită în ian.I. F. Institutul de Medicină şi Farmacie INCOMKA Proiectul “Comintern Archives Project” al Bibliotecii Congresului S.D.D.L.Of.G.a. Foreign Office F.I. Ministerul Securităţii Statului (1952-1953) n. D.A.R.U. Grupul pentru Dialog Social g-ral.P. F.D. a M.A. Întreprinderea de Comerţ cu Ridicata pentru Produse Alimentare (Bucureşti) I.E. Institutul de Studii Politice şi Social-Politice (de pe lângă C. Hotărârea Consiliului de Miniştri I. maior M. Institutul Român de Istorie Recentă I.T.R.O. ff.L. locotenent M.U.P.) Direcţia Poliţiei de Siguranţă (din cadrul D.P. Ministerul Apărării Naţionale M. Ministerul Afacerilor Externe M. D.I. f. Frontul Naţional Democrat din România F.) estimare Editura de Stat Pentru Literatură şi Artă fost / fila fără an filele Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România Federaţia Demorată a Femeilor din România (constituită 4-8 martie 1946.A.P.V.R. Frontul Salvării Naţionale F.S.C.S.E. Institutul Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea I. E.C.G.I. Lagăre şi Colonii (din cadrul M.N. Născut(ă) N.A.F. e.) lt.R.S. Ministerul Afacerilor Interne M.P. Ministerul Comerţului Exterior M. al P.I. (1953-1989) Defense Technical Information Center (în S.E.R.C. Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti G.N.A. 18 . Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne (Narodnîi komissariat vnutrennih D.C.R. Marea Adunare Naţională M.C.S.P. International Labour Office I.G.C.

O. U.S.A. P.R.S.S. O. U. ulterior Serviciul de Informaţii) Statele Unite ale Americii şi următoarele Teatrul Evreiesc de Stat unitate arhivistică Uzinele şi Domeniile Reşiţa Uniunea Femeilor Antifasciste din România (apr.R.C.P.S.S.C. 1948).d.R.R.C.S. P.R.L. W.I.M.C. U. Uniunea Femeilor Democrate din România Uniunea Generală a Sindicatelor din România Uniunea Naţională a Studenţilor din România Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste Uniunea Sindicatelor de Artişti. U.C.a. 1965-1989) vezi World Jewish Congress .C.) Oficiul Comerţului Local odinioară Organizaţia Mondială a Sănătăţii Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor Organizaţia Naţiunilor Unite Prezidiul Marii Adunări Naţionale Partidul Comunist Bolşevic (în U.U. a “ilegalismului”) Partidul Comunist Român (1944-1948.A. odin.identitate evreiască incertă/controversată 19 .D. 1965-1989) Plutonier Partidul Munictoresc Român (1948-1965) Republica Populară Română (1947-1965) Societate comercială de stat Serviciul Român de Informaţii Serviciul Special de Informaţii (1940-1944.U.G.S.R.N.F.O. O. S.A.A.I. v. P.M.S.R. T. u.S. 1934-1952) Partidul Comunist din România (perioada interbelică.R.T. U.D.N.C. plt.-M. S. S.R P. (?) del) Organ de Control Cetăţenesc (numite de M.R. absorbită în U. P. O.N. U.C.S.Z..T. Scriitori şi Ziarişti Uniunea Tineretului Muncitoresc (1948-1965) Uniunea Tineretului Comunist (1944-1948. U.R.B.I. U.C. R.E.u.M.A. S.S. ş.N.J.R.F.F.C.D. 1945 – febr.R.S.E. U.

I. “Româno-Export” (1948-1949).I.I. 1564. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. ABRAHAM. Mihai. Alba) (cu prenumele ortografiat ocazional “Bernat” şi “Bernard”) – ilegalist. p.a. membru de partid încă din 1921 (!). după război după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului apoi activist local de partid în organizaţia Bucureşti.C (M. inv. cu referat de cercetare la fd. nr. în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. nr.1949.. 2005:93 şi respectiv F. 3293.Of.C.P. 1947. partea I-a. nr. 645)..C. ABRAHAM.B.d. iar prin Decretul nr. p. Zalman (în alte documente “Abraham”) – după război controlor în cadrul D. M. fd. ABRAM. 7438).C.E. 4.C. (M.R. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. C. p. p. Bernad (n. a M. (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. 2. p. rămas în străinătate în timpul mandatului. din 1948 funcţionar în cadrul Comisiei.) a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.Of. nr. 262 din 21 august 1979 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a. în 1971 an îl reclama pe vecinul său Nicolae Corbu la organizaţia de partid a ziarului Scânteia. an în care este şi numit numit membru al directoratului C. partea I-a. partea I-a. 185 din 12 august 1948. 102/1956. ABRAMOVICI. 200 din 1 sept. v.E. a III-a.C. 1947. 22 V.P. pensionat în anii ’60. se pare.). C. 3293. partea I-a. M. al P.C.G.Of. nr. Heinrich (în unele documente transcris şi cu varianta de prenume Henri) – membru de partid. 1899. 8. 209 din 9 sept. ABRAMOVICI. secţia Cancelarie – dosare anexe. din 1955 până în 1958 lector la catedra de Organizarea şi Planificarea Întreprinderilor în cadrul Institutului Politehnic Bucureşti (I.G.C.G. Aceeaşi persoană este menţionată sub numele incorect „Abramowitz” şi în Ioanid. din sept. director comercial tehnic al S. anexa la dosarul nr.) (M.S. partea I-a.S. ABRAMOVICI.E. M. 3.C. u. după război consilier economic în cadrul Ministerului Comerţului (M. anexa la dosarul nr. 15 din Bucureşti. nr. după ce obţinuse aprobarea deplasării de serviciu în Belgia (în pofida opoziţiei secţiei Cadre a C.Of. 2008. inv.R. 1922) – de profesie inginer chimist. 1948 controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M.Of. fond 495 (“România”). al P. respectiv Comitetul de Stat al Planificării (Fd. 4611). 1946. emigrat în Israel la începutul anilor ’60. 1).S. nr. 6. 6781).). p. 7. şi arhiva I. p. 7950). ulterior Comitetului de Stat al Planificării. dosar 2301 şi fototeca Institutului. Carol (n.R. 5. inclusiv a lui Al. 1948.C. nr. graţie intervenţiei aceluiaşi Rădulescu (şi. referatul întocmit lui Rădulescu de către Securitate în 1954 în Tănase 2010: 91 -92. 15 din 19 ian.C. ABRAMOVICI. partea I-a. partea I-a. Londra nr. 141/1949). Voitonovici) la Ana Pauker22.Of. 5 din 9 ian. “dosare adiţionale”. 222 din 29 sept.. Irina. 8460). cu menţiuni multiple în dosarul de anchetă al lui Vasile Luca. nr. Elly . 316. 9856. 173 din 31 iulie 1947. 120 din 26 mai 1948. 256 din 5 nov. Iosif – din 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic (D. secţia Cancelarie – dosare anexe. partea I-a.C.Of. 6658). al P. 1949. p. 20 .Of. 225. Levant 2006c. Benţin – din 1949 funcţionar la Comisia. decorat prin Decretul nr.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.C. fuma (Mâţă 2007. a locuit pe str. ABRAMOVICI. VII. care pare să -l plagieze pe Ioanid.I. după reorganizarea ministerială consilier la Ministerul Comerţului Exterior (1949-1951) unde era practic locţiitorul ministrului adjunct Gheorghe (Gogu) Rădulescu.APARATUL ADMINISTRATIV-POLITIC CENTRAL 1. nr. partea I-a. acuzând gălăgia câinelui acestuia şi faptul că fiica acestuia. p.C. David – până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D.Of. inv. p.

partea I-a. supra) şi al Rubinei (n. din Austro-Ungaria) şi Debora (n. Osias – până în iulie 1948 controlor economic în cadrul D.I. partea I-a. ulterior şeful Direcţiei Învăţământ Artistic din Ministerul Artelor (1946-1948. M.I.G.Of. I.C. recăs.P. 11. Lazăr – controlor în cadrul D. ABRAMOVICI. p. ADLER.C. partea I-a. 32 din 8 febr. 21 . p. 1949. p. profesor şi autor în domeniu (Cajal & Kuller 2004: 478). când se pensionează).IV. Marcel (fiul lui Felix (v. p.Of. apoi inspector general în cadrul Direcţiei Generale C. 803 din 21 dec.Of. 275 din 27 nov. partea I-a.Of. al soţului său (1954). 125 din 1 iunie 1948. exclus din partid în 1953. 1033). Clara (n. nr. 10. ABRAMOVICI. p. 7795 şi nr. M. 13. 1948. Herman – după război mai întâi consilier (1945-1946). nr.I. partea I-a.C. recăs. partea I-a. Bucureşti. 1946.F. pentru Literatură Universală (1954-1975. 20. partea I-a. cimitirul sefard) . partea I-a.E.1891 Puieşti (odin.Of. şi dosarul său de la C. 1949. respectiv redactor la Ed. după război iniţial reîncadrat ca şef de secţie la Ministerul Muncii (în martie 1945). partea I-a. 76 din 30 martie 1946. a M. ADERCA. Simon – din 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Rifca Penchas. 15. (M. 4798). editor. delegat şef al Direcţiei Regionale Bucureşti (M. F. partea I-a. nr. nr. 173 din 29 iulie 1948.Of.Of. fiul lui Avram Adercu (n. 1948.E.9. 17. Dobrişa Iosub)) (13.Of. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu membru al Ordinului “Steaua României” îm grad de Comandor (M. partea I-a. p. ADERCA.C. 12.Of. decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu Medalia Muncii. p. apoi inspector în cadrul D. 41/99 din 22. nr. 24 din 30 ian. din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. incinerat în Bucureşti. 31 din 7 febr. Şmil – controlor economic (1947-1948). ulterior funcţionară la Sovromlemn (1957-1960) – menţionată în dosarul de la C. ABRAMOVICI. ABRAMOVICI. nr. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr. nr. jud. p. Adelstein. Renate . Leon – din februarie 1948 controlor în cadrul D. 6220).C. p. partea I-a. p.Of. p. azi Vaslui) – 12. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a. ulterior funcţionar la “Cartea Rusă” (1953-1954).Of. Felix (n.R. ulterior cu Jana) – funcţionară în centrala Ministerului Comerţului Exterior (1953-1957). ABRAMOVICI. 190 din 19 august 1947.Of. 167 din 26 iulie 1946. 10496). 260 din 8 nov. 7491). a M. 14. 6658. partea I-a. 642). (1947-1948) (M. ADELSTEIN. nr. p. orig.III.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.funcţionar în centrala M. 1123). Arhitectură şi Sistematizare./26. 1949 secretară de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.C. 185 din 12 august 1948. a M.G. 1947.I.A. partea I-a. apoi vicepreşedingte al Comitetului de Stat pentru Construcţii.C. nr. p. 1948. ABRAMOVICI. 197 din 28 august 1947.până în febr. nr. Mircea – în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.E.P.P. ADLER.E.Of. 19 din 23 ian.1962 Bucureşti) – în perioada interbelică funcţionar la Ministerul Muncii (19201944) şi publicist. p.I. ADERCA.C. Marcel – inspector în cadrul Ministerului Învăţământului. (1948-1951). a M. nr. cu Richard Raskind.1920 Craiova – 21. 15 din 19 ian. M. 1949. 1989 Bucureşti) – din 1948 membru în Consiliul de Administraţie al Institutului General de Asigurare. inv.C (M. din Ministerul Comunicaţiilor.XII. Froim Zeilicu ADELSTEIN. p.C. Leontina . 6396). nr.G. partea I-a. publicist (v.2008.E.R. 737.G. 3002). 16. 1890-1974)) (26. nr. ulterior stabilită în Occident. ADOLF. Ladislau (fiul lui Andrei) (d. 21. 18. (M. Klari KAHANA) (prima soţie a lui Marcel Aderca. 11761. 22. 15 din 19 ian. ADAM.Of. când se pensionează). 19. 534). (nr. 645). Tutova.III.1954)). nr. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici (M. emigrată în Israel.

iar din decembrie 1947 promovat şef de secţie în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. cazat la căminul (pentru studenţi evrei) “Schuller”23. 1948. 24 Compusă din delegaţi din partea Comisia Română pentru Aplicarea Armistiţiului. 7. apoi reabilitat. ALĂMARU. Constantinescu -Iaşi. şi director al Întreprinderii de prototipuri Bucureşti. Cristina Luca-Boico. reprimit în 1955 (dosar C. nr. 11. 136/219 din 8.R. nr. Societatea Scriitorilor Români şi Academia Română. 14. al P. (91(I&II)/354 din 19. Comisia înfiinţată la 2 mai 1945 îi cuprin dea ca membri pe: 1.I. Caţavencu 2007: 4. 203.) Adrian Dimitriu.) Vladimir Carnavalschi.1955) (v. 51). Hermina Tismăneanu. 15.C. Paul [alias] – după război director adjunct şi apoi director în cadrul C.1913 Tulcea) – membru de partid exclus în 1950 pentru legături cu social-democraţii. 10. P.1915-2005) – membru de partid din 1940. 8214). 411/1952. Ministerul Artelor.) Eugen Schileru şi 16.C. căs. ministru adjunct al Comerţului Interior (1948-1952). numit contabil-şef al întreprinderii “Dacia” din Bucureşti. 30. Ştefănescu (A. partea I-a. 3. 539) (pentru schimbarea numelui vezi decizia nr. 11029). Sirianu.S. 51 din 2 martie 1948. 8. Mihail Florescu ş. Ernest WEISZ.. dosar 1027). nr.N. p. 2.C. 22 . unde ocupă inclusiv poziţia de ministru adjunct (1966-1970). cu fişă la secţia Economică a C. ALEXANDRU. apoi ministru adjunct al Industriei Chimice. dată extremă 15.P.C. fd.R. p. utilizat ca anchetator al partizanilor capturaţi în Munţii Bihorului. din anii ’60 secretar general al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă. inv.Of.S.E. nr. Alexandru (n. 5. ABRAMOVICI) (n. 331/211 din 24. p. Clara (LEBIANU) .Of. şi Cajal şi Kuller 2004 şi Kuller 2008a: 431). care îl menţionează eronat ca Aibănuş Mihai). după naţionalizare.) Haralambie Bădeanu – preşedinte. AIBENŞUTZ.) Gherghina Ardeleanu. 297 n. partea I-a.C. fiul lui Ludovic (Lajos) şi Zali) (20.R. ALEXIU.) Joseta Stănescu. Lenin” Bucureşti al P. AIZIC. secretar general al Ministerului Educaţiei şi Culturii în mandatul lui Ilie Murgulescu. n.. şi autor al unor articole în revista Probleme economice (inclus ca supravieţuitor al Holocaustului în registrul Benjamin and Vladka Meed. Siegfried (fiul lui Heinrich şi Ernestina) (1913 – 1994 Israel) – membru al Comisiei mixte de cenzură24 instituite în mai 1945 în cadrul Ministerului Propagandei25. 26. 20. 24. u. nr. a IV -a (Levy 2002: 192. nr.) Natalia Mustaţă. 1948.a. ilegalist din “vechea gardă”.P. Bihor.) V. M.membru al C. Leon (n. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. până în anii ’70..) Alice Horovitz.I. Mihail [alias]– la începutul anilor ’30 student la Drept. 1910. (dosare anexe. 9. Cohen 1994: 27. p.) Gheorghe Gonda. partea I-a. Mihai (alias AIBĂNŞUŢ. ulterior cu diverse funcţii în sectorul economic. iar după reorganizarea ministerială şef de secţie la Direcţia Arhitectură şi Expoziţii a Ministerului Artelor şi Informaţii lor (M. din nov. şi avizând în fapt lista publicaţiilor de cenzurat întocmită de multipli funcţionari.R. ALPERIN. cercetat diciplinar în partid în 1955 pentru că ar fi “concediat abuziv elemente de naţionalitate română pentru a-şi promova prietenii şi cunoscuţii”. 13. de la sfârşitul anilor ’40 în ministerului Comerţului Exterior. decorat prin Decretul nr.C. şi M. dosar la C. 288 din 12 dec. în martie 1948. EIBENSCHUTZ) – după război încadrat comisarajutor la Biroul de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Salonta. cu dosarul la Colegiul Central al partidului (nr. 27.23. Mancsi Izsak). 6. 1649). ALEXIU.. 29.1957) şi la secţia Economică a C./P.P. iar în paralel.VIII.) Al. 4.a. (1973). cadru didactic la A. ALBESCU.Of. cu Margareta Albescu (n. 1947.) Paul Cornişteanu.) Nicolae Hodoş. Lipa – după război angajat ca desenator grafic stagiar în centrala Ministerul Propagandei.C.) Vasile Nichita.) Siegfried Alperin. Kovacs 2006. al Crucii Roşii în anii ’50 (dosar la C. ulterior epurat.C.031 din 21 febr. 1948 a ministrului Justiţiei din M. inv. 51).M.C. respectiv Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 43. 12. ulterior membru al Biroului Comitetului Raional „V. în 1949. partea I-a. 1945 23 În aceeaşi perioadă cu Leonte Răutu.V. 14.P. Ministerul Propagandei Naţionale.I. 25.1950).III. (Cohen 1994: 97 n.IX. 46 din 25 febr.XI. 28.Of. funcţionând sub coordonarea ministrului propagandei.1955).A.I.) Costin Sebe. 240 din 15 oct. v.

33. partea I-a.1954.A. ANDREESCU. tirani şi bandiţi în Rusia Sovietelor (1931). neatârnarea şi unirea cu România” (1919). (1946-1948). Gheorghe I.. Andrei IZSAK) . partea I-a.).E. (M. p. 1947. ALPERN. 25 Pentru un exemplu ilustrativ. etc.G. 34. în centrala M. ALPERN.şef de serviciu la Direcţia Generală a Arhivelor Statului. Nistor . producţia La clacă. Paul Georgescu . partea I-a.C. nr. inv. nr.1951). anexa la dosarul nr. 7622). 3660).Of. Bucureşti) – în perioada interbelică director în cadrul Societăţii Române de Telefoane. (M.Of. 7833). 363/169 din 1.Prizonier la Bolşevici (1944).G. Alexandru Predescu . 214 din 15 sept.Istoria literaturii române Dela început până la zilele noastre (1945).impiegat în cadrul Administraţiei Financiare judeţene Rădăuţi (1945-1946) (M.Războiul germano-polon (Învăţăminte) (1940).C. nr. 37.. p. membru de partid din 1940 (dosar A/52 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 2006: 489). partea I-a. a M. nr. nr. 658). 1949. aşa cum avea să pretindă ulterior fiul). controlor în cadrul D. nr. g-ral Ştefan Panaitescu . nr. partea I-a.Of.în sept.C. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.C.. 85/1955.E. p. exclus din partid în 1951 pentru fost colaboraţionism cu legionarii şi afacerism (dosarul personal la C. 10092). Haneş – “Basarabia. Nifon Criveanu . 11 ian. 167 din 26 iulie 1946.în 1949 era referent tehnic în cadrul D. 32.Naţionalismul lui Eminescu (f.C.Of. partea I-a.I. 1949. 10533).I. Herman .P. p.Brazdă nouă (1939). la Direcţia I.I. din 1947 controlor economic în cadrul D. partea I-a. 202 din 6 sept. 1947. în 1948 numit director al Centralei Industriale de Sinteză şi Prelucrare (M.D. 16 din 20 ian. fond C. 264 din 14 nov. 39.P. exclus din partid în 1960 (decizie reconfirmată de C. Discursuri rostite la Senat în sesiunea extraordinară din vara anului 1920 (1920). ALTERESCU. Teofil Gh.C. inv.1960). 372/665.C. 1917-2003) (v. 1948.I.C. C. al P. căs.C. 516/653 din 25. Ciorogaru . Nichita Drăgulin . nr. nr. Dan (n.G. secţia Cancelarie – dosare anexe. Miklos) .Of. din 2.C. 3293. 148 din 25 iunie 1941. 36. în 1962) sub acuzaţia de a fi pretins şi primit de mită de la o funcţionară în vederea cedării locuinţei sale (dosar C. după război director administrativ în Direcţia Generală a Monitorului Oficial şi Imprimeriilor Statului (M. ALPERN.P. partea I-a. 6094). au “dispărut” din spaţiul public 8779 titluri (C.Of.A. nr.Of.Domnul este cu tine (1944).I.R.Soldaţi în Est (1943). 35. p. Simionescu . Iosif .R. ALTER. partea I-a. Haim – ilegalist. 1945.din 1947 controlor în cadrul D. 276 din 28 nov. 1948. 6386). cu actriţa Teodora Alperin (n.a. ANDREI.C.Marxismul şi religiunea (1934). a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.C. David ABRAMOVICI) . p. 24 din 30 ian. 1897) – ilegalist.Of. 1946). şeful Direcţiei Cinematografie din Ministerul Propagandei. 23 . În total. I. (M.C.E. g-ral A. nr.31. vezi decizia comisiei publicată în Monitorul Oficial nr. 662). p. ale căr ui două anexe scot din circulaţie 161 titluri între care Nicolae Berdiaeff . nu a fost niciodată arestat. 38. Sidorovici [fratele Alexandri Sidorovici-Brucan. tatăl poetului George Almosnino. a M.Calendarul Gospodăriilor din sate şi oraşe (1943). Micloş (n.C.. destituit şi exclus din partid în 1954 pentru neglijenţă în serviciu (dosar nr. Bela (n. 1948 numit contabil al D. Constantin Loghin . Dabija . n. apoi regizor la Ministerul Artelor (şi Informaţiilor) şi în paralel redactor la Radiodifuziune.I. Leon (d.12. Mihail Chirnoagă – Logodna (1940). 16 din 20 ian. 168 din 23 iulie 1948.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. ALMOSNINO.D. Petre V. p. Autonomia. a Industriei Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerul Industriei (M.Naţiune şi armată (1937).membru de partid. I. în numai patru ani (1945-1949).] . p.Of.I. după august 1944 şeful Serviciului Presă din Ministerul Poştei şi Telecomunicaţiilor (1950-1954). 738). în 1948 avansat inspector (M.P.C. 40. nr.n. mitr. Haim . p. Elie Bufnea Cruciaţi. Teodora Anka.P. nr. Nicolae . 1971.Pentru consolidarea României Mari. partea I-a. Iancu I. 190 din 22 august 1945.C.Of. I..Isbânda românismului şi minoritarii în armată (1938). ALTER. cu referat de cercetare la Fd. Andrei (n. AMBRUŞ.

n. 1949. 645). nr. cu studii comerciale. hotărâre reconfirmată în 1962. 1949.P. ARBORE. FAERŞTEIN) – din martie 1945 impiegată în centrala Ministerului Muncii (M.41. Turcu) – soţia lui Iosif Ardeleanu (Adler). în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obl igatoriu (M. a avut funcţii de răspundere la Consiliul de Miniştri. după război membră a organizaţia de bază a partidului şi directoare în M. ca membru de partid.Of.P. închis apoi în lagărele morţii din Germania [Mauthausen. Eugenia (n. 1945. 50. când este înlocuit cu Ion 26 27 V. ANTONIU. redactor în echipa iniţială de la Scânteia. nr.1978) – membră de partid din 1944 (dosar A/62 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). ANDRONACHE.fost ilegalist. 280 din 3 dec. iar apoi la Contemporanul. ANDRONIU. 42.” cls. Din 1947. în 1963 încă director adjunct în centrala ministerului (dosar C. ANTALFFY. p. “fost brigadist în Spania.R. Ministerul Artelor şi Informaţiilor şi Ministerul Forţelor Armate (a fost şi comandantul Închisorii Militare). C. nr. p. ulterior Culturii (N. partea I-a. 47 din 26 febr. ADLER) (1913 Budapesta – 1950 Bucureşti) – în 1941 “lucrătoare mănuşi” conform unui raport al Siguranţei. ZILBERSTEIN) (26. În 1956 C.C.” (dosar C. Traian [alias] – cf. nr.]. Alfred – jurist în perioada interbelică. ANGHEL.A.1952). decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.R. n. 1941. 43.P.. apoi al Artelor şi Informaţiilor. 98327 din 26 sept. cu o scurtă perioadă în 1948 când este detaşată la Legaţia R. partea I-a. după război. József Demenyi (Demö) ADLER26) (26.Of.Of.C. ulterior pe un post secundar. până în febr. din 1947 arhivară-şefă în centrala M. 48.E.R.” clasa a V-a. 15 din 19 ian. 6597).în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Gherghina (n.Of.P. 62 din 16 martie 1945. Balint 2011a. ANTONESCU. nr. 1947. în documentele sale de partid făcându-se precizarea faptului că a fost membru al Partidului Comunist Spaniol din 1938. Bihor – 1988 Bucureşti) .I. partea I-a. p. dosarului de la C. Eliza (n. 1947 detaşată ca şefă a Direcţiei Regionale Mureş a Ministerului Informaţiilor.1914 – 24.C. a decis reîncadrarea sa în partid cu stagiul din 1945. a III-a. Gagyi 2004: 20. fuzionat cu Ministerul Artelor în 24 . de la Bruxelles). ARDELEANU. 1052/576 din 19. nr.Of. p. p. din 1945 membru al comisiei de cenzură a presei instituită în cadrul Ministerului Propagandei şi subordonată direct Comisiei Aliate de Control. 8792În perioada de după 1944.1949). în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Clara (f. 2002). din dec.IV. 1948.E. a propus excluderea lui din partid.Of. Ermina – după război consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor M.Of. III-a (Decretul 873/20. 299 din 29 dec. partea I-a. fiinţând pe lângă Consiliul de Miniştri27) (din 1951 până în 1973. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. consilier de legătură cu Naţiunile Unite la Legaţia României de la Berna (M. 10664). 641.X.P. David (n. scoaterea din armată.S.Of. partea I-a. 255 din 27 oct.C. Z.Of.P. nr.P.1963). unde avea ca sarcină “să veghez[e] cum sunt introduse metodele partinice în muncă” (apud Constantiniu 2003: 70). 11765). p. ARDELEANU. ARDELEANU. organul instituţional responsabil nominal cu cenzura a suferit numeroase modificări: în toamna lui 1944 a fost creată o comisie de cenzură din cadrul Serviciului Aplicării Armistiţiului (ulterio r redenumit Serviciul Defascizării) al Ministerului Propagandei (minister redenumit al Informaţiilor în 1946. nr. Clara . partea I-a.A. p. 21-2. 11362). 46.organul de facto al cenzurii în presă. 905/486 din 7. partea I-a. ilegalistă. 260 din 8 nov. M. în mandatul Anei Pauker (1947-1951). partea I-a. director în M.V. director general al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (preşedinte al Colegiului direcţiei .VIII. decizia nr. element anarhic în lagărele de la Saint Cyprien şi Gurs. ARONOVICI) (n. (1948-1952.VII. 230 din 9 oct. p. nr. nr.A. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. (M. 45.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 44. 1948. 15 din 19 ian. 1945 a ministrului Justiţiei în M. 1947. decorată prin Decretul nr. 67). p. 21 mai 1909 Iaşi) .1909 Salonta. partea I-a. nr.C. trimiterea în producţie şi ţinerea „în evidenţa organelor în drept”. 1686). 49. 1946. 47.E. Iosif (n.

Mişu (Mihail) (1910-1950) – ilegalist. 52. nr. Lupta de clasă. (A. 1941. 59.C. inv. din 1947 până la deces instructor în cadrul sectorului Ştiinţă al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.S. 1988.C. 645). radiat din registrele Forţelor Armate pe motive rasiale în 1940. nr. reîncadrat în 194528. numir în 1952 vicepreşedinte al C. În 1946. cu care a avut o fiică. în paralel cadru didactic la I. C. în 1958 cercetat disciplinar de C. partea I-a. partea I-a.Of.I. ff. Abramovici.R. Hertzel . 235 din 4 august 1952).36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/A/A%2004.C. H.” clasa a III-a.P. vezi Corobca 2008. 1070/108 din 5. 206 din 1 sept. economist.%20Ardelea%20-%20Azoitei/Ascher%20Andrei%20H/index. partea I-a.T. iar din mai 1949 atribuţiile cenzurii asupra spaţiului publicistic sunt preluate de nou -înfiinţata Direcţie Generală a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri (D.S. după război “investit în funcţii economice importante” cf. al P. 233 din 7 oct. 53..C. Leon – în oct. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 15 din 19 ian.C. p. sublt. AREŞTEANU. ARON.php. anexa la dosarul nr.Of. ARONESCU. 28 V.Of.. Weiner). 28/1956. Cornelia (n.R – secţia Propagandă şi Agitaţie.17. p. 1948 în forma Ministerului Artelor şi Informaţiilor şi redenumit Ministerul Artelor în mai 1949).XI. 2008 b şi 2008c. 1948. Pentru mai multe detalii.51. iar ca pensionar.V. C. nr. I. I-a (Decret nr. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.E..C. partea I-a.) al P.).2011 Israel). Comisiei Aliate de Control.S.R. ASKENAZI.E. 25 . nr. d. Solomovici (2004: 131). p. Elena .1912 Braşov – 28. ASCHER. 1963 şi cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” clasa a III-a în 1964.C. emigrat în Israel împreună cu soţia sa. ARONOVICI.C. Bucureşti) – membru de partid din 1945. 663). C. în 1971 decorat în calitate de vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Preşuri cu ordinul “Steaua R.N. Edy (fiul lui Iosif) – după război inspector în cadrul D. Direcţia va fi transformată în Comitetul de Stat pentr u Presă şi Tipărituri..S.R. AREŞTEANU. M.C. autor şi coautor al unor multiple cărţi şi articole în Probleme de economie. 262 din 21 august 1979).. Etenne BERCOVICI) (d. fişa matricolă penală la adresa http://86. prin intermediul Ministerului Afacerilor Străine.G. condamnat în 1975 la 20 de ani închisoare pentru subminarea economiei naţionale şi divulgarea de secrete de stat 29. nr. 1949. Andrei (31.P.E. 1949. apoi activist de partid.Of. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. cu referat de cercetare la Fd.M. dosar 51/1949.1958). În 1975. 15 din 19 ian. al P.V. p. specializat în statistică. această comisie se subordona. partea I-a. 57.C. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. Gita în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.VI.Of. 3293. ulterior la A. Mihaela (căs. nr. (Decretul nr.M. partea I-a). (1955-1960). fd.). 5124. 9.1977 Aiud) (fiul lui Henric şi Matilda) – de profesie inginer chimist. 54. decedat în penitenciarul Aiud în 1977. al P. 186 din 13 aug. secţia Cancelarie – dosare anexe.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Hârtiei şi Celulozei a Ministerului Industriei (M. (dosar nr. Cumpănaşu). ultimul loc de muncă în 1975 la Înreprinderea “Policolor”. 29 V. AREŞTEANU. 1948.I. 1949.P.G.P.R. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 58. etc.S. 423 din 15 iul.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 646). 56. în anii ‘60 funcţionar superior în Comitetul de Stat al Planificării (C.P. 118-121).P. De Geniu (r. 16 din 20 ian. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (indicat ca evreu în Kuller 2008a: 432).R.” clasa a IV-a. Ştefan (n.Of. în 1978. ARSENE. De facto şi de jure. p. Bucureşti. Cornelia – din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. 6683). comisia în discuţie devine Direcţiunea Presei din cadrul Ministerului Informaţiilor (ulterior a Ministerului Artelor şi Informaţiilo r). 1948 angajat referent la Direcţia Studii a Ministerului Sănătăţii (M. membru al Comisiei Centrale de revizie (a C. nr. 55.).125.

nr. 1123). Cela / Heda (soţia lui Mendi.XII. 1963. C/2072.C. Adina . al P.B.P. ATANASIU. din 1954 funcţionar în cadrul C. 69. ASKENAZY.C. 15 din 19 ian.P. 30 V.E. p.S. nr. 264 din 14 nov.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 5 din 9 ian. p. nr. a M.C. AVADIC. 209 din 9 sept. 645). în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.C. partea I-a. AUSCH.B. ulterior funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Uşoare (’60? – ’70).I. 423 din 15 iul. 112. 24.1953).1.C.S. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. nr. 65. din ianuarie 1967 consilier referent în cadrul Secretariatului General al Consiliului de Miniştri. M.1949. p. partea I-a.E.R.M. 72. B/19431. Ernest – absolvent al Liceului “Laurian” din Botoşani.I.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. p. 1949. AUSTERMAN.G.I. Horaţiu (n. AVĂDANEI. D. partea I-a. partea I-a. după război controlor în cadrul D. 15 din 19 ian.Of.P. ASKENAZI.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.R.a. 64.C..C.C. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.I. Saul ŞAPIRA) (n.C. partea I-a. nr.C.S. 15 din 19 ian.G. f. AVRAM.I. 1949 (M. 804 din 21 dec.P. 644).Of. 1947 a ministrului Justiţiei în M. partea I -a. 4968). 10092). 1947.C. 645). 68. al P. p. 32 din 8 febr.Of. nr. – secţia Cadre. nr. AVANDICI. 73.în anii ’50 profesor de planificare la I. Bacău) .Of.C. I. apoi responsabil în cadrul secţiei organizaţiilor de partid a Direcţiei Organizatorice (v. Ficu . membru al comunităţii evreieşti din Bucureşti. ilegalist (membru de partid din 1930).A. Mendi – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. 74. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 316. v. AUDERBAN. 67. decizia nr. 1949.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M.C.. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. Ernest – după război prim secretar presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor. 1949. 148 din 25 iunie 1941.1909. 17 din 21 ian..1.P. 1949. al P. III-a. partea I-a. AUSBURG.Of. AŞMAN. Mendel .Of..R. dosarele nr. Max Beno (în alte documente ortografiat “Askenazi”) – după război controlor în cadrul D. 1948. 2 ş.R.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. fd.II.C. (?) AVRAMESCU. ATIAS. Mayer-Herş ATLASMAN30) (n. 6. (M. până în febr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.şef de cadre la Direcţia Generală a Exploatării din Ministerul Industriei Lemnului în guvernele Groza. Iaşi) – de profesie contabil. partea I-a.C. 508.1913 Valea Rea. 120 din 26 mai 1948.G. 70. p. (din 1945 până în 1960). 61. al P.P. 26 . 62. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Stela . 63. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.Of. în anii ’60 vicepreşedinte al C.Of. Maria . 131 din 8 iunie 1948. 7438.C. S. nr. partea I-a. Osias . din 1948 controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M.VIII. nr. Tudor (n. 804 din 21 dec.E.Of. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. p. nr. 3660).. partea I-a.R (1953).P.R.din 1947 controlor în cadrul D.Of. A. încă în viaţă în 2010. f. p. p. şi asistent cumul la catedra de planificarea şi organizarea întreprinderilor din cadrul I. (dosar 63/1955).60. C. nr. M. şeful sectorului Carnete şi Evidenţă al C. p. 1964 (tatăl Mirelei Aşman?). p.).B. 71. 66. 4611).” clasa a V-a. Islea .125 din 17 dec. f. nr. infra) – de profesie inginer textilist. AVADIC.Of.după război referent în administraţia centrală a C. partea I-a. demis şi exclus din partid (dosar C. condamnat penal pentru speculă în 1953. D/1315. Radu . reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 166/784 din 21. nr. 1964. şi membru al secţiei Economice a C. 1948. III-a.N.

Ita Meerovna GOLDMAN) – ilegalistă. 239 din 14 oct. 27 . 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.E. se stabileşte iniţial în Brazilia. la Direcţia I. “vechi comunist şi conducător C. căs.R.U. 1946 în M. incinerată. Samoil – după război judecător cu grad de consilier în centrala Ministerului Justiţiei.R. Hirsch) .. kominternistă (INCOMKA.1916 Bucureşti) – în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public.M. 1949. p.S. 225.VI. 1959 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. cu scriitoarea Mira Simian. 8187).E. 88. fiul lui Ignác (Ignatius) şi Boriska (Barbara).C. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. Mauriciu (n. H.R. 2167 din 29 de. secretar de legaţie la Legaţia României la Londra (19481949). Filderman după război. traducător. 1949. frecvent considerat ca având o orientare antisemită de mulţi autori evrei. în 1941.U.în 1949 era consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. Efroim-Mauriciu PAUCKER31) (n.A. nr. 7.C. Iulius – procuror şef adjunct (al lui Al.Of. p. nr. partea I-a. inv.Of.C. Egon BLATT32. al P. Moses Rosen). care “a contribuit masiv la C. dosar nr. arestat în cadrul “epurărilor” din 1952 (oficial acuzat de 31 32 V. 83. Lenin”.1912 Smanenka. 69 din 23 martie 1948.R. (1944-1948). ulterior activistă a partidului. apoi ataşat de presă la Legaţia României de la Berna (1946-1949). 9. (M.U.S.d. Simion (19. în 1947 de către Ana Pauker. 33 În cadrul valului de epurări din 1952. a III-a.Of.adjunct al organizaţiei Cluj a P.-izarea comunităţilor evreieşti” (cf.S. (Institutul de Studii Economice şi Planificare) “V. şi Institutul “Elie Wiesel” 2008: 176). după august 1944 şeful Secţiei Gospodărie de Partid a C. BAILICH. Eugen (n. iar ulterior secretar general la Ministerul Industriei Alimentare (până în 1964). 79. p. Bucureşti (M. BACHER. rămas în Occident. Kuller 2008a: 47. 84. BACHER. 15 din 19 ian. Israel (1902 Botoşani – I. 2540).R. 658). Rotman 2004: 47. Sager)) (29.S. 643) BABENCO. 1946.Of. 15 din 19 ian. Nisim . revenită în ţară în 1944. 1795). 1948 cu “Ordinul Muncii” clasa a III-a.-ist” (cf. nr. decorat prin Decretul nr.E.1971 Bucureşti) .C. Kuller). I.fost condamnat pentru spionaj în favoarea U.R. C.D. BACAL. 76. (1950). decizia ministrului Justiţiei nr. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. iar în acelaşi an cu ordinul “Steaua R.R.E. p. BADEA.Of.A. 85. partea I-a. 1949.R.S. Ştefan (fiul lui Ioan şi Elisabeta (n.I. al P. 308 din 12 aug.1918 Braşov – 7. profesor de economie mondială la I.S. p.A. I. 646). . prin Decretul nr. în 1939.1961 Bucureşti) – absolvent al liceului “Laurian” (1921). partea I-a.” clasa a V-a. (1951-1961) şi simultan şeful Direcţiei Juridice din cadrul Ministerului Industriei Uşoare (H. apoi prin Decretul nr. Ancel 2005: 246. Adolf – în 1948 era consilier tehnic în centrala Ministerului Justiţiei (M. avocat.P.1922. adoptă forma „Balas”.E. Rosen 1990: 66.B. 98. unde continuă activitatea publicistică (inclus într-o seie de autori evrei în F.. în 1945 îşi maghiarizează numele în „Balász”.VII. 91. n.X. Solomovici 2003: 139.E. iar după stabilirea în S. 1948.. partea I-a. ulterior şi-l românizează în „Balaş”.I. AVRAMOV.Of. iar apoi definitiv în S. 81. Lidia (n. 78.I.A. Cluj.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 77. 77. refugiată în U. partea I-a. partea I-a.III.) – memorialist.P. BALAŞ.534 din 6 sept. Or. se cuvine amintit şi aici că între funcţionarii guvernamentali arestaţi şi/sau anchetaţi în 1952 se numărau nu doar Vasile Luca. încadrat în M. în 1948 numit membru al comisiei de disciplină a I. fond 495 (“România”). decorat în 1948 cu. 16 din 20 ian. S. 223 din 26 sept. 82.C. 80. preşedintele F.C. unul din principalii denigratori ai lui W. nr.A. BACIU. 10522 La întoarcerea în ţară. Voitonovici) al României (1948-1952) (singura menţiune în Solomovici 2001 II: 42). BACIU.P. după război redactor la Libertatea (1944-1946).R. nr. p.1993 Honolulu. Ucraina – 2. după revenirea în ţară redactor la revista lunară Probleme Economice şi şeful Direcţiei Economice a M.E. publicist.75. nr.D.D. (1949-1952)33. BACALU.E.C. 84).

apoi ziarist în perioada interbelică. p. – 22 martie 1952 din arhiva secţiei Economice. 35 V. (v. 6474. nr. Dobriş. 34 V.504 din 27 nov. ulterior Al. 118. 91. II-a în 1954. redactorşef al revistei Urzica (1949-1979). anexa la dosarul nr. 283 din 6 dec. Camil (n. anchetat. 1920-1965 a A. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1965-1972). Al. Victor Nagy ş. deconspirarea de secrete de stat). Victor Morfei. 1946 în M. p. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 179 din 5 aug. secţia Cancelarie – dosare anexe. membru al CPEx (1979-1989). Constantin Dinu. dosarul nr. C.Of. 1979-1989). Gazeta literară (1954-1957). Ariel LEIBOVICI34. 88. fiul Goldăi) (25. inspector general în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (până în noiembrie 1948).C. dosar nr. 9/1959. Ioan Magda.1913 Bucureşti 10. Nistor. 1946.X. p. respectiv ordinul “Steaua R. (1976!). 1947.Of.E.C. decorat cu ordinul “23 August” cls. corespondent la Tribunalul Poporului (1945-1946).C.. 316).C. 295 din 20 dec. nr. Emil Papuc. ci şi românii Aurel Vijoli (preşedintele Băncii de Sta t).).Of. 28 . Leopold GOLDSTEIN. (1955-1960. după care a fost numit președinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activităţii Economice și Sociale. (1969-1974). decizia ministrului Justiţiei nr. 225. p. (1965-1974). nr. prozator. 1947.N. Aurel (n.1979 Bucureşti) – ilegalist. membru al C.” şi “Meritul Cultural” cls.a./P.I. ulterior poet. partea I-a. Ion Craiu. partea I-a. 2399).Of. al versurilor imnului comunist din 1948 “Zdrobite cătuşe”). sau maghiarii Adalbert Szabo.. Vrancea – 27.IV.I.R. partea I-a. redactor la radio (1945).Of. 10832. 2009: 77). Gheorghiu. nr.Of. al P.1949. dramaturg. al P. 26 din 1 febr. partea I-a. Mureș (până în 1975). ulterior inspector general al Direcţiei Artelor din Ministerul Culturii şi membru al echipei redacţionale la revista Teatrul în anii ’50-’60. (1955-1959).C. 87. Vasile Hulduban. 1947.C. II-a în 1971.P. 232 din 7 oct. V. Albina (1949-1950). 90. II. şi Magdalena Iacob. Mendel.86. BARANGA.VIII. Eidlitz şi E.. în M. (1947-1949) (M. prim-secretar al Comitetului Regional Oradea (1956-1958). 113 din 27 ian. ordinul “23 August” cls. 264 din 14 nov. emigrat în 1966 în Israel. a M. iar în 1967 stabilit în SUA. (?) tatăl jurnalistului Andrei Banc. în 1947 numit secretar al Comitetului de Lectură de pe lângă Direcţia Generală a Teatrelor din cadrul Ministerului Artelor (M. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1953.R. după război redactor la Vremea literară şi Călăuza artelor (1948-1949). unde urmează o carieră universitară (matematică). nr. partea I-a. nr. în august 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Băuturilor Spirtoase şi Produselor de Fermentare (M.P. 10092).1921 Aluniş. – inspector la Direcţia Medicină Curativă a Ministerului Sănătăţii în 1948 (Bărbulescu et al. 1955). partea I-a. eliberat în 1954. 1989). p.III.2007) – evreu maghiarofon (?). redactor la Realitatea Evreiască.-a în 1964. nr.1906 Craiova – 1962 Bucureşti) – deputat de Dâmboviţa pe lista B. 40. inter alia. al P. 12626. Z. fosta soţie a lui Alexandru Bârlădeanu.C.M. BARANGA. p. M. inv. BANTZER.C.IX 1902 Mera./7. al P. IV-a în 1959. apoi prim-secretar al Comitetului de partid al jud.R.C.R. p. traducător. Gh. 1946. BARANY35) (27. Solomon . pentru detalii. Gr.Of. 89. membru supleant şi apoi cu drepturi depline al C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 5 din 9 ian.C. Mureş . Jozsef BANK) (3. zis “Leibu”. ulterior şeful secţiei Economie Mondială din cadrul Institutului de Cercetări Economice al Academiei R. partea I-a.C. şeful Serviciului de Presă şi Propagandă din Ministerul Industriei Alimentare şi redactor al buletinului ministerului Industria alimentară (1952-1958?).R. al P.VI. (1946-1948).controlor în cadrul D.S.C. Dumitru Georgescu. fiul lui Jean şi Paulina) (20.C. (?) BANC. BALTAZAR.1977 Bucureşti) – frizer.R. E. membru al Secretariatului C. 750). Balaş. inv. (1972-1973. decorat cu Odinul Muncii cls. inspector general la Ministerul Artelor (şi Informaţiilor) (1946-1948-1952).C. 11281).R. Victor Ivanceanu.C. 3293. nr. 1946. Hugo “Gheorghe” (n.319 din 16 apr.VI. fond 495 (“România”). ulterior controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. poet şi publicist (autor. decizia ministrului Justiţiei nr. al P.R. membru supleant al Comitetului Executiv al C.G. Iosif (n.R. 1948. căsătorit cu actriţa Marcela Rusu (1926-2002). etc. încă în viaţă în decembrie 2010. Emeric György Kiss.D. BANDNER. cu referat de cercetare la fd.

cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. BARBU. al P. BARHAD.1904 Bucureşti – 31. Filip-Iancu (n. soţul Corei (Cuţa. 92. BARASCH) – membru de partid.C. Gabriel (n. 100. p. Aurel (n.M. BARON.U. 3409). Zorel . după întoarcerea în ţară medic M. respectiv filosofie (catedra de marxism leninism) din Iaşi. 1945. 96.R. cu dosar de cadre 36 37 V. Dobrincu şi Goşu 2009: 116.M. BARASCH. 97. ultima menţiune publică în 1978. Ştiinţifică şi Enciclopedică). p. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.II. p. cu referat de cercetare la Fd. M. consilier în cadrul Consiliului de Miniştri (1958-1973). BARBU. 9857.C. nr. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. 1949. Eugen A.IX.psih. membru corespondent al Academiei Române (1963). 28/1956. p. 4384).Of. al Asociaţiei Juriştilor. nr.C.Of. partea I -a.jurist..IX. BARAŞ.1906 Bucureşti – 24. apoi doctorand la Leningrad (titlul de doctor în 1953). când publică Bolile profesionale şi prevenirea lor (Ed.R. partea I-a. Iaşi. partea I-a. partea I-a.1984) (zis “Bilu”) .Of.N. ulterior cercetător al Ministerului timp de 3 decenii (în cadrul secţiei de statistică sanitară a Centrului de Educaţie Sanitară). Lazarovici). (M. (27. apoi preluat în Ministerul Industriilor şi avansat inspector (M. ulterior director adjunct al Institutului de Igienă şi Sănătate Publică.Of.C. BARHAD. n. specializat în istoria medicinei. în 1946 înacdar ca inspector sanitar general în centrala Ministerului Sănătăţii.Of. 1903). decizia ministrului Justiţiei nr.C.M. soţul Rosinei (n.1987 Bucureşti) . BARASCH. al P. director adjunct al Institutului de Igiena Muncii şi Boli Profesionale (1954-1964). şi Kuller 2008a: 54. şi http://iec. 136/1956.. cu care a avut doi copii: Ioan şi Dorin) – în anii ’50 şef al Agenţiei Economice a României la Moscova. partea I-a.R. (1955) (Berindei. BARHAD.IV. p.M.Of. p. 79 din 3 apr. C. al P.A.C.membru de partid din 1942. 10729. Hilel Adolf – director general adjunct al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (organul de cenzură de pe lângă Consiliul de Miniştri) (1949-1952). 15 din 19 ian.ro/anuare/aratafisatest.V. a M. redactor la revista Studii de Drept Românes în anii ’50’60. Iaşi. nr. Bernard (în alte documente BARHAT) (fiul lui Beriş şi Sim(h)a) (1918-2002?) – după august 1944 secretarul sectorului de studenţi P. Marcu – în 1945 era consilier tehnic la Secţiunea Juridică Comisiei Române pentru Aplicarea Armistiţiului cu Naţiunile Unite (M. nr.R. anexele la dosarele nr. 85 din 25 apr. după război şeful Serviciului Preţuri în cadrul Administraţiei Livrărilor din Ministerul Finanţelor (M. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe.C.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. ulterior preşedinte al secţiei de Drept Civil a C. p. 8598). 645). apoi secretar genral la Ministerul Comunicaţiilor. cu grad de consilier diplomatic. 3293. (dosar 29/1957) (v.R.şeful serviciului Personal la Ministerul Comerţului (1948). 256 din 5 nov.I. 95.1916 Piteşti . partea I-a.C. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. la sfârşitul anilor ’40 şeful direcţiei Farmacii şi Medicamente din Ministerul Sănătăţii (Bărbulescu et al. nr. 2009: 179./P.R. V. 1948. Obedeanu. Ilie (n. Kuller 2008a: 5737).C.uaic. 2971). sora lui Emil Calmanovici.R.C. 200-1. Filip-Iancu BARUCH) (29. 120654 din 28 nov. coleg. nr. (1951). între 1947 şi 1950 cadru didactic la facultăţile de medicină. 93. bun prieten şi co-autor cu Gheorghe Brătescu (ginerele Anei Pauker). 94.I. Kuller 2008a: 432).E. 1916 Piatra Neamţ) – până în octombrie 1947 controlor la DG. redactor la revista Studii de drept românesc (anii ’50-’60). 101.2007) (cumnatul lui H. 1947. director al Direcţiei de Studii a Arbitrajului de Stat de pe lângă Consiliul de Miniştri (1950-1954). Aurel – farmacist. al P. (1956-1957). 1947. 99. 98. FELDMAN36) (24. FEDROM 2008: 86). nr. 219 din 23 sept.php?letter=B&id=5465 29 . consilier juridic al delegaţiei României la sesiunile Adunării Generale O. BARU. 1945. activist P. 198. 112 din 17 mai 1948. inv.

org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. p.C. 11186. partea I-a. partea I-a.Of. responsabil de politică externă. după 1944 activist al Uniunii Patrioţilor. în stilul realismului socialist în arhitectură. 106 din 14 mai 1945. 127 din 3 iunie 1948. 1948.R.C. în Burbank. partea I-a. în anii ’50. Ion. 106. p. 176 din 4 aug. căs.tuiasi. Bălănescu) (n.Of. nr. partea I-a.C. unul din principalii responsabili ai sluţirii arhitecturii capitalei şi ideolog-şef în arhitectură. 34 din 10 febr. California.C. prin critică şi autocritică.ro/adxenopol/aiix/aiix_10/aiix_10_10.M. 24 din 30 ian. se pare încă în viaţă.R.shtml). imediat după reţinerea ministrului Vasile Luca.R. 1969-1975). membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). activistă a P. p. inv. Nicolae38 (23. director general în cadrul Ministerului Construcţiilor şi Lucrărilor Publice (1947-1952). decorat cu ordinul “Steaua R. BĂLĂNESCU. după război redactor-şef adjunct.N.S şi Arhivele Naţionale) Gabriel Catalan (în articolul “About the Sovietization of Romanian Architecture”. Marcel (n. sub îndrumarea continuă a Partidului”. N. Simion – în 1945-1948 şeful contenciosului Ministerului de Finanţe.G. 104. la Scânteia (1946-1948). M.1910.C. al P. al fabricii APACA (1947) şi al complexului “Casa Scânteii” (1948-1956).R. 52 erau de îndoctrinare (apud Trişcu 2002). deputat în M. p. 1949. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 7537). inv. ilegalist. 107.1912 – 1991 Bucureşti) – membru de partid din 1942.N. 3878. co-arhitect. în alte documente “Bender”) (n. fond 495 (“România”). cu rezumat disponibil la adresa http://iit. nr.M. partea I-a. Elena (n.E.Of. BĂDESCU. nr. ulterior preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii naţionalizate I. decan al Şcolii de Arhitectură din Bucureşti (1952-1953). nr. Eugen BENDEL. M.I. p. “Semat” (M. fond 495 (“România”). 6864). după război inspector de vamă la Inspectoratul Satu-Mare (M. dosar nr. în care din 56 de pagini. la Roman) – absolvent al liceului “Laurian” din Botoşani. iar apoi chiar directorul Direcţiei Administrative (1949-1952). director (şeful direcţiei politice) în centrala M. nr. p. 105.(dosar 63/1955) (menţionat şi în Solomovici 2004: 538).IX. (1965-1969). 2640. BĂLĂNESCU. 191 din 20 august 1947. Marcel [alias] – fost ilegalist. după război controlor în cadrul D.Of.Of. I.Of.A. aceasta într-o revistă.. sa sinucis în 1952. 1947. 1948.A.. nr. p. partea I-a. BĂLAN.R.osaarchivum.E. fost secretar al lui Ştefan Foriş. Simelia. M.A. 590).” cls. 13 din 17 ian.C. cât şi de cercetătorul (fost C. II-a în 1964. de formaţie arhitect.Of. partea I-a. BĂLAN. Mircea (n. a M. BAYER. 4848). M.Of. 104 din 8 mai 1947. 1949. preşedinte cu rang de ministru al Comitetului de Stat pentru Arhitectură şi Construcţii (redenumit pentru Arhitectură şi Sistematizare în 1955) (1952-1957). 8 iun. dosar nr. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. p. în 1948 repartizat la Contenciosul Ministerului Comerţului (M. KATZ) – ilegalist. 293 din 18 dec. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 2346). la secţia Economică a C. singura de specialitate din ţară. pe linia ideologiei socialiste.1920) – membră de partid din 23august 1944. 1/1950 al articolului “Împotriva cosmopolitismului şi arhitecturii burgheze imperialiste” în care anunţa că “arhitectura nouă va fi construită în mod conştient. (1952). soţia prof. 1965-1969.V. 312.R. ROSENZWEIG.Of. la Direcţia Vămilor. 1185. ulterior inspector în centrala Ministerului de Finanţe. partea I-a. membru al C. care a petrecut anii ’30 şi războiul în inchisoare. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Economie şi Administraţie Locală (1969-1974). 76 din 30 martie 1946. p. 1947. 225.C.iit. stenograma adaptată a emisiunii din 10 august la adresa http://www. (1957-1965. partea I-a. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.S. semnatar de pildă în revista Arhitectura nr. M. (1948- 38 Menţionat ca evreu atât de Radio Europa Liberă în 1965 (v. al P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. 10. 11 din 14 ian.pdf). 30 . 737.Of.R.C. nr. p. M. 225. ministru adjunct al Construcţiilor (1957-1958). apoi student farmacist în Bucureşti.A.P. 3002).102. 2026). al P. al P. nr. (1951) (dosar R/85 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Of. p. nr. 103. nr.C. partea I-a. al aeroportului Băneasa (1944-1947). nr.

ministru al Comerţului Exterior (1948-1953. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1965 şi 1967-1969). Comisia de Control a C. 1947.108.Of.Of. (19621965). în 1947. cu rol de organ de anchetă şi instanţă disciplinară pentru membri i de partid. apoi la Atena (responsabil şi pentru Cipru) (1960-1968).M.Of.I. partea I-a. BĂNUŞ. 251 din 30 oct. revenit în ţară în 1946 . este trimis la studi la Institutul Central Economic de la Moscova). BECK. 1948 inspector în cadrul D. GOLDENBERG (?)) (25. 31 . ministru adjunct al Industriei (1948). (M. III-a. 110.C. a fost reorganizată şi redenumită Comisia Controlului de Partid în 1950. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 198. partea I-a. nr.R.după război inspector general adjunct în cadrul D. 35 din 11 febr. 1950. nr. Bucureşti) – licenţiat în drept (1937. p. preşedinte al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (1967-1968). profesor de drept (1937-1940). 112.P. Pasca). cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor. al P. membru al Comitetului Executiv şi al Prezidiului Permanent al CC al PCR (1965-1969).M. Sorin (n.Of.C. ministru adjunct al Comerţului (1948).R. SPIEGLER) (n.1996. V. 42 Fondată în noiembrie 1945 şi prezidată iniţial de Constantin Pârvulescu. 1948. preşedinte al C. BĂLTEANU.C. p. 39 40 Respectiv şef al misiunii diplomatice a României de pe lângă guvernul provizoiu al R. p. nr.C. Alexandru (n.Of.Of. probabil agent sovietic (Watts 2011: 148 n.Of. 1907) – secretar tehnic al Comisiei Controlului de Partid42 în anii ’50. cu fişă de cadre la secţia economică a C. 2121). 1627).1910 Galaţi) .XI. 58 din 10 martie 1948. iar în 1981 (pensionar) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.R. 9711. 10040. III-a. 19531955). în calitate de membru al C. partea I-a. soţia ilegalistului George Becheanu. 4. BĂNESCU. p. căs.C.14.a.E. 376). 114. după 1989. Salo EBNER41) (n. u. BÂRLĂDEANU. şeful secţiei Asistenţă a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România. ulterior numit ambasador la Helsinki (1968-1972). cu Otilia (n. 1945. 111. 113. criticat între “deviaţioniştii” din minister în iunie 1952.C. partea I -a. Iaşi). 97047 din 25 oct.G. între 28 nov. III-a.C. 183 din 10 aug. Fritz . ambasador la Paris (1956-1960).C. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.C. multiplu decorat de autorităţile comuniste. ulterior cu diverse funcţii pe lângă Consiliul de Miniştri. al P.S. dar şi de către fostul suveran Mihai. decizia nr.I.G.R.C. membru al C.1911 Comrat (Basarabia) 13. deizia ministrului Justiţiei nr. BECK.I.M.1997. decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls.R. nr. 109.E. 1945 în M. al P. secretar general al Ministerului Economiei Naţionale (1946). pentru angajare M. 41 V. (1955-1956).C. a M. III-a. partea I -a. 5784). (dosare anexe. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls./P. Bucureşti.D. al P. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie din cadrul Ministerului Industriei (M. David (n. partea I-a.C. 30. Ana Feige (n. 1947 a ministrului Justiţiei în M. expert economic al Comisiei guvernamentale române la tratativele de pace de la Paris (1946-1947). preşedinte al Senatului în prima legislatură postdecembristă (1990-1992) şi vicepreşedinte al Academiei Române (1990-1994).S.director adjunct al Centralei Industriale a Sticlei şi Cermaicii Fine (1948-1949) (M. 1948.I.456 din 10 nov. a M.G. Rudy – din febr. nr. 1949. p. nr. după 1990. nr. în timpul războiului evacuat în Karaganda. membru supleant al Biroului Politic al C. (1955-1969). 1213). 77 şi 249/1952) (v. 6629). p. David BERCOVICI40) (14.S. al partidului comunist din R. BECHEANU. 158 din 12 iulie 1948. membru de partid din 1943 (când. din 1970 preşedintele secţiei de Studii Economice la Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice “Ştefan Gheorghiu” şi.I. 113. partea I-a.II. şi 14 nov. iar în 1965 retransformată în Colegiul Central de Partid. II-a. cimitirul Giurgiului) – din 1948 (când este încadrat ca şef de serviciu la Direcţia Bunuri a Ministerului Finanţelor) funcţionar în aparatul economico-financiar al statului comunist. apoi al Ministerului Industriei şi Comerţului (1947-1948). în 1964 cu ordinul “23 August” cls.1916 Bucureşti . 263 din 16 nov. rămas în Basarabia după iunie 1940. 45 din 24 febr. 195239). Leon (fiul lui Samuel) – directorul Direcţiei Evidenţă din cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic de pe lângă Consiliul de Miniştri după 1947. p.

1945. p. ulterior funcţionară în aparatul diplomatic comunist (în cadrul ambasadei de la Budapesta în 1956).din februarie 1948 controlor în cadrul D. 118. p.G.C. ulterior ocupând diverse funcţii de răspundere în domeniul arhitecturii şi proiectării. în mandatul Anei Pauker funcţionar la Direcţia Cadre în centrala M. Gheorghe (n.C. (?) BEKAVETZ. p. 6598). 32 .E. 125. (1946-1947. i-aar fi denunţat pe unii sionişti organelor de anchetă. 124. în 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie (M. (1985). 1947. 5182) (soţia lui Carol Beram). respectiv autor ocazional la revista Teatrul în anii ’50. 95835 din 19 sept. (M. partea I-a. decorat în 1972 cu “ordinul Muncii” cls. 7401 BELLU. incinerată la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti. 1947.Of. 207 din 7 sept. partea I-a. nr. p. Aurelian (n. 1948-?) (M.1916 Brăila – 1997 Bucureşti) .I.XI. 1969) şi Morala în existenţa umană (Editura Politică. după război. a M. până în febr.C. 6628). şi director T. presedinte al Comitetului de Stat pentru Cinematografie (cu rang de ministru) (1950-1953). respectiv profesor de limba română.Of.Of. partea I-a. M.Of. (Berindei. 204 din 5 sept.C. BECK. obligatoriu (M. M. 1033). partea I-a. Carol . MARCOVICI) – în 1948 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Aşezăminte Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.E. 23.E.1972) şi apoi de către preşedintele Băsescu în 2009.E.Of. p.C. 9857.C. 5 oct. 121. nr. al P. a M. 1948. nr. numele adoptiv transliterabil în cheie ebraică “ben ador”.VI.IX.Of.S. Bela AUERHAHN) (n. 194 din 25 aug. 219 din 26 sept.I. Mureş) – din 1948 translator interpret în centrala Ministerului Afacerilor Externe (M. după august 1944 responsabil organizatoric al U. Suceava.N. p. 1989). Ury (n. partea I-a. deputat M. p. 1123).A.IX.ilegalist. Tereza MÜLLER RABINOVICI) (15.I. 183 din 10 aug.controlor în cadrul D. III-a (Decret 259/28. 120. nr.N. decan al Facultăţii de Arhitectură şi chiar prorector al Institului “Ion Mincu” în perioada comunistă. 1949.E.VIII.1906-1968) – după august 1944 activist de partid. 201 din 31 aug.1917 – 10. 1918 Tg.C. BERARU. respectiv cercetător al Academiei R. BENKÖ.E. Ştrul Beraru) (21. Între cărţile sale se numără Tineretul şi idealul moral (Ed. 8072). nr.IV. cimitirul evreiesc Giurgiului) – membru de partid. p. p.A. 1949. 1948.. BENKÖ. nr. p. partea I-a. 116. 1033). însemnând “fiul generaţiei”) (n. 126. nr.115. BENEDEK.G.1971.Of. decizia ministrului Justiţiei nr. 7262.C. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. p.G. (1952-1955). 1947.. 1941.S. nr. 122.1985 Bucureşti) – membră de partid din 1945 (dosar B/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Theo – din 1947 inspector în cadrul D. 31 din 7 febr. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer (M. arhitect. BENEŞ. 255 din 27 oct. partea I-a. autor al clădirilor primăriilor din Bistriţa şi Baia Mare. şi membru al 43 44 V.D. decorat prin Decretul nr. potrivit lui Solomovici (2004: 58). Emanoil – în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu 117. redactor responsabil (oficial director) la România Liberă după august 1944 până în anii ’50. Bucureşti. după Revoluţie membru în Consiliul de Conducere al F.Of.R. pe durata studenţiei. Academia RSR. 8367. Tiberiu (zis “Tibi”) – profesor.Of. 32 din 8 febr. Elena (n. 1948. căs. secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1948. p.S.Of.C. în conducerea C. 119. a M. partea I -a. Bellu SCHOR43) (23.R. nr. Simon Moise SCHMIDT-GRINBERG. BERAM. 31 din 7 febr. Niculae (n. 7665). 256 din 5 nov. Dobrincu şi Goşu 2009: 116). ulterior adjunct al rectorului Şcolii Superioare de Partid “Ştefan Gheorghiu”. a copilărit la Brăila – d. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. (M. etică şi publicist44.R. Alfred – după război instalat de comunişti director în cadrul Băncii Naţionale a României. nr. E. BENADOR. BEILICH. Sofia (n. 1948. nr. nr. 1945 în M. partea I-a.Of. partea I-a. 123.R.Of. 1 mai 1895 Milişeuţul de Sus. partea I-a. partea I-a. cu Draga. BELU. Bucureşti. Bucureşti.E. 138 din 17 iunie 1948. Emeric .

funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Hârtiei şi Celulozei a Ministerului Industriei (M. nr. apoi cu drepturi depline al C. 1947. 1949.cu dosar la secţia Economică a C.C.Of. (M. nr.C.C.R. al P. 51/1952. ministru al Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe (19721978).C. 1947. 15 din 19 ian.C. respectiv Berghean) . cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 131 din 8 iunie 1948. 5 din 9 ian.Of. 132.A. nr. 4181. prin Decretul nr.. 1964 cu Medalia Muncii.Of.membru supleant (1955-1960). BERCOVICI.C. 315.I. p. în 1946 transferat ca prim secretar de legaţie la ambasada României de la Varşovia (M.din 1947 controlor în cadrul D. Leon – din mai 1945 translator interpret-şef la cabinetul primului ministru. al P.Of.R..Of.Of. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. organizaţiei de partid din minister.C. 4512). 8971). partea a 2-a. .Of. Aura – din 1949 activistă de partid. p.C. nr. 136.I. P. ministru secretar de stat la Agricultură și Industria Alimentară (1979-1981). vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (1965-1967). 51/1949.I. partea I-a). – secţia Propagandă şi Agitaţie.P. Bucureşti în anii ’50 şi activist de partid.Of.Of.1949. Paula – după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C.C.. 216 din 19 sept. (57/1956) (Solomovici 2003: 185. nr. p. 137. Laurenţiu – secretar al C. fd. partea I-a. 140. fd. BERCOVICI. apoi Cluj (1965-1968) și al judeţului Ilfov (1978). 135. C. 1213. 130. 19. al P.M. Iancu – după război secretar de legaţie II în centrala Ministerului Afacerilor Străine.1925.B. şi redactor la revista Munca de partid (A. BERARU. al P. din aprilie 1948 secretar cultural în centrala Ministerului 33 45 După unele surse neverificabile. al P.S. 2001: 79). p. p. 145 din 26 iunie 1948. BEREŞ. 133. C. ulterior transferat la cerere instructor C. Ana – iniţial angajată în ianuarie 1947 ca secretar cultural la Regionala Târgu Mureş a Ministerului Informaţiilor. Bănică . (dosar 118/1951) (v. (?)45 BERGHIANU. Teodor . decorată în 1967 cu ordinul “Meritul Muncii” clasa a III-a.C. 184 din 11 august 1948. BERGHER. 121 din 31 mai 1945. BERCIU. partea I-a. 131. președinte al Consiliului de Stat al Planificării (1965-1972).22 decembrie 1989). BERGER.C. M.C. 709 din 21 iulie 1967. 1947. Sighişoara) (în alte documente oficiale ale partidului ortografiat Bergheanu. BERCU. nr.N. partea I-a. în 1948 numit director adjunct al Centralei Industriale a Bumbacului. nr.C. (dosare anexe 160/1952). a M. 8471).C. BERGMAN. BERGER. p. al. nr.R. nr.D.R.E. instructoare în cadrul sectorului Presa Centrală al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 2667. nr.. nr./P. Inului şi Cânepei din cadrul Ministerului Industriei (M. p. din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Bumbacului. M.M.Of. p. 282 din 5 dec. partea I-a.C. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. prim-secretar de partid al regiunii Stalin (începutul anilor ’50). n.R.R. partea I-a. 803 din 21 dec. Adrian . BERCOVICI. (1960-1989). partea I-a. şi A.G. pp. până în iunie 1948. p. p. 15 din 19 ian. 138.Of.C.. nr. 134. 4968).C.Of. al P. Alfred . Maxim (n.C.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. partea I-a.I. partea I-a. nr. 646). M. 128. 129.după război. 118-21). “autocritica” sa reprodusă şi în Constantiniu 2003: 39-41).R.C. BERCOVICI. ministru al turismului (1985 . 139. ministru al Muncii (1981-1990). 105 din 8 mai 1948. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. partea I-a.R. partea I-a. Maximilian Bergman(n). p. 229 din 4 oct. cu dosar la secţia Organizatorică a C. 1949.Of.E. p. 70 din 23 martie 1946. 7817). 1964 şi 1981. partea I-a. dosar nr. al P. (1954). 5386). 35 din 11 febr. Atanasie .N. 1949.VIII.R.127. şefă de birou în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. M.R. decorat în 1961. S. iar din 1948 la Subsecretariatul de Stat pentru Naţionalităţi de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. nr. Adolf Wolf în 1947 membru suplenat al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Bumbacului (M.C. 642). BERCU. Cancelarie. dosar nr. Sofia .

1629). Gabriela (cu frecvente variante de ortografiere “Bernachi”. membră fondatoare şi vicepreşedintă a Uniunii Femeilor Antifasciste din România (U.R.A.C. 1949. nr.F. 96/1968. 146.Of. fond 495 (“România”). 18 ian. redactor la revistele Drumul Femeii (organul de presă al U. v.. decorată prin Decretul nr. 3372.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. BERNACKI. partea I-a. BERMAN. 1946-1948). 17 din 21 ian.Of. Henriette – din februarie 1949 şefă de birou în cadrul D. 15 din 19 ian. Avram .R.A. BIRCEANU. consilier comercial în cadrul Legaţiei de la Londra după 1944 (v. după august 1944 directorul general al C. nr. partea I-a.E.. 145. Informaţiilor (Direcţia Regionalelor). partea I-a. Asociaţia Soţiilor de Militari din Armata Română. cu referat de cercetare la fd. 1947.Of. 644). al Uniunii Femeilor Democrate din România (U. 4365. apoi secretar general al comisiei interimare a reglementării sectorului farmaceutic (prin ordin al ministrului Sănătăţii. în martie 1945 transferat ca ataşat comercial la Beirut (M. nr.F.F. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M.C.N.R. 662). 16 din 20 ian. BERMAN. 225. 176 din 2 august 1948. 10092). 150. (partea I B) nr.C. partea I-a. 1267). Ioan – de profesie blănar (conform lui Gheorghiu-Dej.D. nr. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p. 707).) şi Femeia (revista săptămânală a F.C. şi dosar B/130 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).141.. şi I. 37 din 14 febr. 70 din 26 martie 1945.I. 45 din 24 febr. nr.A. nr.F. v.R. p. 264 din 14 nov. 2267).Of. partea I-a. membru al C. 1945-1948). Organizaţia de Femei din Frontul Plugarilor şi Organizaţia de Femei din cadrul Uniunii Patriotice Maghiare. Tony – după război şef de cabinet la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. epurat. a M. 151. Joseph – în toamna lui 1944 numit secretar economic I în centrala Ministerului Afacerilor Străine. 1949. 3002).E.R. 1900) – membru de partid din 1947. p. secretar general al Federaţiei Democrate a Femeilor din România (F.C. 152. a III-a. partea I-a. partea I-a. 1857. S. 1948.C. din ianuarie 1949 avansat şef al Serviciului Contabilitate (M. HA007 şi HA008. M. p.I.C. partea I-a. 1948. probabil aceeaşi persoană cu omonimul. 4).G. nr. A. partea I-a.Of. 47 V şi proiectul Fototeca online al A. partea I-a.Of.C. doc. 501). reabilitat în 1968.F.A. BERMAN.I.Of. BERKOVITS.R.C.Of.I. 34 . respectiv “Bernaki”) – membră P. 3001). BERMAN. Isarel . 148.Of. dosar nr.R.R. BERKOWITZ. BINDER. 147. p.R. 17 din 21 ian. anexa la dosarul nr. 17 (3 iunie 1948): 5). ulterior rechemat în ţară şi încadrat consilier economic la Direcţia Organe Exterioare a Ministerului Comerţului (M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls..D. C. inv. p.. deputat în Marea Adunare Naţională (1957-1961). 111 din 15 mai 1948. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.Of. 1948-195246). nr. 76 din 30 martie 1946.R.D. 1949. şi B. Nastasă şi Varga 2003a:641).. nr. v.E.C.F.N. Organizaţia de Femei din Apărarea Patriotică.C. (M. Jacques (n. p.D. al P. p.R.OF. p. J. Ovidiu – din 1947 secretar contabil la Prezidiul M.R. F. BERNSTEIN.I.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. p. ministru adjunct al Prevederilor Sociale (1952-1957) şi membru al C. 76 din 30 martie 1946. partea I-a.Of.F. 87 din 13 apr. p. nr. inv. 1949. M. – după război vicepreşedinte al casei de Pensii a Colegiului Inginerilor din România (M. al Frontului Democraţiei Populare. din timpul războiului. 3293. 6313).). 142. 1947. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of. 149. Andreescu. Femeile din Organizaţiile Sindicale. 144.. nr. 46 Constituită la 3 ianuarie 1948 prin fuziunea organizaţiilor U.M.din 1947 controlor în cadrul D.. Vasile . p. nr. ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. nr. p. fotografiile nr.47. BIRCHENTHAL. 143. – numit în mai 1948 membru al comisiei centrale interimare a Colegiului Medicilor.F. BERNACKI.

7950). la Judecătoria sectorului 8 Bucureşti. Igor – după august 1944 comisar-ajutor M. 6749). v.R.I. M. BLUMENFELD. nr. până în anii ’80. BIRTHELMER. 12877.din 1947 controlor în cadrul D. Antonina . p. (r) în Foreţele Armate prin decret regal în febr. BLECHMAN. BLUMENFELD. David .Of. partea I-a. Ioana şi Gheorghe).Of.S. reînscris ca sub-lt. nr.Of. nr. BLUMENFELD.după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C. 4968). 645). 35 din 11 febr. 289 din 13 dec. Mihai . BLUMER.Of. 4251). nr. fiica lui Leon şi Marie (n.E. p. p. 168 din 23 iulie 1948. 167. BIROU. 29 din 6 febr. 644). 162. BLUMEN. partea I-a. partea I-a.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.Of. 168.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.după război inspector general sanitar în cadrul Ministerului Muncii. a III-a. nr. T(h)eodor (1915-2001) – inginer de căi ferate. activistă a Comisiei Controlului de Partid în anii ’50. partea I-a. până la pensionare (1978). nr.153. Buzea . 166. 6306). prorector la Institutul de Căi Ferate. apoi. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R.G. BLUMEN.Of. 1945. nr. partea I-a. BLUM. 158. 1213). 159. BLASIAN. 165 din 24 iulie 1945. (M.I.1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. 119 din 28 mai 1947. după prima căsătorie cu Radu Münzer (viitor Mănescu) a preluat numele acestuia) (14. dosare anexe. 156. 12/1952).I.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 15 din 19 ian. Cecilia GLANZSTEIN. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.1922 – 1990 Bucureşti) .R. 3705). 154. partea I-a. p. nr.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 1945 după ce fusese radiat din registre în 1940. din 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor.P. ca translator la Direcţia Radio (M. 804 din 21 dec. ulterior. 1949. Materiale Plastice (1948-1949) (M. 658.A. M. BLINDER. partea I-a. Flaviu . decan al Facultăţii de Căi Ferate.Of.Of. Saly .Of. al P. p.Of. nr. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. nr.soţia demnitarului Emil Bodnăraş până în anii ’50 (cu care a avut 3 copii: Viorel. p. p. 1949.P. 1948. Drumuri şi Poduri din Bucureşti .A. 1949. 131 din 8 iunie 1948. partea I-a. 163. M.R” cls. director general în cadrul ministerului (cu dosar de cadre la secţia Economică a C. partea I-a. p. BLOCK. nr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.director al Centralei Industriale a Întreprinderilor Prelucrătoare de 157. 1949. partea I-a. 16 din 20 ian. Jean .S. Iosefina . decorat prin Decretul nr.. partea I-a. 15 din 19 ian. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. Bucureşti.09.” cls. p. 15 din 19 ian. p. din 1949 şeful Direcţiei Cadre a Ministerului Industriei (M. 1949. 165.I. 164. Florica (n. partea I-a. 1964. împreună cu toţi ceilalţi rezervişti evrei (M. V-a. nr.R.Of... Asistenţei şi Asigurărilor Sociale. P.Of. 1947. 200 din 1 sept. nr. p. 15 din 19 ian. p. 155. Ernestina . nr.C. ministru adjunct al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1951-1957). partea I-a.C. Fischler).B. Leopold . 95 din 22 aprilie 1948. p. nr. 190 din 18 aug. la Direcţia Studii (1948-1949-?) (M. partea I-a. 1949. 641). nr. 5966).Lenin (secţia civilă 4950). BIRNBAUM. a M. BLUMENFELD.Of.C. 641). partea I-a. – în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. 164 din 19 iulie 1948. partea I-a.din 1948 inginer în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p.C. p. de la începutul anilor ‘50 judecător la Tribunalul Raionului V. Mauriciu . nr. Politică şi lector universitar. 160.Of.Of. p. 788). M. Iosif – fost student la Drept la Iaşi. 35 . 6094). 1946. BODNĂRAŞ. întocmit în 1951. apoi redactor la Ed. 161.Of.

încadrată în centrala M. Iosif (n.Of. partea I-a. 1. vicepreşedinte al Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Strănătatea (din 1955). Lupaşcu)) – membru P.R. şeful Securităţii între 1948 şi 1963 (poziţia nr. Vladimir Doicaru ş. alt şef de Direcţie al Securităţii (poziţia 22). nr. de viitoare nume celebre în ierarhia comunistă de după 1945. membru de partid din 1932. 333.M.169. ministru adjunct (cu rang de secretar de stat) al Afacerilor Externe din 26 decembrie 1989 până în 2 ian. 171. şef de direcţie în Securitate).I. Elena Răutu. p. dosar 9.U. partea I-a. partea I-a. 48 Românizarea numelui în baza deciziei nr. alias Gheorghe Pintilie. 141-2. în ian. în martie 1948 cu funcţia de şefă de serviciu şi repartizată la cabinetului secretarulu general al ministerului Ana Toma (M. 173.P. viitor colonel şi şeful gărzilor de corp ale lui Gheorghiu-Dej (poziţia 17).Of.R. Basarabia – 2007 Washington. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286 n.S. nr. etc. după moartea soţului. Nicu Ceauşescu. BOGDAN.I.VII.” clasa a V-a în 1948. Europa Occidentală şi America de Nord (1961-1966. 5 dec. (1949-1951). respectiv membru al Consiliului Uniunii Internaţionale a Studenţilor (Paris. 444 n. Svetlana (n.R. 105 din 12 mai 1945. Watts 2011: 280 n. 36 . America de Nord şi de Sud (1978-1982.”) (v. în 1976). partea I-a. 1990. 26.C. unde a decedat în iunie 2007.A. alias Petre Petrescu. v. 24 din 30 ian. 1949 soţia diplomatului Corneliu Bogdan (v.1946. 1912) – membru de partid din 1944 170. căs.. GOLDEMBERG) (n.) – fosta soţie (până în 1947) a lui Piotr Gonceariuk (viitorul Petre Petrescu. 1948. 158).U. viitorul Serghei Nicolau. partea I-a. probabil nu întâmplător). în fapt aflat în atenţia U. 1948 – nov.A. 50 din 1 martie 1948.R. Iosif SOLOMON) (6. 1 în tabel. din sept. data morţii (!). p.S.A.a.D. 40 din 16 febr. pe aceeaşi listă. 1966-1967).I. 178 din 4 august 1948. BOGDAN. la momentul repatrierii părinţilor.E. BOGDAN. ea însăşi pe lista agenţilor plasaţi de sovietici în 1945-1946 în aparatul de stat al României49 [poziţia 77. în fapt Piotr Gonceariuk. 3806). pensionat la cerere în martie 1947.R. Levy 2002: 203).Of. 172. director al dept.A. ambasador în SUA (1967-1976). fd. GRÜNBERG48) (5. în 1948. „Serghei Niconov”.B. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. p.U. al P. p.A. a M..C. Alexandru (n.C. ambele locuind în prezent în S. unul din coordonatorii reformei sectorului sanitar după 1945. ulterior promovat consilier de presă. 1946. 67 din 22 martie 1945. M. angajat în M.M. 738). ff. 6401). director al Direcţiei Occident a M. Emilia Bogdan s-a stabilit ea însăşi la Washington. v. 24 din Bucureşti cu V. decorat cu ordinul “Steaua R. 1948).1990) (fiul lui Horia (Harry) şi Silvia (n. recăs.E. 0110 (“antiK.E. 49 Alături.G.N.după război controlor în cadrul D.Of. cu care a avut două fiice: Ileana (căs Popa) şi Olga (căs. BOGDAN. din mai 1945 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Propagandei. 157 din 4 mai 1971). pensionat). din 1941.d.Of.1912 – 1962 România) – ilegalist. preşedintele secţiei de Relaţii Internaţionale a A. rămasă în S. (dosar 29/1957).E. 517).II. BOGDAN. p. director adjunct la Direcţia pentru relaţia Occident (1953-1955). partea I-a. supra). „Ion Didenco”. apoi cu Gheorghe Câmpeanu. cf.062 din 31 ian. 2146. Corneliu (n. p. (Uniunea Naţională a Studenţior din România). M. (1962-1990). nr. nr.XI. nr. a treia fiică. ministru în mai multe guverne comuniste (poziţia 2). coleg de promoţie (1969) la fostul Liceu nr.G.L. Hună .A. Arhivele Militare Române. Gonceariuk. viitorul Ion Vidraşcu. Emilia (n. şef al Direcţiei Presă al M. Tismăneanu. Bănulescu. cu grad de consilier de presă (M. „Valerian Bucikov”. Emilia MILCO) (1926. 62 din 15 martie 1947. 1869..E. S. şeful Informaţiilor Externe (1951 -1954) (poziţia 3).Of. iar în paralel membru al Comisiei centrale Tineret şi instructor al Comisiei pentru U. (dosar B/178 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). după august 1944 vicepreşedinte A. funcţionar şi chiar ministru adjunct (1952-1953-?) la Ministerul Sănătăţii. (1955-1961). 1946 a ministrului Justiţiei (publicată în M. 1990.R. consilier la Legaţia României la Washington (1951-1953). 1946. în fapt Ivan „Vania” Didenko. partea I-a. precum „Pantelimon Bodnarenko”. era de fapt fiica Emiliei şi a lui P. 7. director al dept. director de cabinet al Anei Pauker (dec. consilier al ministrului de Externe (1976-1978). în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Hoge.1921 Bucureşti . respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971 (Decretul nr. 1310. şi opinia identică a lui Watts (2011: 517)].C.). p. nr.A. oficial “dizident” al regimului comunist în ultima perioadă. 10. 1949.U. „Petre Goncearuc”. nr.

Tony. nr. (?) BOIANGIU.Of.soţia generalului Mihail Boico. infra]. Târnava Mică) cumnata ilegalistului Bela Breiner.IX. decizia nr. p. 1947. (135/1955).2001) .A. în Bucureşti). a M. inv. p. 1949. nr. Katherina ABRAHAM în 1909.E. locuind în prezent în S. N. şefa Direcţiei Cultură din M.R.1950) – cunoscut mai degrabă ca scriitor.R. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. 229 din 4 oct. "o comunistă militantă de origine evreiască" cf. 66 din 19 martie 1946.C.C. sora Herminei Marcusohn şi mătuşa lui Vladimir Tismăneanu) (1916 – 2002 Paris) . al P. având doi copii: Florent Michael şi Deborah.Of. pentru socialism”. funcţionar în cadrul Oficiului de Studii al Ministerului Economiei (oct. Berindei. fostă ilegalistă (cu pseudonimul “Petrova”). Adriana Livianu.C. în Satul Lung..) şi fratele ofiţerului de Securitate Hary Bogdan. fiul lui Carol şi Ghizela (n. respectiv autoare de articole la revista Magazin Istoric.V. decorataă în 1948 cu ordinul “Steaua R. BONDOC.1916 Bucureşti 2001 (S. 8970). V.1920 – 5. Nadler)). cu fişă de cadre la secţia Economică a C. Iancu BERMAN50. verişorii lui V.U. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. din actualul Parc Carol din Bucureşti. Bucureşti. partea I-a. în viaţă. respectiv Andrei şi Olga (căs.V.U. Octavian – din 1947 inspector general adjunct în cadrul D.567 din 14 martie 1946 a ministrului Justiţiei (M. respectiv director al Editurii Meridiane. în anii ’50 în conducerea Consiliului Central al Sindicatelor şi redactor-şef (până în 1957) la organul de presă al sindicatelor. (19. 662).A. emigraţi în 1975 în Israel. nr. H.1893 Iaşi – 27. jud. Jean (n. ataşat de presă şi din mai 1948 prim-consilier la ambasada României de la Belgrad (1947-1948). (dosare anexe. incinerat) – activist de partid. BONCIU. Stark)) (16. fiul lui Philip şi Rosa (n. Bokshorn). BORILĂ.A.I. cu fişă la secţia Propagandă-Agitaţie a C. nr. Dobrincu şi Goşu 2009: 421.M.?)) – cumnatul lui Silviu Brucan (căsătorit cu sora acestuia. apoi secretar general al Comisariatului pentru Comerţ Exterior de pe lângă Consiliul de Miniştri (1945-1948) (Crispedia 2011. Kuller 2008a: 76). Tismăneanu: Tania (căs. “Raportului Tismăneanu”. BORA. 1946 a ministrului Justiţiei în M. p. 1946. 1944-1945).C. “Horia” (n. fiica lor. C. al P. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. iar apoi traducător la Editura Politică. a avut cu Mihail Boico trei copii. al P. îngropat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. cu pseudonimul “Luca” în perioada ilegalistă. de formaţie inginer. cu diverse funcţii în aparatul economic şi financiar al statului comunist de-a lungul perioadei postbelice.C.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.1983. 26. secţia Cancelarie – dosare anexe. 181. Munca (i-a succedat în funcţie Ecaterinei Borilă). (M.E.” clasa a III-a (Gheorghe Brătescu în Burcă 2007: 13. fiica lui Isidor şi Liza.R. Trebitsch). respectiv traducător la Ed.R. dosar B/181 Colecţia “ilegalişti decedaţi”)).C. 19795. nr. după război directoare în Ministerul Informaţiilor (1945-1947). 37 .174. Alfred LÖVY) (17.Of.” clasa a III-a. Alexandru Bela (n. 2473).I. BOICO. 423 din 15 iul.R. 231 din 5 oct. (1948-1952. 16 din 20 ian. Politică. p. ulterior menţionat ca redactor la Ed.C. (135/1955). Olga a decedat în 2001 la Paris. iar după unele surse martoră a acuzării în 50 51 V. soţia lui Petru Borilă şi cuscra lui Nicolae Ceauşescu [v.G.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 1963. Bianca MARCUSOHN. 3293. 52/1956.P. partea I-a. al P. 180. BOGDAN. BOICO “LUCA”. 175. anexa la dosarul nr.IV. 14/1951). Minerva la începutul anilor ‘70. Cristina (n.C.XI. iar Andre este în viaţă în acelaşi oraş. 177.IX. căs cu Annick (n. 99244 din 4 oct. între 1990 şi 1998 preşedinte al Astroclubului Român. în perioada interbelică condamnat la 3 luni închisoare pentru un roman incriminat ca pornografic. Vladimir (30. Ecaterina (n.P. în 1987 rămasă în Franţa. partea I-a. partea I -a. Ionescu). 178. cuscra cuplului Ceauşescu. respectiv referat de cercetare la Fd. 176. în 1952 aparent şefa Direcţiei Administrative). ulterior conferenţiar la Universitatea Politehnica Bucureşti (până în 1956).R.1909-27.Of. Beniamin HAIMOVICI51.C. Leon . 179. decizia nr.

II-a (Decret nr.1903.R. condamnat în 1932 şi 1935.luni.M.. 1981).” clasa a II-a în 1948. BOTNAR. iar în 1979 cu ordinul “3 August” cls. (1948-1950). 5. responsabil cu economia (1952-1953). şeful organizaţiei Bucureşti a P. 38 . (1948-1955).R.1979). fosta soţie a lui Valentin (de care aceasta divorţase în a doua jumătate a anilor ’80) şi copilul ei s -au refugiat în Israel. 184.X. canoanelor religioase iudaice (Halaha). 2067 din 20 oct.17. Cosma 1994: 31). membru P. al P.htm Cf. http://86. şeful Direcţiei Politice a Armatei. “lucrător cu munca politică în URSS” (1936-1937.C. sub acuzaţia de evaziune fiscală în Marea Britanie în valoare de peste 200 milioane £54./P. refugiat în 1991 în Elveţia. este evreu cf. “funcţionar superior” la Camera de Comerţ Bucureşti.R.C.R.” cls.II. 2009: 71. în 1964 cu ordinul “Steaua R. Evenimentul Zilei . membru al C.C.C. http://www. 17 (3 iunie 1948): 5) şi respectiv în conducerea Institutului Chimico-Farmaceutic Bucureşti la începutul anilor ’50 (Kuller 2008a: 434).C. 1947). vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). unde se afirmă ca om de afaceri (şeful Nissan UK). Viaţa Sindicală (ulterior Munca) în anii ’50. membru în conducerea Comitetului Democrat Evreiesc în anii ’50. 27 aprilie 2009). promovat progresiv până la gradul de general-locotenent. lider al comunităţii evreieşti din România şi bun prieten de familie al soţilor Borilă (“Moştenitorul secret al lui Ceauşescu”. respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971. în oct.R.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/B/B%2006. când îi acorda un interviu lui Robert Levy. Elveţia) – ilegalist. 185. ministru al Construcţiilor (19481951). apoi membru P.C.F. al Comitetului Executiv al C. De altfel. propriilor declaraţii pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei. membru al facţiunii pro-comuniste (1946-1948). organelor de anchetă. membru supleant al C.M.I. (din 1948). Octav (fiul lui Adolf şi Amalia) (21. decorat cu Medalia Muncii.R. (19501953). comandant al diviziei “Tudor Vladimirescu” (19441947). 1948-1952) din partea Blocului Partidelor Democrate.M.php. I în 1959.R. participant la Rezistenţa Franceză în timpul războiului.asp. 54 V. membru al Biroului Organizatoric al P .1906 Silistra – 1973 Bucureşti) evreu din Bulgaria (cf.C.procesulcomunismului. membru al Biroului Politic (1952-1965). graţie ajutorului oferit de Nicolae Cajal.E. în viaţă în 1994.M. în viaţă în 1991.C. salariat al centralei M. când era intervievat de Centrul de Istorie Orală al Radiodifuziunii. IV-a.1998 Villars-sur Ollon. (19651969) şi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). Fiul celor doi şi nepotul l ui Nicolae Ceauşescu.” cls. BRAEŞTER. al P. cu Ordinul Muncii cls.R.P.III.C. cf.E. pentru “uneltire”).%20Bold%20-%20Bozd/Botnar%20Octav%20A/index. (1944-1947). şi în mod cert căsătorit cu o evreică maghiarofonă. evreu bulgar. şi fişa sa matricolă penală.C.M.. (?) BORILĂ. pensionată în 1961.R. Iordan Draganov RUSEV) (13. 38 din 27.R. Dora – numită de Ministerul Sănătăţii membru în conducerea Colegiului Farmaciştilor în 1948 (Bărbulescu et al. membru C. B. stabilit după un periplu în Germania în Marea Britanie. în 1971 cu ordinul “Steaua R. a III-a. BRAEŞTER MARCU. v. 1947 reîncadrat (retroactiv. voluntar în Spania (1937-1938). întors în ţară în 1946 (!).R.R. 1938-1944). preşedintele Comisiei Controlului de Stat (1951-1958). multiplu decorat de statul comunist. decorată cu Ordinul “Steaua R. 80.P. 52 53 V.1913 Cernăuţi – 11. nr.125.VII. cuscrul lui Nicolae Ceauşescu pentru câţiva ani. Daniel Valentin (n. (1948-1969).182.R.C. graţiat în 1964.. redactor-sef al ziarului sindicatelor. arestat în 1960 (cf.R. Petre53 (n.D.S.I.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte2/docs/morminte2p_9. cu grad de colonel infanterie activ în Forţele Armate (D. deputat de Bucureşti (1946-1948. ministru al Industriei Alimentare (1953-1955). membru al C. unor surse controversate. Paşcani) iniţial membru al PSD. (1948-1968). emigrat în 1965 în Israel. al U. al P. Aron (fiul lui Israel) (rar ortografiat şi ca “Braişter”) (n. preşedinte al Comisiei Controlului de Stat şi membru în Biroul Politic al C. începând cu 15 august 1945).R. al P. 183. procesul lotului Pătrăşcanu52 (1954). imediat după Revoluţie. cât timp fiica sa Iordana a fost măritată cu Valentin Ceaşescu.

. pentru câteva luni în 1940 (Tismăneanu 2010b). în 1958. fiecare cu titulatură diferită: Şcoala Superioară de Partid „Ştefan Gheorghiu” (1952 -1966). BREBU. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1955-1960). 225.C.L.Of. nr.P.fostă ilegalistă. în M. Jdanov” (1949 -1954). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. secţia Cancelarie – dosare anexe. p.1922) – activist al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50. 26.Of.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. medic. BRIL.R. 645. p. p. 197.a. partea I-a. 190. dosar nr. 98/1956.186. 175). BRATEŞ. Paraschiva (n.C.R. economice li administraţiei de stat (1977-1989).I. fond 495 (“România”). BRĂTESCU. membru de partid din 4 oct.d.C. decorată cu ordinul “Steaua R. Sache – şeful serviciului aprovizionare din D.VII.Of. membru de partid din 1927.R. sora Ecaterinei Borilă (Abraham) şi soţia ilegalistului Bela Breiner. al P.A. partea I-a. II-a în 1949.A. partea I-a. BRÂNCU. de pe lângă Consiliul de 191. În paralel.09. unde a ocupat inclusiv funcţiile de director de studii şi respectiv de prorector (până la jumătatea anilor ’60). nr.1906) – 1972 Bucureşti) – originară din Basarabia. 1949. al P. 1964. 1945. 533). 225. 187. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.” clasa a III-a în 1948 şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. social -politice.Of. 188. Jdanov” va fi redenumită Şcoala Superioară de Ştiinţe Sociale „A. partea I-a. dosar nr. Haia Solomonovna GRINBERG) (21. a III-a.R. iar apoi prin decretul nr.C. inv. p. C. pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr. II-a în 1951.1920 Bucureşti) .Of. (1953). 1948.R. Izu . 1945 în M.R. şefă adjunctă a secţiei Organe de Conducere a C. Şcoala Centrală de Partid „A.. 477).C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Lică BLUTŞTEIN) (n. înfiinţată în 1948. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. în timpul războiului.484 din 8 dec. Alfred (n. 295 din 28 dec. decizia M.IV. Mina BRAUNSTEIN) (n. 17.P. Academia „Ştefan Gheorghiu” pentru pregătirea cadrelor de conducere a activităţii de partid. p. instituţia va parcurge de -a lungul timpului mai multe forme de organizare. 189. Madeleine (n. Zîna (n. nr. al P.S. BRILL.S.1906 (după alte surse 21 dec. 195.II. 194.R.A.S. dar după unele surse simultan informatoare a Siguranţei. nr. 2004: 48 (n.R. p. BRENNER. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.” cls. în 1945 şef al spitalului Cazarmei 55 Înfiinţată în 1947 ca Universitatea de Partid „Ştefan Gheorghiu”. nr. 127 din 7 iunie 1945. 39 . apoi a generalului Andrei Roman (Grün). 193. nr. Academia de Ştiinţe Social-Politice „Ştefan Gheorghiu” (1966-1970). partea I-a. anexa la dosarul nr. 1944.G.R. inv. al P.M. inv.E. Jdanov” (1954-1958). M. nr. 17.698 din 4 dec. decorată cu “Ordinul Muncii” cls. Miniştri (1948-?) (Nikolić f. iar de la începutul anilor ’50 cadru didactic la Academia “Ştefan Gheorghiu”55. cu rang de consul II (M. Piroska ABRAHAM. va fuziona prin absorbţie cu Academia „Ştefan Gheorghiu” în cadrul Şcolii Superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu” de pe lângă C. Isidor FÄRBER) (n. BRAUM. nr.1907) – ilegalist. 1945. 1945. partea I-a. 19 din 23 ian. 15 din 19 ian. fond 495 (“România”). H. 11177). 1949. 10926). Mundi – în ianuarie 1948 angajat în centrala M. viitor al Informaţiilor (M. fostă secretar general interimar al P.A. BRAUNŞTEIN. (din 1950). ? – numit în 1948 în comisia de tipizare a medicamentelor din cadrul Ministerului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 93). BRAUNER.2). 287 din 14 dec. 196.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.1898 Iaşi) – în iunie 1945 angajată şefă de secţie în centrala Ministerului Propagandei.Of. dosar de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. 644). după război şefa Direcţiei Industriale Tricotaje şi Confecţii din Bucureşti. (Dobre et al. 192. 1. p. Lică (n. 3293. 170) şi 49). nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 4758. Academia de Învăţământ Social-Politic „Ştefan Gheorghiu” (1970-1973). după război activistă a Secţiei Propagandă – Agitaţie a CC al PMR (1949-1950). plecată în U. după război în centrala Ministerului Sănătăţii. 122. Arnold .C. BREINER. Institutul de Ştiinţe Sociale „A. 15 din 19 ian.II. 124. zisă “Piri”) . cu referat de cercetare la fd. după care.J.C. Laurenţiu (n. 804 din 21 dec. conferenţiar universitar.M.

.2006 Bucureşti) – ilegalist. a III-a. vor fi internaţi în lagărul de la Vapniarka.I. etc. nr. rezervat evreilor comunişti. deputat de Cluj în Marea Adunare Naţională. M.Of. C.I. 201. din Transilvania de N ord. 122 din 28 mai 1948.1914 – 7. (1955). numit membru al Consiliului (naţional) Superior al Tuberculozei de ministrul Sănătăţii în mai 1948 (v. Nastasă şi Varga 2003b: 53. Regimentului 1 Grăniceri din Bucureşti (M. 9283 din 24 iulie 1942 al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri.S. M. probabil fratele colonelului dr.14. 112. “eminenţa cenuşie” a F. I. BRUCAN.D.C. a avut 3 surori: Clara (căs. partea I-a.C. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. în Transnistria56. dosar nr. în baza ordinului nr. 2592 din 31 iulie 1942.Of.T.D. Ulterior.C. fiul lui Adolf şi Ethel (Etty))57 (18. decorat prin Decretul nr. s-a stabilit în S. activist al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50 (A. acelaşi care în mai 1945 ameninţa în ziar: “Da. Gabriel .U. după 1989. respectiv analist politic comentator la ProTV chiar şi la 15 ani după 1989. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1945. al P. în febr. p.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Saul BRUCKER (în certificatul de naştere “Brucar”). partea I-a. 57 Schimbarea numelui în baza deciziei nr. 1945 a ministrului Justiţiei (v. ambasador la Washington (1956-1962). membru al facţiunii procomuniste din P. aflat în atenţia U.D. 662). 2009: 1845). în 1948 funcţionar în administraţia de stat. Francisc (Ferenc(z)) (1895-1965) – imigrat din Ungaria în 1919. 1949.Of. nr. Chişinevschi şi apoi L. internat în lagărul pentru evrei comunişti de la Vapniarka. Tony (căs.T. 158 din 12 iulie 1948. cu stagiu recunoscut din 1933.C. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. nici o cruţare! Bandiţi manisto-salaziţi!”.. 204. în aplicarea ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr.C. Silviu (n.S.C. 40 .04..I. 4698). a M. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. diverse alte funcţii în ministerele conduse de M. membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (iulie 1946 – decembrie 1948) (Bărbulescu et al. şi orchestrator al înfiinţării G. p. 1945 activist al Frontului Naţional Democrat la Cluj. exclus din partid în 1949 pentru deviaţionism (Andreescu.06.N. documente interne.G. Constantinescu. 85 din diverse penitenciare şi 554 aflaţi la acel moment în libertate)./U. III-a (dosar B/243 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).1978 România) – ilegalist.U. BRILL. 56 Iniţial. cu Leopold Puican).după război controlor în cadrul D.S. Mărgineni. p. Nagy şi Vincze 2008: 49.C.P. p. Dobrincu şi Goşu 2009: 111).M. partea I-a. 5785).A. p. Calman . se dispusese evacuarea în Transnistria a unui total de 1045 evrei comunişti (406 din lagărul de la Târgu Jiu. în 1945 şeful resortului muncă şi asistenţă socială în cadrul Comitetului Executiv al F. 82).E.684 din 5 nov.R.IX.P. Solomon – dentist. 26 din 1 febr. 205.Of. p.198. Zalman (alias Sandu) (01.N.C. 16 din 20 ian. 200.OF. BRUDER. 619 persoane (407 de la Târgu Jiu.Of. BROTMAN. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. via Israel şi lucrează la Yahoo Advertising. cel care conducea întreaga campanie propagandistică de comunizare. cu Jean Bogdan. Răutu. marginalizat în anii ’80. nr.M. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946 1948) (M. partea I-a. 202.N.1916 Bucureşti . 203. după 23 august 1944 şeful secţiei politice iar apoi redactor-şef adjunct al ziarului Scânteia (până în anii ’50). din octombrie 1944 secretar al Consiliului de experţi al Sindicatului în Cluj. 1947.N. 2158). partea I-a. 10260. 753). 5784). p. Şuli Brill. nr. 0110 (“anti-KGB”). 158 din 12 iulie 1948. Emil – din 1948 inspector general adjunct în cadrul D. vicepreşedinte al Consiliului Radioteleviziunii Române (1962-1966). BRODER.-C.E. 269 din 23 nov. fd.Of. fiul său. a M. BRUCĂR. supra) şi Henriette (căs.I. membru în Biroul secţiei Reconstrucţie a U. cu Lică Vişan). incinerat la crematoriul “Cenuşa”. (Berindei. BRODER. 199. nr.. v. 14). BRUCKER.C. Andrei. Jean – fost deţinut ilegalist în perioada interbelică. partea I-a. nr. 67 din 22 martie 1945.G.) şi 127 din libertate). (partea I B) nr. 85 din diverse penitenciare (Caransebeş.

206. ministru de Externe (1952-195558). la rândul ei ilegalistă. 32 din Bucureşti). deputat M. (1948-1950. soţii Buchici au avut doi copii.M.A. 1949. 7438. Paul . Iulian şi Zoia. zis “Bughici”.E. nr. nu în timpul lui Gheorghiu-Dej” (Brucan 2002: 5). 190 din 17 aug.X. de la Petre Lupu la Israel “Ion” Rachmuth. de Stelian Tănase. ca referent titular la cabinetul secretarului general Ana Toma (din 1947).A.C. şeful Secţiei Bunuri de Consum. “muncitorească” şi cea “kominternistă”). apoi cu drepturi depline al C.Of.Of. cu variaţiuni specifice ale etichetelor atribuite celor două tabere. p. Aprecierea este îmbrăţişată de altfel şi de S. fiul demnitarului comunist Grigore Cotovschi. fond 495 (“România”). Ulterior. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. Aceleiaşi reprezentări îi subscrie şi istoricul Larry Watts. 1946. BUGHICI. vicepreşedinte al Colegiului Central al PCR (1969-1974).Of. Nachmanovici)) (14/25. de la A.Of. 1946. În esenţa propriei noastre aprecieri.Of. 209. 1948 207. David . decizia MJ nr. al P. preşedinte CENTROCOOP (1968-1969). în M. inclusiv vicepreşedinte al comisiei de politică externă a M. cea din urmă căsătorită cu Iura Kotovski.C. în a cărui opinie “situaţia din România în 1945-1951 a urmat precedentul creat de Béla Kun în Repubica Sovietică Ungară. 1946.XII. e adevărat. 41 . nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. Gheorghiu-Dej ocupa de fapt o poziţie secundă celei a Anei Pauker în ierarhia reală de putere (Brucan 1992: 59). 210.. probatoare ale faptului că epurările orchestrate de Dej nu aveau un conţinut etnicist sau antisemit.1997 Bucureşti) – de profesie textilist. pentru mai mulţi ani directoare a Liceului nr.N (mandate succesive între 1948 şi 1975. (M.Of. succesiv perioadei de instabilitate asociate conflictului în surdinădintre cele două tabere în perioada 1945-1952. menită mai degrabă a menţine aparenţele (întrucât Ana Pauker era de origine burgheză şi evreică). Simion (n. cu dosar la secţia Economică a C. între 1957 şi 1961).C. BUGHICI. I. p. partea I-a. cât politic bine calculat în cadrul războiului intern şi pur pragmatic dintre facţiunile “lagăristă” (numită uneori şi “doftanistă”) şi respectiv “moscovită” (care. după 1944 membru supleant. p. BUCHEN. BRUMFELD. în domeniul Învăţământului (e. apoi promovată director administrativ adjunct. unde şeful era de fapt ministrul de externe”(Watts 2011: 173). 225. BRUMARU. direcţia economică a Comitetului) a C. 1950-1955-1965). p. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1957). după război încadrată iniţial în M. 211. Reizl)) (1919 România – 2009 Petah Tikva. ambasador la Moscova (responsabil şi pentru Mongolia şi Finlanda (1949-1952). partea I-a.R. Hana FRIEDMAN. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. 3002).e.II. nr. 208. 33 din 8 febr.M. nr. Cornea sau de la Mihail Florescu la Ghizela Vass. ulterior cu funcţii modeste în ierarhia comunistă. (anexe. conţinea semnificativ mai mulţi evrei) – o reprezentare de împărtăşită. infra). Bernard – după război inspector şef în cadrul Direcţiei Generale Drumuri din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. funcţionar în centrala Ministerului de Finanţe (M. fiica lui Meir (alias Max) şi Perla (alias Paulina) (n. 981. T. dosar nr. 6781). al P. partea I-a. decorat. nr. partea I-a. chiar şi după alegerea sa formală ca secretar general al partidului.1900 Bucureşti) – din sept.N. al P. (1957-1965). 173 din 31 iulie 1947.C. 22. 15 din 19 ian. Brucan insistă reiterează explicit: “Purificarea etnică a început în special pe timpul lui Ceauşescu.G. internat în 1942 în lagărul de muncă de la Vapniarka. ROSENBERG) (n. M. cu ordinele 58 Unde. decorată prin Decretul nr. 8984). 1948. inter alia. (?) BUGEANU. şi Raşela (n. partea I-a. deşi evreu. Comerţ şi Cooperaţie (i. 76 din 30 martie 1946. leadership-ul lui Gheorghiu-Dej s-a stabilizat şi respectiv consolidat după epurările din 1952 -1953 şi 1958-1961. Israel) – soţia demnitarului comunist Simion Bughici (v. 39959 din 15 apr.C. care opinează că până în 1952.R. p.). Brucan (el însuşi evreu). ministru al Industriei Alimentare (1969). nr.din 1947 inspector în cadrul D.I. Simon MOISE.R. nr. inv. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. 30/1956). Baranga la P. 209 din 9 sept. Solomovici (2003: 91). fiul lui Moritz Moise.g. partea I-a. Ana (n. respectiv Ion Gheorghe Maurer şi diverse comentarii ale Europei Libere din a doua jumătate a anilor ’50 (care disocia retrospectiv între aripa autohtonă. 170).A. a M. 644). p.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M.E. i-a succedat în funcţie Anei Pauker – unul din sutele de exemple (de la Nicolae Goldberger la Gheorghe Gaston Marin.C.1914 Iaşi – 1. Heinrich (n. precum şi în memoriile lui Pavel Câmpeanu. etc.

Of. CALMANOVICI. dosar nr. ministru adjunct al Învăţământului Public (1949-1951).T. Wilhelm .R. Sf. şi respectiv consilier de legaţie şi ministru consilier la Legaţia României de la Belgrad (1948-1949). apoi prima soţie a lui Leonte Răutu (în anii ’30). II-a. prin Decretul regal nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. p. 2066 din 20 oct.G. al P. (M. cu grad de maior. 173 din 31 iulie 1947. partea I-a. cu domiciliul pe str. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. prim consilier de presă la Ministerul Informaţilor (1947-1948).212. BUTNARU. M. “23 August” cls. partea I-a. în U.A.din 1947 inspector în cadrul D. nr. 10496. partea I-a. 6781). BUNEA.în martie 1945 reîncadrată în D.G. membru în colegiul de redacţie al Pentru o pace durabilă.III. BUNESCU. n. Ilie nr. p.III. a M. în 1971 cu ordinul “Steaua R. decorată cu titlul de Erou al Muncii Socialiste. 256 din 5 nov. profesor la şcoala partidului (viitoarea Academie Ştefan Gheorghiu). fond 495 (“România”). Tatiana (n.. 52 din 4 martie 1945. 1949) şi ministru adjunct al Învăţământului Public (1951-1953). nr. 9763)). nr.R.Of. 1947.R. M. după august 1944 redactor la Scânteia şi activist al secţiei Propagandă-Agitaţie a C. inginer al complexului clădirilor fabricii APACA din Bucureşti (1947). inv.1982 România) – ilegalist (cu stagiu recunoscut din 1921 (!) şi fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. rămasă în Basarabia după 28 iunie 1940. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.1902 Rădăuţi – 12. BUICAN. apoi consilier de presă la M.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. în 1941 figurând pe lista “comuniştilor categoria A” a Siguranţei59 (în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.Of. Solomovici 2001 I: 195. nr. 216. 42 . 7 din Bucureşti. n. 1654-5). 158 din 12 iulie 1948. I-a (Berindei. în Forţele Armate. partea I-a.C.P. 1902. 225.G. Sonia .Of. respectiv vicepreşedinte al Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea (1956-1962). p. nr. participant la Rezistenţa Franceză.II. secretar general (din ian.S.S. ulterior detaşat local în judeţul Dorohoi (M. 1947. I în 1964 şi respectiv cu “Steaua R. partea I-a.R. p. 1947.C. II-a în 1949.C.R. M.1956 Aiud) – finanţator generos al partidului ilegalist în perioada interbelică. după război membru fondator al C. Dobrincu şi Goşu 2009: 199. 218. BUJUM. pentru o democraţie populară. 1947 (M.E. Isac . 253 din 1 nov.D. 72 din 25 martie 1942. 214. A. 215. nr. BURAHOVICI.Of. pensionată ca director de studii al Academiei de partid “Ştefan Gheorghiu”. partea I-a. nr.E.R. Betea 2005). P. 1912 Ucraina) – de formaţie cizmăriţă. pp. p. 275 din 27 nov. 2.E. aflată în 1941 pe lista comuniştilor “categoria A” întocmită de Siguranţă. al P. nr.C.” clasa I-a în 1971. cu generalul rus Iakov Bulan. 217. 213. 2201). partea I-a.S. redactor la Scânteia şi Contemporanul.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului.V. 2271). pp.1896 Piatra Neamţ – 12. Arthur . fosta logodnică a lui Ştefan Foriş. “Apărarea Patriei” cls. Tassia Isidorovna LEABIS) (n.T.I.Of.Of. 204 din 5 sept. iar ulterior măritată în timpul războiului. Otto . în 1942 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. profesor la Institutul de Construcţii din Bucureşti şi director general al Normelor şi Construcţiilor în 59 În forma parţial corectă “Aron Lazăr Arneldi”. dosar nr.C. (dosar 73/1951). p. BULAN. 52 din 4 martie 1945. 219. p. ilegalistă. 1654-5).Of. “Steaua R. Emil (fiul lui Mendel şi Hana) (4. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclusă în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 225. fond 495 (“România”). Ern(e)st ARNOLDI) (23.2179). Alexandru (n.” iar în 1978 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.” clasa a II-a în 1948. C.C. 80723.F. partea I-a. 5785).S. 9857.R. fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.. nr. Rădăuţi. cu stagiu recunoscut din 1937.în martie 1945 reîncadrat în D. inv. partea I-a. 1947. în iunie 1945.

. 229.E.C. secţia Cancelarie – dosare anexe. cunoscut mai ales sub pseudonimul publicistic Adrian Radu-Cernea) – originar din Iaşi. în 1953 ministru adjunct al Metalurgiei. 264 din 14 nov. M.C. CAUFMAN. nr. partea I-a. nr. 645). M. p. iar apoi inspector în cadrul D. 34 din 10 febr. inv. ca translator la Direcţia Radio (M.Of. p. 645). ulterior condamnat şi deţinut până la decesul său în penitenciar (Aiud). al P.G. partea I-a. C. p.I. 16 din 20 ian.Of. p. 227. CERNEA. 190 din 19 august 1947.C. (M.a. KATZ) – din 1949 şeful Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei. Sergiu (în unele documente din arhiva U.R. îngropat. partea I-a. David (n. CALMANOVICI. 45 din 24 febr.C.C. partea I-a. 1190). nr. u. 224. 1949. nr. 225. nr. Aurel . Henrich – în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor.Of.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. CÂMPEANU. CARASSO.în 1949 era dispecere de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.Of.din 1947 controlor în cadrul D. 222. (dosare anexe. cu referat de cercetare la fd. 663). ulterior activist de partid (şef adjunct al secţiei Industrie Grea a C.R.E. 232.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. Dobrincu şi Goşu 2009: 115. nr. CĂŢOIU.T.C. (M. CERNOVITZ. CĂLIN. la catedra de organizarea şi planificarea întreprinderilor (în 1956 cu grad de lector cumul). Maietta . partea I-a. partea I-a. partea I-a.G.C. cu dosar de cadre la secţiile Economică (dosare anexe.din 1947 controlor în cadrul D.C. Ministerul Construcţiilor între 1944 şi 1951. 289 din 13 dec. “Kaster”) – după august 1944 membru de partid şi secretarul Secţiei Administrative a Uniuni Asociaţiilor de Elevi din România (coleg cu Ion Iliescu şi Nina Telescu. 1949. 228. p.Of.controlor (până în febr. (M. ulterior activist al secţiei Tineret Studenţesc a C.G. nr. 221. în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. viitoarea soţie a lui Iliescu). ZWIEBACK. 96/1968 (la reabilitarea post mortem). anexa la dosarul nr. p. 1949. nr.Of. p. CASTER. 662). p. după reabilitarea sa din anii ’60.I.C.C. al P.C. u. p. nr. CÂMPEANU.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. când este arestat în “procesul Pătrăşcanu”. 1948). 223.Of. 15 din 19 ian. partea I-a.Of. Leon . 231.C. 10092). CATONA. 1949. 15 din 19 ian. 3293. din 1967 în conducerea CEPECA (Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi). Stela . Moise .din februarie 1949 şef de secţie tehnică la Direcţia Centrală de Aprovizionare şi Repartiţie din Ministerul Industriei (M. nr. 16 din 20 ian. 1949.T.M. în anii ’50 cadru didactic la Facultatea de Ingineri Economişti din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti. 15 din 19 ian. 643). 7491).Of. partea I-a. 43 . a M. a M. Isac A. cu fişă la secţia Economică a C. nr. CANDEL. CELAN. 17 din 21 ian. 560).). a M.C. p. partea I-a. 1947. CĂRUCERU. 36/1952 şi 25/1954) şi respectiv Organizatorică (109/1955) ale C. 1626.Of. în anii ’60 profesor politehnică şi autor al unor articole la revista Energetica.I. 233. Liviu . nr. p. emigrat în Israel în 1970. 1949. al P.. al P. Marcel .a. din actualul Parc Carol din Bucureşti. 642) . Victoria . partea I-a. 1949. 12877. partea I-a. p. 15 din 19 ian.Of.C. 1947.Of.M (Berindei. Leiba . 1948. Alfred . 10092). Radu (n.220.E. 230. 226. nr.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. pentru socialism”. internat într-un lagăr de muncă în timpul războiului.Of. 501).R.R. 1947. în anii ’50 doctorand la şcoala de partid “Ştefan Gheorghiu”. nr. 1946. p. partea I-a. 25/1954). 264 din 14 nov. al U.C.

98. D.A.C. ulterior “marginalizării”. fişa sa matricolă penală la http://86. 237. (v. 5331). membru al Secretariatului. CHERESTEŞIU. (1945-1946).Of. M. .Of..S. unde este instruit ca una din cele mai importante reurse umane în vedrea instaurării comunismului în România (e. activist al P.. membru în C. (M.C. din actualul Parc Carol din Bucureşti.T.R. Caracterizarea făcută de fostul şef rabin Moses Rosen este elocventă: “Iosif Chişinevschi. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. după război angajată iniţial dactilografă la Inspectoratul Regional de Poliţie Cluj.R.F. aflată în atenţia Siguranţei în 1941 (poziţia 194).în 1948. 15 din 19 ian. zis “Ioşca”61) (26. nr.E. Roza SIMON KAHANA) (n. S. al P.E.P. 10553.I.C.R. 277 din 29 nov. CHIŞINEVSCHI. implicat în trucarea alegerilor din 1946 din judeţul Mureş. p. din 1945 până în 1960 şi secretar responsabil cu propaganda (departamentul Agitaţie şi Propagandă) (1948-1952). ulterior şef de cadre la Academia R. responsabil cu propaganda şi cultura (1952-1955). p. 1626). membru al C.R.M. semna cu “Stănciulescu”.A. Lidia .” (1990: 247).1905 Bălţi – 1963 Bucureşti) – membru U. evreul blestemat.II. când va fi destituit). nr.controlor (până în febr. şi Andreescu. 241. 61 A preluat în sept. Angelo (n.S. rămas în 1940 în U. 2003a: 419.R. III-a. la Bucureşti până în 1956.R. p. iar pentru scurtă perioadă în 1945.C. 1948-1961). din 1947 secretar II de legaţie în centrala M. decizia nr. p. în lista “comuniştilor categoria A”. CHEIS. directorul celui mai mare complex tipografic din ţară – “Casa Scânteii”. “RomânoExport”. 1964.P. membru al Biroului Organizatoric şi şef al Secţiei Externe a C.XII. Grigore . “Jijia” din Botoşani (M. 221 din 28 sept. i se întocmeşte dosarul de cadre nr. 1949.. pentru subminarea economiei naţionale. ABRAMOVICI) (1898-1956 Bucureşti) – fost frizer (cf. 143 din 24 iunie 1948. CHIŞINEVSCHI.C. partea I-a. incinerat la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti. prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1955).. 1945 numele Chişinevschi al soţiei sale (v. CHIRIŢĂ. 205 din 4 sept. primul preşedinte al Comitetului Naţional Evreiesc (precursorul Comitetului Democratic Evreiesc) în 1944-1945. CHELES. 6260).Of. 11. p.E. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 8442).R.XI. al P. în anii ’50 încă funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. cadru didactic la universitatea de partid încă de la înfiinţare. numit de ministrul Industriei conducător tehnic al întreprinderii “Mioara” din Bucureşti (M. 164 din 23 iulie 1945.. nr. CHINZBRUNER.” cls. Nastasă şi Varga. Iosif ROITMAN.095 din 25 septembrie 1945 a ministrului Justiţiei. H. partea I-a.7. pentru socialism”.Of. 238. p. 1948).Of.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M.S.E.C.1979 România) – fostă ilegalistă (membru de partid din 1924).125. 14. 1947. M. deputat de Bucureşti (1946-1948. p.Of. decorată prin Decretul nr.E. partea I -a. 44 . 804 din 21 dec. a III-a. partea I-a. 239. nr.17. Lică (n. nr. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. din 1923 şi P. ulterior la Cluj.C.%20Cernazeanu%20-%20Chivulescu/Chinzbruner%20Angelo%20D/index. 240. (1950-1957. război. membru de partid după 235. 6 din întreaga colecţie dedicată României).Of. Eugen – de formaţie medic. a M.d. Solomovici 2001: 79. în 1948 avansat consilier de legaţie (în 1948 numit de ministrul Comerţului director al S.D. arestat în 1959 şi condamnat în 1961 alături de alţi evrei funcţionari ai M. Iosif (n. soţia ilegalistului viitor istoric de partid Victor Cheresteşiu. ochiul Moscovei şi simbolul terorii staliniste. Rozalia (n. partea I-a. 1948.C. din 1934.I.234. apoi prezentă la Bucureşti.C. 45 din 24 febr.organizaţia regională Ardeal.1905 Ciuc – d. nr. nr.D.php.1917 Bucureşti) (fiul lui David şi Frima) – în anii ’50 funcţionar al Ministerului Comerţului Exterior în poziţia de consilier în cadrul I. Mâţă 2007: 245. originar din judeţul Mureş.C. 236. 7345).. iar apoi promovat inspector în cadrul D. CHARAP. Max . decorat în 1946 de 60 V.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/C/C%2003. îngropat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. membru în conducerea A.R.g. nr. revenit în ţară după 23 august 1944. membru în conducerea C. 642). 2003: 185). partea I-a. după naţionalizare. care nu mai ştia cât rău să facă. eliberat în 1969 (v. 1948. şi Solomovici 2004: 283)60. 1945. în M.S. partea I-a.G..C. (dosare anexe 118/1951). decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R.C.C.S.

ilegalistă (membru de partid din 1930. partea I-a. CLEJAN. ulterior decorat cu ordinul “Steaua R.L. Dr. Tighina – 1960 Bucureşti) – ilegalistă. nr. 9763).G. 6658).XII. 225. după război presedinte executiv al U.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 62 63 După unele informaţii neprobate.XI. 243.1911 Tighina – 1981 Bucureşti)62 – a doua soţie lui Iosif Chişinevschi (iniţial a preluat la căsătorie numele Roitman al soţului.I.E.) în Forţele Armate (M.1975 Shanghai. (supleant 1945-1948 şi membru cu drepturi depline 1948-1955).F. nr. 2075). 1947. secretară a Consiliului Central al Sindicatelor (din 1957).C. nr. partea I-a.C. 1654-5). în 1947 încadrat prin decret regal. ar fi fost verişoară primară cu a treia soţie a lui Stalin.1904 România – 15. CHIVU.S. fiind înmormântat la cimitirul “Song Qingling” din Shanghai (Diamant. C.I.-a în 1949.Of. co -editând până la pensionare revista de limbă chineză România) 45 . 1979: 371.” clasa I-a (1948). CHIŞINEVSCHI. Jakob LAUB KRANZDORF. inv. vicepreşedinte a Confederaţiei Generale a Muncii din 1944 (adjuncta lui Gheorghe Apostol).din 1947 controlor în cadrul D.C. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Sănătăţii. activistă a Consiliului Sindicatelor din sectorul 2 al capitalei (1971-1981). CHIŞINEVSCHI.A. (1951). 8072). Lazăr (n.D.IX. Liuba (n.R. Gizela. 247. repatriat în România în 1948 şi numit inspector general sanitar la Inspectoratul General Sanitar al capitalei. 225. instructor general în cadrul A. unde moare în 1975. C. deputat (1948-1952-1957) şi membru al Prezidiului Marii Adunări Naţionale (1948-1955).R.P. fond 495 (“România”). (1945-1946). 1946). 1947. decedat) a emigrat în Israel în timpul regimului comunist. în 1949 cu ordinul “Muncii” clasaI-a. 157 din 4 mai 1971). Roza Kaganovici.1893. nr. partea I-a. 2790 din 16 sept. inv.R. ordinul Muncii clasa I-a (1949).R. 225. căs. fiul cuplului. 52 din 4 martie 1945. 3912). al P. 245. din 1946 activistă de partid.F. 641). III-a. membru C. fond 495 (“România”). 185 din 12 august 1948. fond 495 (“România”). ordinul “Apărarea Patriei” clasa I.C. dosar nr.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. membru (1945-1955) şi apoi vicepreşedintă a Comisiei Controlului de Partid (1955-1960). incinerată la crematoriul “Cenuşa”. dosar nr. ca maior medic (r. 246.Of. 2008.F. din 1972 din nou în China. III-a. CIUBEREA.242. dosar nr.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.” clasa a II-a. condamnată în procesul de la Craiova din 1936).R. din 1939 medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze (împreună cu soţia.P. p. inv.Of. apoi promovat director adjunct (M. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. Clejan s-a recăsătorit cu Zhao Jinpu. M. Friedberg-Vălureanu 2004. 15 din 19 ian. 244. fiul lui Eliezer (Leizer) şi Sara) (26. p. al U. 1899). revenind însă după 1944 la cel de naştere. iar 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. Isac .E. preluat şi de soţ). pentru merite antifasciste. Adolf . 84). 2010. către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr. p. 1949. în 1948 cu ordinul “Steaua R.C. pp. KATZ) .Of. CLAUDIAN. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M .R.Of.R.N. cu Rodica Lupu. O.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de serviciu în D. 1950. 204 din 5 sept. apoi membru al Comitetului Executiv şi în C. (M.I. al P.R.U. Gheorghe Kishinevski (n. zisă “Nelly”. decorată în 1947 cu ordinul “Coroana României” în grad de ofiţer (1947!). Bucur (n. Simha Gerşovna (în diverse acte transcris şi Kişinevscaia sau Chişinovschi) (23.G. China) – ilegalist. Liube KISHINEVSKAIA) (5. partea I-a. p. 111 din 17 mai 1947. medic în războiul civil din Spania de partea Brigăzilor Roşii (1936-1939). partea I-a. 253 din 1 nov. cea care devine prima chinezoaică stabilită în România (unde a lucrat ca redactor al Editurii pentru limbi străine. nr. decorat în 1971 cu ordinul Muncii cls. (1948-?). partea I-a. nr. (în 1964).R. p. L.Of. a M. care va muri în 194363).

255. în anii (dosare anexe 77 şi 249/1952).I.1911 Bucureşti . CLEJAN. 253. referent la Comisia Controlului de Partid în anii ’50. apoi secretar general UCECOM în anii ’60. COGAN. C.Of. an în care i se stabileşte de altfel şi domiciliu obligatoriu).în 1949 era inspector în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 191 din 20 august 1947. 644).Of. Isac (zis “Jean”) (6. Jacques – din 1947 inspector general adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.R.P. CNEZI. Samuel Nathan LAUB KRANZDORF64. partea I -a. Sally TAUBERG. al P.Of. p. p. fiul lui Eliezer (Leizer) şi Sara)) (7. nr. 250. nr. simpatizantă comunistă în ilegalitate. după război activist de partid. Nell (n.V.III. 1947.1983) – fratele lui Bucur Clejan [v.). 173 din 31 iulie 1947. inv. 21.C.R.1914) – soţia lui 249. 1948. cu Claris (n. p.XII. Samuel (n. a III-a. apoi funcţionar la Întreprinderea de construcţii “Carpaţi” din Bucureşti. III-a (C. 1949.Of. Haim (fiul lui Burăh) . nr. CLOPOŢEL. nr. creator al personajului “Mihaela”. partea I-a. A. căs. cu referat de cercetare la Fd. Ernest . COBAR. 6781). zis “Mache”. nr. COHN.I. cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a CC al PCR (8/1954. Haim – la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. partea I-a. p. 260. 1949. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. . 644). supra].R. 259. 335 din 20 iun. partea I-a. p. inv.C. zisă “Rica”) (n. secţia Cancelarie – dosare anexe.VII. 15 din 19 ian. caricaturist la săptămânalul Piţigoiul (1945-1948). Samuel Clejan şi cumnata lui Bucur. 46 . 205 din 4 sept.C. COHN. COHN.” clasa a V-a.P. p. nr.C. 1949. 19. Aizic . 1949. al P. CLEMENTIN.1993) – membru de partid.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. CODRIN. Sali (n. 254. partea I-a. căs. COHN.Of. 6/1958).Of. nr. 252. 3293.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.C. M. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. CLEJAN. un controversat om de afaceri implicat şi în scandalul monden Remus şi Irina Truică.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. p.în anii ’50 membru al Biroului de ramură al industriei uşoare din cadrul Consiliului de Miniştri. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Ilie . 662). Corneliu BARASCH. Herşcovici). integrat iniţial ca director adjunct al Direcţiei Personal / Cadre în centrala Ministerului de Finanţe (1948). decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. p. – documente interne nr. nr.1915 Bucureşti – 26. calitate în care este de altfel şi decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.1984 România) – fost tipograf ilegalist (aflat pe Lista Siguranţei din 1941 a comuniştilor de categoria A. ulterior ebraizat Kalman ben Eliezer) (31.R. IV-a COHN. Leopold SAFIR) (n. cu stagiu recunoscut din 1934. 15 din 19 ian. 64 V. S. a II-a (Decretul 157 din 4 mai 1971) (dosar C/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).. 15 din 19 ian. 7352). cu fişă de cadre la secţia Economică a C. în august 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. 1963. partea I-a. implicată în anchetarea foştilor luptători din Spania în anii ’50.10. 281 din 4 dec. colaborator la România liberă. KRANZDORF.1906 Orhei – 23. 7537.248.P. partea I-a. 251. decizia ministrului Justiţiei de schimbare a numelui în M. 16 din 20 ian.N. nr. decorat prin Decretul nr.Of.C. 256. 28/1956. 10696. îşi obţine notorietatea la studioul Animafilm ca regizor de filme de animaţie. în 1971 încă direcor al Întreprinderii poligrafice “Bucureştii Noi”. apoi redactor-şef adjunct la Urzica timp de trei decenii. tatăl lui Emil Nell-Cobar. 645).Of. apoi în aparatul economico-financiar al statului comunist. 258.” cls. Avram Nicu – din 1948 inspector în centrala Ministerului Comerţului (M. partea I-a. Geza .18 iulie 1910) – membru de partid din 1941.decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. Liviu (n. 257. anexa la dosarul nr. după război cu varii funcţii de conducere în sistemul tipografic.

COHN. V. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a.S. şef de cadre în cadrul D. respectiv secretarul general-adjunct al FNTDR (Frontul Naţional al Tineretului Democrat Român). 271. partea I-a. a M.Of.voluntar în războiul civil din Spania. nr.E.org/en/mosteniri_ale_culturii_iudaice_03_11_13. 65 Într-o prezentare a unor personalităţi evreieşti originare din Bârlad la pagina http://www. 1949. Marcu . 1888.Of.. 66 Probabil acelaşi Coler. tatăl lui Andrei Coler. din 1937.V. nr. 229 din 4 oct. partea I-a. aprobată prin decizia ministrului Justiţiei nr.C. 6287). 269. 1948 membru în C. COHN.” clasa a IV-a în 1948. internată câţiva ani l a Târgu Jiu. în anii ’30 activist în cadrul P.G. p. 266.C. partea I-a./Kuller 2008a: 445).G. 738). 8971). responsabil de controlul pe teren al cărţilor (fond D. nr. 262.I. II-a în 1949 (decretul nr. indicat de Solomovici 2001I: 194) între numele de evrei comunişti arestaţi în anii ’30 în România). menţionat în Fürtös 2007: 404. (posibilă legătură cu Moscu Colin.F.A. M. dosar 7/1948 Arhivele Naţionale. Chişinău. 6607). al P. nr. partea I-a. nr. p. (n.Of..I. 58 din 12 martie 1945. 270.XI.Of.T. partea I-a.P. COHN.S. 1134).E.G.I. 268. 1919 Păltiniş. p.după război controlor în cadrul 263. n. 266 din 17 nov. şi profesând ca inginer geolog (Banc 2011: 15).A. a III-a prin Decretul nr. 111 din 15 mai 1948.romanianjewish. p. unde a murit în anii ’90 (Berindei.D.XII.D.R. Betty SCHUSTER) (n. 873 al MAN din 20 august 1949) şi respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Levy 2002: 132. 169 din 26 iulie 1947. 1.C. Rădăceanu. 6694).” clasa a V-a. Henry – din iulie 1948 şef de birou administrativ în centrala Ministerului Finanţelor (M.C.U. 1948. Jean66 (GOLSTEIN. nr. COHN.1909 Basarabia) – ilegalistă. 187 din 14 august 1948.C.R.9888. 4362. partea I-a.R.Of.G. nr. adesea cu prenume ortografiat “Jan”) .. emigrată în S.controlor (până în febr.P. p.Of.C. COLIN. 257 din 9 nov.C. 1945.C. 175 din 31 iulie 1948.Of. 1626. iar apoi promovat inspector în cadrul D. M.G. COLER. 3.Of. p. nr. 32 din 8 febr. în 1950. din 1945 membru al C. din iulie 1947 numit membru al Consiliului Director al Direcţiei Generale a Aviaţiei Civile (M. (dosar C/140 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 264. din febr. p. cu stagiu recunoscut din 1928.261. 16 din 20 ian. soţia ilegalistului Nicolae Comnacu. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. M. în M. partea I-a.R. unchiul lui Vladimir Colin. Benone (n. partea I-a.Of.. 267. COHN. p. ulterior marginalizat ca urmare a refuzului de a se alătura P.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.T. Marinescu (1945-1948). 1947. nr.1904 Bârlad) – consilier-şef la Biroul Juridic al Ministerului Comerţului în anii ’50. 663). decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.html. 25.P. 45 din 24 febr. p. 1948. p. COHN. probabil identic cu intrarea “Jean Koller” din C. apoi activist în cadrul D. 1947. 10174).C. KALMANOVICI) (n.P. CONOBEL. Liviu B.C. Moses COHN) – şef de secţie în cadrul al Direcţiunii Presei (organul de cenzură) din cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1949). Elisabeta (n. a M. 265. p. Dorohoi) – membru al P. Samoil(ă) . Simion – în 1947 era şef de serviciu în centrala Ministerului Comunicaţiilor (fiind detaşat din D. Ioan (alias “Ionel Calistrat”) (n. 157 din 4 mai 1971 cu. partea I-a. după 1944 instructor al secţiei Cadre a C.Of.G.-C.F.Of. nr. (1945-1950). 1948). 47 . M.1901 Bucureşti) . Leon COHN65) (n. CONSTANTIN. (M. Oscar – din 1948 şef adjunct de birou în centrala M. 24 din 30 ian. Dobrincu şi Goşu 2009: 506-7. Moscu (n. partea I-a.d.E. 19.R. nr.Of. p. apoi al ministrului Silviculturii. D. al partidului. L.E. 1949. 1945. apoi stabilit în Statele Unite.R. al U. şeful de cabinet al ministrului Muncii. (M. partea I-a.P. ginerele lui Luca Răutu şi al Luminiţei.) (M. emigrat în Israel. 109431 din 25 oct.R. apud Corobca 2008b. decorat cu ordinul “Steaua R.R. Vezi şi cererea sa de românizare a numelui în M. nr. COMNACU.

N. cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr. 277.C. Roza NOVAC) – activistă de partid. fostă ilegalistă. inclusiv de de către fostul suveran Mihai. 11362) începând cu sfârşitul anilor ‘50 preşedinta Colegiului de Partid – regiunea Gorj.descopera. de revista electronică Descoperă.ro („10 chipuri ale comunismului din România. partea I-a. dactilografă). în 1946. p.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls. În sfârşit.O. nr. profesor şi şeful catedrei de materialism dialectic şi istoric la Universitatea Bucureşti (1948-1951). cf. nr. (unde fost.R.XII. nr.1974 Bucureşti) (n. De remarcat nebuloasa care acoperă întreaga viaţă a lui Contantinescu premergătoare anilor ’40. membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale (1945-1946). Numele Moses Kohn apare în premieră într -un draft de manifest al „Partidului Socialist Creştin”. secretar general al Comisiei de Stabilizare şi Redresare Economică (1947-1948). în funcţie de sursă. nr. director al Institutului de Cercetări Economice al Academiei R. subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale (1947-1948).E. p. asasinată în 1968 de. Mehr/Meir/Moses KOHN/COHEN67. (1946-1961. Watts 2011: 513 n. (1957-1958). 273. (?) CONSTANTINESCU.în 1947 era controlor în cadrul D. 1957) şi prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1957). 275. 5.N. vol. 1948. La un deceniu distanţă. Sulamita (n. CORAVU. 1968) . Alexandru . M. originar din Chişinău) – sociolog. 642). Şulămita BLOCH) (d. variantele Chişinău. Lora .C.C. numele Meir Kohn este avansat. (45/1955). Spre exemplu. partea I-a. a IV-a (Decretul nr. 641). 1946). Bucureşti.Of. partea I-a. profesor de istorie şi economie politică (1958-1962). 1949. inter alia.P. după război agent de influenţă sovietic (cf. unde a lucrat în subordinea Ghizelei Vass. de la caz la caz. partea I-a. rector (1970-1972) şi preşedinte (1972-1973) al Academiei “Ştefan Gheorghiu”. 1949. fiica Ileana (adoptată). CONSTANTINESCU. 15 din 19 ian. 7537). 299 din 29 dec.VII. (1950-1952) al Secretariatului (1952-1954. (?) CORNEA. pacientă psihiatric la Gătaia şi Câmpina. 278. autorii avansând. membru al B. (dosar 15563. deputat M. 15 din 19 ian.C.M. 157 din 4 mai 1971). 67 Unul din cele mai controversate persoane în privinţa identităţii lui etnice.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M./P. al P. 1970-1974) şi preşedinte al Legislativului (martie-iulie 1974).A. 1969-1970). (1945-1957). membru al C.C. al P.Of.Of.A. după război în centrala C.R. 178 din 4 august 1948. 1969-1974). vicepreşedinte al Consiliului de Stat (1972-1974). 191 din 20 august 1947. 1972-1974) şi supleant al Comitetului executiv al C. redactor şef (1944-1945) şi director (1945-1949) la Scânteia. 2). p.R. dincolo de moartea ambilor săi părinţi în adolescenţă.C. http://www. 48 .C. Rodica (n. nr.G.I. nr. a M. preşedinte al Comisiei de Stat a Planificării (1949-1955). Eliza .C.S.P. anchetei oficiale. 1389 şi nr. (M. 2009. apoi reabilitat. p. 1947. 21-25) şi reprodus în Totok (2006: 14). 2790 din 16 sept. 1949. apoi încadrată ca director adjunct la cabinetul ministerial al Anei Pauker (v. (?) CORDEANU. al P. CONSTANTINESCU. (1970-1974). ministrul Învăţământului (1956-1957. Miron (13.ro/maratoanele-descopera/descopera-istoria-romanilor/5185890-10-chipuri-ale-comunismului-dinromania). ministrul Minelor şi Petrolului (1948-1949). document aflat în prezent în arhiva C. partea I-a. Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. deţinut (1941-1944). 276.272. (1945-1960 . Stelian . inter alia. 15 din 19 ian. literatura de specialitate nu a reuşit să ajungă la un consens nici măcar asupra locului său de naştere.soţia demnitarului comunist Miron Constantinescu. p.R. descoperit în 1951 de Securitate la domiciliul lui Lazăr Ştefănescu.1917 Chişinău . în anii ’60 -’70 redactor principal la Comitetul de Radiodifuziune şi Televiziune. ff. cardinalii autori ai The Plot against The Church (1962) avansează varianta Mehr Kohn. M. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. p.M. partea I-a. ilegalist (membru de partid din 1936). p. Galaţi şi Buzău. 40 din 18 febr.exclus. v. 6401.S. al B.Of.R. şef de secţie la Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” (1962-1965). 641). partea I-a.18. multiplu decorat..în 1949 era revizor contabil în cadrul Direcţiei Centrale 274. vicepreşedinte (1954-1955.Of.Of. CONSTANTINESCU.

P. 127 din 3 iunie 1948. 65 din 19 martie 1947. nr.Of. 10.Of. 22 oct.I.1911 Bacău) – până în mai 1947 funcţionar în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1.. 1949. 1945 numit şef de serviciu în centrala D.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. (în 1951).M. la I. Paul – membru al comisiei mixte de cenzură a presei instituite mai 1945 (Decretul Lege nr. 3. p.C.. “Romcereal” (M. din 1942 şi al P.G.G. infra] – inginer. Paul CORN72) (n.A. şeful Direcţiei Generale a Studioului de Filme Bucureşti (1957-1965). partea I-a. Jak (n. 1915 Bucureşti) . CORNEA. 282. dos. unde activează până în anii ’70 (v. p. decizia ministrului Justiţiei nr. 10951. 1948. Paul (n.R.R. Paul (n. tatăl lui Octav Cornea (matematician.C.procesulcomunismului. vol. 70 V. nr. 2074. 4844). 1945. 1948. partea I-a. nr.) şi universitarului şi publicistului Andrei Cornea. 74 În unele lucrări de memorialistică menţionat şi între anchetatorii de la sfârşitul anilor ’40 ai unor foşti politicieni naţionalţărănişti (v. 8. după 1945 redactor ocazional la Scânteia69. p. 280. LEON?) – soţia lui Paul Cornea [v. CORNEA. 1416 din 7 ian. sau paradoxul dlui Streinu” – o diatribă pe cât de ridicolă în fundamentare. 72 V. 1946 în M.Of. fiul lui Leon Constantin şi Golda) (n. iar în paralel conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (coleg de catedră cu Alexandra Sidorovoci. partea I-a. 12 din 14 ian.europartes.Of. Parhon” din Bucureşti. http://theatredelaction.din 1947 funcţionar al serviciului de presă şi cultură din cadrul Legaţiei României de la Sofia. decizia ministruluii Justiţiei nr. director general al Direcţiei Generale a Artelor în Ministerul Culturii (19531957). n. 432).. (M. secretar al C. 285. partea I-a. http://www.906 Constanţa) – din 1948 director adjunct al S. consilier cultural la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea a Ministerului Informaţiilor (1946-1947).U. A. partea I-a.. în realitatea obscurată membru U. după 1990 în funcţii importante la Consiliul Culturii. ulterior prezent în Direcţia Poliţiei 68 69 V.arhivelenationale.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/maniu2/docs/maniu2p_54. 49 . dosar nr. din 1949 cadru didactic 281. 9718). nr. multiplu decorat de autorităţile comuniste. 641).II. 3759). partea I-a.1923. 136-143).C. 6)74. fd. pe atât de insalubră la adresa criticului literar Vladimir Streinu. p. Irina (n.B. partea a II-a. din decembrie 1944.I. profesor la “Academia Ştefan Gheorghiu” în anii ’70 (cf. 6684. 107 din 13 mai 1947. 272. CORNEA.S.C. Pavel Câmpeanu.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/. Simionescu 2005).279. p. în iunie 1948. etc. în oct. 253 din 5 nov. M. Ministerul Propagandei Naţionale.Of. ff.T. Corobca 2008: 15. Paul COHN. 1949. CORNEA. 23.C.N. 364 din 2 mai 1945) în cadrul Ministerului Propagandei (A. ulterior profesor la Facultatea de Filologie a Universităţii (pe atunci) “C.P. nr. nr. CORNEA.htm). acuzat ca „dornic să lichideze stânga franceză aşa cum – ştie toată lumea! – a isprăvit-o rapid pe cea românească” [sic] (Scânteia. în locul lui Pavel Cristescu (M. 283. p.205 din 14 martie 1947 în M. p.ro/images/custom/image/serban/1950/1950_pdf. încă în viaţă în Bucureşti în 2011. CORNESCU. 38 din 15 febr.com/universulenergiei/istorie/politehnica/1948-1992/1949/. M. partea I-a.Of. 71 V. nr. al Uniunii Tineretului Muncitoresc (1948-1954)70. nr. partea I-a. şi şefă a organizaţiei de bază a partidului din cadrul Institutului 68. 73 V. delegat cu conducerea Direcţiei Personal a D. 284. 16 martie 1947).Of. 845. în prezent în S.Of. secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale (1990-1992) şi decan al Facultăţii de Litere din Bucureşti (1990-1996). în anii ’50 transferată la Institutul de Chimie-Fizică (ulterior Institutul de Cercetări Chimice) al Academiei. fd. p.P.I. CORNIŞTEANU.XI. KORNHAUSER73) (n. http://universulenergiei. redactor responsabil al ziarului Tânărul Muncitor şi şeful secţiei Propagandă şi Agitaţie a U. 1027. ca inspector de poliţie. 1946.71) şi membru al uneia din conferinţele raionale de partid din Bucureşti. Moise (n. participant la epurarea cu iz de “vânătoare de vrăjitoare” din 1952 (Constantiniu 2003: 15). 15 din 19 ian.Of. p. 186 din 13 aug.S. iar apoi membru în conducerea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste. Moise Leib COHN) (n. http://www. Bucureşti) – în biografia oficială critic şi istoric literar. Aceeaşi funcţie avea să fie ocupată de Ion Iliescu la doi ani după Cornea. 26 din 2 febr. “D”.pdf. Corneliu .T. A se vedea de pildă articolul său „Tendinţe în opera de artă.V. nr.

reprimit în partid în 1964 şi reangajat ca activist la Consiliul Municipal Bucureşti al sindicatelor.P. autobiografia sa în A.1907 Buhuşi – 1951 Bucureşti) (cumnatul lui Emil Calmanovici.C. Iacob (8.C. al P. anexa la dosarul nr. (M.36/fisapenala. C. secţia Cancelarie – dosare anexe. şi Solomovici 2004: 283). p. 19.R. partea I-a. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.286.C. vicepreşedinte al Comitetului Geologic (1951-1952). Sugarman f.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CC%5CC+07. 10092).C.C.E. autodeclarat evreu în fişa sa matricolă din penitenciar77) (fiul lui Leopold şi Elena) – în anii ’50 funcţionar al Ministerului Comerţului Exterior în poziţia de consilier în cadrul I.E. Alexandru (n. al P.S. respectiv cadru didactic şi doctorand la “Academia Ştefan Gheorghiu”. 233-240. nr. COSTEA. inv. al P. COŢOVEANU. fiul lui Herş şi Ester) (n. p. 264 din 14 nov.C. secţia Cancelarie – dosare anexe.M. 1947. anexa la dosarul nr. revizor de locomotivă la Depoul C. partea I -a.R. 77 V.S. reprimit în 1964 şi decorat prin Decretul nr.R. partea I -a. lector la şcoala de cadre de pe lângă comandamentul trupelor sovietice din Constanţa (1945-1948). preşedintele Comitetului Central al Sindicatelor Muncitorilor din Transporturi şi Telecomunicaţii (19561958). COTOVSCHI. http://86. a avut doi fii – Andrei şi respectiv Iura. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a.Of. G. fond 495 (“România”). Arad. II. M. doc. nr.T.: 108).C. “RomânoExport”.Of. Mirel (n. ilegalist. 21). ulterior şeful sectorului Verificări din cadrul Secţiei de Cadre a C. căs.1915 Roman – 2001 Bucureşti) – fost lăcătuş. decizia nr. 91. p. 2). V. Moise .C. nr. menţionat şi în Tismăneanu 1995: 69 şi 1989b: 170 n. Administrative (M. după august 1944 şeful Serviciului de Informaţii din Formaţiunile Patriotice de Luptă. vol.R. membru supleant al C.C. sinucis în 1951. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.R. fd. 1946 a ministrului Justiţiei în M. K/72.E. Soroca.C. nr. în Bucureşti). 1947.M. revenit în România în septembrie 1944.G. eliberat în 1969 (v.III. cu Maria (încă în viaţă se pare. 3293. responsabil şi pentru Vietnam (1952-1955). al P. (1945-1951). a M.C. al P.955).C. după război activist de partid. al P. (adjunctul şefului sectorului Propagandă a secţiei (1948 – anii ’50)).+Cont+-+Cosvan%5CCostin+Alexandru+L%2FP1470379. arestat şi condamnat în 1961 alături de alţi evrei funcţionari ai M. al P. Dobrincu şi Goşu 2009: 236. Basarabia – d. Berindei. Bucureşti – Călători (1958 – 1964). exclus din partid ca “fracţionist” în 1958. 2-5. a III-a. 225.N. plus anexa la dosarul nr.. într-un incident rămas încă incomplet elucidat. 66/1973.A. 1857. Jdanov”. ambasador la Beijing. dosar nr.F.. 2278. 288. 8011). Grigore (n. 287.R. secretar al Uniunii Sindicatelor C. fiica demnitarului comunist Simion Bughici. pentru subminarea economiei naţionale. 75 76 V. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 10522.R.C. deputat şi secretar al comisiei permanente pentru Relaţii Externe a prezidiului M. căs cu sora acestuia. nr. aceeaşi decizie în M. (1957-1958). din Consiliul Central al Sindicatelor şi din rândul membrilor supleanţi ai C. exclus din partid. activist al secţiei Propagandă-Agitaţie a C..C. partea I-a. decorat prin Decretul nr. Anuţa (Hana)) – ilegalist. voluntar în Brigăzile Internaţionale în războiul civil din Spania (1936-1939). 3/1964. nr. 235 din 10 oct. 223 din 26 sept. 1995) – fost muncitor în industria textilă. tatăl cunoscutului regizor Mircea-Mihai Cornişteanu. în anii ‘2000 director al teatrului Naţional din Craiova.. fond 495 (“România”). 50 .R. p.R. membru U. din 1930.Of.C. C. COSTIN. 15. 290.1916 Vertujeni.125. inv.I. în 1958.X. ulterior în U. 1946. L. (1955-1958). 202 din 3 sept.C. Lipova. cu referat de cercetare la fd.1911 Zăbalţ.VII.R. 62. inv. la sfârşitul anilor ’40. 66/1956. C. Diamant 1979: 371. COSMESCU. 289. apoi rector al Institutului de Ştiinţe Sociale “A.a.C.X.R.” clasa a IV-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.F.din 1947 controlor în cadrul D.935 din 16 sept. dosar nr. 10.S.17. referatul de cercetare la Fd. KOTOVSKI. cu Zoia./P. inv. Mirel ZEIDER75 / ZAIDNER76) (23. ff.JPG. 225.R.I.M.C.Of. doc. – secţia Cadre. (v. 1946. căs.N.A. 3293. dosar nr.

E. 4686). inv.II. partea I-a. nr.291. apoi ministru-adjunct (1957-1961).M. secţia Cancelarie – dosare anexe. decorată. iar ulterior. 193 din 22 august 1947. Ecaterina (n. 15 din 19 ian. anexa la dosarul nr.R. (1959) şi referat de cercetare la fd. 293.E. 190 din 19 august 1947. partea I-a. Constanţa (n.N.S.I.C. Laurenţiu (n.R. p. CROITORU. prin Decretul nr. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.A.VIII. p. în mai 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of.C. (M. CRIŞAN.C. ulterior activist de partid.R..E. membru al Comitetului Executiv şi al C . p. nr. Pál Ludovic DAVIDOVICS (uneori ortografiat şi “Davidovici”)) (14.R. Finca DAVIDOVICI.Of.U. secretar pentru probleme organizatorice al comitetului orăşenesc de partid Bucureşti (1951-1953). David (n.C. al P. DAN. p.E. decorată. fond 495 (“România”). partea I-a. p. membru al C. CRIŞAN. 1947. 1949. al P. p. (v.C. 296. colaboratoare la revista Femeia a F. 641). al P. respectiv vicepreședinte al Consiliului de Stat (19651969). CRISTOFF.A. iar în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a III-a. membru al Consiliului General de Conducere al A. 622. ilegalist.R. 66/1962. nr.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. inter alia.X. în anii ’60 preşedintele Comisiei de revizuire a Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti...X. 1948. deputat de Bihor. partea I-a. deputat M. M.E.C. DAN.din 1947 controlor economic în cadrul D. 31 din 7 febr.I.R. 3293. H.” cls. C. II-a în 1949 (decretul nr.Of.. dosar nr. CRĂCIUN.G. p. inv.F. până în 1954 (menţionată şi în scandalul “devierilor de dreapta” din M. ca instructor în cadrul sectorului Ştiinţă al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.M.1924 Kecskemét. dosar nr. 4). (M.N. iar ulterior în centrala M.C.P. 871).Of. nr.Of. III-a.R.C. cancelarie. din februarie 1948 controlor în cadrul D. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 225.C. al P. (1948-1952).R. şi “preşedinte activ” (i.C.C. membru al Comitetului 51 . a M. doc. (din 1946). nr. E. p. a M. al P. 1949. 1949.C. cu stagiu recunoscut din 1929. SCHNEIDER) . C. Frieda . Lörincz. expert economic în delegaţia României la O. ministru al Culturii (1953-1957).e. respectiv cadru didactic de economie politică la I.G. Cluj (1945-1947).2002 Bucureşti) - 292. Helene. executiv) al U.Of. Hermina . partea I-a. nr./P. 294.D. 51/1952). .1907 – 14. 91). nr.activist al P. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. din partea Uniunii Populare Maghiare (1946-1948). 110 din 18 mai 1945. 1972-1974) şi al Biroului Organizatoric al C. 644). Pavel (n.S. partea I-a. nr. 15 din 19 ian.C. Adalbert – ilegalist.A. 295. 1908) – ilegalistă (cu numele conspirativ “Tincuţa”). (1945-1948).C.R. soţia lui Paul Leibovici-Dan..Of. (1950-1952). din 1948 secretar general al Ministerului Învăţământului Public (M.R. 4048) şi activist al Uniunii Populare Maghiare la Oradea. inv.C.M. 189 din 17 august 1948. fostă ilegalistă (membru de partid din 1935).. (mandate succesive 1946-1969). IV-a. 297. căs. 225.Of. 748). președinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă (1962-1965).F.L. membru al prezidiului Marii Adunări Naţionale (1948-1953). 299.C.R. fond 495 (“România”).C. partea I-a.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M.R.D. VINŢE) (16.S. ca pensionară.F. dosar nr. în 1945 numită acuzator public pe lângă Tribunalul special al Poporului (v.I.1984 România) – evreu maghiarofon. fratele Marthei Drăghici. A. (1945-1969. între 1948 şi 1950 (cu grad de secretar de legaţie) prim secretar al Legaţiei României la Stockholm (M. 298.C. CROITORU. fd. fiul lui Lazăr) (17. 873 al MAN din 20 august 1949). partea I-a.N. nr. partea I-a. p. 15 din 19 ian. al P. Ungaria – 1959) .E. 642) CZIKO. nr.R. apoi transferat la C.Of. preşedinta Comitetului Central al Crucii Roşii România (1949-1951). 1033). 7491). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.P. ulterior secretar general al Camerei de Comerţ Exterior. 26 din 1 febr. după 1945 inspector de poliţie şi şef al Inspectoratului de Poliţie Oradea (din mai 1945) (M.1914 Constanţa – 2. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.V. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.A./A.U. membru în conducerea U..

1949. p.. Natalia – până în februarie 1949 şefă de serviciu în cadrul Direcţiei Literare a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 5464).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. Asistenţei şi Asigurărilro Sociale.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.V.1928 Timişoara – 16. 28 din 3 febr. p. partea I-a. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătasei din cadrul Ministerului Industriei (M. partea I-a.I. 4257). p. p. a M. 302.XI. 303. p. 264 din 14 nov. 10872). IIIa.Of. nr. ff. nr. Pacepa 1999: 90. 1213. nr. DENEŞ. 52 din 4 martie 1945. 1654-5). Oprea 2002: 303. fd.D. 311.Of. 315.U. director la Direcţia Administrativă în centrala M. autor al cărţii Despre limitele şi contradicţiile utilizării tehnicii în capitalism (Bucureşti.2011 Berlin) (fiul lui Ignatie şi Elisabeta) – evreu maghiarofon. DECEANU. 804 din 21 dec. de pe lângă Consiliul de Miniştri (1948-?) (Nikolić f. p. 308. DASCHEVICI. Ovidiu . 313. 1949.I. nr. Şandor (alias Alexandru) – colonel magistrat. 301.). apoi jurist în cadrul CENTROCOOP (cf.R. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 35 din 11 febr. (?) DEMETER. DAVIDESCU.II. nr. 10092). comunicare personală din 14. 312. Mihail .în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M.. partea I-a. partea I-a. Otto – în 1947 era referent titular în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Ilarie . 10381).director adjunct al Centralei Industriale a Mătăsii (1948-1949) (M. decorat prin Decretul nr.E. pp. C. 1949. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. DAVIDOVICI. 22 ian. 314. Villy . 642) DAVIDOVICI. 15 din 19 ian.D. partea I-a. partea I-a. (M. de Stat pentru Literatură Politică. 32 din 8 febr. Ed. 1945. a III-a (Deletant 1999: 248. nr. dosar 51/1949. 1944). 4252). de Luptă pentru Pace al R. nr. Moriţ Davidovici) (21. M. DAVIDESCU. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.R.) . DAVIDESCU. (?) DEBU.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.Of. dosar 29/1957.Of. 15 din 19 ian. nr.L.N. 306. p. partea I-a.A. 118-121.. partea I-a. 8-11. sinucis în 1959 în circumstanţe neclare. 1945.Of. 32 din 8 febr.C. partea I-a). C. nr. 1949.Of. însărcinat cu afaceri al Legaţiei Române la Tel Aviv (1949-1952). Avram – din 1949 şef de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M.Of.I. P.C.a.IX. nr. p.din 1947 controlor în cadrul D. DAVID. 1134). Mişu . Lucia – din iunie 1948 şefă de birou în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.E. partea I-a.membru în conducerea centrală a C. 307. DASCĂLU. nr.. 1947.P. 148 din 30 iunie 1948. Harry GREENBERG) (n.2). nr.Of. 1949. p. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. S. (1952-1953). DAVID.G. 310. Hari (n. O.C. DAVID. nr. p.G. DAVIDESCU. M. p. membru de partid 52 . 184 din 11 august 1948. informator al Securităţii între 1948 şi 1989. 119 din 28 mai 1947. Peter Dan (şi comentariile lui Fred Simescu) 2011. p. 273 din 28 nov. Idel .Of. 1949.A.Of. partea I-a. 304.R – secţiile Propagandă şi Agitaţie. 1964.1903 Iaşi – 16. 1123). Balas 2008: 367-8.F. N.u.Of. 1957). Ivan Alexandru (16.G.Of. respectiv Relaţii Externe.E. 305. Barbu – după război (până în februarie 1949) prim secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a.Of. nr. tatăl fostului prozator Doru Davidovici (1945-1989) şi al scriitoarei Victoria Dragu (n.P. 187). p. 119 din 28 mai 1947. 309. membru al completului de judecată în procesul Pătrăşcanu în 1954.300. DELEANU.după război şef de serviciu în centrala Ministerului Muncii. speculându-se că ar fi fost spion occidental (A.2011 a fiului său.I.C. nr. ff.şeful serviciului Cadre din cadrul D.C. al P. Paul (n.Of. (1948-1949). partea I-a. 1905 Houston. Solomovici 2001II: 118. 1035).1977) . partea I-a.R. Rudolf . Constantiniu 2003: 90 ş. 285 din 12 dec. 642).

R. Paul Anghel.până în febr. fond 495 (“România”). al 78 V. Richard Wurmbrand.) (fişă de cadre la secţia Economică a C. Gh.VIII. Nadia Pohne. 32 din 8 febr. în 1946 încadrat retroactiv în forţele armate ca maior medic cu vechime din 15 august 1945.jewishfed. 225. Costel . Emeric (3. DEUTSCH.2008 Bucureşti82) – activist de partid.php (accesat dec. etc. racolat în timpul scurtei sale detenţii din 1947. din 1945. a II-a. Solomovici 2004: 570 şi 2003: 340 ş.N.org/db/pdf/nr302_303/pagina24. 157 din 4 mai) cu ordinul “Steaua R. 317. condamnat în 1958 la 20 ani închisoare pentru înaltă trădare 78.C.ro/articol/stiri/politica/securitatea-ivan-denes. Monica Lovinescu. 12. activat ca lector de editură şi redactor de ziar.1977 Bucureşti) . 8966). fişa matricolă penală la adresa http://86. Oskar Pastior. ff. Lazăr (n.JPG. destinată deţinuţilor politici. Totok 2008: 75. respectiv divizia “Tudor Vladimirescu”. Univers. inv.pdf. soţia sa. nr. apoi în Germania în 1971.%20Deac%20-%20Dinau/Derera%20Lazar%20M/index. după război inspector general sanitar în centrala Ministerului Sănătăţii (M. Max Demeter Peyfuss.anii ‘60). Lucian Grigorovici. când se pensionează. http://mobil. Constantin Chiriţă. p. până în 1968. apud Duţu & Botoran 2003 I: 171). Alina Derevici (n.IV.M. apoi colonel în Armata Roşie. 155. dr. al P. 318.E.R. dosar nr. 1949. 162-172 (ortografiat “Dorevici”). Paul Schuster. 9 Bucureşti (1948 . alături de Carol Steinberg şi Etea Diner.IV.125. unde întocmea la Chişinău. 1229/6.1897 Cucioaia.17. iar apoi şeful Secţiei Inventar şi Control Gestionar. arestat în 1973 şi condamnat pentru sabotarea economiei naţionale într-o afacere încheiată cu o companie din Tel Aviv80. Heinz Galinski. 948. în cadrul căruia fiinţa şi celebra secţie “0 – zero”. dosar nr. Bălţi – 8. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. emigrat în Israel în 1970. 1133). nr.C.17. apoi însă concediat la protestele unor foşti deţinuţi politici. ca figură de marcă în istoria comunităţii (FEDROM 2008. fiul lui Maier şi Şeila) – din ian. Tismăneanu 2008: 71.N. vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Stat (v. 2010). Petre Stoica.pdf) 82 V. Politică. Gáspár Miklós Tamás. partea I-a.. DEUTSCH. 79 V. jud. Necrologul său în Realitatea Evreiască la http://www.R. delegat director al Diviziei Administrative.C. partea I-a. apoi traducător şi regizor de filme documentare. Déak Tamás. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Comerţului Exterior.VI.Of. Francisc Munteanu. refugiat în URSS în 1940 (urmărit fiind de Siguranţă). Siegler) (1899 -1985).C. Tiberiu Olah.1920 la Craiova. i-a “turnat” de-a lungul timpului pe Paul Goma.u. Gerhard Möckel. angajat chiar pentru scurt timp la Europa Liberă. Kuller 2008a: 122-3).fost student la Medicină la Iaşi şi ilegalist comunist (cu stagiu recunoscut din 1938). Solomovici 2003: 88).com/2011/04/20/papusa-papusarilor-destinulintortocheat-straniu-si-nenorocit-al-lui-ivan-denes-i/. menţionat ca director în anii ’50 al Editurii de limbi străine (Kuller 2010: 190. 319.rfi. din ian. pentru scurt timp secretar literar la teatrul de păpuşi din Cluj. Mihai Gafiţa. p.romanianjewish. fd. etc.S. DERERA. decorat în 1971 (Decretul nr. iar începând cu anii ’70 până în anii ’90 publicist şi traducător la diverse edituri (Meridiane. http://www. 80 Vezi fişa sa matricolă penală din 1974 de la Penitenciarul Aiud la http://86.+Deac+-+Dinau%5CDenes+Ivan+I%2FP1300479.A. Nicolae Breban. 1946. generalul Ştefan Kostyal. respectiv http://tismaneanu.Ap. ulterior directorul Spitalului nr.XI. 1947 prim secretar la Prezidiul Marii Adunări Naţionale.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/D/D%2002.316. nr. (1951).” cls. care îi reproşau participarea la reeducările din penitenciare79.1968).php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CD%5CD+02. 53 . DEREVICI. 81 Contrastant reputaţiei infame a soţului. eliberat în 1964. 1949 cu funcţie de conducere la Oficiul Administrativ de pe lângă Preşedinţia M. 190 din 17 aug. este asumată de către F.1913 Ciuc – VIII. 1224).. Titus Popovici.wordpress. H. Ipolit81 (13. 1949 inspector la Direcţia Aşezăminte Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. colaborator zelor al Securităţii. Belu Zilber (Andrei Şerbulescu).C. “listele de executări” ale românilor indezirabili pentru noua putere bolşevică (Arhiva M.36/fisapenala.ro/fcer/public_html/downloads/carti/FEDROM. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of.125. 81. Ştefan Tătaru..

%20Doma%20-%20Dragomiroiu/Donath%20Pavel/index.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. Mehedinţi – XII. nr. p. inv. partea I-a.G. după război iniţial membru al comisiei de verificare a gestiunii Camerei de Muncă Arad. p. 329. Solomovici 2004: 281-3.R. DEUTSCH. Renée .320. 25/1954)) (v.1909. a M. Cosma 1994: 268. din mai 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. P. inculpat în dosarul Prod Export – Italia din 196184. 1948): 3). DIAMANSTEIN. în iunie 1948 transferat de ministrul Justiţiei la contenciosul Ministerului Lucrărilor Publice (M.R. 1899 Soroca) – ilegalistă. 643). I. nr. Ignat . prim secretar al PMR al raionului Segarcea (1960-1965).R. B. nr. p. 326. 330. 259 din 7 nov. Tatiana .C. în Bucureşti (M. partea I-a. 1949. partea I-a.osaarchivum. 25.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. nr. 114 din 19 mai 1948. Gheorghe (23. (succesiv între 1961 şi 1975). partea I-a. Craiova) – “of Jewish origin” cf.Of. partea I-a. 15 din 19 ian.E. doc.1921 Vânători.Of. al P. partea I-a.Of. aflată în atenţia Siguranţei în 1941 (poziţia 302 în lista de “comunişti categoria A” (cu prenumele “Eva”).Of. 1857.avocat. 325.shtml. 4423). 24 din 30 ian. la http://www. 52 din 4 martie 1945. 11711). membru supleant al C. 321. deputat M. M. DONATH. fişa matricolă penală la http://86.C.php.08. apoi director al firmei “Prod Export” din subordinea Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. p. în arhiva Open Society Archives. 328. nr.I.2008.E. 225.Of. Lea . partea I-a. 54 . Mihăilescu 2006: 378.A. decorat prin Decretul nr.C.” clasa a V-a (M.E.P. 645).S.C. III-a. pp. Marcel . 40 din 19 febr. (?) DINDERE. p. 380.17. din nov. fond 495 (“România”).A. Varga 2003a: 664-5. 127 din 3 iunie 1948. 15 din 19 ian. 7950).I. partea I-a. DIAMANT. 200 din 1 sept.a.III.F. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. nr. inclusiv menţiunea despre Dindere.Of. Şt. a III-a.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/D/D%2004. Ivan . Basile –controlor în cadrul D.B. Stenograma emisiunii dedicate Congresului partidului din 1965. (întocmit 1955). (dosare anexe. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 4847). 195 din 24 august 1948. DLUGACI.Of.R. 641). 1654-5) 83 V. Nicolae 2011: 159). decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. nr. şi Kuller 2010: 190). u. a M.I.Of. Pavel (n. 737). 3713). în august 1948 numit director general al nou-înfiinţatei întreprinderi de stat “Alimentexport”. Radio Europa Liberă (10 august 196583). partea I-a. la rândul său ilegalist DOBREANU. DONEA.din 1947 controlor în cadrul D. nr. 323. (1947-1948) (M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p.A.I. Arad) (fiul lui Iacob şi Margareta) – fost ilegalist.Of. E.C. p. nr. p. 15 din 19 ian. 1945.Of. nr. 322. cu dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. p.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. DOZSA. nr. 1946. 1948. partea I-a. PŞAIT) – din 1946 secretar cultural la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea a Ministerului Informaţiilor (M.C.R. p. Sâmpetru German. 327. Zoe (zisă “Zebra”) (n. Andreescu.N. pp. apoi al regiunii Oltenia pe parcursul mai multor cincinale. 1196 – pentru schimbarea numelui. Nastasă. 1949. jud.Of. DEUTSCH. 84 V.C. 22 (20 aug. fondatoare şi membră în conducerea U.R.125. nr. (1945-1948) (Mâţă 2007: 247. al P. 324.Of.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. după război activistă de partid. 106 din 12 mai 1947. partea I-a. 7038. internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka în timpul războiului.C. (M. 1945 încadrat consilier tehnic în administraţia centrală a C. (1965-1969). 13). DIKMAN.C. Emanoil (n. cu Bernard Dlugaci.G. dosar nr. 1949. după război în contenciosul Ministerului de Finanţe. apoi. căs. 1947. partea I-a.

Vaslui A.C.ro/DocumentView.Of. secretar general al Ministerului Agriculturii (şi Domeniilor) (1945). fişă de cadre la secţia Gospodărie de Partid a CC al PMR în anii ’50. ilegalistă.Of. p.C. al P.R.F.E. şefă de secţie la C. nr. Horia (n. Martha (n. respectiv (D.I. Mart(h)a KAJESCO) – originară din Braşov.R. 333.C. 289 din 5 dec. p. şi http://www. iar apoi promovat inspector în cadrul D. 45 din 24 febr. Nina (n.XI.aspx?DocumentId=27874. încă în viaţă în 2004. C. numită membru în conducerea Uniunii Sindicale din Industrie şi Comerţ (U.. EBNER. fiica lui Lazăr. David [Druckman?. selecţioner al echipei naţionale de fotbal (1939-1940). inter alia. partea I-a. între 1944 şi 1953. (1945-1948).C.N. 190 din 19 august 1947.R.?) – soţia general-colonelului Alexandru Drăghici.Of.C. Leopold .Of. Ştefan – secretarul Comisiei de Control a P.C. de formaţie croitoreasă. pe care l-a ajutat în 1991 să fugă la Budapesta pentru a se sustrage anchetei. fiica lui Daniel)87 (1906-1995) – originară din Bârlad (profesoară de limba română) (cf. DUNĂREANU. v. 339.în martie 1945 reîncadrat în D. propriilor declaraţii în faţa organelor de anchetă s-ar fi convertit la creştinism cu prilejul căsătoriei din 1942). în 1941 radiat din registre pe motive rasiale (prin decret individualizat. 7590).html. III-a în 1971. partea I-a. ulterior transferată ca instructor al sectorului Agitaţie din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.) din Bârlad (Zahariuc 2012).C.C. Vilma (n. în 2004.R. 5784). p.A.Of. a M. (M.G. DRUCHMANN. director la Sportul Capitalei în anii ’30 şi şeful rubricii Sport la Curentul.G. pp. nr. Tutova. nr.C. M. după august 1944 redactor la Bârladul Cultural şi membru de partid. 1948. 158 din 12 iulie 1948. partea I-a. al P.I. membru în Colegiul Ministerului Sănătăţii şi chiar adjunct al ministrului în guvernul Gheorghiu-Dej. Tutova. David . 52 din 4 martie 1945..I. (întocmit 1953) (inclus în Kuller 2008a: 437). partea I-a.E.I.3 şi 4/1945). 337.din 1947 controlor în cadrul D. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 85 Ceea ce neagă identitatea ei evreiască. M. (1955-1960).N.Of. 86 V. respectiv secretar la prezidi ul M.. 55 .1896 – 1978 Bucureşti) (fiul Carolei Erlich) – doctor în agronomie (1930 Montpellier).G. (1954). n.G. Menyhest . DRĂGHICI.R. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. DRIMMER. 1948). membru în conducerea U. http://www. la Legea nr. al P.n. 88 V semnătura ei în calitate de secretar al prezidiului M. susţinută totuşi.controlor (până în febr.R. 7491).R. 275 din 27 nov. DRĂGAN. 1941. a M.M. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. ilegalistă. partea I-a.88 (v. p. reîncadrat ca locotenent de artilerie (r) în Forţele Armate (ian.S.C. CZIKO. după 1945 membru 332.C. DUMBRAVĂ. de Solomovici (2001II: 44). 336. p.331.C. Virgil (23. III-a. 10496. III-a în 1964 şi cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. nr. partea I-a.A. după război membru de partid. 132. 1654-5) DRIMMER. partea I-a. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.J.M. nr. a M.R. dosarele 2. 338.E. decorat cu ordinul “23 August” cls. 7951). Carenina ŞRAGHER.a.ro/special/special/am-adus-cenusa-lui-alexandru-draghici-in-romania-ascunsa-sub-banchetamasinii-print-73463.org/ro/mosteniri_ale_culturii_iudaice_03_11_13. 1626. Harry MENDELSOHN) – medic M. aidoma tuturor rezerviştilor evrei.A. ECONOMU. 200 din 1 sept.R. Oprea 2007: 64.jurnalul.Of. încă în viaţă. C. 340. 1947. al P. 87 V. fond Comitetul judeţean P. N.C. (?) DUDUMAN. 1945).wolterskluwer. 1947. conform unui interviu acordat de fiul său Jurnalului Naţional86. 334. mama nefiind evreică85) (1918 Bucureşti .N.html. deţinută timp de aproape un an în perioada războiului. nr. la Budapesta.C. M. 335.C. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a.F. şi Ion N. în 1945 responsabil cu organizaţiile de masă în cadrul comitetului judeţean P.romanianjewish.R. membru în comisia de editură din cdrul Direcţiei Studii a Ministerului Sănătăţii în 1948. în Comisia de Control a Partidului. (M.I. Lupu (2011) ş. 19 din 13 iulie 1949 la http://freelex. (M. nr.] – din 1947 controlor economic în cadrul D.A. p. Cosma (1994).

6683). 347. 343. p.. Ecaterina – deputată supleantă de Arad.S. EIBL. 287. p.C. p.E. Marcel .N. 1948) (M.C. inv. 3806).C. partea I-a.C. EIDLITZ.341. 37 din 14 febr. partea I-a. menţionat şi în declaraţia lui A.Of. Ioniţoiu 2000 III:205). M.Of. 192. Martin .C. 1948. EDELSTEIN) – din 1945 prim-consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. eliberat în 1954). apud Solomovici 2001II: 104). 186 din 13 aug. partea I-a. Zisu acordată organelor de anchetă la 24 ian.. 1947. 210 din 10 sept. consilier tehnic al F. partea I-a.Of. nr. 1946. 204 din 5 sept. Stelea nr. nr.Of. a M. al P. 7461). 1947. partea I-a. EDEL.G. Zoltan – ilegalist originar din Oradea. p. H.1911 Galaţi) – membru de partid din 1945. p. 342. partea I-a. N. nr. Andreescu. 11 din 14 ian. p. 229 din 4 oct. 1945. pe str. partea I-a. 1948. în mai–iunie 1948.C. 79 din 3 apr.C.E. EHRENFELD. nr.A. p. 576). fondator şi director al cotidianului Sportul Popular (1945-1946). nr.R. nr. 3188). 105 din 12 mai 1945.C. M.C.Of. Mauriciu (n.C.Of. 1948. “Exportlemn” din Bucureşti.Of. EHRENFELD. 26 din 1 febr. 349. nr. 79. (1967-1974) (A. administrator de control la ţesătoria “Isac Henrich” din Cluj (M.XII. C.din 1947 controlor în cadrul D.Of. 4534).Of.I.A. partea I-a. 1261). 1947. cu drept de semnătură (M. Rudolf – după război secretar general al Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării (1945-1948). partea I-a. 8971). Nastasă. 334 şi nr. partea I-a. 1949. partea I-a. 225 din 28 sept. ulterior vicepreşedinte al Comisiei de Stat a Planificării (1948-1952) (menţionat în memoriile lui Vladimir Trebici). un “Zoltan Eidlitz” era numit controlor contabil la nou-înfiinţata întreprindere de stat “Petrolexport” (v. EFRAIM. 662). a M. apoi şeful Direcţiei Cadre în Ministerul de Finanţe între 1948 şi 1952 (arestat ca apropiat al lui Vasile Luca (Solomovici 2004: 31. secţia Cancelarie. 1952. din 1948 director coordonator al întreprinderii de stat “Agro-Export” din subordinea Ministerului Comertului Exterior ’50.C. nr. partea I-a. din 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 194 din 25 aug. pensionat la 1 mai 1947 (M. 1966-1967). nr. 3293. nr. decorat de două ori de către fostul suveran Mihai: în 1946 cu ordinul “Coroana României” în grad de comandor (M. secţia Cancelarie – dosare anexe. Ludovic – după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului.I. EHLING.B.din 1947 controlor în cadrul D. 1948. nr. 350.Of. fd. 119 din 28 mai 1947. consilier tehnic al C. din 1947 consilier administrativ în centrala Ministerului Finanţelor (M. partea I-a. p.L. p. 12. 18 (14 iunie 1948): 6). menţionat la conducerea sectorului 56 . 3000).în 1946 numit de C. 126 din 6 iunie 1947. în perioada interbelică locuia în Bucureşti. partea I-a. eliberat în 1964 şi reabilitat.G. nr. al C. nr. 16 din 20 ian. 3. partea I-a. nr.R. Bihor după război. p. Osias . p.D.Of. secretar de cadre la comitetul judeţean P. din partea Uniunii Populare Maghiare (19461948) (M. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.u. 1948. p.F. p. p. al P. nr. 2758). 76 din 30 martie 1946.R. 267/1945. ulterior membru în conducerea S. p.Of.Of. (M. EGHER.Of.I. partea I-a.Of. preşedinte al federaţiei Române de Fotbal şi în paralel selecţioner (1946-1947). 7666). cu referat de cercetare la fd. p. anexa la dosarul nr. EDELSTEIN. implicat în uciderea mamei lui Ştefan Foriş..C. p. 346.S. arestat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari M. partea I-a. 10582). director al Centrului de copii şi juniori “23 August” (1962-1966). 62 din 15 martie 1947. M. nr. Samy (n. 345. sub acuzaţia de subminarea economiei naţionale.. dosar nr. 42/1976 (Solomovici 2004: 281-2. p. Varga 2003a: 664-5.R. M. partea I-a.B. partea I-a. 8072). 748). nr.E. (M. nr. 1946. nr.din 1948 contabil în centrala Ministerului Silviculturii (M. 1947. M.Of.C. Augustin .I. C. ulterior traducător la diverse edituri până în anii ‘70. p. iar în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. / Steaua Bucureşti (1953-1957.I.E. 1948. 78 din 4 aprilie 1945. 10 din 13 ian.Of. 348. 344. 84 din 9 apr. EDELMAN. 289 ş. B. ulterior secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului (ian.R.Of. 4255.

Benedetto Georges – secretar adjunct al Prezidiului M. 57 ..a. nr. 532).C. p. până în febr. 15 din 19 ian. al U. inv.după război controlor în cadrul D. 356. Daniel . nr. preşedinta C. 15 din 19 ian.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. partea I-a. nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. III-a (Decretul nr. ENESCU. 2651. (1947-1949). partea I-a. decizia nr.G.C. în 1945 în activul central al P.351.VIII.C. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr.1987) – ilegalistă (membru de partid din 1922/4). apoi referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. p. 354.I. 1949.C. 3293. 7082). 1949.P.R. II-a. p. (dosare anexe. ESCHENAZ.Of. fond 495 (“România”). 173 din 31 iulie 1947. numele dactilografiat în unele documente ale partidului “Ieşeanu”)) (31. 79. partea I-a. nr. Marie-Liese . partea I-a. 225. căs. nr. 194 din 23 aug. FABER. nr. nr.P.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. subordonată M. Etty . 1948.R.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. cu referat de cercetare la fd.A. M. M. 6781. ELINESCU.R. 25 din 31 ian. 1123.D.Of. p. 616 din 23 oct. nr. 1952) şi respectiv Propagandă-Agitaţie ale C. 1949.Of. 32 din 8 febr. partea I-a. apoi. 299/1952. partea I -a.I. cu ordinul “23 August” cls. partea I-a. nr. 1123). 619). Sabina (n. 17 din 21 ian. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of. p.Of. doc.1899 Iaşi – 24. 1949. 157 din 4 mai 1971) şi respectiv la pensionare. partea I-a. 1949.VII. membru iniţial al Consiliului General provizoriu (M. 353. p.a.E. 196 din 25 aug. 1677. 364. 1949. industriei laptelui după război (Nikolić f.). 1654-5) ERBLICH. partea I-a.) cu fişă de cadre la secţiile Organizatorică (1951. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. 949). C.Of. 362.F. Paul .. partea I-a. 15 din 19 ian. nr. 89 90 V. nr. a M. 203 din 2 sept.Of.C.E. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. apoi al Comitetului Director al Asigurărilor Sociale (1949-1952). nr. Andrei (n.R.” cls. partea I-a.2).Of. ulterior în cadrul Oficiului Administrativ (M. 357. (1947-1949). p. 804 din 21 dec. 508). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. u. E.E.N. după război activistă a partidului.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.g. 355. 352.R.Of. inv. 1949 secretar de presă la la aceeaşi direcţie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. a M. EISIG.C. 1948. p.Of. al P.C. M. (1955). p.C.Of. cu George. 23. FRIEDMAN) – inspector general adjunct în cadrul D. 7032). Elsa Cecilia – din ianuarie 1949 referntă stagiată în centrala Ministerului Comerţului şi Alimentaţiei (M. C. începând cu 1957 şi până la sfârşitul anilor ’60 director general al întreprinderii Maşini Export.R.. 24 din 30 ian. EMILIAN. 641). 14 din 18 ian. ELI.VII. 361. fond 495 (“România”). ocupând multiple funcţii (e. inv. partea I-a.C.C. ENGLER. nr. al P. EŞANU. Beno – în 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Pielăriei (M. FABIAN. 359.C.. 32 din 8 febr.G. H. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971 (Decretul nr. p. 1949. 1948. partea I-a. Iulius – din 1945 şef de secţie la D.până în febr. al P. 1963). p. ENESCU (căs. Eugen EBERVAIN89) (n. 225. 52 din 4 martie 1945. Vezi decizia ministrului Justiţiei nr.Of.Of. în 1979. 1964. inv. 641).. etc. pp. 707). 26582 din 14 martie 1946 a ministrului Justiţiei în M.1914 Fălticeni) – în anii ’50 cadru didactic la Facultatea de Tehnologie Mecanică a Institutului Politehnic Bucureşti. în anii ’50 la Consiliul Central al Sindicatelor.C. p. 360. 363. 7313.R. 644). dosar nr. partea I-a.Of. anexa la dosarul nr. ENESCU. nr. 358. nr. nr. IV-a. p. p. Eugen (n.R. Haim Ber – după război arhivar la Direcţia Aşezăminte Culturale. 9/1988.F. 738). (1952-1957) şi ministru al Prevederilor Sociale (1953-1954). “dosare adiţionale”). în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.C. Waldemar . 69 din 22 martie 1946. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. Stela – ilegalistă. şefa secţiei cadre la şcoala de partid. ELIAS.847 din 23 august 1948 în M. Şima-Brana LÖBELSOHN / LEIBELZON90. p. nr. 1948. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1949.G.

partea I-a.Of.C. Balaş 2008: 235-7. 219 din 23 sept. 32. după război secretar general al C. 373. Galaţi). 1957-1961). nr. Egon Balaş. apoi. nr.S. 8598 – când încă nu îşi românizase numele. de partea comuniştilor din Nord. FARLADANSCHI. 1949.A. 5784.I. Avram-Alfred Fechner. nr.C.u. 47. la Budapesta (19481956). nr. 158 din 12 iulie 1948. FARU. partea I-a. FAUR. Abraham FARCHY) (în unele documente oficialde cu prenumele Aurel) – 366. dosar nr. implicat într-un incident controversat urmare a căruia amicul său. Simion – din decembrie 1945 şef adjunct de birou în centrala Ministerului Asigurărilor (M. Adalbert . FECHNER91) (n. M. partea I-a. după alte surse 20 nov. 737).E. 1947. de profesie tipograf (cf.originar din Iveşti (jud. partea I -a. şef al Legaţiei Române din SUA (până în 1954). 1976). 26. Trimis Extraordinar şi Ministru Plenipotentiar al R. n. nr.430 din 11 nov. (M. originar din Cluj. 9859..P. Andreescu.C. FAIBISCH92) (n. apoi activist al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.E. Simion I. “un evreu obraznic şi fără scrupule” (Solomovici 2003: 139). deţinut comunist la Tg. nr.I.D. p. 225. III-a în 1971 (v. aflat pe lista probabililor agenţi sovietici transmisă lui Emil Bodnăraş în 1945. nr.R. respectiv M.T. S. 1947. nepoţii săi sunt Steve Făinaru. 256 din 5 nov. 1947.P. 33. Simon (n. şi dosarul său de cadre de la secţia Relaţii Externe a C. în 1940 propus spre internare în lagărul de la Miercurea Ciuc. (1939-1944). Iaşi. 93589 din 11 oct. apoi transferat în Ministerul Industriei.Of. 662). FECHNER. nr. de profesie medic. decizia ministrului Justiţiei nr. consilier juridic în cadrul C. după război angajat în M.R. 20..S. FLORIAN. Rosen 1990: 66. III-a în 1949 şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p. ulterior jurnalist la ziare pro-comuniste din Michigan şi apoi Detroit (Românul American). 372. Iacob (n. Cetatea Albă. 24 din 30 ian. 91 Vezi schimbarea numelui prin decizia ministrului Justiţiei nr.XI. Solomovici 2004: 577.1911. III-a.C. în ianuarie 1948 revenit ca inspector în centrala M. p. fratele poetului Dan Faur (n.Of. 9340. FARCHI.R. deşi membru al diasporei. după război numit. 16). 58 . (dosar 30/1947).C.S.III. Jiu. şeful Direcţiei Economice a M. fond 495 (“România”). la întoarcerea în ţară. 367. avea să fie pus sub acuzaţia de deconspirare a unor secrete de stat (v. M.. inv.Of. 8. 371. 1914) – fost ajutor de croitor. I. în timpul războiului şi revenit în ţară în august 1944. 92 V. p. 240 din 17 oct. ilegalist cu stagiu recunoscut din 1934 (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Vapniarka şi Caransebeş. p. secretar U. 6292). la începutul anului 1952. 1947 în M.I.până la 1 octombrie 1947 controlor al D. Hersch FEINER) (1899-1968) .R. Avram (n. 1948. 71 ş. 254-5).A. 97). decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 175 din 31 iulie 1948. până în anii ’70 activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România. Constantiniu 2003: 16. partea I-a.1919 Craiova) – ilegalist. în unele documente pseudoromânizat Solomon) – ilegalist. decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. reporter la San Francisco Chronicle. 369.. Nastasă şi Varga 2003a: 396.E.C. (?) FEDER. 12626. 115. emigrat în SUA în 1929.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Calafat) (inclus cu prenumele “Simion” în Kuller 2008a: 438). 61 din 15 martie 1945.Of. p. p. 113. rapoartelor Siguranţei din 1941). 70. din 1954.365. (1946-1952) şi deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952. Rafael – din 1948 director adjunct al D. 1908.4. Moise (n. partea I-a. Bercu (n. FELDMAN. al P.Of. doc. p. conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (1953-1955). FĂINARU.Of. 83.C.C. 14 apr. 370. partea I-a. în 1942 refugiat în U. 283 din 6 dec. n. a Întreprinderilor Prelucrătoare de Materiale Plastice a Ministerului Industriei (M. 1915. Harry (n. a M. 368. al P. 1268. 137. nr. p.Of.I.G.C. 1946. reporter la Washington Post şi câştigător al Premiului Pulitzer în 2008 şi Mark Făinaru-Wada. în caracterizarea unui coreligionar. în 1939 înregistrat ca student la Drept la Facultatea din Iaşi.1919 Bucureşti) .. partea I-a. partea I-a.E. 16 din 20 ian. în 1950 trimis ca medic în războiul din Coreea. 1946 în M. cu prenumele nativ Şloim.

nr.1979). partea I-a. (dosare anexe. (vezi de ex. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. fond 495 (“România”).C. 1946. 38 din 27.1900 la Bacău.I. partea I-a.374. Ştrul . căs. 1946.D. decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu ordinul Muncii clasa a III-a. 6474). FELNER. p. dosar nr. 16.I.R.). 379. 1948.C. 5140. dosar nr. nr.d. ?) .în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. nr.C. fiul lui Samoil şi Debora – d. inv. n. FETCU.X.Of.din 1947 controlor economic în cadrul D. partea I-a. inclusiv pentru nume. nr. p.E. 190 din 19 august 1947. Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. ulterior preşedinte al Comisiei Superioare de Epuraţie de pe lângă Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti. 382. 201 din 31 aug. in v. Eugen .R. M. p.R.C. III-a. al P.. C. 380. 1941. membru în maquis. 10/1954.E. Alexandru . 6598). III-a (Decret nr. Alfred . Zissu (Solomovici 2003: 161-2)). partea I-a. 9576). 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.P. partea I-a. 383. al P.C.E. membru al C.Of. ulterior emigrat în Israel. partea I-a. din 1931 (după alte surse din 1924). cu Annie. 381. partea I-a.XI. nr. 15. p. 1948. nr. cu referat de cercetare la Fd. p. după război membru al Comisiei de Control a Partidului (1945-1950) şi apoi director de cadre în Ministerul de Externe (1950-1952-?). Ida (în acte: Idaşe Sobla FELICS.L. 9692).R. (zis “Poldi”) (n. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. Leopold S. membru P. după război 59 .S. M. p.R. 376. 47/1956. 203 din 3 sept. nr. 7491).G. p. FILDERMAN.. FIEDLER.Of. absolvent de Politehnică în Franţa.din mai 1945 secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. implicată în proiectele comunităţii evreieşti din Bucureşti (asistenţă socială).R.Of. în 1946 mai întâi secretar general al Ministerului de Război (M. p. în 2005 încă în viaţă. 107 din 15 mai 1945. a M. partea I-a.director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. 501.Of. Ilie – şef de serviciu în cadrul Ministerului Învăţământului. 4255. nr.R. FENYO.VIII. 32 din 9 febr. 225. 1949.Of.C.Of. p. cu fişă de cadre la secţia Relaţii externe a C. (M.C. 3809). partea I-a.Of. Sofia – în 1945 încadrată ca şefă de birou în centrala Ministerului Afacerilor Străine. 384. arestat în 1952 (deţinut la Penitenciarul Piteşti). nr. după unele surse ar fi fost propus fără succes lui Petru Groza spre cooptarea în guvern (fapt care i-ar fi atras celui din urmă acuzaţia de antisemitism din partea lui A. anexa la dosarul nr. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe.N. Alexandru . membru P. a folosit şi pseudonimul “Haia Ita Rozenthal) (n. H. deputat de Bacău în Marea Adunare Naţională (19461952). 28. 119 din 28 mai 1947. 255 din 27 oct.1908. 378. M.Of. nr.Of. partea I-a. M. eliberat în 1953. FERMO. Iaşi) – ilegalistă. 15 din 19 ian.R. 377. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. apoi secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 645).VII. 873 din 20. din 1946 transferată şefă de secţie la Direcţia Cinematografie a Ministerului Informaţiilor. nr. Alice (n. în anii ’70 menţionată în cadrul I. FELDMAN. p. inv. M.Of.1919 Oradea) – ilegalist. GRÜNFELD) (n.. Gheorghe (“Georges”. 153 şi 155 din Fototeca online a I. Băeţelu?) – în anii ’50 funcţionar în centrala M. din ianuarie 1947 cu aceeaşi funcţie la Direcţia Radio (M. partea I-a. 141 din 24 iunie 1947. şi A.C. p. partea I-a.în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei 375.E. pensionată în 1959.D.Of.C.M. 3293. 1945.avocat.S. 3904). 179 din 5 aug. 1947. 17 din 21 ian. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. FELLER. nr. 157 din 4 mai 1971) şi în 1979 cu ordinul “23 August” cls. 1191).C. V. I-a (Decret nr. FELIX. 98 din 27 apr. 912).A. FILDGUT. FILIP. 42). nr. p..I. voluntar în Spania.1949). nr.” clasa a V-a. (facţiunea procomunistă a lui Rădăceanu) şi membru al Uniunii Comunităţilor Evreieşti din Vechiul Regat (1945).

393. al P. Ladislau ..C. secţia Cancelarie – dosare anexe..1910 – X. 70/1956 FISCHLER. 6474). decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (dosar F/66 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr.C. 190 din 19 august 1947. cu grad de locotenent-colonel.R. cu referat de cercetare la Fd.P. FLACHS. 149 din 26 iunie 1941. (M. în facţiunea pro-comunistă a P. 3293.. 738. 148 din 30 iunie 1948.. 1948 controlor în cadrul D. 392. FIŞLER. 3.G.I. anexa la dosarul nr. anexa la dosarul nr.R. p. 395. Heinrich . v. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Justiţiei. III-a. 388.IX. I. C. partea I-a.Of. p. M.C. cu referat de cercetare la fd.după război controlor în cadrul D. a IV-a. 1948.C. nr. p.. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Ivan Kain – în 1957 director general în cadrul Ministerului Industriei Alimentare şi membru în Consiliul Central al frontului Democraţiei Populare94.385. David (24.director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60.R.P. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu. 386. Arie – inginer. decorat prin Decretul nr. 7491). partea I-a.I. partea I-a. fond 495 (“România”). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. (1958). consilier la Consiliul de Miniştri (cf. Sami (uneori ortografiat şi în forma românizată “Flacs”.E. 5830). 1947. 3678. p.Of..E.G.C.M.P. secţia Cancelarie – dosare anexe. Menţionat în perioada respectivă de postul Europa Liberă. M. al P. cu referat de cercetare la fd.R.R. FISCH. Marcel . 120 din 26 mai 1948. 1948. nr. M. V. coautor al lucrării Arbitrajul de Stat şi rolul lui în economia naţională a R.I.Of. din febr.D. din 1948 membru P. M. Tismăneanu93). 1948.wordpress.Of. A. FINKELSTEIN. p. 1948. nr.G. M. a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 3293.Of. dosar nr. 159 din 13 iulie 1948. 179 din 5 aug.S. FISCH. partea Ia. nr. partea I-a. partea I-a.com/2011/08/28/11132/. FITZNER. inv. partea I-a. partea I-a.. 396. I. 16 din 20 ian.R. nr. anexa la dosarul nr. al P. 4611). nr.C. 803 din 21 dec. 662. partea I-a. nr. 391. p. p. a M. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. cu fişă personală în Arhivele Comintern. 225. emigrat cu familia în jurul anului 1967. 136/1956.C. prin Decretul regal nr. FISCHLER. 9763). decorat prin Decretul nr.Of. şi deputat al Marii Adunări Naţionale (1946-1948-1952). a M. FINCHELSTAIN.R. Industriei Alimentare. 24 din 30 ian.E.shtml. Surica FISCH) – din iunie 1948 şefă de secţie în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1947. 1947 (M. în anii ’50-’60 funcţionar în cadrul C. 36/1952). 1627.C. nr. respectiv cadru 93 94 http://tismaneanu. 390. Sanda (n.Of. 10092). 1627). 387. C. 2308. nr.avocat. membru în conducerea C.C.Of. în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Uleiurilor Vegetale (M.1985) – ilegalist (din 1932). Leon . Ghizela . apoi Agriculturii.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 389. 394. C. FISCHER. doc. 1964 cu Medalia Muncii.C. uneori în varianta “Finchelstein”) – ilegalist. FINKEL. 253 din 1 nov.C. p. M.osaarchivum. p. 1906 Roman. p. a M. FIS(C)HERMAN.org/files/holdings/300/8/3/text/48-5-62.. respectiv “Flax”) – din 1948 controlor în cadrul D. Silviculturii şi Apelor.E.C. 60 . transcrierea la http://www. nr. inv. Faibiş (n.C. 264 din 14 nov. 74/1978. secţia Cancelarie – dosare anexe. (dosare anexe. 45 din 24 febr.D. David – membru de partid. inv. 45 din 24 febr. nr. p.Of. 1949.Of. partea I-a. inv.C. nr.S. al P. (INCOMKA. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. p. 3293. 5464.Of. nr. 2066 din 20 oct.C. partea I-a. partea I-a. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. nr. director în Ministerul Agriculturii. în Forţele Armate. nr.E.Of.din 1947 inspector în cadrul D.G.

(M.I. 111. nr. 188 din 15 august 1946.Of. 10158. 2004: 265-6. inv.VI.P. 97.C.A.M. secţia Cancelarie – dosare anexe. FINKELSTEIN95) (n. 90). al P. nr. fond 495 (“România”). Dobre et al. nr. apoi şef de secţie la Secretariatul general al Consiliului de Miniştri.P. nr. 1945. p. nr.” clasa a II-a în 1948. 10731.C. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. dosar nr.D. 143. 402.C. p. Mauriciu – de formaţie inginer.P. nr.E. M.din februarie 1948 controlor în cadrul D. partea I-a. Emanoil (n. al P. M. FLORESCU. Zilli . încă în viaţă la începutul anilor 2000. 6781).R. Andreescu. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. FLACHS. (1949-1955). Gheorghe [alias] (16. 3905).L. BRAUNSTEIN) – ilegalist (unul din organizatorii frontului Studenţesc Democrat în anii ’30). 1948.VII. cu dosar de cadre la secţiile Economică (12/1952) şi Gospodărie de Partid (8/1954) ale C.R.243 din 30 sept.C.. partea I-a.încadrat ca secretar cultural principal în centrala Ministerului Informaţiilor în august 1946 (M. preşedinte al F. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. “Muncii” clasa a II-a în 1949 şi “Apărarea Patriei” clasa a III-a în 1949 (C.R. 401. decorat în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a II-a (Decretul nr. 3293. (mandate succesive între 1946 şi 1961).Of. Călăraşi – 1973 Bucureşti) – de profesie tipograf. 3660). p.P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 95 V. membru membru în C.C.N. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. fond 495 (“România”). nr. iar din decembrie 1947 promovat şef de secţie în cadrul Ministerului Informaţiilor (M.. BC) .angajat în 1945 ca fotograf principal în centrala Ministerului Propagandei. 23.T. 400.Of. 1948.I. (numit în 1950). 403.. a M. Jacques (n. anexele la dosarele nr. membru al Comisiei Centrale de Revizie a P. nr.C. membru în Consiliul General de conducere al A. 264 din 14 nov.1916 Tg.D. apoi secretar general (1948-1949). partea I-a. ulterior menţionat în mai multe documente din anii ’60 ca funcţionar superior în cadrul Comitetului de Stat al Planificării.R.T.R.B. (1950-1954). 107 din 15 mai 1945. partea I-a.E.C. p. 399. FLORIAN.Of. partea I-a.G. FLORESCU. FLOREA.III. al U. (1950-1952).M. didactic (în 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. 1947. 25/1953. Marcel (n.1916 Brăila) – în timpul războiului internat la muncă obligatorie la Vapniarka. membru al Comitetului Premiului de Stat al R. Erwin . 2266). Ocna. probabilă identitate cu omonimul cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. al P.R. la Bucureşti. nr. 1963.M. nr. 70 din 25 martie 1947. p.C. 1946 în M.R. partea I-a.Of. nr. 148 din 25 iunie 1941. 22/1956 şi 42/1979.R. al F. partea I-a. ulterior promovat şef adjunct de birou administrativ în centrala Ministerul Propagandei.Of.C. al P. după război în presă. 63). cu referat de cercetare la Fd. p. 225. 266 din 20 nov. p.C. în 1948 subinspector general la Direcţia Generală a Controlului Economic (M. inv. respectiv prim-secretar al C. 10092). nr. decizia M. p. 229 din 3 oct.R. (M. FLEISCHER.R. 61 . 2. 288 din 12 dec. membru al Biroului Organizatoric al C. 1947.Of.X.G. 2971. ministru adjunct al Agriculturii (iul.Of. după război pe diverse funcţii de stat în domeniul agriculturii şi industriei alimentare. p. Jean BLUMENFELD) (n. după război membru în conducerea C. 11029.S. 1952-1953).A.1911 Nana.R. nr. al P.C.N. dosar nr. p. vechi ilegalist. M. partea I-a.R.U. 423 din 15 iul. p.din 1947 controlor în cadrul D. Marcel FEIGELES) (n.Of. al P. nr. 173 din 31 iulie 1947.C.D.D.C. nr. a M.J. 3. partea I-a. decorat cu ordinele “Steaua R. 225.P. (1946-1948). inv. 2371). 1945. Jean (n. partea I-a. M.C. 398. 1033). FLAVIAN.C.C. redactor la Lupta de clasă în anii ’60. inv. 31 din 7 febr. (dosare anexe. şef de sector în cadrul secţiei Gospodărie a C. 404. FLOREANU. 79 din 3 apr.E. deputat M.Of. 8856. 2006: 65.1913 Galaţi) .108/1955).Of.. (“do sare anexe” u. (din 1958). 157 din 4 mai 1971).397.a. C. Năstasă şi Varga 2003a: 24).M. (în 1948).C. (1955-1960).

C. 9763). ministru adjunct la Ministerul Industriei Metalurgice și Industriei Chimice (1951-1952).A. Şt. 62 . Mihail (n. p. ministru al Industriei Petrolului și a Chimiei (1957-1965). ministrul Industriei Chimice (1970-1980).D. secretar general al Uniunii Evreilor din România în 1945-1946?.1898) – ilegalistă cu stagiu recunoscut din 1923. partea I-a. partea I-a. partea I-a. fosta soţie a liderului ilegalist Ştefan Foriş. 1947 (M. 411. secretar general al Ministerului Informaţiilor (19471948). voluntar în Spania şi în Rezistenţa Franceză.C. decorată ca pensionară.II. 10 din 13 ian.C.P.R. 1948.Of. decorată în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul 96 96 Şi nu „Mihail Iacobi”.C. FONEA. (M. II-a. ulterior cercetător.E.I. 26 din 1 febr.C. ministru secretar de stat la C. timp de două decenii. nr. al P. în noiembrie 1945 încadrat ca inspector general şcolar în Ministerul Educaţiei Naţionale (în noiembrie 1945 încadrat ca detectiv clasa I-a în D. p. aidoma tuturor rezerviştilor evrei (v. cum susţin Tismăneanu & co. 22.T. în Forţele Armate. fond 495 (“România”). partea I-a. inclusiv reprezentant al României la Comisia Dunării. FRANCHE. Maria – din 1946 şefa direcţiei generale Igienă (şi Medicină Preventică) din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adjuncta ministrului.P. 412.M.2000) . Nastasă.R. partea I-a. apoi a avocatului Iosif Schraer. 38 din 27 ian.S. IACOBI) (28. șef al secţiei de industrie al C. 1627). ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. Lazăr . decorat în 1948 co ordinul “Steaua R. FOCŞENEANU.M.Of. 1947.M.I. FORIŞ. şeful Direcţiei Superioare Politice a Armatei cu grad de general-maior (1948-1951). unde ocupă diverse funcţii.u. (1945-1948).C. în domeniul organizării sanitare la Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din Bucureşti.1912. FLORESCU. Eleodor – din febr. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. O. membru al C. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. 255 din 7 nov. al U.ilegalist (membru P. p. în ianuarie 1945 reîncadrat ca sublocotenent de infanterie (r) în Forţele Armate după ce în 1940 fusese radiat din registre pe motive rasiale. I-a. fiul său. nr.) (probabil acelaşi Focşeneanu cu cel menţionat în Solomovici 2001II: 39). 1948 controlor în cadrul D. 1934). ministru al Industriei Chimice (1952-1957). cu ordinul “23 August” clasa a II-a (Decretul nr. 30. 407.A. prin Decretul regal nr. sub numele “Laura Cernea”. 1979). Varga 2003: 369ş.I. Max (n. iar în 1981 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. FOCŞENEANU. FOCŞENEANU. FOCŞENEANU. 1940-1944. 139/1943-1944).A. p. cadru didactic la Universitatea “Ion Mincu” din Bucureşti. Dumitru – ilegalist.P..F. arestată în 1932 şi condamnată la 2 ani închisoare.1924. Petre – în 1948 era avocat în Contenciosul Ministerului Finanţelor (M. p.405.” clasa a II-a. 225. 1948. colecţia RG25. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.1999) – angajat în mandatul Anei Pauker la M.N. 2006: 108). Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 1945. 253 din 1 nov. Roman – 25. preşedinta comisiei ministeriale pentru întocmirea tabloului bolilor profesionale (1948-?).Of. partea I-a.C. partea I-a. (din febr. 45 din 24 febr.Of.R. este căsătorit cu arhitecta Tomniţa Florescu. dosar nr.d. apoi membru al C. 219 din 21 sept. nr. în 1979. 2066 din 20 oct. p. 3660). 1947. 1945.F.H. dosar nr. fratele avocatului Emil Focşăneanu. ulterior deputat de Prahova. şi cenzor supleant al U. nr. 7715).012M.Of. 409. Iancu Frenkel 406. în 1964 cu ordinul “23 August” cls. a M. nr. 148 din 25 iunie 1941.R. 190) (pentru evreitate vezi şi Arhiva U. M. uneori cu prenumele ortografiat “Loti”) (n. 410. Alică Florescu.C.R. inv. 1948) (v.S.R.E.G. nr. vicepreședinte al Consiliului Economic (1968-1970). 408.. (C. 1160). p. 9805).Of. (Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie) (1980-1989). în 1945 fondatoare. (1965-1968).G. deputat permanent în Marea Adunare Naţională (1946-1951). Mihăilescu 2006: 429-30). 751).X.în “activul central al partidului” în 1946 (Andreescu.S. Lotty (îşi schimbă numele în Cernea după 1946. I. şi alte organizaţii internaţionale. Dorohoi . (M. cu grad de colonel.D.

fond 495 (“România”). Herman .Of. nr. a M. nr. FRÂNCU. 63 . Edmund – din 1945 inginer consilier la D. p. dosar nr. FREUD. p. partea a 2-a. partea I -a. p.G. partea I-a. p. nr. partea I-a.G. 94.R. 34 din 10 febr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . pp. FRANK. 419. ofiţer al Armatei Roşii şi membru al Partidului Comunist Bolşevic. începând cu 15 august 1945). 32 din 8 febr.din 1947 inspector în cadrul D. partea I-a. 1947 reîncadrat (retroactiv. 1996 Bucureşti) – în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie la D.din 1947 controlor economic în cadrul D. partea I-a. nr.Of.I. 803 din 21 dec. stabilit în august 1945 în România. decizia ministrului Justiţiei nr. 9341. 1654-5) FRIEDLÄNDER. a M. 27. 426. Petre – în 1948 era controlor în cadrul D. “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 1189.C (M. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. Solomon Mihail . FRODA. partea I -a. (M. FREUD.Of. FRÖLICH. pp. FRIEDMAN. p.Of. 1654-5). partea I-a. nr. C. nr.I. partea I-a. partea I-a. 8460). 52 din 4 martie 1945.G. apoi la Corpul 4 Armată. C. nr.R. din februarie 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului.Of. în 1953. ca farmacist maior activ în Forţele Armate Române. p.E. nr.III.Of. 52 din 4 martie 1945. Bernard . 10533). doc. 1654-5).Of.). 417. partea I-a. p. FRÄNCHEL97) (n.Of. încadrat mai întâi la Direcţia Superioară Politică a Armatei. 424. 97 98 V.G. p.C. 1257. partea I-a. nr. inv.E. FREIER.Of.C. 282 din 5 dec. nr. 15 din 19 ian.Of. 7817). Bărbulescu 2009: 66. Maria – şefă de birou (magazie) în cadrul Direcţiei Administrative a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (iunie 1948 – febr. 421. 8970).Of. ulterior consilier în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. Paula – după război funcţionar administrativ în centrala M. 414. 1949. FRENKEL. 1947. 425. 52 din 4 martie 1945. p. 1949. decizia ministrului Justiţiei nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.C. 1946 în M. nr. 120 din 26 mai 1948. 119 din 28 mai 1947. p. A. C. nr.Of.C.G. Vasile (n. partea I-a. 1947. C. FRUNZĂ. (M. 123 ş. 5464. 416. p. 423. partea I-a. nr.P. în 1949. 240 din 17 oct. partea I-a.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1947.G.I. 1946.F.E. p.413. nr. a M.E. 93582 din 11 oct. I. 4611). 1964 cu Medalia Muncii.Of. cu grad de maior. Corneliu – din 1945 şef adjunct de secţie la D. 1947 în M. 222 din 29 sept.G. 4251. 276 din 28 nov. pp. 1954 şi 1955 menţionat în arhivele diplomatice britanice ca ataşat militar la ambasada României din Londra (cu grad de colonel). când este decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a. 422. 2667). incinerat. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. p. 1947. M. 32 din 7 febr. 1). Hellin Constantin (d.C.a. p. 420. 1654-5). 229 din 4 oct.R. 1946. 1123). 5806 din 19 ian. 427. Isak Aronovici FRUCHTMAN98) (n. 13. în oct.F. nr.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. V.R. 225. partea I-a. nr. FRIEDMAN. 52 din 4 martie 1945. 148 din 30 iunie 1948.din 1947 inspector în cadrul D. Herman .I. pp. 229 din 4 oct. Bruno – după război funcţionar la Direcţia Import-Export a Oficiului Industrial al Bumbacului.A.C.Of. (M.1913 Bucureşti) . nr. nr. 8970).Of. FRIED. Avram – din martie 1945 şef de birou tehnic în D.G.XII.F. M. 1949. 1949) (M. 415. partea I-a. nr. FRIEDMAN. 641).E. Ionel (n. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. Adalbert . FRIEDMAN. 418. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of.C.R. 70 din 23 martie 1946.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1947.Of. A. III-a.1912 Iaşi) – crescut în Basarabia. (M.F. 948.

a M. nr. nr. 64 . 8970). M. 438.D. după război instructoare în cadrul Comisiei (viitorul Colegiu) Controlului de Partid. nr. nr. GALENSOVSCHI. 1945.Of. director tehnic la UnderConstruct SRL).Of. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1948.M. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.I. 1134.1978) (dosar G/10 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 435. p. căs. 1949. FUNKEL. p. ff.E. p. 110 din 18 mai 1945. 3). 433.1907 – 9. p. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. unde la 28 martie 1935 dă naştere fiului său Felix Scvorţov (încă în viaţă în Bucureşti în 2012.Of. (Decret nr. infra) (A. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. GAISINSCHI. 1267). 281 din 7 dec.până la 1 august 1947 inspector al Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. ilegalistă (membru de partid din 1923). partea I-a. Gaişinskaia. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. 6474).C. fiica lui Gaisiner Abram Lazarevici. p.C.XII. 4255. 1-2). inv. GALL. ? . în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.R.după război inspector general adjunct în cadrul D. nr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. partea Ia.Of. GARTNER.Of. 5784).Of. 643) GALIN. 1948.C.Of.I. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 119 din 28 mai 1947.în august 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. GANZ.G. FULGA. 158 din 12 iulie 1948. partea I-a. dosar nr. nr. 15 din 19 ian. 434. p. 436.. Teodor . 7 din 23. 1963. 3372. GALL. partea I-a. 440. Samoil . 1948 – febr.Of. p. M.C. 4038).C.Of.R. p. nr.din februarie 1949 şef serviciu în cadrul D. 1948. FULGA. p. 119 din 28 mai 1947. Carol . 1947.N. probabil rudă cu Mihai Frunză (v. GALLIN HERESCU. 1948. 1949) (M. . p.Of. 158 din 12 iulie 1948.Of. 225. cu Mihail Iacovlevici SCVORŢOV) (25. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls I.Of.Of. partea I-a.I. 9857. 7077). 37 din 14 febr. partea I-a. Heinrich . partea I-a. partea I-a. 1949. p. fond 495 (“România”). p. partea I-a. fd.428. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. nr. Dondi – în mai 1945 încadrat ca inspector general în centrala Ministerului Propagandei. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. partea I-a. F.I.1984) – basarabeancă.Of. 16 din 20 ian. ulterior prim-consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor. deţinută în anii ’30 pentru activitate comunistă la închisoarea centrală Chişinău. C. nr. “dosare adiţionale. partea I-a. 157 din 4 mai 1971). 3047). 658).C. GÄRTLER. a M. GALL. 256 din 5 nov.C.secretar presă în cadrul Direcţiei Muzică a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (aug. 229 din 4 oct. nr. M.Of. p. p. I. nr.după război inspector în cadrul D. partea I-a. nr. 32 din 8 febr. – secţia AdministrativPolitică. M. p. 5784). III-a.E. Alfred – în decembrie 1945 numit membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Sovieto-Române (M.C. FUNDOIANU. partea I-a.G. 81 din 6 apr. p. Gusti – din aprilie 1948 secretar de presă (cenzor) în centrala Ministerului Informaţiilor. şefa grupului de anchetă a foştilor luptători din Spania în anii ’50. 432. Ludovic . 335 din 20 iun. nr. ulterior la Ministerul Industriilor (M.I. (M. 439.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. 87 din 13 apr. al P. 1949. Roza . 1947. (responsabilă cu arhiva). Boris . partea I-a. 4255).la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. 441. nr. 429.VIII. nr. 1949. al P. 10679). p. partea I-a.C. Iulius (în alte documente ortografiat “Gantz”) – în a doua jumătate a anilor ’40 şef de serviciu tehnic în centrala Ministerului Informaţiilor. la Direcţia I. ulterior directoare adjunctă a Institutului de Istorie al C.C. 431. 179 din 5 aug.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 437. 196 din 25 aug. 66/1950.Of. Elvira (n. 430. partea I-a.

p. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. p. pentru câteva luni în 1947 a fost şi secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului).Of.IV. partea I-a. ministrul Industriei şi Energiei Electrice şi Electrotehnice (1952-1958). fiul 99 443. dosar nr. cu grad de maior. apoi lector la Institutul Politehnic Bucureşti (1954-1955). președinte al Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară (1955-1966).Of. după război director al şcolii de partid din oraşul Stalin (Braşov).R.XI. nr. partea I-a.” clasa I-a prin Decretul nr. (1956) indică numele de naştere Grosman. în Forţele Armate.G. participantă în Rezistenţa Franceză. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Roberta (1917-2005. 2565). 65 . lui Alexandru şi Terezia) (14.I. 152 din 5 iulie 1948. 2066 din 20 oct. sora lui GheorghiuDej). 1947 (M.Of. 109 din 10 mai 1941. partea I-a. 225. partea I-a.romanianjewish. nr. 112 din 17 mai 1948. secretar general și ministru adjunct la Ministerul Economiei Naţionale (1948-1949).1896 – 29. 446. N.R.I.S. 196 din 26 aug. ambii trăind în prezent în Israel sub numele “Ossman”. GENAD. 253 din 1 nov.P. 4384).E. ulterior revenit în România. numit preşedinte al Comitetului de Stat pentru Planificare în 1962. ulterior consilier juridic la Procuratura Generală a R. nr. demis în 1954. 447. Stefan .Of. apoi Constanţa (1947-1950). fiul.C. ulterior profesoară de franceză la Universitatea Bucureşti (Gheorghe Florescu apud Mihăilescu 2008:10. 79470 din 12 aug. 12838). 1947. secretar particular al lui Dej. Arad . 1947. a fost soţul Irinei Cajal (fiica academicianului Nicolae Cajal). 7666).până în iulie 1948 controlor în cadrul D.fost membru al Partidului Comunist Francez în timpul războiului. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 275 din 27 nov. s-a căsătorit cu Radu Osman (fiul ilegalistului Hristache Osman şi al Victoriei Gheorghiu. 1946 a ministrului Justiţiei în M.Of. membru P. din cei doi copii. 9763).Of. partea I-a. 444. membru al C. Gheorghe GROSMAN. deputat în Marea Adunare Naţională (1952-1985). 448. al P.d. cu referat de 99 Fişa sa de cadre de la secţia Economică a C. 157 din 4 mai 1971 (după reabilitare). partea I-a.Of. în 1986). Dorina (n. fond 495 (“România”). nr. cu ordinul “Steaua R. KESSLER) (31. GĂLĂŢEANU.C. p. p. unde a decedat. ilegalist (membru de partid din 1931). inv. 9282.1918 Pădureni. Pentru românizarea numelui vezi decizia nr. 10496). partea I-a. vicepreședintele Consiliului de Miniștri (19621969). prin Decretul regal nr. emigrat în Israel în 1989 (după alte surse. p. decorat de către fostul suveran Mihai în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. p. (1950-1953).1977) – membru de partid din 1947 (dosar K/53 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). GASTON MARIN. soţia lui Gheorghe Gaston Marin. 5626). a M. iar fiica. nr. GĂLĂŢEANU. din 1942.442.C. nr. 288 din 12 dec. 18 aug. 445. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 1964. GELLER. 1946. 100 Vezi şi necrologul din Realitatea Evreiască la http://www.I.R.C.R. Adolf (n. după război şi consilier la Președinţia Consiliului de Miniștri (1945-1948. 1947. fizicianul Alexandru Adalbert Marin (emigrat în SUA în 1983). inspector al Direcţiei Generale Control Economic din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului (1947-1948) (M. (M. după alte surse GROSSMAN . 194 din 25 aug. (1960-1984). funcţionară în cadrul MAE (1946-1948-?).C. 1946.C. partea I-a. WEISS) – din decembrie 1946 arhitectă a Direcţiei Arhitectură şi Urbanistică din centrala Ministerului Artelor (M. Sapşe – inspector economic în centrala M. GASTON MARIN. Gheorghe (n.. GÂTLAN (căs).pdf. p. al P. Gheorghe. nr.org/db/pdf/nr225/pagina13.R.Of. nr. menţionată nenominal şi în Solomovici 2001 I: 202)100. Jacqueline.C. decorat cu ordinul “23 August” clasa a IV-a prin Decretul nr. p. Eugen – fost blănar. zisă “Bobi”) – evreică sefardă. 2321).2000) .

în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1950-1952). absolvit şi numit 101 102 Menţionat în Rosen (1990:165-6). propriilor declaraţii. decorat cu ordinul “23 August” clasa a IV-a prin Decretul nr. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu.C. nr.31. 3/1967. fond 495 (“România”).. lipsa de 66 . (?!) GEORGESCU. 103 Tismăneanu pretinde.R. iar în paralel cadru didactic la catedra unui institut din subordinea Ministerului Agriculturii (1947-1952). în timpul războiului.de formaţie tipograf-zeţar (a lucrat inclusiv la ziarul Adevărul (!) între 1937 şi 1938).R. (1945-1952). anexa la dosarul nr.u. 3293. partea I-a. Şt. 12). În sfârşit. I. 450. 3293. n. secţia Cancelarie – dosare anexe. M. nr. fiica lui Leon.1976 Bucureşti) . Wirtschaft und Kultur (pp. 199 din 23 august 1941.Of. simpatizantă comunistă.XII. inv. cu referat de cercetare la fd.F. GEORGESCU. inv. Burăh102 (după alte surse Samuel Burah) TESCOVICI.R.P. funcţionar la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1945-1946). zisă “Lenuţa”) – fostă croitoreasă. Constantiniu 2003: 44.C. 104 Cf. destituit în 1952 şi arestat pentru “deviere de dreapta” în 1953104.C. 98. 452. respectiv prin Decretul nr.C. 2.R. 451. ilegalist.R. Tismăneanu şi M. Fără a menţiona vreo sursă. al P. n. apoi membru al organizaţiei de bază a partidului şi şefa Direcţiei Consulare a MAE (cu rang de prim consilier de legaţie). după război membru titular al Secretariatului.C. secţia Cancelarie – dosare anexe. Comitetului Central şi Biroului Politic al P. 20 din 26 ian. căsătorită în 1944 cu Teohari Georgescu. din 26-27 mai 1952. partea I-a. singular şi fabulant. (1945-1948). arhiva Foreign Office în Deletant 1999: 23 şi 2001: 34-5. căutând să ascundă propriile sale greşeli de dreapta. deţinut ca ilegalist. (Alexandru?) (n. iar Manu (2011: 161) şi Datcu (2008) indicădrept nume complet (tot fără menţiunea vreunei surse) varianta „Samuel Burah Tescovici”. decorată prin decretul din 20 mai 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 116. 3293.I. anexa la dosarul nr. SAMOILĂ. într-un interviu acordat în 1999 lui Călin Mihăescu.T.M.R. 97. al P.C. membru de partid din 1929. Iaşi: Polirom. C. al P. Lupu (2007: 39) indică prenumele Baru h [de rezonanţă ebraică. 97 din 26 apr. partea I-a. cu referat de cercetare la fd.. „[t]ov Teohari Georgescu a manifestat o atitudine împăciuitoristă faţă de devierea de dreapta a lui Vasile Luca. anchetat timp de 2 ani.ro/2010/07/28/istorie-romania-vazuta-prin-ochii-unui-general-desecuritate-fostul-comandant-al-directiei-de-contraspionaj-interviu-cu-neagu-cosma-securitatea-si-partidul-au-fost-condusede-alogeni-in-proportie/)... Elena (n. în timp ce în în 1953. 162/1968. GEORGESCU. secţia Cancelarie – dosare anexe. cercetare la fd. ulterior lector la D. ca subsecretar de stat (pentru administraţie) în Ministerul-cheie al Afacerilor Interne (1944-1945). III-a. Tismăneanu 2010a. mărturie a importanţei sale în ochii Moscovei. nr. V. p. cf. 162/1968.M. http://roncea. 1944 în guvernul de la Bucureşti. al P. 81/1970 (M. identitatea reală a lui “Georgescu” fiindu-i necunoscută ministrului la acel moment. în vol. fondatoare şi membru al Comitetului de Conducere al U. 1946. eliberat la 23 august 1944 de la Caransebeş. comunicatului Plenarei C. p. 557).. 225. inv. cu referat de cercetare la fd.G. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 24).449. XXXII al revistei elveţiene Schweizer Monatshefte: Zeitschrift für Politik. nr. 1857. anexa la dosarul nr.C. al P.C. C. 380. ministru al Afacerilor Interne (1945-1952). Mihăieş.Of. Heinrich (prenume uneori transcris Henric) (fratele lui Eugen) – ilegalist (membru de partid din 1927). că Georgescu ar fi fost din Călăraşi (v. după război activist de partid la nivel regional.A. nr. ascuns în Arad pentru a evita deportarea. 1948. ASHKENAZY)101 – avocat. anexa la dosarul nr. Pinay (1962) şi C. Ghilotina de scrum. ulterior reabilitat. director general în cadrul Ministerului Învăţământului (1948-1952). inv. GENAD. printre puţinii comunişti impuşi de sovietici încă din sept.. de care va divorţa.. 2005: 334. C. fiul lui Constantin şi Aneta (cf. 3293. Mihăilescu 2006: 378. apoi demisă împreună cu soţul său.1908 Bucureşti (după alte surse Bacău)103 . doc. nr. respectiv Preston et al. dosar nr.R. Teohari (n. inv./P. M.R. 100 ş.n. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Oprea)) (31. a III-a. C. N.C.Of. epurat în 1958 în lotul “fracţioniştilor”. M. 157 din 4 mai 1971 (după reabilitare). 380-381) se avansează varianta rarisimă “Nuchem Solomon Paschievici”. p. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. 2002.A. fostul general de securitate Neagu Cosma indică varianta Nuhăm Tescovici (v.]. 4946.C.

în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. GHEORGHIU. 1948. p. 117 din 22 mai 1948. 1949. 157 din 4 mai 1971). dosar nr.J.C. anexa la dosarul nr.I. p. nr. DIAMAND) (n. Deletant 2001: 34-5. 225. 225. 127 din 1 iunie 1941. ÖFIWP 1952: 34.C. 642.Of.Of. Manu 2011: 161. secţia Cancelarie – dosare anexe.F.1916 Bucureşti) – după război membru de partid. pp. 1/1946.E. Buzatu. 45 din 24 febr. 1947.R. n. M. D. nr.G. partea I-a. 2983. apoi la Legaţia de la Paris. fd.. Preston. 643).IV. 9341. M. M. Iaşi a Arhivelor Naţionale. funcţionar diplomatic. 93583 din 11 oct. Hansen 2011: 34. doc. partea I-a. Ronea (n. partea I-a. după 1944 activistă de partid. 149 din 1 iulie 1948. Talaban 1990: 18.controlor (până în febr. Dardan 2009: 197. iar apoi promovat inspector în cadrul D. 240 din 17 oct. secţiunea “D”. partea I-a. şefa direcţiei cadre la Comitetul Geologic.E. “În loc de introducere”. I. cu referat de cercetare la fd. 2/1951).R. arhiva Public Record Office. 3706). Ronea PEISACHOVICI.Of. p. acuzat într-o şedinţă disciplinară din centrala M. 31). nr. supra].din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Kunze 2009: 72.Of. şi supra. 2 din 2 ian. M. Preston.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. soţia demnitarului comunist de origine bulgară Petre Gheorghe. al P.C. inv. p. al P. decizia ministrului Justiţiei nr. ilegalistă (membru de partid in 1932). Nastasă şi Varga. 662). GHIDEL.Of. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (v. Jela. nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. nr. n. nr.C. nr. nr. GEWOLD. 2. 1. Chişinău) – fostă croitoreasă. 1949. Rotman 2004: 43). p. 2360 din 29 mai 1952. 2001: 124. Constantiniu 2003: 5 n. fiica lui T. p..1925 Ploieşti) . C.Of. în 1949 transferat ca tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M.Of. iniţial la secţia Gospodărie de Partid a C. C. nr. stenograma reprodusă în Fl. 20. nr. apoi recăsătorit cu evreica fostă croitoreasă Eugenia Samoilă [v. a M. Leon (n. 1 (apud Fl.Of. Leon (n. III-a. 7). partea I-a. zisă “Florica”) (n.Of. 2 (!). Partridge şi Ludlow 2006: 260. 1949.).Of. Pinay 1962 şi 1967. şi a Elenei Georgescu. partea I-a. Iuliu . 454. 24/1961. 52 din 4 martie 1945. 5573). Arie-Leon WECHSLER105) (n.). fond 495 (“România”). GHICA. M. 1948. nr. 458. partea I-a. p. director al Combinatului Poligrafic “13 Decembrie” (1955-1963. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.din 1945 ca şef adjunct de secţie la D. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. de profesie medic. Sarina . Foreign Office 371/59190/R7847/6181/37. vol. etc.1911. partea I -a. partea I-a.Of. p.în 1948 numită membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Mătăsii (M. 459. n. Lupu 2007: 39. C. mai întâi la Ambasada de la Belgrad. GHELES. 1830. 460. 15 din 19 ian. 16 din 20 ian. n. Câmpeanu 2003: 135. partea I-a. p. G.C. p. 4541. din 1958. a emigrat în Israel în anii ’80. 22 şi 1999: 23. nr.VII. f. Gherman şi Severin 2006: 314. 456. Andreescu. dosar nr. Boia 2001: 173. Justina . ca “trădător” şi cu “nevastă mahalgioaică” (v. nr. Partridge şi Smyth 1999: 130. Iosif .) Stamate. 1654-5) GHEORGHIU. Lipcsey. 237. 8971. p. Opriş 2005. 2003a: 186. partea I-a. dosar nr.Of. pensionat). apoi la Comisia Controlului de Partid (fişă în dosarul 162/1952 la secţia Organizatorică a C. cu rol major în anchetele şi “epurările” din 1952-1953. 457. 1626). 13. p. GHELER. 229 din 4 oct. Tismăneanu 1991: 171. Ana (căs. inv. fond 495 (“România”). 95 din 22 aprilie 1948.R. 67 .453. 1948). 105 V. 2).I. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.R.C.A. 1947. nr. sora ilegalistei Elena Filipovici (1903-1937). Rectoratul Universităţii Iaşi. inv. (P. 1947 în M. Constantiniu 2003: 108-9. partea I-a. combativitate împotriva duşmanului de clasă şi pierderea vigilenţei revoluţionare” ( Scânteia. GILLIMAN. poziţia 4. M. Haim . Filipovici). 192. apoi. 84.. căsătorit cu Ana (n. 455. INCOMKA. Cheptea şi Cîrstea 2011: 399. 15 din 19 ian. (dosar de cadre nr. Buzatu 2003: 493-462 şi 2008: 407.G. 3293.C. 15.

160). după război membru al Comitetului de Conducere al U. director adjunct al Institului de Studii Istorice şi 106 Şi-a românizat numele în perioada interbelică şi a revenit la cel de rezonanţă iudaică după 23 august 1944. Adalbert GANZ) – activist de partid. nr.F.R.C. partea I-a. partea I-a.C. fiica lui Noie) – soţia colonelului de securitate Andrei 465.din 1948 membru în Consiliul de Administraţie şi şeful Direcţiei Contabilitate a Institutului General de Asigurare. al P. 2041.C. 1949. membru în conducerea C. GLUVACOV. după război avocat consilier. Emil – din 1948 şef de secţie în cadrul D. 6292).M.R.Of. 644). Miklos GOLDBERGER106. adjunct al Ghizelei Vass la secţia Relaţii Externe a C.Of. (1948-1952). GODEANU. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici (M.C. p. în Contenciosul Ministerului Economiei Naţionale (1945-1947).E. 199 din 23 august 1941. p.V. p. nr. partea I-a. partea I-a. şi Reghina) (1.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.. 175 din 31 iulie 1948. ulterior emigrat în Israel împreună cu soţia sa Yolan. de profesie rihtuitoare. şeful Direcţiei Politice a Armatei (1948-1950). apoi la Comisariatul General al Preţurilor.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. GINSBERG.VII.C. al P. Răutu) şi responsabil al Comisiei Propagandă din secţia/Direcţia Propagandă şi Agitaţie a C. nr.R. (1948-1952). nr. cu care a avut două fiice: Lucy (căs. M. ulterior director adjunct al Şcolii de Partid (1957 – anii ‘60). 15 din 19 ian. GOLD. Marcel .M. 464. 3909). Netzer) şi Agi (căs. rector al Institutului de Ştiinţe Sociale de pe lângă C. Andrei (n. 470. instructor C. partea I-a.. 467. GOLDSTEIN) – din 1948 consilier la cabinetul secretarului general al Ministerului Comerţului. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R.C. nr. partea I-a. al P. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.Of.Of.F. nr.D. în linia de ultimă concesie adoptată de leadership-ul de la Budapesta (Watts 2011: 150.şef-adjunct de secţie (adjunctul lui L. cf. îşi românizează numele în perioada interbelică. Solomovici 2001.C.1904 Someş-Odorhei. p. pentru Ardealul de Nord în timpul războiului.R. GLATZER. partea I-a.C. Kleinmann). (în dosarul 112/1955). Iacob .Of. fiul lui Wolf.M. Iosif – avocat.R” în 1949. p. profesor de economie politică la Institutul Politehnic Bucureşti. 642) 462. 68 . ilegalist cu stagiul recunoscut din 1923107. 107 în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 1948. 466. GOANŢĂ. 92 din 17 aprilie 1946. (dosar 103/1953). partea I-a. 469. nr. Nicolae (n. 471.A.1925. 4946). 3945).Of.. GOLD HARET. iulie -august 1935. a Energiei Electrice a Ministerului Industriei (M. 468.R. 534).1970 Viena) – dintr-o “familie evreiască tradiţională [sic]” (Kuller 2008a: 171). (din 1956). Emanoil Vinea (M. succesiv la Contenciosul Ministerului Cooperaţiei. II: 13. de profesie cizmar. 10313). revenind la originalul evreiesc după război. p.R. 199 din 28 august 1948.Of.C. GLAZBERG. 19 din 23 ian. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.R. după război acuzator al administraţiei româneşti reinstaurate în Ardealul de Nord şi adept al unui stat transilvănean independent.C. p. partea I-a. 65 din 19 martie 1947. 15 din 19 ian.P.R. p. 1945. al P. GOLD HARET. nr. GLÜCKMAN. 1949. membru de partid din 1941. cu fişă de cadre la secţia PropagandăAgitaţie a C. Alexandru (n. nr. p. 7231).Of. Ana (n. 111 din 17 mai 1947.Of.D. apoi în C.461. 271 din 26 nov. 463.IX.M. p. Ioan – după război inspector general în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. 22. GOLDBERGER. ulterior revenit la Contenciosul Ministerului Cooperaţiei (M.d. Sălaj – 19.R.I.C. sursă care prezintă şi o fotografie a legitimaţiei sale de participant la Congresul al VII -lea al Internaţionalei Comuniste de la Moscova.Of. al U. haham local. Heinrich . al P. partea I-a. al P. nr. Friedrich – în 1947 controlor tehnic în cadrul Direcţiei Silozuri a Ministerului Lucrărilor Publice (M. Gluvacov.

cuplul Goldberger a avut doi fii: Ioan Nicolae. GOLDENSTEIN.R.Of.Of. . p. nr. 6781).C. iar la începutul anilor ’70 şefă de birou la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri . într-un incident încă incomplet elucidat. GOLDNER.soţia lui Nicolae Goldberger. 476. 477. 473. p. va fi expulzat de autorităţile egiptene.Of. 2009: 204). 157 din 4 mai 1971). 2009: 77). 72 din 26 martie 1948. 480. 69 . 478. Fani MATES. înmormântat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. al P. 486.I. Filip Egon – după război desenator şef în centrala Ministerului propagandei / Informaţiilor. până în iunie 1947. în 1964 cu Ordinul Muncii cls. ulterior redactor Agerpres (1956-1972).G. 173 din 31 iulie 1947. Lupu – după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei.472. partea I-a. M. Albert . GOLDŞTEIN. (1952-1957). 482. redactor (secţia arabă) la departamentul internaţional al Radiodifuziunii (viitorul Radio România Internaţional) (1956-1963) şi lector de limbă arabă la Universitatea Bucureşti (1957-1977). p. Yves Nathaniel (1929 Cairo – 1977 Bucureşti) (fiul avocatului Marcu Goldenberg. 475. 1214). şi George Goldberger. al P.A. Enache-Rotaru).C. GOLDMAN. GOLDSCHLÄGER.1949. GOLDENBERG.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. nr. 1949. T. cu Carmen (n.. Bărbulescu et al. nr. p. 2632). 159 din 13 iulie 1948. care locuieşte în New Jersey.I. Rica – în 1949 era şefă de serviciu la Peşedinţia Consiliului de Miniştri (M.C. GOLDENBERG. – din 1948 şef de birou la D.Of.IV.Of. decorat în 1952 cu Medalia Muncii. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 130 din 11 iunie 1947. p. GOLDENBERG. Mari – inspector general sanitar în cadrul Ministerului Sănătăţii în 1949 (M. GOLDENDACH. nr. 483. p.C. partea I-a.Of. 484.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.III-a. 164 din 19 iulie 1948. deputat M.1986 Bucureşti) . Ernest – în conducerea Uniunii Sindicatelor Sanitare în 1948 (Bărbulescu et al. căs.C. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a. Dionisie . 481. nr. Fani (n. partea I-a.din 1947 inspector în cadrul D. 1964. stabilit în Egipt în 1904) – funcţionar al Legaţiei României la Cairo (1951-1956). 1949. 804 din 21 dec.C. partea I-a.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 4707). partea I-a. 641).U. M. cu Rozalia (n. a M. 33 din 9 febr.M. Paul . 5966). p. nr.R. 35 din 11 febr. GOLDBERGER. 314.Of.E.C. 487.) (1958-1970). nr. în prima jumătate a anilor ’50.Of. Simion . GOLDSTEIN. partea I-a. de unde. ulterior şefa de cabinet a lui Petru Borilă. III-a. 5 din 9 ian. căs.R. partea I-a. Eugen – director adjunct în cadrul Ministerului Energiei Electrice şi Industriei Electrotehnice în anii ’50.Of. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. pentru socialism” din actualul Parc Carol din Bucureşti. GOLDENBERG. S.XII. în Bucureşti. p. în viaţă. 5830). nr.P.R. p. partea I-a. nr. GOLDNER. GOLDENSTEIN. 1949. (28/1956). .ilegalistăcun stagiul recunoscut din 1936. Textilă a Ministerului Industriei (M.A. GOLDNER. Social-Politice (pe lângă C. nr.1913 – 8. 1949. 1949. (M. nr. partea I-a. 641). cu dosar la secţia Economică a C. şefa cancelariei C. 15 din 19 ian. 15 din 19 ian. la Direcţia Culturală. fiica lui Solomon şi Ernestina) (26.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.C. 644). nr. GOLDSTEIN.Of. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. S. multiplu decorat de autorităţile comuniste. al P. 1147).în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. 485. p. partea I-a. 474. Nati – în 1948 era gestionar la Serviciul Radioamplificare al Ministerului Informaţiilor (M. 479. p. 15 din 19 ian.Of. Buchsenspaner). când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M.N.

din 1947 controlor economic în cadrul D. 492. partea I-a..C. 1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. nr. p.Of. partea I-a. GOLDSTEIN. nr. reabilitat în 1964. p.1916 Bucureşti) (fiica lui Arthur şi Iulia) – până în 1958 (când este demisă. partea I-a.E. prezent şi ca lector nesalarizat al C.R. M.Of. în februarie 1948 avansată şefă de secţie în cadrul Direcţiei presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. ar fi lucrat un timp în subordinea lui Moses Rosen la F. Bernard . 27. 33 din 10 febr. 1948 – februarie 1949) (M.E. 495. după 1944 activist de partid. St.C. unde cei doi ar fi devenit “religioşi fanatici” (în Solomovici 2004: 401). GOLDENBERG) . 497. GRIGORIU. 501. 491. 1949. iar în 1979 cu ordinul “23 August” cls. fostulsău coleg de birou.G. 1. afirmă că Gonda. apud Nastasă 2011: 500. nr. (M. A. 5830. GONDA. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 499. 1949. nr. p. GORDON. Samoil (uneori transcris şi GAMBO) (13.IX. GRAUBART. GREGOR. 496. în 1953. pp. aflat în atenţia Siguranţei şi arestat chiar în 1933 (v. Andrei Strihan (el însuşi evreu). GOTTLIEB.Of.Of.C. 1134). p. GOLIGER. p. 1949. Beatrice .F. M. 1088). p.]. I-a (Decret nr. 1654-5). 1949. (1956) şi Arbitrajul de Stat . partea I-a. al P. 1948. 494.din 1948 şef de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p. decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. la Direcţia Educaţie Tineret (M. instructor în cadrul secţiei Literatură şi Artă (iniţial sector în cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie) timp de două decenii. SZILLE) – fratele lui Gheorghe Gonda. 240 din 15 oct. coautoare a lucrărilor Contractele economice.Of.). 516). după război încadrat în ianuarie 1948 ca secretar II de legaţie în centrala M..R. GORUNEANU.G. 16 din 20 ian. 28 din 3 febr. Universitatea “Regele Ferdinand I”. nr. 489.E. “evreu maghiar”. 190 din 19 august 1947. şi respectiv că ar fi emigrat împreună cu soţia sa Ani în Israel. exclusă din partid şi arestată) funcţionară a Ministerului Comerţului Exterior în 70 . Sidonia (n. 3706). C. Kuller 2008a: 441). dosar 750/1932-1933.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. Ţuliu – după război consilier juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Alexandru (n. capturat şi condamnat de autorităţile române pentru spionaj în favoarea Ungariei în 1942..I.1906 Budapesta) – evreu maghiarofon. partea I-a. Eva – în anii ’50 funcţionară în cadrul Direcţiei Studii a Ministerului Justiţiei.1979) (dosar G/26 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Iosif – din martie 1945 la D. nr.în ian. 110 din 16 mai 1947. Madeleine – după război stenodactilografă în Ministerul propagandei / Informaţiilor. după război membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei (numit în mai 1945). GOMBO.I. în prima jumătate a anilor ’30 student medicinist şi unul din liderii studenţilor evrei comunişti ai Universităţii “Regele Ferdinand” din Cluj-Napoca.M.Of. 3861).. Rectorat. partea I-a. 2 şi 512). 157 din 4 mai 1971).Of. Pia – şefă de secţie în Direcţia Literară a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (iulie 490. 1948. nr. Iosef . nr. Cluj. 18 din 22 ianuarie 1948. Nicolae (n.. 498.488. partea I-a.Of. partea I-a.1888 – 4. p. GRIGORIU.Of. a M.A.Of. 32 din 8 febr. Arh.XI. sancţionat în lotul “fracţioniştilor” din 1958. Marcu . III-a (Decret nr. partea I-a. nr. p.Of. p. nr. GONDA. GOTTLIEB. partea I-a. în mandatul Anei Pauker (M. partea I-a. Sigismund SZILLE) (n. 501 n.din 1949 şef de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. 7492). 8214.XII.IV. 159 din 13 iulie 1948. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M.R. 500.Of. Gheorghe (n. 658). 493. GORUN [căs. 52 din 4 martie 1945. 663). p. 95 din 22 aprilie 1948.C. nr. 16 din 20 ian. 38 din 27.1983) – ilegalist (membru de partid din 1922). partea I-a. nr. 1035). (1958) (Cajal & Kuller 2004.

Bărbulescu 2009: 23.din februarie 1949 şefă de birou în cadrul D. nr.Of. 509. 253 din 1 nov. p. GROSS. GRONICH.P. 7 din 10 ian. revenit în Bucueşti şi numit Inspector general sanitar al Regiunii II Bucureşti. partea I-a. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. (n. Leonida – iniţial numit medic-şef al judeţului Olt în iunie 1945.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. Izu – din anii ’50 funcţionar la Comitetul de Stat al Planificării. partea I-a. M. 510.E. GROSSU. Charlotte CSORDAS.” cls. Ravensbrück: der Zellenbau : Geschichte und Gedenken : Begleitband zur Ausstellung (Berlin: Metropol. 505. 508. nr. şefa grupului de anchetă a foştilor luptători din Spania şi a foştilor participanţi la Rezistenţa Franceză în anii ‘50. 384). prin Decretul regal nr. M. 1964.Of. 175 din 31 iulie 1948. GROSMUK.). 5784). 53. a M.Of. GROSSMAN. nr. cadrul firmei “Româno Export”. GROM.Of.deputat de Arad. 51. (M. 748). partea I-a. 7438). în 1947 încadrată pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 7723.din 1948 şefă de secţie în cadrul D. 645). 1949. 60 ş. p.Of. 514. S. după război membru în conducerea Comisiei de Control a Partidului (viitorul Colegiu) (1949-1966.). a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. când se pensionează). nr. GROSMAN.R. Matilda (GRÜNBERG) . Iosif . GRIMBERG.Of. M. GRIMBERG) .C. 165. nr. GRILL. nr. nr. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. 15 din 19 ian. 8970.125. p.php. 26 din 1 febr.17. p. nr. 4817.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/G/G%2006. 37 din 14 febr. IV-a (sub numele Charlotte Ciordaş).I. 2008. partea I-a. partea I-a. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 507. p. nr. 506. 109 V.C. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.Of. p. partea I-a. Frima . internată în lagărul de muncă de la Ravensbrück109. Leon . 642). David . 3706). 512.a. zisă “Şari”) – soţia lui Ştefan Gruia (căs. fişa matricolă penală la http://86. nr. nr. p. 504.în 1949 era referent de specialitate în cadrul D. partea I-a. 1949.C. GRUIA.Of. 1947. nr. Insa Eschebach.502. 1949.Of. partea I-a.C.în august 1948 numit de ministrul Industriilor director adjunct al Centralei Industriale a Mătăsii (M. 1948. Fredi . 1948. partea I-a. 15 din 19 ian. 804 din 21 dec. 2066 din 20 oct. 229 din 4 oct. a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. fostă ilegalistă şi luptătoare în Spania (Solomovici 2004: 27) şi în Rezistenţa Franceză (Levy 2002: 131).Of.I. 219 din 21 sept. M. 1267). partea I-a. din partea Uniunii Populare Maghiare (1946-1948) (M. p. p. p. p. 209 din 9 sept. 1948 funcţionar în centrala Ministerului de Finanţe (M. 71 .Of. partea I-a). partea I-a.I. anii ’50).I. 6292). Coca . p.%20Griavu%20-%20Gyurki/Grigoriu%20Sidonia/index. 515. inculpată şi condamnată pentru subminarea economiei naţionale alături de alţi funcţionari ai ministerului108. 129 din 9 iunie 1945. 157 din 4 mai 1971). nr.P. 2103.din 1947 inspector în cadrul D. 511.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 1947. 9763). 503.R. nr. GROSMAN. GRINDEA. 1947. Corin – până în ianuarie 1949 şef de serviciu la Direcţia Literară a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Simion – din sept. cu grad de căpitan. 66 din 20 martie 1947.Of. în Forţele Armate. nr. iar din 1967 instructor în cadrul CEPECA (Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi) din Bucureşti. GRUIA. 513. p.Of. ulterior adjunct al Ministerului Sănătăţii începând cu 1948 (M. partea I-a. p. partea I-a. GROSU.Of.din 1948 şefă de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. partea I-a. 1947 (M. Şarlota (n. 108 V. 184 din 11 august 1948.G. nr. 1949. Zoltan . în 1947 transferat pe aceeaşi funcţie în judeţul Iaşi.C.Of. 158 din 12 iulie 1948. p. 95 din 22 aprilie 1948.

Of. 1654-5). 131 din 8 iunie 1948. (1955). 5830). Dobrincu şi Goşu 2009: 210. 519. 526. 1654-5. p. GUERON.C. Samoil – după război funcţionar la Oficiul Industrial al Bumbacului.G. nr. fost ilegalist. nr. partea I-a. Cioroianu 2005: 302. 256 din 5 nov. 276 din 28 nov.Of. 1947. Inului şi Cânepei.din 1947 controlor în cadrul D. GRÜNSTEIN) . soţia lui Nicolae Guină.G. partea I-a. 222 din 29 sept. p.C. GRÜMBERG.Of.E.I. nr. 219 din 23 sept.Of. Salvine . (M. 184 din 11 august 1948. nr.M. Abraham . 1948.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Otilia . (M. M.Of. p.R. n. 52 din 4 martie 1945. 1626). a M. GRÜNBERG. pp.până în febr.E.după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. p.I. Ioniţoiu 2006: 38). Henri . iar apoi promovat inspector în cadrul D. 527. GRÜNBERG. 1949. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. M. nr. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. 35 din 11 febr. partea I-a. GRÜMBAUM. 5784). GUROWITZ. GRUSMANN. p. p.C.Of.Of. a M. 145 din 26 iunie 1948. partea I-a. a M. 1946.C. 1948). Isac . 32 din 8 febr. Ernest – în iunie 1948 era funcţionar în centrala Ministerului Comerţului (M. GUNEA. (M. 1949. GRÜNSTEIN. 1948.Of.Of. 4972). 138 din 17 iunie 1948. partea I-a. apoi ambasador la Moscova şi Ulan Bataar.în 1949 era referentă administrativă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. de Celuloză. GRÜNBERG. 8598). nr. p. 1949. partea I-a. Hună . GRÜMBERG. a M. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. p. 5180). 1214). partea I-a. 525. nr. partea I-a. nr.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. GRÜMBERG. p. nr. Bercu .C.C. GRÜNBERG. în anii ’50. nr. nr.Of.I. subinspector general în centrala Ministerului 518. 4534). 8599). partea I-a. 524.C. 520.Of.Of.E. 532.Of.G. Sidy . 1947. 52 din 4 martie 1945.C. 8460). 10533). 1948 inspector în cadrul D. GRÜMBERG. pp. partea I-a.Of. 10. p. GUINĂ. 15 din 19 ian. 72 .R. Rozalia . partea I-a.Of.I. (M. p. al P.516. partea I-a).Of.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Sinteză şi Pelucrare (M. p. partea I-a.C.C. M. p.E. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. nr. 530. 531. partea I-a.din 1947 controlor economic în cadrul D.C. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. nr. 645). nr.E. nr. partea I-a. Berindei.C. 264 din 14 nov. partea I-a. 45 din 24 febr. Leon – după război. ulterior membru al Comitetul de Stat al Apelor (1952-1967) (M.din 1948 şefă adjunctă de birou la D.Of. a M. membru C. 529. Artelor (şi Informaţiilor) (M. 1947. 9857).Of. p.Of.I. GRÜNFELD. Mayer – prim director general adjunct şi inginer şef (1949-1951) şi apoi director general (al Direcţiei Generale de pe lângă Consiliul de Miniştri) (1951 -1952) la Canalul Dunăre – Marea Neagră. nr. 164 din 19 iulie 1948. Eliza (n.Of. partea I-a.I. 5966). 521. GRÜNBAUM. 534. 5386. p. p. Moise – din 1945 şef de secţie în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.C. Gherşin – în august 1948 numit de ministrul Industriilor director adjunct al Centralei Industriale a Inului şi Cânepei (M. p. 45 din 24 febr.G. 517. nr. 533.C. 1947. nr. GRUSS. GRÜNSTEIN. 522. partea I-a. nr. 523. (M.din febr. 1947. nr. 126 din 6 iunie 1947. Sara – activistă a partidului. Simion . 219 din 23 sept. până în iunie 1948. partea I-a.G. 159 din 13 iulie 1948. 528. partea I-a. 1626. al P. 1123). Simion . 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of. 10092. p.controlor (până în febr. 158 din 12 iulie 1948.

n. 7491). HAIMOVICI. 76 din 30 martie 1946.1901 Bucureşti) . iar în anii ’60-’70 director general la Ministerul Industriei Lemnului.E. nr. 12/1951).G. 136 din 15 iunie 1948. 5386). 219 din 23 sept. 1947. ulterior al Silviculturii în anii ’50. partea I-a. Isak . GYEMAND.535. Iţic . nr. după război membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lemnului (din 1948). Samoil (Saul) (n. II-a. 3002. p.Of. nr. al P. Mendel – funcţionar în cadrul Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. Zoltan (n. partea I-a.C. disponibilizat 540. a M. partea I-a. 1949.din 1945 la D. 157 din 4 mai 1971). partea I-a.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 15 din 19 ian. 206 din 1 sept.M. pp. nr. 1947. p. GYALI. pp. nr. apoi la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. 4588).XI. 1654-5). 16 din 20 ian. 1947. B. decorat în 1964 cu ordinul Muncii cls.C. Harry Simon – controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în nov. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. M. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. 661). partea I-a. GUTTMAN. 544. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. nr.G. p. Iacob – după război.Of. HAIM.Of. HAIMER. Leon (n. GUTMAN. M. nr. HABER.G. 548. M. secretar al Confederaţiei Generale a Muncii (până la sfârşitul anilor ’50). 641).F. 5142). 190 din 19 august 1947. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.R. Roger . partea I-a. p. 52 din 4 martie 1945. decorat în 1961 cu Medalia Muncii. 1948. Ludovic – din 1945 şef de secţie la D. reintegrat iniţial ca şef de secţie. 5123. partea I-a. GUTMAN. 541. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. C. Alexandru .R.C. nr. trecut prin mai multe penitenciare.n) . 175 din 31 iulie 1948. fiul lui Leon) – absolvent al Liceului “Laurian” din Botoşani. contabilul-şef al Ministerului Artelor (M. partea I-a. 52 din 4 martie 1945. p. partea I-a. p. p.Of. nr.Of. înainte de război.din 1947 controlor în cadrul D. (dosare anexe. 645). nr.Of. 539. 8032). 1941. (1956). 8599).Of.Of. 15 din 19 ian. (M.G. 204 din 5 sept. HABER. Iţic . S. p.Of.Of.Of. partea I-a. nr. partea I-a. 547. 52 din 4 martie 1945. a M. 145 din 26 iunie 1948. VIŞAN. nr. partea I-a. nr. fost ilegalist. nr. 1654-5). 1947). 1949.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Industriei (M. p. nr. 1949. ulterior membru al Comitetului de Stat al Apelor (eliberat din funcţie în 1967) fişă de cadre la Secţia Agrară a C.F. p.E. HAIM. nr.C. p. condamnat la 10 ani şi 6 luni închisoare. al P. C. HAINISON. 537. GUTMAN. C.Of. HAFNER. 1949. nr. p. 545. Leon – în 1948 arhitect-şef la Serviciul tehnic. 641). apoi promovat director în aceeaşi direcţie generală în 1945. 269 din 20 nov. pp.I.R.C.Of. 1654-5) 538. p. 232 din 6 oct. partea I-a. partea I-a.Of.C.C. HAIMAN. 542. 543.Of. partea I-a. subdirecţia administrativă în Ministerul Artelor şi Informaţiilor ((M.din 1947 controlor economic în cadrul D.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. HAIMOVICI) (n.F. apoi transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M.în 1949 era dispecer tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. GRÜNBAUM) – funcţionar al D. 21. ulterior promovat şef de serviciu (M. 550.Of. 10290. 536. p. 1898. partea I-a.Of. 6293).R. 73 .G. p.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 546. 15 din 19 ian. 8072). după război înalt funcţionar la ministerul Gospodăriei Silvice.I. Oscar .R. 2002) – originar din Cernăuţi. până în iunie 1948. 119 din 25 mai 1948. Roza (probabil Haimsohn. în perioada antonesciană. 549. partea I-a. nr. (M. partea I-a. Ivanier Ştrul (d.Of.

p. Alperin) . 563. 1213. preşedintele Secţiei a IV-a Penale a Curţii Bucureşti (1947-1948).Of. nr. 219 din 23 sept. partea I-a.E. W.Of. Documentare şi Coordonare a Ministerului Industriei (M. 560. Alexandru – în 1946 era avocat în contenciosul Ministerului Finanţelor (M.Of. “Petrolexport” ca reprezentant al ministerului. nr. 10496. HARTSTEIN. M. 315. HÂRLĂOANU. partea I-a. martor al acuzării în procesul lui Belu Zilber din 1954. 79 din 3 apr. nr. al P. Direcţia Teatre a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of. ulterior secretar general al Ministerului Industriei Lemnului. p. 1948. partea I-a.Of. iar din 1949 director al Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerului Industriei (M. (M. p. HALPERN. 264 din 14 nov.a. 9856. partea I-a. M. 559. 8599). respectiv inspector (din 1948) în cadrul D. M. 1949 şefă de secţie la 553.E. nr. partea I-a. 119 din 28 mai 1947. Alfred (27.I. (M.C. 7438). partea I-a.C. nr. secretar general al Ministerului Industriilor (1948-1949) (B.C. HART. nr.E. HAMEL. 1912. nr.Of. 945). p. Emil (eronat ortografiat de unii autori “Harstein”) – inginer şi fost antreprenor. 5 din 9 ian.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Mureş) – în 1944 deportat la muncă obligatorie de autorităţile ungare110. 552. 1947. din 1948 membru al Consiliului de Administraţie.org/text_doc/actul_de_acuzare.Of. 10092). Lazăr . ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. p. 1945. George – din februarie 1945 verificator la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.F. 263). a M. membru al Comisiei Centrale Financiare a partidului în timpul războiului. jud. p.Of. M. http://www. partea I-a. 1947. nr. apoi chiar preşedinte al tribunalului111. Ernest .R. HAUSVATER.Of. 1946. 2954. Tehnică în anii ’50. nr. Hârtiei şi Celulozei în guvernele Dej. p. 661). HAUSIRER. director în cadrul direcţiei Personal şi Învăţământ a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’60-’70.I. 33 din 10 febr. partea I-a.htm. 1947.Of. partea I-a. nr. M. (1953-1989). 1949. în 1948 numit membru în conducerea S. 555.E. partea I-a. 35 din 11 febr.551.Of. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. HARAP. 1947. p. 16 din 20 ian.G. HALFON.1928 Fălticeni – 2001 Bucureşti) – lingvist. 32 din 8 febr.din 1947 controlor în cadrul D.survivors-romania. după 1944 înalt funcţionar al C. 554. 209 din 9 sept.Of. 1949. 253 din 1 nov. nr. partea I-a. nr. 562. 6292).Of. 256 din 5 nov. V.S. (?) HASS. Samuel – judecător la Judecătoria Urbană I Bucureşti (1944-1947). în 1949 revenit în centrală (M. M. 1948. p. 24 din 30 ian. ilegalist.C. 23/1954.htm. nr. 737. până în 1962 secretar general al Ministerului Economiei Forestiere. p. 557. 12 din 14 ian. u. Louis – după război controlor-revizor principal în centrala Ministerului de Finanţe.S.Of. 30/1956 şi 24/1954). Ana . p. 558. după război martor al acuzării în procesul unor criminali de război la Tribunalul Poporului Cluj în 1946.din 1948 consilier administrativ la Direcţia Studii. 16 (25 mai 1948: 6).Of.R.survivors-romania. partea I-a. 79 din 3 aprilie 1948. nr.C. Credit şi Ajutor a magistraţilor (M. partea I-a.I. 556.în a doua jumătate a anilor ’40 director administrativ adjunct al Direcţiei Radio în centrala Ministerului Informaţiilor. partea I-a. Leon . p. 561. p. Adalbert (n. 175 din 31 iulie 1948. partea I-a. p. publicist al unor lucrări de specialitate la Ed. partea I-a.VII. 1948. 7026). R. HART. 1944. Adalbert CHARAP.C.G. nr. p. 1133).C. 74 . 4255). în aprilie 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Casei de Economie. 110 111 http://www. HALPERT.Of.R. profesor la A. Suzana (probabil soţia/fiica lui S. 2971). HAMBURGER. a M. p. 1949.org/text_doc/tirgu_mures.Of. p.până în febr. (dosare anexe. după pensionare autor al unor studii pe teme iudaice. nr.. nr.1949. 275 din 27 nov. Berthold – controlor (1946-1948). partea I-a.

4534. p.C (M. 225. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. (dosare anexe. 15 din 19 ian. controlor (1945-1948).Of. 1947.Of. p. nr. partea I-a. 663). Şerban . 580. 299 din 29 dec. posibilă identitate cu onomimul prezent cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.M.C. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. partea I-a. Leonida .C. nr.în 1949 era controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M.R.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului 569.N. 158 din 12 iulie 1948. Irmfried . 1654-5). HERŞCOVICI. (M. p. apoi inspector la D. Ghizela . Iosif – din 1945 şef adjunct de secţie D. Iancu – avocat. Bercu – din sept. a M. p. Israel .Of.R.Of. 575. pentru câteva luni în 1948 detaşat în teritoriu.Of. HERŞCOVICI. HERŞCOVICI. 567.C. 75 . 4497).din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. partea I-a. 15 din 19 ian. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.C. 577. al P.C.. HERŞCOVICI. nr. decorat în 1971 cu ordinul “Steaua R. A. partea I-a.Of. 662. nr. HER.R.G. p. 52 din 4 martie 1945. 578. nr. după război activist la secţia Gospodărie de Partid a C.E. cu dosar la secţia Economică a C. la Direcţia Presă (M.Of. 574.a. partea I-a. 1949. HERER. nr. nr.. (M. Frucht . 7817). 571. p.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. p. 1948 tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M.I.E.A.I. partea I-a. David . dosar H/61 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 658). 154 din 7 iulie 1948. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. HERŞCOVICI. partea I-a. 646). partea I-a. 7438).S.Of.S. 1949. Mihai .Of.vol. nr. M. 576. 186 din 13 aug.S. HERŞCOVICI.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 572. p. 16 din 20 ian. 642. p.după război membru în conducerea Oficiului Industrial al Bumbacului. HEITNER.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. Inului şi Cânepei. 1947. 1949.Of. Paul – inginer. nr.Of.E. cu fişă de cadre la arhiva aceleiaşi secţii (1958).Of.R. 330).Of. HEROVICI. M. partea I-a.Of.Of. 116 din 21 mai 1948. p. 1949. 1906) – originar din Galaţi. p. u. 219 din 23 sept. nr. 8599. 1949. G. Industriei (M.F. nr. 15 febr. 1947. p. la Direcţia I. 5687). 282 din 5 dec. partea I-a. nr. III-a. pp. partea I-a. 570. 1948.Of. D.I. partea I-a. 565. C. HERESCU. p. partea I-a. 16 din 20 ian. 1948. nr. Liuba – din ianuarie 1948 referentă în centrala M. în acelaşi an numit membru al comisiei interimare a Uniunii Colegiilor de Avocaţi din R.C. Wolf – fost ilegalist şi deţinut corecţional în timpul războiului pentru activităţi comuniste (penitenciarul Caransebeş) (A.G. partea I-a. p. 1949. partea I-a. nr. (M. 1947.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. Wolf Gherşin (n. membru de partid din martie 1945. inv. 16 din 20 ian.R. în judeţul Covurlui. pp. 209 din 9 sept.C. 579. HEGER. p. 148 din 30 iunie 1948. a M.Of. nr. partea I-a. 15 din 19 ian.P. 661). nr. HEHTER.C.Of. 642): 568. 59. 566. 16 din 20 ian. HERMELIN.din 1947 inspector în cadrul D. 5785.G. HEILPERN. ff. decorat în 1964 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. HERMAN. 297-8).C. 573.Of.G. partea I-a. 126 din 6 iunie 1947. IV-a (M. 1949. HERŞCOVICI.D. p. 6683). 11362). 264 din 14 nov. 10092). partea I-a.564. Sanda – din iunie 1948 secretar presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. dosar nr. partea I-a. 25/1954). p. p. nr. 5 din 9 ian. 120 din 26 mai 1948. nr. 316). fond 495 (“România”). (M. nr. Morel . partea a 2-a. M.” cls.Of.în 1948 era controlor în cadrul D. nr. 4611).1949.C. 581. partea I-a. HERŞCOVICI. 5463-4). p. Leon Silviu .A.Of.E. al P.

p. decorat cu ordinul “Muncii” clasa a III-a prin Decretul nr. Dan .Of. M. 594. p. p. 586. 276 din 28 nov. partea I-a. 1947.Of. HILLARD.după război. nr. Popescu 2009).Of. 10496.R.G. 1909) – jurist. 10533).în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Paul – în ian. a M. 642) HIRSCH.Of. până la moarte.u. 1948. HERŢOVICI. 256 din 5 nov. 24 din 30 ian.M. Notariatul de Stat (1964) şi Tratat teoretic şi practic de procedură a executării silite (1966) (inclus în Kuller 2008a: 443 şi Benjamin & Stanciu 1997: 428).Of. p.S.Of. M.în anii ’50-‘60 funcţionar al Comisiei. 6781). partea I-a. p. nr. C. 1963. 251.G.R. 591. Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. ulterior funcţionar al Băncii de Stat a R. 8072). 158 din 12 iulie 1948. 1949.Of.582. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. partea I-a. 16 din 20 ian. partea I-a.C. 9855). (M. HINŢESCU.Of. 1947.R. p. nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.P. p. V-a. a M.R. partea I-a. nr. partea I-a. partea I-a. 219 din 23 sept. Gustav – din 1945 inginer consilier la D. M.G. 1947. p. p. partea I-a.. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.Of. p. p. 596.după război controlor în cadrul D. Hîncu 2009).1973 Constanţa) – evreu maghiarofon.). nr. 158 din 12 iulie 1948. HIRSCH. 595. 585.Of. M. 662). pp. partea I-a.Of.R./P. a M. 52 din 4 martie 1945. partea I-a. poet şi scriitor. I. 1948. M.Of. ilegalist (membru de partid in 1933). decorat prin Decretul nr. 275 din 27 nov. p. HEVES. HILF. 587.după război inspector general adjunct în cadrul D.C.C. Marcel . ulterior expert în cadrul Consiliului Legislativ. nr. 5784. 737.J. 298. 1947.Of. nr.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.F. 1947. 588. Nastasă şi Varga 2003b: 665. partea I-a. HERŞCOVICI. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.R. Emil – locotenent-colonel. 173 din 31 iulie 1947. partea I-a.Of. Leonard (fiul lui Moritz).B. HERVIAN.S.VIII. 7 de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri.Of.P. 593. M. 256 din 5 nov.P. 738. 590. nr. secretar adjunct al Comitetului Judeţean Cluj al P.” cls. Stefan . (inclus în Kuller 2008a: 443) (v. 1654-5) 76 . respectiv cadru didactic (din 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. Dobrincu şi Goşu 2009: 632 ş.Of. ulterior Comitetului de Stat al Planificării. 793 din 31 dec. Raul – după august 1944 şeful Direcţiei Presei şi Informaţiilor din cadrul Ministerului Afacerilor Străine (Onişor 2009: 241. 1947) (M. partea I-a. p. (1957). nr.R.G. HERTZOG. în acelaşi an promovat inspector (M.I. consilier juridic şef în cadrul Ministerului Justiţiei în anii ’50-’60. Alexandru .1903 Sighetu Marmatiei – 26. lector la Universitatea Babeş Bolyai (1947-1950). controlor în cadrul D. 9856. în anii ’60-’70. ulterior inspector în cadrul Direcţiei 583.C. 592. nr.G.E.P.I. p. 1949. până în ianuarie 1948.VIII. nr. 15 din 19 ian. Arthur (n. 204 din 5 sept. S. partea I-a. deportat de autorităţile maghiare la Kistárcsa (1944-1945).Of. partea I-a. nr.R. nr.C. Rahmil – după război controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în iulie 1947 şi din sept. autor al unor articole în revistele Legalitatea populară. M. Solomon – controlor (1946-1947). 24 din 30 ian. 1947 angajat contabil îm centrala Ministerului Artelor. nr. HERTSTEIN.C. 6781). p. nr. 1947. Moriţ – activist la Comitetul Central al U. 8599). 256 din 5 nov. şi Andreescu. 1947. nr. 10 din 13 ian. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. pp. după război activist de partid. 1947. HINTZ./R.E.C. 584. HERŞCOVICI. M. nr. HILSENRAD. Justiţia Nouă şi Revista română de drept şi coautor al lucrărilor Procesul civil în R. Ferenc (Francisc) (4. partea I-a. HIRSCH. 9857. partea I-a.. 173 din 31 iulie 1947. 589.I. în anii ’50 procuror militar la Tribunalul Regiunii a II-a Militară (în 1959 preşedintele completului de judecată a pastorului Richard Wurmbrand) (Berindei.E. 5784. Arno .

Aron – din 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. M.Of.din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor din cadrul Ministerului Industriei (M.C. nr.Of. nr. 220 din 24 sept. partea I-a. p.. M. Bihor)112 – din mai 1945 membru al comisiei mixte de cenzură a presei sub coordonarea ministrului Propagandei Naţionale.R.E. căruia în 1941 i se fixa domiciliu obligatoriu pentru propagandă comunistă şi tentativă de trecere în UR. HOFER. 535.Of.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1949. HOLDICH. 612. 1946 însărcinat cu conducerea Direcţiei Radio. în 19 iunie 1920.în ian. M. nr. HOMOLKA. p. 26 din 1 febr.Of.Of. partea I-a. Grigore . p. p. nr. 610.597. din partea Uniunii Populare Maghiare (19461948) (M.Of. HOCHMAN. 1946. respectiv la Serviciul Control al Ministerului Industriilor. HORAŢIU. 12877). partea I-a. nr. p. p. partea I-a.din 1947 controlor economic în cadrul D. p. partea I-a. nr. 264 din 14 nov. 601. p. ulterior în cadrul Ministerului Informaţiilor (1944-1946-1947-?)). 607.G. HOLINGER. 1946. M.până la 1 octombrie 1947 inspector general adjunct în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. nr. Materialelor de Construcţie din Ministerul Industriei (M. 16 din 20 ian. partea I-a.Of. ulterior promovat inspector (M. a M. HOLZER.Of. demis la 1 ian. 1947. nr. partea I-a. 1189). 77 .Of.Of. HIRSCH. 602. 662). partea I-a. 1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. partea I-a. 12912. 748). p. 8460). 364 din 2 mai 1945). 1948. 35 din 11 febr. Leon . p. 256 din 5 nov. HIRSCH.). nr. nr.Of. 603. 5966). 290 din 14 dec. 1947. ca translator la Direcţia radio (M. partea I-a. 19 din 23 ian. HODOŞ. 606. p. nr. Eduard . nr. HONIGSBERG. p. 34 din 10 febr. care îl şi menţionează ca evreu într-un dialog cu Emil Bodnăraş. la Beiuş. 256 din 5 nov. 8660). 4698). în subordinea Comisiei Aliate de Control (Decretul Lege nr. 15 din 19 ian. 609. nr. HIRSCH. 16 din 20 ian.Of. p. nr. M. 7491. Aurel . 222 din 29 sept. 605. 1946. Ludovic – ilegalist. 1948 (M. din 1945 funcţionar în centrala Ministerului Informaţiilor. p.Of. M. 611. (partea I B) nr. 1213). p.Of. Moritz – din februarie 1949 contabil la Direcţia Centrală Industrială a Ceramicei şi 600. 599. la Direcţia Studii (M. nr. 9856. nr. partea I-a.S. 1949. 1947. p. 9856). partea I-a.Of.Of.Of. partea I-a. Marcel . 1949 secretar general al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (în guvernele Petru Groza.numit membru al Consiliului (naţional) Superior al Tuberculozei de ministrul Sănătăţii în mai 1948 (v. 89244 din 20 sept. Simion . 122 din 28 mai 1948. 1719). 58 din 9 martie 1942. 1949.I. Ladislau . partea I-a. 608. 289 din 13 dec. Iancu (1905 Piatra Neamţ – 1979) – în 1948 numit administrator al societăţii de petrol naţionalizate “Steaua Română”.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. partea I-a. 10092).S.Of.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M.Of.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. 5784). HIŢIG. nr. p. 1947 a ministrului Justiţiei (v. v. 1947. partea I-a. HIRSCH. nr. nr. p.Of. 604. HOLBAN. 190 din 19 august 1947. 151 din 5 iulie 1947. şi Solomovici 2003: 191-2). 1947. Ervin . Nicolae (n.C. Mendel .deputat supleant de Arad. in dec. (M. p. 164 din 19 iulie 1948. în iulie 1947 numit director la Economatul ministerului. partea I-a. 598. Lazăr . HOLCZER.u. 1949. apoi secretar general şi ministru adjunct al Ministerului Industriei Petrolului şi Industriei Cărbunelui (ulterior al Industriei Petrolului şi Industriei 112 Schimbare a numelui în baza deciziei nr. HIRSCH. Buzatu şi Cîrstea 2010:335 ş. 5646. 158 din 12 iulie 1948. 658). Iosif . partea I-a.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. partea I-a. 1949. M. 644). din febr. p.

20 din 23 ian.E.după război referentă în administraţia centrală a C. f.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. 4369. 1947. al P. HOROVITZ) – în 1945 numit de C.B. partea I-a. p.I.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. Teodor (ortografiat ocazional şi Theodor. – în 1948 era şeful adjunct al Direcţiei Instalaţii din centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M.G.F. C. Kuller 2008a: 443. 663). Alfred – din iulie 1947 secretar de cancelarie la M. 615. p. 620. 111 din 17 mai 1947.P. 803 din 21 dec.R. dos.R. H. respectiv Huc) – funcţionar la Direcţia Cabinet ministru în centrala M. 1027. 3374). C.6).G. nr. nr. iar apoi detaşată ca dactilografă şefă în cadrul Ambasadei R.B. nr.I.C.R. p. .Of. HORVATH. partea I-a.B. Marcu .R. p. p.G. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1654-5). 625. detaşat practic imediat ca şef de birou la Legaţia României de la Bruxelles.B. a C.613. 626.Of.Of.C. 624.R.R. p. HUDESCU. nr. 1964 cu Medalia Muncii. partea I-a. nr.C. 152 din 7 iulie 1947.A. 1946.N. partea I-a.P.C.I.G.R. fond C. 622. 11362).R. p. Debora .. 122 din 31 mai 1947. Marcu (n. 10092). 1948. 627. p. 1654-5). Pangrate .. nr. nr. 32 din 8 febr. nr. HUBERT. 52 din 4 martie 1945.C. Erica . pp.C. 1949. 78 .C.membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale instituite prin Decretul-Lege nr. partea I-a. C.Of. responsabil şi pentru Afghanistan şi Ceylon (19611963. partea I-a.Of.N.Of. 614. 3913). 131 din 8 iunie 1948. 76 din 31 martie 1948. – mai 1964) (A.I. apoi transferat şi încadrat cu grad de asistent la catedra de marxism -leninism a I. HORNSTEIN.a.Of. M. Mihail – în martie 1945 delegat director la Arhivele Generale ale Ministerului Afacerilor Strîine (M. Dina . nr.F. 1945. nr. partea I-a.Of. la Moscova (M.E. 1949 şefă de secţie la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. în 1947 director adjunct al Direcţiei Întreţinere din cadrul D. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. HORNSTEIN. fd. 1947. din Ministerul Comunicaţiilor (M. 87 din 13 apr.I. administrator de supraveghere la “Fier şi Tub” din Bucureşti (M. nr. 617.N.A.A. partea I-a. n. Corobca 2008: 15. respectiv 1964).I.I. 1123)..funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. respectiv în Birmania (ian.G. HUBERT. Zor . partea I-a. Florin – până în februarie 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of. Iosif .Of. Chimice) (1951-1961). şi membru al organizaţiei de partid din cadrul ministerului (1947-1950). D. partea I-a. HORODNICEANU. (M.. 52 din 4 martie 1945. dosare anexe. nr. 2300) HUCK.C.S. Ministerul Propagandei Naţionale. 71 din 27 martie 1945. p.Of. p.Of. Alice . (M. p.P. nr. 623. partea I-a. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 621... 2723.din 1947 controlor în cadrul D. p.până în febr.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.F. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. ambasador în India. HORODNICEANU.Of. 1949. Cajal & Kuller 2004.Of. partea I-a. HORODNICEANU. pp. 616. 1949. HORODNICEANU.S. a M. HÖNIG. 225 din 3 oct. 87). partea I-a. M. HOROVITZ. B. Alfred – după război consilier în cadrul D. 264 din 14 nov. 619.E.C. secţia economică. 618. 628. inv. 9/1948: 6).A.P. nr. HOROVITZ. 5663). partea I-a. nr. fd. al P. nr. 16 din 20 ian.F.Of. dosar 51/1952. 1123). 477). I. 44). Clara – din ianuarie 1948 referentă în centrala M. 364 din 2 mai 1945 (A.-C. (A.E. din Ministerul Comunicaţiilor (M. HOROVITZ. nr. p. 62/1955 (nr. 299 din 29 dec. partea I-a.A. 8614). 4968).R. Cancelaria..E. HORODNICEANU. 32 din 8 febr. p. nr. partea I-a. p.

1134).P. din 1947 funcţionar în M. jud. 1949. p. fiul lui Francisc şi Rozalia) (n. fost ilegalist (chiar prim-secretar al P. ministru adjunct de Finanţe şi director general adjunct al Administraţiei Livrărilor din minister între 1948 şi 1952 (secundul lui Vasile Luca).d. v.I.1902 – 8. Ştefan – în 1949 instructor în cadrul sectorului Propagandă din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. iar în paralel. Gaston – în 1947 numit de ministrul Industriei şi Comerţului administrator de supraveghere la “S.S. Adrian .R. IACOB. 18.. cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. nr. Maramureş)113 – evreu maghiarofon. Şandor JAKAB. iar apoi. prin Decretul nr. (Decret nr. 633.E. ff. 157 din 4 mai 1971) şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls I.php.R. III-a în 1971 (Decret nr. 1190). al P. 636.). Cluj (1944-1947). Rabinsohn). 3707. 635. secretarul organizaţiei comuniste din Ardealul de Nord (1941-1944). căsătorit cu Bella (n. care a încercat să se sinucidă în timpul detenţiei). condamnat la 20 ani închisoare. 157 din 4 mai 1971. 637. partea I-a. Orhei – 17.IX. Andrei (26. al P. Odorhei.” Bucureşti. după război director general în Ministerul Construcţiilor (până în 1952).C. secţia Propagandă şi Agitaţie. Adam (n. B. al P. IACOB. nr. şi membru al organizaţiei de partid din cadrul ministerului.. JAKOBOVICS) (10. graţiat.. 113 V.până în februarie 1949 inspector în cadrul Direcţiei Arte Plastice a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 15 din 19 ian. Ernö.R. fişa matricolă penală la m http://86. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 645).C. IACOBOVICI. sora Anei Pauker. 6292). în 1940.S.I.R.R.Of. IACOBOVICI.Of. 1947. Tismăneanu 2005: 97.F.A. din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.Of. IACOB.C. Magdalena .1913. condamnat la 3 ani închisoare 630. reangajat consilier la Camera de Comerţ a R. apoi directorul general al Comitetului de Stat pentru Construcţii.S. 225. inv. IACOB. fond C. Sandu .629.VI.A. 34 din 10 febr. IACOB.R.1979 România) – de meserie zugrav. decorat prin decretul nr. 1949. Cancelaria. partea I-a.1978).Of. p. 2107). Alexandru (n. 95 din 22 aprilie 1948. B.C.1906. instructor la şcoala de partid (A. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. F. fond 495 (“România”). 631. şi Levy 2002: 206. Asuajul de Sus. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. între 1934 şi 1936).1979) . Solomovici 2004: 582).125.din februarie 1949 şef de birou tehnic la Direcţia Centrală de Aprovizionare şi Repartiţie din Ministerul Industriei (M. zis “Sanyi”. nr. după război secretar al Consiliului de experţi ai Sindicatului din oraşul Cluj. 32 din 8 febr.R. Farkas). nr. nr.din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei (M.Of. dosar nr. 115-6 şi 118-21). 638.C.. partea I-a. Herşcovici) Paruit. IACOBEANU.17. 1949. M. Ruxandra .N. partea I-a.III-a.Of. 175 din 31 iulie 1948. 7 din 23. membru de partid din 1930 (în atenţia Siguranţei în 1941). 634. dosar 51/1952. (A. p. Arhitectură şi Sistematizare (C.” clasa a III-a.. a III-a.C. 79 . decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. eliberat în 1943.M.C.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/I/I%2001.N. decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” clasa a II-a. arestat în 1952 (aidoma soţiei Magdalena (n. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a. nr.C. apoi prim-secretar al Comitetului Regonal P. 51/1949. pentru un timp membru al C. partea I-a. fond C. p.. FEUERŞTEIN) –ilegalist din “vechea gardă”. fiul medicului de Securitate Herşcovici.I. ilegalist.C. dosar nr.C.I.I.M. Eugen (n.A. 10173).originar din Ciudaciu Mare.R. din 1949. emigrat în Suedia în 1980. al P. 632. p. p.%20Ia(e)nici%20-%20Ikrich/Iacob%20Alexandru%20F/index. eliberat (din penitenciarul Aiud) şi reabilitat în 1964. IACOB.C. 266 din 17 nov. a fost socrul scriitorului româno-francez Alain (n.C.I.XII. IACOBOVICI. după alte surse Jenö.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.

648. partea I-a. Heinrich . Gheorghe .III. IANCOVICI. dosar 5/1952).G. 32 din 8 febr. 52 din 4 martie 1945.N. Paul LEIBOVICI. al P. al P.1990 Bucureşti) – ilegalist.II. Silviu .C. (1947-1950). IANCU. 649.în martie 1945 reîncadrat în D. IAGER.E. 650.15.funcţionar în cadrul Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60.C. pentru merite antifasciste. partea I-a.. alături de Bucur Clejan-Kranzdorf). 652. la momentul arestării şef de catedră la Academia Tehnică Militară din Bucureşti.Ap.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 640. 1949. 4611). nr.A. (Friedberg-Vălureanu 2004.Of.Of. 1940). Ioanid [v. Saul . 15 din 19 ian.R. partea I-a. partea I-a. 1947. la 28 iulie 1959. în anii ’50 (nr. 1267). 111 din 17 mai 1947. p. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R..C. 275 din 27 nov. IEŞANU. de la Ankara (M. p. IZSAK) – consilier superior în M. p. C.N. ulterior angajat la Editura Enciclopedică.Of.E. nr. Adalbert .I. nr. IANOVICI. Industriei (M.R. Al.R. IANCU.I. A. 120 din 26 mai 1948. 2008. Leopold – la sfârşitul anilor ’40 inspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. IMBERG. nr. Moscu – în 1948 instructor al C.P. apoi încadrat cu grad de asistent la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (1950-1952) (Andreescu. 1949. 253 din 1 nov. Herman .C. pp. 1947. 123/1948. Anitta – din ianuarie 1948 şefă de serviciu în centrala M. a M. inv.P. p. f. p.E. ulterior detaşată la ambasada R. IANKOLOVITS. 642. 1949.639. 804 din 21 dec. 1654-5). 641. IJACU. IOANID. 9763).C.C. nr. 19 din 23 ian. (M. nr. nr. ulterior activist al partidului.C. nr. inv. profesor universitar cu doctorat la Moscova.a. partea I-a.R. 647. secţia Organizatorică.I. partea I-a. 1964. 32. nr. 643.C. p.B.. dosar nr. Paul (n. 11). p. ulterior ofiţer activ cu diverse funcţii în cadrul M. IANCEVICI.R (v. nr. 1947. p. partea I-a. 111 din 17 mai 1947.V. p.R. Mihail – în 1947 şef de secţie la Direcţia Silozuri a Ministerului Lucrărilor Publice (M. 3909). 3908). 219 din 23 sept.Of.până în febr.N. (în 1949). 587.C. 536). decorat în 1961 cu Medalia Muncii. p. 158 din 12 iulie 1948.Of. C.Of. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. IEREMIA. 653. 654.R. O. partea I-a. dosar de cadre la Secţia Relaţii Externe a C.N. 586. a Pielăriei a Ministerului 644.Of.în martie 1945 reîncadrat la D. ca lt. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. executat la 18 februarie 1960 (Solomovici 80 . fratele lt. în Forţele Armate (M. A.-col.-col medic.Of. Herman .din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 644). IOANID. nr. nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. partea I-a.. IAMPOLSCHI. partea I-a.Of. pp.1960 Jilava) – inginer energetician. partea I-a. Iancu . 37 din 14 febr. partea I-a. fiul lui David şi Paulina)) (24. apoi în Myanmar/Birmania (19451948).M. IANCOVICI.III-a. repatriat. Nastasă şi Varga 2003b: 580. fond 495 (“România”).G. IANCU. David (1910 . I.F. Septimiu (n.R. Mendel . membru al grupului de evrei care a jefuit maşina Băncii de Stat a R.E.Of.R. 225. 646.P. 1948.din 1947 inspector în cadrul D. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. C. f. fd.S. aflat în Palestina în 1943-1944 cu legături cu spionajul britanic.Of. dosar nr. 1123). 10496. p.1923 Brăila .P. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. S.A. 41). M. în 1947 încadrat prin decret regal. 5784). nr. C. 645. 2010). infra].Of.I. colonel dr. partea I-a.F. fost medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze (1939-1945. al U. 8598. 52 din 4 martie 1945.G.18. 1654-5). p. M. 651. nr.din februarie 1949 şef secţie în cadrul D.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.

inv.E. 1945. IRESCU. de profesie medic. 255 din 7 nov. p.E. 205 din 4 sept. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi detaşat în teritoriu în judeţul Putna (M. 657.1907 – 26.S. ca maior medic (r. etc. 249/1952 şi nr. Cifrul (1948).R. partea I-a.) în Forţele Armate (M. 517.Of. partea I-a.A. 662.1982) – ilegalist (membru departid din 1938) şi kominternist (INCOMKA. 1949. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. p.III. prozator.P. nr. 5/1.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. nr. director general adjunct la Societatea Română de Radiodifuziune (1945-1946). 661. Inului şi Cânepei. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. 115 Steinhardt îşi aminteşte eronat prenumele nativ ca fiind Leopold (2005: 377). dosar J/45 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1964 cu Medalia Muncii 114 Pentru schimbarea numelui. respectiv ambasador (promovat ministru plenipotenţiar) la alte reprezentanţe diplomatice ale României. nr. 189/1952. partea I-a.” clasa a II-a.17. apoi însărcinat cu afaceri la Roma. n.C.782/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. 1948. Paula . Vezi şi fişa matricolă penală la http://86. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. director de departament în centrala M.n. iar în 1978 (consecutiv pensionării) cu ordinul “Steaua R. 15 din 19 ian. partea I-a.. Zaharia (n. nr. membru în Consiliul de îndrumare a Teatrului Poporului (1946-1948). 1948. L. 527). Dobrincu şi Goşu 2009: 2001)114. fond 495 (“România”). 9763).Of. 77/1952. 211 din 11 sept. Frieda . 1715). p. fişă de cadre la secţia Economică a C. a M. Carol – la sfârşitul anilor ‘40 director adjunct al Direcţiei Timbru şi Cifră de Afaceri a Ministerului Finanţelor (M.A. inv 69). funcţionar superior la Oficiul Industrial al / Centrala Industrială a Bumbacului.C. 1948. după război director al Operei Naţionale din Bucureşti (cf. 803 din 21 dec.XII. a decedat în iulie 2006 (92 ani). al P. soţia sa. pe postul de director adjunct al Direcţiei de Informaţii (de presă. 738. p. 9828. p.VII. nr. IOSIF. 225. dosar nr.Of. IOSEF. (dosare anexe.din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului (M.” clasa a V-a. partea I-a. (dosar 46/1955.R.R.1905 – 9. Susana . fost voluntar în războiul civil din Spania. nr.1971) – membru de partid din 1945.M. 663). nr. p.IV. Kuller 2010: 190 şi Solomovici 2003: 88). 5786).C.). al P.R. 7353). la începutul anilor ’70 întors în centrala M. al P. nr. David . nr. director al Direcţiei Literare în cadrul Ministerului Artelor (1946-1948).Of. Petre (n.C. Leon BRAUCHFELD) (25. partea Ia. 658. IOSEPOVICI. Alice .R. vezi dosarul nr.125. nr. Într-o noapte la Madrid (1955).G. p. Carola. (1948-1952). partea I-a. IRIMESCU.Of. 656. 1949. 659. inv. M. IOANIŢIU.php. 81 . nr. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (1945-1948).36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/I/Ioanid%20Alexandru/index. 16 din 20 ian. 1947.655. Steinhardt 2005: 411115. nr. nr. Goma 2005: 4.Of. nr. 7517. Kuller 2008a: 443.. 158 din 12 iulie 1948. cadru didactic şi director al Şcolii de Literatură “Mihai Eminescu” din Bucureşti (1952-1956).Of. 253 din 1 nov. 660.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. partea I -a. apoi pensionat. 643) IROSCH. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.P. inv. pentru merite antifasciste. (dosare anexe u. 24 din 30 ian. autor al lucrărilor procomuniste Filimon Sârbu: am murit pentru ca ţara mea să trăiască (1946). Berindei. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a.după război controlor în cadrul D.R. în 1947 încadrat prin decret regal. p.C.M.C. 2005 şi 2001II: 111. IOSUV.a. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.I. 77/1952. apoi director în centrala Ministerului Industriei şi Comeţului. respectiv publicarea solicitării în M.Of.E. Zoltan IOSEPOVICI) (19.

678. 7537). 676.membru al Forumului Democrat Patriotic după război. 671.Of. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. iar în paralel profesor de ştiinţe sociale în Bucureşti.Of.R.C. 16 din 20 ian.C. 4384. 640) ISCOVICI. 672. 673. Mendel . 679. nr.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. 1654-5) 82 . JAK. secretar general al Biroului C. partea I-a. nr. de Celuloză. Gustav – în 1948 era şef de serviciu administrativ în centrala Ministerului Comerţului (M.E. 1964 cu Medalia Muncii.Of.G. nr. 25 mai 1911) . Sigfried . 1949.I.E. Oscar . a M. 1654-5) ISZAK. ISRAILITEANU.din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. 5687).C. 7950). JEZOVITZ. 1948. partea I-a. nr. p. nr. 1947.C. M. a M. pp. p.Of. 667. de Miniştri (Trebici 2011). Marcus – în anii ’50-’60 funcţionar la Direcţia Centrală de Statistică de pe lângă Consiliul 664. p. 112 din 17 mai 1948. 738). 1947.Of. 668.E.Of.din 1947 controlor în cadrul D. din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. p. partea I-a.R. JUSTER. Iancu . nr. 191 din 20 august 1947. Paul (originar din Drăgăşani (!)) .după război controlor în cadrul D. p.C. 737.în 1949 era referentă în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. a M. p.P. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. 8971). 24 din 30 ian..Of. 1949. JUSTER.I. partea I-a. 6753). M. 154 din 7 iulie 1948. Laszlo) (n. partea I-a. p. partea I-a. Dorina .G. 8598). p. 15 din 19 ian.C. Emeric . A. nr. 675. partea I-a. nr. 662). Sandu .E. u. partea I-a. (M. Elena .Of.G.C. KALLAI.I. nr.C. p.Of. IZSAK. p. 25/1954).C.în 1947 era controlor în cadrul D. 52 din 4 martie 1945. ISAK. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi transferat în centrala Ministerului Industriilor (M. JACOBSOHN. 662). partea I-a.din 1948 şefă adjunctă de birou la D. publicat în 1964.din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. 1947. partea I-a. 15 din 19 ian.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.D.S. 1948.I. Emil – după război funcţionar la Direcţia Taxe de Consumaţii a Ministerului Finanţelor (M.Of.a. 1949.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de secţie în D.G. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M.U. p. şi autor al unor articole la Unirea (’40-’50).C. 666.E. ISAC.E. KAHANE. în anii (dosare anexe. 677.C. KAHANE. p. p.I. 200 din 1 sept. funcţionar la D. 803 din 21 dec. p. 669. nr. 5830). în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.S. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. Dasia .C. al C. nr.G. 76 din 30 martie 1946.. de pe lângă Consiliul de Miniştri până în anii ’70 şi autor ocazional la revista Probleme economice.Of. KAHAN. 674.C.originară din Bârlad. (M.663. C. partea I-a. 52 din 4 martie 1945. a M. partea I-a. nr.I. Irina . KAHANE. 16 din 20 ian. partea I-a. (M. Vasile (n. 670.C. IŢICOVICI. Raul . KAISERMAN. partea I-a. Jean .G. 190 din 18 aug. partea I-a. nr. 1949.F.Of.Of.C. nr.Of. al P.după război controlor în cadrul D. nr.R. Dezvoltarea industrială a Republicii Populare Române.după război în cadrul Direcţiei Generale Ape din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. p.Of.membru de partid din 1930 (dosar J/98 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 3002). nr. 229 din 4 oct. 645). 219 din 23 sept.M. co-autor al studiului D. 24 din 30 ian.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. a M. 159 din 13 iulie 1948.Of. 1948. nr. pp. nr. 665. 680. Felix . partea I-a. de formaţie farmacistă. partea I-a.

Matilda . partea I-a.?). 16 din 20 ian. inv. 6473). KAPPEL. KATZ. 687.C. 661) KANNER. 1065. M.vol. 619).Of.din 1947 controlor în cadrul D.Of.E.Of.R.C. p. 804 din 21 dec.I. după război membru de partid. 191 din 20 august 1947. p. 696. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. funcţionar timp de decenii în cadrul 682.C. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.C. apoi al Ministerului Sănătăţii (M. 1944.I. nr.E.G. 804 din 21 dec. (M. a M. 1964. nr. nr. (M. partea I-a. partea I-a.S. 1947. p. Marcel . 10558). partea a 2-a. partea I-a.P.I. 225.E. a M.R. în 1947 în contenciosul M. nr.Of.Of. nr. nr.I. Mauriciu . 1949. 692. nr.I.C.C. 282 din 5 dec. etc.E. a M. KATZ. 276 din 28 nov. 15 din 19 ian. KELL. partea I-a. 7817). partea I-a. p. 689. 1949. 737.Of. partea I-a. KAMENITZER. într-o perioadă şeful serviciului producţie la Trustul de Construcţii Hidroenergetice. 1948. p. 1947.E. dosar nr. 693. KATZ.Of. 1948 controloare în cadrul D. iar din iunie 1948 membru al Contenciosului Ministerului Comunicaţiilor (M. Iţic) – ilegalist. a M. 173 din 31 iulie 1947.Of. 641). Mella .din 1949 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. până în ianuarie 1948. 685. (M. Ministerului Energiei Electrice.Of.A. p.I. ulterior funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. Leib . partea I-a.P. 1966).681.Of. nr. ff. 972 din 8 dec.Of. 7537). 1439). p. 1949. Silvia Ecaterina – din febr. Bella (7. 127 din 3 iunie 1948.C. KAUFMAN. 1035).C. nr.1981) .R.C. partea I-a. (M. partea I-a. KELLER. p. KATZ. KATZ. nr. 190 din 19 august 1947. p. 686. nr. 24 din 30 ian. A. a M. numit şi reconfirmat succesiv ca membru al Consiliului General al Asigurărilor Sociale de Stat (dec. p.G.Of. p. în sept. 9857. p. 1626). pedeapsa expirând la 22 decembrie 1943 (A. Marcel .funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. M.Of. 683. nr. pp.Of. 4534.din 1947 controlor în cadrul D. Soly (1931-1999) – inginer. KAPPEL. 16 din 20 ian. 775. 1964. KAUFMAN. KAUFMAN. Mihai . 28 din 3 febr. 1947. 7491).Of. KAMIL. membru de partid după război. 695. 297-8).procuroare.Of. p. B. Ern(e)st-Samuel . 691. 8073). 126 din 6 iunie 1947. nr. 204 din 5 sept. M. KEISS.Of.G. 59.G. 1947. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor înt re deţinuţii evrei din penitenciarul Caransebeş. partea I-a. p. partea I-a. partea I-a. 694. p. nr. partea I-a. 277 din 29 nov.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.Of. 655). nr. p. Victor . 690. Inului şi Cânepei. 4847). 804 din 21 dec. ulterior transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriei (M. 688. 6781). 289 din 13 dec.în 1947 era inspector general adjunct în cadrul D. p.N. 83 . nr. nr. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. 1944 – 1949 . partea I-a.C. 1948. controlor în cadrul D. Max – din ianuarie 1949 şeful Serviciului Bunuri la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.P. A.R. nr.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. condamnat la 10 ani şi 6 luni închisoare corecţională pentru activitate comunistă. 45 din 24 febr. M. 684. 1949. 14 din 18 ian..Of.1904 – 31. 169 din 28 iulie 1945. S. Ilie (n.XI. (M.Of. p.G.S. nr. 1949. M.C. decorat cu Medalia Muncii prin Decret ul Consiliului de Stat al R. p. Jean – după război. partea I-a. nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. (M.I.I. în iulie 1945 numită membru al Consiliului de Avocaţi al Ministerului Justiţiei (M.E. apoi în Centrala Industrială omoloagă a Ministerului Industriei (M.G. a M.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr. partea I-a. nr. nr. 10533).C. nr.după război funcţionar înalt la Oficiul Industrial al Bumbacului. 1949.. Ernest . fond 495 (“România”). 256 din 5 nov. partea I-a.C. 1947. 30 din 5 febr.C.S. 1964.

nr. în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. 1904..S. decorat în 1964.. partea P. partea I-a. partea I-a. decizia nr. nr. p. fond 495 (“România”). nr..P. Galaţi) – de formaţie zugrav. Ionel (n. pp. dosar nr..43. 26 din 1 febr. 700. 8460). KIRMAIER./Kuller 2008a: 445. ilegalist. nr.Of.Of.E. 24 din 30 ian. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. emigrat în Israel (?) (inclus în C. 3870). secţia Cancelarie. (1946-1948) (M. 256 din 4 nov.I. 3/1960 de pildă. dosar nr 51/1952). 107 din 15 mai 1945.N. C. 157 din 4 mai 1971). p.VI. partea I-a. partea I-a. partea I-a. KIMELL. KENDLER.Of. ? – participant la şedinţa din 13 iunie 1952 a plenarei organizaţiei de partid din M. 160 din 14 iulie 1948.697. partea I-a. dosar nr.E.N.C.R. 705.S.-D.. în iunie 1948 numit membru al Contenciosului Ministerului Justiţiei (M. 65 din 19 martie 1947. Marcel – ilegalist.R. 1964 cu Medalia Muncii. 52 din 4 martie 1945. partea I-a. 702.254 din 30 oct.I. enunţa că “proprietatea socialistă stă la temelia regimului nostru democrat popular. 11646.Of. p. partea I-a. 242/1948. în anii ’50-’70 consilier juridic în centrala aceluiaşi minister şi autor la revista Justiţia nouă (ulterior Revista română de drept).BH.F. KENDI. p.C.I. 1946. Ionaş (n. p.. 225. fiul lui Herman şi Sofia) (n. M. p. 749). în cadrul căreia cerceta posibilele “devieri” “de dreapta” (A.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.G. 127 din 3 iunie 1948. de Bihor din 699. 704.R. 737). p.” din nr. 1945. fond Comitetul judeţean Bihor al P. KOHN116) (n. 706. membru de partid din 1923 (dosar K/52 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr. 84 . KERNER. M. p. Iulius . 33 din 10 febr. 3908).C. KESLER. apoi încadrat în contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (1947-1948). 29. 116 V. pe lista U. Bihor) – deputat M. C. 803 din 21 dec.Of.G. 4848). partea I-a. din 1948 membru al Contenciosului Ministerului Finanţelor (M. o lună mai târziu transferat ca inspector general administrativ în centrala M. ulterior consilier la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri.Of. 2038). iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. nr. fd. inv. p. KERY. după război avocat public în judeţul Braşov. KIRMAYER. nr. nr. Paul . Ianoş Mozes KESSLER) (25.P.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier la D.C. 4848). Aladar . KESSLER. nr. apud Ţârău 2002: 180). p. 703. [ea fiind] condiţia dezvoltării democraţiei socialiste şi a naşterii noilor relaţii sociale” şi că “întărirea şi dezvoltarea proprietăţii socialiste înseamnă întărirea puterii oamenilor muncii şi grăbirea lichidării oricărei exploatări”. al P.E. p. 109. 1654-5) KESLER. Tauba – după august 1944 angajată ca translatoare interpretă-şefă în centrala Ministerului Finanţelor.Of. partea I-a.A.D. 698. 2103). partea I-a.Of.după război controlor în cadrul D. 110 din 16 mai 1947.N.C.1903 – 25.M. 701.1909 Diosig.E. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. f. 127 din 3 iunie 1948. în care. 956. Iulius (n. 5849. incinerat. nr. KELLNER. 1946 în M.Of. 222 din 29 sept. 1948. după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M..1980) – ilegalist.C.Of. partea I-a. în articolul “Răspunderea materială a gestionarilor.VI. / Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (A. în 1945 numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili (M.A.IV. în octombrie 1945 însărcinat inspector general administrativ al judeţului Suceava.R. KIRSCHEN. nr. Ileana – deputată supleantă de Cluj. 1947. INCOMKA. Ştefan (n.J. a M. în mai 1945 transferată în aceeaşi funcţie la Ministerul Propagandei (M. 1946.Of.A. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. Cajal & Kuller 2004). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . 707. Focşani) – avocat. nr.Of.I. nr. (M.

M.din 1947 controlor în cadrul D. 164 din 19 iulie 1948. perioadă în care a fost şeful catedrei de economie plitică). p.). Nastasă şi Varga 2003a: 113-120). 205 din 4 sept.Of.F. partea I-a. M.Of. partea I-a. Mese . pp. Riza – după război consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. 204 din 5 sept.G. 5966) KLAR.C. 183 din 14 aug. 1948. 1948. p. 718.G. partea I-a.G. p. nr. p. nr. 713. posibilă identitate cu omonimul care în 1948. nr. C. 15 din 19 ian. nr.F. autor de articole propagandistice în publicaţiile Lupta de clasă şi Osztályharc. 1654-5). nr. p. a III-a. 37 din 14 febr. Dâmboviţa Bucureşti (M.B. nr. nr.E. partea I-a. 1948.Of. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.B. decorat în 1971 cu ordinul “23 August” cls.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. I.Of. Hillel (26. (M. partea I-a. 213 din 14 sept. când demisionează (M. între 1940 şi 1941 conducătorul secretariatului regional al Partidului Comunist Maghiar din Ardealul de Nord. Herman .C. partea I-a. 7347).C. 715. Iosef – în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Muncii.708. (1959 -1962.VI. din 1936 membru al secretariatului teritorial Ardeal al P.I. Alexandru . KLEIN. 714.Of. a M.I. 710. KLEIN. 711. a M. 643). 1033). KLEIN. KOHN. 723. p. p. 1949. 722. partea I-a.E. 1263. Odon – activist la Comitetul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor. partea I-a. p. a 709. LEOPOLD . între 1941 şi 1945 deportat în mai multe lagăre de muncă forţată pentru activităţi comuniste. 1947. (v. 1654-5). pp. apoi la U. decorat prin Decretul nr. apoi funcţionar în cadrul Oficiului Industrial al Lemnului. 1949. KLEINER. este numit de ministrul Industriei contabil-şef al fabricii de in şi cânepă “Trainica” din Brăneşti. Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.R. 662)..în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. a M.C. Dobrincu şi Goşu 2009: 110).Of.Of. până în febr.din februarie 1948 controlor în cadrul D. Moru – în 1948 angajat în centrala Ministerului de Finanţe. şi Kuller 2008a: 226). Asistenţei şi Asigurărilor Sociale (M. KLEIN. KLEIN. partea I-a. la Direcţia Bunuri (M. 1947. 717. socrul lui Gheorghe Adorian. 719.G. 662).în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. autor al unor multiple studii elogioase la adresa marxismului (pentru autobiografia sa înaintată partidului.C. după naţionalizare.Of. Sergiu . p. 126 din 6 iunie 1947. 1948.Of.C. 720. nr. Cluj) – ilegalist (iniţial în reţeaua “Ajutorul Roşu”.C. 4534. a IIIa (v. KLANG. M. Eugen – după război iniţial funcţionar în cntrala Confederaţiei Generale a Muncii.C.d.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M.C. KOFFLER. p. Ladislau . nr. 16 din 20 ian. 1947. 31 din 7 febr.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 7951). (M.Of. 1945.din 1947 inspector în cadrul D. 8007). partea I-a. 16 din 20 ian.R. în 1948 membru în activul central şi în Biroul Secţiei Administrative Centrale a C. 52 din 4 martie 1945. 7151) KLEIN. vezi Andreescu. nr. Beno – din 1945 şef de birou tehnic la D.I. nr. nr. U. 721. p. 85 . 716. p.Of. partea I-a. şi Berindei.C. pp. KLEPER. nr. 1949. KLAIN. Haşi . C. partea I-a. 7589). . nr. 52 din 4 martie 1945. al.R. 8937). partea I-a. KLAIRMAN. profesor universitar de economie politică la Universitatea “Bolyai” (din 1946 până la unificarea din 1959).R.Of.Of.Of. Symondi – evreu maghiarofon. nr. KLEIN. avocat la Baroul Cluj. 202 din 3 sept.1891 . partea I-a.T.1972.E. 1948.Of. M. din 1945 şeful comitetului judeţean Cluj al P.Of. (M. 8072). nr. p. KIVOVICI. partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. partea I-a. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 200 din 1 sept. 190 din 17 august 1946. 712.G.

662). nr. 423 din 15 iul. 16 din 20 ian. p.N. 31 din 7 febr. fd.A. 733. 115-21). Nahman . KOHN. KRAKAUER. inv. 1944 (A.). KOPPEL. 1963. Iosub – din 1948 referent tehnic în centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M. nr. în 1949 instructoare în cadrul sectorului Edituri al secţiei Propagandă şi Agitaţie al C.Of. pedeapsa expirând la 2 dec. 7340).vol. Evy – din nov. Emil – în 1946 acuzator public pe lângă Tribunalul Poporului (M.e.N. nr. 753).bjt2006.R. în prima jumătate a anilor ’50 (fd.VII. emigrat în Israel în 1973 şi stabilit definitiv în Germania în 1974. 737. 297-8).C.S. 725. partea I-a. 1948. 661). p. 356). (A. p. ff. cenzor) în centrala Ministerului Informaţiilor. KORNIS. “Colişer”) – procuror comunist timp de decenii.Of. Carol (uneori ortografiat românizat “Conert”) – după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. 1949. 86 .în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. tatăl avocatei Alice Drăghici (avocatul apărării în dosarele Brădişteanu.Of. p. nr.S. 735. fraţii Cămătaru. 23.Of.J. nr.Of.P. partea I-a.S.Of. dosar 51/1949. după război stabilit la Bucureşti. 59.P. apoi a Artelor şi Informaţiilor (M. Omar Hayssam. 4735). Oscar . 16 din 18 ian.html. 731. 20. KONDOR. după naţionalizare.. 1948. 730. KONERTH. I.org/GK00. 732.M.C. partea I-a. “Solin” şi “Runa” (M. (1946-1948) (M. partea I-a. din 1948. al P. în ultimii ani ai carierei procuror la Parchetul de pe lângă C. nr. 804 din 21 dec. Bucureşti (M.C.activist al secţiei Relaţii Externe a C. nr. Geza (n. 1947. Clej 2010)117. KRAID.Of. deputat de Satu Mare în Marea Adunare Naţională.Of. 3705). ff.724.I.M. 152 din 5 iulie 1948. conducător tehnic al Tabăcăriei Naţionale. 728. 1964. nr. 729. 117 Vezi şi o scurtă biografie la adresa http://www. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. condamnat la 4 ani închisoare pentru activitate comunistă.R – secţia Propagandă şi Agitaţie. C. p. Eugen (n. 1946 secretară de presă (i.I. etc. al P. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul nr. ales pe lista U. 95 din 22 aprilie 1948. 3231. 11-1954).1911) . Heinrich – în a doua jumătate a anilor ‘40 inspector administrativ în cadrul Direcţiei Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. I. p. p. partea I-a. 124 din 31 mai 1948. Harry (1926 – 2007 Bucureşti) (uneori transcris şi în forma românizată 726. partea I-a. 736. Carol . KOVACS.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. KRAID. 222 din 29 sept. 1949. 1946. probabilă identitate cu “”Iszak Eugen”. A.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. când acorda un interviu unui website evreiesc (Kornis 2009: 213-38.C. Waldemar . partea I-a. p. KORNER. nr.S. 1946. partea I-a. P. 1889-1956. p. 12086). iniţial numit de către ministrul Industriei şi Comerţului administrator unic la întreprinderile “Carpatia”. Paula .R.1917. KORN. 1033).Of.M. nr. KORN. originar din Timişoara) – ilegalist. 205 din 4 sept. în sept. partea I-a. KÖRNER. nr.din 1948 şef de secţie în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.C. 16 din 20 ian.Of. 8461).S.R. partea I-a. membru de partid cu stagiul acordat din 1939.C. nr. 1946. 270 din 21 nov. p. în timpul războiului deportat în lagărul de muncă pentru evrei comunişti de la Vapniarka (înregistrat ca vopsitor sub numele Gheza Corniş”). 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Caransebeş. 738. apoi funcţionar în centrala Ministerul Comerţului Exterior (1948-1973).menţionată la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 26 din 1 febr. inv. partea I-a.. nr. al P.Of.I. Ghedeon – evreu maghiarofon. IZSAK. KOLISCHER. 727.P. 734. Charlota – profesoară de limba franceză. dosar secţia Relaţii Externe nr. unde a ocupat funcţia de şef adjunct de serviciu. KORN.

după război activist de partid. 15 din 19 ian. KREINDLER. Bucureşti (1948-1970) şi medic curant la spitalul Colentina. nr. 646.Of. Carol .1988. nr. 16 din 20 ian. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 749.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. în anii ’50 în conducerea E. D.din 1947 controlor în cadrul D.Of.E. inv. dosar 68/1955). (M.C. nr. nr. din 1948 membru titular al Academiei R. M. 7817). partea I-a.IV. 1947. Maier – inspector la Comitetul de Stat pentru Preţuri. 119 din 28 mai 1947. p. partea I-a. M. 6313. p.C. 1948. M. 1947. supra).1904. 4968).A. 5663. patea I-a. 747. 746. 745.. 287 din 14 dec. M.F.. decorat prin Decretul nr. partea a 2-a. KUHN.. 256 din 5 nov. 748. LACHNER. 282 din 5 dec. 743.C. 126 din 6 iunie 1947. 189 din 17 aug. Inului şi Cânepei din cadrul Ministerului Industriei (M. nr. ulterior la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. M. 19 din 23 ian. p. nr. p. a M.C. Max .Of.R. Carol . 744.Of.Of. Bucureşti) – medic neurolog. partea I-a. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. al A.după război referent în administraţia centrală a C. 7950). p. 1213). 10909. 534.Of. JOIL. partea I-a.G. 1948. 1949. KREINDLER. p. dosar 68/1955).în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public.I. KRAUSZ. 200 din 1 sept.secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice din 1947 (M. M. partea I-a.Of. LAKSER.Of. Andrei – în 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri administrator delegat.Of. la secţiile Propagandă şi Agitaţie (nr. KUHNER.E. 15 din 19 ian.C.Of.Of. partea I-a. 1947. 256 din 5 nov.Of. p. 131 din 8 iunie 1948. nr. partea I-a. 9857. dosar 10/1954) şi Administrativ-Politică (nr. cu atribuţii de control. 268 din 19 nov. partea I-a. 645). nr.D.C. nr. în anii ’50-’60 redactor principal la Editura Politică.P. nr.M. 9855). p. 10245). p. 190 din 19 august 1947. Emeric . partea I-a. 7491). 184 din 11 august 1948. KREMER.din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Bumbacului. 4255. 742.Of. p. ulterior profesor de neurologie la I. p. decorată cu Ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul nr. Iaşi) – fost poet suprarealist în perioada interbelică. 1949.G. 658). In şi Cânepă). confundat în mod posibil cu: KREINDLER. partea I-a. Artur (15. 1048. nr. Relaţii Externe (nr. 1947. 751.1900 – 28. 1949. JOIL.S.D. Raul (pseudonim publicistic ocazional: “Raul Iulian”) (n. p.R.Of.. (M. I.I. 7895. M.Of. 100. 226 din 29 sept. p. în 1948 înalt funcţionar în cadrul Ministerului Sănătăţii şi preşedinte al comisiei de editură din cadrul Direcţiei Studii a Ministerului Sănătăţii (Bărbulescu et al. KRON. din 1949 consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. 87 .în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. al Oficiului industrial de Bumbac (apoi de Bumbac.V. (?) KUBITZ. partea I-a. al P. 750. 159.. 42. inv.739. nr. Isidor .. dosar 139/1955) şi Administrativ-Politică (nr. 1949. nr. partea I-a. 35 din 11 febr. p. partea I-a.C. partea I-a. la sfârşitul anilor ’40 şef de seviciu la Direcţia Generală a Editurilor. nr.I. partea I-a.P. 741.Of. 1947. a IV-a.L. Arthur – activist de partid cu fişă de cadre la secţiile C. 4533.I. 752.C. a M. M. Poligrafiei şi Difuzării Cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri.S. la Direcţia I. inv.C. inv. p. ulterior director al Centralei Industriale a Bumbacului (1948-1949). KRASNER. p. Emanoil . partea I-a. nr. 25.V.B.Of. 729 din 24 octombrie 1969. p. Moise – în august 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. 2009: 162).A. după 1945 în conducerea C. 1945. partea I-a. ulterior publicist şi mai ales traducător (menţionat şi în Pienescu 2008: 154).N.Of. nr.Of.E. Heinrich . 740. cu fişa sa de cadre prezentă în fondul C. 4696). nr. I. nr. Fany – soţia lui Raul Joil (v. p. nr. p. M. 100. M. 176 din 2 august 1948.

în 1948 numit de ministrul Lucrărilor Publice în conducerea C. 190 din 19 august 1947. nr.C. Fred .1991) (fiul lui Barbu Lăzăreanu [v. Kuller 2008a: 446).. Isac – consilier cultural în centrala Ministerului Informaţiilor. C. v.Of. 3002). partea I-a. 759. Cristiana Marin în Curierul Armatei. anexa la dosarul nr. Secţia Relaţii Externe. (M. 662). p.C.E. 190 din 17 august 1946. nr. filele 27-33. 10/1954) şi referat de cercetare la Fd. 1949.unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”.) şi “acoperit” consilier cultural principal la Ministerul Informaţiilor (M. 16 din 20 ian. 1949. 763. M.C. inv. p. partea I-a..Of.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. p. LĂZĂRESCU. Pentru un serial de articole dedicate Legaţiei României la Washington în acea perioadă. (M.C. partea I-a. 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 1948. 1123. cu stagiu recunoscut de partid din 1936. 754. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.R.A. pensionar M. Belgia şi Luxemburg (1968-1970 şi respectiv 1976-1978) şi Volta Superioară (în prezent Burkina Faso) (1970-1976). nr. p. LAUFER.753. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a P. p.Of. revenit în ţară ca director în centrala M.I. tatăl lui Dan Mircea Lăzăreanu. LAZAROVICI.R. partea I-a. 32 din 8 febr. 7 -11 (218-222) din 2007 (arhivă disponibilă în format electronic la http://www. 38/1956. Kuller 2008a: 446).A. p. LANDMAN. pledoaria lor fiind mai degrabă un rechizitoriu (Rusnac 1997. 764.R. Friederich . Aşer LAZAROVICI) (18. p. 2009: 71. în paralel membru al Comitetului Director al Editurii de 118 Pentru rapoarte despre colegii de legaţie pe care Lăzărescu le înainta partidului. 1947. Alexandru (n. Arhiva C. nr. Dosar 10/1947. căs. 76 din 30 martie 1946. ministru adjunct al Afacerilor Externe (1953-1961). Ilie – în 1948 inpector general sanitar în cadrul Ministerului Sănătăţii şi membru în conducerea Uniunii Sindicatelor Sanitare (Bărbulescu et al. Judith – din ianuarie 1948 şefă de secţie în centrala M. v. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M.Of. 204. (dosare anexe nr. 230 din 4 oct. 88 .1913 .X. decorat în 757. Iuliu – inginer. nr.curierul. 3000).forter. LĂZĂREANU.L.R. LAZAROVICI. ambasador în Regatul Unit (1964-1968).E.din 1948 inginer în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (apr. 762. p. 87 din 13 apr. 1948 – febr..ro). Ludovic – din 1947 controlor economic în cadrul D. prim consilier şi însărcinat cu afaceri la Paris (1951-1953). 1964 cu Medalia Muncii. 1948. nr.9.Of. p.E. infra]) – jurnalist (1933-1944). al P. nr.II. partea I-a. Ernest – după război referent-şef la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. (M.1914 – 27. 8009). Andrei (n. a M..I. 803 din 21 dec. nr. ulterior ofiţer al Serviciului de Informaţii (precursorul D.II.R. 3705). partea Ia. al P. 1949) (M. 55 din 6 martie 1948. cu Ana.G. partea I-a.Of. 758. nr. 3293. 755. 299 din 29 dec.C. Tinereţea (1944-1946).S.C./P. pp. nr. partea I-a. 11362). 756. LAZAROVICI. 761. apoi redactor şef la ziarul organizaţiei Tineretului Progresist.C.1985 România) – ilegalist.P.Of.Of. 2041). partea I-a. 7492).R. LANDES. LAX.M. partea I-a. M. LANDAUER.E. Victor .A.Of.Of. nr. p. nr. membru de partid. pentru un scurt timp şeful serviciului de presă la întreprinderea “Filmul Popular”. 3372. nr. nr.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. după război director în cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1947-1950). din august 1946 consilier cultural şi de presă la Legaţia României de la Washington118 (1946-1948). declarat persona non grata de Departamentul de Stat (în replică la o măsură echivalentă a autorităţilor de la Bucureşti). 760. 95 din 22 aprilie 1948. după război inspector şef în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice.E. Ionel . 76 din 30 martie 1946. LAUFER. Arhivele Naţionale (ANIC). E.Of.VIII. LAZARIDE. LAZAROVICI) (18. 8937 şi 8971).

Of.R.d.Of. 1948. 642).N. 1948. p. nr.G. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. A. ulterior pe diverse funcţii în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.E.Of.Of. după război. Willi – în 1949 era membru în conducerea U. 1267).C.R. 5784).Of. 1947 în M. 1948. 768. 11 din 14 ian.Of. 777. 76 din 1 aprilie 1947. Vili (Willy) (1917-1986) . partea I-a. 13/26.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 6658 din 28 ian. 119 Pentru schimbarea numelui vezi dosarul nr. LEIBOVICI.C. p. partea I-a. 770. 767. (M.R. 314. partea I-a. al P. nr.P. şi şefă adjunctă a secţiei relaţii Externe a C.în 1948 era controlor în cadrul D. p. 804 din 21 dec.C. 773. 1949. când demisionează (M.C.C.C.C.din februarie 1948 controlor în cadrul D. partea I-a.M. a condus în cadrul secţiei un grup neoficial de sprijin și coordonare a luptei antititoiste. (1953). partea I-a.S./P. ulterior director general adjunct al Direcţiei Editurilor şi Tipografiilor din cadrul Ministerului Culturii. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 319.Of.VIII.C.Of.Of.G.Of. apoi simplă activistă a partidului. 1033). 29 din 5 febr. iar de la sfârşitul anlor ’60 director la Editura de Stat pentru imprimate şi publicaţii. 1949. Luş – inspector sanitar general în cadrul Ministerului Sănătăţii în 1949 (M.1915 Lucăîceşti. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Stat” (numit în 1948 în locul lui Petre Năvodaru (Fischer)). decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. LĂZĂRESCU. 120 din 26 mai 1948. 38 din 16 febr. 803 din 21 dec.după război controlor în cadrul D.” clasa a IV-a. LEHRER. Felicia – în 1949 era referentă în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. nr. 11.R. 1033).M. menţionat şi în M.R. 737. 708). M.I.I. LEIBOVICI.” clasa a III-a în 1948. 2009: 204). instructoare C. partea I-a. Nicolae . partea I-a. partea I-a. Clara (n. partea I-a.C. nr.I.G. partea I-a.1909 Bucureşti) – în 1948 era inspector general în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Lidia (n. nr. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Bărbulescu et al. 4611).1949. p. 17 din 21 ian. 158 din 12 iulie 1948. redactor la postul de radio “Spania Independentă” în anii ’60. 8971.P.P. Rosine . cu fişă de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. 2630. 1948. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.E. nr. nr. I-a în 1949. 1330. 1948. 5 din 9 ian. până la mijlocul anilor ’60. 15 din 19 ian.1915). partea I-a.din februarie 1949 şef serviciu în cadrul D. p. 15 din 19 ian. p.765. p. LEB. 31 din 7 febr.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. nr.XII.C. 776. Bacău) – după război şefă de serviciu la Direcţia Presă în Ministerul Propagandei / Informaţiilor până în ian. nr. nr.R.R. p. decorată cu ordinul “Steaua R. din 1940. a M. 894). p. 775. iar în 1971 cu (Decretul nr. a M.C. (M. 1948.X. HIRSCH) (n. al P. Leopold (n. 89 . Alexandru . LEIBOVICI. 772. 4255).Of. alături de Ghizela Vass. LĂZĂRESCU. membru P. nr.Of. 6. 1949. LEIBOVICI. 640). M. nr.C (M. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.din februarie 1948 controlor în cadrul D. p.E. 31 din 7 febr. a M. 1949. nr. A. partea I-a. partea I-a.Of.Of. 769.E.Of. nr. nr. 5/431/1947 de la Ministerul Justiţiei.Of. LEIBOVICI. Ionaş .I.C.I. 157 din 4 mai) cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (dosar L/30 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1947. a III-a (dosar L/29 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr. 119 din 28 mai 1947. LEIBOVICI. pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr. M. LĂZĂRESCU. partea I-a. 1964 cu Medalia Muncii. Liza LAZAROVICI) (n. p. Clara LAUFER119) (n..C. 1964. p. p. Şulim . partea I-a. p. LEIBOVICI. partea I-a. (M. 1947. 229 din 4 oct. p.R. nr. 766. p.G. LĂZĂRESCU. 37 din 14 febr. Solomon . 771. 774. 24 din 30 ian.

nr. 90 .Of.. LEITMAN. nr.I. nr.d. partea I-a.C. partea I-a. Rafael . 250 din 1 nov. 785. p.045 din 17 oct. 15 din 19 ian. 788.P. 264 din 14 nov. 645).II. nr. Leon (n.din 1947 controlor în cadrul D. CATZ) (n. ulterior. pentru nume. 121 Periodicul a fiinţat sub numele Unirea între 1945 şi 1951. 791.Of.900 din 3 martie 1948 a ministrului Justiţiei (publ. LEISS. 781. Nastasă. 250 din 1 nov. a M. 1948. 787. partea I-a. nr 56 din 8 martie 1948.Of. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.C. partea I-a. p. Rebeca . partea I-a. LEIZEROVICI. p. 8598.Of.C. H. partea I-a. Leon (n. şi redactor la ziarul Unirea121 al comitetului. Alexandru (n. 2. controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. partea I-a. membru P. C. 1134). 71). Marcu – din august 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 789. emigrat în Israel. 1947. M. p.E. p. 1911). M. LEON.din 1948 şef de birou tehnic la D. 784. p. (1947-1948) (M. 1945 în M. LEINWAND.Of. fiul lui Abram şi Blima) (18. nr. partea I-a. nr.1949. Bernard –inspector în cadrul D. membru în conducerea C.I. nr. p. LENTEA. 790. 264 din 14 nov.778. 1947. membru în primul consiliu al Baroului Ilfov. 205 din 4 sept.C. p.Of. LEIBOVICI-ŞERBAN. 174 din 1 august 1947. 10092). căs.U. p. Herşcu LEIBOVICI 779. p. 175 din 31 iulie 1948. 3903). când este încadrat iniţial ca şef de serviciu în centrala Ministerului Propagandei.R. 6292). 6. Maier Zadok .Of.1912 Bucureşti) .G. p. 1949. în M. nr.E. Ştefan . p. 9665. (M. 5785. partea I-a.Of. nr.I.Of. 782. 1947. partea I-a. LEMPEL. p. 5 din 9 ian. 185 din 12 august 1948. nr.R. 219 din 23 sept. partea I-a.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. nr. 209 din 9 sept. 1947.Of.IX. LEONEANU.S. decorat de fostul suveran Mihai cu Ordinul „Steaua României” în grad de Ofiţer (M. . LEIBOVICI) (n. LEONTE. Rosen 1990: 66. acuzator public în Tribunalul Poporului (1945-1946). 7951). 32 din 8 febr.II. 25 din 31 ian. cu Silvia (n. 17. I. M. a M.C. sub denumirea Viaţa noastră. secretar general al Federaţiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti (F.Of. calitate în care a participat la epurarea juriştilor consideraţi “fascişti”. M. nr. Moise . ulterior consacrat ca publicist (M. LEISTER.Of. LEOPOLD. partea I-a.1914 Iaşi) – în 1946 era consilier de presă în centrala Ministerului Industriei şi Comeţului.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 6804). nr. 7352). p.din 1947 inspector în cadrul D.E.Of. 1948.P. 741. 12. nr.Of. 9665 şi decizia nr. 780. ulterior funcţionar în Ministerul Chimiei.). n.din 1947 controlor în cadrul D. nr. 106. 2076).I. Solomovici 2004: 135 şi 2003: 178. deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952). 1945.Of. 1964 cu Medalia Muncii. unde este promovat progresiv în cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor. 10092).G. partea I-a. 1947. director în cadrul C.Of. p. Varga 2003a: 396. p. (M. Iosef .C. 1949.1986 Israel) – jurist. 70. 803 din 21 dec. partea I-a. (M. 783. v. nr. partea I-a.G. Şulim . 786.X. a M.Of. p. tatăl Marianei Segal şi Simonei Katz (Andreescu. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M.C.) până în 1951. nr. LEIST. p.Of.din 1948 referent stagiar în centrala Ministerului Comerţului (M. 107 din 15 mai 1945. 1945. Alexandru – în august 1947 viceconsul al Ministerului Afacerilor Străine (M.E.1909 Piatra Neamţ – 10.C.C. 6662).E.I. partea I-a. partea I-a. 7438). 4231.până în februarie 1949 şefă adjunctă de birou în cadrul Direcţiei Arte Plastice a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. nr. din 1948.D. 158 din 12 iulie 1948. p. (n. 120 120 Românizare a numelui în baza deciziei nr. 98 din 29 aprilie 1946.C.E. partea I-a. Leon HERŞCOVICI) – membru de partid din 1945.C. apoi. partea I-a. 316. până la desfiinţarea sa în 1957. a M. 200 din 1 sept.Of. LEIZER.G. din 1935. nr.

LIBROS. partea I-a. 6. 52 din 4 martie 1945. crt 9. “Mişa” Moise (27. nr.. pp.) şi instructor al organizaţiei de bază a partidului (1945-1948-?) (secţia economică a C. 799. apoi la Direcţia Culturală 8M. 1946.A. autodeclarat evreu în înregistrările de la Casa de Pensii a Ziariştilor (v.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/L/L%2002. 10174). partea I-a.1). 87 din 13 apr. în aprilie 1948. 802. fişa matricolă penală la http://86. director în centrala M. 798. pentru scurt timp secretar al C. p. Paul . LEREANU.1915. partea I-a. LEVIŢCHI. 533). 3372. 641). 122 V. Wolff – în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Comunicaţiilor (M. apoi al C. nr. 1869. 794.?. 803. (1948-1950). M. nr. (stagiu recunoscut din 1933) şi ziarist la Şantierul (condus de Ion Pas). 1948. aşteptând cursa transatlantică.R.C. LEVOCOVICI. a fost notificat asupra schimbării ( B. nr.125.E. (M.P. 662).10 din 12 aprilie 1948.Of. nr. al P. funcţionar la Preşedinţia Consiliului de Miniştri până în 1953. inv. Robert – consilier tehnic la Institutul Naţional al Cooperării (I. 1949.N. 10257). 801. LERNER. 793.G..792. 92 din 17 aprilie 1946. director al ziarului Poporul (1946-1948).Of. p.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. al P. 1133). 1948 nominalizat ca prim consilier de legaţie pentru Legaţia României de la Buenos Aires (M. când este arestat şi condamnat pentru spionaj122. p. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler II (Decretul nr. 1654-5). mai întâi la Direcţia Presă.” clasa a III-a. 19. 2790 din 16 sept. 797.Of.R. M. LERNER. p. p. 173 din 31 iulie 1947. în special la Argus.XII. Mircea (n. p. 1949. partea I-a. dosar nr. 16 din 20 ian.F. 1948. şi Benjamin & Stanciu.S. (1947-1948).Of. iniţial fusese numit ministru plenipotenţiar la Buenos Aires şi se afla la Paris.R.E.R. nr. Mauriciu – din 1945 şef de birou tehnic în D. 218 din 20 sept.D. Roşie. ilegalist. Năstase şi Varga 2003a: 592-3). pentru probleme internaţionale. nr. 800. partea I-a.Of. nr.Of.17.C. respectiv în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.F. 1654-5). 105). Bucureşti. după război consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor.M.php. 796. membru al Comitetului Executiv al P. 17 şi 47-1947).R. când “defectează” şi emigrează finalmente în Israel.R. în febr.C. partea I-a. unde va activa ca redactor-şef al cotidianului de limbă română Viaţa noastră.1888) – ziarist în periada interbelică. Iosif . director în Ministerul Muncii (1946-1947). după august 1944 membru al Comitetului Executiv al Confederaţiei Generale a Muncii.C. nr. 123 În fapt.Of.G. nr.din 1947 controlor în cadrul D. 266 din 17 nov.M. 15 din 19 ian.P. 1996: 22). 12. a M. 1946). partea I-a. partea I-a. 50 din 1 martie 1948. nr.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Wilhelm – din 1945 şef de birou tehnic la D. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 32 din 8 febr. Otto (n.III-a. Israel) – fost membru P. din aprilie 1948 prim consilier şi ministru plenipotenţiar al Legaţiei Române la Roma123 până în 1950. LEVIN. 225. LEVY. partea I-a. Bălţi . iar în 1948 cu ordinul “Steaua R. nr. partea I-a. Henrieta – secretară de presă în centrala Ministerului Informaţiilor.Of. dosare anexe. 1947. 3945).S. ales în 1946 deputat de Bucureşti pe lista Blocului Partidelor Democrate.C. p.%20Leabu%20-%20Lubotici/Lerner%20Otto/index. LESNER. partea I-a. 19 din 23 ian. Enric Sergiu . a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 91 . pp. nr. 1949. p. C. 52 din 4 martie 1945. C. graţiat în 1957 (Andreescu.Of.Of.G. LEVAS.Of. Cernăuţi.O. nr. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1949) (M.I. LESPEZEANU.după război inspector în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. aflat în 1941 pe lista comuniştilor “categoria A” întocmită de Siguranţă (intrarea “Levi Moise”) şi cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.1920. fond 495 (“România”). LICHTIG.X. partea I-a. fiul lui Bernard şi Maria) – locotenent-major în Armata 795. p.D. revenit în ţară în 1944. Sergiu .Of.C. p. p.I. atunci când.X. 6781). (aripa procomunistă Rădăceanu-Voitec).E.G.

Of. a M.D. D.E. 175 din 31 iulie 1948. iar apoi (din 1954) director tehnic la Direcţia Centrală Industrială a Tricotajelor şi Confecţiilor din Ministerul Industriei (M. p.E. L.E. medicul personal al lui V. 10919).R.G.C. 53. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. nr.1923 Piatra Neamţ) – şef de secţie tehnică (1949-1954). partea I-a. cu Dita Gelehrter Lieblich.I. Marinescu”. LICHTMAN. parteaI-a.Of. nr. 16 din 20 ian. 28. 34 din 10 febr.C.din 1948 şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Industriei (M. p. p. Jean Monnet nr. LÖBELSOHN) (soţia lui Horia Liman) – după război angajată iniţial ca şefă de birou în Ministerul Propagandei în mai 1945. 813. 106 din 12 mai 1947. Sandu (1901 – 1971 Bucureşti) – ilegalist (internat în lagărul de muncă obligatorie de la Miercurea Ciuc). LINDER. partea I-a. 1947. Villi (Willy LÖBELSOHN125. 3713). al P. în paralel cadru didactic la Facultatea de Textile a I. partea I-a. I.C. LITEANU. decizia ministrului Justiţiei nr. (M. ulterior directorul Rafinăriei 6 Ploieşti (1959-?). redactor la Veac Nou (organul de presă al A. LITEANU.Of. de profesie medic. p. 124 125 V. LIFŞIŢ. pentru scurt timp după emigrarea lui W.E. căs. partea I-a.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. 39904 din 28 apr.C. al P.C. 24 din 30 ian. LIEBLICH.R. 809. decorată prin Decretul nr. V. rubrica Decese din Realitatea Evreiască la http://www. 1948 în M. partea I-a. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. 807. (inclus şi în C. 812. nr. ulterior promovată succesiv până la funcţia de director administrativ adjunct în centrala Ministerului Informaţiilor (M. 92 .804. respectiv inspector (1948-1949) în cadrul 805. 6293). fost preşedinte al Uniunii Comunităţilor Evreieşti. p. p. 806. partea I-a. p.I. 810. 1948 director comercial). cu dosar la secţia Organizatorică a C. 811. Nicolae (n. partea I-a. pe str. 286 din 10 dec. 1949. 4258. propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. Carol .R.romanianjewish.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. Eugen . încă în viaţă se pare. 1902) – controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (1945-1948). iar dn 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1189).C. Nathan LEIBOVICI) – activist de rang înalt în partid timp de patru decenii. partea I-a.B. LINKER. Luca şi al altor lideri de partid până în 1953. 1949.C.Of. 644). LIMAN.C. când va fi arestat şi judecat ca spion sionist. (1955. membru în conducerea C. decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa III-a. partea I-a. nr. cimitirul sefard124) – soţia lui Nicolae Liteanu.M. Eugen – controlor (1947-1948).II-a. p. 110/1955). funcţionară la Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă timp de peste trei decenii.Of.pdf. Filderman (succedat de Israel Bacal). 1949. nr.Of. 107 din 11 mai 1948. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 662). Sima (1915 – II. membru P. LINDER./Kuller 2008a: 447).R din 1941. eliberat în 1955 şi reabilitat. Clara (n.P.R. 737)..). 814. nr.Of. p. decorat prin Decretul nr. preşedinte al F. p. 642). fişa de cadre în u. cea mai mare perioada ca instructor la Secţia cadre a C. 107 din 15 mai 1945.a. după război consilier administrativ în cadrul Comisiei Române de Legătură cu Comisia Aliată de Control (M. 15 din 19 ian. Aurel (n.U.Of.2008.R. nr.S. LIEBLICH. fiul lui Bercu şi Fani) (n.org/db/pdf/nr292_293/pagina30. 1948. p. 4255. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. Bucureşti. 662). nr. Clara . nr. 1949.I. ulterior medic endocrinolog la Spitalul “G. 15 din 19 ian. 3904 şi nr. partea I-a. partea I-a. în iunie 1948 numit director tehnic al nouconstituitei societăţi de stat “Petrolexport” (din sept.Of. 16 din 20 ian. 808. Ana .L..R.. LIVIANU. 1949. 119 din 28 mai 1947. p. nr. nr.Of. nr.S.

ministrul industriilor şi materialelor de constructii (1955-1957). p.XI. partea I-a. p.G. 7262.C. LOBENSOHN. 106). 189/1952 şi 249/1952. LUCA. p. dosar nr. 16 din 20 ian. 10417.P. şi al Comitetului Executiv al U. 1948 în M. (dosare anexe.. (123/1951). inv 517. 644).R. Carol126 (1917-1991) – ilegalist. 15 din 19 ian.1925) – directorul Oficiului Comerţului Local începând cu 1959. nr. a M. preluat după reorganizarea ministerială în Ministerul Industriei (M. 9857. LEIBOVICI) – în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lânii (M.Of. 36/1952. 1948. din 1949 consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M.C. David H. voluntară în războiul civil din Spania (inclusiv membru al C. 158 din 12 iulie 1948. (dosare anexe.Of.C. ilegalist din Cernăuţi. partea I-a.G.R.C.C.Of.N. 662).a.R. nr. Va. 818. 201 din 31 aug.Of. 126 Singura menţiune a identităţii sale evreieşti descoperită în elaborarea lexiconului de faţă îi aparţine autorului evreu Solomovici (2001 II: 42). al Partidului Comunist Spaniol). Geza LÖWINGER. v. nr. 515). (1952-1961). p. 16 din 20 ian.A. şi decizia nr. partea I-a. în 1948 revenit în centrala Ministerului de Finanţe. ministrul industriei metalurgice şi construcţiei de maşini (1952-1953). nr. 200 din 1 sept. inv. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. nr.I.R. p. 7401). Heinrich .R.D.R. LOVINGHER. 77/1952. 93 . 820. 1945. membru al delegaţiei României la Federaţia Internaţională a Femeilor Democrate.C. a M. nr. R. M. LIVEZEANU. 529) (M.E. inv. 225. Dudu (n. LÖWY. 175 din 31 iulie 1948. al P. Eugeniu .în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 1898 Câmpina. nr. 207 din 7 sept.C. 662. LOVEANU. după război membru în Comisia Centrală a U. 9 martie 1905) – membru de partid din 1945 (dosar L/90 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). M.C. ulterior dispecer. partea I-a. 824.A. 819. LÖBEL. nr. partea I-a. 256 din 5 nov. rămas în Ucraina după 1945. Generală a Statului din cadrul Ministerului de Finanţe.C. 1949. 17 apr.F. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr.Of. nr. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. partea I-a.C. 5 din 7 ian. 25/1954 şi 62/1955).până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. (M. nr. 127 Anterior căsătorită cu Avram Weissman. p. 6292). p. iar în august acelaşi an avansat director adjunct al centralei. partea I-a. al P. partea I-a. din 1947 controlor în cadrul D. nr. p. 821. 190 din 19 august 1947. fostă ilegalistă. Elisabeta (născută Betty BIRMAN (după alte surse. 1948. partea I-a. nr. Moscu – în 1945 încadrat ca şef de secţie la Direcţia Buget şi Contabilitate 816. 825.Of.815.R. după război director SovromMetal Reşiţa (1949). contestabile. partea I-a. nr. LOGHIN. LÖBL. p. 7951.C. deputat M. nr. 2 din 2 ian.I. nr. p. 15 din 19 ian.E. 83134 din 2 sept. ulterior cu diverse funcţii de răspundere în sectorul industrial. 5784). 4 din 4 ian. Economie.Of. nr. Eugen (n. LÖBEL. partea I-a.Of. apoi membru al C. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. M.” cls. inv. Birnbaum). 1949.C. (dosare anexe. nr. cu fişă la secţia Economică a C. Gheza (n.Of. 1949. 1947. al P. Adolf . p. cu fişă la secţia Economică a C. 817. partea I-a. Jean . u. 275 din 30 nov. 822. 646).Of. PH) – din august 1948 referentă în centrala Ministerului Afacerilor Externe (M. soţia lui Vasile Luca127) – originară din Basarabia. 1948. 61.Of. p.Of. p. nr. fond 495 (“România”). partea I-a. 546). M.C.I.Of. (?) LONCEAR. ca director adjunct de contabilitate la Administraşia Livrărilor. 1948.C. 7491). în 1947 transferat ca director adjunct de contabilitate la Institutul General de Asigurare.Of. al P. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.F. Aneta (LÖBEL) (n. p.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. partea I-a. nr. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici. 2. ulterior ministru adjunct (1949-1952) şi ministru al Metalurgiei şi Industriei Chimice (1952). 32). 1947. fiul lui Herman) (n. 1947. (1948-1952). M. 823.C. (1944-1948). 1949.Of. p.din 1948 şef de secţie la D.

R.C.Of. promovat prof.C. cu ordinul “Steaua R.P. Nastasă. în 1949 decorat cu ordinul “Apărarea Patriei cls. ş. Mendel LEIBOVICI130) (22. a luptat împotriva Armatei Române ca voluntar în “Divizia Secuiască” a trupelor lui Bela Kun (Cohen) în Revoluţia bolşevică din Ungaria. Paul (n.europartes. la http://universulenergiei. 829. 21243 din 12 martie 1948 a ministrului Justiţiei în M. A se vedea şi interesanta mărturie în faţa organelor de anchetă din 1949 a lui Avram Weissman (primul soţ al Elisabetei Luca) în Levy 2002:171. p. 645).. al P. LUCIAN. Comitetului Central şi Biroului Politic al P. înmormântat. III-a şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls. nr. 157 din 4 mai 1971).din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. menţionat şi ca director al editurii în limbi străine (în Kuller 2010: 189 şi Solomovici 2003: 88).S. p. inv.M. p.europartes. 225. partea I-a. 129 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. III-a şi încadrat cu grad de conferenţiar la catedra de bazele marxism-leninismului (în cadrul Facultăţii de Electrotehnică) a I. Rosea GUREVICI) (28. 1180).1912 Iaşi . decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. Eugenia (n.e.B. autoare a unor articole în Scânteia.R.R.P. ulterior lucrătoare într-o fabrică (după alte surse laborantă) până la reabilitarea post mortem a lui Vasile Luca în 1968. 94 . 4.R. 2323. nr.C. Răutu de la Universitatea Bucureşti). 15 din 19 ian. al P. anuarele I. Ana (n. Solomon .1898 – 27. secţia Cancelarie – dosare anexe. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. 2001: 167 şi 1997: 119). 1213). Iacob . şi al Federaţiei Internaţionale a Femeilor Democrate la începutul anilor ’50. cu referat de cercetare la fd. după război activistă de partid.” clasa a III-a (Decretul nr.I. 63 din 16 martie 1948. 3293. C. membru în conducerea Comitetului de Stat pentru Cinematografie din România între 1950 şi 1952. II-a. fiul lui Anton şi Amalia)128 . partea I-a. (1945-1952). p.125. arestat în 1952 împreună cu cei trei miniştri adjuncţi. http://universulenergiei. reabilitat post mortem în 1968. inv.VI. cu numele “Eugenia R.P. László LUKA) (8. p. 3707).a. decedat în detenţie în 1963. precum şi misterioasa vizită a soţilor Luca în Israel. LUCA. fond 495 (“România”). membru al Secretariatului.Of. Lucas”.din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Chimiei din cadrul Ministerului Industriei (M. Anna WEXLER) – după război membru în Comitetul Executiv al U.17.Of. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministru de Finanţe (1947-1952).%20Luca%20-%20Luzi/Luca%20Vasile/index. 831.” clasa a III-a. în 1947.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.C. 832.1902 Basarabia – 8.php 130 Vezi decizia nr. Betea.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/L/L%2003. 830.826. cu sentinţa comutată ulterior în închisoare pe viaţă129. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. anexele la dosarele nr.VI.P. 128 Evreu vorbitor de limbă maghiară originar din satul Cătălina (fostul judeţ Trei Scaune. condamnat iniţial la moarte în 1954. din 1919 (Levy. Vasile (n.F. LUNCAŞ.B.R. deţinută (1952-1954). partea I-a.1956) – ilegalist (în 1943 membru supleant al C. incinerată la crematoriul “Cenuşa” (dosar L/102 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). univ. (136/1955).1989) – ilegalistă cu stagiul recunoscut din 1927. iar în 1971. Varga. 827.C.” clasa a IV-a. în 1950 şi respectiv şef al catedrei în 1953131 (i. participantă la Rezistenţa Franceză în timpul războiului. 2002: 171.IV. 35 din 11 febr. (?) LUCA. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. fondatorul de facto al Comitetului Democratic Evreiesc (CDE) după război (Andreescu.R. 131 V. nr. nr. 828. 95 din 22 aprilie 1948.1963. omologul lui L. LUCA. 225. LUNGU. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.R.). dosar nr.de profesie lăcătuş.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/. “dosare adiţionale”.Of. actualmente Covasna). LUCHIAN.C. 1949. 2003:152). apoi exhumat şi incinerat. 127/1968 şi 136/1972./P.III. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. fond 495 (“România”). când va fi eliberată din funcţie în cadrul epurării “deviaţioniştilor”. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.D. 1949.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1953/.R. inv. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.. Iancu .

alături de soţul ei. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş). listă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş (A.R. “Banca Economică”. 168 din 18 iulie 1941. menţionat şi în arhiva reprodusă în S.M. după iunie 1941.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. în cadrul Ambasadei U. LUPAN. în timpul războiului internat în lagărul de la Tg. în august 1948 detaşată la Amabasada de la Belgrad.373 din 12 dec. 840. emigrat în Israel în 1973. LUPOVICI.G. 133 şi 135). 16 din 20 ian. apoi funcţionar la “România Film”.T. nr. infra) – din 1947 funcţionară în centrala Ministerului Afacerilor Externe. ulterior cu responsabilităţi la secţia economică a C.Of.P. alături de soţul său.din 1948 impiegat în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 4200). Cezar . 841. meditatoare de limbă rusă a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1947). la sfârşitul anilor ’30 angajat al Ambasadei U.S. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.833. Avram / Miron (n. demisă în 1952 în cadrul unui val de “epurări” (v.R.S. p. în Iugoslavia. secretar al organizaţiei de bază U. 837. 24. la Ungheni. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286.. 95 din 22 aprilie 1948. LUPESCU. v. LUPAN. Solomon .M. din 1947 secretară de presă în centrala Ministerului de Externe. în 1951 era şefa Serviciului Paşapoarte. înceracă fără succes să treacă în U. 662). partea I -a. ff. unde lucrează 14 ani ca asistent al directorului comercial al unei uzine în domeniul import-export şi colaborează cu unele publicaţii locale de limbă română. Hadaşa VYRTIKOVSKY. 836.VII.Of.VIII. 11129. Constantiniu 2003. 645). 839. 1947. S. 838. LUPAN. Tănase 2010: 90-4). fiica profesorului local de ebraică) – soţia lui Avram Lupan. Ştefan (n. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.1902 Zsvadani.Of.C. din 1948 încadrat în Ministerul Afacerilor Externe. al P. al P. la sfârşitul anilor ’30 funcţionară.Of.R. partea I-a.S.A. nr. 1947 în M.1935 Caransebeş. fiica adoptiovă a ilegalistului David Avramescu (I. LUPESCU. nr.F. LUNGU. decizia ministrului Justiţiei nr. LANG) (n.Of. ? – soţia lui Radu Lupan (Leibovici) (v. încă în viaţă în 2005 la Haifa. 3707). de formaţie avocat. 14. p. Ada (n. Turcia şi Vietnam. la Bucureşti.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 158)). unde semnează sub pseudonimul “Petru Călin” (1964-1968). 1949.S. Lungu 2009: 242 -3. 291 din 16 dec.R.R. Jiu.S. partea I-a.C. supra) – angajat de Gheorghiu-Dej la partid în 1947 (la recomandarea căruia îşi românizează numele în acelaşi an132). Basarabia. fd. partea I-a. n.. pp. funcţionar în comerţul exterior (1958-1964). cu responsabilităţi economic-comerciale.P. nr. p. căsătorit cu Stela Constantinescu. Levy 2002: 182. dosar 9. 4200). p. Bihor) (tatăl lui Ivan Lungu.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. care trebuie să rămână în România” [poziţia 21]. Lungu 2009: 239-52). din Turcia şi Vietnam. ulterior la Ambasadele R.R. nr. fiul lui Ştefan şi Emma (n. 1949.C. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. când este ex clus din partid şi transferat în poziţia de consilier la o întreprindere (I. nr. la pp. director şi apoi director general al primei întreprinderi de stat de comerţ exterior până în 1953.S. ambasador succesiv al R. nr.C. redactor pe probleme de politică externă la Agerpres. 110. 141-2. la Bucureşti. p. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. (45/1955).Of. 15 din 19 ian. LUNGU. partea I-a. partea I-a. C. 1654-5). p. 168 din 18 iulie 1941. Grosz)) – 834. 132 V. Avram LUSTMAN) – ilegalist. Gheorghe .Of. Ivan (n. 835. respectiv stenogramele reproduse în Fl. LANG) (n. la sfârşitul liceului (1952-1953). după război iniţial membru în Consiliul de Administraţie al S.R. LUPAN. ilegalistă încă din timpul studenţiei la Bucureşti (Drept). în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lemnului. partea I-a. după război figurând lista din 1945-1946 a celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii.R. 95 . 52 din 4 martie 1945.R. Lucia .

VII. şi implicit ministru adjunct de Finanţe (febr. fiica lui Iosif şi Sara) (n. ilegalist cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1915. LUPU.E. 846. vicepreşedinte al Consiliului Organizării Economico-Sociale (1973-1977). a M./1. preşedinte al Comitetului de Stat pentru Problemele Organizării Muncii.A. Carol Emil – originar din Satu Mare. p. în 1945 numit de 845. prietenă apropiată a Anei Pauker (Levy 2002: 157. deţinută în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka.R. A. 1957 – ian.S. Nesia RABINOVICI.E. nr.. a emigrat în Israel în 1990. ordinul “Steaua R. 848. şef adjunct al Secţiei Organizatorice a C. anchetată alături de Ana Pauker în procesul de la Craiova. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). mutat la Iaşi în 1950). 264 din 14 nov. al P.C.d. promovează până la funcţia de preşedinte al Băncii de Stat al R.C. Constantiniu 2003 passim).decorat cu ordinul “Steaua R.R. 847.P. şi vicepreşedinte al Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare “V. supra). Marin A. 844. (19451948-1950). 2060). partea I-a..T. a M. 1959). şi în acelaşi mandat şeful secţiei Organizaţii de Masă (1960-1965). 588. profesor la catedra Economie Cooperativă şi Istoria Cooperaţiei a Facultăţii de Ştiinţe Comerciale Bucureşti şi în paralel director general al INCOOP (1947-1948). Solomovici 2004: 24. ordinul Muncii clasa a II-a (1957). Iancu . soţia lui Petre Lupu (n. fond C. inv. LUPU.Of. WOLFSOHN) – în august 1948 angajat secretar de presă / cenzor în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. ulterior ocupă diverse funcţii în eşalonul doi al aparatului comunist de stat. pensionat în anii ‘80. Tighina – d. secretar al C. dosar nr. 96 .Of. emigrat în Israel la începutul anilor ’60. 843.1989) – ilegalist (membru de partid din 1939). 7032).C.E. partea I-a.T. Petre (n. 1947. p. până în august 1944.I. Marcel WOLFOWITZ) – activist de partid după 1944. nr. LUPU.P. membru supleant (1965-1974) şi apoi cu drepturi depline (1974-1984) al Comitetului Executiv al partidului şi.” clasa a III-a (1948).R. Nesia (n. partea I-a. “dosare anexe” 30/1950 (nr.VI. 249/1952 (529) şi 29/1956 (50)).” clasa a II-a (1964). fiul său. preşedinte al Colegiului Central de Partid (1979-1984).G. (1950-1952).E.N. Bucureşti. medalia de aur “Secera şi Ciocanul” (1971). secţia Economică.G. 10092). 157 din 4 mai 1971) LUSTIG. p. fost deportat în Transnistria..P.P.P.Of.din 1947 inspector în cadrul D. Mihail (n.X.P. 1957 şi nov. Producţiei şi ale Salarizării (1966-1969).C.N.C. 19 din 23 ian. nr. 1956 – mart. din 1936).S. LUPU. ordinul Muncii clasa I-a (1962). fosta Academie Comercială din Braşov. din 1948 director în cadrul Băncii de Stat a R.din 1947 inspector în cadrul D. apoi ambasador în Venezuela (1984-1988) şi respectiv ambasador responsabil pentru mai multe state din Caraibe (1988-1989).agentă sovietică (pe lista agenţilor de influenţă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş în 1945-1946). Andrei.C.842.C.I.A.R.R. inv.1920 Iaşi – 30. Bucureşti. 207. Alexandru . fiul lui Avram şi Cerna) (25. al U.I. autor al unor multiple lucrări şi articole publicate la Ed. şef al Direcţiei Treburilor a C. ministru al Muncii (1969-1977).. decorată în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. după 1958. Lenin” (I. ilegalistă (membru P.C. după război deputat M. 1948.C. 6781). Didactică şi Pedagogică şi revistele Probleme economice şi Studii şi cercetări economice (v. alături de Ilie Verdeţ adjunctul lui Ceauşescu la Direcţia Organizatorică a C. fond 495 (“România”). 189/1952 (527). (M. 1948. anii ‘80) . (n.R.E. Pressman) (v. din 1936. apoi. probabilă idenitate cu “Wolfson Mihai Emanuilovici”. p.M.C.C. ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (1949). soţul Evei. 74). 533) între 1948 şi 1952 (demis). LUPU. Lupu PRESSMAN. 225. 194 din 23 aug./U. nr. către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili. LUPU. partea I-a.Of. în lagărul de la Târgu Jiu.S. 173 din 31 iulie 1947. ordinul “Tudor Vladimirescu” (clasa I-a (1966). cu rang de prim consul general (M. ulterior rector (până în 1973) şi şeful catedrei de Istoria Economiei Naţionale la A.C. (M.E. la începutul anilor ’60 rector al I. (1952-1955). cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1952). şeful Direcţiei Administrative în M.R. (mandate succesive 1948-1980).

C. MACOVESCU. H. dosar 3/1947. p. profesor de arhitectură. al Comitetului Executiv şi secretar al U. autoare a unor articole în revista Justiţia nouă în anii ’50’60 (inclusă şi în C. anexa la dosarul nr.I. GOLDSTEIN133) (30.” cls.P.P. deputat în Camera Deputaţilor (1946-1948) din partea P. şi Balas 2008: 188-9. partea I-a. stenogramele reproduse în Fl.C.C.F. Teri UNGAR. alături de alte nume sonore precum Nicolae Bădescu. (nr. în anii ’50 şi referat de cercetare la fd.R. C. (1948-?) (Şt.C. secţia Cancelarie – dosare anexe. 15 din 19 ian. f. soţia diplomatului George Macovescu (1913-2002). 293 din 18 dec. Simuţ 2007. nr. partea I-a.C. inv.I. Micaela (uneori în forma românizată Mihaela Mănase) – avocată.C. 1947. a faptului că nici măcar arhitectura nu era scutită de ideologizare. 855. (M. 187. Tereza (n. 429-30). ca deputat de Buzău (Ţugui 1979: 189) (A.755 din 11 dec.R.E. al P.N.E.1905 Constanţa – 1975 Bucureşti) – membru de partid. Peszel)) (1910-1962) – 850.F. 1963. 426.C. el însuşi o dovadă vie.C.P.C. 857. MAER.I. 1949. evreică maghiarofonă. 645).R. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. p. Constantiniu 2003: 148-150). 10092).din 1947 controlor în cadrul D. 851. (136/1955) (v. nr. Isac – arhitect. 109. cu dosar anexă la secţia Organizatorică a C. construind după propunerile tov.Of. membru A.R. ulterior traducătoare la diverse edituri. MANDEL. MAICU. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.D. Iosif .e. Arhitectură şi Sistematizare şef de proiect la Casa Scânteii în stil realism socialist.Of.Secţia Organizatorică. exclusă în 1952 din partid “pentru atitudine uşuratică şi neprincipialitate în ceea ce priveşte raporturile cu unii mici burghezi”. 97 . MAHLER. a M. 423 din 15 iul.R... Burcă 2007: 7)). nr. (1959-1963). Stalin blocurile înalte. 854. N. 225. (după ce fusese la Direcţia a II-a) (v. 803 din 21 dec.D.R. 1947 în M. 209. (facţiunea pro-comunistă). după 1944 activistă a partidului. va da posibilitatea de a ridica şi mai sus nivelul de trai al oamenilor muncii” şi respectiv că “dezbaterile din URSS în jurul problemelor idelogice ale literaturii.I. şeful Comisiei de Planificare Urbană din Bucureşti în anii ’50 (i. 1964 cu Medalia Muncii. . din anii ’60.R. 153). 1 al revistei Arhitectura din 1950 că “statul sovietic. şi cenzor al Uniunii (1945-1948). 853.C. din 1945 membru în conducerea U.R. fostă ilegalistă (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. Horia (n.” clasa a V-a. Osias . decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. al P.E.(Kuller 2008a: 447).849.G. al P. nr. MAIMON. arhitect-şef al capitalei). 3293. III-a.R.Of. apoi membru al C. în special Editura pentru Literatură Universală.. p. 195. fiica lui Adolf şi Pepi (n. MAIOREANU. Coloman – preşedinte al Băncii de Stat a R. 856. muzicii şi artei” “au constituit şi pentru noi forme călăuzitoare pe drumul realismului socialist în arhitectură” (apud Trişcu 2002). decizia ministrului Justiţiei nr. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. fd.S. Maicu postula în nr.A. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 11214. MANDEL. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. inv. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. co-autor al Sălii Palatului (1957-1960).I. A.C.R.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. Mihail .D.M. şi Cajal şi Kuller 2004: 498. dosar nr. nr. ulterior primvicepreşedinte al Consiliului de Conducere al băncii. 1947. arhitect-şef al capitalei în anii ’50. 156/1950-1952) (v. 427. inv.X. partea I-a. nr. 852. al Mausoleului militanţilor comunişti din Parcul Carol şi al actualei clădiri a Teatrului Naţional Bucureşti în stil brutalist (1967-1970). Buzatu 2008: 421). 1256).A. ? (Florian?) – în 1952 membru al organizaţiei de partid şi angajat al Direcţiei Cabinet din centrala M. 21/1957.P. al P. S.R. între 1948 şi 1949 alături de soţul ei (însărcinat cu afaceri) la Londra. C. fond 495 (“România”).S. membru în conducerea Comitetului de Stat pentru Construcţii.R. 264 din 14 nov.C. 133 V. Mihăilescu 2006: 380. MANASSE.C.R. al P.

C.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. fd.I. delegat al României la Târgul International de la Budapesta din 1960. (4/1951). 534).C. cu referat de cercetare la Fd. ABRAMOVICI) (n. colaboratoare a revistei Femeia a F. 1952).M. şi membru al Secretariatului C. secţia Cancelarie – dosare anexe. 123/1948. al P. 1947. detaşat la Legaţia R.Of.C.N. Dobre et al. p. nr. decorat în 1952 cu ordinul Muncii clasa a II-a (Decretul nr. 20 din 23 ian.. al Comitetului Executiv şi al Secretariatului U. al P. după alte surse Zeidman.O.C. 1948 în M.R (19561958).. membru în conducerea U. partea I-a. partea I-a. decizia ministruluii Justiţiei nr. Goldschläger (24. este jurist în S.D. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. dosar nr.Of. 521 din 24 dec. 12 şi 105/1951. 86).R.Of. 225.IV. (1948-1952). M. M.C.S. fond 495 (“România”). cu fişă de cadre la secţia Gopodărie de Partid a C. (1946-1948). şi a solicitat şi reobţinut cetăţenia română în 2009 (ordinul M. de la Londra.. în 1951 şeful secţiei Muncitoreşti a C.Of. nr. 568 din 14 aug. 4 iulie 1903 Bucureşti) – după război stenodactilografă-şefă în centrala M. deputat de Turda în Marea Adunare Naţională.858. p. partea I-a. 2009).C.P. membru în conducerea C. MANDL... nr. p.C. partea I-a. 91936 din 16 sept. David – din ianuarie 1948 consilier de presă în cadrul Ministerului Informaţiilor. 2195 din 6 aug.C. Târgovişte . Ucraina – 30.D. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. Solomon MENDELSOHN) (n. 2009..R. ZEITMAN. partea I-a. n. Ofelia (n. MANOLIU. C. 861. 1946.A. MANOLE. Kuller 2008a: 447). Anton (n..F.P.Of. partea I-a.1918 – 9.A.A. soţia sa . nr. pentru schimbarea numelui v. al U.U. 98 .R. al P. 477).M. în iulie 1948 promovată translatoare interpretă-şefă şi repartizată la cabinetului secretarului general E.F.C. apoi al Artelor şi Informaţiilor (M. membru P.Of. 2004: 372). nr. nr. Richard MARCUZON134) (n. 178 din 4 august 1948. 863.P.C. 14.M. MANEA. după fuziunea din 1948 membru supleant al C.1983 Bucureşti. marginalizată în 1958 în lotul “fracţioniştilor”. anexa la dosarul nr. p.R.C.R. între amici “Edy”) – jurist.R. 1948. 1948. (1948-1952). p. secretar general la Ministerul Sănătăţii (1948-1950). din 1948 secretar de legaţie. a decedat la Frankfurt am Main. 26 din 1 febr. Mezincescu (M.C. 6401. 864. 134 V.E. C. (A. 859. 1911 Bucureşti) – membru de partid. al P. I-a. al P. Etti (n.1-2. al P.C. 1946. 27 nov. clasa a III-a. (M. fiica lui Isidor şi Ernestina)) (15. 865. 92321 din 30 sept. (1948-1952). ulterior menţionat ca director adjunct al Întreprinderii de aparate de măsură şi control din Otopeni. apare şi în C. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls.D.D. emigrat în anii ’70. 862.T. (1948-1958). membru al C. ucisă de iubitul fiicei ei) . reabilitată în 1964. ff. 19 din 23 ian. al P. Tismăneanu). Andrei Mandel Manoliu (coleg de clasă cu V.E. 10522. Nicolae (n.C. în anii ’50.C.A.1927.III. decizia MJ nr. 24. nr.. MANDEL) – de formaţie medic. deputat M.R. 1946 în M. cu Emanoil Vinea. 34/1956.VI.R. după război membră în conducerea Apărării Patriotice. secţia Organizatorică. p. 3293. Eduard (1896 Burdujeni – 1949 Bucureşti.T. Vladimir – după război directorul Economatului P. dosare nr. 2006: 143. nr. MANTU. membru şi apoi şefă a secţiei Cultură a C.M.M. MANOLE. membru supleant al C. al U. inv. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946 1948) (M. 7997). fiul său.ilegalistă (membru de partid din 1926). (1945-1948).1993). de asemenea medic. nr.R.A. 164 din 19 iulie 1948.II. inv. Eugen (n.N.I. căs. 229 din 2 oct. zisă şi “Irina” şi “Jeni”.F. partea I-a. MANOLESCU. nr. MANOLESCU.J. p. şi deputat de Bucureşti al Marii Adunări Naţionale (1946-1948-1949) (Rosen 1990.XII. f.1908 Reni.1992) – fost 860.D.C.M.R. Eugenia (n.R.A.R. 223 din 26 sept. în anii ’50 directorul spitalului “Elias” din Bucureşti. 753). secretar al Comitetului Regional Bucureşti al partidului (1954-1958) şi prim-adjunct al şefului Secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.Of. din 1937 chiar secretar general al organizaţiei de tineret şi membru al C.C. 5970.

partea I-a. nr. 880.C. MARCOVICI. nr. p. încă în viaţă în 2005. Lazăr – din 1947 inspector general la D. 879. Iuliu . partea I-a.E.C. 219 din 23 sept. ulterior responsabil în cadrul CEPECA.Of. Nicolae (ian. 1963. 874. Lionel . 5830).în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.Of. p. Marcel .C.G.G. 164 din 19 iulie 1948.C.secretar general al C.Of. 1948 ca dactilografă-şefă şi detaşată la Legaţia României de la Londra (M. nr. 126 din 6 iunie 1947. 645).G. 1948. S.I.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. p.Of. Asher . Sergiu . 868.I. Iacob .E. Efraim . 107 din 13 mai 1947.din 1947 inspector în cadrul D. din 1952 în Ministerul Agriculturii (şi Silviculturii). nr. partea I-a. 881. M. instructor al Secţiei Agrare a C.Of. în anii ’50-’60. MARCOVICI. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. partea I-a. nr. Leon . nr. 1927 Galaţi – dec.C. p.Of.Of. partea I-a.P. partea I-a. 10092). nr. 264 din 14 nov.C. (M. nr. 190 din 19 august 1947. p. a M.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. a M.Of.A. p. Textilă a Ministerului Industriei (M. 99 .Of. 46 din 25 febr.Of. Lupu . nr. 2007) . partea I-a. nr. anexele la dosarele nr.E.D. 158 din 12 iulie 1948. 93/1955 şi 67/1961. cu dosar la Secţia Agrară a C. nr. 882. apoi transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M.866.Of. 869. (M. 95 din 22 aprilie 1948. nr.Of. M. 872. 222 din 29 sept. 3747). Leizer . p. 878. a M. 9857. p.în anii ’50 lector la catedra de organizare şi planificare a Facultăţii de ingineri economişti din cadrul I. p. nr.C. partea I-a. partea I-a. în Bucureşti. 159 din 13 iulie 1948. din 1948 impiegat la D. p. 876. p. 15 din 19 ian. 127 din 3 iunie 1948. 4534). 256 din 5 nov.I. MARCOVICI. 643) MARCOVICI.C. 877. p. partea I-a. MARCOVICI. 5966) MARCOVICI. M.C. 10092). 1947. partea I-a. inv. Elias . 873..R.E. partea I-a. 1947. cu referat de cercetare la Fd.inginer agronom. MARCU.I. nr. 5784). 875. 1949. nr. – după război încadrat la Oficiul Industrial al Klânii (M.E. şi funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 663). 423 din 15 iul. Gheorghe . al P. 1946. după război membru al Contenciosului Administraţiei Liverărilor din Ministerul de Finanţe. 16 din 20 ian. (M.după război inspector general adjunct în cadrul D. p.C. 3706). 8460). partea I-a. controlor economic în cadrul D.în 1949 referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.din 1948 inspector general adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. MARCOVICI.C. MARCU. 1949.C. p.Of. partea I-a. Jean .avocat.C. nr.Of. încadrată împreună cu soţul ei în centrala M. 4847. partea I-a. membru de partid după război. 158 din 12 iulie 1948. partea I-a. MARCOVICI. 1947.B. 871. MARCOVICI.Of. al P. Lucia – soţia lui Eugen. p. în februarie 867.C. C.C. MARCOVICI. 7492). 8598.I.E.E. p. (1/1955).Of.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor (M.G. MARCOVICI. 870. MATTES.C. nr. a M. în iunie 1948 transferat la contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (M. MANTZ.C. MARCOVICI.R. 3293. Iaşi începând cu 1952 şi membru al C.R.din 1947 inspector în cadrul D.G. partea I-a. p. (M. 5784). al Frontului Democraţiei Populare în a doua jumătate a anilor ’50 (în calitate de reprezentant al comunităţii evreieşti). în 1970. nr.M. partea I-a. 264 din 14 nov. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.Of. 1639). 1949. secţia Cancelarie – dosare anexe. MANTU. a M. nr.Of. 1947. al P.I. 15 din 19 ian. în care promovează până la funcţia de secretar general – ministru adjunct al ministerului.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. p.

MAYER. M. 1949. MATEI (căs. 662).Of. 37 din 14 febr. nr. 896. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. partea I-a. p. M. p. MARCUS. E.C. partea I-a. 7683). nr. MARCUS. C.Of. 176 din 2 august 1948. partea I-a. 65/1955. ulterior director al Institutului de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (1955-1964).883. p. partea I-a.R. iar apoi promovat inspector în cadrul 885. 4311 şi nr. 803 din 21 dec. la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate (M.R.C. 45 din 24 febr. Alfred . cu referat personal la Fd. 884. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 205 din 4 sept. nr. p. p. 886. 264 din 14 nov. nr. 1947. MARCUS. 5142). p. p. MARCUS. 4696). D.R. 5386. 8220). SCHMIDT-GRINBERG) – fiica lui Ury Benador. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1949.R. Marcel . partea I-a.Of. 18 din 22 ianuarie 1948. p. nr. 5386).VI.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1946-1948). p. 293 din 18 dec. p.Of. MATEESCU.P. 1964 cu Medalia Muncii. Albert .Of. membru de partid. 423 din 15 iul. M. partea I-a. partea I-a. 1949.I.C. 217 din 18 sept. 80 din 5 aprilie 1948. p. 16 din 20 ian. al P. 3293. nr. decorat în 1964 cu titlul “Medic emerit al R. a M. 663). 889.P. 145 din 26 iunie 1948. partea I-a. partea I-a.P. MATHIAS. MARCUS. nr. în 1948 numit membru al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. M. partea I-a.Of. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. partea I-a. inv.G. Jose – controlor în cadrul D. nr. 7342).Of.E. nr. E. până în iunie 1948 referent titular în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor.Of. 145 din 26 iunie 1948. 894. 890. 1946. Horaţiu . p. 893.C. ca translator la Direcţia radio (M. partea I-a.E.Of. la Secţia Penală (1945-1948) (M. partea I-a. până în iunie 1948. partea I-a. partea I-a. 516. Adolf .C. Carol – membru al Curţii Supreme de Justiţie. de la Direcţia Generală a Editurilor. 1944.R.Of. 10092). nr. 1948. nr. M. 1948.Of. Ella (fiica lui Maximilian) (n.I.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. Alfred .din februarie 1949 şef birou în cadrul D. p. 1626. partea I-a.Of. 1963. 158 din 12 iulie 1948. partea I-a. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. MAYER. MAYER. 16 din 20 ian. 1948. 887. ulterior secretar al organizaţiei de bază a P.G. Clara .I.Of. a M. L.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1949 era referentă în centrala Ministerului Învăţământului Public. 892. (M. 100 .în august 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M.Of. 891. Carmen .1909 Bucureşti) – obţine cetăţenia română după război. MARK.în ian. partea I-a. 5784. 895. partea I-a.”. nr. 16 din 20 ian. la Direcţia Studii (M.C. 289 din 13 dec.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. partea I-a. 65 din 18 martie 1948. nr. 2382). 804 din 21 dec. 12877). nr. p.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. nr. MAYER. Mihail Emil (1904-1964) – medic. apoi la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. nr. nr. ulterior director al întreprinderii “Victoria” din Iaşi (M. 5386). nr. partea I-a. 1948.C. Paula . în ianuarie 1948 angajată şefă de serviciu în centrala Ministerului Afacerilor Străine / Externe (M. 1964. Poligrafiei şi Difuzării cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri la începutul anilor ’50 (Pienescu 2008: 158-9). 888. M.Of.după război.Of. p.Of.Of.Of. anexa la dosarul nr. nr. 136 din 15 iunie 1948. 1949. 110 din 14 mai 1948. p. Ella (n. Victoria . 5142. 897. 1267). nr. 6313. 1948). 658). S. p.C.controlor (până în febr. 189 din 17 aug. Melita . 4. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. nr. p. nr.Of. p.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. nr. p. MAYER. p. MARU.). 136 din 15 iunie 1948. MAURER.. 898.

partea I-a.Of. partea I-a.I. decorat în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor de către fostul suveran Mihai (M. MAX. activist al direcţiei Propagandă şi Agitaţie a C.I. 112 din 17 mai 1948. partea I-a. zis „Gică”. ulterior cu funcţii mai reduse ca importanţă în partid.Of. vicepreşedinte al Uniunii Sindicatelor Ziariştilor Profesionişti (1948). pp. 5463-4. partea I-a. Radu Mănescu [v. infra] (cercetătorul Robert Levy îi intervieva împreună la 28 august 1989 (Levy 2002: 205.Of.XII. Israel) – în adolescenţă sionist. 9763). emigrat în Israel în 1985136 împreună cu soţia Ella [v.C. nr. Solomovici (2004: 236) (v. Henry MINTZER135. 1947.S. T. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. 662). vicepreşedinte al Băncii de Investiţii (1970-1973). Radu Henry (n. apoi a Artelor şi Informaţiilor.C. partea I-a. director general al Direcţiei Generale a Editurilor. M. 252 din 3 nov. împreună cu soţul ei. nr. Iacob (în unele acte oficiale “Meher”) . Eva . iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M.vezi decizia nr. nr. Georges Mintzer (la 17 sept.. III-a. p. fiul lui Willy (secretar general al comunităţii evreieşti din Focşani) şi Raşela (n. încă în viaţă în 2010 în Israel) emigrase cu soţia sa Beatrice (n. MEHR. ulterior comunist ilegalist şi condamnat. George Mănescu (n. Anca Finta. iar până în anii ’60 autor în revista Justiţia Nouă. Paula .Of. partea I-a. B. Ella (n. nr. la Direcţia Presă (M. 903. fiica lui Zigmund şi Hana (n.. v. MĂNESCU. nr. p.R. 253 din 1 nov. partea I-a. partea I-a. 1947. MAYOR.după război referentă în administraţia centrală a C.Of. cu grad de sublocotenent. posibilă identitate cu omonimul încadrat în 1947 prin decret regal. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1960-1965). 314).S. nr. p. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 16 din 20 ian. ar fi fost la un moment dat exclus din partid cf. acuzator public în cadrul Tribunalului Poporului (1945-1946.A. partea I-a. 1946. 4968). 4968). 136 Fratele său. 904. În M. 901. 100 din 2 mai 1945.I. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). 148 din 30 iunie 1948. M.C. 1949. 106645 din 18 oct. 1945. supra] şi cei trei copii. acuzator în procesul mareşalului Antonescu (1946). p.1912 Focşani – 1993 Natanya.B. Weiler) în decembrie 1970. p. nr.A.Of. 662).. p. nr. 131 din 8 iunie 1948. Mihail de – evreu sefard originar din Craiova (coleg de clasă în liceu şi prieten 900.inspector economic în centrala M. ministru adjunct al Finanţelor (1952-1970). emigrată în Israel în 1985. 194 din 25 aug. Vlad Mănescu (alias Zeev Manor) şi Sanda Grossman. Industriei Poligrafice şi Difuzării Cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri (1950-1952). 9713. 1949. (1949).Of.899. nr. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 270 din 21 nov. . 4384). p. 905. nr. MĂNESCU. profesor la Catedra de Finanţe a Academiei de Ştiinţe Economice în nii ’60-‘70. nr. Teodor . 906. după război consilier în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (1946-1948). MAYO.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. avocat. Biermann)) (1919 Ardeal – 2003 Israel) . partea I-a.B. 902.Of. apoi referent în administraţia centrală a C. p. Ella DIAMANTSTEIN. şi Kuller 2008a: 448). p.Of. apropiat cu Radu Demetrescu Gyr). 1916 la Focşani).Of. p. M.secretara Anei Pauker la biroul de la sediul P. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 12086). 16 din 20 ian. MEDREA. pentru merite antifasciste. 101 .în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. în Forţele Armate (v. Glanzstein)) (5. 3568). 135 Pentru românizarea numelui. 131 din 8 iunie 1948.Of.din noiembrie 1946 cenzor / secretar de presă în centrala Ministerului Propagandei. (1944-1947). 7666). Simonette . 1945 a ministrului Jus tiţiei (publ. partea I-a. (?) MĂNESCU.

partea I-a.E.Of.Of. . Alexandru (n. nr.Of. 3905). Nastasă. 1948. nr. p. p. Ilca (n. în prezent încă angajat al TVR. 910. pe care l-a acuzat de antisemitism. 9604). (M. Mihai.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Jela 2001: 203. 7083).Of.după război angajată iniţial ca desenatoare principală. 107 din 15 mai 1945. 7492). a fost soţia lui Nicolae Melinescu (funcţionar M. 5 din 9 ian.1949. inv.A.C. 804 din 21 dec. 248 din 27 oct. 912.907. fişă de cadre la secţia Economică a C. în luna iulie a aceluiaşi an repartizată la Direcţia Comerţ Privat (M. MENICOVICI.P. p. 246 din 22 oct. fiind actualul corespondent al TVR la Washington. Estera – din 1947 şefă de serviciu în centrala Ministerului (Industriei şi) Comerţului (M.A. 6697). partea I-a. nr. p..1906. p. M. 6396).C. A. 918. p. repatriat în 1947. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 315.) şi directoarea editurii de limba rusă “Cartea Rusă” (1953). 190 din 19 august 1947. trece în URSS în mai 1941. 911. partea I-a. M. M. Buzatu & Chiriţoiu 1998: 61). p. nr.Of. 8478). Varga 2003a:656-7) (dosar M/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 102 .C. martoră a acuzării în procesul lui Pătrăşcanu. nr. a M. partea I-a. 15 din 19 ian.Of. Chinţeni. nr. Cluj) – fost ilegalist. 1949.R. 24 din 30 ian. nr.Of. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.G. pensionat (Andreescu. 1948. 914. respectiv şef de secţie la întreprinderea “Varga Katalin” dlin Cluj (1956-1959). iniţial şef de producţie la cooperativa “Victoria” (1949-1951). 643).. în 1947 transferată la Bucureşti şi încadrată controlor economic în cadrul D. Valentina – după război şefă de birou la Oficiul Economic judeţean Tecuci (M. nr. 916. nr.2002) – de profesie farmacistă. căs. după război secretara biroului Anei Pauker (şi după unii conducătoarea de facto a Ministerului Afacerilor Externe. MENDEL. în 1949 era consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. 11029. partea I-a. partea I-a. M.Of. ulterior reîncadrată ca ataşat de presă în centrala Ministerul Propagandei. şi decan al facultăţii de Filozofie din Bucureşti) şi mama lui Nicolae Melinescu Jr.Of. 4257.C. 7438). 917.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. MENDELSOHN. 5. p. nr. partea I-a.Of. fiica lui Moritz şi Hilda) (1915 Bucureşti . p. 119 din 28 mai 1947.Of. Eugen (n. MENDELSOHN. Ministerului de Finanţe (M.e.E. 7492). nr.X. MEISNER. 168 din 23 iulie 1948. M. partea I-a. (dosare anexe.Of. p. MENINGHER. Moise – din septembrie 1948 controlor-revizor principal în centrala 908. p. nr. 167 din 26 iulie 1946.după război controlor în cadrul D. secretar general al Ministerului Sănătăţii în anii ‘50. partea I-a. 1964.I. Willy . Ioniţoiu 2000: 217. Iosef . arestat şi condamnat în lotul “Vasile Luca”. 1948. apoi referent în Ministerul Industriei Uşoare (1951-1956). WASSERMAN. nr. Elias-Froim .Of.I.Of. N. 288 din 12 dec. 646).din 1947 membru al Comisiei Centrale a Ministerului Industriei pentru reglementarea Muncii în acord (M. nr. p. ulterior directoare la Editura pentru Literatură Universală. 529. fostă ilegalistă deţinută la Mislea şi Dumbrăveni. 190 din 19 august 1947. nr. MENDEL. 1947. 915. 909. 1947.E. 171 din 29 iulie 1947. nr. 249/1952. nr. fiul său (i. MELAMEDMAN. 913. delegat cu conducerea Direcţiei Regionale Craiova (M. partea I-a.R. M. p. nr. MEIROVICI. partea I-a. crainic al defunctului “Telejurnal” din perioada ceauşistă. nepotul Ilcăi). p. 6094. F. 1948. Egon Mendel) – director în Ministerul de Finanţe. Cecilia . Ilka SPITZER. partea I-a. partea I-a.Of. a M.C.C. Bruno – în 1946 era inspector-şef clasa I-a în Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. iar din decembrie 1947 promovată referent tehnic în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. al P. MENDEL. MELINESCU.G. 196 din 25 aug. 209 din 9 sept. partea I-a. iar apoi redactor şef la Editura Univers (de unde se pensionează în (?)1981). p. partea I-a. nr. decorată în 1949 şi respectiv în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. MERLAUB. 1949.E. 737.Of. 15 din 19 ian. partea I-a. p.

procuror în anii ’50-’60. cu rang de secretar de stat (19451946). cum susţinea Groza). amândoi fizicieni şi emigraţi în S. ilegalistă. dosar nr. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. de ajutor al regiunilor lovite de secetă (1947). iar în iulie 1950 reorganizat în forma Comitetului pentru Artă din subordinea Consiliului de Miniştri. Ministerul Artelor (condus la acel moment de Ion Pas) şi Ministerul Informaţiilor (fostul Minister al Propagandei (până în 1946). al P.U. 920. iar apoi ambasador succesiv în Suedia. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.” clasa a III-a. METCH. Erna (n. în timpul războiului cadru didactic la Facultatea de Medicină din Bucureşti (în 1944 cu grad de asist. Z. D. 24. 14 din 18 ian. 353). la facultate alături de tatăl său. În mai 1949. 2009: 184-5). în 1964 cu ordinul “23 August” cls. Constatin – după război membru de partid. apoi recreat în 1962 în forma Comitetului de Stat pentru Cultură şi Arta. p.N.d. 1943. 923. univ. (137/1955) (pentru evreitate v. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. paragraful referitor la evreitatea lui Mezincescu fiin d reprodus integral în Buzatu şi Cîrstea (2010: 332) şi respectiv Solomovici (2003: 188).P. 2333). condus la acel moment de Octav Livezeanu) au fost comasate în forma Ministerului Artelor şi Informaţilor. Solo – din ianuarie 1945 contabil în centrala Ministerului Afacerilor Străine. 112). Tatăl lui Eduard M. responsabil în cadrul Economatului ministerului (M. apoi a lui Matei Socor) (d. 922. 921. şi finalmente reorganizat în 1971 în forma Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste .Of. Danemarca şi Norvegia (pânã în 1976). MEZINCESCU.XI. Dimitrie). p. 1947.U. 1999) – de profesie chimist. condus de Octav Livezeanu (15 aprilie 1948 – 23 mai 1949). rămânând sub conducerea lui Eduard Mezincescu (12 iulie 1950 – 2 iunie 1952). MEŢIANU. fond 495 137 V. profesor de igienă la Facultatea de Medicină din Iaşi (1910 1921). (Opriş 2005) (dosar M/131 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). fiica lui Eduard) . Andrei – în ian. inv.).R.T.919. respectiv secretar general al Ministerului Sănătăţii pentru câteva luni după 1944. III-a iar în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a II-a. 138 În aprilie 1948.G. preşedinte al Comitetului pentru Artă138 cu rang de ministru secretar de stat (iulie 1950 – iunie 1952). partea I-a. din 1935 (după alte surse 1933). medic şi profesor universitar. 1946). 225.. căruia tatăl lui Mezincescu. 1947 numit membru al Consiliului Director al A. p. partea I-a. Ulterior va fi reabsorbit în cadrul Ministerului Culturii (respectiv Învăţământului şi Culturii) (1953-1962). evreu botezat. originar din Dorohoi (şi nu Bacău. Eduard137 (n. 924. Gheorghe Andrei (n.S. ministru adjunct al Afacerilor Externe (1956-1966). MEROVICI.C.C. MEŢIU.1912. 102 din 4 mai 1945.M. ar fi fost medicul curant al mareşalului Averescu. 658). împreună cu Florica a avut doi fii.Of. (Administraţia Generală a Unităţilor Economice ale Asistenţei) (M. din 1948 membru al comitetului filialei Bucureşti a Asociaţiei “Turismul Popular” (fostul O. (?) MEZINCESCU. nr. secretar general la Ministerul Afacerilor Străine în 1948. fond 495 (“România”). 925. partea I-a. Solomovici 2004: 108.. şef al Departamentului Artelor (1948-1949) şi apoi ministru al Artelor şi Informaţiilor (mai 1949 – iulie 1950). după august 1944 comisar al guvernului pe lângă Liga Operelor Sociale. Maria (n. nr. cu rang de ministru – secretar de stat.ortografiat şi Dumitru). incertitudinea privind evreitatea lui Eduard Mezincescu rezidă în identitatea etnică încă necunoscută nouă a mamei sale. N.juristă.C. 22 din 28 ian. 18 86). decedat) şi Alexandru Luca (n. cf. membru P. 3709 şi nr. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. – numit în decembrie 1948 membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (Bărbulescu et al. în anii ’50 şeful Direcţiei Turism şi Excursii a C onsiliului Central al Sindicatelor. adesea – eronat . după 1989 membru al Partidului Socialist al Muncii şi redactor la revista Magazin Istoric. mărturisirea făcută de Petru Groza lui Emil Bodnăraş la 23 iunie 1949.R. Florica (soţia lui Eduard Mezincescu. apoi la catedra de igienă a Facultăţii de Medicină din Bucureşti (din 1921).B.R. Eduard MESINGER) (n. 103 . şeful secţiei Sport-Turism a Confederaţiei Generale a Muncii. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. secretar general al C.A.A. 1945. ministerul a fost redenumit Ministerul Artelor şi plasat sub conducerea lui Eduard Mezincescu (23 mai 1949 – 12 iulie 1950). a fost Dimitrie Mezincescu (1880-1961. cu studii în S. 1909-?) – ilegalist din timpul studenţiei la Cluj.U. MESSINGER.R.C. directorul Institutului de Igienă din Bucureşti în perioadele 1927-1940 şi 1945-1947). originar din Bacău. În aplicarea Halaha.

cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. după război membru în conducerea U. decizia nr.G. MICU-CHIVU. 6781). 9 din 12 ian. p.H. Preston et al.I.Of. ulterior activist.R.S. 1947 (M. 110 din 16 mai 1947. (1947-1950) (Berindei.1978).E.: 110). fond 495 (“România”). n.N. 1947. Rozina (n.Of. la începutul anilor ’50 trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar în cadrul diplomaţiei române141. partea I-a. KLEIN) . iniţial controlor în cadrul D. zisă “Tina”) .1912) – după război membru de partid. 30 din 6 febr. (M.Of. 1948. http://freelex.wolterskluwer. 931. 3. 253 din 1 nov. profesor la Institutul Politehnic Bucureşti până în 1955. dosar nr. (M.I.2). partea I-a. 141 Menţionat în anuarul The Diplomatic Year Book (New York 1951).I. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.G.E. 12. 225. 1755).V. în anii ’60 redactor-şef al Editurii Politice.S. p.M. după război şefa Direcţiei Personal din M. 1947 a ministrului Justiţiei în M. Preşedinţia Consiliului de Miniştri.A. 9763). 158 din 12 iulie 1948.C. al Crucii Roşii (1955-1960). (123/1951) (dosar M/168 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).R. Dobrincu şi Goşu 2009: 199.Of. partea I-a. (1951. directoare adjunctă la Editura Politică (1957-1963). cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 225.A. 1445). 4968).Of. prin Decretul regal nr.I.Of. nr. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. (1948-?).B.R. p. Carol (n. apoi coautor al unor articole sub egida I. cu grad de colonel.F.E.C..C. p. inv. nr.C.C. Arhiva U. şi al Comitetului Executiv şi secretar U. deţinută în perioada interbelică. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. a M. nr. 1940-1944. 7 din 23. 155 104 . ministru adjunct al Învăţământului Public (1949-1951. Leon HERŞCOVICI139) (n. apoi traducător la diverse edituri (dosar M/158 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). MICHELSOHN. 173 din 31 iulie 1947. 930. nr. Ecaterina (n. 2066 din 20 oct. dosar nr.” clasa a IVa. în anii ’80 traducătore la diverse edituri.012M.A. Leon – după război arhivar principal în centrala Ministerului de Finanţe.. 997/1943). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Beniamin . 3877. p.M.A. de Mehedinţi. 5784). ulterior românizat MICU. inv.M. fostă ilegalistă. 2005: 334 n. Petre (n. 928. p. III-a140.S. partea I-a..D. respectiv Timişoara). 918. 927. colaboratoare a revistei Femeia a F.C.C. ministru adjunct al Învăţământului (din 1955-1957). în 1949 cu odinul “Apărarea Patriei” cls. dosar nr.1909 Vaslui) – membru de partid cu stagiul recunoscut din 1938. al P. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. MICU. vicepreşedinte al Comitetului pentru Învăţământ Superior (1951-1953). M. partea I-a. după august 1944 inspector general în cadrul Direcţiei Politice Administrative a Poliţiei Prefecturii Capitalei (M. 11. III-a şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls I.S. dosar nr. în 1948 delegat şef al Direcţiei Materiale a aceluiaşi minister (M.aspx?DocumentId=26302. apoi în C.din 1947 controlor în cadrul D. din 1953 director al Institutului Româno-Sovietic. în Forţele Armate.D. nr. deputat supleant de Bucureşti al M.P. (1945-1948). 1955). p. 225. p. nr. 241.pentru un timp soţia (a doua a) lui Stoica Chivu.R.Of. vicepreşedinte al Comitetului Permanent pentru Apărarea Păcii (1952). 1947. KLEIN. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania (Diamant 1979: 371. colecţia RG-25. 1947. fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.926.a. al P. Sugarman f. partea I-a. 139 140 V. (1946-1948) şi apoi cu drepturi depline (1948-19521957.I. MIHAIL.C.VI. şefa Departamentului Învăţământ Superior). partea I-a.ro/DocumentView. MIHĂILEANU. V.Of. MICHELLER. şefa Frontului Democrat Universitar. (1946-1948).F. partea I-a.R.C. nr. a M. p. 61).P. 9099 din 3 febr. inv. (“România”). (Decret nr. 300). 929. membru al C.după război şefă de birou în administraţia centrală a C.F. 131 din 8 iunie 1948. fond 495 (“România”).R. pentru evreitate v. 4 din 4 ian.

I. 5638). nr. 937. (M. după război instructor teritorial şi “lector” al ziarului Scânteia. nr. apoi. Otu şi Râjnoveanu 2007: 56). nr. 299 din 29 dec.E.D. în 1999. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. MILLO. avea să publice cartea de memorii Un anonim în citadela presei româneşti. Jean – avocat.C. prin Decretul regal nr. decizia ministrului Justiţiei nr.. 225. cu grad de căpitan. la începutul anilor ’30 expulzat din Germania în timpul studenţiei ca agitator comunist.Ap. Bella – soţia lui Ionel Mihnea-Cohn. Troncotă 2003: 35. în anii ’60. M. voluntar republican în războiul civil din Spania. 1947 (M. avansat colonel (1949).P.e. Ionel (uneori ortografiat şi “Militineanu”) (1902-1979 Bucureşti) – văr primar al amantei regale Elena Wolf-Lupescu. MILETICI. decorat în acelaşi an cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.932. 2066 din 20 oct. în iunie 1948 repartizat de ministrul Justiţiei la contenciosul Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (M. 1945 în M. în circumstanţe încă neelucidate. Ioniţoiu 2008: 291. Berindei.C. 253 din 1 nov. unde. C. 127 din 3 iunie 1948. contrainformaţii militare) a Marelui Stat Major (febr. din ian. în 1948 cu rang de ataşat de legaţie (M. încadrat la M. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 18 din 22 ian. p.P. după preluarea ministerului de către Ana Pauker încadrat în centrala M.).E..S. revista Magazin istoric. dosar nr. p. apoi redactor la România Liberă până la emigrarea în Israel în 1980. B. cenzor de presă în cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (19521977).1977) – membru de partid din 21 martie 1945 (dosar M/169 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a. în mai 1948 numit unul din cei şase secretari generali ai Ministerului Industriei (M. până în 1969 director general adjunct al Direcţiei Generale Metrologie. a M.) (Adorian et al. partea I-a. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. nr. nr. Romanische Phraseologie und Parömiologie (Göttingen: Hubert & Co. 139 din 22 iunie 1945.II. p. autor al unor articole şi studii de istorie contemporană (la I.916 din 4 oct.G. 17. 1954). p. MIHNEA. MILKERT. Un articol al său din 1967 fiind citat în Joachim Lengert. ocazional publicist la Presa Noastră143 (editată de Consiliul Ziariştilor din R. 105 .A. MINDIRIGIU. 1948. nr. 935. după august 1944 redactor la Viaţa sindicală. n.A.a. p.VI. 2006: 662.. (M. 11362). 516). partea I-a.Of. 938. Stan (fiul lui Constantin) – ilegalist. Sugarman f.u. 1971: 210. după război membu în conducerea Comitetului Electrotehnic Român. Sergiu – în 1945 era funcţionar la Subsecretariatul Aprovizionării de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 5784). 1948 arhivar principal în centrala M. p.I. în Forţele Armate.I. 1971). internat într-o secţie psihiatrică a spitalului M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. Otopeni.Of. 939. 9763) (Diamant 1979: 371. Standarde şi Invenţii de pe lângă Consiliul de Miniştri.Of. 15 (18 mai 1948): 6). ) (25. 9260. 936.Of. Ţurlea 2010: 111. fond 495 (“România”). Lupu – de formaţie tâmplar.R.Of. 1947. 152 din 5 iulie 1948. partea I -a. partea I-a. decorat prin Decretul nr. 158 din 12 iulie 1948. 1999). partea I-a. 8971. 4844).A. apoi înrolat voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania.R. p. inv. promovat şeful Direcţiei Informaţii (i.Of. nr. 110 din 16 mai 1947.E. p. III-a.S. etc. ulterior. 1947. (?) MINEA. Institutul de Istorie şi Filozofie al Academiei.N. în 1946. 934. Ionel (n. COHN 933.R. 3862) MILETINEANU. nr. p. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de ofiţer. apărută la Tel Aviv (Solomovici 2003: 377-9 ş.I.A. p. Bruno (uneori ortografiat “Milchert”) . 241 din 22 oct.Of. nr. 142 142 143 V. 101.1920 – 22. partea I-a. 1951-ian.: 110.Of. 1947. partea I-a. 229 din 4 oct.E. partea I-a.S. iar apoi director în cadrul Direcţiei de Standardizare.C. 1945. MIHNEA. p.Of. nr. 5263). Solomovici 2003: 249 şi 470.Of.. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Dobrincu şi Goşu 2009: 506. 1482. Deletant 1999: 20).

.U. primvicepreşedinte şi apoi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. 106 .C. 18707 din 4 septembrie 1945 a directorului general C. 1856). de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. Galaţi – 2002 Bucureşti) – membru P.B. în anii ’50 student la Facultatea de grafică şi poligrafie de la Moscova. 225. p.d.P. 225.R. în 1948 numit preşedinte al Consiliului de Administzraţie la “Imprimeriile Independenţa” (M. în redacţia Kominform.R. al U. Alexandru (n. 3660). inv. ministru al Nationalităţilor în guvernul Groza (1948-1952). p. din 1932. membru C. Leon (1921 Bucureşti – III. 1051).1969 Bucureşti) – evreu maghiarofon. 14 iulie 1911 Bucureşti) – administrator-lichidator la Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (1945-1947)144.C.1911 Salonta Mare.2007 Bucureşti) – pictor. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. BALOGH Joszef. preşedinte al Comitetului de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole (1950-1951). la adresa http://freelex. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. membru al Biroului Politic (din 1948). nr. partea I-a.R. Ioana .A. MOISESCU. dosar nr. al P.C. reprezentanta P.C. Ilie (d. director general adjunct la Agerpres (1954-1979. la pensionare. 946. 120 din 26 mai 1948. 944.Of. în 1948 era controlor în cadrul D. p.940.Of. (Constantiniu 2003: 83. (1954-1956) şi Argentina (1956-1957).C. 948. p. 2137.” clasa a III-a. partea I-a. preşedintele completului de judecată în dosarul Pătrăşcanu. după 1944 membru în conducerea C. vicepreşedinte al Marii Adunări Naţionale (19571961). apoi membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al 144 V. ministru plenipotenţiar în S. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. până la postul de director în instituţii poligrafice” (Ţ. decorat în 1961 şi 1971.Of.C.C. fiica lui Iakov Abramovici Radoşoveţki). 1987) – colonel magistrat în anii ‘50. fond 495 (“România”).R. 149). apoi pensionată).Of. nr.E. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R.d. 945. ulterior avansat gen. şi ministru adjunct al Finanţelor (1952-1953).D. partea I-a. 4611). agitator comunist şi membru de partid din 1929. (1948-1954).I. membru al Biroului Organizatoric (1950-1953). nr.M. din 1929 (nume conspirativ “Liza Lechmanova”).R. Iţic MAISEZON. fiul lui Aharon şi Reiza “Risi”) (n. nr. fost mecanic. membru al C.R. Moghioroş) – membru P. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 148 din 25 iunie 1941.C.A. membru al Comitetului Executiv şi al C.X.G. Bihor – 1. războiului într-un lagăr de muncă obligatorie la Titu-Găieşti. MOISE. vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1953-1954).R.D. Goldstein 2010: 18). decizia nr. inv. 127 din 3 iunie 1948. Anton (12. partea I-a.IX. al P.-mr.A. MOGHIOROŞ. preşedinte al Societăţii de Cruce Roşie (1961-1971). doc. dosar nr.R. 941.1909. Avram – ilegalist. I-a şi în 1979 cu ordinul “23 August” clasa I. 3. Ester RADOŞOVEŢKAIA. al P.E. 1948. ilegalist.aspx?DocumentId=34332. 947. în alte documente oficiale MAGYAROSI) (23. 1). secretar CC al PMR (1948-1954). preşedinte al Băncii de Stat a R. (1951).I. Tighina) (n. MISSIR. pentru democraţie populară. MOISESCU.II.S.wolterskluwer. soţia lui Al. MOISESCU. 32 din 9 febr. în iunie 1948 repartizată de ministrul Justiţiei la contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (M.” clasa I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Stela (n.F.. după întoarcerea în ţară “ocupând diferite funcţii tehnice şi administrative.ro/DocumentView. MIRONESCU. MIŞOSNIKY. după război membru în prima echipă redacţională la Scânteia. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.P.C (M.R. şef al secţiei de relaţii internaţionale a partidului în timpul guvernării Dej.1913 Umbrăreşti. fond 495 (“România”). (19551969).M..C. Solange – la începutul anilor ’50 angajată la Direcţia Cabinet în M.avocată.X.E.P. secretar al Consiliului Central al Sindicatelor (1957-1962). MOGHIOROŞ. Pentru pace trainică. Leon (n. 4847) 942. internat în timpul 943.

381-2: 2004: 400). 1945.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.1912 Tighina. Niculae 2004: 50-51). n. aparent încă în viaţă în 2005. şeful de facto al Societăţii Române de Radiodifuziune (1945-1946).Of.L. 15 din 19 ian. Morico.” (Buzatu & Cîrstea 2010: 331 ş. responsabil şi cu instructajul “lectorilor”. inv. preşedinte al Uniunii Ziariştilor (câteva luni în 1947 până la comasarea sindicatelor artiştilor. Josefsohn).Of. 234 din 13 oct. Mesinger). unde numele este transcris „Şofran” din fonetica rusă. demis şi transferat la tipografia publicaţiei Viaţa Cooperaţiei. 225. p. fratele publicistului Virgiliu Monda şi nepot de unchi al lui Alexandru Toma) – în primii ani după război activist al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 951. Neuman). MOLDVAI. fiul lui Simion şi Clara (n. 953. 1945 în M. nr. Bre slau/Bresliska). Petre Iosif (n. 8960. MOSCOVICI.Of. (?) MOLHO MORARU. nr. W. director adjunct CENTROCOOP până în anii ’60. Alfred Mendelsohn. „evreul care n-a uitat învăţăturile sionismului”. nr. 804 din 21 dec. 1916) . 1947. 35 din 11 febr. LEIBOVICI) (n. N. p.R. Basarabia – 18.P. Radu Bogdan (nume real necunoscut). 644). Emil . în anii ’50. lui Petre Groza. a M. Iulea ŞAFRAN145.B. MOLHO.949. Emil (n. la nivelul directorilor şi inspectorilor şefi: Eduard Mezincescu (n. 1213).Of. 8072). 1964.C..C.C. Eugen (alias) . Cei la care făcea referire Groza erau. redactor-şef la Viaţa Românească (1950-1953). după eliberarea sa în august 1944 redactor la România Liberă şi Contemporanul. Mătăsii (1948-1949) (M. 146 În cuvintele premierului de la acel moment.Of. deţinut în multiple penitenciare (1933 – august 1944).soţia lui Anton Moisescu. unde a practicat medicina (în anii ’70 era şeful Institutului de Fiziologie Pulmonară din Haşomer) (Carol Neumann apud Solomovici 2003: 379. fratele său. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a. partea I-a. Acestora li se adăugau la nivelurile inferioare ierarhic alte câteva duzini de funcţionari evrei. a emigrat în Israel. uneori eronat menţionat ca voluntar în Spania (Andrei Micu în Zbăganu 2001). 954. fiul lui Zeilig şi Ghizela. 1949. Davidsohn). al P.C.R. 32). partea I-a.].I. 950.C. 1949. Salvador (d.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. Mihail Davidoglu (n. 107 . cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. MORARU. medic.G. MORARU. (1947-1949) (M. profesor universitar 145 Pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr. al P. unde în 1949 este numit director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Lânei ţi Mătasei (M. Falie)) (1. (?) MOISESCU. 1452 şi 2607). cenzor al D. 2 din 2 ian. Viorica (n.U.R.n. 804 din 21 dec. Mihail Novicov (n.VIII. Mocanu 2003.G. 204 din 5 sept.R.) (1945-1946). partea I-a.C. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 952. P etru Groza: Moraru. P.u. 102238 din 6 oct. Urian 2004). între care cele mai sonore nume ar fi Henr i Blazian şi Lucia Demetrius.E. Henriette (n. p. (fişă personală în dosarul 30/1947).C. nr.P. ilegalist. ziariştilor şi scriitorilor).S. MORA. ulterior încadrat în Ministerul Industriei. din 1936. MONDA. în Bucureşti (Vorobca 2008c. „şi-a adus o serie întreagă de oameni la Ministerul Propagandei [ redenumit ministerul Informaţiilor în 1946 şi comasat cu Ministerul Artelor în 1948. secretar general al Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1950)146. redactor şef al ziarului Veac nou (organul de presă al A. Nicolae (n. nr. locuind în Piaţa Amzei.I. p. 1964. p.1998 Bucureşti) – unul din principalii ideologi ai sistemului comunist în sectorul cultural. fond 495 (“România”).1913 Galaţi) . 956.P. 1948. [I-ai] de la un cap la altul şi vezi ce oameni sunt aceştia. 2010: 331). partea I-a. membru P. Vasile 2010:42-43). 955. Marcel Breslaşu (n. dosar nr. 1977?) – jurnalist. (1947). 18. cf.R. director general al postului de radio “România liberă” (1946-1948). zis “Iuli”. responsabilă cu cenzura. Constantin Bugeanu (probabil român) şi Radu Negreanu ( la origine Schwartz) (v.IV. S.R. nr. “evreu care nu a uitat învăţămintele sionismului” (apud Buzatu şi Cîrstea.T.inspector în cadrul D. Florentina – directoarea (lector-şef) direcţiei Literatură şi Artă din cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri în anii ’50-’70. din 1949 impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. Aproape toţi evrei. secretar al Comitetului Artelor din Secţia centrală de educaţie politică a C. nr.

15 din 19 ian. Oscar . 6293). MOSES.după război controlor în cadrul D. 966. 5624).III. p.D. Nicolae .Of. iar din 1950 coordonator al publicaţiei lunare pentru străinătate. a M. p. MOSCOVICI) (n. nr.Of.Of. MOSCOVICI. p. nr.E.E. 272 din 27 nov. în 1979. ales pe lista B. p. p. 4946). 749.R. 153 din 10 iulie 1945. 31 din 7 febr. M. partea I-a.R. dosar nr. 1948.).Of. partea I-a. fd.C.. 967. premiată cu Premiul de Stat în 1951. 964. 960. 152 din 5 iulie 1948.Of. nr. 51/1949. a M.după război controlor în cadrul D.N.E.G. pentru merite antifasciste. A. cu fişă de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. nr. nr.C. p. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 961. a M. 123 din 3 iunie 1947. 253 din 1 nov. p. nr.Of.C. nr. 1945 partea I-a. MOSCU.S. C.Of. MOSCU.I. p. 15 din 19 ian.P. nr.Of. Adalbert (n. şef de birou la Oficiul de Studii al Ministerului Muncii (1945 1946). 5544). partea I-a. 1949. al nou-transformatei Redacţii de Publicaţii pentru Străinătate (fosta Narodnaia Rumînia). autor al unor volume de critică şi ideologie literară. p. p.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale Electrotehnice (M. nr.Of. decizia M.D.din februarie 1948 controlor în cadrul D. 959. MOZES. MOSESOHN.Of.1912 Găeşti.R. partea I-a.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 5831) până în iulie 1947 (M. partea I-a. în 1949 (A. al P. 5966). 7491). nr. M. dosar nr. 4384. nr. nr.Of. al P. nr. p.957. 4391. 641). Marcu . 1949. 7492).. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 10102 din 31 ian. 41 din 18 febr. 9763). 190 din 19 august 1947. deputat de Bucureşti.. 963. partea I-a.M.C.Of. 108 . posibilă identitate cu omonimul prezent în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. MOSCOVICI) – director adjunct al Bibliotecii şi Arhivei Presei . cu grad de sublocotenent. între care “Pentru fericirea poporului” (co-autor Aurel Baranga). şi. 645).Of. nr.I. Vera . a M. deputat de Olt (1946-1948. 1948. partea I-a. in.Of. (M. 958. 190 din 19 august 1947.din 1948 impiegat în centrala Ministerului Industriei (M.C.G. 737. nr. partea I-a. 1947. 10332). 1947. MOSCU.J. 1949. Iancu . p. p. DB)– în 1948 inspector general adjunct în cadrul D. Iancu . nr. în Forţele Armate (M. partea I-a. în 1947 încadrat prin decret regal. p. secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice (din 1948) (indicat ca evreu în Solomovici 2001I: 195). 1946 în M.G. ff. 1033). partea I-a. nr. M. Leon . 641). 139/1955. partea Ia. 24 din 30 ian. 175 din 31 iulie 1948. partea I-a. partea I-a. partea I-a. Iosif – medic.în 1949 era translatoare în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.I. MOROIANU. MOSCOVICI. după reorganizarea ministerială transferat în centrala Ministerului Industriilor (M. p. 26 din 1 febr.C. până la pensionarea sa.C.C. MOSCINSKY. nr.I. 969. apoi redactor-şef. partea I-a. M. nr. 28. Sorin . MOSCOVICI. 968. 1946. partea I-a. 962. 199 din 23 august 1941.Of. 1948. p. (M.Of. 965. Gerard (n.. 159. p. partea I-a. nr. 15 din 19 ian. al P. în pofida faptului că nu avea studii în domeniu. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 24 din 30 ian. nr. secţia Propagandă şi Agitaţie.E.G. Harry – membru al Consiliului Superior al Economiei Naţionale (1945-1946). MOZES.Of. Bernhardt . după război şef de birou administrativ la Direcţia Personal a Subsecretariatului de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.C.după război membru P. 112 din 17 mai 1948. partea I-a. 147 din 1 iulie 1947. MOSCOVICI. p. şeful catedrei de Estetică la Institutul de Arte din Bucureşti (1948-1968). 115-21).C.C.. 1375).I.serviciu în cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 164 din 19 iulie 1948. partea I-a.C.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr. în facţiunea pro-comunistă la Congresul de unificare din octombrie 1947.Of. 737. p.C.Of. p.Of.

iar în 1981 cu ordinul “23 August” cls. nr. fiul lui Moise şi Lora) (23. 4946). p. 975.R. 645). NASTA. Adrian Naş şi Valentin Naş. 979. a reobţinut. 980. p.C. p. Emanuel . 1949. 1214. avocat al inculpaţilor comunişti (M. 1947. 1949. 1654-5). secţia Cancelarie – dosare anexe. 1949. Virgil . inv. 1427).I. ulterior deţinut în închisorile comuniste. a M.C. consilier tehnic în centrala Ministerului Industriei (1948-1949) (M. nr. cu Stefania (1923-2010). NAŞ. f. p. nr. 1948. nr. MÜHLSTEIN. 977.G.R. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.I. 85/1955. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerului Industriei (M. Isac .. Paul Naftali.I.C. 981. 972. 183 din 14 aug.Of.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 13 din 16 ian. p. p. BERGMANN 971. în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. III-a. în august 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri în conducerea Oficiului nou-înfiinţat al Lemnului de Lucru (M. 4623). 1945. I. decizia ministrului Justiţiei nr. 24 din 30 ian. după război redactor la Editura P. V-a. unde a controlat fondurile valutare.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier la D. partea I-a. 1948. MÜNTZER. partea I-a. partea I-a. 1949. Solomovici 2001II: 104). în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 738). 1894 Bucureşti) – în perioada interbelică ziarist în Bucureşti. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 15 din 19 ian. 1944 (Solomovici 2001II: 10). 1948.după război controlor în cadrul D. 35 din 11 febr. Arthur (n.L. ZOLLER?) – în 1948 era inspector general adjunct în cadrul Direcţiei Control Economic a D. a M. nr. Alfons (fiul lui Jacques şi Helene) (1895-1961) – fost ilegalist.T. 7 sept.1919 Moineşti – 2007 Bucureşti) – fost ilegalist (membru U.G. p. p. 35 din 11 febr. NAFTALI. p. urmărit de Siguranţă în perioada interbelică.E. NACHMIAS. nr. fiul său.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 199 din 23 august 1941. NATHANSOHN. la cerere. ulterior pe diverse funcţii de conducere în sectorul industrial.Of.C.G. p. M.970. şi preşedinte al Comisiei de recepţie a bunurilor şi materialelor (M.E. partea I-a.C. Emeric . MÜHLSTEIN.C. întreprinderile şi fermele Gospodăriei de Partid până la sfârşitul regimului comunist. partea I-a. nr. pp. 974.Of. 15 din 19 ian. nr. cetăţenia română în 2007 (H. redactor la Luptătorul şi Aurora. 645).Of. partea I-a.Of. ? – şeful contenciosului Băncii SovRom – menţionat în declaraţia din 24 ian.Of.după război controlor în cadrul D. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls.C. C. preşedinte adjunct al al Blocului Democratic al Evreilor din România. MUNTEANU. MUNTE.P. 641). 23 sept. NACHTIGAL. deţinut în 1940 în lagărul de muncă de la Miercurea Ciuc. partea I-a. cu care a avut 3 copii: Tania Măgureanu. C. din 1936). al P. 973..C. nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . 147 147 V. NADAS. ) (n. Isidor . anexa la dosarul nr. 24 din 30 ian.Of.G. nr. 1949.” cls.Of. (1946-1989). căs. 52 din 4 martie 1945. 1946 în M.Of. iar ulterior prim-adjunct şi şef de facto al secţiei Gospodăria de Partid a C. 976.R (1944-1946). 978. partea I-a. 7554). 3293. 738). 1213). partea I-a. Zissu în faţa organelor de anchetă (v.G. nr. al P. Mauriciu (n. p.E. nr. 7151). 109 .Of. partea I-a. 15 din 19 ian.C. partea I-a.C. nr. 1952 a lui A. Simion (fiul lui Adolf) – membru de partid.Of.F. Leon LITMAN. Leon (n. II-a. cu referat de cercetare la Fd.R..C. nr. 120 din 26 mai 1948. 211 din 11 sept.R.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei. Vili . Mircu 2007:4). a II-a. transferat la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M.Of. după război redactor la Jurnalul de Dimineaţă.Of. p. partea I-a. 117508 din 25 nov. partea I-a. nr. 392. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.

8598 – când încă nu îşi românizase numele. Cornelia (n.C. v. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.S. Arnold SCHWARTZ) (n.B. v. 41993 din 30 apr.) de pe lângă Consiliul de Miniştri până în anii ’50 (v. nr. decedată în anii ’70 în Bucureşti (Solomovici 2003: 120-1). nr.17. (1955-1965). B. NĂDEJDE. (?) NEGREANU. arestat şi condamnat în 1951 ca fost informator al S. şi cadru didactic la I.B. la sfârşitul anilor ‘40 şeful Serviciului Spectacole din Ministerul Finanţelor. NĂVODARU. Pienescu 2008: 154. 1947 în M. Ana (17. 1947. NAUM. 4968). până în febr.Of. 1949. partea I -a. C.S. 111 din 17 mai 1947.X. partea I-a. 1947 în M. nr.controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în nov. p. 2612). ulterior membru al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Arte (1961-1965) şi membru supleant al C. nr.M. p. nr.R. 990. a M.V. Arnold (n. partea I -a. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. NEGREA.C. NEGOIANU. p.Of. al P.C.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.F. Erwin Costin (31. 1947. p. (M.R. nr. 10290. 986. decizia ministrului Justiţiei nr. 1949. 985. soţia lui Belu Zilber) – în reţeaua “Ajutorul Roşu” în timpul războiului. şeful secţiei Învăţământ a C. partea I-a. partea I-a. 983. nr. 989. 225.C.JPG.I. nr. pp.” cls. partea I-a. dosar nr. 107.C. 131 din 8 iunie 1948. M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. până în anii ’60. fiul lui Marcu şi Frida) (17. ulterior publicist) – ilegalist. Jean . decizia M.E. 269 din 20 nov. NĂDEJDE. nr..C.IX.1977) (nume de cod în perioada ilegalismului: Nuţu Fuxman.Of.A.G. p. inv.130 din 1 dec. 1049 inspector general în cadrul Direcţiei Contabilitate a ministerului (M.V. partea I-a. p. a III-a.+Nac+-+Neatu\Nadejde+Arnold/P1990862. III-a. 987.G. 16. Bucureşti) – după război funcţional în administraţia guvernamentală centrală. Poligrafiei şi Difuzării Cărţii (transformată apoi în D. al P. FISCHER) .în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie în în D. Arnold (n. 15 din 19 ian. Arnold M. M. 3908.36/fisapenala. când urmare a reorganizării ministerelor este transferat la Ministerul Industriilor) (M. 10696). NADLER148. Sergiu (n. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of.XII. p. 12/1952). (12/1954). cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. Mariana .M. 645).1911 Bucureşti XII. infra) – activistă de partid.R.I. 984.C. 988. apoi şeful secţiei Învăţământ în Ministerul Culturii în anii ’50. din 1947 inspector în cadrul D. 1947. p.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale++detinuti+politici\N\N+01.Of.2005.C. NAUM. în timpul perioadei ilegaliste149.Of. 12.125. 111 din 17 mai 1947. 1947.1910 Bucureşti) . Roza (soţia generalului Grigore Naum. partea I-a.1909 – 1999 Bucureşti) (fiul fostului demnitar social-democrat Iosif Nădejde-Armaşu.R.J. după războui şeful Direcţiei Domenii şi Infrastructură în Ministerul Comunicaţiilor.după război inspector general în administraţia centrală a C. partea I-a. pentru schimbarea numelui. 219 din 23 sept.Of. 149 Vezi fişa matrioclă penală la http://86. decorată prin Decretul nr. 281 din 4 dec. ulterior directoarea adjunctă a Direcţiei Generale a Editurilor.I. 219 din 23 sept. nr. 32 din 8 febr.VI..Of. partea I-a.P. 148 V. cu stagiu de ilegalistărecunoscut din 1932.R (dosare anexe.1909 Roman) – membră de partid din 24 aprilie 1945 (dosar N/77 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). NEGRIN. 39 din 17 febr. 52 din 4 martie 1945. nr. nr. p. 1239. fond 495 (“România”).P. al P.T. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. nr. partea I-a. 1654-5) (?) NEGREANU. NEULICHT) (n. respectiv publicarea solicitării de schimbare a numelui în M.P.Of.G. apoi ministru adjunct al Învăţământului.1914 – 24. 19 47.982. 991. 1947. ulterior redactor la Editura de Stat pentru Imprimate şi Publicaţii. Dan – în perioada 1947-1948 şef de cabinet al ministrului Artelor (şi Informaţiilor). 8598).Of. p. 110 .R. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. 155).Of. al P. 1132). 3943.

C..992. Vanda. fond 495 (“România”). al B.din 1947 controlor în cadrul D.R. (n. şi Levy 2002: 128-9. NOVAC. Bălţi – X.C. Carol – ilegalist.R. şeful economatului Institutului Central de Statistică.I. după război membru al Prezidiului R. 4 dec. director adjunct al Administraţiei Livrărilor din Ministerul de Finanţe între 1948 şi 1952. jud. partea I-a. Alexander Oskar NEUMANN) (n. (1947-1948) membru al C. 16 din 20 ian. pentru schimbarea numelui.Of. 2066 din 20 oct.Of. preşedinte al Comitetului Executiv al Sfatului Popular al oraşului Iaşi (1953-1956). Credit. secţia Cancelarie – dosare anexe. p. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. 2777 n. “dosare adiţionale”. 996. 299/1952). 1001. inv. NICOLSCHI.M.I.1916 Reghin.C.R. al P.P.C.C.II.U. decorat în 1977 cu prilejul împlinirii a 90 de ani. al P. Charlotte – din 1949 şefa adjunctă a D.1986) de profesie ţesătoare. 1915 Bistriţa) – membru de partid. NEUMANN. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.în 1949 era referent tehnic în cadrul D. nr. nr.” clasa I-a (Decretul nr.S. cu grad de căpitan. 238). nr. 111 .R. 249/1952. inv. fond 495 (“România”). Ernest NEUMAN) (n. Iancu . NISTOR.R.Of. nr.Of.S. 38/1956. soţia lui Alexandru Nicolschi [v. Elza – în mai 1945 încadrată ca şefă de birou în centrala Ministerului Propagandei (M.C. 1947.R. NEMŢEANU. (?) NICULI. p.C. 3904). 1000. 253 din 1 nov. II-a. a III-a (v. eliberat în 1953. referat de cercetare la Fd. Ion (5. p. după război director al Casei de Pensii a Colegiului Inginerilor din România (1945-1947). partea I-a. p. partea I-a. 1949.P.R.A.membru în Comisia de Lichidare C. 3293. (1954). membru al CC al PCR în perioada ilegalistă (din 1924). Şeila AVERBUCH) (27. 16). nr. partea I-a. 3293. nr.C. 10955.. 997.S. 1947. 186. inv. al P. cu ordinul “Steaua R.I. p. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. inv. NOVAC. 1946. luptător în reţeaua FTP-MOI în Franţa ocupată.. 999. consilier superior la Regia Autonomă a Transporturilor cu Autovehicule (1947-1948) apoi directorul Editurii Tehnice până în 1952. (1948-1955).Of. la începutul anilor ’70 inginer principal la Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice.C.C. Alexandru (n. 107 din 15 mai 1945. 225. Economie şi Asistenţă al funcţionarilor şi pensionarilor publici (M. când va fi arestat în “dosarul Vasile Luca” (eliberat doi ani mai târziu). anexa la dosarul nr.B. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.Of. dosar nr. p. partea I-a.C. p.C.” clasa a III-a. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.R. NEIGER. Faur – în 1948 era director administrativ al Institutului General de Asigurare.C. 10092).Of.II. 1977) (singura sursă care îl menţionează ca evreu este un alt evreu. I. după război în aparatul politic central. 77/1952. 235 din 10 oct. decorat prin Decretul nr. C.E. 2305.R.1902. Dezideriu .1887 Iaşi – 31. 1946 în M. continuă să profeseze ca inginer.C. în Forţele Armate. 7 din 22 ian. al P. prin Decretul regal nr. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.Of. Teşu Solomovici (2001II: 17)).R.G. 1948. 1949. nr. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 131. (un mandat) şi vicepreşedinte al C. (M. Niculae (n. p. dosar la secţia Economică a C. p. 317). 1947 (M. 71/1956.1979 Iaşi) – ilegalist (membru de partid din 1921). iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. doc. al Crucii Roşii (din 1961). 662). 995. infra]. v. 148 din 25 iunie 1941. 99797 din 5 oct. cu referat de cercetare la Fd. 998.. al P. incinerată la crematoriul “Cenuşa”.C. ulterior preşedinte al Consiliului Regional Iaşi al A. 3660).I.I. 225. după război membru C. decizia ministrului Justiţiei nr.VII. îm 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.R. Mureş) . 1). 264 din 14 nov. (dosare anexe 14/1951. NEUMAN. 994. al P. anexa la dosarul nr. a Energiei Electrice din cadrul Ministerului Industriei (M.. NEUMAN. nr. 11 din 14 ian. 9763). 1213). 993. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. al P. partea I-a.C. nr. a M. când este epurat şi arestat. Valea lui Vlad.L.P. 2. (1945-1948). 35 din 11 febr. C.

în Forţele Armate. nr. Elena – soţia lui Simion Oeriu (v. III-a. şef al catedrei de biochimie din cadrul Intitutului de Medicină şi Farmacie Bucureşti (1947 – anii ’60.XII.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C..R. partea I-a. (M. p.din 1947 controlor în cadrul D. p. ilegalist (membru de partid din 1931) şi kominternist (INCOMKA. p. 8599). cu Nora (1927-1994. apoi comisar al guvernului pentru aplicarea Tratatului de Pace de la Paris. Buzatu 2008: 434). 1948. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. apoi decan al Facultăţii de Ziaristică la “Academia Ştefan Gheorghiu” (1956 – 1 ian. respectiv ministru adjunct al Comerţului Interior (1969-1973). Oeriu s-ar fi convertit la creştinism în 1944 (v. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. ziarist la Scânteia (1945-1956. p.1959. perioadă în care scrie şi volumul Omul sovietic).17.R. la 28 iulie 1959. în 1941. 8009).C. Nathan . după război ofiţer de Interne. 20622 din 28 febr. NUSSENZWEIG. S. secţia Cancelarie – dosare anexe. Mauriciu – ministru adjunct al Comerţului Exterior (1950-1956). secretar general al Asociaţiei Române pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică (A.1960 (v. inv... 219 din 23 sept. Buzatu 2008: 434).S. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. cu care a avut o fiică. 1947.II.1002. OIŞTEANU.P. 2291.U. 1006.S.Of.R. 9763): căs. comisar general al executării armistiţiului cu URSS (din august 1945).Of. prin Decretul regal nr. 26 din 1 febr. Paula .C. comisar general al guvernului pentru legătura cu Comisia Aliată de Control (1946-1947).C. Goma 2005: 4)151. n. 8 (august). NOVAC. unei note informative confidenţiale a misiunii diplomatice britanice din nov. arestat şi condamnat în 1932 şi 1937.L. 1003.S. NUSSENBLATT.C.membru al grupului de evrei care au jefuit maşina Băncii de Stat a R. 751).S.U. p. 1946 în M.Of.A. Simion (n.S. C. 1005.R. (întocmit 1956) şi referat de cercetare la fd. 1455). Kaufman). apoi vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1959-1969). fost ilegalist. nr.I.G.1982) – fiul unui cârciumar din Dorohoi. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. (M. nr. autor ocazional la periodicul lunar Probleme economice. cu grad de căpitan.Of. C.decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. precum “Ajutorul fărţesc al Uniunii Sovietice – factor important în dezvoltarea economiei noastre naţionale” (co-autor Manea Mănescu. p. 2066 din 20 oct. Harry LAZAROVICI150. condamnat şi executat la 18. 1004. anexa la dosarul nr.1960 Jilava) . partea I -a. Sanda (căs. Simon SCHÄFER. infra). nr. 3293. 253 din 1 nov. zis “Mişa”) (1916-2003) – fratele mai mic al lui Leonte Răutu. a M. OBEDEANU. Uşer – inginer. NOVAC. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. fiul lui Izac şi Ana) (19.. al P. Vezi fişa matricolă penală la http://86. III-a. deputat de Dorohoi. după unele surse ar fi emigrat în anii ‘70 în Israel. pensionat cu grad de conferenţiar). inv.S.B.U. în 1944 membru fondator şi apoi în conducerea A. Ohio. stabilită în Cleveland.VII. OERIU.II.E. Mihail (n. 90/1956.Of.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/O/Obedeanu%20Haralambie/index. 230 din 4 oct. 225.R.L. Einhorn).C. ofiţer politic într-un lagăr de prizonieri de război români şi italieni în 150 151 V. 1947.L. fond 495 (“România”). 112 . fiul lui Ştrul) (19. 1009. partea I-a.I. Haralambie (n. de profesie farmacist. în 1948 numit de ministrul Lucrărilor Publice în conducerea C. decizia ministrului Justiţiei nr. nr. partea I-a. fugit în U. având rang de subsecretar de stat (1945-1946). 1959. 1947. 131 din 8 iunie 1948.1902 Iaşi . nr. partea I-a. al P.R. singura menţiune a evreităţii sale în nota informativă confidenţială din nov. nr. cf. 1947 (M. remisă centralei Foreign Office (v. partea I-a.C.Of. dosar nr. 1007. Veac Nou (1944-1946. OERIU. 4968). 1947 a reprezentanţiei diplomatice britanice la Bucureşti. 62 din 14 martie 1946. instalat de comunişti în locul reputatului Vintilă Ciocâlteu).1921 Bacău-18.R.125. nr. 1947.) şi redactor la revista asociaţiei.A. 1008. Mihail Nikolaievici OIGENSTEIN.php. Solomovici 2005 şi 2001II: 111.

pdf. http://www. BERCOVICI.C. 1014. 1954 .Karaganda (în Kazhstan.I.E.2005 Bucureşti.I.. Valery Oişteanu). în anii ’80 a acordat câteva interviuri postului de radio Europa Liberă.C.) – ilegalist.Of.R. OPRESCU. revenit în august 1944 în România ca ifiţer N. anchetată în lotul fracţioniştilor din 1958. 14. 2008: 285. deţinut la penitenciarul Caransebeş. Alexandru .S. care îl caracterizează ca pe “a Jewish journalist” şi “an astute political manipulator”). 1013. Nastasă. n. sancţionată cu vot de blam şi avertisment. p. Solomovici 2001II: 42 ş. 5). 458). vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1952-1954). în 1948 transferat din nou în U. ORNSTEIN. Mircea (n. aflata în atenţia Siguranţei în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A”.C. n. Jureck)) (d. publicişti. C.M.D. Dobrincu şi Goşu 2009: 505. directoarea şcolii de partid (de un an) de pe lângă Comitetul Orăşenesc Bucureşti al P.oct. 1955). apoi maior procuror militar la Tribunalul Militar M. ministrul Comerţului Interior (febr. 1999 S.T. fostului general de Securitate Neagu Cosma. din anii ’30. decorată prin Decretul nr. decorat prin Decretul nr. pensionat în anii ’70. Varga 2003: 369 ş. al P.. Trebici 2011. Tamara Mira153 (1918 Basarabia . acolo unde i se naşte şi fiul.).. a III-a. Dobrincu şi Goşu 2009: 424. necrologul din Realitatea Evreiască nr. Mihăilescu 2006: 380). cf. (1945-1975) (implicat şi în procesul monseniorului Vladimir Ghika152) şi în paralel cadru didactic la Facultatea de Drept din Bucureşti.R. iar apoi stabilit în Statele Unite (unde în septembrie 1985 îi acorda un interviu lui Robert Levy (2002: 315)). zisă “Tina”) (n. din 1970 consilierul ministrului Janos Fazekas la Consiliul de Miniştri. din 1945 în conducerea U.I. 6). Putna) (uneori ortografiat şi “Ornştein”) – ilegalistă. Mâţă 2007: 251).F. an în care i se stabileşte de altfel şi domiciliu obligatoriu. 225.R. 2009: 504. 154 V. accesibil şi la http://www. Vezi şi anunţul decesului ei la http://www. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (v. (M.M. ulterior activistă la C. 4 şi 505 Dobre et al. se afla sub supravegherea Securităţii ca agent al serviciilor de informaţii israeliene.A. a III-a (v. Dobrincu şi Goşu.vladimirghika.U.org/db/pdf/nr224/pagina14. decorat prin Decretul nr.romanianjewish. 224 (1024). 1012.. 2004:39. 113 .C. după 1944 activistă la diverse secţii ale C. 1947. inv. 1011.pdf. partea I-a.. jud.V. 24154 (menţionată în Berindei. după război specialist în centrala Ministerului Comerţului şi în paralel redactor-şef al revistei lunare Probleme Economice (1948-1852).ro/index. ulterior Academia “Ştefan Gheorghiu”.. fiul lui Nicolae Popescu-Doreanu). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. căsătorit cu Bella (n. Tismăneanu 2005: 325. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. fond 495 (“România”).G. 8072). 20. a M.S. pe str. Berindei. Levy 2002: 208. iar apoi profesor de istoria mişcării muncitoreşti la Şcoala Superioară de partid. unde. cimitirul evreiesc “Filantropia”) – ilegalistă. 152 153 V. ulterior cercetător al istoriei evreilor din România (Kuller 2010: 190.php?s=Din_Arhive.A.u. mai ales Berindei. 315. OPRIŞAN. Iosovici).E.a. membru U. respectiv Balaş (2008: 218).A. 204 din 5 sept.K. fiul lui Moritz şi Betty (n.R.romanianjewish. Mihai(l) (Michel ŞORAR) (1911-1991) – în timpul războiului cadru didactic la colegiul “Marcu Onescu” pentru evrei. Numele este cel de căsătorie (în perioada războiului fusese căsătorită cu ilegalistul basarabean Mihail Popescu. tatăl fraţilor Andrei şi Oişteanu. al Uniunii Generale a Sindicatelor din România. Ernestina (fiica lui Aron.S.din 1947 inspector în cadrul D. apoi întors în România împreună cu familia în octombrie 1954. în anii ’50 instructor al Secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. “dosare adiţionale”.R. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. ORENSTEIN. (Şt. Cosma 1994: 299-300. în 1946 în “activul central al partidului” (Andreescu. a locuit până la sfârşitul vieţii în Bucureşti. 1010. p./Kuller 2008a: 450.C. Primăverii nr.org/db/pdf/nr224/pagina14. 1902 Pufeşti. n.I. ORBAN. din 1955 doctorand. p. emigrat în 1974 în circumstanţe neclare în Israel.

nr. născut Calman Schritter. 165 din 19 iulie 1946.III.1893 Codăeşti. 131 din 8 iunie 1948.R.U.M. în afara activităţii guvernamentale publicist realist-socialist. nr.Of.R. Of. PANAITESCU. p. Harry Elias WITZLING) (18. membru neîntrerupt al C. 7633. în 1949 instructor în cadrul sectorului Învăţământ Public al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 1022.R. p. nr.R. 156 Cf. şi membru al Secretariatului General al P. partea I-a. Marva .C. 114 .P.1921 Bucureşti . dosar 12/195 4.3. partea I-a. partea I-a. între 1948 şi 1965.G. 5767). 4972). 71.R. p. PAPP.R. PAUKER. 1020.R.V.după război. Mihai 2009). Vaslui . al P.1960 Bucureşti) – ilegalistă notorie.Of. v.în iunie 1948 era funcţionar în centrala Ministerului Comerţului (M.S. după război secretar general al C. 15 din 19 ian. 31 din 7 februarie 1949. nr.21. 1949. şi redactor la Gazeta în anii ‘20-’30. 155 Pentru schimbarea numelui. 1654-5). 646).21. M.în 1949 era translatoare în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. partea IB. Tina .” clasa a II-a (1948) şi “Steaua R. 7620.Of. LUPU. partea I-a. vicepreşedinte al Societăţii Scriitorilor Români.Of. 214 din 15 sept.1895 Bucureşti – 20. BURAH) – soţia lui Gheorghe Pană (vicepreşedinte al Consiliului de Stat în 1985). Horia (n. p. Leon – din 1948 director adjunct al Direcţiei Medicină Curativă din cadrul Ministerului Sănătăţii (M. nr. M. locul şi data de naştere a ziaristului Ion Pas. membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale (1945-1946). Gottfried .X. 52 din 4 martie 1945.R. activist P. 1017. Ernestine – în 1948 şefă de secţie la Direcţia Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. PASCARIU.S. din 1956 şi până la pensionarea din ani ’70 director general adjunct (şi după 1973 membru al Colegiului) Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri . nr.F. partea I-a.1974 Bucureşti) – fost membru P.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. dosarului pe care l-a depus la casa de pensii a ziariştilor în 1943. Iuliu .” clasa I-a (1964). nr.Of. 1949.S.D. 1103 . 1134)..V. Antoaneta (f. nr. 1018. Berindei. 1021. partea I-a.Of.R. 1024. 1949. PAS. fiica lui Herş şi Sara) (13. apoi pensionat). al P. (din 1948 redenumit Partidul Muncitoresc Român. Ion (n.II.M.formal al doilea om în sistemul cenzurii din timpul comunismului.R. Calman SCHRITTER156) (6. în M. Hanna KAUFMAN RABINSOHN.VI. preşedintele Comitetului de Stat pentru Radiodifuziune şi Televiziune (1958-1965. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr. 32 din 8 febr.Of.34.din aprilie 1948 secretar cultural în centrala Ministerului Informaţiilor (Direcţia Presă). p.P.1986155) – membru de partid din 1940. 1948. Ana (n. 1023. Iuliu – din 1945 şef de birou tehnic în D. 1948. pp.1015. n.L. partea I-a. nr. 2790 din 16 sept.C.C. partea I-a. p. OSTRADEL. nr. după război vicepreşedintele secţiei Presă a A. PASCAL. p.C. PANĂ. p. în anii ’50 inclusiv şefă de cabinet a lui Leonte Răutu (dosar la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. 1019. al P. OSTFELD. 1016. între 1944 şi 1948. 1946). (partea I B) nr. inv. PANŢER.R.C.Vezi şi menţiunea sa în rubrica „Aniversări” a revistei Realitatea Evreiască. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. ORNSTEIN. p. ministrul Artelor (1946-1948). 157 din 10 iulie 1948.C. din noiembrie 1947 până la excluderea ei din viaţa politică în 1952 ministru de Externe al R..Of. 3372). decorat cu ordinele “Steaua R. decizia ministrul ui Justiţiei nr.Of. 336 -337 (1-31 mrtie 2010). n. nr. 1025.. arestată şi condamnată de două ori în perioada interbelică. 15 din 19 ian.C. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. cu dosar de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie C. cu convingeri nedisimulat marxiste. p. activistă de partid. (întocmită 1954).M. Dobrincu şi Goşu 2009: 236 şi 424. 645). C.C. 87 din 13 apr. absolvent al Facultăţii de Chimie din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti. fiind identică cu cea a viitorului demnitar comunist Ion Pas. al P. 69498 din 13 iulie 1946.

Of. coautor al comentariilor la Codul Penal al R. nr..F. apoi Bihor (1946-1949).1911 / 159 22.. 5538.R. în 1945 promovat ca prim-procuror. 160 Idem M. 225. (folosite de Dobre et al. director adjunct al Centralei Industriale a Lemnului (1949-1952)..Of. 1948-1952).C. 1945-1948). instructor C.S. PAUL. stabilit în S. 127 din 1 iunie 1941. Constantiniu 2003: 13 ş. deputat M. partea I-a. decorată în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. nr. p. 43.C.E. alături de V.C. Tismăneanu 2010a). 2066 din 20 oct.P.C. Andrei (n. partea I-a. când încă nu îşi românizase numele160. Andrei (n. decedată de cancer în 1960. nr.17. 1838).R. în Forţele Armate. după război membru al primului C.III. în ministeriatul Anei Pauker (1949-1952) (M. aflat în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A” în 1941.A.A.A.R. şi Rusnac 1997). din ianuarie 1948 angajată la cabinetul ministrului (cu grad de prim consul general).” clasa I-a. Fl.. (?) PĂSCULESCU.III. p. Tescovici [? v. membru de partid din ian. Andrei LÖB . 158 1029. “epurată” în iunie 1952. [aşa] cum era permis pe acea vreme să fie ‘apăraţi’ duşmanii clasei muncitoare” (Solomovici 2003: 305). îşi românizează numele în 1946) (n. supra]) (n.F. 115 .R. 147 din 3 iulie 1945. 51/1952. iar ulterior numit acuzator public la Tribunalul Poporului Cluj (M. partea I-a.A.wordpress. 1946. dosar nr. apoi normator până la pensionare 157 158 V. 260 din 8 nov. ulterior cu evoluţie incertă (dosar P/43 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).%20Pat%20%20Pavel/Patrascu%20Andrei/index. inv.com/2010/08/24/condamnati-la-fericire-dupaaproape-douazeci-de-ani/). fond 495 (“România”).u.125. A. Dorin GHERŞON157) (n. şi preşedintă de onoare a Uniunii Femeilor Democrate Române (U. passim) (v. în anii ’60-’70 secretar general de redacţie la Revista română de drept. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.Of. 1389 şi nr. opinează V. 31. C. 153 din 10 iulie 1945. 1026. 19 din 23 ian.C.N. ca şi în lista întocmită de Siguranţă în 1941. Doru (n. 1941). 1986 Bucureşti) (fiul lui Ludovic şi Ana) – de profesie croitor. partea I-a. http://tismaneanu. pentru comitetul regional de partid Hunedoara (19451946). Mihăilescu 2006: 380). a comuniştilor categoria A (vezi poziţia 228). 5829). după care în 1968 a revenit la titulatura PCR). Cancelarie.P. Avramescu).1911. unul din avocaţii numiţi din oficiu care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi pentru “titoism” în 1950 (când încă nu-şi românizase numele. epurată în 1952. POLLAK) – după război încadrat ca judecător de şedinţă la Tribunalul BihorOradea. şi M. M. partea I-a. cu Amalia Pavel (n. iar apoi şefă a Direcţiei Cabinet în M.php).F. al P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.1945. 1028. dosar nr.II. 1948. 40 din 18 febr. Jiu (1941-1942). ulterior epurat sub acuzaţia împuşcării (involuntare) a lui Gheorghe Apostol în violenţele de la uzinele Malaxa din Bucureşti din 1945. încă o dată eronat. 1 ian.. secretar general al Ministerului Agriculturii pentru câteva luni în 1947.D. 74-6. PĂTRAŞCU.Of. căs. (1975). ilegalist (membru de partid din 1934).R.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/P/P%2004. Elena (n. membră fondatoare şi preşedintă de onoare a Uniunii Femeilor Antifasciste din România (U. iar locul naşterii ar fi Cluj. (1945-1948).PMR. 2983în 1941. nr. tatăl scriitorului şi istoricului literar Thomas (Toma) Pavel (n. PAVEL.U. (inclus în Kuller 2008a: 440). în care se anunţă stabilirea domiciliului obligatoriu. M.R. p. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1949-1952). 178 din 4 august 1948. membru al organizaţiei de bază a partidului. 253 din 1 nov. Georgescu. trimis într-o colonie de muncă (1952-1955).A. 1947.N.Of. 1027. apărător al lui Nicolae Steinhardt.. pe care “îl apără cu un elan anemic. 6401. al P. 1947 (M. cum. prin Decretul regal nr. 28. fondatoare. 1948. Şi nu Loew.I. nr. Bihor / Cluj – d. p. fişei din penitenciar (v. data naşterii ar fi de fapt 22.1903) – sora lui Teohari Georgescu.R. p.I. partea I-a. 11765. deţinut la Tg. 1911. partea I-a. fd.C. 2004: 456). incinerată la crematoriul “Cenuşa”. cf. (1945-1948) (Şt. Tismăneanu (v.Of. de Bihor (1946-1948). 1908 Tg.Of. p. Tinăud. membră în conducere şi cenzor al U.C. Luca şi T. v. p. membră a C. nr. nr. responsabilă cu propaganda şi agitaţia. partea I-a. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 9763). Ocna) – jurist.R. 159 Contradictoriu faţă de documentele C. ulterior traducătoare a operelor lui Marx la Editura Politică. http://86. p. cu grad de maior.” clasa a IV-a. 533.C.

David – şef serviciu–secretar în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (până în febr. director al Teatrului de Păpuşi “Ţăndărică”. unde colaborează la diverse publicaţii de limbă română (Viaţa noastră. partea I-a. Samoil .A. consilieră în centrala Ministerului Propagandei (1945-1946). 10092). 96/1968.I. 1039. 168 din 23 iulie 1948. 1040. p. nr. p. partea I-a. partea I-a.C. PELTZ. PERLMUTTER. p.125. a M. 1036. partea I-a. apoi în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (1947-1948). 148 din 30 iunie 1948. p. ulterior reabilitat. PĂTRĂŞCANU. 10092).I. 335 din 20 iun.IV.Of. 1035. 1949. 116 . 157 din 4 mai 1971). ulterior scenografă la Teatrul de Păpuşi Sibiu161 şi. PELTZ.E.Of. nr. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. inv. ulterior recăsătorită Veakis) (n. 1947. p. Iosif (n.E. dar graţiată la 29 mai 1956.din 1947 controlor în cadrul D. nr. partea I-a.E. 32 din 8 febr. al P. sub numele “Elena Veachis” (urmare a căsătoriei cu regizorul grec Yannis Veakis). anexa la dosarul nr.I. 1949) (M. Herzelina . 1033.VI. 32 din 8 febr.din 1947 controlor în cadrul D. la Direcţia Presă (M.C. Israel) – absolvent al Liceului Evreiesc din Bucureşti. 200 din 1 sept. 289 din 13 dec.C. M. (M. Zissu . 7950).G. în mandatul Anei Pauker. a M.C. 190 din 19 august 1947.Of. nr.R. după unele surse.P.Of.1914. 3293.la Fabrica de Confecţii Bucureşti (1956-1961).C. Iosif POCLER) (n. 6094). H. 1030. PERŞINARU.Of. anexa la dosarul nr. 1949 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor.din 1947 controlor economic în cadrul D. 1947. Sandu – după război angajat ca arhitect conductor în centrala M. între iunie 1948 şi febr.C. 232 din 6 oct. iar în 1971.C.” clasa a V -a prin Decretul nr.C.Of.Of. ca translator la Direcţia radio (M. 1037. Elena (n.I.I. (M. secţia Cancelarie – dosare anexe. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler (Decretul nr.G.R. cu ordinul “23 August” clasa a III-a (Decretul nr.E. emigrează în 1972 în Israel. 3293. nr.E. nr. partea I-a.. fiica lui Max şi Sofia) – soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu – convertită la creştinism în 1939. angajat în centrala M. membră a Partidului Comunist Austriac în timpul studenţiei la Viena în anii ’30.R.G.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. p. 1123). nr. cu referat de cercetare la fd. în paralel urmează Şcoala Sanitară. 1963. 1038. al P. 1948. M.Of.C. (M. după august 1944: membru fondator şi membru al Comitetului de Conducere al U. 1031.R.din 1947 inspector în cadrul D. PETRAN. nr. nr.36/fisapenala. 1032. nr. partea I-a.Of. Stefania .17. Ludovic .Of.G. nr. 161 Vezi fişa ei matricolă penală de la penitenciarul Dumbrăveni la http://86. partea I-a. 11. 1947. 3707).C. (1945-1948)..php?file=f:\web\Fise+matricole+penale+-+detinuti+politici\P\P+04. membru al Consiliului consultativ de pe lângă Ministerul Propagandei (1944-1946).C. partea I-a. Hertha SCHWAMMEN. 1123). 2790 din 16 sept. a M.Of. p. p. pp.1932 Bucureşti – 2005 Tel Aviv. 5463-4. p. 95 din 22 aprilie 1948. nr..F. 3/1958. (M. PELTZ. 1946). în 1948 reîncadrat ca referent stagiar în centrala Ministerului Industriiilor (M. 14. colaboratoare disciplinată a Securităţii. 264 din 14 nov. Marton . Cernăuţi. înainte de căsătorie (mariajele mixte fiind interzise legal în acea perioadă). 264 din 14 nov. PELŢAN. 12877). arestată în procesul intentat soţului ei. p.JPG. Facla. 8032. a M. lideră a grupării artistice din Uniunea Patrioţilor. C. PECHER.+Pat++Pavel\Patrascanu+Elena/P2070574.C. C. PERL. 1946. 1034. cunoscut mai degrabă ca prozator (debut cu nuvele în 1964). PERLEA. inv. nr. 1949.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. 7491). cu referat de cercetare la fd. cu nume conspirativ “Saşa”.în 1948 numită director al Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. decorat cu ordinul “Steaua R.A. partea I-a. condamnată în 1954 la 14 ani închisoare.C. David .

anexa la dosarul nr. nr. 5728 din 19 ian. 1050. iar apo redactor-şef la Orient Expres. 8552). I. nr.Of.R. PLATZ. Mayer . 1044. 1948.G. pp. 334 din 19 septembrie 1952).C.Of.R. (M. membru al Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă Română. 264 din 14 nov.251 din 30 ian. din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. “Banca Economică” din Bucureşti). PINCAS. încă în viaţă în 1990. nr.E. 1947. 162 V. ministru adjunct al Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale (1952-1953) (numit prin Decretul Prezidiului M.I. 20 (5 iulie 1948): 7). al P. PODOLEANU.C. după unele surse emigrată în Israel. 3293.G.R. Valeria . 1949. a M. nr.M.E. 1947. prenume ortografiat ocazional şi “Jaques”) (11. 646). 1946.Of. p.A. 163 1052.A. 10092). p. decizia nr. Idem v. la Direcţia I.C. Jack (n. nr. nr. 2009: 184-5).C. 264 din 14 nov.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. PINCAS. Iţic MENDELOVICI .G. partea I-a. soţul Olgăi . şeful Direcţiei Administrative a Ministerului Silviculturii (1948-1952) (M. p. 1042. nr. 148 din 25 iunie 1941. directorul Editurii P. 541 163 V. 250 din 27 oct. 1947. GOLDŞTEIN162) (n. partea I-a.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M.. ulterior secretar de stat responsabil cu industria alimentară în guvernul Dej. Alfons (uneori ortografiat şi Pikalsky) – după război iniţial membru al C. POENARU.din 1947 controlor în cadrul D. p. secţia Cancelarie – dosare anexe. M. 1964 cu Medalia Muncii.în martie 1945 reîncadrat la Subsecretariatul de Stat al Aerului. 10. decorată în 1964 cu ordinul “Steaua R. 1949. partea I-a. 232 din 7 oct. p. partea I-a. fiica lui Leon) – soţia lui Gheorghe (alias Gogu) Petrescu. Difuzării Căreţii şi Presei. (M. p. Albertina .Of.D. M. PETROVAN. 21 din 25 ian.din 1947 inspector în cadrul D. nr. Vapniarka şi Grosubova). 15 din 19 ian.e.R. partea I-a. POPP.1900 Podu Iloiaei.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.Revista mea.E. Jiu.Of.Of. 1043. PICALSCHI. 1946 în M. partea I-a. 803 din 21 dec. 52 din 4 martie 1945.P. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr. p. apoi director general al Direcţiei Generale a Editurilor. 1946 a ministrului Justiţiei (M. Politică). Adela (n.N. 36 din 14 febr. însărcinat aducerea la îndeplinire a sentinţelor în simulacrul “Marele proces al trădării naţionale”. 1045. PINSLER. Iaşi – 1972 Bucureşti) .C. Paul (n. fratele Elenei Ceauşescu. Direcţia Aviaţiei Civile. PETRESCU. internat în perioada 1941-1944 în lagărele de muncă disciplinară de la Tg. idem referatul de cercetare la fd. Raşela.832).Of. 10092). 8598).Of. în 1948 numit de către Ministerul Comerţului director al societăţii naţionalizate “Bod” (B. 117 . (M. nr.A. nr. 658).Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 1051. 1041. C.E. Betty . Felix . a M. 16 din 20 ian. nr. 1654-5). al S. 1053. partea I-a. Hary – menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. partea I-a.C. când âncă nu îşi românizase numele. p. 1047.ilegalist (membru de partid din 1921. 97. decorat ca pensionar prin Decretul nr. nr. (M. 15 din 19 ian. partea I-a. 1054. după 1944 procuror la Parchetul Tribunalului Ilfov. Samuilă . Solman . 1949. nr.C. după altele decedată în Bucureşti.C.I. p. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. a III-a. PETRICU. (viitoarea Ed. a M.C. – numit în decembrie 1948 membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (Bărbulescu et al.Of.Of. PETRESCU. partea I-a. 1945.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. jud. fiul lui Litman şi Tauba. 1946. 3660). 219 din 23 sept. 642) 1046. p. V-a. 30 sept. 31/1957. 1963.” cls. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. 423 din 15 iul. 104 (solicitarea).) şi îndeplineşte funcţia de secretar de redacţie. 1906 Bârlad) .sora lui Ladislau Vass).II. partea I-a. p.din 1947 controlor în cadrul D. cumnatul Ghizelei Vass (i. nr. partea I-a. Alfred V. inv.I. 1048.Of. Prezenţa sa în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 1049. PETROIANU.P. PITARU. – evreu originar din Basarabia.R. A. etc.I.

PRISICEANU.1912 – 14.Of. 26 din 2 febr. Pinchas Solomonovici.I. instructor al C. tatăl filologului George Pruteanu (1947-2008) (Brătescu 2007: 251-3. 252 din 3 nov. 662). nr. M. 9712. 2729. membru în conducerea C. din 1957) şi mama Ilincăi (căs. Ivan Stepanovici RAB. din 1952 transferat la catedra omoloagă din Iaşi. fiica fostului ministru al Agriculturii şi ambasador în China Angelo Miculescu). Ioan (n. PRAGER. 1056. (1948-1951). Adalbert . nume schimbat în 1945164) (15. 5/1944/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei.R. până în anii ’70.D. apoi al F. partea I-a.S. 76 din 31 martie 1948. M. 4384. 1059. Rudolf – după război referent la Subsecretariatul de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. PRUTEANU. în M. nr. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. nr. p. 1062.S. 183 din 14 aug. în prezent Bartolomeu) . cumnatul lui Leonte Răutu (soţia sa. 267 din 21 nov. PROFETA.E. fond 495 (“România”).C. partea I-a. PREOTEASA.Of. în anii ’70. nr. p. nr. 1947. 1948.. al P.S. 115196 din 14 nov.R.Of. deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952). director medical în centrala ministerului (1945-1948). partea I-a.Of. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa a III-a (M. p. Eva. Huşi/Vaslui – 16. Adrian Năstase (recăsătorit în 1985 cu Dana. 1061.C. partea I-a. nr. p. PROTOPOPESCU. p. nr.M.D. 1949.G. n. membru P.C. 1057.XII. nr. a fost soţia fostului ministru de externe Grigore Preoteasa (decedat în accidentul aviatic din U. 264 din 14 nov. 3001). Josefina – după război şefă de birou.. 112 din 17 mai 1948.E. 4200). şeful Direcţei Policlinici şi Spitale (1948-1952). p. p. Iacob .C. p.C. a M. a fost sora lui Răutu). 28 sept. nr.R. 1063.S. 1058. p. dosar de cadre din 1954). 7151). pozişie din care a participat la coordonarea reformei sectorului sanitar din ţară. după alte surse Janoş Rab) (1904-1973) – general. 1949. partea I-a. I. al P.C. 1919) – activistă a secţiei Propagandă-Agitaţie a C. 1949.1966 Iaşi) – după august 1944 membru al comitetului sanitar al Apărării Patriotice. FEHER) (n.1055. PRESSER. nr.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1060. Artur (fratele compozitorului Laurenţiu Profeta?) – din 1947 inginer specialist în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.R. 76 din 30 martie 1946. 10200. 10092). conferenţiar la catedra de organizare sanitară a I.C. în 1940. partea I-a.Of.II. Bucureşti.E. p.S. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. RAB. 16 din 20 ian. nr. partea I-a. 1945. clasa a II-a. 1945. nr. al P.S. M. Ecaterina (zisă Kati) (n. partea I-a. (iniţial la sectorul Evidenţa Cadrelor şi Documentare).după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. 7234.R.I.Of. PROPPER. PRATSCHER. Eti (n.Of. “refugiat” în U.Of. a politicianului P. SINGER) (2.controlor la D. 164 Vezi dosarul nr.Of.. Burcă 2007: 13) (dosar P/167 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 1214). p.XII. 184 din 13 august 1947. după război activistă de partid.M. Honora . POPPEL. Paul (n.Of. p. p.1908 Fălciu. decorată în 1971 cu ordinul “Steaua R.F. 1066.. p. partea I-a. 662. 1064. respectiv aprobarea schimbării numelui prin decizia ministrului Justiţiei nr.R. partea I-a. Marcel Maximilian (1895 – 1960 Bucureşti) – medic şi profesor. partea Ia.1984) – membră de partid din 1938.C. 1945. partea I-a. iar din martie 1948 şefă de secţie în centrala Ministerului Artelor (ulterior şi Informaţiilor) (M.R. Alexandru . cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. 1945 în M. 168 din 18 iulie 1941. (110/1955). nr. 1065. inspector general sanitar în Ministerul Sănătăţii (1944-1945).prima soţie.Of. POPPER. nr. 3705).C. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. 16 din 20 ian. 35 din 11 febr.Of. partea I-a. 845). membru de partid din 1945.R. 95 din 22 aprilie 1948. partea I -a. Oigenstein.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.Of. 118 . apoi.

partea I-a. 1075. 206 din 1 sept. 1072. partea I-a. Eugen-Constantin (n. Ivan . 1949. membru de partid din 1944. membră de partid din oct.C. nr. Ioniţoiu 2000:IX)168. partea I-a. RACHMAN. (cf. Liana – ambasadoare în Senegal în anii ’60. nr. p. 1947.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. M.Of. 11/1954). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. 4540). 7817). din 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. şeful serviciului de cadre din M. 24 febr. 1949. Alexandru . incinerată la Bucureşti. 1946. în acelaşi an este delegat şef al Direcţiei Generale a Redevenţelor şi Impozitelor Miniere în acelaşi minister (M.Of. iar apoi general adjunct în centrala Ministerului Informaţiilor. Nastasă. V. 167 V.C. 33/1958. p. nr. partea I-a. inv. partea I-a. 1123). p. 1351). p. 803 din 21 dec. 1074.Of. 42 din 20 febr.Of.C. (r.Of. 61 din 21 martie 1946. p. unde s-a căsătorit cu David Wizman.Of. 282 din 5 dec. articolul său consacrat Ghizelei Vass.contributors. ulterior directorul Institutului de Istorie Militară din Bucureşti.R. RISDORFER) (n. nr.R.M.%20Rab%20-%20Razus/Rado%20Alexandru/index. Şomuz – din 1945 şef de birou la Oficiul de Studii al Ministerului Muncii (M.125. inculpat şi condamnat alături de alţi evrei funcţionari în comerţul exterior în 1961 pentru subminarea economiei naţionale. nr.P. 225. al P. 34 din 10 febr.) de artilerie. Felicia (verişoară cu fiicele lui L.php.Ap.Of. M. 803 din 21 dec. a emigrat la începutul anilor ‘70 în Israel. RADO. 119 din 28 mai 1947. partea I-a. 4255. 1071. RADIAN. Varga 2003a: 664-5. M.C. 121 din 31 mai 1945. ulterior activistă a secţiei Propagandă şi Agitaţiei 165 166 cu dosar de cadre la secţia Economică a C. fişa matricolă penală la http://86. 1912 Griviţa. nr. 256 din 5 nov. în care şi menţiunea Mariei Rab. I. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 119 . partea I-a. 9855).1944. RADO. p. nr. Pinhas . radiat din registre laolaltă cu ceilalţi rezervişti evrei în 1940167. 1941. al P. sublt. p. în anii ’50 director adjunct al întreprinderii “Româno-Export” a Ministerului Comerţului Exterior.1980) – sora Stelei Moghioroş. RADO. 1076. eliberat în 1968 (Andreescu. B. 1948.Of. fond 495 (“România”). nr. M. 1070. Maria (1915-1976) – sora lui Ioan Rab şi cumnata lui Leonte Răutu. 225. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. al P. reîncadrat în 1945. 1947. partea I-a. 1964 cu Medalia Muncii. 3905. Gita Iakovlevna (11.inv.R. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1069. la http://www. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. decorată prin Decretul nr. p. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Solomovici 2004: 283. 168 V.Of. doc. 17. 32 din 8 febr. partea I-a. 2137. 1947. 1964 cu Medalia Muncii.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 5123.Of.ro/politicadoctrine/cine-a-fost-ghizela-vass-despre-dosare-intrigi-si-anchete/. V. III-a165. M. 8). nr. după război numit preşedinte al Oficiului Industrial al Bumbacului. nr. apoi înalt funcţionar în Ministerul Comerţului Exterior şi autoare a diverse articole în revista Probleme Economice (dosar la secţia Relaţii Externe a C.R.R. cu referat de cercetare la fd.17.VI. RABINOVICI. revenit în ţară în 1944.N. dosar nr. Tismăneanu166). p.. pentru scurt timp ministru adjunct al Construcţiilor.până în febr. sub numele Barbu pentru scurt timp şefa Secţiei Internaţionale a C. nr.Of. Tutova) – în 1948 era referent-şef la Oficiul de Studii al Ministerului Minelor şi Petrolului (M. partea I-a. nr. p. RADOŞOVEŢKAIA. nr. (1950-1953). p. 1068. p. apoi ambasador la Moscova. 1189. RADIAN. ambii stabilindu-se câţiva ani mai târziu în Olanda. S. 1067. 3293. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. în anii ’50. 1073. C.. nr.decorat prin Decretul nr. 1 din 1 ian. inv. 284 din 8 dec. nr. RACHMISTRIUC. nr. dosar nr.Of. RAB.1910 – 17. 2).VIII.P. Alexandru (fiul lui Martin şi Paula) (n. 1480.C. M. fiica sa şi a Evei. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. anexa la dosarul nr.XII.1905 Reşiţa) – fost patron de fabrică. Răutu). partea I-a. Emeric – în mai 1945 angajat ca translator-şef în centrala Ministerului Propagandei. M.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/R/R%2001. ulterior promovat inspector. 2595). 10860. 107 din 15 mai 1945. partea a 2-a. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M.C.

Herşcovici) (n. REICHENBERG) .P.P. partea I-a. RALLIŢEANU..R. Desideriu (n.I.S.scribd. 4058 din 21 ian. 1947. 26 din 1 febr. fost ilegalist. RAICU. 171 George Manu (alias „Testis Dacicus”) îl identifică „de origine bulgară şi evreiască” (2011: 162). 995. 7234). 225. p. sociolog.com/doc/35654729/Petre-Pandrea-Calugarul-Alb). contributor marcant la propaganda regimului stalinist (a se vedea lucrările Caracterul antiuman şi antiştiinţific al psihologiei burgheze americane (1954).N.P.Of. ministru plenipotenţiar la Legaţia României de la Washington (1946-1948).Of. p. 1078. 115 -21). partea I-a. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. Mişu” (în Kuller 2008a: 452). 184 din 13 august 1947. în 1949 referentă în cadrul secţiei la serviciul Biblioteca şi Arhiva Presei (A. p.N. 1945.A. partea I -a.R.R. nr. p. membru titular al noii Academii a R. instrument al agresiunii imperialiste (1954)). 169 170 V.1896 Bucureşti (după alte surse la Huşi) – 17.VI. ff.1921 Galaţi) – la sfârşitul anilor ’40 inspector general în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (M. REITMAN170) (n.C. vicepreşedinte al Prezidiului M. fd.R. dosar nr. Mişu – în 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. 25 din 1 febr. partea I-a.Of.C. nr. nr. p.R.Of.X.în martie 1945 reîncadrat la D.R. şeful catedrei de psihologie la Universitatea Bucureşti. 6292).a C. preşedinte al Comitetului pentru Normarea şi Repartizarea Combustibililor (1949-1950). internat la Târgu Jiu în timpul războiului.B. 1948.A. înmormântat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. după august 1944 ministru al Artelor (martie 1945 – august 1946). Pamfil Şeicaru susţinea că mama lui Ralea s-ar fi numit de fapt „Angelica Kaufmann” (informaţie îndoielnică în opinia lui Petre Pandrea (în Călugărul alb.funcţionar în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor (1945-1947) (M. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni (M. după război membru al C. nr. psiholog.IX. C. 753). în 1947 numit de conducerea C. director al serviciului de cadre al PCR (1945-1948). 1948. 1082.G. iar inventarul de fişe bibliografice al C. Iosif (n. 5465).1964 Berlin) – filosof. partea I-a.C. decizia nr.” clasa I-a. fond 495 (“România”). inv.E. partea I-a. Jozsef RANGECZ. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.M. partea I-a. I-a. dosar nr. Decretul Regal nr.1952) – evreu maghiarofon. nr. apoi prim adjunct al şefului Serviciului Special de Informaţii (1947-1948). zis “Mişu”) (1.Of. diplomat. 4696). RANGHEŢ. RALIAN. 1081.I. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. Mihai171 (fiul lui Dumitru Ralea şi al Ecaterinei Botezatu [sic].F. 51/1949. 58 din 11 martie 1947. 30 din 6 febr. RADOVICI. (din 1948). RAICU. al P. nr. H. pp. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.. include intrarea „Ralea. fiul Elisabetei) (7. 1080. partea I-a. 10 iunie 1908 Buzău) . partea I-a. dosar nr. 120 .P.IX. director al Institutului de Psihologie al Academiei R. al P. p. partea I-a). deputat de Timiş în Marea Adunare Naţională.R. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA..1917 Galaţi) – după război specialist în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. preşedinte al Comisiei Naţionale pentru UNESCO (1961-1964). Melania (n. al P.R. 225. 81 din 7 apr. nr.C. 148 din 30 iunie 1948. 1945. 189 din 17 aug.V. în 1948 transferat ca secretar de presă la Direcţia Legislaţie şi Presă a Ministerului Industriei (M.R.Of. Marcus Ralian A. C. membru al Comisiei Controlului de Partid (1945-1952). 169 din 24 ian.” clasa II-a. 21). om politic. RABINOVICI169) (n. co-director la Viaţa românească (19441946). Marius (n.C. 5. pentru socialism” din actualul Parc Carol din Bucureşti. Arad – 1. 6. nr. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. (1945-1952) şi supleant al Biroului Politic (1948-1952). (1958-1961). membru supleant al B.Of. Micu (n. nr. p. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 63). p.Of. inv. 36 în versiunea online de la adresa http://www.S. fond 495 (“România”). 1077. al P. 704.1904 Olari.VIII.C.I. sau “Războiul psihologic”. 1945 în M. nr. 1654-5) 1079. 1841). V. 175 din 31 iulie 1948. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a CC al PCR (12/1954). secţia Propagandă şi Agitaţie. (?!) RALEA. 1948 a ministrului Justiţiei în M. p. 52 din 4 martie 1945. 1083.Of. (1948-1952).M.Of.P.R.

decizia nr. recrutată de N.Of.I. RANGHEŢ. 5360). 173 din 31 iulie 1947. partea I-a. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C.Of.Of.Of. 1947.1909 Roznov. iar tatăl adoptiv. iniţial ca director în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. 1089. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. partea I-a.C. ulterior ca membru în conducerea ILEXIM. jud.D. Dorina (n. ca pensionară..C. nr.D. apoi activă în domeniul comerţului exterior în mandatul ministerial al lui Gogu Rădulescu. 1949. RĂDULESCU. Cenad (atunci) Ungaria – d. în lotul “fracţioniştilor”. vicepreşedinte al C. M. 1949. nr. condamnat la moarte ca “trădător” în primăvara lui 1989 (tatăl natural al acestuia a fost Andrei Bernath. 266 din 17 nov.Of. 121 . 759).controlor (1947-1948). reabilitată în 1964.I. incinerată la crematoriul Cenuşa. nr.E.VIII. după 1944 secretar regional de partid în Ardeal.VI. RUDICH) (25.R. nr. 205 din 4 sept. 225. nr. de la care a preluat numele. 1948. p.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. (M. în paralel publicistă şi scriitoare mediocră. 1948. 1947 în M. p.F. Max.C. (M. membru supleant al C. Bucureşti) – fostă muncitoare şi ziaristă mediocră la un ziar în limba maghiară din Arad. (103/1953). nr.R. revenită în ţară în 1944.C. p. partea I-a. în Biroul Consiliului Mondial al Păcii. Ilon(k)a PAPP) (n. 1091.R. p.D. a Ministerului Comunicaţiilor (M. 27 nov. nr. 1938). iar apoi promovat inspector în cadrul D. timp de aproape două decenii (’60-’80) secretar general al Comitetului Naţional pentru Apărarea Păcii şi reprezentant al R. al P.F. Sanda (n. 264 din 14 nov.G. 93579 din 11 oct. nr. refugiată împreună cu soţul ei în URSS în 1941-1944 (perioadă în care este avansată până la gradul de colonel N. între 1952 şi 1958. 6781.R.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.V. 45 din 24 febr. Roland . colaboratoare la Cuvântul liber (1935-1936). în cercul unor poeţi evrei avangardişti. 225. unul din semnatarii “Scrisorii celor 6” din 1989).F.K.V. Leon BARAT) (n.R. dosar nr.C. din 1927. Ştefan – la sfârşitul anilor ’40 director adjunct în cadrul Direcţiei Generale C.I. 1947.R. 1093. când a fost exclusă din P. RĂCEANU. dactilografă la Comisia Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Artelor (din martie 1945).în 1948. 1087. Sandala VEINBERG) . apoi la Viaţa capitalei (1947-1948). nr.1982 Bucureşti) (fiica lui Isac şi Maria Rudich) – soţia demnitarului comunist Gheorghe (zis Gogu) Rădulescu (căs.Of. Leon (n.M. 1088. 240 din 17 oct. RĂDULESCU. Aurel – în 1947 contabil în centrala Ministerului Comunicaţiilor (M. partea I-a. p. ajunsă în Bucureşti în timpul adolescenţei.S. decorată de autorităţile comuniste în 1949 cu ordinul Apărarea Patriei cls. în Transnistria. B. decorată în 1981. partea I-a. 144 din 25 iunie 1948.D.R.C. 1626. redactor la Graiul Nou (cotidianul de limbă română al Armatei Roşii) (1944-1947). RĂDULESCU. 1085. p.C.E. Grigore Răceanu. 1090.1084. 10092). 1914 Dangeni. din 1949 referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. a M.1981. 5463-4). 1092. membru P. inv.M. al U. fond 495 (“România”). 662). fiind demobilizată abia în 1947). p. 7344). 1947. al P. 644). fond 495 (“România”).d. membru al C.IX1909 com. 1086. la Direcţia Presă (M.soţia lui Iosif Rangheţ.V. BT) – din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. RAPAPORT. al U. partea I-a. RAPAPORT.C.Of. III-a.K. ilegalistă.Of.R.P. mama diplomatului Mircea Răceanu. 16 din 20 ian. 148 din 30 iunie 1948. Ileana (n. partea I-a. dactilografă în capitală în perioada interbelică. prietenă şi protectoare a Anei Blandiana. 114). partea I-a. p. Semerland . Macău.C. RAUSCHER. dosar nr. mort în lagărul de la Râbniţa. inv.din iunie 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor.Of. Neamţ – 21. (1955-1958). pp. după naţionalizare. numit de ministrul Industriei conducător tehnic al fabricii de postav din Buhuşi (M. 15 din 19 ian. p. Solo . nr. 10174). 9340). cu ordinul “23 August” cls.” cls. III-a şi în 1964 cu “Steaua R. 3.Of. (din 1948). a M. RASNOVIESCHI. 21. RAUŞER.G..

nov.173. p. ordinul “Steaua R.P. (mandate succesive 1948-1985). ordinul “Steaua R. Mihail Oişteanu (n. inter alia.) Oroveanu..C.R. şef al Direcţiei Propagandă şi Cultură a C. 3 septembrie 1943 la Karaganda (în prezent în Kazahstan) şi al publicistului Andrei Oişteanu (n. (1948-1984. Tismăneanu). preşedinte al Consiliului de Conducere şi rector al Academiei de Ştiinţe Social-Politice “Ştefan Gheorghiu” (1972-1981. 1947. 225. “principalul ideolog al P. s-a căsătorit cu Ivan (alias Ioan) Rab.M.Ex. în timpul ceremoniei cântându-se Internaţionala (în 1993!)174. Bucureşti) (a locuit în Bucureşti. Anca (căs. în Forţele Armate. în 1950.R. 253 din 1 nov.669 din 12 mai 1947 a ministrului Justiţiei. 1946.T. soţul acesteia. A se vedea însă şi decizia nr.C. Industriei Alimentare. al P. în 1940. născuta Eva Isaakovna Oigenstein. căsătorit cu Bella Iosovici (originară din Cernăuţi).  Fratele lui Leonte. titlul “Erou al Muncii Socialiste” şi medalia de aur “Secera şi ciocanul” (1964).” clasa I-a (1960).1) – înalt funcţionar timp de decenii la ministerele Industriei şi Comerţului. căsătorită cu inginerul de sunet 172 172 Şi-a românizat numele în baza deciziei nr.R. ale C.  sora lui Leonte Răutu. membru P.C.d.C.C.M.I.R. fond 495 (“România”). nr. membru al Biroului Organizatoric (1950-1954).  cealaltă fiică a lui Răutu. al P. Facultatea Istoria şi Teoria Artei. Mihai Oroveanu. supleant al Biroului Politic (1955-1965).. Intr.C. ordinul “Apărarea Patriei” clasa I-a (1974).1910 Fălticeni – 1993 Bucureşti) – cf.E.M. în 1980 cu “Steaua R.  prima fiică a lui Leonte Răutu. membru în comitetul de redacţie la Scânteia (1945-1948).III.Of. 7. p. fugit în U.” clasa I-a (1980) ş. prin Decretul regal nr.R. secretar general (1960-1964) şi apoi ministru adjunct la Ministerul Comerţului Exterior (1964-1969). Silviculturii şi Apelor) până la pensionare. RĂUTU. Mikhail Nikolaievici Oigenstein. 2006.1094. ordinul “Victoria socialismului” (1971). ŞMILOVICI ) (3.R. Bucureşti).A.S.A. general de Armată. partea I-a. din 1931 (în U. Leonte (n.N. 45. (1974-1981).C. v.II. cu Nicu Ceauşescu şi V. Bădeni nr. când este marginalizat urmare a scandalului pe marginea emigrării fiicei sale Elena. şeful Secţiei de Verificări a C.C. nr.1915 Galaţi . incinerat la crematoriul “Cenuşa”. colegă de clasă la fostul Liceu Nr.C. apoi cu diverse alte funcţii. pe str.Of. din 1929). zis “Mişa”). Elena (zisă “Lena”. dosar nr. decorat cu ordinul Muncii clasa I-a (1948). Iacob (n.R. 85). şef adjunct (19451948) şi apoi şef (1948-1956) al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.D.R.com/2009/06/13/un-portret-necrutator-sorin-lavric-despre-dictatorul-ideologic-leonte-rautu/ 122 . ambasador la Moscova şi respectiv director al Institutului de Istorie Militară din Bucureşti în perioada comunistă. 226 (1026). ulterior angajat şi chiar şef al Serviciului Tehnic al F. p.P. este director al Muzeului Naţional de Artă Contemporană şi director al Fundaţiei ARTEXPO. 9763). vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (19691972). al P. deputat M.C. inv. în 1978.P.R. 6590 din 22 ian. raportului C. RĂUTU. ilegalist. nr. 174 http://tismaneanu. iar succesiv reorganizării. 1-21 martie 2005. 173 Vezi şi un material care îii este dedicat cu prilej aniversar în Realitatea Evreiască. Comerţului Interior şi respectiv Industriei Alimentare (reorganizat în 1973 al Agriculturii. ca supleant între 1958 şi 1960).S. cu grad de locotenent-colonel. 2066 din 20 oct. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 24. al Comitetului Executiv (1965-1974) şi al C. 1095.S.R. este profesoară la Universitatea Naţională de Artă Bucureşti.R.R.M. este tatăl lui Valery Oişteanu (n. al P. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.d. infra)./P.” (2006: 46).S. (1956-1965). partea I-a. 1946 în M. Parhon”) (din 1949).C. după august 1944: membru C. dobândeşte cetăţenia sovietică şi serveşte chiar ca deputat în Sovietul Suprem Ucrainean până la 22 iunie 1941. 1117. decorat. membru al Secretariatului (1965-1969). actual “Jean Monnet”. şeful catedrei de marxism-leninism la Universitatea Bucureşti (devenită “C.S.”..a. Lev Nikolaievici OIGENSTEIN) (28.wordpress. 1947 (M. 36 din 12 febr.R. 18 septembrie 1948.

X. pp. (1955-1960) şi al Comisiei de Control a Partidului (1960-1965). b). 225.C. 95 din 22 aprilie 1948. Koller. 1100. Milton Schapp.Of. 3909). Mathilda . până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. 107 din 15 mai 1945. 7. Ştefan I. fiica lui Andrei şi Elena Coler. 126 din 6 iunie 1947.R. July 1 and 13.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. soţia lui Leonte Răutu) (n. fiica sa. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. Boris – după august 1944 încadrat ca şef de birou în centrala Ministerului Propagandei Naţionale.A.. Moritz . pentru care a cărui coloană sonoră i s-a decernat premiul A. 123 . Oscar (n. nr.C. decorat prin Decretul nr. REGENSTREICH. REGMAN. Andrei Coler este confundat frecvent cu lt-col. kominternistă INCOMKA. 4534). nr.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Bumbacului.din 1945 şef de birou tehnic la D.din 1948 şef de serviciu în cadrul D.1924 Cernăuţi) . REDLINGHER. REICHER. 175 din 31 iulie 1948. Natalia (n. nr. Mirodan). 3706). traducere parţială disponibilă şi la http://arhivaromaneasca. I. p. cu Paula. nr. Leon – în 1947 numit de ministrul Industriei membru în C. 1982). Hearings before the Subcommittee on Trade.G.I. în mai 1945 promovat şef de secţie (M.Oszkar Redlinger) (n.C.Of. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. 1096. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. nr. urmare a unui veritabil scandal diplomatic. Zalman . 972 din 8 dec. ilegalistă cu stagiul recunoscut din 1935. inv.Of.a. (1948-1952-?). C.B. fiul fostului guvernator de Pennsylvania şi ambasador american în Israel. 1966). RÂPEANU. 1654-5) 175 Autor al mai multor coloane sonore ale unor filme româ neşti din anii ‚70.C. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni.N.S. nr. Ero(f)tei – funcţionar în cadrul Ministerului Energiei Electrice în anii ’50-’60. nr. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. 221-223. REICHER. partea I-a. fond 495 (“România”). (1950. Luminiţa. Trudi Gertrude.din 1948 şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.C. partea I-a. după război deputat M. 1097. partea I-a.Of. Magdei Ursache.S. s-a căsătorit cu Simion Babenco. în 1947 numit de conducerea C. 1105.R” cls.IV. cf. 662). 1949. între care şi „Mara”. cuplul Andrei şi Elena Coler (fapt realizat la sfârşitul anului 1982176).R. Lazăr . 18 iulie 1912 Bălţi) – de formaţie farmacistă (cu studii în Belgia). 287 din 11 dec. partea I-a. 1629). Trude (n.Of. p. Inului şi Cânepei. 1104. din 1975. Niunea Iakovlevna REDEL.C. partea I-a. 16 din 20 ian.1894) – fost ilegalist din Timişoara. 1988). REINHORN.I.I. partea I-a. 28. 1951). partea I-a. 1098.Of. 6292). 1103. p. 176 V. RĂUTU.N. 1099. a depus împreună cu soţul ei o cerere de emigrare din România. p. 1102. căs. 1982 (Washington. soţia lui Răutu “n-a vorbit niciodata româneşte” (Ursache f. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. p. emigrase în Israel încă din 1977 (după o relaţie cu Al. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.R. fapt care ar fi contribuit la marginalizarea lui Leonte Răutu în 1981. pp. lector la Şcoala Superioară de Partid “Ştefan Gheorghiu” în prima jumătatate a anilor ’50.A. 1947.wordpress. REICHER. apoi se stabilise în SUA şi se căsătorise cu Richard Schapp.R.: Government Printing Office. V-a (dosar R/40 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).F. în 1982.Of. 52 din 4 martie 1945. al P.com/arhive/arhive-ignorate/pagini-de-istorie-recenta/serban-andronescu-romaniadiscutata-in-congresul-american/. ulterior membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.P. activist de partid. House of Representatives. 1101. comandant al penitenciarului Aiud între 1953 şi 1958.Andrei Coler175 (fiul lui J(e)an Coler). cel din urmă a intervenit inclusiv în faţa Subcomisiei pentru Comerţ a Camerei Reprezentanţilor SUA pentru a forţa pe cale diplomatică emigrarea părinţilor nurorii sale.A. REICHMAN. p. nr. dosar nr. D. al Oficiului Industrial al Zahărului (M.

achiziţii şi premiere (M. 1945. RIVEN.S. ulterior deputată M. Zoltan – din febr. deputat de Prahova. nr. C. nr.1987 Montevideo. 177 V.C. 25 din 31 ian. fond 495 (“România”). nr. şi a Comitetului Femeilor P.487 din 8 dec. 1947. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.Of. partea I-a.R.Of. partea I-a. M.M. M. RENNERT. REITMAN. p. 643). în facţiunea pro-comunistă la Congresul de unificare din octombrie 1947 (Solomovici 2001I: 195). RIEGLER. 1113. 1116. inclusiv pentru nume. 6167.1895 Piatra Neamţ – 22.I. 1108. membru de partid. anexa la dosarul nr. inv. p. 1947.G. secţia Cancelarie – dosare anexe.C. 1118. p.. Mauriciu . 1111.I. până în iunie 1947. 264 din 14 nov.III. RELGIS.1897 Piatra Neamţ) – din mai 1945 secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. din Ploieşti în anii ’50.Of.N.Of. nr. I.G.. Solomon . Uruguay) – poet şi prozator încă din perioada interbelică.din 1947 inspector în cadrul D. 1949. partea I-a. p. 16 din 20 ian. 124. partea I-a. Avram Boer . 1110. partea I-a.Of. partea I-a. Emil – din octombrie 1945 secretar cultural I în centrala Ministerului Afacerilor Străine / Externe (M. nr.după război referent în administraţia centrală a C. Eugen (n. doc. RIGANI. ăartea I -a.Of. (1960-1965). 1109. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. 1949. 52 din 4 martie 1945. (1961-1965) şi vicepreşedintă a Consiliului Naţional al Femeilor şi membru C. nr. decorată în 1963 cu Medalia Muncii.C. 1117.A. C. a M. 2341. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. ROSENBERG177) (n. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.F. p. 4968). al P.L.în 1948 director adjunct al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M.C. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.E.III. nr. nr. 4707).R.G. RIESEL. nr.Of. Olt – 1980 Bucureşti) – preşedintă a Consiliului Regional A.E. partea I-a.C. 124 . partea I-a. RÂPEANU.D. 107 din 15 mai 1945. 9 di n 12 ian. Tehnică a Ministerului Industriei (M. p. nr. p. 2932) 1107. nr. Zoe (Adamescu) (1.B. nr. 1947.S. Dinu Emanoil . 170 din 26 iulie 1948. între 1946 şi 1947 funcţionar în centrala Ministerului Artelor. Beniamin (n. al P. membru al secţiei Literare a Comisiei ministeriale de lectură. Paula . 1119. 1654-5) 1112.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. Bartolomei . partea I-a.S. infra). Leibu .după război membru P. 45 din 24 febr. dosar nr. cu referat de cercetare la fd.R. 26 din 1 febr.VI. 4). RIEGLER.1106. 10092). RIEGLER. RIEDER. 419). 11098. nr. inv. 1626). Bella – directoare în Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60.Of.Of. p. p.. partea I-a. 1114.Of. RENYI.C. p.1912 Corabia. a M.C.Of. 3904). RIEGLER.după război consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor..Of. REISS.I. partea I-a. nr. 78 din 2 aprilie 1948. partea I-a. p.U. 734). p.IX. 1949. nr.Of. 130 din 11 iunie 1947. 3293. 125/1960. Leon . Rîpeanu (v.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 9219).Of. nr. Bibliogarie şi Ed. în ianuarie 1949 numit director adjunct al Institutului de Documentare. la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de secţie la D. 15 din 19 ian. 1115.R. (M. 645). p.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 1948 controlor în cadrul D. 131 din 8 iunie 1948. 225. partea I-a. 241 din 22 oct.R. 4. editură.A. (M. 292 din 20 dec. p. p. 15 din 19 ian. 1120. posibilă relaţie de rudenie cu criticul cinematografic Bujor T. 1945 în M. 662). 1949.Of.C. 1948.Of. partea I-a. nr. decizia ministrului Justiţiei nr. 753). REISCHER. Eisig SIEGLER) (2. 1945. Gheza . pp. partea I-a.

23/1954). 7 iunie 1920 Bucureşti) – după război inspector general adjunct în cadrul D.R.C. 37 din 14 febr.Of. A. 302). 2002). unde era student la Brno.G. al P. respectiv cadru didactic (din 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. ca pensionară. p. Ernest (în unele documente maghiarizat Ernö) NEULÄNDER)179 (7. nr.E.I. Gustav (n. 1948.G.C.C. 96 din 29 aprilie 1947. A avut gradul de maior în războiul civil din Spania.1121. Sara (n..C. ROLLER. în unele documente interbelice ortografiat şi Zighlbaim) (16. ROBAN. partea I-a. (11/1954). 4085). p. 1128. în 1933 este expulzat pentru activitate ilegală comunistă din Cehoslovacia. a M. Simion – din 1949 funcţionar la Direcţia Control Financiar a Ministerului Finanţelor (M. p. partea I-a. 13. de profesie zugrav.din februarie 1949 referent administrativ în cadrul D. 1946.M.B. 40. ROLLER. Paula . 1949.C.1914 Petroşani. ROSENBERG178) (n. al P. Marin (n. RODAN. p. membru de partid din 1931. 157 din 4 mai 1971. Andrei (n.R. ROMAN. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 1947. ROBINSON.1912 – 28. inv. 1947 (M.C. 1131. partea I-a. apoi Comitetului de Stat al Planificării. dosar nr. A fost avansat la gradul de general în 1948.1913 Oradea – 11. infra]. 10496). partea I-a.I.Of.P. Samuel)) (16. 1124. partea I-a. în cadrul Armatei Române după 23 august 1944.M. p. zis şi “Dezideriu”. Maier LEIBOVICI) – în anii ’50 consilier superior în cadrul Direcţiei Asigurărilor Sociale de Stat. ROMAN. decorat cu ordinul “Steaua R. 1130.Of. în 1945 cu grad de maior.Of.X.V. I.” prin Decretul Consiliului de Stat al R.346 din 16 aprilie 1946 în M. dosar nr. 225. 125 . (30/1956). 1947. 275 din 27 nov.C.1986) – soţia lui Mihail Roller [v.XI. 94 din 19 apr. Sara Markovna ZIGELBAUM. a M. după război colonel de Securitate. nr. Eugenia (n. Iţcu .d. 190 din 19 august 1947. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. M. 4 din 5 ian. 7491). 1123. 3374. 1125.Of.1983 Bucureşti) .S.XII.a.I.Of.R.C.Of. nr.C. (1950. (dosar e anexe u. p. din 1924. 253 din 1 nov. fiul lui Şulem şi Hani (n. fond 495 (“România”). fond 495 (“România”).C. nr. nr.S. RUBINSTEIN) (n. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. partea I-a. în anii ’50 activistă a secţiei Relaţii Externe a C. 225. 1122.R. prin Decretul regal nr. Lionel (n. fond 495 (“România”). 24 din 30 ian. p.R.C. dosar nr. nr. în ian. nr. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. inv. devenind lt. decizia nr. după august 1944 general-maior (în 1949). 21. partea I-a. 225. 9763). cu fişă de cadre la secţia Economică a C. 2086). dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. în perioada ilegalistă ţesătoare la fabrica Minerva din Bucureşti şi conducătoarea Frontului Feminin (v. (M. HD) – în anii ’50-‘60 funcţionar al Comisiei. 1127.C. ROITBERG. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 178 179 V.C. 1951). prin Decretul nr. Dezsö GRÜN. ROMAN. nr. 322). Cloşca şi Crişan” (în cadrul Armatei Roşii).V.din 1947 controlor economic în cadrul D. 158 din 12 iulie 1948. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. Jenia “Erna” Abramovna ROSMAN) (n. (fişă de cadre întocmită în 1955). cu dosar la secţia Economică a C.Of. 1948 promovat inspector (M. şeful secţiei educaţie şi cultură în Divizia a 2-a de voluntari români “Horia. al P. partea I-a. în Forţele Armate. 737). nr. 2066 din 20 oct.-col. 1949.XI. apoi controlor la Comitetul Controlului de Stat (1954 – anii ’60). Şinca 2006: 392).R. S. decizia ministrului Justiţiei nr. partea I-a.E. decorată. 1267). inv. 1126. ROITMAN. al P. Soroca) – ilegalistă.R.616 din 11 martie 1947 în M. p. Isac . 1129. ROMAN. voluntar în Spania. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 1907. fiind însă trecut în rezervă în 1950 . cu grad de maior.evreu maghiarofon. al P. Valter (n.1904-1982) (“Bondi”) – evreu maghiarofon.C.R. nr. membru P. după 1944 activistă a partidului. 5784.

1189). Iuliu .R. 190 din 19 august 1947. în timpul războiului activ în Centrala Evreilor. p. 1142. p. 645).B.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor (M. până în iunie 1948. Henry .Of. ROSENFELD. II-a. nr. 10534).după război. nr. p.Of. Rozentzweig” în calitate de “responsabil al secţiei culturale a PCR”.Of. (M. din partea Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 5386). 1141. ROSENBERG. 662).C. 1947. al C. 8461).D. ROSENBERG. 2001II: 104 şi 2003: 138-9. iar în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 145 din 26 iunie 1948. nr. p. în cadrul Ministerului de Interne în 1948. ROSENBERG. 111. 4534). la sfârşitul anilor ’40. partea I-a.E. facilitând formarea C.Of. David (zis “Dadu”.P.din 1947 controlor economic în cadrul D. nr. 1946. 1136.Of. 26 din 1 febr.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. partea I-a. nr. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M.I. demisionează în dec. Gheorghe .C. Bela – fost sionist. Kuller 2008a: 322-3.S. directorul Editurii Politice (1964-1967. 1949. (1945-1949). p. a M. Samuel .D. apoi membru al C. 1947. ROSENBERG.E.Of. RORLICH. Martin .E. 1139. partea I-a. (1953-1955. transformată ulterior în Direcţia Superioară Politică a Armatei (1948-1950.R.R. 1135. fiind reabilitat în 1964). 295 din 20 dec. 1137. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. când este destituit. p. nr. Sandu Tiller menţionează într-o evocare un avocat “D. fiul lui Leopold Armin şi Reghina (Riva)) (1907-1966) – avocat. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. fostul activist al secţiei Cadre a C. 145.G. membru al C. a Ministerului Propagandei/Informaţiilor. 5142). (1965-1983).D. p. în anii ’50 funcţionar la Consiliul Central al Sindicatelor.P.I. coordonatorul reorganizării Siguranţei ca D. Lupu . partea Ia. cu ordinul Muncii clasa I la împlinirea a 50 de ani în 1963 (Decretul nr. 1963). 1947.) (1945-1948). partea I-a. 614 din 9 oct.P. 34 din 10 febr.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 16 din 20 ian. I-a.E. Bernard . ROSENKRANTZ. 1133. cadru didactic la Universitatea P. partea I-a.. 1143. profesor de economie politică la I. 1968-1983).din 1947 inspector economic în cadrul D. 126 din 6 iunie 1947. nr.Of.C. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. 1138. nr. 222 din 29 sept. nr. membru al Prezidiului U. chiar şef de catedră între 1953 şi 1955. ROSENBERG. (M.E.R. p. respectiv în 1967-1968 cu grad de conferenţiar la catedra de socialism ştiinţific). membru în colegiul de redacţie de la Scânteia (1946). ROSEN.. nr.şeful Direcţiei Propagandă din Inspectoratul General al Armatei pentru Educaţie. 748). p. tatăl lui Petre Roman.C. după război membru în facţiunea separatistă din U.Of. partea I-a. ROSENBAUM. 1132. Silistra – după război şefă de birou în cadrul Direcţiei Speciale O. p. ROSENBLAU. în anii ’70 preşedintele secţiei de Ştiinţe Politice a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice “Ştefan Gheorghiu”.S. partea I-a. 115).E. 136 din 15 iunie 1948. 171. a M. 15 din 19 ian. primul premier al României după decembrie 1989. 1134. 126 . perioadă în care a îndeplinit funcţia de locţiitor politic al Marelui Stat Major).G. nr.C.N. Rosen 1990: passim). al P. ROSENFELD.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului.Of. 7491).C.C. 11282). p. 1949. 1140. Samoil .T.C.din februarie 1949 tehnician la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. Moise . 276 din 28 nov.Of. 1947 (M. verificat în 1958 (Solomovici 2004: 108. ministrul Poştelor şi Telecomunicaţiilor (1951-1953. emigrat în Israel în 1961 (Solomovici 2001I: 385.E.Of.deputat supleant de Botoşani. implicat în alegerea lui Moses Rosen ca rabin-şef după refugierea lui Alexandru Şafran. partea I-a. partea I-a. (1945-1948.G. partea I-a. Cultură şi Propagandă (E. apoi cu aceeaşi funcţie la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. 1949.

procuror militar (unul din acuzatorii “lotului Pătrăşcanu”) (19481954. Adalbert (Alfred) – ilegalist. 1155. 1149. 1156. partea I-a. partea I-a. nr. a M. 3904). în 1948 îndeplinind şi funcţia de preşdinte al comisiei de examinare a asesorilor populari).R. la Direcţia Presă. 738. 1152. al P.din 1947 controlor economic în cadrul D. M. nr. 7950). Moise (n. nr. ulterior în centrala aceluiaşi minister. Ioniţoiu 2000:IX). ROŞCA. 644). după război director al firmei de stat “Româno-Export” din subordinea Ministerului Comerţului Exterior în anii ‘50. p.după război referent în administraţia centrală a C. 10092). p. 1151. Kuller 2008a: 453. Jacob – consilier financiar la Legaţia României de la Washington după război. 1964 cu Medalia Muncii.G. ROSENTHAL. Iacob . p. Aurel .R. 24 din 30 ian. p. 5687). 4946). din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. nr. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.1144.I. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 131 din 8 iunie 1948.până la 15 iulie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. (15/1962) (v. partea I-a. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M.G.Of. 1148.P.E. partea I-a. p. ROSMAN.B. 4707. p. 1947. nr. ROSENZWEIG. partea I-a. etc. partea I-a. în 1942 internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka.Of. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul nr.Of. 645).menţionată la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. (M. respectiv translatoare interpretă- şefă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. 1154.C. 1949. partea I-a.A. Andreescu. din 1948 promovat inspector şi detaşat în teritoriu în judeţul Tulcea (M. M. Sofia . 803 din 21 dec. Lupu Mindirigiu 1999 apud Solomovici 2003: 379). ROSENTHAL. 1947. ROSENZWEIG.Of. partea I-a. partea I-a. M. în mandatul lui Mihail Ralea. ROSENTHAL.Of. 1147.I. 1153. timp de peste două decenii (cu un intermezzo ca ministru adjunct al Justiţiei în anii ’60). partea I-a. nr. 256 din 5 nov. Debora . ROSENTZVEIG. (M. ROSINGER. Solomovici 2004: 217. ROSNER. nr. 15 din 19 ian. ROSENTHAL. Z. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 127 . Varga 2003a: 664-5. 1947. 199 din 23 august 1941. nr. partea I-a.S.din 1947 controlor în cadrul D. 1146.Of. ROSMAN.).Of. 1150. apoi judecător la Tribunalul Suprem. şi Deletant 1999: 248. 154 din 7 iulie 1948. 107 din 15 mai 1945. 7491). partea I-a.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.Of. 190 din 19 august 1947. 200 din 1 sept.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. nr. 423 din 15 iul. Iulius . Nona . ROZENBERG. nr. 1963. A. consilier la Curtea de Apel Bucureşti (1947-1948). p.E.Of.după război secretară de presă grad I. M. Ignatz .Of. Amalia . ulterior la Curtea Supremă de Justiţie a R. inculpat pentru sabotaj în dosarul Prodexport-Italia. până în iunie 1947.. condamnat în 1961. Nastasă. nr. p. eliberat în 1968 din penitenciarul de la Aiud (Solomovici 2004: 281-2.C.C. p. partea I-a. p.Of. nr. 1948. a M. Iacob . 1947. nr. 264 din 14 nov.C. 4968). p. 130 din 11 iunie 1947.Of. 1907. p.I.P. 1949. 10290. 15 din 19 ian. p.R. Rudolf (uneori ortografiat eronat Rossman) – colonel jurist.Of. 1145. nr.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 9858.C. 269 din 20 nov.C. Flondoreni) – director şi membru al Colegiului Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (de pe lângă Consiliul de Miniştri) începând cu 1956 . responsabil cu cenzura publicaţiilor centrale (Corobca 2008c.

numit în mai 1948 de către Ministerul Sănătăţii membru al comisiei centrale interimare a Colegiului Medicilor (prin ordin al ministrului Sănătăţii.Of.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 956). tatăl istoricului Liviu Rotman (Kuller 2008a: 325). Viorica – din 1947 funcţionar în Ministerul Afacerilor Străine (apoi Externe). 1168. partea I-a. 1169. 236 din 16 oct. Marcel – în 1945 inspector general în centrala Ministerului Muncii (M. 26 din 1 febr. nr. 2. partea I-a.X. partea I-a. Solomovici 2004: 594). 9040. când va fi demis şi exclus din partid. 79 din 3 apr. 8856). p. 1948. 1167. p. 1947.E. partea I-a. condamnat la moarte şi executat în 1952 pentru sabotaj şi diversionism182. partea I-a.Of. Beatris – din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului (M. . nr. după război şef de direcţie în cadrul Administraţiei Livrărilor din Ministerul Finanţelor (M. partea I-a. 644). 6292. inginer geolog. 8069). 79. p.1910 Iaşi) – încadrat ca secretar cultural principal în centrala Ministerului Informaţiilor în august 1946 (M. V.Of. partea I-a. partea I-a. 1947. ROTMAN. 2971). 1163. 1948. după război şef de sector în Comisia Controlului de Stat între 1945 şi 1953. 209. p. 1165. şi Levy 2002: 181-2. p. 1963. nr. David (n. (M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.Of. 15 din 19 ian. 111 din 15 mai 1948. ROZMAN. Lulu . Aurel (n. partea I-a. p. ROZEI. nr. Matilda . M. M. nr. ROTMAN. partea I-a. 8971. partea I-a. Marcel (n.Of. 1162. 234 din 8 oct. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M.E. 1170. 4365).G. În M. nr. nr.Of.OF. p. ROTTER.076 din 10 august 1946 în M. p. 229 din 4 oct. Putna) (fiul lui Lazăr) – fost ilegalist (aflat în 1941 pe lista Siguranţei a “comuniştilor de categoria A”). Pantilimon . căs. Lucia – până în septembrie 1948 şefă de birou la D. partea I-a. decizia ministrului Justiţiei nr.%20Rosa%20-%20Rytir/Rozei%20Aurel/index.725 din 6 oct. nr. ROTTMAN. 11362).Of. p. botezat “Aureliu”181) (26. nr. ulterior şeful sectorului Planificare şi respectiv director general adjunct la Canalul Dunăre – Marea Neagră. fiul lui Isidor şi Henrieta. 1948. Löwinger.A.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/R/R%2003. 1949. p. apoi al Direcţiei Planificare (din 1960).C. ROZEN ) (n. 299 din 29 dec. 1947. 33 din 10 febr.Of.Of. ROŞCA. 1164.. 182 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. 187 din 14 august 1946. Aurel ROSENBERG.deputat de Neamţ. v. M. .Of. S. (partea I B) nr. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. iunie-august 1948. p. partea I-a. M. Românizarea numelui în baza deciziei nr. 180 180 181 V. 1910.din 1947 controlor în cadrul D. nr. ROZENTHAL. p. ROTHENBERG. 5785). nr. 1158.php.125. nr.. 1945. în 1948 reîncadrată ca dactilografă-şefă (M. în acelaşi an numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili (M. 128 . emigrată în Israel în anii ’50.C. mai întâi al direcţiei Materiale de Construcţii (19551960). ROTMAN. 1945. membră a delegaţiei României la Conferinţa internaţionala privind problemele navigaţiei pe Dunăre de la Belgrad.I. 1160. Rita – din ianuarie 1948 şefă de secţie în centrala M. ROTH.1952 Jilava) – ing.17. nr. Marcu (1905-1984) – după război inginer-şef la construirea Casei Scânteii. 158 din 12 iulie 1948. 751). p. ROTH.I. consacrându-se ulterior profesiei sale (v.Of. 175 din 31 iulie 1948. p.1157. 1161.X. 7339). 8816.Of. 1166. decorat în 1964 cu Medalia Muncii. 205 din 4 sept. ROTTMAN. 35 din 13 febr.1907 Galaţi – 14.Of. nr. 1945. 188 din 15 august 1946. 102.Of. 1014). p. 423 din 15 iul.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. partea I-a. 1945 a ministrului Justiţiei (publ. 1159. ROZENSCI. apoi director în cadrul Ministerului Construcţiilor.XI. a M.C.

1964 cu Medalia Muncii. aflat în 1941 pe lista de comunişti categoria A a Siguranţei. apoi ministrul adjunct al noului Minister al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1957-1959). SAFIR-MALTUS.1884 . SABANOF.05. RUFFEL. Cecilia Elsa (probabil sora ministrului. RUSSU. nr. 3293. 1182. p. 1949. D. nr. M. fond 495 (“România”). p. 1955-1957). 1179. 10092).C.S. din februarie 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. RUBINSTEIN. nr. partea I-a. M.. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. ilegalistă din Brăila. emigrat în Israel. a M. al P. Victor (n. 1175. http://curentul.] Navale şi Aeriene (1953-1955. (M. 803 din 21 dec. nr. nr. 71 din 183 Menţionat şi în memoriile lui Aurel Sergiu Marinescu. considerat “necorespunzător postului” şi demis la 25 martie 1959183. decorată prin Decretul nr. nr. 4198. 1947. fiul său şi al Agnetei/Julietei. nr.R. 1946. 1176. anexa la dosarul nr. C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. SAIAH. 751).I.05. SAFER. 1172. Amalia .P. responsabil în cadrul Economatului ministerului (M. 289 din 13 dec. partea Ia. apoi.A. 83 din 7 apr. Elisabeta – ilegalistă. partea I-a.” cls. 1945. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M.Of. Bucureşti. 112 din 21 mai 1945. ministru al Transporturilor [Rutiere. la Washington (M. partea I-a. Gheorghe (n. “Julieta” Runcan) (1915-2005. 336 din 20. apoi a lui Panait Istrati (1916-1921). 1947. v.B. 1862). la Direcţia Culturală. nr. 107 din 15 mai 1945. decorat prin Decretul nr. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. p. nr. a III-a. după război deputată de Ialomiţa. Idel . D. M. partea Ia. dosar nr. nr. p. p. 12913). RUKENSTEIN. cu domiciliu obligatoriu în 1941 (v. după august 1944 activist al secţiei Economice a C. 1408/12. p. inv. 290 din 14 dec.R. nr. 131 din 8 iunie 1948. partea a 2-a. 24 august 1945. 1946 detaşată intern ca şefă de cabinet ministerial (M. 2666).în perioada interbelică şofer. 803 din 21 dec.Of.V. nr.Of. 70 din 23 martie 1946. partea I-a. partea I-a. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. partea I-a. după război în conducerea Oficiului Industrial al Bumbacului (M. partea I-a. 12877). supra) . RUDICH.P. Janeta Enta (15.din 1947 inspector în cadrul D. 1181. 353). RUNCAN. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a.din ianuarie 1945 funcţionar comercial în centrala Ministerului Afacerilor Străine. v. 199 din 23 august 1941. doc. ca translator la Direcţia radio (M. 4946). 1914 Bihor) – ilegalist. nr.. p.Of. p. 225.R. nr. 1964 cu Medalia Muncii. nr. nr. PŞAIT) – în mai 1945 încadrată ca şefă de secţie în centrala Ministerului Propagandei. partea I-a. în 1948 numită secretar al Legaţiei R. M.Of.Of. SAFER. a reobţinut cetăţenia română în 2009 (ordinul MJ nr. p. 1946.. în dec. 1177. Margit .1171. 1947. în 1946 numită translator-şef şi transferată la Legaţia României din Londra (M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.Of. 1587. 1174.Of.C. A. 14 din 18 ian.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor.2009. 4968). 22/1956.2009).Of. “Romeo” Eugen (v. secţia Cancelarie – dosare anexe.1973) – soţia lui Ştefan Gheorghiu.R. şi soţia. 3903.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1180. Acaţiu (n. 7817).P. 264 din 14 nov.după război referentă în administraţia centrală a C.I.C. 1189). 3709 şi nr. partea I-a. nr. S.Of. p. 26 din 1 febr.R.net/2010/01/18/prizonier-in-propria-tara-54/.Of.Of.E. SCHÄFER) – originar din Moldova.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. Reimond .G.C. timp de două decenii. 129 . cu referat de cercetare la Fd. nr. inv. p. secretar şi gardă de corp a lui Ştefan Foriş. 1178. p.R. 102 din 4 mai 1945. partea I-a. Steluţa . 19). 282 din 5 dec.S.Of. p. al P. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. SADOVEANU.Of.Of. p. director adjunct în cadrul Ministerului Turismului.C. Lucia (n. 1173. Cimitirul evreiesc Giurgiului ) .C. 34 din 10 febr. 1941. Bucureşti).

1186. V. SAIOVICI. partea I-a. 1192.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.G. (M. SANDU.Of. Constantiniu 2003: 108. 10092). 1190. 62/1955). 1184. Alexandru . Osias HERŞCOVICI184) (n.F.I. SANIELEVICI. decizia nr. SALPETER. 10 (12 apr. cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR (nr. membru de partid.C.M. 37. după război membru de partid.F. partea I-a. nr.Of. membru al organizaţiei de partid din minister (Fl. 803 din 21 dec.R. F.E. Bucureşti) (n. p. Berthold . după unele surse Ignác (Andreescu. D. 16 din 20 ian. absolvită.C. 15 din 19 ian.R. 1185.Of. 19 din 23 ian. 15 din 19 ian. pentru Literatură Universală (M. 146). 1193. 10496). nr. p. p. SAVU.E.IX. SCHAPIRA185) (n. nr. Andrei . (dosar 3/1958.Of.I. Tudor . din 1947 controlor în cadrul D. în 1948 numit de ministrul Industriei director al Întreprinderii locale Comăneşti de exploatare şi industrializare a lemnului. SAND. nr. 2606. partea I-a.E. (M. 179 din 5 aug.G. Ştefan (n. 1183. Mihăilescu 2006: 380.P.Of. 1196.Of.P. 1947.controlor (până în febr.” clasa a V-a. nr. Solomovici 2003: 55). (1945-1948-?) (Şt. 10092).E. apoi cercetător la Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice din Bucureşti. Max .Of.P.A.. 45 din 24 febr. p. Rit(t)a – membru fondator şi apoi membru al Comitetului de Conducere al U. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. Alfred (n. 275 din 27 nov. 803 din 21 dec. 130 . nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. p. cu fişă la secţia Economică a C. 22 sept.E. 1948). Nastasă şi Varga 2003a: 20. a M./U. nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1194. iar apoi promovat inspector în cadrul D. în anii ’60 traducătoare la Ed.1913 Santău. 1947. jud. SANIELEVICI. funcţionară de partid într-un laborator de cercetare. 1949. 216 din 17 sept.C. nr. 1947 a ministrului Justiţiei.Of.I.Of. 662). 1948.R. (M.R.C. p. 1948. 1197. SASSU. 1947.C. 1195. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. p.G. 1188.VI. partea I-a. 536). 5-6). 662). 429-30. 2 din 2 ian. decorată prin Decretul nr. 1948. 1948.S.I. 1948): 2). 36. partea I-a. 1948 . partea I-a.D. anchetată în 1952 alături de alţi “spanioli” şi “francezi”. al P. SALAMON. 1948 a ministrului Justiţiei. (??) SĂLĂJAN. ff. al P. nr. Alexandrina – din octombrie 1948 şefă de serviciu în centrala Ministerului Învăţământului Public (.I. 1948. 1626. 7661). nr. Sanda – fostă infirmieră în războiul civil din Spania. partea I-a. 5. a M. M.VIII.A. Nicu – în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Conservelor Alimentare (M.C. nr. 250 din 27 oct. Ignat .G. 1949. 1964 cu ordinul”Steaua R.R. partea I-a.din noiembrie 1947 inspector în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Bacău) – după război controlor în cadrul D. 642). decizia nr.1923 Bucureşti) – din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 264 din 14 nov.I. Sami . partea I-a.108 din 26 febr. 1191.Of. partea I-a.1966. 1949.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M.E. nr. 16 din 20 ian. p.R. a M. 17. p.Of. SALAMON. în iunie 1952 prezentă în centrala M. SAPHIER. partea I-a. partea I-a.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.R. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat.25 martie 1948.din 1947 controlor în cadrul D. nr.362 din 17 apr. SAUVARD.Of. după 184 185 V. 1949. 264 din 14 nov.Of. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a (inventariat şi de C.C. Leontin (19.C.C.C.E. p. 1187. nr. transferată ca activist al secţiei Gospodărie de Partid a C. 640).. 3). 6474. 1189. SATINOVER.R. în Kuller 2008a: 454). partea I-a. p. SAPŞE. Satu Mare – 28. similar în Watts 2011: 177 n. (dosare anexe 63/1955). în M. p. p. 8551). partea I-a. coautoare a mai multor publicaţii în domeniul cercetării farmacologice.R. p. Sali . a M.C. nr. B. 1924 Gloduri.

127 din 3 iunie 1948. Simon SABETAY) (n. 6292) 1203. partea I-a.D. M. inv..din 1947 controlor în cadrul D. Oswald – rămas în 1940 în Cernăuţi după anexarea B. Mozesh . 1177). în 1948 numit profesor de Organizarea Statului şi Organizare Judecătoreasca la Şcoala Juridică Populară de pe lângă Tribunalul Covurlui. partea I-a. Gaston Marin într-un interviu acordat Laviniei Betea). nr. 1202.P. unul din semnatarii186 în 1946 al unei sesizări de “antisemitism” generalizat în România. nr. Stefan .C. SĂRĂŢEANU. considerat de regulă maghiar.B. partea I-a. 1204. uneori chiar român (Gh. Raul Rosel (n. SCHAIMAN. 1199.C. în tentativa de comunizare a comunităţii evreieşti. 1198. Lascăr Şaraga.C.M. dosar 997. Kuller 2008a: 425)..după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului.H. ministru al Construcţiilor (1949-1950).1983) – membru de partid din 1944. sau respectiv solicitarea fiicei lui Săveanu. SĂVEANU. în 1952 procuror-şef al Parchetului Tribunalului Galaţi (Berindei. la http://varstapatru.S. 1947.. 1947. SCHNURER) – director general în cadrul Consiliului de Stat al Planificării în anii ’50 (cu dosar de cadre la secţia Economică a C. 131 . imediat după război preşedinte al U. nr. al P. (pseudonimul publicistic al celui născut Moise ZELŢER) (1885-1970) – publicist.E. 8072. p. ministru adjunct al Sănătăţii şi Prevederilor Sociale (1948). instrument major al P.Of. al C. 3). preşedinte al Comitetului pentru Verificarea Armatei.1918 Bucureşti) . apoi şef de cadre la Institutul Central de Statistică.C. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. SCHÄCHTER. M.blogspot. 1200. Maxy.com/2010/10/flexible-ii. partea I-a. p.C.N.din 1948 şef de serviciu în cadrul D. Dobrincu şi Goşu 2009: 372. SCHÄCHTER. SCHÄCHTER. 280 din 3 dec. Truman şi catalogată de Solomovici ca un “oribil denunţ” (Rosen 1990: 87. F. p. C. 204 din 5 sept. 1201. 240 din 17 oct. 4534). 4848).Of. 1206.altele Leon (C. 1947.III. partea I-a. 44. inclus într-o listă de agenţi sovietici de istoricul Larry Watts (2011: 177 n. 26.H de către U. p. Dubovits. ulterior la Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie (Cajal şi Kuller 2004: 333) (dosar S/54 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Simion (n.S. Sărăţeanu acuză refugierea „elementelor fasciste şi antisemite” după război în PNŢ şi PNL. înrolat în Armata Roşie în timpul războiului. şef al Marelui Stat Major al Armatei (1950-1954) şi apoi ministrul Forţelor Armate (1955-1966). Lax. nr. 753). revenit în România în 1946. – organizaţia democrată. 1205. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M.I. Levant 2007) SZILÁGYI) – membru de partid din 1939. a M. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (19461948) (M.după război membru al Contenciosului Ministerului Industriei şi Comerţului. Norbert Goldhammer. 9340). Em.. după război g-ral de armată (în 1959). Paul Iscovici. “Sehter”. ulterior emigrat în Israel (Trebici 2011).Of. Schnapp şi S. partide care „au pornit recent campania electorală în alegerile din 19 noiembrie 1946 tot sub semnul antisemitismului” (A.I. Ellenbogen.Of.R.R.C. dosar nr. 139.C. 375). Felix (ortografiat şi “Schehter”. 187 Vezi şi Horasangian 2001. 225.html. 1-3. B. Otto – după război secretar de presă II în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor.R.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a.1908 – 12. apud Solomovici 2003: 42-5).” clasa II-a. 1947. SCHÄCHTER.C. identificată fără excepţie ca evreică în literatura de specialitate. 26 din 1 febr.Of. 126 din 6 iunie 1947.R. (M.C.Of. nr. Aldea. fond 103. ff. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.IV. p.G. nr.N.R. SĂVULESCU. 1947 transferat în cadrul serviciului ministerial de la Iaşi (M. Solomovici 2003: 28. respectiv “Şehter”) (14.VIII. p. deputat de Sălaj. SCHAPIRA. nr.R. I. al P. 10664). sesizare adresată preşedintelui american Harry S.E. nr. 186 Alături de M. iar iunie 1948 al celui al Ministerului Industriilor (M. 28/1956187). p. fond 495 (“România”). căsătorit cu Ani.I. din dec. Marcel . deşi ambele prenume indicate sunt de rezonanţă mai degrabă iudaică decât maghiară. 175 din 31 iulie 1948. fondator şi membru al C.Z. partea I-a.C.E.

SCHECHTER. partea I-a. C. 1211. 1217. Iosif . 1212. 1218.C.R. 15 din 19 ian.G. (M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 658).E. apoi secretara directorului Samy H.C.C. SCHLEIEN. Stefan . al P. SCHILD. Edmond – din 1947 inspector în cadrul D. partea I-a.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. SCHLESINGHER.C. (8/1954) (v.Of. partea I-a. nr. pp. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a III-a.1908 Buhuşi) (fiica lui Moise şi Charlota) – şefă de serviciu în M. 8598). 1224. partea I-a. partea I-a. nr.I. urma să se (re)căsătorească peste 2 săptămâni).u. cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a C. p. 4497).C. Ernest Carol – din 1947 inspector în cadrul D.1973 Bucureşti) – medicul personal al familiei Drăghici (anii ’50) şi apoi. p.C. p.C. p. Abraham (în alte surse SCHÄCHTER) (1923 . SCHILERU. SCHEIMAN. 95 din 22 aprilie 1948. nr. SCHÄRF HITZIG. nr. a M. Telegrafelor şi Telefoanelor din cadrul Ministerului Comunicaţiilor (Andreescu. 945). 126 din 6 iunie 1947. a M.C. 1220. infra) – în menţionat ca director general al Direcţiei Poştelor. nr. 219 din 23 sept. 219 din 23 sept. al cuplului Ceauşescu. M.). p.C.Of. partea I-a.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1209.C. partea I-a. 1949. 1949. 1214. nr.din februarie 1945 translator-interpret la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 112 din 17 mai 1948. 16 din 20 ian.XI.Of.Of. SCHLESINGER. 643). la Direcţia I. p. M. 1221. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.G. Eduard – activist al partidului.Of. .Of.G. decedat în 1973 în condiţii neelucidate (oficial sinucis. p. Heinrich . a M. Clara .Of. nr.1207. partea I-a. M. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi detaşat în teritoriu în judeţul Vaslui (M. de pe lângă Consiliul de Miniştri (M.I. partea I-a. p.Of.E.Of. SCHÄRF AUSLÄNDER.D. p. p. începând cu 1956. 24 din 30 ian. 1222. partea I-a. (52/1954). Nastasă şi Varga 2003b: 213-5). 1654-5).în 1949 era referentă în Ministerul Învăţământului Public. partea I-a.I. nr.C. 143 din 24 iunie 1948.C. 125 din 1 iunie 1948.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie a Ministerului Industriei (M. deşi. v. p.în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie în D.după război controlor în cadrul D. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. 1949. SCHÄFFER. Betti . iar din iunie 1948 al celui al Ministerului Industriilor (M. 1949. 116 din 21 mai 1948. partea I-a.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lânii. nr. 1947.Of. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.. 645). 1219. 5332). partea I-a. 1213.Of. SCHILLER. 4848. 127 din 3 iunie 1948.G.R. 1945. SCHÄFER. şi opinia lui Pacepa în Solomovici 2003: 278 ş.Of. 641). 52 din 4 martie 1945. SCHECHTER. Suzana (n.Of. partea I-a. partea I-a. SCHLESINGER. 1948.. 4384. SCHELSINGER. nr. 1210. 8598). 26.C.G. Amalia . partea I-a. p. p. Baruch – în iunie 1948 era controlor în cadrul D. Iosif . Isac .Of. 5785).Of. Otto – din iunie 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.E. nr. Iutta – după război membru al Contenciosului Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. 1208.R. al P. SCHEWACH. 33 din 10 febr.Of. nr. M.. 1223. decorat prin decretul nr. nr. A. 738. SCHÄFER. 4798). SCHECHTER. nr. Edelstein la întreprinderea “Agroexport” 132 . Ion (probabil fratele lui Eugen Schileru.E. p. 158 din 12 iulie 1948.E. (M. partea I-a. 1947. 1215. p. nr. nr. 4534). 3708). 15 din 19 ian.Of. conform altor surse.F. 1216. 15 din 19 ian. p.

partea I-a. p.Of. n. p. 127 din 3 iunie 1948. 1236. Politică până la pensionare. 131 din 8 iunie 1948. 1948. 154 din 7 iulie 1948. p.. p. nr. nr. apoi prim consilier juridic la Direcţia de Coordonare Legislativă. nr. 15 din 19 ian.. 1235.Of. partea I-a. 1234. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. SCHNABEL. la începutul anilor ’50 profesor de economie politică la academia “A. 10092.S. 1231. 1451). partea I-a.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 76 din 30 martie 1946. anexa la dosarul nr.C. nr. SCHMUTZER. 9868. decorat prin Decretul nr. 1233. p. iar din septembrie 1948 adjunct cu drept de semnătură al ministrului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 37-42. SCHOR. 1230.). Conrad .Of. etc. (Berindei.Of. 1229. partea I-a. 1947. partea I-a. 1232. până în iunie 1947. al P. 1228. partea I-a.Of. C. 158 din 12 iulie 1948.membru de partid. Anghel (n. ulterior consilier juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 77. p. nr. Studii şi Documente a Ministerului Finanţelor. nr. Dobrincu şi Goşu 2009: 425. 66 din 21 martie 1945. fratele lui Nicolae Bellu – ilegalist. 130 din 11 iunie 1947. partea I-a. 6658). M. Gheorghe – din 1946 inspector tehnic. nr.Of.Of. partea I-a. SCHNIERER.R. nr.C. 12 martie 1891) – membru de partid din 1940 (dosar S/67 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Adolf – în 1948 numit consilier de presă în administraţia centrală a Ministerului Minelor şi petrolului (M. p.A. 2944. 163 din 17 iulie 1948. 200 din 1 sept.I. iar din 1948 membru al contenciosului Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (M. p. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului .Of. SCHÖNFELD. SCHOR. inv. 5785). 257 din 9 nov.E. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al S. 1617). nr.Of. a III-a. p. partea I-a. SCHMITZER. din 1947 controlor în cadrul D.C. p. “Buşteni” (în locul lui Sandu Lieblich) (M. nr.Of. 84 din 11 apr. partea I-a. cu referat de cercetare la fd. 2111). din 1947 inspector în cadrul D. partea I-a. M.Of. Herman . a M. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. inv. 120 din 26 mai 1948. 5687). 4849). dosar nr. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M.S.I. 73. nr.Of. 1945. în 1953 cadru didactic la Şcoala de partid “Ştefan Gheorghiu”. 5955). nr. 1949. 4707). 45 din 24 febr. în 1961.A. fişa matricolă penală la http://86. 1226. partea I-a. Adolf . SCHNAPP.125. Malca – după război dactilografă-şefă. nr. fond 495 (“România”). respectiv controlor în cadrul D. Ignaţie (n. partea I-a. nr. p. 264 din 14 nov. 6781). 3000 şi nr.E. 3293.G. nr. 4611. partea I-a.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/S/S%2004. M.din 1949 funcţionar la Direcţia Control Financiar a Ministerului Finanţelor (M. SCHÖNBERGER.17. 641). secţia Cancelarie – dosare anexe. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. p. Brăila). nr. 1914.C. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M.din cadrul ministerului. partea I-a. M. 54/1979.G. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.I.I.C.Of. 173 din 31 iulie 1947.%20Scadera%20-%20Schypala/Schlesinger%20Suzana/index. 188 V. 7950). la Direcţia Regionalelor.după război inspector în administraţia centrală a C. partea I-a. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer (M. 225. p. partea I-a. 225.C. SCHÖNFELD. 1949. reprimit în 1965 şi angajat ca redactor la Viaţa Economică şi publicând şi la Ed. 53-55. 4968. partea I-a. p. 133 .. Adolf – în martie 1945 numit avocat în Conteciosul Ministerului Asigurărilor Sociale (M.Of.Of. p.B. inculpată alături de director şi alţi evrei din comerţul exterior. 1225. Jdanov”. nr. 38). SCHÖNBERGER.C. 1227. sub acuzaţia de subminare a economeii naţionale.C.G. 185 din 12 august 1948. p. (M. 600). p. 302). (M. 1945. Mendel . 4 din 5 ian.Of. nr. SCHLOMIUK. dosar nr. inv.după război secretar de presă II în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor.A. exclus din partid în 1958. eliberată în 1963188. Paul .php.Of. 1947. M. după război activist de partid.C (M. a M. fond 495 (“România”).E. Iosif – după război iniţial angajat la I.

partea I-a. după război subinspector general în Direcţia Arte Plastice a Ministerului Artelor. Zozo . 4384. 198 din 1 sept.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. I. – în 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri membru al noului Consiliu de Administraţie al Oficiului de Bumbac. partea I-a. partea I-a. 1251. Bucureşti) (fiul lui Isidor şi Biţa) – după război membru de partid. p. 1243.I. 1948.Of.Of. p.Of. SCHULMAN. 1249. 1248. 264 din 14 nov. nr.C. partea I-a.G. M. Rone . 7151. G. 100 din 3 mai 1947. Kurt – după război contabil-şef al Subsecretariatului de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.Of.I. 1245. 120 din 30 mai 1945. SCHREIBER. 1247. Alice – după război dactilografă principală la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 2317 şi nr. Sergiu – inginer. 63 din 16 martie 1948.C. 7709). a M. 287 din 14 dec.. nr. partea I-a. 6683). iar din 1948 al Artelor şi Informaţiilor (M. p.Of. Aristide . nr. p. nr. 1945. p. 15 din 19 ian. 1947.Of. 29. 1242.Of. 78 -80)). 4257). Arbitrajul Primăriei Bucureşti. nr. p. autoare ocazională în Revista română de drept (v. partea I-a. SCHREIBMAN.E.C. 1246. 1239.C.Of.din 1947 controlor în cadrul D. membră marcantă a comunităţii evreilor din Bucureşti. p. partea I-a. nr. 190 din 19 august 1947. 9479). Maximilian – de formaţie sculptor.din 1947 controlor economic în cadrul D. (M. p. nr. 1947. 10909). 6503). 1244. SCHWARTZ. p. p.1237. SCHREIBER. partea I-a. art. 245 din 26 oct. 10092). nr. partea I-a.în 1947 era şef de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. soţia procurorului Martin Schöttek şi sora scriitoarei Taniei Lovinescu. p. Francisc – din mai 1945 directorul direcţiei speciale a Oficiului Naţional de Turism (de pe lângă Ministerul Informaţiilor) (M. partea I-a.VII. Daniel . 6751). fiica lui Herman şi Rebeca “Riva” (n.. după război angajat în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. SCHÖTTEK. 112 din 17 mai 1948. a M. pp.G. nr. SCHULMAN. FELDMAN)) (n. partea I-a. partea I-a. 3907). 9/1967. în anii ’50 funcţionar al M. nr. 10757). nr. nr.C. nr. p. 1252. 4461. 1949. şef de serviciu la întreprinderea “Româno 134 . care în mai 1945 era încdrată ca dactilografă principală în Direcţia Cinematografie a Ministerului Propagandei (v.Of. 1238. 107 din 15 mai 1945. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M.Of. 3504). p. Ploieşti) – la sfârşitul anilor ’50 încadrată la Direcţia Studii a Ministerului Justiţiei. SCHULLER. partea I-a.Of. partea I-a. a M. p. 7491). SCHULDER. (M. M. 180 din 6 august 1948.V.G. cadru didactic (catedra de Drept Privat) la Universitatea Bucureşti.Of. M. 1949. 10092). partea I-a.E. – şeful Economatului Ministerului Propagandei (1945) (M. 230 din 4 oct. de-a lungul timpului ocupantă a multiple funcţii la Arbitrajul Central de pe lângă Consiliul de Miniştri.din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. SCHWARTZ. partea I-a. 1945.E. p.C. partea I-a. SCHWAGER. 1241. Arcadie .Of. Corpul Experţilor în Evaluarea Obiectelor de Preţ. 15 din 19 ian. In şi Cânepă (M. etc. patea I-a. 264 din 14 nov. H. 183 din 14 aug. SCHUSTER.I.. 24. 1945. Ida (n. 1948. “Dezvoltarea fundaţiei socialculturale şi educaţionale a statului nostru în etapa actuală” (nr. 1240. Anuţa – din 1947 controlor la D. Itta GOLDENBERG. 1946.of. p.Of. p. 119 din 28 mai 1947. Beniamin (n. nr. SCHULTZ. 1945. p. nr. 190 din 18 aug. 644).E. 640).1909. nr. Ella .Of. 1250.C.în 1949 era medic în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. partea I-a.1929. SCHUSTER. nr. 186 din 13 aug.Of. pensionată din postura de judecătoare la Tribunalul Bucureşti în 1998. SCHWARTZ. SCHVARTZ. nr. p. probabilă identitate cu “Suter Alice”.

645).în 1949 era doctor în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. inv.C.R. SCHWARTZ. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R.P. în a doua jumătate a anilor ’50 ministru adjunct al Industriei Cărbunelui.E.1906 – 22.125. apoi secretara Anei Pauker la Moscova/Taşkent în timpul războiului. Moise . SCHWARTZ.. p. partea I-a. 1947.Export” din subordinea ministerului. C. în aparatul de partid şi de stat din 1946. inculpat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari ai ministerului pentru subminarea economiei naţionale (Solomovici 2004: 283)189. originar din Ardeal. 1262.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CS%5CS+04. SCHWARTZKOPF.din 1947 controlor în cadrul D. 417).C. nr. p. în timpul războiului. 219 din 23 sept. 803 din 21 dec. 1258. nr. Leon . Probleme Economice şi alte publicaţii.Of. Iosif . p.C. Nicolae (fiul lui Vilmos) – ilegalist. 1232).Of.Of. 1257. nr. partea I-a. semnatar al mai multor articole în România liberă. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 15 din 19 ian.G. 135 . 1263. a M. Lupu – în 1947 numit de ministrul Industriei membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Geamului (viitoarea Cebntrală Industrială a Sticlei) (M.Of. 1253. III-a.Of. 6241957.S. inv. SCHWARTZ. partea I-a.R.d. 8599).din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. partea I-a. partea I-a. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 1949.) (dosar S/93 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).E.C. 1947. ulterior şefa Direcţiei de ocrotire a mamei şi copilului din cadrul Ministerului Sănătăţii. 2283). SCHWARTZ. Deziderius – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.I.C. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.Of.după război inspector clasa I-a în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. partea I-a. p.X. SEGAL. SEDEI. p. Z. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C. A. nr. 92 din 17 aprilie 1946. 275 din 27 nov. 1947. ajunsă în 1940-1941 în Basarabia. 189 V. nr. 1264. al P. 1949. fişa matricolă penală la http://86. 1261.36/fisapenala. partea I-a.C. nr. SEFLER. partea I-a. p. 10496). refugiat în U. SCURTU. 1265. Artur – în ianuarie 1948 era membru în conducerea Confederaţiei Generale a Muncii (M. SCHWARTZ.VII.I. nr. IV-a. 225. nr.S.R.din 1947 inspector în cadrul D. III-a (ff. 1255. SEGAL.” cls. Iacob – funcţionar în Ministerul Energiei Electrice în anii ’50-’60.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 3945). p.R.R. 14 din 17 ian. 232 din 8 oct. iar profesional medic la maternitatea “Polizu” din Bucureşti. 1947. . 1259. 219 din 23 sept. din 1928.C. 640). până în 1963 (când se pensionează) vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Probleme de Muncă şi Salarii.G. 1966). 62 din 15 martie 1948.Of. 66/1954 de la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. C. 1948. (M. partea I-a. apoi. Ivel . 3293.Of. 1260.C. SCHWARTZ.P. fond 495 (“România”). nr.Of. Natalia Isaakovna KOROŢKOVA) (18. Natalia (n. 1254.+Scadera+-+Schypala%5CSchwartz+Beniamin%2FP1200570. după 1944 directoare – membru în Colegiul Ministerului Sănătăţii la începutul anilor ’50. dosar nr.R.17. cu referat de cercetare la fd. p. p. al P.R.JPG. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. a M. 8598). Bruno Vlad . 15 din 19 ian. 9058). de formaţie medic. secţia Cancelarie – dosare anexe. (M. 1256.B. deţinută între 1934 şi 1939). anexa la dosarul nr. nr.1981) – originară din Bulgaria. nr. 9-10 în dosarul nr. SCHWARTZ. ilegalistă (membră P. 972 din 8 dec. nr. Isidor – în 1948 secretar de presă în cadrul Ministerului Informaţiilor (M.S.

(1951). SIEGLER. procuror general al regiunii Oltenia (1949-1953). deputat de Satu-Mare în Marea Adunare Naţională. membru al C.E. p. partea I-a.1995 Bucureşti) . 1948. după război activistă de partid.P.G. împreună cu soţul ei. 1273. Alexandru (n.I. nr. 15 din 19 ian. R.R. a fost soţul solistei Margareta Pâslaru190. în anii ’60-’70 conferenţiar la Academia “Ştefan Gheorghiu”. 754). SIDOROVICI BRUCAN. secretar general al Uniunii Femeilor Democrate Române din 1948.după război controlor în cadrul D. 737.P. nr. decorată în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.R.. 1949.XI. ministru adjunct al Muncii şi Prevederilor Sociale (1948-1949). nr. din februarie 1949 şefă de serviciu tehnic la Direcţia Centrală Industrială a Tricotajelor şi Confecţiilor din Ministerul Industriei (M. a III-a. SELŢMAN.C. 1267. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a şi în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. conferenţiar şi şef-adjunct al catedrei de marxism-leninism de la Institutul Politehnic din București. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1272. p. p. ulterior funcţionar în cadrul ambasadei României la Washington. 1963.D. 264 din 14 nov.. 1331). Arnold – până în februarie 1948 şef de birou la Direcţia Presă a D. nr. p. 26 din 1 febr. M. 1271.C. partea I-a. 190 191 V.R. din 1925. soţia lui Silviu Brucan – ilegalistă. partea I-a. 645). dosar nr.C. numită în funcţie prin decizia Direcţiei Cadre a Ministerului Industriei (1949-56)191.VII. (1946-1948) (M. SENCOVICI.R. (1939-1944).d. – director general la CENTROMETAL Bucureşti la sfârşitul anilor ’40. 1948.Of. 1949. 15 din 19 ian. secretar al Comitetului Teritorial Ardeal al P. SEGAL.F. doc. 28 şi nr. şi http://universulenergiei. Alexandra (n.R. ulterior Brucan. deţinută în perioada războiului. (1955-1960) şi al Comitetului Central al P. inv. SENCOVICI.M. Gyuri.membru P. SERPER. III-a. p.M.R.Of. 1189). SZENKOVITS Sándor) (31. ales pe lista U. şi http://www. 164-5). 1947. S.F. p.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/ 136 .Of. iar în mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. al P. 1949.C. 6).în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. SEGALL.Of. 1270. nr.Of. a M. Tony .” clasa II-a. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. I. doc. 1269. ambasador.R.C. Cerbu . fond 495 (“România”). 1274. din 1948 membru în C./P.europartes.D. partea I-a. Studii şi Documentare a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. căs.D.Of. 10092).A. (1948-1952-?).C.ro/index. MARCOVICI. (1945-1948).1266. fiul său.” clasa II-a. deputată de Bucureşti în Adunarea Deputaţilor / Marea Adunare Naţională (1946-1948-1952). ministru al Industriei Uşoare (1949-1957 şi 1961-1969).C.C. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. după război membru în secretariatul general al Confederaţiei Generale a Muncii (din 1945). SEMO. după război acuzator public la “Tribunalul poporului” (19451946).R.consumatoronline. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. nr. partea I-a. 1947. iniţial Sidorovici. p. 38 din 16 febr. partea I-a. N. membru al Comisiei Centrale de Revizie.C. al Comitetului Executiv şi secretar general al U. partea I-a. 1587. Elisabeta (soţia lui Alexandru Sencovici) (zisă “Bozsi”) – ilegalistă. 643).F.Of. al U.R. nr.php?name=News&file=article&sid=6280&theme=Printer V.G. 1268. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.1902 Dej – 10. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.P. 423 din 15 iul. zisă “Saşa”) (1906 Constanţa – 2000 Bucureşti). 1830. membru în comitetul exeutiv al Federaţiei Internaţionale a Femeilor Democrate (1946-1948-?). fondatoare şi membră în comitetul de conducere al U. în anii ’50-’60 funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. (19601979). Debora . 34 din 10 febr.R. ministru al Industriei Bunurilor de Consum (1959-1961)..în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. secretar general al Ministerului Minelor şi Petrolului (1948-1958). Pincu – şeful secţiei cultului mozaic în cadrul Ministerului Cultelor la începutul anilor ’50 (Rosen 1990: 87. 24 din 30 ian. membru al secţiei române a Komintern (1935). 225.

95 din 22 aprilie 1948. nr. SNORPEL. L.Of. fiul lui Iancu şi Hermina) (2. 192 Transliterat în mod eronat ca „Golighar” în nota informatică a ambasadei UK la Bucureşti din 1947 (v. de formaţie jurist.Of. p.I. partea I-a. partea I-a. nr. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 642). 29 iulie 1920) – membru de partid din 1945. 1285. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. 1190). 1947.Of. nr. 1946. Claude . SIEGLER. partea I-a. nr. 1276. partea I-a.Of. 1952 de A. 803 din 21 dec.C. „Golingher” (în Pinay 1962). nr. 12877).S. nr. post din care demisionează în ianuarie 1947 (M. V. 1287. emigrat în 1960 în Israel. p. Solomovici 2003: 399 ş. a M. 175 din 31 iulie 1948.ro/George_Silviu. Vera – angajată în 1948 în centrala M. (v. SINGER.C.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 175 din 31 iulie 1948.1971 Paris). ca translator la Direcţia radio (M. 1286.C.Of. Iulius (n. şi http://www. Hary . a M. Radu . declaraţia dată Securităţii la 24 ian. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. p. 17 din 21 ian. (M.I. p.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. 1290.A. Laura . 15 din 19 ian. SIMION. 264 din 14 nov. unde a continuat activitatea jurnalistică. p. 1947.E. partea I-a. partea I-a.1275. partea I-a. 131 din 8 iunie 1948.C. respectiv „Gersch Gollinger” (Niculae 2004). p. 50 din 1 martie 1948. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor (M. p. ulterior stabilit în Franţa. activ ca ziarist. 1949. din februarie 1949 contabil la Direcţia Centrală Contabilitate şi Control Financiar a aceluiaşi minister (M. SIMŞA.I. 10533). p.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. 6292). (M. 7543). Suzana – după război.V. SIMPSON WEITLENER. p. SINGHER. 137 .B. 1123).E.Of. p.Of. nr..E. 1964 cu Medalia Muncii. 1279. partea I-a. apoi menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. partea I-a. 3870) şi cu Ordinul “Meritul “Cultural” în grad de Cavaler (M. 15 din 19 ian.E. 110 din 16 mai 1947. Silvius GOLLIGER192. partea I-a. p.crispedia. secretar general al Ministerului de Interne între 1946 (după “defectarea” predecesorului său. M. nr. 1949. George (n. Teohari Georgescu). până în febr. 12877). nr. partea I-a.C.Of.P.G. 1869). p. 1289. Iosif Şraer) şi 1952. Vasile . Mauriciu – din 1947 controlor economic în cadrul D. 1280.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. nr. 1281. 646).A. 1288. p. partea I-a. 1947. p.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.I. nr. 1949. 1284. Kuller 2008a: 359). SINGER. 501). SILVIU. nr. 10092). SILVAN. partea I-a.. 1949.I. 1277.Of.din 1948 şef de serviciu în cadrul D.. Andrei Lăzăreanu).Of. 1278. nr. SION. şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Artelor / Artelor şi Informaţaiilor (M.G. Edith . Focşani 2007. SIMOVICI. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. SIMIONOVICI. partea I-a. S. 192 din 21 aug. Silviu . 3706). SIMON.Of. p. 34 din 10 febr.R.u. nr. 32 din 8 febr. nr. p. Stefi . Marcela – ataşatul cultural (iniţial referent) al Legaţiei României la Washington (începând cu 1946) şi totodată amanta ambasadorului Mihail Ralea (v.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale C himice a Ministerului Industriei (M. partea I-a.Of. partea I-a. a Pielăriei a Ministerului Industriei (1948-1949) (M. 276 din 28 nov.1899 Focşani – 16.Of.din 1947 controlor în cadrul D.Of. Ella . Zissu în Solomovici 2001II: 103-5. supra. 1946. 4968). 1283. SIMIONESCU. SIMON. 1963 (dosar S/127 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1949. C.I. nr.C. 1947. 289 din 13 dec. nr. 6292).Of. numită şefă de adjunctă de birou şi transferată la Legaţia României de la Londra (M. Marec . 423 din 15 iul.Of. şeful serviciului administrativ al primăriei Bârlad după august 1944 (Zahariuc 2009: 231). 1282. 289 din 13 dec. ca translator la Direcţia Radio (M.contabil în cadrul D.

partea I-a. 5784). 37 din 14 febr.Of. 749). SIEGELBAUM ) (n. Aurel . partea I-a. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. SOLOMON. 1948 controlor în cadrul D. SOLOMON. angajat în M.R. partea I-a.Of. 8971). p. SOLOMON. 1947.E. Bernard . p. 240 din 17 oct.R.. 90/1956.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. 641). SOLOMON. SOLOMON. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. 1297. nr. nr.D. din 1945 funcţionar în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor (M.Of. 1948.Of.A.P.G. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. judecător la Tribunalul Suprem al R. la Direcţia I. în ianuarie 1948 promovat ca ministru plenipotenţiar II şi detaşat ca reprezentat diplomatic la Oslo (5 febr. în anii ’60 şeful sectorului tehnic al secţiei Gospodărie a C.IV. 8970. Max .. partea I-a. SON. (M.1949). unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. nr.E. Paul – ilegalist. (M. SOLOMON. 32 din 8 febr.C. SOARE.Of. Bernard Iţic SOLOMON) (11. a II-a. p. după război controlor în cadrul D. 1949 prim-secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1947. nr. 229 din 4 oct. nr. 1949. 1123) 193 1305. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 93585 din 11 oct. 158 din 12 iulie 1948. 1945. al partidului. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.C.II. iar în paralel ziarist la Scânteia (M.R. Mircea (fiul lui Avram) (n. nr. C. iar după 1962 vicepreşedinte al instituţiei. Suceava – 22. 149 din 26 iunie 1941. fond 495 (“România”).I. dosar nr.. 737. 804 din 21 dec. 229 din 4 oct. 16 din 20 ian. 136/1954. IV-a. 1295. inv. p. Simon – din febr. inv. Natalia ..R. SOMMBRIN. 24 din 30 ian.Of. 1948. p. nr.S. SOLOMON.G.C.Of. p. nr.C.S. 58 din 9 martie 1942. decizia ministrului Justiţiei nr.C. (M. odată cu preluarea conducerii ministerului de către Ana Pauker.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1299. 1300.Of. pentru socialism” din Parcul Carol) – ilegalist.” cls. ulterior promovat inspector general adjunct şi transferat la Ministerul Industriilor (M. 1294.E.deputat de Covurlui în Marea Adunare Naţională. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Isac – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.E. partea I-a.Of.Of. respectiv M. partea I-a. 3293. nr. p. SOLOMON.1965 Bucureşti. iar în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. M. 1304. partea I-a. nr. nr. membru al C.C. 1947.G. 1292. partea I-a. a M.din 1947 controlor în cadrul D. 9340. până la deces. 1627). în perioada interbelică condamnat la 15 ani muncă silnică pentru spionaj în Favoarea U. a M.Of. înmormântat în complexul “Monumentului eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei.Of. 15 din 19 ian. 27 dec.I. 22. 1296.C. partea I-a. 179 din 9 august 1945. p. B.R.până în febr. al P. p. partea I -a.Of. p. Barbu (n. 1949. 1301. 26 din 1 febr.P. 658).P. dosar nr. nr.I.M. B. 3678).C.1291. (1948-1965). 6947.P. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.C. 1117). anexele la dosarele nr.Of.C.G. 1302. 45 din 24 febr. 81 din 7 apr. SOLOMON. SOLOMON. 1293.C. SOLOMON. cu referat personal la Fd. partea I-a. 1964.I. 157 din 10 iulie 1948. nr.Of. Francisc . Leon – din 1948 director adjunct al Direcţiei Igienă a Ministerului Sănătăţii (M.1921 Bucureşti) . 1949. 1303. 1947 în M.1904 Burdujeni.R.în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu (M. Osias (n.Of. partea IB. a M. 539). partea I-a). 138 .C. 225. p. partea I-a. p. 1947. Andrei . p.S. nr. 1719). p. inv. 5767). p. al P.R.” clasa III-a. nr. M.din 1947 inspector în cadrul D. p. a M. partea I-a. 148 din 30 iunie 1948.din februarie 1949 referent principal în cadrul D. 1948 .C.C. SOREANU. Paul . (19561962). 1949. nr.I. membru de partid din 1939. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. fond 495 (“România”). 1919) – ilegalist. nr.Of. 1267). 229 din 193 V. 5464). nr.VIII. nr. Zina – din iunie 1948 translator interpret-şef în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 225.Of. 1298.

inv. nr. 87 din 13 apr.: 110). 1318.Of.istoric marxist. p. partea I-a. 2019). Adorian et al. cu grad de sublocotenent. Sorin . Carol . 1316. când încă nu îşi românizase numele). 1308.a. 364 din 2 mai 1945 (A.1908 – 11. 1971: 210. 3188). partea I-a. STARK. Mor(itz) SPITZ) (28. SPINNER.I.G. 9763). 253 din 1 nov. 7461). 119 din 28 mai 1947. p.C. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. iar din 1946 translator interpret-şef în centrala Ministerului Informaţiilor. ulterior director adjunct al Editurii Academiei R.Of. SPITZ.I. Eugen (n. membru de partid din 1927. 3372).E.Of. după alte surse Arthur FISCHER) . 5626). 84 din 9 apr. p. partea I-a. “Exportlemn” din Bucureşti (M. 1027.Of. 4255). STEIN PETREANU. STEIMBERG. partea I-a. 1949.III.R. partea I-a. 1949.Of. nr. nr. 1310. STĂNESCU. 1307. dos. 644).P. 1948.I. 1319.G. 1314. 15 din 19 ian. 1948. 1947.). p.C. p. 1948. Martin – în anii ’50 inspector economic. n.Of. fd. p. 148 din 30 iunie 1948.4 oct. partea I-a. 139 . nr. a M. p. 423 din 15 iul. a M. SOREANU.S.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.Of. şi şef al secţiei de istorie şi arheologie a Institutului de Studii Sud-Est Europene în anii ’50-’70. Joseta (Josette) . 1309. partea I-a. Ministerul Propagandei Naţionale. partea I-a. 225. 121 din 31 mai 1945. p.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1949. 1311. Lucian ..din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. 173 din 31 iulie 1947. partea I-a. p. 15 din 19 ian. 6781).C. 15 din 19 ian. voluntar în Spania.G.I. 2121. 15 din 19 ian. partea I-a. şeful serviciului de control al preţurilor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic de pe lângă Consiliul de Miniştri (M.C.1979) – originar din Timişoara.membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale instituite prin Decretul-Lege nr. Antoaneta – din iunie 1948 şefă de secţie la Direcţia Culturală a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Corobca 2008: 15. (M. nr. nr. Mauriciu (n. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. SOROKER. decorat în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Beatrice – din mai 1945 dactilografă-şefă la Secretariatul General al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (M. 1963. p.C.V. după război şef de tură în echipa de cenzori ai presei scrise (Carol Neumann apud Solomovici 2003: 379) ca secretar de presă la Direcţia Presă din centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1317. partea I-a.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.6).Of..Of.Of. în Forţele Armate (M. nr. STEIN. partea I-a.E. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. din noiembrie 1947 controlor economic la D.până în iulie 1948 controlor în cadrul D. nr. M. nr. Sugarman f. p.Of.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 1312. 1949. pentru merite antifasciste. 1315.C.Of. STĂNESCU (căs. 8971. p. 641). partea I-a. Solomon 2004: 75-77). Samoil . a M. în 1947 încadrat prin decret regal. 210 din 10 sept. (?) SOSTARICH. Aron FISCHEL. în anii ’50-’60 funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. SPIEGLER. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M.în 1948 era director comercial al S. 152 din 5 iulie 1948. II-a (dosar S/166 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 4512). nr. 645). 1313. p. Ladislau . Iacob . fond 495 (“România”). partea I-a. 58 din 10 martie 1948. p. Alexandru – în 1948 şeful Serviciului Automobile în centrala Ministerului Finanţelor (M. dosar nr. 1306. 644). SPIEGLER. nr.Of.C. 5464). apoi în Rezistenţa Franceză (Zbăganu 2001.Of. nr. (M. SPRENG.N.E. 1947. nr. Solomon . partea I-a. p.

(M.Of. partea I-a.A. Alexandru (n. STERNSCHUSS.III. p.Of. 7. director general la Centrala Industriei de Confecţii Bucureşti (anii ’70 – 1981). nr. 262). 4461. p. nr.1908 Borbeşti. 3707. partea I-a. M. 154 din 11 iulie 1945. 120 din 30 mai 1945.II. 738). 1134). a M. în 1945 numit de către ministrul Afacerilor Interne membru al organului cetăţenesc de control în oraşul Bacău (M. partea I-a.III.X. M. p. 1947. ulterior director al Fabricii “Partizanul” Bacău (numit în 1948 de către Ministerul Comerţului în funcţia de administrator al fostelor întreprinderi “Filderman”. Neamţ – 9.1320.I.Of. partea I-a.1916 – 5. p. Arthur . nr.Of.1916 Bucureşti) – din mai 1945 şef de birou în cadrul Direcţiei Propagandă a Ministerului Propagandei (M.C. de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri / din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Tudor .E. STERN. Zoltan . a M. p.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energie i Electrice (M. STOFER. dosar nr.1986) – membru de partid din 1945 (dosar S/224 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p. 120 din 26 mai 1948.din 1947 controlor în cadrul D.I. partea I-a. Baruch . Ecaterina – directoare în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50-’60.C. al P. Olga . STERIAN. Bacău. fond 495 (“România”).Of. 1949. partea I-a. nr.Of. 158 din 14 iulie 1947. în anii ’50 director general al Fabricii de Confecţii şi Tricotaje Bucureşti. 642). după război controlor în cadrul D. inv. nr. 1945. 1948. STEINER) (n.IV.R.I.C.Of. M. p. partea I-a. 173 din 31 iulie 1947. STERN. cu dosar la secţiile Gopodărie de Partid. a M.B. partea I-a. STERN. 1322. 1909) .Of. al P. nr.C. 7950). 5966). probabilă identitate cu “Leon Steinbach” cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. Carol – în 1947 era impiegat la cabinetul ministrului Justiţiei (M. 1323. p. nr.C.Of. 5784.R.1918 Bucureşti – 1999 Israel) – după război membru al comitetului regional P. 10 din 13 ian. 204 din 5 sept. partea I-a. nr. (1955). 6020. 24 din 30 ian.din 1947 controlor în cadrul D. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.Of. p. 1947. 1947.Of.Of.G.C. 9444).G.până în februarie 1949 şef de secţie în cadrul Direcţiei Literare a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p. STERN. partea I-a. Leon Iosif (zis şi “Juju”) (6. Dinu (n. respectiv ministru adjunct al Industriei Uşoare (1981-1983). p. 1330. 95 din 22 aprilie 1948. nr.) – după război inspector general adjunct în cadrul D. naţionalizate). nr.C. nr. 245 din 26 oct.E. nr. 4611. partea I-a. (M. nr.Of. partea I-a. 641). 230 din 6 oct. Nicolae (12. 1325. 8072).A.C. nr.G. partea I-a. 1328. 1947. 9167). (M. 1949.VIII. 1949. I. p. nr. 1945. în ianuarie 1948 avansat inspect or economic (M. 194 V.membru de partid din 1945 (dosar S/220 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1327.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 239 din 19 oct. decorată în 1963 cu Medalia Muncii.G.1997 S. 70759 din 10 iulie 1947 în M. ŞMILOVICI ) (15. decizia ministrului Justiţiei nr.C. 1321. respectiv Organizatorică ale C.E. nr.C. 22 febr.R. STOIAN.Of. p.. p.Of. 140 . 225. 1947. David STEL) (n. nr. partea I-a.M.C.Of. STEINBERG. partea I-a. Haim (n. 1331. STERNBERG. 1. STELIAN. membru al C. Samson .C. 158 din 12 iulie 1948. 2476). STERNBERG. M. a M. 164 din 19 iulie 1948. 1329. 15 din 19 ian.G.I. nr.Of.Of.E.C. 32 din 8 febr. 1326. 204 din 5 sept. 4968). partea I-a. partea I-a. Ignaţiu (n. M.1916 Bucureşti) – din 1948 şef de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 15 din 19 ian. 1332.I. p.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Sinteză şi Pelucrare (M.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. din 1947 controlor în cadrul D.Of.Of. p..VI. 1333. nr.E. STERN. p. 8072). 8989. (1969-1984). nr. STELIAN. 131 din 8 iunie 1948. p. Adalbert . 200 din 1 sept.U. 8989). STEINBACH. 194 1334.S. partea I-a. partea I-a. 1324.

C. 41 din 18 febr. decizia ministrului Justiţiei nr. membru al Consiliului de Stat (1965-1976). Solomon 2004: 77).R. arestat de mai multe ori în perioada interbelică.a. 19201970) – a nu se confunda cu omonimul profesor universitar. 1339.N.1900 Dorohoi – 10.R. STEIN196) (n. fugit în U. decizia ministrului Justiţiei nr. 225. fond 495 (“România”).R. Moscu I. 4255. dosar nr. membru şi secretar al Prezidiului M. COHN198) (26. 131 din 8 iunie 1948. nr. STEIN195. 31.partea I-a.C. nr. nr. şeful secţiilor Cadre (1956-1957).C.C. p. nr. partea I-a.I. 1946 în M.C. respectiv publicarea solicitării în M. cu grad de colonel de infanterie activ în Forţele Armate (D. respectiv respectiv publicarea solicitării în M. 25.VII. 1340. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. (1948-1952-1974). Bunuri de Consum (1957) şi Administrativă (1957-1965) ale C.Of. partea I -a. 107 din 15 mai 1945.R.2008) (vorbitor nativ de limbă germană. 10136 din 31 ian. 99241 din 4 oct. naţionalitatea declarată a lui Stöffel este maghiară.Of.1913 Ciacova. 196 V. preşedinte al Consiliului Sindicatelor din regiunea Bucureşti (1950). 10872. dosar nr. 1337. Max Emanuel Gruder (1928-2010). a folosit şi pseudonimul “Gheorghe Grădinaru”). în timpul războiului. Luiza – din mai 1945 şefă de birou în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. STOIAN. 62 din 16 martie 1945.. 1920-1981). 198 V. fond 495 (“România”). p. 6781). (1965-1974) şi al Comisiei Centrale de Revizie (1974-1979). 2009). Ancel. ulterior redactor al revistei Neue Literatur. Alfred Kittner (1906-1991). director al Comitetului de Stat pentru Problemele Muncii şi Salarizării (1966-1969). partea I -a. 285 din 12 dec. 3903). nr.M. Cloşca şi Crişan”. James Immanuel Weissglas. p.1976 Bucureşti) – ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1946 în M. nr. nr. 10.P.A.136 din 31 ian. 1375. STREITMAN. 1945. 2067 din 20 oct. 1946 în M.R. 2002). general maior (în 1948). nr. 1945. ilegalist.M. p. nr.C. 285 din 12 dec.I. partea I-a.M. 141 . 1947). membru C. partea I-a.1908 Paşcani) – la începutul anilor ’50 consul al României la Rusciuk (Bulgaria) (Constantiniu 2003: 38). secretar al Confederaţiei Generale a Muncii (1949). Rudolf (n. 4968). (1957-1961). Emeric (Emmerich) (27.Of.S.M.Of. p. Moses Rosenkrantz (1904-2003). David Goldfeld ş. Ion Iordan (n. STÖFFEL.Of.R. al P.Of. decizia ministrului Justiţiei nr. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. (M. 10872. n.R. inv. (1953-1956). soţia lui Rudolf (v. 1335. nr. în anii ’50 şeful serviciului aprovizonării în cadrul Centralei Staţiei de Maşini şi Tractoare în Bucureşti (M.R. p. Alfred Gon (n. (1960-1966). după război ambasador (şef al Legaţiei) al României în Elveţia (1944-1945). director general al Direcţiei Generale pentru Consiliile Populare şi ministru adjunct al Muncii (1969-1976).R. membru supleant şi apoi plin al C. precum Dieter Paul Fuhrmann (Neuer Weg. Joseph Norbert Rudel (alias Radu Nor) (19212006). Lucia – din martie 1945 şefă de secţie în centrala Ministerului Muncii (M. majoritatea din Bucovina. 108. p. 1947 reîncadrat (retroactiv. 1338. Univers) (d. director al Direcţiei Organele Locale ale Administraţiei de Stat în cadrul C.S. 1336.G. 1920-1970). infra). al P.VIII. prim-secretar al comitetului orăşenesc Bucureşti al P./P.S. (1950-1953).. 233 din 8 oct. 197 Aidoma mai multor poeţi şi scriitori evrei de limbă germană.R. Paul Celan (n. STOICA. de religie mozaică197).VI. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. STOIAN. apoi titular (1968-1974) al Comitetului Executiv al C.D.C.Of. apoi consilier superior administrativ la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1946-1949). al P.Of. 2373).C. p.după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C. Alfred Liquornik. 10875. 119 din 28 mai 1947.. ambasador în R. partea I-a. deputat M..Of. în oct. 1946. partea I-a.C. Ghizela Cornelia (f. 225. p. Gheorghe (n. p. 41 din 18 febr.N. 1946.” clasa a V-a. fiica lui Moritz) (n.VIII.R. partea I-a.A. 1375. decorată în 1964 cu Medalia Muncii. revenit ulterior în ţară cu Divizia “Horia. multiplu decorat de statul comunist. reconfirmatî în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 195 V. (mandate neîntrerupte 1946-1976).A. al P. membru supleant (1967-1968). STÖRFER.n. fost voluntar în Spania.B. 1946. Ed. De remarcat că în une le acte oficiale din arhiva P. partea I -a.1911 Paşcani) . TM . Alfred Margul-Sperber (1898-1967). începând cu 15 august 1945). inv. al P.

Wilman SÜDER) (n. III-a în 1949 (Decretul 873 din 20 august 1949).1912. cu Sorin Strujan (n. 1719. căs. 199 Românizarea numelui în baza deciziei nr.tv/articol/16933.C. STRUJAN. 1944. SUDER. publicistul Boris Marian Mehr. membru al C. 106). din 1948 director în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. 201 1345. din 1948 funcţionar contabil la direcţia administrativă a Comisiei de Stat a Planificării. 2310. WEISBUCH) (n.Of. cu grad de maior. Chely (n. în comentariile la un articol al lui V. la adresa http://www. decorat în 1961 cu medalia “A 40-a aniversare de la înfiinţarea Partidului Comunist din România” şi în 1964 cu Ordinul Muncii cls. Lupeni) – fost ofiţer al Armatei Roşii. ministru secretar de stat la Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţie (1972-1974). 249 din 26 oct.1916. respectiv funcţionar contabil la o fabrică de pe Calea Dudesti. 43872 din 6 mai 1947 a ministrului Justiţiei (publicată în M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. p. 8042.Of. 1927 Brăila) – soţia arhitectului Aristide Streja (n. dosar nr.Of. Tismăneanu despre Gheorghe Apostol. Fani (n.Of.S. Wiliam (n. 8. SUCIU. partea I-a. mărturisirea nepotului său. Ministrul Economiei Forestiere / al Industriei Lemnului (1969. nr.Of. 3665).Of. partea I-a. la începutul anilor ’70 ajunsese activistă la U. 104 din 8 mai 1947.R. unde este avansat progresiv până la gtradul de general-maior. 253 din 1 nov. când ministerul este desfiinţat). fond 495 (“România”). 1947 (M. 1342. 287 din 11 dec. nr. nr. STROE. nr. inv. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. decorat alături de alţi foşi combatanţi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. ulterior emigrat în Israel200 (Sugarman f. nr.Of.R.V. Bucureşti) – în perioada interbelică ziarist la Argus. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 127 din 1 iunie 1941. 248 din 30 oct. SUDER..1341.V. 6). M. 8531).M. 20. 1945.R. nr. Wechsler). al P. 1344. la 21 mai 1910 în com. din decembrie 1944 secretar general al Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării de pe lângă preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. George (n. partea I-a. după 23 august 1944 iniţial consilier tehnic la Camaera de Comerţ şi Industrie Bucureşti. 1923-2011). 225.” clasa a IV-a.C.: 110). Petre (n. M. din martie 1945. mama lui Vladimir Strujan şi a traducătoarei şi jurnalistei Sanda Lepoev. ministrul al Industriei Cărbunelui (1952-1953). în 1941 i se fixa domiciliu obligatoriu “pentru legături cu servicii informative străine”. luptător în Brigăzile Internaţionale în Spania.C. partea I-a. 1969-1972).a. Mihai (n. funcţionar în Ministerul Artelor şi membru al Consiliului de îndrumare a Teatrului Poporului (1946-1948) (M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. ulterior la Centrala Industriei Textile. 2066 din 20 oct. p. nr. Lupeni – 1984) – membru P. ulterior încadrat în Foreţel Armate. p. apoi adjunct al Ministrului Apărării (şef al Spatelui Armatei) (1950-1952). ilegalist. 200 V. în alte acte oficiale ortografiat SZUDER ) (16. naţionalitatea fraţilor Suder este menţionată ca fiind polonă. p. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. inv.R. (1948-1955). Bucureşti) . Ghedais M. I. M. 225. p. 9592. fond 495 (“România”). fiica lui Lupu şi Seindla (alias Janeta)) (1925 – 2006. 2983. Vainştain. 58 din 9 martie 1942.acum. respectiv în 1967 (Decretul 380) cu Medalia Muncii. dosar nr. M. decorată prin Decretul nr. al P. fratele generalului maior de Armată Viliam Suder.G. p. 1343. 201 În unele documente ale partidului. 9763). în Forţele Armate. 142 . 1947. SÜDER. Nussem SCHÄRF199. doc.C. iniţial încadrat ca membru al Comisiei de îndrumare şi supraveghere de pe lângă Casa de Asisgurări Sociale Petroşani. revenit în România în 1944. p. partea I-a. Fani DAVID. Şipotele Sucevei) – ilegalist. partea I-a.II. Benjamin & Stanciu 1996: 22-3).S. ministrul Construcţiilor şi Materialelor de Construcţii (1958-1959. prin Decretul regal nr. fiul lui Aaron şi Regina. şef al Departamentului Contraspionaj al Armatei (1945-1949).R. STRAHL-ŞTRULOVICI) (n.1903. partea I-a. 1948. (dosar 8/1954). 1346.activistă de partid. STREJA.

1134).1910 Turnu Severin) (fiul lui Avram şi Rebeca) – iniţial numit în 1948 director administrativ al “Alimentexport”.. A. 127 din 3 iunie 1948. 1947). 26 din 1 febr. 1355. A. 12.I.după război controlor în cadrul D. Ida.C. nr. Anton . 1964 cu Medalia Muncii. ŞARAGA. 15 din 19 ian. membru P. 18. Mahlea . 533). 1. acuzaţi de subminarea economiei naţionale în 1959-1961 (M. Isidor . KOLMAN – deputat supleant de Sălaj în Marea Adunare Naţională. în secretariatul general al Confederaţiei Generale a Muncii. 1348. 1948): 3). 7038. inculpat în dosarul Prodexport – Italia din 1961 (Andreescu. SUMARIT.. 753).Of. nr. 1352. Mina ORNSTEIN. Adolf ASRIEL.C. ales pe lista U. 738). 195 din 24 august 1948. p.E. partea I-a.deputat de Iaşi. Felicia – în ianuarie 1948 încadrată în centrala M. (156/1950). dosar nr. p. din cadrul Ministerului Sănătăţii (v. Solomovici 2004: 281-2). nr. partea I-a. Sencovici. Nastasă. 225.C. partea I-a. Nastasă. 1350. Micu-Mordechai (n. la data arestării economist la I. Max .M.P. (după alte surse 3) X.Of. SÜSS. Mirţa (n. din 1948 director general al Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (iniţial secretar al Consiliului General Provizoriu al Asigurărilor Sociale de Stat) (1949202 V. inv.C.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. (I B) nr. p.Of. Szabo) (n.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. alături de Mişa Levin şi Al.A. nr. 2000).125.%20Sut%20-%20Szucs/Suzin%20Mordehai/index. 1361.P.php. 1949. prietenă a Anei Pauker. 4848).R. 1359. 803 din 21 dec. 1947.M.E. I. 26 din 1 febr. SUZIN A.A. 22 (20 aug.Of. ŞAPIRA. 170 din 26 iulie 1948. 143 . Andreescu. SÜSMAN.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. nr. deputat de Alba. căs.R. ŞERBAN.R. din 1933. p. 1947. membru în conducerea Asociaţiei Foştilor Deţinuţi şi Deportaţi Anti-Fascişti (A. fiica lui Iţic. SZENDES. iar iunie 1948 al celui al Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale (M.C. – unul din adjuncţii ministrului Sănătăţii în 1948.R. 1354. 1360. ŞAIM. Dumitru .C. fişa matricolă penală la http://86. 751). p. nr. (1946-1948) (M. după război activist de partid. M.R. partea I-a.X. a M. conducătoarea de facto a Ambasadei din Londra la sfârşitul anilor ‘40. 645).). nr. 24 din 30 ian. SUFRIM. SZILLAGY. p. 1349. 645). decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.II. 1948. Varga 2003a: 664-5.1912) – de profesie ţesătoare. (?) SZIKACSY. 1949. p. partea I-a.Of. 1948. p.F. fond 495 (“România”).d. partea I-a. Andrei .C.G. funcţionar în cadrul firmei Prodexport a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. al P.1347.17. din partea Blocului Partidelor Democrate (1946-1948). 19 din 23 ian. cu rang de consul general (M. 1356.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/S/S%2016. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. membru al Consiliului de Adminisraţie al Casei Centrale de Asigurări Sociale (din dec. p. şeful Direcţiei T. 1358. nr.după război membru al Contenciosului Camerei de Muncă Bucureşti.R.C.I. 1357.Of. partea I-a.B.Of. fiul lui Samuel) (n. 1353. ŞAPIRA.A. partea I-a. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.Of.din decembrie 1944 membru. 15 din 19 ian.până în februarie 1949 inspector în cadrul Direcţiei Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. inculpat în procesul funcţionarilor M. Varga 2003a: 664-5. Solomovici 2004: 281-3 – ambele surse menţionând eronat numele său202. Avram Miron (n. 1351. ilegalistă. SZABO. 32 din 8 febr.E.D. SUFRIN. ? – direcor adjunct al firmei Prodexport a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. Renee . nr. B.Of.Of. 6169). 1949.E.1902 Roşiori de Vede) .. partea I-a. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. nr.

C. partea I-a. apoi al Agriculturii. 2168. 775.R. (dosare anexe. dosar la secţia Economică a C. nr. 29. ulterior directorul Direcţiei Organizare Internă în M. Aba Isaakovici SCHERBAK203) (n. 1808).R. inclus şi în C. 14 din 18 ian. cu grad de locotenent-colonel. nr. 12692.Of. 1014. Basil (pseudonim de inspiraţie literară) (n. p. Georges-Picot 2000: 36. 8856). voluntar în Spania (1937-1939). Sugarman f. I.C.Of. 68 din 22 martie 1947. p. partea I-a. Nicu (n. Miriam . în 1967 menţionat în documente diplomatice ca şef al Direcţiei Protocol. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1362. decizia nr.?). partea I-a. nr. deputat de Alba în Marea Adunare Naţională (1946-1948-1952) şi apoi de Buzău (1969-1975). 158 din 12 iulie 1948. decorat prin Decretul nr.Of. respectiv pe diverse alte posturi în cadrul diplomaţiei comuniste. Tismăneanu 2003: 285. partea I-a. (dosar în arhiva Secţiei Externe a C.IV. v.C. respectiv cu ordinul “23 August” cls.încadrată în mai 1945 ca şefă de secţie la Oficiul de Studii şi Documente al Ministerului Propagandei.1914 Soroca) – evreu basarabean. ŞERBAN.C. 619 şi nr. 1363. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.E. partea I-a. Solomovici 2004: 66. 6170. iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. 5790. 1946 a ministrului Justiţiei în M. 1367. Levy 2002: 127.E.O.1978)./Kuller 2008a: 443). student la farmacie în Bucureştiul interbelic. p./P.Of. partea I-a.M. Industriei Alimentare. partea I-a. 56. 1364. Nadia (n.III. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1944. 3903 ţi M. 1948-1955-1965) şi al Comisiei Centrale de Revizie (1965-1969). 74.I. nr. ŞERBAN.R. N. 225.A. inv. 1946. ŞERBAN. prin Decretul regal nr. 1949. 2066 din 20 oct. pensionat în anii ’70 ca director tehnic la Ministerul Minelor şi Petrolului. (1945-1948. V. în Forţele Armate. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul Muncii clasa a III-a. 1366. 107 din 15 mai 1945. nr. după război director în Ministerul Agriculturii. p.R. III-a. decorat în 1952 cu Ordinul Muncii clasa a III-a.R. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. 1964 cu Medalia Muncii.E.. v.1971 Bucureşti) – arhitect şi profesor asociat la Institutul de Construcţii Bucureşti în anii ’50-’60. co-autor al Sălii Palatului (1957-1960) şi al altor clădiri din Bucureşti de aceeaşi inspiraţie. (întocmit 1968). membru C. p. decizia ministrului Justiţiei nr. al P. Avram Markovici SCHÄRF) – ilegalist. M. 118. 1946. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. apoi detaşat la Londra. partea I-a. şi Balaş 2008: 235-6.Of. al P.519 din 27 nov. unde a fost implicat în scandalul “Viţianu”. dosar nr. a III-a. Nastasă. 63/1955). 82 şi 1991: 169. p.: 110).A. când încă nu îşi românizase numele.C. Andreescu. v. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. ulterior cu diverse funcţii în cadrul diplomaţiei statului comunist (e. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. Avramian HERŞCOVICI) . dosar nr. dosar 29/1957. 285 din 9 dec. 24.S.a. ŞERBAN.R. apoi ilegalist. n. al P.a. 26.R. 67). p. 9763). partea I -a. 253 din 1 nov.Of. 194 din 22 aug.I. 803 din 21 dec. 157 ş. 35 din 13 febr. 7 din 23. u.Of. din 1946 secretar cultural principal în centrala aceluiaşi minister 1946 (M. nr. 1947 (M. 144 . etc.. apoi cu acelaşi grad la Legaţia României de la Berna (1949-1950. nr. ROSENBERG204) (16. 289 din 13 dec. decorat prin Decretul nr. nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. infra). p. nr. (M. 225. Leonie ZOLLER) . ŞERBAN. 203 204 V. nr. în 1971 menţionat drept consilier. (1948-1952). a III-a. al P. p. 1365.1922 Bucureşti .” clasa II-a 1978. 21611 din 11 martie 1947 în M. 1947. nr.C. Constantiniu 2003: 15 n.g. Varga 2003a: 381-2.P.Of. 188 din 15 august 1946. M. I-a (Decret nr. partea I-a. p. 7840. membru al Rezistenţei Franceze în perioada războiului (nume conspirativ “Jeannot”).a. 1960: 25. 161 din 19 iulie 1945. n. fond 495 (“România”). din 1947 (cu grad de prim consilier de legaţie) însărcinat cu afaceri la reprezentanţa diplomatică a României la Roma. Ignace I.director în cadrul M. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.Of. Ignace (n. 1945.P. inv. Silviculturii şi Apelor. I. fond 495 (“România”). 1973). M.).R. Avram (n. revenit în 1951 ca director adjunct al Direcţiei Economice.M. ŞERFF.L. p.

1947. ŞMIGHELSCHI. 3001). 1947. 1371.C.1921 – 13. 92 din 17 aprilie 1946. Albert (n. Paula (soţia lui Iosif Bercu. XXI. nr. p. Dobrincu şi Goşu 2009: 311. membru P. ŞTIRBU. Alfred Bernard (1900-1980) – farmacolog. 1964. a III-a.).. 219 din 23 sept.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. ulterior emigrată în Israel. s-a refugiat în Palestina (ajuns în 1947). p. 1949.R. 1370. ŞOIMU. ŞTEFĂNESCU.Of. şi avocat al lui Gheorghiu-Dej.XII. dosar 40009. 641).C. 1372. Pascu (n. decizia nr. 1377.C. 25. partea I-a. (mart. ŞMELŢ.D. apoi ministrul Industriei Cărnii.R. 17 din 21 ian.L.I. în 1951 şeful Gospodăriei U. în anii ’50 cadru didactic la Academia “A. 1902.A. nr. Cf.Of.I. din 1949 transferată intern la Serviciul Contabilitate (M. a M. 1333.C.G.. Albert FALKENFLICK205) (n. nr. partea I-a. partea I -a. 1947 a ministrului Justiţiei în M. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale (M. ff. Solomovici 2001II: 39. Peştelui şi Laptelui (1952-1953) şi coordonator D. a M. nr. alături de Jack Podoleanu.Of.Of.din 1947 controlor în cadrul D.preşedintele Centrului de Cercetări pentru Sport (1952-1957). Berindei. ŞTEFĂNESCU. în perioada interbelică proprietar al unui laborator de analize medicale. 11936 din 10 febr.E. Iosif (n. apoi jurist al P. din 1945 (după alte surse 1946) (şi responsabil administrativ al sectorului II).T.până în febr.Of.C. partea I-a. în 1948 funcţionar înalt al Ministerului Sănătăţii (membru în 205 206 V. 804 din 21 dec.?) – în perioada interbelică secretar al avocatului Eduard Manolescu. partea I-a. nr. infra) . Tobias . decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. 1949..R. 1946. 145 . p. 1380. 1374. ulterior ministru adjunct în cadrul Ministerului Industriei Alimentare în (1955-1969) (v. 1376. ŞOIMU (căs. 142-5). nr. 10092). ŞULER.S.1368..” clasa a V-a. partea I-a. după război secretar general al Apărării Patriotice (1944-1945). care pare să fi preluat informaţia din Rosen). al P.P.în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Muncii. partea I-a. 8007). 1949. 43 din 21 febr. fond “P”.P.E. 8598).M. 202 din 3 sept.G. 15 din 19 ian.Of. al U.după război inspector general în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. 1947.C. p. partea I-a.în 1949 era stenodactilografă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1378. decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls. secretar general al M.Of. partea I-a. p.Of.d. 707). Dumitru . 1945 – dec. nr. nr. 32 din 8 febr.din 1947 inspector în cadrul D. nr. încă în funcţie. şi Rotman 2004: 76. când. Iosif (fratele lui Solomon Ştirbu) .E. p. 1949. 1379. nr. vol. ulterior funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. stabilit în Italia. ŞRAER. p. Ana – din 1948 şefa sectorului Evidenţa Carnetelor şi Documentare din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. (M. nr. p. la un moment la care descoperirea fostei sale colaborări cu Siguranţa devenise iminentă) (A. ŞMILOVICI. 1373.I. 1949 translator-interpret şef la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. în 1945.T. p. menţionat ca evreu. Vaslui . şi în memoriile lui Moses Rosen (1990: 170) (v. 264 din 14 nov. Paula (Tannenzaun / Tannezapf?) . dosar Ş/30 Colecţia “ilegalişti decedaţi”.C.R. Jdanov”. TEITEL. 1123).G.C.1988) – deportat într-un lagăr de muncă în timpul războiului.Of. (M. 1944 reîncadrat asistent definitiv la Clinica Medicală II a Facultăţii de Medicină Bucureşti. partea I-a.N. în oct.M.I. 1369. 76 din 30 martie 1946. membru al Biroului C. Kalman .M.A. ŞAPIRA) (5. TARCSI. p. 1375. ca secretar al omului de afaceri Moni Goldstein.I. 641).R. 3945). Maria . TANENZAN. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. Ana – din 1947 arhivar-şef la Prezidiul M.Of. fondator şi membru în conducerea C.R. v.X.A. SCHREIER206) (n.1925 Cernăuţi) . TAUBER. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1381. S. Olga – după război şefă de secţie la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 1947. 15 din 19 ian. (1949-1956).I.

16 din 20 ian. nr. 1947 (M. 1382. partea I-a. 1389. unde şi-a pierdut un braţ. 1972). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1949. 1947.soţia lui Sorin Toma [v.comisia de tipizare207).M. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M.) (1952-1958). p.C. tatăl lui Vladimir Tismăneanu) (26. cu grad de căpitan.G.C. partea I-a. Tobias . alături de zeci de alţi “spanioli”. prin Decretul regal nr. iar apoi cu Constantin Pârvulescu.II. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ştiinţe Sociale “A. infra]. ulterior căsătorită cu Pantelei “Pantiuşa” Bodnarenko. exclus din P. redactor şef şi director adjunct al Editurii de Stat pentru Litertură Politică (fosta Editură P. partea I-a.C. dosar nr. M. Marcel – în 1947 era şef de serviciu administrativ în centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M.Of.Of. S. TENENHAUS. Ermina Isidorovna MARCUSOHN.C. 264 din 14 nov. 1947. “o versată 207 V. cu dosar în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. (M. 9732). 225.C. (19481952). al P. menţionat şi de către Robert Levy (2002: 191) ca unul dintre puţinii care au continuat să o frecventeze pe Ana Pauker şi după marginalizarea acesteia). TITTINGER.R. 1390. în Forţele Armate.M. şi şeful catedrei de Marxism-Leninism din Universitatea Bucureşti (fostul C.Of. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. TISMĂNEANU. mama lui Vladimir Tismăneanu. 97/26 aprilie 1948. alias Gheorghe Pintilie. Ana GROSMAN. voluntar în Brigăzile Internaţionale în războiul civil din Spania. 5830). p. Dora – şefa Serviciului de Studii (Direcţia Evidenţă) al Direcţiei Generale a Controlului Economic în 1947 (Trebici 2011). Jdanov”. 1386. 1388. Of. p.Of. 1947. p. de Celuloză.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 159 din 13 iulie 1948. (1951-1952). TIRON.C.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. TISMĂNEANU. 2066 din 20 oct. 1976). nr. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Leonte (n.R.I. al P.E. membru post mortem al Academei Române (2006) (Mandachi 2010: 9. Eliza .I. Parhon). nr. III-a. dosar nr. Ermina (n. nr. Leonid Moiseevici TISMENEŢKI. Nathan . când devine şeful secţiei Propagandă-Agitaţie a C.A. ulterior încadrat ca medic în M.Of. TELLER. inv. fiica lui Iancu şi Jeni. 9858).1912 Botoşani – 1991 Bucureşti) .1981 Bucureşti) – ilegalist (membru de partid din 1933). ulterior redactor la Editura “Meridiane” până la pensionare. a M.X. nr.II. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p. fiica lui Isidor şi Luiza) (1915 Basarabia – 2000) – ilegalistă (membru de partid din 1933). TOMA.C.R. TEODORESCU. fond 495 (“România”). Beniamin – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. reprimit în partid în 1964. Iacob . decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr. (partea I B).R. funcţionară în biroul lui Alexandru Moghioroş de la Biroul Politic al P. sora lui Gavriel şi Uşer) (9. Rodica Tismăneanu (stabilită la Haifa. 1383. 1391. partea I-a. 9763). p. 662). decorată prin Decretul nr.din 1948 şefă adjunctă de birou la D.M. după reabilitarea soţului medic la Sanepid Bucureşti. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. TELEKI. redactor şi crainic la emisiunea în limba română a postului de radio “Moscova” (1941-1948).R. 253 din 1 nov. 803 din 21 dec.Of. 1384. inv.din 1947 controlor în cadrul D. 225. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. 1964 cu ordinul Muncii clasa a IIIa. (dosar 68/1955). TOBIAS. fond 495 (“România”)..A. partea I-a. p.I. şi de la editură ca “fracţionist” în 1959. 10092).1913 Soroca – 13. decorat prin decretul nr. Israel) şi Victoria Leorda.I. revenit în ţară în 1948. 1947. III-a. nr. şeful secţiei culturale la Sfatul Popular al raionului “Tudor Vladimirescu” (1959-1964.P. partea I-a. 1385. 146 . decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 256 din 5 nov. 1387. 3790. 252 din 31 oct. Ana (n.

alias Sergiu Sevcenco. TOMA. a D. ulterior într-un anonimat total pentru sfera publică...C. al “Apărării Patriotice” (1944-1946). Bucureşti – Netanya.R.F.D. (1948-1952). apoi activă în organizaţia Bucureşti a partidului între 1932 şi 1940.C.” cls.AR. ulterior refugiată în URSS. în Forţele Armate.P. 253 din 1 nov. 208 În 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. Arnold . epurată. devenit notoriu prin seria de articole “Poezia putrefaţiei sau putrefacţia poeziei.1950) şi ministru adjunct (1950-1952) al Afacerilor Externe (“conducătoarea de facto a ministerului” în absenţa Anei Pauker. membru al CC al P. nume păstrat din mariajul cu ilegalistul Manole Tudorache) (n.în martie 1945 reîncadrat la D. membru al C. p. 264 din 14 nov.C. exclus din partid în 1963.D. Orhei.II. (1948-1952). apoi promovat inspector general adjunct (M. luptă inclusiv la cucerirea de către sovietici a oraşului Königsberg (azi Kaliningrad). înrolat în Armata Roşie. (1945-1948). Dobre 2004: 586). de formaţie brodeuză.G. SĂCEANU. Ioana. (1950-1952).1912 Hârtop. 1912 Tudora. fiul lui Alexandru şi Sidy (Sara)) (23.R.D..IV. TRICHTER.R. şi Tismăneanu (2011a) şi apoi infiltrată în activul central de partid în 1946.P.agentă a direcţiei de informaţii externe a N. TUDORACHE.S.P. partea I-a. 225.V. în U. Răsfoind volumele lui Tudor Arghezi” apărută în perioada 5-10 ianuarie 1948 în Scânteia şi consacrată ca “broşura canonică a jdanovismului cultural” (Tismăneanu şi Vasile 2008: 42).F. 1392. nr. 147 .C. şefa Direcţiei Organizatorice a C. odată cu divizia infamă “Horia. dosar nr. a M.S. 1947.C.G.R. fond 495 (“România”).din 1947 controlor în cadrul D. în timpul războiului.” (Troncotă 2006: 47). nr. partea I-a.C. p.C. iniţial educatoare în Chişinău până în 1931. membru P. după alte surse 1929). Elena (Lena.. foarte probabil recrutată de sovietici (Buzatu & Cîrstea 2010: 286 n. a emigrat în Israel. (v.d. 52 din 4 martie 1945. 1654-5). partea I-a. v.E. (1945-1947). Sorin (n. Fl. apoi a secţiei Industrie Uşoară a C. 1394.S. fiica ei şi a lui Gheorghe Pintilie. 1395. a fost soţia colonelului Serghei Şevcenko.S. secretar general cu rang de secretar de legaţie (mai 1948 . 10092. organul de presă al Inspectoratului General al Armatei pentru Educaţie. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. (1945-1948).M.R. azi R. membru al C. alias Sergiu Săceanu208 (n. încă în viaţă în 2009. al U.” clasa a III-a.F. iar apoi chestor în D. fiica lui Anton) (căs. p. Cloşca şi Crişan”. al P. documentelor oficiale ale P. A.R. II-a.M. cu grad de locotenent. inv.C. Cultură şi Propagandă (viitoarea Direcţie Superioară Politică) (1944-1945).C. secretara particulară a Anei Pauker. cf.V.Of. ilegalistă (membru de partid din 1927. pp. 10.C.. apoi ministru adjunct al Comerţului Interior (1960-1965). consilier (1947-1948). membru al Biroului Organizatoric al partidului (1950-1953). revenit după război în ţară. (1955-1960). Sorin MOSCOVICI. imediat după război fondatoare şi membru în conducerea U. C.I. emigrat în Israel în 1987 (după alte surse 1980).G.R. iar în 1964 cu ordinul “Steaua R. Eduard . secretara C. nr. 1947. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. în 1945.S. plasat de sovietici în ierarhia comunistă din România în 1945 ca şef de direcţie în Ministerul Apărării.C.membru de partid din 1932. nr.R. când acorda un interviu Laviniei Betea pentru Jurnalul Naţional. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. prin Decretul regal nr. ulterior vicepreşedintă a UCECOM. 7 oct. al P.R./10.K. reprimit în 1973 (după alte surse în 1970). 1947 (M. din 1932. refugiat în timpul războiului în U. M. fiica lui Aron) (apelată în interiorul partidului cu “Lenuţa”) – evreică cf. cu grad de căpitan. redactor la Glasul Armatei. după demobilizarea sa (din Armata Roşie) în 1946. fost voluntar în Spania. 191 din 20 august 1947. Moldova.Of. partea I-a. Israel) . membru al Cancelariei Secretariatului C.R. membru fondator al C. membru supleant (1955-1960) şi titular (1960-1965) al C.Of.C. Cetatea Albă).R.1914.P. 1625). 1393. Ştiinţifică (1960-1975. 158.Of.E. 7537). pensionat). redactor şef adjunct (1946-1947) şi redactor şef (1947-1960) al ziarului Scânteia. 2066 din 20 oct. Fl. 9763. TOPERTZER. ulterior redactor principal la Ed. ministru adjunct (1952-1955) şi locţiitor (1955-1960) al ministrului Comerţului Exterior. Constantiniu 2003: 12).

D.Of.din 1947 controlor în cadrul D. Moghioroş)). 141-2. Watts 2011: 174..din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. nr. VASILIU.C. 158).C. nr. ff.R.Of. inspector al C. L. a unificării celor două curente geografice din perioada ilegalistă – cea ardeleană majoritar maghiară şi cea răsăriteană majoritar evreiască. apoi al Artelor şi Informaţiilor (M. 1398. 1949. nr. p. 1964 (inventariat şi în Kuller 2008a: 458). 198. 15 din 19 ian. ulterior (din 1949) şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 1948).Of. remarcabilă prin longevitatea ei în partid. 148 . 5980. partea I-a. ocolită de toate epurările. partea I-a. 1. al U.C. 3904). (1956-1957).M. partea I-a.M.R. personificare. 712 n. ultima oară în 1981. partea I-a. 248 din 27 oct. medicul Eugen Zeiligsohn. (M. 157 din 4 mai cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a (A.R.C. sub numele eronat dactilografiat “Ghisela Faersein”.. 534).R.C. 1). VASS.decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. multiplu decorată de autorităţile comuniste. în SUA. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. 3706).” clasa a IV-a. 804 din 21 dec. (1952-1984). (1950-1953. A. fond 495 (“România”). p.Of. în 1971 pensionară. după război încadrat iniţial ca secretar de presă în centrala Ministerului Propagandei (M.F. Levy 2002: 209. 1947. 10092). 3706). partea I-a. Berindei. internată şi în lagărul de muncă pentru evrei comunişti de la Vapniarka. 1400. UNGAR. 1948.P.Of.IV. nr.C. 335 din 20 iun. dosar nr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. Dobrincu şi Goşu 2006: 506 n.C. căsătorită cu ilegalistul Ladislau Vass. 19 din 23 ian. 225. Mauriciu – membru P. 164 din 19 iulie 1948. Ghizela (n. când va fi destituită (adjuncta lui Al. 11/1951. p. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş). al P. membru supleant (1945-1952). de ex. Bogdan (n. p. ULMANN. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. (19551956). n. în 1948 promovat consilier în Ministerul reorganizat al Informaţiilor. şefa secţiei Relaţii Externe (devenită Internaţională în 1965) a C.C. 1401. Leah Zoia. ŢUPERMAN. Gisella FAERŞTEIN. 34 din 10 febr. p.C. M. 1399. căsătorită cu Dănuţ Florin Olteanu (fost secretar de partid la întreprinderea Tehnofina). după război membru al C.R.I. partea I-a. şi coordonatoare a secţiilor Cadre din Exterior şi Relaţii Externe ale C. 169). 1963. I-a.R.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. (din febr. a M. partea I-a. Bernhard . p. 107 din 15 mai 1945. inv./P. partea I-a. Max – după război referent de specialitate. din 1947 membru al Comisiei Centrale a Ministerului Industriei pentru reglementarea Muncii în acord (M. fiica lui Grigorii şi Sonia. 1403. alături de Victor Weiss. VALTER. nr. cealaltă. Paul (viitor ULMEANU) . – secţia Organizatorică. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. apoi cu drepturi depline al C. 9604). pe lista celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii.C.Of. Mayer – în 1948 era şeful Serviciului Control Financiar la Direcţia Comerţ de Stat a Ministerului Comerţului (M. în 1980. 4696.R. dosar 9. 1402.C. p.C. al P.R. partea I-a. 95 din 22 aprilie 1948.Of.. între 1951 şi 1985 şef de secţie în Institutul de Cercetări Textile din Bucureşti. şi două fiice: prima. nr. VARVARA. în 1945-1946 prezentă.I. 1948. fapt cu atât mai bizar cu cât suspiciunea aservirii ei prosovietice avea suficientă consistenţă (v.Of. prin căsătoria cu Ladislau Vass. Tismăneanu 2011a). 506. Rodica . secretar al organizaţiei de partid Bucureşti (1953-1955). p. nr. fd./P. 95 din 22 aprilie 1948. M.M. nr.E. şef-adjunct al Secţiei Externe a C. 264 din 14 nov. 1397.M. Ecaterina. (1957-1975). Iosif ROSEN) – în a doua jumătate a anilor ’30 ziarist la Apărarea. p. sora lui Moisei şi Senia) (22.N.Of.G.R. al P. şefa secţiei munca de partid în rândul femeilor a C. a emigrat alături de soţul ei. f. 1396. şi trăieşte în prezent la New York (cu numele Faerstein). fond C. dosar nr. I.Of.1912 Iaşi – 2005 Bucureşti) – de formaţie croitoreasă. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. membru de partid din 1933.R. a avut un fiu. apoi şefă adjunctă a aceleiaşi secţii până la pensionare în 1982. partea I-a. Gheorghe. 1949.C. decorată prin Decretul nr.C. al P. p. 1189). M. nr.C. care trebuie să rămână în România”209. 1947. nr. VAISBUCH. 209 V. 189 din 17 aug. 643.

Of.R.E.R. iar în 1964 cu ordinul Muncii clasa I-a.E.Of. în Kuller 2008a: 459) (dosar V/49 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. Zambaccian nr.P.C.este mama lui Bogdan Olteanu (după 1989 preşedinte al Camerei Deputaţilor şi apoi viceguvernator B. Aida (n. VERMONT. partea I-a. după război în aparatul diplomatic al M. alături de Sara Văleanu.. 1408. 642). emigrată în Israel. 46 din 25 febr. (M. Olga (fiica lui Eugen şi Rozalia Vass) (1914-2001) – evreică maghiarofonă. Deleanu 2011: 11). 642). care a reapărut în spaţiul public în toamna lui 2011.ro/politica-doctrine/ghizela-de-fier-un-schimb-de-mesaje-cu-nepoata-ghizelei-vass/. 1948 şefă adjunctă de birou în centrala M. 2296).VII. 1409. VERMAN.E. 1949. p. 225.R. p. nr.IV. inspector şef de serviciu în cadrul Direcţiei Metale Preţioase a Băncii de Stat (I. inspector general şi apoi director în cadrul Direcţiei Generale a Rezervelor de Muncă din cadrul Ministerului Învăţământului (1950-1953). incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 15 din 19 ian. emigrat în Israel la o dată necunoscută.2007 New York) – menţionat.Of. apoi. VĂLEANU. translator de limbă rusă în deplasările lui Gheorghiu-Dej.1977 Bucureşti) – evreu maghiarofon. VASS.III. când îi corecta lui V. M. Ioniţă Podoleanu şi respectiv Tania Damache-Podoleanu. 1406. 16.).S. Ladislau (fiul lui Eugen şi Rozalia) (16.contributors. 658).R. 1 din Bucureşti. 1949. http://www.” clasa a III-a.A. Iacob WEINREB) (24.IV. nr. p.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.A. 1413. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu ). partea I-a. 3904). Victor . supra] – membră a C.D. 1404.R. soţia lui Jack Podoleanu [v. Ghizela Vass210.C. 1405. Tismăneanu câteva erori într-un articol despre mătuşa ei. Ilie . VEINTRAUB.A. deţinut la Văcăreşti. ilegalist. Doftana (coleg cu Gheorghiu-Dej şi Ceauşescu). VEISSBOD. soţul Ghizelei Vass şi fratele Olgăi Vass-Podoleanu. p. partea I-a. inv. ca supravieţuitor al Holocaustului în Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors (United States Holocaust Memorial Museum (2000 IV: 261). decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.P.Of.nr.. cu stagiu recunoscut din 1934. 107 din 15 mai 1945. Bulgaru).. al P. VASS-PODOLEANU. Jean (n.III.M. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1955-1974). 1407. la Direcţia Educaţie Tineret (M. 210 V. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. Irina – în ian.1912 Ardeal – 17.R. acesta locuind până la vârsta de 30 ani împreună cu bunica sa maternă pe str.1915 Bucureşti – 5. Marcel .în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale Chimice a Ministerului Industriei (M.Of. din Alba Iulia.” cls. 149 . VERONA.R. 1949. inclusiv pentru nume. fond 495 (“România”).M.R.E. Caransebeş. director în cadrul Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale (după 1948).F. 1949. partea I-a. partea I-a.C. controlor de fabrică (1946-1953). nr. nr. al U. apoi stabilit în S. Janette – din febr. sora lui Ladislau şi cumnata Ghizelei Vass.. (din 1966). VĂLEANU. vicepreşedinte C. condamnat la 25 ani muncă silnică. Ides GRÜNBERG) – în mai 1945 încadrată ca secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v.U.C. VEIGL EŞEANU. 16 din 20 ian. 1410. ilegalistă (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA.C.N. IV-a.. 643) 1412. din 1950 şeful secţiei Plan-Finanţe a C. dosar nr.în 1949 era desenator în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 1949 era referentă în centrala Ministerului Învăţământului Public. ministru adjunct de Finanţe (1955-1957). p. până la pensionare.Of. p. al P. 1948. artist plastic. 1411. partea I-a. după război organizator al filialei P. 1639). cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. 15 din 19 ian. 15 din 19 ian. (45/1955) (inventariat şi de C.1920 Alba) – ilegalist. nr. vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Muncă şi Salarii (1957-1966).I. ilegalist (cu stagiu recunoscut din 1932. timp de câţiva ani director al centrului Metodologic de Instruire a Profesorilor din Şcolile Profesionale (din Iaşi). ANDREI (n. împreună cu Jack Podoleanu a avut 3 copii: Dorina (căs.

4635). p.Of. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr. 1418.R. 7946). Rubin-Raymond SCHLAEFFER211) (25.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. VECSLER / VEXLER.630 din 23 sept.R. unde în anii ’70 a tradus câteva lucrări literare din limba română (e. 52 din 4 martie 1945.S. VIANU. infra]. lui Radu Mănescu.IX. partea I-a. nr.Of.2003 Los Angeles.R. Mihai (n. 200 din 1 sept.C. Raia (soţia lui Vania Didenko. nr. p. Rosenzweig). după război membru în conducerea C..I. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.S. aflat în atenţia Siguranţei în 1941 ca activist comunist categoria A. David . (Los Angeles). 6. partea I-a. 1415. 89.R.I. Beniamin (n. în 1971 (ca pensionară) cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. partea I-a. nr. a M. (1953). III-a.U. 24 din 30 ian. 1947.S.F. de la 1 211 Şi-a românizat numele în baza deciziei nr. nr. (1950-1953). care. ulterior membru şi apoi director adjunct al Colegiului Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (organul propriu-zis al cenzurii în presă) (1953 – anii ’60). revenită la Chişinău în 1945.1914 – XII. 224 din 29 sept. 8. aşa cum remarca şi Levy (2002). ulterior emigrată în S. nr. partea I-a. Polonia) .Of. cu Coca (n. Victor (n. fratele Sandei şi cumnatul lui Iosif Rangheţ. Vezendiu. nr. VERONA. LÖB) (n. alias Ion Vidraşcu) – evreică originară din Basarabia (cf.” cls II.R. VICTOROVICI. 1422. în anii ’60 întoarsă în România.) – în anii ’50 secretar 2 la Legaţia României (responsabil presă) de la Londra. 150 . 1948. 128 din 9 iunie 1947.1414. Carol Neumann. Raymond (n. via Israel (Cozonac 2010). VIDRAŞCU.-a.R.P. iar în 1978 cu ordinul “Steaua R. Paul – până în septembrie 1947 inspector la Direcţia Teatre a Ministerului Artelor (M. ulterior revenit în ţară. 1947.U. M. 1945 (dosar V/74 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a.” clasa a V-a. WILNER. şi F.C.G. din 1960 la misiunea permanentă a României la O. partea I-a.M. apud Solomovici 2003: 383). 95 din 22 aprilie 1948. Ernestina (11. Irina – soţia diplomatului Raymond Vianu [v. VEZENDEAN. apoi şefa Direcţiei Treburilor Cancelariei P. VIANU.Of. VILNER. 1420. 1423. Chimico-Alimentară a Ministerului Industriei (M.V. II-a. VEXMAN. 95 din 22 aprilie 1948. VIERU.I. Satu-Mare) (în alte documente oficiale ortografiat “Vezendeanu”) – şef-adjunct al Secţiei Relaţii Externe a C. Mihail Florescu sau lui Nicolae Goldberger. M.1925 Bucureşti – 30.1984) – membru de partid din 1 ian. C. p. alături de soţ în misiunile diplomatice ale acestuia. nr.U.E. partea I-a. sora publicistului Andrei Tudor.M. 1419. 175 din 31 iulie 1948. 1417.Of. 3707). VIANU.R. 8072). în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. nr. pp. Milu VEINBERG) – ministru adjunct (al lui Valter Roman) la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor (1952-1953) (secţia Economică a C. p.C.D.R. 1416. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a. nu au căzut victime ale epurării pretins “antisemite” din 1952-1953).R. 1947. împreună cu mama sa după 8 iunie 1940.C.E. 1421.G. căs.E.V. 3708.C. VIDA. p.Of. 204 din 5 sept. p. 1947 a ministrului Justiţiei (M. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. partea I-a.A.fost rabin. apoi în România.din 1948 director adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. după război şefă de serviciu la D.XII. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . Eugen . 1654-5). Irina.Of.. Fairy Tales and Legends from Romania).. partea I-a. al P.1916 Bistriţa) – din 1948 şef de secţie în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. apoi stabilit în S.C.A. 1424.Of. p. p. dosar 64/1955). refugiată în U.după război controlor în cadrul D. S. al P.N. 1899.P. Israel . 6292).A. 737. redactor la Viaţa economică. Desideriu FRIEDMAN) (n.C. 1425.” clasa a V-a. emigrat în Israel la sfârşitul anilor ’60 împreună cu soţia sa.1916. 8810). în 1950 numită (provizoriu) şefa Cancelariei Consiliului de Miniştri. Victor (n.U.g.Of. apoi viceprimar al Bucureştiului (alt evreu aidoma Ghizelei Vass..

p. decedat în 1969. 87). Mezincescu. nr. ff. 1947 în M. 2038). al P. fond 495 (“România”).1953.VII.ch/dodis/dodis?XE7lhitk5EfsCJlwETjaee4lmywQ1CxSC20rcSGCwCt2qotRiyi6nfS6O3NPu7TU3DMevl0K NJEQOhR5jNXgtKp 151 . 1945 a ministrului Justiţiei în M. 125093 din 11 decf. respective http://db. 167 din 22 iulie 1946.C.Of. VIŢIANU. 102 din 6 mai 1947.N. (u. Vezi dosarul său de schimbare a numelui de la Ministerul Justiţiei în M. partea I-a. de unde avea să chiar arestat la 13 iulie 1948 şi apoi expulzat într-un scandal de spionaj215.I. director general adjunct al Direcţiei Generale a Treburilor Consiliului de Miniştri (1951-1952). Călugăru şi Gh. decizia nr. p. apoi încadrat conspirat în Siguranţă (avea să ajungă colonel de Securitate). în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.A.E. după război activist de partid. Solvan (n. 1427. Solomovici 2003: 89 şi E.65. 55 din 6 martie 1948. inv.. uneori ortografiat şi în forma românizată VAINSTEIN212) (16. 1841). nr. partea I-a. 1430. 212 Cf. 24/1954.IV. p. vicepreşedinte al Băncii de Stat a R.com/doi/abs/10..I. partea I-a. fişă de cadre în dosarul de la secţia Economică a C. 120 din 30 mai 1945. 1945. 200.C. VINEA. 1429. 3577). în anii ’50 în acelaşi minister ca inspector general (Rosen 1990: 74. 213 Vezi şi http://www. Alfred – la sfârşitul anilor ’40 şeful Direcţiei Licitaţii a Ministerului Finanţelor (M. în 1948 cu ordinul “Steaua R.nizkor.291 şi http://www. 215 V. VIŞOIANU. VOGEL. nr. fond D.html. 43). iar apoi pe diverse funcţii în aparatul economic de stat. ) V. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer. 11/1954. dosar nr.1969 Bucureşti) – soţul (al doilea al) Ofeliei Manole. 70). 1426.E.1905 Piatra Neamţ – 8. respectiv Vapniarka213. 10-11. apoi însărcinat cu afaceri la Ambasada României de la Moscova (indicat ca evreu în Kuller 2010: 190.aprilie 1945 încadrat în Ministerul Cultelor (M. Sorin (n. Giurgiu 2002). inv. după război ziarist la Libertatea (sept. inv. WEINSTEIN.R.C. p..php. dosar 104/1940.E.Of.C. 1428. ilegalist (din 1935) internat în lagărele de muncă de la Miercurea Ciuc. 1950). partea I-a. Solomon VIŢEL214) (n.1906 Galaţi) – după război numit iniţial de conducerea C. 7 de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. p.scritube.G.dodis.S. 225. Arte Plastice şi Cinematografie). 10927.R. partea I-a. a M. Şaru) al volumului Grafica sovietică (Bucureşti: Cartea Rusă. 287 din 14 dec.I. 58 din 11 martie 1947. 158 din 12 iulie 1948. de formaţie tâmplar.998 din 20 apr..C. Alfons – fost ziarist la Adevărul şi Dimineaţa în perioda interbelică. 18. ulterior vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Artă (1950-1953.P. VIGLER) (n. nr. Felicia (Steigman) Carmelly 1997: 192.Of. decizia nr. p.C. T. co-autor (alături de Ed. 4460). şi A. partea I-a.P.C. 5785. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. director adjunct în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (din mai 1948). nr. (dosare anexe nr. III-a. ulterior reorganizării ministru adjunct al Industriei Alimentare (1949-1951). Teodor (Vlad Tivadar MAGYAR) – evreu maghiarofon originar din Timişoara ilegalist.Of.VII. iar oficial funcţionar diplomatic în M.I. nr.1921 Bucureşti) – după război inspector în cadrul D.2. detaşat în mandatul Anei Pauker la cu acoperirea de ataşat comercial la Legaţia României din Berna. nr. VLAD. membru al Comisiei de Pensii a Casei de Pensii a Ziariştilor.org/hweb/people/c/carmelly-felicia/benditer-ihiel. nr.G.Of. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. secretar general şi ministru adjunct al Comerţului şi Alimentaţiei (1948-1949).Of. al P. p. 7732.” clasa a III-a. 1431. şi http://www. nr.Of.A. M. 41.B.reference-global. fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C.R. după august 1944 consilier (1946) şi secretar general la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării Armatei şi Populaţiei Civile (1946). 1944 – 1946). Emanoil (n. VIŞAN. 214 V. responsabil cu direcţiile Teatru.1515/zstw. care reproduce pasaje din Felicia (Steigman) Carmelly 1997 (Emanoil Vinea-Vainstein menţionat în subcapitolul “Camp Grosulovo”§4. Muzică.com/istorie/GENOCIDUL-DIN-ROMANIA-REPERE-I73218. şi ministru adjunct de Finanţe (din 1952). secretar general al Ministerului Comerţului (1948).P. partea I -a.A. 1435). 23.a. ulterior revenit în centrala M. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni (M.R.

VOICU. decorată prin Decretul nr. nr.R.de profesie contabil. preşedinte al Tribunalului Suprem al Republicii (1954-1967). Solomovici 2003: 248.VIII.I. (sept.C./U. 178/1943). 2)). 4198). nr.C. 1433. stabilit cu familia în România în 1911. 173 din 29 iulie 1948. partea I-a. când demisionează (v. ulterior însărcinat cu afaceri la Legaţia României de la Berna. 1434. din august 1946 consilier de presă al Legaţiei României la Washington (în mandatul lui Mihail Ralea) (M. ALEXANDRU (6. după război preşedintele Sindicatului/Uniunii Ziariştilor Profesionişti (’40-’50).R. nr. 2336. 1432. 9556).1906 – 1992. a prezidat. procuror general al R. 225. din Galiţia. al P. I-a. A.A.Of.III. secretar general al Ministerului Justiţiei (1946-1948).S. între alte sute de condamnări ale unor opozanţi ai sistemului comunist.C. dosar nr.1894 Paris – 6.M.A. Gaston Joseph BOEUVE) (14.1915 Paşcani – 5.Of. 2. Şerban (n. VRÂNCEANU. inculpată în dosarul Prodexport – Italia din 1961 (sub acuzaţia de subminare a economiei naţionale într-o tranzacţie din 1956 încheiată între compania Prodexport.T.. Aurel ROTENBERG) (9/21. 1940-1944. orig. 1435. şef al Colegiului de Jurisdicţie la Curtea Superioară de Control Financiar (1973-1979. dosar nr. Voitin” (cel mai frecvent). pp. al U. decorat cu ordinul “Steaua R.U. procesele lui Ion Antonescu (1946) şi Iuliu Maniu (1947). redactor şef la Lupta de clasă (redenumită ulterior Era socialistă) (1960-1981). VOINEA. la întrunirile internaţionale ale partidelor comuniste.R/P.Of. după război director al agenţiei Rador (1944-1946). membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). infra]. al P. VOITINOVICI. fost internat în lagărul de muncă de la Vapniarka în calitate de militant comunist. discipol al lui C-tin Dobrogeanu-Gherea.C.H. 1948 1952). 8937 şi 8971). cu grad de consilier cultural principal (1945-1946) (M. Hermina?) – soţia lui Ştefan Voicu [v. inv.Of.M. “Adam Apostol”. Ştefan (n. iar în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. partea I-a. Niculescu 2002. intrat în mişcarea socialistă în 1916. partea I-a.C. partea I-a.T. (1960-1984). al P. Kuller 2008a: 409-10. deputat M. van der Linden 1992: 146-7. Mina (n. partea I-a.1969 Paris) – cu tată etnic francez şi mamă evreică. membru supleant al C.1986 Bucureşti) (fiul lui Adam (cofetar. membru al C. ţinând de Ministerul Comerţului 152 . 1436. 200 din 30 aug. în 1950 depunea mărturie în faţa subcomisiei de Imigrări şi Naturalizare din cadrul comisiei Juridice a Senatului S.R.IX. “defectează” la sfârşitul anului 1947 şi se stabileşte la Paris. Adamescu”.R.P. 112 din 21 mai 1945. îşi românizează numele în 1919.III. (v. (1955-1960). Zierhoffer. M.R. nr. fostă ilegalistă şi redactor al Scânteia în anii ’30. M. (44/1954). A. fond 495 (“România”). decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. 1946.C. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. în 1945 membru al Comisiei de control şi cenzură a filmelor cinematografice înfiinţate sub umbrela Direcţiei Cinematografie a Ministerului Propagandei (M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. pensionat). 62 din 16 martie 1945.R. ambele publicate la Paris (Berindei. ? – funcţionară în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ‘50. fiul lui Iosif.R.Of. detaşat ca membru al Curţii Permamente de Arbitraj de la Haga (1967-1973). după 1944 instructor al C.M. colecţia RG-25.. redactor-şef adjunct la Scânteia (1948). în 1970 cu ordinul “Erou al muncii socialiste”. p. Bucureşti) .M.M.membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale / Informaţiilor. 6222)./P. stabilit la Podul Iloaiei) şi Iulia (n. preşedintele Tribunalului Poporului (mai 1945-1946).R. membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (1948). nr. (mandate succesive 1961-1985). p. “Al.M. Dobrincu şi Goşu 2009: 666 n.012M. doc. şi Arhiva U. scriitor şi publicist subnmediocru sub pseudonimele “Al.” cls. ulterior delegat al P.” clasa a III-a în 1948 şi cu ordinul “23 August” clasa a III-a în 1964.S. autor al lucrărilor La morale et le socialisme (1953) şi La socialisation (1959). p.P.C. până în iulie 1948. activistă de partid cu dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. profesor şi şeful catedrei de economie politică la Institutul Politehnic Bucureşti (1950-1953). p.N. I-a. învăţătoare)) – ilegalist cu stagiul recunoscut din 1935 (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 190 din 17 august 1946. 1992). VOICU.C.

Varga 2003a: 664-5. a M.din 1947 controlor economic în cadrul D. 282 din 5 dec. p. 15 din 19 ian.Of. 1948.după război controlor în cadrul D. dosar nr. Carol .vol. p.000 lei amendă pentru activitate comunistă.Of. decorat prin Decretul nr. nr. membru al contenciosului Ministerului Afacerilor Interne (1945-1948). WEISS. 1946. Leon . partea I-a. 641). partea I-a.Of. ff. 1123). p.C. WECHSLER. p.Of.. 1440. WEINSTOC(K).E. 642). Edeliza .G. nr.Of.1948): 2).Of. 1947. 1439. 1946.F.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. Adolf . a Ministerului Comunicaţiilor (M. 1441. p. nr.S.Of. nr.Of. 1949.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. 1912 Bucureşti) – ilegalist. 1453.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 804 din 21 dec. 1626). partea a 2-a. Marcela – până în febr.D.R.R. Gustav – ilegalist. şi o companie din Italia) (Andreescu. p. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a. WEIBER. nr. partea I-a.A. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 12877). 276 din 28 nov. nr. WEINBERG.C.I. probabilă identitate cu “Weiner F. 1444. WEISS.E. partea I-a.Of.G. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a.C. Berthold Marius – după război şef de secţie la Direcţia Construcţii din D. Eugen – între cei peste 100 de evrei aduşi de Ana Pauker în prima ei lună de mandat din 1947 în centrala M. 1451. nr. partea I-a. WOLFF. 1449.S. partea I-a. 1949. nr. 1446. 32 din 8 febr.A. Chiva – după război funcţionar la Direcţia Tehnică şi Cota Sovietică în cadrul Oficiului Industrial al Bumbacului (M.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1949.Of. în timpul războiului condamnat la 5 ani închisoare corecţională şi 2.C. 1442. în 1971 planificator la Comitetul de Stat al Planificării. deportat într-un lagăr de muncă obligatorie în timpul războiului. în aprilie 1948 detaşat pe postul de secretar al Legaţiei României la Belgrad (B.Of. WEINSTEIN. partea I-a. 1949. în 1941 aflat pe Lista Siguranţei de comunişti categoria A.Of. după august 1944 membru şi pensionar A. nr. 1949.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.I.. p.”. nr. Noel (fiul lui Ştrul) – controlor (până în febr. partea I-a. 127 din 3 iunie 1948.N.C. 10092).E.Of. 59.G. iar apoi promovat inspector în cadrul D. 225.C. Ana Renée . 1447. Moritz . 1452. p.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 2128).Of.C. 173 din 29 iulie 1948. 1438. WEINER. WEINBERG. 1947. 1437. nr. ca translator la Direcţia radio (M. 289 din 13 dec. în sept. 662). 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Văcăreşti. 16 din 20 ian. nr. p. 15 din 19 ian. 1443. 1964. 1949. 7817). (M.E. Henrietta – avocat. C. ilegalist. WALD. 1448.I. p. 1948.S. 45 din 24 febr. 6220).I. 1947. eliberat după august 1944.. WALTER. 10 (12 apr. Nastasă./M.F. partea I-a. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Gustav . 24 din 30 ian. p. p. în iulie 1948 delegat şef al Serviciului Judeţean de Control Economic Baia (M. (M. 264 din 14 nov. 1948). a M. nr. partea I-a. nr.G.Of. pedeapsa expirând la 14 februarie 1946 (A.A. Solomovici 2004: 281-2). 478). p. apoi al Contenciosului Ministerului Justiţiei (M. 1445. a M. 662). M. 10533). epurat în 1958 (Solomovici 2004: 107). nr. Adalbert . 641).A. partea I-a.P. WASSERMAN. 1450.G. III-a.E. WEINBERG. 15 din 19 ian.R. membru de partid din 1933. partea I-a. WEISMAN. fond 495 (“România”). 1949 secretară de presă II la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p. WEISS.C. 297-8). inv.Exterior. P. instalat şef al Direcţiei Cadre. 738. 153 . 4848). p. decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. partea I-a.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Siegfried . 20 din 23 ian. WEINTRAUB. 16 din 20 ian. Isac (n. nr.

1947. M. partea I-a.E. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.după război.A. nr. Marian (n. membru al Comisiei Legislative de pe lângă cabinetul ministrului. redactor la revista Justiţia Nouă în anii ’50. WOLF. 4611.Of. 7715). Adalbert – din 1947 controlor în cadrul D. nr. profesor de drept muncitoresc în anii ’50-’70. 9857). partea I-a. 4584. p. partea I-a. p. M. 1464.I. 1463. Eugenia .C. 120 din 26 mai 1948. 190 din 19 august 1947. 15 din 19 ian. 1465. partea I-a. 1947. 1469. 1963.C. 1947.E. nr. WEISS. 1457. WEISSMAN. a M. nr. Ioan – director adjunct al Direcţiei Contribuţii Directe a Ministerului Finanţelor (19471948-?) (M. partea Ia. 1456.C. 156 din 13 iulie 1945. 7492).G. co-autor al primului Cod al Muncii (1950). M. 256 din 5 nov. 1461.. Solomovici 2003: 88). al U. nr.Of. 10533). 156 din 9 iulie 1946.Of. p.G. partea I-a. p. p.Of. al P. în august 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. WEISZ.E. partea I-a.Of.din 1947 controlor economic în cadrul D. nr.G.Of. II-a în 1964 şi cu ordinul “Steaua R.Of.Of. a decedat în Israel în 1988.. nr. WOLF(F).C. WEISSER.Of. a M./U. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.T. p. 145 din 26 iunie 1948. Maria . nr. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 11186.G. (128/1952).E. 1459.E.Of.1454.M.C.E. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D.din 1947 controlor economic în cadrul D. 644). Herman . p. M. 173 din 31 iulie 1947. 1947. N. p. 6781). 15 din 19 ian. partea I-a. p. 1949. 241 din 22 oct.C.I. 1949. fiul său. partea I-a.C (M.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. p. Berindei. a M. 641). partea I-a. WENDER. nr. 738. nr. p.Of. în iulie 1945 detaşat ca ajutor al şefului Secretariatului de Legătură cu Armatele Aliate (M. Marcu (n. Elias . nr.Of. WEISS.C. a M. când s-a pensionat. partea I-a. (M. 293 din 18 dec. Aron .C. 1468. 1466. nr. apoi subinspector genral la Regia Monopoluluiu Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.C. 24 din 30 ian. partea I-a. partea I-a. nr. Debora . 190 din 19 august 1947. Ioan . (M.I. M. 119 din 25 mai 1948.” clasa a II-a în 1971. nr. 1467. partea I-a. nr. nr.Of.Of. WITZMAN. WIRTENBERG. 5386). WILDERMAN. 1945. prim-arbitru de stat până în 1975. 9219. 1948.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.C.C. WINTERFELD. p. 15 din 19 ian.I. 644). Ludovic . p. nr.după război controlor în cadrul D. 219 din 21 sept. 7 dec. 1949.C. partea I-a. 10092). WELTNER. cu dosar la secţia Economică a C.C. Dobrincu şi Goşu 2009: 110). nr. după război înalt funcţionar la Ministerul Muncii. 1938). WEISZ. Solomon – după august 1944 şeful Direcţiei Coordonare a Ministerului Lucrărilor Publice. “Ghiţă” – din 1948 membru al Biroului secţiei Culturale a C. 5961). partea I-a. până la 31 mai 1948.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.Of.I. 276 din 28 nov. 136 din 15 iunie 1948. 1462. 1904) – avocat. 1460. 423 din 15 iul. apoi el însuşi ilegalist (membru din 1932. 7158). 264 din 14 nov. 1458. p.T. Frideric . WEISSBLUTH.Of. 5142). 7492). p. p.G. p. Carol .S. în perioada interbelică între avocaţii inculpaţilor ilegalişti.R. WEISS.Of. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M.R. până în iunie 1948. secretar al biroului juridic al partidului). când demisionează (M. 1948. partea I-a. p. p. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. nr.Of. (M. partea I-a. Elena (uneori ortografiat şi “Wolff”) – din octombrie 1945 şefă de serviciu în centrala M. apoi director adjunct al Editurii în limbi străine (Kuller 2010: 189.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 154 . decorat cu “Ordinul Muncii” cls. (v.Of. 1455.

(?) fiul lui Mayer Wolf Leib şi Reiza Leib. membru al Comisiei Centrale de Revizie (1974-1984). 291 din 19 dec. inv.36/fisapenala. WOLF. dosar nr. Nastasă. Andreescu.C. cu dosar personal la Comintern). Barbu (n. şi şeful catedrei de economie politică la Universitatea Bucureşti (1948-1955). rectorul Institutului Maxim Gorki (1952-1954).R. 2. p. ZAHARIA. WULIH MARCUS.JPG.R. 1945 a ministrului Justiţiei î n M.C. după război în conducerea U. Carol Neumann. p.III. pentru românizarea numelui decizia nr.C. ZAIDMAN. eliberată în 1968. Bercu ŢUCHERMAN217) (11. 1949.M. Aiud şi Braşov. director al Editurii P.A.I.D. în redacţia săptămânalului Reporter (v. Simon Marcus. era funcţionar la Institutul Chimico-Farmaceutic (M. şef al presei 216 V.I. după unele surse. WOLF. al P. ulterior într-o “funcţie administrativă măruntă” (apud Solomovici 2003: 379. redactor şef la Lupta de clasă. Solomovici 2004: 281-2 – ambele surse menţionează eronat numele.1909 Bălţi) – ilegalistă (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. până în anii ’50 şef de departament în cadrul D. 7038. redenumită Problemele Păcii şi Socialismului (până în 1962). nr. încă în viaţă. China.R. Betty PLICH) (11. p. citând o notă informativă maghiară remisă Budapestei. 11956. înscris în partid în timpul studenţiei. deţinut în lagărul de muncă din Miercurea Ciuc şi în penitenciarele din Chişinău.R. Anna Fielder (Londra) şi Vladimir Zaharescu (Ierusalim). 646). decorată prin decretul nr. ZAHARESCU. alias Ilie Zaharia. aflat pe lista de comunişti periculoşi întocmită de Siguranţă în 1941.2000 Bucureşti) .G. apoi însoţindu-şi soţul în misiunile diplomatice. nr.T. http://www.F. 2083)).1906 Bârlad – 14. al P.E.. 22 (20 aug.M.17. decorat cu diverse ordine şi distincţii de stat în 1948. mama lui Laurent Sorell (stabilit în Texas.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 643) 1474. Iuju GRUMBERG) (după alte surse “Ştrait”) (n. partea I-a. ulterior directoare generală a exportului în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. comunist. 1475. Matei – conform memoriilor unui alt cenzor. Milia VULIH. Milea (n. ZAHARESCU. după 1945 funcţionară în Ministerul Comerţului şi Industriilor. 15 din 19 ian.125. zisă “Emilia”) (n. (1954-1955).ilegalist (membru de partid din 1923. soţul ei. fişa matricolă penală la http://86. 124485 din 8 dec. 1949. reprezentant P.)./P.F. 381-2). Osias – în 1949 era delegat responsabil financiar al Direcţiei Centrale Electrotehnice a Ministerului Industriei (M.R. 1964 şi 1981.XI. arestată. B.A. partea I-a. Betty (zisă “Bibi”) (n. 1912) –ilegalist. 155 .Of.R.U. p. dar după război fără calitatea de membru de partid în România.R.R. la redacţia revistei Problemele Păcii şi Socialismului (1980-1989). Varga 2003a: 664-5. inculpată şi condamnată în dosarul “Prodexport – Italia” din 1961216 (v. membru supleant (1955-1965) şi titular (1965-1974) al C. Kiseleff din Bucureşti. 1473. fiica lui Pinhas şi Basea. 218 Un referat din decembrie 1940 al Corpului Detectivilor îl menţionează pe Juju Steinberg.ro/sfera/136/art11-arhiva. partea I-a. Ilie (n. ulterior ambasador în Argentina (1955-1956). S.html). 225. asasinată) – soţia ilegalistului Baruch Lerner. director adjunct al Institutului de Studii Istorice şi Social-Politice al C./U. nr.1470. în 1949. la Ramat Gan. bunica prezentatorului TV Andrei Zaharescu (fiul lui Mircea).1913 Chişinău – 15.Of. 1945. 15 din 19 ian.IV. combatant în Spania şi în Rezistenţa Franceză. şi profesor de economie politică pentru cenzori. apoi funcţionară la magazinul “Victoria” din Bucureşti.+Wacaluc+-+Wutschi%5CWulin+Milea+P%2FP1040599. nr. 1948): 3). 218 1476. 1471. Birmania şi RPD Vietnam (1959-1961).php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CW%5CW+01. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. căsătorită Marcus.Of.M. în 1948 numită director comercial al nou-înfiinţatei întreprinderi de stat “Alimentexport”.. 217 V.C. supra). Mircea Zaharescu (Bucureşti). apoi a academicianului Barbu Zaharescu [v. fond 495 (“România”). supra].1999 Bucureşti. a locuit până la sfârşitul vieţii pe Şos. Mişu . Turcia (1956-1959). 1961.C.sferapoliticii.Of. 195 din 24 august 1948. 1472. după război numit la conducerea Direcţiei de Agitaţie şi Propagandă a C. partea I-a.X.P.

partea I-a. unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. membru de partid din 1930 (dosar Z/13 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).S. p. anexele la dosarele nr. 1949. emigrat în Israel. după război autor al unor articole în Scânteia (august 1944 . Leibu . Herman – director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. 1484. C.E. 119 din 28 mai 1947. Alter David (frecvent ortografiat şi “Zaidman”) . 1482. pentru câteva luni în 1948 secretar general al Ministerului Industriei. uneori ortografiat şi “Ţaigher”. partea I-a.E.E.I. 194 din 25 aug. nr. p. nr. Charlotte – inspector general adjunct la D.S. a M. p.C.Of. 217 din 24 sept.1946). 119 din 28 mai 1947. Cutişteanu şi Ioniţă 1981: 104. ZAHARIA.dr. p. p. p. Simon ZEIGER.E. Solomovici 2003: 248. cu fişă personală în 156 . 4251). nr.Of. 4384).Of.Of. la începutul anilor ’70 vicepeşedinte al Comitetului de Stat pentru Preţuri. 16 din 20 ian. Israel) – ilegalist (şi. partea I-a. 136/1956 şi 108/1956 (Levy 2002: 210. iar în 1971 (Decretul nr. cu referat de cercetare la fd. Tismăneanu 2005: 197. 1477.. p. secretar general /cu grad de consilier superior) al Ministerului Industriei şi Comerţului (1945-1948). partea I-a.Of. 662). partea I-a.1914 Chişinău – 29. I. 112 din 17 mai 1948. ZANDBANC. nr. 1481.C. 4254). ulterior profesor la A. partea I-a.IX. al P. ilegalist. ZECK. 8279).. după război.1973) – avocat. nr. 5357). juristconsult (echivalentul consilierilor juridici din prezent) al M. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. 131 din 8 iunie 1948. Simion (n. nr. 7666). ZEIDER. 16 din 20 ian. p. 103 din 9 mai 1945. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. Cajal şi Kuller 2004: 362. 157 din 4 mai 1971) cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. 1945. 1947.R.Of.R. 328. p. ZALMAN.X.după război inspector general în administraţia centrală a C. decorat în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler de către fostul suveran Mihai (M. Isac (20. 1479.Of. 1486. nr.I. ZEIGHER./Kuller 2008a: 460). nr. 210 din 10 sept. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. Iţic – după război refent şef în centrala Ministerului Muncii. ? . “epurat”. rolul lor fiind “cu adevărat jalnic” (Rusnac 1997). nr. ZANDBANC. 1478. ZEIDMAN.G. Paul . partea I-a. cf. nr. inv.de partid în 1943.Of. nr. III-a.Of. a M. partea I-a. membru al Comisiei Centrale a Timbrului (M. partea I-a. 6781). în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Moise . 173 din 31 iulie 1947.C. după război numit avocat în Contenciosul Ministerului Muncii.S. apoi stabilit în SUA. partea I-a.A.Of. 1945. 1948 revenit ca funcţionar înalt în centrala Ministerului Finanţelor. 1949.Of. spion sovietic). p.E. Troncotă 2006: 50.I. 4968).I. p. 144 din 25 iunie 1948. partea I-a. nr. 662). Leon . fiul lui Volf Volco şi Bella. apoi funcţionar superior la Comisia de Stat pentru Planificare (1948-1953).din 1947 inspector în cadrul D. ZALMANOVICI. 1483. p. M. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. ZAUER. 1014. M. nr. nr.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite Ministerului Industriei (M. Nastasă 2011: 582). C. respectiv “Zeiger”) (26.X. în sept. cu liceul absolvit în Chişinău.Of. 35 din 13 febr.C.III-a. M. p.A. v. student la Praga şi apoi la Şcoala Superioară Tehnică Cehă din Brno (unde în 1936 se afla în atenţia organelor locale de informaţii pentru activităţi comuniste./9.C.după război şef de serviciu în centrala Ministerului Sănătăţii..O f. 1480. 3758. 7461. iar după reorganizarea ministerială la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. 1948. partea I-a.I. 1487.B.1901 – I. (M. 3293.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industri ale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.G. 1485. Bucureşti şi redactor la revista Probleme Economice.C. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.1980 Tel Aviv. ZARAFU. membru al Comisiei de epurare la Teatrul Muncitoresc Bucureşti (M.

M.I. lucrând cercetător în domeniul dreptului internaţional al muncii.P. 5784. 11 din 14 ian.S. responsabil cu Consiliul Superior Economic (1948) şi vicepreşedinte C. arestat şi condamnat în “procesul Pătrăşcanu”.E. ulterior publicist sub pseudonimul “Andrei Şerbulescu”. p.Of. ministru adjunct al Economiei în cadrul Consiliului de Miniştri. Herbert (zis “Belu”. nr. partea I-a. 158 din 12 iulie 1948. p. Emanoil . membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947).Of. p. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 3678.Of. Frumos – 1978 Bucureşti) . în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Naţionale de Gaz Metan (M. p. cu referat de cercetare la fd. vicepreşedinte al C. nr. partea I-a.17. nr.X. p. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. fond 495 (“România”). (1948-1949). 1491. 1484. în 1949 în centrala Ministerului. Avram . p. partea I-a. / Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. ZISU.G. nr. 2). nr.B.A.P.C. ZILBER. C. 46 din 26 febr. emigrat în Israel în 1973 împreună cu soţia sa Stela. 219 V. (1954-1957). 4968).. 65 din 18 martie 1948. M. al P. graţiat în 1964. 120 din 26 mai 1948. partea I-a. nr. 5 din 9 ian.G. V.în 1948 numit membru al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. iar în 1964 cu ordinul “Steaua R. 1900.în 1948 era controloare în cadrul D. secretar general al ministerului Economiei Naţionale (1946). secţia Cancelarie – dosare anexe. pensionat în 1973.I.Of. 1489. 1945. 225. profesor de economie politică la Universitatea Bucureşti şi director al Casei de Economii şi Consemnaţiuni (C. p. vicepreşedinte şi preşedinte al Comisiei de Stat pentru Planificare şi simultan ministru adjunct la Ministerul Industriei şi Comerţului (19471948).E. consilier al ministrului la Ministerul Energiei Electrice (1950-1954).ilegalist.R. C. M.Of. p.C. 1490. 5785). Bernard (în alte documente cu varianta de prenume “Bernat”) – după război încadrat ca inspector vamal la Direcţia Vămilor din Ministerul Finanţelor. 3293.Of. partea I-a. autor ocazional la revista Probleme Economice. în fişele din penitenciare ZILBERT219) (14. nr. 1948.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/Z/Z%2002. pe post de controlor-revizor principal (M.1949. 131 din 8 iunie 1948. Rosi . “la 27 de ani era spion sovietic”. partea I-a. şi menşiunea solicitării sale de schimbare a numelui în “Şerbulescu” în M. inv.S.în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu. 590). a colaborat cu Universitatea Ebraică din Tel Aviv.Of.Of. ZINGHER. partea I-a. partea I-a.S. 173 din 31 iulie 1947. ZELL. 314). 96/1968. p.Of. încadrat în 1972 cu grad de profesor la I.Of. partea I-a. condamnat ca atare la 5 ani închisoare (Solomovici 2004: 184).C.C. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor.Of. apoi director al Institutului Român pentru Studiul Conjuncturii. M. partea I-a. ZIBALIS. p. 112 din 17 mai 1948.. 4384.. nr. anexa la dosarul nr.” clasa a III-a.1901 Tg. 1949.Of. după război controlor.%20Zara%20%20Zwolfer/Zilbert%20Herbert/index.E. 158 din 12 iulie 1948. ministru adjunct al Muncii (1968-1969). p. 2382). 1493. 149 din 26 iunie 1941.R. nr. 13 din 17 ian.C. M. 1492. 4611. după război iniţial consilier economic în centrala Ministerului Afacerilor Străine (din mai 1945). apoi expert în delegaţia României la Conferinţa de Pace de la Paris (1947).R. 1488.” cls. după război şef de cabinet al lui Gheorghiu-Dej la Ministerul Comunicaţiilor (1945-1946). nr.după război inspector în administraţia centrală a C. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. II-a.P.125.C (M.P. a M. p. nr.C. nr.I. Leon . partea I-a. inv. partea I-a. 6781). dosar nr.) între 1944 şi 1947. http://86.B.P. 315. 157 . apoi inspector la D.Arhivele Comintern (INCOMKA. președinte al Comitetului de Stat pentru Problemele de Muncă și Salarii (cu rang de ministru) (1957-19651966). doc.php. nr. ZICKEL. în 1948 cu ordinul “Steaua R.

au venit singuri?” (apud Andreescu.E.M. Marcel L. Arsene (1952-?).. care ar putea fi extinse în mod dezirabil până la un grad satisfăcător de cuprindere pe măsura creşterii accesibilităţii surselor prim are de informare. Sami A. 15 din 19 ian. Rudolf Efraim (1948-1952). Pincas. 15 din 19 ian.). p.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. nr.Of. Ludovic . Simon Katz. confirmă percepţiile prima facie subiective ale unor înalţi demnitari comunişti din perioada imediat succesivă celui de-al doilea război mondial. 1949.A. Leon . Izu Grosu. n. Lionel S. apoi funcţionar cu atribuţii de control în centrala Ministerului Asistenţei Sociale (M. p.I.. 1496.G. Bercu Feldman. a M. într-o şedinţă a Biroului Politic al P.Of. Gh. a M. Soreanu. nr.Of. partea I-a. nr. Matiaş . 1953 Comitetului] de Stat al Planificării:  preşedinţii succesivi (?) Miron Constantinescu (1948-1955).Of. 8072). Rozenthal.Of. Şt. Lulu S. Chely WeisbuchStreja. ZISSU.  vicepreşedinţii Simion Ţaigăr/Ţaigher (1948-1949. Edy I. partea I-a. menţionat în memoriile lui Vladimit Trebici (2011). p. Enumerări selective precum cea de mai sus.Of. M. 1949. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. Bârlădeanu (1955-1956). 1947. Hary A. Sofia A.  între directorii generali. Nastasă şi Varga 2003a: 641.. la CSP [Consiliul de Stat al Planificării] peste 80% [erau] elemente de origine evreiască […] Am întrebat de ce la Consiliul de Miniştri sunt peste 60% elemente evreieşti.C. Korn. nr. 1948.C. 4384. 1498. Contextualizate şi supuse verificărilor obiective. etc. Isias B. p. 204 din 5 sept.Of. 4533). Rosenzweig. partea I-a. ZUCKER. Marcu . 173 din 31 iulie 1947. Dan Herstein.. Gheorghe Gaston-Marin (1956-1965). I. ZISSU. partea I-a. Mircea Oprişan (1952-1954). asemenea percepţii depăşesc spaţiul subiectivismului perceptual pentru a-şi identifica solide confirmări empirice în mai toate segmentele administraţiei şi sistemului politic centrale din primii ani de comunism în România. partea I-a. participă la inventarierea bunurilor Domeniilor Coroanei imediat după abdicarea regelui Mihai.I. 1954-1957). Iulius M.Of. partea I-a. 8460. Maimon. Vladimir Kraft. p. Paula A. p. Marcus. Marcovici. Al. 222 din 29 sept. 642). 24 din 30 ian. 644. 662). nr. Gustav Roman. M. şefii de direcţie şi varii alţi funcţionari: Ernest Austerman. Anton Moisescu (1953-1954). Novac (1959-1969).controlor la D. Avandici. 112 din 17 mai 1948.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului. Horaţiu Atanasiu/Atlasman (anii ’60). Cerbu S. spre exemplu. 1946. 4384). 1495. 1949. Benţin Abramovici.Of.inspector la D.. ZISSU. Leib – după război controlor în cadrul D. Areşteanu. 6781). ZU(C)KMAN. din 10 februarie 1960. nr. partea I-a..I. Heinrich Abramovici. Astfel. p. Islea S. partea I-a. subl. documentele de arhivă din perioada 1948 – 1963 identifică între funcţionarii Comisiei [din ian. nr. Gheorghiu-Dej rememorează că la sfârşitul anilor ’40 (identificarea perioadei decurge contextual în stenograma discuţiilor) “.G.C. Iosif A. 1500. 644). 1499. Gheorghe . Mauriciu C. ZISSU. cine i-a adus acolo. 158 . nr. Flachs. Simovici. Renee . p. p.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. Sigler. Paul Alexiu. Raul Rosel Săveanu. p.Of. Vladimir Boico. 112 din 17 mai 1948. 16 din 20 ian.R. M.E. partea I-a.E.C. 126 din 6 iunie 1947. în cazul invocat de Gheorghiu Dej. nr.1494.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. nr. partea I-a.G. ZUCKER.C. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 737.C. a M. 1497. Ernest Schlesinger.

Groner.C. Nicu Şerban (Herşcovici)). Clara Hönig. proximul (din 1950) prim-adjunct al Anei Pauker. Ada Lupan şi Leon Ghica (Diamand) (Belgrad). Lucia şi Eugen Mantu (Marcuzon). plus prim secretarul legaţiei de la Stockholm (E. Caseru Rene Odette. C. Marcela Simionescu. Ionel Crişan (Kirschen). inter alia. tov. Aderca (Adelstein). Ijacu (Izsak). consulul în Bulgaria (la Rusciuk – Rudolf Stoian). fd. Lăzăreanu (expulzat cu câteva luni înainte) şi A. Fischer. A. Matei Gall. Emilia Milco/Bogdan. Levin). tov. Bogdan (Grünberg)). Păsculescu (Tescovici (?)). Şt. Bughici (David). etc. Anitta Ioanid (Ankara).N. dactilografele Aurica Brucker şi Aurelia Profeta. secundar şi incomparabil mai redusă numeric. Lucia Şerban (Buenos Aires). Georgescu (Samoilă). Mundi Brenner. E. I.C. erau evrei [cel puţin următorii]: în centrală .5% în totalul populaţiei României în anul 1948) confirmă existenţa remarcabilă a ceea ce S. C. S. E. 1 -19. contabilul Solo Merovici. Nichita Rabu. etc. în 1949. 10 din cei 12 (adică 83%) şefi de direcţii şi departamente (E. – secţia Organizatorică. Oscar Conobel. la Moscova (S. Judith Lazaride. Maer. E.R. Bella Mihnea. Ardeleanu (Turcu). Vera Simon. Y. secretarul general (şi simultan ministrul-adjunct) al Ministerului (Ana Toma (Grossman). 47/1949. Pauker). Janette Verona. din totalul celor 746 salariaţi ai Ministerului. acestora li se adăugau la nivelurile ierarhice subsidiare o multitudine de funcţionari de diverse ranguri şi grade diplomatice: S. 159 . Reiner Biemel (?). tov. Tel Aviv (P. secretara ministrului (Ilca Melinescu (Wasserman). Davidovici). 220 V. JacobFeuerştein. şoferul Şmil Rauchwerger. Sanda Clejan. Elena Wolf(f). Eugenia Manole (Abramovici). una maghiară) “în diferite aparate ale nomenclaturii” (Bottoni 2010:59):  în Ministerul Afacerilor Externe. Belgrad (A. Roberta Gaston-Marin. Văleanu (Weinreb). Roma (M. M. Rita Rotter. Rudolf Modgesch (?). Iosif (Brauchfeld). Boris Holban (câteva luni în 1948). Eliza Andronache (Zilberstein). Goldenberg (Cairo). Vogel (până în 1948) (toţi la Washington. Mezincescu (Mesinger)).. Ana Stern. Vera Simon şi I. I.Alegerea aleatoare a trei ministere ca exemplificări ale ponderii evreilor la vârful aparatului administrativ-guvernamental în primii ani succesivi celui de-al doilea război mondial (cu o pondere a evreilor de 2. C. Ardeleanu (Adler). T. Eugen Charap. George (Ştrul) Beraru. Aneta Loghin (Löbel). Baciu şi S. E. Alice Fetcu. Rita Pistiner Vaisberg (Sofia). Alexandru Leist. Altăraş. dactilografa Sarah Goldenberg. Zeider. Luca-Boico. Farladanschi). M. din 1950). Weinstoc(k).. Edwin Glaser.ministrul (A. Szillagy (Londra). Minder Bellanger. E. J. şefa direcţiei cadre (I. Viorica Roth. etc. Dan/Davidovici). chiar fără a recurge la contabilizări detaliate. Constantinescu (Bloch). Lupan (Lustman)). Iancu Berciu (Varşovia). Caseru Rene Odette (Vatican). Budapesta (I. Rozi Fonstein. P. Emil Riegler. Micu-Chivu (Klein). Bălănescu (E. Max Fonea. Sofia Mironescu. eticheta ca “o adevărată filieră evreiască” (alături de. unde din 1950 avea să fie ministru H. Kimell. Liuba Herşcovici. Alfred Hubert (Bruxelles). Lustig. Balaş (Blatt). etc. mai rămăseseră doar 32 proveniţi din vechiul aparat diplomatic220. tov. Tenţ. Iacubovici de Barlo. Ecaterina Raicu (Praga).. dosar nr. Retti Abramovici (Moscova). Bendel). care i-a succedat lui E. cărora li se adăugau nenumăraţi alţi funcţionari diplomatici precum J. stenodactilografele simple sau şefe Leontina Haberman. Viţianu (Witzman) (la Berna). Petran (Pocler). şeful direcţiei Cabinet al ministrului (C. Lupan ?. Ella Marcus. Huck. unde. A. funcţionarul comercial Idel Rubinstein. al P. la nivelul reprezentanţelor diplomatice – şefii misiunilor. Avram Bunaciu. tov.C. Alice Brădescu (Paris).I. Tereza Macovescu (Ungar). Aurelian Bela (Auerhahn). C. ff. A. Rosenthal. Bottoni. Făinaru). Felicia Sumarit.G. Nicolae Gonda (Szille). funcţionara administrativă Paula Froda. M. Felix. Janina Câmpeanu.

H. Lăzărescu (Lazarovici). Mehr Iacob. Silvia Kutny. insp. insp. Margit Rudich. Flavian (Finkelstein) Jacques. Henrich Carasso. Gueron Isac. Fermo Alexandru. Aurel Son. Râpeanu (Rosenberg) B. Horodniceanu Zoe. Priseceanu Josefine. în perioada 1948-1949 (cu 637 din totalul de 809 angajaţi ai Centralei din 1949 nou-angajaţi după 23 august 1944221). la sfârşitul anilor ’40. Radu Lupan (Leibovici). Lucia Demetrius. Leon Haber. Rosenthal Amalia. Leon (Herşcovici) Alexandru. plus unul din cei 3 secretari generali ai ministerului în 1948: dir. şefii adjuncţi de birou Suzana Simion. infra). Rebeca Leizerovici. Alfred Mayer. Stein Antoaneta. inspectorii generali adjuncţi Aron Winterfeld. Sofia Beraru (până în iunie 1948). P. Horodniceanu Florin. Popper Jean. Blazian (până în mai 1948). Rado Ivan.A. Lustgarten Mili. Sterian Adela. Schwartz Ida. A. “100 aveau nume de împrumut” (apud Solomovici 2003: 380). Hehter Sanda. Heinrich Kraid. Ştefănescu Paula. contabilul-şef al ministerului Artelor / şi Informaţiilor până în iunie 1948 – Iacob Haimovici. Stănescu Josette. Moraru (I. Bercu Iosif (alias Şerbănescu). Emilian MarieLiese. Friedman Maria. Willy M. Kirschen Tauba. Adolf Renate. insp. Emeric Rado. arhivara-registrator Emilia Solomon. insp. Dorio Lazăr.I. regizorul S. Herţovici Paul. Cohn Mozes. gen A. Gartner Gusti. directorii adjuncţi Liman (Löbelsohn) Clara. gen. Baranga şi insp. Conform Jurnalului (1948-1954) scriitorului Pericle Martinescu.H. 160 . Jurist Eduard. Şafran). Carmen Herescu. Maxy Liana.. Pascal Ernestine. dir. Schechter Otto. M. Schileru Eugen. dactilografele simple sau principale/şefe Silvia Feyns (până în 1948). Reicher Boris. dir. Lăzărescu Clara. Eli Haim Ber. referenţii Ella Matei (până în iunie 1948). Streitman Luiza. secretarul organizaţiei de bază a partidului din minister – Harry Brauner (v. inspectorii Cerbu (Hirsch) Emanuel. Fidler Sofia. Adolf Wald. aproape toţi şefii de direcţie şi inspectorii generali/şefi (mai puţin. Alperin. Negreanu (Schwartz). Stefania Perlmutter. Schäffer Flaviu(s). Stefania Moritz. M. fotograful 221 222 Ibid. Teodor Vlad (Magyar). Perlmutter Stefania. Lupu Mihail. Moglescu. Mezincescu (Mesinger).E. Spina (Schreiber) Natalia. Dondi Galin. şefii de serviciu Natalia Davidescu. Maximilian Krauss. Alice Suter. gen R. Stela Stănescu. dir.). Soare Zina. arhivarele şefe / principale Victoria Akerfeld. P. adj. Miriam Tausinger. Kraid Evy. Halpern Suzana. consilierul cultural Isac Lazarovici. Wolff Marcela. Jar Alexandru. gen Simion Alterescu (Ierusalim). şefii de birou Beram Sofia. Gärtler Roza. Hirsch. Ernest Halpert. Gheorghe Rosen. desenatorii grafici Isidor Mittelman. Emil Fulda (Weissberg). insp. Câmpina (Friedman) Barbu. Florica L. prim consilierii de presă George Spina (prim consilier). Fisch Sanda (Surica). Vitner Carol. prim secretarii de presă Ausch Ernest. Călin Barbu. Maxy. David Perlea. gen. şefi sau simpli Cohn Moses. dir. directorul C-tin Bugeanu.. Iancovici Herman. Lola Jung. Neiger Elza. translatorii interpreţi. Maximilian Schulman. În Ministerul Artelor şi Informaţiilor. Mihail Ludmila. Benedek Tiberiu. Emanoil Donea (Pşait) şi Ana Bergman. Davidoglu (Davidsohn). consilierii Laurian Băluş. Raicu (Reitman). A. arhivara ajutor Elena Solomon. Novicov (Neuman). Breslaşu (Breslau/Bresliska). Mendelsohn. Bogdan. Iulius Ganz. Bogdan Varvara (Rosen). Marcel Holban. Davidescu Lucia. respectiv Dumitru Mihalache). Barbu Morel. translatorii Direcţiei Radio Simpson Weitlener. şefii de secţie Alămaru Lipa. Ştefănescu Al. Neuman Carol. dir. secretarii culturali Tina Pascariu. probabil. în administraţia centrală a ministerului erau evrei222: ministrul Artelor şi Informaţiilor . Leon Gruss (până în iunie 1948). Melita Mayer. David Manolescu. secretarul general N. Cecilia Merlaub. Şmilovici Max. Stănescu (Fischel) Eugen. Aida Vermont (Grünberg). din 147 de angajaţi în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. gen M. Corina Ciolan (Richter). Sternberg Samson. respectiv redactorul Bernard Bereanu. medicul Rozalia Roitman. Deceanu Barbu. şefa de atelier Clara Spitzer. insp. M. Liviu Floda (Leibovici). Maria Schweffelberg. Pascariu Tina. Albert Clain şi Igor Block. Mauriciu Edel. Sadoveanu (Pşait) Lucia. şef R. Lespezeanu Henrietta. gen Dan Negreanu (?). Willy Savin. secretarii de presă (cenzori / lectori) Adam Simon. Magdalena Iacob. M. Iosif (premergător stagiului la M. Bercovici Mircea. Carol Wilner. Rapaport Roland. Gottlieb Madeleine. Deutsch Costel. Goliger Pia.E. insp. Diamant Basile.

etc. Eibl Augustin. Sapşe Sami. Nasta Mauriciu. Grümberg Abraham. Avandic Cela Heda. Iliescu Ghizela. Wexler David. Cornea Alexandru. Leitman Stefan. Weintraub Noel. Kell Silvia Ecaterina. Hirsch Mendel. Gălăţeanu (Kessler) Adolf. controlorii Abraham Iosif. Russu Reimond. Irescu David. Bogdan Hună. Alpern Haim. respectiv Şapira Isidor. inspectorii Abramovici Şmil. Roşcu Edgar. Fundoianu Samoil. Vesler David.. Imberg Silviu. Leb Nicolae. Finkelstein Faibiş. contabilul-ajutor Iacob Cornea. Hausirer Berthold. Beck Theo. Schmutzer Adolf. Brucăr Calman. Areşteanu Edy.  În Ministerul Industriei şi Comerţului. Debu Ilarie. Alpern Miklos. Brumfeld David. Levcovici Sergiu. Katz Marcel. Abramovici Lazăr. Leibovici Sulim. Leibovici Leonte Leon. Focşeneanu Eleodor. şoferul Hugo Mihail. Friedländer Eugen. Schäfer Iosif. Benkö Emeric (1946-1947. Cheis Max. Hintz Ştefan. Mosesohn Leon. Frölich Petre. Juster Oscar. Cosmescu Moise. Spiegler Samoil. Askenazi Maria. Siegler Cerbu. Alter Haim. Câmpeanu Liviu. Stern Ignaţiu. Deutsch Ignat. Diamant Bazil. Fulga Heinrich. Şoimu Albert. Cohn Samoil(ă). Bercovici Bănică. Florian (Feibisch) Moise (1946-1947. (?) Bekavetz Carol. Marcu Asher. Herescu A. Fleischer Erwin. la Direcţia Generală a Controlului Economic din cadrul ministerulu i. Fildgut Eugen. Berkovits Vasile. Crişan Adalbert. statele de plată din anul 1948 cuprindeau estimativ 85-90% evrei: inspectorii generali sau generali adjuncţi: Barat Leon. Löwy Eugen. Soreanu (Siegelbaum) Osias.I. Broder Emil. Neulicht Cornelia. Arnăutu (Aronovici) Martha. Sami. Guttman Isak. laboranta Liza Alămaru. Ionel Miletineanu. telefonista Janette Stănescu. Butnaru Arthur. respectiv Holdich Grigore. Weisz Ludovic. Keller Mihai. Emanoil Vinea. Katz Victor. Flachs A. Hafner Iţic. 1948-). Boiangiu Octavian. mecanicul Samuel Moses. Cohn Ioan. Codrin Jacques. Leibovici Alexandru. Weiss Adalbert. Stoian Haim. Schwartz Ivel. toţi cei 6 secretari generali ai Ministerului Industriei şi Comerţului erau evrei: Simion Zeigher. Faber Waldemar. Rauşer B.C. Friedman Herman. Marcovici Lazăr. Ciuberea Adolf. Mora (Leibovici) Henriette. Aşkenazi Max Beno. Leizer Moise. Birthelmer Mihai. Ebner Leopold. Iţicovici Iancu. stenodactilografele Clarisa Cramer. Pincas Mayer. gestionarul Natti Goldner. respectiv Funkel I. Lupu Iancu.Avram Rudolf. inginerul Sergiu Schuller. Mendelsohn Iosif. Kaiserman Sandu. Moscu Gerard şi Zarafu Charlotte (ultimii preluaţi în mai 1948 în Ministerul Industriilor). Izsak Vasile. Saphir Ignat. Moses Iancu. Oprişan Moise. Abra(ha)m Zalman. Edelman Marcel. Ilie Zaharia (Ştrait) şi Rudolf Efraim. Al. Vişoianu (Vigler) Sorin. Zalman Leibu. Grünstein Henri. Bandner Solomon. Cernovitz Moise. Hudescu Pangrate. Bârlădeanu. Graubart Iosef. Klein Leopold. Herşcovici Solomon. Marcovici Iuliu. Rosenberg Samoil. Topertzer Eduard. Hilf Arno. Gronich Leon. Lichtman Eugen. Hertzog Leonard. Lax Ludovic. Bujum Otto. Goldenberg Albert. Jezovitz Felix. Gunea (Grünbaum) Eliza. Gertrude Goldstein. Zukman Leib (ultimii din mai 1948 în Ministerul Industriilor). Beck Fritz. Klein Alexandru. Hermelin Wolf. Ferenbac Iosif. Klein Meşe. Bălteanu Rudy. Munteanu Vili. Ornstein Alexandru Peltz Zissu. Franchel Ionel. Kaufman Jean. Leister Bernhard. Herşcovici Morel. Grümbaum Simion. Fischer Leon. Marcus Alfred. Mandel Mihail. Boer Riven Avram. Finkel Heinrich. Rosman Iacob. Iankolovits Heinrich. Bălan (Katz) Marcel. Solomon Max. Drimmer Menyhest. Schlesinger Ernest Carol (ultimii preluaţi după reorganizarea ministerială din aprilie 1948 în Ministerul Industriilor). Solo. Rodan (Rubinstein) Lionel. Gălăţeanu Sapse. Leibovici Ionaş. 161 . arhitecta Dorina Gâtlan (Weiss). Geller Stefan. Câmpeanu Aurel. Nachmias Virgil. (?) Kubitz Carol. Lupu Alexandru. în Ministerul Comerţului şi Ministerul Industriilor. Kesler Iulius. Croitoru David. electricianul David Goldştein. Frank Solomon Mihail. Florea Zilli. Frucht. Zissu Matiaş. în august 1947 (guvernul Goza I). Sofia Madrer. Medrea Simonette. 1948-). Abramovici Leon. Schlesinger Edmond. Marcovici Iacob. Georghiu Leon. Druchmann David. ulterior scindării M. Fabian Andrei.

Max Rabinovici. Schleien Baruch. Roth Matilda. Stern Nicolae. Max Salpeţer. Robinson Paula. impiegaţii Ecaterina Albici. 1957-1962)) şi de titularul fotoliului ministerial. dactilografa Ana Bercu. Platz Valeria. Succesiv scindării din 1948 a M. Leon Bora. Roitman Iţcu. şefii de birou administrativ Carol Korner. Katz Leib.I. etc. Schreiber Zozo. Leon Zaharia. Alegând aleator una din aceste Direcţiile Centrale Industriale. inginerul-şef al Direcţiei. etc. Petroianu (Goldstein) Paul. Milkert Bruno. Rosman Iacob. Zickel Rosi. Tarcsi Kalman. ba chiar şi dactilografele Klinger Estera Coca. Lachner Emanoil. Spitz Mauriciu. 1962-) sau Direcţie Generală în Ministerul Comerţului (1948-1953.E. Sassu (Herşcovici) Stefan. Ilie Clementin. a Bumbacului (Andrei Kun).Melamedman Valentina. Oscar Kohn. Singher Silviu. respectiv Barhad Aurel (inspector). Frieda Iosuv. Nathan Teller. Leon Honigsberg. Ladilau Klain. Peltz Ludovic. Zonner C. a Cadrelor (Flavin Blassian). Dezideriu Neuman.C. Perl Samoil. Gabriel Brotman. Efraim Marcovici. referenţii administrativi Eva Mayor. Weiss Ana Renée. Martin Ehrenweld. Leon Calmanovici. etnicii evrei ocupau următoarele poziţii de conducere: şefii D. Lupu Solomon. Ghizela Herşcovici. Solomon Lupovici. funcţionarii evrei din centrală şi entităţile economice de stat subordonate Ministerului alcătuiau un grup masiv şi totodată compact (pilduitoare în această privinţă fiind şi identitatea inculpaţilor din procesele de sabotaj şi spionaj ale anilor ’50-’60): Angelo D. Schwart Arcadie. Lazăr Hart. a Întreprinderilor Prelucrătoare de Materiale Plastice (Rafael Faru). Micheller Carol. Stern Adalbert. (1953-1957. Roger Haim. a Chimiei (Solomon Luca). oamenii de serviciu Salamon Zoltan şi Wolf Iosif. Alexandru Pratscher. Weiss Herman. Moise Avram. Maierovici Lazăr. şefii de secţie Mihai Heger. Haim Hary Simon. Chinzbruner. contabilul Iosif Alter. Tobias Tobias. Marcu Zissu. Weltner Frideric. Inului şi Cânepei (Adolf Bergher şi Emerich Krausz). Wilderman Carol. Rosenberg Iulius. Iosif Levas. Abramovici David. Rosenberg Samuel. Paula Marcus. Simion Naftali. Teodor Max. Moscovici Iancu. a Lânei şi Mătăsii (M. Israeil Binder.C. Ulmeanu (Ulmann) Paul. Ulterior altor reorganiuzări ministeriale ale Consiliului de Miniştri. în zona guvernamentală a comerţului exterior. Löbl Adolf.pe: şeful Direcţiei. Iuliu Gewold. Propper B. indiferent de cadrul instituţional (M. Siegler Mauriciu. Săvulescu (Sabetay) Simion. cea a Lemnului şi Mobilei Finite. Holinger Aron. a Siderurgiei (David Katz-Căţoiu). Schnierer Malca (ulterior promovate controloare). Arie Fisch. Dasia Kahane. Lieblich Aurel. Schwartz Bruno Vlad. Grümbaum Simion. Herman Alpern. Mathilda Râpeanu. Teleki Iacob (ultimii transferaţi în toamna lui 1947 la Ministerul Industriilor). Negrin (Schwartz) Arnold. Adalbert Feder. în Ministerul Comerţului şi Ministerul Industriilor şi structurării celui din urmă în Direcţii Centrale Industriale. referenţii de specialitate Siegfried Weiber. Zibalis Avram şi Zucker Leon (din mai 1948 în Ministerul Industriilor). Stela Celan. Segal Moise. Honora Poppel. Gita Aronescu. Marcel Hervian. şoferii Kaufman Ioan. Rieder Zoltan. Marcovici Gheorghe. respectiv Abramovici Osias. Jean Jacobsohn. Dina Horodniceanu. respectiv şefii adjuncţi ai DCI a Energiei Electrice (Charlotte Novac). Moise Zalmanovici. stenodactilografele Clara Alexiu. Martin Rosenfeld.C. Beatrice Gregor. Grindea-Grinberg). Gheza Riegler. Friederich Landman. tabelul angajaţilor din în ianuarie 1949 îi cuprindea – ca şi cum ingineria ar fi fost o realitate străină etnicilor români . Alexandru L. Herşcovici Rahmil. Adalbert. Carmen Mathias. Marcu Cohn. Fany Schwartz. 162 . Solomon Andrei. Herman Klairman. dispecerii Adolf Lobel. Weisser Adalbert. Wirtenberg Maria. etc. dispecerii de specialitate Eugen Lichtman. Stern Zoltan. Perşinaru David. Salamon Alexandru. referenţii tehnici Heinrich Lobensohn. Adalbert Harap (Charap). Lovian). a Bumbacului. Nemţeanu Iancu. şefii de birou tehnic Ernest Kamil. Schwartz Anuţa. Michelsohn Beniamin. a Lânei şi Mătasei (Leon Moisescu şi H.I. Schönberger Ignatiu. Ronai Adalbert. Alice Vianu. Burahovici Wilhelm. Carol Linder. Nussenblatt Nathan.. Berthold Sand. Gustav Weinberg.D. a Lemnului şi Mobilei (Adalbert Harap). Solomon Simon. Rosenthal Ignatz. Spreng Ladislau.

1 -3 şi nr.16% ? ? 2. la fel ca în cazul Securităţii. Marcu Goldstein. ff. Constanţa (Helena) Crăciun.juridic.Costin. Ladislau Adler. din totalul de 40 membri cu drepturi depline ai Comitetului. Novac (ministru adjunct. Bernard Freier.45% ? 0. 11. oficial.I.C. 223 Într-o perioadă în care. Iacob Răutu. Schlesinger. în palierul politic. Baltazar.5-40% (faţă de o pondere în totalul populaţiei României de circa 2.. 1922/1945. 224 V. al P. Haimovici). Fişler.M. 1964. aşa cum expuneam anterior. Avram Şerff. Steluta Sabanof. nu din Bucureşti.) 1956 (1 ian. f. Suzana M. Nicolae Trestianu. Dorina Kahan. în 1964223 de pildă – aşadar după cele două valuri de “epurare” din sistemul comunist. 163 . ministrul adjunct Mihail Alexandru (1948-1952). Horia Bârlădeanu. Edelstein. ponderea lor nu a depăşit niciodată.700 (e) 31.R. Ecaterina I. Horia H. Gutman. raportat la o populaţie totală a statului de peste 20 milioane. Maier Leinwand. Eugen E.5%): 1. adică 37. Avram David. Tescovici). colecţia Gheorghe Gheorghiu-Dej. Andrei Salamon. Bella I.C.) 1947 (iul) 1951 (5 ian. dosar nr. Ionel Landauer. Grigoiu. Saul A. caiet nr. 1-16. Pavel Donath. nr. Babenco.R..171 14. Schwartz. Mendel S. Liviu Colin (Cohn). Clara Aderca (Schmidt). Pascu Ştefănescu. datelor oficiale225 Spre exemplu. lista cuprinzând.) 21. al P.C. 26/1959. Mauriciu C. Mella Kappel. Pinhas Rabinovici. Miriam Şerban. Ivan S. Cecilia Elsa Şafer. fond C. iar evreii masiv suprareprezentaţi la vârf. 3/1951. Serufina Bălan. etc. S. Schlesinger. Decretul Consiliului de Stat al R. Liana Radian. 752. cu românii constituind majoritatea incontestabilă la baza piramidei. Ludovic Ehrenfeld. Sofia Terzian. D. dosar nr. Leon Iosif Steinbach.83% 13. În continuarea exemplelor aleatoare.200 (e) ≈7% 5. Suzin. Bârlădeanu (1948-1955). ff. Rosine Leibovici.aspx?DocumentId=20165. în primul mandat al C. 803 din 21 dec. Lungu (Lang). Iacob Roşca. ff.30% 4. Deziderius C.47% ? Tabel. numele: M. Alexandru Albescu (E. Horaţiu Mark. Atanasie Bercu. 1-12. Vasile Snorpel. 2: Numărul şi ponderea membrilor de partid evrei cf. Teohari Georgescu (B. Alfons Picalschi. Ghizela Finchelstein. 15-16 erau evrei.) 1946 (febr. Lelia Manciu. În fapt. etc224. Paul Kellner. Geza Kornis. Weiss).990 1. 2. inter alia.B. mărimea comunităţii evreieşti din România se redusese oficial la 43. chiar dacă în ansamblul efectivelor de partid. Rachmistriuc. Rado. disponibil online la adresa http://freelex. 1955-1960).000 în 1966. Alfred Savu. ministrul adjunct Ana Toma (Grossman. Schwartz. după cum vom detalia mai jos. Max Şapira.87% ? 11. Alfred Hârlăoanu. 4. Ieşanu. aparatul politico administrativ era unul profund stratificat etnic. Milea Wulih Marcus. Samy H. Stoffer. Carol Abramovici. Dorina Rădulescu (Rudich).R.) 1958 (31 dec.P. Beniamin Tenenhaus. Vrânceanu (alias). (?) Petre Borilă (Rusev). Adalbert Rosinger. 1950-1956).. Ludovic A. 10%: an evrei număr % din total membri de partid % în populaţia României 1945 (21 dec. Gheorghe Florescu 5. ministrul Al. în posturile de conducere. Elinescu (Ebervain).818 1.ro/DocumentView.7% 25.tabelul angajaţilor salariaţi ai Ministerului Industriei Alimentare pare a fi cea a unei instituţii din Tel Aviv. Beniamin I. Bonciu (B.C. 225 Sinteză operată pe baza următoarelor surse: A. C.55% 2. după august 1944.700 (e) 22. Micu-Mordechai A. Riesel. Szendes. Albertina Poenaru. (1948-1955). Susana Irosch. 3. Sidonia A. Osias Mandel. secţia Organizatorică. Sterescu. dosare nr.N. Alexandru M. Radu Oroveanu. pripit şi comod pretinse a fi “antisemite” de numeroşi autori evrei . 3. Al.) 1959 (31 dec. Ioanid 2005: 76. Suzana M. Cancelarie.687 3. Weiss. Iosif Chişnevschi (Roitman). Erica Horovitz. Lazăr Derera.

6. cuprindea 72 nume. Anghel Schor. Moghioroş. Ion Pas. al P. Bernard Barath şi Tiberiu Benedek. în activul central al U. numărul evreilor din comitet. Alexandru Moghioroş (Balogh)..N. 1. Oprişan. supra). obiective.C. Tatiana Bulan (Leapis). iar neoficial probabil 1. din 8 membri. 4. I. Al. 13.8% din totalul populaţiei ţării. 2. 27. Ghizela Vass. fond C. lista lectorilor nepermanenţi (nesalarizaţi) ai C. Petre Grosu (S. componenţa etnică a efectivului de activişti. 21. 123/1948. v. 6. Mişa Levin. bazată pe criteriul minimalist al naţionalităţii autodeclarate. 10. A. Schritter). 32. Emanoil Vinea (Vainstein). Leonte Răutu (Oigenstein). Ana Şoimu. întocmită la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. 31. B. 14. 11. Ana Pauker (Rabinsohn) şi Vasile Luca (Luka). 5.16% (mai exact 4. numărul şi ponderea lor reale (i.R. 51/1949. Voicu (Rotenberg). Radio Europa Liberă (emisiunea din 10 august 1965. O. V. 7. Solomovici 2001II: 17). 11. 10. v. Constantinescu (cu controversa de rigoare. 30.M. 9. Loncear. şi respectiv la un moment la care minoritatea evreiască din România compunea sub 0. 20% din instructorii de sectoare. Chişinevschi. Luka). al P. secondat însă de Teohari Georgescu (Tescovici). 17. aşadar la un an după valul de epurări din 1952. 226 În următorul mandat al C. 24. Gr. fd. al P. pe care unii autori evrei se încăpăţânează să-l eticheteze ca antisemit.R. în 1948.55%-4. iar între cei 5 adjuncţi Ofelia Manole.. cel puţin 6 erau evrei: S.16% în iulie 1947.C. Al. în viziunea postului de radio. 18. Solomon.C. evreii reprezentau. În continuarea multiplelor exemplificări posibile. la secţia infamă Propagandă şi Agitaţie a Comitetului Central. Zaharescu (Zukerman). Manea (Mendelsohn). 16. Avram Şerban (Asriel). 13. 8. În acelaşi sens. Al. M. Solomon Ştirbu. 20% din şefii adjuncţi de secţie. Cât priveşte Secretariatul P.R.. 10. 4. Petre Borilă şi Radu Dulgheru. 115-6. Miron Constantinescu. Rachmuth. 11). de unde se recrutau viitoarele cadre ale partidului.R. B. Silviu Brucan. Leonte Tismăneanu.C. C. 16.C. M. 11. Mihai Florescu. 3. Florica Mezincescu. Iosif Rangheţ (Rangecz). într-un realitate disonantă faţă de “stasticile” oficiale ale P. I. al P. Radu Cernea (Zwieback). Pauker. Zina Brâncu (Grinberg). Iosif Bogdan (Solomon). C-tin Borgeanu (Löwensohn). 12. erau ale unor evrei: 1. 3. aproape jumătate din membri (6 din 13) erau evrei – I. Probabil că aceştia erau.C. iar al 15-lea probabil unul dintre Avram Bunaciu.7% din conducătorii şcolilor centrale de partid şi 50% din şefii de sectoare (apud Ionel 2001: 251-70). 9. Braeşter.e.M. sub semnătura lui Leone Răutu.N. Bârlădeanu. din care cel puţin 36 (adică exact 50%). indica la vârf 4 din 6 şefi evrei (şeful secţiei L. Antoaneta Pană (Burah). f.C. iar în ansamblul secţiei 22 evrei din 61 activişti în total (adică 36%) (A. Barbu Solomon. ff. bazate de exemplu pe criteriul ascendenţei materne) fiind probabil chiar mai mare. conform cărora în totalul membrilor de partid. 30.I. 20.N. 7. aceasta era condus de un român – Gheorghiu-Dej. 14. 15. 164 . Similar. secţia Organizatorică. Stenograma la http://www. 19. în aprilie 1953. Bughici (David). Manole (Zeitman). Vasile Luca (L. 2. Ana Pauker (Rabinsohn). 7.M. Stoica. când comunitatea evreiască mai cifra oficial în jur de 0. Valeriu Mironescu (A. Paul Cornea. 8.. L. 13. cf.55% în ianuarie 1951).shtml). Răutu. 5 erau cu siguranţă evrei: Corneliu Bogdan. C. dosar nr. Gaston Marin.C. 22. Constanţa Crăciun. 14. Ghe. Gh. Radu Mănescu (Mintzer). Virgil Ioanid. 33. 25. plus probabil şi al 6lea. Nicolae Goldberger. Wiliam Suder. Gh. din cei 16 membri supleanţi ai C. Mihai Roller.R.5%.C. Luca. Ilca Melinescu (Wasserman). 15. – secţia Propagandă şi Agitaţie.osaarchivum. 5. Sorin Toma. 9. Moghioroş şi A.M. chiar statului de funcţii întocmit în cadrul secţiei în decembrie 1949. Ion Niculi (cel din urmă cf. 118-21). cf.I. Similar. 26. (1955 -1960). Şt. 6. Iosif Ardeleanu (Adler). Răutu.S. în 1952 de pildă. Simion Bughici. evreii ar fi reprezentat doar 3. Nicolae Belu (Schor). chiar şi conform – se cuvine încă o dată accentuat – statisticilor oficiale de partid.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. 12. Iancu Moscu. Petre Lupu. Chişinevschi. Miron Şerban. la fel cum în Biroul Politic.8% din populaţia României. 23. Mihail Novicov (Neuman). dosar nr. Stoica (Cohn) şi Ghizela Vass.R. Cotovschi.226 În acelaşi pattern. 8. 12. 34. Petre Lupu (Pressman). Traian Şelmaru (Terner). Ecaterina Chivu (Klein)..C. A.R. 28. respectiv 3. Stela Moghioroş (Radoşoveţkaia). 35. Ion Pas (C. Grümberg). Mihai Roller şi Nicolae Goldberger). Mihai Frunză (Fruchtman). 29. s-ar fi redus la 15. Melita Apostol (Scharf).

apud Solomovici 2004: 509-13 şi Oprea 2002b.). la Bucureşti. din totalul de 47 filiale judeţene (oficial “secţiuni judeţene”) supuse reglementării. 25. nr. 22. 16. în 1950. C. fabrica APACA – N.) preşedinta activă (executivă) Constanţa-Crăciun. Hunedoara. 21. 22.) Ecaterina Sencovici. M. Juster. Prahova. complexul sportiv “Dinamo” – N. 165 . Braeşter Marcu şi V. 27.) Marcela David. al P. o mare parte a aparatului de stat şi de partid era în mîinile evreilor.A. adică 40. 14. Botoşani. Braşov. Câmpulung. complexul sportiv “23 August” – V.) Ofelia Manole (Zeidner). 5713-4)). 12. 33. Timiş-Torontal. Securitatea română a reuşit în 1964 să sustragă prin fotocopiere raportul de uz intern numit “Evreii din România: o minoritate care dispare”. 19. era dominată autoritar de reprezentante ale comunităţii evreieşti.7%: 1. 5283-4) şi 155 din 8 iulie 1948 (pp. se ajunsese la o situaţie penibilă. Ladislau Vass (v. 9. lista completă în A. 2. Bernstein – secretar general.8%) erau conduse de evrei227. Această veritabilă acaparare de către evrei a poziţiilor-cheie în ierarhia comunistă de stat a fost confirmată în timp inclusiv de surse externe.) Sidy Toma. 2. apud Şt. plus inginerii Emil Prager şi Emil Calmanovici.) Gabriela Berna(c)ki. 7.Of. 11.) Suzi Kun.) 227 1.) Elena Tudorache. 15. aşa încît.N. 17.36. 29. într-o celebră acţiune de spionaj. 7.) Rozalia Benco şi 31.) Ana Guvacov. 16. 20. Maramureş. 4.) Micaela Manasse. Sala Palatului – H.” (din raportul înaintat Consiliului Securităţii Statului. (părţile I B) numerele 141 din 22 iunie 1948 (pp. Colegiul Farmaciştilor de pildă oferă la momentul 1948 un tablou asemănător: toţi cei 3 membri ai comisiei centrale coordonatoare erau evrei (A. din 81 de membre ale nou constituitului Comitet Central al Uniunii.) Pia Cialner. 82 (adică 52.) Beata (Solomon) Fredanov. 24. D.) Ileana Micu (Klein).) Elisabeta Strauschi. N.U. Bădescu. organizaţie de masă complet aservită puterii comuniste. 1048. din totalul de 155 membri ai acestor comisii. Maicu (Goldstein). 3. 6. fd. Romanaţi. 26.) Elisabeta Comnacu (Betty Schuster) şi. 22 (adică 46. 103/1953. a se citi filosemite. 3. 28. Mihăilescu 2006: 429-30). 23. I.) Lotty Foriş. V.I.R. Neamţ. Dorohoi. – secţia Propagandă şi Agitaţie. Vaslui. Râmnicu Sărat. extrem de probabil. erau evreice cel puţin 33..) preşedinta de onoare Ana Pauker. n.) “Emilia” [Raia?] Vidraşcu (persoana Emilia Vidraşcu fiind inexistentă în toate documentele de arhivă consultate în eleborarea prezentului studiu) (lista completă în Scânteia. În alte sectoare decât cel pur politic-administrativ.C. Bihor.) Elisabeta Luca. Tutova. în 1948. Maicu şi Ignace Şerban. din al cărei sediu. în care poate 2% din populaţia ţării deţinea peste 25% din posturile cheie ale regimului.F. subl. 9. 30. 8. 8. Bacău. evreii au reprezentat şi în acest caz majoritatea covârşitoare: Casa Scânteii a fost proiectată de H. 4. numiţi prin ordin al Ministrului Sănătăţii. În această perioadă se povestea că singura deosebire între Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Economiei din Israel consta în faptul că în ministerul israelian se puteau găsi şi cîţiva arabi. 38-42). document în care se afirmă (în traducerea angajaţilor Securităţii): “În 1945. alături de (probabil) neevreul Mircea Alifanti. dosar nr. 5. etc.C. Harry Stern. ff. plus Tiberiu Ricci şi Romeo Belea. Roman. Suceava (cărora li se adaugă în mod posibil judeţul Dâmboviţa). Rothenberg – membri). 13.) Marieta Negreanu. 15. Covurlui. Baia.) Alice Benari.. Chiar şi Uniunea Femeilor Democrate din România (U. 6. Între arhitecţii responsabili de sluţirea brutalistă în stil realism socialist a capitalei.9%) erau evrei (v. 5.) Eva Jak.) Marta Solomon. Medilanski. care avea să ajungă chiar la 2 milioane de membre.A. 21. recte ambasada S.) Olga Vass-Podoleanu. Krohmalnik. Bădescu şi Marcel Locar. 20. 10. 11. 19. 13. 32.) Ecaterina (Abraham) Borilă.) Liuba Chişinevschi. 18. 10. 12. 18.) Ghizela Vass. 17. Tulcea.) Rita Sanuielevici.D.) Stella Moghioroş.R. Mureş.C. 14.) Ileana (Papp) Răceanu.) secretara generală Alexandra Sidorovici-Brucan.) Florica Mezincescu. Fălciu.

soţia lui Vasile Vaida. Kreindler.. A. proximitatea nepolitică a acestora era ocupată masiv de etnici evrei. Grom şi Gh. soţia lui Traian Săvulescu. soţia ambasadorului Mihail Roşianu. Gärtner). soţia ministrului Apărării Ion Ioniţă. “radiografii etnice” precum cele sus-prezentate. Maller. secretar general. agenţiile. consiliile şi comisiile de stat din România anilor (în special 228) 1948-1952. 229 Într-o enumerare selectivă care nu include zecile de cupluri în care soţul deminat era. Spre exemplu.A. M. Maria (Mira). P. însă. Leon Solomon (adjunct al Direcţiei Igienă). soţia lui Leontin Sălăjan (el însuşi posibil evreu). consilieri superiori. Glanzstein). doar câteva persoane de origine evreiască. spectaculos de frecvent chiar. A. etc. I. I. de soţii. n. soţia lui Gogu Petrescu (fratele Elenei Ceauşescu). supra şi infra] şi respectiv chestionează sever competenţa şi/sau natura intenţiei unor autori precum H. Klein).). Metch. Florica (n. ministrul aromân Florica Bagdasar era înconjurat la Ministerul Sănătăţii de: secretarul general Ofelia Manole-Vinea (n. Bucicov. soţia lui Gheorghe Vasilichi. Elza. Constanţa (Helene). M. Franche (direcţia Igienă şi Medicină Preventivă). O. Dorina (n.şi respectiv al doilea vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1948. Aroneanu). “în anii 1944-1950. Pinsler. Luş Leibovici. 1948-1949). Brill. În sfârşit. Bulcan şi Jean Moldoveanu. Natalia Scurtu (Koroţkova) – membru în Colegiul Ministerului.. H. Wolfsohn). soţia lui Valentin Ceauşescu. în a cărui opinie. D. prima soţie a lui Emil Bodnăraş. şefii de direcţii (cu o singură excepţie.g. de la şofer la frizer sau de la medicul personal la garda de corp şi. Melita (n. Barhad (direcţia Farmacii şi Medicamente).B. soţia lui Grigore Răceanu. Kuller. Ele confirmă diversele estimări ale ponderii evreilor la vârful piramidei administrativ-politice de tipul celor avansate de Dej şi Răutu [v. mizându-se astfel pe aparenţa “românităţii” puterii administrativ-politice. soţia lui Grigore Preoteasa. Rudich). în primele luni ale anului 1948. soţia ambasadorului Nicolae Cioroiu. C. soţia ambasadorului Nicolae Guină. Z. în vârful ierarhiei de partid şi în Consiliul de Miniştri se aflau. ministru al Agriculturii (1946-1948) şi prim. toate conduse de evrei) A. soţia lui Miron Constantinescu (el însuşi probabil evreu). […]” (apud Solomovici 2003: 33. Solomon). Zeitman). Ileana (Ilonka Papp). prilej pentru organizaţiile evreieşti şi presa aservită partidului comunist de a denunţa diversionist caracterul „antisemit” al manifestării. Brikner). e. Raia. Ipolit Derevici.C. la rândul său. Sara. Martha (n. Witner). Felicia (n. chiar şi în ministerele / agenţiile / diversele alte instituţii centrale în care şeful nominal era român(că). M. Stere. Ecaterina (n. 166 . Zeck. P. soţia lui Alexandru Drăghici. Cziko). poziţiile de ministru adjunct. G. Solomon.229: Elena (n. soţia generalului C-tin Antip. Custon. Feher). Salzberg. soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu. Grossman). soţia lui Gheorghe Apostol.).e. Ana Toma (n.În esenţă. Cecilia (n. Ani. soţia lui Ion Vidraşcu (Vania Didenko). Iordana. Grosz. confirmate din multiple surse. Gabriel Barbu (Feldman). Bogdan (Solomon). inspectorii generali sanitari Mari Goldenstein. Hirsch. în eşalonul doi câteva zeci. evreu. Alice (n. Mauriciu Blechman şi Ilie Lazarovici. Betka (n. Vaisenberg. soţiile generalilor Marin Florea Ionescu. soţia succesivă a lui Sorin 228 Prezenţa masivă a evreilor în aparatul de stat imediat după 23 august 1944 având potenţialul de a explica de ce în cadrul manifestaţiei promonarhiste din 8 noiembrie 1945 s-au strecurat şi pancarte cu sloganuri precum „Jos guvernul jidovit!”. pot fi operate pentru toate ministerele.). soţia lui Stoica Chivu. Duţa (n. soţia lui Gogu Rădulescu. Adela. Pruteanu (Solomonovici) (direcţia Policlinici şi Spitale). Hertha Schwammen). etc. S. În mod frecvent. soţia lui Ion Vinţe. Brill. soţia lui Gheorghe C. Scharf). M. etc. subl. S. Şaim (direcţia T. „Jos jidanii”. Leon Panţer (şeful adjunct al Direcţiei Medicină Curativă). soţia colonelului V. Schmitzer. şefi de direcţii şi/sau departamente. A. chiar şi în cazurile în care ocupanţii poziţiilor politico-administrative la vârf erau români. de la cele oficiale româneşti la cele diplomatice americane sau de la surse evreieşti la autori comod etichetaţi şi implicit repudiaţi sub eticheta-anatemă “antisemiţi”. plus numeroşi alţi diverşi funcţionari evrei la nivelurile ierarhice imediat inferioare ale centralei ministerului (A. cărora li se adăuga majoritatea evreiască a cadrelor didactice de la şcoala de admnistratori de spitale şi instituţii de ocrotire de pe lângă minister (M. Dunăreanu (Mendelsohn).). Ecaterina (n. miniştrii adjuncţi L. Carli. Sulamita. în jurul său evreii ocupau într-un cvasi-monopol funcţiile de conducere imediat inferioare (i.

soţia generalului-maior Nicolae Cambrea (subşef al Statului Major în 1947). în anii ’70). Elocvent în acest sens şi totodată lăudabil ca sinceritate. Wechsler). Selina (n.C. cumnata lui Teohari Georgescu). 167 . în Biroul Politic şi înaltul aparat de partid. soţia lui Paul Mitrache. comuniştii evrei erau peste tot. puterea administrativ-politică instaurată parţial după 23 august 1944 şi complet din 1948 a fost reprezentativă mai degrabă pentru minoritatea evreiască din România. Lupu). decât pentru majoritatea română. Subsecvent. admite că: “în primii ani de domnie ai tovarăşului Gheorghiu-Dej. Gall). Elisabeta (n.G. etc. soţia lui Gheorghe Dinu (alias “Ştefan Roll”. Tereza (Ungar). dar şi cu tineri care prezentau perspective de promovare” (Cosma 1994: 273). soţia ilegalistului şi ulterior activistului Mihai-Bujor Sion (şeful sectorului Presă la secţia Propagandă şi Agitaţie în anii ‘50) (A. religios şi al opţiunilor politice. secretarul Uniunii Ziariştilor între 1959 şi 1967). culturii şi ale administraţiei de stat […] Este adevărat. prima soţie a lui George Macovescu (Solomovici 204: 506). Teşu Solomovici. prim secretar al Legaţiei României la Washington la începutul anilor ’50. unde românii reprezentau o minoritate statistică adesea insignifiantă. […] în organismele de stat. până şi un autor evreu.Toma. care. în deceniile postbelice ar fi existat chiar un plan bine articulat al elitei politico-militare israeliene privind maximizarea influenţei asupra României pe mai multe căi. economice şi culturale […] ” (Solomovici 2001 II: 42). Samoilă). Antoaneta (n. soţia colonelului de Securitate Pavel Aranici. în a cărui opinie. Procuratură şi în Miliţie. o asemenea realitate cuantificabilă statistic generează următoarea pre-concluzie de natură sociologică: din punct de vedere etnic. prin contrast. În multe sectoare de activitate ale aparatului politic şi de stat comunist se remarcă o veritabilă stratificare etnică a personalului. suprareprezentată în proporţii chiar de ordinul miilor la sută la vârful ierarhiei de stat.S. cu evreii suprareprezentaţi de zeci de ori faţă de ponderea minorităţii lor la nivel naţional şi chiar majoritari absolut. Securitate. O asemenea serie halucinantă (având în vedere mărimea absolută a comunităţii evreieşti din Româniaşi deci limitele obiective ale “plajei de selecţie” a unor soţii evreice) pare să confere substanţă tezei fostului general de Securitate Neagu Cosma. al U. Gheorghe Pintilie şi respectiv Constantin Pârvulescu. Strihan în Solomovici 2004: 401). Sarina (n.R. a rămas suprareprezentată în rândurile deţinuţilor politici şi ale rezistenţei anticomuniste din munţi. aidoma unei “caste etnice” la vârful organizaţiei. soţia lui Gheorghe Pană (preşedinte al C. Medi (n. Burăh). între care şi “[r]ealizarea de căsătorii mixte cu activişti de partid consacraţi. […] în Armată. evreii comunişti ocupaseră fotolii în toate etajele superioare ale politicii.

“antisemiţi”. pe atât de expeditiv. fie aceasta academică sau jurnalistică. “ultranaţionalişti”. Grosso modo. dar nu numai (ex. în majoritatea lor insuficient instruiţi în tehnici şi metode de cercetare. colonelul Gheorghe Raţiu ş.APARATUL REPRESIV (Securitate. de către majoritatea “minimaliştilor”. bagateliza sau relativiza contribuţia evreilor la instaurarea şi consolidarea aparatului represiv în România. Marius Oprea). caracterizată de o tendinţă regretabilă de a minimaliza. ca “extremişti”. analiza poziţiei şi rolului evreilor în Securitatea din România primilor ani de după război pare chiar mai distorsiontă şi polarizată decât cercetările consacrate evreilor din aparatul politicadministrativ al aceleiaşi perioade. publicistul Harry Kuller. etc. fundamentată de principiul sine ira et studio.) Într-o perspectivă de ansamblu asupra publicisticii în materie. sau Cristian Troncotă.a. fie acestea de tip academic sau informativ. Prima facie. şi memorialistica unor multipli foşti ofiţeri de Securitate precum generalii Neagu Cosma şi Nicolae Pleşiţă. dincolo de rarisime exemple de cercetare ştiinţifică obiectivă şi neutră230. 168 . tendinţă tributară probabil unui subiectivism defensiv inerent în faţa acuzaţiilor generalizante ale“taberei adverse”. Miliţie.. şi respectiv “maximalistă” – grupând autori ne-evrei (goim).) pregătirea academică superioară a exponenţilor săi. 230 Grup minuscul căruia i s-ar putea subsuma spre exemplu Florin Constantiniu. şi în consecinţă cu o propensiune spre radicalizări şi generalizări lipsite de fundamentare.grupând în majoritatea ei covârşitoare evrei (exemple marcante politologul Vladimir Tismăneanu. fostul procuror Şlomo Leibovici-Laiş sau jurnalistul Teşu Solomovici). cvadruplu avantajată de a. etc. Se cuvine precizat că acestei “tabere” îi este inclusă în bloc. Jandarmerie. etichetaţi pe cât de frecvent. se disting două tendinţe şi “tabere” asociate acestora: “minimalistă” .

b.) reţeaua informaţională internă comunităţilor evreieşti din ţară231, c.) remanenta penurie, precaritate şi obscuritate a surselor primare de cercetare accesibile public (i.e. a documentelor oficiale interne ale Securităţii), şi d.) relativismul uneori dificil surmontabil în literatura de specialitate al definirii operaţionale a “evreităţii”, tabăra “minimalistă” pare să se fi impus, cel puţin în mediul academic şi al cercetării universitare. În esenţă, teza acesteia afirmă că în Securitatea anilor imediat postbelici, evreii din România ar fi fost suprareprezentaţi doar într-o măsură nesemnificativă în raport cu ponderea lor în totalul populaţiei statului din acea perioadă (adică aprox. 2,5% la recensământul naţional operat pentru momentul ianuarie 1948). Practic, în sprijinul acestei teze se furnizează o singură informaţie de natură statistică (şi aceasta de fapt eronată, v. infra), preluată în multiple lucrări – o comunicare făcută de către directorul general al Direcţiei Generale a Securităţii poporului, Gheorghe Pintilie (el însuşi minoritar) în cadrul unei “şedinţe de analiză a muncii” din 11 februarie 1949, statistică indicând defalcat în funcţie de organizarea Securităţii următoarea “componenţă naţională” a personalului de ofiţeri: - D.G.S.P. - aparatul central232: 890 români (adică 85,3%), 127 evrei (12,2%), 7 maghiari (0,7%), 5 ruşi, 6 greci, 2 armeni şi 6 de alte naţionalităţi; - D.R.S.P.-uri (cumulat): 1781 români (80,1%), 192 evrei (8,6%), 205 maghiari (9,2%), restul 15 ruşi, 12 iugoslavi, 5 cehi, 4 germani (la aproximativ aceeaşi pondere în populaţie cu cea a minorităţii evreieşti), 3 bulgari, 3 greci şi 3 armeni; - D.R.S.P. Bucureşti: 260 români (90,6%), 22 evrei (7,6%), restul 2 maghiari, 1 rus, 1 armean şi 1 polonez; - Total D.G.S.P.: 3334 români (83,9%), 338 evrei (8,5%), 247 maghiari (6,2%), 24 ruşi (0,6%), 13 iugoslavi (0,3%) şi 17 alţii (0,4%) (v. Deletant 1995:63, Troncotă 1999:337, Solomovici 2001II: 44, etc., etc., etc.) Invocând exclusiv această informaţie de natură statistică, “minimaliştii” formulează corespunzător şi concluzii de tipul:

231

Argumentul riscă să pară frivol, dar poate fi fundamentat exemplificator în multiple instanţe; spre exemplu, în spaţiul publicistic nu există o „probă” solidă a identităţii evreieşti fostului ofiţer de securitate (iar în viaţa publică profesor d e economie) Dorel Oprescu, însă un necrolog al acestuia din revista Realitatea Evreiască este suficient, el menţionând inclusiv numele său de naştere (Edelstein) şi înmormântarea sa în cimitirul evreiesc „Filantropia” din Bucureşti (v. http://www.romanianjewish.org/db/pdf/nr237/pagina14.pdf) – aşadar proba, prin coroborare cu alte elemente de identificare, a identităţii sale etnoreligioase. 232 Fosta Siguranţa Statului (1944-1948) a fost transformată în Direcţia Generală a Securităţii Poporului (D.G.S.P.) prin decretul-lege nr. 221 din 28/30 august 1948, absorbind şi fostul Serviciu Special de Informaţii (S.S.I.), cu atribuţii în spionajul extern. Noua instituţie, subordonată Ministerului Afacerilor Interne, era organizată după un model matricial în 10 Direcţii Naţionale (centrale) după criteriul funcţional (specificul activităţilor) şi în 13 Direcţii Regionale ale Securităţii Poporului (D.R.S.P.) după criteriul geografic -administrativ: Bucureşti, Braşov (cu servicii judeţene Făgăraş, Odorhei, Trei Scaune, Ciuc), Cluj (Mureş, Turda, Năsăud şi Someş), Constanţa (cu servicii judeţene Ialomiţa şi Tulcea), Craiova (Vâlcea, Gorj, Mehedinţi şi Romanaţi), Galaţi (Putna, Brăila, Râmnicu Sărat, Tecuci şi Tutova), Iaşi (Neamţ, Bacău, Fălciu şi Vaslui), Oradea (Sălaj, Satu Mare şi Maramureş), Piteşti (Muscel, Olt, Dâmboviţa şi Teleorman), Ploieşti (Buzău şi Vlaşca), Sibiu (Alba, Hunedoara, Târnava Mică şi Târnava Mare), Suceava (Baia, Botoşani, Câmpulung, Dorohoi şi Rădăuţi) şi Timişoara (Arad, Severin şi Caraş). Prin decretul 50/30 martie 1951, D.G.S.P. s-a transformat în D.G.S.S. (Direcţia Generală a Securităţii Statului). La 20 septembrie 1952 a luat fiinţă Ministerul Securităţii Statului (M.S.S.), care la 7 septembrie 1953 a fuzionat prin absorbţie în Ministerul de Interne. Cel din urmă a fost restructurat la 11 iulie 1956 şi divizat în Departamentul Securităţii Statului , D.S.S. şi Departamentul Internelor (al Miliţiei). Preluând fidel structura fostei D.G.S.S., D.S.S. era compusă la sfârşitul anilor ’50 din următoarele Direcţii Naţionale: I Informaţi i Externe (celebra D.I.E.); II Contraspionaj; III Informaţii Interne; IV Contrasabotaj; V Contraspionaj în Forţele Armate; VI Transport; VII Filaj; VIII Cercetări Penale; IX Protecţia conducerii partidului. Acestora li se adăugau: Direcţia Cadre şi Învăţământ, Direcţia Administraţie, Direcţia Secretariat, plus multiple departamente după specificul activităţilor informative (contrainformaţii radio, arhive, interceptarea corespondenţei, cifru, etc.). 169

“Aşadar, a pune în sarcina diverşilor minoritari întreg cortegiul de orori săvârşite de această instituţie este un fapt nu doar simplificator, ci chiar eronat, menit în fapt sã protejeze imaginea securistului de etnie românã, care n-ar fi avut nimic de a face cu teroarea dezlănţuită în acei ani.” (Nastasă şi Salat 2003: 21) O atare construcţie argumentativă aminteşte involuntar de aforismul atribuit (mai ales) lui Mark Twain - “Există trei tipuri de minciuni: minciuni, minciuni sfruntate, respectiv statistici” – întrucât raţionamentul rămâne sever viciat de cel puţin trei probleme majore interrelaţionate: a.) fiabilitate (i.e. reliability) redusă - dincolo chiar de identitatea minoritară a însuşi comunicatorului cifrelor, Gheorghe Pintilie, născut Timofei “Pantiuşa” Bodnarenko233 (idee, e adevărat, susceptibilă la eroarea de logică argumentum ad hominem circumstantiae), multe voci ale unor foşti angajaţi din sistem afirmă în mod răspicat existenţa unor recomandări oficiale adresate în anii de după război evreilor din partid, presă sau aparatul represiv de a-şi româniza numele, în scopul menţinerii măcar a aparenţei de românitate a instituţiilor statului, aceasta dincolo de cazurile numeroase în care “românizarea” numelor era făcută voluntar234. În plus, comunicarea internă în discuţie a avut loc cu 4-5 luni înainte de decizia suplimentării personalului D.G.S.P. de la 4641 la 7252 persoane235. Ba mai mult, şi incomparabil mai grav, “statistica” în discuţie este frecvent citată eronat şi omisiv; cercetări mai recente (şi totodată mai temeinice) indică drept corecte cifrele de 10% evrei în totalul personalului D.G.S.P. în febr. 1949, după criteriul originii etnice declarate; 15 evrei, adică 25% din totalul celor 60 ofiţeri superiori ai D.G.S.P. – i.e. o suprareprezentare la vârful Securităţii de 900% (!) faţă de ponderea în totalul populaţiei României (vezi, pentru detalii, Oprea 2002: 65-7, Troncotă 2006: 59-60, respectiv Catalan şi Stănescu 2004: 42 şi n. 23, deşi – vezi infra – chiar şi aceste cifre sunt probabil subestimări). În acest context, perpetuarea cu obstinaţie de către “minimalişti” a cifrelor indicate în premieră în urmă cu 15 ani de către Denis Deletant este pe cât de regretabilă, pe atât de suprinzătoare în cazul în care se asumă, totuşi, buna-credinţă a cercetărilor lor; b.) inadecvare metodologică - cifrele avansate sunt, oricum, parte a unei comunicări interne instituţiei, bazate în totalitate pe naţionalitatea declarată (mai exact “originea etnică”) a respondenţilor, în contextul în care, aşa cum prefaţam introductiv, de-a lungul timpului s-au consemnat multiple exemple, atât în PC(d)R, cât şi în securitate, ale unor evrei care se declarau din punct de vedere etnic ruşi, maghiari, români, etc. în ciuda tuturor evidenţelor236 (vezi bunăoară aceeaşi problemă în cazul statisticilor referitoare la membrii P.C.d.R. în perioada ilegalităţii, cu mulţi evrei declarându-se maghiari, de la Alexandru Moghioroş la Ghizela Vass sau de la Nicolae (Miklos) Goldberger la Alexandru Sencovici – o problemă de altfel caracteristică nu doar comuniştilor, ci în genere evreilor maghiarofoni din Ardeal. Or, cu multipli ofiţeri de Securitate evrei, dar autodeclaraţi ca de alte naţionalităţi, pentru atingerea unui grad minimal de rigurozitate
233 234

El însuşi evreu originar din Transnistria, potrivit fostului general de Securitate Neagu Cosma (1994: 32). Vezi, inter alia, Pavel Câmpeanu (n. Benjamin Kaz), care statuează explicit în memoriile sale că nu a existat o obligativitate a românizării numelor (Câmpeanu 2002: 182) şi insistă cu alt prilej că „schimbările de nume nu au fost obligatorii” (apud Badrus 2008: 258), în timp ce fostul demnitar Simion Ţaigăr nuanţează: „după 23 august 1944, un număr de activişti comunişti evrei şi-au schimbat – din proprie iniţiativă – numele evreieşti în nume româneşti. Iniţiativa a fost apreciată de către forurile de partid. În 1946 -1947 au început să se facă recomandări în acest sens, recomandări ce aveau în anumite cazuri caracter de presiune” (apud Fl. Banu 2008: 329). 235 V. Arhiva C.N.S.A.S, fond Documentar, dosar nr. 2559, f. 11. 236 A se vedea de pildă, ca exemplu nesingular, declaraţia hilară prin ingenuitatea ei aparentă a lt. -mj Arnold Platman (fiul lui Marcu) din autobiografia sa depusă la dosarul de la Securitate în 6 martie 1952: „În trecut am fost de naţionalitate evreu, azi sînt de naţionalitate română. Nu posed nici un fel de avere de nici o natură. Nici părinţii (tatăl) nu are nici un fel de avere. Nu am călătorit prin ţări străine. În trecut am fost de religie mozaică, fără a face parte dintr -o sectă religioasă. În prezent sînt ateu. Nu m-am căsătorit în 1949 la biserică”. (A.S.R.I. d.p. nr. 4149/1952). Similar, în autobiografia de la Securitate, Al. Nicolschi (Boris Grünberg) precizează: „naţionalitatea: ateu; religia: ateu” ( apud Solomovici 2001II: 47). 170

metodologică şi acurateţe a concluziilor, o cercetare a relaţiei evrei-Securitate în perioada postrăzboi ar reclama completarea informaţiilor obţinute pe baza autoidentificării etnice a subiecţilor analizei, una prin definiţie relativ-subiectivă, cu alte date şi informaţii, dezirabil obiective (ex. “religia părinţilor”, “religia mamei”, “religia respondentului”, “limba maternă”, “V-aţi convertit?”, “familie mixtă?”, etc.), care să aproximeze concluziile cercetării cât mai aproape de realitatea obiectivă supusă cercetării237; c.) relevanţa redusă pentru înţelegere şi cunoaştere – cifrele în discuţie, chiar şi considerându-le, arguendo, corecte, sunt menite a oferi doar o imagine holistă a structurii etnice declarate a personalului militar superior al D.R.S.P. Aceste cifre: - nu supun analizei cei 4 ani şi jumătate de după 23 august 1944 şi până la 11 februarie 1949238, nu mai puţin marcată de represiuni decât cea de după înfiinţarea formală a D.G.S.P.; nu se includ astfel în analiză sutele de inspectori generali, inspectori, inspectori adjuncţi, chestori-şef, chestori, comisari-şefi, comisari, comisari-ajutor, agenţi de poliţie, gardieni publici şi numeroşi alţi funcţionari civili şi angajaţi militari din variile componente instituţionale ale M.A.I. de dinaintea înfiinţării prin reorganizare a Securităţii; - nu includ în analiză funcţionarii civili ai Securităţii, între care zeci de evrei (de la cadre didactice la profesori ai şcolii de ofiţeri de Securitate de la Băneasa, etc.); - nu iau în calcul celelalte componente ale aparatului represiv funcţionale la acea dată (Apărarea Patriei, miliţie, gardieni publici, procuratura militară, jandarmerie, forţele armate, etc.); - nu discută numărul şi identitatea tuturor informatorilor, respectiv ofiţerilor acoperiţi/conspiraţi (incl. “rezidenţii”); - nu diferenţiază după nivel şi natura de conducere a posturilor sau funcţiilor deţinute de evrei în cadrul Securităţii. Bunăoară, o coroborare a etnicităţii cu nivelul ierarhic al funcţiei oferă o imagine de ansamblu radical diferită de cea propusă de “minimalişti”, ilustrând o suprareprezentare descriptibilă eufemistic ca “majoră” la nivelurile ierarhice superioare ale Securităţii în etapa ei incipientă. Concret, în M.A.I.-D.G.S.P., la momentul de referinţă ianuarie 1949, evreii ocupau următoarele posturi, respectiv conduceau:

237

Ilustrativ, până şi Teşu Solomovici (în Securitatea şi Evreii) admite că în multe cazuri, ofiţerii evrei din Securitate nu -şi declarau corect naţionalitatea, întrebându-se subsecvent „Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi trebuit totuşi să -şi definească naţionalitatea?” – întrebare la care însă autorul, citându-l pe Andrei Oişteanu într-o teoretizare a identităţii evreieşti, alunecă într-un relativism teoretizant regretabil pentru demersul în sine al cercetării. 238 Spre exemplu, tabelul nominal al personalului Biroului Siguranţei din Iaşi începând cu 1 aprilie 1945 era următorul: 1.) Felix Harman – comisar ; 2.) Iosif Hahanu – comisar; 3.) Ilie Polingher – comisar-ajutor; 4.) Marcel Segal - comisar-ajutor; 5.) Vladimir Ursu (în mod posibil român) - comisar-ajutor; 6.) Aron Ahailovici - comisar-ajutor; 7.) Marcu Leibovici comisar-ajutor; 8.) Iţic Marcus – agent; 9.) Max Marcu – agent; 10.) David Iosub – agent; 11.) Ştrul Sumer – agent; 12.) Sender Holtzman – agent; 13.) Ilie Sapsa – agent; 14.) Constantin Armanu – agent; 15.) Rebeca Braverman – şefă de birou şi 16.) Elvira Kohn – impiegată (aşadar, cu certitudine cel puţin 13 evrei, adică 81,25% evrei) (v. Arhiva C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 4048 [cota S.R.I.], ff. 63-65). Similar, peste 90% din angajaţii gradaţi ai Poliţiei oraşului Dorohoi nou-numiţi în mai 1945 erau evrei: şeful Poliţiei Samuel Rohrlich, comisarii Elias Zeltler, Uşer Nadler, Avram Moscovici şi Carol Segal, agenţii de poliţie clasa a III-a Elias Leibovici, Şloim Avram, Favid Schahter, şeful de secţie de gardieni publici Moritz Cojocaru, şeful de birou Iancu Rozenblat, respectiv gardienii publici clasa a III -a Herşcu Naftule, Moise Bacalu, Rubin Derji, Iţic Stern, Aron M. Haim, Ştrul Cojocaru, Gutman Meirovici şi Herşcu Formagiu (v. deciz ia nr. 3694 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne (în M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049. În aceleaşi proporţii etnice, fără a epuiza, fireşte, lista exemplelor, la Poliţia oraşului Botoşani erau numiţi începând cu 1 aprilie 194 5: comisarii Mauriciu Friedman, Sender Segal, Froim sin Iancu şi Mendel Schip, agenţii de poliţie clasa a III -a Marcel Hoffman, Zelig Schahter, Iţic Haffner, Adolf Herşcovici şi Daniel Kleindberg, şeful de secţie de gardieni publici Iancu Nuţă, impiegaţii Moritz Feller şi Bloida Blumenfeld, respectiv gardienii publici clasa a III -a Nuta Anbrecht, Zalman Bodroagă, Şloim Cornester, Nathan Fischer, David Fucs, Gherşin Tenker, Samuel Wexler şi Carol Singer (v. decizia nr. 3697 din 30 aprilie 1945 a ministrului Afacerilor Interne (în M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049). 171

 ministrul Afacerilor Interne - Teohari Georgescu – cu probabilitate confortabilă, evreu (n. Burăh Tescovici, v. supra);  secretarul general al ministerului – George Silviu (n. Silviu Iancu Goliger);  unul din cei doi directori generali adjuncţi ai D.G.S.P. (celălalt fiind rus) – Alexandru Nicolschi (n. Boris Grünberg, v. infra);  6 din cele 10 Direcţii Naţionale ale Securităţii (altfel spus, 60%!): I Informaţii Interne (condusă de col. Gavrilă Birtaş, cu adjuncţii săi lt.-col. Andrei Gluvacov şi col. Gheorghe Adorian), V Cercetări Penale (col. Mişu Dulgheru (Dulberger)), VII Tehnică (col. Szacsko Şandor), VIII Cadre (col. Alexandru Demeter), X Administraţie (col. Ervin Holţier (Holzer)), IV Contraspionaj în Forţele Armate (col Mihai Eugen Breban)239;  cel puţin 9 din cele 13 Direcţii Regionale ale D.G.S.P. (adică 69,2%!): Bucureşti – lt.-col. T. Sepeanu (avându-l ca adjunct pe maiorul Moise Senater); Braşov – col. Kalausek Iosif (Koloman) (avându-l ca adjunct pe col. Adalbert Izsak); Cluj – col. Mihai Patriciu (Grünsperger); Craiova – lt.-col. Eugen Vistig (Wisting); Galaţi – col. Mauriciu Ştrul (cu adjunctul lt. C. Grimberg); Ploieşti – lt. col. Cîmpeanu Constantin; Oradea – col. Ludovic Czeller (Zeller); Suceava – lt.-col. Ioan Popicu (Adalbert Poppig, secondat de adjunctul Dumitru Bacal); Timişoara – Koloman Ambruş;  cel puţin 12 din cele 44 Servicii Judeţene ale Securităţii Poporului (adică 27,2%!): Turda, Ialomiţa, Râmnicu Sărat, Bacău, Satu Mare, Alba, Baia, Botoşani, Rădăuţi, Severin, Caraş, Mureş;  directorul Secretariatului D.G.S.P. – mr. Wilhelm Einhorn (avându-l ca adjunct pe Sharit I. Bogdan);  unul din cele două birouri din cadrul Secretariatului D.G.S.P., era condus de cpt. Emanoil Schmerler (biroul Cifru);  comandantul Şcolii de ofiţeri de Securitate de la Băneasa – col. Ervin Voiculescu (n. Weinberg), plus 5 din cei 7 şefi de catedră ai Instituţiei (Zissu S. Cohn, Raoul David Demetrescu, List, Rigman, Leon Tokatlian, cel din urmă declarat armean, însă de origine evreiască, venit în România via Bulgaria); În cadrul întregului minister de Interne, ofiţerilor D.G.S.P. amintiţi li se adăgau, pe poziţii omoloage:.  şeful Direcţiei Generale a Miliţiei – Pavel Cristescu (Klei(n)man);  locţiitorul politic al ministrului – Mihai (Michal) Boico;  şeful Direcţiei Generale Politice a M.A.I. – Mihai Burcă (Michal Bursch);  locţiitorul politic al Comandamentului Trupelor de Securitate – Iacob Bulan;  şeful spitatului militar M.A.I. – Ernö Kahána (1945-1954, succedat de col. dr. Iancu Herşcovici);  directorul Casei de Cultură a M.A.I. – col. Beria Fuchs, etc. Subsecvent unei asemenea stratificări etnice a personalului în particular al Securităţii şi în ansamblu al M.A.I., cu evreii spectaculos suprareprezentaţi la nivelurile de conducere240, opozant

239

Pilduitor, chiar şi în 1956, aşadar la 4 ani după epurările pretins antisemite din 1952, în Direcţia a II -a a Securităţii, erau în continuare evrei: şeful direcţiei (lt.-col. Szabo Eugen); unul din locţiitorii şefului de direcţie (lt.-col. Holingher Isidor) şi cel puţin 4 din cei 12 şefi de servicii – lt. Col. Adam Mauriciu (şeful Serviciului III), mr. Zalman Marcu (Serviciul VII); cpt. Cojocaru Iulian (Serviciul V) şi cpt. Hida Tiberiu (Serviciul XII), cărora li se adaugă probabil şi cpt. Sauciuc Bruno, şeful Serviciului IX. 240 Aceasta într-o „radiografie” la vârf a Securităţii care chestionează până şi statisticile mai recente, amendate; chiar omiţând toate cazurile supuse mai mult sau mai puţin justificat controverselor, bilanţul de mai sus include prima facie, între cazurile incontestabile: un director general adjunct al D.G.S.P. (Al. Nicolschi), cel puţin 6 şefi de direcţii naţionale şi 9 şefi de direcţii regionale (toţi cu grad cel puţin de lt.-col.), plus colonelul Leibovici, şeful Serviciului Filaj şi Investigaţii, plus 172

poziţiei minimaliştilor, par a descrie mult mai fidel realitatea urmărită aprecierile unor foşti ofiţeri (români) de Securitate. Între aceştia se numără între cele mai sonor figuri fostul general Mihai Caraman, a cărui percepţie este reprodusă textual de jurnalistul (evreu) Teşu Solomovici:
„[…] Mihai Caraman, unul din şefii serviciilor secrete în anii lui Ceausescu şi, apoi, în anii post-revoluţionari... m-a întrebat daca voi scrie adevărul, adică despre năvala comuniştilor evrei, imediat dupa 23 August 1944, în structurile Partidului şi în organigramele serviciilor represive” (Solomovici 2005b, subl. n, nota I.A.).

Din aceeaşi direcţie, fostul şef al Direcţiei I, colonelul Gheorghe Raţiu, evoca modul în care după război “Securitatea a fost dată pe mâna evreilor, ungurilor şi ruşilor, care, în aparatul central şi la principalele unităţi teritoriale, ocupau funcţii de comandă” (Gh. Raţiu 1996: 280), în timp ce fostul general Nicolae Pleşiţă exemplifică pentru Cluj: “Eu, când am fost numit comandant al Regionalei Cluj [anii ’60, n.n.], am putut vedea că în Securitate nu erau decât unguri şi evrei. Ici-colo mai apărea şi câte un român chior. Foarte greu mi-a fost să românizez aparatul din Cluj […]” (apud Troncotă 2003b: 52). Iar din direcţia unui istoric al serviciilor secrete, concluzia reiterează tabloul unei structuri transparent stratificate etnic: “[Î]n funcţiile ierarhiilor de vârf la nivel central şi teritorial au fost preferate de la început persoane alogene, de origine evreiască, maghiară sau de alte naţionalităţi” (Troncotă 1999: 337). În fundamentarea empirică a unei asemenea retrospective aparent pur perceptuale se poate elabora o enumerare fără pretenţii de exhaustivitate a unor evrei activi în mod relevant în aparatul represiv (în mod primar Securitate şi Poliţie/Miliţie, secundar Jandarmerie, Gardieni Publici şi Forţele Armate, imediat după 23 august 1944) (cu numerotare curentă în continuarea celei precedente):
1501. ABRAHAM, Samoilă – din mai 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Bistriţa

(M.Of. nr. 119 din 29 mai 1945, partea I-a, p. 4425);
1502. ABRAM, Herşcu – fost tinichigiu, locotenent de Securitate, emigrat în Israel în 1959 (Caţavencu

2007: 2; Solomovici 2004: 566);
1503. ABRAMESCU, Mircea – în 1946 şef de birou în centrala M.A.I., propus spre avansare la funcţia

de şef de secţie (v. M.Of. nr. 65 din 18 mart. 1946, partea I-a, p. 2429); 1504. ABRAMOVICI, Avram – numit în aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Fălticeni, din luna noiembrie a aceluiaşi an reîncadrat ca agent de poliţie; în sept. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M.Of. nr. 265 din 19 nov. 1945, partea I-a, p. 10093 şi M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8320; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1505. ABRAMOVICI, Avram - între 1944 şi 1945 şimpiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.Of. nr. 261 din 14 nov. 1945, partea I-a, p. 9959); 1506. ABRAMOVICI, Emilia – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (nr. inv. 62, vol. I, u.a. 3/1952, vol. I); 1507. ABRAMOVICI, Moise – după război şef de serviciu în administraţia centrală M.A.I., în ianuarie 1949 reîncadrat ca referent (M.Of. nr. 16 din 20 ian. 1949, partea I-a, p. 655); 1508. ABRAMOVICI, H. Moritz, zis “Mişa” (fiul lui Herşcu) – căpitan, iniţial inspector responsabil cu propaganda în cadrul M.A.I., ulterior şef la Şcoala de Miliţie din Şoseaua Olteniţei până în anii ’60; 1509. ABRAMOVICI, Marcu – la sfârşitul anului 1947 încă agent, la începutul anului 1948 comisar la Serviciul Judeţean de Siguranţă Roman, apoi încadrat cu grad de sublocotenent la Biroul de
colonelul Gheorghe Adorian, adjunctul de la Direcţia I Informaţii Externe, adică – 18 – deja cu trei mai mulţi decât numărul de 15 ofiţeri superiori avansat de Oprea (2002) şi Catalan şi Stănescu (2004). 173

Securitate din Bacău (A.N.I.C., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, ff. 220-319; A.C.N.S.A.S, fond Documentar, dosar nr. 4080 (cota S.R.I.), f. 258; M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8321; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983); 1510. ABRAMOVICI, Marcu - locotenent de Securitate, anchetator al lotului Vasile Luca în 19521954, apoi anchetator la penitenciarul Uranus din Bucureşti (Caţavencu 2007: 2; Solomovici 2004: 566; Jela 2001241); 1511. ABRAMOVICI, Mauriciu – în mai 1945 încadrat în funcţia de şef adjunct de birou în centrala D.G.P.; în oct. 1945 promovat şef de birou (M.Of. nr. 253 din 5 nov. 1945, partea I-a, p. 9718 şi nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3894); 1512. ABRAMOVICI, I. Niculae – în septembrie 1945 numit comisar-ajutor la Poliţia Turnu Severin (M.Of. nr. 215 din 21 sept. 1945, partea I-a, p. 8199); 1513. ABRAMOVICI, Paul – în 1947 inspector general de poliţie în cadrul D.G.P. (M.Of. nr. 251 din 30 oct. 1947, partea I-a, p. 9696); 1514. ABRAMOVICI, Renée – din mai 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei, la Controlul Populaţiei (M.Of. nr. 121 din 31 mai 1945, partea I-a, p. 4518); 1515. ADAM, Mauriciu (n. Mauriţiu WEISZ242) (n. 21.VI.1909 Ludoşul de Mureş, MS) - membru de partid şi căpitan de Securitate, încadrat în 1946 ca şef de birou în cadrul D.G.P., în 1947 promovat comisar şef, şeful Serviciului de Poştă Specială din M.A.I. (1947-1952), apoi, cu grad de lt.-col., şeful Serviciului III din Direţia a II-a a Securităţii; ulterior cercetat disciplinar pentru că în timpul ilegalităţii, la arestare, a avut o purtare laşă, recunoscând legăturile sale în mişcarea muncitorească şi divulgând pe un tovarăş (dosar disciplinar sub numele parţial eronat “Adrian Mauriciu” la C.C.P. (nr. 51/111 din 27.I.1953), vezi pentru coroborare şi nume corect şi A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R., secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 3/1951, f.10; Caţavencu 2007:3; M.Of. nr. 245 din 23 oct. 1947, partea I-a, p. 9500; Dobre et al. 2006: 78; Solomovici 2001II: 43; Banu 2005; Deletant 1995b: 57; Cosma 1994: 68). 1516. ADAM, Iosif – (n. Iosif ADLER) (n. 1926) – membru U.T.C. din 1945, redactor la ziarul Ifjumunkas, în 1951 locotenent de Securitate şi membru supleant al C.C. al U.T.M., în anii ’50 cu grad de maior la Securitatea Bucureşti, în 1960 prezent ca şef al cabinetului de marxism-leninism din M.A.I. (A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – secţia Organizatorică, dosar nr. 105/1951, f.f. 7-8; Caţavencu 2007: 3; Dobre et al. 2006: 216); 1517. ADAM, Zoltan - în iunie 1945 numit comisar la Poliţia oraşului Odorhei (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1518. ADOCHIŢEI, Fany – angajată în 1945 telefonistă în centrala D.G.P., apoi dactilografă principală, în 1948 şefă adjunctă de birou (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4493); 1519. ADORIAN, Gheorghe – în mod eronat considerat român în multiple studii şi cercetări despre Securitate; în fapt evreu maghiarofon originar din Arad, recunoscut ca evreu fost voluntar în Spania243 (şi apoi chiar internat în lagărul de muncă de la Buchenwald în perioada 20 nov. 1943 11 apr. 1945) inclusiv de autorii evrei David Diamant (1979: 370) şi Martin Sugarman (f.a. p. 108); ilegalist în Cluj la începutul anilor ’30, cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA, fond 495 (“România”), inv. 225, dosar nr. 53); după război revenit în România, iniţial în S.S.I., apoi colonel (în 1949) D.G.S.P. şi şef al Direcţiei I Informaţii Externe, uneori menţionat şi ca şef al Direcţiei Politice a M.A.I. (v. Solomovici 2003: 88), probabil începând cu 1950; ulterior cadru didactic şi autor la Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lângă C.C. al P.C.R.; în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist, cu grad de
241 242

Menţionat şi de Toma Roman Jr. în articolul „’Bancherii roşii’, victime colaterale” din Bucureştiul Cultural VI (100). V. decizia ministrului Justiţiei nr. 41731 din 29 apr. 1947 în M.Of. nr. 107 din 13 mai 1947, partea I-a, p. 3770. 243 Coautor, alături de Mihai Burcă, Constantin Câmpeanu, Mihail Florescu, Stan Minea, Iosif Nedelcu şi Valter Roman, al cărţii Voluntari români în Spania 1936 – 1939. Amintiri şi documente (Bucureşti: Ed. Politică, 1971). 174

maior, în Forţele Armate, prin Decretul regal nr. 2066 din 20 oct. 1947 (M.Of. nr. 25 3 din 1 nov. 1947, partea I-a, p. 9763); decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. III-a; căsătorit cu Judith, fiica liderului comunist din Ardealul de Nord Hillel Kohn, profesoară cu grad de conferenţiar la I.P.B. în anii ‘70; stabilit în anii ’80 în Elveţia (via Israel), acolo unde locuia fiica sa, Ana [Cathy? n.n., I.A.] (v. şi I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Solomovici 2003: 88 şi Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 506 n. 15, lucrări care îl menţionează în mod corect ca evreu); 1520. AGHERŞTEIN, Isac (în unele documente “Argeştein”) – în 1946 era şef adjunct de birou în cadrul Comisariatului de Poliţie al oraşului Bacău, în 1948 cu acelaşi grad la Chestura de Poliţie Bacău (M.Of. nr. 163 din 17 iulie 1946, partea I-a, p. 7489; M.Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1948, partea I-a, p. 706); 1521. AHAILOVICI, Aron - din aprilie 1945 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 4048 [cota S.R.I.], ff. 63-65); 1522. ALBERTI, D. Iosif – ofiţer M.A.I., ulterior profesor la Şcoala de Miliţie până în 1962, când va fi trecut în rezervă; 1523. ALBINI, Iancu (n. 1898 Bucureşti) – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (62 vol. I, u.a. 3/1952, vol. I); 1524. ALBU, ? (n. Gyuszi WEISS) - şeful biroului Siguranţei Arad după 1944 (menţionat în Solomovici 2001II: 56); 1525. ALMALECH, Moise – în 1948 era lucrător calificat în centrala D.P.S. (M.Of. nr. 164 din 19 iulie 1948, partea I-a, p. 5969); 1526. ALMALEK, Issim – după august 1944 detectiv în cadrul D.G.P., transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 157 din 14 iulie 1945, partea I-a, p. 5982); 1527. ALTKOPF, Mendel – locotenent-major M.A.I., cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.C. al P.M.R. (nr. inv. 62 vol III, v. şi u.a. nr. 3/1952, vol. II)244; 1528. AMBRECHT, Huta - din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 3697 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1529. AMBRUŞ, B. Coloman (Francisc) (24.II.1907 Livada de Câmpie, Hunedoara – 8.IV.1987, Braşov) (fiul lui Balint şi Ludovica) – colonel de Securitate, membru de partid din 1936; în septembrie 1945 încadrat ca subinspector la Inspectoratul Regional de Poliţie Timişoara, din oct. 1947 însărcinat cu atribuţii în domeniul Siguranţei; ulterior şeful D.R.S.P/D.R.S.S. BanatTimişoara (1948-1951, cu grad de lt.-col.-), şeful D.R.S.S. Sibiu (1951-1952, cu grad de colonel), respectiv şeful D.R.S.S. Braşov (1952-1954-?); decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a III-a, iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. II-a (M.Of. nr. 213 din 19 sept. 1945, partea I-a, p. 8115 şi nr. 228 din 3 oct. 1947, partea I-a, p. 8918; I.R.I.R. & Caţavencu 2004, Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 27, 34, 43; Deletant 1995b: 62; Cosma 1994: 76; vezi şi dosarul de la C.C.P. nr. 412/1059 din 20.II.1952, respectiv dosar A/50 Colecţia “ilegalişti decedaţi”))245; 1530. AMBRUSTER, Emilia – din dec. 1944 impiegată la Poliţia Fălticeni, detaşată la Poliţia Deva, iar ulterior transferată la Poliţia Târgovişte (M.Of. nr. 5 din 8 ian. 1945, partea I-a, p. 90); 1531. AMBRUŞ, Ecaterina – contabil-ajutor la Poliţia Focşani, în mai 1948 transferată la Poliţia Miercurea Ciuc (M.Of. nr. 104 din 7 mai 1948, partea I-a, p. 4143); 1532. ANCEL, Coca – în iunie 1945 numit impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 144 din 29 iunie 1945, partea I-a, p. 5467);
244 245

V şi http://www.adevarul.ro/societate/sanatate/Arhiva-Adevarul-Biserica-Serviciul-Scanteii_0_48596174.html. V. fişa sa sumară la http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/AMBRUS_COLOMAN_FRANCISC.pdf. Vezi şi Caţavencu 2007: 8. 175

1533. ANCEL, Ioil – în aprilie 1945 numit agent de poliţie la Poliţia oraşului Fălticeni, ulterior şeful

serviciului economic de la Miliţia Rădăuţi, ulterior de la Miliţia Suceava; din 1 dec. 1947 agent la Poliţia Fălticeni; destituit în 1954 sub acuzaţia de sionism (dosar la C.C.P. nr. 475/745, întocmit la data de 16.XI.1954; M.Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1948, partea I-a, p. 707; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049; M.Of. nr. 82 din 7 apr. 1948, partea I-a, p. 3077); 1534. ANDREESCU, Matusei (n. Matusei ARONOVICI, fiul lui Nathan şi Clara) (2.IX.1910 Panciu, Vrancea – 5.VIII.1986 Bucureşti) – membru de partid din 1944, comisar-şef la Brigada Mobilă a Siguranţei (1947-1948), în 1947 cu grad de comisar-şef în Direcţia Poliţiei de Siguranţă, apoi căpitan la Direcţia V Cercetări Penale a D.G.S.P. (1949-1951), apoi maior şi respectiv locotenentcolonel, cu funcţia de şef de serviciu (II), apoi de birou la Direcţia VIII Cercetări Penale a D.G.S.S/D.S.S. (1951-1960-1962)246; în 1971 funcţionar la ICECHIM Bucureşti, decorat ca pensionar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a (Decretul nr. 157 din 4 mai 1971); căs. cu Maria (n. Polak) (1910-2000), stabilită ulterior în Israel, împreună cu care a avut doi copii: Nanu Andreescu şi Riri (căs. Covu); (decizia ministrului Justiţiei nr. 85952 din 4 sept. 1947 în M.Of. nr. 237 din 14 oct. 1947, partea I-a, p. 9243; M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10920; M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2632; Watts 2011: 196 n. 2; Dobre et al. 2006: 80; C. Lupu 2011; Troncotă 2006: 63; I.R.I.R. & Caţavencu 2004; Ioniţoiu 2006: 34; Goma 2007: 118; Solomovici 2004: 566; Niculae 2004: 32; Cosma 1994: 48, dosar A/62 Colecţia “ilegalişti decedaţi”, A.NI.C.); 1535. ANTONIU, Samuel (n. Samuel AIZICOVICI) (n. 12.IV.1910 Piatra Neamţ, fiul lui Mateiaş şi Betty; căs. cu Ella) – în februarie 1948 numit comisar-şef în cadrul centralei Siguranţei; după reorganizarea Siguranţei în Securitate maior, şef de serviciu şi locţiitor al lui Dulgheru la cabinetul ministrului de Interne (1948-1952), ulterior director adjunct la Direcţia VIII Cercetări Penale a D.G.S.S. până în 1957, când a fost destituit şi exclus din partid, urmare a descoperirii fostei sale apartenenţe la Partidului Radical Ţărănist în perioada interbelică; deţinut 3 ani247 pentru neglijenţă faţă de securitatea statului (M.Of. nr. 43 din 21 febr. 1948, partea I-a, p. 1519; M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2632; C. Lupu 2011; Neştian 2010: 88; Kuller 2008c: 191; Caţavencu 2007: 12; Dobre et al. 2006: 185; Niculae 2004: 32; Deletant 1995b: 58; Goma 2007: 118; Cosma 1994: 48; v. şi dosarul său de la C.C.P. nr. 925/467 din 27.IV.1957); 1536. APOSTOLESCU, Otto (n. Issersohn?) – directorul casei de Cultură a M.A.I. (în cadrul Direcţiei Generale Politice) timp de câteva luni în 1951248; 1537. APTER, P. Silvia - din 1947 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 122 din 31 mai 1947, partea I-a, p. 4357); 1538. (?) ARANICI, Pavel (n. ARANYCS) – colonel la D.R.S.S. Braşov la jumătatea anilor ‘50, apoi şeful Direcţiei a III-a a Securităţii; ajuns chiar secretar de stat în M.A.I. (1961-1963); cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (2/1956) (I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Cosma 1994: 46, 75; Dobre et al. 2006: 78; C.P.A.D.C.R. 2006: 182); 1539. ARITONOVICI, Milu (Millo) – încadrat iniţial ca şeş adjunct de birou în centrala D.G.P. în septembrie 1945 (M.Of. nr. 200 din 4 sept. 1945, partea I-a, p. 7774); în 1947-1948 comisar în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10920; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 980);

246

V. fişa sa incompletă la http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/ANDREESCU_MATUSEI.pdf. Vezi şi Caţavencu 2007:9 şi Solomovici 2001II: 43. 247 V. fişa sa matricolă penală la http://86.125.17.36/fisapenala.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale++detinuti+politici\A\A+03.+Anghel+-+Ardeiu\Antoniu+Samuel+M/P1060208.JPG. 248 Vezi descrierea actualului centru cultural al Ministerului la http://www.cultura.mai.gov.ro/viewpage.php?page_id=88. 176

1540. ARON, Mauriciu - după război agent de poliţie la Chestura de Poliţie Iaşi; în 1947 însărcinat cu

atribuţii de Siguranţă şi transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi (M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8318); 1541. ARON, Zanben – din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1542. (?) ARONESCU, ? – anchetator şi locţiiitor al comandantului Securităţii din Oradea în 1948 (Solomovici 2004: 566); posibilă identitate cu colonelul Constantin Aronescu, menţionat de multiple surse ca prezent încă la serviciul judeţean Bihor în 1981; 1543. AUBERT, Henry - medic M.A.I. Timişoara, ulterior şeful catedrei de cardiologie UMF Timişoara, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (68/1955); 1544. AUER, I. E. Geza – colonel, profesor la Şcoala de miliţie din Bucureşti până în 1965, ulterior şef de serviciu în Inspectoratul General al Miliţiei (Cosma 1994: 44-83); 1545. AVERBUCH, Iţic (după unele surse fratele Vandei Nicolschi) – colonel, comandantul Securităţii municipale Ploieşti în anii ‘50, avându-i ca adjuncţi pe Mauriciu Ştrul şi pe Şmilovici (Jela 2001; Solomovici 2004: 567); 1546. AVERBUCH, Izu A. - ajutor de comandant la Raionul M.A.I. Codlea, apoi la raionul Făgăraş, participant la reprimarea partizanilor din Făgăraş (cu dosar la C.C.P., nr. 1298/715 din 17.III.1960); 1547. AVRAM, Nusem - între 1944 şi 1945 şef adjunct de birou la Inspectoratul Regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M.Of. nr. 261 din 14 nov. 1945, partea I-a, p. 9959); 1548. AVRAM, Şloim – din aprilie 1945 agent la Poliţia Dorohoi; din sept. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă; în 1949 sublocotenent la biroul V Anchete la Securitatea Dorohoi în cadrul D.R.S.P. Suceava, implicat în lichidarea grupării anticomuniste Macoveiciuc, ulterior locotenent major la Securitatea din Piatra Neamţ, emigrat în Israel în anii ‘80 (M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8320; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983; v. şi Caţavencu 2007: 15; Solomovici 2003: 207-8 şi 2004: 567, 600 – în fapt este vorba de aceeaşi persoană, n.n); 1549. AXELRAT, Sabina – din 1 aprilie 1948 agentă de poliţie la Direcţia Poliţiei de Siguranţă a D.G.P. (M.Of. nr. 82 din 7 apr. 1948, partea I-a, p. 3080); 1550. BACALU, Dumitru (n. David) – din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. 3699 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); din luna noiembrie a aceluiaşi an comisar-ajutor (M.Of. nr. 265 din 19 nov. 1945, partea I-a, p. 10093); ulterior locotenent-major (în 1950), locţiitor director adjunct la D.R.S.P. Suceava în 1949-1950-?; cu referat de cercetare la fd. C.C. al P.C.R., secţia Cancelarie – dosare anexe, nr. inv. 3293, anexa la dosarul nr. 76/1982; (I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Solomovici 2004: 567; Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 277); 1551. BACALU, Marcu – în iunie 1948 numit comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă; ulterior locotenent M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (62 vol. I, u.a. 3/1952, vol. I) (M.Of. nr. 144 din 25 iunie 1948, partea I-a, p. 5360); 1552. BACALU, Moise - din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 3694 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1553. BAKOS, Vencel - în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246) 1554. BANDER, Paul – în mai 1948 promovat comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.G.P. (M.Of. nr. 104 din 7 mai 1948, partea I-a, p. 4144); 1555. BANK, Iosif – în 1953 locotenent la Securitatea din Târgu Lăpuş, iar în anii ’60-’70 era menţionat ca maior la Securitatea din Sighet (v. Vischi şi Ivanciuc 2003);
177

1556. BANTEA, Eugen (n. Eugéne BEER, botezat “Mihail”

) (30.I.1921 Bârlad – 24.XI.1987 Bucureşti) – membru de partid din 1944 în anii ’60 şeful Editurii Militare, colonel, detaşat de la M.A.I. la M.Ap.N. în anii ‘70 (cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (9/1969), promovează treptat până la gradul de general-maior; director al Institutului de Studii de Istorie Militară, în anii ’60-’70 autor al unor lucrări de istoria mişcării muncitoreşti şi istorie militară română (v. şi Kuller 2008a: 51); fratele medicului Corneliu Bantea (Beer); căs. cu Marcela, profesoară de limba engleză; 1557. BARATZ, Israel - după război şef de serviciu în administraţia centrală M.A.I., în ianuarie 1949 reîncadrat ca referent (M.Of. nr. 16 din 20 ian. 1949, partea I-a, p. 655); 1558. BARBU, Daniel (n. Barbu LENOBEL) – anchetator (1945-1950) în Brigada Mobilă a Direcţiei Cercetări Penale, în 1953 locotenent la Direcţia VIII (fostă V) de Cercetări Penale a D.G.S.S., emigrat ulterior în Israel; cu referat de cercetare la fd. C.C. al P.C.R., secţia Cancelarie – dosare anexe, nr. inv. 3293, anexele la dosarele nr. 38/1980 şi 9/1983; (C. Lupu 2011; I.R.I.R. & Caţavencu 2004, Solomovici 2004: 586; Niculae 2004: 32; Jela 2001); 1559. BARTFELD, Leon - în octombrie 1945 numit gardian public pe lângă Poliţia oraşului PiatraNeamţ (M.Of. nr. 231 din 10 oct. 1945, partea I-a, p. 8800); 1560. BĂDESCU, Marcel (n. Marcel BLECHER, fiul lui Lazăr, fratele scriitorului Max Blecher) – originar din Botoşani, intrat în mişcarea comunistă în 1943, după 23 august 1944 iniţial activist de partid, apoi elev la Şcoala pentru ofiţeri M.A.I. (coleg cu Victor Ranga, Iulian Sorin, Pavel Sterescu ş.a.), după absolvire ofiţer la Direcţia Contrainformaţii a Armatei, trecut în rezervă în 1960, ulterior student la Facultatea de Istorie, apoi funcţionar la O.N.T., apoi angajat al comunităţii evreieşti, emigrat în Israel, întors în România după 1989 (M. Blecher-Bădescu în Solomovici 2003: 119-122); 1561. BĂDĂU (? BĂDAN), Alexandru (n. Alexander BRAUNSTEIN) – după august 1944 şeful Comisiei de Control al Străinilor din cadrul M.A.I., originar din Târgovişte; 1562. BĂLAN, Ştrul – după război agent de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Dărăbani, în martie 1948 transferat la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Săveni (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4493; M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); 1563. BĂLTEANU, M. Mihail (n. COLCHER) (n. la Lublin, U.R.S.S.) – locotenent-colonel, profesor de ştiinţe sociale la Şcoala de Miliţie, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (nr. 32/1955), trecut în rezervă în 1962; ulterior autor al unor lucrări social-politice; decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. a III-a; soţia Ritta decedată în sept. 2005 (91 ani) (Cosma 1994, I.R.I.R. & Caţavencu 2004, la intrarea “Boico Mihail”); 1564. BĂRĂNESCU, E. (n. BARANY, Elemer) – evreu maghiarofon, sublocotenent (în 1949), ulterior locotenent, şef de birou în cadrul D.R.S.P. / Raionala de Securitate Cluj (1948-1960) (C. Lupu 2011; I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Jela 2001; Vischi et al. 2005; Gavrilă-Ogoranu şi Baki Nicoară 1999: 180); 1565. BECHER, Mielu – maior de Securitate, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (2/1979) – incertă activitatea sa în perioada urmărită (1945-1965); 1566. BEINER, Sigy (a nu se confunda cu omonimul) – în iulie 1948 angajat ca informator diurnist în cadrul D.G.P. (M.Of. nr. 172 din 28 iulie 1948, partea I-a, p. 6201); 1567. BENEDEK, Ernest – în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.G. C.F.R. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. nr. 52 din 4 martie 1945, partea I-a, pp. 1654-5);

249

249

Vezi pentru schimbarea numelui decizia nr. 114.242 din 13 nov. 1946, în M.Of. nr. 267 din 16 nov. 1946, partea I-a, p. 12.022. 178

1568. BENEDEK, Ştefan (n. 13.VIII.1910) – de profesie lăcătuş, membru P.C.d.R. din 1935; din 1

aprilie 1947 încadrat comisar-ajutor la Biroul de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Baraolt (M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); căpitan M.A.I. (1952); propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R.; 1569. BENIAMIN, Leon - în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 144 din 29 iunie 1945, partea I-a, p. 5467); 1570. BERCOVITZ, I. - din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.Of. nr. 136 din 19 iunie 1945, partea I-a, p. 5127); 1571. BERCOVITZ, Zolman - în sept. 1946 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Sighet (M.Of. nr. 222 din 25 sept. 1946, partea I-a, p. 10432); 1572. BERCU, Bruno - în octombrie 1945 numit impiegat în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M.Of. nr. 231 din 10 oct. 1945, partea I-a, p. 8800); 1573. BERKOVICS, Ludovic - în noiembrie 1945 încadrat în M.A.I. la Serviciul Lagăre al D.G.P., pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.Of. nr. 275 din 30 nov. 1945, partea Ia, p. 10416); 1574. BERARIU, Silviu (n. BERCOVICI) – din 1 aprilie 1945 secretar al Poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. 3699 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); în 1947 numit comisar-şef al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M.Of. nr. 182 din 11 august 1947, partea I-a, p. 7083; M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10923); 1575. BERCIU, Ştefan (13.VII.1928 Bucureşti - 13.I.2000 Bucureşti) – ofiţer la Miliţia Judiciară Bucureşti, secţia Moravuri, între 1947 şi 1967, iar “în civil” autor de piese şi romane poliţiste (Kuller 2008a: 63)250; incinerat la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti; 1576. BERCOVICI, Burăh - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1577. BERCOVICI, Ionaş - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1578. BERCOVICI, Samuil – comisar la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (august 1944 – aprilie 1945, ulterior disponibilizat urmare a restructurării) (Andreescu, Nastasă, Varga 2003a: 99); 1579. BERCU, Iacob – în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 110 din 14 mai 1948, partea I-a, p. 4315); 1580. BERCU, M. Leon (1907-1977) – medic la Prefectura Poliţiei Capitalei (1946-1948), ulterior membru supleant al Comisiei medico-militare mixte a Regiunii a II-a Militare Bucureşti; medicul personal al lui Gheorghiu-Dej şi apoi al altor demnitari comunişti, conferenţiar la I.M.F. Bucureşti, decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls. III-a şi în 1972 cu ordinul “Medicul Sanitar” cls. II-a (cf. Cioroianu 2005: 165 n. 209, ar fi fost de asemenea medicul lui Petru Groza) (M.Of. nr. 175 din 31 iulie 1946, partea I-a, p. 8187; M.Of. nr. 165 din 20 iulie 1948, partea I-a, p. 6002), iar din iulie 1948 repartizat la Sitalul Elias (M.Of. nr. 168 din 23 iulie 1948, partea I-a, p. 6097); 1581. BERDICEVSCHI, Sara (n. ROZENBLATT) – angajată în martie 1948 informator diurnist în cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei din M.A.I., apoi tansferată la Spitalul M.A.I. (v. M.Of. nr. 62 din 15 martie 1948, partea I-a, p. 2279; M.Of. nr. 108 din 12 mai 1948, partea I-a, p. 4264); 1582. BEREŞ, Irma – în noiembrie 1945 încadrată în M.A.I. la Serviciul Lagăre al D.G.P., pe postul de contabilă la Centrul de internare Oradea (M.Of. nr. 275 din 30 nov. 1945, partea I-a, p. 10416); 1583. BERGHER, David – în nov. 1947 numit agent de poliţiei în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.G.P. (M.Of. nr. 271 din 22 nov. 1947, partea I-a, p. 10350); 1584. BERGHER, Haim – angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei Câmpulung, Bucovina (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895);
250

V. şi http://www.crispedia.ro/Stefan_Berciu. 179

1585. BERGHER, Moritz – angajat în aprilie 1948 ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei

Capitalei (M.Of. nr. 85 din 10 aprilie 1948, partea I-a, p. 3232);
1586. BERLINER, Adalbert – în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de

Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246);
1587. BERMAN, Samuel – de formaţie farmacist, în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala

M.A.I. (M.Of. nr. 151 din 3 iulie 1948, partea I-a, p. 5603);
1588. BICHEL, Ion (n. Ivan) (uneori ortografiat Bikel) (n. 1927 Arad) – din grupul lui Serghei

Niconov, încadrat ofiţer în S.S.I. după 1945 (după alte surse încadrat în M.A.I. abia în 1951), cu misiuni sub acoperire în R.F. Germană, Austria, Olanda, Suedia, Polonia ş.a., în anii ’60 cu grad de colonel, suspectat de spionaj în favoarea unor state occidentale (I.R.I.R. & Caţavencu 2004; Solomovici 2003: 449-53; Ozon 2001; Cosma 1994: 44); 1589. BIRALY, Vencel - în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1590. BIRTAŞ, Gavrilă (n. Janoş BIRTAS) (n. 12.X.1905 Baia Mare) – evreu maghiarofon; după propriile declaraţii, membru de partid din 1922 (ar fi fost introdus în P.C.d.R. de către Berger Aladar (v. Dobre et al. 2006: 75)); cu stagiul recunoscut oficial din 1948; fost luptător în Spania, probabil agent N.K.V.D. în M.A.I. (Watts 2011: 196 n. 2; Cosma 1994: 34; Troncotă 2006: 63); din 1946, ca şef al Siguranţei Oradea, în 1947 inspector general în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10919), după înfiinţarea Securităţii colonel, şeful Direcţiei I Informaţii Interne a D.G.S.P. din 1948, destituit în 1952 în cadrul valului de “epurări” şi încadrat ca director în Ministerul Gospodăriei Locale; decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.Of. nr. 110 din 16 mai 1947, partea I-a, p. 3871); 1591. BIRTAŞ, M. Eva (n. Eva ROTSCHILD251) (n. 4.IV.1916, Şimleul Silvaniei) – 24.III.1987 România) – soţia lui Gavrilă Birtaş; membru P.C.d.R. din 1933, referent şef la Serviciul Operativ Securitatea Închisorilor (adjuncta lui Iosif Nemeş) (1949), referentă şi apoi şefă a Serviciului de Cadre din Direcţia Generală a Penitenciarelor (1949-1950, 1950-1952) cu grad de lt.-maj., inspector-prim în Grupa Inspecţii a Direcţiei Lagăre şi Colonii de Muncă din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă, cu gradul de căpitan (1954-1955), pensionată pe caz de invaliditate în 1955; decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. a III-a; 1592. BLANDER, Iosif (Herciu?) – în 1948 plutonier-major la D.R.S.P. Bucureşti, fost lăcătuş (Solomovici 2004: 567); 1593. BLANK, Martin - în 1 aprilie 1947 încadrat comisar de poliţie în D.P.S. a D.G.P. (M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); 1594. BLAUMAN, Ladislau – medic, din iunie 1948 angajat la Spitalul M.A.I. Bucureşti (M.Of. nr. 151 din 3 iulie 1948, partea I-a, p. 5603); 1595. BLAUSTEIN, Laurenţiu – în anii ’50 locotenent de Securitate participant la reprimarea rezistenţei anticomuniste din munţi; menţionat în memoriile lui Ioan Gavrilă Ogoranu, care reproduce o dare de seamă a Miliţiei Raionale Făgăraş din 14 august 1952, respectiv, sub numele neplauzibil “Blaunstein”, de Solomovici, 2004: 567; 1596. BLĂNARU, Sofia – din 1 aprilie 1948 dactilografă stagiară la Inspectoratul Regional de Poliţie Galaţi, Serviciul Siguranţă (M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2631); 1597. (?) BLEHAN, Octavian (după unele surse n. Osias BLECHER) – angajat comisar la Inspectoratul Regional de Siguranţă Iaşi după război (Arhiva C.N.S.A.S., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, f. 219, v şi M.Of. nr. 55 din 6 martie 1948, partea I-a, p. 2037), ulterior cu grad de locotent, iar în 1953-1954 maior, anchetator la Suceava, menţionat ca torţionar în multiple
251

V. şi biografia ei pe saitul I.I.C.C.M.E.R., la http://crimelecomunismului.ro/ro/biografiile_nomenklaturii/#Eva Birtaş . 180

6747. căs. 4049). cf. decizia ministrului Justiţiei nr. 9763).S. Leon . în martie 1945 reîncadrat în Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale (fost arhitect-şef al Timişoarei)) (M. v. Vasile – de formaţie şofer. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (Dobre et al. nr. BODASCHER. Ervin (n..Of. BLUMENFELD.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. ulterior (din 1958?) director general al IPROCHIM în anii ’50-’60.P. partea I-a. p. cu Simona. nr. menţionat şi în Solomovici (2004II: 567).. decizia ministrului Justiţiei nr. p.Of. 3895). Hary (n. p. p. 10875. fiul lui Philip şi Rosa (n. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. unde. 1946 în M. 4495).I.Of.Of. în calitate de şef de serviciu la M. în 1948 informator diurnist în cadrul D.P.A. Horia (Sharit) – în 1950 maior.C.R. (23/1953). 6748). al P. p.R. Harry BERMAN .P.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. Samuel – în 1948 lucrător calificat în centrala Siguranţei (M.din 1 aprilie 1945 impiegat în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.Of. ulterior şeful direcţiei tehnicadministrative.I. 1947. nr. partea I-a. 82006: 182). 157 din 252 253 V. p.G. 253 din 1 nov.A. 10926.A. Iosif – funcţionar civil în cadrul M. Decretul Consiliului de Stat al R.C. partea I-a. partea I-a. 2066 din 20 oct. 3697 din 30 apr. 3697 din 30 apr. v. 52 din 4 martie 1945.P.Of. 1947 (M. p. 1607. partea I-a. potrivit căruia ar fi fost inginer chimist. BLUMENFELD. 1598. 1946. 253 1609. Zalman .A.Of.Of. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. BOGDAN.I. 25. supra). p. nr. 4049). Doina. I. 190 din 18 august 1948. 107 din 15 mai 1945. partea I -a. p. III-a.Of. alături de alţi “spanioli” (inclus şi în lista lui Solomovici 2004: 136. pensionar.1917 Bucureşti) (uneori menţionat cu prenumele românizat Horia) – în 1957 colonel de Interne. 1604. partea I-a.P. BOGDAN. director adjunct al Secretariatului D. 4437). nr.1919 Braşov) (uneori cu nume de serviciu BONDA)– fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. BLUM.Of. apoi în maquis. 1601. 1213). (M.R. nr.S.D. la înfiinţare (1948) (I. 1949. 1654-5) 1606. 116 din 21 mai 1948.I. partea I-a. BLUMER. şi 2003: 264). (?) BOCSE. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. partea I-a. şeful Direcţiei Aprovizionare şi Gospodărie a M. fiul fostului proprietar al magazinului “Luvru” din Bucureşti). & Caţavencu 2004. 1600. 110 din 18 mai 1945.C.S.. partea I-a. 35 din 11 febr. şi Caţavencu (2004). cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. partea I-a. (M. după război încadrat iniţial în Securitate. în jurul anului 2004 identificat încă în viaţă la Craiova. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 115 din 20 mai 1948. Cosma 1994: 50. p. prin Decretul regal nr.mărturii ale unor foşti deţinuţi politici şi în Raportul C.Of. partea I-a. 1602. BODNAR. cu grad de căpitan. M. 1603. 1608. nr. nr. direcţia Spate din M.S. nr. 6. BODOAGĂ. M. 1605. 181 .XI. Sergiu – în august 1948 încadrat comisar de poliţie în D. BLUMENFELD.R. a fost “utilizat în exercitarea de presiuni asupra liderului sionist A. I. M. 1599.S. în M. V. I.VIII. 233 din 8 oct.L. nr. 190 din 18 august 1948. 2006: 215. Solomon-Erwin BLUM252) (n.A.R. 110 din 18 mai 1945.R. p.I. (M. Otto – după război iniţial funcţionar la Primăria Timişoara. BLUM. Goma 2007: 118. v. Stark)) (n. Arachelian 2010. cu care a avut o fiică. 1945. nr. Solomovici 2003: 198. & Caţavencu 2004.I. în Forţele Armate. Zissu pentru deschiderea de negocieri economice pentru liberalizarea emigrărilor în Palestina”. nr.R. (1955-1960).R. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Chimiei din cadrul Ministerului Industriei (M. Bloida . fratele lui Jean Bogdan (v. nr. (?) decorat în 1971 sub numele dactilografiat eronat “Corneliu Hari [B]ogdan”. 99243 din 4 oct.Of.093 din 11 dec. Pelin 2005.R. Beatrice – în mai 1948 angajată agent principal de poliţie în cadrul D. pp. 125. Oprea 2002: 157).

18.I. DJ nr. ca locotenent-colonel de infanterie activ în Forţele Armate. 19.1972 Bucureşti) – ilegalist (membru de partid din 1931). p. vol I. Suceava – 10..R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. BREBAN.) Wasserman (1909 – d?). apoi înrolat ca ofiţer al Armatei Roşii (1941-1944). ambii imigraţi din Rusia. fişei de la Securitate256.R. 222 din 25 sept. 19854 din 25 febr. p. Nastasă şi Varga 2003b: 175). Arhiva Operativă M.N. 1611. fiul lui Carol) (n.S. BOKOR.. Ludovic (30. voluntar în Spania (1936-1939). M. 219. 4048 [cota S. 2). 1947.G. 3617. 255 V. disculpat.1969 cu grad de maior255. nr. Ordine şi Instrucţiuni 1959. nr. avansat la gradul de general-maior în 1949. partea I-a.: 108).]. din 1935). 2417. nr. 1618. fond documentar. BRATU. în oct. 8318). 1946. (Arhiva C. f. transferat ca locţiitor politic la Minister (dec. zis “Bibi”) (26. fond Documentar. de unde demisionează în sept.A. (1946-1947). fiul lui Meyer (alias “Roman”) şi Fulie (alias “Elena”).R. H. apoi în Brigada Mobilă a Siguranţei Statului cu grad de lt. Nicolae (n. 10158.IV. 1616. destituit şi trecut în rezervă în 1952. 1610. apoi transferat secretar al “Agenţiei Economie Române” de la Moscova.Pepi (căs. BOTOŞENEANU. ilegalist (membru U:T. 215 din 21 sept. 9800.12. partea I-a. 110 din 16 mai 1947. Isidor (cunoscut mai degrabă cu prenumele prescurtat “Isou” din perioada ulterioară de artist) (1925-2007) – în 1948 comisar de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Gura Humorului (M. p. 2037). ff. ulterior pentru scurt timp director adjunct al Uzinelor “23 August din Bucureşti. nr. 208 din 10 sept. dosar nr. p. 1613. decorat în 1947 cu ordinul „Coroana României în grad de Cavaler (decizia nr. precum şi menţiunea lui între voluntarii evrei din războiul civil spaniol în Diamant 1979: 371 şi Sugarman f. 1945 încadrat ca detectiv clasa II-a în D. 1945. 1947 .I.. nr.1920 Balc. BOGDAN.şefă de birou (1945-1947).Of. partea I-a. partea I-a. 10433). 1617. 2786. & Caţavencu 2004254 ş. şi http://www. 72 din 26 martie 1946. cf.-col. apoi zeţar la 254 Vezi şi „Marioneta sovietică de la Frasin” în Monitorul de Suceava.Of. Sali (Salomon) (1903-1945) şi o soră . Bernard – după război funcţionar la Subsecretariatul de Stat al Aerului de pe lângă Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.R.VII. 63-65 şi fond Neoperativ. 8199).S. partea I-a.1900 Bucureşti) – după război inspector în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. p. 1946 în M.P. Samoilă – după august 1944 agent de poliţie la Iaşi. fiul lui Alexandru şi Berta) – evreu maghiarofon. muncitor necalificat. Jozsef) (6. partea I-a. anchetat.Of. apoi comisar în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (1945-1948). BRAVERMAN. fond 495 (“România”). partea Ia.A. Rebeca .Of.Of. 1947 reîncadrat (retroactiv.). 1945. dosar nr. a avut 3 fraţi .Avrum (1905-1934). 1619.090.I.a.Of. 1612.Of. p.XI. Israel). în luan noiembrie avansat la clasa I-a (M. menţionat şi în A. Bernard – în august 1945 sergent major la Legiunea de Jandarmi din Trei Scaune (Andreescu. nr.. trecut în rezervă la 31.S.a. 28 iunie 2007.. după august 1944 maior. maior (la trecerea în rezervă) la Direcţia Regională / Inspectoratul Judeţean C luj al Securităţii între 1951 şi 1969. p. BOICO.IV. 1945. 266 din 20 nov. 3871). dosar nr.cnsas. Meier ROSNER. 1614. 52 din 4 martie 1945. 1654-5) 1615. pp.1930 Braşov – 2000 Cluj.4 mai 1957. BRAND. Alexandru (Leizer) (1906 – 1984 Ierusalim.1950).ro/documente/cadrele_securitatii/BOKOR_LUDOVIC. Bihor – 2003 Bucureşti) – evreu maghiarofon.I. nr. unchiul prin alianţă al lui Vladimir Tismăneanu (I. 1946 (M. inv.Of. 55 din 6 martie 1948. Ferentz – în sept. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. comandant al Comandamentului Trupelor de Grăniceri (1950-1952). p.Of. M. partea I-a.C. 1954). 255 din 7 nov. 225. BOICULESI. M. M. partea I-a. nr.1912 Frasin. f. Iosif (n. CNAPPE.pdf 182 . 157 din 4 mai 1971). începând cu 15 august 1945).III. BRAUNSTEIN. f. Mihail (n. dosar 10.

anexa la dosarul nr.. M. p. BRILL.XII. 257 Vezi şi fişa sa parţială de la C. Levy 2002: 84.A. f. decorat prin Decretul nr. BREINER. nr.M.G. claitate în care în martie 1946 este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Steaua Roşie”. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. membru al comisiei electorale interimare Bihor (1948). iniţial şeful direcţiei a IV-a Contraspionaj în Forţele Armate a D. inv. 135 din 18 iunie 1945. încadrat în D. Oradea (ian.S. la etajul clădirii ale cărei nivele inferioare erau ocupate de Walter. 256 Arhiva C.” cls.I. Raul Volcinschi şi Ovidiu Vasilescu.R. adjunct al şefului Secţiei Agrare a C. trecut în rezervă în 1961 (Pleşa 2010: 124-5. 10924. locţiitor al şefului serviciului Cercetări Penale la serviciul judeţean Cluj al D. Nastasă şi Varga 2003b: 363-71. ulterior colonel dr.VIII. trecut în rezervă la 15 august 1945.A. secretar al Comitetului P. C.I. Lupu 2011.Of. fiul lui Moise) (5.C. 182 din 11 august 1947..R. 3293. părinţii săi. instructor al Comitetului judeţean P. după iulie 1941 evacuat de sovietici în Asia Centrală.. cu grad de colonel (iul. 180 din 6 august 1948.Of. 243 n. zis “Szighi”) (mai rar menţionat şi ca “Beiner”) – originar din Cernăuţi (n.S. partea I-a. 1921). transferat în cadrul Serviciului de Siguranţă. 2006: 78. 1947.S. 6491). după război activist la Sindicatele Unite şi la Comitetul P. reactivat în august 1948 (M. 1621.R. p. 1957 – mart. în 1947 cu grad de comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj. nr.. 1622.pdf.1949). Pleşa 2010: 124-5. 7085.P. 1948-apr. & Caţavencu 2004. fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. şef al Direcţiei Regionale a Securităţii Cluj.C. nr.M. III-a. al P. vol I. (1948-1959). Hortensia. 1949).N.R. ca agent de poliţie clasa a III-a în iunie 1945. 1. trecut în rezervă la 17 martie 1961 cu grad de colonel (Arhiva Operativă M.. 1949 – mai 1959). n. M. şi deputat ăn Sfatul Popular Regional Oradea (mai 1950 – mai 1952). apoi diverse alte munci până în 1941).R.A.S.G.R. 9. Duţu et al.. 10. dosar nr. Cosma 1994: 83. Jdanov” (apr. Iosef Şulam (zis “Şuli”.C. 1961). la Serviciul Siguranţă (M. 126/1970.I. Goma 2007: 178-9. şef al Sectorului Sfaturi Populare al C.I. implicat în atacurile asupra Armatei Române la retragerea din 28-29 iunie 1940.N. şi din partid în cadrul epurărilor din 1952.R. 286 din 10 dec. De al tfel. 1947 – sept. 204.-col. 54.1910 – 27. I. la adresa http://www. p. încadrat după război comisar-ajutor de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea. doi fraţi.S. două surori şi un unchi au decedat în timpul războiului în lagărele naziste de muncă obligatorie.P. al P. f. pe Aleea Alexandru nr.C. partea I-a.C. ulterior şeful secţiei I de securitate regiunea Hunedoara-Deva. partea I-a. 1620.A. Cosma 1994: 46).A. fost deţinut la Gherla). 1948)..ro/documente/cadrele_securitatii/BREBAN_IOSIF.Of. 3617.P. exclus din M.1978 România) – ilegalist cunoscut. a III-a. Gheorghe (n. & Caţavencu 2004.Of. M.R. 183 . p. locţiitor al şefului Direcţiei a IV-a Contrasabotaj a Securităţii (1952-1953) unde este avansat la gradul de lt. fond Documentar. Marghita (1944-1946). nr. 5099. şeful Direcţiei a IV-a a Securităţii (1956-1957). DJ nr. C.S.cnsas. (dec. director al Direcţiei Judeţene Agricole Oradea (sept.R. Cosma 1994: 83)257. partea I-a. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Mihai Eugen – fratele lui Iosif Breban. după transformarea Siguranţei în Securitate. al P. 2.C. studii de scurtă durată la Şcoala centrală de lectori de partid “A. Sălard (1946). nr. membru al diviziei “Tudor Vladimirescu”.R.-nov. BREBAN.G. emigrat în 1970 în Israel (M. Dobre et al. 4494).R. Sigismund.Of. partea I-a. ulterior reabilitat (1954?) a locuit împreună cu soţia Janeta şi copii Rodica şi Vlad în Bucureşti. 116 din 21 mai 1948. nr. Petre şi Carmela Roman.S. revenit în ţară în 1944. secţia Cancelarie – dosare anexe. Andreescu. menţionat pentru brutalitatea sa şi în memoriile lui Raoul Şorban.Tipografia Oradea (1933-1937). I. deportat în batalioanele de muncă obligatorie maghiare (1943-1944). p. Ordine şi Instrucţiuni 1959. iar apoi locţiitor al comandantului Şcolii de ofiţeri de Securitate din Băneasa. ulterior colonel. locotenent-major. 2002: 12. apoi încadrat cu grad de maior în Securitate.M. cu referat de cercetare la fd. 93.

1624. BRUDER. preşedinte al Consiliului Central al Crucii Roşii (1972-1975).S. al P.A. v. 152 din 5 iulie 1948. dosar nr. 1625. nr.d.de formaţie tâmplar. p.” clasa III-a (Adorian et al. I. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M. în 1965.I. BULAN.R.în martie 1948 numită agent de poliţie în cadrul centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 136 din 19 iunie 1945. Cluj-Napoca (fiul lui Andrei şi Sara) – d.A. Troncotă 2006: 123. şef al Direcţiei Generale Politice a M. 5969). comandant al trupelor M. nr.D. Diamant 1979: 371. comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. BUTNARU. 110 din 14 mai 1948. apoi comandant al Comandamentului Forţelor Aeriene Militare (1953-1956).G.Of. Catalan 2001/4. Maria (n. 2/1957.P. mr. numit în sept 1952 ministru adjunct al Afacerilor Interne (Decret nr. 165 din 24 iulie 1945. 3293. nr.Of. Iacob (n. avansat la 23 august 1949 general.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M. inv. 1626. (1947-1950). 4313. şi ulterior membru al Comitetului de Partid din centrala Ministerului Securităţii Statului. 5127).I. Şt. partea I-a. BROITMAN. şef de birou în centrala D. Cosma 1994: 45. 1952). soţia colonelului de securitate Valeriu/Valerian Bucicov (Bucikov) (Jela 2001. partea I-a. 5627).I. BUIUM. Jacques – după august 1944 şi până în august 1945. Dobre et al. 225. trecut în rezervă în 1977. renumerotată Direcţia a VIII-a în 1953 (1952 – locţiitor. Cosma 1994: 49. ilegalist. 2006: 79.C. BRUTARU. nr. apoi comandant al aviaţiei militare şi rector al Academiei Militare din Bucureşti. fost ofiţer sovietic. & Caţavencu 2004. 51 din 2 martie 1948. 327 din 19 sept. 4/1956) şi referat de cercetare la fd. Andrei . 1627.R. partea I-a. Ioniţoiu 2006: 43). locţiitor politic al Comandamentului trupelor de Securitate (1945-1952).. 1628. 1632. fond 495 (“România”). (1955) (menţionat şi în C. (M.P.A.P. Nastasă şi Varga 2003b: 24. “Cadrele Securităţii”).1920.07. Solomovici 2003: 195. secţia Cancelarie – dosare anexe.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. S. 1633. M. colonel de Securitate.R. anexa la dosarul nr.M. C. partea I-a. nr. ministru adjunct al forţelor armate (1956-1972). 1953-1963 – şeful Direcţiei). Solomovici 2001II: 44. ? – locotenent major la Securitatea din Oradea în anii ’50 (Kovacs 2006.I. partea I-a.C. BUCHLER.Of. comandant al Comandamentului Serviciilor Armatei (1972-1973).. Gh.R. 2006: 183. voluntar în războiul civil din Spania. p. Wexler & Popov 2002 II: 825. şef al Direcţiei Superioare Politice a Armatei (1956-1964). Bucureşti) – evreu maghiarofon. p. 7259). nr.R. p. Michal Iurevici BURSCH) (25. Ioniţiu 2008:88. 157 din 4 mai 1971). decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. locţiitor politic al comandantului Regimentului I Infanterie şi ulterior al Diviziei I Infanterie “Tudor Vladimirescu” (1943-1944). decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. .P. Berindei.R.C. Ferdinand – în 1948 definitivat în funcţia de agent de poliţie la Iaşi (M.1914 Paşcani – 1994 Bucureşti) .Of. BURCĂ. membru P.Of. (1950-1952).S. (M. partea I-a. p. 1630. BUTYKA. Watts 2011: 197 n. Goma 2007: 118. Isidor (în alte documente “Brunner”) – după război agent principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 876 / 2407). Iakov). nr.A. avansat căpitan al Armatei Roşii în 1936.P. 1945. (M. Mihai (n. nr.IV. 164 din 19 iulie 1948. Buium – din 1 aprilie 1948 numit agent de poliţie în centrala D. BRUNER.C.-col. 1997.G. 1944 – iulie 1945) (M. din 1932. BUCICOV.S. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. fost activist C. anchetat alături de alţi “spanioli” şi “francezi” în 1953.N. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (14/1955.gen. 1971: 210. 1629.Of. A. al P. Dobrincu şi Goşu 2009: 317)). 6309). avansat gen.. p. partea I-a.1623. trecut în rezervă în 1963 cu grad de colonel. inv. 1913). 75.C. 187 din 18 aug. şi fişa de la C. Andreescu. 70. avansat succesiv până la gradul de colonel (1947).C. 1).R.Of. când demisionează. Ecaterina . Ferenc Butyka la 13. 1631. şeful sectorului de anchete şi cercetări de la Comisia Controlului de Partid (până în 1952). 165. Mira) – ofiţer la Direcţia B Contraspionaj a Securităţii în 1951. ulterior i-a succedat lui Dulgheru la şefia Direcţiei Cercetări Penale a Securităţii.A. p. 184 . Francisc (n. al P.

nr. 1643. decorată cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.G. M.S. 1654-5) 1637. 3871. 1945. apoi încadrat ofiţer la D. secţia Cancelarie – dosare anexe. pp.S.Of. 157 din 4 mai 1971).G. C. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 88 din 18 apr.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. partea I-a. p. partea I-a.Of. 8318. Corina – în ianuarie 1948 numită comisar adjunct în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. GRIMBERG) (n.Of. 1647.. 253 din 5 nov.Of. nr. Goma 2007: 118. CHIPER.P. CANTEA. nr.ro/DocumentView. 10094).N. Iaşi (la un moment dat cu gradul de locotenent-major). p. când este trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel259.R. 72 din 26martie 1948. CĂLIN. v. ulterior Inspectoratul Judeţean Suceava al Securităţii între 1956 şi 1983. nr. CALER.Of.C. trăia încă în Iaşi în anii ’90 (referat de cercetare la fd.F. fost frizer al Anei Pauker (C. nr. C. p. din M. partea I-a. 2417. KELLER) – funcţionar civil în cadrul M.S.P.Of. 5982 şi nr.A.Of.P. (M. fond Neoperativ. nr. 208 din 10 sept. http://freelex. nr. 1639.A. 3293. nr.A. 1947. a III-a (Decretul nr. p. Eugen (n. 1649.R. CHELER. 122 din 31 mai 1947. M. 1947. 918. Lary LEFERMAN.I. Cerlinca. partea I-a.R.Of. 110 din 16 mai 1947. M. CEASLAVSKI (cu varianta Ciaslavski) . 9718). Lupu 2011. fişa parţială la http://www. CASAPU. (?) CHIMION. 873 din 20 august 1949258) şi respectiv cu ordinul “23 August” cls. Petre .1634. iar în nov. 2629). Emanoil – în 1947 era agent sanitar la Penitenciarul Sighet (M. partea I-a. f. 1635. 1636.C. Mihail (n. Cosma 1994: 48). (M.P.P.şef de serviciu D. partea I-a. 157 din 14 iulie 1945. p. Teea (ortografiat şi Thea Kaplan) – ilegalistă. după război ocupând diverse funcţii. fiul lui Maxim şi Michalina) (1. 219. pensionat. CAS. partea I-a. CATZ.ro/documente/cadrele_securitatii/CERLINCA_EUGEN. în 1948 plutonier major la D.Of. Solomon – din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1641.I. (1947-1953). p. nr.A. 3038.P. 1644. Clareta – în nov.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Ştefăneşti. p. M. 3895). 1947. 1646. Botoşani (M. partea I-a. M. 1640.aspx?DocumentId=26302.S. Bucureşti (Solomovici 2004: 567). 7. nr. L. Paul (n.I. partea 258 259 V. al P. 1648. p. partea I-a. 681). p. plutonier major şef (în 1949).G. partea I-a. nr. 110 din 18 mai 1945. Arhiva C. Michail M.S.cnsas. M.S.R. CHELMAN. 4049). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Henri . partea I-a. partea I-a. 185 .Of. CÂMPEANU.N. 1947.S. CAFFE.R. nr. 201/1975.Of. 1638.G.1897 Corabia) – după război inspector la Inspectoratul General de Jandarmi.1933 – 1985. 4355). 1945 numit comisar-ajutor în centrala D.C. partea I-a.Of. 1645.. 286 din 10 dec. p. 52 din 4 martie 1945.P.din 1 aprilie 1947 încadrat comisar de poliţie în D. nr.G. nr.. V. 1947.wolterskluwer. p. Mayer . p. p. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei. 1945 încadrată ca şefă adjunctă de birou la Inspectoratul regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M.pdf. dosar nr. FELDMAN) – fost lăcătuş. a folosit frecvent ca nume de serviciu şi varianta “Sava Leferman”) – după război comisar-ajutor al Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi. al P. (4/1968). 107 din 15 mai 1945. CHELM. Jela 2001. 1945. anexa la dosarul nr.P. Mihail . Ion (n.după august 1944 detectiv în cadrul D. 265 din 19 nov. Mircea (n. 23 din 29 ian. nr. inv. inclusiv şef de serviciu la Ministerul Turismului (la începutul anilor ’70). 30 din 6 febr./D. B. 1642. 240). nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. a D.Of. III-a în 1949 (Decretul prezidiului M. Suceava) – ofiţer la Direcţia Regională.G.I. (M.C. CERLINCĂ. 9 din 12 ianuarie 1948.Of. Iancu . 3697 din 30 apr. partea I-a.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău (decizia nr.G..S. CAPLAN.

6310). partea I-a. CIMPOIEŞU.. p. George (cu variantele Ciompoieşu George şi Cimpoişu George) (n. nr. unde până în 1989 avansează până la gradul de lt. 1652.S. 1947 numită agent de poliţiei în cadrul D. 289 din 13 dec. 1651. partea I-a.1990261).procesulcomunismului. M. p. p. 140 din 19 iunie 1948. CHUSID. M. partea I-a. Burah – în 1948 era comisar la Serviciul de Siguranţă Bacău (M. 4355.R. Moses . disponibilizat în 3 ianuarie 1948 pentru luare de mită (M. 5817). 182 din 11 august 1947. 1660.cnsas. 1653. 1948.I-a. nr. 1661. M. partea Ia. partea I-a. COCA. 8888). (M.R.ro/documente/cadrele_securitatii/CIMPOIESU_GEORGE. CIORTAN. 186 . CONICI RAITER. nr.Of. trecut în rezervă în 1958 (Cosma 1994). p. transferat temporar ca translatorşef (v. COHN. 78). partea I-a.P. 5227. nr. 4 din 4 ian. nr. Ancel – demis în nov. nr. 1947 însărcinată cu atribuţii de Siguranţă (M. COHN. Botoşani) – angajat în 1957 la Direcţia Regională Suceava. partea I-a. 1650. 11059).S. Tarna – după război impiegată la Poliţia oraşului Roman.Of. partea I-a. 8. 1657. 980. partea I-a.Of. Bucureşti (Solomovici 2004: 569). Gabriel (n. COHN. Lazăr – din iunie 1948 angajat în centrala D. 260 Vezi şi http://www.Of. partea I-a. 121 din 31 mai 1945. 1654. p. p. M. căs.Of. p. 15. Mayer – după război şef adjunct de birou în cadrul prefecturii Poliţiei Capitalei. nr. Sever – în 1948 era comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. Surica – în dec.S.Of.în august 1948 şef de secţie în cadrul M. în cadrul Inspectoratului judeţean Suceava al Securităţii (funcţie de şef de colectiv). trecut în rezervă la 17. Dora (fiica lui Aizic) – cadru didactic civil la Şcoala de ofiţeri de securitate din Băneasa până în 1959. 1947. CHIVU. 144 din 25 iunie 1948.I.R. & Caţavencu (2004) îl menţionează ca sublocotenent la D.P.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/dictionar_no/no/dictionarno_2. 71 din 25 martie 1948. în 1948 plutonier-major în D. 4517). nr. 16 din 20 ianuarie 1948. (M. 5228). 208 din 10 sept. Neştian 2010: 88. a avut doi fii: Dan şi Sorin. CIOBOTARU. 176 din 2 august 1948. COJOCARU.Of.P. p. p. p.A. 10126). I. 10923. 1947. 1997. 5360 şi nr.I.Of.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.P. Zissu (fiul lui Şmil) – şef de catedră la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa. Ioniţiu 2008:88. 1945. M. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M.Of.Of. 1663. p. CHITNER. nr. Iancu .V. 266 din 20 nov. -col.of. nr. 239).ro/fisiere/tortionari/cautt.S. nr.Of. 1656. nr.1915 Bucureşti) – din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 159 din 13 iulie 1948. cu Petria. 122 din 31 mai 1947. nr. 140 din 19 iunie 1948. CITY. partea I-a. partea I-a. 1664. Harry – fost tinichigiu.G.php 261 V.Of.V. Galaţi în 1948)260.I. BN (fiul lui Ioan şi Ghizela Vilhelmina) – d. CHIPER. Ioniţoiu 2000: 204. 1945 din funcţia de impiegat la Serviciul Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei pentru neprezentare la post (M. 1945. 1666.P.Of. partea I-a. 8321).html. partea I-a. p. 9 din 12 ianuarie 1948. 232 din 11 oct. p. a D. din sept. Milly – în 1948 încadrată ca dactilografă în D.P.R. p. COHN. când este trecută în rezervă (Cosma 1994). 473). http://www. partea I-a. nr. la Circa 14 Poliţie (M. nr.Of. 1665. partea I-a. p. p. 2604). 1659. FELDMANN) (n. Bernard – în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. 7086). nr. COHN.comunism. Iosif – în ianuarie 1948 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea (M.G. p. N. 1655. (M.1937 la Josenii Bârgăului.P. (M. partea I-a.G. p. jud.pdf.Of. 1948. 1662. 1658. fişa parţială la http://www. 30 din 6 febr. COHEN.

Tobias . 6867). (M. Adrian – din noiembrie 1945 comisar la Poliţia oraşului Râmnicu-Vâlcea (M. 1680. Ana – în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul Spitalului M. 1948. 1677.P.P. 67 din 20 martie 1946. iar apoi comandant al lagărului de muncă Galeş. nr. 4049). partea I-a. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. partea I-a. 3694 din 30 apr.S. nr.colonel de Securitate (în 1953). Oradea (1948-1950). în iunie 1945 la Comisariatul de Poliţie Bacău. 9964 din 31 ian.C. 260 din 13 noiembrie 1945. partea I-a. ulterior colonel M. 2547.1667. 1668.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. p.S. 1669. p. 108 din 12 mai 1948.Of. 1673. cererea de schimbare a numelui în M. al P.C. 1945. demis în apr. C. 1375 (pentru aprobare).Of.din aprilie 1945 şef de secţie de gardieni publici la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr... Valeriu (n. 1993. nr. p. Haim Max (n. nr. partea I-a. 107 din 15 mai 1945.1918 Bucureşti) – încadrat după război în D. 1675. 273 din 28 nov. p. implicat în reprimarea rezistenţei anti-comuniste din Maramureş.?)1953) . (1955). 1672.Of. nr. nr.1907 Brezoiu. COSTEA.R.IX.P. Vâlcea – (22.I. cu care este trecut în rezervă la 21. 10170). partea I-a. 262 V. partea I-a. COSTIN. 126 din 6 iunie 1945.1981. Nuţă AIZICOVICI) – încadrat în M. anexa la dosarul nr. 1678.Of. M.Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. partea I-a. Ştrul – din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. M. v. Sandu (n.C.VI. cu grad de comisar. inv. sinucis în 1953. 9940). M. Eugen (n. (farmacist).Of.. nr. partea I-a. CONSTANTIN. cu referat de cercetare la fd. COJOCARU. CORNĂŢEANU. partea I-a.R. 1946 din M. Simion (n. partea I-a.1951. 110 din 18 mai 1945.C. 20.R. 1670. nr. inv. Suceava) – angajat în 1949 la D. 187 .C. p. 1946. p. 43 din 21 febr. (?) CORNEANU. 1946. partea I-a. v. COHN) – membru de partid.P. 1947. iniţial ofiţer la D. 2629).Of. 1946 în M.. CORNESTER. p. trecut în rezervă în 1982 (în dosarul 3/1982 ibid. nr. 1945. p. COPELOVICI263) (n. 9071. 1946 “pentru greşeli grave în serviciu” (M. 1348 din 7 ian.XII. COJOCARU. 41 din 18 febr. nr.P. 237 din 17 oct. 92 din 17 apr. COSMOVICI. partea I-a. ulterior comisar de miliţie până în 1950 (cu dosar disciplinar la C. 4049).Of. în 1948 la Chestura de Poliţie Iaşi. p. F. 10381 (pentru cerere) şi respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. 267 din 21 nov. 120/132 din 25.C. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. M.1928. 23.C. avansează în cadrul direcţiei regionale. nr. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 3949). p.A. ulterior inspectoratului judeţean Suceava. 1671. (M.). 1679.Of. CONSTANTINESCU. partea I-a. Ionel (alias) (n.XII. p. 1681. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 1676. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. p.V. p. 110 din 18 mai 1945. nr. 1945. p. 81/1970. Ştrul) – căpitan M. COJOCARU. COSMA.Of. nr. M. 72 din 26martie 1948. Brăila (fiul lui Samoil şi Tita) – d. Suceava. v.A. până la gradul de colonel.P. al P. 4049). 4706 şi nr.Of.R. p. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (61/1955).I. Gheorghe – din 1 aprilie 1947 încadrat în D. funcţionar civil în cadrul M. Stefan – în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Chesturii de Poliţie Oradea (M. nr.R. 110 din 18 mai 1945. a D.A. COJOCARU. 263 V.G.Of. partea I-a. COPER. al P. 3694 din 30 apr. Max H. 1674.Of. COSSLER. nr. 3895).A. nr. (dosar 12/1954). 176 din 4 aug.I. nr.G. Moritz . apoi prezent în Direcţia Penitenciare. 1516). Şloim .III.I. p.I. partea I -a. 3697 din 30 apr.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. iniţial la penitenciarul Aiud.Of. 3293.S. 4264).A. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of. Jenö KRONSTEIN262) (2. Frederich – în 1947 era comisar-ajutor la Poliţia oraşului Satu Mare (M.

Of. DANIELEVICI.C.G. dosar nr. partea I-a. CROITORU. (2/1979). îbn acelaşi bloc cu L. CRISTESCU. 12). p. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 5128). 222 din 25 sept. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p. 136 din 19 iunie 1945. FRIEDMAN) (n. Andreescu.C. 1946 transferat la Siguranţa Oradea cu acelaşi grad (iunie 1946-1948). nr. Kovacs 2006.Of. Neamţ) – după război şeful Direcţiei Personal în centrala D. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. sinucis după epurarea Anei Pauker (M. nr. M. p. 1947.Of. CZELLER.R. p. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 4517) 1687. Leon (n. Duţu et al.Of. partea I-a.” clasa a V-a. Jela 2001. inv. nr. p. p.VI. Rudolf Iosif – locotenent-colonel de Miliţie (în 1979). 1924 Ciocaia. partea I-a. în 1963 (printr-un decret individualizat) cu Ordinul Muncii cls. p.. decorat în 1947 cu ordinul „Coroana României” în grad de ofiţer (M. p. Pavel JÖSZEF) – medic la Securitatea din Cluj între 1948 şi 1958. (31/1953). 110 din 16 mai 1947. partea I-a.I. (M.P. Solomovici 2004: 569. partea I-a. CRACAOANU.Of.R. 1686.I. CRISTESCU. nr. 21 din 26 ian. nr. 7084.R. M.V. participant la reprimarea rezistenţei din Maramureş. M.R. p. 60 din 13 martei1 1947. ulterior încadrat inspector general la Direcţia Penitenciare a D.I. 1945. partea I-a. Emil – după război agent de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi. Nastasă şi Varga 2003b: 25.A. 833). HAIDEN) (n. 9926). fond 495 (“România”).Of. partea I-a. 1689. Dobrincu şi Goşu 2009: 299. 1684. 1947.S. 2066 din 20 oct. nr..P.C. din 1 dec. Elizare M. DANER.Of. în martie 1947 transferat la Poliţia Călăraşi (M. 1896). care indică numele “Faivel Kleiman”). Berindei. p. 182 din 11 august 1947. 1694. 21 ian. 1683. şeful Direcţiei Personal (1946-1948). nr. Rozalia . p. 1947. M. Pavel (n. cu grad de locotenent-colonel. după august 1944 comisar şef la Poliţia Sighet. Diamant 1979: 371. 2002: 52-3. 1691. Ghedeion – în 1947 comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M. Pavel (n. 225. 1690. 1688. 3871. Mîntuleasa nr. Cosma 1994: 76). 10433.Of. locuia pe str.: 108. 1947. 1695.Of. (1949-1952). 1953 Oradea) – evreu maghiarofon. p. p. DASCĂLU. 1692. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.P. Sugarman f. partea I-a. 286 din 10 dec. al P. în sept. p. Elizar (n. 2006: 662/637. Simion . nr. 1685.C. partea I-a. CSIKI. CRISTEA. nr. Pătrăşcanu) – în iunie 1945 numit comisar-şef în cadrul Prefecturii 188 . DAN. 2 din 2 ianuarie 1948. Lajos. Aurel . 4264).Of. Ludovic (n. partea I-a.S. la Circa 12 Poliţie (M. Levy 2002: 104. Mureş (M. 1945. 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Dorohoi (M. 5127 şi M.Of.VI. 43. 61).în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul Spitalului M. nr. 253 din 1 nov.Of.A. 22. 803. partea I-a.1682. apoi vreme de două decenii director general la Ministerul Industriei Chimice.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 1947 transferat intern la Serviciul Siguranţă (M. Virgil (n. director al D. 4 din 4 ian. Bihor – d. 1949.în nov. p. Zoltan – medic M. 259 din 12 nov. 3486.D.R. nr.Of. nr.1912 Sinaia. nr. respectiv şeful Direcţiei Generale a Miliţiei din M. Vilhelm . M. după război general. partea I-a.C.G. I iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. 1946. 121 din 31 mai 1945. Fifca KLEINMAN) (18.. 1693. DASCĂLU. 286 din 10 dec. respectiv Cseller) (n.Of. CSEN. cu stagiu recunoscut din 1931. nr. KRAKAUER) – după război comisar la Chestura de Poliţia Iaşi. p.P. al P.Of. Oradea din 1948. 9748. 1922 Tg. 2017. 1947 (M.P.Of. apoi colonel. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 253 din 5 nov.1986) – ilegalist. partea I-a.-a. nr. menţionat şi în C. 9763). nr. prin Decretul regal nr. (Jela 2001. nr. partea I-a. p.în iunie 1945 încadrat ca gradian public clasa a III-a pe lângă Poliţia oraşului Tg. Budea 2005. partea I-a. M.a. 136 din 19 iunie 1945. cu nume de familie ortografiat ocazional Zeller. (?) CSIZER. partea I-a. 3. 10923). 108 din 12 mai 1948.1913 – 26.A. 99 din 2 mai 1947. 10925.A.Of. în Forţele Armate. a II.

nr. Liuba . nr. Leibu .). secţia Cancelarie – dosare anexe.C.D. Iaşi (A. 5360). partea I-a. – v.K. 1699. partea I-a.R. v.Of. DAVIDOVICI. DAVIDESCU. 1703. preşedintele A. 1.N. Goma 2007: 118. 258. p.I. 1706. 9800). 1702. DAVIDOVICI.R. p. partea III. 144 din 29 iunie 1945.N. nr.C. Pavel (fiul lui Avram) – locotenent-colonel MAI.A. partea I-a. DAVID. 1946. DAVIDESCU. 10557).în 1947 comisar în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. DAVIDOVICI la 01.I. 255 din 2 nov. 295 din 28 dec.D. p.I.Of. 30 din 6 febr.R.C.C.I.) (fiul lui Eugen Iacov şi Ella) – a avansat treptat de la gradul de căpitan la cel de locotenent-colonel (în 1958).Of. M. U.Of. M.P. p.R. nr.Of. dosar nr. apoi locotenent.R. Ernest (n. 11625). ff. 208 din 10 sept. 5466. al P. 1709. 10921). 1945.la sfârşitul anului 1947 comisar la Serviciul Judeţean de Siguranţă Roman (A. (8/1961 şi 12/1965).VI.C. nr. decizia M. nr. 83). 3871).).Poliţiei Capitalei (M. Jela 2001. Angela – după război impiegată stagiară de arhivă în D. DASCĂLU / DASZKEL. partea I-a. nr.C. Cluj. 1701. 2417. p. Cosma 1994: 52. Martin – începând cu 1 februarie 1948 agent de poliţie la Arad (M.. 8321.S. p.S.P. 1945. 4080 (cota S. fond Neoperativ. şeful biroului 1 Informaţii la Securitatea din Roman. partea I-a. Isidor – în anii ’50 locotenent de Securitate la Iaşi (unul din anchetatorii lui Octav Bjoza. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1708. 548 din 16 octombrie 2003. nr.C.C. nr. 1711.08. Carol (n.S. partea I-a. fiul lui Ignaţ şi Pepi) şeful Siguranţei Satu Mare (1944-1948). partea I-a. inv. I.S. Monitorul Oficial nr. nr. nr.1910. FICHLER) (n.G. 144 din 25 iunie 1948. 1947. 209 din 14 sept. 3293. 1945 în M.S.. cu referat de cercetare la fd.I. p. O. DEBELKA. 1947. DAVIDENKO.R. p. Turda. 255 din 7 nov.Of. M. după înfiinţarea D. DĂIANU.R. p. posibil agent sovietic. DAVID. 189 . şeful serviciului 2 la Direcţia Regională Braşov a Securităţii în anii ’50.S.S.Of. şi Banu 2005). respectiv la Biroul municipal de Securitate Iaşi (A. partea I-a. fond Documentar.. Avram (fiul lui Şaim) – şeful biroului Planificare Învăţământ la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. 11177. 4354). p. 1710.N.Of.Of. p. DAVIDOVICI.V. 1707. p. C. al P. Sache – după război chestor la Prefectura Poliţiei Capitalei.1919 Bucureşti) – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. DELEANU.P. partea I-a. nr. 126. partea I-a.G.. f. fond Neoperativ.Of. A. dosar nr.S.Of. 1696.Of. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.F. 1515). 122 din 31 mai 1947.N. 3872. 2417.J. 286 din 10 dec. p.P. ff.933 din 15 dec.R.S. DELEANU. & Caţavencu 2004. trecut în rezervă în 1960. Eugen (n. 1704. 110 din 16 mai 1947. DAVIDOVICI. anexa la dosarul nr. dosar nr. apoi şeful Serviciului Judeţean Mureş al D.S. 1700.Of. Gheorghe – din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.R. DAVIDSOHN.R. 8050).P. implicat în reprimarea partizanilor anticomunişti din Munţii Făgăraş (deconspirat de către C. al P. 1947. 220-319). (Jela 2001.S. 983). şeful trupelor de securitate din Maramureş (Vischi şi Ivanciuc 2003). 277 din 29 nov.1927 Usgorod. 1705.A. M.. emigrat în Israel (Solomovici 2004: 570). cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. (14/1955). post din care demisionează în iunie 1948 (M.. 1697. 220-319). DEITEL.IV.. 1948. partea I-a. nr. partea I-a. 43 din 21 febr. 1698. nr. partea I-a. 1948.C. Leon – din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul credincios” clasa a III-a (M. Emeric (fiul lui Carol) – colonel M. ulterior şef de serviciu la Regionala Cluj a D. 9/1957. 76. Iosif . 110 din 16 mai 1947. p.în noiembrie 1945 încadrat ca şefă de birou la Inspectoratul regional de Poliţie Sibiu (M. ? – în 1949 maior N. nr. 30. 1945.Of.G. în cadrul D. Ioniţoiu 2006: 44. nr.A. partea I-a. sublocotenent (în 1949).

la doar o lună distanţă demis şi deferit Justiţiei pentru fapte penale (M.a. fost funcţionar bancar şi contabil în perioada interbelică la Bacău. (1957-1958). cu grad de colonel în 1952. cu dosar la secţia Administrativ-Politică a C. DEMETRESCU. DINU. Solomovici 2004: 570). C. 1724. 1718. al P. 4200).A.G. M. (1950-1952). nr. după august 1944 inspectpr adjunct (1945) 264 V.A. 1719. p. 162 din 16 iulie 1946.R.C. anchetator brutal. 5127). (19581968). trecut în rezervă la 6.Of. 1714. dosarul cererii de schimbare a numelui nr. partea I-a. al P. 1716. nr. p. v. 1720. nr. (32/1955).I. 10170). DERFLER. DRU(C)KER. 7472. DEMETER. (nr.R. DINHOFER. DEUTSCH. DEUTSCH.I.Of. curs de perfecţionare în U. al lui Emil Calmanovici (Solomovici 2003: 228. 265 1725.Of. căs cu Liza Marcusohn (1938). Adalbert – maior M.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/rrevolte/docs/revoltetaranesti5.684/1946 de la Direcţia Judiciară a Ministrului Justiţiţiei şi publicarea cererii în M. ilegalist. Ioniţă 2010: 29 n.G. p. Alexandru – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. ulterior şeful serviciul 2 Contrainformaţii la Direcţia Regională Banat a Securităţii la sfârşitul anilor ’50 (M. şef al Serviciului Inspecţii al M. http://www.pdf. Friedrich – fost funcţionar. Ladislau – în iunie 1945 încadrat comisar-şef în centrala D. şef de catedră la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1961 (Cosma 1994: 65. 1717. p. dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of. 66.A. în anii ’50.R. p. funcţie din care va fi demis în 1957. emigrat ulterior în Israel (Jela 2001.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M.R.C. Lugoj şi Caransebeş). partea I-a. 62 vol.Of.P. 3694 din 30 apr.S. partea I-a. Raoul (fiul lui David) – maior.S.S. Solomovici 570).S. 136 din 19 iunie 1945. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. deţinut la Târgu Jiu (1941-1944). şef adjunct al secţiei Administrativ-Politice a C.C. partea I-a. decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite în apărarea orânduirii sociale şi de stat” cls.1920 Budapesta) . partea I-a. p.P. şi N. 190 . Troncotă 2006: 64.evreu maghiarofon. preluat. 2004: 570. la Bucureşti (1940-1941). Wexler & Popov 2002 II: 825). 126 din 6 iunie 1945. de profesie lăcătuş. DERJI. 1945. Solomovici 2003: 195. 1713. u. -a (v.1968 cu grad de general-maior. v. la un moment dat concediat pentru escrocherie. 110 din 18 mai 1945. Emeric . II. (1954). inv.C. împreună cu soţia sa.C.C.I. ocupând funcţia de şef probleme (Jela 2001. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. Lomy – şeful arestului M.1909 Tecuci – 2002 Canada) (fiul lui Sache şi Olga (n. deţinut în penitenciarele Jilava. inspector în Corpul de Consilieri şi inspectori ai preşedintelui Consiliului Securităţii Statului.S.S. p. 5833). nr. I. numit şef al Direcţiei cadre a D. nr.procesulcomunismului. 4708). DEMETER.R. 3/1952 vol. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Bucureşti cu grad de locotenent. 168 din 18 iulie 1941.1712. Sandor Demeter) (n. Samoil(ă) – după război agent de poliţie în cadrul Biroului de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Reşiţa. nr.Of. 1715. Rubin . nr. 66 din 19 martie 1948. 70). Frenchel – locotenent de Securitate la Rădăuţi în 1949-1950-?264. pentru câteva luni. Cosma 1994: 49). 1721. activist de partid (1945-1947). I).I.P. partea I-a. Alexandru (n. Marghebus)) – colonel de Securitate. 2414).V.VIII.M.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Chesturii de Poliţie Oradea (M. responsabil de partid cu munca de cadre la Odorhei şi Ciuc (1947-1950). angajat al reprezentanţei comerciale a U. încadrat în D. Jela 2001. DULGHERU.. 153 din 10 iulie 1945..R.I. partea I-a. Solomovici 2004: 579.Of. “Mihail” (n. ilegalist (membru de partid din 1938.A. 22. 5/1. (M.Of. DEUTSCHI. 1722. 4049). 265 V.R. 1723. al P. inter alios. Mişu DULBERGER ) (16.16. p. 267 din 21 nov.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. apoi. DOBROTĂ. al P. Zoltan . coroborat cu intrarea “Frenchel” din Jela 2001 şi. nr. DRIMER. ? – locotenent de Securitate la Iaşi.C. partea I-a.

iar ulterior. locţiitor al şefului Direcţiei a IV-a a Securităţii (1950-1953). Jela 2001: 106-8. când va fi destituit împreună cu şeful său. Troncotă 2006: 63. 1974 în Israel266. al P. ulterior membru Irgun luptând împotriva britanicilor în Palestina preisraeliană. Paul – după război şef de secţie în administraţia centrală a M. în Forţele Armate (M. III-a. Dobre et al.Of. 603. 1947. 127. DUŞESCU.I. nr. doc. 256. 45. 253 din 1 nov. locţiitor al şefului Direcţiei Secretariat a D. şeful Serviciului Inspecţii al Direcţiei Generale a Miliţiei (1959-1960). 15 din 18 ian. Deletant 1995b: 57. ulterior reabilitat şi angajat la Sfatul Popular Bucureşti. p. instalat comisar şef la Chestura Poliţiei Cluj în iunie 1945.. când se pensionează definitiv. nr. (?) EGRI.G. fond 495 (“România”). Cosma 1994: 48). Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. Eugen . 14/1959 şi 30/1980. Wilhelm (după unele surse cu prenumele maghiarizat Vilmos) (n.Of. anexele la dosarele nr. ilegalist (membru de partid din 1933) cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.S. p.) al M. şeful Serviciului Dislocări şi Domicilii Obligatorii (S. ales membru al comitetului de partid al M. 6306).C. partea I-a. (1956-1957).III. M.G. (1953-1956) (participant la anchetarea membrilor guvernului maghiar în dosarul “revoluţiei” de la Budapesta din 1956). 1729. Silvia (după alte surse Elemer) – emigrată în perioada interbelică în Palestina. C. 225. 45).Of. 1726. 1945. cl. în Canada. 2. unde locuia una din fiice. revenită în România în 1949.S. C. fond “D”. în timpul războiului înrolată într-un detaşament local al armatei britanice. 3293.şi apoi inspector (1946) în cadrul Siguranţei. inv.I. 1781). de formaţie tâmplar (meserie pe care a practicat-o între 1929 şi 1933 la Budapesta şi Paris). Ordinul Meritul Militar cl. (1948-?) (Cosma 1994: 25. (1949-1952). partea I-a. prezent în Franţa. Teşu Solomovici susţine că Einhorn ar fi fost de fapt reactivat după pensionare ca agentul “X-34” şi trimis în Israel în misiune.-colonel. Cluj . 255 din 7 nov. Goma 2007: 118). 9800. 2006: 122.P. p. a emigrat la începutul anilor ’80 mai întâi în Israel.Of. nr.R.?.A. 1337). în februarie 1948 promovat şef de serviciu (M. avansat la gradul de lt. arestat şi deţinut timp de peste 2 ani.S. 1948. nr. 191 . unde obţine şi calitatea de membru al Partidului Comunist Spaniol.. secţia Cancelarie – dosare anexe. apoi pensionat. Deletant 1999:190. 9763). apoi şeful serviciului cadre la Inspectoratul Regional Cluj al Siguranţei ( oct. Kuller 2008a: 127. cu grad de sublocotenent. membru al Partidului Comunist Francez (1939-1941). 1677. sub acoperirea de emigrant ( ole hadaş) în Israel (2003: 209-10 şi 2001 II: 43.u. 1728. Israel) (fiul lui Victor şi Rozalia) – evreu maghiarofon. 426. EINHORN.A. pentru merite antifasciste. p. 165 din 24 iulie 1945. 268. Ordinul Steaua RSR cl. 136 din 19 iunie 1945.P.P. p. ocupând funcţia de şef de birou/serviciu la Direcţia a II-a Contrasabotaj în D.A. Medalia 10 ani de la înfiinţarea primelor 266 Citându-l pe Mihai Pacepa.G. 271. în 1947 detaşat ca membru al Misiunii de repatriere de la Berlin. 99. dosar nr. 123. 1944 – iulie 1945) (M. nr. Louis – comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. 1947.D.I. 38 din 16 febr.A. Solomovici 2004: 574 ş.I.1948). 10985. V-a.R.C..D. internat într-un detaşament de muncă obligatorie în Baia-Mare (19411944).din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M. M. (?) DURAND. 5127) 1730. nr.A. nr. 2001II: 43 şi 2003: 211-224. membru al Direcţiei Organizatorice a C. şeful Serviciului “c” al M. f. III-a. (1952). Banu 2008: 325.D.C. 69. 44. emigrat la 21 oct.1911 Cojocna. partea I-a. combatant în Spania (1936-1938). partea I-a. partea I-a. controlor de calitate la Oficiul de Control al Mărfurilor din Cluj (1960-1967). unde lucrează în domeniul tâmplăriei până în 1976. A.I. 2006: 12. şi şeful cabinetului ministrului de Interne Teohari Georgescu între 1948 şi octombrie 1952 (avansat la gradul de general în 1951).S. transferat ca director adjunct la Direcţia I Informaţii Externe a Securităţii şi detaşat secretar I la Ambasada României la Budapesta (1957-1959).C.Of. la cealaltă fiică (cu referat de cercetare la fd. Goma 2007: 118. decorat de-a lungul timpului cu Ordinul Apărarea Patriei. în 1947 încadrat prin decret regal.O. 1945 . 1727. 181. trecut în rezervă cu grad de colonel la 31 mai 1960. partea I-a. p.P. cu grad de maior. EBNER.Of. dosar nr. la jumătatea anilor ’90.R. (1948-1950). iar în paralel şeful Direcţiei V (Cercetări Penale) a D. inv.

p.P. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1/1953). 165.1928. nr. Ghelniţa. 10925. 3293. Iţic – locotenent (în 1948) la Securitatea din Focşani (1948. C.A.A. M.I. 139 din 22 iunie 1945.C. şef de serviciu în cadrul Direcţiilor II şi III (1964-1967).ro/documente/cadrele_securitatii/ERDELYI_ELEMER. Oradea) – evreu maghiar. p.C. nr. 9870). 231 din 10 oct. anexa la dosarul nr. 1947.R. 1735. Beniamin – fost funcţionar.D.M. EÖTVÖS. când întocmeşte rapoarte despre organizaţia sionistă locală267).în octombrie 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. secţia Cancelarie – dosare anexe.VII. 1744.. al P. avansat sublocotenent în 1950. FAIBIŞ. Focşani. 1948. Norbert .Of. Bucureşti (din 1948). Troncotă 2006: 53. ENESCU.R. Dobrincu şi Goşu 2009: 486.I. 647.pdf. p. ELIAS. 1740.A. Adalbert (fiul lui Martin) – locotenent-major. Budea 2005). fişa întocmită de U719/004 din M. implicat în reprimarea rezistenţei anticomuniste în zona Caraş (Solomovici 2001II: 43. al P. locotenent(-major) la Regionala Braşov a Securităţii (1952-1956). Solomovici 2004: 27 şi 2003: 20810.R. Elena – funcţionar civil în cadrul M. 135 din 18 iunie 1945. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Catalan 2001/4.R. anchetator. nr.unităţi române. Oradea în 1948 (M.M. Eugen – în iunie 1945 numit comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 133 din 11 iunie 1948. 1945. 1. trecut în rezervă în 1981 cu gradul de general-maior268. p. II-a. (1/1954) şi cu referat de cercetare la fd. Kovacs 2006.Of. partea I-a. 1746.R.. partea I-a. 2007. 131 din 12 iunie 1945. 632. apoi plutonier major la D. p. partea I-a. numărul 6 din iunie 2010 al revistei Menora ed. ELGER. partea I-a. p. inv. apoi maior la Securitatea din Braşov în anii ’50 (Bjoza 2006). Gheorghe – funcţionar civil în cadrul M.Of. C. 7579). 194 din 28 august 1945. M.P. nr. ulterior vânzător de stofe într-un magazin din Bucureşti (Jela 2001.C. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.Of. Liviu – după război comisar la Chestura de Poliţie Iaşi. 1731.I. ELBIM. partea I-a. ERSEC. 1733. M. 5032). nr. 18.C. 267 268 V. Solomon – în iulie 1948 numit comisar de poliţie (M. I. nr.A. EŞANU. Elemer (n. Iosif . ENGLERT. 192 . 241 din 22 oct.E.. nr. p. 30 din 6 febr.a. p.I. Sugarman f. 2006: 280. 4922). CV (fiul lui Ladislau şi Ida) – d. 290. 23. 1738. al P. nr. 159 din 13 iulie 1948.Of.S. 1947.R. ? – şeful securităţii Caransebeş după război. 8800). 1743. partea I-a.Of. şi Watts 2011: 196. partea I-a. nr. Ioniţoiu 2006: 27). nr. p. ELEKEŞ.P. Ladislau (fiul lui Adalbert) – căpitan M.I.în iunie 1945 numit comisar la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. Miriam – în naugust 1945 angajată impiegată la Serviciul Poliţiei Administrative din cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. al P. 257 din 9 nov. EPEL. 286 din 10 dec. cl. 1734. 1945. Medalia Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orânduirii sociale şi de stat (v. V. 1732.C.S.R. respectiv şeful Inspectoratului Judeţean Harghita al Securităţii (1970-1981). nr.-col. nr. 1945. EŞANU. 5247. partea I-a.C. 1737. partea I-a. 286 din 10 dec.Of. I) 1741. (3/1952 vol. Aliodor – locotenent..Of. Solomovici 2004: 576). v. Toma – după război comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea. după reorganizarea în forma Securităţii căpitan. ERDELYI. Berindei. şi fişa parţială la http://www. & Caţavencu 2004. 1739. EPSTEIN. p. 5098 şi nr. Dobre et al. C. 256. M. 1949. n. partea I-a. maior şi apoi lt. în 1974 urmare a cererii sale de a emigra în Israel în Ionescu-Gură 2010: 97-98 şi 100-102. în iunie 1948 transferat la Chestura de Poliţie Constanţa (M. 297. partea I-a. p.M.. p. 1742.R. 2006: 81. 90/1956. p. şef de sector la D. 5817). Adorian et al.Of. jud. 1736. 9218. ELEPHANT. 982.Of. 10925).: 108. (60/1955). 1971: 210. Medalia Meritul Militar. Deletant 1995b: 57. 1745.A. partea I-a.cnsas. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.R. (?) ELIAN.Of.

Of. iar între 1968 şi 1970 la Direcţia IV. Şinca 2006. p. 7074).II. Sami / Saie – din 1 aprilie 1945 comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Hârlău (decizia nr. 2888 din 12 dec. M. nr.Of. 5998. p. 140 din 19 iunie 1948. partea I-a. 3697 din 30 apr. apoi la Poliţia Sfântu Gheorghe. partea I-a. Nandor (alte surse Şandor) . 1948. 5969). 110 din 18 mai 1945. FAYER. 1755. 165 din 20 iulie 1948. detaşat pentru câteva luni în 1947 la Poliţia Sighişoara. nr. partea I-a. p. 1947.cnsas. 1758. Ploieşti) – evreu maghiarofon. 1757. FEIGEL.în august 1948 era agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei Siguranţei (M. 1349). M. nr. 1752. Solomovici 2004: 577). nr.Of. 1749. FAIER. căpitan (din 1963 maior) şi în diverse perioade şef de birou la Direcţia Regională Prahova (1953-1968).Of. p. Solomovici 2004: 577).G. Iancu – în 1948 menţionat ca lucrător calificat în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din cadrul D.Of.în 1948 era contabil la Serviciul Judeţean de Siguranţă Maramureş (M. p. partea I-a. nr. 193 din 21 august 1948. FARCAŞ. ulterior emigrat în Israel (Cosma 1994: 45. FEIGHENBAUM.Of. nr. FEIERSTEIN. p. 5180). nr. partea I-a. partea I-a. locotenent la Direcţia Regonală Dobrogea (1952-1953). Marcu – după război agent de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi.Of. 1748. nr.Of. p. partea I-a. 10205). pp. M. 138 din 17 iunie 1948. p.pdf. 1760. din sept. partea I-a. Andrei – în febr.Of. FEIER. ulterior ocupând funcţia de şef al Biroului pentru controlul paşapoartelor şi strănilor din cadrul Serviciului de Siguranţă Vaslui (M.P. Stefan (uneori ortografiat “Feigl”) – după război agent de poliţia. M. 208 din 10 sept. 208 din 10 sept. 41 din 18 febr. 43 din 21 febr. 1947. 1947. p. Anton (n. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M.G. 1946. FAIBIŞ. nr. prezent ulterior în cadrul Securităţii locale cu grad de plutonier (M. 1759. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of. 1753. 2000. 1945.I. p. Ploieşti (fiul lui Calman şi Marta) – d. 1751. din sept. demisă în august 1948 pentru “grave abateri în serviciu” (M. partea I-a. FEINGHERS. FARKAŞ. 193 . Iacob (în alte documente ortografiat “Feier”) . FARAGO. partea I-a. nr.Of. partea I-a. Petru . 1754. p. 104 din 7 mai 1948. FARK.Of. nr. 142-4). 55 din 6 martie 1948. 2 din 2 ianuarie 1948.of.şef de serviciu în cadrul D. p. trecut în rezervă în 1970 cu gradul de locotenent-colonel269.1922. 8319). M. 1761. nr. 8319). 12. 196 din 25 aug. sublocotenent (1948-1950). Martha – în iunie 1948 numită agent de poliţie la Chestura de Poliţie Iaşi (M. partea I-a. partea a XVIII-a).1747. cap. 6937. 1947 la Serviciul de Siguranţă din acelaşi oraş. 11026). şi fişa parţială la http://www. torţionar la penitenciarele Bacău şi Stoeneşti (“Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. 1945 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M.Of. Vlad – căpitan de Securitate la Cluj în anii ’50 (Jela 2001: 114. Rozina – după război gardiană la penitenciarul Câmpulung-Muscel. 1750. din 1 aprilie 1948 agent de poliţie la Biroul de Siguranţă al Poliţiei Dărăbani (M. p. partea I-a. FANDEL. 164 din 19 iulie 1948. p.ro/documente/cadrele_securitatii/FARAGO_ANTON. p. partea I-a.P. în 1945 la Inspectoratul Regional de Poliţie Mureş (M. n.Of.Of. v. 1948. Solo (uneori ortografiat şi “Feichenbaum”) – după război agent de poliţie la Comisariatul de Poliţie Adjud. 269 V. partea I-a. partea I-a. de unde în mai 1948 este transferat la Comisariatul Focşani . nr. biroul de contrainformaţii. Constantin – după război comisar în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. FEIER. nr. 5227). FEIGEL. 4143. nr. 268 din 22 nov.Of. p. 1756. p. 4049). 1518). nr. respectiv locotenent (1950-1952) la Direcţia Regională Prahova/Ploieşti. 68. 2037.S. 162. (M. partea I-a. 70. din 1 dec. 100 din 3 mai 1947. ? – colonel. 3504). 26. 259. Jela 2001. cu atribuţii în contraspionaj. nr.

nr.A.din mai 1945 comisar-şef în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 255 din 7 nov. p.I. inv. partea I-a. partea I-a. C. nr. Şerper)) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. n.Of. nr. 10170). 2006: 80). (M. v şi M. Elisabeta – din aprilie 1948 impiegată de arhivă în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Baia Mare. I şi respectiv II). 1769. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Botoşani (fiul lui Aron şi Haia) – d.1762. FELDMAN.Of. Aurel (n. şi u. 121 din 31 mai 1945. FEYER. nr. 3697 din 30 apr. 8320). I). v. partea I-a. 110 din 18 mai 1945.I..G. F. M. 1773.a. nr. 4049). FICHMAN.P. 4380). nr. nr. p.C. 270 V. anexele la dosarele nr. partea I-a. 1766.I. FENY [Remy?. 1774.ro/documente/cadrele_securitatii/FELLER_AIZIC-MORITZ. nr.cnsas. era transferat de la D.A. Lipa . 9800). 203 din 2 sept. FELLER. 1771.C. GLANZSTEIN) – general M.n. membru de partid. Ion . 1772. Aizic-Moriţ (n. 85/1955. M.R. Andreescu. în 1950. I. v. partea I-a.Of. 2147). nr.. Izi FINKELSTEIN) (n. (nr. (M. partea I-a. 1767. Gabriel . cu grad de căpitan. Suceava (în 1958 ajunsese căpitan). 1768. omonomie cu cel care în 1956. în 1948 preluat în D. 2005a).A. 1948 angajat agent de poliţie la Chestura de Poliţie Cluj (M. p. în cadrul Direcţiei Secretariat (Dobre et al.P. 3/1952.G.C.Of.Of. 62. Andrei – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. (M..A. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1763.R. p. al P.1925. 118 din 28 mai 1945. FICHLER.G. ocupa funcţia de şef al cabinetului ministrului M. la Brigada a III-a a D. 1947. 4/1957 şi 4/1959. până în 1960. 1764. şi fişa parţială la http://www.a. ulterior transferată la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea (M. partea I-a. FIDLER.G. FERARU.P. Ionel (n. ca detectiv clasa a II-a. vol. în nov. 1947 transferat pe aceeaşi funcţie în centrala D. Botoşani) – încadrat la 1 aprilie 1945 ca impiegat la Poliţia oraşului Botoşani (decizia nr. 110 din 18 mai 1945. Herman – în sept. 1770. 1948. partea I-a..în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne şofer în cadrul Chesturii de Poliţie Galaţi (M. Emilian – în martie 1948 angajat ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. FELDBLUM. (M. p. p.C. 275 din 27 nov. Alois – în 1945. partea I-a.R. 4517). Galaţi) – angajat în M.pdf. FELDSTEIN. 7304). Alexandru – după război angajat impiegat în cadrul Primăriei Bucureşti. (nr. când este trecut în rezervă cu gradul de maior270 (menţionat şi în C.S. partea I-a. 1765. 168 din 27 iulie 1945. în anii ’50 comandantul Miliţiei Capitalei (Solomovici 2001II: 17. V.în mai 1945 încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. 194 . partea I-a. 59 din 11 martie 1948. 1776.A. 1775. 124 din 31 mai 1948.I. p. 31 din 7 febr. 3/1952 vol.C.Of. 1948 era comisar de poliţie în D. Manase (fiul lui Filip şi Ety (n. nr. ulterior promovat agent de poliţie. 2006: 184. partea I-a.P. p.Of. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. 2631.Of.P. 1947 cu atribuţii de Siguranţă. secţia Cancelarie – dosare anexe.S.G. p. nr. FILLER. 1948. nr. Stefan – în febr.A. partea I-a.Of.C. 72 din 26 martie 1948. 10483). originar din Iaşi. u. v. iar din sept.P. Nastasă şi Varga 2003a: 497-8). 62 vol. 30.din aprilie 1945 comisar la Poliţia oraşului Fălticeni (M. din 1958 locţiitor de şef de secţie în cadrul secţiei VIII Cercetări Penale a Regionalei de Securitate Suceava. Carol . nr. p.. 4049). p. un fanatic al sistemului (Solomovici 2004: 578. 3293. nr. 2009. 4743). 1945. (M. promovat şef al serviciului de control economic la Miliţia raională Galaţi. p.P.P.R. 42 şi 112. 1008). FILIP. în noiembrie 1945 avansat la clasa I-a (în noiembrie 1945 încadrat ca detectiv clasa I-a în D. 6412).Of.R.D.Of. al P. inv. cumnatul lui Emil Bodnăraş.Of. FEINŞTEIN. I şi III. FEYER.I. partea I-a.Of. 267 din 21 nov. 1947.I. p. cu referat de cercetare la Fd. p.]. 208 din 10 sept. 1945.Of. FILKER. vol. nr. al P.

Of. p. p. M.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. partea I-a. 1948. Sandu – în sept. nr. Nică (n./D. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.1903. FOLDENBERG. FONEA. pentru merite antifasciste.. v.Of. nr.html 195 . 39 din 17 febr.romanianjewish. 1790. nr. 1788. Ştefan – după august 1944 comisar-ajutor la Poliţia Focşani. 271 Un Simion Fischel din Botoşani este menţionat şi la http://www. 1947. p. 1945.Of. p. registrului Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors (United States Holocaust Memorial Museum (2000 III: 57). 198 din 1 sept. FOCŞENEANU.P. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr. 225. Alexandru – în 1945 era comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Şimleul Silvaniei. 3697 din 30 apr. din 1947 transferat intern la Serviciul de Siguranţă. dosar F/55 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 110 din 18 mai 1945.fost frizer şi ilegalist. FINKELSTEIN. dosar nr. fond 495 (“România”). inv. 1786. 4049).S. FISCHMAN. p. partea I-a. 1911). 199 din 3 sept. nr.1777. 1945 suspendat şi deferit Justiţiei (M.Of. 7742). suspendat din funcşie în februarie 1948 (M. 1785. 11059. p.Of. 1784. FRANCO. Mişu FROIM) – după război angajat la Direcţia Poliţiei Judiciare a D. profesor de Filaj şi Investigaţii la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1958. ? – în iulie 1949 locotenent major de Securitate. nr. Vrancea (M. 13529. 1945.: 109). Cosma 1994: 48). fost voluntar în Spania. FINKELSTEIN. FLORIAN. care a murit în luptă (Sugarman f. p. Uşer Rubinovici – evreu basarabean. Din mai 1947 transferat la Poliţia Tecuci (M. Herman – după august 1944 gardian public la Comisariatul de Poliţie Vatra Dornei.Of. partea I-a.S. 1778. nr. v. 4922). partea I-a. Botoşani) . p. şi M. p. iar în martie 1948 transferat la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Odobeşti. 247 din 29 oct. 4315). după război numit comisar şef de poliţie şi şef de birou în cadrul Siguranţei. 100 din 3 mai 1947. III-a (intervievat şi de Levy 2002: 314). Mureş. partea I-a. 3505). 289 din 13 dec.S. 1945 încadrat comisar-şef la Brigada Specială Economică din cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Herşcu . Iosef – în 1945 comisar-şef la Poliţia Câmpulung-Muscel (M. în Forţele Armate (M. 1945.Of. 9764). partea I-a.Of. 1789. 7261. 1783. 1944. 1947. Nathan . Kuller 2008c: 189). 1781. nr. partea I-a. M.Of. ulterior emigrat în Israel (Niculae 2004: 32. în mai 1948 definitivat în funcţia de comisar de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.G. după război anchetator în Direcţia V/VIII Cercetări Penale a D. 3694 din 30 apr. 1782. nr. cu grad de sublocotenent.G. 131 din 12 iunie 1945. implicat în supravegherea mişcărilor sioniste (v. membru de partid din nov. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cl. 110 din 18 mai 1945. Sandu (n. împreună cu fratele său Albert. în sept. Simion (frecvent cu varianta eronată FISCHER) (n.IV. 4049).a.S. Solomovici 2004: 578 şi 2001II: 43. nr. partea I-a. Ioniţoiu 2006: 34. p. FRÂNCU.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. p. apoi subaltern al lui Dulgheru la Direcţia V Cercetări Penale a D. Alexandru – dupăp război agent de poliţie la Poliţia Tg. 1779. Samuel) – supravieţuitor al Holocaustului cf. 9546). FOCŞENEANU. FORMAGIU. demis “pentru grave greşeli în serviciu” (M. 1780.Of. M. FISCHEL. (1948-1952) (Jela 2001. 1787. p. partea I-a. 2099).Of. nr. 110 din 14 mai 1948. în 1947 încadrat prin decret regal. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of. FLORIAN.G. partea I-a.Of. partea I-a. partea I-a. 253 din 1 nov.P. Goma 2007: 118. 51 din 2 martie 1948. (1947-1956). p. Ioan (fiul lui Iancu) – locotenent-major.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_31. căpitan (în 1949). nr 201 din 31 august 1948. 17.G.P. partea I-a. nr. FISCHER. 7711). Cosma 1994: 48)271 (v.

R. p. partea I-a.1791. p.1935 în U.Of. v. n. Eugen (între amici “Fritzi”) – fost deportat în lagărul de muncă pentru evreii comunişti de la Vapniarka. M. Varga 2003a: 130).din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.]” (Kornis 2009: 237-8. p. M.Of. 1947. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1794. 208 din 10 sept.C. Iosif David – în 1948 comisar ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Rădăuţi (M.n. care îl citează pe generalul Neagu Cosma. p.I. FRIEDMAN. în sept. Nastasă. 1948. FRIEDMAN. nr. p. 1793. 136 din 19 iunie 1945. FRÂNCU. 4048). Isac – în februarie 1948 numit agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. partea I-a. 1792. 110 din 18 mai 1945. nr. p. FRIDMAN. 30 din 6 febr. nr. 196 .Of.ro/documente/cadrele_securitatii/FRIND%20IULIU. 2038). din 1948 în Securitate. p. 5127). nr. (4/1976) (inclus şi în Kuller 208: 439).Of. Klara (uneori ortografiat “Clara”) – în aprilie 1945 numită impiegată în cadrul Poliţiei oraşului Rădăuţi.I. unde avansează până la gradul de maior (Vischi şi Ivanciuc 2003. partea I-a.Of. 131 din 12 iunie 1945. 4049).V. p. 247 din 25 oct. FRENKLER.cnsas. FRIDMAN. nr.S. 2037. 182 din 11 august 1947. 9562). 110 din 18 mai 1945. nr. 1798. M. 61 din 14 martie 1947. 12. emigrează în Israel după 1989. partea I-a. 10926). p. pentru neprezentare la serviciu (M. 3697 din 30 apr. 1948 era agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă.. Dănilă .din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.S. al P. Mureş (M. partea I-a.Of. nr. p.R.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 1947. şi Solomovici 2003: 198. 1917).Of. 7537).C. v. & Caţavencu 2004)272 – încă în viaţă în 2009 în Baia Mare.I. al P. 1799. 55 din 6 martie 1948. 1802. nr. 980). partea I-a.G.I. Iosif – din mai 1947 agent la Chestura de Poliţie Oradea (M.Of. FRIED. nr. Mauriciu . M. Raşela – din octombrie 1947 informatoare diurnistă la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.R. infra) – funcţionar civil în cadrul M. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi transferat la Inspectoratul regional de Poliţie Tg. FRIDMAN. 286 din 10 dec. 55 din 6 martie 1948. 136 din 19 iunie 1945. 1801.. 1800. 1806. p. nr. nr. 1804. partea I-a. Alexandru – în iunie 1945 încadrat comisar în cadrul Comisariatului de Poliţie Reghin. 1795.C. 1803. îndepărtată din serviciu în iunie acelaşi an pentru “grave abateri” (M. 191 din 20 august 1947. FRIEDLÄNDER. Ladislau . 8318.Of. a M. 1961. nr.Of. 7085. FRIEDLANDER. FRIEDMAN. nr. partea I-a. 1797. 4922. M. FREIBERGER.R. I. 5127). 1796. 1947. p. FRENKEL. Raluca – în febr.R. după război încadrat inspector în cadrul D. FRINDT. 272 V.Of.A. p. Vladimir – funcţionar civil în cadrul M.C.Of.C.C. FRIDMAN. Naty – secretarul Poliţiei Huşi (1945-1946) (Andreescu. unde avansează succesiv până la gradul de maior. v. partea I-a. partea I-a. Harry (fiul lui Marcu) – profesor civil de limba ebraică la Şcoala de ofiţeri de securitate din Băneasa până în 1959.Of. nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. în luna martie 1948 considerat demisionat.pdf. şi fişa sa la http://www. partea I-a. partea I-a. partea I-a.. 136 din 19 iunie 1945. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1805.A. p. M. conform unei surse evreieşti. Erwin-Max (fiul lui Eugen. p. nr. fiul lui Iosif şi Maria) – între 1955 şi 1980 (trecut în rezervă) ofiţer în cadrul Direcţiei Regionale Maramureş.Of. FREIBERG.. partea I-a. “s-a numărat printre personajele pline de cruzime ale acestei organizaţii” şi “i-a bătut şi torturat cu mult mai rău decât ‘securiştii’ români [pe doi evrei implicaţi în procesul de spionaj din Comerţul Exterior.E. 5128 şi M. partea I-a. (1/1975).Of. Iuliu (uneori ortografiat Frind) (n.

partea I-a. Iacob – între august 1944 şi august 1945. 162. care în sept. 10432). v. 1819. 1810.C. 8320. respectiv. FRISCHER. (la trecerea în rezervă în 1982).în iunie 1945 încadrat comisar la Chestura de Poliţie Timişoara (M. directorul Casei de Cultură a Ministerului de Interne (1949 – anii ‘60) (Solomovici 2004: 579 şi 2003: 207.P. FÜRSZT. Beria (în unele documente ale Securităţii ortografiat şi “Fucks”.C.R. partea I-a. & Caţavencu 004.P. ulterior demis şi angajat la Combinatul de Utilaj Greu Iaşi. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a CC al PCR (1955). partea I-a. FROST. şi cu variantele de prenume “Behr”.Of. gardian public la Poliţia Botoşani (M. 2006: 184). (6/1982). pp. al P. 197 . FUX. 1821. partea I-a. FUCS. 7259). 1813.A. FRONESCU.C. Sigismund . 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. Ella – din 1948 dactilografă în centrala D. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 44. 5127). nr. 286 din 10 dec.Of. 4743). 3697 din 30 apr.R. posibilă identitate cu “Fuchs Bereş” (n. partea I-a. nr.I. H. de unde s-a şi pensionat (I. nr.R.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.fost cârciumar în Gherla. când demisionează. Sdolomovici 2004: 578-9). partea I-a. Botoşani). 1816.Of. ulterior maior la colonia de muncă de la Cernavodă în perioada Canalului (1950-1953) (Solomovici 2004: 579. ? . Sali – funcţionar civil în cadrul M. (1948-1951). posibilă identitate cu Teodor Friş. Elemer (fiul lui Dionisie) – locotenent-major M. din sept.I. nr. 1814.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.R. Iancsi – anchetator brutal al Securităţii Satu Mare. 1809. Paul . Nastasă şi Varga 2003b: 156-7).A. M. 1808.Of.D. 4049). comandantul biroului Fălticeni la Serviciul Judeţean Baia al D. partea I-a.Of. cu grad de maior (după alte surse ar fi fost chiar şeful Serviciului Judeţean). FRUCHTMAN.I. 142-4.Of. FUCHS. (M.responsabil în cadrul Direcţiei Personal a D. n. 2006: 216. FRUNZĂ. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa. p. 1818. 126 din 6 iunie 1945. p. 110 din 18 mai 1945. 222 din 25 sept. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.A. ? – căpitan la Securitatea Iaşi. “Fuchs”.C.1807. 1947. 1823. 1812.. 1817. (70/1955). Troncotă 2006: 70. 2003: 207 şi 2001II: 43.C.P. partea I-a. Solomovici 2004: 579). emigrat în Israel în anii ’60 (Ioniţiu 2008:88. FROST. p.Of.S. aflat în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. FUCHS. Dobre et al. 10923.A. Martin – gardian la penitenciarul Gherla în perioada reeducării. respectiv cu numele “Fux” sau “Fucs”) – din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Fălticeni. Suceava în 1948. Şinca 2006.Of. Iacob (uneori menţionat cu prenumele “Iani”. 208 din 10 sept. Jela 2001). 4707).R. 1820. respectiv “Beriş”) – colonel. M. conform unor surse ar fi fost transferat la Bucureşti la sfârşitul anului 1948 (M. FUCS. FÜLLOP. nr. I. p. Benjamin . 1824. menţionat şi în C.R. 1947.S.G. 1946. p. 1822. Cosma 1994: 50).I. p. p. & Caţavencu 2004. 187 din 18 aug. cap. 1811. nr. 1945.P. FRISCH. Rebeca – numită în iunie 1948 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 124 din 31 mai 1948.S. ? – căpitan în 1945. FUX. FÜLLOP. Goma 2007: 118. FUNARIU. 1946 era încadrat ca şef de secţie în Corpul gardienilor publici Satu-Mare (M. M. David . germanofon. Samuilă – în august 1945 comisar ajutor la Chestura Poliţiei din Dej (Andreescu. nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.R. 1815. p. 144 din 25 iunie 1948. nr.Of. 136 din 19 iunie 1945. Solomovici 2004: 579. Edgar – funcţionar civil în cadrul M.I.I. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 5360). 1918. partea I-a. FUCHS.. al P. nr.R. p.

Of. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. 216. Gherşin (n. 5246) 1828.A. p. 1829. în 1960 trecut în rezervă cu gradul de maior de la Direcţia Cadre a D. 5982).A. 3/1952.A. M. GABAY. Berindei. Lupu 2011. 157 din 14 iulie 1945. Ungaria (fiul lui Viliam Marcu şi Şarlota) – d. GALL.2. cu Marcel BlecherBădescu.P.I. n. M. 1349). în mai 1948 transferată la Comisariatul de Poliţie Călimăneşti (M.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M. partea I-a. 1521). 139 din 22 iunie 1945. GHERŞIN. 1349.III.M. 198 . p. p. M. şeful secţiei 31 Poliţie Bucureşti în 1947 (Deletant 2001: 34-5.C. 1947.C. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. p. p. cu fişă la secţia AdministrativPolitică a C. 182 din 11 august 1947. p. 233. dosar 3/1952 vol.273. 3895). Dobrincu şi Goşu 2009: 269). I. GENSER. 1830. GABOR. partea I-a.S. Andrei (n. 9880). (nr. nr. “Orest” (n.C. Andrei – în febr.I. inv.în noiembrie 1945 încadrat în M.Of.S. Conrad GABOR) – din 1 aprilie 1945 şeful poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. 16 aug. partea I-a. nr. 4266). respectiv Zahariuc 2009: 210. 1947 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Rădăuţi (M. nr. Marcel . 27.Of. nr.R.Of. 1945. partea I-a.a. 9. Buzatu 2008: 407). Gerschon – în nov. partea I-a. 1946. 1946 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M.Of. 4049) şi activist P. şi http://www. 10558).Of. nr. GHIPS.-mj.G.a.. 1833. n. nr. la Serviciul Lagăre al D. 1997. partea I-a. Clara . Smaranda [probabil Gärtner. şi u. p. nr. şi apoi căpitan la Direcţia Regională Banat/Timişoara (1950-1954-?). 1840. M. 2334).C. 62 vol. II). 7086. 10416). Nuremburg. 1945. GERSHON. p. 5246). GIMPEL. 41 din 18 febr. p. 1946 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. Iosif . arhiva secţiei Administrativ-Politică a C. ulterior funcţionar în M. 3699 din 30 apr. 1837. GHERTNER. 62 vol III.I. I). Nastasă şi Varga 2003a: 229. Paul Sterescu-Sternshein ş. partea I-a. 1827. GAL.Of. nr. Harry .Of. GHERŞIN. Niculae 2004: 32.în martie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. 1831.1913. Oprea 2007: 96) (dosar G/80 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1836.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr.după august 1944 comisar şef în cadrul D. nr. nr. 1911) – ilegalist cu stagiu recunoscut din 1935. 1839. 273 V. Mina – angajat în febr. Cosma 1994). 1838.1825. (nr. Reghina – în 1952 sergent-major în cadrul M. v..Of. Petru . p.Of. nr. Marcu . al P. nr.cnsas. ? – fratele lui Teohari Georgescu.R. nr. 31. p.I.Of.anchetator la Direcţia V/VIII Cercetări Penale a Securităţii (C. 107 din 15 mai 1945. (?) GEORGESCU. 1945 arhivar ajutor la Poliţia Deja. partea I-a. 72 din 28 martie 1945. 275 din 30 nov.G. 1835. 41 din 18 febr. v. GLAS. 237 şi Ion N. 1834. partea I-a. Alexandru . 22 şi 1999: 23. ajutor de primar în oraşul Bârlad din 26 august 1944 până în iunie 1948.. 108 din 12 mai 1948. 1946. inv. 110 din 18 mai 1945. partea I-a.Of.A. 1832. 1947. (Solomovici 2003: 121).Of. GALL. 1841.Of. nr. GHINTER. Wilhelm .pdf. v. 1842. partea I-a. GEDO. (v. apoi transferat arhivarajutor la Inspectoratul Regtional de Poliţie Craiova (M. responsabil cu evidenţa în cadrul comitetului regional de partid (Andreescu.în febr. (?) n.P. 139 din 22 iunie 1945. partea I-a. GALLOVITZ. 1826.R. al P.ro/documente/cadrele_securitatii/GEDO_ANDREI. p. Francisc . n. fiica lui David şi Bella. partea I-a. 257 din 6 nov. Iulian Sorin. p. p.n] – după război dactilografă la Comisariatul de Poliţie Cisnădie. GLASSER. Bucureşti) – lt. 277 din 29 nov. 48 din 28 febr. vol.la sfârşitul anilor ’40 coleg la Şcoala de Ofiţeri M.

7489. 3081). p. nr. nr. 1857. 82 din 7 apr. M. f. 1853. 4146). M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (dosar G/103 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a. 51 din 2 martie 1948.P. GOLDEMBERG. 1947 şofer în centrala Siguranţei (M. partea I-a. GOLDBERGER. Bernath – în 1956. 1947. M.Of. p.C. nr. 104 din 7 mai 1948. nr. 248 din 27 oct.Of. nr.F.Of. nr.P. Căpâlna. 286 din 10 dec. transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie din acelaşi oraş (M. partea I-a. apoi şef adjunct al Direcţiei IV a D.1924. Isac – din 1946 comisar-şef la Prefectura Poliţiei Capitalei. nr..G. p. p.S.pdf. Ana – la sfârşitul anului 1947 dactilografă principală la Inspectoratul Regional de Siguranţă Iaşi. p.Of. Andrei (26. ca agent de poliţie clasa a III-a.. Filip (uneori ortografiat eronat şi “Gluxman”) . cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of. GLIECK (GLÜCK).G. GOLD. 4142). partea I-a.G.Of. M. în anii ’50 (Dobre et al. 1856. 1946.G. 162 din 16 iulie 1948.cnsas.V.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M./D. GOLDSTEIN.G. partea a XVIII-a). 1850.Of. p. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 10919. 2006: 79. 7085.N. 182 din 11 august 1947. p. Cosma 1994: 47). nr. 1947. 2009. dosar nr. p. v. 135 din 18 iunie 1945. p. ? – ofiţer de securitate la Baia Mare în anii ’50. 10433). nr. memorialisticii unor foşti deţinuţi politici (v.-maj.C. 219. 10924). (Dobre et al. Bihor (fiul lui Carol şi Malvina) – d. 9596). 182 din 11 august 1947. 4049. comisar-ajutor transferat în sept. partea I-a. 1947. partea I-a. serviciile 3 şi 2274. M. 7086. nr.I. 1851. p. şi Jela 2001: 125).S.S. p. partea I-a.G.1843. locotenent-colonel la înfiinţarea D. (M. p.R. 10197). partea I-a. partea I-a. 1849. apoi Târgu Mureş (M. partea I-a.Of. p. 3699 din 30 apr. ? – meţionat între torţionarii penitenciarului din Constanţa în “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” (Ioniţiu 1982. 274 V şi http://www. 286 din 10 dec. GOLDSTEIN. Michel – în mai 1948 promovat comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. 1854.S. adjunct al directorului Direcţiei I Informaţii Interne a D. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. Bucureşti) – între 1954 şi 1961 (trecut în rezervă) lt. Maximilian – încadrat în iunie 1945 în D. 1946 de la Poliţia Satu-Mare la Comisariatul de Poliţie Salonta. 1848.G. (?) GLUVACOV.Of. M. Iosef – în oct. p.S. GLUCKMANN.P. 1844. ulterior avansată la funcţia de impiegată (Arhiva C. p. 1847.S. GOLDENBERG. 2417. 1845. 1948. partea I-a. 5075). partea I-a..1986) – fost funcţionar C. 2006: 79).A.Of. 199 . 134 din 12 iunie 1948. 96 din 25 aprilie 1946. cf. partea I-a.Of. 277 din 29 nov. (30/1954).P. partea I-a. T. GOLDENTHAL. GOLDENBERG. 286 din 10 dec.Of. arestat şi eliberat în august 1944. 1947. GOLDENBERG. M. nr. GOLDENBERG. în 1947 cu grad de comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj. după război comisar la Siguranţa Braşov (unde e avansat chestor în 1947).V.A.Of. 5933). probabil Mihail Gluk.Of. 1852. 110 din 18 mai 1945. partea I-a. fond Neoperativ. Ilie – din dec.S. nr. Ladislau (n. nr.Of. 10924). nr. 1947. p..Of.angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Poliţiei Zalău (M.R. nr. ocupa funcţia de şef al Serviciului V din cadrul Direcţiei a IV-a a D. cu grad de maior. 1855. Simion Eugen – căpitan medic M. Bihor (v. p. 1911. 1947 angajat ca informator diurnist la prefectura Poliţiei Capitalei (M.Of. al P.S.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Comisariatului de Poliţie al oraşului Suceava (decizia nr. şi respectiv căpitan în cadrul Direcţiei a II-a. M. 4.IV. 163 din 17 iulie 1946.. ilegalist (din 1932). 10557).1914. Pincu . decorat prin Decretul nr. p. nr. 1846. ulterior menţionat în memorialistica unor foşti deţinuţi politici ca ofiţer la biroul din Aleşd (Bihor) al Securităţii la începutul anilor ’50. GOLDSTEIN. partea I-a. nr.Of. nr. M. GOLDHAAR.P. 1947.S. M. partea I-a. 5099. 222 din 25 sept. Francisc . partea I-a. Arad – 3.ro/documente/cadrele_securitatii/GOLDSTEIN_LADISLAU. 267 din 18 nov.

1862.S. nr.R. 25 (cota S.Of. partea I -a. respectiv maior la Inspectoratul Judeţean Argeş până la trecerea în rezervă la 31.I. al P. dosar nr. nr. 1869. p. 1515. 4425). p. v. GROSSMAN. 1870.Of. f. 1948 comisar la Poliţia Sighet (v.II. 1948. 1872.C. demisă însă după o lună pentru neprezentare la post (M. partea I-a. partea I-a. iniţial translator pentru personalul militar sovietic prezent în România după război. V. nr.A. p. 1871.). partea I-a. 11059). 5360). GRIMBERG. 9838). 275 276 V şi http://www. 1946.Of.C. inv. Iosub – din toamna lui 1944 şi până în octombrie 1945 comisar la Poliţia oraşului Vaslui.P. M. 5127. 107 din 15 mai 1945. GROSMAN. 1945. p. partea I-a. ca şef de birou în iunie 1945. Samuel – funcţionar civil în cadrul MAI. 1947 numită comisar-ajutor în Direcţia Poliţiei de Siguranţă (M. şi M. partea I-a. 3895).G. 200 . 12 din 15 ian. 4. 104 din 7 mai 1948. 1947. 1859.S. XVIII). 1945. 1864. nr. inv.Of. 5075).Of.R. GRÖM. Marcu . Tiberiu (n. 1947. partea I-a. Moshe – fost şef la miliţia judiciară regională.N.R. p.numit în iunie 1948 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. supra] (Solomovici 2005.S. u.P. (nr.I.A.Of. citarea dosarulului de solicitare a schimbării numelui în M. şef de sector la D. p. Turnu Măgurele (fiul lui Carol şi Anica) – d. 1860. apoi căpitan la Inspecotratul Judeţean Olt al Securităţii (1968-1972). p.cnsas. Galaţi (Arhiva C. M. Bernard – între toamna lui 1944 şi noiembrie 1945. Lazăr – din toamna lui 1944 şi până în noiembrie 1945. Şmil – încadrat în D.Of.-col. partea I-a. (M.1928. M. fond Documentar Timişoara.R. 1873.1921 Salonta. 1948. 3/1952 vol. 206 din 11 sept. p.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. GRANK. probabilă identitate cu Moise Grossfeld. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. I. 4142). nr. GROSSMAN. u. 11964.S. 982). în noiembrie 1947 suspendat din funcţie şi deferit Justiţiei (M. 1867. S.M. respectiv II) (v. 1868.. ulterior transferat la Poliţia oraşului Bistriţa. Reiza – locotenent major. Mauriciu Ştrul la conducerea D. 1948. I. 136 din 19 iunie 1945. 289 din 13 dec. 3/1952 vol. în februarie 1948 ajunsese comisar. partea I-a. 350). 134 din 12 iunie 1948.din mai 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dej (M.A. p. 35). respectiv III. p.Of.a. partea I-a.P. Bela .G. originar din Rusia. Madeleine – în dec. p.XI.Of. comisar-ajutor în cadrul Serviciului Rechiziţii al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.R. p. adjunctul colonelului Alexandru Ioanid [v. 265 din 14 nov.Of. I. 21. GROS. 1863. p. Samuel . vol. din noiembrie 1948 adjunctul lt.M. nr.pdf. şef de birou în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M.I. numit la 1 febr. GROPPER.M.Of. Goma 2005: 6). în 1952 cu grad de căpitan M. nr.1858. 119 din 29 mai 1945. (?) GRAMA. I. Bihor) – căpitan. partea I-a. 10273). 30 din 6 febr. GRÖNBAUM. Piteşti) – între 1949 şi 1968 locotenent-major la Direcţia Regională Argeş/Piteşti. 1861. p. 1987. C.I.Of. iar între 1956 şi 1958 ofiţer la secretariatul Şcolii de Ofiţeri de Miliţie (Cosma 1994). GROSSFELD. GRAD. nr. nr.ro/documente/cadrele_securitatii/GOTVALD_NICOLAE. 7957. nr. al P. nr. GOTVALD.C. I). 1866.P. v. GOLSTEIN. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. al P. 1945. GOTTLIEB.Of. Oradea (Kovacs 2006. 6. 9851). 144 din 25 iunie 1948. Nicolae (n. 256 din 8 nov. Ioniţoiu 1982. (nr.în mai 1948 promovată comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. nr. 62 vol. p artea I-a. când demisionează. 1865. partea I-a. nr. M. nr. nr. p.. 256 din 5 nov. 62 vol. – locotenent de Securitate. 43 din 21 febr. GOLDŞTEIN.a.Of.R. 270 din 24 nov.1973275.. Tibor GUTTMAN276) (n. (13/1953). Ioan (fiul lui Moise) – căpitan M. Selma .Of. partea I-a. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.

p. nr. 1881. partea I-a.N.R. 1886.Of.Of. partea I-a. p. pentru nume vezi M.Of. 268 din 19 nov. n.1874. p.S. 10170). p. 267 din 21 nov.Of. partea I-a. 82 din 7 apr. 6201). p.X. 10557. Jela 2001. 1947. Solomovici 2004: 581). nr.. Leo GUTTMAN) (n. GRÜNBERG. partea I-a. M. M. fond Neoperativ.Of. GURCSANYI. 10925). 18. Mendel . angajat la Securitatea din Oradea. nr. GRÜMBERGER. GRUBER. 4517) 1889. Titu – anchetator la Baia Mare în anii ’50 (Jela 2001. Cosma 1994: 82)277. (puţin plauzibil.I. ulterior căpitan şi şef al biroului Cercetări Penale la Regionala Cluj a Securităţii (1951-1961.Of. Iosif – încadrat în noiembrie 1945 ca agent de poliţie la Poliţia oraşului Blaj (M. 107 din 15 mai 1945. GRÜMBERG. p.P. 1880. 1875. Sofia – funcţionar civil în cadrul M. 4706 şi nr. 1945. p. 5558). 1893.Of. GUTMAN.S. Dorohoi) – din 1947 comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Bacău. 3080). 2009. 1884. 172 din 28 iulie 1948. 10239 – când încă nu îşi românizase numele. nr. GUTMAN. 277 V. p. partea Ia. 121 din 31 mai 1945. Leonard . partea I-a. Mendel – începând cu 1 aprilie 1945 comisar-şef la Chestura Poliţiei Brăila (M. Frieder . 3895).A. 1947. GRUIA. şeful Serviciului V din cadrul Direcţiei a IX-a Cercetări penale a D. GUSMAN. Leonard (n. 318). 1945.S. 5467). 1882. p.R. partea I-a. p.C. 2006: 80).din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. în 1950 locotenent.N.Of. partea I-a. C.Of.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Poliţiei oraşului Satu Mare (M. 139 din 22 iunie 1945. p. după alte surse 1952-1962).R. nr. Heinz/Haim . exclus din Securitate (trecut în rezervă la 30 iunie 1962) şi anchetat pentru deturnare de fonduri (A. 6201. 1885. 1888. GRÜNŞTEIN. apoi ofiţer de Securitate (iniţial sublocotenent) la Serviciul Judeţean Bacău (1. 1947.ro/documente/cadrele_securitatii/GRUIA%20MANEA. GRÜNBERG. Manea (n. Margareta – în iulie 1948 era dactilografă stagiară la Biroul de Siguranţă al Comisriatului de Poliţie Reşiţa (M.. Solomovici 2004: 581.Of. Matias – din iulie 1948 comisar-ajutor de poliţie (M. GRÜN. 26. partea I-a. nr.din mai 1945 comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Goma 2007: 118. 10172. p. partea I-a. partea I-a. partea I-a.Of. 2417. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 709).1924. 1890. 1883. nr. 1876. nr. nr.Of.Of. GUTMAN. 4706).S. nr. 7084. Matilda . p. GRUMBERG.cnsas. nr. GUTMAN.R. (Dobre et al.1912 Bucureşti) . M.C. 1878. partea I-a. Tiberiu – în 1947 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. partea I-a. nr. rudă cu Vasile Grunea?. p. nr. M. nr. GUROVICI. 1887. 126 din 6 iunie 1945.A. partea I-a. partea I-a. partea I-a. I. 277 din 29 nov. 1947. 144 din 29 iunie 1945. Alexandru – în iulie 1948 definitivat în funcţia de impiegat în cadrul Chesturii de Poliţie Cluj (M. partea I-a. 24 din 30 ianuarie 1948. (?) GUTMAN. nr.IX. 1891. Ervin – comandant de penitenciar la Cluj la începutul anilor ‘50.C. Lupu 2011.Of.pdf. 1879. GRUIA. 5247). transferată la Penitenciarul de femei Ilfov (M. 126 din 6 iun. Şaicu – în iunie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M. p.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. nr. p. 126 din 6 iunie 1945. 5967). 164 din 19 iulie 1948. Elisabeta – în 1948 şefă de birou la Pentineciarul Cluj Minore.XI. 1948.Of.Of. şi http://www. p.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 4706). nr. Solomovici 2004: 581. 1945. 149 din 1 iulie 1948.G.I.şef al Serviciului Secret Civil al R. Maximilian – în 1956 cu grad de căpitan. p. GRÜMBERG. ff. 1892. 1877. nr. 201 . dosar nr. p. partea I-a. nr.Of. partea I-a. (3/1952 vol. Adolf – din 1947 agent principal de poliţie în centrala Siguranţei (M. menţionat pentru scurt timp şi ca adjunct al comandantului închisorii Jilava (Kovacs 2006. GUTMAN.Of. Ioniţoiu 1982: XVIII). 182 din 11 august 1947. singura menţiune în sursele antisemite Pinay 1962 şi Niculae 2004: 33). I). 267 din 21 nov. C.I. 220-231. & Caţavencu 2004. al P. 172 din 28 iulie 1948.Of. 286 din 10 dec. 11 din 14 ian. Marcel GRÜNBERG) (fiul lui Ilie şi Luiza. p.1947-1951).

1. p. partea I-a. HABOT. fişa matricolă penală la http://86. 8917. (1948-1952). nr. nr. partea I-a. 1945. n. Marin (fiul lui Mendel) (n. v. nr. David – în 1948 era agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Galaţi (. M. 1996. partea I-a. 1947.Of. fond Documentar Timişoara. emigrată în Israel (M.P. încadrat în M. 1902.R. Jela 2001: 134).Of. p. M.-maj. M. 1946.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 2. nr.R. 281 alias Matei Pavel (Moţu) Haiduc. 12. 238 din 14 oct. I. Estera279 (n. alteori. HABER. p. 1948. inv. Solomovici 2004: 581.Of. M. 1897.S... HAFFNER.1897 jud. 144 din 29 iunie 1945.I (1950).Of. (Arhiva C.A. 60 din 13 martei1 1947. p. cu atribuţii de Siguranţă. 202 . HIRSCH) – fiul colonelului Hirsch de la Direcţia VII Tehnică D. 7364. M. Catalan 2001/4.1937.I. 228 din 3 oct.%20Haag%20-%20Hexan/Haber%20Estera%20F/index. Cluj (fiul lui Ludovic şi Vilhelmina) – d. 142-4. 8658. partea I-a. nr.ro/documente/cadrele_securitatii/GYORGY_LUDOVIC. Năvodari şi Peninsula (1952-1955). nr. “Hahone”) – fost student la Drept la Universitatea din Iaşi280. maior. şeful secţiei de cadre la întreprindereas ministerului “Munca exterioară” (1950-1951). cu grad de locotenent.N.].I.P. cap. serviciul raional Dej (cu grad de lt. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. ff. unde ocupă funcţia de şef al Biroului Circulaţie. ulterior locţiitor de comandant şi chiar comandant deplin al Penitenciarului Constanţa (19611963). 116 din 21 mai 1948. informator şi apoi agent de poliţie la Circa 25 Bucureşti (M. 5467)). 1900. v. din sept.. 268. 1898. nr.P.Of. Ludovic (n. 1896. 110 din 18 mai 1945. nr. 1947. M.A. 1948.S. HAIM. Solomovici 2001II: 43.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_27.Of.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/H/H%2001. 2. partea I-a. pp. pentru scurt timp în toamna lui 1947 prezent la Comisariatul de Poliţie Anina.Of. 1944 şi oct. apoi transferat la Poliţia Oraviţa (martie 1947). partea I-a. M. Iosif (uneori ortografiat “Hahanu”. nr. partea I-a. trecut în rezervă în 1966. Ludovic (n. citat şi de Solomovici 2004: 582).125. ff.S. cota S. 4493.-col. graţiată în 1955. nr. ulterior defector în Franţa. partea I-a. p.I. 11053.R. Aron . C. partea I-a. în 1950.II.1923) – maior de Interne în 1966. GYORGY. 22. 1896.I. & Caţavencu 2004. Botoşani) – după 1945 angajată dactilografă în centrala D. la Inspectoratul Judeţean al securităţii Bistriţa-Năsăud278. 286 din 10 dec. 162.G. D. p. fond Documentar. fd.. 63-65. p.S. vol. Cosma 1994: 48.R.Of.A. dosar nr. eronat. 1895. HABER. din 1945 comisar la Biroul de Siguranţă Iaşi. şeful Biroului de Securitate Oraviţa din cadrul Serviciului Judeţean Caraş al D. dosar nr. F. 1945. p. Lupu 2011. doas nr.R.17. 1901. ulterior şefă de birou la Direcţia V Cercetări Penale a D. 227 din 5 oct.R. Timişoara (cu grad de căpitan în martie 1950). Iţic . V. 4049). 110 din 18 mai 1945.1894. partea I-a. şi http://www.I. HAIDUCU.Of. când este disponibilizat. 1899. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. iar din 1968 până la trecerea în rezervă în 1988 maior şi respectiv lt. Ladislau – între nov. p. idem. HAHAMU. om de afaceri.php.U. apoi căpitan). apoi diverse funcţii de conducere la coloniile de muncă Poarta Albă. şeful Serviciului tehnic “E” al DGSP281 (A.cnsas. p. M. 278 279 V. 3697 din 30 apr. 4048 [cota S.html. Cosma 1994: 50. funcţionar la serviciul cadre din “Sovromnavigaţie” Constanţa a M. după 1990 cu identitatea Mathieu Forestierre. HABER.Of. 3694 din 30 apr.. 980).I. Deletant 1995b: 62). 280 http://www. 6.S.I.G. 30 din 6 febr.G. f.M. apoi arestată şi condamnată pentru trădare.P. 4049).M. Şinca 2006. Culmea. Cluj-Napoca) – între 1956 şi 1968 la Direcţia Regională Cluj.romanianjewish.II. nr. 10926.. 695-9.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr.pdf.

p. partea I-a.N.G. Moises HAUPT. 116 din 21 mai 1948. fiul lui Frideric) (7. ff.C.. M.S. 172 din 28 iulie 1948. 136 din 15 iunie 1948. 1913. I-a (Decretul prezidenţial nr. este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Aleksandr Neski” şi cu ordinul “Steagul Roşu”. 1926?) – ilegalist. în iunie 1948 cu grad de comisar-ajutor (M. 10394.R. (1957-1961) (fişă de cadre în dosarul 13/1953 la secţia Administrativ-Politică a C.I. în atenţia Siguranţei în 1941 (cu prenumele “Lazăr”). 1910.Of.A.S. 4493. având grad de colonel. partea I-a.P.I. 1947. nr.2005. (TC). nr.A.Of. nr. transferat şef al inspectoratului judeţean de pompieri Maramureş (1954-1955). în prima jumătate a anilor ’50. apoi în D. apoi şef al Spatelui Armatei (1949). 6201). iar în 1979 (la pensionare. 7774) 1908. 200 din 4 sept. HARMAN. 110 din 16 mai 1947. 2417. 239 şi M. HEIM.Of. P. 5133).Of. 124 din 31 mai 1948. angajat în iulie 1948 în D.P. 1914. 1947.Of.P.].Of.R. nr. partea I-a. ff. 1907. 272 din 24 nov.Of. 220-231). comandant al Corpului 38 Armată (1953-1955) şi al Regiunii II Militare (19551959). (M. partea I-a. nr. HARTZ. al P. nr.S.S.S. 1904. dosar nr. p. partea I-a.Of.anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii la începutul anilor ‘50. 1906. nr.P. cu grad de maior (M.R. HAUPT. Nicolae (n. partea I-a.). Surica – în 1947-1948 dactilografă în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman (A. p.gen. partea I-a. 157 din 14 iulie 1945. p. “Lenin” Lazăr (a folosit ocazional numele de serviciu “Militaru”) (n. Iosif – numit la începutul anului 1948 comisar ajutor de poliţie în cadrul Serviciului de Siguranţă al Inspectoratului de Poliţie Cluj (v. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. apoi secretar al Direcţiei Administrative şi Gospodărie a M.S.Of. ulterior căpitan la Serviciul Judeţean Maramureş al D.. p.. Petre – fost strungar.romanianjewish.P. p. 63-65).G. în anii ‘2000 încă în viaţă în Bucureşti. HAMEL. nr.-mr.S. dosar nr.în septembrie 1945 numit şofer în centrala D. 148 din 25 iunie 1941.C.Of. după război comandant militar al capitalei şi subinspector general al Armatei pentru Educaţie Cultural-Politică (1947-1948).XI. 1945.I. calitate în care în martie 1946.A. HÂNCU. nr. HAIMOVICI. 286 din 10 dec. 4743). nr. p. partea I-a. IV. HELERU.S. 3660). fond Neoperativ. 10925). 5982).R. decorat în 1964 cu “Ordinul Pentru servicii deosebite aduse in apararea orinduirii sociale si de stat” clasa a III-a. ulterior transformării Siguranţei în Securitate prezent cu gradul de căpitan la şcoala de ofiţeri de securitate de la Băneasa. M. p.org/db/pdf/nr229_230/pagina14.7. HALTENWAGNER. 29-230 din Realitatea Evreiască la adresa http://www. în acelaşi pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. ulterior colonel. 282 282 Vezi anunţul decesului în nr. (1948-1952)..IV.1981) . Haim – (d. locţiitor al comandantului infamei divizii “Tudor Vladimirescu” după capturarea sa în URSS.1899 . 9 din 12 ianuarie 1948.N. Bucureşti în 1948 (Jela 2001).N. partea I-a. ca informator diurnist (M. HANFRECHT. 1912. încadrat în D.P. nr.pdf. p. Felix – comisar la Birul de Siguranţă Iaşi din 1945 (Arhiva C. I-a în 1949. deputat M. Bucureşti (Cosma 1994: 51). Nastasă şi Varga 2003a: 355). T. 4048 [cota S. Iancu ./M. HEBERT. trecut în rezervă 1959 cu gradul general-colonel.P. 3863).S. HELLER) . fond Documentar. p.1903. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. Bucureşti ) – după 1945 angajat comisar-ajutor de poliţie în D.P. p. ordonator primar în administrarea Inspectoratului General al Armatei. Cluj) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C. ? (alias) – din 1948 în conducerea D.G. partea I-a. 1911. M. HAIMOVICI. 203 . Otto Mircea (n. Ioan – comandantul Legiunii de Jandarmi Râmnicu Sărat în 1947 (Andreescu. partea I-a. 1909. Estera .Of. decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1905. 262 din 21 august 1979).după august 1944 detectiv în cadrul D.S.

1920. 5790).Of. 3947 şi nr. în 1948 maior. 1933. Cosma 1994: 50). repartizată pentru misiuni de Siguranţă (M. la 204 .G. Solomovici 2004: 582). Endre Herskovits. HERŞCU. p. HERESCU. 1916. 1948. Petruţa – din iunie 1945 informatoare la Prefectura Poliţiei Capitalei. HIDA. nr. al P.Of.M. n. a folosit ulterior numele de serviciu “Haiducu”) – fost ilegalist. 1948. 158 din 12 iulie 1948.Of. v. partea I-a. 1930.R. posibilă identitate cu omonimul aflat în aprilie 1941 pe lista comuniştilor cărora li se fixa domiciliu obligatoriu “pentru reprimarea faptelor ce pun în pericol existenţa şi interesele Statului” (M. partea I-a. 1636). partea I-a. partea I-a. 3080) 1924. 110 din 18 mai 1945. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. p. HENTZEL. Izu . p. 1918. HERŞCOVICI. 2412). p. nr. HERMAN. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. devenit şef deplin la începutul anilor ’50.Of. 92 din 17 apr. p. 265 din 15 nov. nr.Of.G. Mayer HIRSCH. 196 din 25 aug.1915. 1926.C. al P. 10116). nr. Florian – după august 1944 şeful serviciului economic al Miliţiei din Oradea. (1952). Tibor/Tiberiu (n. Mihai (n. HERIŞANU.M. (M. 1929. 1921. 1931. nr.Of. 126 din 6 iunie 1945. ? . HERESCU. nr. nr. nr.Of.Of. 5932). (dosare anexe.C. 182 din 11 august 1947. 162. HERŞCU) – funcţionar civil al M.P. directorul Spitalului Militar al Ministerului de Interne (din 1954). 164 din 19 iulie 1948. p.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. nr.I.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. M. Adolf . 1928. partea I-a. 110 din 16 mai 1947. 1863). Blum (“Puiu”) – în martie 1948 era comisar la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Vaslui (M. HERŞCOVICI. partea I-a. HERŞCU) – fost frizer. partea I-a.E.M. 144 din 29 iunie 1945. nr. M. Janette . Andrei . p. 66 din 19 martie 1948. 5467)). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. ulterior secretar de partid la Inspectoratul de Miliţie Bihor (Kovacs 2006). la Braşov) – colonel doctor.Of. 7074). profesor de legislaţie specială la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi Bucureşti. 83 din 7 aprilie 1941. p. cap. HERESCU. Mircea – din 1946 cu grad de inspector general de Jandarmi. HERŞCOVICI. plutonier la D.. 1923. nr. 1946. nr.Of.colonel. 3697 din 30 apr. partea I-a. 162 din 16 iulie 1948. 5967) 1917. 4049). torţionar la penitenciarul din Bacău (“Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. 1948. partea Ia. 1925. partea I-a. 1948. coleg de rezistenţă cu Egon Balaş-Blatt. nr.P. p. 1932. 3871. HERŞCOVICI. partea I-a. p. apoi avansat colonel. Avram (n. tatăl scriitorului Alain Paruit (Şinca 2006. HERŞCOVICI. partea a XVIII-a). 1927. Maier – angajat în 1947 ca şofer la Serviciul Siguranţă al Poliţiei Dorohoi (M. 4706).P.S.Of. p.R.I. Marcus – după război ajutor contabil la Întreprinderea administrării muncii penale de pe lângă Penitenciarul Văcăreşti. partea I-a. nr.S. Iancu (n. p. HERESCU.P. partea I-a. din 1948. HERŞCOVICI) – în 1945 comisar în cadrul Poliţiei Câmpulung Modlovenesc (M. 1947. 1919. 142-4. p. partea I-a. şi repartizat ca medic la Spitalul M. în august 1948 delegat şef al Depozitului Central A.A.Of. partea I-a. 60/1955).Of.din 1 aprilie 1948 telefonistă în centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 7087.R. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p.Of.în iulie 1948 definitivat ca agent de poliţie în cadrul Chesturii de Poliţie Cluj (M. p.A. 30 din 6 febr.I. 4922). Leibu (n. 46 din 25 febr. Alfred – angajat în 1948 în D. (M. 131 din 12 iunie 1945.Of. p. partea I-a. Herşcu – în iulie 1948 angajat agent principal de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Fălticeni (M.P. locţiitor al şefului Direcţiei VII Tehnică a D. HERŞCOVICI. Solomon – în 1948 agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al poliţiei Focşani (M. 983). HELMAN. 82 din 7 apr. 1922. p. M. D.Of. HERESCU. Bucureşti (1948-1952) (Jela 2001: 134. (M. nr. partea I-a. HERŞCOVICI. HERESCU.G. p. nr.

1944-1948). Ben . (u. Otto Octavian HECHT) (n. apoi şeful serviciului de cadre al M. 1938.A. Bucureşti) – fiul unui fost industriaş din domeniul petrolului. Constatin – după război agent de poliţie la Chestura Poliţiei Iaşi.S. reactivat în iulie 1948 (M. 2). 253 din 1 nov. M. nr.Of. jud. p. 136 din 19 iunie 1945. 1939. partea I-a. ilegalist cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. publică Testament (Paris: Calmann-Levy). HOFMAN.Of. dosar nr. 2066 din 20 oct.din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M.Of. Octav (n. calitate în care a organizat peste 100 de atentate împotrica administraţiei germane). HIRSCH. HIRSCH. HOLBAN. 191 şu.Of. ulterior eliberat din Securitate şi angajat economist la Uzinele “Autobuzul din Bucureşti”. 1947.R. vol.P.Of. 1937.G. până la trecerea în rezervă din 1960 avansează progresiv în grad de la maior la colonel ocupând funcţia de locţiitor şef de direcţie în cadrul Direcţiei a II-a Contraspionaj a D.Of. 6163). pensionat pe limită de vârstă în 1947 (M. partea I-a.a. prin Decretul regal nr.Of. nr. 10. 225. Bessler)) (frecvent ortografiat şi românizat “Holingher”) (n. 2006: 78. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. Zoltan (3. R. în 1989.1913 Şmig. I).S. ulterior colonel. demis însă după o lună (M. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p. a IV-a.R. Judita – din decembrie 1947 dactilografă stagiară la Poliţia Tg. p. Marcel – în perioada 1949-1950-? ofiţer în centrala Serviciului Operativ la Direcţia Penitenciare a D. partea I-a. cu rang de prim consilier de legaţie (M. ulterior şef de catedră 205 . 1950. Dobre et al. 110 din 18 mai 1945. nr. pentru câteva luni în 1948 încadrat în centrala M. 11024). Cosma 1994: 45.I.R. partea I-a. 1949. M. Stănescu 2008: 189 n.A. nr. HOLLINGER. 2009). 4638. 4049). al P. decorat prin Decretul nr. fond documentar. 68. recrutat informator şi eliberat în febr. fiul lui Mendel şi Etka (n. 1941. HOFFENBERG.Of.S.Ap. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Târnava) (fiul lui Samoil şi Reghina) – sionist. p.).N. 1947.S.1920 Suceava – d. ar fi fost responsabil cu supravegherea lui Gheorghiu-Dej la ordinele sovieticilor (Watts 2011: 231 n. nr. unde. 50. 171 din 29 iulie 1947.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. după război maior la Direcţia I a Securităţii (1952-1953). 1947 (M. 59 din 11 martie 1948. şeful Regionalei Bucureşti a Siguranţei (sept. Baruh Abramovici BRUCHMAN) (1908-2004 Paris) – evreu basarabean.III-a.G. iar în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 1947.S. Mureş (M. 1943. 9696. cu grad de locotenent-colonel.N. 1985. director adjunct la Direcţia de Control al Străinilor şi Paşapoartelor din M. în anii ’50 (Levy 2002: 67. (M. 28. Boris (n. 251 din 30 oct. 110 din 18 mai 1945. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 4 din 5 ian. Eufrosina – funcţionar civil în cadrul M. nr. 1934. 70. M. (Balaş 2008: 252-3. 6673).jumătatea anilor ’50 şeful Serviciului XII din cadrul Direcţiei a II-a.S. partea I-a. 161 din 19 iulie 1945. A.. v. Mureş. ff. cu stagiu de partid recunoscut din 1939. (1949-1950). 174 din 30 iulie 1948. partea I-a.Of. HOLBAN. 2888 din 12 dec.XII. Isidor (zis “Izu”.C. partea I-a. stabilit în 1984 în Franţa.3/1952. 1936. p.III.A. Ioanid 2005: 82). arestat de Securitate în iunie 1949. 2010). nr.M. 3697 din 30 apr. partea I-a.E. 1940. continuând să spioneze în Legaţia israeliană sub numărul de cod “LT9” (Solomovici 2003: 256-267. stabilit în 1944 la Bucureşti. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 110-5). (pe care o şi conduce între 1957 şi 1960). p. p. 9763). p.Of. fond 495 (“România”). inv. Martin – în iunie 1945 încadrat ca gardian public clasa a III-a pe lângă Poliţia oraşului Tg. în 1948 angajat al Legaţiei Israelului la Bucureşti. nr. în Forţele Armate. menţiunea “Hida” şi în A. p.” clasa a IV-a.I. 308). HOFMAN. M.P. nr. 2145). HOLBAN.. Goma 2007: 118. II-a (Rozei 2007. 1935. 4049). 1942. HOFFMAN.I.(D. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1. 1944. ofiţer în cadrul Rezistenţei Franceze (şeful reţelei FPT-MOI. Marcel .Ap. partea I-a. nr. 6243). 5128 şi nr. HIRSCH. dosar nr. partea I-a. partea I-a. p.1907 Cernăuţi)) – maior. p.I.

I). al P. şeful Direcţiei a X-a Administraţie a D. 662).Of.C. 1011).G. nr. 49/1978. M. 1950. fiica lor. (1948-1952). 1948. (C. nr.R.]. 8. 2006: 78. ilegalist (din 1933). IACOB. cap. şi Solomovici 2001II: 43. “Iosif” Dezsö (n. 29. Bucureşti) şi Rica Meerovici (în viaţă în 2010 la Carmiel. participant la reprimarea violentă a revoltelor ţărăneşti împotriva colectivizării286 (M. 3/1952 vol.în iunie 1945 impiegat la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M. Hela Mitoşeru (1923-1992.C.htm). Goma 2007: 118. inv.P. 3293. p. 1949. 1953. partea I-a. Carol (n.C. Troncotă 2006: 134. (nr. ulterior şeful Direcţiei Regionale de Miliţie Cluj (până la sfârşitul anilor ’60) (Andreescu. 1945. Adelina (n. şeful Serviciului Judeţean Ialomiţa al D. 10928. Jela 2001). nr.S. 139 din 22 iunie 1945. 44. p. inv. dosarul de schimbare a numelui de la Ministerul Justiţiei nr. partea I-a. 283 284 V. 2274).. Partenie – după război comisar-ajutor de poliţie în cadrul Siguranţei.P. p. 371.I. 1954. inv. al P.Of.ro/dizidentii-victimele-innascute-ale-societatii-9776).. HOLŢIER Ervin (n. 1913) – ilegalist (stagiu recunoscut din 1936). v. u. în acelaşi an avansat comisar. 1947. în anii ’50 director adjunct la Direcţia Economică din cadrul Direcţiei Generale a Miliţiei. ff.d. HUTIRA.18 aug. al P. Ioniţiu 2008: 88 şi 2006: 43. I. Edmond . cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. Sender (n. fond Documentar.. n. Elena (n.Of. Constanţa. 4049. http://www. Sacher – funcţionar civil în cadrul MAI.1921 Hudeşti. M. 8320. 1946.X.Of. dosar nr.a. partea I-a. Lupu 2011. nr.S. încă prezentă pe acelaşi post în 1947 (decizia nr. 72 din 26 martie 1948. 3293. M. demis în iulie 1948 (M. 1951. anexa la dosarul nr. HOLTZMAN.două surori. p. HOROVITZ.R.G.. 70.pdf.procesulcomunismului.C. V. M. partea I-a.P. HOLZER) – colonel (la trecerea în rezervă la sfârşitul anilor ’60). Pintilie Iacob (http://www. 120/1956.Of. I. f. 162. de profesie strungar.C. a avut două surori . 206 . p. la Institutul Oncologic din Bucureşti). 5817.R. 219. ulterior artist plastic. HOSU. Carol SEGAL285) (n. 159 din 13 iulie 1948.cnsas. 182 din 11 august 1947. p. Ellen) – din 1 aprilie 1945 era impiegată la Poliţia oraşului Suceava.jurnalulliterar. nr.şefă de serviciu la Direcţia II Contrasabotaj în cadrul D. 5246) 1952. 110 din 18 mai 1945. cu Margareta. în 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă.R. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. secţia Cancelarie – dosare anexe.1915) – colonel (în 1960). cu referat de cercetare la fd.S. Niculae 2004: 32). Dorohoi) – din aprilie 1945 agent la Poliţia oraşului Dorohoi.S. HOROVITZ. nr.C. nr. p. Estera . p.. partea I-a. 285 V. ulterior emigrată în Israel284 (Şinca 2006. Dobre et al. 2630). 31 din 7 febr. 286 Amintit de foşti luptători anticomunişti precum Gheorghe Dubiţ (v.agerostuttgart. Israel). nr.htm) sau Constantin Teodoriu (http://www. Varga 2003a: 363. partea I-a. C. Solomovici 2004: 598. Cosma 1994: 45. numit în 1946 secretar al comitetului local Baia Mare al P. pp.com/marturii/fonduri/mart45_64/piacob/surghiun/docs/cap12. inv. nr. HORN) . dosar nr. Cosma 1994: 45. 2417.ro/documente/cadrele_securitatii/HOLLINGER_ISIDOR. 208 din 10 sept. M.I. din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. Isacu) fiind în prezent conferenţiar dr.N. 1948. partea I-a. locotenent la Securitatea din Rădăuţi în anii 1948-‘50. HORVATH. 7083).de/REVISTA-AGERO/JURNALISTICA/Interviu%20cu%20Corneliu%20Leu%20de%20Florian%20Bichir.bzi. 3699 din 30 apr.Of. 286 din 10 dec.R. HOLICI. partea I-a.G.Of. 4048 [cota S.A. 1947. 225. 5/500/947. nr. 84). fond Neoperativ. 1947. Jela 2001. http://www. Nastasă. 1955. 142-4. 110 din 18 mai 1945. anexa la dosarul nr.la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa până în 1968283 (cu referat de cercetare la fd. Menţionată şi într-un interviu luat lui Corneliu Leu de către Florian Bichir pentru revista Agero (v. a fost căs.Of. partea Ia. 63-65. 62 vol. C. fond 495 (“România”). v. 74). dosar H/100 Colecţia “ilegalişti decedaţi”. . p.III. Irina (căs. HUDESCU.S.Of.anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. şi http://www.S. 69. 4049. M. dosar nr.ro/articole/Scrieridocumentare/Gheorghe-Dubit/459/21).P. Ion – căpitan. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. HOLTZER. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.R.

Of. dezertează la 25 iulie 1969. (M. 1959..P. 166 din 25 iulie 1945. I. 172 din 27 iulie 1946. IANCOVICI. al P.1956. în 1956 cu grad de maior. Tudor (fiul lui Sava) – în 1954 locotenent major M. 188 din 16 aug.C. Osias . u. p. p. pp. 10094).C. 1972. 4142). 47/1956.Of.cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.P.C. nr. IACOB. Paula . 4922). (M. Moritz – originar din Tg.P.C. p.C. (M. 3293. (2/1979).S.G.R. 286 din 10 dec. 8800). 4517) 1961. 1966. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. nr. al P. după război şefă de birou cu o gradaţie la Subsecretariatul de Stat al Aerului din cadrul Ministerului de Război (M.Of. Martin – angajat în august 1948 comisar-şef de poliţie (M.P..S. 131 din 12 iunie 1945. nr.C.A. IANCU IFILOVICI. IACOBESCU. inv. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe.C. s-ar fi stabilit în S. Edmund – între toamna lui 1944 şi iulie 1945 agent de poliţie la Chestura Cluj (M. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (nr. 90/1956. apoi şeful Serviciului III al Direcţiei Regionale de Securitate Cluj (19561958). Adolf – după august 1944 comisar în centrala D. – şeful Biroului pentru Străini în cadrul Siguranţei Huşi după august 1944 (Zahariuc 2009: 193.I. 1962..C.R. 10923). Bihor) – în 1951 sublocotenent M.Of. 198).Of. partea I-a.încadrat în iunie 1945 în D. IAKAB. S. V-a.I.R. nr.a.în mai 1948 promovată comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.R. IACOB. al P. IACOB. IACOB. după unele surse. p.Of. nr. IACOB. nr. 1957. 231 din 10 oct. al P. din 1966 funcţionar internaţional la UNESCO (Deletant 1995b: 55. 1970. p.C. nr. cu stagiu de instrucţie în U.. 1971. 1965.din mai 1945 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. condamnat la moarte în contumacie în 1970. IACOB.R.Of. 1931 Băiţa. p. (3/1954). 1948. 1945. 1947. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. la Circa 11 Poliţie (M. 265 din 19 nov.R.C. membru de partid. C. 6710). inv.A.C. 1973. detaşat sub acoperire la Ambasada României de la Paris (adjunct al lui M. Arpad Andrei – colonel de Securitate.. al P. partea I-a. 6352). IANCU. Neamţ. IACOB(ESCU).. Ion (n. Watts 2011: 506). cu referat de cercetare la fd. 5099). nr. (1954-1955). 1968. p. IANCOVICI. Mişu .numită în nov. Silviu – în 1952 sublocotenent M.R. Janetta – ilegalistă originară din Basarabia. 3/1952 vol. (indicat ca evreu de Solomovici.C. anexa la dosarul nr. în 1947 comisar şef la serviciul Judeţean Neamţ din cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Iaşi (M. avansat în 1957 la gradul de lt. IANCU. al P. 1964. Simion – funcţionar civil în cadrul MAI. secţia Cancelarie – dosare anexe. Caraman). în octombrie 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. (12/1954). partea I-a.Of. deportat în Transnistria. 104 din 7 mai 1948. p. IAKAB. 120/1956. la Timişoara. I).R. al P.Of. partea I-a. V. I.G. în iunie 1945 transferat la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.Of. 1969. nr.P. ca agent de poliţie clasa a III-a (M.I. nr. nr. Edmund .C. partea I-a. 207 . partea I-a. 447-9). p. 1945 şefă adjunctă de birou în centrala D. partea I-a. 1967. partea I-a. partea I-a.-col. IANOVICI. p. partea I-a. 104 din 7 mai 1948.în mai 1948 promovat comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. cu referat de cercetare la Fd.G. anexele la dosarele nr. p. 1958. Malvina . 8009). 135 din 18 iunie 1945.G.U.E. (60/1955). cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. nr. Alexandru (fiul lui Mercurie) – căpitan de Miliţie. 2006: 78). IANCHELEVICI.. inv. 1963.I. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1960.A. iniţial şeful Serviciului VI al Direcţiei a III-a (Dobre et al. 1945. membru de partid. v. Auraş – locotenent-colonel . IACOVICI. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. în 1960 transferat în cadrul D.M. 121 din 31 mai 1945.Of. C. (1979). 62 vol.A.G. partea I-a. 4142). trecut în rezervă în 1982 (5/1982). 3293.

nr. nr.A.Of. Petru (după unele surse IAŢKO) (n. 2604.17..cnsas. la momentul arestării funcţionar la Ministerul Comerţului.) a Securităţii (celălalt fiind W. 5679). partea I-a. 286 din 10 dec. 60 din 13 martei1 1947. Max – în 1948 era comisar de poliţie la detaşamentul Dărăbani (M. 7086). nr.asp. IZRAIL.-col. Mureş.1920 Brăila 18. după război membru de partid. IOANID. (M. 10922). TM) – angajat al Direcţiei Regonale Banat/Timişoara. 1982.P.S. 154 din 7 iulie 1948. dosar nr. fond Documentar. 1977. Natan – poliţist în Cetatea Moldovei. 1947. nr. Bercu – după război comisar la Chesturile de Poliţie Iaşi şi Deva (M.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. 182 din 11 august 1947.]. 1979.Of.R. 134 din 12 iunie 1948. IŢICOVICI. IRIMESCU (căs. 208 . transferat la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Miercurea Ciuc.1974. ff. IZSAK.S. Ernestina – din 1948 dactilografă în centrala M. Vischi şi Ivanciuc 2003290. ulterior şeful Direcţiei Regionale de Securitate Galaţi. 4706).în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. sublocotent la D. p. ILIESCU. în 28 iulie 1959. 15. David . 1981. p. partea I-a. 1518. p.php. nr.Of. M. 71 din 25 martie 1948. director al D. ca şef al comandaturii comunei de deportaţi Olaru din Bărăgan (Jela 2001. 43 din 21 febr. 1978.205-945 de la Ministerul Justiţiei. apoi ofiţer superior la Securitatea. 271 din 22 nov. IANŢO. p.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/I/Ioanid%20Alexandru/index. 1986. şi fişa sa la http://www. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. Herman LEIBOVICI. partea I-a. în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei.P. TM (fiul lui Petru şi Estera) – d. (M. p. Einhorn). 1947.maior. în nov. partea I-a. Max – fost vânzător. partea I-a. şi Solomovici 2001II: 111). Maramureş. 1960289 (v. “Iszaek”) – încadrat în 1945 la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Braşov. p. Pentru schimbarea numelui.XI. Alexandru (f. nr.N. 1947. p. nr. 1983.A. de Interne şi şeful Direcţiei Miliţiei Judiciare la nivel naţional (căsătorit un timp cu sora soţiei lui Alexandru Drăghici).S.II. (?) IORDANOV. Iancu .htm. Solomovici 1982 XVIII). 1980. p. 9849). după înfiinţarea Securităţii maior. vezi dosarul 5-2. Watts 287 288 V.din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. 1985.Of. 290 V. fiul lui Iosif şi Paulina)288 (17.R. 1975. nr.IX. în a doua jumătate a anilor ’50 colonel. 1984. 1976.P. 63-65). Solomovici 2004: 582.pdf. Zoltan – căpitan. Bucureşti în anii ’50.I. IOSUB. nr. 5075).Of. Ionescu-Gură 2010: 88). partea I-a. 1948. partea I-a. Suzana .E. unde i-a succedat în funcţie lui Wisting (M.G. IOSIPOVICI. formată în 1943 prin recrutări din rândurile soldaţilor români prizonieri în URSS.Of. ulterior la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Tg. ulterior Inpectoratul Judeţean Timiş al Securităţii între 1950 şi 1987.I.125. implicat în lichidarea rezistenţei anticomuniste (Ioniţoiu 2006: 48). p.I.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte3/docs/morminte3p_5. partea I-a. IOSUB.Of. M.R. ILIE. când este trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel287. partea I-a. 1991 Orţişora. 4048 [cota S. partea I-a. în 1955 menţionat în documentele interne ale M. a fost apoi avansat colonel şi a activat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.I. p. Adalbert Bella (cu variantele “Ijak”. IŢESCU. nr.R. ofiţer politic al Diviziei “Tudor Vladimirescu”. 256 din 5 nov. în 1948 comisar. com.ro/documente/cadrele_securitatii/IANTO_PETRU.Of.).procesulcomunismului.1960 Jilava) – coordonatorului celebrului jaf armat asupra unei maşini a Băncii de Stat a R.S. Ştefan . respectiv penitenciarul din Sighet în anii ’60-’70 (Solomovici 2004: 609. 126 din 6 iunie 1945.Of.Of. Balint. lt. 289 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86.A. şi http://www.P. fost ilegalist. Braşov. jud. executat la 18 febr. 1947 numit agent de poliţiei în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 1896.1931. apoi al doilea adjunct al şefului Direcţiei I Informaţii Externe (D. 10351.

uneori cu numele ortografiat Kahane) (2.php. p. şeful biroului Anchete Penale cu grad de locotenent la Biroul de Securitate din Huşi. Solomovici 2004: 582 şi 2001II: 43. partea I-a.2011: 196.1917 Dărăbani. Iancu – la sfârşitul anului 1947 agent în cadrul Inpectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. ex. 1. ff. 1987.I. menţionat şi în Neştian 2010: 87 şi 2008: 7)291. (1945-1954). ulterior menţionat ca şef al serviciului Filaj şi Investigaţii la Securitatea Oradea (v.S. III-a. p.A.A. 1945. M.Of.Of. Ernö (n. 139 din 22 iunie 1945. 9003). 16. 187 din 18 aug. Botoşani) (fiul lui Iţic şi Malca) (în unele documente “IUCLEA”) – din 1 aprilie 1947 comisar-ajutor la Serviciul Judeţean de Siguranţă Neamţ.%20Isa%20-%20Izvoranu/Iuclea%20Avram/index. 3506). Avram (n. 1932) şi Democraţia (Bucureşti. decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls.125. p. partea I-a. 139 din 22 iunie 1945. nr.în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Odorhei (M. nr.N. Coloman – în iulie 1945 numit impiegat în cadrul Poliţiei Odorhei (M. partea I-a. I. 1994. Leo (n. nr. 220-31. 6191). 1932).N.I. 72 din 26 martie 1948. dosar nr.S. 1998. partea I-a. judecat şi condamnata pentru crime împotriva umanităţii comise în Transnistria împotriva coreligionarilor săi evrei (Arhiva C. p. fd. JUCLEA. partea I-a. Moise – funcţionar civil în cadrul M. JAKAB.I. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. respectiv M. partea I-a. M. fişa sa matricolă penală la http://86. încă în viaţă în 2007 în acelaşi oraş.Of. JUNGER. la înfiinţarea D. Braşov. 235 din 15 oct. 1945). dosar nr.A. p. pentru nume v. nr. partea I-a. Moise (n. partea I-a. partea I-a.G. Tiberiu (uneori ortografiat şi “Yungher”) – din 1945 comisar-ajutor la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M.Of. partea I-a.XII. 122 din 31 mai 1947. 1992.A. nr. 10351. f. Alexandru (uneori scris şi “Ijak”) – în 1948 agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Marghita. JURESCU. col. p. Cosma 1994: 45). 1947. IZSAK. ROSENBERG) (n. 1993. din oct.în iunie 1945 numit şef de secţie gardieni publici la Poliţia oraşului Odorhei (M.. JEKAB. profesând medicina la Braşov (1925-1940). 219). 1990. la Penitenciarul Jilava în anii ’50. fiul lui Mendel şi Gizella. incinerat la crematoriul “Cenuşa” ( dosar K/7 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr.. p.1972 Bucureşti) – medic cardiolog. Alexandru . 100 din 3 mai 1947. stabilit în România în 1922. 1945. M. fond Neoperativ. 1988. Deletant 1995b: 58. maior şi medic legist M. 2630. 268 din 22 nov. 60/1955). 8918. 4494). partea I-a. 1995.Of. p. 228 din 3 oct.I. 7259).din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Neamţ – 28.R.S.Of. apoi stabilit în Bucureşti.Of.) Tatar Zoltan).S. 1945. Goma 2007: 118.Of.1890 Cheile Bicazului. nr. 1997. ilegalist (din perioada 1920-1922 petrecută la Viena). 10 sept. f.S. pensionat). 1989.V. Ernest. 5246). 116 din 21 mai 1948.U.Of. p. I.Of. A. ulterior medic la Spitalul Elias (1954-1972. cu stagiu recunoscut din 1944.. aparută în română sub titlul Socialdemocraţia în lumina materialismului dialectic (Cluj. JUCLEA. fond Neoperativ. 10205). nr.A. JURĂU. după război director al Spitalului Militar M. Francisc . 272 din 27 nov.I. 1903) – fost ilegalist. 137.R. 7388. nr. H. p.P. 1945. 1991. 5246). inv. când este descoperit. KAHAN(E).IV. până în 1950. Troncotă 2006: 54. a asistat la 17 aprilie 1954 la execuţia lui 291 V. Iosif – în 1968 ajunsese şef adjunct de serviciu şi şef de birou I la Serviciul I Informaţii Interne al Consiliului Securităţii Statului (v. (r. KAHÁNA. nr. nr. şi M. JAKAB.M. p. 2417. 162 din 20 iulie 1945. partea I-a.M. 2417.Of. nr.. 4354. autor al cărţilor de propagandă A szociáldemokrácia és a dialektika (Oradea.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/I/I%2005.P. dosar nr. p. D.Of. 1996. Nr.17. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a CC al PCR (24/1954. 3. JAKAB. ulterior comisar la Poliţia Târgu Săcuesc în cadrul I..1903 Focşani) . membru activ de partid din 1928. Bihor (M. 209 .

Elias . 2004. 76).I. ff. 168 din 27 iulie 1945. Jela 2001.R. 292 Vezi fişa sa la http://www. 10416). 1947.Of. 983).P. KAUFMAN. KAUDERS.R. 2006. KATONA.în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 31 din 7 febr. 2417. partea I-a. inv. apoi detaşat cu grad de locotenent de Securitate la Regionala Baia Mare în anii ’50 (şeful Biroului de Securitate din Sighetu Marmaţiei). 1948. Hună – în oct.Of. 1945. demis în anii ‘60 după descoperirea colaboraţionismului său cu fosta Siguranţă (M. 1945 demisionează din postul de comisar la Poliţia oraşului Bârlad (M. KATZ. al P. KATZ.Of. partea I-a. la Brigada a IIIa a D. 30 din 6 febr. Helene . 2006: 12. KALOUSEK. 1948. nr. nr. 150 din 6 iulie 1945. KANTOR. supra). partea I-a.S. secţia Cancelarie – dosare anexe. 241 din 22 oct. p. partea I-a. M. KATZ. 2011. 275 din 30 nov. partea I-a. partea I-a. 2008. 11/1976. ulterior colonel de Securitate.S. la Serviciul Lagăre al D.ro/documente/cadrele_securitatii/KAPPEL_ZOLTAN. M. Vischi şi Ivanciuc 2003). nr. 1948 angajat informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. anexa la dosarul nr. 10093). 9. Dobre et al.G. KAUFMAN. partea I-a. 220-31. nr. Cosma 1994: 51. 1948 angajat comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Tg. cu referat de cercetare la fd. 9218).S. KATZ. Karoly. 2038. fratele doctorului Ernö Kahána (v. 2005. 119 din 29 mai 1945. Avram – în febr. 2013. 2003. nr. 2007. cu grad de locotenent la biroul de securitate Caransebeş (în nov. ? (zis Pubi) – angajat al Direcţiei Regionale Banat a Securităţii la jumătatea anilor ’50.Of.Of. nr. cu grad de sublocotenent în 1953.1924 Cluj (fiul lui Mauriţiu şi Doris) – 2008 Cluj-Napoca) – după război comisar ajutor în cadrul Siguranţei din Cluj. I.R. după alte surse Koloman Kalousek) – în mai 1945 numit subinspector de poliţie la Inspectoratul regional de Poliţie Târgu Mureş. 2002. KAPPEL. Zoltan (n.Of. 1638). 6412). pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. 2000. 9696.Of. 1009). 2010.în 1945. 110 din 14 mai 1948.Of.cnsas. p. Neştian 2010: 88.P. p. Deletant 1995b: 58. p.G.C. KATZ. KEMTER. nr.R. Solomovici 2004: 582. era transferată de la D.S. partea I-a. p. 2009. 265 din 19 nov. nr.I. Nastasă şi Varga 2003b: 24. Adalbert KAUFMAN) – iniţial comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Bivolari (1947-1948). şi M. 11080 din 30 iunie 1945. 1949). 1945. 1945. fond Neoperativ. apoi D. Saul . Arhiva C.Of. 278 din 1 dec.C.. partea I-a.Pătrăşcanu.I. Andrei . p. a nu se confunda cu publicistul Mózes Kahána (v. p. nr. 210 . constantându-i decesul.A. p.Of.P. dosar nr. 4315). nr. nr. 189 din 17 august 1948. 5467). Fl. Stefan – în 1945 numit agent de poliţie la Poliţia oraşului Odorhei (M. după înfiinţarea D. partea I-a. 1948.N. 1999. 4426. p. Banu 2008: 327. & Caţavencu 2004. nr. apoi ofiţer la Securitatea din acelaşi oraş între 1948 şi 1959. Zotan – în 1948 agent de poliţie în cadrul Serviciului Siguranţă al Poliţi ei Tg. nr.A.R. 55 din 6 martie 1948.S.S. apoi la regionala de Securitate Craiova.în febr. 3293. Iosif (n. ca detectiv clasa a II-a. Mureş (M.P. KEISCH. Andreescu.. p. 251 din 30 oct. 1947. partea I-a). Braşov.Of. infra).în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Stefan – în 1947 angajat informator diurnist la Prefectura Poliţiei Capitalei. partea I-a. partea I-a). 5673). Ioniţiu 2008:88. partea I-a. 2012. ulterior transferat secretar III la Ambasada României de la Viena. Lică (n. nr. p. nr. 46 din 25 febr. p. Mureş (M. partea I-a..G. respectiv locotenent-major la trecerea în rezervă în 1959292 (v. C.P.Of. KAHANE. (M.III. Serviciul Poliţie Socială (M. nr. Ioniţiu 2008:88.pdf.în noiembrie 1945 încadrat în M. din 1948 şeful D.A. 2001. 144 din 29 iunie 1945. ulterior emigrat în Israel (M.Of.Of.Of. p. Petru . Emerich – din 1 mai 1945 comisar la Poliţia oraşului Sighet (decizia M.S.

157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. p. partea I-a. M. 2023. apoi şef de cadre la Comandamentul Servicii şi Înzestrări din cadrul M. 2031. KENDLER. partea I-a. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. şef de birou Filaj-Investigaţii la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa. trecut în rezervă în 1960. 2029. p.2014. partea I-a. nr. KLEIN. nr.Of. KLAMER. 1947. Heinrich . 5246. 208 din 10 sept.Of. dosar nr.A.din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.I. trecut în rezervă în 1956 (Cosma 1994: 44-83).Of. 5099). Vasile – după război agent de poliţie la Chestura de Poliţie Cluj. 1010). Carol – maior la Securitatea din Braşov (1969-1973) (Bjoza 2006). 2025. 2019. Dezideriu – după război iniţial agent de poliţie la Poliţia oraşului Odorhei. nr. S. Norbert – după război agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. p. partea I-a. p.P. (M.-maj. Mihai – în anii ’60 şeful Serviciului VI din Direcţia Cadre a Securităţii (Dobre et al. Andreescu. p. partea I-a.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 1948 transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie cu sediul în acelaşi oraş (M. partea I-a.R.A.Of. KLEIN. 110 din 18 mai 1945. 110 din 14 mai 1948. Solomovici 2004: 583) – probabil una şi aceeaşi peroană cu colonelul Clain (trupele de grăniceri) menţionată în Ioniţoiu 2006: 43. nr.Of. nr. nr. 2006: 214). partea I-a.încadrat în iunie 1945 în D. profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. p. 1947.I. KLEINDBERG. 8318. Mureş (M.în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. fond 495 (“România”). Timişoara. partea I-a.Of. nr.S. 1947 (M.Of. 2017. nr. posibilă idenitate cu omonimul cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 11089. alias Ionel Feraru) (Solomovici 2004: 578.G. ca agent de poliţie clasa a III-a (M. p. ? – agent în cadrul serviciului de Control Economic la Miliţia Raională Galaţi în anii ’50 (coleg cu Izi Finkelstein. 3697 din 30 apr. 290 din 15 dec. 2020.. Michel (fiul lui Moise) . M. nr. 2016. KISS.C.în febr. 1948 angajată comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj (M. 2021. 189 din 21 august 1945. p. p. 4049). KERESZTESI. partea I-a. 2030. nr. Ernest – medic M. KLEIMANN. KLAIN. Daniel . 136 din 19 iunie 1945.P. KLEIN. 132 din 13 iunie 1947. 292 din 17 dec.Of. nr. 2027. partea I-a. Iosif (fiul lui Mauriţiu) – profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie până în 1962. 4315). partea I-a. M. Edith .Of. p. Iosif . partea I-a. KLEIN. nr.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. partea I-a. 4706). 31 din 7 febr. M. p. nr.Of. 2033. 2018.locotenent-colonel. a IV-a. 2024. implicat în reprimarea revoltelor ţărăneşti împotriva colectivizării (Jela 2001. 4706). 211 . 2026. Emil . cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. inv. partea I-a. KESLER.G. Nicolae . KESSLER. KESERU. KERTESZ. apoi agent de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de poliţie din Sovata. 1947.Of.Of.în febr.Of.. KLANGER. 5127). Andrei-Francisc – locotenent major.M. decorat prin Decretul nr. 1948.R.. 126 din 6 iunie 1945. nr. 2032. 1948. KINTZBRUNER. comandantul Miliţiei Huşi în 1949 (Neştian 2010: 87). KENDLER. 2 din 2 ianuarie 1948. Augustin . nr. 1947 transferat la Siguranţa Poliţiei Tg. al P. în dec. M. în ian. 126 din 6 iunie 1945.Of. p. 225. 1948 avansat de la agent de poliţie la comisar-ajutor în cadrul D. p. disponibilizat în dec. partea I-a. KLEIMAN. Paul – din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. ? – locotenent la D. 2028. 4772). 31 din 7 febr. (30/1954). – lt. KLEIN. Nastasă şi Varga 2003a: 578). v. 13). 1008). p. 2022.P. 2015. 1337). 7350). 11155 şi M. 139 din 22 iunie 1945. 135 din 18 iunie 1945. p.Of.

p. cap. Maximilian – în martie 1948 numit comisar-ajutor în cadrul Serviciului Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj (M.G. 4314).Of.Of. David – după război agent de poliţie la Poliţia Botoşani. participant la reprimarea rezistenţei anti-comuniste din Banat (M. 4048). 2630). 110 din 14 mai 1948.Of. în noiembrie 1947 transferat la Inspectoratul regional de Poliţie Piteşti (M. n. Zoltan – după război comisar şef şi secretar la Chestura de Poliţie Lugoj. fiul lui Iosif) – de formaţie tinichigiu. 4048 [cota S. KOHN.G.1916. după război şeful Circumscripţiei Suburbane “Tudor 212 . ulterior emigrat în Israel (M.Of. nr. p.din aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.N. medic M. din 1 dec. 2036. partea I-a.I. apoi al Severin. 208 din 10 sept. menţionat pe baza Arhivei C.I.S. 2048.Of. Cosma 1994: 51). partea I-a.F. KOFFLER. şeful serviciului tehnic la Direcţia Regională Banat a Securităţii la jumătatea anilor ’50.P. p.după august 1944 impiegată în cadrul Poliţiei Rădăuţi. al P. al P. în anii ’50-‘70. p. 2041. István Koller. Ecaterina . nr. partea I-a. 139 din 22 iunie 1945. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. Şinca 2006. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. în mai 1948 avansată curier (M. 286 din 10 dec. 1945. nr. (30/1954).P. partea I-a. din 1948 maior.Of. a locuit în cartierul Primăverii. KLIPA.R. 5247. Huedin. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 27.S.I.R. 162. din sept.S. 142-4.C. 63-65). 2040. Ştefan (n. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. 2037. KLEINBERG. 3232).în noiembrie 1945 încadrat în M.S. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. Adolf – în iunie 1945 angajat în D. KOHN.G. ulterior revine în funcţia de comandant al biroului municipal Lugoj. 131 din 12 iunie 1945. nr. 2047.R.după război femeie de serviciu în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 135 din 18 iunie 1945. ca agent de poliţie clasa a III-a. Timişoara. 2042. îndepărtată din serviciu în iunie 1945 pentru “grave abateri” (M. partea I-a.N. (60/1955). Arcadie – funcţionar civil în cadrul M. p. M. Solomovici 2001II: 43. KOHN.A. 256 din 5 nov. p. partea I-a. 2046. partea I-a.S. nr. cap. 4922). partea I-a. p. 1947. disponibilizat în aprilie 1948 (M.A.C. şeful clinicii de cardiologie “C. 162.R. 1947. 2044. şi în Caietele CNSAS nr. emigrat după pensionare în Israel. nr. Leiba (probabil soţul Eevei. v. 51 din 2 martie 1948. KLING. Cosma 1994: 45. I. 12). partea I-a. 85 din 10 aprilie 1948.S.S. 2/2008. KLEINERMANN.I.Of. KOHN. KOHN. fond Documentar. Bernard – din 1948 ofiţer şi şef de birou la D. partea I-a. 2035. M. 2038. 72 din 26 martie 1948.. fost luptător în Spania. Eva . la Serviciul Lagăre al D.Of. Lazăr (1911 Iaşi – 1988 Israel) – cu studii la Moscova (1953). ? – inginer.numită în iunie 1948 agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. Nastasă şi Varga 2003b: 25. ulterior trecut în rezervă. 2050.C. 1947 în cadrul Serviciului Siguranţă din acelaşi oraş (M.M. univ.Of.A.R. KLEISCH. n. 87 şi 146). nr. Bucureşti (Şinca 2006.Of. partea I-a. p.Of. 9850). p.. KLEINBERG. 1947.P..Of. KOLLAR. Arcadie – după război inspector de poliţie la Inspectoratul Regional Craiova. şeful Serviciului Judeţean Severin al D.Of. nr. 5360). cu dosar la secţia Administrativ-Politică a C.C. Andreescu.M. Aron – după război agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. nr.P. partea I-a.A.). ff.VIII. nr. 5099.Of. dosar nr. KOHNER. Lucia . 2043.2034. 2039. Iliescu” din Bucureşti şi predând la I. p. (la sfârşitul anilor ’70 cu grad de conf. KOHN. KOFFLER. pp.P. 10924.I. 10416). nr. Goma 2007: 118).I. din 1948 şef de serviciu în cadrul D. p. 144 din 25 iunie 1948.]. iniţial repartizat la Chestura de Poliţie Alba-Iulia. nr.A. Elvira . p. KOLLER. 8320. supra) . nr. p. ortografiat de către Solomovici (2004: 569) “Cohn”. Dezideriu .. 2 din 2 ianuarie 1948. pp. 2045. care îl ortografiază Klink. 275 din 30 nov. 2049. M.din aprilie 1945 impiegată în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. partea I-a. la 2. p. Deletant 1995b: 62. în octombrie 1947 şeful Serviciului municipal de Siguranţă Lugoj. nr. 1912.

I. nr.Of.Of. 3871) 2059. partea a XVIII-a). Stefan – angajat în 1947 ca agent de poliţie cu atribuţii în domeniul Siguranţei la Poliţia Carei (M. M. 110-5). Iosif – în 1947 comisar la Chestura de Poliţie Oradea. 208 din 10 sept. 1946.Of. p. 293 V.R. 139 din 22 iunie 1945. partea I-a. M. după ce în sept.Of. 10171). 182 din 11 august 1947. 286 din 10 dec. 2011 al Ziarului de Mureş. p. 1946. 213 . 8446). 72 din 26 martie 1948.R.R. la Securitatea din Tg. 10433). zis şi “Fănel” – încadrat după război comisar de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Suceava. 144 din 25 iunie 1948. 62 din 15 martie 1948. p. LAZAROVICI. ? – în 1948 lt. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p. Lupu 2011. partea I-a. p.în iunie 1945 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Odorhei (M. & Caţavencu 2004.Of. menţionat şi în A. p.R. nr. 256-7). 2053. membru P. Solomovici 2004: 583). LAUFMAN.din aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. din 1944.Of.S. preluat şi după reorganizarea Siguranţei în Securitate (M. fond documentar. Dobre et al.R. 1948. partea I-a. 30 din 6 febr. nr. 2006: 78. Nastasă şi Varga 2003b: 25. KOVACS. 2051.S. Iosef . 1945. Cosma 1994: 48. Andreescu. p.P. angajat din 1952 în M. 2278. partea I-a.Of. 4517) 2061.R. 2052. partea I-a. locotenent-colonel de Securitate (în 1955). 2056. iar în luna decembrie a aceluiaşi an la Chestura de Poliţie Oradea. 2630). 110 din 16 mai 1947. p. partea I-a.Of. partea I-a.C. Wolf – din 10 martie 1948 agent de poliţie în cadrul Siguranţei (M. partea I-a. 1947. 2063. KRAUSZ. 2058. la Circa 15 Poliţie (M. p.Of.Of. în sept. 222 din 25 sept. comandantul închisorii Aiud (1953-1958) şi apoi al închisorii Văcăreşti.Of. 2062. (la Direcţia Generală a Lagărelor).Of.I. nr. KWEILER.html. şi “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982.A. Sălaj (1945). p. LANDAU. 8321. v. partea I-a. în anii ’50 menţionat ca maior de Securitate în Bucureşti.Of. menţionat ulterior şi ca ofiţer de securitate la Baia Mare (1948-1950) (Ioniţiu 2008:88). Avram – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. nr. partea I-a. p.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. secretar al organizaţiei Frontului Plugarilor din plasa Cehul Silvaniei şi secretar F. partea I-a. 983. nr. Jela 2001. iar în 1956 locţiitor şef de direcţie la Direcţia a IV-a a Securităţii. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa a III-a (M.Vladimirescu” a Apărării Patriotice (1944). la adresa http://www. ulterior emigrat în Israel (Jela 2001. nr. apoi la Serviciul Judeţean de Siguranţă. Cluj din 1948 (Deletant 1995b. KUPFER. p. 2055. 1946 transferat la Comisariatul de Poliţie Beiuş (M. (32/1955) (v.P.ziaruldemures. LAITNER. M.I.R. 267 din 21 nov.Of. 2057. 74. 215 din 18 sept. partea I-a. în martie 1948 transferat la Comisariatul de poliţie al oraşului Paşcani.G. nr.D. 1947. 2060. LANDESMAN. KUN. 2054.C. nr. & Caţavencu 2004.R. Alexandru – comandant-adjunct al biroului Securităţii din Carei în perioada 19481949. Mihail (Pius.C.S. nr.N. şi I. 289 din 13 dec. Duţu et al. 7084. nr. nr. Solomon . KUN. 4048). Ioniţiu 2008:88. 5360. ff. 1947 fusese însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. partea I-a. KRAL. 5246). Ştefan. responsabil de cadre în Biroul Judeţenei PCR Sălaj (1945-1949). după alte surse Miklos) – şeful Serviciului Judeţean Turda al D. autor Nicolae Balint. Andrei – după război agent de poliţie la Poliţia Satu Mare. Mureş293. p. Carol .ro/pagini/detaliistire/inapoi/prima-pagina/articol/oamenii-partidului-din-justitia-mureseana-i. p. Adolf – ofiţer la Direcţia a II-a Contrasabotaj a D. nr. M. ulterior avansat colonel (M.I. C. nr. 10925. Din 5 sept. 4638. al P. M. 1947. respectiv Solomovici 2004: 583 şi 2001II: 43). 2002: 12 I. 110 din 18 mai 1945. KOLER. 12860.. 121 din 31 mai 1945. nr. nr. p. partea I-a. partea I-a. (1948-?). dosar nr.Of.

Of. 1948. Ilarion – după război şef de secţie la Poliţia Giurgiu (M. (M. 6163). 3694 din 30 apr.P. în martie 1947 transferat la Poliţia oraşului Turda (M. p. 162.Of. 2075.Of. la 1 decembrie transferat la Biroul de Siguranţă din acelaşi oraş (M. 110 din 18 mai 1945.Of. din luna iulie a aceluiaşi an impiegat în cadrul Poliţiei Tg. nr. 171 din 29 iulie 1947. p. LEIBI. Elias – în aprilie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a II-a la Poliţia oraşului Dorohoi. 12). partea I-a. 107 din 15 mai 1945. lipsă de tact şi incorectitudine” (M. 5982).Of. LEIBOVICI. 4264). LAZĂR. 2073. nr.G. partea I-a. 1946. părinţii săi fuseseră deportaţi din Ardealul de Nord în timpul ocupaţiei maghiare în lagăre de muncă. partea I-a. 214 . nr.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M.Of. partea I-a. nr. Frederich (1. p. LAZĂR. 259 din 12 nov. 2078. 136 din 19 iunie 1945. 2069. partea I-a. “Puiu” – în nov. 1945. nr. p. 161 din 19 iulie 1945. LEIBOVICI. LAZAROVICI.din iunie 1945 impiegat în cadrul poliţiei Satu-Mare (M. 2067. nr. angajat cu grad de căpitan ca şef de birou la D. 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. Iosif – fost vopsitor. partea I-a. în iulie 1945 transferat cu acelaşi grad în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a.în iunie 1945 încadrată şefă adjunctă de birou în centrala D. partea I-a. LĂZĂRESCU. nr. fişa sa la http://www.Of. M. 1945. Tiberiu (Tibor) – comandantul penitenciarului Făgăraş la începutul anilor ’50. p. Andrei (n. p. 5 din 7 ian.P. în nov. Albert . 6554 din 30 august 1945 pentru “grave abateri săvârşite repetat în serviciu.Of. nr. 2072. 1945.G. 1896). 2080. 7350).Of. nr.IX. p. 222 din 25 sept.Of. partea I-a. nr. partea I-a. 144 din 29 iunie 1945. p. Ion . trecut în rezervă în 1960 cu grad de locotenent-colonel294. 216 din 22 sept. partea I-a.ro/documente/cadrele_securitatii/LAZAROVICI_FREDERICH.G. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of. p.Of. 2071. nr. partea I-a. cap. Mimi . 157 din 14 iulie 1945. 2074. 5127). Bucureşti în 1948 (Solomovici 2004: 583). pp.în iunie 1945 încadrat agent de poliţie în cadrul Comisariatului de Poliţie Reghin (M. nr.cnsas. ? – colonel.în iunie 1945 numit comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. 2 din 2 ianuarie 1948. Avram . 1945 numit comisar în cadrul Chesturii de Poliţie Iaşi (M.Of.1925 Botoşani (fiul lui Solomon şi Sabina)) – 1998 Bucureşti) – din 1951 căpitan la Direcţia a II-a a Securităţii. 3895). 8233). 106). Albert – în sept. nr. nr. p. nr. LEIBOVICI. 126 din 6 iunie 1945. 6672). 6191 şi nr. LAZĂR. n. 10432). partea I-a.G. 108 din 12 mai 1948. Botoşani (M. 1944 şi sept. 5467). 2079.I. p. nr. destituit din funcţie prin decizia nr. 5128). partea I-a. v.2064. 1945 numit impiegat.R. Avram . LEIBOVICI. Mureş (M. p. 4708).Of. LEIBA. LEIBOVICI. Şinca 2006. LAZĂR. nr. LAZAROVICI. (M. 2068.S. 2070. din sept. în 1959 la Direcţia a IV-a. şeful Serviciului Filaj Investigaţii în D. p. 1946 încadrat detectiv clasa a III-a la Poliţia Satu-Mare (M. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (decizia nr.Of.pdf. 231 din 10 oct. partea I-a. partea I-a. 162 din 20 iulie 1945. p. 9926). partea I-a. Avram – în august 1945 încadrat comisar în centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.P. Baruch – între sept. 2065.Of. nr. (Troncotă 1999. (M.Of. partea I-a. 294 V. LAZĂR. p. LEFCOVICI. nr. p.S. 136 din 19 iunie 1945. 2076. 189 din 21 august 1945. 118 din 28 mai 1945. p. partea I-a. p. 4380). 142-4). 2066. 60 din 13 martei1 1947. Iancu – în mai 1945 încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D.Of. LEFKOVITS) . în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. LEIB. 150 din 6 iulie 1945. partea I-a.P. 2077. p. Iosif – în 1945 era şef de secţie la Poliţia oraşului Satu Mare (M. p. 2081. LEIBA.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău.P. nr. 8800).Of. demis din serviciu în ianuarie 1948 pentru luare de mită (M. 5673).

N. p. LERESCU. partea I-a. p. 5789). 126 din 6 iunie 1945. Bucureşti la începutul anilor ’50 (Jela 2001. 2094. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. 2096. nr.Of. LEIBOVICI. p. partea I-a.I. ff. 10239).. 1947.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 72 din 28 martie 1945. LEITNER.Of. p. LEIBOVICI. partea I-a. f. nr. 4439. Lazăr – după război agent de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi.S. SOMER) . Solomovici 2004: 208-9). 17 din 21 ian. probabil încadrat în D. p. 3895). Ghidale (fiul lui Moise) – în 1949 era şeful Serviciului Ordonanţare din centrala M.N. 158 din 12 iulie 1948. 4048 [cota S. Marcel – în iulie 1948 încadrat ca maistru ajutor în cadrul D. 265 din 19 nov. p.I.Of. David – fost fotograf. LEIZER. 215 . LERESCU. 1948. Gheorghe – în martie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. p. partea I-a. 2092. nr. partea I-a. 1948. 4743). după război medic în centrala S.S. Marcu . nr. partea I-a. partea I-a. Melania . 295 V.Of.R. 2086.angajată în mai 1945 ca informatoare diurnistă în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău. Iancu-Avram (20. 31 din 7 febr. 63-65). nr. 66 din 20 martie 1947. LEIBU. de unde va fi trecut în rezervă în 1959 cu gradul de căpitan.R. 2082.după război dactilografă stagiară în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.Of.S. p. p. nr. 25 nov. p. Iaşi cu grad de ofiţer. 4517).115 din 20 mai 1948. p.pdf.A.Of. nr. Solomovici 2004: 586). M. evocat de fostul deţinut Belu Zilber (v. nr. 1945. (M. 5335). p. 2097.P. 2085. 2091. Serviciul Siguranţă (Arhiva C. 5817).S.Of. 110 din 14 mai 1948. LEIBOVICI. partea I-a.P. partea I-a. partea I-a. 4049. nr. Marcu .S. p.P. Nisim – în 1948 încadrat agent de poliţie la Poliţia oraşului Roman (M. fiul lui Herşcu şi Roza) – încadrat ca sublocotenent la Direcţia Regională a Securităţii Iaşi în 1953.Of. fond Neoperativ.în iunie 1945 încadrat ca impiegat la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M. 159 din 13 iulie 1948.S. (M. LEIBOVICI. p. nr. 3895). 3862). M. 2084. LEIBOVICI. LEIBU.Of. Herman . Moise – în mai 1948 angajat ca om de serviciu în centrala D. Alexandru – din 1947 comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Sălaj (M. 107 din 15 mai 1945.]. partea I-a. nr.S. LEON. 2090. partea I-a. 2334).. 1948 (M. 124 din 31 mai 1948. p. 146 din 30 iunie 1947. p. 4314). p.I.S. după ce ocupase funcţia de locţiitor de şef de secţie295. 268 din 19 nov. nr.8. nr. 2085 şi nr. LEIZER.medic M. după o lună considerat demisionat pentru neprezentare la post (M. 1010). 2098. p. LEIBU.Of. LEIBOVICI.A. dosar nr. nr. partea I-a. demis la 1 febr. Oliver – în iulie 1948 definitivat în funcţia de comisar ajutor în cadrul Chesturii Poliţiei Brăila (M. 107 din 15 mai 1945. nr. 10094. 8320). partea I-a. M. nr. 1947.ro/documente/cadrele_securitatii/LEIBOVICI%20IANCU%20AVRAM. ? (n. 208 din 10 sept.Of. ulterior plutonier major la D. nr. 121 din 31 mai 1945. 2087.cnsas. 296 2099. partea I-a. încadrat la Direcţia Penitenciare. în 1947 transferat. partea I-a.P. 110 din 16 mai 1947. partea I-a. M. partea I-a.A. în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. 1011).Of. 2088. p.R.Of. partea I-a. 211 din 13 sept. 1920 Galaţi) – medic.din aprilie 1945 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.din mai 1945 agent în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 4706). 2417.Of. David . LEIBOVICI. p. M.Of. p. 2093. iniţial numit informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei în iunie 1947 (M. partea I-a. fişa sa la http://www. partea I-a. 31 din 7 febr. în mai 1948 avansată dactilografă administrativă (M. Simca . p.S. LEIBOVICI. LEIBOVICI. 707). nr. 8318.Of.I.Of. 286 din 10 dec. 2095.Of.A.Of. nr. fond Documentar. 219. 1947. 1947. Botoşani (M. M.1926-2000 Iaşi. 10923)...partea I-a. decorat în 1964 cu Medalia Muncii. 2089. dosar nr. Penchas LEIBOVICI ) (n.Of. 2083. nr. 1949. Paul (n.

pdf.G. 2179. Andrei (cf./P. M. 1948 impiegat stagiar de contabilitate la D. partea a XVIII-a).1919 Iaşi – 2000 Ploieşti297) – între 1948 şi 1951 ofiţer în cadrul D.I. 2111.I. p. la sfârşitul anului 1947 impiegat arhivă în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman (A.2100. Paul (n. ulterior încadrat local în Securitate (Fl. partea I-a. 216 .Of. 265 din 15 nov. 1947. LEVENSOHN. 77344 din 12 august 1948 în M. 1011). 587). 7241. 138 din 17 iunie 1948.şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa (Troncotă 2006: 70). M. Iaşi) – din febr. 10116). Mor – iniţial şef de secţie în cadrul C. (M. Bucureşti. unde avansează până la gradul de maior şi ocupă inclusiv funcţia de şef de serviciu298. fişă de cadre la cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. Iaşi. LOBL.org/romania/ploiestiprahova-judet-wallachia-region. Iosif – în martie 1948 comisar ajutor de Siguranţă la Poliţia Bacău (M.. 3080). Claude (fiul lui Cazimir) – evreu născut în Franţa. 2102.R. Adolf – în august 1948 comisar ajutor pus de către M. LOTE. Iosif .H. 2114.C. nr.M. 31. menţionat şi în Ioniţoiu 2006: 43 şi 1982.N. http://www. f.cnsas.Of. 55 din 6 martie 1948. al P. 31 din 7 febr. partea I-a. 2113. 4861).. LÖB. Cluj (1948-1952) (Deletant 1995b: 59. Florian – membru al comitetului judeţean Bihor al P. p. Cosma 1994).P.P.G. partea I-a. partea I-a..C. (membru de partid din 1946). partea I-a. partea I-a. 242/1948-1949. 1927) (n. 1948. al U. p. p. 1948. 60 din 12 martie 1948. 4049). Banu 2008: 324). şi A. LIVADĂ. în 1963 menţionat ca locţiitor politic la D. nr. p.C.S. LITMAN. fişa sa la http://www. nr.B. 127 din 3 iunie 1948. ? – implicat în reprimarea partizanilor anticomunişti de pe versantul nordic al masivului Făgăraş (vezi memoriile lui Ion Gavrilă Ogoranu). şef adjunct al Serviciului Judeţean Năsăud al D.Of. Roza – angajată iniţial ca dactilografă la Serviciul Siguranţă al Poliţiei Bacău.-D.P.. 2107. nr. p. 199 din 28 august 1948.J. 2109. Bihor al P. la dispoziţia Serviciului Siguranţă din cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Cluj (v. Alexandru Alfred – în iunie 1947 numit agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Eugen . profesor civil de limba franceză la Şcoala de Securitate de la Băneasa până în 1958. LICHT.I. 298 V. nr. 82 din 7 apr. partea I-a).Of. 296 M. dosar nr. nr. p. 2110. 189 din 17 august 1948. LITVIN. nr. LÖBL. Târgu Mureş. dosar nr.A.ro/documente/cadrele_securitatii/LIVEZEANU%20NICOLAE. nr.Of.X.P. 2104. şi Kovacs 2006). Löbel?) – activist de partid şi ofiţer M. 2106.A. 2103. 2417. LIST.din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M.R. din 1951 şi până la trecerea în rezervă în 1960 la Direcţia Regională Ploieşti/Prahova. LITMAN. Nicolae (fiul lui Nat(h)an şi Beti LEIBOVICI. 48.Of. implicat în reprimarea revoltelor împotriva colectivizării. LEVENSON. 110 din 18 mai 1945.N. LIVEZEANU.din 1 aprilie 1948 lucrătir calificat la Direcţia Poliţiei de Siguranţă a D. p. un anumit “Livezeanu (n. ff.iajgsjewishcemeteryproject.Of. în martie acelaşi an numit comisar ajutor la Direcţia Poliţiei de Siguranţă (v.C. Paul VIZENFELD la 7 iulie 1924. colonel de securitate în Oradea. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. 220-231. p. fond Comitetul jud.I. 2112.C. nr. v. LOBEL.R. 2101.html. încă activ în 1970 (Solomovici 2004: 586.P. 2105. 2108. partea I-a.R. XVIII. altor surse LOTHE) – locotenent. ? . fond Neoperativ. 297 Îngropat la 6 iulie 2000 în cimitirul evreiesc din Ploieşti. LEVY.R.Of. nr. şi M.Of. partea Ia. M.C..M. partea I-a.Of.C. Edgar(d) (n. 146 din 30 iunie 1947. (1951) (v. apud Ţârău 2002: 182. 2038). Levenson)” este menţionat şi ca torţionar la începutul anilor ’50 la penitenciarul din Bacău în “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” (în Ioniţiu 1982. nr.S.Of. partea I-a. Practic a adoptat numele de serviciu din S.I.R. p. Serviciul Contabilitate (M. 5190 (solicitarea).S. iar pentru românizarea numelui în baza deciziei ministrului Justiţiei v. 5335).T.

în oct. William. partea I-a. partea I-a. (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. 151 din 3 iulie 1948. 2006: 237.S. (M. 8987. 16 din 20 ian.A. p. LUDESCHER) (n. M. 144 din 25 iunie 1948. 293 din 18 dec. n.P. 200 din 4 sept.în septembrie 1945 numit comisar la Chestura 2 Poliţie din cadrul prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 2121. 225. LUSTIG. după război angajată ca agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. p. şeful Siguranţei Bistriţa între 1945 şi 1946 (Cosma 1994: 81. trecut în rezervă în 1955 (Fürtös 2007: 413-414 şi n. începând cu 15 august 1945). nr. p. 983)..Of. după alte surse 1919) – medic M. 2126. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania (1936-1939) (Adorian et al. LÖWY. Mişa Vechter. p.Of. 2067 din 20 oct. respectiv “Wächter”) – ilegalist. LUPAŞCU. 2117. MAHLER. la spitalul din Sighet.Of.Of. partea I-a. nr. nr. 19). 1948. 655).1910 Iaşi.C. în decembrie 1946 transferat la Detaşamentul de Poliţie Episcopia Bihorului (M. 2127. partea I-a. Botoşani (M.I. iar apoi transferat în centrala D.. 4706). nr. MAHLER.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Ştefăneşti.Of. 12860). anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii (1953-1956).a. LUSTIG. partea I-a. 6937. n. partea I-a. p.XII. partea I-a. Avram – în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Chestura Poliţiei Brăila (M.: 109.S.2115. 5360).Of. nr. LUPOVICI. Nastasă şi Varga 2003b: 210). nr. 2129. nr. 1947. 3.. (1948-?) (Cosma 1994: 83). 60. p. p. 2116. uneori ortografiat şi Wehter. 1971: 210. în 1949 cu grad de locotenent-colonel de armată. nr. 2120.A. LUNGU. 10483. emigrat în Israel (C. 107 din 15 mai 1945. LUCA. 193 din 21 august 1948. LÖWINGER.Of.S. inv. Cotovschi din 1955). Iacob (uneori ortografiat şi “Lusztig”) . partea I-a.R.S. 4495). partea I-a. în august 1948 transferată la Inspectoratul Regional de Poliţie Braşov.R.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. decorat în 1949 (când încă nu îşi schimbase numele) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1944. apoi Galaţi. demis din funcţie la 1 febr. LUSTGARTEN.A. nr. p. M. nr. 2122. ca locotenent-colonel de artilerie activ în Forţele Armate (D. 289 din 13 dec. p.I.Of. partea I-a. care îi indică şi numele nativ. fond 495 (“România”). nr.P.A. apoi în U. M.Of. Berindei. Elemer – după război pretor la Inspectoratul Gneral Administrativ M. la Serviciul de Siguranţă (M. 126 din 6 iunie 1945. Hoisie . 2119. 1949. 1946. partea I-a. 4. 136 din 19 iunie 1945. 2130. 217 . 1948 (M. H. Iosif (n.Of. Adalbert – în martie 1946 comisar ajutor la Chestura Poliţiei municipiului Cluj (Andreescu. 3895). Levu – după august 1944 inspector de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional Constanţa.G. 2125. pensionat pe caz de boală în octombrie 1947 (M. 3895). nr. nr. Iosif – în august 1948 era curier în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. Z. Niculae 2004: 32). 107 din 15 mai 1945. Oradea. 201 din 31 august 1948.Of. LÖWUI. 7261. Lupu 2011. nr. partea I-a. în ianuarie 1949 avansat prim-pretor (M. 1947 reîncadrat (retroactiv.P. p. Diamant 1979: 371. 1947. Goma 2007: 118).Of. David – subofiţer la Serviciul Judeţean Someş al D. LUSTIG. 2131. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. LUNGU. Iancu . nr.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M.C. 5127). M. 30 din 6 febr. 2124. partea I-a. 1732 alias “Victor Ţiganul”). 275 din 27 nov. 1945.G. din 1950 medic la penitenciarul din oraş. nr. partea I-a.R. p. LUPU. Sugarman f. dosar nr. 1947. partea I-a. nr. nr. Maxim – în 1947 comisar în cadrul centralei D.D. p.I în 1948.R. Francisc – originar din Năsăud.Of.Of. 2128. la fel ca şi în autobiografia lui Gr. 5603). C. secretar al organizaţiei de bază P. A III-a. 286 din 10 dec.I. Theia (verişoara lui Iosif Chişinevschi) – ilegalistă.A. David . revenit în ţară în august 1944 ca maior al Armatei Roşii. 116 din 21 mai 1948. p. Dobrincu şi Goşu 2009: 510-511. p. 1947). 2123.Of. partea I-a.P. LUPU. p. M.Of. Mihail (n. partea I-a. MAER. 10920. p.Of. Jak – medic încadrat la Spitalul Militar M. p. 8202). 230 din 6 oct. 7774). 2118.

partea I-a.Of.1919 Arad – 1967 Bucureşti) – încadrat cu grad de comisar la Chestura de Poliţie Arad în iunie 1945. partea I-a. partea I-a. u. p. nr. Andrei – în 1946 numit comisar-ajutor la Chestura Poliţiei Timişoara (M. (nr. nr. 2136. partea I-a. partea I-a. partea I-a. MANDELBAUM.I.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. inv. 12942). 8800).. nr. 1924 Chişinău) . 1948. 2605). Arad (1952-1955). partea I-a.pe lista din 1945-1946 a celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. al P. 30 nov. p. 3/1952 vol. MANAŞCU. Herşcu – numit în mai 1945 detectiv clasa a II-a în centrala D. ff. p. 108 din 16 mai 1945. inv. p. p. MARCOVICI. B.Of.A. membru al Brigăzilor Internaţionale în războiul civil din Spania. nr. nr. iar în mai 1948 la Serviciul de Siguranţă al Chesturii de Poliţie Arad.I. cu un intermezzo ca director al M. încadrat în 1947 prin decret regal ca sublocotenent în rezervă în Forţele Armate pentru merite antifasciste. p. MANDEL. listă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş (A. al P. 2133. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1979). 2038). din mai 1945 comisar-şef în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 71 din 25 martie 1948. 231 din 10 oct.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. I. partea I-a. I). 163 din 17 iulie 1946. partea I-a. p.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. şi fişa sa de cadre la http://www. 2144.Of. 10925. nr. 4517. 92 din 17 apr. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş). p. (M. până la trecerea în rezervă în 1965 cu gradul de colonel. nr. 2138. dosar 9.Of. MAIER. Bjoza 2006.Of. (nr.2132. M. transferat în 1947 la Poliţia Orşova. 3/1952 vol. Matei – maior de Miliţie. MAIER. 3080).G.P.Of. 1946. 1946 pentru motive disciplinare (M. 62 vol. Paula – în 1952 funcţionar civil în cadrul M.S. n. la Direcţia Regională Timişoara (1948-1952).-maj. p.N. fd. M. 2134.. David – după război maistru autor în cadrul D. MANDEL.cnsas. 97. Alexandru . partea I-a. partea I-a. la Direcţia Regională Stalin/Braşov (M. 1946 în M. nr. 2135.C.R. 110 din 14 mai 1948. p.Of.A. I. u. Avram . în 1946 prezent ca agent în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj. (M. 1946.C. 122 din 31 mai 1947. partea I-a. nr. p. nr. M. 135 din 18 iunie 1945. 1945. 2145. nr. 218 .ilegalist. p.S. unde ocupă funcţia de şef de birou. 65 din 19 martie 1947. Roland Emil (n. 107 din 15 mai 1945. 3895). 253 din 1 nov.III. 2137. 1947.C. MANDEL.Of.S. 291 din 16 dec. Dorel [alias]. 1371 din 7 ian.Of. 158)). 3957). respectiv III. 62 vol. nr. 4706 şi M. p. după transformarea Siguranţei în Securitate lt. I.Of. MANDEL. 5098).C. Wilhelm – în iunie 1945 numit comisar în cadrul D. dosar nr. Solomovici 2004: 588)299. SCHNEIDER) (n. 82 din 7 apr. decizia ministrului Justiţiei nr. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.ro/documente/cadrele_securitatii/MAIER%20LAZAR. apoi D. 2140. respectiv II). partea I-a. p.Of. p. Iancu – în 1947 agent. 2141. 7490. fond Documentar. iar apoi. nr. 2139. v. partea I-a.. fila 19.Of.R.G.A. 4312. (M. care trebuie să rămână în România” [poziţia 27].R.R. 1947.S. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 121 din 31 mai 1945. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286.S. MANEA. nr. partea I-a. nr.Of. din 1947 profesor de limba rusă la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi (M. nr. (M.pdf. 126 din 6 iunie 1945.S. 4143. arhiva C. MANEA. 96 din 25 apr. p. 3977). ulterior transferat la Comisariatul de Poliţie Huedin.M. Marcu .Of. v. v. MARCOVICI. pentru schimbarea numelui. 299 V.G. 4355. MARCOVICI. 286 din 10 dec. nr. p. desituit în dec. Carol – în 1952 locotenent M. 4147). Lazăr (11. 9763).P.P.a.Of. 2142.P. partea I-a. Piteşti în 1953. 141-2.S. nr.Of. MARCOVICI. 104 din 7 mai 1948.. p. partea I-a. M. 2143.Of. în 1948 era agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. 1946.Of. partea I-a.a.

Of. nr. Hava (Tzirola) (căs. 63-65.C. I.Of. 2150. p.Of. Zahariuc 2009: 185 şi 2010 II). nr. 2155. nr. 2148. 60 din 12 martie 1948. Aviva Enav. Nussem – în martie 1948 numit comisar şef de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. Alexandru (“Saşa”) Mateescu. 7957). M. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.S. 2163. nr. B. căsătorită cu Şiche (Shiki) Mateescu (d.S. (M. p. 110 din 14 mai 1948. ff.după august 1944 detectiv în cadrul D. 30. Mihail (n. 157 din 14 iulie 1945. – angajat al Securităţii din Huşi la sfârşitul anilor ’40 (Neştian 2010: 87). 3/1952 vol. fond Documentar.a. nr.Of.C. 121 din 31 mai 1945.C. 3895).P. MARGULIUS. 5998. MĂNESCU.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. I. Stefan – în 1948 era comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Oradea (M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. Brucăr) şi un fiu.Of. R. 2149. p. decizia nr. 2165. S.VII.Of. partea I-a. MASSLER.a. MATIAS. p. 4048 [cota S..Of.din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. din 1947 detaşat la cabinetul ministrului Afacerilor Interne (M. (nr.Of. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. nr.2008) (v. iar apoi stabilită în Franţa. 2152. Max – angajat în aprilie 1945 ca agent de poliţie în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi. MATEESCU.I. a solicitat şi reobţinut cetăţeania română (M. MARINA.2011 Paris) – anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. dosare anexe. MARCU. 5099). (nr. 2154. Iuliu (n. Stela . partea I-a. al P. partea I-a. 6867. nr. M.. şi Solomovici 2004: 588). (1948-? (probabil 1956)).G. 2160. 2164. MARKOSI.Of.C. 2157. cu Elza. Bernard . Froim . 1947. p. partea I-a.R. 1945. partea I-a. în 1948 (Cosma 1994: 47).. la Circa 7 Poliţie (M. 4425). 43 din 21 febr. 1516). 4313).N. p.S. dosar nr. p. partea I-a. nr. Antal . 2158.]. 5983). I).S. nr. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.A. 2161. 165 din 20 iulie 1948. Goma 2007: 118). în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M.A.din mai 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. p. Cosma 1994: 81.C. inv. MAYER.. Solomovici 2004: 588. 4518). al P. MARCUS. 2010). dosar nr. Ella (n. partea I-a. u. şeful Regionalei Bistriţa Năsăud a Siguranţei (1946-1947).Of. fiica sa.R. partea I-a. 119 din 29 mai 1945. partea I-a. 14. partea I-a. partea I-a. p. 2162. căs. 63-65).1913) – fost comerciant de stofe.10.R. partea I-a.1917 Bucureşti) – după răuboi comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. nr. u.S. Sandu .R.A.N. 2159. 122. p. – în septembrie 1945 angajată informatoare diurnistă dactilografă la Brigada Specială Economică a Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.din mai 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dej (M. 2147. 2156.P. 2179).2146. nr.după război agent principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 176 din 4 aug. 411/1952) (v. Michail MARCUS) (n. inv. al P. nr.C. MARCUS.Of.I. care locuieşte la Paris. MAYER.R. MARGULIS. (1979). 710/20. p.I. Leon – din iunie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Bârlad (M. 1948. 206 din 11 sept. MARCU. MARX. ? (alias) – în subordinea colonelului Grigore Naum la Direcţia IV Contrainformaţii Militare a D. ff. MARCU.S. 62 vol. 5127). 136 din 19 iunie 1945. p. p. Iţic .G.G. 2178. ulterior transferat la penitenciarul Braşov.717 din 4 219 . fond Documentar. ulterior emigrată în Israel.P.P. Haim – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. a avut o soră. MARCOVITZ.Of. 60 din 12 martie 1948. 4048 [cota S.XII. 539.Of. IŢICOVICI) – ofiţer politic la penitenciarul Piteşti în timpul “reeducării”. MATHIAS. destituit însă după doar două luni “pentru abateri de la îndatoririle profesionale (Arhiva C. partea I-a. 2151. 135 din 18 iunie 1945. Jack (în unele documente ortografiat “Mattes Jack”) – comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă Bârlad/Vaslui după august 1944 (M. Etla Basea) (1918 – III. MĂRCULESCU. Ion (n. nr. 107 din 15 mai 1945. Ion Carolu – locotenent-colonel de Securitate. v.]. MARCU.G. şi Jela 2001.Of. 2153. emigrat în Israel.

în iunie 1948 transferat la Chestura de Poliţie Constanţa (M. nr. 4049). C. partea I-a.A. p. î n iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M.Of.Of. Focşani.. 31 din 7 febr. MESINGER. 1947. nr. 4049). partea I-a. p. MEISTER.pdf.numit în iunie 1948 maistru în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. Willy . p. 110 din 18 mai 1945.E. 2170. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr. 110 din 18 mai 1945.Of. partea I-a.Of. Menora. nr.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. încadrat la sfârşitul anilor ’40 la Spitalul Militar Focşani (C. partea I-a. nr.VII.S.C. 7742). 2179. 2172. p. 2183.. p. 110 din 18 mai 1945. 226 din 4 oct. Eugen – din 1 mai 1945 comisar la Poliţia oraşului Sighet (M. 18.P. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr. nr. 2241). în iunie 1948 încdrat referent şef în centrala M. 1913). 1011). 2169.of.din 1 aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. MICLE. 144 din 25 iunie 1948. p. I. 1945. p. 2178. 3699 din 30 apr. 116/1965 2168. 5032). 1948. (M. p. 2167. nr. nr. 2173. 5603).război comisar la Chestura de Poliţie Timişoara. 3293. MEDVEDOVICI. MENDELSOHN. 140 din 19 iunie 1948.Of. 133 din 11 iunie 1948. nr. Herman Naftali – din 1948 lucrător calificat în centrala D. v. p.C. MARCOVICI.A. partea I-a. M. Iancu – din 1 aprilie 1948 contabil-ajutor la Serviciul de Siguranţă Tecuci (M. 3694 din 30 apr. a D.2006300) – activist la comisia 300 V. 4049). nr. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. (nr. 220 .a. David – în 1948 încadrat comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Iaşi (M. în 1952 locotenent M. MERDLER. Iosif – în 1947 agent la Poliţia Suceava (M. 5673). partea I-a. 10927. anexa la dosarul nr. Teodor Ioan (n.Of.Of. cu referat de cercetare la fd. partea I-a. I). p. (M. MEYER. 2171. p. 2177.în sept. nr. inv.Of. MEDLER.R. 4049). nr. u. p.1923 Bucureşti – XII. 11025). partea I-a. MEŢIANU.I. şef-adjunct al dispensarului medical al Securităţii din Timişoara în anii ’50. partea I-a. 1945. Paul . 287 din 14 dec.Of. Rene . p. M. 62 vol. Silviu – de profesie arhitect.Of. 151 din 3 iulie 1948. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p. rubrica „Decese” din Realitatea Evreiască la http://www. p. inv. M. 182 din 11 august 1947.romanianjewish. 1947. partea I-a.C.A. nr. 5360). v. Verner . MICHEL. v. ME(I)EROVICI. partea I-a. Ferdinand (1906 – 1974 Focşani) – medic. Titu Laurian – colonel.org/db/pdf/nr266_267/pagina22. MEER. partea I-a.Of.Of.M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.I.I.C. locotenent-colonel. 2176.din aprilie 1945 secretar al Poliţiei oraşului Fălticeni (M. MEEROVICI. v.R.G. partea I-a. M. L. 2182. al P. 2181. Iosif . 2166. 150 din 6 iulie 1945. p. 1945 încadrat comisar la Direcţia Siguranţă a Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 61 din 13 martie 1948. nr. MENDELOVICI. MICHELZON.P. partea I-a. p. 7083). 1945. 110 din 18 mai 1945. 199 din 3 sept. nr.G. 2174. Gutman . 2888 din 12 dec. MERLING. al P.P.Of. 8649. Albert – în martie 1948 numit comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. partea I-a. partea I-a. 2175.C. 51 din 2 martie 1948. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. nr. nr 7 (iulie 2010). 5227. MEIROVICI. 92780 a Ministerului Justiţiei din 8 oct. cerere în M. MENDELOVITS. nume românizat prin Decizia nr. 3/1952 vol. Iosif . (1953). 3699 din 30 apr. 1945 în M. (M.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr.R.Of. 19 şi “Figuri evreieşti din Focşani”).Of.Of. ? – medic. al P. p. 2180. partea I-a. zis “Tedy”) (n.dec.

C. 2191. 40002. partea I-a. şeful direcţiei Secretariat din cadrul M. 253 din 1 nov. (1946-1947). . nr. şi în secţia de cadre a comitetului orăşenesc Bucureşti al P. 5784.G. C. 1947. 59 din 11 martie 1948.colonel. clasa IV-a. Verner)) (1908-1995) – ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. inv. nr. trecut în rezervă şi transferat la Ministerul Chimiei. după război ofiţer în S. Wexler & Popov 2002 II: 825.R. 2186. 1378)). până în 1950 (Levy 2002: 207. 151 din 7 iulie 1945.1913 Podul Iloaiei. p. vol. Pelin 2008. I.C. prin Decretul regal nr. p.S. inv.N.G. partea I-a. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.S. locotenent major în 1952. partea I-a. M... MOISESCU.C. probabil emigrat în Israel.Of. şi Andreescu. activist în secţia de cadre a sectorului M.: 109. 2147). 221 .: 110). Mircea (n. partea I-a..P. cu grad de maior. MIHAIL. 203. I).Of. 302 Pentru schimbarea numelui. decorat cu ordinul Steaua R. M. 2066 din 20 oct. Solomovici 2004: 570).A. nr. 4708. (nr.. 126 din 6 iunie 1945.M. emigrat în SUA (Jela 2001: 41.P.a.I. MINTICI. 7086).php?entry=entry070726-085833. căs. nr.I. KLEIN?) – funcţionar civil în cadrul M. p. 2190. Adolf KLEIN. MIROIU.de presă a Comitetului judeţean Ilfov al PCR (1944-1945).în iunie 1945 încadrată şefă de birou la Inspectoratul Regional de Poliţie Piteşti. 2002). dosar nr. şef al serviciului de anchete şi cercetări în sectorul ministerial al P.A. 226 ş. nr. 225.S. încadrat în 1950 în S. Lupu 2011. fd.Of. 1947. fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. 182 din 11 august 1947. p.R. http://www. 2185.ro/viorel/sblog/index. 108 din 12 mai 1948. Vezi şi Teodor Wexler.a.P.C. (?) MICU. p.S. ff. 2187.U. şi şef al serviciului de cadre în centrala Ministerului Industriei Hârtiei (1948). Andrei (n. Recurs – fila 9.M. Oto – în 1948 era şef de birou în centrala D. Niculae 2004: 32). la începutul anilor ‘50 (redactor al unor documente oficiale reproduse în Andreescu.S.R.Of. MIHAILOVICI. v.V. p. 301 V.. cu toate distincţiile retrase în 1968 (fusese implicat în torturarea unor persoane din “lotul Pătrăscanu”301) (A. ulterior cu evoluţie necunoscută. I. fond 495 (“România”).S. Iacob (n. partea I-a.Ap. nr. MICU. 2192.R. nr. fiul lui Moshe şi Haia Feiga (n.). WEISSBUCH. 589 şi 2003: 167. Sugarman f. partea I-a. 1947 (M. Leon (n. MIRONESCU. al P.G. ff. 9763). Nastasă şi Varga 2003a: 248).R. de unde se va pensiona în 1972 ca director adjunct ICECHIM. D. p. fiul lui Avram Ludovic şi al Margaretei (n. Lupu 2011. Cosma 1994: 48. David (n. Iaşi) – angajat subinspector de poliţie în cadrul Inspectoratului regional Iaşi în mai 1945.u.R.C. inv. Zbăganu 2001).R. 13-16). la 24 iulie 1912. dosar nr.viorelarion. (1948-1958). 2188. la Serviciul Personal (M. încă în funcţie la sfârşitul anilor ’40 (M.I. Nastasă şi Varga 2003a şi Duţu et al. Levy 2002: 123. în Forţele Armate. 1967. la http://revista. u. nr. în august 1947 însărcinată cu atribuţii de Siguranţă (M. 237 din 14 oct. Moise Aron – în martie 1948 angajat informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a.Of. 1-19. partea I-a. cu Emilia (1917-2000). director de cadre la Editura Partidului Comunist Român (1949).I. 9243.P. 1/1948. 3894. tatăl Mioarei (1949-1965).P. MIRESCU.Of.. 107 din 15 mai 1945.ro/?location=view_article&id=419. v. 3/1952 vol. 2189.memoria.I. nr. v. “Procesul sioniştilor”. Leon DAVIDOVICI) (a mai folosit şi numele de serviciu “Mureşan”) – şef de birou la Direcţia V Cercetări Penale a D. ELIAS) . Sara (n. voluntar în Spania (Sugarman f. trecut în rezervă la 5 oct.a. Mircea MEEROVICI302) (20. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. I.Of. 4268). 2184. după război şeful Direcţiei Cadre a Ministerului de Interne între 1949 şi 1954 cu grad de maior. Solomovici 2004: 217. în 1951 transferat la Direcţia V Cercetări Penale. M.. apoi D. 223. Isac)) – ilegalist (membru de partid din 1927). după roeorganizarea Siguranţei în Securitate locotenent la D. 7346.Of.. 62 vol. dosar nr. Piteşti (A. p.

Of. 272 din 24 nov. 1948 angajată informatoare diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. doc. nr. partea I-a. după 1989 încadrat. p.Of. 2206. MUNIU. implicat în anchetele din 1956. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. 4049). 3694 din 30 apr. nr. nr. în Forţele Armate. nr.Of. p. partea I-a. nr. partea I-a. (?) MOISESCU. 1857. în februarie 1947 numit comisar la Comisariatul de Poliţie Săveni (M.P.A. 110 din 18 mai 1945. Sălaj (M. Iulius . partea I-a. 110 din 18 mai 1945. Grigore (n. în 1941 în atenţia Siguranţei pentru activităţi comuniste (v. 4264). Nicolae Burlui) ca torţionar în cadrul Securităţii locale. biroul de Siguranţă (M.S. cu grad de comisar-şef.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. v.angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Jibou. P. partea I-a. nr. 1911. 1947. 2199. p. 41 din 9 febr. 5467). NADLER. partea I-a. fond 495 (“România”).Of. partea I-a. 4049). 1947. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 2196. nr. lista în Mâţă 2007. dosar nr.Of.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D.Of. partea I-a. Aura . M. partea I-a. Reinholt – din aprilie 1945 secretarul Poliţiei oraşului Rădăuţi (M. 51 din 2 martie 1948.S. 2195. Avram – din aprilie 1945. Ioan . Jaques . Ilie – colonel M. p. prin Decretul regal nr. 10921).VIII.. Artur-Karoly (n. 1910). nr. p. nr.I. 2204. 2197. 3895). refugiat în U.G. 4048). 286 din 10 dec. M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1953).Of. Naum Menaşevici ROTHSTEIN. p. (M. 248 din 27 oct. Arnold . evocat şi de foşti deţinuţi politici (ex.în iulie 1948 angajat comisar-ajutor de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Brăila (M.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.G. 2207. zis “Grişa”) (n.. Uşer – din aprilie 1945.Of. 107 din 15 mai 1945. MONDROHOVITZ. 108 din 12 mai 1948. NADLER. NAUM. 10394). M. Adela – încadrată la 1 aprilie 1947 comisar ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of. 9594. nr. MOSKOVITS. 286 din 10 dec. MOISESCU. NATANSOHN. 1270). 1948. p.1927) – în anii ’50 torţionar al Securităţii TârguMureş. Betty – în 1948 era agentă principală de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. partea I-a. p. respectiv Ioniţiu 2008:88. 3694 din 30 apr. p. unde numele îi este ortografiat eronat “Natanscha”). 2198. nr. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. MOSCOVICI. numit în 1947 comisar la Comisariatul de Poliţie Mihăileni. Hortense . 2194. v. 2202. fond 495 (“România”). 18. ortografiat Moscovici Artur-Karol). MUND. inv. p. 110 din 18 mai 1945. cu grad de comisar-şef. partea I-a. MOSCOVICI.Of. nr. 1947. 1637). M. partea I-a. (Cosma 1994) (v. 144 din 29 iunie 1945. dosar nr. cu dosar la Comintern (INCOMKA. 10922).R. 2201. p.2193. 2203. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. NADLER. 162 din 16 iulie 1948. p. 2209. succesive evenimentelor din Ungaria. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr.în febr. partea I-a.Of. 2200. 225. 10). partea I-a. v. MOZES. partea I-a. Solomovici 2004: 589. nr. 2012). 144 din 29 iunie 1945. şi M.Of. 2205.Of. 110 din 18 mai 1945. 3694 din 30 apr. 164 din 19 iulie 1948. 40 din 18 febr. Herşcu zis “Wolf” . ulterior funcţionară la Direcţia VIII Cadre a D. p. 1948.Of.în iunie 1945 numit comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. cu grad de căpitan.S. în ciuda protestelor fostelor sale victime ca avocat al baroului local (Bottoni 2010: 170.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 4049). partea I-a. partea I-a. 1389).Of. nr. NAFTULE. 46 din 25 febr. 1947. MOSCOVICI. p. nr. p. 1947. nr. poziţia 353). 5933). MOSKOVICS.P. inv. p. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 5969 şi respectiv M.Of. 5467). 225. Francisc . partea I-a. p.Of. paraşutat în România în 1944.Of. 2208. Lazăr . Bălţi) – ilegalist. nr. 222 .

M. Luiza (n. 1993.1928 Otopeni – 2001 ClujNapoca) – angajat în 1958 la Direcţia a V-a a Securităţii Statului. Goma 2007: 118).P.Of. calitate în care este decorată prin Decretul nr. fişa sa la http://www. Alexandru (n. partea I-a.-D. ELMAN.B. apoi transferată la Direcţia “F” a Ministerului de Interne. iar în anii ’50 al Direcţiei a V-a Cercetări Penale a D. fiica lui Avram) (d.S. în anii ’90 trăia în Statele Unite.G.cnsas. 8). Amalia Luiza FISCHER. Bacău) – angajat al Direcţiei Regionale. (Litman) Nelu – maior. Mikhail Iosifovici Navroţki) – evreu basarabean.cnsas. 2006: 79. Dobre et al. 2216. Gheorghe (n. 2213. – P.A.A.I.R. I-a. 253 din 1 nov. 75). partea I-a.d. Iordan (25. căs. soacra lui Paul Goma (Balaş 2008: 413. 4355). -col.P. Banu 2008: 325. din Soroca. când este trecut în rezervă cu gradul de maior305. V. 165 din 24 iulie 1945. ulterior exonerată. în cadrul Inspectoratului Judeţean Teleorman303. Lupu 2011. SCHWARTZ) . inter alia. NEGRU.D.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 2000) – ofiţer la Direcţia a II-a Contrasabotaj a D. 2218. Jean Pierre .C.A. 8019)din 1948 general-maior de Securitate. p. (M.P. Solomovici 2003: 120-1. la San Francisco (v. 2214.P. şi Watts 2011: 196 n.I. din 1969 până la trecerea în rezervă în 1981 până la gradul de lt. după război agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei) (M. Pavel (alias) (n. nr. emigrat în anii ’70 (după fiicele sale) în Israel. Deletant 1999: 332. Gherşon. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.. Dobre et al.1935 Alexandria – 1995 Slobozia. 2006: 82. 2212. Cosma 1994: 45. nr. în anii ‘90 pensionară M. C.P. ilegalist (inclus în tabelul 3 al corespondenţei P. Berindei. 2. 201.S. ulterior profesor la Şcoala de 303 304 V.I. în dosarul “dosarul Pătrăşcanu”. III-a. 9763).P. 122 din 31 mai 1947.R. şeful Direcţiei IV Contrainformaţii Militare. secţia raională Urziceni. stabilit iniţial în Tel Aviv. p. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1947. în sept.R. 2215. Dobrincu şi Goşu 2009: 215-6).M. NEDELCU. 202 din 3 sept. din 1940 (v. al P. nr.ro/documente/cadrele_securitatii/NEGREA_PAVEL. NEGREA. 662. iar în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C. de fratele ei. 1947. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. rar menţionat şi în varianta “Gingol”) – încadrat comisar-şef de poliţie în cadrul centralei Siguranţei. iar la un moment dat director al Editurii P. până în 1952.Of. 2210. 3”) (1953-1958).1933 Coteşti.cnsas.R. partea I-a. 1947 numit de ministrul Justiţiei secretar general al Asociaţiei Editorilor din România. NEGREA. p.S.G. iar din 1967 până la trecerea în rezervă în 1985 (cu grad de colonel) ofiţer şi şef de serviciu în cadrul Direcţiei a IV -a (în ClujNapoca şi.S. NEIDMAN. nr. din partea Editurii P. Oradea)304. şi http://www. infra).C.pdf. 13. Goma 2007: 118. profesor la catedra de drept a Şcolii de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1961. Berindei.R. 70.VIII. Mihail (n. n.R.Of. 6307). când este destituită şi anchetată alături. fiul lui Florian şi Eliza) – între 1956 şi 1967 avansează până la gradul de căpitan în cadrul Direcţiei Regionale Bucureşti. Niculae 2004: 32).R.G. GALL (fiul lui Iosif şi Iulişca) 29.ro/documente/cadrele_securitatii/NERISANU%20ALEXANDRU. NEGRU.pdf 223 . 1947 (M.2066 din 20 oct.pdf. devine şef de catedră (limbi străine) la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa (oficial “Şcoala de Ofiţeri M.I.. cf. p. 305 V. Cosma 1994: 47. 2211.ro/documente/cadrele_securitatii/NEDELCU_IORDAN. intermitent.Of. 2217.C. căpitan la D. consilier în M. NĂVODARU. Dobrincu şi Goşu (2009: 160.A. NAVROŢCHI. NERIŞANU. fişa sa la http://www. Troncotă 2006: 63.C. Vrancea (fiul lui Ignaţ şi Aneta) – d.” clasa a II-a. Rosek 2006: 101. Nicu (n. Suceava (v.. (1947-1953). după trecerea în rezervă traducătoare la diverse edituri.I. (1954).anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii în anii ’50 (C. 633. ulterior Inpectoratului Judeţean Bacău între 1962 şi 1988. 2006: 44. partea I-a. Petre Năvodaru.

după înfiinţarea Securităţii general maior (la înfiinţarea D. Ioniţiu 2008: 88-93). Nicolschi semnat de Marius Oprea. inspector general în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (1947-1948). ilegalist (nume conspiratriv “Vasea”). 306 307 La http://www. p. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 1945. nr.P. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M.S. 255 din 7 nov. până la trecerea în rezervă în 1960. după război infiltrat în Siguranţă. angajată în Direcţia Generală a Miliţiei cu grad de maior (în anii ’50) şi funcţia de şef de birou. Hofman – din 1945 comisar la Poliţia Satu-Mare (M. p.net/1/31.Securitate din Băneasa. 111/1955 şi 57/1956).A. I. Buzatu & Cîrstea 2010: 286 n.S.C. (?) NICOLAU. Retta – medic. NICOLSCHI. Troncotă 2006: 23. singura sursă care îl include unei liste de ofiţeri de securitate “cu toţii evrei basarabeni” fiind Troncotă (2006: 63). după război infiltrat de sovietici iniţial director general al Inspectoratului General de Contro (1945). p. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. 4144). partea I-a. al P. p. Basarabia – XII.. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. încă în viaţă în 1992 (Arachelian 2010. emigrat ulterior în SUA (M. fond “D”. fond 495 (“România”).. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. 68). NICOLAU.S. (dosarele 173/1952.Of. adjunctul lui Drăghici şi secretar general al M. 41-2.I. ulterior activist al secţiei Organizatorice a C.Of. 3862).IV.I. p.1903 Orhei. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.Of.). 1961 cu gradul de gen. ulterior.-lt. dosar nr.P. condamnat pentru spionaj în favoarea U. Boris Aleksandrovici GRÜNBERG. (M. Iacob (Iakov) Calica.S. (1948-1953). 2224./M. 2221. partea I-a.G. N. Serghei NIKONOV) (1905. 5603).tiuk.B.I. 3862).D. vorbitor de limbă rusă: comisar-şef şi ajutor al şefului Corpului Detectivilor din cadrul D.A. C. fiul lui Alexandru şi Rozalia) (2. nr. NICOLSCHI.I.XI. Iozefina (n. în august 1945 numit inspector şi delegat cu conducerea Chesturii de Poliţie Iaşi. 44.Of.C.S. Vezi şi materialul despre Al. ofiţer N.G. Catalan 2001/4. Lupu 2011.R. la adresa sus -menţionată.P. Basarabia – 1999.R.A.R. Marius Oprea f. (1945-1946). apoi în funcţia de director al S. 225. trecut în rezervă la 31 ian. subdirector general (locţiitor al directorului general) al D.cu stagiu de partid recunoscut din 1940 (M.reea. 96 din 25 aprilie 1946.Of. Niculae 2004: 32.VI. zis “Saşa”) (.K. preluat şi în Corvin Lupu (2011). Goma 2007: 118. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (A..R. 151 din 3 iulie 1948. inspector general în cadrul D.1992 Bucureşti) – ilegalist. în noiembrie 1945 încadrat ca inspector adjunct de poliţie în D. 47-9. Jela 2001: 199-202307). şeful biroului II (Contrainformaţii) din cadrul Marelui Stat Major al Armatei. partea I-a. 2. NEUMANN. iar prin Decretul nr.. (1947-1951) director al Direcţiei A/I Informaţii Externe a D. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. 2006: 12. Ioniţoiu 2006: 26. ulterior general-locotenent de Securitate (la momentul trecerii în rezervă).G.S. în perioada interbelică. 2223. a doua soţie a lui Nicolschi./M.G.I. 2335. & Caţavencu 2004.S.a.1915 Lăpuşna. 1).G.1987) – evreu basarabean. partea I-a. 6703. în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. M. 30.I. Troncotă 2006: 63. p. Dobre et al. Cosma 1994: 30.. dosar nr.S. şi şef al Corpului Detectivilor (1946-1947). 79.G. 34.V. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a .S.S. în 1948 încadrată la Spitalul Militar M.html. 2632. 9800. 110 din 16 mai 1947.S. 174 din 3 august 1945. partea I-a.S. 72 din 26 martie 1948. (1951-1954). 2222.R.S.P.G.306). Goma 2007: 118. Chişinău – 16. ulterior în D. f. decorat prin Decretul nr. p. Sergiu (n. Watts 2011: 196 n. nr. doc. nr. 2220. 224 .P. inv. 2219.S.Of. Solomovici 2003: 126-36 şi 2001 II: 43. NOVE.G./D. 110 din 16 mai 1947. Cosma 1994: 25.S. nr. Victor (n. partea I-a.C. (19531961). 47-8. Bucureşti) – generallocotenent. Solomovici 2003: 133 şi 2004: 217. 52-3.P. MARCOVICI) – ilegalistă. nr. nr. 158. 10985. Alexandru (n.Of. de regulă considerat etnic rus.

10924). 286 din 10 dec. 1945.A.XII.R. partea I-a. Beri ORNSTEIN. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. unde din 1955 ocupă funcţia de locţiitor al şefului direcţiei regionale. în cadrul Brigăzii Mobile de anchetă. 30 din 6 febr.ziarulfaclia. 286 din 10 dec. 182 din 11 august 1947. 219. un Ilie Oprescu.I. nr. când urmează Şcoala de ofiţeri politici M. 277 din 29 nov.Of. din 1948 locotenent. 1961 pentru sionism. apoi locotenent în cadrul D. Deletant 1995b: 60).1921 Bârlad . Nilu Aronovici. 7086). între 1951 şi 1952 la D. 14. Ioanid 2005: 82). p. 8319). Reghina – concubina lui Zoltan Hirsch (v. 3977.Of. 1945 în funcţia de comisar la Inspectoratul Regional de Poliţie al Moldovei de Nord. 3697 din 30 apr. p. Iancu . 1947.romanianjewish. 51). 3895). dosar nr. OSIAS. partea I-a.Of. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. Iacob .N. Galaţi – III. p. în aceeaşi perioadă de început al anilor ’50.IX. Alexandru (n.Of. ORENŞTEIN. ulterior profesor de economie internaţională la ASE (Şinca 2006.P.Of.S. 2228.1921 Tecuci. M.S. M. M. p. înaintat la grad de locotenent şi ofiţer activ al M.I. demis la 3 ian. nr. NUŢĂ.A. 208 din 10 sept. OPRESCU.E. angajat funcţionar în administrarea societăţii Astra Română. 1947. în plus.II. căsătorită cu ing. 10558).Of.C.-col. 37805 din 9 apr. BERL (uneori ortografiat şi “Barel”) – după război comisar la Serviciul Judeţean Tecuci al Siguranţei. Cluj) – în 1947 propagandist la grupul întreprinderilor de gospodărie comunală şi locativă a judeţului Cluj. Eugen (n. 4049). Bucureşti. 107 din 15 mai 1945. fond Neoperativ.S.P.din 1 aprilie 1945 şeful secţiei gardieni publici din cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. până în 1964 (Solomovici 2004: 586-7).I. R. nr. partea I-a. 2227. f.a. 162. n. OZIAS. 1948. partea I-a. cap. nr. 10923. M. partea I-a. este membru al C. fond Neoperativ.N. (abslovită în 1949). 225 . Iaşi (Lista lui Secu 2007. Marcel Iţic – la sfârşitul anului 1947 agent al Biroului de Siguranţă din Târgu Neamţ (A. interesant. 1946 a ministrului Justiţiei în M.R. p.. partea I-a. Cosma 1994: 44 corob.Of. nr. în 1948 încadrat la D. partea I-a. 308 309 V. 2234. 983). poziţia 110).org/db/pdf/nr294_295/pagina22.S. tatăl primarului Sorin Opescu. OPREA. 110 din 18 mai 1945.25. nr.A. decizia nr. nr. Iacob . sub conducerea lui Al. director adjunct al Serviciului Judeţean Râmnicu Sărat al D. NUSEM FISCH(L)ER. OPRESCU. partea I-a. Goma 2007: 118.1990 Bucureşti) – ofiţer în conducerea D. partea I-a. angajată a Legaţiei Israelului la Bucureşti şi informatoare a Securităţii (Solomovici 2003: 266. Nicolschi. 2417. era decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. recrutat ca activist de partid în 1946. partea I-a. Rita – soţia lui Dorel Oprescu.P. R. Franca Oprescu-Aronovici. EDELSTEIN308) (14. era lt. ORSTEIN.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.pdf. nr.în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. p. pensionat ca şef al consiliului administrativ judeţean Cluj (Jela 2001. NUHĂM. ff.G. Arhiva C.2225. 220-319.P. Galaţi (M. p.2008.R.R.Of. Bucureşti începând cu 1948.Of. III.S.P. Galaţi. p. Mircea (pensionat general). v. Vezi şi necrologul său în nr. 2231. 92 din 17 apr. 2233. 2226. 1947. 2230. 294-295/008 din Realitatea Evreiască la adresa http://www.ro/DECESE-COMEMORARI+7451).XII. 1947. 2236. Pleşca 2010)309. precum şi ziarul Făclia din Cluj (la adresa http://www. Dorel (n. 2232. la sfârşitul anului 1947 comisar în cadrul Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (M. ocupă diverse funcţii până în 1948.S.P. fiul lui Gherşin şi Beti) (17. din 1952 la Regionala Cluj (avansat la grad de maior în 1957). angajată la rândul ei în D. Cosma 1994: 81 şi 1996: 78. p.Of. 10093.I.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 265 din 19 nov. 2417. NUŞEM.S. fiul lui Nusem-David. 2235.R. supra). fiica sa. 19 46. nr. ORNESCU.S. Iosub . nr. p.. Rodna.1927 Bucureşti) (fiul lui Rudolf şi Elena) – membru de partid din 1945. Avram – încadrat în nov. 2229. din 1948 (Cosma 1994: 44). dosar nr.

.din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. iar în 1979 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a (M. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. nr. în Forţele Armate.C. partea I-a.Of.1921 la Năsăud. partea I-a. 253 din 1 nov. 310 Pentru schimbarea numelui v. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p. luptător în Spania. nr. p. 2249. partea I-a. 29. p. partea I-a. nr. 286 din 10 dec.Of. Eduard . 158 din 12 iulie 1948.Of. 2243. inv.Of. nr.S.S. 225. Nastasă şi Varga 2003b: 24. Deletant 1995b: 58. 1951 – iul. fiul lui Nathan) (19.R. PANĂ. partea I-a. p.R. Francisc (n. cu grad de maior. 110 din 16 mai 1947. (M. 2246. Solomovici 2004: 590.R. pp. Banu et al. 4354). N.Of. 150 din 6 iulie 1945. partea I-a.” clasa a IV-a. 2241. din 1938). şi Stela (n. ilegalist (membru P. Ioniţiu 2008:88. 2006: 12. decorat în 1978 cu ordinul “23 August” cls. 1951). 1945). Pleşca 2010: 120-1.Of. 11025.S. 8318). 9763). Beniamin . prin Decretul regal nr. 1946). 2240. Paul Fr. 1947. 1947. Jela 2001: 213. 290 din 18 dec. 2989).A. 4264). 2238. şeful Inspectoratului Regional de Poliţie Alba Iulia (15-24 aug. Mihály GRÜNSPERGER (după alte surse WEISS). I). 2790 din 16 sept. Matilda – după război impiegată adinistrativă la Prefectura Poliţiei Capitalei până în sept. PASCAL.Of. p. 5790). 2248. partea I-a. partea I-a.P. I. 5672. Cluj (aug. 1770). nr. 2239. – în noiembrie 1945 numit impiegat în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Oradea (M. 1947.1902 Bucureşti – 22. 1945 în M.VIII. fond 495 (“România”).Of. 80-1). p. p. 126 din 6 iunie 1945. având grad de locotenent. Iancovici)) (8. general medic M. PASCAL. PAUKER. 2244. 76 din 30 martie 1946. 2245.R. PASCAL. p. Mihail (n. nr.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D.2237. 1947. Andreescu. PALKOVICS. 1945. decizia nr. p.P. (?) PAPP. şi repartizat ca medic la Spitalul M. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler II (Decretul nr.I. Alexandru BINDER310. 2247. în 1948 cu ordinul “Steaua R. PAVLOVSCHI. apoi în Rezistenţa Franceză. nr. Saşa (n. PATRICIU. epurat în 1952 în “lotul Teohari Georgescu”. nr. nr.Of.C. nr. p. 4706).G. (3/1952 vol.VIII. Boris – funcţionar civil în cadrul MAI. p. Poliţia Satu Mare (M.G. 2242. în 1961 cu medalia “a 40-a aniversare a PCR”.I. partea I-a. fiul lui Mor şi Regina) . PESCARU FISCHENSOHN. PACHER. 211 din 13 sept. OSTROWSCHI.P. şeful D. când demisionează (M. 1947 (M. 226 . III-a. nr.P. 267 din 21 nov. directorul Combinatului Metalurgic Reşiţa (1955-1961).I. (M.în iunie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M.R. şeful Serviciul judeţean Năsăud al Siguranţei (1945-1947) (Jela 2001. 10919. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. Braşov (ian.Of. 2250. nr. fiul lui David N. redactor la Orizont (1944-1948) şi Educaţia artistică (1948-1952). 1952). 108 din 12 mai 1948. partea I-a. 1948).în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D.A. Lupu . 3871).1909 – 1996 Cluj) – de profesie muncitor matriţer. dosar nr. Iosif – angajat al Securităţii Satu Mare după război. Cosma 1994: 51. 122689 din 4 dec.VI.R. partea I-a. Goma 2007: 118). Goma 2007: 118. 122 din 31 mai 1947. Cosma 1994: 80.de profesie ceaprazar.III-a (dosar S/29 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). apropiat al lui Teohari Georgescu. partea I-a.P. calitate în care în martie 1946. PERECZ.1981 Bucureşti) – membru de partid din 1942. (M. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.R. şeful D. 1945. 1945 – aug.G. 2066 din 20 oct. & Caţavencu 2004. (?) PAVLOVICI. 10171). Iosif . al P. inspector general al Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj (aug.d. Harry – angajat în 1948 în D.IX. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Steaua Roşie” (M. 108 din 12 mai 1948.Of.C. 5673). partea I-a. Iosif – din 1945 comisar-ajutor la Inspectoratul Regional de Poliţie Oradea. 4264). 1948 – ian. Vladimir (fiul lui Vlad) – membru al infamei divizii “Tudor Vladimirescu”. iar în viaţa “publică” scriitor.Of. nr.

în 1948 încadrat şef adjunct de serviciu în centrala M. Goma 2007: 118. instructor şi şef al Secţiei Cartiere din Comitetul U. nr. PERLMUTTER. partea I-a. nr.. partea I-a.P. 272 din 24 nov.C. 24 din 30 ianuarie 1948. 4149) (M. p. contabil principal şi şef al Sectorului AFV la Penitenciarul Jilava (1 aug. nr. Adalbert POPPIG) – după război încadrat şef de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Suceava.din iunie 1945 agent de poliţie în centrala D.R.Of. ff. Bucureşti. nr. unde îndeplineşte şi diverse funcţii didactice (1948-1955). fd.R. 134 din 12 iunie 1948. nr. 4264). 707. Andrei . 286 din 10 dec.G. dosar nr.I.M. secretar al organizaţiei de partid şi membru (responsabil agitprop) în biroul organizatoric de partid din Şcoala MAI nr. 5075. partea I-a. 2255. M. Ioan / Isac (n.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. 1947. p.T. 7346. 1947. 5933. partea I-a.R. şef evidenţă bază la Sectorul AFV. 26.R. medalia “Meritul Militar”. Bucureşti în 1948.Direcţia Poliţiei de Siguranţă (1947-1948). Solomovici 2004: 590. 4 din Bucureşti (1955-1956). M. nr. nr. Malvius . repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M.I. Documentar. din Serviciul controlul străinilor . probabilă identitate cu omonimul angajat la D. p. p. D. POMERANTZ. 384. 227 . 63-65). partea I-a.P.. partea I-a. 4742). 6640). nr.I. 2259.Of. I. POLINGHER. Manfred – de formaţie inginer.Of.R. apoi responsabil de popotă. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M.A. Varga 2003a: 247-8). dosar nr. POPIC(U). nr. 124 din 31 mai 1948.Of.S.X. POLINGHER. p. contabil revizor în Secţia control spate (1956-1957). partea I-a. al Sectorului II Negru (1946-1947). (M. partea I-a.lucrător principal evidenţă deţinuţi în Serviciul evidenţă deţinuţi. 4048 [cota S.Of. Mihai .N. M. medalia “A 50-a aniversare a înfiinţării PCR” (1971). 2258. 2256.S.C. fd. d. reîncadrat ca funcţionar civil M. ulterior locotenent-colonel. ulterior deconspirat ca fost colaborator al Siguranţei şi condamnat la închisoare (M. p.Of. nr.I.Of. nr. Cosma 1994: 52). în 1945 încadrat comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.Of. p.S. partea I-a. p. medalia “30 de ani de la eliberarea României de sub dominaţia fascist” (1974) (A. partea I-a. & Caţavencu 2004.].I.I.P.. p. nr. şef al Secţiei AGT . şeful biroului organizarea muncii la Periş (196-1967). 163 din 17 iulie 1946. fiul lui Marcu) .G.A. 1/1948.M. 7489. nr. PLOŞNER.I.Of. profesor-şef la Şcoala militară de ofiţeri MAI nr.Auto din Serviciul aprovizionare gospodărire/ Serviciul spate din DGPCM (1957-1966). Frederic – după 1946 şef de birou în cadrul Chesturii Poliţiei Iaşi (M. 5127). p. Eugen – fost funcţionar. dosar nr.instructor şi responsabil cadre în comitetul de Partid al Circumscripţiei 18 Bucureşti (1945-1946).Of. 2253.Of. partea I-a. clasa a II-a (1954). nr.R.Of. 5603).A. cu grad de sublocotenent (Jela 2001. la Serviciul Siguranţă.2251. 136 din 19 iunie 1945. 1967 . Ilie – după august 1944 secretar al celulei de partid de la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (Andreescu.P. 2252.în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. 162 din 16 iulie 1948.R.p. (M. 110 din 18 mai 1945. p. 7086). 52 din 3 martie 1948. cu grad de chestor M. A.I .1902. 136 din 19 iunie 1945. în 1956 trecut în rezervă cu grad de căpitan. ff. 10394. partea I-a. p. 2254.1977). PERLMUTTER. 182 din 11 august 1947. PINTER. p.A. 170 din 28 iulie 1947. 2257. decorat cu medalia “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” (1954). 108 din 12 mai 1948. PLATMAN.S. f. Solomovici 2004: 590). 4049. (M. partea I-a. 1 Băneasa (1948-1951). inv. p.R. 151 din 3 iulie 1948. angajat în iulie 1948 agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Sibiu (în iulie 1948 angajat agent principal de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Fălticeni (M.Of. partea I-a. 10923). 1934).în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. 13-16.Of. 2260. M.Of. fond Documentar.U. comisar-ajutor şi responsabil agitprop în biroul organizatoric P.R. Nastasă.S. M. nr. nr.. partea I-a. 1098. p. PERL. Alexandru . Suceava (1948-1950). A. şeful D.S. 5127). Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. nr. Arnold (n.

.P. nr.A. nr.S. a mai avut un frate.A.S.XI. Victor (n.S.S. 2270.Of. 2429). 1945. REGENTRAICH. 44). în mai 1948 definitivat în funcţia de comisar de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.I. în cadrul M.G. Ludovic) – membru al echipei de reeducatori a lui Ţurcanu la Piteşti. ulterior locţiitor de şef de serviciu la Direcţia V Cercetări Penale a D. citat şi în M.K. (adjunct al lui Grigore Naum). 311 V. 6672).1928 . 2264. I). 1947. Cluj. Julian. 2262. nr.I.. 8800).k. ulterior ofiţer la Securitatea din Arad. RAFF.IV. partea I-a. secţia Administrativ-Politică. fiul lui Samuilă şi Rozalia) – anchetator la Serviciul Judeţean Someş al D. Avram – după august 1944 comisar-şef la Poliţia Turda.S. decorat prin Decretul nr.1981) – evreu rusofon. Simion (n. 65 din 18 mart. (A. 277 din 29 nov.XII. 13.Of. partea I-a. Wolf .în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M.S..D.I. ing. PROCA. 2265. Solomovici 2004: 591. în cartea sa de memorialistică Confesiunile unui cafegiu. partea I-a. apoi la penitenciarul Gherla în anii ’50. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. revenit în România în 1944.A. M. ulterior emigrat în Israel. p. p. partea I-a. 4968). PREISZLER.Of. dosarul de schimbare a numelui nr.I.Of.Of. 5/1.B. la începutul anilor ‘50.V. 3/1952.în mai 1948 promovat comisar-şef de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. REIBER.D.S. infiltrat după august 1944 în conducerea S. 3 iunie 1956) a obţinut cetăţenia română în 2008 (ordinul nr. Niculae 2004: 32. p. vol. 2266. nr.. M.I.K. 2267. p./D. ulterior la clubul sportiv Dinamo (1953-1962). C. partea I-a. Leiba . partea I-a. nr.I. fd.S. unde a continuat să activeze în managementul sportiv.G.A.C.1914 Bucureşti) – de formaţie avocat.G. Bucureşti: Humanitas. Sergiu (n. preşedintele Comitetului pentru Cultură Fizică şi Sport Bacău (1947-1952). de către N.08. RAPAPORT.1903 Cetatea Albă – 29. M. căs.2261.G.R. Mauriciu – în 1947 încadrat ca informator. 2272.R. 1946.I..în 1946 şefă de birou în centrala M. (?) PROTOPOPOV.P. 4142). a. nr.IV. p. 170 din 28 iulie 1947. nr.C. 2008. maj. respectiv Gheorghe-Ilie Florescu. 7489.Of.454/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. a III-a. 2271. REIGLER. Bucureşti.R. dosare anexe. fiul său Jacob (n.-col. propusă spre avansare la funcţia de şef de secţie (v. partea I-a. 144 din 29 iunie 1945.2010 Bucureşti. “Mişa”) (3.S. p. Argeş” din Piteşti (1963-1974). 163 din 17 iulie 1946.a. Sergiu FAHRER311) (n. 5467). emigrat în Israel în 1970.S. şeful Serviciului III din Direcţia Cadre a D. 2269.1922 Gălăuţaş. nr. în iulie 1947 transferat la Chestura de Poliţie Galaţi (M. nr.S. după război director în administraţia centrală a C. cimitir Giurgiului) – în 1952 lt. 228 . Israel) – ofiţer M.G.. emigrat în Israel în 1976. (M.C. 4315. 110 din 14 mai 1948. Romanţă . fiind recrutat de N. cu grad de lt. 2573/2008 al Ministerului Justiţiei) (Goma 2007: 118. RECK. 131 din 8 iunie 1948. partea I-a. (?) rudă cu Ana Pauker) . Puiu – (4.ar fi plecat la 17 ani în U. 2273. Cosma 1994: 48). nr. 104 din 7 mai 1948. Lupu 2011.1999. 2274. Avram RABINOVICI. iar din 1967 director coordonator al Agenţiei de Import Bucureşti (Cosma 1994: 47. I. în iulie 1946 ocupa funcţia de şef adjunct de birou (M. p. REGENSTEIN. Lazăr (probabil “Regenstreich”) – în 1956. nr. Ştefan (n. Mihai (fiul lui Ivan şi Maria. ofiţer (ajuns via S.S.C.A.Of. p. p.G. cu Lya. Anton (1927 – 11. RANGA. 237 din 17 oct. nr. 231 din 10 oct. Cosma 1994: 83). p. p.V. (Cosma 1994: 30.Of. partea I-a. RĂZVAN. al P. 9071. la rândul său avocat (C.P. (Dobre et al.) la Direcţia IV Contrainformaţii Militare în D. (M. apoi promovat rapid. POPLICHER. 2006: 80). 1945.P.Of. 171 din 29 iulie 1947.Of.N. 03. ilegalist în Basarabia. 6642). 10557). respectiv preşedinte al clubului “Dinamo”/”F.I. partea I-a. vezi şi Mihăilescu 2008:8).. 2268.C. partea I-a. REITER.Of. 2263. Goma 2007: 118. Paula . ulterior director comercial la I.

ajuns colonel la sfârşitul anilor ’50 (d.. 229 . 1947 în M.I.1133. 2429). I. 4049). 209 din 14 spt. RIEBER. nr. I). N.P. decizia ministrului Justiţiei nr. promovat maistru în mai 1948 (M.Of. Mihail (n. 1946..III. 2288.I. 65 din 18 mart.M. partea I-a. fiul lui Avram) (n.I. 2279.C. p. p.C. partea I-a). ROSEMBAUM. REUŞ. cu grad de comisar-şef. 2278. p. în 1950 membru în Comandamentul trupelor M.Of. nr. 2888 din 12 dec.. v. RIEBER.angajat al Securităţii Bucureşti în anii ’50 (Şinca 2006. inv.A. al P. 4707). documentar. Ionică . în mai 1947 şef de secţie (M. partea I-a. partea I-a. dosar 10. 6306). al P.. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr. 2287. Corneliu – în 1946 arhivar-ajutor în centrala M. p. A. partea I-a.Of.S.Of. v.Of.G. nr. cursant al Universităţii Serale de Marxism-Leninism (1949-1951). nr. 2276. partea I-a. partea I-a. REUSCH.Of. Anatolie – agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. 126 din 6 iunie 1945. din 1947 maistru-ajutor în cadrul centralei D. (nr. partea I-a. 6306).P.Of.Of.S.I. ROMAN.R. 1.C. partea I-a. partea I-a.Of. Ana . p.R. p. nr. în 1952 funcţionar M. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. nr. 110 din 14 mai 1948. RICHTER. 2286. pp. p. cu fişă la secţia Administrativ-Politică a C. ar fi avut doi copii: Vladimir şi Lenina). nr. nr. în mai 1948 avansat comisar (M. 1945. partea I-a. 162. 99 din 2 mai 1947. Oscar – din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Comisariatului de Poliţie Siret (M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. RODELSTEIN. 1947. RONAY. 1945 reîncadrat ca frizer la Inspectoratul de Gardieni Publici Bucureşti.I. fd. A.Of. nr.-col. partea I-a. 4313). n. Cosma 1994: 5).Of. Nicolae . 259 din 12 nov. partea I-a. propus spre avansare la funcţia de arhivar (v. 2002: 52-3). menţionat în Steinhardt (2005: 409) ca maior de Securitate (căs.1913 Roman) – de formaţie contabil. în 1950 lt. f. 110 din 14 mai 1948. Vili (în alte documente ortografiat “Retti Willi) – iniţial încadrat ca gardian public în toamna lui 1944. ? . 1944 – iulie 1945) (M. 2282. M. 165 din 24 iulie 1945. nr. 142-4. ? . p.P. (v. 312 V.I. nr. 1947. (1962). Ladislau – funcţionar civil în cadrul M. probabilă identitate cu “Brey. 2283. nr. partea I-a. 3694 din 30 apr. 2290.2275.A. (M. încadrat în D.a.din aprilie 1945 şef de secţie de gardieni publici la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.”. p.S. 1944 – iulie 1945) (M. nr. 9926). 4049). 165 din 24 iulie 1945. p.Of. 2277. membru al Uniunii Patriotice (1944-1945). în 1948. 18). 2289. Samuel – din aprilie 1945. 2280.Of.Of. u. p. Valentin – în 1947 numit prin decizie ministerială profesor de topografie la Şcoala de ofiţeri Jandarmi Bucureşti (M. RIEGLER. (Duţu et al. p.p. RITNER. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. în cadrul Comandamentului Trupelor M. 11024. 110 din 18 mai 1945.Of. 62 vol.R. 165 din 24 iulie 1945. Toni . membru de partid din 1945. 1945. 1944 – iulie 1945) (M. partea I-a. 6306). Iosif – după august 1944 comisar-ajutor de poliţie în cadrul D.în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Chestura Poliţiei Brăila (M. cu Felicia (fiica unui bancher din Bucureşti în perioada interbelică. comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. partea I-a. p. RONI. M. v. Mihel REISMAN312. 3699 din 30 apr. nr. 36 din 13 febr. 1948. 4048)..G.şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa (Troncotă 2006: 70). nr.A. REY. partea I-a. 4313) şi transferat la D.A. 110 din 18 mai 1945.Of. RIGMAN. Stela – impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. 2281. p. 2285. 8019 şi nr. M.din 1 aprilie 1945 dactilograf a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. cap. ROHRLICH.S. 3/1952 vol. Goma 2007: 118. RETY. 2284. 110 din 18 mai 1945. 1945 numită impiegată în cadrul Chesturii de Poliţie Iaşi (M. în sept. 4049).P.090. nr. 6686 din 28 ian.A. p. 110 din 18 mai 1945.în nov.. p.I. 46 din 25 febr. 1322).

1948. nr. nr. M.C.A.G. David (d. Cosma 1994: 82). 2294. u. 2302. partea I-a.A.G. Zoltan (alias “Zoltan Toma”) (n.Of.A. ulterior menţionat de multiple surse şi ca ofiţer operativ al Securităţii Oradea în anii ‘50.2010 Iaşi) – după august 1944 încadrat comisar-ajutor la Chestura Poliţiei Iaşi. 1947. în 1948 încadrat la Spitalul Militar M.IX.C.R.E. nr. Iancu – după război şef de birou la Poliţia Dorohoi.Of.M. 1946. al P. p. 60 din 13 martei1 1947. Tereza – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. 3943).C.I. Emanoil .C.Of. inv. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. 2299. 2295. 5127). al P.I. p. v.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. partea I-a. partea I-a. dosar nr.I. ROSMAN. 3077). p. 2301. p. după terecerea în rezervă membru activ şi salariat al Comunităţii evreieşti Iaşi. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of. Edgard – în 1947 încadrat ca inspector în cadrul D. p. p.I. fiul lui Sigismund şi Maria) . Avram – în 1948 agent la Chestura de Poliţie Galaţi. p. f.Of. partea I-a.R.. ulterior transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Oradea. Avram – după război comisar-şef la Poliţia oraşului Vaslui. în 1947 transferat la Serviciul Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi (Arhiva C.Of. 62 vol. M. director adjunct operativ al Direcţiei Regionale Galaţi a Miliţiei (M. ROSEMBERG. 219. 2296. iar în oct. (M. 8320. 8318. Oradea.M. 4425). 136 din 19 iunie 1945.Of. 10815).. p.A. 208 din 10 sept. nr. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p. nr. (1952).II. 230 . 3/1952 vol. fond Neoperativ. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. 134 din 12 iunie 1948.M. nr. 119 din 29 mai 1945.I. partea I-a. ROSENFELD. p. nr. (M. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Andrei . Liviu (n. M. ROTENSTEIN. nr.anchetator al Securităţii activ la Oradea. 5227). 2417. 13. Suceava. M. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă la Serviciul Judeţean Dorohoi (M.A.din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 5127).a.Of. partea I-a.Of. 51 din 2 martie 1948. 1947 cu aceeaşi funcţie la Poliţia oraşului Roman (M. ROSEMBERG. p. 2305. Dobrincu şi Goşu 2009: 372). nr. ROŞCU. ROT. 2292. 286 din 10 dec. 10092). Turda şi Cluj între 1945 şi 1954 (Ioniţiu 2008:88.G. Francisc (n. p. p.R.N.1900 Oradea) – angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Episcopia Bihorului (M. 10923). 211 din 13 sept.A.2001) – locotenent la Securitatea din Bihor la începutul anilor ’50 (Kovacs 2006).în noiembrie 1945 încadrat în M. iar din 1 dec. Kovacs 2006.1904. 264 din 14 nov. 1896). 1947. Bihor (M. partea I-a. 1945.P. în 1952 căpitan. 275 din 30 nov. Solomovici 2004: 594.P. 1 dec. 232 din 7 oct.A. nr.C. M. ROTENSTEIN. partea I-a.Of.Of. Aron – medic. partea I-a. nr. ROSEMBERG.I.IV. 4049). Berindei. 1. 1893) – membru de partid din 1945 (dosar R/80 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Of. 5075. partea I-a. nr. 5603). 2297. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. din sept. 1946 la Detaşamentul de Poliţie Borş. Estera – funcţionar civil în cadrul M. nr. 2306.I. (M.. ROSEMBLAT. nr. nr. ROSENBERG. (1952). la 03. ROSENBLUTH. 2304. (nr. nr.R. partea I-a. partea I-a. partea I-a. 1947. al P. 2300. ROSENBLUM.. Noe (n.2291. 30. nr.. p. an în care este şi încadrat ca agent de poliţie în cadrul D. 10416). p. a M. partea I-a. partea I-a.Of.P. Adalbert Rosman) (d. ROSENFELD.S.din mai 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Turda (M. I.Of.S. ulterior transferat ca funcţionar civil în cadrul M. I). Emeric . ROSENSVEIG. 136 din 19 iunie 1945. ROTH. 110 din 18 mai 1945. 1947.06. din 1 martie 1947 transferat la Poliţia oraşului Turda (M. partea I-a.S. v.Of. Iaşi.Of. p. 111 din 17 mai 1947. ROTENŞTEIN. partea I-a.Of. Salo . ulterior cu grad de ofiţer în D. 151 din 3 iulie 1948. la Serviciul Lagăre al D. 3699 din 30 apr. 2298. 1910. 82 din 7 apr. p. 140 din 19 iunie 1948. 2303. 2293.

Of. nr. inv. partea I-a. 983). M. p. 150 din 6 iulie 1945.P. partea I-a. p. u.Of. partea I-a. Elisabeta – în 1945-1947-? impiegată la Chestura Poliţiei Oradea (M.Of.A. 2316. în 1948 încadrat la D. 62 vol. nr. nr. p. 1011). nr. 136 din 19 iunie 1945. nr. 30 din 6 febr. partea I-a. Arnold . 1948. 2417. 2323. partea I-a. trecut în rezervă la 31. partea I-a. p. partea I-a. 99. 220-231. 3/1952 vol. al P. 110 din 18 mai 1945. 5982). ROTENSTEIN. nr.C.Of. 2321. 2315.Of. iar din decembrie 1947 comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj (M.R. Armin (Harmin) – din 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Sighet (M. v. Andrei – după război numit notar prin decizia ministrului Afacerilor Interne. I. unde în 1959 este avansat la grad de maior.Of. 11026). 122 şi A.2307. 286 din 10 dec.A. partea I-a. 11024). 1947. partea I-a. 231 . inv. 2308. nr. Moly (15.M. 1946. nr. ff. 194 din 25 august 1947. p. nr. Ocna. ROTH.A.1915 Tg.N. 222 din 25 sept. nr. 1701 (cota S. p. 869). 1948.Of. pare în acelaşi dosar şi sub numele Estera Rosensveig).Of. ROZEN. 7085. ROTMAN. p. ROTMAN.Of. 2888 din 12 dec.. ROZEMBAU. M. p. RUBINSTEIN. 1948 dactilografă stagiară la Chestura de Poliţie Iaşi (M.A. 4049). 220-231. Bacău – 1999 Bucureşti) – după război agent la Poliţia oraşului Bacău. M. ROTMAN. 2312. nr. fond Documentar. 182 din 11 august 1947. p.Of.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. 8321).. I). Roza – din 15 ian. 31 din 7 febr.G. 62 vol.III. p. partea I-a. M. v. Paul . fond Neoperativ. 2310. Elisabeta – din dec. u. 2311. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.R. ROTH. promovat succesiv până la grad de comisar-ajutor în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman.XII.R. p. ff. dosar nr. M. 2888 din 12 dec. ROTENSTEIN. ROTMAN. după război comisar. 2319.S. 2320. 1948. Nathan (fiul lui Leon şi Eti) (8.X.Of.. (M. 1947. p.a. Stela – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. fond Neoperativ. între 1952 şi 1958 cu grad de căpitan în cadrul regionalei Bucureşti. nr. partea I-a.1985) – membră departid din 1944. M. (nr. Aron – funcţionar civil în cadrul M. v. 1947.Of. M. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 2313. 3/1952 vol. Aurel – numit în martie 1948 comisar ajutor de poliţie la Poliţia Fălciu prin decizie a ministrului Afacerilor Interne (v. 3694 din 30 apr. partea I-a. 29 din 5 febr. 2325. 5127). 2417.Of. Bella – între toamna lui 1944 şi august 1945 impiegată în cadrul Serviciului Controlului Străinilor din M. Moise – medic. Uşer – în 1948 încadrat comisar la Comisariatul de Poliţie Fălciu (M. 21 din 27 ian.Of.I. p.M. 1947.N.I. RUBINSTEIN. M.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. nr.I. ROTH. 2279). 208 din 10 sept. al P. 10922). p. 157 din 14 iulie 1945. Constanţa – între 1945 şi 1947 dactilografă la Serviciul Poliţie Socială al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a.Of. 1947 agentă de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului regional de Poliţie Braşov (M. ROZENSWEIG. dosar nr. partea I-a.I. 1947. 8321. M. 62 din 15 martie 1948. în 1958 transferat la regionala Argeş/Piteşti.I.R. 1947. nr. nr. 2317. Ioan – după război detectiv în centrala D. 189 din 21 august 1945. 2278).1916 – 15.C.. 2318. partea I-a. 1945. p. I. 2324. p. p. din 1 iulie la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. p. Iaşi. 2309. 592).Of. nr. RUBINSTEIN. partea I-a. şefă de birou în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Bacău (A. (nr. 5673). serviciul raional Stalin.. ROTTERBERG. 10432. 10171).. 208 din 10 sept.N. în 1947 încadrat ca gardian cu atribuţii de medic la Penitenciarul Văcăreşti (M. ROTHMAN.1961 cu grad de maior (Arhiva C. I.C.). 7681).a.Of. ff. dosar nr. 62 din 15 martie 1948.Of.S. în 1951 avansat locotenent. 267 din 21 nov.I. partea I-a.I. partea I-a. p.Of. partea I-a.S.P. p.din aprilie 1945 şef de birou în cadrul Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. partea I-a. nr. Iancu . 2314.Of. nr. Chelly – angajată în martie 1948 ca informator diurnist în cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei (v. 2322. ROZENBLAT.C. M. ROZENBAUM. nr. 7350). nr.

emigrat la sfârşitul anilor ’60 şi decedat în 2009 în Israel (C. Gheorghe (n. Levy în Israel în 1991. 6260. & Caţavencu 2004. http://www. 208 din 8 sept. Sofi Alice (SEIDER) – în 1947 numită impiegată stagiară mai întâi în centrala D.-maj.. apoi în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. Cosma 1994: 49. RUFF. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi promovat comisarşef la conducerea Serviciului Judeţean de Siguranţă Baia. 4813).. 208 din 10 sept. apoi.E. (1952). 39.C. în M. SAMSON. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Ungaria313) – în 1948 în cadrul Societăţii Româno-Export (M.. în 1958 prezent cu grad de căpitan în funcţia de şef de birou în cadrul Direcţiei I-a a Securităţii. Solomovici 2003: 210. 66255 din 10 iulie 1948 a ministrului Justiţiei (dosarul 5/209/948) (publicată în M.R.E.C. cu grad de colonel. nr. al P.Of. SAIDER. 10923. 2334. 2331. 313 Românizarea numelui în baza deciziei nr. intervievat de R. 1947. M. 6)314. 4510.R.1923 Oradea) – evreu maghiarofon. Levy 2002: 124. I. 2329. partea I-a.M.E. 232 . p. 27 din 3 febr. 2327. 2. şeful Serviciului Judeţean Botoşani al Securităţii Suceava în perioada ’40-’50 (M. E. nr. la un moment dat detaşat sub acoperire la Ambasada României la Paris.I. 256 din 5 nov.ro/pdf/ro/sesizare_penala_gheorghe_enoiu. Cosma 1994) (?). nr. partea I-a. Dobre et al. 316 V.Of. S.R.R. 9500. 8320. dosar nr. p. ulterior locotenent-colonel de Contrainformaţii în cadrul Securităţii (iniţial şef al serviciului Inspecţii după 1946. vol. în revista Minimum din Israel (nr. partea I-a. epurat în 1952 sub acuzaţia de spionaj (Solomovici 2004: 31-2). 1947. p. partea I-a. Samson SCHWARTZENBERG316) (n. apoi director la Ministerul Agriculturii. anchetat în 1968 alături de alţi foşti torţionari în cadrul reabilitărilor (A. nr. /(ex.I. http://www. partea I-a. 315 În 1948 şi-a românizat numele în „Eugen Sabău”..R.III. RUCKERSTEIN. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 12.R.html). Oradea. C. nr. 1947. şef al Direcţiei a II-a la jumătatea anilor ‘50). partea I-a.Of.. p.S.I. Partea I-a. 1947. Israil (uneori ortografiat RU(C)KENSTEIN) – angajat în 1945 comisar la Poliţia oraşului Botoşani. decizia ministrului Justiţiei nr. p. în 1952 cu grad de lt.Of. dosarul de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei nr 5/80/948. nr. ulterior jurist317. Goma 2007: 118.ro/special/special/jafulsecolului-de-la-banca-nationala-70393.Of. 126 din 2 iunie 1948. la 15 august 1917 Budapesta.S.C. “dosare adiţionale”. RUJAN. subdirector al Miliţiei Judiciare la nivel naţional la începutul anilor ’50 (adjunctul lui Al.T.iiccr. deductibil în Ioniţoiu 2006: 44)). Valentina – funcţionar civil în cadrul MAI.P. probabil basarabeanul Samuil Isaakovici Samoilov. 1128. colaborator apropiat al Anei Pauker şi al lui Vasile Luca (l-ar fi recrutat pe Luca în 1940). p. partea I-a. şi Institutul “Elie Wiesel” 2008: 40. 1948. nr.907 din 28 aprilie 1048. fd. partea I-a. 2003: 208 şi 2001II: 43. 164 din 23 iulie 1945.2326. p. fond 495 (“România”). 101. 4264). 1946 în M. 97. SAMOILOV (/Samuel). 2328. p. din sept. p. nr. I. & Caţavencu 2004.Of. M. 286 din 10 dec. Solomovici 2004: 594. F. 2330.XII. SALCZBERGER315) (n. Crăciun 2009: 305. p. 2006: 78. M. Eugen (n.1912 Galaţi) – colonel de Miliţie. 314 V. Şerban (n..G. emigrat în SUA (după unele surse Los Angeles) via Israel (C.Of. SAMSON.A. 75).Of.P.R..P. REISZ. RUSU.. ulterior anchetator în cadrul Securităţii.I. 225. 9849).pdf. acelaşi “Eugen Szabo” clama un caracter antisemit al acţiunii organelor de anchetă în dosarul “bandei lui Ioanid”.G. 2332.I. p. 108 din 12 mai 1948. Lupu 2011. nr. partea I -a. Mircea anchetator al Securităţii (1947-1956(-1962?)). 7424).A. inv. 116 din 21 mai 1948. v. în 1992. Deletant 1995b: 62. 60 din martie 1992). (M.Of. 317 Menţionat frecvent în dosarul jafului maşinii Băncii de Stat a R.Of. SABĂU “SZABO”. partea I-a.S. respectiv încuviinţarea schimbării numelui la decizia ministrului Justiţiei nr. citat în M. nr. 245 din 23 oct.jurnalul. 808. apoi membru în Colegiul M. Ioanid). 6). în 1945 (când încă nu-şi schimbase numele) înregistrat ca membru al U. p.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D.N.R. 1947. Wilhelm [RUFF?] . 6. 34 din 11 febr. ? – în timpul războiului colonel în Direcţia Politică a Armatei Roşii.247 din 30 sept. 209. f. 2333. după reorganizarea Securităţii cu grad de căpitan. nr.C. I. 1948. p.

partea I-a.2335. SCHAFFER.php?name=News&file=print&sid=252 233 . partea I-a. R. 219..Of.u. partea I-a. nr.Of. p. http://www. 10416). 4049.R. 2003: 487 ş.G. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. p. 140 din 19 iunie 1948. 12).Of.I în străinătate (Solomovici 2004: 61). 2344. SCHILERU.a. nr. partea I-a. după trecerea în rezervă membru de partid. nr.în 1947 chestor la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Sibiu (M. Cosma 1994: 38.. Teodor Herbert STERN318) (n. şeful corpului de translatori din direcţia Contraspionaj a D. 3957). din noiembrie 1945 detaşat ca administrator la Serviciul Lagăre. SANDOVICI. 1947 cu atribuţii de Siguranţă (M. 286 din 10 dec. partea I-a. M. 10314. 2337.A. 3694 din 30 apr. partea I-a. p. M. 55 din 6 martie 1948. p.C. 5708). 2 din 2 ianuarie 1948. SCHAHTER. nr. 2006: 78). nr. p. SAMUEL. partea I-a. 108 din 16 mai 1945. Dincă – în iulie 1948 angajat chestor de poliţie la Direţia Studii şi Planificare a D. ulterior angajată comisarajutor în cadrul Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. 270 din 21 nov. în 1951 maior la Direcţia a II-a Contraspionaj a D. 2348. fond Neoperativ.Of. 10924). Goldiana – absolventă a Facultăţii de Drept din Iaşi. p.Of. nr. repatriat (după o tentativă de recrutare a sa în favoarea israelienilor) şi continuându-şi activitate în Securitate (Solomovici 2004: 594-5. nr. iulie 1910 Stanislawow. 110 din 18 mai 1945. 5227. nr. 110 din 18 mai 1945.Of.Of. M. ofiţer M. inv. partea I-a.Of. 319 V. directorul penitenciarului Iaşi. 267 din 21 nov. Ioanid 2005: 125). M. 1945. 2 din 2 ianuarie 1948.Of.. fost ilegalist. SCHACHTER.org/modules.Of. partea I-a. nr. 39 din 15 febr. f. 136 din 19 iunie 1945. p. 2345. p. iar din 1 dec. SCHACHTER. 2338. 9500). 1947 pe postul de contabil la Inspectoratul de Siguranţă Oradea (M. v. partea I-a. nr. nr. 45. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.S. 2339. M. probabilă identitate cu Otto Schechter. p.G. Ana – agent al M. nr. SCHACHTER. Mihail (Mişa) – originar din Basarabia. 2341. 62/1978. nr.S. 10200. Otto – din 1 aprilie 1945 subinspector de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi (M.C. 1914) – colonel de Securitate. Teodor (n. secţia Cancelarie – dosare anexe. (Troncotă 2006: 54-5.A.Of. 4048).S. 245 din 23 oct. partea I-a. partea I-a. Lupu 2011. dosar nr. demascat de serviciile israeliene în 1965. Zissu – la sfârşitul anilor ’40 gradat la Securitatea din Huşi (Neştian 2010: 87). 1946. nr. (M. al P. p. 2336. desantat de sovietici în zona Galaţi înainte de august 1944. SAVIN. din nov. Sabeş [?] . trimis în 1958 în misiune în Israel de către Securitate sub acoperirea de imigrant (împreună cu familia). anexa la dosarul nr. 5127). partea I-a. 1947. 155 din 8 iulie 1948. ulterior profesor universitar la Iaşi319 (Ursache f.Of. nr.S. nr.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. nr. p. 2347. SAMUEL.Of. 2342. 2343. 1947.Of. 3293. lagărul de la Oradea. p.N. 10151). partea I-a. p. 1947./M. C.Of. David – în 1947 numit agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţeii Capitalei (M. p.S.asymetria. partea I-a. p. 70.P. v.. 1947.A. p. SAMUELI.I. M.Of. 1240. 110 din 18 mai 1945. C. Bruno – în 1956 ocupa funcţia de şef al Serviciului IX din cadrul Direcţiei a II-a a Securităţii (Dobre et al. SANDBERG.Of. 1946 în M. partea I-a. Geza – încadrat în iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 1945. partea I-a.. M.G. (?) SAUCIUC. Moise . Francisc (zis Öcsi) (n.S. 2038). 3697 din 30 apr. 2349. SCHATER. b).P. nr.. Polonia) – în 1948 era agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Bacău (M. 12). 4049). 2340.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 2346. 318 V. 10127 din 31 ian. Zelig .P. cu referat de cercetare la fd. SCHAER. aprobare prin decizia nr. 2417. p. David – din aprilie 1945 agent de poliţie la Poliţia Dorohoi (decizia nr. 275 din 30 nov. 266 din 17 nov. Goma 2007: 118 – cei din urmă ortografiindu-l în mod eronat “Sadovici”).

2354. 2365.P. partea I-a. în iulie 1945 transferat de la D. într-un referat din 5 august 1953 (Datcu 2009. plutonier major la D.Of. 75). pensionat pe caz de boală în acelaşi an (Andreescu.G. Darius – din iunie 1945 agent (din 1947) principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. (şeful Serviciului “H” Cifru).Of.I. SCHILLER. Iosif (n. nr.. nr. p. 239 şi nr. 4313.Of. ? – locotenent. nr.R. 81. p.P. Goma 2007: 118). SCHNEIDER. SCHRAFT.. 9 din 12 ianuarie 1948. la D. 2360. partea I-a. SCHREINER.G. partea I-a.R. p. SCHÖNBERGER. SCHULLER. nr. Dobre et al. Duţu et al.. Jela 2001.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. Ludovic – din mai 1945 agent de poliţie la Poliţia oraşului Sighet (M. partea I-a. ulterior comisar-şef de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 1948. nr.G. Nastasă şi Varga 2003a: 63. 5359). 2356. 4144). (M. 2361. p.Of. p.S. 110 din 14 mai 1948. 2364. Deletant 1995b: 57.Of. Erwin – propus pentru încadrare în Direcţia VIII a M. Rachmil – în iunie 1948 definitivat în funcţia de comisar-şef la Chestura de Poliţie Iaşi (M. 110 din 18 mai 1945. SCHMERGER. M. p. ulterior locotenent-major. 2002: 342-3). Jela 2001. anchetator al Securităţii din Focşani în anii ’50 (Jela 2001. nr. partea I-a. 2357.2350. avansat maior de Securitate în 1960. 82 din 7 apr. M. 248 din 27 oct. 168 din 27 iulie 1945. partea I-a. 2366. partea I-a. Francisc (fiul lui Alexandru) – locotenent-major. SCHLESINGER. Emanoil (în unele acte oficiale eronat transcris “Smenler Manoil”) – după august 1944 încadrat comisar în cadrul centralei D.. Solomovici 2004: 595 şi 2001II: 43. SCHNAPP. SCHULMAN. nr. partea I-a. 678. 104 din 7 mai 1948.G. M. nr. 1923 Iaşi) – după 23 august 1944 ziarist în cadrul Armatei. 182 din 11 august 1947.P.Of.G. al P. 7087). SCHLESINGER. partea I-a. Anuţa – în 1947 angajată ca telefonistă în centrala Siguranţei. Solomovici 2004: 595). SCHVARTZ. partea I-a.anii’50 (Berindei.G. 2352. profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. v. 234 . Simion – fost muncitor. 2355. la Direcţia Siguranţă (M. 2429).C.S. Mendel . 240. detaşat cu misiuni în Germania şi U.S. p. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M. unul din cei doi şefi de birou ai secretariatului D.P. SCHMERLER. partea I-a.P. Solomovici 2004: 597). 198/1951) (v. trecut în rezervă în 1956 (Cosma 1994).S. apoi angajat căpitan de Miliţie la Direcţia Paşapoarte în 1946-1947. la înfiinţare (1948) (Cosma 1994: 44). 3080. 651-2.Of. 5673). p. 6412. SCHOR. p. propusă spre avansare la funcţia de şef de birou (v. Vera .S. Dobrincu şi Goşu 2009: 255-6. (u.Of. 2363.G. 1946. M.S. Roger – între 1947 şi 1948 informator diurnist în cadrul Prefcturii Poliţiei Capitalei.A.Of. funcţie în care este avansat la grad de lt. profesoară la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1959 (Cosma 1994). 2358. 9594).Of. (M. M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.P.G. 144 din 29 iunie 1945. nr. SCHILLER Mina (fiica lui Matiaş) – încadrată la 1 aprilie 1947 comisar ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of.S.C. p.S. 65 din 18 mart. SCHMERLER. Solomovici 2004: 597. ? – şeful Securităţii Târgu Neamţ în 1949 .P. 5467).S. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 2353. p. 3697 din 30 apr. 1947. Bucureşti (Jela 2001. Cosma 1994: 50. 150 din 6 iulie 1945. 2351. după înfiinţarea D.P. p. partea I-a. Paul – ofiţer încadrat în D. 2006: 81. SCHIP. Solomovici 2004: 595). nr. căpitan. 2359. 4049).P.Of. p. în ianuarie 1948 înapoiat în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.a.S. nr.-col. brigada a III-a.P. 9 din 12 ianuarie 1948.în 1946 impiegată în centrala M.R. 144 din 25 iunie 1948. partea I-a. Lucian – în 1948 menţionat ca agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.. în 1948 încadrată cu grad de plutonier şi funcţie operativă în D. nr. 2362.

Solomovici 2004: 597). p. nr. 2379. 8320.Of.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. Solomovici 2004: 598). nr. (1948-1952) (C. M. p. 111 din 15 mai 1948. între 1946 şi 1 dec.P. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.G. menţionat ulterior ca plutonier major al D. 4517) 2370.P. 10433. Sigmund – în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Buzău (M. M. 108 din 12 mai 1948. 4315). partea I-a. SEIDMAN. M. partea I-a.)” cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p.S.Of. 292 din 17 dec. până în 1946 (M. nr.Of. partea I-a. 6710). Ionaş . p. Nathan (uneori ortografiat şi “Segall”) – din 1 aprilie 1945 comisar-ajutor al Poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. SEGAL. 1946 transferată la Penitenciarul Braşov (M. nr. SEGALL. 12859. 1946. nr. partea I-a. 2380. fond Documentar. Lupu 2011. 3697 din 30 apr. 4358). SCHWARTZ. a D. p. p. Jela 2001. 110 din 18 mai 1945.. 10433). 10927). partea I-a. partea I-a. 3699 din 30 apr.în mai 1948 definitivată în funcţia de dactilografă şefă în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. p. partea I-a. partea I-a. partea I-a. clasa a 4-a de salarizare (M. SCHWARTZ. Ilie – angajat în august 1948 comisar-ajutor de poliţie. 2368. Niculae 2004: 32. partea I-a. SCHWARTZ. dosar nr. 1946. nr.I. partea I-a. SEGAL. în luna mai a aceluiaşi an transferat la Poliţia Dorohoi (M. de la înfiinţare (1948) şi anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. 4048 [cota S. nr. 222 din 25 sept. SEGAL.G. nr. p. nr.fost croitor. 4708).S. în sept. 62 din 15 martie 1948. Mandi . p. 4264). Ghizela – după război impiegată la Direcţia Penitenciare a M. 72 din 26 martie 1948.Of. dosar nr.Of. nr. 1349). M.P.S. 2374. partea I-a. din sept. Mendel . 4049).Arhiva C.Of. nr.I. nr. nr. 1948. p.Of. 41 din 18 febr.]. 1947. p. nr. SEGAL. 2383. SCHWARTZ. p. 2376.Of. 63-65). 257 din 6 nov. 2369. 11158. p.Of.Of. Bucureşti (Jela 2001. nr. Cosma 1994: 48). 2382.A.Of.Of. (M. SEGALL. v. 1947. 235 . p. partea I-a. nr. fond 495 (“România”). Luiza . I. p.Of.Of. 2630). 10923). 286 din 10 dec. 5133). p. Solomovici 2004: 599. 7083. nr.Of. SEGAL. Marcel – între aprilie 1945 şi septembrie 1946 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (în M. 2381. p.în nov. 1946. nr. p. ff. partea I-a. 286 din 10 dec. M.din mai 1945 agent în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 110 din 18 mai 1945. 208 din 10 sept. p. 289 din 13 dec.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. 1947 cu acelaşi grad la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de poliţie Suceava (M. Bubi – anchetator al Securităţii din Dorohoi (Jela 2001.Of. M.S. v. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr.R. 2375. nr.S. 136 din 15 iunie 1948. partea I-a. SEGAL.G. partea I-a.Of.P. la Circa 17 Poliţie (M. după august 1944 încadrat la Chestura de Poliţie Timişoara ca agent. 225. 222 din 25 sept. partea I-a. partea I-a.Of. Iulius – numit în martie 1948 comisar ajutor la Poliţia oraşului Botoşani prin decizie a ministrului Afacerilor Interne (v. Mauriciu . L. 1947. SEGAL. 2371.Of. nr.N. Andrei – la 1 aprilie 1948 angajat comisar ajutor de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Războieni (M. 2378. 126 din 6 iunie 1945. SEGAL. posibilă identitate cu “Sendor (Aleks.S. Sender SEGAL) – din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. partea I-a. după alte surse prezent şi în iulie 1946 la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (Solomovici 2003: 31). Ana . 1947. partea I-a. partea I-a. nr. Ilie . p. p.P. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă în cadrul Serviciului Judeţean Botoşani (M.Of. 4049). p.. 182 din 11 august 1947.Of.Of. 2278). 2372. M. 2377.A. 188 din 16 aug. partea I-a. 1947 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Tulcea (M. 2373. SCHWARTZ. Iosif – din 1 aprilie 1948 comisar-ajutor de poliţie în D. (M. 1946. 121 din 31 mai 1945. 107 din 15 mai 1945. Şandor (n. 3895). SCHWARTZ BERCOVICI. 895).şefă de birou în D.2367. 110 din 14 mai 1948. 1947.P.R. inv. 9880).G.

R. nr. vol. 9718).între 1945 şi 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. (M. partea I-a. partea I-a. 2412.. f. SEVIANU. p. DJ nr. şi http://www. 236 .1960) .1914 la Bucureşti. p.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/S/Sevianu%20Igor/index.cnsas. 110 din 18 mai 1945. l a Circa 26 Poliţie (M.II. câteva luni mai târziu detaşat secretar al Chesturii de Poliţie Iaşi. Ordine şi Instrucţiuni 1959.Of. “a avut în trecut înclinaţii spre afaceri.S. 597 şi 2003: 180. 26979. în 1959 locotenent-colonel..A. în 1946 comisar-ajutor în cadrul Serviciului de Siguranţă al Poliţiei Dorohoi. 1947. 29 din 5 febr. 11082. (?) SEVICI. v. SERCUS. apud C. Martin . 44-49. nr. SEPEANU. 1/1948.Of. 2391. 1946. până în 1948. 250-4)320. 1896. SFAB.S. ulterior cu evoluţie necunoscută.Of. membru P.33).1960 (Solomovici 2005 şi 2001II: 111.Of. la D. M.R.S.U. Nina – din 1 oct. 10985. & Caţavencu 2004.R. 9 din 12 ianuarie 1948. demis şi chiar degradat. Bucureşti (1948-1950). Deletant 1995b: 58. Deletant 1995b: 58.membru al grupului de evrei care au jefuit maşina Băncii de Stat a R. 1947. M.II.. 155 din 10 iulie 1947. 127 şi vol. la momentul arestării inginer la o întreprindere de stat.R. în mai 1948 transferat la Poliţia Bistriţa (M. I. şeful serviciului Inspecţii în Direcţia Generală a Penitenciarelor din M. partea I-a. 96 din 25 apr. Vasile – fost şofer. 2392. 13-16. nr. 3871) (M.P din 19 aprilie 1948. semnatar în 1971 al unei cereri de reabilitare.A. condamnat în 1953 în cadrul proceselor unor torţionari din pentitenciarele epocii staliniste.ro/documente/cadrele_securitatii/SEPEANU%20TUDOR%20ALEXANDRU. după război şef de poliţie în Corpul Detectivilor. 320 321 V.G. dosar nr. dosar 19. partea I-a. exclus pe motive disciplinare). condamnat. 4266)./P. 110 din 16 mai 1947. nr.P. director adjunct al D. ff. ulterior director al D. Îi plăceau chefurile şi femeile. apoi promovat chestor şi transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Sibiu (martie 1947). partea I-a. p. 9614. după ce s-a descoperit ajutorul pe care îl acordase unor evrei). Bucureşti (decizia nr. Banu 2008: 325. zis “Gugu”) (31. ulterior maior.P. 242-248 şi fond “D”. nr.P. M. ofiţer de carieră (demis în 1941. fd.I. 2386. 2388. 1945.A. 2390.I. Solomovici 2004: 138-9. în ianuarie 1948 transferat la Comisariatul de Poliţie Săveni. 4242. p. p. 2. 119. SEMAN..17.M. 7346.125.R. inv. nr. f.A. 23.M.P. nr. p. 2385. Solomovici 2004: 599 şi 2003: 207). la Biroul Siguranţă.R. vol I.php. David – în 1947 era chestor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 23. 2. 239 şi nr. 108 din 12 mai 1948.P. 126 din 6 iunie 1945.D. Goma 2005: 4. fiul lui Mihai şi Pierette.X. partea I-a. ACNSAS. 1945 şefă adjunctă de birou în centrala D. D.pdf Vezi fişa matricolă penală la http://86.10. vol. f. 66 din 19 martie 1948.S. Sava – încadrat în D. Arhiva Operativă M.R. dosar nr.P. 238 din 14 oct. plutonier operativ la DRSP Bucureşti. p. f. pentru câteva luni în 1950. partea I-a. angajat ulterior la Ministerul Energiei Electrice.I. partea I-a. A. partea I-a.Of. Bucureşti (1948-1952). ca agent de poliţie clasa a III-a în iunie 1945 (M. 60 din 13 martei1 1947. p.R.I. 24. eliberat în 1957. 5807. partea I-a. nr. partea I-a.P. 869) 2387. M. 5)321. nr. Teodor Alexandru (n.M.. p. apoi exclus din partid. SEPEANU. p.Of. 3617. ff. f. Igor HERŞCOVICI. p. 1946. fiul lui Vasile (Basil) şi Frida – 1985 Bucureşti) – locotenent-colonel de Armată. şef adjunct al Direcţiei Regionale M. Moise . nr. transferat de la D.Of. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. Banu 2008: 325. 253 din 5 nov. 62.Of. 249 din 28 oct. fond D.192418.G. SENATER. apoi ofiţer în S.Of.P. 1.C. pe care numai în parte a izbutit să le lichideze” (ASRI. p. executat la 18. locotenent de miliţie (1948-1951. 4706). dosar nr.C. Igor (n. fond “P”.R.Of.Of. 4049.S. vol. 207. nr. partea I-a. (?) SEP. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.. la 28 iulie 1959. 157). 3700 din 30 apr.I.I. Iosif – după război comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Brad.G. nr. 2006: 268 (n. partea I-a.din 1 aprilie 1945 şef de poliţie la Inspectoratul de Poliţie Suceava. 2389. M. potrivit caracterizării secţiei de cadre a D. nr. p.2384.G.Of.

107 din 15 mai 1945. Iancu . autor în 1992 al cărţii Pacepa. 2397. Froim zis “Finkelstein” . 324 V. nr. în procesul “grupului Pătrăşcanu”322 din 1954 (Jela 2001.) apoi recrutat în Direcţia de Informaţii a Marelui Stat Major. 126 din 6 iunie 1945. 2394. 4049). 3895). 237 . Jacques Berman şi Remus Koffler (executat. p. Slatina. Lena Constante.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 2399. anchetator a D.IV. 110 din 18 mai 1945. ? – comandantul lagărului Salcia în anii ’60 (Jela 2001).M. nr. Herbert (Belu) Zilber. quo vadis. Jack – în anii ’50 cu grad de maior. nr. 2406. 4380).din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. 107 din 15 mai 1945. p. 2403. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Ionel (n.1927 Braşov) – membru de partid din 1945. Sulim A.Of. Nina . partea I-a. 157 din 14 iulie 1945.) – locotenent. partea I-a. 1949 – mai 1950). 20. SIMON. detaşat la Agenţia Economică a României de la Frankfurt am Main (1955-1960).S.Of.html. secretar de partid al Direcţiei.Of. SIN Aaron. în aprilie 1954) (Levy 2002 : 125) 323 Cu menţiune şi la http://www. Simon (uneori ortografiat Zigler) . SIMION. Slatina. ca şi Pătrăşcanu. p. SIN HERŢEL. p. partea I-a. SIN ŞMIL. SIN IOSUP.G. nr.ro/actualitate/23-11-2005/fata-nevazuta-a-lui-pacepa-83291.P.S. 2398. 286 din 10 dec. 4706). 1947.memoria. 5982).C. Mihăilescu 2008: 10). 3895). (1952). după absolvirea Şcolii de Ofiţeri M. Pincu H. Bucureşti. 107 din 15 mai 1945. Ioniţoiu 2006: 34. Jean . 2. în mai 1945 (M.P. nr. 107 din 15 mai 1945. ? – anchetator la Securitatea Suceava. 3895). Solomovici 2004: 566). Maramureş (din 1949) comandant al penitenciarului Sighet (febr. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 2401. 2400. partea I-a. 453-6. 2407. care a murit în 1956 după 45 zile de greva foamei). etc. partea I-a.R.A. 118 din 28 mai 1945.P. nr. SIMON. Leon . trecut în rezervă în 1975 cu grad de colonel (şi urmărit informativ după suspiciunea că ar fi dorit să emigreze în Israel) (Solomovici 2004: 281 şi 599-600 şi 2001II: 43. implicat în dosarul “Danga” de urmărire informativă a lui Aurel Decei şi în anchetarea lui Nicolae Steinhardt (O. Emil Calmanovici (toţi condamnaţi pe viaţă. 2405. 2395. 2396.kappa.. 3697 din 30 apr. din 1948. Cosma 1994: 48)323.ro/?location=view_article&id=1359. M. SIGNER.Of. transcrierea la http://stiri. nr.Of. apoi locţiitor al comandantului penitenciarului Gherla între august 1952 şi 30 noiembrie 1958 (Fürtös 2007: 404 n. 322 În care au mai fost inculpaţi Harry Brauner. Iosif (n.1914. Caracal. partea I-a. Ionel 2012: 156. iniţial la diverse unităţi militare din ţară (Craiova. Solomovici 2004: 599). evreu autodeclarat în interviul acordat cotidianului Ziua sub titlul articolului “Faţa Nevăzută a lui Pacepa” din 23 noiembrie 2005324. ISAC) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. Goma 2007: 118.R.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.I. transferat începând cu 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.G. p. anchetatpr la Direcţia a III-a a Securităţii. (1947-1949) încadrat ca ofiţer de armată în 1949. 2402. SILER.R. p. Jela 2001. partea I-a. p. 14. SIN IANCU. nr.C.Of. U. . emigrat în Israel în 1964 (Caţavencu 2007. partea I-a.I. 3895). SIMOVICI. SIEGLER. 2404.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. . respectiv Dan C. Opriş 2006: 66). al P. amnistiaţi în 1964 cu excepţia lui Calmanovici.Of.S. SIMON. Alfred – încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. SICHERMAN. fost avocat.2393.A.Of.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.G. 464-85. v. partea I-a.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. SIN REBECA.locotenent-major. p.Of.S. p. Solomovici 2004: 599.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.II. nr. activist al comitetului judeţean P. 10922). şef de birou şi referent la secţia Probleme Speciale a D. Titu (n.

SOLOMON.. (1954). 2419. nr. partea I-a.P. 136 din 19 iunie 1945.A. 1909. p.din iunie 1945 agent de poliţie la Poliţia oraşului Focşani. partea I-a. al P.2408. nr. 2418. 3697 din 30 apr. 10923). 2412.R. nr. 2424. u. SOLOMON. partea I-a. inv. 2425. Gabriela . Ghizela – în 1948 angajată definitiv ca impiegată la Poliţia Iaşi (M. v. 4313). iar în 1961 locotenent-colonel).1964 cu grad de lt. SPELMAN. Lupu . partea I-a. SOLOMON.Of. Avram . nr. p. în 1947 comisar-şef la Prefectura Poliţiei Capitalei. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. Dezideriu (fiul lui Mozses-Zsigmond şi Reghina) (2.Of.a. evreu originar din U. 208 din 10 sept. 2411.în 1947 comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M. partea I-a. SOLOMON.P. v. Janos . 10171) 2416. SOLOMON. ? – medic. p. 1917 Bucureşti) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. nr. 2423. 325 La http://www. ulterior maior.G. nr. 1945. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1953).. nr. partea I-a. 108 din 12 mai 1948.Of. 110 din 18 mai 1945. 146 din 30 iunie 1947. care îi ortografiază numele în forma “Zloczover”). comandantul Inspectoratului de Miliţie din Roman. partea Ia. SLOCIVER. 286 din 10 dec.C.A. 3/1952 vol. Herşcu – după august 1944 comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.în noiembrie 1945 numit impiegată în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Oradea (M. 2415.I.I. nr. 3895).Of.Of. I). nr. 152 din 5 iulie 1948. partea I-a.S.pdf 238 . nr. Isac LEIBU (n. I. 2426. şi Trebici 2011.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. 3232). SINGER. SOLOMON.I. Ioan .?) (Deletant 1995b: 58.fost contabil.Of. 2420. 51 din 2 martie 1948.Of.R.S. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. p. p. 110 din 14 mai 1948. partea I-a. 20 febr. emigrat la sfârşitul anilor ’50 în Israel (v.. partea I-a. dosarul său la CNSAS325). Leon Constantin – general-maior M. SINGER. 96 din 25 aprilie 1946. Avram – originar din Cernăuţi.Of. partea I-a.A.ro/documente/cadrele_securitatii/SOLOMON%20DEZIDERIU. Marcu . 4145). SOLOMON.Of. 233 din 9 oct. şef de serviciu în cadrul D.cnsas. Herşcu .Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 85 din 10 aprilie 1948. SOLOMON. Ionel (n. 62 vol.S. 5627) 2421.. SOLOMON. nr. nr. M. M. ? – căpitan. p. 4049).angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. p. 8320). partea I-a. (M. p.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.în iunie 1947 numit informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (nr.Of. 2422. p. Bucureşti (30 august 1948 . 4264). după război avansat succesiv până la gradul de comisar şef la Prefectura Poliţiei municipiului Bucureşti (M. M. în sept. nr. SMIRNOV. p. p. concediat în 1948 pentru “grave greşeli” (M. p. partea I-a.10. 2409. partea I-a.M. 1947. 2413. 9077). p. SOLOMON.1919 Sibiu – 1975 Braşov) – între 1959 şi 1964 şef de serviciu în cadrul regionalei Braşov/Stalin (unde în 1959 este avansat la grad de maior. Solomovici 2004: 600). 1947. nr. 2417. p. Carol .Of. 5127. partea I-a. SINGHER.R. Aron . repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. Carol – angajat în 1947 ca agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al Inspectoratului Reginal de Poliţie Craiova (M. 1947. N. 182 din 11 august 1947. 2414.Of.angajat în aprilie 1948 ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of.-col (v. 267 din 21 nov. 2410.VI. Andrei Ioan – maior M. şeful dispensarului medical al Securităţii din Timişoara în anii ’50. SOLOMON. 7086). 5335). SZOBOVICS. trecut în rezervă la 1. SNITZER. 107 din 15 mai 1945. p.Of.

SOLOMON.I.P. “cafegiul” Gheorghe Florescu (în Mihăilescu 2008: 10) menţionează numele Gisela Iulian ca soţie a lui Iulian Sorin. co-autor al referatului din 1954 privindu-l pe Gheorghe Rădulescu (Arhivele Statului. ulterior infiltrat inspector general la Departamentul Cultelor timp de 25 ani (Solomovici 2005b.Of. p.cnsas.C. Isidor – după augusat 1944 încadrat ca prim-gardian la Penitenciarul Doftana.ro/public_html/downloads/realitatea/RE352-353. partea I-a.VI. repartizat la Oficiul de Control al Pâinii (M. respectiv Niculae 2004: 33328). 13. 3 din 3 ianuarie 1947. p. apud Tănase 2010). 239 .. partea I-a. nr. la sfârşitul anilor ’40 elev la Şcoala de Ofiţeri M. brigadier la lagărele Peninsula şi Coasta Galeş în 1950-1953. 2429. din 1949 pe aceeaşi funcţie în centrala M. 1945. în mai 1948 transferat la Chestura de Poliţie Arad (M. Dolfi (fiul lui Herman şi Liza) (1.Of. 126 din 6 iunie 1945. http://www. Banu 2008: 327).1. 2434. nr. încadrat iniţial la Direcţia I a Securităţii. Dosar 12402.E. p. M.. p. Galaţi) – autodeclarat supravieţuitor al “rebeliunii legionare” din ian.S. apoi avansat colonel. 258). f.pdf. nr.1935 Ştefăneşti. ulterior fotografă la Decorativa. 2428.). 2431. 2438. SOROCEANU.G. partea I-a. 29 din 5 febr. 2439.-major în 1961. Alfons – în 1948 numit informator în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. Botoşani – 1990 Bucureşti) – între 1957 şi 1961 în cadrul regionalei Suceava – locotenent din 1959. în 1958 maior. p.ro/documente/cadrele_securitatii/SOLOMOVICI%20DOLFI. SONCA. 5127). la Direcţia Administrativă (M.Of. 1918 Timişoara) – după război şefă de atelier în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor). 1946 (v. 328 Vezi şi inventarul de resort la Arhivele Naţionale. fd.N.arhivelenationale. după 23 august 1944 membru al Forţelor de Luptă Patriotice.A. 1863). iar din 1997 până în 2006. ba chiar şi preşedinte interimar F. partea I-a. STAB. 2435. sau http://www.I. SPITZER. 136 din 19 iunie 1945. nr. p.jewishfed. pensionat în 1986. p. Leopold . nr. şeful serviciului Învăţământ din direcţia Cadre a M. 2440. Ervin – în 1954 locotenent major de Securitate. 243 din 24 oct. în oct. 2003: 121. 95.org/db/pdf/nr266_267/pagina22. 1941. Iacob . discordant faţă de surse evreieşti precum necrologul din Realitatea Evreiască329). Sira . 54.1961326.I.pdf (p. N. STARK.A. (M. 2003) – secretara organizaţiei de partid la Securitatea Bucureşti în anii ’50 (neplauzibil. 329 Ex. 2433. Iulius H. partea I-a. Clara (n. – în 1949 locotenent la Biroul municipal de Securitate Iaşi (A.Of. 1945 transferat la Penitenciarul Suceava (M.Of. partea I-a.Of.Of. 2430.C.I. fond Documentar.romanianjewish. 127. 122-4. Iulian – (n. SOLOMOVICI.A. 4706).jewishfed. p.din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. nr. STAERMAN. 2432.21).ro/public_html/downloads/realitatea/RE330-331. SONN. 4265).fcer. Emeric .1926.2427. Emeric – după război comisar la Poliţia oraşului Lugoj. 6310). 1123). ? – fost plutonier de jandarmi. partea I-a. p. 32 din 8 febr.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar D. Casa Scânteii. partea I-a. SORIN. la http://www.Of. 176 din 2 august 1948. secretar general al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România.R.Sara (soţia lui Iulian Sorin) (d.pdf. STARK. Desideriu – în nov. în