Sunteți pe pagina 1din 1

Catre Judecatoria Raionului Reclamant: Domiciliat: Pirit: Domiciliat: CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA In vederea rezilierii contractului De vanzare-cumparare a casei

de locuit

Valoarea actiunii: ___________ lei Subsemnatul, ____________________, prin prezenta solicit: 1. Rezilierea contractului de vanzare-cumparare a casei de locuit, obligand paritul sa-mi restituie suma achitata de ______________ lei. 2. Sa fie incasat de la parit in beneficiul meu suma de ______________ lei, pentru acoperirea cheltuielelor legate de achitarea taxei de stat, precum si __________ lei, cheltuieli pentru asistenta juridica. 3. Pentru determinarea starii tehnico-sanitare a casei si a defectelor de constructie, sa fie dispusa efectuarea expertizei in constructie. Intrebarile adresate expertilor vor fi prezentate separate. Imi intemeiez cererea prin urmatoarele: In fapt, prin contractul de vanzare-cumparare, autentificat sub nr. ___ din __________ la biroul notarial _____________, am cumparat de la parit casa de locuit, evaluata la suma de ____________ lei, situata pe adresa __________________________. Vanzatorul nu m-a informat despre defectele casei, n-a stipulat nici in contract. In timpul cercetarii obiectului nu am descoperit vicii vizibile si abateri aparente de la norma. Tot atunci, vara am trecut cu traiul in casa cumparata. Odata cu sosirea sezonului rece al anului, am constatat ca sistemul de incalzire nu functioneaza normal, iar temperatura in incapere nu depaseste limita de 14-15 grade. La solicitarea mea, specialistii in constructie, dupa cercetarea casei, au stabilit o serie de neajunsuri si abateri de la standardele existente. De la vecini am aflat ca paritul stia despre aceste difecte, comunicandu-le ca nu vede alta iesire din situatie, decat sa vanda casa. De la momentul trecerii cu traiul in casa litigioasa, au trecut opt luni de zile. La solicitarile mele, paritul a refuzat rezilierea benevola a contractului de vanzarecumparare. In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 783 din Codul Civil al RM si articolele 5, 7, 94, 166, 167 ale Codului de procedura civila al RM. Anexe: copia cererii de chemare in judecata; copia contractului de vanzare-cumparare a imobilului; materiale probatorii pe ________ file.

Data:

Semnatura: