Sunteți pe pagina 1din 29

PARLAMENTUL EUROPEAN Document de edin

2009 - 2014

A7-0283/2012 25.9.2012

RAPORT
referitor la impactul activitilor de extracie a gazelor de ist i a uleiului de ist asupra mediului (2011/2308(INI)) Comisia pentru mediu, sntate public i siguran alimentar Raportor: Bogusaw Sonik

RR\913664RO.doc

PE483.605v02-00 Unit n diversitate

RO

RO

PR_INI CUPRINS Pagina PROPUNERE DE REZOLUIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN...................................3 EXPUNERE DE MOTIVE.......................................................................................................16 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare.........................................................................................21 AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice..................................................................................25 REZULTATUL VOTULUI FINAL N COMISIE..................................................................29

PE483.605v02-00

2/29

RR\913664RO.doc

RO

PROPUNERE DE REZOLUIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN referitoare la impactul activitilor de extracie a gazelor de ist i a uleiului de ist asupra mediului (2011/2308(INI)) Parlamentul European, avnd n vedere Directiva 94/22/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 30 mai 1994 privind condiiile de acordare i folosire a autorizaiilor de prospectare, explorare i extracie a hidrocarburilor1, avnd n vedere Directiva 92/91/CEE a Consiliului din 3 noiembrie 1992 privind cerinele minime de mbuntire a proteciei securitii i sntii lucrtorilor din industria extractiv de foraj2, avnd n vedere Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deeurilor din industriile extractive (Directiva privind deeurile miniere) i de modificare a Directivei 2004/35/CE3, avnd n vedere Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deeurile i de abrogare a anumitor directive4, avnd n vedere Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice i private asupra mediului5, avnd n vedere Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale i a speciilor de faun i flor slbatic (Directiva privind habitatele)6, avnd n vedere Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea i controlul integrat al polurii)7, avnd n vedere Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind rspunderea pentru mediul nconjurtor n legtur cu prevenirea i repararea daunelor aduse mediului (Directiva privind rspunderea pentru mediul nconjurtor sau DRM)8, avnd n vedere Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politic comunitar n domeniul apei (Directiva-cadru privind apa)9,
1 2

JO L 164, 30.6.1994, p. 3. JO L 348, 28.11.1992, p. 9. 3 JO L 102, 11.4.2006, p. 15. 4 JO L 312, 22.11.2008, p. 3. 5 JO L 26, 28.1.2012, p. 1. 6 JO L 206, 22.7.1992, p. 7. 7 JO L 334, 17.12.2010, p. 17. 8 JO L 143, 30.4.2004, p. 56. 9 JO L 327, 22.12.2000, p. 1.

RR\913664RO.doc

3/29

PE483.605v02-00

RO

avnd n vedere Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva privind apa potabil), avnd n vedere Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind protecia apelor subterane mpotriva polurii i a deteriorrii (Directiva privind apele subterane)1, avnd n vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de ser n cadrul Comunitii (astfel cum a fost modificat)2, i Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de ser astfel nct s respecte angajamentele Comunitii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser pn n 20203, avnd n vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European i al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind nregistrarea, evaluarea, autorizarea i restricionarea substanelor chimice (REACH), de nfiinare a Ageniei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului i a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum i a Directivei 76/769/CEE a Consiliului i a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE i 2000/21/CE ale Comisiei4, avnd n vedere Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European i al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i a amestecurilor (alinierea legislaiei UE existente la Sistemul Global Armonizat al Naiunilor Unite (GHS))5, avnd n vedere Directiva 98/8/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 16 februarie 1998 privind introducerea pe pia a produselor biocide (Directiva privind produsele biocide)6, avnd n vedere Directiva 1996/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implic substane periculoase (Directiva Seveso II)7, avnd n vedere Rezoluia sa din 13 septembrie 2011 referitoare la confruntarea cu provocarea reprezentat de sigurana activitilor petroliere i gaziere offshore8, avnd n vedere raportul din 8 noiembrie 2011 privind gazele neconvenionale n Europa, comandat de Direcia General Energie a Comisiei Europene9, avnd n vedere nota de transmitere din 26 ianuarie 2012 de la Direcia General Mediu a
1 2

JO L 372, 27.12.2006, p. 12. JO L 275, 25.10.2003, p. 32. 3 JO L 140, 5.6.2009, p. 136. 4 JO L 396, 30.12.2006, p. 1. 5 JO L 353, 31.12.2008, p. 1. 6 JO L 123, 24.4.1998, p. 1. 7 JO L 10, 14.1.1997, p. 13. 8 Texte adoptate, P7_TA(2011)0366. 9 TREN/R1/350-2008 lot 1, http://ec.europa.eu/energy/studies/doc/2012_unconventional_gas_in_europe.pdf.

PE483.605v02-00

4/29

RR\913664RO.doc

RO

Comisiei ctre membrii Parlamentului European referitoare la cadrul juridic al UE n materie de mediu aplicabil proiectelor de extracie a gazelor de ist, avnd n vedere Comunicarea Comisiei ctre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic i Social European i Comitetul Regiunilor intitulat Perspectiva energetic 2050 (COM(2011)0885), avnd n vedere Petiiile nr. 886/2011 (privind riscurile asociate cu exploatarea i extracia de gaze de ist n Bulgaria) i nr. 1378/2011 (privind extracia gazelor de ist n Polonia), avnd n vedere studiul publicat de Direcia General Politici Interne, Departamentul Politici A: Politicile economice i tiinifice ale Parlamentului European publicat n iunie 2011: impactul activitilor de extracie a gazelor de ist i a uleiului de ist asupra mediului i sntii umane, avnd n vedere articolele 4, 11, 191, 192, 193 i 194 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, avnd n vedere articolul 48 din Regulamentul su de procedur, avnd n vedere raportul Comisiei pentru mediu, sntate public i siguran alimentar i avizele Comisiei pentru dezvoltare i al Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0283/2012), A. ntruct recentele progrese tehnologice au impulsionat deja extracia rapid, la scar comercial, a combustibililor fosili neconvenionali (CFN) n anumite pri ale lumii; ntruct nc nu exist o exploatare la scar comercial n UE, iar potenialul rezervelor i posibilul impact asupra mediului i a sntii publice trebuie s fie analizate n continuare; B. ntruct exploatarea gazelor de ist nu este lipsit de controverse la nivelul UE sau la nivel mondial, necesitnd astfel o examinare aprofundat a tuturor efectelor (asupra mediului, a sntii publice i a schimbrilor climatice) nainte de a continua dezvoltarea acestei tehnologii; C. ntruct n Perspectiva energetic 2050 se constat c gazele de ist i alte surse neconvenionale au devenit o posibil nou surs de aprovizionare important n Europa sau n vecintatea sa; ntruct nlocuirea cu gaze pe termen scurt i mediu a crbunelui i a petrolului ar putea contribui la reducerea emisiilor de GES n funcie de ciclul lor de via; D. ntruct gazele pot fi utilizate n producerea de energie electric de baz, precum i n furnizarea de energie de rezerv fiabil pentru diverse surse de energie, precum energia eolian i solar, aceast fiabilitate reducnd problemele tehnice de echilibrare a reelei; ntruct gazul este, de asemenea, un combustibil eficient pentru nclzire/rcire i pentru numeroase alte utilizri industriale care sporesc competitivitatea UE; E. ntruct cele dou tehnici principale utilizate pentru valorificarea potenialului de CFN al gazelor de ist i al gazului metan din zcmintele de crbune, forajul orizontal i fracturarea hidraulic (fracturare), se utilizeaz mpreun numai de un deceniu i nu ar trebui s fie confundate cu tehnicile de stimulare a puurilor, utilizate pentru extracia combustibililor fosili convenionali ca urmare a combinrii acestor dou tehnici i a
RR\913664RO.doc 5/29 PE483.605v02-00

RO

amplorii interveniei; F. ntruct UE s-a angajat s ndeplineasc obiectivul obligatoriu din punct de vedere juridic de reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser i de cretere a proporiei energiei din surse regenerabile; ntruct toate deciziile privind exploatarea CFN ar trebui luate n considerare n contextul nevoii de reducere a emisiilor; G. ntruct, pn n prezent, nu exist nicio directiv(-cadru) a UE privind reglementarea activitilor miniere; H. ntruct nu exist date suficiente cu privire la substanele chimice utilizate n fracturare i la riscurile la adresa mediului i a sntii care sunt asociate cu fracturarea hidraulic; ntruct se efectueaz n continuare analize importante, iar nevoia continurii cercetrilor este tot mai mare; ntruct existena i transparena datelor, eantionarea i testrile sunt eseniale pentru o cercetare de nalt calitate n favoarea unei reglementri adecvate care va proteja sntatea public i mediul; I. ntruct orice tip de extracie a combustibililor fosili i a mineralelor presupune riscuri poteniale pentru sntatea uman i pentru mediu; ntruct este esenial s se aplice principiul precauiei i principiul poluatorul pltetepentru orice decizie viitoare cu privire la dezvoltarea resurselor de combustibili fosili n Europa, lund n considerare posibilele efecte din toate fazele procesului de explorare i de exploatare, J. ntruct anumite state membre ale UE, precum Frana i Bulgaria, au instituit deja un moratoriu privind extracia de gaze de ist ca urmare a unor preocupri legate de mediu i de sntatea public; K ntruct proiectele de exploatare a gazelor de ist nu sunt, n general, supuse unei evaluri a impactului asupra mediului, n pofida riscurilor la adresa mediului ale acestor proiecte; L. ntruct UE are rolul de a asigura un nivel ridicat de protecie a sntii omului n toate politicile i activitile Uniunii; M. ntruct numeroase guverne din Europa, cum ar fi guvernele Franei, al Bulgariei, al landului Renania de Nord-Westfalia din Germania, cele ale cantoanelor Fribourg i Vaud din Elveia, precum i o serie de state din SUA (Carolina de Nord, New York, New Jersey i Vermont i peste 100 de administraii locale) i alte ri din ntreaga lume (Africa de Sud, Quebec n Canada, New South Wales n Australia) au instituit o interdicie sau un moratoriu cu privire la utilizarea fracturrii hidraulice pentru extracia de ulei i de gaze de ist sau din alte formaiuni compacte de roci; N. ntruct o serie de state membre, precum Republica Ceh, Romnia i Germania, iau n prezent n calcul instituirea unui moratoriu privind explorarea i extracia de ulei i de gaze de ist sau din alte formaiuni compacte de roci; O. ntruct Directiva privind rspunderea pentru mediul nconjurtor nu oblig operatorii s ncheie asigurri adecvate, avnd n vedere costurile ridicate asociate accidentelor din industriile extractive, Cadrul general reglementare, punere n aplicare, monitorizare i cooperare
PE483.605v02-00 6/29 RR\913664RO.doc

RO

1. nelege c explorarea i extracia gazelor de ist se refer la orice explorare i extracie neconvenional a hidrocarburilor care utilizeaz forajul orizontal i metode de fracturare hidraulic de volum mare care sunt utilizate n industria combustibililor fosili din ntreaga lume; 2 subliniaz c, fr a aduce atingere prerogativei exclusive a statelor membre de a exploata resursele energetice proprii, orice exploatare de CFN ar trebui s garanteze condiii egale i echitabile de concuren n ntreaga Uniune, n deplin conformitate cu legislaia UE n domeniul siguranei i al proteciei mediului; 3. consider c este necesar o analiz detaliat a cadrului de reglementare al UE privind explorarea i exploatarea de CFN; salut, n acest sens, finalizarea unei serii de studii ale Comisiei privind: identificarea riscurilor, ciclul de via al emisiilor GES, substanele chimice, apa, utilizarea terenurilor i efectele gazelor de ist asupra pieelor energiei din UE; ndeamn statele membre s fie precaute n ceea ce privete folosirea CFN pn la momentul finalizrii analizei de reglementare aflate n prezent n desfurare i s pun cu eficien n aplicare toate reglementrile actuale ca o modalitate esenial de reducere a riscurilor legate de toate activitile de extragere a gazelor; 4. invit Comisia ca, ulterior finalizrii studiilor sale, s efectueze o evaluare detaliat pe baza cadrului european de reglementare pentru protecia sntii i a mediului i s propun, dac este necesar, ct se poate de repede i n conformitate cu principiile din tratate, msuri adecvate, inclusiv msuri de natur legislativ; 5. subliniaz c, asemenea extraciei de combustibili fosili convenionali, extracia de CFN prezint riscuri; consider c aceste riscuri ar trebui s fie limitate prin msuri preventive, inclusiv prin planificarea i testarea corespunztoare, prin utilizarea de tehnologii noi i a celor mai bune tehnologii existente, prin folosirea celor mai bune practici din domeniu, precum i prin colectarea de date, monitorizarea i raportarea permanente, ntr-un cadru de reglementare robust; consider c este esenial s se solicite msurarea nivelurilor de referin a gazului metan i a substanelor chimice produse natural n apa din straturile acvifere, precum i nivelurile actuale ale calitii aerului la posibilele situri de forare, naintea demarrii operaiunilor legate de CFN; consider, de asemenea, c o implicare periodic a productorilor echipamentelor originale (PEO) sau a productorilor de echipamente echivalente ar putea garanta c sigurana critic i echipamentele de protecie a mediului continu s funcioneze n mod eficient i s respecte standardele de siguran; 6. ia act de evaluarea preliminar a Comisiei cu privire la cadrul juridic al UE n materie de mediu, aplicabil fracturrii hidraulice; ndeamn Comisia s-i exercite competenele n vederea asigurrii unei transpuneri i a unei aplicri corespunztoare n toate statele membre a principalelor acte legislative ale UE n materie de mediu i s elaboreze fr ntrziere orientri cu privire la stabilirea datelor de referin pentru monitorizarea apei necesare pentru evaluarea impactului asupra mediului a explorrii i a extraciei de gaze de ist, precum i a criteriilor care trebuie utilizate pentru a evalua impactul fracturrii hidraulice asupra rezervoarelor de ap subterane n diferite formaiuni geologice, inclusiv eventuala scurgere, i impactul cumulativ; 7. invit Comisia s introduc un cadru de gestionare a riscurilor la nivelul UE pentru explorarea sau extracia combustibililor fosili neconvenionali, cu scopul de a asigura
RR\913664RO.doc 7/29 PE483.605v02-00

RO

aplicarea la nivelul tuturor statelor membre a dispoziiilor armonizate pentru protecia sntii omului i a mediului; 8. propune Comisiei s introduc, n colaborare cu statele membre i cu autoritile de reglementare competente, o monitorizare permanent a evoluiilor n acest domeniu i s ia msurile necesare pentru completarea i extinderea legislaiei actuale a UE n materie de mediu; 9. constat c gazul metan este un gaz cu efect de ser foarte puternic, ale crui emisii trebuie s fie contabilizate integral n temeiul Directivei 2003/87 (ETS) sau al Deciziei 406/2009 (Decizia privind partajarea eforturilor); 10. subliniaz c eficiena reglementrii activitilor de explorare i extracie a CFN n deplin conformitate cu legislaia actual a UE depinde n ultim instan de dorina i de resursele autoritilor naionale competente; invit, aadar, statele membre s asigure capaciti tehnice i umane suficiente pentru monitorizarea, controlul i punerea n aplicare a activitilor permise, inclusiv programe adecvate de formare pentru personalul autoritilor naionale competente; 11. remarc importana aciunilor ntreprinse de instituii reputate, ndeosebi de Agenia Internaional a Energiei (AIE), n vederea elaborrii unor orientri privind cele mai bune practici n domeniul gazelor neconvenionale i al fracturrii hidraulice; 12. solicit elaborarea unui set cuprinztor de documente de referin privind cele mai bune tehnici europene disponibile (BREF) pentru fracturare care s se bazeze pe practici tehnologice i tiinifice solide; 13. invit acele autoriti naionale care au autorizat explorarea de CFN s revizuiasc reglementrile naionale actuale n materie de construcie a sondelor de combustibili fosili convenionali i s actualizeze dispoziiile referitoare la particularitile extraciei de CFN; 14. recunoate faptul c acest sector poart rspunderea principal a prevenirii accidentelor i a interveniilor eficiente n caz de accidente; invit Comisia s ia n calcul includerea operaiunilor legate de fracturarea hidraulic n anexa III la Directiva privind rspunderea pentru mediul nconjurtor i autoritile competente s solicite operatorilor suficiente garanii financiare pentru rspunderea pentru mediu i pentru rspunderea civil care s acopere toate accidentele sau efectele negative ale activitilor lor sau ale activitilor externalizate; consider c n caz de poluare a mediului ar trebui aplicat principiul poluatorul pltete; salut progresele nregistrate de acest sector n ceea ce privete stabilirea unor standarde ridicate n materie de siguran i de mediu; subliniaz importana monitorizrii conformitii sectorului prin inspecii periodice efectuate de specialiti instruii i independeni; 15. invit ntreprinderile energetice care i desfoar activitatea n domeniul extraciei de CFN s investeasc n activitatea de cercetare pentru mbuntirea performanei de mediu a tehnologiilor de valorificare a CFN; ndeamn ntreprinderile i instituiile academice din UE s elaboreze programe de C&D relevante, care s contribuie la sporirea gradului de nelegere cu privire la sigurana i la riscurile legate de operaiunile de explorare i de producie (E&P) de CFN;
PE483.605v02-00 8/29 RR\913664RO.doc

RO

16. i reitereaz apelul ctre Comisie i ctre statele membre, formulat n Rezoluia sa din 15 martie 2012 referitoare la o foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitiv cu emisii sczute de carbon pn n 2050, de a solicita insistent punerea n aplicare mai rapid a acordului G-20 cu privire la eliminarea subveniilor pentru combustibilii fosili; consider c explorarea i exploatarea surselor de combustibili fosili, inclusiv a surselor neconvenionale, nu trebuie s fie subvenionat din fonduri publice; 17. consider c acordurile reciproce de nedivulgare cu privire la daunele aduse mediului, sntii omului i a animalelor, care au fost practicate ntre proprietarii de terenuri din vecintatea puurilor de gaze de ist i operatorii de gaze de ist din SUA, nu sunt n concordan cu obligaiile Uniunii i ale statelor membre prevzute de Convenia de la Aarhus, de Directiva privind accesul publicului la informaiile despre mediu (2003/04/CE) i de Directiva privind rspunderea pentru mediul nconjurtor; Aspectele de mediu ale fracturrii hidraulice 18. recunoate c este posibil ca explorarea i extracia gazelor de ist s duc la interaciuni complexe i orizontale cu mediul nconjurtor, n special din cauza metodei de fracturare hidraulic utilizate, a compoziiei fluidului de fracturare, precum i din cauza construciei i a adncimii puurilor i c zonele terestre de suprafa pot fi afectate; 19. recunoate c tipurile de roci prezente n fiecare regiune determin modelul i metoda de extracie; solicit impunerea unei analize de referin a apelor subterane i a unei analize geologice a structurii de adncime i de suprafa a unui potenial zcmnt de gaze de ist nainte de autorizare, inclusiv prezentarea de rapoarte cu privire la orice activiti extractive anterioare sau curente din regiune; 20. subliniaz necesitatea realizrii unor studii tiinifice cu privire la impactul pe termen lung asupra sntii omului al polurii aerului i al contaminrii apei din cauza fracturrii; 21. invit Comisia s asigure introducerea efectiv n legislaiile naionale a dispoziiilor referitoare la evaluarea impactului activitilor de exploatare minier asupra mediului; subliniaz, n acelai timp, faptul c fiecare evaluare a impactului ar trebui realizat printrun proces deschis i transparent; 22. reamintete faptul c Nota orientativ privind aplicarea Directivei 85/337/CEE n cazul proiectelor legate de explorarea i exploatarea hidrocarburilor neconvenionale (Ref. Ares (2011)1339393), emis de Comisie, DG Mediu, la 12 decembrie 2011, confirm faptul c Directiva 85/337/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificat i codificat prin Directiva 2011/92/UE, privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice i private asupra mediului (denumit Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului sau Directiva EIA), cuprinde dispoziii referitoare la explorarea i la exploatarea hidrocarburilor neconvenionale; reamintete, de asemenea, faptul c toate metodele de fracturare hidraulic utilizate fac parte din activitile generale de explorare i de extracie a hidrocarburilor convenionale i neconvenionale, care fac obiectul legislaiei UE n materie de mediu menionate anterior i al Directivei 94/22/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 30 mai 1994 privind condiiile de acordare i folosire a autorizaiilor de prospectare, explorare i extracie a hidrocarburilor; 23. invit Comisia s prezinte propuneri pentru a se asigura c dispoziiile Directivei privind
RR\913664RO.doc 9/29 PE483.605v02-00

RO

evaluarea impactului asupra mediului reglementeaz n mod adecvat caracteristicile explorrii i extraciei gazelor de ist, ale uleiului de ist i ale gazului metan din zcmintele de crbune; insist asupra faptului c evaluarea prealabil a impactului asupra mediului trebuie s includ impactul ntregului ciclu de via asupra calitii aerului, a calitii solului, a calitii apei, a stabilitii geologice, a utilizrii terenurilor i a polurii fonice; 24. solicit includerea proiectelor care presupun fracturarea hidraulic n anexa I la Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului; 25. constat c exist un risc de ocuri seismice, astfel cum a fost demonstrat de explorarea gazelor de ist n nord-vestul Angliei; sprijin recomandrile raportului solicitat de Guvernul Regatului Unit ca operatorii s fie obligai s respecte anumite standarde seismice i microseismice; 26. reamintete faptul c durabilitatea gazelor de ist nu a fost dovedit nc; invit Comisia i statele membre s evalueze temeinic emisiile de gaze cu efect de ser pe parcursul ntregului proces de extracie i de producie, pentru a demonstra integritatea de mediu a acestuia; 27. consider, n contextul rspunderii, c este adecvat inversarea sarcinii probei pentru operatorii de gaze de ist, n cazul n care, avnd n vedere natura perturbrii i efectele sale negative, alte eventuale cauze i oricare alte circumstane, preponderena probabilitilor indic faptul c operatorii de gaze de ist au fost cauza daunelor aduse mediului; 28. invit Comisia s prezinte propuneri pentru a include n mod explicit fluidele de fracturare n categoria deeuri periculoase din cadrul anexei III la Directiva european privind deeurile (2008/98/CE); 29. recunoate faptul c fracturarea hidraulic presupune cantiti de ap relativ mari, avnd n vedere faptul c apa reprezint o surs deosebit de sensibil n UE; evideniaz nevoia planificrii anticipate a alimentrii cu ap pe baza pe hidrologiei locale, innd cont de resursele locale de ap, de nevoile altor utilizatori locali de ap i de sistemele de epurare a apelor reziduale; 30. invit Comisia s se asigure c standardele europene de mediu n vigoare, n special cele referitoare la apa utilizat n fracturarea hidraulic, sunt pe deplin respectate i c orice nclcare este sancionat n mod corespunztor; 31. reamintete faptul c Directiva-cadru privind apa prevede ca statele membre s pun n aplicare msurile necesare pentru a preveni deteriorarea strii tuturor corpurilor de ap subteran, inclusiv din surse provenind de la un anumit punct, cum ar fi explorarea i extracia hidrocarburilor; 32. invit ntreprinderile din acest sector s ia msurile necesare, printr-o colaborare transparent cu organismele de reglementare naionale, cu grupurile i comunitile ecologiste, pentru a preveni deteriorarea strii tuturor corpurilor de ap subteran importante i pentru a menine astfel starea bun a apelor subterane, astfel cum este definit n Directiva-cadru privind apa i n Directiva privind apele subterane;
PE483.605v02-00 10/29 RR\913664RO.doc

RO

33. recunoate c fracturarea hidraulic are loc la o adncime mult mai mare dect cea a straturilor acvifere; consider, prin urmare, c, avnd n vedere c operaiunile de foraj interfereaz cu sursele de ap potabil, principala preocupare n ceea ce privete contaminarea apelor subterane este legat de integritatea puurilor i de calitatea tubajului i a cimentrii acestora, precum i de capacitatea acestora de a rezista la presiunea ridicat a lichidului injectat i la seisme de magnitudine joas; 34. solicit interzicerea fracturrii hidraulice n anumite zone vulnerabile i cu grad ridicat de risc, de exemplu n zonele cu rezerve de ap potabil protejate i n subsolul acestora, precum i n zonele cu exploatri miniere de crbune; 35. subliniaz c pentru o prevenire eficient este necesar o monitorizare constant a respectrii stricte a celor mai nalte standarde i practici din domeniul construciei de puuri de foraj i al ntreinerii acestora; consider c ar trebui prezentate autoritilor competente rapoarte privind finalizarea puurilor; subliniaz c att acest sector, ct i autoritile competente ar trebui s asigure un control regulat al calitii tubajului i al integritii cimentului, precum i prelevarea de probe din apa subteran pentru controlul calitii apei potabile, realizat n strns cooperare cu furnizorii de ap potabil; subliniaz c pentru acestea este nevoie de resurse umane i de cunotine tehnice n domeniu semnificative la toate nivelurile; 36. invit Comisia s emit, fr ntrziere, orientri privind stabilirea unor date de referin privind monitorizarea apei necesare pentru o evaluare a impactului asupra mediului a explorrii i a extraciei gazelor de ist i a unor criterii care s fie utilizate la evaluarea impactului fracturrii hidraulice asupra rezervoarelor de ap subteran din diferite formaiuni geologice, inclusiv a eventualei scurgeri i a impactului cumulat; 37. recomand elaborarea unor planuri standard de intervenie n caz de urgen n colaborare cu operatorii, cu autoritile de reglementare i cu serviciile de urgen, precum i nfiinarea unor echipe specializate de intervenie n caz de urgen; 38. consider c reciclarea apei n circuit nchis la faa locului, cu ajutorul rezervoarelor de stocare din oel, reprezint modalitatea cea mai nepoluant de tratare a apei de refulare prin reducerea la minimum a cantitilor de ap, precum i a posibilitilor de deversare la suprafa i a costurilor/traficului/degradrii drumurilor n cadrul operaiunilor de transport pentru tratarea apei; consider c acest tip de reciclare ar trebui s se aplice la o scar ct mai larg; respinge ideea de injectare a apelor reziduale de refulare n vederea depozitrii n formaiunile geologice n conformitate cu dispoziiile Directivei-cadru privind apa; 39. solicit aplicarea cu strictee a normelor existente n domeniul tratrii apelor reziduale i ntocmirea obligatorie a unor planuri de gestionare a apei de ctre operatori, n colaborare cu ntreprinderile care produc ap potabil i autoritile competente; subliniaz totui c instalaiile de tratare existente sunt echipate deficitar pentru tratarea apelor reziduale provenite din fracturarea hidraulic i c acestea pot evacua substane poluante n ruri i praie; consider, n acest sens, c autoritile competente ar trebui s realizeze o evaluare complet a tuturor instalaiilor relevante de tratare a apei din statele membre n cauz; 40. subliniaz c ar trebui meninut o distan minim de siguran ntre instalaiile de foraj
RR\913664RO.doc 11/29 PE483.605v02-00

RO

i puurile de ap; 41. consider c multe dintre actualele controverse cu privire la CFN au rezultat parial dintr-un refuz iniial din partea operatorilor din sector de a dezvlui coninutul chimic al fluidelor de fracturare; consider c este nevoie de o transparen deplin, toii operatorii fiind obligai s dezvluie compoziia i concentraia chimic a fluidelor de fracturare i s respecte pe deplin legislaia UE n vigoare conform Regulamentului REACH; 42. consider c acordurile reciproce de nedivulgare cu privire la daunele aduse mediului, sntii omului i a animalelor, precum cele care au fost n vigoare ntre proprietarii din vecintatea puurilor de gaze de ist i operatorii de gaze de ist din SUA, nu respect obligaiile UE i ale statelor membre n temeiul Conveniei de la Aarhus, al Directivei privind accesul publicului la informaiile despre mediu (2003/04/CE) i al Directivei privind rspunderea pentru mediul nconjurtor; 43. remarc faptul c forajele orizontale pe mai multe niveluri care se efectueaz ntr-o singur zon de forare reduc la minimum gradul de utilizare a terenurilor i de perturbare a peisajului; 44. ia act de faptul c volumul de producie al puurilor de gaze de ist n Statele Unite cunoate o scdere drastic dup primii doi ani, ceea ce conduce la forri continue intense de noi puuri; constat c rezervoarele de stocare, staiile de compresoare i infrastructura de conducte contribuie la impactul activitilor legate de gazele de ist asupra exploatrii solului; 45. invit statele membre care decid s exploateze rezerve de gaze de ist sau de ali combustibili fosili neconvenionali s transmit Comisiei planuri naionale n care s descrie modul n care exploatarea acestor rezerve este compatibil cu obiectivele lor naionale de reducere a emisiilor n temeiul Deciziei UE privind partajarea eforturilor; 46. recunoate c evoluiile tehnologice constante n domeniul fracturrii hidraulice i al forajului orizontal permit creterea siguranei CFN i limitarea unor posibile efecte asupra mediului; ncurajeaz acest sector s continue eforturile de realizare a unor progrese tehnologice i de utilizare a celor mai bune soluii tehnologice n exploatarea resurselor de CFN; 47. invit autoritile naionale competente care efectueaz studii geologice s efectueze o monitorizare seismic de referin n zonele vulnerabile din punct de vedere seismic n care se autorizeaz extracia gazelor de ist pentru a stabili seismicitatea de fond care ar permite evaluarea posibilitii producerii unor cutremure induse i a posibilului impact al acestora; 48. evideniaz faptul c orice comparaie favorabil a situaiei n cursul unui ciclu de via a GES provenite din exploatarea gazelor de ist, comparativ cele provenite din exploatarea crbunelui, depinde de o ipotez a unei durate de via atmosferice de 100 de ani; consider c necesitatea de a atinge un nivel maxim pn n 2020 al emisiilor globale ar justifica examinarea pe o perioad mai scurt, de exemplu, pe o perioad de 20 de ani, ca fiind mai potrivit; solicit cercetarea tiinific suplimentar a emisiilor fugitive de metan pentru a mbunti responsabilitatea pentru astfel de emisii n cadrul inventarelor anuale ale statelor membre i n conformitate cu obiectivele prevzute de Decizia UE privind
PE483.605v02-00 12/29 RR\913664RO.doc

RO

partajarea eforturilor; 49. ndeamn Comisia s prezinte propuneri legislative pentru a face obligatorie utilizarea unor dispozitive de ardere complet (arderi nepoluante) pentru toate puurile de gaze de ist din UE, s limiteze arderea numai n cazul n care exist preocupri legate de siguran i s interzic total ventilarea puurilor de gaze de ist, n ncercarea de a reduce emisiile fugitive de gaz metan i de compui organici volatili asociai gazelor de ist; Participarea populaiei i condiiile locale 50. admite faptul c activitile de foraj pot nruti condiiile de trai; solicit, prin urmare, luarea n considerare a acestui aspect n momentul eliberrii autorizaiilor necesare pentru explorarea i exploatarea resurselor de hidrocarburi, precum i luarea tuturor msurilor necesare, n special de ctre operatorii din sector, prin aplicarea celor mai bune tehnici existente, i de ctre autoritile publice, prin aplicarea unor reglementri stricte, pentru a reduce la minimum efectele negative ale acestor activiti; 51. invit acest sector s implice comunitile locale i s supun dezbaterii soluii comune pentru a reduce la minimum impactul evoluiilor n domeniul gazelor de ist asupra traficului, a calitii drumurilor i a zgomotului n zonele n care se desfoar activiti de exploatare; 52. invit statele membre s se asigure c autoritile locale s fie pe deplin informate i implicate, ndeosebi n examinarea solicitrilor de autorizare a activitilor de explorare i exploatare; solicit, ndeosebi, accesul deplin la evalurile impactului asupra mediului, a sntii locuitorilor i a economiei locale; 53. consider c participarea populaiei ar trebui asigurat prin informarea adecvat a populaiei i printr-o consultare public premergtoare fiecrei etape de exploatare i de explorare; solicit creterea transparenei cu privire la efecte, la substanele chimice i tehnologiile utilizate, precum i cu privire la toate inspeciile i msurile de control, pentru a asigura nelegerea, acceptarea i ncrederea populaiei n reglementarea acestor activiti; 54. recunoate c, pentru a aborda toate problemele legate de CFN, este necesar un schimb mult mai eficient de informaii ntre acest sector, autoritile de reglementare i populaie; 55. salut n aceast privin creditul alocat din bugetul UE pe 2012 dialogului public i ncurajeaz statele membre s valorifice aceast finanare pentru a se asigura c cetenii care locuiesc n zone cu potenial de exploatare a CFN sunt mai bine informai i pot participa efectiv la procesul decizional n cadrul structurilor locale i naionale de guvernare; Aspecte internaionale 56. consider c utilizarea gazelor de ist i a altor combustibili fosili trebuie s se fac n conformitate cu articolul 2 din Convenia-cadru a Naiunilor Unite asupra schimbrilor climatice (CCONUSC), prin care se solicit stabilizarea concentraiilor de gaze cu efect de ser din atmosfer la un nivel care s mpiedice orice perturbare antropic periculoas a sistemului climatic i subliniaz faptul c o dependen crescut de infrastructurile de
RR\913664RO.doc 13/29 PE483.605v02-00

RO

combustibili fosili, cum este gazul de ist, ar face inaccesibil acest obiectiv internaional; 57. consider c intensificarea activitilor de explorare i de producie a gazelor de ist la nivel mondial va duce la o cretere semnificativ a emisiilor fugitive de metan i c potenialul general de nclzire global al gazelor de ist nu a fost evaluat; subliniaz, prin urmare, faptul c exploatarea resurselor neconvenionale de petrol i gaze ar putea mpiedica atingerea Obiectivului de Dezvoltare al Mileniului (ODM) 7 al ONU privind asigurarea sustenabilitii mediului i ar submina cele mai recente angajamente internaionale privind schimbrile climatice, consacrate prin Acordul de la Copenhaga; remarc faptul c schimbrile climatice afecteaz deja cel mai mult rile srace; subliniaz n plus faptul c, pe lng efectele directe asupra sntii i asupra mediului, impactul extraciei neconvenionale de gaze sau de petrol asupra mijloacelor de subzisten ale oamenilor reprezint un pericol important, n special n rile africane, unde comunitile locale depind n mare msur de resursele naturale pentru agricultur i pescuit; 58. insist asupra faptului c trebuie urmat exemplul SUA n ceea ce privete exploatarea gazelor de ist; remarc cu deosebit ngrijorare faptul c extracia gazelor de ist necesit volume foarte mari de ap, fapt care va ngreuna realizarea ODM 7 n ceea ce privete accesul la ap curat i la sigurana alimentar, n special n rile srace, care se confrunt deja cu un mare deficit de ap; 59. subliniaz faptul c achiziiile de teren n vederea extraciei petrolului i a gazelor reprezint un factor important al acaparrii de terenuri n rile n curs de dezvoltare, fapt care prezint o ameninare major pentru comunitile indigene, agricultorii i populaia srac de la nivel mondial n ceea ce privete accesul la ap, la sol fertil i la alimente; remarc faptul c, n urma prbuirii pieelor financiare n anul 2008, s-a nregistrat o accelerare semnificativ a investiiilor globale n industriile extractive prin intermediul fondurilor speculative i de pensii, ceea ce a avut ca efect ncurajarea realizrii extraciilor; subliniaz, prin urmare, faptul c toate entitile economice europene ar trebui s acioneze ntotdeauna ntr-o manier transparent i n strns colaborare cu toate organismele guvernamentale corespunztoare i cu comunitile locale privind problemele legate de nchirierile i/sau achiziiile de terenuri; 60. constat c, ntruct este neclar dac cadrul actual de reglementare al legislaiei UE prevede o garanie adecvat mpotriva riscurilor pentru mediu i sntatea omului care rezult din activitile legate de gazele de ist, Comisia realizeaz o serie de studii, care sunt ateptate la sfritul acestui an; consider c nvturile extrase din aceste studii privind exploatarea de gaze de ist i recomandrile aferente trebuie s fie luate n considerare pe deplin de ctre societile europene din rile n curs de dezvoltare; i exprim ngrijorarea n legtur cu efectele activitilor societilor petroliere asupra mediului, a sntii i a dezvoltrii, n special n Africa Subsaharian, dat fiind capacitatea limitat de punere n aplicare a legilor n materie de protecie a mediului i a sntii n unele dintre rile din regiune; afirm, de asemenea, c societile europene ar trebui s foloseasc standarde industriale responsabile peste tot unde i desfoar activitatea; 61. este preocupat cu privire la potenialele investiii ale societilor europene n resursele de petrol sau gaze neconvenionale din rile n curs de dezvoltare;
PE483.605v02-00 14/29 RR\913664RO.doc

RO

62. subliniaz faptul c trebuie respectat obligaia UE de a asigura coerena politicilor n favoarea dezvoltrii, consacrat la articolul 208 din TFUE; consider c, prin gzduirea de societi care investesc n activiti de extracie, UE ar trebui s influeneze comportamentul acestora pentru a ncuraja practici mai sustenabile, de exemplu prin consolidarea standardelor de guvernan a ntreprinderilor i a reglementrilor aplicate bncilor i fondurilor care le finaneaz, inclusiv prin punerea n aplicare a principiilor Equator, a principiilor privind investiiile responsabile i a normelor Bncii Europene de Investiii i ale Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancar; 63. reamintete faptul c, n plus fa de reglementrile din rile n care i desfoar activitatea, societile petroliere internaionale intr, de asemenea, sub jurisdicia instanelor din rile n care sunt cotate la o burs de valori; consider c reglementarea privind ara de origine ar trebui s reprezinte o metod eficient de protecie a drepturilor omului n situaii n care exist lacune privind responsabilitatea, dup modelul legii Alien Tort Claims Act al Statelor Unite; 64. constat c exist numeroase instrumente care ar putea aborda impactul negativ social i de mediu al activitilor industriilor extractive, precum Iniiativa de Raportare Global, iniiativa Global Compact a ONU i orientrile OCDE pentru ntreprinderile multinaionale; subliniaz, totui, faptul c orientrile voluntare sunt insuficiente pentru a reduce impactul negativ al extraciei; 65. remarc faptul c Directivele UE privind contabilitatea i transparena sunt n curs de revizuire, fapt care constituie o ocazie de a preveni evaziunea fiscal i corupia n industriile extractive; 66. ndeamn Comisia s gseasc opiuni noi pentru consolidarea standardelor legate de responsabilitile corporaiilor transnaionale n ceea ce privete drepturile sociale i de mediu i eventualele mijloace de punere n aplicare; 67. este preocupat de faptul c unele societi de gaze i petrol neconvenionale i desfoar activitatea la standarde de siguran diferite la nivel mondial; invit statele membre s impun societilor care au sediul central n UE s aplice standardele UE n toate operaiunile lor din ntreaga lume; 68. ncredineaz Preedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluie Consiliului, Comisiei i parlamentelor statelor membre.

RR\913664RO.doc

15/29

PE483.605v02-00

RO

EXPUNERE DE MOTIVE Pentru a asista la o transformare a sistemului energetic prin contribuia la reducerea emisiilor cu ajutorul tehnologiilor existente, gazul va avea un rol crucial pn n anii 2030-2035. Gazele de ist i alte surse neconvenionale de gaz au devenit noi surse poteniale importante de aprovizionare n Europa sau n vecintatea sa. Acest aspect a fost consemnat n Perspectiva energetic 2050 a Comisiei [Comunicarea Comisiei ctre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic i Social European i Comitetul Regiunilor intitulat Perspectiva energetic 2050, (COM(2011)0885)]. n documentul respectiv, Comisia recunoate c producia de gaze convenionale este n scdere. Europa va trebui s se bazeze pe importuri consistente de gaze, pe lng gazele naturale interne i potenialele resurse de gaze de ist autohtone care, pe fondul integrrii pe piaa intern, vor atenua ngrijorrile legate de dependena de importuri a UE. n ultimii ani, extracia de hidrocarburi neconvenionale, n special de gaze de ist, precum i de ulei de ist, a creat premisele unor transformri radicale i fr precedent pe pieele globale ale energiei. Mai exact, producia de gaze de ist a crescut de la 1,4 % pe piaa din SUA a gazelor n 2000 la circa 17 % n 2011. La nivel mondial, preurile gazelor i modelele comerciale capt n prezent un nou contur, cu consecine evidente pentru UE. Revoluia gazelor de ist se rspndete n toat lumea ntr-un ritm relativ alert. Potrivit unor estimri, rezervele totale de gaze de ist prezente n UE depesc 56 de mii de miliarde de metri cubi (MMC), dintre care 14 mii MMC ar putea fi teoretic recuperate Aceste date pot fi comparate cu rezervele convenionale ale Norvegiei de 2 215 MMC i cu producia sa anual de circa 104 MMC, n timp ce consumul anual de gaze convenionale autohtone i importate al UE este de aproximativ 522 MMC. Chiar dac este prea devreme s stabilim dac n UE ar putea fi exploatate n mod rentabil cantiti semnificative de gaze, mai multe state membre au permis explorarea gazelor de ist i se pregtesc s le extrag, dac acestea sunt identificate. Pe lng forajul vertical convenional i metodele moderne de explorare asistat pe calculator, dou tehnologii avansate prezint o importan crucial pentru producia durabil de gaze de ist i de ulei de ist: forajul orizontal i fracturarea hidraulic. Forajul orizontal presupune forarea de puuri verticale pn la o adncime n mod normal mai mare de doi kilometri, cu extinderi orizontale n formaiunile geologice pe o lungime de pn la trei kilometri sau mai mult. Fracturarea hidraulic este o tehnologie extrem de complex i verificat, utilizat, ncepnd din 1947, la peste 1,2 milioane de puuri, n principal n Canada i Statele Unite, i de 30 de ani n Europa (n Germania, Suedia, Polonia, Spania, Danemarca i Regatul Unit); ea este utilizat n extracia de hidrocarburi convenionale n UE i se practic sau se preconizeaz a fi practicat la scar foarte larg n numeroase ri din lumea ntreag, printre care Argentina, China, Ucraina i India. n acest context, este important s se monitorizeze la nivel mondial mecanismele i practicile de reglementare i s se recunoasc i s se abordeze preocuprile legate de efectele extraciei gazelor
PE483.605v02-00 16/29 RR\913664RO.doc

RO

de ist i a uleiului de ist asupra mediului. Aceste preocupri au drept obiect posibilul consum al unor cantiti mari de ap, eventuala poluare chimic a corpurilor de ap subteran, ndeosebi a apei potabile, tratarea apelor reziduale i riscurile la care sunt expuse apele de suprafa, stocarea deeurilor de foraj, impactul specific la faa locului, efectele seismice i posibilele consecine n ceea ce privete emisiile de gaze cu efect de ser (GES). Este important s amintim faptul c nicio surs oficial sau alt surs fiabil nu a demonstrat existena vreunei legturi sistematice ntre extracia gazelor de ist i a uleiului de ist, pe de o parte, i sntatea oamenilor sau a animalelor, pe de alt parte. Nicio surs oficial sau alt surs fiabil la nivel mondial nu a demonstrat vreun caz n care fracturarea hidraulic a provocat o contaminare a apei potabile. Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul c nicio activitate uman nu poate fi n totalitate lipsit de riscuri. Reglementarea trebuie s aib drept scop limitarea la maximum a impactului asupra mediului i gsirea unui echilibru rezonabil pe baza descoperirilor tiinifice, a datelor statistice i a unei analize complete a riscurilor i a avantajelor (oferind, de asemenea, alternative). Din pcate, din discursul public au fost eliminate n mod intenionat anumite date, recurgndu-se de multe ori la extrapolri de la incidente ipotetice sau singulare la totalitatea activitilor de extracie a gazelor de ist i a uleiului de ist. n consecin, Comisia i autoritile naionale competente ar trebui s studieze n continuare posibilele efecte asupra mediului, ns dintr-o perspectiv tiinific i bazat pe statistici, care s acopere surse fiabile din statele membre i din ntreaga lume. Invocarea retoricii academice de influen ideologic ar trebui evitat. Comisia i autoritile naionale competente ar trebui s promoveze un nivel maxim de transparen i de informare a populaiei, att pe baza datelor tiinifice i statistice demonstrate, ct i pe baza unei evaluri contextuale i comparative a riscurilor i a beneficiilor. Reglementare, punere n aplicare, monitorizare i cooperare Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene prevede clar la articolul 194 alineatul (2) c statele membre dispun de drepturi suverane privind alegerea mixului energetic, iar eliberarea licenelor i a altor aprobri necesare pentru explorarea i exploatarea resurselor de hidrocarburi reprezint o prerogativ a statelor membre. n UE, extracia gazelor de ist i a uleiului de ist este guvernat de aceleai principii care se aplic i altor tipuri de extracie, cum ar fi extracia de crbune, de petrol i de gaze convenionale, de energie hidraulic i geotermic, precum i unor lucrri la adncime, cum ar fi injectarea de CO2 pentru recuperarea gazelor i a petrolului, stocarea de rezerve de petrol i gaze sau stocarea de CO2 n scopul captrii i stocrii carbonului (CSC). Comisia consider c proiectele de extracie a hidrocarburilor neconvenionale care implic utilizarea combinat a unor procese tehnologice avansate, cum ar fi forajul orizontal i fracturarea hidraulic, sunt reglementate de legislaia privind mediul a UE, de la faza de planificare pn la ncetarea activitii, fiind aplicabile 36 de instrumente i vizate, n principal, opt directive. Comisia a confirmat c legislaia naional i comunitar existent reglementeaz n mod satisfctor toate aspectele legate de extracia gazelor de ist i a uleiului de ist.
RR\913664RO.doc 17/29 PE483.605v02-00

RO

n conformitate cu Directiva EIA n vigoare (Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice i private asupra mediului) i cu directivele privind deeurile miniere, opinia public are dreptul de a fi consultat. Odat ncepute operaiunile de extracie, diferite instrumente comunitare relevante impun reexaminri i, dac este necesar, revizuiri ale autorizaiilor. Autoritile naionale competente au obligaii de monitorizare i, n caz de neconformitate, lucrrile de extracie pot fi interzise. Este recunoscut faptul c eficacitatea legislaiei UE i a statelor membre depinde n ultim instan de eficacitatea autoritilor naionale competente i de aceea statele membre trebuie s aib n vedere consolidarea propriilor resurse n materie de reglementare, monitorizare i executare, n funcie de previziunile legate de extracia gazelor de ist i a uleiului de ist. Orice nou text legislativ al UE va destabiliza actuala reea funcional a regimurilor naionale i ale UE, ndeprtndu-le de actuala abordare bazat pe siguran i antrennd riscul fie al unor lacune, fie al unor redundane n cadrul actelor normative. Comisia i autoritile naionale competente ar trebui s monitorizeze progresele tehnologice nregistrate la nivel mondial n vederea evalurii oportunitii i eficacitii, n orice moment, a legislaiei i a practicii normative existente. Informaiile sunt deja transmise la nivelul UE i la nivel mondial de ctre Comisie, autoritile naionale competente i grupurile din acest sector. O intensificare a eforturilor pentru schimbul de bune practici i de experien n materie de reglementare, care s includ monitorizarea statistic a utilizrii i a impactului tehnologiilor emergente, ar putea genera beneficii reciproce notabile. Comisia i autoritile naionale competente ar trebui s acorde o atenie deosebit experienei de mai multe decenii a unor organisme de reglementare exemplare din America de Nord, cum ar fi Comisia pentru petrol i gaze a Provinciei Columbia Britanic (British Columbia Oil and Gas Commission) i Comisia pentru conservarea resurselor energetice (Energy Resources Conservation Board) a Provinciei Alberta. Iniiative precum cea a Asociaiei Canadiene a Productorilor de Petrol pentru definirea bunelor practici n domeniul fracturrii hidraulice i cea a Ageniei Internaionale a Energiei pentru identificarea bunelor practici n domeniul extraciei gazelor de ist i a uleiului de ist trebuie salutate. Autoritile naionale competente ar trebui s culeag i s transmit mai departe rapoarte ale incidentelor, acordnd atenia cuvenit aspectelor comerciale sensibile, astfel nct s poat fi desprinse nvminte i concluzii n cel mai scurt timp. Comisia ar trebui s evalueze eficacitatea diferitelor fluxuri de informaii existente care circul la nivelul autoritilor naionale competente, avnd n vedere sarcina administrativ rezultat. Aspectele de mediu ale fracturrii hidraulice Resursele de ap Apa este principala component a fluidului de fracturare, iar captarea i consumul unor cantiti mari de resurse de ap ar putea afecta pe plan local starea ecologic i cantitativ a surselor de suprafa i a apelor subterane, o reducere a cantitii i a fluxului de ap putnd afecta calitatea apei i ecosistemele asociate. Gazele de ist reprezint una dintre sursele de energie cele mai rentabile din perspectiva consumului de ap. Contrar unor impresii larg rspndite, cantitile de ap necesare extraciei sunt
PE483.605v02-00 18/29 RR\913664RO.doc

RO

minime n comparaie cu alte cerine. Potrivit estimrilor oficiale, cantitatea de ap necesar n Regatul Unit pentru producerea a 9 MMC de gaze de ist pe an (circa 10 % din actualul consum de gaze al Marii Britanii) este de 1,25-1,65 milioane m3, reprezentnd 0,14-0,18 % din actualul volum anual de ap captat pentru acest sector (905 milioane m3, fr a include producia de electricitate). Cu toate acestea, Comisia i autoritile naionale competente ar trebui s monitorizeze posibila utilizare a resurselor de ap pentru extracie n cadrul economiilor naionale, n contextul unor utilizri diferite sau alternative. Productorii ar trebui s reduc i mai mult cantitatea de ap utilizat la fracturare, s caute n continuare soluii pentru evitarea consumului de ap dulce i maximizeze reutilizarea apei. Autoritile naionale competente ar trebui, n practica de reglementare, s in seama de efectele asupra disponibilitii i a calitii resurselor de ap. Substanele posibil periculoase Este necesar s se rspund anumitor preocupri formulate la nivelul Uniunii i legate de orice posibile scurgeri de hidrocarburi, fluide de fracturare i alte substane n pnza freatic i n atmosfer. Fracturarea hidraulic are loc la adncimi de aproximativ doi kilometri, iar migraia ascendent a fluidelor de fracturare de la asemenea niveluri este practic imposibil. nc o dat, nicio surs oficial sau alt surs fiabil la nivel mondial nu a demonstrat vreun caz n care fracturarea hidraulic a provocat o contaminare a apei potabile. Substanele chimice, care reprezint circa 0,5 % din fluidele de fracturare utilizate n practica actual, conin aditivi care se gsesc i n gospodrii, motiv pentru care exist tendina n rndul productorilor individuali i al grupurilor din sector de a propune, n mod voluntar, iar autoritile s dispun, divulgarea integral a compoziiei fluidelor de fracturare. Operatorii adopt n prezent eliminarea oricror aditivi care pot fi periculoi. Cu toate acestea, o gestionare i o eliminare final eficient a apei prezint n mod clar o importan crucial, n special n cazul apelor de refulare, care pot conine concentraii ridicate de sruri. Autoritile naionale competente ar trebui s monitorizeze cu atenie implementarea practicilor de reglementare n ceea ce privete tubajul i cimentarea puurilor. Comisia ar trebui s propun cele mai bune practici, iar autoritile competente ar trebui s dispun eliminarea componentelor periculoase i divulgarea integral, prin mijloace electronice accesibile populaiei, a compoziiei fluidului de fracturare i a cantitilor utilizate. Participarea populaiei i condiiile locale Activitile de extracie pot avea n timp mai multe consecine, de exemplu, n fazele incipiente, din cauza motoarelor alimentate cu motorin sau gaze naturale i care acioneaz utilajul de forare i pompele, dar i n fazele de extracie prin pompe i compresoare. De pild, o platform cu opt sonde poate necesita circa 4-6 mii de curse ale camioanelor ntr-un interval de ase luni anterior extraciei. Un complex comercial obinuit cu puncte de vnzare multiple genereaz aproximativ 15-25 de mii de curse ale camioanelor pe an. Ca i n cazul altor efecte asupra mediului, contextul i analizele comparative trebuie luate n considerare. Odat ncepute operaiunile de extracie, perturbrile se reduc la minimum, ntruct utilajul de
RR\913664RO.doc 19/29 PE483.605v02-00

RO

suprafa al unei sonde de producie acoper civa metri ptrai, iar activitatea de producie n sine nu este zgomotoas. Spre deosebire de majoritatea celorlalte procese industriale i extractive, puurile de gaze de ist i de ulei de ist dezafectate nu las urme n peisajul de suprafa. n cadrul activitilor lor de reglementare i, mai exact, de punere n aplicare a Directivei EIA, autoritile naionale competente trebuie s in seama de aceste posibile perturbri. Participarea populaiei ar trebui garantat prin campanii de informare derulate nainte de explorare i printr-o consultare public premergtoare fazelor de exploatare. Sunt necesare o promovare i o educare mai intense n rndul populaiei n ceea ce privete activitile de extracie a combustibililor fosili neconvenionali, pentru a garanta nelegerea, acceptarea i ncrederea populaiei fa de astfel de activiti. Trebuie subliniat faptul c extracia de CFN poate reprezenta, n acelai timp, o ocazie excelent de a consolida economia, de a crete nivelul de ocupare a forei de munc i de a stimula progresul n anumite regiuni ale UE.

PE483.605v02-00

20/29

RR\913664RO.doc

RO

19.6.2012 AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE

destinat Comisiei pentru mediu, sntate public i siguran alimentar referitor la impactul activitilor de extracie a gazelor de ist i a petrolului de ist asupra mediului (2011/2308(INI)) Raportoare pentru aviz: Catherine Grze

SUGESTII Comisia pentru dezvoltare recomand Comisiei pentru mediu, sntate public i siguran alimentar, competent n fond, includerea urmtoarelor sugestii n propunerea de rezoluie ce urmeaz a fi adoptat: 1. subliniaz faptul c numeroase studii, precum i experiena SUA, demonstreaz c un numr de riscuri grave pentru mediu i sntate sunt asociate cu extracia gazelor de ist; recomand Comisiei, statelor membre i BEI s nu finaneze i nici s sprijine n alt fel explorarea i exploatarea gazelor i petrolului de ist n rile n curs de dezvoltare, avnd n vedere preocuprile serioase n ceea ce privete durabilitatea; 2. subliniaz faptul c exploatarea neconvenional a gazelor de ist poate prezenta riscuri serioase n ceea ce privete contaminarea apei, determinat de utilizarea substanelor chimice periculoase n procesul de fracturare; de asemenea, este ngrijorat n privina cantitilor mari de ap utilizate pentru fracturarea hidraulic i a potenialelor emisii ridicate de metan, printre altele; 3. consider c utilizarea gazelor de ist i a altor combustibili fosili trebuie s se fac n conformitate cu articolul 2 din Convenia-cadru a Naiunilor Unite asupra schimbrilor climatice (CCONUSC), prin care se solicit stabilizarea concentraiilor de gaze cu efect de ser din atmosfer la un nivel care s mpiedice orice perturbare antropic periculoas a sistemului climatic i subliniaz faptul c examinarea n detaliu a infrastructurilor de combustibili fosili, cum este gazul de ist, ar face inaccesibil acest obiectiv internaional; 4. consider c intensificarea activitilor de explorare i de producie a gazelor de ist la nivel mondial va duce la o cretere semnificativ a emisiilor volatile de metan i c potenialul general de nclzire global al gazului de ist nu a fost evaluat; subliniaz, prin urmare, faptul c exploatarea resurselor neconvenionale de petrol i gaze ar putea mpiedica atingerea Obiectivului de Dezvoltare al Mileniului (ODM) 7 al ONU privind
RR\913664RO.doc 21/29 PE483.605v02-00

RO

asigurarea sustenabilitii mediului i ar submina cele mai recente angajamente internaionale privind schimbrile climatice, consacrate prin Acordul de la Copenhaga; remarc faptul c schimbrile climatice afecteaz deja cel mai mult rile srace; subliniaz n plus faptul c, pe lng efectele directe asupra sntii i asupra mediului, impactul extraciei neconvenionale de petrol i gaze asupra mijloacelor de subzisten ale oamenilor reprezint un pericol important, n special n rile africane, unde comunitile locale depind n mare msur de resursele naturale pentru agricultur i pescuit; 5. insist asupra faptului c trebuie urmat exemplul SUA n ceea ce privete exploatarea gazelor de ist; remarc cu deosebit ngrijorare faptul c extracia gazelor de ist necesit volume foarte mari de ap, fapt care va ngreuna realizarea ODM 7 n ceea ce privete accesul la ap curat i la sigurana alimentar, n special n rile srace, care se confrunt deja cu un mare deficit de ap; 6. subliniaz faptul c achiziiile de teren n vederea extraciei gazelor i petrolului reprezint un factor important al acaparrii de terenuri n rile n curs de dezvoltare, fapt care prezint o ameninare major pentru comunitile indigene, agricultorii i populaia srac de la nivel mondial n ceea ce privete accesul la ap, sol fertil i alimente; remarc faptul c n urma prbuirii pieelor financiare n anul 2008, s-a nregistrat o accelerare semnificativ a investiiilor globale n industriile extractive prin intermediul fondurilor speculative i de pensii, ceea ce a avut ca efect ncurajarea realizrii extraciilor; subliniaz, prin urmare, faptul c toate entitile economice europene ar trebui s acioneze ntotdeauna ntr-o manier transparent i n strns colaborare cu toate organismele guvernamentale corespunztoare i cu comunitile locale privind problemele legate de nchirierile i/sau achiziiile de terenuri; 7. subliniaz faptul c fracturarea hidraulic necesit o cantitate imens de ap i este preocupat de faptul c n zonele care sufer de secet, comunitile locale i agricultorii pot suferi de deficit de ap n cazul n care necesitile lor nu sunt considerate prioritare; 8. constat c ntruct este neclar dac cadrul actual de reglementare al legislaiei comunitare prevede o garanie adecvat mpotriva riscurilor pentru mediu i sntatea omului care rezult din activitile legate de gazele de ist, Comisia European realizeaz o serie de studii, planificate pentru sfritul acestui an; consider c nvturile extrase din aceste studii privind exploatarea de gaze de ist i recomandrile aferente ar trebui s fie luate n considerare pe deplin de ctre companiile europene din rile n curs de dezvoltare; este ngrijorat n legtur cu efectele activitilor companiilor petroliere asupra mediului, sntii i dezvoltrii, n special n Africa Subsaharian, dat fiind capacitatea limitat de punere n aplicare a legilor n materie de mediu i protecia sntii n unele dintre rile din regiune; n plus, este de prere c ntreprinderile europene ar trebui s foloseasc standarde industriale responsabile pretutindeni unde opereaz; 9. este preocupat cu privire la potenialele investiii ale companiilor europene n resursele de petrol sau gaze neconvenionale n rile n curs de dezvoltare; 10. subliniaz faptul c trebuie respectat obligaia UE de a asigura coerena politicilor n favoarea dezvoltrii, consacrat n articolul 208 din TFUE; consider c, prin gzduirea de companii care investesc n activiti de extracie, UE ar trebui s influeneze comportamentul acestora pentru a ncuraja practici mai sustenabile, de exemplu prin
PE483.605v02-00 22/29 RR\913664RO.doc

RO

consolidarea standardelor de guvernan a ntreprinderilor i a reglementrilor aplicate bncilor i fondurilor care le finaneaz, inclusiv prin punerea n aplicare a principiilor Equator, a principiilor privind investiia responsabil i a normelor Bncii Europene de Investiii i ale Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancar; 11. reamintete faptul c n plus fa de reglementrile din rile n care i desfoar activitatea, companiile petroliere internaionale intr, de asemenea, sub jurisdicia instanelor din rile n care sunt cotate la o burs de valori; consider c reglementarea privind ara de origine ar trebui s ofere un mijloc eficient de protecie a drepturilor omului n situaii n care exist lacune privind responsabilitatea, dup modelul legii Alien Tort Claims Act din SUA; 12. constat c exist numeroase instrumente care ar putea aborda impactul negativ social i de mediu al activitilor industriilor extractive, precum Iniiativa de Raportare Global, iniiativa Global Compact a ONU i orientrile OCDE pentru ntreprinderile multinaionale; subliniaz, totui, faptul c orientrile voluntare sunt insuficiente pentru a reduce impactul negativ al extraciei; 13. remarc faptul c Directivele UE privind contabilitatea i transparena sunt n curs de revizuire, fapt care constituie o oportunitate de prevenire a evaziunii fiscale i a corupiei n industriile extractive; 14. ndeamn Comisia s gseasc opiuni noi pentru consolidarea standardelor legate de responsabilitile corporaiilor transnaionale n ceea ce privete drepturile sociale i de mediu i eventualele mijloace de punere n aplicare; 15. este preocupat de faptul c unele companii de gaze i petrol neconvenionale i desfoar activitatea la standarde de siguran diferite la nivel mondial; solicit statelor membre s impun companiilor care au sediul central n UE s aplice standardele UE n toate operaiunile lor din ntreaga lume.

RR\913664RO.doc

23/29

PE483.605v02-00

RO

REZULTATUL VOTULUI FINAL N COMISIE


Data adoptrii Rezultatul votului final 19.6.2012 +: : 0: 16 1 9

Membri titulari prezeni la votul final

Thijs Berman, Michael Cashman, Vronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grze, Filip Kaczmarek, Micha Tomasz Kamiski, Gay Mitchell, Jean Roatta, Birgit SchnieberJastram, Michle Striffler, Keith Taylor, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Zborsk, Iva Zanicchi Agustn Daz de Mera Garca Consuegra, Gesine Meissner, Csaba ry, Judith Sargentini, Patrizia Toia

Membri supleani prezeni la votul final

Membri supleani [articolul 187 alineatul Ioan Enciu, Gabriele Zimmer (2)] prezeni la votul final

PE483.605v02-00

24/29

RR\913664RO.doc

RO

21.6.2012 AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

destinat Comisiei pentru mediu, sntate public i siguran alimentar referitor la impactul activitilor de extracie a gazelor de ist i a petrolului de ist asupra mediului 2011/2308 (INI). Raportoare pentru aviz: Eva Lichtenberger

SUGESTII Comisia pentru afaceri juridice recomand Comisiei pentru mediu, sntate public i siguran alimentar, competent n fond, includerea urmtoarelor sugestii n propunerea de rezoluie ce urmeaz a fi adoptat: 1. nelege c explorarea i extracia gazelor de ist se refer la orice explorare i extracie neconvenional a hidrocarburilor care utilizeaz forajul orizontal i metode de fracturare hidraulic de volum mare care sunt utilizate n industria combustibililor fosili din ntreaga lume; 2. recunoate c este posibil ca explorarea i extracia gazelor de ist s duc la interaciuni complexe i orizontale cu mediul nconjurtor, n special din cauza metodei de fracturare hidraulic utilizate, a compoziiei lichidului de fracturare, precum i din cauza construciei i a adncimii puurilor i c zonele terestre de suprafa pot fi afectate; 3. remarc faptul c explorarea i extracia gazelor de ist fac obiectul mai multor acte legislative ale UE n materie de mediu, inclusiv al Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului (85/337/CEE), al Directivei privind rspunderea pentru mediul nconjurtor (2004/35/CE), al Directivei privind gestionarea deeurilor provenite din industria minier (2006/21/CE), al Directivei Seveso II (96/82/CE), al Directivei privind habitatele (92/43/CEE), al Regulamentului privind nregistrarea, evaluarea, autorizarea i restricionarea substanelor chimice (REACH - 1907/2006), al Directivei privind comercializarea produselor biodestructive (98/8/CE) i al Directivei-cadru privind apa (2000/60/CE); 4. reamintete dreptul tuturor statelor membre de a stabili condiiile de exploatare a resurselor lor energetice, opiunile proprii n ceea ce privete utilizarea diferitelor surse de energie, precum i structura general a sistemului de aprovizionare cu energie, n conformitate cu articolul 194 din TFUE, cu condiia ca acquis-ul comunitar, n special n
RR\913664RO.doc 25/29 PE483.605v02-00

RO

domeniul legislaiei privind mediul, s fie pe deplin respectat; 5. reamintete faptul c Directiva-cadru privind apa prevede ca statele membre s pun n aplicare msurile necesare pentru a preveni deteriorarea strii tuturor corpurilor de ap subteran, inclusiv din surse provenind de la un anumit punct, cum ar fi explorarea i extracia hidrocarburilor; 6. invit Comisia s realizeze o revizuire ampl a legislaiei existente i, dac este cazul, s prezinte propuneri pentru a asigura faptul c dispoziiile Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului se refer n mod adecvat la particularitile explorrii i ale extraciei gazelor de ist, pentru a include fracturarea hidraulic n anexa III la Directiva privind rspunderea pentru mediul nconjurtor, pentru a solicita o garantare sau o asigurare financiar adecvat pentru a acoperi daunele aduse mediului i pentru a include extracia gazelor de ist n cadrul Directivei privind emisiile industriale (2010/75/UE) i a face din aceasta obiectul cerinelor privind cele mai bune tehnici disponibile, pe lng cerinele privind tratarea apelor reziduale n temeiul Directivei privind gestionarea deeurilor provenite din industria minier; 7. reamintete faptul c Nota orientativ privind aplicarea Directivei 85/337/CEE n cazul proiectelor legate de explorarea i exploatarea hidrocarburilor neconvenionale (Ref. Ares (2011)1339393), emis de Comisie, DG Mediu, la 12 decembrie 2011, confirm faptul c Directiva 85/337/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificat i codificat prin Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice i private asupra mediului (denumit Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului sau Directiva EIA), cuprinde dispoziii referitoare la explorarea i la exploatarea hidrocarburilor neconvenionale; reamintete, de asemenea, faptul c toate metodele de fracturare hidraulic utilizate fac parte din activitile generale de explorare i de extracie a hidrocarburilor convenionale i neconvenionale, care fac obiectul legislaiei UE n materie de mediu menionate anterior (a se vedea punctul 3) i al Directivei 94/22/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 30 mai 1994 privind condiiile de acordare i folosire a autorizaiilor de prospectare, explorare i extracie a hidrocarburilor; 8. invit Comisia s emit, fr ntrziere, orientri privind stabilirea unor date de referin privind monitorizarea apei necesare pentru o evaluare a impactului asupra mediului al explorrii i al extraciei gazelor de ist i a unor criterii care s fie utilizate la evaluarea impacturilor fracturrii hidraulice asupra rezervoarelor de ap subteran din diferite formaiuni geologice, inclusiv a unei eventuale scurgeri i a impacturilor cumulative; 9. invit ntreprinderile din acest sector s ia msurile necesare, printr-o colaborare transparent cu organismele de reglementare naionale, cu grupurile i comunitile ecologiste, pentru a preveni deteriorarea strii tuturor corpurilor de ap subteran importante i pentru a menine starea bun a apelor subterane, astfel cum este definit n Directiva-cadru privind apa i n Directiva privind apele subterane; 10. consider c acordurile reciproce de nedivulgare cu privire la daunele aduse mediului, sntii omului i animalelor, precum cele care au fost n vigoare ntre proprietarii din vecintatea puurilor de gaze de ist i operatorii de gaze de ist din SUA nu respect obligaiile UE i ale statelor membre ce decurg din Convenia de la Aarhus, din Directiva privind accesul la informaii (2003/04/CE) i din Directiva privind rspunderea pentru
PE483.605v02-00 26/29 RR\913664RO.doc

RO

mediul nconjurtor.

RR\913664RO.doc

27/29

PE483.605v02-00

RO

REZULTATUL VOTULUI FINAL N COMISIE


Data adoptrii Rezultatul votului final 19.6.2012 +: : 0: 21 0 0

Membri titulari prezeni la votul final

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engstrm, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mszros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikstrm, Tadeusz Zwiefka Piotr Borys, Cristian Silviu Buoi, Eva Lichtenberger, Dagmar RothBehrendt, Axel Voss

Membri supleani prezeni la votul final

Membri supleani [articolul 187 alineatul Patrice Tirolien (2)] prezeni la votul final

PE483.605v02-00

28/29

RR\913664RO.doc

RO

REZULTATUL VOTULUI FINAL N COMISIE


Data adoptrii Rezultatul votului final 19.9.2012 +: : 0: 63 1 1

Membri titulari prezeni la votul final

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Tadeusz Cymaski, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Nick Griffin, Matthias Groote, Cristina Gutirrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jrgensen, Karin Kadenbach, Christa Kla, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovi, Linda McAvan, Radvil Morknait-Mikulnien, Miroslav Ouzk, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frdrique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Krlis adurskis, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusaw Sonik, Claudiu Ciprian Tnsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, sa Westlund, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis Margrete Auken, Nikos Chrysogelos, Vittorio Prodi, Michle Rivasi, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Andrea Zanoni

Membri supleani prezeni la votul final

Membri supleani [articolul 187 alineatul Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobiska, Jacek Wosowicz, Ins Cristina (2)] prezeni la votul final Zuber

RR\913664RO.doc

29/29

PE483.605v02-00

RO