Sunteți pe pagina 1din 4

COASIGURATI DE ANGAJATI - CAMERA 1A

SE VA VERIFICA MAI INTAI CALITATEA DE ASIGURAT A PERSOANEI


CARE DORESTE SA ASIGURE
- adeverinta de la locul de munca al sotului/sotiei de unde sa rezulte ca este in
intretinerea acestuia
- copie carte de munca pentru asigurat ( daca nu lucreaza de cinci ani consecutiv )
- certificate de atestare fiscala (de la Administratia Financiara de care apartin asiguratul
si coasiguratul ),
cu veniturile impozabile pe ultimii cinci ani
- copie dupa certificatul de casatorie ( pentru coasigurat sot sau sotie )
- copie dupa certificatul de nastere al asiguratului ( pentru coasigurat parinte )
- copie carte de munca pentru coasigurat daca a avut perioade lucrate in ultimii cinci ani
- copii dupa actele de identitate ale asiguratului si coasiguratului

ELEVI SI STUDENTI - CAMERA 1A

- copie carte de identitate sau buletin de identitate


- copie carnet de elev sau student vizat la zi
- certificat de atestare fiscala de la Administratia Financiara de ca apartine persoana in
cauza, cu
veniturile impozabile pe ultimii cinci ani ( pentru cei care au implinit varsta de
optsprezece ani )
- adeverinta de la scoala sau facultate ( in cazul studentilor si o copie dupa diploma
de bacalaureat )

CAMERA 1A
SERVICIUL EVIDENTA ASIGURATI
( VALIDAREA CALITATII DE ASIGURAT PENTRU:
ANGAJATI, PENSIONARI, COASIGURATI DE
ANGAJATI, COASIGURATI DE PENSIONARI,

ELEVI/STUDENTI, BENEFICIARI DE AJUTOR SOCIAL,


SOMERI )

PROGRAM CU PUBLICUL

LUNI , MARTI si JOI intre orele


07.30 16.30
MIERCURI intre orele
07.30 18.30
( pauza arhivare intre orele 11.00 11.30 )
Subiect: RE: Care sunt conditiile si demersurile pentru a deveni coasigurat CAS?
Legea nr.95/2006,art.20 alin.(1)pct.(d)
Aici gasiti reglementarea posibilitatii ca sotia dumneavoastra sa beneficieze de asigurare.

Are nevoie de un certificat de la Administratia financiara care sa ateste ca nu realizeaza


venituri.
Deci in coditiile de mai sus, puteti solicita trecerea sotiei ca persoan in intretinere, si
implicit si ca persoana coasigurata la sanatate, persoanel inregistrate astfel in datele
firmei se trec si in lista de persoane coasigurate , lista care este transmisa lunar la Casele
de sanatate,
Dupa transmiterea p[rimei liste in care apare numele sotiei, vi se poate elibera adeverinta
de catre societate care sa confirme sattutul de coasigurat, adeverinat pe care trebuie sa o
vizati apoi la Casa de sanatate si apoi sa o prezentati medicului de familie pentru a fi
luata in evidenta.

Acte necesare pentru ca firma sa faca aceste lucruri:


-o declaratie (ar trebui sa aiba ei un formular) privind persoanele avute in interinere
- adeverinta de la Administratie financiara pt sotia dvs precum ca nu realizeza venituri
impozabile
- copie BI sotie
-copie certificat de casatorie

Subiect: RE: calitatea de coasigurat


Documente:
- declaratie sotie pe proprie raspundere ca nu obtine nici un fel de venit
- copie certificat de casatorie si buletinul sotiei
- adeverinta de la administratia financiara ca nu obtine venituri
- cererea dvs catre angajatorul dvs pentru luarea in evidenta a sotiei ca si coasigurat
Toate aceste documente depuse la angajatorul dvs.
Dupa care angajatorul poate sa va elibereze adeverinta ca sotia este inregistrata ca si
coasigurat al dvs, adeverinta pe care o duceti la medicul de familie.
Pentru angajator nu este un mare deranj, doar completeaza numele sotiei si CNP in
declaratia lunara de CASS. Bineinteles atunci cand situatia sotiei se schimba trebuie sa
anuntati angajatorul pentru a nu produce perturbari in sistemele informatice ale Casei de
asigurari Sanatate.

Salariatii trebuie sa aduca alte hirtii

Angajatii clujeni care vor sa coasigure trebuie sa duca urmatoarele acte la sediul CJAS
Cluj: adeverinta de munca a sotului/sotiei din care sa rezulte ca persoana in cauza este in
intretinerea asiguratului, copia cartii de munca a asiguratului (daca nu lucreaza de 5 ani
consecutiv), certificate de atestare fiscala pentru ambii cu veniturile impozabile in ultimii
5 ani, copie dupa certificatul de casatorie, copie dupa certificatul de nastere al
asiguratului, copie a cartii de munca pentru coasigurat, daca a avut perioade lucrate in
ultimii 5 ani, precum si cópii dupa actele de identitate ale amindurora.

model

S.C...............................................

Cod Fiscal....................................

NR.................../...........................

ADEVERINTA

Se adevereste prin prezenta ca dl/dna


...............................................................................................................................................

C.N.P..........................................este angajatul societatii noastre de la data


de.....................................

Mentionăm ca societatea virează contribuitia la FNUASS lunar , atăt pentru


angajator căt si pentru asiguratul mai sus mentioanat în conturile
...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.deschise la Trezoreria Călărasi. Ultimul ordin de plata este...............................
........................................................................, aferent lunii ............................................... .

Ultima lista nominala cu persoanele angajate(anexa 3a, 3b, 3c) pentru care se plateste
contributia la FNUASS a fost depusa la CAS ..................................., in data de
............................, sub nr. ................................. .
In ultimele 12 luni
dl/dna.................................................................................................a beneficiat de
.......................zile concediul medical.

Coasigurati:

Nume si prenume ...............................................................................................................,

CNP ........................................................................

Am eliberat prezenta pentru a-i servi la ...............................................................................

DIRECTOR,