OPERA LITERARĂ

Opera literară

– este creaţia artistică, cultă sau populară, în versuri sau
în proză, în care autorul transfigurează realitatea în ficţiune, în rodul imaginaţiei sale, reordonând-o pentru a-i da un anumit sens.

Tema operei literare – este aspectul fundamental de viaţă prezentat de scriitor în opera literară prin intermediul ficţiunii. Ideea operei literare – este atitudinea scriitorului faţă de aspectul fundamental de viaţă prezentat. Motivul operei literare – este reprezentat de o situaţie, un personaj, un obiect, o cifră, o maximă, care se repetă pe parcursul unei opere sau în creaţii diferite, îmbogăţindu-se de fiecare dată cu noi sensuri.

GENURI ŞI SPECII LITERARE
Genul literar cuprinde opere similare prin:  modalitatea prin care autorul se exprima pe sine;  modul de structurare a conţinutului;  procedee estetice comune. Specia literara:  este subordonata genului literar;  clasă de opere similare prin structura conţinut epic liric dramatic

Genuri literare

GENUL EPIC Genul epic cuprinde opere literare, în proza sau în versuri, în care autorul îşi
exprima în mod indirect, în ipostază de narator, gândurile, sentimentele prin intermediul acţiunii şi al personajelor.

Instanţele textului epic
 Instanţele universului real:  autorul concret – emiţătorul propriu-zis al mesajului literar - creatorul operei literare  cititorul concret – receptorul propriu-zis al operei literare  Instanţele universului operei literare epice:  autor abstract – creatorul lumii operei  cititor abstract – receptorul ideal al operei literare  Instanţele lumii narate:  narator – intermediar între autor şi opera literară, între cititor şi operă; - vocea sau persoana care narează întâmplările; - autorul fictiv. !!!Tipuri de narator: obiectiv – narare obiectivă la persoana a III-a; Narator subiectiv – narare subiectivă la persoana I. omniscient – ştie totul, controlează totul; personaj – participă în mod direct la acţiune ca protagonist; martor – participă la acţiune, dar nu ca protagonist, ci ca personaj secundar.

Narator

 naratar – cel căruia i se adresează naratorul - cititorul fictiv !!!cititor abstract ≠ cititor fictiv  personaj – persoana, eroul care acţionează în opera literară, participând la desfăşurarea acţiunii. !!! Tipuri de personaj în funcţie de:
Rolul jucat Principal; Secundar; Episodic. Cantitate Individual; Colectiv. Profilul moral Pozitiv; (protagonist) Negativ. (antagonist) Gradul implicarii Personaj-narator; Personaj-actor; Personaj-reflector; Personaj-martor; Personaj-alter-ego. Gradul de evoluţie Static; Mobil; Raportarea la realitate Fantastic; Legendar; Alegoric; Simbolic; Istoric; Artefact. Curentul literar Clasic; Romantic; Realist; Naturalist; Postmodern; Expresionist.

!!! Modalităţi de caracterizare:
Caracterizare directă Din prezenterea directă făcută de:  autor;  alte personaje;  de personajul însuşi (autocaracterizare). Caracterizare indirectă Din prezentarea indirectă:  a numelui;  a vestimentaţiei;  a limbajului folosit;  a comportamentului;  a faptelor si întâmplărilor la care participă;  a relaţiilor cu alte personaje;  a mediului în care trăieşte;  a frământărilor sufleteşti şi cugetărilor interioare.

Subiectul operei literare – reprezintă şirul de evenimente preyentat în operă cu ajutorul personajelor, prin transpunere artistică. Momentele subiectului:  expoziţiunea (situaţia iniţială);  intriga (cauza acţiunii);  desfăşurarea acţiunii;  punctul culminant (situaţia dificilă);

deznodământul (situaţia finală).

Procedee de legare a secvenţelor narative:

înlănţuirea: povestirea 1

,

povestirea 2

alternanţa:

povestirea 1

povestirea 2

inserţia:

povestirea 1 povestirea 2

povestire în ramă

Moduri de expunere:  naraţiunea – presupune propriu-zisă;    Timpul În textul epic se poate identifica:  timpul narării (momentul când sunt relatate faptele);  timpul evenimenţial(momentul când se întâmplă acţiunea);  timpul lecturii (momentul când cititorul receptează opera). descrierea portret. dialogul; monolog. narator; acţiune; personaje.

Tipuri de discurs narativ: Stilul direct Caracteristici     reproduce direct vorbirea unui personaj/unor personaje. n-auzi? . Slavici. singular şi plural. .Deloc nu ştii. predicatul poate fi verb la modul indicativ sau imperativ.Când ai intrat. (I.Dă-i apă.Otilia. . ei nu ţi-a spus nimeni că te urăşte. Exemple .Ei. Mara) . linie de dialog sau ghilimele. se folosesc semne de punctuaţie specifice: două puncte. Enigma Otiliei)   Stilul indirect Caracteristici  Exemple Draga tatei. foloseşte verbe de declaraţie urmate de două puncte. semnele întrebării şi exclamării. Călinescu. (G. lovi-te-ar turbarea? Lasă jos! Lasă jos! Lasă jos. iaca ce-mi spune măreproduce indirect spusele unei persoane. e adevărat? Mă iubeşti? .D-ta nu vezi că nu ştiu să joc. că eşti rea de declaraţie urmate de elemente de gură şi înnărăvită şi că nu este chip să mai stai în casa mea. zise Moromete liniştit.zise el – dar eşti uşoară şi merge bine. propoziţia care reproduce spusele unei persoane este principală. Preda. foloseşte verbe de ta de tine: că n-o asculţi. răspunse ea. . verbul se foloseşte la persoana I şi a II-a. (M. Moromeţii) . relaţie.

sărăcuţii de ei. iar modul imperativ se transformă în conjunctiv. punctul şi virgula. Fata babei şi fata moşneagului) Cineva îl întrebase odată în glumă de ce vorbeşte singur şi Moromete îi răspunse serios că asta e din pricină că n-are cu cine discuta. Mai bine aşa decât să se plece el în faţa tâlharului şi să-i dea moşia. ca broasca de păr. cum. vorbirea este atribuită personajului.] (Ion Creangă. unde. săraca. că-I măritată în lege. (M. Acum. (I. Amintiri din copilărie) Stilul indirect liber Caracteristici    conţine atât elemente ale stilului direct. şi harnică. cu sensul că nimeni nu merită să-i asculte gândurile. dar era tânără şi voinică. în Exemple A rămas Mara. este un stil indirect din care lipseşte conjucţia că. timp trecut. cine. ba că am glas de înger şi multe alte minunăţii[. dispar semnele de punctuaţie specifice vorbirii directe si apar: virgula. (I. nu-i nimic. Moromeţii) [. care. . .] şi femeile bisericoase din sat îi băgase mamei o mulţime de bazaconii în cap care de care mai ciudate: ba că am să petrec între oameni mari. ce. verbul se foloseşte la persoana a III-a singular şi plural. stilul indirect liber se prezintă. elemente subordonate specifice propoziţiei secundare CD (ca. văduvă cu doi copii. ba căs plin de noroc. . să. Lasă să vie fata. cât). ca în stilul direct. poate şedea şi acasă. verbele se folosesc la modul indicativ. când. Creangă. dacă. Preda.    propoziţia care reproduce spusele unei persoane se subordonează verbului de declaraţie prin elementele de relaţie subordonatoare şi este propoziţie secundara CD. parantezele. şi Dumnezeu a mai lăsat să aibă şi noroc.   . însă lipseşte linia de dialog. . naratorul identificându-se uneori cu personajul. se caracterizează prin ambiguitatea vocii narative. Slavici. dar nu-i păsa. Mara) Baciu ştia că Ion are s-o izgonească. cât şi indirect.

Ion) Specii literare ale genului epic balada în versuri legenda POPULAR(oral) în proză legenda basmul povestea snoava balada legenda poemul epopeea fabula schiţa nuvela romanul amintirea eseul jurnalul povestea povestirea basmul reporajul Genul epic în versuri SCRIS(cult) în proză . Rebreanu. forma (L.proza modernă. sub monologului interior.

 timpul este nedeterminat: “a fost odată…”. nouă. prezentă atât în literatura populară. şapte.  ajutorul primit de la figuri arhetipale:Zâna. cronologică. împărţit pe două tărâmuri:  real (“acest tărâm” ).  acţiunea este structurată pe momentele subiectului.  finale (marchează revenirea la realitate) “Am încălecat pe-o şa/Şi v-am spus povestea aşa”. fabulos (“tărâmul celălalt”). conform unui şablon:  superioritatea mezinului. de mare întindere.  spaţiul este vast. nedefinit prin coordonate geografice. Sf. traversează întâmplări fantastice şi sunt antrenate în lupta dintre bine şi rău. în care personajele înzestrate cu puteri supranaturale. forţele binelui biruind în final.  probele. “şi merseră ce merseră”.  mediane (menţine atenţia auditorului) “înainte mult mai este”.  formule tipice:  iniţiale (captează atenţia auditorului introducându-l în lumea fantastică) “a fost odată ca niciodata”. Caracteristici:  acţiune lineară.  biruirea binelui.  prezenţa motivelor şi simbolurilor tipice:  cifre fatidice: trei. Vineri. cât şi în cea cultă. .  călătoria. de obicei în proză. care va învinge în final răul.  fantastic.Basmul Basmul – specie a genului epic.  căsătoria. doisprezece.

nuvelistice (mai apropiate de elementele realităţii concrete): Povestea lui Stan Păţitul de Ion Creangă.  apa moartă. fantastice (dominate de elementul miraculos): Greuceanu.  reale/supra naturale/reale cu puteri supranaturale. realizată prin:  proverbe. depăşind cu mult romanul. apa vie. numele protagonistului. Punguţa cu doi bani de Ion Creangă. Caracteristica lui este că eroii .  cuvinte şi expresii populare.  stilul se caracterizează prin oralitate.  personaje:  pozitive/negative. animale. fiind mitologie.  repetiţii.  topică inversă.  protagonist/antagonist. Popular: Greuceanu. […] e un gen vast. morală etc. etică. Basmul cult: Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă.  zicători.  verbe la imperativ. ştiinţă. o oglindire […] a vieţii în moduri fabuloase.  interjecţii.  ajutătoare: păsări. Basme “Basmul este o operă de creaţie literară […].  titlul este sugestiv: de obicei.  substantive în vocativ.  individuale/colective. Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă. observaţie. animaliere (protagoniştii sunt animale): Capra cu trei iezi.  diminutive.

n-avem de a face cu un basm.        după formă Povestirea în versuri în proză satirică fantastică filozofică . acţiune lineară. naratorul este fie personaj.formule ale adresării directe. iniţiatic. nu pe personaj. evocarea trecutului. expresii colocviale.cucerirea ascultătorilor. Fiinţele neomeneşti din basm au psihologia şi sociologia lor misterioasă. animale. ce se desfăşoară pe un singur fir epic. Şi fabulele vorbesc despre animale.captarea atenţiei auditorului.  ceremonial – apariţia povestitorului.  caracterul faptelor povestite este unul mitic.Călinescu. ci şi anumite fiinţe himerice.” (G.  stilul: registrul familiar. situându-se ca o amploare între schiţă şi roman. pentru felurite tipuri de indivizi. .nu sunt numai oameni. Caracteristici: naraţiune subiectivizată. de petrecere) . cu o acţiune limită. . . . dar acestea sunt simple măşti. mitic.  atmosfera (intimă. de dimensiuni relativ restrânse. fie martor. nararea făcându-se la persoana I. menţinând atenţia ascultătorilor. relatarea unei singure întâmplări.pretextul care declanşează povestirea. fie observator. de sfat. relaţia narator – receptor/auditoriu presupune:  oralitate – aparenţa de dialog dintre narator si receptor. Ele comunică cu omul. dar nu sunt oameni.folosirea persoanei I. Estetica basmului) Povestirea Povestirea – specie a genului epic. . Când dintr-o naraţiune lipsesc aceşti eroi himerici. un trecut istoric.suspans pe parcursul povestirii. accentul cade pe situaţie.

cu un singur fir narativ. Slavici . Slavici In vreme de război de I. Eminescu fantastică: La ţigănci de M. ce implică un număr restrâns de personaje. situată ca amploare între schiţa.  accentul cade pe definirea personajului (elemente biografice.Sadoveanu) Nuvela Nuvela – specie a genului epic în proză. (Hanu Ancuţei. un personaj al povestirii propriu-zise devenind naratorul povestiriii incluse.  titlul este concentrat şi sugestiv. povestire şi roman. Negruzzi psihologica: Moara cu noroc de I. accentul căzând nu pe acţiune. Eminescu realistă: Moara cu noroc de I. Caracteristici:  naraţiune lineară.  intriga este riguros construită. motivarea reacţiilor psihohogice).L. Negruzzi Sărmanul Dionis de M. M.Eliade romantică: Alexandru Lăpuşneanu de C. naraţiune la persoana a III-a.  acţiunea este structurată pe momentele subiectului şi organizată pe capitole sau părţi. Caragiale filozofică: Sărmanul Dionis de M.după conţinut şi destinaţie magică romantică pentru copii Povestirea în ramă – tip de naraţiune în care firul povestirii propriu-zise este întrerupt prin inserţia altei povestiri.  se manifestă un conflict exterior şi un conflict interior.  tendinţă de obiectivizare. ci pe caracterizarea complexă a personajelor. cronologică. mediu ambiant. după temă Nuvela istorică: Alexandru Lăpuşneanu de C.

cronologică.L. boieri. însă sunt realizate prin transfigurare artistică. Epoca. Caragiale modernistă: La ţigănci de M. nararea obiectivă la persoana a III-a. comportamente. dezumanizarea. Acţiunea este lineară. sfârşitul personajului de regăseşte în sfârşitul operei. întâmplările prezentate având ca punct de plecare evenimente ce sunt consemnate istoric. Ilustrarea unui destin.după curentul literar naturistă: In vreme de război de I. lucrări ştiinţifice). Conflictul este declanşat de raportul individ / societate. atmosfera locală este reconstituită. exacerbarea percepţiei. recurgându-se la detalii referitoare la mentalităţi. Realitatea istorică este îmbinată cu ficţiunea şi viziunea autorului. documente istorice.Eliade Nuvela istorică Inspiraţie din trecutul istoric. . Personajele sunt personalităţi istorice(dominitori. obiceiuri. în conformitate cu viziunea autorului. modele sau antimodele). alienarea. (cronici. Teme precum: frica. Conflictul exterior declanşează conflictul interior. limbaj Nuvela psihologică Ilustrarea inadaptabilităţii individului în societate. parvenirea. vestimentaţie. evocându-se artistic un moment din istoria naţională. Analiza stărilor interioare ale personajelor. Conflictul interior se manifestă în conştiinţa personajului. Timpul şi spaţiul sunt precizate. Naratorul este preponderent omniprezent. relaţii sociale.

Naratorul este observator. de un produs al imaginaţiei. dedublarea. de îndată ce optăm pentru un răspuns sau pentru celălalt. învecinată cu miraculosul. Teme şi motive: pactul cu diavolul. fără diavoli şi silfide şi fără vampiri. Într-o lume care este evident a noastră. Îndoiala. fabulosul şi straniul. Stare de confuzie accentuată. visul. metempsihoza. . dar atuci realitatea este condusă de legi necunoscute. ori evenimentul s-a petrecut într-adevăr. Tehnici narative utilizate: stilul indirect liber. cititorului. intospecţia. Fantasticul ocupă intervalul acestei incertitudini. Apariţia elementului misterios / ireal ambiguizează indicii spaţio-temporali. Fantastic – categorie estetică. monologul interior. şi atunci legile lumii rămân ceea ce sunt. astfel dispar limitele de timp şi spaţiu. face parte integrantă din realitate. Nuvela fantastică Acţiunea se desfăşoară pe două planuri: real /ireal. fie miraculosul. părăsim fantasticul pătrunzând într-un gen învecinat. fie straniul. identitatea incertă. rolul de a găsi o posibilă explicaţie revenindu-I personajului. călătoria în timp. Acţiune discontinuă. cea pe care o cunoaştem. ce se bazează pe contrastul dintre natural şi supranatural. Finalul ambiguu.Prezentarea transformărilor suferite de personaje în evoluţia conflictului. ezitarea eroului şi a cititorului de a opta pentru o explicaţie sau alta a evenimentului. analiza psihologică. timpul suferă dilatări şi comprimări. călătoria cosmică. are loc un eveniment ce nu poate fi explicat prin legile acestei lumi familiare. Cel care percepe evenimentul trebuie să opteze pentru una din cele două soluţii posibile: ori este vorba de o înşelăciune a simţurilor.

având un număr mare de personaje şi o acţiune amplă. Fantastic Romanul Romanul – specie a genului epic. desfăşurată în perioade variabile de timp. al XIX-lea Mara de I. Sadoveanu subiectiv Ciocoii vechi şi noi de N. Introducere în literatura fantastică) folcloric (are la bază superstiţii.F. credinţe populare). Sadoveanu Zodia Cancerului de M. simbolic.Filimon după conţinut . odată cu realismul. feeric (specific basmelor). Slavici Baltagul de M. alegoric. de aventuri istoric psihologic fantastic poliţist de dragoste cronică de familie tradiţional după problematici şi tehnici narative obiectiv modern Roman sec. dezvoltând mai multe conflicte. de mare întindere. de la o zi până la câteva generaţii. literatura S.(Tzvetan Todorov. Romanul ia naştere în secolul al XVIII-lea şi devine specie foarte utilizată în secolul al XIX-lea.

după perioada apariţiei interbelic Ion de L. Eliade Moromeţii de M. Rebreanu Răscoala de L. Călinescu Maitreyi de M. Petrescu Enigma Otiliei de G. Preda postbelic . Rebreanu Ultima noapte de dragoste. Rebreanu Pădurea Spânzuraţilor de L. întâia noapte de război de C.

Perspectivă narativă ♦ exteriorul – spaţiul favorit al confruntărilor.Conţinutul ♦ iubirea este idilică. ♦ personaje clar conturate. Roman modern ♦ lumea personajului: . ♦ istoria. plate. ♦ echilibrul. ♦ obiectivitate. războiul sunt surprinse sub aspectul exemplarităţii. II. îşi caută identitatea. a III-a. ♦ simetrii. ♦ interiorul = conştiinţa. ♦ linearitatea acţiunii. ♦ istoria. trăire. I. ♦ circularitate. reveria. memorie afectivă. intuiţie. prezentate sub aspectul ororilor.spaţiu interior = teren al confruntărilor (memoria. contemplativ.spatiu exterior (oraşul sau satul) văzut din perspectiva devalorizării tradiţiilor. ♦ evenimentele urmează cursul indicat de gândire. ♦ obiectivitate şi subiectivitate. . ♦ narator omniscient.Repere Roman tradiţional ♦ lume patriarhală cu valenţe autohtone: satul văzut ca spaţiu conservator al esenţelor. ♦ narare la persoana ♦ naraţiune la persoana a III-a şi persoana I. războiul sunt demitizate.Forma III. spaţiul confruntărilor ♦ cronologie anulată. fluxul conştiinţei. responsabile în faţa judecăţii celorlalţi. ♦ cronologia acţiunii. visul). . ♦ personaj rotund. ♦ armonia structurii. ♦ iubirea este un ferment al unor stări complexe.individualizat în complexitatea sa. supus doar propriei morale.

Rebreanu. acţiune discontinuă. Rebreanu. imagine glo. ♦ narator – personaj. care lasă uneori locul personajuluireflector. Eliade. dorind să asupra evenimentelor din planul semene cu lumea reală. . Ciocoii vechi şi noi de N. conştiinţei.memoria involuntară. Maitreyi de M. Eliade. ♦ naraţiune la persoana a III-a. ♦ procedee narative: . întâia noapte de război de C. Romane moderne obiective: Ion de L. Petrescu. Filimon. .Romane tradiţionale: Mara de I. ♦ nu se respectă ordinea cronologică. întâlnim dilatări sau comprimări ale timpului. ♦ acţiune continuă. Zodia Cancerului de M. Sadoveanu. Baltagul de M.fluxul conştiinţei. ♦ narator omniscient şi omniprezent. Moromeţii de M. ♦ tehnica jurnalului intim sau a corespondenţei. ♦ universul fictiv este construit după ♦ universul fictiv se concentrează principiul verosimilităţii. Viaţa la ţară de Duiliu Zamfirescu. Enigma Otiliei de G. Răscoala de L. Sadoveanu. Călinescu. Sadoveanu. Fraţii Jderi de M. imagine parţială. ♦ naraţiune la persoana I. cunoştiinţei. Nuntă în cer de M. Slavici.♦ prezentarea lumii prin intermediul bală a lumii. Preda. Romanul modern Obiectiv Subiectiv ♦ existenţă subiectivă. Romane moderne subiective Ultima noapte de dragoste.

♦ autenticitate. ♦ naraţiune la persoana a III-a. cronologică. ♦ ambiguitate => naratorul mimează impersonalitatea. scrisorile. dar nu obiectivă. ♦ perspectivă ludică. ♦ acţiune discontinuă. ionic ♦ axat pe analiza psihologică şi introspecţie. ♦ naratorul este o instanţă care prezintă acţiunea şi personajele dintr-un punct exterior. confesiunea. ♦ naraţiune subiectivă. Cartea milionarului de Ş. ♦ acţiune lineară. ♦ incoerenţa. Sadoveanu. absurdă. memoria involuntară. Bănulescu. ♦ obiectivitate. Exemplu: Ultima noapte de dragoste.Nicolae Manolescu în Arca lui Noe stabileşte următoarele tipuri de roman: Roman doric ionic corintic doric ♦ construieşte o lume omogenă. Maitreyi de M. jurnalul intim. . notele de subsol. Exemplu: Creanga de aur de M. ♦ tehnici narative: fluxul conştiinţei. unitară. Petrescu. ♦ personajele sunt tipuri. Exemplu: Ion de L. întâia noapte de război de C. ♦ discontinuitatea lumii. Rebreanu. Eliade. corintic ♦ viziune ironică asupra lumii.

îşi exprimă în mod direct sentimentele.  personaje simbolice.  cititor concret. descriptivism.  Instanţele lumii lirice  eul liric – corespondentul liric al naratorului din textul epic. mască/rol. afectivitate. !!!Tipuri de lirică: subiectivă Lirică obiectivă persoana a III-a. emoţiile. . Instanţele textului liric  Instanţele universului real  autor concret.GENUL LIRIC Genul liric – cuprinde operele literare în care autorul. persoana I/a II-a. gândurile şi ideile cu ajutorul figurilor de stil şi imaginilor artistice. în ipostaza eului liric.  cititor abstract – receptorul ideal. eul liric.  cititorul fictiv – receptorul fictiv căruia I se adresează eul liric.  Instanţele universului operei literare lirice  autor abstract / eul liric.

Coşbuc)  asonanţa – figură de stil care constă în repetiţia unei vocale accentuate în două sau mai multe cuvinte. pronume şi adjective posesive la persoana I. substantive în vocativ. pronume la persoana a II-a. verbe la persoana I. pronume personale. Alexandrescu)  anafora – figură de stil care constă în repetarea aceluiaşi cuvânt sau a unor sintagme la în ceputul a două. Lirica monologul liric Moduri de expunere descrierea poetică Procedee artistice:  aliteraţia – figură de stil care constă în repetarea unei consoane sau a unui grup de consoane cu efect eufonic imitativ şi expresiv. Fluieraş de os . Fluieras de soc . . verbe la persoana a II-a. reflexive.eului (poetul se autoexprimă). invocaţii şi interogaţii retorice. spre a întări o idee sau o expresie. măştilor (poetul se exprimă cu ajutorul unei identităţi străine). .  repetiţia – figură de stil constând în folosirea de mai multe ori a aceluiaşi cuvânt sau a mai multor cuvinte. Prin vulturi vântul viu vuia (G. Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate (Gr. . . Fluieraş de fag . . rolurilor (poetul se asimilează mai multor personaje). Mărcile eului liric verbe la imperativ. trei versuri. . .

 . Părea că printre nouri s-a fost deschis o poartă. Eminescu) comparaţia – figură de stil prin care se alătură doi termeni pe baza unor însuşiri comune. idei. Prin care trece albă regina nopţii moartă. (M. sceptic şi cucernic.Flori de tei deasupra noastră Ori să cadă rânduri – rânduri. . înşiruire care conduce la amplificarea ideii exprimate. (L.Vlahuţă)  epitetul – figură de stil care constă în determinarea unui substantiv sau verb de un adjectiv. Blaga)  antiteza – procedeu artistic care constă în opoziţis dintre două cuvinte. temerar şi fricos. (T. Bun şi rău. situaţii menite să se reliefeze reciproc. prin intermediul unei comparaţii subînţelese. Eminescu)  enumeraţia – figură de stil care constă în înşiruirea unor termeni de acelaşi fel sau purtători ai unor sensuri apropiate în context. fapte. de tinereţe şi de râs. Eram aşa de obosit de primăveri. In seara răzvrătită care vine De la străbunii mei până la tine . . (M. menit să exprime acele însuşiri ale obiectului care înfăţişează imaginea lui aşa cum se reflectă în simţirea şi fantezia autorului. personaje. (Al. Arghezi)  merafora – figură de stil prin care se trce de la înţelesul obişnuit al unui cuvânt la alt sens. adverb. de trandafiri. milos şi crud. cu scopul de a evidenţia anumite caracteristici ale primului termen.

formând o imagine unitară în care poetul sugerează noţiuni abstracte prin intermediul concretului. Intr-o gradină. personificări. Alexandrescu )  hiperbola – figură de stil care exagerează. Şi zalele-I zuruie crunte. trăsăturile unei fiinţe ale unui lucri. pentru a-I impresiona pe cititori.Trecut-au anii ca nori lungi pe şesuri. Sălbatecul vodă e-n zale şi-n fier. Eminescu)  inversiunea – procedeu artistic prin care se schimbă ordinea obişnuită a cuvintelor pentru a obţine efecte poetice. Gigantică poartă-o cupolă pe frunte. răsufletul ger. Zării o floare Ca o lumină. fenomen sau eveniment. Eminescu)  personificarea – figură dde stil prin care se atribuie fiinţelor necuvântătoare. comparaţii. (Gr. Şi vodă-I un munte. Coşbuc)  alegoria – figură de stil alcătuită dintr-o înşiruire de metafore. Si vorba-I e tunet. (G. (M. lucrurilor. Lâng-o tulpină. elementelor naturii. Unul altuia îl spune. însuşiri sau manifestări ale omului. unor elemente abstracte. . Şi din chaosului văi Un mândru chip se-ncheagă. mărind sau micşorând. (M. Iar barda din stânga-I ajunge la cer. Dunărea se-nştiinţează Şi-ale ei spumate unde către mare îl pornesc.

să strică! S-o las. (I. Imagini artistice Elemente de prozodie: • versul – rând dintr-o poezie cu unitate ritmică şi de sens. dimanice. . gustative. si-I dezvăluie lucruri necunoscute. Ţepeş Doamne! [. . deoarece acesta este subînţeles. auditive. de la care nu se aşteaptă un răspuns. Cum nu vii tu. vers • tradiţional – cu rimă şi ritm alb – lipsit de rimă liber – lipsit de rimă şi de ritm strofa – secvenţă a textului poetic alcătuită din două sau mai multe versuri. audio-vizuale. Eminescu)  invocaţia – figură de stil care constă în cererea de sprijin şi ruga poetului.] (M. Eminescu) vizuale. cromatice.S-o tai.Văcărescu)  interogaţia retorică – figură de stil care constă într-o întrebare sau un şir de întrebări adresate unui auditoriu. Dar ce zgomot se aude?Bâzâit ca de albine? (M. statice. mi-e frică Că vine altul şi mi-o rădică. pentru ca o divinitate. . Invocaţia folosită pentru interpelarea unui personaj imaginar sau absent se numeşte invocaţie retorică. olfactive. tactile. de obicei muza.

rima – potrivirea sunetelor din silaba finală a versurilor.• ♦ distih (2 versuri). ♦ polimorfă (7-12 versuri). ♦ cvinarie (5 versuri). a monorimă a a a împerecheată a a b b a b a b a b b a a b a înlănţuită b a b rimă încrucişată îmbrăţişată • măsura versurilor ♦ versuri scurte (7-8 silabe). ♦ catren (4 versuri). ♦ terţină (3 versuri). ♦ sextină (6 versuri). . ♦ versuri lungi (peste 10 silabe).

Ritmul se bazează pe piciorul metric. !!! Piciorul metric este unitatea ritmică alcătuită din silabe accentuate şi neaccentuate care asigură ritmul (cadenţa).• ritmul – succesiunea silabelor accentuate şi neaccentuate dintr-un vers. .

Coşbuc.Piciorul metric Troheu Nr. Paşa Hassan) Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate. Bolintineanu. calul său tropotă. M. săltăreţele dactile (M. G. Mihnea şi baba ) Pe vodă-l zăreşte călare trecând / Prin şiruri. . Coşbuc. Mortua est. Alexandrescu. Umbra lui Mircea la Cozia) Observaţii Este ritmul poeziei populare. dulce. Exemple doină. cu fulgeru-n mână. Eminescu. Eminescu) Este adesea ritmul invocaţiei (ex. (G. Goga. (Gr. Eminescu I-a dedicat poezia Iambul. M. (O. de silabe 2 Componenţa şi schema 1 silabă accentuată şi 1 neaccentuată 1 silabă neaccentuată şi 1 accentuată Doină. Dăscăliţa) Mihnea încalecă. Poetul) Iamb 2 1 silabă accentuată şi 2 neaccentuate Dactil 3 1 silabă neaccentuată 1 silabă accentuată 1 silaba neaccentuată 3 2 silabe neaccentuate 1 silabă accentuată Amfibrah Anapest 3 Ritm solemn. cântic (Doina) Un cânt pribeag îmbrăţişează firea. (D.

de jale.Specii literare ale genului liric de dragoste. rondelul. imnul. Doina LIRICA ORALĂ Cântecul Ghicitorile. de înstrăinare. al obiceiurilor. de dor. de dragoste. sonetul. meditatia. gazelul. pastelul. de haiducie. LIRICA SCRISĂ (cultă) . Genul liric elegia. Descântecul. satira. de cătănie. bocetul. glosa. cu temă socială. oda. de dor. de voinicie. psalmul. de înstăinare. idila. Strigăturile. haiducesc. de leagăn.

Gr. sentimentele poetului. . . . de jale. V.Eminescu) Oda – specie a genului liric în care se exprimă sentimente de admiraţie. Alexandrescu) Meditaţia – specie a genului liric ce dă expresie poetică unor experienţe intelectuale fundamentale în legătură cu teme majore ale universului şi ale vieţii umane. (Satiră. Strigătura – text scurt.Doina – specie a genului liric. A. . specifică folclorului românesc. faţă de un ideal. Coşbuc) . Alecsandri) Pastelul – specie a genului liric. de o personalitate anumită etc. prin intermediul căruia sunt exprimate. M. Mureşeanu) Satira – specie a genului liric în care se ridiculizează sau se condamnă cu dispreţ şi indignare aspecte negative ale caracterului omenesc sau ale societăţii. Eminescu ) Idila – specie a genului liric ce exprimă sentimente de dragoste în stilul bucolic. V. . . (Rea de paltă. folosit în practici speciale. (Mezul iernii. Ghicitoarea – specie a genului liric. destinată identificării unui obiect. (Un răsunet. care reprezintă un peisaj. Alecsandri) Imnul – specie a genului liric în care se exprimă o preamărire religioasă sau naţională. M. de premărire faţă de patrie. G. de dimensiuni foarte reduse. o poezie descriptivă. cu discreţie. rostit la ceremonialuri şi horă cu scopul de a înveseli atmosfera. (Odă ostaşilor români. de dragoste. având o funcţie magică. care exprimă cele mai profunde sentimente de dor. Descântecul – text ritmat. folclorică în care se exprimă diferite sentimente şi este însoţit de o melodie. (La steaua . Cântecul – specie lirică. de revoltă.Duhului meu. (Trecut-au anii . Elegia – specie lirică în care poetul îşi exprimă sentimentele de tristeţe într-o gamă mergând de la melancolie la durere.

poezie erotică sau filozofică. (Lupta vieţii. Sonetul românesc are versuri de 11 silabe şi ritm iambic. alcătuită din 3 catrene şi un vers izolat. (Glossa. formată dintr-un număr variabil de distihuri (între 5 şi 15). iar al doilea cu al optulea vers. M. Al. lirică. iar ultima strofă reia în ordine înversă versurile primei strofe. vers cu care se şi încheie. fiecare strofă dezvoltând câte un vers al strofei-temă. fiecare al doilea vers al distihurilor având aceeaşi rimă cu cele două versuri ale distihului iniţial. fiind înlocuită uneori de angoasa căutării şi îndoielii existenţei divine. 6 sau 8 versuri. coşbuc) Glosa – poezie cu formă fixă şi conţinut gnomic. alcătuită din 14 versuri. Eminescu) . ultimul vers fiind o concluzie a întregului conţinut al poeziei. în literatura cultă el exprimă o dilemă existenţială. catrenele având rimă îmbrăţişată. Macedonski) Gazel . Eminescu) Rondel – specie a genului liric. în care primul vers este identic cu al şaptelea şi ultimul vers. grupate în 2 catrene şi 2 terţine. cu formă fixă. M. G. (Vorbeşte-ncet. Blaga) Sonet – specie a genului liric.Psalm – cântec religios. preamărirea lui Dumnezeu. L. (Rondelul rozelor de august. (Psalm. iar terţinele rimă înlănţuită. cu formă fixă. alcătuită din strofe de 4. cu formă fixă.

având o acţiune unitară şi fiind marcată prin antract şi lăsarea cortinei.  actori. Instanţele textului dramatic  Instanţele universului real  autor concret. Structura: • actul – subdiviziune a piesei de teatru ce conţine un moment important al acţiunii.  regizorul abstract – receptorul imediat. în proză sau în versuri.  Instanţele lumii dramatice  personajele/actanţii.  Instanţele universului operei literare dramatice  autor abstract – prezent în indicaţiile scenice. singurul semn al său în textul dramatic constituindu-l didascaliile. • • • . lăsând loc personajelor. delimitată de intrarea sau ieşirea unui personaj sau de modificarea locului şi timpului acţiunii. replica – răspunsul unui personaj la cuvintele anterioare ce aparţineau altui personaj.  cititorul/publicul abstract – receptorul ideal.  regizor.GENUL DRAMATIC Genul dramatic – cuprinde operele literare. tabloul – subdiviziunea unui act. scena – subdiviziune a unui act/tablou. autorul retrăgânduse. scrise cu scopul de a fi reprezentate pe scenă.  cititor concret/public.

timpul şi spaţiul desfăşurării acţiunii. gesturile sau nuanţele mimicii personajelor. naraţiunea şi descrierea numai în didascalii. sugestii ale autorului referitoare la detaliile de decor. Acţiunea – structurată pe momentele subiectului. monologul. Moduri de expunere Specii literare ale genului dramatic cu măşti POPULAR(oral) Genul dramatic comedia tragedia SCRIS(cult) drama monodrama tragicomedia melodrama feeria vodevilul farsa jocurile cu papuşi . dialogul.• didascaliile – note de regie. de îndrumarea cititorului.

   Comicul – categorie estetică fundamentală. acţiunea este structurată pe momentele subiectului. în proză sau în versuri. . personaje puţine.  caracter. şi care desemnează o atitudine esenţială în faţa vieţii: Bergson în lucrarea sa Râsul definea comicul ca tot ceea ce este mecanic şi artificial. spaţiul şi timpul sunt limitate şi bine precizate. comicul se naşte din contrastul dintre aparenţă şi esenşă. dintre ceea ce vrea să pară cineva la un moment dat şi ceea ce este în realitate.  limbaj. înlănţuirea unor evenemente neaşteptate. deznodământ vesel. alături de tragic şi sublim.Comedia Comedia – specie a genului darmatic. uneori acestea confruntându-se cu false probleme. un sens moralizator. având un sfârşit vesel şi. Caracteristi:           textul este organizat pe acte. apare comicul de:  situaţie. stil parodic. suprapus peste tot ceea ce este viu şi natural. care evocă personaje. caractere. deseori. scene şi tablouri. cultivă valori morale şi etice. caracter educativ.  intenţii. personajele sunt tipuri umane.  nume. întâmplări. caractere într-un mod care stârneşte râsul. conflictul între aparenţă şi esenţă. care produc răsturnări de situaţie spectaculoase. stârneşte râsul.  moravuri. exagerând ridicolul. moravuri sociale.

de limbajul aluziv. Popa Omul cu mârţoaga. G. V. Shaw din literatura universală Comedii reprezentative Chiriţa în Iaşi.I. miraculoase.L. M. Molière Slugă la doi stăpâni. râsul fiind stârnit de comicul tipurilor umane aduse în scenă. ( Rusaliile. I. (Sânziana şi Pepelea. Alecsandri O scrisoare pierdută. norii. Machiavelli Comedia erorilor.B. A.V. Mazilu din literatura română . N. G. de rezolvările groteşti pe care le promovează. Eftimiu Take. Plaut Mătrăguna. Goldoni Revizorul. I. Aristofan Soldatul fanfaron. V. V. Caragiale Omul care a văzut moartea. Ciprian Titanic-vals. utilizând efecte scenice speciale pentru crearea unei atmosfere mitice. Ianke şi Cadâr. (Conu’ Leonida faţă cu reacţiunea. Caragiale) Păsările. Muşatescu Ultima oră.L. W. Sebastian Mielul turbat. Alecsandri) Vodevilul – specie a genului dramatic a cărei intrigă este bogată în răsturnări de situaţie şi se bazează pe tehnica quiproquo-ului.Alecsandri) Farsa – specie a genului dramatic de mică întindere ce porneşte de la un fapt cotidian şi se caracterizează printr-un comic bufon. Shakespeare Avarul. Gogol Pygmalion. V. T. V. Baranga Proştii sub clar de lună.Feeria – specie a genului dramatic care îmbină textul cu muzica şi dansul întrun decor fantastic cu personaje fabuloase. C. N. T.

W. Racine Meropa.  stil solemn.  stârneşte milă. Eschil Antigona. cu un conflict puternic în care sunt antrenate personaje nobile ce întruchipează valori morale absolute şi cu un final nefericit. Shakespeare Regele Lear. ordinea existentă a lumii. de timp. în versuri su în proză. Sofocle Hecuba. Shakespeare Cidul. P.  respectarea regulii celor trei unităţi (de loc. Caracteristici:  personaje puternice. prezentând personaje eroice angajate în conflict puternic şi care se încheie cu înfrângerea sau moartea eroului. Tragic – categorie estetică fundamentală opusă comicului. W. Prometeu înlănţuit. Corneille Fedra. Euripide Hamlet.  conflict între datorie şi pasiune (la clasici). Voltaire antică Tragedia renascentistă clasică .  conflict între personaje şi destinul potrivnic. W.  sentimentul demnităţii umane. propriile lor sentimente. de acţiune). J. Shakespeare Romeo şi Julieta.Tragedia Tragedia – specie a genului dramatic.  înfrângerea protagonistului.

M. conflict interior.!!! În literatura română nu întâlnim tragedie propriu-zisă. Drama Drama – specie a genului dramatic în versuri sau în proză. Caracteristici :         diversitate de personaje. limbaj familiar. Pirandello Puterea întunericului. libertatea personajelor de a acţiona. în care episoadele comice se interferează cu episoadele triste. subtilitatea indicaţiilor scenice (didascaliilor). drama este cea care se completează cu accente tragice. E. Fr. având un caracter neverosimil şi un final artificial. Monodrama – specie a genului dramatic cu un singur personaj. Schiller Cromwell. cu situaţii exagerate.P. L. Brecht Drame reprezentative din literatura universală . tipuri umane complexe. L. Melodrama – specie a genului dramatic ce pune în scenă personaje care se confruntă cu obstacole imposibil de trecut. ideea de veridicitate. Hugo Nora. Sorescu) Intrigă şi iubire. dialogul dintre personaje fiind substituit de discursul monologat al personajului cu sine însuşi sau cu o lume nevăzută. J.B. Tolstoi Muştele. Sartre Straniul interludiu. Shaw Mutter Courage. cu un conţinut grav. V. surprins într-o situaţie banală şi un deznodământ nefericit. tensiunea intelectuală a replicilor.N. Ipsen Henric IV. G. H. al conştiinţei. (Iona. sentimente. O’Neill Discipolul diavolului. fericit sau nu. B.

P. S. Maniu expresionistă Zamolxe. C. B. Beckett Drame reprezentative pentru literatura română Răzvan şi Vidra. Zamfirescu mitologică psihologică ţărănească geniului Drama parabolică Jocul vieţii şi al morţii în deşertul cu cenuşă. Caragiale Fântâna Blanduziei. L. Sorescu istorică . T. Lovinescu Năpasta.M. Ionescu absurdului Sărbătoare princiară. Delavrancea Jocul ielelor.Şt. G. Mazilu suprarealistă Insula.Aşteptându-l pe Godot. A.L. V. I. V. L. C. Gellu Naum Meşterul Manole. B. E. Hasdeu Despot-vodă. Blaga Moartea unui artist. Petrescu Matca. H. H. Blaga Danton. Blaga Cântăreaţa cheală. L. Alecsandri Apus de soare. Petrescu de idei Cuminicătura. M. Lovinescu Lupii de aramă. Alecsandri Tulburarea apelor.

caractere. concizie.postmodernă Groapa din tavan.  interesul pentru natura umană.  obiectivitatea autorului. Caracteristici:  valorificarea antichităţii greco-romane. preferă anumite genuri şi specii literare şi utilizează în operele lor modalităţi artistice similare. Boileau (1674). Vişniec CURENTE LITERARE Curent literar – cuprinde scriitorii dintr-o anumită perioadă care împărtăşesc aceleaşi principii estetice (aceleaşi concepţii despre artă).  stilul: puritate.   epic dramatic epopee fabulă tragedie .  primează raţiunea în faţa pasiunii. M. măsura.  puritatea genurilor şi speciilor: idila. oda. satira.  personajele provin mai ales din aristocraţie.  liric pastorala. armonia.  tipuri de personaje. de loc. claritate.  idealul imbinării frumosului cu binele şi adevărul. precizie. Manifest literar: • Arta poetică. de acţiune.  regula celor trei unităţi: de timp.  echilibrul. N. Clasicismul Determinare istorică: • secolul al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea.

 personajele evoluează între extreme de la angelic la demonic. Boileau. drama.  epic dramatic balada. exotism.al XIX-lea.  stilul: îmbogăţirea limbajului. La Fontaine Reprezentanţi literatura română: sec. vis. visul. originalitatea şi libertatea formei  amestecul genurilor şi speciilor: elegia. poemul epic. Corneille. poemul filozofic. Hugo (1827). Romantismul Determinare istorică: • prima jumătate a secolului al XIX-lea cu ecouri şi în a doua jumătate.  .  gustul misterului ţi al fantasticului. natura. căutarea absolutului.  culoare locală. Negruzzi şi Gr.  eroi excepţionali în împrejurări excepţionale.  liric meditaţia. Caracteristici:  cultul eului. în interferenţă cu elemente romantice la C.  personajele provin din toate cateegoriile sociale. antiteza. Manifest literar: • Prefaţa la drama Cromwell de V. subiectivitate. pitoresc.comedie literatura universală: P. Molière.  negarea normelor rigide. nuvela istorică. J.  teme: istoria.Racine. folclorul. Alexandrescu. condiţia omului de geniu. N.  evaziune în trecut.

Caracteristici:  principiul veridicităţii. A. impersonal.  genuri şi specii: schiţă.  tematică socială: parvenirea.  impersonalitatea. Puşchin. roman. Eminescu Realismul Determinare istorică: • a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi secolul al XX-lea. de Vigny. banul.  personaje din toate categoriile sociale.  analiza psihologică.  stil: sobru.  reflectare obiectivă.  personaje tipice în imprejurări tipice. tehnica detaliului. Alexandrescu la care se interferează cu elementele clasice. zestrea.  veridicitatea detaliilor. Negruzzi şi Gr.  determinare socială.literatura universală: V. limbajul – mijloc de caracterizare a personajelor. C.  epic nuvelă. Leopardi Reprezentanţi literatura română: manifestul literar: Introducţie în revista “Dacia literară”. Hugo. Novalis. .  dramatic drama. moştenirea.  valoarea documentară. comedia. de Balzac (1842) • Realismul de Champfleury (1857). Manifest literar: • Prefaţa la Comedia umană de H. M. Byron.

Naturalismul Determinare istorică: • ultimele decenii ale secolului al XIX-lea. Stendhal.  însemnătatea acordată amănuntului. crude ale realităţii.  personaje ale căror acţiuni sunt determinate de realitate. ereditatea malativă.Rebreanu. obsesii. Zola (1880).  metode de observaţie medicală. I. Manifest literar: • Romanul experimental de E. Slavici. Caracteristici:  importanţă acorbată biologicului (eredităţii maladive instinctelor). de Balzac.  Reprezentanţi dramatic drama. I. de Maupassant .L. L. L. boli. Flaubert.  teme: aspecte sumbre.  prezenţa obsesiei. Filimon. roman. Călinescu.  stilul: impersonal.  metode experimentaliste preluate din ştiinţă. G. N. Cehov. instincte. utilizarea tuturor domeniilor limbajului.  epic nuvelă. Gogol. Ch. G.  atmosferă lugubră. Reprezentanţi literatura română: N. Dickens.literatura universală: H. Caragiale. A. literatura universală: E. Tolstoi.  genuri şi specii: schiţă. G. Zola. Dostoevski.

Delavrancea Simbolismul Determinare istorică: • ultimele decenii ale secolului al XIX-lea. dramatic (drama. inspiraţia citadină. Baudelaire. culori şi sunete. Mallarmé Reprezentanţi literatura română: Şt. versul liber. A. Rimbaud.L. nevrozele. Caragiale. Verlaine.literatura română: I.Bacovia . târgul provincial.  personajele teatrului simbolist nu sunt individualităţi conturate. feeria). G.  cultivarea stărilor sufleteşti maladive. B. S. nevroza. Anghel. D. I. Manifest literar: • Corespondenţe de Ch. parfumurile.  simbolul – instrumentul de a sugera absolutul. Verlaine.  teme: muzica.  corespondenţele dintre parfumuri. ci expresii ale unei sensibilităţi. grădinile.  stilul: combaterea retorismului şi anecdoticului. Caracteristici:  utilizarea sugestiei. cimitirul. • Arta poetica de P. Petică.Şt. Minulescu.  genurile literare: liric. erotismul.  dorinţa de evadare. muzicalitatea versului. literatura universală: P. confuze: spleen.

Caracteristici:  hazardul – metodă de creaţie literară.  respinge orice relaţie între logică şi poezie.  sentimentul absolutului. Caracteristici:  idealul întoarcerii la sufletul primar.  stilizarea şi depersonalizarea personajelor. Heym Reprezentanţi literatura română: L. între expresie şi gândire. Saşa Pană Suprarealismul Determinare istorică: • deceniile al III-lea şi al IV-lea ale secolului al XX-lea. Philippide Dadaismul Determinare istorică: • deceniile al II-lea şi al III-lea ale secolului al XX-lea. literatura universală: P. literatura universală: St. Tzara.  valorificarea miturilor.  stilul: violenţa expresiei.A.  interferanţa genurilor şi speciilor. G.  stilul: libertate de expresie. Al.Expresionismul Determinare istorică: • primele decenii ale secolului al XX-lea.  teme: miturile şi neliniştea filozofică. George.  drama de idei. Eluard Reprezentanţi literatura română: T. G. Trakl. Blaga. .

 fluxul conştiinţei. II. literatura universală: A. Probleme generale  Încadrarea operei literare în contextul creaţiei scriitorului respectiv.  Genul şi specia literară.  Geneza operei.Breton.Manifest literar: • Manifestele suprarealismului de A. ideea. mărcile eului liric. Probleme specifice textului: liric tipul de lirism. Vinea COMENTARIUL DE TEXT I. nivelul imag.  Valori artistice. relevarea ideilor poetice la nivel fonetic.  interferenţa genurilor şi speciilor. nivel morfosintactic. Breton Reprezentanţi literatura română: I. motivul.  Valori le limbii literare. nivel lexical.  se inspiră din subconştient şi vis. acte. Caracteristici:  dicteul automat.  Încadrarea operei şi a autorului în contextul literaturii naţionale şi universale. nivel stilistic.  Tema. nivel prozodic.  Semnificaţia titlului. • . artistice.

particulatităţi ale spectacolului faţă de text. evidenţierea diferitelor tipuri de conflicte. punctul culminant. intriga. modalităţi de expunere şi rolul acestora.Prezentarea subiectului pe tablouri. deznodământ. expoziţiunea. raportul cu realitatea. îmrejurările în care apare şi acţionează. prezentarea personajelor. • epic personaje . trăturile caracteristice. prezentare generală. apartenenţa socială. modalităţi de caracterizare. atitudinea scriitorului faţă de personaje. interferenţa elementelor dramatice şi lirice. descrierea. naraţiunea. • dramatic natura conflictului. prezenterea planurilor narative. procedee artistice folosite pentru a evidenţia trăsăturile caracteristice. episoade. modalităţi de caracterizare. structura subiectului desfăşurarea acţiunii.

Alexandrescu. Editura pentru literatură. Ed.. Poezii. tipul de narator. Ed. Arghezi. I. Bucureşti. Diacon Coresi. Creangă. a descrierii şi a portretului. Opere. Limba şi literatura română.. Bucureşti. perspectiva narării. Braşov. Ed. Poezii. Ion Crengă. Bărboi.. O. Concepte operaţionale (dicţionar). Minerva. Ed. Goga. 2003. Bucureşti. Albatros. arta naraţiunii. 1985. Ed. 1998.). 1977. Ed. . Grif. 1977 Slavici.. Ed. M. Dobra. Comunicare ficţională şi nonficţională. Diversitas. Ed.Pregătire intensivă: clasele a IX-a – a XII-a. Dumitrescu-Buşulenga. Minerva. Gr. Blaga. Braşov. Ed. monologul. Enigma Otiliei. Ghid de limba şi literatura română pentru clasela a IX-a – a XIIa şi pentru examenul de bacalaureat. Dumitrescu.. Ed. Călinescu. Bucureşti. Bucureşti. (coord. Anca. G. Pregătire rapidă . Bucureşti. L. Bucureşti. Aula. Mara. Bucureşti. Minerva. Albatros. 1977.. Constanţa. implicaţiile artistice ale limbii.. Cântece de vitejie. Bibliografie selectivă Alecsandri.moduri de expunere dialogul.. Evelina. Poezii. T. Bucureşti. 2005. Tineretului. 1969. G. Versuri. Ed. Proză. 1974. Anda (coord. Zoe. Diversitas.. Ed. bacalaureat. 1968. Alşbatros. Poveşti şi povestiri. Poezii. Sofia. Eminescu.) Crestomaţie de literatură universală. Bucureşti. Braşov. V. Bucureşti. 1975. 1993. Coşbuc. Ed. 2003. I. admitere la facultate . Cârciu. Plus.. 1977. Minerva. raportul autor / realitate. Ed.

Bucureşti. Ed. 2005. Bucureşti. N.. . .clasa a IX-a. 2000.clasa a X-a. Ed.clasa a X-a. 2005. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Aula.Compendiu. Ed. Teoria literaturii. Valentina. Braşov. Manuale de limba şi literatura română . 1977. Limba şi literatura română pentru examenul de bacalaureat. . Minerva.clasa a XI-a. cu aplicaţii pentru liceu . E. Lazăr. Paicu.clasa a XII-a. Ed.. Ed. Ed.1996. Corint. Ed. Bucureşti. Humanitas Educaţional. Corint. Ed. Art. Minerva. Rebreanu. Arca lui Noe – eseu despre romanul românesc . . Rotaru. Ed. 2000.clasa a IX-a. L. .P. . M...Manolescu. Bucureşti. Bucureşti. 2004. Ion. Corint..D. L. Sigma. 1990. 2002.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful