Sunteți pe pagina 1din 3

Functia de gradul I. Functia de gradul II .Ecuatii de gradul I si II .Inecuatii.

1) Rezolvati inecuatia: 0 3 5 2
2
s + x x .
2) Rezolvati in R ecuatia: 3
1 2
1
1
1 3
=

+
+
+

x
x
x
x
.
3) Fie 1 8 4 ) ( , :
2
+ = x x x f R R f .Determinati valoarea minima a functiei f.
4) Aratati ca varful parabolei 1 5
2
+ + = x x y se afla in cadranul III.
5) Rezolvati in Z inecuatia: 0 12 10
2
s + x x .
6) Determinati functia de gradul al doilea daca : 3 ) 1 ( ; 1 ) 0 ( ; 1 ) 1 ( = = = f f f .
7) Determinati valoarea maxima a functiei: 9 6 ) ( , :
2
+ = x x x f R R f .
8) Fie c x ax x f R R f + + =
2
) ( , : . Aflati a si c numere reale daca A(1;2) si B(0;3)
apartin graficului functiei f.
9) Determinati
-
eR a pentru care ecuatia 0 3 ) 1 3 (
2
= + + + a x a ax are radacinile
reale.
10) Rezolvati in R ecuatia:
6
7
3
2
2
1
=
+
+
+
+
+
x
x
x
x
.
11) Rezolvati in R R sistemul de ecuatii:

=
= +
3
4
xy
y x
.
12) Determinati
-
eR a pentru care inecuatia: 0 1 2 ) 1 ( 2
2
> + + + a x a ax nu are solutii in
multimea numerelor reale.
13) Determinati functia de gradul al doilea al carei grafic este tangent axei Ox in punctul
(1;0) si trece prin punctul (0;2).
14) Determinati R ae pentru care R x
x
ax x
e >
+
+ +
, 0
1
2
2
2
.
15) Fie functia 2 3 ) ( , ] 2 ; 2 [ :
2
+ = x x x f R f .Aflati valoarea minima a functiei f.
16) Aflati R ae pentru care graficul functiei
1 ) 1 ( 3 ) 1 ( ) ( , :
2
+ + + = a x a x a x f R R f intersecteaza axa Ox in doua puncte
distincte.
17) Rezolvati in R ecuatia:
2
1
2
3 2

=
+
+
x
x
x
x
.
18) Determinati functia de gradul al doilea R R f : daca: 2 ) 1 ( ; 7 ) 2 ( ; 4 ) 1 ( = = = f f f .
19) Demonstrati ca daca R x e si 1 > x atunci ( ) ( ) 4 1 1
2 2
> + + x x .
20) Determinati R ae pentru care parabola 3 ) 1 (
2
+ + + = ax x a y si dreapta 1 + = x y au
doua puncte distincte comune.
21) Determinati valoarea maxima a functiei: x x x f R R f + =
2
2 ) ( , : .
22) Fie 2 5 2 ) ( , :
2
+ = x x x f R R f .rezolvati in R inecuatia 0 ) ( s x f .
23) Fie . 2 ) ( , :
2
+ = mx x x f R R f Determinati multimea valorilor parametrului real
m pentru care graficul functiei intersecteaza axa Ox in doua puncte distincte.
24) Determinati doua numere reale care au suma 1 si produsul -1.
25) Determinati valoarea minima a functiei: 2 4 3 ) ( , :
2
+ + = x x x f R R f .26)Fie 1 2 2 ) ( , :
2
+ + = x x x f R R f .Demonstrati ca varful parabolei asociate functiei f se
gaseste pe dreapta de ecuatie 0 = + y x .
27) Determinati valorile reale ale lui m pentru care . . 0 3
2
R x m x x e > + +
28) Rezovati in R inecuatia: . 0 3 4
2
> + x x
29)Demonstrati ca dreapta de ecuatie 3 2 + = x y este tangenta la parabola de ecuatie
12 4
2
+ = x x y .
30) Rezolvati in R R sistemul

+ + =
+ =
4 2
1 3
2
2
x x y
x x y
.
31)Graficul functiei de gradul al doilea este o parabola ce trece prin punctele
( ) ( ) ( ) 1 ; 0 , 3 ; 1 , 3 ; 1 C B A .Determinati coordonatele varfului parabolei.
32) Determinati R me pentru care : R x mx x e > + , 1
2
.
33)Fie x
1
si x
2
solutiile reale ale ecuatiei : 0 1
2
= + x x .Demonstrati ca Z
x
x
x
x
e +
1
2
2
1
.
34)Determinati valorile parametrului real m pentru care ecuatia 0 1
2
= + m mx x are doua
radacini reale distincte.
35)Determinati coordonatele punctului de intersectie dintre dreapta de ecuatie 1 2 + = x y si
parabola de ecuatie 1
2
+ + = x x y .
36) Fie ( ) { } 2 , 1 1 ) 2 ( ) ( , :
2
e + + = R m m x m x m x f R R f .Determinati valorile
reale ale parametrului m astfel incat ( ) R x x f e s , 0 .
37) Demonstrati ca dreapta de ecuatie 1 2 = x y nu intersecteaza parabola de ecuatie
1
2
+ + = x x y .
38) Determinati punctele de intersectie dintre dreapta de ecuatie 1 2 + = x y si parabola de
ecuatie 3
2
+ = x x y .
39)Determinati R ae pentru care parabola 1 2
2
+ = a x x y si dreapta 3 2 + = x y au doua
puncte distincte comune.
40)Sa se rezolve in R inecuatia:
x
x
x
x
2 1
2 3
1
1 2

+
>

.
41)Sa se rezolve sistemul de ecuatii in R:

= +
= +
5
13
2 2
y x
y x
.
42) Stiind ca x
1
si x
2
sunt radacinile ecuatiei 0 1 3
2
= + + x x sa se calculeze x
1
3
+x
2
3
.
43) Sa se arate ca ( )( ) 1 2 2 5 4
2 2
> + + + + x x x x pentru orice x numar real.
44) Se considera functia 1 6 3 ) ( , :
2
+ = x x x f R R f .Sa se determine axa de simetrie a
graficului functiei f.
45)Fie x
1
, x
2
radacinile ecuatiei: 0 7 5
2
= + x x .Aratati ca x
1
3
+x
2
3
Z.
46)Determinati punctele de intersectie ale parabolei 6 5
2
+ = x x y cu axele de coordonate.
47) Determinati punctele de intersectie ale parabolelor: 1
2
+ + = x x y si 6 2
2
+ = x x y .
48)Fie ( ) ( ) 2 2 , ; 0 : + = m x x f R f .Determinati R me astfel incat graficul functiei f sa
nu intersecteze axa Ox.
49) Aflati R me astfel incat punctual ) 3 ; 1 (
2
m m m A sa se afle in cadranul II.
50) Fie ecuatia: 0 1 3
2
= + x x cu radacinile x
1
si x
2
. Aratati ca N x x e +
2
2
2
1
.
51) Rezolvati in R inecuatia: 0 1 3 2
2
s + x x .
52)Fie functia 3 4 ) ( , :
2
+ = x x x f R R f . Determinati abscisele punctelor de intersectie a
graficului functiei cu axa Ox.
53)Fie 1 ) ( , : + = x x f R R f .Calculati: ( ) ( ) ( ) 10 ... 2 1 + + + f f f
54) Fie 9 4 ) ( , :
2
+ = x x x f R R f .Aratati ca varful parabolei asociate functiei f se afla pe
dreapta de ecuatie x+y=7.
55)Aflati valorile reale ale lui m stiind ca . , 0 3
2
R x m x x e > + +
56) Determinati functia de gradul al doilea al carei grafic trece prin punctele de coordonate:
( ) ( ) ( ) 1 , 1 ; 2 , 1 ; 4 , 0 .
57)Fie ( ) R m m x m x x f R R f e + + + = , 1 ) ( , :
2
.Aflati m pentru care parabola asociata
functiei este tangenta la axa Ox.
58) Fie 1 2 ) ( , : + = x x f R R f . Calculati: ( ) ( ) ( ) 50 ... 2 1 f f f + + + .
59)Fie ecuatia R m m x x e = + , 0 2
2
, care are radacinile reale x
1
si x
2
. Stiind ca
1
2 1
= x x determinati m.
60)Numerele a si b au suma 5 si produsul 2. Calculati valoarea sumei
a
b
b
a
+ .
61) Determinati solutiile intregi ale inecuatiei: 0 6
2
s + x x .
62) Determinati toate perechile de numere reale (a,b) pentru care 2
2 2
= + = + b a b a .
63)Aratati ca functia 1 ) ( , :
2
+ + = x x x f R R f nu este injectiva.
64)Determinati valorile reale nenule ale lui m stiind ca R x x mx e s + , 0 2
2
.
65)Fie 2 3 ) ( , :
2
+ + = x x x f R R f .Aratati ca ( ) ( ) R a a f a f e > + + , 0 1 .
66)Aratati ca R y x y xy x e > + + , , 0 4 3
2 2
.
67)Dati un exemplu de ecuatie de gradul II cu coeficienti reali care are o radacina egala cu
3 .
68)Determinati x si y numere reale stiind ca 1 2 = + y x si 1 6
2 2
= y x .