“ŻYDOKOMUNA” Evreii şi comunismul

- Cazul României (1944-1965) -

ediţia aprilie 2013

Iulian Apostu
apostu_i@yahoo.com

CUPRINS

În loc de introducere ................................................................................................ 4 Aparatul administrativ-politic central ..................................................................... 20 Aparatul represiv (Securitate, Miliţie, etc.) ........................................................... 167 Mass media şi sistemul editorial-tipografic ........................................................... 252 Educaţie şi cercetare (sectoarele ideologizate) ...................................................... 281 Cultură şi artă ......................................................................................................... 302 Alţii ........................................................................................................................ 335 Alţi ilegalişti .......................................................................................................... 505 Surse documentare ................................................................................................. 601

2

În loc de motto:
“Americanii joacă acum cartea evreilor şi într-o ţară unde avem 400.000 de evrei, cu câteva zeci de mii infiltraţi în aparatul nostru de stat, economic, politic şi cultural, nu este greu de jucat această carte. Nu vă faceţi iluzii că îi puteţi schimba. Negustorii de ieri, fabricanţii de ieri, jucătorii de la bursa neagră nu-i puteţi transforma, chiar dacă vin şi vă demonstrează că l-au citit pe Marx şi că-l studiază pe Lenin […] Plin de evrei, peste tot evrei […] Sioniştii sunt foarte bune elemente pentru coloana a cincea [în România.] […] Noi nu dăm muncă inginerului al cărui tată este declarat chiabur, dar primim şi încredinţăm posturi de comandă colanei a cincea sioniste, pentru simplul fapt că ştiu să se lipească de partid.” (Petru Groza într-o discuţie cu Emil Bodnăraş, 23 iunie 19491) “În 1945, o mare parte a aparatului de stat şi de partid era în mîinile evreilor, aşa încît, în 1950, se ajunsese la o situaţie penibilă, în care poate 2% din populaţia ţării deţinea peste 25% din posturile cheie ale regimului. În această perioadă se povestea că singura deosebire între Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Economiei din Israel consta în faptul că în ministerul israelian se puteau găsi şi cîţiva arabi.” (din raportul de uz intern “Evreii din Romania: o minoritate care dispare” al Ambasadei S.U.A. la Bucureşti, datat 26 febr. 1964, sustras de Securitate din clădirea ambasadei, reprodus în versiunea tradusă de Securitate în Marius Oprea 2002b şi Solomovici 2004: 509-13) “Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: ‘[…] Eu te-aş ruga să-mi spui de ce la CSP [Consiliul de Stat al Planificării] peste 80% sunt elemente de origine evreiască […] Tov. [Leonte] Răutu: ‘În sistemul editorial erau peste 40% evrei.’ […] Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: ‘S-ar putea aduce nenumărate exemple. Am întrebat de ce la Consiliul de Miniştri sunt peste 60% elemente evreieşti, cine i-a adus acolo, au venit singuri?’” (din stenograma şedinţei Biroului Politic din 19 febr. 1960, apud Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 641, 644 (pp. 625-646)) “În primii ani de domnie ai tovarăşului Gheorghiu-Dej, evreii comunişti ocupaseră fotolii în toate etajele superioare ale politicii, culturii şi ale administraţiei de stat […] Este adevărat, comuniştii evrei erau peste tot, în Biroul Politic şi înaltul aparat de partid, […] în Armată, Securitate, Procuratură şi în Miliţie, […] în organismele de stat, economice şi culturale […] .” (Teşu Solomovici 2001 II: 42)

1

Pentru citarea selectivă a unor pasaje diferite din aceeaşi declaraţie (reprodusă iniţial de prof. Gheorghe Buzatu în Dosarele Istoriei), vezi de pildă un autor etichetat „antisemit” – Cornel Dan Niculae (2004: 50-52), respectiv trei autori evrei – Radu Ioanid (2005: 78), Robert Levy (2002: 146), respectiv Teşu Solomovici (2001 II: 87 -8; 2003: 188-192). Pentru versiunea integrală a stenogramei prelevate de Sulamita Bloch-Constantinescu, v. Buzatu şi Cîrstea (2010: 328 -338). 3

În loc de introducere
Iniţiat imediat după decembrie 1989, segmentul publicistic (academic şi jurnalistic deopotrivă) consacrat analizei relaţiei dintre evreii din România pe de o parte şi instaurea şi consolidarea sistemului comunist în primii ani postbelici pe de altă parte, pare să confirme în mod nefericit butada “decât puţin şi prost, mai bine mult şi fără rost”. Tema acestei relaţii, complexă fie şi numai în dimensiunea ei pur istoric-factuală, fără a mai aduce în discuţie distorsiunile consecutive frecventei ei instrumentalizări politice, a fost abordată pe parcursul ultimelor două decenii de o mulţime de autori, pe cât de spectaculoasă numeric, pe atât de eclectică din punctele de vedere ale pregătirii teoretice şi practice a autorilor, spaţiului, anvergurii şi profunzimii acordate cercetării, abordării şi metodologiei alese, stilului şi profilului editorial, obiectivelor asumate explicit sau implicit, etc.: de la Vladimir Tismăneanu şi Florin Constantiniu la Cristian Troncotă, Ioan Scurtu şi Gheorghe Buzatu, de la categoria autorilor etichetaţi aprioric şi in corpore ca “antisemiţi (ex. Paul Goma, Cornel Dan Niculae, Neagu Cosma sau Gheorghe Gavrilă Copil) la seria autorilor evrei (ex. Leon Volovici, Harry Kuller, Teşu Solomovici , Jean Ancel, Leon Rotman, etc.), de la istorici de profesie la foşti militari şi ofiţeri ai Securităţii, de la antropologi şi filosofi la simpli jurnalişti, ingineri şi alte profesii, literatura dedicată explicaţiei şi/sau înţelegerii relaţiei multifaţetare dintre evrei şi comunismul României postbelice pare marcată în ansamblul ei de o inversă proporţionalitate între cantitate şi calitate, ranforsată de o pronunţată polarizare a mulţimii de autori în două categorii antagonice: evrei (categorie care îşi subsumează şi grupul celor catalogaţi “filosemiţi”) vs. “antisemiţi”. Angajate ireconciliabil într-un veritabil conflict de uzură pentru poziţia dominantă în modelarea percepţiei opiniei publice asupra temei cercetate, cele două grupări informale perpetuează o “gâlceavă” extrem de sonoră marcată de eroarea de logică tertium non datur. În tiparul acestui raţionament viciat, agravat dintr-o direcţie de o formă de anti-evreism visceral, iar din cealaltă de imperativul imbecilizant al “corectitudinii politice” şi de eticheta-“sperietoare” a antisemitismului, orice aserţiune în materie a lui V. Tismăneanu ar putea fi respinsă [fie şi numai] pentru că autorul este evreu (şi – circumstanţă agravantă – fiu de nomenklaturişti), la fel cum, simetric, orice “listă” de evrei comunişti întocmită de un “antisemit” este respinsă aprioric şi în integralitatea sa, chiar şi atunci când, de pildă, 17 din cei 20 de “evrei comunişti” indicaţi sunt confirmaţi ca atare chiar şi de autori evrei. Mai grav însă, acestei erori de logică a aşa-zisei gândiri binar-adversative (şi multor altora, la fel de nătângi), calate pe principiul “cine nu e cu noi, e împotriva noastră”, i-au căzut victime în timp şi rarisimele încercări de abordare ştiinţifică, neutră, obiectivă, sine ira et studio2; într-o primă direcţie, istoricul Florin Constantiniu i-a “contrariat” spre exemplu pe autorii evrei Harry Kuller, Leon Rotman, Leon Volovici şi Radu Bogdan prin “îndrăzneala” afirmaţiei “[o]bstacole [în cercetarea obiectivă a temei, n.n., I.A] vin atât dinspre români, cât şi dinspre evrei […] Obstacole vin şi din partea evreilor. Este refuzul de a investiga faptul că […] între conducătorii PCR s-au aflat numeroşi evrei. Explicaţia că, odată cu intrarea în rândurile partidului comunist, ei şi-au renegat evreitatea nu poate fi considerată – cel puţin după părerea noastră – satisfăcătoare.” Ca reacţie, firească în lumina antagonismului susmenţionat, prof. Constantiniu a fost prompt acuzat că “a căzut într-un clişeu al retoricii” (Solomovici 2003: 35, 39 ş.u.; 2001 II: 18, 1-22). În aceeaşi direcţie, cartea Situaţia evreilor din România, 19391941, elaborată de 13 autori sub coordonarea lt.-col. Alesandru Duţu şi dr. Constantin Botoran, a fost,

2

Categorie căreia i se înscriu între primii exponenţi Gheorghe Buzatu şi Florian Banu. 4

conform autorilor, interzisă şi “trimisă la topit” în 19943, aceasta deşi ea se mărginea în mod exclusiv să reproducă o serie de documente ale autorităţilor statului din perioada analizată, necomentate în vreun fel, documente aflate în Arhiva Ministerului Apărării. În direcţia opusă, ca exemplu deja amintit (tributar categoriei argumentum ad hominem circumstantiae) reţeaua World Wide Web abundă în repudieri în bloc ale “raportului Tismăneanu” a căror singură justificare aparentă este tocmai identitatea etno-religioasă a preşedintelui comisiei prezidenţiale. Explicabil în consecinţă, în afara conflictului există şi o minoritate statistică a acelor persoane şi mai ales instituţii, care dispun atât de informaţiile, cât şi pregătirea necesare în abordarea profesionistă a temei, însă preferă să o evite, ghidându-se probabil după canonul “de ce să mă leg la cap dacă nu mă doare?” şi aleg cel mult să trateze tema comunismului în genere, fără i zolarea ca obiect de cercetare a relaţiei evrei-comunism. Bune exemplificări ale acestei categorii ar fi istoricul Marius Oprea bunăoară, sau raportul C.P.A.D.C.R., care, inexplicabil, alege să precizeze numele de naştere / identitatea etnică doar în câteva cazuri de evrei comunişti, chiar dacă multiple alte exemple au fost menţionate în alte lucrări ale (chiar) unor membri ai aceleiaşi comisii). Într-un asemenea context conflictual aparent nesoluţionabil, demersul de faţă este elaborat cu asumarea conştientă a riscului etichetării şi încadrării în oricare din cele două “tabere”, probabil în amândouă în funcţie de identitatea şi interesele opinentului. Nu mai puţin adevărat, dincolo de subiectivismul oricărui conflict, fie el şi de idei, erorile demonstrabile obiectiv comise din direcţia ambelor părţi disputante sunt adesea atât de numeroase, şi uneori atât de grave, încât fac inevitabilă catalogarea ca “maculatură” a unei părţi cantitativ importante din literatura în materie; spre exemplu, spaţiul Internet abundă încă în “liste de evrei comunişti” care îl includ de pildă pe fostul demnitar Gheorghe Apostol (cu prezumptivul nume de naştere Aaron Gerschwin), deşi proponenţii acestei încadrări eşuează în continuare, chiar şi după câteva decenii, să ofere fie şi o singură probă în argumentarea identităţii evreieşti a lui Apostol (care bunăoară – chiar dacă aceasta, e adevărat, nu exclude posibilitatea unei convertiri - a fost înmormântat în 2010 într-un cimitir ortodox). Concluziv, “liste” precum cele incluzându-l pe Apostol produc ca efect advers nu doar propria decredibilizare, ci şi, printr-o generalizare pripită, fundamentarea catalogării ca “antisemite” a oricărui demers de inventariere a unor evrei români care au contribuit la instalarea sistemului comunist în România. În direcţia opusă, un exemplu elocvent îl oferă poziţia autorilor evrei în “cazul” Teohari Georgescu, fost ministru de Interne între 1946 şi 1952, adică în perioada supranumită în raportul final al C.P.A.D.C.R. a “stalinismului dezlănţuit”; în negarea vehementă a identităţii evreieşti a lui T. Georgescu şi a respingerii numelui vehiculat cel mai frecvent ca original, “Burăh Tescovici”, Vladimir Tismăneanu spre exemplu avansează până la punctul la care îşi intitulează un articol din 2010 în formula cu iz de sentinţă “De unde vine minciuna ‘Teohari Georgescu = Burăh Tescovici’” (Tismăneanu 2010a)4. Încadrabil cu indulgenţă ca “articol” (în fapt patru paragrafe mimând ştiinţificitatea), materialul abundă în inadvertenţe şi omisiuni dificil de considerat involuntare pentru un cercetător de talia, măcar pretinsă, a lui Tismăneanu; în esenţă, autorul porneşte de la a opina, halucinant, [că] “[p]rima dată am întâlnit aceasta invenţie într-o carte despre Piteşti (cred că nu mă înşel).”, pentru a completa, ca surogat de argument, că “numele în cauză ‘Burăh Tescovici’ este neverosimil” şi respectiv a respinge, încă o dată în rândul autorilor evrei, teza evreităţii lui T. Georgescu, laolaltă cu numele “Burăh Tescovici”. Ei bine, aşa cum (sub acelaşi pseudonim utilizat aici5) subsemnatul comentează, inutil pentru învrednicirea cu un răspuns (cel puţin până în iunie
3

Fiind publicată abia în 2003 (primul volum) la Editura Ţara Noastră din Bucureşti, a Uniunii Vatra Românească, fapt care, în succesiune (i)logică, nu face altceva decât să îi atragă reconfirmarea etichetei de material „antisemit”. 4 V. http://www.acum.tv/articol/17459, accesat ianuarie 2011. 5 Atrag şi aici atenţia asupra unor regretabile confuzii care se fac între persoana mea şi omonimul Iulian Apostu, cadru didactic la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti, cu care nu am nicio legătură. 5

20116), pe platforma online unde Tismăneanu postează articolul, “invenţia” nu este câtuşi de puţin una recentă (i.e. cărţile despre “fenomenul Piteşti” au apărut în spaţiul publicistic după 1989), ci veche de peste 60 de ani. Astfel, o primă menţiune a evreităţii lui Teohari Georgescu şi totodată primă indicaţie a numelui, în varianta “Samuel Burăh Tescovici”, apare încă din perioda 1945-1946, în manuscrisul – jurnal politic al profesorului universitar şi viitor deţinut politic George (n. Gheorghe) Manu. Documentul, redactat în perioada amintită sub pseudonimul “Testis Dacicus” şi cu titlul România între Rusia şi Europa, a fost remis în mai multe exemplare unor reprezentanţe diplomatice străine la Bucureşti, autorul menţionându-l inter alia pe “Teohari Georgescu, [care,] spre exemplu, este evreu, numindu-se după adevăratul nume, Samuel Burăch Tescovici. El ar fi un condamnat de drept comun, venit la Bucureşti cu o identitate falsă şi devenit ulterior lucrător tipograf” [primă observaţie asupra corectitudinii informaţiei referitoare la activitatea lui Georgescu care fusese într-adevăr zeţar la cotidianul Adevărul în perioada interbelică, n.n.] – în frazarea din forma cărţii în care a apărut ulterior manuscrisul - În spatele Cortinei de Fier: România sub ocupaţie rusească (Bucureşti: Mica Valahie, 2011, p. 161). Similar, în perioada ianuarie - februarie 1946, la Universitatea din Iaşi circulau manifeste atribuite organizaţiei Haiducii lui Avram Iancu – divizia Sumanele Negre, care reclamau că Teohari Georgescu, pe numele său adevărat „Burach Tuscovschi”, ar fi ordonat la 8 noiembrie 1945 „să secere cu mitraliera pe manifestanţii care strigau lozinci regaliste” (v. Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fd. Rectoratul Universităţii Iaşi, dosar nr. 1/1946 („Intrări”), f. 237 (fapt reprodus şi în lucrarea Evreii în prima universitate din România, 1860-1950 a autorului evreu Iancu Brauştein (Iaşi: Dan, Gr. T. Popa, 2001 şi 2004)7. Suplimentar, identitatea evreiască a lui T. Georgescu şi numele “Burah Tescovici” sunt avansate şi într-o notă informativă confidenţială a Legaţiei Regatului Unit de la Bucureşti, transmisă la 3 noiembrie 1947, sub semnătura funcţionarului Adrian Holman, centralei Foreign Office de la Londra, recepţionată sub semnătura “Mr. Bevin”; documentul afirmă explicit că “several responsible reports claim [that] although baptised Orthodox, [Georgescu] is of Jewish origin and [his] actual name is Burah Tescovici” [subl. n., I.A.] (v. arhiva Public Record Office, F.O. 371/59190/R7847/6181/37, respectiv 371/672672 B, R 14994/14994/37). Spre eventualul ajutor al lui Vladimir Tismăneanu, în cazul în care acesta nu ar fi avut posibilitatea de a se deplasa la Londra pentru a consulta arhivele diplomaţiei britanice, pasajele referitoare la T. Georgescu din nota informativă amintită, au fost reproduse inclusiv în spaţiul publicistic românesc: mai întâi în cartea cercetătorului englez Denis Deletant, Teroarea comunistă în România. Gheorghiu-Dej şi statul poliţienesc, 1948-1965 (Iaşi: Polirom, 2001, pp. 34-5, n. 22; aceasta după versiunea originală în limba engleză, Communist terror in Romania: GheorghiuDej and the Police State, 1948-1965. London: C. Hurst & Co., 1999, p. 23, n. 2); apoi, aceeaşi notă a fost tradusă şi reprodusă integral în două lucrări ale istoricului Gheorghe Buzatu – România şi Marile Puteri, 1939-1947 (Bucureşti: Ed. Enciclopedică, 2003, pp. 493-590), respectiv Antonescu, Hitler, Stalin III. In raport nefinal (Iaşi: Demiurg, 2008, pp. 376-462). Iar în afara României, dincolo de lucrarea din 1999 a lui Denis Deletant, pasajele referitoare la T. Georgescu din nota informativă în discuţie au mai fost reproduse în cel puţin două lucrări: Paul Preston, Michael Partridge şi Denis Smyth (ed), British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from The Foreign Office Confidential Print (From 1945 through 1950) (Part 4) (Bethesda, MD: LexisNexis, 1999, p. 130) şi respectiv Paul
6

Update: V. Tismăneanu a binevoit să răspundă pe respectiva pagină web în octombrie 201 0, după ce un draft al prezentului studiu a apărut online. Replica mea, în care îl acuz, cu probe, de autoplagiat, este deocamdată (începând cu 10 noiembrie 2011) „în aşteptare”, supusă aprobării moderatorilor. .. 7 Menţiunea referitoare la Teohari Georgescu fiind disponibilă şi în versiunea online a celor două volume ale lui I. Brauştein, pe un situl afiliat Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, la adresa http://www.romanianjewish.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_31.html, nr. crt. 9159. 6

Preston, Michael Partridge şi Piers Ludlow, British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from The Foreign Office Confidential Print (Bethesda, MD: LexisNexis, 2006, p. 260). În sfârşit, în urmă cu peste jumătate de secol, numele Tescovici (cu diverse transcrieri ale prenumelui – “Burăh” / “Bura(h)” / “Baru(c)h”) era menţionat nu doar într-un volum din 1952 al revistei Berichte und Informationen editat de Österreichisches Forschungsinstitut für Wirtschaft und Politik [Institutul Austriac de Cercetări în Economie şi Politică] (p. 24: “Teohari Georgescu (recte Bura Tescovici, Jude)”), ci inclusiv în notoria lucrare The Plot against The Church a grupului de cardinali catolici anti-ecumenişti reuniţi sub pseudonimul “Maurice Pinay” (digitalizată în multiple ediţii în limbi diferite în reţeaua WWW, vezi poziţia a 4-a la secţiunea “D – Rumania” în ediţiile în limba engleză din 1962 şi 1967). Şi tot înainte de apariţia memorialisticii dedicate reeducării din Piteşti pe care o invocă Tismăneanu, numele “Tescovici” indicat ca nativ al lui Teohari Georgescu apare şi în cartea în limba franceză a Irénei Talaban, Terreur communiste et résistance culturelle (Paris: P.U.F., 1990, p. 18). Şi totuşi, iată, însuşi preşedintele Comisiei prezidenţiale pentru analiza dictaturii comuniste din România şi cercetător specializat în istoria comunismului est-european, Vladimir Tismăneanu, nu are cunoştinţă despre toate aceste lucrări publicate cu decenii în urmă şi “află” despre “minciună” abia în România postcomunistă! Ba mai mult; în ultimii 20 de ani, numele “Burah/Baruh Tescovici” şi evreitatea lui T. Georgescu au fost menţionate în câteva zeci de lucrări, din care cităm aici doar câteva aparţinând unor autori “frecventabili” de către mainstream, i.e. neostracizaţi, deocamdată, ca antisemiţi:  Doina Jela în Lexiconul negru (Bucureşti: Humanitas, 2001, p. 124);  Lucian Boia în History and Myth in Romanian Consciousness (CEU Press, Budapest, 2001, p. 173, unde autorul afirmă că din cei patru membri ai secretariatului partidului - Dej, Pauker, Luca şi Georgescu – numai Dej era român);  A. Andreescu, L. Nastasă şi A. Varga, Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare: Evreii din România (1945-1965) (Cluj: C.R.D.E., 2003, p. 186, nota 1);  Ildikó Lipcsey, Sabin Gherman şi Adrian Severin, Romania and Transylvania in the 20th Century (Buffalo; Toronto: Corvinus, p. 314);  Stan Stoica, Vasile Mărculeţ, Stănel Ion et al. (Dicţionar biografic de istorie a României (Bucureşti: Meronia, 2008);  Thomas Kunze (Nicolae Ceauşescu. Eine Biographie (ed. a 3-a, Berlin: LVD GmbH 2009, p. 72);  Adriana Dardan în Silenced Paces (Author House, Bloomington, IN, 2009, p. 197, unde autoarea statuează “Hanna Pauker, Teohari Georgescu, Vasile Luka (all of Jewish origin) and Gheorghe Gheorghiu-Dej (half Gipsy)”;  Michael Ritivoi Hansen în The Message (Bloomington, IN: Xlibris, p. 34, cu formularea “Teohari Georgescu (born Burah Tescovici”)). Concluziv, numărul, datarea în timp, credibilitatea şi accesibilitatea acestor surse îl descalifică moral pe V. Tismăneanu din poziţia sa de preşedinte al C.P.A.D.C.R şi – întrucât omisiunile, inadvertenţele şi distorsiunile precum cea din cazul Teohari Georgescu nu sunt singulare 8 în genere de publicist în domeniu şi, în subsidiar, alimentează prejudecata celeilalte “tabere”, i.e. cea

8

Modul în care universitarul Vladimir Tismăneanu înţelege să respecte canoanele academice s-a repercutat inclusiv – din nefericire – asupra Raportului final al C.P.A.D.C.R.: ca exemplu nesingular, paginile 64-66 ale Raportului (parte din cele sub responsabilitatea personală a lui V. Tismăneanu) (varianta electronică disponibilă pe situl Preşedinţiei , la http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf) nu sunt altceva decât o simplă traducere a paginilor 130-134 din cartea aceluiaşi, Stalinism for All Seasons..., apărută în 2003 la Berkeley: University of California Press (v. şi online, la adresa http://books.google.com/books?id=Re3Aop3UZbAC&printsec=frontcover&dq=stalinism+for+all+seasons&hl=en&ei=6ov CToZTxu6yBtfWgOEL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false). 7

“antisemită”, conform tezei implicite a căreia un evreu nu poate fi obiectiv atunci când abordează tema contribuţiei evreilor la instaurarea comunismului în România, tinzând invariabil să o minimalizeze. Exemple precum cele oferite conduc de altfel spre posibilitatea elaborării unei tipologii a principalelor erori, deliberate sau involuntare, comise în rândurile ambelor grupuri de autori în materie. Astfel, autorilor repudiaţi ca “antisemiţi” li s-ar putea imputa poate singular, dar arhisuficient în implicaţii, precaritatea metodologică a abordărilor. Rigidizarea, de altfel nespecifică României, a sferei universitare prin conformare la imperativul corectitudinii politice şi subsecvent, dezideratul evitării oricăror acuzaţii de antisemitism, indiferent de calitatea fundamentării acestora, explică de ce majoritatea covârşitoare a autorilor neevrei care abordează fenomenul nu sunt instruiţi în respectarea rigorilor cercetăriii academice (e.g. “triangulaţia” datelor, a cercetătorilor şi metodelor, admiterea unui grad de incertitudine, controlul şi operarea cu ipoteze şi probabilităţi, etc.) sau cel puţin ale investigaţiei jurnalistice (e.g. confirmarea informaţiei din cel puţin alte două surse). În unele cazuri, lipsa argumentelor se doreşte a fi compensată prin cel mult o formă de argumentum ad populum (corespondent al impersonalului românesc “se ştie că”.) Or, absenţa probelor, a argumentului sau a sursei şi reproducerea unor aserţiuni nefundamentate (vezi exemplul Gheorghe Apostol şi multe altele) subminează sever credibilitatea demersului chiar dacă, teoretic, concluziile ar putea fi valide. 9 Însă dincolo de explicaţii şi justificări, repetarea cu obstinaţie a unor exemple clar denunţate ca false se autoexilează, în funcţie de intenţionalitate, într-una din două categorii posibile: fie “prostie” (în cazul neinformării şi credulităţii), fie “rea-voinţă” (atunci când singura motivaţie este cea de a conferi numericitate pe post de argument. Totodată, în cadrul aceleiaşi grupări, submulţimea unor foşti ofiţeri de informaţii spre exemplu pare să nu înţeleagă că fostul loc de muncă nu constituie totuşi un argument în sine, căruia să nu-i mai fie necesară şi precizarea datelor dosarului din care a fost extrasă o informaţie. În sfârşit, ceva mai rafinată pare tehnica ocazională, deja amintită în cazul Tismăneanu, a argumentului ad personam (inclusiv forma ad hominem circumstantiae), într-o tentativă de a invalida argumentul prin discreditarea persoanei. De cealaltă parte, o primă constatare care se impune estea aceea că, spre deosebire de cantitatea industrială de lucrări dedicate Holocaustului, “lucrări[le] despre situaţia evreilor în timpul regimului comunist sunt relativ puţine” (Fl. Banu 2008: 321 n.1.). Dincolo de această selectivitate a alegerii temei, grupul autorilor evrei care au abordat tema manifestă empiric un registru mai sofisticat de erori, de la caz la caz deliberate sau involuntare, între care se disting cu prioritate: Eludarea unor informaţii, surse sau chiar întregi lucrări. Spre exemplu, pentru a copia ingenua formulare a lui Tismăneanu (la rândul său un exemplu în “cazul Teohari Georgescu”), “cred că nu mă înşel”, dar niciuna din multiplele lucrări ale unor autori evrei dedicate comunităţii evreieşti din România în secolul XX nu menţionează măcar existenţa, spre exemplu, a a.) dărilor anuale de seamă al casei de pensii şi retrageri a ziariştilor din România anilor ’30-’40 (v. Botez 2010), dări cuprinzând numele de naştere, respectiv numele curent al unor zeci de ziarişti evrei, mulţi din ei activi şi după război în presa comunistă; sau b.) lista celor peste 700 “comunişti categoria A” din Bucureşti întocmită de Siguranţă în 1941 (cuprinz ând multe nume de ulteriori demnitari comunişti de prim rang, listă reprodusă în Mâţă 2007: 237-258) sau c.) cele 4 tabele de comunişti din România “refugiaţi” în U.R.S.S. în 1940, tabele transmise de P.C.d.R omologilor din P.C.B. (v. Goma 2007). Obstinaţia ocultării acestor surse şi documente (existente şi general accesibile în arhivele unor instituţii) în plină epocă a Internet-ului şi circulaţiei greu obstrucţionabile a informaţiei rămâne greu explicabilă dacă se prezumă buna credinţă a “omitenţilor”.
9

Pentru o exemplificare cu titlul de amuzament, vezi aşa-numita „the fallacist’s fallacy” din registrul eorilor de logică explicate mundan, cea în care profesorul de matematică respinge inclusiv rezultatul (în sine corect) şi nu doar raţionamentul elevei (în original blondă) care calculează fracţia 16/64 prin metoda eronată a eliminării, atât la numărător, cât şi la numitor, a cifrei 6, obţinând ca „rest”rezultatul 1/4. 8

Relativizarea până la negare a identităţii evreieşti a celor vizaţi (“ce înseamnă evreu?”10) şi framing-ul “evreităţii” mai degrabă ca pe o manifestare socială decât o identitate obiectivă, genetică - tehnică aplicată în cazurile de evreitate greu contestabilă şi care constă în teoretizări sterile privind elementele constitutive ale definirii evreităţii prin introducerea subiectivismului autoidentificării, toate acestea într-o deplină ignorare, de către chiar autori de religie mozaică, a regulii halahice extrem de simple de stabilire a filiaţiei: “orice copil născut dintr-o mamă evreică este evreu”11; ocazional, în derapajele amuzante ale unor asemenea teoretizări se formulează chiar opinii de tipul “Y se considera comunist, nu evreu” sau “era mai degrabă comunist decât evreu”, într-o involuntară analogie cu bancul referitor la crocodilul care “era mai mult verde decât lung”; juxtapunerea până la interşanjabilitate a unei opţiuni politice (comunism) cu o identitate etnoreligioasă (iudaism) rămâne penibilă chiar şi în cazul unui construct ideologic, cel comunist, de orientare ateistă. Tehnica argumentului ad ignorantiam, de invalidare a unei afirmaţii doar pentru că nu exista probe la dispozitie in favoarea ei (viciu de logică denunţabil în limbaj uzual de expresia anglosaxonă “the absence of evidence isn’t evidence of absence”) – tehnică de impact prin care sunt categoric respinse încadrările ca evrei a oricăror persoane în absenţa unor probe, chiar dacă, obiectiv judecând, identitatea respectivei persoane este în respectivul caz incertă (în absenţa unui certificat de botez, a unei nunţi religioase, a practicării religiei creştine sau a oricăror alte probe care să infirme evreitatea celui/celei în cauză); Tehnica argumentului ad hominem, dar în sens opus primei tabere - i.e. respingerea apriorică a unei afirmaţii prin discreditarea ca antisemit a autorului ei; Relativizarea numerică, e.g. admiţându-se o “supraprocentualitate” a evreilor în structurile comuniste (A. Roth 1999: 186-8), dar cu completarea peremptorie că evreii comunişti ar fi reprezentat, atât în rândurile partidului comunist, cât şi în rândurile întregii lor comunităţi, un segment – în funcţie de autor – “insignifiant” – “minor” – “mic”, etc., iar “prezenţa lor în funcţii de conducere ale partidului comunist a fost de scurtă durată” (Ormenişan 2008: 121); Pseudocircumstanţierea istorică (de tip post hoc, ergo propter hoc), i.e. atribuirea realităţii etichetate colocvial sau peiorativ (în funcţie de evaluator) ca Żydokomuna [poloneză, trad. “iudeocomunism”] în mod exclusiv proliferării paneuropene a mişcărilor fasciste în anii ’30 (ceea ce, în reacţie, i-ar fi împins pe evrei în braţele comunismului), reprezentare care, dincolo de construcţia la rândul ei eronat logică12, obnubilază însă complet identitatea etnică a lui Marx, a Rosei Luxemburg, a lui Bela Kun, a lui C-tin Dobrogeanu Gherea (1855–1920), ba chiar a majorităţii copleşitoare a liderilor revoluţiei bolşevice din 1917, produsă la un moment la care bunăoară Hitler era încă un simplu soldat în primul război mondial, Mussolini tocmai ce fusese demobilizat la rândul său, iar mişcarea legionară încă nu era concepută în România. În aceeaşi registru dar în sens invers, deşi la fel de eronat, cealaltă “tabără” tinde uneori să justifice excesele de violenţă antisemită ale mişcărilor naţionaliste din perioada interbelică tot ca pe o reacţie, una însă împotriva comunismului intenaţionalist şi anti-statal interpretat ca o invenţie evreiască. În acest context, demersul de faţă se doreşte a fi unul eminamente descriptiv, urmărind ca obiectiv general alcătuirea unui “dicţionar” cât mai cuprinzător şi exact şi, în măsura posibilului, de necontestat, al evreilor implicaţi în instaurarea şi consolidarea sistemului comunist în România
10

În spiritul aserţiunii lui Wilhelm Filderman („Un evreu care devine comunist a încetat să mai fie evreu”) , în rândul unor multipli autori evrei, din România şi din străinătate, s-a dezvoltat şi consacrat de-a lungul timpului conceptul-sintagmă „non-Jewish Jews” (patentat de Isaac Deutscher în 1954), atribuit cu predilecţie evreilor comunişti. 11 Vezi, inter alia, http://www.jen.ro/ciclul_de_viata_files_0.html. 12 În sensul în care comunismul nu reprezenta singurul curent „antifascist”, spectrul politic intern nefiind unul dihotomic comunism vs. fascism, care să explice lipsa de alternative în opţiunea politică a evreilor. 9

emergentă celui de-al doilea război mondial. Firesc, în măsura posibilului, fiecare intrare va fi completată cu descrierea succintă a rolului exercitat în consolidarea noului regim, pentru o mai bună înţelegere a realităţii urmărite. Aşadar, se cuvine accentuat, demersul de faţă nu urmăreşte nici a.) explicarea/justificarea “apetenţei” evreilor României postbelice pentru comunism, ci se mărgineşte, în această instanţă, să o descrie cât mai acurat, cuantificabil şi cuprinzător, rămânând ca explicaţiile şi poate chiar implicaţiile de timp prezent le fenomenului să fie abordate într-o eventuală fată succesivă proiectului; şi nici b.) contextualizarea geografică a fenomenului “żydokomuna” în aria blocului comunist din Europa central-estică emergentă celui de-al doilea război mondial. De aici pornind, se impun câteva precizări preliminare privind structura şi metodologia care fundamentează acest dicţionar. În primul rând, dată fiind natura sa, proiectul de faţă rămâne în mod firesc unul în desfăşurare, dezirabil a fi îmbunătăţit deopotrivă cantitativ şi calitativ în timp. În acest scop, autorul îi invită pe toţi cititorii care ar putea contribui la completarea dicţionarului să-i trimită orice informaţie considerată utilă la adresa de e-mail apostu_i@yahoo.com. Pe măsura încorporării de noi date şi informaţii, dicţionarul urmează a fi postat în reţeaua WorldWideWeb în ediţiile sale îmbunătăţite, cu indicarea permanentă a datei ultimei actualizări. În al doilea rând, fiind de natură parţial investigativă şi de finalitate descriptivă, dicţionarul a fost structurat corespunzător unei reprezentări a principalelor paliere ale statului comunist după cum urmează: aparatul administrativ-politic (grupând acei evrei de la nivelurile semnificative ale ierarhiei de partid şi/sau de stat în România de după al doilea război mondial); aparatul represiv (vizează evreii prezenţi în principal în Securitate şi Miliţie şi, secundar şi în măsura relevanţei, în jandarmerie, forţele armate şi alte structuri care au participat la represiunea orchestrată de statul comunist); mass media; educaţie şi cercetare (segmentele ideologizate, i.e. segmentele de învăţământ social-umanist); cultură (palier considerat o componentă-cheie în consolidarea unui nou regim prin operarea unor modificări controlate ale mentalităţii colective); categorie “alţii”, compusă din evrei cu funcţii importante în ierarhia locală şi regională de partid şi de stat, din evrei decoraţi pentru meritele lor de către statul comunist, membri – în eticheta lui T Solomovici – ai “făcăturii comuniste” C.D.E. (Comitetul Democrat Evreiesc13), etc., cazuri alcătuind cumulativ o categorie reziduală, definită “în fund de sac”. Această categorie este completată de lista evreilor comunişti în atenţia Siguranţei în 1941 (mulţi din ei cu funcţii în ierarhia de stat şi partid după august 1944), respectiv de evrei basarabeni comunişti implicaţi în evenimentele din Basarabia în perioada 28 iunie 1940 – 22 iunie 1941. O atare demarcare a acestor paliere deserveşte un scop mai degrabă orientativ, didactic, şi nu unul riguros analitic, în unele cazuri persoanele menţionate transgresând de-a lungul timpului, prin evoluţia profesională dintr-un domeniu în altul, aceste delimitări; în aceste cazuri, încadrarea într-o anumită categorie a fost operată pe baza relevanţei activităţilor şi respectiv notorietăţii persoanei respective. Ca exemplu concret, chiar dacă după 1944 a activat un timp în redacţia ziarului Scânteia (ceea ce ar fi reclamat încadarea în dicţionarul de faţă la secţiunea mass media), Silviu Brucan de pildă este plasat, în virtutea evoluţiei sale profesionale ulterioare, la capitolul “aparatul administrativ-politic”. Din punct de vedere metodologic, ca perioadă delimitată supusă observaţiei, dicţionarul focalizează primele două decenii succesive momentului 23 august (i.e. 1944-1965, “epoca GheorghiuDej”), până la momentul la care constrângerile numerice obiective aferente masivei emigraţii evreieşti

13

Într-o altă apreciere formulată tot de un evreu - fostul şef rabin Moses Rosen, C.D.E. a reprezentat „instrumentul cel mai de seamă al campaniei antisioniste în România” [adapt.] (1990: 160). 10

în Israel, după cum ilustrăm mai jos, au determinat şi descreşterea inexorabilă a ponderii şi influenţei evreilor prezenţi la vârful ierarhiei comuniste din România (v. tabelul mai jos). Unitatea temporală definită fiind, metodologia încadrării “ca evreu” în prezentul dicţionar urmăreşte ameliorarea dihotomiei parcimonie vs. comprehensivitate şi se fundamentează consecutiv pe satisfacerea verificabilă, în cazul fiecărei persoane, a cel puţin unuia din următoarele patru criterii: 1. identitate evreiească (etnonaţională şi/sau religioasă) autodeclarată la un moment dat; 2. fiul/fiica unei mame evreice (inclusiv cei convertiţi pe parcursul vieţii la altă religie); 3. indicat ca evreu de către cercetătorii evrei şi/sau comunitatea evreiască14 (e.g. cazurile multor ofiţeri de Securitate, care în documentele oficiale se declarau de naţionalitate română, maghiară, rusă, etc., dar la momentul de faţă sunt acceptaţi ca a fi fost evrei chiar şi de către cercetăt orii evrei în materie); 4. cu nume de natură să elimine orice dubiu (e.g. Bella Rabinsohn, Israel Rachmuth, Pinchas Solomonovici, Şmil Iţicovici, Zalman Zalmanovici, etc.). În sfârşit, în cazul în care îndeplinirea în mod minimal a unuia din aceste criterii rămâne obiectul unor controverse rezonabile, semnul “(?)” din dreptul unor persoane indică incertitudinea identităţii lor evreieşti. Un asemenea instrumentar metodologic este menit să evite una din erorile caracteristice altor lucrări în materie, care, în identificarea unor evrei din aparatul comunist sau al Securităţii, iau în considerare cvasiexclusiv criteriul subiectiv al “naţionalităţii (auto-)declarate” a persoanelor în diverse documente oficiale. Ori, sub acest aspect se impun câteva observaţii critice. În mod nespecific României, unii membri ai comunităţilor evreieşti, variind ca motivaţie şi pondere de la caz la caz, au evitat de-a lungul timpului să se declare evrei în înregistrările oficiale, preferând alte autoîncadrări subiective. Ca exemple nesingulare între membrii de partid, în fişa sa de cadre, Alexandru Bârlădeanu de pildă se declara în mai 1952 de naţionalitate “moldovean” (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – secţia cadre, dosar nr. B/308, ff. 1-2), în timp ce în fişele sale autobiografice de la Securitate, ofiţerul Al. Nicolschi (Boris Grünberg) menţiona la rubrica “naţionalitate”, de la caz la caz, “rus”, “ateu” sau “revoluţionar” (v. infra). În fapt, o veritabilă tendinţă în acest sens poate fi ilustrată extrem de clar la nivel naţional prin coroborarea recensămintelor primelor trei decenii în România postbelică cu estimările oficiale (i.e. ale autorităţilor, externe deci comunităţilor evreieşti din ţară), cele neoficiale (interne, ale unor reprezentanţi ai comunităţilor) şi valorile anuale ale emigraţiei din România spre Israel (cele ale unor evrei din România direct în alte ţări decât Israel fiind insignificante statistic). Spre exemplu, cvasiunanimitatea organizaţiilor evreieşti din România şi străinătate deopotrivă se raportează la cifra de 428.312 evrei existenţi în frontierele postbelice ale României (incluzând aşadar Ardealul de Nord fost sub ocupaţie ungară, dar excluzând B.B.N.H.), cifră avansată şi detaliată în studiul publicat la Bucureşti în 1947 sub egida World Jewish Congress (W.J.C.), Aşezările evreieşti din România: Memento statistic (p. 30).15 Pentru acelaşi an 1947, mărimea emigraţii evreieşti din România poate fi aproximată, pe baza unor surse evreieşti, la circa 37.600 (v. infra), în timp ce, potrivit îregistrărilor Ministerului israelian al Absorbţiei Imigranţilor, imigraţia în Israel a unor originari din România în perioada cumulată 1948-1949 a cifrat 31.274. Într-o primă discordanţă, la sfârşitul anului 1948, oficialii P.C.R. estimau prezenţa în România a 350.000 evrei – o cifră neplauzibilă chiar şi presupunând simultan că data de referinţă pentru studiul W.J.C. ar fi fost 1 ian. 1947 (şi deci că ea s-ar diminua corespunzător cu cei 37.600 emigranţi din 1947) şi, prin absurd, că toţi
14

Acceptare concretizată de pildă inclusiv în acordarea dreptului de imigrare în Israel (unde autorităţile transpun de fapt in integrum canonul halahic al ascendenţei evreieşti materne), în înmormântrea într -un cimitir evreiesc, etc. 15 Cifră preluată de-a lungul timpului pe întreg mapamondul de zeci de organizaţii, publicaţii şi autori evrei, precum U.S.H.M.M., Encyclopaedia Judaica, World Jewish Quarterly, Jewish Virtual Library, The American Jewish Committee, Nizkor, Marcu Rozen, Peter Meyer et al. (1953), Beth Sholom, Jewish Gen, Heritage Films, etc. 11

cei 31.274 emigranţi din perioada 1948-1949 ar fi părăsit de fapt ţara până în dec. 1948. Ei bine, din direcţia estimărilor neoficiale, fostul şef rabin Moses Rosen avansa pentru anul 1948 numărul de 400.000 evrei aflaţi în România, număr admis de altfel şi de Congresul Mondial Evreiesc, întrunit în acelaşi an la Montreux (Rosen 1990: 67, 286, 309, 335), şi avansat chiar şi în iunie 1949 de Petru Groza într-o discuţie cu Emil Bodnăraş (în Buzatu şi Cîrstea 2010: 333, Solomovici 2003: 189, Ioanid 2005: 78 ş.a.) Emigraţie România → Israel
Frecvenţe absolutec Frecvenţe cumulate (1947-)

Evrei în România - cifre oficiale an 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955
număr % în populaţia ţării

Evrei în România - estimări neoficiale -

428.312 350.000a

2,2%

146.264b

0,83%

? ? d ≈37600 24.780e 13.602e 47.071 40.625f 3.712 61 53 235

450.000 (Moses Rosen) 37.600 62.380 400.000 (M. Rosen, P. Groza) 75.982 123.053 163.678 167.390 167.451 260.000 (R.F.E.R.L. 1955) 167.494 167.729 300.000 (M. Rosen, media Israel,
S.U.A.)

220.000 (Bottoni 2010: 269) 260.000 (estimare proprie, I.A.) 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966-‘75 1976 714 594 8.954 8.360 9.321 21.269 9.878 13.243 25.926 10.949 26.951 2.223 168.443 169.037 177.991 186.351 195.672 216.941 226.819 240.062 265.988 276.937 293.888 296.111 45.000 (M. Rosen 1990: 261)

42.888b 24.667b

0,22% 0,11%

Fig. 1: Comunitatea evreiască din România, 1945-1976. Aspecte statistice
a

Cf. unui document din 8 dec. 1948 al secţiei Organe de conducere a C.C. al P.M.R. şi distribuiţi astfel: 132.000 în Bucureşti; 118.000 în Moldova; 62.000 în Transilvania [ a se înţelege Ardeal, n.n., I.A.]; 22.000 în Bucovina; 16.000 în Muntenia şi Dobrogea (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – secţia Organizatorică, dosar 91/1948, ff. 11 -16 (în partea introductivă a documentului menţionându-se eronat cifra de 300.000, deductibil din defalcarea cifrelor)). Acelaşi număr de 350.000 este avansat şi de către Ana Pauker în şedinţa din 18 febr. 1949 a Secretariatului C.C. al P.M.R. (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 16/1949, ff. 14-5). Se cuvine menţionat că la recensământul naţional cu datele 12

cca. 1948. c Conform (dacă nu precizăm altfel pe parcursul coloanei) înregistrărilor Ministerului israelian al Absorbţiei Imigranţilor. Concret. pentru acelaşi an (v. înregistrau în doar câteva săptămâni nu mai puţin de 130. e Cifrele defalcate pentru 1948 şi 1949 sunt furnizate în Kuller 2008 b: 22 (Leibovici-Laiş şi Govrin indică doar numărul cumulat pentru cei doi ani). A. Kuller.5% pentru oricare din valorile individuale considerate. 26. Aliyah Bet Project 17. reproduse în Shlomo Leibovici-Laiş şi Yosef Govrin. R. Radu Ioanid: 2005: 64-5). ceea ce îl face practic inutilizabil în economia demersului nostru. el îi contrapune.R. 7. cu circa 5.688 pe nava “Geula”. f. Moses Rosen.S.625 înregistrată ca număr de imiganţi de Ministerul israelian al Absorbţiei Imigranţilor (şi preluată ca atare de Şlomo Laibovici -Laiş) şi cea de peste 50.000 (Ministerul Israelian al Absorbţiei Imigranţilor. 260. Israeli-Romanian Relations at the End of the Ceausescu Era: As Observed by Israel’s Ambassador to Romania. 1977 (colectarea datelor făcându-se în anul precedent celui al comunicării publice a datelor. 1985-1989 (Londra: Frank Cass. 1948.-20. autorităţile române.557 plus 7. restul evreilor distribuindu -se preponderent în categoriile de limbă maternă „română” şi „maghiară”. 16. Cifrele sunt cvasiidentice celor avansate în B. 1947. ceea ce. discrepanţele nu depăşesc 1. o discrepanţă semnificativă. aşa cum sesiza şi Levy (2002: 285 n.R.. În acelaşi sens. “defectări”) şi neînregistrate (foşti deţinuţi. Wasserstein.publicate la 25 ian.php.paulsilverstone.) (cca 2% din totalul comunităţii ca valoare medie). 45.000. 108). O atare cifră. ceea ce. etc.com/immigration/Primary/Aliyah/shiplist2.264 în 1956 (date colectate în anul precedent).667 evrei în România în 19751976.312 în 1947 la 146. S.600 emigraţi în 1947 şi coroborat cu un spor demografic – arguendo – de 0%. 2. şi cu cotele emigraţiei ilegale (transfugi. Radu Ioanid. dosar 40009.S. care “se aşteptau la 10. chestionarul operatorilor de pe teren cuprindea exclusiv rubrica “limbă maternă” 16. între cifra de 40. H. într-un raţionament aberant. ceea ce susţine reducerea numărului de evrei din România de nu mai puţin de 10 ori în doar 9 ani! În realitate. iar pe de altă parte de unele ziarele israeliene şi americane care preconizau în 1959 emigrarea din România a 300. 1947. cumulat celor 37. cei 500 copii evrei cărora autorităţile române le -au permis stabilirea în Olanda.-135. etc.795 persoane. H. Ioanid 2005: 105).664 evrei români îmbarcaţi pe nava “Medinat Hayhudim” şi 1.000 de cereri”. Kuller (2008c: 22) şi Andreescu.000 (1990: 261)).S.000 emigranţi ilegali via Ungaria. 430).500 cazuri de repatriere din Israel. diferenţele rezumându -se aproape exclusiv la intervalele temporale de eşalonare şi raportare a d atelor. conduce spre o mărime estimată a populaţiei evreieşti în 1955-56 de cca. 13 . 2002).612 evrei din România îmbarcaţi pe cele două nave “Pan York” şi “Pan Crescent” plecate din portul bulgar Burgas la 27 dec. ambele plecate din Bulgaria la 26 sept. Denunţând suplimentar frivolitatea cifrelor oficiale. 211. http://www. f Pentru numărul de emigranţi din România în Israel din 1951 există.000 evrei în România în perioada 1955-1956 se plasează în interiorul intervalului delimitat de alte două estimări neoficiale: a. din care nu puţini prezenţi în ierarhia comunistă în/la diversele ei sectoare/niveluri ierarhice.I. sursele evreieşti converg în estimarea emigraţiei evreieşti din România în intervalul temporal închis 1948-1955 la 130. conform recenzărilor oficiale efectuate la nivel naţional. nu-şi identifică altă explicaţie decât aceea a unei ponderi semnificative de evrei “ascunşi”. 17 V.000 înregistrată pentru acelaşi an de autorităţile române (v. numărului oficial de 24. recensămintelor naţionale comunicate la 25 ian. şi deocamdată neclarificată. p. orice analiză sumară denunţă ridicolul unei asemenea teze. d 2. Leibovici-Laiş. vol. ar însemna că pe listele de emigrare se înscriseseră probabil şi mulţi din activiştii evrei de frunte ai partidului comunist. numărul cetăţenilor români de naţionalitate evreiască ar fi scăzut de la 428. Agerpres replicând (spre liniştirea guvernelor arabe) că evreii din România acelui 16 S-au declarat vorbitoare native de limbă idiş 138. agenţi de informaţii la schimb. mai realist.). estimarea noastră de aprox. 260.000 evrei. de unde şi încadrarea noastră pe ani).264 evrei la recensământul din acel moment. B. nu şi “etnie/naţionalitate” sau “religie”. Wasserstein (2000: 80). Iar contextual.000 avansată pentru aceeaşi perioadă de către pe de o parte fostul rabin-şef Moses Rosen (aidoma modului în care. 261. b Cf.) valoarea de 300. sionişti. numai în 1958. 15 martie 1966 şi 5 ian.000 de repatriaţi în U. Nastasă şi Varga (2003a: 44).000 emigranţi legali. aşadar la 3 ani după recensământul care inventariase 146.264 evrei. fond “P”. net superioară celei oficiale de 146. cu circa 1.000 solicitări individuale de emigrare în Israel (Rosen 1990: 166.

Alexandru Sencovici (Sándor Szenkovits). Carol Féleki (Feldman).1 S = 15√8955/5973 – 1.moment ar fi cifrat doar jumătate din numărul avansat de mass media străine (R. Francisc Butyka. János Taub.000.955 persoane (faţă de 5. Kálauşek.L.. etc. 1977. chiar dacă astăzi sunt recunoscuţi ca evrei de către chiar autori evrei în domeniu – e..694 persoane în intervalul închis 1977-1989 (conform autorităţilor israeliene). doar 2/3 din evreii care trăiau în realitate în România acelui moment s-au şi declarat ca atare în cadrul recenzării ceea ce ar indica o mărime totală de circa 220. Ládislau Tesler. 24 dec. de unde S = n√Pn/P0 . cu relevanţă sociologică cât se poate de actuală. în mod frecvent. Ernö (Ernest) Gáll. Coloman Ambruş. Iosif Bank. în acelaşi raţionament în care probabil şi mărimea comunităţii evreieşti din România în 1992 cifra în realitate. Ludovic Bokor.E. ceea ce. Subsumat. ar presupune o creştere demografică pe perioada urmărită de . chiar dacă practicanţi ai religiei mozaice. într-o juxtapunere până la identificare a atributului naţionalităţii cu criteriul limbii materne. o subcategorie de înaltă specificitate o constituie evreii ardeleni vorbitori de limbă maghiară. estimativ. care. Gyula Csehi.5%. Spre exemplu. se declarau chiar şi în documentele de partid ca fiind de naţionalitate maghiară. Ervin Mikó. László Salamon. 18 În contextul în care. comunitatea evreiască din România cifra totuşi la recensământul din 7 ian. 1992 nu mai puţin de 8. Alexandru Iacob (Sándor Jákab). K.973 rezultat al diferenţei).74% pe an(!). Nicolae Kállos.000 a comunităţii evreieşti în 1956. nu mai puţin adevărat. în mod tradiţional. Zoltán Kling.. ceea ce. comunitatea maghiară la rândul ei i -a recunoscut în mod tradiţional pe aceşti evrei ca maghiari. foarte mulţi din aceştia. au fost complet asimilaţi lingvistic şi în consecinţă s-au declarat de-a lungul timpului de naţionalitate maghiară18. Contrastant. unde P0 = populaţia iniţială Pn = populaţia după n ani S = sporul demografic anual mediu. mulţi evrei au încercat chiar să ‘dispară’ din statisticile oficiale” şi apreciază că la recensământul din 1956. b. Bottoni (2010: 269). pentru 1976 Moses Rosen estima mărimea reală a comunităţii evreieşti la 45. 15. complet aberant statistic pentru un grup populaţional îmbătrânit precum cel al evreilor din România. Mihály (Max) Eisikowits. pornind de la o dimensiune oficială de 24. ar avea în mod evident mai multă acoperire în realitate. adică S = 2. în condiţiile unei emigraţii oficiale în Israel de 18. +50. conform formulei Pn = P0*(1+ S)n.000 persoane.74%/an. respectiv un spor demografic mediu de 2. În sfârşit. aceeaşi problematică a ceea ce s-ar putea numi categoria evreilor “ascunşi”. coroborat cifrelor sus-menţionate. László Földes (Fischer). 1959).667 persoane conform recensământului publicat la 5 ian.R. Ludovic Weisz. Erwin Szekler. Nicolae (Miklós) Goldberger. Stefan Kárdos.) estimarea inferioară a lui S. fraţii Ládislau şi Olgá Vass.g. 14 .F. care confirmă că “în anii permanenţei lor forţate în România. Gavrilă şi Eva Birtaş. transpare de altfel şi în analiza trendurilor statistice ale minorităţii evreieşti din România pe parcursul ultimilor 35 de ani. într-un pattern replicat în proporţii asemănătoare şi în rândurile numeroase ale comuniştilor şi securiştilor evrei maghiarofoni.

operarea în demersul de faţă cu setul celor 4 criterii neexclusive evită multe din erorile sus-amintite. “Feldman”. în doar câţiva ani după 23 august 1944. 15 . etc. al schimbărilor de nume. care devine Florian.579-589 vizează în bloc colegi proaspăt angajaţi la aceeaşi Direcţie Generală de Control Economic din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului: Moise Faibiş.Cât priveşte evreii din Securitate. “Sonnefeld”. Boris Grünberg. la cererea unor înalţi activişti de partid” (Tismăneanu 2005: 320-1. Sorine: tu eşti evreu? Sorin Cunea: “Sigur că da!” A. “Goldenberg”. “Bogdan”. dar nu mai puţin persuasive. Nicolschi/ Grünberg.S. “Liveanu”. la fel cum alt ofiţer. v. Leon Wechsler – Gheorghiu. 93. este acoperit de criteriile 3 şi 4 . “Wolf”. La fel de pilduitor şi denunţând totodată eroarea fundamentală a bazării exclusive pe documente oficiale (aşa cum procedează în special “minimaliştii”.” A.: “Nu. Henriette Leibovici – Mora. nu scrie nicăieri […]” (în Storin 2011: 7) Cazul altui ofiţer de Securitate . v. deciziile nr. i. în acelaşi sens. aplicând criteriul halahic al filiaţiei evreieşti pe linie maternă20. tind în mod frecvent ca în negarea evreităţii unei persoane să invoce inexistenţa unor documente oficiale probatoare) este şi schimbul de replici dintre Aurel Storin şi Sorin Cunea (ambii evrei) în deschiderea ultimului interviu acordat de fostul ziarist comunist şi apoi angajat al postului de radio “Europa Liberă”: Aurel Storin: “De mult voiam să te-ntreb. Spre exemplu. ci şi – sau. În acest context. Simion Ţaigăr. a numelor alogenilor.: “Scrie undeva. care. “Bercovici”. aceste „recomandări” cvasioficiale erau înaintate nu doar ofiţerilor evrei din Securitate. notoriul torţionar Al. “Herescu”. “Mironescu”. etc. Silviu Brucan.jewishvirtuallibrary.19 Bineînţeles. “Negrea”. n. “Schwartz”. şi Rebecca Weiner. întruneşte criteriul al doilea prin înmormântarea sa într-un cimitir evreiesc.S. nu s-a declarat niciodată în vreun document ca evreu. ai vreun act oficial care să ateste că eşti evreu?” S. care circulau în primii ani în interiorul instituţiei. cu referire la tatăl său (n. 9340-1): din deciziile ministrului Justiţiei de încuviinţare a schimbărilor de nume adoptate la 11 octombrie 1947. birourile de evidenţă a populaţiei au înregistrat mii de “dispariţii” subite ale unor “Leibovici”. “Savin”. şi altele. Spre exemplu. Nicolschi. care subsecvent s -ar putea declara ne19 Pentru caracterul voluntar sau forţat. pp. “Mihail”. “Abramovici”. “Faibiş”. “Albu”. Osias Sigelbaum – Soreanu. Arnold Platman (fiul lui Marcu) mărturisea de pildă în autobiografia sa de la Securitate că “în trecut” “fusese” evreu. “Weiss” şi un val direct corespondent numeric de intrări ale unor “Berceanu”. “Moscovici”.g. mai jos şi declaraţiile lui Pavel Câmpeanu. „Who is a Jew?” la http://www. “Mendelsohn”. iar numele de naştere. 1947 (v.: “Ştiu de când eram copil. indicăm aici Monitorul Oficial al Ronâniei nr. partea I-a. n. “Câmpeanu”. Din nenumăratele exemple de românizare in corpore la “recomandarea de sus”.org/jsource/Judaism/whojew1. “De unde ştii?” S. 240 din 17 oct.C. confirmă identitatea sa evreiască. în lexiconul de faţă sunt incluşi ca evrei şi cei din categoria convertiţilor la altă religie. “Rosenberg”. Tismineţki).Dorel Oprescu. Simon Sabetay – Săvulescu.e. după cum menţionam.82). mai ales – considerarea recomandărilor informale.html. care s-ar sustrage în primă instanţă criteriului naţonalităţii autodeclarate. De la mama şi de la tata.Sub acest aspect. identificarea corectă a acestora implică nu doar depăşirea erorilor aferente autoîncadrării lor subiective (e. “Florian”. este acceptat ca a fi fost evreu inclusiv de către cercetătorii evrei. 20 V. infra). “Soreanu”.C. Vladimir Tismăneanu declară: „şi-a schimbat numele în Leonte Tismăneanu în 1948. ci în general celor din ierarhica administrativ-politică a statului comunist. cazul menţionat al lui Al. nemenţionat după cunoştinţa noastră în lucrările cercetătorilor evrei. “Herşcovici”. dar la acel moment era român (pentru ambele cazuri. de la caz la caz. respectiv Leon Barat – Rădulescu. “Marcovici”. Arnold Schwartz-Negrin. Ionel Frankel – Frâncu. atestat în documentele oficiale ale unor autorităţi româneşti. privind românizarea pe cât posibil a numelor alogenilor.

S. pe cât posibil. dar excluşi. decrete de stat. care cuprind între altele şi precizarea naţionalităţii.dvartora. Şlomo Sorin Rosen.N. de regulă nu s-au mai indicat sursele de informare în cazurile deopotrivă notorii şi scutite de controverse chiar şi în rândurile cercetătorilor evrei (e.ro/raspunsuri/identitate-iudaica/cine-este-evreu/2696-un-evreucrestinat-isi-pierde-identitatea-de-evreu.S. C. recte Teşu Solomovici. Richard Wurmbrand. convertiţi la creştinism în timpul celui de -al doilea război mondial. precum Teohari Georgescu. fie acesta chiar evreu.. în aplicarea riguroasă a acestui canon religios al considerării ascendenţei materne. fişe matricole penale din penitenciare.. sursele primare. 21 Pentru o explicaţie a faptului că Halaha (codexul religios mozaic) nu recunoaşte convertirea la altă religie.R. cercetători occidentali “frecventabili”. respectiv poetul legionar Radu Gyr (Demetrescu). Eduard Mezincescu. considerându -l pe convertit în continuare evreu. acestea au fost menţionate în canoanele scrierii academice exclusiv în acele cazuri de persoane fie de notorietate redusă. acolo unde stadiul cercetării mainstream în domeniu ne-a obligat la formularea fundamentată de observaţii. respectiv direcţiile judeţene. secondate de sursele evreieşti şi externe ne-româneşti (ex. Barbu Zaharescu (Zuckerman). critici sau completări. indicat ca procuror adjunct al României de după război de un singur autor. soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu). Arhivele Naţionale.S. şi nerecunoscute ulterior de leadership-ul comunităţii evreieşti postbelice (v. În sfârşit. Petre Roman . Tudor Vianu. La fel de adevărat. în special documente oficiale ale unor autorităţi ale statului (v. Ana Pauker (Rabinsohn). la adresa http://www. Acestei categorii i se subsumează şi cazurile deocamdată insuficient fundamentate bibliografic de alţi cercetători. ambasada SUA la Bucureşti. Monitorul Oficial. Iosif Chişinevschi (Roitman). pentru a se sutrage legislaţiei antisemite. în privinţa surselor bibliografice fundamentând operaţional încadrările ca evrei. aceasta în dezideratul dublu al creşterii fiabilităţii şi al pre-eliminării. menite a evita legislaţia şi tratamentul social defavorizant. 16 .g. ne-anti-semiţi). Din aceleaşi considerente de parcimonie şi fluenţă a textului.). poetul Adrian Păunescu. ca goim. Petre Lupu etc. care au fost reprimiţi postbelic în comunitatea evreiască prin automata nerecunoaştere a converitirii lor. fie de identitate controversată. în cadrul proiectului Dvar Tora. vezi lămurirea oferită de actualul prim rabin al României. Herta Schwammen (alias Elena. Parantetic. centrale. a oricăror polemici sterile. o mărturie empirică nesingulară o oferă inter alia cazurile câtorva mii de evrei din Ardealul de Nord. 2011). etc. “Bacher”.evrei. sunt automat încadraţi ca evrei – pentru a menţiona câteva figure celebre – dramaturgul Eugen Ionescu. dar mame creştine. etc. toţi cu taţi evrei.A. Ca ierarhizare bibliografică au fost preferate. de ex.I. fireşte. altfel spus. ie.html (accesat ian. Rosen 1990)21.). Mariean Vanghelie. jurnalistul Dumitru Graur sau Adrian Lustig. sau chiar miile de evrei din zona Ardealului de Nord ca subiecţi ai unor convertiri conjuncturale.

F. D.E.C.C.G. C.P.B.P.T.E. A.A.R. C. al P. A. D.L.A.P.R.C. D.I.E.D. A.S.C.) Biroul Politic (al C.U.P.S.E.I. C.C.C.S.N. C.R.R. C. C.S.S.M.B.Ex. C. C.I.C.S.I.E.L.T.U. D. D.R.C.I.E.S. C.C. Asociaţia Culturală Mondială a Evreilor Originari din România Asociaţia Evreilor Români Victime ale Holocaustului Asociaţia Foştilor Deţinuţi şi Deportaţi Antifascişti Arhivele Naţionale Istorice Centrale Asociaţia Română pentru strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti Arhiva Serviciului Român de Informaţii Basarabia.S.D. B. al P. C.O. D.I. C.E.L.M.G. 1948-1950) Biroul Organizatoric (al C.D.S.M.S.R./P.G.R. căs.F. C.R. D.N. C.P. C. col.N.S.R.M. C.H. A. Centrocoop CEPECA C. D.R.H. A.I.C.R.Z.R.C. B. B./P.I.G.P.I.I.R. Bucovina de Nord şi ţinutul Herţei Bulletin d'informations pour les roumains de l'étranger (publicaţie de frecvenţă variabilă a unor emigranţi români din Paris.J.R.A. al P.S.) căsătorit(ă) Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (1948-1953) Comitetul Central Camera [locală] de Comerţ şi Industrie Camera de Comerţ şi Industrie a României Colegiul Central de Partid Comitetul Democrat Evreiesc Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi Căile Ferate Române Confederaţia Generală a Muncii Centrul Iberic pentru Studii Masonice Centrala Întreprinderilor de Lucrări Rutiere şi Construcţii Speciale Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie colonel Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (2006-) Comitetul Politic Executiv (al C.R.N.I.G. B.S.C.O. C.R.S.D.P.LISTA ABREVIERILOR A.C.N.) Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România Curtea Supremă de Justiţie Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală (Cluj) Casa de Retrageri şi Pensiuni a Ziariştilor (până în 1945) Direcţie Centrală Industrială (în cadrul Ministerului Industriilor) Direcţia Centrală de Statistică (de pe lângă Consiliul de Miniştri) Direcţia Generală a Industriei Laptelui Direcţia Generală a Poliţiei Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor (de pe lângă Consiliul de Miniştri) Direcţia Generală a Securităţii Poporului (1948-1951) Direcţia Generală a Securităţii Statului (1951-1952) Direcţia Informaţii externe (din cadrul Securităţii) 17 . C.P.P.C.E.V.G.C. A.M.E. C.R.A.

N.) Direcţia Superioară Politică a Armatei Direcţia Securităţii Statului din cadrul M.Ap.I.A.C.M.S.G.S. D. D.T.E.E.N. locotenent M. fostul Institut de Istorie a Partidului) J.S. 1948 în U.M.D.R.A.C.D. Foreign Office F. 1945-1948) Direcţia Regională a Securităţii Poporului (în cadrul D. International Labour Office I. General H.E.A. Institutul Român de Istorie Recentă I.K.D.P.U.R.F.F.A. Institutul Politehnic Bucureşti I.G.R.U. maior M.P.M.T.S.I. Frontul Naţional Democrat din România F.) Direcţia Poliţiei de Siguranţă (din cadrul D.S.N.A.C.S.L.O.D. (1953-1989) Defense Technical Information Center (în S.P.N. şi al Arhivelor Ruse de Stat pentru Istorie Socială şi Library of the Congress & Russia State Archives for Social and Political History (RGASPI) “” (INCOMKA) I.S.G.S. Ministerul Securităţii Statului (1952-1953) n.E. F. D.C.L. 18 . Grupul pentru Dialog Social g-ral.E.S.I. F.R. Ministerul Apărării Naţionale M. ff.S.P. D.P.P. Ministerul Afacerilor Externe M.) estimare Editura de Stat Pentru Literatură şi Artă fost / fila fără an filele Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România Federaţia Demorată a Femeilor din România (constituită 4-8 martie 1946.D.C.. f.U.I. f.A.D. Ministerul Afacerilor Interne M.C.A.R Frontul Naţional al Tineretului Democrat din România F.N.A.) lt.C.D.A.R.I.S.P.C. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc I. Monitorul Oficial al României mr.Direcţia Penitenciare.R. Marea Adunare Naţională M.) (19661989.A. Institutul de Studii Politice şi Social-Politice (de pe lângă C.P. D.R.V.U.P. Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne (Narodnîi komissariat vnutrennih D.C.R.I.C.C.C.I. Institutul Central pentru Pregătirea Cadrelor Didactice I.R.P.R.R.Of. Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti G.P. Hotărârea Consiliului de Miniştri I.I.S. e.F. Născut(ă) N.S. Lagăre şi Colonii (din cadrul M.L.R.E. Frontul Salvării Naţionale F.G.a. a M.P.C. E. Jewish Genealogical Special Interest Group for Romania (S.S. Întreprindere de Stat pentru Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului I. absorbită în ian.B. Ministerul Comerţului Exterior M. al P. Institutul Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea I. Institutul de Medicină şi Farmacie INCOMKA Proiectul “Comintern Archives Project” al Bibliotecii Congresului S. Întreprinderea de Comerţ cu Ridicata pentru Produse Alimentare (Bucureşti) I.) F.A.A.I.R.L.C.S.O.

L. U.) Oficiul Comerţului Local odinioară Organizaţia Mondială a Sănătăţii Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor Organizaţia Naţiunilor Unite Prezidiul Marii Adunări Naţionale Partidul Comunist Bolşevic (în U. U.N.T.C. v. S. S.A.Z.N.A.S.C.A.C.A.B. 1965-1989) vezi World Jewish Congress . odin.C.C.a. 1965-1989) Plutonier Partidul Munictoresc Român (1948-1965) Republica Populară Română (1947-1965) Societate comercială de stat Serviciul Român de Informaţii Serviciul Special de Informaţii (1940-1944.A.. absorbită în U.identitate evreiască incertă/controversată 19 .S. u. 1945 – febr.M.E.U. O.C.D.N.F.S.S. P. U. P.C.J. O.T.R. T.D.U. Uniunea Femeilor Democrate din România Uniunea Generală a Sindicatelor din România Uniunea Naţională a Studenţilor din România Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste Uniunea Sindicatelor de Artişti. 1934-1952) Partidul Comunist din România (perioada interbelică.O.F. U. (?) del) Organ de Control Cetăţenesc (numite de M. U. Scriitori şi Ziarişti Uniunea Tineretului Muncitoresc (1948-1965) Uniunea Tineretului Comunist (1944-1948.R.S.S.-M. plt.R. U.N.R P. S.R. ulterior Serviciul de Informaţii) Statele Unite ale Americii şi următoarele Teatrul Evreiesc de Stat unitate arhivistică Uzinele şi Domeniile Reşiţa Uniunea Femeilor Antifasciste din România (apr. S.E. O.R.S.C. a “ilegalismului”) Partidul Comunist Român (1944-1948.R.M.I.C.D. P. 1948).F.G.S. R.P.R.C.I.S.S. ş. U.u.S.R. U. W.S.R.d.R.I.R.M. P.R. O. U.

nr. inv.Of. anexa la dosarul nr. p. din 1955 până în 1958 lector la catedra de Organizarea şi Planificarea Întreprinderilor în cadrul Institutului Politehnic Bucureşti (I. an în care este şi numit numit membru al directoratului C.C.. nr. Levant 2006c.C. 15 din Bucureşti. VII. Carol (n. Heinrich (în unele documente transcris şi cu varianta de prenume Henri) – membru de partid. ulterior Comitetului de Stat al Planificării. ABRAMOVICI. emigrat în Israel la începutul anilor ’60.I. Elly . ABRAHAM. C.Of. nr. decorat prin Decretul nr. Mihai. 7. 5. ABRAMOVICI. p. nr. p.C.1949. Bernad (n. inv. Aceeaşi persoană este menţionată sub numele incorect „Abramowitz” şi în Ioanid.I. 1922) – de profesie inginer chimist. 200 din 1 sept. partea I-a.E. graţie intervenţiei aceluiaşi Rădulescu (şi.E. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.Of.C. 120 din 26 mai 1948. 20 .C (M. partea I-a. în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă.G. după ce obţinuse aprobarea deplasării de serviciu în Belgia (în pofida opoziţiei secţiei Cadre a C. 3. partea I-a. 1949. nr. a III-a. 1899. 209 din 9 sept. 7950). 15 din 19 ian. secţia Cancelarie – dosare anexe.C. 9856. dosar 2301 şi fototeca Institutului. Irina. 1948 controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. nr. partea I-a.). a locuit pe str. după reorganizarea ministerială consilier la Ministerul Comerţului Exterior (1949-1951) unde era practic locţiitorul ministrului adjunct Gheorghe (Gogu) Rădulescu. referatul întocmit lui Rădulescu de către Securitate în 1954 în Tănase 2010: 91 -92. partea I-a. (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. cu referat de cercetare la fd. M. p. inv. M.P. p. 2. ABRAM.G.) a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. al P. ABRAMOVICI.E. cu menţiuni multiple în dosarul de anchetă al lui Vasile Luca. din sept.I.B. a M.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. p. membru de partid încă din 1921 (!). şi arhiva I. (M. 185 din 12 august 1948. după război după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului apoi activist local de partid în organizaţia Bucureşti. 645).G. se pare. 102/1956. ABRAMOVICI. 222 din 29 sept.Of.P. 1947. 6658). 3293.R. v. p. 1948.d. nr. director comercial tehnic al S. 6781).S. nr. nr. 316. p.).C. partea I-a.S.C. 1946. nr. al P. 22 V.. Londra nr.I. fuma (Mâţă 2007.S.R. 225. 256 din 5 nov.C. nr. 6. “dosare adiţionale”. 141/1949).C.Of. în 1971 an îl reclama pe vecinul său Nicolae Corbu la organizaţia de partid a ziarului Scânteia.Of. 262 din 21 august 1979 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a. Voitonovici) la Ana Pauker22. care pare să -l plagieze pe Ioanid. “Româno-Export” (1948-1949). din 1948 funcţionar în cadrul Comisiei.Of. 7438). p.) (M. p. ABRAMOVICI. 2005:93 şi respectiv F. M. rămas în străinătate în timpul mandatului. Benţin – din 1949 funcţionar la Comisia. 1564. Zalman (în alte documente “Abraham”) – după război controlor în cadrul D. fd. iar prin Decretul nr. u.C. David – până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. respectiv Comitetul de Stat al Planificării (Fd. 2008. inclusiv a lui Al. Iosif – din 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic (D. fond 495 (“România”).. 3293.Of. Alba) (cu prenumele ortografiat ocazional “Bernat” şi “Bernard”) – ilegalist.C. secţia Cancelarie – dosare anexe. acuzând gălăgia câinelui acestuia şi faptul că fiica acestuia. după război consilier economic în cadrul Ministerului Comerţului (M. 1947. partea I-a. C. 173 din 31 iulie 1947. 8. ABRAHAM. 4. partea I-a. 1). 8460).a. pensionat în anii ’60.APARATUL ADMINISTRATIV-POLITIC CENTRAL 1.Of.C. 4611). partea I-a. al P. 5 din 9 ian.R. anexa la dosarul nr.C.

/26. 1949. delegat şef al Direcţiei Regionale Bucureşti (M. ADERCA. nr. partea I-a. p. 6220). 11761. p. 190 din 19 august 1947.C.Of. Marcel (fiul lui Felix (v.Of. partea I-a.9. orig. nr. ABRAMOVICI. partea I-a.Of. partea I-a. 7491).C. şi dosarul său de la C. 1948. 1948. apoi inspector în cadrul D. p. jud.P. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici (M. p. 31 din 7 febr. p. partea I-a. a M.IV.XII. Leontina . supra) şi al Rubinei (n. 645). p. Mircea – în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. nr. partea I-a. 10496). decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. din Ministerul Comunicaţiilor. 3002). ABRAMOVICI.A. 260 din 8 nov. incinerat în Bucureşti. inv. ADERCA. 15 din 19 ian. nr. 76 din 30 martie 1946.Of. 737. 167 din 26 iulie 1946. ADELSTEIN. 10.I. p. 21 . p. partea I-a. 1946. ADAM. p. al soţului său (1954). 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a. 803 din 21 dec. când se pensionează). nr. Osias – până în iulie 1948 controlor economic în cadrul D. apoi inspector general în cadrul Direcţiei Generale C. a M. 15 din 19 ian. partea I-a. Rifca Penchas. p. 125 din 1 iunie 1948. 11. 1033). ulterior şeful Direcţiei Învăţământ Artistic din Ministerul Artelor (1946-1948.Of.C. ABRAMOVICI. nr. F. 15. 18. 32 din 8 febr. nr.F.III.până în febr. nr. recăs. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu membru al Ordinului “Steaua României” îm grad de Comandor (M.Of. decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu Medalia Muncii. Simon – din 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. ABRAMOVICI. nr. ulterior funcţionară la Sovromlemn (1957-1960) – menţionată în dosarul de la C.III. Klari KAHANA) (prima soţie a lui Marcel Aderca.G. (nr. 7795 şi nr. a M. 20. Leon – din februarie 1948 controlor în cadrul D. nr. p. 1989 Bucureşti) – din 1948 membru în Consiliul de Administraţie al Institutului General de Asigurare. Froim Zeilicu ADELSTEIN. 197 din 28 august 1947.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. partea I-a. 275 din 27 nov. 19. după război iniţial reîncadrat ca şef de secţie la Ministerul Muncii (în martie 1945). 534). ADLER. 12. Herman – după război mai întâi consilier (1945-1946).Of. ADLER. 1948.1962 Bucureşti) – în perioada interbelică funcţionar la Ministerul Muncii (19201944) şi publicist. 6658. 1123). I.Of.R. 173 din 29 iulie 1948. 1949.I.C.Of. ulterior funcţionar la “Cartea Rusă” (1953-1954).C. 41/99 din 22.R. 6396). 22. Dobrişa Iosub)) (13. Bucureşti. din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. nr. M. azi Vaslui) – 12.1891 Puieşti (odin. respectiv redactor la Ed. 14.I. p.Of. a M.Of.C. fiul lui Avram Adercu (n. (M. 1890-1974)) (26.I. Renate . (1947-1948) (M. 642). Adelstein.E. 1949. din Austro-Ungaria) şi Debora (n. 16.E. partea I-a. Lazăr – controlor în cadrul D. 1947. Clara (n. p.funcţionar în centrala M. emigrată în Israel.Of.C.1920 Craiova – 21.G. 21.E. partea I-a.G.P.C. 1949 secretară de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. (1948-1951). (M. ulterior stabilită în Occident. 185 din 12 august 1948. nr. pentru Literatură Universală (1954-1975. partea I-a. ABRAMOVICI.P. 4798). Felix (n. p. partea I-a. 19 din 23 ian. ADERCA. Marcel – inspector în cadrul Ministerului Învăţământului. nr.I. Ladislau (fiul lui Andrei) (d. p.E. nr.G. cimitirul sefard) . exclus din partid în 1953.Of. ulterior cu Jana) – funcţionară în centrala Ministerului Comerţului Exterior (1953-1957). 24 din 30 ian. ADOLF.2008.E.1954)). nr. Tutova. partea I-a. M. apoi vicepreşedingte al Comitetului de Stat pentru Construcţii. M. 13. Şmil – controlor economic (1947-1948). 17. recăs. când se pensionează). cu Richard Raskind.C (M. publicist (v.C. editor. partea I-a.Of. Arhitectură şi Sistematizare. profesor şi autor în domeniu (Cajal & Kuller 2004: 478). ABRAMOVICI.

C. Siegfried (fiul lui Heinrich şi Ernestina) (1913 – 1994 Israel) – membru al Comisiei mixte de cenzură24 instituite în mai 1945 în cadrul Ministerului Propagandei25. 11.) Joseta Stănescu.) Adrian Dimitriu. 203.C. 26. 2. Comisia înfiinţată la 2 mai 1945 îi cuprin dea ca membri pe: 1. 29. EIBENSCHUTZ) – după război încadrat comisarajutor la Biroul de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Salonta.P. Clara (LEBIANU) .P. ministru adjunct al Comerţului Interior (1948-1952). 1649).. apoi reabilitat. al P.. 28. 14.1957) şi la secţia Economică a C. u. 1948 a ministrului Justiţiei din M. 46 din 25 febr. 297 n. 5.membru al C. v.S. 240 din 15 oct. p. partea I-a. 27.M.VIII. Societatea Scriitorilor Români şi Academia Română.R. în martie 1948. 8. din nov. 331/211 din 24. ALPERIN. numit contabil-şef al întreprinderii “Dacia” din Bucureşti. 4. ABRAMOVICI) (n. 539) (pentru schimbarea numelui vezi decizia nr. fd. reprimit în 1955 (dosar C. partea I-a. Kovacs 2006.I. fiul lui Ludovic (Lajos) şi Zali) (20. nr.C. Paul [alias] – după război director adjunct şi apoi director în cadrul C. căs. p.C.I.E. M. (Cohen 1994: 97 n. 14. şi Cajal şi Kuller 2004 şi Kuller 2008a: 431). şi director al Întreprinderii de prototipuri Bucureşti.) Haralambie Bădeanu – preşedinte. 13.a. 1910. respectiv Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 43. 25. Constantinescu -Iaşi. 20. 24 Compusă din delegaţi din partea Comisia Română pentru Aplicarea Armistiţiului.Of.Of. cu Margareta Albescu (n.) Natalia Mustaţă. Sirianu. dosar 1027). nr. şi M.C.) Vasile Nichita.. ALBESCU.1913 Tulcea) – membru de partid exclus în 1950 pentru legături cu social-democraţii. şi avizând în fapt lista publicaţiilor de cenzurat întocmită de multipli funcţionari.N. al Crucii Roşii în anii ’50 (dosar la C. Lenin” Bucureşti al P. decorat prin Decretul nr. 7. (91(I&II)/354 din 19. n. inv.1950).1915-2005) – membru de partid din 1940. 9. 51). p.III. Caţavencu 2007: 4. funcţionând sub coordonarea ministrului propagandei.V.I.a.) Siegfried Alperin. Cristina Luca-Boico. partea I-a. 1945 23 În aceeaşi perioadă cu Leonte Răutu.S. 30. unde ocupă inclusiv poziţia de ministru adjunct (1966-1970). apoi ministru adjunct al Industriei Chimice.) Gheorghe Gonda.1955). AIZIC. ulterior cu diverse funcţii în sectorul economic.P. dată extremă 15. 51 din 2 martie 1948. ALEXIU. (dosare anexe. de la sfârşitul anilor ’40 în ministerului Comerţului Exterior. Mancsi Izsak). (1973). şi autor al unor articole în revista Probleme economice (inclus ca supravieţuitor al Holocaustului în registrul Benjamin and Vladka Meed. 22 .031 din 21 febr. Ministerul Artelor. iar după reorganizarea ministerială şef de secţie la Direcţia Arhitectură şi Expoziţii a Ministerului Artelor şi Informaţii lor (M.) Costin Sebe. nr. care îl menţionează eronat ca Aibănuş Mihai). Mihail [alias]– la începutul anilor ’30 student la Drept. partea I-a.A. Mihail Florescu ş.XI. nr. Ştefănescu (A.) Nicolae Hodoş. Mihai (alias AIBĂNŞUŢ. Bihor. 288 din 12 dec. P. nr. cazat la căminul (pentru studenţi evrei) “Schuller”23.C. AIBENŞUTZ. iar în paralel.) Al. 6.Of. a IV -a (Levy 2002: 192. dosar la C. 1948.P. după naţionalizare. 24. 136/219 din 8. ulterior membru al Biroului Comitetului Raional „V.R.R. 1947.C.) V. utilizat ca anchetator al partizanilor capturaţi în Munţii Bihorului.C.I. 8214). secretar general al Ministerului Educaţiei şi Culturii în mandatul lui Ilie Murgulescu.) Paul Cornişteanu.IX. ulterior epurat. Leon (n. cu dosarul la Colegiul Central al partidului (nr. Ernest WEISZ. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. Hermina Tismăneanu. Ministerul Propagandei Naţionale. Cohen 1994: 27. 12. p.R.23.C. 1948.) Alice Horovitz. 51). 11029). ilegalist din “vechea gardă”. ALEXANDRU. Lipa – după război angajat ca desenator grafic stagiar în centrala Ministerul Propagandei. 411/1952. cercetat diciplinar în partid în 1955 pentru că ar fi “concediat abuziv elemente de naţionalitate română pentru a-şi promova prietenii şi cunoscuţii”. inv.) Eugen Schileru şi 16. până în anii ’70. 15.1955) (v. cadru didactic la A. 10. 3./P.) Vladimir Carnavalschi. ALEXIU.. ALĂMARU. iar din decembrie 1947 promovat şef de secţie în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. din anii ’60 secretar general al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă.Of. Alexandru (n. cu fişă la secţia Economică a C. în 1949.) Gherghina Ardeleanu. nr.

38.R. Haneş – “Basarabia. secţia Cancelarie – dosare anexe. aşa cum avea să pretindă ulterior fiul).Of. (M.C. Bucureşti) – în perioada interbelică director în cadrul Societăţii Române de Telefoane. ALTER.R. 32. partea I-a.Marxismul şi religiunea (1934).1951). 34.Of. după august 1944 şeful Serviciului Presă din Ministerul Poştei şi Telecomunicaţiilor (1950-1954). 35.A. (M. partea I-a. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. a Industriei Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerul Industriei (M. 39.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. în numai patru ani (1945-1949). 1948. ALPERN.C. nr. 1947. 148 din 25 iunie 1941. p. 1948. 1917-2003) (v.P.C. nr. 190 din 22 august 1945.C. partea I-a. 6094). Micloş (n. destituit şi exclus din partid în 1954 pentru neglijenţă în serviciu (dosar nr. din 1947 controlor economic în cadrul D. nr.Domnul este cu tine (1944).I.C. 1948 numit contabil al D. Bela (n. Andrei IZSAK) . Leon (d.Of. inv. p. 2006: 489). 264 din 14 nov. nr..I. Elie Bufnea Cruciaţi. I.C. nr. p. Discursuri rostite la Senat în sesiunea extraordinară din vara anului 1920 (1920). Ciorogaru . Herman .1960). din 2.C. ALMOSNINO. Mihail Chirnoagă – Logodna (1940). Dabija . 1946).Of.I. Iosif . p.Of. partea I-a. p.12.în 1949 era referent tehnic în cadrul D. 167 din 26 iulie 1946. partea I-a. a M. nr. 10092). ALPERN.C. n. Constantin Loghin .n.Calendarul Gospodăriilor din sate şi oraşe (1943).Of. nr.în sept. neatârnarea şi unirea cu România” (1919). în centrala M. partea I-a.Naţionalismul lui Eminescu (f.A. 25 Pentru un exemplu ilustrativ. 36. 6386).P.Prizonier la Bolşevici (1944). Teodora Anka. 738). nr. la Direcţia I.Of. I. Simionescu . p. al P.G. tirani şi bandiţi în Rusia Sovietelor (1931). după război director administrativ în Direcţia Generală a Monitorului Oficial şi Imprimeriilor Statului (M.31.P. 276 din 28 nov. 363/169 din 1. 1949. în 1962) sub acuzaţia de a fi pretins şi primit de mită de la o funcţionară în vederea cedării locuinţei sale (dosar C. nr. partea I-a. inv.Isbânda românismului şi minoritarii în armată (1938).D. ALTERESCU. p..C. Teofil Gh. nr. 214 din 15 sept.I. etc. Iancu I.C. ale căr ui două anexe scot din circulaţie 161 titluri între care Nicolae Berdiaeff .I.E. Autonomia. au “dispărut” din spaţiul public 8779 titluri (C. exclus din partid în 1951 pentru fost colaboraţionism cu legionarii şi afacerism (dosarul personal la C. anexa la dosarul nr.C. ALPERN.G. 3660).a. Paul Georgescu .C. nr.Of. 33.C. David ABRAMOVICI) .membru de partid. în 1948 avansat inspector (M. cu actriţa Teodora Alperin (n. 85/1955.C. mitr. nr. cu referat de cercetare la Fd.D.Soldaţi în Est (1943). 3293.C. 7833). partea I-a. 40. controlor în cadrul D.din 1947 controlor în cadrul D. 23 . partea I-a.Războiul germano-polon (Învăţăminte) (1940). Haim . Dan (n. în 1948 numit director al Centralei Industriale de Sinteză şi Prelucrare (M.Istoria literaturii române Dela început până la zilele noastre (1945).P. căs. şeful Direcţiei Cinematografie din Ministerul Propagandei. membru de partid din 1940 (dosar A/52 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 16 din 20 ian.. 658). ALTER.Brazdă nouă (1939). 1945. Gheorghe I. Haim – ilegalist..Naţiune şi armată (1937).Pentru consolidarea României Mari. Andrei (n. Nicolae . fond C. 372/665.E. partea I-a. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. C. 10533). I.C.. 37.I. 1971. p. 662). nu a fost niciodată arestat. 11 ian. g-ral Ştefan Panaitescu . ANDREESCU.] . În total. exclus din partid în 1960 (decizie reconfirmată de C. Sidorovici [fratele Alexandri Sidorovici-Brucan. p.şef de serviciu la Direcţia Generală a Arhivelor Statului. 516/653 din 25. a M. (M.1954. 202 din 6 sept. Alexandru Predescu . Nistor . Nichita Drăgulin . nr. Petre V.I. (1946-1948). ANDREI. p. 16 din 20 ian. g-ral A.P. tatăl poetului George Almosnino.Of. AMBRUŞ. Miklos) . Nifon Criveanu . 168 din 23 iulie 1948.G. 1949. 24 din 30 ian. producţia La clacă. apoi regizor la Ministerul Artelor (şi Informaţiilor) şi în paralel redactor la Radiodifuziune.E. 7622).Of. 1897) – ilegalist.). 1947.impiegat în cadrul Administraţiei Financiare judeţene Rădăuţi (1945-1946) (M. vezi decizia comisiei publicată în Monitorul Oficial nr.

nr. nr. până în febr.41. nr. a decis reîncadrarea sa în partid cu stagiul din 1945. p. închis apoi în lagărele morţii din Germania [Mauthausen.Of. 1945 a ministrului Justiţiei în M. 43. nr. Din 1947. partea I-a. scoaterea din armată. partea I-a.S. 15 din 19 ian. 11765). ANTONESCU. În 1956 C.V. 21-2.I.E. Traian [alias] – cf. după război membră a organizaţia de bază a partidului şi directoare în M.VII. partea I-a. ADLER) (1913 Budapesta – 1950 Bucureşti) – în 1941 “lucrătoare mănuşi” conform unui raport al Siguranţei. fuzionat cu Ministerul Artelor în 24 . dosarului de la C.R.fost ilegalist. n. p.E. (1948-1952. p. ANTONIU.R. Ermina – după război consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor M. 45.1914 – 24.1963). din dec. 98327 din 26 sept. ANDRONACHE. 260 din 8 nov.P. 48. 230 din 9 oct.1909 Salonta.Of. 299 din 29 dec. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. fiinţând pe lângă Consiliul de Miniştri27) (din 1951 până în 1973. director în M. 1941. Gherghina (n. când este înlocuit cu Ion 26 27 V.1978) – membră de partid din 1944 (dosar A/62 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 15 din 19 ian. 1947.C. Turcu) – soţia lui Iosif Ardeleanu (Adler).P. 8792În perioada de după 1944. din 1945 membru al comisiei de cenzură a presei instituită în cadrul Ministerului Propagandei şi subordonată direct Comisiei Aliate de Control.1952). Eliza (n.P. p. Bihor – 1988 Bucureşti) . ZILBERSTEIN) (26. după război. 50. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.P. Iosif (n. p. 280 din 3 dec.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.].P. ARBORE. (M.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. p. 1945.C. ca membru de partid.R.1949). Gagyi 2004: 20. 1686).organul de facto al cenzurii în presă. organul instituţional responsabil nominal cu cenzura a suferit numeroase modificări: în toamna lui 1944 a fost creată o comisie de cenzură din cadrul Serviciului Aplicării Armistiţiului (ulterio r redenumit Serviciul Defascizării) al Ministerului Propagandei (minister redenumit al Informaţiilor în 1946. 44.E. 645). nr. cu o scurtă perioadă în 1948 când este detaşată la Legaţia R. cu studii comerciale. ulterior Culturii (N. trimiterea în producţie şi ţinerea „în evidenţa organelor în drept”.Of. partea I-a. a propus excluderea lui din partid. ARDELEANU.P. Ministerul Artelor şi Informaţiilor şi Ministerul Forţelor Armate (a fost şi comandantul Închisorii Militare). consilier de legătură cu Naţiunile Unite la Legaţia României de la Berna (M. nr. 905/486 din 7. p. M. 46. p. Balint 2011a.A. ilegalistă. în 1963 încă director adjunct în centrala ministerului (dosar C.P. 1948.Of. apoi al Artelor şi Informaţiilor. 2002).C.. 6597).Of. 10664). element anarhic în lagărele de la Saint Cyprien şi Gurs.A. Z.IV.A. nr. 47 din 26 febr. 1947 detaşată ca şefă a Direcţiei Regionale Mureş a Ministerului Informaţiilor. C. 255 din 27 oct.X. a avut funcţii de răspundere la Consiliul de Miniştri. 1949. 67).n. ARONOVICI) (n. 1052/576 din 19. a III-a. Eugenia (n. ARDELEANU. ARDELEANU. incinerată la crematoriul “Cenuşa”.C. nr. p.Of. III-a (Decretul 873/20. partea I-a. în documentele sale de partid făcându-se precizarea faptului că a fost membru al Partidului Comunist Spaniol din 1938.” (dosar C. Alfred – jurist în perioada interbelică. din 1947 arhivară-şefă în centrala M. ANGHEL. 1948. 62 din 16 martie 1945. Clara . 47. 11362).VIII. József Demenyi (Demö) ADLER26) (26. 49.C. David (n. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obl igatoriu (M.” clasa a V-a.” cls. Clara (f. partea I-a. ANDRONIU.Of. redactor în echipa iniţială de la Scânteia. ulterior pe un post secundar. hotărâre reconfirmată în 1962. 42. director general al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (preşedinte al Colegiului direcţiei . în mandatul Anei Pauker (1947-1951). decizia nr. nr. decorată prin Decretul nr. nr. partea I-a. partea I-a. iar apoi la Contemporanul. partea I-a. unde avea ca sarcină “să veghez[e] cum sunt introduse metodele partinice în muncă” (apud Constantiniu 2003: 70). în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1947. “fost brigadist în Spania. de la Bruxelles). 641. ANTALFFY. FAERŞTEIN) – din martie 1945 impiegată în centrala Ministerului Muncii (M. 21 mai 1909 Iaşi) . 1949.Of. 1946. nr.Of.

în paralel cadru didactic la I.N. Solomovici (2004: 131). Comisiei Aliate de Control.2011 Israel). emigrat în Israel împreună cu soţia sa. comisia în discuţie devine Direcţiunea Presei din cadrul Ministerului Informaţiilor (ulterior a Ministerului Artelor şi Informaţiilo r).1977 Aiud) (fiul lui Henric şi Matilda) – de profesie inginer chimist. al P. 186 din 13 aug.S. cu referat de cercetare la Fd. 1949. din 1947 până la deces instructor în cadrul sectorului Ştiinţă al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. ultimul loc de muncă în 1975 la Înreprinderea “Policolor”. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (indicat ca evreu în Kuller 2008a: 432).125. 1948 angajat referent la Direcţia Studii a Ministerului Sănătăţii (M. 29 V.C.Of. AREŞTEANU. ARON. al P. în 1958 cercetat disciplinar de C.1912 Braşov – 28. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 1963 şi cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” clasa a III-a în 1964.G. 59. 1948 în forma Ministerului Artelor şi Informaţiilor şi redenumit Ministerul Artelor în mai 1949). ASKENAZI.). nr. (A.VI.C.R. Bucureşti.C. iar ca pensionar. dosar 51/1949. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. sublt. vezi Corobca 2008. 663).M. Lupta de clasă. Pentru mai multe detalii. 206 din 1 sept. Cumpănaşu).E. 262 din 21 august 1979). Etenne BERCOVICI) (d.S. ARONOVICI. partea I-a.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/A/A%2004. partea I-a.51. ff. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 233 din 7 oct. 56. 6683).V. p. în 1978. H. 25 . fd. C. în 1971 decorat în calitate de vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Preşuri cu ordinul “Steaua R. economist. 1949.XI.Of.P.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 58. specializat în statistică. fişa matricolă penală la adresa http://86. 423 din 15 iul. Bucureşti) – membru de partid din 1945. nr.V. Mişu (Mihail) (1910-1950) – ilegalist. AREŞTEANU. 1941. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. ARONESCU. Ştefan (n. Hertzel . prin intermediul Ministerului Afacerilor Străine.php.S. 55.. 53.C. 1948. Cornelia – din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. apoi activist de partid.C. p. În 1975. Weiner). d. numir în 1952 vicepreşedinte al C.C. decedat în penitenciarul Aiud în 1977. 646).C. membru al Comisiei Centrale de revizie (a C. Edy (fiul lui Iosif) – după război inspector în cadrul D.Of.C. 54.I. Gita în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 28 V. partea I-a.P. Elena . (dosar nr. reîncadrat în 194528.R.” clasa a III-a. 3293. al P. Direcţia va fi transformată în Comitetul de Stat pentr u Presă şi Tipărituri. M. 15 din 19 ian.” clasa a IV-a. nr. p.17. nr.). inv. (1955-1960).R – secţia Propagandă şi Agitaţie.Of. Andrei (31. 2008 b şi 2008c. autor şi coautor al unor multiple cărţi şi articole în Probleme de economie. 9..T. AREŞTEANU. nr. nr. 52. 16 din 20 ian. p.I. C. I. 5124. 645). 235 din 4 august 1952). 57. 1949. C. cu care a avut o fiică. I-a (Decret nr.) al P.R. ARSENE.C. 1070/108 din 5.%20Ardelea%20-%20Azoitei/Ascher%20Andrei%20H/index. partea I-a. 28/1956.S. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. În 1946.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Hârtiei şi Celulozei a Ministerului Industriei (M.Of.R. radiat din registrele Forţelor Armate pe motive rasiale în 1940. 15 din 19 ian. 118-121). 1948.S. nr.E. partea I-a. De facto şi de jure. secţia Cancelarie – dosare anexe.1958). în anii ‘60 funcţionar superior în Comitetul de Stat al Planificării (C. Mihaela (căs. Cornelia (n. această comisie se subordona. (Decretul nr. Leon – în oct. etc..C. condamnat în 1975 la 20 de ani închisoare pentru subminarea economiei naţionale şi divulgarea de secrete de stat 29.P.P. după război “investit în funcţii economice importante” cf.E. partea I-a). ASCHER. anexa la dosarul nr.R. 1988.Of. De Geniu (r. iar din mai 1949 atribuţiile cenzurii asupra spaţiului publicistic sunt preluate de nou -înfiinţata Direcţie Generală a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri (D.M. p.P. ulterior la A..G..).P. Abramovici.

partea I-a.Of. nr.1953). Saul ŞAPIRA) (n. p. Ernest – după război prim secretar presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor.I. III-a. membru al comunităţii evreieşti din Bucureşti. din 1948 controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. 1964. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. Adina . nr.R. B/19431.după război referent în administraţia centrală a C. 645).în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. a M.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. Mayer-Herş ATLASMAN30) (n.. încă în viaţă în 2010.C. 264 din 14 nov. A. 32 din 8 febr. M. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 1949. 1949 (M.Of. dosarele nr.S. 508. 61. 1947. infra) – de profesie inginer textilist. p. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.P. Ficu .1.Of. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.. 131 din 8 iunie 1948. 2 ş. 7438. f. Maria . ATANASIU. nr. 4968). 148 din 25 iunie 1941. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. AVRAM.C. AUSBURG. p. Stela .B.P.R.C. AUSTERMAN.Of.C.C. C. AVADIC.” clasa a V-a.B. 24. 30 V.P. 68. Max Beno (în alte documente ortografiat “Askenazi”) – după război controlor în cadrul D.S.din 1947 controlor în cadrul D.Of. 166/784 din 21.C. AUDERBAN.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M..Of.P. f. – secţia Cadre.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. Iaşi) – de profesie contabil. 64. apoi responsabil în cadrul secţiei organizaţiilor de partid a Direcţiei Organizatorice (v. şi asistent cumul la catedra de planificarea şi organizarea întreprinderilor din cadrul I. 66. Cela / Heda (soţia lui Mendi. partea I-a. 644). 316. nr.C..C. 10092). ulterior funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Uşoare (’60? – ’70). (dosar 63/1955). partea I-a.I.C.Of.1. 804 din 21 dec. nr. decizia nr. 1949. nr.1949. Mendi – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.C. f.G. p. D. (din 1945 până în 1960). C/2072.P. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. (M.Of. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.125 din 17 dec.M. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 804 din 21 dec. p. până în febr. nr.N. AŞMAN. 71.Of. p. 1949. III-a.a. Ernest – absolvent al Liceului “Laurian” din Botoşani. 67.R (1953). Bacău) .B. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. AVĂDANEI. partea I-a. AUSCH. 70. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of.Of. 4611). Horaţiu (n. 15 din 19 ian.1909. 72. nr. partea I-a.R.P.I. ASKENAZY. Osias . AVADIC. (?) AVRAMESCU. v.C. 26 . p. 17 din 21 ian.S. partea I -a. 112.C. 73. I.). al P. Islea . al P.P. ilegalist (membru de partid din 1930). în anii ’60 vicepreşedinte al C. şeful sectorului Carnete şi Evidenţă al C. 15 din 19 ian. ASKENAZI. AVANDICI. 1963.G. D/1315. p. al P. 65. 209 din 9 sept. partea I-a. demis şi exclus din partid (dosar C.E. 63. 423 din 15 iul. din 1954 funcţionar în cadrul C. 3660).II. din ianuarie 1967 consilier referent în cadrul Secretariatului General al Consiliului de Miniştri. şi membru al secţiei Economice a C. Tudor (n. partea I-a.în anii ’50 profesor de planificare la I.1913 Valea Rea. nr. 62.şef de cadre la Direcţia Generală a Exploatării din Ministerul Industriei Lemnului în guvernele Groza. 15 din 19 ian. 6. 5 din 9 ian. S. al P. Radu . 1964 (tatăl Mirelei Aşman?).VIII.E.60. 1949.G. partea I-a.XII..A. ATIAS.. partea I-a. după război controlor în cadrul D. Mendel . M.C.C. nr. 645).I. 1123). p. p. nr. 74.I.E.C. p. 120 din 26 mai 1948. condamnat penal pentru speculă în 1953. 1948. partea I-a. 69. nr.R.R. 1948.C. fd. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. 1947 a ministrului Justiţiei în M.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. nr.

E. I. partea I-a.R. preşedintele F.75. BACHER. p.C. 79. la Direcţia I.Of. nr. Efroim-Mauriciu PAUCKER31) (n. 84. (1949-1952)33.U.C. prin Decretul nr.III. (Institutul de Studii Economice şi Planificare) “V. 69 din 23 martie 1948. Bucureşti (M. decizia ministrului Justiţiei nr. Israel (1902 Botoşani – I.S. frecvent considerat ca având o orientare antisemită de mulţi autori evrei. 1948. Filderman după război.X. 1946 în M. 81.A.S. iar în acelaşi an cu ordinul “Steaua R. Moses Rosen).A.S. nr.R.S. AVRAMOV. Kuller 2008a: 47. 658). se stabileşte iniţial în Brazilia.R. Rotman 2004: 47. 10522 La întoarcerea în ţară. 1959 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. inv.R. p.1961 Bucureşti) – absolvent al liceului “Laurian” (1921). Ita Meerovna GOLDMAN) – ilegalistă. al P.1993 Honolulu. revenită în ţară în 1944. incinerată. BACIU.E. în 1948 numit membru al comisiei de disciplină a I. al P. după revenirea în ţară redactor la revista lunară Probleme Economice şi şeful Direcţiei Economice a M. decorat în 1948 cu. 15 din 19 ian. încadrat în M.Of. 9. 239 din 14 oct. (1951-1961) şi simultan şeful Direcţiei Juridice din cadrul Ministerului Industriei Uşoare (H. 76. dosar nr. I. “vechi comunist şi conducător C.fost condamnat pentru spionaj în favoarea U. 643) BABENCO. iar apoi definitiv în S. în 1941. 2167 din 29 de. Eugen (n.R.. căs. p. p. BACALU. Sager)) (29. 78.d. în 1939. şi Institutul “Elie Wiesel” 2008: 176). 7. ulterior activistă a partidului. 1946. după august 1944 şeful Secţiei Gospodărie de Partid a C.E.B. 1949. 88.R. secretar de legaţie la Legaţia României la Londra (19481949). Samoil – după război judecător cu grad de consilier în centrala Ministerului Justiţiei. 98.C. Lidia (n. fond 495 (“România”). H. unul din principalii denigratori ai lui W. unde continuă activitatea publicistică (inclus într-o seie de autori evrei în F.Of.I. 82.-izarea comunităţilor evreieşti” (cf. profesor de economie mondială la I.U. 1949. Cluj. arestat în cadrul “epurărilor” din 1952 (oficial acuzat de 31 32 V. Ştefan (fiul lui Ioan şi Elisabeta (n. S. fiul lui Ignác (Ignatius) şi Boriska (Barbara). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 27 .Of.S. 646). decorat prin Decretul nr. 85.1916 Bucureşti) – în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public.adjunct al organizaţiei Cluj a P.1971 Bucureşti) .R.S. se cuvine amintit şi aici că între funcţionarii guvernamentali arestaţi şi/sau anchetaţi în 1952 se numărau nu doar Vasile Luca.în 1949 era consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M.. BALAŞ. Simion (19. a III-a. partea I-a. traducător.D. 8187).P.C.1912 Smanenka. Iulius – procuror şef adjunct (al lui Al.” clasa a V-a. nr. apoi prin Decretul nr.A. avocat. refugiată în U.VII.. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. iar ulterior secretar general la Ministerul Industriei Alimentare (până în 1964).1922.E. iar după stabilirea în S. 77. 1949.D. 223 din 26 sept.VI. Solomovici 2003: 139. în 1947 de către Ana Pauker. BAILICH.1918 Braşov – 7. 2540). 1948 cu “Ordinul Muncii” clasa a III-a.-ist” (cf. rămas în Occident. partea I-a. nr. după război redactor la Libertatea (1944-1946).I.A. Nisim .E.P. Hirsch) . Lenin”. nr. partea I-a.E. kominternistă (INCOMKA.I. Ucraina – 2. (M. 83.U. p. BACIU.C. 80.R.C. . 16 din 20 ian. p.M.D. nr. în 1945 îşi maghiarizează numele în „Balász”. (1944-1948). Or. C. BACAL. n. Adolf – în 1948 era consilier tehnic în centrala Ministerului Justiţiei (M. Voitonovici) al României (1948-1952) (singura menţiune în Solomovici 2001 II: 42).A. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 15 din 19 ian.Of. Egon BLATT32. BADEA. 308 din 12 aug. care “a contribuit masiv la C.) – memorialist. 225. Mauriciu (n. (1950).în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. publicist. adoptă forma „Balas”. ulterior şi-l românizează în „Balaş”.C. 1795). apoi ataşat de presă la Legaţia României de la Berna (1946-1949). BACHER. 84). 33 În cadrul valului de epurări din 1952. Rosen 1990: 66. partea I-a.E.534 din 6 sept.Of.P. 77. 91.R. Kuller). partea I-a. cu scriitoarea Mira Simian.E. Ancel 2005: 246.

fond 495 (“România”). membru al CPEx (1979-1989).R. 113 din 27 ian.C. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1953. 225.VIII. BANDNER. 1989).C. fiul Goldăi) (25. al versurilor imnului comunist din 1948 “Zdrobite cătuşe”). Constantin Dinu. Al. BARANY35) (27. Dumitru Georgescu. al P.2007) – evreu maghiarofon (?).1906 Craiova – 1962 Bucureşti) – deputat de Dâmboviţa pe lista B.Of. după care a fost numit președinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activităţii Economice și Sociale. C. al P. Mendel. Victor Morfei./7. (1969-1974). (v. traducător. iar în 1967 stabilit în SUA.R. dosarul nr. (1946-1948). în august 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Băuturilor Spirtoase şi Produselor de Fermentare (M. respectiv ordinul “Steaua R.Of. 232 din 7 oct.R.IX 1902 Mera. ordinul “23 August” cls. după război redactor la Vremea literară şi Călăuza artelor (1948-1949). 316). p. Ariel LEIBOVICI34.86.R. partea I-a. Victor Nagy ş.C. anchetat. Jozsef BANK) (3. fosta soţie a lui Alexandru Bârlădeanu.1949. Gh. p.S. anexa la dosarul nr. Gazeta literară (1954-1957). membru supleant al Comitetului Executiv al C.Of. (?) BANC. partea I-a. membru al Secretariatului C. partea I-a.1921 Aluniş. 88. 1946 în M. (1955-1960. p. 750). nr. 118. şi Magdalena Iacob. a M. 1948. 1946. şeful Serviciului de Presă şi Propagandă din Ministerul Industriei Alimentare şi redactor al buletinului ministerului Industria alimentară (1952-1958?). Aurel (n. 2009: 77). 1947. Nistor. decorat cu ordinul “23 August” cls. în 1947 numit secretar al Comitetului de Lectură de pe lângă Direcţia Generală a Teatrelor din cadrul Ministerului Artelor (M. al P. 34 V.C. apoi prim-secretar al Comitetului de partid al jud. Emil Papuc.R.IV.VI. 1920-1965 a A. II-a în 1971. decizia ministrului Justiţiei nr. 1947. nr.I. BANTZER.I.Of. 2399).). pentru detalii. Gheorghiu. Mureș (până în 1975). nr. inv. 90. Gr. prozator. 5 din 9 ian.. p. 1979-1989).C. redactor la radio (1945). BARANGA. 87. al P. inspector general în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (până în noiembrie 1948). Vasile Hulduban. 264 din 14 nov. decizia ministrului Justiţiei nr. ulterior şeful secţiei Economie Mondială din cadrul Institutului de Cercetări Economice al Academiei R.R.C. 1947. Solomon . corespondent la Tribunalul Poporului (1945-1946). M. ulterior Al. căsătorit cu actriţa Marcela Rusu (1926-2002). emigrat în 1966 în Israel. unde urmează o carieră universitară (matematică).R.R. BALTAZAR. nr. 1955). 26 din 1 febr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 89. decorat cu Odinul Muncii cls. partea I-a. al P. inter alia.C. (1965-1974). 295 din 20 dec. eliberat în 1954. etc. partea I-a. inv. Albina (1949-1950). 91. dramaturg. Mureş . inspector general la Ministerul Artelor (şi Informaţiilor) (1946-1948-1952). 10092). apoi ziarist în perioada interbelică. Ion Craiu.C. poet şi publicist (autor. zis “Leibu”.C. dosar nr. Vrancea – 27. (1976!).C.C. Z.” şi “Meritul Cultural” cls. 3293.P.E. Victor Ivanceanu. al P.1979 Bucureşti) – ilegalist. Ioan Magda. prim-secretar al Comitetului Regional Oradea (1956-1958). cu referat de cercetare la fd. 9/1959. sau maghiarii Adalbert Szabo. 179 din 5 aug. nr. p. 28 .controlor în cadrul D.G./P.a. ulterior controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. secţia Cancelarie – dosare anexe.C. 283 din 6 dec.VI. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1965-1972). Emeric György Kiss. 40. 6474. încă în viaţă în decembrie 2010.III. (?) tatăl jurnalistului Andrei Banc.R. ulterior inspector general al Direcţiei Artelor din Ministerul Culturii şi membru al echipei redacţionale la revista Teatrul în anii ’50-’60. p. Iosif (n. 12626. membru supleant şi apoi cu drepturi depline al C. fiul lui Jean şi Paulina) (20. nr.. Hugo “Gheorghe” (n. – 22 martie 1952 din arhiva secţiei Economice. partea I-a. V.1977 Bucureşti) – frizer. Leopold GOLDSTEIN. redactor la Realitatea Evreiască. BARANGA. 10832.C. redactorşef al revistei Urzica (1949-1979). II-a în 1954. E.Of. IV-a în 1959.. 1946. în M. 1946.C. (1955-1959).X. – inspector la Direcţia Medicină Curativă a Ministerului Sănătăţii în 1948 (Bărbulescu et al. partea I-a.1913 Bucureşti 10. II. 11281).N.Of.319 din 16 apr.-a în 1964. Camil (n.P.M.C. (1947-1949) (M. membru al C.D. Eidlitz şi E. ci şi românii Aurel Vijoli (preşedintele Băncii de Sta t). 35 V. p. ulterior poet. nr. deconspirarea de secrete de stat). Dobriş. nr.504 din 27 nov. (1972-1973.Of. Balaş.

sora lui Emil Calmanovici. Aurel (n. 256 din 5 nov. M. 1945.II.R. p. al Asociaţiei Juriştilor.C. 112 din 17 mai 1948.R. nr. BARU.1906 Bucureşti – 24. 200-1.uaic. 28/1956. Dobrincu şi Goşu 2009: 116. Iaşi. p. consilier în cadrul Consiliului de Miniştri (1958-1973). 136/1956.psih. Zorel . specializat în istoria medicinei. 96. partea I-a.Of. 15 din 19 ian. partea I-a.C. la sfârşitul anilor ’40 şeful direcţiei Farmacii şi Medicamente din Ministerul Sănătăţii (Bărbulescu et al. 2009: 179. Marcu – în 1945 era consilier tehnic la Secţiunea Juridică Comisiei Române pentru Aplicarea Armistiţiului cu Naţiunile Unite (M. 94. BARASCH. Aurel – farmacist. respectiv filosofie (catedra de marxism leninism) din Iaşi. şi http://iec. între 1947 şi 1950 cadru didactic la facultăţile de medicină. nr. nr. 101. după război şeful Serviciului Preţuri în cadrul Administraţiei Livrărilor din Ministerul Finanţelor (M.1987 Bucureşti) . cu care a avut doi copii: Ioan şi Dorin) – în anii ’50 şef al Agenţiei Economice a României la Moscova. 1948.şeful serviciului Personal la Ministerul Comerţului (1948). 8598). Obedeanu. 10729. BARON.U. 1949. când publică Bolile profesionale şi prevenirea lor (Ed. 97. 79 din 3 apr.R.Of.C.M.V. p.R. Hilel Adolf – director general adjunct al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (organul de cenzură de pe lângă Consiliul de Miniştri) (1949-1952). (27. consilier juridic al delegaţiei României la sesiunile Adunării Generale O. a M.A. apoi doctorand la Leningrad (titlul de doctor în 1953).. secţia Cancelarie – dosare anexe. BARASCH. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. redactor la revista Studii de drept românesc (anii ’50-’60). cu dosar de cadre 36 37 V. Filip-Iancu (n. (M.IV. V.C.ro/anuare/aratafisatest.C. Bernard (în alte documente BARHAT) (fiul lui Beriş şi Sim(h)a) (1918-2002?) – după august 1944 secretarul sectorului de studenţi P. 4384). Gabriel (n. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.R.C. 100.M. Ştiinţifică şi Enciclopedică). incinerat la crematoriul “Cenuşa”. Kuller 2008a: 5737).R. partea I-a. p. 1903).M. nr. membru corespondent al Academiei Române (1963). director al Direcţiei de Studii a Arbitrajului de Stat de pe lângă Consiliul de Miniştri (1950-1954). 3409). n. BARHAD.N. 1916 Piatra Neamţ) – până în octombrie 1947 controlor la DG. BARHAD. Eugen A.I.IX. activist P. nr. ulterior cercetător al Ministerului timp de 3 decenii (în cadrul secţiei de statistică sanitară a Centrului de Educaţie Sanitară). apoi secretar genral la Ministerul Comunicaţiilor. FELDMAN36) (24. Filip-Iancu BARUCH) (29. al P.E. 92.M. Ilie (n. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. redactor la revista Studii de Drept Românes în anii ’50’60. 99. în 1946 înacdar ca inspector sanitar general în centrala Ministerului Sănătăţii. Kuller 2008a: 432). 93. BARAŞ. 3293. 198.IX. cu referat de cercetare la Fd.C.jurist. 120654 din 28 nov.php?letter=B&id=5465 29 . BARASCH) – membru de partid. BARHAD. nr.membru de partid din 1942. (1956-1957). BARBU.C. BARBU. 1947. 9857. după întoarcerea în ţară medic M. ulterior director adjunct al Institutului de Igienă şi Sănătate Publică.Of. soţul Corei (Cuţa.C. 85 din 25 apr. apoi preluat în Ministerul Industriilor şi avansat inspector (M.R.I. al P. partea I-a. (dosar 29/1957) (v. (1955) (Berindei. ultima menţiune publică în 1978. 98. şi Kuller 2008a: 54.Of./P.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 1945. p. al P.C. 1947. nr. cu grad de consilier diplomatic. Lazarovici). director adjunct al Institutului de Igiena Muncii şi Boli Profesionale (1954-1964). anexele la dosarele nr. 645). partea I-a. Iaşi. 2971). ulterior preşedinte al secţiei de Drept Civil a C.2007) (cumnatul lui H. (1951). coleg. p.. bun prieten şi co-autor cu Gheorghe Brătescu (ginerele Anei Pauker). decizia ministrului Justiţiei nr.Of. partea I-a. soţul Rosinei (n.1904 Bucureşti – 31. 95. partea I -a.Of. 219 din 23 sept. p. inv. al P. FEDROM 2008: 86).1916 Piteşti .1984) (zis “Bilu”) . C.

R. 590). inv. partea I-a. 127 din 3 iunie 1948. după război redactor-şef adjunct. nr. 1949. ulterior inspector în centrala Ministerului de Finanţe.S şi Arhivele Naţionale) Gabriel Catalan (în articolul “About the Sovietization of Romanian Architecture”.G.R. 105. apoi student farmacist în Bucureşti.Of.M.C. partea I-a.M. 106.” cls.A. 106 din 14 mai 1945.Of. BAYER.N.A. co-arhitect. la Roman) – absolvent al liceului “Laurian” din Botoşani. (1957-1965. partea I-a. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.shtml). p. aceasta într-o revistă. căs. M. ilegalist.osaarchivum.pdf). stenograma adaptată a emisiunii din 10 august la adresa http://www. 1947. nr.C.N.C. de formaţie arhitect. p.A.R.R. p. 225. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. nr.C.E. 3878. nr. partea I-a. 34 din 10 febr.S. Ion. M. sa sinucis în 1952. M. 1949.1910. 1/1950 al articolului “Împotriva cosmopolitismului şi arhitecturii burgheze imperialiste” în care anunţa că “arhitectura nouă va fi construită în mod conştient.Of. (1952). preşedinte cu rang de ministru al Comitetului de Stat pentru Arhitectură şi Construcţii (redenumit pentru Arhitectură şi Sistematizare în 1955) (1952-1957). cât şi de cercetătorul (fost C.Of. 1965-1969. 30 . (1948- 38 Menţionat ca evreu atât de Radio Europa Liberă în 1965 (v.C. Marcel [alias] – fost ilegalist. ulterior preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii naţionalizate I. ROSENZWEIG.V. 293 din 18 dec.C. 2346). 312. 104 din 8 mai 1947. 2640.102. p. la secţia Economică a C.Of. p. decan al Şcolii de Arhitectură din Bucureşti (1952-1953). în Burbank. partea I-a. în care din 56 de pagini. iar apoi chiar directorul Direcţiei Administrative (1949-1952). Eugen BENDEL. Elena (n. al fabricii APACA (1947) şi al complexului “Casa Scânteii” (1948-1956). cu dosar de cadre la secţia Economică a C.Of. I.R. director general în cadrul Ministerului Construcţiilor şi Lucrărilor Publice (1947-1952).C. nr. KATZ) – ilegalist. nr. în alte documente “Bender”) (n. prin critică şi autocritică. Bălănescu) (n. nr. în 1948 repartizat la Contenciosul Ministerului Comerţului (M. N. Simion – în 1945-1948 şeful contenciosului Ministerului de Finanţe. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). al P. 103. BĂDESCU. se pare încă în viaţă. al P. p. vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Economie şi Administraţie Locală (1969-1974).C. a M. al aeroportului Băneasa (1944-1947). la Scânteia (1946-1948). soţia prof. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.. p. fost secretar al lui Ştefan Foriş. BĂLAN. 24 din 30 ian.Of.P. după război inspector de vamă la Inspectoratul Satu-Mare (M. în stilul realismului socialist în arhitectură. BĂLĂNESCU. 225. ministru adjunct al Construcţiilor (1957-1958).IX. care a petrecut anii ’30 şi războiul în inchisoare. partea I-a. dosar nr. 104. 3002). 191 din 20 august 1947. 737.Of. semnatar de pildă în revista Arhitectura nr. sub îndrumarea continuă a Partidului”. activistă a P. nr. California. după 1944 activist al Uniunii Patrioţilor. cu rezumat disponibil la adresa http://iit.1912 – 1991 Bucureşti) – membru de partid din 1942. Marcel (n. partea I-a. al P.tuiasi. 6864). membru al C. (1951) (dosar R/85 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1969-1975). II-a în 1964. M. 13 din 17 ian. nr. partea I-a. 11 din 14 ian. 52 erau de îndoctrinare (apud Trişcu 2002). 8 iun. 107. (1965-1969). Nicolae38 (23. decorat cu ordinul “Steaua R. 1185. după război controlor în cadrul D. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. 4848). la Direcţia Vămilor. unul din principalii responsabili ai sluţirii arhitecturii capitalei şi ideolog-şef în arhitectură. imediat după reţinerea ministrului Vasile Luca. partea I-a. 10. pe linia ideologiei socialiste. Simelia.R. M.R. 1947.Of. responsabil de politică externă. p.E. partea I-a. BĂLAN. 11186. Mircea (n. 7537). 2026). M. p. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 1948.A. 1948. director (şeful direcţiei politice) în centrala M. dosar nr.Of.1920) – membră de partid din 23august 1944. al P. 176 din 4 aug.C. 76 din 30 martie 1946. fond 495 (“România”)..ro/adxenopol/aiix/aiix_10/aiix_10_10. p. inv. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.iit. nr.I. “Semat” (M. fond 495 (“România”). în anii ’50. singura de specialitate din ţară. deputat în M. nr.Of. BĂLĂNESCU.(dosar 63/1955) (menţionat şi în Solomovici 2004: 538).

263 din 16 nov. nr. 1949./P. 114.Of.Of.S. între 28 nov. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1965 şi 1967-1969). David (n. al P. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. cimitirul Giurgiului) – din 1948 (când este încadrat ca şef de serviciu la Direcţia Bunuri a Ministerului Finanţelor) funcţionar în aparatul economico-financiar al statului comunist. p. nr. BECK. 113.R. partea I-a. partea I -a. 1907) – secretar tehnic al Comisiei Controlului de Partid42 în anii ’50.a.I. 1948 inspector în cadrul D. Ana Feige (n. partea I-a. soţia ilegalistului George Becheanu. apoi al Ministerului Industriei şi Comerţului (1947-1948). BECK. 10040. deizia ministrului Justiţiei nr.E. 30. nr.C.Of. 1948. BECHEANU.P.C. 111. III-a. 45 din 24 febr.M. p. 41 V. decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. după 1989.C. p. 2121). este trimis la studi la Institutul Central Economic de la Moscova). a M. ulterior numit ambasador la Helsinki (1968-1972).I. III-a.G. 376).R. expert economic al Comisiei guvernamentale române la tratativele de pace de la Paris (1946-1947). 198.G. (19621965). 113. cu Otilia (n.C.1910 Galaţi) . cu rol de organ de anchetă şi instanţă disciplinară pentru membri i de partid. p. secretar general al Ministerului Economiei Naţionale (1946).E. (1955-1969). 5784). 39 40 Respectiv şef al misiunii diplomatice a României de pe lângă guvernul provizoiu al R. 1213). al P. (1955-1956). cu fişă de cadre la secţia economică a C. ministru al Comerţului Exterior (1948-1953. David BERCOVICI40) (14.I.II. III-a. revenit în ţară în 1946 . 4. membru al C. 97047 din 25 oct. 1945.C. Fritz . profesor de drept (1937-1940).108. probabil agent sovietic (Watts 2011: 148 n. SPIEGLER) (n. cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor.Of. iar în 1965 retransformată în Colegiul Central de Partid. 19531955). 112. dar şi de către fostul suveran Mihai.C.C. a M. 1945 în M. şi 14 nov.director adjunct al Centralei Industriale a Sticlei şi Cermaicii Fine (1948-1949) (M. BĂNESCU.C. 1947 a ministrului Justiţiei în M.14. 6629).C.R. 251 din 30 oct.I.M. în 1947. 110.după război inspector general adjunct în cadrul D.Of.R. III-a. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. apoi la Atena (responsabil şi pentru Cipru) (1960-1968). multiplu decorat de autorităţile comuniste. criticat între “deviaţioniştii” din minister în iunie 1952. Sorin (n. 35 din 11 febr. 1947.G.Of. Bucureşti) – licenţiat în drept (1937. decizia nr. 42 Fondată în noiembrie 1945 şi prezidată iniţial de Constantin Pârvulescu. p. BĂLTEANU. Alexandru (n. 109. Salo EBNER41) (n. u. al partidului comunist din R.C.I.S. Comisia de Control a C. (dosare anexe. 77 şi 249/1952) (v. şeful secţiei Asistenţă a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România. 1948. ulterior cu diverse funcţii pe lângă Consiliul de Miniştri. Iaşi). în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. iar în 1981 (pensionar) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. a fost reorganizată şi redenumită Comisia Controlului de Partid în 1950. membru al Comitetului Executiv şi al Prezidiului Permanent al CC al PCR (1965-1969). preşedinte al C. în 1964 cu ordinul “23 August” cls. 9711. nr. II-a.C. preşedinte al Senatului în prima legislatură postdecembristă (1990-1992) şi vicepreşedinte al Academiei Române (1990-1994). în timpul războiului evacuat în Karaganda. 195239).456 din 10 nov. 1950. Bucureşti. BÂRLĂDEANU.1997. preşedinte al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (1967-1968). ministru adjunct al Industriei (1948). BĂNUŞ. al P. 1627). din 1970 preşedintele secţiei de Studii Economice la Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice “Ştefan Gheorghiu” şi.D. rămas în Basarabia după iunie 1940. p. partea I -a. în calitate de membru al C. ambasador la Paris (1956-1960). GOLDENBERG (?)) (25. 31 . p. nr. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie din cadrul Ministerului Industriei (M. după 1990. Leon (fiul lui Samuel) – directorul Direcţiei Evidenţă din cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic de pe lângă Consiliul de Miniştri după 1947. membru supleant al Biroului Politic al C.M.C.S. Pasca). 158 din 12 iulie 1948. ministru adjunct al Comerţului (1948). 183 din 10 aug. nr. membru de partid din 1943 (când. 58 din 10 martie 1948. partea I-a. Rudy – din febr. (M. pentru angajare M.Of. al P. partea I-a.1911 Comrat (Basarabia) 13.1996. V. căs. nr. partea I-a.XI.1916 Bucureşti .R.

C. partea I-a. 1949. secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.C. BELU. BENADOR. autor al clădirilor primăriilor din Bistriţa şi Baia Mare. 1948.C. 201 din 31 aug.E. arhitect. incinerată la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti. BENEŞ. potrivit lui Solomovici (2004: 58). 120. Simon Moise SCHMIDT-GRINBERG.controlor în cadrul D. partea I -a. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer (M.Of.Of.ilegalist. 183 din 10 aug.I. 123.N. p. 6598).Of. 1945. partea I-a. după august 1944 responsabil organizatoric al U.1906-1968) – după august 1944 activist de partid.din februarie 1948 controlor în cadrul D. nr. 7665). Sofia (n.IV.E. 1947. partea I-a.G. 1947. Emeric . Tereza MÜLLER RABINOVICI) (15. 7262.R.Of. 1948.1916 Brăila – 1997 Bucureşti) .I.C. p. 9857. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. E. a copilărit la Brăila – d. şi director T. partea I-a. al P.S. căs. Gheorghe (n. 121. 194 din 25 aug.VIII.R. 1947. p. (?) BEKAVETZ.C.E.115. Suceava. 204 din 5 sept. 1033). Ury (n. BERAM.Of.Of. BECK. 5 oct.Of. 119.G. după război. (M. 1 mai 1895 Milişeuţul de Sus. Bucureşti. obligatoriu (M. 1123).Of. nr. M. decan al Facultăţii de Arhitectură şi chiar prorector al Institului “Ion Mincu” în perioada comunistă. 126.I. BEILICH. p. M. nr. Bucureşti. partea I-a. nr.G. partea I-a. în mandatul Anei Pauker funcţionar la Direcţia Cadre în centrala M.E. redactor responsabil (oficial director) la România Liberă după august 1944 până în anii ’50. Dobrincu şi Goşu 2009: 116). cu Draga. decorat prin Decretul nr.S. a M.Of.Of. ulterior funcţionară în aparatul diplomatic comunist (în cadrul ambasadei de la Budapesta în 1956). 138 din 17 iunie 1948.. 32 din 8 febr. Bela AUERHAHN) (n. 1969) şi Morala în existenţa umană (Editura Politică. 6628). decorat în 1972 cu “ordinul Muncii” cls. (1952-1955). 255 din 27 oct. BENKÖ. Tiberiu (zis “Tibi”) – profesor. a M. 1948-?) (M. respectiv autor ocazional la revista Teatrul în anii ’50. 31 din 7 febr.C. 125. 7401 BELLU.1985 Bucureşti) – membră de partid din 1945 (dosar B/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). şi membru al 43 44 V. 23. MARCOVICI) – în 1948 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Aşezăminte Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. i-aar fi denunţat pe unii sionişti organelor de anchetă. (1985). nr. 1949.E. (1946-1947. ulterior adjunct al rectorului Şcolii Superioare de Partid “Ştefan Gheorghiu”. 256 din 5 nov.IX. p. 1989). Ştrul Beraru) (21. cimitirul evreiesc Giurgiului) – membru de partid. Theo – din 1947 inspector în cadrul D. 8367. pe durata studenţiei.Of. decizia ministrului Justiţiei nr. Academia RSR. BENKÖ. (Berindei. ulterior ocupând diverse funcţii de răspundere în domeniul arhitecturii şi proiectării. p. Bellu SCHOR43) (23. nr. partea I-a.E. Elena (n. nr. a M.1917 – 10. 31 din 7 febr. 116. nr. p. Alfred – după război instalat de comunişti director în cadrul Băncii Naţionale a României. Între cărţile sale se numără Tineretul şi idealul moral (Ed. p. nr.C.N. Mureş) – din 1948 translator interpret în centrala Ministerului Afacerilor Externe (M. 1918 Tg. 1033). Carol .1972) şi apoi de către preşedintele Băsescu în 2009. nr.R. 1948.A.. 1945 în M.1971. partea I-a. Aurelian (n. în conducerea C. presedinte al Comitetului de Stat pentru Cinematografie (cu rang de ministru) (1950-1953). respectiv cercetător al Academiei R. 5182) (soţia lui Carol Beram). cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. (M. 1948. 1948.C. III-a (Decret 259/28. p. partea I-a.R. partea I-a.D. p. Niculae (n.C. până în febr. deputat M. 122. 8072). p.XI. 95835 din 19 sept. după Revoluţie membru în Consiliul de Conducere al F. 118. nr. 124. partea I-a.S.A. 1941. nr. 32 . respectiv profesor de limba română. BENEDEK.Of. numele adoptiv transliterabil în cheie ebraică “ben ador”. Emanoil – în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu 117.E.VI. însemnând “fiul generaţiei”) (n. Bucureşti. p. 207 din 7 sept. BERARU. etică şi publicist44. în 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie (M. 219 din 26 sept.IX.

reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. BERCIU. C.C.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Hârtiei şi Celulozei a Ministerului Industriei (M. nr. 130. 1949. 51/1949. p. 1949.R. (dosare anexe 160/1952). instructoare în cadrul sectorului Presa Centrală al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 15 din 19 ian. M. al P. președinte al Consiliului de Stat al Planificării (1965-1972). partea I-a. 282 din 5 dec. 8971).Of. BERCOVICI.1925. din aprilie 1948 secretar cultural în centrala Ministerului 33 45 După unele surse neverificabile. 135. Alfred .Of. 105 din 8 mai 1948. nr. BERCOVICI. Sofia . fd. Iancu – după război secretar de legaţie II în centrala Ministerului Afacerilor Străine.membru supleant (1955-1960). 184 din 11 august 1948. 51/1952. şi redactor la revista Munca de partid (A.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. Laurenţiu – secretar al C. dosar nr. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. M. “autocritica” sa reprodusă şi în Constantiniu 2003: 39-41).C. ulterior transferat la cerere instructor C. şefă de birou în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M.C.Of. 139.Of. M. partea I-a.R. Bucureşti în anii ’50 şi activist de partid. Atanasie . 229 din 4 oct. ministru al turismului (1985 . 4512).R. (57/1956) (Solomovici 2003: 185. prim-secretar de partid al regiunii Stalin (începutul anilor ’50).C. nr.R. n. BEREŞ.Of. iar din 1948 la Subsecretariatul de Stat pentru Naţionalităţi de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.C. 1964 cu Medalia Muncii. p.R. 128. BERCOVICI. 137.I.S. Maximilian Bergman(n). 7817). până în iunie 1948.. (1960-1989). ministru secretar de stat la Agricultură și Industria Alimentară (1979-1981). nr.cu dosar la secţia Economică a C. 121 din 31 mai 1945. 4181. cu dosar la secţia Organizatorică a C. (?)45 BERGHIANU.A. decorat în 1961. 131 din 8 iunie 1948. 8471). prin Decretul nr. partea I-a). 1947. 4968). BERGER.B. ministru al Muncii (1981-1990). BERCU. 5 din 9 ian.C. – secţia Propagandă şi Agitaţie.I. nr. dosar nr. p. BERGMAN. p.C. al P. partea I-a. partea I-a. 5386). 131. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (1965-1967). p.Of.după război. M. Bănică . nr. Aura – din 1949 activistă de partid. 138.C. (dosar 118/1951) (v.P. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.M.C. 2001: 79). 315. partea a 2-a.Of. 1213. S.C. în 1946 transferat ca prim secretar de legaţie la ambasada României de la Varşovia (M. C. p. partea I-a. partea I-a.G. 136.127. nr. al P. din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Bumbacului. ministru al Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe (19721978).D.N.. partea I-a.Of. . BERCU. Adrian . 129. Cancelarie. 140. 1947. p.din 1947 controlor în cadrul D.R. 70 din 23 martie 1946. 646). respectiv Berghean) .în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. partea I-a. Maxim (n. 1964 şi 1981.C. BERGHER. nr.C.Of.I. 15 din 19 ian. 803 din 21 dec. nr. decorată în 1967 cu ordinul “Meritul Muncii” clasa a III-a. 216 din 19 sept. 118-21). 2667.22 decembrie 1989). în 1948 numit director adjunct al Centralei Industriale a Bumbacului. p.N.C. 35 din 11 febr. p. p. nr.E.R. p.M.Of. şi A. partea I-a. 133.C.Of.C. Leon – din mai 1945 translator interpret-şef la cabinetul primului ministru. nr. nr. nr.VIII..R. apoi Cluj (1965-1968) și al judeţului Ilfov (1978).C. Sighişoara) (în alte documente oficiale ale partidului ortografiat Bergheanu. Inului şi Cânepei din cadrul Ministerului Industriei (M. Ana – iniţial angajată în ianuarie 1947 ca secretar cultural la Regionala Târgu Mureş a Ministerului Informaţiilor. fd./P. 1947. apoi cu drepturi depline al C. 132. nr. (M. a M.I. partea I-a. 642). Paula – după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C. 145 din 26 iunie 1948. 19. BERGER.R. 709 din 21 iulie 1967.. al P.C. partea I-a. al P. Adolf Wolf în 1947 membru suplenat al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Bumbacului (M.E. 1949. Teodor .C. P.. al P. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. (1954). al P. BERCOVICI.1949. 134. organizaţiei de partid din minister. p. BERARU.C.Of. al.R.Of. pp.

probabil aceeaşi persoană cu omonimul. (M. 1629). 34 . nr. partea I-a. 47 V şi proiectul Fototeca online al A. 87 din 13 apr. 37 din 14 febr.I. 1900) – membru de partid din 1947. în martie 1945 transferat ca ataşat comercial la Beirut (M. partea I-a. Femeile din Organizaţiile Sindicale. cu referat de cercetare la fd. secţia Cancelarie – dosare anexe.I.F. 15 din 19 ian.C. 143.R. 17 din 21 ian. 1949. p. 4365. BERNSTEIN. 176 din 2 august 1948.Of..C. al P. partea I-a. A. p. 1945-1948).. – numit în mai 1948 membru al comisiei centrale interimare a Colegiului Medicilor.F.Of. 147. anexa la dosarul nr. nr. a III-a. – după război vicepreşedinte al casei de Pensii a Colegiului Inginerilor din România (M.R. 3372. p. 1949. 1947. şi B.C. inv. 501).R. partea I-a.D. nr. ministru adjunct al Prevederilor Sociale (1952-1957) şi membru al C. 146. 1948-195246).I. reabilitat în 1968. Asociaţia Soţiilor de Militari din Armata Română.Of. Organizaţia de Femei din Frontul Plugarilor şi Organizaţia de Femei din cadrul Uniunii Patriotice Maghiare. 264 din 14 nov. 644).C. 6313). nr. inv.N. nr. 145. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M.Of. 662). deputat în Marea Adunare Naţională (1957-1961).R.D. nr. şi dosar B/130 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 45 din 24 febr. dosar nr. 76 din 30 martie 1946. 707). Nastasă şi Varga 2003a:641).în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.Of. 111 din 15 mai 1948. Organizaţia de Femei din Apărarea Patriotică. BERNACKI.. v.C. v. 46 Constituită la 3 ianuarie 1948 prin fuziunea organizaţiilor U.A. J. 17 din 21 ian.G.. nr. al Frontului Democraţiei Populare. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. p. p. (partea I B) nr. după august 1944 directorul general al C. ulterior rechemat în ţară şi încadrat consilier economic la Direcţia Organe Exterioare a Ministerului Comerţului (M. p.141. Avram .R.C.R. HA007 şi HA008. 3293. 2267). Jacques (n.F. 152.) şi Femeia (revista săptămânală a F.E.E.A.N. 17 (3 iunie 1948): 5). 3001). p.F. Gabriela (cu frecvente variante de ortografiere “Bernachi”. partea I-a. BERMAN. p.A..R. 1267).Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. BINDER. 1948. 149. M.Of. 18 ian. nr.Of. şi I. BERMAN.47. Vasile . M. p.). fond 495 (“România”).F. apoi secretar general al comisiei interimare a reglementării sectorului farmaceutic (prin ordin al ministrului Sănătăţii. partea I-a. epurat.E. partea I-a. p. partea I-a. Isarel . a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 1949. decorată prin Decretul nr. C. 148. 144. nr. partea I-a.R. 1949. 225. partea I-a. 1946-1948). BERKOWITZ.din 1947 controlor în cadrul D. BERMAN. ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.OF. Informaţiilor (Direcţia Regionalelor).. 70 din 26 martie 1945. 16 din 20 ian. nr. BERNACKI. partea I-a.R.R.D. nr.D.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1947. consilier comercial în cadrul Legaţiei de la Londra după 1944 (v. BIRCEANU.C.C. membru al C. BERMAN.I. secretar general al Federaţiei Democrate a Femeilor din România (F. 142. 3002).C. F.C. S.F. Tony – după război şef de cabinet la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 10092). nr. 1948.C. BERKOVITS. Henriette – din februarie 1949 şefă de birou în cadrul D. 1857. Ioan – de profesie blănar (conform lui Gheorghiu-Dej.Of.Of..F. din ianuarie 1949 avansat şef al Serviciului Contabilitate (M. p. redactor la revistele Drumul Femeii (organul de presă al U.M. al Uniunii Femeilor Democrate din România (U. 76 din 30 martie 1946. nr. p. BIRCHENTHAL. din timpul războiului. 151. a M.Of. 4).R. doc. membră fondatoare şi vicepreşedintă a Uniunii Femeilor Antifasciste din România (U. Andreescu.A.. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.F.I. v. partea I-a. Ovidiu – din 1947 secretar contabil la Prezidiul M. fotografiile nr. respectiv “Bernaki”) – membră P. 150.R. 96/1968. Joseph – în toamna lui 1944 numit secretar economic I în centrala Ministerului Afacerilor Străine. p.Of.

(r) în Foreţele Armate prin decret regal în febr. 645).în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. (M.după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C. 15 din 19 ian. 641). 7950). a III-a. apoi. p. p. 1948.Of. BLINDER. nr. împreună cu toţi ceilalţi rezervişti evrei (M.Of. 190 din 18 aug. partea I-a. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 15 din 19 ian. 5966). Bucureşti. fiica lui Leon şi Marie (n. a M. v. p.1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public.C. dosare anexe. BLECHMAN. 159. partea I-a. prorector la Institutul de Căi Ferate. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. p. p. 131 din 8 iunie 1948.. nr. ulterior. BLUMEN.Of. nr. 168. 35 din 11 febr. activistă a Comisiei Controlului de Partid în anii ’50.Of. p. p. BLUM. 1949.A. până în anii ’80. 158. 156.B.Of.A. Cecilia GLANZSTEIN. 161.Of. nr. – în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. 1949. 15 din 19 ian. nr. P. Flaviu . 3705).Of. 160. M. 788). la Judecătoria sectorului 8 Bucureşti.R. ca translator la Direcţia Radio (M. V-a. BLUMENFELD. Materiale Plastice (1948-1949) (M. 1949. reînscris ca sub-lt.I.09. partea I-a. nr. 16 din 20 ian. BIROU. 95 din 22 aprilie 1948. 155. Iosif – fost student la Drept la Iaşi. 658.S. Fischler).P. 6094). din 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. 164 din 19 iulie 1948.din 1948 inginer în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 165. nr.C. 641).1922 – 1990 Bucureşti) . nr. nr.Of. 1949. p. 1949.C.E. până la pensionare (1978). M. 1964.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. partea I-a. 164.Of. partea I-a. Buzea .soţia demnitarului Emil Bodnăraş până în anii ’50 (cu care a avut 3 copii: Viorel. M. BLUMENFELD.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. 12877.I. Mauriciu . 1947. Ioana şi Gheorghe). nr. 163. nr.Of. partea I-a. 804 din 21 dec. p. Florica (n. partea I-a. nr. Ernestina .Of. Politică şi lector universitar. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. 4968). BLASIAN. 167. David . 6306). decorat prin Decretul nr. BODNĂRAŞ.Of. BIRNBAUM. partea I-a. BLUMENFELD. Leopold . 15 din 19 ian. Saly . p. partea I-a. 162. partea I-a. nr. 1213). întocmit în 1951. 166.Of. ministru adjunct al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1951-1957). Drumuri şi Poduri din Bucureşti . decan al Facultăţii de Căi Ferate.Lenin (secţia civilă 4950). de la începutul anilor ‘50 judecător la Tribunalul Raionului V.R. p.. 12/1952). 200 din 1 sept.S. nr.Of. 154. 29 din 6 febr.R” cls. 35 . BLUMER. Igor – după august 1944 comisar-ajutor M. 165 din 24 iulie 1945. nr. nr. 1949. 1945. 644). 289 din 13 dec. BLOCK. la Direcţia Studii (1948-1949-?) (M.153. partea I-a. partea I-a.director al Centralei Industriale a Întreprinderilor Prelucrătoare de 157. p. Antonina . al P. partea I-a. Iosefina . Asistenţei şi Asigurărilor Sociale.Of. partea I-a. p.I. p.” cls.G. 6749). Jean . 1946. 4251). BLUMENFELD. 1945 după ce fusese radiat din registre în 1940.R. BIRTHELMER. p.P.Of. BLUMEN.. partea I-a.C. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. partea I-a. Mihai . din 1949 şeful Direcţiei Cadre a Ministerului Industriei (M. nr. apoi redactor la Ed.după război inspector general sanitar în cadrul Ministerului Muncii. p.I.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. T(h)eodor (1915-2001) – inginer de căi ferate. M. 119 din 28 mai 1947.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.din 1947 controlor în cadrul D. după prima căsătorie cu Radu Münzer (viitor Mănescu) a preluat numele acestuia) (14. 168 din 23 iulie 1948. director general în cadrul ministerului (cu dosar de cadre la secţia Economică a C. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. nr.

5 dec.după război controlor în cadrul D. 1.G.P. nr. respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971 (Decretul nr.E. Tismăneanu.A. Arhivele Militare Române.).VII. a M. după moartea soţului. 48 Românizarea numelui în baza deciziei nr.I. şeful Informaţiilor Externe (1951 -1954) (poziţia 3). p. BOGDAN. ministru adjunct (cu rang de secretar de stat) al Afacerilor Externe din 26 decembrie 1989 până în 2 ian. 172. nr.) – fosta soţie (până în 1947) a lui Piotr Gonceariuk (viitorul Petre Petrescu. p. p. partea I-a. 517). şef al Direcţiei Presă al M. 1990.N. în 1976). director adjunct la Direcţia pentru relaţia Occident (1953-1955). 1948). Iosif SOLOMON) (6.. în fapt Ivan „Vania” Didenko.S. vicepreşedinte al Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Strănătatea (din 1955).I. încadrată în centrala M. de viitoare nume celebre în ierarhia comunistă de după 1945.E. în 1948.169. viitorul Ion Vidraşcu.R. etc.L. GRÜNBERG48) (5.A.B. nr. membru de partid din 1932. cf.R. unul din coordonatorii reformei sectorului sanitar după 1945. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. ff. 36 . 1966-1967). Bănulescu. recăs. a treia fiică. 50 din 1 martie 1948. 157 din 4 mai 1971). 1948. Watts 2011: 280 n. BOGDAN. (dosar 29/1957). partea I-a.A.a. 3806). p. după august 1944 vicepreşedinte A. alt şef de Direcţie al Securităţii (poziţia 22). partea I-a. 1946.U. director al Direcţiei Occident a M. BOGDAN. partea I-a. director al dept.R. cu care a avut două fiice: Ileana (căs Popa) şi Olga (căs. Corneliu (n. Hoge.1946. Gonceariuk. fd. viitor colonel şi şeful gărzilor de corp ale lui Gheorghiu-Dej (poziţia 17). v.R. coleg de promoţie (1969) la fostul Liceu nr. în martie 1948 cu funcţia de şefă de serviciu şi repartizată la cabinetului secretarulu general al ministerului Ana Toma (M.M. şef de direcţie în Securitate). în ian. era de fapt fiica Emiliei şi a lui P.Of.E. nr. M. Iosif (n. Europa Occidentală şi America de Nord (1961-1966. v. 1310.1912 – 1962 România) – ilegalist. Hună . Basarabia – 2007 Washington. decorat cu ordinul “Steaua R. respectiv membru al Consiliului Uniunii Internaţionale a Studenţilor (Paris. 1990. partea I-a.G. partea I-a. căs. (dosar B/178 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. alias Gheorghe Pintilie. şi opinia identică a lui Watts (2011: 517)]. 24 din Bucureşti cu V. BOGDAN.Of.U.U. 26. director de cabinet al Anei Pauker (dec.C. 738). Vladimir Doicaru ş. ulterior promovat consilier de presă. Nicu Ceauşescu. 141-2. dosar 9.Of. ambasador în SUA (1967-1976). Levy 2002: 203). „Ion Didenco”. în fapt aflat în atenţia U. 67 din 22 martie 1945.A. 1946 a ministrului Justiţiei (publicată în M.A. alias Petre Petrescu.E. 0110 (“antiK. Emilia (n.1990) (fiul lui Horia (Harry) şi Silvia (n. America de Nord şi de Sud (1978-1982.C. (1955-1961).d. al P. cu grad de consilier de presă (M. 105 din 12 mai 1945. oficial “dizident” al regimului comunist în ultima perioadă. unde a decedat în iunie 2007. din sept. 62 din 15 martie 1947. 1869.C. ministru în mai multe guverne comuniste (poziţia 2). 24 din 30 ian. la momentul repatrierii părinţilor. şeful Securităţii între 1948 şi 1963 (poziţia nr. (Uniunea Naţională a Studenţior din România). 1946.I. consilier al ministrului de Externe (1976-1978). BOGDAN. Alexandru (n. „Petre Goncearuc”.U. Svetlana (n. nr.R. director al dept.Of.. funcţionar şi chiar ministru adjunct (1952-1953-?) la Ministerul Sănătăţii.M.Of.A.A. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286 n.E. 178 din 4 august 1948. „Serghei Niconov”. (1949-1951). 158). S. 40 din 16 febr. rămasă în S.” clasa a V-a în 1948.062 din 31 ian. p. data morţii (!).R.D. 10. 444 n. M.1921 Bucureşti . (1962-1990). din mai 1945 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Propagandei. viitorul Serghei Nicolau. preşedintele secţiei de Relaţii Internaţionale a A. Emilia MILCO) (1926. 171. pe aceeaşi listă. 1949. ambele locuind în prezent în S. 1 în tabel. supra). 1948 – nov. p. Elena Răutu. pensionat la cerere în martie 1947. pensionat).S. GOLDEMBERG) (n.Of.C. 173. 333. 1912) – membru de partid din 1944 170.. Emilia Bogdan s-a stabilit ea însăşi la Washington. 2146.XI.II. nr. consilier la Legaţia României la Washington (1951-1953). „Valerian Bucikov”. 6401). apoi cu Gheorghe Câmpeanu. 7. probabil nu întâmplător). 49 Alături. nr. ea însăşi pe lista agenţilor plasaţi de sovietici în 1945-1946 în aparatul de stat al României49 [poziţia 77. p. iar în paralel membru al Comisiei centrale Tineret şi instructor al Comisiei pentru U. din 1941. Lupaşcu)) – membru P. precum „Pantelimon Bodnarenko”. în fapt Piotr Gonceariuk. angajat în M. 1949 soţia diplomatului Corneliu Bogdan (v.”) (v. partea I-a.

apoi secretar general al Comisariatului pentru Comerţ Exterior de pe lângă Consiliul de Miniştri (1945-1948) (Crispedia 2011.V. Bucureşti. Jean (n. Octavian – din 1947 inspector general adjunct în cadrul D.E. Ecaterina (n.soţia generalului Mihail Boico. respectiv director al Editurii Meridiane. în viaţă. al P. în perioada interbelică condamnat la 3 luni închisoare pentru un roman incriminat ca pornografic. fiul lui Carol şi Ghizela (n. Ionescu). Adriana Livianu. 176.C. 26. decizia nr. de formaţie inginer.C. în Bucureşti). 1963. anexa la dosarul nr.A.Of. 52/1956. BORILĂ. Nadler)).XI. “Horia” (n. din actualul Parc Carol din Bucureşti. 2473).I.1916 Bucureşti 2001 (S.C. BORA. (M. respectiv Andrei şi Olga (căs. Leon . decorataă în 1948 cu ordinul “Steaua R. respectiv autoare de articole la revista Magazin Istoric. sora Herminei Marcusohn şi mătuşa lui Vladimir Tismăneanu) (1916 – 2002 Paris) . N. fostă ilegalistă (cu pseudonimul “Petrova”). Politică. Trebitsch). Munca (i-a succedat în funcţie Ecaterinei Borilă). “Raportului Tismăneanu”. (1948-1952. 1946 a ministrului Justiţiei în M. (dosare anexe. 16 din 20 ian.U. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. 181. BONCIU.C. Bokshorn).) şi fratele ofiţerului de Securitate Hary Bogdan. emigraţi în 1975 în Israel. ulterior menţionat ca redactor la Ed. soţia lui Petru Borilă şi cuscra lui Nicolae Ceauşescu [v.C. nr. îngropat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. partea I -a. p. cu pseudonimul “Luca” în perioada ilegalistă. pentru socialism”. iar Andre este în viaţă în acelaşi oraş. p. în 1987 rămasă în Franţa. 423 din 15 iul. al P. 175. 229 din 4 oct.1893 Iaşi – 27. Dobrincu şi Goşu 2009: 421. funcţionar în cadrul Oficiului de Studii al Ministerului Economiei (oct. ulterior conferenţiar la Universitatea Politehnica Bucureşti (până în 1956). fiul lui Philip şi Rosa (n.IX.P. iar după unele surse martoră a acuzării în 50 51 V.Of. jud.2001) . fiica lui Isidor şi Liza. "o comunistă militantă de origine evreiască" cf. 1946. al P. partea I-a.C. 177.” clasa a III-a. secţia Cancelarie – dosare anexe.1950) – cunoscut mai degrabă ca scriitor. a avut cu Mihail Boico trei copii. Iancu BERMAN50.V. între 1990 şi 1998 preşedinte al Astroclubului Român. şefa Direcţiei Cultură din M.1983. H. p. locuind în prezent în S. Târnava Mică) cumnata ilegalistului Bela Breiner.. căs cu Annick (n.C. respectiv traducător la Ed.IX. partea I-a.R. nr. (19.1909-27. 14/1951).menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. (135/1955). cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.R. Tony. verişorii lui V. 1949. iar apoi traducător la Editura Politică.E. cu fişă la secţia Propagandă-Agitaţie a C. Olga a decedat în 2001 la Paris. 180. Bianca MARCUSOHN. Berindei. 1947. Alfred LÖVY) (17.G. Beniamin HAIMOVICI51.P. 1944-1945).?)) – cumnatul lui Silviu Brucan (căsătorit cu sora acestuia. C. al P.1920 – 5.Of. Alexandru Bela (n. în anii ’50 în conducerea Consiliului Central al Sindicatelor şi redactor-şef (până în 1957) la organul de presă al sindicatelor. respectiv referat de cercetare la Fd.A. BONDOC.M. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. Tismăneanu: Tania (căs.IV. a M. BOICO “LUCA”. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. cu diverse funcţii în aparatul economic şi financiar al statului comunist de-a lungul perioadei postbelice. decizia nr. 37 . 8970).C. după război directoare în Ministerul Informaţiilor (1945-1947). Minerva la începutul anilor ‘70.U. partea I-a.R. 231 din 5 oct.I. nr. BOICO. (135/1955).567 din 14 martie 1946 a ministrului Justiţiei (M. cuscra cuplului Ceauşescu. 66 din 19 martie 1946. în Satul Lung. ataşat de presă şi din mai 1948 prim-consilier la ambasada României de la Belgrad (1947-1948). nr. V. 19795. dosar B/181 Colecţia “ilegalişti decedaţi”)). infra]. 179. 178.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Cristina (n. Stark)) (16. fiica lor. Vladimir (30.Of.A. nr.R. 662). BOGDAN. inv.174. în 1952 aparent şefa Direcţiei Administrative).R.C. având doi copii: Florent Michael şi Deborah. 3293. 99244 din 4 oct. Katherina ABRAHAM în 1909. p. (?) BOIANGIU.R.” clasa a III-a (Gheorghe Brătescu în Burcă 2007: 13. Kuller 2008a: 76). incinerat) – activist de partid.

Iordan Draganov RUSEV) (13.luni.I. în 1964 cu ordinul “Steaua R. canoanelor religioase iudaice (Halaha). în oct. 17 (3 iunie 1948): 5) şi respectiv în conducerea Institutului Chimico-Farmaceutic Bucureşti la începutul anilor ’50 (Kuller 2008a: 434). al P. 54 V. refugiat în 1991 în Elveţia.procesulcomunismului. 2009: 71.C.R. când era intervievat de Centrul de Istorie Orală al Radiodifuziunii..R.M.php. a III-a. emigrat în 1965 în Israel. evreu bulgar. Fiul celor doi şi nepotul l ui Nicolae Ceauşescu. 38 . (19501953). Viaţa Sindicală (ulterior Munca) în anii ’50. al U. ministru al Construcţiilor (19481951).E. 27 aprilie 2009). membru în conducerea Comitetului Democrat Evreiesc în anii ’50.%20Bold%20-%20Bozd/Botnar%20Octav%20A/index. Elveţia) – ilegalist. este evreu cf. 183. cuscrul lui Nicolae Ceauşescu pentru câţiva ani.” cls. voluntar în Spania (1937-1938).36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/B/B%2006. Paşcani) iniţial membru al PSD. participant la Rezistenţa Franceză în timpul războiului. graţiat în 1964. B.C. fosta soţie a lui Valentin (de care aceasta divorţase în a doua jumătate a anilor ’80) şi copilul ei s -au refugiat în Israel. (1944-1947). lider al comunităţii evreieşti din România şi bun prieten de familie al soţilor Borilă (“Moştenitorul secret al lui Ceauşescu”. şi în mod cert căsătorit cu o evreică maghiarofonă.III. imediat după Revoluţie. (?) BORILĂ. pentru “uneltire”). membru C. în 1971 cu ordinul “Steaua R. 52 53 V. cf.R. (1948-1969). apoi membru P.R. De altfel. propriilor declaraţii pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei. membru al facţiunii pro-comuniste (1946-1948).M.S.M. 1981). stabilit după un periplu în Germania în Marea Britanie.R. 184. IV-a. (19651969) şi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). sub acuzaţia de evaziune fiscală în Marea Britanie în valoare de peste 200 milioane £54. al Comitetului Executiv al C./P.1998 Villars-sur Ollon.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte2/docs/morminte2p_9. preşedintele Comisiei Controlului de Stat (1951-1958).F.” cls. membru P.. comandant al diviziei “Tudor Vladimirescu” (19441947).htm Cf. responsabil cu economia (1952-1953). unde se afirmă ca om de afaceri (şeful Nissan UK). 5.1906 Silistra – 1973 Bucureşti) evreu din Bulgaria (cf. începând cu 15 august 1945). 1938-1944). şeful Direcţiei Politice a Armatei. Octav (fiul lui Adolf şi Amalia) (21.C.asp.C. şeful organizaţiei Bucureşti a P.E. (1948-1968). pensionată în 1961.R.X. Dora – numită de Ministerul Sănătăţii membru în conducerea Colegiului Farmaciştilor în 1948 (Bărbulescu et al. redactor-sef al ziarului sindicatelor. BRAEŞTER. (din 1948).P.VII.R. membru al C.C. arestat în 1960 (cf. respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971. al P. Daniel Valentin (n. unor surse controversate. salariat al centralei M. procesul lotului Pătrăşcanu52 (1954). v. cu Ordinul Muncii cls.1979). în viaţă în 1994. întors în ţară în 1946 (!).1913 Cernăuţi – 11.” clasa a II-a în 1948. în viaţă în 1991. “funcţionar superior” la Camera de Comerţ Bucureşti. 1948-1952) din partea Blocului Partidelor Democrate.R. 1947 reîncadrat (retroactiv. când îi acorda un interviu lui Robert Levy.C. multiplu decorat de statul comunist.I. http://86. BRAEŞTER MARCU. BOTNAR. 38 din 27.M. decorat cu Medalia Muncii.C. Petre53 (n. Cosma 1994: 31).R. Aron (fiul lui Israel) (rar ortografiat şi ca “Braişter”) (n.17.R.M. promovat progresiv până la gradul de general-locotenent. (1948-1955).1903. şi fişa sa matricolă penală.R. http://www. 80.C. Evenimentul Zilei . al P. 1947).R.R. nr. preşedinte al Comisiei Controlului de Stat şi membru în Biroul Politic al C. 2067 din 20 oct. decorată cu Ordinul “Steaua R. deputat de Bucureşti (1946-1948.D. II-a (Decret nr. I în 1959.125. (1948-1950). membru al Biroului Organizatoric al P .C.II.P.R. membru al Biroului Politic (1952-1965).182. cu grad de colonel infanterie activ în Forţele Armate (D. organelor de anchetă. graţie ajutorului oferit de Nicolae Cajal. membru supleant al C. ministru al Industriei Alimentare (1953-1955).. condamnat în 1932 şi 1935. iar în 1979 cu ordinul “3 August” cls. membru al C. al P.C.R.C. 185. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). “lucrător cu munca politică în URSS” (1936-1937. cât timp fiica sa Iordana a fost măritată cu Valentin Ceaşescu.

anexa la dosarul nr. inv. social -politice.A. în timpul războiului. 17. nr. 39 . 804 din 21 dec. fond 495 (“România”). va fuziona prin absorbţie cu Academia „Ştefan Gheorghiu” în cadrul Şcolii Superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu” de pe lângă C. în 1958. Institutul de Ştiinţe Sociale „A. nr. 1949. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. al P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. II-a în 1949. 17. Şcoala Centrală de Partid „A. 19 din 23 ian. BRAUNŞTEIN. după război activistă a Secţiei Propagandă – Agitaţie a CC al PMR (1949-1950). decorată cu ordinul “Steaua R. BRAUM. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe.698 din 4 dec. 124. În paralel.” cls. p. (1953). nr. iar apoi prin decretul nr. instituţia va parcurge de -a lungul timpului mai multe forme de organizare. 195. după care.Of.P. medic.fostă ilegalistă. 477). 1945. nr. cu referat de cercetare la fd.II. Academia „Ştefan Gheorghiu” pentru pregătirea cadrelor de conducere a activităţii de partid. al P. p. Jdanov” (1954-1958)..2). Jdanov” va fi redenumită Şcoala Superioară de Ştiinţe Sociale „A.C.II.A.R. C. conferenţiar universitar. nr.C. BREBU. pentru câteva luni în 1940 (Tismăneanu 2010b). BRÂNCU. 15 din 19 ian.R.1906) – 1972 Bucureşti) – originară din Basarabia. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. după război şefa Direcţiei Industriale Tricotaje şi Confecţii din Bucureşti.R.P. Paraschiva (n.J. fostă secretar general interimar al P. 15 din 19 ian.R.R. partea I-a. H. dosar de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.484 din 8 dec. membru de partid din 1927. 11177). M. şefă adjunctă a secţiei Organe de Conducere a C. economice li administraţiei de stat (1977-1989). nr. partea I-a. înfiinţată în 1948.Of. Jdanov” (1949 -1954). partea I-a. BRENNER. 188. 1945. II-a în 1951. p. 644). (din 1950). plecată în U. 26. 1945.S. 1949. partea I-a.G. al P. 4758.I. cu rang de consul II (M. 225. dosar nr. 189. Lică (n. decorată cu “Ordinul Muncii” cls.E. 3293. Lică BLUTŞTEIN) (n. apoi a generalului Andrei Roman (Grün). 197. pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr. 1. decizia M.1906 (după alte surse 21 dec.A. p.C.1920 Bucureşti) .C. Madeleine (n.Of. 193.186. 127 din 7 iunie 1945. inv. Haia Solomonovna GRINBERG) (21. zisă “Piri”) .09. Miniştri (1948-?) (Nikolić f.. (Dobre et al.A. p.M. 287 din 14 dec.a. dosar nr. BRIL.C. în M.1898 Iaşi) – în iunie 1945 angajată şefă de secţie în centrala Ministerului Propagandei.C.R. în 1945 şef al spitalului Cazarmei 55 Înfiinţată în 1947 ca Universitatea de Partid „Ştefan Gheorghiu”.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. Izu . Academia de Ştiinţe Social-Politice „Ştefan Gheorghiu” (1966-1970). 190. viitor al Informaţiilor (M. 175).Of.M.C. Mundi – în ianuarie 1948 angajat în centrala M. membru de partid din 4 oct. Sache – şeful serviciului aprovizionare din D. Mina BRAUNSTEIN) (n. nr.” clasa a III-a în 1948 şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. inv. Isidor FÄRBER) (n. p. fiecare cu titulatură diferită: Şcoala Superioară de Partid „Ştefan Gheorghiu” (1952 -1966). BRĂTESCU. 1948.1907) – ilegalist.R. Laurenţiu (n. Piroska ABRAHAM. 196. sora Ecaterinei Borilă (Abraham) şi soţia ilegalistului Bela Breiner. unde a ocupat inclusiv funcţiile de director de studii şi respectiv de prorector (până la jumătatea anilor ’60). p. Alfred (n. dar după unele surse simultan informatoare a Siguranţei.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. partea I-a. după război în centrala Ministerului Sănătăţii.R.IV. 295 din 28 dec. iar de la începutul anilor ’50 cadru didactic la Academia “Ştefan Gheorghiu”55. 192. 187.R. a III-a.1922) – activist al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50. fond 495 (“România”).S. 1945 în M.L.Of. BRATEŞ. 533). incinerată la crematoriul “Cenuşa”. 1944.d. BRAUNER. ? – numit în 1948 în comisia de tipizare a medicamentelor din cadrul Ministerului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 93). 2004: 48 (n. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1955-1960). 1964. Academia de Învăţământ Social-Politic „Ştefan Gheorghiu” (1970-1973). 98/1956. 170) şi 49). 10926). BRILL.Of. Arnold .S. al P. Zîna (n. BREINER. 645.VII. 225. nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. de pe lângă Consiliul de 191. nr. 122. 194.

P. Andrei. p. Gabriel .S.2006 Bucureşti) – ilegalist. 16 din 20 ian.C. p. BRODER. p. BRUCKER.T. cu stagiu recunoscut din 1933.A.C.) şi 127 din libertate).C. Saul BRUCKER (în certificatul de naştere “Brucar”).C.C. marginalizat în anii ’80.M. 112.U. după 23 august 1944 şeful secţiei politice iar apoi redactor-şef adjunct al ziarului Scânteia (până în anii ’50). BRILL. a M. fiul lui Adolf şi Ethel (Etty))57 (18.C. 67 din 22 martie 1945. din Transilvania de N ord. cel care conducea întreaga campanie propagandistică de comunizare. supra) şi Henriette (căs.. 56 Iniţial. Francisc (Ferenc(z)) (1895-1965) – imigrat din Ungaria în 1919. 205. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.14. în Transnistria56. 158 din 12 iulie 1948./U. membru al facţiunii procomuniste din P. 85 din diverse penitenciare (Caransebeş. 2592 din 31 iulie 1942. 1947. 662). etc. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. Solomon – dentist. vicepreşedinte al Consiliului Radioteleviziunii Române (1962-1966). 201. Tony (căs. Jean – fost deţinut ilegalist în perioada interbelică. Calman . p. 9283 din 24 iulie 1942 al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. Dobrincu şi Goşu 2009: 111). Constantinescu. 2009: 1845).N.U. nr. via Israel şi lucrează la Yahoo Advertising. 40 . fd.N. nr. 26 din 1 febr. nici o cruţare! Bandiţi manisto-salaziţi!”. membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (iulie 1946 – decembrie 1948) (Bărbulescu et al.C.06.04. I. a M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.S. 199. v.1914 – 7. p.S. BRUCĂR. p. M. 5785). 1945 activist al Frontului Naţional Democrat la Cluj. dosar nr. BRUCAN. rezervat evreilor comunişti. partea I-a. diverse alte funcţii în ministerele conduse de M. nr. BRUDER.după război controlor în cadrul D.1978 România) – ilegalist. 619 persoane (407 de la Târgu Jiu. fiul său. partea I-a. 753). 2158).Of. Emil – din 1948 inspector general adjunct în cadrul D. 1945 a ministrului Justiţiei (v. în baza ordinului nr..E. (partea I B) nr.. Zalman (alias Sandu) (01. 4698).I.I. 1949. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.T. 10260. numit membru al Consiliului (naţional) Superior al Tuberculozei de ministrul Sănătăţii în mai 1948 (v. Chişinevschi şi apoi L.D.Of.Of.G. documente interne.R.Of.-C. 158 din 12 iulie 1948. 1945. 122 din 28 mai 1948. în 1945 şeful resortului muncă şi asistenţă socială în cadrul Comitetului Executiv al F.P. 5784). cu Lică Vişan). Şuli Brill.E. cu Jean Bogdan. vor fi internaţi în lagărul de la Vapniarka. decorat prin Decretul nr.. Răutu. acelaşi care în mai 1945 ameninţa în ziar: “Da. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.Of. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946 1948) (M. al P. a avut 3 surori: Clara (căs. se dispusese evacuarea în Transnistria a unui total de 1045 evrei comunişti (406 din lagărul de la Târgu Jiu. 269 din 23 nov.I. 82). a III-a. (Berindei. Silviu (n. 204. 85 din diverse penitenciare şi 554 aflaţi la acel moment în libertate). cu Leopold Puican). internat în lagărul pentru evrei comunişti de la Vapniarka. BRODER. Nastasă şi Varga 2003b: 53. activist al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50 (A.C. p. partea I-a. 57 Schimbarea numelui în baza deciziei nr.N. în aplicarea ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr.D. M. deputat de Cluj în Marea Adunare Naţională. 200.D. ambasador la Washington (1956-1962). membru în Biroul secţiei Reconstrucţie a U. respectiv analist politic comentator la ProTV chiar şi la 15 ani după 1989.G.N. Ulterior.198. (1955).Of. partea I-a. 0110 (“anti-KGB”). Nagy şi Vincze 2008: 49. 202. BROTMAN. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. aflat în atenţia U.M. Mărgineni.1916 Bucureşti . “eminenţa cenuşie” a F. nr. C.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 203. s-a stabilit în S. exclus din partid în 1949 pentru deviaţionism (Andreescu.C. după 1989. Regimentului 1 Grăniceri din Bucureşti (M. partea I-a. în 1948 funcţionar în administraţia de stat. şi orchestrator al înfiinţării G. nr.684 din 5 nov. nr. din octombrie 1944 secretar al Consiliului de experţi al Sindicatului în Cluj. 14). probabil fratele colonelului dr.OF.I.IX. III-a (dosar B/243 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). în febr. partea I-a.

ulterior cu funcţii modeste în ierarhia comunistă. 1946. nr. nr.Of. 190 din 17 aug. cea din urmă căsătorită cu Iura Kotovski.E. decizia MJ nr. deputat M. 8984).C. inclusiv vicepreşedinte al comisiei de politică externă a M. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. (1957-1965). deşi evreu. 1946. 210. p. Gheorghiu-Dej ocupa de fapt o poziţie secundă celei a Anei Pauker în ierarhia reală de putere (Brucan 1992: 59).A.1997 Bucureşti) – de profesie textilist. decorat. al P. 981. de la Petre Lupu la Israel “Ion” Rachmuth. între 1957 şi 1961). respectiv Ion Gheorghe Maurer şi diverse comentarii ale Europei Libere din a doua jumătate a anilor ’50 (care disocia retrospectiv între aripa autohtonă.C. de Stelian Tănase. Paul . nr.206.X.M. succesiv perioadei de instabilitate asociate conflictului în surdinădintre cele două tabere în perioada 1945-1952. fiica lui Meir (alias Max) şi Perla (alias Paulina) (n.A. p. 3002). 7438. David . 209.Of. “muncitorească” şi cea “kominternistă”). Cornea sau de la Mihail Florescu la Ghizela Vass.Of. în M. funcţionar în centrala Ministerului de Finanţe (M. Solomovici (2003: 91). T. BRUMARU.G. 1948. 33 din 8 febr. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. În esenţa propriei noastre aprecieri. menită mai degrabă a menţine aparenţele (întrucât Ana Pauker era de origine burgheză şi evreică). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. BUGHICI. (anexe. 209 din 9 sept. Iulian şi Zoia. partea I-a. 170). nr. soţii Buchici au avut doi copii. probatoare ale faptului că epurările orchestrate de Dej nu aveau un conţinut etnicist sau antisemit. BRUMFELD. şeful Secţiei Bunuri de Consum. 32 din Bucureşti).N.1900 Bucureşti) – din sept. 6781). Hana FRIEDMAN. 39959 din 15 apr. decorată prin Decretul nr. 15 din 19 ian.). Heinrich (n. Ana (n.E. partea I-a. 211.R. fond 495 (“România”). (?) BUGEANU.II.M. inter alia. BUGHICI. Ulterior. precum şi în memoriile lui Pavel Câmpeanu. 208. 41 . inv. apoi promovată director administrativ adjunct. Bernard – după război inspector şef în cadrul Direcţiei Generale Drumuri din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. partea I-a. p. Israel) – soţia demnitarului comunist Simion Bughici (v.R. ministru de Externe (1952-195558).R. preşedinte CENTROCOOP (1968-1969). internat în 1942 în lagărul de muncă de la Vapniarka. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. partea I-a. i-a succedat în funcţie Anei Pauker – unul din sutele de exemple (de la Nicolae Goldberger la Gheorghe Gaston Marin. fiul demnitarului comunist Grigore Cotovschi. de la A. M. etc.N (mandate succesive între 1948 şi 1975. după război încadrată iniţial în M. ambasador la Moscova (responsabil şi pentru Mongolia şi Finlanda (1949-1952).Of. 173 din 31 iulie 1947. (M. în domeniul Învăţământului (e. nr. în a cărui opinie “situaţia din România în 1945-1951 a urmat precedentul creat de Béla Kun în Repubica Sovietică Ungară. Aceleiaşi reprezentări îi subscrie şi istoricul Larry Watts. dosar nr. 1950-1955-1965). nr.din 1947 inspector în cadrul D. p. Aprecierea este îmbrăţişată de altfel şi de S. cu variaţiuni specifice ale etichetelor atribuite celor două tabere. şi Raşela (n. 225. Simion (n. zis “Bughici”. 1946. pentru mai mulţi ani directoare a Liceului nr. ROSENBERG) (n. nu în timpul lui Gheorghiu-Dej” (Brucan 2002: 5).Of. după 1944 membru supleant. Brucan insistă reiterează explicit: “Purificarea etnică a început în special pe timpul lui Ceauşescu. Nachmanovici)) (14/25. infra). fiul lui Moritz Moise.C. ca referent titular la cabinetul secretarului general Ana Toma (din 1947).1914 Iaşi – 1. p. Brucan (el însuşi evreu). direcţia economică a Comitetului) a C..C. BUCHEN. al P. care opinează că până în 1952. conţinea semnificativ mai mulţi evrei) – o reprezentare de împărtăşită.C. 76 din 30 martie 1946. al P. I.I. ministru al Industriei Alimentare (1969). apoi cu drepturi depline al C. a M. 30/1956).în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M.A. cu dosar la secţia Economică a C.XII.Of. vicepreşedinte al Colegiului Central al PCR (1969-1974). e adevărat. Reizl)) (1919 România – 2009 Petah Tikva. 1948 207. Simon MOISE. chiar şi după alegerea sa formală ca secretar general al partidului.e. 644). (1948-1950.C. 22.g. nr. cât politic bine calculat în cadrul războiului intern şi pur pragmatic dintre facţiunile “lagăristă” (numită uneori şi “doftanistă”) şi respectiv “moscovită” (care. 1949. p. la rândul ei ilegalistă. leadership-ul lui Gheorghiu-Dej s-a stabilizat şi respectiv consolidat după epurările din 1952 -1953 şi 1958-1961. partea I-a. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1957). unde şeful era de fapt ministrul de externe”(Watts 2011: 173). Comerţ şi Cooperaţie (i. cu ordinele 58 Unde. Baranga la P.

partea I-a. decorată cu titlul de Erou al Muncii Socialiste. 1947. Ern(e)st ARNOLDI) (23. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclusă în timpul războiului pe motive rasiale) (M.E.în martie 1945 reîncadrată în D. Betea 2005). 1947. 2. în 1971 cu ordinul “Steaua R.C. fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. 1947 (M. p. al P.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. pensionată ca director de studii al Academiei de partid “Ştefan Gheorghiu”.S. p.C. 1949) şi ministru adjunct al Învăţământului Public (1951-1953). inv. 275 din 27 nov. 217. pp. 10496. I-a (Berindei.” clasa I-a în 1971.1902 Rădăuţi – 12. cu grad de maior. profesor la Institutul de Construcţii din Bucureşti şi director general al Normelor şi Construcţiilor în 59 În forma parţial corectă “Aron Lazăr Arneldi”. 219.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului.Of. 214. după august 1944 redactor la Scânteia şi activist al secţiei Propagandă-Agitaţie a C. redactor la Scânteia şi Contemporanul. pp.1982 România) – ilegalist (cu stagiu recunoscut din 1921 (!) şi fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.1896 Piatra Neamţ – 12.T. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. BULAN. inv.A. 72 din 25 martie 1942. ulterior detaşat local în judeţul Dorohoi (M.III.D. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 218.C.II. BUNESCU. BUICAN. membru în colegiul de redacţie al Pentru o pace durabilă. Dobrincu şi Goşu 2009: 199. respectiv vicepreşedinte al Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea (1956-1962).R. 6781). Arthur .R. nr. 2271). BUTNARU. al P. Alexandru (n. Sonia . nr. 9763)). 1947.R. “23 August” cls. 80723. BUNEA. P. C. Otto .în martie 1945 reîncadrat în D. A.E. M. Tatiana (n. 225.S. BUJUM. partea I-a.C.1956 Aiud) – finanţator generos al partidului ilegalist în perioada interbelică.C. CALMANOVICI. partea I-a.R.P. dosar nr. nr. dosar nr.S.III. ilegalistă. 52 din 4 martie 1945. 1654-5). participant la Rezistenţa Franceză. 173 din 31 iulie 1947. în 1941 figurând pe lista “comuniştilor categoria A” a Siguranţei59 (în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. partea I-a. “Steaua R. n. partea I-a. M. “Apărarea Patriei” cls. 2201). şi respectiv consilier de legaţie şi ministru consilier la Legaţia României de la Belgrad (1948-1949). 215.Of. p. nr. cu stagiu recunoscut din 1937. fond 495 (“România”). 1902. Wilhelm . inginer al complexului clădirilor fabricii APACA din Bucureşti (1947). ministru adjunct al Învăţământului Public (1949-1951).I.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. în iunie 1945. 225. nr. 213. 1947. în 1942 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 5785). Ilie nr.G. I în 1964 şi respectiv cu “Steaua R. prim consilier de presă la Ministerul Informaţilor (1947-1948).Of.G.Of.212. rămasă în Basarabia după 28 iunie 1940.S. p. secretar general (din ian. 42 . 9857.Of. (dosar 73/1951). p. 256 din 5 nov. nr..V.C.. BURAHOVICI. p. 253 din 1 nov.din 1947 inspector în cadrul D. Isac .” clasa a II-a în 1948. nr. în U. partea I-a. 52 din 4 martie 1945.2179). M.Of. cu domiciliul pe str. 2066 din 20 oct.T. profesor la şcoala partidului (viitoarea Academie Ştefan Gheorghiu). Sf. cu generalul rus Iakov Bulan.” iar în 1978 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.F. iar ulterior măritată în timpul războiului. nr. în Forţele Armate.Of. II-a în 1949. p. n. Rădăuţi. fosta logodnică a lui Ştefan Foriş. 204 din 5 sept. (M. apoi prima soţie a lui Leonte Răutu (în anii ’30). aflată în 1941 pe lista comuniştilor “categoria A” întocmită de Siguranţă. partea I-a.R. 1912 Ucraina) – de formaţie cizmăriţă. fond 495 (“România”). 158 din 12 iulie 1948. Tassia Isidorovna LEABIS) (n. a M. partea I-a.R. apoi consilier de presă la M.Of.E. 216. nr. 7 din Bucureşti. pentru o democraţie populară. partea I-a.G. II-a.Of. Solomovici 2001 I: 195. după război membru fondator al C. 1654-5). prin Decretul regal nr. Emil (fiul lui Mendel şi Hana) (4.

501). cu fişă la secţia Economică a C. p. 15 din 19 ian. partea I-a. p. Aurel . 230.). p.în 1949 era dispecere de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. partea I-a.C.. când este arestat în “procesul Pătrăşcanu”.G. iar apoi inspector în cadrul D. p. CARASSO.C.. 264 din 14 nov. al P.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. nr. în 1953 ministru adjunct al Metalurgiei.C. partea I-a. 1948). p. Sergiu (în unele documente din arhiva U.Of. CĂŢOIU.C. 226.Of. Alfred . ulterior condamnat şi deţinut până la decesul său în penitenciar (Aiud).R. 1949. al P. 1949. 643). nr.T. 264 din 14 nov. al U. 1947. M.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. a M.Of. CERNOVITZ.R. (M. nr. CAUFMAN. Maietta .Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. CELAN.C.C. nr. după reabilitarea sa din anii ’60. cunoscut mai ales sub pseudonimul publicistic Adrian Radu-Cernea) – originar din Iaşi.C.E. 1190).Of. 233.Of. David (n. CÂMPEANU. 36/1952 şi 25/1954) şi respectiv Organizatorică (109/1955) ale C. nr. al P. 645).Of. îngropat. p. u. ulterior activist de partid (şef adjunct al secţiei Industrie Grea a C. p. 645).în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.a. 1947. p.Of.C. C. 222.C.E.C.M. p. 1947. (M. viitoarea soţie a lui Iliescu). 25/1954). nr. ulterior activist al secţiei Tineret Studenţesc a C. inv.I. p. partea I-a. 15 din 19 ian. Leiba . în anii ’50 doctorand la şcoala de partid “Ştefan Gheorghiu”. Dobrincu şi Goşu 2009: 115. a M. CANDEL. (dosare anexe. cu referat de cercetare la fd. Isac A. CALMANOVICI. p. partea I-a. 1949. KATZ) – din 1949 şeful Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei. CASTER.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.Of.C.Of.M (Berindei. emigrat în Israel în 1970. 560).R. 12877.Of.G.G.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. “Kaster”) – după august 1944 membru de partid şi secretarul Secţiei Administrative a Uniuni Asociaţiilor de Elevi din România (coleg cu Ion Iliescu şi Nina Telescu. 663). partea I-a. 662). pentru socialism”. Radu (n. 289 din 13 dec. partea I-a.Of. 223. Stela .din 1947 controlor în cadrul D. 227. partea I-a.controlor (până în febr. nr.din februarie 1949 şef de secţie tehnică la Direcţia Centrală de Aprovizionare şi Repartiţie din Ministerul Industriei (M. p. partea I-a. nr. nr. 228. 229. p. 15 din 19 ian. 7491).R. 10092). Henrich – în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. 232. 15 din 19 ian. CÂMPEANU. 1949. 231.E. 221. nr. 10092). la catedra de organizarea şi planificarea întreprinderilor (în 1956 cu grad de lector cumul). 225. ca translator la Direcţia Radio (M. 45 din 24 febr.I. Moise .C. 3293. 34 din 10 febr. anexa la dosarul nr.C. 224. cu dosar de cadre la secţiile Economică (dosare anexe.Of. CATONA. 16 din 20 ian. 16 din 20 ian. internat într-un lagăr de muncă în timpul războiului. nr. în anii ’60 profesor politehnică şi autor al unor articole la revista Energetica. CERNEA. a M. M. 1949.220. 1949. 1948. CĂLIN. partea I-a.C. 190 din 19 august 1947. partea I-a. 1949. din actualul Parc Carol din Bucureşti. 17 din 21 ian. Victoria .în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. ZWIEBACK. în anii ’50 cadru didactic la Facultatea de Ingineri Economişti din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti. din 1967 în conducerea CEPECA (Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi). 43 . nr.T. 96/1968 (la reabilitarea post mortem). Liviu . 1626. u. Ministerul Construcţiilor între 1944 şi 1951. Marcel . nr. partea I-a. CĂRUCERU.I. al P. 1946.C. în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. Leon . 642) . nr. (M.a.

1949. decorată prin Decretul nr. 1948). Solomovici 2001: 79.C. şi Solomovici 2004: 283)60.II. al P. nr.C.Of. Angelo (n.XI. (M. iar apoi promovat inspector în cadrul D. p.d.Of.R.R. rămas în 1940 în U.M.C. 238.D. p. după naţionalizare.. 98.P. CHARAP.F. Lică (n. membru în C. incinerat la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti. M.R. nr. când va fi destituit). ABRAMOVICI) (1898-1956 Bucureşti) – fost frizer (cf. 44 . 804 din 21 dec. apoi prezentă la Bucureşti. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.E.17. 1948-1961).C. partea I-a. în anii ’50 încă funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 1945 numele Chişinevschi al soţiei sale (v. CHIŞINEVSCHI. revenit în ţară după 23 august 1944. 1948. (1950-1957. 240. partea I-a. în lista “comuniştilor categoria A”. 14. Caracterizarea făcută de fostul şef rabin Moses Rosen este elocventă: “Iosif Chişinevschi.C. implicat în trucarea alegerilor din 1946 din judeţul Mureş. 1626). 6 din întreaga colecţie dedicată României). (1945-1946). partea I-a.Of. Eugen – de formaţie medic. în M.234.controlor (până în febr. 7345). nr. 10553. Max . “Jijia” din Botoşani (M.S.C. din 1923 şi P. îngropat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. III-a. p. a III-a. Grigore . Iosif ROITMAN. zis “Ioşca”61) (26. CHINZBRUNER. (dosare anexe 118/1951). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. CHIŞINEVSCHI.C. pentru socialism”.C. 164 din 23 iulie 1945. 2003: 185). D. partea I-a. şi Andreescu. Iosif (n. membru al C.. decizia nr. evreul blestemat.. primul preşedinte al Comitetului Naţional Evreiesc (precursorul Comitetului Democratic Evreiesc) în 1944-1945. din 1934. arestat în 1959 şi condamnat în 1961 alături de alţi evrei funcţionari ai M. . (v.1905 Ciuc – d.A. 236. CHIRIŢĂ.S. originar din judeţul Mureş. membru în conducerea A. a M.. CHERESTEŞIU. semna cu “Stănciulescu”. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.R. 1947.D. care nu mai ştia cât rău să facă. 61 A preluat în sept.1905 Bălţi – 1963 Bucureşti) – membru U.G. 277 din 29 nov.Of. CHELES. eliberat în 1969 (v. membru în conducerea C.095 din 25 septembrie 1945 a ministrului Justiţiei. 1945. 143 din 24 iunie 1948. nr. 642). soţia ilegalistului viitor istoric de partid Victor Cheresteşiu.E.S.P.R. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R.” cls. după război angajată iniţial dactilografă la Inspectoratul Regional de Poliţie Cluj.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M.Of. deputat de Bucureşti (1946-1948. fişa sa matricolă penală la http://86. 15 din 19 ian. nr. p. 237.1917 Bucureşti) (fiul lui David şi Frima) – în anii ’50 funcţionar al Ministerului Comerţului Exterior în poziţia de consilier în cadrul I. 205 din 4 sept. nr. membru al Biroului Organizatoric şi şef al Secţiei Externe a C. partea I -a. 11. aflată în atenţia Siguranţei în 1941 (poziţia 194). p.E. decorat în 1946 de 60 V.C. unde este instruit ca una din cele mai importante reurse umane în vedrea instaurării comunismului în România (e. nr. membru al Secretariatului. directorul celui mai mare complex tipografic din ţară – “Casa Scânteii”. 1964. Rozalia (n. 1948. 45 din 24 febr. S. responsabil cu propaganda şi cultura (1952-1955). activist al P.C. H. al P. cadru didactic la universitatea de partid încă de la înfiinţare.php. prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1955). 241.E. p. Nastasă şi Varga.%20Cernazeanu%20-%20Chivulescu/Chinzbruner%20Angelo%20D/index.1979 România) – fostă ilegalistă (membru de partid din 1924).g. 5331).I. 2003a: 419.” (1990: 247).. 239.S. ulterior la Cluj. partea I-a.T. partea I-a.. ulterior şef de cadre la Academia R. numit de ministrul Industriei conducător tehnic al întreprinderii “Mioara” din Bucureşti (M. ochiul Moscovei şi simbolul terorii staliniste. ulterior “marginalizării”.Of. “RomânoExport”. nr. din 1945 până în 1960 şi secretar responsabil cu propaganda (departamentul Agitaţie şi Propagandă) (1948-1952). 6260).în 1948.A. i se întocmeşte dosarul de cadre nr. Mâţă 2007: 245.7.E. Lidia . CHEIS.I.XII.C. membru de partid după 235. 8442). din actualul Parc Carol din Bucureşti.R.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/C/C%2003. război.organizaţia regională Ardeal.S. 221 din 28 sept. Roza SIMON KAHANA) (n. iar pentru scurtă perioadă în 1945..R.R. în 1948 avansat consilier de legaţie (în 1948 numit de ministrul Comerţului director al S.125.C. din 1947 secretar II de legaţie în centrala M. p. M. la Bucureşti până în 1956. pentru subminarea economiei naţionale.Of.C.

repatriat în România în 1948 şi numit inspector general sanitar la Inspectoratul General Sanitar al capitalei. 225. 245. 2790 din 16 sept. Adolf . p. 1947.E. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. Bucur (n. 1950. Liube KISHINEVSKAIA) (5.242. în 1949 cu ordinul “Muncii” clasaI-a. 225. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . din 1939 medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze (împreună cu soţia. China) – ilegalist. activistă a Consiliului Sindicatelor din sectorul 2 al capitalei (1971-1981). nr. membru C. partea I-a.P. 52 din 4 martie 1945. dosar nr. 2075). în 1947 încadrat prin decret regal. fond 495 (“România”). III-a. fond 495 (“România”). Dr. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. fond 495 (“România”). inv. partea I-a. partea I-a. p. Jakob LAUB KRANZDORF. (1945-1946).U.F. 1899). membru (1945-1955) şi apoi vicepreşedintă a Comisiei Controlului de Partid (1955-1960).) în Forţele Armate (M.S. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.R. p. instructor general în cadrul A.D.1975 Shanghai.E. dosar nr. partea I-a.” clasa I-a (1948).Of.1911 Tighina – 1981 Bucureşti)62 – a doua soţie lui Iosif Chişinevschi (iniţial a preluat la căsătorie numele Roitman al soţului. al P. care va muri în 194363). 9763).R. ilegalistă (membru de partid din 1930.N.I.F. C. nr. decorat în 1971 cu ordinul Muncii cls. 185 din 12 august 1948. nr.R. partea I-a. decorată în 1947 cu ordinul “Coroana României” în grad de ofiţer (1947!). din 1972 din nou în China.R. ulterior decorat cu ordinul “Steaua R.Of.C.I.Of. partea I-a. CHIŞINEVSCHI.IX.F.R.XI.G. CHIŞINEVSCHI. 84). O. secretară a Consiliului Central al Sindicatelor (din 1957).Of. 1947.C. inv. L.C. C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 2010. 244. Gheorghe Kishinevski (n.C. deputat (1948-1952-1957) şi membru al Prezidiului Marii Adunări Naţionale (1948-1955). (în 1964). iar 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.C. apoi membru al Comitetului Executiv şi în C. condamnată în procesul de la Craiova din 1936). 15 din 19 ian. (1951). fiind înmormântat la cimitirul “Song Qingling” din Shanghai (Diamant.L. al P. pp. p. Gizela. din 1946 activistă de partid. CLAUDIAN.C. Roza Kaganovici. Liuba (n.XII. medic în războiul civil din Spania de partea Brigăzilor Roşii (1936-1939). 225. revenind însă după 1944 la cel de naştere. unde moare în 1975. 247. fiul cuplului. decedat) a emigrat în Israel în timpul regimului comunist. 204 din 5 sept.C. CIUBEREA. 1979: 371.1904 România – 15. preluat şi de soţ). 1946).R. către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr. cea care devine prima chinezoaică stabilită în România (unde a lucrat ca redactor al Editurii pentru limbi străine. inv.R. CHIVU. Lazăr (n.” clasa a II-a. ar fi fost verişoară primară cu a treia soţie a lui Stalin. căs. III-a. vicepreşedinte a Confederaţiei Generale a Muncii din 1944 (adjuncta lui Gheorghe Apostol). 246. Clejan s-a recăsătorit cu Zhao Jinpu. 157 din 4 mai 1971). ordinul “Apărarea Patriei” clasa I. nr. Friedberg-Vălureanu 2004. co -editând până la pensionare revista de limbă chineză România) 45 . 2008.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1654-5).R. dosar nr. 8072). 62 63 După unele informaţii neprobate. p.C. ordinul Muncii clasa I-a (1949). cu Rodica Lupu.I. zisă “Nelly”. 1949. fiul lui Eliezer (Leizer) şi Sara) (26. pentru merite antifasciste. apoi promovat director adjunct (M. (1948-?).din 1947 controlor în cadrul D. CLEJAN. (M.G. nr.Of.P. ca maior medic (r. 253 din 1 nov.1893. M. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Sănătăţii. în 1948 cu ordinul “Steaua R. 243. Tighina – 1960 Bucureşti) – ilegalistă. a M. 3912). 6658).A.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de serviciu în D. (supleant 1945-1948 şi membru cu drepturi depline 1948-1955). 641).-a în 1949.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Simha Gerşovna (în diverse acte transcris şi Kişinevscaia sau Chişinovschi) (23. al U. nr. Isac . cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 111 din 17 mai 1947. KATZ) . după război presedinte executiv al U.

supra]. p. ulterior ebraizat Kalman ben Eliezer) (31.1914) – soţia lui 249. Avram Nicu – din 1948 inspector în centrala Ministerului Comerţului (M.C. – documente interne nr. A.Of.C. CLOPOŢEL. integrat iniţial ca director adjunct al Direcţiei Personal / Cadre în centrala Ministerului de Finanţe (1948). 1949. 191 din 20 august 1947. Leopold SAFIR) (n. nr. IV-a COHN. COBAR. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Aizic . nr.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. M. 3293. COHN.Of. Liviu (n.248.1983) – fratele lui Bucur Clejan [v. Sally TAUBERG. 1949. nr. 253. apoi în aparatul economico-financiar al statului comunist. partea I-a.1984 România) – fost tipograf ilegalist (aflat pe Lista Siguranţei din 1941 a comuniştilor de categoria A.VII. Corneliu BARASCH.R.Of. Isac (zis “Jean”) (6. nr. al P. zisă “Rica”) (n. COHN. partea I-a.R. p. în 1971 încă direcor al Întreprinderii poligrafice “Bucureştii Noi”. în august 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. îşi obţine notorietatea la studioul Animafilm ca regizor de filme de animaţie. 21. 250. nr. Haim – la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. un controversat om de afaceri implicat şi în scandalul monden Remus şi Irina Truică.P. 7537. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. după război activist de partid. . III-a (C. nr. p. Jacques – din 1947 inspector general adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.P. căs. implicată în anchetarea foştilor luptători din Spania în anii ’50.Of. 64 V.18 iulie 1910) – membru de partid din 1941. 6781). S. 16 din 20 ian. COGAN. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1963. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. a III-a.1911 Bucureşti . partea I-a. COHN. 6/1958). CNEZI.în anii ’50 membru al Biroului de ramură al industriei uşoare din cadrul Consiliului de Miniştri. al P.XII. p. 15 din 19 ian. partea I -a. partea I-a.” clasa a V-a. 28/1956. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.Of.C. p. CLEJAN. 10696. nr. 259. apoi secretar general UCECOM în anii ’60. p.Of. 644). cu referat de cercetare la Fd. p. 255.10. 251. colaborator la România liberă. COHN. inv. 15 din 19 ian.I. apoi funcţionar la Întreprinderea de construcţii “Carpaţi” din Bucureşti. cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a CC al PCR (8/1954. partea I-a. 46 . 7352). caricaturist la săptămânalul Piţigoiul (1945-1948). Ilie . 252. Samuel Clejan şi cumnata lui Bucur.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 644). a II-a (Decretul 157 din 4 mai 1971) (dosar C/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).” cls. Sali (n. Haim (fiul lui Burăh) . calitate în care este de altfel şi decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.P.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. Samuel Nathan LAUB KRANZDORF64.1906 Orhei – 23. nr. p.C. Geza . 173 din 31 iulie 1947. în anii (dosare anexe 77 şi 249/1952). inv.1915 Bucureşti – 26. 15 din 19 ian. nr. după război cu varii funcţii de conducere în sistemul tipografic. decorat prin Decretul nr.R. partea I-a. 662). referent la Comisia Controlului de Partid în anii ’50. cu Claris (n. 335 din 20 iun. Herşcovici). fiul lui Eliezer (Leizer) şi Sara)) (7. Nell (n.V. 281 din 4 dec.C. 260. 1947.1993) – membru de partid. căs. 254. partea I-a. Samuel (n. an în care i se stabileşte de altfel şi domiciliu obligatoriu). decizia ministrului Justiţiei de schimbare a numelui în M.în 1949 era inspector în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 19.).Of. 258. apoi redactor-şef adjunct la Urzica timp de trei decenii.R.N. simpatizantă comunistă în ilegalitate.C. 205 din 4 sept. CLEJAN. Ernest . 257.Of. anexa la dosarul nr. zis “Mache”. cu stagiu recunoscut din 1934. CLEMENTIN. C. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. creator al personajului “Mihaela”. 645). 1949. CODRIN. 1948. 256.decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. tatăl lui Emil Nell-Cobar.III.I. KRANZDORF.. 1949.

partea I-a. nr.) (M. unchiul lui Vladimir Colin. 175 din 31 iulie 1948.S. ulterior marginalizat ca urmare a refuzului de a se alătura P. nr. p.E. apud Corobca 2008b. în anii ’30 activist în cadrul P. 65 Într-o prezentare a unor personalităţi evreieşti originare din Bârlad la pagina http://www. a III-a prin Decretul nr. 16 din 20 ian.XI. tatăl lui Andrei Coler.E. după 1944 instructor al secţiei Cadre a C. 45 din 24 febr. Ioan (alias “Ionel Calistrat”) (n.Of. partea I-a. 738).C.S. p. p. a M. M.R.Of.Of. CONOBEL. 10174).261.C. p. al partidului. din 1945 membru al C. iar apoi promovat inspector în cadrul D. Marinescu (1945-1948).Of.-C. Henry – din iulie 1948 şef de birou administrativ în centrala Ministerului Finanţelor (M. responsabil de controlul pe teren al cărţilor (fond D.C. nr. M. nr. KALMANOVICI) (n.G. COHN.D. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Rădăceanu.T.R. (M. 109431 din 25 oct. Vezi şi cererea sa de românizare a numelui în M. emigrată în S. D. (1945-1950).U.” clasa a V-a. Oscar – din 1948 şef adjunct de birou în centrala M. partea I-a.html. respectiv secretarul general-adjunct al FNTDR (Frontul Naţional al Tineretului Democrat Român).Of. (posibilă legătură cu Moscu Colin. CONSTANTIN. p. emigrat în Israel. COHN.C. 1134). 271. 265. 873 al MAN din 20 august 1949) şi respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 111 din 15 mai 1948. 1888. 187 din 14 august 1948. din febr. COHN. în M.Of. menţionat în Fürtös 2007: 404.P.I.I. ginerele lui Luca Răutu şi al Luminiţei.G. 262.C.C. nr. partea I-a. Dobrincu şi Goşu 2009: 506-7. 66 Probabil acelaşi Coler. L.1901 Bucureşti) .d. Jean66 (GOLSTEIN. 266. internată câţiva ani l a Târgu Jiu.D. Moscu (n. nr.E.R.XII.romanianjewish. partea I-a. apoi stabilit în Statele Unite. 1948 membru în C. partea I-a. nr. în 1950. COLIN..P. decorat cu ordinul “Steaua R. 267. dosar 7/1948 Arhivele Naţionale.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 6694). nr. 25. 4362. şeful de cabinet al ministrului Muncii. probabil identic cu intrarea “Jean Koller” din C. nr. Levy 2002: 132. (n. 1947. COHN.I.Of.R. II-a în 1949 (decretul nr. şef de cadre în cadrul D. (M. p. 1949. 1948.F.G.C.R.G. 1945. 663).” clasa a IV-a în 1948. şi profesând ca inginer geolog (Banc 2011: 15).T. 1919 Păltiniş. al U. 264. p.Of.. Betty SCHUSTER) (n. partea I-a.Of. 157 din 4 mai 1971 cu. din iulie 1947 numit membru al Consiliului Director al Direcţiei Generale a Aviaţiei Civile (M.A. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. Dorohoi) – membru al P.E. indicat de Solomovici 2001I: 194) între numele de evrei comunişti arestaţi în anii ’30 în România). 1949. 58 din 12 martie 1945. nr.voluntar în războiul civil din Spania.C. 268. 269.C.P. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. unde a murit în anii ’90 (Berindei. al P.C. 1. M. 19. 47 .Of. 6287). 8971).org/en/mosteniri_ale_culturii_iudaice_03_11_13. Benone (n.după război controlor în cadrul 263. Chişinău.1904 Bârlad) – consilier-şef la Biroul Juridic al Ministerului Comerţului în anii ’50. p. nr.Of. 229 din 4 oct. Marcu . Samoil(ă) . Leon COHN65) (n.V. 24 din 30 ian. M./Kuller 2008a: 445).G. 1948). COHN. nr. 266 din 17 nov. COMNACU. n. aprobată prin decizia ministrului Justiţiei nr. Elisabeta (n. 32 din 8 febr. 270. 3. p. 1626.R. adesea cu prenume ortografiat “Jan”) . partea I-a. soţia ilegalistului Nicolae Comnacu.G. a M. Liviu B.P. COHN. partea I-a. Moses COHN) – şef de secţie în cadrul al Direcţiunii Presei (organul de cenzură) din cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1949).. p.F. partea I-a. din 1937. 1947. 1948.controlor (până în febr. (dosar C/140 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).A. COLER. partea I-a. partea I-a. 1945. p.R.1909 Basarabia) – ilegalistă. 257 din 9 nov. p.Of. Simion – în 1947 era şef de serviciu în centrala Ministerului Comunicaţiilor (fiind detaşat din D. apoi al ministrului Silviculturii. 169 din 26 iulie 1947. V. 6607).P. cu stagiu recunoscut din 1928.9888.. apoi activist în cadrul D.R.

originar din Chişinău) – sociolog. nr. Lora . nr. Mehr/Meir/Moses KOHN/COHEN67. apoi reabilitat.P. asasinată în 1968 de. fiica Ileana (adoptată). p. CONSTANTINESCU. Watts 2011: 513 n. 1948. al P. rector (1970-1972) şi preşedinte (1972-1973) al Academiei “Ştefan Gheorghiu”. ilegalist (membru de partid din 1936).în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. (1970-1974).S.Of. partea I-a. director al Institutului de Cercetări Economice al Academiei R. 277. v.C. fostă ilegalistă. Bucureşti. al P. ministrul Învăţământului (1956-1957. inclusiv de de către fostul suveran Mihai. (dosar 15563. La un deceniu distanţă. 641). p. membru al C. nr.descopera. al B. 2009.1917 Chişinău . profesor de istorie şi economie politică (1958-1962). de la caz la caz.C. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C./P. partea I-a.VII.R. 1949. cf.în 1947 era controlor în cadrul D. 1949. 6401. ff. partea I-a.Of. nr. 275. partea I-a. al P.C.G. Rodica (n. redactor şef (1944-1945) şi director (1945-1949) la Scânteia. (1957-1958). 1968) . partea I-a. după război agent de influenţă sovietic (cf. deţinut (1941-1944). 642). 1969-1970). 15 din 19 ian. 157 din 4 mai 1971).R. (1945-1957).C.N. vicepreşedinte al Consiliului de Stat (1972-1974).în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 7537).1974 Bucureşti) (n. dactilografă). partea I-a. (?) CONSTANTINESCU.ro/maratoanele-descopera/descopera-istoria-romanilor/5185890-10-chipuri-ale-comunismului-dinromania). 641). literatura de specialitate nu a reuşit să ajungă la un consens nici măcar asupra locului său de naştere. 2). nr. în funcţie de sursă.M.. 15 din 19 ian. În sfârşit. 1946). Stelian . membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale (1945-1946). M. inter alia. Eliza . nr. (M. descoperit în 1951 de Securitate la domiciliul lui Lazăr Ştefănescu.Of. M. 11362) începând cu sfârşitul anilor ‘50 preşedinta Colegiului de Partid – regiunea Gorj. a M.Of. şef de secţie la Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” (1962-1965). vicepreşedinte (1954-1955. în 1946.O. Sulamita (n.I. autorii avansând. 67 Unul din cele mai controversate persoane în privinţa identităţii lui etnice. multiplu decorat. 1949. variantele Chişinău. după război în centrala C. (1950-1952) al Secretariatului (1952-1954. http://www. p. partea I-a. 40 din 18 febr. 48 . 278.18. (45/1955). Galaţi şi Buzău. p. (?) CORNEA. (1945-1960 . 1957) şi prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1957).A. 21-25) şi reprodus în Totok (2006: 14). anchetei oficiale.R.P. 1969-1974). (?) CORDEANU. în anii ’60 -’70 redactor principal la Comitetul de Radiodifuziune şi Televiziune. a IV-a (Decretul nr. subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale (1947-1948).Of. cardinalii autori ai The Plot against The Church (1962) avansează varianta Mehr Kohn. Roza NOVAC) – activistă de partid. Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. deputat M. 1970-1974) şi preşedinte al Legislativului (martie-iulie 1974). Miron (13. secretar general al Comisiei de Stabilizare şi Redresare Economică (1947-1948). 273. de revista electronică Descoperă. CORAVU.XII.ro („10 chipuri ale comunismului din România.A. membru al B.S.R.E. 178 din 4 august 1948. p. dincolo de moartea ambilor săi părinţi în adolescenţă. cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr. Numele Moses Kohn apare în premieră într -un draft de manifest al „Partidului Socialist Creştin”.soţia demnitarului comunist Miron Constantinescu.C.exclus.R. profesor şi şeful catedrei de materialism dialectic şi istoric la Universitatea Bucureşti (1948-1951).272. Spre exemplu. unde a lucrat în subordinea Ghizelei Vass. 2790 din 16 sept.C. p. 299 din 29 dec. CONSTANTINESCU. document aflat în prezent în arhiva C. vol. apoi încadrată ca director adjunct la cabinetul ministerial al Anei Pauker (v.Of. CONSTANTINESCU. Şulămita BLOCH) (d. pacientă psihiatric la Gătaia şi Câmpina. (unde fost.C. 1972-1974) şi supleant al Comitetului executiv al C. 5. p. 1947. (1946-1961. ministrul Minelor şi Petrolului (1948-1949). inter alia.în 1949 era revizor contabil în cadrul Direcţiei Centrale 274.M. 1389 şi nr. decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls. numele Meir Kohn este avansat. 15 din 19 ian. preşedinte al Comisiei de Stat a Planificării (1949-1955). 276. 191 din 20 august 1947. De remarcat nebuloasa care acoperă întreaga viaţă a lui Contantinescu premergătoare anilor ’40. Alexandru .C.N.

partea a II-a.R. nr. ulterior prezent în Direcţia Poliţiei 68 69 V. partea I-a. dos.Of. Jak (n. A se vedea de pildă articolul său „Tendinţe în opera de artă. 1. 272. 253 din 5 nov. Paul COHN. CORNEA.Of.N. al Uniunii Tineretului Muncitoresc (1948-1954)70.com/universulenergiei/istorie/politehnica/1948-1992/1949/. nr. partea I-a. 1027. 136-143). 1416 din 7 ian. partea I-a. 6684. Ministerul Propagandei Naţionale.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/maniu2/docs/maniu2p_54. încă în viaţă în Bucureşti în 2011.Of. 8. infra] – inginer. 65 din 19 martie 1947. http://www. secretar al C. Bucureşti) – în biografia oficială critic şi istoric literar. 23. p.T. după 1990 în funcţii importante la Consiliul Culturii. 10. http://universulenergiei. 3759). KORNHAUSER73) (n. p. p. la I. partea I-a. CORNEA. fiul lui Leon Constantin şi Golda) (n. din 1949 cadru didactic 281. 3. din 1942 şi al P. 73 V.C. 283.Of. pe atât de insalubră la adresa criticului literar Vladimir Streinu.B. 71 V. M.. CORNEA. din decembrie 1944. nr.procesulcomunismului. 72 V.europartes. nr. 1948. tatăl lui Octav Cornea (matematician. p.G. acuzat ca „dornic să lichideze stânga franceză aşa cum – ştie toată lumea! – a isprăvit-o rapid pe cea românească” [sic] (Scânteia. p.Of.Of.C. nr.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.C.1911 Bacău) – până în mai 1947 funcţionar în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 22 oct. ulterior profesor la Facultatea de Filologie a Universităţii (pe atunci) “C.. 70 V. 280. iar apoi membru în conducerea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste. 15 din 19 ian.279.1923.T. iar în paralel conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (coleg de catedră cu Alexandra Sidorovoci. în oct. în anii ’50 transferată la Institutul de Chimie-Fizică (ulterior Institutul de Cercetări Chimice) al Academiei. (M. 1949. decizia ministruluii Justiţiei nr. în locul lui Pavel Cristescu (M.R. CORNEA. profesor la “Academia Ştefan Gheorghiu” în anii ’70 (cf. 1946 în M. 9718). 432). 12 din 14 ian.S. CORNESCU. 186 din 13 aug. consilier cultural la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea a Ministerului Informaţiilor (1946-1947). 2074. unde activează până în anii ’70 (v. în iunie 1948. ca inspector de poliţie. 284.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/. în prezent în S. 845. Moise (n.din 1947 funcţionar al serviciului de presă şi cultură din cadrul Legaţiei României de la Sofia. Corobca 2008: 15. 1948. 16 martie 1947). participant la epurarea cu iz de “vânătoare de vrăjitoare” din 1952 (Constantiniu 2003: 15).71) şi membru al uneia din conferinţele raionale de partid din Bucureşti. http://www.I. 282. p. fd.P. şi şefă a organizaţiei de bază a partidului din cadrul Institutului 68. 74 În unele lucrări de memorialistică menţionat şi între anchetatorii de la sfârşitul anilor ’40 ai unor foşti politicieni naţionalţărănişti (v. 1946. p. în realitatea obscurată membru U.) şi universitarului şi publicistului Andrei Cornea. p. Corneliu .P.I. 641). “D”. M. delegat cu conducerea Direcţiei Personal a D. nr. A. fd.G. decizia ministrului Justiţiei nr. 127 din 3 iunie 1948. şeful Direcţiei Generale a Studioului de Filme Bucureşti (1957-1965). partea I-a. redactor responsabil al ziarului Tânărul Muncitor şi şeful secţiei Propagandă şi Agitaţie a U. nr. CORNEA. Paul (n.205 din 14 martie 1947 în M.C. partea I-a. 107 din 13 mai 1947. etc. p. după 1945 redactor ocazional la Scânteia69.V. http://theatredelaction. 10951. dosar nr. 1915 Bucureşti) .I. 6)74.Of. 364 din 2 mai 1945) în cadrul Ministerului Propagandei (A. 38 din 15 febr. Simionescu 2005). n. ff.. Aceeaşi funcţie avea să fie ocupată de Ion Iliescu la doi ani după Cornea.U. CORNIŞTEANU.Of. 49 . “Romcereal” (M. Moise Leib COHN) (n. Parhon” din Bucureşti. director general al Direcţiei Generale a Artelor în Ministerul Culturii (19531957). (în 1951). 26 din 2 febr.arhivelenationale.ro/images/custom/image/serban/1950/1950_pdf. 1949. 1945.A. LEON?) – soţia lui Paul Cornea [v.S. Paul CORN72) (n. secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale (1990-1992) şi decan al Facultăţii de Litere din Bucureşti (1990-1996).906 Constanţa) – din 1948 director adjunct al S.II. nr.XI. sau paradoxul dlui Streinu” – o diatribă pe cât de ridicolă în fundamentare. partea I-a..M. Irina (n.C. Pavel Câmpeanu. Paul (n. nr.Of.pdf.htm). 285.P. partea I-a. vol. 1945 numit şef de serviciu în centrala D. multiplu decorat de autorităţile comuniste. Paul – membru al comisiei mixte de cenzură a presei instituite mai 1945 (Decretul Lege nr. 4844).

vol.F. referatul de cercetare la Fd. după război activist de partid. al P. al P. 1947. Mirel ZEIDER75 / ZAIDNER76) (23. activist al secţiei Propagandă-Agitaţie a C.1911 Zăbalţ..C. G.Of. 290. căs. al P. tatăl cunoscutului regizor Mircea-Mihai Cornişteanu. fd.III. reprimit în partid în 1964 şi reangajat ca activist la Consiliul Municipal Bucureşti al sindicatelor. a III-a. a avut doi fii – Andrei şi respectiv Iura.VII. Bucureşti – Călători (1958 – 1964). nr. 15. http://86.JPG.C.R. membru U. 2278. fond 495 (“România”). dosar nr.C. partea I -a.C.C.P. 264 din 14 nov.C. din 1930. (M.R.S.S. COSTEA. Jdanov”. COŢOVEANU. revizor de locomotivă la Depoul C. 1946 a ministrului Justiţiei în M. 289. nr. Moise . M. nr.C. 62.. Dobrincu şi Goşu 2009: 236.N./P. 287.M. voluntar în Brigăzile Internaţionale în războiul civil din Spania (1936-1939). dosar nr. fond 495 (“România”). 225. ff. fiul lui Herş şi Ester) (n. “RomânoExport”. deputat şi secretar al comisiei permanente pentru Relaţii Externe a prezidiului M. Alexandru (n. ambasador la Beijing. 91. Berindei.C.Of. plus anexa la dosarul nr.C. 10522.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CC%5CC+07. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 77 V. C.din 1947 controlor în cadrul D. căs. anexa la dosarul nr. K/72. nr. Administrative (M. COSTIN. autodeclarat evreu în fişa sa matricolă din penitenciar77) (fiul lui Leopold şi Elena) – în anii ’50 funcţionar al Ministerului Comerţului Exterior în poziţia de consilier în cadrul I. Lipova. şi Solomovici 2004: 283). vicepreşedinte al Comitetului Geologic (1951-1952). Basarabia – d. 1995) – fost muncitor în industria textilă. 1857. – secţia Cadre. KOTOVSKI. 223 din 26 sept. al P.1916 Vertujeni. reprimit în 1964 şi decorat prin Decretul nr. COSMESCU. Anuţa (Hana)) – ilegalist.S.C. al P. responsabil şi pentru Vietnam (1952-1955).935 din 16 sept. p. autobiografia sa în A.G.R.X.C. ilegalist. 66/1956. 1947. exclus din partid.286. 225.R. 50 . C. apoi rector al Institutului de Ştiinţe Sociale “A. anexa la dosarul nr. 2). 75 76 V. eliberat în 1969 (v. inv.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. exclus din partid ca “fracţionist” în 1958.N. L. 8011). a M. revenit în România în septembrie 1944.R.C. 19.R. partea I -a. (adjunctul şefului sectorului Propagandă a secţiei (1948 – anii ’50)). 235 din 10 oct.I.M. secretar al Uniunii Sindicatelor C. la sfârşitul anilor ’40. doc.36/fisapenala. doc. nr. inv. în Bucureşti).E. din Consiliul Central al Sindicatelor şi din rândul membrilor supleanţi ai C. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 10. Grigore (n. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. inv. C. după august 1944 şeful Serviciului de Informaţii din Formaţiunile Patriotice de Luptă. 3293. aceeaşi decizie în M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. partea I-a. (1957-1958). 288. membru supleant al C. arestat şi condamnat în 1961 alături de alţi evrei funcţionari ai M.R.I. preşedintele Comitetului Central al Sindicatelor Muncitorilor din Transporturi şi Telecomunicaţii (19561958). ulterior şeful sectorului Verificări din cadrul Secţiei de Cadre a C. Sugarman f. p. 10092).C. într-un incident rămas încă incomplet elucidat.X. al P. lector la şcoala de cadre de pe lângă comandamentul trupelor sovietice din Constanţa (1945-1948). menţionat şi în Tismăneanu 1995: 69 şi 1989b: 170 n. cu Zoia.955). pentru subminarea economiei naţionale.Of. 2-5.A.T. Iacob (8. COTOVSCHI.E.” clasa a IV-a..+Cont+-+Cosvan%5CCostin+Alexandru+L%2FP1470379. secţia Cancelarie – dosare anexe. respectiv cadru didactic şi doctorand la “Academia Ştefan Gheorghiu”.R.R.1915 Roman – 2001 Bucureşti) – fost lăcătuş. cu Maria (încă în viaţă se pare. 202 din 3 sept.17. 233-240.M. 1946. secţia Cancelarie – dosare anexe. decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. 3/1964. inv. în anii ‘2000 director al teatrului Naţional din Craiova. Diamant 1979: 371. dosar nr.C.R. decizia nr. Mirel (n. (v. 66/1973.: 108). al P..A. p. Soroca.1907 Buhuşi – 1951 Bucureşti) (cumnatul lui Emil Calmanovici. 21).C. căs cu sora acestuia. nr. în 1958. (1955-1958).F. fiica demnitarului comunist Simion Bughici. 1946. V.R.C. (1945-1951). 3293. Arad. partea I-a.125. p. ulterior în U. cu referat de cercetare la fd.a. II.C. sinucis în 1951.E.

p. 622. (M. 293. 1033).C. 644). A. nr.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. iar ulterior. (1950-1952). al P. partea I-a. Hermina . cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 15 din 19 ian.C.A.Of.C. membru al prezidiului Marii Adunări Naţionale (1948-1953). . cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. al P. Adalbert – ilegalist.E.. până în 1954 (menţionată şi în scandalul “devierilor de dreapta” din M. şi “preşedinte activ” (i.R. 4). Finca DAVIDOVICI. 110 din 18 mai 1945. dosar nr.R.Of. prin Decretul nr. dosar nr.L.I. Cluj (1945-1947). al P.Of. iar în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a III-a.e.N. ca pensionară.C.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. respectiv vicepreședinte al Consiliului de Stat (19651969). 66/1962.G. respectiv cadru didactic de economie politică la I. în 1945 numită acuzator public pe lângă Tribunalul special al Poporului (v.2002 Bucureşti) - 292. 4048) şi activist al Uniunii Populare Maghiare la Oradea. nr.P. (1959) şi referat de cercetare la fd.R. soţia lui Paul Leibovici-Dan. Laurenţiu (n./A. II-a în 1949 (decretul nr. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. fd.VIII. membru al Comitetului 51 .C.D.1914 Constanţa – 2.E.E. 297.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Helene. 299. p.II. 193 din 22 august 1947. partea I-a. CRISTOFF. 1949. 1972-1974) şi al Biroului Organizatoric al C. p.N. 15 din 19 ian. p.R.C. ministru al Culturii (1953-1957). preşedinta Comitetului Central al Crucii Roşii România (1949-1951). nr. fostă ilegalistă (membru de partid din 1935). VINŢE) (16./P. 7491).C.C. membru al Comitetului Executiv şi al C . a M.E. nr. 3293. nr.Of.. (din 1946). DAN.S. III-a. nr. (mandate succesive 1946-1969). 296. între 1948 şi 1950 (cu grad de secretar de legaţie) prim secretar al Legaţiei României la Stockholm (M. fond 495 (“România”). nr. 873 al MAN din 20 august 1949). ilegalist. expert economic în delegaţia României la O. 641). 298. p. din partea Uniunii Populare Maghiare (1946-1948). CROITORU.R.N. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.M. decorată. (1945-1969.E. partea I-a. fond 495 (“România”).1984 România) – evreu maghiarofon. președinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă (1962-1965).I. inv. (1945-1948).A. partea I-a. 4686).. 1947.. 871). căs.G. (M. 31 din 7 febr. C. CRIŞAN. p. apoi ministru-adjunct (1957-1961). a M.1907 – 14.C. E. fiul lui Lazăr) (17. partea I-a. doc. deputat M.291.R. IV-a.D..X. secţia Cancelarie – dosare anexe.M. fratele Marthei Drăghici. partea I-a. H. 225. partea I-a.X.Of. 748).C. cu stagiu recunoscut din 1929.1924 Kecskemét.A. 51/1952). Frieda . 15 din 19 ian.Of.F. p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. Lörincz. ulterior secretar general al Camerei de Comerţ Exterior.M.R.Of. 295. colaboratoare la revista Femeia a F. inter alia. (1948-1952).S.. nr. dosar nr. din 1948 secretar general al Ministerului Învăţământului Public (M.R.C.F.V.C.A. ca instructor în cadrul sectorului Ştiinţă al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. p. C.R.C. 1908) – ilegalistă (cu numele conspirativ “Tincuţa”).C. CROITORU. cancelarie. membru al C. Pál Ludovic DAVIDOVICS (uneori ortografiat şi “Davidovici”)) (14. CRIŞAN.Of. David (n.C. DAN. al P. ulterior activist de partid.P.S.activist al P.R. decorată. 294. CRĂCIUN. 190 din 19 august 1947. anexa la dosarul nr.C. Ecaterina (n. în anii ’60 preşedintele Comisiei de revizuire a Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti. Pavel (n. SCHNEIDER) . membru în conducerea U. 189 din 17 august 1948. 1949.Of. secretar pentru probleme organizatorice al comitetului orăşenesc de partid Bucureşti (1951-1953). 91).F. apoi transferat la C.R. Ungaria – 1959) . M. Constanţa (n. în mai 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. din februarie 1948 controlor în cadrul D.din 1947 controlor economic în cadrul D.” cls.R. membru al Consiliului General de Conducere al A.R.E. nr. partea I-a. după 1945 inspector de poliţie şi şef al Inspectoratului de Poliţie Oradea (din mai 1945) (M. al P. 225. 1948.U. executiv) al U. inv. deputat de Bihor. (v. nr.U. al P.. iar ulterior în centrala M.C. 1949. 642) CZIKO. inv. 26 din 1 febr.C.I. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. partea I-a. p.

C. DENEŞ.I.I. 119 din 28 mai 1947. 642) DAVIDOVICI.Of.R. dosar 51/1949. 4257).P. nr. p.1977) . nr. de Stat pentru Literatură Politică.după război şef de serviciu în centrala Ministerului Muncii. 309. partea I-a. nr. p. 1949. 307. 28 din 3 febr.G. 264 din 14 nov.Of. 304.II. informator al Securităţii între 1948 şi 1989. nr.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 301. partea I-a.IX. autor al cărţii Despre limitele şi contradicţiile utilizării tehnicii în capitalism (Bucureşti. speculându-se că ar fi fost spion occidental (A. fd. DASCĂLU.. comunicare personală din 14. tatăl fostului prozator Doru Davidovici (1945-1989) şi al scriitoarei Victoria Dragu (n. Mişu .. 1957). 32 din 8 febr.).) .300. 273 din 28 nov. M. partea I-a. de pe lângă Consiliul de Miniştri (1948-?) (Nikolić f. partea I-a. 313. 308. DECEANU.1928 Timişoara – 16. 804 din 21 dec. O. 10092). Harry GREENBERG) (n. 1213. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.G. p. Lucia – din iunie 1948 şefă de birou în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Constantiniu 2003: 90 ş.A.Of. 119 din 28 mai 1947. DASCHEVICI. 314.E. nr. C. 32 din 8 febr. membru de partid 52 . DAVID. Hari (n. Peter Dan (şi comentariile lui Fred Simescu) 2011. apoi jurist în cadrul CENTROCOOP (cf..C. 15 din 19 ian. (1948-1949).Of. 1945. Şandor (alias Alexandru) – colonel magistrat. (?) DEMETER.G. dosar 29/1957. Mihail .Of.V. p. 303. 1035). partea I-a).F.Of. 302. partea I-a. Paul (n. nr. 1945. 187). 8-11. 184 din 11 august 1948. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.I. DAVIDESCU.I. partea I-a.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. p. 285 din 12 dec. P. 1949. nr. p. nr.Of. p. Avram – din 1949 şef de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. director la Direcţia Administrativă în centrala M.D. C. partea I-a. p.E. (M. 1949. Otto – în 1947 era referent titular în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p.2).C. 315. nr. nr.2011 a fiului său. p.R – secţiile Propagandă şi Agitaţie. 1944). respectiv Relaţii Externe. 52 din 4 martie 1945.C. DAVIDESCU. Solomovici 2001II: 118.Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. (?) DEBU. 1123).u. Ed. a III-a (Deletant 1999: 248. 1947.L. partea I-a. Pacepa 1999: 90.2011 Berlin) (fiul lui Ignatie şi Elisabeta) – evreu maghiarofon. 311. partea I-a. 1949.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. nr. S. 22 ian. Barbu – după război (până în februarie 1949) prim secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 306. DAVIDESCU. partea I-a. ff.E. 35 din 11 febr. 10872).R. Idel .Of. 1949. 1654-5).1903 Iaşi – 16. nr. decorat prin Decretul nr. nr. 305. 15 din 19 ian. 1134). (1952-1953). nr. Balas 2008: 367-8. N.XI. Natalia – până în februarie 1949 şefă de serviciu în cadrul Direcţiei Literare a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. sinucis în 1959 în circumstanţe neclare. Ilarie .şeful serviciului Cadre din cadrul D.Of. DAVID. Rudolf . 1964. de Luptă pentru Pace al R. 312. 118-121. DAVIDESCU.membru în conducerea centrală a C.a. membru al completului de judecată în procesul Pătrăşcanu în 1954. partea I-a. M.Of. nr. DELEANU. Asistenţei şi Asigurărilro Sociale. al P. 4252). din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătasei din cadrul Ministerului Industriei (M. p. IIIa. partea I-a. Moriţ Davidovici) (21.P. Ivan Alexandru (16.. însărcinat cu afaceri al Legaţiei Române la Tel Aviv (1949-1952). Ovidiu .director adjunct al Centralei Industriale a Mătăsii (1948-1949) (M. a M. 10381).D. ff.din 1947 controlor în cadrul D. Oprea 2002: 303.A. p. 642). partea I-a. pp.U. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. DAVIDOVICI.N.C.Of. 1905 Houston. DAVID. 5464).Of.Of. 310. 1949. p. Villy . decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 148 din 30 iunie 1948.R.

Max Demeter Peyfuss. Paul Schuster. http://mobil. DEUTSCH. delegat director al Diviziei Administrative.Of. Costel . partea I-a. 32 din 8 febr.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/D/D%2002. Necrologul său în Realitatea Evreiască la http://www. activat ca lector de editură şi redactor de ziar. angajat chiar pentru scurt timp la Europa Liberă. Richard Wurmbrand. 1949 cu funcţie de conducere la Oficiul Administrativ de pe lângă Preşedinţia M. 317. 79 V.. Lucian Grigorovici. generalul Ştefan Kostyal. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. fond 495 (“România”). etc.R.M.) (fişă de cadre la secţia Economică a C. colaborator zelor al Securităţii. dosar nr. 8966). nr. apoi traducător şi regizor de filme documentare. partea I-a. 319. Petre Stoica. unde întocmea la Chişinău. decorat în 1971 (Decretul nr.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CD%5CD+02. Titus Popovici. i-a “turnat” de-a lungul timpului pe Paul Goma.u. Bălţi – 8.316. din 1945.php (accesat dec.IV.pdf) 82 V.rfi. respectiv http://tismaneanu.com/2011/04/20/papusa-papusarilor-destinulintortocheat-straniu-si-nenorocit-al-lui-ivan-denes-i/. dosar nr. Emeric (3.. până în 1968.S. 1229/6. jud. Kuller 2008a: 122-3). destinată deţinuţilor politici.JPG. Heinz Galinski.ro/fcer/public_html/downloads/carti/FEDROM.125.până în febr.IV. Paul Anghel.C. 80 Vezi fişa sa matricolă penală din 1974 de la Penitenciarul Aiud la http://86.Ap. 948. al 78 V. 81. ulterior directorul Spitalului nr. inv. Gerhard Möckel.” cls. H. Alina Derevici (n. fişa matricolă penală la adresa http://86. în cadrul căruia fiinţa şi celebra secţie “0 – zero”.C.wordpress.VI.jewishfed. Gh. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. Totok 2008: 75. nr. racolat în timpul scurtei sale detenţii din 1947. 1949 inspector la Direcţia Aşezăminte Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.R. iar începând cu anii ’70 până în anii ’90 publicist şi traducător la diverse edituri (Meridiane. 190 din 17 aug. 1133). 1947 prim secretar la Prezidiul Marii Adunări Naţionale. Solomovici 2004: 570 şi 2003: 340 ş. Belu Zilber (Andrei Şerbulescu). respectiv divizia “Tudor Vladimirescu”.1920 la Craiova. 1946. 53 . arestat în 1973 şi condamnat pentru sabotarea economiei naţionale într-o afacere încheiată cu o companie din Tel Aviv80. după război inspector general sanitar în centrala Ministerului Sănătăţii (M. Solomovici 2003: 88).Of. menţionat ca director în anii ’50 al Editurii de limbi străine (Kuller 2010: 190. soţia sa. 9 Bucureşti (1948 .N. pentru scurt timp secretar literar la teatrul de păpuşi din Cluj. fiul lui Maier şi Şeila) – din ian.2008 Bucureşti82) – activist de partid. p.E. Nicolae Breban. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. DEREVICI. emigrat în Israel în 1970. Gáspár Miklós Tamás.N. apoi însă concediat la protestele unor foşti deţinuţi politici. Oskar Pastior. iar apoi şeful Secţiei Inventar şi Control Gestionar. refugiat în URSS în 1940 (urmărit fiind de Siguranţă). vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Stat (v.XI. când se pensionează. 12.17. “listele de executări” ale românilor indezirabili pentru noua putere bolşevică (Arhiva M. 81 Contrastant reputaţiei infame a soţului. http://www. fd. Politică. apud Duţu & Botoran 2003 I: 171). Tiberiu Olah. 157 din 4 mai) cu ordinul “Steaua R. este asumată de către F. Ştefan Tătaru. a II-a.+Deac+-+Dinau%5CDenes+Ivan+I%2FP1300479. p.ro/articol/stiri/politica/securitatea-ivan-denes. în 1946 încadrat retroactiv în forţele armate ca maior medic cu vechime din 15 august 1945.VIII.. condamnat în 1958 la 20 ani închisoare pentru înaltă trădare 78.1897 Cucioaia.C. DERERA. 162-172 (ortografiat “Dorevici”). care îi reproşau participarea la reeducările din penitenciare79.fost student la Medicină la Iaşi şi ilegalist comunist (cu stagiu recunoscut din 1938). Tismăneanu 2008: 71.anii ‘60).pdf. Ipolit81 (13. din ian. Monica Lovinescu. apoi în Germania în 1971. 1949.org/db/pdf/nr302_303/pagina24. apoi colonel în Armata Roşie.17. ff. Siegler) (1899 -1985). Constantin Chiriţă. ca figură de marcă în istoria comunităţii (FEDROM 2008. nr. 2010). Déak Tamás. Lazăr (n.C. Mihai Gafiţa.A. etc. (1951). 1224). Univers. Francisc Munteanu.36/fisapenala.1968).1977 Bucureşti) . 155. 318.R.1913 Ciuc – VIII.%20Deac%20-%20Dinau/Derera%20Lazar%20M/index. alături de Carol Steinberg şi Etea Diner. dr.125. DEUTSCH. Nadia Pohne. 225.romanianjewish. eliberat în 1964. al P.

nr. 4423).R.I. Cosma 1994: 268. PŞAIT) – din 1946 secretar cultural la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea a Ministerului Informaţiilor (M.C. apoi. 15 din 19 ian.Of. 323. dosar nr. 7038. 1948): 3). 1899 Soroca) – ilegalistă. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D.2008. partea I-a. Mihăilescu 2006: 378. 1949. fond 495 (“România”).în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 52 din 4 martie 1945. 1946. p.E. Zoe (zisă “Zebra”) (n.A.C.C. nr. decorat prin Decretul nr.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/D/D%2004. 1949. Marcel . Pavel (n. partea I-a. partea I-a. 106 din 12 mai 1947.R. 380. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 54 . DEUTSCH.A. al P. 195 din 24 august 1948. 1947. p.320. 1654-5) 83 V.F. 737).I.avocat. doc. a III-a. fişa matricolă penală la http://86.1909. nr. (?) DINDERE. apoi director al firmei “Prod Export” din subordinea Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. DOZSA. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. u.shtml. Nicolae 2011: 159). deputat M. DIAMANT. 324. DONEA. jud. aflată în atenţia Siguranţei în 1941 (poziţia 302 în lista de “comunişti categoria A” (cu prenumele “Eva”). inv. pp.a.17. şi Kuller 2010: 190). nr. Sâmpetru German. 4847). la http://www.N. 7950). 1945 încadrat consilier tehnic în administraţia centrală a C. nr.Of. p. membru supleant al C. DIAMANSTEIN. Stenograma emisiunii dedicate Congresului partidului din 1965. partea I-a. DLUGACI. p. (1945-1948) (Mâţă 2007: 247. al P. Ivan . nr. Emanoil (n.Of.I. 3713). Nastasă. 25.E.III.G. partea I-a.S. 24 din 30 ian.08. 15 din 19 ian. p. cu Bernard Dlugaci. din mai 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. apoi al regiunii Oltenia pe parcursul mai multor cincinale. la rândul său ilegalist DOBREANU.Of.Of. Basile –controlor în cadrul D. 1949.%20Doma%20-%20Dragomiroiu/Donath%20Pavel/index. (1965-1969).1921 Vânători. prim secretar al PMR al raionului Segarcea (1960-1965). pp. Andreescu. (întocmit 1955).G.Of. (dosare anexe. partea I-a. DONATH. 1948.Of. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls.C. 200 din 1 sept.C.Of. p. internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka în timpul războiului.osaarchivum. Şt. nr. DIKMAN. (M.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80.125. 326. 15 din 19 ian. E. 114 din 19 mai 1948. 327. M.Of. Arad) (fiul lui Iacob şi Margareta) – fost ilegalist. Mehedinţi – XII. cu dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. Tatiana . partea I-a. (1947-1948) (M.C. 329. nr. a M. 25/1954)) (v. partea I-a. III-a.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.” clasa a V-a (M. nr.I.E. din nov. 1857. Varga 2003a: 664-5. 84 V. P. Ignat .C.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.A. a M. Lea . partea I-a. B. 641). fondatoare şi membră în conducerea U. Craiova) – “of Jewish origin” cf.Of. Gheorghe (23. după război activistă de partid. 22 (20 aug. p. Solomovici 2004: 281-3.B.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.R. inclusiv menţiunea despre Dindere.Of. în iunie 1948 transferat de ministrul Justiţiei la contenciosul Ministerului Lucrărilor Publice (M. 127 din 3 iunie 1948. 259 din 7 nov. căs.php. p. Renée . 328.R.C. DEUTSCH.P. după război în contenciosul Ministerului de Finanţe. p. partea I-a.R. 643). 330. 40 din 19 febr.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 225. 1196 – pentru schimbarea numelui. după război iniţial membru al comisiei de verificare a gestiunii Camerei de Muncă Arad. nr. I. Radio Europa Liberă (10 august 196583). inculpat în dosarul Prod Export – Italia din 196184. partea I-a. 13). 325. în august 1948 numit director general al nou-înfiinţatei întreprinderi de stat “Alimentexport”. nr. 11711). p. 321. nr.C. 645). 322.Of. în arhiva Open Society Archives. (succesiv între 1961 şi 1975). 1945. în Bucureşti (M.

Tutova.html.aspx?DocumentId=27874.1896 – 1978 Bucureşti) (fiul Carolei Erlich) – doctor în agronomie (1930 Montpellier).C. (1945-1948).org/ro/mosteniri_ale_culturii_iudaice_03_11_13. 7491). 7951). p. 333.A.F. p.N. 5784). 132. reîncadrat ca locotenent de artilerie (r) în Forţele Armate (ian. (M. EBNER. selecţioner al echipei naţionale de fotbal (1939-1940). nr.. inter alia.C. Vaslui A. DRIMMER. C. încă în viaţă în 2004. Virgil (23.R. ECONOMU.R.C. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. M. Nina (n. 1948).ro/DocumentView.E. propriilor declaraţii în faţa organelor de anchetă s-ar fi convertit la creştinism cu prilejul căsătoriei din 1942). fiica lui Daniel)87 (1906-1995) – originară din Bârlad (profesoară de limba română) (cf. n. partea I-a.E. conform unui interviu acordat de fiul său Jurnalului Naţional86.C. la Budapesta. 289 din 5 dec.G. numită membru în conducerea Uniunii Sindicale din Industrie şi Comerţ (U.E.Of. DUNĂREANU. p.A. Harry MENDELSOHN) – medic M. p. al P.R. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. partea I-a. de Solomovici (2001II: 44).I.Of.M. iar apoi promovat inspector în cadrul D.C. (?) DUDUMAN. aidoma tuturor rezerviştilor evrei. 336. 1941. 200 din 1 sept. secretar general al Ministerului Agriculturii (şi Domeniilor) (1945). http://www. ilegalistă.C. mama nefiind evreică85) (1918 Bucureşti . Ştefan – secretarul Comisiei de Control a P. 340.ro/special/special/am-adus-cenusa-lui-alexandru-draghici-in-romania-ascunsa-sub-banchetamasinii-print-73463. 158 din 12 iulie 1948. pp. membru în Colegiul Ministerului Sănătăţii şi chiar adjunct al ministrului în guvernul Gheorghiu-Dej.din 1947 controlor în cadrul D. a M. director la Sportul Capitalei în anii ’30 şi şeful rubricii Sport la Curentul.Of.A. 275 din 27 nov. după august 1944 redactor la Bârladul Cultural şi membru de partid. partea I-a. Lupu (2011) ş.. 86 V.R. partea I-a.?) – soţia general-colonelului Alexandru Drăghici. DRUCHMANN. Menyhest . 1654-5) DRIMMER.N. 19 din 13 iulie 1949 la http://freelex.n.romanianjewish. partea I-a. David [Druckman?.3 şi 4/1945). DRĂGAN. decorat cu ordinul “23 August” cls. 52 din 4 martie 1945. CZIKO.C. în 1941 radiat din registre pe motive rasiale (prin decret individualizat.R. fond Comitetul judeţean P. Horia (n. nr.G. a M.. Vilma (n. încă în viaţă.Of.J. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. (1955-1960).N. p. Cosma (1994). Leopold .F. (M. fişă de cadre la secţia Gospodărie de Partid a CC al PMR în anii ’50. dosarele 2.C. 1945).Of. membru în conducerea U. nr.C.C.I. între 1944 şi 1953.C. de formaţie croitoreasă. 10496.M.html.S. 335. 45 din 24 febr.C.Of. III-a în 1964 şi cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. şi Ion N. p. membru în comisia de editură din cdrul Direcţiei Studii a Ministerului Sănătăţii în 1948. III-a. fiica lui Lazăr. Carenina ŞRAGHER. şi http://www. şefă de secţie la C. Mart(h)a KAJESCO) – originară din Braşov.R. 1947. 190 din 19 august 1947. ilegalistă. Oprea 2007: 64. ulterior transferată ca instructor al sectorului Agitaţie din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.) din Bârlad (Zahariuc 2012).I.R.jurnalul.G. M.wolterskluwer. al P. nr. deţinută timp de aproape un an în perioada războiului. Martha (n.controlor (până în febr. III-a în 1971. a M.C. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. partea I-a.a. în 2004. 1948. v. N. M. în Comisia de Control a Partidului. nr. 1947. 338.G. 55 .R.R. 337. al P. respectiv (D. David . Tutova.331.în martie 1945 reîncadrat în D. nr. 85 Ceea ce neagă identitatea ei evreiască. în 1945 responsabil cu organizaţiile de masă în cadrul comitetului judeţean P. după 1945 membru 332.I.] – din 1947 controlor economic în cadrul D.C. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 339. 334. 1626.R. C. pe care l-a ajutat în 1991 să fugă la Budapesta pentru a se sustrage anchetei. (întocmit 1953) (inclus în Kuller 2008a: 437).C. 87 V.C. la Legea nr.I. după război membru de partid.XI. susţinută totuşi. respectiv secretar la prezidi ul M. 88 V semnătura ei în calitate de secretar al prezidiului M. (1954).Of. al P.88 (v. DRĂGHICI. 7590).A. (M. nr. DUMBRAVĂ.

Of. M. din 1947 consilier administrativ în centrala Ministerului Finanţelor (M. p. Marcel . 16 din 20 ian. 210 din 10 sept. 8971). EFRAIM.XII. p.Of. M.Of. partea I-a. 2758). ulterior traducător la diverse edituri până în anii ‘70. eliberat în 1964 şi reabilitat. 10582). C. 1949. menţionat la conducerea sectorului 56 . inv. (M. 4534).S. nr. Bihor după război. al P. p. ulterior vicepreşedinte al Comisiei de Stat a Planificării (1948-1952) (menţionat în memoriile lui Vladimir Trebici). nr.C. din partea Uniunii Populare Maghiare (19461948) (M.R. 1947.C. 7666). nr. partea I-a. p. 194 din 25 aug. partea I-a. nr. Nastasă.C. fd. secretar de cadre la comitetul judeţean P.Of. EHRENFELD. 348.A. 1947.C. Andreescu. p. 225 din 28 sept.C. 78 din 4 aprilie 1945. EIDLITZ. iar în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. 1948.C. Varga 2003a: 664-5. nr. 105 din 12 mai 1945. nr. 62 din 15 martie 1947. “Exportlemn” din Bucureşti. partea I-a. 84 din 9 apr.Of.E. 119 din 28 mai 1947. partea I-a. 1947.C. 186 din 13 aug. p. 229 din 4 oct.Of. 1946. nr. 6683). Osias . nr. Samy (n. / Steaua Bucureşti (1953-1957. 1948.G. p. 342. apoi şeful Direcţiei Cadre în Ministerul de Finanţe între 1948 şi 1952 (arestat ca apropiat al lui Vasile Luca (Solomovici 2004: 31.C.E. 42/1976 (Solomovici 2004: 281-2.Of. Ioniţoiu 2000 III:205). Mauriciu (n. EGHER.A.u. p. 3.din 1947 controlor în cadrul D. p.D. implicat în uciderea mamei lui Ştefan Foriş. 3806). anexa la dosarul nr.. 7461).L.C. în mai–iunie 1948. 267/1945. Rudolf – după război secretar general al Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării (1945-1948).C. 343. 11 din 14 ian. Stelea nr. ulterior membru în conducerea S.I. al C.B.I. arestat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari M.Of.din 1947 controlor în cadrul D. 204 din 5 sept.Of. nr. H. M. 287. 79. menţionat şi în declaraţia lui A. p. 350. 1948. nr. p. partea I-a.I. consilier tehnic al C. EDELMAN. nr. B. p. nr.R. 8072). 3188). 76 din 30 martie 1946. 345. M. 344. M. nr.Of. partea I-a. nr. nr. decorat de două ori de către fostul suveran Mihai: în 1946 cu ordinul “Coroana României” în grad de comandor (M. 12. EDELSTEIN. nr. Zisu acordată organelor de anchetă la 24 ian. ulterior secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului (ian. a M. pensionat la 1 mai 1947 (M. 334 şi nr.F.Of.C. partea I-a. 1948) (M. partea I-a. 4255.G.341.. sub acuzaţia de subminarea economiei naţionale. (1967-1974) (A. 1948.I. din 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. cu drept de semnătură (M.1911 Galaţi) – membru de partid din 1945. 18 (14 iunie 1948): 6). Augustin . consilier tehnic al F. Ecaterina – deputată supleantă de Arad.I. p. p. 3293. partea I-a.R. un “Zoltan Eidlitz” era numit controlor contabil la nou-înfiinţata întreprindere de stat “Petrolexport” (v. 37 din 14 febr. 1946.C. 1261). 346. din 1948 director coordonator al întreprinderii de stat “Agro-Export” din subordinea Ministerului Comertului Exterior ’50. 26 din 1 febr.B.S. p. p. p..C. secţia Cancelarie. secţia Cancelarie – dosare anexe. 79 din 3 apr. partea I-a. 10 din 13 ian.Of. p. 1945.Of. C. nr. 576).R. partea I-a. partea I-a.din 1948 contabil în centrala Ministerului Silviculturii (M. Ludovic – după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului.Of.R. 192. 1952. nr. cu referat de cercetare la fd. N. 1966-1967). Zoltan – ilegalist originar din Oradea. nr. 662). EHLING. partea I-a. administrator de control la ţesătoria “Isac Henrich” din Cluj (M. a M. (M.Of. Martin . preşedinte al federaţiei Române de Fotbal şi în paralel selecţioner (1946-1947). fondator şi director al cotidianului Sportul Popular (1945-1946).. 289 ş. EIBL. eliberat în 1954). director al Centrului de copii şi juniori “23 August” (1962-1966). EDELSTEIN) – din 1945 prim-consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. partea I-a. 3000).E.Of. partea I-a. 1948. 1948. partea I-a. 347. apud Solomovici 2001II: 104).E.în 1946 numit de C. p. pe str. al P. 748).N. în perioada interbelică locuia în Bucureşti. EHRENFELD. partea I-a. 126 din 6 iunie 1947. partea I-a. 349.Of. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.Of. 1947. EDEL. dosar nr.

N. EŞANU. partea I-a. 619). Etty . p..până în febr.G. Eugen (n. 352.1914 Fălticeni) – în anii ’50 cadru didactic la Facultatea de Tehnologie Mecanică a Institutului Politehnic Bucureşti. p.I. 196 din 25 aug. FABIAN.după război controlor în cadrul D. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 69 din 22 martie 1946. Daniel .Of. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971 (Decretul nr. 1123). ulterior în cadrul Oficiului Administrativ (M. Stela – ilegalistă. 52 din 4 martie 1945. doc.a.C. 1949 secretar de presă la la aceeaşi direcţie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. ocupând multiple funcţii (e. nr. nr. “dosare adiţionale”). 359. ELINESCU.C.Of. începând cu 1957 şi până la sfârşitul anilor ’60 director general al întreprinderii Maşini Export. ENESCU (căs.G. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1952) şi respectiv Propagandă-Agitaţie ale C.Of. apoi referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.R. Elsa Cecilia – din ianuarie 1949 referntă stagiată în centrala Ministerului Comerţului şi Alimentaţiei (M.A. nr. în anii ’50 la Consiliul Central al Sindicatelor. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R.Of. Haim Ber – după război arhivar la Direcţia Aşezăminte Culturale. M.E. şefa secţiei cadre la şcoala de partid. 3293.D. 89 90 V. industriei laptelui după război (Nikolić f. inv. nr. 949). Iulius – din 1945 şef de secţie la D. 1948.P. secţia Cancelarie – dosare anexe.C.R. partea I-a. cu referat de cercetare la fd. ENGLER. p. 1948.R. 353. nr. partea I -a. inv.Of. până în febr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. (dosare anexe. 1964. fond 495 (“România”). nr. FRIEDMAN) – inspector general adjunct în cadrul D. nr. dosar nr. numele dactilografiat în unele documente ale partidului “Ieşeanu”)) (31. p. EMILIAN. 363. (1947-1949). 355. 1949. 15 din 19 ian. 707). al U. 32 din 8 febr.. 1948. partea I-a. E. C. p.) cu fişă de cadre la secţiile Organizatorică (1951. M.” cls. Andrei (n. nr. partea I-a. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. 641).P. 1949.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 358. apoi al Comitetului Director al Asigurărilor Sociale (1949-1952).. 508). decizia nr. 1949. 357. inv. ELI. subordonată M. 1949.R.g.Of.C. Vezi decizia ministrului Justiţiei nr.2).C. (1955). 1949. 24 din 30 ian. Sabina (n. 361.Of. 7082). 17 din 21 ian. ELIAS. al P. 364. 57 .. partea I-a. 32 din 8 febr. anexa la dosarul nr. nr..I. M.F. Waldemar . 356.Of.R. 15 din 19 ian. preşedinta C.G. ESCHENAZ. 15 din 19 ian.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.C. 25 din 31 ian. 532). Paul . 299/1952.Of. în 1945 în activul central al P. (1952-1957) şi ministru al Prevederilor Sociale (1953-1954). 23. p. 7313. p. ENESCU.E.847 din 23 august 1948 în M. Eugen EBERVAIN89) (n. 738). nr. partea I-a. partea I-a. 9/1988.F. FABER. 1677.E. fond 495 (“România”).1987) – ilegalistă (membru de partid din 1922/4).Of. după război activistă a partidului. partea I-a.VII. EISIG. 1948. nr. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 644). apoi. IV-a. partea I-a. nr. cu ordinul “23 August” cls. H. inv.C. nr. 173 din 31 iulie 1947.1899 Iaşi – 24. C.Of.Of. p.). nr.C. p. 2651. în 1979. partea I-a. membru iniţial al Consiliului General provizoriu (M.C.C. 1963). partea I-a. II-a. ENESCU. a M. Şima-Brana LÖBELSOHN / LEIBELZON90.C. 7032). căs. III-a (Decretul nr. al P. p.R. 14 din 18 ian. u.VIII. 616 din 23 oct. 354. nr. cu George. 157 din 4 mai 1971) şi respectiv la pensionare. nr. etc. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.C. Benedetto Georges – secretar adjunct al Prezidiului M. a M. 26582 din 14 martie 1946 a ministrului Justiţiei în M. 1654-5) ERBLICH. 225. 1123. 79.R.a.Of. 194 din 23 aug. 1949. 225.351. partea I-a. p. partea I-a. p.C. 362. Marie-Liese .Of. (1947-1949). 804 din 21 dec. 360. Beno – în 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Pielăriei (M. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. pp. 203 din 2 sept. p. partea I-a.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.VII. nr. 6781. 1949. al P.R. 1949. 641).Of.

respectiv M. 12626. Rosen 1990: 66.P.E. apoi activist al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 256 din 5 nov. consilier juridic în cadrul C. p.C. în 1940 propus spre internare în lagărul de la Miercurea Ciuc. FARLADANSCHI. 61 din 15 martie 1945. partea I-a. până în anii ’70 activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România. p. 20.Of. Trimis Extraordinar şi Ministru Plenipotentiar al R. III-a în 1949 şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1947. partea I -a. 6292). Adalbert . S. la începutul anului 1952.Of. 8598 – când încă nu îşi românizase numele. n.T.E.1919 Bucureşti) .Of.E. apoi transferat în Ministerul Industriei. 92 V. partea I-a. 14 apr. p.P. nr.Of. FLORIAN. rapoartelor Siguranţei din 1941). Andreescu. 9859. şef al Legaţiei Române din SUA (până în 1954).R. 1957-1961). p. 368. 16).C. 113. Harry (n. 5784. FĂINARU.4.C. 1947.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. FAIBISCH92) (n. 1914) – fost ajutor de croitor. partea I-a. aflat pe lista probabililor agenţi sovietici transmisă lui Emil Bodnăraş în 1945. nr. III-a. 254-5). 33. III-a în 1971 (v. Vapniarka şi Caransebeş.III.Of. (1946-1952) şi deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952.A. FARU. a Întreprinderilor Prelucrătoare de Materiale Plastice a Ministerului Industriei (M. Egon Balaş. după război angajat în M.365. 70. Moise (n. Iacob (n. nr. Avram-Alfred Fechner. 372.până la 1 octombrie 1947 controlor al D.. 83. 1915. Simon (n. M.Of. Calafat) (inclus cu prenumele “Simion” în Kuller 2008a: 438). (dosar 30/1947).. partea I-a. de profesie medic. a M.C. 1946.A. n. “un evreu obraznic şi fără scrupule” (Solomovici 2003: 139). nr.C. ulterior jurnalist la ziare pro-comuniste din Michigan şi apoi Detroit (Românul American). partea I-a. în caracterizarea unui coreligionar. FARCHI.originar din Iveşti (jud. emigrat în SUA în 1929. 1947 în M.C. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a. I. şeful Direcţiei Economice a M. 47. Jiu. 1946 în M. 737).S. al P. 371. decizia ministrului Justiţiei nr. în ianuarie 1948 revenit ca inspector în centrala M. de partea comuniştilor din Nord. după război secretar general al C.430 din 11 nov. cu prenumele nativ Şloim. după alte surse 20 nov. în timpul războiului şi revenit în ţară în august 1944.C.E. conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (1953-1955). nepoţii săi sunt Steve Făinaru. 97).D. Cetatea Albă. 369. doc. partea I-a. 8.R. deşi membru al diasporei. 240 din 17 oct. 115. la întoarcerea în ţară. Balaş 2008: 235-7. din 1954. p.Of. în 1942 refugiat în U. 370. al P. reporter la San Francisco Chronicle. 283 din 6 dec. Simion I. FECHNER91) (n. nr. (?) FEDER. 16 din 20 ian. 9340. (M. FELDMAN. Simion – din decembrie 1945 şef adjunct de birou în centrala Ministerului Asigurărilor (M. şi dosarul său de cadre de la secţia Relaţii Externe a C. avea să fie pus sub acuzaţia de deconspirare a unor secrete de stat (v. p. 175 din 31 iulie 1948. M.I. în unele documente pseudoromânizat Solomon) – ilegalist. 373.I. partea I-a. Avram (n. Constantiniu 2003: 16. 26. în 1950 trimis ca medic în războiul din Coreea. implicat într-un incident controversat urmare a căruia amicul său.1911.. secretar U. apoi. originar din Cluj. 1948. nr. deţinut comunist la Tg. 225.I. 24 din 30 ian. FECHNER. FAUR. Iaşi.R. 137. 1268.C. p. Hersch FEINER) (1899-1968) . 662). după război numit. 91 Vezi schimbarea numelui prin decizia ministrului Justiţiei nr. 158 din 12 iulie 1948.S. 93589 din 11 oct. Bercu (n. în 1939 înregistrat ca student la Drept la Facultatea din Iaşi. Rafael – din 1948 director adjunct al D. 1949.1919 Craiova) – ilegalist. nr. 32.R.S. Galaţi). fratele poetului Dan Faur (n.. dosar nr. p. Solomovici 2004: 577. 1947. nr. nr. 71 ş. Abraham FARCHY) (în unele documente oficialde cu prenumele Aurel) – 366.C. ilegalist cu stagiu recunoscut din 1934 (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Nastasă şi Varga 2003a: 396. 58 .Of. inv. 219 din 23 sept.I. reporter la Washington Post şi câştigător al Premiului Pulitzer în 2008 şi Mark Făinaru-Wada. 1908.. fond 495 (“România”). p. 1976). la Budapesta (19481956).XI. decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of.G. de profesie tipograf (cf.u. (1939-1944). 367.

. Alexandru .Of. Alexandru . p. FENYO. FELIX. C. a M. partea I-a. M. p. fiul lui Samoil şi Debora – d. partea I-a.Of. nr. nr. dosar nr.G. partea I-a. p. 6598).C. 255 din 27 oct. FELLER.d. 1948.Of. FELDMAN.R. Băeţelu?) – în anii ’50 funcţionar în centrala M. dosar nr. 378. 3293. nr. 119 din 28 mai 1947. al P. nr. Gheorghe (“Georges”. 9576). 383. 47/1956. membru P. 28. p.1900 la Bacău.în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei 375. partea I-a. 5140. după război 59 . Zissu (Solomovici 2003: 161-2)). decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. (dosare anexe. 38 din 27. nr. 1949. 1945. din 1931 (după alte surse din 1924).E.” clasa a V-a. ulterior emigrat în Israel. 15.R. din 1946 transferată şefă de secţie la Direcţia Cinematografie a Ministerului Informaţiilor.A. în anii ’70 menţionată în cadrul I. nr. nr. Eugen . cu Annie. membru P.XI.R.VIII. 42).). 3809). anexa la dosarul nr. 1191).M. apoi secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului (M.E.X. 501.1919 Oradea) – ilegalist. V.R.C. p. FILDGUT. FIEDLER. nr. 380.R. inv. FELNER. partea I-a. inv. 382. M. Iaşi) – ilegalistă. secţia Cancelarie – dosare anexe. FILIP.L.avocat.Of. nr. 381.Of. Leopold S.C.1979). (facţiunea procomunistă a lui Rădăceanu) şi membru al Uniunii Comunităţilor Evreieşti din Vechiul Regat (1945). căs. al P. p. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 15 din 19 ian. nr.374. şi A. 377.Of. Alfred .S. 17 din 21 ian. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr. 7491).Of.Of. Alice (n. n.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. după război membru al Comisiei de Control a Partidului (1945-1950) şi apoi director de cadre în Ministerul de Externe (1950-1952-?). (vezi de ex.Of.C. M. M.Of.director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60.. p.C. membru în maquis. 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.. nr. după unele surse ar fi fost propus fără succes lui Petru Groza spre cooptarea în guvern (fapt care i-ar fi atras celui din urmă acuzaţia de antisemitism din partea lui A. decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu ordinul Muncii clasa a III-a. partea I-a. în 1946 mai întâi secretar general al Ministerului de Război (M.Of.C. a folosit şi pseudonimul “Haia Ita Rozenthal) (n. partea I-a. 1947.D. GRÜNFELD) (n. 107 din 15 mai 1945. 9692). cu referat de cercetare la Fd. Ilie – şef de serviciu în cadrul Ministerului Învăţământului.C. p.D. p.1908. p. 379. FETCU.C. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 1946. 912).din mai 1945 secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. implicată în proiectele comunităţii evreieşti din Bucureşti (asistenţă socială). M. H. Ida (în acte: Idaşe Sobla FELICS. p. arestat în 1952 (deţinut la Penitenciarul Piteşti). 98 din 27 apr. 190 din 19 august 1947.E. 157 din 4 mai 1971) şi în 1979 cu ordinul “23 August” cls. 873 din 20. ulterior preşedinte al Comisiei Superioare de Epuraţie de pe lângă Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti.E.I. Sofia – în 1945 încadrată ca şefă de birou în centrala Ministerului Afacerilor Străine. Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. in v.C. eliberat în 1953. partea I-a. nr. Ştrul . nr.N.S. (zis “Poldi”) (n.P. inclusiv pentru nume. fond 495 (“România”). pensionată în 1959. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. 225. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 6474). ?) . partea I-a. 201 din 31 aug. 141 din 24 iunie 1947. membru al C. partea I-a.1949). 1946. 32 din 9 febr. din ianuarie 1947 cu aceeaşi funcţie la Direcţia Radio (M. voluntar în Spania. FILDERMAN. III-a. 153 şi 155 din Fototeca online a I. 645). partea I-a. în 2005 încă în viaţă. 16.R.Of. p. 179 din 5 aug. 3904).I.I.din 1947 controlor economic în cadrul D. (M. deputat de Bacău în Marea Adunare Naţională (19461952). 1941. cu fişă de cadre la secţia Relaţii externe a C.VII. 1948.C.R. I-a (Decret nr. III-a (Decret nr.. FERMO. partea I-a. 384. 376. absolvent de Politehnică în Franţa. 10/1954.R. 4255. 203 din 3 sept.

C. cu referat de cercetare la fd. 393. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. 2308. 1948. p. 1964 cu Medalia Muncii.com/2011/08/28/11132/.I. nr. FINKELSTEIN. I. al P. Ghizela .. 1627. nr. 45 din 24 febr.avocat. (dosare anexe. 179 din 5 aug.C. 386. al P. respectiv “Flax”) – din 1948 controlor în cadrul D.Of.C. M. 1948. uneori în varianta “Finchelstein”) – ilegalist.D. a M. 390. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (dosar F/66 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).. 1947 (M. nr.C. nr. inv. nr.C. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Justiţiei. p. dosar nr.G.C. 3293. 264 din 14 nov. 190 din 19 august 1947. Leon . secţia Cancelarie – dosare anexe. 70/1956 FISCHLER. FLACHS. al P. al P.E.G. 3293. 225. nr.shtml. M. p. partea I-a. şi deputat al Marii Adunări Naţionale (1946-1948-1952). în anii ’50-’60 funcţionar în cadrul C. din 1948 membru P. 803 din 21 dec. (1958). partea I-a.. Ladislau . 1949. 136/1956. 5464. a M. nr.E.osaarchivum. 1948.R. p.director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. 7491). emigrat cu familia în jurul anului 1967.. prin Decretul regal nr. doc.IX. partea I-a.S. Silviculturii şi Apelor. nr.după război controlor în cadrul D. 60 .. în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Uleiurilor Vegetale (M. 45 din 24 febr.C. 159 din 13 iulie 1948. 74/1978.E. membru în conducerea C..I.R. apoi Agriculturii.I. p. anexa la dosarul nr. 148 din 30 iunie 1948.Of. partea I-a. 120 din 26 mai 1948. Sami (uneori ortografiat şi în forma românizată “Flacs”. 391. Faibiş (n. C. FINCHELSTAIN. 6474).1910 – X. 36/1952). fond 495 (“România”). partea I-a. 662. M. cu referat de cercetare la Fd. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. FISCH. partea I-a. cu grad de locotenent-colonel. Menţionat în perioada respectivă de postul Europa Liberă.Of. p. nr. Tismăneanu93). 253 din 1 nov. consilier la Consiliul de Miniştri (cf.R.Of.Of. Sanda (n. decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 396.C. partea I-a.Of.din 1947 inspector în cadrul D.C.E. 1948 controlor în cadrul D. partea I-a. p.1985) – ilegalist (din 1932). Marcel . Heinrich .R. 392. David (24. p. (INCOMKA. FIŞLER. 394. M. V. 2066 din 20 oct. anexa la dosarul nr. 149 din 26 iunie 1941. a IV-a. FINKEL. 1906 Roman.C.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 4611). C. director în Ministerul Agriculturii. 395. partea I-a.Of. din febr. 24 din 30 ian.C.Of. p.C.R. partea I-a. FISCHLER. nr.Of. III-a.P. 1948.S. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. cu referat de cercetare la fd. FIS(C)HERMAN. 16 din 20 ian.. transcrierea la http://www. (M. în facţiunea pro-comunistă a P. I. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. anexa la dosarul nr.R. nr. nr. 3293. decorat prin Decretul nr. David – membru de partid.Of.C.C.C. în Forţele Armate. FISCH. FITZNER. nr. inv.Of. partea Ia. M. nr. nr. M. 5830). 10092).org/files/holdings/300/8/3/text/48-5-62. FISCHER. 1627). Surica FISCH) – din iunie 1948 şefă de secţie în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.G.wordpress. 389. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu.. Industriei Alimentare. 387.P. secţia Cancelarie – dosare anexe.P.G. 388.C.E. Ivan Kain – în 1957 director general în cadrul Ministerului Industriei Alimentare şi membru în Consiliul Central al frontului Democraţiei Populare94. secţia Cancelarie – dosare anexe. 3678.D. A. inv. a M. respectiv cadru 93 94 http://tismaneanu. 3. coautor al lucrării Arbitrajul de Stat şi rolul lui în economia naţională a R. 738. nr. p.R. a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. v.M. Arie – inginer. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern. partea I-a. inv. 1947.385. 9763). p. 1947.

(1950-1954).I. Marcel (n. M. p.. (1946-1948). redactor la Lupta de clasă în anii ’60. (1955-1960).angajat în 1945 ca fotograf principal în centrala Ministerului Propagandei. inv. FLACHS.R. inv. Jacques (n. 403. Emanoil (n. 143.Of. 2371). BC) . dosar nr. după război membru în conducerea C.M. p. Călăraşi – 1973 Bucureşti) – de profesie tipograf. (1949-1955). în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 2266). partea I-a. apoi şef de secţie la Secretariatul general al Consiliului de Miniştri. nr. al P. nr. 2004: 265-6.1916 Tg. 107 din 15 mai 1945. 398. vechi ilegalist. FINKELSTEIN95) (n.1911 Nana.R. partea I-a. 225. 1946 în M. 79 din 3 apr. a M.C. 90). cu dosar de cadre la secţiile Economică (12/1952) şi Gospodărie de Partid (8/1954) ale C. partea I-a.C. 11029.încadrat ca secretar cultural principal în centrala Ministerului Informaţiilor în august 1946 (M.X. ulterior menţionat în mai multe documente din anii ’60 ca funcţionar superior în cadrul Comitetului de Stat al Planificării. nr. 1947. 23. (1950-1952). 70 din 25 martie 1947.C. probabilă identitate cu omonimul cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.1916 Brăila) – în timpul războiului internat la muncă obligatorie la Vapniarka. 173 din 31 iulie 1947. inv. Marcel FEIGELES) (n. 2971. 188 din 15 august 1946.R. membru în Consiliul General de conducere al A.R. nr. FLOREA. M. încă în viaţă la începutul anilor 2000. 229 din 3 oct. al P.C.N. FLAVIAN. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R.Of. 1948. (mandate succesive între 1946 şi 1961).A. (în 1948). partea I-a. nr. în 1948 subinspector general la Direcţia Generală a Controlului Economic (M. inv. nr. 95 V.S. 400. M. partea I-a. 399.Of.1913 Galaţi) . 1963. 225. partea I-a.Of.P. dosar nr. “Muncii” clasa a II-a în 1949 şi “Apărarea Patriei” clasa a III-a în 1949 (C. 8856. deputat M. 6781). al P. 22/1956 şi 42/1979.M. (M. (numit în 1950). 63). Dobre et al. partea I-a. al F. decizia M.C. al P. 2. 401.E.. Mauriciu – de formaţie inginer.C. p. partea I-a.Of. nr.III. apoi secretar general (1948-1949).108/1955).P. după război pe diverse funcţii de stat în domeniul agriculturii şi industriei alimentare. FLORESCU.C. p. 404. 1033).B. 1945.. preşedinte al F. 25/1953. p. M. nr. 10092). nr. Jean BLUMENFELD) (n. (M.. 3. Năstasă şi Varga 2003a: 24). 266 din 20 nov.R. ministru adjunct al Agriculturii (iul. 2006: 65. 31 din 7 febr. p.C. p.J.C.N. p.R. 97.C.D. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. p.M. Ocna.Of. nr. 402. 423 din 15 iul. 3660). iar din decembrie 1947 promovat şef de secţie în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. 3905). membru membru în C.Of. 3293. FLORESCU. fond 495 (“România”).P. al U. al P. partea I-a. partea I-a.C.D. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C.C.E. nr. membru al Comisiei Centrale de Revizie a P. decorat în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a II-a (Decretul nr. 264 din 14 nov.U. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. după război în presă. cu referat de cercetare la Fd.C. Jean (n.R.I. secţia Cancelarie – dosare anexe. (dosare anexe. p.R. 111. nr.G.Of.VII.R. partea I-a.E. C.VI. 61 . 148 din 25 iunie 1941.din 1947 controlor în cadrul D. 10731.C. respectiv prim-secretar al C. Zilli . Gheorghe [alias] (16. 1945.C.D.A. FLORIAN.din februarie 1948 controlor în cadrul D.Of. 1948.G. Erwin .D. nr. didactic (în 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I.397. la Bucureşti.P.T. Andreescu. fond 495 (“România”). membru al Biroului Organizatoric al C. decorat cu ordinele “Steaua R. (“do sare anexe” u. FLOREANU. BRAUNSTEIN) – ilegalist (unul din organizatorii frontului Studenţesc Democrat în anii ’30). 1947.P. 10158. 1952-1953).M.a.Of. şef de sector în cadrul secţiei Gospodărie a C. nr. 157 din 4 mai 1971). membru al Comitetului Premiului de Stat al R. ulterior promovat şef adjunct de birou administrativ în centrala Ministerul Propagandei.L.243 din 30 sept.Of.R. nr.R. 288 din 12 dec. FLEISCHER.T. anexele la dosarele nr.C. (din 1958). a M. p.” clasa a II-a în 1948. al P.

1924. deputat permanent în Marea Adunare Naţională (1946-1951). apoi a avocatului Iosif Schraer. cu ordinul “23 August” clasa a II-a (Decretul nr.R. şeful Direcţiei Superioare Politice a Armatei cu grad de general-maior (1948-1951). 409.D. partea I-a.1912. FOCŞENEANU. 7715). Şt.A. 1948 controlor în cadrul D.S. FOCŞENEANU. nr.II. 255 din 7 nov. colecţia RG25. (din febr.C.A. ministru adjunct la Ministerul Industriei Metalurgice și Industriei Chimice (1951-1952). 190) (pentru evreitate vezi şi Arhiva U.1898) – ilegalistă cu stagiu recunoscut din 1923.C. p.C. 148 din 25 iunie 1941.N. 411. FOCŞENEANU.Of. fond 495 (“România”). (1965-1968).R. 1947 (M. fosta soţie a liderului ilegalist Ştefan Foriş. Dumitru – ilegalist.R. Alică Florescu. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. în Forţele Armate. partea I-a. FRANCHE.Of. vicepreședinte al Consiliului Economic (1968-1970). 225. cu grad de colonel.P. preşedinta comisiei ministeriale pentru întocmirea tabloului bolilor profesionale (1948-?). nr.d. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. este căsătorit cu arhitecta Tomniţa Florescu. ulterior cercetător. 38 din 27 ian. dosar nr.u.G. nr. I.405. în 1945 fondatoare.D. Varga 2003: 369ş. p. 1945. p. partea I-a. secretar general al Uniunii Evreilor din România în 1945-1946?. 1947. secretar general al Ministerului Informaţiilor (19471948). fratele avocatului Emil Focşăneanu. Mihail (n. 253 din 1 nov. (M.E.R. Maria – din 1946 şefa direcţiei generale Igienă (şi Medicină Preventică) din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adjuncta ministrului. (Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie) (1980-1989). 1947. Lazăr .2000) . arestată în 1932 şi condamnată la 2 ani închisoare. II-a. FORIŞ.F. ulterior deputat de Prahova. decorat în 1948 co ordinul “Steaua R.P. 26 din 1 febr.S. Mihăilescu 2006: 429-30). ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. ministru al Industriei Petrolului și a Chimiei (1957-1965).A. partea I-a. al U. Eleodor – din febr. Nastasă.Of. incinerată la crematoriul “Cenuşa”.Of. (1945-1948). dosar nr. nr. decorată în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul 96 96 Şi nu „Mihail Iacobi”. 45 din 24 febr.M.C. a M. 2066 din 20 oct. 407. p. nr.C. O. 219 din 21 sept.. 1948. membru al C. șef al secţiei de industrie al C. în domeniul organizării sanitare la Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din Bucureşti. FONEA.I.C.) (probabil acelaşi Focşeneanu cu cel menţionat în Solomovici 2001II: 39).Of.P.Of.M. uneori cu prenumele ortografiat “Loti”) (n. 751). în 1964 cu ordinul “23 August” cls. voluntar în Spania şi în Rezistenţa Franceză. 1934). 30. sub numele “Laura Cernea”.G.X. partea I-a. 408.E. aidoma tuturor rezerviştilor evrei (v. 1627). cadru didactic la Universitatea “Ion Mincu” din Bucureşti. M. 139/1943-1944). p. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.” clasa a II-a. ministru al Industriei Chimice (1952-1957). 1945. Roman – 25. FLORESCU.012M. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. cum susţin Tismăneanu & co.H.. 1160).C. 3660). unde ocupă diverse funcţii. I-a. 1948.S. Max (n. Lotty (îşi schimbă numele în Cernea după 1946. 410. 1979). inclusiv reprezentant al României la Comisia Dunării. partea I-a. FOCŞENEANU. Dorohoi . şi cenzor supleant al U. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 10 din 13 ian. decorată ca pensionară. nr. IACOBI) (28. 2006: 108). apoi membru al C. 22. prin Decretul regal nr. 9805).I.M. 1940-1944. al P. partea I-a. ministrul Industriei Chimice (1970-1980).R. inv. (C. ministru secretar de stat la C. timp de două decenii. Petre – în 1948 era avocat în Contenciosul Ministerului Finanţelor (M. iar în 1981 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. (M. fiul său. în noiembrie 1945 încadrat ca inspector general şcolar în Ministerul Educaţiei Naţionale (în noiembrie 1945 încadrat ca detectiv clasa I-a în D. în ianuarie 1945 reîncadrat ca sublocotenent de infanterie (r) în Forţele Armate după ce în 1940 fusese radiat din registre pe motive rasiale. 9763).F.în “activul central al partidului” în 1946 (Andreescu.I. p.R. 62 .ilegalist (membru P. în 1979. 1948) (v.Of. Iancu Frenkel 406.1999) – angajat în mandatul Anei Pauker la M. p. 412. şi alte organizaţii internaţionale.T. nr.C.

R. 27. FRIEDMAN.din 1947 inspector în cadrul D. 416. C. nr. Bernard . pp. începând cu 15 august 1945). Hellin Constantin (d. 641).C.Of.a. 123 ş. 1949. FRIED. FREIER. 5806 din 19 ian. FREUD.413. 803 din 21 dec. 240 din 17 oct.C. 282 din 5 dec. Vasile (n. nr. (M. 426. (M. partea I-a. partea I-a. 276 din 28 nov. FRANK. partea I-a. FRODA.Of. cu grad de maior. 418. ca farmacist maior activ în Forţele Armate Române. Adalbert . 229 din 4 oct. 415. FRÂNCU. p.C. p. 422. M.G.Of. V. III-a. 1947. partea I-a. p. 34 din 10 febr. 52 din 4 martie 1945. nr. din februarie 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. 4611). Solomon Mihail . p. nr. A. pp. Bruno – după război funcţionar la Direcţia Import-Export a Oficiului Industrial al Bumbacului.P. nr. partea I-a. partea I-a. 1). p.Of.G. Paula – după război funcţionar administrativ în centrala M.I.din 1947 inspector în cadrul D. 425. 1654-5). 229 din 4 oct.R. FRUNZĂ.F. stabilit în august 1945 în România. 52 din 4 martie 1945. FRIEDMAN. inv. FRENKEL.Of. p. în oct.G. nr. FRIEDMAN. decizia ministrului Justiţiei nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M .Of. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. p.C. apoi la Corpul 4 Armată. 15 din 19 ian. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. 420. 1654-5). 5464. p. C.E. 1946. 97 98 V.Of. 52 din 4 martie 1945. 8460). 421. fond 495 (“România”). 424.III. 948.Of. încadrat mai întâi la Direcţia Superioară Politică a Armatei. p. partea I -a.Of.E. partea I -a.G. partea a 2-a.Of. 423.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr.I. “Coroana României” în grad de Cavaler (M. doc.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. 1949. 8970). C. nr. 1947 în M. 1949) (M. nr. 32 din 7 febr. 1257.C. 414.E.Of. 1947. 427. 419.XII. C. 52 din 4 martie 1945. I.I. 1964 cu Medalia Muncii. nr. nr.C. pp. 13. Edmund – din 1945 inginer consilier la D. incinerat. când este decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.G.C (M.F. 93582 din 11 oct. Herman . p. a M.F. Herman . 225.G. Petre – în 1948 era controlor în cadrul D. 32 din 8 febr. a M.Of.G. în 1949. 1947. FREUD. partea I-a. 1947.F. (M. 1946. 1996 Bucureşti) – în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie la D. Corneliu – din 1945 şef adjunct de secţie la D.Of. 70 din 23 martie 1946.Of. nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.).Of.I.din 1947 controlor economic în cadrul D.G. 8970). 1189. FRIEDMAN. Ionel (n. FRÄNCHEL97) (n. Maria – şefă de birou (magazie) în cadrul Direcţiei Administrative a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (iunie 1948 – febr. nr. Bărbulescu 2009: 66. partea I-a. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.1913 Bucureşti) . 2667). p. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. nr. 417. 94.R. (M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.R. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. dosar nr. 1947 reîncadrat (retroactiv.E.R. a M. 1946 în M. 1949.Of. 1947. Isak Aronovici FRUCHTMAN98) (n. nr. 1123). p. p. 63 .Of.1912 Iaşi) – crescut în Basarabia.Of. nr. 1954 şi 1955 menţionat în arhivele diplomatice britanice ca ataşat militar la ambasada României din Londra (cu grad de colonel). pp. nr. nr. 222 din 29 sept. partea I-a. 4251. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. p. 7817). în 1953. ulterior consilier în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. 9341. partea I-a. Avram – din martie 1945 şef de birou tehnic în D. decizia ministrului Justiţiei nr. 10533). partea I-a.A. 119 din 28 mai 1947. nr. partea I-a.E. 148 din 30 iunie 1948. 120 din 26 mai 1948. FRÖLICH. 1654-5) FRIEDLÄNDER. 1654-5).C. A. partea I-a. M. ofiţer al Armatei Roşii şi membru al Partidului Comunist Bolşevic.

infra) (A. M. al P.I. 658). director tehnic la UnderConstruct SRL). fd. nr.după război inspector în cadrul D. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. căs. nr. Boris . nr.C. Teodor . 37 din 14 febr. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 10679). partea I-a. nr. 225. GALL.I. Gaişinskaia. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. FULGA. M. p. Iulius (în alte documente ortografiat “Gantz”) – în a doua jumătate a anilor ’40 şef de serviciu tehnic în centrala Ministerului Informaţiilor. 440.Of.C.în august 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. nr. nr.I. partea I-a. 433. 7 din 23. Ludovic . p. 87 din 13 apr. partea I-a. p. .Of.Of. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. nr. 119 din 28 mai 1947.Of.Of. 8970). 15 din 19 ian. F.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public.C. (M.C.E. 1963.Of. partea I-a. nr.secretar presă în cadrul Direcţiei Muzică a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (aug. al P. 1267). p.C. unde la 28 martie 1935 dă naştere fiului său Felix Scvorţov (încă în viaţă în Bucureşti în 2012. FULGA. Carol .1978) (dosar G/10 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr.VIII.C. 158 din 12 iulie 1948. Roza . Dondi – în mai 1945 încadrat ca inspector general în centrala Ministerului Propagandei. p.G. M. Heinrich . nr. III-a.Of. 438. p. 1-2).C.R. 1949. 1948 – febr. partea I-a. ? .până la 1 august 1947 inspector al Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. GALLIN HERESCU. (responsabilă cu arhiva). 229 din 4 oct. p. GANZ. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M.428. p. 435.C. Gusti – din aprilie 1948 secretar de presă (cenzor) în centrala Ministerului Informaţiilor.R. ff. GAISINSCHI. partea I-a. Alfred – în decembrie 1945 numit membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Sovieto-Române (M. 157 din 4 mai 1971). 119 din 28 mai 1947. inv. GÄRTLER. 3047). ulterior directoare adjunctă a Institutului de Istorie al C. 335 din 20 iun. 3). p. p. 1948. 437. 3372. 81 din 6 apr. 9857.. 436. 1945.I. a M. 1948. C. I. 4038). 158 din 12 iulie 1948. 1949. nr. GALENSOVSCHI. 432. 4255). GARTNER. după război instructoare în cadrul Comisiei (viitorul Colegiu) Controlului de Partid. 179 din 5 aug.Of.Of. partea I-a. ulterior la Ministerul Industriilor (M. p.N. 431. 430. 434. p. ulterior prim-consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor.1984) – basarabeancă.C.C.după război inspector general adjunct în cadrul D. fond 495 (“România”). GALL.Of. nr. partea I-a. fiica lui Gaisiner Abram Lazarevici. 1947. p. nr. ilegalistă (membru de partid din 1923). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. 64 . partea Ia.M. 643) GALIN. nr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. partea I-a.E. 6474).din februarie 1949 şef serviciu în cadrul D. FUNKEL.XII.I.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 32 din 8 febr. partea I-a. GALL. cu Mihail Iacovlevici SCVORŢOV) (25.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. 256 din 5 nov.Of.Of. 196 din 25 aug. şefa grupului de anchetă a foştilor luptători din Spania în anii ’50. (Decret nr. 281 din 7 dec. 7077). “dosare adiţionale. partea I-a. 16 din 20 ian. dosar nr. 4255. partea I-a. deţinută în anii ’30 pentru activitate comunistă la închisoarea centrală Chişinău. Elvira (n. 5784). p.1907 – 9. 110 din 18 mai 1945. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. p.D. 1949) (M. – secţia AdministrativPolitică. 429. 1949. probabil rudă cu Mihai Frunză (v. 441. Samoil .G.Of. M. 66/1950. la Direcţia I. partea I-a. partea I-a. 5784). a M. nr. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. 439. FUNDOIANU. p. 1134. 1948. partea I-a. p. nr. 1947. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of.Of. 1948. 1949.

I.R. președinte al Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară (1955-1966). 275 din 27 nov. ministrul Industriei şi Energiei Electrice şi Electrotehnice (1952-1958). nr. Roberta (1917-2005. prin Decretul regal nr.C. secretar general și ministru adjunct la Ministerul Economiei Naţionale (1948-1949).. 196 din 26 aug. nr. cu referat de 99 Fişa sa de cadre de la secţia Economică a C.I.1918 Pădureni. participantă în Rezistenţa Franceză. 1946. 1946 a ministrului Justiţiei în M. GASTON MARIN. fond 495 (“România”). p. (1956) indică numele de naştere Grosman. 225. demis în 1954.G.R. funcţionară în cadrul MAE (1946-1948-?). Stefan .C. iar fiica. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). zisă “Bobi”) – evreică sefardă. vicepreședintele Consiliului de Miniștri (19621969). iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. 448. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 446. 5626).Of. 112 din 17 mai 1948. apoi Constanţa (1947-1950). 2321). nr. nr.1977) – membru de partid din 1947 (dosar K/53 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Adolf (n. 1947. din 1942. după război director al şcolii de partid din oraşul Stalin (Braşov). inspector al Direcţiei Generale Control Economic din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului (1947-1948) (M. GASTON MARIN. KESSLER) (31. 79470 din 12 aug.Of. p.C.XI. 157 din 4 mai 1971 (după reabilitare). numit preşedinte al Comitetului de Stat pentru Planificare în 1962. partea I-a.2000) . Pentru românizarea numelui vezi decizia nr. unde a decedat. secretar particular al lui Dej. p. (1950-1953). menţionată nenominal şi în Solomovici 2001 I: 202)100. 1947. p.până în iulie 1948 controlor în cadrul D. Eugen – fost blănar.IV. 65 . p. apoi lector la Institutul Politehnic Bucureşti (1954-1955). ulterior revenit în România. 194 din 25 aug.S. s-a căsătorit cu Radu Osman (fiul ilegalistului Hristache Osman şi al Victoriei Gheorghiu.romanianjewish. sora lui GheorghiuDej).C. dosar nr. 2066 din 20 oct. pentru câteva luni în 1947 a fost şi secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului).442. nr. după alte surse GROSSMAN . nr. GĂLĂŢEANU.Of. în Forţele Armate. 1947. al P. soţia lui Gheorghe Gaston Marin. 447.Of. partea I-a. GENAD. 10496). decorat de către fostul suveran Mihai în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. Jacqueline. nr.R.P. p. membru P. Arad .C.Of. partea I-a. partea I-a. 445. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. Sapşe – inspector economic în centrala M. lui Alexandru şi Terezia) (14. cu ordinul “Steaua R. 288 din 12 dec. inv. 4384).” clasa I-a prin Decretul nr. Gheorghe. 12838). decorat cu ordinul “23 August” clasa a IV-a prin Decretul nr.org/db/pdf/nr225/pagina13. partea I-a. nr. cu grad de maior. partea I-a.R.C. 7666). din cei doi copii. fiul 99 443. 9763). a M. membru al C.d.1896 – 29. fizicianul Alexandru Adalbert Marin (emigrat în SUA în 1983). p.E. ulterior profesoară de franceză la Universitatea Bucureşti (Gheorghe Florescu apud Mihăilescu 2008:10. GELLER. ilegalist (membru de partid din 1931). 109 din 10 mai 1941. al P. a fost soţul Irinei Cajal (fiica academicianului Nicolae Cajal). Dorina (n. 18 aug. emigrat în Israel în 1989 (după alte surse. în 1986). GĂLĂŢEANU. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1947 (M. după război şi consilier la Președinţia Consiliului de Miniștri (1945-1948. Gheorghe GROSMAN. fiul. partea I-a.Of. 1964.pdf. (1960-1984). 152 din 5 iulie 1948. partea I-a.Of.fost membru al Partidului Comunist Francez în timpul războiului. (M. 1946. ambii trăind în prezent în Israel sub numele “Ossman”. 253 din 1 nov. deputat în Marea Adunare Naţională (1952-1985). 2565). N.C. 100 Vezi şi necrologul din Realitatea Evreiască la http://www. p.I. 444. ulterior consilier juridic la Procuratura Generală a R. 9282. GÂTLAN (căs).Of. WEISS) – din decembrie 1946 arhitectă a Direcţiei Arhitectură şi Urbanistică din centrala Ministerului Artelor (M. Gheorghe (n.R.

XXXII al revistei elveţiene Schweizer Monatshefte: Zeitschrift für Politik. arhiva Foreign Office în Deletant 1999: 23 şi 2001: 34-5.C. secţia Cancelarie – dosare anexe. 97. În sfârşit. C. 12).R. 162/1968. cu referat de cercetare la fd. 116. cf. că Georgescu ar fi fost din Călăraşi (v.R. în timpul războiului. 104 Cf. anexa la dosarul nr. nr. Elena (n. doc./P. fostul general de securitate Neagu Cosma indică varianta Nuhăm Tescovici (v. Comitetului Central şi Biroului Politic al P.C. III-a. cu referat de cercetare la fd. Tismăneanu 2010a. inv. Wirtschaft und Kultur (pp. (1945-1952). ca subsecretar de stat (pentru administraţie) în Ministerul-cheie al Afacerilor Interne (1944-1945). M. inv. apoi demisă împreună cu soţul său. Pinay (1962) şi C. absolvit şi numit 101 102 Menţionat în Rosen (1990:165-6). (Alexandru?) (n.. mărturie a importanţei sale în ochii Moscovei. anchetat timp de 2 ani. fond 495 (“România”).. inv. după război activist de partid la nivel regional. cercetare la fd. simpatizantă comunistă. „[t]ov Teohari Georgescu a manifestat o atitudine împăciuitoristă faţă de devierea de dreapta a lui Vasile Luca. (1945-1948). partea I-a.1976 Bucureşti) . căutând să ascundă propriile sale greşeli de dreapta. 4946. C. a III-a. iar Manu (2011: 161) şi Datcu (2008) indicădrept nume complet (tot fără menţiunea vreunei surse) varianta „Samuel Burah Tescovici”. ilegalist. 157 din 4 mai 1971 (după reabilitare).M. GEORGESCU. Ghilotina de scrum. al P. singular şi fabulant. Tismăneanu şi M. nr. funcţionar la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1945-1946). Şt. într-un interviu acordat în 1999 lui Călin Mihăescu. nr. în timp ce în în 1953. zisă “Lenuţa”) – fostă croitoreasă. 97 din 26 apr.de formaţie tipograf-zeţar (a lucrat inclusiv la ziarul Adevărul (!) între 1937 şi 1938).XII. 98... inv. SAMOILĂ. ulterior lector la D. 103 Tismăneanu pretinde.A. director general în cadrul Ministerului Învăţământului (1948-1952). ascuns în Arad pentru a evita deportarea.C.1908 Bucureşti (după alte surse Bacău)103 . anexa la dosarul nr. 3/1967.. M. respectiv prin Decretul nr. deţinut ca ilegalist. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.G.u. M.C. printre puţinii comunişti impuşi de sovietici încă din sept. al P. comunicatului Plenarei C. Constantiniu 2003: 44. lipsa de 66 . 81/1970 (M.I. 3293. ministru al Afacerilor Interne (1945-1952). Heinrich (prenume uneori transcris Henric) (fratele lui Eugen) – ilegalist (membru de partid din 1927). GENAD. Oprea)) (31. C. N.R. propriilor declaraţii. în vol. cu referat de cercetare la fd. p. Fără a menţiona vreo sursă.]. 451. 100 ş. după război membru titular al Secretariatului. apoi membru al organizaţiei de bază a partidului şi şefa Direcţiei Consulare a MAE (cu rang de prim consilier de legaţie). I. membru de partid din 1929. Lupu (2007: 39) indică prenumele Baru h [de rezonanţă ebraică. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. al P. 24). eliberat la 23 august 1944 de la Caransebeş. dosar nr. 2002. identitatea reală a lui “Georgescu” fiindu-i necunoscută ministrului la acel moment. anexa la dosarul nr. fondatoare şi membru al Comitetului de Conducere al U. Mihăilescu 2006: 378.. 452.M. 1857. nr. Teohari (n.ro/2010/07/28/istorie-romania-vazuta-prin-ochii-unui-general-desecuritate-fostul-comandant-al-directiei-de-contraspionaj-interviu-cu-neagu-cosma-securitatea-si-partidul-au-fost-condusede-alogeni-in-proportie/). al P. 225.R. 3293. 380-381) se avansează varianta rarisimă “Nuchem Solomon Paschievici”.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. 557).. partea I-a.R.C. 450. nr. p.F. decorată prin decretul din 20 mai 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. destituit în 1952 şi arestat pentru “deviere de dreapta” în 1953104. iar în paralel cadru didactic la catedra unui institut din subordinea Ministerului Agriculturii (1947-1952). decorat cu ordinul “23 August” clasa a IV-a prin Decretul nr. din 26-27 mai 1952. ASHKENAZY)101 – avocat. nr.R. respectiv Preston et al. 380.P. n.R. 162/1968. ulterior reabilitat. secţia Cancelarie – dosare anexe. p. http://roncea.T. anexa la dosarul nr. 1944 în guvernul de la Bucureşti. 1946. Iaşi: Polirom.Of. 2005: 334. 1948. secţia Cancelarie – dosare anexe. V.A. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1950-1952). GEORGESCU. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. (?!) GEORGESCU. inv.n.449. fiul lui Constantin şi Aneta (cf. căsătorită în 1944 cu Teohari Georgescu. 3293. de care va divorţa.Of.C.R. 20 din 26 ian. 2. C. n. 3293. epurat în 1958 în lotul “fracţioniştilor”.C.31. nr.C. partea I-a. fiica lui Leon. 199 din 23 august 1941. Mihăieş. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu.C.C. Burăh102 (după alte surse Samuel Burah) TESCOVICI. al P.

Leon (n. 127 din 1 iunie 1941. M. 1947 în M. 229 din 4 oct. după 1944 activistă de partid. secţia Cancelarie – dosare anexe. doc. 149 din 1 iulie 1948. p. GHEORGHIU. Haim . fond 495 (“România”). 237. 8971. GILLIMAN. dosar nr. 458. apoi recăsătorit cu evreica fostă croitoreasă Eugenia Samoilă [v. p. 84. nr. Rectoratul Universităţii Iaşi. Preston. 52 din 4 martie 1945. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. ÖFIWP 1952: 34. etc. cu rol major în anchetele şi “epurările” din 1952-1953. de profesie medic. partea I-a. Foreign Office 371/59190/R7847/6181/37. GEWOLD. 1949. Tismăneanu 1991: 171. C. nr. poziţia 4.1911. mai întâi la Ambasada de la Belgrad. Justina . sora ilegalistei Elena Filipovici (1903-1937). I.Of. 22 şi 1999: 23. nr. nr. nr. Nastasă şi Varga. 4541. p. Ana (căs. soţia demnitarului comunist de origine bulgară Petre Gheorghe. 192. iniţial la secţia Gospodărie de Partid a C. 95 din 22 aprilie 1948.R.Of. iar apoi promovat inspector în cadrul D. şefa direcţiei cadre la Comitetul Geologic. 662). inv. Manu 2011: 161. Boia 2001: 173.. 93583 din 11 oct. arhiva Public Record Office. n. Iaşi a Arhivelor Naţionale. 1948. 1 (apud Fl.din 1945 ca şef adjunct de secţie la D.Of.Of. Leon (n. 455. pensionat). partea I -a.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Partridge şi Smyth 1999: 130. director al Combinatului Poligrafic “13 Decembrie” (1955-1963. 45 din 24 febr. al P.Of.controlor (până în febr. Rotman 2004: 43). 1/1946. 460. 454. Iosif . inv. Opriş 2005. Partridge şi Ludlow 2006: 260. p. partea I-a. Ronea PEISACHOVICI. Constantiniu 2003: 5 n. nr. 2003a: 186. 1626). Câmpeanu 2003: 135. din 1958. 2. Hansen 2011: 34.C. al P. 2001: 124.VII. 1830. C.C.IV. partea I-a. Jela. nr. 9341. supra]. decizia ministrului Justiţiei nr. GHICA. apoi la Comisia Controlului de Partid (fişă în dosarul 162/1952 la secţia Organizatorică a C. Andreescu.Of. apoi.). stenograma reprodusă în Fl.. ilegalistă (membru de partid in 1932). nr. a M. (dosar de cadre nr.I. p. GHIDEL. pp.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. vol. căsătorit cu Ana (n. nr. partea I-a. Gherman şi Severin 2006: 314. Constantiniu 2003: 108-9. p. 15 din 19 ian.Of. 2360 din 29 mai 1952. 642. Preston. în 1949 transferat ca tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. Arie-Leon WECHSLER105) (n. 225.F.C. 643). 1948). anexa la dosarul nr. n. 13.I. “În loc de introducere”. M. 2). nr. apoi la Legaţia de la Paris. fiica lui T. p. 1947. 2 (!). 1949. a emigrat în Israel în anii ’80. zisă “Florica”) (n. Buzatu. 16 din 20 ian.J. 7). Iuliu .în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.Of. partea I-a. 15 din 19 ian. nr. Chişinău) – fostă croitoreasă. combativitate împotriva duşmanului de clasă şi pierderea vigilenţei revoluţionare” ( Scânteia. 1947. fd. 457. inv. n. Pinay 1962 şi 1967. 2 din 2 ian. nr. acuzat într-o şedinţă disciplinară din centrala M. 225. p. 456.Of. M. Lipcsey. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 157 din 4 mai 1971). D.R. G. C. 3293. 240 din 17 oct. GHELER. 1. n. f.) Stamate. p. Ronea (n. partea I-a. 105 V.E. funcţionar diplomatic.Of. Lupu 2007: 39.). Dardan 2009: 197. şi supra.A.1916 Bucureşti) – după război membru de partid. 5573). şi a Elenei Georgescu. INCOMKA. (P. DIAMAND) (n.G. 2/1951). nr. partea I-a. partea I-a. Deletant 2001: 34-5. 67 .1925 Ploieşti) .C. 31). partea I-a. 15. p. 459. 20. Filipovici). Talaban 1990: 18. M. cu referat de cercetare la fd. 117 din 22 mai 1948.453. III-a. Sarina . 2983. nr. 3706). dosar nr. 1948. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (v.Of. secţiunea “D”.în 1948 numită membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Mătăsii (M. 24/1961.G. M. 1949. ca “trădător” şi cu “nevastă mahalgioaică” (v.C. p. M. fond 495 (“România”). Buzatu 2003: 493-462 şi 2008: 407. Kunze 2009: 72.R.R. partea I-a. 1654-5) GHEORGHIU. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.Of.E. dosar nr. Cheptea şi Cîrstea 2011: 399.. GHELES.C.C. p.

68 .R. al P. 19 din 23 ian. 642) 462. 644). ilegalist cu stagiul recunoscut din 1923107.Of. instructor C.M. cf. 471. 92 din 17 aprilie 1946. GLÜCKMAN. 2041.. ulterior director adjunct al Şcolii de Partid (1957 – anii ‘60). 469. 470. 65 din 19 martie 1947. (dosar 103/1953). Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici (M. nr. p.F.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 1948.Of. în linia de ultimă concesie adoptată de leadership-ul de la Budapesta (Watts 2011: 150. al P.R. 1949.1970 Viena) – dintr-o “familie evreiască tradiţională [sic]” (Kuller 2008a: 171). p. p. GODEANU. succesiv la Contenciosul Ministerului Cooperaţiei. 467. nr. nr. 4946). partea I-a.R.Of.şef-adjunct de secţie (adjunctul lui L. Ana (n. îşi românizează numele în perioada interbelică. Emil – din 1948 şef de secţie în cadrul D.C. Sălaj – 19. 534).R.VII.R. al U. după război membru al Comitetului de Conducere al U.Of.Of. (1948-1952). Iosif – avocat.461.M. ulterior revenit la Contenciosul Ministerului Cooperaţiei (M. a Energiei Electrice a Ministerului Industriei (M.1925. al P. şeful Direcţiei Politice a Armatei (1948-1950). 199 din 23 august 1941. iulie -august 1935. sursă care prezintă şi o fotografie a legitimaţiei sale de participant la Congresul al VII -lea al Internaţionalei Comuniste de la Moscova.C.Of. GINSBERG. partea I-a. GOLD HARET.1904 Someş-Odorhei. Andrei (n. membru în conducerea C.R. p. partea I-a.M. de profesie rihtuitoare. Alexandru (n. 199 din 28 august 1948. profesor de economie politică la Institutul Politehnic Bucureşti. nr. adjunct al Ghizelei Vass la secţia Relaţii Externe a C. 175 din 31 iulie 1948. nr. partea I-a. GLAZBERG. p. partea I-a. 10313). cu care a avut două fiice: Lucy (căs.Of.D.C. p. (1948-1952). propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. nr.din 1948 membru în Consiliul de Administraţie şi şeful Direcţiei Contabilitate a Institutului General de Asigurare. apoi în C.C. partea I-a.C. Marcel . p.Of. 111 din 17 mai 1947. nr. 271 din 26 nov. Răutu) şi responsabil al Comisiei Propagandă din secţia/Direcţia Propagandă şi Agitaţie a C. Netzer) şi Agi (căs.C. GOLD. 107 în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. pentru Ardealul de Nord în timpul războiului.C. 3945).D. 160). Nicolae (n.V. 7231). cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. GOLDBERGER. nr. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. al P.I. 468. M. revenind la originalul evreiesc după război. p. 15 din 19 ian. GOLD HARET. 464. Adalbert GANZ) – activist de partid. Kleinmann). şi Reghina) (1. al P.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. rector al Institutului de Ştiinţe Sociale de pe lângă C. de profesie cizmar. membru de partid din 1941. haham local. II: 13. partea I-a. în Contenciosul Ministerului Economiei Naţionale (1945-1947).E.C. ulterior emigrat în Israel împreună cu soţia sa Yolan. 22. după război acuzator al administraţiei româneşti reinstaurate în Ardealul de Nord şi adept al unui stat transilvănean independent. 466. Miklos GOLDBERGER106. Emanoil Vinea (M. (în dosarul 112/1955). fiica lui Noie) – soţia colonelului de securitate Andrei 465.P. (din 1956). nr.C. GLUVACOV. p. partea I-a. partea I-a. 3909). GOLDSTEIN) – din 1948 consilier la cabinetul secretarului general al Ministerului Comerţului.R” în 1949.A.M.C. 463. GOANŢĂ.R. Heinrich . Ioan – după război inspector general în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. al P.R. nr. 1945. Gluvacov. Friedrich – în 1947 controlor tehnic în cadrul Direcţiei Silozuri a Ministerului Lucrărilor Publice (M.R. fiul lui Wolf. 15 din 19 ian. cu fişă de cadre la secţia PropagandăAgitaţie a C. director adjunct al Institului de Studii Istorice şi 106 Şi-a românizat numele în perioada interbelică şi a revenit la cel de rezonanţă iudaică după 23 august 1944.C..d.IX. apoi la Comisariatul General al Preţurilor. 6292). p. după război avocat consilier. Iacob . Solomovici 2001.Of. GLATZER..Of.F. partea I-a. 1949.

va fi expulzat de autorităţile egiptene. deputat M. Simion .C. 130 din 11 iunie 1947. nr. în Bucureşti. GOLDENSTEIN. III-a. M. Social-Politice (pe lângă C. Albert . partea I-a.C. GOLDSTEIN. GOLDENBERG. 1949.Of. şefa cancelariei C. GOLDENBERG. ulterior redactor Agerpres (1956-1972).. 15 din 19 ian. 480. Eugen – director adjunct în cadrul Ministerului Energiei Electrice şi Industriei Electrotehnice în anii ’50. . p.C. partea I-a. 641).Of. GOLDMAN. în prima jumătate a anilor ’50. 804 din 21 dec. nr. GOLDENBERG. 6781).E. Buchsenspaner).472. iar la începutul anilor ’70 şefă de birou la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri . nr. 173 din 31 iulie 1947. 157 din 4 mai 1971).R.Of. Lupu – după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. cuplul Goldberger a avut doi fii: Ioan Nicolae. p. 15 din 19 ian. nr. 641). nr. partea I-a. GOLDŞTEIN. pentru socialism” din actualul Parc Carol din Bucureşti. S.1913 – 8.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. nr. Dionisie .Of. 644). 35 din 11 febr. p. 15 din 19 ian. p.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. nr. p. 473.C. 5830).I. GOLDENDACH. Bărbulescu et al. p. (1952-1957). nr.P. – din 1948 şef de birou la D. 476. 2632). decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. decorat în 1952 cu Medalia Muncii. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. GOLDBERGER.N. partea I-a.IV. 1964. 72 din 26 martie 1948.soţia lui Nicolae Goldberger. cu dosar la secţia Economică a C.Of. p.I.Of.Of. al P. care locuieşte în New Jersey. 485.Of. 487. cu Carmen (n. în 1964 cu Ordinul Muncii cls. Paul . p. ulterior şefa de cabinet a lui Petru Borilă.M. 1949. Nati – în 1948 era gestionar la Serviciul Radioamplificare al Ministerului Informaţiilor (M. şi George Goldberger. Rica – în 1949 era şefă de serviciu la Peşedinţia Consiliului de Miniştri (M. nr. Yves Nathaniel (1929 Cairo – 1977 Bucureşti) (fiul avocatului Marcu Goldenberg. GOLDSTEIN. 33 din 9 febr. 2009: 204). partea I-a. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 1214). Filip Egon – după război desenator şef în centrala Ministerului propagandei / Informaţiilor. 484. 474. 69 . 4707). 486. p.R. 475.Of. 159 din 13 iulie 1948. la Direcţia Culturală.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. GOLDNER. T.ilegalistăcun stagiul recunoscut din 1936. partea I-a. 164 din 19 iulie 1948.din 1947 inspector în cadrul D. 1949. Fani MATES.C. nr. Fani (n. Mari – inspector general sanitar în cadrul Ministerului Sănătăţii în 1949 (M. partea I-a. într-un incident încă incomplet elucidat.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.1949.R. 483. S. 5966). GOLDNER.C.A. 477. căs. partea I-a. fiica lui Solomon şi Ernestina) (26. al P. M.XII. 482. în viaţă. 479. al P. de unde. partea I-a. 1949. GOLDENSTEIN. (M. p. stabilit în Egipt în 1904) – funcţionar al Legaţiei României la Cairo (1951-1956). multiplu decorat de autorităţile comuniste.U. până în iunie 1947. redactor (secţia arabă) la departamentul internaţional al Radiodifuziunii (viitorul Radio România Internaţional) (1956-1963) şi lector de limbă arabă la Universitatea Bucureşti (1957-1977). .A. GOLDENBERG.III-a. partea I-a. 1949. căs. partea I-a. GOLDSCHLÄGER.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1147).R. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M.1986 Bucureşti) . cu Rozalia (n.C. (28/1956).C. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. 2009: 77). Textilă a Ministerului Industriei (M. 5 din 9 ian.G. 481.Of.) (1958-1970). 314. Ernest – în conducerea Uniunii Sindicatelor Sanitare în 1948 (Bărbulescu et al. nr. nr. înmormântat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. 478. a M. Enache-Rotaru).Of. p. GOLDNER.

G. GOLDSTEIN.E. partea I-a. III-a (Decret nr. 2 şi 512). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.). unde cei doi ar fi devenit “religioşi fanatici” (în Solomovici 2004: 401).R. nr. nr. după 1944 activist de partid. partea I-a. 16 din 20 ian. partea I-a. GOLDENBERG) . M..1979) (dosar G/26 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). după război membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei (numit în mai 1945). nr.I. p. nr.Of. Kuller 2008a: 441).M. partea I-a. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. 1948. GONDA. 5830. nr. Cluj. A. p.E. GRAUBART.C. SZILLE) – fratele lui Gheorghe Gonda. 492. 497. Universitatea “Regele Ferdinand I”.IX. nr.C.A.C. 110 din 16 mai 1947.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.R. nr. 38 din 27. 1949.în ian. pp. Iosif – din martie 1945 la D.]. exclusă din partid şi arestată) funcţionară a Ministerului Comerţului Exterior în 70 . I-a (Decret nr.Of.Of. 1035). GONDA. 7492). p. 493. Sidonia (n. 495. 1654-5). 500.Of. p.. GOMBO. 3861). 33 din 10 febr. a M.din 1947 controlor economic în cadrul D. 1949. nr. prezent şi ca lector nesalarizat al C. GOTTLIEB. în 1953. p. în prima jumătate a anilor ’30 student medicinist şi unul din liderii studenţilor evrei comunişti ai Universităţii “Regele Ferdinand” din Cluj-Napoca. 159 din 13 iulie 1948.din 1949 şef de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. Samoil (uneori transcris şi GAMBO) (13. 1948 – februarie 1949) (M. p. fostulsău coleg de birou. partea I-a. 501 n. afirmă că Gonda.G.1888 – 4. 1948. p. GREGOR.. 190 din 19 august 1947.Of. 27.Of. 1. Andrei Strihan (el însuşi evreu). 501. GRIGORIU.Of.Of. sancţionat în lotul “fracţioniştilor” din 1958.E. Nicolae (n. coautoare a lucrărilor Contractele economice. Arh.I. p. GORUN [căs. Bernard . St.Of. după război încadrat în ianuarie 1948 ca secretar II de legaţie în centrala M..488. 498. al P. instructor în cadrul secţiei Literatură şi Artă (iniţial sector în cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie) timp de două decenii. 157 din 4 mai 1971). Alexandru (n.XII. GRIGORIU. GORUNEANU. 1088). 52 din 4 martie 1945. 499. la Direcţia Educaţie Tineret (M. nr. Eva – în anii ’50 funcţionară în cadrul Direcţiei Studii a Ministerului Justiţiei. 516). 240 din 15 oct. p. partea I-a.Of. 1134). 32 din 8 febr. C. Iosef . GOTTLIEB. iar în 1979 cu ordinul “23 August” cls. Madeleine – după război stenodactilografă în Ministerul propagandei / Informaţiilor.IV. 1949.1916 Bucureşti) (fiica lui Arthur şi Iulia) – până în 1958 (când este demisă. 658). 8214.F. ar fi lucrat un timp în subordinea lui Moses Rosen la F.C. GOLIGER. partea I-a.XI. p. 489. (1956) şi Arbitrajul de Stat .din 1948 şef de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 496. (1958) (Cajal & Kuller 2004. reabilitat în 1964. în februarie 1948 avansată şefă de secţie în cadrul Direcţiei presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a.Of. 1949. GORDON.. nr. 1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. nr. p. capturat şi condamnat de autorităţile române pentru spionaj în favoarea Ungariei în 1942. Rectorat. şi respectiv că ar fi emigrat împreună cu soţia sa Ani în Israel. 95 din 22 aprilie 1948. M. nr. Sigismund SZILLE) (n. “evreu maghiar”. în mandatul Anei Pauker (M.R. 28 din 3 febr. 18 din 22 ianuarie 1948. partea I-a. aflat în atenţia Siguranţei şi arestat chiar în 1933 (v.Of. 491. Ţuliu – după război consilier juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 663). dosar 750/1932-1933. Gheorghe (n. 3706). Marcu . (M. apud Nastasă 2011: 500. partea I-a.1906 Budapesta) – evreu maghiarofon. 16 din 20 ian. decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.1983) – ilegalist (membru de partid din 1922). partea I-a. 494. partea I-a. Beatrice . Pia – şefă de secţie în Direcţia Literară a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (iulie 490.

partea I-a. (n.Of.P. partea I-a. 503. 512. 95 din 22 aprilie 1948. nr.G. partea I-a. a M. fişa matricolă penală la http://86. p. p.Of. p.Of.în 1949 era referent de specialitate în cadrul D.I. revenit în Bucueşti şi numit Inspector general sanitar al Regiunii II Bucureşti. 804 din 21 dec. partea I-a. partea I-a). p. (M. a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 1949.). 71 . Frima .I. p.Of. nr. 504. 6292). 26 din 1 febr. p. 1949. p. 1948 funcţionar în centrala Ministerului de Finanţe (M. p. 5784). GROSSU.17. în Forţele Armate. GRINDEA. p. 229 din 4 oct. 1947 (M. GROSMAN. 108 V. partea I-a.C. nr. Coca . în 1947 transferat pe aceeaşi funcţie în judeţul Iaşi. Leonida – iniţial numit medic-şef al judeţului Olt în iunie 1945. partea I-a. GROSMUK. GRONICH. 505. când se pensionează). 511.din 1947 inspector în cadrul D. 7723. 4817. 1948. nr. 129 din 9 iunie 1945. Matilda (GRÜNBERG) . nr. GROSS. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 645). M.125.Of. 158 din 12 iulie 1948. p. Bărbulescu 2009: 23. Leon .E. partea I-a. 384). 9763). 1947. 515. zisă “Şari”) – soţia lui Ştefan Gruia (căs.C. anii ’50). 157 din 4 mai 1971). 7438). 509. IV-a (sub numele Charlotte Ciordaş). nr. cadrul firmei “Româno Export”. Şarlota (n. 2103.502. Simion – din sept.Of. nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.). M.Of.din 1948 şefă de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 175 din 31 iulie 1948. GROSSMAN.Of. nr.a. 2008. 253 din 1 nov.C. S. p. 514. 3706). Corin – până în ianuarie 1949 şef de serviciu la Direcţia Literară a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.P.php. 53. nr. 15 din 19 ian. 1949. partea I-a.Of. nr. Zoltan .în august 1948 numit de ministrul Industriilor director adjunct al Centralei Industriale a Mătăsii (M. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 2066 din 20 oct. 66 din 20 martie 1947. prin Decretul regal nr. 1949. p. 506. 109 V.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/G/G%2006. 508. partea I-a.Of. Ravensbrück: der Zellenbau : Geschichte und Gedenken : Begleitband zur Ausstellung (Berlin: Metropol. M. 1947. nr. Insa Eschebach. 184 din 11 august 1948. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. partea I-a. 51.I.Of. 7 din 10 ian.Of. Izu – din anii ’50 funcţionar la Comitetul de Stat al Planificării. GRIMBERG) . 209 din 9 sept.R.din 1948 şefă de secţie în cadrul D. în 1947 încadrată pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. nr. şefa grupului de anchetă a foştilor luptători din Spania şi a foştilor participanţi la Rezistenţa Franceză în anii ‘50.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 642). 1267). David . 8970.deputat de Arad. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. ulterior adjunct al Ministerului Sănătăţii începând cu 1948 (M. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. GROSU. 510.I. 219 din 21 sept. nr. nr. Fredi . partea I-a.%20Griavu%20-%20Gyurki/Grigoriu%20Sidonia/index.R. nr. 1964. 1948. partea I-a. 60 ş. p. partea I-a.din februarie 1949 şefă de birou în cadrul D. p. 165. 507.Of. fostă ilegalistă şi luptătoare în Spania (Solomovici 2004: 27) şi în Rezistenţa Franceză (Levy 2002: 131). 37 din 14 febr. partea I-a.Of. nr.Of. GRIMBERG. GRUIA. după război membru în conducerea Comisiei de Control a Partidului (viitorul Colegiu) (1949-1966. inculpată şi condamnată pentru subminarea economiei naţionale alături de alţi funcţionari ai ministerului108. 15 din 19 ian. Iosif . M. GROSMAN. din partea Uniunii Populare Maghiare (1946-1948) (M. iar din 1967 instructor în cadrul CEPECA (Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi) din Bucureşti. 513. 748).C. GROM. GRILL. p.C. cu grad de căpitan.” cls. GRUIA. internată în lagărul de muncă de la Ravensbrück109. Charlotte CSORDAS. 1947.

Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. 1947.C. partea I-a. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. Simion . p.Of. 145 din 26 iunie 1948. p. p.Of.Of.Of. Hună . 528. Eliza (n. 35 din 11 febr. Simion .E.C. Henri . partea I-a.Of. 219 din 23 sept.Of. GRÜNBERG.M. Bercu . 219 din 23 sept. p. partea I-a. partea I-a. 276 din 28 nov. p. p. (1955). Ernest – în iunie 1948 era funcţionar în centrala Ministerului Comerţului (M. partea I-a. GRÜNFELD. 1948). GRÜMBERG.până în febr. 1123). partea I-a. 531. M.I. 525. GRÜNSTEIN. 5180).Of. p. partea I-a. nr. Sara – activistă a partidului. 530. 158 din 12 iulie 1948. GRÜMBERG.Of.controlor (până în febr. 138 din 17 iunie 1948.G. 1626). pp. p.C.Of. a M. 519.Of. 1947. soţia lui Nicolae Guină.din 1947 controlor în cadrul D. Rozalia .C.G.I. nr. 264 din 14 nov. al P. nr. M. Moise – din 1945 şef de secţie în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.I. 15 din 19 ian. partea I-a. fost ilegalist. p. Artelor (şi Informaţiilor) (M. 126 din 6 iunie 1947. GRÜNBERG. p. nr. GUROWITZ. de Celuloză.din 1947 controlor în cadrul D. a M. GRÜMBAUM. p. nr.R. 8460). Dobrincu şi Goşu 2009: 210. GRÜNBERG. Sidy . pp. partea I-a.Of. 1948. 131 din 8 iunie 1948. Leon – după război. partea I-a. Abraham . 1948. în anii ’50. partea I-a.C.Of. 1214).G. până în iunie 1948. p.C. GRÜMBERG. 8599). 52 din 4 martie 1945. GRÜNBERG. 523. 1654-5. 1947. p. Otilia . 4972).R.Of. 517. nr.E. partea I-a). 1947.I.C.Of.C. nr. al P.C. 529. subinspector general în centrala Ministerului 518. GUNEA. 72 . 520. a M. 532. nr. 222 din 29 sept. 521. 4534).C. nr. GRUSS.E. partea I-a. (M. a M. 52 din 4 martie 1945. 534. a M. GRÜNSTEIN) . 10.C.Of. Cioroianu 2005: 302. 32 din 8 febr.E. 645). nr. nr.Of. 9857). 256 din 5 nov. apoi ambasador la Moscova şi Ulan Bataar. partea I-a.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Sinteză şi Pelucrare (M. 45 din 24 febr. 164 din 19 iulie 1948. 527.din febr. nr.din 1947 controlor economic în cadrul D. 5830). nr. p. (M. M. Ioniţoiu 2006: 38). 5386. 10092. GRÜNBAUM.I. 526. partea I-a. Inului şi Cânepei. partea I-a. nr.după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of.Of. 1947. p. (M.Of.E. membru C.C.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. n.516. nr. iar apoi promovat inspector în cadrul D.C. partea I-a. 533. nr. 1948 inspector în cadrul D. p. p. Samoil – după război funcţionar la Oficiul Industrial al Bumbacului. GRÜMBERG. (M. 5966). 522. 184 din 11 august 1948. GUINĂ. Mayer – prim director general adjunct şi inginer şef (1949-1951) şi apoi director general (al Direcţiei Generale de pe lângă Consiliul de Miniştri) (1951 -1952) la Canalul Dunăre – Marea Neagră. partea I-a. partea I-a. partea I-a. 1654-5). 524. 1949. 8598). 1626. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. 5784).Of. (M.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 159 din 13 iulie 1948. 1949. nr.G. partea I-a.în 1949 era referentă administrativă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. Isac . 45 din 24 febr.Of. GRUSMANN. GRÜNSTEIN.G. Salvine . Gherşin – în august 1948 numit de ministrul Industriilor director adjunct al Centralei Industriale a Inului şi Cânepei (M. nr.C. nr.din 1948 şefă adjunctă de birou la D. Berindei. ulterior membru al Comitetul de Stat al Apelor (1952-1967) (M. 1946. nr.I. GUERON. 1949. p. nr. 10533). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.

R.Of.R.G.Of. p. HAIMOVICI. 536. nr. 206 din 1 sept. 8072). 15 din 19 ian. înainte de război. 1898.Of. p.Of. p. HABER. nr. p. 136 din 15 iunie 1948. a M. HAFNER. p. C. 641).E.C.Of. p.XI. condamnat la 10 ani şi 6 luni închisoare. 76 din 30 martie 1946. Mendel – funcţionar în cadrul Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. 1947.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 542. S. 661). Iţic . 550. Zoltan (n. contabilul-şef al Ministerului Artelor (M. 204 din 5 sept. 157 din 4 mai 1971). nr. Harry Simon – controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în nov. 10290.R. partea I-a. nr. nr. partea I-a. C. nr. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M.G. HAINISON. Leon – în 1948 arhitect-şef la Serviciul tehnic. M.C. pp. M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. al P. apoi promovat director în aceeaşi direcţie generală în 1945. subdirecţia administrativă în Ministerul Artelor şi Informaţiilor ((M. partea I-a. apoi transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. pp. GUTMAN. GUTMAN. 52 din 4 martie 1945.1901 Bucureşti) . 52 din 4 martie 1945.F. nr.din 1945 la D. B. 5386).E. 545. 546. 1948. ulterior membru al Comitetului de Stat al Apelor (eliberat din funcţie în 1967) fişă de cadre la Secţia Agrară a C. 1947. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. partea I-a. nr.I. nr. 1654-5) 538. 541. M. GUTMAN. partea I-a. p.Of. 543. p. 1949. 3002.C. după război membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lemnului (din 1948).C. nr.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 21.Of. partea I-a. partea I-a. HAIMER. Samoil (Saul) (n. partea I-a. pp. nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.535. p. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 1949. HAIMAN. după război înalt funcţionar la ministerul Gospodăriei Silvice. nr. nr.Of. în perioada antonesciană. 1949. partea I-a. nr. a M. 73 .C. p.F. 219 din 23 sept. HAIM.Of. al P. fiul lui Leon) – absolvent al Liceului “Laurian” din Botoşani. Ivanier Ştrul (d. (M.n) . fost ilegalist. 549. VIŞAN.G. 8599).în 1949 era dispecer tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. partea I-a.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Industriei (M. p. GRÜNBAUM) – funcţionar al D. nr. 641). GYALI. Roza (probabil Haimsohn. 15 din 19 ian. p. 539. nr.C.Of.M. partea I-a.Of.Of. 6293). 5142). 645). până în iunie 1948. 4588). decorat în 1964 cu ordinul Muncii cls. 1947. (dosare anexe. 544.G.Of. trecut prin mai multe penitenciare.Of.Of. apoi la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. HABER.R. 8032).C. partea I-a. 2002) – originar din Cernăuţi. 1941. 119 din 25 mai 1948. 12/1951). decorat în 1961 cu Medalia Muncii. 269 din 20 nov. Roger . GYEMAND.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. ulterior promovat şef de serviciu (M. partea I-a. GUTTMAN. 1949. disponibilizat 540. 190 din 19 august 1947.I. reintegrat iniţial ca şef de secţie. 5123. (1956). C. Alexandru . partea I-a. 15 din 19 ian.Of. partea I-a. Ludovic – din 1945 şef de secţie la D. 1947). 145 din 26 iunie 1948. partea I-a. nr.R. secretar al Confederaţiei Generale a Muncii (până la sfârşitul anilor ’50). partea I-a. HAIMOVICI) (n. 232 din 6 oct. 1654-5). 1654-5).din 1947 controlor economic în cadrul D. Leon (n. II-a. Isak . 537. Iţic . p.Of. 547. Oscar . 175 din 31 iulie 1948.din 1947 controlor în cadrul D. iar în anii ’60-’70 director general la Ministerul Industriei Lemnului. 16 din 20 ian. n. 52 din 4 martie 1945. p. 7491).F.Of. 548. (M.G. ulterior al Silviculturii în anii ’50. p. nr. HAIM. Iacob – după război.

Direcţia Teatre a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 275 din 27 nov. 1949.Of. partea I-a. p. Tehnică în anii ’50. 5 din 9 ian.S. Berthold – controlor (1946-1948).Of. Samuel – judecător la Judecătoria Urbană I Bucureşti (1944-1947). 7438). R. partea I-a.Of. 209 din 9 sept. 554. 79 din 3 apr. George – din februarie 1945 verificator la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. (dosare anexe. p. respectiv inspector (din 1948) în cadrul D. Credit şi Ajutor a magistraţilor (M. partea I-a. p. 256 din 5 nov. HÂRLĂOANU. al P. 32 din 8 febr. partea I-a. 79 din 3 aprilie 1948. Ana .în a doua jumătate a anilor ’40 director administrativ adjunct al Direcţiei Radio în centrala Ministerului Informaţiilor. (M. partea I-a. p. Alperin) . 561.C. 12 din 14 ian. partea I-a. p. Mureş) – în 1944 deportat la muncă obligatorie de autorităţile ungare110.E. p. u. M.E.Of.din 1947 controlor în cadrul D. secretar general al Ministerului Industriilor (1948-1949) (B. din 1948 membru al Consiliului de Administraţie.1928 Fălticeni – 2001 Bucureşti) – lingvist. 4255). nr. p. http://www.Of. 559.Of. 556. (1953-1989).C. M.Of. 2971). p. partea I-a. 557. 1945.1949. 1948. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. până în 1962 secretar general al Ministerului Economiei Forestiere. 263).Of. p. nr. M. 16 din 20 ian. partea I-a. 264 din 14 nov. Hârtiei şi Celulozei în guvernele Dej. 562.htm. 1949 şefă de secţie la 553. p. 253 din 1 nov.survivors-romania. p. după 1944 înalt funcţionar al C.survivors-romania.org/text_doc/actul_de_acuzare. nr. 315.până în febr.R. HALPERN. Adalbert (n.Of. 1912. 560.C. 9856. HART. HAUSVATER. HART. Lazăr .Of.R. partea I-a. 1947. martor al acuzării în procesul lui Belu Zilber din 1954. 7026). 110 111 http://www. ulterior secretar general al Ministerului Industriei Lemnului.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. profesor la A. 219 din 23 sept. Ernest . publicist al unor lucrări de specialitate la Ed. M. 119 din 28 mai 1947.E. a M. membru al Comisiei Centrale Financiare a partidului în timpul războiului.F. în 1948 numit membru în conducerea S. 1948.Of. HALFON. partea I-a. nr.din 1948 consilier administrativ la Direcţia Studii. iar din 1949 director al Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerului Industriei (M.I. după război martor al acuzării în procesul unor criminali de război la Tribunalul Poporului Cluj în 1946.Of. Alexandru – în 1946 era avocat în contenciosul Ministerului Finanţelor (M. 661). 2954. 175 din 31 iulie 1948. 23/1954. partea I-a. 74 . V.. 1213. nr. Alfred (27. 1133).Of. a M. HAUSIRER. partea I-a. p. după pensionare autor al unor studii pe teme iudaice. ilegalist. 945).G. 35 din 11 febr. director în cadrul direcţiei Personal şi Învăţământ a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’60-’70. 1947. HAMEL.551. p. p. în 1949 revenit în centrală (M. apoi chiar preşedinte al tribunalului111. partea I-a. nr. p. 563. 1947. M. partea I-a. nr. nr. 1949. 6292). HARAP. în aprilie 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Casei de Economie. 555.VII. p. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M.org/text_doc/tirgu_mures.Of.C. preşedintele Secţiei a IV-a Penale a Curţii Bucureşti (1947-1948). nr. 16 (25 mai 1948: 6). M. 1944. nr. nr.E. nr. 33 din 10 febr.R. partea I-a. 552. HALPERT.Of.C. Suzana (probabil soţia/fiica lui S.I.htm. nr. 10092). nr. W. partea I-a. 1947. (?) HASS. 1948. 8599). “Petrolexport” ca reprezentant al ministerului. HAMBURGER. 24 din 30 ian.Of.G.I. Louis – după război controlor-revizor principal în centrala Ministerului de Finanţe. HARTSTEIN. p.Of.a. 10496. 737. (M. partea I-a.S. nr. 1946. Documentare şi Coordonare a Ministerului Industriei (M. 1949.C. Leon . 558. jud. nr. nr. 30/1956 şi 24/1954). Adalbert CHARAP. Emil (eronat ortografiat de unii autori “Harstein”) – inginer şi fost antreprenor.

15 febr. 16 din 20 ian. 148 din 30 iunie 1948.Of.Of.C. 1948 tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M.Of. M. 1948.Of. HEROVICI. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. pentru câteva luni în 1948 detaşat în teritoriu. apoi inspector la D. nr. HERŞCOVICI.I. 316). Mihai . Şerban . HEHTER. 15 din 19 ian. HER. 1949. p. 1949.Of. (dosare anexe. 1947.a. nr. HERER.Of. 4611). 126 din 6 iunie 1947.564. partea I-a. p. 5687). 15 din 19 ian.E. 1949.Of. HERMAN. partea I-a.S.D. partea I-a. (M. 646). a M. IV-a (M. nr.Of. 662. nr. 5785.C. Industriei (M. HERMELIN.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public.Of. nr. Leonida . pp. decorat în 1964 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 154 din 7 iulie 1948.după război membru în conducerea Oficiului Industrial al Bumbacului. HERESCU. 264 din 14 nov.C.1949. u. Liuba – din ianuarie 1948 referentă în centrala M. partea I-a.R. 6683). partea I-a. partea I-a. nr. fond 495 (“România”). p. 8599. membru de partid din martie 1945.N. 186 din 13 aug. 282 din 5 dec. 1949. nr. 571.I.din 1947 inspector în cadrul D.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului 569. Wolf – fost ilegalist şi deţinut corecţional în timpul războiului pentru activităţi comuniste (penitenciarul Caransebeş) (A. dosar H/61 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. D. Ghizela . p. nr. 1906) – originar din Galaţi. 299 din 29 dec. inv. Inului şi Cânepei.Of. partea I-a.E. pp.C. 572. HERŞCOVICI. nr. HERŞCOVICI. 59. Wolf Gherşin (n. 4534. partea I-a.G. (M.G. p. David .Of. p. 573. 16 din 20 ian.Of.G.R. HERŞCOVICI. nr. Morel .A. partea I-a. nr. controlor (1945-1948). Leon Silviu . partea I-a. partea I-a. p. HEITNER. 52 din 4 martie 1945. 566. 15 din 19 ian. p. 579. partea I-a.C. 577. la Direcţia I.F.C. dosar nr. partea I-a. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.în 1948 era controlor în cadrul D.. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 1949. p. 1949. Frucht .Of.C. Bercu – din sept. Irmfried .Of. Iosif – din 1945 şef adjunct de secţie D. al P. A. 5463-4). partea a 2-a. 658). 16 din 20 ian. nr. 1947. 16 din 20 ian. 10092). partea I-a. 25/1954). HERŞCOVICI.Of. 75 . al P. 11362). HERŞCOVICI. III-a. 642. a M. 661).C (M.. Paul – inginer. cu dosar la secţia Economică a C.Of. 1947.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.R. 565. p. 158 din 12 iulie 1948. 663).Of.P.E. 209 din 9 sept. p.” cls.G. 567. nr. nr.Of. 1654-5). decorat în 1971 cu ordinul “Steaua R. HERŞCOVICI. p. M. p. p. 7817). partea I-a. 578.M. 580.Of. p. 575.vol. partea I-a.R. Israel . în acelaşi an numit membru al comisiei interimare a Uniunii Colegiilor de Avocaţi din R. Iancu – avocat. 1947. partea I-a. 1948.Of. 576.R. nr. HERŞCOVICI. în judeţul Covurlui.S.în 1949 era controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. partea I-a. nr. nr. la Direcţia Presă (M. nr.Of. 581. 570. nr. 297-8).C.C. 5 din 9 ian. nr. 116 din 21 mai 1948. HEILPERN. cu fişă de cadre la arhiva aceleiaşi secţii (1958).C.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 7438). (M. p. nr.E. HEGER. C. ff. 574. 330). 1949. G. 120 din 26 mai 1948. p. M. p. 642): 568. partea I-a. partea I-a. posibilă identitate cu onomimul prezent cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. p. (M.S. Sanda – din iunie 1948 secretar presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 4497). 219 din 23 sept.A. după război activist la secţia Gospodărie de Partid a C.I. 225.

582. ulterior Comitetului de Stat al Planificării. partea I-a. 5784. 52 din 4 martie 1945.P. 591. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. Arthur (n. lector la Universitatea Babeş Bolyai (1947-1950). HERTZOG. p. deportat de autorităţile maghiare la Kistárcsa (1944-1945).E.u.P.Of. HERŞCOVICI. p.1973 Constanţa) – evreu maghiarofon. p. HEVES.E. Justiţia Nouă şi Revista română de drept şi coautor al lucrărilor Procesul civil în R. M.C. 204 din 5 sept. partea I-a. 1947. S.Of.). în anii ’60-’70. nr.C. nr.după război inspector general adjunct în cadrul D. p. nr.în anii ’50-‘60 funcţionar al Comisiei. p.Of. 8599). şi Andreescu.I. poet şi scriitor.Of. HERŞCOVICI. 1947. Ferenc (Francisc) (4. Paul – în ian. Arno .după război controlor în cadrul D.Of. ulterior expert în cadrul Consiliului Legislativ. partea I-a. p.G. HERTSTEIN. 1948. 24 din 30 ian. 173 din 31 iulie 1947.G. 158 din 12 iulie 1948. nr. 251. C. nr. 1947) (M. consilier juridic şef în cadrul Ministerului Justiţiei în anii ’50-’60. M. HILF. M. p. ulterior funcţionar al Băncii de Stat a R.S. M.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.Of. 595. 587. partea I-a.Of. partea I-a.R. Leonard (fiul lui Moritz).E. 15 din 19 ian./R.I. 1947. Notariatul de Stat (1964) şi Tratat teoretic şi practic de procedură a executării silite (1966) (inclus în Kuller 2008a: 443 şi Benjamin & Stanciu 1997: 428). p. HIRSCH. 590. 1949. p. partea I-a. nr. (M. Nastasă şi Varga 2003b: 665. Marcel .G. 8072). 276 din 28 nov. 9856. (inclus în Kuller 2008a: 443) (v. 1947. p. nr. 16 din 20 ian.M. decorat cu ordinul “Muncii” clasa a III-a prin Decretul nr. partea I-a. p. p.B. 584. partea I-a. nr. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 1947. partea I-a. 1947. după război activist de partid.P.C. pp./P. 10533). Stefan . 256 din 5 nov.VIII. Dan .VIII. Hîncu 2009).. HERŢOVICI. Dobrincu şi Goşu 2009: 632 ş.R. 737. 1948. HERVIAN. 1947 angajat contabil îm centrala Ministerului Artelor. nr. nr. controlor în cadrul D.Of.Of. 298. respectiv cadru didactic (din 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.C. 1909) – jurist. Raul – după august 1944 şeful Direcţiei Presei şi Informaţiilor din cadrul Ministerului Afacerilor Străine (Onişor 2009: 241. nr. 793 din 31 dec. nr. a M. M. 173 din 31 iulie 1947. Alexandru . HINŢESCU. 9855). autor al unor articole în revistele Legalitatea populară. 219 din 23 sept.R. 6781).Of.Of. nr. partea I-a. nr.I. p. 586. Popescu 2009).F. 662).R.Of. până la moarte.G. 642) HIRSCH. nr. 1947. 1949.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.S.P. partea I-a. (1957).după război. 9857. 256 din 5 nov. 1947. partea I-a. 585. 5784.Of.Of. 6781). pp. Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. până în ianuarie 1948. nr.R. Rahmil – după război controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în iulie 1947 şi din sept. partea I-a. partea I-a. secretar adjunct al Comitetului Judeţean Cluj al P. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 275 din 27 nov. ulterior inspector în cadrul Direcţiei 583. p. M. M.Of..C. partea I-a. Emil – locotenent-colonel. 588. partea I-a.C.1903 Sighetu Marmatiei – 26.G. 1963. ilegalist (membru de partid in 1933). HILLARD. 596. Moriţ – activist la Comitetul Central al U. 592. în acelaşi an promovat inspector (M. 589. 738. 24 din 30 ian. 1654-5) 76 . 10 din 13 ian. 10496. HILSENRAD. a M. p.” cls.Of. în anii ’50 procuror militar la Tribunalul Regiunii a II-a Militară (în 1959 preşedintele completului de judecată a pastorului Richard Wurmbrand) (Berindei. nr. HIRSCH. Solomon – controlor (1946-1947). 158 din 12 iulie 1948. 7 de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri.C. V-a. 594. Gustav – din 1945 inginer consilier la D. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. partea I-a.Of. M. decorat prin Decretul nr.J. a M.R. HINTZ. I. 593.R. 256 din 5 nov.R.

v. 15 din 19 ian. nr. p. 1949. M.597. Iancu (1905 Piatra Neamţ – 1979) – în 1948 numit administrator al societăţii de petrol naţionalizate “Steaua Română”. care îl şi menţionează ca evreu într-un dialog cu Emil Bodnăraş. Bihor)112 – din mai 1945 membru al comisiei mixte de cenzură a presei sub coordonarea ministrului Propagandei Naţionale. 5646. 602. partea I-a. 535. 220 din 24 sept. Eduard . 612. nr. M. 1719). 7491.Of. M. 151 din 5 iulie 1947. p. Simion .Of. HIRSCH.Of. HIRSCH. 12877).Of. 748). 1947.R. HOLBAN.Of. p. 1948. 1947. nr. Lazăr . 256 din 5 nov. nr. nr. HIRSCH. 1946.Of. Nicolae (n. 58 din 9 martie 1942. demis la 1 ian. partea I-a. 8660). 605. 1949.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. 256 din 5 nov. 4698). 1946. 12912. 5966). nr.Of. nr. p. nr. 601. 34 din 10 febr.în ian. nr. HODOŞ. 610. din partea Uniunii Populare Maghiare (19461948) (M. la Beiuş. Ladislau .până la 1 octombrie 1947 inspector general adjunct în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. ulterior în cadrul Ministerului Informaţiilor (1944-1946-1947-?)).Of. nr. HOLCZER.E. Leon .după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. 164 din 19 iulie 1948. 190 din 19 august 1947. HOLDICH. nr. 10092). p. M. partea I-a. partea I-a. ulterior promovat inspector (M. Ervin . 1948 (M. 1946 însărcinat cu conducerea Direcţiei Radio. 658). M. p.I. p. 1949. in dec. partea I-a. partea I-a. 158 din 12 iulie 1948. în iulie 1947 numit director la Economatul ministerului. 606. 1213). p. 607. nr. partea I-a. p. p. p. nr. Mendel . nr. Ludovic – ilegalist. 264 din 14 nov.Of. 5784). respectiv la Serviciul Control al Ministerului Industriilor. 599. 364 din 2 mai 1945). partea I-a. HORAŢIU. 19 din 23 ian. (M. p. nr. partea I-a. 77 . 290 din 14 dec. 644).deputat supleant de Arad. nr. 8460). 1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public.din 1947 controlor economic în cadrul D. Aron – din 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului.Of. 608. Iosif . 16 din 20 ian. partea I-a. 1947 a ministrului Justiţiei (v. p. la Direcţia Studii (M.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. partea I-a. apoi secretar general şi ministru adjunct al Ministerului Industriei Petrolului şi Industriei Cărbunelui (ulterior al Industriei Petrolului şi Industriei 112 Schimbare a numelui în baza deciziei nr. 16 din 20 ian.Of.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.Of. şi Solomovici 2003: 191-2). 122 din 28 mai 1948. nr. nr. Aurel . 609. din febr. în 19 iunie 1920. în subordinea Comisiei Aliate de Control (Decretul Lege nr.Of.S. 662). 611. p. 598. Grigore . partea I-a.S. Buzatu şi Cîrstea 2010:335 ş.u. p. HIRSCH.. 1189).Of. 222 din 29 sept.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.Of. p.G.Of. p. 9856). HOLINGER. HONIGSBERG. p. partea I-a. partea I-a. 1949. HOFER.numit membru al Consiliului (naţional) Superior al Tuberculozei de ministrul Sănătăţii în mai 1948 (v. M. 1947. 9856. p. 1947. din 1945 funcţionar în centrala Ministerului Informaţiilor.C. ca translator la Direcţia radio (M. Marcel . HOMOLKA. Moritz – din februarie 1949 contabil la Direcţia Centrală Industrială a Ceramicei şi 600.Of. HIŢIG. 35 din 11 febr. Materialelor de Construcţie din Ministerul Industriei (M. căruia în 1941 i se fixa domiciliu obligatoriu pentru propagandă comunistă şi tentativă de trecere în UR. HIRSCH. a M. partea I-a. 1947.din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor din cadrul Ministerului Industriei (M. 26 din 1 febr. nr.C. 89244 din 20 sept.Of. partea I-a. 1946.).Of. 1949 secretar general al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (în guvernele Petru Groza. partea I-a. HOCHMAN. HOLZER. M. p. partea I-a. (partea I B) nr.Of. partea I-a. 603. 604. 289 din 13 dec. 1949.

nr.R. 1949. respectiv în Birmania (ian. 5663). HOROVITZ. Chimice) (1951-1961). n.F. a M. Pangrate . a C.G.P. pp. 617. p. C. partea I-a.G. nr. în 1947 director adjunct al Direcţiei Întreţinere din cadrul D. 52 din 4 martie 1945. 1949. Ministerul Propagandei Naţionale. Marcu (n. nr.613. partea I-a.E.R. 32 din 8 febr. 87). p.I.B. Kuller 2008a: 443. 62/1955 (nr.C. 2300) HUCK. nr. 11362). 1027. 619..Of.până în febr.A. 364 din 2 mai 1945 (A. 122 din 31 mai 1947.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. partea I-a. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 1654-5). – mai 1964) (A. partea I-a. 1654-5). al P.G.E.C. 1949. Florin – până în februarie 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 3374). decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a.C.Of. Alfred – după război consilier în cadrul D.S.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. (A. 1945. HORODNICEANU.B. HOROVITZ.R. Dina . C. HUDESCU.P. partea I-a.Of. dosar 51/1952. Iosif . f. p.membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale instituite prin Decretul-Lege nr. HORODNICEANU. p.6).N. 78 . 8614).E.. p. 1964 cu Medalia Muncii.Of. D.Of.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. 627.C. Mihail – în martie 1945 delegat director la Arhivele Generale ale Ministerului Afacerilor Strîine (M. – în 1948 era şeful adjunct al Direcţiei Instalaţii din centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M.E. partea I-a. 10092). Marcu . din Ministerul Comunicaţiilor (M.I. Zor .R. partea I-a. iar apoi detaşată ca dactilografă şefă în cadrul Ambasadei R. 618. Clara – din ianuarie 1948 referentă în centrala M.A.. administrator de supraveghere la “Fier şi Tub” din Bucureşti (M.I. HOROVITZ) – în 1945 numit de C. H. 615. 87 din 13 apr. 9/1948: 6).C. pp. nr. HORVATH. (M. nr.R.A.. 621.a. dosare anexe.I.N.C. dos. 614.Of. 625. 32 din 8 febr. responsabil şi pentru Afghanistan şi Ceylon (19611963. ambasador în India..Of. nr..I. fd. 620. p. 1123). Alice .R. p. C. Teodor (ortografiat ocazional şi Theodor. I.A. HORNSTEIN. la Moscova (M. p. secţia economică. 71 din 27 martie 1945.Of. nr. nr.R.Of. 624. 52 din 4 martie 1945. 1947.C.P. 1948. nr. p. p. nr. 225 din 3 oct. 628. p.C. 626. Alfred – din iulie 1947 secretar de cancelarie la M.F. p. 4369. nr. Erica . nr. HOROVITZ. partea I-a.C. 111 din 17 mai 1947. partea I-a. Debora . nr.din 1947 controlor în cadrul D. 44). partea I-a.după război referentă în administraţia centrală a C.N. apoi transferat şi încadrat cu grad de asistent la catedra de marxism -leninism a I. inv. partea I-a. 2723. 4968). partea I-a.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. 152 din 7 iulie 1947.I. 20 din 23 ian. 1946. nr. HORODNICEANU. fd. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. Corobca 2008: 15. respectiv 1964).-C. din Ministerul Comunicaţiilor (M.F.. 1949 şefă de secţie la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1947.E. HÖNIG. respectiv Huc) – funcţionar la Direcţia Cabinet ministru în centrala M. şi membru al organizaţiei de partid din cadrul ministerului (1947-1950). HORNSTEIN. nr.Of. 623. 1123). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 477). 803 din 21 dec.Of. partea I-a. p. HUBERT.I.R.Of. HORODNICEANU. detaşat practic imediat ca şef de birou la Legaţia României de la Bruxelles.P. 131 din 8 iunie 1948. 299 din 29 dec. partea I-a.F. 264 din 14 nov. (M. Cancelaria.R.Of. Cajal & Kuller 2004.B. 76 din 31 martie 1948.Of.Of. 16 din 20 ian. 622. B. M. HORODNICEANU.G.A. HUBERT.G. fond C. M. al P. 616. p. 663). nr. 3913).Of.S. p. partea I-a. . nr.B.

6292).). ilegalist. a fost socrul scriitorului româno-francez Alain (n. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. 10173). Odorhei. emigrat în Suedia în 1980. p. partea I-a.A. 18. căsătorit cu Bella (n.S.S. M. pentru un timp membru al C. ministru adjunct de Finanţe şi director general adjunct al Administraţiei Livrărilor din minister între 1948 şi 1952 (secundul lui Vasile Luca). Maramureş)113 – evreu maghiarofon.C. Orhei – 17.XII. 1949.C.din februarie 1949 şef de birou tehnic la Direcţia Centrală de Aprovizionare şi Repartiţie din Ministerul Industriei (M. Tismăneanu 2005: 97. 645). Adrian .originar din Ciudaciu Mare.I. apoi directorul general al Comitetului de Stat pentru Construcţii. reangajat consilier la Camera de Comerţ a R. 95 din 22 aprilie 1948. 266 din 17 nov. Sandu . B. 157 din 4 mai 1971. 1134).Of. 638.Of. 1947. Alexandru (n. p. prin Decretul nr.C.R.. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p. iar apoi. partea I-a. graţiat. dosar nr. Ernö.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/I/I%2001.C.1902 – 8. IACOB. 2107). după război director general în Ministerul Construcţiilor (până în 1952). al P. inv..M.C. a III-a. v. p.P. din 1947 funcţionar în M. Ştefan – în 1949 instructor în cadrul sectorului Propagandă din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. B.I. IACOB.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 632. eliberat (din penitenciarul Aiud) şi reabilitat în 1964.17. IACOB. Solomovici 2004: 582).1906.I. 634. condamnat la 20 ani închisoare.S. 175 din 31 iulie 1948. 1949. fond C. Arhitectură şi Sistematizare (C.. nr. p.R. din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. al P. 225. 635. Farkas). 7 din 23.R. fiul medicului de Securitate Herşcovici. 1949. Andrei (26.M. iar în paralel. Cancelaria. 3707. IACOBOVICI. dosar 51/1952. membru de partid din 1930 (în atenţia Siguranţei în 1941). III-a în 1971 (Decret nr. nr.C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. F.Of..până în februarie 1949 inspector în cadrul Direcţiei Arte Plastice a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.629. arestat în 1952 (aidoma soţiei Magdalena (n. partea I-a.C.d. condamnat la 3 ani închisoare 630.125.N.Of.” clasa a III-a. Magdalena .I. ff. şi Levy 2002: 206. fost ilegalist (chiar prim-secretar al P. al P.E. Rabinsohn).C. 32 din 8 febr. 113 V. partea I-a. dosar nr. nr. 15 din 19 ian. fiul lui Francisc şi Rozalia) (n.IX. şi membru al organizaţiei de partid din cadrul ministerului. FEUERŞTEIN) –ilegalist din “vechea gardă”.1979) .A. Herşcovici) Paruit. din 1949. Ruxandra . care a încercat să se sinucidă în timpul detenţiei).1978).1979 România) – de meserie zugrav. sora Anei Pauker. 115-6 şi 118-21). Asuajul de Sus.N. 34 din 10 febr.R. 79 . 637. instructor la şcoala de partid (A. jud. Şandor JAKAB. Adam (n. IACOBEANU. după alte surse Jenö. 157 din 4 mai 1971) şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. IACOB. 51/1949. (A. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.III-a.I.C.VI.A.. Cluj (1944-1947).C.. partea I-a.R. fond C.1913. 1190).php. Eugen (n. al P. nr.F.” Bucureşti. 631. JAKOBOVICS) (10. decorat prin decretul nr. între 1934 şi 1936).Of. decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” clasa a II-a.I. IACOB.C.Of. p. nr. apoi prim-secretar al Comitetului Regonal P. partea I-a.%20Ia(e)nici%20-%20Ikrich/Iacob%20Alexandru%20F/index.C.R. nr. în 1940. secretarul organizaţiei comuniste din Ardealul de Nord (1941-1944). zis “Sanyi”. fond 495 (“România”). 636.R. 633. Gaston – în 1947 numit de ministrul Industriei şi Comerţului administrator de supraveghere la “S. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei (M. IACOBOVICI. după război secretar al Consiliului de experţi ai Sindicatului din oraşul Cluj. eliberat în 1943. secţia Propagandă şi Agitaţie.R. IACOBOVICI. (Decret nr. IACOB. fişa matricolă penală la m http://86.

în Forţele Armate (M.M.C. p. partea I-a. p. (în 1949).R.C. ulterior detaşată la ambasada R. 1123).Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.III.-col medic. IMBERG. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p. IANKOLOVITS. p. 1947. 120 din 26 mai 1948. IANCU.G. Paul (n.G. Moscu – în 1948 instructor al C. nr.Of. partea I-a.-col.R.B. 52 din 4 martie 1945.E. ulterior ofiţer activ cu diverse funcţii în cadrul M. 52 din 4 martie 1945. 111 din 17 mai 1947.Of. 41).Of.Of.R. 647.III-a. IZSAK) – consilier superior în M.E.P. nr. 652. profesor universitar cu doctorat la Moscova. 123/1948.Of. f. IEREMIA. ca lt. nr. 649. partea I-a.N.din februarie 1949 şef secţie în cadrul D.I. IANCU. partea I-a. IAGER. IANCOVICI.C. membru al grupului de evrei care a jefuit maşina Băncii de Stat a R. A. (Friedberg-Vălureanu 2004. nr. Herman . nr. Ioanid [v. p. Mendel . Nastasă şi Varga 2003b: 580. 587.C.până în febr. 2008. inv. pp.. Saul .N. C.R.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Gheorghe . Leopold – la sfârşitul anilor ’40 inspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M.P.Of.I. în anii ’50 (nr.G. 37 din 14 febr. IJACU.C. executat la 18 februarie 1960 (Solomovici 80 .II.E. IOANID. 641. aflat în Palestina în 1943-1944 cu legături cu spionajul britanic.N. (1947-1950). 640. f.R. 586. 5784). fond 495 (“România”)...1960 Jilava) – inginer energetician. fiul lui David şi Paulina)) (24.18. IEŞANU. nr.I.1990 Bucureşti) – ilegalist. 4611). I. partea I-a. Adalbert .R. dosar nr. fd. ulterior activist al partidului. nr.din 1947 inspector în cadrul D. 9763). 654. p.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 648.P. p. fost medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze (1939-1945.C.N. 19 din 23 ian. partea I-a.A. 32. 804 din 21 dec. 536). 1947. 644). 650. la 28 iulie 1959. partea I-a. 1947. 653.Of. fratele lt. Iancu . 225. 1949. nr. Al.Of.Of.15. nr. 2010). David (1910 .în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 1964. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Septimiu (n.V. de la Ankara (M. 275 din 27 nov. p.1923 Brăila . partea I-a. 1267). Industriei (M. C. a M.P. ulterior angajat la Editura Enciclopedică.în martie 1945 reîncadrat în D. 643. 158 din 12 iulie 1948.Ap. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. Anitta – din ianuarie 1948 şefă de serviciu în centrala M.. M.639. C. Mihail – în 1947 şef de secţie la Direcţia Silozuri a Ministerului Lucrărilor Publice (M. nr. secţia Organizatorică.I. IAMPOLSCHI. Silviu . 645. al U.funcţionar în cadrul Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. la momentul arestării şef de catedră la Academia Tehnică Militară din Bucureşti. partea I-a. IANOVICI.C. 1948. dosar 5/1952). 10496. 642.în martie 1945 reîncadrat la D. (M.R (v. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Paul LEIBOVICI. 3909). IANCEVICI. 111 din 17 mai 1947. 646. dosar nr. 1654-5). apoi în Myanmar/Birmania (19451948).S. dosar de cadre la Secţia Relaţii Externe a C. repatriat. C. partea I-a. infra]. colonel dr. M.Of.R. 1940). 253 din 1 nov. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of.A. S. IANCOVICI. pp. a Pielăriei a Ministerului 644. 11). p. apoi încadrat cu grad de asistent la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (1950-1952) (Andreescu. IANCU.R.F. IOANID. 8598. nr. 1949. partea I-a. inv. Heinrich . Herman . partea I-a.Of. 1949. partea I-a. 1654-5). în 1947 încadrat prin decret regal. p.F. nr. 32 din 8 febr. al P. 219 din 23 sept.C. p. 651.C.a. nr. 15 din 19 ian. pentru merite antifasciste. nr. decorat în 1961 cu Medalia Muncii. p. al P. alături de Bucur Clejan-Kranzdorf).E. 3908). A. O.

Of. L. partea I-a.A. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R.C. 643) IROSCH. IOSEPOVICI. nr. al P. membru în Consiliul de îndrumare a Teatrului Poporului (1946-1948). 1945. 253 din 1 nov. partea Ia.php. 5786). 1949. Carol – la sfârşitul anilor ‘40 director adjunct al Direcţiei Timbru şi Cifră de Afaceri a Ministerului Finanţelor (M.782/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. p.R. inv. soţia sa.Of. 663). cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. partea I-a. p. 5/1. p. 255 din 7 nov. 211 din 11 sept. (dosare anexe u. Goma 2005: 4. funcţionar superior la Oficiul Industrial al / Centrala Industrială a Bumbacului. Alice . 1948. nr.R. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat.. fost voluntar în războiul civil din Spania.M.VII. Leon BRAUCHFELD) (25.).E. nr. autor al lucrărilor procomuniste Filimon Sârbu: am murit pentru ca ţara mea să trăiască (1946).36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/I/Ioanid%20Alexandru/index. nr.R. nr. iar în 1978 (consecutiv pensionării) cu ordinul “Steaua R.Of. pentru merite antifasciste.C. Într-o noapte la Madrid (1955). Zoltan IOSEPOVICI) (19. Berindei. nr. (dosare anexe. 24 din 30 ian. p. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi detaşat în teritoriu în judeţul Putna (M. 189/1952.după război controlor în cadrul D. 658. 9763).a. n. 656. 662. partea I-a. 225. respectiv ambasador (promovat ministru plenipotenţiar) la alte reprezentanţe diplomatice ale României.S. la începutul anilor ’70 întors în centrala M. IOSUV. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. fond 495 (“România”). 7353). 1948. 661. al P.) în Forţele Armate (M. Kuller 2008a: 443.E.C.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. cadru didactic şi director al Şcolii de Literatură “Mihai Eminescu” din Bucureşti (1952-1956).C. 81 . 77/1952. etc. Kuller 2010: 190 şi Solomovici 2003: 88). 659.Of. IOSIF. pe postul de director adjunct al Direcţiei de Informaţii (de presă. Steinhardt 2005: 411115. Cifrul (1948). p. partea I-a.” clasa a II-a. Carola.C. fişă de cadre la secţia Economică a C. nr. respectiv publicarea solicitării în M. inv. nr.R. 660. IRESCU.17.Of. vezi dosarul nr. partea I-a. (1948-1952).M.R. de profesie medic. director general adjunct la Societatea Română de Radiodifuziune (1945-1946). Zaharia (n. 9828.XII. 527).G. inv 69). a decedat în iulie 2006 (92 ani). 803 din 21 dec. David . 249/1952 şi nr. 115 Steinhardt îşi aminteşte eronat prenumele nativ ca fiind Leopold (2005: 377). inv. Inului şi Cânepei.n. 1715). apoi pensionat.1907 – 26. nr. nr. IOSEF. apoi director în centrala Ministerului Industriei şi Comeţului. prozator. Paula . 1964 cu Medalia Muncii 114 Pentru schimbarea numelui. Frieda . p. director al Direcţiei Literare în cadrul Ministerului Artelor (1946-1948).Of. apoi însărcinat cu afaceri la Roma.” clasa a V-a. 205 din 4 sept..125. director de departament în centrala M. nr.din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului (M. 1947.P. IOANIŢIU. p. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. IRIMESCU. Dobrincu şi Goşu 2009: 2001)114. 7517.P.655. p. partea I -a.Of.1982) – ilegalist (membru departid din 1938) şi kominternist (INCOMKA.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.R. 738. după război director al Operei Naţionale din Bucureşti (cf. 15 din 19 ian.Of. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (1945-1948). al P. Susana . Vezi şi fişa matricolă penală la http://86. M.1971) – membru de partid din 1945.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.A. 158 din 12 iulie 1948. 517. nr. 77/1952.E. în 1947 încadrat prin decret regal. Petre (n. dosar nr. nr. 1948. 1949. nr. ca maior medic (r. 657. 2005 şi 2001II: 111. a M. 16 din 20 ian.IV. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. (dosar 46/1955.III.C.I.1905 – 9. dosar J/45 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a.

E. p.din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. Marcus – în anii ’50-’60 funcţionar la Direcţia Centrală de Statistică de pe lângă Consiliul 664.G.C. nr.C.după război în cadrul Direcţiei Generale Ape din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. nr. 662).U.Of. 669. p. 673. şi autor al unor articole la Unirea (’40-’50).I.Of. partea I-a. partea I-a.C. nr.G. partea I-a. nr.din 1947 controlor în cadrul D. 671. din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 803 din 21 dec. 680. JACOBSOHN.Of. 3002). Laszlo) (n.Of. 674. p. 738). ISAK. 24 din 30 ian. 675.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 1949.E.Of. Emil – după război funcţionar la Direcţia Taxe de Consumaţii a Ministerului Finanţelor (M. iar în paralel profesor de ştiinţe sociale în Bucureşti.R. p. de Miniştri (Trebici 2011). 672. p.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de secţie în D. 678. al P.membru al Forumului Democrat Patriotic după război. 16 din 20 ian. în anii (dosare anexe.C. 8971). KAHAN.C..E. partea I-a. (M. 676.I. nr. Felix .Of. Sigfried . partea I-a. p.originară din Bârlad. p. partea I-a.C.C.I.Of. de formaţie farmacistă.Of. 640) ISCOVICI.Of. JUSTER. partea I-a. 737.din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. 1948. IŢICOVICI. 5687).C. 229 din 4 oct. 191 din 20 august 1947. u. a M. KAHANE.Of.R.Of. 190 din 18 aug. p.663. KAHANE. 1948. nr. pp. IZSAK. 219 din 23 sept. Dasia . 6753). 8598). 677.C. Elena . 1949. Gustav – în 1948 era şef de serviciu administrativ în centrala Ministerului Comerţului (M. 15 din 19 ian. 1654-5) 82 . JAK. Iancu .membru de partid din 1930 (dosar J/98 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr. 670. Emeric . nr. 7950). partea I-a.D. p.C. p. a M. nr. 25/1954). 159 din 13 iulie 1948. partea I-a. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi transferat în centrala Ministerului Industriilor (M. partea I-a. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. funcţionar la D. ISRAILITEANU. a M. partea I-a. Dorina . de Celuloză. nr. 668. Oscar . nr.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. p.S.C.I.. KAHANE. 200 din 1 sept. al C.C.C. co-autor al studiului D. partea I-a.în 1949 era referentă în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M.G.Of.R. KAISERMAN. p. 1947.din 1948 şefă adjunctă de birou la D. 1948. M. Dezvoltarea industrială a Republicii Populare Române.G.E. nr. 1964 cu Medalia Muncii. p. M. Sandu . de pe lângă Consiliul de Miniştri până în anii ’70 şi autor ocazional la revista Probleme economice.Of. 679. (M. C.E.Of. 52 din 4 martie 1945.a. 5830).I. secretar general al Biroului C. 154 din 7 iulie 1948.Of. Raul . 76 din 30 martie 1946. nr. partea I-a. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr. 1654-5) ISZAK. 1947. p.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.după război controlor în cadrul D. 645). 666. nr. ISAC.P. nr. 662). 15 din 19 ian.S.Of. 25 mai 1911) . partea I-a. JEZOVITZ. partea I-a. Mendel . 52 din 4 martie 1945. partea I-a. partea I-a. nr. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. nr.G. Paul (originar din Drăgăşani (!)) . 1947.în 1947 era controlor în cadrul D.E.Of.M.F. publicat în 1964. KALLAI. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. JUSTER. 1949. a M. 7537).C. 667. (M. 112 din 17 mai 1948. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 16 din 20 ian. 665.G. Vasile (n. A. 24 din 30 ian. Irina .C. a M. 4384. pp.după război controlor în cadrul D. Jean . p. 1949. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M.I.

nr. p. partea I-a. M. 277 din 29 nov. decorat cu Medalia Muncii prin Decret ul Consiliului de Stat al R.E. în 1947 în contenciosul M. p.R.Of. după război membru de partid.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. KAUFMAN. în sept. pedeapsa expirând la 22 decembrie 1943 (A.S.G. partea I-a. 1065. 1966). 1948 controloare în cadrul D. 1964. nr. 45 din 24 febr. p. 16 din 20 ian. 1949. apoi al Ministerului Sănătăţii (M.N. p. 694.procuroare.Of. 684. 28 din 3 febr..după război funcţionar înalt la Oficiul Industrial al Bumbacului. p. p.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. KAUFMAN.C. nr. 1949. 204 din 5 sept. nr. p. nr. p.E.Of. 690. Mihai . 7537). Ern(e)st-Samuel . până în ianuarie 1948.I.Of.G.Of. p. KATZ. 1439). partea I-a. Mauriciu . 6473). nr. a M. (M.Of. Soly (1931-1999) – inginer. etc. fond 495 (“România”). (M. 692.I. în iulie 1945 numită membru al Consiliului de Avocaţi al Ministerului Justiţiei (M. 7817). KATZ. nr.în 1947 era inspector general adjunct în cadrul D. Bella (7. 1947. p. iar din iunie 1948 membru al Contenciosului Ministerului Comunicaţiilor (M. 689.I.R. 804 din 21 dec. nr. KELL.Of.din 1947 controlor în cadrul D.C. 737. p. partea I-a. KATZ. 6781). KAMIL. numit şi reconfirmat succesiv ca membru al Consiliului General al Asigurărilor Sociale de Stat (dec. partea I-a. KAPPEL.C. KAUFMAN. Leib .P. nr. 686. p. partea I-a. 1626). B. nr. a M. 804 din 21 dec. a M. Ilie (n. 661) KANNER. Silvia Ecaterina – din febr.S.Of. 687. nr. 127 din 3 iunie 1948. 191 din 20 august 1947.G. partea I-a.G. 7491). KAMENITZER. Marcel . 289 din 13 dec.?).Of. M. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. 1948. partea I-a.C. membru de partid după război.E.Of.G.P. nr. 619). p. apoi în Centrala Industrială omoloagă a Ministerului Industriei (M. S. 685.. nr. ulterior funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. condamnat la 10 ani şi 6 luni închisoare corecţională pentru activitate comunistă.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.Of. 1947. KELLER.C. partea a 2-a. 1949. KATZ. p. 655). 1949. Ministerului Energiei Electrice.I. M. p.P. partea I-a. M.Of.C. 1947. nr. 169 din 28 iulie 1945. KEISS. p. 30 din 5 febr. 297-8).R.C. p. 173 din 31 iulie 1947.C. 4847). partea I-a. nr. partea I-a.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D.G. p. nr. (M. 10558). ulterior transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriei (M.E. 1944. Ernest .I. 24 din 30 ian. partea I-a.Of. 1944 – 1949 . a M.A. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1964. 190 din 19 august 1947. KAPPEL. ff. nr. 688. într-o perioadă şeful serviciului producţie la Trustul de Construcţii Hidroenergetice. 276 din 28 nov. partea I-a. nr.din 1949 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. 1949. 8073).R. Matilda . decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1035). nr. 1948. funcţionar timp de decenii în cadrul 682.C. (M.E. Inului şi Cânepei. (M. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor înt re deţinuţii evrei din penitenciarul Caransebeş. partea I-a. (M.C. inv. partea I-a. Iţic) – ilegalist. 691. 972 din 8 dec. partea I-a. 15 din 19 ian. KATZ. 1964. 696.1981) . 693.C. nr. A. 641). Jean – după război. 256 din 5 nov.E. Victor . 804 din 21 dec. controlor în cadrul D. 9857. Max – din ianuarie 1949 şeful Serviciului Bunuri la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 225.C. 1949.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.Of. 683.Of.I. Marcel . a M.XI.1904 – 31. dosar nr. nr. nr. a M.S.Of. 282 din 5 dec.Of. 16 din 20 ian. nr.C. 1947. M. pp. partea I-a. nr.681.C. 1947.I. partea I-a. p.I. partea I-a.Of. 126 din 6 iunie 1947. 14 din 18 ian.Of. 4534. 775. 59. 695.vol.Of. 83 . Mella .din 1947 controlor în cadrul D. A. 10533). decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.

127 din 3 iunie 1948.VI. 107 din 15 mai 1945. fond Comitetul judeţean Bihor al P. 256 din 4 nov. 1654-5) KESLER. KOHN116) (n. 1947..Of. M. Ianoş Mozes KESSLER) (25. Ionel (n. 1964 cu Medalia Muncii.G. f. al P.Of. în mai 1945 transferată în aceeaşi funcţie la Ministerul Propagandei (M.Of. Bihor) – deputat M. în 1945 numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili (M. 4848).E. KENDI. după război avocat public în judeţul Braşov.Of. în octombrie 1945 însărcinat inspector general administrativ al judeţului Suceava.C. 704. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. partea I-a. KENDLER. 705. p. [ea fiind] condiţia dezvoltării democraţiei socialiste şi a naşterii noilor relaţii sociale” şi că “întărirea şi dezvoltarea proprietăţii socialiste înseamnă întărirea puterii oamenilor muncii şi grăbirea lichidării oricărei exploatări”. partea I-a.VI. KESSLER. decizia nr. 1945. nr.I. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . p. 109. nr. p. partea I-a.. în anii ’50-’70 consilier juridic în centrala aceluiaşi minister şi autor la revista Justiţia nouă (ulterior Revista română de drept). ilegalist. ? – participant la şedinţa din 13 iunie 1952 a plenarei organizaţiei de partid din M. Ştefan (n.1903 – 25. 2103). KIRMAYER. 225./Kuller 2008a: 445. Ionaş (n. C. apud Ţârău 2002: 180).F.Of. 1946. dosar nr.G. Focşani) – avocat. emigrat în Israel (?) (inclus în C.C. Marcel – ilegalist. p.M. KESLER. 1904. Iulius . 242/1948.. (M.1980) – ilegalist.E. inv.Of. p. 956. nr.E. 749). din 1948 membru al Contenciosului Ministerului Finanţelor (M. Paul . partea I-a..Of. fiul lui Herman şi Sofia) (n. nr. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.S.după război controlor în cadrul D.S. pp. nr. 3870). 1946 în M. decorat în 1964. partea I-a. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M.C. nr. nr. p. 110 din 16 mai 1947.A. C.R. partea I-a.N. 2038). partea I-a.P. KERY. dosar nr 51/1952). Aladar .N. Iulius (n. 706. în care.R.I. M. dosar nr. 698.697. 157 din 4 mai 1971). 737). 24 din 30 ian. nr.I. partea I-a. 65 din 19 martie 1947. partea I-a. de Bihor din 699. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. (1946-1948) (M.254 din 30 oct.R. p. Ileana – deputată supleantă de Cluj.A. p. a M. KERNER. partea P. o lună mai târziu transferat ca inspector general administrativ în centrala M.C.” din nr.R. nr.IV. în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. Cajal & Kuller 2004). KIRMAIER. nr. 1946.Of.BH.1909 Diosig. 701. ulterior consilier la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri. 703.J. 5849. p. incinerat. în iunie 1948 numit membru al Contenciosului Ministerului Justiţiei (M. partea I-a. 700.-D.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. apoi încadrat în contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (1947-1948). Tauba – după august 1944 angajată ca translatoare interpretă-şefă în centrala Ministerului Finanţelor.I. 11646.C. 1948. secţia Cancelarie. 4848).. INCOMKA. pe lista U. 127 din 3 iunie 1948.D. 29. nr. membru de partid din 1923 (dosar K/52 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a. 84 . nr.A. în cadrul căreia cerceta posibilele “devieri” “de dreapta” (A.43. 3908).N. fd.E. 3/1960 de pildă. partea I-a. KIMELL. fond 495 (“România”). 116 V. 160 din 14 iulie 1948.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier la D. 8460).C. p.Of. după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M.Of. 222 din 29 sept. p.. Galaţi) – de formaţie zugrav.P.Of. 707. nr. 702. enunţa că “proprietatea socialistă stă la temelia regimului nostru democrat popular. 26 din 1 febr.. 803 din 21 dec. 52 din 4 martie 1945. / Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (A. KIRSCHEN. KELLNER. 33 din 10 febr. în articolul “Răspunderea materială a gestionarilor.

E. KLEIN.I. autor de articole propagandistice în publicaţiile Lupta de clasă şi Osztályharc. KLANG. apoi funcţionar în cadrul Oficiului Industrial al Lemnului.Of. KLEIN. apoi la U. 202 din 3 sept. KLAIN. 1949.C. 7151) KLEIN. 16 din 20 ian. Iosef – în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Muncii. nr. 1948. 1948. KLEPER. 719. Dobrincu şi Goşu 2009: 110). nr. C. p.G. Eugen – după război iniţial funcţionar în cntrala Confederaţiei Generale a Muncii. a M. (1959 -1962.C. nr. partea I-a. 712. Moru – în 1948 angajat în centrala Ministerului de Finanţe. 718. 7951).din 1947 inspector în cadrul D. Beno – din 1945 şef de birou tehnic la D. 1947. p. al. 31 din 7 febr. partea I-a. partea I-a. vezi Andreescu.Of. p. decorat în 1971 cu ordinul “23 August” cls. 7347). 126 din 6 iunie 1947. Ladislau . 183 din 14 aug. partea I-a. după naţionalizare. LEOPOLD .C. 1945. între 1940 şi 1941 conducătorul secretariatului regional al Partidului Comunist Maghiar din Ardealul de Nord. p.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. până în febr. şi Berindei. partea I-a. Alexandru . (M. Riza – după război consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. KLEIN. nr. KLAIRMAN. 720. 52 din 4 martie 1945. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. partea I-a. decorat prin Decretul nr. nr. M. 85 . nr. partea I-a. nr. 714. Cluj) – ilegalist (iniţial în reţeaua “Ajutorul Roşu”. socrul lui Gheorghe Adorian. 52 din 4 martie 1945. 1947. Symondi – evreu maghiarofon. 8937). Mese . partea I-a.C. Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. a M. 205 din 4 sept.C.G. partea I-a.C. 190 din 17 august 1946. (v. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. la Direcţia Bunuri (M.R. p. 16 din 20 ian.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.Of.B. partea I-a.d. partea I-a. 1948. 204 din 5 sept. 721. p.G. KLEIN. p. 200 din 1 sept.C. a IIIa (v. din 1945 şeful comitetului judeţean Cluj al P.F. în 1948 membru în activul central şi în Biroul Secţiei Administrative Centrale a C.Of. avocat la Baroul Cluj. nr. (M. este numit de ministrul Industriei contabil-şef al fabricii de in şi cânepă “Trainica” din Brăneşti.R.1891 . nr. M. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale (M. 15 din 19 ian. posibilă identitate cu omonimul care în 1948. Odon – activist la Comitetul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor. p. 8072).din 1947 controlor în cadrul D. 1949.Of. 710. KLEINER. Herman .). KLEIN.Of. 37 din 14 febr.R..Of. 711.Of. 715. perioadă în care a fost şeful catedrei de economie plitică).în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. Sergiu . 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 723. KLEIN.G.B. p.C. Hillel (26. 1949.E.Of. KIVOVICI. partea I-a.708. profesor universitar de economie politică la Universitatea “Bolyai” (din 1946 până la unificarea din 1959). 4534. (M. 662). 213 din 14 sept. partea I-a. autor al unor multiple studii elogioase la adresa marxismului (pentru autobiografia sa înaintată partidului. Haşi . 1948. când demisionează (M.din februarie 1948 controlor în cadrul D. p. Dâmboviţa Bucureşti (M. p. partea I-a.G. M. KOHN. nr. partea I-a.Of. nr. KOFFLER.Of. 662). pp.C. a 709. a III-a. din 1936 membru al secretariatului teritorial Ardeal al P. 713.R. pp.Of.T. I. a M.I.I. 5966) KLAR.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.Of.F.1972. . 1654-5).Of. nr. 1947.Of. pp. 164 din 19 iulie 1948. 717. 643). 1033). 1948. U. şi Kuller 2008a: 226). nr. 8007).Of.E. p. între 1941 şi 1945 deportat în mai multe lagăre de muncă forţată pentru activităţi comuniste. Nastasă şi Varga 2003a: 113-120). nr.C. nr. 1263. nr. p. partea I-a. 7589). C.VI. 716. M. 1654-5). 722.

partea I-a. dosar 51/1949.activist al secţiei Relaţii Externe a C.724.Of.N. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul nr. KONERTH. partea I-a. 26 din 1 febr. când acorda un interviu unui website evreiesc (Kornis 2009: 213-38.bjt2006. Geza (n.. în sept. partea I-a.Of. apoi funcţionar în centrala Ministerul Comerţului Exterior (1948-1973). 356). 16 din 20 ian. p. 23. nr. Carol (uneori ortografiat românizat “Conert”) – după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. p.C. p. KÖRNER. KRAKAUER. KORN. 1949.menţionată la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 1946. KRAID. nr.S.R. nr. 86 . 753). probabilă identitate cu “”Iszak Eugen”. p. 732. 729. Omar Hayssam.S. 1964. etc. 1948.C. Eugen (n. 270 din 21 nov.R. KONDOR.Of.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. nr. (A.din 1948 şef de secţie în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.C. al P. C.I. condamnat la 4 ani închisoare pentru activitate comunistă. după război stabilit la Bucureşti. Evy – din nov. (1946-1948) (M.Of.). Bucureşti (M. partea I-a. 297-8). în prima jumătate a anilor ’50 (fd. 1944 (A. 59. partea I-a. p.P. 1948. în timpul războiului deportat în lagărul de muncă pentru evrei comunişti de la Vapniarka (înregistrat ca vopsitor sub numele Gheza Corniş”). 1949. p.e.M.N. fraţii Cămătaru. deputat de Satu Mare în Marea Adunare Naţională.Of. 737. KORN. conducător tehnic al Tabăcăriei Naţionale.R. Paula . 1947. unde a ocupat funcţia de şef adjunct de serviciu. ff. Charlota – profesoară de limba franceză.1917. 20. Iosub – din 1948 referent tehnic în centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M.C. fd. 3705). 733. Emil – în 1946 acuzator public pe lângă Tribunalul Poporului (M. p. nr.VII. 1889-1956. 423 din 15 iul. tatăl avocatei Alice Drăghici (avocatul apărării în dosarele Brădişteanu. 16 din 20 ian.R – secţia Propagandă şi Agitaţie. apoi a Artelor şi Informaţiilor (M. al P.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.P. Heinrich – în a doua jumătate a anilor ‘40 inspector administrativ în cadrul Direcţiei Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.I. nr. nr. originar din Timişoara) – ilegalist. KORNIS.Of.S. 1946. emigrat în Israel în 1973 şi stabilit definitiv în Germania în 1974.Of. 1033).html. 124 din 31 mai 1948. p. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Caransebeş. ales pe lista U.S. 804 din 21 dec. 728. KOVACS. 734. din 1948. KORN. Nahman . 725. 3231.Of. partea I-a.M.. KRAID. al P. inv.I. 31 din 7 febr. I. 731. KOLISCHER. partea I-a. membru de partid cu stagiul acordat din 1939. 115-21). KOPPEL. 727. 8461). 222 din 29 sept. 1963. A. 95 din 22 aprilie 1948. 738. p. partea I-a.vol. I. după naţionalizare. pedeapsa expirând la 2 dec. 117 Vezi şi o scurtă biografie la adresa http://www.J. 736. nr. 662).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 12086). P.S. 661). 4735). 1946 secretară de presă (i.M. iniţial numit de către ministrul Industriei şi Comerţului administrator unic la întreprinderile “Carpatia”. KOHN. IZSAK. Harry (1926 – 2007 Bucureşti) (uneori transcris şi în forma românizată 726. partea I-a.A. KORNER. Ghedeon – evreu maghiarofon. Waldemar . în ultimii ani ai carierei procuror la Parchetul de pe lângă C.C. cenzor) în centrala Ministerului Informaţiilor.Of. 152 din 5 iulie 1948.org/GK00. 730. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a. 16 din 18 ian.C. 1946. Oscar . nr. nr. partea I-a.1911) . p.Of. nr. Carol .P. 735. nr. Clej 2010)117. ff. “Colişer”) – procuror comunist timp de decenii. dosar secţia Relaţii Externe nr. 11-1954). în 1949 instructoare în cadrul sectorului Edituri al secţiei Propagandă şi Agitaţie al C. 205 din 4 sept.Of. nr. 7340). “Solin” şi “Runa” (M. inv.

I. 747. partea I-a.A. nr. ulterior profesor de neurologie la I. p.B. Emeric .D. 282 din 5 dec. 1048. a M.C. a M. nr.Of. 740. nr. 534. JOIL. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls..Of. nr.Of. 741. ulterior publicist şi mai ales traducător (menţionat şi în Pienescu 2008: 154). Moise – în august 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. 190 din 19 august 1947. Inului şi Cânepei din cadrul Ministerului Industriei (M. 748. partea I-a. p. partea I-a. 7817). M.I. 1949. 746. p. în anii ’50-’60 redactor principal la Editura Politică.după război referent în administraţia centrală a C. partea I-a. 7895. Relaţii Externe (nr.. 287 din 14 dec.N. nr. p. partea I-a.L. Raul (pseudonim publicistic ocazional: “Raul Iulian”) (n. al P. nr. partea I-a. 1213).S. partea I-a.Of.P. 1945. partea I-a. 646. Carol .E. KRASNER. 4533.C.Of. al Oficiului industrial de Bumbac (apoi de Bumbac. 751. Arthur – activist de partid cu fişă de cadre la secţiile C. (?) KUBITZ. partea I-a. 752.C. 9855). 658).în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. Andrei – în 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri administrator delegat. nr.Of.Of.G.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. partea a 2-a. JOIL. nr.C. în anii ’50 în conducerea E.S. dosar 139/1955) şi Administrativ-Politică (nr.I. 131 din 8 iunie 1948. partea I-a. Max . KREINDLER. p. nr. p. 1947. partea I-a.V.secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice din 1947 (M. p.din 1947 controlor în cadrul D. din 1949 consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M.C. partea I-a. 176 din 2 august 1948. 200 din 1 sept.. 1947. LACHNER. ulterior director al Centralei Industriale a Bumbacului (1948-1949). nr. dosar 68/1955). nr. 745. Poligrafiei şi Difuzării Cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri. partea I-a. inv. inv. supra). p. (M. Iaşi) – fost poet suprarealist în perioada interbelică. 16 din 20 ian. M. M. 7950).din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Bumbacului. KUHN. Artur (15. KREMER.Of.. 256 din 5 nov. Fany – soţia lui Raul Joil (v. I.F.Of. 1948.1988. Isidor . p. patea I-a. 87 . nr. inv. 750.A.C. 645). din 1948 membru titular al Academiei R. 5663. 4255. (M. 742. Maier – inspector la Comitetul de Stat pentru Preţuri. 729 din 24 octombrie 1969. 184 din 11 august 1948. M.Of. 1947. nr. p.Of. 100. KRON. 159. p. LAKSER. 256 din 5 nov. 1948.R. 10245)..1900 – 28. 119 din 28 mai 1947. KUHNER. partea I-a. Bucureşti) – medic neurolog. 1949.G. nr. dosar 68/1955). 25. 1949. 15 din 19 ian. partea I-a. 100. p. 10909. p. la secţiile Propagandă şi Agitaţie (nr. la Direcţia I. 4696).M. M. nr. D. 35 din 11 febr. M.Of. p. în 1948 înalt funcţionar în cadrul Ministerului Sănătăţii şi preşedinte al comisiei de editură din cadrul Direcţiei Studii a Ministerului Sănătăţii (Bărbulescu et al. p.C.Of. Bucureşti (1948-1970) şi medic curant la spitalul Colentina. 19 din 23 ian. 226 din 29 sept. confundat în mod posibil cu: KREINDLER.C. In şi Cânepă). nr.Of.. inv. 15 din 19 ian. dosar 10/1954) şi Administrativ-Politică (nr.R. 749.I.739.E. I.D.Of.Of. partea I-a. KREINDLER. 2009: 162). decorat prin Decretul nr. M. cu fişa sa de cadre prezentă în fondul C. p. p. Emanoil .Of. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. M. cu atribuţii de control. nr. partea I-a. 743. a IV-a. după război activist de partid.V. 268 din 19 nov.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. 7491).Of.E. 1949. 6313.C. M. al A. 189 din 17 aug. nr.IV. nr. decorată cu Ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul nr. M. Heinrich .P. 1947.1904. 9857. Carol . după 1945 în conducerea C. p. p.Of. 126 din 6 iunie 1947. 4968). ulterior la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. 42. la sfârşitul anilor ’40 şef de seviciu la Direcţia Generală a Editurilor. KRAUSZ. 1947. 744.

) şi “acoperit” consilier cultural principal la Ministerul Informaţiilor (M. LĂZĂRESCU.1913 . Friederich . Cristiana Marin în Curierul Armatei. p. 7 -11 (218-222) din 2007 (arhivă disponibilă în format electronic la http://www. membru de partid. p. Arhiva C. 3000). partea Ia.C. LĂZĂREANU.ro).. partea I-a. filele 27-33. 662). 1123.curierul. după război director în cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1947-1950). apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (apr. LAX.9. pp. căs.R.din 1948 inginer în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. infra]) – jurnalist (1933-1944).R. E. nr./P.. LAZAROVICI. tatăl lui Dan Mircea Lăzăreanu. Andrei (n. 11362). p. 190 din 17 august 1946.C. nr. Aşer LAZAROVICI) (18. 8937 şi 8971). v. nr. nr. 7492). 1948 – febr. Ludovic – din 1947 controlor economic în cadrul D. 756. Ionel .C. declarat persona non grata de Departamentul de Stat (în replică la o măsură echivalentă a autorităţilor de la Bucureşti).Of. nr. Arhivele Naţionale (ANIC).II. nr. 1949) (M.R. LANDES. 8009).R. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. Fred .Of. revenit în ţară ca director în centrala M.C. Alexandru (n. v.. nr.Of. 204.I. ministru adjunct al Afacerilor Externe (1953-1961). pensionar M.R. 95 din 22 aprilie 1948.I. partea I-a.G. partea I-a. partea I-a. (M. din august 1946 consilier cultural şi de presă la Legaţia României de la Washington118 (1946-1948). prim consilier şi însărcinat cu afaceri la Paris (1951-1953). 10/1954) şi referat de cercetare la Fd. 3372. partea I-a. LANDAUER. 1947. în 1948 numit de ministrul Lucrărilor Publice în conducerea C. 3705).Of. ulterior ofiţer al Serviciului de Informaţii (precursorul D. 764.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.S. nr. Judith – din ianuarie 1948 şefă de secţie în centrala M. cu stagiu recunoscut de partid din 1936. 230 din 4 oct. (M. nr. p. 190 din 19 august 1947. nr. 1949. 16 din 20 ian. LANDMAN.E. M.E. nr.M. 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. M. nr. p. Iuliu – inginer. nr.A. 1948.Of. 754. Tinereţea (1944-1946). decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M.Of. Belgia şi Luxemburg (1968-1970 şi respectiv 1976-1978) şi Volta Superioară (în prezent Burkina Faso) (1970-1976). C. decorat în 757. p.. 2041).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. Ilie – în 1948 inpector general sanitar în cadrul Ministerului Sănătăţii şi membru în conducerea Uniunii Sindicatelor Sanitare (Bărbulescu et al.Of. Dosar 10/1947. 76 din 30 martie 1946. 299 din 29 dec.Of. 3002). în paralel membru al Comitetului Director al Editurii de 118 Pentru rapoarte despre colegii de legaţie pe care Lăzărescu le înainta partidului. (M.Of. partea I-a. 55 din 6 martie 1948. 76 din 30 martie 1946. p. 755. pentru un scurt timp şeful serviciului de presă la întreprinderea “Filmul Popular”. 32 din 8 febr. a M.A. după război inspector şef în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. nr.VIII. 803 din 21 dec.753. (dosare anexe nr. 758. partea I-a. pledoaria lor fiind mai degrabă un rechizitoriu (Rusnac 1997. LAZARIDE.unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. anexa la dosarul nr. partea I-a.P. 3293.E.1914 – 27. Ernest – după război referent-şef la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 2009: 71. Kuller 2008a: 446). cu Ana.L. partea I-a.1985 România) – ilegalist. al P. Victor . 88 .X. 1948. secţia Cancelarie – dosare anexe. LAZAROVICI) (18. al P.C.C. p. 760.E. 761. Kuller 2008a: 446). 1964 cu Medalia Muncii.R. 762. inv.E. apoi redactor şef la ziarul organizaţiei Tineretului Progresist. LAZAROVICI. LAUFER. p. 87 din 13 apr. Secţia Relaţii Externe. 1949. 759. LAUFER.1991) (fiul lui Barbu Lăzăreanu [v. Pentru un serial de articole dedicate Legaţiei României la Washington în acea perioadă. 763. 38/1956. ambasador în Regatul Unit (1964-1968). partea I-a.Of. Isac – consilier cultural în centrala Ministerului Informaţiilor.forter.II. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a P. LAZAROVICI.C.A. p.Of.

instructoare C. LĂZĂRESCU.I.Of. p. 5/431/1947 de la Ministerul Justiţiei. 24 din 30 ian.S. 6. nr. membru P.R. 803 din 21 dec. 1330. LEB. 777. 772. partea I-a. 1949. LEIBOVICI. Şulim . 1267).P.Of. 771. menţionat şi în M. (M. 640). nr. p. al P. iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. partea I-a. LEIBOVICI. (1953). Ionaş .Of. a M.Of. decorată cu ordinul “Steaua R. A. 2630.1915). Luş – inspector sanitar general în cadrul Ministerului Sănătăţii în 1949 (M. p. partea I-a. M. 119 din 28 mai 1947. HIRSCH) (n. partea I-a. 1948. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. partea I-a.Of. partea I-a. 8971.I. nr. 773. (M.G.Of. 4255). p. şi şefă adjunctă a secţiei relaţii Externe a C. nr. Solomon . LEIBOVICI.” clasa a III-a în 1948. 775. 89 .C. partea I-a. până la mijlocul anilor ’60..Of. LĂZĂRESCU. M.X. 17 din 21 ian. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr.Of. p. 1947. alături de Ghizela Vass. M.C. partea I-a.R. 4611). LEIBOVICI. Stat” (numit în 1948 în locul lui Petre Năvodaru (Fischer)). 31 din 7 febr. partea I-a.C. partea I-a. 1947 în M. p. p.C. LEIBOVICI. 737.Of. 1033). 804 din 21 dec. LEIBOVICI. partea I-a.R. p.E. 37 din 14 febr. apoi simplă activistă a partidului. 769. partea I-a. 894).Of.C.Of. nr. Willi – în 1949 era membru în conducerea U. 314. 776. Felicia – în 1949 era referentă în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. p. Leopold (n. a M. 158 din 12 iulie 1948. nr. 642).R.XII. 15 din 19 ian.1909 Bucureşti) – în 1948 era inspector general în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 768. nr. 29 din 5 febr.d. A. LEHRER. p. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.1949. Liza LAZAROVICI) (n. al P. 157 din 4 mai) cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (dosar L/30 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).din februarie 1948 controlor în cadrul D. I-a în 1949. 1964 cu Medalia Muncii.din februarie 1949 şef serviciu în cadrul D.Of. nr. 120 din 26 mai 1948.Of. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. p.I. partea I-a. LĂZĂRESCU. 13/26. partea I-a. 708). 319. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. a condus în cadrul secţiei un grup neoficial de sprijin și coordonare a luptei antititoiste. nr. 1947. nr. LEIBOVICI.Of.765. p. 11 din 14 ian. 15 din 19 ian.în 1948 era controlor în cadrul D. pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr. 1964.” clasa a IV-a. p. p. 31 din 7 febr. 1949. Vili (Willy) (1917-1986) .N.C./P.Of. Alexandru . 1948. partea I-a. nr. 1033). a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. când demisionează (M.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. ulterior pe diverse funcţii în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 1948.R. Clara (n.G.C.G. p. 1948.M. 229 din 4 oct. 1948. 1949. LĂZĂRESCU.C.Of. p.după război controlor în cadrul D.C. redactor la postul de radio “Spania Independentă” în anii ’60.R.E. nr.1915 Lucăîceşti.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. partea I-a. (M. după război. iar în 1971 cu (Decretul nr.I.G. Lidia (n.din februarie 1948 controlor în cadrul D. nr. 11. 5784). iar de la sfârşitul anlor ’60 director la Editura de Stat pentru imprimate şi publicaţii. 774.C.R.C. nr. nr.M. din 1940.R. 766. nr. a M.C (M. 76 din 1 aprilie 1947.C. cu fişă de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. Bărbulescu et al. 6658 din 28 ian. Clara LAUFER119) (n. 767. ulterior director general adjunct al Direcţiei Editurilor şi Tipografiilor din cadrul Ministerului Culturii. 1949.I.P. 119 Pentru schimbarea numelui vezi dosarul nr. Rosine . 5 din 9 ian. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. Bacău) – după război şefă de serviciu la Direcţia Presă în Ministerul Propagandei / Informaţiilor până în ian. a III-a (dosar L/29 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).C. Nicolae . 2009: 204).E.VIII.E. 1948. 770.P. nr. 38 din 16 febr.

II. în M. 32 din 8 febr.Of. p. 1947. p. Herşcu LEIBOVICI 779. Rafael . LEONTE. Bernard –inspector în cadrul D. emigrat în Israel.E.) până în 1951. p. p. tatăl Marianei Segal şi Simonei Katz (Andreescu.Of. nr. 158 din 12 iulie 1948.1912 Bucureşti) . 10092). nr. 209 din 9 sept. nr 56 din 8 martie 1948. p. 185 din 12 august 1948.1949. 791. nr. p. sub denumirea Viaţa noastră. nr. 9665.P.Of.S. nr. 2.D. LENTEA. LEONEANU. p.I.din 1947 controlor în cadrul D. 219 din 23 sept.C. membru în conducerea C. membru P. 1945.Of. Iosef . p. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. nr. Ştefan . nr. partea I-a. Alexandru – în august 1947 viceconsul al Ministerului Afacerilor Străine (M. (n. nr.C.Of.Of. 106. partea I-a. LEISS. (M. Moise . cu Silvia (n. 789. 121 Periodicul a fiinţat sub numele Unirea între 1945 şi 1951. LEITMAN. 1947. deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952). M. 9665 şi decizia nr. partea I-a. 316. 10092).U. 264 din 14 nov.1909 Piatra Neamţ – 10. p. LEISTER.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. LEIZER.Of. nr. 120 120 Românizare a numelui în baza deciziei nr.Of. 107 din 15 mai 1945. a M. Leon HERŞCOVICI) – membru de partid din 1945.X. nr. 6292).R. 7352). Varga 2003a: 396. 175 din 31 iulie 1948.C. partea I-a.I. 25 din 31 ian.Of. (M. I. nr.E.E. partea I-a. nr. 250 din 1 nov. . partea I-a. 7951). partea I-a. partea I-a. şi redactor la ziarul Unirea121 al comitetului. LEIZEROVICI. nr.C. din 1948.C. p. unde este promovat progresiv în cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor. Solomovici 2004: 135 şi 2003: 178. când este încadrat iniţial ca şef de serviciu în centrala Ministerului Propagandei. 1945 în M. 205 din 4 sept. 1134).G. pentru nume.I. a M. p. ulterior funcţionar în Ministerul Chimiei. 1947.din 1947 inspector în cadrul D. 1947.900 din 3 martie 1948 a ministrului Justiţiei (publ. partea I-a. n.Of. 1949. nr. LEIBOVICI-ŞERBAN. 783. 264 din 14 nov. director în cadrul C.C. 782. 71). Leon (n.Of.C. ulterior. 8598.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. Rebeca .Of. 645). Nastasă.1914 Iaşi) – în 1946 era consilier de presă în centrala Ministerului Industriei şi Comeţului. nr. 12.P. 200 din 1 sept.778.Of. nr. 5785. 1947. partea I-a.E. 1945. ulterior consacrat ca publicist (M. 1911).Of. LEMPEL.Of. căs.). 15 din 19 ian. 1949.IX. partea I-a. Marcu – din august 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Şulim .din 1947 controlor în cadrul D. Leon (n. fiul lui Abram şi Blima) (18. 6804). M. p. 4231. 250 din 1 nov.G. 787. 1948. p. H. secretar general al Federaţiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti (F. 784.G. p. din 1935. controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. 786. calitate în care a participat la epurarea juriştilor consideraţi “fascişti”. v.G.din 1948 şef de birou tehnic la D. 6.Of. 70.I.Of. nr.din 1948 referent stagiar în centrala Ministerului Comerţului (M. CATZ) (n. LEIBOVICI) (n. a M.1986 Israel) – jurist. 174 din 1 august 1947. p. LEON. partea I-a.R. p. Alexandru (n. (M. nr.Of. partea I-a. 2076). acuzator public în Tribunalul Poporului (1945-1946). 741. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. 785.d.045 din 17 oct. nr.C. 788. a M. 98 din 29 aprilie 1946. 17. decorat de fostul suveran Mihai cu Ordinul „Steaua României” în grad de Ofiţer (M. partea I-a. partea I-a. p. 1964 cu Medalia Muncii. 6662). 803 din 21 dec. LEINWAND. membru în primul consiliu al Baroului Ilfov.C.E. Rosen 1990: 66.până în februarie 1949 şefă adjunctă de birou în cadrul Direcţiei Arte Plastice a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p. partea I-a. C. 3903). M. LEIST.I.. 780. 7438). LEOPOLD. partea I-a. apoi.E. (1947-1948) (M. 90 . Maier Zadok . partea I-a. 1948.C. partea I-a. 5 din 9 ian.C. p.II. 790. M. până la desfiinţarea sa în 1957. 781.

a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. M. Israel) – fost membru P. 15 din 19 ian. p. pp. 122 V. partea I-a. Enric Sergiu . apoi al C. Henrieta – secretară de presă în centrala Ministerului Informaţiilor.F. aşteptând cursa transatlantică. nr.P.O. partea I-a. partea I-a. partea I-a. 1996: 22). partea I-a. LERNER. nr. 641). 12. LEVIN.N.C. 1946). funcţionar la Preşedinţia Consiliului de Miniştri până în 1953.F.M. graţiat în 1957 (Andreescu.Of. din aprilie 1948 prim consilier şi ministru plenipotenţiar al Legaţiei Române la Roma123 până în 1950. după război consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor. p. 803. (aripa procomunistă Rădăceanu-Voitec). 3945). 225. nr. 798. 52 din 4 martie 1945.D.17.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. LEREANU. ales în 1946 deputat de Bucureşti pe lista Blocului Partidelor Democrate. 50 din 1 martie 1948. p. inv. LEVAS. 218 din 20 sept. 32 din 8 febr.?. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. p.I. apoi la Direcţia Culturală 8M. 800. 1949. pentru probleme internaţionale. fond 495 (“România”). nr.XII.C. 105). 6781).. Roşie.%20Leabu%20-%20Lubotici/Lerner%20Otto/index.D. partea I-a.S. crt 9. membru al Comitetului Executiv al P. şi Benjamin & Stanciu. unde va activa ca redactor-şef al cotidianului de limbă română Viaţa noastră. nr. Bălţi .php. 794. partea I-a.10 din 12 aprilie 1948.Of.Of. partea I-a. (M. 801. al P. în aprilie 1948. LIBROS. a M.G. nr. a fost notificat asupra schimbării ( B. LEVOCOVICI. 796. 10174). (1948-1950). 52 din 4 martie 1945. nr. LERNER. C. “Mişa” Moise (27. p. LEVIŢCHI. p. fişa matricolă penală la http://86. 3372.R.Of. 19 din 23 ian. Bucureşti. Wolff – în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Comunicaţiilor (M. 1948. când este arestat şi condamnat pentru spionaj122. director în Ministerul Muncii (1946-1947). apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1949) (M. LESPEZEANU. 17 şi 47-1947). mai întâi la Direcţia Presă. 1948.C.Of.E. nr.X. nr.A. nr.Of. 1949. Cernăuţi. autodeclarat evreu în înregistrările de la Casa de Pensii a Ziariştilor (v. Mauriciu – din 1945 şef de birou tehnic în D. p. pentru scurt timp secretar al C. nr. LESNER. p. Otto (n. aflat în 1941 pe lista comuniştilor “categoria A” întocmită de Siguranţă (intrarea “Levi Moise”) şi cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 91 . nr. 173 din 31 iulie 1947. ilegalist. 87 din 13 apr. Robert – consilier tehnic la Institutul Naţional al Cooperării (I. LICHTIG. când “defectează” şi emigrează finalmente în Israel. 533). fiul lui Bernard şi Maria) – locotenent-major în Armata 795. M.R. iniţial fusese numit ministru plenipotenţiar la Buenos Aires şi se afla la Paris. partea I-a.792. 2790 din 16 sept. 662). revenit în ţară în 1944.C. C. atunci când. Iosif .C.C.1915. 92 din 17 aprilie 1946.P. al P. iar în 1948 cu ordinul “Steaua R.G. 123 În fapt.Of. 1654-5). 1133).1).după război inspector în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler II (Decretul nr.M. în special la Argus.G.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/L/L%2002. Năstase şi Varga 2003a: 592-3).R.” clasa a III-a.R. (1947-1948).I.S. 802.125. 6. Paul .1920. director al ziarului Poporul (1946-1948). 266 din 17 nov.E. p. partea I-a. Wilhelm – din 1945 şef de birou tehnic la D.R. după august 1944 membru al Comitetului Executiv al Confederaţiei Generale a Muncii. 797. 799.E.Of. 1948 nominalizat ca prim consilier de legaţie pentru Legaţia României de la Buenos Aires (M. respectiv în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. 1947. 1949.) şi instructor al organizaţiei de bază a partidului (1945-1948-?) (secţia economică a C. dosare anexe.Of.1888) – ziarist în periada interbelică.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. partea I-a. 793. LEVY. 1946. partea I-a. 1654-5). 10257).Of. Mircea (n.III-a. nr. pp. 1869. p. dosar nr.R. Sergiu . director în centrala M.din 1947 controlor în cadrul D.G. p. în febr.X.Of. 19.. (stagiu recunoscut din 1933) şi ziarist la Şantierul (condus de Ion Pas). nr. 16 din 20 ian.

fost preşedinte al Uniunii Comunităţilor Evreieşti. decorat prin Decretul nr. 1947. fiul lui Bercu şi Fani) (n. nr. 807. 107 din 11 mai 1948.romanianjewish. propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. după război consilier administrativ în cadrul Comisiei Române de Legătură cu Comisia Aliată de Control (M. 662). LINKER. p. nr. 16 din 20 ian. 10919).C. 110/1955). V.Of. 3904 şi nr. 24 din 30 ian.S.Of. 53. parteaI-a. decizia ministrului Justiţiei nr. p. p. partea I-a. LIVIANU. nr. partea I-a. 806. cu dosar la secţia Organizatorică a C. p. partea I-a. în iunie 1948 numit director tehnic al nouconstituitei societăţi de stat “Petrolexport” (din sept. iar dn 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.R. de profesie medic. Clara (n.. pentru scurt timp după emigrarea lui W. eliberat în 1955 şi reabilitat. partea I-a. nr. LITEANU. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. partea I-a.org/db/pdf/nr292_293/pagina30. Marinescu”. respectiv inspector (1948-1949) în cadrul 805. pe str.Of.S. Luca şi al altor lideri de partid până în 1953. D. 662).E. Jean Monnet nr. 810. 6293).în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.P. ulterior promovată succesiv până la funcţia de director administrativ adjunct în centrala Ministerului Informaţiilor (M. 3713). Nicolae (n.R. 808.I.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. p. nr. Clara . 812. 286 din 10 dec.Of. 15 din 19 ian. partea I-a. redactor la Veac Nou (organul de presă al A. Villi (Willy LÖBELSOHN125.E.. LIEBLICH.B. decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa III-a. iar apoi (din 1954) director tehnic la Direcţia Centrală Industrială a Tricotajelor şi Confecţiilor din Ministerul Industriei (M.C. p. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls.2008.Of. ulterior directorul Rafinăriei 6 Ploieşti (1959-?). Sima (1915 – II. 1948. Nathan LEIBOVICI) – activist de rang înalt în partid timp de patru decenii. 644).Of. Filderman (succedat de Israel Bacal).E.C.).G. 809. partea I-a. 4255.804. 4258.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1949. partea I-a. încă în viaţă se pare. LIMAN. nr.I. 28. 1948 în M.C. rubrica Decese din Realitatea Evreiască la http://www. nr. fişa de cadre în u. 813. p. p. partea I-a. membru P. cimitirul sefard124) – soţia lui Nicolae Liteanu. al P.C. nr. 92 . preşedinte al F.din 1948 şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Industriei (M. 811. 1949.pdf.Of.R. ulterior medic endocrinolog la Spitalul “G. LIEBLICH.L. 814.R.E. p. L. funcţionară la Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă timp de peste trei decenii. când va fi arestat şi judecat ca spion sionist. I. LITEANU. Bucureşti. 1949. 16 din 20 ian. (inclus şi în C. Aurel (n. 1949. decorată prin Decretul nr. medicul personal al lui V.C.U.C. 1189). LÖBELSOHN) (soţia lui Horia Liman) – după război angajată iniţial ca şefă de birou în Ministerul Propagandei în mai 1945. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. (M. 1948 director comercial). 175 din 31 iulie 1948. partea I-a. Ana .C. (1955. 124 125 V. Eugen . 1949.I.R./Kuller 2008a: 447). nr. 737). 1902) – controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (1945-1948). p. nr. căs.. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. LICHTMAN. 642). Eugen – controlor (1947-1948). 15 din 19 ian. în paralel cadru didactic la Facultatea de Textile a I. al P.II-a. Sandu (1901 – 1971 Bucureşti) – ilegalist (internat în lagărul de muncă obligatorie de la Miercurea Ciuc). LINDER.M. nr. p. 119 din 28 mai 1947. cu Dita Gelehrter Lieblich.Of. a M.a. LIFŞIŢ. cea mai mare perioada ca instructor la Secţia cadre a C. LINDER. 107 din 15 mai 1945. partea I-a.D. Carol .Of.1923 Piatra Neamţ) – şef de secţie tehnică (1949-1954). decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. p. 106 din 12 mai 1947.R din 1941. membru în conducerea C.R. 39904 din 28 apr. nr. 34 din 10 febr.Of.

822. 93 . nr. 1948. v. 158 din 12 iulie 1948. 190 din 19 august 1947. p.C. după război director SovromMetal Reşiţa (1949).C. ca director adjunct de contabilitate la Administraşia Livrărilor. nr.815. partea I-a. 515). 7491). p. ulterior cu diverse funcţii de răspundere în sectorul industrial. 200 din 1 sept. inv. nr. p. cu fişă la secţia Economică a C.F. ilegalist din Cernăuţi.Of. voluntară în războiul civil din Spania (inclusiv membru al C.C. p. inv. ulterior ministru adjunct (1949-1952) şi ministru al Metalurgiei şi Industriei Chimice (1952). 817. nr. 10417. 5 din 7 ian. (dosare anexe. 106). Eugen (n. ministrul industriei metalurgice şi construcţiei de maşini (1952-1953). (dosare anexe. LOBENSOHN. partea I-a.C.” cls.XI.Of.Of. 1949. rămas în Ucraina după 1945. nr.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. nr.R. Carol126 (1917-1991) – ilegalist. partea I-a. 2. 275 din 30 nov. 7401).C. Geza LÖWINGER. nr. p. 77/1952.Of. 1949. (M. 820. LÖBL. LÖBEL. Birnbaum). p. 546).A. 1948.C. deputat M.C. 225. Va. partea I-a. al P. 6292). p. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici. după război membru în Comisia Centrală a U. al P.G. (?) LONCEAR. LOVEANU. LUCA.Of. ministrul industriilor şi materialelor de constructii (1955-1957). cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. M. nr. Gheza (n. Moscu – în 1945 încadrat ca şef de secţie la Direcţia Buget şi Contabilitate 816. partea I-a. 821. 819. 662. nr. ulterior dispecer.R.C. 7951. partea I-a. nr. din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. 1949. partea I-a. 207 din 7 sept. nr. 17 apr.1925) – directorul Oficiului Comerţului Local începând cu 1959. LIVEZEANU. în 1947 transferat ca director adjunct de contabilitate la Institutul General de Asigurare. nr. (123/1951). soţia lui Vasile Luca127) – originară din Basarabia. 1949. Jean .A. R. 36/1952. fiul lui Herman) (n. Heinrich .G.I.I. 15 din 19 ian. nr.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. membru al delegaţiei României la Federaţia Internaţională a Femeilor Democrate. în 1948 revenit în centrala Ministerului de Finanţe. LEIBOVICI) – în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lânii (M. şi al Comitetului Executiv al U. 256 din 5 nov. LOVINGHER. 83134 din 2 sept.C. a M.C.Of.Of.Of.E.I.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Dudu (n. Elisabeta (născută Betty BIRMAN (după alte surse. 1947. partea I-a. 189/1952 şi 249/1952. partea I-a. 9857.din 1948 şef de secţie la D. 16 din 20 ian. LÖWY. al P. 1947. (dosare anexe. M. fond 495 (“România”). 1898 Câmpina. Adolf . 126 Singura menţiune a identităţii sale evreieşti descoperită în elaborarea lexiconului de faţă îi aparţine autorului evreu Solomovici (2001 II: 42). 1948. 644). nr. nr. 646). p. 818.R. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. al Partidului Comunist Spaniol). p. M.Of. nr. nr. 825. 32). 61. p. u.a. 823. preluat după reorganizarea ministerială în Ministerul Industriei (M.Of.C.E. partea I-a.C. partea I-a. 2 din 2 ian. 1947.R. iar în august acelaşi an avansat director adjunct al centralei. nr. M. Aneta (LÖBEL) (n. 4 din 4 ian. p. p.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. partea I-a. p. 15 din 19 ian. dosar nr.N. 7262. 25/1954 şi 62/1955). p. apoi membru al C.Of. din 1949 consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. inv 517.Of.R. a M. Eugeniu . (1948-1952). 529) (M. David H. Economie.R. LÖBEL. cu fişă la secţia Economică a C. partea I-a. M. 1945. Generală a Statului din cadrul Ministerului de Finanţe..F.R. 824. (1952-1961). 9 martie 1905) – membru de partid din 1945 (dosar L/90 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr. 662). 16 din 20 ian. inv. 127 Anterior căsătorită cu Avram Weissman. 1948.C.P. PH) – din august 1948 referentă în centrala Ministerului Afacerilor Externe (M. p. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. LOGHIN. partea I-a.D. 1948 în M. 175 din 31 iulie 1948. al P. 201 din 31 aug.Of. 5784). nr. (1944-1948).Of.C. contestabile. şi decizia nr.C. fostă ilegalistă.

în 1949 decorat cu ordinul “Apărarea Patriei cls.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/L/L%2003.125.B. Răutu de la Universitatea Bucureşti). II-a.VI. (136/1955). nr. A se vedea şi interesanta mărturie în faţa organelor de anchetă din 1949 a lui Avram Weissman (primul soţ al Elisabetei Luca) în Levy 2002:171.php 130 Vezi decizia nr. Rosea GUREVICI) (28. reabilitat post mortem în 1968. 129 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. inv.R. al P. 35 din 11 febr. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. Lucas”.1912 Iaşi .P.R.” clasa a III-a. inv. anexele la dosarele nr. LUCA. LUCA. (1945-1952).C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Eugenia (n.17.P. 1213). Iacob . cu ordinul “Steaua R. înmormântat.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/. (?) LUCA.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1953/. C. ş. apoi exhumat şi incinerat. inv.. 1949.1902 Basarabia – 8. 3293. LUNGU. p. dosar nr. LUCIAN. secţia Cancelarie – dosare anexe. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.III. p.F. 131 V. 225. autoare a unor articole în Scânteia. 2323. 4.” clasa a IV-a. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. fondatorul de facto al Comitetului Democratic Evreiesc (CDE) după război (Andreescu.e. actualmente Covasna). nr.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.Of. 95 din 22 aprilie 1948. 1180). nr.R.C. partea I-a.din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.M. menţionat şi ca director al editurii în limbi străine (în Kuller 2010: 189 şi Solomovici 2003: 88). omologul lui L. cu numele “Eugenia R. Betea. condamnat iniţial la moarte în 1954. 1949. 94 . fiul lui Anton şi Amalia)128 .R. membru în conducerea Comitetului de Stat pentru Cinematografie din România între 1950 şi 1952. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 831. anuarele I. Mendel LEIBOVICI130) (22. din 1919 (Levy. 2003:152). partea I-a. http://universulenergiei.1963. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. participantă la Rezistenţa Franceză în timpul războiului.europartes. LUNCAŞ. decedat în detenţie în 1963. Iancu . III-a şi încadrat cu grad de conferenţiar la catedra de bazele marxism-leninismului (în cadrul Facultăţii de Electrotehnică) a I. fond 495 (“România”). vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministru de Finanţe (1947-1952). în 1947. în 1950 şi respectiv şef al catedrei în 1953131 (i.Of. univ. precum şi misterioasa vizită a soţilor Luca în Israel. şi al Federaţiei Internaţionale a Femeilor Democrate la începutul anilor ’50.1989) – ilegalistă cu stagiul recunoscut din 1927. Nastasă. Paul (n. promovat prof. 832.P. nr. membru al Secretariatului.I. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.D.%20Luca%20-%20Luzi/Luca%20Vasile/index. al P. când va fi eliberată din funcţie în cadrul epurării “deviaţioniştilor”. la http://universulenergiei. ulterior lucrătoare într-o fabrică (după alte surse laborantă) până la reabilitarea post mortem a lui Vasile Luca în 1968.europartes. Comitetului Central şi Biroului Politic al P. a luptat împotriva Armatei Române ca voluntar în “Divizia Secuiască” a trupelor lui Bela Kun (Cohen) în Revoluţia bolşevică din Ungaria. nr. cu referat de cercetare la fd.1898 – 27. 225. 15 din 19 ian.din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Chimiei din cadrul Ministerului Industriei (M. partea I-a. “dosare adiţionale”. fond 495 (“România”). incinerată la crematoriul “Cenuşa” (dosar L/102 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). după război activistă de partid. Solomon . 3707). III-a şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls.Of.de profesie lăcătuş. Ana (n.R. iar în 1971.VI. p. arestat în 1952 împreună cu cei trei miniştri adjuncţi. 645).826.R. 2001: 167 şi 1997: 119).Of.IV. cu sentinţa comutată ulterior în închisoare pe viaţă129.C. 2002: 171.R. LUCHIAN.1956) – ilegalist (în 1943 membru supleant al C. 829. 63 din 16 martie 1948. Varga. 828.. 157 din 4 mai 1971). 21243 din 12 martie 1948 a ministrului Justiţiei în M.R.B. 830. Vasile (n. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C.). László LUKA) (8. deţinută (1952-1954).C.P./P. p.C. 127/1968 şi 136/1972.” clasa a III-a (Decretul nr. 128 Evreu vorbitor de limbă maghiară originar din satul Cătălina (fostul judeţ Trei Scaune. Anna WEXLER) – după război membru în Comitetul Executiv al U. 827.S. p.a.

95 .R. 841. 110. nr. 662). după război iniţial membru în Consiliul de Administraţie al S. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. n. redactor pe probleme de politică externă la Agerpres. ? – soţia lui Radu Lupan (Leibovici) (v. la sfârşitul liceului (1952-1953). LUPAN. 837. p. partea I-a. Avram / Miron (n. “Banca Economică”. 1947 în M. al P. nr. 839.P. 16 din 20 ian. 1654-5). ambasador succesiv al R. pp. unde lucrează 14 ani ca asistent al directorului comercial al unei uzine în domeniul import-export şi colaborează cu unele publicaţii locale de limbă română. la sfârşitul anilor ’30 angajat al Ambasadei U. Cezar . 168 din 18 iulie 1941. LUPAN.F. 24. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş).Of. Levy 2002: 182. din 1948 încadrat în Ministerul Afacerilor Externe.C.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 835. la sfârşitul anilor ’30 funcţionară. LUNGU. 291 din 16 dec. 1947. 4200). 95 din 22 aprilie 1948.Of. 11129. LUPESCU. fiica profesorului local de ebraică) – soţia lui Avram Lupan. 836. al P. LUNGU. (45/1955). emigrat în Israel în 1973. 840. 132 V.S. în cadrul Ambasadei U. partea I-a. p. v. S. 158)). apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. care trebuie să rămână în România” [poziţia 21]. Hadaşa VYRTIKOVSKY.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.C.R. după război figurând lista din 1945-1946 a celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. din 1947 secretară de presă în centrala Ministerului de Externe. LUPAN.R. 838. demisă în 1952 în cadrul unui val de “epurări” (v. LUPESCU. listă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş (A. 168 din 18 iulie 1941. nr.1902 Zsvadani.R. partea I-a. Ştefan (n. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lemnului.T.C. LANG) (n. la pp. meditatoare de limbă rusă a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1947). partea I-a.P. în timpul războiului internat în lagărul de la Tg. Lucia . alături de soţul ei. p. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. fd.R. respectiv stenogramele reproduse în Fl.R. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.. ilegalistă încă din timpul studenţiei la Bucureşti (Drept). 52 din 4 martie 1945. Basarabia. LUPOVICI.Of. 645). Turcia şi Vietnam. director şi apoi director general al primei întreprinderi de stat de comerţ exterior până în 1953. în august 1948 detaşată la Amabasada de la Belgrad. Lungu 2009: 239-52). când este ex clus din partid şi transferat în poziţia de consilier la o întreprindere (I. ulterior la Ambasadele R.S. LUPAN. Ivan (n. fiul lui Ştefan şi Emma (n.din 1948 impiegat în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.M.Of. nr.S. infra) – din 1947 funcţionară în centrala Ministerului Afacerilor Externe. după iunie 1941. Bihor) (tatăl lui Ivan Lungu. unde semnează sub pseudonimul “Petru Călin” (1964-1968).G. dosar 9. Jiu. p. 3707).VIII. p. LANG) (n. alături de soţul său. Grosz)) – 834. apoi funcţionar la “România Film”. Tănase 2010: 90-4). căsătorit cu Stela Constantinescu. 133 şi 135). decizia ministrului Justiţiei nr. ulterior cu responsabilităţi la secţia economică a C. din Turcia şi Vietnam. partea I -a. 15 din 19 ian. partea I-a.373 din 12 dec. Solomon . secretar al organizaţiei de bază U. ff. 1949.1935 Caransebeş. fiica adoptiovă a ilegalistului David Avramescu (I. menţionat şi în arhiva reprodusă în S. la Ungheni. 1949. în 1951 era şefa Serviciului Paşapoarte. Ada (n. funcţionar în comerţul exterior (1958-1964). încă în viaţă în 2005 la Haifa.M. Constantiniu 2003. Lungu 2009: 242 -3.. 141-2. înceracă fără succes să treacă în U. partea I-a.S. Avram LUSTMAN) – ilegalist. la Bucureşti. Gheorghe . supra) – angajat de Gheorghiu-Dej la partid în 1947 (la recomandarea căruia îşi românizează numele în acelaşi an132). nr.R.VII.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.R. cu responsabilităţi economic-comerciale. C.Of. în Iugoslavia. 14.R. nr.833.S. la Bucureşti. 4200).C.A.S. p. nr. de formaţie avocat.Of.Of. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.

Of. 189/1952 (527). LUPU.R.1920 Iaşi – 30. p. şi vicepreşedinte al Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare “V. deţinută în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka.C.E. 1959).G. 1957 şi nov. Nesia RABINOVICI.P. 1948. fiul său.P. Iancu . membru supleant (1965-1974) şi apoi cu drepturi depline (1974-1984) al Comitetului Executiv al partidului şi.C. Alexandru .T.S. Didactică şi Pedagogică şi revistele Probleme economice şi Studii şi cercetări economice (v. până în august 1944. 7032).E. 207. Marcel WOLFOWITZ) – activist de partid după 1944. 96 .842. ordinul “Steaua R.C. (1952-1955). 1915.Of. 1956 – mart. LUPU. autor al unor multiple lucrări şi articole publicate la Ed. Andrei.C.agentă sovietică (pe lista agenţilor de influenţă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş în 1945-1946). 1947. Nesia (n..A. 847../1. 173 din 31 iulie 1947. a M.P.A. a M. ordinul Muncii clasa I-a (1962). şef adjunct al Secţiei Organizatorice a C.din 1947 inspector în cadrul D. nr.S. p. Marin A. a emigrat în Israel în 1990. emigrat în Israel la începutul anilor ’60. Solomovici 2004: 24.C. LUPU.N. decorată în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 588. LUPU. ordinul Muncii clasa a II-a (1957). şeful Direcţiei Administrative în M. şi în acelaşi mandat şeful secţiei Organizaţii de Masă (1960-1965). inv. ulterior rector (până în 1973) şi şeful catedrei de Istoria Economiei Naţionale la A. Lenin” (I.X. inv. (mandate succesive 1948-1980). A.E. 848. partea I-a. secretar al C.din 1947 inspector în cadrul D. Petre (n. din 1948 director în cadrul Băncii de Stat a R. din 1936. partea I-a. “dosare anexe” 30/1950 (nr. 846. Carol Emil – originar din Satu Mare. nr. şi implicit ministru adjunct de Finanţe (febr.G. la începutul anilor ’60 rector al I. prietenă apropiată a Anei Pauker (Levy 2002: 157.M. 533) între 1948 şi 1952 (demis). partea I-a. Bucureşti. Constantiniu 2003 passim). anii ‘80) .R.R. 10092). Bucureşti. anchetată alături de Ana Pauker în procesul de la Craiova. al P.” clasa a III-a (1948). 157 din 4 mai 1971) LUSTIG. 1957 – ian. ulterior ocupă diverse funcţii în eşalonul doi al aparatului comunist de stat.P.Of.VI. p. promovează până la funcţia de preşedinte al Băncii de Stat al R./U.T.E. supra).R.Of. 74).C.C. (M. şef al Direcţiei Treburilor a C. după război deputat M. (M. fiica lui Iosif şi Sara) (n. al U. 225. fiul lui Avram şi Cerna) (25. cu rang de prim consul general (M. Producţiei şi ale Salarizării (1966-1969). soţia lui Petre Lupu (n. (n. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1952).. (19451948-1950).C. fost deportat în Transnistria.d. ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (1949). LUPU. nr. Pressman) (v.1989) – ilegalist (membru de partid din 1939).N. Mihail (n. 844. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). după 1958.P. secţia Economică.decorat cu ordinul “Steaua R. 1948. dosar nr. nr. WOLFSOHN) – în august 1948 angajat secretar de presă / cenzor în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.I. medalia de aur “Secera şi Ciocanul” (1971). preşedinte al Colegiului Central de Partid (1979-1984). preşedinte al Comitetului de Stat pentru Problemele Organizării Muncii. 264 din 14 nov.I. în lagărul de la Târgu Jiu.R. mutat la Iaşi în 1950).I.C.. Lupu PRESSMAN.VII.” clasa a II-a (1964). apoi ambasador în Venezuela (1984-1988) şi respectiv ambasador responsabil pentru mai multe state din Caraibe (1988-1989). ministru al Muncii (1969-1977). 19 din 23 ian.P. fond C.S. partea I-a. 249/1952 (529) şi 29/1956 (50)). ilegalistă (membru P. în 1945 numit de 845. ordinul “Tudor Vladimirescu” (clasa I-a (1966). alături de Ilie Verdeţ adjunctul lui Ceauşescu la Direcţia Organizatorică a C. 194 din 23 aug. profesor la catedra Economie Cooperativă şi Istoria Cooperaţiei a Facultăţii de Ştiinţe Comerciale Bucureşti şi în paralel director general al INCOOP (1947-1948).R. 6781). pensionat în anii ‘80. către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili. p. 2060). probabilă idenitate cu “Wolfson Mihai Emanuilovici”.C. 843. LUPU.C. din 1936). ilegalist cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.E.R. soţul Evei.E. vicepreşedinte al Consiliului Organizării Economico-Sociale (1973-1977). Tighina – d. (1950-1952). fond 495 (“România”).C. apoi. fosta Academie Comercială din Braşov.

decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. în special Editura pentru Literatură Universală.din 1947 controlor în cadrul D. p. din 1945 membru în conducerea U. Mihăilescu 2006: 380. GOLDSTEIN133) (30. a M. f.849. nr. fostă ilegalistă (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. cu dosar anexă la secţia Organizatorică a C. inv.” clasa a V-a. 1 al revistei Arhitectura din 1950 că “statul sovietic. şi Cajal şi Kuller 2004: 498. arhitect-şef al capitalei). C. ulterior primvicepreşedinte al Consiliului de Conducere al băncii. (1948-?) (Şt.C. nr. ? (Florian?) – în 1952 membru al organizaţiei de partid şi angajat al Direcţiei Cabinet din centrala M.R. . (nr. între 1948 şi 1949 alături de soţul ei (însărcinat cu afaceri) la Londra.P.C.N. (M. (1959-1963). construind după propunerile tov. secţia Cancelarie – dosare anexe.C. 426. alături de alte nume sonore precum Nicolae Bădescu. 855. inv..P. dosar 3/1947. şi cenzor al Uniunii (1945-1948). decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. (136/1955) (v.S. membru A.I. 187.C.Secţia Organizatorică.E.. MAIOREANU.Of. Burcă 2007: 7)).P. Stalin blocurile înalte.C. 156/1950-1952) (v.F. Micaela (uneori în forma românizată Mihaela Mănase) – avocată. partea I-a. Simuţ 2007. 21/1957. anexa la dosarul nr. p. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. deputat în Camera Deputaţilor (1946-1948) din partea P. Isac – arhitect. 856. ca deputat de Buzău (Ţugui 1979: 189) (A. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. 645). membru în conducerea Comitetului de Stat pentru Construcţii. 264 din 14 nov. 1256).P.G. 1949.R. 10092). al P. a faptului că nici măcar arhitectura nu era scutită de ideologizare.R. MAER. 1964 cu Medalia Muncii. al P. Tereza (n.R.I.C. şi Balas 2008: 188-9.E. Arhitectură şi Sistematizare şef de proiect la Casa Scânteii în stil realism socialist.R. dosar nr. inv. în anii ’50 şi referat de cercetare la fd. 209. MAHLER. 857. nr.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. nr. după 1944 activistă a partidului.R. A. 429-30). cu dosar de cadre la secţia Economică a C.755 din 11 dec. Osias . partea I-a. Peszel)) (1910-1962) – 850.R. nr.1905 Constanţa – 1975 Bucureşti) – membru de partid. exclusă în 1952 din partid “pentru atitudine uşuratică şi neprincipialitate în ceea ce priveşte raporturile cu unii mici burghezi”. fiica lui Adolf şi Pepi (n. co-autor al Sălii Palatului (1957-1960).I.M.C. 803 din 21 dec. 423 din 15 iul.I. 293 din 18 dec.X. 427. fd. evreică maghiarofonă.R. (după ce fusese la Direcţia a II-a) (v.C. 1947. (facţiunea pro-comunistă). Horia (n. Buzatu 2008: 421). MACOVESCU. va da posibilitatea de a ridica şi mai sus nivelul de trai al oamenilor muncii” şi respectiv că “dezbaterile din URSS în jurul problemelor idelogice ale literaturii. 225. MANDEL. Coloman – preşedinte al Băncii de Stat a R.D. nr. 851. autoare a unor articole în revista Justiţia nouă în anii ’50’60 (inclusă şi în C.C.F. MAICU. al P. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.C. ulterior traducătoare la diverse edituri. partea I-a.R.D. C. decizia ministrului Justiţiei nr.A.A. Iosif . MANDEL. 852.C. arhitect-şef al capitalei în anii ’50. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.C. 1947 în M. 195. el însuşi o dovadă vie. din anii ’60.I. 153). Constantiniu 2003: 148-150). MAIMON.e. 1963. 133 V. H.D. soţia diplomatului George Macovescu (1913-2002). al Comitetului Executiv şi secretar al U. N. 11214.Of. III-a. profesor de arhitectură. 97 . muzicii şi artei” “au constituit şi pentru noi forme călăuzitoare pe drumul realismului socialist în arhitectură” (apud Trişcu 2002).E..” cls.R. stenogramele reproduse în Fl. 3293. Teri UNGAR.(Kuller 2008a: 447). al P. fond 495 (“România”). şeful Comisiei de Planificare Urbană din Bucureşti în anii ’50 (i.S.R.Of.R. 854. apoi membru al C. Mihail . Maicu postula în nr.R. S. 109. 853. 1947. MANASSE. al Mausoleului militanţilor comunişti din Parcul Carol şi al actualei clădiri a Teatrului Naţional Bucureşti în stil brutalist (1967-1970). 15 din 19 ian. p. al P.

decizia ministruluii Justiţiei nr.. 2009. emigrat în anii ’70. dosar nr.D.R.I. 10522. 123/1948. al P. 2004: 372).XII. membru în conducerea U. de la Londra. (1946-1948).Of. inv. 4 iulie 1903 Bucureşti) – după război stenodactilografă-şefă în centrala M. fond 495 (“România”). ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946 1948) (M.R.C. MANOLE.O. Nicolae (n.. al P.R (19561958). secretar general la Ministerul Sănătăţii (1948-1950).M.C. MANDEL) – de formaţie medic. 3293. ZEITMAN. membru P.C.R. f.1918 – 9.E. Mezincescu (M. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls.M. Solomon MENDELSOHN) (n. din 1948 secretar de legaţie.C.Of. p. 7997). partea I-a.Of.. 534).R. pentru schimbarea numelui v.. C.C. Vladimir – după război directorul Economatului P. detaşat la Legaţia R.II. deputat de Turda în Marea Adunare Naţională. ucisă de iubitul fiicei ei) . partea I-a. marginalizată în 1958 în lotul “fracţioniştilor”. 568 din 14 aug. ff.M. soţia sa . după alte surse Zeidman.C. delegat al României la Târgul International de la Budapesta din 1960. nr. Etti (n. 1948. nr. secţia Organizatorică.A. al P.C.D. p. David – din ianuarie 1948 consilier de presă în cadrul Ministerului Informaţiilor.R. 164 din 19 iulie 1948.F. p.M.R. 14. ulterior menţionat ca director adjunct al Întreprinderii de aparate de măsură şi control din Otopeni. membru supleant al C.C. secretar al Comitetului Regional Bucureşti al partidului (1954-1958) şi prim-adjunct al şefului Secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 26 din 1 febr. 229 din 2 oct.P. (1948-1958). colaboratoare a revistei Femeia a F. (M. în anii ’50 directorul spitalului “Elias” din Bucureşti.A.C. (A. dosare nr. 178 din 4 august 1948. cu fişă de cadre la secţia Gopodărie de Partid a C. M.1908 Reni. 223 din 26 sept.C. zisă şi “Irina” şi “Jeni”. decizia MJ nr.D.N. (1945-1948). 859.C. de asemenea medic.R. 34/1956. 2195 din 6 aug.R. în anii ’50.. deputat M..858. şi deputat de Bucureşti al Marii Adunări Naţionale (1946-1948-1949) (Rosen 1990. MANOLESCU. p. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a. apare şi în C.F. nr. 1952). 86). 12 şi 105/1951. în iulie 1948 promovată translatoare interpretă-şefă şi repartizată la cabinetului secretarului general E. p. Ofelia (n. MANTU. Goldschläger (24. din 1937 chiar secretar general al organizaţiei de tineret şi membru al C.N. partea I-a. clasa a III-a. nr. Eduard (1896 Burdujeni – 1949 Bucureşti.T. Eugen (n. Richard MARCUZON134) (n.IV. fd. nr. Kuller 2008a: 447). p.1927.A. şi membru al Secretariatului C. al P. nr. 2009). al U. Dobre et al. căs.VI.C. al P. al P. între amici “Edy”) – jurist. 98 .M. 2006: 143. p. al P. MANOLE. membru în conducerea C.I.P. apoi al Artelor şi Informaţiilor (M.C. (1948-1952).1-2. 27 nov. MANEA.A. 5970. 134 V. Anton (n.U. Andrei Mandel Manoliu (coleg de clasă cu V. nr. 477). nr.A.C.1983 Bucureşti.R. 861.R. 1948. (1948-1952).ilegalistă (membru de partid din 1926).Of.. fiica lui Isidor şi Ernestina)) (15.1993).C. a decedat la Frankfurt am Main.E. al Comitetului Executiv şi al Secretariatului U. în 1951 şeful secţiei Muncitoreşti a C. M.C.R. şi a solicitat şi reobţinut cetăţenia română în 2009 (ordinul M. 19 din 23 ian. (4/1951).A. 6401. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.R. fiul său.D. MANOLESCU. nr. după fuziunea din 1948 membru supleant al C.Of. partea I-a. după război membră în conducerea Apărării Patriotice. Tismăneanu). 753). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. inv. 1947.F. partea I-a. 225.R.C.J. Târgovişte .M. 20 din 23 ian.P.Of. partea I-a. Ucraina – 30. 864. cu Emanoil Vinea. ABRAMOVICI) (n. este jurist în S.Of.D. C. 91936 din 16 sept. membru şi apoi şefă a secţiei Cultură a C. Eugenia (n.1992) – fost 860. 1911 Bucureşti) – membru de partid. 1946. 865. nr. reabilitată în 1964. (1948-1952).S.T. 521 din 24 dec. membru al C. 1946 în M. 1946.III. decorat în 1952 cu ordinul Muncii clasa a II-a (Decretul nr. 1948 în M. anexa la dosarul nr.. 92321 din 30 sept. 863. cu referat de cercetare la Fd. al U. MANOLIU. 24. MANDL. n. I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. 862.

877.C. partea I-a. partea I-a.C.C. p.I. 158 din 12 iulie 1948. nr. 159 din 13 iulie 1948. 158 din 12 iulie 1948. în anii ’50-’60. nr. 99 . p. Elias . Efraim . 3706). p. în iunie 1948 transferat la contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (M. 878.Of. Nicolae (ian. nr. M. 3293. 879.R.Of. p. Textilă a Ministerului Industriei (M. 1946. Gheorghe . partea I-a.Of. 264 din 14 nov. nr. din 1952 în Ministerul Agriculturii (şi Silviculturii). 645). în februarie 867.secretar general al C. (M. 95 din 22 aprilie 1948. 1947. Lupu .C. al Frontului Democraţiei Populare în a doua jumătate a anilor ’50 (în calitate de reprezentant al comunităţii evreieşti). Asher .E. al P. 222 din 29 sept. 1639). 4534).C. 868. p. (M. 1948. MARCOVICI. 10092). a M. 5830). p. Sergiu .Of.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. încă în viaţă în 2005. 874.C. 126 din 6 iunie 1947. p. nr.B. 1947. 4847. Leizer . nr.în anii ’50 lector la catedra de organizare şi planificare a Facultăţii de ingineri economişti din cadrul I. 1949. 7492). 870.I. partea I-a. partea I-a. MARCOVICI.E. 190 din 19 august 1947. controlor economic în cadrul D. MARCOVICI.I. 9857. 107 din 13 mai 1947. nr.R. partea I-a. 882. 164 din 19 iulie 1948. 93/1955 şi 67/1961. partea I-a.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. partea I-a.Of.în 1949 referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.I. 643) MARCOVICI. din 1948 impiegat la D. MARCOVICI. 8460). MARCOVICI.Of. MARCOVICI.Of.C. p. MATTES. nr. nr. a M. MARCU. p. 5784). Lucia – soţia lui Eugen. nr. 423 din 15 iul. 8598. 875.A. ulterior responsabil în cadrul CEPECA. M.Of.E.I. Lazăr – din 1947 inspector general la D. 871. partea I-a. p. nr.C. 3747). Iaşi începând cu 1952 şi membru al C. 2007) . 1949. 663).din 1947 inspector în cadrul D. 219 din 23 sept. Iacob . S. partea I-a. nr. 264 din 14 nov.M. partea I-a. 869. (1/1955). p. p. MANTU.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.C. nr.E. Marcel . 1947.866. nr.E. nr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 127 din 3 iunie 1948.C. p.din 1948 inspector general adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p. în 1970. 1948 ca dactilografă-şefă şi detaşată la Legaţia României de la Londra (M.G. MARCOVICI. C. MANTZ. M. nr. inv.Of.E. 880.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor (M. p.Of.C. 46 din 25 febr. 5966) MARCOVICI. 16 din 20 ian. anexele la dosarele nr.Of. în Bucureşti.inginer agronom. (M. cu dosar la Secţia Agrară a C. partea I-a. 1963.G. MARCU.D. partea I-a. în care promovează până la funcţia de secretar general – ministru adjunct al ministerului.I. a M. p.Of. 256 din 5 nov. Jean . cu referat de cercetare la Fd. partea I-a. 876. 10092).Of. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.Of. partea I-a.C. al P. a M. încadrată împreună cu soţul ei în centrala M. p. 5784). după război membru al Contenciosului Administraţiei Liverărilor din Ministerul de Finanţe.C. MARCOVICI.. 1947. 15 din 19 ian. MARCOVICI. 1927 Galaţi – dec. instructor al Secţiei Agrare a C. 873.după război inspector general adjunct în cadrul D. partea I-a. şi funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.P. 15 din 19 ian.Of.C. Lionel . partea I-a.G. 1949.C. Iuliu . secţia Cancelarie – dosare anexe. p.C. nr.Of. nr.R.avocat. membru de partid după război. MARCOVICI. al P. partea I-a.G.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M.G. apoi transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. Leon .Of.C.E.din 1947 inspector în cadrul D. a M. nr.Of. 872. 881. (M. – după război încadrat la Oficiul Industrial al Klânii (M.

partea I-a.R.R. MARCUS. MARU. nr. S.”. MARCUS. p. Horaţiu . p. partea I-a.Of. MAYER. p.C. Albert . L. MAYER. nr. M.Of. 1948). partea I-a. 158 din 12 iulie 1948. 289 din 13 dec. M.). Melita . 662). 423 din 15 iul. 1626. p. nr. 896. partea I-a.I.Of.C. inv. E. M. p. p. nr. 1949 era referentă în centrala Ministerului Învăţământului Public. partea I-a.Of. 7683). 884. partea I-a. 898. 18 din 22 ianuarie 1948. p. 4. nr. 1944. p. nr. 892. 8220). Clara . MATEI (căs. 5142. ca translator la Direcţia radio (M. la Direcţia Studii (M. nr. în ianuarie 1948 angajată şefă de serviciu în centrala Ministerului Afacerilor Străine / Externe (M.controlor (până în febr. 1948. 1949. partea I-a.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 1963. MAURER. 1949. 110 din 14 mai 1948. C.Of.E.G. partea I-a.P. 4696).Of.după război. p.Of. 65 din 18 martie 1948. 895.Of. MAYER.în august 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M.în ian. 891. 516. 217 din 18 sept. Alfred . 136 din 15 iunie 1948. 890. 5386). 1949. 136 din 15 iunie 1948. MARCUS. MATEESCU. 189 din 17 aug.E. p. 1267).Of. 6313. la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate (M. la Secţia Penală (1945-1948) (M. nr.Of. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. p.C. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1946-1948). Paula . 10092). nr. p. nr. partea I-a.Of. 7342). 887. nr. MAYER. a M. MAYER. nr.Of. nr. 293 din 18 dec. partea I-a.R. 16 din 20 ian. 1949. 145 din 26 iunie 1948.Of.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. anexa la dosarul nr. ulterior director al întreprinderii “Victoria” din Iaşi (M. (M.R. Victoria . 4311 şi nr. 888. partea I-a. partea I-a. ulterior secretar al organizaţiei de bază a P.Of. M. M. 65/1955. 5386). partea I-a.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Poligrafiei şi Difuzării cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri la începutul anilor ’50 (Pienescu 2008: 158-9).R. de la Direcţia Generală a Editurilor.C. decorat în 1964 cu titlul “Medic emerit al R.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.C. D. membru de partid.C. iar apoi promovat inspector în cadrul 885. 894. 5386. până în iunie 1948. p. p. 663). Marcel .P. partea I-a. 16 din 20 ian. 176 din 2 august 1948. nr. Ella (fiica lui Maximilian) (n. 804 din 21 dec. ulterior director al Institutului de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (1955-1964). partea I-a. 16 din 20 ian. E. nr. Adolf . 886. M. 658).Of. a M. 205 din 4 sept. p.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. 889. p. nr. MARCUS.883. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.C. partea I-a.din februarie 1949 şef birou în cadrul D. apoi la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. al P. partea I-a. Mihail Emil (1904-1964) – medic. secţia Cancelarie – dosare anexe.VI. 12877). p. partea I-a. Alfred . nr. 3293. 80 din 5 aprilie 1948. MARCUS. MARK. 1948. 1946. nr. partea I-a.Of. 145 din 26 iunie 1948.Of. 264 din 14 nov. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. până în iunie 1948 referent titular în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor. 37 din 14 febr. nr.C. Carol – membru al Curţii Supreme de Justiţie. p.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.Of. 893. p. 100 .G. Jose – controlor în cadrul D. 5784. 1948.1909 Bucureşti) – obţine cetăţenia română după război. 1964. 5142). partea I-a. SCHMIDT-GRINBERG) – fiica lui Ury Benador. nr.. MATHIAS. p.I. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. în 1948 numit membru al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. Carmen .Of. 1948. 897. 1947. 2382). 45 din 24 febr.P. 1964 cu Medalia Muncii.I. partea I-a. nr. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 803 din 21 dec. nr. p. Ella (n.Of. cu referat personal la Fd. nr.

7666). nr. 148 din 30 iunie 1948. nr. după război consilier în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (1946-1948). 253 din 1 nov. ulterior cu funcţii mai reduse ca importanţă în partid.I.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 5463-4. (1944-1947).din noiembrie 1946 cenzor / secretar de presă în centrala Ministerului Propagandei. În M. ministru adjunct al Finanţelor (1952-1970). acuzator public în cadrul Tribunalului Poporului (1945-1946. în Forţele Armate (v. M. Solomovici (2004: 236) (v.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. MAX. MAYOR. p. partea I-a. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1945 a ministrului Jus tiţiei (publ.Of. ulterior comunist ilegalist şi condamnat. 194 din 25 aug. Radu Mănescu [v. acuzator în procesul mareşalului Antonescu (1946). 1916 la Focşani). şi Kuller 2008a: 448).vezi decizia nr. cu grad de sublocotenent. partea I-a. apoi referent în administraţia centrală a C.Of. Vlad Mănescu (alias Zeev Manor) şi Sanda Grossman. 1949. 1947. 662). reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. nr. p. director general al Direcţiei Generale a Editurilor. Israel) – în adolescenţă sionist. nr. MEDREA. 903. Georges Mintzer (la 17 sept. Weiler) în decembrie 1970. avocat.Of. p. p. apropiat cu Radu Demetrescu Gyr). nr.Of. 131 din 8 iunie 1948. 9713. infra] (cercetătorul Robert Levy îi intervieva împreună la 28 august 1989 (Levy 2002: 205. B. MĂNESCU. nr. Radu Henry (n.XII. ar fi fost la un moment dat exclus din partid cf. 314).Of. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). partea I-a. fiica lui Zigmund şi Hana (n. Biermann)) (1919 Ardeal – 2003 Israel) . decorat în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor de către fostul suveran Mihai (M.I. p. 16 din 20 ian.S. p. emigrat în Israel în 1985136 împreună cu soţia Ella [v. Teodor .Of. vicepreşedinte al Băncii de Investiţii (1970-1973).899. Iacob (în unele acte oficiale “Meher”) . fiul lui Willy (secretar general al comunităţii evreieşti din Focşani) şi Raşela (n. p. partea I-a.A. MEHR. profesor la Catedra de Finanţe a Academiei de Ştiinţe Economice în nii ’60-‘70. partea I-a. partea I-a. partea I-a.B.I. încă în viaţă în 2010 în Israel) emigrase cu soţia sa Beatrice (n. Paula . nr. Industriei Poligrafice şi Difuzării Cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri (1950-1952). III-a. 1947.Of.Of. Mihail de – evreu sefard originar din Craiova (coleg de clasă în liceu şi prieten 900. 9763). 3568). activist al direcţiei Propagandă şi Agitaţie a C. Anca Finta. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. la Direcţia Presă (M. 270 din 21 nov. 901.B. pentru merite antifasciste. Simonette . George Mănescu (n. 4968).A. apoi a Artelor şi Informaţiilor. . Ella DIAMANTSTEIN. 16 din 20 ian. 1946. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. partea I-a. M. nr. Glanzstein)) (5.secretara Anei Pauker la biroul de la sediul P. Ella (n. 131 din 8 iunie 1948.după război referentă în administraţia centrală a C. (1949).S. 4384). 100 din 2 mai 1945. 904. 906. 662). vicepreşedinte al Uniunii Sindicatelor Ziariştilor Profesionişti (1948). 101 .inspector economic în centrala M. 112 din 17 mai 1948. împreună cu soţul ei. MAYO. Eva . 136 Fratele său.. 1949. partea I-a. 905. 1945. M. nr.R. pp. T. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1960-1965). nr. 4968). iar până în anii ’60 autor în revista Justiţia Nouă. partea I-a. p. zis „Gică”. p. 902.Of. 106645 din 18 oct..C. p. partea I-a..Of. Henry MINTZER135. posibilă identitate cu omonimul încadrat în 1947 prin decret regal. emigrată în Israel în 1985. supra] şi cei trei copii. (?) MĂNESCU. 252 din 3 nov. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. v.Of.C.C. 12086). MĂNESCU. nr. 135 Pentru românizarea numelui.1912 Focşani – 1993 Natanya.

în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. ulterior directoare la Editura pentru Literatură Universală. fostă ilegalistă deţinută la Mislea şi Dumbrăveni.Of.R. partea I-a. MENDEL.P. M. iar apoi redactor şef la Editura Univers (de unde se pensionează în (?)1981). MENDEL. partea I-a. 190 din 19 august 1947. Cecilia . (dosare anexe. în 1947 transferată la Bucureşti şi încadrată controlor economic în cadrul D. 1948. 1947. partea I-a. p.e. 167 din 26 iulie 1946. partea I-a. A.) şi directoarea editurii de limba rusă “Cartea Rusă” (1953). şi decan al facultăţii de Filozofie din Bucureşti) şi mama lui Nicolae Melinescu Jr. apoi referent în Ministerul Industriei Uşoare (1951-1956). partea I-a.G. Alexandru (n.Of.I. nr. Iosef . WASSERMAN. secretar general al Ministerului Sănătăţii în anii ‘50.907. nr. MELAMEDMAN.din 1947 membru al Comisiei Centrale a Ministerului Industriei pentru reglementarea Muncii în acord (M. p. Ioniţoiu 2000: 217. 209 din 9 sept. Estera – din 1947 şefă de serviciu în centrala Ministerului (Industriei şi) Comerţului (M.. nr. . 909. fiind actualul corespondent al TVR la Washington.E. partea I-a. p. Ministerului de Finanţe (M.G. nr.Of. 102 . p.Of. MENINGHER. nepotul Ilcăi). Eugen (n.Of.C. 7438). 918. p. 1964. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 6697). p. 1948. Varga 2003a:656-7) (dosar M/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p.Of.C.E.1906. 915.Of. fiica lui Moritz şi Hilda) (1915 Bucureşti . 288 din 12 dec. 804 din 21 dec. M. Willy . 315. 246 din 22 oct. p. 1949. Bruno – în 1946 era inspector-şef clasa I-a în Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. nr.2002) – de profesie farmacistă. nr. p. 1949.C. MENICOVICI.C. Elias-Froim . nr. 910. pe care l-a acuzat de antisemitism. p. partea I-a.C. (M. p. 1948. repatriat în 1947. 7492). 1947.C. Egon Mendel) – director în Ministerul de Finanţe. Jela 2001: 203. după război secretara biroului Anei Pauker (şi după unii conducătoarea de facto a Ministerului Afacerilor Externe.Of.A. 1948. 737. nr. fiul său (i. căs. 107 din 15 mai 1945. 7492).A. MENDELSOHN. M. decorată în 1949 şi respectiv în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. 916.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. partea I-a. MELINESCU. 171 din 29 iulie 1947.Of. 249/1952. arestat şi condamnat în lotul “Vasile Luca”. delegat cu conducerea Direcţiei Regionale Craiova (M. Valentina – după război şefă de birou la Oficiul Economic judeţean Tecuci (M.Of. 6094. 190 din 19 august 1947.Of.1949. partea I-a. 7083). în luna iulie a aceluiaşi an repartizată la Direcţia Comerţ Privat (M. a fost soţia lui Nicolae Melinescu (funcţionar M. 24 din 30 ian. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. MEIROVICI. Ilka SPITZER. nr. partea I-a. crainic al defunctului “Telejurnal” din perioada ceauşistă. 643). a M. MENDEL. nr. Mihai. 8478). nr. partea I-a. Ilca (n.după război controlor în cadrul D.E. partea I-a. 914. p. 529. 15 din 19 ian. trece în URSS în mai 1941. pensionat (Andreescu. 4257. în prezent încă angajat al TVR. 911. 646). nr.Of. M.Of. MEISNER. partea I-a. 5 din 9 ian. M. 168 din 23 iulie 1948.Of. partea I-a. nr.R. 912.X. 15 din 19 ian. Chinţeni. N. partea I-a. Buzatu & Chiriţoiu 1998: 61). MENDELSOHN. martoră a acuzării în procesul lui Pătrăşcanu. MERLAUB. F. 11029. p. 9604). 196 din 25 aug. al P.Of. p. 917. p. în 1949 era consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. iniţial şef de producţie la cooperativa “Victoria” (1949-1951). Cluj) – fost ilegalist. 248 din 27 oct. iar din decembrie 1947 promovată referent tehnic în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. nr. M. ulterior reîncadrată ca ataşat de presă în centrala Ministerul Propagandei. a M. 5. p. partea I-a. nr. 6396).I. nr. nr. respectiv şef de secţie la întreprinderea “Varga Katalin” dlin Cluj (1956-1959). fişă de cadre la secţia Economică a C.după război angajată iniţial ca desenatoare principală.E. Moise – din septembrie 1948 controlor-revizor principal în centrala 908. inv. 3905). nr. Nastasă. 119 din 28 mai 1947. nr. 913..

cf. Ulterior va fi reabsorbit în cadrul Ministerului Culturii (respectiv Învăţământului şi Culturii) (1953-1962). împreună cu Florica a avut doi fii. 225. responsabil în cadrul Economatului ministerului (M. 2009: 184-5).M. p. ministerul a fost redenumit Ministerul Artelor şi plasat sub conducerea lui Eduard Mezincescu (23 mai 1949 – 12 iulie 1950). Andrei – în ian. în 1964 cu ordinul “23 August” cls.” clasa a III-a.juristă. fond 495 137 V. ministru adjunct al Afacerilor Externe (1956-1966). 924. N. nr. Tatăl lui Eduard M. inv. Constatin – după război membru de partid.).d. 921. p. 1999) – de profesie chimist. apoi la catedra de igienă a Facultăţii de Medicină din Bucureşti (din 1921). paragraful referitor la evreitatea lui Mezincescu fiin d reprodus integral în Buzatu şi Cîrstea (2010: 332) şi respectiv Solomovici (2003: 188). în timpul războiului cadru didactic la Facultatea de Medicină din Bucureşti (în 1944 cu grad de asist. Dimitrie). din 1935 (după alte surse 1933). Solomovici 2004: 108.. cu rang de ministru – secretar de stat. D. 353). – numit în decembrie 1948 membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (Bărbulescu et al. şeful secţiei Sport-Turism a Confederaţiei Generale a Muncii. al P. 920. 103 . rămânând sub conducerea lui Eduard Mezincescu (12 iulie 1950 – 2 iunie 1952).C. după 1989 membru al Partidului Socialist al Muncii şi redactor la revista Magazin Istoric. căruia tatăl lui Mezincescu. 1943. Maria (n. iar în iulie 1950 reorganizat în forma Comitetului pentru Artă din subordinea Consiliului de Miniştri. p. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.U. 923.C. şef al Departamentului Artelor (1948-1949) şi apoi ministru al Artelor şi Informaţiilor (mai 1949 – iulie 1950). Eduard137 (n.C. partea I-a. de ajutor al regiunilor lovite de secetă (1947).R.B. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. 922. Ministerul Artelor (condus la acel moment de Ion Pas) şi Ministerul Informaţiilor (fostul Minister al Propagandei (până în 1946). fond 495 (“România”). la facultate alături de tatăl său. dosar nr. III-a iar în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a II-a. decedat) şi Alexandru Luca (n.R. (Opriş 2005) (dosar M/131 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). (?) MEZINCESCU. Danemarca şi Norvegia (pânã în 1976). medic şi profesor universitar. 2333). procuror în anii ’50-’60. iar apoi ambasador succesiv în Suedia.919.XI. În mai 1949. 18 86).N. preşedinte al Comitetului pentru Artă138 cu rang de ministru secretar de stat (iulie 1950 – iunie 1952). şi finalmente reorganizat în 1971 în forma Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste . MEROVICI. 3709 şi nr. fiica lui Eduard) . Florica (soţia lui Eduard Mezincescu. condus la acel moment de Octav Livezeanu) au fost comasate în forma Ministerului Artelor şi Informaţilor. ar fi fost medicul curant al mareşalului Averescu. 1947.R.U.. partea I-a. METCH. 1947 numit membru al Consiliului Director al A.A. 925. mărturisirea făcută de Petru Groza lui Emil Bodnăraş la 23 iunie 1949. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 24.T. 102 din 4 mai 1945. membru P. În aplicarea Halaha. cu studii în S.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. directorul Institutului de Igienă din Bucureşti în perioadele 1927-1940 şi 1945-1947). originar din Bacău. profesor de igienă la Facultatea de Medicină din Iaşi (1910 1921).U. adesea – eronat . MEŢIU. partea I-a. 22 din 28 ian. condus de Octav Livezeanu (15 aprilie 1948 – 23 mai 1949). univ. cum susţinea Groza). secretar general al C.R. după august 1944 comisar al guvernului pe lângă Liga Operelor Sociale. originar din Dorohoi (şi nu Bacău. 1945.ortografiat şi Dumitru). apoi a lui Matei Socor) (d. (137/1955) (pentru evreitate v. MEŢIANU. din 1948 membru al comitetului filialei Bucureşti a Asociaţiei “Turismul Popular” (fostul O.Of.P. Z. 14 din 18 ian. 658). ilegalistă. nr. Eduard MESINGER) (n. apoi recreat în 1962 în forma Comitetului de Stat pentru Cultură şi Arta. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. secretar general la Ministerul Afacerilor Străine în 1948. incertitudinea privind evreitatea lui Eduard Mezincescu rezidă în identitatea etnică încă necunoscută nouă a mamei sale.1912. MEZINCESCU. în anii ’50 şeful Direcţiei Turism şi Excursii a C onsiliului Central al Sindicatelor. respectiv secretar general al Ministerului Sănătăţii pentru câteva luni după 1944. 138 În aprilie 1948. 1909-?) – ilegalist din timpul studenţiei la Cluj.G. Solo – din ianuarie 1945 contabil în centrala Ministerului Afacerilor Străine. a fost Dimitrie Mezincescu (1880-1961. evreu botezat. cu rang de secretar de stat (19451946). Gheorghe Andrei (n.C. 1946). MESSINGER. Erna (n.A. 112).S. (Administraţia Generală a Unităţilor Economice ale Asistenţei) (M. amândoi fizicieni şi emigraţi în S.

ulterior activist. Rozina (n. 6781). al P. (123/1951) (dosar M/168 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). KLEIN) .P. 3.Of. 997/1943).A. 12. 4968).I.R.Of.2).R. partea I-a. directoare adjunctă la Editura Politică (1957-1963). Leon HERŞCOVICI139) (n. (Decret nr. p. MIHĂILEANU. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. Ecaterina (n. decizia nr.M. MICHELLER.F. 9763). în 1949 cu odinul “Apărarea Patriei” cls.C. 2005: 334 n. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. http://freelex. nr. dosar nr. 141 Menţionat în anuarul The Diplomatic Year Book (New York 1951).după război şefă de birou în administraţia centrală a C.E. după război şefa Direcţiei Personal din M. ministru adjunct al Învăţământului (din 1955-1957).C. inv. 7 din 23. în anii ’60 redactor-şef al Editurii Politice.R. şefa Frontului Democrat Universitar. partea I-a. fond 495 (“România”). MICU. KLEIN.E. iniţial controlor în cadrul D.1909 Vaslui) – membru de partid cu stagiul recunoscut din 1938. a M. deputat supleant de Bucureşti al M. 1947 (M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. nr. în anii ’80 traducătore la diverse edituri. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania (Diamant 1979: 371. al P. 1947 a ministrului Justiţiei în M. 155 104 . 928.P. partea I-a. 929.I.M. Carol (n. Dobrincu şi Goşu 2009: 199.VI. p.S.D. deţinută în perioada interbelică. 158 din 12 iulie 1948.Of. profesor la Institutul Politehnic Bucureşti până în 1955. 927. (M. 131 din 8 iunie 1948.H.Of. (M. al Crucii Roşii (1955-1960).G. nr. dosar nr. pentru evreitate v. III-a140. 1947. V.C. Preston et al. nr.C.C.C. 2066 din 20 oct. în Forţele Armate. (1946-1948) şi apoi cu drepturi depline (1948-19521957.E. prin Decretul regal nr. MICHELSOHN. partea I-a.I. colaboratoare a revistei Femeia a F. 5784). inv. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 110 din 16 mai 1947. inv.din 1947 controlor în cadrul D. 241. p. 173 din 31 iulie 1947.R.G.I. la începutul anilor ’50 trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar în cadrul diplomaţiei române141. (1951. apoi în C.. şi al Comitetului Executiv şi secretar U.V. partea I-a. şefa Departamentului Învăţământ Superior). zisă “Tina”) . membru al C.” clasa a IVa.926.: 110). vicepreşedinte al Comitetului pentru Învăţământ Superior (1951-1953). 225. respectiv Timişoara).S. (“România”). apoi coautor al unor articole sub egida I. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.A. Arhiva U. fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. 253 din 1 nov.C.I. p. ministru adjunct al Învăţământului Public (1949-1951. p.. 1947.Of. p. MIHAIL. dosar nr. 930. (1947-1950) (Berindei. 1955).N. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. n.S. p.R. 61). 3877. 9099 din 3 febr. a M. 225.A. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 1948.. 1947. colecţia RG-25. (1948-?). 1445).C. apoi traducător la diverse edituri (dosar M/158 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a.M.a. 9 din 12 ian. M. 1755). în 1948 delegat şef al Direcţiei Materiale a aceluiaşi minister (M.012M. 4 din 4 ian. cu grad de colonel. nr. Beniamin . nr. 139 140 V.D. 918. 11. III-a şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. de Mehedinţi.Of. după august 1944 inspector general în cadrul Direcţiei Politice Administrative a Poliţiei Prefecturii Capitalei (M.B. 30 din 6 febr. (1945-1948). MICU-CHIVU. p.F. ulterior românizat MICU. Petre (n. 931. Sugarman f. (1946-1948). Leon – după război arhivar principal în centrala Ministerului de Finanţe.C. partea I-a.S. 1940-1944. fond 495 (“România”). partea I-a.Of. nr.wolterskluwer.1978).ro/DocumentView.aspx?DocumentId=26302.pentru un timp soţia (a doua a) lui Stoica Chivu. din 1953 director al Institutului Româno-Sovietic. fostă ilegalistă.F.1912) – după război membru de partid. vicepreşedinte al Comitetului Permanent pentru Apărarea Păcii (1952). după război membru în conducerea U.R. 225. p. dosar nr. nr.A. 300).

P. 229 din 4 oct. p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.1920 – 22. partea I-a. p. a M. 18 din 22 ian. promovat şeful Direcţiei Informaţii (i.C. partea I -a. 105 . 241 din 22 oct.e. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. M. după preluarea ministerului de către Ana Pauker încadrat în centrala M. 1999).a. etc.Of.. Dobrincu şi Goşu 2009: 506. 152 din 5 iulie 1948. ) (25. în 1999. 15 (18 mai 1948): 6). 9260.N. Sergiu – în 1945 era funcţionar la Subsecretariatul Aprovizionării de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. Sugarman f. în 1948 cu rang de ataşat de legaţie (M. decorat în acelaşi an cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.. 299 din 29 dec. B.A.u. partea I-a. nr. autor al unor articole şi studii de istorie contemporană (la I. MILKERT. Solomovici 2003: 249 şi 470. 9763) (Diamant 1979: 371.R. 1947. în mai 1948 numit unul din cei şase secretari generali ai Ministerului Industriei (M. Ioniţoiu 2008: 291. 935. Deletant 1999: 20). avea să publice cartea de memorii Un anonim în citadela presei româneşti. nr. nr. nr. ocazional publicist la Presa Noastră143 (editată de Consiliul Ziariştilor din R. p. Otopeni.Of. 1947.Of. 158 din 12 iulie 1948. în anii ’60. Berindei. în Forţele Armate. Un articol al său din 1967 fiind citat în Joachim Lengert. MILLO. 8971. din ian. nr. încadrat la M.1977) – membru de partid din 21 martie 1945 (dosar M/169 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).916 din 4 oct. partea I-a. cu grad de căpitan. COHN 933. ulterior. (M. 142 142 143 V.) (Adorian et al. 1945 în M.E.A. până în 1969 director general adjunct al Direcţiei Generale Metrologie. p. fond 495 (“România”). 127 din 3 iunie 1948.: 110.I. 5638).E.S.S.Of. Institutul de Istorie şi Filozofie al Academiei. decizia ministrului Justiţiei nr. partea I-a. nr. Bruno (uneori ortografiat “Milchert”) . 1482. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de ofiţer. în circumstanţe încă neelucidate. MIHNEA. p.Of. Lupu – de formaţie tâmplar. 1971: 210. 225.VI. în 1946. Ionel (n. 110 din 16 mai 1947. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. dosar nr. Troncotă 2003: 35.R.I. unde. nr. după august 1944 redactor la Viaţa sindicală. Romanische Phraseologie und Parömiologie (Göttingen: Hubert & Co. Jean – avocat.Ap. Ionel (uneori ortografiat şi “Militineanu”) (1902-1979 Bucureşti) – văr primar al amantei regale Elena Wolf-Lupescu. p. p. 1948 arhivar principal în centrala M. în iunie 1948 repartizat de ministrul Justiţiei la contenciosul Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (M. III-a.. MIHNEA. 1947 (M.Of. la începutul anilor ’30 expulzat din Germania în timpul studenţiei ca agitator comunist. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M.G. 5784). 937. nr. partea I-a. 938. 17. MINDIRIGIU. 939. p. 516).I.Of. apărută la Tel Aviv (Solomovici 2003: 377-9 ş. (?) MINEA. p. partea I-a. prin Decretul regal nr. 1954). 1971). internat într-o secţie psihiatrică a spitalului M.). 1948.E.A.A. 934. MILETICI. avansat colonel (1949).C.. 936.C. 11362). Otu şi Râjnoveanu 2007: 56). contrainformaţii militare) a Marelui Stat Major (febr. 2066 din 20 oct. voluntar republican în războiul civil din Spania. decorat prin Decretul nr.D. C. nr. (M.din 1947 controlor în cadrul D.II. 101.Of. partea I-a.R. 3862) MILETINEANU.I.932. 1951-ian. Ţurlea 2010: 111. apoi. 1947.Of. iar apoi director în cadrul Direcţiei de Standardizare. revista Magazin istoric.P. inv. n. 139 din 22 iunie 1945. partea I-a.Of. 1945. p. nr. 5263). după război membu în conducerea Comitetului Electrotehnic Român. Bella – soţia lui Ionel Mihnea-Cohn. apoi înrolat voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. partea I-a.E. apoi redactor la România Liberă până la emigrarea în Israel în 1980. după război instructor teritorial şi “lector” al ziarului Scânteia. Stan (fiul lui Constantin) – ilegalist.S. 2006: 662. cenzor de presă în cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (19521977). Standarde şi Invenţii de pe lângă Consiliul de Miniştri. 4844). p. 253 din 1 nov.

I. membru al C. 948. partea I-a.R. Bihor – 1.II.R.C.P.X.d. al P. şef al secţiei de relaţii internaţionale a partidului în timpul guvernării Dej. preşedintele completului de judecată în dosarul Pătrăşcanu. MOISE.1911 Salonta Mare. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.” clasa I-a. p. secretar CC al PMR (1948-1954). în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. ulterior avansat gen.E. în 1948 numit preşedinte al Consiliului de Administzraţie la “Imprimeriile Independenţa” (M. 18707 din 4 septembrie 1945 a directorului general C. 4847) 942. 148 din 25 iunie 1941. MOISESCU. partea I-a.E. MIRONESCU. 944.A. 945. soţia lui Al. ilegalist.P. ministru plenipotenţiar în S. I-a şi în 1979 cu ordinul “23 August” clasa I.D.C. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. din 1929 (nume conspirativ “Liza Lechmanova”).C. MOGHIOROŞ.” clasa a III-a. Anton (12.A. din 1932. MOISESCU. decorat în 1961 şi 1971. primvicepreşedinte şi apoi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965).. 1987) – colonel magistrat în anii ‘50.-mr.Of.R. fond 495 (“România”). 941. BALOGH Joszef. Goldstein 2010: 18). în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.Of. 4611).X. nr.G. dosar nr. 3.avocată. secretar al Consiliului Central al Sindicatelor (1957-1962).. membru C. Ester RADOŞOVEŢKAIA. decizia nr.B. în redacţia Kominform. vicepreşedinte al Marii Adunări Naţionale (19571961). vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1953-1954).R. Stela (n. 2137.2007 Bucureşti) – pictor. fiica lui Iakov Abramovici Radoşoveţki). partea I-a. membru al Biroului Politic (din 1948). inv. după 1944 membru în conducerea C.d. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 127 din 3 iunie 1948.C. Pentru pace trainică. partea I-a.R.F.C. Ioana . p.C. Leon (1921 Bucureşti – III. fiul lui Aharon şi Reiza “Risi”) (n. în alte documente oficiale MAGYAROSI) (23. doc. al U. agitator comunist şi membru de partid din 1929. 946. Tighina) (n.1969 Bucureşti) – evreu maghiarofon. după război membru în prima echipă redacţională la Scânteia. Iţic MAISEZON. 1051). inv. 14 iulie 1911 Bucureşti) – administrator-lichidator la Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (1945-1947)144. 225. preşedinte al Societăţii de Cruce Roşie (1961-1971). p. fost mecanic. membru al Comitetului Executiv şi al C. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. (1951). 1948. în iunie 1948 repartizată de ministrul Justiţiei la contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (M.U. p..R. membru al Biroului Organizatoric (1950-1953).M. nr. MOISESCU.1909.R. Moghioroş) – membru P. după întoarcerea în ţară “ocupând diferite funcţii tehnice şi administrative. al P. în 1948 era controlor în cadrul D. şi ministru adjunct al Finanţelor (1952-1953).aspx?DocumentId=34332.C. 1). (Constantiniu 2003: 83. (1954-1956) şi Argentina (1956-1957).A. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. apoi pensionată). 149). nr.R. MISSIR. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.R. reprezentanta P. MOGHIOROŞ. Galaţi – 2002 Bucureşti) – membru P.M. internat în timpul 943. la pensionare.C.wolterskluwer. 1856). dosar nr.940. director general adjunct la Agerpres (1954-1979.Of. fond 495 (“România”). al P. preşedinte al Comitetului de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole (1950-1951).P. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. MIŞOSNIKY.C (M.E. în anii ’50 student la Facultatea de grafică şi poligrafie de la Moscova.Of. războiului într-un lagăr de muncă obligatorie la Titu-Găieşti. 947. Avram – ilegalist. Ilie (d. la adresa http://freelex. 3660). apoi membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al 144 V. Solange – la începutul anilor ’50 angajată la Direcţia Cabinet în M.IX. pentru democraţie populară. 120 din 26 mai 1948.S. nr.R. ministru al Nationalităţilor în guvernul Groza (1948-1952).C.1913 Umbrăreşti. până la postul de director în instituţii poligrafice” (Ţ. (1948-1954). Alexandru (n. 225. 106 .I. (19551969).D. 32 din 9 febr. preşedinte al Băncii de Stat a R. Leon (n.ro/DocumentView.

Falie)) (1. Mihail Davidoglu (n.Of.Of.1912 Tighina. 804 din 21 dec. 1949. demis şi transferat la tipografia publicaţiei Viaţa Cooperaţiei. la nivelul directorilor şi inspectorilor şefi: Eduard Mezincescu (n. Basarabia – 18.1998 Bucureşti) – unul din principalii ideologi ai sistemului comunist în sectorul cultural. p. 1945 în M. 35 din 11 febr. în anii ’50. fiul lui Simion şi Clara (n.B. Mihail Novicov (n. 8072). director general al postului de radio “România liberă” (1946-1948). (1947). ilegalist. 204 din 5 sept. partea I-a. Morico. Davidsohn). Emil . (?) MOLHO MORARU.G. (fişă personală în dosarul 30/1947). partea I-a. uneori eronat menţionat ca voluntar în Spania (Andrei Micu în Zbăganu 2001). aparent încă în viaţă în 2005. redactor şef al ziarului Veac nou (organul de presă al A. Henriette (n.L. [I-ai] de la un cap la altul şi vezi ce oameni sunt aceştia. nr. ziariştilor şi scriitorilor). Bre slau/Bresliska). 1964. 1949. unde a practicat medicina (în anii ’70 era şeful Institutului de Fiziologie Pulmonară din Haşomer) (Carol Neumann apud Solomovici 2003: 379.C.soţia lui Anton Moisescu. nr. deţinut în multiple penitenciare (1933 – august 1944). Marcel Breslaşu (n. Mesinger). a emigrat în Israel. Emil (n. fratele său.I.I. Petre Iosif (n.C. N. Eugen (alias) . partea I-a. secretar al Comitetului Artelor din Secţia centrală de educaţie politică a C.C. partea I-a. 952. 234 din 13 oct. „şi-a adus o serie întreagă de oameni la Ministerul Propagandei [ redenumit ministerul Informaţiilor în 1946 şi comasat cu Ministerul Artelor în 1948.S.R. nr.Of. 954. Cei la care făcea referire Groza erau. nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. din 1949 impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M.R.949. al P. Niculae 2004: 50-51).C. 953. Radu Bogdan (nume real necunoscut). zis “Iuli”. unde în 1949 este numit director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Lânei ţi Mătasei (M.. 950. şeful de facto al Societăţii Române de Radiodifuziune (1945-1946). P. MOLDVAI.inspector în cadrul D. MORARU.P. locuind în Piaţa Amzei.]. 18. MOSCOVICI. a M.1913 Galaţi) . inv. (?) MOISESCU.C. lui Petre Groza. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C.R. 381-2: 2004: 400).P. fratele publicistului Virgiliu Monda şi nepot de unchi al lui Alexandru Toma) – în primii ani după război activist al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. cenzor al D. al P. 107 .U. Alfred Mendelsohn. 1977?) – jurnalist. fiul lui Zeilig şi Ghizela. MORARU. profesor universitar 145 Pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr. 2010: 331).VIII. p. MOLHO. fond 495 (“România”). “evreu care nu a uitat învăţămintele sionismului” (apud Buzatu şi Cîrstea. unde numele este transcris „Şofran” din fonetica rusă. cf.P. 951. membru P. Neuman). Constantin Bugeanu (probabil român) şi Radu Negreanu ( la origine Schwartz) (v. director adjunct CENTROCOOP până în anii ’60.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. Salvador (d. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. MONDA. LEIBOVICI) (n. responsabil şi cu instructajul “lectorilor”. între care cele mai sonore nume ar fi Henr i Blazian şi Lucia Demetrius.IV. din 1936.R. dosar nr. W. MORA. 2 din 2 ian. Aproape toţi evrei.” (Buzatu & Cîrstea 2010: 331 ş. p. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. p. 102238 din 6 oct. după eliberarea sa în august 1944 redactor la România Liberă şi Contemporanul. 8960. secretar general al Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1950)146. Viorica (n. (1947-1949) (M. în Bucureşti (Vorobca 2008c. nr.u. medic. p. 146 În cuvintele premierului de la acel moment. 1948. Iulea ŞAFRAN145. n. ulterior încadrat în Ministerul Industriei. 1916) .E.C. Vasile 2010:42-43). 1947.G. preşedinte al Uniunii Ziariştilor (câteva luni în 1947 până la comasarea sindicatelor artiştilor.R. Florentina – directoarea (lector-şef) direcţiei Literatură şi Artă din cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri în anii ’50-’70. nr. 15 din 19 ian. responsabilă cu cenzura. Mocanu 2003.T. P etru Groza: Moraru.) (1945-1946). 804 din 21 dec. 955. Nicolae (n. 1964. Urian 2004). 32). 225. „evreul care n-a uitat învăţăturile sionismului”. 1452 şi 2607).Of. partea I-a. Mătăsii (1948-1949) (M. Josefsohn). 1945. Acestora li se adăugau la nivelurile inferioare ierarhic alte câteva duzini de funcţionari evrei. nr. 956. S. 1213).R.n. 644). redactor-şef la Viaţa Românească (1950-1953).

MOSCINSKY. şef de birou la Oficiul de Studii al Ministerului Muncii (1945 1946).I. în 1949 (A.după război membru P. al P. secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice (din 1948) (indicat ca evreu în Solomovici 2001I: 195). 641).. a M. Nicolae . până la pensionarea sa.Of. 15 din 19 ian. 958. (M. nr.Of. 41 din 18 febr. nr. nr. a M.Of. A.R.din februarie 1948 controlor în cadrul D.Of.după război controlor în cadrul D.I. 152 din 5 iulie 1948. partea I-a. p. 959. 645). nr. 190 din 19 august 1947.Of. partea I-a.Of. 6293).R. 1948. 1948.C.). C. partea I-a. partea I-a. p.Of. 1033). a M.M.D. partea I-a. Iosif – medic. partea I-a.J.E.N.Of.Of. partea I-a. apoi redactor-şef. al P. 5966). M. MOSCOVICI) (n. partea Ia.serviciu în cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 10102 din 31 ian. p. 1946. nr. 1948. MOSCOVICI. nr. M. p.I. 159.G. nr. 253 din 1 nov. în 1979.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale Electrotehnice (M. nr.E. 153 din 10 iulie 1945. cu grad de sublocotenent. partea I-a.C. nr. Oscar . partea I-a.C. 969.Of. 123 din 3 iunie 1947.Of. p. 965. 966.C. 139/1955. dosar nr. p. partea I-a. MOZES. 1949. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.Of. Adalbert (n. dosar nr. 115-21). nr. 749.Of.E.Of. 1949.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr. pentru merite antifasciste.C. partea I-a.C. DB)– în 1948 inspector general adjunct în cadrul D.G. 963. nr.957. 164 din 19 iulie 1948. a M. Vera . nr. 9763). Sorin .C. în Forţele Armate (M. 641). 737.E. p. partea I-a.C. 962.C. nr. după război şef de birou administrativ la Direcţia Personal a Subsecretariatului de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 5624). 28. 112 din 17 mai 1948. ff. Iancu . nr. Iancu . p. 5831) până în iulie 1947 (M.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 15 din 19 ian.P. nr. al P. p. MOSCOVICI.Of. 1947. 272 din 27 nov. Gerard (n. MOSESOHN. 190 din 19 august 1947. deputat de Olt (1946-1948. 7491).Of. autor al unor volume de critică şi ideologie literară.. ales pe lista B. decizia M. în pofida faptului că nu avea studii în domeniu.S.Of.1912 Găeşti. în facţiunea pro-comunistă la Congresul de unificare din octombrie 1947. 968. 4391. partea I-a.C. după reorganizarea ministerială transferat în centrala Ministerului Industriilor (M. 147 din 1 iulie 1947. Bernhardt . 1947. Marcu . 51/1949. şi. MOZES. 1946 în M.G. nr. 5544). nr. MOSCOVICI. MOSCOVICI.C. premiată cu Premiul de Stat în 1951.în 1949 era translatoare în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 1375). p.C. p.Of. cu fişă de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. al nou-transformatei Redacţii de Publicaţii pentru Străinătate (fosta Narodnaia Rumînia). între care “Pentru fericirea poporului” (co-autor Aurel Baranga). MOSCOVICI) – director adjunct al Bibliotecii şi Arhivei Presei . 960. in. p..Of. 108 .după război controlor în cadrul D. MOSCU. nr. posibilă identitate cu omonimul prezent în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. iar din 1950 coordonator al publicaţiei lunare pentru străinătate. nr. 1949. 4946). 199 din 23 august 1941. 4384. 964. Harry – membru al Consiliului Superior al Economiei Naţionale (1945-1946). 961. p.din 1948 impiegat în centrala Ministerului Industriei (M. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 175 din 31 iulie 1948. partea I-a. fd. 1945 partea I-a. 7492). deputat de Bucureşti. p. partea I-a. 24 din 30 ian.. 31 din 7 febr. p.III.Of.R. nr. MOSCU.D. partea I-a.I. p. p. 737. secţia Propagandă şi Agitaţie. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. M. în 1947 încadrat prin decret regal. nr. 15 din 19 ian. p. MOSCU. 967. partea I-a. (M.G. partea I-a. Leon . 24 din 30 ian. MOSES. MOROIANU. M. 10332).I. 26 din 1 febr. p. şeful catedrei de Estetică la Institutul de Arte din Bucureşti (1948-1968). p.C..

183 din 14 aug. nr. 1944 (Solomovici 2001II: 10). 3293.C. 979.Of.R (1944-1946). în august 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri în conducerea Oficiului nou-înfiinţat al Lemnului de Lucru (M.F. ulterior deţinut în închisorile comuniste.Of. 120 din 26 mai 1948. iar în 1981 cu ordinul “23 August” cls.C. cu referat de cercetare la Fd. 1946 în M. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Isidor . NATHANSOHN. p. 24 din 30 ian. p.T. 211 din 11 sept. 7151). preşedinte adjunct al al Blocului Democratic al Evreilor din România. 109 .C. 24 din 30 ian.C. 85/1955. cetăţenia română în 2007 (H. MUNTE.C. deţinut în 1940 în lagărul de muncă de la Miercurea Ciuc. inv. V-a. 1949. 1945.Of. 978. MÜHLSTEIN.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei. partea I-a. 1948. NAFTALI. 976. C. 15 din 19 ian.C. pp. după război redactor la Jurnalul de Dimineaţă. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . ) (n. I. Adrian Naş şi Valentin Naş. Emanuel . partea I-a.G. p. 7554).I. Solomovici 2001II: 104). 1949. p. 52 din 4 martie 1945. NACHTIGAL. partea I-a. Vili .P. al P.Of.” cls. consilier tehnic în centrala Ministerului Industriei (1948-1949) (M. p. nr. din 1936). f. nr. Isac . NASTA.I. al P.E.Of.Of. 1654-5). nr. şi preşedinte al Comisiei de recepţie a bunurilor şi materialelor (M.I. 977.. 199 din 23 august 1941. 645). decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. 7 sept. transferat la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M.Of.R. iar ulterior prim-adjunct şi şef de facto al secţiei Gospodăria de Partid a C. C. (1946-1989). II-a. Virgil .E. 392. p. avocat al inculpaţilor comunişti (M. Arthur (n. p. partea I-a. MÜHLSTEIN. 738). NAŞ.Of.R. fiul lui Moise şi Lora) (23. 980. decizia ministrului Justiţiei nr. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.C. 4623). 973. partea I-a.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. p. întreprinderile şi fermele Gospodăriei de Partid până la sfârşitul regimului comunist.970. nr. partea I-a. 1952 a lui A. nr. 975.R. fiul său. Mauriciu (n.după război controlor în cadrul D. 15 din 19 ian. ZOLLER?) – în 1948 era inspector general adjunct în cadrul Direcţiei Control Economic a D. nr.L. 981. anexa la dosarul nr. ulterior pe diverse funcţii de conducere în sectorul industrial.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier la D. partea I-a. nr. 4946). 645). Simion (fiul lui Adolf) – membru de partid.E. 738). nr. Alfons (fiul lui Jacques şi Helene) (1895-1961) – fost ilegalist.după război controlor în cadrul D.C. p. p. 35 din 11 febr. 974. 1948.G. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerului Industriei (M.Of.Of. 13 din 16 ian.G. 15 din 19 ian. la cerere. căs.G. ? – şeful contenciosului Băncii SovRom – menţionat în declaraţia din 24 ian. partea I-a.C. Zissu în faţa organelor de anchetă (v. 1213). 1949. 1948. MÜNTZER. 1214. 641). nr. Mircu 2007:4). 147 147 V. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1427). III-a. nr. 23 sept. a II-a.Of. 35 din 11 febr. partea I-a.Of. nr. NACHMIAS. nr.C. redactor la Luptătorul şi Aurora. după război redactor la Editura P.C. nr. Leon (n. a reobţinut. MUNTEANU. BERGMANN 971. cu Stefania (1923-2010). p. partea I-a. 972. partea I-a. unde a controlat fondurile valutare. M. Leon LITMAN. NADAS. a M. partea I-a. Emeric .în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.1919 Moineşti – 2007 Bucureşti) – fost ilegalist (membru U. urmărit de Siguranţă în perioada interbelică.. 1947. 1894 Bucureşti) – în perioada interbelică ziarist în Bucureşti. p. 117508 din 25 nov.R. Paul Naftali. cu care a avut 3 copii: Tania Măgureanu. partea I-a. în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 1949.Of.. a M. 1949. nr. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.G.

281 din 4 dec.F.în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie în în D. 12.P. 1947 în M. 16. 983. Roza (soţia generalului Grigore Naum. p. nr. 219 din 23 sept. respectiv publicarea solicitării de schimbare a numelui în M.JPG. p.R.C. şeful secţiei Învăţământ a C. 219 din 23 sept. Cornelia (n. NEULICHT) (n. (M. a III-a. 988.1910 Bucureşti) .VI. 986. dosar nr. Dan – în perioada 1947-1948 şef de cabinet al ministrului Artelor (şi Informaţiilor). NĂDEJDE. p. 984. 19 47. ulterior membru al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Arte (1961-1965) şi membru supleant al C. partea I-a. NEGOIANU.T. nr. 1049 inspector general în cadrul Direcţiei Contabilitate a ministerului (M.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale++detinuti+politici\N\N+01. 131 din 8 iunie 1948. B.R.I. decizia ministrului Justiţiei nr. 645). 8598). nr. NAUM. 1949. nr. pentru schimbarea numelui.P. nr. Erwin Costin (31. 1654-5) (?) NEGREANU. Arnold M. 12/1952).Of. 149 Vezi fişa matrioclă penală la http://86. după războui şeful Direcţiei Domenii şi Infrastructură în Ministerul Comunicaţiilor. ulterior redactor la Editura de Stat pentru Imprimate şi Publicaţii. 2612). nr.E. soţia lui Belu Zilber) – în reţeaua “Ajutorul Roşu” în timpul războiului. apoi ministru adjunct al Învăţământului. 225. 10290. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. al P. nr. din 1947 inspector în cadrul D. 3908.2005. NĂDEJDE.controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în nov.C. decorată prin Decretul nr. 4968). NAUM. până în anii ’60. 1947.36/fisapenala.I. M.Of.C. p. fond 495 (“România”). (12/1954). când urmare a reorganizării ministerelor este transferat la Ministerul Industriilor) (M. fiul lui Marcu şi Frida) (17. 985.R. 991. 1239. v. Poligrafiei şi Difuzării Cărţii (transformată apoi în D. în timpul perioadei ilegaliste149. 111 din 17 mai 1947. (1955-1965). nr. decedată în anii ’70 în Bucureşti (Solomovici 2003: 120-1).X. v.C. nr. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. 269 din 20 nov.S. 990. arestat şi condamnat în 1951 ca fost informator al S. nr. 155). p.+Nac+-+Neatu\Nadejde+Arnold/P1990862. infra) – activistă de partid. partea I-a. până în febr. p. partea I-a. 52 din 4 martie 1945.C. a M. partea I-a. p.R. 32 din 8 febr. Pienescu 2008: 154. (?) NEGREANU. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. Mariana .1977) (nume de cod în perioada ilegalismului: Nuţu Fuxman. 111 din 17 mai 1947. NEGREA.Of. pp. p. NĂVODARU. Sergiu (n.IX.C.1909 – 1999 Bucureşti) (fiul fostului demnitar social-democrat Iosif Nădejde-Armaşu.B.” cls. Arnold (n. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.XII. C.1914 – 24.982.Of. Ana (17. Jean .Of.G. 1947. partea I-a.Of.1909 Roman) – membră de partid din 24 aprilie 1945 (dosar N/77 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).C.B. la sfârşitul anilor ‘40 şeful Serviciului Spectacole din Ministerul Finanţelor. Bucureşti) – după război funcţional în administraţia guvernamentală centrală. Arnold SCHWARTZ) (n.. 987.V.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 1947.C. partea I -a. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. III-a. al P. partea I-a.Of.G. partea I-a. al P.Of.130 din 1 dec. apoi şeful secţiei Învăţământ în Ministerul Culturii în anii ’50. nr.) de pe lângă Consiliul de Miniştri până în anii ’50 (v. 15 din 19 ian. 1947 în M.S.A. 148 V.125.Of. 1132).G. decizia M. al P. inv. partea I-a. 110 .J. 989. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.M. M. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. partea I -a. Arnold (n. ulterior publicist) – ilegalist. 1949.I. partea I-a. nr.R. nr.. NADLER148. NEGRIN. 1947. şi cadru didactic la I.după război inspector general în administraţia centrală a C. FISCHER) . 8598 – când încă nu îşi românizase numele. 3943.1911 Bucureşti XII.P. 107.M.R (dosare anexe. cu stagiu de ilegalistărecunoscut din 1932. 41993 din 30 apr.17. 39 din 17 febr.V.Of. p. 10696). 1947. ulterior directoarea adjunctă a Direcţiei Generale a Editurilor.

Of. C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. 111 . Şeila AVERBUCH) (27. nr.1887 Iaşi – 31. director adjunct al Administraţiei Livrărilor din Ministerul de Finanţe între 1948 şi 1952. 993. I. îm 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. (1947-1948) membru al C. 99797 din 5 oct. 3293. după război director al Casei de Pensii a Colegiului Inginerilor din România (1945-1947). iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. preşedinte al Comitetului Executiv al Sfatului Popular al oraşului Iaşi (1953-1956).în 1949 era referent tehnic în cadrul D. 10955.C. 249/1952. p. al Crucii Roşii (din 1961). 1213).A.B. NEUMAN.1979 Iaşi) – ilegalist (membru de partid din 1921). secţia Cancelarie – dosare anexe. 235 din 10 oct.R.Of. al P. inv. 148 din 25 iunie 1941.Of. prin Decretul regal nr. partea I-a. p. cu grad de căpitan.I. 317). partea I-a. decizia ministrului Justiţiei nr. şi Levy 2002: 128-9. nr. 1915 Bistriţa) – membru de partid.S. (?) NICULI. 131. anexa la dosarul nr. “dosare adiţionale”. 4 dec.R. al B. (dosare anexe 14/1951.R. pentru schimbarea numelui.992. nr.C.. 2066 din 20 oct. NOVAC. membru al CC al PCR în perioada ilegalistă (din 1924). 1949.II. Dezideriu .C. dosar nr. nr.C. Elza – în mai 1945 încadrată ca şefă de birou în centrala Ministerului Propagandei (M.I. v. II-a. NEUMANN. după război membru al Prezidiului R.C. nr. 3660).” clasa I-a (Decretul nr. 264 din 14 nov. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. soţia lui Alexandru Nicolschi [v. 35 din 11 febr. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. p. NOVAC. 1947 (M.S.Of. (n. 11 din 14 ian. 994. în Forţele Armate. partea I-a. ulterior preşedinte al Consiliului Regional Iaşi al A. Vanda. jud. 3293. 662). inv. Valea lui Vlad. referat de cercetare la Fd. partea I-a. 3904).P.. 996.. (un mandat) şi vicepreşedinte al C.Of.C. 2305. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. NISTOR. nr. 2. dosar la secţia Economică a C. nr. (M.I.I. 16 din 20 ian.. al P. (1954).Of. partea I-a. inv. 77/1952. şeful economatului Institutului Central de Statistică. 1977) (singura sursă care îl menţionează ca evreu este un alt evreu. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. Bălţi – X. Ion (5.C. inv. 238). 2777 n. 1946 în M. p. 1947.membru în Comisia de Lichidare C. 1000. p.R. 7 din 22 ian. 10092). Economie şi Asistenţă al funcţionarilor şi pensionarilor publici (M. 1). secţia Cancelarie – dosare anexe. partea I-a. a M.C.. al P. 1946.G.VII. partea I-a.I. nr. 999. când va fi arestat în “dosarul Vasile Luca” (eliberat doi ani mai târziu). Iancu . 997.R. NICOLSCHI. luptător în reţeaua FTP-MOI în Franţa ocupată.S.Of. al P.P.R. 186. Niculae (n. Credit. consilier superior la Regia Autonomă a Transporturilor cu Autovehicule (1947-1948) apoi directorul Editurii Tehnice până în 1952. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. partea I-a. cu ordinul “Steaua R. fond 495 (“România”). p.C. când este epurat şi arestat. continuă să profeseze ca inginer. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. al P. 1949. fond 495 (“România”).R.C. decorat prin Decretul nr. Alexandru (n. 71/1956. (1945-1948). Teşu Solomovici (2001II: 17)). 1948. 1947.L. a Energiei Electrice din cadrul Ministerului Industriei (M.E.C. decorat în 1977 cu prilejul împlinirii a 90 de ani.R. 16). anexa la dosarul nr. eliberat în 1953.1902. 225.1986) de profesie ţesătoare.R. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. cu referat de cercetare la Fd.U. Ernest NEUMAN) (n.C. 107 din 15 mai 1945. p. 1001. Carol – ilegalist. Charlotte – din 1949 şefa adjunctă a D. al P. Alexander Oskar NEUMANN) (n.C.R.M. doc. p.P. 299/1952). (1948-1955). nr.R. a III-a (v. Mureş) .” clasa a III-a. după război membru C. 253 din 1 nov. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. infra]. după război în aparatul politic central. nr.C. C.C.II. 38/1956. 998. la începutul anilor ’70 inginer principal la Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice. NEIGER. NEMŢEANU.Of. 225. p. Faur – în 1948 era director administrativ al Institutului General de Asigurare. 995. 9763).1916 Reghin.C. al P. NEUMAN.din 1947 controlor în cadrul D.

p.1959.S. 3293.G. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 1946 în M.B.L. şef al catedrei de biochimie din cadrul Intitutului de Medicină şi Farmacie Bucureşti (1947 – anii ’60. p. 8 (august). (întocmit 1956) şi referat de cercetare la fd. Vezi fişa matricolă penală la http://86. C.membru al grupului de evrei care au jefuit maşina Băncii de Stat a R. 1947. deputat de Dorohoi.I. precum “Ajutorul fărţesc al Uniunii Sovietice – factor important în dezvoltarea economiei noastre naţionale” (co-autor Manea Mănescu.17. ofiţer politic într-un lagăr de prizonieri de război români şi italieni în 150 151 V. stabilită în Cleveland. Einhorn). 1005. fond 495 (“România”). Mihail Nikolaievici OIGENSTEIN.C. pensionat cu grad de conferenţiar). apoi decan al Facultăţii de Ziaristică la “Academia Ştefan Gheorghiu” (1956 – 1 ian. Buzatu 2008: 434). Ohio. Simion (n. OBEDEANU. inv. Haralambie (n. al P.Of. zis “Mişa”) (1916-2003) – fratele mai mic al lui Leonte Răutu. comisar general al guvernului pentru legătura cu Comisia Aliată de Control (1946-1947). p.L.din 1947 controlor în cadrul D. 20622 din 28 febr. 9763): căs.C.A.. partea I-a.P. 1003. (M. partea I-a. 225.S.VII. Elena – soţia lui Simion Oeriu (v.Of. fiul lui Ştrul) (19. secţia Cancelarie – dosare anexe.. 2066 din 20 oct.II. 1947 a reprezentanţiei diplomatice britanice la Bucureşti.1902 Iaşi . autor ocazional la periodicul lunar Probleme economice. nr.1982) – fiul unui cârciumar din Dorohoi. perioadă în care scrie şi volumul Omul sovietic). 230 din 4 oct. 1947. cf. instalat de comunişti în locul reputatului Vintilă Ciocâlteu). cu dosar de cadre la secţia Economică a C. nr. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. condamnat şi executat la 18.. Simon SCHÄFER. singura menţiune a evreităţii sale în nota informativă confidenţială din nov.R. nr. 253 din 1 nov.R. în 1944 membru fondator şi apoi în conducerea A. după unele surse ar fi emigrat în anii ‘70 în Israel. III-a. de profesie farmacist.R.S. NOVAC. NUSSENBLATT.C.Of. cu Nora (1927-1994. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 1947 (M.R. OERIU.125. în 1941. p. arestat şi condamnat în 1932 şi 1937.R. 131 din 8 iunie 1948. OERIU. OIŞTEANU. partea I -a. partea I-a. nr.S. partea I-a. partea I-a.C.R. apoi comisar al guvernului pentru aplicarea Tratatului de Pace de la Paris. p. cu grad de căpitan. NUSSENZWEIG. Nathan . la 28 iulie 1959. fugit în U. Buzatu 2008: 434). 1959. fost ilegalist. 1948. 8009).R.U. fiul lui Izac şi Ana) (19. 1455)..1960 (v.U. 8599). decizia ministrului Justiţiei nr. a M. 62 din 14 martie 1946. NOVAC. Sanda (căs. remisă centralei Foreign Office (v. 26 din 1 febr. Solomovici 2005 şi 2001II: 111.Of. unei note informative confidenţiale a misiunii diplomatice britanice din nov. dosar nr. cu care a avut o fiică. prin Decretul regal nr. nr. 1006. C.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/O/Obedeanu%20Haralambie/index. 4968).Of.U.decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. 1004.C. ilegalist (membru de partid din 1931) şi kominternist (INCOMKA. respectiv ministru adjunct al Comerţului Interior (1969-1973). III-a. Uşer – inginer. 112 . Oeriu s-ar fi convertit la creştinism în 1944 (v.XII. apoi vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1959-1969).I. comisar general al executării armistiţiului cu URSS (din august 1945). S. Mauriciu – ministru adjunct al Comerţului Exterior (1950-1956). Mihail (n. nr. inv. 90/1956.E. nr. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. în Forţele Armate. Goma 2005: 4)151. după război ofiţer de Interne. ziarist la Scânteia (1945-1956. p.Of.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. al P.1960 Jilava) . Kaufman). 1007.1002. 1947.) şi redactor la revista asociaţiei. anexa la dosarul nr. 219 din 23 sept. (M.S. infra). Harry LAZAROVICI150. 1947. n.S. 751).A. Paula .II.1921 Bacău-18. 2291. Veac Nou (1944-1946.C. având rang de subsecretar de stat (1945-1946). 1009. 1008. nr.php. secretar general al Asociaţiei Române pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică (A.L. în 1948 numit de ministrul Lucrărilor Publice în conducerea C.

Karaganda (în Kazhstan. 1013.C. în anii ’50 instructor al Secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 315. an în care i se stabileşte de altfel şi domiciliu obligatoriu.M. Vezi şi anunţul decesului ei la http://www. 8072). Mâţă 2007: 251)..I. se afla sub supravegherea Securităţii ca agent al serviciilor de informaţii israeliene.oct. Levy 2002: 208..V. sancţionată cu vot de blam şi avertisment. unde. partea I-a.F.C. Jureck)) (d. Mihăilescu 2006: 380)./Kuller 2008a: 450. 1947. ulterior cercetător al istoriei evreilor din România (Kuller 2010: 190. fond 495 (“România”).php?s=Din_Arhive. Dobrincu şi Goşu 2009: 424.I. ORNSTEIN.E. p.romanianjewish. directoarea şcolii de partid (de un an) de pe lângă Comitetul Orăşenesc Bucureşti al P. ulterior Academia “Ştefan Gheorghiu”. Valery Oişteanu). 1010. “dosare adiţionale”.R. Alexandru .2005 Bucureşti.C.M. după 1944 activistă la diverse secţii ale C. ORENSTEIN. n. fiul lui Nicolae Popescu-Doreanu). iar apoi stabilit în Statele Unite (unde în septembrie 1985 îi acorda un interviu lui Robert Levy (2002: 315)). din anii ’30. Berindei. Numele este cel de căsătorie (în perioada războiului fusese căsătorită cu ilegalistul basarabean Mihail Popescu.. Mihai(l) (Michel ŞORAR) (1911-1991) – în timpul războiului cadru didactic la colegiul “Marcu Onescu” pentru evrei. fiul lui Moritz şi Betty (n.pdf. acolo unde i se naşte şi fiul. Cosma 1994: 299-300.K. Trebici 2011. apoi maior procuror militar la Tribunalul Militar M. pensionat în anii ’70. deţinut la penitenciarul Caransebeş. 1955). 5). al P.romanianjewish. 458).A.C.R.U. pe str. 113 . Iosovici). ulterior activistă la C. 6). Primăverii nr. inv. căsătorit cu Bella (n. (1945-1975) (implicat şi în procesul monseniorului Vladimir Ghika152) şi în paralel cadru didactic la Facultatea de Drept din Bucureşti. 1012. 1999 S. care îl caracterizează ca pe “a Jewish journalist” şi “an astute political manipulator”). din 1955 doctorand. BERCOVICI..E. emigrat în 1974 în circumstanţe neclare în Israel.Of. după război specialist în centrala Ministerului Comerţului şi în paralel redactor-şef al revistei lunare Probleme Economice (1948-1852).din 1947 inspector în cadrul D. a III-a. mai ales Berindei. p.S. 2008: 285. p. (Şt. 14. al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.A. în 1948 transferat din nou în U. 204 din 5 sept. publicişti. 24154 (menţionată în Berindei.R. a M. Dobrincu şi Goşu. Mircea (n.vladimirghika. nr.). 152 153 V. C.) – ilegalist. 1011. 2004:39. 4 şi 505 Dobre et al. Putna) (uneori ortografiat şi “Ornştein”) – ilegalistă. zisă “Tina”) (n. 1014.u. revenit în august 1944 în România ca ifiţer N. tatăl fraţilor Andrei şi Oişteanu. OPRIŞAN. Solomovici 2001II: 42 ş. 20. OPRESCU. cimitirul evreiesc “Filantropia”) – ilegalistă. iar apoi profesor de istoria mişcării muncitoreşti la Şcoala Superioară de partid.C. vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1952-1954). Tamara Mira153 (1918 Basarabia . 154 V. ORBAN. ministrul Comerţului Interior (febr. 224 (1024). (M. necrologul din Realitatea Evreiască nr.R.A. Ernestina (fiica lui Aron. n.T..R. în 1946 în “activul central al partidului” (Andreescu. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (v. 225. cf. din 1945 în conducerea U..org/db/pdf/nr224/pagina14. fostului general de Securitate Neagu Cosma.ro/index. a III-a (v. jud. respectiv Balaş (2008: 218). anchetată în lotul fracţioniştilor din 1958. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. apoi întors în România împreună cu familia în octombrie 1954. Varga 2003: 369 ş. Nastasă. 1902 Pufeşti. decorat prin Decretul nr. din 1970 consilierul ministrului Janos Fazekas la Consiliul de Miniştri.S.a.D.I. membru U. Tismăneanu 2005: 325. aflata în atenţia Siguranţei în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A”. n. decorat prin Decretul nr.I. 2009: 504. Dobrincu şi Goşu 2009: 505. 1954 . decorată prin Decretul nr.G.S. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.C. a locuit până la sfârşitul vieţii în Bucureşti. în anii ’80 a acordat câteva interviuri postului de radio Europa Liberă.org/db/pdf/nr224/pagina14. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.pdf. http://www. accesibil şi la http://www.

membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale (1945-1946). p. al P. ministrul Artelor (1946-1948). apoi pensionat). nr. partea I-a.C. din 1956 şi până la pensionarea din ani ’70 director general adjunct (şi după 1973 membru al Colegiului) Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri . Of. ORNSTEIN. 1022. 7633. 1019. în 1949 instructor în cadrul sectorului Învăţământ Public al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 15 din 19 ian. partea I-a. 1025. membru neîntrerupt al C. nr. 1946). Vaslui .P. PAUKER. Ana (n. partea I-a.1893 Codăeşti.Of.R.S.” clasa I-a (1964). 1654-5). 71. Horia (n. 1017. 157 din 10 iulie 1948.U. dosarului pe care l-a depus la casa de pensii a ziariştilor în 1943.Vezi şi menţiunea sa în rubrica „Aniversări” a revistei Realitatea Evreiască. 15 din 19 ian.R. nr.X. p. partea I-a. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 645). 1948. Tina . PAPP. Ernestine – în 1948 şefă de secţie la Direcţia Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Antoaneta (f.Of. n. 1134). fiind identică cu cea a viitorului demnitar comunist Ion Pas.M. Leon – din 1948 director adjunct al Direcţiei Medicină Curativă din cadrul Ministerului Sănătăţii (M.D. p.3. PANŢER. partea IB.R.34. p.1921 Bucureşti .C. Mihai 2009).în 1949 era translatoare în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. fiica lui Herş şi Sara) (13.R. cu dosar de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie C.C. Marva . 646). p.1015. nr. v. al P.. 1020. inv. nr. activist P. pp. p.1986155) – membru de partid din 1940. 336 -337 (1-31 mrtie 2010). 31 din 7 februarie 1949. al P. 2790 din 16 sept.R. preşedintele Comitetului de Stat pentru Radiodifuziune şi Televiziune (1958-1965.C.C. partea I-a. 69498 din 13 iulie 1946. Gottfried .M.C. 32 din 8 febr. OSTFELD.S. între 1948 şi 1965. vicepreşedinte al Societăţii Scriitorilor Români.după război. 165 din 19 iulie 1946. nr. 7620.F.în iunie 1948 era funcţionar în centrala Ministerului Comerţului (M. după război secretar general al C. în M.Of. Calman SCHRITTER156) (6. 1103 . după război vicepreşedintele secţiei Presă a A.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. PANAITESCU. p.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 1021.S.R.Of.L. 131 din 8 iunie 1948.VI. 114 . 3372). 1948. PASCARIU. BURAH) – soţia lui Gheorghe Pană (vicepreşedinte al Consiliului de Stat în 1985). decorat cu ordinele “Steaua R. (întocmită 1954).1974 Bucureşti) – fost membru P.C.1960 Bucureşti) – ilegalistă notorie. cu convingeri nedisimulat marxiste.Of. p. C. 1949.. Berindei. 1018.G..R.R. n.V. dosar 12/195 4. M. în afara activităţii guvernamentale publicist realist-socialist.II. 155 Pentru schimbarea numelui.1895 Bucureşti – 20.din aprilie 1948 secretar cultural în centrala Ministerului Informaţiilor (Direcţia Presă).R. activistă de partid.21. (partea I B) nr.21.Of.V. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr. şi membru al Secretariatului General al P. nr. nr. Dobrincu şi Goşu 2009: 236 şi 424. PAS.Of. al P. 52 din 4 martie 1945. Hanna KAUFMAN RABINSOHN. din noiembrie 1947 până la excluderea ei din viaţa politică în 1952 ministru de Externe al R. M. p. 87 din 13 apr.III.” clasa a II-a (1948) şi “Steaua R. locul şi data de naştere a ziaristului Ion Pas.formal al doilea om în sistemul cenzurii din timpul comunismului. 214 din 15 sept. născut Calman Schritter. 1949. OSTRADEL. LUPU.R. Harry Elias WITZLING) (18.Of.M.R. între 1944 şi 1948. 4972). 1023. partea I-a. 1016. 5767). în anii ’50 inclusiv şefă de cabinet a lui Leonte Răutu (dosar la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. arestată şi condamnată de două ori în perioada interbelică. Ion (n. (din 1948 redenumit Partidul Muncitoresc Român.C. 1949. 1024. partea I-a. PANĂ. p. nr. şi redactor la Gazeta în anii ‘20-’30. decizia ministrul ui Justiţiei nr. partea I-a. nr. PASCAL. Iuliu – din 1945 şef de birou tehnic în D. nr. absolvent al Facultăţii de Chimie din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti.P. 156 Cf. Iuliu .

cf. 1986 Bucureşti) (fiul lui Ludovic şi Ana) – de profesie croitor.17. director adjunct al Centralei Industriale a Lemnului (1949-1952).C.A. cu grad de maior. ca şi în lista întocmită de Siguranţă în 1941. 159 Contradictoriu faţă de documentele C. Andrei (n.II. Dorin GHERŞON157) (n. coautor al comentariilor la Codul Penal al R. Constantiniu 2003: 13 ş.R. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. (folosite de Dobre et al. (1975). partea I-a. p. A. nr.III.” clasa I-a.C.1945.P. 2983în 1941.C. 127 din 1 iunie 1941. secretar general al Ministerului Agriculturii pentru câteva luni în 1947. Doru (n. partea I-a. de Bihor (1946-1948).F. al P. supra]) (n. p. membră a C. v.R. ilegalist (membru de partid din 1934). nr.1903) – sora lui Teohari Georgescu. iar apoi şefă a Direcţiei Cabinet în M.R.R. deţinut la Tg. Tismăneanu (v. în Forţele Armate. Elena (n. 1947 (M.P. 1389 şi nr. al P. în anii ’60-’70 secretar general de redacţie la Revista română de drept. 2004: 456). decorată în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. partea I-a. 153 din 10 iulie 1945.Of. nr. M. 1946.com/2010/08/24/condamnati-la-fericire-dupaaproape-douazeci-de-ani/). p. 74-6. 1908 Tg. 11765. aflat în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A” în 1941. apoi normator până la pensionare 157 158 V. Tismăneanu 2010a). [aşa] cum era permis pe acea vreme să fie ‘apăraţi’ duşmanii clasei muncitoare” (Solomovici 2003: 305).PMR. fd.III.” clasa a IV-a. 31. unul din avocaţii numiţi din oficiu care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi pentru “titoism” în 1950 (când încă nu-şi românizase numele. ulterior epurat sub acuzaţia împuşcării (involuntare) a lui Gheorghe Apostol în violenţele de la uzinele Malaxa din Bucureşti din 1945. 1028. membru de partid din ian. cum. Andrei LÖB .R. 225. (inclus în Kuller 2008a: 440). 1948-1952). passim) (v.Of..125. (?) PĂSCULESCU.R. alături de V. 1027. Tinăud.. partea I-a.A. apărător al lui Nicolae Steinhardt. prin Decretul regal nr. Avramescu). 5829). din ianuarie 1948 angajată la cabinetul ministrului (cu grad de prim consul general). 1948. 1 ian. PĂTRAŞCU. iar locul naşterii ar fi Cluj.. Jiu (1941-1942).C. p. p. tatăl scriitorului şi istoricului literar Thomas (Toma) Pavel (n. 260 din 8 nov.U.C. 1941).I. dosar nr. când încă nu îşi românizase numele160. partea I-a.. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. pe care “îl apără cu un elan anemic. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1949-1952). 253 din 1 nov. http://86. 1945-1948). iar ulterior numit acuzator public la Tribunalul Poporului Cluj (M. 2066 din 20 oct. p. http://tismaneanu.u.Of.R. şi preşedintă de onoare a Uniunii Femeilor Democrate Române (U. partea I-a.A. 1911.%20Pat%20%20Pavel/Patrascu%20Andrei/index. apoi Bihor (1946-1949). Ocna) – jurist. inv.A. îşi românizează numele în 1946) (n.. 1948. M.N. partea I-a.Of. p. 1838). (1945-1948) (Şt. cu Amalia Pavel (n. membră în conducere şi cenzor al U. 19 din 23 ian.A. PAUL.C.N. C. după care în 1968 a revenit la titulatura PCR). fişei din penitenciar (v. căs. şi Rusnac 1997).36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/P/P%2004. 533. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. Mihăilescu 2006: 380). epurată în 1952.Of. 28. 40 din 18 febr. instructor C.Of. 43. “epurată” în iunie 1952.E.F. partea I-a.S. a comuniştilor categoria A (vezi poziţia 228). în care se anunţă stabilirea domiciliului obligatoriu. în ministeriatul Anei Pauker (1949-1952) (M..I. Luca şi T.R. membră fondatoare şi preşedintă de onoare a Uniunii Femeilor Antifasciste din România (U.D. Andrei (n.Of.php). 5538. Bihor / Cluj – d. dosar nr. p. nr. şi M. după război membru al primului C. data naşterii ar fi de fapt 22. stabilit în S. Cancelarie. 1026. 178 din 4 august 1948. nr. Georgescu. deputat M. nr. 51/1952.1911. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 147 din 3 iulie 1945. fond 495 (“România”). 160 Idem M. (1945-1948). fondatoare. Fl.C.1911 / 159 22. ulterior traducătoare a operelor lui Marx la Editura Politică.C. în 1945 promovat ca prim-procuror. membru al organizaţiei de bază a partidului. POLLAK) – după război încadrat ca judecător de şedinţă la Tribunalul BihorOradea. opinează V. 6401. trimis într-o colonie de muncă (1952-1955). Şi nu Loew. 158 1029. ulterior cu evoluţie incertă (dosar P/43 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 9763). responsabilă cu propaganda şi agitaţia.F. nr. 1947.wordpress. Tescovici [? v. PAVEL. încă o dată eronat. 115 . pentru comitetul regional de partid Hunedoara (19451946). decedată de cancer în 1960.

partea I-a. partea I-a.125. 1949) (M. p.P. al P. 264 din 14 nov. nr. nr. Zissu . 1949. 3707). nr.G.36/fisapenala. arestată în procesul intentat soţului ei. a M. Ludovic . după unele surse.C.E. apoi în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (1947-1948). (M. 1963. C. partea I-a. membră a Partidului Comunist Austriac în timpul studenţiei la Viena în anii ’30.1914. secţia Cancelarie – dosare anexe.C. a M. 1947. angajat în centrala M.C.G. C. 10092). 1039. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler (Decretul nr.din 1947 controlor în cadrul D. p. Iosif (n. PELTZ. ulterior reabilitat.E.C.C. 1036.C. 1949.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. (M. inv.din 1947 controlor în cadrul D.Of. ca translator la Direcţia radio (M. 1123).în 1948 numită director al Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. 1123). 1038. 3293. cu ordinul “23 August” clasa a III-a (Decretul nr. director al Teatrului de Păpuşi “Ţăndărică”. condamnată în 1954 la 14 ani închisoare. partea I-a.I. ulterior scenografă la Teatrul de Păpuşi Sibiu161 şi. 11. partea I-a. 6094).I. 1034.G.G.JPG.I. Cernăuţi. colaboratoare disciplinată a Securităţii. 1947. partea I-a.C. PERLMUTTER. 1040.A. p. cu referat de cercetare la fd.C.Of. 168 din 23 iulie 1948.Of. (M. nr. 1946).1932 Bucureşti – 2005 Tel Aviv.VI. nr.C. Sandu – după război angajat ca arhitect conductor în centrala M. 32 din 8 febr.C. 148 din 30 iunie 1948. membru al Consiliului consultativ de pe lângă Ministerul Propagandei (1944-1946). 1947. 1032. între iunie 1948 şi febr. fiica lui Max şi Sofia) – soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu – convertită la creştinism în 1939. 8032. 3/1958. David – şef serviciu–secretar în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (până în febr. înainte de căsătorie (mariajele mixte fiind interzise legal în acea perioadă). 95 din 22 aprilie 1948.Of.R. consilieră în centrala Ministerului Propagandei (1945-1946). iar în 1971.C. PECHER. 12877). a M. 1946. PETRAN. unde colaborează la diverse publicaţii de limbă română (Viaţa noastră. a M. partea I-a.R. p. al P. nr. 1030. PELŢAN.Of.Of. PERŞINARU. secţia Cancelarie – dosare anexe. PELTZ.din 1947 inspector în cadrul D. ulterior recăsătorită Veakis) (n. Stefania .C. nr. PERL. nr. Elena (n. sub numele “Elena Veachis” (urmare a căsătoriei cu regizorul grec Yannis Veakis).Of. 335 din 20 iun. PĂTRĂŞCANU.Of. 14. PELTZ. M. Hertha SCHWAMMEN. 232 din 6 oct.. Israel) – absolvent al Liceului Evreiesc din Bucureşti.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. p.R. p. H. nr. 157 din 4 mai 1971).php?file=f:\web\Fise+matricole+penale+-+detinuti+politici\P\P+04. decorat cu ordinul “Steaua R.. nr. 96/1968.E. cu nume conspirativ “Saşa”. nr. 289 din 13 dec. în 1948 reîncadrat ca referent stagiar în centrala Ministerului Industriiilor (M. (1945-1948). 3293.E.IV.17. PERLEA. p. Samoil .I. partea I-a.C.A.+Pat++Pavel\Patrascanu+Elena/P2070574.Of. 200 din 1 sept. Marton . p.F. după august 1944: membru fondator şi membru al Comitetului de Conducere al U. anexa la dosarul nr. la Direcţia Presă (M. 1948.” clasa a V -a prin Decretul nr. în paralel urmează Şcoala Sanitară. nr.din 1947 controlor economic în cadrul D. p. (M. 1037.Of. 2790 din 16 sept. 161 Vezi fişa ei matricolă penală de la penitenciarul Dumbrăveni la http://86. cunoscut mai degrabă ca prozator (debut cu nuvele în 1964). M. Iosif POCLER) (n. 190 din 19 august 1947.Of. Herzelina . dar graţiată la 29 mai 1956. 1035.la Fabrica de Confecţii Bucureşti (1956-1961). David . 1031. inv. 7950). 32 din 8 febr. pp. lideră a grupării artistice din Uniunea Patrioţilor. 10092).. 7491).E. emigrează în 1972 în Israel. 264 din 14 nov. 1033. în mandatul Anei Pauker. p. 116 . partea I-a. partea I-a.R.I. nr. cu referat de cercetare la fd. Facla. partea I-a. 5463-4. 1949 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. anexa la dosarul nr.

p. al P.N. decorat ca pensionar prin Decretul nr. p. pp.e. – numit în decembrie 1948 membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (Bărbulescu et al. jud. “Banca Economică” din Bucureşti). nr. 264 din 14 nov. 1946 a ministrului Justiţiei (M. 1654-5).P. 10. 646). 423 din 15 iul. 2009: 184-5).din 1947 controlor în cadrul D. 1949.P. 8598). 1044. nr. nr. 334 din 19 septembrie 1952).” cls. când âncă nu îşi românizase numele. 148 din 25 iunie 1941. 1045.I. PINCAS. Jack (n. 1047. 1048. Iaşi – 1972 Bucureşti) . a M. PICALSCHI.R. 104 (solicitarea). Paul (n.A. idem referatul de cercetare la fd. nr. după 1944 procuror la Parchetul Tribunalului Ilfov.I. M. – evreu originar din Basarabia. PETRICU. Solman .1900 Podu Iloiaei. Alfred V. internat în perioada 1941-1944 în lagărele de muncă disciplinară de la Tg. Difuzării Căreţii şi Presei. 117 .C. 1051.C. Adela (n. 1945.M. 15 din 19 ian. 1947. 3293. PINCAS. nr. 250 din 27 oct.Of.Of. partea I-a. iar apo redactor-şef la Orient Expres. nr. M. partea I-a. PLATZ. Alfons (uneori ortografiat şi Pikalsky) – după război iniţial membru al C. nr. Mayer .I. p. partea I-a. 1906 Bârlad) . partea I-a. 15 din 19 ian. p. 21 din 25 ian. 8552).C. încă în viaţă în 1990. Betty .Revista mea. (viitoarea Ed.Of. prenume ortografiat ocazional şi “Jaques”) (11. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R.C.I. al S.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. soţul Olgăi .sora lui Ladislau Vass). partea I-a. Samuilă . partea I-a. anexa la dosarul nr. 1948. GOLDŞTEIN162) (n.) şi îndeplineşte funcţia de secretar de redacţie. 1054. PETROVAN.251 din 30 ian. secţia Cancelarie – dosare anexe. Direcţia Aviaţiei Civile. Raşela. 1963. apoi director general al Direcţiei Generale a Editurilor. 264 din 14 nov.R. 1949. Idem v.C. (M. Felix . nr.R. 1947. p. a III-a. fiul lui Litman şi Tauba. 219 din 23 sept.II. Jiu. însărcinat aducerea la îndeplinire a sentinţelor în simulacrul “Marele proces al trădării naţionale”. 97.Of. cumnatul Ghizelei Vass (i. fratele Elenei Ceauşescu. V-a.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.G.Of.832). 1949. p. p. nr.C. nr. decizia nr.R.A. p. decorată în 1964 cu ordinul “Steaua R. C.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. ulterior secretar de stat responsabil cu industria alimentară în guvernul Dej.E. 162 V. nr. 163 1052.R. partea I-a.în martie 1945 reîncadrat la Subsecretariatul de Stat al Aerului.Of.C. nr. la Direcţia I. 541 163 V.Of. directorul Editurii P. 30 sept. Valeria . partea I-a. partea I-a. (M. 1946 în M. PETRESCU. POENARU. PINSLER. PETRESCU. 1042. 3660). 642) 1046. Politică). din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 1050.Of. şeful Direcţiei Administrative a Ministerului Silviculturii (1948-1952) (M. I.C. 1947. 1053.C. partea I-a. nr. Albertina . POPP. după altele decedată în Bucureşti. 1043. 1946. 1964 cu Medalia Muncii. 36 din 14 febr.D. p.G.A. 5728 din 19 ian.E. Hary – menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.E.E. 803 din 21 dec. partea I-a. A.din 1947 controlor în cadrul D. în 1948 numit de către Ministerul Comerţului director al societăţii naţionalizate “Bod” (B. PODOLEANU.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. fiica lui Leon) – soţia lui Gheorghe (alias Gogu) Petrescu.Of. 31/1957. inv. (M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. Iţic MENDELOVICI . partea I-a. 1049. a M. 1946. 658). etc. membru al Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă Română. PETROIANU. ministru adjunct al Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale (1952-1953) (numit prin Decretul Prezidiului M. nr. 232 din 7 oct. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr.Of. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. (M. 16 din 20 ian.. după unele surse emigrată în Israel. 1041.Of. a M.din 1947 inspector în cadrul D. p.ilegalist (membru de partid din 1921. nr. 10092). p.G. 20 (5 iulie 1948): 7).Of. 52 din 4 martie 1945. Vapniarka şi Grosubova). 10092). Prezenţa sa în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. PITARU.

p. Alexandru . iar din martie 1948 şefă de secţie în centrala Ministerului Artelor (ulterior şi Informaţiilor) (M. deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952). I.R. Ivan Stepanovici RAB.Of. nr.Of. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. SINGER) (2. 662). Eva.C.. 76 din 31 martie 1948. a fost soţia fostului ministru de externe Grigore Preoteasa (decedat în accidentul aviatic din U. 662. 264 din 14 nov. nr.controlor la D.M. 1947. Adrian Năstase (recăsătorit în 1985 cu Dana. al P. director medical în centrala ministerului (1945-1948). partea I-a. p.Of.I. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. a politicianului P. din 1957) şi mama Ilincăi (căs.R. 115196 din 14 nov. PRISICEANU. Josefina – după război şefă de birou. partea I-a. nr. 1945. tatăl filologului George Pruteanu (1947-2008) (Brătescu 2007: 251-3. după alte surse Janoş Rab) (1904-1973) – general. (iniţial la sectorul Evidenţa Cadrelor şi Documentare). PROPPER.D.Of.R. partea I -a. p.S. partea I-a. 164 Vezi dosarul nr.Of. 1945 în M. p. 10092). PROTOPOPESCU. inspector general sanitar în Ministerul Sănătăţii (1944-1945). 10200. Honora . 1061. conferenţiar la catedra de organizare sanitară a I. n. PRATSCHER. Adalbert . până în anii ’70.S.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 2729.Of. 1066.C. 9712. Bucureşti. al P. nr.. apoi. şeful Direcţei Policlinici şi Spitale (1948-1952). 1059.C. membru în conducerea C. partea I-a. în M. instructor al C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. p.după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. nr. 267 din 21 nov. pozişie din care a participat la coordonarea reformei sectorului sanitar din ţară. Artur (fratele compozitorului Laurenţiu Profeta?) – din 1947 inginer specialist în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.XII. membru P. Iacob . p.R.. Eti (n. 112 din 17 mai 1948.S. 1062. 3001). FEHER) (n. p. după război activistă de partid. 28 sept.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. din 1952 transferat la catedra omoloagă din Iaşi.R. p. nr.S.R. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. p. nume schimbat în 1945164) (15. fiica fostului ministru al Agriculturii şi ambasador în China Angelo Miculescu). partea I-a.E. 7151). 3705). dosar de cadre din 1954). Paul (n. 168 din 18 iulie 1941. 118 . 1945. a fost sora lui Răutu). M. în 1940. partea I-a. Pinchas Solomonovici. 1063. Rudolf – după război referent la Subsecretariatul de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.C. Ecaterina (zisă Kati) (n. POPPEL.C. 7234. 95 din 22 aprilie 1948. 76 din 30 martie 1946. 1919) – activistă a secţiei Propagandă-Agitaţie a C. 16 din 20 ian. Oigenstein. membru de partid din 1945.R. p. M. Huşi/Vaslui – 16. PREOTEASA. 252 din 3 nov.D. nr.II. fond 495 (“România”). 1948.Of. 1056. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M.E. 4384. partea I-a.C. 1214). partea Ia. cumnatul lui Leonte Răutu (soţia sa. 1060. p.Of. PRUTEANU. RAB. partea I-a. nr. p..Of. p.1908 Fălciu. PROFETA. nr. 26 din 2 febr. partea I-a. 183 din 14 aug. PRAGER. Ioan (n.Of. Burcă 2007: 13) (dosar P/167 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). a M.Of. Marcel Maximilian (1895 – 1960 Bucureşti) – medic şi profesor. 184 din 13 august 1947. 1065.R. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa a III-a (M. partea I-a. (110/1955).XII.C. PRESSER.E. nr. partea I-a.Of. 845).Of. nr.S.Of.1055. 1949. 16 din 20 ian. apoi al F. 5/1944/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. POPPER.prima soţie. 35 din 11 febr.1912 – 14. nr. nr.1984) – membră de partid din 1938. M. 1057. 1945. 4200). (1948-1951).S. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. p. 1058.F.I.C. 1064.C. nr. decorată în 1971 cu ordinul “Steaua R.M. al P. în anii ’70. respectiv aprobarea schimbării numelui prin decizia ministrului Justiţiei nr. clasa a II-a. 1949. 1949.1966 Iaşi) – după august 1944 membru al comitetului sanitar al Apărării Patriotice. în prezent Bartolomeu) .G. “refugiat” în U.

1071.17. apoi înalt funcţionar în Ministerul Comerţului Exterior şi autoare a diverse articole în revista Probleme Economice (dosar la secţia Relaţii Externe a C. 107 din 15 mai 1945. în acelaşi an este delegat şef al Direcţiei Generale a Redevenţelor şi Impozitelor Miniere în acelaşi minister (M. 3905. 284 din 8 dec. 1070. iar apoi general adjunct în centrala Ministerului Informaţiilor. p. RADIAN.1910 – 17. nr. 282 din 5 dec. Varga 2003a: 664-5. 11/1954). nr. 1123).P. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. M.R. Gita Iakovlevna (11.Of.Ap. din 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. 1068. Felicia (verişoară cu fiicele lui L. RADO.C. fişa matricolă penală la http://86. (1950-1953).Of. nr. 61 din 21 martie 1946. partea a 2-a.N.C. RABINOVICI. 9855). p. 1941.1980) – sora Stelei Moghioroş. partea I-a.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. în anii ’50. revenit în ţară în 1944. Emeric – în mai 1945 angajat ca translator-şef în centrala Ministerului Propagandei. 1948. M. 1964 cu Medalia Muncii.P. 206 din 1 sept. RAB..ro/politicadoctrine/cine-a-fost-ghizela-vass-despre-dosare-intrigi-si-anchete/. pentru scurt timp ministru adjunct al Construcţiilor. sub numele Barbu pentru scurt timp şefa Secţiei Internaţionale a C. partea I-a. nr. membră de partid din oct.1905 Reşiţa) – fost patron de fabrică. 7817). 34 din 10 febr. 1964 cu Medalia Muncii. radiat din registre laolaltă cu ceilalţi rezervişti evrei în 1940167. 1946. 1947. 32 din 8 febr. M. nr. decorată prin Decretul nr. partea I-a. Tismăneanu166). I. Pinhas .Of. nr.R. 1912 Griviţa. partea I-a. Tutova) – în 1948 era referent-şef la Oficiul de Studii al Ministerului Minelor şi Petrolului (M. 803 din 21 dec. nr. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. RADO. Ioniţoiu 2000:IX)168. 5123. 1067. p. V. 2595). nr. RADO. fiica sa şi a Evei.Of. ulterior promovat inspector.XII. a emigrat la începutul anilor ‘70 în Israel. Maria (1915-1976) – sora lui Ioan Rab şi cumnata lui Leonte Răutu. partea I-a. 24 febr. 225. nr. 33/1958. nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. (cf. p. membru de partid din 1944. unde s-a căsătorit cu David Wizman. al P.contributors. Nastasă. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. ulterior directorul Institutului de Istorie Militară din Bucureşti. partea I-a. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. eliberat în 1968 (Andreescu. 1947. 1072. 1 din 1 ian.VI. Şomuz – din 1945 şef de birou la Oficiul de Studii al Ministerului Muncii (M. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1069.C. inculpat şi condamnat alături de alţi evrei funcţionari în comerţul exterior în 1961 pentru subminarea economiei naţionale. nr.php. 3293. Alexandru (fiul lui Martin şi Paula) (n.Of. B. Răutu). 1073. nr.C. 2137. inv. dosar nr. articolul său consacrat Ghizelei Vass. M. 121 din 31 mai 1945. Liana – ambasadoare în Senegal în anii ’60. (r. 167 V. p. 225. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. la http://www. partea I-a. nr.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/R/R%2001. 1075.125. ambii stabilindu-se câţiva ani mai târziu în Olanda.R.C.1944. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 4540). 256 din 5 nov. dosar nr.Of. partea I-a. 1949.Of. inv. Ivan . 10860.Of. p. M. RACHMAN.Of. doc. p. III-a165. 2). reîncadrat în 1945.VIII. p. partea I-a. fond 495 (“România”). decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. ulterior activistă a secţiei Propagandă şi Agitaţiei 165 166 cu dosar de cadre la secţia Economică a C. 1189. 1947.R. şeful serviciului de cadre din M. 1351). sublt.Of. M. Eugen-Constantin (n. Solomovici 2004: 283. apoi ambasador la Moscova. nr.%20Rab%20-%20Razus/Rado%20Alexandru/index. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. C. 119 .până în febr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. p. anexa la dosarul nr. al P. 42 din 20 febr. RACHMISTRIUC. nr. RADIAN. p.decorat prin Decretul nr.R.M.) de artilerie. M. nr. Alexandru . partea I-a. incinerată la Bucureşti.Of.Of. în anii ’50 director adjunct al întreprinderii “Româno-Export” a Ministerului Comerţului Exterior. al P. 1076. 17. 1949.. p. partea I-a. în care şi menţiunea Mariei Rab. RADOŞOVEŢKAIA. 1480. p. după război numit preşedinte al Oficiului Industrial al Bumbacului. S.C. 1074. 4255. 8). cu referat de cercetare la fd. V. 119 din 28 mai 1947.inv. 803 din 21 dec. RISDORFER) (n. 168 V.

Mişu – în 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. Micu (n.M. 169 170 V. sociolog. nr. 753).1921 Galaţi) – la sfârşitul anilor ’40 inspector general în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (M. C.I. p. nr. pp. decizia nr.A. psiholog. RABINOVICI169) (n.R. REITMAN170) (n. 1945 în M. 1081.P. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni (M. director al serviciului de cadre al PCR (1945-1948).1917 Galaţi) – după război specialist în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. instrument al agresiunii imperialiste (1954)). I-a. fond 495 (“România”).I.R.R.R. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a CC al PCR (12/1954).scribd. 5465). partea I-a. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. în 1949 referentă în cadrul secţiei la serviciul Biblioteca şi Arhiva Presei (A. preşedinte al Comitetului pentru Normarea şi Repartizarea Combustibililor (1949-1950). şeful catedrei de psihologie la Universitatea Bucureşti. p. partea I-a. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 175 din 31 iulie 1948. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. p. 7234).Of. dosar nr. Mihai171 (fiul lui Dumitru Ralea şi al Ecaterinei Botezatu [sic]. nr. p. nr.. membru al Comisiei Controlului de Partid (1945-1952).a C. diplomat. 1948 a ministrului Justiţiei în M.X. înmormântat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei.V.N. al P. (?!) RALEA. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. p. p.în martie 1945 reîncadrat la D.Of. 81 din 7 apr. 30 din 6 febr. partea I-a. V.Of. co-director la Viaţa românească (19441946).S. 1841). 1654-5) 1079. Iosif (n.P. 1078.1952) – evreu maghiarofon. RALIAN. al P. partea I-a. RADOVICI. Marius (n.E.R. 5.B. partea I-a). inv.C. p. 4058 din 21 ian. dosar nr.C. 1077. nr. 1948.N. Decretul Regal nr. Herşcovici) (n. ff.S. fond 495 (“România”). C. nr. membru titular al noii Academii a R. după august 1944 ministru al Artelor (martie 1945 – august 1946).com/doc/35654729/Petre-Pandrea-Calugarul-Alb).Of.” clasa I-a. 6292). 1083. 36 în versiunea online de la adresa http://www.M.VI.1964 Berlin) – filosof. RALLIŢEANU. fiul Elisabetei) (7.R.IX.IX. preşedinte al Comisiei Naţionale pentru UNESCO (1961-1964).VIII. nr. 25 din 1 febr. 148 din 30 iunie 1948.1896 Bucureşti (după alte surse la Huşi) – 17.Of. Desideriu (n. în 1947 numit de conducerea C.A. iar inventarul de fişe bibliografice al C. vicepreşedinte al Prezidiului M. în 1948 transferat ca secretar de presă la Direcţia Legislaţie şi Presă a Ministerului Industriei (M. 58 din 11 martie 1947. 115 -21). partea I-a.G. pentru socialism” din actualul Parc Carol din Bucureşti. 225. 26 din 1 febr. 184 din 13 august 1947.R. partea I-a. 120 . internat la Târgu Jiu în timpul războiului. Arad – 1. inv. fost ilegalist. al P. ministru plenipotenţiar la Legaţia României de la Washington (1946-1948). 995.C. fd. dosar nr. zis “Mişu”) (1. RAICU. om politic. 1082. 171 George Manu (alias „Testis Dacicus”) îl identifică „de origine bulgară şi evreiască” (2011: 162).. Marcus Ralian A. 6.Of. 4696). sau “Războiul psihologic”. include intrarea „Ralea. 52 din 4 martie 1945. p.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. director al Institutului de Psihologie al Academiei R. nr..Of. al P. (din 1948). ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 704.R. nr. membru supleant al B. Melania (n. 225. (1958-1961). 1948. contributor marcant la propaganda regimului stalinist (a se vedea lucrările Caracterul antiuman şi antiştiinţific al psihologiei burgheze americane (1954).R. (1945-1952) şi supleant al Biroului Politic (1948-1952).P. Pamfil Şeicaru susţinea că mama lui Ralea s-ar fi numit de fapt „Angelica Kaufmann” (informaţie îndoielnică în opinia lui Petre Pandrea (în Călugărul alb.Of.” clasa II-a. (1948-1952).F.C. secţia Propagandă şi Agitaţie.Of. RANGHEŢ.C. partea I-a.1904 Olari. 1945. 169 din 24 ian.Of. 51/1949. după război membru al C.R. H.P. 10 iunie 1908 Buzău) .funcţionar în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor (1945-1947) (M. Mişu” (în Kuller 2008a: 452).I. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1945. partea I-a. 1947. 63). 1080. deputat de Timiş în Marea Adunare Naţională. REICHENBERG) . 189 din 17 aug. partea I -a.P. apoi prim adjunct al şefului Serviciului Special de Informaţii (1947-1948). RAICU. Jozsef RANGECZ. p. 21).

al U.G. după naţionalizare.R.C.” cls. mama diplomatului Mircea Răceanu.R.V.Of. vicepreşedinte al C. p.C.R. RANGHEŢ. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. fond 495 (“România”).C. după 1944 secretar regional de partid în Ardeal. nr. nr. partea I-a. Max. 240 din 17 oct.1909 Roznov. 759). Leon (n. 1087. 45 din 24 febr. 9340). partea I-a. dactilografă la Comisia Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Artelor (din martie 1945). Sandala VEINBERG) . membru P. 1085. 1948. iar apoi promovat inspector în cadrul D. Sanda (n.R.V. în Transnistria. cu ordinul “23 August” cls. Cenad (atunci) Ungaria – d. din 1927. Neamţ – 21. 1947. nr. (1955-1958).F.1982 Bucureşti) (fiica lui Isac şi Maria Rudich) – soţia demnitarului comunist Gheorghe (zis Gogu) Rădulescu (căs. ulterior ca membru în conducerea ILEXIM. iar tatăl adoptiv.soţia lui Iosif Rangheţ.V. 144 din 25 iunie 1948. colaboratoare la Cuvântul liber (1935-1936). fiind demobilizată abia în 1947). partea I-a. 1091. 644). Bucureşti) – fostă muncitoare şi ziaristă mediocră la un ziar în limba maghiară din Arad.I. 1949. (din 1948). 662). 27 nov. p.R. în cercul unor poeţi evrei avangardişti. 1093.C. 1938).F. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. prietenă şi protectoare a Anei Blandiana.D.1981. p. 1947.C. 264 din 14 nov. 1949. M. decizia nr. RĂDULESCU. 1086. 1088. 266 din 17 nov.Of.. (M. Grigore Răceanu. membru al C. RASNOVIESCHI. nr.Of. partea I-a. III-a. reabilitată în 1964. Ilon(k)a PAPP) (n. între 1952 şi 1958. ajunsă în Bucureşti în timpul adolescenţei.M. Solo . p.K. 7344). 1626. 1914 Dangeni. în lotul “fracţioniştilor”. 1090.D. BT) – din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. inv.C.E. membru supleant al C. 3. RAPAPORT. dosar nr.din iunie 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. 5360).R. RUDICH) (25.Of.VI. Roland . partea I-a.I.VIII. Ileana (n. partea I-a.1084.. RAUSCHER. nr.Of. Ştefan – la sfârşitul anilor ’40 director adjunct în cadrul Direcţiei Generale C. 1089.D.C. jud. al P.G. timp de aproape două decenii (’60-’80) secretar general al Comitetului Naţional pentru Apărarea Păcii şi reprezentant al R. p. 10092).R. refugiată împreună cu soţul ei în URSS în 1941-1944 (perioadă în care este avansată până la gradul de colonel N. 148 din 30 iunie 1948. 6781. 1948. (103/1953). nr. recrutată de N. la Direcţia Presă (M. RAUŞER.P. nr. B. nr. Aurel – în 1947 contabil în centrala Ministerului Comunicaţiilor (M. nr.S. 10174). decorată de autorităţile comuniste în 1949 cu ordinul Apărarea Patriei cls.R. Leon BARAT) (n. 1092. redactor la Graiul Nou (cotidianul de limbă română al Armatei Roşii) (1944-1947). 16 din 20 ian. III-a şi în 1964 cu “Steaua R. 5463-4).D. 1947. 205 din 4 sept. ca pensionară.F. p. 21.IX1909 com. 225. 114). când a fost exclusă din P. a M.E. în Biroul Consiliului Mondial al Păcii. apoi la Viaţa capitalei (1947-1948). inv.C. 1947 în M. (M. dactilografă în capitală în perioada interbelică.d.în 1948.Of. de la care a preluat numele. ilegalistă.Of. p. p. numit de ministrul Industriei conducător tehnic al fabricii de postav din Buhuşi (M. partea I-a. în paralel publicistă şi scriitoare mediocră.M. dosar nr. RĂCEANU. din 1949 referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.Of. partea I-a. condamnat la moarte ca “trădător” în primăvara lui 1989 (tatăl natural al acestuia a fost Andrei Bernath.R. Dorina (n. p. RAPAPORT. a M.I. 173 din 31 iulie 1947. unul din semnatarii “Scrisorii celor 6” din 1989). mort în lagărul de la Râbniţa.C. nr. pp. apoi activă în domeniul comerţului exterior în mandatul ministerial al lui Gogu Rădulescu.Of. 121 . al U. 93579 din 11 oct. revenită în ţară în 1944. 15 din 19 ian. al P. partea I-a.Of. decorată în 1981. a Ministerului Comunicaţiilor (M. 225. Macău.C.K.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. RĂDULESCU. incinerată la crematoriul Cenuşa. partea I-a. Semerland .controlor (1947-1948). fond 495 (“România”). RĂDULESCU. iniţial ca director în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.

din 1929). Tismăneanu). 24.R.a.R. pe str.Of.Ex. din 1931 (în U. născuta Eva Isaakovna Oigenstein. ilegalist.P.R. în Forţele Armate.173. al Comitetului Executiv (1965-1974) şi al C. Iacob (n..R. în 1980 cu “Steaua R.R. este profesoară la Universitatea Naţională de Artă Bucureşti. este director al Muzeului Naţional de Artă Contemporană şi director al Fundaţiei ARTEXPO.” (2006: 46). soţul acesteia.) Oroveanu. Mihail Oişteanu (n.1910 Fălticeni – 1993 Bucureşti) – cf. după august 1944: membru C. 18 septembrie 1948.R.669 din 12 mai 1947 a ministrului Justiţiei. Mihai Oroveanu.E. partea I-a.III. Silviculturii şi Apelor) până la pensionare. în 1940.” clasa I-a (1960). prin Decretul regal nr. A se vedea însă şi decizia nr. secretar general (1960-1964) şi apoi ministru adjunct la Ministerul Comerţului Exterior (1964-1969).. ca supleant între 1958 şi 1960).C.nov.1915 Galaţi . al P. 174 http://tismaneanu. p. căsătorită cu inginerul de sunet 172 172 Şi-a românizat numele în baza deciziei nr.M. preşedinte al Consiliului de Conducere şi rector al Academiei de Ştiinţe Social-Politice “Ştefan Gheorghiu” (1972-1981. s-a căsătorit cu Ivan (alias Ioan) Rab. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (19691972).N.D. nr.  prima fiică a lui Leonte Răutu.R. ordinul “Apărarea Patriei” clasa I-a (1974). colegă de clasă la fostul Liceu Nr.d. (1948-1984. 2066 din 20 oct. căsătorit cu Bella Iosovici (originară din Cernăuţi). cu Nicu Ceauşescu şi V. raportului C. (mandate succesive 1948-1985).R. membru al Biroului Organizatoric (1950-1954).  cealaltă fiică a lui Răutu. “principalul ideolog al P. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Bucureşti). (1974-1981). 173 Vezi şi un material care îii este dedicat cu prilej aniversar în Realitatea Evreiască.A.S. 1-21 martie 2005. Intr.S.R. al P.R.C.II.S. 45. 225.I.R. Industriei Alimentare. general de Armată. şeful Secţiei de Verificări a C. 253 din 1 nov. ordinul “Steaua R. 1117. 1946 în M. inv. 2006. şef al Direcţiei Propagandă şi Cultură a C.1094.C.S. inter alia. v. în 1978. şef adjunct (19451948) şi apoi şef (1948-1956) al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.d. al P. Comerţului Interior şi respectiv Industriei Alimentare (reorganizat în 1973 al Agriculturii.C.S.T. 1946. 6590 din 22 ian. 1947 (M. 226 (1026).wordpress.  sora lui Leonte Răutu. Bădeni nr.Of. RĂUTU./P. 1947.C. nr. când este marginalizat urmare a scandalului pe marginea emigrării fiicei sale Elena. Mikhail Nikolaievici Oigenstein. Bucureşti) (a locuit în Bucureşti. Anca (căs. în 1950. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. Lev Nikolaievici OIGENSTEIN) (28.. membru P. RĂUTU.C. 9763). ambasador la Moscova şi respectiv director al Institutului de Istorie Militară din Bucureşti în perioada comunistă.  Fratele lui Leonte.P. decorat cu ordinul Muncii clasa I-a (1948). membru al Secretariatului (1965-1969). fugit în U. ordinul “Victoria socialismului” (1971).C. deputat M.C. titlul “Erou al Muncii Socialiste” şi medalia de aur “Secera şi ciocanul” (1964). dosar nr.” clasa I-a (1980) ş. dobândeşte cetăţenia sovietică şi serveşte chiar ca deputat în Sovietul Suprem Ucrainean până la 22 iunie 1941. (1956-1965). Leonte (n. cu grad de locotenent-colonel. 1095.”. decorat.1) – înalt funcţionar timp de decenii la ministerele Industriei şi Comerţului.R. nr. partea I-a.M. fond 495 (“România”). al P.M. Facultatea Istoria şi Teoria Artei. infra).R. apoi cu diverse alte funcţii.M.A. membru în comitetul de redacţie la Scânteia (1945-1948). 7. 3 septembrie 1943 la Karaganda (în prezent în Kazahstan) şi al publicistului Andrei Oişteanu (n. 36 din 12 febr. Parhon”) (din 1949). 85). iar succesiv reorganizării. ulterior angajat şi chiar şef al Serviciului Tehnic al F. Elena (zisă “Lena”. supleant al Biroului Politic (1955-1965). ale C. şeful catedrei de marxism-leninism la Universitatea Bucureşti (devenită “C. ŞMILOVICI ) (3. în timpul ceremoniei cântându-se Internaţionala (în 1993!)174. p. este tatăl lui Valery Oişteanu (n. zis “Mişa”). p.C.P. ordinul “Steaua R.C.com/2009/06/13/un-portret-necrutator-sorin-lavric-despre-dictatorul-ideologic-leonte-rautu/ 122 .C. actual “Jean Monnet”.

1100. Lazăr . Mirodan). până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.S.Andrei Coler175 (fiul lui J(e)an Coler). Zalman . C. REDLINGHER. (1950. lector la Şcoala Superioară de Partid “Ştefan Gheorghiu” în prima jumătatate a anilor ’50. fiica sa.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Bumbacului. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.wordpress. REICHMAN. pentru care a cărui coloană sonoră i s-a decernat premiul A.din 1948 şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.com/arhive/arhive-ignorate/pagini-de-istorie-recenta/serban-andronescu-romaniadiscutata-in-congresul-american/.Of. RÂPEANU.R.: Government Printing Office.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. cel din urmă a intervenit inclusiv în faţa Subcomisiei pentru Comerţ a Camerei Reprezentanţilor SUA pentru a forţa pe cale diplomatică emigrarea părinţilor nurorii sale.C. Ero(f)tei – funcţionar în cadrul Ministerului Energiei Electrice în anii ’50-’60. 1982). 1104.C. 1096. partea I-a. nr.Of. comandant al penitenciarului Aiud între 1953 şi 1958. 1982 (Washington. cuplul Andrei şi Elena Coler (fapt realizat la sfârşitul anului 1982176). partea I-a. din 1975.F. 1099. 1102. urmare a unui veritabil scandal diplomatic. 287 din 11 dec.A. 4534). Moritz .Of. July 1 and 13.B. p. Trudi Gertrude. 1949. ilegalistă cu stagiul recunoscut din 1935. în 1947 numit de conducerea C. p. 3706). în 1982. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. partea I-a. Hearings before the Subcommittee on Trade. dosar nr. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. decorat prin Decretul nr. REICHER. cf. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R.R. fapt care ar fi contribuit la marginalizarea lui Leonte Răutu în 1981.1924 Cernăuţi) . pp. 1097. Niunea Iakovlevna REDEL. a depus împreună cu soţul ei o cerere de emigrare din România. House of Representatives. p.Of. Natalia (n. 175 din 31 iulie 1948.C.. Mathilda . 972 din 8 dec.IV. REICHER. partea I-a.G. Inului şi Cânepei. Koller. REGENSTREICH. 1654-5) 175 Autor al mai multor coloane sonore ale unor filme româ neşti din anii ‚70. b). D.P. între care şi „Mara”. 1101. Leon – în 1947 numit de ministrul Industriei membru în C. apoi se stabilise în SUA şi se căsătorise cu Richard Schapp. inv. 1105.I.C. V-a (dosar R/40 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr.I. partea I-a.C. Luminiţa. 1966). 126 din 6 iunie 1947. p. 1098. s-a căsătorit cu Simion Babenco. căs. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. 1629). I. 6292). fiul fostului guvernator de Pennsylvania şi ambasador american în Israel. 16 din 20 ian. 95 din 22 aprilie 1948. partea I-a.1894) – fost ilegalist din Timişoara.A. 28. ulterior membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.N. fiica lui Andrei şi Elena Coler. Ştefan I. traducere parţială disponibilă şi la http://arhivaromaneasca. nr. al Oficiului Industrial al Zahărului (M. 52 din 4 martie 1945. emigrase în Israel încă din 1977 (după o relaţie cu Al. Magdei Ursache. activist de partid.N. Boris – după august 1944 încadrat ca şef de birou în centrala Ministerului Propagandei Naţionale. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. 1951). REGMAN.R. REINHORN. cu Paula. nr. 225. p. (1955-1960) şi al Comisiei de Control a Partidului (1960-1965).C. 18 iulie 1912 Bălţi) – de formaţie farmacistă (cu studii în Belgia). 107 din 15 mai 1945. REICHER. kominternistă INCOMKA. Milton Schapp. Oscar (n.Oszkar Redlinger) (n.Of. fond 495 (“România”). 221-223. nr. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni. 3909). nr.S. Andrei Coler este confundat frecvent cu lt-col.a.Of.I. 7. RĂUTU. soţia lui Răutu “n-a vorbit niciodata româneşte” (Ursache f. Trude (n. 1988). 1947.din 1945 şef de birou tehnic la D. partea I-a. 1103. nr. 176 V.A. în mai 1945 promovat şef de secţie (M. după război deputat M. pp.R. (1948-1952-?).X. nr. soţia lui Leonte Răutu) (n. p. al P.din 1948 şef de serviciu în cadrul D.Of. 123 .R” cls. 662).

662). RÂPEANU. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. partea I-a. 131 din 8 iunie 1948. decizia ministrului Justiţiei nr. REISCHER. 1949. 1115. nr. 1109. 4). 734). partea I-a. p. în ianuarie 1949 numit director adjunct al Institutului de Documentare. 15 din 19 ian.C. 177 V. 15 din 19 ian.Of. între 1946 şi 1947 funcţionar în centrala Ministerului Artelor. 2341.Of. 1654-5) 1112. p.Of. membru de partid.Of. Leibu . RIEGLER. Beniamin (n. p.1897 Piatra Neamţ) – din mai 1945 secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v.R. şi a Comitetului Femeilor P. 11098.1912 Corabia. Solomon . 645). RENNERT. RIEDER. nr.după război membru P. RIEGLER. partea I-a.R.R. 1945 în M. 1948 controlor în cadrul D. a M. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 107 din 15 mai 1945.C. 1118. a M.A. 1114. 3904).R. 4. dosar nr.C. (M. 125/1960. (1961-1965) şi vicepreşedintă a Consiliului Naţional al Femeilor şi membru C.Of. 9219).S. partea I-a.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.C. 1119. fond 495 (“România”).III. anexa la dosarul nr. 26 din 1 febr.. 1948.487 din 8 dec. nr. 419). Mauriciu . 16 din 20 ian. p.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de secţie la D.1106. partea I-a. 124 . 1117.Of. partea I-a. p. Uruguay) – poet şi prozator încă din perioada interbelică. nr. 1947. p. p. partea I-a. achiziţii şi premiere (M.1895 Piatra Neamţ – 22.Of. Bibliogarie şi Ed. Bartolomei .C. (M. în facţiunea pro-comunistă la Congresul de unificare din octombrie 1947 (Solomovici 2001I: 195). 130 din 11 iunie 1947. 4707). 643). infra). Dinu Emanoil . p. nr. Zoltan – din febr. RELGIS. editură. 1116. doc. 1949..Of. p. REISS. inv. nr. ROSENBERG177) (n. Tehnică a Ministerului Industriei (M. 6167. 1949.III. 45 din 24 febr.I.M.G. decorată în 1963 cu Medalia Muncii. 753). RIVEN. p. nr. 1113. 52 din 4 martie 1945. RENYI.după război referent în administraţia centrală a C.Of.Of.S. Olt – 1980 Bucureşti) – preşedintă a Consiliului Regional A. C.S.VI. Zoe (Adamescu) (1.U.Of. RIGANI. 1626)..F. deputat de Prahova. 1108.C.Of.Of. inclusiv pentru nume. 1120.G.D. nr. partea I-a.E. Leon .Of. 9 di n 12 ian.L. nr. RIEGLER. 78 din 2 aprilie 1948. 1111. din Ploieşti în anii ’50. cu referat de cercetare la fd. nr.în 1948 director adjunct al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M.A.din 1947 inspector în cadrul D..după război consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. C. p.Of. Paula .E.N. 10092). p. nr. membru al secţiei Literare a Comisiei ministeriale de lectură. 1949. 170 din 26 iulie 1948.I.C. posibilă relaţie de rudenie cu criticul cinematografic Bujor T. 3293.C.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.G. 241 din 22 oct. nr. pp. 4968). I. (1960-1965). 1110.R. Eugen (n. 25 din 31 ian. nr. p. Emil – din octombrie 1945 secretar cultural I în centrala Ministerului Afacerilor Străine / Externe (M. al P. Avram Boer . partea I-a. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. Rîpeanu (v. partea I-a. nr. partea I-a. Eisig SIEGLER) (2. 1945. la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea.B. partea I-a. M. partea I-a. Bella – directoare în Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. RIESEL.I. secţia Cancelarie – dosare anexe. 124. ăartea I -a. 1947.1987 Montevideo. până în iunie 1947. RIEGLER. 1947. p. partea I-a. nr. Gheza .IX. REITMAN. 292 din 20 dec. M. nr. inv. nr. partea I-a.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 2932) 1107. 1945.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. ulterior deputată M. 225. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. al P. 264 din 14 nov.

24 din 30 ian.1914 Petroşani. Dezsö GRÜN. 225.B.C.V. membru de partid din 1931. dosar nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr.C. fond 495 (“România”). dosar nr. Valter (n. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. după război colonel de Securitate. în ian. Cloşca şi Crişan” (în cadrul Armatei Roşii).R. Gustav (n. în cadrul Armatei Române după 23 august 1944. nr. Jenia “Erna” Abramovna ROSMAN) (n.Of. decorat cu ordinul “Steaua R.. Sara (n. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.1986) – soţia lui Mihail Roller [v. 37 din 14 febr. 157 din 4 mai 1971.346 din 16 aprilie 1946 în M. fond 495 (“România”). partea I-a. nr. 178 179 V.C. ROMAN.R.XII. respectiv cadru didactic (din 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. Andrei (n. p. HD) – în anii ’50-‘60 funcţionar al Comisiei. 158 din 12 iulie 1948.Of. 1947 (M. cu dosar la secţia Economică a C.C. p. nr. nr. 1127. 1130.V. p. decizia nr.Of.R. Maier LEIBOVICI) – în anii ’50 consilier superior în cadrul Direcţiei Asigurărilor Sociale de Stat. 1126.C. Simion – din 1949 funcţionar la Direcţia Control Financiar a Ministerului Finanţelor (M. decizia ministrului Justiţiei nr. 2086).S. inv. ROITMAN. M.G. partea I-a.C.1913 Oradea – 11.XI. 737).1983 Bucureşti) .M. ROLLER. 1129.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.evreu maghiarofon. ROITBERG.X. partea I-a. a M.C. 190 din 19 august 1947. partea I-a. RODAN.din februarie 1949 referent administrativ în cadrul D. 2066 din 20 oct. 4 din 5 ian. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Soroca) – ilegalistă. 21. 225.M. în unele documente interbelice ortografiat şi Zighlbaim) (16. al P. din 1924. nr. ca pensionară.E.Of. voluntar în Spania. 5784. 1123. p.Of. fiind însă trecut în rezervă în 1950 .I. 1948 promovat inspector (M. partea I-a.din 1947 controlor economic în cadrul D.E. ROLLER. (1950. 4085). Sara Markovna ZIGELBAUM. în 1933 este expulzat pentru activitate ilegală comunistă din Cehoslovacia. 1267). în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. partea I-a. de profesie zugrav. (30/1956). inv. (dosar e anexe u.P.R. după 1944 activistă a partidului. 253 din 1 nov. Paula . inv. membru P. ROBINSON.616 din 11 martie 1947 în M.I. ROBAN. 9763). 13.G. 96 din 29 aprilie 1947. cu fişă de cadre la secţia Economică a C.1904-1982) (“Bondi”) – evreu maghiarofon. S. 322). 275 din 27 nov. 1949. nr.C. I. apoi controlor la Comitetul Controlului de Stat (1954 – anii ’60). 7491). 302). A. Ernest (în unele documente maghiarizat Ernö) NEULÄNDER)179 (7.XI. p. partea I-a.R. ROSENBERG178) (n. 1951).” prin Decretul Consiliului de Stat al R. Isac . RUBINSTEIN) (n. 1948. 1949. A fost avansat la gradul de general în 1948. p. 225. 3374. p. prin Decretul regal nr.R. 1947. cu grad de maior. nr. 94 din 19 apr. prin Decretul nr. Samuel)) (16. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. 1128. după august 1944 general-maior (în 1949). (fişă de cadre întocmită în 1955).C.Of. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 1947. în Forţele Armate. A avut gradul de maior în războiul civil din Spania. Lionel (n. dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. (11/1954).C. în perioada ilegalistă ţesătoare la fabrica Minerva din Bucureşti şi conducătoarea Frontului Feminin (v. Iţcu . p. în 1945 cu grad de maior. în anii ’50 activistă a secţiei Relaţii Externe a C. 1122. p. 40. şeful secţiei educaţie şi cultură în Divizia a 2-a de voluntari români “Horia. (M. 1946. Marin (n. al P. unde era student la Brno. 2002). 1907. nr. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. al P. 7 iunie 1920 Bucureşti) – după război inspector general adjunct în cadrul D. ROMAN.C.C. al P.S. decorată.C.1121. infra]. Şinca 2006: 392). 1124. apoi Comitetului de Stat al Planificării.R. devenind lt. a M. fond 495 (“România”). 23/1954).C.R. Eugenia (n. zis şi “Dezideriu”. 10496). 1131. ROMAN.a.1912 – 28. ROMAN. nr. dosar nr. al P. fiul lui Şulem şi Hani (n. 1125. partea I-a. partea I-a.-col.Of. 125 .I.Of.d.

1140. 1139.E. 190 din 19 august 1947.C. din partea Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 11282).P. ROSENBERG. ROSENBLAU. cadru didactic la Universitatea P. 1949. respectiv în 1967-1968 cu grad de conferenţiar la catedra de socialism ştiinţific). 1143.S. partea I-a. I-a. 1132. partea I-a. 2001II: 104 şi 2003: 138-9. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. 662). perioadă în care a îndeplinit funcţia de locţiitor politic al Marelui Stat Major).C. în anii ’70 preşedintele secţiei de Ştiinţe Politice a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice “Ştefan Gheorghiu”. p. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M.C. profesor de economie politică la I. partea I-a. 276 din 28 nov. David (zis “Dadu”. primul premier al României după decembrie 1989. ROSENKRANTZ. nr. nr..din 1947 controlor economic în cadrul D.Of.Of. ROSENBAUM.I. demisionează în dec.din februarie 1949 tehnician la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. partea I-a. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 5386). facilitând formarea C.N.R. ROSENBERG.E. partea Ia. (M.S. RORLICH. ROSENFELD. fostul activist al secţiei Cadre a C. membru al C. 1968-1983). 136 din 15 iunie 1948.G. 16 din 20 ian.R. apoi cu aceeaşi funcţie la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. p. Samoil . 15 din 19 ian. chiar şef de catedră între 1953 şi 1955. 645). p. 1134. 295 din 20 dec.C. Martin . Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M.R. 222 din 29 sept.Of. 145. nr. 1963). 145 din 26 iunie 1948. 1136. cu ordinul Muncii clasa I la împlinirea a 50 de ani în 1963 (Decretul nr. membru în colegiul de redacţie de la Scânteia (1946). II-a. partea I-a. 614 din 9 oct. Bela – fost sionist. al C. (M.D. a M. nr. nr. a Ministerului Propagandei/Informaţiilor.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului.C. (1945-1949). partea I-a. nr. p. transformată ulterior în Direcţia Superioară Politică a Armatei (1948-1950. în timpul războiului activ în Centrala Evreilor.P. 1137. (1945-1948.E. 26 din 1 febr.Of. fiind reabilitat în 1964).Of.E. tatăl lui Petre Roman. nr.Of. Henry . fiul lui Leopold Armin şi Reghina (Riva)) (1907-1966) – avocat. 8461).după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor (M. p. nr. Lupu . partea I-a. coordonatorul reorganizării Siguranţei ca D. nr. emigrat în Israel în 1961 (Solomovici 2001I: 385. ROSENBERG. Samuel .în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.Of. 10534). 1947 (M. 1947. Cultură şi Propagandă (E. 111. p. (1965-1983). p. 1947. 1138. după război membru în facţiunea separatistă din U..C. ROSENBERG. verificat în 1958 (Solomovici 2004: 108. p. 1947. Silistra – după război şefă de birou în cadrul Direcţiei Speciale O.E.Of. 126 .D. membru al Prezidiului U.I. directorul Editurii Politice (1964-1967. nr. la sfârşitul anilor ’40. Sandu Tiller menţionează într-o evocare un avocat “D.şeful Direcţiei Propagandă din Inspectoratul General al Armatei pentru Educaţie.din 1947 inspector economic în cadrul D. 4534).deputat supleant de Botoşani. 1949. 1142. 1946. 1141. 1133. al P.E. 115). Bernard .T. 5142). partea I-a. p. în cadrul Ministerului de Interne în 1948. Rosen 1990: passim). partea I-a. până în iunie 1948. ROSENBERG. ROSEN. apoi membru al C.E. a M. Rozentzweig” în calitate de “responsabil al secţiei culturale a PCR”. ministrul Poştelor şi Telecomunicaţiilor (1951-1953.D. Gheorghe .R.Of. (1953-1955. implicat în alegerea lui Moses Rosen ca rabin-şef după refugierea lui Alexandru Şafran.după război.C.Of. Kuller 2008a: 322-3. 1135. când este destituit.P. Moise .) (1945-1948). p.B. nr.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. partea I-a.C.G. 171. 126 din 6 iunie 1947. iar în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. în anii ’50 funcţionar la Consiliul Central al Sindicatelor. Iuliu . 7491). 748). ROSENFELD.Of. 1189). 34 din 10 febr. p.G. 1949.

S. p. nr. ROZENBERG. 7950).din 1947 controlor în cadrul D. p. p.Of.Of. consilier la Curtea de Apel Bucureşti (1947-1948). responsabil cu cenzura publicaţiilor centrale (Corobca 2008c. partea I-a. ROSINGER.C.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 803 din 21 dec. 1963.din 1947 controlor economic în cadrul D. nr. M. 1948. 256 din 5 nov.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. apoi judecător la Tribunalul Suprem. 1155.după război secretară de presă grad I. Andreescu. partea I-a. 1964 cu Medalia Muncii. 4707. p. partea I-a.C.Of.E. 1947. partea I-a. Iacob .Of. Kuller 2008a: 453. Amalia . 1149. 1150. Sofia . al P. 15 din 19 ian. 1949.Of.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.C. 423 din 15 iul. Jacob – consilier financiar la Legaţia României de la Washington după război. partea I-a. în mandatul lui Mihail Ralea. (M. procuror militar (unul din acuzatorii “lotului Pătrăşcanu”) (19481954. 738. condamnat în 1961. ROSNER. 10092). 1907. din 1948 promovat inspector şi detaşat în teritoriu în judeţul Tulcea (M.menţionată la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 1949. 1148. partea I-a. (15/1962) (v. Varga 2003a: 664-5. partea I-a. eliberat în 1968 din penitenciarul de la Aiud (Solomovici 2004: 281-2. partea I-a. 3904). p. p. 644). nr. Aurel . Iulius . nr.. Nona .R.Of. Moise (n. până în iunie 1947.E. Ioniţoiu 2000:IX). 154 din 7 iulie 1948. 1156. ROSENTHAL. 4968). reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. nr. Rudolf (uneori ortografiat eronat Rossman) – colonel jurist. 1152. partea I-a. p. 131 din 8 iunie 1948. Solomovici 2004: 217. nr. partea I-a.Of.G.C. 24 din 30 ian. 107 din 15 mai 1945.R. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul nr. M. 130 din 11 iunie 1947. nr. 7491). inculpat pentru sabotaj în dosarul Prodexport-Italia. ROSENTHAL.Of.G. 5687). etc. respectiv translatoare interpretă- şefă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. în 1942 internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka. a M. Nastasă. ulterior la Curtea Supremă de Justiţie a R. timp de peste două decenii (cu un intermezzo ca ministru adjunct al Justiţiei în anii ’60). Iacob . din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. Adalbert (Alfred) – ilegalist. nr.Of.Of. p. A. ROŞCA. Ignatz . 269 din 20 nov. ROSENTZVEIG.1144. în 1948 îndeplinind şi funcţia de preşdinte al comisiei de examinare a asesorilor populari). 15 din 19 ian. 9858. ulterior în centrala aceluiaşi minister.B. 127 . M.după război referent în administraţia centrală a C.R. ROSMAN.Of. Lupu Mindirigiu 1999 apud Solomovici 2003: 379). p. după război director al firmei de stat “Româno-Export” din subordinea Ministerului Comerţului Exterior în anii ‘50. ROSENTHAL. Flondoreni) – director şi membru al Colegiului Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (de pe lângă Consiliul de Miniştri) începând cu 1956 .C. 645). 1154. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 199 din 23 august 1941. 1153.P. ROSENTHAL. la Direcţia Presă. a M. 1151. 1146. (M. M. 1947.I. partea I-a.până la 15 iulie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. ROSENZWEIG. 264 din 14 nov. nr. partea I-a.I. nr. nr. 1147. Debora . 1947. p.Of. nr. p. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. partea I-a. nr. p. ROSMAN. 1145.A. 190 din 19 august 1947. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. ROSENZWEIG. nr.P. p. Z.C.I. 4946).). 10290. 1947.Of. 200 din 1 sept. şi Deletant 1999: 248.

ROTMAN. 209. 26 din 1 febr. Rita – din ianuarie 1948 şefă de secţie în centrala M. 1167. 1014). partea I-a. S. ROTMAN.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 205 din 4 sept. partea I-a. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D.E. 1949.Of.OF. 35 din 13 febr.C. nr. 1945. în 1948 reîncadrată ca dactilografă-şefă (M. 1162.Of. consacrându-se ulterior profesiei sale (v. partea I-a. ROZENTHAL.125. partea I-a.1907 Galaţi – 14. p. p. 1947. 229 din 4 oct. 644). 128 . tatăl istoricului Liviu Rotman (Kuller 2008a: 325). botezat “Aureliu”181) (26.Of. 180 180 181 V. apoi al Direcţiei Planificare (din 1960).Of. .Of. decorat în 1964 cu Medalia Muncii. nr. 956). 1164. 1160. membră a delegaţiei României la Conferinţa internaţionala privind problemele navigaţiei pe Dunăre de la Belgrad. p. şi Levy 2002: 181-2. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. p. . Aurel ROSENBERG. 15 din 19 ian. p. partea I-a. 1158. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 1169.Of. 1163.C.A. nr. 79 din 3 apr. în acelaşi an numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili (M. 1947. M.Of. v. 1947. partea I-a.php. partea I-a. 5785). 423 din 15 iul.deputat de Neamţ. 1948. 111 din 15 mai 1948. 1168. partea I-a. 1165. 6292. 1963. M. 1170. după război şef de sector în Comisia Controlului de Stat între 1945 şi 1953.Of. 1161. ulterior şeful sectorului Planificare şi respectiv director general adjunct la Canalul Dunăre – Marea Neagră. nr.numit în mai 1948 de către Ministerul Sănătăţii membru al comisiei centrale interimare a Colegiului Medicilor (prin ordin al ministrului Sănătăţii. iunie-august 1948. 11362). a M. p. 1910. partea I-a. inginer geolog.C.Of. 158 din 12 iulie 1948. p. 1948. ROZMAN. decizia ministrului Justiţiei nr. apoi director în cadrul Ministerului Construcţiilor. ROTH. nr. 102.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/R/R%2003. ROZEN ) (n. Lulu . ROZEI. 236 din 16 oct. nr. partea I-a. 9040.Of. 4365). partea I-a. ROTHENBERG. Românizarea numelui în baza deciziei nr. nr. după război şef de direcţie în cadrul Administraţiei Livrărilor din Ministerul Finanţelor (M. Marcu (1905-1984) – după război inginer-şef la construirea Casei Scânteii.1157. p.076 din 10 august 1946 în M. Pantilimon . ROTTER.725 din 6 oct. 8856). 8816.I. p.G. 1945. 2971). M. 2. 33 din 10 febr.X. 751). 234 din 8 oct. Marcel – în 1945 inspector general în centrala Ministerului Muncii (M. p. nr. ROTTMAN.Of. p. condamnat la moarte şi executat în 1952 pentru sabotaj şi diversionism182. nr.X. Beatris – din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului (M. căs. (M. ROŞCA. emigrată în Israel în anii ’50. p. partea I-a. când va fi demis şi exclus din partid. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. partea I-a. 79. p. În M.Of. 1945 a ministrului Justiţiei (publ. 7339). Viorica – din 1947 funcţionar în Ministerul Afacerilor Străine (apoi Externe). ROZENSCI. 1945.. 8971. mai întâi al direcţiei Materiale de Construcţii (19551960).Of.XI..E.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. ROTMAN. 299 din 29 dec. 1159. Löwinger. Matilda . (partea I B) nr.I. 182 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. nr. Putna) (fiul lui Lazăr) – fost ilegalist (aflat în 1941 pe lista Siguranţei a “comuniştilor de categoria A”). M. p. 1948. nr. 8069). 188 din 15 august 1946. Aurel (n.Of.17. Solomovici 2004: 594).%20Rosa%20-%20Rytir/Rozei%20Aurel/index. V. ROTTMAN. Lucia – până în septembrie 1948 şefă de birou la D. 175 din 31 iulie 1948. 1166.1952 Jilava) – ing. 187 din 14 august 1946. ROTH. nr.1910 Iaşi) – încadrat ca secretar cultural principal în centrala Ministerului Informaţiilor în august 1946 (M. p. nr. David (n. Marcel (n. fiul lui Isidor şi Henrieta. nr.

“Julieta” Runcan) (1915-2005. la Washington (M. 1914 Bihor) – ilegalist. 803 din 21 dec. nr. Margit . a reobţinut cetăţenia română în 2009 (ordinul MJ nr. nr. 1946. secretar şi gardă de corp a lui Ştefan Foriş. Idel . cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Lucia (n. 12877). apoi ministrul adjunct al noului Minister al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1957-1959). timp de două decenii.E. inv..Of. Cecilia Elsa (probabil sora ministrului.Of.Of. p. 290 din 14 dec. al P. 3293. nr. partea I-a. v. 1175.Of. 12913). 3709 şi nr. nr. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. supra) . 107 din 15 mai 1945. a III-a. la Direcţia Culturală. partea I-a. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.Of. director adjunct în cadrul Ministerului Turismului. decorată prin Decretul nr. emigrat în Israel. nr. partea I-a. 1947. Elisabeta – ilegalistă.I.Of. nr.net/2010/01/18/prizonier-in-propria-tara-54/. Cimitirul evreiesc Giurgiului ) . decorat prin Decretul nr.R.B. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. p.2009).C. 1964 cu Medalia Muncii. şi soţia. Acaţiu (n. Gheorghe (n. fiul său şi al Agnetei/Julietei.V.C. p. (M. A.1973) – soţia lui Ştefan Gheorghiu. SAIAH. Bucureşti. partea Ia.Of.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. p.2009. 1947. Bucureşti). RUBINSTEIN. ilegalistă din Brăila. RUKENSTEIN. nr.S.Of.G. după august 1944 activist al secţiei Economice a C. partea I-a. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. 1964 cu Medalia Muncii.după război referentă în administraţia centrală a C. nr. p.din ianuarie 1945 funcţionar comercial în centrala Ministerului Afacerilor Străine.P. 289 din 13 dec. 3903. apoi a lui Panait Istrati (1916-1921). nr. 34 din 10 febr. SAFER. Amalia . cu domiciliu obligatoriu în 1941 (v. nr. 1587. RUFFEL. 1174. 1408/12. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.P.Of. 1862). nr. Steluţa . nr. RUDICH. M. în dec. 83 din 7 apr. 1182.05.Of. după război deputată de Ialomiţa. 803 din 21 dec. SCHÄFER) – originar din Moldova. 751).R. nr.în perioada interbelică şofer. 1172. 1180. nr. partea I-a. inv. M. 225. 2666).I. aflat în 1941 pe lista de comunişti categoria A a Siguranţei.R.Of. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R.05. partea I-a.” cls. 1189). partea I-a. 1949.S. nr. 1946 detaşată intern ca şefă de cabinet ministerial (M. 4946). 4198. nr. 10092). p. fond 495 (“România”). 1179. ca translator la Direcţia radio (M. C. 1955-1957). nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.. 71 din 183 Menţionat şi în memoriile lui Aurel Sergiu Marinescu. 1173. 112 din 21 mai 1945. RUNCAN. partea I-a.1171.] Navale şi Aeriene (1953-1955. 1946. nr. SAFIR-MALTUS. M. 22/1956. D. p. 1945. v. SABANOF.din 1947 inspector în cadrul D. 26 din 1 febr. p. 131 din 8 iunie 1948. p. p. Victor (n. în 1948 numită secretar al Legaţiei R.C.C. partea I-a. SAFER. 199 din 23 august 1941. a M.Of. anexa la dosarul nr. apoi. “Romeo” Eugen (v. în 1946 numită translator-şef şi transferată la Legaţia României din Londra (M. 7817). 70 din 23 martie 1946. partea I-a.C. responsabil în cadrul Economatului ministerului (M. 1177.R. al P. SADOVEANU.1884 . 19). p.Of. doc. 102 din 4 mai 1945. ministru al Transporturilor [Rutiere.C. M. partea Ia. 1176.P.R. 24 august 1945. 282 din 5 dec. 1181.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor.. p. 129 . 353). după război în conducerea Oficiului Industrial al Bumbacului (M. dosar nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. din februarie 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului.Of. 1947. 4968). pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. Janeta Enta (15. http://curentul. considerat “necorespunzător postului” şi demis la 25 martie 1959183. RUSSU. cu referat de cercetare la Fd. 1178. 336 din 20.R.Of.A. partea a 2-a. PŞAIT) – în mai 1945 încadrată ca şefă de secţie în centrala Ministerului Propagandei. 14 din 18 ian. 1941. Reimond . S. p. 264 din 14 nov. p. D.

coautoare a mai multor publicaţii în domeniul cercetării farmacologice. Alexandrina – din octombrie 1948 şefă de serviciu în centrala Ministerului Învăţământului Public (. 1188. 1196. 1947.Of.G.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.R. SASSU.Of.E. 62/1955).P. nr.1923 Bucureşti) – din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 179 din 5 aug.” clasa a V-a.G. Solomovici 2003: 55). 1195. 6474. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. după unele surse Ignác (Andreescu.C. partea I-a.I. 1949. 264 din 14 nov. 1948. partea I-a. p. 536). Sali .I. nr. cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR (nr. în Kuller 2008a: 454). 1964 cu ordinul”Steaua R. 1924 Gloduri. 15 din 19 ian. Bucureşti) (n. iar apoi promovat inspector în cadrul D. după război membru de partid. 8551). 1193.1913 Santău. p. Sami . partea I-a. partea I-a. nr. nr.E. partea I-a. p.C. Berthold . 1190. 1947 a ministrului Justiţiei. 1949. p. a M. Mihăilescu 2006: 380. partea I-a. cu fişă la secţia Economică a C. Leontin (19. SAUVARD. 1626.R.R. al P. 803 din 21 dec. p.Of.F.C.Of. p. Ignat .A. (M. 10 (12 apr. SAPŞE. (1945-1948-?) (Şt. p. p. nr.E. în iunie 1952 prezentă în centrala M.Of. Sanda – fostă infirmieră în războiul civil din Spania. Ştefan (n. 5.C. 2606. 250 din 27 oct. Nicu – în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Conservelor Alimentare (M. 275 din 27 nov.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. partea I-a. 37. anchetată în 1952 alături de alţi “spanioli” şi “francezi”.Of. 1194. partea I-a.IX. SANDU. Satu Mare – 28. membru al organizaţiei de partid din minister (Fl. 22 sept. partea I-a.din noiembrie 1947 inspector în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.I. 2 din 2 ian. partea I-a. funcţionară de partid într-un laborator de cercetare.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. absolvită.25 martie 1948. 16 din 20 ian.C. în 1948 numit de ministrul Industriei director al Întreprinderii locale Comăneşti de exploatare şi industrializare a lemnului. F. Alfred (n. 216 din 17 sept.I.G. 1948 .G. ff.E. 642). Rit(t)a – membru fondator şi apoi membru al Comitetului de Conducere al U.VIII. în M.R.1966. Max . decizia nr. 1948). 1948 a ministrului Justiţiei. Constantiniu 2003: 108. 1191. 1949. nr.Of. SANIELEVICI. 1189. pentru Literatură Universală (M. 1948. după 184 185 V. Alexandru .F../U. nr.I. 1948.Of. p. membru de partid. 264 din 14 nov. partea I-a. similar în Watts 2011: 177 n. (dosare anexe 63/1955).E. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a (inventariat şi de C. D. 1197.Of. al P. 19 din 23 ian.P. SANIELEVICI. (??) SĂLĂJAN. SAND. jud. 1185.C.362 din 17 apr. 1187. nr. SALAMON. 1947. 1186. 662).C.R. nr. SAVU..E. 662). 17.P. 1184. Tudor . B. 1948. p. SCHAPIRA185) (n. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. SAPHIER. transferată ca activist al secţiei Gospodărie de Partid a C. 1183. a M. nr. nr. a M. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. V. Nastasă şi Varga 2003a: 20. 1949.C. 45 din 24 febr.M. 1948): 2). SALAMON. 10092).în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. M.Of.A. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.R. decorată prin Decretul nr. partea I-a. Bacău) – după război controlor în cadrul D.R. 640). Andrei .S. 5-6). nr. partea I-a.D. nr. (M. SAIOVICI. 1948. nr. 429-30.VI. 3). 10092). 146).C. partea I-a. 1192. 803 din 21 dec. din 1947 controlor în cadrul D.Of. în anii ’60 traducătoare la Ed. 10496). p. decizia nr. nr.Of. 36. SALPETER. p. p.controlor (până în febr.C. 15 din 19 ian. 1947. a M.108 din 26 febr. (dosar 3/1958.C.R.I.din 1947 controlor în cadrul D.R.E. 130 . 7661). p. (M.Of.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. Osias HERŞCOVICI184) (n. apoi cercetător la Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice din Bucureşti. 16 din 20 ian. SATINOVER.

– organizaţia democrată.” clasa II-a.B. Sărăţeanu acuză refugierea „elementelor fasciste şi antisemite” după război în PNŢ şi PNL. (M. Schnapp şi S. nr. uneori chiar român (Gh. Marcel . 1202. 175 din 31 iulie 1948. căsătorit cu Ani. SCHNURER) – director general în cadrul Consiliului de Stat al Planificării în anii ’50 (cu dosar de cadre la secţia Economică a C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Otto – după război secretar de presă II în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. 1206. inclus într-o listă de agenţi sovietici de istoricul Larry Watts (2011: 177 n.D. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (19461948) (M.1983) – membru de partid din 1944. SCHÄCHTER. 1947. 4848). Em. 1205. în tentativa de comunizare a comunităţii evreieşti. inv. 375). al P. partea I-a. 1947.R.R.S. a M.C. 10664). Truman şi catalogată de Solomovici ca un “oribil denunţ” (Rosen 1990: 87. p. partide care „au pornit recent campania electorală în alegerile din 19 noiembrie 1946 tot sub semnul antisemitismului” (A.S. Kuller 2008a: 425).H. nr. nr. 6292) 1203. M. după război g-ral de armată (în 1959). iar iunie 1948 al celui al Ministerului Industriilor (M. 187 Vezi şi Horasangian 2001. Simon SABETAY) (n. Dobrincu şi Goşu 2009: 372. în 1948 numit profesor de Organizarea Statului şi Organizare Judecătoreasca la Şcoala Juridică Populară de pe lângă Tribunalul Covurlui. Norbert Goldhammer.R.din 1947 controlor în cadrul D.Of. nr. revenit în România în 1946. 4534). identificată fără excepţie ca evreică în literatura de specialitate. ulterior la Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie (Cajal şi Kuller 2004: 333) (dosar S/54 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Oswald – rămas în 1940 în Cernăuţi după anexarea B.din 1948 şef de serviciu în cadrul D.C. nr. 1201. partea I-a. SCHÄCHTER.R. 131 .Of.M.N. în 1952 procuror-şef al Parchetului Tribunalului Galaţi (Berindei. preşedinte al Comitetului pentru Verificarea Armatei.Z.E. Aldea. apoi şef de cadre la Institutul Central de Statistică. Simion (n. partea I-a. 240 din 17 oct.1908 – 12. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M.după război membru al Contenciosului Ministerului Industriei şi Comerţului. 753). unul din semnatarii186 în 1946 al unei sesizări de “antisemitism” generalizat în România. fond 103. 44.C.html. nr. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. 126 din 6 iunie 1947.R.. partea I-a.I.IV.Of..R. 1947 transferat în cadrul serviciului ministerial de la Iaşi (M.E. partea I-a. 1177).E.C. 280 din 3 dec. p. Paul Iscovici.Of. “Sehter”.H de către U.Of. 26 din 1 febr. SĂVEANU.P. sesizare adresată preşedintelui american Harry S. SCHAPIRA. SCHÄCHTER. SĂVULESCU. dosar 997. 26. Levant 2007) SZILÁGYI) – membru de partid din 1939. deputat de Sălaj.VIII.Of. imediat după război preşedinte al U.III. 1204.C. Lascăr Şaraga.I. nr. Felix (ortografiat şi “Schehter”. Maxy. B. Dubovits. la http://varstapatru. 28/1956187)..C. 204 din 5 sept. 1198.Of.altele Leon (C. dosar nr. 3).I. partea I-a.blogspot. al C. ff. partea I-a. 8072. apud Solomovici 2003: 42-5). 1-3.1918 Bucureşti) . considerat de regulă maghiar. F. Solomovici 2003: 28. fond 495 (“România”). ministru al Construcţiilor (1949-1950). 9340). 1199. 1947. Ellenbogen. 186 Alături de M.C.. p. SCHAIMAN. Lax. SCHÄCHTER.N.G. Mozesh . p. 225. 1947. p. nr. fondator şi membru al C.C. Stefan .com/2010/10/flexible-ii. I. sau respectiv solicitarea fiicei lui Săveanu. înrolat în Armata Roşie în timpul războiului. p. 139. şef al Marelui Stat Major al Armatei (1950-1954) şi apoi ministrul Forţelor Armate (1955-1966).C. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. (pseudonimul publicistic al celui născut Moise ZELŢER) (1885-1970) – publicist. respectiv “Şehter”) (14. Raul Rosel (n. deşi ambele prenume indicate sunt de rezonanţă mai degrabă iudaică decât maghiară. 1200. ulterior emigrat în Israel (Trebici 2011). ministru adjunct al Sănătăţii şi Prevederilor Sociale (1948). M. p. instrument major al P. din dec.C. al P. C. Gaston Marin într-un interviu acordat Laviniei Betea). 127 din 3 iunie 1948. SĂRĂŢEANU.

I. şi opinia lui Pacepa în Solomovici 2003: 278 ş. p. 1224. cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a C. SCHILD. 945).în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie în D.. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a III-a. SCHÄFER. 24 din 30 ian. Eduard – activist al partidului. 1948. 52 din 4 martie 1945. 1222. p. SCHÄRF AUSLÄNDER. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. Edelstein la întreprinderea “Agroexport” 132 .C. 1654-5). nr.C. 1221. 15 din 19 ian. 1949. nr.C. 219 din 23 sept. A. 8598). infra) – în menţionat ca director general al Direcţiei Poştelor. nr. SCHLEIEN. partea I-a.C. decorat prin decretul nr. Stefan .Of.. partea I-a. 1219. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. 127 din 3 iunie 1948. nr. p. partea I-a.E. nr. SCHECHTER. 4534). v. pp.Of. partea I-a. partea I-a. 3708). nr. p.Of. . M.Of.C. la Direcţia I. 1210. Baruch – în iunie 1948 era controlor în cadrul D.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.E. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. Edmond – din 1947 inspector în cadrul D. nr. 8598).în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie a Ministerului Industriei (M.C. Iosif . 1212. Ion (probabil fratele lui Eugen Schileru. 143 din 24 iunie 1948.Of. SCHLESINGER.E.Of.). 1209.Of. p. 1223. Telegrafelor şi Telefoanelor din cadrul Ministerului Comunicaţiilor (Andreescu.I. apoi secretara directorului Samy H. Betti . Iutta – după război membru al Contenciosului Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. partea I-a. p. 738. Clara . nr. 1216.C. a M. al P. începând cu 1956. Isac . partea I-a..Of. Abraham (în alte surse SCHÄCHTER) (1923 . Ernest Carol – din 1947 inspector în cadrul D.din februarie 1945 translator-interpret la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. Suzana (n. SCHÄFFER. urma să se (re)căsătorească peste 2 săptămâni).Of.1207.Of.XI. p. 4848. SCHELSINGER. 158 din 12 iulie 1948. 5332). de pe lângă Consiliul de Miniştri (M. nr.Of. Amalia .E.G.I. 4384.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.C. Iosif .Of. partea I-a. SCHILERU. 126 din 6 iunie 1947. M.C. 4798). a M. nr. SCHECHTER. partea I-a. 4497). în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi detaşat în teritoriu în judeţul Vaslui (M. SCHECHTER. p. 116 din 21 mai 1948. 1949. 15 din 19 ian. 15 din 19 ian. 1947.Of. p. SCHILLER. 33 din 10 febr. 219 din 23 sept. 641).F. partea I-a.Of. 1214. M. 5785). 26. p. SCHÄRF HITZIG. (52/1954). SCHÄFER. partea I-a. nr. M.Of. 1220. partea I-a.Of. 16 din 20 ian. SCHLESINGHER. (M. decedat în 1973 în condiţii neelucidate (oficial sinucis.G. p.C. iar din iunie 1948 al celui al Ministerului Industriilor (M. 1208. nr. 95 din 22 aprilie 1948.E. nr. SCHLESINGER.în 1949 era referentă în Ministerul Învăţământului Public. al cuplului Ceauşescu. deşi. p. p. partea I-a. SCHEIMAN. 112 din 17 mai 1948. Heinrich .R.G. 645). a M. partea I-a.C. 1949. nr. SCHEWACH.după război controlor în cadrul D.C. partea I-a.G. 1218.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lânii. 125 din 1 iunie 1948. 643). p. C.u. 1947. al P. conform altor surse. partea I-a. partea I-a. 1213.1973 Bucureşti) – medicul personal al familiei Drăghici (anii ’50) şi apoi. 1215.1908 Buhuşi) (fiica lui Moise şi Charlota) – şefă de serviciu în M.R. Nastasă şi Varga 2003b: 213-5).G. 1945. (M. p. 1949.C. (8/1954) (v. 1211.D. 1217. p.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.R. Otto – din iunie 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 658). nr. nr.

54/1979. apoi prim consilier juridic la Direcţia de Coordonare Legislativă. partea I-a. SCHNAPP. p. Anghel (n. 6781). partea I-a. 9868. 1947. anexa la dosarul nr. SCHNIERER. dosar nr.E. fond 495 (“România”). 4611. Dobrincu şi Goşu 2009: 425. 127 din 3 iunie 1948. nr.din 1949 funcţionar la Direcţia Control Financiar a Ministerului Finanţelor (M. (M. 200 din 1 sept.B. 1225. 257 din 9 nov. 1945. Iosif – după război iniţial angajat la I. 188 V.Of. nr. nr. nr. p.C. 4968. la Direcţia Regionalelor.Of. fond 495 (“România”). secţia Cancelarie – dosare anexe. 1451). partea I-a. partea I-a.Of. Herman . p. SCHOR.Of.Of. 5955).C. 7950). decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer (M. p. partea I-a. a III-a. 1949. 185 din 12 august 1948. inv. M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1227.I. 38). 1949. 1236. 3000 şi nr.E. M. partea I-a. nr. nr. partea I-a. 2944. partea I-a. 1235. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului . ulterior consilier juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. p. 133 . SCHMITZER. Paul .Of.G. 5785). 1947. SCHMUTZER. al P. partea I-a. 600). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 4707). 1948. SCHÖNFELD. 4 din 5 ian. n.după război inspector în administraţia centrală a C. 264 din 14 nov. 120 din 26 mai 1948. p. dosar nr.R.php. nr. 1234. p. p.I.Of. sub acuzaţia de subminare a economeii naţionale. (M. M. 173 din 31 iulie 1947.Of. Malca – după război dactilografă-şefă. p. 1228. p. “Buşteni” (în locul lui Sandu Lieblich) (M. partea I-a. 1914.G. reprimit în 1965 şi angajat ca redactor la Viaţa Economică şi publicând şi la Ed.Of. p. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. până în iunie 1947.%20Scadera%20-%20Schypala/Schlesinger%20Suzana/index. etc.Of.C. respectiv controlor în cadrul D. în 1953 cadru didactic la Şcoala de partid “Ştefan Gheorghiu”. 3293. 1233. Politică până la pensionare. SCHÖNBERGER. 154 din 7 iulie 1948.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/S/S%2004. iar din 1948 membru al contenciosului Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (M.Of. p. partea I-a. 158 din 12 iulie 1948. nr.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. partea I-a. nr. inv. p. 2111). 4849). din 1947 controlor în cadrul D. 66 din 21 martie 1945. nr. Mendel ..C. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al S. 225. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.A.. partea I-a. 6658). exclus din partid în 1958. partea I-a. Adolf .din cadrul ministerului. 1226. M.C. 77. la începutul anilor ’50 profesor de economie politică la academia “A.. nr. 1229.E. 5687). nr. 84 din 11 apr.Of. a M. 1231. Brăila). iar din septembrie 1948 adjunct cu drept de semnătură al ministrului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 37-42. cu referat de cercetare la fd. SCHÖNFELD. p. partea I-a. nr. partea I-a. 1230. 12 martie 1891) – membru de partid din 1940 (dosar S/67 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).125. p.C.Of.S. p. p.G. 130 din 11 iunie 1947. 1945. 10092.A. inculpată alături de director şi alţi evrei din comerţul exterior. decorat prin Decretul nr. partea I-a. Jdanov”. 225. 163 din 17 iulie 1948. după război activist de partid. fratele lui Nicolae Bellu – ilegalist. nr. p.17. Gheorghe – din 1946 inspector tehnic. Studii şi Documente a Ministerului Finanţelor. 53-55. nr. inv. M. 131 din 8 iunie 1948.A. SCHÖNBERGER. SCHOR. SCHNABEL.). 302). 76 din 30 martie 1946. (Berindei. 45 din 24 febr.Of. nr.S.Of. a M. nr. Adolf – în 1948 numit consilier de presă în administraţia centrală a Ministerului Minelor şi petrolului (M. în 1961.I.I. partea I-a. din 1947 inspector în cadrul D. Ignaţie (n. 641). Adolf – în martie 1945 numit avocat în Conteciosul Ministerului Asigurărilor Sociale (M. 15 din 19 ian. 1232. Conrad . 73.C.Of.C. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M.C (M. SCHLOMIUK. 1617).Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. C. eliberată în 1963188. nr.membru de partid. fişa matricolă penală la http://86.după război secretar de presă II în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor.

180 din 6 august 1948. partea I-a. In şi Cânepă (M. 1247. 3504). (M. p. 9479).Of. SCHVARTZ. 15 din 19 ian.C. – în 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri membru al noului Consiliu de Administraţie al Oficiului de Bumbac. 29. de-a lungul timpului ocupantă a multiple funcţii la Arbitrajul Central de pe lângă Consiliul de Miniştri. p.Of. Sergiu – inginer. care în mai 1945 era încdrată ca dactilografă principală în Direcţia Cinematografie a Ministerului Propagandei (v.1237. iar din 1948 al Artelor şi Informaţiilor (M.în 1949 era medic în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M.C. Ida (n. p.C. p. p. Ella . SCHREIBER. SCHULTZ. 4461. 10092). 1252. 3907). 1949. SCHUSTER. H. Zozo . p. partea I-a. nr. Kurt – după război contabil-şef al Subsecretariatului de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. Daniel . nr.Of. 1947. 264 din 14 nov. Aristide . partea I-a. – şeful Economatului Ministerului Propagandei (1945) (M. SCHULMAN. SCHULMAN. 1246. 9/1967. a M. 7491). 1250. G. Alice – după război dactilografă principală la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. partea I-a. şef de serviciu la întreprinderea “Româno 134 . partea I-a.din 1947 controlor economic în cadrul D. 1945. 112 din 17 mai 1948. SCHWARTZ. 10757). “Dezvoltarea fundaţiei socialculturale şi educaţionale a statului nostru în etapa actuală” (nr. 1248. 1949. nr. 1945.Of. partea I-a. 287 din 14 dec. nr. 264 din 14 nov.E. 1242.C. în anii ’50 funcţionar al M.G. 4384.Of. I. probabilă identitate cu “Suter Alice”. etc. partea I-a. patea I-a. nr. Anuţa – din 1947 controlor la D. 198 din 1 sept. 24. nr. Rone . a M. după război subinspector general în Direcţia Arte Plastice a Ministerului Artelor. nr. partea I-a.1909. nr. 1945. 6503).Of. 1240. a M. SCHWARTZ. Bucureşti) (fiul lui Isidor şi Biţa) – după război membru de partid.E.. nr. fiica lui Herman şi Rebeca “Riva” (n. SCHÖTTEK. 230 din 4 oct. M. nr. 1241. nr. 119 din 28 mai 1947. partea I-a.E. 10092). (M. p.. partea I-a. p. partea I-a. Ploieşti) – la sfârşitul anilor ’50 încadrată la Direcţia Studii a Ministerului Justiţiei. Francisc – din mai 1945 directorul direcţiei speciale a Oficiului Naţional de Turism (de pe lângă Ministerul Informaţiilor) (M.C.Of. 190 din 18 aug.Of.Of.V. 7151. SCHWAGER. SCHREIBMAN. 1948. partea I-a. după război angajat în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Itta GOLDENBERG. Corpul Experţilor în Evaluarea Obiectelor de Preţ.E. 63 din 16 martie 1948. nr. 10909). 6683). partea I-a. 245 din 26 oct. nr. p. SCHULDER. pp. 100 din 3 mai 1947. M. partea I-a. SCHREIBER. M. SCHWARTZ. p. 4257). 120 din 30 mai 1945. partea I-a. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M.Of. 107 din 15 mai 1945. soţia procurorului Martin Schöttek şi sora scriitoarei Taniei Lovinescu. p.Of.în 1947 era şef de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p. Arbitrajul Primăriei Bucureşti.G. nr. 1244. 644). 640).Of. autoare ocazională în Revista română de drept (v. 1245. p. SCHULLER. 1945. p.1929.G. 15 din 19 ian. Beniamin (n. nr. 1946. p. 78 -80)).C.din 1947 controlor în cadrul D. p. 2317 şi nr. nr. 1239.I. 186 din 13 aug. pensionată din postura de judecătoare la Tribunalul Bucureşti în 1998. cadru didactic (catedra de Drept Privat) la Universitatea Bucureşti.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.I. art.Of. 1238.Of. 190 din 19 august 1947. 7709). nr.Of.I. p. p.VII. 1947.Of. membră marcantă a comunităţii evreilor din Bucureşti. 6751). partea I-a. partea I-a. SCHUSTER.C. nr.of. 1249. p. Maximilian – de formaţie sculptor. 1243. Arcadie . FELDMAN)) (n.din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. partea I-a. 1948. 183 din 14 aug.. 1251.

1261. 66/1954 de la secţia Propagandă şi Agitaţie a C.C. după 1944 directoare – membru în Colegiul Ministerului Sănătăţii la începutul anilor ’50. 2283).R.E.JPG. în timpul războiului. 92 din 17 aprilie 1946.S. nr. 275 din 27 nov.I. 1947. Leon .X. SCHWARTZ. Probleme Economice şi alte publicaţii. 15 din 19 ian. a M. anexa la dosarul nr.Export” din subordinea ministerului. nr. 1264.Of. SCHWARTZ. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. al P. Moise . apoi secretara Anei Pauker la Moscova/Taşkent în timpul războiului. 15 din 19 ian. partea I-a.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CS%5CS+04. 8598). 1260. 1257. a M. iar profesional medic la maternitatea “Polizu” din Bucureşti.+Scadera+-+Schypala%5CSchwartz+Beniamin%2FP1200570.125. IV-a.36/fisapenala. SEGAL. 232 din 8 oct. partea I-a. 1947. A. SCURTU.Of.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.S. nr. SEGAL. 972 din 8 dec.Of. SCHWARTZ. al P.R.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 1253. 1255. Artur – în ianuarie 1948 era membru în conducerea Confederaţiei Generale a Muncii (M.17. p. secţia Cancelarie – dosare anexe. Iosif . nr.d. Z.1981) – originară din Bulgaria. 417). deţinută între 1934 şi 1939). 1258. partea I-a. 135 . refugiat în U.Of.1906 – 22. 219 din 23 sept.C. p. Ivel . (M. inv. 1256.Of.C.R. nr.Of. 3293. nr. în aparatul de partid şi de stat din 1946. SCHWARTZ. 1949. p. p. 1947.după război inspector clasa I-a în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. III-a. 645). până în 1963 (când se pensionează) vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Probleme de Muncă şi Salarii. SCHWARTZ.din 1947 inspector în cadrul D. 225. 1947. 9058). decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.C. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a.în 1949 era doctor în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. 1949. de formaţie medic. semnatar al mai multor articole în România liberă. p. 1948.R. p. nr. 1265. ilegalistă (membră P. Nicolae (fiul lui Vilmos) – ilegalist. SCHWARTZ.P. C. III-a (ff.Of. 8599). p.R.C. (M.Of. nr. . din 1928. 6241957. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. ajunsă în 1940-1941 în Basarabia. 1232).R. 1966). nr. nr. 3945).G. SEFLER.C. Lupu – în 1947 numit de ministrul Industriei membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Geamului (viitoarea Cebntrală Industrială a Sticlei) (M.G. 1259. 1263. partea I-a. SEDEI. în a doua jumătate a anilor ’50 ministru adjunct al Industriei Cărbunelui. 1262.B.I.C.C. 10496). 640).R. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.) (dosar S/93 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p. SCHWARTZ. nr. partea I-a. 219 din 23 sept. p. 14 din 17 ian.VII. 803 din 21 dec.Of.” cls. Natalia (n. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 189 V. Deziderius – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. fond 495 (“România”). partea I-a. fişa matricolă penală la http://86. nr. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D.P. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. C. SCHWARTZKOPF. apoi. inv. cu referat de cercetare la fd. dosar nr. partea I-a. Iacob – funcţionar în Ministerul Energiei Electrice în anii ’50-’60. 62 din 15 martie 1948. Isidor – în 1948 secretar de presă în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. Natalia Isaakovna KOROŢKOVA) (18.C. originar din Ardeal. ulterior şefa Direcţiei de ocrotire a mamei şi copilului din cadrul Ministerului Sănătăţii.S. 9-10 în dosarul nr. partea I-a. 1254. Bruno Vlad .. inculpat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari ai ministerului pentru subminarea economiei naţionale (Solomovici 2004: 283)189.E.

1267. III-a.M. 1274.C.I. fondatoare şi membră în comitetul de conducere al U. (19601979).R.F. 1268. partea I-a.C.php?name=News&file=article&sid=6280&theme=Printer V. 1331). nr.după război controlor în cadrul D. nr. p. 34 din 10 febr.F. Tony . deţinută în perioada războiului.consumatoronline. a fost soţul solistei Margareta Pâslaru190.1902 Dej – 10. Debora . SEGALL. SEGAL.F. SENCOVICI.” clasa II-a. (1945-1948). după război membru în secretariatul general al Confederaţiei Generale a Muncii (din 1945).R. a III-a.Of. al Comitetului Executiv şi secretar general al U. în anii ’50-’60 funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. fiul său.C. 164-5).C. 24 din 30 ian. 1948.1266. 1273. 1963.d.VII. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 754). 1271. al P. 1587. nr. din 1925. iar în mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. partea I-a.R.A.R. SELŢMAN.C. nr. SEMO. membru al Comisiei Centrale de Revizie. doc. Cerbu .C. 737. 645). 15 din 19 ian.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/ 136 . după război acuzator public la “Tribunalul poporului” (19451946). 225. Alexandru (n.C.ro/index. fond 495 (“România”). partea I-a. partea I-a. (1946-1948) (M.D. 1272. partea I-a. iniţial Sidorovici. (1955-1960) şi al Comitetului Central al P.R. Studii şi Documentare a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 6). conferenţiar şi şef-adjunct al catedrei de marxism-leninism de la Institutul Politehnic din București. nr. (1951).P.C.C. p. 10092). în anii ’60-’70 conferenţiar la Academia “Ştefan Gheorghiu”. N. nr. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. R. doc. III-a şi în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a.” clasa II-a. ulterior Brucan. nr. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.Of.Of.Of.R.G..D. şi http://www.R. p.P. M. 1947. 643). după război activistă de partid. Pincu – şeful secţiei cultului mozaic în cadrul Ministerului Cultelor la începutul anilor ’50 (Rosen 1990: 87. membru al C. 1189).E. S. p.D. SENCOVICI. membru al secţiei române a Komintern (1935). 190 191 V. SIEGLER. 1949.membru P. a M. căs. membru în comitetul exeutiv al Federaţiei Internaţionale a Femeilor Democrate (1946-1948-?). (1939-1944). împreună cu soţul ei. SERPER. – director general la CENTROMETAL Bucureşti la sfârşitul anilor ’40. 38 din 16 febr. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.europartes. secretar al Comitetului Teritorial Ardeal al P.P. SZENKOVITS Sándor) (31.1995 Bucureşti) . 1948. soţia lui Silviu Brucan – ilegalistă. 1949. decorată în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. numită în funcţie prin decizia Direcţiei Cadre a Ministerului Industriei (1949-56)191. inv. p. 15 din 19 ian.. dosar nr. din 1948 membru în C.R. 28 şi nr. ales pe lista U. SIDOROVICI BRUCAN. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p.. şi http://universulenergiei. 1269. MARCOVICI. 1949. ministru adjunct al Muncii şi Prevederilor Sociale (1948-1949). zisă “Saşa”) (1906 Constanţa – 2000 Bucureşti).R. ministru al Industriei Uşoare (1949-1957 şi 1961-1969).G. 264 din 14 nov. Arnold – până în februarie 1948 şef de birou la Direcţia Presă a D.XI. din februarie 1949 şefă de serviciu tehnic la Direcţia Centrală Industrială a Tricotajelor şi Confecţiilor din Ministerul Industriei (M. ministru al Industriei Bunurilor de Consum (1959-1961). p.Of.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. Elisabeta (soţia lui Alexandru Sencovici) (zisă “Bozsi”) – ilegalistă. I. 423 din 15 iul. 1270. 1947. (1948-1952-?).Of. 1830. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a.R. 26 din 1 febr. procuror general al regiunii Oltenia (1949-1953). secretar general al Ministerului Minelor şi Petrolului (1948-1958). ulterior funcţionar în cadrul ambasadei României la Washington. al U. Gyuri. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. deputat de Satu-Mare în Marea Adunare Naţională. Alexandra (n. deputată de Bucureşti în Adunarea Deputaţilor / Marea Adunare Naţională (1946-1948-1952)./P.Of.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.M. secretar general al Uniunii Femeilor Democrate Române din 1948. partea I-a. ambasador.

V. 137 . 276 din 28 nov.A.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. 1949. 264 din 14 nov.I. 1947. 1283. Iulius (n. post din care demisionează în ianuarie 1947 (M.u. 50 din 1 martie 1948. SIMIONESCU.1275. nr. SINGER. secretar general al Ministerului de Interne între 1946 (după “defectarea” predecesorului său. 501). (v. 289 din 13 dec. 4968).Of. 1946. de formaţie jurist. 1949. Vera – angajată în 1948 în centrala M.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. Solomovici 2003: 399 ş. Edith . nr. 1949.ro/George_Silviu. p. C.I. 1276. respectiv „Gersch Gollinger” (Niculae 2004). partea I-a. Kuller 2008a: 359).. 1277. 1286.I. 1946. 1279. partea I-a.1971 Paris). SILVAN. 1288. 32 din 8 febr. numită şefă de adjunctă de birou şi transferată la Legaţia României de la Londra (M. SIMOVICI. p. partea I-a. Silvius GOLLIGER192. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. 1869). Mauriciu – din 1947 controlor economic în cadrul D. nr. Zissu în Solomovici 2001II: 103-5. partea I-a.E.Of. p. ulterior stabilit în Franţa. V. SIMION.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Artelor / Artelor şi Informaţaiilor (M. Marec . p. nr. emigrat în 1960 în Israel. unde a continuat activitatea jurnalistică. SION. partea I-a. (M. a M. 175 din 31 iulie 1948. SIMPSON WEITLENER. p. din februarie 1949 contabil la Direcţia Centrală Contabilitate şi Control Financiar a aceluiaşi minister (M.C. 1290.C.. 10533).C. SIMON.Of. nr. 1280.I. nr.G. Iosif Şraer) şi 1952. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr.Of.P. Claude . Ella . p. supra.B.A. 110 din 16 mai 1947. nr. 6292). 1278.E. George (n. 1964 cu Medalia Muncii.S. 1289. Radu . 12877). partea I-a. partea I-a.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. nr. partea I-a. L. a Pielăriei a Ministerului Industriei (1948-1949) (M.Of. partea I-a. activ ca ziarist. SILVIU.contabil în cadrul D. 1947. 1952 de A. 1282.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. 423 din 15 iul. şi http://www. 803 din 21 dec. 192 Transliterat în mod eronat ca „Golighar” în nota informatică a ambasadei UK la Bucureşti din 1947 (v. M. partea I-a.Of. 10092). reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.C. 1123).I. 3706). fiul lui Iancu şi Hermina) (2. 1287. (M. p. SIMIONOVICI. până în febr. 192 din 21 aug. Teohari Georgescu). Marcela – ataşatul cultural (iniţial referent) al Legaţiei României la Washington (începând cu 1946) şi totodată amanta ambasadorului Mihail Ralea (v.Of. partea I-a. „Golingher” (în Pinay 1962). S. declaraţia dată Securităţii la 24 ian.din 1947 controlor în cadrul D. 1281. ca translator la Direcţia radio (M. p. partea I-a.E. p. a M.I. 1284. nr. SIEGLER. şeful serviciului administrativ al primăriei Bârlad după august 1944 (Zahariuc 2009: 231). partea I-a.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale C himice a Ministerului Industriei (M. p. 29 iulie 1920) – membru de partid din 1945. 1947. Stefi . p. Focşani 2007.Of. SIMŞA. 646). 3870) şi cu Ordinul “Meritul “Cultural” în grad de Cavaler (M. 15 din 19 ian.1899 Focşani – 16.crispedia. 1947.Of. Hary . nr.Of. partea I-a. partea I-a. 1190).Of. nr. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. p.Of. p. nr. Andrei Lăzăreanu). 17 din 21 ian. p. nr. 131 din 8 iunie 1948. nr. p. partea I-a.C. 289 din 13 dec.Of. 642). 15 din 19 ian.Of. Suzana – după război. SINGER. SNORPEL. SINGHER.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. ca translator la Direcţia Radio (M. nr. nr.E. p.Of. Silviu . Vasile . Laura .G. 95 din 22 aprilie 1948. 1949. 12877). nr.R. 7543). 1949. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor (M.din 1948 şef de serviciu în cadrul D. 175 din 31 iulie 1948. 34 din 10 febr. 1963 (dosar S/127 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).. SIMON. 6292). apoi menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.C.Of. 1285.

Of. (M. 1294. nr.G. 1298. Natalia .Of. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. 1301.. (19561962). al P.” cls. partea I-a. 1948. SOLOMON.R. dosar nr. fond 495 (“România”). 136/1954.P. M. 15 din 19 ian.C. p. 1947 în M. 1299. 1964.C. (M. p.E.din 1947 controlor în cadrul D. dosar nr. 24 din 30 ian. partea I-a. pentru socialism” din Parcul Carol) – ilegalist. SIEGELBAUM ) (n. Isac – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 1123) 193 1305. partea I-a.1965 Bucureşti. p.1904 Burdujeni. p.C. 229 din 193 V. la Direcţia I.P.IV. iar în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 3293. 149 din 26 iunie 1941. în ianuarie 1948 promovat ca ministru plenipotenţiar II şi detaşat ca reprezentat diplomatic la Oslo (5 febr. 1948 controlor în cadrul D. SOLOMON.Of. 1297.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. Bernard .R. 1948.R. 8970. 1293. 1302.Of. SOLOMON. 9340. M. partea I-a.E. 158 din 12 iulie 1948. 1948 . (1948-1965).C.I. în perioada interbelică condamnat la 15 ani muncă silnică pentru spionaj în Favoarea U. după război controlor în cadrul D. 26 din 1 febr. 1949.Of. membru al C.E. partea I-a. Suceava – 22. 5464). 93585 din 11 oct. 1947. 1303. 1947. SOLOMON.S. 240 din 17 oct.D.C. partea I-a. 539). IV-a. 1292. nr. 1719). nr. partea IB. nr. p. SOLOMON.P.” clasa III-a. 81 din 7 apr.C. nr. Paul – ilegalist. p. nr.Of.C.1921 Bucureşti) . Barbu (n.E. partea I-a.S.din 1947 inspector în cadrul D. partea I-a.în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu (M. SOLOMON. nr. 8971). SOLOMON. 157 din 10 iulie 1948. ulterior promovat inspector general adjunct şi transferat la Ministerul Industriilor (M. 5767). nr. 749). secţia Cancelarie – dosare anexe. 27 dec.din februarie 1949 referent principal în cadrul D.. p. respectiv M. B. p. SOREANU. iar după 1962 vicepreşedinte al instituţiei. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. 737. Mircea (fiul lui Avram) (n. până la deces. p. nr. cu referat personal la Fd. 1949.M.S. 90/1956. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. din 1945 funcţionar în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor (M. p.I. iar în paralel ziarist la Scânteia (M. a M. partea I -a. a II-a. înmormântat în complexul “Monumentului eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. SOMMBRIN. nr. 58 din 9 martie 1942.C. SOLOMON.Of. 3678).Of.R. p.1949). 1947. p. SOLOMON.R. p. SON.Of.R.C. 229 din 4 oct.A. 1919) – ilegalist. p.C.Of. nr. Osias (n. 148 din 30 iunie 1948.P. partea I-a. 1949 prim-secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 225.Of. (M. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1627). 229 din 4 oct. în anii ’60 şeful sectorului tehnic al secţiei Gospodărie a C. 658). 1295. Bernard Iţic SOLOMON) (11.până în febr.C. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.Of. partea I-a. 1949. B. nr. al partidului. partea I-a. 37 din 14 febr. SOARE. partea I-a.Of.Of. 641).C.I. partea I-a.G. 138 .Of. judecător la Tribunalul Suprem al R. 1300.Of. 1267). în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Francisc .Of.II.. nr.Of. SOLOMON. 1117). odată cu preluarea conducerii ministerului de către Ana Pauker.C.deputat de Covurlui în Marea Adunare Naţională.1291. Zina – din iunie 1948 translator interpret-şef în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.I. Max .C. Paul . a M. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Aurel . 179 din 9 august 1945. 1296. nr. C. angajat în M.R.G.I. 45 din 24 febr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Leon – din 1948 director adjunct al Direcţiei Igienă a Ministerului Sănătăţii (M.VIII. membru de partid din 1939. fond 495 (“România”).G. inv.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr. 5784). 16 din 20 ian. partea I-a. 225. 22. nr.. 1947. 1304. decizia ministrului Justiţiei nr. partea I-a). 804 din 21 dec. nr. SOLOMON. Andrei . nr. nr. al P. a M. 1949. inv. 1945. inv. anexele la dosarele nr. 32 din 8 febr. 6947. p. Simon – din febr. a M. unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”.

p. ulterior director adjunct al Editurii Academiei R. Ministerul Propagandei Naţionale. partea I-a. SPIEGLER. partea I-a.III. nr. după război şef de tură în echipa de cenzori ai presei scrise (Carol Neumann apud Solomovici 2003: 379) ca secretar de presă la Direcţia Presă din centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. în anii ’50-’60 funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. Eugen (n. 1308. 1312. nr. p.Of. 148 din 30 iunie 1948. p. 5464). 644). şeful serviciului de control al preţurilor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic de pe lângă Consiliul de Miniştri (M. 7461). “Exportlemn” din Bucureşti (M. 6781). Joseta (Josette) .Of.S. voluntar în Spania. când încă nu îşi românizase numele).istoric marxist. 1027.I. 1948. cu grad de sublocotenent.Of. 15 din 19 ian. (M.C.Of.I. Iacob . 1310. STARK. 1971: 210. SPIEGLER. 173 din 31 iulie 1947.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 3372). SPRENG. nr. nr. membru de partid din 1927. nr. Beatrice – din mai 1945 dactilografă-şefă la Secretariatul General al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (M.Of.G. Martin – în anii ’50 inspector economic. partea I-a. partea I-a. nr. p.Of. 4512). decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. Sorin . 15 din 19 ian. 1963. 87 din 13 apr.C. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. după alte surse Arthur FISCHER) . II-a (dosar S/166 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 225.E.C. Carol .a.1908 – 11. Samoil . partea I-a.P. 1949. nr. pentru merite antifasciste. 1309. p.Of. nr. 3188). (M. decorat în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. SOROKER.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. nr.. în 1947 încadrat prin decret regal. partea I-a. p.I. p. STĂNESCU.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 9763). partea I-a.Of. partea I-a. partea I-a. dosar nr. 1316. STĂNESCU (căs. apoi în Rezistenţa Franceză (Zbăganu 2001. partea I-a. STEIN PETREANU. 2019). nr. 8971. 1315. 121 din 31 mai 1945. 1306. 84 din 9 apr. şi şef al secţiei de istorie şi arheologie a Institutului de Studii Sud-Est Europene în anii ’50-’70.E.G. nr. 1949. 253 din 1 nov.: 110).N.V. nr. 58 din 10 martie 1948. partea I-a. 1948. 1949. Alexandru – în 1948 şeful Serviciului Automobile în centrala Ministerului Finanţelor (M.Of. Ladislau .. 1319.G. Mauriciu (n. 15 din 19 ian.până în iulie 1948 controlor în cadrul D. 645).C. 4255). partea I-a. p. 1948. n. fd.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. a M.C. fond 495 (“România”). partea I-a. 2121. (?) SOSTARICH. partea I-a. Antoaneta – din iunie 1948 şefă de secţie la Direcţia Culturală a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.6).C. 210 din 10 sept. dos. 644). M. nr. partea I-a. a M. Aron FISCHEL. SPITZ.Of.membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale instituite prin Decretul-Lege nr. Lucian . 1949.E. 423 din 15 iul.în 1948 era director comercial al S. SOREANU. 1318. p.1979) – originar din Timişoara.I. Sugarman f. Solomon 2004: 75-77). 1311.C. inv. 641).Of. Adorian et al. 1947. Mor(itz) SPITZ) (28. 139 . cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. din noiembrie 1947 controlor economic la D. 364 din 2 mai 1945 (A.Of. p. 1314. iar din 1946 translator interpret-şef în centrala Ministerului Informaţiilor. p. 1947. 15 din 19 ian. p. p.din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. nr. 152 din 5 iulie 1948. 1313. p.Of.Of. a M. STEIN. 1317. Solomon . 1307. p. 5626).4 oct. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat.R.). SPINNER. 119 din 28 mai 1947. Corobca 2008: 15. în Forţele Armate (M. STEIMBERG.

I. partea I-a. 9167). inv. M.I. partea I-a. 262). Zoltan . respectiv Organizatorică ale C. STOFER. 225. Ignaţiu (n. 131 din 8 iunie 1948. 3707. cu dosar la secţiile Gopodărie de Partid. p.C. 1949. 15 din 19 ian.C. partea I-a. 5966).) – după război inspector general adjunct în cadrul D. nr.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C.1908 Borbeşti. (1969-1984). 1328. 32 din 8 febr. Ecaterina – directoare în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50-’60. naţionalizate). 1947.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energie i Electrice (M. p. ulterior director al Fabricii “Partizanul” Bacău (numit în 1948 de către Ministerul Comerţului în funcţia de administrator al fostelor întreprinderi “Filderman”. p. în anii ’50 director general al Fabricii de Confecţii şi Tricotaje Bucureşti. partea I-a. din 1947 controlor în cadrul D. 1333. STEINBACH.1918 Bucureşti – 1999 Israel) – după război membru al comitetului regional P. 1134). nr. nr. 1. 24 din 30 ian. (1955). nr. 1945. 1331.R. 1947. partea I-a. 95 din 22 aprilie 1948. p. STERNBERG. 1330.C. Leon Iosif (zis şi “Juju”) (6.VI. partea I-a. 7950).IV. p. 1947.C.Of. p. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 5784. probabilă identitate cu “Leon Steinbach” cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. respectiv ministru adjunct al Industriei Uşoare (1981-1983). partea I-a.Of. 1327. partea I-a. 1949.G. 70759 din 10 iulie 1947 în M. M. Neamţ – 9. p.VIII. Adalbert . STERN. 1332. 194 1334. 8989). M. Tudor .1916 Bucureşti) – din mai 1945 şef de birou în cadrul Direcţiei Propagandă a Ministerului Propagandei (M. nr.C. 642). partea I-a. p. 8989.Of. STEINER) (n.G. 1947. 4968).Of. nr. (M. (M. partea I-a. decizia ministrului Justiţiei nr. 8072).C.C.G.până în februarie 1949 şef de secţie în cadrul Direcţiei Literare a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p. p. în 1945 numit de către ministrul Afacerilor Interne membru al organului cetăţenesc de control în oraşul Bacău (M. nr. STERN.C. 204 din 5 sept. 154 din 11 iulie 1945. p. nr.S. 15 din 19 ian. Samson .în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 200 din 1 sept. nr.B.R.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Sinteză şi Pelucrare (M.C. după război controlor în cadrul D.1986) – membru de partid din 1945 (dosar S/224 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).E.I. partea I-a. 164 din 19 iulie 1948. 239 din 19 oct. a M.Of. director general la Centrala Industriei de Confecţii Bucureşti (anii ’70 – 1981).III. partea I-a.1997 S. p. 9444).1916 Bucureşti) – din 1948 şef de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 2476). 738). STELIAN. Carol – în 1947 era impiegat la cabinetul ministrului Justiţiei (M.din 1947 controlor în cadrul D.Of. Arthur . membru al C. p.C.A. STOIAN. STERNSCHUSS. 245 din 26 oct.E.membru de partid din 1945 (dosar S/220 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 4461.Of. partea I-a. STELIAN.R. 22 febr. M.U. 1329. STERNBERG. a M. 10 din 13 ian.M.Of. 1321. 140 . I. Baruch . 1325.G. Bacău.E. 1323. Dinu (n. 173 din 31 iulie 1947. a M.Of.Of. Olga . decorată în 1963 cu Medalia Muncii. nr.Of.I. 120 din 26 mai 1948.E. partea I-a. 4611. David STEL) (n.II. partea I-a.. nr. fond 495 (“România”). 1909) . al P.. nr. 1948. dosar nr. nr. 158 din 12 iulie 1948. partea I-a.1916 – 5. 1947. 1322. STEINBERG. p.Of. partea I-a. STERN. p.C. STERN. nr.Of. a M.Of. STERN.X. STERIAN. 1945. 1326.din 1947 controlor în cadrul D.III.Of.C. Nicolae (12.Of. Alexandru (n. 641). 204 din 5 sept. al P. Haim (n. nr. p. p. partea I-a. 1949. 194 V. nr.I.Of. M. 7.Of. 8072).Of.1320. în ianuarie 1948 avansat inspect or economic (M.A. nr. 120 din 30 mai 1945. 1324.G. nr. p.E. (M. de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri / din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului (M. nr. p.Of. ŞMILOVICI ) (15. 230 din 6 oct. 158 din 14 iulie 1947. nr. partea I-a.C. 6020.

2067 din 20 oct. majoritatea din Bucovina.R. fugit în U. 1947 reîncadrat (retroactiv. 6781). p.Of. 1920-1981). 285 din 12 dec. partea I-a. 41 din 18 febr. 19201970) – a nu se confunda cu omonimul profesor universitar. după război ambasador (şef al Legaţiei) al României în Elveţia (1944-1945). Moscu I. (1950-1953). nr. 233 din 8 oct. preşedinte al Consiliului Sindicatelor din regiunea Bucureşti (1950). respectiv publicarea solicitării în M. al P. membru al Consiliului de Stat (1965-1976). Paul Celan (n. COHN198) (26. 1947). 1337. membru C. p.Of. Bunuri de Consum (1957) şi Administrativă (1957-1965) ale C.S. nr.1908 Paşcani) – la începutul anilor ’50 consul al României la Rusciuk (Bulgaria) (Constantiniu 2003: 38).B.Of.G. 31. Cloşca şi Crişan”. nr.C. fost voluntar în Spania.VIII. nr.” clasa a V-a. membru supleant şi apoi plin al C. 2009). de religie mozaică197). (mandate neîntrerupte 1946-1976). (1953-1956).R. 107 din 15 mai 1945.I. Ancel.I. p.A.R. partea I -a. 1946 în M. fond 495 (“România”). p. începând cu 15 august 1945).VI.1900 Dorohoi – 10. Solomon 2004: 77). director al Direcţiei Organele Locale ale Administraţiei de Stat în cadrul C. 1945. partea I-a. în timpul războiului. 10872. 119 din 28 mai 1947. STÖRFER. 41 din 18 febr. Moses Rosenkrantz (1904-2003). 99241 din 4 oct. 1946 în M. nr. 3903). soţia lui Rudolf (v. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. De remarcat că în une le acte oficiale din arhiva P. precum Dieter Paul Fuhrmann (Neuer Weg. nr. 1946 în M. apoi consilier superior administrativ la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1946-1949). 131 din 8 iunie 1948. 1920-1970). 195 V. ulterior redactor al revistei Neue Literatur. partea I -a. p. 1336. 10136 din 31 ian.C.A. arestat de mai multe ori în perioada interbelică. membru şi secretar al Prezidiului M.n. decizia ministrului Justiţiei nr. 1946. al P. reconfirmatî în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.C. 25. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. 141 . decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. p. Ghizela Cornelia (f. inv.R. partea I-a.R. deputat M. 4255. în anii ’50 şeful serviciului aprovizonării în cadrul Centralei Staţiei de Maşini şi Tractoare în Bucureşti (M. cu grad de colonel de infanterie activ în Forţele Armate (D. dosar nr. infra).a. partea I-a. Lucia – din martie 1945 şefă de secţie în centrala Ministerului Muncii (M. Luiza – din mai 1945 şefă de birou în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. Alfred Margul-Sperber (1898-1967)./P.Of. STOICA. 1945. 1339.1911 Paşcani) . 1946. nr. 1375. Rudolf (n. STEIN196) (n.C.M. (1960-1966). nr. 225. Ed. respectiv respectiv publicarea solicitării în M. 225. membru supleant (1967-1968). al P. apoi titular (1968-1974) al Comitetului Executiv al C. (M. Univers) (d.S. 1946.VII. secretar al Confederaţiei Generale a Muncii (1949). STREITMAN. decorată în 1964 cu Medalia Muncii. a folosit şi pseudonimul “Gheorghe Grădinaru”). 1375. 197 Aidoma mai multor poeţi şi scriitori evrei de limbă germană..C. David Goldfeld ş. ilegalist. 10872. general maior (în 1948)..C. Alfred Kittner (1906-1991).136 din 31 ian. STOIAN. STOIAN.M.C. 285 din 12 dec. 1338. director al Comitetului de Stat pentru Problemele Muncii şi Salarizării (1966-1969).R. şeful secţiilor Cadre (1956-1957). fond 495 (“România”). revenit ulterior în ţară cu Divizia “Horia. (1957-1961).. al P. partea I-a.după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C. nr. fiica lui Moritz) (n. naţionalitatea declarată a lui Stöffel este maghiară. 198 V.S.A. 196 V. 1335. decizia ministrului Justiţiei nr. al P. în oct. 108.1976 Bucureşti) – ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 10.Of. Alfred Gon (n.M. TM .R. p. inv.partea I-a. n.VIII.N. Joseph Norbert Rudel (alias Radu Nor) (19212006).P. Alfred Liquornik. (1948-1952-1974).R. p.R.D. decizia ministrului Justiţiei nr.Of. director general al Direcţiei Generale pentru Consiliile Populare şi ministru adjunct al Muncii (1969-1976).C.R.N.R. 4968). nr.. Emeric (Emmerich) (27. STEIN195. 10875. p. Ion Iordan (n. multiplu decorat de statul comunist.1913 Ciacova. Max Emanuel Gruder (1928-2010). James Immanuel Weissglas. STÖFFEL.Of. dosar nr. 1340.Of. partea I -a. (1965-1974) şi al Comisiei Centrale de Revizie (1974-1979).M. Gheorghe (n.2008) (vorbitor nativ de limbă germană.Of. partea I-a. p. 62 din 16 martie 1945. ambasador în R.C. 2002). prim-secretar al comitetului orăşenesc Bucureşti al P. 2373).

Şipotele Sucevei) – ilegalist. STRAHL-ŞTRULOVICI) (n. Benjamin & Stanciu 1996: 22-3). din martie 1945. ministrul al Industriei Cărbunelui (1952-1953). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Vainştain. 2066 din 20 oct. fratele generalului maior de Armată Viliam Suder. 43872 din 6 mai 1947 a ministrului Justiţiei (publicată în M. STREJA. 9763). 58 din 9 martie 1942.C. 1719..Of. 8531). ministru secretar de stat la Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţie (1972-1974). Ministrul Economiei Forestiere / al Industriei Lemnului (1969. SUDER. la adresa http://www. 225. 1947 (M. cu grad de maior. partea I-a.Of. fond 495 (“România”). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Petre (n. p. 1346. prin Decretul regal nr.Of.acum. Wiliam (n. căs. M. SUCIU.Of. nr.C.1903. p. doc. nr.C. luptător în Brigăzile Internaţionale în Spania. 2983. (dosar 8/1954). nr. 6). M. la începutul anilor ’70 ajunsese activistă la U. partea I-a. 1927 Brăila) – soţia arhitectului Aristide Streja (n. 199 Românizarea numelui în baza deciziei nr. 248 din 30 oct.R. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. publicistul Boris Marian Mehr. M. mama lui Vladimir Strujan şi a traducătoarei şi jurnalistei Sanda Lepoev. din decembrie 1944 secretar general al Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării de pe lângă preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. inv. 1344. 8. funcţionar în Ministerul Artelor şi membru al Consiliului de îndrumare a Teatrului Poporului (1946-1948) (M. 2310. 1945. naţionalitatea fraţilor Suder este menţionată ca fiind polonă. STROE. respectiv funcţionar contabil la o fabrică de pe Calea Dudesti. în comentariile la un articol al lui V.Of. fiul lui Aaron şi Regina. la 21 mai 1910 în com. p. ulterior încadrat în Foreţel Armate. Bucureşti) – în perioada interbelică ziarist la Argus.R. Lupeni) – fost ofiţer al Armatei Roşii. al P. 1947. membru al C. după 23 august 1944 iniţial consilier tehnic la Camaera de Comerţ şi Industrie Bucureşti. respectiv în 1967 (Decretul 380) cu Medalia Muncii. decorat în 1961 cu medalia “A 40-a aniversare de la înfiinţarea Partidului Comunist din România” şi în 1964 cu Ordinul Muncii cls. nr. 201 1345. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 1923-2011).1341. din 1948 director în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. M. 253 din 1 nov. decorată prin Decretul nr.” clasa a IV-a. în alte acte oficiale ortografiat SZUDER ) (16. partea I-a. 287 din 11 dec. Nussem SCHÄRF199. partea I-a. Lupeni – 1984) – membru P. 1342. 200 V. p. Wechsler). ilegalist.a.Of.R. 142 . revenit în România în 1944. în Forţele Armate. 9592. 249 din 26 oct. George (n. Fani (n. Bucureşti) . 1343. din 1948 funcţionar contabil la direcţia administrativă a Comisiei de Stat a Planificării. nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. Wilman SÜDER) (n. nr. partea I-a. SUDER. Fani DAVID. unde este avansat progresiv până la gtradul de general-maior. apoi adjunct al Ministrului Apărării (şef al Spatelui Armatei) (1950-1952). mărturisirea nepotului său.G. ulterior la Centrala Industriei Textile. nr. în 1941 i se fixa domiciliu obligatoriu “pentru legături cu servicii informative străine”. partea I-a. ministrul Construcţiilor şi Materialelor de Construcţii (1958-1959.1912. 106).R.1916. 225. şef al Departamentului Contraspionaj al Armatei (1945-1949). ulterior emigrat în Israel200 (Sugarman f. cu Sorin Strujan (n. al P. 127 din 1 iunie 1941. 1948. inv. dosar nr.activistă de partid. 8042. p.S.II. 3665).: 110).M.V. 1944. decorat alături de alţi foşi combatanţi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. fond 495 (“România”).R. când ministerul este desfiinţat). I. Ghedais M. Mihai (n. fiica lui Lupu şi Seindla (alias Janeta)) (1925 – 2006. STRUJAN. Tismăneanu despre Gheorghe Apostol. partea I-a.tv/articol/16933.Of. 1969-1972). WEISBUCH) (n.C. iniţial încadrat ca membru al Comisiei de îndrumare şi supraveghere de pe lângă Casa de Asisgurări Sociale Petroşani. III-a în 1949 (Decretul 873 din 20 august 1949).V. p. 104 din 8 mai 1947. 20. SÜDER. dosar nr.S. 201 În unele documente ale partidului. (1948-1955). p. Chely (n.

(?) SZIKACSY.A. nr. fiica lui Iţic. SUZIN A. (după alte surse 3) X. nr. A. nr. p.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. p.R. ales pe lista U. inv. 1355. dosar nr. A. şeful Direcţiei T. acuzaţi de subminarea economiei naţionale în 1959-1961 (M. Andreescu. 4848).E. 1.E. membru al Consiliului de Adminisraţie al Casei Centrale de Asigurări Sociale (din dec. ŞAIM. inculpat în dosarul Prodexport – Italia din 1961 (Andreescu.1902 Roşiori de Vede) .C. p. Solomovici 2004: 281-2). căs. 6169). partea I-a. partea I-a.R.Of.Of. (1946-1948) (M. 7038. nr.Of. membru P.I. ŞAPIRA.B. nr. B.Of. 1356. nr.după război membru al Contenciosului Camerei de Muncă Bucureşti. partea I-a.C. 2000). nr. 1359. KOLMAN – deputat supleant de Sălaj în Marea Adunare Naţională. 751). ilegalistă.după război controlor în cadrul D.E.).Of. din partea Blocului Partidelor Democrate (1946-1948). pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. Solomovici 2004: 281-3 – ambele surse menţionând eronat numele său202. 1134).în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. fişa matricolă penală la http://86. fiul lui Samuel) (n. I. Max . SZILLAGY.. 533). prietenă a Anei Pauker. nr. Mahlea .II. 1949. 645). Felicia – în ianuarie 1948 încadrată în centrala M.I. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. partea I-a. din cadrul Ministerului Sănătăţii (v. 1947). fond 495 (“România”). 1354.C. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. 1350. conducătoarea de facto a Ambasadei din Londra la sfârşitul anilor ‘40. 1360. Nastasă. 645). Adolf ASRIEL. p.. ŞAPIRA.%20Sut%20-%20Szucs/Suzin%20Mordehai/index. p.1910 Turnu Severin) (fiul lui Avram şi Rebeca) – iniţial numit în 1948 director administrativ al “Alimentexport”. 1349. Anton .F.M. 1949.A.A.C.R. Isidor . 127 din 3 iunie 1948.D. 1353. iar iunie 1948 al celui al Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale (M.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 143 . ? – direcor adjunct al firmei Prodexport a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50.C. p. Andrei . p. Ida. Varga 2003a: 664-5. la data arestării economist la I. 1947.Of. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 26 din 1 febr. partea I-a. Dumitru . ŞARAGA. SUMARIT.deputat de Iaşi. p. 15 din 19 ian. SZABO. SUFRIM. inculpat în procesul funcţionarilor M.E.17. Mirţa (n. 1948): 3). partea I-a. Micu-Mordechai (n. 1947.Of. (I B) nr.1912) – de profesie ţesătoare. nr. membru în conducerea Asociaţiei Foştilor Deţinuţi şi Deportaţi Anti-Fascişti (A. deputat de Alba.125.C. 1348.P. 32 din 8 febr.C. Szabo) (n. în secretariatul general al Confederaţiei Generale a Muncii. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.până în februarie 1949 inspector în cadrul Direcţiei Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. (156/1950). nr. 1964 cu Medalia Muncii. a M.R. Sencovici. 19 din 23 ian. Varga 2003a: 664-5. cu rang de consul general (M. 15 din 19 ian. 195 din 24 august 1948. 24 din 30 ian. partea I-a.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/S/S%2016. 22 (20 aug. 753). SUFRIN. 738).G. – unul din adjuncţii ministrului Sănătăţii în 1948.Of. funcţionar în cadrul firmei Prodexport a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50.Of. partea I-a. din 1933. 170 din 26 iulie 1948. 12. 1948. din 1948 director general al Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (iniţial secretar al Consiliului General Provizoriu al Asigurărilor Sociale de Stat) (1949202 V. 18.d.din decembrie 1944 membru.1347. 1949. 1352.X. după război activist de partid.Of. Nastasă. 1357. SÜSS.php. 803 din 21 dec. 1351. M. 225. Avram Miron (n. 1948. Renee . al P. 1358. partea I-a. SÜSMAN.M. p.P. alături de Mişa Levin şi Al. p. Mina ORNSTEIN.R. 26 din 1 febr. SZENDES..R. 1361. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. ŞERBAN.

M.1922 Bucureşti . p. 158 din 12 iulie 1948. revenit în 1951 ca director adjunct al Direcţiei Economice. Miriam . nr. apoi ilegalist.Of. v. co-autor al Sălii Palatului (1957-1960) şi al altor clădiri din Bucureşti de aceeaşi inspiraţie. şi Balaş 2008: 235-6. partea I-a. 803 din 21 dec. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. 74. nr.C. apoi detaşat la Londra. 1944. 7 din 23. I. 1366. ulterior cu diverse funcţii în cadrul diplomaţiei statului comunist (e. nr. I-a (Decret nr. M. V. după război director în Ministerul Agriculturii. membru al Rezistenţei Franceze în perioada războiului (nume conspirativ “Jeannot”).519 din 27 nov. Tismăneanu 2003: 285. 67).E. Silviculturii şi Apelor. p. 5790. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. respectiv pe diverse alte posturi în cadrul diplomaţiei comuniste. 194 din 22 aug. partea I-a.R. (1945-1948. dosar la secţia Economică a C. 289 din 13 dec. decorat prin Decretul nr.R. dosar 29/1957. 161 din 19 iulie 1945.R. n. ŞERBAN.R. 1964 cu Medalia Muncii. când încă nu îşi românizase numele. 1365. ŞERBAN. Ignace I. respectiv cu ordinul “23 August” cls.Of. III-a. p. Andreescu.Of. partea I -a. v. decorat prin Decretul nr.C. 253 din 1 nov. (întocmit 1968). deputat de Alba în Marea Adunare Naţională (1946-1948-1952) şi apoi de Buzău (1969-1975). partea I-a.I.L. partea I-a. inv. inclus şi în C. p./P.R. Avram Markovici SCHÄRF) – ilegalist. partea I-a. 7840.Of. p.director în cadrul M.S.C. cu grad de locotenent-colonel.III.E.). a III-a. 1808). al P.” clasa II-a 1978. din 1946 secretar cultural principal în centrala aceluiaşi minister 1946 (M.A.Of. 1946. voluntar în Spania (1937-1939).g. student la farmacie în Bucureştiul interbelic. Levy 2002: 127. dosar nr. Varga 2003a: 381-2. 619 şi nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul Muncii clasa a III-a..1914 Soroca) – evreu basarabean. 225. p.1971 Bucureşti) – arhitect şi profesor asociat la Institutul de Construcţii Bucureşti în anii ’50-’60.R.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. al P. iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. Industriei Alimentare. u. Nicu (n. 26. Nadia (n. fond 495 (“România”). N. 2168. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. 1945.R. (M.O. 144 . I.: 110). decizia nr.Of. n. ŞERBAN. nr. 3903 ţi M. nr.Of. Constantiniu 2003: 15 n. M. p. 188 din 15 august 1946.. decorat în 1952 cu Ordinul Muncii clasa a III-a. al P. 1960: 25. Ignace (n. 1948-1955-1965) şi al Comisiei Centrale de Revizie (1965-1969). v. partea I-a. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 1949. Solomovici 2004: 66. 1947 (M.I. partea I-a. 82 şi 1991: 169. Avram (n.C. 35 din 13 febr. 775. M. 1973). prin Decretul regal nr. (dosar în arhiva Secţiei Externe a C. (1948-1952). ROSENBERG204) (16. 6170. membru C. 1946. Georges-Picot 2000: 36. nr.Of. ŞERBAN. 24.?). 225. Sugarman f. 12692. în 1967 menţionat în documente diplomatice ca şef al Direcţiei Protocol.A. p.1978).a. partea I-a. apoi cu acelaşi grad la Legaţia României de la Berna (1949-1950. nr.P. 56. p. Leonie ZOLLER) . unde a fost implicat în scandalul “Viţianu”. ulterior directorul Direcţiei Organizare Internă în M. 63/1955). 14 din 18 ian.E. 118. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. 203 204 V. inv. 157 ş. al P.C. decizia ministrului Justiţiei nr.a. 1014.C. nr./Kuller 2008a: 443). nr. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. 1364. p. 107 din 15 mai 1945. Avramian HERŞCOVICI) . 1947. (dosare anexe. infra). partea I-a. nr. 1362. a III-a. dosar nr.IV. Basil (pseudonim de inspiraţie literară) (n.încadrată în mai 1945 ca şefă de secţie la Oficiul de Studii şi Documente al Ministerului Propagandei. 285 din 9 dec. pensionat în anii ’70 ca director tehnic la Ministerul Minelor şi Petrolului.P. partea I-a. 8856). 21611 din 11 martie 1947 în M. ŞERBAN. apoi al Agriculturii. în 1971 menţionat drept consilier. Nastasă. din 1947 (cu grad de prim consilier de legaţie) însărcinat cu afaceri la reprezentanţa diplomatică a României la Roma. 68 din 22 martie 1947. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Aba Isaakovici SCHERBAK203) (n.a. 1363. în Forţele Armate.M. 1946 a ministrului Justiţiei în M. 2066 din 20 oct. 9763). fond 495 (“România”). 29. etc. p. ŞERFF.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. nr. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 1367.

R. 1372.E.Of. Berindei. partea I-a. 92 din 17 aprilie 1946.Of. partea I-a. p. p. vol. partea I-a.A.I.). 1949. Olga – după război şefă de secţie la Preşedinţia Consiliului de Miniştri.A. ulterior ministru adjunct în cadrul Ministerului Industriei Alimentare în (1955-1969) (v. v.I. nr. S.L. nr. în oct. 32 din 8 febr.până în febr. nr. la un moment la care descoperirea fostei sale colaborări cu Siguranţa devenise iminentă) (A.M.preşedintele Centrului de Cercetări pentru Sport (1952-1957).T.I. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. TANENZAN. 8598). membru al Biroului C.1988) – deportat într-un lagăr de muncă în timpul războiului. 1946. secretar general al M. Vaslui . 641).Of. 1333.R. fondator şi membru în conducerea C. 1381. Albert FALKENFLICK205) (n.Of. ŞRAER. Solomovici 2001II: 39.G. (M. 1944 reîncadrat asistent definitiv la Clinica Medicală II a Facultăţii de Medicină Bucureşti.I.X. 1949. nr. 1949 translator-interpret şef la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. ŞAPIRA) (5. nr. ŞMELŢ.T. p. s-a refugiat în Palestina (ajuns în 1947).N. 1375.din 1947 controlor în cadrul D. 1947.Of. ca secretar al omului de afaceri Moni Goldstein.I.Of. 1373. 1902.1368. Iosif (fratele lui Solomon Ştirbu) .C. nr. 3945). decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M.D.G. 1949. şi în memoriile lui Moses Rosen (1990: 170) (v.. 1378. 1947. p. în anii ’50 cadru didactic la Academia “A. ŞMIGHELSCHI.” clasa a V-a. şi Rotman 2004: 76. a III-a. 142-5). ŞOIMU (căs.C. alături de Jack Podoleanu. XXI.R. Dumitru . din 1945 (după alte surse 1946) (şi responsabil administrativ al sectorului II). partea I-a. TAUBER.C.XII. p. 15 din 19 ian. 1947. ŞTIRBU. p. 1377. stabilit în Italia.C. Paula (soţia lui Iosif Bercu. 15 din 19 ian. ff.. p. p.A.în 1949 era stenodactilografă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. ulterior funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. partea I-a. p. nr. 1371.C. 10092).. 11936 din 10 febr. Cf. 1949.?) – în perioada interbelică secretar al avocatului Eduard Manolescu.G. 3001). 1380. ŞTEFĂNESCU. 641).R. (M.din 1947 inspector în cadrul D. partea I-a. 1947. 1379. nr. Maria . a M. TARCSI. în 1951 şeful Gospodăriei U.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. dosar 40009. 1370. Alfred Bernard (1900-1980) – farmacolog. Tobias .Of. Ana – din 1948 şefa sectorului Evidenţa Carnetelor şi Documentare din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 145 ..I.E. ŞTEFĂNESCU. Pascu (n. decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls. 1947 a ministrului Justiţiei în M.M. Jdanov”.P. (1949-1956). 8007). 1945 – dec. decizia nr.E. după război secretar general al Apărării Patriotice (1944-1945).R.Of. şi avocat al lui Gheorghiu-Dej.P. SCHREIER206) (n. apoi jurist al P. nr. ŞOIMU. 202 din 3 sept. fond “P”. Kalman . partea I-a. ŞMILOVICI. infra) . 219 din 23 sept. 76 din 30 martie 1946. 804 din 21 dec.Of. 1964. Iosif (n. din 1949 transferată intern la Serviciul Contabilitate (M. p. Dobrincu şi Goşu 2009: 311. 17 din 21 ian. Ana – din 1947 arhivar-şef la Prezidiul M. care pare să fi preluat informaţia din Rosen). al P. a M. 1369. 43 din 21 febr. în 1945. al U. 1374. Paula (Tannenzaun / Tannezapf?) . în perioada interbelică proprietar al unui laborator de analize medicale. menţionat ca evreu. partea I-a. (mart.d. 707).S.C. când.1921 – 13.1925 Cernăuţi) . ŞULER. partea I-a.Of. dosar Ş/30 Colecţia “ilegalişti decedaţi”. apoi ministrul Industriei Cărnii.în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Muncii.după război inspector general în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. membru P. 1376. 1123).C.C.M. TEITEL. Peştelui şi Laptelui (1952-1953) şi coordonator D. nr. nr. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale (M. Albert (n. în 1948 funcţionar înalt al Ministerului Sănătăţii (membru în 205 206 V. ulterior emigrată în Israel.R. încă în funcţie. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 25. partea I -a. 264 din 14 nov.

partea I-a.R. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. şi şeful catedrei de Marxism-Leninism din Universitatea Bucureşti (fostul C. 662). şeful secţiei culturale la Sfatul Popular al raionului “Tudor Vladimirescu” (1959-1964. (1951-1952). ulterior şef de catedră la Şcoala de Ştiinţe Sociale “A. nr. nr. alături de zeci de alţi “spanioli”. ulterior încadrat ca medic în M. ulterior redactor la Editura “Meridiane” până la pensionare. inv.X. Marcel – în 1947 era şef de serviciu administrativ în centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M. partea I-a. Eliza . tatăl lui Vladimir Tismăneanu) (26. Tobias . 2066 din 20 oct. (19481952). Iacob . 1391.II. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. fond 495 (“România”). infra]. fiica lui Isidor şi Luiza) (1915 Basarabia – 2000) – ilegalistă (membru de partid din 1933). TOMA. Beniamin – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.II. nr. dosar nr. fiica lui Iancu şi Jeni. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. redactor şef şi director adjunct al Editurii de Stat pentru Litertură Politică (fosta Editură P. 1947. 146 .R. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 1976). 225. Ana GROSMAN.M. TENENHAUS.soţia lui Sorin Toma [v. şi de la editură ca “fracţionist” în 1959. 9858). p. prin Decretul regal nr.M. 16 din 20 ian. nr.Of. Ermina Isidorovna MARCUSOHN. 1385.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. TEODORESCU. TELEKI. Ermina (n. 1964 cu ordinul Muncii clasa a IIIa. “o versată 207 V.A. p. M. nr. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. TISMĂNEANU. 9732). al P. partea I-a.R.Of. 1388. de Celuloză. p. 1383. 256 din 5 nov. 1947. 9763). nr. în Forţele Armate. 253 din 1 nov.I. 1390. 1947. TIRON. TISMĂNEANU. Parhon).1981 Bucureşti) – ilegalist (membru de partid din 1933). mama lui Vladimir Tismăneanu. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. Rodica Tismăneanu (stabilită la Haifa.E. alias Gheorghe Pintilie. Of. Jdanov”. 1387..A.comisia de tipizare207). membru post mortem al Academei Române (2006) (Mandachi 2010: 9.M. a M. 1386.C. dosar nr. redactor şi crainic la emisiunea în limba română a postului de radio “Moscova” (1941-1948).R.P. TELLER. sora lui Gavriel şi Uşer) (9. fond 495 (“România”).R.) (1952-1958).Of. 225.R.din 1948 şefă adjunctă de birou la D. III-a.Of. unde şi-a pierdut un braţ. S. după reabilitarea soţului medic la Sanepid Bucureşti.C. 803 din 21 dec. Leonid Moiseevici TISMENEŢKI. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 252 din 31 oct. 1947. revenit în ţară în 1948.I. iar apoi cu Constantin Pârvulescu. 1382.G. p.1912 Botoşani – 1991 Bucureşti) . (partea I B). când devine şeful secţiei Propagandă-Agitaţie a C. 1972). cu dosar în Arhivele Comintern (INCOMKA.1913 Soroca – 13. TITTINGER. III-a.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. funcţionară în biroul lui Alexandru Moghioroş de la Biroul Politic al P. 10092). p. nr.C. voluntar în Brigăzile Internaţionale în războiul civil din Spania. p. decorat prin decretul nr. partea I-a. Ana (n. p.C.din 1947 controlor în cadrul D. inv. Dora – şefa Serviciului de Studii (Direcţia Evidenţă) al Direcţiei Generale a Controlului Economic în 1947 (Trebici 2011). Nathan . al P.Of.I. 1384. nr. partea I-a. 3790. Leonte (n. (dosar 68/1955). 5830).C. 159 din 13 iulie 1948. (M. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. Israel) şi Victoria Leorda. menţionat şi de către Robert Levy (2002: 191) ca unul dintre puţinii care au continuat să o frecventeze pe Ana Pauker şi după marginalizarea acesteia). cu grad de căpitan.Of. 1947 (M. partea I-a. reprimit în partid în 1964.I. 1949. exclus din P. 1389. 97/26 aprilie 1948. ulterior căsătorită cu Pantelei “Pantiuşa” Bodnarenko. TOBIAS. 264 din 14 nov.C. decorată prin Decretul nr.C.

/10. nr. membru al Biroului Organizatoric al partidului (1950-1953). membru P.D. de formaţie brodeuză.R. documentelor oficiale ale P.C. al P. iniţial educatoare în Chişinău până în 1931.R.membru de partid din 1932. azi R.. (1948-1952).G. p.G.S. în 1945.C.P. ministru adjunct (1952-1955) şi locţiitor (1955-1960) al ministrului Comerţului Exterior. TUDORACHE. apoi promovat inspector general adjunct (M.C. nume păstrat din mariajul cu ilegalistul Manole Tudorache) (n. iar în 1964 cu ordinul “Steaua R. Israel) . (1948-1952). apoi activă în organizaţia Bucureşti a partidului între 1932 şi 1940. Sorin (n.C.S. Cetatea Albă).AR. revenit după război în ţară. refugiat în timpul războiului în U.” cls.II. în U. dosar nr. ulterior redactor principal la Ed. Elena (Lena.R. ulterior vicepreşedintă a UCECOM. luptă inclusiv la cucerirea de către sovietici a oraşului Königsberg (azi Kaliningrad). 7537).” clasa a III-a. 1947 (M.R. alias Sergiu Săceanu208 (n. partea I-a. pensionat).E.R. înrolat în Armata Roşie. 1912 Tudora. în timpul războiului. 52 din 4 martie 1945.S. 1625). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. prin Decretul regal nr.1950) şi ministru adjunct (1950-1952) al Afacerilor Externe (“conducătoarea de facto a ministerului” în absenţa Anei Pauker. 1395. TRICHTER.C.G.IV. epurată. foarte probabil recrutată de sovietici (Buzatu & Cîrstea 2010: 286 n. membru al C. din 1932. 147 .D. Moldova. Constantiniu 2003: 12). a D.F.V. după demobilizarea sa (din Armata Roşie) în 1946.Of. redactor şef adjunct (1946-1947) şi redactor şef (1947-1960) al ziarului Scânteia.în martie 1945 reîncadrat la D. TOMA. v. şi Tismăneanu (2011a) şi apoi infiltrată în activul central de partid în 1946. membru al Cancelariei Secretariatului C. 7 oct. al U.C. reprimit în 1973 (după alte surse în 1970).agentă a direcţiei de informaţii externe a N. consilier (1947-1948). încă în viaţă în 2009.din 1947 controlor în cadrul D. a M. al “Apărării Patriotice” (1944-1946). membru fondator al C. Arnold . apoi a secţiei Industrie Uşoară a C. iar apoi chestor în D. secretar general cu rang de secretar de legaţie (mai 1948 . a fost soţia colonelului Serghei Şevcenko. (v. Fl. Răsfoind volumele lui Tudor Arghezi” apărută în perioada 5-10 ianuarie 1948 în Scânteia şi consacrată ca “broşura canonică a jdanovismului cultural” (Tismăneanu şi Vasile 2008: 42). fiul lui Alexandru şi Sidy (Sara)) (23. 253 din 1 nov.P.R. exclus din partid în 1963. 1947.E.P.R.. Fl. (1945-1948).C.Of. şefa Direcţiei Organizatorice a C. (1945-1947). 1392. cu grad de căpitan. ilegalistă (membru de partid din 1927. Bucureşti – Netanya. 225. imediat după război fondatoare şi membru în conducerea U. 1394. 264 din 14 nov. fost voluntar în Spania. redactor la Glasul Armatei. apoi ministru adjunct al Comerţului Interior (1960-1965). SĂCEANU. 158.F. p. 1393.S. emigrat în Israel în 1987 (după alte surse 1980). cu grad de locotenent. fond 495 (“România”).C.R.V. partea I-a. membru al CC al P. (1945-1948). secretara particulară a Anei Pauker. nr.R. Cultură şi Propagandă (viitoarea Direcţie Superioară Politică) (1944-1945).1912 Hârtop. (1950-1952). nr..M.S. în Forţele Armate.R. 9763.P. Ştiinţifică (1960-1975.Of.C. fiica lui Anton) (căs. când acorda un interviu Laviniei Betea pentru Jurnalul Naţional. Eduard .I. A. 1947. 2066 din 20 oct. membru supleant (1955-1960) şi titular (1960-1965) al C. II-a. M.d.M. secretara C. Orhei. ulterior într-un anonimat total pentru sfera publică.Of. Sorin MOSCOVICI. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. 191 din 20 august 1947. devenit notoriu prin seria de articole “Poezia putrefaţiei sau putrefacţia poeziei.” (Troncotă 2006: 47). plasat de sovietici în ierarhia comunistă din România în 1945 ca şef de direcţie în Ministerul Apărării.C.D. inv. ulterior refugiată în URSS. partea I-a. Cloşca şi Crişan”. p. 1654-5).F. Ioana. fiica lui Aron) (apelată în interiorul partidului cu “Lenuţa”) – evreică cf.. după alte surse 1929).. (1955-1960).1914. membru al C. alias Sergiu Sevcenco. nr. fiica ei şi a lui Gheorghe Pintilie. TOPERTZER. C. 208 În 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. partea I-a. organul de presă al Inspectoratului General al Armatei pentru Educaţie. al P.R. 10092. 10. pp.C. a emigrat în Israel. odată cu divizia infamă “Horia. cf. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.K. Dobre 2004: 586).

C. apoi al Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a. 19 din 23 ian.C. p. VARVARA. partea I-a. 4696. p.C. 107 din 15 mai 1945. a unificării celor două curente geografice din perioada ilegalistă – cea ardeleană majoritar maghiară şi cea răsăriteană majoritar evreiască.R.I. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.N.decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.Of. membru supleant (1945-1952). f. nr. decorată prin Decretul nr. 1). cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. nr.C. 3904).Of. Dobrincu şi Goşu 2006: 506 n. 141-2. în 1971 pensionară. între 1951 şi 1985 şef de secţie în Institutul de Cercetări Textile din Bucureşti.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. când va fi destituită (adjuncta lui Al..D. fapt cu atât mai bizar cu cât suspiciunea aservirii ei prosovietice avea suficientă consistenţă (v. – secţia Organizatorică. partea I-a. 1948.din 1947 controlor în cadrul D. inspector al C. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. n. 1396. dosar 9. a avut un fiu. şi două fiice: prima.R. al P. nr. 1947. nr.Of. sub numele eronat dactilografiat “Ghisela Faersein”. în 1945-1946 prezentă. apoi şefă adjunctă a aceleiaşi secţii până la pensionare în 1982.E. Bernhard .Of. Ghizela (n. şi trăieşte în prezent la New York (cu numele Faerstein). 11/1951.R. p.R. partea I-a./P. nr. al P. 1397. pe lista celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. 534). de ex.C. Mauriciu – membru P. apoi cu drepturi depline al C. medicul Eugen Zeiligsohn. Max – după război referent de specialitate. Leah Zoia. membru de partid din 1933.Of. p.C.C. p. A.Of. ŢUPERMAN. p. Levy 2002: 209. în 1980. şefa secţiei Relaţii Externe (devenită Internaţională în 1965) a C. 9604).C. fond 495 (“România”). 1949. 1400. VALTER.Of. 1948). ULMANN. 335 din 20 iun.M. Watts 2011: 174. (1957-1975). fond C.G.” clasa a IV-a.R. 209 V. 198. I-a. secretar al organizaţiei de partid Bucureşti (1953-1955).C. 643.. Berindei. 1. ff. nr. L. prin căsătoria cu Ladislau Vass. personificare. 1403. 1398. nr. 1947. partea I-a. 164 din 19 iulie 1948. 10092). Bogdan (n. 712 n. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. 1949. p. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA.I. al U. 189 din 17 aug. partea I-a. (M.C. M. nr. 95 din 22 aprilie 1948.C. 148 . 1189). 1401. Gheorghe. VAISBUCH. 169). fd. multiplu decorată de autorităţile comuniste.R. internată şi în lagărul de muncă pentru evrei comunişti de la Vapniarka. partea I-a. sora lui Moisei şi Senia) (22. Ecaterina. partea I-a.M. care trebuie să rămână în România”209. 157 din 4 mai cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a (A. VASILIU. alături de Victor Weiss.M.M.1912 Iaşi – 2005 Bucureşti) – de formaţie croitoreasă. Tismăneanu 2011a). remarcabilă prin longevitatea ei în partid.P.C. 1964 (inventariat şi în Kuller 2008a: 458). M. partea I-a. p.IV. (19551956). p. fiica lui Grigorii şi Sonia. UNGAR.Of. căsătorită cu ilegalistul Ladislau Vass.C. Gisella FAERŞTEIN. nr.R. 15 din 19 ian. I.Of. Paul (viitor ULMEANU) .R. 1963. a M. Iosif ROSEN) – în a doua jumătate a anilor ’30 ziarist la Apărarea.Of. după război membru al C. 1402. 34 din 10 febr. Moghioroş)). inv. ocolită de toate epurările. dosar nr. 95 din 22 aprilie 1948. ultima oară în 1981. în 1948 promovat consilier în Ministerul reorganizat al Informaţiilor. căsătorită cu Dănuţ Florin Olteanu (fost secretar de partid la întreprinderea Tehnofina). 804 din 21 dec.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.C. M. după război încadrat iniţial ca secretar de presă în centrala Ministerului Propagandei (M. 3706). dosar nr. (din febr. al P.. VASS. 158). partea I-a. cealaltă. 248 din 27 oct. 506. 5980. 1948. 3706). ulterior (din 1949) şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M./P. 1399. (1952-1984). şefa secţiei munca de partid în rândul femeilor a C. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş).C. nr.F. şi coordonatoare a secţiilor Cadre din Exterior şi Relaţii Externe ale C. a emigrat alături de soţul ei.R. (1956-1957). 225. Mayer – în 1948 era şeful Serviciului Control Financiar la Direcţia Comerţ de Stat a Ministerului Comerţului (M. şef-adjunct al Secţiei Externe a C. (1950-1953. Rodica . din 1947 membru al Comisiei Centrale a Ministerului Industriei pentru reglementarea Muncii în acord (M. p. 264 din 14 nov. în SUA. al P.R.

fond 495 (“România”).A. 1411.U. Doftana (coleg cu Gheorghiu-Dej şi Ceauşescu). alături de Sara Văleanu. Caransebeş. Zambaccian nr.R. acesta locuind până la vârsta de 30 ani împreună cu bunica sa maternă pe str. 3904). al U. sora lui Ladislau şi cumnata Ghizelei Vass. Irina – în ian. 1949 era referentă în centrala Ministerului Învăţământului Public. VEISSBOD. ilegalist. ca supravieţuitor al Holocaustului în Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors (United States Holocaust Memorial Museum (2000 IV: 261).R.Of. care a reapărut în spaţiul public în toamna lui 2011.” cls.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale Chimice a Ministerului Industriei (M. când îi corecta lui V. vicepreşedinte C.E. până la pensionare.Of.C.Of. p. translator de limbă rusă în deplasările lui Gheorghiu-Dej. 107 din 15 mai 1945. (M.C.. 643) 1412. 46 din 25 febr. p. 16.N. VĂLEANU.IV. 1410. VĂLEANU.. 15 din 19 ian.R. al P. p. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu ).M. partea I-a. 1407.1920 Alba) – ilegalist.C. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. Deleanu 2011: 11). p.C.este mama lui Bogdan Olteanu (după 1989 preşedinte al Camerei Deputaţilor şi apoi viceguvernator B. nr.M. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. Janette – din febr. 15 din 19 ian. 1639).A. împreună cu Jack Podoleanu a avut 3 copii: Dorina (căs. după război organizator al filialei P. controlor de fabrică (1946-1953). p. soţia lui Jack Podoleanu [v. p.I.IV. (din 1966). ministru adjunct de Finanţe (1955-1957). VERONA. din Alba Iulia.).. 642). nr. 1949. după război în aparatul diplomatic al M.E. 210 V. artist plastic.P. Marcel .în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Ghizela Vass210. Iacob WEINREB) (24. emigrată în Israel. 1405. condamnat la 25 ani muncă silnică. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1955-1974). Ilie . din 1950 şeful secţiei Plan-Finanţe a C. 1406. 225. ANDREI (n.contributors. 1948. 1404. M. Aida (n. 149 . partea I-a. 1949. timp de câţiva ani director al centrului Metodologic de Instruire a Profesorilor din Şcolile Profesionale (din Iaşi). 2296).1915 Bucureşti – 5. VEINTRAUB. apoi stabilit în S.Of. 658).VII.nr. Bulgaru).F. partea I-a. vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Muncă şi Salarii (1957-1966). http://www.R. nr.E.III. director în cadrul Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale (după 1948). partea I-a. Ladislau (fiul lui Eugen şi Rozalia) (16. partea I-a. Olga (fiica lui Eugen şi Rozalia Vass) (1914-2001) – evreică maghiarofonă.R.C. la Direcţia Educaţie Tineret (M.2007 New York) – menţionat. dosar nr. ilegalist (cu stagiu recunoscut din 1932. (45/1955) (inventariat şi de C. VEIGL EŞEANU. VASS.Of.” clasa a III-a. 1949. 1409. 1 din Bucureşti. deţinut la Văcăreşti. VASS-PODOLEANU. supra] – membră a C. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. nr. IV-a. apoi. VERMAN. cu stagiu recunoscut din 1934. al P. 1949.III. nr.D.P.R. iar în 1964 cu ordinul Muncii clasa I-a. partea I-a. Ioniţă Podoleanu şi respectiv Tania Damache-Podoleanu. inv. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C.. soţul Ghizelei Vass şi fratele Olgăi Vass-Podoleanu. VERMONT. Ides GRÜNBERG) – în mai 1945 încadrată ca secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. Jean (n.. inspector şef de serviciu în cadrul Direcţiei Metale Preţioase a Băncii de Stat (I. în Kuller 2008a: 459) (dosar V/49 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).E.în 1949 era desenator în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.A.S. Victor .R. 16 din 20 ian. 15 din 19 ian. inspector general şi apoi director în cadrul Direcţiei Generale a Rezervelor de Muncă din cadrul Ministerului Învăţământului (1950-1953). 642).1977 Bucureşti) – evreu maghiarofon.1912 Ardeal – 17.Of.ro/politica-doctrine/ghizela-de-fier-un-schimb-de-mesaje-cu-nepoata-ghizelei-vass/. 1408. 1948 şefă adjunctă de birou în centrala M. emigrat în Israel la o dată necunoscută. inclusiv pentru nume.R. 1413. Tismăneanu câteva erori într-un articol despre mătuşa ei. ilegalistă (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA.

Milu VEINBERG) – ministru adjunct (al lui Valter Roman) la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor (1952-1953) (secţia Economică a C. C.) – în anii ’50 secretar 2 la Legaţia României (responsabil presă) de la Londra. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . Mihail Florescu sau lui Nicolae Goldberger.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.E. p. 52 din 4 martie 1945..1984) – membru de partid din 1 ian.C.R.I. din 1960 la misiunea permanentă a României la O. 1654-5). 1899. 4635). Beniamin (n. 1424.E. Rosenzweig). al P. VIANU. nr. emigrat în Israel la sfârşitul anilor ’60 împreună cu soţia sa. partea I-a.Of. M.S.P.S. p..C. nr. dosar 64/1955). VERONA. VEZENDEAN. 1417. 224 din 29 sept. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. după război şefă de serviciu la D. 95 din 22 aprilie 1948. 150 . 175 din 31 iulie 1948. VICTOROVICI. 8072). VIERU. 24 din 30 ian. în 1950 numită (provizoriu) şefa Cancelariei Consiliului de Miniştri. 89. partea I-a. 1947.U. cu Coca (n. partea I-a. 200 din 1 sept. şi F. p. Israel . (1950-1953).Of. apoi stabilit în S. VIANU. iar în 1978 cu ordinul “Steaua R. nr. ulterior emigrată în S. partea I-a.S. nr.C. al P.-a. Polonia) . împreună cu mama sa după 8 iunie 1940. VIANU. Irina – soţia diplomatului Raymond Vianu [v. ulterior revenit în ţară.IX. în 1971 (ca pensionară) cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. p.” clasa a V-a. S. pp. VIDRAŞCU. partea I-a. căs. sora publicistului Andrei Tudor. nu au căzut victime ale epurării pretins “antisemite” din 1952-1953). redactor la Viaţa economică.R. Carol Neumann.C. nr. 1420. 1425.1414. 1418. apoi şefa Direcţiei Treburilor Cancelariei P. Desideriu FRIEDMAN) (n. 1416. VIDA. (1953). iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 204 din 5 sept. apud Solomovici 2003: 383). 3707). Ernestina (11.” cls II. 8. via Israel (Cozonac 2010).Of. 1415. apoi viceprimar al Bucureştiului (alt evreu aidoma Ghizelei Vass. lui Radu Mănescu. 95 din 22 aprilie 1948.I..A. David . care. 1948. Chimico-Alimentară a Ministerului Industriei (M.P.F.A. alias Ion Vidraşcu) – evreică originară din Basarabia (cf. partea I-a. 128 din 9 iunie 1947. Mihai (n. (Los Angeles). M. VILNER.G. Raia (soţia lui Vania Didenko.U. revenită la Chişinău în 1945.I.XII. Fairy Tales and Legends from Romania).2003 Los Angeles. 1947. a M.g. fratele Sandei şi cumnatul lui Iosif Rangheţ.din 1948 director adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.Of.C.1925 Bucureşti – 30. nr. III-a.M. 6292). p. ulterior membru şi apoi director adjunct al Colegiului Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (organul propriu-zis al cenzurii în presă) (1953 – anii ’60). în anii ’60 întoarsă în România.D. Victor (n. infra]. Rubin-Raymond SCHLAEFFER211) (25.R. nr. 737.R.1914 – XII. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.Of. p.C. Victor (n. partea I-a.după război controlor în cadrul D. Vezendiu. LÖB) (n. Raymond (n. nr.M. Eugen .A. de la 1 211 Şi-a românizat numele în baza deciziei nr. Paul – până în septembrie 1947 inspector la Direcţia Teatre a Ministerului Artelor (M.Of.G. 1947. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. partea I-a. 1947 a ministrului Justiţiei (M.V.U. nr.fost rabin.V.R. Satu-Mare) (în alte documente oficiale ortografiat “Vezendeanu”) – şef-adjunct al Secţiei Relaţii Externe a C.” clasa a V-a.Of.R. 1423.1916.C.N. 1945 (dosar V/74 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).1916 Bistriţa) – din 1948 şef de secţie în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. aflat în atenţia Siguranţei în 1941 ca activist comunist categoria A..630 din 23 sept.R. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a. Irina. 1422. 8810). p. partea I-a. alături de soţ în misiunile diplomatice ale acestuia.Of.E. 1419. 3708. 6.R.R. 1421. VECSLER / VEXLER. aşa cum remarca şi Levy (2002). VEXMAN. după război membru în conducerea C. 7946). WILNER.Of.U. apoi în România. II-a. unde în anii ’70 a tradus câteva lucrări literare din limba română (e. p. refugiată în U.

I. dosar nr. VINEA.C.S.Of. apoi încadrat conspirat în Siguranţă (avea să ajungă colonel de Securitate). (u. 4460). 2038).C. M. (dosare anexe nr. 1947 în M. responsabil cu direcţiile Teatru.1969 Bucureşti) – soţul (al doilea al) Ofeliei Manole.I. Muzică..R.Of. membru al Comisiei de Pensii a Casei de Pensii a Ziariştilor. respectiv Vapniarka213. 87). al P. Felicia (Steigman) Carmelly 1997: 192. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. al P.P. ulterior revenit în centrala M. Alfred – la sfârşitul anilor ’40 şeful Direcţiei Licitaţii a Ministerului Finanţelor (M.1905 Piatra Neamţ – 8. 1944 – 1946). director general adjunct al Direcţiei Generale a Treburilor Consiliului de Miniştri (1951-1952). Giurgiu 2002).” clasa a III-a. de unde avea să chiar arestat la 13 iulie 1948 şi apoi expulzat într-un scandal de spionaj215. nr.C.E. ulterior reorganizării ministru adjunct al Industriei Alimentare (1949-1951). VLAD. Solomovici 2003: 89 şi E. Vezi dosarul său de schimbare a numelui de la Ministerul Justiţiei în M. 1945. partea I-a. uneori ortografiat şi în forma românizată VAINSTEIN212) (16.. Alfons – fost ziarist la Adevărul şi Dimineaţa în perioda interbelică. 10927.R. dosar 104/1940. decedat în 1969.C. 213 Vezi şi http://www. VIŢIANU.Of.I. Solvan (n. şi A. 11/1954.nizkor. partea I -a.G. nr.C. 70). nr. partea I-a. 225. ilegalist (din 1935) internat în lagărele de muncă de la Miercurea Ciuc. decizia nr.A.291 şi http://www. p.1953.1515/zstw.R. nr. 214 V. 215 V. VOGEL. VIGLER) (n. 287 din 14 dec. 1426. secretar general al Ministerului Comerţului (1948). 212 Cf. 7 de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.E. Călugăru şi Gh. în 1948 cu ordinul “Steaua R. detaşat în mandatul Anei Pauker la cu acoperirea de ataşat comercial la Legaţia României din Berna. p. 1945 a ministrului Justiţiei în M. vicepreşedinte al Băncii de Stat a R. nr. fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C.IV. care reproduce pasaje din Felicia (Steigman) Carmelly 1997 (Emanoil Vinea-Vainstein menţionat în subcapitolul “Camp Grosulovo”§4. iar apoi pe diverse funcţii în aparatul economic de stat. ff. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 158 din 12 iulie 1948. 102 din 6 mai 1947.php. partea I-a. de formaţie tâmplar. VIŞAN. ) V. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.B. 1431. 1435). nr.N. inv. 1428. 24/1954. 1429.org/hweb/people/c/carmelly-felicia/benditer-ihiel. ulterior vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Artă (1950-1953. fişă de cadre în dosarul de la secţia Economică a C.scritube. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer. Emanoil (n. secretar general şi ministru adjunct al Comerţului şi Alimentaţiei (1948-1949). inv. fond 495 (“România”). 5785. director adjunct în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (din mai 1948). Teodor (Vlad Tivadar MAGYAR) – evreu maghiarofon originar din Timişoara ilegalist. p. 1950). şi ministru adjunct de Finanţe (din 1952). WEINSTEIN. p. nr.G.Of.Of. respective http://db.C. nr. 43). în anii ’50 în acelaşi minister ca inspector general (Rosen 1990: 74. 23. Arte Plastice şi Cinematografie). şi http://www. p. p. 55 din 6 martie 1948.R.com/istorie/GENOCIDUL-DIN-ROMANIA-REPERE-I73218. Mezincescu.VII. 1430. 3577). partea I-a.Of. 1427.Of. nr. apoi însărcinat cu afaceri la Ambasada României de la Moscova (indicat ca evreu în Kuller 2010: 190. 58 din 11 martie 1947.dodis. 125093 din 11 decf. după război activist de partid.I.P.P. a M.ch/dodis/dodis?XE7lhitk5EfsCJlwETjaee4lmywQ1CxSC20rcSGCwCt2qotRiyi6nfS6O3NPu7TU3DMevl0K NJEQOhR5jNXgtKp 151 .VII. 18.. III-a. fond D. Solomon VIŢEL214) (n.1906 Galaţi) – după război numit iniţial de conducerea C. 10-11. T.2. după august 1944 consilier (1946) şi secretar general la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării Armatei şi Populaţiei Civile (1946). partea I-a. iar oficial funcţionar diplomatic în M.E.. co-autor (alături de Ed.1921 Bucureşti) – după război inspector în cadrul D. partea I-a. Sorin (n.aprilie 1945 încadrat în Ministerul Cultelor (M. p. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni (M. după război ziarist la Libertatea (sept. decizia nr. 1841). inv.998 din 20 apr. Şaru) al volumului Grafica sovietică (Bucureşti: Cartea Rusă.A. 200.65. VIŞOIANU.C.html.com/doi/abs/10. 120 din 30 mai 1945.A. 167 din 22 iulie 1946.a.reference-global. 7732. 41.

1434.M.C. p.C.C. nr. doc.M. decorat cu ordinul “Steaua R.1969 Paris) – cu tată etnic francez şi mamă evreică. dosar nr. membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (1948). inv. fostă ilegalistă şi redactor al Scânteia în anii ’30. nr. al U. M.P. după război preşedintele Sindicatului/Uniunii Ziariştilor Profesionişti (’40-’50). infra].A. (v. 1946. decorată prin Decretul nr. din Galiţia. 8937 şi 8971). orig. partea I-a. iar în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.R. Dobrincu şi Goşu 2009: 666 n. preşedinte al Tribunalului Suprem al Republicii (1954-1967).Of. (44/1954). “defectează” la sfârşitul anului 1947 şi se stabileşte la Paris.H.N. I-a. 1432. la întrunirile internaţionale ale partidelor comuniste. preşedintele Tribunalului Poporului (mai 1945-1946). redactor şef la Lupta de clasă (redenumită ulterior Era socialistă) (1960-1981). Voitin” (cel mai frecvent). şi Arhiva U. 6222).R.C. ALEXANDRU (6. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). între alte sute de condamnări ale unor opozanţi ai sistemului comunist. 225. 4198).R.S. 2336. 9556). p.C. secretar general al Ministerului Justiţiei (1946-1948). când demisionează (v. A. până în iulie 1948. Mina (n. colecţia RG-25. (mandate succesive 1961-1985). stabilit cu familia în România în 1911. Bucureşti) . 112 din 21 mai 1945. 200 din 30 aug. stabilit la Podul Iloaiei) şi Iulia (n. fost internat în lagărul de muncă de la Vapniarka în calitate de militant comunist. A. în 1950 depunea mărturie în faţa subcomisiei de Imigrări şi Naturalizare din cadrul comisiei Juridice a Senatului S.” clasa a III-a în 1948 şi cu ordinul “23 August” clasa a III-a în 1964. pp. fiul lui Iosif.1986 Bucureşti) (fiul lui Adam (cofetar. “Adam Apostol”.C. partea I-a. 1433.Of. 178/1943).P. partea I-a. membru supleant al C. procuror general al R.III. îşi românizează numele în 1919. cu grad de consilier cultural principal (1945-1946) (M.C.R. fond 495 (“România”). al P. VOINEA. pensionat). a prezidat. autor al lucrărilor La morale et le socialisme (1953) şi La socialisation (1959).I. Niculescu 2002. ambele publicate la Paris (Berindei. 1436. “Al./U.III. Ştefan (n.R.membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale / Informaţiilor. van der Linden 1992: 146-7. 62 din 16 martie 1945. I-a.M. (1955-1960). Kuller 2008a: 409-10. Şerban (n. activistă de partid cu dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. (1960-1984).R. 1435. 2)). Zierhoffer. Adamescu”.Of.Of.S.A.1906 – 1992. detaşat ca membru al Curţii Permamente de Arbitraj de la Haga (1967-1973).M.R/P. şef al Colegiului de Jurisdicţie la Curtea Superioară de Control Financiar (1973-1979. ulterior însărcinat cu afaceri la Legaţia României de la Berna./P. VOICU. 190 din 17 august 1946. 1992). nr. p. M.IX.012M. profesor şi şeful catedrei de economie politică la Institutul Politehnic Bucureşti (1950-1953). învăţătoare)) – ilegalist cu stagiul recunoscut din 1935 (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. ţinând de Ministerul Comerţului 152 . al P.1915 Paşcani – 5. ulterior delegat al P. VOICU. ? – funcţionară în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ‘50.Of. din august 1946 consilier de presă al Legaţiei României la Washington (în mandatul lui Mihail Ralea) (M. p. redactor-şef adjunct la Scânteia (1948). VOITINOVICI. Hermina?) – soţia lui Ştefan Voicu [v. după război director al agenţiei Rador (1944-1946). dosar nr. 1948 1952). scriitor şi publicist subnmediocru sub pseudonimele “Al.R. (sept. partea I-a.T. după 1944 instructor al C. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Gaston Joseph BOEUVE) (14. intrat în mişcarea socialistă în 1916. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.de profesie contabil.T... VRÂNCEANU. procesele lui Ion Antonescu (1946) şi Iuliu Maniu (1947). 1940-1944. în 1945 membru al Comisiei de control şi cenzură a filmelor cinematografice înfiinţate sub umbrela Direcţiei Cinematografie a Ministerului Propagandei (M. partea I-a. al P. membru al C.” cls. deputat M.M.C. 2. inculpată în dosarul Prodexport – Italia din 1961 (sub acuzaţia de subminare a economiei naţionale într-o tranzacţie din 1956 încheiată între compania Prodexport.1894 Paris – 6. nr.M. în 1970 cu ordinul “Erou al muncii socialiste”. discipol al lui C-tin Dobrogeanu-Gherea.U. nr. 173 din 29 iulie 1948. Aurel ROTENBERG) (9/21. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. Solomovici 2003: 248.R.VIII.

R.I. decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. 173 din 29 iulie 1948. WALTER. 32 din 8 febr. nr. partea I-a. M.A.I. ilegalist. 10533).F. 804 din 21 dec. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. III-a.P.Of. nr. 15 din 19 ian. p. 1946. nr. în 1971 planificator la Comitetul de Stat al Planificării. nr. p. 1949. 1452. 1445. 1437. Chiva – după război funcţionar la Direcţia Tehnică şi Cota Sovietică în cadrul Oficiului Industrial al Bumbacului (M. 1949.I. 1123).C. 2128). Adalbert . Solomovici 2004: 281-2). 7817). Henrietta – avocat. partea I-a. partea I-a. 16 din 20 ian. partea I-a. 1446. 1447.C. 1949.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. p.Of. 1948.000 lei amendă pentru activitate comunistă. 289 din 13 dec. Siegfried . nr.Of. 127 din 3 iunie 1948. nr. 1947. membru de partid din 1933. dosar nr. p. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Văcăreşti. WASSERMAN. 1443. a M.G. p. p. 297-8). Gustav . 1444. WEINER.Of.Of. pedeapsa expirând la 14 februarie 1946 (A. partea I-a. nr. deportat într-un lagăr de muncă obligatorie în timpul războiului.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.Of. 276 din 28 nov. nr. p. partea I-a. nr. Gustav – ilegalist. 1442. 738. partea I-a. ff. 1439.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. Ana Renée . a M. Berthold Marius – după război şef de secţie la Direcţia Construcţii din D.C.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1912 Bucureşti) – ilegalist.C. (M. 1949. Moritz .C. WEINBERG. în 1941 aflat pe Lista Siguranţei de comunişti categoria A. 642). 1949. 20 din 23 ian.. Nastasă. 641). (M. membru al contenciosului Ministerului Afacerilor Interne (1945-1948). a M.A. WEINSTOC(K). şi o companie din Italia) (Andreescu. partea I-a. WEINTRAUB.G.Of.S. 1626). nr. Adolf . 225. 24 din 30 ian. 662). a Ministerului Comunicaţiilor (M. epurat în 1958 (Solomovici 2004: 107). 16 din 20 ian./M. nr. partea I-a. Eugen – între cei peste 100 de evrei aduşi de Ana Pauker în prima ei lună de mandat din 1947 în centrala M.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 1440.R.Of. 6220). WEINBERG.C. Leon . 15 din 19 ian. 1947. în aprilie 1948 detaşat pe postul de secretar al Legaţiei României la Belgrad (B. probabilă identitate cu “Weiner F.F. partea I-a.E. decorat prin Decretul nr. 662). p. WALD. 4848). 45 din 24 febr.Of. 1451. partea I-a. 1947. WEISMAN. 1448. partea I-a. Edeliza .E. după august 1944 membru şi pensionar A. instalat şef al Direcţiei Cadre. WECHSLER. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. 1964.C. 12877). WEISS. fond 495 (“România”).A. WEINBERG. p.D. nr. p.G. WEISS. 1453. WOLFF.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. 641).1948): 2). nr.S. 10092).Of. 1438. 1949. 1946. ca translator la Direcţia radio (M.după război controlor în cadrul D. p. WEISS. iar apoi promovat inspector în cadrul D.. 1948.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. WEINSTEIN. inv. 10 (12 apr. partea I-a. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. partea a 2-a. nr. 282 din 5 dec.Of. eliberat după august 1944. p.Exterior. 1450. apoi al Contenciosului Ministerului Justiţiei (M. 1449. 15 din 19 ian. Noel (fiul lui Ştrul) – controlor (până în febr.C. P.”. 153 . 1441. 1949 secretară de presă II la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Isac (n. nr. WEIBER. p.G.din 1947 controlor economic în cadrul D. nr. Carol . p. Marcela – până în febr.R.Of.G. în sept. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of.E.vol. Varga 2003a: 664-5. 264 din 14 nov.E. în iulie 1948 delegat şef al Serviciului Judeţean de Control Economic Baia (M. 478).Of.I.A. 59.S. în timpul războiului condamnat la 5 ani închisoare corecţională şi 2. p..N.Of. C.E. 1948). partea I-a.

1465. 7 dec. 119 din 25 mai 1948. II-a în 1964 şi cu ordinul “Steaua R. p. 1945. cu dosar la secţia Economică a C.T. 1947. 1468.C (M. 1463. în iulie 1945 detaşat ca ajutor al şefului Secretariatului de Legătură cu Armatele Aliate (M.Of. Elena (uneori ortografiat şi “Wolff”) – din octombrie 1945 şefă de serviciu în centrala M. profesor de drept muncitoresc în anii ’50-’70. Dobrincu şi Goşu 2009: 110). redactor la revista Justiţia Nouă în anii ’50.Of. 1464. co-autor al primului Cod al Muncii (1950). Elias . nr. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. a M. apoi el însuşi ilegalist (membru din 1932.Of.Of.Of. nr. Adalbert – din 1947 controlor în cadrul D.E. 1938).C. 1949. 1947. 15 din 19 ian. nr.Of. 293 din 18 dec. p.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. fiul său.C. 1460. partea I-a.E. 264 din 14 nov. 9857). Herman . (M. WILDERMAN. nr. Ioan . partea I-a. WINTERFELD. (v.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. partea I-a.Of. 190 din 19 august 1947.I.S. 1456. WELTNER.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. partea I-a.G. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. WOLF.” clasa a II-a în 1971. Marcu (n. nr.I. nr.C.I.Of. 145 din 26 iunie 1948. 1904) – avocat.Of.Of.E. Marian (n. 219 din 21 sept.după război controlor în cadrul D. 1469. a M.C. partea I-a. WEISS. Solomon – după august 1944 şeful Direcţiei Coordonare a Ministerului Lucrărilor Publice. Carol . 241 din 22 oct. partea I-a. M. partea I-a. partea I-a.C. 1948. apoi director adjunct al Editurii în limbi străine (Kuller 2010: 189.. secretar al biroului juridic al partidului). în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 11186. când demisionează (M. p.E.C.G.G. 173 din 31 iulie 1947. 4611. partea I-a.Of. nr.Of. 423 din 15 iul. (M. în august 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. al U. M. 1458. 7715). 7158).Of. p.din 1947 controlor economic în cadrul D. nr. partea I-a. WEISZ. 1947. 10533). în perioada interbelică între avocaţii inculpaţilor ilegalişti. Debora . partea I-a.A. WOLF(F). Solomovici 2003: 88).T. 1949. 644). nr. partea Ia.M.1454. membru al Comisiei Legislative de pe lângă cabinetul ministrului. partea I-a. 24 din 30 ian. 1462.I. Berindei. 15 din 19 ian. (128/1952).G. nr. p. p. Aron .C. p. 7492). p. 154 . nr. WEISSBLUTH. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. Frideric . Eugenia . 190 din 19 august 1947. 1457. p. 5142). a decedat în Israel în 1988. până la 31 mai 1948. 7492). 5386). M.G.Of. p. M. nr.C.Of. WIRTENBERG. nr. N. a M. 120 din 26 mai 1948. WEISSER. WITZMAN.Of. 1467. 15 din 19 ian./U. 1948. partea I-a. WEISS.din 1947 controlor economic în cadrul D.Of. 256 din 5 nov. p.E. 9219. “Ghiţă” – din 1948 membru al Biroului secţiei Culturale a C. 4584. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. WEISSMAN. 136 din 15 iunie 1948. nr. Ioan – director adjunct al Direcţiei Contribuţii Directe a Ministerului Finanţelor (19471948-?) (M. p. 1459. p. prim-arbitru de stat până în 1975. până în iunie 1948.Of.C.R. 1947. a M. nr. 1461.după război. 644). 10092). p. (M. partea I-a. p.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 1949. nr. partea I-a. apoi subinspector genral la Regia Monopoluluiu Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. 1466. WEISZ. nr. când s-a pensionat.C. p. decorat cu “Ordinul Muncii” cls. 641). 156 din 9 iulie 1946. p. după război înalt funcţionar la Ministerul Muncii. 1455.Of. WENDER.C.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1963. 5961). incinerat la crematoriul “Cenuşa”. nr. al P.R.C. p. 156 din 13 iulie 1945.E. Ludovic . WEISS.. nr. 276 din 28 nov. partea I-a.I. 6781). p. 738. Maria .C. partea I-a. M.

15 din 19 ian. 1948): 3).III.1470. Carol Neumann. p. soţul ei.R. fiica lui Pinhas şi Basea. 1912) –ilegalist.).A.I. p. 1475.Of. Nastasă. fişa matricolă penală la http://86.1999 Bucureşti. 1949.R. al P. 1949. 15 din 19 ian.1906 Bârlad – 14. ZAIDMAN.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CW%5CW+01. 1961. dosar nr. arestată. Betty PLICH) (11. inculpată şi condamnată în dosarul “Prodexport – Italia” din 1961216 (v. WULIH MARCUS.I. p. reprezentant P. 22 (20 aug. 381-2). până în anii ’50 şef de departament în cadrul D. 1945 a ministrului Justiţiei î n M. Barbu (n.html). ZAHARIA. 11956. partea I-a. Milea (n. alias Ilie Zaharia. partea I-a. nr.C. citând o notă informativă maghiară remisă Budapestei./P. apoi a academicianului Barbu Zaharescu [v.D.1909 Bălţi) – ilegalistă (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.. după unele surse. după război numit la conducerea Direcţiei de Agitaţie şi Propagandă a C. 1964 şi 1981. director adjunct al Institutului de Studii Istorice şi Social-Politice al C. 2. S. aflat pe lista de comunişti periculoşi întocmită de Siguranţă în 1941.R. partea I-a.2000 Bucureşti) . bunica prezentatorului TV Andrei Zaharescu (fiul lui Mircea)./U.R. decorată prin decretul nr. rectorul Institutului Maxim Gorki (1952-1954). Mişu . în redacţia săptămânalului Reporter (v.M. eliberată în 1968. şef al presei 216 V. 1945. căsătorită Marcus. nr. Aiud şi Braşov. mama lui Laurent Sorell (stabilit în Texas. p. 646).U. apoi funcţionară la magazinul “Victoria” din Bucureşti. la redacţia revistei Problemele Păcii şi Socialismului (1980-1989).A.T.R. zisă “Emilia”) (n. combatant în Spania şi în Rezistenţa Franceză.IV.R. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. înscris în partid în timpul studenţiei. redactor şef la Lupta de clasă. WOLF. nr. China. Betty (zisă “Bibi”) (n.ilegalist (membru de partid din 1923. 7038. Turcia (1956-1959).F. a locuit până la sfârşitul vieţii pe Şos. 1471.M.F.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 291 din 19 dec. http://www. Osias – în 1949 era delegat responsabil financiar al Direcţiei Centrale Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. 643) 1474. ulterior ambasador în Argentina (1955-1956). Andreescu. redenumită Problemele Păcii şi Socialismului (până în 1962). apoi însoţindu-şi soţul în misiunile diplomatice. cu dosar personal la Comintern). WOLF. membru al Comisiei Centrale de Revizie (1974-1984). Birmania şi RPD Vietnam (1959-1961). 218 Un referat din decembrie 1940 al Corpului Detectivilor îl menţionează pe Juju Steinberg.C. Varga 2003a: 664-5. Anna Fielder (Londra) şi Vladimir Zaharescu (Ierusalim). fond 495 (“România”). decorat cu diverse ordine şi distincţii de stat în 1948.XI. Ilie (n. ulterior directoare generală a exportului în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. ulterior într-o “funcţie administrativă măruntă” (apud Solomovici 2003: 379. Kiseleff din Bucureşti. 1473. Matei – conform memoriilor unui alt cenzor. nr.R.M. supra]. 2083)).C.C. 218 1476. membru supleant (1955-1965) şi titular (1965-1974) al C. Mircea Zaharescu (Bucureşti).C. în 1949.R. Iuju GRUMBERG) (după alte surse “Ştrait”) (n.Of.+Wacaluc+-+Wutschi%5CWulin+Milea+P%2FP1040599. 1472. Simon Marcus.1913 Chişinău – 15.G. 225.P. asasinată) – soţia ilegalistului Baruch Lerner.E. după 1945 funcţionară în Ministerul Comerţului şi Industriilor.ro/sfera/136/art11-arhiva. încă în viaţă.JPG. şi profesor de economie politică pentru cenzori. pentru românizarea numelui decizia nr. în 1948 numită director comercial al nou-înfiinţatei întreprinderi de stat “Alimentexport”. 155 .sferapoliticii. şi şeful catedrei de economie politică la Universitatea Bucureşti (1948-1955). partea I-a. B. era funcţionar la Institutul Chimico-Farmaceutic (M. dar după război fără calitatea de membru de partid în România.36/fisapenala. director al Editurii P.Of. ZAHARESCU. (?) fiul lui Mayer Wolf Leib şi Reiza Leib. 124485 din 8 dec. la Ramat Gan. Milia VULIH.125. Bercu ŢUCHERMAN217) (11. după război în conducerea U. comunist. al P. 195 din 24 august 1948. (1954-1955). inv.Of. ZAHARESCU.. deţinut în lagărul de muncă din Miercurea Ciuc şi în penitenciarele din Chişinău. supra).17. Solomovici 2004: 281-2 – ambele surse menţionează eronat numele. 217 V.X.

Nastasă 2011: 582). nr. nr.după război şef de serviciu în centrala Ministerului Sănătăţii. partea I-a.O f.G. partea I-a. M.I. 136/1956 şi 108/1956 (Levy 2002: 210. 1480. ulterior profesor la A../9. 1484. p. Alter David (frecvent ortografiat şi “Zaidman”) .Of.IX. partea I-a. p.I. Tismăneanu 2005: 197. Leibu . nr.III-a. după război. p. 1487.C. student la Praga şi apoi la Şcoala Superioară Tehnică Cehă din Brno (unde în 1936 se afla în atenţia organelor locale de informaţii pentru activităţi comuniste. rolul lor fiind “cu adevărat jalnic” (Rusnac 1997). a M. la începutul anilor ’70 vicepeşedinte al Comitetului de Stat pentru Preţuri. în sept. Iţic – după război refent şef în centrala Ministerului Muncii.C. ZALMANOVICI. 112 din 17 mai 1948. nr. 1483. v. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. membru al Comisiei de epurare la Teatrul Muncitoresc Bucureşti (M. 119 din 28 mai 1947.din 1947 inspector în cadrul D.1901 – I.E.C.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industri ale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. Solomovici 2003: 248.B. secretar general /cu grad de consilier superior) al Ministerului Industriei şi Comerţului (1945-1948). 35 din 13 febr. ZEIDER. 217 din 24 sept.G. 1949.Of. Leon . p. fiul lui Volf Volco şi Bella. după război numit avocat în Contenciosul Ministerului Muncii.S. 16 din 20 ian. 1945. 1482.E. spion sovietic). p. ZAHARIA. ZARAFU. partea I-a. partea I-a. 1479. decorat în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler de către fostul suveran Mihai (M.Of. iar după reorganizarea ministerială la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. nr. 4254). 662). 1945. 157 din 4 mai 1971) cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. ZEIDMAN. emigrat în Israel. Charlotte – inspector general adjunct la D. Simion (n. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 6781). uneori ortografiat şi “Ţaigher”.Of. cu referat de cercetare la fd. C. 1014.. al P. Simon ZEIGER.R. 8279).C. III-a. 1477.E. 5357). 1948 revenit ca funcţionar înalt în centrala Ministerului Finanţelor.A. p. partea I-a.1946). Moise . 4384). p. membru de partid din 1930 (dosar Z/13 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. nr. partea I-a. ZANDBANC. 16 din 20 ian. ZECK. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. 119 din 28 mai 1947. Herman – director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. partea I-a.C.E. 7461. p. nr.dr. p. p. 194 din 25 aug. unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. 3293. apoi stabilit în SUA. ZAUER.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite Ministerului Industriei (M. Israel) – ilegalist (şi. p.1973) – avocat.Of. partea I-a. 1947.1914 Chişinău – 29. a M. ZANDBANC. 3758. 131 din 8 iunie 1948.I. 1486.Of. partea I-a. cu fişă personală în 156 . M. nr. 1949. nr. Cajal şi Kuller 2004: 362.Of. după război autor al unor articole în Scânteia (august 1944 . (M. nr. 173 din 31 iulie 1947. Cutişteanu şi Ioniţă 1981: 104.X.E.X./Kuller 2008a: 460). nr.după război inspector general în administraţia centrală a C.C. M. cu liceul absolvit în Chişinău.Of. 662). partea I-a. 4968). C. 1478. p. 1948. juristconsult (echivalentul consilierilor juridici din prezent) al M. cf. pentru câteva luni în 1948 secretar general al Ministerului Industriei. apoi funcţionar superior la Comisia de Stat pentru Planificare (1948-1953). ZALMAN. 7666).A.Of. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. “epurat”. anexele la dosarele nr. I. respectiv “Zeiger”) (26.Of. 328. nr. 1481..de partid în 1943.I. ilegalist. ZEIGHER. p. partea I-a.S. partea I-a. 210 din 10 sept.Of. ? . iar în 1971 (Decretul nr. 103 din 9 mai 1945. 4251).R. membru al Comisiei Centrale a Timbrului (M.1980 Tel Aviv. Paul . Troncotă 2006: 50. 144 din 25 iunie 1948. Bucureşti şi redactor la revista Probleme Economice. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. inv.Of. 1485. Isac (20.S.I.

I. ZICKEL. partea I-a. 96/1968.. Leon . 6781). nr. partea I-a.Of. a colaborat cu Universitatea Ebraică din Tel Aviv.Of. 46 din 26 febr. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). Bernard (în alte documente cu varianta de prenume “Bernat”) – după război încadrat ca inspector vamal la Direcţia Vămilor din Ministerul Finanţelor.G. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.I.” cls.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/Z/Z%2002. 4968). 149 din 26 iunie 1941. V. M.X. partea I-a. Emanoil . 3293. profesor de economie politică la Universitatea Bucureşti şi director al Casei de Economii şi Consemnaţiuni (C. ZELL. 158 din 12 iulie 1948. 1948.P. 131 din 8 iunie 1948. partea I-a.în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu. 2). după război şef de cabinet al lui Gheorghiu-Dej la Ministerul Comunicaţiilor (1945-1946). a M. doc.C. apoi inspector la D. II-a. vicepreşedinte al C. nr. nr. iar în 1964 cu ordinul “Steaua R. 2382). şi menşiunea solicitării sale de schimbare a numelui în “Şerbulescu” în M.C. consilier al ministrului la Ministerul Energiei Electrice (1950-1954). nr.C. 158 din 12 iulie 1948. 590).R. partea I-a. partea I-a.P.în 1948 era controloare în cadrul D. Avram . 5 din 9 ian. M. p. președinte al Comitetului de Stat pentru Problemele de Muncă și Salarii (cu rang de ministru) (1957-19651966). 11 din 14 ian. 1491. 1488.125. 1492.după război inspector în administraţia centrală a C. în 1948 cu ordinul “Steaua R.php.Of.1949. anexa la dosarul nr. nr. C.Of. partea I-a. 5785).C. nr. p.%20Zara%20%20Zwolfer/Zilbert%20Herbert/index. (1948-1949). ulterior publicist sub pseudonimul “Andrei Şerbulescu”. 112 din 17 mai 1948. vicepreşedinte şi preşedinte al Comisiei de Stat pentru Planificare şi simultan ministru adjunct la Ministerul Industriei şi Comerţului (19471948). 1489. arestat şi condamnat în “procesul Pătrăşcanu”. 4384. ministru adjunct al Muncii (1968-1969).17. 1949. 219 V. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor.Arhivele Comintern (INCOMKA.1901 Tg.) între 1944 şi 1947. Frumos – 1978 Bucureşti) . partea I-a.E. nr. p. partea I-a.G. al P. încadrat în 1972 cu grad de profesor la I.C.Of. responsabil cu Consiliul Superior Economic (1948) şi vicepreşedinte C. după război controlor. ZINGHER. nr. p. 315. (1954-1957).I.” clasa a III-a. C.R..A. graţiat în 1964.Of. p. http://86. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Naţionale de Gaz Metan (M. 1490.ilegalist. M. 157 . 173 din 31 iulie 1947.. în fişele din penitenciare ZILBERT219) (14. nr.Of. lucrând cercetător în domeniul dreptului internaţional al muncii. “la 27 de ani era spion sovietic”.C. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. pe post de controlor-revizor principal (M. 5784. p. emigrat în Israel în 1973 împreună cu soţia sa Stela. p.P.P. M.B. 3678. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1900.Of. ZISU. 314). 1945. nr. condamnat ca atare la 5 ani închisoare (Solomovici 2004: 184). de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.E. ZILBER. pensionat în 1973. p. nr. inv.Of. ministru adjunct al Economiei în cadrul Consiliului de Miniştri. M. apoi director al Institutului Român pentru Studiul Conjuncturii.Of. autor ocazional la revista Probleme Economice.R. 225. cu referat de cercetare la fd. 4611. p. partea I-a. partea I-a.Of. nr. p. în 1949 în centrala Ministerului. partea I-a. 65 din 18 martie 1948. fond 495 (“România”).S. nr.S.C (M. Herbert (zis “Belu”.P. inv. / Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. p. ZIBALIS. dosar nr.E. apoi expert în delegaţia României la Conferinţa de Pace de la Paris (1947).B.în 1948 numit membru al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M.Of. p. 13 din 17 ian. 1484. după război iniţial consilier economic în centrala Ministerului Afacerilor Străine (din mai 1945). secretar general al ministerului Economiei Naţionale (1946). 120 din 26 mai 1948. 1493. Rosi .S.

1948. Areşteanu. 222 din 29 sept. 1499. 126 din 6 iunie 1947. p. Iulius M. Hary A. nr.. Ernest Schlesinger. p. 1497.Of. apoi funcţionar cu atribuţii de control în centrala Ministerului Asistenţei Sociale (M.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului.Of. menţionat în memoriile lui Vladimit Trebici (2011). 204 din 5 sept.I.A. Anton Moisescu (1953-1954). ZISSU. confirmă percepţiile prima facie subiective ale unor înalţi demnitari comunişti din perioada imediat succesivă celui de-al doilea război mondial. partea I-a.G. 4384.. 737. 24 din 30 ian. Iosif A. etc.C.I. 8460. 1949. Novac (1959-1969). p. Lionel S. 1500. a M. Simovici. Izu Grosu. Leon . 15 din 19 ian. nr. Enumerări selective precum cea de mai sus. care ar putea fi extinse în mod dezirabil până la un grad satisfăcător de cuprindere pe măsura creşterii accesibilităţii surselor prim are de informare. p. Arsene (1952-?). p. Raul Rosel Săveanu. nr. participă la inventarierea bunurilor Domeniilor Coroanei imediat după abdicarea regelui Mihai.R. ZUCKER. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.). nr. partea I-a. subl. nr. partea I-a.Of.. Bercu Feldman. Al. la CSP [Consiliul de Stat al Planificării] peste 80% [erau] elemente de origine evreiască […] Am întrebat de ce la Consiliul de Miniştri sunt peste 60% elemente evreieşti.Of. Paula A. Maimon. M. p. Soreanu. partea I-a.Of. spre exemplu.C.G.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 4384).C.I. Marcel L. Mircea Oprişan (1952-1954). asemenea percepţii depăşesc spaţiul subiectivismului perceptual pentru a-şi identifica solide confirmări empirice în mai toate segmentele administraţiei şi sistemului politic centrale din primii ani de comunism în România.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. a M. Horaţiu Atanasiu/Atlasman (anii ’60). ZISSU. 1946. Sofia A. 1947.Of. Dan Herstein. Marcovici. nr.C. 6781). într-o şedinţă a Biroului Politic al P.E. Simon Katz. nr.C. partea I-a. Bârlădeanu (1955-1956).  vicepreşedinţii Simion Ţaigăr/Ţaigher (1948-1949. Astfel. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. nr. 1949.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. M.Of. Ludovic . partea I-a. ZISSU. Şt.controlor la D.1494. Leib – după război controlor în cadrul D.E. 1954-1957). partea I-a. 1949. Renee . 662)... Nastasă şi Varga 2003a: 641.C. 1495. Lulu S. Isias B. partea I-a. 4533). Chely WeisbuchStreja. 1498. Flachs. Marcus. 1953 Comitetului] de Stat al Planificării:  preşedinţii succesivi (?) Miron Constantinescu (1948-1955). Pincas. Avandici. în cazul invocat de Gheorghiu Dej. Cerbu S. partea I-a. p. şefii de direcţie şi varii alţi funcţionari: Ernest Austerman.Of. n.inspector la D. Edy I. Matiaş . documentele de arhivă din perioada 1948 – 1963 identifică între funcţionarii Comisiei [din ian. ZUCKER. Gheorghiu-Dej rememorează că la sfârşitul anilor ’40 (identificarea perioadei decurge contextual în stenograma discuţiilor) “. din 10 februarie 1960.Of. Gheorghe Gaston-Marin (1956-1965).. 642). Vladimir Boico. Islea S. Heinrich Abramovici. Sami A. p. 644). nr. Marcu . Contextualizate şi supuse verificărilor obiective. Gh. 158 . p. Rosenzweig. 173 din 31 iulie 1947. Korn. Mauriciu C. ZISSU. 15 din 19 ian.Of. nr. Benţin Abramovici. Vladimir Kraft. p.G. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. Rozenthal.M. 112 din 17 mai 1948.E. Paul Alexiu. au venit singuri?” (apud Andreescu. ZU(C)KMAN. 112 din 17 mai 1948. Gheorghe . partea I-a. Sigler. 8072).  între directorii generali. a M. Gustav Roman. Rudolf Efraim (1948-1952). 644. I. 1496. M. 16 din 20 ian. cine i-a adus acolo.

Nicolae Gonda (Szille). Iosif (Brauchfeld). Caseru Rene Odette (Vatican). unde. Levin). Y. dactilografele Aurica Brucker şi Aurelia Profeta. Alice Fetcu. Ijacu (Izsak). Lupan ?. C. mai rămăseseră doar 32 proveniţi din vechiul aparat diplomatic220. T. din totalul celor 746 salariaţi ai Ministerului. în 1949. Nichita Rabu. A. secretara ministrului (Ilca Melinescu (Wasserman). Kimell. Făinaru). Lucia Şerban (Buenos Aires). Mezincescu (Mesinger)). I. Rudolf Modgesch (?). unde din 1950 avea să fie ministru H. Clara Hönig. C. Avram Bunaciu. tov. Weinstoc(k). Nicu Şerban (Herşcovici)). şeful direcţiei Cabinet al ministrului (C. erau evrei [cel puţin următorii]: în centrală . I. E. Bălănescu (E. Lucia şi Eugen Mantu (Marcuzon).C. Marcela Simionescu. consulul în Bulgaria (la Rusciuk – Rudolf Stoian). Reiner Biemel (?). JacobFeuerştein. Roberta Gaston-Marin. şefa direcţiei cadre (I. Judith Lazaride. Rozi Fonstein. E. etc. Bendel).5% în totalul populaţiei României în anul 1948) confirmă existenţa remarcabilă a ceea ce S. tov. Belgrad (A. Groner. Georgescu (Samoilă). Ana Stern. Caseru Rene Odette. C. Iancu Berciu (Varşovia). Max Fonea. chiar fără a recurge la contabilizări detaliate.I. Farladanschi). Szillagy (Londra). Minder Bellanger. Maer. Davidovici). Ardeleanu (Adler). 159 . etc. Bottoni. Baciu şi S. Felicia Sumarit. secretarul general (şi simultan ministrul-adjunct) al Ministerului (Ana Toma (Grossman). C. Iacubovici de Barlo. Sofia Mironescu.. Ionel Crişan (Kirschen). Huck. Emil Riegler. Petran (Pocler). Emilia Milco/Bogdan. Aderca (Adelstein). Edwin Glaser. Janette Verona. Lăzăreanu (expulzat cu câteva luni înainte) şi A. Mundi Brenner. E. la Moscova (S. J. din 1950). 47/1949. Aneta Loghin (Löbel). Bughici (David). Micu-Chivu (Klein). funcţionarul comercial Idel Rubinstein. etc. M.C. George (Ştrul) Beraru. stenodactilografele simple sau şefe Leontina Haberman. Budapesta (I.. Eugen Charap. 10 din cei 12 (adică 83%) şefi de direcţii şi departamente (E. Fischer. 1 -19. dactilografa Sarah Goldenberg. Lustig. – secţia Organizatorică. al P. Balaş (Blatt). Viţianu (Witzman) (la Berna). Şt.. Eugenia Manole (Abramovici). Aurelian Bela (Auerhahn). Anitta Ioanid (Ankara). contabilul Solo Merovici. Elena Wolf(f). Goldenberg (Cairo). acestora li se adăugau la nivelurile ierarhice subsidiare o multitudine de funcţionari de diverse ranguri şi grade diplomatice: S. Felix. tov. P. Alexandru Leist. Vera Simon. ff. Alfred Hubert (Bruxelles). Sanda Clejan. tov.Alegerea aleatoare a trei ministere ca exemplificări ale ponderii evreilor la vârful aparatului administrativ-guvernamental în primii ani succesivi celui de-al doilea război mondial (cu o pondere a evreilor de 2. plus prim secretarul legaţiei de la Stockholm (E.N. proximul (din 1950) prim-adjunct al Anei Pauker. etc. Ada Lupan şi Leon Ghica (Diamand) (Belgrad). secundar şi incomparabil mai redusă numeric. Matei Gall. dosar nr. M.R. Rita Rotter. eticheta ca “o adevărată filieră evreiască” (alături de. M.G. Retti Abramovici (Moscova). inter alia. funcţionara administrativă Paula Froda. şoferul Şmil Rauchwerger. Boris Holban (câteva luni în 1948). E.ministrul (A. Bella Mihnea. Liuba Herşcovici. Janina Câmpeanu. Alice Brădescu (Paris). Vera Simon şi I. Rita Pistiner Vaisberg (Sofia). Pauker). Lupan (Lustman)). tov. Constantinescu (Bloch). Luca-Boico. Ella Marcus. Altăraş. Oscar Conobel. Ecaterina Raicu (Praga). Viorica Roth. la nivelul reprezentanţelor diplomatice – şefii misiunilor. Văleanu (Weinreb). 220 V. S. Tel Aviv (P. A. Roma (M. una maghiară) “în diferite aparate ale nomenclaturii” (Bottoni 2010:59):  în Ministerul Afacerilor Externe. Zeider. Bogdan (Grünberg)). Tenţ. Tereza Macovescu (Ungar). Ardeleanu (Turcu). fd. cărora li se adăugau nenumăraţi alţi funcţionari diplomatici precum J. care i-a succedat lui E. A. Dan/Davidovici). E. Vogel (până în 1948) (toţi la Washington. Rosenthal. Păsculescu (Tescovici (?)). Eliza Andronache (Zilberstein).C.

David Manolescu. inspectorii generali adjuncţi Aron Winterfeld. Benedek Tiberiu. gen M. Marcel Holban. dactilografele simple sau principale/şefe Silvia Feyns (până în 1948). Stănescu (Fischel) Eugen. gen. Iulius Ganz. Hehter Sanda. Lupu Mihail. M. în perioada 1948-1949 (cu 637 din totalul de 809 angajaţi ai Centralei din 1949 nou-angajaţi după 23 august 1944221). Gottlieb Madeleine. gen R. insp. arhivara-registrator Emilia Solomon. referenţii Ella Matei (până în iunie 1948). Popper Jean. Mauriciu Edel. Vitner Carol. Stefania Moritz. secretarii de presă (cenzori / lectori) Adam Simon. Cohn Mozes.). Rapaport Roland. insp. respectiv Dumitru Mihalache). Dondi Galin. Stein Antoaneta. Radu Lupan (Leibovici). Halpern Suzana. Henrich Carasso. Emanoil Donea (Pşait) şi Ana Bergman. arhivarele şefe / principale Victoria Akerfeld. Teodor Vlad (Magyar).E. Willy Savin. Leon Gruss (până în iunie 1948). P. Maxy Liana. Streitman Luiza. A. Şmilovici Max. Jar Alexandru. Barbu Morel. Sadoveanu (Pşait) Lucia. Raicu (Reitman). H. Maria Schweffelberg. Mehr Iacob. dir. Jurist Eduard.. Râpeanu (Rosenberg) B.I. secretarii culturali Tina Pascariu. Iosif (premergător stagiului la M. Lăzărescu (Lazarovici). 160 . Lucia Demetrius. translatorii Direcţiei Radio Simpson Weitlener. Rado Ivan. Corina Ciolan (Richter). Alfred Mayer. Willy M. Reicher Boris. şef R.A. Melita Mayer. Maximilian Krauss. dir. Soare Zina. şefii de birou Beram Sofia. Negreanu (Schwartz). Deceanu Barbu. Şafran). M. inspectorii Cerbu (Hirsch) Emanuel. Ernest Halpert. dir. Carmen Herescu. Sofia Beraru (până în iunie 1948). Aida Vermont (Grünberg). secretarul organizaţiei de bază a partidului din minister – Harry Brauner (v. Ştefănescu Al. M. şefii de serviciu Natalia Davidescu. prim consilierii de presă George Spina (prim consilier). Herţovici Paul. insp. regizorul S. Alice Suter. translatorii interpreţi. Bercovici Mircea. Bogdan. şefii adjuncţi de birou Suzana Simion. gen. Hirsch. Pascal Ernestine. din 147 de angajaţi în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. desenatorii grafici Isidor Mittelman. Ştefănescu Paula. Lola Jung. insp. Davidescu Lucia. Breslaşu (Breslau/Bresliska). Schechter Otto. Fidler Sofia.H. şefi sau simpli Cohn Moses. Deutsch Costel. Flavian (Finkelstein) Jacques. medicul Rozalia Roitman. Stela Stănescu. P. Priseceanu Josefine. Fermo Alexandru. directorul C-tin Bugeanu. consilierul cultural Isac Lazarovici. Blazian (până în mai 1948). fotograful 221 222 Ibid. şefa de atelier Clara Spitzer. Schwartz Ida. Heinrich Kraid. insp. Rebeca Leizerovici. infra). plus unul din cei 3 secretari generali ai ministerului în 1948: dir. Lustgarten Mili. în administraţia centrală a ministerului erau evrei222: ministrul Artelor şi Informaţiilor . Gueron Isac. Goliger Pia. Magdalena Iacob. Alperin. Gartner Gusti. adj. Bercu Iosif (alias Şerbănescu).E. Novicov (Neuman). Neuman Carol. Carol Wilner. gen Dan Negreanu (?). Maximilian Schulman. Silvia Kutny. Davidoglu (Davidsohn). Liviu Floda (Leibovici). Bogdan Varvara (Rosen). contabilul-şef al ministerului Artelor / şi Informaţiilor până în iunie 1948 – Iacob Haimovici. M. gen Simion Alterescu (Ierusalim). gen A. Câmpina (Friedman) Barbu. Spina (Schreiber) Natalia.. Perlmutter Stefania. directorii adjuncţi Liman (Löbelsohn) Clara. Moraru (I. respectiv redactorul Bernard Bereanu. Horodniceanu Florin. Stefania Perlmutter. Gheorghe Rosen. Schäffer Flaviu(s). Kraid Evy. Maxy. Călin Barbu. Conform Jurnalului (1948-1954) scriitorului Pericle Martinescu. secretarul general N. Margit Rudich. dir. insp. Lespezeanu Henrietta. “100 aveau nume de împrumut” (apud Solomovici 2003: 380). Mezincescu (Mesinger). A. Pascariu Tina. Wolff Marcela. Emilian MarieLiese. Neiger Elza. la sfârşitul anilor ’40. Emeric Rado. Sternberg Samson. Dorio Lazăr. arhivara ajutor Elena Solomon. Kirschen Tauba. Albert Clain şi Igor Block. Florica L. Adolf Wald. Mendelsohn. Rosenthal Amalia. În Ministerul Artelor şi Informaţiilor. Gärtler Roza. Baranga şi insp. Leon (Herşcovici) Alexandru. Horodniceanu Zoe. Cecilia Merlaub. prim secretarii de presă Ausch Ernest. Friedman Maria. Iancovici Herman. Fisch Sanda (Surica). Eli Haim Ber. Miriam Tausinger. insp. Adolf Renate. Stănescu Josette. dir. Schileru Eugen. Emil Fulda (Weissberg). Aurel Son. Sterian Adela. Mihail Ludmila. probabil. David Perlea. consilierii Laurian Băluş. Moglescu. Lăzărescu Clara. Leon Haber. Diamant Basile. şefii de secţie Alămaru Lipa. aproape toţi şefii de direcţie şi inspectorii generali/şefi (mai puţin.

Jezovitz Felix. Zissu Matiaş. etc. gestionarul Natti Goldner. Fischer Leon. Bălteanu Rudy. Schäfer Iosif. Juster Oscar. Bercovici Bănică. Leizer Moise. Cohn Samoil(ă). Benkö Emeric (1946-1947. mecanicul Samuel Moses. Fundoianu Samoil. Nachmias Virgil. Iankolovits Heinrich. Wexler David. Marcovici Lazăr. Hertzog Leonard. Ilie Zaharia (Ştrait) şi Rudolf Efraim. Cernovitz Moise. Klein Meşe. Boiangiu Octavian. Zalman Leibu. respectiv Funkel I. Ionel Miletineanu. Schmutzer Adolf. Cohn Ioan. Bălan (Katz) Marcel. Neulicht Cornelia. Florea Zilli. Medrea Simonette. Siegler Cerbu. Boer Riven Avram. Klein Leopold. Friedländer Eugen. în august 1947 (guvernul Goza I). Sapşe Sami. Kaufman Jean. Finkel Heinrich. Iţicovici Iancu. Gunea (Grünbaum) Eliza. Schwartz Ivel. (?) Bekavetz Carol. Hirsch Mendel. Moses Iancu. Debu Ilarie. Soreanu (Siegelbaum) Osias. Cornea Alexandru. la Direcţia Generală a Controlului Economic din cadrul ministerulu i. în Ministerul Comerţului şi Ministerul Industriilor. electricianul David Goldştein. respectiv Holdich Grigore. Codrin Jacques. Iliescu Ghizela. Zukman Leib (ultimii din mai 1948 în Ministerul Industriilor). Geller Stefan. Bandner Solomon. Hafner Iţic. Herşcovici Morel. Vişoianu (Vigler) Sorin. Levcovici Sergiu. Al. Franchel Ionel. Georghiu Leon. Ciuberea Adolf. respectiv Şapira Isidor. Beck Fritz. Sofia Madrer. Stern Ignaţiu. Focşeneanu Eleodor. Grümbaum Simion. Aşkenazi Max Beno. Broder Emil. Grünstein Henri. Ornstein Alexandru Peltz Zissu. Abramovici Leon. Oprişan Moise. Mendelsohn Iosif. ulterior scindării M. Flachs A. Marcovici Iacob. Mosesohn Leon. Beck Theo. Schlesinger Edmond. inginerul Sergiu Schuller. Saphir Ignat. Croitoru David. Brumfeld David. Goldenberg Albert. Guttman Isak. Stoian Haim. Roşcu Edgar. Alter Haim. Câmpeanu Aurel. Herescu A. Drimmer Menyhest. Vesler David. Hintz Ştefan. Diamant Bazil. Bogdan Hună. Lax Ludovic. Askenazi Maria. Marcovici Iuliu. Cosmescu Moise. Katz Marcel. Mora (Leibovici) Henriette. 161 . Topertzer Eduard. Frölich Petre. Solomon Max. Weisz Ludovic. Birthelmer Mihai. Hausirer Berthold. Gălăţeanu (Kessler) Adolf. Klein Alexandru. Hudescu Pangrate. Finkelstein Faibiş. Marcu Asher. Leibovici Alexandru. Leb Nicolae. Lichtman Eugen. Abramovici Lazăr. Schlesinger Ernest Carol (ultimii preluaţi după reorganizarea ministerială din aprilie 1948 în Ministerul Industriilor). Leister Bernhard. Crişan Adalbert. Ferenbac Iosif. şoferul Hugo Mihail. Câmpeanu Liviu. Moscu Gerard şi Zarafu Charlotte (ultimii preluaţi în mai 1948 în Ministerul Industriilor). Grümberg Abraham. controlorii Abraham Iosif. Abra(ha)m Zalman. Gertrude Goldstein. telefonista Janette Stănescu. Izsak Vasile. Edelman Marcel. Pincas Mayer. contabilul-ajutor Iacob Cornea.Avram Rudolf. Frank Solomon Mihail. Sami. (?) Kubitz Carol.C. Graubart Iosef. Kell Silvia Ecaterina. statele de plată din anul 1948 cuprindeau estimativ 85-90% evrei: inspectorii generali sau generali adjuncţi: Barat Leon. Leibovici Sulim. stenodactilografele Clarisa Cramer. Avandic Cela Heda. Berkovits Vasile. Weintraub Noel. Şoimu Albert. Leitman Stefan. Alpern Miklos. Löwy Eugen. Fulga Heinrich. Imberg Silviu. Rauşer B. Marcus Alfred. Bârlădeanu. laboranta Liza Alămaru. Brucăr Calman. Hilf Arno. Butnaru Arthur. Mandel Mihail. 1948-). Kaiserman Sandu. Rodan (Rubinstein) Lionel. Ebner Leopold. Lupu Iancu. 1948-). Gronich Leon. Herşcovici Solomon. Keller Mihai. Rosman Iacob. Cheis Max. Kesler Iulius. Rosenberg Samoil. toţi cei 6 secretari generali ai Ministerului Industriei şi Comerţului erau evrei: Simion Zeigher. Katz Victor. Weiss Adalbert. Faber Waldemar. Nasta Mauriciu. Gălăţeanu Sapse. Fleischer Erwin. Fildgut Eugen. Irescu David. Fabian Andrei. Emanoil Vinea. inspectorii Abramovici Şmil. Munteanu Vili. Russu Reimond. Lupu Alexandru. Druchmann David. Bujum Otto. Hermelin Wolf. Frucht. Spiegler Samoil. Leibovici Leonte Leon. Leibovici Ionaş. arhitecta Dorina Gâtlan (Weiss). Areşteanu Edy. Alpern Haim.I. Deutsch Ignat. Solo. Eibl Augustin. Friedman Herman.  În Ministerul Industriei şi Comerţului. Arnăutu (Aronovici) Martha. Florian (Feibisch) Moise (1946-1947..

dispecerii Adolf Lobel. şoferii Kaufman Ioan. şefii de birou administrativ Carol Korner. Tobias Tobias. Lovian). dactilografa Ana Bercu. referenţii tehnici Heinrich Lobensohn. Löbl Adolf. Herşcovici Rahmil. cea a Lemnului şi Mobilei Finite. Arie Fisch. a Siderurgiei (David Katz-Căţoiu). Alexandru Pratscher. Wilderman Carol. Rosman Iacob. Adalbert Harap (Charap). 1962-) sau Direcţie Generală în Ministerul Comerţului (1948-1953. Max Salpeţer. Micheller Carol. Robinson Paula. Frieda Iosuv. oamenii de serviciu Salamon Zoltan şi Wolf Iosif.I. Schwartz Anuţa. Ulmeanu (Ulmann) Paul. Platz Valeria. Burahovici Wilhelm. Nathan Teller. Stern Zoltan. ba chiar şi dactilografele Klinger Estera Coca. Friederich Landman. Gheza Riegler. Leon Zaharia. Schnierer Malca (ulterior promovate controloare). Moise Zalmanovici. Rosenberg Iulius. respectiv Abramovici Osias. a Chimiei (Solomon Luca). Lupu Solomon. etc. Negrin (Schwartz) Arnold. Israeil Binder. Maierovici Lazăr. a Bumbacului. Iuliu Gewold. Haim Hary Simon. Teleki Iacob (ultimii transferaţi în toamna lui 1947 la Ministerul Industriilor). 1957-1962)) şi de titularul fotoliului ministerial. Zonner C. tabelul angajaţilor din în ianuarie 1949 îi cuprindea – ca şi cum ingineria ar fi fost o realitate străină etnicilor români .Melamedman Valentina. Ladilau Klain. Iosif Levas. etnicii evrei ocupau următoarele poziţii de conducere: şefii D. Nemţeanu Iancu. a Lânei şi Mătasei (Leon Moisescu şi H. Rieder Zoltan. Rosenberg Samuel. Max Rabinovici. indiferent de cadrul instituţional (M. Marcel Hervian. Moise Avram. Grindea-Grinberg). referenţii administrativi Eva Mayor. respectiv şefii adjuncţi ai DCI a Energiei Electrice (Charlotte Novac). Beatrice Gregor. Ghizela Herşcovici. etc. Spitz Mauriciu. Salamon Alexandru. funcţionarii evrei din centrală şi entităţile economice de stat subordonate Ministerului alcătuiau un grup masiv şi totodată compact (pilduitoare în această privinţă fiind şi identitatea inculpaţilor din procesele de sabotaj şi spionaj ale anilor ’50-’60): Angelo D. Dina Horodniceanu. Marcu Zissu. Adalbert Feder. Dezideriu Neuman. Marcovici Gheorghe. Roitman Iţcu. Marcu Cohn.D. Spreng Ladislau. Abramovici David. Martin Rosenfeld. Solomon Simon. Fany Schwartz. Sassu (Herşcovici) Stefan. Schwart Arcadie. Ronai Adalbert. Schleien Baruch. Milkert Bruno. Jean Jacobsohn. Ilie Clementin. a Cadrelor (Flavin Blassian). Herman Alpern. Wirtenberg Maria. a Bumbacului (Andrei Kun). contabilul Iosif Alter. Lazăr Hart. Efraim Marcovici.E. Tarcsi Kalman. Stern Adalbert. Siegler Mauriciu. şefii de birou tehnic Ernest Kamil. Lieblich Aurel. referenţii de specialitate Siegfried Weiber. Leon Calmanovici. inginerul-şef al Direcţiei. Weltner Frideric. Weisser Adalbert.C. Alice Vianu. Roth Matilda. Teodor Max. Holinger Aron. Stela Celan. Paula Marcus. Stern Nicolae. Alegând aleator una din aceste Direcţiile Centrale Industriale. Dasia Kahane. Ulterior altor reorganiuzări ministeriale ale Consiliului de Miniştri. Grümbaum Simion. în Ministerul Comerţului şi Ministerul Industriilor şi structurării celui din urmă în Direcţii Centrale Industriale. Gustav Weinberg. (1953-1957. Săvulescu (Sabetay) Simion. Solomon Lupovici. Carol Linder. Gita Aronescu. Schönberger Ignatiu. Weiss Ana Renée.. Mathilda Râpeanu. dispecerii de specialitate Eugen Lichtman. Zibalis Avram şi Zucker Leon (din mai 1948 în Ministerul Industriilor). stenodactilografele Clara Alexiu. Roger Haim. Schreiber Zozo. Segal Moise. Chinzbruner. în zona guvernamentală a comerţului exterior. a Lemnului şi Mobilei (Adalbert Harap). Singher Silviu. a Lânei şi Mătăsii (M. şefii de secţie Mihai Heger. Perşinaru David. a Întreprinderilor Prelucrătoare de Materiale Plastice (Rafael Faru).I. Solomon Andrei. Adalbert. Weiss Herman. Leon Honigsberg. respectiv Barhad Aurel (inspector). Simion Naftali. etc. Nussenblatt Nathan. Peltz Ludovic. Petroianu (Goldstein) Paul. Martin Ehrenweld. Propper B. Lachner Emanoil. Herman Klairman.C. Berthold Sand. Oscar Kohn.C. Katz Leib. impiegaţii Ecaterina Albici. 162 . Gabriel Brotman.pe: şeful Direcţiei. Schwartz Bruno Vlad. Zickel Rosi. Perl Samoil. Leon Bora. Michelsohn Beniamin. Alexandru L. Inului şi Cânepei (Adolf Bergher şi Emerich Krausz). Succesiv scindării din 1948 a M. Rosenthal Ignatz. Honora Poppel. Moscovici Iancu. Carmen Mathias.

Paul Kellner.87% ? 11. 3. Pinhas Rabinovici. Al. Suzin. Nicolae Trestianu. (1948-1955). fond C. Alexandru M. 1 -3 şi nr. Milea Wulih Marcus. ponderea lor nu a depăşit niciodată.C. Albertina Poenaru. colecţia Gheorghe Gheorghiu-Dej.aspx?DocumentId=20165. al P.) 1956 (1 ian. Szendes. Carol Abramovici. Ecaterina I. Pascu Ştefănescu. oficial.171 14. Riesel. în 1964223 de pildă – aşadar după cele două valuri de “epurare” din sistemul comunist. Schlesinger. Erica Horovitz. Suzana M. etc224. Atanasie Bercu.juridic. datelor oficiale225 Spre exemplu. Horaţiu Mark.5-40% (faţă de o pondere în totalul populaţiei României de circa 2. Alfred Hârlăoanu. pripit şi comod pretinse a fi “antisemite” de numeroşi autori evrei . Suzana M. în posturile de conducere. Sterescu.000 în 1966. 1-12. Micu-Mordechai A. S.45% ? 0. Beniamin I.30% 4.700 (e) 31. C. numele: M.R. Pavel Donath. Serufina Bălan. Haimovici). În fapt. Mauriciu C.R. Horia H. Iosif Chişnevschi (Roitman). Deziderius C. Dorina Kahan. în primul mandat al C. Ghizela Finchelstein.M.) 1946 (febr.C. ff. Geza Kornis.200 (e) ≈7% 5.700 (e) 22. Gutman. Alfred Savu. Novac (ministru adjunct. Susana Irosch. Stoffer. ministrul Al.7% 25.C. (?) Petre Borilă (Rusev).83% 13. Schwartz. Lazăr Derera.16% ? ? 2. 2.C. aparatul politico administrativ era unul profund stratificat etnic. 10%: an evrei număr % din total membri de partid % în populaţia României 1945 (21 dec. În continuarea exemplelor aleatoare. Saul A. ministrul adjunct Mihail Alexandru (1948-1952). 752. caiet nr. ministrul adjunct Ana Toma (Grossman. 11. Teohari Georgescu (B. Gheorghe Florescu 5.818 1. după cum vom detalia mai jos. 224 V. iar evreii masiv suprareprezentaţi la vârf. Ludovic Ehrenfeld.P. Tescovici). Cecilia Elsa Şafer. Lelia Manciu. aşa cum expuneam anterior. 163 . Bernard Freier.. Elinescu (Ebervain). Andrei Salamon. Lungu (Lang). Liviu Colin (Cohn).N. Adalbert Rosinger. Rado. din totalul de 40 membri cu drepturi depline ai Comitetului. Leon Iosif Steinbach.47% ? Tabel. raportat la o populaţie totală a statului de peste 20 milioane. chiar dacă în ansamblul efectivelor de partid. nr. nu din Bucureşti. Decretul Consiliului de Stat al R. Edelstein. 3/1951. după august 1944. adică 37. D. Samy H.55% 2. Radu Oroveanu. Miriam Şerban. Clara Aderca (Schmidt). 225 Sinteză operată pe baza următoarelor surse: A. Max Şapira. Constanţa (Helena) Crăciun. Ionel Landauer. Baltazar.R. 4. Mendel S. 1964. Vrânceanu (alias). Fişler. inter alia.) 21. Eugen E. mărimea comunităţii evreieşti din România se redusese oficial la 43. Sofia Terzian. Maier Leinwand. Ladislau Adler.. Grigoiu. 1922/1945.. Alexandru Albescu (E. f. Ieşanu. Avram David. 223 Într-o perioadă în care. 15-16 erau evrei. Mella Kappel. disponibil online la adresa http://freelex. 803 din 21 dec. Osias Mandel. dosare nr. Weiss. Ioanid 2005: 76. dosar nr. dosar nr.687 3. etc. Babenco. secţia Organizatorică. Horia Bârlădeanu.5%): 1. Rachmistriuc.) 1958 (31 dec. Steluta Sabanof. 1-16. Schlesinger. cu românii constituind majoritatea incontestabilă la baza piramidei.I. Sidonia A.tabelul angajaţilor salariaţi ai Ministerului Industriei Alimentare pare a fi cea a unei instituţii din Tel Aviv. Beniamin Tenenhaus. 1955-1960). Schwartz.) 1947 (iul) 1951 (5 ian. Liana Radian. Iacob Răutu. Ivan S.) 1959 (31 dec. Iacob Roşca. Bonciu (B. Weiss).990 1. Alfons Picalschi. Bârlădeanu (1948-1955). Ludovic A. 26/1959. la fel ca în cazul Securităţii.ro/DocumentView. Dorina Rădulescu (Rudich). 1950-1956). lista cuprinzând. Bella I. Marcu Goldstein. 3. Vasile Snorpel. Rosine Leibovici. Avram Şerff.Costin.B. Cancelarie. ff. ff. 2: Numărul şi ponderea membrilor de partid evrei cf. al P. în palierul politic.

Stenograma la http://www. 10. Moghioroş. 226 În următorul mandat al C. 32. cel puţin 6 erau evrei: S.R. I. de unde se recrutau viitoarele cadre ale partidului. 30. Iosif Bogdan (Solomon). Wiliam Suder. Mihail Novicov (Neuman).M. numărul şi ponderea lor reale (i. Ion Niculi (cel din urmă cf.C.226 În acelaşi pattern. iar în ansamblul secţiei 22 evrei din 61 activişti în total (adică 36%) (A. 26.M. Cât priveşte Secretariatul P. Florica Mezincescu. Ghizela Vass. bazată pe criteriul minimalist al naţionalităţii autodeclarate. 3. Chişinevschi. aceasta era condus de un român – Gheorghiu-Dej. 33. A. 7. evreii reprezentau. Manole (Zeitman). Mihai Frunză (Fruchtman). Bârlădeanu. Bughici (David). 24. 20.. aproape jumătate din membri (6 din 13) erau evrei – I. Ana Pauker (Rabinsohn). şi respectiv la un moment la care minoritatea evreiască din România compunea sub 0.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. Grümberg). sub semnătura lui Leone Răutu. (1955 -1960). respectiv 3. Răutu. Radu Mănescu (Mintzer). al P.N. 10.C.e. 20% din instructorii de sectoare. la fel cum în Biroul Politic.6.R. cf. Tatiana Bulan (Leapis). 123/1948. Schritter).55% în ianuarie 1951). Probabil că aceştia erau. din cei 16 membri supleanţi ai C. Radu Cernea (Zwieback). Zina Brâncu (Grinberg). 25. Ilca Melinescu (Wasserman). 13. Vasile Luca (L.5%. 7. cuprindea 72 nume.16% (mai exact 4.C.. Avram Şerban (Asriel). Gaston Marin. Al. C. 8. ff. v.C. Radio Europa Liberă (emisiunea din 10 august 1965. chiar şi conform – se cuvine încă o dată accentuat – statisticilor oficiale de partid. Al.R. Constantinescu (cu controversa de rigoare. iar între cei 5 adjuncţi Ofelia Manole. dosar nr. 115-6. Leonte Tismăneanu. 13. Pauker. Solomon. Mihai Roller. lista lectorilor nepermanenţi (nesalarizaţi) ai C. într-un realitate disonantă faţă de “stasticile” oficiale ale P. 4. Petre Lupu (Pressman). 11. L. întocmită la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. Sorin Toma.C. 15. 8.. – secţia Propagandă şi Agitaţie. conform cărora în totalul membrilor de partid. în viziunea postului de radio.S. 9.R. dosar nr. 19. Ghe. în activul central al U.7% din conducătorii şcolilor centrale de partid şi 50% din şefii de sectoare (apud Ionel 2001: 251-70). 7. M. Petre Grosu (S. 4. 34. Ecaterina Chivu (Klein). 164 . chiar statului de funcţii întocmit în cadrul secţiei în decembrie 1949. f. Silviu Brucan. Luka). M. indica la vârf 4 din 6 şefi evrei (şeful secţiei L. Nicolae Belu (Schor). 5 erau cu siguranţă evrei: Corneliu Bogdan. C.C. al P. În continuarea multiplelor exemplificări posibile. 8. Ion Pas. Răutu. Bernard Barath şi Tiberiu Benedek. la secţia infamă Propagandă şi Agitaţie a Comitetului Central. 9. Emanoil Vinea (Vainstein). Mişa Levin. A. Voicu (Rotenberg). Al. 2. Barbu Solomon.C. Similar. Antoaneta Pană (Burah). Paul Cornea. 28. al P. Virgil Ioanid. 12. supra). 51/1949. Gr. Solomon Ştirbu. B.R. evreii ar fi reprezentat doar 3. Alexandru Moghioroş (Balogh). fond C. 12.R. Constanţa Crăciun. Manea (Mendelsohn).16% în iulie 1947. Anghel Schor. 9. Gh. 31. B. 16. iar al 15-lea probabil unul dintre Avram Bunaciu. 30. Ana Pauker (Rabinsohn) şi Vasile Luca (Luka). 5. 6. Stela Moghioroş (Radoşoveţkaia). fd. plus probabil şi al 6lea. Simion Bughici. când comunitatea evreiască mai cifra oficial în jur de 0. secţia Organizatorică. Zaharescu (Zukerman). 11.C. 11). 118-21). Iosif Rangheţ (Rangecz). al P. componenţa etnică a efectivului de activişti.M. 35. v. 20% din şefii adjuncţi de secţie. Cotovschi. Mihai Roller şi Nicolae Goldberger). Mihai Florescu. În acelaşi sens.8% din totalul populaţiei ţării. Braeşter.8% din populaţia României.M. 5. din care cel puţin 36 (adică exact 50%). Iancu Moscu. 14. 12.N. 13. Ana Şoimu. Nicolae Goldberger. 1. Chişinevschi. V. în 1952 de pildă. 23. pe care unii autori evrei se încăpăţânează să-l eticheteze ca antisemit. în aprilie 1953.osaarchivum. numărul evreilor din comitet. C-tin Borgeanu (Löwensohn). Leonte Răutu (Oigenstein). Miron Şerban. iar neoficial probabil 1. Similar..R. bazate de exemplu pe criteriul ascendenţei materne) fiind probabil chiar mai mare. 10. aşadar la un an după valul de epurări din 1952.55%-4. Oprişan. Stoica (Cohn) şi Ghizela Vass.N. 18. erau ale unor evrei: 1. Stoica. din 8 membri. Petre Lupu.. 14. Melita Apostol (Scharf). s-ar fi redus la 15.I. 16. 6.C. Solomovici 2001II: 17). secondat însă de Teohari Georgescu (Tescovici). 22. 21. I. 14. 29. Traian Şelmaru (Terner). Petre Borilă şi Radu Dulgheru. în 1948. Valeriu Mironescu (A. obiective.C. 3. cf. Luca. Ion Pas (C. Loncear. 2. Şt. Miron Constantinescu. 17. Moghioroş şi A. Gh. 15. O.shtml). 11. 27. Rachmuth.I. Iosif Ardeleanu (Adler).

recte ambasada S. etc. Romanaţi. 4.) preşedinta activă (executivă) Constanţa-Crăciun. 27. nr.) Olga Vass-Podoleanu. într-o celebră acţiune de spionaj. Fălciu.) Ghizela Vass.) Florica Mezincescu. 5.N. Timiş-Torontal.) Alice Benari. 18. apud Solomovici 2004: 509-13 şi Oprea 2002b. Mureş. Bădescu şi Marcel Locar. se ajunsese la o situaţie penibilă. lista completă în A. Securitatea română a reuşit în 1964 să sustragă prin fotocopiere raportul de uz intern numit “Evreii din România: o minoritate care dispare”. 10. Botoşani. 13. plus Tiberiu Ricci şi Romeo Belea. 15.R.) Elena Tudorache. în 1950. Covurlui. Tulcea. Chiar şi Uniunea Femeilor Democrate din România (U.A.) Suzi Kun.C. ff. În această perioadă se povestea că singura deosebire între Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Economiei din Israel consta în faptul că în ministerul israelian se puteau găsi şi cîţiva arabi.) Ileana Micu (Klein). Prahova.) Rozalia Benco şi 31. 33. 17. în care poate 2% din populaţia ţării deţinea peste 25% din posturile cheie ale regimului. Maicu (Goldstein). (părţile I B) numerele 141 din 22 iunie 1948 (pp. Krohmalnik. I.9%) erau evrei (v.D.) Marta Solomon. apud Şt. 11.) Pia Cialner.) “Emilia” [Raia?] Vidraşcu (persoana Emilia Vidraşcu fiind inexistentă în toate documentele de arhivă consultate în eleborarea prezentului studiu) (lista completă în Scânteia.36.” (din raportul înaintat Consiliului Securităţii Statului. 9. aşa încît. în 1948. 9. 22 (adică 46. În alte sectoare decât cel pur politic-administrativ.) Ofelia Manole (Zeidner). 20.8%) erau conduse de evrei227. organizaţie de masă complet aservită puterii comuniste. Rothenberg – membri). din al cărei sediu. era dominată autoritar de reprezentante ale comunităţii evreieşti. 28. 22..) Ileana (Papp) Răceanu. Această veritabilă acaparare de către evrei a poziţiilor-cheie în ierarhia comunistă de stat a fost confirmată în timp inclusiv de surse externe.).) Beata (Solomon) Fredanov. document în care se afirmă (în traducerea angajaţilor Securităţii): “În 1945. 23.) Rita Sanuielevici. 103/1953.C. Juster. Între arhitecţii responsabili de sluţirea brutalistă în stil realism socialist a capitalei.) Marcela David. 7. Baia. 12. Vaslui. 19. Medilanski.) Gabriela Berna(c)ki.) 227 1. 5283-4) şi 155 din 8 iulie 1948 (pp.) Sidy Toma. 24.) Marieta Negreanu.) secretara generală Alexandra Sidorovici-Brucan. 17. 6. Bernstein – secretar general. Râmnicu Sărat.) Ana Guvacov. Maicu şi Ignace Şerban. 20.) Micaela Manasse. 26. 82 (adică 52.) preşedinta de onoare Ana Pauker. D. Neamţ. 7. 22. plus inginerii Emil Prager şi Emil Calmanovici. 14. 5713-4)). complexul sportiv “23 August” – V.A. adică 40. 2. a se citi filosemite. evreii au reprezentat şi în acest caz majoritatea covârşitoare: Casa Scânteii a fost proiectată de H. Braşov. 8. din totalul de 47 filiale judeţene (oficial “secţiuni judeţene”) supuse reglementării. Colegiul Farmaciştilor de pildă oferă la momentul 1948 un tablou asemănător: toţi cei 3 membri ai comisiei centrale coordonatoare erau evrei (A. 32.) Elisabeta Luca.) Lotty Foriş. dosar nr. 3. N. Bădescu.Of. 14. 5. erau evreice cel puţin 33.) Eva Jak. 25. 21.R. 2.) Liuba Chişinevschi. Câmpulung. Sala Palatului – H. numiţi prin ordin al Ministrului Sănătăţii. fd. – secţia Propagandă şi Agitaţie. 29. extrem de probabil. V. 1048.7%: 1. complexul sportiv “Dinamo” – N. Harry Stern. 38-42).U. 15. al P. Ladislau Vass (v. 16. la Bucureşti. Bacău. 10.) Elisabeta Comnacu (Betty Schuster) şi. 16. C. 4. 18.) Ecaterina Sencovici. care avea să ajungă chiar la 2 milioane de membre.I. subl. 6. 165 . Roman. n. 13.) Stella Moghioroş. din totalul de 155 membri ai acestor comisii. 11. Mihăilescu 2006: 429-30).F. 3..) Elisabeta Strauschi. 8. Dorohoi. fabrica APACA – N. din 81 de membre ale nou constituitului Comitet Central al Uniunii. 30. Tutova. Bihor. 19. Suceava (cărora li se adaugă în mod posibil judeţul Dâmboviţa). M. o mare parte a aparatului de stat şi de partid era în mîinile evreilor. Braeşter Marcu şi V. alături de (probabil) neevreul Mircea Alifanti.) Ecaterina (Abraham) Borilă. Maramureş. 12. Hunedoara.C. 21.

Witner). Metch. Betka (n. soţia lui Grigore Preoteasa.B. G. Franche (direcţia Igienă şi Medicină Preventivă). de la şofer la frizer sau de la medicul personal la garda de corp şi. Ipolit Derevici. Cecilia (n.C. C. Spre exemplu. consilieri superiori. soţia colonelului V. consiliile şi comisiile de stat din România anilor (în special 228) 1948-1952. soţia lui Grigore Răceanu. poziţiile de ministru adjunct. soţia ambasadorului Nicolae Guină. M. M. Brill. Martha (n. soţia ambasadorului Nicolae Cioroiu. Elza. Custon. Zeitman).. soţia lui Vasile Vaida. Luş Leibovici. M. Grossman). soţia lui Leontin Sălăjan (el însuşi posibil evreu). Cziko). H. 229 Într-o enumerare selectivă care nu include zecile de cupluri în care soţul deminat era. Dunăreanu (Mendelsohn). Alice (n. e. Bogdan (Solomon). Z. chiar şi în ministerele / agenţiile / diversele alte instituţii centrale în care şeful nominal era român(că). A. O. 1948-1949). Raia. Barhad (direcţia Farmacii şi Medicamente). pot fi operate pentru toate ministerele. soţia ambasadorului Mihail Roşianu. prima soţie a lui Emil Bodnăraş. P. Grosz. în vârful ierarhiei de partid şi în Consiliul de Miniştri se aflau. soţia succesivă a lui Sorin 228 Prezenţa masivă a evreilor în aparatul de stat imediat după 23 august 1944 având potenţialul de a explica de ce în cadrul manifestaţiei promonarhiste din 8 noiembrie 1945 s-au strecurat şi pancarte cu sloganuri precum „Jos guvernul jidovit!”. în primele luni ale anului 1948. Stere. Iordana. soţia lui Gheorghe C. Florica (n.).. Glanzstein). Rudich). În sfârşit. 166 . soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu. Vaisenberg. Gabriel Barbu (Feldman). mizându-se astfel pe aparenţa “românităţii” puterii administrativ-politice. Duţa (n. plus numeroşi alţi diverşi funcţionari evrei la nivelurile ierarhice imediat inferioare ale centralei ministerului (A. inspectorii generali sanitari Mari Goldenstein. Wolfsohn). Hirsch. soţia lui Valentin Ceauşescu. Pruteanu (Solomonovici) (direcţia Policlinici şi Spitale). Gärtner). supra şi infra] şi respectiv chestionează sever competenţa şi/sau natura intenţiei unor autori precum H. S. Pinsler. soţia lui Gheorghe Apostol. Brill.). Feher). soţia lui Traian Săvulescu. proximitatea nepolitică a acestora era ocupată masiv de etnici evrei. etc. soţiile generalilor Marin Florea Ionescu. de la cele oficiale româneşti la cele diplomatice americane sau de la surse evreieşti la autori comod etichetaţi şi implicit repudiaţi sub eticheta-anatemă “antisemiţi”. În mod frecvent. Klein). chiar şi în cazurile în care ocupanţii poziţiilor politico-administrative la vârf erau români. Leon Panţer (şeful adjunct al Direcţiei Medicină Curativă).229: Elena (n. Kreindler. doar câteva persoane de origine evreiască. spectaculos de frecvent chiar. Ecaterina (n. Natalia Scurtu (Koroţkova) – membru în Colegiul Ministerului. A. P. Melita (n. la rândul său. Ani. S. soţia lui Stoica Chivu.În esenţă. Şaim (direcţia T. Mauriciu Blechman şi Ilie Lazarovici. soţia lui Alexandru Drăghici. Adela. ministru al Agriculturii (1946-1948) şi prim. Kuller. Ileana (Ilonka Papp). cărora li se adăuga majoritatea evreiască a cadrelor didactice de la şcoala de admnistratori de spitale şi instituţii de ocrotire de pe lângă minister (M. Aroneanu). prilej pentru organizaţiile evreieşti şi presa aservită partidului comunist de a denunţa diversionist caracterul „antisemit” al manifestării.). Dorina (n. în jurul său evreii ocupau într-un cvasi-monopol funcţiile de conducere imediat inferioare (i. Ecaterina (n. în eşalonul doi câteva zeci. subl. evreu. Ele confirmă diversele estimări ale ponderii evreilor la vârful piramidei administrativ-politice de tipul celor avansate de Dej şi Răutu [v. şefi de direcţii şi/sau departamente. Salzberg. etc. de soţii. Bulcan şi Jean Moldoveanu. Schmitzer. însă. etc. Ana Toma (n. I. „Jos jidanii”. toate conduse de evrei) A. Sulamita. […]” (apud Solomovici 2003: 33. Felicia (n. soţia generalului C-tin Antip. confirmate din multiple surse.e. Leon Solomon (adjunct al Direcţiei Igienă). soţia lui Gogu Petrescu (fratele Elenei Ceauşescu). soţia lui Ion Vidraşcu (Vania Didenko). Carli. “în anii 1944-1950. Solomon).şi respectiv al doilea vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1948. M. secretar general. Sara. miniştrii adjuncţi L. Grom şi Gh. Scharf). Solomon. Hertha Schwammen). Maria (Mira). Constanţa (Helene). I.g. “radiografii etnice” precum cele sus-prezentate. A. agenţiile. şefii de direcţii (cu o singură excepţie.A. Bucicov. soţia lui Ion Vinţe. D. Maller. n. soţia ministrului Apărării Ion Ioniţă. soţia lui Miron Constantinescu (el însuşi probabil evreu). ministrul aromân Florica Bagdasar era înconjurat la Ministerul Sănătăţii de: secretarul general Ofelia Manole-Vinea (n.). soţia lui Gogu Rădulescu. soţia lui Gheorghe Vasilichi. Brikner). Zeck. în a cărui opinie.

soţia ilegalistului şi ulterior activistului Mihai-Bujor Sion (şeful sectorului Presă la secţia Propagandă şi Agitaţie în anii ‘50) (A. comuniştii evrei erau peste tot. Elisabeta (n. Antoaneta (n. Lupu). Burăh). O asemenea serie halucinantă (având în vedere mărimea absolută a comunităţii evreieşti din Româniaşi deci limitele obiective ale “plajei de selecţie” a unor soţii evreice) pare să confere substanţă tezei fostului general de Securitate Neagu Cosma. […] în organismele de stat. soţia colonelului de Securitate Pavel Aranici. Teşu Solomovici. religios şi al opţiunilor politice. Medi (n.S. evreii comunişti ocupaseră fotolii în toate etajele superioare ale politicii. Subsecvent. etc. Elocvent în acest sens şi totodată lăudabil ca sinceritate. Sarina (n.G. Gall). prin contrast. economice şi culturale […] ” (Solomovici 2001 II: 42). în deceniile postbelice ar fi existat chiar un plan bine articulat al elitei politico-militare israeliene privind maximizarea influenţei asupra României pe mai multe căi. În multe sectoare de activitate ale aparatului politic şi de stat comunist se remarcă o veritabilă stratificare etnică a personalului. între care şi “[r]ealizarea de căsătorii mixte cu activişti de partid consacraţi. până şi un autor evreu. în Biroul Politic şi înaltul aparat de partid. Samoilă). aidoma unei “caste etnice” la vârful organizaţiei.R. care. culturii şi ale administraţiei de stat […] Este adevărat. soţia lui Paul Mitrache. Tereza (Ungar). în anii ’70). Selina (n.C. Wechsler). soţia lui Gheorghe Dinu (alias “Ştefan Roll”. cu evreii suprareprezentaţi de zeci de ori faţă de ponderea minorităţii lor la nivel naţional şi chiar majoritari absolut. a rămas suprareprezentată în rândurile deţinuţilor politici şi ale rezistenţei anticomuniste din munţi. secretarul Uniunii Ziariştilor între 1959 şi 1967). 167 . cumnata lui Teohari Georgescu). Strihan în Solomovici 2004: 401). decât pentru majoritatea română. prima soţie a lui George Macovescu (Solomovici 204: 506).Toma. […] în Armată. al U. suprareprezentată în proporţii chiar de ordinul miilor la sută la vârful ierarhiei de stat. soţia lui Gheorghe Pană (preşedinte al C. unde românii reprezentau o minoritate statistică adesea insignifiantă. în a cărui opinie. Securitate. Procuratură şi în Miliţie. puterea administrativ-politică instaurată parţial după 23 august 1944 şi complet din 1948 a fost reprezentativă mai degrabă pentru minoritatea evreiască din România. o asemenea realitate cuantificabilă statistic generează următoarea pre-concluzie de natură sociologică: din punct de vedere etnic. Gheorghe Pintilie şi respectiv Constantin Pârvulescu. admite că: “în primii ani de domnie ai tovarăşului Gheorghiu-Dej. dar şi cu tineri care prezentau perspective de promovare” (Cosma 1994: 273). soţia generalului-maior Nicolae Cambrea (subşef al Statului Major în 1947). prim secretar al Legaţiei României la Washington la începutul anilor ’50.

Marius Oprea).) pregătirea academică superioară a exponenţilor săi. cvadruplu avantajată de a. analiza poziţiei şi rolului evreilor în Securitatea din România primilor ani de după război pare chiar mai distorsiontă şi polarizată decât cercetările consacrate evreilor din aparatul politicadministrativ al aceleiaşi perioade. 168 . Se cuvine precizat că acestei “tabere” îi este inclusă în bloc. Miliţie. publicistul Harry Kuller.APARATUL REPRESIV (Securitate. în majoritatea lor insuficient instruiţi în tehnici şi metode de cercetare. etc.grupând în majoritatea ei covârşitoare evrei (exemple marcante politologul Vladimir Tismăneanu. Prima facie.) Într-o perspectivă de ansamblu asupra publicisticii în materie. colonelul Gheorghe Raţiu ş. caracterizată de o tendinţă regretabilă de a minimaliza. fundamentată de principiul sine ira et studio.a. Grosso modo. ca “extremişti”. dincolo de rarisime exemple de cercetare ştiinţifică obiectivă şi neutră230. fostul procuror Şlomo Leibovici-Laiş sau jurnalistul Teşu Solomovici). de către majoritatea “minimaliştilor”. “antisemiţi”. Jandarmerie. se disting două tendinţe şi “tabere” asociate acestora: “minimalistă” . fie acestea de tip academic sau informativ. sau Cristian Troncotă. etichetaţi pe cât de frecvent. şi în consecinţă cu o propensiune spre radicalizări şi generalizări lipsite de fundamentare. şi respectiv “maximalistă” – grupând autori ne-evrei (goim). “ultranaţionalişti”. 230 Grup minuscul căruia i s-ar putea subsuma spre exemplu Florin Constantiniu. bagateliza sau relativiza contribuţia evreilor la instaurarea şi consolidarea aparatului represiv în România. şi memorialistica unor multipli foşti ofiţeri de Securitate precum generalii Neagu Cosma şi Nicolae Pleşiţă. etc.. dar nu numai (ex. pe atât de expeditiv. fie aceasta academică sau jurnalistică. tendinţă tributară probabil unui subiectivism defensiv inerent în faţa acuzaţiilor generalizante ale“taberei adverse”.

b.) reţeaua informaţională internă comunităţilor evreieşti din ţară231, c.) remanenta penurie, precaritate şi obscuritate a surselor primare de cercetare accesibile public (i.e. a documentelor oficiale interne ale Securităţii), şi d.) relativismul uneori dificil surmontabil în literatura de specialitate al definirii operaţionale a “evreităţii”, tabăra “minimalistă” pare să se fi impus, cel puţin în mediul academic şi al cercetării universitare. În esenţă, teza acesteia afirmă că în Securitatea anilor imediat postbelici, evreii din România ar fi fost suprareprezentaţi doar într-o măsură nesemnificativă în raport cu ponderea lor în totalul populaţiei statului din acea perioadă (adică aprox. 2,5% la recensământul naţional operat pentru momentul ianuarie 1948). Practic, în sprijinul acestei teze se furnizează o singură informaţie de natură statistică (şi aceasta de fapt eronată, v. infra), preluată în multiple lucrări – o comunicare făcută de către directorul general al Direcţiei Generale a Securităţii poporului, Gheorghe Pintilie (el însuşi minoritar) în cadrul unei “şedinţe de analiză a muncii” din 11 februarie 1949, statistică indicând defalcat în funcţie de organizarea Securităţii următoarea “componenţă naţională” a personalului de ofiţeri: - D.G.S.P. - aparatul central232: 890 români (adică 85,3%), 127 evrei (12,2%), 7 maghiari (0,7%), 5 ruşi, 6 greci, 2 armeni şi 6 de alte naţionalităţi; - D.R.S.P.-uri (cumulat): 1781 români (80,1%), 192 evrei (8,6%), 205 maghiari (9,2%), restul 15 ruşi, 12 iugoslavi, 5 cehi, 4 germani (la aproximativ aceeaşi pondere în populaţie cu cea a minorităţii evreieşti), 3 bulgari, 3 greci şi 3 armeni; - D.R.S.P. Bucureşti: 260 români (90,6%), 22 evrei (7,6%), restul 2 maghiari, 1 rus, 1 armean şi 1 polonez; - Total D.G.S.P.: 3334 români (83,9%), 338 evrei (8,5%), 247 maghiari (6,2%), 24 ruşi (0,6%), 13 iugoslavi (0,3%) şi 17 alţii (0,4%) (v. Deletant 1995:63, Troncotă 1999:337, Solomovici 2001II: 44, etc., etc., etc.) Invocând exclusiv această informaţie de natură statistică, “minimaliştii” formulează corespunzător şi concluzii de tipul:

231

Argumentul riscă să pară frivol, dar poate fi fundamentat exemplificator în multiple instanţe; spre exemplu, în spaţiul publicistic nu există o „probă” solidă a identităţii evreieşti fostului ofiţer de securitate (iar în viaţa publică profesor d e economie) Dorel Oprescu, însă un necrolog al acestuia din revista Realitatea Evreiască este suficient, el menţionând inclusiv numele său de naştere (Edelstein) şi înmormântarea sa în cimitirul evreiesc „Filantropia” din Bucureşti (v. http://www.romanianjewish.org/db/pdf/nr237/pagina14.pdf) – aşadar proba, prin coroborare cu alte elemente de identificare, a identităţii sale etnoreligioase. 232 Fosta Siguranţa Statului (1944-1948) a fost transformată în Direcţia Generală a Securităţii Poporului (D.G.S.P.) prin decretul-lege nr. 221 din 28/30 august 1948, absorbind şi fostul Serviciu Special de Informaţii (S.S.I.), cu atribuţii în spionajul extern. Noua instituţie, subordonată Ministerului Afacerilor Interne, era organizată după un model matricial în 10 Direcţii Naţionale (centrale) după criteriul funcţional (specificul activităţilor) şi în 13 Direcţii Regionale ale Securităţii Poporului (D.R.S.P.) după criteriul geografic -administrativ: Bucureşti, Braşov (cu servicii judeţene Făgăraş, Odorhei, Trei Scaune, Ciuc), Cluj (Mureş, Turda, Năsăud şi Someş), Constanţa (cu servicii judeţene Ialomiţa şi Tulcea), Craiova (Vâlcea, Gorj, Mehedinţi şi Romanaţi), Galaţi (Putna, Brăila, Râmnicu Sărat, Tecuci şi Tutova), Iaşi (Neamţ, Bacău, Fălciu şi Vaslui), Oradea (Sălaj, Satu Mare şi Maramureş), Piteşti (Muscel, Olt, Dâmboviţa şi Teleorman), Ploieşti (Buzău şi Vlaşca), Sibiu (Alba, Hunedoara, Târnava Mică şi Târnava Mare), Suceava (Baia, Botoşani, Câmpulung, Dorohoi şi Rădăuţi) şi Timişoara (Arad, Severin şi Caraş). Prin decretul 50/30 martie 1951, D.G.S.P. s-a transformat în D.G.S.S. (Direcţia Generală a Securităţii Statului). La 20 septembrie 1952 a luat fiinţă Ministerul Securităţii Statului (M.S.S.), care la 7 septembrie 1953 a fuzionat prin absorbţie în Ministerul de Interne. Cel din urmă a fost restructurat la 11 iulie 1956 şi divizat în Departamentul Securităţii Statului , D.S.S. şi Departamentul Internelor (al Miliţiei). Preluând fidel structura fostei D.G.S.S., D.S.S. era compusă la sfârşitul anilor ’50 din următoarele Direcţii Naţionale: I Informaţi i Externe (celebra D.I.E.); II Contraspionaj; III Informaţii Interne; IV Contrasabotaj; V Contraspionaj în Forţele Armate; VI Transport; VII Filaj; VIII Cercetări Penale; IX Protecţia conducerii partidului. Acestora li se adăugau: Direcţia Cadre şi Învăţământ, Direcţia Administraţie, Direcţia Secretariat, plus multiple departamente după specificul activităţilor informative (contrainformaţii radio, arhive, interceptarea corespondenţei, cifru, etc.). 169

“Aşadar, a pune în sarcina diverşilor minoritari întreg cortegiul de orori săvârşite de această instituţie este un fapt nu doar simplificator, ci chiar eronat, menit în fapt sã protejeze imaginea securistului de etnie românã, care n-ar fi avut nimic de a face cu teroarea dezlănţuită în acei ani.” (Nastasă şi Salat 2003: 21) O atare construcţie argumentativă aminteşte involuntar de aforismul atribuit (mai ales) lui Mark Twain - “Există trei tipuri de minciuni: minciuni, minciuni sfruntate, respectiv statistici” – întrucât raţionamentul rămâne sever viciat de cel puţin trei probleme majore interrelaţionate: a.) fiabilitate (i.e. reliability) redusă - dincolo chiar de identitatea minoritară a însuşi comunicatorului cifrelor, Gheorghe Pintilie, născut Timofei “Pantiuşa” Bodnarenko233 (idee, e adevărat, susceptibilă la eroarea de logică argumentum ad hominem circumstantiae), multe voci ale unor foşti angajaţi din sistem afirmă în mod răspicat existenţa unor recomandări oficiale adresate în anii de după război evreilor din partid, presă sau aparatul represiv de a-şi româniza numele, în scopul menţinerii măcar a aparenţei de românitate a instituţiilor statului, aceasta dincolo de cazurile numeroase în care “românizarea” numelor era făcută voluntar234. În plus, comunicarea internă în discuţie a avut loc cu 4-5 luni înainte de decizia suplimentării personalului D.G.S.P. de la 4641 la 7252 persoane235. Ba mai mult, şi incomparabil mai grav, “statistica” în discuţie este frecvent citată eronat şi omisiv; cercetări mai recente (şi totodată mai temeinice) indică drept corecte cifrele de 10% evrei în totalul personalului D.G.S.P. în febr. 1949, după criteriul originii etnice declarate; 15 evrei, adică 25% din totalul celor 60 ofiţeri superiori ai D.G.S.P. – i.e. o suprareprezentare la vârful Securităţii de 900% (!) faţă de ponderea în totalul populaţiei României (vezi, pentru detalii, Oprea 2002: 65-7, Troncotă 2006: 59-60, respectiv Catalan şi Stănescu 2004: 42 şi n. 23, deşi – vezi infra – chiar şi aceste cifre sunt probabil subestimări). În acest context, perpetuarea cu obstinaţie de către “minimalişti” a cifrelor indicate în premieră în urmă cu 15 ani de către Denis Deletant este pe cât de regretabilă, pe atât de suprinzătoare în cazul în care se asumă, totuşi, buna-credinţă a cercetărilor lor; b.) inadecvare metodologică - cifrele avansate sunt, oricum, parte a unei comunicări interne instituţiei, bazate în totalitate pe naţionalitatea declarată (mai exact “originea etnică”) a respondenţilor, în contextul în care, aşa cum prefaţam introductiv, de-a lungul timpului s-au consemnat multiple exemple, atât în PC(d)R, cât şi în securitate, ale unor evrei care se declarau din punct de vedere etnic ruşi, maghiari, români, etc. în ciuda tuturor evidenţelor236 (vezi bunăoară aceeaşi problemă în cazul statisticilor referitoare la membrii P.C.d.R. în perioada ilegalităţii, cu mulţi evrei declarându-se maghiari, de la Alexandru Moghioroş la Ghizela Vass sau de la Nicolae (Miklos) Goldberger la Alexandru Sencovici – o problemă de altfel caracteristică nu doar comuniştilor, ci în genere evreilor maghiarofoni din Ardeal. Or, cu multipli ofiţeri de Securitate evrei, dar autodeclaraţi ca de alte naţionalităţi, pentru atingerea unui grad minimal de rigurozitate
233 234

El însuşi evreu originar din Transnistria, potrivit fostului general de Securitate Neagu Cosma (1994: 32). Vezi, inter alia, Pavel Câmpeanu (n. Benjamin Kaz), care statuează explicit în memoriile sale că nu a existat o obligativitate a românizării numelor (Câmpeanu 2002: 182) şi insistă cu alt prilej că „schimbările de nume nu au fost obligatorii” (apud Badrus 2008: 258), în timp ce fostul demnitar Simion Ţaigăr nuanţează: „după 23 august 1944, un număr de activişti comunişti evrei şi-au schimbat – din proprie iniţiativă – numele evreieşti în nume româneşti. Iniţiativa a fost apreciată de către forurile de partid. În 1946 -1947 au început să se facă recomandări în acest sens, recomandări ce aveau în anumite cazuri caracter de presiune” (apud Fl. Banu 2008: 329). 235 V. Arhiva C.N.S.A.S, fond Documentar, dosar nr. 2559, f. 11. 236 A se vedea de pildă, ca exemplu nesingular, declaraţia hilară prin ingenuitatea ei aparentă a lt. -mj Arnold Platman (fiul lui Marcu) din autobiografia sa depusă la dosarul de la Securitate în 6 martie 1952: „În trecut am fost de naţionalitate evreu, azi sînt de naţionalitate română. Nu posed nici un fel de avere de nici o natură. Nici părinţii (tatăl) nu are nici un fel de avere. Nu am călătorit prin ţări străine. În trecut am fost de religie mozaică, fără a face parte dintr -o sectă religioasă. În prezent sînt ateu. Nu m-am căsătorit în 1949 la biserică”. (A.S.R.I. d.p. nr. 4149/1952). Similar, în autobiografia de la Securitate, Al. Nicolschi (Boris Grünberg) precizează: „naţionalitatea: ateu; religia: ateu” ( apud Solomovici 2001II: 47). 170

metodologică şi acurateţe a concluziilor, o cercetare a relaţiei evrei-Securitate în perioada postrăzboi ar reclama completarea informaţiilor obţinute pe baza autoidentificării etnice a subiecţilor analizei, una prin definiţie relativ-subiectivă, cu alte date şi informaţii, dezirabil obiective (ex. “religia părinţilor”, “religia mamei”, “religia respondentului”, “limba maternă”, “V-aţi convertit?”, “familie mixtă?”, etc.), care să aproximeze concluziile cercetării cât mai aproape de realitatea obiectivă supusă cercetării237; c.) relevanţa redusă pentru înţelegere şi cunoaştere – cifrele în discuţie, chiar şi considerându-le, arguendo, corecte, sunt menite a oferi doar o imagine holistă a structurii etnice declarate a personalului militar superior al D.R.S.P. Aceste cifre: - nu supun analizei cei 4 ani şi jumătate de după 23 august 1944 şi până la 11 februarie 1949238, nu mai puţin marcată de represiuni decât cea de după înfiinţarea formală a D.G.S.P.; nu se includ astfel în analiză sutele de inspectori generali, inspectori, inspectori adjuncţi, chestori-şef, chestori, comisari-şefi, comisari, comisari-ajutor, agenţi de poliţie, gardieni publici şi numeroşi alţi funcţionari civili şi angajaţi militari din variile componente instituţionale ale M.A.I. de dinaintea înfiinţării prin reorganizare a Securităţii; - nu includ în analiză funcţionarii civili ai Securităţii, între care zeci de evrei (de la cadre didactice la profesori ai şcolii de ofiţeri de Securitate de la Băneasa, etc.); - nu iau în calcul celelalte componente ale aparatului represiv funcţionale la acea dată (Apărarea Patriei, miliţie, gardieni publici, procuratura militară, jandarmerie, forţele armate, etc.); - nu discută numărul şi identitatea tuturor informatorilor, respectiv ofiţerilor acoperiţi/conspiraţi (incl. “rezidenţii”); - nu diferenţiază după nivel şi natura de conducere a posturilor sau funcţiilor deţinute de evrei în cadrul Securităţii. Bunăoară, o coroborare a etnicităţii cu nivelul ierarhic al funcţiei oferă o imagine de ansamblu radical diferită de cea propusă de “minimalişti”, ilustrând o suprareprezentare descriptibilă eufemistic ca “majoră” la nivelurile ierarhice superioare ale Securităţii în etapa ei incipientă. Concret, în M.A.I.-D.G.S.P., la momentul de referinţă ianuarie 1949, evreii ocupau următoarele posturi, respectiv conduceau:

237

Ilustrativ, până şi Teşu Solomovici (în Securitatea şi Evreii) admite că în multe cazuri, ofiţerii evrei din Securitate nu -şi declarau corect naţionalitatea, întrebându-se subsecvent „Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi trebuit totuşi să -şi definească naţionalitatea?” – întrebare la care însă autorul, citându-l pe Andrei Oişteanu într-o teoretizare a identităţii evreieşti, alunecă într-un relativism teoretizant regretabil pentru demersul în sine al cercetării. 238 Spre exemplu, tabelul nominal al personalului Biroului Siguranţei din Iaşi începând cu 1 aprilie 1945 era următorul: 1.) Felix Harman – comisar ; 2.) Iosif Hahanu – comisar; 3.) Ilie Polingher – comisar-ajutor; 4.) Marcel Segal - comisar-ajutor; 5.) Vladimir Ursu (în mod posibil român) - comisar-ajutor; 6.) Aron Ahailovici - comisar-ajutor; 7.) Marcu Leibovici comisar-ajutor; 8.) Iţic Marcus – agent; 9.) Max Marcu – agent; 10.) David Iosub – agent; 11.) Ştrul Sumer – agent; 12.) Sender Holtzman – agent; 13.) Ilie Sapsa – agent; 14.) Constantin Armanu – agent; 15.) Rebeca Braverman – şefă de birou şi 16.) Elvira Kohn – impiegată (aşadar, cu certitudine cel puţin 13 evrei, adică 81,25% evrei) (v. Arhiva C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 4048 [cota S.R.I.], ff. 63-65). Similar, peste 90% din angajaţii gradaţi ai Poliţiei oraşului Dorohoi nou-numiţi în mai 1945 erau evrei: şeful Poliţiei Samuel Rohrlich, comisarii Elias Zeltler, Uşer Nadler, Avram Moscovici şi Carol Segal, agenţii de poliţie clasa a III-a Elias Leibovici, Şloim Avram, Favid Schahter, şeful de secţie de gardieni publici Moritz Cojocaru, şeful de birou Iancu Rozenblat, respectiv gardienii publici clasa a III -a Herşcu Naftule, Moise Bacalu, Rubin Derji, Iţic Stern, Aron M. Haim, Ştrul Cojocaru, Gutman Meirovici şi Herşcu Formagiu (v. deciz ia nr. 3694 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne (în M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049. În aceleaşi proporţii etnice, fără a epuiza, fireşte, lista exemplelor, la Poliţia oraşului Botoşani erau numiţi începând cu 1 aprilie 194 5: comisarii Mauriciu Friedman, Sender Segal, Froim sin Iancu şi Mendel Schip, agenţii de poliţie clasa a III -a Marcel Hoffman, Zelig Schahter, Iţic Haffner, Adolf Herşcovici şi Daniel Kleindberg, şeful de secţie de gardieni publici Iancu Nuţă, impiegaţii Moritz Feller şi Bloida Blumenfeld, respectiv gardienii publici clasa a III -a Nuta Anbrecht, Zalman Bodroagă, Şloim Cornester, Nathan Fischer, David Fucs, Gherşin Tenker, Samuel Wexler şi Carol Singer (v. decizia nr. 3697 din 30 aprilie 1945 a ministrului Afacerilor Interne (în M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049). 171

 ministrul Afacerilor Interne - Teohari Georgescu – cu probabilitate confortabilă, evreu (n. Burăh Tescovici, v. supra);  secretarul general al ministerului – George Silviu (n. Silviu Iancu Goliger);  unul din cei doi directori generali adjuncţi ai D.G.S.P. (celălalt fiind rus) – Alexandru Nicolschi (n. Boris Grünberg, v. infra);  6 din cele 10 Direcţii Naţionale ale Securităţii (altfel spus, 60%!): I Informaţii Interne (condusă de col. Gavrilă Birtaş, cu adjuncţii săi lt.-col. Andrei Gluvacov şi col. Gheorghe Adorian), V Cercetări Penale (col. Mişu Dulgheru (Dulberger)), VII Tehnică (col. Szacsko Şandor), VIII Cadre (col. Alexandru Demeter), X Administraţie (col. Ervin Holţier (Holzer)), IV Contraspionaj în Forţele Armate (col Mihai Eugen Breban)239;  cel puţin 9 din cele 13 Direcţii Regionale ale D.G.S.P. (adică 69,2%!): Bucureşti – lt.-col. T. Sepeanu (avându-l ca adjunct pe maiorul Moise Senater); Braşov – col. Kalausek Iosif (Koloman) (avându-l ca adjunct pe col. Adalbert Izsak); Cluj – col. Mihai Patriciu (Grünsperger); Craiova – lt.-col. Eugen Vistig (Wisting); Galaţi – col. Mauriciu Ştrul (cu adjunctul lt. C. Grimberg); Ploieşti – lt. col. Cîmpeanu Constantin; Oradea – col. Ludovic Czeller (Zeller); Suceava – lt.-col. Ioan Popicu (Adalbert Poppig, secondat de adjunctul Dumitru Bacal); Timişoara – Koloman Ambruş;  cel puţin 12 din cele 44 Servicii Judeţene ale Securităţii Poporului (adică 27,2%!): Turda, Ialomiţa, Râmnicu Sărat, Bacău, Satu Mare, Alba, Baia, Botoşani, Rădăuţi, Severin, Caraş, Mureş;  directorul Secretariatului D.G.S.P. – mr. Wilhelm Einhorn (avându-l ca adjunct pe Sharit I. Bogdan);  unul din cele două birouri din cadrul Secretariatului D.G.S.P., era condus de cpt. Emanoil Schmerler (biroul Cifru);  comandantul Şcolii de ofiţeri de Securitate de la Băneasa – col. Ervin Voiculescu (n. Weinberg), plus 5 din cei 7 şefi de catedră ai Instituţiei (Zissu S. Cohn, Raoul David Demetrescu, List, Rigman, Leon Tokatlian, cel din urmă declarat armean, însă de origine evreiască, venit în România via Bulgaria); În cadrul întregului minister de Interne, ofiţerilor D.G.S.P. amintiţi li se adăgau, pe poziţii omoloage:.  şeful Direcţiei Generale a Miliţiei – Pavel Cristescu (Klei(n)man);  locţiitorul politic al ministrului – Mihai (Michal) Boico;  şeful Direcţiei Generale Politice a M.A.I. – Mihai Burcă (Michal Bursch);  locţiitorul politic al Comandamentului Trupelor de Securitate – Iacob Bulan;  şeful spitatului militar M.A.I. – Ernö Kahána (1945-1954, succedat de col. dr. Iancu Herşcovici);  directorul Casei de Cultură a M.A.I. – col. Beria Fuchs, etc. Subsecvent unei asemenea stratificări etnice a personalului în particular al Securităţii şi în ansamblu al M.A.I., cu evreii spectaculos suprareprezentaţi la nivelurile de conducere240, opozant

239

Pilduitor, chiar şi în 1956, aşadar la 4 ani după epurările pretins antisemite din 1952, în Direcţia a II -a a Securităţii, erau în continuare evrei: şeful direcţiei (lt.-col. Szabo Eugen); unul din locţiitorii şefului de direcţie (lt.-col. Holingher Isidor) şi cel puţin 4 din cei 12 şefi de servicii – lt. Col. Adam Mauriciu (şeful Serviciului III), mr. Zalman Marcu (Serviciul VII); cpt. Cojocaru Iulian (Serviciul V) şi cpt. Hida Tiberiu (Serviciul XII), cărora li se adaugă probabil şi cpt. Sauciuc Bruno, şeful Serviciului IX. 240 Aceasta într-o „radiografie” la vârf a Securităţii care chestionează până şi statisticile mai recente, amendate; chiar omiţând toate cazurile supuse mai mult sau mai puţin justificat controverselor, bilanţul de mai sus include prima facie, între cazurile incontestabile: un director general adjunct al D.G.S.P. (Al. Nicolschi), cel puţin 6 şefi de direcţii naţionale şi 9 şefi de direcţii regionale (toţi cu grad cel puţin de lt.-col.), plus colonelul Leibovici, şeful Serviciului Filaj şi Investigaţii, plus 172

poziţiei minimaliştilor, par a descrie mult mai fidel realitatea urmărită aprecierile unor foşti ofiţeri (români) de Securitate. Între aceştia se numără între cele mai sonor figuri fostul general Mihai Caraman, a cărui percepţie este reprodusă textual de jurnalistul (evreu) Teşu Solomovici:
„[…] Mihai Caraman, unul din şefii serviciilor secrete în anii lui Ceausescu şi, apoi, în anii post-revoluţionari... m-a întrebat daca voi scrie adevărul, adică despre năvala comuniştilor evrei, imediat dupa 23 August 1944, în structurile Partidului şi în organigramele serviciilor represive” (Solomovici 2005b, subl. n, nota I.A.).

Din aceeaşi direcţie, fostul şef al Direcţiei I, colonelul Gheorghe Raţiu, evoca modul în care după război “Securitatea a fost dată pe mâna evreilor, ungurilor şi ruşilor, care, în aparatul central şi la principalele unităţi teritoriale, ocupau funcţii de comandă” (Gh. Raţiu 1996: 280), în timp ce fostul general Nicolae Pleşiţă exemplifică pentru Cluj: “Eu, când am fost numit comandant al Regionalei Cluj [anii ’60, n.n.], am putut vedea că în Securitate nu erau decât unguri şi evrei. Ici-colo mai apărea şi câte un român chior. Foarte greu mi-a fost să românizez aparatul din Cluj […]” (apud Troncotă 2003b: 52). Iar din direcţia unui istoric al serviciilor secrete, concluzia reiterează tabloul unei structuri transparent stratificate etnic: “[Î]n funcţiile ierarhiilor de vârf la nivel central şi teritorial au fost preferate de la început persoane alogene, de origine evreiască, maghiară sau de alte naţionalităţi” (Troncotă 1999: 337). În fundamentarea empirică a unei asemenea retrospective aparent pur perceptuale se poate elabora o enumerare fără pretenţii de exhaustivitate a unor evrei activi în mod relevant în aparatul represiv (în mod primar Securitate şi Poliţie/Miliţie, secundar Jandarmerie, Gardieni Publici şi Forţele Armate, imediat după 23 august 1944) (cu numerotare curentă în continuarea celei precedente):
1501. ABRAHAM, Samoilă – din mai 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Bistriţa

(M.Of. nr. 119 din 29 mai 1945, partea I-a, p. 4425);
1502. ABRAM, Herşcu – fost tinichigiu, locotenent de Securitate, emigrat în Israel în 1959 (Caţavencu

2007: 2; Solomovici 2004: 566);
1503. ABRAMESCU, Mircea – în 1946 şef de birou în centrala M.A.I., propus spre avansare la funcţia

de şef de secţie (v. M.Of. nr. 65 din 18 mart. 1946, partea I-a, p. 2429); 1504. ABRAMOVICI, Avram – numit în aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Fălticeni, din luna noiembrie a aceluiaşi an reîncadrat ca agent de poliţie; în sept. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M.Of. nr. 265 din 19 nov. 1945, partea I-a, p. 10093 şi M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8320; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1505. ABRAMOVICI, Avram - între 1944 şi 1945 şimpiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.Of. nr. 261 din 14 nov. 1945, partea I-a, p. 9959); 1506. ABRAMOVICI, Emilia – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (nr. inv. 62, vol. I, u.a. 3/1952, vol. I); 1507. ABRAMOVICI, Moise – după război şef de serviciu în administraţia centrală M.A.I., în ianuarie 1949 reîncadrat ca referent (M.Of. nr. 16 din 20 ian. 1949, partea I-a, p. 655); 1508. ABRAMOVICI, H. Moritz, zis “Mişa” (fiul lui Herşcu) – căpitan, iniţial inspector responsabil cu propaganda în cadrul M.A.I., ulterior şef la Şcoala de Miliţie din Şoseaua Olteniţei până în anii ’60; 1509. ABRAMOVICI, Marcu – la sfârşitul anului 1947 încă agent, la începutul anului 1948 comisar la Serviciul Judeţean de Siguranţă Roman, apoi încadrat cu grad de sublocotenent la Biroul de
colonelul Gheorghe Adorian, adjunctul de la Direcţia I Informaţii Externe, adică – 18 – deja cu trei mai mulţi decât numărul de 15 ofiţeri superiori avansat de Oprea (2002) şi Catalan şi Stănescu (2004). 173

Securitate din Bacău (A.N.I.C., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, ff. 220-319; A.C.N.S.A.S, fond Documentar, dosar nr. 4080 (cota S.R.I.), f. 258; M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8321; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983); 1510. ABRAMOVICI, Marcu - locotenent de Securitate, anchetator al lotului Vasile Luca în 19521954, apoi anchetator la penitenciarul Uranus din Bucureşti (Caţavencu 2007: 2; Solomovici 2004: 566; Jela 2001241); 1511. ABRAMOVICI, Mauriciu – în mai 1945 încadrat în funcţia de şef adjunct de birou în centrala D.G.P.; în oct. 1945 promovat şef de birou (M.Of. nr. 253 din 5 nov. 1945, partea I-a, p. 9718 şi nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3894); 1512. ABRAMOVICI, I. Niculae – în septembrie 1945 numit comisar-ajutor la Poliţia Turnu Severin (M.Of. nr. 215 din 21 sept. 1945, partea I-a, p. 8199); 1513. ABRAMOVICI, Paul – în 1947 inspector general de poliţie în cadrul D.G.P. (M.Of. nr. 251 din 30 oct. 1947, partea I-a, p. 9696); 1514. ABRAMOVICI, Renée – din mai 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei, la Controlul Populaţiei (M.Of. nr. 121 din 31 mai 1945, partea I-a, p. 4518); 1515. ADAM, Mauriciu (n. Mauriţiu WEISZ242) (n. 21.VI.1909 Ludoşul de Mureş, MS) - membru de partid şi căpitan de Securitate, încadrat în 1946 ca şef de birou în cadrul D.G.P., în 1947 promovat comisar şef, şeful Serviciului de Poştă Specială din M.A.I. (1947-1952), apoi, cu grad de lt.-col., şeful Serviciului III din Direţia a II-a a Securităţii; ulterior cercetat disciplinar pentru că în timpul ilegalităţii, la arestare, a avut o purtare laşă, recunoscând legăturile sale în mişcarea muncitorească şi divulgând pe un tovarăş (dosar disciplinar sub numele parţial eronat “Adrian Mauriciu” la C.C.P. (nr. 51/111 din 27.I.1953), vezi pentru coroborare şi nume corect şi A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R., secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 3/1951, f.10; Caţavencu 2007:3; M.Of. nr. 245 din 23 oct. 1947, partea I-a, p. 9500; Dobre et al. 2006: 78; Solomovici 2001II: 43; Banu 2005; Deletant 1995b: 57; Cosma 1994: 68). 1516. ADAM, Iosif – (n. Iosif ADLER) (n. 1926) – membru U.T.C. din 1945, redactor la ziarul Ifjumunkas, în 1951 locotenent de Securitate şi membru supleant al C.C. al U.T.M., în anii ’50 cu grad de maior la Securitatea Bucureşti, în 1960 prezent ca şef al cabinetului de marxism-leninism din M.A.I. (A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – secţia Organizatorică, dosar nr. 105/1951, f.f. 7-8; Caţavencu 2007: 3; Dobre et al. 2006: 216); 1517. ADAM, Zoltan - în iunie 1945 numit comisar la Poliţia oraşului Odorhei (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1518. ADOCHIŢEI, Fany – angajată în 1945 telefonistă în centrala D.G.P., apoi dactilografă principală, în 1948 şefă adjunctă de birou (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4493); 1519. ADORIAN, Gheorghe – în mod eronat considerat român în multiple studii şi cercetări despre Securitate; în fapt evreu maghiarofon originar din Arad, recunoscut ca evreu fost voluntar în Spania243 (şi apoi chiar internat în lagărul de muncă de la Buchenwald în perioada 20 nov. 1943 11 apr. 1945) inclusiv de autorii evrei David Diamant (1979: 370) şi Martin Sugarman (f.a. p. 108); ilegalist în Cluj la începutul anilor ’30, cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA, fond 495 (“România”), inv. 225, dosar nr. 53); după război revenit în România, iniţial în S.S.I., apoi colonel (în 1949) D.G.S.P. şi şef al Direcţiei I Informaţii Externe, uneori menţionat şi ca şef al Direcţiei Politice a M.A.I. (v. Solomovici 2003: 88), probabil începând cu 1950; ulterior cadru didactic şi autor la Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lângă C.C. al P.C.R.; în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist, cu grad de
241 242

Menţionat şi de Toma Roman Jr. în articolul „’Bancherii roşii’, victime colaterale” din Bucureştiul Cultural VI (100). V. decizia ministrului Justiţiei nr. 41731 din 29 apr. 1947 în M.Of. nr. 107 din 13 mai 1947, partea I-a, p. 3770. 243 Coautor, alături de Mihai Burcă, Constantin Câmpeanu, Mihail Florescu, Stan Minea, Iosif Nedelcu şi Valter Roman, al cărţii Voluntari români în Spania 1936 – 1939. Amintiri şi documente (Bucureşti: Ed. Politică, 1971). 174

maior, în Forţele Armate, prin Decretul regal nr. 2066 din 20 oct. 1947 (M.Of. nr. 25 3 din 1 nov. 1947, partea I-a, p. 9763); decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. III-a; căsătorit cu Judith, fiica liderului comunist din Ardealul de Nord Hillel Kohn, profesoară cu grad de conferenţiar la I.P.B. în anii ‘70; stabilit în anii ’80 în Elveţia (via Israel), acolo unde locuia fiica sa, Ana [Cathy? n.n., I.A.] (v. şi I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Solomovici 2003: 88 şi Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 506 n. 15, lucrări care îl menţionează în mod corect ca evreu); 1520. AGHERŞTEIN, Isac (în unele documente “Argeştein”) – în 1946 era şef adjunct de birou în cadrul Comisariatului de Poliţie al oraşului Bacău, în 1948 cu acelaşi grad la Chestura de Poliţie Bacău (M.Of. nr. 163 din 17 iulie 1946, partea I-a, p. 7489; M.Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1948, partea I-a, p. 706); 1521. AHAILOVICI, Aron - din aprilie 1945 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 4048 [cota S.R.I.], ff. 63-65); 1522. ALBERTI, D. Iosif – ofiţer M.A.I., ulterior profesor la Şcoala de Miliţie până în 1962, când va fi trecut în rezervă; 1523. ALBINI, Iancu (n. 1898 Bucureşti) – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (62 vol. I, u.a. 3/1952, vol. I); 1524. ALBU, ? (n. Gyuszi WEISS) - şeful biroului Siguranţei Arad după 1944 (menţionat în Solomovici 2001II: 56); 1525. ALMALECH, Moise – în 1948 era lucrător calificat în centrala D.P.S. (M.Of. nr. 164 din 19 iulie 1948, partea I-a, p. 5969); 1526. ALMALEK, Issim – după august 1944 detectiv în cadrul D.G.P., transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 157 din 14 iulie 1945, partea I-a, p. 5982); 1527. ALTKOPF, Mendel – locotenent-major M.A.I., cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.C. al P.M.R. (nr. inv. 62 vol III, v. şi u.a. nr. 3/1952, vol. II)244; 1528. AMBRECHT, Huta - din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 3697 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1529. AMBRUŞ, B. Coloman (Francisc) (24.II.1907 Livada de Câmpie, Hunedoara – 8.IV.1987, Braşov) (fiul lui Balint şi Ludovica) – colonel de Securitate, membru de partid din 1936; în septembrie 1945 încadrat ca subinspector la Inspectoratul Regional de Poliţie Timişoara, din oct. 1947 însărcinat cu atribuţii în domeniul Siguranţei; ulterior şeful D.R.S.P/D.R.S.S. BanatTimişoara (1948-1951, cu grad de lt.-col.-), şeful D.R.S.S. Sibiu (1951-1952, cu grad de colonel), respectiv şeful D.R.S.S. Braşov (1952-1954-?); decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a III-a, iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. II-a (M.Of. nr. 213 din 19 sept. 1945, partea I-a, p. 8115 şi nr. 228 din 3 oct. 1947, partea I-a, p. 8918; I.R.I.R. & Caţavencu 2004, Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 27, 34, 43; Deletant 1995b: 62; Cosma 1994: 76; vezi şi dosarul de la C.C.P. nr. 412/1059 din 20.II.1952, respectiv dosar A/50 Colecţia “ilegalişti decedaţi”))245; 1530. AMBRUSTER, Emilia – din dec. 1944 impiegată la Poliţia Fălticeni, detaşată la Poliţia Deva, iar ulterior transferată la Poliţia Târgovişte (M.Of. nr. 5 din 8 ian. 1945, partea I-a, p. 90); 1531. AMBRUŞ, Ecaterina – contabil-ajutor la Poliţia Focşani, în mai 1948 transferată la Poliţia Miercurea Ciuc (M.Of. nr. 104 din 7 mai 1948, partea I-a, p. 4143); 1532. ANCEL, Coca – în iunie 1945 numit impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 144 din 29 iunie 1945, partea I-a, p. 5467);
244 245

V şi http://www.adevarul.ro/societate/sanatate/Arhiva-Adevarul-Biserica-Serviciul-Scanteii_0_48596174.html. V. fişa sa sumară la http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/AMBRUS_COLOMAN_FRANCISC.pdf. Vezi şi Caţavencu 2007: 8. 175

1533. ANCEL, Ioil – în aprilie 1945 numit agent de poliţie la Poliţia oraşului Fălticeni, ulterior şeful

serviciului economic de la Miliţia Rădăuţi, ulterior de la Miliţia Suceava; din 1 dec. 1947 agent la Poliţia Fălticeni; destituit în 1954 sub acuzaţia de sionism (dosar la C.C.P. nr. 475/745, întocmit la data de 16.XI.1954; M.Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1948, partea I-a, p. 707; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049; M.Of. nr. 82 din 7 apr. 1948, partea I-a, p. 3077); 1534. ANDREESCU, Matusei (n. Matusei ARONOVICI, fiul lui Nathan şi Clara) (2.IX.1910 Panciu, Vrancea – 5.VIII.1986 Bucureşti) – membru de partid din 1944, comisar-şef la Brigada Mobilă a Siguranţei (1947-1948), în 1947 cu grad de comisar-şef în Direcţia Poliţiei de Siguranţă, apoi căpitan la Direcţia V Cercetări Penale a D.G.S.P. (1949-1951), apoi maior şi respectiv locotenentcolonel, cu funcţia de şef de serviciu (II), apoi de birou la Direcţia VIII Cercetări Penale a D.G.S.S/D.S.S. (1951-1960-1962)246; în 1971 funcţionar la ICECHIM Bucureşti, decorat ca pensionar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a (Decretul nr. 157 din 4 mai 1971); căs. cu Maria (n. Polak) (1910-2000), stabilită ulterior în Israel, împreună cu care a avut doi copii: Nanu Andreescu şi Riri (căs. Covu); (decizia ministrului Justiţiei nr. 85952 din 4 sept. 1947 în M.Of. nr. 237 din 14 oct. 1947, partea I-a, p. 9243; M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10920; M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2632; Watts 2011: 196 n. 2; Dobre et al. 2006: 80; C. Lupu 2011; Troncotă 2006: 63; I.R.I.R. & Caţavencu 2004; Ioniţoiu 2006: 34; Goma 2007: 118; Solomovici 2004: 566; Niculae 2004: 32; Cosma 1994: 48, dosar A/62 Colecţia “ilegalişti decedaţi”, A.NI.C.); 1535. ANTONIU, Samuel (n. Samuel AIZICOVICI) (n. 12.IV.1910 Piatra Neamţ, fiul lui Mateiaş şi Betty; căs. cu Ella) – în februarie 1948 numit comisar-şef în cadrul centralei Siguranţei; după reorganizarea Siguranţei în Securitate maior, şef de serviciu şi locţiitor al lui Dulgheru la cabinetul ministrului de Interne (1948-1952), ulterior director adjunct la Direcţia VIII Cercetări Penale a D.G.S.S. până în 1957, când a fost destituit şi exclus din partid, urmare a descoperirii fostei sale apartenenţe la Partidului Radical Ţărănist în perioada interbelică; deţinut 3 ani247 pentru neglijenţă faţă de securitatea statului (M.Of. nr. 43 din 21 febr. 1948, partea I-a, p. 1519; M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2632; C. Lupu 2011; Neştian 2010: 88; Kuller 2008c: 191; Caţavencu 2007: 12; Dobre et al. 2006: 185; Niculae 2004: 32; Deletant 1995b: 58; Goma 2007: 118; Cosma 1994: 48; v. şi dosarul său de la C.C.P. nr. 925/467 din 27.IV.1957); 1536. APOSTOLESCU, Otto (n. Issersohn?) – directorul casei de Cultură a M.A.I. (în cadrul Direcţiei Generale Politice) timp de câteva luni în 1951248; 1537. APTER, P. Silvia - din 1947 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 122 din 31 mai 1947, partea I-a, p. 4357); 1538. (?) ARANICI, Pavel (n. ARANYCS) – colonel la D.R.S.S. Braşov la jumătatea anilor ‘50, apoi şeful Direcţiei a III-a a Securităţii; ajuns chiar secretar de stat în M.A.I. (1961-1963); cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (2/1956) (I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Cosma 1994: 46, 75; Dobre et al. 2006: 78; C.P.A.D.C.R. 2006: 182); 1539. ARITONOVICI, Milu (Millo) – încadrat iniţial ca şeş adjunct de birou în centrala D.G.P. în septembrie 1945 (M.Of. nr. 200 din 4 sept. 1945, partea I-a, p. 7774); în 1947-1948 comisar în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10920; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 980);

246

V. fişa sa incompletă la http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/ANDREESCU_MATUSEI.pdf. Vezi şi Caţavencu 2007:9 şi Solomovici 2001II: 43. 247 V. fişa sa matricolă penală la http://86.125.17.36/fisapenala.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale++detinuti+politici\A\A+03.+Anghel+-+Ardeiu\Antoniu+Samuel+M/P1060208.JPG. 248 Vezi descrierea actualului centru cultural al Ministerului la http://www.cultura.mai.gov.ro/viewpage.php?page_id=88. 176

1540. ARON, Mauriciu - după război agent de poliţie la Chestura de Poliţie Iaşi; în 1947 însărcinat cu

atribuţii de Siguranţă şi transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi (M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8318); 1541. ARON, Zanben – din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1542. (?) ARONESCU, ? – anchetator şi locţiiitor al comandantului Securităţii din Oradea în 1948 (Solomovici 2004: 566); posibilă identitate cu colonelul Constantin Aronescu, menţionat de multiple surse ca prezent încă la serviciul judeţean Bihor în 1981; 1543. AUBERT, Henry - medic M.A.I. Timişoara, ulterior şeful catedrei de cardiologie UMF Timişoara, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (68/1955); 1544. AUER, I. E. Geza – colonel, profesor la Şcoala de miliţie din Bucureşti până în 1965, ulterior şef de serviciu în Inspectoratul General al Miliţiei (Cosma 1994: 44-83); 1545. AVERBUCH, Iţic (după unele surse fratele Vandei Nicolschi) – colonel, comandantul Securităţii municipale Ploieşti în anii ‘50, avându-i ca adjuncţi pe Mauriciu Ştrul şi pe Şmilovici (Jela 2001; Solomovici 2004: 567); 1546. AVERBUCH, Izu A. - ajutor de comandant la Raionul M.A.I. Codlea, apoi la raionul Făgăraş, participant la reprimarea partizanilor din Făgăraş (cu dosar la C.C.P., nr. 1298/715 din 17.III.1960); 1547. AVRAM, Nusem - între 1944 şi 1945 şef adjunct de birou la Inspectoratul Regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M.Of. nr. 261 din 14 nov. 1945, partea I-a, p. 9959); 1548. AVRAM, Şloim – din aprilie 1945 agent la Poliţia Dorohoi; din sept. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă; în 1949 sublocotenent la biroul V Anchete la Securitatea Dorohoi în cadrul D.R.S.P. Suceava, implicat în lichidarea grupării anticomuniste Macoveiciuc, ulterior locotenent major la Securitatea din Piatra Neamţ, emigrat în Israel în anii ‘80 (M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8320; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983; v. şi Caţavencu 2007: 15; Solomovici 2003: 207-8 şi 2004: 567, 600 – în fapt este vorba de aceeaşi persoană, n.n); 1549. AXELRAT, Sabina – din 1 aprilie 1948 agentă de poliţie la Direcţia Poliţiei de Siguranţă a D.G.P. (M.Of. nr. 82 din 7 apr. 1948, partea I-a, p. 3080); 1550. BACALU, Dumitru (n. David) – din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. 3699 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); din luna noiembrie a aceluiaşi an comisar-ajutor (M.Of. nr. 265 din 19 nov. 1945, partea I-a, p. 10093); ulterior locotenent-major (în 1950), locţiitor director adjunct la D.R.S.P. Suceava în 1949-1950-?; cu referat de cercetare la fd. C.C. al P.C.R., secţia Cancelarie – dosare anexe, nr. inv. 3293, anexa la dosarul nr. 76/1982; (I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Solomovici 2004: 567; Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 277); 1551. BACALU, Marcu – în iunie 1948 numit comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă; ulterior locotenent M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (62 vol. I, u.a. 3/1952, vol. I) (M.Of. nr. 144 din 25 iunie 1948, partea I-a, p. 5360); 1552. BACALU, Moise - din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 3694 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1553. BAKOS, Vencel - în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246) 1554. BANDER, Paul – în mai 1948 promovat comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.G.P. (M.Of. nr. 104 din 7 mai 1948, partea I-a, p. 4144); 1555. BANK, Iosif – în 1953 locotenent la Securitatea din Târgu Lăpuş, iar în anii ’60-’70 era menţionat ca maior la Securitatea din Sighet (v. Vischi şi Ivanciuc 2003);
177

1556. BANTEA, Eugen (n. Eugéne BEER, botezat “Mihail”

) (30.I.1921 Bârlad – 24.XI.1987 Bucureşti) – membru de partid din 1944 în anii ’60 şeful Editurii Militare, colonel, detaşat de la M.A.I. la M.Ap.N. în anii ‘70 (cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (9/1969), promovează treptat până la gradul de general-maior; director al Institutului de Studii de Istorie Militară, în anii ’60-’70 autor al unor lucrări de istoria mişcării muncitoreşti şi istorie militară română (v. şi Kuller 2008a: 51); fratele medicului Corneliu Bantea (Beer); căs. cu Marcela, profesoară de limba engleză; 1557. BARATZ, Israel - după război şef de serviciu în administraţia centrală M.A.I., în ianuarie 1949 reîncadrat ca referent (M.Of. nr. 16 din 20 ian. 1949, partea I-a, p. 655); 1558. BARBU, Daniel (n. Barbu LENOBEL) – anchetator (1945-1950) în Brigada Mobilă a Direcţiei Cercetări Penale, în 1953 locotenent la Direcţia VIII (fostă V) de Cercetări Penale a D.G.S.S., emigrat ulterior în Israel; cu referat de cercetare la fd. C.C. al P.C.R., secţia Cancelarie – dosare anexe, nr. inv. 3293, anexele la dosarele nr. 38/1980 şi 9/1983; (C. Lupu 2011; I.R.I.R. & Caţavencu 2004, Solomovici 2004: 586; Niculae 2004: 32; Jela 2001); 1559. BARTFELD, Leon - în octombrie 1945 numit gardian public pe lângă Poliţia oraşului PiatraNeamţ (M.Of. nr. 231 din 10 oct. 1945, partea I-a, p. 8800); 1560. BĂDESCU, Marcel (n. Marcel BLECHER, fiul lui Lazăr, fratele scriitorului Max Blecher) – originar din Botoşani, intrat în mişcarea comunistă în 1943, după 23 august 1944 iniţial activist de partid, apoi elev la Şcoala pentru ofiţeri M.A.I. (coleg cu Victor Ranga, Iulian Sorin, Pavel Sterescu ş.a.), după absolvire ofiţer la Direcţia Contrainformaţii a Armatei, trecut în rezervă în 1960, ulterior student la Facultatea de Istorie, apoi funcţionar la O.N.T., apoi angajat al comunităţii evreieşti, emigrat în Israel, întors în România după 1989 (M. Blecher-Bădescu în Solomovici 2003: 119-122); 1561. BĂDĂU (? BĂDAN), Alexandru (n. Alexander BRAUNSTEIN) – după august 1944 şeful Comisiei de Control al Străinilor din cadrul M.A.I., originar din Târgovişte; 1562. BĂLAN, Ştrul – după război agent de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Dărăbani, în martie 1948 transferat la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Săveni (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4493; M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); 1563. BĂLTEANU, M. Mihail (n. COLCHER) (n. la Lublin, U.R.S.S.) – locotenent-colonel, profesor de ştiinţe sociale la Şcoala de Miliţie, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (nr. 32/1955), trecut în rezervă în 1962; ulterior autor al unor lucrări social-politice; decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. a III-a; soţia Ritta decedată în sept. 2005 (91 ani) (Cosma 1994, I.R.I.R. & Caţavencu 2004, la intrarea “Boico Mihail”); 1564. BĂRĂNESCU, E. (n. BARANY, Elemer) – evreu maghiarofon, sublocotenent (în 1949), ulterior locotenent, şef de birou în cadrul D.R.S.P. / Raionala de Securitate Cluj (1948-1960) (C. Lupu 2011; I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Jela 2001; Vischi et al. 2005; Gavrilă-Ogoranu şi Baki Nicoară 1999: 180); 1565. BECHER, Mielu – maior de Securitate, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (2/1979) – incertă activitatea sa în perioada urmărită (1945-1965); 1566. BEINER, Sigy (a nu se confunda cu omonimul) – în iulie 1948 angajat ca informator diurnist în cadrul D.G.P. (M.Of. nr. 172 din 28 iulie 1948, partea I-a, p. 6201); 1567. BENEDEK, Ernest – în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.G. C.F.R. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. nr. 52 din 4 martie 1945, partea I-a, pp. 1654-5);

249

249

Vezi pentru schimbarea numelui decizia nr. 114.242 din 13 nov. 1946, în M.Of. nr. 267 din 16 nov. 1946, partea I-a, p. 12.022. 178

1568. BENEDEK, Ştefan (n. 13.VIII.1910) – de profesie lăcătuş, membru P.C.d.R. din 1935; din 1

aprilie 1947 încadrat comisar-ajutor la Biroul de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Baraolt (M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); căpitan M.A.I. (1952); propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R.; 1569. BENIAMIN, Leon - în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 144 din 29 iunie 1945, partea I-a, p. 5467); 1570. BERCOVITZ, I. - din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.Of. nr. 136 din 19 iunie 1945, partea I-a, p. 5127); 1571. BERCOVITZ, Zolman - în sept. 1946 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Sighet (M.Of. nr. 222 din 25 sept. 1946, partea I-a, p. 10432); 1572. BERCU, Bruno - în octombrie 1945 numit impiegat în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M.Of. nr. 231 din 10 oct. 1945, partea I-a, p. 8800); 1573. BERKOVICS, Ludovic - în noiembrie 1945 încadrat în M.A.I. la Serviciul Lagăre al D.G.P., pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.Of. nr. 275 din 30 nov. 1945, partea Ia, p. 10416); 1574. BERARIU, Silviu (n. BERCOVICI) – din 1 aprilie 1945 secretar al Poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. 3699 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); în 1947 numit comisar-şef al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M.Of. nr. 182 din 11 august 1947, partea I-a, p. 7083; M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10923); 1575. BERCIU, Ştefan (13.VII.1928 Bucureşti - 13.I.2000 Bucureşti) – ofiţer la Miliţia Judiciară Bucureşti, secţia Moravuri, între 1947 şi 1967, iar “în civil” autor de piese şi romane poliţiste (Kuller 2008a: 63)250; incinerat la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti; 1576. BERCOVICI, Burăh - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1577. BERCOVICI, Ionaş - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1578. BERCOVICI, Samuil – comisar la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (august 1944 – aprilie 1945, ulterior disponibilizat urmare a restructurării) (Andreescu, Nastasă, Varga 2003a: 99); 1579. BERCU, Iacob – în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 110 din 14 mai 1948, partea I-a, p. 4315); 1580. BERCU, M. Leon (1907-1977) – medic la Prefectura Poliţiei Capitalei (1946-1948), ulterior membru supleant al Comisiei medico-militare mixte a Regiunii a II-a Militare Bucureşti; medicul personal al lui Gheorghiu-Dej şi apoi al altor demnitari comunişti, conferenţiar la I.M.F. Bucureşti, decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls. III-a şi în 1972 cu ordinul “Medicul Sanitar” cls. II-a (cf. Cioroianu 2005: 165 n. 209, ar fi fost de asemenea medicul lui Petru Groza) (M.Of. nr. 175 din 31 iulie 1946, partea I-a, p. 8187; M.Of. nr. 165 din 20 iulie 1948, partea I-a, p. 6002), iar din iulie 1948 repartizat la Sitalul Elias (M.Of. nr. 168 din 23 iulie 1948, partea I-a, p. 6097); 1581. BERDICEVSCHI, Sara (n. ROZENBLATT) – angajată în martie 1948 informator diurnist în cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei din M.A.I., apoi tansferată la Spitalul M.A.I. (v. M.Of. nr. 62 din 15 martie 1948, partea I-a, p. 2279; M.Of. nr. 108 din 12 mai 1948, partea I-a, p. 4264); 1582. BEREŞ, Irma – în noiembrie 1945 încadrată în M.A.I. la Serviciul Lagăre al D.G.P., pe postul de contabilă la Centrul de internare Oradea (M.Of. nr. 275 din 30 nov. 1945, partea I-a, p. 10416); 1583. BERGHER, David – în nov. 1947 numit agent de poliţiei în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.G.P. (M.Of. nr. 271 din 22 nov. 1947, partea I-a, p. 10350); 1584. BERGHER, Haim – angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei Câmpulung, Bucovina (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895);
250

V. şi http://www.crispedia.ro/Stefan_Berciu. 179

1585. BERGHER, Moritz – angajat în aprilie 1948 ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei

Capitalei (M.Of. nr. 85 din 10 aprilie 1948, partea I-a, p. 3232);
1586. BERLINER, Adalbert – în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de

Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246);
1587. BERMAN, Samuel – de formaţie farmacist, în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala

M.A.I. (M.Of. nr. 151 din 3 iulie 1948, partea I-a, p. 5603);
1588. BICHEL, Ion (n. Ivan) (uneori ortografiat Bikel) (n. 1927 Arad) – din grupul lui Serghei

Niconov, încadrat ofiţer în S.S.I. după 1945 (după alte surse încadrat în M.A.I. abia în 1951), cu misiuni sub acoperire în R.F. Germană, Austria, Olanda, Suedia, Polonia ş.a., în anii ’60 cu grad de colonel, suspectat de spionaj în favoarea unor state occidentale (I.R.I.R. & Caţavencu 2004; Solomovici 2003: 449-53; Ozon 2001; Cosma 1994: 44); 1589. BIRALY, Vencel - în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1590. BIRTAŞ, Gavrilă (n. Janoş BIRTAS) (n. 12.X.1905 Baia Mare) – evreu maghiarofon; după propriile declaraţii, membru de partid din 1922 (ar fi fost introdus în P.C.d.R. de către Berger Aladar (v. Dobre et al. 2006: 75)); cu stagiul recunoscut oficial din 1948; fost luptător în Spania, probabil agent N.K.V.D. în M.A.I. (Watts 2011: 196 n. 2; Cosma 1994: 34; Troncotă 2006: 63); din 1946, ca şef al Siguranţei Oradea, în 1947 inspector general în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10919), după înfiinţarea Securităţii colonel, şeful Direcţiei I Informaţii Interne a D.G.S.P. din 1948, destituit în 1952 în cadrul valului de “epurări” şi încadrat ca director în Ministerul Gospodăriei Locale; decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.Of. nr. 110 din 16 mai 1947, partea I-a, p. 3871); 1591. BIRTAŞ, M. Eva (n. Eva ROTSCHILD251) (n. 4.IV.1916, Şimleul Silvaniei) – 24.III.1987 România) – soţia lui Gavrilă Birtaş; membru P.C.d.R. din 1933, referent şef la Serviciul Operativ Securitatea Închisorilor (adjuncta lui Iosif Nemeş) (1949), referentă şi apoi şefă a Serviciului de Cadre din Direcţia Generală a Penitenciarelor (1949-1950, 1950-1952) cu grad de lt.-maj., inspector-prim în Grupa Inspecţii a Direcţiei Lagăre şi Colonii de Muncă din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă, cu gradul de căpitan (1954-1955), pensionată pe caz de invaliditate în 1955; decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. a III-a; 1592. BLANDER, Iosif (Herciu?) – în 1948 plutonier-major la D.R.S.P. Bucureşti, fost lăcătuş (Solomovici 2004: 567); 1593. BLANK, Martin - în 1 aprilie 1947 încadrat comisar de poliţie în D.P.S. a D.G.P. (M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); 1594. BLAUMAN, Ladislau – medic, din iunie 1948 angajat la Spitalul M.A.I. Bucureşti (M.Of. nr. 151 din 3 iulie 1948, partea I-a, p. 5603); 1595. BLAUSTEIN, Laurenţiu – în anii ’50 locotenent de Securitate participant la reprimarea rezistenţei anticomuniste din munţi; menţionat în memoriile lui Ioan Gavrilă Ogoranu, care reproduce o dare de seamă a Miliţiei Raionale Făgăraş din 14 august 1952, respectiv, sub numele neplauzibil “Blaunstein”, de Solomovici, 2004: 567; 1596. BLĂNARU, Sofia – din 1 aprilie 1948 dactilografă stagiară la Inspectoratul Regional de Poliţie Galaţi, Serviciul Siguranţă (M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2631); 1597. (?) BLEHAN, Octavian (după unele surse n. Osias BLECHER) – angajat comisar la Inspectoratul Regional de Siguranţă Iaşi după război (Arhiva C.N.S.A.S., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, f. 219, v şi M.Of. nr. 55 din 6 martie 1948, partea I-a, p. 2037), ulterior cu grad de locotent, iar în 1953-1954 maior, anchetator la Suceava, menţionat ca torţionar în multiple
251

V. şi biografia ei pe saitul I.I.C.C.M.E.R., la http://crimelecomunismului.ro/ro/biografiile_nomenklaturii/#Eva Birtaş . 180

nr.R. Harry BERMAN . p.D.I. direcţia Spate din M. Vasile – de formaţie şofer. partea I-a. potrivit căruia ar fi fost inginer chimist. Zissu pentru deschiderea de negocieri economice pentru liberalizarea emigrărilor în Palestina”. 1605.Of. nr. în calitate de şef de serviciu la M. partea I-a. p. partea I-a. 99243 din 4 oct. 233 din 8 oct. 181 .XI. nr. Ervin (n. în 1948 informator diurnist în cadrul D. căs. apoi în maquis.A. 6748).S. ulterior şeful direcţiei tehnicadministrative. în jurul anului 2004 identificat încă în viaţă la Craiova. al P.A. M. (M. & Caţavencu 2004. v.C. 52 din 4 martie 1945. 6. Oprea 2002: 157). 4049).Of. I. 115 din 20 mai 1948. Stark)) (n. p. & Caţavencu 2004. BLUMENFELD. 10926. alături de alţi “spanioli” (inclus şi în lista lui Solomovici 2004: 136. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. Doina. 9763). 190 din 18 august 1948. Decretul Consiliului de Stat al R. 6747.Of. Otto – după război iniţial funcţionar la Primăria Timişoara. 3697 din 30 apr. BODNAR. şi Caţavencu (2004). la înfiinţare (1948) (I. v.093 din 11 dec. V. 35 din 11 febr. cu Simona. 116 din 21 mai 1948. 4495). decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.I.R.S. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (Dobre et al. partea I-a. (M. BOGDAN. I. p. v. 1654-5) 1606. 1945. BODASCHER. Goma 2007: 118. nr. (M. decizia ministrului Justiţiei nr.. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Chimiei din cadrul Ministerului Industriei (M. BLUMENFELD. nr. partea I -a.P. BOGDAN. 1599.Of.I.1917 Bucureşti) (uneori menţionat cu prenumele românizat Horia) – în 1957 colonel de Interne.R. cu care a avut o fiică. BLUM.S. 157 din 252 253 V. Samuel – în 1948 lucrător calificat în centrala Siguranţei (M.R. Sergiu – în august 1948 încadrat comisar de poliţie în D.Of.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 1600. Beatrice – în mai 1948 angajată agent principal de poliţie în cadrul D. Pelin 2005. M. partea I-a. 1608. (?) BOCSE. nr. (?) decorat în 1971 sub numele dactilografiat eronat “Corneliu Hari [B]ogdan”. în martie 1945 reîncadrat în Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale (fost arhitect-şef al Timişoarei)) (M. Solomovici 2003: 198.Of. nr.L. (1955-1960).I. 3697 din 30 apr. ulterior (din 1958?) director general al IPROCHIM în anii ’50-’60. 1604. supra). BODOAGĂ. 253 din 1 nov.mărturii ale unor foşti deţinuţi politici şi în Raportul C.din 1 aprilie 1945 impiegat în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. p. p. după război încadrat iniţial în Securitate.R. 4437). 2066 din 20 oct. BLUMER.C. p. Solomon-Erwin BLUM252) (n. prin Decretul regal nr.P. partea I-a. pp. 125.R. unde.VIII. 1607. a fost “utilizat în exercitarea de presiuni asupra liderului sionist A. şeful Direcţiei Aprovizionare şi Gospodărie a M.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. nr. I. (23/1953). în M. decizia ministrului Justiţiei nr. 3895). 4049).R. BLUM. 1213). 110 din 18 mai 1945.S. director adjunct al Secretariatului D. nr. 253 1609. 1598. Arachelian 2010.C. 82006: 182).Of.. în Forţele Armate.P. Horia (Sharit) – în 1950 maior. partea I-a. Bloida .Of.A. Cosma 1994: 50. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 190 din 18 august 1948. M. Leon . 107 din 15 mai 1945. Iosif – funcţionar civil în cadrul M. cu grad de căpitan.1919 Braşov) (uneori cu nume de serviciu BONDA)– fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania.Of. partea I-a. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Zalman .A. fiul fostului proprietar al magazinului “Luvru” din Bucureşti). în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. partea I-a. partea I-a. III-a. nr. p. 1946.P.R. fiul lui Philip şi Rosa (n.I.. 1947 (M.A. nr.I.Of.Of. p. 1949. şi 2003: 264). pensionar. BLUMENFELD. fratele lui Jean Bogdan (v.Of. 2006: 215.G. 1602.R. 110 din 18 mai 1945. nr. 1601. 1947. 25. 1946 în M. Hary (n. cf. p. 10875.S. nr.P. 1603. menţionat şi în Solomovici (2004II: 567). p.

55 din 6 martie 1948. CNAPPE.IV. H..pdf 182 .090.XI. BOTOŞENEANU. nr. 266 din 20 nov. nr. (Arhiva C.. nr. 2037). 1946 (M. în oct. a avut 3 fraţi . fiul lui Carol) (n. 1613. p. partea I-a.cnsas. disculpat. din 1935). fond Documentar. 63-65 şi fond Neoperativ.A. (1946-1947). nr. dosar 10. nr. 8318). 1618. fiul lui Meyer (alias “Roman”) şi Fulie (alias “Elena”).) Wasserman (1909 – d?). 2). unchiul prin alianţă al lui Vladimir Tismăneanu (I. 18. BRAVERMAN.S. fond documentar.I.Of. 3871). partea I-a. ilegalist (membru U:T. 1945.S.12. 1617. partea I-a. BOGDAN. inv. 9800.ro/documente/cadrele_securitatii/BOKOR_LUDOVIC. transferat ca locţiitor politic la Minister (dec. Jozsef) (6. apoi în Brigada Mobilă a Siguranţei Statului cu grad de lt. maior (la trecerea în rezervă) la Direcţia Regională / Inspectoratul Judeţean C luj al Securităţii între 1951 şi 1969. BOKOR.a. f. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of.Of.P. p. dosar nr.Pepi (căs. 1614. M. 1612.Of. p. nr. Iosif (n.I. apoi zeţar la 254 Vezi şi „Marioneta sovietică de la Frasin” în Monitorul de Suceava. destituit şi trecut în rezervă în 1952.a. Rebeca . apoi transferat secretar al “Agenţiei Economie Române” de la Moscova.1930 Braşov – 2000 Cluj. avansat la gradul de general-maior în 1949. 1947 reîncadrat (retroactiv. 3617. partea I-a.I. & Caţavencu 2004254 ş. Arhiva Operativă M. după august 1944 maior.. p. 255 V. apoi înrolat ca ofiţer al Armatei Roşii (1941-1944). ca locotenent-colonel de infanterie activ în Forţele Armate. 1946. p. 1945 încadrat ca detectiv clasa II-a în D. 1954). BOICULESI.]. ambii imigraţi din Rusia. apoi comisar în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (1945-1948). nr. Sali (Salomon) (1903-1945) şi o soră . Bernard – în august 1945 sergent major la Legiunea de Jandarmi din Trei Scaune (Andreescu. 19.Of. anchetat. 4048 [cota S.-col.IV. comandant al Comandamentului Trupelor de Grăniceri (1950-1952). nr. M.4 mai 1957.R. în luan noiembrie avansat la clasa I-a (M. precum şi menţiunea lui între voluntarii evrei din războiul civil spaniol în Diamant 1979: 371 şi Sugarman f. 255 din 7 nov. 52 din 4 martie 1945. trecut în rezervă la 31.Of. 19854 din 25 febr. BOICO. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. Ferentz – în sept. Bernard – după război funcţionar la Subsecretariatul de Stat al Aerului de pe lângă Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. Mihail (n.R. 10433). voluntar în Spania (1936-1939). 2417. vol I.C. nr. Alexandru (Leizer) (1906 – 1984 Ierusalim. cf. 8199). p. 72 din 26 martie 1946. Nicolae (n. zis “Bibi”) (26.Avrum (1905-1934). şi http://www. Meier ROSNER. 1947.G. fişei de la Securitate256. fond 495 (“România”). partea I-a.1972 Bucureşti) – ilegalist (membru de partid din 1931).şefă de birou (1945-1947). Isidor (cunoscut mai degrabă cu prenumele prescurtat “Isou” din perioada ulterioară de artist) (1925-2007) – în 1948 comisar de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Gura Humorului (M.). f. f.: 108). Israel). 28 iunie 2007. partea Ia. 1619.Of. partea I-a. M. 219. BREBAN. 110 din 16 mai 1947.III. partea I-a. decorat în 1947 cu ordinul „Coroana României în grad de Cavaler (decizia nr. Ordine şi Instrucţiuni 1959. BRAUNSTEIN..VII. 1947 .1920 Balc. pp.. 1945. 225. p. începând cu 15 august 1945). DJ nr. Samoilă – după august 1944 agent de poliţie la Iaşi. BRAND.S. Bihor – 2003 Bucureşti) – evreu maghiarofon. 1616.I. 157 din 4 mai 1971). 208 din 10 sept. BRATU. 1611.1900 Bucureşti) – după război inspector în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.R. 1610.Of. 2786. partea I-a. muncitor necalificat. de unde demisionează în sept. 1654-5) 1615.1969 cu grad de maior255. M. p. 1946 în M. ulterior pentru scurt timp director adjunct al Uzinelor “23 August din Bucureşti.R. Nastasă şi Varga 2003b: 175). fiul lui Alexandru şi Berta) – evreu maghiarofon. Ludovic (30. dosar nr. 1945. dosar nr.A. 215 din 21 sept. 10158. 222 din 25 sept. Suceava – 10.Of. menţionat şi în A.1912 Frasin.1950). ff.N.

la adresa http://www.R. emigrat în 1970 în Israel (M. I. ulterior colonel dr. 182 din 11 august 1947. încadrat după război comisar-ajutor de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea. reactivat în august 1948 (M.C. studii de scurtă durată la Şcoala centrală de lectori de partid “A.. 1. 183 . Andreescu. şeful Direcţiei a IV-a a Securităţii (1956-1957). Iosef Şulam (zis “Şuli”. partea I-a. f.Of. I. Sălard (1946).I. fiul lui Moise) (5. 2002: 12.R. director al Direcţiei Judeţene Agricole Oradea (sept. Marghita (1944-1946). secţia Cancelarie – dosare anexe. 93. Mihai Eugen – fratele lui Iosif Breban.R. al P. cu grad de colonel (iul. şi din partid în cadrul epurărilor din 1952. 6491). partea I-a. Duţu et al. la etajul clădirii ale cărei nivele inferioare erau ocupate de Walter. anexa la dosarul nr. 1957 – mart. 3293. Pleşa 2010: 124-5. Hortensia. a III-a. 1921). locţiitor al şefului serviciului Cercetări Penale la serviciul judeţean Cluj al D.R. (dec. inv. exclus din M. nr. Cosma 1994: 46). după război activist la Sindicatele Unite şi la Comitetul P. 2006: 78.M.. iniţial şeful direcţiei a IV-a Contraspionaj în Forţele Armate a D.R.S. pe Aleea Alexandru nr. al P. M.M. fost deţinut la Gherla). Goma 2007: 178-9. 204. (1948-1959). trecut în rezervă în 1961 (Pleşa 2010: 124-5.A. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.Of.S. vol I. p. două surori şi un unchi au decedat în timpul războiului în lagărele naziste de muncă obligatorie. părinţii săi.R. fond Documentar. revenit în ţară în 1944. 10.A. partea I-a.I. ulterior colonel. 286 din 10 dec. partea I-a...R. deportat în batalioanele de muncă obligatorie maghiare (1943-1944). 256 Arhiva C. III-a. doi fraţi. Nastasă şi Varga 2003b: 363-71.C. menţionat pentru brutalitatea sa şi în memoriile lui Raoul Şorban.C. nr. 1948). 126/1970. p. p. 1621. p. şi deputat ăn Sfatul Popular Regional Oradea (mai 1950 – mai 1952). De al tfel. 10924. în 1947 cu grad de comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj. 243 n. 1947. 7085.Of. 1948-apr.G. claitate în care în martie 1946 este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Steaua Roşie”. C. încadrat în D. 4494). 180 din 6 august 1948. transferat în cadrul Serviciului de Siguranţă.XII. M.C. instructor al Comitetului judeţean P.I.S. & Caţavencu 2004. Lupu 2011.ro/documente/cadrele_securitatii/BREBAN_IOSIF. Sigismund. Petre şi Carmela Roman. adjunct al şefului Secţiei Agrare a C. 2. şef al Sectorului Sfaturi Populare al C. secretar al Comitetului P.C..P. locotenent-major. şef al Direcţiei Regionale a Securităţii Cluj. 5099. BREBAN.I. 1961).S. decorat prin Decretul nr. & Caţavencu 2004. M. nr. la Serviciul Siguranţă (M. Dobre et al. ca agent de poliţie clasa a III-a în iunie 1945. Oradea (ian. după transformarea Siguranţei în Securitate. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr. DJ nr. Ordine şi Instrucţiuni 1959.N.R. n. trecut în rezervă la 15 august 1945. nr. 257 Vezi şi fişa sa parţială de la C. 1620. ulterior reabilitat (1954?) a locuit împreună cu soţia Janeta şi copii Rodica şi Vlad în Bucureşti. Gheorghe (n. partea I-a..G. membru al diviziei “Tudor Vladimirescu”.G. 135 din 18 iunie 1945.N. membru al comisiei electorale interimare Bihor (1948). iar apoi locţiitor al comandantului Şcolii de ofiţeri de Securitate din Băneasa. cu referat de cercetare la fd. BRILL. locţiitor al şefului Direcţiei a IV-a Contrasabotaj a Securităţii (1952-1953) unde este avansat la gradul de lt.VIII.C. al P.S. Cosma 1994: 83.-col.P.A. ulterior şeful secţiei I de securitate regiunea Hunedoara-Deva. trecut în rezervă la 17 martie 1961 cu grad de colonel (Arhiva Operativă M.S. dosar nr.A.R.R. 1949)..P. 1622.1949).A.S. Levy 2002: 84. 9. Cosma 1994: 83)257.1910 – 27. p.Of.1978 România) – ilegalist cunoscut. f. BREINER. 1947 – sept.Tipografia Oradea (1933-1937).pdf.Of. implicat în atacurile asupra Armatei Române la retragerea din 28-29 iunie 1940.-nov. 1949 – mai 1959). fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. nr.cnsas. Jdanov” (apr. C. 116 din 21 mai 1948.M. 54. după iulie 1941 evacuat de sovietici în Asia Centrală. apoi încadrat cu grad de maior în Securitate. 3617. zis “Szighi”) (mai rar menţionat şi ca “Beiner”) – originar din Cernăuţi (n.R.” cls. apoi diverse alte munci până în 1941). Raul Volcinschi şi Ovidiu Vasilescu.

şeful sectorului de anchete şi cercetări de la Comisia Controlului de Partid (până în 1952).I. nr. M. ? – locotenent major la Securitatea din Oradea în anii ’50 (Kovacs 2006. Catalan 2001/4. preşedinte al Consiliului Central al Crucii Roşii (1972-1975). C. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 1). soţia colonelului de securitate Valeriu/Valerian Bucicov (Bucikov) (Jela 2001.P. p. “Cadrele Securităţii”). 136 din 19 iunie 1945.S. Cluj-Napoca (fiul lui Andrei şi Sara) – d. 1952). apoi comandant al aviaţiei militare şi rector al Academiei Militare din Bucureşti. 1913). avansat căpitan al Armatei Roşii în 1936.G.C. BRUDER. 165. 51 din 2 martie 1948.A. 184 . BRUNER.I.” clasa III-a (Adorian et al. partea I-a.D. comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. nr. Ioniţoiu 2006: 43).C. S. 1626. 152 din 5 iulie 1948. trecut în rezervă în 1977. când demisionează. ministru adjunct al forţelor armate (1956-1972). nr. BUTNARU. Şt. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. 165 din 24 iulie 1945. al P. partea I-a. 2/1957. 4/1956) şi referat de cercetare la fd. Ferdinand – în 1948 definitivat în funcţia de agent de poliţie la Iaşi (M. şef al Direcţiei Superioare Politice a Armatei (1956-1964). BRUTARU. p.I. Diamant 1979: 371.R. şef al Direcţiei Generale Politice a M.R. 1944 – iulie 1945) (M.M. fost ofiţer sovietic. Solomovici 2003: 195. Gh. BULAN. p.Of. ilegalist. BURCĂ. trecut în rezervă în 1963 cu grad de colonel.07.C. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (14/1955. (M. .Of. 1997.C.Of.P. Ioniţiu 2008:88. Cosma 1994: 49.R.A. 6309).G. din 1932.de formaţie tâmplar. Dobrincu şi Goşu 2009: 317)). 1633. p. numit în sept 1952 ministru adjunct al Afacerilor Interne (Decret nr. Jacques – după august 1944 şi până în august 1945. Mira) – ofiţer la Direcţia B Contraspionaj a Securităţii în 1951. 1627. 110 din 14 mai 1948. secţia Cancelarie – dosare anexe.C.N. Wexler & Popov 2002 II: 825. 2006: 183.1920.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M.C. nr. 1630. BUCICOV.A. p. 187 din 18 aug. inv. Cosma 1994: 45. al P. voluntar în războiul civil din Spania. 5127). anchetat alături de alţi “spanioli” şi “francezi” în 1953. A. 5969).Of. 75.d. 2006: 79.. Andrei . 1953-1963 – şeful Direcţiei). Iacob (n.. 225. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. BUTYKA. (M.R. 1945. 1624. Nastasă şi Varga 2003b: 24.. Ecaterina . 1628. renumerotată Direcţia a VIII-a în 1953 (1952 – locţiitor. al P. Ferenc Butyka la 13. Francisc (n. partea I-a. comandant al trupelor M.-col. nr.A. în 1965.1914 Paşcani – 1994 Bucureşti) .R. 7259). avansat la 23 august 1949 general.Of.S. (M. (1955) (menţionat şi în C. Watts 2011: 197 n. I. colonel de Securitate. locţiitor politic al comandantului Regimentului I Infanterie şi ulterior al Diviziei I Infanterie “Tudor Vladimirescu” (1943-1944).S.P. avansat succesiv până la gradul de colonel (1947).IV. 1631. 327 din 19 sept. locţiitor politic al Comandamentului trupelor de Securitate (1945-1952). Berindei. fond 495 (“România”). (1950-1952). 4313. fost activist C.Of. 5627). nr. nr. şi ulterior membru al Comitetului de Partid din centrala Ministerului Securităţii Statului. Mihai (n. partea I-a. 1629. comandant al Comandamentului Serviciilor Armatei (1972-1973). partea I-a. 1971: 210. Buium – din 1 aprilie 1948 numit agent de poliţie în centrala D.gen. şef de birou în centrala D. 164 din 19 iulie 1948. BROITMAN. Iakov). şi fişa de la C. p. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.R.P. Bucureşti) – evreu maghiarofon. 157 din 4 mai 1971).I. BUIUM.1623. Isidor (în alte documente “Brunner”) – după război agent principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 3293. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M. nr. anexa la dosarul nr. 876 / 2407). 1625.R. Goma 2007: 118.C. BUCHLER. ulterior i-a succedat lui Dulgheru la şefia Direcţiei Cercetări Penale a Securităţii. Andreescu. 70. apoi comandant al Comandamentului Forţelor Aeriene Militare (1953-1956). avansat gen.R. inv.în martie 1948 numită agent de poliţie în cadrul centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. membru P.A. dosar nr.P. (1947-1950). mr. partea I-a. Michal Iurevici BURSCH) (25. v. Solomovici 2001II: 44. Troncotă 2006: 123. Maria (n. partea I-a. p. & Caţavencu 2004. Dobre et al. 1632.

(M. 7.Of.Of. p. inclusiv şef de serviciu la Ministerul Turismului (la începutul anilor ’70). 1945 numit comisar-ajutor în centrala D. 3293.S. al P. partea I-a. 1947.P. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei.R. Teea (ortografiat şi Thea Kaplan) – ilegalistă. p. 1947. partea I-a.după august 1944 detectiv în cadrul D. p.Of. 286 din 10 dec. partea I-a. Corina – în ianuarie 1948 numită comisar adjunct în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 1945. Michail M. Lupu 2011. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. 1947. CEASLAVSKI (cu varianta Ciaslavski) .Of.din 1 aprilie 1947 încadrat comisar de poliţie în D.I. 107 din 15 mai 1945.S. a D. nr. 1639.G. L. Suceava) – ofiţer la Direcţia Regională. Iaşi (la un moment dat cu gradul de locotenent-major). Arhiva C. CASAPU. Botoşani (M. fiul lui Maxim şi Michalina) (1. nr. Henri .P. CALER. CHELMAN. 8318. dosar nr.1897 Corabia) – după război inspector la Inspectoratul General de Jandarmi.S.G. p. f. 157 din 4 mai 1971). nr. p. când este trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel259. (?) CHIMION. ulterior Inspectoratul Judeţean Suceava al Securităţii între 1956 şi 1983. Cerlinca. Iancu . din M.C. 1654-5) 1637. CHELER. 3038. 1645.S. p. (M. 1644. 1649. 30 din 6 febr. 122 din 31 mai 1947. 1945. partea I-a.. nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. secţia Cancelarie – dosare anexe. CATZ. 1947.C. în 1948 plutonier major la D..R. FELDMAN) – fost lăcătuş.Of. Lary LEFERMAN. nr. 219. CERLINCĂ.S..Of. 110 din 18 mai 1945. 88 din 18 apr.A. fond Neoperativ.N.Of.G. KELLER) – funcţionar civil în cadrul M. p. Mihail .A.N.R. 9718). pp. CĂLIN.Of. p. Goma 2007: 118. 208 din 10 sept. 1947. nr. 23 din 29 ian. 240). CHELM. p. partea I-a.G. 157 din 14 iulie 1945. M. trăia încă în Iaşi în anii ’90 (referat de cercetare la fd. 1647.P.ro/documente/cadrele_securitatii/CERLINCA_EUGEN. CHIPER. 52 din 4 martie 1945. partea I-a. 1640. Mihail (n.S. 2417.wolterskluwer. după război ocupând diverse funcţii. fost frizer al Anei Pauker (C. p. 873 din 20 august 1949258) şi respectiv cu ordinul “23 August” cls. M. CAS. nr. 9 din 12 ianuarie 1948. partea 258 259 V.1634.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău (decizia nr. M. B. 72 din 26martie 1948. C. 1646.P. M.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.Of.I. partea I-a.P.P. M.1933 – 1985. 201/1975.. 4049). partea I-a. partea I-a. Clareta – în nov.Of.P. 1642. Solomon – din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 5982 şi nr. partea I-a. Jela 2001. p. decorată cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 3697 din 30 apr./D.P. partea I-a.G. p. p.cnsas. M.R. 110 din 16 mai 1947. pensionat. 1641. CAPLAN. CAFFE. iar în nov. 1643. nr.pdf. Cosma 1994: 48). (M. 1638.Of. 10094). Emanoil – în 1947 era agent sanitar la Penitenciarul Sighet (M. 3895). Bucureşti (Solomovici 2004: 567).C. 253 din 5 nov. Petre .C. nr.F. 918. 1945 încadrată ca şefă adjunctă de birou la Inspectoratul regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M. 265 din 19 nov. 1636.G. inv. GRIMBERG) (n. Eugen (n. 185 . partea I-a.S. CANTEA.A.ro/DocumentView. nr.I.G. (1947-1953). 681). CÂMPEANU. 2629).I.Of. v. C. Mayer . nr. anexa la dosarul nr. fişa parţială la http://www.şef de serviciu D. partea I-a. a folosit frecvent ca nume de serviciu şi varianta “Sava Leferman”) – după război comisar-ajutor al Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Ştefăneşti. nr. nr. http://freelex. III-a în 1949 (Decretul prezidiului M.S. Ion (n. (4/1968).aspx?DocumentId=26302.A. apoi încadrat ofiţer la D. nr.R. Paul (n. 1635. V. 1648. Mircea (n.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. a III-a (Decretul nr. nr. plutonier major şef (în 1949). 4355). al P. 3871.Of. partea I-a.

P.Of.G.în august 1948 şef de secţie în cadrul M. 1945. 1653. COCA.P.S.1915 Bucureşti) – din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 5227. p. COHN. partea I-a. CIORTAN.pdf. a D. 1656. p. Iancu . Bernard – în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. partea I-a.S.P. Zissu (fiul lui Şmil) – şef de catedră la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa.Of. partea I-a. Ioniţoiu 2000: 204.A. Iosif – în ianuarie 1948 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea (M. partea I-a.Of. 208 din 10 sept.G.html.R. 140 din 19 iunie 1948.G. Dora (fiica lui Aizic) – cadru didactic civil la Şcoala de ofiţeri de securitate din Băneasa până în 1959. 1947 însărcinată cu atribuţii de Siguranţă (M. când este trecută în rezervă (Cosma 1994). 5817). p. M. 1663. partea I-a. CONICI RAITER. I. http://www.Of.S. 1655. 1664. nr. p.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. CHIPER. CHIVU.ro/documente/cadrele_securitatii/CIMPOIESU_GEORGE. Neştian 2010: 88. nr. jud. nr.V. transferat temporar ca translatorşef (v. 1660. 16 din 20 ianuarie 1948. p. CIMPOIEŞU. 1997.R. p.R. 1657. (M.P. p. partea I-a. 2604). 9 din 12 ianuarie 1948.S. p.Of. CIOBOTARU.Of. 260 Vezi şi http://www. nr. nr.of. 239). 122 din 31 mai 1947. partea I-a. căs. Sever – în 1948 era comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 15. p. Lazăr – din iunie 1948 angajat în centrala D.procesulcomunismului. 1652. Mayer – după război şef adjunct de birou în cadrul prefecturii Poliţiei Capitalei. în cadrul Inspectoratului judeţean Suceava al Securităţii (funcţie de şef de colectiv). M. 1662.comunism. -col. 5360 şi nr. nr.Of. în 1948 plutonier-major în D. 1947 numită agent de poliţiei în cadrul D. nr. partea I-a. George (cu variantele Ciompoieşu George şi Cimpoişu George) (n.1990261). 6310).I.R. 7086). partea I-a.ro/fisiere/tortionari/cautt. p. CITY.P.I. Surica – în dec. partea I-a. 4355. M. Milly – în 1948 încadrată ca dactilografă în D. partea I-a.Of. Gabriel (n. p. CHITNER. partea I-a.I-a. 1665. p. nr. 71 din 25 martie 1948.Of. 1651. partea Ia. nr. trecut în rezervă la 17. 8. 8321). N. 1948. 1945 din funcţia de impiegat la Serviciul Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei pentru neprezentare la post (M. 1659. partea I-a. COHN.1937 la Josenii Bârgăului. unde până în 1989 avansează până la gradul de lt. 10126). 473). COJOCARU. 8888). Tarna – după război impiegată la Poliţia oraşului Roman.Of. 10923. Ancel – demis în nov.P. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. 1666. M. COHN. 1661. Moses . din sept. 1947.cnsas. nr. p. p. p. CHUSID. nr. Harry – fost tinichigiu. BN (fiul lui Ioan şi Ghizela Vilhelmina) – d.I. COHEN. partea I-a. disponibilizat în 3 ianuarie 1948 pentru luare de mită (M. nr.Of.Of. fişa parţială la http://www. COHN. cu Petria. p.. 4 din 4 ian. COHN.Of. (M. Botoşani) – angajat în 1957 la Direcţia Regională Suceava. partea I-a. 121 din 31 mai 1945. p. (M. M. 182 din 11 august 1947. 11059). 78). 1947. la Circa 14 Poliţie (M. Burah – în 1948 era comisar la Serviciul de Siguranţă Bacău (M. Ioniţiu 2008:88. nr.V. 5228). 159 din 13 iulie 1948. 30 din 6 febr. nr. 980. 4517). 1948. p. Bucureşti (Solomovici 2004: 569). 1654. Galaţi în 1948)260. & Caţavencu (2004) îl menţionează ca sublocotenent la D. nr.Of. a avut doi fii: Dan şi Sorin. 232 din 11 oct. 1658. trecut în rezervă în 1958 (Cosma 1994). partea I-a. 176 din 2 august 1948. 140 din 19 iunie 1948. 266 din 20 nov. 186 . 144 din 25 iunie 1948. 289 din 13 dec. nr.Of.php 261 V.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/dictionar_no/no/dictionarno_2.P. 1945. (M. 1650. FELDMANN) (n.

1945. COSTEA. Haim Max (n. p.Of. 4049).Of. M.G. COSSLER.R. sinucis în 1953. CONSTANTINESCU. 1668.R. 92 din 17 apr. 67 din 20 martie 1946. 262 V. 1375 (pentru aprobare). M. p. al P. v.S. (farmacist). 1672. 43 din 21 febr.XII. avansează în cadrul direcţiei regionale. M. (?) CORNEANU.1928.P. 110 din 18 mai 1945..angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.P. 4049).I. COJOCARU. Valeriu (n. CORNĂŢEANU.A. partea I-a.A. 9940).IX. 4264). 126 din 6 iunie 1945. 1946.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. Stefan – în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Chesturii de Poliţie Oradea (M. nr. Simion (n. Tobias . 1516). partea I-a. cu referat de cercetare la fd.1951. partea I-a. 260 din 13 noiembrie 1945. 4049). Oradea (1948-1950). partea I -a. Brăila (fiul lui Samoil şi Tita) – d. p. ulterior colonel M. partea I-a. 2547.P.P.A. Suceava) – angajat în 1949 la D. în 1948 la Chestura de Poliţie Iaşi. Gheorghe – din 1 aprilie 1947 încadrat în D. (1955).1918 Bucureşti) – încadrat după război în D. partea I-a.G. p. Şloim .Of.C. 1993. C. 1945. 1674. v. nr. 3949). COSMOVICI.din aprilie 1945 şef de secţie de gardieni publici la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. apoi prezent în Direcţia Penitenciare. Ionel (alias) (n.C.I. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.Of. funcţionar civil în cadrul M. partea I-a. 187 . 176 din 4 aug. p.I. Frederich – în 1947 era comisar-ajutor la Poliţia oraşului Satu Mare (M. 108 din 12 mai 1948. p. al P. ulterior comisar de miliţie până în 1950 (cu dosar disciplinar la C. 72 din 26martie 1948. 81/1970. partea I-a. iniţial ofiţer la D. nr. nr. partea I-a. 1348 din 7 ian.Of.A. 3697 din 30 apr.. nr. 9071. iar apoi comandant al lagărului de muncă Galeş. p.. Ştrul – din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr.I. 1948. p. 107 din 15 mai 1945. partea I-a.). 1946 din M. nr. cu care este trecut în rezervă la 21. p.Of.III. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of. 1679. nr. 1946 “pentru greşeli grave în serviciu” (M. partea I-a. inv. ulterior inspectoratului judeţean Suceava. F. 1681. nr.Of. 1673. 1946. 237 din 17 oct.1981. COJOCARU. 1676. a D. 41 din 18 febr. cererea de schimbare a numelui în M.P. p. M. p. Suceava. 273 din 28 nov. secţia Cancelarie – dosare anexe. Moritz . Ana – în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul Spitalului M.XII. 6867).R. demis în apr. nr. partea I-a.S.Of. p. 9964 din 31 ian. Nuţă AIZICOVICI) – încadrat în M.A.. M. 10381 (pentru cerere) şi respectiv decizia ministrului Justiţiei nr.C. 20. p. nr.I. nr.C. 1671. 1678. nr. partea I-a. COSTIN. Ştrul) – căpitan M.colonel de Securitate (în 1953). inv. 4706 şi nr. nr. COPELOVICI263) (n. COJOCARU.?)1953) . CORNESTER. p. 110 din 18 mai 1945.Of.Of. partea I-a. COPER.Of. 1946 în M. nr. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (61/1955).C. 1669.R. 1675.1667. cu grad de comisar. 2629). Adrian – din noiembrie 1945 comisar la Poliţia oraşului Râmnicu-Vâlcea (M.Of. (dosar 12/1954).C. al P.V. 3694 din 30 apr. p. în iunie 1945 la Comisariatul de Poliţie Bacău. COSMA.R.P. Sandu (n. 120/132 din 25. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 263 V. Max H. partea I-a. 1680. anexa la dosarul nr. 10170). p. COJOCARU. nr. (M. 267 din 21 nov. nr. 110 din 18 mai 1945. trecut în rezervă în 1982 (în dosarul 3/1982 ibid. v. Eugen (n. 3895). CONSTANTIN.C. 3694 din 30 apr. până la gradul de colonel. 1670. implicat în reprimarea rezistenţei anti-comuniste din Maramureş. nr.VI. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 23. 1947. 1945. partea I-a.S.Of.Of. Jenö KRONSTEIN262) (2.1907 Brezoiu. COHN) – membru de partid. Vâlcea – (22. iniţial la penitenciarul Aiud. 1677. (M. 3293.

Bihor – d.-a.Of. (31/1953). Dobrincu şi Goşu 2009: 299. HAIDEN) (n. 4 din 4 ian.. nr. 9763). p. 21 din 26 ian.R. Pătrăşcanu) – în iunie 1945 numit comisar-şef în cadrul Prefecturii 188 . DANIELEVICI. 286 din 10 dec. Ghedeion – în 1947 comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M. 60 din 13 martei1 1947. p. 10925. 1685. Oradea din 1948. 1945. Zoltan – medic M. nr. 1693. 1688. 12). cu nume de familie ortografiat ocazional Zeller. nr. Virgil (n. partea I-a.” clasa a V-a. şeful Direcţiei Personal (1946-1948). 99 din 2 mai 1947. Neamţ) – după război şeful Direcţiei Personal în centrala D.G.A. 803. 1947. 21 ian. 259 din 12 nov. M. 1947 (M. 108 din 12 mai 1948. M. nr. 2066 din 20 oct.P.P.Of. p.I.. CRISTESCU. partea I-a. partea I-a. partea I-a. 1695. Mîntuleasa nr.C. Pavel JÖSZEF) – medic la Securitatea din Cluj între 1948 şi 1958. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p. p. 1947.Of. partea I-a. partea I-a. partea I-a.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 225. 1947 transferat intern la Serviciul Siguranţă (M. Rudolf Iosif – locotenent-colonel de Miliţie (în 1979). Sugarman f. Leon (n. M. 5127 şi M. 1947. Elizar (n. 5128).A.1682.1912 Sinaia. 1689. 3. p.R. 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Dorohoi (M. CRACAOANU. nr. nr. Nastasă şi Varga 2003b: 25. (M. îbn acelaşi bloc cu L. ulterior încadrat inspector general la Direcţia Penitenciare a D.V.S. partea I-a. 1694. 1692.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul Spitalului M. p.A. (?) CSIZER. partea I-a. (1949-1952). (2/1979). a II.Of. 9926). 9748.P. menţionat şi în C.Of.1913 – 26.Of. p. M. 222 din 25 sept.D. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. Levy 2002: 104. 121 din 31 mai 1945. partea I-a.Of.Of. 1691.Of. 4264). nr. partea I-a.1986) – ilegalist.Of. Fifca KLEINMAN) (18. Solomovici 2004: 569. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1945.. Ludovic (n. I iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. 1922 Tg. nr.Of. care indică numele “Faivel Kleiman”). partea I-a. cu stagiu recunoscut din 1931. Pavel (n.A. după august 1944 comisar şef la Poliţia Sighet. nr. sinucis după epurarea Anei Pauker (M. Cosma 1994: 76). nr. partea I-a. 7084. 136 din 19 iunie 1945. DANER. KRAKAUER) – după război comisar la Chestura de Poliţia Iaşi. p. 10433. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 2 din 2 ianuarie 1948.Of. CZELLER. Jela 2001.G. respectiv şeful Direcţiei Generale a Miliţiei din M.Of. DAN. 1946. 833). p.R. locuia pe str. 253 din 1 nov.Of.în iunie 1945 încadrat ca gradian public clasa a III-a pe lângă Poliţia oraşului Tg. (Jela 2001. nr. Emil – după război agent de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi.Of. CRISTESCU. 3871. 286 din 10 dec. p. nr. dosar nr.Of. 1947. 2017. 1949.I. Pavel (n. M. CSIKI.P. nr. 3486. p. partea I-a. FRIEDMAN) (n. al P. DASCĂLU. p. 43. 22. p. DASCĂLU. Kovacs 2006. 1686. Elizare M. Lajos. nr. Simion . partea I-a. nr. Mureş (M. 2006: 662/637. 110 din 16 mai 1947. CROITORU. 61). Vilhelm . 4517) 1687. inv.: 108. Aurel . 1684. participant la reprimarea rezistenţei din Maramureş. 1683. 1690. în martie 1947 transferat la Poliţia Călăraşi (M.C. 1924 Ciocaia. p.VI. apoi colonel. din 1 dec. fond 495 (“România”). după război general. al P. p.R. partea I-a. CSEN. Berindei. Budea 2005. director al D. Duţu et al. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 253 din 5 nov.S.Of. CRISTEA. 136 din 19 iunie 1945. 1946 transferat la Siguranţa Oradea cu acelaşi grad (iunie 1946-1948).C. 1953 Oradea) – evreu maghiarofon.în nov. în Forţele Armate. 182 din 11 august 1947.C. apoi vreme de două decenii director general la Ministerul Industriei Chimice. nr. respectiv Cseller) (n. la Circa 12 Poliţie (M. Andreescu.I. Rozalia . p. M. nr.VI.C.a. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. 1896). cu grad de locotenent-colonel. Diamant 1979: 371. 10923). în 1963 (printr-un decret individualizat) cu Ordinul Muncii cls.R. partea I-a. 2002: 52-3.P. în sept. prin Decretul regal nr. decorat în 1947 cu ordinul „Coroana României” în grad de ofiţer (M.

nr. al P. 30 din 6 febr. 1697. apoi locotenent. v.R. & Caţavencu 2004. M. 1945.Of.C. nr. (14/1955). 1698.în 1947 comisar în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. DAVIDOVICI. 5466. nr. 1696. DAVIDOVICI.S. nr.J.Of. 43 din 21 febr. Goma 2007: 118.A. DEBELKA. O. p. 1705. 1948. Pavel (fiul lui Avram) – locotenent-colonel MAI. ulterior şef de serviciu la Regionala Cluj a D.P.la sfârşitul anului 1947 comisar la Serviciul Judeţean de Siguranţă Roman (A. 1.C.. I..R. DAVIDESCU. Iosif . cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 1947.I. 1701.S. C. f.1927 Usgorod. 1948. şeful trupelor de securitate din Maramureş (Vischi şi Ivanciuc 2003).P. partea I-a. anexa la dosarul nr. nr.N. Leibu . nr. Cosma 1994: 52. 83).933 din 15 dec. şeful serviciului 2 la Direcţia Regională Braşov a Securităţii în anii ’50. 11625). partea I-a.S. DAVIDSOHN.Poliţiei Capitalei (M. Monitorul Oficial nr. p. 1945. partea III.R. post din care demisionează în iunie 1948 (M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a.R. Carol (n. partea I-a. p. 220-319). inv.Of.08.Of.C.S. p.Of. nr.Of. 122 din 31 mai 1947. partea I-a. Iaşi (A. nr. 220-319). dosar nr.R. 3293.N.IV. p. 295 din 28 dec. p..R.D. M. Martin – începând cu 1 februarie 1948 agent de poliţie la Arad (M.S. DAVID. 4354). Angela – după război impiegată stagiară de arhivă în D. emigrat în Israel (Solomovici 2004: 570). 1703.1910..I.K. 1704.R. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 1711. preşedintele A. 9/1957. p. partea I-a. Gheorghe – din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. respectiv la Biroul municipal de Securitate Iaşi (A. 110 din 16 mai 1947.Of. 1709. Jela 2001. fond Neoperativ. DEITEL.I. Ernest (n.S. partea I-a. 1947. 1947. 144 din 25 iunie 1948.R. partea I-a. trecut în rezervă în 1960.Of. DAVIDOVICI la 01.S. Leon – din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. FICHLER) (n. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul credincios” clasa a III-a (M. DAVIDENKO. 1706.D. partea I-a. ff.F. şi Banu 2005).) (fiul lui Eugen Iacov şi Ella) – a avansat treptat de la gradul de căpitan la cel de locotenent-colonel (în 1958). Turda.C.S... al P. 983).). Sache – după război chestor la Prefectura Poliţiei Capitalei. implicat în reprimarea partizanilor anticomunişti din Munţii Făgăraş (deconspirat de către C.Of. – v. nr. p. 8050). DASCĂLU / DASZKEL. 144 din 29 iunie 1945. 30. 8321. 11177. 76. Avram (fiul lui Şaim) – şeful biroului Planificare Învăţământ la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. dosar nr.VI. p. dosar nr.G. p.S. 255 din 2 nov. 110 din 16 mai 1947. 277 din 29 nov.C.C.I. 10921). A. 10557).P. posibil agent sovietic.N. 1699. 126. cu referat de cercetare la fd. DĂIANU. 5360).S.1919 Bucureşti) – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. Liuba . p. 208 din 10 sept. partea I-a. DAVIDOVICI. 1710.I. DAVIDESCU. ? – în 1949 maior N. partea I-a.Of.Of. DELEANU. 548 din 16 octombrie 2003.G. nr. după înfiinţarea D. Eugen (n. (8/1961 şi 12/1965). nr. 3872.R. U. secţia Cancelarie – dosare anexe. 9800).A. sublocotenent (în 1949). Isidor – în anii ’50 locotenent de Securitate la Iaşi (unul din anchetatorii lui Octav Bjoza. 3871). 1515). 1702.. 1700. ff.V. în cadrul D. partea I-a.S. Ioniţoiu 2006: 44. şeful biroului 1 Informaţii la Securitatea din Roman.C. nr. (Jela 2001. nr. 286 din 10 dec.G.C. DELEANU.N. M. Emeric (fiul lui Carol) – colonel M. nr. fond Documentar. 209 din 14 sept. 258. 255 din 7 nov. p. 189 . nr.Of.P. DAVID. Cluj. fond Neoperativ.C. partea I-a. 1708. 2417. 1707.Of.în noiembrie 1945 încadrat ca şefă de birou la Inspectoratul regional de Poliţie Sibiu (M.P. 4080 (cota S. apoi şeful Serviciului Judeţean Mureş al D. 2417.). nr. M. partea I-a. 1945 în M. p. 1945. DAVIDOVICI. 1946. p. al P.A.R. fiul lui Ignaţ şi Pepi) şeful Siguranţei Satu Mare (1944-1948). decizia M.Of.

com/marturii/fonduri/ioanitoiu/rrevolte/docs/revoltetaranesti5. partea I-a.V. nr. (32/1955).S. DERJI. (nr. 1718. 162 din 16 iulie 1946. 190 . DEUTSCHI. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Raoul (fiul lui David) – maior. I. Ladislau – în iunie 1945 încadrat comisar-şef în centrala D. coroborat cu intrarea “Frenchel” din Jela 2001 şi. responsabil de partid cu munca de cadre la Odorhei şi Ciuc (1947-1950). partea I-a.A.G. fost funcţionar bancar şi contabil în perioada interbelică la Bacău. DINU.S.a. nr. ilegalist (membru de partid din 1938. DRIMER. activist de partid (1945-1947). nr. trecut în rezervă la 6. DINHOFER. preluat.P.C. dosarul cererii de schimbare a numelui nr.I. 3/1952 vol. 5833).1712. cu dosar la secţia Administrativ-Politică a C. p. (1954).R. funcţie din care va fi demis în 1957. curs de perfecţionare în U.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. Sandor Demeter) (n.1909 Tecuci – 2002 Canada) (fiul lui Sache şi Olga (n. al P. 1713. deţinut la Târgu Jiu (1941-1944). Marghebus)) – colonel de Securitate.VIII. al P. M. p.A. anchetator brutal.pdf. partea I-a. Friedrich – fost funcţionar. Ioniţă 2010: 29 n. 4200). decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite în apărarea orânduirii sociale şi de stat” cls.P. DEMETER. 136 din 19 iunie 1945.C. Solomovici 2004: 579.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. DEUTSCH. partea I-a.Of. inter alios. (1957-1958). încadrat în D. Solomovici 2003: 195. apoi. partea I-a. DRU(C)KER. http://www.Of. de profesie lăcătuş. nr. şi N.evreu maghiarofon. împreună cu soţia sa. 62 vol. al lui Emil Calmanovici (Solomovici 2003: 228. Adalbert – maior M.S.M. al P. 2414).C. 1721.C.16. 1715. DOBROTĂ. la doar o lună distanţă demis şi deferit Justiţiei pentru fapte penale (M. p. 267 din 21 nov. Lugoj şi Caransebeş). Frenchel – locotenent de Securitate la Rădăuţi în 1949-1950-?264. 1717.R.684/1946 de la Direcţia Judiciară a Ministrului Justiţiţiei şi publicarea cererii în M.R. pentru câteva luni. nr. ? – locotenent de Securitate la Iaşi. 153 din 10 iulie 1945. 1724. Zoltan .A. şef al Serviciului Inspecţii al M. Jela 2001. 168 din 18 iulie 1941. 265 V. nr. partea I-a. ulterior şeful serviciul 2 Contrainformaţii la Direcţia Regională Banat a Securităţii la sfârşitul anilor ’50 (M. (M.C.1968 cu grad de general-maior. “Mihail” (n. Rubin . (1950-1952).I.R. Emeric .R. Alexandru – în 1952 funcţionar civil în cadrul M.R.I. 1945. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. partea I-a.S. Lomy – şeful arestului M.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Chesturii de Poliţie Oradea (M. Samoil(ă) – după război agent de poliţie în cadrul Biroului de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Reşiţa. 70). p. DEMETER. 5127). şef adjunct al secţiei Administrativ-Politice a C. 265 1725. Troncotă 2006: 64. în anii ’50.1920 Budapesta) . ilegalist. căs cu Liza Marcusohn (1938). 7472. DEMETRESCU.C. v. Alexandru (n. angajat al reprezentanţei comerciale a U. 1720. şef de catedră la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1961 (Cosma 1994: 65. Bucureşti cu grad de locotenent.R. -a (v. p. Solomovici 2004: 570). Wexler & Popov 2002 II: 825).Of. inspector în Corpul de Consilieri şi inspectori ai preşedintelui Consiliului Securităţii Statului. nr. 22. DERFLER. cu grad de colonel în 1952.Of. deţinut în penitenciarele Jilava. DEUTSCH.Of. după august 1944 inspectpr adjunct (1945) 264 V.. emigrat ulterior în Israel (Jela 2001. C.P. 4708). II.S. 5/1.Of.C. DULGHERU. 3694 din 30 apr. al P. 2004: 570. 110 din 18 mai 1945. ocupând funcţia de şef probleme (Jela 2001.Of.I.. la Bucureşti (1940-1941). Cosma 1994: 49). (19581968).Of. p. 1714. p. I). inv. 4049). Mişu DULBERGER ) (16.procesulcomunismului.S. nr. 66 din 19 martie 1948. 66.G. 10170). 1719. 126 din 6 iunie 1945. p.A. 1722. v. 1723. dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. numit şef al Direcţiei cadre a D. la un moment dat concediat pentru escrocherie. Solomovici 570). 1716.I. u. partea I-a.

A.G. partea I-a.?. revenită în România în 1949. 2. V-a. cu grad de maior. Wilhelm (după unele surse cu prenumele maghiarizat Vilmos) (n. partea I-a. unde locuia una din fiice. partea I-a. Jela 2001: 106-8. 123. A. Deletant 1995b: 57. 1945. 5127) 1730.1948). în 1947 detaşat ca membru al Misiunii de repatriere de la Berlin. partea I-a. 1781).Of.R. 225. locţiitor al şefului Direcţiei a IV-a a Securităţii (1950-1953). ocupând funcţia de şef de birou/serviciu la Direcţia a II-a Contrasabotaj în D.I. M. în Forţele Armate (M. p. 603. 268.S. instalat comisar şef la Chestura Poliţiei Cluj în iunie 1945. şeful Serviciului “c” al M. Goma 2007: 118. Paul – după război şef de secţie în administraţia centrală a M. III-a.Of..R. 165 din 24 iulie 1945. 191 . doc. (?) DURAND. 1974 în Israel266. inv. 45. transferat ca director adjunct la Direcţia I Informaţii Externe a Securităţii şi detaşat secretar I la Ambasada României la Budapesta (1957-1959). 10985. când se pensionează definitiv. în 1947 încadrat prin decret regal. 3293. 14/1959 şi 30/1980. 136 din 19 iunie 1945.A.O. şeful Serviciului Inspecţii al Direcţiei Generale a Miliţiei (1959-1960). 1947. Cluj . Troncotă 2006: 63. nr. 9800.A. combatant în Spania (1936-1938).C. 1726. în Canada. Ordinul Meritul Militar cl. Medalia 10 ani de la înfiinţarea primelor 266 Citându-l pe Mihai Pacepa.Of. p. dosar nr. (1956-1957).P. C. 99. internat într-un detaşament de muncă obligatorie în Baia-Mare (19411944). Israel) (fiul lui Victor şi Rozalia) – evreu maghiarofon. 45). 15 din 18 ian.G. 1948.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M.C. 38 din 16 febr. a emigrat la începutul anilor ’80 mai întâi în Israel.S. în timpul războiului înrolată într-un detaşament local al armatei britanice. Goma 2007: 118).C. partea I-a. 9763). Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. 426. 1337). trecut în rezervă cu grad de colonel la 31 mai 1960. nr.. locţiitor al şefului Direcţiei Secretariat a D. membru al Partidului Comunist Francez (1939-1941). când va fi destituit împreună cu şeful său. de formaţie tâmplar (meserie pe care a practicat-o între 1929 şi 1933 la Budapesta şi Paris). secţia Cancelarie – dosare anexe. inv.) al M. 127.I. (1948-1950). pentru merite antifasciste.D. şi şeful cabinetului ministrului de Interne Teohari Georgescu între 1948 şi octombrie 1952 (avansat la gradul de general în 1951). iar ulterior. partea I-a. avansat la gradul de lt. (1948-?) (Cosma 1994: 25. Eugen . prezent în Franţa. al P.R. în februarie 1948 promovat şef de serviciu (M. 253 din 1 nov. la jumătatea anilor ’90. membru al Direcţiei Organizatorice a C. p. şeful Serviciului Dislocări şi Domicilii Obligatorii (S. (1953-1956) (participant la anchetarea membrilor guvernului maghiar în dosarul “revoluţiei” de la Budapesta din 1956).P. nr.III. DUŞESCU. 1728. Cosma 1994: 48). (?) EGRI. 181. 2006: 122. M. nr. nr.D. Deletant 1999:190. fond 495 (“România”).I. Banu 2008: 325.S. Louis – comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct.I. 2001II: 43 şi 2003: 211-224. nr. unde obţine şi calitatea de membru al Partidului Comunist Spaniol. 256.P. sub acoperirea de emigrant ( ole hadaş) în Israel (2003: 209-10 şi 2001 II: 43. 6306). 1947.Of. cl. Dobre et al. decorat de-a lungul timpului cu Ordinul Apărarea Patriei. EINHORN. f. la cealaltă fiică (cu referat de cercetare la fd. fond “D”. p.D. apoi şeful serviciului cadre la Inspectoratul Regional Cluj al Siguranţei ( oct. Kuller 2008a: 127.u. 1944 – iulie 1945) (M. p. EBNER.G.Of..-colonel. nr. (1952). 1945 . C. Ordinul Steaua RSR cl. 69. dosar nr. 44. cu grad de sublocotenent. anexele la dosarele nr.P. arestat şi deţinut timp de peste 2 ani. controlor de calitate la Oficiul de Control al Mărfurilor din Cluj (1960-1967).S. ilegalist (membru de partid din 1933) cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. 2006: 12. 1677. 1729.şi apoi inspector (1946) în cadrul Siguranţei. ales membru al comitetului de partid al M. apoi pensionat.1911 Cojocna. emigrat la 21 oct. Silvia (după alte surse Elemer) – emigrată în perioada interbelică în Palestina.C. Teşu Solomovici susţine că Einhorn ar fi fost de fapt reactivat după pensionare ca agentul “X-34” şi trimis în Israel în misiune. 271. unde lucrează în domeniul tâmplăriei până în 1976. 1727. (1949-1952).A.I. ulterior membru Irgun luptând împotriva britanicilor în Palestina preisraeliană. p. ulterior reabilitat şi angajat la Sfatul Popular Bucureşti. Solomovici 2004: 574 ş. 255 din 7 nov.A. III-a. iar în paralel şeful Direcţiei V (Cercetări Penale) a D.

1743. Elena – funcţionar civil în cadrul M. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.C. 1945. 1945.VII. I. nr.C.A. trecut în rezervă în 1981 cu gradul de general-maior268.. 231 din 10 oct. 1731. şi fişa parţială la http://www. 1734. partea I-a. Beniamin – fost funcţionar.R. p. M. nr. maior şi apoi lt. partea I-a.R.Of. 2006: 280. nr. (60/1955). respectiv şeful Inspectoratului Judeţean Harghita al Securităţii (1970-1981). & Caţavencu 2004. 10925). şef de serviciu în cadrul Direcţiilor II şi III (1964-1967). 632. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. 297. Ladislau (fiul lui Adalbert) – căpitan M. 1948. 139 din 22 iunie 1945.Of. partea I-a. Eugen – în iunie 1945 numit comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. după reorganizarea în forma Securităţii căpitan.A. ENGLERT. al P. Elemer (n. 1947.A. Iţic – locotenent (în 1948) la Securitatea din Focşani (1948. 1.. 1744. 1740. (3/1952 vol.R. 1947.P. 257 din 9 nov. cl.Of. (?) ELIAN. Toma – după război comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea. p.C. EPSTEIN. 10925. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. al P. Liviu – după război comisar la Chestura de Poliţie Iaşi.I. şi Watts 2011: 196. al P. 286 din 10 dec.ro/documente/cadrele_securitatii/ERDELYI_ELEMER.Of.1928. p.I. v. 3293. Aliodor – locotenent.S. inv. 5032). Budea 2005).I. Adorian et al.I. 286 din 10 dec. Troncotă 2006: 53. Kovacs 2006.în iunie 1945 numit comisar la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M.I. Medalia Meritul Militar. ERSEC. M. EÖTVÖS. 133 din 11 iunie 1948.P. apoi maior la Securitatea din Braşov în anii ’50 (Bjoza 2006). partea I-a.C. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1/1953).R.M. 647. 2007. I) 1741. FAIBIŞ. nr. 1745.Of.A. 267 268 V. Gheorghe – funcţionar civil în cadrul M. nr. ELBIM. EPEL. nr. Dobre et al. 7579). în iunie 1948 transferat la Chestura de Poliţie Constanţa (M. C. 18. 1735.C. Adalbert (fiul lui Martin) – locotenent-major. nr.Of. partea I-a.-col. când întocmeşte rapoarte despre organizaţia sionistă locală267). CV (fiul lui Ladislau şi Ida) – d.R. 1742. 1737.unităţi române. 1971: 210. EŞANU. Solomovici 2004: 27 şi 2003: 20810.R. 30 din 6 febr. V. Dobrincu şi Goşu 2009: 486. Bucureşti (din 1948). 1746.S. ELGER. 256. şef de sector la D. partea I-a. 1736. C. 1949.A. jud. 1732. nr. anchetator. Oradea în 1948 (M.pdf.: 108. EŞANU.R. 9218. anexa la dosarul nr. ERDELYI. implicat în reprimarea rezistenţei anticomuniste în zona Caraş (Solomovici 2001II: 43. 165.cnsas. C. fişa întocmită de U719/004 din M.R. p. Medalia Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orânduirii sociale şi de stat (v. nr. Ghelniţa.Of. nr.R. 192 . p. (1/1954) şi cu referat de cercetare la fd. Miriam – în naugust 1945 angajată impiegată la Serviciul Poliţiei Administrative din cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M..Of. 9870). 1738.Of. Berindei. Sugarman f. ELEKEŞ.în octombrie 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. 5247. nr.. ulterior vânzător de stofe într-un magazin din Bucureşti (Jela 2001. Norbert .Of. n. partea I-a. Deletant 1995b: 57. 131 din 12 iunie 1945. 2006: 81. 5817). 23. 5098 şi nr. p.D. ? – şeful securităţii Caransebeş după război. 1733. p. Oradea) – evreu maghiar.M. 1739.M. p. Solomovici 2004: 576). Focşani. Solomon – în iulie 1948 numit comisar de poliţie (M. apoi plutonier major la D.. ELIAS. M. p. locotenent(-major) la Regionala Braşov a Securităţii (1952-1956). 290. 982. ELEPHANT. avansat sublocotenent în 1950.E. numărul 6 din iunie 2010 al revistei Menora ed. p. nr. M. p. 4922). 194 din 28 august 1945. 8800). 159 din 13 iulie 1948. 241 din 22 oct.C. partea I-a.Of. Ioniţoiu 2006: 27). 1945. 90/1956. Catalan 2001/4. secţia Cancelarie – dosare anexe. II-a. al P.P.a. ENESCU. partea I-a. 135 din 18 iunie 1945. p. p. Iosif . în 1974 urmare a cererii sale de a emigra în Israel în Ionescu-Gură 2010: 97-98 şi 100-102.

FEIER. nr. 259. 104 din 7 mai 1948.Of. 11026).I.în 1948 era contabil la Serviciul Judeţean de Siguranţă Maramureş (M. 193 din 21 august 1948.1747. 1752. 2888 din 12 dec. n. p.cnsas. 1947. 142-4). 1947. M. 8319). FAIER. FARK.G. Sami / Saie – din 1 aprilie 1945 comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Hârlău (decizia nr. Ploieşti) – evreu maghiarofon. 26. apoi la Poliţia Sfântu Gheorghe. 110 din 18 mai 1945. nr. M. 1757.Of. nr. 4049). iar între 1968 şi 1970 la Direcţia IV. FARCAŞ. nr. M. p. partea I-a. partea I-a. din sept. Ploieşti (fiul lui Calman şi Marta) – d.ro/documente/cadrele_securitatii/FARAGO_ANTON. nr. p. p. prezent ulterior în cadrul Securităţii locale cu grad de plutonier (M. p.1922. nr. partea I-a. Solomovici 2004: 577). torţionar la penitenciarele Bacău şi Stoeneşti (“Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. p. 165 din 20 iulie 1948. Solo (uneori ortografiat şi “Feichenbaum”) – după război agent de poliţie la Comisariatul de Poliţie Adjud. nr. 1761. Constantin – după război comisar în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. 1749.G. 1349).Of. 5969). 68. 3697 din 30 apr. FANDEL.Of. nr. din 1 aprilie 1948 agent de poliţie la Biroul de Siguranţă al Poliţiei Dărăbani (M. 3504). p. v.Of. partea I-a. p. FARKAŞ. Rozina – după război gardiană la penitenciarul Câmpulung-Muscel.Of.Of.Of.şef de serviciu în cadrul D. respectiv locotenent (1950-1952) la Direcţia Regională Prahova/Ploieşti. cap. partea I-a. cu atribuţii în contraspionaj. 5998. Nandor (alte surse Şandor) . nr.în august 1948 era agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei Siguranţei (M. FEIER. 1751. 1760. partea I-a. sublocotenent (1948-1950). nr.Of. partea I-a. M. Jela 2001. partea I-a. 140 din 19 iunie 1948. 1947. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M.Of. M. 2000. 5180). Marcu – după război agent de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi. pp. p. p. 7074). trecut în rezervă în 1970 cu gradul de locotenent-colonel269. FARAGO. din sept.of. partea a XVIII-a). Andrei – în febr. Iancu – în 1948 menţionat ca lucrător calificat în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din cadrul D. 8319). 12. p. 1946.pdf. 208 din 10 sept. căpitan (din 1963 maior) şi în diverse perioade şef de birou la Direcţia Regională Prahova (1953-1968). FEIGEL. partea I-a. 138 din 17 iunie 1948. nr. p. FEINGHERS. Şinca 2006. 43 din 21 febr. 196 din 25 aug. 100 din 3 mai 1947. 6937. Solomovici 2004: 577). 1755.II. Anton (n. 2037. 55 din 6 martie 1948. 5227). Petru . Iacob (în alte documente ortografiat “Feier”) . 1756. ulterior ocupând funcţia de şef al Biroului pentru controlul paşapoartelor şi strănilor din cadrul Serviciului de Siguranţă Vaslui (M. biroul de contrainformaţii. locotenent la Direcţia Regonală Dobrogea (1952-1953). FEIGEL. 2 din 2 ianuarie 1948. în 1945 la Inspectoratul Regional de Poliţie Mureş (M. p. detaşat pentru câteva luni în 1947 la Poliţia Sighişoara. nr. Vlad – căpitan de Securitate la Cluj în anii ’50 (Jela 2001: 114.Of. nr. partea I-a. 164 din 19 iulie 1948. 10205). p. demisă în august 1948 pentru “grave abateri în serviciu” (M. 162. 70. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M.S. nr. 193 . din 1 dec. 1945. partea I-a. 1758. Stefan (uneori ortografiat “Feigl”) – după război agent de poliţia. 1948. ? – colonel. p. şi fişa parţială la http://www. 1753. partea I-a. partea I-a. FAYER. de unde în mai 1948 este transferat la Comisariatul Focşani . 1948. 1945 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. p. 1750.Of. nr. 269 V. Martha – în iunie 1948 numită agent de poliţie la Chestura de Poliţie Iaşi (M. partea I-a.Of. nr.P. 1748. 1759. p. FEIERSTEIN. partea I-a. ulterior emigrat în Israel (Cosma 1994: 45. 4143. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1518). partea I-a. nr. 41 din 18 febr.P. 268 din 22 nov. FAIBIŞ.Of. 1754. (M.Of.Of. FEIGHENBAUM. 1947 la Serviciul de Siguranţă din acelaşi oraş. 208 din 10 sept. partea I-a.

124 din 31 mai 1948. 1774. nr. 118 din 28 mai 1945.Of.n. 1770.G. nr.C.. promovat şef al serviciului de control economic la Miliţia raională Galaţi. partea I-a. 4/1957 şi 4/1959.. I. FELDBLUM. (M.S. p.A. 3697 din 30 apr. p.Of. partea I-a. FILKER. FELLER. 1948. vol. în anii ’50 comandantul Miliţiei Capitalei (Solomovici 2001II: 17. cumnatul lui Emil Bodnăraş. p. 10483). 1945. ulterior promovat agent de poliţie. 4743). FELDMAN. Andrei – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. I şi respectiv II). Suceava (în 1958 ajunsese căpitan). Botoşani (fiul lui Aron şi Haia) – d. FEYER. iar din sept. 4049).Of.Of.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne şofer în cadrul Chesturii de Poliţie Galaţi (M.C. I). v. 2009. p. al P. inv. în nov.P.I. 2631. partea I-a.a. M.I. 1773. p. 267 din 21 nov. 1767.R.A. Şerper)) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. până în 1960. ca detectiv clasa a II-a. C.Of. 275 din 27 nov. Herman – în sept. V. nr. Nastasă şi Varga 2003a: 497-8). 1948 era comisar de poliţie în D. 1947. 62 vol. 3/1952. când este trecut în rezervă cu gradul de maior270 (menţionat şi în C. 270 V. 168 din 27 iulie 1945. 4517). nr. al P. FICHMAN. M. p. (nr. I şi III. p. 10170).G. 255 din 7 nov. Emilian – în martie 1948 angajat ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1948. partea I-a. 1008). 1772. al P. 42 şi 112. un fanatic al sistemului (Solomovici 2004: 578.P.]. inv. v. 1763. 203 din 2 sept. nr. Aurel (n. 1948 angajat agent de poliţie la Chestura de Poliţie Cluj (M. membru de partid. Elisabeta – din aprilie 1948 impiegată de arhivă în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Baia Mare.. 85/1955.. partea I-a.Of. anexele la dosarele nr.I. nr. 121 din 31 mai 1945. partea I-a. cu grad de căpitan. 208 din 10 sept. nr.. FILLER.G. v.a. 72 din 26 martie 1948.pdf. (M.A. nr. FEINŞTEIN.P. nr.R. p. Gabriel . 4380). 110 din 18 mai 1945. 1768. 1771. Alois – în 1945. Galaţi) – angajat în M.Of. Izi FINKELSTEIN) (n.G.C. ulterior transferată la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea (M. 2006: 80).C. nr.Of.C. Aizic-Moriţ (n.I. FERARU.Of. nr. Andreescu. 4049). partea I-a. în 1948 preluat în D.1925. (M.Of. 1776. p. GLANZSTEIN) – general M. în 1950. 3/1952 vol. vol. 59 din 11 martie 1948. la Brigada a III-a a D. 7304). Manase (fiul lui Filip şi Ety (n. în noiembrie 1945 avansat la clasa I-a (în noiembrie 1945 încadrat ca detectiv clasa I-a în D. 1766. Ionel (n. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 6412). FENY [Remy?. nr. partea I-a. 1947 cu atribuţii de Siguranţă. partea I-a. partea I-a. Alexandru – după război angajat impiegat în cadrul Primăriei Bucureşti. 1947 transferat pe aceeaşi funcţie în centrala D.ro/documente/cadrele_securitatii/FELLER_AIZIC-MORITZ. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. (M. FILIP. p.P.în mai 1945 încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D.Of. 31 din 7 febr. 1945. partea I-a. 1769.P. Botoşani) – încadrat la 1 aprilie 1945 ca impiegat la Poliţia oraşului Botoşani (decizia nr.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. şi fişa parţială la http://www.A.G. din 1958 locţiitor de şef de secţie în cadrul secţiei VIII Cercetări Penale a Regionalei de Securitate Suceava. 2147). FEYER. Stefan – în febr. (M.A. partea I-a. Lipa . cu referat de cercetare la Fd.P.Of. n. partea I-a.I.R. 2006: 184. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 9800). 30.din aprilie 1945 comisar la Poliţia oraşului Fălticeni (M. 1775. p. în cadrul Direcţiei Secretariat (Dobre et al.A. FELDSTEIN.cnsas.R. originar din Iaşi.D. era transferat de la D. p. 1765. omonomie cu cel care în 1956. p.P. 2005a). 1764. nr. F. FIDLER.P. 110 din 18 mai 1945. partea I-a.1762. 194 .C. Carol . nr.R.din mai 1945 comisar-şef în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.C. 62. FICHLER. p.I.Of. ocupa funcţia de şef al cabinetului ministrului M. Ion . 1947.S. (nr. 3293. şi u. v şi M. 8320). u.

Of. p. M. 11059. 1780. care a murit în luptă (Sugarman f. FOCŞENEANU. FISCHMAN. iar în martie 1948 transferat la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Odobeşti. FORMAGIU. Simion (frecvent cu varianta eronată FISCHER) (n. FINKELSTEIN. 7261. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cl. p. p.: 109). 1785.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_31. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.html 195 ./D. partea I-a. 13529. p. FRÂNCU. 4049). 225. v. p. p. Kuller 2008c: 189). după război numit comisar şef de poliţie şi şef de birou în cadrul Siguranţei.IV. p. 253 din 1 nov. 1945. 1786. partea I-a. FRANCO. Iosef – în 1945 comisar-şef la Poliţia Câmpulung-Muscel (M. 1911). 9546). 1781.Of. Cosma 1994: 48). nr. Ştefan – după august 1944 comisar-ajutor la Poliţia Focşani. partea I-a. partea I-a. FLORIAN. partea I-a.Of. inv. Sandu (n. Solomovici 2004: 578 şi 2001II: 43. Cosma 1994: 48)271 (v. după război anchetator în Direcţia V/VIII Cercetări Penale a D. 39 din 17 febr. pentru merite antifasciste. împreună cu fratele său Albert. Vrancea (M. 110 din 14 mai 1948.Of. 1779. FINKELSTEIN. în mai 1948 definitivat în funcţia de comisar de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.S. 110 din 18 mai 1945. 1945. partea I-a. Mureş. partea I-a. apoi subaltern al lui Dulgheru la Direcţia V Cercetări Penale a D. 3505). nr.S. 7711). nr. 1789. profesor de Filaj şi Investigaţii la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1958. partea I-a. FLORIAN.P. din 1947 transferat intern la Serviciul de Siguranţă.Of.Of. 51 din 2 martie 1948. FISCHER. nr. M. Sandu – în sept. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 199 din 3 sept. Din mai 1947 transferat la Poliţia Tecuci (M. Herşcu . 1947. nr. 1778. 1945 suspendat şi deferit Justiţiei (M. nr.fost frizer şi ilegalist. Uşer Rubinovici – evreu basarabean. FONEA. dosar nr.1903.Of. 3694 din 30 apr. Goma 2007: 118. 1945 încadrat comisar-şef la Brigada Specială Economică din cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.S. Mişu FROIM) – după război angajat la Direcţia Poliţiei Judiciare a D.G. nr. nr. FOLDENBERG. 1945. în 1947 încadrat prin decret regal. partea I-a. partea I-a. 9764). în sept. Ioniţoiu 2006: 34. (1948-1952) (Jela 2001. M. 1948. v. implicat în supravegherea mişcărilor sioniste (v. Alexandru – în 1945 era comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Şimleul Silvaniei. p. ulterior emigrat în Israel (Niculae 2004: 32. registrului Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors (United States Holocaust Memorial Museum (2000 III: 57). 17. Nathan . p. cu grad de sublocotenent. p. III-a (intervievat şi de Levy 2002: 314). nr. 247 din 29 oct. 4049). nr. ? – în iulie 1949 locotenent major de Securitate. 1784. 1944.Of. 4315).S. 131 din 12 iunie 1945. p. fost voluntar în Spania.. FOCŞENEANU. Nică (n. demis “pentru grave greşeli în serviciu” (M. 1947. 1782.G.Of.Of.P.G. 1788. şi M. 289 din 13 dec. 1790. Botoşani) . nr. dosar F/55 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 110 din 18 mai 1945.Of. Samuel) – supravieţuitor al Holocaustului cf. partea I-a.Of. p. 271 Un Simion Fischel din Botoşani este menţionat şi la http://www. nr.1777. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 2099).din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 1787. în Forţele Armate (M.a. 1783.Of. 4922). 100 din 3 mai 1947. nr 201 din 31 august 1948. 7742). 3697 din 30 apr. partea I-a. partea I-a. membru de partid din nov. 198 din 1 sept. Alexandru – dupăp război agent de poliţie la Poliţia Tg.romanianjewish. fond 495 (“România”).P.G. (1947-1956). Ioan (fiul lui Iancu) – locotenent-major. Herman – după august 1944 gardian public la Comisariatul de Poliţie Vatra Dornei. căpitan (în 1949). p.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. FISCHEL. suspendat din funcşie în februarie 1948 (M.

Ladislau . 1917). 182 din 11 august 1947. FREIBERGER. 5127).E. FRÂNCU. 208 din 10 sept. M. îndepărtată din serviciu în iunie acelaşi an pentru “grave abateri” (M. 9562). FRENKLER. n. nr. Vladimir – funcţionar civil în cadrul M. 980). nr. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. unde avansează succesiv până la gradul de maior. în luna martie 1948 considerat demisionat. p. 4922.A.. 4049). 1804. p.ro/documente/cadrele_securitatii/FRIND%20IULIU. FRIDMAN. 1802. M.C. v.A.R. M. infra) – funcţionar civil în cadrul M. Harry (fiul lui Marcu) – profesor civil de limba ebraică la Şcoala de ofiţeri de securitate din Băneasa până în 1959. partea I-a.1791. 1795.C. 196 . 1961. p. p. partea I-a. şi fişa sa la http://www. FRIEDLÄNDER. 136 din 19 iunie 1945. 1799.I. nr.Of. nr. partea I-a.. 4048). FRIDMAN. 1800.pdf.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. p. 1801.Of. nr. partea I-a. 5127).I. 7085. FRIDMAN.Of. “s-a numărat printre personajele pline de cruzime ale acestei organizaţii” şi “i-a bătut şi torturat cu mult mai rău decât ‘securiştii’ români [pe doi evrei implicaţi în procesul de spionaj din Comerţul Exterior.cnsas. 8318. nr. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi transferat la Inspectoratul regional de Poliţie Tg. 3697 din 30 apr.G. 2038). 55 din 6 martie 1948. nr.Of. partea I-a. 1805. FRIDMAN.S.I. fiul lui Iosif şi Maria) – între 1955 şi 1980 (trecut în rezervă) ofiţer în cadrul Direcţiei Regionale Maramureş.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. nr. Iosif David – în 1948 comisar ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Rădăuţi (M.Of. p. şi Solomovici 2003: 198. pentru neprezentare la serviciu (M. partea I-a. 247 din 25 oct. M. partea I-a. unde avansează până la gradul de maior (Vischi şi Ivanciuc 2003. 110 din 18 mai 1945. Raşela – din octombrie 1947 informatoare diurnistă la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. FRENKEL. 286 din 10 dec. Raluca – în febr. FRIEDLANDER. FRIEDMAN. p. FREIBERG. p. 136 din 19 iunie 1945. Mureş (M. & Caţavencu 2004)272 – încă în viaţă în 2009 în Baia Mare. partea I-a. FRIEDMAN. (1/1975). partea I-a. Klara (uneori ortografiat “Clara”) – în aprilie 1945 numită impiegată în cadrul Poliţiei oraşului Rădăuţi. 2037. 1806. 30 din 6 febr. Eugen (între amici “Fritzi”) – fost deportat în lagărul de muncă pentru evreii comunişti de la Vapniarka.C. care îl citează pe generalul Neagu Cosma. 110 din 18 mai 1945. din 1948 în Securitate. 7537). 1948. 131 din 12 iunie 1945. 10926). partea I-a.Of. nr.I. Iosif – din mai 1947 agent la Chestura de Poliţie Oradea (M. 61 din 14 martie 1947.V.Of. Dănilă .Of. FRINDT. v. a M. partea I-a. 1796. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1947. partea I-a.C. al P.Of. Varga 2003a: 130). nr. Isac – în februarie 1948 numit agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. M. partea I-a. 1947. 1794. p.Of. 272 V.R. după război încadrat inspector în cadrul D.n. 136 din 19 iunie 1945.S. nr. 5128 şi M.1935 în U.R.Of. nr. nr. Nastasă.]” (Kornis 2009: 237-8. 191 din 20 august 1947. 1948 era agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. Iuliu (uneori ortografiat Frind) (n. 1792. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1793. partea I-a. nr. p.R. p. p.Of.R. (4/1976) (inclus şi în Kuller 208: 439). p. 55 din 6 martie 1948. 1803.Of. 12. FRIEDMAN. p. I. conform unei surse evreieşti. Alexandru – în iunie 1945 încadrat comisar în cadrul Comisariatului de Poliţie Reghin. p. 1797.. FRIED. partea I-a. emigrează în Israel după 1989. 1947.. în sept.Of. al P. 1798. Mauriciu . v. nr. M.C.C.Of. Naty – secretarul Poliţiei Huşi (1945-1946) (Andreescu. Erwin-Max (fiul lui Eugen.

Iacob – între august 1944 şi august 1945. FROST. Dobre et al. din sept. Rebeca – numită în iunie 1948 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. ulterior maior la colonia de muncă de la Cernavodă în perioada Canalului (1950-1953) (Solomovici 2004: 579. p.P.P. FUX. n. v. p. nr. (1948-1951). 1824. M. p. 208 din 10 sept. FROST.C. nr.Of. 162. David . germanofon. cu grad de maior (după alte surse ar fi fost chiar şeful Serviciului Judeţean). 7259). Beria (în unele documente ale Securităţii ortografiat şi “Fucks”. p.I. Nastasă şi Varga 2003b: 156-7). 2003: 207 şi 2001II: 43. Solomovici 2004: 579). Benjamin .A. partea I-a. FRUCHTMAN. Şinca 2006. 2006: 184). aflat în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. (6/1982). (70/1955). ? – căpitan în 1945. FUNARIU. 1815.Of. 1946 era încadrat ca şef de secţie în Corpul gardienilor publici Satu-Mare (M. nr. (la trecerea în rezervă în 1982).R.Of.1807. & Caţavencu 2004. ulterior demis şi angajat la Combinatul de Utilaj Greu Iaşi. 1820. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. 2006: 216.Of.R. Suceava în 1948. respectiv cu numele “Fux” sau “Fucs”) – din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Fălticeni. FRISCH. FUX. ? . 5127). 1811. Troncotă 2006: 70. directorul Casei de Cultură a Ministerului de Interne (1949 – anii ‘60) (Solomovici 2004: 579 şi 2003: 207.I. respectiv “Beriş”) – colonel. 1947.Of. 197 . p. nr. “Fuchs”. Goma 2007: 118. 5360). 1818.A.S.. de unde s-a şi pensionat (I. partea I-a.R.I. 4707). 142-4.C. Iancsi – anchetator brutal al Securităţii Satu Mare.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.Of.în iunie 1945 încadrat comisar la Chestura de Poliţie Timişoara (M. Iacob (uneori menţionat cu prenumele “Iani”. M. p. al P. care în sept.. menţionat şi în C. Paul . respectiv. 8320. 1947. 1813. Cosma 1994: 50). 1945 a ministrului Afacerilor Interne.I. 10923. FUCS.C. 144 din 25 iunie 1948. partea I-a. 136 din 19 iunie 1945. 1945. FUCHS. 4049).Of.C.I.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.R. 4743). posibilă identitate cu “Fuchs Bereş” (n. al P. FRUNZĂ. Jela 2001). H.P. când demisionează.I. 10432). 286 din 10 dec. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a CC al PCR (1955). şi cu variantele de prenume “Behr”. Sali – funcţionar civil în cadrul M. gardian public la Poliţia Botoşani (M.C. 1808. 1817. 3697 din 30 apr. nr. nr. nr. Sigismund . 1822. 110 din 18 mai 1945. M. conform unor surse ar fi fost transferat la Bucureşti la sfârşitul anului 1948 (M. partea I-a. 187 din 18 aug. nr. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 44. FUCHS.responsabil în cadrul Direcţiei Personal a D. 1918. ? – căpitan la Securitatea Iaşi. Elemer (fiul lui Dionisie) – locotenent-major M. nr. & Caţavencu 004. p. 1823. comandantul biroului Fălticeni la Serviciul Judeţean Baia al D. partea I-a. FÜLLOP. FÜRSZT. 1810.A.Of. Ella – din 1948 dactilografă în centrala D. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. FRONESCU.S. 1946. cap. 1809. 126 din 6 iunie 1945.P. pp. partea I-a. FUCHS. partea I-a. FRISCHER. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.fost cârciumar în Gherla. Botoşani).R. Martin – gardian la penitenciarul Gherla în perioada reeducării. partea I-a. 1819.D. partea I-a. 222 din 25 sept. 124 din 31 mai 1948.Of. 1816.R.R. Samuilă – în august 1945 comisar ajutor la Chestura Poliţiei din Dej (Andreescu. (M.G. p. 1812. p. Edgar – funcţionar civil în cadrul M.A. 1814. I.R. Sdolomovici 2004: 578-9). FUCS.S. FÜLLOP. 1821. emigrat în Israel în anii ’60 (Ioniţiu 2008:88. posibilă identitate cu Teodor Friş. Solomovici 2004: 579.

1826. 182 din 11 august 1947. GHERTNER.a. 31. al P. Niculae 2004: 32. 110 din 18 mai 1945. I.-mj. partea I-a. Iulian Sorin. inv.în martie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.S. partea I-a. I).angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 233. 275 din 30 nov. nr. 1841. 10416). 5246) 1828. şi http://www. (?) GEORGESCU.Of.C. nr. p.C. GHIPS.după august 1944 comisar şef în cadrul D.Of. p. p.C. 4266). partea I-a.în noiembrie 1945 încadrat în M. v.A.P. 48 din 28 febr. n. GALL.III.Of. nr. GALLOVITZ. nr. 108 din 12 mai 1948. fiica lui David şi Bella. Nuremburg. 139 din 22 iunie 1945. 198 . Cosma 1994). partea I-a. v. 7086. 5246). 72 din 28 martie 1945. partea I-a. responsabil cu evidenţa în cadrul comitetului regional de partid (Andreescu. Wilhelm . (v. nr. 1945. Marcu . n. Gerschon – în nov. apoi transferat arhivarajutor la Inspectoratul Regtional de Poliţie Craiova (M. nr. p. (?) n. partea I-a. Nastasă şi Varga 2003a: 229. dosar 3/1952 vol. GEDO. 1946.Of.cnsas. partea I-a. M.Of. Iosif . 1911) – ilegalist cu stagiu recunoscut din 1935. 62 vol III.Of. 1831.. v.G.C. p. Smaranda [probabil Gärtner. (nr. 16 aug.. arhiva secţiei Administrativ-Politică a C. la Serviciul Lagăre al D. 1947.1825.R.A. II). 1832.1913.Of. 1829. 1840. 5982). 1947. Marcel . nr. p. 1349). vol. ajutor de primar în oraşul Bârlad din 26 august 1944 până în iunie 1948. nr. 139 din 22 iunie 1945. GLAS. 1947 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Rădăuţi (M. Bucureşti) – lt.a. Lupu 2011. 1842. Mina – angajat în febr. 1945. 257 din 6 nov. 1997. Conrad GABOR) – din 1 aprilie 1945 şeful poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. 1839.A. în 1960 trecut în rezervă cu gradul de maior de la Direcţia Cadre a D. 237 şi Ion N. 3/1952. GHERŞIN.P. 41 din 18 febr.ro/documente/cadrele_securitatii/GEDO_ANDREI. 9880). 1827. p. 2334). GABOR. GHERŞIN. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. partea I-a.I. M. Ungaria (fiul lui Viliam Marcu şi Şarlota) – d. nr.I. nr. nr. p. al P. nr. GAL. p. GALL.G. respectiv Zahariuc 2009: 210. 1521). M. GHINTER. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. partea I-a.Of. 9.M.pdf. 1946 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. şi u. GIMPEL. 107 din 15 mai 1945.în febr. 1830. 3699 din 30 apr. partea I-a. Gherşin (n. 1835.n] – după război dactilografă la Comisariatul de Poliţie Cisnădie. Alexandru .Of.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1837.I.. nr. Harry . GERSHON. 4049) şi activist P. în mai 1948 transferată la Comisariatul de Poliţie Călimăneşti (M. Clara . ulterior funcţionar în M. M.S. şeful secţiei 31 Poliţie Bucureşti în 1947 (Deletant 2001: 34-5. partea I-a. ? – fratele lui Teohari Georgescu.anchetator la Direcţia V/VIII Cercetări Penale a Securităţii (C. 1945 arhivar ajutor la Poliţia Deja.2. Buzatu 2008: 407). 41 din 18 febr. 1834. nr. Reghina – în 1952 sergent-major în cadrul M.Of. GLASSER. cu fişă la secţia AdministrativPolitică a C. Andrei (n. Andrei – în febr. GENSER. Francisc . 62 vol. “Orest” (n. nr.R.Of. 1946 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. partea I-a. Oprea 2007: 96) (dosar G/80 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 3895). partea I-a. 1838. GABAY. 1833. 216. 27.R. partea I-a.la sfârşitul anilor ’40 coleg la Şcoala de Ofiţeri M. 1946. p. Dobrincu şi Goşu 2009: 269).273. inv. (nr.I. 22 şi 1999: 23. cu Marcel BlecherBădescu. 1349. p.Of. 273 V. p. Petru . 277 din 29 nov. (Solomovici 2003: 121). p. 157 din 14 iulie 1945. p.Of. 10558). n. Paul Sterescu-Sternshein ş. Berindei. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1836. şi apoi căpitan la Direcţia Regională Banat/Timişoara (1950-1954-?).Of.A.

1845. p. 10557). 10924). 1947 angajat ca informator diurnist la prefectura Poliţiei Capitalei (M. (M.G. GOLD. partea I-a. al P. comisar-ajutor transferat în sept. Ilie – din dec. M. cu grad de maior. (30/1954). nr. 10924). partea I-a. GOLDHAAR. 1851. Isac – din 1946 comisar-şef la Prefectura Poliţiei Capitalei. p. nr. nr. nr. partea I-a. nr. 219.P. 2417.angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Poliţiei Zalău (M.Of.G.A.pdf. în anii ’50 (Dobre et al. 1946 de la Poliţia Satu-Mare la Comisariatul de Poliţie Salonta. Ana – la sfârşitul anului 1947 dactilografă principală la Inspectoratul Regional de Siguranţă Iaşi. adjunct al directorului Direcţiei I Informaţii Interne a D.C. nr.. 110 din 18 mai 1945.Of. dosar nr. M. 1855. 2006: 79. 286 din 10 dec. 4146).V.S. 182 din 11 august 1947. nr. transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie din acelaşi oraş (M. p. 10197). decorat prin Decretul nr. partea I-a. partea I-a. Căpâlna.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Comisariatului de Poliţie al oraşului Suceava (decizia nr.. 4049.P. p. M. nr. şi respectiv căpitan în cadrul Direcţiei a II-a.N. M. 96 din 25 aprilie 1946. 5075). Michel – în mai 1948 promovat comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. 1850. apoi şef adjunct al Direcţiei IV a D. Ladislau (n. Arad – 3. GOLDSTEIN. v. ulterior avansată la funcţia de impiegată (Arhiva C. nr. GOLDENBERG.P. şi Jela 2001: 125). Bucureşti) – între 1954 şi 1961 (trecut în rezervă) lt. 10919. Pincu . Bihor (fiul lui Carol şi Malvina) – d. partea I-a. partea I-a. p.S. nr. 1947.Of. 163 din 17 iulie 1946. probabil Mihail Gluk. 135 din 18 iunie 1945. 182 din 11 august 1947. p. partea I-a. Cosma 1994: 47). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (dosar G/103 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).S. nr.C.S. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 267 din 18 nov. M.Of.. 286 din 10 dec. serviciile 3 şi 2274. p. 4. 1856. 1848. p. 1911. arestat şi eliberat în august 1944. p.S. 1947.G. partea I-a.Of.G. 1849. ulterior menţionat în memorialistica unor foşti deţinuţi politici ca ofiţer la biroul din Aleşd (Bihor) al Securităţii la începutul anilor ’50. 1854.Of. ilegalist (din 1932).S. 1947. 2006: 79). 5933). nr. 274 V şi http://www. 199 .Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. GOLDSTEIN.Of. p.ro/documente/cadrele_securitatii/GOLDSTEIN_LADISLAU. Iosef – în oct.S. 3699 din 30 apr.I.Of. 3081). p. 1846.Of.G. 1947.P. partea I-a. Filip (uneori ortografiat eronat şi “Gluxman”) . p. p. în 1947 cu grad de comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj. 222 din 25 sept. nr. 162 din 16 iulie 1948. după război comisar la Siguranţa Braşov (unde e avansat chestor în 1947).Of..-maj. GOLDSTEIN.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.1914. 1947 şofer în centrala Siguranţei (M. partea a XVIII-a).cnsas. ca agent de poliţie clasa a III-a. (Dobre et al. p. 1947. partea I-a. p. 7489. GOLDENBERG. p. 1948. T. apoi Târgu Mureş (M. p. 134 din 12 iunie 1948. nr. nr. 2009. 51 din 2 martie 1948. partea I-a. Bihor (v. 1853. M. GOLDENTHAL.IV. 277 din 29 nov. ocupa funcţia de şef al Serviciului V din cadrul Direcţiei a IV-a a D. GOLDENBERG.P. Andrei (26.Of.R. 1857.Of. 1947.1924. partea I-a.Of.A. f. fond Neoperativ.. (?) GLUVACOV. locotenent-colonel la înfiinţarea D. 9596). M.G. GOLDBERGER./D.F. 1946. GLUCKMANN. 4142).Of.1986) – fost funcţionar C.1843. memorialisticii unor foşti deţinuţi politici (v. M. 248 din 27 oct. p. 1852. 104 din 7 mai 1948. partea I-a. Francisc .Of. 1847. 7085. nr. GOLDEMBERG.Of. Bernath – în 1956. 286 din 10 dec. Maximilian – încadrat în iunie 1945 în D. GOLDENBERG. partea I-a.S. ? – ofiţer de securitate la Baia Mare în anii ’50. M.R. nr. 7086. partea I-a. Simion Eugen – căpitan medic M. 5099.S.Of.V. M. ? – meţionat între torţionarii penitenciarului din Constanţa în “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” (Ioniţiu 1982. nr. 1844. partea I-a. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M.G. cf. 10433). 82 din 7 apr. GLIECK (GLÜCK). partea I-a.

comisar-ajutor în cadrul Serviciului Rechiziţii al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. p. originar din Rusia. în 1952 cu grad de căpitan M. 30 din 6 febr. numit la 1 febr. în februarie 1948 ajunsese comisar. inv. p. p. 1947 numită comisar-ajutor în Direcţia Poliţiei de Siguranţă (M.II.S. Marcu . Madeleine – în dec. Bela .cnsas. GRÖNBAUM. p. Reiza – locotenent major.-col. în noiembrie 1947 suspendat din funcţie şi deferit Justiţiei (M. partea I-a.Of. partea I-a. 1872.S. – locotenent de Securitate. nr.R. p. citarea dosarulului de solicitare a schimbării numelui în M. GROSSMAN. u. I). vol.R. GOLDŞTEIN. 1948 comisar la Poliţia Sighet (v.R..Of. p. GOTTLIEB..A.Of. partea I-a.A.Of. S. 3/1952 vol. Bihor) – căpitan. al P. partea I -a. nr.N.numit în iunie 1948 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.A. nr. al P. 350). 9838). ca şef de birou în iunie 1945. 21.1928.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. Selma . cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 1865. 1869. 6. 119 din 29 mai 1945.1973275.Of. Mauriciu Ştrul la conducerea D.C. 35). al P. nr. M.XI. v. supra] (Solomovici 2005. I. C.Of. (M. (nr. 3/1952 vol. 982). 1867.Of. iar între 1956 şi 1958 ofiţer la secretariatul Şcolii de Ofiţeri de Miliţie (Cosma 1994).I. 5075). I. 11059). când demisionează.P. p. 136 din 19 iunie 1945. 104 din 7 mai 1948.1858. 1860.S. ulterior transferat la Poliţia oraşului Bistriţa. u.M. partea I-a. nr. şef de sector la D. Tibor GUTTMAN276) (n.I. 200 .Of.R.Of. XVIII).P. 270 din 24 nov.R. Goma 2005: 6). cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 4. Turnu Măgurele (fiul lui Carol şi Anica) – d. partea I-a.în mai 1948 promovată comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. GOLSTEIN. Şmil – încadrat în D. 1870. partea I-a. Nicolae (n.S. nr. 10273). 275 276 V şi http://www. 1948. partea I-a. p artea I-a. I. 289 din 13 dec. nr. 1866. nr.P. GROSSFELD.1921 Salonta.I. 1945. GRIMBERG. p. Lazăr – din toamna lui 1944 şi până în noiembrie 1945. nr. p.P.). GROPPER. M.Of. p.. p. 1948. Ioan (fiul lui Moise) – căpitan M. 7957. Piteşti) – între 1949 şi 1968 locotenent-major la Direcţia Regională Argeş/Piteşti.M.Of. 1871. respectiv maior la Inspectoratul Judeţean Argeş până la trecerea în rezervă la 31.din mai 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dej (M.a. p. nr. 1864. 134 din 12 iunie 1948. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Bernard – între toamna lui 1944 şi noiembrie 1945.pdf. respectiv III. 9851). GROSMAN. demisă însă după o lună pentru neprezentare la post (M.a. 12 din 15 ian. f. p. 1515.C. Samuel – funcţionar civil în cadrul MAI. Iosub – din toamna lui 1944 şi până în octombrie 1945 comisar la Poliţia oraşului Vaslui.Of. M. 1987. şef de birou în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M. fond Documentar Timişoara. nr. partea I-a. (13/1953). 256 din 5 nov. M. 1948. 1947. Moshe – fost şef la miliţia judiciară regională. 3895). probabilă identitate cu Moise Grossfeld. GOTVALD. nr. inv. 1861. dosar nr.R. Galaţi (Arhiva C.G. GROS. 62 vol. Ioniţoiu 1982. v. Samuel . adjunctul colonelului Alexandru Ioanid [v. 144 din 25 iunie 1948. 1859. partea I-a. nr. 1868. partea I-a. 25 (cota S. Tiberiu (n. p. 5360). 1863.Of. respectiv II) (v. iniţial translator pentru personalul militar sovietic prezent în România după război. 265 din 14 nov. 11964. 256 din 8 nov. p. 1946. nr.G. apoi căpitan la Inspecotratul Judeţean Olt al Securităţii (1968-1972).M. partea I-a. 206 din 11 sept. 107 din 15 mai 1945. partea I-a. 1873. 62 vol. 1862. I. GROSSMAN.Of. 4425). 1947.I. (?) GRAMA. 1945. din noiembrie 1948 adjunctul lt. 5127. GRÖM. Oradea (Kovacs 2006. (nr. 1945. GRANK. GRAD. 43 din 21 febr.ro/documente/cadrele_securitatii/GOTVALD_NICOLAE. V. şi M. 4142). partea I-a.C.Of. nr.

X. p. 201 . Frieder . 286 din 10 dec.Of. 6201). GRUBER.din mai 1945 comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. p. 1888. al P. Jela 2001.R. Ervin – comandant de penitenciar la Cluj la începutul anilor ‘50. 144 din 29 iunie 1945. 1945. Matilda . 1883. 172 din 28 iulie 1948. dosar nr.Of. nr.I.Of. 318). nr. 1945.I. Solomovici 2004: 581). 1875. M.Of. 4517) 1889.Of.Of. 220-231. 2009. nr. 82 din 7 apr. partea I-a. partea I-a. p. 139 din 22 iunie 1945. angajat la Securitatea din Oradea.Of. 4706).A. M. exclus din Securitate (trecut în rezervă la 30 iunie 1962) şi anchetat pentru deturnare de fonduri (A.Of. nr. p. 1879. 1945. 24 din 30 ianuarie 1948. Iosif – încadrat în noiembrie 1945 ca agent de poliţie la Poliţia oraşului Blaj (M. Alexandru – în iulie 1948 definitivat în funcţia de impiegat în cadrul Chesturii de Poliţie Cluj (M. GRÜNBERG.XI. partea I-a. GRUMBERG. partea I-a. 1884. Cosma 1994: 82)277. 10239 – când încă nu îşi românizase numele. după alte surse 1952-1962). 26. p. p. în 1950 locotenent. n. 107 din 15 mai 1945. p. nr. GUTMAN. & Caţavencu 2004. nr.Of. Leonard (n. menţionat pentru scurt timp şi ca adjunct al comandantului închisorii Jilava (Kovacs 2006.Of. GRÜNBERG. GRÜNŞTEIN. M. 1876.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Poliţiei oraşului Satu Mare (M.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.A. GRUIA. Titu – anchetator la Baia Mare în anii ’50 (Jela 2001.R.. 5967). nr. pentru nume vezi M.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. M. partea I-a.R. GUTMAN. şeful Serviciului V din cadrul Direcţiei a IX-a Cercetări penale a D.S. partea I-a. 6201. partea Ia. 1947. Manea (n. 10557. nr. nr.Of.cnsas.Of. 10172.N.C. nr. ff.1947-1951). p. p. Tiberiu – în 1947 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M.1924. GUROVICI. apoi ofiţer de Securitate (iniţial sublocotenent) la Serviciul Judeţean Bacău (1. 267 din 21 nov.. 164 din 19 iulie 1948. 1892. 18. p. 2417. Heinz/Haim . 149 din 1 iulie 1948. p.I.Of. (Dobre et al. 1893. GRÜMBERG. GUTMAN. 1887. 4706). 1880. Matias – din iulie 1948 comisar-ajutor de poliţie (M. Ioniţoiu 1982: XVIII). Margareta – în iulie 1948 era dactilografă stagiară la Biroul de Siguranţă al Comisriatului de Poliţie Reşiţa (M. partea I-a. 4706 şi nr. partea I-a.1912 Bucureşti) . partea I-a.P. p. 7084. 182 din 11 august 1947.N. GUSMAN. 11 din 14 ian.Of. Elisabeta – în 1948 şefă de birou la Pentineciarul Cluj Minore. şi http://www. nr. 277 din 29 nov. GUTMAN. Lupu 2011. 1948. 5247). 268 din 19 nov. Mendel – începând cu 1 aprilie 1945 comisar-şef la Chestura Poliţiei Brăila (M. C. p. 1886. 1891.S. 1890. GRÜMBERGER. 126 din 6 iunie 1945. Goma 2007: 118. p. partea I-a. fond Neoperativ. (puţin plauzibil. Leonard . 1885. Adolf – din 1947 agent principal de poliţie în centrala Siguranţei (M. Sofia – funcţionar civil în cadrul M.C. 3895). cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. Dorohoi) – din 1947 comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Bacău. 3080).ro/documente/cadrele_securitatii/GRUIA%20MANEA. Mendel . nr. p. partea I-a. GRÜMBERG.Of. I. 1877.şef al Serviciului Secret Civil al R. partea I-a. 277 V. nr. partea I-a. 1882. Marcel GRÜNBERG) (fiul lui Ilie şi Luiza. GRUIA. 121 din 31 mai 1945. rudă cu Vasile Grunea?. partea I-a. 1947. I). GRÜN. C. Şaicu – în iunie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M.S.Of. p. Solomovici 2004: 581. 126 din 6 iun. 1947. nr. p. nr. 709). (?) GUTMAN. partea I-a. (3/1952 vol. partea I-a. nr. 126 din 6 iunie 1945. 1878.Of. partea I-a. 2006: 80). GUTMAN. 5558).Of. nr. p. 1947.IX.S.G. partea I-a.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. transferată la Penitenciarul de femei Ilfov (M.pdf. nr.1874. 5467). Maximilian – în 1956 cu grad de căpitan. 10925). Leo GUTTMAN) (n. Solomovici 2004: 581.C. 172 din 28 iulie 1948.Of. GURCSANYI. singura menţiune în sursele antisemite Pinay 1962 şi Niculae 2004: 33). 10170). 1881.R. p. ulterior căpitan şi şef al biroului Cercetări Penale la Regionala Cluj a Securităţii (1951-1961. p. partea I-a. 267 din 21 nov. nr.

1945 a ministrului Afacerilor Interne. 2. în 1950. nr. HAHAMU. 4049).R. p. 162. Ludovic (n. 1948.Of. Cluj-Napoca) – între 1956 şi 1968 la Direcţia Regională Cluj. p. la Inspectoratul Judeţean al securităţii Bistriţa-Năsăud278.P. 1945. Deletant 1995b: 62). v. ulterior defector în Franţa. apoi diverse funcţii de conducere la coloniile de muncă Poarta Albă.S. şeful secţiei de cadre la întreprindereas ministerului “Munca exterioară” (1950-1951). 238 din 14 oct.-col. Cosma 1994: 48. nr. partea I-a. inv. 30 din 6 febr. 12.G.Of.125. 278 279 V.ro/documente/cadrele_securitatii/GYORGY_LUDOVIC. 1944 şi oct. partea I-a. 4049). M.Of. 281 alias Matei Pavel (Moţu) Haiduc.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. ulterior locţiitor de comandant şi chiar comandant deplin al Penitenciarului Constanţa (19611963).II. dosar nr. Iosif (uneori ortografiat “Hahanu”. M. 280 http://www. 1902. partea I-a. nr.I (1950). M. partea I-a.M. 63-65.17.Of. doas nr. 227 din 5 oct. M.I. Jela 2001: 134). 3694 din 30 apr. când este disponibilizat.P.%20Haag%20-%20Hexan/Haber%20Estera%20F/index.A. funcţionar la serviciul cadre din “Sovromnavigaţie” Constanţa a M. n. 7364. HAFFNER. I. maior.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_27.I. v. unde ocupă funcţia de şef al Biroului Circulaţie. apoi transferat la Poliţia Oraviţa (martie 1947). GYORGY. 110 din 18 mai 1945. ff.A. dosar nr. Cluj (fiul lui Ludovic şi Vilhelmina) – d. din sept. 3697 din 30 apr. p.S.II. cota S.Of. Estera279 (n. HABER. din 1945 comisar la Biroul de Siguranţă Iaşi. M. graţiată în 1955. 142-4. (Arhiva C. Marin (fiul lui Mendel) (n.P.I. cu atribuţii de Siguranţă. 1. HABER. David – în 1948 era agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Galaţi (. p. f.N. HAIDUCU. 8658. M.. fişa matricolă penală la http://86.M. alteori. p. nr. Ladislau – între nov. 1947. ulterior şefă de birou la Direcţia V Cercetări Penale a D. p.R. Solomovici 2001II: 43.S. 1945.cnsas. 110 din 18 mai 1945. fond Documentar. fond Documentar Timişoara. Şinca 2006. “Hahone”) – fost student la Drept la Universitatea din Iaşi280.-maj. cu grad de locotenent. 5467)).. 1896. & Caţavencu 2004.U. 8917.php.I.I.G. 695-9. 4048 [cota S. după 1990 cu identitatea Mathieu Forestierre.. p. apoi arestată şi condamnată pentru trădare.R.Of. HAIM. nr. HABER. V.1923) – maior de Interne în 1966. partea I-a. M. M. 1996. informator şi apoi agent de poliţie la Circa 25 Bucureşti (M. 144 din 29 iunie 1945. Catalan 2001/4. nr..S. 1896. Năvodari şi Peninsula (1952-1955). 202 . 286 din 10 dec. Culmea. 4493.A. partea I-a. Solomovici 2004: 581.1894. şeful Biroului de Securitate Oraviţa din cadrul Serviciului Judeţean Caraş al D. partea I-a.R.I.]. citat şi de Solomovici 2004: 582). 116 din 21 mai 1948.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/H/H%2001.Of.R. nr. HIRSCH) – fiul colonelului Hirsch de la Direcţia VII Tehnică D. serviciul raional Dej (cu grad de lt. încadrat în M. Aron . 1898. şi http://www. iar din 1968 până la trecerea în rezervă în 1988 maior şi respectiv lt. 1897. 10926. Ludovic (n.G.romanianjewish.html. Botoşani) – după 1945 angajată dactilografă în centrala D. Lupu 2011. ff. 1948. (1948-1952). pp.1937. cap.1897 jud. nr. Iţic . şeful Serviciului tehnic “E” al DGSP281 (A.. vol. idem. pentru scurt timp în toamna lui 1947 prezent la Comisariatul de Poliţie Anina.I. 1946. 2.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. p. eronat.pdf.R.Of. 1901. 268.P. 228 din 3 oct. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1895. Timişoara (cu grad de căpitan în martie 1950).Of. C. p. emigrată în Israel (M. nr. partea I-a. 1947. partea I-a. apoi căpitan). nr. om de afaceri. 1899. nr. 22. 980). D. 60 din 13 martei1 1947. 11053.Of. HABOT. p. trecut în rezervă în 1966. partea I-a. F.S. 1900. fd. Cosma 1994: 50.. 6.

comandant al Corpului 38 Armată (1953-1955) şi al Regiunii II Militare (19551959). p. IV. (1957-1961) (fişă de cadre în dosarul 13/1953 la secţia Administrativ-Politică a C. dosar nr. Nicolae (n. 239 şi M.anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii la începutul anilor ‘50. HALTENWAGNER. 262 din 21 august 1979). 1912. Otto Mircea (n. fond Documentar. partea I-a. nr. Felix – comisar la Birul de Siguranţă Iaşi din 1945 (Arhiva C.Of.).R.Of. Cluj) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. (TC). 203 . 116 din 21 mai 1948. 3863). 1909. p.P. 9 din 12 ianuarie 1948. p. Surica – în 1947-1948 dactilografă în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman (A. transferat şef al inspectoratului judeţean de pompieri Maramureş (1954-1955). Petre – fost strungar. nr.1899 . HELERU. nr.P.P.1981) .după august 1944 detectiv în cadrul D. locţiitor al comandantului infamei divizii “Tudor Vladimirescu” după capturarea sa în URSS.-mr.P. 5982). 1914. I-a în 1949. partea I-a. este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Aleksandr Neski” şi cu ordinul “Steagul Roşu”. Moises HAUPT.gen. 1913. calitate în care în martie 1946.S.Of.A. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. HARTZ. 1910. partea I-a.R. ca informator diurnist (M.S. apoi în D. 157 din 14 iulie 1945. Iancu . 220-231). nr. 10394. (M. 136 din 15 iunie 1948. nr. 172 din 28 iulie 1948. nr. 1907.R. ordonator primar în administrarea Inspectoratului General al Armatei.7. dosar nr. HAIMOVICI. p. M. p.I. cu grad de maior (M. 2417.Of. p. 148 din 25 iunie 1941. Bucureşti în 1948 (Jela 2001). p. 200 din 4 sept..A. 1906. HAIMOVICI.N.în septembrie 1945 numit şofer în centrala D..Of. decorat în 1964 cu “Ordinul Pentru servicii deosebite aduse in apararea orinduirii sociale si de stat” clasa a III-a.P.S. HÂNCU. angajat în iulie 1948 în D.G. trecut în rezervă 1959 cu gradul general-colonel.I. 282 282 Vezi anunţul decesului în nr. 5133).N. partea I-a.C.2005. ? (alias) – din 1948 în conducerea D.P. HAUPT. T.G. 63-65)./M.C.S. în iunie 1948 cu grad de comisar-ajutor (M. după război comandant militar al capitalei şi subinspector general al Armatei pentru Educaţie Cultural-Politică (1947-1948).A.Of. având grad de colonel. nr. partea I-a. 1904.I.Of. p. Bucureşti ) – după 1945 angajat comisar-ajutor de poliţie în D. 10925). M. M.R. decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 29-230 din Realitatea Evreiască la adresa http://www. p. nr.G. I-a (Decretul prezidenţial nr.N. apoi şef al Spatelui Armatei (1949). partea I-a.P.S. 4493. 1905.IV. iar în 1979 (la pensionare.Of.]. 1911. Nastasă şi Varga 2003a: 355). ulterior colonel. deputat M. HAMEL. ulterior căpitan la Serviciul Judeţean Maramureş al D. partea I-a.P. 124 din 31 mai 1948.romanianjewish. nr. 272 din 24 nov.C.S. 286 din 10 dec. apoi secretar al Direcţiei Administrative şi Gospodărie a M.S. 7774) 1908.S. (1948-1952).org/db/pdf/nr229_230/pagina14. ulterior transformării Siguranţei în Securitate prezent cu gradul de căpitan la şcoala de ofiţeri de securitate de la Băneasa.. ff. ff. partea I-a. 6201). 3660).XI. 1926?) – ilegalist.Of. Estera . nr. HEBERT. partea I-a.S. 4743). 1947. HELLER) . în anii ‘2000 încă în viaţă în Bucureşti. în prima jumătate a anilor ’50.pdf. Iosif – numit la începutul anului 1948 comisar ajutor de poliţie în cadrul Serviciului de Siguranţă al Inspectoratului de Poliţie Cluj (v.S. HARMAN. p. nr.Of. P. “Lenin” Lazăr (a folosit ocazional numele de serviciu “Militaru”) (n. 1945.1903. Bucureşti (Cosma 1994: 51).. încadrat în D. Haim – (d. HEIM. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. 4048 [cota S. partea I-a. în acelaşi pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. partea I-a. al P. HANFRECHT. 1947. p.Of. în atenţia Siguranţei în 1941 (cu prenumele “Lazăr”). fiul lui Frideric) (7. Ioan – comandantul Legiunii de Jandarmi Râmnicu Sărat în 1947 (Andreescu. 110 din 16 mai 1947. fond Neoperativ.

1948. nr. 60/1955). Mayer HIRSCH. Alfred – angajat în 1948 în D.1915. 126 din 6 iunie 1945.R. 1921. 196 din 25 aug. (1952). 1929. 1948. 3697 din 30 apr.Of. Maier – angajat în 1947 ca şofer la Serviciul Siguranţă al Poliţiei Dorohoi (M.Of. HERŞCU) – funcţionar civil al M. n. Cosma 1994: 50). 5967) 1917. nr. p. HERŞCOVICI. HERŞCOVICI. nr. 10116).Of. al P. torţionar la penitenciarul din Bacău (“Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. Mihai (n. nr. p. p. M. partea a XVIII-a).I. HERŞCOVICI.din 1 aprilie 1948 telefonistă în centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 1946. posibilă identitate cu omonimul aflat în aprilie 1941 pe lista comuniştilor cărora li se fixa domiciliu obligatoriu “pentru reprimarea faptelor ce pun în pericol existenţa şi interesele Statului” (M. Tibor/Tiberiu (n. partea I-a. p. p.Of.Of. devenit şef deplin la începutul anilor ’50. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. HERESCU. 3871. 46 din 25 febr. 5790). 1636). 4049). nr. HERESCU. 1925.R. 82 din 7 apr. Solomon – în 1948 agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al poliţiei Focşani (M. profesor de legislaţie specială la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi Bucureşti. 7087. nr.Of. Solomovici 2004: 582). p.S.P.R. plutonier la D. partea I-a. partea I-a. p. (M. a folosit ulterior numele de serviciu “Haiducu”) – fost ilegalist. p. repartizată pentru misiuni de Siguranţă (M.P. 1922. 1926. Janette . 4922).C. p. HERESCU. HERŞCU) – fost frizer. nr.P. 1931.Of. 110 din 16 mai 1947. nr. partea I-a. nr. 1923.Of. M.C. 110 din 18 mai 1945.E. partea I-a. (dosare anexe. M. HENTZEL. 1927. coleg de rezistenţă cu Egon Balaş-Blatt. HERIŞANU. partea I-a. 1920.. p. (M. p. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 2412). Florian – după august 1944 şeful serviciului economic al Miliţiei din Oradea.Of. Avram (n. 182 din 11 august 1947. 144 din 29 iunie 1945.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. partea I-a. 1947. 3080) 1924. HERŞCOVICI. 1916.Of. partea I-a. partea Ia.Of. nr. 1863).colonel. ? . HERŞCOVICI.G. locţiitor al şefului Direcţiei VII Tehnică a D. 983). la 204 . apoi avansat colonel. Bucureşti (1948-1952) (Jela 2001: 134. 1933.P. nr. partea I-a. cap. partea I-a.S. HERŞCOVICI. 5932). p. HERŞCOVICI. partea I-a. 30 din 6 febr. 1948. HERESCU. Petruţa – din iunie 1945 informatoare la Prefectura Poliţiei Capitalei. 142-4. Blum (“Puiu”) – în martie 1948 era comisar la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Vaslui (M. 1919. al P.Of. ulterior secretar de partid la Inspectoratul de Miliţie Bihor (Kovacs 2006). nr. 3947 şi nr. în 1948 maior. 66 din 19 martie 1948. HIDA. HELMAN. 92 din 17 apr. HERESCU. v. partea I-a. 265 din 15 nov. partea I-a. p. 158 din 12 iulie 1948. 1918. (M. 164 din 19 iulie 1948. Endre Herskovits. p.A. 131 din 12 iunie 1945. 1928. 5467)).G.Of. tatăl scriitorului Alain Paruit (Şinca 2006. 1948. HERMAN.în iulie 1948 definitivat ca agent de poliţie în cadrul Chesturii de Poliţie Cluj (M. Adolf .Of. 162 din 16 iulie 1948. nr.G. p.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. p. la Braşov) – colonel doctor. 4706). din 1948. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. Izu . Leibu (n. partea I-a. Andrei . nr. p.I. Mircea – din 1946 cu grad de inspector general de Jandarmi. partea I-a. 1930. HERESCU. directorul Spitalului Militar al Ministerului de Interne (din 1954). 7074). şi repartizat ca medic la Spitalul M. 162.M. 1932. în august 1948 delegat şef al Depozitului Central A. nr.Of. Herşcu – în iulie 1948 angajat agent principal de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Fălticeni (M. D.M.I. 83 din 7 aprilie 1941.P. partea I-a.A. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Marcus – după război ajutor contabil la Întreprinderea administrării muncii penale de pe lângă Penitenciarul Văcăreşti. Iancu (n.Of. p. HERŞCU. HERŞCOVICI) – în 1945 comisar în cadrul Poliţiei Câmpulung Modlovenesc (M.M.

1936. calitate în care a organizat peste 100 de atentate împotrica administraţiei germane).Of. 6163). 1947. fond 495 (“România”). partea I-a.E. partea I-a.Of. (1949-1950). HOLBAN. 171 din 29 iulie 1947.Of. 110 din 18 mai 1945. Goma 2007: 118.S. p. ulterior şef de catedră 205 .din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M.Of. ff. HOLBAN. 59 din 11 martie 1948. 4638.I. 1941. continuând să spioneze în Legaţia israeliană sub numărul de cod “LT9” (Solomovici 2003: 256-267. 2006: 78.N. 1947.Of. 50. nr. decorat prin Decretul nr.Of. 6243). jud. în 1948 angajat al Legaţiei Israelului la Bucureşti. 68. 1935. nr.1920 Suceava – d. 1943.). 1950. v. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. 1944. partea I-a. după război maior la Direcţia I a Securităţii (1952-1953). fond documentar. stabilit în 1944 la Bucureşti. Constatin – după război agent de poliţie la Chestura Poliţiei Iaşi. prin Decretul regal nr. nr. 4049). în Forţele Armate. 253 din 1 nov.Of. 110-5). Eufrosina – funcţionar civil în cadrul M.jumătatea anilor ’50 şeful Serviciului XII din cadrul Direcţiei a II-a.a. apoi şeful serviciului de cadre al M. Marcel . stabilit în 1984 în Franţa. 136 din 19 iunie 1945. HOFMAN. 2066 din 20 oct. R. 1. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. cu rang de prim consilier de legaţie (M. nr. fiul lui Mendel şi Etka (n. inv.1944-1948). ofiţer în cadrul Rezistenţei Franceze (şeful reţelei FPT-MOI. Mureş. 1949.Ap. ulterior eliberat din Securitate şi angajat economist la Uzinele “Autobuzul din Bucureşti”. a IV-a.III-a. cu grad de locotenent-colonel. Zoltan (3.1907 Cernăuţi)) – maior.G. 1940. director adjunct la Direcţia de Control al Străinilor şi Paşapoartelor din M. Stănescu 2008: 189 n. 2010). arestat de Securitate în iunie 1949. Judita – din decembrie 1947 dactilografă stagiară la Poliţia Tg. partea I-a. 70.M. 2145). Marcel – în perioada 1949-1950-? ofiţer în centrala Serviciului Operativ la Direcţia Penitenciare a D. 4049). partea I-a. p. ilegalist cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. (pe care o şi conduce între 1957 şi 1960). p. p. recrutat informator şi eliberat în febr.III.S. 161 din 19 iulie 1945. 1942. demis însă după o lună (M.N.(D.3/1952. M. dosar nr. Bucureşti) – fiul unui fost industriaş din domeniul petrolului. partea I-a. M. nr. partea I-a. M.Ap. p. 191 şu. 11024). Ben . decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.G. 1985. al P. p. cu stagiu de partid recunoscut din 1939. p. A. HIRSCH. HIRSCH.R. 1937.Of.. nr. iar în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.P. p. 2). 1947.I. ulterior colonel. 2888 din 12 dec. 308). 251 din 30 oct. Dobre et al. M. nr. II-a (Rozei 2007. HOLLINGER. 3697 din 30 apr. unde. 9763).Of.R. în anii ’50 (Levy 2002: 67. 1939. 110 din 18 mai 1945. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 28.Of.1913 Şmig. nr. 9696. Isidor (zis “Izu”. dosar nr. (u. 1938. (M.R.S.A. 225. partea I-a. Boris (n. publică Testament (Paris: Calmann-Levy). 5128 şi nr.P. p. HIRSCH. pensionat pe limită de vârstă în 1947 (M. în 1989.A.S. Baruh Abramovici BRUCHMAN) (1908-2004 Paris) – evreu basarabean. Cosma 1994: 45. HOFFMAN.” clasa a IV-a. p.S. Martin – în iunie 1945 încadrat ca gardian public clasa a III-a pe lângă Poliţia oraşului Tg.A. partea I-a.S. pentru câteva luni în 1948 încadrat în centrala M.XII. ar fi fost responsabil cu supravegherea lui Gheorghiu-Dej la ordinele sovieticilor (Watts 2011: 231 n. (Balaş 2008: 252-3. reactivat în iulie 1948 (M.. nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. I).C. partea I-a. 1934. 10. 4 din 5 ian. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. Târnava) (fiul lui Samoil şi Reghina) – sionist. Bessler)) (frecvent ortografiat şi românizat “Holingher”) (n. p.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. Octav (n. Mureş (M. 6673). 1947 (M. 174 din 30 iulie 1948.I. şeful Regionalei Bucureşti a Siguranţei (sept. partea I-a. HOFMAN. menţiunea “Hida” şi în A. până la trecerea în rezervă din 1960 avansează progresiv în grad de la maior la colonel ocupând funcţia de locţiitor şef de direcţie în cadrul Direcţiei a II-a Contraspionaj a D.I. 2009). Otto Octavian HECHT) (n. HOFFENBERG. HOLBAN. vol. Ioanid 2005: 82).

C. (C. 3293. Ellen) – din 1 aprilie 1945 era impiegată la Poliţia oraşului Suceava. I. 1011). şeful Direcţiei a X-a Administraţie a D. 1953.1915) – colonel (în 1960). 286 Amintit de foşti luptători anticomunişti precum Gheorghe Dubiţ (v.două surori. din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. Estera . 1955.Of. 1913) – ilegalist (stagiu recunoscut din 1936).Of.S. Isacu) fiind în prezent conferenţiar dr.C. 3/1952 vol. 63-65. nr. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. 142-4. partea I-a. 31 din 7 febr. partea I-a.C. 84). partea I-a. v. ulterior şeful Direcţiei Regionale de Miliţie Cluj (până la sfârşitul anilor ’60) (Andreescu. 1954. 2274). 5817. p. I). HORN) . Carol (n.R. 29. inv. p.S. 8320.pdf. 3293. I. 1950. HOSU. 4049. Constanţa. 8.1921 Hudeşti.P. partea I-a. Edmond . a avut două surori .d.. al P.G. p. 4049. Elena (n.III. numit în 1946 secretar al comitetului local Baia Mare al P.. 10928. p. 1947. partea I-a. Adelina (n.ro/documente/cadrele_securitatii/HOLLINGER_ISIDOR. nr.jurnalulliterar. anexa la dosarul nr. HOLŢIER Ervin (n. (1948-1952). cu referat de cercetare la fd. Bucureşti) şi Rica Meerovici (în viaţă în 2010 la Carmiel. 1947. 3699 din 30 apr. locotenent la Securitatea din Rădăuţi în anii 1948-‘50. p. 110 din 18 mai 1945. cap. 4048 [cota S. 1948. Troncotă 2006: 134. în anii ’50 director adjunct la Direcţia Economică din cadrul Direcţiei Generale a Miliţiei. a fost căs. 139 din 22 iunie 1945.htm).htm) sau Constantin Teodoriu (http://www.Of. anexa la dosarul nr.P. Niculae 2004: 32). ff.în iunie 1945 impiegat la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M. pp. Nastasă. Cosma 1994: 45. Dobre et al. 1947.S. nr. IACOB. 1946.C.cnsas.. dosar nr. Ion – căpitan.R.C. Pintilie Iacob (http://www. 7083). HOLICI. dosar H/100 Colecţia “ilegalişti decedaţi”. Lupu 2011. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1949. 1951. dosar nr. Partenie – după război comisar-ajutor de poliţie în cadrul Siguranţei.I. Hela Mitoşeru (1923-1992. partea I-a.a. 5246) 1952. 1945.de/REVISTA-AGERO/JURNALISTICA/Interviu%20cu%20Corneliu%20Leu%20de%20Florian%20Bichir. M.şefă de serviciu la Direcţia II Contrasabotaj în cadrul D. 219. nr. M.G. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 49/1978.Of.. nr. Sacher – funcţionar civil în cadrul MAI. 2417. Jela 2001.ro/dizidentii-victimele-innascute-ale-societatii-9776). Solomovici 2004: 598. p. 286 din 10 dec. ulterior artist plastic.C.Of.agerostuttgart.]. nr. dosar nr. 206 . v. încă prezentă pe acelaşi post în 1947 (decizia nr. HOLTZER. partea I-a. Dorohoi) – din aprilie 1945 agent la Poliţia oraşului Dorohoi. 371. Israel). fond 495 (“România”). partea Ia. M. Goma 2007: 118.A. 5/500/947. 110 din 18 mai 1945. 120/1956. HOLZER) – colonel (la trecerea în rezervă la sfârşitul anilor ’60). http://www. Cosma 1994: 45.Of.Of. şeful Serviciului Judeţean Ialomiţa al D. 62 vol. ilegalist (din 1933).X.C. Ioniţiu 2008: 88 şi 2006: 43. al P.S. dosarul de schimbare a numelui de la Ministerul Justiţiei nr. 2630). 208 din 10 sept. HUTIRA.N. la Institutul Oncologic din Bucureşti). în 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. secţia Cancelarie – dosare anexe. f. 44. 69. cu Margareta.ro/articole/Scrieridocumentare/Gheorghe-Dubit/459/21). şi http://www. HOLTZMAN. p. 74). ulterior emigrată în Israel284 (Şinca 2006. . fond Documentar. 283 284 V. M. 285 V. 1948. participant la reprimarea violentă a revoltelor ţărăneşti împotriva colectivizării286 (M.S.procesulcomunismului. partea I-a. u. de profesie strungar. 182 din 11 august 1947.la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa până în 1968283 (cu referat de cercetare la fd. inv. secţia Cancelarie – dosare anexe. Jela 2001). n. 162. Varga 2003a: 363.Of.I. în acelaşi an avansat comisar. Carol SEGAL285) (n.R. 70. p. şi Solomovici 2001II: 43.18 aug. M.P. fiica lor. demis în iulie 1948 (M.. Sender (n. http://www. (nr.R.bzi. al P.G. 72 din 26 martie 1948. nr. fond Neoperativ. HORVATH. Menţionată şi într-un interviu luat lui Corneliu Leu de către Florian Bichir pentru revista Agero (v.Of.C. 662). 225. nr. 159 din 13 iulie 1948. inv.R.R. “Iosif” Dezsö (n.P. inv. V. HOROVITZ. M. C. p. Irina (căs. HUDESCU.S.com/marturii/fonduri/mart45_64/piacob/surghiun/docs/cap12. 2006: 78. nr. HOROVITZ.

10923). în 1956 cu grad de maior. Moritz – originar din Tg.Of. Silviu – în 1952 sublocotenent M. deportat în Transnistria. (1979).C.. Auraş – locotenent-colonel .R. al P. S.C. 166 din 25 iulie 1945. Mişu . iniţial şeful Serviciului VI al Direcţiei a III-a (Dobre et al. 1931 Băiţa. apoi şeful Serviciului III al Direcţiei Regionale de Securitate Cluj (19561958).S. 188 din 16 aug. IAKAB. p. p.A.din mai 1945 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. Tudor (fiul lui Sava) – în 1954 locotenent major M.G. membru de partid.I. 4922).. partea I-a.R. avansat în 1957 la gradul de lt.R. Ion (n. la Circa 11 Poliţie (M. secţia Cancelarie – dosare anexe. detaşat sub acoperire la Ambasada României de la Paris (adjunct al lui M.A.C.-col. nr.U. 1957. condamnat la moarte în contumacie în 1970. partea I-a. al P.. 8800). 5099). s-ar fi stabilit în S. 4142). (M.R. nr.a. 8009). 198). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.P. în 1960 transferat în cadrul D. p. 1965.Of. IACOVICI. v. 1960. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. trecut în rezervă în 1982 (5/1982). Simion – funcţionar civil în cadrul MAI.Of. 1945. IANCU IFILOVICI. al P. 286 din 10 dec. în 1947 comisar şef la serviciul Judeţean Neamţ din cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Iaşi (M. partea I-a.1956. Arpad Andrei – colonel de Securitate. V. al P. al P. p.C. 6710).în mai 1948 promovată comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. (60/1955). 1969. din 1966 funcţionar internaţional la UNESCO (Deletant 1995b: 55. 104 din 7 mai 1948. Janetta – ilegalistă originară din Basarabia. Neamţ. nr.I.A.G.C. (2/1979). anexa la dosarul nr. 447-9).P. partea I-a. p.C.Of. 207 .P.G.C. membru de partid. 131 din 12 iunie 1945. nr. u. Adolf – după august 1944 comisar în centrala D.S. inv. anexele la dosarele nr. Caraman). nr. la Timişoara. 1967. Paula . (M. nr. partea I-a. Alexandru (fiul lui Mercurie) – căpitan de Miliţie. IANCHELEVICI. 1945 şefă adjunctă de birou în centrala D. 1968. nr.G. Bihor) – în 1951 sublocotenent M. al P. IACOBESCU.M. 1973. partea I-a. ca agent de poliţie clasa a III-a (M.Of. 135 din 18 iunie 1945. C. Martin – angajat în august 1948 comisar-şef de poliţie (M. 1966. p. 90/1956. IANCU. (indicat ca evreu de Solomovici. 1958. al P. 6352). IANCU. I. 4142).C. dezertează la 25 iulie 1969.P. partea I-a. inv. cu stagiu de instrucţie în U.R. IACOB. Edmund .A. I). 172 din 27 iulie 1946. nr.C.R. I. partea I-a. IACOB(ESCU). partea I-a. 1963. IANCOVICI.E. IACOB.Of.Of. 1959. IACOB. 4517) 1961. IAKAB.R. 62 vol. 231 din 10 oct. IACOB.I. 104 din 7 mai 1948.Of. Malvina . după unele surse. 1971. nr.C. p. p. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. Osias . cu referat de cercetare la fd.cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1962. C. 47/1956. p. pp.. (1954-1955). nr. (M.numită în nov. IANCOVICI. – şeful Biroului pentru Străini în cadrul Siguranţei Huşi după august 1944 (Zahariuc 2009: 193. 3293. 1972.C. 1970..C. în octombrie 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. 1948. Edmund – între toamna lui 1944 şi iulie 1945 agent de poliţie la Chestura Cluj (M. 2006: 78). secţia Cancelarie – dosare anexe.. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (nr. 121 din 31 mai 1945.C. IACOB. (12/1954).în mai 1948 promovat comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.Of. IACOB. p.Of.R. 1947. 1945. partea I-a. nr.. 10094).P. 120/1956. 265 din 19 nov. (3/1954). p. nr. V-a. inv. cu referat de cercetare la Fd. partea I-a. în iunie 1945 transferat la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. Watts 2011: 506). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. IANOVICI. nr.Of. 1964. 3/1952 vol. 3293.G. după război şefă de birou cu o gradaţie la Subsecretariatul de Stat al Aerului din cadrul Ministerului de Război (M.încadrat în iunie 1945 în D.I.

Of.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte3/docs/morminte3p_5. p. partea I-a. p.R. 1975. 1983. şi Solomovici 2001II: 111). IŢESCU. lt. ofiţer politic al Diviziei “Tudor Vladimirescu”. respectiv penitenciarul din Sighet în anii ’60-’70 (Solomovici 2004: 609.A. Vischi şi Ivanciuc 2003290. 1518.I. 7086). jud. Natan – poliţist în Cetatea Moldovei. p.Of. (M. Einhorn)..36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/I/Ioanid%20Alexandru/index. în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. 286 din 10 dec. 60 din 13 martei1 1947. la momentul arestării funcţionar la Ministerul Comerţului. Petru (după unele surse IAŢKO) (n.htm.17.N.1960 Jilava) – coordonatorului celebrului jaf armat asupra unei maşini a Băncii de Stat a R. ILIESCU.125. 63-65). p. după război membru de partid. com. 1978.G.1931. ILIE. nr.din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. nr. Pentru schimbarea numelui. 4706). M. 1947 numit agent de poliţiei în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. nr.I. IOSUB. 10351. Zoltan – căpitan. transferat la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Miercurea Ciuc. partea I-a. Herman LEIBOVICI. apoi al doilea adjunct al şefului Direcţiei I Informaţii Externe (D. executat la 18 febr. 5075). partea I-a. vezi dosarul 5-2.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. IZRAIL. Max – fost vânzător. director al D. IRIMESCU (căs. când este trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel287. p. ulterior la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Tg. după înfiinţarea Securităţii maior. 256 din 5 nov.A. dosar nr. (M. 1947. IOANID. TM (fiul lui Petru şi Estera) – d.P.I. 5679). ca şef al comandaturii comunei de deportaţi Olaru din Bărăgan (Jela 2001.S. 1948.-col. nr. partea I-a.asp. TM) – angajat al Direcţiei Regonale Banat/Timişoara.IX. 1980. în 1948 comisar. Ştefan .) a Securităţii (celălalt fiind W. Ernestina – din 1948 dactilografă în centrala M. Bercu – după război comisar la Chesturile de Poliţie Iaşi şi Deva (M.maior. în 1955 menţionat în documentele interne ale M. 71 din 25 martie 1948. Adalbert Bella (cu variantele “Ijak”.Of. 1947.P. p. 1947. partea I-a. 10922). apoi ofiţer superior la Securitatea. în nov. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M.P. 15. Solomovici 1982 XVIII).]. partea I-a. ulterior şeful Direcţiei Regionale de Securitate Galaţi.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. partea I-a. nr. 154 din 7 iulie 1948.R. Mureş. 289 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. Maramureş.II.XI. partea I-a. Bucureşti în anii ’50. şi http://www. nr. IZSAK.pdf. 1977. IŢICOVICI.1920 Brăila 18. (?) IORDANOV. 4048 [cota S. “Iszaek”) – încadrat în 1945 la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Braşov.procesulcomunismului. IOSUB. nr. unde i-a succedat în funcţie lui Wisting (M.S. implicat în lichidarea rezistenţei anticomuniste (Ioniţoiu 2006: 48). în 28 iulie 1959. 43 din 21 febr.cnsas. 1991 Orţişora. 290 V. Braşov. 182 din 11 august 1947.Of. Solomovici 2004: 582.I. formată în 1943 prin recrutări din rândurile soldaţilor români prizonieri în URSS. IOSIPOVICI. 1979.R. Balint. 1984. ff.ro/documente/cadrele_securitatii/IANTO_PETRU. p. 2604. Alexandru (f. ulterior Inpectoratul Judeţean Timiş al Securităţii între 1950 şi 1987. 1960289 (v. p. 9849).Of.P.Of.R. Suzana . nr. nr. şi fişa sa la http://www. Watts 287 288 V. 126 din 6 iunie 1945. fost ilegalist. de Interne şi şeful Direcţiei Miliţiei Judiciare la nivel naţional (căsătorit un timp cu sora soţiei lui Alexandru Drăghici). 134 din 12 iunie 1948. Ionescu-Gură 2010: 88). 1896. David . 1982. nr. în a doua jumătate a anilor ’50 colonel.).Of. p.1974. 1985. 1986. fond Documentar.205-945 de la Ministerul Justiţiei. Max – în 1948 era comisar de poliţie la detaşamentul Dărăbani (M. a fost apoi avansat colonel şi a activat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 1981. Iancu . p.S. partea I-a.A.Of.php. 1976.E. partea I-a. M. IANŢO.Of. 208 .S. 271 din 22 nov. sublocotent la D.Of. fiul lui Iosif şi Paulina)288 (17.

Of. 60/1955). 7259).S. 1995.Of. 1945. Deletant 1995b: 58. partea I-a. p. nr.. KAHÁNA. pensionat).2011: 196. fond Neoperativ. nr.S. ulterior medic la Spitalul Elias (1954-1972. 6191). inv. menţionat şi în Neştian 2010: 87 şi 2008: 7)291. p. a asistat la 17 aprilie 1954 la execuţia lui 291 V.17. 1993. încă în viaţă în 2007 în acelaşi oraş. I. 1945. JAKAB. uneori cu numele ortografiat Kahane) (2. partea I-a. (r. col. şeful biroului Anchete Penale cu grad de locotenent la Biroul de Securitate din Huşi. 1998. stabilit în România în 1922. 137.G. 72 din 26 martie 1948.1890 Cheile Bicazului. 1945). JAKAB.Of. 9003).) Tatar Zoltan). III-a. nr. partea I-a.R. partea I-a. dosar nr.I. 116 din 21 mai 1948. p. IZSAK. 162 din 20 iulie 1945. Nr. fiul lui Mendel şi Gizella. 5246).N. 2630. JURĂU.Of.Of. şi M. după război director al Spitalului Militar M. 1945. Goma 2007: 118. 1988. 1994. dosar nr. ilegalist (din perioada 1920-1922 petrecută la Viena). 220-31.în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Odorhei (M.125. 187 din 18 aug. respectiv M. 10351. 3506). p.A. partea I-a.. fd. Avram (n. 16. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a CC al PCR (24/1954. Moise (n. din oct.V. ulterior comisar la Poliţia Târgu Săcuesc în cadrul I. nr. nr. când este descoperit. la Penitenciarul Jilava în anii ’50. 2417. pentru nume v.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/I/I%2005. până în 1950. 3.în iunie 1945 numit şef de secţie gardieni publici la Poliţia oraşului Odorhei (M. 10205).php.Of. Bihor (M. 1992. aparută în română sub titlul Socialdemocraţia în lumina materialismului dialectic (Cluj. D. 1932). I. Alexandru (uneori scris şi “Ijak”) – în 1948 agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Marghita.Of.A. fond Neoperativ.S. 139 din 22 iunie 1945. p. Francisc .A. Cosma 1994: 45).. profesând medicina la Braşov (1925-1940).1917 Dărăbani.Of. autor al cărţilor de propagandă A szociáldemokrácia és a dialektika (Oradea. maior şi medic legist M.Of.Of. incinerat la crematoriul “Cenuşa” ( dosar K/7 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). JEKAB. 2417. fişa sa matricolă penală la http://86.din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. 1990. 139 din 22 iunie 1945. M. dosar nr. Botoşani) (fiul lui Iţic şi Malca) (în unele documente “IUCLEA”) – din 1 aprilie 1947 comisar-ajutor la Serviciul Judeţean de Siguranţă Neamţ. p. 5246). partea I-a. 219). 10 sept. Ernest. partea I-a. partea I-a. la înfiinţarea D. f. Iosif – în 1968 ajunsese şef adjunct de serviciu şi şef de birou I la Serviciul I Informaţii Interne al Consiliului Securităţii Statului (v. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M.M. apoi stabilit în Bucureşti. membru activ de partid din 1928. 209 . 1932) şi Democraţia (Bucureşti. ff. p.S.A. nr. JURESCU.I. 7388. 1903) – fost ilegalist. 1996. cu stagiu recunoscut din 1944. M.M.Of.P. 122 din 31 mai 1947. 4354.S. p. 1991.IV. 235 din 15 oct. M. Alexandru . p.A.N. nr. partea I-a. Leo (n.U. 268 din 22 nov. nr. JUCLEA. 1. partea I-a. 1987. Coloman – în iulie 1945 numit impiegat în cadrul Poliţiei Odorhei (M. nr. 1945. ulterior menţionat ca şef al serviciului Filaj şi Investigaţii la Securitatea Oradea (v. p.. Iancu – la sfârşitul anului 1947 agent în cadrul Inpectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. partea I-a. 272 din 27 nov.I. decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls.1972 Bucureşti) – medic cardiolog.XII.R.%20Isa%20-%20Izvoranu/Iuclea%20Avram/index. 8918. Braşov. f. nr. p.I. JUNGER. Troncotă 2006: 54. JUCLEA. A. nr.P. p. Moise – funcţionar civil în cadrul M. Neamţ – 28. (1945-1954). ROSENBERG) (n. H.1903 Focşani) . 1947. Ernö (n. ex. partea I-a.Of. 4494). judecat şi condamnata pentru crime împotriva umanităţii comise în Transnistria împotriva coreligionarilor săi evrei (Arhiva C. Solomovici 2004: 582 şi 2001II: 43. Tiberiu (uneori ortografiat şi “Yungher”) – din 1945 comisar-ajutor la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M.I.. 1997. KAHAN(E). JAKAB. 100 din 3 mai 1947. 228 din 3 oct. 1989.

partea I-a).1924 Cluj (fiul lui Mauriţiu şi Doris) – 2008 Cluj-Napoca) – după război comisar ajutor în cadrul Siguranţei din Cluj. Hună – în oct. 2006. 2002. 1948. 2004. Arhiva C. p. partea I-a. ulterior emigrat în Israel (M. Stefan – în 1947 angajat informator diurnist la Prefectura Poliţiei Capitalei. C. Andreescu. KALOUSEK. p. 144 din 29 iunie 1945. partea I-a. p. p. cu referat de cercetare la fd. Serviciul Poliţie Socială (M. 189 din 17 august 1948.S. a nu se confunda cu publicistul Mózes Kahána (v.Of. 1945. Nastasă şi Varga 2003b: 24.P.. Ioniţiu 2008:88.în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. al P. ? (zis Pubi) – angajat al Direcţiei Regionale Banat a Securităţii la jumătatea anilor ’50. 1949). Iosif (n.în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 2011. partea I-a. Karoly. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. 55 din 6 martie 1948. nr.Of.I.pdf. Emerich – din 1 mai 1945 comisar la Poliţia oraşului Sighet (decizia M. 168 din 27 iulie 1945. ca detectiv clasa a II-a. nr.A. Lică (n.Of. 292 Vezi fişa sa la http://www.III. 1945. nr. inv. constantându-i decesul.R. apoi detaşat cu grad de locotenent de Securitate la Regionala Baia Mare în anii ’50 (şeful Biroului de Securitate din Sighetu Marmaţiei). 983). fratele doctorului Ernö Kahána (v. 275 din 30 nov.S.G. p. KATZ.S. 2001. 1948 angajat informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. KAUFMAN.Of. apoi la regionala de Securitate Craiova. 1947. cu grad de locotenent la biroul de securitate Caransebeş (în nov.Of.Of.în febr. 2000.P.A. şi M. 1999. p.G. 2006: 12.Of. Andrei . ulterior transferat secretar III la Ambasada României de la Viena. 2013.Of. p. Vischi şi Ivanciuc 2003).Of. 119 din 29 mai 1945.. 1638). Adalbert KAUFMAN) – iniţial comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Bivolari (1947-1948). 10416). apoi D.N. 6412).A. apoi ofiţer la Securitatea din acelaşi oraş între 1948 şi 1959. partea I-a. 2417. Jela 2001.S. partea I-a). KEMTER. Mureş (M.Of.I. Stefan – în 1945 numit agent de poliţie la Poliţia oraşului Odorhei (M. p. partea I-a. Saul . 1009). Elias .. 30 din 6 febr. 265 din 19 nov. 2005.Of.I. & Caţavencu 2004. p. după alte surse Koloman Kalousek) – în mai 1945 numit subinspector de poliţie la Inspectoratul regional de Poliţie Târgu Mureş.Of. Zotan – în 1948 agent de poliţie în cadrul Serviciului Siguranţă al Poliţi ei Tg. 2003. I. nr. p. nr. KAHANE. Zoltan (n. nr. 4426. 11/1976.S. KANTOR.R. Deletant 1995b: 58. 9218).cnsas. KATZ. 220-31. KATZ.P. 5467). la Serviciul Lagăre al D. ff. 1945. nr. 2012. 1948. Ioniţiu 2008:88. KATZ. M. KATONA. partea I-a. respectiv locotenent-major la trecerea în rezervă în 1959292 (v. M. partea I-a. cu grad de sublocotenent în 1953. Banu 2008: 327. nr. Cosma 1994: 51. la Brigada a IIIa a D. 278 din 1 dec. 2038. 2010. nr. nr. 11080 din 30 iunie 1945. p. Solomovici 2004: 582. ulterior colonel de Securitate. 3293. partea I-a. 210 . 10093). Avram – în febr.în noiembrie 1945 încadrat în M. 46 din 25 febr. 31 din 7 febr. Petru . 9. Neştian 2010: 88. 5673). 9696.Pătrăşcanu. 2009. după înfiinţarea D. partea I-a. Helene . (M. p. 4315).S.Of.R. dosar nr.ro/documente/cadrele_securitatii/KAPPEL_ZOLTAN. Fl.C. 1947. p.R. KAUDERS.G.Of. 2008. nr. 2007. KEISCH. 1945 demisionează din postul de comisar la Poliţia oraşului Bârlad (M. nr. partea I-a. Braşov. 76). Dobre et al. era transferată de la D. demis în anii ‘60 după descoperirea colaboraţionismului său cu fosta Siguranţă (M. nr. 110 din 14 mai 1948. 150 din 6 iulie 1945. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. fond Neoperativ. 251 din 30 oct.P.S.în 1945. KATZ.P. din 1948 şeful D. partea I-a.R. KAPPEL. nr. nr. partea I-a. 241 din 22 oct. supra). 1948 angajat comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Tg. infra). nr. KAUFMAN. 1948. partea I-a.C. Mureş (M.Of. anexa la dosarul nr.

1948 angajată comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj (M. Andrei-Francisc – locotenent major. KESLER. KINTZBRUNER. KLANGER. Iosif (fiul lui Mauriţiu) – profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie până în 1962. M. 1947 transferat la Siguranţa Poliţiei Tg. 2029. implicat în reprimarea revoltelor ţărăneşti împotriva colectivizării (Jela 2001.Of. 1948. nr. Timişoara. a IV-a. Andreescu. nr. KLAMER. 2020. p. ? – agent în cadrul serviciului de Control Economic la Miliţia Raională Galaţi în anii ’50 (coleg cu Izi Finkelstein. 4049). p. nr. (30/1954). partea I-a. KLEIN. p. KLEINDBERG. 189 din 21 august 1945. 2019. 3697 din 30 apr.G. 135 din 18 iunie 1945. 139 din 22 iunie 1945. p. p. KERESZTESI. nr. 110 din 14 mai 1948. p. 1010).G.în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 4706). p.P. 11089.. KENDLER. 11155 şi M. KENDLER. 290 din 15 dec. 2027. ? – locotenent la D. partea I-a. 8318. nr.I. nr. 1947 (M. 2016. partea I-a.S. Nicolae .C. KLEIN. inv. partea I-a. 2031. p. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 2023. 5127). partea I-a. p.Of. fond 495 (“România”).R. Mihai – în anii ’60 şeful Serviciului VI din Direcţia Cadre a Securităţii (Dobre et al. partea I-a. nr. KLEIN. dosar nr. p.Of. Mureş (M. Emil . 4315). nr. 2026. 225. p.Of.în febr.Of. 292 din 17 dec. partea I-a. 1948 avansat de la agent de poliţie la comisar-ajutor în cadrul D.-maj. (M. posibilă idenitate cu omonimul cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. M. 208 din 10 sept. 2032. KISS. nr. M. comandantul Miliţiei Huşi în 1949 (Neştian 2010: 87). 2028. 2018. Ernest – medic M. 110 din 18 mai 1945. Nastasă şi Varga 2003a: 578). apoi agent de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de poliţie din Sovata.Of. în ian. Paul – din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. 2006: 214). KLEIMANN. – lt. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. KLAIN. partea I-a. 31 din 7 febr. 2022.Of. ca agent de poliţie clasa a III-a (M. partea I-a. 2017. KLEIMAN. al P. M. 1947. 126 din 6 iunie 1945.P.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. partea I-a. p.A. Augustin . partea I-a. 2021.. S. KERTESZ.încadrat în iunie 1945 în D. 1947. Dezideriu – după război iniţial agent de poliţie la Poliţia oraşului Odorhei.P. 136 din 19 iunie 1945. v.2014. trecut în rezervă în 1956 (Cosma 1994: 44-83). nr. p.R. Iosif . 4706). Vasile – după război agent de poliţie la Chestura de Poliţie Cluj. p. KESERU. 126 din 6 iunie 1945.Of.Of. 2024.Of. şef de birou Filaj-Investigaţii la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa. apoi şef de cadre la Comandamentul Servicii şi Înzestrări din cadrul M.M. 2033..Of. 5246. 132 din 13 iunie 1947. KESSLER. nr. partea I-a. Carol – maior la Securitatea din Braşov (1969-1973) (Bjoza 2006). 1948 transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie cu sediul în acelaşi oraş (M. KLEIN.I. 2015.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. partea I-a. nr. 2 din 2 ianuarie 1948. 13).locotenent-colonel. decorat prin Decretul nr. 31 din 7 febr. profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. Heinrich . trecut în rezervă în 1960. Daniel .din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. în dec. nr. alias Ionel Feraru) (Solomovici 2004: 578.Of. 5099).Of. nr. 1008). 1337). 2030. KLEIN.A. disponibilizat în dec. 1947. 4772). 211 .în febr. 7350). Michel (fiul lui Moise) . partea I-a. M. partea I-a. nr. 1948. p.Of.Of. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Norbert – după război agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. Edith . 2025. Solomovici 2004: 583) – probabil una şi aceeaşi peroană cu colonelul Clain (trupele de grăniceri) menţionată în Ioniţoiu 2006: 43.

I.R. KOHNER. Bucureşti (Şinca 2006.S. emigrat după pensionare în Israel. 2039.S.A. 63-65). Nastasă şi Varga 2003b: 25.2034.1916. p. şeful clinicii de cardiologie “C. partea I-a.P. 4314). p. n. 2049.P. KLEINERMANN. KLING.R. ulterior trecut în rezervă.A. la Serviciul Lagăre al D.Of. v. KOHN. 1947 în cadrul Serviciului Siguranţă din acelaşi oraş (M. ulterior revine în funcţia de comandant al biroului municipal Lugoj. 10924. ca agent de poliţie clasa a III-a. care îl ortografiază Klink. p. partea I-a. 110 din 14 mai 1948. KOHN. disponibilizat în aprilie 1948 (M. Arcadie – după război inspector de poliţie la Inspectoratul Regional Craiova. nr.G. Maximilian – în martie 1948 numit comisar-ajutor în cadrul Serviciului Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj (M. Ecaterina . 4048 [cota S. 208 din 10 sept. nr. 2036. 275 din 30 nov. KLIPA. nr.I. Arcadie – funcţionar civil în cadrul M. Zoltan – după război comisar şef şi secretar la Chestura de Poliţie Lugoj.Of. 8320.R.numită în iunie 1948 agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.P. nr. nr. 2045. 51 din 2 martie 1948. partea I-a. participant la reprimarea rezistenţei anti-comuniste din Banat (M. 5247. KOHN.G. 2/2008. KLEISCH. KOLLAR.Of. Dezideriu . 2046. ulterior emigrat în Israel (M. p. p.Of. iniţial repartizat la Chestura de Poliţie Alba-Iulia. 162. 3232).M. 2037. 72 din 26 martie 1948. nr. nr. p. Solomovici 2001II: 43. fiul lui Iosif) – de formaţie tinichigiu.în noiembrie 1945 încadrat în M.S. supra) .P. Adolf – în iunie 1945 angajat în D. partea I-a. Elvira . Eva . nr. p. 9850).C. Timişoara.). 256 din 5 nov.VIII. 1947. Leiba (probabil soţul Eevei.Of. partea I-a.F.A. 139 din 22 iunie 1945. nr. menţionat pe baza Arhivei C. în octombrie 1947 şeful Serviciului municipal de Siguranţă Lugoj. nr. al P. Ştefan (n. 2038.S.Of. după război şeful Circumscripţiei Suburbane “Tudor 212 . KOHN.. 2042. ff. 2040. Bernard – din 1948 ofiţer şi şef de birou la D.Of. p. din 1948 şef de serviciu în cadrul D.Of. 1947. KLEINBERG. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.după război femeie de serviciu în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. KOLLER.P. a locuit în cartierul Primăverii. 135 din 18 iunie 1945.Of. 2043. fost luptător în Spania. Lucia .R. I. Goma 2007: 118).C. nr. nr. KOFFLER. (60/1955). KOFFLER. îndepărtată din serviciu în iunie 1945 pentru “grave abateri” (M. dosar nr. 5360). partea I-a. p.I. 4048). partea I-a. p. 85 din 10 aprilie 1948. univ. din 1948 maior. cap. şi în Caietele CNSAS nr. în mai 1948 avansată curier (M. cap.din aprilie 1945 impiegată în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. Iliescu” din Bucureşti şi predând la I. nr.Of. din sept. 87 şi 146). Huedin.Of. ortografiat de către Solomovici (2004: 569) “Cohn”.C. (la sfârşitul anilor ’70 cu grad de conf. 144 din 25 iunie 1948. 2630). p.S. p. partea I-a. KLEINBERG. p.Of. 162. p. al P.Of. nr.din aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. 2047. în noiembrie 1947 transferat la Inspectoratul regional de Poliţie Piteşti (M.după august 1944 impiegată în cadrul Poliţiei Rădăuţi. partea I-a. Cosma 1994: 45. 2050. 286 din 10 dec. KOHN.. 2 din 2 ianuarie 1948.I. cu dosar la secţia Administrativ-Politică a C. 4922). David – după război agent de poliţie la Poliţia Botoşani.Of. M. Aron – după război agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. 2044. 131 din 12 iunie 1945.S. ? – inginer. medic M. 12).S. 2041. şeful Serviciului Judeţean Severin al D. Şinca 2006. 5099. Andreescu. 110 din 18 mai 1945. Lazăr (1911 Iaşi – 1988 Israel) – cu studii la Moscova (1953). pp. KOHN. (30/1954). 10416). partea I-a. la 2. Cosma 1994: 51).I.A. 2048.M.G. pp. şeful serviciului tehnic la Direcţia Regională Banat a Securităţii la jumătatea anilor ’50. István Koller.I. 142-4. n. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. fond Documentar. 1945. 1947. apoi al Severin. 2035.].R. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 27.C. M. partea I-a.N. partea I-a. partea I-a. Deletant 1995b: 62. M.A. din 1 dec. în anii ’50-‘70..N. partea I-a. 1912.. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă.

p. 5246). 2054. 74. partea I-a. la Circa 15 Poliţie (M. 144 din 25 iunie 1948.Of. autor Nicolae Balint. şi “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982.R. membru P. 7084. nr. Iosef . 1948. 267 din 21 nov. 2011 al Ziarului de Mureş.R. şi I.Of. 2056.C.ziaruldemures.Of. partea I-a. p. 1947 fusese însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. 2057. nr.D. 2052. KOLER. Adolf – ofiţer la Direcţia a II-a Contrasabotaj a D. p. fond documentar.din aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. 1945. p. partea I-a. M. după alte surse Miklos) – şeful Serviciului Judeţean Turda al D.C.Of. Cluj din 1948 (Deletant 1995b. 1946 transferat la Comisariatul de Poliţie Beiuş (M. Dobre et al. nr.Of. nr. KRAL. LAUFMAN.. 2002: 12 I. după ce în sept. 2060. din 1944.Of. 30 din 6 febr. Mureş293. (la Direcţia Generală a Lagărelor). 182 din 11 august 1947. 4517) 2061. 222 din 25 sept. la adresa http://www. 1947. responsabil de cadre în Biroul Judeţenei PCR Sălaj (1945-1949). M. KUN. iar în luna decembrie a aceluiaşi an la Chestura de Poliţie Oradea. 286 din 10 dec. preluat şi după reorganizarea Siguranţei în Securitate (M. 1946. 110 din 18 mai 1945. LAITNER. 256-7). Sălaj (1945). iar în 1956 locţiitor şef de direcţie la Direcţia a IV-a a Securităţii. 2058. p. v. p. LAZAROVICI. partea I-a.S. Carol . 293 V. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 8321.P.Of.Of. partea a XVIII-a). zis şi “Fănel” – încadrat după război comisar de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Suceava. p. 5360. nr. Ştefan. 289 din 13 dec.N. KWEILER. 2062. partea I-a. 3871) 2059. M.I. p.I. 2063. 2278.R. 72 din 26 martie 1948. p. 2630). 10433). Iosif – în 1947 comisar la Chestura de Poliţie Oradea. p. 213 . M. Solomovici 2004: 583). Ioniţiu 2008:88. comandantul închisorii Aiud (1953-1958) şi apoi al închisorii Văcăreşti. 4048). & Caţavencu 2004. Jela 2001. nr.G. 10171). p. locotenent-colonel de Securitate (în 1955). nr.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. Nastasă şi Varga 2003b: 25. Din 5 sept. KOVACS. în martie 1948 transferat la Comisariatul de poliţie al oraşului Paşcani. (1948-?). Alexandru – comandant-adjunct al biroului Securităţii din Carei în perioada 19481949. nr. KUPFER. dosar nr. nr. partea I-a. 10925. ff. C. 1947.R. p. 12860. 121 din 31 mai 1945. Avram – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. apoi la Serviciul Judeţean de Siguranţă. partea I-a. Cosma 1994: 48.R.ro/pagini/detaliistire/inapoi/prima-pagina/articol/oamenii-partidului-din-justitia-mureseana-i. nr. nr. p. în anii ’50 menţionat ca maior de Securitate în Bucureşti. 62 din 15 martie 1948.I. menţionat şi în A. Stefan – angajat în 1947 ca agent de poliţie cu atribuţii în domeniul Siguranţei la Poliţia Carei (M. & Caţavencu 2004. 983. 139 din 22 iunie 1945. ulterior emigrat în Israel (Jela 2001.Of.html. respectiv Solomovici 2004: 583 şi 2001II: 43).R. 2006: 78. 2051.în iunie 1945 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Odorhei (M. Andreescu. 2055. partea I-a. 1946. 4638.Of. Duţu et al. secretar al organizaţiei Frontului Plugarilor din plasa Cehul Silvaniei şi secretar F. partea I-a. menţionat ulterior şi ca ofiţer de securitate la Baia Mare (1948-1950) (Ioniţiu 2008:88). angajat din 1952 în M.S.Of.I. la Securitatea din Tg. (32/1955) (v. 1947. 215 din 18 sept. Lupu 2011. p. 8446). 110 din 16 mai 1947. LANDESMAN. nr. al P. 208 din 10 sept. nr. partea I-a.C. partea I-a. în sept. 110-5).R. partea I-a.R. 2053.Of. partea I-a. M. partea I-a.Of. ? – în 1948 lt.Of. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa a III-a (M. Andrei – după război agent de poliţie la Poliţia Satu Mare. nr. nr. LANDAU. ulterior avansat colonel (M. Wolf – din 10 martie 1948 agent de poliţie în cadrul Siguranţei (M. Solomon .P. partea I-a.S. Mihail (Pius. KRAUSZ. KUN.Of. nr.Vladimirescu” a Apărării Patriotice (1944).A. p.

partea I-a. 2081. partea I-a. 5673). LEFKOVITS) .P. 136 din 19 iunie 1945. 2079. 6672).2064. din sept. LEIBA. 8800). 8233). partea I-a. trecut în rezervă în 1960 cu grad de locotenent-colonel294. LEIBOVICI. 259 din 12 nov. partea I-a. 222 din 25 sept. nr. 162 din 20 iulie 1945. 2076. (M. 1945 numit impiegat. nr. Avram . Tiberiu (Tibor) – comandantul penitenciarului Făgăraş la începutul anilor ’50. Iosif – în 1945 era şef de secţie la Poliţia oraşului Satu Mare (M. p. LEIBOVICI. 1944 şi sept. Ilarion – după război şef de secţie la Poliţia Giurgiu (M. 2073.G. M. 3895). n. LAZĂR.cnsas. 216 din 22 sept.Of. nr.Of. p. partea I-a.Of. 2071. partea I-a. 2078. LEIBOVICI. 1948. p. p.Of. 10432).în iunie 1945 încadrată şefă adjunctă de birou în centrala D. p. partea I-a. Albert – în sept. p. partea I-a. partea I-a. p. 5128). 4264). 294 V. Frederich (1.Of. la 1 decembrie transferat la Biroul de Siguranţă din acelaşi oraş (M. partea I-a. partea I-a. 6554 din 30 august 1945 pentru “grave abateri săvârşite repetat în serviciu.P. 2075. Bucureşti în 1948 (Solomovici 2004: 583). părinţii săi fuseseră deportaţi din Ardealul de Nord în timpul ocupaţiei maghiare în lagăre de muncă.în iunie 1945 numit comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. 1945. nr.Of. partea I-a. 2072. în nov. Ion . demis din serviciu în ianuarie 1948 pentru luare de mită (M. 144 din 29 iunie 1945. fişa sa la http://www.R. 4380). 1945 numit comisar în cadrul Chesturii de Poliţie Iaşi (M. 142-4). 136 din 19 iunie 1945. 2080. v.Of.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. 2065. nr. nr. 5127). şeful Serviciului Filaj Investigaţii în D. partea I-a. 2070. “Puiu” – în nov. nr.pdf. nr. Botoşani (M. partea I-a.S. 9926). nr. p.Of. angajat cu grad de căpitan ca şef de birou la D. LEIBOVICI. p. partea I-a.G. în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D.S.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău. (M. Baruch – între sept. LĂZĂRESCU. lipsă de tact şi incorectitudine” (M. partea I-a. 118 din 28 mai 1945. LAZAROVICI. nr. 7350). p. partea I-a. Elias – în aprilie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a II-a la Poliţia oraşului Dorohoi. LAZĂR. ? – colonel. 150 din 6 iulie 1945. 2068. nr.P. 214 . 1945. LEIBOVICI. 162. 2077.Of. LAZĂR. Avram .în iunie 1945 încadrat agent de poliţie în cadrul Comisariatului de Poliţie Reghin (M. p. nr.Of.Of. 106). 126 din 6 iunie 1945.Of. p.G. p. LEIBI. nr. 2067.IX.din iunie 1945 impiegat în cadrul poliţiei Satu-Mare (M.P. partea I-a.Of. 3694 din 30 apr. 1946 încadrat detectiv clasa a III-a la Poliţia Satu-Mare (M. Albert . din luna iulie a aceluiaşi an impiegat în cadrul Poliţiei Tg. 108 din 12 mai 1948. 5 din 7 ian. nr. Avram – în august 1945 încadrat comisar în centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. în iulie 1945 transferat cu acelaşi grad în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 2 din 2 ianuarie 1948. p. Iancu – în mai 1945 încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. LAZĂR. nr. p. p.Of. nr. 2074. LAZAROVICI. 161 din 19 iulie 1945.ro/documente/cadrele_securitatii/LAZAROVICI_FREDERICH. destituit din funcţie prin decizia nr.I. pp.Of. 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. în 1959 la Direcţia a IV-a.1925 Botoşani (fiul lui Solomon şi Sabina)) – 1998 Bucureşti) – din 1951 căpitan la Direcţia a II-a a Securităţii. Iosif – fost vopsitor. (Troncotă 1999. LEIBA. 4708). Andrei (n.Of. nr. cap. partea I-a. în martie 1947 transferat la Poliţia oraşului Turda (M. LAZĂR. LEFCOVICI. 5467). LEIB. 231 din 10 oct. 1896). 1946. Mureş (M. p. 6191 şi nr. 171 din 29 iulie 1947. Şinca 2006.Of. 6163). 110 din 18 mai 1945. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of. nr. 60 din 13 martei1 1947. p. nr. 1945. Mimi . 5982).G. p. 2069. 189 din 21 august 1945.P.Of. 107 din 15 mai 1945. 157 din 14 iulie 1945. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (decizia nr. nr. (M.Of. 2066. p. 12).

10094. 146 din 30 iunie 1947. Marcu . nr. Moise – în mai 1948 angajat ca om de serviciu în centrala D. Paul (n. LEIBU.Of. p. LEIBOVICI. LEIBOVICI.Of. după război medic în centrala S. p. nr. evocat de fostul deţinut Belu Zilber (v. nr.R. 2098. partea I-a.Of. partea I-a. 4314).Of. p. 1948. demis la 1 febr.A. p.Of. Solomovici 2004: 586).din aprilie 1945 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. fişa sa la http://www. 211 din 13 sept. nr. 3862).din mai 1945 agent în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 158 din 12 iulie 1948. ulterior plutonier major la D.Of. 107 din 15 mai 1945. Herman . 110 din 16 mai 1947. Penchas LEIBOVICI ) (n.cnsas. 208 din 10 sept. nr. 2085. 5789). nr. nr.S.R. Ghidale (fiul lui Moise) – în 1949 era şeful Serviciului Ordonanţare din centrala M. p. în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. p. David . nr. 2086. 215 . partea I-a.Of. partea I-a. nr. LEON. Iaşi cu grad de ofiţer. p.N. LEIBOVICI. p. iniţial numit informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei în iunie 1947 (M. partea I-a. 107 din 15 mai 1945. Simca .medic M. 1010). 265 din 19 nov.P. partea I-a.Of. p.. 2092. 66 din 20 martie 1947.I. 2085 şi nr. 124 din 31 mai 1948. Marcel – în iulie 1948 încadrat ca maistru ajutor în cadrul D. 159 din 13 iulie 1948. dosar nr. LEIBOVICI.Of.ro/documente/cadrele_securitatii/LEIBOVICI%20IANCU%20AVRAM. 72 din 28 martie 1945. 3895).S. ? (n. 4517). partea I-a.P. ff.. 121 din 31 mai 1945.A.P. 63-65). 5817). 17 din 21 ian. 1945.N.A. M. f. nr. fiul lui Herşcu şi Roza) – încadrat ca sublocotenent la Direcţia Regională a Securităţii Iaşi în 1953.Of. p. (M.pdf. 286 din 10 dec. David – fost fotograf. nr.Of. partea I-a. 8318.S.Of. LEIBOVICI. 2090. încadrat la Direcţia Penitenciare.Of. 2088. partea I-a. 4049. nr. 2093. Gheorghe – în martie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 10239).Of. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. 295 V. decorat în 1964 cu Medalia Muncii. de unde va fi trecut în rezervă în 1959 cu gradul de căpitan. fond Neoperativ. nr.1926-2000 Iaşi. 296 2099.partea I-a.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. M.I. 110 din 14 mai 1948. p. 8320). LEIBOVICI. partea I-a. 2089. 4706). 4048 [cota S. Botoşani (M.după război dactilografă stagiară în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. în mai 1948 avansată dactilografă administrativă (M. dosar nr. partea I-a. LEIBOVICI.I. Solomovici 2004: 208-9).în iunie 1945 încadrat ca impiegat la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M. partea I-a.S. Nisim – în 1948 încadrat agent de poliţie la Poliţia oraşului Roman (M. 2096. 5335). M.115 din 20 mai 1948. în 1947 transferat. 2334). SOMER) .S. p. 1947. 707). Marcu . 2094. partea I-a.S.S. partea I-a.]. p.S. 1948 (M. p. Oliver – în iulie 1948 definitivat în funcţia de comisar ajutor în cadrul Chesturii Poliţiei Brăila (M. nr. nr. partea I-a.Of.. 31 din 7 febr. LEIZER. LERESCU.Of. p. Alexandru – din 1947 comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Sălaj (M. p. LEITNER. 2082. 1920 Galaţi) – medic.Of. 3895).Of. 1948. (M. după ce ocupase funcţia de locţiitor de şef de secţie295. 25 nov. 1949. partea I-a.8. partea I-a. Melania . partea I-a. Serviciul Siguranţă (Arhiva C.A. 2091. nr. 2417. 126 din 6 iunie 1945. LEIBU. Bucureşti la începutul anilor ’50 (Jela 2001. 1947. 1947. 2095. partea I-a. fond Documentar. partea I-a. LEIBU. LERESCU. 2083. 10923). 268 din 19 nov. p. Iancu-Avram (20.S. Lazăr – după război agent de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. 31 din 7 febr. nr. M. p. LEIBOVICI.R. nr. M. 2087.Of. probabil încadrat în D.Of. partea I-a. 219. LEIZER. LEIBOVICI.. 4439. p.angajată în mai 1945 ca informatoare diurnistă în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău. p. p. nr.I. 2084. M. 1011). 2097. 4743). după o lună considerat demisionat pentru neprezentare la post (M. 1947.P. p. nr.

N. partea I-a).X. 1948 impiegat stagiar de contabilitate la D. 48. Florian – membru al comitetului judeţean Bihor al P. Târgu Mureş.Of. 10116). LEVENSON. ? . Iaşi) – din febr.P. LOBL. Iosif – în martie 1948 comisar ajutor de Siguranţă la Poliţia Bacău (M.Of. din 1951 şi până la trecerea în rezervă în 1960 la Direcţia Regională Ploieşti/Prahova. p. LITMAN. dosar nr.C.I. Andrei (cf. 1948. v. în 1963 menţionat ca locţiitor politic la D. 146 din 30 iunie 1947. dosar nr.R.I.S. partea I-a. 138 din 17 iunie 1948. nr. 55 din 6 martie 1948.şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa (Troncotă 2006: 70). XVIII. M. menţionat şi în Ioniţoiu 2006: 43 şi 1982.ro/documente/cadrele_securitatii/LIVEZEANU%20NICOLAE..P. la dispoziţia Serviciului Siguranţă din cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Cluj (v. nr.S. 2112. Paul (n.H. Eugen . (1951) (v.P. (M. nr. Bucureşti.. 2114. 297 Îngropat la 6 iulie 2000 în cimitirul evreiesc din Ploieşti. p. 2113.iajgsjewishcemeteryproject. nr. nr.R.Of.org/romania/ploiestiprahova-judet-wallachia-region. şi Kovacs 2006).R. ? – implicat în reprimarea partizanilor anticomunişti de pe versantul nordic al masivului Făgăraş (vezi memoriile lui Ion Gavrilă Ogoranu). partea I-a. p.Of. LOTE.I. LÖBL. 5335). (membru de partid din 1946).Of. partea Ia. partea I-a. colonel de securitate în Oradea. partea I-a. fond Neoperativ.I. 77344 din 12 august 1948 în M.R. f. unde avansează până la gradul de maior şi ocupă inclusiv funcţia de şef de serviciu298. ff. partea I-a. http://www. Nicolae (fiul lui Nat(h)an şi Beti LEIBOVICI. fişă de cadre la cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. al U.pdf. p. partea I-a.M. Löbel?) – activist de partid şi ofiţer M.S. 3080).C. 4861). 1927) (n. altor surse LOTHE) – locotenent. partea I-a. nr.G.-D. la sfârşitul anului 1947 impiegat arhivă în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman (A. Claude (fiul lui Cazimir) – evreu născut în Franţa.Of..C. nr. nr.C. 220-231. Levenson)” este menţionat şi ca torţionar la începutul anilor ’50 la penitenciarul din Bacău în “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” (în Ioniţiu 1982. în martie acelaşi an numit comisar ajutor la Direcţia Poliţiei de Siguranţă (v.P. nr. nr. p.Of.Of. 82 din 7 apr. LIVEZEANU.G. Paul VIZENFELD la 7 iulie 1924.A. 2107. implicat în reprimarea revoltelor împotriva colectivizării. LITMAN. nr. şi M. LOBEL./P. M.cnsas. 31. 5190 (solicitarea). 199 din 28 august 1948. p. 4049).C.B. LEVENSOHN. 2038).1919 Iaşi – 2000 Ploieşti297) – între 1948 şi 1951 ofiţer în cadrul D.R.din 1 aprilie 1948 lucrătir calificat la Direcţia Poliţiei de Siguranţă a D. 2103.R. 1011). Adolf – în august 1948 comisar ajutor pus de către M..Of. 2106. Practic a adoptat numele de serviciu din S. partea a XVIII-a). fond Comitetul jud. M. profesor civil de limba franceză la Şcoala de Securitate de la Băneasa până în 1958. p. Iaşi. p.din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M. 2111. 189 din 17 august 1948. 2104. 1947. şi A. iar pentru românizarea numelui în baza deciziei ministrului Justiţiei v. 587).P.A. p. un anumit “Livezeanu (n. LEVY. LÖB.T. 2102. Cluj (1948-1952) (Deletant 1995b: 59. încă activ în 1970 (Solomovici 2004: 586.C. Iosif . 298 V. 31 din 7 febr.I. şef adjunct al Serviciului Judeţean Năsăud al D. Mor – iniţial şef de secţie în cadrul C. 110 din 18 mai 1945. partea I-a. 242/1948-1949. 60 din 12 martie 1948.. fişa sa la http://www. 2179. 2110. ulterior încadrat local în Securitate (Fl. al P. 7241. apud Ţârău 2002: 182.Of. 2108.M. Cosma 1994). Roza – angajată iniţial ca dactilografă la Serviciul Siguranţă al Poliţiei Bacău. 2105.Of. partea I-a.N.C. Edgar(d) (n. p. LIVADĂ. Bihor al P. 2109.J. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. 296 M. LIST. 2417. 216 .2100. 1948. LITVIN. 127 din 3 iunie 1948. 265 din 15 nov. 2101. Banu 2008: 324). Alexandru Alfred – în iunie 1947 numit agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. LICHT. Serviciul Contabilitate (M.html.

voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania (1936-1939) (Adorian et al. partea I-a. p.Of. 12860). 126 din 6 iunie 1945. nr. partea I-a. p.Of.XII.R. David . din 1950 medic la penitenciarul din oraş. 30 din 6 febr.Of. Jak – medic încadrat la Spitalul Militar M. 2127. Niculae 2004: 32).angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. la Serviciul de Siguranţă (M.Of. p. partea I-a. M. nr. 193 din 21 august 1948. p.P. p.1910 Iaşi. 2128.P. Iosif (n.Of. ca locotenent-colonel de artilerie activ în Forţele Armate (D. Avram – în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Chestura Poliţiei Brăila (M. 5127).A. 4495).angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Ştefăneşti. partea I-a. M. 230 din 6 oct. M. LUNGU. p. 3895). p. nr.Of. LÖWINGER. decorat în 1949 (când încă nu îşi schimbase numele) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.I.Of. A III-a. 1949. 107 din 15 mai 1945. 2131. Berindei. partea I-a. Elemer – după război pretor la Inspectoratul Gneral Administrativ M.P. 3. nr. apoi Galaţi.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M.Of.2115. 2120. nr. 275 din 27 nov. LUPOVICI. partea I-a. 1947. 6937.a. 10483. p. 2122. partea I-a. 2006: 237. nr. 2119. nr. David – subofiţer la Serviciul Judeţean Someş al D. 5360).S. nr. 2118. partea I-a. 1945. uneori ortografiat şi Wehter. 1971: 210. după război angajată ca agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. în oct. partea I-a. Botoşani (M. Iacob (uneori ortografiat şi “Lusztig”) . 286 din 10 dec. p. 3895). LUPAŞCU. C.D. Oradea.A. 1947. 2126.R.A. după alte surse 1919) – medic M. Goma 2007: 118). 293 din 18 dec. M. MAHLER.C. p. 5603). dosar nr. Lupu 2011. n. p.R. nr. nr.S.Of. Z. 151 din 3 iulie 1948. 655). p. (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. p.A. la spitalul din Sighet. nr. secretar al organizaţiei de bază P. trecut în rezervă în 1955 (Fürtös 2007: 413-414 şi n. 1944. p. Mihail (n. partea I-a.Of. nr. LÖWUI. 4. 2123. care îi indică şi numele nativ. 107 din 15 mai 1945. 2125. MAER. 144 din 25 iunie 1948. p.A.S. 225. n. 2129. emigrat în Israel (C. nr. LUSTGARTEN. 7261.Of.Of. 4706).. 2124. 1946. 201 din 31 august 1948. Dobrincu şi Goşu 2009: 510-511. 7774).Of. începând cu 15 august 1945). revenit în ţară în august 1944 ca maior al Armatei Roşii. partea I-a. 2067 din 20 oct. nr.C.G. apoi în U.G. 1947 reîncadrat (retroactiv.. LUSTIG. respectiv “Wächter”) – ilegalist. Nastasă şi Varga 2003b: 210). în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. 2117. partea I-a. (M. nr. 983). partea I-a. H. LUPU. p. nr. 200 din 4 sept. Iosif – în august 1948 era curier în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. LUNGU. LUDESCHER) (n. demis din funcţie la 1 febr. 2116. Hoisie . nr. în august 1948 transferată la Inspectoratul Regional de Poliţie Braşov. Francisc – originar din Năsăud. 2121. în decembrie 1946 transferat la Detaşamentul de Poliţie Episcopia Bihorului (M. 116 din 21 mai 1948. Diamant 1979: 371. 8987. Theia (verişoara lui Iosif Chişinevschi) – ilegalistă. 60. 1732 alias “Victor Ţiganul”). 1948. LUSTIG. în ianuarie 1949 avansat prim-pretor (M.în septembrie 1945 numit comisar la Chestura 2 Poliţie din cadrul prefecturii Poliţiei Capitalei (M. M. 10920. LÖWY. partea I-a. p. 16 din 20 ian. fond 495 (“România”). Adalbert – în martie 1946 comisar ajutor la Chestura Poliţiei municipiului Cluj (Andreescu.R. LUPU.I. 1947.Of. şeful Siguranţei Bistriţa între 1945 şi 1946 (Cosma 1994: 81. la fel ca şi în autobiografia lui Gr. 217 . Mişa Vechter..S. Iancu . MAHLER. 136 din 19 iunie 1945. anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii (1953-1956). William. Maxim – în 1947 comisar în cadrul centralei D. 289 din 13 dec. Levu – după august 1944 inspector de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional Constanţa. în 1949 cu grad de locotenent-colonel de armată. 1947). inv.I în 1948. 2130. nr. LUSTIG. pensionat pe caz de boală în octombrie 1947 (M. Sugarman f. (1948-?) (Cosma 1994: 83). iar apoi transferat în centrala D. 1948 (M.Of. Cotovschi din 1955).Of. partea I-a. 8202). partea I-a. 19). LUCA. partea I-a.: 109.I.P.

decizia ministrului Justiţiei nr. p. p. MANDEL. listă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş (A. p. fd. Solomovici 2004: 588)299.P.. partea I-a..Of. 62 vol. 2140. I. 291 din 16 dec. 3957). 2137. SCHNEIDER) (n. nr. partea I-a. transferat în 1947 la Poliţia Orşova. 3/1952 vol. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a.Of. membru al Brigăzilor Internaţionale în războiul civil din Spania.a. v. al P.Of. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. (M. 4312. inv. MANDEL. Alexandru . 2142.a. 2145. 110 din 14 mai 1948. p. 5098). 1371 din 7 ian. Bjoza 2006. MARCOVICI. M.S. dosar nr.Of.C. desituit în dec. până la trecerea în rezervă în 1965 cu gradul de colonel.S. dosar 9. 92 din 17 apr. ulterior transferat la Comisariatul de Poliţie Huedin. la Direcţia Regională Timişoara (1948-1952). Paula – în 1952 funcţionar civil în cadrul M.P. p. partea I-a. nr. M. nr. 10925. 2138.I. 1947. 104 din 7 mai 1948. (nr. M. partea I-a. 82 din 7 apr. 1946. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1979).G. nr. p.G.Of. 7490.R.S. Andrei – în 1946 numit comisar-ajutor la Chestura Poliţiei Timişoara (M. n. al P.cnsas. 4143. MANDELBAUM. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş). 1946. respectiv II). p. u. I. nr. Iancu – în 1947 agent. nr.R. partea I-a.Of. inv. partea I-a. Marcu . (M.Of. cu un intermezzo ca director al M. nr. MANDEL. 2038). 1948. 4355.R. 2135. Arad (1952-1955).S.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 8800).N. MANAŞCU. din mai 1945 comisar-şef în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a.III. 2133. încadrat în 1947 prin decret regal ca sublocotenent în rezervă în Forţele Armate pentru merite antifasciste. Avram .Of.ro/documente/cadrele_securitatii/MAIER%20LAZAR.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M.S. p. şi fişa sa de cadre la http://www.R. 122 din 31 mai 1947. p. 3080). 253 din 1 nov.Of. 1924 Chişinău) . p.C. iar în mai 1948 la Serviciul de Siguranţă al Chesturii de Poliţie Arad. p.. p. partea I-a.A.A. 286 din 10 dec. 96 din 25 apr. unde ocupă funcţia de şef de birou.1919 Arad – 1967 Bucureşti) – încadrat cu grad de comisar la Chestura de Poliţie Arad în iunie 1945. u. 3/1952 vol. Roland Emil (n.-maj.S. 4147). (M. nr. 12942). iar apoi. 2141. 9763). p.2132.Of. în 1948 era agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.Of. MAIER. nr. partea I-a. fila 19. 121 din 31 mai 1945. partea I-a. nr. Dorel [alias].P. Matei – maior de Miliţie.ilegalist. partea I-a. nr. nr. 4517. Lazăr (11. Herşcu – numit în mai 1945 detectiv clasa a II-a în centrala D. p.A. pentru schimbarea numelui. Piteşti în 1953. 135 din 18 iunie 1945. MANDEL. Wilhelm – în iunie 1945 numit comisar în cadrul D. David – după război maistru autor în cadrul D. fond Documentar. 4706 şi M. nr.pe lista din 1945-1946 a celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. M. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 141-2.Of. din 1947 profesor de limba rusă la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi (M. 2136. p. la Direcţia Regională Stalin/Braşov (M. MANEA. 2139. p. 65 din 19 martie 1947.Of. 3895). v. nr. Carol – în 1952 locotenent M. I).I. 71 din 25 martie 1948. nr. p. 299 V. ff.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. 108 din 16 mai 1945. MARCOVICI. 62 vol. care trebuie să rămână în România” [poziţia 27]. 30 nov. partea I-a. B. (M. partea I-a.M. respectiv III. arhiva C.Of.. după transformarea Siguranţei în Securitate lt. MARCOVICI. 1945.C. 1947. nr. partea I-a. MAIER.G. 126 din 6 iunie 1945. nr. 3977). 97.pdf.S. nr. (nr. MARCOVICI.P.Of. 163 din 17 iulie 1946. v. p. partea I-a. în 1946 prezent ca agent în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj. 158)). apoi D. 107 din 15 mai 1945. 231 din 10 oct. 2605). 2144. partea I-a. 2143. 1946 în M. 218 .Of.Of. 2134. partea I-a. 1946 pentru motive disciplinare (M. I. 1946. MANEA.C.

R. 1948. p. partea I-a. 539.I. ulterior transferat la penitenciarul Braşov. Ion (n.. 2149. S. – angajat al Securităţii din Huşi la sfârşitul anilor ’40 (Neştian 2010: 87). transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. dosare anexe. partea I-a. MARCOVITZ.. 2165. Leon – din iunie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Bârlad (M. partea I-a. B. MAYER.VII. Brucăr) şi un fiu. I). p. Stefan – în 1948 era comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Oradea (M. 2160. M.A. 1516).C. MĂRCULESCU. 121 din 31 mai 1945. 2156. Ella (n.2146.Of.Of. p.]. Stela . Alexandru (“Saşa”) Mateescu. MARKOSI. partea I-a. inv.S. al P.G. Iţic .Of. şeful Regionalei Bistriţa Năsăud a Siguranţei (1946-1947). MARCU.2008) (v. 60 din 12 martie 1948. 63-65).P. p.C. MARX.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.din mai 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dej (M. partea I-a.G. 2162. nr. 107 din 15 mai 1945. nr. nr. Bernard . emigrat în Israel. ulterior emigrată în Israel. p. 2151. nr. 14. MARCUS. IŢICOVICI) – ofiţer politic la penitenciarul Piteşti în timpul “reeducării”. al P. (nr. a solicitat şi reobţinut cetăţeania română (M. (M. dosar nr. 135 din 18 iunie 1945.C. nr. fond Documentar.I. MARCUS.Of. MARCU.după august 1944 detectiv în cadrul D.Of. Ion Carolu – locotenent-colonel de Securitate. în 1948 (Cosma 1994: 47).S. Froim . al P. Max – angajat în aprilie 1945 ca agent de poliţie în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi. nr. 2161. 176 din 4 aug.Of. 43 din 21 febr. p. care locuieşte la Paris. Mihail (n. Iuliu (n. MARINA. 136 din 19 iunie 1945. 119 din 29 mai 1945.Of. MASSLER. I.1917 Bucureşti) – după răuboi comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 5099). 206 din 11 sept. căs. u.Of.G.S. 2163. 6867. 165 din 20 iulie 1948. Hava (Tzirola) (căs. MARCU. MAYER.XII.Of.. Sandu . p. a avut o soră. 110 din 14 mai 1948. 3895).S. MATEESCU. nr. nr. (1948-? (probabil 1956)).R. (1979). p. ? (alias) – în subordinea colonelului Grigore Naum la Direcţia IV Contrainformaţii Militare a D. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.I. Haim – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. şi Solomovici 2004: 588). Solomovici 2004: 588. MATIAS. MATHIAS.P. – în septembrie 1945 angajată informatoare diurnistă dactilografă la Brigada Specială Economică a Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 2164. dosar nr.R. 5998. destituit însă după doar două luni “pentru abateri de la îndatoririle profesionale (Arhiva C. p. partea I-a. p. 157 din 14 iulie 1945. MARGULIS. Cosma 1994: 81. Aviva Enav.N.10. 2010). Antal . I. p.Of. nr.S. p.717 din 4 219 .A. partea I-a. Etla Basea) (1918 – III. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M. 710/20. la Circa 7 Poliţie (M. 30. decizia nr. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. nr. 1945. (nr. ff. 2153. 2155.Of. 5983). 3/1952 vol. 60 din 12 martie 1948. partea I-a. 2152. M. v. 2158.a. Zahariuc 2009: 185 şi 2010 II).C.din mai 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.. 411/1952) (v.după război agent principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.S. 2154. partea I-a. partea I-a. 63-65.a.din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. MARCU. 4048 [cota S. nr. 2157. cu Elza.G. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 2147.R. 4313). ff. p.P. şi Jela 2001. 7957).1913) – fost comerciant de stofe. Jack (în unele documente ortografiat “Mattes Jack”) – comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă Bârlad/Vaslui după august 1944 (M. MARGULIUS. 2178. u. inv. partea I-a.2011 Paris) – anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D.P.C. 4048 [cota S.]. fond Documentar.N. nr.A. 122. fiica sa. 2179). nr. 2159.C. 4518).Of. partea I-a. 2148. 4425). 62 vol. partea I-a. 5127). căsătorită cu Şiche (Shiki) Mateescu (d. 2150.Of. nr. Michail MARCUS) (n.R. Goma 2007: 118). iar apoi stabilită în Franţa. Nussem – în martie 1948 numit comisar şef de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.R. MĂNESCU. 1947.Of. din 1947 detaşat la cabinetul ministrului Afacerilor Interne (M.

Of. MEISTER. Iosif . în iunie 1948 transferat la Chestura de Poliţie Constanţa (M. (nr. p. nr.Of. p. Iosif – în 1947 agent la Poliţia Suceava (M. MEEROVICI.Of. v. 110 din 18 mai 1945. MEŢIANU.VII. p. Ferdinand (1906 – 1974 Focşani) – medic. nr. 11025).E. 62 vol. MICHEL.1923 Bucureşti – XII. partea I-a.R. v. nr. (M. 3699 din 30 apr. 150 din 6 iulie 1945. 2175.Of.război comisar la Chestura de Poliţie Timişoara. 1945 încadrat comisar la Direcţia Siguranţă a Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1948. nr 7 (iulie 2010).numit în iunie 1948 maistru în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 110 din 18 mai 1945. locotenent-colonel. p.R. 2170.Of. 3694 din 30 apr.Of. în iunie 1948 încdrat referent şef în centrala M. Albert – în martie 1948 numit comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. partea I-a. 3/1952 vol. 2166. MICHELZON. 4049). 92780 a Ministerului Justiţiei din 8 oct. al P.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. MENDELOVITS. p. partea I-a. Rene .Of. 2178.Of. MERLING. nr. Titu Laurian – colonel. a D.P. nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 61 din 13 martie 1948.a.Of.Of. 2177. 2182.S. cu referat de cercetare la fd.C. C.Of. nr. L. 2888 din 12 dec. ME(I)EROVICI. 2174.G. 182 din 11 august 1947.romanianjewish. Teodor Ioan (n. 5227. 1945 în M. M. M. 18. M. 7083). inv. 3293.. partea I-a. zis “Tedy”) (n. nr. 2183. p. 4049). 133 din 11 iunie 1948.of.M.A. 2173. Silviu – de profesie arhitect. nr. rubrica „Decese” din Realitatea Evreiască la http://www. partea I-a.C. p. nr.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. 2241).din aprilie 1945 secretar al Poliţiei oraşului Fălticeni (M.C. Iancu – din 1 aprilie 1948 contabil-ajutor la Serviciul de Siguranţă Tecuci (M. 110 din 18 mai 1945. 2181. 1945. Focşani.C. 220 . 2176. partea I-a. 1947.A. MEYER. u. p. MARCOVICI. MENDELSOHN. partea I-a. MENDELOVICI. p. p..A. 110 din 18 mai 1945. 1947. p.dec. p. partea I-a. 51 din 2 martie 1948.org/db/pdf/nr266_267/pagina22. 2180. partea I-a. p.Of. Eugen – din 1 mai 1945 comisar la Poliţia oraşului Sighet (M. 4049).pdf. p. (M. Verner . (M. al P. 5603). nr. nr. partea I-a. partea I-a. 2169. partea I-a. MEIROVICI. 7742). MEDLER.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 144 din 25 iunie 1948. 19 şi “Figuri evreieşti din Focşani”). nr. 2172. p. nr. I).I. î n iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M.R. Paul . 2171. 226 din 4 oct. al P. MEDVEDOVICI. 287 din 14 dec. 2179. 1945.P. în 1952 locotenent M. 199 din 3 sept.I. Gutman . 151 din 3 iulie 1948. M. MERDLER. anexa la dosarul nr. p. partea I-a. partea I-a. 31 din 7 febr. şef-adjunct al dispensarului medical al Securităţii din Timişoara în anii ’50. nr. nr. 116/1965 2168. I. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. 1913). 2167. Willy . 10927. partea I-a. nr. v. nr.C. 1945. 8649. 3699 din 30 apr. MICLE. (1953).2006300) – activist la comisia 300 V. v. partea I-a. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. ? – medic.P. 140 din 19 iunie 1948. David – în 1948 încadrat comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Iaşi (M. MEER. 4049). MESINGER. p.I.G. nume românizat prin Decizia nr. 5673). încadrat la sfârşitul anilor ’40 la Spitalul Militar Focşani (C.din 1 aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. cerere în M. partea I-a.Of. 5032). 5360).Of. p. 1011). 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of. Herman Naftali – din 1948 lucrător calificat în centrala D. Menora. Iosif .în sept. inv.

2187. 1378)). director de cadre la Editura Partidului Comunist Român (1949).P. 1947.Ap. v. http://www. şeful direcţiei Secretariat din cadrul M.Of. nr.. inv. I). 223. Moise Aron – în martie 1948 angajat informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Wexler & Popov 2002 II: 825. C. 203. 226 ş.. 2184. 253 din 1 nov. cu toate distincţiile retrase în 1968 (fusese implicat în torturarea unor persoane din “lotul Pătrăscanu”301) (A. Adolf KLEIN. p. p. 225.colonel.viorelarion.C. p. locotenent major în 1952. şef al serviciului de anchete şi cercetări în sectorul ministerial al P. 2190. David (n. 182 din 11 august 1947. MIHAIL.R. (1948-1958).R. trecut în rezervă la 5 oct.. 126 din 6 iunie 1945. Isac)) – ilegalist (membru de partid din 1927). nr.V. 1967.C. ff. M. în 1951 transferat la Direcţia V Cercetări Penale.P. Mircea MEEROVICI302) (20.N. 1947. probabil emigrat în Israel. fiul lui Moshe şi Haia Feiga (n. 2186. Nastasă şi Varga 2003a: 248). 62 vol. apoi D. MIRESCU. Verner)) (1908-1995) – ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. KLEIN?) – funcţionar civil în cadrul M.S. 2147). fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. până în 1950 (Levy 2002: 207. Mircea (n. 108 din 12 mai 1948. MOISESCU. 2192. Iacob (n. 151 din 7 iulie 1945. MINTICI. vol. nr.1913 Podul Iloaiei. Lupu 2011. tatăl Mioarei (1949-1965). 2188.. la http://revista. cu Emilia (1917-2000). 59 din 11 martie 1948.G. v. 7086). nr. nr. Solomovici 2004: 570).a. 302 Pentru schimbarea numelui.Of. Niculae 2004: 32).a. 13-16). (1946-1947).S.: 110). partea I-a. prin Decretul regal nr. în august 1947 însărcinată cu atribuţii de Siguranţă (M.M. de unde se va pensiona în 1972 ca director adjunct ICECHIM.M. al P.S. Lupu 2011.R. Zbăganu 2001). Sara (n. şi şef al serviciului de cadre în centrala Ministerului Industriei Hârtiei (1948). inv. trecut în rezervă şi transferat la Ministerul Chimiei. după război şeful Direcţiei Cadre a Ministerului de Interne între 1949 şi 1954 cu grad de maior. la începutul anilor ‘50 (redactor al unor documente oficiale reproduse în Andreescu. v.R.U. Cosma 1994: 48. decorat cu ordinul Steaua R.P.I. dosar nr.. nr. 2002). Iaşi) – angajat subinspector de poliţie în cadrul Inspectoratului regional Iaşi în mai 1945. la 24 iulie 1912.Of. I. ulterior cu evoluţie necunoscută. partea I-a. 2189. 221 . Piteşti (A.I. clasa IV-a. 9763). Pelin 2008. emigrat în SUA (Jela 2001: 41. M. partea I-a.R. p. (nr. după război ofiţer în S. fd. Andrei (n. încadrat în 1950 în S. activist în secţia de cadre a sectorului M.php?entry=entry070726-085833. 237 din 14 oct. 4708.G. inv. nr. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.S.de presă a Comitetului judeţean Ilfov al PCR (1944-1945). partea I-a. 1947 (M. C.Of. cu grad de maior. 7346. voluntar în Spania (Sugarman f.u.G. Oto – în 1948 era şef de birou în centrala D.memoria. încă în funcţie la sfârşitul anilor ’40 (M.în iunie 1945 încadrată şefă de birou la Inspectoratul Regional de Poliţie Piteşti.I.P.I. M. 1-19. (?) MICU. 3894. în Forţele Armate. ff.P. MIRONESCU. 2066 din 20 oct. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.: 109. 3/1952 vol. . nr. partea I-a.A. 1/1948.R. nr.).S. p.I. Vezi şi Teodor Wexler. căs.R. şi Andreescu.C.a.A. MICU.Of. I.Of. Recurs – fila 9.Of. 107 din 15 mai 1945. 4268). D. Sugarman f. partea I-a. p. fond 495 (“România”). 589 şi 2003: 167.ro/?location=view_article&id=419. “Procesul sioniştilor”. şi în secţia de cadre a comitetului orăşenesc Bucureşti al P. 5784. dosar nr. Solomovici 2004: 217. u. 9243. la Serviciul Personal (M. dosar nr. Levy 2002: 123. p.S. ELIAS) .. partea I-a. WEISSBUCH..Of.. Nastasă şi Varga 2003a şi Duţu et al. p. 40002. Leon (n. 301 V. 2185.C. partea I-a. MIHAILOVICI. fiul lui Avram Ludovic şi al Margaretei (n. după roeorganizarea Siguranţei în Securitate locotenent la D.ro/viorel/sblog/index. I. 2191. MIROIU. Leon DAVIDOVICI) (a mai folosit şi numele de serviciu “Mureşan”) – şef de birou la Direcţia V Cercetări Penale a D.

Of. nr. nr. partea I-a. 2209.Of. p. 2207. p. 164 din 19 iulie 1948. 144 din 29 iunie 1945. nr.Of.Of. 110 din 18 mai 1945.în febr. 2196. nr. partea I-a. MOSCOVICI. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. p. MOSKOVITS. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1953). 286 din 10 dec. partea I-a.P. 1948. 4048). NATANSOHN. NADLER. Francisc . 1947. refugiat în U. Sălaj (M. 41 din 9 febr.Of. 4049). M. biroul de Siguranţă (M. şi M. 2205. cu grad de căpitan. MOSCOVICI. nr. Betty – în 1948 era agentă principală de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 1947. respectiv Ioniţiu 2008:88. NAFTULE.Of.1927) – în anii ’50 torţionar al Securităţii TârguMureş. 2208. p. 2195. 10394). p. partea I-a. Grigore (n. p. 1948. 2201. 108 din 12 mai 1948. Lazăr . p. MOISESCU. 10).G. nr. Iulius . 18. nr. Reinholt – din aprilie 1945 secretarul Poliţiei oraşului Rădăuţi (M. Jaques . Solomovici 2004: 589. în 1941 în atenţia Siguranţei pentru activităţi comuniste (v. 3694 din 30 apr. nr. p. 2199. partea I-a. Avram – din aprilie 1945.Of. zis “Grişa”) (n.R. (Cosma 1994) (v. 46 din 25 febr. Herşcu zis “Wolf” .Of. M. 9594. Nicolae Burlui) ca torţionar în cadrul Securităţii locale. p. p.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 1270). în Forţele Armate. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. partea I-a. 4049). inv.S. ulterior funcţionară la Direcţia VIII Cadre a D.S. p.în iulie 1948 angajat comisar-ajutor de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Brăila (M. ortografiat Moscovici Artur-Karol). MOSCOVICI. partea I-a. nr. inv. (M. 286 din 10 dec. în februarie 1947 numit comisar la Comisariatul de Poliţie Săveni (M. 2206. 2202.Of. p. 5969 şi respectiv M. (?) MOISESCU. 3895). v..Of. Naum Menaşevici ROTHSTEIN. 225. evocat şi de foşti deţinuţi politici (ex. dosar nr. 1911.Of. p. nr. nr. partea I-a. 2203. p. 10922). 3694 din 30 apr. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. 162 din 16 iulie 1948. poziţia 353). 1910). numit în 1947 comisar la Comisariatul de Poliţie Mihăileni. 144 din 29 iunie 1945. 1389). 1947. succesive evenimentelor din Ungaria. MUNIU. Arnold . Ilie – colonel M.Of. Aura . M. implicat în anchetele din 1956. cu grad de comisar-şef. MONDROHOVITZ. 2194.S. cu dosar la Comintern (INCOMKA. paraşutat în România în 1944. 1857. 222 . 40 din 18 febr. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.Of. Artur-Karoly (n. 2200.în iunie 1945 numit comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr.I. 2198. v. Bălţi) – ilegalist. v. 3694 din 30 apr. partea I-a.A. 5933). MUND. fond 495 (“România”). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 5467). 1947. 2204. Uşer – din aprilie 1945. fond 495 (“România”). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. NAUM.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. partea I-a. 107 din 15 mai 1945. nr. 248 din 27 oct. nr. nr. nr.Of. 51 din 2 martie 1948. 272 din 24 nov. 110 din 18 mai 1945. 1948 angajată informatoare diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. MOZES.VIII. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. Ioan . p. nr. doc. dosar nr. 2012).G. partea I-a. M.angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Jibou. partea I-a. p. 225. după 1989 încadrat. prin Decretul regal nr. 4264).din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 2197. P. partea I-a.Of.Of. NADLER.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. partea I-a. Adela – încadrată la 1 aprilie 1947 comisar ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. Hortense . lista în Mâţă 2007. unde numele îi este ortografiat eronat “Natanscha”). cu grad de comisar-şef. 10921). p. partea I-a.2193. în ciuda protestelor fostelor sale victime ca avocat al baroului local (Bottoni 2010: 170. 4049). 110 din 18 mai 1945. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of.Of. MOSKOVICS. 1947.. partea I-a.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.P. 1637). nr. 5467). NADLER.

2211.I. – P.1935 Alexandria – 1995 Slobozia.ro/documente/cadrele_securitatii/NEDELCU_IORDAN. Goma 2007: 118).P.A. 2217. iar în anii ’50 al Direcţiei a V-a Cercetări Penale a D. I-a.. III-a. când este destituită şi anchetată alături.R. 2210.Of. Jean Pierre . la San Francisco (v. NEGREA. în sept. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. iar la un moment dat director al Editurii P.R. soacra lui Paul Goma (Balaş 2008: 413. Pavel (alias) (n.C.A.P. nr.pdf.I. V. până în 1952.R. nr.cnsas. din 1940 (v. 2213. 1993. Dobre et al. p. cf. partea I-a.-D. 1947. 253 din 1 nov. calitate în care este decorată prin Decretul nr. 70. 4355). Goma 2007: 118. -col. ulterior exonerată. 2216. Deletant 1999: 332.C. partea I-a.” clasa a II-a.cnsas. Berindei.C. Cosma 1994: 47. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. stabilit iniţial în Tel Aviv. după trecerea în rezervă traducătoare la diverse edituri.G. şeful Direcţiei IV Contrainformaţii Militare. NEGRU. 8). ulterior profesor la Şcoala de 303 304 V.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. în dosarul “dosarul Pătrăşcanu”. SCHWARTZ) . infra). Iordan (25.S.1928 Otopeni – 2001 ClujNapoca) – angajat în 1958 la Direcţia a V-a a Securităţii Statului. în cadrul Inspectoratului Judeţean Teleorman303. şi http://www. rar menţionat şi în varianta “Gingol”) – încadrat comisar-şef de poliţie în cadrul centralei Siguranţei. 165 din 24 iulie 1945. emigrat în anii ’70 (după fiicele sale) în Israel.pdf. (M.R.R. Petre Năvodaru. Alexandru (n. 3”) (1953-1958). Dobrincu şi Goşu (2009: 160. din Soroca.cnsas. fişa sa la http://www. 2006: 79. NERIŞANU. Gherşon.pdf 223 . 305 V. Nicu (n. 8019)din 1948 general-maior de Securitate. partea I-a. secţia raională Urziceni. 633.Of.M.I. ilegalist (inclus în tabelul 3 al corespondenţei P.ro/documente/cadrele_securitatii/NEGREA_PAVEL. consilier în M. n. NĂVODARU. fiul lui Florian şi Eliza) – între 1956 şi 1967 avansează până la gradul de căpitan în cadrul Direcţiei Regionale Bucureşti. fişa sa la http://www.R. inter alia. NEDELCU.A. Banu 2008: 325.Of. şi Watts 2011: 196 n.G. în anii ‘90 pensionară M.A. nr. ELMAN. p. Luiza (n. Oradea)304. Berindei. 1947 (M. al P. 2006: 44. 9763). Cosma 1994: 45. Solomovici 2003: 120-1. 662. fiica lui Avram) (d.P. 202 din 3 sept. nr.d.C.B. p. 2.2066 din 20 oct.C. Niculae 2004: 32). 1947 numit de ministrul Justiţiei secretar general al Asociaţiei Editorilor din România. după război agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei) (M. Lupu 2011. 75).P.. (Litman) Nelu – maior. nr. Mihail (n. Bacău) – angajat al Direcţiei Regionale. 6307).S. 2215.R.S. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Dobrincu şi Goşu 2009: 215-6). (1954). Mikhail Iosifovici Navroţki) – evreu basarabean.Of. profesor la catedra de drept a Şcolii de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1961.I.I. căpitan la D. din 1969 până la trecerea în rezervă în 1981 până la gradul de lt. Amalia Luiza FISCHER.S. 2000) – ofiţer la Direcţia a II-a Contrasabotaj a D. ulterior Inpectoratului Judeţean Bacău între 1962 şi 1988. (1947-1953). Vrancea (fiul lui Ignaţ şi Aneta) – d. 2214. 122 din 31 mai 1947. apoi transferată la Direcţia “F” a Ministerului de Interne. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. Gheorghe (n. 13. 201. partea I-a. 1947. Rosek 2006: 101.VIII.P.1933 Coteşti. iar în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. din partea Editurii P. devine şef de catedră (limbi străine) la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa (oficial “Şcoala de Ofiţeri M.anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii în anii ’50 (C. când este trecut în rezervă cu gradul de maior305. NEGREA. p. 2212. intermitent.G.D.ro/documente/cadrele_securitatii/NERISANU%20ALEXANDRU. 2006: 82. în anii ’90 trăia în Statele Unite. NEGRU. NAVROŢCHI. iar din 1967 până la trecerea în rezervă în 1985 (cu grad de colonel) ofiţer şi şef de serviciu în cadrul Direcţiei a IV -a (în ClujNapoca şi. NEIDMAN. căs. GALL (fiul lui Iosif şi Iulişca) 29. de fratele ei.M. Troncotă 2006: 63. 2218. Suceava (v..P. C. Dobre et al.

174 din 3 august 1945.S. p.G. MARCOVICI) – ilegalistă. Basarabia – 1999. ilegalist (nume conspiratriv “Vasea”). vorbitor de limbă rusă: comisar-şef şi ajutor al şefului Corpului Detectivilor din cadrul D. partea I-a.P.R.G.Of. până la trecerea în rezervă în 1960. 158.G.Securitate din Băneasa. 2.I.I..S.G... Iozefina (n. singura sursă care îl include unei liste de ofiţeri de securitate “cu toţii evrei basarabeni” fiind Troncotă (2006: 63). 30. ulterior în D. inspector general în cadrul D. I.S. în noiembrie 1945 încadrat ca inspector adjunct de poliţie în D.C. 3862).306). în 1948 încadrată la Spitalul Militar M. nr.G. dosar nr. 2221. NOVE.R. fiul lui Alexandru şi Rozalia) (2. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. Ioniţoiu 2006: 26. Chişinău – 16. condamnat pentru spionaj în favoarea U.S. 2219. nr. Basarabia – XII.C. Troncotă 2006: 23. Goma 2007: 118. 4144). cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. C. zis “Saşa”) (. 2632.net/1/31. angajată în Direcţia Generală a Miliţiei cu grad de maior (în anii ’50) şi funcţia de şef de birou. Solomovici 2003: 126-36 şi 2001 II: 43. preluat şi în Corvin Lupu (2011). 3862). p. subdirector general (locţiitor al directorului general) al D. 224 .cu stagiu de partid recunoscut din 1940 (M.A.. nr. p.a. (?) NICOLAU. 10985. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 47-8.S. & Caţavencu 2004. 2222.G.P..A. ulterior.Of. (M.reea. NICOLSCHI. partea I-a. Retta – medic. Troncotă 2006: 63.1903 Orhei. nr. 1945. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. NICOLAU.). partea I-a.C. Buzatu & Cîrstea 2010: 286 n. NEUMANN. apoi în funcţia de director al S. 111/1955 şi 57/1956). 41-2. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M.S. (dosarele 173/1952. M.V.Of. (1951-1954).-lt.1987) – evreu basarabean. 2220. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a . Dobre et al. fond 495 (“România”). p. în perioada interbelică.Of. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. inv. 255 din 7 nov. Watts 2011: 196 n. Marius Oprea f. Solomovici 2003: 133 şi 2004: 217. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (A.I. 72 din 26 martie 1948. 6703. N.P.S.XI.Of.P. 5603). 110 din 16 mai 1947./M. trecut în rezervă la 31 ian. (1945-1946). şi şef al Corpului Detectivilor (1946-1947).IV. 34./M.K. încă în viaţă în 1992 (Arachelian 2010. nr. Cosma 1994: 30.R. Hofman – din 1945 comisar la Poliţia Satu-Mare (M. Ioniţiu 2008: 88-93). Vezi şi materialul despre Al. Niculae 2004: 32. Serghei NIKONOV) (1905.S. f. în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. partea I-a. 151 din 3 iulie 1948.1915 Lăpuşna./D.S. Boris Aleksandrovici GRÜNBERG. 1). Bucureşti) – generallocotenent. nr. 2335. partea I-a. Nicolschi semnat de Marius Oprea.S.Of. doc. Goma 2007: 118. inspector general în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (1947-1948). 1961 cu gradul de gen. a doua soţie a lui Nicolschi.B. 110 din 16 mai 1947. ulterior activist al secţiei Organizatorice a C. dosar nr. ulterior general-locotenent de Securitate (la momentul trecerii în rezervă). la adresa sus -menţionată. NICOLSCHI. 44. Catalan 2001/4. 79. Alexandru (n.G. Cosma 1994: 25. adjunctul lui Drăghici şi secretar general al M. 52-3. 2224.VI.R.I. (19531961). 2006: 12.R.Of.P. după înfiinţarea Securităţii general maior (la înfiinţarea D. 306 307 La http://www.1992 Bucureşti) – ilegalist. decorat prin Decretul nr. Lupu 2011. Sergiu (n. Jela 2001: 199-202307). p.G. al P. (1948-1953). după război infiltrat în Siguranţă.I. ofiţer N. Victor (n.I.S. partea I-a. 9800.S. p.tiuk.S.D. emigrat ulterior în SUA (M.P. (1947-1951) director al Direcţiei A/I Informaţii Externe a D.A. Iacob (Iakov) Calica. în august 1945 numit inspector şi delegat cu conducerea Chesturii de Poliţie Iaşi. iar prin Decretul nr.html. nr. partea I-a. şeful biroului II (Contrainformaţii) din cadrul Marelui Stat Major al Armatei. 96 din 25 aprilie 1946. 68). de regulă considerat etnic rus.S. 47-9.S. fond “D”. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. 225. după război infiltrat de sovietici iniţial director general al Inspectoratului General de Contro (1945). 2223.

partea I-a. partea I-a. Galaţi – III.1927 Bucureşti) (fiul lui Rudolf şi Elena) – membru de partid din 1945. 1948. ocupă diverse funcţii până în 1948. (abslovită în 1949). ORENŞTEIN. din 1948 (Cosma 1994: 44). fond Neoperativ.1990 Bucureşti) – ofiţer în conducerea D. nr. nr. 225 . nr. în aceeaşi perioadă de început al anilor ’50. BERL (uneori ortografiat şi “Barel”) – după război comisar la Serviciul Judeţean Tecuci al Siguranţei. Galaţi. partea I-a. NUHĂM. între 1951 şi 1952 la D.Of. Marcel Iţic – la sfârşitul anului 1947 agent al Biroului de Siguranţă din Târgu Neamţ (A. Vezi şi necrologul său în nr.2008.A. 30 din 6 febr.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. precum şi ziarul Făclia din Cluj (la adresa http://www.I. 220-319.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. Iancu .Of.XII. p. fiica sa.R. 92 din 17 apr.I. f. în 1948 încadrat la D. Alexandru (n. 110 din 18 mai 1945. 208 din 10 sept.Of. fiul lui Nusem-David. p. Mircea (pensionat general). 1945. Cosma 1994: 81 şi 1996: 78. Rita – soţia lui Dorel Oprescu. angajat funcţionar în administrarea societăţii Astra Română. 1961 pentru sionism. dosar nr. Dorel (n.pdf.S. M. partea I-a.P.-col. Arhiva C. 1947. Iacob .Of. fiul lui Gherşin şi Beti) (17. NUSEM FISCH(L)ER. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.1921 Bârlad . dosar nr. în plus. la sfârşitul anului 1947 comisar în cadrul Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (M. III. 10093. sub conducerea lui Al. în cadrul Brigăzii Mobile de anchetă. unde din 1955 ocupă funcţia de locţiitor al şefului direcţiei regionale. p. până în 1964 (Solomovici 2004: 586-7). fond Neoperativ. 51).ziarulfaclia.XII. 182 din 11 august 1947. angajată la rândul ei în D. Goma 2007: 118. 2228. 2232. 2236. pensionat ca şef al consiliului administrativ judeţean Cluj (Jela 2001. NUŞEM. Cluj) – în 1947 propagandist la grupul întreprinderilor de gospodărie comunală şi locativă a judeţului Cluj.Of.Of. Galaţi (M. Iosub . 1947.. Franca Oprescu-Aronovici. Nicolschi. partea I-a. 2417. p. p. 2234. supra). ulterior profesor de economie internaţională la ASE (Şinca 2006. director adjunct al Serviciului Judeţean Râmnicu Sărat al D.P. 107 din 15 mai 1945.N. ORNESCU. 2227. 10924). 1946 a ministrului Justiţiei în M.Of.S.IX.S. era lt.S. 286 din 10 dec. 2231.a. Iaşi (Lista lui Secu 2007. decizia nr. R. OPREA. OSIAS.R.ro/DECESE-COMEMORARI+7451). nr. apoi locotenent în cadrul D. 2233.S.R. demis la 3 ian. M. 10558). 2235. 2230. înaintat la grad de locotenent şi ofiţer activ al M. 2417. ff.. Rodna. 7086). 3697 din 30 apr. M. Pleşca 2010)309. 277 din 29 nov. cap. nr. Ioanid 2005: 82). din 1948 locotenent. partea I-a. p.2225. Iacob .A.în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. 162.org/db/pdf/nr294_295/pagina22. n.R. 294-295/008 din Realitatea Evreiască la adresa http://www. 3977. Avram – încadrat în nov. Bucureşti începând cu 1948. din 1952 la Regionala Cluj (avansat la grad de maior în 1957). partea I-a. 14. tatăl primarului Sorin Opescu. 983). 265 din 19 nov. p. v. 219.Of. interesant.1921 Tecuci.25. nr.N. p.P.II. angajată a Legaţiei Israelului la Bucureşti şi informatoare a Securităţii (Solomovici 2003: 266.romanianjewish. p. Deletant 1995b: 60). M. Cosma 1994: 44 corob. partea I-a. nr.S. poziţia 110). 19 46. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. OZIAS.Of. nr. căsătorită cu ing. NUŢĂ. 308 309 V. nr. 8319). Nilu Aronovici. Eugen (n. Bucureşti.R. 4049). 3895).G.P. Reghina – concubina lui Zoltan Hirsch (v. recrutat ca activist de partid în 1946. este membru al C.A. 1947. 10923. când urmează Şcoala de ofiţeri politici M. un Ilie Oprescu.I. 2229. 286 din 10 dec. OPRESCU. partea I-a.P.S. OPRESCU.S. partea I-a.I.C. Beri ORNSTEIN.Of. 37805 din 9 apr. 1945 în funcţia de comisar la Inspectoratul Regional de Poliţie al Moldovei de Nord. EDELSTEIN308) (14. 1947. p.P. 2226. R. ORSTEIN.din 1 aprilie 1945 şeful secţiei gardieni publici din cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.E. era decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls.

partea I-a. partea I-a. 126 din 6 iunie 1945.G. din 1938). 1951 – iul. şi repartizat ca medic la Spitalul M. PALKOVICS. p. nr. 211 din 13 sept. în 1961 cu medalia “a 40-a aniversare a PCR”. 108 din 12 mai 1948. PESCARU FISCHENSOHN. decorat în 1978 cu ordinul “23 August” cls. Iosif – din 1945 comisar-ajutor la Inspectoratul Regional de Poliţie Oradea. 2066 din 20 oct.d. 2239. Andreescu. Pleşca 2010: 120-1. 1951). Alexandru BINDER310. & Caţavencu 2004. 1945 – aug. calitate în care în martie 1946. 5672. III-a.Of. este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Steaua Roşie” (M.R. 226 .I. 2249. 4264). 11025. nr. Vladimir (fiul lui Vlad) – membru al infamei divizii “Tudor Vladimirescu”. Lupu . I. partea I-a.1909 – 1996 Cluj) – de profesie muncitor matriţer.P. Goma 2007: 118). partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. (M. 2989).C.R.R. apoi în Rezistenţa Franceză. 1948).de profesie ceaprazar. (M. 1947. 2241. 2245. Banu et al. p. 1952). Mihály GRÜNSPERGER (după alte surse WEISS). când demisionează (M.VIII. 1947. pp.S.Of. Iosif .P. PASCAL. – în noiembrie 1945 numit impiegat în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Oradea (M. 2006: 12. p. 1945. 4706). 122 din 31 mai 1947. nr. 5673). 150 din 6 iulie 1945. 2247.G. 1946). 1945 în M.Of. 122689 din 4 dec. partea I-a. fiul lui David N.din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1947 (M.VIII. 10171). p. 110 din 16 mai 1947. iar în 1979 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a (M. partea I-a. p. şeful D. apropiat al lui Teohari Georgescu. directorul Combinatului Metalurgic Reşiţa (1955-1961).Of. 2242.VI.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. p. 5790). PANĂ. 80-1).Of. nr. partea I-a. luptător în Spania. în Forţele Armate. 2244. (M.” clasa a IV-a. 1770). 8318). decizia nr. 3871).IX. PASCAL. p. 286 din 10 dec.Of.R.P.Of.R. în 1948 cu ordinul “Steaua R. şeful Serviciul judeţean Năsăud al Siguranţei (1945-1947) (Jela 2001.P. şeful Inspectoratului Regional de Poliţie Alba Iulia (15-24 aug. PERECZ. p. I). în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Harry – angajat în 1948 în D.Of.C.Of. 225. Cosma 1994: 51. nr. 2248. Jela 2001: 213. Boris – funcţionar civil în cadrul MAI. Iosif – angajat al Securităţii Satu Mare după război. 1945). 310 Pentru schimbarea numelui v. dosar nr.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. Beniamin .Of. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. p. partea I-a. 4264). 2790 din 16 sept.Of. epurat în 1952 în “lotul Teohari Georgescu”. nr. şi Stela (n. redactor la Orizont (1944-1948) şi Educaţia artistică (1948-1952). (?) PAPP. PATRICIU.R. fond 495 (“România”). (3/1952 vol. nr. Solomovici 2004: 590.C.1981 Bucureşti) – membru de partid din 1942. având grad de locotenent. Paul Fr.G. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. iar în viaţa “publică” scriitor. 2250.A. prin Decretul regal nr. 1947.2237. cu grad de maior. PAVLOVSCHI. 2238. PASCAL.1921 la Năsăud. 108 din 12 mai 1948. 290 din 18 dec. 2246. nr. 267 din 21 nov. 76 din 30 martie 1946. nr. Cosma 1994: 80. Nastasă şi Varga 2003b: 24.R. (?) PAVLOVICI. al P. PAUKER. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p. partea I-a.. general medic M. fiul lui Nathan) (19.în iunie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M.A. Goma 2007: 118. partea I-a.I. ilegalist (membru P. partea I-a. şeful D. Matilda – după război impiegată adinistrativă la Prefectura Poliţiei Capitalei până în sept.P. p. 1945. 2243. Saşa (n. Eduard . 9763). Poliţia Satu Mare (M. fiul lui Mor şi Regina) . p. partea I-a. 158 din 12 iulie 1948. N. 4354). nr. Braşov (ian.Of. 1947. nr.III-a (dosar S/29 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Ioniţiu 2008:88. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler II (Decretul nr. Cluj (aug.Of.I. 1948 – ian.S. inspector general al Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj (aug. partea I-a. inv. 2240.1902 Bucureşti – 22. Francisc (n.S. OSTROWSCHI. Mihail (n. Deletant 1995b: 58. 10919. PACHER. 253 din 1 nov. Iancovici)) (8. nr. nr. 29.

1902. 136 din 19 iunie 1945.Of. medalia “Meritul Militar”.Of. 6640). partea I-a. Documentar. p. 227 .I. Ilie – după august 1944 secretar al celulei de partid de la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (Andreescu.]. partea I-a. D.în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei.M. ulterior locotenent-colonel. POLINGHER.C. contabil revizor în Secţia control spate (1956-1957).în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D.G. în 1945 încadrat comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. partea I-a. partea I-a. comisar-ajutor şi responsabil agitprop în biroul organizatoric P.S. p.. dosar nr. 2255. 2259. p. Varga 2003a: 247-8). (M. nr. clasa a II-a (1954).S. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. 136 din 19 iunie 1945. partea I-a. Manfred – de formaţie inginer.Of. ff. nr.S. Adalbert POPPIG) – după război încadrat şef de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Suceava. partea I-a. I.R. p. apoi responsabil de popotă.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M.R. partea I-a.A. 110 din 18 mai 1945.Of.Of. 4048 [cota S.Of. M. nr. p. Mihai .A. p. M. & Caţavencu 2004. d.R. în 1948 încadrat şef adjunct de serviciu în centrala M.M. dosar nr. nr. al Sectorului II Negru (1946-1947). Eugen – fost funcţionar. 5127). 286 din 10 dec.C.U. partea I-a. p. Frederic – după 1946 şef de birou în cadrul Chesturii Poliţiei Iaşi (M. şef evidenţă bază la Sectorul AFV. PLOŞNER. A. nr. 2256. medalia “30 de ani de la eliberarea României de sub dominaţia fascist” (1974) (A. p.T. f.P. nr.R. Bucureşti. angajat în iulie 1948 agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Sibiu (în iulie 1948 angajat agent principal de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Fălticeni (M.Of. fond Documentar.p.Of. POMERANTZ.S. şef al Secţiei AGT . Goma 2007: 118. POPIC(U). Malvius . PLATMAN. PERLMUTTER.I . p.I. medalia “A 50-a aniversare a înfiinţării PCR” (1971). 384. nr. nr. nr. 1947. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. fd. nr. Alexandru .1977).2251.R. 182 din 11 august 1947. probabilă identitate cu omonimul angajat la D. ulterior deconspirat ca fost colaborator al Siguranţei şi condamnat la închisoare (M. fiul lui Marcu) . Ioan / Isac (n. nr. 108 din 12 mai 1948. nr. 4049. contabil principal şi şef al Sectorului AFV la Penitenciarul Jilava (1 aug. Andrei . şeful D. 1 Băneasa (1948-1951).I.A. 5603).N. 151 din 3 iulie 1948. Bucureşti în 1948. inv. fd. 63-65). nr. reîncadrat ca funcţionar civil M. (M. 1/1948. PERLMUTTER.S.lucrător principal evidenţă deţinuţi în Serviciul evidenţă deţinuţi. 162 din 16 iulie 1948. 2254. p.. 1967 .Of. 4264). secretar al organizaţiei de partid şi membru (responsabil agitprop) în biroul organizatoric de partid din Şcoala MAI nr. cu grad de chestor M.instructor şi responsabil cadre în comitetul de Partid al Circumscripţiei 18 Bucureşti (1945-1946). Solomovici 2004: 590. 5933. M.S. decorat cu medalia “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” (1954).I.P.G. instructor şi şef al Secţiei Cartiere din Comitetul U. p. p. 52 din 3 martie 1948. 2252. 4 din Bucureşti (1955-1956). partea I-a. 4149) (M. 13-16.Of. 170 din 28 iulie 1947. unde îndeplineşte şi diverse funcţii didactice (1948-1955).din iunie 1945 agent de poliţie în centrala D.P. POLINGHER. 163 din 17 iulie 1946. Suceava (1948-1950). din Serviciul controlul străinilor . nr. A.Of. partea I-a. partea I-a. PINTER. PERL.Auto din Serviciul aprovizionare gospodărire/ Serviciul spate din DGPCM (1957-1966). 707. la Serviciul Siguranţă. 124 din 31 mai 1948.I. 5075. ff. cu grad de sublocotenent (Jela 2001.R.Of. 1934). în 1956 trecut în rezervă cu grad de căpitan. Arnold (n. 2260. M. 4742). p. Nastasă. partea I-a. nr. p.. 26. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. (M. partea I-a. 1098.I. Cosma 1994: 52). 7346. 272 din 24 nov. şeful biroului organizarea muncii la Periş (196-1967). nr.I.R. 10923). 7489. Solomovici 2004: 590). p. 24 din 30 ianuarie 1948. 2258.P.Direcţia Poliţiei de Siguranţă (1947-1948). profesor-şef la Şcoala militară de ofiţeri MAI nr. 134 din 12 iunie 1948. partea I-a. nr. 10394.Of.. 2257. M. 2253.A. dosar nr. 1947.X.R.Of. partea I-a. 5127).Of. 7086).R.

p. 8800). 2274.454/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. ulterior emigrat în Israel. nr. 170 din 28 iulie 1947.I. (M. 4968). cimitir Giurgiului) – în 1952 lt. p.V. 5/1. RECK.G. dosare anexe. Avram – după august 1944 comisar-şef la Poliţia Turda.A. Wolf . 44).P. 2267.Of.A.I. fiul său Jacob (n. Julian. Puiu – (4.S. nr. 1947. REIGLER. infiltrat după august 1944 în conducerea S. 9071.I. cu grad de lt. Lupu 2011. 7489. emigrat în Israel în 1976. RĂZVAN. RAPAPORT. fiul lui Samuilă şi Rozalia) – anchetator la Serviciul Judeţean Someş al D.1914 Bucureşti) – de formaţie avocat.Of.Of. vol. în cartea sa de memorialistică Confesiunile unui cafegiu. 2273. şeful Serviciului III din Direcţia Cadre a D. ing. Mauriciu – în 1947 încadrat ca informator. Bucureşti. Paula . (adjunct al lui Grigore Naum). Cosma 1994: 83).S. Romanţă . nr. 6672). iar din 1967 director coordonator al Agenţiei de Import Bucureşti (Cosma 1994: 47.k. p. partea I-a.G. 2429).I. 65 din 18 mart.K. nr.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M.XI.1903 Cetatea Albă – 29.B. Cluj. p. nr. p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. a mai avut un frate. 311 V. RAFF. (Cosma 1994: 30.S. al P. nr.I.I. Goma 2007: 118. M.S. 4142).S.C. în mai 1948 definitivat în funcţia de comisar de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. REIBER.1981) – evreu rusofon.Of.A.a. în iulie 1947 transferat la Chestura de Poliţie Galaţi (M. Victor (n. Mihai (fiul lui Ivan şi Maria. p.N.P. a III-a.1922 Gălăuţaş. Avram RABINOVICI. Israel) – ofiţer M. ilegalist în Basarabia. (Dobre et al.S. 2262.S. în cadrul M. 237 din 17 oct. a.R. 6642).1928 . partea I-a.I. 2266. Sergiu FAHRER311) (n. Sergiu (n.C. 4315. vezi şi Mihăilescu 2008:8). (?) rudă cu Ana Pauker) . partea I-a. nr. partea I-a. p. Ludovic) – membru al echipei de reeducatori a lui Ţurcanu la Piteşti. 104 din 7 mai 1948.V. 2264. Ştefan (n. 3/1952. 2265.ar fi plecat la 17 ani în U. după război director în administraţia centrală a C..Of. la rândul său avocat (C. p. partea I-a. la începutul anilor ‘50. fd. 2270. M. unde a continuat să activeze în managementul sportiv. 2008. partea I-a. 277 din 29 nov. REITER. nr.S.K. partea I-a.G. 171 din 29 iulie 1947.. RANGA. PROCA. 231 din 10 oct.G. în iulie 1946 ocupa funcţia de şef adjunct de birou (M. 1945. nr. revenit în România în 1944./D.S. REGENTRAICH. ulterior locţiitor de şef de serviciu la Direcţia V Cercetări Penale a D. “Mişa”) (3. 5467). 1945.D. 10557)..1999. de către N. Argeş” din Piteşti (1963-1974). nr. fiind recrutat de N. 2268.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 110 din 14 mai 1948.S.P. REGENSTEIN. Niculae 2004: 32. 144 din 29 iunie 1945. p. propusă spre avansare la funcţia de şef de secţie (v. p. respectiv preşedinte al clubului “Dinamo”/”F.) la Direcţia IV Contrainformaţii Militare în D.2261. (M. partea I-a. partea I-a.Of. POPLICHER. citat şi în M. ulterior la clubul sportiv Dinamo (1953-1962). căs. Lazăr (probabil “Regenstreich”) – în 1956.Of.Of.S.C. 2271.IV.P.Of. Bucureşti: Humanitas.G. secţia Administrativ-Politică. Leiba . (A.Of..în 1946 şefă de birou în centrala M.I. nr. preşedintele Comitetului pentru Cultură Fizică şi Sport Bacău (1947-1952). ofiţer (ajuns via S.2010 Bucureşti.XII.IV. emigrat în Israel în 1970. 2006: 80). 2573/2008 al Ministerului Justiţiei) (Goma 2007: 118..C. 163 din 17 iulie 1946.A. p.R. M. PREISZLER. cu Lya.-col. 2272. 03. maj.G. Simion (n. 228 . 1946. I). 13. apoi promovat rapid. C. respectiv Gheorghe-Ilie Florescu. 3 iunie 1956) a obţinut cetăţenia română în 2008 (ordinul nr.. 2269. dosarul de schimbare a numelui nr.A. Solomovici 2004: 591.D. ulterior director comercial la I.C.S. I. Anton (1927 – 11. apoi la penitenciarul Gherla în anii ’50. partea I-a..în mai 1948 promovat comisar-şef de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. partea I-a. (?) PROTOPOPOV. 131 din 8 iunie 1948. Cosma 1994: 48). decorat prin Decretul nr.08. 2263. nr.Of.R. ulterior ofiţer la Securitatea din Arad.

2281. nr. Ionică . 2429). Oscar – din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Comisariatului de Poliţie Siret (M. A. Cosma 1994: 5). inv. pp. ? .Of. (1962). în cadrul Comandamentului Trupelor M.A.din 1 aprilie 1945 dactilograf a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. ROMAN. 110 din 18 mai 1945. 2285. nr. p. RONI. Mihail (n. Ana .R. RETY.Of.I. (nr. M. Vili (în alte documente ortografiat “Retti Willi) – iniţial încadrat ca gardian public în toamna lui 1944. 1948. Nicolae . p. al P.p. documentar. 4049).Of. 1946. 4048). cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 110 din 14 mai 1948. p. p. v. membru de partid din 1945. 165 din 24 iulie 1945. M.şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa (Troncotă 2006: 70).A. 162. în mai 1947 şef de secţie (M. 3694 din 30 apr. partea I-a. RODELSTEIN. promovat maistru în mai 1948 (M.Of.din aprilie 1945 şef de secţie de gardieni publici la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. 2287.G. 9926). 3/1952 vol. 6306). 2888 din 12 dec. 18).III. 4313). menţionat în Steinhardt (2005: 409) ca maior de Securitate (căs. p.2275. 4049). comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct.. 99 din 2 mai 1947. f. 1947. cursant al Universităţii Serale de Marxism-Leninism (1949-1951).P. REUŞ. 3699 din 30 apr. 36 din 13 febr. 4313) şi transferat la D. nr. 2290. Anatolie – agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. (Duţu et al. nr.Of. N. REY.Of. ar fi avut doi copii: Vladimir şi Lenina). 1945 numită impiegată în cadrul Chesturii de Poliţie Iaşi (M.a. şeful Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr.Of. 2278.A.I.în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Chestura Poliţiei Brăila (M.090. 1947.”. M. ROSEMBAUM. p.Of. nr..I.Of. 1945. nr.S..Of. 165 din 24 iulie 1945.Of. 1947 în M.I. 2279.Of. nr. cu grad de comisar-şef. RIEGLER. partea I-a). Mihel REISMAN312.1133. nr. RIEBER. dosar 10.A.1913 Roman) – de formaţie contabil. 110 din 18 mai 1945. partea I-a. A. 1944 – iulie 1945) (M. în 1950 membru în Comandamentul trupelor M. Toni . I. 62 vol. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Ladislau – funcţionar civil în cadrul M. 2276. 165 din 24 iulie 1945. 4707). 6686 din 28 ian. fd. partea I-a.P.. partea I-a.S.Of. membru al Uniunii Patriotice (1944-1945). 4049). 65 din 18 mart. p. din 1947 maistru-ajutor în cadrul centralei D. p. partea I-a. 1945. nr. al P. 2286.Of. 1944 – iulie 1945) (M.C. RIEBER. în mai 1948 avansat comisar (M. p.S. Stela – impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. cu Felicia (fiica unui bancher din Bucureşti în perioada interbelică.I. 2280. p. v. fiul lui Avram) (n. (M. (v. I). 1944 – iulie 1945) (M. 2284.P.M. cap. decizia ministrului Justiţiei nr.G. RITNER.I. REUSCH. 2282. v.R.P. 11024. ajuns colonel la sfârşitul anilor ’50 (d. 110 din 14 mai 1948. 312 V. p. ROHRLICH. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 2289. u. nr. în sept. partea I-a. partea I-a. 2283. p. 209 din 14 spt. nr. 142-4. 259 din 12 nov. p.în nov. partea I-a.I. Corneliu – în 1946 arhivar-ajutor în centrala M.C. 110 din 18 mai 1945. 229 . nr. Iosif – după august 1944 comisar-ajutor de poliţie în cadrul D. 1. partea I-a. nr. 6306).R. Valentin – în 1947 numit prin decizie ministerială profesor de topografie la Şcoala de ofiţeri Jandarmi Bucureşti (M. în 1952 funcţionar M. partea I-a.angajat al Securităţii Bucureşti în anii ’50 (Şinca 2006. 46 din 25 febr. în 1948.. p. în 1950 lt. nr. partea I-a. 1322). 2288. încadrat în D.A. ? .C. 126 din 6 iunie 1945. p. RIGMAN. 6306).Of. cu fişă la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. n. partea I-a. 2277. Goma 2007: 118. propus spre avansare la funcţia de arhivar (v.-col. nr. partea I-a. 8019 şi nr. 110 din 18 mai 1945. Samuel – din aprilie 1945.Of. p.. RONAY. nr. probabilă identitate cu “Brey. RICHTER. 1945 reîncadrat ca frizer la Inspectoratul de Gardieni Publici Bucureşti. nr. partea I-a.S. partea I-a. 2002: 52-3).

Francisc (n. Adalbert Rosman) (d. ROSEMBLAT. Avram – în 1948 agent la Chestura de Poliţie Galaţi.din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. partea I-a.R. ulterior menţionat de multiple surse şi ca ofiţer operativ al Securităţii Oradea în anii ‘50. 2297. Turda şi Cluj între 1945 şi 1954 (Ioniţiu 2008:88.P. an în care este şi încadrat ca agent de poliţie în cadrul D.I. în 1947 transferat la Serviciul Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi (Arhiva C.. nr. p. partea I-a.R. 1947. partea I-a. ROSENFELD.M. ROTENŞTEIN. 2296.A. partea I-a. al P. 2294. 1947. ROSEMBERG.R. Bihor (M. fiul lui Sigismund şi Maria) . 10923). 5127). 2292.din mai 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Turda (M. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.I. 51 din 2 martie 1948. nr.Of. 5075.2010 Iaşi) – după august 1944 încadrat comisar-ajutor la Chestura Poliţiei Iaşi. partea I-a.M. M. 1946. partea I-a. 136 din 19 iunie 1945. (1952). v. M. ROSENFELD.Of. ROSENBERG.Of. David (d. nr. 3077). Liviu (n. partea I-a. 1 dec. 1945.S. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă la Serviciul Judeţean Dorohoi (M. nr. 2417. p. 3/1952 vol. ROSENBLUM. partea I-a.I. Edgard – în 1947 încadrat ca inspector în cadrul D.A. 5603).a.A.Of. 211 din 13 sept. 2304.I. în 1952 căpitan. ROSEMBERG. partea I-a. p. 13. p.. nr. 230 . Salo . ROTH. al P. 136 din 19 iunie 1945.Of. Suceava. Emeric . nr. 111 din 17 mai 1947. Iaşi. 2306. Oradea. 4425). 1896). 140 din 19 iunie 1948. Iancu – după război şef de birou la Poliţia Dorohoi. ROSENSVEIG. I).2291. p.I. 10092). 1947. 2303.Of. (M. 110 din 18 mai 1945.IV. 2299..1900 Oradea) – angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Episcopia Bihorului (M. partea I-a. f. nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.I. la 03. p. 8318. partea I-a.R. 134 din 12 iunie 1948. Zoltan (alias “Zoltan Toma”) (n.. ulterior cu grad de ofiţer în D.P.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr.M.C. 2295.Of. ROT. ulterior transferat ca funcţionar civil în cadrul M.. partea I-a. 5127). Kovacs 2006. după terecerea în rezervă membru activ şi salariat al Comunităţii evreieşti Iaşi. Aron – medic. 275 din 30 nov. 2302. 2293. p. 1893) – membru de partid din 1945 (dosar R/80 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1. M.Of. 10416).anchetator al Securităţii activ la Oradea. 151 din 3 iulie 1948.A. Emanoil .Of.Of. I. p. (M. p.C. Tereza – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. 4049).Of. (nr. p. 2300. 208 din 10 sept. partea I-a. partea I-a. 286 din 10 dec. 1910. iar în oct. ROSENBLUTH. nr.A.Of. 1946 la Detaşamentul de Poliţie Borş.Of. ROTENSTEIN. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. în 1948 încadrat la Spitalul Militar M. (M. 3699 din 30 apr. p. v. 10815).N. director adjunct operativ al Direcţiei Regionale Galaţi a Miliţiei (M. 3943).P.G. (1952). 232 din 7 oct. inv. Noe (n. 2298. 119 din 29 mai 1945. 60 din 13 martei1 1947.Of. 1947.1904. p. M.C. Dobrincu şi Goşu 2009: 372). p. u. 2301. Cosma 1994: 82).II. ulterior transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Oradea. al P. fond Neoperativ.S. nr. p. Solomovici 2004: 594.06. partea I-a.Of.S. p.E. p. 62 vol. a M. nr. 30. iar din 1 dec. partea I-a.IX. nr.Of. în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M. 1947 cu aceeaşi funcţie la Poliţia oraşului Roman (M. Avram – după război comisar-şef la Poliţia oraşului Vaslui. la Serviciul Lagăre al D.C. 5227). 219. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.A. nr. ROSMAN. 2305.G.A. 1948.2001) – locotenent la Securitatea din Bihor la începutul anilor ’50 (Kovacs 2006). ROŞCU. partea I-a.Of. Berindei.G. din sept. nr. p. Andrei .în noiembrie 1945 încadrat în M. Estera – funcţionar civil în cadrul M. 264 din 14 nov. 82 din 7 apr. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 8320. din 1 martie 1947 transferat la Poliţia oraşului Turda (M. ROSEMBERG. nr.C. nr.I. M. nr. ROTENSTEIN. dosar nr. nr.

8321). inv.C. nr. nr.Of.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. 7681). nr. p.Of. 2311. Ioan – după război detectiv în centrala D. 2322. 1947. 3694 din 30 apr. 1947.X. partea I-a. Chelly – angajată în martie 1948 ca informator diurnist în cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei (v. Moly (15. partea I-a. Iaşi.N. 592).G. nr. p. fond Neoperativ.S.C. M. din 1 iulie la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. 62 din 15 martie 1948. v. 2313. nr. I). p. al P. 11024). 1948. 62 vol. nr. pare în acelaşi dosar şi sub numele Estera Rosensveig).Of. M. M. 1945. 267 din 21 nov. 2325. partea I-a. Roza – din 15 ian. Armin (Harmin) – din 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Sighet (M.din aprilie 1945 şef de birou în cadrul Poliţiei oraşului Dorohoi (decizia nr. după război comisar. p. 2323. p. 110 din 18 mai 1945. 2314. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.R. Iancu . nr. ff. 2279). nr.1961 cu grad de maior (Arhiva C. RUBINSTEIN. 189 din 21 august 1945. I. 10432. ROTMAN. 2417. ROTTERBERG.R. partea I-a. ROTMAN.I.S. partea I-a.Of. Elisabeta – din dec. Constanţa – între 1945 şi 1947 dactilografă la Serviciul Poliţie Socială al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. Nathan (fiul lui Leon şi Eti) (8. ROTH.R. partea I-a. ROTH. 5982). u. 1947. p. 1947. p. p. 2324. ROTENSTEIN.I.N. p. Moise – medic.). 5673). (nr. v. ROZEN.1916 – 15. iar din decembrie 1947 comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj (M. nr. 1947 agentă de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului regional de Poliţie Braşov (M.Of. ROZENBLAT. nr. 222 din 25 sept. în 1948 încadrat la D. RUBINSTEIN.P. ROTHMAN.R. ROTMAN.2307.a.a. 1948. ff. v. 2319. 7085. u.Of. p. Aron – funcţionar civil în cadrul M. 208 din 10 sept. M. 208 din 10 sept.A. 194 din 25 august 1947. 122 şi A.XII.I. p. trecut în rezervă la 31.A.M. 2278).în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.I. 157 din 14 iulie 1945. M. 30 din 6 febr. ROTH. (nr.C. (M. 29 din 5 febr. promovat succesiv până la grad de comisar-ajutor în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman. 220-231. p. 2321. M. 5127). partea I-a. 4049). 2308. 2315. p. Ocna. ROZENBAUM. Stela – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. 983). 136 din 19 iunie 1945.C. Bella – între toamna lui 1944 şi august 1945 impiegată în cadrul Serviciului Controlului Străinilor din M. dosar nr. 182 din 11 august 1947. partea I-a. partea I-a. 2318. Andrei – după război numit notar prin decizia ministrului Afacerilor Interne. serviciul raional Stalin. fond Neoperativ. dosar nr. 1947. nr.Of..Of. p. 869). 21 din 27 ian. 150 din 6 iulie 1945. 231 . M. 1947.Of. partea I-a. şefă de birou în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Bacău (A.III. nr. Bacău – 1999 Bucureşti) – după război agent la Poliţia oraşului Bacău.A. nr. 1948. 31 din 7 febr. p. 1701 (cota S. nr..Of. ROZEMBAU. ROTENSTEIN. partea I-a. al P.Of. partea I-a. nr. în 1958 transferat la regionala Argeş/Piteşti. Aurel – numit în martie 1948 comisar ajutor de poliţie la Poliţia Fălciu prin decizie a ministrului Afacerilor Interne (v. dosar nr. RUBINSTEIN. unde în 1959 este avansat la grad de maior.Of. ROTMAN.Of. p.. nr.S.P.I. partea I-a.I. partea I-a. ROZENSWEIG. 2417. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. între 1952 şi 1958 cu grad de căpitan în cadrul regionalei Bucureşti. M.Of. I. fond Documentar. 2888 din 12 dec.. ff. 11026). 2320. 10171). partea I-a. 1948 dactilografă stagiară la Chestura de Poliţie Iaşi (M. 62 din 15 martie 1948. p. 2312. p. în 1951 avansat locotenent.Of.Of. 2309. 2316. I.Of. Uşer – în 1948 încadrat comisar la Comisariatul de Poliţie Fălciu (M. partea I-a. 286 din 10 dec. M. partea I-a.N.1985) – membră departid din 1944. Arnold . 8321. nr. M. 1011). partea I-a. nr. 3/1952 vol.M. Elisabeta – în 1945-1947-? impiegată la Chestura Poliţiei Oradea (M.Of. p. partea I-a. Paul . 2317. 10922). 2888 din 12 dec. p. nr. 99. nr. 1946.. 62 vol. inv.Of. în 1947 încadrat ca gardian cu atribuţii de medic la Penitenciarul Văcăreşti (M. 3/1952 vol. 2310. 220-231.1915 Tg.A..Of. partea I-a.I. 7350).

2328. în 1945 (când încă nu-şi schimbase numele) înregistrat ca membru al U.I. Partea I-a. şi Institutul “Elie Wiesel” 2008: 40.G. ulterior anchetator în cadrul Securităţii. f.E. 4510.I. colaborator apropiat al Anei Pauker şi al lui Vasile Luca (l-ar fi recrutat pe Luca în 1940).P.. 75). nr. C. apoi. 6). 2331. p.R. apoi în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. http://www.C. Şerban (n. 286 din 10 dec. 2.1923 Oradea) – evreu maghiarofon.jurnalul.2326.R. nr. p. decizia ministrului Justiţiei nr. SALCZBERGER315) (n. apoi director la Ministerul Agriculturii. Cosma 1994) (?). 2332. /(ex. REISZ. Ioanid). p. 208 din 10 sept. Levy în Israel în 1991. RUFF. ? – în timpul războiului colonel în Direcţia Politică a Armatei Roşii. nr. E. acelaşi “Eugen Szabo” clama un caracter antisemit al acţiunii organelor de anchetă în dosarul “bandei lui Ioanid”. partea I-a.S.Of.I.R. citat în M. 1947. din sept. “dosare adiţionale”. 9500. anchetat în 1968 alături de alţi foşti torţionari în cadrul reabilitărilor (A. nr. şef al Direcţiei a II-a la jumătatea anilor ‘50). 225. Oradea. SAMSON. în M. 314 V.247 din 30 sept. I. Dobre et al.N.A. 108 din 12 mai 1948.T. 1947. 2330. & Caţavencu 2004. 2006: 78. M. p. I. 10923. 97. 808. 209.Of.Of.Of. p.C.III. SAIDER. 9849). subdirector al Miliţiei Judiciare la nivel naţional la începutul anilor ’50 (adjunctul lui Al. emigrat în SUA (după unele surse Los Angeles) via Israel (C.R.E.P. Mircea anchetator al Securităţii (1947-1956(-1962?)). Deletant 1995b: 62.iiccr. http://www. partea I -a. după reorganizarea Securităţii cu grad de căpitan.. 2003: 208 şi 2001II: 43.Of.R. 256 din 5 nov.. 1947. p. 126 din 2 iunie 1948.ro/special/special/jafulsecolului-de-la-banca-nationala-70393. Goma 2007: 118. 34 din 11 febr. 1948.E. p.. intervievat de R.Of.Of. 232 . 164 din 23 iulie 1945. apoi membru în Colegiul M.907 din 28 aprilie 1048. I. Solomovici 2004: 594.Of. 317 Menţionat frecvent în dosarul jafului maşinii Băncii de Stat a R. M.M.. 6260. M. 60 din martie 1992). SABĂU “SZABO”. 313 Românizarea numelui în baza deciziei nr. 1948. 2327. 6. p. nr. partea I-a. & Caţavencu 2004. p. probabil basarabeanul Samuil Isaakovici Samoilov. S.A. fd.ro/pdf/ro/sesizare_penala_gheorghe_enoiu.Of. Cosma 1994: 49. 27 din 3 febr. (M. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi promovat comisarşef la conducerea Serviciului Judeţean de Siguranţă Baia. respectiv încuviinţarea schimbării numelui la decizia ministrului Justiţiei nr. partea I-a. în 1958 prezent cu grad de căpitan în funcţia de şef de birou în cadrul Direcţiei I-a a Securităţii. ulterior jurist317. p. partea I-a. RUSU. dosar nr. partea I-a. 7424). în revista Minimum din Israel (nr. Samson SCHWARTZENBERG316) (n. nr.. ulterior locotenent-colonel de Contrainformaţii în cadrul Securităţii (iniţial şef al serviciului Inspecţii după 1946. Sofi Alice (SEIDER) – în 1947 numită impiegată stagiară mai întâi în centrala D. F. nr. 1128. v. 4264). Israil (uneori ortografiat RU(C)KENSTEIN) – angajat în 1945 comisar la Poliţia oraşului Botoşani. cu grad de colonel. (1952). în 1952 cu grad de lt. partea I-a.S. 1947.XII. 8320. nr.I.I. vol. în 1992. Levy 2002: 124.R. 245 din 23 oct.C. nr. epurat în 1952 sub acuzaţia de spionaj (Solomovici 2004: 31-2). 208 din 8 sept. p. Wilhelm [RUFF?] . 6)314..html). emigrat la sfârşitul anilor ’60 şi decedat în 2009 în Israel (C. şeful Serviciului Judeţean Botoşani al Securităţii Suceava în perioada ’40-’50 (M.Of. inv. deductibil în Ioniţoiu 2006: 44)). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.1912 Galaţi) – colonel de Miliţie. nr. nr. p. 1946 în M. la un moment dat detaşat sub acoperire la Ambasada României la Paris. Ungaria313) – în 1948 în cadrul Societăţii Româno-Export (M.-maj. partea I-a. partea I-a. Solomovici 2003: 210. Eugen (n.G.P. RUCKERSTEIN. Lupu 2011.S. Crăciun 2009: 305. 1947. RUJAN.R. 12.Of.R. 116 din 21 mai 1948. dosarul de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei nr 5/80/948. 2333. 2329. fond 495 (“România”). cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. al P. 39. partea I-a. 66255 din 10 iulie 1948 a ministrului Justiţiei (dosarul 5/209/948) (publicată în M.pdf. SAMSON. SAMOILOV (/Samuel). 2334.. la 15 august 1917 Budapesta. 315 În 1948 şi-a românizat numele în „Eugen Sabău”. 316 V. Gheorghe (n.C. 101. p. Valentina – funcţionar civil în cadrul MAI. 4813).în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D.

45. 5227. 1947 pe postul de contabil la Inspectoratul de Siguranţă Oradea (M. partea I-a. p. 10314..Of. 2 din 2 ianuarie 1948. nr. 318 V. 2336. din noiembrie 1945 detaşat ca administrator la Serviciul Lagăre. dosar nr. 9500). David – în 1947 numit agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţeii Capitalei (M. nr. ulterior angajată comisarajutor în cadrul Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.G. nr. în 1951 maior la Direcţia a II-a Contraspionaj a D. 2038). SCHAFFER. Bruno – în 1956 ocupa funcţia de şef al Serviciului IX din cadrul Direcţiei a II-a a Securităţii (Dobre et al.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. partea I-a. M. p. 10151). 2348. 1947. M. 1946.Of.A. p. Teodor Herbert STERN318) (n.G. partea I-a. cu referat de cercetare la fd.S. 10200. Zelig . SCHACHTER.P.org/modules. M.. nr. b). 2417. p.S. nr. 2338. SCHAER. al P. anexa la dosarul nr. 10127 din 31 ian. 110 din 18 mai 1945. Dincă – în iulie 1948 angajat chestor de poliţie la Direţia Studii şi Planificare a D. 10924). 3694 din 30 apr. 2345. p.. 2346.. nr.în 1947 chestor la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Sibiu (M. Goma 2007: 118 – cei din urmă ortografiindu-l în mod eronat “Sadovici”).Of. nr. M.php?name=News&file=print&sid=252 233 .G.S. partea I-a. partea I-a. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. 2341. nr. 1947. 245 din 23 oct.. p. p. p. iar din 1 dec. iulie 1910 Stanislawow. ofiţer M. 2340. directorul penitenciarului Iaşi.Of. Teodor (n. 4049).Of. partea I-a. C. partea I-a. SAMUELI. M. 270 din 21 nov. demascat de serviciile israeliene în 1965.asymetria. partea I-a. nr. SANDBERG.C. (M.S.Of. 3957). Mihail (Mişa) – originar din Basarabia. Sabeş [?] .P. 5708). Lupu 2011. 12). p. aprobare prin decizia nr. C. nr. 140 din 19 iunie 1948. M. partea I-a. 5127). 62/1978. 110 din 18 mai 1945. desantat de sovietici în zona Galaţi înainte de august 1944. 2337. Ioanid 2005: 125). p. David – din aprilie 1945 agent de poliţie la Poliţia Dorohoi (decizia nr. partea I-a. 2343. partea I-a. p. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. SAMUEL.C. http://www. 1947. partea I-a. p. nr. Moise . după trecerea în rezervă membru de partid. fond Neoperativ.2335. Francisc (zis Öcsi) (n. nr. partea I-a.Of. R. 10416).R. 12). fost ilegalist. 1945. 1947. SCHACHTER.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 55 din 6 martie 1948. repatriat (după o tentativă de recrutare a sa în favoarea israelienilor) şi continuându-şi activitate în Securitate (Solomovici 2004: 594-5.Of. partea I-a. Polonia) – în 1948 era agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Bacău (M. 4048). 267 din 21 nov. Goldiana – absolventă a Facultăţii de Drept din Iaşi.u. 1946 în M. SAMUEL. din nov. 2342. p. partea I-a. 1240. p. partea I-a. 2339. 2006: 78). nr.Of. Ana – agent al M.Of. Otto – din 1 aprilie 1945 subinspector de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi (M. 136 din 19 iunie 1945. SCHACHTER.P. 3293. v.Of. 286 din 10 dec. şeful corpului de translatori din direcţia Contraspionaj a D. nr. trimis în 1958 în misiune în Israel de către Securitate sub acoperirea de imigrant (împreună cu familia). M.S. SCHAHTER. nr. 155 din 8 iulie 1948.A. (Troncotă 2006: 54-5.N.Of. 2344./M. nr. Cosma 1994: 38. 2349.I în străinătate (Solomovici 2004: 61). 3697 din 30 apr. f.Of. 4049.I.. nr. SCHILERU. probabilă identitate cu Otto Schechter. 70. SCHATER. 319 V. 266 din 17 nov.A. 39 din 15 febr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. p. 110 din 18 mai 1945. ulterior profesor universitar la Iaşi319 (Ursache f. lagărul de la Oradea. Geza – încadrat în iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. Zissu – la sfârşitul anilor ’40 gradat la Securitatea din Huşi (Neştian 2010: 87).Of.S.Of. v. 2347. inv. SAVIN. 275 din 30 nov. 2 din 2 ianuarie 1948.Of. p. 1914) – colonel de Securitate.a. nr. 219. SANDOVICI.Of. 108 din 16 mai 1945. 2003: 487 ş. 1947 cu atribuţii de Siguranţă (M. (?) SAUCIUC. p. 1945.

3080. 2359. partea I-a. p. partea I-a. propusă spre avansare la funcţia de şef de birou (v. brigada a III-a.P. 1923 Iaşi) – după 23 august 1944 ziarist în cadrul Armatei. partea I-a. p. în ianuarie 1948 înapoiat în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.Of. 239 şi nr. unul din cei doi şefi de birou ai secretariatului D. 5673). 2357. 248 din 27 oct.S. partea I-a. Ludovic – din mai 1945 agent de poliţie la Poliţia oraşului Sighet (M. Solomovici 2004: 595 şi 2001II: 43. M.S. Solomovici 2004: 595).G. 168 din 27 iulie 1945. p. la Direcţia Siguranţă (M. Deletant 1995b: 57. 182 din 11 august 1947. ? – şeful Securităţii Târgu Neamţ în 1949 . după înfiinţarea D. 2006: 81. nr. Roger – între 1947 şi 1948 informator diurnist în cadrul Prefcturii Poliţiei Capitalei. (şeful Serviciului “H” Cifru).R. partea I-a.P. partea I-a. 2363.G. 651-2. SCHNEIDER. SCHRAFT. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M.anii’50 (Berindei. 9594). 4144). în 1948 încadrată cu grad de plutonier şi funcţie operativă în D. 2365. Solomovici 2004: 597. Bucureşti (Jela 2001. 2353. 150 din 6 iulie 1945. Darius – din iunie 1945 agent (din 1947) principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. anchetator al Securităţii din Focşani în anii ’50 (Jela 2001.P. 75). 2362. p. ? – locotenent. 240. p. Emanoil (în unele acte oficiale eronat transcris “Smenler Manoil”) – după august 1944 încadrat comisar în cadrul centralei D.Of. ulterior comisar-şef de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. Erwin – propus pentru încadrare în Direcţia VIII a M. partea I-a. nr.R. 81. 1948.G. Cosma 1994: 50. Dobre et al. 7087). Lucian – în 1948 menţionat ca agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.G..din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 144 din 29 iunie 1945. M. nr.Of. SCHULLER.-col. nr.S. 1946. 4049). nr. 110 din 18 mai 1945.G.Of. SCHMERGER. v. M.Of. M. Solomovici 2004: 597). p. 2361.2350.G.S. profesoară la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1959 (Cosma 1994).S.Of.Of. 104 din 7 mai 1948. partea I-a. Solomovici 2004: 595). Nastasă şi Varga 2003a: 63. p.a. Goma 2007: 118). Mendel .Of.. 2351. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. funcţie în care este avansat la grad de lt. 82 din 7 apr. nr. (u. 198/1951) (v. nr. SCHIP.G. M.A. 65 din 18 mart.S. SCHMERLER.P. (M. 5359). pensionat pe caz de boală în acelaşi an (Andreescu. 2355.I. 2352. Paul – ofiţer încadrat în D. 2354.S. trecut în rezervă în 1956 (Cosma 1994).C. Jela 2001. SCHVARTZ. SCHILLER. p. 2366. Iosif (n.în 1946 impiegată în centrala M. 2356. apoi angajat căpitan de Miliţie la Direcţia Paşapoarte în 1946-1947. partea I-a. SCHULMAN. 2360.P. nr. SCHOR.Of. 144 din 25 iunie 1948. detaşat cu misiuni în Germania şi U. nr. 9 din 12 ianuarie 1948. al P. 2364. p.C. căpitan.P. 234 .Of. într-un referat din 5 august 1953 (Datcu 2009.S. 110 din 14 mai 1948. 2002: 342-3). nr. SCHLESINGER. Jela 2001. partea I-a.R. Dobrincu şi Goşu 2009: 255-6. Duţu et al. 1947.Of..Of. partea I-a.S. (M. Francisc (fiul lui Alexandru) – locotenent-major. avansat maior de Securitate în 1960. Vera . 4313. SCHÖNBERGER. partea I-a. Anuţa – în 1947 angajată ca telefonistă în centrala Siguranţei.S. SCHMERLER. Rachmil – în iunie 1948 definitivat în funcţia de comisar-şef la Chestura de Poliţie Iaşi (M. SCHILLER Mina (fiica lui Matiaş) – încadrată la 1 aprilie 1947 comisar ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. p. ulterior locotenent-major.P. SCHREINER. la înfiinţare (1948) (Cosma 1994: 44). 9 din 12 ianuarie 1948. în iulie 1945 transferat de la D. la D.P. 3697 din 30 apr. profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie.G. SCHNAPP..P. p. nr. partea I-a. p. 5467). 678. 6412. 2429). Simion – fost muncitor. p. plutonier major la D. 2358.P. nr.. SCHLESINGER.

7083. 2369.S. 4049). 292 din 17 dec. Ghizela – după război impiegată la Direcţia Penitenciare a M. p. de la înfiinţare (1948) şi anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. până în 1946 (M.G. 4048 [cota S. 2382. 1947. 222 din 25 sept.din mai 1945 agent în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 3697 din 30 apr. 110 din 14 mai 1948. 895).]. 136 din 15 iunie 1948.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. Bubi – anchetator al Securităţii din Dorohoi (Jela 2001. p. SCHWARTZ. p. SEGALL. partea I-a. partea I-a.Of. SEGALL. la Circa 17 Poliţie (M.Of. 8320. menţionat ulterior ca plutonier major al D. inv. în sept. 10433.S. 289 din 13 dec. SEGAL. 6710). Ilie .S. p. partea I-a. partea I-a. Solomovici 2004: 597). 2380.fost croitor. 5133). partea I-a. nr. 9880). 2376. Cosma 1994: 48).în nov.Of. partea I-a.2367. partea I-a. (1948-1952) (C. SCHWARTZ. partea I-a. după august 1944 încadrat la Chestura de Poliţie Timişoara ca agent.Of. 1947.N.R.Arhiva C.P. 10433). 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă în cadrul Serviciului Judeţean Botoşani (M. nr. 12859. Luiza . Sender SEGAL) – din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.P. Marcel – între aprilie 1945 şi septembrie 1946 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (în M.Of. Ionaş . 235 . nr.Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1947. Andrei – la 1 aprilie 1948 angajat comisar ajutor de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Războieni (M. 2630). partea I-a. M. partea I-a. 2377. 208 din 10 sept.A. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 257 din 6 nov. 3699 din 30 apr.R. p. 188 din 16 aug. 4517) 2370. nr. după alte surse prezent şi în iulie 1946 la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (Solomovici 2003: 31).Of. din sept.Of. 182 din 11 august 1947. Şandor (n. posibilă identitate cu “Sendor (Aleks. nr. Solomovici 2004: 599. 4049). SEGAL. p. Niculae 2004: 32. M. 2379.G. v. fond Documentar.în mai 1948 definitivată în funcţia de dactilografă şefă în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 108 din 12 mai 1948. partea I-a.I. M. 2368. p. nr. partea I-a. nr. Nathan (uneori ortografiat şi “Segall”) – din 1 aprilie 1945 comisar-ajutor al Poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. nr. 222 din 25 sept. Mauriciu . ff. 72 din 26 martie 1948. 110 din 18 mai 1945.P.)” cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Jela 2001. nr. partea I-a. 11158. clasa a 4-a de salarizare (M. p. M. 2378. 126 din 6 iunie 1945. nr. 1946. Solomovici 2004: 598). nr. 10927). 121 din 31 mai 1945. SCHWARTZ. 4264). 10923). nr.S. nr. p. 2381. 2375. p. p. SEGAL. Mandi .P. Sigmund – în iunie 1945 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Buzău (M. dosar nr. partea I-a. Ilie – angajat în august 1948 comisar-ajutor de poliţie. 1946 transferată la Penitenciarul Braşov (M. 63-65). M. partea I-a. Bucureşti (Jela 2001. nr.Of. 1947. 2278). partea I-a. p. 110 din 18 mai 1945..G. SCHWARTZ. 1947 cu acelaşi grad la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de poliţie Suceava (M. 1947. SCHWARTZ BERCOVICI. 1946.Of. 1947 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Tulcea (M. p. 2374.P. Mendel . 1948. SEIDMAN. 3895). SEGAL. 2373.Of. Lupu 2011.Of. p. fond 495 (“România”). p. 2372. 286 din 10 dec.S. 62 din 15 martie 1948. partea I-a. partea I-a.I. partea I-a.şefă de birou în D. nr.G. p..Of. nr. SEGAL. 111 din 15 mai 1948.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. 286 din 10 dec. SEGAL. nr.Of. v.A. p. 4358). partea I-a. M. 1349). SEGAL. p. 41 din 18 febr. p. Ana .Of. p. 225. Iosif – din 1 aprilie 1948 comisar-ajutor de poliţie în D. între 1946 şi 1 dec. 1946. în luna mai a aceluiaşi an transferat la Poliţia Dorohoi (M. 4708). (M. 2371. Iulius – numit în martie 1948 comisar ajutor la Poliţia oraşului Botoşani prin decizie a ministrului Afacerilor Interne (v. partea I-a. nr.Of.Of. 107 din 15 mai 1945. p. partea I-a. SCHWARTZ. 1946.Of.Of. nr. 4315). I. SEGAL.Of.Of. dosar nr. (M. nr.P. a D. M. p. 2383.S. nr. L. nr.

R.Of. 1946. “a avut în trecut înclinaţii spre afaceri. 9 din 12 ianuarie 1948.192418. p. 249 din 28 oct.A. Igor HERŞCOVICI. eliberat în 1957. p. partea I-a. ff. Banu 2008: 325. vol. SERCUS. nr. condamnat.R. Igor (n. condamnat în 1953 în cadrul proceselor unor torţionari din pentitenciarele epocii staliniste. şi http://www. în mai 1948 transferat la Poliţia Bistriţa (M.Of. 4242.php. nr. 110 din 16 mai 1947. f.. nr. 5807. nr. locotenent de miliţie (1948-1951. SEPEANU. 11082.1914 la Bucureşti. inv. I. 2386. dosar 19. până în 1948. în 1946 comisar-ajutor în cadrul Serviciului de Siguranţă al Poliţiei Dorohoi. ulterior maior. ulterior cu evoluţie necunoscută.S. SEVIANU.P.33). la D.I. vol.membru al grupului de evrei care au jefuit maşina Băncii de Stat a R. membru P. partea I-a.. M.I. Solomovici 2004: 599 şi 2003: 207).A.. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.S. 110 din 18 mai 1945.17. nr.ro/documente/cadrele_securitatii/SEPEANU%20TUDOR%20ALEXANDRU.. fiul lui Mihai şi Pierette. Arhiva Operativă M. 1/1948. executat la 18. partea I-a. partea I-a. nr. 1945. p. nr.U. Banu 2008: 325. 60 din 13 martei1 1947.M.A. 108 din 12 mai 1948.125. ca agent de poliţie clasa a III-a în iunie 1945 (M. vol.S.R. 26979. 1896.C. f. (M. 2412. Bucureşti (1948-1952). dosar nr.R. nr. 119. Goma 2005: 4. 2.I. 66 din 19 martie 1948.P. director adjunct al D. 236 .Of. f.P. p. fond “P”.M. 3700 din 30 apr. apud C.X. nr.P. (?) SEVICI. 320 321 V. 597 şi 2003: 180. Iosif – după război comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Brad.P.M. fond D. ofiţer de carieră (demis în 1941. 4706). 29 din 5 febr. SEPEANU. f. l a Circa 26 Poliţie (M. partea I-a. p.G.între 1945 şi 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. vol I. v. p. semnatar în 1971 al unei cereri de reabilitare. 3871) (M. 2390. 9718). partea I-a. dosar nr.I. Bucureşti (decizia nr. A. pe care numai în parte a izbutit să le lichideze” (ASRI.. 1946. 238 din 14 oct. ulterior director al D. partea I-a. câteva luni mai târziu detaşat secretar al Chesturii de Poliţie Iaşi. 4266). DJ nr.R. David – în 1947 era chestor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1947. 1947. 2006: 268 (n. partea I-a.S. & Caţavencu 2004. plutonier operativ la DRSP Bucureşti. 2389. 869) 2387. 7346.II. partea I-a. demis şi chiar degradat.S. după ce s-a descoperit ajutorul pe care îl acordase unor evrei). 2385.. 155 din 10 iulie 1947./P. ff. D.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/S/Sevianu%20Igor/index. exclus pe motive disciplinare). p. M. 207. Deletant 1995b: 58. apoi promovat chestor şi transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Sibiu (martie 1947).A. pentru câteva luni în 1950. (?) SEP. SFAB. SENATER. Martin .P. 4049. zis “Gugu”) (31. Solomovici 2004: 138-9. 242-248 şi fond “D”. 9614. Teodor Alexandru (n. 1945 şefă adjunctă de birou în centrala D. f. nr. M. Vasile – fost şofer. dosar nr. 2391. nr. transferat de la D. 127 şi vol.Of.I. 250-4)320.G. Sava – încadrat în D.Of. 5)321. Îi plăceau chefurile şi femeile. Deletant 1995b: 58. nr.D.Of. în 1959 locotenent-colonel. apoi exclus din partid. 96 din 25 apr.Of.G.C. p. p. angajat ulterior la Ministerul Energiei Electrice. 2392.cnsas.G.R. 2388. M.10. 13-16. şef adjunct al Direcţiei Regionale M. partea I-a.R.Of.Of.pdf Vezi fişa matricolă penală la http://86.I.P din 19 aprilie 1948. 10985.1960) . Ordine şi Instrucţiuni 1959. SEMAN. la Biroul Siguranţă. ACNSAS. fiul lui Vasile (Basil) şi Frida – 1985 Bucureşti) – locotenent-colonel de Armată. 44-49. Bucureşti (1948-1950).2384. apoi ofiţer în S. 2. la momentul arestării inginer la o întreprindere de stat. p. partea I-a. Moise . 253 din 5 nov.1960 (Solomovici 2005 şi 2001II: 111. partea I-a. 24. p.P. potrivit caracterizării secţiei de cadre a D. 157). şeful serviciului Inspecţii în Direcţia Generală a Penitenciarelor din M. p. Nina – din 1 oct. 1. în ianuarie 1948 transferat la Comisariatul de Poliţie Săveni.din 1 aprilie 1945 şef de poliţie la Inspectoratul de Poliţie Suceava. la 28 iulie 1959.R.P. 3617. fd.Of. 23.II. partea I-a.Of.R. p. nr. 239 şi nr. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.Of. după război şef de poliţie în Corpul Detectivilor. 126 din 6 iunie 1945. 62. M. 23.

2401. 3895). Slatina. partea I-a. nr. Bucureşti.II. Slatina.G. iniţial la diverse unităţi militare din ţară (Craiova. Jack – în anii ’50 cu grad de maior. Lena Constante. SIN HERŢEL. 1947.S. Solomovici 2004: 566). p..kappa.1914.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 107 din 15 mai 1945.P. 2398. partea I-a. 3697 din 30 apr.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M.G. anchetatpr la Direcţia a III-a a Securităţii. Mihăilescu 2008: 10). nr. autor în 1992 al cărţii Pacepa. 2396. 118 din 28 mai 1945. p.S. p. etc. ? – comandantul lagărului Salcia în anii ’60 (Jela 2001). 14. ca şi Pătrăşcanu. 286 din 10 dec. 2397. Ioniţoiu 2006: 34. 126 din 6 iunie 1945. partea I-a. SIN Aaron. p. Caracal. 237 . 2394. transcrierea la http://stiri. 3895). SIMION. partea I-a. Sulim A.G.Of. 453-6. 1949 – mai 1950). SIMON.Of. SIN REBECA. SICHERMAN. activist al comitetului judeţean P. 2399.Of. SILER.C. M. 324 V.1927 Braşov) – membru de partid din 1945.C.IV. nr.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. în procesul “grupului Pătrăşcanu”322 din 1954 (Jela 2001.P. 3895). quo vadis. 3895). Solomovici 2004: 599. (1947-1949) încadrat ca ofiţer de armată în 1949. Maramureş (din 1949) comandant al penitenciarului Sighet (febr.R. p. Cosma 1994: 48)323. . emigrat în Israel în 1964 (Caţavencu 2007. . nr. 2400. 322 În care au mai fost inculpaţi Harry Brauner.locotenent-major. 464-85. partea I-a. p.2393. Opriş 2006: 66).ro/?location=view_article&id=1359. 2395. respectiv Dan C. SIEGLER.P.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. SIMOVICI. 4380).I. 157 din 14 iulie 1945. Iancu . 107 din 15 mai 1945.) apoi recrutat în Direcţia de Informaţii a Marelui Stat Major.memoria. ? – anchetator la Securitatea Suceava. partea I-a. 2407. Titu (n. partea I-a.S. nr.) – locotenent. în mai 1945 (M. Jacques Berman şi Remus Koffler (executat. Leon . 20.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. implicat în dosarul “Danga” de urmărire informativă a lui Aurel Decei şi în anchetarea lui Nicolae Steinhardt (O. p. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Solomovici 2004: 599). Ionel 2012: 156. evreu autodeclarat în interviul acordat cotidianului Ziua sub titlul articolului “Faţa Nevăzută a lui Pacepa” din 23 noiembrie 2005324. Jela 2001.Of.R. şef de birou şi referent la secţia Probleme Speciale a D. nr. nr.Of. 2406.I. Nina . apoi locţiitor al comandantului penitenciarului Gherla între august 1952 şi 30 noiembrie 1958 (Fürtös 2007: 404 n.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 5982). Herbert (Belu) Zilber.Of.ro/actualitate/23-11-2005/fata-nevazuta-a-lui-pacepa-83291. p.S. secretar de partid al Direcţiei. transferat începând cu 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. după absolvirea Şcolii de Ofiţeri M. trecut în rezervă în 1975 cu grad de colonel (şi urmărit informativ după suspiciunea că ar fi dorit să emigreze în Israel) (Solomovici 2004: 281 şi 599-600 şi 2001II: 43. partea I-a. Ionel (n. al P.html. Alfred – încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. nr.Of. ISAC) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. 4049).M. detaşat la Agenţia Economică a României de la Frankfurt am Main (1955-1960). fost avocat.A. Pincu H. 2402. SIMON. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Simon (uneori ortografiat Zigler) . care a murit în 1956 după 45 zile de greva foamei). din 1948. nr.R. Jean . SIGNER. 2404.Of. Emil Calmanovici (toţi condamnaţi pe viaţă. p. 2. 107 din 15 mai 1945. v. (1952). SIN IANCU. SIN IOSUP.A. SIMON. 110 din 18 mai 1945. SIN ŞMIL. Froim zis “Finkelstein” . Iosif (n. partea I-a. în aprilie 1954) (Levy 2002 : 125) 323 Cu menţiune şi la http://www. 10922). 4706). U. Goma 2007: 118. 2405.Of. 107 din 15 mai 1945. 2403. anchetator a D. amnistiaţi în 1964 cu excepţia lui Calmanovici.

Avram . SOLOMON.M. care îi ortografiază numele în forma “Zloczover”). 2425.P. partea I-a. al P. 2426. nr.C.1964 cu grad de lt.A.S.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. SINGER. SOLOMON.în iunie 1947 numit informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. SOLOMON. p. partea I-a. 4049). 182 din 11 august 1947.în 1947 comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M. partea I-a. 2420. v. 5127. 3232). SINGHER. p. 96 din 25 aprilie 1946.Of. 2414.2408. nr. p. nr. partea I-a. 9077). SOLOMON. nr. SOLOMON. 2423. I).S. 2415.I. şi Trebici 2011. 3/1952 vol. p. nr.10. SOLOMON. 108 din 12 mai 1948. 2409. emigrat la sfârşitul anilor ’50 în Israel (v. 85 din 10 aprilie 1948. Solomovici 2004: 600). Isac LEIBU (n. Gabriela . 2411. SOLOMON. M. partea I-a.fost contabil. 2424. 10923). nr.Of. după război avansat succesiv până la gradul de comisar şef la Prefectura Poliţiei municipiului Bucureşti (M. 2412. SOLOMON. 3697 din 30 apr. 51 din 2 martie 1948. 5335). 3895). M.ro/documente/cadrele_securitatii/SOLOMON%20DEZIDERIU.Of. 1947. SPELMAN. inv. p. nr.?) (Deletant 1995b: 58. 107 din 15 mai 1945. Ioan . 4264). partea I-a.Of. 20 febr. 1947. iar în 1961 locotenent-colonel). Ionel (n. şef de serviciu în cadrul D. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Aron . 10171) 2416. p.din iunie 1945 agent de poliţie la Poliţia oraşului Focşani. p.VI.-col (v. nr. p. p. p. 146 din 30 iunie 1947. p. Herşcu . 4313). 110 din 18 mai 1945.. ? – căpitan. p.pdf 238 . ? – medic. partea I-a.Of. partea I-a. 2422. 1909. nr. 5627) 2421. Herşcu – după august 1944 comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 152 din 5 iulie 1948. Carol .Of.Of. 233 din 9 oct. SLOCIVER.Of. SMIRNOV. 7086). evreu originar din U. 136 din 19 iunie 1945. p. în sept. Carol – angajat în 1947 ca agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al Inspectoratului Reginal de Poliţie Craiova (M. nr. dosarul său la CNSAS325). SOLOMON. SOLOMON.a. nr.Of. 110 din 14 mai 1948. şeful dispensarului medical al Securităţii din Timişoara în anii ’50.G. Lupu . cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (nr.R. u. 208 din 10 sept.Of. partea I-a. p. 2410.P. 2418.. partea I-a. 325 La http://www.S. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1953). 2417. Bucureşti (30 august 1948 . M.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D.R. partea I-a.Of. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. Avram – originar din Cernăuţi. (M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.I. SOLOMON.A.A. I. ulterior maior. 2413. SZOBOVICS. nr. Marcu . N. 2419. 1917 Bucureşti) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. 286 din 10 dec. SINGER. Leon Constantin – general-maior M.Of.. Andrei Ioan – maior M.. Dezideriu (fiul lui Mozses-Zsigmond şi Reghina) (2.Of. Ghizela – în 1948 angajată definitiv ca impiegată la Poliţia Iaşi (M. partea I-a. în 1947 comisar-şef la Prefectura Poliţiei Capitalei. nr. Janos . partea I-a. 267 din 21 nov. concediat în 1948 pentru “grave greşeli” (M.angajat în aprilie 1948 ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. SNITZER. trecut în rezervă la 1. partea I-a. 62 vol.I.cnsas. nr.Of. (1954). 1947.Of. p.1919 Sibiu – 1975 Braşov) – între 1959 şi 1964 şef de serviciu în cadrul regionalei Braşov/Stalin (unde în 1959 este avansat la grad de maior. v. 4145).angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.R. partea Ia. 1945. comandantul Inspectoratului de Miliţie din Roman. 8320).în noiembrie 1945 numit impiegată în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Oradea (M.

ulterior “plasat” lângă fostul rabin-şef Moses Rosen. partea I-a. brigadier la lagărele Peninsula şi Coasta Galeş în 1950-1953. Dolfi (fiul lui Herman şi Liza) (1.Of. SORIN.N. 6310). 2436. STAUBER.3. apoi avansat colonel. 4080 (cota S.I.21). 2434. partea I-a. 136 din 19 iunie 1945. 4706).arhivelenationale.R. Alfons – în 1948 numit informator în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 2438.6) . 2439. 108 din 12 mai 1948. Emeric . decorat în 2009 de către preşedintele Băsescu cu Ordinul “Meritul Cultural” in grad de Mare Ofiter (!). etc. nr. 239 . 2432.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar D.ro/public_html/downloads/realitatea/RE330-331.Of. (v. SONCA. 1918 Timişoara) – după război şefă de atelier în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor).A. în vara lui 2005.C. M. Galaţi) – autodeclarat supravieţuitor al “rebeliunii legionare” din ian.A. pensionat în 1986. 1945. “cafegiul” Gheorghe Florescu (în Mihăilescu 2008: 10) menţionează numele Gisela Iulian ca soţie a lui Iulian Sorin. ulterior infiltrat inspector general la Departamentul Cultelor timp de 25 ani (Solomovici 2005b. 176 din 2 august 1948.R. p. partea I-a. p. STAB.pdf (p. ba chiar şi preşedinte interimar F. 50 din 1 martie 1948. apud Tănase 2010).1961326.1. lt.romanianjewish.).org/db/pdf/nr266_267/pagina22.pdf Românizarea numelui în baza deciziei nr. p. 2430. vezi şi Mihăilescu 2008:10.590 a ministrului Justiţiei din 20 d ec. 2003) – secretara organizaţiei de partid la Securitatea Bucureşti în anii ’50 (neplauzibil. 127. nr. H. N. la sfârşitul anilor ’40 elev la Şcoala de Ofiţeri M. trecut în rezervă la 31. STAERMAN. 32 din 8 febr. în oct. 1947.VI. SONN.Of. SPITZER. 2003: 121.I. Casa Scânteii. – în 1949 locotenent la Biroul municipal de Securitate Iaşi (A. partea I-a. partea I-a. Isidor – după augusat 1944 încadrat ca prim-gardian la Penitenciarul Doftana. Iulius H. 2429. 2431. 1123). 258). nr. în mai 1948 transferat la Chestura de Poliţie Arad (M.Of. ? – fost plutonier de jandarmi. 2433. p.fcer. nr. partea I-a.jewishfed.ro/documente/cadrele_securitatii/SOLOMOVICI%20DOLFI. secretar general al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România.Sara (soţia lui Iulian Sorin) (d.G.între 1945 şi 1947 informator al Prefecturii Poliţiei Capitalei. M. 1863). 122-4.ro/images/custom/image/serban/Culte%20final.pdf (p. încadrat iniţial la Direcţia I a Securităţii. la Direcţia Administrativă (M. 1946 (v. SPAZIERER. p.Of. f. SOROCEANU. nr. 3 din 3 ianuarie 1947.pdf. repartizat la Oficiul de Control al Pâinii (M. Botoşani – 1990 Bucureşti) – între 1957 şi 1961 în cadrul regionalei Suceava – locotenent din 1959. în 1958 maior. şeful serviciului Învăţământ din direcţia Cadre a M.S. p. http://www. ulterior fotografă la Decorativa.P.A. iar din 1997 până în 2006. Leopold . Desideriu – în nov. 95. 1949. 4265). 1941.E. după 23 august 1944 membru al Forţelor de Luptă Patriotice. sau http://www. 29 din 5 febr.jewishfed. STARK. p.pdf.. 326 327 V. respectiv Niculae 2004: 33328). partea I-a.ro/public_html/downloads/realitatea/RE352-353. Sira ..din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 869) 2437. SOLOMOVICI. 9340). p. co-autor al referatului din 1954 privindu-l pe Gheorghe Rădulescu (Arhivele Statului. Dosar 12402. Iacob . din 1949 pe aceeaşi funcţie în centrala M. 126 din 6 iunie 1945.S. nr. Emeric – după război comisar la Poliţia oraşului Lugoj. discordant faţă de surse evreieşti precum necrologul din Realitatea Evreiască329).Of.Of. 5127). p. SILBERSTEIN327) (n.C. 13.1935 Ştefăneşti. dosar nr. 328 Vezi şi inventarul de r