Sunteți pe pagina 1din 12

ACTIUNEA CIVILA (art.

29-40 NCPC)
Observatie: suportul de curs cuprinde referiri la:
NCC Noul Cod civil (in vigoare) NCPC Noul Cod de procedura civila (inca nepus in

aplicare)

Notiunea (art. 29 NCPC)


-

ansamblul mijloacelor procesuale prevazute de lege (cereri, administrare de probe, exceptii, masuri asiguratorii, cai de atac, executare silita etc.) - pentru protectia dreptului subiectiv pretins de catre una dintre parti sau a unei situatii juridice (ex. materie posesorie) precum si pentru asigurarea apararii partilor in proces (art. 31, art. 245 NCPC)

Distinctii (art. 29-31 NCPC)


- dreptul subiectiv - dreptul (material) la actiune (art. 2500 si urm. NCC,

prescriptia extinctiva)
- actiunea civila (uniforma, dar influentata de dreptul

subiectiv)
- cererea de chemare in judecata (art. 112 CPC, art. 194

NCPC)
- apararile (art. 31, art. 245 NCPC aparari si exceptii )

Elemente
Parti reclamant /parat (intervenient principal,

intervenient accesoriu, chemat in garantie etc.), apelant/ intimat, recurent/ intimat etc. Obiect in functie de mijlocul procesual folosit (cerere de chemare in judecata: pretentia concreta a reclamantului, exceptiile procesuale: incalcarea normelor de procedura, caile de atac: hotararea atacata etc.) Cauza - scopul urmarit, distinctia fata de cauza si motivul cererii de chemare in judecata (autoritatea de lucru judecat)

Conditiile de exercitare (art. 32 NCPC)


- afirmarea unui drept (formularea unei

pretentii)
- interesul
- calitatea procesuala - capacitatea procesuala

Interesul (art. 33 NCPC)


Definitie folosul practic urmarit

Conditii: -legitim - nascut si actual (art. 33 teza a II-a, art. 34 NCPC) - personal si direct (art. 37, art. 92 alin. 2) Sanctiunea lipsei interesului (art. 40 alin. 1, teza a II-

a) exceptie de :
- fond (este in legatura cu conditiile de exercitare a actiunii)

- peremtorie (tinde la respingerea actiunii)


- absoluta (normele care o reglementeaza au caracter

imperativ)

Afirmarea unui drept (formularea unei pretenii)


- conditiile de exercitare a dreptului - sa fie recunoscut de lege -exercitat potrivit scopului economic si social recunoscut de lege si cu buna credinta - sa fie actual
- sanctiunea pentru lipsa dreptului - respingerea actiunii ca nefondata (neintemeiata) art. 36 teza a II-a - respingerea actiunii ca prematura

Calitatea procesuala (art. 36-39 , art. 92 alin. 1 NCPC)


- notiune legitimare procesuala activa si pasiva - justificarea calitatii procesuale (art. 36 NCPC) - transmiterea calitatii procesuale (art. 38, 39 NCPC) :

A)- legala si - conventionala (cesiuna de creanta, preluarea de datorie 15991608 NCC, art 117 Legea nr.71/2011, vanzarea bunului litigios art. 124 L 71/2011) B)- universala, cu titlu universal, cu titlu particular

- sanctiunea lipsei calitatii procesuale (art. 40 alin. 1 teza a

II-a NCPC) exceptie de:


- fond - peremptorie (dirimanta) - absoluta

Capacitate procesuala (ART. 56 - 58 NCPC)


- notiune - capacitatea procesuala de folosinta - capacitatea procesuala de exercitiu (capacitatea de exercitiu anticipata a persoanei fizice

art. 40 NCC)

- reprezentare

- asistare
- autorizare (art. 44 NCC, art. 229 alin. 3 din Legea nr. 71 modificat prin Legea nr. 60/2012 i art 229 ind. 1 introdus prin Legea nr. 60/2012 art. 94 pct. 1 lit. a, art. 114 NCPC - instanta de tutela) - aplicaie particular 968 alin. 2 NCPC (ncuviinare

prealabil) - art. 76 din Legea nr. 76/2012 (pn la organizarea instanelor de tutel
i familie) - sanctiunea lipsei capacitatii procesuale (art.40 alin. 1 teza I, 58 alin. 3, 57 alin. 3 -6 NCPC)

Clasificarea actiunilor civile


In functie de scopul urmarit de reclamant
- actiuni in realizare

- actiuni in constatare (art. 35 NCPC)

- pozitive/negative - declaratorii, interogatorii si provocatorii

- actiuni in constituirea dreptului

In functie de natura dreptului


-1. patrimoniale (clasificarea bunurilor art. 536-540 NCC, regulile

aplicabile drepturilor asupra bunurilor art. 542 NCC) 1.1.-reale : 1.1.1.mobiliare 1.1.2.si imobiliare - 1.1.2.1. petitorii (art. 551 drepturile reale, 563 - 566 apararea dreptului de proprietate, 669- 686 partajul ?, art. 696 actiunea confesorie de superficie etc. NCC) - 1.1.2.2. posesorii (art. 949 952 NCC, art. 674-676 C.pr. civ. modif., art. 1002-1004 NCPC) 1.2.- personale : mobiliare si imobiliare ( 1164 continutul raportului obligational etc. NCC) -1.3. mixte (obs. actiunea in rezolutiunea vanzarii pentru neplata pretului exercitata de vanzator 1727-1729)
- 2. nepatrimoniale art. 252 257 NCC, art. 58-81 NCC (obs. actiunea de

divort poate fi continuata de mostenitori in conditiile art. 380 NCC continuarea actiunii de divort, 616 ind, 2 C.pr.civ., modificat prin Legea

In functie de calea procedurala aleasa de

parte pentru valorificarea dreptului (art. 30 NCPC) - principale - aditionale (art. 132 CPC, art. 204 NCPC) - accesorii - incidentale