Sunteți pe pagina 1din 9

FIA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituia de nvmnt superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.

4 Domeniul de studiu 1.5 Ciclul de studiu 1.6 Programul de studiu/ Calificarea Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor Departamentul de Finane Finane Masterat Finane Corporative - Asigurri

2. Date despre disciplin 2.1 Denumirea Economia asigurrilor disciplinei 2.2 Titularul activitilor de curs Prof. univ. dr. Ciuma Cristina 2.3 Titularul activitilor de Prof. univ. dr. Ciuma Cristina seminar 2.4 2.5 2.6. 2.7 Regimul Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare Sumativ disciplinei

Obligatorie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar 3.4 Total ore din planul de nvmnt 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar Distribuia fondului de timp: Sudiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platforme electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii. Laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti: .................. 3.7 Total ore studiu individual 108 3.8 Total ore pe semestru 3.9 Numrul de credite 150 6

1 14 ore 37 20 45 3 3

4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Asigurri 4.2 de competene Nu este cazul

5. Condiii (acolo unde este cazul) 5.1 de desfurare a cursului 1. Protejarea proprietii intelectuale a titularului de curs asupra silabusului i a tuturor materialelor auxiliare repartizate cursanilor; 2. Obiectivitate tiinific, onestitate i corectitudine intelectual, transparen, respectul reciproc; 3. Interzicerea oricrei forme de fraud care se sancioneaz n conformitate cu prevederile legilor n vigoare i a regulamentelor interne potrivit Codului de etic i deontologie profesional. Termenul predrii respectiv sustinerii referatelor, lucrrilor este stabilit de titularul disciplinei de comun acord cu studenii.

5.2 de desfurare a seminarului

6. Competene specifice acumulate Cursanii vor deprinde: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) promovarea produselor de asigurare consilierea clienilor n vederea ncheierii de asigurri; identificarea potenialilor clieni i lrgirea portofoliului de asigurare; realizarea ofertelor de asigurare; negocierea i ncheierea contractelor de asigurare; analiza rezultatelor subscrierii; cunoaterea normelor i formularelor aferente inspeciilor de risc; elaborarea rapoartelor aferente activitii de inspecii de risc; instrumentarea dosarelor de daun respectiv indemnizare; analiza riscurilor industriale; prevenirea i asigurarea riscurilor; verificarea acoperirii riscurilor inclusiv verificarea contractelor de asigurare existente: riscuri asigurate, excluderi, sisteme de acoperire, sume asigurare, tarife/ prime de asigurare, clauze suplimentare, clauze adiionale; l) determinarea acoperirilor necesare, optime, utile; m) cunoaterea aspectelor fiscale, n particular pentru domeniul asigurrilor de via. Cursanii vor obine: a) formarea comercial n asigurri prin dobndirea competenelor de a vinde produse de asigurare i financiare prin reele comerciale ale societilor de asigurare i ale intermediarilor n asigurri, brokeri respectiv ageni de asigurare. b) formarea tehnic n asigurri prin dobndirea competenelor de a concepe, de a actualiza un produs de asigurare construind condiiile generale respectiv speciale de asigurare; de a stabili i de a verifica dreptul la indemnizare, despgubire a asiguratului; tarificarea i actualizarea tarificrii riscurilor subscrise sau propuse pentru subscriere. c) formarea economico-financiar ce asigur competenele gestionrii activ-pasiv a societilor de asigurare; cunoaterea prevederilor reglementrilor Solvency II i a procedurilor operaionale de implementare.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate)

Competena transversale

Competene profesionale

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivelor specifice

Cunoaterea fenomenului asigurrii la nivel de operator: societate de asigurare-reasigurare, broker de asigurare, la nivel de pia naional, pia comunitar i internaional; analiza mutaiile intervenite pe pieele de asigurare pe segmentele: monitorizare, distribuie, fiscalitate, globalizare financiar, solicitare de acoperire pentru riscuri noi. Dobndirea de ctre cursant a competenelor de: a) analist de produs de asigurare, serviciu de asigurare, canal de distribuie a produselor i serviciilor de asigurare; b) analist de pia, tendine particulare ale pieei de asigurare; c) analist al solvabilitii, lichiditii, bonitii, fluxurilor de numerar, rezerve tehnice ale societilor de asigurare; d) analist al reglementrilor din domeniul asigurrilor, al implementrii legislaiei comunitare specifice; e) gestionare active-pasive ale societilor de asigurare; f) metodolog condiii generale, speciale de asigurare.

8. Coninuturi 8.1 Curs Metode de predare 1. Constituirea, organizarea i a) Prelegerea; funcionarea societilor de b) Expunerea sistematic; asigurare. c) Analogia; d) Problematizarea. 2. Mediul financiar i riscurile activitii de asigurare. a) b) c) d) e) f) a) b) c) d) e) Prelegerea; Expunerea sistematic; Analogia; Problematizarea; Dezbaterea; Observarea fenomenelor secundare. Prelegerea; Expunerea sistematic; Problematizarea; Algoritmizare; Modelare.

Observaii Conceptele de baza / cuvinte cheie: societate de asigurare-reasigurare, capital, portofoliu de activitate, structura organizatoric, departamente de activitate, fluxuri informaionale. Conceptele de baza / cuvinte cheie: riscul de subscriere, riscul de credit, riscul reasigurrii, riscul operaional, riscul necorelrii activelor cu pasivele, profilul de risc al asigurtorului.

3. Solvabilitatea societilor de asigurare.

4. Rezervele tehnice i determinarea corect a lor.

a) b) c) d) e) a) b) c) d)

Prelegerea; Expunerea sistematic; Problematizarea; Algoritmizare; Modelare. Prelegerea; Expunerea sistematic; Problematizarea; Modelare;

Conceptele de baza/cuvinte cheie: conceptul de solvabilitate, marja de solvabilitate comercial, marja de solvabilitate statutar, modele de solvabilitate, modelul coeficientului fix, modelul RBC, abordarea bazat pe scenarii, abordarea probabilistic, standarde de solvabilitate. Conceptele de baza / cuvinte cheie: rezerva de prime, rezerva de daune, rezerva de daune neavizate, rezerva de catastrof, rezerva pentru riscuri neexpirate, rezerva de egalizare, rezerva matematic. Conceptele de baza / cuvinte cheie: risc, domeniu de aplicare, clasa de produse, rata dobnzii, testarea cash-flow, corelarea fluxurilor financiare, imunizarea, analiza

5. Gestiunea activ-pasiv n societile de asigurare.

e) Demonstraie. 6. Analiza fluxurilor de numerar ale societilor de asigurare. a) b) c) d) e) Prelegerea; Expunerea sistematic; Problematizarea; Modelare; Demonstraie.

7. Structura i costul capitalului unei societi de asigurare.

a) b) c) d) e) f) a) b) c) d) e) f) g) a) b) c) d) e) a) b) c) d) e) f) g) a) b) c) d) e) f) g) a) b) c) d) e) f)

Prelegerea; Expunerea sistematic; Problematizarea; Algoritmizare; Modelare; Demonstraie. Prelegerea; Expunerea sistematic; Observaia; Conversaia; Problematizarea; Dezbatere; Observarea fenomenelor secundare. Prelegerea; Expunerea sistematic; Conversaia; Problematizarea; Dezbaterea. Prelegerea; Expunerea sistematic; Observaia; Conversaia; Problematizarea; Dezbatere; Observarea fenomenelor secundare. Prelegerea; Expunerea sistematic; Observaia; Conversaia; Problematizarea; Dezbatere; Observarea fenomenelor secundare. Prelegerea; Expunerea sistematic; Observaia; Conversaia; Problematizarea; Dezbatere;

financiar n dinamic, proces decizional. Conceptele de baza / cuvinte cheie: activitate tehnic de subscriere, activitate de investiii, ncasri n numerar din primele brute, pli n numerar privind daunele, pli ctre reasigurtori, pli ctre furnizorii de bunuri i servicii, fluxuri de trezorerie. Conceptele de baza / cuvinte cheie: costul datoriilor din activitatea de asigurare, rata estimat a daunelor, rezerva de prime necuvenite, rezerva de daun, pierdere, rata marginal a impozitului pe profit. Conceptele de baza / cuvinte cheie: societi de asigurri generale, societi de asigurri de via, asigurtori cu activitate compozit, rapoarte de activitate.

8. Piaa asigurrilor n Romnia.

9. Supravegherea pieei asigurrilor.

Conceptele de baza / cuvinte cheie: autoritate de supraveghere, monitorizare, atribuii, sanciuni, organigrama, cooperare, subordonare, raportri. Conceptele de baza / cuvinte cheie: agent de asigurare, broker de asigurare, capital, contract de mandat, rspundere, comsion de brokeraj, telemarketing, comercializare electronic.

10. Distribuia produselor de asigurare.

11. Asigurarea riscurilor din mediul nconjurtor.

Conceptele de baza / cuvinte cheie: surse i tipuri de riscuri legate de mediu, contaminare, degradare, accidente industriale majore, ecomanagement, daune ecologice.

12. Complementaritatea regimurilor de prevedere i protecie.

Conceptele de baza / cuvinte cheie: asigurtori tradiionali, protecie social, prevedere privat, complementaritate, solidaritate social, asigurri de accidente vtmri corporale, asigurri de

g) Observarea fenomenelor secundare. 13. Europa asigurrilor armonizare i diversitate. a) b) c) d) e) f) g) Prelegerea; Expunerea sistematic; Observaia; Conversaia; Problematizarea; Dezbatere; Observarea fenomenelor secundare. Prelegerea; Expunerea sistematic; Observaia; Conversaia; Problematizarea; Dezbatere; Observarea fenomenelor secundare.

14. Piaa internaional de asigurare arhitectur i problematic.

a) b) c) d) e) f) g)

boal, asigurri de pensii, pia rezidual, pia potenial, asigurare voluntar, regim obligatoriu, extensie de garanie. Conceptele de baza / cuvinte cheie: atuurile asigurrii europene, capacitatea de reasigurare, coeficient de multiplicare, PIB/locuitor, prime de asigurare/locuitor, multiplicarea asigurrilor obligatorii, protecia mediului, protecia consumatorului, interdependena comunitar, vulnerabilitatea conjunctural. Conceptele de baza / cuvinte cheie: actori, caracteristici, tendine, problematic, piee mature, piee emergente, densitatea asigurrilor, gradul de penetrare, intensificarea concurenei, globalizarea pieelor de asigurare.

Bibliografie

1. Bistriceanu, Gh., Asigurri i Reasigurri n Romnia, Editura Universitar Bucureti, 2006. 2. Bogdan, D. M., Mecanismul gestiunii financiare n societile de asigurri, Editura Casa Crii de tiin, Cluj-Napoca, 2005. 3. Clin, D., Pensii i alte drepturi de asigurri sociale, Editura Hamangiu, 2010. 4. Bogdan, D. M., Controlul n asigurri, Editura Casa Crii de tiin, Cluj-Napoca, 2005. 5. Ciuma, C., Economia societii de asigurare, Editura Casa Crii de tiin, Cluj-Napoca, 2009. 6. Ciuma, C., Asigurrile Internaionale Arhitectur i Problematic la debutul mileniului III, Editura Intelcredo, Deva, 2001, pag. 113-134. 7. Constantinescu, D., Ag., Management financiar n asigurri, Editura Economic, Bucureti, 2005. 8. Dhaene, J., Optimal Capital Allocation Principles, Journal of Risk and Insurance, vol. 78, 2011. 9. Enache, S., Ene, t., Pensii, prestaii sociale i asigurri. Teorie i practic, Editura Regia Autonom Monitorul Oficial, 2012. 10. Lambert, D.-Cl., conomie des assurances, Armand&Colin, Paris, 1996. 11. Negoi, I., Aplicaii Practice n Asigurri i Reasigurri, Editura Etape, Sibiu, 2001. 12. Negru, T., Asigurri Ghid practic, Editura C.H. Beck, Colecia Oeconomica, Bucureti, 2006. 13. Piermay,M., Mathoulin, P., Cohen, A., La Gestion Actif-Passif dune compagnie dassurance ou dun investisseur institutionnel, Economica, Paris, 2002. 14. Vaughan E., Vaughan, Th., Fundamentals of Risk and Insurance, Eighth Edition, John Wiley&Sons Inc., New York, 1999. 15. Vcrel, Il., Bercea, Fl., Asigurri i Reasigurri, Editura Marketer Expert, Bucureti, 2010. 8.2 Seminar 1. Sistemul informaional n societile de asigurare. Metode de predare a) Brainstorming; b) Analogia; c) Jocuri de roluri; d) Vizitele de lucru.
Observaii Conceptele de baza / cuvinte cheie: sistem informaional operativ, sistem informaional statistic, sistem informaional financiar-contabil, reeaua teritorial, structura de personal, departamente, compartimente, servicii, fluxuri informaionale. Conceptele de baza / cuvinte cheie: bilanul, contul de profit i pierderi,

2. Situaiile financiare i indicatorii specifici societilor de

a) Studiu de caz; b) Lucrri practice;

asigurare.

c) Algoritmizare; d) Modelare.

3. Regimul de solvabilitate n a) b) Romnia. c) d)

Studiu de caz; Lucrri practice; Algoritmizare; Modelare.

4. Metodele de rezervelor tehnice.

stabilire

a a) b) c) d)

Studiu de caz; Lucrri practice; Algoritmizare; Modelare.

5. Studii de caz: 1. Protejarea bilanului unui asigurtor mpotriva riscului de cretere a ratei dobnzii. 2. Reconstituirea fondurilor proprii ale unui asigurtor dup o perioad de scdere a ratei dobnzii. 6. Studii de caz: 1. Determinarea fluxurilor de trezorerie ale activitilor de exploatare. 2. Determinarea fluxurilor de trezorerie ale activitilor de investiii i finanare. 7. Studiu de caz: Modul de determinare a structurii optime a capitalului unei societi de asigurri generale.

a) b) c) d) e)

Controversa creativ; Metoda cubului; Lucrri practice; Algoritmizare; Modelare.

a) b) c) d)

Lucrri practice; Algoritmizare; Modelare; Activitate pe grupe de lucru.

a) b) c) d)

Lucrri practice; Dezbatere; Algoritmizare; Modelare

8. Studiu de caz: Evoluia pieei romneti de asigurare dup 1990.

a) b) c) d) e)

Proiect; Expunere sistematic; Dezbatere; Eseu; Modelare. Controversa creativ; Metoda cubului; Studii de caz; Modelare;

9. Fraud i control n asigurri - a) b) cazuistic. c) d) 10. Studiu de caz:

a) Controversa creativ;

situaia fluxurilor de trezorerie, situaia modificrilor capitalului propriu, rata de solvabilitate, rata net a daunei, rata combinat, rata cheltuielilor, rata profitului tehnic, rata profitului financiar. Conceptele de baza / cuvinte cheie: marja de solvabilitate obligatorie, marja de solvabilitate disponibil, fondul de garanie, dispersia plasamentelor, coeficientul de lichiditate, metodologia de calcul, grad de solvabilitate. Conceptele de baza / cuvinte cheie: rezerve de caz, rezerve agregate, metoda logic, metoda mediei sau factorului, metoda tabelar, metoda sistemului expert, metoda analizaei prilor componente. metoda evoluiei daunelor pltite, metoda evoluiei daunelor aprute. Conceptele de baza / cuvinte cheie: asigurare de via, rata dobnzii obligatare, rata dobnzii tehnice minim garantate, ecart, rscumprri anticipate, rata de finanare, rata de revalorizare a angajamentelor, criteriu de performan a gestiunii. Conceptele de baza / cuvinte cheie: asigurri generale, creane fa de asigurai, creane fa de intermediarii n asigurri, venituri din prime subscrise, prime cedate n reasigurare, comsioane primite de la reasigurtori, daune pltite, venituri din plasamente. Conceptele de baza / cuvinte cheie: rentabilitatea net n condiii de risc zero, rata minim a daunei, creterea ratei daunei la modificarea cu o unitate a raportului prime subscrise/activ net, capital propriu, rata cheltuielilor, date de ieire, variabile decizionale. Conceptele de baza / cuvinte cheie: capital social, prime brute subscrise, indemnizaii pltite, cote de pia, cretere real, cretere nominal, grad de penetrare, densitatea de asigurare, numr de societi autorizate. Conceptele de baza / cuvinte cheie: frauda la asigurat, frauda la contractarea asigurrii, frauda la intermediar, frauda n procesul la dezdunare, celule antifraud, investigaie, audit. Conceptele de baza / cuvinte cheie:

Bancasigurarea i Asifinanarea.

b) c) d) e)

Metoda cubului; Analogia; Studii de caz; Observarea fenomenelor secundare; f) Modelare. a) b) c) d) Controversa creativ; Metoda cubului; Eseu; Observarea fenomenelor secundare; e) Modelare. a) b) c) d) e) f) e) a) b) c) d) e) a) b) c) d) e) Proiect; Expunere sistematic; Dezbatere; Analiz comparativ; Metoda cubului; Eseu; Modelare. Proiect; Expunere sistematic; Dezbatere; Analiz comparativ; Modelare. Proiect; Expunere sistematic; Dezbatere; Metoda cubului; Modelare

banca universal, servicii postvnzare, planuri de economii, asigurri de capitalizare, densitatea clientelei, frecvena contactului cu clientul, gestiunea activ-pasiv, conglomerate financiare. Conceptele de baza / cuvinte cheie: prevenire, compensare, predictibilitatea riscurilor, regimul de rspundere civil, antiselecie, asigurare obligatorie, situri, poluare. Conceptele de baza / cuvinte cheie: asigurri private, principiul redistributiv, principiul capitalizrii, asigurri de tip unit-linked, fonduri universale, contribuii asupra fondului de salarii, taxe fiscale, taxe parafiscale, contribuia asiguratului, contribuia angajatorului, fond acumulat, portofoliu investiional. Conceptele de baza / cuvinte cheie: impozit pe primele de asigurare, deductibilitatea primei de asigurare, regim fiscal, faciliti fiscale, reduceri la impozitul pe profitul asigurtorilor. Conceptele de baza / cuvinte cheie: subscriptori, sindicate, brokeri, agent de membru, agent de sindicat, broker Lloyds, licen de operare, afaceri auto, afaceri aeriene, afaceri maritime.

11. Studiu de caz: Produse de asigurare a rspunderii pentru deteriorarea mediului n lume.

12. Studiu de caz: Asigurrile sociale versus asigurrile private.

13. Studiu de caz: Fiscalitatea asigurrilor n Europa.

14. Studiu de caz: Lloyds instituie unic pe piaa internaional de asigurare.

Bibliografie

1. Bogdan, D. M., Mecanismul gestiunii financiare n societile de asigurri, Editura Casa Crii de tiin, Cluj-Napoca, 2005. 2. Bogdan, D. M., Controlul n asigurri, Editura Casa Crii de tiin, Cluj-Napoca, 2005, pag. 102187. 3. Boulanger, Fd., Gires, E., Assurance et Management de la Valeur, Assurance, Audit, Actuariat, Editura Economica, Paris, 2003. 4. Browne, M., Kanya, H., A Theory of the Demand for Underwriting, Journal of Risk and Insurance, vol. 79, 2012. 5. Ciuma, C., Economia societii de asigurare, Editura Casa Crii de tiin, Cluj-Napoca, 2009. 6. Dhaene, J., Optimal Capital Allocation Principles, Journal of Risk and Insurance, vol. 78, 2011. 7. Haley, J., An Insurance Princing Game, Risk, Management and Insurance Review, Management and Insurance Review, 2012. 8. Hardelin, J., Raising Capital in an Insurance Oligopoly Market, The Geneva Risk and Insurance Review, vol. 37, Issue 1, 2012. 9. Hoytand, R., The Value of Enterprises Risk Management, Journal of Risk and Insurance, vol. 78, 2011. 10. Keller, Ph., Solvency II and Incentives for Systemic Risk Exposures, The Geneva Papers on Risk and Insurance, vol. 54, 2011. 11. Lambert, D.-Cl., conomie des assurances, Armand&Colin, Paris, 1996. 12. Negoi, I., Aplicaii Practice n Asigurri i Reasigurri, Editura Etape, Sibiu, 2001 7

13. Negru, T., Asigurri Ghid practic, Editura C.H. Beck, Colecia Oeconomica, Bucureti, 2006. 14. Piermay,M., Mathoulin, P., Cohen, A., La Gestion Actif-Passif dune compagnie dassurance ou dun investisseur institutionnel, Economica, Paris, 2002 15. Slgean, V., Asigurrile sociale i pensiile ntre sistemul public i cel privat n Romnia, Editura Limes, 2009. 16. Vaughan E., Vaughan, Th., Fundamentals of Risk and Insurance, Eighth Edition, John Wiley&Sons Inc., New York, 1999.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului a) discuii deschise i interactive pe baza materialului convenit cu reprezentanii societilor de asigurare, brokeri de asigurare, UNSAR, CSA; b) prezentarea i analiza critic a diverselor situaii de integrare a absolvenilor n viaa activ, interpretarea critic a acestora, formularea de propuneri; c) elaborarea i susinerea de propuneri individuale, dar i colective de actualizare, perfecionare a programelor analitice, a metodelor de predare, de evaluare a cursanilor; d) coroborarea structurii tematice a disciplinei cu stagiile de practic de specialitate ce vor fi derulate n semestrul 4. 10. Evaluare Tip activitate 10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare


1. Claritatea rspunsurilor; 2. Formularea logic; 3. Argumentarea rspunsurilor. 1. Claritatea expunerii; 2. Formularea logic; 3. Argumentarea poziiilor.

10.2 Metode de evaluare Lucrare scris rspunsuri directe la ntrebri. Lucrare scris expuneri, analize i comentarii pe teme enunate. Referate individuale pe teme alese de ctre cursani.

10.3 Pondere din nota final 20% 20% 20%

10.5 Seminar / Laborator

1. Tem . 2. Prezentare. 3. Structur. 4. Concepte. 5. Argumentare. 6. Problematizare. 7. Originalitate. 8. Bibliografie. 9. Stil. 10. Redactare. 1. Identificarea unei nevoi, probleme obiectul de studiu al proiectului. 2. Colectarea primar a datelor. 3. Selectarea temelor de lucru. 4. Definirea suportului teoretic. 5. Desfurarea de scenarii. 6. Colectarea de date suplimentare. 7. Testarea modelelor, scenariilor, etc. 8. Precizarea instrumentarului utilizat. 9. Redactarea final. 10. Utilitatea proiectului.

Proiecte colective pe problematica disciplinei propuse de ctre cursani.

20%

1. Coerena, logica, claritatea planului Studii de caz pe tematica 20% de organizare a studiului de caz. disciplinei. 2. Originalitatea algoritmului de rezolvare. 3. Originalitatea prezentrii rezultatelor finale. 10.6 Standard minim de performan Rezultatele evalurii se concretizeaz n note de la 1 la 10 exprimate n note ntregi, nota minim de promovare fiind 5 (cinci).

Data completrii 19.03.2013

Semntura titularului de curs Prof.univ.dr. Cristina Ciuma

Semntura titularului de seminar Prof.univ.dr. Cristina Ciuma

Data avizrii n departament 21.03.2013

Semntura Directorului de Departament Prof.univ.dr. Cristina Ciuma