Sunteți pe pagina 1din 9

ANSAMBLU RESIDENTIAL LA STEJARI LOCUINTE COLECTIVE SC MASTERANGE ROMANIA SRL Soseaua Nordului, nr.

24-26, Sector 1, Bucuresti

Denumirea obiectului Amplasament Beneficiar Proiectantul lucrarii Faza de proiectare Data

COMPLEX REZIDENTIAL LA STEJARI BANEASA, BUCURESTI SC MASTERANGE ROMANIA SRL SC IONESCU ARCHITECTURE&DESIGN SRL DE MAI, 2006

CAIETE DE SARCINI ARHITECTURA CAIET DE SARCINI DE


PENTRU EXECUTAREA TENCUIELILOR INTERIOARE

CONDITII GENERALE
In timpul executarii lucrarilor se vor respecta prevederile din : Regulamentul prvnd protecta munc s gena n construct aprobat de MLPAT 9/N/1993 IMM06-1996 Norme specfce de protectia muncii, pentru lucrar de zdare, montaj prefabrcate s fnsaje n construct, aprobate de MLPAT nr 75/N/1996 P 118/99 Normatv de sguranta la foc a constructlor; C.58-96 - Norme tehnice privind ignifugarea materialelor s produselor combustibile din lemn si textile utilizate an constructii, elaborate de Comandamentul Pompierilor - Centrul de Studii si Experimentari pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, aprobate de MLPAT nr. 27/N/1999; Norme generale de protectie ampotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor s nstalatlor, aprobate prin Ordonanta nr. 60/97; C300/1994 Normatv de prevenre s stngere a ncendlor pe durata executar lucrarlor de construct s nstalat aferente acestora C56/1985 Normatv pentru verfcarea caltat s recepta lucrarlor de construct s nstalat aferente aprobat de ICCPDC 61/1985, cu nstructunle aferente C.16-84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente elaborat de ICCPDC si aprobate cu Ordinul ICCPDC nr. 92/14.12.1984.

Caiet de sarcini DE Tencuieli interioare

Arhitekturbro Dipl. Ing. Ion Ionescu, Bahnhofstrasse 71, D-78532 Tuttlingen 1

ANSAMBLU RESIDENTIAL LA STEJARI LOCUINTE COLECTIVE SC MASTERANGE ROMANIA SRL Soseaua Nordului, nr. 24-26, Sector 1, Bucuresti

HG nr 728/19 oct 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind Certificarea calitatii produselor folosite in constructii Legea nr 10/18 ianuarie 1995 privind Calitatea in Constructii Procedurle, nstructunle de aplcare a prevederlor HGR conexe la Legea 10/1995, elaborat de MLPAT, nr 2,3,4/1996, publcate n Buletnul Constructlor nr. 31/N/1995 Procedurle prvnd autorzarea laboratoarelor de analza s ncercar n construct, cu nstructunle aferente, aprobat cu ordnul MLPAT 6/N/1995, BC 4/1996 Procedura prvnd controlul statulu n fazele determnante pentru rezstenta s stabltatea constructlor, aprobat cu ordnul MLPAT 31/N/1995, BC 4/1996 Metodologa de stablre a categore de mportanta a constructlor, aprobat cu ordnul MLPAT 31/N/1995, BC 4/1996 Instructun prvnd autorzarea responsabllor cu urmarrea comportar n exploatare a constructlor Legea 50/1991, prvnd autorzarea constructlor cu completarle ulteroare Ordonanta 36/2002 prvnd mpoztele s taxele locale si normele metodologice de aplicare cf H1278/2002 ST 026-2000 Specfcate tehnca prvnd cerntele de caltate s sguranta pentru sstemul echpamentcladre (ascensoare-scar rulante, covoare rulante), aprobat de MLPAT nr. 160/N/2000 C204/80 Normatv pentru verfcarea caltat lucrarlor de montaj al utlajelor s nstructunlor tehnce pentru obectve de nvestte HG 766 Regulamente privind calitatea an constructii HG nr 273/94 Regulament privind antocmirea si pastrarea Cartii tehnice a constructiei

PENTRU EXECUTAREA TENCUIELILOR INTERIOARE


7.0.0. Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea lucrarilor de tencuieli interioare. 7.0.1.Clasificare
Dupa natura suportului pe care se executa, tencuielile sunt: - tencuieli pe elemente de beton, pereti sau tavane, - tencuieli pe zidarie de caramida plina Dupa modul de finisare tencuielile sunt de tipul: - tencuieli driscuite care se aplica pe peretii si tavanele ce urmeaza a fi finisate. In functie de finisajul ce urmeaza a fi aplicat pe tencuielile driscuite, ele vor fi gletuite sau nu cu glet de ipsos sau aracet. (conf tabel finisaje)

7.1.0.Standarde de referinta
- C 18 /83 Normativ pentru executarea si receptionarea lucrarilor de tencuieli la constructii civile si industriale - STAS 388/80 ciment Portland

Caiet de sarcini DE Tencuieli interioare

Arhitekturbro Dipl. Ing. Ion Ionescu, Bahnhofstrasse 71, D-78532 Tuttlingen 2

ANSAMBLU RESIDENTIAL LA STEJARI LOCUINTE COLECTIVE SC MASTERANGE ROMANIA SRL Soseaua Nordului, nr. 24-26, Sector 1, Bucuresti

- STAS 7055/87 cimenturi Portland albe si colorate - STAS 790/84 apa pentru betoane si mortare - STAS 9201/80 var hidratat pulbere pentru constructii - STAS 1667/76 agregate grele naturale pentru mortare si betoane cu lianti minerali - STAS 545/1/80 ipsos pentru constructii - C 17/82 instructiuni tehnice privind compozitia si prelucrarea mortarelor de zidarie si tencuiala - STAS 2634/80 metode de testare pentru mortare an stare proaspata si antarita - STAS 1030/85 mortare obisnuite de var, ciment sau ipsos: clasificare si conditii tehnice - STAS 7058/80 aracet DP 50 sau DP 25

7.1.1.Controlul si pregatirea stratului suport


Se va efectua un control al suprafetelor ce urmeaza a fi tencuite: - betonul trebuie sa fie uscat - toate lucrarile a caror executie simultana sau ulterioara ar provoca deteriorarea tencuielilor sa fie terminate - suprafetele sa fie curate fara pete. - suprafetele vor fi rigide, plane, uscate, rugoase si sa nu prezinte abateri de la verticalitate si planeitate. Abaterile se vor rectifica prin cioplirea proeminentelor sau cu o plasa de rabitz prinsa in cuie an rosturile zidariilor an cazul intrandurilor > 40 mm. -rosturile de dilatare (daca este cazul) vor fi acoperite cu fasii din plasa de rabitz de 15 cm.

7.1.2.Lucrari ce trebuiesc executate anainte de tencuieli:


- lucrari de zidarie si pereti despartitori - instalatii electrice, sanitare, ancalzire ce urmeaza a ramine angropate an tencuiala (inclusiv probele de functionare) - montarea confectiilor metalice anglobate - montarea tocurilor si protejarea acestora - montarea diblurilor si ghermelelor - montarea hidroizolatiilor- unde este cazul - executarea anvelitorii si probarea etanseitatii - montarea sipcilor pentru nuturi- unde este cazul

7.1.3.Controlul calitatii mortarelor


Mortarele trebuie sa corespunda conditiilor de consistenta, plasticitate, segregare, timp de antarire normala, contractie, adeziune, rezistenta si gelivitate conform normativelor de mai sus. Controlul calitatii mortarelor proaspete si antarite se face direct pe santier sau an laboratorul de santier. Consistenta mortarelor se va stabili an raport cu felul lucrarilor si suprafata pe care se aplica. Ele vor trebui sa corespunda urmatoarelor tasari pe conul etalon.
Caiet de sarcini DE Tencuieli interioare

Arhitekturbro Dipl. Ing. Ion Ionescu, Bahnhofstrasse 71, D-78532 Tuttlingen 3

ANSAMBLU RESIDENTIAL LA STEJARI LOCUINTE COLECTIVE SC MASTERANGE ROMANIA SRL Soseaua Nordului, nr. 24-26, Sector 1, Bucuresti

- pentru sprit ( la aplicare mecanizata) 12 cm - pentru sprit ( la aplicare manuala ) 5- 7 cm - pentru grund ( la aplicare manuala) 7-8 cm - pentru grund ( la apicare mecanizata) 10-12 cm - strat vizibil ( mortar cu ipsos) 9-12 cm - strat vizibil ( mortar fara ipsos) 7-8 cm

7.2.0. Conditii tehnice de calitate


- se verifica si se receptioneaza ca lucrari ascunse straturile suport - se verifica existenta certificatelor de calitate pentru materialele ce urmeaza a fi introduse in opera (respectiv a fiselor cu indicarea caracteristicilor tehnice ale mortarelor) - se verifica respectarea tehnologiei, a tipurilor de mortare indicate an proiect. Rezultatele ancercarilor de control a mortarelor trebuie comunicate in termen de 48 ore conducatorului tehnic. Daca rezultatul este sub 75% din marca se anunta proiectantul. Aceste cazuri se anscriu an procesele verbale de lucrari ascunse, comisia de receptie preliminara urmand a hotara asupra acceptarii tencuielii. Receptia se face pe baza urmatoarelor verificari: - rezistenta mortarului - numarul de straturi aplicat si grosimile respective (determinat prin sondaj-minimum 1 la 200 mp) - aderenta fata de stratul suport si antre straturi (idem) - planeitatea suporturilor si linearitatea muchiilor - dimensiunea, calitatea si pozitiile elementelor decorative (solbancuri, braie, cornise, daca este cazul) Aceste verificari se fac anaintea executarii stratului de finisaj iar rezultatele se anscriu an procesele verbale de lucrari ascunse si pe faze de lucrari. Verificarile care se efectueaza la terminarea unei faze de lucrari se fac cate una an fiecare camera cel putin una la fiecare 100 mp Abateri admise la receptia calitativa a tencuielilor: - nu se admit umflaturi, ciupituri, crapaturi, fisuri, lipsuri la glafuri ferestre, la pervazuri, plinte, obiecte sanitare - nu se admit zgrunturi mari peste 3 mm, basici si zgarieturi adanci formate la driscuire an stratul de acoperire - nu se admit mai mult de 2 neregularitati/mp an orice directie cu adancimea sau analtimea pana la 2 mm ( sub dreptarul de 2 m) la tencuieli driscuite interioare sau la fatada, respectiv pana la 1 mm la tencuieli gletuite - nu se admit abateri de la verticalitate mai mari de 1mm/m si 3mm pe toata analtimea ancaperii la interior mai mari de 1 mm/m si 2 mm/analtime la tencuieli gletuite interioare mai mari de 2mm/m si 2o mm pe toata analtimea la exterior - nu se admit abateri fata de orizontala la tavane mai mari de 1mm/m si 3 mm de la o latura la alta la tencuieli mai mari de 1 mm/m si 2 mm pe ancapere la tencuieli gletuite - nu se admit abateri fata de verticala sau orizontala a unor elemente (intranduri, iesinduri, glafuri, muchii, ancadramente)

Caiet de sarcini DE Tencuieli interioare

Arhitekturbro Dipl. Ing. Ion Ionescu, Bahnhofstrasse 71, D-78532 Tuttlingen 4

ANSAMBLU RESIDENTIAL LA STEJARI LOCUINTE COLECTIVE SC MASTERANGE ROMANIA SRL Soseaua Nordului, nr. 24-26, Sector 1, Bucuresti

mai mari de 1mm/m si 3 mm de element la tencuieli interioare mai mari de 1mm/m si 2 mm pe toate lungimea la tencuieli gletuite mai mari de 2mm/m si 5 mm pe analtimea unui etaj la exterior

Qualittsstufe Q1

Anforderung Grundverspachtelung Fllen der Stofugen der Gipsplatten, berziehen der sichtbaren Teile der Befestigungsmittel. berstehendes Spachtelmaterial ist abzustoen, werkzeugbedingte Markierungen, Riefen und Grate sind zulssig. Fugendeckstreifen sind einzulegen, wenn das gewhlte Verspachtelungssystem dies vorsieht und/ oder wenn dies aus konstruktiven Grnden fr notwendig erachtet wird. Standardverspachtelung Grundverspachtelung Q1, Nachspachteln bis zum Erreichen eines stufenlosen bergangs zur Plattenoberflche.

Anwendungsbereich

Hinweise zur Ausfhrung Bei mehrlagigen Beplankungen ist bei den unteren Plattenlagen ein Fllen der Stofugen ausreichend; auf das berziehen der Befestigungsmittel kann verzichtet werden. Bei Flchen, die mit Bekleidungen und Belgen aus Fliesen und Platten versehen werden sollen, ist das Fllen der Fugen ausreichend; Gltten und das seitliche Verziehen von Spachtelmaterial ber den Fugenbereich hinaus ist zu vermeiden.

Q2

gengt den blichen Anforderungen an den Wandund Deckenbereich; geeignet fr mittel- und grob strukturierte Wandbekleidungen, z.B. Raufasertapete matte fllende Anstriche/ Beschichtungen, z.B. Dispersionsanstriche mit manuellem Auftrag Oberputze mit Korngren/Grtkorn ber 1 mm fr erhhte Anforderungen an gespachtel te Oberflchen, geeig net fr fein strukturierte Wandbekleidungen matte nicht strukturierte Anstriche/ Beschichtungen Oberputze, deren Krnung/Grtkorn nicht mehr als 1 mm betrgt fr hchste Anforderungen an die ge spachtelte Oberflche, geeignet fr glatte oder struktu rierte Wandbeklei dungen mit Glanz, z. B. Metall- oder Vinyltapeten Lasuren oder Anstriche/Beschichtungen bis zu mittlerem Glanz Stuccolustro oder andere hochwertige GlttTechniken

Der Fugenbereich ist durch stufenlose bergnge an den Plattenbereich anzugleichen; Gleiches gilt fr Befestigungsmittel, Innen- und Auenecken sowie Anschlsse. Abzeichnungen insbesondere bei der Einwirkung von Streiflicht sind nicht auszuschlieen; eine Verringerung dieser Effekte ist mit einer Sonderverspachtelung Q3 zu erreichen.

Q3

Sonderverspachtelung Standardverspachtelung Q2, breites Ausspachteln der Fugen sowie ein scharfes Abziehen der restlichen Kartonoberflche zum Porenverschluss mit Spachtelmaterial. Im Bedarfsfall sind die gespachtelten Flchen zu schleifen. Vollflchenverspachtelung Standardverspachtelung Q2, breites Ausspachteln der Fugen sowie ein vollfl chiges berziehen und Gltten der gesamten Oberflche mit einem dafr geeigneten Material (Schichtdicke bis ca. 3 mm).

Abzeichnungen bei der Einwirkung von Streiflicht sind nicht vllig auszuschlieen; Grad und Umfang solcher Abzeichnungen sind jedoch gegenber der Sonderver spachtelung Q2 geringer.

Q4

Abzeichnungen der Plattenoberflche und Fugen werden minimiert; soweit Lichteinwirkungen (z.B. Streiflicht) das Erscheinungsbild der fertigen Oberflche beeinflussen knnen, werden unerwnschte Effekte weitgehend vermieden, lassen sich jedoch nicht vllig aus schlieen.

Caiet de sarcini DE Tencuieli interioare

Arhitekturbro Dipl. Ing. Ion Ionescu, Bahnhofstrasse 71, D-78532 Tuttlingen 5

ANSAMBLU RESIDENTIAL LA STEJARI LOCUINTE COLECTIVE SC MASTERANGE ROMANIA SRL Soseaua Nordului, nr. 24-26, Sector 1, Bucuresti

Wand- und Deckenbekleidungen - Putz, Anstriche 6.1 Allgemeine Anforderungen 6.1.1 Matoleranzen fr die Passgenauigkeit nach DIN 18202 Anwendungsbereich
Matoleranzen nach DIN 18202: 2005-10 gelten baustoffunabhngig fr Bauwerke und deren Teile. Sie sind anzuwenden, soweit nicht andere Genauigkeiten vereinbart werden.

Die Toleranzen in DIN 18202 wurden im Hinblick auf ein funktionsgerechtes Zusam menfgen von Bauteilen des Roh- und des Ausbaues bei der Erstellung eines Bauwerks formuliert. Aufwendungen fr Anpass- und Nacharbeiten sollen weitgehend vermie den werden. Die Festlegungen der Toleranzen in DIN 18202 ist funktionsbezogen. Dies betrifft die Anforderungen an Fgestellen und Passungen bei der Montage und an die Gesamtfunktion des fertigen Bauwerks. Die Grenzwerte fr Maabweichungen wurden nicht im Hinblick auf die Erfllung
optischer Anforderungen festgelegt. Die Intention der DIN 18202 schliet eine Anwendung auf geputzte Bauteil- oder Bauwerksoberflchen, insbesondere hinsichtlich der Ebenheit, gleichwohl nicht aus. Geputzte Oberflchen kennzeichnen die Gre, Lage und Gestalt eines Bauteils oder Bauwerks und knnen deshalb einen Funktionsbezug haben (z. B. die Einhaltung lich ter Mindestabmessungen im fertigen Zustand). Auch die Mahaltigkeit in Bezug auf Abweichungen vom vorgesehenen Winkel oder der Ebenheit kann im Hinblick auf die Funktion oder Passungsanforderungen wesentlich sein, z. B. fr die Passung beim Einbau von Trzargen in geputzte Wnde, beim Anschluss von Trennwnden an geputzte Wandoberflchen oder Deckenunterseiten, fr Einbaumbel und dergleichen.

Fr geputzte, oberflchenfertige Bauteile bzw. Oberflchen werden in DIN 18202: 2005-10, Tabelle 1, Zeile 6 Grenzabweichungen explizit angegeben. Des Weiteren wer den in DIN 18202: 2005-10, Tabelle 3, Zeile 6 und 7 fr geputzte Wnde und Unterseiten von Decken Ebenheitsanforderungen ausgewiesen. Eine Anwendung der Toleranzen nach DIN 18202 ist also fr geputzte Oberflchen ausdrcklich vorgesehen. Die Prfung auf etwaige Maabweichungen ist gem DIN 18202: 2005-10, Abschnitt 6.1 jedoch auf erforderliche Flle zu beschrnken. Anlass fr eine Prfung soll aus technischer Sicht im Sinne der DIN 18202 ein Funktionsbezug sein, also z. B. eine notwendige Passung oder eine stichprobenartige Prfung des zu putzenden Untergrundes im Hinblick auf einen Toleranzausgleich durch den Putzauftrag und die Einhaltung der Toleranzen fr die fertige Oberflche. Eine groflchige, umfassende berprfung geputzter Oberflchen nur zum Zwecke der Feststellung der Ausfhrungsqualitt der Putzarbeiten im Hinblick auf Maabweichungen ist hingegen nicht im Sinne der DIN 18202, weil hierbei ein Funktionsbezug bzw. ein Anlass fr die Prfung fehlt. Die Toleranzen nach DIN 18202 sind in der Regel nicht geeignet, optische Anforde rungen an fertige
Oberflchen, also z. B. ein ebenes und gleichmiges optisches Erscheinungsbild geputzter Flchen oder mahaltige Winkel und Anschlsse, zufrie den stellend zu beurteilen. Hierfr sind gegebenenfalls alternative Beurteilungsgrund lagen heranzuziehen, z. B. ein bei fachgerechter und sorgfltiger handwerklicher Ausfhrung blicherweise zu erwartendes Erscheinungsbild. Dies schliet eine Anwen dung der DIN 18202 in den Grenzen ihres Anwendungsbereichs jedoch nicht aus.

Prfung
Vor der Ausfhrung von Putzarbeiten ist der Putzgrund auf seine Eignung zur Auf nahme des Putzes zu prfen. Die Prfung erfolgt auch hinsichtlich der Einhaltung der zulssigen Maabweichungen fr die Rohbaukonstruktion. Die Prfung wird primr durch Augenschein vorgenommen. Hierbei kommt der Erfahrung des Prfers eine besondere Bedeutung zu. Die Prfung sollte zustzlich stichprobenartig an exemplarisch ausgewhlten Flchen mittels
Caiet de sarcini DE Tencuieli interioare

Arhitekturbro Dipl. Ing. Ion Ionescu, Bahnhofstrasse 71, D-78532 Tuttlingen 6

ANSAMBLU RESIDENTIAL LA STEJARI LOCUINTE COLECTIVE SC MASTERANGE ROMANIA SRL Soseaua Nordului, nr. 24-26, Sector 1, Bucuresti

Richtlatte und Meterma bzw. Messkeil erfolgen. Werden hierbei grere Maabweichungen festgestellt als nach DIN 18202 zulssig, so ist die Stichprobe der Prfung ggf. zu verdichten. Die Prfung ist unter dem Aspekt der Passung auf ausgewhlte Punkte mit Mahaltigkeitsanforderungen zu konzentrieren. Eine flchendeckende berprfung zu putzen der Flchen ist im Sinne der DIN 18202 nicht vorzunehmen, es sei denn, es besteht hierfr ein begrndeter Anlass.

6.1.2 Lichte Mindestmae im fertigen Zustand


Im fertig gestellten Ausbauzustand sind fr bestimmte Bauteile oder Bereiche nach den Bestimmungen des Bauordnungsrechtes lichte Mindestmae einzuhalten. Hierzu zhlen beispielsweise die lichte Hhe von Aufenthaltsrumen (2,40 m), die lichte Durchgangshhe von bauordnungsrechtlich notwendigen Treppen (2 m), die lichte Breite von notwendigen Fluren und Ausgngen ins Freie (mindestens 1 m), die nutzbare lichte Breite von Treppenlufen auf notwendigen Treppen (mindestens 1 m), die Hhe von Absturzsicherungen und Umwehrungen (in der Regel 0,9 m bzw. 1,2 m), die lichte Hhe in den zum Begehen bestimmten Bereichen von Garagenbauwerken (2 m), die lichte Breite von Stellpltzen in Garagenbauwerken (mindestens 2,30 m), die lichte Breite von Fahrgassen etc. in Garagenbauwerken (z. B. 6 m). Mindestabmessungen nach bauordnungsrechtlichen Regelungen sind bei der Ausfhrung im fertigen Zustand an jeder
betreffenden Stelle einzuhalten. Toleranzmae fr eine Unterschreitung von Mindestabmessungen sind nicht vorgesehen. In Planung und Ausfhrung sind deshalb fr Bauwerksteile, die im fertigen Zustand ein Mindestma erreichen mssen, Toleranzen durch die Bemessung eines einseitigen Boxbereichs so vorzusehen, dass ausfhrungsspezifische Ungenauigkeiten und inhrente Verformungen (z. B. zeit- und lastabhngige Verformungen) nicht zu einer Unterschreitung des erforderlichen Mindestmaes fhren. Nennmae sind deshalb als Mindestmae um ein notwendiges Toleranzma im Sinne eines Vorhaltemaes zu vergrern.

vorgabe dar.

6.3.3 Hinweise zum Toleranzausgleich durch Putzauftrag


Fr die Ebenheit des Untergrundes einer zu putzenden Flche gelten die Grenzwerte
fr Ebenheitsabweichungen nach DIN 18202: 2005-10, Tabelle 3, Zeile 5. Fr die Eben heit der fertigen Oberflche gelten die Grenzwerte fr Ebenheitsabweichungen nach DIN 18202: 2005-10, Tabelle 3, Zeile 6. Die Grenzwerte fr den Putzuntergrund und fr die fertige Putzoberflche unterscheiden sich zahlenmig um 5 mm. Bei Messpunktabstnden bis 0,1 m betrgt der zahlenmige Unterschied weniger als 5 mm.

Die mit dem zunehmenden Ausbau einhergehenden verfeinerten Genauigkeitsanforde rungen


mssen durch den Putzauftrag ausgeglichen werden. In DIN 18550-2: 1985-01 [75], Abschnitt 5 werden eine Endputzdicke und eine um 5 mm geringere zulssige Mindestputzdicke angegeben. Die Toleranz fr die mittlere Putzdicke betrgt somit 5 mm. Die jeweils zulssige Mindestputzdicke muss sich auf einzelne Stellen beschrn ken. In DIN 18550-2: 1985-01, Abschnitt 6.2.2 ist weiter vorgesehen, dass der Putz grund so magerecht sein soll, dass der Putz in gleichmiger Dicke aufgetragen wer den kann.

Der Toleranzwert von 5 mm als Differenz zwischen der Nennputzdicke und der zulssigen Mindestputzdicke entspricht den unterschiedlichen Grenzwerten fr Ebenheits abweichungen nach DIN 18202 fr nicht flchenfertige Wnde und Unterseiten von Decken (nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 5) und fr flchenfertige Wnde und Unter seiten von Decken (nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 6). Die mit zunehmendem Aus bau abnehmenden zulssigen Maabweichungen werden somit in der Putzstrke aus geglichen.
Die Mehrschichtdicke des Putzes ist allerdings nach oben begrenzt, da Abweichungen von der vorgesehenen Putzdicke die Gefahr von Rissbildungen erhhen. Dies gilt insbesondere bei stark schwankenden Schichtdicken.

Gengt der Untergrund fr eine zu putzende Flche den Ebenheitsanforderungen


Caiet de sarcini DE Tencuieli interioare

nach DIN 18202 nicht, so ist zunchst ein Ebenheitsausgleich durch eine zustzliche Ausgleichsschicht erforderlich. Dies stellt aus technischer Sicht eine

Arhitekturbro Dipl. Ing. Ion Ionescu, Bahnhofstrasse 71, D-78532 Tuttlingen 7

ANSAMBLU RESIDENTIAL LA STEJARI LOCUINTE COLECTIVE SC MASTERANGE ROMANIA SRL Soseaua Nordului, nr. 24-26, Sector 1, Bucuresti
Besondere Leistung dar. Ein Ausgleich von Toleranzberschreitungen im Rohbau sollte im Hinblick auf das Schwindverhalten und die Gefahr von Rissbildungen nicht durch einen Putz auftrag in einer Schicht erfolgen. Dieser Ausgleich muss vielmehr als gesonderte Vor leistung vor dem eigentlichen Putzauftrag ausgefhrt werden.

6.3.4 Hinweise zu Mahaltigkeitsanforderungen bei Wegfall des Innenputzes


Bei der Ausfhrung von
Dnnputzen mit nur wenigen Millimetern Auftragsstrke oder bei der Ausfhrung von Stahlbetonwnden mit einer Oberflchenspachtelung anstelle eines konventionellen Innenputzes entfllt die Mglichkeit eines nachtrgli chen Ausgleichs von Maabweichungen, insbesondere Ebenheitsabweichungen, in den Wandflchen. Der Putzuntergrund muss in diesem Fall den Ebenheitsanforderungen der flchenfertigen Wand gengen. Die Wandkonstruktion ist deshalb bereits im Roh bau mit der Genauigkeit herzustellen, die im spteren Ausbau gefordert wird. Die sptere Oberflchenspachtelung gestattet keinen Genauigkeitsausgleich mehr. Die beson deren Genauigkeitsanforderungen fr die Rohbaukonstruktion sind fr die Ausfh rung vorzugeben. Hierbei ist die Umsetzbarkeit in der Rohbauphase zu beachten und ggf. durch geeignete Manahmen sicherzustellen.

6.3.7

Hinweise zur Sichtbarkeit von Gerstlagen in Putzflchen

Bei der Ausfhrung von Fassadenputzen zeichnen sich mitunter Strukturnderungen

innerhalb der geputzten Fassadenoberflche auf Hhe der Gerstlagen ab. Solche Strukturunregelmigkeiten entstehen immer dann, wenn Teilflchen, bedingt durch die Gerststellung, zu unterschiedlichen Zeiten ausgefhrt werden und wenn ein in der Flche durchgngiges Zureiben der frisch verputzten Oberflche, bedingt durch die Zugnglichkeit in den einzelnen Gerstlagen, nicht mglich ist. Die bergangsbe reiche knnen neben sichtbaren Strukturunterschieden auch einen leicht welligen Ver lauf aufweisen (siehe Abb. 6.9).

Im Gesamterscheinungsbild einer Fassade knnen solche Strukturunterschiede bei einer Betrachtung der Fassade aus gebrauchsblicher Entfernung gut sichtbar bis auf fllig sein. Bei klaren,
sonnigen Lichtverhltnissen mit scharfem Schattenwurf knnen solche Strukturabweichungen besonders auffllig hervortreten.

Ebenheitsabweichungen in solchen bergangsbereichen liegen erfahrungsgem deut lich unterhalb der Grenzwerte fr Ebenheitsabweichungen nach DIN 18202. Das opti sche Erscheinungsbild lsst sich nach der Magabe der DIN 18202 nicht zufrieden stellend beurteilen. Als Beurteilungsgrundlage ist in diesem Fall von einer durchschnittlich sorgfltigen handwerklichen Ausfhrung auszugehen. Auffllige Strukturabweichungen sind bei sorgfltiger Arbeitsweise in der Regel vermeidbar und mssen deshalb aus technischer Sicht nicht hingenommen werden. Die Beurteilung einer optischen Beeintrchtigung muss im Einzelfall unter Bercksichtigung des optischen Gesamteindrucks aus einem blichen Betrachtungsabstand vorgenommen werden. 6.3.8 Hinweise zum Putzanschluss an Trzargen Der Putzanschluss einer Trzarge stellt eine Schnittstelle zwischen zwei Gewerken mit verschiedenen Genauigkeitsanforderungen dar. Die Putzoberflche muss an den Flchenrndern den Grenzwerten fr Winkelabweichungen nach DIN 18202 gengen. Dies gilt auch fr den Rand der Putzflche entlang der Trffnung. Innerhalb der zulssigen Winkeltoleranzen ist somit eine Abweichung der Wandoberflche vom Lot im Verlauf der Putzflche neben der Trffnung zulssig. Zustzlich zu den Winkelabweichungen der Putzoberflche an den Rndern sind Ebenheitsabweichungen der Putzflche innerhalb der Grenzwerte nach DIN 18202 zulssig. So ergibt sich bei einer Hhe von ca. 2 m fr die Trffnung eine zulssige Winkelabweichung von 8 mm (Stichma). Die Ebenheitsabweichung darf bei einem Messpunktabstand von 2 m maximal 7 mm betragen, bei einem Messpunktabstand von ca. 2,5 m (z. B. ber die gesamte Raumhhe) ca. 8 mm. Der Einbau der Trzarge muss lotrecht erfolgen, um die Funktion der Tre sicherzustellen. Fr die Ausfhrung und die Vermessung der Trzarge ist im Allgemeinen eine Winkelabweichung von maximal 1 mm/m als Ablesegenauigkeit einer Wasserwaage anzusetzen. Werden nun einerseits die zulssigen Winkelabweichungen und Ebenheitsabweichungen innerhalb der Putzflche in Anspruch genommen und wird die Trzar ge andererseits lotrecht eingebaut, so ergibt sich fr den Anschluss der Zarge an die Putzoberflche bei ungnstiger Ausnutzung der Toleranzen ein keilfrmig zulaufender Anschlussspalt. Die Spaltbreite kann von 0 bis ca. 7 mm betragen.
Caiet de sarcini DE Tencuieli interioare

Arhitekturbro Dipl. Ing. Ion Ionescu, Bahnhofstrasse 71, D-78532 Tuttlingen 8

ANSAMBLU RESIDENTIAL LA STEJARI LOCUINTE COLECTIVE SC MASTERANGE ROMANIA SRL Soseaua Nordului, nr. 24-26, Sector 1, Bucuresti

Fr das Herstellen einer mglichst guten Passung zwischen Trzarge und Putzoberflche ist die Vorgabe einer hheren Genauigkeit fr die Putzoberflche entlang der Trffnung erforderlich als nach DIN 18202 blicherweise zulssig. Dies kann z. B. durch die Verwendung von Lehren fr das Anputzen der ffnungsleibungen oder durch das vorherige Setzen von Putzschienen erfolgen. Werden besondere Manahmen zur Verbesserung der Mahaltigkeit der Putzoberflche nicht getroffen, so sind fr den Fall des tatschlichen Auftretens von Klaffungen an der Schnittstelle zwischen Putzoberflche und Zarge zustzliche Manahmen vorzusehen. Hierzu zhlen beispielsweise Verleistungen als Abdeckung der klaffenden Fuge oder ein Schlieen der Fuge mit elastischen Fugendichtstoffen. Solche Manahmen fr das Abdecken einer Passungsstelle sind aus technischer Sicht notwendige Manahmen fr den Ausgleich unterschiedlicher Genauigkeitsanforderungen von zwei aneinander grenzenden Gewerkeleistungen. Fr die Prfung der Mahaltigkeit einer Putzflche ist die Winkelabweichung an den Rndern der Flche einschlielich der Rnder entlang der Wandffnung festzustellen. Unabhngig vom Ebenheitsverlauf der gesamten Wandflche im Trbereich muss aus Passungsgrnden die maximal zulssige Winkelabweichung der Wand entlang der Trzarge eingehalten werden. Dies bedeutet, dass die Winkelabweichung der Wandoberflche auch an den Flchenrndern entlang der ffnung zu prfen ist. Die Messung der Winkelabweichung erfolgt jeweils ber die gesamte Lnge des Flchenrandes. Fr die Prfung der Ebenheit sind z. B. Einzelmessungen mit einer Richtlatte im Randbereich der geputzten Flche zur ffnung hin vorzunehmen. Hierbei sind die Grenzwerte fr Ebenheitsabweichungen fr verschiedene Messpunktabstnde, also fr verschiedene Messlngen, einzuhalten (siehe Abb. 6.10 und Abb. 6.11).

7.3.0. Decontarea lucrarilor de tencuieli


Lucrarile se deconteaza la mp de suprafata real executata conform listelor de cantitati.

Caiet de sarcini DE Tencuieli interioare

Arhitekturbro Dipl. Ing. Ion Ionescu, Bahnhofstrasse 71, D-78532 Tuttlingen 9