Sunteți pe pagina 1din 4

1. SCOP Descrierea modului de verificare - testare a centralelor ABB de detectare al incendiului in vederea mentinerii acestora in stare de veghe. 2.

DOMENIUL DE APLICARE Prezenta procedura se aplica la verificarea centralelor ABB de detectare al incendiului - boxa generator 3. DEFINITII SI PRESCURTARI 3.1. Definitii 3.1.1. - Panou de control - este un echipament receptor pentru controlul detectiei incendiului la instalatii individuale de dimensiuni mici si mijlocii - pe care le afiseaza pe un monitor. 3.1.2. -Revizie - ansamblul de lucrari si operatii de mica amploare, care se executa periodic pentru verificarea, repararea sau inlocuirea unor piese uzate. 3.2. Prescurtari 3.2.1. ABB - Asean Brown Bowerry; 3.2.2. ON/OFF - Buton de conectare - deconectare; 3.2.3. BSL8C - Panou de control ce administreaza maximum 8 zone de detectie programabile. 3.2.4. B1 - Robinet de oprire principal; 3.2.5. B2 - Robinet de oprire; 3.2.6. C - Robinet telecomandat hidraulic; 3.2.7. E - Robinet de drenaj; 3.2.8. K - Manometru pentru apa ; 3.2.9. L - Diuza supapa fluture; 3.2.10. N - Robinet solenoidal; 3.2.11. O - Diuza de stins incendiu ( extinctoare ); 3.2.12. R - Robinet fluture fara retur; 3.2.13. S - Robinet de alimentare cu aer; 3.2.14. PVRC - Proces verbal de receptie calitativa; 3.2.15. PVD - Proces verbal de deseuri; 3.2.16. DMM - Dispozitive de masurare si monitorizare; 3.2.17. ITI-PM - Instructiune tehnica interna de protectie a muncii; 3.2.18. AL - Autorizatie de lucru.

4. DOCUMENTE APLICABILE 4.1 Documente de referinta:

4.1.1. - Instructie, Inspectie si Mentenanta " 1262 - IMI - 001"; 4.1.2. - D.G.P.S.I. - 005/2001 - Dispozitii generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor. 4.1.3. - SR EN ISO 9001: 2001 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte. 4.1.4. - SR EN ISO 14001: 2005 - Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare. 4.1.5. - OH SAS 18001 : 1999 - Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale. Specificatie. 4.1.6. - N.G.P.M. / 2002 - Norme generale de protectie a muncii. 4.1.7. - N.S.S.M. Nr. 65 / 2002 - Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice. 4.2. Documente conexe: 4.2.1.- Verificari ale instalatiilor automate de avertizare si stins incendiu - boxa generator. 5. RESPONSABILITATI 5.1. Seful laboratorului PRAM - AMC asigura organizarea, coordonarea si controleaza, activitatea de mentenanta la sistemul ABB de detectare al incendiului, semneaza PVRC si PVD. 5.2. Personalul din cadrul laboratorului PRAM - AMC, atestat sa execute lucrari de verificare si intretinere la instalatiile automate de avertizare si stins incendiu are responsabilitatea de a cunoaste schemele de lucru, de a lucra numai cu DMM verificate in termen, de a-si asigura zona protejata de comun acord cu personalul admitent, cu respectarea NSSM 65/2002 si cu respectarea purtarii echipamentului de protectie adecvat. 6. PROCEDURA 6.1. Generalitati 6.1.1.Persoanele atestate care asigura verificarea, intretinerea si repararea sistemelor automate de detectare, semnalizare si stingere a incendiilor vor evidentia intr-un registru intocmit conform modelului prezentat in anexa nr. 7, datele referitoare la functionarea fiecarui sistem sau a fiecarei instalarii automate. 6.2. VERIFICARI ZILNICE. 6.2.1. Se verifica starea de integritate a sistemului de detectare si stins incendiu in - boxe generator prin controlul vizual al sesizorilor, centralei de avertizare, a diuzelor ( O ), robinetilor ( B1,B2,C, E, N, R, S ) si cablurile electrice. 6.2.2. Se verifica functionarea semnalizarilor optice si acustice ( hupa, luminile de avertizare, blitz, panoul control - BSL8C ) prin simulari: - se apasa butonul alb " Resetare/test led" in cadrul " Alarma audio "; - se roteste cheia "A" cu 90 la dreapta, se apasa butonul negru "Bell" in cadrul " Alara audio" si butonul verde "Test" in cadrul "Functionare" care se tine apasat - sirenele sunt activate pana ce butonul "Test" este eliberat. 6.2.3. Se citeste presiunea de alimentare a apei la manometru ( K ). 6.2.4. Se consemneaza valoarea presiunii, in registrul cu Anexa nr.7 din D.G.P.S.I. 005/2001 existent la cabina " maistru de tura".

6.3. VERIFICARI SAPTAMANALE. 6.3.1. Se verifica functionarea semnalizarilor de la detectoare sau butoane manuale prin actionarea unui detector sau buton manual. 6.3.2. Se analizeaza vizual conditiile de mediu in care functioneza detectoarele, cu inlaturarea conditiilor care genereaza exces de praf, umiditate, vibratii. 6.3.3. Se verifica functionarea corecta a manometrului ( K ) prin inchiderea robinetului de izolare a acestuia, manometru trebuie sa indice "zero". 6.3.4. Se verifica capacitatea bateriei de acumulatoare: - tensiune; - starea contactelor. 6.3.5. Se inspecteaza presiunea in conductele sistemului, care trebuie sa fie intre minimum 3 bari si maximum 6 bari. 6.3.6. Se verifica etansarea vanei hidraulice (C) deschizand robinetul de drenaj (E), daca e observa scurgeri de apa pe conducta de drenaj, inseamna ca vana nu este etansa si se vor lua masuri de remediere. 6.3.7. Se consemneaza aceste verificari, in registrul cu Anexa nr.7 din D.G.P.S.I. 005/2001 existent la cabina " maistru de tura". 6.4. VERIFICARI LUNARE. 6.4.1.Se face comutarea automata a surselor de alimentare cu energie electrica - prin intreruperea alimentarii de baza si trecerea automata pe alimentarea de rezerva. 6.4.2. Se verifica functionarea globala a semnalizarilor de defect prin simularea conditiilor de defect specifice. 6.4.3. Se verifica functionarea dispozitivelor exterioare de alarmare prin simulare. 6.4.4. Se consemneaza aceste verificari, in registrul cu Anexa nr.7 din D.G.P.S.I. 005/2001 existent la cabina " maistru de tura". 6.5. VERIFICARI CU Generatorul OPRIT. 6.5.1. Se executa intretinerea preventiva a centralelor de semnalizare, detectoarelor si butoanelor manuale prin curatire de praf si impuritati. 6.5.2. Se verifica prizele de pamant ale centralelor si se elibereaza BV - F -71/rev.1 anexat. 6.5.3. Se verifica metrologic manometrul (K) si se elibereaza BV metrologica - formular tipizat - anexat. 6.5.4. Se face testarea zonelor: zona 1 - detectorii de fum. zona 2 - detectorii termici. zona 3 - botonii manuali. 6.5.5. Se verifica functionerea vanei cu actionare hidraulica (C). 6.5.6. Se incheie PVRC pentru aceste operatii, formular F-53 / rev.1. 6.5.7. Potentialele deseuri se predau beneficiarului cu proces verbal de predare-primire, iar cele nerefolosibile se vor gestiona de catre laboratorul PRAM in vederea predarii catre Depozit.