Sunteți pe pagina 1din 12

ACTIVITI MATEMATICE

NIVEL I NR. ACTIVITI/SPT- 2 ACTIVITI OBIECTEVE CADRU:


1. Dezvoltarea capacitatii de integrare a informatiilor perceptive in structuri cu sens 2. Dezvoltarea capacitii de a nelege i utiliza numerele i cifrele (1-10) 3. Dezvoltarea capacitii de recunoastere, denumire a formelor geometrice 4. Dezvoltarea capacitii de rezolvare de probleme prin achiziia de strategii adecvate

OBIECTIVE DE REFERIN:
1. Formarea si dezvoltarea capacitatii de comparare a obiectelor dupa diferite criterii date 2. Formarea si dezvoltarea capacitatii de clasificare a obiectelor dupa diferite criterii date 3. Orientarea in plan tri si bidimensional cu stabilirea pozitiilor spatiale 4. Recunoasterea, clasificarea si descrierea atributelor figurilor geometrice 5. Numaratul constient in limitele 1-10; compunerea si descompunerea numerelor 6. Efectuarea operatiilor aritmetice de adunare si scadere in limitele 1-10

a) planificarea anual Nr. crt 1. 2. Uniti de nvare EVALUARE INIIAL OPERAII INTELECTUALE PREMATEMATICE Obiective/competene Nr. ore 4 Observaii

3.

NUMERE NATURALE 1-10

O.1 Dezvoltarea capacitatii de integrare a informatiilor perceptive in structuri cu sens 0.2 Dezvoltarea capacitii de a nelege i utiliza numerele i cifrele (1-10) O.1 Dezvoltarea capacitatii de integrare a informatiilor perceptive in structuri cu sens 0.3 Dezvoltarea capacitii de a nelege i utiliza numerele i cifrele (1-10)

24

28

O.4 Dezvoltarea capacitii de rezolvare de probleme prin achiziia de strategii adecvate 4. FIGURI GEOMETRICE EVALUARE FINAL O.3 Dezvoltarea capacitii de recunoastere, denumire a formelor geometrice 6 4

5.

b) planificarea semestrial Nr. Uniti de crt nvare 1. 2. Obiective/compete ne Coninuturi Nr.ore/ perioa da 26.0923.12 24 activ. Obser vaii

EVALUARE INIIAL OPERAII 7. Formarea i INTELECTU dezvoltarea ALE capacitii de PREMATEM comparare a ATICE obiectelor dup diferite criterii date 8. Formarea i dezvoltarea capacitii de clasificare a obiectelor dup diferite criterii date 9. Orientarea n plan tri i bidimensional cu stabilirea poziiilor spaiale

3.

NUMERE NATURALE 1-10

1. Formarea i dezvoltarea capacitii de comparare a obiectelor dup diferite criterii date 5. Numratul contient n limitele 1-10; compunerea i descompunerea numerelor 6. Efectuarea

Clasificri Clasificarea obiectelor dup: culoare form mrime Ordonri Ordonarea obiectelor dupa criteriul dat (marime) Poziii spaiale (sus/jos;) Compararea grupelor de obiecte prin formare de perechi (multe, puine) Formarea conceptului de numr natural; numeraia n limitele 1-5 nvatarea numratului prin raportare comparativ la grupa de referin (cu unul sau doua obiecte) fa de

16.0118.05 28 activ.

operaiilor aritmetice care se de adunare i scdere construiete o alt n limitele 1-10 grup . Raportarea corecta a numerelor la cantitatea corespunztoare 4. FIGURI GEOMETRI CE 1. Formarea i dezvoltarea capacitii de comparare a obiectelor dup diferite criterii date 2. Formarea i dezvoltarea capacitii de clasificare a obiectelor dup diferite criterii date 3. Orientarea n plan tri i bidimensional cu stabilirea poziiilor spaiale 4. Recunoaterea, clasificarea i descrierea atributelor figurilor geometrice Identificarea formelor geometrice si denumirea lor: rotund, patrat

5.

EVALUARE FINAL

11.0622.06

c) uniti de nvare N. cr t 1. 2. Coninut Obiective/comp etene Unitate de nvare OPERAII INTELEC TUALE PREMAT EMATICE Resurse Evaluare Observ aii

EVALUARE INIIAL Clasificri - s clasifice Clasificarea obiectele dup obiectelor dup : criteriul dat (culoare, form, culoare mrime) form - s clasifice o mrime varietate de obiecte Ordonari prin numirea unei

Jetoane Jucrii Beioare Siluete Cuburi

Observaie sistematic Evaluare frontal Evaluarea prin joc Fie de evaluare

Ordonarea obiectelor dupa criteriul dat (marime) Pozitii spatiale (sus/jos;) Compararea grupelor de obiecte prin formare de perechi (multe, putine)

3.

Formarea conceptului de numar natural; numeratia in limitele 1-5 Invatarea numaratului prin raportare comparativa la grupa de referinta (cu unul sau doua obiecte) fata de care se construieste o alta grupa . Raportarea corecta a numerelor la cantitatea corespunzatoare Identificarea formelor geometrice si denumirea lor: rotund, patrat

proprieti comune(mari/mici, gros subire) - s recunoasc i s explice asemnrile i deosebirile dintre grupuri - s ordoneze obiectele dup un criteriu dat - s execute serii de obiecte (mrgele) realizand structuri simple i folosinduse de criteriile cunoscute - s compare dou grupe de obiecte prin formarea de perechi(multe, putine) - s numere de la 13 (1-5) recunoscand cu 1-3 (1-5) obiecte - s realizeze corespondena de 1 la 1 pentru a arta c o grup are mai multe sau mai puine obiecte decat o alta - s realizeze grupe de 1-5 obiecte la indicaiile educatoare

NUMERE NATURA LE 1-5

Jetoane Jucrii Beioare Siluete Cuburi Hartie colorat Creioane colorate

Observaie sistematic Evaluare frontal Evaluarea prin joc

4.

-s recunoasc/denume asc forma geometric - s clasifice figurile geometrice dup un criteriu

FIGURI GEOMET RICE

Forme geometric e Plane cu figuri geometric e

Observaie sistematic Evaluare frontal Evaluarea prin joc

5.

- s imite prin gest forma diferitelor obiecte (minge, erveel...) EVALUARE FINAL

Jucrii/ob iecte de diferite forme

ACTIVITATI MATEMATICE
NIVEL II NR. ACTIVITI/SPT- 2 ACTIVITI

OBIECTEVE CADRU:
5. Dezvoltarea capacitatii de integrare a informatiilor perceptive in structuri cu sens 6. Dezvoltarea capacitii de a nelege i utiliza numerele i cifrele (1-10) 7. Dezvoltarea capacitii de recunoastere, denumire a formelor geometrice 8. Dezvoltarea capacitii de rezolvare de probleme prin achiziia de strategii adecvate

OBIECTIVE DE REFERIN:
10. Formarea si dezvoltarea capacitatii de comparare a obiectelor dupa diferite criterii date 11. Formarea si dezvoltarea capacitatii de clasificare a obiectelor dupa diferite criterii date 12. Orientarea in plan tri si bidimensional cu stabilirea pozitiilor spatiale 13. Recunoasterea, clasificarea si descrierea atributelor figurilor geometrice 14. Numaratul constient in limitele 1-10; compunerea si descompunerea numerelor 15. Efectuarea operatiilor aritmetice de adunare si scadere in limitele 1-10

b) planificarea anual Nr. crt 1. 2. Uniti de Obiective/compete Nr. ore nvare ne 4 EVALUARE 9. INIIAL OPERAII 1. Dezvoltarea INTELECTUALE capacitii de PREMATEMATICE integrare a informaiilor 20 perceptive n structuri cu sens 2. Dezvoltarea capacitii de a nelege i utiliza numerele i cifrele (1-10) NUMERE 1. Dezvoltarea NATURALE 1-10 capacitii de integrare a informaiilor 22 Observaii

3.

4.

REZOLVARE DE PROBLEME

5.

FIGURI GEOMETRICE

perceptive n structuri cu sens 2. Dezvoltarea capacitii de a nelege i utiliza numerele i cifrele (1-10) 1. Dezvoltarea capacitii de integrare a informaiilor perceptive n structuri cu sens 2. Dezvoltarea capacitii de a nelege i utiliza numerele i cifrele (1-10) 4. Dezvoltarea capacitii de rezolvare de probleme prin achiziia de strategii adecvate 3. Dezvoltarea capacitii de recunoatere, denumire a formelor geometrice

10

6.

EVALUARE FINAL b) planificarea semestrial

N. Uniti de crt nvare 1. 2

Obiective/competen e

Coninuturi

Nr.or Obse e/pe rvaii rioad a 26.0909.12 20 activ.

EVALUARE INIIAL OPERAII 1. Formarea i INTELECTUA dezvoltarea capacitii LE de comparare a PREMATEM obiectelor dup ATICE diferite criterii date 2. Formarea i dezvoltarea capacitii de clasificare a obiectelor dupa diferite criterii date

Clasificri Clasificarea obiectelor dup : culoare form mrime Ordonari Ordonarea

3. Orientarea n plan tri i bidimensional cu stabilirea poziiilor spaiale

3.

FIGURI GEOMETRIC E

4.

NUMERE NATURALE 1-10

1. Formarea i dezvoltarea capacitii de comparare a obiectelor dup diferite criterii date 4. Recunoaterea, clasificarea i descrierea atributelor figurilor geometrice 1. Formarea i dezvoltarea capacitii de comparare a obiectelor dup diferite criterii date 2. Formarea i dezvoltarea capacitii de clasificare a obiectelor dupa diferite criterii date 3. Orientarea n plan tri i bidimensional cu stabilirea poziiilor spaiale 5. Numratul contient n limitele 1-10; compunerea i descompunerea numerelor

obiectelor in sir crescator si descrescator dupa criterii variate (marime si grosime) Pozitii spatiale Ordonarea in camp vizual. Pozitii spatiale (sus/jos; pe; sub) Compararea grupelor de obiecte prin formare de perechi (multe, putine) Figuri geometrice: cerc, patrat, triunghi,

12.1223.12 4 activ.

Formarea conceptului de numar natural; numeratia n limitele 1-10 Invatarea numaratului prin raportare comparativa la grupa de referinta cu cinci obiecte fata de care se construieste ( prin formare de perechi) o alta grupa cu 6,7,8,9,10 elemente.

16.0130.03 22 activ.

5.

FIGURI GEOMETRIC E

1. Formarea i Figuri dezvoltarea capacitii geometrice: de comparare a cerc, patrat,

23.0404.05

4.

6.

REZOLVARE A DE PROBLEME

1.

2.

5.

6.

obiectelor dup diferite criterii date Recunoaterea, clasificarea i descrierea atributelor figurilor geometrice Formarea i dezvoltarea capacitii de comparare a obiectelor dup diferite criterii date Formarea i dezvoltarea capacitii de clasificare a obiectelor dupa diferite criterii date Numratul contient n limitele 1-10; compunerea i descompunerea numerelor Efectuarea operaiilor aritmetice de adunare i scdere n limitele 1-10

triunghi,

4 activ.

Achiziia de proceduri variate de reprezentare a datelor problemei i de rezolvare a acesteia prin parcurgerea urmatoarelor etape: -intelegerea problemei -organizarea informaiei -utilizarea informaiei -gasirea rspunsului i verificarea corectitudinii lui Familiarizarea copiilor cu semnificaia simbolurilor: +._,=

07.0508.06 10 activ.

7.

EVALUARE FINAL d) uniti de nvare

Nr. Coninut Obiective/com crt petene 1. EVALUARE INIIAL 2. Clasificri - s clasifice Clasificarea obiectele dup obiectelor criteriul dat dup : (culoare, form, culoare mrime) - s clasifice o form mrime varietate de obiecte prin

Unitate de nvare OPERAII INTELECTU ALE PREMATEM ATICE

Resurs e Jetoane Jucrii Beioar e Siluete Cuburi Hartie colorat

Evalua re Observa ie sistemati c Evaluare frontal Evaluare

Obse rvaii

Ordonari Ordonarea obiectelor in sir crescator si descrescator dupa criterii variate (marime si grosime) Pozitii spatiale Ordonarea in camp vizual. Pozitii spatiale (sus/jos; pe; sub) Compararea grupelor de obiecte prin formare de perechi (multe, putine)

3.

Figuri geometrice: cerc, patrat, triunghi,

numirea unei proprieti comune(mari/mici , gros subire) - s recunoasc i s explice asemnrile i deosebirile dintre grupuri - s ordoneze obiectele dup un criteriu dat - s execute serii de obiecte (mrgele) realizand structuri simple i folosindu-se de criteriile cunoscute - s compare dou grupe de obiecte prin formarea de perechi(multe, putine) -s recunoasc FIGURI /denumeasc GEOMETRI forma geometric CE - s clasifice figurile geometrice dup un criteriu dat - s imite prin gest forma diferitelor obiecte (minge, erveel...)

Creioan e colorate Caiete de activitat e individu al Fie de lucru

a prin joc Fie de evaluare

4.

Formarea conceptului de numar natural; numeratia n limitele 1-10 Invatarea numaratului prin raportare comparativa la grupa de

s numere cresctor i descresctor n limitele 1-10 - s realizeze grupe de 1-10 obiecte la indicaiile educatoare - s pun n

NUMERE NATURALE 1-10

Forme geometri ce Plane cu figuri geometri ce Jucrii/o biecte de diferite forme Trusa figuri geometri ce Jetoane Jucrii Beioar e Siluete Cuburi Hartie colorat Creioan e

Observa ie sistemati c Evaluare frontal Evaluare a prin joc Fie de evaluare

Observa ie sistemati c Evaluare frontal Evaluare a prin joc

referinta cu cinci obiecte fata de care se construieste ( prin formare de perechi) o alta grupa cu 6,7,8,9,10 elemente. 5.

6.

coresponden cifra cu numrul de obiecte - s descopere care sunt vecinii din dreapta i stanga unui numr - s descopere care cifr lipsete ntr-un ir dat de cifre Figuri -s geometrice: recunoasc/denum cerc, patrat, easc forma triunghi, geometric - s clasifice figurile geometrice dup un criteriu - s imite prin gest forma diferitelor obiecte - s recunoasc figurile geometrice n mediul ambiant Achizitia de -s gseasc proceduri rezolvarea variate de problemei pe baza reprezentare a datelor exprimate datelor de o imagine problemei si de - s compun rezolvare a probleme simple acesteia prin n limitele 1-10 parcurgerea prin urmatoarelor adugarea/extrage etape: rea unui element -intelegerea - s exprime problemei operaia efectuat -organizarea prin semnele + i informatiei -utilizarea - s exprime informatiei rezultatul obinut -gasirea n problem prin raspunsului utilizarea si verificarea semnului egal corectitudinii lui -familiarizarea copiilor cu

colorate Caiete de activitat e individu al Fie de lucru FIGURI GEOMETRI CE Forme geometri ce Plane cu figuri geometri ce Jucrii/o biecte de diferite forme Trusa figuri geometri ce Plane cu problem e ilustrate Jetoane Jucrii Beioar e Siluete Cuburi Hartie colorat Creioan e colorate Caiete de activitat e individu al Fie de lucru

Fie de evaluare

Observa ie sistemati c Evaluare frontal Evaluare a prin joc Fie de evaluare

REZOLVAR EA DE PROBLEME

Observa ie sistemati c Evaluare frontal Evaluare a prin joc Fie de evaluare

7.

semnificatia simbolurilor: +._,= EVALUARE FINAL