Sunteți pe pagina 1din 11

HOTRRE Nr.

1 din 4 ianuarie 2012


pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea
cerinelor minime de securitate i sntate n munc pentru asigurarea proteciei lucrtorilor
mpotriva riscurilor legate de prezena agenilor chimici, precum i pentru modificarea
Hotrrii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinelor minime de securitate i
sntate pentru protecia lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de expunerea la ageni
cancerigeni sau mutageni la locul de munc i a Hotrrii Guvernului nr. 355/2007 privind
supravegherea sntii lucrtorilor
EMITENT: GUVERNUL ROMNIEI
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 19 ianuarie 2012
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
ART. I
Hotrrea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinelor minime de securitate i
sntate n munc pentru asigurarea proteciei lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de
prezena agenilor chimici, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 845 din
13 octombrie 2006, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. Articolul 3 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 3
Pentru substanele cancerigene i mutagene prezente la locul de munc, prevederile
prezentei hotrri se aplic fr a prejudicia prevederile mai favorabile securitii i sntii
lucrtorilor la locul de munc i/sau specifice din Hotrrea Guvernului nr. 1.093/2006
privind stabilirea cerinelor minime de securitate i sntate pentru protecia lucrtorilor
mpotriva riscurilor legate de expunerea la ageni cancerigeni sau mutageni la locul de
munc."
2. La articolul 5 punctul 2, literele a) i b) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"a) orice agent chimic care ntrunete criteriile de clasificare ca substan periculoas n
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European i al
Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor
i a amestecurilor, de modificare i de abrogare a directivelor 67/548/CEE i 1999/45/CE,
precum i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare, i cu Hotrrea Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea,
ambalarea i etichetarea substanelor periculoase, indiferent c acea substan este clasificat
n temeiul actelor normative menionate sau nu, cu excepia substanelor care ntrunesc numai
criteriile de clasificare ca substane periculoase pentru mediu;
b) orice agent chimic care ntrunete criteriile de clasificare ca amestec sau ca preparat
periculos n conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008, cu modificrile
i completrile ulterioare, sau cu prevederile Hotrrii Guvernului nr. 937/2010 privind
clasificarea, ambalarea i etichetarea la introducerea pe pia a preparatelor periculoase,
indiferent c acel amestec sau preparat este clasificat n temeiul actelor normative menionate

sau nu, cu excepia acelora care ntrunesc numai criteriile de clasificare ca amestecuri sau
preparate periculoase pentru mediu;".
3. La articolul 5, dup punctul 8 se introduc trei noi puncte, punctele 9 - 11, cu urmtorul
cuprins:
"9. zon de respiraie a lucrtorului - zon de form emisferic, situat la nivelul feei
lucrtorului, avnd raza de 0,3 m, msurai de la mijlocul unei linii imaginare ce unete
urechile;
10. fracie inhalabil = fraciunea inhalabil - fraciunea masic din totalul de particule n
suspensie din aer care este inhalat pe nas i pe gur, particule cu diametrul aerodinamic mai
mic de 100 micrometri;
11. fracie respirabil = fraciune respirabil - fraciunea masic a particulelor inhalate care
ptrunde pn la cile neciliate - alveole, particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 15
micrometri."
4. La articolul 7, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(3) Valorile-limit obligatorii naionale de expunere profesional ale agenilor chimici,
prevzute la alin. (1) i (2), reflect factorii de utilitate pentru a asigura sntatea lucrtorilor
la locul de munc i sunt prevzute n anexa nr. 1 sau 4, dup caz. Valorile-limit stabilite
potrivit art. 44 i datele tiinifice i tehnice relevante sunt comunicate Ministerului Muncii,
Familiei i Proteciei Sociale."
5. La articolul 11, alineatele (2) i (3) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"(2) Angajatorul trebuie s se asigure c riscul pentru securitatea i sntatea lucrtorilor n
procesul de munc indus de un agent chimic periculos este eliminat sau redus la minimum.
Este obligatorie respectarea valorilor-limit de expunere profesional la ageni chimici n
mediul de munc, prevzute n anexele nr. 1 i 4, dup caz, respectiv a valorilor-limit
biologice tolerabile de lucrtori, prevzute n anexa nr. 2, cu meninerea concentraiilor
agenilor chimici la cel mai sczut nivel posibil.
(3) Valorile-limit prevzute la alin. (2) reprezint valori maxime admise."
6. La articolul 12, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu
urmtorul cuprins:
"(1^1) Angajatorul trebuie s menin un inventar/registru al agenilor chimici periculoi
manipulai n unitate, care s conin referine la fiele cu date de securitate aferente
substanelor i amestecurilor periculoase respective."
7. La articolul 12 alineatul (2), partea introductiv se modific i va avea urmtorul
cuprins:
"(2) n cazul n care se constat prezena agenilor chimici periculoi la locul de munc,
angajatorul trebuie s evalueze orice risc referitor la securitatea i sntatea lucrtorilor care
decurge din prezena respectivilor ageni chimici, lund n considerare:".
8. La articolul 12 alineatul (2), literele b) i c) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"b) informaiile puse la dispoziie de furnizor referitoare la securitatea i sntatea
lucrtorilor, cum ar fi fiele cu date de securitate, n conformitate cu prevederile
Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European i al Consiliului din 18
decembrie 2006 privind nregistrarea, evaluarea, autorizarea i restricionarea substanelor
chimice (REACH), de nfiinare a Ageniei Europene pentru Produse Chimice, de modificare
a Directivei 1999/45/CE i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului i a
Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum i a Directivei 76/769/CEE a

Consiliului i a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE i 2000/21/CE ale Comisiei,


cu modificrile i completrile ulterioare;
c) nivelul, tipul i durata expunerii, lund n considerare toate rutele posibile de expunere;".
9. Articolul 13 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 13
Angajatorul trebuie s se afle n posesia unei evaluri a riscului, n conformitate cu art. 12
din Legea nr. 319/2006, i s identifice ce msuri trebuie luate potrivit art. 11 i 17 - 24 din
prezenta hotrre."
10. La capitolul II "Obligaiile angajatorilor", titlul seciunii a 2-a se modific i va avea
urmtorul cuprins:
"SECIUNEA a 2-a
Principii pentru prevenirea riscurilor asociate cu agenii chimici periculoi i pentru
aplicarea prezentei hotrri potrivit evalurii de risc"
11. La articolul 20, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 20
(1) n aplicarea art. 19 se recurge, de regul, la substituire, prin care angajatorul evit
utilizarea unui agent chimic periculos, nlocuindu-l cu un agent sau proces chimic care, n
condiiile utilizrii, nu este periculos sau este mai puin periculos pentru securitatea i
sntatea lucrtorilor, dup caz."
12. La articolul 24 alineatul (2), partea introductiv se modific i va avea urmtorul
cuprins:
"(2) Msurile prevzute la alin. (1) sunt luate, n ordinea prioritii, n special, pentru:".
13. La articolul 30 alineatul (1), litera d) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"d) acces la orice fi cu date de securitate, asigurat de ctre furnizor, n conformitate cu
prevederile art. 35 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare."
14. Articolul 31 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 31
n cazul n care containerele i conductele conin ageni chimici periculoi pentru care
legislaia naional i european aplicabil privind etichetarea substanelor i preparatelor
chimice periculoase i cea privind semnalizarea de securitate la locul de munc nu impun
etichetarea i semnalizarea, angajatorul, cu respectarea derogrilor prevzute de legislaia
menionat, trebuie s se asigure c se pot identifica uor coninutul, natura i riscurile
asociate coninutului containerelor i conductelor."
15. Articolul 32 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 32
Angajatorii pot obine, la cerere, de la productor, furnizor sau de la oricare alt persoan
care le deine legal toate informaiile despre agenii chimici periculoi necesare pentru
aplicarea prevederilor art. 12, n msura n care Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008, cu modificrile i
completrile ulterioare, sau legislaia naional aplicabil referitoare la substane i
amestecuri ori preparate nu prevede deja obligaia de a asigura informaii."
16. Articolele 35 i 36 se abrog.

17. La articolul 38 alineatul (2), litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins:


"a) expunerea lucrtorului la agentul chimic periculos este de aa natur nct se poate
stabili o legtur ntre o boal identificabil sau un efect negativ al expunerii asupra sntii
i respectiva expunere;".
18. La articolul 41, alineatele (1), (3) i (6) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"ART. 41
(1) Dosarele medicale cu privire la starea de sntate i expunere trebuie s conin
concluziile examenului clinic i de specialitate al supravegherii strii de sntate i al tuturor
datelor reprezentative obinute prin monitorizarea expunerii persoanei respective la agentul
chimic periculos.
..........................................................................
(3) Dosarele medicale cu privire la starea de sntate i expunere se pstreaz la structura
de medicin a muncii pe durata derulrii contractului cu angajatorul, ntr-o form
corespunztoare care s permit consultarea lor ulterioar, respectndu-se cerina
confidenialitii.
..........................................................................
(6) Angajatorii n procedur de faliment vor informa structura de medicin a muncii cu
care au avut contract n vederea supravegherii strii de sntate a lucrtorilor."
19. La articolul 41, dup alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu
urmtorul cuprins:
"(7) La schimbarea locului de munc n alt unitate, lucrtorului i se vor nmna, la
solicitare, copii ale dosarului su medical i ale fiei de identificare a factorilor de risc
profesional, pentru a fi predate la structura de medicin a muncii a unitii respective."
20. La articolul 42 alineatul (1), litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"a) un lucrtor sufer de o boal identificabil sau de pe urma unui efect negativ asupra
sntii, pe care un medic specialist n medicina muncii o/l consider rezultatul expunerii la
un agent chimic periculos la locul de munc; sau".
21. La articolul 42 alineatul (2), litera d) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"d) continu supravegherea strii de sntate i revizuirea strii de sntate a oricrui alt
lucrtor care a fost expus n acelai mod. n astfel de cazuri, medicul specialist n medicina
muncii ori direcia de sntate public implicat poate propune ca persoanele expuse s fie
supuse unui examen medical."
22. La articolul 46, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) Adaptrile de natur strict tehnic ale anexelor nr. 1 - 4 se aprob prin ordin comun al
ministrului muncii, familiei i proteciei sociale i al ministrului sntii."
23. La anexa nr. 1, poziiile 6, 11, 18, 44, 47, 48, 132, 263, 279, 318, 359, 367, 378, 381,
390 i 523 se modific i vor avea urmtorul cuprins:
______________________________________________________________________________
| "6.| 111-15-9 |
| Acetat de celosolv
|11*1)| 2*1)|
-|
|
|
|
|
| (2 etoxietil-acetat) P
|
|
|
|
|
|____|___________|__________|__________________________|_____|_____|_____|_____
|
...............................................................................
.
______________________________________________________________________________

| 11.| 110-49-6 |
| Acetat de metil celosolv | 4,8| 1*1)|
-|
|
|
|
|
| (2 etoxietil-acetat) P
| *1)|
|
|
|
|____|___________|__________|__________________________|_____|_____|_____|_____
|
...............................................................................
.
______________________________________________________________________________
| 18.| 108-05-4
|
| Acetat de vinil
| 17,6| 5*1)|
35,2|10*2)|
|
|
|
|
| *1)|
| *2)|
|
|____|___________|__________|__________________________|_____|_____|_____|_____
|
...............................................................................
.
______________________________________________________________________________
| 44.| 7664-93-9 |
| Acid sulfuric i
| 0,05|
-|
-|
|
|
|
|
| anhidrid sulfuroas
| *1)|
|
|
|
|
|
|
| *4), *5)
|
|
|
|
|
|____|___________|__________|__________________________|_____|_____|_____|_____
|
...............................................................................
.
______________________________________________________________________________
| 47.| 140-88-5
|
| Acrilat de etil P
|21*1)|
5*1)|42*2)|10*2)|
|____|___________|__________|__________________________|_____|_____|_____|_____
|
...............................................................................
.
______________________________________________________________________________
| 48.| 96-33-3
|
| Acrilat de metil P
|18*1)|
5*1)|36*2)|10*2)|
|____|___________|__________|__________________________|_____|_____|_____|_____
|
...............................................................................
.
______________________________________________________________________________
|132.| 110-80-5 |
| Celosolv (etil-glicol;
| 8*1)| 2*1)|
-|
|
|
|
|
| etoxi-2-etanol) P
|
|
|
|
|
|____|___________|__________|__________________________|_____|_____|_____|_____
|
...............................................................................
.
______________________________________________________________________________
|263.| 68-12-2
|
| Dimetil-formamid P
|15*1)|
5*1)|30*2)|10*2)|
|____|___________|__________|__________________________|_____|_____|_____|_____
|
...............................................................................
.
______________________________________________________________________________

|279.| 123-91-1 |
| Dioxan (bioxid de
|73*1)|20*1)|
-|
|
|
|
|
| dietilen) P
|
|
|
|
|
|____|___________|__________|__________________________|_____|_____|_____|_____
|
...............................................................................
.
______________________________________________________________________________
|318.| 108-95-2 |
| Fenol P
| 8*1)| 2*1)|16*2)|
4*2)|
|____|___________|__________|__________________________|_____|_____|_____|_____
|
...............................................................................
.
______________________________________________________________________________
|359.| 7783-06-4 |
| Hidrogen sulfurat
| 7*1)|
5*1)|14*2)|10*2)|
|____|___________|__________|__________________________|_____|_____|_____|_____
|
...............................................................................
.
______________________________________________________________________________
|367.| 624-83-9 |
| Izocianat de metil P
| 0,02|0,008| 0,05|
0,02|
|
|
|
|
| *1)| *1)| *2)|
*2)|
|____|___________|__________|__________________________|_____|_____|_____|_____
|
...............................................................................
.
______________________________________________________________________________
|378.| 7439-97-6 |
| Mercur*3) P
| 0,02|
-|
-|
|
|
|
|
|
| *1)|
|
|
|
|____|___________|__________|__________________________|_____|_____|_____|_____
|
...............................................................................
.
______________________________________________________________________________
|381.| 80-62-6
|
| Metacrilat de metil
| 205|50*1)| 410|
100|
|
|
|
|
| *1)|
| *2)|
*2)|
|____|___________|__________|__________________________|_____|_____|_____|_____
|
...............................................................................
.
______________________________________________________________________________
|390.| 109-86-4 |
| Metil-celosolv
| 3,2| 1*1)|
-|
|
|
|
|
| (metoxi-2-etanol) P
| *1)|
|
|
|
|____|___________|__________|__________________________|_____|_____|_____|_____
|
...............................................................................
.
______________________________________________________________________________

|523.| 75-15-0
|
| Sulfur de carbon P
|15*1)| 5*1)|
-|
"|
|____|___________|__________|__________________________|_____|_____|_____|_____
|

24. La anexa nr. 1, poziiile 123 i 400 se abrog.


25. La anexa nr. 1, dup poziia 594 se introduc trei noi poziii, poziiile 595 - 597, i
notele (1) - (5), cu urmtorul cuprins:
______________________________________________________________________________
|"
| 80-05-7
|
| Bisfenol A (pulbere
|10*1)|
-|
-|
|
|595.|
|
| inhalabil)
|
|
|
|
|
|____|___________|__________|__________________________|_____|_____|_____|_____
|
|596.|
872-50
|
|
n-metil-2
pirolidon
|40*1)|10*1)|80*2)|20*2)|
|____|___________|__________|__________________________|_____|_____|_____|_____
|
|597.| 1634-04-4 |
| Ter-butil metil eter
|183,5|50*1)|
367|
100|
|
|
|
|
| *1)|
| *2)|
*2)|
|____|___________|__________|__________________________|_____|_____|_____|_____
|

-----------*1) Msurat sau calculat n raport cu o perioad de referin de opt ore ca medie ponderat
n timp (MPT).
*2) Nivel de expunere pe termen scurt. Valoare-limit peste care nu trebuie s existe o
expunere i care se raporteaz la o perioad de 15 minute, cu excepia cazului n care se
prevede altfel.
*3) n timpul monitorizrii expunerii pentru mercur i compuii si anorganici bivaleni,
trebuie s se in cont de tehnicile relevante de monitorizare biologic, care completeaz
valorile-limit de expunere la mediul profesional.
*4) Atunci cnd se alege o metod adecvat de monitorizare a expunerii, trebuie s se in
cont de limitrile i interferenele poteniale care pot aprea n prezena altor compui ai
sulfului.
*5) Particulele lichide pulverizate se definesc ca fraciunea toracic."
26. Anexa nr. 3 se modific i se nlocuiete cu anexa nr. 1, care face parte integrant din
prezenta hotrre.
27. Dup anexa nr. 3 se introduce o nou anex, anexa nr. 4, avnd coninutul prevzut n
anexa nr. 2, care face parte integrant din prezenta hotrre.
28. n tot cuprinsul hotrrii, sintagmele "autoritate de sntate public", "Ministerul
Sntii Publice" i "Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei" se nlocuiesc cu
sintagmele "direcie de sntate public", "Ministerul Sntii" i, respectiv, "Ministerul
Muncii, Familiei i Proteciei Sociale".
ART. II

Hotrrea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinelor minime de securitate i


sntate pentru protecia lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de expunerea la ageni
cancerigeni sau mutageni la locul de munc, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 757 din 6 septembrie 2006, se modific dup cum urmeaz:
1. Articolul 34 va avea urmtorul cuprins:
"ART. 34
Valorile-limit prevzute la art. 1 alin. (3) i la art. 11, celelalte dispoziii direct conexe,
precum i perioada specificat la art. 5 pct. 3 sunt prevzute n anexele nr. 1 i 4, dup caz,
din Hotrrea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinelor minime de securitate i
sntate n munc pentru asigurarea proteciei lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de
prezena agenilor chimici, cu modificrile i completrile ulterioare."
2. Articolul 35 va avea urmtorul cuprins:
"ART. 35
(1) Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezenta hotrre.
(2) Adaptrile de natur strict tehnic ale anexelor nr. 1 i 2 se aprob prin ordin comun al
ministrului muncii, familiei i proteciei sociale i al ministrului sntii."
3. Anexa nr. 3 se abrog.
4. n tot cuprinsul hotrrii, sintagmele "autoritate de sntate public", "Ministerul
Sntii Publice" i "Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei" se nlocuiesc cu
sintagmele "direcie de sntate public", "Ministerul Sntii" i, respectiv, "Ministerul
Muncii, Familiei i Proteciei Sociale".
ART. III
Hotrrea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sntii lucrtorilor, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 332 din 17 mai 2007, cu modificrile i
completrile ulterioare, se modific dup cum urmeaz:
- n tot cuprinsul hotrrii, sintagmele "autoritate de sntate public", "Ministerul
Sntii Publice" i "Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei" se nlocuiesc cu
sintagmele "direcie de sntate public", "Ministerul Sntii" i, respectiv, "Ministerul
Muncii, Familiei i Proteciei Sociale".
ART. IV
Hotrrea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinelor minime de securitate i
sntate n munc pentru asigurarea proteciei lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de
prezena agenilor chimici, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 845 din
13 octombrie 2006, Hotrrea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinelor minime
de securitate i sntate pentru protecia lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de expunerea
la ageni cancerigeni sau mutageni la locul de munc, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 757 din 6 septembrie 2006, i Hotrrea Guvernului nr. 355/2007
privind supravegherea sntii lucrtorilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 332 din 17 mai 2007, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu cele
aduse prin prezenta hotrre, se vor republica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
dndu-li-se textelor o nou numerotare.
*

Prezenta hotrre transpune Directiva 2009/161/UE a Comisiei din 17 decembrie 2009 de


stabilire a unei a treia liste de valori-limit orientative de expunere profesional n aplicarea
Directivei 98/24/CE a Consiliului i de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei,
publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 338 din 19 decembrie
2009.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul muncii,
familiei i proteciei sociale,
Sulfina Barbu
Ministrul sntii,
Ritli Ladislau
p. Ministrul mediului i pdurilor,
Marin Anton,
secretar de stat
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban
Bucureti, 4 ianuarie 2012.
Nr. 1.
ANEXA 1
(Anexa nr. 3 la Hotrrea Guvernului nr. 1.218/2006)
INTERDICII
Se interzic: producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de munc a agenilor chimici
prezentai mai jos, precum i activitile care i implic. Interdiciile nu se aplic dac agentul
chimic este prezent n alt agent chimic sau este deeu, dac valoarea concentraiei sale este
mai mic dect valoarea-limit de 0,1% msurat n procente de greutate.
__________________________________________________________________
|
Denumirea agentului chimic
| Numr CAS*1) | Numr EINECS*2) |
|_________________________________|______________|_________________|
| 2 naftilamin i derivaii si | 91-59-8
| 202-080-4
|
|_________________________________|______________|_________________|
| 4 aminodifenil i derivaii si | 92-67-1
| 202-177-1
|
|_________________________________|______________|_________________|
| benzidin i derivaii si
| 92-87-5
| 202-199-1
|
|_________________________________|______________|_________________|
| 4 nitrodifenil
| 92-93-3
| 202-204-7
|
|_________________________________|______________|_________________|

*1) CAS: Chemical Abstracts Service.

*2) EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances


(Inventarul european al substanelor chimice introduse pe pia).
ANEXA 2
(Anexa nr. 4 la Hotrrea Guvernului nr. 1.218/2006)
VALORI-LIMIT PENTRU PULBERI
______________________________________________________________________________
|Nr. | Nr. CAS
|
Denumirea
| Valoare-limit
| Observaii |
|crt.|
|
|
(8 ore)
|
|
|____|____________|__________________________|____________________|____________|
| 1.| | Azbest (amestec de fibre)| Potrivit
| |
|
|
|
| H.G. nr. 1.875/2005|
|
|____|____________|__________________________|____________________|____________|
| 2.|
| Bumbac, in, cnep
| 1 mg/mc
| fracie
|
|
|
|
|
| inhalabil |
|____|____________|__________________________|____________________|____________|
| 3.| | Caolin
| 2 mg/mc
| fracie
|
|
|
|
|
| inhalabil |
|____|____________|__________________________|____________________|____________|
| 4.| 409-21-2
| Carbur de siliciu
| 10 mg/mc
| fracie
|
|
|
| (carborund)
|
| inhalabil |
|____|____________|__________________________|____________________|____________|
| 5.| | Crbune, cocs, grafit
| 2 mg/mc
| fracie
|
|
|
| (SiO2 sub 5%)
|
| respirabil|
|____|____________|__________________________|____________________|____________|
| 6.| 9004-34-6 | Celuloz
| 10 mg/mc
| fracie
|
|
|
|
|
| inhalabil |
|____|____________|__________________________|____________________|____________|
| 7.| | Cereale
| 4 mg/mc
| fracie
|
|
|
|
|
| inhalabil |
|____|____________|__________________________|____________________|____________|
| 8.| | Ciment Portland
| 10 mg/mc
| fracie
|
|
|
|
|
| inhalabil |
|____|____________|__________________________|____________________|____________|
| 9.| 14464-46-1 | Cristobalit
| 0,05 mg/mc
| fracie
|
|
|
|
|
| respirabil|
|____|____________|__________________________|____________________|____________|
| 10.| 14808-60-7 | Cuar
| 0,1 mg/mc
| fracie
|
|
|
|
|
| respirabil|
|____|____________|__________________________|____________________|____________|
| 11.| | Fin de gru
| 0,5 mg/mc
| fracie
|
|
|
|
|
| inhalabil |
|____|____________|__________________________|____________________|____________|
| 12.| | Fibre de p-amid
| 1 fibr/cm^3
| fracie
|
|
|
|
|
| respirabil|
|____|____________|__________________________|____________________|____________|
| 13.| | Fibre de sticl
| 1 fibr/cm^3
| fracie
|
|
|
|
|
| respirabil|
|____|____________|__________________________|____________________|____________|
| 14.| | Ipsos, gips
| 10 mg/mc
| fracie
|
|
|
|
|
| inhalabil |
|____|____________|__________________________|____________________|____________|
| 15.| | Ln de furnal
| 1 fibr/cm^3
| fracie
|
|
|
|
|
| respirabil|
|____|____________|__________________________|____________________|____________|
| 16.| | Ln de roc
| 1 fibr/cm^3
| fracie
|
|
|
|
|
| respirabil|
|____|____________|__________________________|____________________|____________|
| 17.| | Ln de sticl
| 1 fibr/cm^3
| fracie
|
|
|
|
|
| respirabil|

|____|____________|__________________________|____________________|____________|
| 18.| | Lemn de cedru
| 0,5 mg/mc
| fracie
|
|
|
|
|
| inhalabil |
|____|____________|__________________________|____________________|____________|
| 19.| | Lemn de esen moale
| 5 mg/mc
| fracie
|
|
|
|
|
| inhalabil |
|____|____________|__________________________|____________________|____________|
| 20.| | Lemn de esen tare
| 5 mg/mc
| fracie
|
|
|
|
|
| inhalabil |
|____|____________|__________________________|____________________|____________|
| 21.| | Marmur, cret (carbonat | 10 mg/mc
| fracie
|
|
|
| de calciu)
|
| inhalabil |
|____|____________|__________________________|____________________|____________|
| 22.| | Mic
| 3 mg/mc
| fracie
|
|
|
|
|
| inhalabil |
|____|____________|__________________________|____________________|____________|
| 23.| | Pulberi fr efect
| 10 mg/mc
| fracie
|
|
|
| specific
|
| inhalabil |
|____|____________|__________________________|____________________|____________|
| 24.| 557-05-1
| Stearat de zinc
| 10 mg/mc
| fracie
|
|
|
|
|
| inhalabil |
|____|____________|__________________________|____________________|____________|
| 25.| | Talc fr fibre de azbest| 2 mg/mc
| fracie
|
|
|
|
|
| inhalabil |
|____|____________|__________________________|____________________|____________|
| 26.| 15468-32-3 | Tridimit
| 0,05 mg/mc
| fracie
|
|
|
|
|
| respirabil|
|____|____________|__________________________|____________________|____________|
| 27.| | Tutun
| 10 mg/mc
| fracie
|
|
|
|
|
| inhalabil |
|____|____________|__________________________|____________________|____________|

NOTE:
- fibre/cm^3: se refer la fibre respirabile care au diametrul sub 3 micrometri i lungimea
fibrelor peste 5 micrometri, raportul lungime/diametru 3/1 i peste;
- mg/mc: miligrame pe metru cub de aer la 20 C i 101,3 kPa (760 mm coloan de
mercur);
- dac pulberile de lemn de esen tare sunt amestecate cu alte pulberi de lemn, valoarealimit se aplic tuturor pulberilor de lemn prezente n amestec.
---------------