Semiologie Medicală

Metodele examenului clinic. 1. 2. 3. 4. Pentru efectuarea examenului clinic obiectiv (fizic), recurgem la cele 4 metode clinice: inspecţie palpare percuţie auscultaţie

Inspecţia Metodă care aduce cele mai multe informaţii. Se face după un plan prestabilit prin care se observă in mod simetric şi comparativ eventualele modificări obiective. Este de 2 tipuri: GENERALĂ (de ansamblu) examinarea vizuală a pacientului , tipului constituţional, aspectul fizic, modul de menţinere al ortostatismului. LOCALĂ examinarea detaliată a fiecărui aparat şi sistem începând cu : 1. tegumente şi mucoase 2. sistem osteo-articular 3. sistemul ganglionar şi limfatic 4. aparatul respirator 5. aparatul cardio vascular 6. aparatul digestiv 7. aparatul renal 8. sistemul nervos 9. sistemul endocrin Palparea Metodă care aduce informaţii despre proprietăţile fizice ale pielii, muşchi, oase , articulaţii, iar la nivelul organelor, date despre formă, suprafaţă , consistenţă . prin palpare obţinem şi informaţii despre temperatura regiunii examinate, folosind dosul mâinii sau al degetelor, sau obţinem date asupra vibraţiilor (cu zona palmară sau marginea cubitală). Palparea se face pe fiecare regiune a corpului, examinarea se face LA DREAPTA BOLNAVULUI. Palparea se face in 2 etape: superficial şi profund. Cea superficială se face prin aplicarea fără nici o presiunea feţei palmare a mâinii pe regiunea examinată. Urmărim depistarea unor puncte sau zone dureroase, putem observa şi consistenţa unor formaţiuni superficiale , pe care le prindem cu degetele. Palparea profundă se face cu toată faţa palmară, prin apăsare. PALPAREA PENETRANTĂ se face pentru palparea unor zone dureroase de 1-2 degete grosime PALPAREA PRIN BALOTARE se face la examinarea unor organe parenchimatoase din cavitatea abdominală când acolo există lichid de ascită. TUSEUL RECTAL explorarea porţiunii terminale a tubului digestiv şi a unor organe vecine. Percuţia metodă de examinare bazată pe compararea acustică a vibraţiilor produse prin lovirea unor suprafeţe. Caracterele zgomotelor sunt date de grosimea ţesuturilor sau de structurile percutate. Percuţia se face : 1. DIRECT(nemediat)-lovirea unui teritoriu cu suprafaţa palmară a mâinii sau cu palma având degetele flectate 2. INDIERECTĂ (mediată)- produce zgomote de intensitate mai mare deoarece aria de percuţie este mai mică si energia pătrunde în profunzime. La început se folosea o plăcuţă rotundă de 5 cm numită Plesimetru, pe care se lovea cu un ciocănel plexor . Acum se foloseşte metoda Digito-Digitală. În cazul acesta falanga a 2-a de la 1

degetul mijlociu de la mâna stângă este plesimetrul, iar degetul mijlociu de la mana dreaptă devine plexor. Loviturile trebuie să aibă intensitate egală şi distanţa intre lovituri egală. PERCUŢIA COMPARATIVĂ ajută să comparăm zgomote de percuţie pentru zone omoloage. Prin percuţia obişnuită se pune in vibraţie un teritoriu cu o suprafaţă de 3-4 cm situat la 5-6 cm adâncime. La nevoie putem face şi o percuţie superficială, aplicând o lovitură mai slabă eventual cu degetul plexor in extensie. Pt o percuţie profundă degetul pleximetru sa fie la 90° îndoit pt o percuţie de 7 cm adâncime. Percuţia este utilizată pentru precizarea grosimii unei anumite structuri anatomice, obţinându-se zgomote ca: • Timpanism (zgomot perceput în condiţii normale la percuţia spaţiului; are I mare, durată scurtă, tonalitate joasă , ca zgomotul de tobă ) • Sonoritate(zgomot perceput în condiţii normale la percuţia ariilor pulmonare ). Între cele 2 apare Hipersonoritatea. • Matitate( zgomot obţinut la percuţia unei formaţiuni sau proces patologic, zgomotul având intensitate mică , tonalitate înaltă , durată scurtă ). Submatitatea este un zgomot între sonoritate şi matitate care se obţine la percuţia unei formaţiuni sau proces patologic cu o suprafaţă mai mica de 3-4 cm ⇒ un amestec cu vibraţiile de la structurile mai puţin dense din jurul formaţiunii respective Cu percuţia topografică delimităm aria de proiecţie a unor formaţiuni sau organe(marginea superioară a ficatului). Auscultaţia. Metodă de examinare care culege şi interpretează fenomenele acustice produse în interiorul corpului omenesc şi transmise la suprafaţa acestuia. La început se punea urechea pe pacient despărţită de un prosop. Această metodă se foloseşte la examinarea aparatelor respirator , cardio-vascular. FEBRA –definiţie, stadii, clasificare Organismul uman îşi menţine o temperatură corporală constantă , care se realizează prin echilibrul dintre termogeneză şi termoliză. La omul sănătos temperatura constantă măsurată axilar =36.1 –37°C, măsurată rectal cu 0.8 mai mare decât cea axilară, măsurată oral cu 0.5 mai mare decât cea axilară. Minimul de temperatură se înregistrează la 3-4 dimineaţa iar maximul la 16-18 seara. Creşterea temperaturii se numeşte HIPERTERMIE(FEBRA). Febra este un sindrom care cuprinde temperatura corporală ridicată şi alte semne: tahicardie, transpiraţie, frison, cefalee, mialgii, astenie fizică, polipnee, herpes naso-labial, tulburări neuro-psihice. Tahicardia , în febrele mari este corelată cu acesta, disociaţia dintre gradul febrei şi forţa cardiacă este foarte gravă în bolile infecţioase , cu excepţia febrei tifoide, care evoluează cu brahicardie caracteristică. Transpiraţia este direct proporţională cu gradul febrei şi se manifestă nocturn şi vesperal(pe seară). Febra tifoidă şi scarlatina nu sunt însoţite de transpiraţie. Frison-semn de frig generalizat însoţită de contracţii musculare involuntare de scurtă durată care cuprinde tot corpul. Dacă intensitatea frisonului este mai mică, declanşează doar piloerecţia, şi frisonul durează câteva zeci de minute. Poate fi unic sau solemn (pneumonie bacteriană) sau repetitiv corespunzând unei ascensiuni febrile. Frisonul precede febra în bolile infecţioase: scarlatină , angină, meningită, şi lipseşte in febra tifoidă. Un frison de intensitate mai mare care se repetă la intervale, urmate de febra mare- MALARIE , la 2 zile in febra terţă, şi la 3 zile in febra quartă. Inapetenţa se găseşte in toate febrele, însoţită de greaţă, vărsături, poate duce la pierdere ponderală in febre prelungite. Cefaleea –difuză, localizată frontal, orbital, occipital, se accentuează la tuse şi strănut , persistă în toată perioada febrilă. Mialgii, artralgii, astenie fizică –însoţeşte febra din infecţiile virale. Polipneea este direct proporţională cu gradul febrei. 2

După valorile temperaturii sunt mai multe stări: 1. starea subfebrilă –37-38°C 2. febra moderată –38-39°C 3. febră mare-39-41°C 4. febra hiperpiretică (hipertermie) – peste 41°C După durată : 1. f de scurtă durată -2-5-8 zile 2. f de lungă durată-8-21 zile Febrele prelungite apar în boli infecţioase grave, febra difazică apare după o primă perioadă febrilă datorată unei infecţii. În evoluţia unei febre se disting 3 stadii: 1. incrementi- stadiul de instalare –câteva minute până la ore , zile sau săptămâni. Debutul febrei poate fi brusc –infecţii urinare, scarlatină, gripă; alteori este lent- TBC, febră tifoidă 2. fastigium- perioada de stare- este perioada febrei care durează ore, zile, săptămâni. 3. decrementi- perioada de defeverscenţă- când febra trece brusc de la 39-40°C la 37°C sau sub, fiind însoţită de transpiraţii generalizate, poliurie, scade frecvenţa pulsului şi respiratorie –pneumonia bacteriană. Curbe febrile, exemple Pentru febrele prelungite, s-au descris câteva curbe termice care servesc la diagnostic: Tip 1-FEBRA CONTINUĂ Este o febră mare, la care diferenţa de temperatură matinală şi cea de seară nu depăşeşte un grad timp de câteva zile. Se întâlneşte in: • pneumonia pneumococică • septicemii şi tifos exantematic • perioada de stare a febrelor tifoide • boli infecţioase acute Tip 2-FEBRA REMINTENTĂ Se caracterizează cu oscilaţii de peste un grad intre temperatura matinală şi cea de seară fără să scadă sub 37°. Se întâlneşte în: • TBC pulmonară gravă • Septicemii • Bronho-pneumonii Tip 3 -FEBRA INTERMITENTĂ Se caracterizează prin alternanţa de perioade febrile cu perioada de Temperatură normală. Alternanţa se face neregulat sau regulat(periodic). Este de 2 feluri : 1. febră intermitentă periodică (din infecţia cu plasmodium care se repetă la 48h şi la 72h).

3

febră peste 41° . febra intermitentă neregulată(febra HECTICĂ. viruşi . urinare • TBC pulmonar grav Tip 4 –FEBRA RECURENTĂ Se caracterizează cu debut brusc cu primele 4-6 zile cu febră în platou. biliare • Leptospiroză • TBC pulmonar • B.FEBRA DE TIP NEREGULAT • • • • • • TBC Septicemie Endocardite infecţioase Supuraţii Unele boli de sânge Boli de sistem HIPERTERMIE. CAUZE • Infecţioase(bacterii. se întâlneşte în: • • • Tireotoxicoză Unele infecţii În hemoragia intracerebrală. paraziţi). 4 . Tip 7. Se întâlneşte in TBC pulmonar.FEBRA DE TIP INVERS Se caracterizează prin creşteri termice matinale. după administrarea unor medicamente anticolinergice care reduc transpiraţia şi cresc termogeneza. Se întâlneşte în: • B. Se întâlneşte în: • Infecţii urinare. Hodgkin • Bruceloză • Neoplasm • Abcese Abdominale Tip 6. alteori cu oscilaţii mai mari armată de afebrilitate. Hodhkin Tip 5-FEBRA ONDULATĂ Se caracterizează prin perioade febrile cu debut lent faţă de febra recurentă. care se caracterizează prin variaţii de 3-5°în decursul unei zile ) Febra IN apare în: • septicemii • supuraţii pulmonare • infecţii biliare.2.

apare brusc ca senzaţie de apăsare . procese inflamatorii cerebro-meningeale. modificări osoase ale cutiei craniene) • Extracraniene de vecinătate(spondiloza cervicală. boli hematologice. boli de sânge. Pierderea puterii prezintă câteva etape: 1. Migrena este o cefalee histeminică . X Cauzele se împart în: • Vasculare (cefaleea din HTA. Addison. apare după activităţile curente. are justificare fiziologică şi este ireversibilă după odihnă. spre deosebire de CEFALGIE care este de scurtă durată. • Extracraniene de la distanţă(boli digestive. sau efort raţional. această stare însoţeşte unele boli organice . nu trece după odihnă . boli neurologice. insuficienţa hipofizară. boli metabolice.IX. Se întâlneşte deseori la femei şi este însoţită de greţuri şi vărsături biliare. otite + mastoidite.oboseală care apare mai rapid şi mai intens la aceeaşi muncă. cefaleea din ateroscleroză ). • • • • Cauze: Distenţia arterială şi venoasă Deplasări ale arterelor cerebrale Inflamaţii ale structurilor senzitive extra şi intra craniene Afecţiuni ale nv cranieni V. boli cardio-vasculare. Astenia este de obicei mixtă dar se poate manifesta predominant periferic muscular sau central(astenie psihică). cu reducerea capacităţii de muncă şi al randamentului având ca rezultat SURMENAJUL. OBOSEALA –astenie naturală.• Neinfecţioase(cancer digestiv. 2. dar nu este legată de efort sau de activitate nervoasă . boli de colagen. Cauzele asteniei sunt: • Infecţioase(boli infecţioase febrile. boli endocrine. grea reversibilă). intoxicaţii cu metale grele şi CO). • Intracraniene(anevrisme. • Boli interne(IrespC. boli renale. infecţii virale) • Parazitară (parazitoze intestinale) • Boli endocrine + metabolice(B. Cefaleea Reprezintă durere de cap de lungă durată . are caracter pulsatil. infecţia acută. 4. Parkison). • Psihologice Astenia Reprezintă scăderea puterii a unui individ . metale grele) • Boli neurologice(B. acromegalie. suferinţe oculare.astenie de supraefort(oboseală nenaturală. traumatisme şi hematoame cerebrale. IRC) • Intoxicaţii(CO. inflamaţii dentare). hipertiroidie. boli endocrine. localizată unilateral. în contextul cărora apar ca simtoame imaginare de însoţire. urmat de boli organice sau tulburări psihice. FATIGABILITATEA. 3. 5 . intoxicaţii). ASTENIA PR-ZISĂ-(secundară) seamănă cu starea de oboseală sau de surmenaj . diaree tulburări psihice. DZ). SURMENAJ. spasmofilie.

care declanşează efectul de scărpinare. Are intensitate mai mică. sunt frecvente la nevrotici şi are durată variabilă. de tensiune şi de gol în cap. este determinată de tonusul muscular şi de buna funcţionare a aparatelor şi sistemelor pacientului. după intervenţii chirurgicale. de învârtire a corpului. Se întâlneşte : • Bolnavi cu suferinţe organice • Anemii severe +cefalee • Vărsături + ateroscleroză • Boli C-V(hTA. Poziţia poate fi modificată în durere. 6 . Localizat: • DZ • Astm bronşic • Alcoolism cronic Generalizat • Boli interne • Boli alergice de tip imediat • Boli renale care ajung la IRC • Boli de sânge • Boli metabolice Ameţeala şi vertijul Ameţeala-senzaţia de nesiguranţă la mers . Apar greţuri . DZ. vărsături. Este dat de cauze periferice şi centrale.Prurit Reprezintă senzaţia de mâncărime după stimularea receptorilor de la joncţiunea dermoepidermică . Poziţia bolnavului în pat Ne orientează asupra gravităţii bolii .bea apă fără sete. diaree. HTA) • IPC Vertijul. pe care o adoptă indivizii sănătoşi sau pacienţii fără alterarea stării generale. normală . Polidipsia se întâlneşte în DI. Scărpinatul poate fi localizat sau generalizat. • Modificări pervertile( potomania. după tratament diuretic. de clătinare. transpiraţii abundente. Perturbările Setei Modificări ale setei pot fi: • Polidipsie(exces) • Oligodipsie(minimal)-se întâlneşte la bătrâni şi leziuni hipotalamice. intermitent sau permanent. deshidratare severă.senzaţia de rotire o obiectelor in jurul bolnavului. lipotemie(pierderi de scurtă durată a memoriei). dipsomania. Poziţia activă (decubit indiferent) atitudine liberă. in încercări de a contracara unele tulburări funcţionale şi de apariţia unor contracturi musculare. alteori mai mare. vărsături. chiar chinuitoare când devine factor de agravare al bolii. fix ca teritoriu sau instabil.bea un anumit lichid).

În cardiopatia congenitală cianogenă copiii adoptă poziţia aşezat pe vine timp de câteva minute pentru ameliorarea dispneei. Decubit ventral adoptat de bolnavii cu colici intestinale. obţinem rezistenţă şi doare. • Are o impresie generalizată de individ înspăimântat(HTA. şi prezenţa guşii). Acestea fiind elementele diagnosticului. bolnavii adoptă poziţia şezândă . aplicându-se peste perna pusă pe genunchi (semnul pernei) sau unii stau in genunchi sprijinându-se pe coate(semnul rugăciunii mahomedane). Decubit dorsal cu gambele flectate pe coapse la pacienţii cu peritonită după perforarea unui viscer abdominal. scade întoarcerea venoasă. bolnavul dând impresia că se sprijină în vertex şi călcâie⇒ apare în urma contracturii generalizate a muşchilor extensori. Ortopnee –poziţia patologică şezândă prin care bolnavul încearcă sa-şi uşureze respiraţia(IVS. uşurându-i munca şi scade staza venoasă pulmonară. PleurostoTONUScontractura muşchilor de o singură parte. diminuarea unor anumite tulburări funcţionale. lipsa tonusului muscular. Decubit lateral cu capul în hiperextensie trunchiul ghemuit. Poziţiile forţate poziţii caracteristice pe care bolnavii le adoptă pentru a-şi calma durerea . Ultimele 2 cazuri se întâlneşte mai rar în meningită. Dacă punem mâna pe capul bolnavului şi încercăm sa îl îndreptăm. tegumentele feţei sunt uscate . • Poziţii forţate apărute in contracţii musculare. În ambele poziţii lichidul pericardic este deplasat anterior decomprimând vasele mari de la baza cordului. Decubit lateral pe partea sănătoasă bolnavii cu pleurită pentru a evita presiunea exercitată asupra pleurei bolnave. ulcer gastric sau duodenal. EmprosTONUS – contractura în flexie care aduce aminte de poziţia fătului în uter. dar infiltrate. şi le întâlnim în bolile cardiace şi pulmonare. boli neurologice. tremurăturile extremităţilor.Poziţia pasivă indiferenţă. Semiologia HIPERTIROIDIEI Faciesul hipertiroidian • Exoftalmie bilaterală uşor asimetrică cu fanta palpebrală larg deschisă fiind vizibilă sclerotica • Privirea este vie strălucitoare cu clipit rar(semnul Stellwag). • Pleoapa superioară este retractată (semnul van Graefe). amigdaliene. • Poziţii forţate antidispneice prin care bolnavii încercă să-şi amelioreze dispneea . stenoza mitrală. 7 . • Tremurături ale pleoapelor(semnul RosenBach). transpiraţiile. tahicardia. coapsele şi gambele flectate şi mâinile cuprinse între genunchi-poziţia în cocoş de puşcă . Torticolisul –poziţia înclinată a capului apărută involuntar cu limitarea mişcărilor realizată prin contractura muşchilor latero-cervicali: afecţiuni ale coloanei vertebrale. În pericardita exudativă cu lichid abundent . suferinţe otice. in faza dureroasă. Denotă o alterare a stării generale. sindromul de obstrucţie bronşică difuză toate suferinţele toraco-pleuro-pulmonare care evouluează cu insuficienţă respiratorie). În formele severe bolnavul se aşează pe marginea patului sau pe scaun cu coatele sprijinite pe genunchi şi capul aplecat. În această poziţie prin intervenţia muşchilor accesori se ameliorează mişcările cutiei toracice. bolnavul zace. EpistoTONUS –hiperextensia capului . scăderea ponderală cu apetitul păstrat. Semiologia HIPOTIROIDIEI Faciesul mixedematos(hipotiroidian) • Uşor buhăit . sau rezultatul unor contracturi. Sunt de mai multe tipuri: • Poziţii forţate antalgice valoarea orientativă asupra suferinţei bolnavului care nu permit diagnostic. În pleurezia unilaterală bolnavii stau în decubit lateral pe partea bolnavă pentru ca hemitoracele sănătos să poată executa mişcări respiratorii ample şi compensatorii. poziţie pe care o adoptă bolnavii cu meningită microbiană sau virală. accesul de astmă bronşic.

• • • • • Pilozitatea scăzută .după pubertate sub acţiunea STH în exces. Semiologia ACROMEGALIEI Faciesul acromegalic • Îngroşarea trăsăturilor feţei . indiferent. Este de mai multe feluri: • Gigantismul hipofizar pur –gigantism armonic. • Faţa este rotundă în lună plină pomeţi roşii . arcadele orbitale devin proeminente fruntea se lăţeşte. HTA. • Gigantismul acromegal. oasele cresc şi în lăţime.5 m. Este de mai multe feluri: 8 . bradilalie. dar scade progresiv. • Se datorează adenomului hipofizar care secreta STH la adult. Bolnavul este apatic. • La femei apare pilozitate pe buza superioară şi bărbie • Depozit adipos la regiunea cervicală posterioară şi la rădăcina membrelor. iniţial forţa musculară este crescută . Nanismul Se caracterizează prin talie redusă mai mică de 1. indivizii sunt bine proporţionaţi există o relaţie între tensiune şi greutate. urechile mari • Se măreşte şi mandibula şi apare prognatism accentuat • Dinţii se distanţează intre ei • Limba devine mare • Pielea este groasă şi încreţită • Şanţul naso-labial accentuat • Apar modificări corporale(toracele se lăţeşte. iar la aceştia la pleoapa superioară da aspect de adormit. Toleranţă la frig este scăzută(frilozitate). pleoape edemaţiate. sexualizarea este deficitară. cu bradipsihie. La pubertate caracterele sexuale sunt normale. • Gigantismul eunucoid-formă particulară de gigantism disarmonic în care la hipersecreţia de STH se asociază insuficienţa gonadică. Membrele se alungesc mut faţă de trunchi. se măresc mâinile şi picioarele în special în lăţime . buze superioare limba mare. nasul . Nasul trilobat. funcţiile sexuale sunt exagerate iniţial. • Complicaţiile sunt frecvente la DZ. Prezintă bradicardie şi constipaţie. iar în treimea exterioară a pleoapelor lipseşte(semnul Hertoghe). piele subţire şi leziuni de acnee. pomeţii. buzele. Semiologia HIPERCORTICISMULUI(cushingoid) Apare în urma hipersecreţiei de H glucocorticoizi sau după administrări îndelungate de preparate cortizonice.90 la femei. cu privire inexpresivă . ulterior diminuă). În ROM se consideră ca gigantism talia mai mare de 2 m la bărbaţi şi 1. osteoporoză. • Vergeturi roşii violacee pe abdomen şi coapse. Gigantismul Creşterea exagerată în înălţime survenită în copilărie sau după pubertate determinată de hipersecreţia de STH consecutiv unei tumori sau hiperplaziei lobului anterior al hipofizei.

nasul mare şi trilobat . parul este aproape alb. apare în ischemia arterială instalată acut sau cronic. epilepsie. Bassedow. • Paloarea trecătoare paroxistică localizată la degetele mâinilor care apare după frig (Sindromul Raynaud) • Paloarea unilaterală-localizată pe un segment de membru . Poate fi constituită sau dobândită prin îngroşarea tegumentelor în edeme sa prin scăderea cantităţii de Hb din capilarele dermului prin vasoconstricţie (stări de şoc) sau prin anemie(scăderea nr. stern în carenă. buzele groase. Hipocromii cutanate Hipocromia generalizată este reprezentată de Albinism –tulburare pigmentară transmisă autosomal recesiv. torace normal. din boli digestive. iar irisul hipocrom. oligofrenie. idioţie. Hipocromia localizată este reprezentată de zone simetrice depigmentate înconjurate la periferie de zone hiperpigmentate. Pielea este foarte deschisă la culoare. mai frecvent ce cele superioare . sau ale coagulării. Hemoragii cutanate Hemoragiile reprezintă extravazarea sangvină la nivelul tegumentelor. modificându-se în evoluţie devenind galben verzuie. Capul este mare faţă de trunchi. Nanismul mixedematos-poate fi congenital apărut prin disgenezie sau agenezie de tiroidă şi poate fi dobândit în copilărie cu caracter endemic în zonele cu guşă. şanţul mamar adâncit. iar dezvoltarea intelectuală este normală. şi uneori mână in trident Nanismul Acondroplazic (Parrot). Dezvoltarea somatică a sexelor sunt deficitare . Sunt reprezentate de: • Purpura – erupţie de mici pete hemoragice numite peteşii. dar nu formează melanina din cauza deficitului de tirozinază. dar cu faţă de aspect pueril. hematoame). • Mixedem-cauzată de o anemie moderată + îngroşarea tegumentelor • Bolile renale-este consecinţa anemiei şi a edemului subcutanat • Anemiile posthemoragice –paloarea este marcată ca ceara albă • Anemii hemolitice. mucoaselor sau ţesuturilor ca urmare a unei diateze hemoragice produsă prin anomalii vasculare. Vom cerceta tegumentele palmare conjunctiva bulbară labială şi linguală. 9 . trunchi scurt cu membre lungi şi subţiri.• • • • • • Nanismul hipofizar pur-cauzat de hiposecreţia de STH survenită în copilărie din cauza dezvoltării unei tumori . meningoencefalite. Apar izolat. sau sechelelor după . infantilism sexual . care nu dispar la presiune digitală sau la apăsarea cu o lamă de sticlă. Nanismul pottic-se caracterizează prin cifoză angulară . Se însoţeşte de fotofobie. trombocitare. limba mărită(macroglosie). • Stări de Şoc-paloarea apare vasoconstricţie determinată prin descărcările de catecolamine. alteori pe cicatrici şi rareori în Boala Addison. Paloarea Coloraţie albă a tegumentelor şi mucoaselor. Se caracterizează prin triada nanism disarmonic . Nanismele viscerale: la pacienţii cu leziune mitrală constituită în copilărie.paloarea + icter • Cancer gastric-paloarea galben pai • Leucemii acute-paloarea apare prin manifestări hemoragice cutanate (peteşii . nanismul din cardiopatii congenitale . Prezintă triada: nanism disarmonic. în funcţie de transformarea Hb. Nanismul rahitic-talie redusă. Are culoare roşie-violacee la început. mătănii costale. de hematii sau a cantităţii de Hb).meningite. tulburări în dezvoltarea dinţilor. membre scurte. apare prin dezvoltări ale oaselor lungi şi este transmis genetic. Este un nanism armonios cu dezvoltare proporţională a segmentelor . Numărul de melanocite este normal .

Crusta. • Eritem rozeoliform(exantem)-reprezentat de pete roşii de dimensiuni mici. • Eritem pasager-apare după expunerea la soare. • Deşeuri cutanate • • • Scuama-depozit de epiteliu cornificat . bulelor. Hipertricozele pot fi: congenitale( lombosacrată. Hematomul. care însoţeşte spina bifidă. de culoare neagră iar sfacelul. Apare spontan sau după traumatisme: ulceraţie de stază venoasă.pete roşii . Ulceraţia. dobândite (hipertricoza facială temporo-oculară din porfirii şi cea a pavilionului urechii la bătrâni). Hirsutismul poate avea aspectul de virilism pilar-la femei se dezvoltă o pilozitate facială de tip bărbătesc . • Eritem rubeoliform. dispusă difuz. uşor reliefate(rujeola).despicătură a epidermei cu aspect linear care apare la nivelul plicilor.are formă de halou . în scarlatină ia aspect de lambouri. unde necroza se datoarează agenţilor microbieni. parţial detaşat cu dimensiuni de la câţiva mm la câţiva cm: psoriasis. ulceraţii. vezicule. Eritemul Este o roşeaţă a pielii cu durată scurtă sau persistentă cu nuanţe variabile de la roşu aprins la roz pal care dispare pe moment la presiunea digitală. sânge. la suprafaţa pielii. eritemul diseminat – care cuprinde suprafeţe mai mari şi este reprezentat de următoarele forme semiologice: • Eritem scarlatiniform(exantem)-în care erupţia este de vin roşu viu cu puncte hiperemice. Lasă cicatrice. la care pilozitatea pubiană se prelungeşte 10 . abcese. Modificări ale pilozităţii • Hipertricoza-dezvoltarea exagerată a părului în zonele normal piloase pentru sexul şi vârsta respectivă. o mică zonă roşiatică în jurul unei leziuni circumscrise de placă eritematoasă. comisurilor.pierdere de substanţă care interesează numai epidermul apărută după ruperea veziculelor. cu dimensiuni de câţiva cm. Fisura(ragada). urmată de descuamare. Eroziunea(exulceraţia). este ţesutul necrozat de culoare albă cenuşie: furuncule. în zone in care în mod normal sunt glabre.ţesut necrozat pe care de eliminare. Ragada este termenul folosit pentru leziunile orificiului bucal.depozit rezultat prin uscarea de ser. dispuse difuz. dar separate intre ele de piele sănătoasă(rozeola sifilitică). • Eritrodermia –înroşire uniformă a întregului tegument cu sau fără exsudaţie . fără spaţii de piele sănătoasă.• • Echimoza –este o extravazare sangvină dermo-hipodermică de culoare roşie violacee iniţial care apoi devine albastra apoi galbenă. sau după frecare. Are suprafaţă umedă. pustule. puroi sau sebum. pavilionului urechii la bărbaţii tineri transmisă prin CR Y ).pierderea de substanţă care interesează epidermul dar şi stratul papilar al dermului.(Scarlatina). Este reprezentat de eritemul localizat. Escara.este o acumulare circumscrisă de sânge situată subcutanat sau profund uneori însoţită şi de o echimoză. Hirsutismul –dezvoltarea anormală a sistemului pilos la femei . pe locul unei eroziuni. arsuri grave ulcerate. dermatita exfoliativă. Leziuni elementare prin pierderi de substanţă • • • Excoriaţia –pierdere de substanţă superficială care apare după un traumatism minor. Mal perforant plantar ulceraţie neurotrofică nedureroasă care apare la bolnavii diabetici.

Căderea patologică a părului poate fi generalizată(alopecie) sau localizată-doar la pielea păroasă a capului mai ales în vertex şi regiunile temporale(calviţie). Pete roşii sau violacee dureroase. Este roşu . virilism pilar. eczeme.apar subunghial în tumori glomice. Sindr. cu trecerea proteinelor în interstiţiu. Caniţia. Modificări de formă Koilonichie –unghia subţire. hipertrofia clitorisului. Addison).este frecventă la femei dar apare şi la bărbaţi cu hipogenitalism. plată. Modificări de culoare • • • • Leuconichia. Le întâlnim în bronşita cronică . Ei sunt dispuşi la complicaţii mecanice(varice) dar şi complicaţii c-v . friabilă şi fisurată lamelar: anemie feriprivă. abdomen inferior. Tipuri de obezitate şi consecinţele acestora De tip android – este frecvent la bărbaţi dar poate fi şi la femei la menopauză. fese. zona deltoidiană . • Unghiile Hipocratice. comportament de tip bărbătesc⇒tumori ovariene).unghii în sticlă de ceasornic apar unilateral când însoţesc un anevrism aortic sau de arteră subclavie.în dereglări ale circulaţiei limfatice. dar poate apărea şi în B. Se caracterizează prin dispunerea în exces al ţesutului adipos pe partea superioară a corpului (ceafă. Cushing. bolnavii sunt robuşti . endocardită bacteriană infecţioasă . vergeturi roşii). Musculatura este puţin dezvoltată iar bolnavii sunt astenici. lasă greu godeu. Hemoragii liniare subunghiale. La femeile brunete există un grad discret de virilizare cu pilozitate mai exagerată fără semnificaţie patologică. bronşectazii. hipertrofia falangelor distale cu aspect de beţişoare de tobă. • Pahionichie – unghie îngroşată. rar în ciroza hepatică. HTA) şi complicaţii metabolice (gută. cald. Hipotricoză. Modificări ale unghiilor Afecţiunile unghiilor (onicoze) pot apărea în unele boli sistemice. Obezii sunt predispuşi la complicaţii cardio-vasculare ( ateroscleroză. De tip mixt –are caracterele celor 2 de mai sus FORME PARTICULARE DE OBEZITATE 11 .unghie albă care apare în vitiligo sau uneori în ciroza hepatică. cardiopatii congenitale cianogene. prezintă discrete semne de hipercorticosuprarenalism (faţă în luna plină . Basedow. Ele sunt de mai multe feluri. energici. Musculatura este bine dezvoltată.• • pe linia albă + apar semne de virilizare(îngroşarea vocii . • Descrieţi edemul inflamator Apare în inflamaţiile superficiale cauzate de infecţii şi după traumatisme.reducerea pilozităţii care poate fi congenitală sau dobândită(B. Căderea patologică a părului poate avea cauze locale: micoze. litiază biliară). Apare prin creşterea permeabilităţii capilare.endocardita bacteriană infecţioasă. câteodată concavă.albirea prematură a părului de obicei familiară. De tip ginoid. DZ. rontgenterapie. abdominală superioră). Se caracterizează prin dispunerea în exces de ţesut adipos pe partea inferioară a corpului(solduri. boli infecţioase grave . Unghii galbene. dureros. membre inferioare). gât. stres. şi mai ales le întâlnim bilateral asociate cu degete hipocratice.congenitală sau dobândită în psoriazis şi micoze unghiale(anicomicoze).

Cianoza Reprezintă coloraţia albastră-violacee-vineţie a tegumentelor şi mucoaselor. pe gât . insuficienţă sexuală. somnolenţă. cianoză H II după fierul bivalent din molecula de Hb redusă. extremităţi. Sindromul Pickwick Forma de obezitate extremă la bărbaţii tineri.este datorată infiltraţiei mixedematoase subcutanată + dispunere de ţesut adipos. pat unghial. pomeţi. trunchi. Apar semne de feminizare cu cat castrarea a fost mai puerilă. trunchi . Prezintă dispunerea ţesutului adipos în exces după tipul android pe ceafă (ceafa de bivol). As) în ţesutul cutanat. care în condiţii normale este de 2. Poate să fie de tip central când sângele plecat de la inimă are o cantitate crescută de Hb redusă şi tip periferic când 12 .apare prin perturbarea circulaţiei sangvine într-un anumit teritoriu unde creşte extracţia O2 din vasele capilare(creşte proporţia de Hb redusă ). Obezitatea din Hipertiroidie. Prezintă hTA . cap.(hemoglobinică) . 4. predomină la femei şi apare după traume psihice.determinată de hipersecreţie de glucocorticoizi sau terapie cu aceştia. însoţită de reducerea masei musculare a membrelor. 5. Ţesutul adipos se dispune în exces pe abdomen . Este cauzată de tumori hipofizare sau inflamaţii hipotalamo-hipofizare. însoţită de accese de insuficienţă respiratorie. Prezintă cianoză. hipotermie . Obezitatea de tip Cushing. prezintă semne de virilizare. Tipuri de obezitate secundară 1.(SHELDON) –rară . Obezitatea hipotalamică. conjunctiva bulbară. şi a Fe trivalent.5g % . mucoase vizibile(buze .5g%.prezintă dispunerea ţesutului adipos după tipul ginoid asociată cu infantilism sexual. 3. urechi. Dispare la presiunea digitală fiind determinată de culoarea anormală a segmentelor din capilarele dermice. Obezitatea Babinski Frolich( sindromul adiposo genital de la bărbaţi).75g% .Falstaff Se caracterizează prin: mărire importantă a abdomenului . Pseudocianoza nu dispare la compresiune şi este dată de depunerea de matale grele (Ag . iar cel venos 2. în balon . apare o obezitate manifestată prin flască dispusă sub formă de şorţ pe abdomen şi pe coapse. în sângele arterial este de 0. Faţa este spână. După mecanismul de producere • Adevărată. Apare când cantitatea de Hb redusă creşte peste 5g% în sângele capilar . 2. vocea subţire. obezitatea din Insuficienţa Gonadică –la femeile castrate postpubertal sau la cele în menopauză . La bărbaţii castraţi se manifestă prin afectare testiculară . astenie fizică şi psihică . tegumente palide. Localizată. După regiune • • Generalizată-evidentă în locurile cu piele subţire şi bogată în vase capilare: nas. limbă ) . • Hemiglobinică – H III datorată prezenţei unei Hb anormale. membrele rămânând subţiri cu aspect de lămâie înfiptă în scobitori. obezitate de tip feminin.

Icterul este un semn pentru suferinţele hepatice şi extrahepatice . se ameliorează după administrarea de O2 . Methemoglobinemia dă o culare brună ciocolatie a sângelui. Apare prin tulburări de ventilaţie de difuziune sau circulaţie la nivelul plămânilor. CPC faza avansată. bronşectazii. Icterul de tip Hemolitic apare prin creşterea BI (liberă neconjugată ) în urma unei hemolize exagerate a eritrocitelor de cauză intracorpusculară . Se ameliorează după administrarea de O 2. • Cianoza Hemiglobinică . în CPC în care suferinţa pulmonară iniţială determină oxigenarea incompletă a sângelui). din vasele periferice. stenoză mitrală(SM).IVS . limbii. Icterul este denumit Hepatic sau Hepatocelular. Când B creşte mai mult de 1. Se instalează acut in obstrucţii de CRS . Icterul Reprezintă coloraţia galbenă a tegumentelor . simfize pulmonare întinse. pneumonii masive. deformări toracice importante. Cianoza de tip periferic apare prin creşterea extracţiei de O2 din sânge .apare în cursul unor colagenoze: sclerodermia difuză .).). Se poate instala lent în bronşite cronice . creşterea B se face prin 3 mecanisme: • Prin producţie excesivă –în hiperhemoliză când este depăşită capacitatea de conjugare a B în ficat. Este vorba de o tulburare a circulaţiei periferice. Cianoza este moderată datorită îngreunării schimburilor gazoase la nivelul alveolo-capilar . mixtă (reuneşte deficienţa oxigenării pulmonare cu scăderea aportului de sânge spre plămâni: ICD. dacă cianoza este vizibilă şi la lobul urechii .5 mg/dl se observă subicter conjunctival şi sublingual . Poate fi: generalizată (apare în insuficienţa cardiacă dreaptă . Obstacolele pe căile venoase pot fi: intrinseci prin tromboză şi inflamaţie a peretelui venos şi extrinseci date de compresiuni din afară. localizată apare în cazul unor obstacole pe caile venoase sau arteriale şi mai rar în pareze capilare. Parezele capilare • Acrocianoză –cianoză nedureroasă simetrică localizată la extremităţi în special la membrele inferioare fiind determinat de frig. determinată de impregnarea lor cu B în urma creşterii acesteia in sânge. Posthepatic. pneumotorax spontan masiv şi edem pulmonar. • Prin defect de eliminare a B conjugate cauzat de un obstacol apărut pe căile biliare intra sau extra hepatice. Extremităţile sunt calde în ambele tipuri . iar dacă este mai mare de 3 mg/dl icterul devine evident. Sindromul Raynaud. şi mai rar vasculare. Pielea este rece în regiunea cianotică . Apare mai frecvent la femeile tinere cu tulburări neuro vegetative . de obicei congenitală ⇒ microsferocitoza 13 . consecutiv stazei sangvine.sângele plecat de la inimă este normal oxigenat . Este o cianoză caldă .8-1 mg/dl . Icterul este denumit Prehepatic sau Hemolitic. pulmonară (simptomul principal al IR şi este cauzată de oxigenarea incompletă a sângelui în capilarele pulmonare. Valori normale – 0. LES . hormonale. prin frecarea acestei zone se face arterilizarea capilarelor şi cianoza de cauză pulmonară nu dispare . Se observă la nivelul buzelor. staza venoasă sistemică cu încetinirea circulaţiei veno-capilare care favorizează creşterea extracţiei de O2 şi creşterea proporţiei de Hb redusă. Icterul se numeşte Obstruativ. Sulfglobinemia este o cianoză cu nuanţă albastră. Când nu i se poate da cauza se numeşte Boala R. embolie pulmonară . Mecanic. iar dacă cianoza este prezentă in regiunea urechii aceasta dispare prin frecare). dar la nivelul perifericelor are loc o desaturare accentuată de O2. • Prin afectarea hepatocitelor care nu mai conjugă toată B liberă permiţând şi unei parţi din B conjugată să se întoarcă în sânge.insuficienţă cardiacă dreaptă . sclerelor şi mucoaselor . Cianoza de tip central poate fi de cauză : cardiacă (apare în boli cardiace care evoluează cu stază venoasă pulmonară.

scaune sunt decolorate şi grăsoase.ridicături rotunde de 0. inapentenţă . Se întâlnesc în lepră . bolnavii au urini inchise la culoare care conţin UB dar şi B . hTA . 5.este consecinţa unei anomalii congenitale în metabolismul Fe care este depozitat în exces sub formă de hemosiderină în piele. mucoase. regiunea dorsală a mâinilor. la nivelul plicilor. indieni . au culoare 14 . dar creşte şi în melanogeneza locală. malaezieni. Icterul de acest tip are o culoare galben deschisă ⇒Flavinic. ficat. Acromegalie –există o hipersecreţie de H melanocito stimulatori în afara hipersecreţiei de STH. sau de culoare neagră –melanic. de obicei dobândită ⇒ transfuziile de sânge incompatibil sau anemii hemolitice autoimune. Icterul are o culoare ruginie-rubinie . Ficatul este iniţial normal. rromi sau după expunere la soare . de cauză extracorpusculară . sifilis terţiar. mameloanelor . Papula –o mică ridicătură epidermică circumscrisă cu un diametru de 1-4 mm. iar scaunele sunt decolorate uşor. Hemocromatoza.induraţii subcutanate de formă rotundă sau ovalară cu diametre variabile. vărsături. Această erupţie este o manifestare alergică impusă prin contactul cu diverşi alergeni sau medicamente. mai accentuată la faţă . Erupţia urticariană.este reprezentată de papule izolate sau grupate în placi care apar rapid . Tuberculii. sunt de scurtă durată au culoare roşie uniformă sau mai albă în centru. Icterul de tip Hepatocelular apare în lezarea hepatocitelor care nu mai pot conjuga toată BI ⇒ creşterea în sânge . insoţit d epaloare în urma anemiei. fatigabilitate. mucoasa bucală . Rolul principal în hiperpigmentări îi revine hemosiderinei. Apar modificări ale ficatului dar uneori şi ale splinei. pancreas. vânt . ciroză hepatică . aparatele genitale externe. dermatita exematoasă. datorită creşterii urobilinei . Petele hiperpigmentare maronii de la punctiforme la dimensiuni mai mari se observă pe buze . cicatricilor. Boala Addison (insf. Ficatul este normal. tratament cu ACTH . Patologic apare în B Addison. Semne de laborator.astenie. Se întâlnesc în eritemul nodos –nodulii sunt localizatţi pe faţa anterioară a gambelor. Semne clinice. bolta palatină. cu scaune intens colorate. gât. urinile sunt închise la culoare ca berea brună din cauza prezenţei BD care este hidrosolubilă şi trece în urină . Acromehalie.5-1 cm cu conţinut solid situate profund în derm. Corticosuprarenală cr. caşexie. icterul este intens . Dungile sunt foarte accentuate la bolnavii cu meningită –dungi meningitice Trousseau. scaderea eliminării urinare de 17 ceto şi 17 hidroxisteroizi. Hemocromatoza (diabetul bronzat . Le observăm în psoriazis . Leziuni elementare cutanate cu conţinut solid 1. gonade.ereditară .hiponatremie. Dermatografismul – apariţia unor dungi reliefate de culoare roşie –apar printr-un fenomen de axon la indivizii cu labilitate neuro-vegetativă. DZ. Este foarte pruriginos . de nuanţă verzuie –verdinic . Nodulii. scădere ponderală. 2. talasemii. hipogonadism genital + insuf cardiacă. Sunt foarte pruriginoase şi nu lasă sechele. gingii . margini şi vârfuri de diferite forme. Icterul de tip mecanic apare prin creşterea Bconjugate (BD ) din cauza uni obstacol apărut pe căile biliare intra şi extra-hepatice . Hiperpigmentări cutanate generalizate Apar prin exces de pigment. Când ulcerează lasă cicatrice. iar prin apariţia unor comunicări între capilarele biliare şi sinusoidul hepatic creşte în sânge şi B conjugată. Este un icter nepruriginos cu urini roşcate . UV. Forma clasică a bolii se caracterizează prin melanodermie. diaree. hipocalcemie. organelor genitale externe. eritem polimorf. ciroza pigmentară). TBC cutanată. 4. pacientul prezintă splenomegalie. Hiperpigmentările cutanate generalizate sunt constituţional la africani.) se caracterizează printr-o coloraţie maronie generalizată dar mai evidentă la nivelul regiunilor descoperite . 3. greaţă. axilelor. Tegumentele iau culoarea bronzului sau sunt cenuşii metalice. cord.

herpesul din pneumonia pneunococică.veziculă sau bulă cu conţinut purulent. După formă şi dimensiuni. 3. respectă culoarea tegumentului . debitul cardiac. ciroză hepatică . Nodulii Osler au culoare roşie. Tumorile cutanate. infecţii streptococice . Scăderea presiunii oncotice este factorul principal determinant al apariţiei edemelor din hipoproteinemie. La nivelul capătului venos presiunea hidrostatica intra carpiană scade în schimb ce PCO este aceeaşi ⇒ atrage fluidul în vas. Se întâlnesc în TBC . tulbure sau hemoragic ⇒ arsuri grd 2 . formă. Elementele purpurice nu dispar la presiune. Este favorizată ieşirea fluidului din vasul capilar. sunt puţin dureroşi şi se localizează pe feţele de extensie ale articulaţiilor mari sau de-a lungul tendoanelor în RAA. Tinde să reţină şi să readucă apa din ţesuturi având valoare egală de-a lungul întregului capilar. Spaţiul din interstiţii este limitat iar presiunea tisulară creşte odată cu acumularea lichidului de edem devenind factor limitativ în dezvoltarea acestuia.(tensiunea elastică a ţesuturilor) se opune ieşirii apei din vas şi are valori de 2-5 mm Hg. Herpesul este constituit dintr-un grup de vezicule înconjurate de un halou hiperemic care apare la joncţiunea cutaneo-mucoasă sau pe mucoasă. herpes. Putem întâlni herpesul recidivant . fiind însoţită de dureri locale intense. Lichenificarea îngroşarea tegumentară de culoare brună cu suprafaţa acoperită de scuame sau cruste care apar după leziuni cronice pruriginoase.veziculă cu diametru mai mare de 5 mm de formă rotundă sau ovalară care conţine lichid clar. Bula. Tofii gutoşi –apar în gută . Presiunea oncotică – este dată de serum albumine cu greutate moleculară mică . au consistenţă.sunt formaţiuni circumscrise benigne sau maligne. acoperită de epiteliu translucid. Petele vasculare propriu-zise. 6.accnee.pete hemoragice liniare apărute la nivelul plicilor de flexie ale membrelor. Formaţiunea similară care apare pe piele se numeşte verugă(neg). 3. Presiunea hidrostatică capilară medie este egală cu presiunea oncotică astfel că volumul filtrat la nivelul ansei arteriale este egal cu volumul reabsorbit la nivelul ansei venoase a capilarului.sunt leziuni circumscrise determinate de neoformaţia de vase . intoxicaţii alimentare. Este mai mare la capătul arterial şi depăşeşte presiunea oncotică care este de obicei aceeaşi de-a lungul vasului.este dată de sistola ventriculară fiind dependentă de diametrul arteriolar. Nodulii Meyert sunt situaţi în hipoderm . diametrul de 1-3 cm. 2. 8. 2. Vezicula. 15 . caşexie. zona zoster. 7. volumul sanguin total.se formează prin acumulare unei mici cantităţi de lichid în epiderm.roşie . Factorii implicaţi în apariţia şi întreţinerea edemelor 1. sau de dilataţia lor. foarte dureroşi. Pustula. apoi maronii . Apare în arsuri de gradul 2 dermatita acută. diferenţiem : peteşia –pată mică hemoragică cu diametru de 1-3 mm. furuncule. vibice. sarcoidoză. dar care conţin un număr mare de molecule pe unitatea ponderală. Petele purpurice sunt modificări circumscrise de coloraţie ale pielii cauzate de mici hemoragii în pielea sănătoasă. Se observă ca o proeminenţă cu diametrul mai mic de 5 mm. Vegetaţia –excrescenţă moale filiformă sau globuroasă cu suprafaţa brăzdată ca o conopidă care se dezvoltă pe mucoasele genitale. Presiunea hidrostatică intracapilară. Presiunea mecanică tisulară. sunt situaţi pe pulpa degetelor . Zona zoster este o erupţie veziculoasă de tipul herpesului care apare în teritoriul uni nerv periferic . apoi galbene. angioamele stelate). sunt constituiţi din concreţiuni de acid uric fiind dispuşi pe marginea pavilionului urechii. meningită meningococică . Pot fi congenitale sau dobândite(angioame. colagenoze(LES). Creşterea presiunii venoase va determina creşterea presiunii capilare medii şi determină apariţia edemului(cardiac sau venos). Leziuni elementare cu conţinut lichid 1. Iniţial au culoare roşie .

4. care se asociază şi cu alte tulburări electrolitice: dezechilibru acido-bazic . Senzaţia de sete . mucoase uscate. pilorică ). sau peritoneale. volumul lichidelor interstiţiale scade şi apar tulburări hemodinamice până la şoc hipovolemic(scăderea debitului caridiac. Date de laborator. Deshidratările Hipotone sunt date de : • Pierderi de Na în exces faţă de pierderea de apă(IRac. Astfel se produce şi deshidratare celulară. deficit de K. Fiziopatologie. IRC. • Hemoconcentrţie . stenoză esofagiană. • Natremie normală. Deshidratările hipertone sunt cauzate de : • Aport hidric insuficient(bolnavi comatoşi . delir. Manifestări clinice. stimulată de deshidratare . Pierderea de lichide hipotone determină o deshidratare caracterizată prin scăderea volumului şi creşterea osmolarităţii lichidelor extracelulare. Date de laborator. Fiziopatologie. • Hipernatremie • Punct crioscopic crescut.asigură întoarcerea în circulaţia sistemică a albuminelor filtrate prin peretele capilar şi a excesului de lichid transsudat. Dacă deficitul de Na este foarte intens apar manifestări nervoase de hiperhidratare celulară(greaţă de apă. tahicardie. Manifestările sunt puţin evidente pentru că pierderile hidrosaline sunt repartizate inegal dar în toate sectoarele şi compartimentele. Drenajul limfatic. Clinic. raportul dintre apa şi sarea pierdută este echilibrat. 16 . • Pierderi excesive de apă şi electroliţi(stări febrile). disfagie. sete). globi oculari înfundaţi în orbite. osmolaritatea lichidelor extracelulare se menţine în limite normale . • Perturbări renale (diureză osmotică asociată cu oprirea aportului hidric). Manifestările sunt ale unei deshidratări extracelulare grave neînsoţită de sete. Hiponatremia persistentă favorizează transferul de apă din sectorul extracelular în cel celular. Dacă aportul de apă nu este posibil . creşte aportul de apă. hiponatremie • Proteine totale crescute Deshidratări Izotone apar în : • Hemoragii acute de intensitate medie sau gravă • Pierderi de lichide plasmatice localizate • Pierderi de lichide digestive cu tonicitate apropiată cu cea a plasmei • Administrarea unor doze mari de diuretice Fiziopatologie. corectarea hiperosmolarităţii extracelulare se face prin atragerea apei din celule. crampe musculare. • Hemoconcentrţie –Ht crescut. • Sechestrare de Na : inflamaţii exudative pleurale. limbă prăjită. comă). Când pierderile depăşesc 1/20 din G ⇒ comă cu exitus dată prin stop respirator. după administrarea îndelungată de diuretice ). confuzie. Reducerea drenajului accentuează unele edeme şi are rol esenţial în apariţia limfedemului. • Hemoconcentraţie cu zbârcirea Hematiilor. traumatizaţi psihic. hiperproteinemie . arsuri. realizând un sindrom complex de deshidratare extracelulară cu hiperhidratare celulară. În cazurile grave apare sete chinuitoare . cardială. facies deshidratat. Este stimulată secreţia de ADH şi aldosteron. punct crioscopic al plasmei crescut. Semiologia deshidratărilor Deshidratarea reprezintă deficitul de apă şi sare . Date de laborator. hTA.

sau apariţia unor formaţiuni tumorale. acido-bazice. Modul de instalare O scădere în greutate apărută în cursul unui nr. scade capacitatea de efort. epifizelor oaselor lungi. obrajii sunt scobiţi. D. anorexia nervoasă care apare după şoc.stadiu final în care apar şi tulburări hidroelectrolitice. păr uscat. B2. Emacierea –reducerea greutăţii corporale cu 20-30% din Gi. B12. neoplasme digestive. există indivizi slabi care sunt perfect sănătoşi. boli endocrine. B6. centurilor. C. intoxicaţii. P. computer tomograf. Osteomalacia şi Rahisismul 17 . În majoritatea cazurilor este semn major de boală. scade ţesutul adipos. Aceste dureri se accentuează la presiunea sau percuţia zonei respective sau la solicitarea osului. O primă formă de osteoporoză o prezintă osteoporoza trabeculară a osului spongios care este legată de activitatea gonadică. Explorare paraclinică • Ca total + ionizat • Magneziu • Fosfaţi • Fosfataza alcalină • Examen radiologic. sexului. boli de medicină internă. carenţe vitaminice (A. posturile religioase . Osteoporoza vertebrală începe cu subţierea corticalei după care scade numarul de trevee. Cum a apărut ? (cu scăderea aportului alimentar sau fără) Slăbirea cu scăderea aportului alimentar se întâlneşte în cura de slăbire.în suferinţele osoase difuze durerile au caracter surd. suferinţele osoase medicale. Durerea osoasă este variabilă în funcţie de etiologia bolii. Ca explorare paraclinică avem radiografia osoasă. buze subţiri . deformări. metabolice cu caracter ireversibil. Marasmul. PP). fracturi spontane. B1. traumă psihică. iar la adultul tânăr debutul unei hipertiroidii a B Addison sau DZ. Caşexia – grad sever de malnutriţie(scădere mai mare de 30% din Gi). se pot exprima prin dureri . indicele de masă osoasă. O scădere în greutate apărută într-un interval scut de timp la un om în vârstă poate semnala dezvoltarea unui neoplasm. Apar atrofii musculare. biopsie osoasă. Există persoane slabe în urma unui regim alimentar hipocaloric. cu accentuare nocturnă şi la efort. K. Slăbirea cu păstrarea aportului alimentar se întâlneşte în stenoze esofagiene. tegumente transparente. Mg. Cea de-a 2-a formă se caracterizează prin pierderea proporţională de os cortical şi trabecular ce este dată de o secreţie crescută de parathormon. localizate la nivelul CV . Cea a colului femural nu are simptome până la momentul fracturii. de ani se constată la oamenii în vârstă fără a fi expresia unei stări patologice. pilorice. Osteoporoza Este o boală sistemică scheletică în care scăderea masei osoase şi deteriorarea arhitecturii ţesutului osos determină creşterea fragilităţii osoase predispunerea la fracturi. de la formele suportabile ia cele violente(osteocope).Denutriţia Reprezintă scăderea ponderală sau cel puţin 10% din greutatea ideală corespunzătoare înălţimii. Homeostazia osoasă este dominată de Ca. Manifestările suferinţelor osoase Afecţiunile osoase medicale pot fi primitive unele câştigate şi altele genetice sau secundare. vârstei. Semiologic. Nu semnifică întotdeauna o stare patologică. pierderi excesive de proteine. Ţesutul adipos dispare complet.

Miozitele sunt inflamaţii dureroase ale muşchilor care apar după expunere la frig. Deficitul de Ca îl determinăm prin semnul Chwasteck . este localizată la musculatura gambei şi cedează la repaus. pot să împiedice efectuarea uni act motor . traumatisme musculare . însoţite de eozinofilie mare. La nivelul toracelui apar matăniile costale. Crampa musculară –contractura musculară involuntară şi dureroasă care apare în : sindromul de ischemie arterială periferică prin obstrucţie arterială incompletă. Scăderea forţei tuturor grupelor musculare apare în boli generale: boli infecţioase febrile. Hipotonia musculară (flasciditate ) apare în afectarea neuronului motor periferic . Tegumentul de pe zonele afectate are temperatura ridicată. Cercetarea se face prin palparea directă şi prin imprimarea de mişcări pasive în diversele segmente ale corpului. apoi ai feţei . nevralgii occipitale. Obiectiv se constată o creştere în dimensiuni şi o modificare a formelor oaselor. de persoane neantrenate. Boala este rară . Astenia musculară. Pareza pierderea parţială a f musc. apare mai des la femei cu instalare insidioasă. luxaţiile. în stadiul iniţial al afectării neuronului motor central . Se datoreşte unei leziuni de vecinătate-spondiloză cervicală. articulară. Este localizată la grupele musculare solicitate cu durată de la câteva ore la zile. Torticolisul acut –contracţia dureroasă a SCM. deglutiţiei şi ai diafragmului. Ambele sunt cauzate de o leziune nervoasă care a întrerupt total sau parţial cale motricităţii voluntare. În dermatomiozită apar dureri musculare concomitent cu scăderea forţei musculare. Tetania –apar crampe musculare spontane localizate mai ales la mână ⇒mână de mamoş. Miastenia Gravis este o boală în care apare astenia musculară tipică cauzată de scăderea sau absenţa la acest nivel a acţiunii acetil colinei. Boala Paget Este o osteită deformantă caracterizată printr-o formare de os nou cu o structură dezorganizată şi arhitectură anormală. Paralizia –pierderea completă a forţei musculare. Durerea musculară(Mialgia) apare în condiţii normale după eforturi fizice mari . unele boli endocrine. fracturile . Prezintă durere osoasă. în special de cauză virală. identică cu cea de mai sus dar la care se mai adaugă şi o tulburate de osificare encondrală caracterizată prin afectarea calcefierii cartilagiilor de creştere. interesează muşchii extrinseci ai ochilor. percuţia musculaturii obrazului orbicularului buzelor şi semnul Weis-orbicularul ochilor. Manifestările suferinţelor musculare • Scăderea forţei musculare –reprezintă dificultatea sau imposibilitatea efectuării unui act motor . la bolnavii în comă • • • 18 . Se manifestă prin dureri osoase şi impotenţă funcţională . Rahitismul –este o suferinţa a copilului .scăderea forţei musculare sau apariţia rapidă a oboselii musculare după un act motor. complicându-se cu deformări scheletice sau fracturi. la nivelul oaselor parietale şi occipitale se produce o înfundare la presiune digitală. În trichineloză apar dureri şi tunefacţii musculare. perturbări metabolice.Osteomalacia –este o osteopatie generalizată a adultului care provine dintr-un defect de mineralizare a substanţei preosoase dată de osteoblaste. Ca semne avem la vârsta de 6 luni . Durerea musculară apare la efort. chiar paralizie flască . TBC . infecţii streptococie . dar forţa musculară este păstrată. Dureri musculare difuze apar şi în stările febrile . EX: durerea osoasă sau articulară. Deosebim această condiţie de impotenţă funcţională determinată de suferinţele celorlalte componente ale sistemului locomotor. nervoasă . Aceste 2 au cauză principală HipoVitaminoza D. virale. datorită reducerii sau nedezvoltării energiei mecanice necesare. Modificările de tonus –reprezintă starea de contracţie permanentă a muşchilor normali determinată de descărcările neuronilor motori şi întreţinută de excitaţiile proprioceptive.

Antecedente personale patologice Existenţa unor focare de infecţie faringoamigdaliene . • Evoluţia durerii Vom nota eventualele manifestări generale : febră. Miotonia este anomalie de decontracţie (după o contracţie musculară normală. astenie. Modificările de volum. dar în unele familii au incidenţă mare. • Eventualele deformări sau atitudini vicioase • Tegumentele periarticulare care devin roşii în procesele inflamatorii 19 . Vom încerca să identificăm factorii care accentuează durerea : repausul. art sacroiliace.• profundă. starea de nutriţie. Ne mai interesează boli precum : HTA. muşchiul nu îşi mai revine la forma iniţială . umărului. Miopatiile primitive sunt boli genetice manifestate din copilărie prin atrofii musculare . Examenul clinic al articulaţiilor Examenul obiectiv Se începe cu inspecţia generală a bolnavului în decubit. cotului. • Felul durerii (fixă pe o articulaţie sau este migratoare). comparându-le simetric. spitalizări anterioare. tratament urmat. modul de alimentaţie. felul de îmbrăcăminte. efortul. scădere ponderală. sinusale. Bolile reumatice nu se transmit genetic. colagenoze. Atrofii musculare apar şi după inactivitate prelungită . Sunt profesii care supun articulaţiile la microtraumatisme: dactilografie. boli digestive. Se examinează cutia craniană –articulaţia temporo –mandibulară. centurilor. boli hepatice cronice. Se cercetează muşchii feţei. şold. măcelari. Condiţii de viaţă Felul locuinţei. lent progresive ci interesarea centurilor şi a rădăcinilor membrelor. Se urmăreşte tipul constituţional.încercând să facem legătura cu unele infecţii precedente în special faringoamigdaliene.sunt reprezentate de : atrofiile musculare –dispariţia reliefurilor musculare care sunt înlocuite de depresiuni. Hipertrofia musculară în miotonia congenitală. Anamneza bolnavului cu suferinţă articulară Istoricul bolii se face plecând de la motivele internării actuale. rămânând într-o stare de contracţie activă fără relaxare). curenţi de aer. degetele picioarelor. În tetanos găsim contractură generalizată în poziţia de opistotonus. igrasie . numărul de camere. otice. ortostatismul. transpiraţie. Condiţii de muncă Mediul de muncă: aer liber . pianiştii. expunerea la frig sau umezeală . Antecedente Heredo-Colaterale Întrebăm pacientul dacă în familie există membrii bolnavi de TBC. volumul articulaţiei. Atrofiile pot fi primitive(miopatii) sau secundare neurogene determinate de leziunile neuronului motor periferic (poliomielită). precizând: • Sediul durerii mono sau poli articular(simetric sau nu). Hipertonia –suferinţe ale căilor piramidale şi extrapiramidale. mers. mâinilor. Inspecţia • Forma articulaţiilor . nefropatii. toracală. variaţii de temperatură. La final vom nota vechimea bolii. umezeală. Se începe cu degetele mâinilor continuând centripet articulaţiile pumnului. Vom chestiona bolnavul dacă a fost diagnosticat anterior de TBC. hemofilie. • Modul de debut. numărul de persoane. DZ. ortostatism. lues. dentare. simetrice. perioadele evolutive. eventualele deformări articulare. genunchi. Trecem la coloana cervicală . gleznă. eventuala deviere a axei segmentelor osoase. imobilizare la pat după fracturi. boli endocrine. infecţii streptococice.

IgG. LES. care arată că peste 10 000 de leucocite /mm3 în procesele inflamatorii. Valori mai mari de 100mm/h –RAA. permiţând studiul histologic al sinovialului. Capacitatea aglutinantă este dată de IgM. • Puncţia articulară se face în prezenţa unui revărsat lichidian. anemie moderată în PR. • Testul fixării latexului evidenţiază activitatea serului bolnavului cu PR asupra particulelor de latex acoperite cu δ globuline umane denaturate. • ASLO( mai mic de 300U/l) . Ambele reacţii se bazează pe proprietatea factorului reumatoid de a reacţiona cu δ globulina umană. Principalele investigaţii în suferinţele articulare Examene serologice Teste de inflamaţie nespecifică • VSH –creşterea sa este un test de inflamaţie şi un criteriu de apreciere a evoluţiei. • HLG avem leucocitoză în RAA. Explorări articulare directe • Biopsia articulară se face pe cale chirurgicală sau cu ajutorul unor ace speciale . Poate evidenţia streptococul β hemolitic la bolnavii cu RAA. valori moderate de 40-60mm/h –PR. sensibilizate cu δ globuline. LES creşte δ globulinele. limpede. Din lichid se efectuează examenul citologic. dacă este mai mare dă dovadă de infecţie strptococică. Teste imunologice • Reacţia Waaler-Rose evidenţiază activitatea aglutinantă a serului bolnavului cu PR asupra hematiilor de oaie. Lichidul poate fi: hemoragic. ac uric. anemie hemolitică în LES. • Fibrinogenul (200-400 mg/dl ) creşte în fazele acute ale bolilor reumatismale inflamatorii • Proteina G reactivă este o α globulină care devine dozabilă numai în procesele inflamatorii • Electroforeza proteinelor serice arată creşterea α2 globulinelor în faza acută a reumatismelor . IgA. tulbure şi vâscos. purulent. examenul biochimic care se ocupă cu dozarea proteinelor totale. FR este un amestec de: IgM. Uneori găsim o limitare a mişcărilor articulaţiilor ajungând până la anchiloză –pierderea completă şi definitivă a mobilităţii. În PR în lichidul articular se găsesc ragocite • Artroscopia 20 . Reacţia este ® dacă este mai mare de 1/32. Teste etiologice • Exudatul faringian trebuie recoltat înainte de tratamentul cu antibiotice. examenul bacteriologic direct sau prin cultură sau prin inoculare la cobai.Palparea • Temperatura cutanată confirmă prezenţa edemului articular. • Existenţa unor puncte dureroase • Cercetarea mobilităţii: pasivă/activă • Prezenţa durerii la mişcări • Blocajul articular-întrerupere bruscă a unei art • Amplitudinea mişcărilor la fiecare art. leucopenie + trombocitopenie în LES. iar în PR. • VRDL • Determinare Ac uric care în Gută creşte peste 6mg%. în artroze VSH normal.

Pentru diagnostic se recoltează exudatul faringian iar titrul ASLO creşte pâna la 1000 după 3-4 săptămâni. inapetenţă . • Tomografie computerizată • RMN RAA (reumatismul articular acut . nedureroşi . devenind lucioase. • Părţile moi articulare se tumefiază . Articulaţiile prinse sunt tumefiate cu tegumente calde şi roşii care la palpare sunt extrem de dureroase. creşte fibrinogenul. Poliartrita Reumatoidă Este o boală sistemică inflamatorie cronică care interesează articulaţiile mici şi unele organe bogate în ţesut conjunctiv. Se consultă cordul şi se face EKG. • La debut atrage atenţia. durată 1-2 săptămâni. vărsături. Anchilozele pot apărea din cauza atrofiilor musculare. cu ameliorare în timpul zilei. • Stadiul de manifestare clinică în care apar simtomele majore. • În stadiul avansat apar modificări articulare importante-devieri din axul membrului. Principala modificare este inflamarea sinovialei articulare. aspectul fuziform al degetelor • Pacientul prezintă o stare subfebrilă. umăr.Investigaţii imagistice • R X de faţă şi profil a articulaţiei . miocardul. cardită. astenie. În RAA pot apărea unele manifestări extra-articulare: epistaxis. Prezenţa osteofilelor • Artrografia –se injectează lichid iodat sau se insuflă aer şi se obţin detalii despre cavitatea articulară. subţiindu-se . scăderea greutăţii. apar deformări articulare şi exudat articular. cot . Evoluţia nu durează mult. Conturul epifizar care poate prezenta fisuri sau eroziuni. Boala este febrilă . consistenţă fermă. O gravitate deosebită o au anchilozele în poziţia vicioasă : anchiloza genunchilor în flexie. Deformaţiile 21 . dureri abd. a soldurilor. Boala are debut insidios m având ca manifestare principală redoarea matinală a articulaţiilor mici simetrice. Poate interesa orice muşchi. nodului reumatici subcutanaţi. Se caracterizează prin una sau mai multe manifestări clinice majore: poliartrită. apare ca un placard eritematos inelar nepruriginos. mobili. Semiologic se prezintă astfel: • Modificări ale tegumentelor . a coastelor în extensie. ultima având gravitate deosebită deoarece lasă sechele valvulare. nu prezintă sechele. endocardul. Poliartrita acută migratorie şi fugace interesează 3-5 zile o articulaţie după care pleacă. creşte α2 globulinele . există leucocitoză cu deviere la stânga a formulei leucocitare. cefalee. Au formă rotundă. Coreea acută constă în apariţia unor mişcări involuntare . Nodulii subcutanaţi sunt situaţi în apropierea articulaţiei pe tendoane sau proeminenţe osoase. Evoluţia bolii se face în : • Stadiul de infecţie faringiană sau amigdaliană • Stadiul de latenţă asimtomatic care durează 1-4 săpt. febra reumatoidă. de la mâini şi picioare. Eritemul marginal apare în special la bolnavii cu cardită reumatismală . coree. Cardita –pancardită. totdeauna asimetric.afectează pericardul. diametrul 1-2 cm . întâlnit mai ales la copii şi adolescenţi. Boala Bouilland Sokolski) Este un reumatism streptococic (complicaţie a infecţiei cu streptococ β hemolitic grup A). pumn . ilogice. INVESTIGAŢII VSH crescut . inutile. diaree. Interesează una sau mai multe articulaţii mari: genunchi gleznă. eritem marginat.

matinal cu evoluţie progresivă ). • Dureri la palparea şi percuţia articulaţiei sacro-iliace • Coloana vertebrală este fixată cu exagerarea cifozei. tahicardie. alfa 2 globulinele cresc). tibiotarsiene). Debutează ţa articulaţia sacro-iliacă de unde se extinde la coloana lombară . pericardită Boala Still Chauffard-poliartrită seronegativă cu adenopatii generalizate şi splenomegalie mai frecvente la B. • Contracţia şi atrofia musculaturii paravertebrale sunt cele 2 faze succesive prin care trece musculatura coloanei. genunchi. Examenul obiectiv prezintă: • Testul Shober pozitiv. cu sau fără trombocitopenie . cu evoluţie progresivă către anchiloze şi deformaţii. splenomegalie . limitând mişcările. deviaţie cubitală a degetelor mâinii. Manifestări extraarticulare • • • • • • • Polinevrita Miozita reumatoidă Atrofia tegumentelor Modificări ale fanerelor(unghii uscate. frecventă la bărbatul tânăr. dorsală .acele mai des întâlnite sunt: aspect de spate de cămilă. interesând articulaţiile mari : coxofemurale. Spondilita anchilozantă Boală reumatismală cu caracter inflamator cronic se etiologie necunoscută . Testele de inflamaţie nespecifică se pozitivează(VSH. Complementul seric nu este modificat cum este la LES. Testul rozetei reumatoide –se determină limfocitele secretate de factorul reumatoid la care adera 4-6 hematii. şi periferică (debut în formă periferică . fibroză pulmonară . Se deosebesc 2 forme: centrală (debutul cu lombalgie tenace persistentă accentuat . cervicală. Investigaţii • • • • • Reacţia Waaler Rose sau testul fixării latexului pozitive la 80% pacienţi. Investigaţii • • • • • • Testele de inflamaţie nespecifică se pozitivează CRP + . Sindromul Telty –poliartrită reumatoidă cu leucopenie în special neutropenie. febră. La picior –boltirea arcului anterior plantar cu degete în gheară sau ciocan. păr uscat) Pleurezie. VSH crescut Detectarea antigenului HLA-B27 Complementul seric este normal Factorul reumatoid lipseşte R X ale articulaţiei sacroiliace evidenţiază îngustarea spaţiului articulaţiei 22 . Lichidul sinovial prezintă ragocite care sunt până la 30% din leucocite. pacientul prezintă slăbire. mai frecventă la femei. • În cursul evoluţiei.

nodului subcutanaţi. interesează una sau câteva articulaţii ale mâinilor şi picioarelor. oculare. În unele cazuri găsim insuficienţă aortică . unde găsim : HLA B13. pe col. vaginală. Manifestările articulare se instalează cu intensitate maximă în decurs de 2 săptămâni . alteori sindramul articular este premergător. Ca semne generale avem : febră. care prezintă antigenul HLA B28. De obicei leziunile cutanate preced poliartrita. Clinic sunt 3 forme: • Oligoarticulară asimetrică –cea mai frecventă. au caracter de aftă. scădere ponderală. Se mai pot adăuga şi afectări ale SN : hemipareze. Durerile la nivelul călcâiului (talalgii) au valoare în diagnostic. meningite. tulburarea se numeşte nefrită lupică. interesează prima articulaţie mtf a piciorului. iar la femei labială. însoţită de conjunctivită şi uretrită . atacuri repetate de artrită acută . gleznele. Pot apărea şi manifestări cutaneo mucoase. sunt interesaţi genunchii . Boala Reiter Este o boală articulară inflamatorie . apare frecvent la B tineri. deformări de articulaţii. Articulaţiile sunt tumefiate cu eritem pericardic şi deseori hidrartroză. în special degetele. apoi scade treptat. 23 . coroidită. astenie fizică. Sunt afectaţi genunchii . Manifestările articulare au debut insidios. peteşii şi ulceraţii ale mucoaselor. Ca manifestări : • Osteo-articulare şi musculare avem: artralgii. Leziunile oculare: nefrită optică. mialgii. care sunt prezente atât la bolnavi cât şi la rude. Sindromul Behcet Este o suferinţă inflamatorie mono sau oligoarticulară însoţită de leziuni mucoase : erupţii bucale. Nu se cunoaşte etiologia . sindromul Rayneau. genitale. Guta Este o boală metabolică caracterizată prin hiperuricemie .• R X ale coloanei lombare şi toracale –prezintă osificări ligamentare (apariţia de excrescenţe cartilaginoase care apar de la o articulaţie la alta). Predomină la B . PP se diferenţiază de PR prin lipsa panusului articular. În ordinea frecvenţei . • Renale : frecvente la 50% din bolnavi . LES Proces inflamator difuz cronic care afectează o serie de ţesuturi şi organe. pumn . artrite. alopecie. regiune ase colorează roşu violaceu. leziunile mucoasei bucale sunt primele . • Simetrică care este frecventă cu PR • Mutilantă –cu artrite interfalangiene şi telescopări ale falangelor. mediotarsienele. • Cutaneo-Mucoase-eritem în fluture. anorexie. Ca investigaţii : acidul uric mai mare de 6 g /dl în sânge. Leziunile genitale la bărbaţi apar ulcere dureroase peniene şi scrotale. B17. atacul acut de gută apare în deplină stare de sănătate . care apare frecvent la B tineri. B27. Durerea devine foarte puternică în câteva ore . Poliartrita psoriazică Este o boală inflamatorie cronică care interesează articulaţiile mici sau câteva articulaţii mari în cursul evoluţiei unui psoriazis. iar lichidul sinovial prezintă cristale. iar la cei mai mulţi pacienţi antigenul HLA B27 poate fi prezent. glezne. leziunile au tendinţă la vindecare lentă soldată cu cicatrice caracteristică. coate. Simptomele caracteristice apar după un contact sexual petrecut anterior sau după un episod diareic. sunt dureroase.

Creşterea gama globulinelor. faza hiperemică-tegumentele sunt roşii . dureri retro-sternale. Uscăciunea ochilor. 3. anti ADN dublu catenar . tegumentele sunt reci . Oculare se datorează vasculitei de la nivelul capilarelor ⇒ microinfarcte. apar dureri abdominale. Digestive: anorexie. încetinirea tranzitului intestinal sau perioade diareice. 2. vărsături. anti SS-A. tromboze venoase şi arteriale. rar poate să apară ciroza biliară primitivă • La nivel pulmonar apare dispnee progresivă datorită sindromului restrictiv pulmonar dar de leziunile fibrotice interstiţiale. vedere înceţoşată. INVESTIGAŢII • • • Anemie normocromă. alfa 2 globuline crescute • Imunologic avem gama globuline crescute. Dacă dispare prima fază se numeşte ACROCIANOZĂ. creşterea Ig G . Neuro-psihice: peste 50 % prezintă tulburări neurologice prin convulsii . Se pierde motilitatea şi se produc ulceraţii şi cicatrici. biopsia din pulpa degetelor Semiologia sindromului Sjogren Este o inflamaţie cronică a glandelor lacrimale şi salivare cu scăderea excreţiei şi se produce heratoconjunctivită şi xerostomie. disfagie la solide. greaţă. se şterg pliurile şi tegumentele aderă la planurile profunde. Senzaţia de gură uscată cu dificultatea de a înghiţi alimente solide. declanşată de frig. La nivel hepatic . Mai pot apărea şi anomalii de pigmentare. Sclerodermia Boală cronică a ţesutului conjunctiv caracterizată prin obliterarea arterelor mici şi a capilarelor care produc fibroză şi leziuni degenerative care interesează pielea şi unele viscere. de auz. apare căldură locală. • Semne articulare: artralgii. Renal: acidoză tubulară 24 . dispar durerile. Cea mai importantă manifestare este Sindromul Raynaud care apare la 95%. Se determină anticorpii antinucleari . dureri abdominale. • Sistem NERVOS –polinevrită. infarct. leucopenie. La nivelul IS . cefalee. greaţă. Prezintă 3 faze: 1. investigaţii • Anemie. fibrinogen crescut. VSH crescut. . miocardită. faza sincopală –se produce o vasoconstricţie la nivelul extremităţilor. La faţă acestea dau impresia de icoană bizantină. La nivelul stomacului pot apărea greaţă şi dureri epigastrice.este afectat esofagul. stări anxioase. La 50% din bolnavi se poate asocia uscăciunea mucoasei nazale . • La nivel renal-preteinurie • La nivel cardiac. artrite la articulaţiile mici. vărsături. endocardită. • La nivelul tubului digestiv. Manifestări: • Semne tegumentare: la început apar edeme la nivelul tegumentelor care se infiltrează ⇒ pierderea elasticităţii . IG. modificarea vocii.• • • • • Cardio-Vasculare: pericardită. VSH crescut. senzaţie de corp străin intraocular. faza asfixică –se reia circulaţia iar regiunea devine dureroasă de culoare cianotică.tulburări de ritm şi conducere. Pulmonare: pneumonia acută. anti SS-B . limfopenie. factor reumatoid apare la 25% • Arteriografia . palide.

VSH cresccut. aldolaza crescută. În stadiile tardive genunchii se deformează şi limitează mişcările. iar leziunile tegumentare la 75% cu degete în cârnăciori. LDH crescut. Rayneaud. • Manifestări musculare: forţă musculară scăzută. cu debut insidios. impotenţă funcţională. Prezintă factor reumatoid . anticorpi anti SS-A. pacientul având dificultăţi la urcatul şi coborâtul scărilor. La palme şi degete apare dermatită exfoliativă. Palparea declanşează dureri. Artrozele intrafalangiene distale se prezintă sub formă de nodului HEBERDEN cu mărime de câţiva mm dezvoltaţi pe faţa dorsală şi laterală a articulaţiei. Gonartroza Apare la femei la aproximativ vârsta menopauzei . biopsia musculară. • Semne generale: febră. tulburări venoase ale membrului inferior. deformări ale articulţiei. VSH crescut. • Pulmonar: pneumonii de aspiraţie • Cardiac: miocardite. Artrozele membrului superior Apare la 45 de ani la femei. factorul reumatoid. Are ca manifestări: dureri. Pulmonar : dispnee şi tuse datorită pneumoniei interstiţiale. miocardită. Pe radiogragii apar mici osteofite. VSH crescut. celule lupice. artrite. Sindromul Rayneaud apare la 85 % din cazuri . sclerodermiei. Artrozele Afecţiune degenerativă a articulaţiilor mobile caracterizate prin deteriorarea cartilajului articular şi apariţia de modificări hipertrofice ala extremităţilor osoase. Gonartroza este favorizată de obezitate. 25 . Sdr. Sunt duri . dermatomiozită Sunt miopatii inflamatorii de cauză necunoscută caracterizate prin modificări inflamatorii şi degenerative ale muşchiului scheletic şi uneori ale pielii . ducând la atrofii şi contracturi . cu euzinofilie. celule lupice. leucopenie. Biologic : anemii. Factorii care au reunit aceste entităţi sunt: anticorpii anti U1 RNP care apar numai în această boală. • Articulaţii: artralgii. polimiozitei. examen histologic din glanda salivară. Sindromul Raynaud apare în 25% din cazuri.aminoacidurie. modificări esofagiene şi pulmonare 80%. Prezintă VSH normal. Boala mixtă a ţesutului conjunctiv Asociază în proporţii variate unele elemente clinice caracteristice lupusului. CPK crescută(MM) . La mobilizare apar cracmente. Tegumente: uscate uneori cu ulceraţii. Apare o dată cu înaintarea în vârstă peste 50 ani. inapetenţă. Scintigrafia salivară. scade greutatea corporală.musculare. Polimiozită. simetric. • Manifestări tegumentare: rash pe ceafă. Apare şi splenomegalie. Pacienţii prezintă astenie musculară la membrul superior . Biologic: prezintă anemie leucopenie. şi poliartritei reumatoide. electromiografia. Manifestări cardiace sunt: pericardită. scalp. • Digestiv: disfagie la alimente solide şi lichide. Durerea iniţial este discretă se intensifică la mers sau la flexia gambei pe coapsă. Examen de laborator. gama globuline crescute. faţă. SS-B. Apar erupţii eritemato-maculopapuloase pe faţa dorsală a mâinilor . nedureroşi care deformează articulaţia. transaminaze crescute.

Pot adera între ei. reacţia PBH pozitivă. IDR la tuberculină pozitivă iar puncţia conţine puroi cu BK. faringiene. Ganglionii au consistenţă crescută nu sunt aderenţi. au splenomegalie şi angină . Este localizată în regiunea cervicală şi interesează mai mulţi ganglioni cervicali şi submandibulari. dureroşi. ADENOPATIILE Clasificare : localizate genralizate adenopatii inflamatorii specifice cronice nespecifice adenopatii tumorale metastatice adenopatii din boli alergice şi imune adenopatii din unele perturbări metabolice adenopatii din neoplaziile limfo-hematopietice. şi lasă pe tegument cicatrici vicioase. toracică sau sciatică. Sunt întreţinute de un proces inflamator regional. ale peretelui toracic. Adenopatii cronice specifice 1. se constituie după o adenită acută sau pot fi cronice de la început. genitale. ortostatism prelungit . numai în cazurile severe apare febră . Adenopatii cronice nespecifice Sunt frecvente. Consistenţa uşor crescută . Bolnavii sunt febrili. Adenopatii acute generalizate Apare mai pronunţat în regiunea cervicală. Alteori au caracter de nevralgie brahială. greutăţi. iar în formula leucocitară se observă mononuclează . acute 1. Evoluează afebril . Sunt localizaţi submandibulari consecinţa fiind afecţiunile dentare . dureros la palpare. Concomitent se observă şi osteoscleroza platourilor vertebrale şi apariţia de osteofite. Adenopatia tuberculoasă întâlnită la copii şi adolescenţi. Durerile se accentuează după efort. devine moale dacă evoluează spre fistulizare. consistenţă fermă. pielii membrelor superioare şi inferioare. 2.Artrozele intervertebrale Sunt consecinţele proceselor de uzură de la nivelul CV care afectează discul intervertebral. Examenul de laborator este normal. anorexie. şi anomalii de statică vertebrală. Adenopatiile inflamatorii Adenopatii acute localizate Apar în cursul unor infecţii de vecinătate cauzate de germeni banali. cefalee. 26 . care sunt măriţi în volum . 3. Deseori găsim ca poartă de intrare cordonul roşu de limfangită ganglionul afectat este mărit de volum fixat de ţesuturile învecinate . uneori sunt dureroşi. În rubeolă exantemul caracteristic se însoţeşte de hipertrofia ganglionilor occipitali şi retroauriculari care devin duri şi dureroşi. 4. Adenitele acute localizate apar în infecţii buco-dentare. Prin palpare depistăm puncte dureroase mediane sau intervertebrale. astenici. În toxoplasmoză adenopatia devine moderată şi interesează ganglionii cervicali posteriori. 5. frisoane. Prin examenul obiectiv observăm limitarea mobilităţii CV. Se manifestă prin : dureri şi un grad de impotenţă funcţională.

. mobili... Modificări tegumentare: paloarea pielii datorită reducerii cantităţii de Hb-tentă albă ca varul în anemii posthemoragice acute.. Debutul poate fi marcat prin prinderea ganglionilor periferici car sunt moderat măriţi .. CT. În sindromul Felty apar manifestări articulare mai puţin pronunţate...... comă..... apare o adenopatie cu dezvoltare acută sau subacută .2. platonichia-anemia feriprivă. scăderi în greutate descoperirea uni eventual agent etiologic factor ereditar răsunetul suferinţelor hematologice pe diferitele sisteme şi aparate. supraclaviculari drepţi în cancerul pulmonar şi esofagian .... • Prinderea ganglionilor axilari în cancerul se sân • .inflamaţii ale mucoaselor buzelor care apar roşii..... Adenopatii din boli alergice şi imune Apare în Boala Serului sau postvaccinal . inghinale...... nedureroşi .... foarte gravă cu febră .... reprezentat de un ganglion mare înconjurat de alţii uşor măriţi de consistenţă fermă . sângerări.. Adenopatia luetică apare în sifilisul primar adenopatic. adenopatii generalizate. echografie.... diferite pete hemoragice Examenul unghiilor: kilonichia... În sarcoidoză se dezvoltă noduli alcătuiţi din celule epiteliale şi rare celule gigante. Examenul obiectiv • • • • • • • • Starea generală: foarte bună.... La puncţie ganglionară se găseşte treponema pallidum..adenomegalii mediastinale • Linfografie. • . Semiologia bolilor de sânge Anamneza • • • • • modul de debut fazele evoluţiei cu analiza simptomelor : astenie.... În PR găsim manifestări articulare .. Faciesul: pletoric roşu cu nuanţă cianotică Examenul cavităţii bucale. supraclaviculare) Examenul splinei: se pune bolnavul în decubit dorsal .laterocervicali în cancerul faringian şi laringian....... mobili.. Explorări radiologice • R X tracică simplă... hiperplazia gingivală.. fermi..... nedureroşi cu consistenţă crescută. nedureroşi. splenomegalie . limbii... se palpează.. CT.. Adenopatia este unică cu ganglioni de mărime variabilă foarte duri la palpare şi aderenţi la planurile profunde... stomatite-inflamaţii care interesează parţial sau total mucoasa bucală..... amigdalelor: cheilite. ceşexie. • .... În LES poate apărea o adenopatie interesând ganglionii periferici dar şi pe cei viscerali.... Examenul osteo-articular: depistarea unor formaţiuni tumorale osoase dureroase sau nu Examenul ganglionar: adenoaptii exterioare(axilare............ dureri osoase. apare în regiunea inghinală .. În sifilisul secundar apare adenopatie generalizată cu ganglioni măriţi ..adenopatii abdominale 27 .. apoi în decubit lateral drept se percută la coastele 9-11.. dispnee.. cu ganglioni uşor dureroşi.... supraclaviculari stângi în cancerul gastric. Adenopatii tumorale metastatice Apar frecvent în epiteloame şi carcinoame.............

anemii prin pierderi masive de eritrocite(hemoragii. ameţeli. anemii normo-regenerative 2. Paloarea tegumentară poate fi albă în feriprivă. dispneea de efort. anemii macrocitare 4.Explorări izotopice • Cu izotopi radioactivi s-a permis stabilirea duratei de viaţă a eritrocitelor. feriprive. diaree. Hipoxia tisulară cauzată de scăderea Hb circulante declanşează mecanisme compensatorii(creşte debitul cardiac). Manifestări osteoarticulare: pot apărea dureri osoase în leucemiile acute. Manifestări neuropsihice: astenie. 28 anemii _ hemolitice _ autoimune anemii _ postfemoragice . ca ceara în megaloblastică. Manifestările C-V: motivele pentru care pacienţii vin la medic-palpitaţiile. Criterii de clasificare ale anemiilor După dimensiunea eritrocitelor: 1. La examenul clinic vom găsi tahicardie . biermer) 3. patului unghial. cefalee. tahicardiile. hemoliză) 2. esofagiene. dureri ale cavităţii bucale. leucocitelor. Manifestări digestive: disfagie. anemii microcitare 3. anemii hiperregenerative (hemolitice. gălbuie în hemolitică. anemii hiporegenrative Anemia posthemoragică acută Apare prin scăderea rapidă şi unică a masei sangvine în urma unei hemoragii externe sau interne. anemii prin defecte de producere eritrocitară Activitatea eritropoetică: 1. hTA. anemii megalocitare După mecanismul patogen: 1. mucoasei bucofaringiene . • • Manifestări particulare: • • Manifestări cutanate: care cuprind modificări de culoare ale pielii. sufluri cardiace sistolice. Intensitatea lor este dată de severitatea anemiei. Hemoragiile externe sunt cele mai frecvente de cauză externă: rupturi de varice. digestie dificilă . balonări abdominale. trombocitelor • Cu scintigrafia osoasă se depistează formaţiunile tumorale osoase • Endoscopia digestivă din anemiile megaloblastice • Echo-abdominală-splenomegalie • Explorare biologică: studiul sângelui periferic Manifestări clinice comune şi particulare ale bolilor de sânge Manifestări comune: • • Paloarea tegumentelor şi mucoaselor: al nivelul conjunctivei bulbare . anemii normocitare 2.

scade atenţia şi capacitatea de concentrare. Fe plasmatic este scăzut. neoplasme _ viscerale. B_ Hodkin. oboseala musculară: semne de laborator(VEM . Anemiile sideroblastice Constituie un grup de anemii de natură ereditară sau dobândită care ⇒ tulburare a sintezei hemului. Semne de laborator: trombocitoză după prima oră de după hemoragie. scad progresiv. A doua fază după refacerea volumului circulant apar simtomele propriu-zise ale anemiei legate de scăderea eritrocitelor circulante: paloare. tulburări trofice epiteliale: piele uscată cu tendinţă la fisuri . În prima fază manifestările clinice se datorează instalării rapide a hipervolemiei: scade TA . fatigabilitate. iar la femei prin ruptura unei sarcini extrauterine. După 3-4 ore de la debutul hemoragiei se reface volemia prin trecerea lichidului interstiţial în sânge . iar Hb. tulburări de deglutiţie datorită unor spasme esofagiene. Tabloul clinic • manifestări comune: debut insidios. apare în infecţii cronice (bronşectazii. La examenul obiectiv avem paloare albăstruie la nivelul conjunctivelor bulbare şi edem la faţă şi gambă. CHEM scăzute ). Cu timpul scade sideremia. dispnee. păr uscat care cade uşor şi creşte greu . Numărul hematiilor/mm3 . HEM . iar după 3-6 zile devine macrocitară cu elemente policromatofile. Anemia feriprivă Apare datorită scăderii totale de Fe din organism cu diminuarea producţiei de Hb. reticulocite normale. 2. Ht. Cele mai afectate sunt femeile-menstruaţie. transpiraţii reci. Pierderi de Fe pot fi şi pe cale digestivă : hemoragii mici. ameţeli. E scăzut puţin sau este normal. inflamaţii cronice(LES. polipnee. Este important să ştim dacă hemoragia are numai cauză locală. osteomielită cronică ). Sunt de mai multe tipuri: • Forme ereditare: datorită unor enzime care perturbă metabolismul porfirinelor. Ht. Perioada de constituire este îndelungată. sarcini. fatigabilitate. Iniţial deficitul de Fe este latent. cu scăderea utilizării Fe în Hb geneză .neoplasme. hemoroizi. sete intensă. Simtomele depind de mărimea şi viteza sângerării. E. valoarea Hb . tahicardie. PR). Număr de reticulocite normal. starede şoc. La examenul obiectiv avem paloarea cutanată-albă ca varul. porfirii ) 29 . nu este nevoie puncţie osoasă . eritroblaşti inelari în măduvă. sunt normale în primele ore. TBC pulmonar. starea generală a pacientului. Morfologic prezintă hipocromie. • Forme dobândite idiopatice sec undare(leucemii. Hemoragiile interne apar prin rupturi de organe parenchimatoase posttraumatic. normocromă . Anemia cronică simplă Apare prin blocare Fe în macrofage cu perturbare hemoglobinogenezei . iar în următoarele 2-6 ore leucocitoză. colagenoze. În acest moment anemia este normocitară. paraziţi intestinali. Semne şi simtome datorită deficienţei de Fe 1. unghii sfărâmicioase . fără anemie golindu-se rezervele din organism. hernii. atrofia mucoasei gastrice şi nazale. vertij. cefalee. cauză genitală la femei. Carenţa de aport apare prin alimentaţie necorespunzătoare. Examenul sângelui periferic anemie moderată NN.

splina palpabilă în inspir. Anemia Biermer Este cea mai frecventă. dispnee la efort. are debut insidios cu tulburări digestive(anorexie. testul de auto hemoliză este pozitiv. fruntea boltită. tulburări endocrine. nasul lat. granulocite mari. Formele homozigote nu sunt viabile. sunt megalocite. Paloarea tegumentelor nu este accentuată . Are debut insidios cu paloare. Hematologic : transformare megaloblastică . Faciesul este mongoloid . leucocite. eritropoieză normală • Rezistenţa osmotică scade mult. Pacienţii au tulburări de dezvoltare. B12 scăzut. Bolnavii au un istoric de icter intermitent .Deficitul de utilizare al Fe: scade cantitatea de Hb în E cu apariţia de hipocromie. piele uscată. Tulburările sintezei de ADN induce un deficit de maturare nucleocitoplasmatic (nucleul rămâne mare cu aspect tânăr. păr şi unghii friabile. La 1/3 din bolnavi apar ulceraţii cronice la nivelul gambelor. de tip normocrom • Reticulocitoza este constantă • Mielograma arată hiperplazie eritroblastică . greaţă. • Sindromul digestiv: glosita Hunter cu atrofie papilară oferă limbii un aspect neted de culoare roşie . Aceasta este o consecinţă de deficit al B12 sau Ac Folic. număr de trombocite moderat. Anemiile megaloblastice Stări patologice care dau o suferinţă celulară generală. Microsferocitoza ereditară Este o anemie hemolitică de cauză intracorpusculară cu transmitere ereditară de tip autozomal dominant. Fe neutilizat se acumulează. iar citoplasma ia caracterele celulei bătrâne). Semne de laborator: • Anemie moderată . • Fosfataza alcalină leucocitară scăzută sau deloc. astenie. Ficatul este uşor mărit. tulburări de atenţie. febră. 30 . Sideremia creşte. cefalee. VEM crescut. Splenomegalia de la abia palpabilă va ocupa jumătatea stângă a abdomenului. trombocite normale. cutia craniană alungită. dureri abdominale şi/sau ale extremităţilor. • Sindromul neurologic: tulburări de coordonare şi ataxie. Bolnavii prezintă usturimi şi dureri linguale. şi creşte Fe total în org. astenie. cu urini hipercrome . Megaloblaşti în sângele periferic . alteori mai apar şi semne de insuficienţă cardiacă. DATE DE LAB: • Hb scăzut • Reticulocite. Apar şi complicaţii hepatobiliare la persoanele în vârstă. se intrigă cu un icter nepruriginos care persistă toată viaţa. tulburări nervoase(parestezie. Prezintă următoarele sindroame: • Sindromul Anemic: paloare tegumentară cu tentă subicterică . sideremie normală sau crescută. arsuri). Au la bază tulburări ale diviziunii celulare prin scăderea sintezei de ADN. diaree. LDH crescut. tulburări de mers). Se datoarează tulburării rezorbţiei intestinale de B12 . • Sindromul hematologic: hematiile sunt scăzute. Se datorează unei mutaţii în structura proteică a metabolismului eritrocitelor. mielopoieză insuficientă.

Manifestările clinice : după 45 de minute –frison . intestinale splenice. Trecerea eritrocitelor fetale la mamă indică imunizarea acesteia . iar anticorpii imuni rezultaţi străbat placenta şi declanşează hemoliza la făt. hemoliza se datoarează acţiunii antc asupra metabolismului eritrocitar. agitaţie. Hemoliza are loc intravascular cu activarea complementului.Siclemia Este o hemoglobinopatie calitativă în care tulburările de bază sunt date de prezenţa a HbS în E. hematiile scad. Manifestările clinice apar imediat: stare de rău. normocitopenie. cu prelungiri ascuţite. tahicardie. Imediat la naştere icter cu anemie+eritroblastoză. Anemii cu anticorp la cald Pot debuta cu anemie severă . • Sideremia crescută. splenomegalie frecventă. Hburie. testul de Siclizare este pozitiv. în ţintă. Dacă s-a transfuzat o cantitate mai mare ⇒IRA şi coagulare intravasculară diseminată(CID). durată de viaţă a hematiilor este de 5-10 zile. şi dacă fătul nu moare . tromboctitopenie. Antigenele la cald aparţin de IgG şi se evidenţiază prin testul Coombo. hTA. bilirubina liberă crescută în ser. oligurie cu urini hemoglobinurice. AH cronică. scaune şi urini intens colorate. mezenterice. Hemoliza extravasculară începe intrauterin . febră. icter. Sindromul hemolitic se caracterizează prin paloare. rezistenţă osmotică normală. Anemia posttransfuzională Este cauzată de anticorpii imuni . 2. Semne de laborator: • Anemie marcată la homozigoţi . rar sunt hematii în seceră. Clinic se manifestă ca AHCr cu fenomene ocluzive vasculare. Date de laborator: anemie hemolitică regenerativă . După 30-60 minute ⇒ febră . Date de laborator: • Anemie severă cu leucopenie. icter. icter. hematiile cu modificări de formă. 31 . vărsături. Anemia este moderată . continuă până la epuizarea antc liberi. suferinţă miocardică. efectroforeza confirmă diagnosticul deoarece toată cantitatea de Hb este reprezentată de HbS. Anemii hemolitice autoimune Sunt cele mai frecvente anemii extracorpusculare . Trombozele vasculare pot afecta orice organ : infarcte osoase. Anemii hemolitice cu alloanticorpi Sunt reprezentate de : 1. Imunizarea mamei este indusă de antigenele sistemului 0AB şi antigenul D al Rh. osteoporoză generalizată. litiază biliară. Pe frotiul de sânge periferic hematiile sunt colţuroase. pulmonare. culoare. eritrocitele fetale au antigene de la tată şi nu au de la mamă. splenomegalie moderată. modificări ale stării generale. Boala hemolitică a nou-născutului Se datorează incompatibilităţii feto-materne . hTA. Anticorpii naturali dezvoltă reacţii imediate dacă se administrează sânge incompatibil în sistemul 0AB. Leucocitele + trombocitele sunt în creştere. prezenţi în serul indivizilor cărora le lipseşte antg respective. mărime. icter prezent . dureri lombare.

neuro psihice. Limfocitoza –apare în infecţii virale. Neutropenia Scăderea numărului absolut de neutrofile mai jos de 1500/mm3. Pericolul este când scade la 1000 . frisoane . iar sever când ajunge la mai jos de 500. tulburări metabolice. puncţia splinei. sau modificări în circulaţia limfocitelor. CT. Se recunosc prin manifestări cutanate. echografie. Eozinofilie Creşterea numărului absolut peste 700/mm3. arteriografie splenică. mialgii. cu eliminare a acestora prin urină şi materii fecale. febră.apare în urma unei producţii scăzute . 32 . dar pot atinge valori şi de 50 mii(LGC). Apare în infecţii. Spelomegaliile Cauze : • Infecţii(hepatite virale. Hematiile scad. Fiziologic apare după efort. dermatologice. Limfocitopenia. PR. Avem sindroame ca: Rayneaud. Tulburări cantitative ale seriei leucocitare Neutrofilia Creşterea numărului absolut de granulocite neutrofile în segmentul periferic peste limita de 8000/mm3. gastro-intestinale. SIDA) • Boli imunologice: ( LES. stări de şoc.Anemii cu anticorp la rece Se manifestă ca o anemie hemolitică cronică în care survin episoade de agravare în anotimpurile reci. iar fiecare grup este determinat de un defect enzimatic specific în biosinteza HEM-lui. Porfiriile Sunt anomalii metabolice congenitale câştigate caracterizate prin tulburarea sintezei cu acumulare de porfirine sau şi precursori porfirinici. graviditate. parazitoză. TBC. ciclu. inflamaţii. AHimunologice) • Congestie vasculară: (ciroza hepatică) Hipersplenismul –este o exagerare a funcţiei splenice normale de îndepărtare şi eliminare a elementelor celulare sangvine. Patologic avem: infecţii biologice. hemoglobinurie paroxistică. de cele mai multe ori ele cresc moderat între 10 mii-20 mii . Scăderea s n euzinopenie. Investigaţii : explorare scintigrafică cu izotopi radioactivi. Apare în boli alergice. Bazofilia –creşterea peste 150/mmc.

Porfiria hepatică. cefalee. Debutul este în prima copilărie cu urticarie apărută la expunerea la soare. şuntului pentozelorG6PDH-aza). siclemia). Hipertricoză pe pomeţi. 3. 2. cu fluorescenţă roşie la UV. în jurul sprâncenelor. BHNN).Piruvatkinaza. Urina are culoare roşie-maronie care trece în negru. Clasificarea anemiilor hemolitice Anemii hemolitice intracorpusculare 1. defecte enzimatice(enzime ale glicolizei anaerobe. Predomină la bărbaţi. • Psihice: iritabilitate. Deficitul de uroporfirinogen decarboxilaza în ficat. Prezintă manifestări cutanate . Excesul de porfirine din eritrocite predispune la hemoliză. vezicule. autoanticorpi(AHAI) 2. medicamente 4. prin anticorpi: alloanticorpi(reacţii post transfuzionale. în schimb inelul protoporfirinic este descompus cu apariţia BI. O parte din dimeri sunt captaţi de proteine şi sunt transportaţi la ficat . β. Prezintă următoarele sindroame: • Abdominale: dureri . este cauzat de un defect al uroporfizinogen III sintetaza . vărsături. unde apare eritem . agenţi fizici(arsuri) 6. dinţii galbeni –bruni . • Neurologic: paralizie flască. Protoporfiria eritropoetică ereditară. În sânge va creşte BI . Anemii hemolitice extracorpusculare 1. Sindromul cutanat –hipersensibilitate la traumatisme minore . Protoporfirina din eritrocite este crescută şi pe frotiul examinat la M cu fluorescenţă ½ din E se observă o fluorescenţă roz-portocalie. defecte de membrană(sferocitoza ereditară. factori traumatici 7. îngroşarea pielii. sau porfobilinogen dezaminaza. Apare în cazul unui deficit de uroporfirinogen I sintetaza. hemoglobinuria paroxistică nocturnă). Definiţia hemolizei intra şi extra vasculare Hemoliza Extravasculară. bule. hipersplenism Anemii hemolitice prin enzimopatii eritrocitare 33 . are deficit de ferochelatază.se realizează prin fagocitarea eritrocitelor de către macrofage din care sunt recuperaţi aminoacizii şi ferul . Porfiria cutanato-tardivă. Dimerii liberi străbat filtrul glomerular unde vor fi degradaţi iar ferul va fi depozitat în citoplasmă sub formă de hemosiderină . agenţi chimici (Pb) 5. agenţi infecţioşi 3. insomnii. Porfiria secundară-intoxicaţie cu Pb. Hemoliza Intravasculară – reprezintă liza eritrocitelor în circulaţie cu eliberarea Hb în plasmă care se disociază imediat în dimeri α. transaminaze crescute. eliptocitoza ereditară . Predomină la bărbaţi . alcoolul favorizând manifestările clinice. în urina apare urobilinogenul.Porfiria eritropoetică congenitală. defecte ale globinei(sindroame talasemice. constipaţii. unde vor fi catabolizaţi până la bilirubina liberă. manifestări din prima copilărie cu fotosensibilitate a pielii .

trombocitopenie). La examenul obiectiv. femeile unul parţial. Anomalia este pe CR X . Hemoragic. puncţia sternală. B liberă şi LDH crescute. bărbaţii prezentând un deficit complet. piruvatkinaza. sau în timpul unor infecţii virale. splenomegalie. granulocitopenie. Tablou clinic. Apoi apare talasemia majoră cu anemie severă dependentă de transfuzii . Anemia aplastică Este o afecţiune a sistemului hematopoietic caracterizată prin pancitopenie şi măduva osoasă aplazică. hiperuricemie. limfoame. febră. gonade. Infiltrarea cu celule leucemice de la alte ţes/org (adenomatii. Deficitul de piruvatkinază are drept efect o scădere a capacităţii de metabolizare a glucozei şi instalarea unei anemii hemolitice cronice de intensitate variabilă. Date de laborator Anemie NN.Enzimopatiile constituie un grup de anemii hemolitice nesferocitare ereditare . Sindroamele talasemice Sunt afecţiuni ereditare în care scăderea producţiei de Hb normală este cauzată de blocarea parţială sau totală a sintezei unuia sau mai multor lanţuri polipeptidice din structura globinei. Beta talasemia este sindromul talasemic cel mai frecvent în care leziunea genetică produce blocarea parţială sau totală a ratei de sinteză a lanţului beta din molecula de globină. urini roşii. percuţia osoasă pe calotă. legat de folosirea unor medicamente . accidental. scăderea Ca. artralgii. Infiltrarea măduvei osoase cu celule leucemice . Manifestările sunt : icter. 34 . Mg. Debutul este insidios cu paloare progresivă.paloare. În cele mai multe cazuri sunt prezente: icter. Hemoliza are un caracter acut . tibie. deficit de B12. dureri abdominale. f dureroasă. fatigabilitate cefalee. Cauzele sunt date de : anemia aplastică. dureri osoase. leucemii acute. febră. este transmis ereditar. Deficitul de G6PDH . scăderea G . induce insuficienţă medulară cu pancitopenie(anemie. anemie normocromă . Leucemiile acute Sunt boli neoplazice care apar prin transformarea malignă a celulelor precursoare hematopoietice. sdr. nodului leucemici de culoare roşie albăstruie. tegumente). dispnee la efort. fenomenele hemolitice pe care le determină fiind declanşate de unele medicamente sau substanţe chimice cu potenţial oxidant şi mai rar de infecţii sau pH sanguin. transpiraţii. şi talasemia minimă asimtomatică. În talasemia majoră apare un debut precoce. Creşterea metabolismului bazal. trombocitemie. Dintre toate defectele cele mai frecvente sunt de la nivelul G6PDH-aza. stern. caracterizată prin absenţa sau modificarea structurală a unor enzime intraeritrocitare. acid folic. dorsale. Anemia este severă intens hipocromă. creşterea fosfaţilor.

la 25-45 de ani.Clasificarea leucemiilor acute L • • • • • • • • L • • • A (leucemii acute mieloblastice) M0-LA-nediferenţiată. în care tulburarea de bază este creşterea excesivă a producţiei de granulocite intra şi extravascular => creşterea masei granulocitare totale şi circulante => SPLENO şi HEPATO MEGALIE. Debutul este insidios. rar cresc 35 . dureri osoase. Policitemia Vera Apare la adult şi se manifestă prin: • Prurit generalizat care se accelerează caldură • Artlalgii. dureri articulare. splenomegalie Leucemia mieloidă cronică Boala mieloproliferativă cronică . scăderea G. de leucocite 100 000/mmc • Creşterea bazofilelor • Eritrocitele normale. dureri osoase. M1-LA-diferenţiere minimă M2-LA-microblasto-promielocitară M3-LA-promielocitară M4-LA-mielo-monocitară M 5a − Monoblastica M5-LA-monocitară M 5b − Monocitara M6-LA-eritroleucemia acută M7-LA-megalocitară A (leucemii acute limfoblastice) L1-microlimfoblastică L2-macrolimfoblastică L3-LA-cu celule B like. prurit. mialgii • Manifestări C-V(HTA. paloare. oboseală. SPLENOMEGALIE • Creşterea nr. insomnii Examenul obiectiv – cianoză roşie vineţie la nivelul feţei şi pomeţilor . apoi scăzute • Trombocitele normale. vertij. M M La leucemiile acute este obligatorie puncţia ganglionară. Angină pectorală) • Cefalee intensă şi persistentă .

urticarie. Trombocitemia esenţială Boală mileoproliferativă cronică rară . febra şi caşexia neoplazică în fazele terminale.LLC+ trombocitemie HLG cu L crescute. Manifestări cutanate: eritem . Măduva osoasă este infiltrată cu limfocite. transpiraţie abundente în perioadele de activitate ale bolii. infectios. nedureroase.Metaplazia mieloidă mielocitară( MMM-3M) Este o boală mieloproliferativă cronică caracterizată prin: producţie crescută de celule hematopoietice şi de celule stromale. scade eritrocite. Tabloul clinic: splenomegalie. Splenomegalie de dimensiune moderată. hemoragic. însoţite de o reacţie inflamatorie granulomatoasă.0 + hipertrofie ganglionară 2. sângerări digestive care apar spontan sau după traumatisme minore. Mai prezintă şi hipertrofie amigdaliană. se reduce factorul III trombocitar. hepatomegalie. Sdr. Tabloul clinic este reprezentat de adenopatii de dimensiuni 1-5 cm . creşte leucocite. Raynaud . în care tulburările de bază sunt date de creşterea excesivă de megacariocite şi trombocite. eritrodermie. Anemie NN . în 10% se dezvoltă AHAI. în stadii avansate apar hemoliză . Manifestările clinice • Simtoame generale: astenie. oaselor membrelor inferioare. moi. alterări renale. Splenomegalie cu trombocite crescute. si a glandelor salivare şi lacrimale. TABLOUL CLINIC: epistaxis. tromboze arteriale şi venoase. anemic. • Simtoame date de insuficienţa medulară determinate de infiltrarea cu limfocite. Date de laborator • • • Stadii • • • • • 0-hiperlimfocitoză medulară.1+HSM 3. • Simtoame generate de tulburările sistemului imun: AHAI. Clinic se manifestă prin marirea ganglionilor limfatici şi ai splinei cu 36 . infecţii. osteoscleroză la nivelul coloanei vertebrale. Boala Hodgkin (limfogranulocitoza malignă) Reprezintă proliferarea malignă a sistemului limfohistiocitar caracterizat histologic printr-o proliferare particulară de histiocite care iau aspectul de celule gigante. sânge periferic 1. scad progresiv. Paloare . mobile. granulocite N. erupţii purpurice.tablou LLC+ anemie 4. însoţită de hepatomegalie. sdr. centurii pelvine. Aceste procese au loc atât în teritoriu intra cat şi extra vasculare ale hematopoiezei. Leucemia limfatică cronică Este o boală primară a ţesutului limfatic în care are loc o acumulare de limfocite adulte incompetente imunologic. Manifestări respiratorii: pleurezii.

cu depleţie limfocitară. Debutul este insidios cu mono sau poli adenopatie +/. scădere în G Date de laborator: biopsia ganglionară este cea care confirmă boala. Majoritatea limfoamelor NH sunt proliferări de limfocite B. sunt afectate grupe de ganglioni de ambele părţi ale diafragmului + organ extralimfatic + splină. Multiplicarea şi unirea acestor noduli invadează complet parenchimul ganglionar cu înlocuirea structurilor normale. cu celularitate mixtă. ulterior se extinde şi în afara sistemului limfatic. Macroscopic . 3. cu sau fără afectarea unui organ extralimfatic. scăderea G. iar boala se poate localiza în orice viscer fie prin contiguitate . B. Prezintă celule RS care este o celulă gigantă cu citoplasmă abundentă slab bazofilă. Simtome generale. H. H. B.splenomegalie. osoase. Adenopatiile sunt constituite din 1-2 grupuri ganglionare. Debutul este uniganglionar iar procesul se propagă pe căile limfatice şi ganglionii din aceea regiune. paloare. transpiraţie. cu predominanţă limfocitară 2. Între numărul de celule RS şi numărul de limfocite există un raport de proporţionalilate inversă care a determinat descrierea a 4 tipuri histologice: 1. B. aderenţi între ei. Semne de Laborator: • HLG –anemie moderată NN . B. H. paloare. fie prin diseminare hematogenă. 2 sau mai multe grupe ganglionare situate de aceeaşi parte a diafragmului . Diagnosticul se stabileşte histologic prin biopsia prin biopsia organului afectat. H. sindrom hemoragic.unele semene ca : febra ‚ prurit. măduva osoasă. macroscopic . Cea mai gravă este cea hepatică. Mai prezintă şi interesări pleuro pulmonare. ganglioni + splină+ organe extralimfatice. nedureroşi. transpiraţii nocturne. Limfoame Non H Cuprind un grup heterogen de boli neoplazice care rezultă din proliferarea limfocitelor sau a histiocitelor. ulterior anemie. –cu numeroase celule RS. Sunt mai multe stadii: 1. Proliferarea intraganglionară are caracter malign . Localizarea cea mai frecventă se află la ganglionii cervicali apoi cei axilari. Interesarea splinei este urmată de diseminarea procesului patologic în ficat şi alte organe. scădere de G intoleranţă la frig. 4. semne neurologice. ganglionii sunt măriţi de volum şi au aspect grăsos. ganglionii sunt moderat măriţi consistenţă elastică nedureroşi. Starea generală se agravează treptat cu febră. HLG –normală. nucleul fiind unic sau multiplu. Clinic se manifestă prin astenie. SNC. Adenopatia este de obicei cervicală joasă anterioară sau supraclaviculară unilaterală apare prin mărirea a 1-2 ganglioni care au consistenţă fermă. afectează un singur grup ganglionar sau un singur organ extralimfatic 2. Splenomegalia apare într-un stadiu mai înaintat . au aspect grăsos pe secţiune. debutul este marcat prin micro nodului tumorali care dislocă structura normală . cu scleroză nodulară 3. Macroglobulinemia Waldenstrom Rezultată în urma proliferării maligne a celulelor limfo plasmocitare secretoare de IgM. • Febră de diferite tipuri • Paloare. 4. hematiile sunt dispuse în rulouri 37 .

Semne de laborator: • HLG –anemie normo sau hipocromă • Diagnostic stabilit de examenul măduvei osoase –creste plasmocitele • Cresc proteinele totale. Boala lanţurilor µ -este foarte rară . După o infecţie faringoamigdaliană la 1-3 săptămâni apare febră + 3 grupe de simtoame majore: 1. Prezintă infiltraţie limfoplasmocitară intestinală + adenopatii mezenterice. coastelor. 3. leucopenie cu limfocitoză. Sunt 3 varietăţi: 1. Boala lanţurilor α. trombocitopenie. purpura cutanată –sub forme de papule ajungând până la aspect de noduli hemoragici. LES. În măduva osoasă se găsesc infiltrate limfoplasmocitare . 4. Diagnosticul se bazează pe analiza imunochimică a Ig serice şi urinare. Ac uric. alte manifestări. 38 . iar în ser şi urină se evidenţiază exces de lanţuri γ care se întâlnesc în unele boli ca PR.epistaxis gingivoragii. localizate pe membrele inferioare. Componentul M provine dintr-o singură clonă de celule tumorale prezentându-se ca o substanţă omogenă formată din molecule identice. antebraţe . rar trunchi faţă. 3. dureri articulare la nivelul articulaţiilor mari cu discretă tumefacţie. HLG indică anemie normocromă. Boala lanţurilor grele γ (gama). craniului . nr şi morfologia trombocitelor este normală • Fragilitate vasculară + • VSH crescut • Apar CIC (complexe imune circulante) • ASLO . Purpura Henoch-Schonlein Este o vasculită generalizată de cauză imună încadrată în bolile prin complexele imune. 2. Boala lanţurilor grele Cuprinde un grup de boli rare caracterizate prin prezenţa în plasmă numai a lanţurilor grele. bazin. hemoragii. În sânge şi în urină lanţurile µ+ limfocitoză iar în măduva osoasă plasmocite vacuolate.apare la tineri cu vârstele de 25-40 de ani ca un sindrom de malabsorţie. VSH accentuat.• Măduva osoasă este hipercelulară şi se observă infiltrat limfoid cu creşterea numărului de plasmocite.se manifestă prin adenopatie cu variaţii spontane de volum. Clinic se constată dureri osoase la nivelul vertebrelor. debutează la cca 60 ani cu splenomegalie şi adenopatie. Are etiologie streptococică . apare mai frecvent la copii şi adolescenţi în special la băieţi.colici abdominale cu diaree sanghinolentă . Această proliferare determină principalele manifestări ale bolii: leziuni distructive ale oaselor . Proliferarea plasmocitelor intramedulară cu eliberarea unei substanţe asemenea cu factorul de stimulare a osteoclastelor determină leziuni osoase cu apariţie de fracturi. Leziunile sunt simetrice . fese. Există şi o fprmă respiratorie –infecţii bronhopulmonare. cresc Ca. Se accentuează în ortostatism. hemoptizii. 2. Mielomul multiplu Apare urma proliferării neoplazice a plasmocitelor în măduva osoasă. simtome care dispar fără sechele în câteva zile. Fibrinogen crescut în cazurile cu etiologie streptococică. sindromul de insuficienţă medulară. dureri. DATE DE LABORATOR • HLG-leucocitoză cu eozinofilie. În formele severe apar leziuni buloase hemoragice cu tendinţă la necroză.

epistaxis. Localizarea si iradierea sugerează organul afectat. anomalia fiind localizată pe CR X. ulcer. SEMNE DE LABORATOR • Proba garoului + • TS prelungit • Trombocite scăzute • Măduva osoasă este bogată în megacariocite Hemofiliile Hemofilia A. Leziunile apar la traumatisme sau leziuni care durează zile sau săptămâni. hemoragii mucoase. hemoragii ale tractului digestiv sau urinar.factorul antihemofilic sau factorul VII este sintetizat de ficat şi circulă complexat cu factorul Willebrand. • Boli ale mediastinului. Apare frecvent la adulţi mai ales la femei. 39 . Debutul este brusc cu peteşii . motiv pt care boala apare la băieţi.Purpura trombocitopenică idiopatică Forma acuta. care precede cu 1-3 săptămâni debutul purpurei.celulite. Aparatul Respirator Durerea toracică Simptom frecvent întalnit care poate să fie dominat sau de insoţire. C-V.apare la copii şi adolescenţi după un episod infecţios viral . muşchii şi articulaţiile care suportă greutatea corporală.se numeşte boala Werlhoff. pleurezii ). Clinic boala este la fel ca hemofilia A. Hemofilia B – se mai numeşte şi boala Cristhmas şi este dată de deficitul de factor IX .durerea de sân . sângerările şi hemartrozele. • Peretelui toracic. • Boli ale organelor abdominale.) sau lent progresiv(cancer bronho pulmonar. Debutul durerii toracice poate fi brusc(pneumonia bacteriana. Forma cronică. Durata episodului purpuric este de 2-14 zile. Produce hematoame care ulterior se calcifică.pneumotorax. splină uneori palpabilă.suferinţe esofagiene. dureri osoase. Debutul este insidios cu erupţie purpurică localizată la gambe şi antebraţe . caracteristic fiind hematoamele. Zona Zoster. Este caracterizată prin sângerări în ţesuturile moi .hernii.abcesul cutanat. starea generală este puţin modificată . Gena care controlează sinteza lui se află pe CR X . In afara bolilor ap respirator durerea toracica poate sa mai apara in suferinte de : • Tegumentare toracice . gingivoragii .

ale peretelui toracic (nevralgii. misc. abcese proxistice. receptorilor periferici tusigeni sunt: inflamatori . emotii de scurtă durata. 4.se manifesta prin modif frecventei . Din punct de vedere semilogic. mecanici (inhalarea particulelor de praf). o lipsa de aer sau de sufocare. resp. boala respiratorie datorită greutatii la expulzarea aerului din plamani.apare la suferinţe laringiene. tip polipneic 2. Tuse latrătoare (compresiune traheobronsica exercitata de adenopatii) 10. cronică. Tuse continuă ( TBC) 9. Excitatiile provin din 2 zone tusigene : spatiul aritenoid şi bifurcaţia traheo-bronşică. acută –în crize 2. pneumotarx). tip bradipneic Din punct de vedere evolutiv poate fi: 1. Simptome asociate.Intensitatea durerii variază : intense ca un junghi (pneumonie bact. cu scaderea amplitudinii acestor mişcari. Cea fiziologică apare după efort. de efort. Poate fi tuse matinală. Tuse umedă (insotita de expectoratie). seacă.perceperea constienta a unei dificultati in respiratie fiind resimtita de bolnav cu o respiratie dificila. trahee). pleurezii.chimici (inhalarea unor gaze). bronsită cr. Obiectiv. boli cardiace(staza venoasa .). Tuse uscată ( scurtă.). Tuse poziţională ( apare la schimbul poziţiei bolnavului în pat) 8. cu caracter de greutate.amplitudini . de la 1418 /min la 30-60. boli cornice(bronsita acută). vesperală. Tuse enfizantă (insotita de varsaturi). Bradipneea. Factori care declansează şi accentuează durerea sunt mişcarile respiratorii ample.scăderea numărului de respiraţii /min sub 14. termici (inhalarea de aer f . 7. 3. Cea patologica apare în : boli acute ale aparatului respirator (pneumonii. jenă (pleurezii . Polipneea sau tahipneea se caracterizează prin creşterea frecv. acute). poate fi : 1. pleurite). la copii in caz de tuse convulsivă sau la adulţi in suf. SEMIOLOGIC distingem următoarele tipuri de tuse : 1. Deosebim: boala inspiratorie (obstrucţia căilor expiratorii. cald sau rece). tuse şi stranutul.apare în procese inflamatorii.apare in traheo-bronşite acute.zona zoster).tuse . febră. Tuse cavernoasă (la bolnavi cu cavernă pulmonară) Tuse chintoasă (apare in chinte. Tusea Este un act reflex care asigură eliminarea mucozitătilor si secretiilor acumulate în arborele traheo-bronşic şi expulzarea corpilor străini ajunsi în căile aeriene. nocturnă. 6.ritmului si duratei misc respiratorii. scăderea TA. un corp strain in laringe. Stimulii care activează la niv. 5. Tuse surdă ( stinsă). Tuse bitonală (la bolnavi cu paralizia corzilor vocale). Tipuri de disritmii respiratirii 40 . pulm). 2. Dispneea Subiectiv.evoluţie progresivă şi de lungă durată.

superior. CANTITATE.100-200 ml sânge .infarct pulmonar.devine fetid in abcesul pulmonar în bronşectazii.spumoasă aerată . mijlociu-mucus. Cantitatea poate fi moderata 100300ml sau mare 1-2 l. Vomica. abcese pulmonare. hemateneza.seros. Apar în inflamaţiile alveolelor şi bronhiilor si este declanşata de tuse care elimină aceste produse patologice. în astmul bronşic.cremoasă.sângele se elimină pe gură.amestecată cu sânge. Poate fi: mică-câţiva ml de spută cu sânge. dispneei intense si anxietate. CAUZE Evacuarea prin cavitatea bucală după tuse a unei cantităţi de sânge roşu deschis spumos şi aerat provenit din arborele traheeo bronşic sau parenchimul pulmonar Apariţia hemoptiziei este precedată de o senzaţie de cald retrosternal după care apare tuse si expectoraţia de sânge roşu aerat. meningite. sau pană la 100-200 ml în bronşectazii. perlată-mucoasă care conţine mici dopuri.avem spută mucoasă – transparentă şi incoloră ca albuşul de ou. gălbuie.respiraţie in 4 timpi egali . bronşectazii. Mai urmărim: data apariţiei: recent acut . verzuie în bronşita cronică. Biot.eliminarea pe gură a unor cantităţi de sânge prin vomă .pneumonie bacteriană. recent cronic -suferinţe bronşică veche. Purulenta. uneori roza în edem pulmonar acut. Se elimină CO2 aflat în exces după care urmărim scăderea frecvenţei si amplitudinii respiratorii --. Evacuarea colecţiei este procedată de durerea toracica mare.purulent.apariţia unor perioade de accelerare a mişcărilor respiratorii. schimbare poziţiei. sau clară ca apa de stancă în evacuarea unui chist hidatic pulmonar. Eliminarea se poate face dintr-o data(vomica unica) sau fracţionate câte 60100ml. Poate fi redusă sub 50ml în faza de debut a traheo-bronşitelor acute. sero-muco-purulentă. sau abundentă 50-100 ml în perioada de activare. Seroasă. ASPECT.se apreciază după recoltarea pe 24h intr-un recipient gradat.eliminarea bruscă prin cavitatea bucală după tuse a unei colecţii lichidiene / purulente pătrunse în caile aeriene prin perforarea unei bronhii. 3. Sanghinolentă. provenite de la tubul digestiv.este caracterizată prin perioade de apnee---30 sec. muco-sanghinolentă. Se pot combina rezultând: spută sero-mucoasă. medie.la nivelul căilor aeriene există o secreţie fiziologică de mucus care este împinsă spre faringe prin mişcările cililor din bronhii şi trahee. Kussmaul.1. Apar în tumorile cerebrale. Cheyne. în unele infecţii grave. Creşterea presiuni parţiale de CO2 în sânge prin diverse motive determină o hiperexcitabilitate a centrilor respiratori care comandă creşterea frecvenţei si amplitudinea mişcărilor respiratorii . negricioasă -antracoza. Apar în acidozele metabolice. Îl găsim in abcese pulmonare si bronşectazii.proces bronho-pulmonar acut.au aceeaşi intensitate iar perioadele de apnee sunt egale ca durată. Hemoptizia trebuie diferenţiată de: stomatografie –sângerare la nivelul cavităţii bucale. care întrerup respiraţiile de tip obişnuit.apnee când se acumulează din nou CO2 in exces se reia o respiraţii polipneice. epistaxis posterior. Colectarea intr-un vas permite 3 straturi: inferior. MIROS. Expectoraţia şi Vomica Expectoraţia sau sputa. urmate de scăderea nr şi amplitudinii respiratorii intercostale cu perioade de apnee. Examenul sputei macroscopic. muco-purulentă. 2.consistenţă şi culoare. Aspecte particulare: sputa rugnie-patognomonică. mare-mai mult de 500 ml sânge. sanghinopurulentă. roşie-negricioasă. momentul apariţiei: matinală în bronşectazii. 41 .Stokes. Hemoptizia –DEFINIŢIE.

SCM – clavicula . spatii intercostale.spaţiul axilar şi subaxilar. zona infrascapulară. posterioară – zona mijlocie. Particularităţi de anamneză ale bolilor respiratorii Vârsta. pneumonii). pleurezii). laterală. delimitata de marele dorsal). axilei). LES) cu perturbarea functiilor respiratorii. Femeile in unele perioade fiziologice (sarcina) au susceptibilitate crescuta pt unele boli pulmonare (TBC. lana.trombocitopenie severă. corespunde proiectiei toracice a marii tuberozitati gastrice. Sex – bărbatii au incidenta mare. • Cardio-vasculare. anevrisme de aorta fisurate. 42 .de unghiul Louis -> sp. pneumonii acute. adulţi – suferinţe acute (pneumonii) si cronice (astm bronşic. Contagiunea intrafamiliala sta la baza transmiterii TBC la mai multi membri din familie.fosa supraclaviculara(m.CAUZE: • Pulmonare. • Traumatisme toracice • Sindroame Hemoragice. bronşectazii cu hemoptizii mici.(marginea post. chisturi hidatice pulmonare. Zone conventionale. faina – cauze de sensibilizare. poliarterita nodoasă. leucemii. IVS cu edem pulmonar acut. bronşite cronice. pene.stenoza mitrală cu hipertensiune în circ pulmonară. Fumatorii – de la ce varsta. Eventuale expuneri la pulberi. regiunea mamelonara. AHC : posibilitatea transmiterii unui anumit teren dar si a unor boli impreuna cu contagiune intrafamiliala. afecţiuni acute. La percutie – timpanism care dispare in colectiile pleurale lichidiene stangi. bolile cardiace care evolueaza cu HTA si staza venoasa (IVS. aglomeratie – factori de agravare. stenoza) predispun la infectii pulmonare repetate. posterioară.tuberculoza pulmonara sputa hemoptazică. Topografia toraco-pulmonară • • • scapula – coasta II -> coasta VII linii conventionale : anterioară – mediosternală. bronşita cronică). Bolnavii cu astm bronsic au cazuri similare sau cu alte manifestari alergice (urticarie. laterală. tusea convulsiva poate sa fie cauza unor bronsectazii.copii – predominant suferinţe acute (rinofaringite.anterioară . fosa infraclaviculara. (delimitata de marele pectoral). medie (vf. traheo-bronşite. a scapulei). sternale.prezintă interes bolile care intereseaza direct sau indirect aparatul respirator: rahitismul copilului induce tulburari in dezvoltarea somatica care va avea consecinte asupra functiei respiratorii.linie curba de la coasta VI cu concavitatea in jos. bolile congenitale cardiace cu circulatie arteriala pulmonara scazuta sunt predispuse la infectii pulmonare.axilara ant.hemoptizii masive. a fosei axilare. bolile infectioase ale copilariei (rujeola) scad rezistenta organismului favorizand TBC sau reactivarea unor procese TBC. In unele familii mai multi membri au bronsectazie. spatiul Traube. II. diabetul zaharat afavorizeaza sau agraveaza TBC pulmonar. hemofilie. Lucratorii cu azbest. Persoanele din mine. nr / zi. posibil prin expunere mai frecventă la poluarea atmosferica si fumat. APP. cronicizare a unor boli respiratorii si de contagiune pt TBC. in mine de uraniu – cancer bronho-pulmonar. fabrici de sticla – silicoza (silico-TBC). Muncitorii din combinate. Conditii de viata si munca: locuinte insalubre. parasternale (1/2 distantei dintre linia medioclaviculara si cea sternala). cancerul bronho-pulmonar cu hemoptizii mici dar repetate.(clavicula – stern – marele pectoral . rinita alergica). unele colagenoze (sclerodermie. vopsitorii – diversi iritanti bronsici. post. medioclaviculare. bronsecticii cronici au in antecedente infectii ale cailor aeriene superioare. scobitura externa – loc pentru elecţie TBC pulmonar. micoze pulmonare. vârstnici – suferinţe cronice si neoplazice. 2 linii scapulare (margine inf.linie mediana vertebrala (apofizele spinoase).deltoid).trapez).

Raporturile plămânului cu cutia toracică Vârful -în fosa supraclaviculara depasind 2-3 cm. Posterior – zona de alarma Chauvet (TBC pulmonar), hilul pulmonar – inapoia sternului in sp. III. Post. – sp. Inter-scapulo-vertebral sp.V. Bazele – sub orizontala care trece prin varful scapulei. Marginea ant. – incepe la 1 cm de stern iar la sp. VI incepe sa devieze lateral spre exterior (in stanga de la coasta IV). In plamanul drept – 2 scizuri => 3 lobi. Post. – scizura mare la vertebra T4 si apoi se bifurca. Scizura sup. merge pana pe stern si se termina pe spatiul III. Scizura inferioara ajunge la stern -> coasta VI. Plamanul stang: scizura porneste de la vertebra T4 pana la coasta VI. Deformări toracice statice Simetrice: Torace rahitic :apare din copilărie se caracterizează prin prezenta nodozităţilor condrocostale, deformaţia sternului care poate să proemine sau sa fie înfundat şanţul submamar Hericson. Torace astenic: forma plată, expir prelungit, diametrul AP este micşorat, unghiul xifoidian ascuţit, coastele au tendinţa la verticalizare cu micşorarea sp IC; fosele supra si subclaviculare sunt scobite iar prin coborârea umerilor gatul pare lung. Torace emfizematos ‘in butoi’ –diam este mărit, sternul proemina, coastele sunt orizontalizate cu sp IC lărgite, fosele supraclaviculare bombează, gâtul pare scurt, aspect de torace în inspir. Torace conoid: mărirea toracelui în partea inf, sup este normal, apare în urma creşterii presiunii abdominale, în sarcina, ascită. Torace adenopatic: dilatarea părţii superioare care pare globuloasă în timp, ce partea inferioară cilindrică. Torace in carena: stern proiectat inainte, diametrul AP mărit, apare în rahitism. Torace infundibuliform: înfundarea sternului în partea inferioară, fiind întâlnit în rahitism . Torace senil: creşte diametrul AP prin împingerea înainte a sternului dat accentuării scifozei dorsal. Asimetrice Toracele cifoscoliatic: deformarea coloanei vertebrale în sens anterior şi lateral-scolioza; coastele de partea scoliozei se încurbeaza, se deformeaza iar umărul se ridică. Bombarea unui hemitorace apare în colecţii lichidiene mari, tumori sau chisturi pulmonare gigante. Retracţia unui hemitorace: apare în procese aderenţiale pleurale, aderente pleuropericardice şi fibroze pulmonare, atelectazii. Deformări toracice dinamice Modificarea frecvenţei mişcărilor respiratorii: bradipnee si polipneesi aparitia tipurilor particulare de resp. Modificarea amplitudinii respiratorii: creserea mişcările respiratorii bilaterale şi egale apar in polipnee, din stări febrile, viroze respiratorii; scăderea amplitudinii respiraţiilor bilaterale şi egale apare în emfizemul pulmonar; diminuarea până la abolire a mişc respiratorii pe un hemitorace –pleurezie, pneumotorax, suferinţe ale peretelui toracic. Modificarea spaţiilo intercostale: bombarea bilaterală spaţiilor IC in expir se observă în emfizemul pulmonar; retracţia bilaterală a spaţiilor IC în inspir mai ales bazal şi latero-toracic se obs in obstacolele dispneei pe caile aeriene.

43

Modificarea tipului de respiraţie: la femei respiraţia normală este de tip costal, la barbaţi este de tip costo-abdominal. Se observă în sindroame de obstrucţie bronşică difuză cronică şi emfizem pulmonar. Informaţii aduse de palpare în examenul ap. respirator Palparea se face cu ambele mâini aplicate succesiv pe suprafaţa toracică, comparativ şi simetric. Se urmareşte aprecierea stării morfologice a toracelui si componentelor sale, cercetarea amplitudinii şi simetriei mişcarilor respiratorii, perceperea unor vibratii: frecături pleurale, crepitaţii osoase, crepitaţii subcutanate (emfizem subcutanat), pulasţii anormale, aprecierea modului de transmitere a vibratiilor vocale. Palparea muşchilor toracici în afara modificărilor sistemului muscular poate oferii informaţii despre o contractură a muşchilor spinali de partea unei pleurezii (semn Ramond) sau a muşchilor din fosa supraspinoasa în TBC a vârfului pulmonar (Potonger). În nevralgii intercostale – m. intercostali – dureroşi. În fracturi costale apar crepitaţii osoase, iar în sindormul Tietze – tumefacţie dureroasă a articulatiilor condrosternale 1 – 4. Mişcarile respiratorii – scăderea bilaterală a amplitudinii – procese artrozice costovertebrale, spondilita anchilozantă, emfizem pulmonar, mărire de volum a abdomenului (ascită, sarcină, meteorism, hepatosplenomegalie, tumori, obezitate). Scăderea unilaterală – procese obstructive bronşice unilaterale cu atelectazie, pneumonie bacteriană, tumoră, chisturi pulmonare, procese patologice pleurale (retracţie sau revarsat aeric sau lichidian – pneumotorax, pleurezii), procese parietale toracice dureroase (nevralgii intercostale, fracturi). Vibraţii anormale – frecături pleurale groase (senzaţia produsă de frecarea în maini a unei bucati de piele), se accentueaza la respiraţie amplă şi la apasarea palmei pe torace. Ronhusul traheo-bronsic – pacienţi cu respiraţie zgomotoasă şi secreţii abundente în trahee şi bronhiile mari. Crepitaţii fine datorate pătrunderii aerului subcutanat – emfizem subcutanat datorat traumatismelor toracice. Pulsatilitatea – anevrism arterial sau a unei căi de derivaţie arterială. Vibraţii vocale – transmise prin coloana de aer prin trahee, bronhii, ajungând la palmele examinatorului senzaţii vibratile – freamăt pectoral. Perceperea freamătului dovedeşte o transmisie normală. Variaţii fiziologice: mai accentuat în dreapta, anterior şi la bază; mai accentuat la persoanele cu peretele toracic subţire şi diminuat la obezi, musculari; mai accentuat la cei cu voce gravă si pronunţie fermă, mai slab la femei si copii. Variatii patologice: - diminuarea unilaterală pană la abolire – procese pleurale cu interpozitie aerică, colecţii lichidiene sau fibrozare (pahipleurita); procese de condensare parenchimatoasă pulmonară care au bronia de drenaj obstruată (atelectazii, tumori pulmonare, chisturi cu conţinut lichid); obstructii bronşice prin cauze extrinseci (tumori, adenopatii, anevrisme) sau intrinseci (tumori endominimale, corpi straini, exudat bronsic). Accentuarea unilaterală: toate procesele de condensare parenchimatoasă pulmonară care au bronhia de drenaj liberă (pneumonie bacteriana, infarct pulmonar, infiltrat BPC); procese cavitare (bronsectazii, abcese pulmonare sau chisturi hidatice evacuate) care trebuie sa aibă un diametru de cel puţin 6-8 cm, comunică cu bronhia de drenaj, au pereţi netezi şi subţiri şi sunt situate la maxim 6 cm => camere de rezonanţă; toate zonele de supleanţă (complianţă) – zonele sănătoase rămase în jurul unui proces pleuro-pulmonar care a scos din funcţie un anumit teritoriu (atelectazii, lobectomii). Scăderea bilaterală – obstrucţii bronşice difuze (astm bronsic), scăderea componentei elastice a pleurei (emfizem). Modificările sonorităţii pulmonare Modificări ale limitei sonorităţii pulmonare- în câmpul Kroung se lărgesc în emfizemul pulmonar-se reduc pana la dispariţie în procesele de condensare (tumori, scleroze). Ridicarea bazelor pulmonare, bilaterale uneori cu pierderea mobilităţii se constată în toate situaţiile în care creşte presiunea abdominală. Ridicarea unilaterală a bazei pulmonare se constată în hepato sau 44

splenomegalie. Coborârea bazelor pulmonare bilaterale apare in emfizemul pulmonar iar scăderea unilaterală în pneumotorax. Creşterea sonorităţii pulmonare denotă creşterea cantităţii de aer din plămân; hipersonoritatea pulmonară în cazul emfizemului pulmonar se caracterizează prin dilatarea şi distensia alveolelor + diminuarea elasticităţii pulmonare. Timpanismul- patologic în pneumotorax, caverne mari situate superficial şi histuri aeriene mari; skodism- sunet cu sonoritate înaltă obţinute pe zonele pulmonare de complianţă. Scăderea sonorităţii pulmonare reflectă scăderea până la dispariţia aerului din zona pulmonară respectivă, deosebind submatitate, matitate relativă sau absolută. Submatitatea- preponderenţa zonelor aerate asupra celor lipsite de aer fiind întâlnite la nivelul revărsatelor pleurale mici. Matitatea relativă- preponderenţa zonelor ne aerate asupra celor aerate, întâlnite în revărsatele lichidiene pleurale mari. Matitaea absolută- zgomot scurt, sec fară rezonanţă apărut pe torace în revarsate lichidiene pleurale abundente. Modificările murumurului vezicular Murmurul vezicular- zgomot continuu, audibil în condiţii normale pe zonele de proiecţie toracică. Se formeaza la trecerea aerului la nivelul bronhilor supranodulare unde există o strâmtoare fiziologică. Are o componentă inspiratorie puternică şi expiratorie slabă. Murmurul vesicular se aseamana cu pronuţia în expir a literei P. Variatii fiziologice- în condiţii normale este mai intens în axila, subclavicular, părţi laterotoracice. Variati patologice- exagerarea murmurului vezicular (respiraţie innăsprită ) se caracterizează prin creşterea intensităţii şi asprirea timbrului fiind intâlnite în suferinţe bronşice cu edem bronhiolar. Diminuarea – se poate instala la ambii plămâni sau unilateral. Prelungirea murmurului vezicular- în expir apare în spasmele musculare bronşice(astm) şi în inflamaţia mucoasei cu acumularea secreţiilor în lumenul bronşic(bronşita cr). Sufluri pleuro pulmonare Sufluri patologice care se formează la transmiterea suflului laringo-traheal- fiziologic care va înlocui murmurul vezicular din teritoriul afectat. Suflul tubar fiziologic- se formează la trecerea aerului , la nivelul strâmtorii laringelui fiind perceput la subiectul normal numai în zona laringelui, traheei. Suflul tubar patologic-transmite suflul tubar fiziologic în alte zone decât cele amintite. Se formează in condensăriile parenchimului pulmonar cu exsudat fibros alveolar (pneumonie bacteriană, infarct pulmonar intens) cu condiţia menţinerii permeabilităţii bronhiei de drenaj. Se aseamănă cu zgomotul produs când se suflă într-un tub cu pereţii rigizi sau când se pronunţă litera H cu gura deschisă şi în expir. De origine pleurală: suflul cavitar: intensitate mare, tonalitate joasa, percepută în ambii timpi ai respiraţiei. Condiţii pentru formarea suflului cavitar: diametrul cavităţii 6-8cm, având un proces de condensare pericavitară, să fie aproape de peretele toracic iar bronhia de drenaj liberă. Se percepe în : cavernele TBC, accese pulmonare acute ). Suflul pleuretic : apare în colecţiile lichidiene pleurale de volum mediu care colabează parţial plămânul dar menţine bronhiile mari permeabile. Se percepe în expir la limita superioară a lichidului ca un suflu de intensitate slab asemănător cu pronunţarea aspirate a literei E sau H. Suflul anforic : este suflul laringo-traheal, care transmite amplificarea şi modificarea în cutia de rezonanţă reprezentată fie de cavitatea pleurală fie de o caverna foarte mare. Se percepe în expir, are intensitate mare, tonalitate joasă cu nuanţă metalică fiind asemănător cu sunetul produs când se suflă într-un ulcior cu gatul îngust. Raluri bronho-pulmonare 45

secundare când însoţesc o pneumonie sau infarct pulmonar. Raluri cavernoase: varietate de ral sub crevitant mare perceput în ambii timpi ai expirului. Se formează prin desprinderea exudatului fibrinos de pe pereţii alveolarii în momentul pătrunderii aerului. Apar în astmul bronşic.zgomote fine seci egale. Apar în bronşectazii. unele forme de bronşită. si /sau spasm bronhic. îngustate prin spasm. Se percep în ambii timpi ai respiraţiei. edem. Raluri sibilante: zgomote cu tonalitate înaltă şi caracter muzical. se percep ca zgomote discontinue cu intensitate mare. nu se modifică cu tusea şi uneori se pot percepe la palpare. formate la nivelul bronhilor. mai sonore. Se formează in trahee bronhii mari îngustate prin edemul mucoasei în care filamentul de mucus vibrează la trecerea aerului. asemănătoare cu ţiuitul vântului sub uşă. inegali modificate după tuse. Se formează în bronhiile de calibru mic. • mici: fine foarte numeroase aproape egale percepute în ambii timpi nu se modifica dupa tuse. • mijlocii: cele mai frecvente apar in toate procesele bronho-pulmonare însoţite de secreţii bronhice . Patrunderea aerului în inspir in aceste secreţii produc bule mici care se sparg în expir. • mari : mai puţine ca număr. apar după tuse. Se percep în ambii timpi ai respiraţiei( predominant în partea a 2-a a expirului ). Se percep în procese inflamatorii pleurale primitive. Ralutiile crepitante(alveolale). Se aud pe un teritoriu limitat şi izbucnesc în ploaie dupa tuse. Frecaturiile pleurale – zgomote supraadaugate care se formează în urma desprinderii de fibrină pe cele 2 foiţe pleurale care se vor freca în timpul respiraţiei. tonaliate joasă. bronşite cronice. La debut au tonalitate uscată. are timbru metallic. în faza de rezoluţie au o tonalitate umedă. formate la nivelul bronhiilor şi alveolelor si crepitante la nivelul alveolelor. mjlocii şi mari. sau secreţii. Cracmentele. au caracter uscat . Raluri subcreptiante. Se intâlnesc în: pneumonie bacteriană. se formează numai când căile aeriene sunt permeabile percepându-se mai bine la respiraţia amplă.se formează la nivelul bronhiilor terminale prin mobilizarea secreţiilor aflate la acest nivel. Se clasifică în uscate şi umede. accese pulmonare. Umede sunt : subcrepitante. Raluri romflante: zgomote cu tonalitate joasă percepută în ambii timpi ai respiraţiei fiind asemănătoare cu sforăitul unui om.Apar în urma modificării morfo-funcţionale ale bronhiilor . zgomote asemanătoare celui produs cand se sulfa cu un pai intr-un pahar de apa sau dacă se asculta spargerea bulelor de gaz intr-un pahar cu sifon.mari. Explorarea para-clinică a aparatului respirator Examen radiologic pulmonar – explorarea principală. se aseamănă cu zgomotul produs prin frecarea la ureche a unei suviţe de păr. Apar in: inflamaţii ale traheei. mijlociu.varietate de raluri subcrepitante mijlocii. 46 . infarct pulmonar. inegale se compară cu zgomotul produs la ruperea unei crengute uscate. Raluri bronhice: zgomote supraadăugate cu caracter uscat care iau naştere la trecerea aerului prin bronhii sau bronhiole îngustate de edemul mucoasei. apar numai în expir in a 2-a jumătate a acestuia. alveolelor. caracterizate edemului pulmonar acut. După mărime: raluri subcrepitante mici. Uscate sunt: romflante şi sibilante. puţine ca număr. bronhiilor mari. secreţiei. Se aud in ambii timpi. traheo-bronşite şi bronşite.

RMN – definire fină a leziunilor mediastinale. a cavităţilor. adenopatiilor mediastinale şi tumorilor pleurale. bacteriologic (identificarea directă a bacilului Koch. Uzual – volumul curent. identificând în special defectele de irigaţie sau de ventilaţie localizate. pleuroscopia. 47 . pleurale şi parenchimatoase pulmonare şi a ocluziilor. mialgii. bacteriene agenţi chimici. Traheobronsitele infecţioase sunt precedate de inflamaţii ale cailor aeriene superioare exprimate prin strănut si răguşeală. extragere de corpi străini. stabilirea antibiogramei). analiza maselor tumorale nonvasculare din regiunile hilare şi porţiunile centrale ale plămânilor şi vaselor mari din acest spaţiu. sau inhalatoriu. Traheobronşitele acute sunt cauzate de infecţii virale. Simptome generale: apar numai in formele infecţioase ascensiuni febrile moderate. iar apariţia ralurilor subcrepitante confirmă interesarea bronhiilor de calibru mic. angiografia pulmonara .v. cefalee. Imaginile obţinute reflectă distribuţia sângelui sau a aerului inspirat în plămâni. lavaj. capacitatea inspiratorie şi volumul expirator de rezerva. Probe funcţionale respiratorii – măsurarea funcţiei ventilatorii – determinări statice (volume) şi dinamice (debite). Examenul sputei – aprecieri macroscopice (culoare. toracocenteza (lichid pleural). iar îngustarea bronhiilor determină de o golire incompletă a plămânului în expir. bronhografia. Înglobează boli care au in comun wizing nocturn sau diurn. Ex citologic al sputei: arată prezenta polinuclearelor. Bronşita cronică Inflamaţia nespecifică a bronhiilor cu evoluţie progresivă spre afecţiunea bronhiilor terminale şi a parenchimului pulmonar cu instalarea emfizemului pulmonar. astenie fizică. Sindromul de traheobronşită Reprezintă inflamaţiile acute ale căilor aeriene. citologic (puţine informaţii – prezenţa eozinofilelor în astmul bronşic alergic). lavaj bronhoalveolar. si laterala. ex bacteriologic: poate izola germeni. rinofaringite) şi inferioare ale traheei şi bronhiilor. Examen de laborator: VSH crescut în paralel cu nr de leucocite în formele infectioase. Scintigrafia pulmonară – administrarea unui trasor radioactiv i. frisonete. Sunt foarte frecvente. agenţi fizici. dispnee in efort. Determinarea presiunii parţiale a O2 şi CO2 din sângele arterial măsoară cel mai bine schimburile gazoase prin membrana alveolo-capilară. deosebim inflamaţii al e cailor aeriene superioare (rinite. TC toracică – utilă în analiza formaţiunilor nodulare pulmonare. indicat în leziuni localizate în special apical sau când este necesară disocierea de structurile din jur.. şi sindromul feţei obstructive bronşice şi reducerea VEMS sub 60/s.• • • • • • • Pozitie ant. Procedee invazive: bronhoscopia – biopsie. Sindrom de obstrucţie bronşică difuză cronică aparţine noţiunea de BPCO. însoţite de durere retrosternală moderată. inapetenţă. Pulsoximetria – saturaţia în oxigen a sângelui capilar.post. miros). Radioscopia – analiza dinamica a leziunilor. Simptome locale: tuse seacă. Mecanisme: îngustarea bronhiilor determină creşterea rezistenţei la trecerea aerului implicând separarea forţei necesare respiraţiei. Semne fizice: perceperea de raluri romflante şi sibilante. maselor tumorale. cantitate. iritativă. Ex radiologic: nu arată modifcări.

percutie: hipersonoritate cu scăderea limitei superioare ale plămânului şi micşorarea matităţii. respiraţie aspră. Enfizemul pulmonar Este un sindrom anatomo-clinic caracterizat prin distensie anormală a alveolelor pulmonare în raport cu bronhiolele. Simptomatologie: dominată de dispnee. dispnee. dispneea apare după câţiva ani de evoluţie.Clinic se caracterizează prin tuse cu expectoraţie. stadiu de bronşită cronică cu obstrucţia bronşiilor: apare în plus dispnee cu accese asmotiforme. scade CV. scade VC). Ex obiectiv: modif caracteristice ale toracelui senil. iniţial apare tusea şi expectoraţia fiind muco-purulentă şi în cantităţi moderate. scade indecele de permeabilitate bronşică. în stadiu avansat -corp pulmonar cronic cu cianoza intensă şi retensie hidrosalină. initial de efort ulterior şi de repaus. radiologic pulmonar arată hipersonoritate pulmonară. diafragme coborate şi mişcările respiratorii reduse. Ex obiectiv al tumorii: raluri romflante. stadiu de bronşita cronică: tuse expectoraţie mucopurulentă. Se caracterizează prin dilatarea difuză şi progresivă a elementelor lobulului pulmonar. Ex. febra . subcrepitante. expectoraţie. diam AP crescut. Explorarea funcţiilor ventilatorii: modificarea volumelor pulmonare (creşte VR. În stadiu avansat se ajunge la cord pulmonar cronic cu cianoză moderată şi dispnee intensă. creste CPT.nu arată modificări în faza iniţială. Ex obiectiv: torace dilatat în forma de butoi. Simptome generale apar in pusee de acutizare. creste VR.În apariţia bronşitei cronice intervin: • factorii exogeni(fumatul. Clinic – predomină dispnee. apoi de repaus. Descrieţi tipurile “predominant bronşitic” şi “predominant emfizematos” “Predominant bronşitic” – “pink puffer” – la longilinii astenici în vârsta de 50 – 75 de ani. 3. odată cu interesarea bronhiilor mici apare o disfunctie ventilatorie de tip obstructiv: scade VEMS. astenie. Obstructiv: forma cea mai frecventă.constă în tuse. ventilaţia max pe min. funcţional respirator. auscultatie: murmurul vezicular diminuat. 2. debut insidios. coaste orizontalizate cu spaţii IC largi. poluare atm . Ex. gaze iritante) • agenţii infecţioşi bacterieni sau virali • factori endogeni-leziuni anatomice Simptomatologia. Debut insidios. modificarea debitelor pulmonare: scade VEMS. coaste orizontalizate. Funcţional se caracterizează prin creşterea murmurului. Clinic predomina tusea şi expectoraţia însoţită de cianoză şi poliglobulie. 48 . sibilante. poate fi primitiv şi secundar altor boli. stadiu de bronşită cronică simplă: de tuse şi expectoratie. iniţial de efort. În funcţie de evoluţie sau descris 3 stadii: 1. Palpare: freamatul pectoral este diminuat. cefalee şi inapetenţă. largirea sp IC. senil sau atrofic: în urma modificărilor involuntive ale cutiei toracice şi ale plămânului. iar agravarea e lenta (PaCO2 se menţine mult timp normală). Sunt 2 forme: obstructiv si neobstructiv. Neobstructiv: compensator: hiperdistensie alveolară apărută în vecinătatea unor leziuni. Durând minim 2-3 luni/an şi repetânduse cel puţin 2 ani consecutiv .

Tusea e spastică. tuse seacă dureroasă. Clinic – predomină tusea cu expectoraţie însoţită de cianoza şi poliglobulie. fiind însoţită de secreţii patologice). wising şi tuse spastică urmată de intervale asimptomatice. Anatomo-patologic – leziuni de bronşită severă cu emfizem discret. faina. 3. respiraţie suflantă. Sunt 3 stadii: 1. În stadiu avansat -> cord pulmonar cronic cu cianoza şi retenţie hidro-salină remarcată cu aspect buhăit. posturală. rinore.stadiul de constituire-debut brutal de tip pneumonic cu frison. subcrepitaţii + crepitaţii. amigdaliene repetate. Dupa 5-15 zile de evoluţie precedată sau nu de spute hemoptoice si fetide. uscată. Astmul bronşic alergic Astm bronşic-sindrom caracterizat prin accese de dispnee respiratorie datorită hiperactivitatii bronşice (spasm. În antecedentele heredo-colaterale găsim şi alte cazuri de astm bronşic.oboseală anxietate tuse seacă. Apar chinte violente de tuse după care urmează eliminarea unei cantităţi importate de puroi pe nas şi gură. Vomica unică debutează cu o durere vie toracică (momentul când pătrunde în căile aeriene). Explorarea bolnavului astmatic Simptomatologie: accesul sau criza de astm e forma comună de manifestare a bolii.diminuate.bolnav anxios în ortopnee cu discretă cianoză + transpiraţii reci. murmur. Astm bronsic extrinsec. Diagnosticul pozitiv: anamneza + ex fizic + pozitivarea testelor cutanate şi a celor de provocare bronşică. junghi toracic persistent.stadiul de drenare bronsică sau de focar deschis se caracterizează prin 2 sindr : sindr infecţie generală (inapetenţă. E de tip bradipneic iar dupa ½ ora e înlocuit de cel de tip polipneic. paloare. 2. conţinutul purulent al abcesului străpunge o bronhie.Anatomo-patologic – leziuni de emfizem sever “Predominant emfizematos” – “blue bloater” – la indivizii hiperstenici la 40-50 de ani. Expir prelungit. Durata bronho-spasmului e mai mare iar intervalul dintre ele e mai mic. Torace imobilizat în inspir. febra mare. medicamente. polen. Abcesul pulmonar Supuratie circumscrisă colectată într-o cavitate neoformată în plămân cauzată de o infecţie netuberculoasă a parenchimului. 49 . pene. stranut în salve. eventual dispnee moderată. rinita alergică sau eczema atopică.are etiologie alergică. Dacă e aproape de peretele toracic: submatitate.stadiul de deschidere într-o bronhie e inaugurat de vomica. Astmul bronşic nealergic Se instalează după infecţiile bronşice faringiene. Agenţi care declanşează: praf de casă. Poate fi semnalat de unele podroame (semen premonitorii). Ex obiectiv. suierator. + raluri sibilante . Antecedentele heredo-colaterale sunt negative iar testele cutanate si de provocare bronşică sunt negative. Accesul de dispnee debutează noaptea în a doua jumatate. edem. zgomotos. astenie. scădere ponderală) şi sindrom de supuratie pulmonară (tuse frecventă. Se caracterizează prin accese de dispnee paroxistică. Vibraţii vocale. hipersecreţie) declansate la contactul cu unii alergeni şi care apare la subiecţii cu o anumită predispoziţie constituţională. iar la sfârşitul crizei e productivă (sputa albicioasa cu mase opalescente= sputa perlată).

Ex citologic: polinucleare. Expectoratie abundentă cu aspect muco-purulent sau purulent. general – facies congestionat cu herpes nazolabial. Pot fi congenitale sau dobândite: retracţii scleroase pulmonare post pneumotice. fibre elastice provenite din necroza parenchimului pulmonar. ralurile devin mai umede = de întoarcere. cu un frison solemn urmat de febra (39-40ºC) care se menţine şi în perioada de stare. leucocitozamare (15000) în formele severe hemocultura e pozitiva şi poate izola pneumococul. permite recolatrea de secreţii. scădere ponderală. astenie.sau metapneumonică). stenoze sau distrucţii bronşice de natură bacilară. ampulare sunt distale. în formele grave apare icter conjunctival. Simptomele locale: tuse cronică declanşată de o anumită poziţie cu apariţie matinală. Simptomele generale: stări subfebrile/febrile în cursul fuseelor de acutizare care se însotesc de frisoane. retracţii pleurale. rotunde. Ex radiologic: imag hidroaerice. forma şi întinderea dilatărilor bronşice. Debutul – brutal. – opacitate omogena de intensitate subcostală. palpare – dacă blocul pneumonic e suficient de mare şi e apropiat de peretele toracic. Investigaţii – examenul sputei poate izola agentul patogen. cu cauze cel mai frecvent infecţioase. Hemoptizii mici şi repetate. percuţie – zona de matitate nu foarte intensă dar fixă la schimbarea poziţiei bolnavului. semnele fizice lipsesc. iar dacă pneumonia se complică cu pleurezie (para.Inspecţie: nu apar modificări. adevărate cavitaţi. Ex. Apar raluri crepitante abundente. Bronşectaziile Mărirea calibrului şi deformarea uneia sau mai multor bronhii iar clinic se manifestă prin tuse cu aspect muc-purulent abundent. Ex. Bronhoscopia: apreciază stadiilor bronhiilor. amplitudinea scăzută în special pe hemitoracele afectat. agăţate • brionsectazii moniliforme • bronsectazii chistiforme cu pereţii subţiri. Auscultatie: murmur vezicular aspru unde apar şi raluri subcrepit. apoi cu spută ruginie aderentă. în care se produce o alveolită exudativă şi un infiltrat inflamator interstiţial. cianoză subunghială şi a buzelor. Clasificarea după aspect bronhografic: • bronşectazii cilindrice cu calibru neuniform ca ciorchinele de banane • bronşectazii sacciforme. care realizează un tablou clinic şi radiologic de condensare pulmonară neretractilă cu bronhie liberă. După 1-2 zile apare tuse la început seacă. Bronhografia: confirmă diagnosticul precizând sediul. post TBC. transpiraţii. Dispnee de efort în formele bilaterale/extinse. triunghi cu varful în hil şi baza la periferie care ocupa unul sau mai multe segmente până la un lob pulmonar. Ulterior. VSH este crescut. La câteva ore după frison apare junghiul mamelonar datorită interesării pleurei. Rx. Sindromul pneumonic Este o inflamaţie acută a unui teritoriu pulmonar. fizic pulmonar – inspecţie: frevenţa mişcărilor respiratorii crescută. Evoluţia e cronică cu perioade de acutizări urmate de perioadele de remisiune. multiple. neoplazică sau inflamatorie. vibraţiile vocale se transmit accentuat. Percutie: submatitate. Mai rar se poate constata un sindrom cavitar sau un sindrom de condensare determinat de fibrozarea parenchimului pulmonar din jurul bronsectaziei sau de dezv unui abces peri-bronşectazic. timpanism. strict inspiratorii. care îşi conservă volumul. iar daca suflul tubar e încă prezent ralurile crepitante se dispun în coroana în jurul focarului de auscultaţie a suflului. detişuri celulare. semne fizice – condensare pulmonară şi sindrom lichidian pleural. Dacă focarul pneumonic e situat central. 50 . Palpare: vibratii vocale exagerate. auscultaţie – încă din prima zi murmurul vezicular diminuă. inapetenţă. fiind înlocuit de suflul tubar patologic intens.

citologic. etiologia. pătrunderii accidentale în lumenul bronşic a unor produse patologice sau a unor corpi străini. Semnele clinice în emboliile pulmonare 51 . Colabarea alveolară duce la creşterea densităţii parenchimului pulmonar respectiv cu diminuarea în volum şi atragerea organelor vecine. Palpare: vibraţiile vocale sunt exagerate numai în bronhopneumonie cu focare confluente Percuţie: zone de matitate sau submatitate Auscultaţie: raluri subcrepitante şi crepitante Ex. tuse seacă ineficienta. Fosele sub / supraclaviculare sunt adâncite. Simptomatologia e zgomotoasă. Mobilitatea respiraţiei e diminuată. radiologic: opacităţi micro sau macronodulare bilateral dispuse pe axele bronhovasculare. Bronhoscopia stabileste obstacolul. Condensarea pulmonară retractilă = expresia unui proces anatomo-patologic apărut prin resorbţia parţială sau totală a aerului alveolar consecutiv unei leziuni stenozate bronşice.Bronhopneumonia Se caracterizează anatomo-patologic prin leziuni inflamatorii bronşice alveolare dispuse în focare de diferite vârste.parţial/total abolite Percuţie: submatitate sau matitate fixă. rapid. procese tumorale. Vibraţii vocale. Inspecţie: hemitoracele afectat e mai mic. bronhopneumonii. sânge. Bronhografia e obligatorie. Auscultţie: murmur vezicular diminuat sau absent. Palpare: micşorarea miscărilor respiratorii până la dispariţie. tentă cenuşie. Starea generală e mult afectată. zona pulmonară afectată are un volum normal sau crescut. Are debut brusc. Ce este condensarea pulmonară nerectratilă şi cea retractilă Condensarea pulmonară neretractilă = expresia unui proces anatomo-patologic prin care parenchimul pulmonar dintr-un anumit teritoriu îşi reduce conţinutul de aer care e înlocuit de un exudat inflamator fibrinos. unele forme TBC). tabloul clinic se constituie în 24-48h. Cauze: infecţioase (pneumonia bacteriana. Simptomatologie: dispnee . Inspecţie: dispnee(datorită reducerii suprafeţei respirotorii şi de intoxicarea centrilor respiratori) de tip polipneic superficial cu bătăi ale aripilor nasului cu tiraj costal. Sau după hipoventilaţie prelungită a unui teritoriu pulmonar limitat (la pers în decubit dorsal). progresiv. spaţiile intercostale îngustate. infarct pulmonar. tuse(seacă). sau consecutiv unei hipoventilaţii prelungite a unui teritoriu pulmonar limitat (persoane în decubit dorsal prelungit). Diafragm ascensionat iar mediastinul e tracţionat spre partea afectată. Atelectazia Anatomo-patologic se manifestă prin rezorbţia parţială sau totală a aerului alveolar consecutiv unei leziuni stenozate bronşice pătrunderii accidentale în lumenul bronşic a unor produse patologice sau a unor corpi străini. cianoză intensă. facies obosit. Caracteristici: torace normal mai rar bombat. cianoza . Dacă obstrucţia bronşică e incomplempletă se percep raluri umede. Se face biopsie/spălătură bronşică pentru prelevarea lichidului pentru ex. dramatică. sau cu expectoraţie mucopurulentă sau hemoptoică. ţesut tumoral. Radiografie pulm: opacitate omogenă intensa pe zona afectată. ţesut fibros. cu febră mare. durere .

vibraţiile vocale normale sau diminuate. Palpare: se confirma reducerea AMR. febră. . boli fibrozante. emfizem pulmonar. tuse(seacă şi iritativă în chinte). Trombul se formeaza rapid. HTA pulmonară primitivă. ale sistemului vascular pulmonar(trombo-embolism pulmoanr. chisturi congenitale. abces pulmonar . . Ecocardiografie. Investigaţii: Radiografie cord-pulmon. safenă mare şi mică. poplitee. parenchim.tuse seacă aparută brusc. R înalte in V1. modificări ale vaselor pulmonare(dilatate). V2. uterine. distrofie musculară) • perturbări ale mecanismului de reglare a respiraţiei (sindr Pickwik) • b. . Cauzele emboliilor pulmonare Peste 95 % din cazuri sunt date de trombii formaţi în sistemul venos al membrelor inferioare. uneori însoţită de hemoptizie. Definiţia şi cauzele CPC Se înţelege hipertrofia şi dilatarea VD apărute ca răspuns la HTA pulmonară din unele boli cronice care au lezat plămânul (cai aeriene. fară justificare prin boala de baza. Sindromul de pleurită uscată Anatomo-patologic: inflamaţia pleurei cu apariţia depozitelor fibrinoase. unde P înalte. dermatomiozită bronşectazii bilaterale. neuromusculare(miastenia gravis. S adânci în V5 . Examenul obiectiv şi investigaţiile solicitate în diagnosticul CPC Obiectiv: tahicardie. tibială posterioară şi în plexul solear). cu sau fară submatitate. Alteori precede pleurezie sero-fibrinoasă. Apare în: • boli bronho-pulmonare. Desprinderea unor fragmente din aceşti trombi conduce la obstrucţia fluxului sangvin arterial pulmonar în anumite teritorii distale plămânului. Adesea e secundara altor boli pulmonare centrale (TBC. Probe ventilatorii. în special în cazul trombozelor venoase profunde (pe vena iliacă externă.tahiaritmii.insuficienţă cardiacă congestivă refractară. .dispnee aparută brusc. pneumonie. Simptome: durere toracică. avand o dezvoltare extensivă în cateva minute şi o mare friabilitate. pahipleurită extinsa) • b. . creşte VD palpabil în epigastru (semn Hartzer) hepatomegalie. astm bronşic sever. Surse rare de embolii pulmonare sunt cavitaţile drepte ale cordului. V6. Inspecţie: polipnee superficială cu reducerea AMP de partea afectata. vena femurală circumflexă. femurală. vase pulmonare). femurală profundă. . anasarcă. dilataţie VD. EKG: deviaţie la dreapta a axei QRS. infarct. sclerodermie..durere toracică de tip pleuretic aparută brusc. miopatii. bronşită cronică. care va avea consecinţe respiratorii şi hemodinamice. şi mai rar e primitivă cauzată de virusul Kochsecki. plexul venos pelvin. cancer). venele ovariene / testiculare.croşete febrile.focar de raluri crepitante şi frecături pleurale. • afectări ale cutiei toracice (cifoscolioza. vasculită). Percuţie: Hirtz + 52 .

reacţia Rivalta este pozitiva. bacteriologic. adinamie. – lichidul pleural apare ca o opacitate omogena. biochimic. localizată laterotoracic. Semiologia revărsatului lichidian în cavitatea pleurală Apare în infecţii (TBC. bacilul Koch nu se evidentiază prin culturi. Investigaţii în revarsatul lichidian pleural Ex radiologic: apare o opacitate omogenă. Daca lichidul realizeaza şi o condensare pulmonară se poate percepe bronhofonie. În pleureziile cu lichid abundent există deplasarea de organe (varful cordului coboară. in colecţiile lichidiene stângi dispare spaţiul Traube). acest triunghi dispare şi apare un triunghi mat paravertebral. Citologia arată limfocitoza. Între coloana vertebrală şi limita lichidului se delimitează triunghiul Garland. având limita superioară convexă. poliartrită reumatoidă).sau metapneumonică). Tuse seacă iritantă. eventual există contracţia muşchilor respiratori. sunt peste 3 g % proteine În exudat. radioscopic (reducerea mobilităţii bazei pulmonare afectate). Palpare – hemitoracele afectat e imobilizat. diminuarea pană la abolire a vibratiilor vocale pe toată întinderea colecţiei lichidiene. hemitoracele afectat este imobilizat. interlobar. bombarea hemitoracelui afectat cand lichidul depăseşte 1500 ml.Ruchfuss). 53 . egofonie. astenie. Ulterior o data cu retragerea lichidului. În pleurezii medii. Dacă lichidul e in cantitate medie la limita superioară a cavităţii exista suflu pleuretic. biopsie pleurală. limita superioară convexă. Percuţie – matitate intensă. Simptome locale: durere de tip pleural intensă. glicopleueria scade sub 0. Semiologia pleureziei închistate Varietate de revărsat lichidian. în partea sănătoasă (Grocco . frecaturile reapar şi sunt mai groase. Dispnee în colecţiile mari şi instalate rapid. În colecţiile bazale mici există matitate puţin intensă în sinusul costo-diafragmatic. Unele revărsate au tendinţa la formare de aderenţe şi închistare. TBC.80. Rx. Ausculţatie – murmur vezicular abolit pe toată zona de matitate. puncţia se face în plina matitate. Clinic găsim semne circumscrise de revărsat lichidian localizat. lemnoasă care ocupă zona declivă. precede instalarea lichidului şi dispare după acumularea lui. lipseşte în colecţiile mici. medii instalate lent. Simptome generale: în perioada de debut febra (subfebra). Se cere puncţie. scădere ponderală. În pleurezia serofibrinoasă. citologic. Diagnostiul se confirmă prin puncţie cu examen bacteriologic citologic. În pleureziile mari. Frecăturile pleurale iniţiale dispar o data cu acumularea lichidului menţinându-se la limita superioară. Diagnosticul se confirmă prin puncţie pleurală care permite ex.30 g ‰ (artrita reumatoidă). Examen obiectiv: inspectie – in perioada de debut. matitatea e limitatat superior de o linie parabolică care urcă spre axilă pe linia axilară medie apoi coboară către stern (linia Damoiseau). de cauză neoplazică sau neinfecţioasă (LES. Debut insidios (exceptie pleurezia para. biochimic. ajungând până la 0. alţi germeni).Auscultaţie: frecături pleurale Radiologic: modificări numai la ex. datorat împingerii mediastinului.

• din afară prin stabilirea unei comunicari intre cavitatea pleurală şi exterior după traumatism sau manevră terapeutică. mecanisme Pătrunderea de aer în cavitatea pleurală realizata în 2 sensuri: • din plămân in cavitatea pleurala in urma ruperii unei bule de emfizem. Sindrom de simfiză pleurală Îngroşarea şi alipirea pleurelor viscerale şi parietale prin organizarea fibrinei rămasă în spaţiul pleural după pleurezii sero-fibroase purulente. astm bronşic) • boli pleuro-pulmonare( fibroze pleurale. orificiul se poate inchide imediat (pneum inchis)sau poate ramane deschis permiţând trecerea aerului spre cavitatea pleurală numai în inspir(pneum cu supapă) care va duce la colabarea completă a pleurei cu impingerea organelor mediastinale. tisulară. Palpare: scăderea sau absenţa mişcarilor respiratorii. cianozî in simfizele extinse.Chilo şi hemotaraxul Chilotorax=lichid limfatic in pleura Hemotorax=acumulare de lichid cu continut bogat in hematii in pleura. pahipleurite) • deformări şi boli ale cutiei toracie • suferinţe ale musculaturii toracice(dermato + poli miozite) • boli neurologice • obezitate mare-sindromul de apnee în somn 54 . edem. traumat toracic. Ex radiologic: îngroşare pleurală precizând întinderea şi localizarea procesului. Simptome locale: jena dureroasă cu senzaţie de tracţiune. sub valoari normale care poate fi asociată sau nu cu creşterea PaCO2(hipercapnie). eventual frecături pleurale groase. Pneumotorax. deprimarea centrilor respiratori. Insuficienţa pulmonară apare cand perturbarea schimbului gazos de la nivelul pulmonar determina scăderea sub valoarea normala a PaO2 . Cauzele insuficientei respiratorii sunt date de: • boli bronho-pulmonare( bronşită cronică . diminuarea vibraţiilor vocale. Percuţie: submatitate fixă. înec. definiţie. In cazul realizarii unei comunicari intre pleura si exterior. Inspecţie: retracţia toracelui. Poate fi totală cu retracţia întregului hemitorace sau parţială cu deformări toracice limitate. Auscultaţie: murmur vezicular diminuat. perforat de bronhie. dispnee. hemotorax. parenchim pulmonar. sangvină. Insuficienţa respiratorie Respiratia se desfăşoară în 3 etape: pulmonară. Se observă retracţii costale şi atracţia mediastinului spre partea afectat. aspiratie de revarsat. pneumotorax cu supapă. scad AMR. strangulare. Probe funcţionale: scăderea volumelor. Insuficienţa pulmoanră acută survine la bolnavi cu aparat respirator normal fiind provocată de obstrucţii ale CRS prin corpi straini. spasm glotic.

EXUDAT-conţinut proteic mai mare de 3g/dl. tulburări de memorie. Tanssudat / exudat TRANSUDAT. disfagie. cefalee matinală. palid. permanet sau fara caracteristici particulare. RIVALDA +. retrosternală cu iradiere ascendent stimulând accesul de angină pectorală dar fiind rebelă la tratament. PaCO2 scade datorită hiperventilaţiei. creste efortul.Semnele clinice sunt reprezentate de polipnee superficială. Sindromul de detresa respiratorie a adultului E o formă particulară de insuficienţă pulmoanră cauzată de modificarea raportului ventilaţie/perfuzie şi a difuziunii gazelor. azigos(hidrotorax drept). densitate mai mare de 1015 55 . după inhalare de gaze toxice. comă. Bronhospasm. stări confuzionale. hipoxenie. acidoza metabolica. Apare în pneumonii bacteriene şi virale. insomnie. diaree în sindromul de excitaţie vagală. densitate mai mică de 1015. Dispnee de tip paroxistic. Sindromul mediastinal Suferinţă mediastinală care se exprimă clinic prin manifestări ale unui organ afectat dar şi prin manifestări ale organelor vecine care pot fi compresate sau interesate direct. Manifestări clinice Durere. RIVALDA-. Simptome: dispnee şi cianoza care iniţial se corectează cu oxigen-terapia. Complexul de simptome şi semne apărute prin afectarea mediastinului de catre un proces inflamator sau neoplazic constituie sindromul mediastinal. septicemii. Apar atelecatazii zonale care sunt hipoventilate şi duc la scăderea paO2. Radiografia pulmoanră arată mici opacităţi interstiţiale şi ovale diseminate mai ales la baza. cianoză. somnolenţă diurna. Manifestări de compresiune vasculară :compresiunea venei cave sup. kilotorax (lichid limfatic în pleura). conţinut proteic mai mic de 3g/dl. Ex fizic: cianoză. HipoTA. se percep raluri subcrepitante pe ambele câmpuri pulmonare şi pe alocuri focare de respiraţie suflantă. Biologic: hipocapnie. fenenomne de insuficienţă cardiacă. inf.aspect incolor. venei pulmoanre (edem pulmonar). bradicardie. compresiunea canalului toracic (edem toracic şi membrelor superioare şi eventual membr inferioare. iritabilitate. vertij. În condiţiile unei sinteze insuficiente de surfactant sau având deficienţe alveolare care se colabeaza la sfârşitul expirului fiind necesară expansionarea plămanului la fiecare ciclu respirator. tahicardie. vărsat. în pancreatita acută hemoragică. LES. tahicardie. tahipnee.poate fi permanetă. Manifestări de compresiune traheo-bronşică: tuse seacă uneori lătrătoare. Manifestări de compresiune nervoasă: nevralgii intercostale în cazul compresiunii nervilor intercostali. Intervin 2 mecanisme: hipoperfuzie pulmoanră şi perturbarea sintezei si calităţii surfactantului. mortalitate 50%.

Dacă nu 56 . Ortopnee dispnee permanentă care obligă pacientul la poziţia şezândă sau cu toracele aşezat a 45 de grade. 2. • Polipnee. adoptând ortopnee • Raluri subcrepitante la baze . prezintă transpiraţii reci. lipsă de aer. antrenament. dispnee paroxistică nocturnă. În SM un obstacol mecanic creşte presiunea in AS şi totodată şi în circulaţia veno pulmonară Dispneea cardiacă se întâlneşte şi în insuficienţa cardiacă hipodiastolică din pericardita constrictivă şi exudativă manifestată prin dispnee permanentă cu ortopnee. DUREREA CE CAUZĂ CORONARIANĂ prezintă discordanţă între fluxul de sânge asigurat de aa. şi anume de cauză coronariană şi de cauză pericardică. Durerea anginoasă cedează la repaus sau la administrarea de nitroglicerină sublingual. Coronare şi necesităţile miocardului ⇒ ISCHEMIE MIOCARDICĂ . Durerea Este de 2 tipuri . În angina pectorală durerea apare brusc de obicei la efort durează 15-20 minute. ritm galop EDEM PULMONAR • Formă de dispnee paroxistică gravă • Debut brusc . În stenozele aortice sau mitrale strânse apare o discordanţă între presiunea de perfuzie coronariană şi cea de activitate ventriculară . Cele 2 forme de dispnee paroxistică se întâlnesc în suferinţele inimii stângi: IVS. 3. apoi expectoraţie spumoasă • La examenul obiectiv bolnavul cu edem pulmonar acut cardiogen are o stare de anxietate extremă. SM. ASTM CARDIAC • Accese paroxistice de dispnee. iar accentuarea ritmului cardiac determină ischemie cu acces de durere marcată. are caracter constrictiv. dispneea este o senzaţie de sufocare . senzaţie de sufocare • Tuse iniţial seacă . • Tuse seacă cu puţină expectoraţie mucoasă • Pacient anxios . ritmului. obligă bolnavul să se ridice din pat. marginea cubitală a mâinii şi ultimele 2 degete. reprezintă modificarea frecvenţei. respiraţie dificilă. Poate apare izolat sau împreună cu alte sintome: dispnee de efort. cu localizare retrosternală . Dispneea paroxistică – se întâlneşte în astm cardiac sau edem pulmonar acut. Dispneea de efort cedează la repaus . • La examenul cordului se evidenţiază tulburări de ritm sau de zgomote de galop. Din punct de vedere obiectiv este o polipneee cu frecvenţă moderată. Din punct de vedere obiectiv. creşte presiunea în ventricul. În IVS scade forţa de contracţie a VS . ⇒ PRESIUNE DIASTOLICĂ AORTICĂ SCĂZUTĂ. mici la baze. duratei. cedând spontan. 1. trebuie raportata la vârstă. iar când durerea este reversibilă şi permanentă ⇒ NECROZĂ. raluri subcrepitante . ortopnee(dispnee de repaus). este cianotic. creşte volumul de sânge. şi scăderea amplitudinii mişcărilor respiratorii.APARATUL CARDIO-VASCULAR Dispneea Din punct de vedere subiectiv. • Acces de la câteva minute la o jumătate de oră . Dispneea de cauză cardfiacă trebuie diferenţiată de celelalte tipuri de dispnee care apar în diferite boli. în formele severe avem wheesing • Tahicardie relativă. sex. iradiază către umărul stâng .

La pacienţii cu stază pulmonară veche. Sincopa din tahicardiile severe se datorează neadaptării V la un ritm rapid. cu o durată de mai mult de 30 minute. tusea este accentuată în cursul unui efort fizic . tulburări de vedere. funcţiile vitale se opresc. pacientul se prăbuşeşte şi îşi pierde complet cunoştinţa şi poate rămâne aşa câteva 10 de secunde. 2. Palpitaţiile Pot fi legate de stările patologice dar pot apărea şi la persoane fără patologii cardiovasculare. anemii severe. SM. sau bronhia stângă. HT pulmonară –poate apare sincopă după efort. Uneori tusea apare nocturn cu accese de dispnee paroxistică şi cianoză. localizată în hemitoracele stâng . Hemoptiziile apar frecvent în SM cu HT pulmonară severă consecutive ruperii de microanevrisme sau de anastomozele dintre circulaţia pulmonară aflată sub presiune mare şi de circulaţia bronşică. IM în faza iniţială se pot însoţi de sincopă. Există 3 tipuri de durere: 1. În sincopa de durată lungă controlul sfincterelor se poate pierde. În IM are aceleaşi caracteristici numai k intensitatea este mai mare . Anomaliile ritmului cardiac sunt extrasistolele care sunt nişte contracţii premature care pot fi resimţite ca palpitaţii . în special la cei cu SM . iradiază spre baza gatului şi peretele lateral . strănut. 3. rotaţii ale capului. febră. poate apărea o formă de bronşită purulentă. Angina pectorală. de tip pleural cu tuse crescută . Persistă cefalea . astenia fizică . Cauze • distonii neurovegetative. nu se ameliorează. apărând în PLEUROPERICARDITE INFECŢIOASE. Tulburările funcţionale sau organice extracardiace sunt reprezentate de: tireotoxicoză. boli congenitale cardiace cu şunt . tahicardie moderată La examenul clinic. În pericarditele exudative cu lichid abundent în anevrismele aortice . avem chisturi pericardice . 57 . are aceeaşi semnificaţie ca şi dispneea de efort. adică seacă iritativă . bronşită de stază . până la câteva ore. dak funcţiile vitale nu îşi revin în câteva minute . DUREREA DE CAUZĂ PERICARDICĂ. stres. Pericardul parietal este inervat în regiunea inferioară de nişte fibre ataşate la nervii frenici. determinată de staza pulmonară –IVS. precum şi tahicardiile ectopice. Sincopele Formă mai severă de ischemie cerebrală care apare brusc . pulsul este absent. Tuse De cauză cardiacă . umeri. ameţeli . pacientul moare. alcool. . Pot apărea şi după consum exagerat de cafea. guler strâns. criză de hipoglicemie. unele medicamente.cedează poate fi de o altă cauză sau poate evolua până la IM. Apare în inflamaţiile ambelor foiţe pericardice sau chiar ale adventicei arterei coronare. tuse seacă . Apar şi crize sincopale în urma excitării feţei laterale a gatului prin bărbierit. Tot o anomalie este şi tahicardia paroxistică supraventriculară. pericardită persistentă care este situată în zona matităţii cardiace . musculatura scheletică se relaxează. localizată la marginea stângă acordului cu iradiere spre gât. ameţeli. extremităţile reci. durerea pericardică accentuată de bătăile cordului este mai specifică dar mai rară . hemoptizia este frecventă. Hemoptizia apare în malformaţii arteriovenoase rare şi în unele boli vasculare inflamatoare ale plămânului. durează câteva zile. TA scade. În unele boli CV tusea poate fi determinată de compresiune mediastinală ca în SM când AS creşte în dimensiuni determinând compresiune pe bifurcaţia traheei . Cauzele cardiovasculare sunt reprezentate de tulburări de ritm care realizează un tablou clinic comun cu sindromul Adam Stokes. schimbări de poziţie. În stenozele valvulare orificiale. Bolnavul este iniţial palid apoi se cianozează . uneori este precedată de stare de rău . se confundă cu durerea coronariană care are durată mai mare si nu prezintă modificări EKG. În emboliile pulmonare. avem aparat cardiovascular normal.

Edemul limfatic apare prin obstrucţii sau malformaţii ale vaselor limfatice fiind localizat la un membru. sau a insuficienţei cardiace hipodiastolice. şi pe faţa dorsală a piciorului. Obstacolele pe caile venoase determină cianoza regiunii respective. apoi cianoză cu aspect marmorat Paloarea Paloarea apare în unele suferinţe cardiovasculare fiind atât generalizată cat şi localizată. Cianoza generalizată se observă la nas. flutter atrial). stânga ( sângele trece uşor din dreapta în stânga inimii ocolind trecerea prin plămân) ⇒ cianoză albastră intensă • CPC în care cianoza se datorează perturbării schimburilor gazoase generate de suferinţa pulmonară Cianoza localizată apare prin obstacole instalate prin căile venoase şi arteriale. Cianoza Cantitate mai mare d e5 g % de Hb redusă în sângele capilar. localizat premaleolar. La început apare intermitent în special seara. Cu timpul se extinde menţinându-se variaţiile poziţionale deoarece este un edem decliv şi poate ajunge la anasarcă în cazurile cronice pot apărea tulburări trofice cutanate. Paloarea localizată la un membru este însoţită de răcirea lui şi este caracterizată ischemiei arteriale. Paloarea localizată pe degete ⇒ faza iniţială a Sindromului Raynaud. iar obstacolele pe cale arterială apare prin embolie sau tromboză care determină paloare. precum şi unele tulburări de ritm (TP. limbă. La cei imobilizaţi la pat edemul apare în regiunea sacrată sau lombară. buze. este simetric. Edem Edemul localizat este primul din suferinţele ale sistemului limfatic sau venos. Cel generalizat este un edem de stază venoasă. Paloarea generalizată poate apărea în urma vasoconstricţiei sau a unei colabări vasculare în stările de şoc sau colaps. Antecedentele în bolile CV APF. Febra la purtătorul unei valvulopatii cicatriceale aseptice sau a unei cardiopatii congenitale pune problema endocarditei infecţioase.ciclurile pot influenţa suferinţele cardiace: cazuri de SM sau HTA pot deveni manifestate şi îşi accentuează simptomele odată cu apariţia menopauzei. La început este alb apoi roşu şi cald. fiind descoperite numai dacă sunt căutate. consecinţei insuficienţei cardiace drepte. O serie de boli generale febrile pot determina leziuni cardiace care la început sunt asimptomatice .Febra Febra la un pacient care prezintă modificări CV poate face parte din tabloul clinic al bolii (infarct miocardic). La instalarea edemului cardiac în afara stazei venoase sistemice ce este factorul principal prin creşterea presiunii hidrostatice intracapilare. Sarcinile sau naşterile orientează 58 . Edemul localizat apare în trombofeblitele profunde ale membrelor. În HTA malignă în special de origine renală o paloare generalizată datorită hipertoniei arteriale periferice. pomeţi . Apare în : • boli cu stază venoasă sistemică • boli care determină stază venoasă pulmonară prin IVS sau stenoză mitrală evoluînd cu cianoză moderată • cardiopatiile congenitale cu şunt dreapta. fibrilaţii. Cea generalizată este cauzată de anemie şi însoţită de un icter de tip hemolitic –în endocardita infecţioasă unde are aspect de cafea cu lapte. urechi.

la tineri cardiopatii congenitale. AHC. Amplitudinea şi suprafaţa de percepţie a şocului apexian se măresc în HVS. Acestea sunt asemenea unui torace de pisică care toarce. Focarele şi ariile de auscultaţie ale cordului Distingem 4 focare de auscultaţie: • Focarul mitral. Pot exista aglomerări familiale care prezintă cardiopatii congenitale sau reumatismale. şi în tahicardiile sinusale amplitudinea şocului apexian este mare (adică se simte mai bine). • Focarul aortic. Ele reprezintă vibraţiile cu frecvenţă joasă din suflurile caracteristice valvulopatiilor respective. sunetele produse aici se propagă spre apex. Mobilitatea şocului apexian cu poziţia bolnavului dispare în pericarditele adezive.asupra unor cardiopatii . La copii şi la tineri . Când inima este în contact direct cu peretele se obţine un sunet mat. Determinarea matităţii cardiace este precedată de reperarea şocului apexian. Aici se ascultă zgomotul 2 şi suflurile apărute în zona arterei pulmonare. IM. Se simte mai bine în decubit lateral stâng şi în apnee post expiratorie. La pubertate apar tulburări funcţionale: palpitaţii .HTA. • Focarul pulmonar. trombofeblite iar la B –arteriopatii obliterante .pot fi frecvente în anumite familii. VÂRSTA -45-50 ani HTA. Prin percuţie se determină aria de proiecţie pe peretele toracic a feţei sternocostale a inimii. Abuzul de cafea poate provoca tulburări de ritm. Se aplică degetul pleximetru paralel cu marginea căutată. Pornind de la oarecare distanţă se presupusa matitate cardiacă. În colecţiile lichidiene pericardice şocul apexian se simte foarte slab sau chiar de loc. aici ascultându-se zgomotul 2 şi suflurile apărute în zona orificiului aortic. HTA . El este contemporan cu zgomotul 1 şi este puţin înaintea pulsaţiei carotidiene. înţepături precordiale.este situat la extremitatea sternală a spaţiului 2 intercostal stâng corespunzând proiecţiei anatomice a arterei pulmonare. Creşterea matităţii în sens longitudinal ⇒ HVS iar transversal ⇒ HVD. Această are importanţă pentru k reproduce mărimea cordului. menopauza agravează HTA. care se numeşte aria matităţii relative. La extremitatea sternală a spaţiului 3 intercostal stâng se află un factor aortic accesor denumit focarul ERB. Deşi orificiul mitral este situat în plan posterior . Ocupaţia este data de profesii in care se face o suprasolicitare psihică sau la cei cu răspundere ⇒ HTA. În insuficienţa aortică severă avem şoc en dome. Informaţii aduse la palparea şocului apexian Şocul apexian normal este situat în spaţiul V intercostal stâng pe linia medioclaviculară cu o suprafaţă de 2 cmp. Acest teritoriu este de formă triunghiulară şi reprezintă aria matităţii absolute a inimii. ateroscleroza. În zona în care inima este acoperită de lamele pulmonare deţine un sunet submat. 59 . Informaţii aduse la percuţia cordului Se foloseşte pentru aprecierea mărimii cordului şi în special a cavităţilor situate anterior. sediul stabilit deplasându-se cu 2 cm spre stern când readucem pacientul în decubit dorsal.se află la extremitatea sternală a spaţiului 2 intercostal drept.este localizat la vârful cordului. SEXUL poate influenţa astfel la F –SM boala varicoasă . Se reperează marginea superioară a ficatului şi care se continuă în stânga cu linia marginii inferioare a cordului. Freamătul catar La vârf mai ales în decubit lateral stâng şi apnee post expiratorie se percepe freamătul catar diastolic din stenoza mitrală şi sistolic din insuficienţa mitrală.

focarul pulmonar. pericarditele. Dedublarea zgomotului 2 se observă la bază şi apare datorită asincroniosmului de inchidere a valvelor sigmoide.se află la baza apendicelui xifoid. Aria ventriculară dreaptă. Ele încep după deschiderea sigmoidelor şi se termină înaintea de componenta aortică sau pulmonară a zgomotului 2. anemii. Zgomotul 2 este mai intens la baza cordului fiind format din 2 componenete adică închiderea sigmoidelor aortice şi pulmonare eveniment ce marchază sfârşitul sistolei ventriculare şi începutul diastolei. Cauzele cele mai frecvente sunt : obezitatea . caracter rugos. Aria arterei pulmonare. constatându-se la toate focarele de auscultaţie. Sunt caracteristice stenozelor aortice sau pulmonare. Asurzirea (diminuarea intensităţii) ambelor zgomote cardiace ţine de cauze extracardiace . şi în hTA sistemică. neinfluenţată de respiraţie Suflurile de ejecţie(ANTEROGRADELE) Sunt produse de prezenţa unui obstacol organic sau funcţional pe calea de ejecţie ventriculară. marcând începutul sistolei ventriculare .focarul tricuspidian. care coincide cu pulsaţia şocului apexian. emoţii. variabilă cu inspiraţia • Dedublarea prin întârzierea componentei pulmonare . 2) pot fi modificate în sensul asurzirii . De exemplu din V în A (insuficienţă mitrală sau trcuspidiană) sau din VS în VD (defectul septal vetricular). cu întărirea ei • Dedublarea prin întârzierea componentei aortice care s ecomportă în mod paradoxal cu repiraţia. aceste sufluri au aspect romboidal . febră. Zmotele cardiace fundamentale (1. Aria ventriculară stângă – focarul mitral.• Focarul tricuspidian. Dedublarea zgomotului 1 la vârf se face printr-o mică decalare în timp a contracţiei celor 2 ventriculi datorită unui bloc de ramură. Dedublarea unu zgomot cardiac reprezintă separarea în timp a 2 componente car eiau parte în mod normal la producerea lui. sau dedublării. enfizemul pulmonar. Aici se ascultă suflurile apărute la nivelul tricuspidian şi fenomenele acustice generate de VD. cu tonalizate joasă şi durată mai lungă decat zgomotul 2.focarul aortic. Accentuarea zgomotului 2 la baza cordului apate în HTA Pulmonară . Este produs de contacţia miocardului ventricular şi de închiderea valvelor A-V. întăririi. însoţit de freamat catar sistolic. Accentuarea intensităţii ambelor zgomote la toate focarele ce constă în toate tahicardiile sunusale fără leziuni cardiace: ef fizic. Aria aortică. la focarul pulmonar. pleureziile. Ariile de auscultaţie reprezintă zone mai extinse care circumscriu focarele şi unde se aud cu I maximă fenomenele acustice produse de cavităţile cordului. Modificările zgomotului 1+ 2 Zgomotul 1 este un sunet grav. • Dedublarea largă şi fixă a zgomotului 2. 60 . Suflurile de regurcitaţie(RETROGRADELE) Sunt date de trecerea anormală a sângelui dintr-un ventricul spre o camera de presiune mai scăzută. Accestuarea zgomotului 1 la vârf se produce atunci când aparatul valvular mitral este indurat (stenoza mitrală). hipertiroidie. În practică întlnim urmatoarele tipuri de dedublare a zgomotului 2: • Dedublarea fiziologică la pulmonară fără întărire .

Tabloul clini reuneşte manifestările locale şi generale. Pulsul alternant. 2.cu undă abia simţită apare în toate hipovolemiile. Pulsul neregulat. Apare în unele stenoze aortice. artera respectivă fiind parţial lezată. Când procesul tromfoflebitic cuprinde şi venele copasei apare şi hidrartroza genunchiului. tahicardie. Ca manifestări generale avem sindrom febril-38-39 grade. În orice tromboflebită se desprind emboli. 3. Pulsul filiform. cord mare cu tulburări de ritm. 4. Pulsul dicrot. dar şi în unele stări febrile cu hipotonie vasculară sau anemii cronice severe. 7. În fiblilaţia atrială . Cu unde pulsatile ai puternice sau mai slabe. pulsul este complet neregulat. Tromboza se localizează preferenţial pe mebrele inferioare în special la bifurcaţiile arteriale sau la nivelul plexurilor.Ce tipuri de puls cunoaşteţi ? 1. Semiologia ischemiei arteriale cronice Se datoarează unei leziuni organice . se accentuează în poziţia şezândă sau decubit prelungit. apoi dur dureros şi cald. Această ischemie apare la bolnavii cu suferinţe cardiace precum endocarditele infecţioase.cu undă puternică care dispare rapid şi apare în insuficienţele aortice severe. urmează traiectul venos. 5.dovedeşte existenţa unei aritmii cardiace. Cele locale sunt imflamatorii şi sunt frecvente la membrele inferioare cum este durerea la regiunea afectată . Alte simptome sunt paresteziile –senzaţia de deget mort. Pulsul înalt şi depresibil. Pulsul mic întârziat-cu ascensiune lentă a undei şi amplitudine redusă. cu frisoane.se caracterizează prin aparţia unei mici pulsaţii suplimetare după fiecare undă pulsatilă. Edemul este iniţial moale. Semiologia bolilor venoase SINDROMUL TROMBO-FLEBITIC Reprezintă imflamaţia peretelui venos asociat cu coagularea sangelui. Durerea locală se examinează prin palpare sau prin felxia dorsală a labei piciorului. neameliorată la schimbarea poziţiei. Semiologia ischemiei arteriale acută Apare prin obliterarea lumenului arterial de la o embolie sau tromboză . 61 . Corelaţia puls -cord se evidenţiază un numar mai mare de zgomote cardiace decat frecvenţa pulsului. Simptomatologie –durere violoentă. care aapare spontan sau la expunerea la frig. 6. bruscă. Tromboflebitele lasă sechele ce pot duce la insuficienţă venoasă cronică. Ca investigaţii avem oscilometria care confirmă obstrucţia. La examneul obiectiv avem paloare rece. echo dopler.apare în pericarditele cu lichid abundent. cel mai des aterosclerotice localizată de cele mai multe ori pe arterele membrelor inferioare. La palpare apare lipsa pulsaţiilor în sectorul afectat. Pulsul paradoxal. are caracter de tensiune.reprezintă o succesiune regulată formată dintr-o undă puternică şi una slabă. Ca simtom dominant este durerea cu caracter de crampă ce apare la mers şi cedează la repaus. Sediul durerii permite localizarea obstrucţiei. Acest puls apare în stările septicemice grave. Investigaţii se fac arteriografie . Durerea este continuă . hipoexcitaţie cutanată. Ischemia periferică acută –tromboză pe fondul unei arteriopatii cronice dar cupermeabilitate relativ pastrată. arteriografia stabileşte sediul. însoţită de răcirea extrmităţilor urmată în scurt timp de de cianoză rece. nu se face oscilometria. Apar când se obstruează 50% din lumenul arterial. La examunul obiectiv local avem tegumete calzi şi roşii. sensibilitate la frig. La examenul obiectic avem paloare. El reprezintă o leziune miocardică.

faza de vasodilataţie-apare tot după cateva minute tot la degete. Este o suferinţă care predomină la femeile tinere. UMEDĂ. caracterizate prin dilataţiipermanente şi tulburări circulatorii de întoarcere. rar spre epigastru. Durata totală a crizei este de 10-15 minute. Bolnavele prezintă cianoză cu tegumentele umede şi reci localizată la degete special la unghii. sau plin aplecare. B Buerger) • Agregare sau coagulare intravasculară (aglutinine la rece) • Traumatisme vaculare minore • Cauze neurologice • Medicamnete 1. gat şi mandibulă.INSUFICIENŢA VENOASĂ CRONICĂ Reprezintă suferinţa cronice ale venelor superficiale . Durerea pericardică se accentuează prim mişcările repiratorii . USCATĂ. Prericardita acuta se manifestă prin durere toracică care este de origine pericardică şi este prezentă la majoritatea cazurilor ci intensitate variabilă. 62 . LES) • Boli ocluzive arteriale( vasculite. vagi dureri şi scăderea sensibilităţii tactile. Localizează de obicei regiunea mediotoracică ca: iradiază spre braţe. tuse. la examenul obiectiv se observă tulburări trofice şi edeme. 3. 2. umedă. Sindromul de pericardită acută Pericardita acută este de 2 feluri : uscată. cu parestezii . cu revenirea căldurii locale. Dacă se acumulează o cantitate mare de lichid în timp . acestea devenind hiperemice . faza asfixică-apare după câteva minute fiind caracterizată prin cianoză care începe la varful degetelor. rotaţia trunchiului. Tulburările trofice se manifesta -1/3 inferioară a gambei.în care cavitatea pericardică conţine o cantitate mare de lichid. Sindromul Raynaud şi acrocianoza SINDROMUL RAYNAUD Afecţiunea apare mai mult la femei (60-90%) . PR. cu primele crize fiind la tinereţe şi menopauză. faza sincopală. Dilataţiile se datoresc insuficienţei valvei venoase. Cauzele Sindromului Raynaud sunt : • Boli ale tesutului conjuctiv( sclerodermia. se exercită o compresiune asupra cordului şi vaselor mari dând un sindrom numit tamponadă cardiacă.în care foiţele pericardice se acoperă de depozite fibrinoase cu exudat în cantitate mică.debutează brusc la nivelul falangelor distale de la mâinicare devin foarte palide şi reci. Ca simptome avem durere în gambe după ortostatism. ACROCIANOZA Această tulburare se caracterizează prin cianoză simetrică a mâinilor şi uneori a picioarelor însoţită de scăderea temperaturii locale şi hipersudoraţie.

La examenul obiectiv. mialgii. zgomote cardiace sunt asurzite. deseori cu ascită şi edeme la membrele inferioare. Vegetaţiile sunt rotunde. şocul apexian este fix la scimbarea poziţiei bolnavului. Endocardita infecţioasă se localizează cel mai frecvent la nivelul valvulopatiilor mitrale şi aortice. generând embolii septice. diaree. La examenul cordului sunt puţine semne : la inspecţia regiuniii precordiale se observă retracţia zonei apexiene sincronă cu sistola. Aria matităţii cardiace este foarte mare. T aplatizate. se observă nişte depozite de fibrină care dă suprafeţei un aspect aspru. urologice. bronhopulmonare. stenoza arterei pulmonare. Pulsul este mic. greţuri. K poartă de intrare avem infecţii dentare. Endocardita infecţioasă Reprezintă o stare septică dată de grefarea unui microrganism pe endocardul valvular . Manifestări reumatismale avem : artralgii. Boala apare la cca 30 ani în cadrul valvulopatiilor mitrale. Tabloul clinic este reprezentat de febră. stafilococul. Hemoculturile sunt pozitive la peste 85% din probe. K semne EKG avem : • subdenivelarea PQ • T aplatizat devenind bifid • ST izoelectric urmat de un T negativ K elemente de investigaţie avem ecografia. aortice. DATE DE LABORATOR • Anemie normocromă microcitară 63 . extrasistole. Pe EKG P largi. La palapare . Se mai numeşte şi Sindromul Pick care se instalează într-un timp îndelungat (luni . urmate de tricuspidiene. puţin extensibil. Dintre cardiopatiile congenitale se infectează persistenţa canalului arterial . defectul septal ventricular. vărsături. Forma tipică se manifestă clinic venoasă sistemică (presiunea venoasă de 25-30 mmHg ). sensibilă. examenul radiologic. rugos. dureri abdominale. Auscultaţia pe lângă tahicardie ma relevă şi fibrilaţie atrială . Tusea seacă uneori iritativă poate fi produsă prininflamaţie pleurală concomitentă sau doar la prezenţa lichidului în spaţiul mediastinal. Tamponada cardiacă reprezintă o compresiune a inimii de către o cantitate foarte mare de lichid acumulat în sacul pericardic. Se caracterizează prin îngroşarea retractilă a foiţelor pericardice cu compresia cavităţilor inimii : A şi Vena Cavă. la examenul radiologic se arată un cord normal. genecologice. suferinţe infecţioase ORL. Pacientul mai prezintă şi febră. Cei mai implicaţi sunt: streptococul viridans 50%. Leziunile vasculare care apar sunt de trei tipuri: • Anevrisme micotice • Embolii viscerale • Vasculite inflamatorii Splenomegalie este prezentă la toţi bolnavii. cu apariţia vegetaţiilor sau a leziunilor ulcero-vegetante. complex QRS microvoltate. reci . Extremităţi cianotice . umede. Sindromul de constricţie pericardică Pericarditele constrictive sunt date de transformarea pericardului într-o structură inextensibilă care se opune expansiunii diastolice a V realizând un fenomen hipodiastolic.Durerea are durată mai lungă de ore sau zile. VIRUŞI. pneunococul . matitate cardiacă este normală. netedă. Hepato megalie fermă. Dispneea apare în colecţiile lichidiene pericardice abundente. ani) după o pericardită acută de obicei bacilară. enterococul. Pe măsură ce se acumulează lichid în cavitatea pericardică apar semne la examenul clinic: şoc apexian cu intensitate foarte slabă chiar nepalpabil.

aapre un gradient atrio-ventricular de 20mmHg. Ea arată îngroşarea valvelor. Pacientul prezintă dispnee. HTA pulmonară. Principalele cauze sunt: RAA. Reîntoarcerea sângelui în sens retrograd provoacă sufluri de regurgitaţie. insuficienţă cardiacă dreaptă. puls slab. În afară de dispnee. hematurie Hemoculturi 3-6 în mai puţin de 4 h Sindroame valvulare Stenoza. în care orificiul trebuie să permită trecerea nestânjenită a sângelui. la nivelul peretelui atrial se va produce o leziune de jet. cianotic. La examenul cordului avem: • La inspecţie –şoc apexian normal • La palpare – freamăt catar diastolic • La percuţie avem matitate cardiacă în limite normale • La auscultaţie avem uruitură diastolică Paraclinic avem pe EKG P mitral. lărgirea prin dilataţia cavităţilor ventriculare. Trecerea sângelui prin orificiul strâmtorat va produce sufluri de ejecţie cu sedii şi iradieri caracteristice. infarct miocardic. 64 . determinând creşterea presiunii în camera situată în amonte cu presiunea din aval scăzută sau normală. edem pulmonar acut(şoc cardiogen). cu freamăt catar diastolic. Are un debut brusc cu dispnee paroxistică. Datorită gradientului de presiune mare dintre V şi A . oboseală. fapt ce permite regurgitare a sângelui din V spre A. tuse. FC este crescută . În SM . Care produce reducerea suprafeţei orificiale cu o deschidere incompletă în diastolă. se observă un şoc mic. dar o altă parte va regurgita spre AS datorită defectului de închidere a orificiului mitral. Insuficienţa mitrală Se caracterizează prin lipsa de închidere ermetică a orificiului mitral în timpul sistolei ventriculare. trecerea sângelui se face cu dificultate. expectoraţie spumoasă. endocardite infecţioase. Mai apar şi palpitaţii cu dureri toracice datorită HTA pulmonară. În timpul sistolei ventriculare stângi . calcificări ale inelului aortic. cu raluri subcrepitante la ambele baze. endocardite bacteriene.este defectul în care un orificiu nu se închide perfect într-o anumită fază a ciclului cardiac. pomeţi urechi. o parte din sânge este ejectată în mod normal spre aortă. Examenul radiologic cardio-pulmonar permite analiza siluetei cardiace şi a circulaţiei pulmonare.reprezintă imposibilitatea deschiderii corespunzătoare în fazele ciclului cardiac. În mod normal în diastolă presiunea din AS este egală cu cea din VD. mişcările anormale ale lor şi dimensiunea AS. La palparea şocului apexian. traumatisme. Eografia este metoda de referinţă pentru evaluarea SM. şi mitral. Cele mai importante cauze sun date de RAA. Stenoza mitrală Stenoza mitrală este o leziune valvulară caracteristică prin lipirea comisurilor valvulare cu sau fără afectarea aparatului subvalvular. Bolnavul este ortopneic. Insuficienţa. fatigabilitate. pacientul mai prezintă hemoptizii la efort. permiţând reîntoarcerea în sens invers a sângelui spre cavitatea din care a fost evacuat în care presiunea este mai mică. Bolnavul prezintă un facies mitral caracterizat prin: cianoza buzelor. În condiţiile deschiderii incomplete a unui orificiu.• • • • • • Monocitoză Leucocitoză VSH crescut CIC prezenţi La examenul urinei avem proteinurie. nas. Pacientul va prezenta dispnee . fonocardiograma apreciază severitatea stenozei.

La examenul paraclinic. angina pectorală. freamăt sistolic în focarul aortic. Reduceri de 50% din suprafaţa orificiului aortic determină apariţia unui gradient presional aorto-ventricular mic de 20 mmHG. Fonocardiograma evidenţiază suflul diastolic lipit de zgomotul 2. dispnee de efort. care împiedică golirea normală a VS. câteodată mai apare şi angina pectorală. Paraclinic avem pe EKG HVS de tip diastolic cu complexe QRS de amplitudine mare.La auscultaţie se percepe zgomot de galop. şocul apexian este amplu. endocardite infecţioase. subdenivelarea ST şi unde T aplatizate. Insuficienţa tricuspidiană 65 . Această valvulopatie se poate instala acut sau cronic fiind produsă de modificări ale valvelor şi/sau aortei de natură congenitală sau dobândită. şoc apexian în jos şi în afară. colagenoze(PR. producând cu timpul HV şi dilataţia acestei cavităţi. iar ameţelile apar datorită unor atacuri ischemice cerebrale sistemice. La palpare . • La percuţie avem HVS • La auscultaţie avem suflu sistolic în focarul aortei cu iradiere spre vasele gâtului. Examenul obiectiv este reprezentat de: • La inspecţie avem şoc apexian în jos şi în afară. Datorită împiedicării golirii ventriculare. cu suprafaţa mărită şi deplasat la stânga⇒ HVS. cu accentuarea zgomotului 2 la pulmonară. Principalele cauze sunt reprezentate de: RAA. endocardită bacteriană. este asimptomatică. ecografia ne arată mărirea Aşi V S. fonocardiograma înregistrează la apex caracterele suflului sistolic descris la auscultaţie. Efortul fizic pentru pacient poate fi letal deoarece poate produce moarte subită datorită tulburărilor de ritm majore. începe după zgomotul 1 şi se termină înaintea zgomotului 2. Examenul radiologic cardio pulmonar iniţial sau în formele uşoare de SA este normal sau evidenţiază numai rotunjirea vârfului inimii. presiunea sistolică intracavitară va creşte de la 220-320 mmHG cu apariţia HVS. El are caracter de regurgitaţie. La explorarea paraclinică avem EKG care evidenţiază HVS de tip sistolic (baraj) cu R înalte . În formele severe auzim uruitura diastolică. Fonocardiograma evidenţiază suflul sistolic romboidal. modificări ale zgomotelor cardiace. suflu sistolic de ejecţie aspru. iradiază pe marginea sternului spre vârf. Cauzele sunt reprezentate de RAA. ateroscleroză. cu unde T înalte. Tabloul clinic este reprezentat de: dispnee. rugos. aspect romboidal. sincope explicate datorită tulburărilor de ritm. Ecografia în modul M este cea mai importantă pentru că aduce cele mai importante date pentru diagnostic şi localizarea SA. Insuficienţa aortică Se caracterizează prin închiderea incompletă a valvelor la sfârşitul sistolei ventriculare . Examenul cordului arată un cord mărit. • La palpare avem şoc apexian amplu • Percuţie avem HVS • La auscultaţie avem suflu diastolic caracteristic. avem un EKG aproape normal. Tabloul clinic este reprezentat de palpitaţii. Stenoza aortică Reprezintă un obstacol situat la nivel valvular. Localizat la focarul aortei . La examenul obiectiv avem: • La inspecţie. IVS. avem şoc apexian amplu. fapt ce permite unei cantităţi de sânge sa se reintoarcă în V . supravalvular sau subvalvular. LES). În formele uşoare . • La palpare. La auscultaţie avem suflu sistolic de regurgitaţie în focarul mitral.

dominate de edemele de stază venoasă sistemică. În spaţiul 3-4 parasternal se aude un suflu sistolic moderat . Cel amai important semn este suflul continuu sistolo-diastolic. fapt ce va permite unei cantităţi de sânge să se reîntoarcă din VD în A. semnul Harzer pozitiv. Paraclinic . Şunturile mari prezintă infecţii respiratorii repetate. Bolnavii sunt cianotici . Tabloul clinic este reprezentat de astenia fizică. fapt ce va permite unei cantităţi de sânge din AP să se reîntoarcă în VD. dar peste 70% sunt de natură funcţională. Ca tablou clinic nu avem simptome la majoritatea cazurilor până la 30 ani. Majoritatea IT sunt date de dilataţia VD produsă în timp de HTA pulmonară. HTA pulmonară. Insuficienţa pulmonară Este o valvulopatie caracterizată prin închiderea incompletă a sigmoidelor pulmonare în timpul diastolei . edeme la membrele inferioare şi dureri epigastrice şi în hipocondru drept datorită hepatomegaliei. prezintă un puls jugular sincron cu sistola. tip ostium secundium –70-80% cazuri. La copii cu DSA este asimptomatic. EKG avem semne de HVD. La auscultaţie avem suflu holodiastolic intens şi aspru. cauze reumatismale. EKG evidenţiază semen de HVD. deasupra fosei tip sinus venos. apare insuficienţă cardiacă. Această valvulopatie este de natură congenitală sau organică. inflamatorii. 66 . sub ea tip ostium primum. se aude un suflu holosistolic de intensitate medie care se accentuează în inspir. însoţit de un suflu sistolic de ejecţie în focarul pulmonarei şi de un scurt suflu diastolic la baza apendicelui xifoid. În formele severe se mai adaugă şi inapetenţa şi balonările. La adulţi . În aria de auscultaţie a VD la baza apendicelui xifoid şi în partea terminală a sternului. La inspecţie şi palpare se percepe un şoc apexian puternic datorită HVS. VD este palpabil sub apendice şi uneori se simte şi pulsaţia arterei pulmonare în spaţiul 2 intercostal stâng. Defectul septal ventricular(DSV) Este ceam mai frecventă cardiopatie congenitală . fiind caracteristică printr-o comunicare întrece cei 2 ventriculi . Tabloul clinic. şi pulsaţiilor subxifoidiene (semn Hartzer).Este o valvulopatie de obicei funcţională caracterizat printr-un defect de închidere a valvei tricuspide în sistolă . Tabloul clinic este reprezentat de endocardita infecţioasă. Bolnavul prezintă cianoză absentă la membrul superior stâng. De obicei sunt prezente semnele de IVD . Semnul caracteristic este suflul diastolic de regurgitaţie. Tabloul clinic este reprezentat de semiologia altor cardiopatii şi boli cu HTA pulmonară. EKG se evidenţiază semne de HVD şi HAD. EKG se evidenţiază HVS sau biventriculară. Pe EKG avem semne de HVS. Formele organice de IT sunt date de : RAA. de obicei însoţit de freamăt catar. localizată la nivelul septului membranos şi paramembranos şi mai rar la cel muscular. Defectul septal atrial şi persistenţa de canal arterial Defectul septal atrial (DSA) reprezintă o comunicare între cele 2 atrii localizată la fosa ovalis . Şuntul este direcţionat de la AS la AD. la adult apare HTA pulmonară şi insuficienţă cardiacă. Persistenţa canalului arterial (PCA) situat între artera pulmonară stângă şi aortă. localizat para sternal în spaţiile III-IV stângi. Principala caracteristică este hepatomegalia dureroasă. Aria matităţii cardiace este mărită transversal. Şocul apexian este mărit şi amplu datorită HVS. Defectele mici sunt asimptomatice.

hemoptizii. stenoză pulmonară. Aceasta va produce un şunt bidirecţional şi apoi inversarea şuntului spre stânga. care se caracterizeză prin prelungirea progresivă a intervalelor PP. 3. tipul 2(Mobitz 2) care se manifestă prin blocarea stimulului atrial fără încetinirea progresivă a conducerii. este definit prin existenţa unei întreruperi a conducerii influxului spre ventriculi . HVD. Pacientul mai prezintă dispnee de efort. Poate fi de 2 tipuri şi anume: tipul 1 cu perioade L-Wenckebach. La examenul cordului. de gradul I . • Unele forme de HTA În general este asimptomatică. care nu prezintă expresie clinică dar care se manifestă pe EKG cu interval PR mai mare de 0. Sindromul Eisenmenger aapre ca o afectare vasculară pulmonară secundară fluxului sanguin crescut care produce HTA pulmonară. avem complexe QRS şi segment ST nemodificate. Mai apare şi dispnee intensă. efortul fizic accelerând frecvenţa. cu unde P negative în D2. dextropoziţia aortei. Pacientul prezintă defect septal ventricular. după un numar de contracţii atriale. de gradul I în care transmiterea stimulului sinusal este doar întârziată 2. dar cu frecvenţă rară şi regulată. Bolnavulmai prezintă şi cianoză cu poliglobulie secundară. determinând cianoză. Cianoza este elementul principal al tabloului clinic. o întârziere a conducerii . Tulburări de conducere atrio-ventriculară Blocurile Sinoatriale Blocul sinoatrial este o conducere care împiedică transmiterea stimulului sinusal spre miocardul atrial. hipertensiune intracraniană. hipotiroidie. Bradicardia Bradicardia sinusală este un ritm sinusal cu frecvenţa sub 60b/min. ventricul drept este palpabil sub xifoid. se prezintă un freamăt catar sistolic. Pe EKG . Blocurile atrioventriculare Sunt tot de 3 grade: 1. sincope şi tulburări de ritm. de gradul III care determină apariţia unui ritm joncţional . 3. ictere. a doua blocul cu perioade Lucciano Wenckebach. AVF. de gradul II . 2. Tahicardia 67 . sportivi şi persoanele care desfăşoară munci fizice grele. • Boli extracardiace: afecţiuni meningeene.20 sec. Ele sunt de trei grade: 1. D3. de gradul II care este o dată ca o bradicardie sinusală cu complexe PQRST rare.Tetralogia Fallot şi Complexul Eisenmenger Tetralogia Fallot este cea mai frecventă cardiopatie congenitală cianogenă care se evidenţiază de obicei înaintea împlinirii vârstei de un an. de gradul III care este numit şi complet deoarece se produce întreruperea completă a conducerii. care este întâlnit în: • Fiziologic la tineri vagotonici.

Fibrilaţia atrială Este o excitaţie a miocardului atrial . hipertiroidie • Boli cardiace cu afectare miocardică Clinic . Extrasistolele joncţionale prezintă un complex QRS prematur aproape identic cu cel al ritmului sinusal Extrasistola ventriculară prezintă un complex QRS prematur. Semiologic. cu o frecvenţă ce depăşeşte rar 150b/min. separată de un interval PR mai mare de 0. Extrasistolele O extrasistolă este o contracţie cardiacă (parţială sau totală) prematură declanşată de un pacemaker ectopic(altul decât nodulul sinusal). la efort . D3. care poate apare în: • Fiziologic . tutun. în care activitatea nodulului sinusal este înlocuită ci impulsuri extrem de rapide şi neregulate de 500-600b/min. Ea poate apărea normal după consumul abuziv de cafea. Apare în cardiopatii de orice tip . Aceste unde f sunt foarte mici. fără undă P. Sunt de trei feluri: atriale. Mai apare şi în hipertiroidie. ciupitură sau întreruperea bătăilor cordului. ceai. Tahicardiile paroxistice Sunt tulburări de ritm cu frecvenţă accelerată regulată şi fixă care încep şi se termină brusc. larg şi deformat. în special în stadiile evolutive avansate. interval PQ normal. consum abuziv de cafea. fiind înlocuite de nişte ondulaţii ale liniei izoelectrice cu amplitudine şi durată variabilă. pacienţii descriu diferit palpitaţiile: rostogolire. ceai. faţă de normal. cu formă diferită de cea a ritmului de bază . Una din puţinele probleme de diagnostic diferenţial o reprezintă flutterul atrial. unde P cu conformaţie normală. Flutterul atrial Este o tulburare de ritm a atriilor care prezintă o frecvenţă de 280-300b/min. undele P sunt înlocuite cu ondulaţii foarte regulate cu o frecvenţă de 280-300b/min.12 sec. care determină mici contracţii dispersate la nivelul pereţilor atriilor. ritmul cardiac este regulat. Pe EKG are un aspect caracteristic vizibil în D2. De multe ori această tulburare de ritm este asimptomatică. cu excepţia nounăscutului. Extrasistola atrială pe EKG un pe precoce . Aceste unde F separă complexul QRS. bătăile cardiace sunt neregulate. anemii acute severe. joncţionale. sau la cei cu hipertiroidie. Persoanele afectate pot prezenta deficit al pulsului. Pe EKG complexele PQRST survin la intervale regulate. ventriculare. Pulsul este total neregulat cu unde mai ample sau mai slabe. Pe EKG unda P lipseşte . şi indivizi anxioşi • Boli extracardiace cum sunt acelea cu febră mare. Diagnosticul se poate pune prin examen clinic: • La auscultaţie . tutun . ATRIALE 68 . Frecvent apare în mitrale şi cardiopatia ischemică.Tahicardia sinusală este un ritm sinusal cu frecvenţă mai mare de 100b/minut . AVF .

poliurie . Debutul este brusc. palpitaţii . dar diferite ca morfologie de cele ale ritmului sinusal. Pe EKG . tulburări de ritm. stare de rău. unde P negative în D2 . HTA reno-vasculară este dată de stenoza arterei renale care prin mecanisme Gold . HTA Sindrom clinic caracterizat prin creşterii valorilor TA sitolice peste 140mmHg şi/sau diastolice peste 85mmHg. La nivelul arterelor avem manifestări de obstrucţie-claudicaţia intermitentă. avem HVS . funcţia renală normală. Aceasta include toate suferinţele parenchimului renal care se însoţesc de creşterea valorilor TA: pielonefrită cronică . edem pulmonar acut sau de insuficienţă cardiacă globală. Echo. D3. IM sau manifestări de CICND . constipaţie . creşte TA. FO normal sau modificat de grad I. febră. declanşează creşterea HTA. la hipertiroidieni. stadiul 3 prezintă nişte simptome apărute datorită unor complicaţii apărute pe unul din organele ţintă. Obiectiv prezintă TA constant crescută. Prezintă o succesiune de unde P identice între ele . glomerulonefrită. tulburări de somn. Pe EKG apar QRS cu morfologie anormală . stadiul 1 –care este asimptomatic sau cu simptome minore şi nespecifice( cefalee occipitală matinală. nefropatia gravidică. Pot apărea în cursul evoluţiei unor cardiopatii. rapidă şi regulată. HTA malignă cu evoluţie rapidă şi accelerată se manifestă prin valori tensionale crescute în special diastolice. urmate de un fâlfâit în piept. HTA secundară renală este dată de un număr de cazuri unde datorită unei cauze . VENTRICULARE Prezintă o tulburare de ritm gravă dovedind alterare miocardică severă precum ischemia. Aceste forme severe evoluează spre accidente finale de 1-3 ani. HTA endocrină apare în • boala Cushing: HTA secundară • în sindromul Conn(hiper-aldosteronism primar) apare HTA bine tolerată asociată cu accese de slăbiciune musculară: crampe musculare. 3. Rx . La nivel SNC apar accidente vasculare. greţuri. polidipsie 69 . Accesul tahicardic debutează brusc . 2. bilanţ visceral negativ. nefropatii interstiţiale. astenie fizică şi intelectuală. se instalează nefro-angio-scleroza. HTA parcurge 3 stadii astfel: 1. AVF. care duc până la comă. Pe EKG apar QRS nelărgite . Obiectiv se manifestă prin creşteri oscilatorii de TA cu revenire la normal uneori spontan. Encefalopatia hipertensivă cu edem pulmonar şi FO de grad IV apare rapid. pocnituri în urechi. Pacienţii mai prezintă şi durere retrosternală. stadiul 2 aceleaşi simptome . mai rare sunt cazurile asimptomatice. Sindromul coronar dureros prezintă: angină pectorală . care evoluează treptat spre insuficienţă renală. tulburări de conducere. ameţeli.Tahicardia paroxistică atrială este un ritm cu comandă atrială ectopică activă . dispnee. modificări EKG silenţioase. dar şi la cei cu cardiopatii (valvulopatii mitrale). cu şoc cardiogen sau cel puţin cu crize anginoase. La nivelul inimii avem manifestări de IVS: astm cardiac . cauzate de hemoragii sau tromboze ale arterelor cerebrale. înţepături precordiale. şi se întâlneşte la tineri. FO avem modificări de grad III . muşte zburătoare în câmpul vizual). tetanie. dar pot apărea şi modificări de la celelalte grade. rinichi polichistici. FO cu modificări de grad II. largită. semnele sunt cele din IC . JONCŢIONALE Se mai numeşte şi Boala Bouveret .

Deseori bolnavii hipertensivi trataţi cu hiportensoare prezintă hTA ortostatică cu ameţeli.• în feocromacitom apare HTA care evoluează în crize paroxistice. • Arteriolele capilare îşi reduc calibrul pentru protejarea patului capilar ⇒ cianoza centrală. Poate fi de mai multe feluri: Insuficienţa cardiacă stângă reprezintă incapacitatea cordului stâng de a asigura un debit sistemic normal . digestive(ictere) are semnificaţie de sindrom şi se numeşte hTA secundară. • Galopul VS protodiastolic . semnul caracteristic • Suflul sistolic de insuficienţă mitrală funcţională care dispare sau diminuă după tratament • Tahicardie sau tahiartitmie • Accentuarea şi dedublarea zgomotului 2 la pulmonară. Semne obiective de IVS: • Mărirea cordului cu şoc apexian deplasat în jos şi la stânga cu semnele cardiopatiei care a generat IVS. se datorează creşterii secreţiei de catecolamine ⇒ vasoconstricţie arterială. Expectoraţia este spumată. creer). • La bazele plămânilor apar raluri subcrepitante. În urma scăderii debitului sanguin arterial apare fatigabilitate musculară şi uneori crize anginoase prin reducerea perfuzării coronare. Tusea însoţeşte accesele de dispnee paroxistică sau apare o dată cu dispneea din efortul fizic. Explorări paraclinice: • EKG confirmă HVS • RgX –semne de stază în circulaţia pulmonară. în timp ce cordul drept lucrează aproape normal. rozată. Cianoza este de tip central. tiroidiană gonadică). HVS 70 . Când scade TA nu apare în contextul unei alte boli şi reprezintă o stare constituţională şi se numeşte hTa esenţială sau primară. hipoTA Se caracterizează prin valori tensionale mai mici de 100 mmHg pentru TA sistolică şi mai mică de 50 mmHg pentru tensiunea diastolică. Dacă apare în ortostatism poate determina manifestări clinice prin scăderea perfuzării organelor vitale(inimă.IVS se datorează stazei venoase pulmonare având k elemente principale dispneea şi cianoza. Când hTA însoţeşte unele boli endocrine (ICR. boli infecţioase. Dispneea de efort este rapid progresivă cu evoluţie spre astm cardiac şi edem pulmonar acut. semne de HTA pulmonară. De cele mai multe ori nu are consecinţe cardiace sau periferice. Insuficienţa cardiacă Este un sindrom clinic şi funcţional care semnifică incapacitatea cordului de a asigura un debit sanguin adecvat necesităţilor organismului. Acest dezechilibru antrenează următoarele: • creşterea presiunii diastolice în VS • creşterea presiunii în AS • stază venoasă în Mica Circulaţie Staza venoasă din mica circulaţie are 3 consecinţe: • Hipertensiunea din sectorul capilar pulmonar face k presiunea hidrostatică să depăşească presiunea oncotică capilară ducând la apariţia edemului pulmonar acut. Simptomatologie. • Creşterea rezistenţei în mica circulaţie duce la apariţia HTA pulmonară numită postcapilară.

galop ventricular. Tabloul clinic este de insuficienţă cardiacă dreaptă . iar dacă s-a instalat după insuficienţa cardiacă stângă . La explorări: • EKG –HVD • RgX –mărirea cordului drept Cauzele ICD: • Boli toraco-pleuro-pulmonare • Valvulopatii cord drept • Cardiopatie congenitală cu şunt stânga drepta Insuficienţa cardiacă globală reuneşte tabloul celor 2 de mai sus fiind prezente atât fenomene de stază venoasă pulmonară. Printre cele mai frecvente cauze de insuficienţă cardiacă avem : eforturi fizice îndelungate. tulburări endocrine. dispneea diminuă. Ea este un sindrom clinic manifestat prin durere precordială sau retrosternală cu durată de la 2-15 minute. Insuficienţa cardiacă hipodiastolică se referă la un defect al umplerii cardiace datorat unei cauze pericardice (pericardita constrictivă. • Ascita. timp de circulaţie braţ –limbă care este normal 10-15 sec . Cianoza este rece şi predomină la extremităţi. Uneori se poate instala de la început cu simptomatologia ambelor componente . este mărit. Tipuri de angina Reprezintă forma de debut şi cea mai frecvent întâlnită în cardiopatia ischemică. 71 . cauzele fiind miocardice.• Echo apreciază mărirea cavităţilor cardiace Cauzele de IcardS: • Creşterea rezistenţei periferice • Supraîncărcare diastolică a VS • Deteriorări miocardice Insuficienţa cardiacă dreaptă reprezintă creşterea presiunii telediastolice a VD care se percută în amante determinând hipertensiune în AD. anemia. Manifestări clinice: • Cianoză de tip periferic generalizat apărută prin încetinirea vitezei în marea circulaţie şi a creşterii desaturării în O2. Debutul insuficienţei cardiace de natura bolii cauzale. sau miocardice . care se ameliorează la repaus sau la administrarea de nitroglicerină sublingual. Hipertensiunea venoasă sistemică este responsabilă de staza venoasă viscerală (ficat. Clinic + radiologic avem cord global mărit. şi de staza din ţesuturile periferice. În majoritatea cazurilor instalarea este lentă progresivă ca în valvulopatii. sau tahiartitmii cu frecvenţă ridicată. tamponada cardiacă). tahicardie. • Hepatomegalie de stază uniformă • Turgescenţa venelor jugulare-semn de supraîncărcare şi hipertensiune venoasă. hipoxia. accentuarea zgomotului 2 la pulmonară.semn de stază portală • Edemul iniţial intermitent apoi permanent • Hidrotorax drept • Hidropericard • Dureri abdominale • Stază renală + stază venoasă cerebrală La examenul cordului avem VD mărit cu Hartzer + . vena cavă superioară şi inferioară şi în sistemul venos periferic. obezitate. rinichi).

Semnele complete EKG care se pot identifica apar în 3 zone: necroză. AVF Infarctul lateral • Unda Q mai mare /egală de 40 msec în V4-V6 • Aspect QS în V4-V6 • Scăderea progresivă a undei R din V4 spre V6 Infarct posterior • R mai mare k S în V1-V2 cu undă T pozitivă Infarct lateral înalt • Undă Q mai mare /egală cu 40 msec.apare pentru prima data la efort (prima manifestare). Zona centrală de necroză produce unda Q patologică în derivaţiile care privesc infarctul. mersul pe o distanţă mai mare de 500m. palpitaţii. III. Explorări paraclinice EKG este examenul de bază folosit pentru stabilirea diagnosticului. prelungit.apare la repaus. Diagnosticul IMA este posibil prin EKG la 85-90% din cazuri. în D1 şi AVL Enzimele miocardice GOT +ASAT se află în cantitate mai mare în miocard comparativ cu alte viscere. 72 .apare noaptea 5.are caracter de durată 4.produsă de spasmul coronarian care apare al repaus şi nocturn.apare la efort intens. 3. În perioadele de luni până la un an apar sechelele de infarct miocardic. În faza supraacută din primele ore domină supradenivelarea importantă ST. Pentru stabilirea localizării avem: Infarctul anterior • Aspect QS în V1V3 • Aspect QS în V2V4 • Scăderea progresivă a undei R din V1 înV4 Infarctul inferior • Unda Q mai mare/egală de 40 msec în D2. mersul normal mai mic de 500m. ischemie. PRINZ METAL. În următoarele 12-24 de h ST începe să coboare spre linia izoelectrică de unde se detaşează unda T negativă. În următoarele 4-10 zile de infarct recent apare evoluţia descendentă de segment ST. DE NOVO. II. Analiza infarctului permite: • Stabilirea vechimii • Localizarea Stabilirea vechimii se face pe evoluţia fazei terminale ale ST-T. POST/PRE INFARCT 7. LDH catalizează transformarea reversibilă a piruvatului în lactat.apare în boala coronariană 6. D3. Zona de leziune determină subdenivelarea segmentului ST în derivaţiile directe şi subdenivelarea în cele care privesc în oglindă. stare de slăbiciune. DE REPUAS. ameţeli. DE EFORT. D3.are 4 subclase: I. rapid. urcatul rapid al scărilor. leziune. NOCTURNĂ.FORMELE CLINICE: 1.apare la mersul normal . Infarctul miocardic acut(IMA) Este reprezentat de obstrucţie totală a unei ramuri de la artera coronară. care înglobează şi unda T. oboseală fizică . AGRAVATĂ. IV.apare la mersul rapid. Semiologic avem durere coronariană însoţită de dispnee. urcatul scărilor normal. Zona de ischemie determină negativarea undei T în derivaţiile directe sau unde T pozitive şi simetrice în cele opuse. 2. AVF • Aspect QS în D2.

Explorări avem: • HLG-leucocitoză • LDH. Imaginii de zonă caldă şi zonă rece Hipertensiunea Arterială pulmonară HTAP reprezintă creşterea presiunii arteriale sistolice peste 30 mmHg sau a presiunii arteriale medii peste 20 mmHg instalată brusc(acut) . neinfecţioşi (RAA). Miocardita Este un proces inflamator ce afectează miocitele şi interstiţiul cu sau fără interesare periferică. Examenul clinic avem cardiomegalie cu şoc apexian stabil.Probele biologice VSH crescut Ecografia în modul M evidenţiază o serie de mişcări anormale ale peretelui în ischemie şi infarct. La auscultaţie avem suflu sistolic de Imitrală. Este tulburată funcţia sistolică. semne de stază venoasă. Are debut insidios. astmul bronşic. La auscultaţie avem zgomotul 1 asurzit. cu evoluţie progresivă . Pe EKG apar semne de HVD. zgomot 2 dedublat paradoxal . Ca etiologie avem agenţi infecţioşi. La RgX avem mărirea cavităţilor inimii. galop ventricular. lent (cronic). tulburări de ritm. 73 . • Palpitaţii în urma tahicardiei • Dureri precordiale de tip pericardic. alteori cu embolii pulmonare. extrassitole şi FiA. virali. miocardic • Ameţeli. Are ca principale cauze: • Boli pulmonare cu hipoxie(bronşita cronică. tulburări de ritm şi conducere La examenul cordului avem tahicardie sinusală. TA scăzută. anginos. dureri toracice. bacterieni. La examenul obiectiv se mai constată şi întărirea şi dedublarea zgomotului 2 la pulmonară. CPK crescute • Radioscopie toracică avem cardiomegalie • EKG avem subdenivelarea ST în precordial stâng . şi cardiomegalie –semn esenţial. fatigabilitate prin scăderea Qc. Majoritatea cazurilor de HTAP sunt secundare. Simptome: • Dispnee + cianoză . emfizemul pulmonar. GOT. simptome de IVS. rar de IP. şi supradenivealrea ST cu T aplatizat. tahicardie cu galop ventricular. puls cu amplitudine scăzută. puls alterat. galop ventricular. bronşectazii) • Boli ale vaselor pulmonare( tromboembolismul pulmonar ) • Boli cardiace(valvulopatii mitrale) Semnele bolii sunt date de dispneea de efort care apare precoce . bradicardie. hepatomegalie. Morfopatologic se observă infiltrat inflamator al miocitelor cu necroză şi/sau degenerarea miocitelor adiacente. hemoptizii. Miocardiopatiile Sunt de trei feluri: Cardiomiopatii dilatative sunt un grup de boli miocardice caracterizate prin insuficienţă contractilă şi dilatare cardiacă secundară. suflu sistolic de insuficienţă mitrală .

Bloc AV. Modificările interesează în special septul ventricular care este hipertrofic fiind redus volumul cavităţilor ventriculare.Pe EKG avem FiA. Distrugerea fibrelor elastice din tunica medie favorizează dilatarea peretelui aortic pe o porţiune limitată. disecţii. Echo cord avem hipertrofie septală. La examenul clinic avem şoc apexian în jos şi la stânga. Umplerea ventriculară necesită presiune crescută care se transmite retrograd în venele pulmonare şi venele sistemice. aortite. Pulsaţiile anevrismale sunt uneori vizibile în furculiţa sternală. pe VCS . În sacul anevrismal se pot dezvolta trombi din care se rup emboli. dureri toracice de tip anginos. tuse seacă ). poziţia ghemuită . Anevrismele crosei aortice se dezvoltă . fapt care diferenţiază cardiomiopatia restrictivă de pericardita constrictivă în care presiunea VS este egală presiunea VD. Se aseamănă cu pericardita constrictivă. Anevrismul comprimă organele din jur şi se poate rupe într-o cavitate de vecinătate sau organ apropiat. Cauze: • Forme primare în care există fibroză cu relaxarea incompletă a miocardului. dispnee. palpitaţii datorită contracţiei puternice a inimii generate de tulburările de ritm. La echo avem dilatare de cavităţi ale cordului. Cardiopatia hipertrofică obstructivă este o suferinţă miocardică obstructivă de cauză necunoscută caracterizată prin hipertrofie ventriculară concentrică şi dezorganizarea cu sau fără obstrucţia dinamică intraventriculară. HVS. vena cavă sup. puls venos jugular. Diminuă în inspir . Anevrismele de cauză luetică sau necroză mediochistică predomină pe descendentă. predomină la crosă şi la ascendentă. Tabloul clinic este reprezentat de efortul care este insuportabil de pacient . Se accentuează în expir . canalul toracic. dureri de tip anginos datorită creşterii masei musculare şi compresiei arterelor intramurale. Anevrismele aortei descendente artera subclavie stângă la diafragm pot comprima esofagul (disfagie). cardiomegalie. Ca simptome avem : dispnee datorită creşteri presiunii venoase în capilarele pulmonare. Este tulburată funcţia diastolică prin scăderea complianţei ventriculare datorită hipertrofiei. Anevrismele aortei ascendente pot compresa bronhia principală dreaptă cu scăderea ventilaţiei. Cardiomiopatii restrictive sunt un grup de suferinţe miocardice în care este diminuată complianţa ventriculară cu scăderea funcţiei diastolice. Anevrisme –dilataţie a aortei care interesează cele 3 tunici şi pierderea paralelismului pereţilor. Anevrismele aortei din porţiunea toracică sunt de natură aterosclerotică . La auscultaţie avem suflu sistolic de ejecţie cu intensitate maximă în telesistolă. necroză mediochistică. Funcţia sistolică nu este afectată la început. Presiunea din VD depăşeşte pe cea din VS . extrasistole. Cauzele frecvente sunt date de ateroscleroză . Q patologic. manevra Valsalva. ocluzie. Bolile aortei Bolile aortei sunt de mai multe feluri: anevrisme. Pot comprima artera pulmonară dreaptă . bradicardie. Funcţia sistolică este păstrată dar randamentul sub normal. lues. inversarea undelor P . fatigabilitate. 74 . Se aude pe marginea stângă a sternului în spaţiul 3 intercostal stâng generat de obstrucţia dinamică sistolică.mediastinal şi exercită compresiune traheo bronşică (weesing. tulburări de conducere intraventriculare. Zgomotul 2 este accentuat la pulmonară şi dedublat la aortă. semne de ICS sau dreaptă. HTA. Pe EKG avem HVS . ortostatism . nervul recurent stâng.

Este îngustat lumenul arterial şi pot apare tromboze care compromit fluxul sanguin. Tabloul clinic este reprezentat de durere. arteriografie selectivă. răcirea membrelor inferioare. Obiectiv lipseşte pulsul la femurală. localizarea. atrofie cutanată şi musculară . RMN Aortitele pot fi de cauză infecţioasă(luetică) sau ne (Boala fără puls). oculare. Disecţiile –separarea sau decolarea longitudinală a peretelui vascular la nivelul tunicii medii cauzată de o leziune. care este manifestarea principală. Etiopatogenie necunoscută –este o panarterită în care se găsesc celule mononucleare şi gigante. Cauza principală este o anomalie a tunicii medii –necroză mediochistică. urmată de separarea peretelui într-un strat exterior compus din adventice şi 1/3 exterioară a mediei . Sângele separă cele 2 straturi pe o porţiune variabilă. aortografie-metoda de bază. circumstanţele care o intensifică sau o calmează. greţurile. dispariţia pilozităţii . Este frecventă la femeile tinere. Ocluzia cronică este de obicei de natură arterosclerotică cu localizare la origine şi bifurcaţii. EKG –pt a exclude IMA. Altă manifestare o reprezintă anxietatea. 75 . Apar dureri medioabdominale . Ca examene se fac aortografie. intensitatea durerii. În zona de separare se pot forma trombi iar hematomul se poate întinde şi spre colaterale reducând fluxul sanguin în aceste zone. Examenul RgX toracic se evidenţiază o opacitate pulsatilă omogenă care bombează din umbra mediastinală . La palparea abdomenului găsim o formaţiune pulsatilă la stânga liniei mediane pe care percepem un suflu sistolic. localizată interscapulovertebral . vărsăturile. Disecţia debutează printr-o fisură transversală în intimă . face corp comun cu aorta şi prezintă uneori calcificări periferice. lombare sau pelviene cu iradiere inghinală spre fese. Ateromatoza bifurcaţiei aortei cu tromboză supraadăugată se caracterizează prin claudicaţie intermitentă resimţită la fese şi coapse şi la bărbaţii cu impotenţă sexuală. • Obstrucţie mecanică sau spasm al uni viscer cavitar abdominal -obstrucţia IS. şi un strat interior compus din 2/3 interne ale mediei şi intimei.prin contaminare bacteriană (perforaţia apendiculară). transpiraţiile .Anevrismele aortei abdominale se formează între emergenţa arterei renale şi bifurcaţia aortei. Explorare. iradierea. Este frecventă pe artera subclavie stângă cu apariţia manifestărilor de ischemie cerebrală şi sufluri pe carotida internă. Apare brusc . cu iradiere spre abdomen. Boala fără puls afectează arterele mari şi medii în special crosa aortei şi ramurile sale. uneori suflu sistolic în regiunea inghinală. cangrenă digitală. CAUZE: DURERI DE CAUZĂ INTRAABDOMINALĂ • Dureri viscerale-apar prin iritarea terminaţiilor senzitive ale nervilor vegetativi ai unui organ abdominal: ulcer gastric sau duodenal. În stadiul oclusiv apar semne neurologice . Explorări paraclinice avem echo transtoracică. APARATUL DIGESTIV Anamneza durerii abdominale În analiza clinică se va preciza: modul de debut. Se mai fac echo transtoracică. echo abdominală. caracterul. • Inflamaţia peritoneului.

apar fără un efort deosebit şi nu sunt precedate de greaţă-sindromul de HT intracraniană. pancreatită acută. litiază biliară . muşchilor abdominali. În punctul dureros apăsând cu degetul nu doare decât dacă se ridică brusc degetul. cancer gastric. Lipsesc apărarea şi durerea abdominală de decompresie. cancer hepatic • HS – suferinţe colonice de la flexura splenică • Mezogastru – suferinţe ale IS ABDOMENUL ACUT MEDICAL se manifestă prin câteva semne comune cu cele ale abdomenului acut chirurgical de care este total deosebit. dilataţie gastrică acută. • • • • Suferinţele care generează sunt : Boli metabolice Boli endocrine Boli hematologice Suferinţe inflamatorii Vărsăturile Vărsătura reprezintă expulzarea bruscă forţată pe gură a conţinutului gastric . tulburări de tranzit. ulcer duodenal perforat. • Durerea acută în hipocondrul drept apare în colecistita acută. dramatică. mai puţin intensă poate evolua cu accentuări.au caracter exploziv în jet. vărsături. anevrism disecant al aortei abdominale. gastrită cronică . • Durerea abdominală din hipocondrul stâng dată de infarctul sau ruptura de splină. Bolnavii au durere abdominală intensă . Iradieri de la măduva spinării Iradieri de la organele genitale CAUZE NEUROLOGICE. apărută brutal. Există mai multe tipuri de vărsături: • Vărsături de tip central. tromboza vaselor mezenterice. • HD –colecistita cronică .Zona Zoster ANALIZA DURERII ABDOMINALE După modul de debut Durerea abdominală acută care apare în situaţii patologice şi în funcţie de localizare are următoarele poziţii: • Durerea acută epigastrică poate apare în ulcer gastric sau duodenal perforat. Expulzarea se face prin contracţii simultane ale diafragmului . • Durerea din regiunea supraombilicală –ocluzia intestinală. litiază biliară sau colică. DURERI DE CAUZE EXTRAABDOMINALE Iradieri din torace-pneumonii. procese pleurale inflamatorii bazale.• • • • • Tulburări ischemice apărute prin embolie sau tromboză . pilorului. colică renală stângă. pielonefrita acută stângă. Pentru vărsăturile cu conţinut intestinal intervin şi mişcările antiperistaltice ale I. relaxarea cardiei. Durerea abdominală cronică . durere coronariană. eventual şi intestinal. 76 . Afectarea peretelui abdominal prin traumatisme sau infecţie musculară. Se însoţeşte şi de manifestări care orientează diagnosticul: greţuri. În funcţie de localizare se pun problemele diagnosticului: • Durere cronică în epigastru –ulcer gastric sau duodenal . ruptură vasculară. • Durerea din fosa iliacă dreaptă –apendicita acută • Durerea din fosa iliacă stângă –suferinţele colonului descendent • Durerea acută localizată suprapubian –retenţia acută de urină sau rupturi de sarcină uterină. apendicită acută în faza precoce.

căile eferente. • 77 .ulcer gastric • duodenale • sindroame hemoragice Melena este un scaun negru. orarul. Hematemeza şi melena Hematemeza reprezintă eliminarea pe gură. boală ulceroasă. Principalele cauze ale hematemezei sunt : • esofagiene-rupturi de varice esofagiene • gastrice. mirosul. gastrite acute sau cronice • Infecţii virale. Frecvenţa vărsăturilor. n muşchilor abdominali). Se deosebeşte de vărsătura cu sânge înghiţit după epistaxis de hemoptizie. cantitatea. Sunt date de : • Reflexe extra digestive-suferinţe ale urechii medii sau labirintice • Suferinţe abdominale acute –apendicita • Suferinţe digestive cronice-stază esofagiană. lapte şi fructe la cei cu colopatii). neavând o valoare de diagnostic. vag) . lucios ca păcura . din care reiese o hemoragie digestivă superioară care nu a produs neapărat hematemeză.(n frenici. La debut scaunul este moale. refuzul unei alimentaţii monotone. prin lezarea esofagului. stomacului.Vărsături de tip periferic. simptom frecvent pe care îl întâlnim într-un număr mare de boli . În hematemeză sângele este de culoare închisă .sunt precedate de greaţă . Aceste vărsături determină deficit nutritiv prin împiedicarea aportului alimentar. prin vărsături a unei cantităţi de sânge de culoare roşu închis sau negricios care provine din TG . micotice • Boli cardiace-IMA • Boli renale-IRA. conţinutul. teama de unele alimente care declanşează manifestări supărătoare (grăsimi la cei cu suferinţe biliare. Orarul şi relaţia cu alimentaţia: • Matinale la alcoolicii cu gastrită cronică • 15-30 minute după masă –gastrita acută • 1-2ore în timpul digestiei gastrice –ulcer gastric • 2-4ore –cancer gastric • 4-6ore – ulcer duodenal Cantitatea poate fi mică/mare Mirosul poate fi acid/ fecaloid/ acetonă Conţinut de mucus/ suc gastric/ abundente cu resturi alimentare/ fecaloide/ purulente/ paraziţi. bacteriene. colica ranală • Boli endocrine-B ADDison • Boli metabolice-DZ • Boli psihice La analiza clinică a unei vărsături vom preciza: frecvenţa. alteori întâlnim vărsături repetate după fiecare masă – gastrite . Sunt vărsături care survin în ingestii sau în suferinţe extradigestive –IM . Tulburările apetitului Anorexia/inapetenţa –pierderea apetitului . administrarea de morfină. Nu se consideră inapetenţă senzaţia de saţietate precoce la cei cu stomac rezecat. conţine cheaguri şi resturi alimentare. sunt declanşate de centrul de vomă din substanţa reticulată care primeşte excitaţii din tractul gastrointestinal – căile aferente (n.

dulceag-diabetici. eructaţiile Pirozisul.alcoolici. Revenirea se face fără efort. Examenul cavitaţii bucale Buzele se examinează în porţiunea cutanată dar şi în cea mucoasă: volum . Hipersalivaţia (ptialismul) ajungând până la scurgerea salivei din gură –sialoree: gravide. Bulimia reprezintă nevoia imperioasă de a ingera alimente în cantităţi mari . resturi alimentare . 20% prin difuzarea gazelor din sânge . boli renale. boli infecţioase grave. O mărire bruscă-edem alergic. usturoi-intoxicaţie cu fosfor. Regurgitaţiile esofagiene apar în dilataţiile esofagiene şi diverticulii esofagului. nevrotici. ocluzia intestinală. Meteorismul abdominal Reprezintă creşterea conţinutului gazos al intestinului. ulcer esofagian+ gastric+ duodenal. carii dentare.reprezintă un apetit pervertit –pofta de mâncare de a ingera alimente acide . eventuale erupţii. boli hepatice cronice . 78 . iar cele gastrice se recunosc prin conţinutul amar .uremie. mucegai sau ficat proaspătinsuficienţă hepatică . individuale. DZ. poate fi mărit în acromegalie. amonial. gingivite + amigdalite cronice. sinuzite cronice. În unele boli aerul expirat are miros caracteristic: miros fetidabces pulmonar. ulceraţii. Eructaţia –eliminarea pe gură a gazelor din stomac care pot fi fără miros la persoanele care mănâncă repede şi înghit aer. insuficienţa cardiacă globală. aldehidic. Gustul acru pacienţii cu hiper aciditate gastrică . Anorexia selectivă reprezintă inapetenţa pentru un anume aliment: anorexia pentru carne sau pâine –în cancerul gastric. aspect.ocluzie intestinală. ulcer duodenal. dietă cu alimente bogate în celuloză. culoare. cei ce mestecă gumă. Bolnavii au senzaţia de balonare abdominală cu zgomote hidroaerice ( borborisme). Hiperorexia. Modificările halenei ţin de igiena gurii şi a danturii. sau alimentar-hernii hiatale. Mirosul neplăcut apare în boli ale cavităţii bucale . cicatrici. nasului. cretă). şi patologic în sarcină. HT portală. Gustul metalic se întâlneşte la pacienţii cu lucrări dentare cu efect de pilă electrică .Se întâlneşte în neoplazii cu localizare gastrică. apar în esofagite. febră.creşterea apetitului fiziologic în covalescenţa unor boli acute care au dus la slăbire . Parorexia. regurgitaţiile . Volumul buzelor este determinat de particularităţi rasiale . 10% procese fermentative intestinale. Xerostomia (asialia) se caracterizează prin senzaţia de uscăciune a gurii: boli de deshidratare severă . Gustul este modificat când limba devine încărcată cu celule epiteliale . şi fără în prealabil greaţă. Regurgitaţiile esofagiene şi gastrice – revenirea în cavitatea bucală a unor mici cantităţi din conţinutul esofagului sau stomacului. boli digestive. depăşind nevoile organismului . sau substanţe sau materiale nealimentare (cărbune. Se întâlneşte în : aerofagie. salivaţiei şi ale mirosului gurii Gustul neplăcut sau mirosul neplăcut îl întâlnim în diverse boli ale cavităţii bucale ale faringelui şi nasului: carii dentare. însoţeşte regurgitaţiile .senzaţie de arsură localizată retrosternal sau epigastric . pacienţi cu stomatită. şi cu miros la cei cu stază gastrică. acid. fecaloid. faringelui. În mod normal conţinutul gazos provine cca 70% din aerul înghiţit . Apare în stări febrile. boli febrile. suferinţe biliare. Tulburări ale gustului . fără vreo senzaţie de saţietatepsihoze. bacterii. amar-suferinţe biliare. boli digestive cu hipersecreţie gastrică sau cu tulburări de tranzit intestinal. nisip. mixedem. Pirozisul.

Culoarea poate fi palidă-anemie. patologia lor datorită cariilor. edem alergic. dentina. Limba normală are culoare roză. Au aspect de angină folicularăfoliculii amigdalieni prezintă mici dopuri de puroi evidente pe fondul eritematos amigdalian. rece. mixedem. Gingivitele ulcero-necrotice sunt inflamaţii în care gingiile sunt acoperite de o membrană galbenă cenuşie.Micşorarea volumului buzelor cu îngustarea orificiului bucal-sclerodermie. virale. cianotică. umiditatea. mobilitatea . Stomatitele sunt inflamaţii ale mucoasei cavităţii bucale. Microglosia este rar congenitală. După aspect deosebim: • Anginele roşii (eritematoase)-hiperemia mucoasei faringo-amigdaliene şi a plierilor . Evoluează cu febră mare . Examenul limbii Se face prin inspecţie pentru părţile laterale . Stomatita eritematoasă prezintă eritem + tumefacţia mucoasei bucale. distruge smalţul . hipersalivaţie sau senzaţie de uscăciune a gurii. ajunge în camera pulpară ⇒ dintele devien dureros la cald. Ca simptome locale avem: disfagie. uneori şi hipertrofia amigdalelor. halenă fetidă. Gingivita este inflamaţia gingiilor care poate apărea în cazul stomatitelor. edem+ eritem + sângerări. Anginele cronice sunt consecinţa unor infecţii faringiene acute şi repetate. Simptomele generale sunt reprezentate de febră . Aspectul buzelor în stările de deshidratare pot fi uscate. • Angine ulcero. Lipsa de dezvoltare a dinţilor este rară –indică o nutriţie deficitară. În cheilite apar fisuri . cu marginea liberă acoperită de cruste brune. Dintre erupţiile labiale cel mai frecvent este herpesul labial – în boli infecţioase cu febră mare. Inspecţia abdomenului 79 .ciroză hepatică. iar pentru faţa inferioară ne servim de un apărător. Aspectul normal se păstrează prin permanenţa descuamare a stratului epitelial. Cheiloschizisul este o malformaţie congenitală care interesează una sau ambele buze care par despicate Dinţii pot prezenta anomalii de formă . planşeul bucal şi al limbii. Amigdalele sunt sediul infecţiei de focar-focar inflamator cronic. Apar în infecţii bacteriene. Acestea se pot extinde spre mucoasa obrajilor . durere senzaţie de uscăciune. număr. • Angine albe cauzate de coci piogeni ⇒ angine pultacee. stare septicemică. astenie. cu streptococul beta hemolitic grup A . poate determina RAA. Macroglosia este congenitală în hipotiroidism şi dobândită în acromegalie . stări febrile • limba prăjită este limba deshidratată • limba roşie –prin descuamare epitelială cu păstrarea papilelor. Caria dentară apare la nivelul smalţului dentar de unde progresează . culoarea . DZ • limba neagră piloasă –se caracterizează prin culoare neagră a limbii care au pe suprafaţă peri negri. manifestată prin prezenţa unor şanţuri care dă aspect de piele scrotală Anginele Sunt inflamaţii ale regiunii faringo-amigdaliene cu îngustarea istmului faringian. disfonie. percuţie. au culoare roză . usturimi . prezentând ulceraţii şi sângerare pe marginea liberă. Este umedă şi mobilă anterior. Apare prin hipertrofia papilelor filiforme • limba scrotală este o anomalie congenitală care apare la mai mulţi membri ai unei familii .necrotice ulceraţii adânci neregulate situate pe amigdale şi zonele vecine acoperite de un depozit cenuşiu. Şancrul luetic este cea mai frecventă leziune sifilitică extragenitală. Gingiile normal. frison. aspectul. marginea liberă aderă la dinte. Se cercetează volumul. cefalee. Mobilitatea limbii este compromisă în paralizia hipoglosului Modificarea aspectului limbii: • limba saburală acoperită cu depozit alb-gălbui –tulburări de digestie.

În ascita de volum mare cu lichid abdomenul are formă de obuz. HS splenomegalie . circulaţia venoasă subcutanată vizibilă. Se face pornind dintr-o fosă iliacă şi se examinează întregul abdomen. ascită). Normal este moale . funie. Palparea superficială descoperă puncte sau zone dureroase pe care le cercetăm prin palparea profundă. Observarea mişcărilor respiratorii În mod normal. În hipocondrul stâng se palpează splina . contractura musculară localizată în iritarea peritoneului adiacent unui viscer inflamat. stomacul tumoral. vergeturile au culoare roşie localizate pe flancuri sau fosele iliace. contracturi musculare generalizate în peritonite acute. Permite aprecierea stării organelor abdominale şi descoperă formaţiuni tumorale intra-abdominale. la tineri abdomenul este plat . Pot apărea modificări astfel: apariţia unui grad de rezistenţă într-o regiune abdominală se datorează unei tumori sau măriri unui organ abdominal. Absenţa mişcărilor – proces inflamator peritoneal prin perforaţia unui organ cavitar. Palparea profundă se face mono sau bimanual. În boala Cushing . 80 . mişcările respiratorii. În flancul stâng la bolnavii cu colon iritabil se palpează o formaţiune în coardă ce are dispoziţie verticală-colonul descendent. Hipocondru drept avem hepatomegalie. tumori mari. lobul stâng hepatic. al adulţi prin scăderea tonusului muscular este bombat. pulsaţiile vizibile. Palparea se face mono sau bimanual. cancer hepatic. În epigastru se palpează lobul stâng al ficatului. ascită. Modificările de formă şi volum pot fi bombări sau excavări. Se face sistematic . Cea monomanuală permite o explorare mai amănunţită a zonelor. Nu are semnificaţie patologică decât dacă se asociază cu dilataţie anevrismală. Se palpează toate zonele topografice abdominale dar lăsând la urmă zona dureroasă. se cercetează toate regiunile abdomenului şi în final zona dureroasă. La femeile multipare şi la vârstnici este flasc. modificările de formă şi volum. În hipocondrul drept se palpează marginea inferioară a ficatului. La persoanele cu perete abdominal subţire se pot observa mişcările peristaltice ale intestinului. Cea bimanuală cuprinde o zonă mai mare şi creşte forţa pentru a pătrunde în profunzime. Examinatorul stă în dreapta bolnavului şi are mâinile calde. La copilul mic abdomenul este globulos . Flancurilor –tumori ale rinichilor. rinichiul stâng . abdomenul participă la mişcările repiratorii. membrele inferioare flectate. La inspecţia tegumentelor pot apărea vergeturi albe-sidefii: în sarcină. În fosa iliacă stângă se poate palpa colonul sigmoid ca o formaţiune în formă de coardă . Din fose avem tumori de colon. nedureros. Bombarea abdominală apare în obezitate . Bombarea regională a abdomenului apare în tumori de organe sau dilatare de organe cavitare. ascită. Reducerea AMR apare în toate situaţiile în care presiunea abdominală este crescută(sarcină. În sarcină şi B Addison avem hiperpigmentaţie pe linia albă. după slăbiri. chisturi hidatice.La inspecţia abdomenului urmărim: modificarea tegumentelor. Palparea superficială aduce informaţii despre tonicitatea peretelui abdominal şi existenţa unor puncte dureroase sau zone hiperestezice. tumori ale cozii pancreasului. iar în ascita de volum mediu are formă de badomen de batracian. La circulaţia venoasă subcutanată –vizibilă la persoanele cu tegument subţire şi strat adipos redus. În regiunea epigastrică –dilatare de stomac. elastic. Palparea abdomenului Bolnavul este în decubit dorsal cu abdomenul descoperit. La femei în special după naştere este flax şi lăsat în ortostatism. Pulsaţiile vizibile ale peretelui abdominal se văd la nivelul epigastrului date de aorta abdominală. sarcină. ce rulează sub deget.

În fosa iliacă dreaptă se palpează cecul cu eventualele tumori. evoluţia este gastrita atrofică. situat pe mucoasa si pe structurile mai profunde. cu respiraţia. In formele uşoare: greţuri. unică sau multiplă a continuităţii peretelui gastric/duodenal. după vărsături -exacerbarea durerii are loc cu ocazia suprasolicitărilor psiho-emoţionale. însoţită de o reacţie fibroasă de la mucoasa la seroasa. mucinoase bilioase). ortostatism. Cercetarea secreţiei = scăderea debitului acid max<10mEg/h ajungând până la anaciditate histamino-refractară.persista 3-4 săptămâni(periodicitate) -apariţia la ore fixe. Se mai precizează sediul tumorii în raport cu topografia abdominală . cancer). expunere la frig.În flancul drept –colonul ascendent. Pot fi primitive si secundare ce apar la bolnavi cu alte boli digestive(UGD. Sindromul ulceros Prin ulcer se înţelege o întrerupere circumscrisă. alergici. alimente excitante gastrice -iradierea durerii apare in complicatii sau in localizari particulare. Se mai precizează sensibilitatea şi mobilitatea tumorii în abdomen în raport cu poziţia bolnavului în decubit. In UD durerea apare la 2-4h si continuă pana la o noua ingestie de alimente. Dacă se palpează dar e imobilă . forma: rotundă. hipersalivaţie. elastică). Cele primitive în funcţie de topografie se împart în tip A(fundică =corp + fornix) ş tip B( antrală = poziţia orientată a stomacului). Tumorile hepatice şi splenice sunt mobile cu respiraţia . Histologic Ly. dacă mesele sunt regulate (ritmicitate) In UG durerea apare precoce la 30-40’ dupa masa. fixată . Semiologia gastritelor acute Procesul inflamator al mucoasei care are etiologie virala. Histologic: numeroase NE Semiologia gastritelor cronice Proces inflamator cronic. sau tumoral. **** La palparea unei formaţiuni tumorale precizăm dacă aceasta este intra-abdominală sau aparţine planurilor superficiale ale abdomenului. dureri epigastrice. În hipogastru uterul mărit de volum . mărimea în cm. renale. localizat sau difuz. Po. vărsături (alimentare. cu contur(net. difuz). 81 . eructaţii si senzaţie de plenitudine. alcaline. dacă se palpează şi este mobilă ţine de tegumentul abdominal. gravidic. agenţi infecţioşi. In sindromul ulceros tipic durerea are următoarele caractere: . cu greţuri. Pacientul aşezat în decubit dorsal ridică trunchiul şi dacă formaţiunea nu se palpează în urma contracţiilor muşchilor abdominali ⇒ este intra-abdominală. ovalară. iar cele retroperitoneale sunt fixe. ţine de planul muscular. chimici. În regiunea mezogastrică se palpează colonul transvers. UGD necomplicat= durere in epigastru fără iradiere. Debutul este brusc. consistenţă (dură. -calmare durerii: alimentaţie. cele gastrice. moale. mecanici. termici. Diagnosticul se stabileşte pe aspectul endoscopic şi examen histopatologic al mucoasei gastrice. In formele infecţioase se adaugă manifestări de entero-colită + sindrom infecţios general. mezenterice. intestinele se mobilizează cu schimbarea poziţiei .

Obiectiv: scădere ponderala. insuficiente 50g/24h. Simptome: 1. iar Ba cade ca fulgii de zăpada prin lichidul de staza. la intervale mai mari de 24-48 h. care apar prin distensia si iritare rectului. uneori apar unde peristaltice in epigastru. distensie si colici in abd inferior. senzaţie de plenitudine. cauze Constipaţia reprezintă eliminarea întârziată a conţinutului intestinului gros. abd fiind meteorizat. cancer. posteriorul coapsei. colecistita litiazica) si stabileşte sediul obstrucţiei. senzaţia de plenitudine a rectului. fesiera. mecanisme. umar dr= penetrare hepato-colecistică. Examenul endoscopic elucidează etiologia(boala ulceroasa. astenie. Iradiere in hipocondrul dr. senzaţia de plenitudine epigastrică + greaţă + regurgitaţii fetide=> scăderea apetitului 3. Insuficenta musculaturii abd favorizează constipaţia la obezi/ vârstnici/ multipare. deshidratare. Obiectiv: la palpare durere în pct epigastric. Apetitul este păstrat sau exagerat in UD şi scăzut in UG. bolile pancreasului. cu efort fizic marcat. vărsături. hTA. 2. Sindromul de constipaţie. Sindromul de constipaţie se referă la constipaţia cronica. Iradierea durerii este mai frecventa in UD Simptome de însoţire: greţuri. morfina Mecanisme funcţionale: interesează actul defecaţiei ce poate fi modificat prin inhibiţie voita sau inhibiţie reflexă in procese patologice ano-rectale. La început stomacul este destins.Iradierea interscapulară sugerează penetrare in pancreas. megacolon. din ce in ce mai abundente cu alimente şi fără reflux biliar. Mecanisme organice -perturbări mecanice: ptoza cu / fără periviscerită. vărsături repetate. constipaţie. rar: hipertrofie de pilor. xifoidian si in zona pancreato-dudenală. inţepături in regiunea perianală. Raze: confirma stenoza + contractura. In cancerul antro-piloric stenoza se constituie intr-un timp scurt si fără dilataţie importantă. greaţa. In stenozele foarte strânse stomacul este mult destins in jos şi la dreapta. de golire incompleta. contracţiile acestuia devenind ineficiente şi dispar în stadiul avansat. durerile epigastrice caracter si evoluţie variabila în funcţie de etiologie si stadiul sindromului. Sindromul de stenoză pilorică Ansamblu de simptome/semne clinice si investigaţii care reflecta dificultatea/imposibilitatea evacuării stomacului din cauza unei obstrucţii piloro-duodenale. Insuficienta de deschidere a sfincterului apare in dichinezia rectala. polipi. indispoziţie. halena urât mirositoare. Simptome generale: cefalee. hiperdigerate. cancer -alimentaţie săracă -perturbări nervoase -boli endocrine mixedem. La tuşeu: spasm anal si rect plin cu fecale in constipaţia habituala. Semne fizice: la nivelul colonului descendent: mase de materii fecale. hiperestrogism. sacrata. Obstrucţia funcţională apare pe leziuni organice. pirozis. datorată încetinirii tranzitului sau insuficienţei de evacuare din porţiunea sigmoido-rectală. Simptome locale: eliminare la 2-3 zile a unor scaune de consistenta crescuta. ICRS. oligurie Clapotajul gastric este prezent la 6h după ultima masă. tetania -intoxicaţii cronice: Pb. Scaunele sunt uscate. 82 . In leziunile organice tabloul clinic se instalează lent după epuizarea funcţiei motorii a stomacului. striuri cicatriciale.

tulburare de tranzit. B au 2-3 scaune pe zi (pana la 15) conţinând sânge. Are caracter de jena/arsura . insoţite de eliminări de mucus in cantitate mare. fragmentate. Tenesmele sunt supărătoare. iritabilitate vasomotorie /neurovegetativa. Iritabilitatea vasomotorie generala consta in palpitaţii. transpiraţii. durează câteva zeci de min. edoscopie + biopsie. Când este interesat numai rectul elementele patologice preced eliminarea materiilor fecale. iar aceasta se palpează ca un cordon rigid. greţuri. fiind localizate periobilical in flancul si fosa iliaca stângă. Tuşeu rectal: spasm dureros Rectoscopie: hiperemia mucoase + mucus RX: diag diferential cu constipaţia din alte boli. Durerea abd precede /însoţeşte constipaţia. Diagnostic: rectosigmoscopie. Eliminarea se atribuie deseori unor hemoroizi a căror prezenţă se verifica prin tuşeu. Durere abd: situata in flanc si hipogastru. roşeaţă a feţei. In tumorile stenozante.. muco-purulente sau puro-hemoragice sunt semne importante. Eliminarea de sânge roşu este semn de origine neoplazica. 83 . Durerile abd au caracter de colica sau crampa. In formele severe apar inapetenţa. dureri lombare. ulceraţii. Tulburările de tranzit: balonare abd dureroasa. in faza de activitate a bolii la edoscopie: friabilitatea mucoasei. scaunele sunt tari. localizata la nivelul diferitelor segmente sau tuşeul rectal. extinzându-se spre intregul colon. Clinic au stare de apatică fie de nelinişte. fatigabilitate. vărsături. mucus si puroi. Simptome generale: se agravează rapid: anemie. colica violenta. febra. cu sângerare difuza.. jos situate se elimina scaune sub forma de creion sau panglica..ani.. remite după emisia de gaze / defecaţie. in forma de cacareze.Semiologia colonului iritabil Este o tulburare funcţională care se manifesta prin triada simptomatica: durere abd. repetându-se timp de mai multe zile. Eliminare (dimineaţa) de secreţii sero-mucoase. Ex abd: durere in zona colonului stg. Apare dimineaţa se agravează după mese. flatulenta. insomnie. Semiologia cancerului de colon Apariţia recentă la vârstnici a unei constipaţii progresive ne orientează spre un cancer. Alte simptome: senzaţie de evacuare incompleta. Bolnavii devin anemici. sunt palizi cu reducerea ţesutului celular subcutanat. anorexie Ex ob: palparea tumorii. Sindromul de anal şi tuşeul rectal Este un complex de simptome si semne prezente in suferinţele ano-rectale: -durere sau jena anala -dureri ano-rectale după defecaţie -dureri colicative recto-sigmoidiene -tenesme rectale -tulburări de defecaţie Semiologia rectocolitei hemoragice Etiologie? Afectează mucoasa /submucoasa rectala. Alteori prezintă alternanta regulata diaree-constipaţie. Diagnosticul neoplasmului: irigografie. Hemoroizii pot fi simptomatici si in neoplasm.

disbacterii -exudaţie intestinala importanta -s. leziuni peri-ano-rectale.Biopsie: anomalii glandulare. Microscopic: grăsimi+ AG 4. Mecanisme: -transfer de apa in lumen fără consum de energie -transfer de apa in lumen cu consum de energie -zone de ulceraţie -diminuare timpului de contact intre chimul alimentar si peretele intestinal -transferul distal al chimului alimentar incomplet digerat. cu miros înţepător. consum excesiv de alimente. grăsimi neutre si f putini AG si săpunuri. organici(acetic. infestări parazitare. nu sunt atacate de enzime. diaree cu scaune apoase. frison.gastrogene = consecinţa aclorhidriei gastrice (Birmer. pH acid. Manifestări: Scaune moi. Complicaţii locale: perforaţia. alergeni. Complicaţii tardive: pseudoaplazie. citostatice. Diareea de fermentaţie : exagerare. infiltrat inflamator in carion si periglandular. tulburări de sinteză/eliminare a sărurilor biliare. 2. Se manifesta prin scaun abundente 800-100 ml/zi. fibrele musculare si pectina vegetala nu sunt desfacute. Diareile acute apar in infecţii digestive bacteriene. extraintestinală 1. Se mai face colonoscopie. Apar in urma scăderii sărurilor biliare in duoden cu mal-digestie şi mal absorbţia grăsimilor. Microscopic fibre musculare intacte. virale. grăsoase si cu miros rânced.. polipoza.hepato-biliare=diskineii biliare după operaţii. tumori de P. albicioase. Datorita insuficientei digestie gastrice. când in IS ajunge o cantitate crescuta de hidraţi de C. medicamente. mialgii.pancreatogene= consecinţa insuficienţei pancreatice exocrine din PC. cu producţie excesivă de ac. flora de fermentaţie în excces. cancer de colon. chimicale. Microscopic amidon nedigerat. artralgii. care conţin mai mult de 200 ml apa/ 24h. lactic). stenoze. B au dureri postprandiale. cancer). Excesul acestora apare fie prin insuficienta digestiva sau tranzit rapid superior. Semiologia diareelor cronice de cauză digestivă . de intestin scurt(chirurgical) Disbacteria intestinala este indusa de antbioterapia prelungita sau însoţeste unele suferinţe intestinale (ansa oarba). păstoase. Clinic: febra. Semiologia diareelor cronice de cauză intestinală Mecanisme -leziuni ce reduc suprafaţa de absorbţie: boala celiaca -peristaltica exagerată: alergii. 84 . In scaun apar fibre musculare nedigerate. toxine alimentare.Diareic se caracterizează prin eliminare frecventă de scaune neformate cu resturi alimentare nedigerate. 3. irigoscopie sau irigografie pentru precizarea extensiei bolii. rectocolita hemoragică. Manifestări: scaune neformate cu mucus si sânge si puroi. lucioase. dilataţia acuta toxica a colonului. de culoare gălbuie. cu exudare + secreţie crescută apar in colonul iritabil.diareeile colonice. cefalee. fie raport alimentar unilateral. hemoragii masive.. sau evacuarea rapida a stomacului cu reducerea timpului digestiei(rejecţii). amidon nedigerat+ flora proteolitica. Se manifesta prin exagerarea proceselor de fermentaţie. astenie fizica funcţie de virulenta. Se pot asocia simptome gastrice: vărsături=> şoc hipovolemic. Semiologia diareelor acute S. celuloza.

este afectata absorbţia lipidelor. slabire. hipoproteinemie. săruri minerale. carente vitaminice. lucioase. anemie marcata. sunt voluminoase . Cu.adulti. folic • ex Rg X gastro-intestinal • ex imagistic pt pancreas • endoscopii cu biopsie Ce este boala celiacă(enteropatie glutemică) Sindrom de malabsorbtie în care apar modificări de tip atrofic a mucoasei intestinale cu raspuns favorabil la excluderea glutenului din alimentatie. Triada celiaca.dat secreţiei inadecvate de fermenţi digestivi (aclorhidrie. fistule. • determinarea cantitativa a steatoreei –patologic dc este > 6g/24h. electroliţi. creşterea presiunii in circ venoasa abd. Se deosebesc : malabsorbţie preenterocitară – cauzata de modificarea conţinutului intraluminal care se prezintă insuficient prelucrat dat afectării gastrice . • nivelul albuminelor serice • colesterolul • ac. miros ranced. miros fetid. Bolnavii au 5-6 scaune. se abs integral in intestinul subtire . fie in procese exudative inflamatorii intestinale.crestere intarziata.. culoare bruna. exces de substanţe<= din descompunerea proteinelor când in intestin apar cantităţi mari de albumine nedigerate/ neabsorbite. La copii. Fe. C. de volum mai redus. -postenterocitară. moi. proteinelor.reducerea suprafeţei absortive: rejecţie. Fiziopat. scurcircuitarea abd. Ca. de culoare deschisa . deficit enzimatic.Diareea de putrefacţie . omogene. boli pancreatice. Făina de cereale are 2 fracţiuni – glutemina si griadina care au efect toxic. a pH ului.) -malabsorbtia. tulburarea metab. cu pH alcalin. nu este metab in ficat si se elim in urina. anemie.apoase. by-pass.scadere ponderala. • pt absorbtia hidratilor de C . apă. . parţial/total nedigerate + flora de putrefacţie.revenirea in lumenul intestinal a subst care au fost transportate prin celule epiteliale in mediul int . la o abs normala nivelul sg creste >30mg/dl iar excretia urinara /5h=4g. intracelular. Excesul de proteine apare fie prin aport exagerat in asociere cu insuficienţa digestivă superioara. • alteori pot apărea numai simpt gastro-intestinale nespecifice • Explorare: ex microscopic al scaunului pentru evidenţierea fibrelor musculare si a grăsimilor neutre. 2 mec : -maldigestia. Cauze: reducerea supraf intestinului subţire prin rejecţie. afecţiuni enterale. Scaunele ajung la 10/zi . Dat pierderi exagerate de limfa.enterocitară. Microscopic: fibre musculare. scaunele se însoţesc uneori de sângerări. 85 .prin eliminarea de scaune abundente. Sindromul de mal absorbţie Diaree cronică cu perturbarea absorbţiei substanţelor nutritive care se elimina prin fecale. hipolipemie. abd voluminos. Tabloul clinic • diaree..diaree. Cauze: blocajul cailor limfatice in leucemii.

apar la debutul unei hepatite ac virale. ciroza. cedează după repaus/ tratament. Explorare : det. Simtomatologia bolilor hepatice este nespecifică 1. manifestări pleuro-pulmonare.tulburări de tranzit intestinal.suferinţe biliare. acnee. .meteorism abd. insomnolenţă nocturna. ciroze. si capacităţii de concentrare. cancer hepatic . fracturi spontane. ciroze hepatice. hipotrofie testiculara. 7. 9. . manifestări hemoragice. ac. sau cr. folic -crampe musculare .cancerul si abcesul hepatic. . sterilitate. de insuficienţă hepatica. alterări vasculare si/sau trombocitopenie. . confuzie mintala.B12. apare in hepatitele ac. simptome neuropsihice. pruritul. ciroze hepatice. std. semn de HTP. Steatoreei . epistaxis. însoţită de scădere ponderala. avansate.cu caracter de apăsare sau greutate. 2. 4. .Vitam.HDS. halucinaţii.bărbati. cefalee. tulburări dispeptice. ciroze hepatice. ciroza biliara primitive apare hipocratism digital.astenie fizica si intelectuala. . hepatite. 8.tulburări ale stării de conştienţa.andromastie.amenoree.difuza cu evoluţie rapida – cancer hepatic primitiv. moderata sau mare.gingivoragii.dureri osoase. difuza . tuse seacă. manifestări articulare sub forma de dureri cu discrete tumefacţii .generalizat . intens pe flancuri insoţeşte icterul. Apar in hepatite cr . apare in hepatita ac. echimoze. 3.edeme de tip hipoproteic .continuă. rectoragii.. .inapetenţă.după mese sau abateri alimentare. forme grave. 5. purpura. Durerea in HD. diaree însoţită de balonări. ascita dat malabsorbtiei proteinelor. vărsături alimentare.polipnee. biopsie de mucoasa intestinala.. ac. detectarea atc antigliadinol. sau ciroza hepatica in stadiile. femei. manifestări endocrine. 86 . scăderea atenţiei. greţuri.crestera temperaturii. /cr.manifestari hemoragice prin malabsorbtia vitam. 6. sau ale organelor vecine. somnolenta postprandiala. hepatite ac.profund accentuata sau declanşată de efortul fizic. ap in ascite mari cu sau fără hidrotorax si plus dispnee de efort. persistent. K. tolerantei la lactoza. apare in ciroza hepatica.subfebrila in hepatită ac .anemie prin maiabsorbtie de Fe. . Se întâlneşte in forme grave de hepatită.

aria matităţii diminua in ciroze hepat avansate.vas central pulsatil înconjurat de o reţea vasculara care dispare la digitopresiune. condiţii de viaţa – orarul meselor. echimoze apare in insuf hepatica. activitatea in mediul rural. par pubian de tip femeiesc. membre sup.manif. cu ştergerea papilelor mai ales la vf si margini. gat . contactul cu rozătoare.tegumente subţiri si papile digitale şterse. cancer primitiv hepatic. la margine inferioara a coastei 7 pe linia axilara .la ficatul de staza. .normala este de organ parenchimatos.bombat in etajul sup – hepato-splenomegalie sau matitate in totalitae in cazul ascitei. sensibilitatea.limba rosie .prezintă interes bolile infecţioase.fanerele. ap in ciroze hepatice.coloraţie roşie violacee a eminentelor tenare si hipotenare a bazei si vf degetului.pe tegument si mucoase se observa icterul hepato-celular: rosietic. suferinţe digestive ( ulcer gastro-duodenal. hemoragice.cu ambele maini puse fata in fata pe HD . . . margine inferioara a coastei 5 pe linie medioclaviculară. . unghii albe subţiri . emfizem pulm. in ciroze biliare primitive. apare in ciroza hepatica.prin palpare mai apreciem consistenta.marginea inf a ficatului. parazitoze intestinale). 87 . apare pe teritoriul venei cave sup : fata.toracele. . A. . alţi solvent organic. modul in care bolnavi respecta indicaţiile dietetic. personale.consecinţa trombocitopeniei cauzata de hipersplenism.la bărbaţi cu ciroza hepatica.palpare in epigastru la 5 cm sub apendicele xifoid .la bolnavi cu ciroza hepatica se remarca topirea maselor musculare. .se începe cu reperarea limitei superioare a ficatului prin percuţie in expir. . tetraclorura de C.epistaxis. cr. epigastru depăşeşte cu 4-5 cm apendicele xifoid.AHC – prezintă interes factori de contaminare in hepatită ac virale sau cr. suf biliare.Gilbert. moi. si creste in hepatomegalie . . . crescuta in hepat ac . bolnavul prezintă dispnee marcata.baze lărgite . ex hepat ac virala sau bacteriana. diabetul zaharat.orizontalizare. Consumul de alcool. torace coloid.usor crescuta apoi dura . brevilini.erupţii purpurice. ferma dura in ciroza si cancer hepatic.Antecedente la pacienţii hepatici 1.diam matităţii hepatice pe linie medioclavic.eritroza palmara.pilozitate redusă la bărbaţi cu insuf hepatica. poate sa apară si hidrotorax in cirozele hepatice. .edeme albe simetrice. Glenard. 2.palpare – mono. torace. 4. toxice sau metabolice. . mana stg palpeaza ficatul. la longilini – ficatul are tendinţa de verticalizare.palpare – normal depăşeşte rebordul costal numai in inspir profund. . .steluţele vasculare =angioame stelare. bimanual. hipocratism digital.andromastia. intoxicatii cu ciuperci.policele stg pt palpare ficatului si cu dr indeparteaza. mobilitatea. Informaţii aduce de inspecţia generală a pacienţilor cu boli hepatice . limita inf are sonoritate pulmonară ridicata la pac cu hepatosplenomegalie sau cei cu ascita. . 3. medicamente. -parametrii urmăriţi -. Examenul clinic al ficatului . . suprafată. in ciroza biliara primitiva. condiţii de munca. ciroza hepatică in principal prin hipoalbuminemie. felul alem cu excese de grăsimi si dulciuri. gingivoragii.ruta profesionala. contactul cu substanţe toxice. ictere hemolitice congenital sau anomalii ereditare complexe. prin acrosare . carminată. sub coasta 11 pe linie scapulara.abdomen. este 9-11 cm .consistenta. . cu bolnavul in decubit lateral stg.

consist usor crescuta cu suprafata neteda. mare in hepat ac. Explorarea funcţională biochimică în bolile hepatice .margine inf – condiţii normale subţire si elastica. 2.moderata. . cancer hep. e) crestera NH3 sg dovedind insuf hepat in detoxifiera lui . sindr de inflamatie ( activare) mezenchimala – se cerceteaza 8 glob prin electroforeza .dura.280 mg%. ornitil.variabila ca dimensiuni. -auscultatia-frecaturi rar in perihepatita.hepatomegalia din hepatite ac virale. . dureroasa –rapid. se cere timpul de protrombina Quick . paroape fixa la misc resp. nedureroasa daca sa instalat lent . consit crescuta.teste de instabilit coloid plasmatica: R Timol 4-6 U MacLeg. . X.transferaza.nedureros . VII.std initial-consist net crescuta.este moderata difuza. foarte duri. 155UI/ml. supraf neregulata.hepatomeg de supraincarcare. --mobilitatea ficatului cu resp. sindr de citoliza hepatica= distr hepato-celulara cu potential reversibil .supraf neteda. regulata . -hepatomeg din staza venoasa sistemica globala.hepatomeg din cancerele hepatice secundare sau metastatice de obicei globala. imunelecroforeza dc 8 glob sunt crescute: Ig G 800 1800 mg%.scad factori coag sintetiz in ficat. marg ant groasa. supraf neregulata sau nodulara . . clearance-ul de galactoza. nedureroasa . supraf neregulata. . neregulata cu noduli in ciroze si cancer hepatic. protrombina. cu sezatie de rezistenta elastica. 88 . . subtire taioasa .hepatimeg din hepatita cr. marg ant ascutita. regulata.-.volum. 148 UI /ml. . durere intensa in ficatul de staza. marginea ant rotunjita si sensib moderata. consisteta crescura.OCT creste in agresiuni minime hepatice. evol rapid.hepatomeg din chistul hidatic. --sensibilitate. dura in ciroze hepat.BSP.hepatomeg din cirozele hepatice. nedureroasa. val normale: 20UI/ ml. val normal este 18-2 % in val procentuala. GOT( ASAT) .se calculeaza retentia sg a acestei subst si clearace-ul. 147 UI /ml.3N. mici noduli. R Takata Ara. nedureroasa. --suprafata – netede.XII. pseudocolinesteraza. cresc in hepat ac .a) – scad albuminele serice. durere discreta in hepat ac si cr . . c) metab glucidic. . .normal păstrata. . Ig M 60. consistenta crescuta. noduli de mari dimensiuni.carbamil. rap de rettis ASAT/ALAT: 1. foarte dureroasa.450 mg%. IX. d) teste de transversare hepatica.hepatomeg din staza biliara.hepatomegdin cancerul hepatic primitiv. Ig A 90. .dureroasa la palpare numai initial cand are consistenta elastica. sindr biologic de insuf hepato-celulera ( hepato-priv). moderat dureroasa la palpare. citoliza se evidentiaza prin ap in plasma a constituentilor celulari dintre care pe prim plan enzimele: .factorul V.evolueaza rapid.LDH 4-5 – cresc in distrugerile hepatociteor. dura groasa in hepatitele cr.scade fibrinogenul dat scaderi sintezei exagerari activ fibrinolitice.TGP (ALAT) . sufluri in anevrism arteio-venos.dozarea glicemiei sau hiperlicemiei provacate . dispare in perihepatita sau emfizem pulmonar. Hepatomegalia . dar nu dura. XI. 3. dureroasa.se imparte pe sindroame biologice: 1. angiocolita. b) metab lipidic – hepatocitul este sursa de LCAT – esterifica colesterolul cu ac grasi. ulterior devine ferma .

omogenitatea ficatului. hiperdense .enzime. . cresterea difuza a ecogenitatii in proces inflamator.icterul cu predomin bilirubinei neconjugate ( prehep) Cauza: anemii hemolitice intra sau extra vasculare precum si rezorbţia unor hematoame mari . .4. fara anemie si splenomegalie. compresii neoplazice externe.activ enzimei este scăzută Icter hepatic Icter hepatocelular – creste B conjugata si neconjugată. hemopat maligne. B creste in sg pana la 15mg/dl. Explorare morfologica : laparoscopia –vizualizarea viscerelor.se transmite autozomal recisiv .ap in ciroza bil primitiva . carcinom ampular . fara dureri in caz de compresie.bilirubina. 2 tipuri: a) S Dublin –Jonson. 2. Avem : Sindr Gilbert= calemie familiara. vascularizatie. vena porta cu calibru normal 8-12 mm. colangiocarcinom. icter prin obstruct cailor bil intrahepatice. LAB. ecografia.fosfataza alcalina . cai biliare . urini inchise.analiz functia biliara a ficatului prin dozarea componentilor biliari si fact care se elim prin bila .neinvaziva . nehemolitica transmisa autozomal dominant. conturul. Urini inchise la culoare dat B conjugate. 5 nucletidaza. Obstructia se instal brusc cu colica biliara in litiaza biliara sau treptat . dc in sg creste trece in urina – cul bruna.icter cu B conjugata . icter cronic. cr.saruri biliare – ap in urina in icter obstructiv si hep.transmis autozomal recesiv. Icterul mecanic cu B conjugata . sindr bilio-excretor. urini clare. 1. 2. b) sindr.normal 1mg % cu 70-90 % BI . carac printr-un deficit al activari glucoronil-transferazei si perturb captari hepat de B .Rotor . subtipul 1 – gluconil – transferaza este absenta. ciroze . desoperit in copilarie. Clinic.ap prin litiaza coledociana . marimea VCI.transmitere autozomala recesiv .B in urina –normal lipseste.date exacte despre marimea . 3. sg. dupa 20 ani. . 2. forma. se cunosc si hiperbilirubinemii determ de perturb captarii hepatice a B sau activ glucuronil-transferaza. TC. perturbat excretor. cancere . scintigrama hepatica. discret pruriginos. prezenta de zone hipo. fara prurit. clinic: icter discret.Modif hepat evid : cresterea/scaderea dimens ficatului. vezicula biliara. splina. dar fara prezenta pigmentului brun. pancreatite. ap in hepat ac. Explorarea imagistică în bolile hepatice 1. icterul prin obstructia cailor biliare extrahepatice. ap in adolescenta. in obstruct cailor intrahep . deformari ale conturului. 89 . fecale.harta radioactiva a ficatului. ficat alcoolic. dupa inject unei subst radioactive in ficat. asemanator cu D-J. apreciaza marimea . moderat ca intensitate. Sindr Criggler-Najara.nuanţa roşie. urina. punctie biopsie –hepatica Icterul prehepatic . scaune decolorate.

prin tromboza in policitemii.Sindromul de hipertensiune portală+ anast porto. dezv circ colaterale – ap anastomoze porto-cave care scat HTP . piele f subtire.ciroze hep. post hepatic. EEG. a) prehepati.Chiare. limba carminata. 90 . LMC.prin compresiunea venei porte prin tumori din vecinatate. icterul. 8. pot fi situate presinusoidal. hipotrofie testiculara la B. endoluminal ca: tromboza din policitemie. Tabloul clinic 1.  deficit funct in metab respective. ciroza hepat. metroragii.obstr vv suprahepatice  sindr Budd.hipoglicemie si ap unor curbe de hiperglicemie provocata. gelatinos..manif cutam : angioame stelate. 7. ac. 3. . unhii albe. Investigatii: scaderea alb serice. circ colat peritoneala. tranchilizante. pericardită • RENALĂ-sindrom nefrotic. intra. fetorul hep – halena cu miros de ficat proaspat. care poate fi seros. policitemii. cancer hepat. ascita insot HTP din ciroza hep si metastazele neopl HTP are rol in ap encefalopat portale. 2. – varice esofag la niv esofag inf si rg cardio. manif hemoragice: purpura . amenoree si sterilitatea la F. aneonemia. glicemiei. c) posthepatice.variabil. gingivoragii. Cauze pp – hepat. b Hotgin. 5. chilos.ap v Retzius pe fata post s peretelui abd si vv Sappy care fac legatura intre v splen si v ren str. echimoze. Circ colat. b ) intrahepatic.tuberozit a stomacului si fac leg intre v coronara gastrica si v azygos . 9. boli mieloproliferative.sarcoidoza. infectii.de cauza tumorala. susceptibilitate crescuta la infectii si la act unor medicam : neurosedative. icter de tip hep-cel . hepat cr. ap in HTP presinusoidal si tromboza v splenice. 4.hemoroizi – v hemoroidala inf care se varsa in vci si mijl si sup in sist port. 3. encefalopatia portala. Ce tipuri de ascita cunoasteţi Reprezintă acumularea de lichid în cavitatea în cavitatea peritoneală .andromastia. Tabloul clinic în IH . Simptomatologie: 1 astenia fizica cu necesitatea repausului la pat . manif endocrine.antibiotice. glomerulo-nefrite • Carenţială • HTA portală • Peritonite • ALTE CAUZE-obstacol în circulaţia limfatică.cele mai frecvente. hepat ac toxice sau medicamentoase. obstacol intern. de I mare accent rapid . creşterea gradientului porto-cav > 5 mmHg favoriz dezv circ colaterale.cave Este un ansamblu de manifestări patologice determinate de creşterea pres sg > 15mmHg in sist portal. serohemoragic. de la forme oligosimptomatice pana la forme clinice manifestate . se poate instala prin obstacol pre. Tipuri: • CV-ICDr. Splenomegale congestiva. ap la I h severa . postsinusoidal. 4. 2. epistaxis.endoflebita hepatica. 6. sinusoidal. fact esterif al colesterolului. eritroza palmara. encefalopatie hep.

cu caracter asemanator colicii. Stad 3. fct neuromusc. neteda. cu aspect foarte dur si nereg. splenomegalie de regula prezenta. neteda. care conditioneaza evolutia si prognosticul. Care sunt argumentele pt diagnosticul de hepatita acuta ? Cel mai frecvent date de inf virale la care se adauga leptospirozele si agresiunile toxice si medicamentoase. precedand aparitia icterului. fct neuromusc. rigiditate musc.neclara. reflexe OT exagerate. In formele severe apare insufic hepatica acuta. apoi cu timpul se micsoreaza. exprimata prin cresteri foarte mari in sange ale enzimelor intrahepatocitare (transaminaze. tulb de concentratie. La inceput eficatul cirotic este mare. in absenta semnelor de HT portala. cu consistenta foarte putin crescuta si insotita de vagi dureri sau o senzatie de disconfort in cadranul abdominal superior. Ajunge la intensitate max in aprox 15 min. Diagn se bazeaza pe exam histologic al fragmentului obtinut prin punctie-biopsie hepatica. flaing tremor. vorbire inceata. – fct intelectuale : scaderea atentiei.. Care sunt argumentele pt diagnosticul de hepatita cronica ? Hepatomegalie moderata. cu consistenta crescuta si mg ant ingrosata. lipsa durerii si neregularitatea mg ant si a suprafetei palpabile. mers atoxic. fiind frecvent precipitata de mese si insotita de varsaturi. ramanand in 91 . LDH). nistogmus. Care sunt argumentele pentru diagnosticul de ciroza hepatica ? Ficatul cirotic – consistenta dura.Encefalopatia Hepatică cuprinde tulb neuropsihice cauzate de factori toxici care au ajuns la aceste niele prin insuf detox hep sau adusi prin anastomoze porto-cave care ocolesc ficatul. pupile dilatate. stari depresive. cu predominanta lobului stg.toropeala. incoordonarea miscarilor. iritab. amnezie. In hepatitele acute virale hepatomegalia este moderata. Stad 2. dar fara sa existe calculi demonstrabili prin expl imagistice. Stad 4 – stupor. schimbari de comportament. principalul eveniment patologic al acestor agresiuni aucte este citoliza hepatica. scaderea memoriei. Cresterea transaminazelor ajunge la multe sute sau mii de unitati. Durerea biliara Nelitiazica – Apare la tineri.. nedureroasa. schimbari de personalitate. coma. absenta rasp la stimuli.fct intelectuale. predominant la femei.asterixis. la care se adauga citoliza hepatica moderata si modif imunologice (hipergamaglobulinemie. Localizarea este in epigastru sau HD. clonus.tremor . hiperimunoglobulinemie si aparitia unor autoanticorpi tisulari). de obicei in rap cu dimensiunile ficatului. micronodular. Semne clinice semnif de encefalopatie : flapping tremor hiperreflectivitate OT clonus reflex Babinski iritatia meningiala. somnolenta. nodulii care se simt la palpare pot fi mici sau mari. confuzie . dezorientare. Stadializarea: Stad 1.

transpirati. Intre aceste crize dur. Intens dureri este mare se accent in decubit dorsal. ap leucocitoza. eruptii. cedand de obicei gradat. simptome asociate: varsaturi. balonari sau crampe abdom. enzime.pac anxiosi. Care sunt principalele simptome in afecţiunile pancreatice durerea diareea cronica icter mecanic DZ Pancreatia acută ap in litiaza biliara după consum excesiv de alcool . scadere ponderala. frecvent iradiaza ascendent in umarul drept sau interscapular. resturi tisulare. vasculita.debut marcat de ap unei dureri abd brusca. uneori cu aparare musc. nu cedeaza la antispastice . pac sunt asimptomatici. cu examenul fizic normal sau acuza diverse fen dispeptice ca pirozis. Date de laborator – amilaza si lipaza in sg. distensia abd . 92 . Dupa calmarea dureri ramane o jena in HD care persista inca 24 h sau mai mult.evid dimens pancreatice . bolnavul intrerupandu-si brusc inspirul. semn al iritatiei peritoneale. Tabloul clinic. pete violaceei pe flancuri din catabolism. agitati. localizata in epigastru sau HD. insuf renala. fara contact lombar si acre se mobilizeaza odata cu ficatul in timpul respiratiei. calcificari. Eco si TC. Tabloul clinic. Incepe brusc si persista cu intensitate max 1-4 ore. Colecistul palpabil Formatiune ovoida. meteorism abd.Simptome asociate – greturi. tahicardie.dureri in E. E insotita de varsaturi lichidiene cu aspect bilos.platou cateva ore. uneori cedeaza la aspirina. boli infectioase . hepat ac virala. Singurul semn ecogf – ingrosarea veziculei biliare.durere in HS cu iradiere subcostala stg sau durere in E cu iradiere in semicentura stg. stare de soc. sindr lichidian la baza plam stg. HDS – hemoragie digestiva sup. dupa 1-4 sapt de la debut.durere abd accent la palpare in zona pancreatico-duodenala.’ Este declansata de alim grase. acre se poate insoti si de o ascensiune febrila. Pancreatita cronică ap dupa un episod ant de pancreat ac in alcoolism cr suf gastro. litiaza biliara. cu o discreta colectie lichidiana pericolecistica. Testul de stimul cu secretine confirma insuf pancreatica iar sindr. steatoree. manevra endoscopica . localiz in E sau periombilical cu iradieri in flancuri sau spate. Ex obiectiv. periombilical se obs o pata albastruie dat hemoperitoneului. malnutritie. HTA. Stomac operat. uneori hipocalcemie. icter ap la 1/3 din bolnavi. Frecvent – hiperleucocitoza + cresterea amilazemiei => reactie pancreatica concomitenta. Colica bilara – durere viscerala tipica si severa. creste moderat si tranzitor in pusee de accenuare . hiperglicemia. greata. Hb.duoden.timpanism. subfebrili. poate apare o dificultate respiratorie cu limitarea inspirului. inapetenta . sughiti. sg. Uneori in HD apare o discreta aparare musculara.amilazurie/amilazemie creste semnificati. percutie. cu caracter ascutit sau de presiune. varsaturi. cu situatie anterioara. matitate deplasabila pe flancuri. consum de alcool. Palparea – f dureroasa. b ulceroasa. Date de laborator.ap pseudochiste pancreat care contin lichid. coprologic – diaree. Ex clinic. abd destins. traumatism abd. palpare. creste B si fosfataza alcalina . diaree.

Bolile digestive precum ciroze hepatice. La femei ruptura de perineu . în afară de antecedentele de mediu geografic . encefalopatie hipertensivă.APARATUL RENAL Antecedentele din bolile renale AHC. metabolie. Hipertensiunea arterială reno parenchimatoasă apare în cursul unor boli bilaterale ale parenchimului renal şi uneori nefropatii unilaterale . singurele semne fiind o proteinurie mică (0. Medicamentele pot provoca nefropatii. TBC renală sau unele nefropatii glomerulare este posibilă contagierii intrafamiliară cu BKh. Cca 2/3 din stenozele de arteră renală sunt aterosclerotice. Bolile de sânge. Rinichii sunt mici. care evoluază sau se complică cu leziuni renale. Condiţiile de viţă şi de muncă: frig. insuficienţa renală este cea mai frecventă cauză de deces. Nefropatiile reprezintă cea mai frecventă cauză a hipertensiunii arteriale secundare.Urmărim depistarea unor eventuale infecţii acute sau cronice. As. Durerea lombare bilaterală este descrisă ca o greutate dureroasă cu localizare în unghiul costovertebral . Simtomatologia nefroangiosclerozei benigne este extrem de discretă . Se întâlnesc 93 . Valorile tensionale sunt mari depăşind 230/140 mmHG. În LES . streptococ beta hemolitic grup A. apar interesări renale. rinichi polichistici sau transmiterea unor nefropatii tubulare . La examenul clinic se poate descoperi un suflu sistolo diastolic paraombilical. colagenozele(LES. constitue cauză frecventă de infecţii urinare. Realţia dintre rinichi şi HTA Hipertensiunea arterială reno vasculară este determinată de reducea presiunii de perfuzie renală. Litiaza urinară est emai frecventă la membrii aceleiaşi familii. Parazitozele. sclerodermia difuză. Substanţele toxice pot induce leziuni renale acute sau cronice. arteriografia renală. Intoxicaţiile cu ciuperci evoluează spre insificienţa renală acută . fund de ochi cu hemoragii . anomalii de formă. şi vezicale şub formă de dureri lombare şi hipogastrice. Ca elemente paraclinice avem echografia Dopler. sifilis. au urmări renale. umezeală. ale rinichilor. nr. deseori mortală. Durerile lombare d eorigine renală necolicative Durerea este frecventă în boli renale. uretrale. Nefroangioscleroza reprezintă complicaţia renală vasculară a unei hipertensiuni arteriale indiferent de etiologia acesteia. Tabloul clinic nu are nimic caracteristic. mediu toxic. CCl4. Mai putem descoperi dureri dureri specifice la ex clinic provocate prin unele menevre de palpare sau percuţie. APF. în special tumoarale.determină nefropatii. Hg. cu o frecvenţă maximă cuprinsă între 50-70 de ani. În cursul unor avorturi sau în suferinţele utero anexiale. P. accentuată în ortostatism prelungit şi cu iradieri spre organele genitale. există şi o aglomerare familiară semnificativă. urografia intravenoasă. Intoxicaţiile acute cu metale grele: Pb.5-1g/zi) şi o hematurie microscopică.Transmiterea ereditară a unor malformaţii renale . pot determina IRA funcţională. diabetul renal. sediu. supuraţii cronice sunt generate de amiloidoză => cauză de boală renală. Nefronagioscleroza malignă este caracterizată prin HTA severă şi fixă. hepatite cronice. PR) sunt tot de natură renală. cistin liziuria familiară. au consecinţe renale. Infecţiile cronice de TBC. În nefropatia endemică carpato-balcanică . exudate şi edem papilar de grad III şi IV.

în nefropatii bilaterale: TBC renal bilateral, PNA, PNC. Durerile apar prin distensia capsulei renale prin mărirea volumului rinichilor , consecutivă leziunilor inflamatorii sau unui obstacol intrinsec. Se exclud durerile lombare bilaterale datorate suferinţelor coloanei vertebrale , spondiloze, hernii disc, metastaze vertebrale. Durerea lombară unilaterală permanentă apare în suferinţe renale unilaterale: tumoră renală, malformaţii congenitale, obstacole intrinseci, TBC renal. În abcesul perinefritic apare o durere lombară intensă unilaterală cu iradieri spre baza toracelui şi abdomen + febră şi prezenţa unei tumefacţii fluctuente în zona lombară. Durerea lombară de tip colicativ Este o durere violentă , paroxistică, unilaterală , cauzată frecvent de migrarea unui calcul care la trecerea prin ureter determină obstrucţie cu distensia secundară a bazinetului şi calicelor. Debutul este brusc în deplină stare de sănătate cu paroxisme dureroase cauzate de expulzia calculului. Durerea are iradiere caracteristică descendentă spre ureter sau spre teritoriul genito crural al plexului lombar, ajungând spre labiile mari, penis, testicule. Circumstanţele sunt reprezentate de cure hidrice, efort fizic, mers cu automobilul, cu motocicleta. În timpul colicii pacientul este palid , transpirat, nelişnit, caută neliniştit o poziţie antalgică. Intensitatea este mare- senzaţie de ruptură , torsiune, sau arsură. De obicei colica renală se însiţeşte de tulburări de diureză , micţiune , pot să mai apară şi fenomene d ereflexe digestive. Colica renală + hematurie este de obicei litiază. În TBC renală se paote elimina cazeum cu obstacol uretral şi durere intensă. Cand colica renală este foarte dureroasă şi apare pe fondul unei dureri lombare cronice + hematurie, rinichi mare => tumoră renală necrozată din care se elimină un sfacel. În purpuri, hemoglobinurie paroxistică , colica renală poate fi declanşată de un cheag sangvin + o hematurie macroscopică colicii renale extrem de dureroasă. Colica renală durează câteva minute, ore, se termină brusc cu o scurtă poliurie sau hematurie, uenori cu expulzia unui calcul. Durerea în hipogastru • • • • Durere supra pubiană puternica+ senzaţie de arsura la sfârşitul micţiunii + micţiuni frecvente, ceea ce duce la imflamaţia VU. Durere suprapubiană puternică iradiată în tot hipogastrul – distensia vezicală şi cedează după sondaj vezical. Durerea vezicală apare în cistite cronice , TBc şi litiază vezicală, tumori vezicale. Durerea de intensitate mare cu caracter de arsură care persistă tot timpul micţiunii şi cedează încet după terminarea micţiunii , este carcterizată suferinţelor uretrale.

Disuria, polachiuria, întreruperea micţională Disuria –reprezintă elinarea cu dificultate a urinei cu sau fără dureri pre/intra/postmicţionale. Micţiunea necesită un efort anormal, are debut întârziat faţă de necesitate, se face cu jet subţire sau întrerupt cu final prelungit şi senzaţie de micţiune incompletă. Apar eprin obstacole sau compresiuni uretrale şi în suferinţele VU. Polachiuria – creşterea numărului de micţiuni , dar cu păstrarea volumului normal al diurezei. Se datorează unor factori vezicali , genitali sau de vecinătate care irită receptorii VU. Tumorile benigne sau maligne ale VU , afecţiunile prostatei , infecţiile urinare, sarcina, se însoţesc de polachiurie. Adenomul de prostată, factorii pshihici evoluează cu polichiurie. Retenţia de urină

94

Imposibilitatea de a elimina urina cu apariţia globului vezical care devine palpabil în hipogastru. Se percepe ca o formaţiune rotundă , elastică cu dureri vii hipogastrice iradiate de-a lungul uretrei şi senzaţie de urinare din ce în ce mai scurte. Poate fi completă sau incompletă apărută brusc sau ca o acutizare a unei retenţii cronice incomplete. Cauzele pot fi locale (caliculi angajaţi pe uretră, adenom de prostată) , reflexe (postoperator, adenom de prostată) , neurologice –leziuni medulare cu paralizii ale musculaturii vezicale. Incontinenţa de urină Este o emisie involuntară şi incompletă a urinei. Pierderea involuntară de urină în timpul somnului apărută la copii, se datorează unor leziuni locale , neurologice, psihice. La adult incontinenţa de urină poate fi conştientă în cazul unor leziuni vezicale sau sfincteriene. Incontinenţa mai poate apărea şi în cazul unor suferinţe ale măduvei sacrate , come, alte boli neurologice, care afectează controlul nervos al micţiunii. Poate fi adevărată , când VU este în permanenţă golită(cancer de prostată) sau poate fi falsă , când este supraplină , iar pierderea de urină se face picătură cu picătură. Opsiuria şi nicturia Opsiuria – formarea şi eliminarea întârziată a urinei faţă de ingestia hidrică. În condiţii normale întreaga cantitate de lichide ingerate se elimină după 4 h de la ingestie. Întârzierea eliminării lichidelor ingerate apare în HT portală , insuficienţă hepatică , tulburări de secreţie ale hormonilor. Nicturia – creşterea diurezei nocturne , în condiţii normale reprezentând ¼ din diureza diurnă. Apare în Insuficienţa cardiacă congestivă , ciroză hepatică. Poliuria, oliguria, anuria Poliuria –reprezintă eliminarea unei cantităţi de urină mai mare de 2l pe 24 h , cu condiţia unei ingestii normale de lichide. Se ţine cont de densitatea urinară , cantitatea de lichide ingerate, regimul alimentar. După densitate, urina poate fi hipostenurică(1018-1012), izostenurică( 1012-1008), subizostenurică(1008-1001). Poate avea cauze renale, prerenale, postrenale. • Prerenale- poliurie cu densitate foarte mică (1002-1001)-DI. Poliurie cu densitate foarte mare-DZ. Poliurie cu hipostenurie-covalescenţa unor boli infecţioase acute. • Renale- poliurie cu densitate izostenurică: bolnavii cu stadiu de scleriză renală. Poliurie cu densitate izostenurică şi subizostenurică se constată în perioada de vindecare a unei IRA şi semnifică reluarea foiţei renale. • Postrenale- îndepărtarea unui calcul uretral sau alt obstacole de pe căile urinare, care este urmată de poliurie cu densitate urinară scăzută. Oliguria- reducerea diurezei sub 100 ml pe 24 h. ea poate fi de cauză prerenală: prin scăderea de filtrare glomerulară: ICC, şoc cardiogen , şoc hemoragic. Poate fi şi de cauză renală , acută când densitatea urinară este hipostenurică , cronică când densitatea urinară este izostenurică. Anuria- reducerea diurezei sub 100 ml/24 h. este semnul major de alterare renală gravă şi trebuie diferenţiată de retenţia vezicală de urină care se îndepărtează prin sondaj vezical. Poate fi de cauză renală, prerenală, postrenală. Cea prerenală este la fel ca la oligurie. Renală –necroză tubulară acută din stările de şoc , intoxicaţie cu ciuperci, CCl 4, săruri de Au. Postrenală- calculi urinari obstructivi.

95

Edemul renal Faciesul bolnavilor cu edem renal este sugestiv , cu dispunerea preferenţială la nivelul pleoapelor superioare. Edemul renal poate fi determinat de : • Scăderea presiunii oncotice a plasmei prin hipoalbuminemia consecutivă proteinuriei din sindroamele nefrotice. • Hipersecreţie secundară de aldosteron declanşată de diminuarea permanentă a debitului sanguin renal prin acumularea lichidelor în interstiţiu. • Creşterea permeabilităţii capilare la nivel glomerular. Instalarea edemelor renale este insidioasă , în stadiul preclinic se vede creşterea progresivă a greutăţii. Iniţial edemul este localizat la pleoape, retromamelonar, pretibial, sau în regiunea sacrată la cei imobilizaţi la pat , apare matinal şi poate dispare în cursul zilei. Se generalizează ajungând la anasarcă cu hidrocel, ascită, hidrotorax, hidropericard. Colecţiile lichidiene sunt de tip transudat, iar edemele viscerale apar rar. Se paote isntala edem cerebral: cefalee, crize convulsive. Edemul renal este de culoare albă tentă sticloasă, indolor, moale, lasă uşor godeu, apare în părţile declive, cancer renal, rinichi polichistici. Palparea rinichiului Manevra Goyon-bolnavul în decubit dorsal cu genunchii flectaţi- cu mâna de aceeaşi parte cu partea cercetată a bolnavului se palpează faţa anterioară a abdomenului , mâna stângă se plasează în unghiul costovertebral , şi balotând concomitent regiunea lombară se încearcă apropierea mâinilor în inspirul profund generat de bolnav. Metoda Israel- se face cu bolnavul în decubit lateral. Manevra Glenard –monomanuală la persoanele slabe –manevra cu policele –RD pun cele 4 degete la unghiul costovertebral , policele deasupra- mâna stângă. Palparea în ortostatism se face prin metoda Guyon. Rinichiul ptozat este de dimensiuni normale , este nedureros-3 grade: • Gradul 1 –se palpează numai polul inferior • Gradul 2 – rinichiul se palpează în întregime fiind găsit în flancuri în clino şi ortostatism. • Gradul 3- rinichiul se palpează în flancuri şi fosele iliace Rinichiul mărit de volum se palpează ca o masă tumorală ovală , fermă cu o suprafaţă regulată sau nu, cu contact lombar şi care este mobil cu poziţia bolnavului şi cu respiraţia. Mărirea rinichiului poate fi uni sau bilaterală. Punctele dureroase de la nivelul aparatului renal Durerea provocată la palpare apare la nivelul unor puncte dureroase: • Punctul uretral superior-situat la unirea liniei orizontale ombilicale cu linia care trece prin punctul Mcburney şi vârful coastei 12. corespunde proiecţiei bazinetului şi durerea poate declanşa reflex de micţiune. • Punctul uretral mijlociu- 1/3 mijlocie cu 1/3 externa a liniei orizontale ce trece prin cele 2 creste iliace antero superioare. Corespunde unirii ureterului lombar cu cel pelvin. • Punctul uretral inferior- corespunde joncţiunii uretero vezicale şi este cercetat prin tuşeu rectal sau vaginal. Este dureros în inflamaţiile uterului inferior sau a trigonului vezical. • Punctul costo vertebral –format în unghiul de CV şi coasta 12. • Punctul costo muscular –format în unghiul de coasta 12 şi musculatura sacro-lombară. Aceste ultime 2 puncte dor în litiaza renală ,PNA, abcesul perineal.

96

• Proteinuria cu proteine anormale(paraproteine)-proteinuria Bence Jones. Determinarea cantitativă se face cu albuminometrul Esbach în care se citesc rezultatele după 24 de ore şi se exprimă în grame la 1000 cu variaţi în funcţie de volumul urinar. Normostenuria. este selectivă eliminarea de albumine mai mare de 85% pe traseul electroforetic. Proteinuria Este semnul cheie în diagnosticul nefropatiilor. prezentă numai în unele probe. Modificări pot apărea în DZ. efortul fizic. Are aspect granular selectiv: ortostatică(de postură. • Proteinuria tubulară.cea mai frecventă şi cea mai importantă din punct de vedere practic. deshidratări.moderată(1-2g/24h). Se mai face şi determinarea calitativă prin metoda electroforetică sau imunoelectroforetică. Sunt mai multe tipuri: • Proteinuria glomerulară. este datorată de scăderea reabsorţiei tubulare a proteinelor. de efort.stări febrile. transpiraţii abundente Verde albastruie. regimul vegetal scăzut. IRC(acid). DZ Galben închis. neselectivă –prezenţa fracţiunilor globulinice din plasmă. Izostenuria – densitatea urinară se păstrează între 1008-1010.Variaţii de culoare ale urinei • • • • • • • • Foarte deschisă. Roşie închisă-porfirie Neagră după expunerea la lumină. CC 97 . după febră. Este formată din lanţuri K şi lamda dimerizate şi se evidenţiază prin încălzirea urinei care se tulbură între 35-45 grade. şi se limpezeşte la 80-100 grade. regim alimentar. ph este de obicei acid şi este influenţat de alimentaţie. regimul crescut. egală cu cea a plasmei. vârstă. mioglobinurie Ph urinar PH de 5. Densitatea urinară Se determină cu un urodensimetru şi are valori de 1005-1030.poliuria din DI. Concomitent cu lezarea glomerulară sau independent de ea există un deficit de absorbţie tubulară. enzime plasmatice. 1020-----osmolaritate de 800-900. IgG. Patologic apare prin creşterea permeabilităţii capilare glomerulare consecutiv unor leziuni organice.este una mică (mai mică de un gram/24 h ).eliminarea de pigmenţi biliari în urină.nu se găseşte la omul sănătos. După greutatea moleculară a fracţiunilor proteice eliminate. Informaţii identice cu densitatea se obţin prin determinarea osmolarităţii măsurate prin punctul crioscopic. Fiziologic nedetectabilă prin metode uzuale –50-100 mg/zi . fosfaturie Roşie deschisă-hemoglobinurie. de lordoză).4 . şi este formată din mici cantităţi de IgA. • Proteinuria intermitentă.alcaptonurie Albă lăptoasă-eliminări de proteine. Variaţiile sunt date de ingestia de lichide şi săruri . Glicozuria. infecţii urinare(alcalin).8-7.capacitatea rinichiului de a modifica densitatea specifică a urinei între 1005-1030 sau osmolaritatea 100-1400.eliminarea de albastru de metilen sau de eliminarea de urocrom în urină Brună.

Dacă este iniţială.hematurie de cauză cervico-prostatică. emoţii. Proteus. Hematuria Reprezintă eliminarea în urină a sângelui. Bilirubină. Bilirubina conjugată este absentă la omul sănătos şi prezentă la pacientul cu icter mecanic. 98 . Dacă este numai iniţial. Bacteriurie este peste 100 000 colonii/ml. originea este uretro-prostatică. Leucocituria şi piuria Piuria –reprezintă prezenţa puroiului în urină (eliminarea crescută de L). totală-renală. prin însămânţare. Creşterea numărului peste aceste valori este hematurie macroscopică sau microscopică. cu o limită maximă de transport. Prezenţa CC în urină este evidentă cu nitroprusiat de Na. hiperglicemii de diferite cauze. Cea renală este de cauză urologică. şi creşte şi eliminarea lor prin plămâni şi urină. urocultură . Glucoza apare în cazul unor leziuni renale . rezultat din reducerea bilirubinei în intestin sub influenţa florei de putrefacţie. anemii hemolitice. Distrugerea L se însoţeşte şi de o proteinurie mică care nu depăşeşte un 1g la mie. şi se numeşte Leucociturie. care depăşesc pragul renal. Când eliminarea de L este mică se observă numai la MO. În condiţii normale la proba Addis Hamburger se evidenţiază 100-1000E/min şi proba Stansfielt Webb-1-10 E/mmcub.DZ netratat. În hematuria macroscopică se face proba celor 3 pahare care orientează sediul sângerării. sau nefrologică. Se face frotiu din sediment şi separat. obstructiv.În condiţii normale aproape toată cantitatea de glucoză filtrată glomerular este reabsorbită în tubul contort proximal. Se exclud hemoglobinuria. La proba S-W –0-20 L / mmc. IMA. G-1. Sângerarea prostatică –aspect de hematurie adevărată pentru k leziunea este situată proximal de sfincterul striat uretral. urobilinogen Pigment galben . în condiţii normale sunt arşi de organism. Klebsiella.5-1. creşte în hepatite. originea este vezicală.9g la mie. amoniu. boli infecţioase. concentraţia sanguină creşte. În cazul unui DZ decompensat. Se face şi aici proba celor 3 pahare. permanentă. prezenţa cilindrilor leucocitari este de origine renală. Trece prin circuitul entero-hepato-renal şi se elimină în urină 1-4g/24h. Cilindruria Nu am găsit Examenul bacteriologic al urinei La individul sănătos urina nu conţine germeni la examenul direct şi de cultură. 1-2 L /câmp la proba Addis care este egal cu 500-2000 L /min. CC . Glicozuria poate fi intermitentă-ingestie rapidă şi masivă de glucide. Stafilococ. mioglobinuria. terminal-origine vezicală. Germeni existenţi E Coli. Se diferenţiază de sângerarea genitală la femei sau uretroragia la bărbaţi. Creşterea numărului de Leucocite se numeşte Leucociturie. dacă este terminală. Pentru BK avem metode directe prin însămânţare pe mediu specific şi la cobai. În condiţii normale .

regim alimentar. regim normocaloric .6-1. Proba de diluţie . Determinarea capacităţii maxime de secreţie tubulară prin calcul al transportului maxim de PAH. Valorile normale medii pe TmG sunt 375 ml/min la B şi 300 ml/minut la F. Hiperazotemiile pot fi extrarenale sau renale. Creatinina – indică mai exact gradul afectării renale nefiind influenţat de aportul alimentar.2 mg%. Valori normale de 80 ml/min –să fie în concentraţie plasmatică mare. Proba de acidifiere a urinei –administrarea NH3Cl . se recoltează urina din 3 în 3 h timp de 24 h . Eliminarea se face renal în funcţie de concentraţia electroliţilor şi de osmolaritatea. Proba de concentraţie cercetează mecanismul tubular de diluţie şi concentraţia măsurând diureza şi presiunea urinară. Urografia prin substanţă de contrast Arteriografie renală Echografie Puncţie . Valori normale Cl PAH-600-+180 ml/minut corespunde unui debit sanguin renal de 1100 ml/minut.Produşii finali de catabolism cu N2 Ureea . Are o componentă endogenă şi una exogenă. Ac uric – valori normale 3-5 mg%. Filtrat glomerular/flux plasmatic renal –0. Indirect se determină clearence-ul unei substanţe complet extrase din sângele arterial în timpul unei singure treceri prin parenchimul renal. Filtratul glomerular şi fluxul plasmatic renal Măsurarea filtratului glomerular se face prin determinarea clearence-lui unor substanţe care nu sunt reabsorbite sau secretate renal şi care nu sunt nici metabolizate în organism şi dispun de o eliminare renală 100%. este produs de catabolism elaborat în ficat ca rezultat final al ciclului urogenetic. în condiţii normale este de 20-40 mg/dl. este alterată în nefropatii tubulare. Valorile normale sunt de 0. normoproteic . Nivelul sanguin depinde de aportul alimentelor. Pacientul în repaus . Se recoltează urina din 30 în 30 de minute timp de 4 h . Explorări imagistice Radiologic avem RgX renovezicală simplă pe gol. Creşterea Ac uric este un semn precoce de perturbare a eliminării renale şi precede şi creşterea ureei sangvine. Fluxul plasmatic renal se măsoară direct prin măsurarea fluxului sanguin în vena renală.20 Explorarea funcţiei tubulare Se bazează pe determinarea capacităţii de reabsorţie şi secreţie +proba de acidifiere a capacităţii tubulare maxime de reabsorţie. normosodat. proteic. dar cu restricţie severă de lichide 500ml/24 de h . şi diureză. Valoare normală Cl creatinină – 125 -+ 15 ml/minut-adult de talie mijlocie. Creşterea ureei sangvine nu măsoară exact gradul IR având doar valoare orientativă. biopsie renală Sindromul glomerular acut 99 . Este produs final al catabolismului purinelor. dar cu ingerarea de dimineaţă a 1500 ml apă/ceai. bolnavul stă în repaus . După 40 de ani Cl scade treptat cu vârsta.

Paraziţii malarie.5-2g /24 h • Densitate urinară scăzută Sindromul glomerular subacut Cuprinde un grup de suferinţe glomerulare cu etiologie diferită care au în comun leziuni glomerulare de tip proliferativ extracapilar şi evoluţie clinică rapidă în săptămâni sau luni. • Prezenţa cilindrilor eritrocitari • Proteinuria oscilează 0. maxim 180-200 mmHG. la faţă . sau insidios. Moficicările FO sunt mai avansate ca în sindromul acut. urinare . apărute ca urmare a creşterii permeabilităţii capilare glomerulare cu proteinurie mai mare de 33. este urmat la scurt timp de instalarea oliguriei severe sau anurie care se menţine până la decesul în IRC. stare confuzională. HTA are valori moderat crescute+ proteinurie de până la 3g/24h. Se manifestă prin hematurie macroscopică care apare concomitent cu instalarea oliguriei. somnolenţă . edem pulmonar acut.Prototipul este GNDA poststrptococică. minim 100-120 mmHG Se remite treptat odată cu normalizarea diurezei. Mai prezintă dureri lombare şi semne generale: febră. Semnele urinare sunt reprezentate de : • Hematurie de intensitate variabilă cu tendinţă de agravare în timpul puseelor evolutive . toxoplasmoza. greaţă. pleoape. Mai apar şi semne de încărcare a circulaţiei sangvine: dispnee. dar care au în comun localizarea glomerulară a leziunilor şi evoluţia spre IRCr. Semnele urinare sunt reprezentate de: • Hematurie microscopică • Cilindrii eritrocitari • Proteinurie sub 3g/24h Semnele biochimice : • Creştere moderată şi trecătoare a azotemiei la bolnavii cu oligurie prelungită • Creşterea VSH • Uşoară anemie • Leucocitoză moderată • ASLO crescut Sindromul glomerular cronic Se constituie în cursul unor stări patologice diferite din punct de vedere etiopatogenic . convulsii. crioglobulinemii. oliguria din stadiul final. Virusurile: varicelă. dureri abdominale. în caz de stabilizare a leziunilor se reduce. biochimice. HTA este de tip sistolo-diastolic. apare după o reducere funcţională însemnată. purpura Henoch-S. puseu de acutizare cu agravarea leziunilor glomerulare. Edemele lipsesc dar apariţia lor semnalează constituirea uni sindrom nefrotic . GNDA neinfecţioasă este cea din LES . Poate apărea encefalopatia nefritică: cefalee. Debut accentuat.5g/24h. mâini. parotidită epidemică. Tabloul clinic este reprezentat de un debut accentuat după o latenţă de 10-14 zile de la infecţia faringiană streptococică grp A. Edemele se instalează rapid . Sindromul nefrotic Se caracterizează printr-un ansamblu de semne clinice . În cazurile grave se instalează anurie. sangvine. Tabloul clinic este reprezentat de HTA sistolo-diastolică . 100 .

hipoNa. VSH crescut. cefalee. Tulb de diureza: poliurie – in fazele avansate. Expl imagistice: micsorarea inegala a dimens celor rinichi. Ce este nefropatia endemica balcanica ? Boala de cauza necunoscuta intalnita in tarile vecine cu Portile de Fier. Tabloul clinic este manifestat de tip infecţios: febră. apare la faţă. Necroza papilara – in obstructiile urinare la diabetici si in nefropatia toxica <= analgetice. dureri lombare bilarerale. litiaza urinara. modificări ale stării generale. metabolice. inapetenţă. neinf – acidoza hipercloremica. este decoperita in stadiul de IRC. 101 . apar tulburări trofice cutanate. fibrinogen plasmatic crescut---800-1000mg/dl. In toate – anemie. Bacteriuria > 100000 colonii – in nefropatia inf. uneori tulb dig. scarlatină. funcţionale şi imagistice renale apărute în bolile care au în comun localizarea leziunilor exclusiv sau preponderent în interstiţiul renal: nefrite intersitiţiale infecţioase. eventuale modif pielocaliceale – etiologia inf. lasă goseu . In nefropatiile neinf exista leucociturie 20000-30000 + hematurie microscopica redusa. Proteinurie intotdeauna < 2 g/24 h. shi semne de hipersensibilitate Semiologia sindromului de nefropatie interstitiala cronica Tablou clinic: dureri lombare sub forma de jena de lunga durata cu paroxisme colicative <= pr inflam. sau semne de insuficienţă renală şi impur când prezintă una sau toate cele amintite. Semnele urinare sunt reprezentate de proteinurie cu valor de 5-10g/24h----20. mai ales in PNC. organe genitale externe). HTA. hiperlipemia. Sindromul de nefropatie interstiţială acută Se caracterizează printr-un ansamblu se semne clinice .Oliguria . pufos. aspect nereg al conturului. edemele . semne de IRA. HTA apare la 1/3 din bolnavi – instalarea IRC. LES) Tabloul clinic este reprezentat de sindromul edematos care este semnul clinic major. sunt prezente în faza de stare a sindromului. aceasta poate fi selectivă sau neselectivă. Anemie. Sindroamele nefrotice sunt : • Primitive cand survin fără o cauză cunoscută • Secundare care au cauză cunoscută (boli precum DZ. Semne bioch sgv: nefropatii inf – leucocitoza. determină leziuni la nivel interstiţial. prezentă în cele impure Semnele de carenţă proteică apar în sindroamele nefrotice cu evoluţie prelungită : se reduc masele musculare . Semnele biochimice sunt reprezentate de inflamaţie . Mai prezintă şi erupţii de tip alergic. nefrite toxice. Asimptomatica. tulburări de micţiune. uneori cilindri leucocitari in nefropatii inf. Semnele urinare sunt reprezentate de leucociturie care ajunge la piurie. Caracterele edemului de tip nefrotic (alb. fara HTA. Modificările stării generale : paloare. Sindromul nefrotic este considerat pur când nu se însoţeşte de hematurie . astenie fizică . Semnele biochimice sunt reprezentate de hipoproteinemie mai mică de 40%. HTA lipseşte în cele pure. urinare. lez stenozante. VSH crescut. disurie. nedureros. subizostenurie. de tip tubular. cu modif urinare mici. moale. frisoane. Capac de excretie a acizilor se reduce si frecvent – pierdere de Na sau alti electroliti. Tulb de mictiune: polakiurie. hipoproteinemia . Lipurie 1g/24h. Semne urinare: sedim urinar – numeroase leucocite izolate si grupate. Semne functionale renale: capacitatea de conc a urinii se reduce precoce. Mai prezintă erupţii ale cutanate specifice din cursul unor boli infecţioase: febră tifoidă . hipergamaglob. cand rinichii sunt sclerozati. apare izostenurie.

Renale – in ischemie prelungita sau f grava – tablou clinic al rinichiului de soc. tumora vezicala. Apare prin mec congenit sau dobandite. medicam (antibiot. Semiologia sistemului de nefropatie tubulara cronica Deficit al excretiei sau reabsorbtiei tubulare. dureri lombare precedate de hematurie macroscopica si stare de soc. Apare in stari de deshidratare cu pierdere importanta de lichide si Na. AAuria.Semiologia sistemului de nefropatie tubulara acuta Afectiuni renale cauzate de lez sau perturbari functionale localiz exclusiv in tubii renali Ansamblu de semne clinice. rahitism rezistent la vit D din cauza scaderii reabs de fosfati. eliminari mari de Na. bioch si enz. IRA – definitie. MM. Caract printr-un ansamblu de manif clinice si fct renale avand ca elemente centrale HTA si grade variate ale IR <= leziunile care afect sist vasc renal. cerebrale. Sindr tub dobandite: diabet insipid renal in cursul PN cr sau altor nefropatii interstitiale. cu localiz renala primitiva sau sec. arsuri. urinare si bioch sgv <= insufic acuta a fct renale tubulare. ale cailor urinare inf. acidoze tub diverse. intoxic cu ciuperci. glicozurie. 102 .75 g/24 h. Ischemia nu => lez morf. fosfati. Pe langa scaderea capacitatii de conc si excretie a ac se reduc valorile transportului max ale glucozei si altor subst. Cauze: debutul ac al unei HTA sau agravarea unei HTA preexistente cu descoperirea de sufluri abdom sau lombare. de obicei tranzitoarie cu densitate urinara scazuta sau poliurie moderata si tranzitorie. siclemii. AA. ascita dezv rapid. epitelii in sedim urinar. complicatii cardiace (IVS). Caract printr-un ansamblu de manif clinice si fct renale avand ca elemente centrale HTA si grade variate ale IR <= leziunile care afect sist vasc renal. Postrenale (IRA obstructiva) – in toate uropatiile obstr bilat. Sindrom clinic si umoral aparut in urma intreruperii bruste dar potential reversibile a formarii urinei la pers cu rinichi anterior sanatosi. modif ale compozitiei urinei – scaderea excretiei de uree. alte nefropatii interstitiale. PNA. evol cu HTA severa. Semiologia sindromului de nefropatie vasculara acuta. Manif prin: necroza corticala bilat care evol cu oligoanurie. Un nr mic de cazuri cu suf tubulara usoara se manif prin: tulb de diureza – oligurie. uneori in hTA perirenala. hemolizaiv ac. lez tub renale din PNA sau HTA maligna. venin de sarpe. solventi org. prostata marita. rinichi polichistic). Semiologia sindromului de nefropatie vasculara cronica. DZ renal. Nefroangioscleroza – nefropatie vasc renala sec Hta N benigna – hematurie mica. semne de IRC aparute la un pac cu HTA veche N maligna – complicatie a HTA maligne. FO gr III-IV. acidoze renale prin scaderea reabs bicarbonatilor. subst de contrast iodate). traumatisme. proteinurie mica de tip tubular. Mecanisme de aparitie: prerenale (IRA functionala) – scaderea perfuziei rinichilor normali in urma diminuarii fluxului sgv sau a vasoconstrictiei. Diagn se pune pe arteriografia renala selectiva. necroza medulara renala. retiniene. sdr Fanconi – Tony – de Bref in care scade reabs de glucoza. boli renale – GN ac. proteinurie 0. fenilbutazona. nefrite in care se pierde sare (PN. tromboza uni sau bilat a venelor renale. insufic card congestiva severa sau rapid instalata. In majorit cazurilor sunt prezente semnele clinice urinare si bioch ale sindromului de IRA. in obstructii ureterale. AAurie. sub act unor subst nefrotoxice – metale grele. Nefropatii vasc ischemice cu HTA reno-vasc – in cursul unor stenoze ale art renale de cauza ateroscl sau displazica (rar). Sindr tub congenit: diabetul insipid renal. IR – rapid progresiva. cauze.

Decesul in primele 2-3 zile <= boala cauzala. Stadiul de reluare a diurezei – fie lent. Tulburari respiratorii in IRC manifesta. halena amoniacala. IRC – definitie. Cl si una scazuta de uree. Ca concomitent cu cresterea K. hiperK – cauza durerilor si a parezeleor musc si a tulb de ritm. Resp acidotica de tip Kussmaul. uscaciunea gurii. Stadiul de debut – simptomele bolii care a indus IR. interstitiale (PNC). vasc. scade Cl. Semne clinice: manif dig: greata. Semiologia IRC in stadiul compensat. semne fizice si bioch sgv aparute in urma incapacit rinichilor de a-si indeplini fct in urma distrugerii lent progresive a nefronilor. cauze. coma. Facies – tumefiat. manif c-v: scaderea TA. manif resp: polipnee acidotica. Bolnavii au de obicei stare de soc: extremit reci. varsaturi de tip central. intoxic cu Pb sau Cd. Simptomele si semnele fizice din std ant se mentin cateva zile. puls mic si rapid. Apare acidoza metab cu scaderea bicarb plasm. sulfatilor. polipnee. daca survine mai tarziu este urmare a complicatiilor sau distrugerii parenchimului renal. fiind elim o cant crescuta de Na. hiperhidratare cel. fosfatilor si a altor ac org. uneori incorecibile. Cauze: nefropatii glom. Paloare galben murdara <= anemie. apoi mai lent. obnubilare sau agitatie psihomotorie. varsaturi. boli sist: LES. scade elim ureei in urina si creste conc de Na in urina. Al treilea stadiu evolutiv al IRA. delir. Apar lez de stomatita. Al doilea stadiu evolutiv al IRA. Reducerea diurezei la 100-200 ml/24 h sau mai rar sistarea completa a ac. tuse cu expect hemoptoica <= iritatia bronsica (bronsita uremica) si de alveolita hemoragica. apare insufic card acuta. Evol IRA poate fi letala chiar si in cond terapiei prin dializa extrarenala. buhait. uneori diaree. Apare oliguria si este necesara masurarea diurezei / 24 h. dureri abdom. stare de excitatie nervoasa. crampe musc si miotonii. somnolenta. vasoconstr perif si depozitarea urocromogenului la acest nivel. Anorexie. Elim subst toxice la niv muc dig => iritatie locala. Osmolaritatea urinara scade. 103 . manif hemat: anemie prin hemoliza. apar hemoragii la niv scleroticii sau cutanat. greata. Manifestari cutanate in IRC manifesta.Primul stadiu evolutiv al IRA. cu leziuni de grataj. se obs un depozit lingual maroniu. Pielea – aspra. Stadiul anuric – 3 – 30 zile. Capacit de conc a urinei scade sub 1025. PAN. Semne bioch sgv: retentie azotata: cresterea ureei si creatininei in sg se face intr-o prima perioada rapid. amiloidoza. Ansamblu de simptome. manif nerv: cefalee. Daca oligoanuria dureaza mai mult de 6-8 zile apar semne clinice si umorale. fprogresiv in 3-4 zile sau brusc printr-o elim masiva de 6-8 l/zi. Std latent – tulb funct renala nu are expresie clinica si poate fi evid doar prin probe funct renale. Tulburari digestive in IRC manifesta. filtratul glom si fluxul plasm sunt reduse. La inceputul acestui std capacit de conc a urinii ste scazuta. anorexie. vene superf colabate.

acidoza metab. sughit. aritmii. in seroase. <= prod insufic de E (deficit de EPO. resp: resp acidotica. Reuneste simptomele si semnele clinice ale retentiei azotate. dar cu anomalii morfologice. eruptii purpurice. Bicarbonatii plasm scad. vasc si ale coag. pH sgv < 7. creatinina. fie pe fondul HTA. Rx: hipertransparenta osoasa la coate. Hemato: anemie <= reducerea EPO. cefalee. Cresterea ureei sg >2 g% scurteaza durata de viata a E. mielofibroza indusa de parathormon si carente prot si vit). HTA. dar mult mai ample: st gen mult modif. palid-teroase. Tulburari neurologice in IRC manifesta. Ex imagistice => atrofie renala simetrica in nefropatiile glom sau moderat asim si contur nereg in nefropatiile interstitiale. sau doar echimoze si epistaxis. Simpt si semnele fiz sunt aceleasi cu cele din std precedent. ac uric. melena. scurtarea dur de viata a ac (anomalii morf la niv membr. gastroenterocolita uremica.35. tegum uscate. aspre. cu mase musc topite. crampe musc. genitale.de tip perif – parestezii. abolirea ROT. Cresterea in sg a subst din metab azotat: uree. ale tulb hidroelectrolitice si acido-bazice. lez de grataj. CV: pericardita uremica. omoplat. Frecvent – tulb de ritm. Probe funct renale mult reduse. dig: anorexie. deficit de B12 si ac folic) si pierderi sg (digestiv. bolnavi adinamici. menometroragii). scaderea fact plasm ai coag (complexul protrombinic) si cresterea fragilitatii capilare. parotidita. Tulburari hematologice in IRC manifesta. retentia fosfatilor. ram ischipubian. dispnee de dif grade. metroragii. poate sa se instaleze insufic card cong. hemoptizii. microangiopatie. Apar in std avansat: pericardita uremica asimptomatica: frecaturi pericardice si modif EKG. Tulburarile echilibrului acido-bazic in IRC manifesta. Tulburarile metabolismului fosfocalcic si complicatiiloe osoase in IRC manifesta. epistaxis. Anemie normocitara si normocroma. somnolenta. Biologic: cresterea ureei si creatininei (pana la 10 mg %). frecv sg dig prin ulceratii ale tubului dig. semne al insuf card. apatie. In cazul in care IRC evol cu HTA sec. varsaturi. faringita. Manifestari clinice in stadiul uremic. sulfatilor si altor radicali acizi nevolatili. tuse.Tulburari CV in IRC manifesta.de tip central – astenie. hiperhidratare cel cu hiperK care anunta decesul. hemoragii cut. Neuro: deseori sunt pe prim plan – bolnavi apatici. hematemeza. . scade Ca plasm antrenand o reactie hiperparatiroidiana cu aparitia osteodistrofiei renale: lez osoase de tip osteomalacie. Std terminal. Manif – hemoragii dig. dupa traumat. Sindrom hemoragipar <= alterari trombocitare. col femural. vezicule. greata. fie din cauza tulb hidroelectrolitice. mici papule = uremide. somnolenti -> coma. . scaderea fortei musc. efectul intoxic uremice asupra eritropoiezei. sindr hemoragic cu epistaxis. stomatita. agravata de hemoliza + sangerari. Se constat scaderea nr de trombocite si anomalii calit ale ac. Creste fosfatemia. Ce investigatii solicitati pentru confirmarea stadiului uremic? 104 . Apare acidoza metab prin scaderea elim H+.

Angina pect. polifagia incearca sa compenseze pierderile energetice. Ce este macroangiopatia diabetica ? Este accentuat pr de ateromatoza cor. . HTA. abateri alim sau oprirea tratam antidiabetic. Semiologia comei ceto-acidozice.Dozarea ureei. ateromatoza cerebrala. IRC). Clearance-ul creatininei si ureei -> scaderea fct renale. ionograma sg si urinara. creatininei si ac uric in sg. polidspsie. DZ – definitie. Date de lab: hiperglicemie 2-3-4 g ‰. Antecedente evocatoare pt DZ. Ce este microangiopatia diabetica ? Retinopatie. polifagie.DZ la persoane din familie. transpiratii. somnolentam greata. concordante cu cristaluria. Apare prin necorelarea medicatiei hipoglicemiante cu aportul de hidrati de C. Date de lab: glicemie 10 g ‰. hipovolemie cu hiperosmolaritate plasm. Bolnavii sunt deshidratati. dureri abdom. cefalee. . tremuraturi. HLG. Urmarea unei insufic absolute sau relative de insulina. nefropatia diabetica – microalbuminemie -> sindr Kimmerstiel-Wilson – sindr nefrotic al diabeticului (proteinurie. Manifestari clinice in DZ decompensat. varsaturi. Afectari neurologice in DZ. glicemie > 160 mg/dl dupa TTGO. poliurie in diabetul adultului. musc flasca. Ecografie si urografie. pliu cut persistent.obezitate sau guta la ascendenti. uroculturi. Apare la batrani. criterii de diagnostic. polipnee. conc bicarbonatilor in sg. Poate sa fie prin coma diabetica cetoacidotica.5 l/24 h si poate ajunge la 46 l/24 h. IM ac – caract – nedureros. halena acetonica. ulterior apare obnubilare. Semiologia comei hiperosmolare. Expl functiei renale. acidoza metab cu scaderea anionilor plasm. <= deshidratare profunda prin poliurie osmotica fara cetoacidoza. corpi cetonici in sg si urina. Ce investigatii solicitati la un pacient cu litiaza urinara ? Eventual analiza calculului (daca a fost elim). Precedata de astenie. ecografie. cu tegum uscate. Debutul – polidipsie. Survine dupa infectii. tub dig. contracturi musc. instalate rapid in diabetul juvenil. convulsii tonice. Manif clinice: poliurie osmotica – cantitatea de glucoza elim in urina atrage si apa > 2. emaciere. oase). poliurie. sg – anomalii metab. fosfatemia. Determinari org (plaman. Criterii de diagn: glicemie a jeun > 140 mg % (120) in cel putin 2 probe prelevate in decurs de 2 h. limba prajita. polidispsie sec – ingestie compensatoare de apa. hipotonia globilor oc. Semiologia comei hipoglicemice. a art perif. foame. HLG. Date de lab: glicemia scade sub 50 mg/dl. edem. 105 .macrosomie fetala. cord. curba febrila. Polineuropatie perif si lez neurotrofice de tip mal perforant plantar sau diverse ulceratii. Precedata de astenie. . reactantii de faza acuta. calcemia.

106 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful