Sunteți pe pagina 1din 2

GENFRALA DUCATIE^IINVATAREPETOTFARCURSULYJETlI

Nr.
De acord, SECRE"

l i D U C A 1 1F-.1 NATION' AI.F

INSPECTORATE $COLAR JUDEJEAN/ INSPECTORATUL SCOLAR AL MUN1CIP1ULU! BUCURESTI In atenfia: INSPECTGRULU! COLAR GENERAL

Ca urmare a adresci Inspectoratuiui Genera! pentru Situatii de Urgenta fnregistrate la Ministerul Educates Nationale cu nr. 673f/15.10.2013 referitoare la pregatirea eleviior fn caz de seism $i reaiizarea unui exerdtiu de simuiare !a nivei national, Direcia Generaia Educate $i fnvafare pe Tot Parcursui Viefii va transmite planul de organizare si desfasurare propus de ISGU si va solicita efectuarea tuturor demersurilor pentru implementarea acestuia.
r -

* Joi, 17.10.2013 -Etapa de pregatire teoretiea. Aiocarea de catre toaLe uniratile de invatamant a unei ore pentru recapitularea nu^iunilor de baza despre cutrcmure si a modului de comportare al eleviior, personalului didactic si auxiiiar fn cazui producerii unor seisme majore. Resurse informationaie: r www.iiig_u.ro/tndex.php?pagina=info copii-elevi r www. isgu.ro/ind ex.php?pagLtia=zona copiilor *r www.incd.ro/pubiicatii-editatc/educatie-cuti'eirLur > www.copii.sanseinjiIus.rQ

Vineri, 18.10.2013 - Exercitiu practic de simuiare (1). Fiecare inspectorat scolar stabileste ora de declansare a exercip'uiui. Timp de 30 secunde, clopoteiu! scolii va suna, elevii urmand sa simuleze comportamcntul fn caz de seirn, respectand regulile recapitulate

Si-. Ccnt-nl Bet mk'l <tt. 28-30. Sector I. O'Ulf:*, Bi.cur.siti IV: '40!0)21 4(13 d3 CO

www edu ro

Fi om.OGEITPV

To.ARQES

1S/1O/2O13

1Q.39

#861

P.OOS/OOS

DIRECTIA GENERAL A EDUCAT1E SI INVATARE PE TOT PARCURSUL VIETII

MINISTERIAL EDUCATIEI NATIONALE

?n 7iua anrerioara. BupS fncetarea seismului, cadrele didactice vor lua masuri de evacuare a elevilor in siguranta. Luni, 21.10.2013 - Exereitiu practic de simulare (2).Exercitiul va fi reluat, de prcferat in pauza dincre ore, pentru a consolida informa^iile copiilor si comportaraentul independent al acestora, ?n cazu! producerii unui cutremur. Vineri, 2510.2013 - Evaluarcaexercitiului. Conducerea iiecarei unitati de invatamant va intoctni un raport de iriformare pe care i! va inainta inspectoratului scolar. IS)/JSMB va transmite situatia centralizatoare catre !SU judetean/ al Municipiului Bucuresti.

DIRECTOR GENERAL, Liliana PREOTEASA


DIRECTOR,

Tania Mihaela 1RIMIA INSPECTOR GENERAL, Rodica Diana CHERCIU

..^~l/r* \~^ CT:

stt. (Jeneral Btfrthelct :ir 2S-31), beilur 1, OTi)lf<S. Bucuavsti ~.'e\: 140 ((1)2! 405 Ka 00 www.edu fu