Sunteți pe pagina 1din 1

5.

INDUCT IA MATEMATICA
1. Principiul I al induct iei matematice
Fie n0 un num ar natural xat si, pentru ecare n n0 , e propozit ia ppnq. Dac a: 1. propozit ia ppn0 q este adev arat a 2. implicat ia ppk q ppk ` 1q este adev arat a, @k n0 , atunci propozit ia ppnq este adev arat a pentru orice n n0 . Prima metod a de induct ie matematic a nseamn a aplicarea principiului I de induct ie matematic a. Aceasta comport a parcurgerea a dou a etape: 1. Etapa I (vericare). Se demonstreaz a c a propozit ia ppn0 q este adev arat a. 2. Etapa a II-a (demonstrat ie). Se presupune c a propozit ia ppk q este adev arat a si se demonstreaz a c a propozit ia ppk ` 1q este, de asemenea, adev arat a. Ca o concluzie, va rezulta c a propozit ia ppnq este adev arat a pentru orice n n0 .

2. Principiul al II-lea al induct iei matematice


Fie n0 un num ar natural xat si, pentru ecare n n0 , e propozit ia ppnq. Dac a: 1. propozit ia ppn0 q este adev arat a 2. implicat ia ppn0 q ^ ppn0 ` 1q ^ . . . ^ ppk q ppk ` 1q este adev arat a, @k n0 , atunci propozit ia ppnq este adev arat a pentru orice n n0 . A doua metod a de induct ie matematic a reprezint a aplicarea celui de-al doilea principiu de induct ie matematic a. Astfel, va trebui s a parcurgem dou a etape: 1. Etapa I (vericare). Se demonstreaz a c a propozit ia ppn0 q este adev arat a. 2. Etapa a II-a (demonstrat ie). Se presupune c a propozit iile ppn0 q, ppn0 ` 1q, . . . , ppk q sunt adev arate si se demonstreaz a c a propozit ia ppk ` 1q este, de asemenea, adev arat a. Ca o concluzie, va rezulta c a propozit ia ppnq este adev arat a pentru orice n n0 .

Teorie pentru clasa a IX-a Algebr a: 5. Induct ia matematic a

Profesor Marius Damian, Br aila