Sunteți pe pagina 1din 64

Instruc iuni de montaj i service

pentru personalul de specialitate

VIESMANN

Vitodens 100-W Tip WB1B , de la 9,0 pn la 35,0 kW Cazan n condensa ie pe combustibil gazos ca aparat mural Model pe gaz metan i gaz lichefiat

VITODENS 100-W

5354 861 RO

2/2008

V rug m s p stra i aceste instruc iuni!

M suri de siguran

Msuri de siguran
V rug m s respecta i cu stricte e aceste m suri de siguran pentru a exclude pericole i daune umane i materiale. Explicarea m surilor de siguran Pericol Acest semn atrage aten ia asupra unor posibile daune pentru persoane.
&

Aten ie Acest semn atrage aten ia asupra unor posibile daune materiale i daune pentru mediul nconjur tor.

normativele legale cu privire la prevenirea accidentelor, & normativele legale cu privire la ocrotirea mediului nconjurtor, & hot rrile asocia iilor profesionale. & normele de siguran prev zute de STAS i normativele interna ionale DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF i VDE. M suri ce trebuie luate n caz de miros de gaz Pericol Emanarea gazului poate conduce la explozii care pot avea ca urmare accident ri grave. & Nu fuma i! Evita i focul deschis i formarea de scntei. Nu aprinde i niciodat lumina i nu conecta i aparatele electrice. & nchide i robinetul de gaz. & Deschide i ferestrele i u ile. & Evacua i persoanele din zona de pericol. & Informa i din afara cl dirii firmele DISTRIGAZ i ELECTRICA. & Dispune i ntreruperea aliment rii electrice a cl dirii dintr-un loc sigur (din afara cl dirii).

Indica ie Informa iile trecute sub denumirea de indica ie con in informa ii suplimentare. Persoanele c rora se adreseaz aceste instruc iuni Aceste instruc iuni se adreseaz n mod exclusiv personalului de specialitate autorizat. & Interven iile la instala ia de gaz trebuie executate numai de c tre instalatori autoriza i de DISTRIGAZ. & Lucr rile la instala ia electric vor fi executate numai de electricieni califica i. & Prima punere n func iune se va face de c tre executantul instala iei sau de un specialist desemnat de acesta. Normative

5354 861 RO

La efectuarea lucr rilor trebuie respectate

M suri de siguran

Msuri de siguran (continuare)


M suri ce trebuie luate n caz de miros de gaze arse Pericol Gazele arse pot conduce la intoxica ii care pun via a n pericol. & Scoate i instala ia de nc lzire din func iune. & Aerisi i nc perea de amplasare a instala iei. & nchide i u ile spre nc perile de locuit. Interven ii la instala ie
&

Lucr rile de remediere

Aten ie Remedierea unor componente cu func ie de siguran pune n pericol func ionarea sigur a instala iei. Componentele defecte trebuie nlocuite cu componente originale de la firma Viessmann.

Componente suplimentare, piese de schimb i piese supuse uzurii

n cazul combustibilului gazos trebuie nchis robinetul de gaz i asigurat mpotriva deschiderii accidentale. & Se deconecteaz instala ia de la re ea (de exemplu de la siguran a separat sau de la un ntrerup tor principal) i se verific dac este ntrerupt alimentarea electric . & Se asigur instala ia mpotriva unei reconect ri accidentale.

Aten ie Prin desc rc ri electrostatice pot fi avariate anumite componente electronice. nainte de nceperea lucr rilor elementele p mntate, de exemplu conductele pentru nc lzire i ap , trebuie atinse pentru a elimina ncrcarea electrostatic .

Aten ie Piesele de schimb i piesele supuse uzurii care nu au fost verificate mpreun cu instala ia pot influen a func ionarea instala iei. Montajul unor componente neomologate ca i efectuarea unor modific ri neautorizate pot periclita siguran a i restrnge acordarea serviciilor de garan ie. n cazul nlocuirii unor piese se vor utiliza numai piese originale de la firma Viessmann sau piese de schimb aprobate de firma Viessmann.

5354 861 RO

Cuprins

Cuprins Instruc iuni de montaj


Preg tirea montajului Informa ii privind produsul........................................................................... Preg tirea montajului..................................................................................

5 5

Etapele de montaj Montajul cazanului i al racordurilor ............................................................ 9 Deschiderea carcasei automatiz rii ............................................................ 13 Racorduri electrice ..................................................................................... 14

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea Etapele de lucru Prima punere n func iune, inspec ia i ntre inerea ......... 17 Informa ii suplimentare referitoare la etapele de lucru.................................. 18 Remedierea avariilor Etape de lucru i avarii posibile ................................................................... 32 Mesaj de avarie pe display .......................................................................... 33 Repararea .................................................................................................. 38 Trecerea pe alt tip de gaz Trecerea de la gaz lichefiat la gaz metan ..................................................... 49 Automatizare Func ii i condi ii de func ionare n regim comandat de temperatura exterioar .......................................................................................................... 52 Scheme Schem de conectare i schem circuitului electric ..................................... 53 Liste de piese componente List de piese componente ......................................................................... 55 Date tehnice .............................................................................................. 61 Certificate Declara ie de conformitate .......................................................................... 62 Index alfabetic .......................................................................................... 63
5354 861 RO

Instruc iuni de service

Preg tirea montajului

Informaii privind produsul


Vitodens 100-W, WB1B Reglat din fabrica ie pentru func ionare pe gaz metan.

Pregtirea montajului Preg tiri n vederea montajului cazanului


Dimensiuni i racorduri Montaj A Evacuarea condensului: Furtun elastic 7 22 mm B Tur circuit primar 5
5354 861 RO

Preg tirea montajului

Pregtirea montajului (continuare)


C Cazan n condensa ie pentru nc lzire, pe gaz: Tur boiler Cazan n condensa ie pe gaz, pentru nc lzire i preparare de ap cald menajer : Ap cald menajer D Racord de alimentare cu gaz E Cazan n condensa ie pentru nc lzire, pe gaz: Retur boiler Cazan n condensa ie pe gaz, pentru nc lzire i preparare de ap cald menajer : Ap rece F Retur circuit primar G Evacuare supapa de siguran

Putere nominal a

kW mm

9 - 26 340

11 - 35 360

5354 861 RO

Preg tirea montajului

Pregtirea montajului (continuare)


Montarea suportului de perete

5354 861 RO

A ablon pentru montajul cazanului Vitodens 7

Montaj

Preg tirea montajului

Pregtirea montajului (continuare)


1. Se potrive te ablonul livrat pentru montaj pe perete. 2. Se marcheaz g urile pentru dibluri. Preg tirea racord rii 1. Se preg tesc racordurile hidraulice. Se spal instala ia de nc lzire. 2. Se preg te te racordul de alimentare cu gaz. 3. Se preg tesc conexiunile electrice. & Cablu de alimentare de la re ea NYM-J 3 1,5 mm 2. & Cablurile pentru accesorii: NYM-O cu 2 fire min. 0,5 mm 2 . 3. Se execut g urile pentru dibluri de 7 10 mm i se introduc diblurile. 4. Se fixeaz suportul de perete cu uruburile al turate.

5354 861 RO

Etapele de montaj

Montajul cazanului i al racordurilor Demontarea panoului frontal i amplasarea cazanului

1. Se sl besc uruburile n partea inferioar a cazanului, dar nu se scot complet. 2. Se scoate panoul frontal.

3. Se aga cazanul pe suportul de perete

5354 861 RO

Montaj

Etapele de montaj

Montajul cazanului i al racordurilor (continuare) Montarea racordurilor hidraulice


Montarea arm turilor pe circuitul agentului termic i pe cel secundar, vezi instruc iunile separate de montaj

A Tur circuit primar B Cazan n condensa ie pentru nc lzire, pe gaz: Tur boiler Cazan n condensa ie pe gaz, pentru nc lzire i preparare de ap cald menajer : Ap cald menajer C Racord de alimentare cu gaz

D Cazan n condensa ie pentru nc lzire, pe gaz: Retur boiler Cazan n condensa ie pe gaz, pentru nc lzire i preparare de ap cald menajer : Ap rece E Retur circuit primar

10

5354 861 RO

Etapele de montaj

Montajul cazanului i al racordurilor (continuare) Racord pentru supapa de siguran


Conducta de purjare a supapei de siguran A se racordeaz cu scurgere supravegheat B la sistemul de canalizare.

Racord de alimentare cu gaz


1. Se racordeaz alimentarea cu gaz la racordul A . 2. Se face testul de etan eitate.

Aten ie O presiune de testare prea ridicat poate provoca avarii la cazan i la blocul de ventile de gaz. Suprapresiune de testare max. 150 mbar. n cazul unei presiuni mai ridicate pentru detectarea neetan eit ilor, se desfac cazanul i blocul de ventile de la conducta principal de gaz (se desface mbinarea prin asamblare filetat ).

5354 861 RO

3. Se aerise te conducta de gaz. 11

Montaj

Etapele de montaj

Montajul cazanului i al racordurilor (continuare) Racordarea evacu rii condensului


Conducta de evacuare A a condensului, pentru care se asigur panta corespunztoare i aerisirea conductei, se racordeaz la re eaua de canalizare. Se vor respecta normativele locale referitoare la apele reziduale. Indica ie Sifonul se umple cu ap nainte de a fi dat n folosin .

Umplerea sifonului cu ap
Se umple racordul de evacuare a gazelor arse cu cel pu in 0,3 l ap .

Aten ie n momentul d rii n folosin se pot scurge gaze arse din conducta de evacuare de la racordul de evacuare a condensului. Sifonul se umple neap rat cu ap nainte de a fi dat n folosin .
5354 861 RO

12

Etapele de montaj

Montajul cazanului i al racordurilor (continuare) Racord de evacuare gaze arse i admisie aer
Se racordeaz tubulatura de evacuare gaze arse i admisie aer. Instruc iuni de montaj pentru sistemul de evacuare a gazelor arse.

Deschiderea carcasei automatizrii

5354 861 RO

13

Montaj

Etapele de montaj

Deschiderea carcasei automatizrii (continuare)

Aten ie Prin desc rc ri electrostatice pot fi avariate anumite componente electronice. nainte de nceperea lucr rilor, elementele legate la p mnt, de exemplu conductele pentru nc lzire i ap , trebuie atinse pentru a conduce nc rcarea electrostatic .

Racorduri electrice
Indica ie pentru conectarea accesoriilor La conectare se vor respecta instruc iunile separate de montaj care sunt ata ate accesoriilor.

14

5354 861 RO

Etapele de montaj

Racorduri electrice (continuare)


% Numai la cazan n condensa ie pentru nc lzire, pe gaz: Senzor pentru temperatura a.c.m. din boiler (fi a de conectare la conductori n exteriorul automatiz rii) Indica ie Cazan n condensa ie pe gaz, pentru nc lzire f r boiler pentru preparare a.c.m. La func ionare f r boiler pentru preparare de ap cald menajer se pozi ioneaz butonul rotativ tw pe 0 . A Numai n cazul func ion rii comandate de temperatura exterioar ; Senzor de temperatur exterioar (accesoriu) B Eroare de comunicare la unitatea Open Therm La conectare se ndep rteaz puntea C . C Cablu de conectare (accesoriu) D Punte E Alimentare de la re ea (230 V, 50 Hz). Pericol Atribuirea incorect a firelor poate conduce la accident ri grave i deterior ri ale aparatelor. Firele L1 i N nu sunt inversabile. Re eaua de alimentare trebuie s aib un nul. Conductele de ap trebuie s fie legate la banda de p mntare a cl dirii. F Vitotrol 100 Instruc iuni separate de montaj

Senzor de temperatur exterioar (accesoriu)


1. Se conecteaz cablul livrat mpreun cu senzorul de temperatur exterioar la priza X21 . 2. Senzorul de temperatur exterioar se conecteaz la bornele 3 i 4.

5354 861 RO

15

Montaj

Etapele de montaj

Racorduri electrice (continuare) Se pozi ioneaz corect cablurile de conectare i se nchide carcasa automatiz rii

Aten ie Cablurile electrice se deterioreaz , dac vin n contact cu componente fierbin i. n cazul poz rii i fix rii cablurilor electrice de c tre instalator, trebuie avut grij , s nu fie dep it temperatura maxim admis pentru cabluri.

16

5354 861 RO

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Etapele de lucru Prima punere n funciune, inspecia i ntreinerea


Pentru indica ii suplimentare cu privire la etapele de lucru, vezi pagina indicat Etapele de lucru pentru prima punere n func iune Etapele de lucru pentru inspec ie Etapele de lucru pentru ntre inere

Pagina

!

1. Umplerea instala iei de nc lzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2. Aerisirea cazanului prin sp lare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3. Trecerea la func ionare pe gaz lichefiat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 4. Verificarea con inutului de CO 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5. Demontarea arz torului 24

.....................................................

6. Verificarea corpului de flac r i a garniturii arz torului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 7. Verificarea i reglarea electrodului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 8. Cur irea suprafe elor de schimb de c ldur . . . . . . . . . . . . . 27 9. Verificarea evacu rii condensului i cur irea sifonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 10. Montajul arz torului
............................................................

29

11. Verificarea etan eit ii tuturor racordurilor pe circuitul primar i pe cel secundar 12. Verificarea pozi iei stabile a conexiunilor electrice 13. Verificarea etan eit ii conductelor de gaz i a blocului de ventile de gaz la presiune de lucru . . . . . . . . 30 15. Instruirea utilizatorului instala iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Service 14. Montajul panoului frontal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

5354 861 RO

17

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de lucru Umplerea instala iei de nc lzire

Aten ie Apa de umplere cu propriet i necorespunz toare stimuleaz depunerile i procesul de coroziune i poate provoca avarii la cazan. & Instala ia de nc lzire trebuie sp lat bine nainte de umplere. & Se va folosi numai ap care ndepline te condi iile de ap menajer . & Apa cu o duritate peste 16,8 dH (3,0 mmol/l) trebuie dedurizat . & Apei de umplere i se poate ad uga un agent de protec ie la nghe indicat special pentru instala iile de nc lzire. 1. Se nchide robinetul de gaz. 2. Se conecteaz la alimentarea de la re ea. 3. Butonul rotativ rt se pozi ioneaz mai pu in de 2 s n limita din stnga i apoi se rote te din nou spre partea dreapt a domeniului de reglaj. Func ia de umplere este activat . Func ia se va deconecta dup 20 min automat sau dup oprirea comutatorului pornit-oprit.

18

5354 861 RO

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)


4. Se deschid robine ii A i (dac exist ) B . 5. Se racordeaz furtunul de alimentare C i se deschide robinetul C . 6. Se umple instala ia de nc lzire. (presiunea minim n instala ie > 0,8 bar). 7. Se nchide robinetul C .

5354 861 RO

19

Service

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare) Aerisirea cazanului prin sp lare


1. Furtunul de evacuare de la robinetul de nchidere A se leag la canalizare. 2. Se nchide robinetul de nchidere B. 3. Se deschid robine ii A i C i se spal cazanul cu presiunea din re ea, pn cnd nu se mai aud zgomote produse de aerul existent. 4. Se nchide mai nti robinetul A i apoi robinetul C . 5. Se regleaz presiunea de lucru 0,8 bar de la robinetul C . 6. Se deschide robinetul B .

Trecerea la func ionare pe gaz lichefiat


n starea de livrare cazanul este reglat pe func ionare cu gaz metan. Pentru func ionare pe gaz lichefiat trebuie schimbat duza de gaz i la automatizare trebuie modificat tipul de gaz. Instruc iuni separate de montaj. Trecerea de pe gaz lichefiat pe gaz metan, vezi pag. 49.

20

5354 861 RO

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare) Verificarea con inutului de CO 2


1. Aparatul pentru analiza gazelor arse se racordeaz la orificiul "Gaze arse" A de la flan a de racordare a cazanului. 2. Se porne te cazanul i se verific etan eitatea. Instruc iuni de montaj i service Pericol Gazul scurs este explozibil. Se verific etan eitatea conductelor i a blocului de ventile de gaz. 3. Butonul rotativ tr se pozi ioneaz mai pu in de 2 s n limita din dreapta i apoi se rote te din nou spre partea dreapt a domeniului de reglaj. Pe display apare SERV i se afi eaz temperatura apei din cazan.

4. Reglarea puterii superioare: Butonul rotativ tr se rote te n partea dreapt a domeniului de reglaj. Pe display apar 5 linii pentru putere superioar . 5. Se m soar con inutul de CO 2 pentru puterea superioar . Con inutul de CO 2 trebuie s fie cuprins ntre 7,5 i 10,5 %. 21

5354 861 RO

Service

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)


6. Reglarea puterii inferioare: Butonul rotativ tr se rote te n partea stng a domeniului de reglaj. Pe display apar 1 linie pentru puterea inferioar . 7. Se m soar con inutul de CO 2 pentru puterea inferioar . Con inutul de CO 2 trebuie s fie cuprins ntre 7,5 i 10,5 %. 8. Dac con inutul de CO 2 se afl n domeniul indicat, atunci se continu cu punctul 15. & Dac con inutul de CO 2 nu se afl n domeniul indicat, atunci se verific etan eitatea sistemului de evacuare gaze arse / admisie aer. Se nl tur eventualele neetan eit i.
&

9. Se m soar din nou con inutul de CO 2 pentru puterea superioar i inferioar . Dac con inutul de CO 2 nu este nici acum cuprins n domeniul indicat, atunci se regleaz con inutul de CO 2.

22

5354 861 RO

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)


10. Reglarea con inutului de CO 2 Se regleaz puterea maxim . 11. De la urubul de reglaj B se regleaz con inutul de CO 2 pentru puterea superioar la 9,0 %. 12. Se regleaz puterea minim . 13. Se de urubeaz capacul C blocului de ventile. De la urubul de reglaj aflat dedesubt se regleaz con inutul de CO 2 pentru puterea inferioar la 8,7 %. 14. Se n urubeaz din nou capacul C. 15. Se opre te cazanul, se demonteaz aparatul pentru analiza gazelor arse i se nchide orificiul pentru gaze arse A . 16. Se aduc ambele butoane rotative tw i rt din nou n pozi ia ini ial .

5354 861 RO

23

Service

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare) Demontarea arz torului

1. Se deconecteaz alimentarea de la re ea. 2. Se ntrerupe alimentarea cu gaz. 3. Se scot cablurile electrice de la motorul suflantei A , blocul de ventile de gaz B i electrozii C . 4. Se scoate prelungirea Venturi D de la suflant .

5. Se desface mbinarea filetat de la conducta de racordare la gaz E . 6. Se scot cele patru uruburi F i se demonteaz arz torul.

Aten ie Pentru a evita deterior ri, nu se a eaz arz torul pe tubul de flac r !
5354 861 RO

24

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare) Verificarea corpului de flac r i a garniturii arz torului
Se verific dac garnitura arz torului A este intact i, dac este necesar, se nlocuie te. Dac corpul de flac r prezint deterior ri, se va nlocui.

1. Se demonteaz electrodul B . 2. Se scot cele trei uruburi cilindrice i apoi se demonteaz inelul termoizolant C .
5354 861 RO

3. Se scot cele patru uruburi Torx i corpul de flac r D cu garnitura E.

25

Service

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)


4. Se monteaz noul tub de flac r D cu noua garnitur E i se fixeaz . Cuplul de strngere pentru uruburile de fixare: 3,5 Nm. 5. Se monteaz inelul termoizolant C. Cuplul de strngere pentru uruburile de fixare: 3,5 Nm. 6. Se monteaz electrodul B . Cuplul de strngere pentru uruburile de fixare: 3,5 Nm.

Verificarea i reglarea electrodului


1. Se verific dac electrodul este uzat sau murdar. 2. Se cur electrodul cu o perie mic (nu perie de srm ) sau cu hrtie abraziv . 3. Se verific dac sunt respectate distan ele necesare. Dac distan ele nu sunt respectate sau dac electrodul prezint deterior ri, se nlocuie te electrodul i garniturile i se a eaz n pozi ia prev zut . Se strng uruburile de fixare ale electrodului cu un cuplu de strngere de 3,5 Nm.

26

5354 861 RO

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare) Cur irea suprafe elor de schimb de c ldur

Aten ie Zgrieturile la componentele care vin n contact cu gazele arse pot cauza coroziune. Suprafe ele de nc lzire nu trebuie cur ate cu peria! 1. Se aspir depunerile de pe suprafe ele de nc lzire A din camera de ardere. 2. La nevoie, se stropesc suprafe ele de nc lzire A cu detergen i pe baz de acid fosforic, u or acizi i f r clor (de exemplu Antox 75 E) i se las s ac ioneze cel pu in 20 min. 3. Suprafe ele de nc lzire A se cur apoi bine cu ap .

5354 861 RO

27

Service

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare) Verificarea evacu rii condensului i cur irea sifonului
1. Se verific dac evacuarea condensului prin sifon se realizeaz f r impedimente. 2. Se demonteaz toate furtunurile de la sifonul A . 3. Se deblocheaz elementul de fixare al ghidajului B n partea inferioar i se scoate sifonul A nspre partea superioar . 4. Sifonul A se cur i se monteaz din nou. 5. Se monteaz din nou toate furtunurile. Se asigur furtunul de evacuare cu cleme de cablu. 6. Sifonul A se umple cu ap . Se umple camera de ardere cu cca 0,3 l ap .

28

5354 861 RO

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare) Montajul arz torului

2. Se monteaz o garnitur nou i se strnge asamblarea filetat a conductei de racordare la gaz B . 3. Se monteaz prelungirea Venturi C la suflant .
5354 861 RO

5. Se restabile te alimentarea cu gaz i alimentarea cu tensiunea de re ea.

29

Service

1. Se monteaz arz torul i se strng cele patru uruburi A n ordine diagonal cu un cuplu de strngere de 4,0 Nm.

4. Se monteaz cablurile electrice de la motorul suflantei D , blocul de ventile de gaz E i electrodul de aprindere F.

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare)


6. Se verific etan eitatea racordurilor pe circuitul primar. Pericol Gazul scurs este explozibil. Se verific etan eitatea asambl rii prin mbinare filetat .

Verificarea etan eit ii conductelor de gaz i a blocului de ventile de gaz la presiune de lucru
Pericol Gazul scurs este explozibil. Se verific etan eitatea conductelor i a blocului de ventile de gaz.

30

5354 861 RO

Prima punere n func iune, inspec ia, ntre inerea

Informaii suplimentare referitoare la etapele de . . . (continuare) Montajul panoului frontal

1. Se introduce panoul frontal pe inele de ghidaj i se fixeaz pe pozi ie.

Instruirea utilizatorului instala iei


Executantul instala iei trebuie s predea utilizatorului instala iei instruc iunile de utilizare i s -l ini ieze n deservirea acesteia.
5354 861 RO

31

Service

2. Se strng uruburile din partea inferioar .

Remedierea avariilor

Etape de lucru i avarii posibile


Afi aj pe display Solicitare de c ldur prin automatizare nu M sur de remediere Se m re te valoarea reglat , se asigur preluarea c ldurii suplimentare

da Suflanta porne te nu Dup cca 51 s avarie F9 Verificarea suflantei, a cablurilor de leg tur la suflant , a aliment rii electrice a suflantei i a comenzii suflantei

da Aprindere nu Avarie F4 Verificarea racordului elementului de aprindere

da Blocul de ventile de gaz se deschide nu Avarie F4 Se verific blocul de ventile de gaz (comand 230 V), se verific presiunea de intrare la racordul de gaz

da Curentul de ionizare se formeaz (peste 2 A) Simbol A nu Avarie F4 Se verific reglajul electrozilor i se verific dac exist aer pe conducta de gaz.
5354 861 RO

32

Remedierea avariilor

Etape de lucru i avarii posibile (continuare)


da Arz torul este n func iune nu Se opre te nainte de a se atinge temperatura reglat pentru apa din cazan i reporne te imediat Se verific etan eitatea instala iei de evacuare a gazelor de ardere (recircularea gazelor de ardere), se verific presiunea dinamic a gazului

Mesaj de avarie pe display


Avariile sunt semnalizate prin intermediul codului de avarie cu simbolul de avarie U afi at intermitent pe display. Pentru semnifica ia codurilor de avarie, vezi tabelul urm tor.

18

Func ionare n regim constant

30
5354 861 RO

Arz tor blocat

33

Service

Cod de avarie pe display 10

Comportarea instala iei Func ionare n regim constant

Cauza avariei

M sur

Scurtcircuit la senzorul de temperatur exterioar ntrerupere la senzorul de temperatur exterioar Scurtcircuit la senzorul de temperatur al cazanului

Verificarea senzorilor de temperatur exterioar i a cablului (vezi pag. 38). Verificarea senzorilor de temperatur exterioar i a cablului (vezi pag. 38). Se verific senzorul de temperatur al cazanului (vezi pag. 40).

Remedierea avariilor

Mesaj de avarie pe display (continuare)


Cod de avarie pe display 38 Comportarea instala iei Arz tor blocat Cauza avariei M sur Se verific senzorul de temperatur al cazanului (vezi pag. 40). Se verific senzorul (vezi pag. 41).

50

51

52

58

59

5A

A9

b0

b8

34

5354 861 RO

ntrerupere la senzorul de temperatur al cazanului Nu se prepar ap Scurtcircuit la cald menajer senzorul de temperatur al apei din acumulator Nu se prepar ap Scurtcircuit la cald menajer senzorul pentru temperatura a.c. m. la ie ire Arz tor blocat Scurtcircuit la senzorul pentru curgere Nu se prepar ap ntrerupere la cald menajer senzorul de temperatur al apei din acumulator Nu se prepar ap ntrerupere la senzorul de temcald menajer peratur a.c.m. la ie ire Arz tor blocat ntrerupere la senzorul pentru curgere Func ionare coman- Eroare de comudat de automatiza- nicare la unitatea re f r unitate Open Open Therm Therm Arz tor blocat Scurtcircuit la senzorul pentru temperatura gazelor arse Arz tor blocat ntrerupere la senzorul de temperatur gaze arse

Se verific senzorul (vezi pag. 43).

Se verific conexiunile i cablul, eventual se nlocuie te senzorul. Se verific senzorul (vezi pag. 41).

Se verific senzorul (vezi pag. 43).

Se verific conexiunile i cablul, eventual se nlocuie te senzorul. Se verific conexiunile i cablul, dac este necesar se unitatea Open Therm. Se verific senzorul (vezi pag. 44).

Se verific senzorul (vezi pag. 44).

Remedierea avariilor

Mesaj de avarie pe display (continuare)


Cod de avarie pe display E5 Comportarea instala iei Arz tor blocat Cauza avariei M sur Se verific electrodul de ionizare i cablurile de leg tur . Reset se ac ioneaz (vezi pag. 36). Se umple cu ap .

Eroare intern

E6 F0 F1

Arz tor blocat Arz tor blocat. Arz torul pe avarie

F2

Arz torul pe avarie

F3

Arz torul pe avarie

F4

Arz torul pe avarie

5354 861 RO

Se nlocuie te automatizarea. Temperatura max. Se verific instala ia de a gazelor arse a evacuare a gazelor fost dep it . arse. Reset se ac ioneaz (vezi pag. 36). Limitatorul de Se verific nivelul de temperatur a de- umplere al instala iei. Se conectat verific pompa de circula ie. Se aerise te instala ia. Se verific limitatorul de temperatur i cablurile de leg tur. Reset se ac ioneaz (vezi pag. 36). La pornirea arz - Se verific electrodul de torului exist deja ionizare i cablul de lesemnal de flac r g tur . Reset se ac ioneaz (vezi pag. 36). Nu exist semnal Se verific electrodul de de flac r aprindere/ionizare i cablul de leg tur , se verific presiunea gazului, se verific blocul de ventile, aprinderea, modulul de aprindere, evacuarea condensului. Reset se ac ioneaz (vezi pag. 36). 35

Presiunea apei prea sc zut Eroare intern

Service

Remedierea avariilor

Mesaj de avarie pe display (continuare)


Cod de avarie pe display F8 Comportarea instala iei Arz torul pe avarie Cauza avariei M sur

F9

Arz torul pe avarie

FA

Arz torul pe avarie

FC

Arz tor blocat

Fd

Arz tor blocat

Se verific blocul de ventile. Se verific cele dou c i de comand . Reset se ac ioneaz (vezi pag. 36). Se verific suflanta, caTura ia suflantei blurile de leg tur la sula pornirea arz flant , alimentarea torului prea sc electric a suflantei, cozut manda suflantei. Reset se ac ioneaz (vezi pag. 36). Nu s-a atins punc- Se verific suflanta, catul de oprire al su- blurile de leg tur la suflantei flant , comanda suflantei. Reset se ac ioneaz (vezi pag. 36). Se nlocuie te fi a de Automatizarea sau fi a de coda- codare a cazanului sau re a cazanului de- automatizarea fecte Eroare la automa- Se verific electrozii de tul de aprindere aprindere i cablurile de leg tur . Se verific dac exist un cmp perturbator puternic (EMV) n apropierea aparatului. Reset se ac ioneaz (vezi pag. 36). Dac perturba ia nu se remediaz , se nlocuie te automatizarea. Ventilul pentru combustibil nchide cu ntrziere

36

5354 861 RO

Remedierea avariilor

Mesaj de avarie pe display (continuare)


Se ac ioneaz Reset Butonul rotativ rt se pozi ioneaz mai pu in de 2 s pe U RESET i apoi se rote te din nou n domeniul de reglaj.

5354 861 RO

37

Service

Remedierea avariilor

Repararea Demontarea panoului frontal

1. Se sl besc uruburile n partea inferioar a cazanului, dar nu se scot complet.

2. Se scoate panoul frontal.

Senzor de temperatur exterioar


1. Se deschide carcasa automatiz rii. Vezi pag. 13.
5354 861 RO

38

Remedierea avariilor

Repararea (continuare)
2. Se scot cablurile senzorului de temperatur exterioar .

3. Se m soar rezisten a senzorului i se compar cu caracteristica. 4. n cazul unor abateri mari se nlocuie te senzorul.

5354 861 RO

39

Service

Remedierea avariilor

Repararea (continuare) Senzor de temperatur a cazanului


1. Se scot cablurile de la senzorul de temperatur al apei din cazan A i se m soar rezisten a.

2. Se m soar rezisten a senzorului i se compar cu caracteristica. 3. La abateri mari se gole te circuitul primar al cazanului i se nlocuie te senzorul. Pericol Senzorul pentru temperatura apei din cazan se afl direct n agentul termic (pericol de op rire). nainte de a se nlocui senzorul, se gole te cazanul. 40

5354 861 RO

Remedierea avariilor

Repararea (continuare) Verificarea senzorului pentru temperatura apei din boiler (cazan n condensa ie pe gaz, pentru nc lzire)

1. Se scoate fi a % de la arborele de conductori i se m soar rezisten a. 2. Se compar rezisten a senzorului i cu caracteristica. 3. n cazul unor abateri mari se nlocuie te senzorul.

5354 861 RO

41

Service

Remedierea avariilor

Repararea (continuare) Verificarea limitatorului de temperatur


n cazul n care dup o deconectare de avarie a arz torului, unitatea de comand nu poate fi deblocat , de i temperatura apei din cazan este mai mic de cca 95 C, trebuie verificat termostatul. 1. Se scot cablurile de la limitatorul de temperatur A . 2. Cu ajutorul unui aparat de m sur se verific dac nu exist o ntrerupere la limitatorul de temperatur . 3. Limitatorul de temperatur defect se demonteaz . 4. Se monteaz limitatorul nou de temperatur . 5. Pentru deblocare se apas pe tasta RESET de la automatizare.

42

5354 861 RO

Remedierea avariilor

Repararea (continuare) Verificarea sezorului pentru temperatura a.c.m. la ie ire (cazan n condensa ie pe gaz, pentru nc lzire i preparare de ap cald menajer )
1. Se scot cablurile de la senzorul pentru temperatura a.c.m. la ie ire A. 2. Se m soar rezisten a senzorului i se compar cu caracteristica.

3. n cazul unor abateri mari se nlocuie te senzorul. Indica ie Cnd se nlocuie te senzorul pentru temperatura a.c.m. la ie ire poate s se scurg ap . Se opre te alimentarea cu ap rece. Se golesc conducta de ap cald i schimb torul de c ldur n pl ci (pe circuitul secundar). Service

5354 861 RO

43

Remedierea avariilor

Repararea (continuare) Se verific senzorul pentru temperatura gazelor arse


1. Se scot cablurile de la senzorul pentru temperatura gazelor arse A. 2. Se m soar rezisten a senzorului i se compar cu caracteristica.

3. n cazul unor abateri mari se nlocuie te senzorul.

44

5354 861 RO

Remedierea avariilor

Repararea (continuare) nlocuirea limitatorului de debit (cazan ncondensa ie pe gaz, pentru nc lzire i preparare a.c.m.)
1. Se gole te cazanul pe circuitul secundar. 2. Se rabateaz automatizarea n jos. 3. Se scot uruburile A . 4. Se demonteaz capacul B . 5. Se nlocuie te limitatorul de debit C. 6. Se monteaz capacul B .

5354 861 RO

45

Service

Remedierea avariilor

Repararea (continuare) Verificarea sau nlocuirea schimb torului de c ldur n pl ci (cazan n condensa ie pe gaz, pentru nc lzire i preparare de ap cald menajer )

E Turul agentului termic F Returul agentului termic 1. Se nchid i se golesc circuitul primar i circuitul secundar al cazanului. 2. Se rabateaz n jos automatizarea.

G Ap rece H Ap cald menajer 4. Robinetul cu 3 c i B cu ac ionarea A se rote te 1/8 rota ie n sens invers acelor de ceas i se scoate.

46

5354 861 RO

3. Ac ionarea robinetului cu 3 c i A se mpinge pu in n sus.

Remedierea avariilor

Repararea (continuare)
5. Se desfac cele dou uruburi C de la schimb torul de c ldur n pl ci i se scoate schimb torul de c ldur n pl ci D mpreun ca garniturile. Indica ie n timpul demont rii schimb torului de c ldur n pl ci, se mai pot scurge cantit i mici de ap . 6. Se verific dac exist depuneri de piatr n racordurile circuitului secundar, dac este necesar se cur sau se nlocuie te schimb torul de c ldur n pl ci. 7. Se verific dac exist depuneri de piatr n racordurile circuitului secundar, dac este necesar se cur sau se nlocuie te schimb torul de c ldur n pl ci. 8. Montajul se face cu garnituri noi, realiznd opera iile n ordine invers . Indica ie La montaj trebuie respectat pozi ia corect a g urilor de fixare i a garniturilor. Schimb torul de c ldur n pl ci nu se va monta rotit.

Verificarea siguran ei

5354 861 RO

1. Se deconecteaz alimentarea de la re ea.

2. Carcasa automatiz rii (vezi pag. 13). 47

Service

Remedierea avariilor

Repararea (continuare)
3. Se verific siguran a F4.

48

5354 861 RO

Trecerea pe alt tip de gaz

Trecerea de la gaz lichefiat la gaz metan Demontarea diafragmei pentru gaz

5354 861 RO

1. Se scoate cablul electric de la blocul de ventile A .

2. Se de urubeaz piuli a olandez B. 49

Service

Trecerea pe alt tip de gaz

Trecerea de la gaz lichefiat la gaz metan (continuare)


3. Se desfac cele trei uruburi C i se scoate blocul de ventile A . 4. Se scoate diafragma pentru gaz D din blocul de ventile A . 5. Se monteaz blocul de ventile A cu garnituri E i F noi. Cuplul de strngere pentru uruburile de fixare C : 3 Nm. Cuplul de strngere pentru piuli a olandez B : 22 Nm. 6. Autocolantul cu tipul de gaz aflat n partea superioar a cazanului (lng pl cu a cu caracteristici) se va ndep rta sau se va terge inscrip ia.

Modificarea tipului de gaz la automatizare


1. Se deschide comutatorul pornitoprit . 2. Ambele butoane rotative tw i tr se aduc simultan n pozi ie intermediar . Pe display apare SERV .

3. Butonul rotativ tr se rote te n interval de 2 s pn la limit spre stnga. Pe display apare afi at intermitent A i valoarea reglat .

50

5354 861 RO

Trecerea pe alt tip de gaz

Trecerea de la gaz lichefiat la gaz metan (continuare)


4. Prin rotirea butonului rotativ tw se trece automatizarea pe gaz metan sau gaz lichefiat. Pe display apare: & 0 pentru func ionare pe gaz metan sau & 1 pentru func ionare pe gaz lichefiat. 5. Butoanele rotative nu se vor ac iona min. 15 s. Dup acest timp modul de func ionare reglat este memorat i automatizarea trece din nou pe regim normal de func ionare.

Reglajul arz torului


Vezi verificarea con inutului de CO 2 la pag. 21.

5354 861 RO

51

Service

Automatizare Funcii i condiii de funcionare n regim comandat de temperatura exterioar n regim de func ionare comandat de temperatura exterioar , temperatura a.c.m. din cazan este reglat n func ie de temperatura exterioar . Caracteristica de nc lzire pentru automatizarea comandat de temperatura exterioar

A Reglajul butonului rotativ tr : 6 Func ia de protec ie antinghe Func ia de protec ie antinghe este posibil numai dac este conectat senzorul de temperatur exterioar .

B Starea de livrare C Reglajul butonului rotativ tr : 1

La temperaturi exterioare < 5C se activeaz func ia de protec ie antinghe . Arz torul porne te i temperatura apei din cazan se men ine la 20 C.

52

5354 861 RO

Scheme

Schem de conectare i schem circuitului electric

5354 861 RO

A B

Servomotor pas cu pas pentru ventilul de comutare Aprindere/Ionizare

C D E

Vitotrol 100, tip UTA Vitotrol 100, tip RT Vitotrol 100, tip UTD 53

Service

Scheme

Schem de conectare i schem circuitului . . . (continuare)


F G H K L M X ... $ Intrare re ea 230V/50Hz Telecomand (accesoriu) Senzor de temperatur exterioar (accesoriu) Ceas programabil (accesoriu) Presostat de gaz (accesoriu) Plac electronic n automatizare Interfa electric Senzor pentru temperatura apei din cazan Senzor pentru temperatura a.c. m. la ie ire (Cazan n condensa ie pe gaz, pentru nc lzire i preparare de ap cald menajer ) Senzor pentru temperatura apei din boiler (cazan n condensa ie pe gaz, pentru nc lzire) aG Senzor pentru temperatura gazelor arse s Pompa de circula ie 230V~ dG Electrovalv magnetic pentru gaz fJ Limitator de temperatur a- Motorul suflantei 230 V~ a- A Motorul suflantei aVL Senzor pentru curgere %

54

5354 861 RO

Liste de piese componente

List de piese componente


Indica ie pentru comanda pieselor de schimb! Se vor indica nr. de comand i nr. de fabrica ie (vezi pl cu a cu caracteristici) ca i indicele de reper al componentei (din aceast list de piese componente). Piesele uzuale se vor procura de la magazinele de specialitate. 001 Schimb tor de c ldur 002 Furtun pentru turul circuitului primar 003 Furtun pentru returul circuitului primar 004 Adaptor racord furtun 005 Cot de racordare pentru returul agentului termic 006 Cot de racordare pentru turul agentului termic 007 eava de racordare la gaz 009 Manometru 010 Racordul de gaze arse al cazanului 011 Robinet de golire 012 Sifon 013 Garnitur gaze arse 014 Vasul de expansiune cu membran 015 Conduct de racordare pentru vasul de expansiune cu membran 016 Bu onul de nchidere al racordului de gaze arse al cazanului 017 Bloc termoizolant 018 Furtun pentru evacuarea condensului 019 Furtun pentru evacuarea condensului 400 mm 020 Garnitur aer de admisie 021 ine de ghidare (set) 023 Supap de siguran 027 Brid cu band elastic DN 25 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 050 051 052 053 055 056 057 058 061 062 070 071 072 073 074 Sistem hidraulic Motor pentru pompa de circula ie Schimb tor de c ldur n pl ci Set de garnituri pentru schimb torul de c ldur n pl ci Motor liniar pas cu pas Senzor Flow Supap de aerisire Limitator de debit Cartu bypass Clapet unisens Clip 7 8 Clip 7 10 Clip 7 13,5 Clip 7 16 Clip 7 18 Clips SIV (5 buc i) Deconector Robinet de umplere i completrae ulterioar Garnitur inelar 7 17 4 (5 buc i) Garnitur arz tor Inel termoizolant Tub de flac r al arz torului Garnitur pentru tubul de flac r Garnitur pentru electrozii de aprindere i ionizare (5 buc i) Ventilator Bloc de ventile de gaz (G 20/G 25) U a arz torului Prelungire Venturi Garnitur pentru flan a u ii arz torului Automatizare Masc bloc de conectori Termocupl Senzor pentru temperatura apei din cazan Senzor pentru temperatura gazelor arse 55

5354 861 RO

Service

Liste de piese componente

List de piese componente (continuare)


083 Senzor pentru temperatura a.c. m. la ie ire 100 Panou frontal 105 Suport pentru montaj pe perete Piese expuse uzurii 054 Electrozii de aprindere i ionizare Componente nereprezentate n desen 059 Set de trecere pe alt tip de gaz G 31 060 Sistem de trecere pe alt tip de gaz G 27/G 2.350/bloc de ventile de gaz (element de schimb) 075 Conductori X20 (cazan n condensa ie pe gaz, pentru nc lzire i preparare de ap cald menajer ) 076 Conductori X20 (cazan n condensa ie pe gaz, pentru nc lzire) 077 Cablu pentru conectarea electrovalei magnetice pentru gaz 35 078 Cablu pentru conectarea suflantei 100 079 Cablu electrod de aprindere 080 Conductori motor pas cu pas 081 Siguran T 2,5 A (10 buc i) 082 Fixare cabluri 102 Lac spray, vito-alb 103 Creion de retu , vito-alb 104 Lubrifiant special 110 Instruc iuni de montaj i service 111 Instruc iuni de utilizare A Pl cu a cu caracteristici

56

5354 861 RO

Liste de piese componente

List de piese componente (continuare)

5354 861 RO

57

Service

Liste de piese componente

List de piese componente (continuare)

58

5354 861 RO

Liste de piese componente

List de piese componente (continuare)

5354 861 RO

59

Service

Liste de piese componente

List de piese componente (continuare)

60

5354 861 RO

Date tehnice

Date tehnice
Tensiune nominal: Frecven nominal : Curentul nominal: Clasa de protec ie: Tipul de protec ie: Temperatur admis a mediului ambiant de la 0 pn la & la func ionare: +40 C & la depozitare i de la -20 pn transport: la +65 C Reglajul limitatorului de temperatur : Siguran (re ea):

230 V~ 50 Hz 2,0 A~ I IP X4 conform EN 60529

100 C (fixat) max. 16 A

Cazan pe combustibil gazos, categoria II 2H3P Putere nominal n regim de nc lzire T V/T R 50/30 C T V/T R 80/60 C kW kW

Putere nominal la nc lzirea apei menajere Putere nominal util Consum de combustibil * 1 considernd puterea maxim cu: - cu gaz metan H - gaz lichefiat P Putere electric absorbit (max.) Cazan n condensa ie pe gaz, pentru nc lzire i preparare de ap cald menajer (preparare de ap cald menajer ) Presiune de lucru admis Cantitate de ap nominal la T 30 K (conform EN 13203) Debit reglat (max.) Num r de identificare al produsului

kW kW

de la 9 pn de la 11 pn la 26 la 35 de la 8,2 de la 10,0 pn la 23,7 pn la 31,9 de la 8,2 de la 10,0 pn la 23,7 pn la 31,9 de la 8,4 de la 10,3 pn la 24,3 pn la 32,7

m 3/h kg/h W

2,6 1,9 107

3,5 2,6 154

bar l/min l/min

10 11,3

10 15,2

10,0 14,0 _ -0085 BT 0029

*1 Aceste
5354 861 RO

valori pentru consumul de combustibil servesc numai pentru informare (de exemplu n cazul cererii de racordare la conducta de alimentare cu gaz) sau pentru verificarea estimativ i volumetric a reglajului. Datorit reglajelor f cute din fabrica ie, valorile presiunii de gaz nu au voie s difere fa de aceste valori. Se consider : 15C, 1013 mbar.

61

Service

Certificate

Declaraie de conformitate Declara ie de conformitate pentru cazanul Vitodens 100-W


Noi, firma Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, declar m pe proprie r spundere, c produsul Vitodens 100-W corespunde urm toarelor norme: DIN 4702 6 EN 483 EN 625 EN 677 EN 50 165 EN 55 014 EN 60 335 EN 61 000-3-2 EN 61 000-3-3

Conform hot rrilor urm toarelor directive, acest produs va fi marcat cu _ 0085: 90/396/CEE 92/ 42/CEE 2004/108/CE 2006/95/CE

Acest produs ndepline te normele impuse de Directiva privind randamentul (92/42/CEE) pentru cazan n condensa ie. Allendorf, den 4 februarie 2008 Viessmann Werke GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer

62

5354 861 RO

Index alfabetic

Index alfabetic
A Aerisire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Aprindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 C Caracteristic de nc lzire . . . . . . . . . . . . 52 Circuit elemente de siguran . . . . . . . 42 Cod de avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Conduct de evacuare gaze arse . . 13 Corpul de flac r al arz torului . . . . . 25 Cur irea camerei de ardere . . . . . . . . . 27 Cur irea suprafe elor de schimb de c ldur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 D Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Declara ie de conformitate . . . . . . . . . . . . 62 Demontarea arz torului . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Deschiderea carcasei automatiz rii 13 E Electrod de aprindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electrod de ionizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etape de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evacuarea condensului . . . . . . . . . . . . . . . . P Presiunea n instala ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Prima punere n func iune . . . . . . . . . . . . . 18 Protec ia antinghe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 R Racord de alimentare cu gaz . . . . . . . . . Racordarea evacu rii condensului Racorduri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Racorduri electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Racorduri hidraulice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regim de func ionare comandat de temperatura exterioar . . . . . . . . . . . . . . . . . Remedierea erorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 12 10 14 10 52 38 37

26 26 32 28

F Func ia de umplere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 G Garnitura arz torului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 L Limit de nghe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limitator de debit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limitator de temperatur . . . . . . . . . . . . . . List de piese componente . . . . . . . . . . .

S Schem de conectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Schimb tor de c ldur n pl ci . . . . . . 47 Senzor de temperatur al cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Senzor de temperatur exterioar . 38 Senzor pentru temperatura a.c.m. la ie ire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Senzor pentru temperatura apei din boiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Senzor pentru temperatura gazelor arse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Sifon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 28 Siguran a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Supap de siguran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Suport de perete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 T Trecerea pe alt tip de gaz . . . . . . . . . . . . . Trecerea pe alt tip de gaz & Gaz lichefiat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Gaz metan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tub de admisie aer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52 45 42 55

49 20 49 13

5354 861 RO

M Mesaj de avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Montajul arz torului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

U Umplerea instala iei . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 19 63

64
Tip rit pe hrtie ecologic , albit f r clor

5354 861 RO

Viessmann S.R.L. RO-507075 Ghimbav Bra ov E-mail: info-ro@viessmann.com www.viessmann.com

Firma Viessmann i rezerv dreptul de a efectua modific ri tehnice!