Sunteți pe pagina 1din 1

ANTET

In atentia:

Dnei./D-lui.

NOTIFICARE nr. ../..................... PRIVIND INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA IN PERIOADA DE PROBA

Avand in vedere prevederile contractului individual de munca inregistrat in Registrul de Evidenta a Salariatilor cu nr. .................. intre S.C. ....................... - in calitate de angajator, si domnul/doamna ...................... - in calitate de angajat, cu functia de ..................................., Tinand cont ca, potrivit contractului individual de munca, perioada de proba aferenta acestuia este de ...................zile calendaristice/lucratoare, Luand in considerare art. 31 alin. 3 - Codul Muncii, republicat, care prevede ca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia, Prin prezenta va aducem la cunostinta hotararea de a inceta contractul individual de munca incheiat cu dumneavoastra, incepand cu data de ......................., conform prevederilor art. 31 alin. 3 Codul Muncii, republicat.
REPREZENTANT LEGAL,

..

Am luat la cunostinta: _______________________ Data: _____________

Prezentul document are caracter informativ si nu poate angaja nici o raspundere pentru www.fluturas.ro

S-ar putea să vă placă și