Sunteți pe pagina 1din 6

CAPITOLUL 1 CIRCUITE CU DIODE CU JONCTIUNE PN

1.1. Modelarea diodelor cu jonctiune pn1.1.1. Modele cvasistatice de semnal mare. Sunt utilizate la calculul punctului static de
functionare sau la determinarea formelor de unda in care viteza de variatie a semnalelor electrice
este suficient de mica (frecventa nu este prea mare, in cazul semnalelor sinusoidale).

D
v
D
i
D

Figura 1.1.

D.1 Modelul complet. Este utilizat in analiza circuitelor electronice cu ajutorul
calculatorului (completat cu ecuatiile corespunzatoare unor fenomene fizice care nu sunt
cuprinse in ecuatia de mai jos: strapungere, efecte la curent mare, zgomot, efecte capacitive, etc).
Sensul conventional pentru tensiune si curent este prezentat in figura #.1. Ecuatia de model este:

(

|
|
.
|

\
|
= 1
T k n
v q
exp I i
D
O D
(1.1)
unde: - k T/ q tensiunea termica (aprox. 0.026 V la temperatura camerei)
- parametrii de model: - I
O
- curent de saturatie (curent rezidual);
- n factor (coeficient) de idealitate.

D.2 Modelul simplificat pe regiuni. Este utilizat in analiza circuitelor electronice
prin calcule analitice (de mana). Planul caracteristicilor statice este impartit in mai multe
regiuni de polarizare (figura 4.2):
- regiunea de blocare:
q
T k n
3 v I i
D O D
s ~
- regiunea de conductie (dioda este deschisa):

q
T k n
3 v
T k n
v q
exp I i
D
D
O D
>
|
|
.
|

\
|
~
- regiunea tensiunilor mici de polarizare (din jurul originii):

q
T k n
3 v
q
T k n
3 1
T k n
v q
exp I i
D
D
O D
s s
(

|
|
.
|

\
|
=

1-1

-0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3
0.0
2.0x10
-5
4.0x10
-5
6.0x10
-5
8.0x10
-5
1.0x10
-4
1.2x10
-4
1.4x10

1.6x10

1.8x10
-4

-4
I
D
[A]
V
D
[V]
Regiunea de
blocare
Regiunea de
conductie
Polarizare
inversa
Polarizare
directa

Figura 1.2.

D.3 Modelul liniarizat pe regiuni. Este utilizat in analiza circuitelor electronice prin
calcule analitice (de mana) mai rapide decat in cazul precedent. Pretul platit consta in
obtinerea de rezultate cu o precizie mai redusa. Este practic singura metoda de analiza posibila in
analiza circuitelor cu diode la semnal mare, in domeniul timp. Caracteristica statica a diodei este
aproximata cu doua semidrepte care au ecuatiile:
- regiunea de blocare:
D D D
V v 0 i s ~
- regiunea de conductie (dioda deschisa):
0 i i r V v
D D D D D
> + ~

Parametrii de model, ale caror valori numerice depind de gama de lucru a tensiunilor si
curentilor, sunt:
- V
D
tensiune de deschidere (0.2 0.4 V pentru diodele din germaniu si 0.6 0.8 V
pentru diodele din siliciu)
- r
D
panta caracteristicii in regiunea de conductie (in multe aplicatii se poate considera
neglijabila, deci r
D
=0).

1.1.2. Modele de curent alternativ de semnal mic. Sunt utilizate la analiza in curent
alternativ, la semnal mic, a circuitelor cu diode. Astfel de modele se obtin prin liniarizarea
caracteristicilor statice in jurul punctului static de functionare. La joasa frecventa, dioda se
inlocuieste cu rezistenta ei interna de semnal mic R
i
, definita de:

PSF
D
D
i
v
i
R
1
c
c
= (1.2)


Utilizand aceasta relatie rezulta:
1-2
- pentru modelul D.2:
- regiunea de blocare: ~
i
R
- regiunea de conductie:
D
i
I q
T k n
R ~
- din jurul originii:
( )
O D
i
I I q
T k n
R
+
=
- pentru modelul D.3:
- regiunea de blocare: ~
i
R
- regiunea de conductie:
D i
r R ~

La inalta frecventa circuitul echivalent este completat ca in figura 1.3. Elementele care
apar in acest circuit in plus fata de rezistenta interna sunt:
- capacitatea de bariera (importanta pentru polarizare inversa): C
b

- capacitatea de difuzie (importanta pentru polarizarea in direct): C
d

- rezistenta serie (importanta in aplicatii de semnal foarte mic si la zgomotul
dispozitivului): R
s


R
s
R
i
C
b
C
d


Figura 1.3


1.1.3. Modelarea diodelor Zener (diode stabilizatoare de tensiune). Se face cu ecuatiile
precedente, mai putin in regiunea in care jonctiunea pn lucreaza la strapungere. In aceasta
regiune, pentru analiza circuitelor cu diode cu ajutorul calculatorului, curentul rezidual se
considera multiplicat cu coeficientul:
Z.1
m
B
R
O
O O
V
v
1
I
I M I
|
|
.
|

\
|

=
unde: - v
R
=- v
D

- parametrii de model: - V
B
tensiune de strapungere
- m coeficient cu valori 2 6.

Aceasta relatie este dificil de utilizat in calculele de mana datorita caracterului ei neliniar.
Pentru diodele stabilizatoare de tensiune (la care fenomenul este dorit) se prefera liniarizarea
caracteristicii in regiunea de strapungere (stabilizare). Deoarece aceasta regiune este utilizata in
functionare se prefera notatiile (figura 1.4):

D Z D Z
i i v v = =
1-3
DZ
v
Z
i
Z


Figura 1.4


Z.2 - regiunea de stabilizare:
min , Z Z Z Z Z Z
I i i r V v > + =
- in rest se utilizeaza modelul Z.1.
Parametrii de model sunt
- V
Z
tensiunea Zener
- r
Z
pantea caracteristicii in regiunea de stabilizare
- I
Z,min
curentul de prag de la care incepe regiunea de stabilizare.

Pentru calcule rapide, nepretentioase din punctul de vedere al preciziei, se utilizeaza
r
Z
~ 0 si I
Z,min
~ 0, deci ecuatiile de model devin:

Z.3 - regiunea de stabilizare: 0 i V v
Z Z Z
> =
- regiunea de nestabilizare
Z Z Z
V v 0 i < =

1.2. Probleme

P.1.1. Sa se calculeze punctul static de functionare al circuitului din figura 1.5. Circuitul se afla
la temperatura camerei. Dioda are parametrii:
a) I
O
=1 nA n =1
b) I
O
=1 nA n =1.5
c) I
O
=1 A n =1
+
E
10V
R
1k
D
I
D
V
D
+
E
10V
R
1k
D
I
D
V
R


Figura 1.5 Figura 1.6

P.1.2. Sa se calculeze punctul static de functionare al circuitului din figura 1.6. Circuitul se afla
la temperatura camerei. Dioda are parametrii:
a) I
O
=1 nA n =1
b) I
O
=1 A n =1


1-4
P.1.3. Sa se calculeze punctul static de functionare al circuitului din figura 4.. Circuitul se afla la
temperatura camerei. Diodele au parametrii:
D
1
: I
O,1
=1 nA; n =1.5
D
2
: I
O,2
=4 nA; n =1.5
D
2
+
E
10V
R
1
1k
D
1


P.1.4. Sa se calculeze punctul static de functionare al circuitului. Circuitul se afla la temperatura
camerei. Diodele au parametrii: D
1
: I
O,1
=1 nA; n =1.5
D
2
: I
O,2
=4 nA; n =1.5
R
3
1M
R
2
1M
D
2
+
E
10V
R
1
1k
D
1


P.1.5. Sa se calculeze punctul static de functionare al circuitului. Circuitul se afla la temperatura
camerei. Diodele au parametrii: D
1
: I
O,1
=1 nA; n =1.5
D
2
: I
O,2
=4 nA; n =1.5
R2
0.5k
R3
1k
D2
+
E
10V
R1
0.5k
D1


P.1.6. Sa se calculeze punctul static de functionare al circuitului. Circuitul se afla la temperatura
camerei. Diodele sunt identice si au parametrii I
O
=1 A si n =1.
1-5
R2
2k
R3
1k
D2
+
E
10V
R1
1k
D1


P.1.7. Sa se calculeze punctul static de functionare al circuitului. Circuitul se afla la temperatura
camerei. Diodele sunt identice si au parametrii I
O
=1 A si n =1.
R2
1M
R3
1k
D2
+
E
10V
R1
1k
D1


P.1.8. Sa se calculeze punctul static de functionare al circuitului. Diodele sunt identice si au
parametrii I
O
=10 nA si n =1.5. Circuitul se afla la temperatura camerei.

R3
1k
D2
+
E
10V
R1
0.4k
D11-6