P. 1
Semne Conventionale

Semne Conventionale

|Views: 353|Likes:
Published by Iulia Oltean

More info:

Published by: Iulia Oltean on Oct 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2015

pdf

text

original

Marele Stat Major al Armatei Naţionale J3 Direcţie operaţii

MANUALUL SIMBOLURILOR ŞI TERMENOLOGIEI MILITARE

Chişinău 2013

Capitolul

I

PRINCIPII GENERALE 1. Reguli generale Semnele convenţionale şi abrevierile specifice domeniului militar se vor folosi pentru redarea manuală sau digitală a situaţiei şi acţiunilor trupelor proprii şi ale inamicului (părţii adverse). Semnele convenţionale sunt simboluri grafice întrebuinţate pentru a reda unităţile, tehnica şi acţiunile acestora pe hărţi, planuri, scheme sau alte suporturi de informaţii. Pentru diferite nevoi de reprezentare, semnele convenţionale pot fi combinate, colorate, completate cu litere, cifre şi abrevieri. Semnele convenţionale şi abrevierile ale căror reprezentări sunt stabilite pe plan internaţional (Crucea Roşie, Semiluna Roşie, Protecţia civilă, denumirea ţărilor etc.) se redau prin simbolurile respective. Pentru desfăşurarea acţiunilor militare în cadrul ONU şi parteneriatului, se vor întrebuinţa semnele convenţionale, abrevierile şi culorile ce sunt stabilite sau se vor stabili de (conveni cu) organismul care coordonează acţiunile. Când se folosesc semne convenţionale, abrevieri şi culori altele decât cele din prezentul regulament, semnificaţia acestora se va explica pe documentele respective sub formă de legendă (notă). Semnele convenţionale şi înscrisurile se redau pe hărţi (scheme), în principiu, orientate paralel cu marginea de sus (jos) a acestora. Gradul de detaliere şi mărimea semnelor convenţionale care nu se reprezintă la scară, ale înscrisurilor, precum şi numărul de situaţii succesive redate pe acelaşi document sunt în funcţie de scara hărţii (schemei), imperativele conducerii şi ale lucrului de stat major, ele putându-se, totodată, stabili de comandanţi (state majore) pentru fiecare situaţie în parte. Un semn convenţional este alcătuit din trei componente: conturul (o formă geometrică), interiorul conturului (umplutura) şi iconul. Conturul indică afilierea. Afilierea se referă la faptul dacă obiectul reprezentat este propriu sau inamic. Principalele categorii de afiliere sunt: propriu, necunoscut, neutru şi inamic. Conturul pentru reprezentarea unui obiect necunoscut se foloseşte, în general, doar pentru aeronave sau nave. Forma conturului pentru reprezentarea unui obiect suspectat ca aparţinând trupelor proprii, inamice sau neutre se utilizează pentru unităţile terestre care nu au fost identificate. Formele de bază ale contururilor utilizate pentru reprezentarea unităţilor, instalaţiilor, activităţilor şi amplasamentelor logistice sunt prezentate în figura 1-1.

2

Unităţi proprii

Echipament propriu

Unităţi / echipament necunoscut

Unităţi / echipament neutru

Unităţi / echipament inamic

Suprafaţă

Subteran

În zbor

Fig. 1-1 – Contururile semnelor convenţionale pentru reprezentarea unităţilor, instalaţiilor şi amplasamentelor

Umplutura se referă la spaţiul cuprins în interiorul conturului. Dacă se utilizează o anumită culoare pentru un semn convenţional, aceasta va indica afilierea. În general, culoarea neagră se utilizează pentru contur şi icon, când semnele convenţionale sunt reprezentate pe un fundal deschis la culoare. Culoarea albă se utilizează pentru aceleaşi elemente, când sunt reprezentate pe un fundal închis la culoare. Iconul este cel care indică “rolul” unităţii la sol, în aer sau pe apă. Un exemplu îl constituie puştile încrucişate, care reprezintă o unitate de infanterie.
EXEMPLE DE SIMBOLURI Aviaţie Structuri (unităţi) Echipament (tehnică militară) Aparat de zbor cu elice Infanterie motorizată Mortier de calibru mediu Negru Color Negru Color Negru Color SIMBOLURI GRAFICE DESENATE

SIMBOLURI GENERATE PE CALCULATOR

Simboluri tip. Simulare / înşelare Instalaţie

3

2. Câmpurile semnului convenţional Câmpul reprezintă un loc amplasat în interiorul sau în jurul semnului convenţional, în care se redau informaţii suplimentare printr-o combinaţie de simboluri, litere, cifre şi/sau abrevieri. Câmpul se caracterizează prin poziţia sa faţă de semnul convenţional şi prin lungimea exprimată în numărul maxim de caractere alfanumerice ce pot fi înscrise în acesta. Poziţia şi lungimea câmpurilor sunt arătate în diagrama de mai jos; cifrele reprezintă numărul maxim de caractere alfanumerice.
6 6 15 15 15 15 6 6 21 21 21 21

În fiecare câmp pot fi înscrise una sau mai multe informaţii, cu condiţia ca lungimea maximă a câmpului să nu fie depăşită. Tipurile de informaţii înscrise în acelaşi câmp se separă printr-o linie oblică. La completarea câmpurilor laterale trebuie avut în vedere să nu se depăşească limita superioară a semnului convenţional; limita inferioară a acestuia poate fi depăşită. Dacă informaţia este nesigură, se pune semnul întrebării. Câmpurile semnului convenţional şi semnificaţia informaţiilor marcate prin litere sunt prezentate în diagrama de mai jos şi în tabel.
D B W W V T A S R Q C E F / G H / J / K / L M / N / P

Nr. maxim Litera de caractere Destinaţia Aplicabilitatea cîmpului alfanumerice A Indicator de rol (semn Toate semnele convenţional, abreviere convenţionale pentru armă, specialitate, tehnică, activităţii, lucrări etc.)
4

Observaţii

Nr. maxim Litera de caractere Destinaţia Aplicabilitatea cîmpului alfanumerice B 6 Semn convenţional de Unităţi rang C 6 Număr de mijloace Tehnică D 6 Semn convenţional pentru Unităţi destinaţie specială E 1 Informaţie nesigură Unităţi, tehnică, (neconfirmată) elemente de dispozitiv

Observaţii Permite semnul întrebării Permite semnul întrebării La nevoie

F G H

3 21 21

J K

2 5

L M

1 21

N

2

Semnul întrebării. ? Se pune în câmpul E, dacă întreaga informaţie ? este nesigură. Dacă numai unele informaţii sunt nesigure, semnul întrebării se pune în câmpurile respective Întăriri şi deficit Unităţi Întotdeauna între x paranteze (+) Adnotări Toate semnele Informaţiile nu se x 4 convenţionale transmit la alte eşaloane (+) Nec log leg Text liber. Toate semnele 12 Permite să fie semnul Informaţii suplimentare convenţionale întrebării Nepotabilă care completează datele (-) din alte câmpuri 1 Sursa şi gradul de Pentru inamic Dacă este folosit şi A1 certitudine ale informaţiei câmpul H. informaţia din 15 câmpul J x se trece prima Capacitate de luptă Unităţi Dacă este folosit şi (combativă). câmpul H, informaţia CC60 (+) din Se redă prim “CL” câmpul K se trece prima 10 1BTC (“CC”) + două cifre care reprezintă procentajul Pierderi. Se redau prin “P” + două cifre care reprezintă procentajul P20 Tehnică de luptă în Tehnica de luptă Semnul exclamării funcţiune a inamicului Tip nou! Eşalonul superior Toate semnele Permite 34 semnul 10 MC (numerotaţia şi după caz, convenţionale întrebării. natura şi valoarea Dacă se reprezintă mai acestuia) multe eşaloane, acestea se separă prin linie oblică. x Indică tehnica de luptă a Tehnica de luptă Numai pentru inamicului cu literele reprezentările 2 (CA) 3(US) “IN” monocromatice, când IN semnul convenţional nu poate fi dublat.
5

2 2

2/6/3 2-8

. maxim Litera de caractere Destinaţia cîmpului alfanumerice P 21 Număr convenit. Se atribuie pentru desemnarea arbitrară a unităţilor. atât la inamic. .galben – pentru forţele necunoscute. numerotaţia se desparte de cea a eşalonului superior prin cratimă Date privind specificul Unităţi şi misiunii unităţii sau tipul tehnică de luptă tehnicii de luptă Câmp alfanumeric pentru Toate semnele indicarea datei şi orei convenţionale (ZZHHMMFLUNAA) sau “l/o” pentru “la ordin” Toate semnele convenţionale Unităţi şi tehnică de luptă Puncte de comandă Unităţi Indică direcţia generală. distrugeri şi câmpuri de mine proprii sau ale inamicului. cât şi la trupele proprii.albastru – pentru forţele proprii. Permite semnul întrebării Poate ocupa două câmpuri 03050500 D Înt. R Indicator de mobilitate S T 6 15 Aplicabilitatea Pentru inamic Observaţii Se pune între paranteze şi poate avea maximum trei (123) cifre V 15 Tipul punctului de comandă Denumirea abreviată (numerotaţia) a unităţii. .roşu – pentru forţele inamicului. pers .maro – pentru drumuri.Nr. 2 3. Întrebuinţarea culorilor 0705200 Pentru reprezentarea semnelor convenţionale şi abrevierilor se vor folosi următoarele culori: . x nu itinerarul exact 20 Permite semnul întrebării Permite semnul întrebării în W 15 Poate fi o informaţie complementară celei (+) Pt prezentate 1în câmpul T.verde – pentru forţele neutre. Când batalionul (divizionul) este înregimentat. 6 . obstacole. atunci când informaţiile despre acestea sunt incomplete sau nesigure Q Săgeată ce indică direcţia deplasării. suprafeţe contaminate.

În cazul în care pe aceeaşi hartă (schemă) se trec mai multe situaţii succesive ale forţelor proprii şi ale inamicului. Situaţia reală existentă la un moment dat (iniţială) se reprezintă prin semne convenţionale trasate prin continue. cu condiţia ca sensul acestora să fie clar. Abrevierile (siglele) care completează semnul convenţional se înscriu cu culoarea acestuia. de aceeaşi culoare cu acestea sau prin tente de aceeaşi culoare pentru ambele părţi.negru – pentru înscrisuri: antet. iar pentru numerele până la 10. a doua pereche . După lună se plasează ultimele două cifre ale anului. caracterul documentului. fără însă a reprezenta punctul care marchează sfârşitul prescurtării. haşuri etc. semnul convenţional al acestuia se reliefează. Utilizarea altor culori trebuie explicată într-o legendă. Înscrierea termenilor calendaristici Pentru înscrierea datei şi timpului se foloseşte un grup de şase cifre împreună cu litera ce indică fusul orar (vezi fig.. corespunzător variantei alese pentru situaţia respectivă. 1-2) şi abrevierea din trei litere a lunii anului. hotărâte de comandant pentru trupele proprii şi apreciate de acesta ca probabile pentru inamic. Prima pereche de cifre reprezintă ziua lunii. Atunci când un element de dispozitiv nu îşi schimbă locul şi este necesar să se reprezinte şi în următoarele situaţii. titulatură. pentru distingerea acestora.orele şi a treia – minutele. Întrebuinţarea abrevierilor Abrevierile se întrebuinţează pentru completare informaţiilor şi a datelor referitoare la un semn convenţional sau la redactarea unor documente sub formă de text. 4. fiecare se particularizează prin sublinierea abrevierilor şi dublarea conturului semnelor convenţionale. iar acţiunile planificate. semnături. se redau cu linii întrerupte. batalioane: B 5. punctate. de fiecare dată. prin linii întrerupte. Pentru indicarea orei se va folosi formatul de 24 ore. 7 . se plasează cifra 0 în faţă fiecărui număr. tabele etc. Exemplu: Batalion. urmată de două cifre. Abrevierile sunt aceleaşi atât pentru singular şi plural. cât şi pentru cuvintele cu aceeaşi rădăcină. fără să se şteargă evidenţierile anterioare.

Moldova) 10 şi 30 de minute: 081030BMAR12 Fig. 8 . 1-2 – Harta fusurilor orare 6. Particularităţi de reprezentare Pentru semnele convenţionale care nu se reprezintă la scara hărţii. dispunerea (amplasarea) exactă este dată de mijlocul laturii inferioare sau a părţii inferioare a acestora.ZZHHMMFLUNAA Zi Ore Minute Fus orar Lună An Exemplu: 8 martie 2012. ora locală (R.

Capătul liniei indică cu exactitate locul de amplasare a PCului.Pentru indicarea amplasărilor cu o mai mare precizie. se folosesc următoarele metode: Amplasarea exactă a unei unităţi se poate indica utilizând o linie care uneşte locul de amplasare a unităţii cu semnul convenţional utilizat pentru reprezentarea unităţii. Mai multe PC-uri amplasate în acelaşi loc: Un grup de unităţi sau instalaţii (altele decât PC-urile) sunt aşezate în acelaşi loc. Semnul convenţional pentru un punct de comandă (PC): Şi acest semn convenţional poate fi prelungit utilizând o linie (sau o linie frântă). gruparea semnelor convenţionale poate fi indicată printr-o paranteză iar amplasarea exactă se indică cu ajutorul unei linii. 9 .

2. 2. Cea mai mică structură militară. 10. O structură mai mare decât cea de la grupul 1. Grup 3. Grup 4. Este compusă din două sau mai multe structuri din grupul 4 şi este comandată de către un maior sau locotenentcolonel. Este comandată de un sublocotenent sau locotenent şi poate necesita sau nu suport administrativ.Capitolul II UTILIZAREA SEMNELOR CONVENŢIONALE SECŢIUNEA 1 – INDICATORII RANGULUI (MĂRIMII) UNITĂŢII Grup 1. 11. Grup 2. Poate fi întărită cu structuri de diferite arme din grupurile 1. 10 . În mod normal este parte a structurii din grupul 5. Este compusă din două sau mai multe structuri din grupul 3 şi este comandată de un căpitan. Grup 5. Necesită suport administrativ şi logistic. O structură constituită astfel încât să se poată administra dacă acţionează în mod independent. 6. O structură constituită să îndeplinească misiuni tactice sau de sprijin. 3 sau 4 pentru a forma structură mixtă. 7. 9. O structură constituită astfel încât să se poată administra şi să poată acţiona în mod independent. compusă din 2 sau mai multe structuri din grupul 1 şi/sau grupul 2 şi care în mod normal reprezintă o parte a structurii din grupul 4. Simbol – indicatorul rangului (mărimii) ● ●● ●●● I II III X XX XXX XXXX XXXXX Semnificaţia Secţiune Grupă Pluton (similar) Companie (similar) Batalion (similar) Regiment / Grup de aviaţie Brigadă Divizie Corp de armată Armată Grup de armate Notă explicativă la tabelul de mai sus: Aceste grupuri numerotate de la 1-11 este recomandat de a nu fi utilizate în afara contextului acestor note explicative. dar mai mică decât cea de la grupul 3. 3. parte a grupului 2 şi/sau a grupului 3. 4. Acestea nu semnifică definiţii ale structurilor în sine. 8. 5. Necesită suport administrativ şi logistic. Grup 1.

în mod normal comandată de un colonel sau general de brigadă. cu structuri din grupul 1. O structură compusă din mai mult de două structuri de armă (de luptă) din grupul 5 sau grupul 6. O structură constituită din structuri aparţinând grupului 10 sau grupului 9 sub o comandă unică. O structură operativă cu atribuţii de natură administrativă cea mai dezvoltată. mai mare decât structura grupului 7 şi mai mică decât structura grupului 9. Exemple: Comandant brigadă. 11 . aparţinând Forţelor Terestre. O structură mai mare decât structura grupului 8 şi mai mică decât structura grupului 10. SECŢIUNEA 2 . Locţiitor comandant batalion. care în mod normal este compusă din două sau mai multe structuri din grupul 8 acţionând întrunit cu structuri de sprijin.în mod normal este condusă de către un locotenent-colonel sau colonel. în mod normal de aceeaşi armă sub o comandă unică .Grup 6. 2. Când trebuie precizat şi eşalonul comandat. Grup 11. 4 sau 5 pentru sprijinul armelor şi serviciilor. În mod normal este comandată de către un general maior. deasupra semnului convenţional care reprezintă comandantul (şeful de stat major) se trece rangul unităţii comandate. O structură de nivel tactic cu atribuţii de natură administrativă care combină armele şi serviciile necesare angajării în luptă. este o structură mai mică decât structura de la grupul 8. O structură constituită din două sau mai multe structuri din grupurile 5 sau 4. Grup 10. Grup 8.SEMNE CONVENŢIONALE PENTRU REPREZENTAREA MILITARILOR Funcţia de comandant (şef) se reprezintă printr-un simbol sub formă de unghi. Grup 7. Grup 9. În mod normal este comandată de către un general locotenent. 3. compusă din structuri aparţinând grupului 9 şi grupului 8. printr-o linie orizontală redate deasupra semnului convenţional de militar. iar cea de şef de stat major (locţiitor).

rănit. misiunii). 12 . Infractor. Rnt Prizonier. Starea unui militar (persoane) – prizonier. Agent de legătură. Exemple: Cercetaş rănit. Ifr.Pentru a reprezenta arma (specialitatea. – se reprezintă printr-o abreviere care se înscrie în câmpul H. în interiorul semnului convenţional se trece simbolul specific armei (specialităţii. misiunea) unui militar. Exemple: Cercetaş: Sanitar. mort etc. Pzn.

Descriere Română Terestru Apărare antiaeriană Apărare antiaeriană rachete Blindate Blindate – tractare recuperare Blindate – pe roţi Blindate – pe roţi – recuperare Antitanc Antitanc – blindate – pe roţi Antitanc motorizat Aviaţie elicopter Aviaţie de atac Engleză Land unit Air defence (AD) Necunoscute UNITĂŢI Proprii Neutre Inamice AD – Missile (MSL) Armour (ARMD) ARMD – Tracked – Recovery (REC) ARMD – Wheeled (WH) ARMD WH – REC Anti tank (ATK) ATK – ARMD – WH ATK – Motorised Aviation (AVN) Rotary wing AVN – Attack 13 .SECŢIUNEA 3 – SEMNE CONVENŢIONALE PENTRU REPREZENTAREA UNITĂŢILOR Toate semnele convenţionale din această secţiune identifică unităţi luptătoare.

MEDEVAC AVN – SEARCH & RESCUE (SAR) AVN.greu Aviaţie – comandă şi control Aviaţie – evacuare Aviaţie – căutare şi salvare Aviaţie – vehicul aerian nepilotat Aviaţie – vehicul aerian nepilotat – cu aripi fixe Aviaţie – vehicul aerian nepilotat – cu aripi rotative Infanterie Infanterie uşoară Engleză AVN – Reconnaissance (RECCE) AVN – Utility (UTY) AVN – UTY – Light (LT) AVN – UTY – Medium (MED) AVN – UTY – Heavy (HY) AVN – C2 Necunoscute UNITĂŢI Proprii Neutre Inamice AVN .UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) AVN – UAV – FIXED WING AVN – UAV – ROTARY WING INFANTRI (INF) INF .LT 14 .Descriere Română Aviaţie de recunoaştere Aviaţie utilitară Aviaţie utilitară .uşor Aviaţie utilitară mediu Aviaţie utilitară .

MOTORISED ENGR – CONSTRUCTION (CONST) FIELD ARTILLERY (FD ARTY) ARTY – FD SELF PROPELLED (SP) ARTY – FD LT 15 .uşor Engleză INF .Descriere Română Infanterie motorizată Infanterie aeropurtată Infanterie mecanizată Maşina de luptă a infanteriei Geniu Geniu combatant Geniu .ARMD ENGR .blindat Geniu motorizat Geniu construcţii Artilerie terestră Artilerie terestră autopropulsată Artilerie terestră uşoară ENGR .MOTORISED Necunoscute UNITĂŢI Proprii Neutre Inamice INF .AIRBORNE INF – MECHANIZED (MECH) INF – FIGHTING VEHICLE ENGINEER (ENGR) COMBAT (CBT) ENGINEER ENGR – LT Geniu .

AIRBORNE RECCE .ARMD RECCE MOTORISED RECCE .LT INTERNAL SECURITY FORCE COMBAT SUPPORT (CS) NBC 16 .Descriere Română Artilerie – identificarea ţintelor Artilerie – identificarea ţintelor prin radar Artilerie – cercetarea prin sunet Artilerie – supraveghere (cercetare) Artilerie meteorologic Cercetare Engleză ARTY – TARGET ACQUISITION (TA) Necunoscute UNITĂŢI Proprii Neutre Inamice ARTY – TA RADAR ARTY – TA SOUND RANGING ARTY SURVEY (SVY) ARTY METEOROLOGICAL (MET) RECONNAISSANCE (RECCE) Cercetare blindată Cercetare motorizată Cercetare aeropurtată Cercetare uşor Forţe de securitate interne Asigurare tehnicomaterială NBC RECCE .

biologic NBC decontaminare Informaţii militare Cercetare prin mijloace de transmisiuni NBC .BIOLOGICAL Necunoscute UNITĂŢI Proprii Neutre Inamice NBC.nuclear Engleză NBC .Descriere Română NBC .chimic fum decontaminare NBC .chimic NBC .CHEMICAL NBC –CHEM – SMOKE (SMK) DECONTAMINATION (DECON) NBC – NUCLEAR (NUC) NBC .DECON MILITARY INTELLIGENCE (INT) INT – SIGNALS INTELLIGENCE (SIGINT) Cercetare prin mijloace de INT – ELECTRONIC război WARFARE (EW) electronic Cercetare prin mijloace de război INT – EW electronic – DIRECTION FINDING aflarea (DF) direcţiei (goniometrare) Cercetare prin mijloace de INT – EW război INTERCEPT electronic – interceptare Cercetare prin mijloace de război INT – EW JAMMING electronic – bruiaj 17 .

Descriere Română Cercetare – cercetare tactică Cercetare – operaţii Centrul de cercetare Întrunit Poliţie militară Engleză INT – COUNTER INTELLIGENCE (CI) INT – OPERATION Necunoscute UNITĂŢI Proprii Neutre Inamice INT – JOINT INT CENTRE (JIC) LAW ENFORCEMENT UNIT MILITARY POLICE (MP) CIVILIAN LAW ENFORCEMENT CARABINIERS Poliţie civilă Carabinieri Transmisiuni Unitate de comunicaţii Unitate de comunicaţii operaţii Unitate de comunicaţii – comunicaţii înaintate Unitate de comunicaţii – radio Unitate de comunicaţii – satelit tactic radio Dezamorsarea muniţiei explozive SIGNALS (SIG) AREA SIG UNIT SIG UNIT – OPERATIONS (OPS) SIG UNIT – FORWARD COMMUNICATIONS (FWD COMMS) SIG UNIT – RADIO SIG UNIT – RADIO TACTICAL (TAC) SATELLITE EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL (EOD) 18 .

Descriere Română Asigurarea de servicii a trupelor în luptă Administrativ Engleză COMBAT SERVICE SUPPORT (CSS) ADMINISTRATIVE (ADMIN) JUDGE ADVOCATE GENERAL (JAG) Necunoscute UNITĂŢI Proprii Neutre Inamice Centru general de Justiţie Poştă POSTAL Finanţe Serviciul personal Morga / registrul mortuar Religios / capelă Afaceri publice Biroul de Informare Întrunit Unităţi de sprijin FINANCE (FIN) PERSONNEL SERVICES (PERS SVCS) MORTUARY / GRAVES REGISTRY RELIGIOUS / CHAPLAIN (CHAP) PUBLIC AFFAIRS (PA) PA JOINT INFORMATION BUREAU (JIB) REPLACEMENT HOLDING UNIT (RHU) LABOUR Construcţii 19 .

Descriere Română Stare morală. RECREATION Necunoscute UNITĂŢI Proprii Neutre Inamice MEDICAL (MED) MED – TREATMENT FACILITY MED .AMMO CANTEEN SUPPLIES NBC SUPPLIES MED STORES 20 .POL ENGR STORES C SUPS .RATIONS TECHNICAL STORES C SUPS . asistenţă socială. recreative Medical Medical – tratament uşor Medical dentist Medical psihologic Aprovizionare Provizii de luptă .DENTAL MED PSYCHOLOGICAL SUPPLY (SUP) COMBAT SUPLLIES (C SUPS) . WELFARE.raţii Depozite tehnice Provizii de luptă – carburanţi şi lubrifianţi Materiale de construcţii (geniu) Proviizii de luptă – armament şi muniţii Provizii popotă Provizii NBC Depozite medicale Engleză MORALE. activ.

ORDNANCE MAINT – ELECTRONO OPTICAL HEADQUARTERS (HQ) 21 .WATER WATER PURIFICATION TRANSPORT (TPT) Centrul de MOVEMENT control al CONTROL CENTER mişcării (MCC) Nod de cale ferată – cap de RAILHEAD şină Punct (port) SEA POINT OF maritim de DEPARTURE / ENTRY plecare / sosire (SPOD / SPOE) Punct aerian AIR POINT OF de plecare / DEPARTURE / ENTRY sosire (APOD / APOE) Întreţinere. cartier general MAINTENANCE (MAINT) MAINT – RECOVERY (REC) MAINT . mentenanţă Întreţinere recuperare Întreţinere artilerie Întreţinere – electronică optică Comandament.Descriere Română Piese de schimb Lenjerie / baie Provizii de luptă – apă Purificarea apei Transport Engleză ORDNANCE MATERIAL LAUNDRY / BATH Necunoscute UNITĂŢI Proprii Neutre Inamice C SUPS .

SIMBOLURI PENTRU ARME ŞI ECHIPAMENT Notă: Folosirea simbolurilor de echipament şi arme încadrate este opţională. primul rând pentru fiecare echipament/armă.SECŢIUNEA 4 . simbolul este încadrat iar în următorul rând simbolul nu este încadrat. Română Descriere Engleză Missile (MSL) Launchers Necunoscute UNITĂŢI Proprii Neutre Inamice Lansatoare de rachete Lansator de rachete antiaeriene Lansator de rachete antiaeriene cu rază mică de acţiune Lansator de rachete antiaeriene cu rază medie de acţiune Lansator de rachete antiaeriene cu rază lungă de acţiune Structură de Instalaţii de lansare rachete antiaeriene Lansator de rachete antitanc Air defence (AD) –MSL Launcher AD – MSL Launcher – short range (SR) AD – MSL Launcher – medium range (MR) AD – MSL Launcher –long range (LR) AD – MSL Launcher Theatre MSL Launcher – Anti-tank (ATK) 22 . În această secţiune.

Română Descriere Engleză Necunoscute UNITĂŢI Proprii Neutre Inamice Lansator de rachete antitanc –tanc uşor MSL Launcher – AT.LT Lansator de rachete antitanc – tanc mediu MSL Launcher – AT.MED Lansator de rachete antitanc – tanc greu MSL Launcher – AT.HY Lansator de rachete independent Single rocket launcher (RL) Lansator de rachete independent uşor Single RL-LT Lansator de rachete independent mediu Single RL-MED Lansator de rachete independent greu Single RL-HY 23 .

MED ATK RL .LT Baterie de lansatoare de rachete medii MRL .greu ATK RL .Română Descriere Engleză Multiple RL (MRL) Necunoscute UNITĂŢI Proprii Neutre Inamice Baterie de lansatoare de rachete Baterie de lansatoare de rachete uşoare MRL .LT Lansator de rachete antitanc mediu Lansator de rachete antitanc .grele MRL .HY Lansator de rachete antitanc ATK RL Lansator de rachete antitanc .uşor ATK RL .MED Baterie de lansatoare de rachete .HY 24 .

Română Descriere Engleză Necunoscute UNITĂŢI Proprii Neutre Inamice Puşcă / armă automată RIFLE / AUTOMATIC WEAPON (WPN) Puşcă RIFLE Mitralieră uşoară (calibru mic) LIGHT MACHINE GUN (LMG) Mitralieră grea (calibru mare) HEAVY MACHINE GUN (LMG) Lansator de grenade GRENADE LAUNCHER Lansator de grenade .uşor GRENADE LAUNCHER -LT Lansator de grenade mediu GRENADE LAUNCHER MED 25 .

LT 26 .LT Aruncător calibru 120 mm MOR .greu Aruncător MORTAR (MOR) Aruncător calibru < 120 mm MOR .HY Obuzier HOWITZER (HOW) Obuzier – calibru mic ( < 122 mm) HOW .MED Aruncător calibru > 120 mm MOR .Română Descriere Engleză GRENADE LAUNCHER HY Necunoscute UNITĂŢI Proprii Neutre Inamice Lansator de grenade .

SP Tun antitanc ATK .GUN Tun antitanc – calibru mic ATK – GUN .LT ( < 100 mm) 27 .Română Descriere Engleză HOW – LT – SELF PROPELLED (SP) Necunoscute UNITĂŢI Proprii Neutre Inamice Obuzier – calibru mic – autopropulsat ( < 122 mm) Obuzier – calibru mediu ( > 155 mm) HOW – MED Obuzier – calibru mediuautopropulsat ( > 155 mm) HOW – MED SP Obuzier – calibru mare ( > 155 mm) HOW – HY Obuzier – calibru mareautopropulsat ( > 155 mm) HOW – HY .

SP autopropulsat 28 .Română Descriere Engleză Necunoscute UNITĂŢI Proprii Neutre Inamice Tun antitanc – calibru mediu ( = 100 mm) ATK – GUN MED Tun antitanc – calibru mare ( > 100 mm) ATK – GUN HY Tun cu tragere directă DIRECT (DIR) FIRE GUN Tun cu tragere directă – calibru mic DIR FIRE GUN -LT Tun cu tragere directă – DIR FIRE GUN – calibru mic LT .SP autopropulsat Tun cu tragere directă – calibru mediu DIR FIRE GUN -MED Tun cu tragere directă – DIR FIRE GUN – calibru mediuMED .

GUN Tun antiaerian – calibru mic AD GUN .SP autopropulsat Tun antiaerian AD .LT Tun antiaerian – calibru mediu AD GUN .Română Descriere Engleză Necunoscute UNITĂŢI Proprii Neutre Inamice Tun cu tragere DIR FIRE GUN – directă – HY calibru mare Tun cu tragere directă – DIR FIRE GUN – calibru mareHY .MED Tun antiaerian – calibru mare AD GUN .HY Maşină de teren GROUND VEHICLE Vehicul blindat ARMD VEH 29 .

uşor TANK .Română Descriere Engleză Necunoscute UNITĂŢI Proprii Neutre Inamice Tanc TANK Tanc .REC 30 .mediu TANK –MED Tanc – mediu – de recunoaştere TANK –MED REC Tanc .HEAVY Tanc – greu – de recunoaştere TANK – HY REC Transportor blindat (pentru transportul personalului) Transportor blindat – ARMOURED PERSONNEL CARRIER (APC) APC .greu TANK .LT Tanc – uşor – de recunoaştere TANK – LT REC Tanc .

Română pentru cercetare Descriere Engleză Necunoscute UNITĂŢI Proprii Neutre Inamice Vehicul blindat pentru infanterie ARMD INF VEH Vehicul blindat pentru trupe de comandă Vehicul blindat pentru asigurarea de servicii a trupelor în luptă Vehicul uşor blindat ARMD COMD VEH ARMD CSS VEH LT ARMD VEH (WHEELED) Vehicul utilitar UTY VEH Autobuz BUS Vehicul cu trecere limitată UTY VEH – LIMITED CROSS COUNTRY 31 .

Română Vehicul de trecere Descriere Engleză UTY VEH – CROSS COUNTRY Necunoscute UNITĂŢI Proprii Neutre Inamice Vehicul utilitar amfibiu UTY VEH AMPHIBIOUS Vehicul genistic Vehicul genistic pentru construit poduri (pod de asalt pe vehicul) ENGR VEH ENGR VEH – BRIDGING (BR) Buldozer ENGR EARTHMOVER Vehicul genistic pentru construcţii ENGR – CONST VEH Vehicul de plantat mine MINE LAYING VEH Vehicul de plantat mine (BLINDAT) MINE LAYING VEH (ARMD) 32 .

DOZER Locomotivă de tren TRAIN LOCOMOTIVE Vehicul civil CIVILIAN (CIV) VEH Senzor SENSOR Radar RADAR 33 .Română Descriere Engleză MINE LAYING VEH – TRAILER (TLR) MTD MINE LAYING ARMD VEH WITH VOLCANO (SHIELDER) ENRG VEH -MINE LAYING WITH VOLCANO WHEELED VEH Necunoscute UNITĂŢI Proprii Neutre Inamice Remorcă pentru vehicul plantat mine Vehicul de plantat mine pe şenile Vehicul de plantat mine pe roţi Buldozer ENGR .

Română Descriere Engleză EMPLACED SENSOR Necunoscute UNITĂŢI Proprii Neutre Inamice Senzor plasat Laser LASER Echipament NBC NBC EQPT Aruncător de flăcări FLAME THROWER Câmp de mine LAND MINES Mine terestre cu efect letal LAND MINES CLAYMORE Mine terestre cu efect neletal LAND MINES – LESS THAN LETHAL SECŢIUNEA 5 – SEMNE CONVENŢIONALE PENTRU ACŢIUNI ALTELE DECÂT RĂZBOIUL ACTIVITĂŢI VIOLENTE (CAUZATOARE DE MOARTE) 34 .

DESCRIERE ROMÂNĂ Incendiere / foc ENGLEZĂ ARSON / FIRE SEMN CONVENŢIONAL Asasinare / Crimă / Execuţie ASSASSINATION / MURDER / EXECUTION BOMB / BOMBING Bombă / Bombardament Mină surpriză BOOBY TRAP Înaintare cu executare de foc DRIVE – BY SHOOTING Tragere de precizie SNIPING LOCAŢII DESCRIERE ROMÂNĂ Localizare listă neagră ENGLEZĂ BLACK LIST LOCATION SEMN CONVENŢIONAL Localizare listă gri GREY LIST LOCATION Localizare listă albă WHITE LIST LOCATION 35 .

OPERAŢII DESCRIERE ROMÂNĂ Patrulare ENGLEZĂ PATROLING SEMN CONVENŢIONAL Recrutare (de voluntari) RECRUITMENT (WILLING) RECRUITMENT (coereced / impressed) DEMONSTRATION Recrutare (obligatorie) Demonstraţie Teren minat MINE LAYING Operaţii psihologice PSYCHOLOGICAL OPERATIONS (PSYOP) PSYOP (TV AND RADIO PROPAGANDA) PSYOP (propagandă TV şi radio) Propagandă scrisă WRITTEN PROPAGANDA HOUSE-TO-HOUSE PROPAGANDA Propagandă orală Rechiziţie de alimente / căutare FORAGING / SEARCHING Spion SPY Distribuţie de hrană FOOD DISTRIBUTION 36 .

DETURNĂRI DESCRIERE ROMÂNĂ Deturnare (de vehicule) ENGLEZĂ HIJACKING (VEHICLE) SEMN CONVENŢIONAL Deturnare (de avioane) HIJACKING (airplanes) Deturnare (de vapoare) HIJACKING (boat) Răpiri KIDNAPPING Arestare ARREST Operaţie droguri DRUG OPERATION ALTE SEMNE CONVENŢIONALE .GENERALE Refugiaţi Casă sigură REFUGEES SAFE HOUSE Graffiti Vandalism / viol / pradă / percheziţie / jaf / prădare Vehicul insurgent cunoscut GRAFFITI VANDALISM/RAPE/LOOT/ RANSACK/ PLUNDER/SACK KNOWN INSURGENT VEHICLE DRUG VEHICLE INTERNAL SECURITY FORCE 37 Vehicul transport droguri Forţe de securitate .

utilizând abrevierile specifice fiecărei ţări. Pentru liniile de despărţire ale unităţilor. orientate paralel cu marginea de sus (jos) a acestora. Etichetele scrise pe un unghi trebuie să poată fi citite când schema este întoarsă cu 90 grade în sensul acelor de ceasornic (spre stânga). denumirea abreviată (numerotaţia) unităţii. virtuale şi pe machetă. HQ de comandă şi abrevierea semnului convenţional. De asemenea. dacă nu se creează confuzii. GENERAL. Se aplică graficelor sau schemelor pe material transparent redactate automatizat sau manual.SECŢIUNEA 5 – MĂSURI GRAFICE DE CONTROL SCOPUL Acest capitol stabileşte un sistem standard pentru utilizarea semnelor convenţionale. Această secţiune descrie cum se etichetează diferitele semne convenţionale. aceste scheme pe material transparent sunt informaţii grafice ce pot fi suprapuse sau nu imaginii de bază afişate pe ecran.Titlul câmpului pului B N T Descrierea Aplicabilitatea Unităţi şi instalaţii Echipamentul. 2. întreruptă în acest scop. Semnele convenţionale utilizate în operaţiile de sprijin cu foc trebuie etichetate cu ora la care intră în vigoare sprijinul cu foc. LINII DE DESPĂRŢIRE. semnul convenţional al rangului eşalonului se trece perpendicular pe linia de despărţire. aceasta se identifică utilizând cifre romane. Unele linii de despărţire pot fi indicate abreviat. 3. schemele pe material transparent şi pentru fotografiile aeriene adnotate. inclusiv cele reale. schema pe material transparent trebuie să prezinte cel puţin două semne de referinţă în puncte opuse. Pentru a realiza o aliniere exactă. Toate etichetele (înscrisurile) se redau pe hărţi (scheme). raioanele şi liniile de despărţire inamice Toate semnele convenţionale Indicator de rang Semn convenţional care indică rangul (mărimea) unei unităţi sau instalaţii Inamic (ostil) Inamicul se indică prin literele “IN” Indicativ unic Un titlu alfanumeric care identifică un anumit semn convenţional. aliniamentele. Litera câm. La reprezentarea liniei de despărţire a unui corp de armată. o schiţă sau o fotografie. 38 . CÂMPURI GRAFICE Sunt grafice desenate pe un material transparent deasupra unei hărţi. constituie standardul pentru toate simulările. UTILIZAREA GRAFICELOR 1. schiţe sau fotografii. trebuie specificate şi ţările respective. care poate fi o hartă. Se utilizează pentru hărţile cu situaţia (de luptă). În cazul schemelor automatizate. în principiu. Dacă linia desparte unităţi aparţinând a două ţări diferite.

urmată de un nume.Aceste etichete trebuie să apară la ambele capete ale aliniamentului (de sprijin cu foc) şi trebuie repetate ori de câte ori este necesar. Litera câmpului O Titlul câmpului Numele codificat al semnului convenţional Descrierea Aplicabilitatea U Abrevierea semnului convenţional Grupul dată-oră W Un nume dat unui aliniament de coordonare sau Semne convenţionale altui semn convenţional pentru a fi recunoscut cu uşurinţă şi pentru a facilita transmiterea ordinelor şi transmisiilor electromagnetice. O abreviere a unui semn convenţional ce reprezintă La nevoie o operaţie de sprijin cu foc sau a altui semn convenţional. RAIOANELE. precum LOA (“limit of advance”)2 limită de avansare. 39 . Această etichetă se va plasa în centrul raionului. Raioanele se vor eticheta de obicei cu abrevierea corespunzătoare tipului raionului reprezentat. Se trece în paranteze sub abrevierea unui semn convenţional. în special dacă aliniamentul este intersectat de alte aliniamente sau linii de despărţire. cu excepţia cazului în care reprezentarea raionului este prea mică iar eticheta ar împiedica localizarea unităţilor din raionul respectiv. Câmp alfanumeric pentru indicarea datei şi orei Toate semnele (ZZHHMMFLUNAA) sau “l/o” pentru “la ordin” convenţionale 4. Majoritatea aliniamentelor de desfăşurare vor fi indicate ca aliniamente de coordonare (“phase line”) şi notate ca “PL NAME”.

aliniamentele. raioanele şi liniile de despărţire inamice Toate semnele convenţionale 5. sau în colţul dreapta sus al semnului convenţional utilizat pentru reprezentarea punctului. aliniamentele. O abreviere a punctului poate fi trecută în interiorul punctului. raioanele şi liniile de despărţire inamice Câmp alfanumeric pentru indicarea datei şi Toate semnele convenţionale orei (ZZHHMMFLUNAA) sau “l/o” pentru “la ordin” 40 . PUNCTELE. aşa cum va fi indicat mai târziu în acest capitol. Punctele pot fi indicate prin cifre. Litera câmpului H N W Titlul câmpului Informaţii suplimentare Inamic (ostil) Grupul dată-oră Descrierea Text liber Inamicul se indică prin literele “IN” Aplicabilitatea Toate semnele convenţionale Echipamentul.Litera câmpului B H N W Titlul câmpului Indicator de rang Informaţii suplimentare Inamic (ostil) Grupul dată-oră Descrierea Semn convenţional care indică rangul (mărimea) unei unităţi sau instalaţii Text liber Inamicul se indică prin literele “IN” Câmp alfanumeric pentru indicarea datei şi orei (ZZHHMMFLUNAA) sau “l/o” pentru “la ordin” Aplicabilitatea Unităţi şi instalaţii Toate semnele convenţionale Echipamentul. ca în cazul punctului de trecere sau punctului de re-subordonare. Calea de acces şi ţintele sunt etichetate unic. litere sau o combinaţie de cifre şi litere.

6.) Arie de interes Punct de interes 41 . MĂSURI DE MANEVRĂ ÎN CÂMPUL DE LUPTĂ – GENERAL Raioane (în general) Proprii Proprii planificate sau ordonate Cunoscute / confirmate ca fiind inamice Suspectate / presupuse a fi inamice Raioane de adunare Ocupate Ocupate Ocupate de mai multe unităţi Propuse / ordonate Ambuscadă (Baza săgeţii este limita poziţiei unităţii care execută ambuscada iar vârful săgeţii indică direcţia de tragere a unităţii.

) Textul trebuie orientat paralel cu sau perpendicular pe marginea de sus (jos) a hărţii sau schemei.Linii de despărţire . reale (indicatorii de rang ai unităţilor se trec întotdeauna perpendicular pe sau într-un unghi de 90 grade faţă de linia de despărţire.) Proprii. planificate sau ordonate Cunoscute ca fiind inamice Suspectate sau presupuse a fi inamice Linii de despărţire (spate) (înainte) (Corpurile de armată sunt identificate utilizând cifre romane. Cap de pod Aliniament de coordonare a focului (CFL – coordinate fire line) Încercuire Proprie Inamică Patrulare Zonă fortificată 42 .în general Proprii.

) Aviaţia proprie Desantul aerian propriu Elicoptere de atac proprii Sprijinul Forţelor Terestre proprii Forţele Terestre principale Forţele Terestre proprii. OFENSIVĂ Executarea focului din poziţie de tragere Axă de atac (Vârful săgeţii trebuie să atingă obiectivul sau limita înaintării. ordonată din timp (dacă se cunoaşte) Forţe inamice (confirmate) 43 ENY ENY ENY ENY .Aliniamentul forţelor de sprijin (FLOT – forward line of own troops) Proprii. reale Proprii. planificate sau ordonate Cunoscute sau confirmate ca fiind inamice Aliniament de coordonare a focului de sprijin (FSCL – fire support coordination line) Aliniament de aşteptare (holding line) Aliniament intermediar (PL – phase line) 7.

APĂRAREA 44 . planificată sau ordonată Obiectiv Punct de plecare. presupusă Forţele Terestre inamice. confirmată sau cunoscută Forţele Terestre inamice. poziţie iniţială (PD – point of departure) Sprijin din poziţii de tragere 8.Forţe inamice (presupuse) Direcţia de atac pentru: (Vârful săgeţii trebuie să atingă obiectivul sau limita înaintării. presupusă Forţelor proprii pentru sprijinul atacului Forţele proprii pe direcţia de atac principală Forţele proprii. cunoscută sau confirmată Aviaţia inamică.) Aviaţia proprie Aviaţie proprie planificată sau ordonată Aviaţia inamică.

) 45 . săgeţile indică distanţa maximă a focului eficace a armei sau bătaia maximă a armei în funcţie de configuraţia terenului.principal direction of fire) (Indică o armă automată care are sectorul de tragere între cele două linii. SPRIJIN CU FOC Ţintă Ţintă. PUNCTE ŞI LINII Punct de contact (extremitatea de jos a liniei reprezintă localizarea exactă) Punct de joncţiune (centrul semnului convenţional indică cu exactitate locul de joncţiune. PDF se află de-a lungul liniei din stânga care delimitează sectorul de tragere.Fâşia întâi de apărare (BP – battle position) (ocupată de o unitate de mărimea unui batalion) Limita dinainte a apărării (FEBA) Limita dinainte a apărării Conturul real al limitei dinainte a apărării (FEBA) Raion de deschidere a focului Direcţia de tragere de bază (PDF .) Punct de sprijin Punct de referinţă a obiectivului (TRP . circulară 10.target reference point) 9.

pop-up point) Zonă liberă de folosire a armamentului (WFZ weapons free zone) 12.Punct hotărâtor (centrul semnului convenţional indică cu exactitate locaţia) Punct general sau nespecificat (Vârful triunghiului sau o prelungire indică amplasarea exactă.) Aliniament intermediar (PL – phase line) Punct de acces 11. MANEVRĂ – GENIU 46 . MANEVRĂ – SPAŢIU AERIAN Zonă de apărare aeriană Punct de lansare (rampă) (PUP .

tetraedre (piramide nespecificat) Ocolire dificilă triunghiulare). întărit cu mine Circuit de declanşare antiinfanterie cu acţiune prin schije cu grup dată-oră de autodistrugere (self-destruct datetime group) Plută. obstacol antitanc cu colţi Obstacole (baraje) de sârmă ghimpată Câmp de mine plantat (tipul minelor estede beton (dinţii dragonului) şi alte obstacole Nespecificat nespecificat) similare. ponton de trecere. pod pe suport plutitor Raion Raion cu muniţie minatneexplodată (Unexploded ordnance . cratere şi poduri Mină antitanc (AT . Baraj simplu Ocolire imposibilă Câmp de mine antipersonal (AP) Baraj dublu Câmp de mine antitanc (AT) cu culoar de Baraj de sârmă dublu trecere (se indică perioada de timp şi denumirea Sectorculoarului) de trecere Raion de desârmă forţare a unui curs de apă Baraj scund Câmp de mine antitanc (AT) (linia indică locul Pod de sau culoar trecere real Baraj de amplasare sârmă de înalt a câmpului de mine) Loc de trecere cusimplă bacul.antitank ) aruncate în aer Planificat (de obicei se utilizează pentru a Mină antitanc cu dispozitiv de împiedicare blocarea unui culoar printr-un şanţ antitanc sau dezamorsării alt obstacol) Materiale explozive (nivel sau stadiu de pregătire 1 .asigurat) Mină direcţională (săgeata indică direcţia de explozie) Drum Drum UXO UXO Drum Drum . pod Spirală de sârmă plutitor Câmp de mine antiinfanterie cu acţiune prin Spirală de sârmă dublă tipului de mine) cu grup schije (fără specificarea Vad – uşor de traversat dată-oră de autodistrugere (self-destruct datetime group) Spirală de sârmă triplă Vad – dificil de traversat Câmp de mine antipersonal.Abatiză Peretenespecificată Mină Materiale antitanc explozive(necunoscută) (nivel sau stadiu de pregătire 2 – armat.UXO) Obstacol general Centură de obstacole Efectul obstacolelor Linie de obstacole Blocare Zonă de obstacole Fixare Întoarcere Dezorganizare (rupere) Mine Mină antipersonal (AP – antipersonnel) Blocarea drumului. dar practicabil) Amorsă Obstacol antitanc Mină Mină surpriză cu rază mare de acţiune Şanţ antitanc Blocarea drumului încheiată (executată) Şanţ antitanc întărit cu mine antitanc Ocolire Câmpuri de mine Ocolire uşoară Câmp de mine planificat (tipul minelor este Obstacole antitanc.

2 şi 3) Explozii. RAIOANE ŞI LOCAŢII DEFENSIVE Lucrări de terasament. Notă: înălţimea este precizată în metri sau ca înaltă.13. de suprafaţă sau subterană. joasă. DATA şi ORA EFECT ÎNĂLŢIMEA VITEZA LOCALIZAREA TIPULUNITATEA EXPLOZIEI Epicentrul cunoscut al exploziei nucleare provocate de trupele inamice Epicentrul presupus al exploziei nucleare provocate de trupele inamice 48 . ACŢIUNI NBC Zone cu distanţa minimă de siguranţă (indică distanţa minimă de siguranţă de la epicentrul exploziei nucleare provocate de trupele proprii ca zone 1. amplasament sau şanţadăpost pentru armament Punct fortificat – de mărimea unei companii (se indică litera. lansări sau evenimente nucleare Epicentrul exploziei nucleare provocate de trupele proprii. numărul sau denumirea structurii) Adăpost la suprafaţă (linia indică localizarea exactă) Adăpost subteran (linia indică localizarea exactă) 14. tranşee mică sau fortificaţie (linia indică localizarea exactă) Fort Aliniament fortificat Locaş de tragere individual.

Schema pe material transparent este desenată la scara hărţii şi în conformitate cu informaţiile obţinute de către echipele de cercetare (recunoaştere). 15.Epicentrul planificat sau ordonat al exploziei nucleare provocate de trupele proprii Explozie nucleară care provoacă depunerea de substanţe radioactive Atac biologic sau chimic Raioane contaminate Raion contaminat cu substanţe radioactive (sunt indicate limitele contaminării nucleare. va fi indicat cu galben dacă este posibil) Raion contaminat cu substanţe biologice (va fi indicat cu galben dacă este posibil) Raion contaminat cu substanţe chimice (va fi indicat cu galben dacă este posibil) Linie contur a nivelului de radiaţii Nivelurile de radioactivitate sunt reprezentate în centigray pe oră. ACTIVITĂŢI AERIENE Punct de control aerian (ACP air control point) 49 .

Rută aeriană Zona aerodromului Loc (punct) de îmbarcare în elicopter /avion 50 .

împrejmuită Câmp de mine fals 17. (inducere în eroare). (machetă) Direcţia principală de ofensivă falsă Batalion de infanterie fals Direcţia de plecare la ofensivă falsă Zonă minată falsă Zonă minată falsă. ASIGURARE DE SERVICII TRUPELOR ÎN LUPTĂ Convoaie Convoi în mişcare Convoi în staţionare Drum de aprovizionare Rută principală de aprovizionare (MSR – main supply route) Rută alternativă de aprovizionare (ASR – alternative supply route) Drum cu circulaţie într-un singur sens Drum cu circulaţie alternativă pe câte un sens (ALT – alternating traffic) Drum cu circulaţie în ambele sensuri 51 .16. MANEVRE DE INDUCERE ÎN EROARE Fals.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->