Sunteți pe pagina 1din 35

CAPITOLUL II !IRURI !

I SERII DE NUMERE REALE


1. !iruri de numere reale
Vom studia n acest capitol o no!iune fundamental" din matematic" "limita unui "ir numeric" recapitulnd unele rezulate cunoscute din liceu #i aducnd complet"ri cu concepte noi #i afirma!ii importante. Defini#ia II.1. 1] Se nume#te "ir de numere reale orice func!ie f: N!R cu f (n) " xn #R, unde n este rangul sau locul n "ir al termenului general xn. 2] Dac" n0 < n1< ...nk < ... cu n $ nk este un #ir strict cresc"tor de numere naturale, prin defini!ie #irul yk " xnk , k # N se nume#te sub"ir al "irului de termen general xn. 3] Se noteaz" #irul prin % xn &n#N sau prin (xn) #i un sub#ir prin xnk prin
notat
notat

% &

k '0

sau

%x & .
nk

Nu se confund" #irul (xn) care este o func!ie cu mul!imea

elementelor sau termenilor #irului {x0, x1, ..., xn, ...}( R. 4] Un #ir (xn) se nume#te "ir sta#ionar dac" exist" n0#N a. . xn " xn 0

% f ( n) "

f (n0 ) & , )n ' n0 . Un #ir (xn) este "ir constant dac" xn = x0 , )n'0.

Un #ir (xn) este "ir periodic dac" exist" k#N a. . xn+ k = xn, )n#N. Exemple: 1.

% *1& x=
n

, n'1: 1,

1 1 1 , * , ,... 2 3 4

74

, x0 , x1 , x2 , x3 , x4 , n + 5 2. xn " cu: x0, x1, x2, x3, x4, 3, 3, ..., 3, ... este un ,n ' 5 .3
"ir sta#ionar, / n0 = 5 a. . )n ' 5 avem xn =3. 3. (xn)n '1 dat prin: 1, 0, 2, 3, 1, 0, 2, 3, ... este un "ir periodic. 4. (xn)n '0 dat prin: a, a, a, ...... a# R, este un "ir constant. 1 % *1& 5. xn= 0 2 2 )n'1. 6. xn=
1 , 2n
n

este un "ir periodic cu termenii: 0, 1, 0, 1, ... pentru

'

#i

xnk "

1 2
2 k 01

este

un

sub#ir,

avem:

1 1 ,1 1 1 1 , 1 1 1 1 - , 3 , 5 ,K , 2 n 01 ,K 2 ( -1, , 2 , 3 ,K , n ,K 2 #i ( xnk )k'0=(yk)k'0 = 2 2 .2 2 2 3 . 2 2 2 3

=7

9 1 6 . 2 k 01 4 8 2 5 k '0

Defini#ia II.2. 1. Un #ir de numere reale se nume#te "ir m$rginit dac" mul!imea termenilor {xn | n # N}( R este o mul!ime m"rginit" n R, adic" exist" [m, M] ( R a. . xn# [m, M], )n # N. 2. $irul (xn) este m"rginit n R, dac" #i numai dac" exist" a>0 a. . |xn| $ a, )n # N adic" xn#[-a, a] )n # N. Exemple 1.

% *1& x=
n

este m"rginit deoarece exist" [-1,1](R a. . xn#[-1,1],

)n#N*. 2. xn=(-1)n , )n#N este m"rginit: |xn| $ 1, ) #N.

75

3. xn = n (n#N) este nem"rginit n R; deoarece pentru )a >0, exist" n#N a. . n = xn > a (axioma lui Arhimede). 4. xn = - n2 este nem"rginit n R, deoarece pentru ) a > 0, a#R exist" un termen xn astfel nct: |xn|>a. 5. I. (xn) dat prin: 0, 1, 2, 0, 1, 2, ... este m"rginit n R deoarece exist" (-1,3) a. . 1 < xn < 3, )n # N. II. (xn) dat prin: a, a, ..., a, ... este m"rginit n R Defini#ia II. 3. 1] Un #ir (xn) se nume#te "ir cresc$tor dac" avem: xn $ xn+1, )n#N #i (xn) se nume#te "ir strict cresc$tor dac", avem: xn< xn+1, )n#N. 2] Un #ir (xn) se nume#te "ir descresc$tor dac" avem: xn ' xn+1, )n#N #i (xn) se nume#te "ir strict descresc$tor dac$: xn > xn+1, )n#N. 3] Un #ir (xn) se nume#te "ir monoton dac" este: fie cresc"tor, fie descresc"tor, fie strict cresc"tor, fie strict descresc"tor. Observa#ii: 1. Se poate testa dac" un #ir este monoton prin dou" procedee simple #i anume: I. preciznd semnul diferen!ei: (xn+1 - xn) pentru n#N. II. comparnd raportul
xn 01 cu 1, n#N (n cazul xn : 0 )n#N #i xn

eventual (xn) de semn constant). 2. Exemple 1. xn= n2, n#N este #ir strict cresc"tor. 2. xn= - n, n#N este #ir monoton descresc"tor (strict). 3. xn=
n 01 2 3 4 5 cu: , , , ... este #ir monoton descresc"tor (strict). n 1 2 3 4

76

4. xn = 2, ) n # N un #ir constant este simultan cresc"tor #i descresc"tor. 5. $irul xn: 0,0,0,1,1,1,2,2,2,..., n,n,n,... este un #ir cresc"tor. n 0 % *1& nu este monoton. 6. xn = n
n

Vom considera urm"toarele clase de #iruri de numere reale: "iruri convergente, "iruri divergente, "iruri fundamentale (Cauchy) "i "iruri cu limit$ (n R ) pentru care se vor demonstra cele mai importante propriet"!i. Defini#ia II.4. 1] Fie (xn)n'1 un #ir de elemente din R. Vom spune c" un element x0# R

este limita #irului (xn), dac" #i numai dac", avem: (II.1)) V#V (x0), /nv#N a. . ) n ' nv ; xn#V #i vom nota lim xn " x0 sau lim xn = x0 sau xn ! x0.
n !<

$irul (xn) este atunci, prin defini!ie, un "ir cu limit$ n R .

2] Dac" exist" lim xn = x0 #i x0 # R, prin defini!ie, (xn) este "ir convergent


n !<

n R, sau (xn) converge la x0 n R. 3] Dac" nu exist" lim xn = x0 sau x0 = + < sau x0 = - <, prin defini!ie, (xn)
n !<

este "ir divergent. 4] $irul (xn) se nume#te "ir fundamental sau "ir Cauchy, dac" #i numai dac", satisface condi!ia: (II.2.){) = > 0, / n= # N a. ., ) n ' n= #i )p #N* ; |xn+p - xn| < =}.

77

Observa#ii: 1. Un "ir cu limit$, / lim xn = x0, poate fi "ir convergent dac" x0# R sau
n !<

divergent dac" x0 = - < sau x0 = + <. 2. $irurile de numere reale (xn) #i (yn) cu proprietatea: (II.3) / n0 # N a. . xn = yn, ) n ' n0
R R au simultan aceea#i limit": xn >> ! x0 ? yn >> ! x0.

Aceast" proprietate arat" c" se pot suprima sau ad$uga un num$r finit de termeni ai "irului (xn) (se pot n general, modifica un num"r finit de termeni) f$r$ a influen#a natura "irului: fie (xn) convergent, fie (xn) divergent. 3. Proprietatea de monotonie a unui #ir, poate avea loc suprimnd un num"r finit de termeni care nu sunt n rela!ia respectiv" (#iruri cresc"toare, #iruri descresc"toare). 4. Defini!ia dat" #irului cu limit" se poate formula #i astfel: Un "ir de numere reale (xn)n#N are limita x0 # R , dac$ n afara oric$rei

vecin$t$#i a elementului x0 r$mn cel mult un num$r finit de termeni ai "irului.


R 5. Orice #ir sta!ionar este convergent, xn= xn , ) n ' n0, #i xn >> ! xn0 . Un 0

#ir constant xn = x0 este un #ir convergent #i xn ! x0 . 6. Exemple: 1) xn =


def n 01 !1? ) V # V (1), exist" V' = (1 - =, 1 + =) ( V cu n

=>0

arbitrar #i convenabil ales, atunci / nv#N pentru )n ' nv avem xn#V'(V ? 1- = <
n 01 n 01 1 < 1 + = ; xn 1 = - 1 < = ; < = #i dup" axioma lui n n n

78

Arhimede exist" n= #N a. . n= ' [ ] + 1. n consecin!" n afara oric"rei = vecin"t"!i V # V(1) se g"sesc cel mult un numar finit de termeni: x0, x1, ... xnv #i avem ; lim xn = 1 #i (xn) este "ir convergent.
n !<

2. $irul (xn) dat prin 1, 0, 1, 0, 1, 0, ... este #ir divergent. Elementul 1#R nu este limita #irului (xn), deoarece n afara unor vecin"t"!i V # V(1) cad o infinitate de termeni xn, ca exemplu: V = ( , ) n afara lui V cad o infinitate de termeni egali cu 0. Elementul 0#R nu este limita lui (xn) deoarece exist" vecin"t"!i W#V(0) n afara c"rora cad o infinitate de termeni, ca exemplu W = (- , ) n afara lui W cad o infinitate de termeni xn egali cu 1. 3. xn = n #irul numerelor naturale este divergent #i anume, nu exist" x0 # R a. ., lim xn = x0 . Fie V#V (x0) cu V = (x0 n !<

1 3 2 2

1 1 2 2

1 1 , x0 + ) #i n afara lui V se 2 2

afl" un singur num"r natural dac" x0 > x0 $

1 #i nici un num"r natural dac" 2

1 deci n afara lui V se g"sesc o infinitate de numere naturale care 2

sunt termeni ai #irului xn = n, n ' 0. 4. $irul xn =


def 1 cu n ' 1 este # ir fundamental (Cauchy) )= >0, / n=#N, ? n2

) n ' n= #i ) p ' 1 ; |xn+p - xn| $ n= = [ ] + 1, p ' 1. =


1

1 1 1 * + < = pentru ) n ' n= cu n n0 p n

79

5. $irul xn = sin

n@ , n '1 nu are limit" n R. Avem |xn| $ 1, ) n ' 0 #i dac" 3


n !<

exist" x0 # R cu lim xn = x0 atunci #i |x0| $ 1. Fie =0 = xn # V # V (x0) cu V = (x0 -

3 , /n0 # N a. . 2

3 3 3 3 , x0 + ) ? x0 < xn < x0 + , 2 2 2 2 3 < 2

) n ' n0. Dac" se consider" n# N cu n = 6n0 A1 #i xn # V ? x0 < sin < $|

(6n0 A 1)@ 3 3 3 3 3 < x0 + ? x0 <A < x0 + ? |A - x0|< 2 2 2 2 2 3

3 . n aceste condi!ii: 2 3 3 - x0| + | x0 + |< 2 2

3 =|

3 3 3 3 - ()| = |( - x0) ( - x0)| $ 2 2 2 2

3 , ceea ce este absurd.

Teorema II.1. (Teorema de caracterizare pentru "iruri cu limit$). Fie (xn) un #ir de numere reale #i un element x0 # R , atunci au loc

urm"toarele condi!ii de caracterizare: i)


n !<

lim xn = x0, x0# R ? (II.4) ) = > 0, / n= # N a. . ) n ' n=

; d(xn, x0) = | xn - x0| < =. ii)


n !<

lim xn = + < ? (II.5) ) a# R * + , / na # N a. . ) n ' na ;

; x n > a. iii)
n !<

lim xn = - < ? (II.6) )a# R* - (a < 0), / na # N a. . )n ' na

; xn< a. Demonstra#ie: (i) Presupunem c" lim xn = x0 n sensul defini!iei #i


n !<

deci (II.1) adev"rat". Pentru = > 0 consider"m V#V(x0) cu V=(x0- =, x0+ =) n afara c"reia cad un num"r finit de termeni #i fie n' cel mai mare rang al 80

acestora. Alegem n= = n ' +1 #i atunci ) n ' n= ; xn#V? | xn - x0| < =, )n' n= deci (II.4). Presupunem c" (xn) ndepline#te (II.4) #i lu"m )V# V(x0), atunci exist" V' = (x0- =, x0+ =)( V pentru )=>0 #i conform (II.4) exist" rangul n ' n= a. . | xn - x0| < = ? xn#(x0- =, x0+ =) = V' B V, adic" n afara lui V se g"sesc cel mult un num"r finit de termeni xn. (ii) Presupunem c" lim xn = + <, atunci pentru orice a>0 pe
n !<

intervalul (a, + <] B V # V(+ <) se afl" to!i termenii #irului xn de la un rang na ncolo, deci pentru n ' na #i se ob!ine (II.5). Presupunem c" (xn) satisface (II.5), atunci ) V # V(+ <) se alege a>0 a. . (a, + <] B V #i conform ipotezei exist" na #N a. . ) n ' na ; xn# (a, + <] B V ; xn#V, ) n ' na (defini!ia limitei). (iii) Se demonstreaz" similar cu (ii) considernd )a#R* #i vecin"t"!ile V#V(- <) a. . W' = [- <, a)( W. Observa#ii: 1. Condi!ia (II.4) din teorem" se poate interpreta astfel: termenii #irului (xn): x0, x1, ..., xn, ... sunt aproxima#ii succesive ale num$rului x0 #i se poate considera x0 C xn, cu o eroare absolut" En = |xn x0| < = convergent" la zero n R. 2. Condi!ia (II.4) este echivalent" cu afirma!ia: ""irul distan#elor d(xn x0) = |xn x0| are limita zero, deci termenii xn sunt din ce n ce mai apropia#i de x0 atunci cnd n cre"te", adic": (II.4') lim xn = x0 ? lim d ( xn , x0 ) = lim | xn * x0 | = 0.
n !< n !< n !<

81

3.Afirma!ia din teorema precedent" n multe manuale universitare este numit" "defini#ia limitei cu = "i n=", Aceste condi!ii fiind echivalente cu defini!ia limitei cu vecin"t"!i (II.1) o pot nlocui pe aceasta care va fi n acest caz o teorema de caracterizare pentru #irurile cu limit". Teorema II.2. (Unicitatea limitei). Orice #ir (xn) convergent n R are limit" unic". Demonstra#ie: Presupunem c" avem lim xn = x0 #i lim xn = y0 cu x0 : y0 #i x0, y0#R, atunci dup" proprietatea Hausdorff valabil" n R, exist" V # V (x0) #i W # V (y0) a. . V D W = E. F"r" a restrnge generalitatea, consider"m x0 < y0 (sau y0< x0) #i d = |y0 - x0|, n aceste condi!ii lu"m V = (x0 d d d d , x0 + ), W = (y0 - , y0 + ). n afara vecin"t"!ii V cad o 3 3 3 3

infinitate de termeni xn #i la fel pentru W, deci: deci x0 : limxn, y0 : limxn este absurd #i atunci avem o singur" limit": x0 = y0 = lim xn. Consecin#a II.1. Prin ad"ugarea sau suprimarea unui num"r finit de termeni un #ir convergent r"mne convergent cu aceea#i limit". Consecin#a II.2. Un #ir de elemente (xn)n'1( R dac" are limit" (/ lim xn # R ) acesta este unic".
n !<

Demonstra#ie: Dac" lim xn = x0#R, unicitatea limitei rezult" din


n !<

teorema II.2. Fie y0 = + < #i x0#R, din teorema II.2. pentru )= > 0 #i F ' 1 #i n= FF ' 1 a. . |xn x0| < =, ) n ' n= F #i xn > a> x0+ =, a > x0+ =, / n= FF ? ( xn< x0+ =) G ( xn > x0+ =), )n= = max{ n= F , n= FF } ceea ce este ) n' n= absurd, deci lim xn = + < (? y0= x0= + <). Printr-un ra!ionament analog se
n !<

arat" unicitatea limitei n cazul y0 = - < #i x0#R.

82

Teorema II.3. Fie (xn)n'1( R pentru care exist" limita lim xn = x0


n !<

(x0# R ), atunci orice sub#ir al s"u are limit" egal" cu x0. Demonstra#ie: Fie lim xn = x0 # R, lu"m )( xnk )k
n !<

'0

( (xn)n'1 #i = > 0

atunci exist" n= # N a. . (II.4) | xn- x0| < =, ) n ' n=. Fie k= # N cel mai mic num"r natural cu proprietatea: nk= ' n=, atunci ) k ' k= avem nk ' nk= ' n= ; | xnk - x0| < = #i lim xnk = x0.
k !<

Dac"

n !<

lim xn = + < fix"m ( xnk )k '0 ( (xn)n'1 #i a # R+, atunci exist" na#N

a. . xn > a, ) n ' na. Not"m k0#N cel mai mic num"r natural astfel nct:
nk0 ' na, #i avem nk ' nk0 ' na ; xnk > a ; lim xnk = + <. La fel se arat" c"
k !<

dac" lim xn = - < ; lim xnk = - <.


n !<
k !<

Observa#ii: 1. Elementele x0#R pentru care exist" sub#iruri ( xnk )k


k !<

'0

( (xn)n'1 a. .

lim xnk = x0 se numesc puncte limit$ ale "irului (xn). Mul!imea

punctelor limit"

ale lui (xn) se noteaz" cu L(xn); dac" (xn) este

convergent n R, atunci L(xn) = {x0}. 2. Dac" un #ir (xn) con!ine sub#iruri care au limit", nu rezult" n mod obligatoriu c" #irul (xn) are limit". 3. Dac" (xn) con!ine dou" sub#iruri care au limite diferite atunci (xn) nu are limit" #i este #ir divergent. 4. Dac" toate sub#irurile lui (xn) sunt convergente cu limite egale, #irul este convergent cu aceea#i limit" ca #i sub#irurile sale. Teorema II.4. Fie (xn)n'1 un #ir de numere reale, atunci au loc afirma!iile: 83

(I.) Dac" (xn) este convergent n R, atunci (xn) este #ir m"rginit (condi!ie necesar"). (II.) Dac" (xn) este convergent n R, atunci (xn) este #ir Cauchy (condi!ie necesar"). Demonstra#ie: (I.) Fie lim xn = x0 # R ? (II.4) #i alegem =0 = 1, / n0 # N a. . ) n ' n0 ; |xn - x0| < 1 ; |xn| = | xn - x0 + x0| $ |xn x0| + |x0| < <1 + |x0|, ) n ' n0. Not"m M = max{|x1|, |x2|, ... | xn0 |, 1 + |x0|} #i ob!inem |xn| $ M, ) n# N ? xn # [- M, M], ) n# N #ir m"rginit. (II.) Fie lim xn = x0 # R #i (II. 4) cu =| xn + p x0 + x0 - xn| $ | xn + p- x0| + | x0 - xn| <
(II.2)

=
2

, conduce la | xn + p- xn| = +

=
2

=
2

= =, ) p '1 #i )n 'n=

; din defini!ia #irurilor fundamentale.

Observa#ii: 1. Proprietatea de a fi #ir m"rginit este o condi!ie necesar" pentru convergen!a unui #ir, dar nu #i suficient". 2. Exist" #iruri m"rginite care nu sunt convergente. Exemple: 1. xn = (-1)n cu |xn| $ 1 #ir m"rginit #i nu are limit" (prin reducere la absurd x0 = 1 #i y0 = -1 nu sunt limita lui xn), deci este #ir divergent. 2. $irul periodic (xn)
n'0

dat prin: 0, 1, 2, 0, 1, 2, ... este #ir m"rginit:

xn # [- 1, 3], ) n#N dar nu este convergent n R. 3. Vom preciza informa!ii asupra convergen!ei sub#irurilor unui #ir m"rginit. De asemenea, vom demonstra c" dac" se adaug" o condi!ie suplimentar" "de a fi #ir monoton" la un #ir m"rginit atunci el este #ir convergent n R. 84

4. Vom demonstra c" orice #ir fundamental (Cauchy) este #ir convergent n R. Teorema II.5. Fie (xn)n'1 un #ir de elemente din R cu limita x0# R , atunci au loc afirma!iile: (i) $irul (|xn|)n'1 are limita |x0| ( lim | xn | = |x0|);
n !<

(ii) Orice sub#ir xnk

% &

k '1

are aceea#i limit" x0 ( lim xnk = x).


k !<
n !<

Demonstra#ie: (i) Fie x0#R #i lim xn = x0 ?)=>0, / n=#N a. .)n ' n= ; | xn - x0| < = ; || xn | - |x0|| $ | xn - x0| < =, ) n ' n= ; lim |xn| = |x0|. Fie x0 = + < #i )a#R+ fixat, atunci / na#N a. . xn ' a, )n ' na ; | xn | ' a, )n ' na ; lim |xn| = + <. La fel se face ra!ionamentul n cazul x0 = -<. (ii) Afirma!ia (ii) a fost demonstrat" n teorema II.3. Observa#ii: 1. Reciproca afirma!iei (i) nu este adev"rat": dac" #irul

%x &
n

n '1

este

convergent nu rezult" n mod necesar c" #irul (xn) este convergent. Exemplu: xn = (-1)n cu |xn| ! 1 #i (xn) divergent. 2. Dac" (xn) con!ine sub#iruri care au limit" nu rezult" c" (xn) are limit". Exemplu: (xn): 0, 1, 0, 1, 0, 1, ... cu x2k divergent. Teorema II.6. (Opera#ii algebrice cu "iruri convergente). Fie (xn) #i (yn) #iruri de numere reale convergente n R cu lim xn =x0
n !<

+ 1

! 0 #i x2k ! 1 este #ir

#i lim yn = y0, atunci avem:


n !<

(1) lim (xn A yn) = x0 A y0.


n !<

(2) lim xn H yn = x0 H y0.


n !<

85

(3) Dac" yn : 0, n ' 1 #i y0 : 0 ; lim

n !<

xn x = 0 . yn y0

Demonstra#ie: (1) Pentru )=>0, / n=#N a. .

= , F xn * x0 $ , )n ' n= K F ,)n ' n= K 2 F , n= FFJ avem: ;; pentru)n ' max In= FF ) ' n n = = . K y * y $ , )n ' nFF = n 0 K . 2

% xn A yn & * % x0 A y0 & $

xn * x0 0 yn * y0 $ = ; lim % xn A yn & " x0 A y0 .

(2) xn yn * x0 y0 " % xn * x0 &% yn * y0 & 0 x0 % yn * y0 & 0 y0 % xn * x0 & , )n ' 1 , xn * x0 $ =1 K F Dac" -)n ' n= #i K)= L 0 . 1 , yn * y0 $ = 2 K F atunci exist" = > 0 a. . -)n ' n= K)= L 0 . 2

F , n= FFJ avem: =1= 2 0 x0 = 2 0 y0 =1 + = #i lund n= ' max In= xn yn * x0 y0 + = , )n ' n= ; lim xn H yn = x0 H y0.
n !<

(3) Folosind (2) pentru acest caz este de ar"tat numai c": lim

n !<

1 1 " y n y0

% yn : 0, n ' 1; y0 : 0 & .

)=>0 fixat cum yn ! y0 cu yn : 0, y0 : 0 exist"


n !<

M >0 a. . |yn| ' M, ) n ' 1 #i pentru n ' n= din defini!ia lim yn " y0 , avem:

yn * y0 + = M y0 , )n ' n= ' 1 .
n aceste condi!ii:
lim

y * y0 = M y0 1 1 * " n $ " = pentru )n ' n= ; yn y0 y0 yn y0 M

n !<

1 1 (2) x x ; lim n = 0 . " n !< y y n y0 y0 n

86

Observa#ii: 1. Teorema precedent" (privind opera!iile algebrice cu #iruri convergente) are loc #i pentru #iruri cu limit", n general, respectnd conven!iile (I) (IV) din defini!ia mul!imii R . 2. Dac" (xn) este un #ir convergent n R #i x#R fixat, atunci au loc rela!iile: (I) lim % x 0 xn & = x + lim xn ;
n !<

n !<

(II) lim % xxn & = x lim xn ;


n !<

n !<

xn 1 , Klim " lim x (III) - n !< x x n!< n K .x : 0


n !<

x x , lim " Kn !< x lim xn . (IV) n n !< K . xn : 0; n ' 1

Consecin#a II.3. Dac" lim xn =0 #i (yn) este #ir m"rginit n R, atunci lim xn yn = 0.
n !<

Demonstra#ie:

= , xn " 0 , = Klim K xn yn $ M xn + M H , )n ' n= 9 6 n !< ; 7 xn + , )n ' n= , )= L 0 4 ;M M 8 5 K . yn $ M ; )n # N K .n ' 1


Consecin#a II.4. Fie (xn) un #ir cu limit" #i )M#R*, atunci #irul (Mxn) are limit" #i lim %M xn & = M lim xn .
n !<

n !<

Demonstra#ie: n teorema precedent" se consider" yn= M, n ' 1 #i dup" (2) rezult" lim %M xn & = M lim xn #i n cazul lim xn = A< respectnd
n !<

n !<

n !<

conven!a (III) din defini!ia mul!imii R . Observa#ii: 1. Pentru ) (xn), (yn) din R #iruri cu limit" #i M, N # R*, avem
n !<

lim %M xn 0 N yn & = M lim xn + N lim yn cu respectarea conven!iilor (II) #i (III)


n !< n !<

din defini!ia mul!imii R .


87

2. Mul#imea "irurilor de numere reale cu limit$ satisface, cu anumite restric!ii, proprietatea de R liniaritate, adic": ,lim %M xn & " M lim xn ,M # R* (omogenitate) K n!< n !< ; lim %M xn 0 N yn & =M lim xn + n !< n !< lim % xn 0 yn & " lim xn 0 lim yn , (aditivitate) K n !< n !< . n!< +N lim yn ; M, N # R* (R - liniaritate).
n !<

Teorema II.7. (Criteriul major$rii) Fie (xn) un #ir de numere reale #i x0#R. Dac" avem:
R (II.7) % xn * x0 $ M n & G %M n >> ! 0, %M n &n ' 0 ( R + &

atunci (xn) este convergent #i lim xn = x0.


n !<

Demonstra#ie:

%M

, K)= L 0, /n= # N a. . )n ' n= R >> ! 0, %M n &n ' 0 ( R + & ? K .; M n " M n + =

(II.7)

, Klim xn " x0 . ; % )= L 0, /n # N a. . )n ' n= ; xn * x0 + = & ? -n !< # R x K . 0 Teorema II.8. Fie (xn)n'1, (yn)n'1, #iruri de numere reale cu limit",

atunci au loc afirma!iile: (i) Dac" lim xn < M (respectiv lim xn > N) atunci exist" n0#N a. .
n !< n !<

xn< M (respectiv xn> N) pentru ) n ' n0 cu M# R (cu N # R ). (ii) Dac" xn < yn , ) n ' n0, n0#N, atunci lim xn $ lim yn .
n !< n !<

Demonstra#ie: (i) Not"m lim xn = x0, x0 # R . Dac" x0 #R, fie


n !<

)=>0 a. . x0 + = < M, ) n ' n= cu n0 = n=. Dac" x0 = - <, fie a # R cu a < M fixat, atunci exist" na#R a. . xn < a<M ; xn < M, )n ' na cu n0 = na. La fel se arat" c" xn < M pentru n ' na = n0 n cazul x0 = + <. 88

(ii) Dac" xn < yn , ) n ' n0 cu n0#N #i not"m lim xn = x0,


n !< n !<

lim yn = y0 cu x0 , y0 # R . Dac" x0 , y0 #R, presupunem c" are loc rela!ia


(i )

x0 > y0 #i fie M fixat cu x0 >M> y0 ; /n1 , n2 # N a. . ( yn < M, ) n ' n1) G G( xn > M, ) n ' n2) adic" xn < M < yn #i pentru n ' max{n1, n2} avem yn < xn ceea ce contrazice ipoteza din enun!, deci r"mne valabil" rela!ia x0 $ y0 ( lim xn $ lim yn ).
n !< n !<

Consecin#a II.5. (Proprietatea "Cle"telui"). Fie (xn)n'1, (yn)n'1, (zn)n'1, #iruri de elemente din R cu limit" a. . xn $
n !<
n !<

yn $ zn , ) n ' n0,
n !<

n0#N (II.6). Dac" lim xn = lim zn = x0 , x0 # R , atunci exist" lim yn = x0 . Demonstra#ie: Fie x0 # R , atunci ) n' 1, avem: | x0 - yn | $ | x0 - xn | + | xn - yn | $ | x0 - xn | + | xn - zn | $ | x0 - xn | + | xn - x0 | +| x0 - zn | $ $ 2 | x0 - xn | +| x0 - zn |. Pentru )=>0, ; /n1 , n2 # N a. . n ' n1 #i n ' n2 ; | x0 - xn | <
(i )

=
3

#i | x0 - zn | <

=
3

. Pentru )= > 0 #i n ' n= = max{n1, n2},

avem: | x0 - yn | $ 2 | x0 - xn | +| x0 - zn | < 2

=
3

=
3

= = ; / lim yn = x0 .
n !<

Consecin#a II.6. Fie (xn)n'1, (yn)n'1, #iruri de numere reale a. .| xn | $ $| yn |, ) n ' n0, n0#N. Dac" lim yn = 0, atunci lim xn =0.
n !< n !<

Demonstra#ie: Dac" lim yn " lim yn =0, atunci din 0 $ | xn | $| yn |


n !< n !<

folosind consecin!a precedent" rezult" lim xn =0 ; lim xn =0.


n !<
n !<

2. Teoreme fundamentale pentru "iruri convergente


89

Teorema II.9. Un #ir (xn)n'1 de numere reale care este #ir fundamental (Cauchy) are urm"toarele propriet"!i: (p1) (xn) este #ir m"rginit; (p2) Dac" (xn) con!ine un sub#ir ( xnk )k (xn) este convergent #i are aceea#i limit". Demonstra#ie. (p1) Fie =1 = 1 #i (xn) #ir Cauchy, atunci conform defini!iei /n1 # N a. . | xn - xn1 | $ 1, ) n ' n1, ; |xn| = | xn - xn1 + xn1 | $ $ | xn - xn1 | + | xn1 | $ 1 + | xn1 |, ) n ' n1. Not"m M = max{|x1|, |x2|, ..., | xn1 |, 1 + | xn1 |} #i avem: |xn| $ M, ) n# N ; (xn) este #ir m"rginit. (p2) Fie ( xnk )k
'1 '1

convergent n R, atunci

( (xn)n'1 cu lim xnk " x0 ? )=, /k=#N a. . )k 'k=


k !<

= ' nk= ; | xnk - x0| < ; (xn) #ir fundamental ? )= > 0, / n=F # N a. . n ' n=F , 2 = cu nk 'n ;| xnk - xn|< . 2
F= ' n= F , not"m n= = max {k=, n=F }, atunci | xn - x0| $ Cum avem k= ' nk

$ | xn - xn | + | xn - x0| <
k= k=

=
2

=
2

= = ? / lim xn = x0.
n !<

Exemple:1) xn = (1 + 2 < e < 3; lim xn = e.


n !<

1 n ) , este cresc"tor #i majorat cu limita n

Folosind inegalitatea Bernoulli: (1 + t)n > 1 + nt, ) t # (-1, <) {0} #i ) n#N avem:

90

xn 01 9 n 0 2 6 "7 4 xn 8 n 0 1 5

n 01

O9 n 0 1 6n 01 n P O n 2 0 2n P : Q7 R R"Q 4 H 2 n 0 1R Q S8 n 5 T Q S % n 0 1& R T

n 01

n 01 9 1 6 4 H " 71 * 2 7 4 n 8 % n 0 1& 5

n 01

n 01 L n

9 n 01 6 n 01 4H L 71 * " 1 ; xn 01 L xn , )n # N #i xn este #ir cresc"tor. 7 % n 0 1&2 4 n 8 5

9 16 1 1 2 Avem: xn " 71 0 4 " 1 0 Cn n 0 Cn 8 n5 " 20

1 n2

k 0 ... 0 Cn

1 nk

n 0 ... 0 Cn

1 nn

"

n(n * 1) 1 n(n * 1)...(n * k * 1) 1 n(n * 1)....1 1 H 2 0 ... 0 2 0 H k 0 .... 0 2 0 H n " n k! n n! n 2! 1 9 1 6 1 9 1 69 2 6 1 9 1 6 9 k *16 " 2 0 71 * 4 0 7 1 * 4 7 1 * 4 0 ... 0 7 1 * 4 ... 7 1 * 4 0 ... 2! 8 n 5 3! 8 n 5 8 n 5 k !8 n 5 8 n 5
... 0 1 9 1 6 9 n *1 6 1 1 1 1 1 1 7 1 * 4 ... 7 1 * 4 + 2 0 0 0 ... 0 0 ... 0 + 2 0 0 2 0 ... 2! 3! 2 2 n! 8 n 5 8 n 5 k! n!

1 1 1 ... 0 k *1 0 ... 0 0 n *1 " 2 0 2 2 2


" 2 01*

1 1 * n *1 1 1 6 1 9 2 " 71 0 0 ... 0 n * 2 4 " 2 0 1 2 2 2 8 5 1* 2

1 + 3 ; 2 $ xn + 3, )n # N . $irul (xn) cresc"tor #i m"rginit este 2n *1


n !<

convergent cu limita: e = lim xn #i 2 < e< 3. 2. yn = (1 +


1 n ) n
+ 1

, este descresc"tor #i m"rginit cu lim yn = e. Dup"


n !<

(1 + t)n > 1 + nt, ) t # (-1, <) {0} #i ) n#N, avem:


yn 9 n 0 1 6 "7 4 yn 01 8 n 5
n 01

O9 n 0 2 6 n 01 n 0 2 P O % n 0 1&2 P : Q7 R R"Q 2 4 H n 01 T n 0 2n R Q8 n 0 1 5 R Q S S T

n 01

n 01 " n02
2

1 6 9 " 71 0 2 4 8 n 0 2n 5

n 01

n 01 9 n 0 1 6 n 0 1 n % n 0 2& 0 1 H L 71 0 2 " L 1; 4H 2 n 0 2 8 n 0 2n 5 n 0 2 n % n 0 2&

yn L yn 01 , )n # N #i (yn) este descresc"tor. Pentru ) n' 1, avem:

91

0 < yn - xn = (1 +

y y 1 n 1 y ) H $ n $ 1 cu lim 1 " 0 ; (xn) #i (yn) sunt n !< n n n n n

convergente cu limite egale: e = lim xn= lim yn.


9 1 6 3125 <3 ; 2 < e < 3. Din 2 = x1<e < y4= 7 1 0 4 " 8 4 5 1024
5

3. Folosind xn = (1 +

1 n 1 ) cu lim xn = e #ir cresc"tor #i yn= (1+ )n+1 cu n n 1 n 1 ) < e < (1 + )n+1, de unde prin n n

lim yn = e #ir descrec"tor, avem: (1 + logaritmare se ob!ine: n ln (1 + ; ln(1 + ? (II.7.)

1 1 ) < ln e <(n + 1)ln(1 + ) ; n n

1 1 1 1 1 1 1 )< #i ln(1 + ) > ; < ln(1 + )< , ) n ' 1 n n n n 01 n 01 n n 1 1 < ln(n + 1) ln n < ,) n ' 1 inegalitate care se va folosi n 01 n

n studiul convergen!ei unor #iruri numerice. 4. S" se calculeze lim xn " lim
n !<

1 n !< nM

1 1 1 6 9 0 0 ... 0 71 0 4 cu M#R. 2 3 n5 8

Prin induc!ie se demonstreaz":

n 01 *1 + 10
2

&

2 1 1 1 9 16 0 0 ... 0 + 7 n * 4,n '1; 25 2 3 n 8


n 01 *1 n
M

n 0 1 *1 n
M

&+

+ xn +

n *1 n
M

& , n ' 1 #i cum lim 2 %


n !<

& " lim 2 %


n !<

n *1 n
M

&"

92

1 1 , , K2; M " 2 K2; dac" M " 2 K K 1 1 K K " -0; M L ; lim xn " -0; dac" M L . n !< 2 2 K K 1 1 K K K<; M + 2 K<; dac" M + 2 . .

Teorema II.10. (Teorema fundamental$). Mul!imea numerelor


reale are urm"toarele propriet"!i fundamentale: (P1) Proprietatea lui Dedekind. )A, B(R cu A :E, B : E #i )(a, b)#AU B cu a $ b, exist" c #R astfel nct a $ c $ b. (P2) Proprietatea lui Weierstrass sau teorema de convergen#$ a

"irurilor monotone. Orice #ir monoton cresc"tor #i majorat, (xn)n'1 cu


elemente din R este convergent #i are limita egal" cu sup{xn | n#N}. (Orice #ir monoton descresc"tor #i minorat, (xn)n'1 cu elemente din

R este convergent #i are limita egal" cu inf{xn | n#N}.)


(P3) Proprietatea Cle"telui. Fie % an &n'1 , % bn &n'1 dou" #iruri din R cu propriet"!ile: (i) a1 $ a2 $ ... $ an $ ...; b1 ' b2 ' ... ' bn ' ... ; (ii) an $ bn , )n # N ;
R (iii) bn * an >> !0

atunci #irurile sunt convergente #i au limite egale. (P4) Proprietatea Cantor Dedekind. Orice #ir de intervale

% I n &n'1

nchise, m"rginite #i descresc"tor (prin incluziune) cu #irul


notat

R ! 0 are proprietatea c" exist" un singur x0#R lungimilor l ( I n ) " I n >>

a. .

<

I n " I x0 J .

n "1

93

(P5) Proprietatea Lui Cesaro (Lema lui Cesaro). Orice #ir m"rginit cu elemente din R con!ine cel pu!in un sub#ir convergent n R. (P6) Proprietatea lui Cauchy. Orice #ir fundamental cu elemente din R este #ir convergent din R.

Demonstra#ie. (P1) Fie A, B # R mul!imi precizate #i dup" ipoteza


a $ b, )(a, b)#AU B rezult" c" A este majorat" de b#B #i exist" M = sup A cu M$ b (majorant al lui A). La fel rezult" c" B este minorat" de M (M este minorant al lui B) #i exist" N = inf B cu N ' M. Fie un element c # R fixat a. . M $ c $ N, atunci: a $ M $ c $ N $ b, )(a, b)#AUB. (P2) Fie (xn)n
'1

( R #ir cresc"tor #i majorat, atunci exist"

sup{xn| n#N*}# R (finit), notat x0 = sup{xn| n '1}. Fie ) = >0, din defini!ia marginii superioare, exist" n= '1 a. . x n= > x0 - =, deci avem: x0 - = < x n= $ xn $ x0 < x0 + = , ) n ' n= ? | xn - x0 | < =, ) n ' n= #i )=>0 ? lim xn = x0, x0# R ; (xn) convergent. (P3) Fie % an &n'1 , % bn &n'1 cu propriet"!ile (i), (ii), (iii) #i pentru m#N fixat cu m ' n ' 1 avem: ,an $ bm , )m, n ' 1 ? % an &n'1 majorat de bm (P2 ) K an $ am $ bm $ bn ; -#i ; Ka $ b , )m, n ' 1 ? b % n &n'1 majorat de am n . m
(P2 )

,/a " lim an cu a " sup Ian | n ' 1J #i a $ bm K n !< ;; a $ b . Pentru ) n'1, /b " lim bn cu b " inf Ibn | n ' 1J #i am $ b K n !< .

R avem: an $ a $ b $ bn ; 0 $ b * a $ bn * an #i bn * an >> ! 0 ; b * a " 0 #i

lim an " a " lim bn " b .


n !< n !<

94

(P4) Teorema Cantor Dedekind a fost enun!at" #i demonstrat" complet n paragraful "Propriet$#i topologice ale corpului numerelor

reale". Folosind (P3) #i considernd #irul de intervale I n " V an , bn W ,


constat"m c" dup" ipotezele din (P4) sunt verificate (i), (ii), (iii) #i exist"
lim an " a " lim bn a. . I I n ={a}. Unicitatea elementului a se dovede#te
n !< n !< n "1 <

prin reducere la absurd. Fie {a'}=

<

n "1

I n #i {a} = I I n , atunci avem:


n "1

<

,an $ aF $ bn ; lim an $ aF $ lim bn ; a $ aF $ a #i deci a' = a. n !< n !< .)n # N


(P5) Fie

% xn &n'1 (R

un #ir m"rginit ? /I1 " V a, bW ( R a.. xn # I1 , )n ' 1 .

def

Consider"m c "

a0b O a 0 b P FF O a 0 b P #i intervalele I1F " Q a, , I2 " Q , b R dintre 2 R 2 S T S 2 T

care cel pu!in unul con!ine o infinitate de termeni ai #irului (xn); l not"m I2. Acela#i procedeu l aplic"m lui I2 #i n mod inductiv construim un #ir descendent de intervale nchise #i m"rginite
l ( I n 01 ) "

% I n &n'1

cu proprietatea c"

l(In ) #i fiecare dintre ele con!ine o infinitate de termeni ai #irului 2

(xn). n aceste condi!ii exist" xn1 # I1 , exist" xn2 # I 2 cu n2 ' n1,..., exist"
xnk # I k cu nk ' nk -1,.... Avem l ( I k ) "
<

l ( I1 ) b * a " k >>> ! 0 #i atunci k !< 2k 2


k !< k !<

exist" un singur punct x0 # I I k cu x0 " lim ak " lim bk #i I k " V ak , bk W .


k "1

Din alegerea f"cut" termenilor xnk , avem ak $ xnk $ bk , )k ' 1 #i deci,

95

lim ak $ lim xnk $ lim bk ; lim xnk " x0 ; #ub#irul ( xnk ) este convergent #i
k !< k !< k !< k !<

lema lui Cesaro este demonstrat". (P6) Fie % xn &n'1 ( R un #ir fundamental, atunci dup" teorema II.9 ((p1) #i (p2)) ; % xn & este #ir m"rginit #i dup" (p5) ; / xnk
( P2 )

% p2 &

( p5 )

% &

k '1

( % xn &n'1 #i ( xnk )

convergent cu lim xnk " x0 ; #irul (xn) este convergent cu aceea#i limit":
k !<

x0 " lim xn .
n !<

Consecin#a II.7. Fie

% xn &n'1 (

R un #ir monoton, atunci avem:


n !<

(xn) este #ir convergent ? (xn) este #ir m"rginit #i lim xn " sup I xn | n # N* J pentru (xn) cresc"tor, lim xn " inf I xn | n # N* J pentru (xn) descresc"tor.
n !<

Demonstra#ia este direct" din (P2) (proprietatea Weierstrass). Consecin#a II.8. (Teorema lui Cauchy pentru "iruri numerice).
Fie

% xn &n'1 (

R un #ir de elemente din R, atunci avem: (xn) este #ir

convergent n R ? (xn) este #ir fundamental (Cauchy).

Consecin#a II.9. Un #ir de elemente din R con!ine cel pu!in un


sub#ir care are limit" n R .

Demonstra#ie: Dac" (xn) este un #ir m"rginit dup" (P5) (lema lui
Cesaro), exist" cel pu!in un sub#ir xnk

% & convergent n R. Dac" (xn) este un


nk

#ir nem"rginit atunci prin induc!ie se poate construi: - un sub#ir cresc"tor xnk

% & cu lim x
k !<

= + <, dac" (xn) este nemajorat sau


nk

- un sub#ir descresc"tor xnk

% & cu lim x
k !<

= - <, dac" (xn) este neminorat.

Teorema II.11. Fie A ( R, A : E atunci avem:


96

, K(i ) x $ b, )x # A (II.8.) b " sup A ? (ii ) / % xn &n '1 ( A a.. lim xn " b K n !< . , K(i ) a $ x, )x # A (II.9.) a " inf A ? . (ii ) / % xn &n '1 ( A a.. lim xn " a K n !< .

Demonstra#ie: (II.8) Condi!ia (i) rezult" din defini!ia marginii


superioare (cel mai mic majorant pentru A). (ii) Fie cn + b cu lim cn " b #i avem: dac" b < + < lu"m cn " b *
n !<

1 , n

iar dac" b = + < lu"m cn " n . Din defini!ia marginii superioare #i faptul c"
lim cn " b cu cn + b rezult" c" ) n '1, / xn#A cu xn > cn #i atunci ) n '1
n !<

; cn < xn< b; lim xn " b . Fie c < b fixat, conform ipotezei / xn#A cu
n !<

lim xn " b , deci / n0#N a. . xn > c, ) n ' n0 #i deci b = sup A, tocmai


n !<

(II.8.). n acela#i mod se demonstreaz" echivalen!a (II.9.).

Consecin#a II.10. Fie A ( R cu A : E, atunci avem:

,(v) x $ b, )x # A (II.10.) b " sup A ? .(vv) )= L 0, / x= # A a.. x= L b * = ,(v) a $ x, )x # A (II.11.) a " inf A ? . .(vv) )= L 0, / x= # A a.. x= + a 0 =
Demonstra#ia este direct" din teorema precedent" #i defini!iile
pentru marginea superioar" (cel mai mic majorant) #i marginea inferioar" (cel mai mare minorant).

97

Defini#ia II.5. Fie % xn &n'1 ( R #i x0 # R . Elementul x0 se nume#te


punct limit" al #irului (xn) dac" exist" un sub#ir
k !<

%x &
nk

k '1

( (xn)n'1 cu

lim xnk = x0 . Not"m prin L(xn) mul!imea punctelor limit" ale lui (xn).

Teorema II.12. Fie A ( R, x0 # R au loc urm"toarele afirma!ii


echivalente: (A1) x0 este punct de acumulare al mul!imii A, dac" #i numai dac", exist" (xn)n'1( A, xn : x0 #i lim xn = x0 . (A2) x0 este punct aderent al mul!imii A ( ? )V#V( x0 ), VDA:E), dac" #i numai dac", exist" (xn)n'1( A #i lim xn = x0 . (A3) A este mul!ime nchis", dac" #i numai dac", orice #ir convergent de elemente din A are drept limit" un element din A. (A4) A este mul!ime compact", dac" #i numai dac", orice #ir de elemente din A con!ine un sub#ir convergent (cu limita un punct aderent al lui A).
def

Demonstra#ie: (A1) Condi!ia este suficient" dup" defini!ia limitei


cu vecin"t"!i #i defini!ia punctelor de acumulare. Fie x0 #R punct de acumulare al lui A #i alegem: x1#A D( x0 - 1, x0 + 1) cu x1 : x0 ; x2#AD( x0 1 1 , x0 + ) cu x2: x1, n mod inductiv ob!inem xn#A cu 2 2

1 16 9 proprietatea c": )n#N, xn # % A * I x0 J & D 7 x0 * , x0 0 4 ; / lim xn " x0 . n n5 8 1 16 9 :(A2) Fie x0 un punct aderent al mul!imii A, atunci 7 x0 * , x0 0 4 DA n n5 8

:E, 98

1 16 9 ) n '1. Consider"m xn# 7 x0 * , x0 0 4 D A, ) n'1 ; lim xn = x0 . n n5 8

Reciproc, avem: Dac" (xn)n'1( A #i lim xn = x0 , atunci )= > 0, avem ( x0 - =, x0 + =) D A = {xn| n ' n=}, deci x0 este punct aderent al lui A. (A3) Dac" A este mul!ime nchis", (xn)n'1( A cu lim xn = x0 ; x0 este punct aderent al lui A nchis", deci x0 #A. Reciproc, dac" exist" (xn)n'1( A cu lim xn = x0 , atunci x0 este punct aderent al lui A cu x0 #A #i conform defini!iei A este nchis". (A4) se va demonstra n capitolul "Spa!ii metrice".
( A2 )

Observa#ii:

1. Dup" propriet"!ile de: m"rginire, monotonie, convergen!" #i existen!a


limitei, #irurile se clasific" astfel: 2. !iruri m$rginite, de exemplu: ((-1)n)n 9 % *1&n 6 7 4 ; (sin n)n'0 etc. 7 n 4 8 5 n'1
' 1;

9 2n 6 916 ; 7 n 4 ; 7 4 8 n 5n'1 8 2 0 1 5n'0

3. !iruri nem$rginite de exemplu: % 2n &n'0 ; 7 etc.

9 5n 6 9 n2 6 3 ; 7 4 ; *n n 4 8 3 5 n'0 8 n 0 1 5 n '0

&

n'0

99

9 n2 6 916 4. !iruri monotone de exemplu: 7 4 ; % n 2 & ; % *2* n & ; 7 2 4 n '0 n'0 8 n 5n'1 8 n 0 4 5 n'0
etc. 5. !iruri care nu sunt monotone de exemplu: ((-2)n)n'1; (sin n)n'0; 9 % *1&n 6 7 4 etc. 7 n 4 8 5 n'1 9 % *1&n 6 4 ; (1 3 6. !iruri convergente n R de exemplu: 7 7 n 4 8 5 n'1
n

)n

' 0;

n@ 6 91 7 sin 4 etc. 3 5n'0 8n


7. !iruri divergente I. #iruri care nu au limit", de exemplu: (1 + (-1)n)n'1;

n@ 6 9 7 sin 4 etc. 4 5n'1 8


II. #iruri cu limit" n R , de exemplu

%3 &
n

n'0

9 n2 6 % *2 &n'0 ; 7 n2 0 4 4 etc. 8 5 n'0


n

8. Putem, n concluzie, s" indic"m urm"toarea schem":

100

(xn) nem"rginit cu lim xn # R

(xn) m"rginit #i divergent

(xn) convergent (xn) monoton

3. Limite extreme ale unui "ir de numere reale


Fie (xn)n'0( R #i i asociem #irurile:

% II.12 & K M
K .

,M 0 " inf I x0 , x1 ,...J ;M1 " inf I x1 , x2 ,...J ;...;M n " inf I xn , xn 01 ,...J ...
n

" inf xk
k 'n

% II.13& K -N
K .

, N 0 " sup I x0 , x1 ,...J ; N1 " sup I x1 , x2 ,...J ;...; N n " sup I xn , xn 01 ,...J ;...
n

" sup xk
k 'n

Din formulele de defini!ie pentru (Mn), (Nn) #i defini!iile marginilor, rezult" c" au loc inegalit"!ile: (II.14) M 0 $ M1 $ ... $ M k $ ... $ N k $ ... $ N1 $ N 0 care arat" c" (Mn) este un #ir cresc"tor #i (Nn) este #ir descresc"tor. Conform observa!iei c" orice #ir monoton are limit" n R , rezult" c" exist" limit"
lim M n #i lim N n . Dac" (xn) este #ir m"rginit n R, atunci (Mn) este cresc"tor
n !< n !<

101

#i majorat, deci exist" lim M n = sup{Mn| n#N}; la fel, (Nn) este descresc"tor
n !<

#i minorat, deci exist" lim N n = inf {Nn| n#N}. Vom considera cazul
n !<

general al unui #ir oarecare (xn)n'1( R.

Defini#ia II.6. Fie (xn)n'0( R #i (Mn)n'1 dat prin (II.12), (Nn)n'1 dat
prin (II.13). 1] Se nume#te limita superioar$ a "irului (xn) elementul N# R definit prin:

P " inf{N | n # N} " inf Osup x P notat sup x " limxn . (II.13') N " lim N n " lim O k n k n !< n !< Q n Q S k 'n R T S k 'n R T n !<
2] Se nume#te limita inferioar$ a "irului (xn) elementul M# R definit prin: (II.12') M " lim M n " lim Oinf xk P " sup{M n | n # N} " sup Oinf xk P " limxn . n !< n !< S k ' n T T n S k 'n n !< 3] Elementele M, N# R se numesc limitele extreme ale #irului de numere reale (xn).
notat

Observa#ii:
1. Orice #ir de numere reale posed" limit" inferioar" #i limit" superioar", de#i nu orice #ir de numere reale este #ir cu limit" n R . 2. Dac" xnk

% &
n !<

k '1

( (xn) este un sub#ir, atunci avem:

(II.15.) limxn $ limxnk $ limxnk $ limxnk .


n !< n !< n !<

, n Klimxn " *1 3. Exemple: 1) xn " % *1& cu x2k =1 #i x2k+1 = -1 ; K .limxn " 01

,0 n@ K " -*1 2) xn = sin 2 K .1

n " 4k n " 4k * 1 ; lim xn =-1, lim xn = 1. n " 4k 0 1


102

, n n par ,lim xn " 0 % lim x2 k 01 " 0 & K K n 01 K ;3) xn = K1 .lim xn " 1 % lim x2 k " 1& n impar K K . 3n 4. Limitele extreme ale lui (xn) sunt puncte limit$ ale "irului (adic" exist" un sub#ir al s"u care are drept limit" acest punct (element)) #i am notat cu L((xn) n'1) mul#imea punctelor limit$ ale lui (xn).

Teorema II.13. Fie (xn)n'0 ( R, atunci au loc afirma!iile:


(i) limxn $ limxn ; (ii) Dac" (xn) este #ir m"rginit avem: (xn) convergent n R ? (II.16) lim xn " x0 " limxn " limxn ; (iii) limxn este cel mai mic element din L((xn) n'1) #i limxn este cel mai mare element din L((xn) n'1) adic" )a #L((xn) n'1), avem: (II.17.) limxn $ a $ limxn .

Demonstra#ie: (i) Rela!ia rezult" din defini!ie.


(ii) Presupunem c" avem: limxn = limxn = x0 unde:

Osup x P " lim M " lim N ; )=>0, / n #N a. . x0 " lim Oinf xk P " lim Q 0 n n n !< S k ' n T n!< S k ' n k R T
) n ' n0 ; x0 - = < Mn $ Nn $ x0 + = ; x0 - = < xn< x0 + =, ) n ' n0 #i )= > 0 ; / lim xn " x0 . Presupunem c" avem: lim xn " x0 #i consider"m
n !< n !<

= > 0 atunci exist" n0#N ; xn# ( x0 - =, x0 + =) #i atunci din defini!ia #irurilor (Mn), (Nn), avem: Mn, Nn# ( x0 - =, x0 + =) pentru ) n ' n0. n aceste condi!ii: lim Mn, lim Nn# ( x0 - =, x0 + =) deci lim Mn = lim Nn = x0 ; limxn = limxn = x0 tocmai (II.16.). 103

(iii) Fie

P O P N " limxn " lim N n " lim O Qsup xk R " inf Qsup xk R #i (Nn)
n !< n !<

S k 'n

S k 'n

descresc"tor ; exist" xnk

% &

k '1

( (xn)n'1 a. . lim xnk = N #i N este cel mai


k !<

mare element din L((xn) n'1). Dac" presupunem c" exist" x0 # L((xn) n'1) cu x0 > N, atunci exist" un sub#ir xnl
n !<

% &

l '1

( (xn)n'1 a. . lim xnl = x0 . Fie = > 0


l !<

a. . 0 < = < x0 - N #i cum lim N n =N, / n0#N a. . ) n ' n0 ; Nn< x0 + = #i avem: xn $ yn< x0 + =, ) n ' n0, fapt ce exclude existen!a sub#irului

%x &
nl

l '1

cu lim xnl = x0 . La fel se arat" M = lim xn este cel mai mic element
l !<

din L((xn) n'1).

Teorema II.14. Fie (xn)n'1 ( R, un #ir de numere reale pozitive,


atunci avem: (II.18) lim
n !<

xn 01 x $ lim n xn $ lim n xn $ lim n 01 . n !< n !< x xn n !< n

Demonstra#ia este direct" folosind defini!ia limitelor extreme ale


lui (xn) #i rela!iile dintre ele.

Consecinta II.11. Fie (xn)n'1 ( R * + , atunci:


Dac" exist" l " lim
xn 01 cu l # R exist" #i lim n xn " l . n !< n !< x n

,limx " 0< n 2n 2 % *1& , x2 n ! 0< K n!<n Exemple: 1) xn " ; ;;n 01 . x2 n 01 ! *< Klim xn " *< . n!< ,limx " 0< , x2 n ! 0< K n!<n ; 2) xn " % *3& ; ;. x2 n 01 ! *< Klim xn " *< . n!<
n

104

3) xn

% *1& "
n

,limxn " 1 n 1 0 % *1& , x2 n ! 1 K . 0 ;; - n!< 2 . x2 n 01 ! 0 Klim xn " 0 . n!<

!iruri numerice remarcabile


1 n 1 ) #i yn = (1 + )n + 1 n n

Am studiat convergen!a #irurilor xn = (1 +


n !< n !<

dovedind c": lim xn " lim yn " e cu xn + e + yn , )n ' 1 . 1) Sirul xn = 1 +


1 1 + ... + - ln n, n '1 este descresc"tor #i minorat de 2 n

zero, deci convergent cu limita lim xn = c (Constanta lui Euler). Folosind (II.7)
n

1 1 + ln(n 0 1) * ln n + , )n ' 1 ob!inem: n 01 n

n n 1 1 O P , ) n'1 ? + 0 * + k k ln 1 ln % & X X X S T k "1 k 0 1 k "1 k "1 k n 1 1 + n 0 + ln 1 % & X , )n'1; ; )n'1 avem: X k "1 k 0 1 k "1 k n

xn+1 - xn =

1 - ln(n+1) + ln n<0; (xn) este descresc"tor (xn+1<xn, )n'1). n 01

Pentru ) n ' 1, avem: 0 < ln(n+1) - ln n <

Xk
k "1

- ln n = xn < x1 = 1 ;

(xn)#(0,1), )n '1 este #ir m"rginit. Dup" teorema lui Weierstrass (xn) este convergent cu lim xn = c. 2) S" se arate c" xn " n 0 % *1& n * % *1&
n n

R >> !1 . Avem:

105

xn * 1 "

n 0 % *1& n * % *1&

n n

*1 "

2 % *1&

n n

n * % *1&
n !<

2 n * % *1&
n

2 " M n pentru n ' 2 #i n *1

R M n >> ! 0 , deci exist" lim xn " 1 .

3) S" se precizeze natura #irului: xn " X ka k * a n 01 unde a#R.


k "1

Avem:

X ka k " a 0 2a 2 0 ... 0 na n "


k "1

a 0 na n 0 2 * (n 0 1)a n 01

%1 * a &
n 01

pentru )a:1 ;
a 0

xn "

%1 * a &

%1 * a &

na n 0 2 *

%1 * a &

a n 01 * a n 01 "

%1 * a &

, a ;dac" | a |+ 1 lim na n " 0 2 K n !< K %1 * a & O P 1 1 a n 01 K 0 na n 01 Q * H * R ; lim xn " -<;dac" a " 1 2 2 n !< n %1 * a & n R Q K<;dac" a L 1 S %1 * a & T K K . / ;dac" a $ 1 a1 0 ... 0 an R 4) Fie % an &n'1 ( R* >> ! a, + cu lim an " a # R , atunci xn " n !< n
R yn " n a1 H a2 H ... H an >> ! a #i zn "
1 a1

&

1 a2

n R >> ! a . Not"m tn = an a 0 ... 0 a1n

= #i lim tn " 0 ? )=>0, / n=#N a. . ) n ' n= ; |tn| < . n !< 2


Avem: t1 0 t2 0 ... 0 tn t1 0 t2 0 ... 0 tn= tn= 01 0 ... 0 tn #i " 0 n n n

t1 0 t2 0 ... 0 tn= tn 01 0 ... 0 tn = tn= 01 t t1 0 t2 0 ... 0 tn $ 0 = + 0 0 ... 0 n + n n n n n 2

106

t n * n= = = = 6 = 9 = 0 7 0 ... 0 4 " 0 = + 0 " = . Cum xn * a " n cu tn !0 2 8 2n 2n 5 2 2n 2 2 a


lim xn " a . Avem
n !<

yn " n a1 H a2 H ... H an " e

ln n a1 Ha2 H...Han

"e

ln a1 0...0 ln an n

cu

lim an " a, lim ln an " ln a ; lim yn " eln a " a . Cum lim
n !< n !< n !<

1 1 " ; n !< a a n

lim zn " lim

1 a1

1 a2

n 1 = 1 "a. 1 0 ... 0 an a
1 a1

Avem: Hn $ Gn $ Mn ? lim Hn =lim Gn =lim Mn=a.

0 a12

a 0 ... 0 an n n a H a H ... H a $ 1 $ #i 1 2 n 0 ... 0 a1n n

, 9 6 K x " 71 0 cos 2k@ 4 2k ! 2 b K 2k 7 4 2k 0 1 " 1 8 5 K n K ;5) xn " %1 0 cos n@ & ; (xn) O P n 01 K Q R 2k 0 1 K x2 k 01 " Q1 0 cos % 2k 0 1& @ R !0 2k 0 2 b K Q R "*1 K S T . este #ir divergent.
n@ O n@ P 6) xn " n3 Qsin este #ir nem"rginit ( n3! + < #i | sin | $ 1) cu: R 2 T 2 S

, @P 3 O 3 K x2 k " % 2k & Qsin 2k 2 R " % 2k & sin k@ " 0 ! 0 K S T ; @ 3 3 O P k Kx " (*1) % 2k 0 1& div. 2 k 01 " % 2k 0 1& Qsin(2k 0 1) K 2R S T . divergent.

(xn)

este

#ir

107

7) xn = 1 +

, xn + xn 01 1 1 + ... + este #ir cresc"tor #i divergent. Dup" 2 n .n ' 1


1 #i p =n ; 2

consecinta II.8. (Teorema lui Cauchy), avem pentru = = x2 n * xn "

1 1 1 1 1 1 1 0 0 ... 0 L 0 ... 0 "n " ; (xn) nu este n 01 n 0 2 n 0 n E5555555 n 2n 2F 2n 2


n termeni

#ir fundamental ; (xn) este #ir divergent.

19 a 6 8) Fie a > 0 #i (xn) definit recurent prin: x0 > 0, xn " 7 xn *1 0 4 . Avem: 28 xn *1 5 19 a6 x0 > 0 #i x1 " 7 x0 0 4 L 0 ; presupunem xn *1 L 0 ; 28 x0 5 19 a 6 xn " 7 xn *1 0 4 L 0 ;(prin induc!ie) xn> 0, )n ' 0. Din rela!ia de 28 xn *1 5 6 19 a2 19 a 2 " 7 x n2*1 0 2 0 2a 4 ; x n2 * a " 7 x n*1 * recuren!" rezult": x n 4 47 x n*1 47 x n*1 8 5 8
n !< n !<

6 4 '0; 4 5

2 ' a, )n # N #i dac" exist" lim xn , atunci lim xn : 0. $irul xn este (*) x n

6 1 a * x n*1 a 6 19 19 a * xn *1 4 " H $0 monoton: xn * xn *1 " 7 xn *1 0 4 * xn *1 " 7 xn *1 5 28 2 8 xn *1 5 2 xn *1


2

dup" (*) ; (xn) este monoton descresc"tor #i m"rginit inferior, dup" proprietatea lui Weierstrass este convergent, fie l = lim xn . Din rela!ia de
n !<

19 a6 recuren!", avem: l " 7 l 0 4 ? 2l 2 " l 2 0 a ; l " a #i lim xn = a . n !< 28 l5

,0; 0 + a + 1 an K 9) xn " cu a >0. Avem: lim a n " -1; a " 1 . 2n n !< 10 a K<; a L 1 . 108