Sunteți pe pagina 1din 3

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR VETERINAR I PENTRU SIGURANA ALIMENTELOR

Cod PG 002

PROCEDUR GENERAL PRIVIND PREGTIREA INSPECIE

Ediia : 1 Revizia : 2 Data :21.09.2009 Ex. nr. 0

Pag. 1 din 3

PROCEDUR GENERAL PRIVIND PREGATIREA INSPECTIEI

INDICATORUL REVIZIILOR I APROBRILOR


Nr. Crt. Ediia Revizia Data aplicrii Capitolul, subcapitol Pagina (modificat, adugat) corecturi Nume, Prenume, Semntur Verificat

Elaborat

Aprobat

21.09.09

Grup de lucru nota fundamentare

NOT: Acest document este proprietatea ANSVSA

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR VETERINAR I PENTRU SIGURANA ALIMENTELOR


Cod PG 002

PROCEDUR GENERAL PRIVIND PREGTIREA INSPECIE

Ediia : 1 Revizia : 2 Data :21.09.2009 Ex. nr. 0

Pag. 2 din 3

1. OBIECT Procedura prin care se asigura informarea si pregatirea inspectorului in vederea unei inspectii legale, unitare si eficiente. 2. SCOP Acumularea de informatii sufieciente privind tematica controlului, informatii despre obiectivul vizat precum si pregatirea materiala si logistica necesara desfasurarii actiunii. 3. DOMENIU DE APLICARE Activitatea Serviciului de Inspectie si Control din cadrul DSVSA judetene/Municipiul Bucuresti. 4. BAZA LEGISLATIVA Conform legislatiei comunitare si naionale aferenta proceduri generale si operationale. 5. DEFINIII I PRESCURTRI Conform definitiilor din actele normative in vigoare. 6. DESCRIEREA PROCEDURII Pregatirea inspectiei trebuie sa urmareasca etapele de mai jos: - desemnarea echipei de inspectori se face la propunerea sefului de serviciu sau a Directorului . - primirea si studierea cerintelor cuprinse in tematica - stabilirea unui plan de actiune - documentarea privind legislatia aferenta tematicii (se va aloca timp suficient pentru studierea problematicii) - stabilirea catagrafiei obiectivelor corespunzatoare tematicii - documentarea asupra activitatii anterioare a obiectivelor vizate si a ultimelor evaluari facute de serviciile tehnice - pregatirea mapei personale, de ex: formularistica, ghiduri, articole birotica, tampila, parafa etc. - pregatirea altor materiale, de ex: aparat foto, termometru etc. - solicitare delegatiei in vederea deplasarii - solicitarea de fonduri necesare pentru deplasare, atunci cand este cazul.

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR VETERINAR I PENTRU SIGURANA ALIMENTELOR


Cod PG 002

PROCEDUR GENERAL PRIVIND PREGTIREA INSPECIE

Ediia : 1 Revizia : 2 Data :21.09.2009 Ex. nr. 0

Pag. 3 din 3

7. RESPONSABILITATI Conform fiselor de post. 8. INREGISTRARI Nu este cazul 9. ANEXE Nu este cazul