Sunteți pe pagina 1din 0

Cristina Muat - Philean 1 2012

Altshuller
Altshuller
-
-
creatorul TRIZ
creatorul TRIZ
TRIZ
Teorija
Teorija
Rezhenija
Rezhenija
Izobretatel
Izobretatel

skich
skich
Zadach
Zadach
Teoria rezolvrii creative a problemelor
Cristina Muat - Philean 2 2012
Informa
Informa

ii cheie
ii cheie
Nume:
Genrich Genrich Sculotich Sculotich Altshuller Altshuller
mu
Pseudonim:
Genrich
Genrich
Altov
Altov
Nscut pe 15 octombrie 1926, n
Takent, Uzbekistan, U!!
"cupa#ii:
1urnclist, eseist, critic, scriitor SI,
intentctor, jondctor TRIZ
$ecedat pe 2% septembrie 199&
Genrich S. Altshuller
1926 ' 199&
Creatorul metodologiei TR!
Cristina Muat - Philean " 2012
Via
Via

a
a

i activitatea lui
i activitatea lui
Genrich
Genrich
S
S


Altshuller
Altshuller
(nainte de a) 2')ea rzboi mondia)
S-c ncscut nTclent (Uzbelistcn - n jostc URSS), ntr-o jcmilie de
etrei. Tctcl erc jurnclist "Zcrc Vostolc", un zicr loccl.
n :p:, jcmilic s-c mutct n clu, Azerbcijcn (URSS), unde i-c
petrecut cec mci mcre pcrte c tie(ii scle n ccelci loc, pcnc lc
destrcmcrec URSS.
*aku era un ora cu tradi#ie cu)tura), n care se intersectau in+)uen#e)e
europene, is)amice i asiatice, -opi) +iind, tat) su )'a dus )a cercu)
)iterar pentru copii, unde a descoperit i s'a ndr.ostit iremediabi) de
cr#i, n specia) de )iteratura tiin#i+ico'+antastic,
S-c nscris lc coclc speciclc nctclc din clu.
Iiind deosebit de intelient i intentit ncc din copilcrie, lc :( cni c
primit un certijicct de cutor (echitclent cu un bretet de intentie)
pentru un echipcment de scujundcri ce junc(ionc cu peroxid de
hidroen. Tot n cursul colii c construit i testct o bcrcc cu motor
cu recc(ie, climentct cu ccrbid.
Cristina Muat - Philean # 2012
Via
Via

a
a

i activitatea lui
i activitatea lui
Genrich
Genrich
S
S


Altshuller
Altshuller
!"#
!"#
(n timpu) ce)ui de'a) 2')ea rzboi mondia)
n :p(: c jost trimis lc o coclc militcrc de ctic(ie, dcr c terminct
n pcrclel liceul i cpoi c jost cdmis lc Institutul Industricl din
Azerbcijcn n :p((.
Nu a a/uns pe +ront, c0iar dac to#i co)e.ii )ui au +ost trimii s )upte, $ar
e), +iind cu un an mai mic dec1t restu) co)e.i)or din c)asa )ui, a rmas n
*aku,
n periocdc studiilor, nu l-cu ctrcs distrcc(iile specijice tcrstei, pe
ccre le considerc lipsite de sens i consumctocre de timp, ci prejerc
sc studieze i sc discute cu prietenii - pe dijerite teme, cdesec
ccestec intrcnd pe tcrcmul politicii.
(n ast+e) de situa#ii, 2)ts0u))er de3enea un apri. critic a) re.imu)ui
dictatoria) a) )ui !ta)in, e4prim1ndu'i opinii)e n mod desc0is i +r
team,
5a aceste discu#ii participau mai cu seam doi prieteni ai si, printre care
se numra i a+ai) !0apiro 6 student )a ace)ai institut, care +cea n
para)e) studii de drept, +iind i e) in3entator i pasionat de )iteratura
tiin#i+ico'+antastic,
mpreunc cu jccut mci multe inten(ii, printre ccre o metodc de utilizcre c
ro(ilor ctiocnelor pentru stoccrec oxienului necescr pentru pilo(i, o
metodc de reenercre c oxienului din cpc de mcre, un costum de protec(ie
pentru cei ccre dezcmorscu minele.
Cristina Muat - Philean $ 2012
Via
Via

a
a

i activitatea lui
i activitatea lui
Genrich
Genrich
S
S


Altshuller
Altshuller
!$#
!$#
$up nc0eierea ce)ui de'a) 2')ea rzboi mondia)
n :p(, Altshuller c jost trimis lc jlotilc nctclc din Mcrec Ccspicc
- lc clu, unde c nceput sc lucreze lc depcrtcmentul de bretete de
inten(ii cl Mcrinei Militcre
-a sarcini, trebuia s ana)izeze cereri)e de bre3ete i s i a/ute pe cei)a)#i
s comp)eteze +ormu)are)e de nre.istrare a in3en#ii)or
2 continuat s +ac e) nsui di+erite in3en#ii
Unc dintre inten(iile din ccecstc periocdc s-c rejerit lc modclitctec de
neutrclizcre, jcrc utilizcrec de mijlocce letcle, c unui mcre continent de
trupe incmice. Solu(ic propusc de Altshuller c jost jolosirec unui cmestec
extrem de urct mirositor, uor de crect din inredinte disponibile n orice
jcrmccie. Armc urct mirositocre c jost ,reintentctc i jolositc n :ppp.
A nceput sc studieze metodele i tehnicile intentite jolosite de
intentctori
!pre deosebire de psi0o)o.i, care studiaz procese)e creati3e, 2)ts0u))er a
studiat rezu)tate)e procese)or creati3e, ncerc1nd s descopere o metod
)o.ic i sistematic pentru a rea)iza in3en#ii, care s permit mai
mu)tora s n3e#e s de3in creati3i, nu doar ce)or c1#i3a dota#i de )a
natur cu spirit 3izionar i ta)ent creati3,
ntre :p(-:p(8, el c studict mii de bretete i istoric inten(iilor jcimocse,
descoperind cc inotcrec nu este un proces pur intuitit, ci un proces bczct
pe loicc, cncloie, cndire, rc(ioncment, ccre cu jost mci tcrziu
sintetizcte n principiile intentite cle metodoloiei TRIZ
Cristina Muat - Philean % 2012
Via
Via

a
a

i activitatea lui
i activitatea lui
Genrich
Genrich
S
S


Altshuller
Altshuller
!%#
!%#
(n )a.ru) de munc din 7orkuta
Dupc rczboi, mpreunc cu Rcjcil Shcpiro, Altshuller i-c scris o scrisocre lui
Stclin n :p(8, n ccre c descris stcrec procstc c (crii i c criticct cbordcrec
hcoticc i inorcntc c domeniilor tiin(ijice i tehnice
23ea 22 de ani i a )ucrat 6 )uni pentru a scrie i rescrie scrisoarea, care )a +ina) a a3ut
89 de pa.ini,
ezu)tatu) trimiterii scrisorii a 3enit n 19%9, c1nd 2)ts0u))er i !0apiro au +ost aresta#i,
/udeca#i i condamna#i +iecare )a 25 de ani de nc0isoare, +iind trimii n )a.ru) de
munc din 7orkuta, dinco)o de -ercu) 2rctic,
Altshuller c ctut de petrecut momente jocrte dijicile n GULAG
5a un moment dat a a/uns s )ucreze a)turi de un nou bib)iotecar, un poet e3reu n
31rst, care, dei a3ea amp)e cunotin#e de )iteratur, nu se pricepea de)oc )a cr#i)e
despre minerit pe care )e a3ea de .estionat, 2)ts0u))er )'a n3#at e)emente)e
in.inereti de baz, ca s ) a/ute s se descurce cu termenii te0nici,
El c jccut obsertc(ic cc, dccc un om n tcrstc pocte ntc(c cu ctctc uurin(c despre
inineric minierc, nu existc niciun dubiu cc oricine pocte suprctie(ui dccc ntc(c continuu.
(n )a.r se a+)au mu)#i inte)ectua)i de e)it i 2)ts0u))er a a3ut ideea de a crea
:Uni3ersitatea cu un student;, ca s i continue educa#ia i munca de cercetare,
n jieccre nocpte, n bcrccc de(inu(ilor, sub ndrumcrec jotilor projesori unitersitcri, el i
continuc prectirec n jizicc, mctemcticc, istoric crtelor, loicc, limbi strcine i cltele.
Altshuller i Shcpiro cu jost eliberc(i din lccr n :p(, dupc mocrtec lui Stclin
Cristina Muat - Philean & 2012
Via
Via

a
a

i activitatea lui
i activitatea lui
Genrich
Genrich
S
S


Altshuller
Altshuller
!&#
!&#
$up e)iberarea din <u)a.
Altshuller s-c ntors n clu, unde c trcit pcnc n :ppo.
Cc jost prizonier politic, nu c reuit sc i csecscc un
post de lucru permcnent i c schimbct mci multe locuri
de muncc, pcnc ccnd c decis sc detinc scriitor.
n :p8, c ctut primul semincr despre TRIZ.
Dupc elibercrec din lccr, Altshuller c trcit sinur i s-c
izolct de techii sci cunoscu(i, pe ccre nu i-c putut iertc
pentru impliccrec n condcmncrec sc. n :p;,
Altshuller s-c ccsctorit cu Vclentinc Zhurctlotc. Cei
doi cu trcit mpreunc peste (o de cni, pcnc ce mocrtec
lui Altshuller i-c despcr(it n :pp8.
Cristina Muat - Philean ' 2012
Via
Via

a
a

i activitatea lui
i activitatea lui
Genrich
Genrich
S
S


Altshuller
Altshuller
!'#
!'#
<enric0 2)to3, autor de )iteratur !=
ncepcnd de prin cnii :po, Altshuller decide sc i cctie experien(c cc
scriitor de litercturc tiin(ijico-jcntcsticc, sub pseudonimul Genrilh
Prima carte i'a +ost pub)icat n 195> 6 ?@AB C DEFAG HIcar i $aeda)J,
2)to3 a +ost un autor popu)ar n U!! i a mai scris i a)te 3o)ume, une)e
mpreun cu so#ia, printre care: KELEMFN O PQEPFMNR @ASCTAMAR H5e.ends o+
!tars0ip -aptainsJ 6 1961, USAGVWXCY BAPZ[ H!corc0in. \indJ 6 196&, ]OPFAM
FGV ^ZBC H\ade +or t0e !tormJ 6 19>9, KETVXCE SO _`EGEMMOY HT0ea b0o =)a
T0rou.0 !paceJ 6 2992,
Une)e cr#i i'au +ost traduse n a)te )imbi, cum ar +i ,cllcd oj the Stcrs 6 o carte
aprut )a editura \c\i))an din Nec dork n 19&2, a31ndu'i ca autori pe <, 2)to3
i 7, e0ura3)e3a, ce inc)ude > po3estiri tiin#i+ico'+antastice,
Mcjoritctec ccr(ilor lui tiin(ijico-jcntcstice ercu pline de idei enicle,
dintre ccre unele chicr cu detenit ntre timp reclitcte, icr cc protconist
ctecu de obicei un crector contemporcn cl unor inten(ii de excep(ie,
potestirec jiind construitc n jurul implicc(iilor jilozojice i socicle cle
respectitelor inten(ii.
$e e4emp)u, ntr'o po3estire aprut n 1965 (Donle cnd Axiom), 2)ts0u))er a
su.erat c o raz )aser .enerat de pe orbita Pm1ntu)ui ar putea a)imenta cu
ener.ie motoare)e unei na3e spa#ia)e, \ai mu)t, cu a/utoru) razei )aser respecti3e
ar putea +i trans+erate astronau#i)or toate in+orma#ii)e necesare misiunii ste)are,
-onceptu) na3e)or spa#ia)e propu)sate cu ener.ie )aser a reaprut n )iteratura
tiin#i+ic n 19&9, iar o +irm american H5i.0cra+t Tec0no)o.ies, Inc,J a construit
un ast+e) de prototip de 3e0icu) spa#ia),
Cristina Muat - Philean ( 2012
Via
Via

a
a

i activitatea lui
i activitatea lui
Genrich
Genrich
S
S


Altshuller
Altshuller
!(#
!(#
-riticu) autori)or !=
Altshuller nu tolerc plcictul i i criticc dur pe cei ccre
prelucu ideile cltor cutori n scrierile proprii.
-um scuza acestora era c nu a3eau cum s cunoasc tot ce era de/a
pub)icat n toat )umea, 2)ts0u))er a nceput n 196% s identi+ice,
sorteze i c)asi+ice toate idei)e e4istente n )iteratura !=
2a au aprut fe.istre)e idei)or !=f, )a care 2)ts0u))er a )ucrat 5 sau
6 ani, care au constituit o 3eritabi) baz de date a tuturor idei)or !=
de )a ace) moment, n care a str1ns circa 19,999 de idei, .rupate n
c)ase, sub'c)ase, .rupuri, sub'.rupuri etc,
Anclizc ccestei bcze de dcte de idei i-c permis cpoi lui
Altshuller sc structureze multe din tehnicile incluse n
cursurile scle pentru deztoltcrec imcinc(iei crectite.
g) a pre.tit o serie de cursuri re+eritoare )e metode)e de creare de
noi idei !=, n care, ca teme de )ucrri sau de fproiectef, 2)ts0u))er
propunea, de e4emp)u, ana)iza di3erse)or idei din cr#i)e )ui hu)es
7erne Hune)e de/a ap)icate n practic, a)te)e considerate ca
ne+ezabi)eJ, sau descrierea unui nou anima) ce triete pe o p)anet
nedescoperit, sau prezentarea consecin#e)or unei anumite catastro+e
imposibi)e pe Terra etc,
Cristina Muat - Philean 10 2012
)rearea TRIZ
)rearea TRIZ
19%6 6 19%&: 2)ts0u))er a dez3o)tat TIe
A descoperit elementele cheie cle TRIZ
A jormulct
Legea tranziiei sistemelor la un nivel
mai nalt H!isteme)e te0no)o.ice e3o)ueaz ctre
starea idea),J
Legea armonizrii ritmurilor de dezvoltare,
Esen(c ideilor lui Altshuller se trce din periocdc de
nceput c cctititc(ii scle, n ccre c studict circc zoo.ooo
de bretete, pentru c descoperi cum cu cjuns cutorii lc
solu(iile propuse i trcscturile specijice cle bretetelor,
ccre jcc dijeren(c dintre inten(iile clcre i solu(iile mci
pu(in inotctite.
g) a descoperit c +oarte pu#ine so)u#ii constituiau nite in3en#ii
rea)e, ma)oritatea constituind doar ni ma)oritatea constituind doar ni te te * *m+un,t, m+un,t,- -iri iri i i
ada.t,ri ale unor solu ada.t,ri ale unor solu- -ii anterioare ii anterioare, 2st+e), a obser3at c to to- -i i
autorii au /olosit un anumit set de reguli .entru a re0olva autorii au /olosit un anumit set de reguli .entru a re0olva
.ro+lemele1 solu .ro+lemele1 solu- -iile noi .ro.use iile noi .ro.use ne/iind ne/iind doar re0ultatul doar re0ultatul
intui intui- -iei1 revela iei1 revela- -iilor1 ins.ira iilor1 ins.ira- -iei de moment sau iei de moment sau
imagina imagina- -iei iei inventatorilor.. inventatorilor..
Cristina Muat - Philean 11 2012
)oncluziile analizei lui
)oncluziile analizei lui
Altshuller
Altshuller
asupra primului
asupra primului
brevet ob
brevet ob

inut *e un inventator
inut *e un inventator
Pere#i mai .roi pentru
izo)a#ie
-unoaterea
persona)
8 6 19 82i
Soluie
aparent
1
In+orma#ii )a ni3e)u)
unei +irme
19 6 199 %5i
mbuntiri
minore
2
!isteme automate n
)oc de sisteme manua)e
In+orma#ii )a ni3e)u)
unui domeniu de
acti3itate
199 6 1,999 1&i
mbuntiri
radicale
"
-ur#are cu u)trasunete
jIntui#ie; tiin#i+ic 1,999 6 199,999 %i
Concept nou
(invenie)
#
52!g
Toate in+orma#ii)e
disponibi)e
199,999 6
1,999,999
1i
Descoperire
major
$
23em.lu
Sursa de
in/ormare
4um,rul
*ncerc,rilor
necesare
Procenta)
de +revete
4ivel de
inovare
2ta.,
Surs: lts!uller" #$%& (naliza a peste '(()((( brevete)
Peste ($5 dintre inven-ii au a.,rut .rin utili0area
cunotin-elor de)a dis.oni+ile *ntr-un alt domeniu
sau .rin analogii cu solu-ii a.licate *n alte domenii6
Cristina Muat - Philean 12 2012
+bserva
+bserva

iile *e la baza crerii TRIZ


iile *e la baza crerii TRIZ
2)ts0u))er a obser3at
urmtoare)e:
Dijeren(c esen(iclc este
dctc de modul de
rezoltcre c
contrcdic(iilor ccre
cpcr n dejinirec
problemelor,
Indijerent de domeniul
din ccre protenecu
inten(iile, tocte utilizcu
cceleci principii
inotctite, ceec ce
nsemnc cc respectitele
principii cr ji putut ji
enerclizcte pentru
cpliccrec lor
unitersclc, consecin(c
jiind cc cstjel
inovarea poate *i inovarea poate *i
predat predat + +i i nv nv at at.
2)ts0u))er a separat prob)eme)e n:
,robleme generale
,robleme inventive ,robleme inventive
Prob)eme)e a)e cror so)u#ii cauzeaz
apari#ia a)tor prob)eme
De exemplu, dccc trem o mcinc ccre sc
consume mci pu(inc benzinc, trebuie sc
cibc o reutcte mci micc, ceec ce pocte
duce lc reducerec securitc(ii pcscerilor.
n mod trcdi(ioncl, intentctorii trebuie sc
csecscc un compromis ntre
mbunctc(irec unei ccrccteristici i
reducerec clteic, ceec ce duce lc
ccrccteristici medii, depcrte de tclorile
idecle, ccre cr permite ctinerec unor
perjormcn(e optime.
D solu solu ie inventiv ie inventiv este cec ccre nu cre
lc bczc compromisul, ci mci dercbc lc
elimincrec contrcdic(iei dintre douc
tipuri de ccrccteristici.
g) a enumerat %9 de ast+e) de re.u)i,
pe care )e'a denumit :.rinci.ii .rinci.ii
inventive inventive;, considerate ca te0nici
c0eie a)e TIe,
Cristina Muat - Philean 1" 2012
Impunerea TRIZ
Impunerea TRIZ
2ten#ia )ui 2)ts0u))er pentru TIe a +ost o constant n toat
3ia#a )ui, indi+erent de ce)e)a)te acti3it#i pe care )e'a a3ut de
rea)izat,
Primul scu crticol despre TRIZ c cpcrut n :p ("7es.re
.sihologia inventivit,-ii", co-cutor jiind prietenul scu R.
Shcpiro), n ccre c dejinit problemele intentite, c ccror rezoltcre se
pocte jcce prin identijiccrec i elimincrec contrcdic(iilor.
A scris cpoi mci multe clte ccr(i, trcduse n multe clte limbi.
$ar trecerea de )a teorie )a ap)icarea n practic a
metodo)o.iei TIe nu a +ost de)oc simp),
Timp de :o cni, ntre :p8 i :p;, Altshuller c corespondct cu
Consiliul Centrcl cl tuturor societc(ilor de intentctori i inotctori
din URSS, solicitcnd docr o oportunitcte de c-i prezentc
metodoloic, jcrc nsc sc i se cprobe ccecstc cerin(c.
Din bcnii cctic(i cc cutor de ccr(i SI, Altshuller i-c jincn(ct
sinur cctititc(ile de deztoltcre i populcrizcre c metodoloiei
TRIZ
Cristina Muat - Philean 1# 2012
+ficializarea TRIZ
+ficializarea TRIZ
(n 19>9, -onsi)iu) -entra) a) tuturor societ#i)or de in3entatori
i ino3atori din U!! a decis s n+iin#eze un 5aborator Pub)ic
de metodo)o.ii in3enti3e
n :p;: cpcre Institutul Public de Crectititcte intentitc dinn
Azerbcijcn pentru deztoltcrec cctititc(ilor crectite cle tinerilor -
primc coclc de ccest tip din URSS i din lume pentru ntc(crec
metodoloiei TRIZ.
2)ts0u))er a +ost numit director, ca o recunoatere a acti3it#ii de'o 3ia# a )ui
2)ts0u))er, cu rezu)tate remarcabi)e at1t )a ni3e)u) )ucrri)or sa)e, in3en#ii)or,
co)ii de .ndire creati3, dar i )a ce) a) )uptei cu birocra#ia, po)itici)e anti'
semite sau obtuzitatea mu)tora dintre +unc#ionarii autorit#i)or U!!, 2poi
au nceput s apar din ce n ce mai mu)te co)i n di+erite orae din U!! Hn
anii k&9 e4istau peste 599 de ast+e) de co)iJ, n care tot mai mu)te persoane
erau n3#ate cum s ap)ice TIe pentru a'i dez3o)ta creati3itatea,
$ar, n 19>%, -onsi)iu) -entra) a decis nc0iderea )aboratoru)ui
creat cu % ani mai de3reme
Altshuller i dc demisic i njiin(eczc o csocic(ie TRIZ - un cerc cl
celor ccre dorecu sc cplice TRIZ lc muncc i n tic(c.
Cristina Muat - Philean 1$ 2012
Alte activit
Alte activit

i
i
2 pub)icat mai mu)te cr#i despre in3entic Hf-um s n3e#i s in3entezi;,
f=undamente)e in3enticiifJ,
(ntre 19>% i 19&6, 2)ts0u))er a pub)icat sute de )ec#ii despre TIe ntr'o re3ist
sptm1na) na#iona) pentru copii, care con#ineau prob)eme prezentate ntr'o
+orm uor de n#e)es i distracti3
Pe bczc celor peste jumctcte de milion de scrisori primite, Altshuller c scris ccrtec sc cec
mci cunoscutc i cec mci bine tcndutc - ,2nd !udden)a t0e In3entor 2ppeared; (,$i
deodctc c cpcrut intentorul"), publicctc n :p8(.
Pentru a dez3o)ta creati3itatea indi3idua), a nceput n 19&% s ana)izeze bio.ra+ii)e
c1tor3a sute de mari in3entatori ai )umii n di3erse domenii Htiin#, te0no)o.ie, art,
re)i.ie, po)itic etc,J i a pub)icat un 3o)um monumenta) 6 ,Lije Strcte oj c
Crectite Person H:!tate.ia de 3ia# a persoanei creati3e;, 2)ts0u))er i 7ertkin,
199%J,
$up dezmembrarea U!!, a prsit orau) *aku n perioada )upte)or de e)iberare
din 2zerbai/an i s'a mutat )a Petroza3odsk, n re.iunea lare)ia din nord'3estu)
usiei, unde a trit p1n )a s+1ritu) 3ie#ii sa)e,
(n 19&9 2)ts0u)er a de3enit preedinte)e 2socia#iei TIe din usia, +ondat de
prietenii i studen#ii si,
(n 199>, -on3en#ia asocia#iei TIe , or.anizat n Petroza3odsk, a decis crearea
2socia#iei Interna#iona)e TIe,
Pe 2% septembrie 199&, comp)ica#ii)e bo)ii Parkinson, de care su+erea de mu)t 3reme,
au dus )a dispari#ia )ui 2)ts0u))er,
Cristina Muat - Philean 1% 2012
Cristina Muat - Philean 1& 2012
Realizrile lui
Realizrile lui
Altshuller
Altshuller
2)ts0u))er a ini#iat o nou tiin#, re3o)u#ionar, care s'a impus )a ni3e) mondia) i
a creat:
D serie de concepte i metode de bczc lecte de metodoloic TRIZ, deztoltcte n
periocdc :p-:p8 de colectitele conduse de Altshuller:
TIe 6 metodo)o.ia de rezo)3are in3enti3 a prob)eme)or
2Ie 6 a).oritmu) de rezo)3are in3enti3 a prob)eme)or
-I$ H-reati3e Ima.ination $e3e)opmentJ 6 dez3o)tarea ima.ina#iei creati3e
t0e Inde4 o+ !ci'=i Ideas and !ituations 6 inde4u) idei)or i situa#ii)or !=
)e.i)e e3o)u#iei sisteme)or te0no)o.ice
5!-P H5i+e !trate.a o+ a -reati3e PersonJ 6 strate.ia de 3ia# a persoanei creati3e sau T-5!
HT0eora o+ -reati3e 5i+e !trate.aJ 6 teoria strate.iei 3ie#ii creati3e
Cctetc sute de centre TRIZ - peste oo de centre TRIZ n jostc URSS ncinte de :ppo
Peste zo de ccr(i i peste oo de crticole rejeritocre lc TRIZ, dintre ccre :o ccr(i trcduse
- cu o circulc(ie totclc de peste : milion de copii
Mii de studen(i, din toctc lumec, ccrorc le-c prezentct metodoloic TRIZ i ccre cu
putut cstjel sc simtc unc din cele mci plccute emo(ii: bucuric de c crec
Mci multe orcnizc(ii internc(ioncle de speciclitcte
2I H2)ts0u))er Institute o+ TIe !tudiesJ, \2TIe HInternationa) TIe 2ssociationJ, gTI2
Hguropean TIe 2ssociationJ
Mci multe orcnizc(ii de ojerc serticii i semincrii lecte de cpliccrec TRIZ
Sistem de certijiccre c speciclitilor TRIZ
Utilizctori din multe domenii n ccre se pocte cplicc TRIZ: R&D, proiectcre, deztoltcre
de sojtucre, mcrletin, tcnzcri, mcncementul cclitc(ii, mbunctc(irec proceselor,
inotcre, mcncementul cunotin(elor etc.
Cristina Muat - Philean 1' 2012
TRIZ
TRIZ
,
,
n prezent
n prezent
$up 1999, metodo)o.ia TIe a nceput s +ie cunoscut i
apreciat pe p)an mondia) 6 ncep1nd cu !U2, haponia i a)te
#ri dintre ce)e mai dez3o)tate,
(ncet'ncet, TIe a de3enit din ce n ce mai atracti3, mai a)es
pentru c +ace trecerea de )a teorii)e creati3e bazate doar pe
ta)ent, ima.ina#ie, noroc i intui#ie )a ce)e care imp)ic o
abordare ra#iona), mai a)es pentru cei care au un sti) de
.1ndire mai )o.ic i mai pra.matic,
n ccest context, mci cles ininerii cu detenit cdep(ii TRIZ, deocrece
cstjel pot deteni mci crectiti, dcr nu printr-un proces crectit cmbiuu
i nestructurct, ci printr-o cbordcre mci clcrc i mci loicc, cu
rezultcte deosebit de utile i inotctocre.
\etodo)o.ia TIe se pred astzi n uni3ersit#i de renume din
)ume i se ap)ic n prezent n cadru) unor or.aniza#ii cunoscute
)a ni3e) interna#iona) 6 de )a N2!2 i a)te a.en#ii
.u3ernamenta)e p1n )a mu)te companii )istate n =ortune 599
Cristina Muat - Philean 1( 2012
Altshuller
Altshuller
*espre-
*espre-
-reati3itate:
-Ce poate *i mai atractiv -Ce poate *i mai atractiv
ca descoperirea naturii ca descoperirea naturii
talentului talentului + +i convertirea i convertirea
g.ndirii creative g.ndirii creative
ocazionale ocazionale + +i a sclipirilor i a sclipirilor
de moment de moment ntr ntr/ /un *lu0 un *lu0
puternic puternic + +i controlabil de i controlabil de
cuno cuno+ +tin tin e noi1 e noi12 2
3 3Creativitatea nu este Creativitatea nu este un un
dar dar nnscut nnscut) 4iecare ) 4iecare
inginer poate inginer poate nv nv a s a s
*ie inventiv) *ie inventiv)2 2
5iteratura !=:
Altshuller erc dijerit de
scriitorii sotietici din ccel
timp, pentru cc nu erc
preocupct de ,reclismul
sociclist. Ccnd erc ntrebct
de ce nu scrie i despre
situc(ii recle, Altshuller
obinuic sc rcspunc cc: ,m m
*cut *cut/ /o doar o dat o doar o dat + +i am i am
primit '5 de primit '5 de ani" a ani" a doua doua
oar nu mai vreau a oar nu mai vreau a+ +a a
ceva) 6st ceva) 6ste mai sigur s e mai sigur s
scriu despre viitor scriu despre viitor.
Cristina Muat - Philean 20 2012
Altshuller
Altshuller
*espre-
*espre-
Incompeten#, impostur i ipocrizie:
Lc un moment dct, Altshuller c detenit cutorul SI cel mci publicct din URSS,
dei nu erc membru cl Uniunii scriitorilor. Reulc erc cc, pentru c deteni
membru, ccndidctul trebuic sc jccc o cerere cctre jiliclc locclc c Uniunii
scriitorilor i sc se lcse etcluct ncinte de c ji ccceptct. Docr cc Altshuller nu
erc de ccord cu o cstjel de procedurc, din moment ce el era deja mai *aimos
dec.t majoritatea celor care ar *i trebuit s/l evalueze.
Cum cei din Uniunec scriitorilor din clu cu primit de lc sediul centrcl din
Moscotc recomcndcrec cc Altshuller i Zhurctletc sc jie primi(i cc membri,
ccetic, cunosccnd jirec dijicilc c lui Altshuller, s-cu cndit cc cr ji mci bine sc
ncecpc cu so(ic lui. Ei cu intitct-o pe ccecstc sc tinc lc edin(c de etclucre c
ccndidcturii i cu ccceptct sc detinc membru cl Uniunii scriitorilor.
Dcr ccnd l-cu chemct i pe Altshuller, totul s-c trcnsjormct ntr-un hcos. Dei
totul c nceput cclm, icr Altshuller i-c prezentct tic(c i cctititctec de pcnc
ctunci, c tenit i momentul ntrebcrilor, ccre cu declcnct discu(ii ncinse i
contrcdictorii. Altshuller Altshuller c jost c jost ntrebct de ce nu rejlectc ntrebct de ce nu rejlectc n potestirile lui n potestirile lui
rolurile pcrtidului comunist scu de ce nu descrie tiitorul coope rolurile pcrtidului comunist scu de ce nu descrie tiitorul cooperctitelor rctitelor
cricole. Icr cricole. Icr rcspunsul scu jurios c jost cc rcspunsul scu jurios c jost cc, d , dccc cr existc treun tiitor pentru ccc cr existc treun tiitor pentru
cooperctitele cricole, pocte l cooperctitele cricole, pocte l- -cr prezentc cr prezentc i i n potestiri. n potestiri. Icr ccnd cinetc l Icr ccnd cinetc l- -c c
ccuzct cc nu respectc liniile directocre cle pcrtidului comunist ccuzct cc nu respectc liniile directocre cle pcrtidului comunist n scrierile lui, n scrierile lui,
Altshuller Altshuller i i- -c cerut sc numecscc mcccr un titlu de ccrte c cerut sc numecscc mcccr un titlu de ccrte tiin tiin( (ijico ijico- -jcntcsticc pe jcntcsticc pe
ccre c citit ccre c citit- -o, o, jiind siur cc ccelc nu jiind siur cc ccelc nu tie despre ce torbe tie despre ce torbe te. A te. A c cc c izbucnit c cc c izbucnit
sccndclul, icr sccndclul, icr Altshuller Altshuller s s- -c ridicct c ridicct i c plecct, i c plecct, icr cererec lui c jost respinsc icr cererec lui c jost respinsc, ,
nejiind nejiind ccceptct cc membru cl Uniunii scriitorilor. ccceptct cc membru cl Uniunii scriitorilor.
Cristina Muat - Philean 21 2012
Altshuller
Altshuller
*espre-
*espre-
Incompeten#, impostur i ipocrizie Hcont,J:
Lc un moment dct Altshuller c jost intitct sc pcrticipe lc
discu(ie ce urmc sc cibc loc lc unul din hotelurile din clu.
Acolo erc cteptct de un reprezentcnt cl unei ccse de jilme
importcnte din URSS ccre, jcrc multc introducere, i-c pus
n jc(c lui Altshuller un document de semnct, spuncndu-i cc
ei cu decis sc-i ecrcnizeze ccrtec despre ccpitcnii
interclcctici, cc scencriul este ctc, cc bcnii i tor ji trimii
dupc lcnscrec jilmului i cc mci este netoie docr de
semncturc lui.
inen(eles cc ccel reprezentcnt se cteptc cc Altshuller sc
nu-i mci nccpc n piele de bucurie lc cuzirec tetii, dcr n
schimb c primit cc rcspuns cc nici nu pocte ji torbc de cc
cetc, pe motit cc n ultimii cni tocte jilmele ccelui studio
juseserc jocrte procste i cc el nu este dispus sc el nu este dispus sc- - i lcse i lcse
ccrtec mcsccrctc de ni ccrtec mcsccrctc de ni te scencri te scencri ti incompeten ti incompeten( (i. Icr lc i. Icr lc
ncerccrile de neociere ncerccrile de neociere, , Altshuller Altshuller c pcrcsit c pcrcsit nccperec nccperec, ,
recjirmcnd cc nu trec sc cibc nimic c jcce cu ei recjirmcnd cc nu trec sc cibc nimic c jcce cu ei.
Cristina Muat - Philean 22 2012
Altshuller
Altshuller
*espre-
*espre-
Incompeten#, impostur i ipocrizie Hcont,J:
Altshuller nu erc persocnc ccre sc cccepte jumctc(ile de
mcsurc. Ac cc el c jost cel ccre c crect "Premiul cnucl Premiul cnucl
pentru cec mci procstc lucrcre SI pentru cec mci procstc lucrcre SI, trojeul jiind un
crocodil de plcstic jixct pe un suport de lemn, sub o
semisjerc de plcstic trcnspcrent.
El obinuic sc se consulte cu cei de lc ,Clubul Tinerilor
Exper(i Tehnici din Moscotc, unde ctec reulct
cursuri, pentru c decide cui sc retinc trojeul, icr cpoi
mpreunc cu eletii sci i trimitecu cutorului considerct
cel mci prost trojeul, nso(it de o scrisocre explicctitc.
Altshuller i cmintete cc c jost de jieccre dctc de ccord
cu decizic eletilor, cu o sinurc excep(ie - ntr-un cn n
ccre trojeul cr ji jost trimis unui scriitor cjlct lc debut,
ccre pcrec sc cibc tclent i perspectite de c deteni mci
bun.
Cristina Muat - Philean 2" 2012
Altshuller
Altshuller
*espre-
*espre-
$ip)ome i tit)uri:
Deocrece nu ctec nici un jel de titlu projesioncl scu cccdemic, jcbricile cu
ccre c colcborct Altshuller nu putecu sc-l plctecscc n mod lecl. Chicr
dccc mul(i cl(ii ctecu doctorcte i deteniserc projesori unitersitcri
pornind de lc ideile lui Altshuller, icr mul(i cl(i cercetctori scu projesori din
URSS i (crile est-europene cpelcu lc el pentru sjcturi, opinii scu sprijin,
Altshuller nu ctec ncc un titlu ojicicl ccre sc-i permitc o recunoctere c
competen(ei i contribu(iei lui lc deztoltcrec tiin(ei.
Lc un moment, Coleiul de Educc(ie din Scrctot l-c intitct pe Altshuller sc
pcrticipe lc un prorcm post-unitersitcr ccre sc se jinclizeze cu un titlu de
doctor. Altshuller le-c mul(umit, dcr le-c cmintit cc el nu cpuccse sc i
termine studiile unitersitcre din ccuzc rczboiului i c periocdei petrecute n
lccr, deci nu putec sc se nscrie lc doctorct. Dei c ctut mci multe ojerte
de c se nscrie lc jccultcte pentru c-i terminc ultimii doi cni de studii, cc sc
poctc jcce doctorctul i sc poctc cpoi predc lc jccultcte, inclusit sc i se
creeze o cctedrc speciclc de intenticc, lts!uller lts!uller nu a acceptat s mai nu a acceptat s mai
piard piard nc doi ani de via nc doi ani de via pentru a pentru a nv nv a a nc o dat ceea ce nc o dat ceea ce
deja deja + +tia" pentru a *ace proiecte tia" pentru a *ace proiecte + +i a da e0amene teoretice doar ca i a da e0amene teoretice doar ca
s ob s ob in o diplom in o diplom + +i un titlu care s i un titlu care s i asigure un post i asigure un post
permanent de lucru" pre*er. permanent de lucru" pre*er.nd s nd s/ /+ +i *oloseasc timpul pentru a i *oloseasc timpul pentru a
*ace ceea ce *ace ceea ce l pasiona" l pasiona" + +i anume s i anume s/ /+ +i continue cercetrile pentru i continue cercetrile pentru
dezvoltarea 789: dezvoltarea 789: + +i s i s/ /i conving pe ceilal i conving pe ceilal i oameni s devin i oameni s devin
mai creativi mai creativi.
Cristina Muat - Philean 2# 2012
Altshuller
Altshuller
*espre-
*espre-
TIe:
Altshuller nu c considerct TRIZ docr cc un set complex de instrumente de
enercre de idei. Pentru el, TRIZ c nsemnct o metodologie de dezvoltare a metodologie de dezvoltare a
unei g.ndiri unei g.ndiri ; ;puternice puternice2 2 (cdicc o g.ndire analitic +i independent),
pe cct posibil neinjluen(ctc de ,modele existente lc un moment dct, deschisc
spre n(eleerec relc(iilor i implicc(iilor dintre pcr(i i entitcte, orientctc spre
csirec de solu(ii cpropicte de stcrec ideclc.
Concep(ic lui Altshuller pornec de lc jcptul cc cele mai importante cele mai importante
revolu revolu ii se produc ca urmare a apari ii se produc ca urmare a apari iei unor idei noi iei unor idei noi + +i *oarte i *oarte
puternice) 6l crede puternice) 6l credea de asemenea c o societate sntoas poate a de asemenea c o societate sntoas poate
ajunge la un nivel ajunge la un nivel nalt de bunstare nalt de bunstare (at.t (at.t economic economic" d " dar mai ales ar mai ales
etic etic) d ) doar pe msur ce cre oar pe msur ce cre+ +te propor te propor ia de persoane creative din ia de persoane creative din
r.ndurile ei r.ndurile ei.
$up 2)ts0u))er, .ersoanele creative sunt cele care .ersoanele creative sunt cele care * * i dedic, e/orturile i dedic, e/orturile
.entru atingerea unor sco.uri no+ile ma)ore1 iar .entru a /i .entru atingerea unor sco.uri no+ile ma)ore1 iar .entru a /i * *n stare de a n stare de a a a
ceva tre+uie s, /ie ca.a+ile s, g8ndeasc, ceva tre+uie s, /ie ca.a+ile s, g8ndeasc, inovativ inovativ1 analitic1 1 analitic1 holistic holistic i i
inde.endent inde.endent,
El considerc cc marile probleme acute cu care se con*runt omenirea marile probleme acute cu care se con*runt omenirea
< < prezente sau viitoare prezente sau viitoare < < nu se pot solu nu se pot solu iona doar prin imagina iona doar prin imagina ie ie
pur pur" c " ci c ar putea *i eliminate sau prevenite doar prin puterea i c ar putea *i eliminate sau prevenite doar prin puterea
ra ra ionamentului" a g.ndirii logice ionamentului" a g.ndirii logice + +i independente i independente + +i prin abordarea i prin abordarea
logic a rezolvrii inventive a problemelor logic a rezolvrii inventive a problemelor) ) n n elegerea elegerea + +i i
sc!imbarea realit sc!imbarea realit ii nu se pot *ace *r a ra ii nu se pot *ace *r a ra iona" iar omenirea nu iona" iar omenirea nu
poate supravie poate supravie ui dac nu ui dac nu + +i dezvolt i dezvolt + +i nu i nu + +i utilizeaz pe deplin i utilizeaz pe deplin
puterea intelectual pentru a atinge scopurilor materiale puterea intelectual pentru a atinge scopurilor materiale + +i morale) i morale)
Cristina Muat - Philean 2$ 2012
Altshuller
Altshuller
*espre-
*espre-
Trecerea timpu)ui:
G.S. Altshuller, ccre c suprctie(uit
ncerccrilor din Gulc, c cjuns sc
pre(uicscc clipc i plccerec de c
trci, jcrc nsc sc dec mcre
importcn(c cnilor, el ctec o
ctitudine ironicc jc(c de trecerec
cnilor i de cniterscri, cercndu-le
prietenilor sc nu-l scrbctorecscc i
sc nu-i orcnizeze petreceri
surprizc.
Pensionare:
Ccnd c tenit torbc despre
pensioncre, pentru cc Altshuller c
jost cprocpe toctc tic(c liber-
projesionist, jcrc c ctec dreptul lc
pensie din jonduri publice, el le-c
spus cpropic(ilor sci sc nu jie
nrijorc(i, pentru cc ; ;tunci tunci
c.nd nu voi mai putea s c.nd nu voi mai putea s
muncesc" muncesc" nseamn nu voi mai nseamn nu voi mai
putea s triesc putea s triesc" a " a+ +a c nu voi a c nu voi
avea nevoie de nicio pensie avea nevoie de nicio pensie2 2) )
gmi.rare:
Ccnd prietenii lui cu emirct n
Isrcel i i-cu propus i lui Altshuller
sc tinc cu ei, ccestc c rcspuns: -6u -6u
sunt un scriitor rus sunt un scriitor rus + +i sunt i sunt
destul de btr.n destul de btr.n) = ) =iciodat nu iciodat nu
voi putea voi putea nv nv a limba ebraic a limba ebraic
at.t de bine pentru a scrie la at.t de bine pentru a scrie la
nivel de pro*esionist) ici am nivel de pro*esionist) ici am
predat predat inventica inventica n ultimii >( n ultimii >(
de ani de ani + +i mi i mi/ /am creat o lume) am creat o lume) n n
9srael ar trebui s 9srael ar trebui s ncep de la ncep de la
zero) ?ri zero) ?ricum nu m atrage cum nu m atrage
partea material a vie partea material a vie ii" a ii" a+ +a c a c
rm.n aici rm.n aici)- )-
-onsecin#e)e TIe:
-Da -Dac am putea crea o teorie c am putea crea o teorie
clar care s permit clar care s permit
n n elegerea dezvoltrii elegerea dezvoltrii
e0plozive a te!nologiei" am t e0plozive a te!nologiei" am tri ri
ntr ntr/ /o lume captivant o lume captivant + +i *oarte i *oarte
interesant interesant) )2 2
Cristina Muat - Philean 2% 2012
)oncluzii
)oncluzii
2)e4 ?sborn" n 1958,
c1nd a propus
:brainstormin.u);,
considera c:
deile creative se a/l, deile creative se a/l,
* *n mintea oamenilor1 n mintea oamenilor1
care au nevoie doar care au nevoie doar
de un mediu li+er de un mediu li+er i i
de condi de condi- -ii .ro.ice ii .ro.ice
care s, /acilite0e care s, /acilite0e
eli+erarea /lu3ului de eli+erarea /lu3ului de
creativitate creativitate
-am n aceeai perioad,
lts!uller a .sit o a)t
so)u#ie pentru a rezo)3a
creati3 prob)eme)e,
propun1nd:
Metodologie Metodologie
com.rehensiv, com.rehensiv,1 + 1 +a0at, a0at,
.e o g .e o g* *ndire analitic, ndire analitic, i i
inde.endent, inde.endent,1 .ornind 1 .ornind
de la ceea ce de la ceea ce i i- -a a
dovedit de)a valoarea dovedit de)a valoarea
* *n alte situa n alte situa- -ii ii) )
Cristina Muat - Philean 2& 2012
Surse
Surse
j2n unmat0ica) 2)ts0u))er;, 5eonid =i)ko3ska,
*a)timore, U!2
http:,,uuu.smpctico.cc,lcrcsil,LI_pcrt:.html
http:,,uuu.smpctico.cc,lcrcsil,LI_pcrt:.html
0ttp:mmen,cikipedia,or.mcikim<enric0n2)ts0u))er
0ttp:mmccc,a)ts0u))er,rumbio.rap0a
0ttp:mmetria,netmporta)m
0ttp:mmccc,matriz,or.mstart,p0po
ccc,aitriz,or.martic)esma)ts0u))er,pd+
Cristina Muat - Philean 2' 2012
+rice problem poate avea mai multe soluii
Soluiile neobinuite necesit abor*ri neobinuite
TRIZ
Cristina Muat - Philean 2( 2012
TRIZ
TRIZ
\etodo)o.ie simp), structurat i
sistematic de ana)iz a unei prob)eme
i de .sire a unei so)u#ii creati3e pentru
rezo)3area prob)emei
TRIZ ojerc posibilitctec de c nu omite nicio
solu(ie poten(iclc c problemei, prin:
g3itarea iner#iei n .1ndire
=urnizarea unui .0id de considerare a tuturor
so)u#ii)or a)ternati3e posibi)e
Cristina Muat - Philean "0 2012
.rocesul creativ
.rocesul creativ
Procesu) creati3 are )a
baz o serie de strate.ii
i de ac#iuni creati3e
Strcteii crectite
uperea re.u)i)or
Uti)izarea unei noi
perspecti3e
Uti)izarea unor puncte de
3edere di+erite
Identi+icarea de in+orma#ii
noi de pornire
TIe o+er o
metodo)o.ie simp),
structurat i
sistematic de ana)iz a
unei prob)eme i de
.sire a unei so)u#ii
creati3e pentru
rezo)3area prob)emei
TRIZ ojerc posibilitctec de c
nu omite nicio solu(ie
poten(iclc c problemei, prin:
g3itarea iner#iei n .1ndire
=urnizarea unui .0id de
considerare a tuturor
so)u#ii)or a)ternati3e posibi)e
Cristina Muat - Philean "1 2012
)reativitatea ,nseamn s ai cura/ul
*e a renuna la unele certitu*ini
!0rich 1romm #
Cristina Muat - Philean "2 2012
In2re*ientele TRIZ
In2re*ientele TRIZ
Gndire analitic Gndire analitic, ,
logic logic
Cuno Cuno tin tin e e
specifice specifice
Metodologie Metodologie
structurat de structurat de
rezolvare creativ rezolvare creativ
a problemelor a problemelor
Solu Solu ii ii
creative creative
Cristina Muat - Philean "" 2012
3o*elul TRIZ
3o*elul TRIZ
ezo)3area prob)emei se
+ace n mai mu)#i pai:
:. ncepe de lc nitelul de bczc
- situc(ic specijicc, reclc,
concretc
z. Problemc concretc se
cbstrcctizeczc - se trece lc
un nitel superior: de
compcnie, domeniu de
cctititcte, clt domeniu de
cctititcte
. Se clee o solu(ie c
problemei enercle
(. Se pcrticulcrizeczc solu(ic
enerclc pentru c se cplicc
problemei specijice
Pro+lem,
standard
Solu-ie
standard
Pro+lema
concret,
Solu-ia
creativ,
A
+
s
t
r
a
c
t
i
0
a
r
e
A
n
a
l
o
g
i
e
nstrumentele
TR!
P
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
0
a
r
e
Cristina Muat - Philean "# 2012
4ezvoltarea TRIZ
4ezvoltarea TRIZ
-onc)uzii)e )ui 2)tsc0u))er:
Docr circc :-z dintre inten(ii sunt reclmente solu(ii cu totul noi
Mcjoritctec intentctorilor utilizeczc de obicei modele de cndire
similcre, jcrc sc i dec secmc
Se pocte utilizc un model sistemctic de stimulcre c crectititc(ii,
pornind de lc urmctocrele obsertc(ii:
!isteme)e e3o)ueaz pe msur ce se e)imin contradic#ii)e interne
Problemele se jormuleczc prin prezentcrec contrcdic(iilor ce trebuie
elimincte pentru c se ob(ine solu(ii mbunctc(ite
g3o)u#ia sisteme)or imp)ic un proces sistematic
Etolu(ic tehnoloicc este uternctc de un set limitct de elemente repetitite,
ccre se pot identijicc n ccdrul unor domenii dijerite de cctititcte
g4perien#e)e anterioare pot +i studiate i uti)izate n a)te domenii
Prin cncloie
Prob)eme)e noi trebuie s +ie c1t mai corect +ormu)ate pentru a permite
a/un.erea )a so)u#ii creati3e
ezo)3area creati3 a prob)eme)or necesit un mi4 de .1ndire abstract
i de cunotin#e speci+ice
Cristina Muat - Philean "$ 2012
Instrumente TRIZ
Instrumente TRIZ
-
-
3o*elul cu 5 ferestre
3o*elul cu 5 ferestre
=ormu)area prob)emei de rezo)3at
Gndirec crectitc jolosete un model cu p jerestre,
pentru c cbordc problemc de cnclizct n timp i spc(iu,
de lc simplu lc complex
S9:SST2M
SST2M
S9P2R-
SST2M
PR;:<2MA
72
A4A<!AT
TR2C9T PR2!24T =T;R
Cristina Muat - Philean "% 2012
$istribuie,
pre.tire
pentru uz
o+er, pasa.eri,
drum,
temperatur
etc,
eone de
parcare,
3iitori
uti)izatori
eparaii,
e)iminare
e+o)osire,
recic)are
-omponente
automobi)
Producia
pri)or
componente
2utomobi)
Producie,
asamb)are,
31nzare,
)i3rare
TR2C9T PR2!24T =T;R
S9:-
SST2M
SST2M
2utomobi)
S9P2R-
SST2M
Su.ersistem
Include: ojer,
mediu, mctericle de
lucru etc.
Sistem
Descrierec
cutomobilului
Su+sistemul
Include: pcr(i i
componente
reletcnte cle
cutomobilului
06emplu
06emplu
-
-
Automobilul
Automobilul
Cristina Muat - Philean "& 2012
)ontra*ic
)ontra*ic

iile
iile
Proiectare prin compromis
De obicei se presupune cc
mbunctc(irec unui cspect cl unui
sistem tc duce lc nrcutc(irec
cltuic.
\ode)u) unui proces
imp)ic o serie de parametri
Hposibi) con+)ictua)iJ care
in+)uen#eaz sistemu)
2/icien-,
Cost
=olum
m.actul
ecologic
Per/orman-,
7ura+ilitate
>ia+ilitate
etc.
>unc-ionalitate
TIMP,
COST
RISC
SPECIFICAII
Cristina Muat - Philean "' 2012
Solu
Solu

ia creativ
ia creativ
7 Rezolvarea unei contra*ic
7 Rezolvarea unei contra*ic

ii
ii
2)tsc0u))er a e3iden#iat +aptu) c de obicei o
in3en#ie apare atunci c1nd in3entatoru)
re+uz s accepte un compromis pe care
a)tcine3a ) accept
Dri de ccte ori cu jost rezoltcte (elimincte)
contrcdic(iile, ntotdecunc c cpcrut o solu(ie
crectitc.
Cristina Muat - Philean "( 2012
)ompromisuri
)ompromisuri
vs
vs
Rezolvarea contra*ic
Rezolvarea contra*ic

iilor
iilor
Putere motor sau -onsum de
carburant
-a)itate sau -ost redus
=)e4ibi) sau i.id
=or# de +recare mare sau
mic
A sau :
Putere mare i -onsum
mic
-a)itate i -ost redus
=)e4ibi) i i.id
=or# de +recare mare i
\ic
A i :
Cristina Muat - Philean #0 2012
06emplu *e contra*ic
06emplu *e contra*ic

ii 8 compromisuri
ii 8 compromisuri
,
,
ntr
ntr
-
-
un sistem
un sistem
-ontradic#ii pentru
produsu) jpanto+ sport;
Cclitcte i cost redus
Durcbilitcte i cost redus
Conjort i stil
Sc jie prcctici (lejeri) i siuri
Desin inotctit i ccsucl
Riitcte i jlexibilitcte
Impermecbilitcte i cerisire
Sc pcstreze ccldurc i sc nu
ncinc piciorul
Sc jie cbsorbcn(i i uscc(i
Sc jie lejeri i jici
Stcbilitcte i comoditcte lc
deplcscre
Rezisten(c lc jcctorii externi
i rcd redus de uzcre
Cristina Muat - Philean #1 2012
Tipuri *e contra*ic
Tipuri *e contra*ic

ii
ii
-ontradic#ii)e pot +i:
Administrctite
Tehnice
$oi parametri di+eri#i ai sistemu)ui, n
con+)ict unu) cu ce))a)t
Vrecu rezisten(c mcre i reutcte redusc
Iizice
$oi parametri de aceeai natur ai
sistemu)ui, n con+)ict unu) cu ce))a)t
Vrecu reutcte mcre i trecu reutcte micc
Cristina Muat - Philean #2 2012
06emple *e contra*ic
06emple *e contra*ic

ii tehnice
ii tehnice
Uti)izatorii de )aptop au
ne3oie de:
Ecrcn luminos, cu sujicient
contrcst pentru condi(ii de
lucru n timpul zilei
cterie cu tic(c lunc pentru
c permite lucrul pentru o
durctc ccceptcbilc
Un produs uor de
trcnsportct
Productorii trebuie s
rezo)3e contradic#ii)e dintre
di+erite)e +unc#ii cerute i
.reutatea tota)
`luminozitctec ecrcnului' ts.
`durctc de tic(c c bcteriei'
`durctc de tic(c c bcteriei' ts.
`reutctec bcteriei'
Cristina Muat - Philean #" 2012
06emple *e contra*ic
06emple *e contra*ic

ii fizice
ii fizice
" ceac de ca+ea trebuie s
aib temperatura jmare i
mic;
Ceccc trebuie sc jie men(inc
ccjecuc ccldc, dcr sc jie rece
lc exterior, pentru c nu ne
crde lc mcnc
P)asticu) trebuie s +ie
rezistent, uor, dar n
ace)ai timp trebuie s nu
+ie rezistent, pentru a putea
+i uor de rupt H)a recic)areJ
5ama de ras trebuie s +ie
ascu#it pentru a tia pru)
i boant pentru a nu tia
pie)ea
Cristina Muat - Philean ## 2012
Rezolvarea contra*ic
Rezolvarea contra*ic

iilor fizice
iilor fizice
TIe caut s e)imine contradic#ii)e +izice
prin separarea ce)or dou caracteristici
contradictorii
Principiile sepcrcrii
!eparare n spa#iu
De exemplu, ochelcrii cu lentile bijoccle
!eparare n timp
De exemplu, cripc unui ction cre dimensiuni dijerite lc
decolcre,cterizcre jc(c de zborul de croczierc
!eparare ntre pr#i i ntre.
De exemplu, topsecuc de pcr nu coloreczc decct dupc ce se
combinc cu substcn(c de jixcre
!eparare n +unc#ie de o condi#ie
De exemplu, strecurctocrec de ceci lcsc sc treccc lichidul i
oprete substcn(c solidc
Cristina Muat - Philean #$ 2012
Instrumente TRIZ
Instrumente TRIZ
-
-
3atricea contra*ic
3atricea contra*ic

iilor
iilor
ezo)3area contradic#ii)or te0nice
Altshuller c identijicct p de pcrcmetri scu
ccrccteristici c ccror mbunctc(ire se dorete de
obicei i c stcbilit relc(iile dintre ei ntr-o
mctrice c contrcdic(iilor
2ceti parametri au +ost insera#i ntr'o matrice cu 89
)inii i 89 co)oane:
Pe abscis se a+) parametrii care se jnrut#esc;
Pe ordonat se a+) parametrii care se jmbunt#esc;
Cristina Muat - Philean #% 2012
IMPROVING FEATURE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
+ - 15,8, - 29,17, - 29,2, - 2,8, 8,10, 10,36, 10,14, 1,35, 28,27, 5,34, - 6,29, 19,1, 35,12, - 12,36, 6,2, 5,35, 10,24, 10,35, 3,26, 1,3, 28,27, 28,35, 22,21, 22,35, 27,28, 35,3, 2,27, 29,5, 26,30, 28,29, 26,35, 35,3,
29,34 38,34 40,28 15,38 18,37 37,4 35,4 19,39 18,4 31,35 4,38 32 34,31 18,31 34,19 3,31 35 20,28 18,31 11,27 35,26 26,18 18,27 31,39 1,36 2,24 28,11 15,8 36,34 26,32 18,19 24,37
- + - 10,1, - 35,30, - 5,35, - 8,10, 13,29, 13,10, 26,39, 28,2, - 2,27, 28,19, 19,32, - 18,19, 15,19, 18,19, 5,8, 10,15, 10,20, 19,6, 10,28, 18,26, 10,1, 2,19, 35,22, 28,1,9 6,13, 2,27, 19,15, 1,10, 25,28, 2,26, 1,28,
29,35 13,2 14,2 19,35 10,18 29,14 1,40, 10,27 19,6 32,22 35 28,1 18,15 28,15 13,30, 35 35,26 18,26 8,3 28 35,17 22,37 1,39 1,23 28,11 29 26,39 17,15 35 15,35
8,15, - + - 15,17, - 7,17, - 13,4,8 17,10, 1,8,35 1,8, 1,8, 8,35, 19 - 10,15, 32 8,35, - 1,35 7,2, 4,29, 1,24 15,2, 29,35 10,14, 28,32, 10,28, 1,15, 17,15 1,29, 15,29, 1,28, 14,15, 1,19, 35,1, 17,24, 14,4,
29,34 4 4,35 4 10,29 15,34 29,34 19 24 35,39 23,1 29 29,4 4 29,37 17,24 17 35,4 10 1,16 26,24 26,24 26,16 28,29
35,28, - + - 17,7, - 35,8, - 28,1 1,14, 13,14, 39,37, 15,14, - 1,10, 3,35, 3,25 - 12,8 6,28 10,28, 24,26, 30,29, 15,29, 32,28, 2,32, 1,18 15,17, 2,25 3 1,35 1,26 26 30,14,
40,29 10,4 2,14 35 15,7 35 28,26 35 38,18 24,35 14 28 3 10 27 7,26
2,17, - 14,15, - + - 7,14, 29,30, 19,30, 10,15, 5,34, 11,2, 3,15, 6,3 - 2,15, 15,32, 19,32 - 19,10, 15,17 10,35, 30,26 26,4 29,30, 29,9 26,28, 2,32 22,33, 17,2, 13,1, 15,17, 15,13, 15, 30 14,1, 2,36, 14,30, 10,26,
29,4 18,4 17,4 4,34 35,2 36,28 29,4 13,39 40,14 16 19,13 32,18 30,26 2,39 6,13 32,3 28,1 18,39 26,24 13,16 10,1 13 26,18 28,23 34,2
- 30,2, - 26,7, - + - - 1,18, 10,15, 2,38 40 - 2,10, 35,39, - 17,32 17,7, 10,14, 30,16 10,35, 2,18, 32,35, 26,28, 2,29, 27,2, 22,1, 40,16 16,4 16 15,16 1,18, 2,35, 23 10,15,
14,18 9,39 35,36 36,37 19, 30 38 30 18,39 4,18 40,4 40,4 32,3 18,36 39,35 40 36 30,18 17,7
2,26, - 1,7,4, - 1,7,4, - + - 29,4, 15,35, 6,35, 1,15, 28,10, 9,14, 6,35,4 - 34,39, 2,13, 35 - 35,6, 7,15, 36,39, 2,22 2,6, 29,30, 14,1, 26,26, 25,28, 22,21, 17,2, 29,1, 15,13, 10 15,29 26,1 29,26, 35,34, 10,6,
29, 40 35 17 38,34 36,37 36,37 29,4 1,39 15,7 10,18 10 13,18 13,16 34,1 34,1 7 40,11 28 2,16 27,35 40,1 40 30,12 4 16,24 2,34
- 35,10, 19,14 35,8, - - + - 2,18, 24,35 7,2,35 34,28, 9,14, - 35,34, 35,6,4 - 30,6 10,39, 35,16, 35,3 2,35, 35,10, 34,39, 30,18, 35 1 1,31 2,17, 35,37,
19,14 2,14 37 35, 40 17,15 38 35,34 32 18 16 25 19,27 35,4 26 10,2
2,28, - 13,14, - 29,30, - 7,29, - + 13,28, 6,18, 35,15, 28,33, 8,3, 3,19, - 28,30, 10,13, 8,15, - 19,35, 14,20, 10,13, 13,26 10,19, 11,35, 28,32, 10,28, 1,28, 2,24, 35,13, 32,28, 34,2, 15,10, 10,28, 3,34, 10,18
13,38 8 34 34 15,19 38,4 18,34 1,18 26,14 35,5 36,2 19 35,38 38,2 19,35 28,38 29,38 27,28 1,24 32,25 35,23 35,21 8,1 13,12 28,27 26 4,34 27,16
8,1, 18,13, 17,19, 28, 10 19, 10, 1,18, 15,9, 2,36, 13,28, + 18,21, 10,35, 35,10, 35,10, 19,2 35,10, - 19,17, 1,16, 19,35, 14,15 8,35, 10,37, 14,29, 3,35, 35,10, 28,29, 1,35, 13,3, 15,37, 1,28, 15,1, 15,17, 26,35, 36,37, 2,35 3,28,
37,18 1,28 9,36 15 36,37 12,37 18,37 15,12 11 40,34 21 14,27 21 10 36,37 18,37 40,5 36 18,36 13,21 23,24 37,36, 40,18 36,24 18,1 3,25 11 18,2 10,18 10,19 35,37
10,36, 13,29, 35,10, 35,1, 10,15, 10,15, 6,35, 35,24 6,35, 36,35, + 35,4, 35,33, 9,18, 19, 3, 35,39, - 14,24, 10,35, 2,36, 10,36, 37,36, 10,14, 10,13, 6,28, 3,35 22,2, 2,33, 1,35, 11 2 35 19,1, 2,36, 35,24 10,14,
37,4 10,18 36 14,16 36,28 36,37, 10 36 21 15, 10 2, 40 3, 40 27 19,2 10,37 14 25 3,37 4 36 19,35 25 37 27,18 16 35 37 35,37
8,10, 15,10, 29,34, 13,14, 5,34, 14,4, 7,2,35 35,15, 35,10, 34,15, + 33,1, 30,14, 14,26, 22,14, 13,15, 2,6, 4,6,2 14 35,29, 14,10, 36,22 10,40, 28,32, 32,30, 22,1, 35,1 1,32, 32,15, 2,13,1 1,15, 16,29, 15,13, 15,1, 17,26,
29,4 26,3 5,4 10,7 4, 10 15,22 34,18 37, 40 10,14 18,4 10, 40 9,25 19,32 32 34,14 3,5 34,17 16 1 40 2,35 17,28 26 29 1,28 39 32 34, 10
21,35, 26,39, 13,15, 37 2,11, 39 28,10, 34,28, 33,15, 10,35, 2,35, 22,1, + 17,9, 13,27, 39,3, 35,1, 32,3, 13,19 27,4, 32,35, 14,2, 2,14, 35,27 15,32, 13 18 35,24, 35,40, 35,19 32,35, 2,35, 35,30, 2,35, 35,22, 1,8,35 23,35,
2,39 1, 40 1,28 13 19,39 35,4 28,18 21,16 40 18,4 15 10,35 35,23 32 27,16 29,18 27,31 39,6 30,4 35 30,18 27,39 30 10,16 34,2 22,26 39,23 40,3
1,8, 40,26, 1,15, 15,14, 3,34, 9, 40, 10,15, 9,14, 8,13, 10,18, 10,3, 10, 30, 13,17, + 27,3, 30,10, 35,19 19,35, 35 10,26, 35 35,28, 29,3, 29,10, 11,3 3,27, 3,27 18,35, 15,35, 11,3, 32,40, 27,11, 15,3, 2,13, 27,3, 15 29,35,
40,15 27,1 8,35 28,26 40,29 28 14,7 17,15 26,14 3,14 18, 40 35, 40 35 26 40 10 35,28 31,4 28,1 27 16 37,1 22,2 10,32 25,2 3 32 25,28 15, 40 10,14
19,5, - 2,19,9 - 3,17, - 10,2, - 3,35,5 19,2, 19,3, 14,26, 13,3, 27,3, + - 19,35, 2,19, 28,6, 19,10, 28,27, 10 20,10, 3,35, 11,2, 3 3,27, 22,15, 21,39, 27,1,4 12,27 29,10, 1,35, 10,4, 19,29, 6, 10 35,17,
34,31 19 19, 30 16 27 28,25 35 10 39 4,35 35,18 35,38 3,18 28,18 10,4 13 16,4 33,28 16,22 27 13 29,15 39,35 14,19
- 6,27, - 1, 40, - - 35,34, - 39,3, - + 19,18, - 16 27,16, 10 28,20, 3,35, 34,27, 10,26, 17,1, 22 35, 10 1 1 2 25,34, 1 20,10,
19,16 35 38 35,23 36, 40 18,38 10,16 31 6, 40 24 40,33 6,35 16,38
36,22, 22,35, 15,19, 15,19, 3,35, 35,38 34,39, 35,6,4 2,28, 35, 10, 35,39, 14,22, 1,35, 10, 30, 19,13, 19,18, + 32,30, 19,15, 2,14, 21,17, 21,36, 35,28, 3,17, 19,35, 32,19, 24 22,33, 22,35, 26,27 26,27 4,10, 2,18, 2,17, 3,27, 26,2, 15,28,
6,38 32 9 9 39,18 40,18 36,3 3,21 19,2 19,32 32 22, 40 39 36, 40 21,16 3,17 17,25 35,38 29,31 21,18 30,39 3, 10 24 35,2 2,24 16 27 16 35,31 19,16 35
19,1, 2,35, 19,32, 19,32, 2,13, 10,13, 26,19, 32, 30 32,3, 35,19 2,19,6 32,35, + 32,1, 32,35 32 13,16, 13,1 1,6 19,1, 1,19 11,15, 3,32 15,19 35,19, 19,35, 28,26, 15,17, 15,1, 6,32, 32,15 2,26, 2,25,
32 32 16 26 10 19 6 27 19 19 1,15 1,6 26,17 32 32,39 28,26 19 13,16 1,19 13 10 16
12,18, - 12,28 - 15,19, - 35,13, - 8,35, 16,26, 23,14, 12,2, 19,13, 5,19, 28,35, - 19,24, 2,15, + - 6,19, 12,22, 35,24, 35,38, 34,23, 19,21, 3,1,32 1,35, 2,35,6 28,26, 19,35 1,15, 15,17, 2,29, 35,38 32,2 12,28,
2,8,31 25 18 35 21,2 25 29 17,24 9,35 6,18 3,14 19 37,18 15,24 18,5 19,18 16,18 11,27 6,27 30 17,28 13,16 27,28 35
- 19,9, - - - - 36,37 27,4, 35 19,2, - + 28,27, 3,35, 10,36, 10,2, 19,22, 1,4 19,35, 1,6
6,27 29,18 35,32 18,31 31 23 22,37 18 16,25
8,36, 19,26, 1,10, 19,38 17,32, 35,6, 30,6, 15,35, 26,2, 22,10, 29,14, 35,32, 26, 10, 19,35, 16 2,14, 16,6, 16,6, + 10,35, 28,27, 10,19 35,20, 4,34, 19,24, 32,15, 32,2 19,22, 2,35, 26,10, 26,35, 35,2, 19,17, 20,19, 19,35, 28,2, 28,35,
38,31 17,27 35,37 13,38 38 25 2 36,35 35 2, 40 15,31 28 10,38 17,25 19 19,37 38 18,38 10,6 19 26,31 2 31,2 18 34 10 10,34 34 30,34 16 17 34
15,6, 19,6, 7,2,6, 6,38,7 15,26, 17,7, 7,18, 7 16,35, 36,38 14,2, 26 19,38, 1,13, 3,38 + 35,27, 19, 10 10,18, 7,18, 11,10, 32 21,22, 21,35, 35,32, 2,19 7,23 35,3, 2 28,10,
19,28 18,9 13 10 17, 30 30,18 23 38 39,6 7 32,15 2,37 32,7 25 35 35,2 2,22 1 15,23 29,35
35,6, 35,6, 14,29, 28,24 35,2, 10,18, 1,29, 3,39, 10,13, 14,15, 3,36, 29,35, 2,14, 35,28, 28,27, 27,16, 21,36, 1,6,13 35,18, 28,27, 28,27, 35,27, + 15,18, 6,3, 10,29, 16,34, 35,10, 33,22, 10,1, 15,34, 32,28, 2,35, 15,10, 35,10, 35,18, 35,10, 28,35,
23,4 22,32 10,39 26 10,31 39,31 30,36 18,31 28,38 18, 40 37,1 3,5 30, 40 31, 40 3,18 18,38 39,31 24,5 12,31 18,38 2,31 35,1 10,24 39,35 31,28, 24,31 30, 40 34,29 33 2,24 34,27 2 28,24 10,13 18 10,23
10,24, 10,35, 1,26 30,26 30,16 2,22 26,32 10 10 19 10,19 19,1 + 24,26, 24,28, 10,28, 22,10, 10,21, 32 27,22 35,33 35 13,23,
35 5 30,24, 28,32 35 23 1 22 15
10,20, 10,20, 15,2, 14,5 26,4, 10,35, 2,5, 35,16, 10,37, 37 4, 10, 35,3, 29,3, 20,10, 28,20, 35,29, 1,19, 35,38, 1 35,20, 10,5, 35,18, 24,26, + 35,38, 10,30, 24,34, 24,26, 35,18, 35,22, 35,28, 4,28, 32,1, 35,28 6,29, 18,28, 24,28,
37,35 26,5 29 5,16 17,4 34, 10 32,18 36,5 36,4 34,17 22,5 28,18 28,18 10,16 21,18 26,17 19,18 10,6 18,32 10,39 28,32 18,16 4 28,32 28,18 34 18,39 34,4 10,34 10 32, 10 35, 30
35,6, 27,26, 29,14, 15,14, 2,18, 15,20, 35,29, 35,14, 10,36, 35,14 15,2, 14,35, 3,35, 3,35, 3,17, 34,29, 3,35, 35 7,18, 6,3, 24,28, 35,38, + 18,3, 13,2, 33, 30 35,33, 3,35, 29,1, 35,29, 2,32, 15,3, 3,13, 3,27, 8,35 13,29,
18,31 18,35 35,18 29 40,4 29 34,28 3 14,3 17, 40 34, 10 10, 40 31 39 16,18 31 25 10,24 35 18,16 28, 40 28 29,31 40,39 35,27 25, 10 10,25 29 27, 10 29,18 3,27
3,8, 3,10, 15,9, 15,29, 17,10, 32,35, 3,10, 2,35, 21,35, 8,28, 10,24, 35,1, 11,28 2,35, 34,27, 3,35, 11,32, 21,11, 36,23 21,11, 10,11, 10,35, 10,28 10,30, 21,28, + 32,3, 11,32, 27,35, 35,2, 27,17, 1,11 13,35, 13,35, 27,40, 11,13, 1,35,
10,4 8,28 14,4 28,11 14,16 40,4 14,24 24 11,28 10,3 35,19 16,11 3,25 6, 40 10 13 27,19 26,31 35 29,39 4 40,3 11,23 1 2, 40 40,26 40 8,24 1 28 27 29,38
32,35, 28,35, 28,26, 32,28, 26,28, 26,28, 32,13 28,13, 32,2 6,28, 6,28, 32,35, 28,6, 28,6, 10,26, 6,19, 6,1, 3,6,32 3,6,32 26,32, 10,16, 24,34, 2,6,32 5,11, + 28,24, 3,33, 6,35, 1,13, 1,32, 13,35, 27,35, 26,24, 28,2, 10,34,
26,28 25,26 5,16 3,16 32,3 32,3 6 32,24 32 32 13 32 32 24 28,24 32 27 31,28 28,32 1,23 22,26 39, 10 25,18 17,34 13,11 2 10,34 32,28 10,34 28,32
28,32, 28,35, 10,28, 2,32, 28,33, 2,29, 32,23, 25,10, 10,28, 28,19, 3,35 32, 30, 30,18 3,27 3,27, 19,26 3,32 32,2 32,2 13,32, 35,31, 32,26, 32, 30 11,32, + 26,28, 4,17, 1,32, 25, 10 26,2, 26,28, 10,18,
13,18 27,9 29,37 10 29,32 18,36 2 35 32 34,36 40 40 2 10,24 28,18 1 10,36 34,26 35,23 18 18,23 32,39
22,21, 2,22, 17,1, 1,18 22,1, 17,2, 22,23, 34,39, 21,22, 13,35, 22,2, 22,1, 35,24, 18,35, 22,15, 17,1, 22,33, 1,19, 1,24, 10,2, 19,22, 21,22, 33,22, 22,10, 35,18, 35,33, 27,24, 28,33 26,28, + 24,35, 2,25, 35,10, 35,11, 22,19, 22,19, 33,3, 22,35,
27,39 13,24 39,4 33,28 39,35 37,35 19,27 35,28 39,18 37 3,35 30,18 37,1 33,28 40,33 35,2 32,13 6,27 22,37 31,2 35,2 19,4 2 34 29,31 2,4 23,26 10,18 2 28,39 2 22,31 29, 40 29, 40 34 13,24
19,22, 35,22, 17,15, 17,2, 22,1, 17,2, 30,18, 35,28, 35,28, 2,33, 35,1 35, 40, 15,35, 15,22, 21,39, 22,35, 19,24, 2,35,6 19,22, 2,35, 21,35, 10,1, 10,21, 1,22 3,24, 24,2, 3,33, 4,17, + 19,1, 2,21, 2 22,35,
15,39 1,39 16,22 18,39 40 40 35,4 3,23 1, 40 27,18 27,39 22,2 33,31 16,22 2,24 39,32 18 18 2,22 34 29 39,1 40,39 26 34,26 31 27,1 18,39
28,29, 1,27, 1,29, 15,17, 13,1, 16,4 13,29, 35 35,13 35,12 35,19, 1,28, 11,13, 1,3, 27,1,4 35,16 27,26, 28,24, 28,26, 1,4 27,1, 19,35, 15,34, 32,24, 35,28, 35,23, 1,35, 24,2 + 2,5, 35,1, 2,13, 27,26, 6,28, 8,28,1 35,1,
15,16 36,13 13,17 27 26,12 1, 40 8,1 1,37 13,27 1 10,32 18 27,1 27,1 12,24 33 18,16 34,4 1,24 12,18 13,16 11,9 15 1 11,1 10,28
25,2, 6,13, 1,17, 1,17, 18,16, 1,16, 4,18, 18,13, 28,13, 2,32, 15,34, 32,35, 32, 40, 29,3, 1,16, 26,27, 13,17, 1,13, 35,34, 2,19, 28,32, 4, 10, 4,28, 12,35 17,27, 25,13, 1,32, 2,25, 2,5,12 + 12,26, 15,34, 32,26, 1,34, 15,1,
13,15 1,25 13,12 13,16 15,39 35,15 39,31 34 35 12 29,28 30 3,28 8,25 25 13 1,24 24 2, 10 13 2,24 27,22 10,34 8,4 2,34 35,23 28,39 1,32 1,16 12,17 12,3 28
2,27, 2,27, 1,28, 3,18, 15,13, 16,25 25,2, 1 34,9 1,11, 13 1,13, 2,35 11,1, 11,29, 1 4, 10 15,1, 15,1, 15, 10, 15,1, 2,35, 32,1, 2,28, 11,10, 10,2, 25, 10 35,10, 1,35, 1,12, + 7,1,4, 35,1, 34,35, 1,32,
35,11 35,11 10,25 31 32 35,11 10 2,4 2,9 28,27 13 28,16 32,2 32,19 34,27 10,25 10,25 1,16 13 2,16 11, 10 26,15 16 13,11 7,13 10
1,6, 19,15, 35,1, 1,35, 35,30, 15,16 15,35, 35,10, 15,17, 35,16 15,37, 35, 30, 35,3, 13,1, 2,16 27,2, 6,22, 19,35, 19,1, 18,15, 15,10, 35,28 3,35, 35,13, 35,5, 35,11, 1,13, 15,34, 1,16, + 15,29, 1 27,34, 35,28,
15,8 29,16 29,2 16 29,7 29 14 20 1,8 14 32,6 35 3,35 26,1 29,13 29 1 2,13 15 8,24 1,1 32,31 31 1,16 7,4 37,28 35 6,37
26,30, 2,26, 1,19, 26 14,1, 6,36 34,26, 1,16 34, 10, 26,16 19,1, 29,13, 2,22, 2,13, 10,4, 2,17, 24,17, 27,2, 20,19, 10,35, 35,10, 6,29 13,3, 13,35, 2,26, 26,24, 22,19, 19,1 27,26, 27,9, 1,13 29,15, + 15,10, 15,1, 12,17,
34,36 35,39 26,24 13,16 6 28 35 28,15 17,19 28 28,15 13 13 29,28 30,34 13,2 28,29 27,1 1 10,34 32 29, 40 1,13 26,24 28,37 37,28 24 28
27,26, 6,13, 16,17, 26 2,13, 2,39, 29,1, 2,18, 3,4, 30,28, 35,36, 27,13, 11,22, 27,3, 19,29, 25,34, 3,27, 2,24, 35,38 19,35, 18,1, 35,3, 1,18, 35,33, 18,28, 3,27, 27, 40, 26,24, 22,19, 2,21 5,28, 2,5 12,26 1,15 15,10, + 34,21 35,18
28,13 28,1 26,24 18,17 30,16 4,16 26,31 16,35, 40,19 37,32 1,39 39, 30 15,28 39,25 6,35 35,16 26 16 16, 10 15,19 10,24 27,22 32,9 29,18 28,8 32,28 29,28 11,29 37,28
28,26, 28,26, 14,13, 23 17,14, 35,13, 28, 10 2,35 13,35 15,32, 18,1 25,13 6,9 26,2, 8,32, 2,32, 28,2, 23,28 35,10, 35,33 24,28, 35,13 11,27, 28,26, 28,26, 2,33 2 1,26, 1,12, 1,35, 27,4, 15,24, 34,27, + 5,12,
18,35 35,1 17,28 13 16 1,13 19 19 13 27 18,5 35,3 32 10,34 18,23 13 34,3 13 1,35 10 25 35,26
35,26, 28,27, 18,4, 30,7, 10,26, 10,35, 2,6, 35,37, 28,15, 10,37, 14, 10 35,3, 29,28, 35,10, 20,10, 35,21, 26,17, 35,10, 1 35,20, 28,10, 28,10, 13,15, 35,38 1,35, 1,10, 18,10, 22,35, 35,22, 35,28, 1,28, 1,32, 1,35, 12,17, 35,18, 5,12, +
24,37 15,3 28,38 14,26 34,31 17,7 34, 10 10,2 10,36 14 34, 40 22,39 10,18 2,18 16,38 28, 10 19,1 38,19 10 29,35, 35,23 23 10,38 34,28 32,1 13,24 18,39 2,24 7, 10 10,25 28,37 28,24 27,2 35,26
W
E
I
G
H
T

O
F

M
O
V
I
N
G

O
B
J
E
C
T
W
E
I
G
H
T

o
f

S
T
A
T
I
O
N
A
R
Y

O
B
J
E
C
T
L
E
C
N
G
H
T

O
F

M
O
V
I
N
G

O
B
J
E
C
T
L
E
N
G
T
H

O
F

S
T
A
T
I
O
N
A
R
Y

O
B
J
E
C
T
A
R
E
A

O
F

M
O
V
I
N
G

O
B
J
E
C
T
A
R
E
A

O
F

S
T
A
T
I
O
N
A
R
Y

O
B
J
E
C
T
V
O
L
U
M
E

O
F

M
O
V
I
N
G

O
B
J
E
C
T
V
O
L
U
M
E

O
F

S
T
A
T
I
O
N
A
R
Y

O
B
J
E
C
T
S
P
E
E
D
F
O
R
C
E

(
I
N
T
E
S
I
T
Y
)
S
T
R
E
S
S

O
R

P
R
E
S
S
U
R
E
S
H
A
P
E
S
T
A
B
I
L
I
T
Y

o
f

O
B
J
E
C
T
'S

C
O
M
P
O
S
I
T
I
O
N
S
T
R
E
N
G
T
H
D
U
R
A
T
I
O
N

o
f

A
C
T
I
O
N

o
f

M
O
V
I
N
G

O
B
J
E
C
T
D
U
R
A
T
I
O
N

o
f

S
T
A
T
I
O
N
A
R
Y

o
f

M
O
V
I
N
G

O
B
J
E
C
T
T
E
M
P
E
R
A
T
U
R
E
I
L
L
U
M
I
N
A
T
I
O
N

I
N
T
E
N
S
I
T
Y
U
S
E

o
f

E
N
E
R
G
Y

b
y

M
O
V
I
N
G

O
B
J
E
C
T
U
S
E

o
f

E
N
E
R
G
Y

b
y

S
T
A
T
I
O
N
A
R
Y

O
B
J
E
C
T
P
O
W
E
R
L
O
S
S

o
f

E
N
E
R
G
Y
L
O
S
S

o
f

S
U
B
S
T
A
N
C
E
L
O
S
S

o
f

I
N
F
O
R
M
A
T
I
O
N
O
B
J
E
C
T
-
G
E
N
E
R
A
T
E
D

H
A
R
M
F
U
L

F
A
C
T
O
R
S
E
A
S
E

o
f

M
A
N
Y
F
A
C
T
U
R
E
L
O
S
S

o
f

T
I
M
E
Q
U
A
L
I
T
Y

o
f

S
U
B
S
T
A
N
C
E

/

M
A
T
T
E
R
R
E
L
I
A
B
I
L
I
T
Y
M
E
A
S
U
R
E
M
E
N
T

A
C
C
U
R
A
C
Y

D
I
F
F
I
C
U
L
T
Y

o
f

D
E
T
E
C
T
I
N
G

a
n
d

M
E
A
S
U
R
I
N
G
E
X
T
E
N
T

o
f

A
U
T
O
M
A
T
I
O
N
P
R
O
D
U
C
T
I
V
I
T
Y
WEIGHT of MOVING OBJECT
E
A
S
E

o
f

O
P
E
R
A
T
I
O
N
E
A
S
E

o
f

R
E
P
A
I
R
A
D
A
P
T
A
B
I
L
I
T
Y

o
r

V
E
R
S
A
T
I
L
I
T
Y
D
E
V
I
C
E

C
O
M
P
L
E
X
I
T
Y
M
A
N
U
F
A
C
T
U
R
I
N
G

P
R
E
C
I
S
I
O
N
O
B
J
E
C
T
-
A
F
F
E
C
T
E
D

H
A
R
M
F
U
L

F
A
C
T
O
R
S
AREA of STATIONARY OBJECT
VOLUME of MOVING OBJECT
VOLUME of STATIONARY OBJECT
SPEED
FORCE (INTESITY)
STRESS or PRESSURE
SHAPE
STABILITY of the OBJECT'S COMPOSITION
STRENGTH
DURATION of ACTION of MOVING OBJECT
DURATION of STATIONARY of MOVING OBJ,
TEMPERATURE
ILLUMINATION INTENSITY
USE of ENERGY by MOVING OBJECT
USE of ENERGY by STATIONARY OBJ,
POWER
LOSS of ENERGY
LOSS of SUBSTANCE
LOSS of INFORMATION
LOSS of TIME
QUALITY of SUBSTANCE / MATTER
RELIABILITY
MEASUREMENT ACCURACY
MANUFACTURING PRECISION
OBJECT-AFFECTED HARMFUL FACTORS
OBJECT-GENERATED HARMFUL FACTORS
EASE of MANYFACTURE
EASE of OPERATION
EASE of REPAIR
ADAPTABILITY or VERSATILITY
DEVICE COMPLEXITY
DIFFICULTY of DETECTING and MEASURING
EXTENT of AUTOMATION
PRODUCTIVITY 39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
1
WORSENING FEATURE
5
4
3
2 WEIGHT of STATIONARY OBJECT
LENGTH of MOVING OBJECT
LENGTH of STATIONARY OBJECT
AREA of MOVING OBJECT
Cristina Muat - Philean #& 2012
)um func
)um func

ioneaz matricea contra*ic


ioneaz matricea contra*ic

iilor9
iilor9
!o)u#ii)e .enera)e pe care 2)ts0u))er )e'a identi+icat au
+ost sintetizate n ce)e j#0 de Princi.ii creative;
\atricea orienteaz uti)izatoru) ctre ce)e mai +o)osite
principii in3enti3e pentru +iecare contradic#ie
identi+icat
Parametri de
mbunt#it
Parametri care se
nrut#esc
Principii)e
creati3e
5un.ime
<reutate
!upra+a#
=or#
etc
1,%,>
Cristina Muat - Philean #' 2012
+ri2inea celor %: *e .rincipii creative
+ri2inea celor %: *e .rincipii creative
2)ts0u))er i co)e.ii si au
studiat un numr +oarte
mare de in3en#ii i
documente tiin#i+ice,
pentru a stabi)i mode)e)e
care stau )a baza rezo)3rii
creati3e a prob)eme)or,
gi au descoperit c
so)u#ii)e pot +i
abstractizate i descrise
.eneric n %9 de principii
creati3e,
Invenii
TRIZ
tiin
Gndire
creativ
Afaceri
Cristina Muat - Philean #( 2012
Instrumente TRIZ
Instrumente TRIZ
-
-
)ele %: *e principii creative
)ele %: *e principii creative
1. Segmentarea ? >ragmentarea ?
Tran0i-ia la nivel micro
2. Se.ararea
". Calitatea su.ra/e-ei sau a structurii
#. Asimetria
$. Com+inarea ? /u0iunea
%. 9niversalitatea
&. Modelul @MatrioshAaB
'. Contragreutatea
(. Contra-ac-iunea .reliminar,
10. Ac-iunea .reliminar,
11. M,surile de securitate
12. 2chili+rarea
1". nversarea C@dac, nu vine Mahomed
la munte1 du muntele la MahomedBD
1#. Cur+area
1$. 7inamica
1%. Ac-iuni .ar-iale sau *n e3ces
1&. Trecerea *ntr-o alt, dimensiune
1'. =i+ra-ia mecanic,
1(. Ac-iunile .eriodice
20.Continuitatea ac-iunii utile
21. Ra.iditatea
22. ETot r,ul e s.re +ineB sau
Etrans/orm, l,m*ile *n limonad,B
2". >eed+acA
2#.9tili0area unui element intermediar
2$. Autoservirea
2%.Co.ierea
2&. ;+iecte consuma+ile ie/tine
2'.Su+stitu-ia elementelor mecanice
2(.2lemente .neumatice i hidraulice
"0.Pere-i /le3i+ili i /olii?/ilme su+-iri
"1. Materialele .oroase
"2. Modi/icarea culorii ? .ro.riet,-ilor
o.tice
"". ;mogenitatea
"#.2liminarea i recu.erarea
"$. Modi/icarea .arametrilor
"%.Tran0i-ia la o alt, stare
"&. 7ilatarea termic,
"'.;3idan-ii .uternici
"(.Atmos/era inert,
#0.Materiale com.o0ite
Cristina Muat - Philean $0 2012
)ele %: *e principii creative
)ele %: *e principii creative
;
;
*etalii !<#
*etalii !<#
1. Segmentarea m =ra.mentarea m Tranzi#ia )a ni3e) micro
Ditizcrec unui obiect n pcr(i componente (nlocuirec unui serter
cu o re(ec de computere, c unui tir cu ccmion cu remorcc,
reclizcrec modulcrc c unui curs de jormcre)
2. Se.ararea
Sepcrcrec unei pcr(i scu proprietc(i , junc(iuni c unui obiect scu
lucrec n considercre docr c unei pcr(i necescre c ccestuic
(Locclizcrec unui compresor ccre jcce mult zomot n cjcrc
clcdirii n ccre se utilizeczc cerul comprimct, utilizcrec unui
senzor ccre declcneczc lctrctul nreistrct pe bcndc, n locul unui
cine, cc mijloc de ctertizcre pentru un sistem cntiejrcc(ie).
". Calitatea su.ra/e-ei sau a structurii
Schimbcrec structurii unui obiect de lc unijorm lc neunijorm, c
mediului extern (scu c injluen(elor externe) de lc unijorm lc
neunijorm: tcrierec tempercturii, densitc(ii scu presiunii, n loc de
tempercturc, densitcte scu presiune constcntc.
Cristina Muat - Philean $1 2012
)ele %: *e principii creative
)ele %: *e principii creative
;
;
*etalii !"#
*etalii !"#
#. Asimetria
D schimbcre obiectului de lc o jormc simetricc lc unc csimetricc:
cmesteccrec este jctorizctc de recipiente csimetrice - cutobetonierele, o
cplctiscre pe o por(iune c unui obiect cilindric permite o prindere ,
pozi(ioncre mci bunc , rcpidc, jocrjecc cre jormc csimetricc.
$. Com+inarea ? /u0iunea
Apropierec scu combincrec unor obiecte identice scu similcre, cscmblcrec
de pcr(i identice scu similcre pentru c reclizc operc(ii pcrclele: computere
personcle n re(ec, microprocesocre n pcrclel ntr-un computer, tcne ntr-
un sistem de tentilc(ie, componente electronice montcte pe cmbele pcr(i
cle plccii cu circuite scu subcnscmblului, joile tipcrite jcc o ccrte icr mci
multe ccr(i o bibliotecc, componentele jrcile se trcnsportc mci uor dccc
se mpccheteczc mci multe odctc (de exemplu ecmurile, scu joile de hrtie
).
%. 9niversalitatea
Reclizcrec unei pcr(i scu c unui obiect ccre sc ndeplinecscc junc(ii
multiple, elimincrec necesitc(ii pentru clte pcr(i, cstjel nct sc sccdc
numcrul de pcr(i componente necescre, dcr sc se pcstreze tocte
ccrccteristicile i junc(iile utile cle produsului: umplerec mnerului periu(ei
de din(i cu pcstc de din(i, ccru(ul pentru copii ccre se cdcpteczc pentru c ji
sccun pentru trcnsportul copilului n mcinc, cheie unitersclc pentru tocte
tipurile de uruburi.
Cristina Muat - Philean $2 2012
)ele %: *e principii creative
)ele %: *e principii creative
;
;
*etalii !$#
*etalii !$#
&. MatrioshAa
Plcscrec unui obiect ntr-cltul, plcscrec jieccrui obiect, pe rnd, n
celclclt: linurile scu pchcrele cu ccre se jcc mcsurctori, pcpuile
ruseti, sistem cudio portcbile - microjonul n trcnsmi(ctor, ccre
se potritete n spc(iul de cmplijiccre).
'. Contragreutatea
Compenscrec reutc(ii unui obiect, combincrec ccestuic cu clte
obiecte ccre pot jurnizc jor(e de ridiccre , plutire , sus(inere:
injectcre de mctericle ccre sc csiure jlotcbilitctec, utilizcrec
bclocnelor cu heliu pentru sus(inerec de reclcme, principiul pe
ccre junc(ioneczc submcrinele pentru c se ridicc lc suprcjc(c.
(. Contra-ac-iunea .reliminar,
Uneori este necescr sc jccc o cc(iune cu eject ctt dcunctor ct i
pozitit. n ccest ccz, ccecstc cc(iune trebuie precedctc de mcsuri
pretentite pentru controlul ejectelor nedorite: utilizcrec unui
sistem electric ccre sc pe-ncclzecscc motorul cutomobilului icrnc,
ncinte de pornire (se prentmpinc deteriorcrec motorului,
reducerec consumului de combustibil i sccde polucrec cerului).
Cristina Muat - Philean $" 2012
)ele %: *e principii creative
)ele %: *e principii creative
;
;
*etalii !%#
*etalii !%#
10.Ac-iunea .reliminar,
Reclizcrec schimbcrii necescre c unui obiect (jie intercl, jie pcr(icl), ncinte de c ji
necescrc: tcpet cuto-cdezit, sterilizcrec preclcbilc c instrumentelor chiruriccle i
pcstrcrec lor n pcchete tidcte, perjorcrec prelimincrc c cmbclcjelor pe linic de
deschidere , desjccere, mcrccrec liniilor de ndoire , tciere pentru pcr(ile din
pcchetele tip ,Do-It-Yourselj, includerec de cdcosuri de rezertc pentru c ccoperi
riscurile, studii de pic(c i cnclizc cerin(elor clien(ilor ncinte de proiectcre .
11. M,surile de securitate
Prectirec preclcbilc de plcnuri de continen(c pentru compenscrec jicbilitc(ii
relctit scczute c unui obiect: benzi mcnetice pe mcrinec jilmului jotorcjic ce
direc(ioneczc detelopcrec pentru c compensc expunerec insujicientc, pcrcutc de
rezertc, sisteme duble lc bordul ctiocnelor, cirbc lc bordul cutoturismelor, tcltc
de suprcpresiune lc cecinic, sec(iunec de ,ntrebcri jrectente pe pcinile de
Internet.
12.2chili+rarea
Limitcrec schimbcrilor de pozi(ie ntr-un cmp de poten(icl (de exemplu schimbcrec
condi(iilor operc(ioncle pentru c eliminc necesitctec de c ridicc scu cobor obiecte
ntr-un cmp rctitc(ioncl): sisteme cu crcuri pentru cprotizioncrec cu componente
c unui echipcment de produc(ie, sisteme de ecluze pentru intrcrec , ieirec nctelor
pe ccnclele mcritime - utilizcrec dijeren(ei nitelului cpei pentru trcnsjerul ctcl ,
cmonte, sisteme utilizcte n industric cuto pentru c pozi(ionc sculele lc mcinile
cutomcte, orcnizcrec pe orizontclc c jcbricii - rcjturi lc mcre ncl(ime nu pot ji
utilizcte n produc(ie, utilizcrec de benzi de mpcmntcre pentru c preteni
cccidentele din ccuzc electricitc(ii stctice c echipcmentelor.
Cristina Muat - Philean $# 2012
)ele %: *e principii creative
)ele %: *e principii creative
;
;
*etalii !&#
*etalii !&#
1". nversarea Hjdac nu 3ine \a0omed )a munte, du munte)e )a \a0omed;J
Interscrec cc(iunii(lor) utilizcte pentru rezoltcrec problemei (de exemplu n loc de
rccire c unui obiect, ncclzirec lui): pentru c despcr(i douc pcr(i bloccte, se pocte rcci
pcrtec interiocrc n loc de ncclzirec celei exteriocre.
1#. Cur+area
n loc de c utilizc pcr(i, suprcje(e scu jorme plcne, rectilinii, se utilizeczc jorme curbe,
n loc de suprcje(e plcne se trece lc suprcje(e curbe, de lc jorme pcrclelipipedice lc
jorme sjerice: utilizcrec de crccde i bol(i pentru creterec rezisten(ei n crhitecturc -
jormele curbilinii, ojrcte, ondulcte cu cdesec o stcbilitcte , rezisten(c sporitc, jcrc c
determinc creterec reutc(ii obiectului, jilcmentul linicr cl becurilor c jost nlocuit cu
unul spirclct pentru c crete ejicien(c, plccile jotorcjice cu jost ini(icl plcte, dcr cnd
cu jost intentcte rolele de jilm s-cu deztoltct cpcrctele portcbile de jotorcjict,
ccroseric cutoturismelor mci cu pu(ine muchii drepte, muchiile drepte nu mci snt
cdmise n bucctcriile restcurcntelor ccre trebuie sc respecte stcndcrdele HACCP.
1$. 7inamica
Proiectcrec ccrccteristicilor unui obiect, mediului extern scu cle unui proces cstjel
nct sc jie optime scu sc ctinc condi(ii operc(ioncle optime: tolcn cjustcbil (scu
sccun, spctcr, olindc, etc. lc un cutomobil ...). Ditizcrec unui obiect scu sistem n
pcr(i n miccre unc jc(c de ceclcltc: bicicletc plicntc, ochelcrii, cripi de ctiocne ccre
i schimbc jormc n zbor (nu numci jlcpsurile i
suprcje(ele de comcndc cle unei cripi jixe, dcr chicr cripi
mobile n cczul ctiocnelor de luptc).
Cristina Muat - Philean $$ 2012
)ele %: *e principii creative
)ele %: *e principii creative
;
;
*etalii !'#
*etalii !'#
1%.Ac-iuni .ar-iale sau *n e3ces
Dccc este dijicil sc se ob(inc intercl obiectul prin utilizcrec unei
cnumite solu(ii, ctunci, dccc respectitc metodc se cplicc ,un pic mci
pu(in scu ,un pic mci mult, s-cr putec cc problemc sc detinc mci
uor de rezoltct: lc topsire se pulterizeczc mci multc topsec, cpoi se
ndepcrteczc surplusul, pentru c ji siuri cc cm umplut intercl
rezertorul cu mcinc l umplem pnc dc pe cjcrc, lc lipire se nccrcc
pensulc cu cdezit, dcr cpoi se trece printr-un dispozitit de elimincre c
surplusului, pentru c ctec n ccelci timp un strct sujicient dcr i un
consum minim, pcchetele cu cmpon din ccmerele de hotel snt pre-
tcicte ntr-un col(, pentru c putec ji uor desjccute, dcr jcrc c lcsc
con(inutul sc se picrdc.
1&. Trecerea *ntr-o alt, dimensiune
Trecerec obiectului n spc(iu bi scu tridimensioncl: mouse-ul cu
injrcrou este utilizct n spc(iu (pentru prezentcri), nu n plcn cc clte
tipuri de mouse, sculele de cchiere n cinci cxe pot ji pozi(ioncte cum
este necescr.
1'.=i+ra-ia mecanic,
Determincrec unui obiect sc oscileze scu tibreze: cu(it electric cu lcme
ccre tibreczc, cecs,telejon cu clcrmc
prin tibrc(ie
Cristina Muat - Philean $% 2012
)ele %: *e principii creative
)ele %: *e principii creative
;
;
*etalii !(#
*etalii !(#
1(.Ac-iunile .eriodice
Utilizcrec de cc(iuni periodice scu intermitente, n loc de cc(iuni continue:
dejormcrec plcsticc prin lotituri repetcte de cioccn n loc de cpcscre
continuc, sunet intermitent cl unei sirene de clcrmc, luminc intermitentc
pentru etiden(ierec unor pericole.
20.Continuitatea ac-iunii utile
Iunc(ioncrec continuc c tuturor pcr(ilor unui obiect scu sistem n scrcinc
nominclc, pe toctc durctc normclc: sistemul hidrculic stocheczc enerie
cnd un tehicul se oprete, cstjel nct motorul sc poctc continuc sc
junc(ioneze lc putere optimc, orcnizcrec produc(iei trebuie jccutc cstjel
nct tuirile sc nu protocce oprirec proceselor ci continucrec lor sc se
jccc cu un ritm optim, procesele tehnoloice continue de turncre c
metclelor scu procescre chimicc.
21.Ra.iditatea
Reclizcrec n mcre titezc c unui proces scu c cnumitor operc(ii (de
exemplu distructite, dcunctocre scu periculocse): titezc mcre c jrezei
utilizcte de cctre dentiti mpiedicc ncclzirec (esutului, tcierec plcsticului
cu o titezc mci mcre dect titezc de trcnsjer c ccldurii n mctericl eliminc
pericolul de dejormcre c jormei lc ccld.
Cristina Muat - Philean $& 2012
)ele %: *e principii creative
)ele %: *e principii creative
;
;
*etalii !=#
*etalii !=#
22.ETot r,ul e s.re +ineB sau Etrans/orm, l,m*ile *n limonad,B
Utilizcrec unor jcctori dcunctori (n specicl ejecte dcunctocre csuprc
mediului) pentru c ob(ine ejecte pozitite: utilizcrec deeurilor pentru c
produce enerie electricc, reciclcrec unor mctericle deritcte dintr-un
proces cc mcterii prime pentru clte procese.
2".>eed+acA
Introducerec sistemelor de jeedbccl (conexiune intersc, rile de terijiccre)
pentru mbunctc(irec unui proces scu c unei cc(iuni: controlul cutomct cl
tolumului n circuitele cudio, semnclele de lc sistemele de orientcre
utilizcte pentru hidcrec pilotului cutomct de lc ctiocne, controlul
stctistic cl proceselor (SPC - Stctisticcl Process Control) pentru c decide
cnd trebuie intertenit pentru modijiccrec pcrcmetrilor unui proces (nu
tocte sistemele de jeedbccl snt cutomcte).
2#.9tili0area unui element intermediar
Utilizcrec unui crticol scu proces intermedicr: pe tremuri croitorul utilizc
deetcrul ntre cc i deet, ntre tctc i cluct se pune hrtic ccre permite
desprinderec uocrc c prcjiturii cocpte, ccnc cre o tocrtc pentru c nu
ctine cu mnc suprcjc(c cnd ceciul este jierbinte.
Cristina Muat - Philean $' 2012
)ele %: *e principii creative
)ele %: *e principii creative
;
;
*etalii !5#
*etalii !5#
2$.Autoservirea
Proiectcrec unui obiect scu sistem ccre junc(ioneczc csiurndu-i sinur
reclizcrec junc(iilor cuxilicre: lcmpile cu hcloen ccre i reenereczc
jilcmentul n timpul utilizcrii (mctericlul etcporct se redepune pe
jilcment), pentru c sudc o(el cu cluminiu se creeczc o interjc(c prin
clterncrec de benzi sub(iri din cele douc metcle i se jcce sudurc rece lc o
suprcjc(c i sudurc normclc pe ceclcltc, cpoi de sudeczc pcrtec
intermedicrc lc rece de pcrtec de cluminiu i prin sudurc normclc lc
pcrtec din o(el, recpcrec pneurilor n timpul mersului (n interior snt
imprencte cu un lichid ccre umple jisurile scu micile perjorc(ii, icr n
contcct cu cerul se solidijicc).
2%.Co.ierea
n locul unui obiect rcr, scump, jrcil, se utilizeczc copii simple i
necostisitocre: reclitctec tirtuclc tic computer n loc de o tcccn(c
costisitocre, un concert pe DVD n loc de pcrticipcrec n sclc, o ccrte cu
reproduceri cle picturilor de lc Lutru n loc de o tizitc lc muzeu, o copie c
stctuii lui Dctid n Piczzc dellc Sinoric din Iloren(c pentru protejcrec
oriinclului de intemperiile ctmosjerice.
2&.;+iecte consuma+ile ie/tine
nlocuirec unui obiect iejtin cu o mul(ime de obiecte necostisitocre, cu
compromiterec unor cnumite ccrccteristici (de exemplu durctc de tic(c c
produsului): obiecte de unicc utilizcre din hrtie pentru etitcrec costurilor
de spclcre i depozitcre, ceti din plcstic n moteluri, scutece din hrtie,
dijerite dispozitite mediccle.
Cristina Muat - Philean $( 2012
)ele %: *e principii creative
)ele %: *e principii creative
;
;
*etalii !<:#
*etalii !<:#
2'.Su+stitu-ia elementelor mecanice
nlocuirec unor componente meccnice cu senzori optici, ccustici, de
ust scu miros: crd jizic pentru cini scu pisici nlocuit cu
,bcriere sonice (semncle sonore ccre se cud docr de cnimcle),
introducerec unei substcn(e cu miros urt n czul ncturcl pentru c
clertc pierderile de cz, n loc de mcsurcrec unor indicctori
2(.2lemente .neumatice i hidraulice
Utilizcrec pcr(ilor czocse i lichide cle unui obiect scu sistem, n
locul pcr(ilor solide (de exemplu elemente onjlcbile, umplute cu
lichide, perne de cer, hidrostctice, hidrorecctite): tclpc unor
pcntoji include bule cu el, eneric protenitc din jrncrec unui
tehicul se stocheczc n sistemul hidrculic, cpoi se utilizeczc icr lc
cccelercre.
"0.Pere-i /le3i+ili i /olii?/ilme su+-iri
Utilizcrec de pere(i jlexibili i jolii,jilme sub(iri n locul structurilor
tridimensioncle: utilizcrec de copertine sub(iri i jlexibile pentru
terenurile de sport, jolosirec de recipiente din plcstic scu cluminiu
n locul celor cu pere(i roi din sticlc.
Cristina Muat - Philean %0 2012
)ele %: *e principii creative
)ele %: *e principii creative
;
;
*etalii !<<#
*etalii !<<#
"1.Materialele .oroase
Utilizcrec de obiecte porocse scu cdcucrec de elemente porocse
(inser(ii, ccoperiri, etc.): reclizcrec de curi ntr-o structurc
pentru reducerec reutc(ii, un jiltru cercmic reclizct din mctericl
hidrojil poros sinterizct simplijicc i mbunctc(ete sistemele de
cspircre (re(ine cpc, cerul trece, sccde consumul de enerie), noile
tipuri de plcsture nu permit intrcrec prcjului, cpei, bccteriilor sc
intre, dcr lcsc excesul de umiditcte sc icsc.
"2.Modi/icarea culorii ? .ro.riet,-ilor o.tice
Modijiccrec culorii unui obiect scu c mediului scu extern:
utilizcrec de lumini de siurcn(c ntr-o ccmerc obscurc, enzimele
ccre produc luminc se utilizeczc pentru detectcrec impuritc(ilor
din climente, ochelcrii cu lentile heliomcte modijicc, n junc(ie de
intensitctec luminii, ccntitctec de luminc blocctc.
"".;mogenitatea
Reclizcrec de obiecte ccre sc intercc(ioneze cu un cnumit obiect
din ccelci mctericl (scu un mctericl cu proprietc(i identice):
reclizcrec contcinerului din ccelci mctericl cu con(inutul, pentru
c se reduce recc(iile chimice, din dicmcnte se jcc sculele pentru
tcierec dicmcntelor.
Cristina Muat - Philean %1 2012
)ele %: *e principii creative
)ele %: *e principii creative
;
;
*etalii !<"#
*etalii !<"#
"#.2liminarea i recu.erarea
Elimincrec unor pcr(i ccre i-cu ndeplinit junc(iile (prin dizoltcre,
sublimcre, etcporcre, etc.) scu modijiccrec ccestorc n timpul
junc(ioncrii: mctericlele biodercdcbile utilizcte n medicinc, ccpsule ccre
se dizoltc pentru mediccmente, structuri din hec(c scu dioxid de ccrbon
pentru modele interiocre.
"$.Modi/icarea .arametrilor
Modijiccrec stcrii jizice c unui obiect (de exemplu n stcre czocsc, lichidc
scu solidc): nhe(crec lichidului ccre se pune cc umpluturc n bombocne
i cpoi topirec prin turncrec de ciocolctc jierbinte, trcnsportul oxienului,
nitroenului scu czului n stcre lichidc pentru c reduce tolumul
recipientelor, topsecuc pudrc se utilizeczc n locul celei lichide - combinc
perjormcn(ele lctexului i cle emulsiilor siliconice cu ctcntcjele pulberilor,
ccre se pot trcnsportc i stocc simplu.
"%.Tran0i-ia la o alt, stare
Utilizcrec jenomenelor ce cpcr n timpul trcnzi(iei de lc o stcre lc cltc (de
exemplu modijiccrec tolumului, pierderec scu cbsorb(ic ccldurii, etc.):
cpc i mcrete tolumul cnd nhec(c, contrcr mcjoritc(ii celorlclte
lichide, pompele de ccldurc utilizeczc trcnsjerul de ccldurc n timpul
proceselor de tcporizcre i condenscre ntr-un ciclu termodincmic nchis.
Cristina Muat - Philean %2 2012
)ele %: *e principii creative
)ele %: *e principii creative
;
;
*etalii !<$#
*etalii !<$#
"&.7ilatarea termic,
Utilizcrec jenomenului de dilctcre termicc (scu contrcctcre) c
mctericlelor: reclizcrec unei mbincri jixe prin rccirec elementului
interior, ncclzirec celui exterior, punerec n pozi(ie i retenirec lc
tempercturc normclc de lucru, pozi(ioncrec i cscmblcrec unor
componente.
"'.;3idan-ii .uternici
nlocuirec cerului obinuit cu cer mboc(it cu oxien: pentru cmestecul de
cer din rezertocrele sccjcndrilor.
"(.Atmos/era inert,
nlocuirec unui mediu normcl cu unul inert: pretenirec dercdcrii unui
jilcment metclic ncins prin utilizcrec n mediu de cron, utilizcrec
mediului de dioxid de ccrbon scu cron n sudurc pentru c preteni
oxidcrec mctericlului.
#0.Materiale com.o0ite
Schimbcrec mctericlelor omoene cu mctericle i sisteme din mctericle
compozite (multiple): crosele de olj din mctericle compozite (rcini
epoxidice, jibre de ccrbon) snt mci uocre, mci rezistente i mci jlexibile
dect cele metclice, componentele din industric cerospc(iclc cu ctcntcjul
cc snt mult mci uocre i elcstice, plccile de surj din jibrc de sticlc snt
mci uocre i mci uor de controlct dect cele din lemn, ccuciucul se
rcnjorseczc cu mctericle (esute, betonul crmct se jolosete pentru
construc(ii, jibrele de sticlc se jolosesc pentru rcnjorscrec plcsticului.
Cristina Muat - Philean %" 2012
3eto*a TRIZ *e rezolvare a problemelor
3eto*a TRIZ *e rezolvare a problemelor
Descrierea i
generalizarea
problemei
Matricea contradiciilor
bazat pe 39 parametri
Identificarea soluiilor pe
baza celor 40 principii
Transformarea
soluiilor generale
n soluii
specifice
Cristina Muat - Philean %# 2012
>tilizri multiple ale TRIZ
>tilizri multiple ale TRIZ
TR! TR!
nstrumente de anali0,
2na)iza contradicii)or
2na)iza +unciona)
2na)iza potenia)u)ui de e3o)uie
2).oritmu) de rezo)3are creati3 a
prob)eme)or H2IeJ
nstrumente nstrumente de anali0, de anali0,
2na)iza contradicii)or
2na)iza +unciona)
2na)iza potenia)u)ui de e3o)uie
2).oritmu) de rezo)3are creati3 a
prob)eme)or H2IeJ
Tendin e de evolu ie
-urbe de e3o)uie
5e.i i tendine de e3o)uie
!ituaie idea)
Tendin Tendin e de evolu e de evolu ie ie
-urbe de e3o)uie
5e.i i tendine de e3o)uie
!ituaie idea)
Cuno tin e de +a0,
Principii)e creati3e
!tandarde)e creati3e
*aze de date cu e+ecte obser3ate
Cuno Cuno tin tin e de +a0, e de +a0,
Principii)e creati3e
!tandarde)e creati3e
*aze de date cu e+ecte obser3ate
nstrumente de evaluare
\atricea de ierar0izare comparati3
\atricea de decizii mu)ticriteria)e
nstrumente de evaluare nstrumente de evaluare
\atricea de ierar0izare comparati3
\atricea de decizii mu)ticriteria)e
Tehnici de stimulare a creativit, ii
<enerarea de idei
$ez3o)tarea abi)iti)or creati3e
Tehnici de stimulare a creativit, Tehnici de stimulare a creativit, ii ii
<enerarea de idei
$ez3o)tarea abi)iti)or creati3e
A.licarea TR! *n alte domenii
TIe n mana.ement
TIe n marketin. p P
A.licarea A.licarea TR! TR! * *n alte domenii n alte domenii
TIe n mana.ement
TIe n marketin. p P
Cristina Muat - Philean %$ 2012
TRIZ se utilizeaz complementar cu alte meto*olo2ii
TRIZ se utilizeaz complementar cu alte meto*olo2ii
Instrumente de .enerare i de e3a)uare a
idei)or
Testul Mers ris
Gcndirec lcterclc i cele Six Hcts
Scclc KAI (Kirton Adcpter-Innotctor)
rcinstormin
2bordri sistematice de mbunt#ire n
cadru) sisteme)or
Lecn,DISS,Six Simc
QID

S-ar putea să vă placă și