Sunteți pe pagina 1din 2
Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Sexul | Data naşterii | Naţionalitatea LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE

Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Sexul | Data naşterii | Naţionalitatea LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE

Sexul

| Data naşterii

| Naţionalitatea

LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ POZIŢIA LOCUL DE MUNCĂ DORIT STUDIILE PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Scrieţi datele (de la - până la)

Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Sexul | Data naşterii | Naţionalitatea LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE

Scrieţi ocupaţia sau poziţia ocupată

Tipul sau sectorul de activitate

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Scrieţi datele (de la - până la)

Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Sexul | Data naşterii | Naţionalitatea LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE

Scrieţi calificarea obţinută

COMPETENΤE PERSONALE

Limba(i) maternă(e)

Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Sexul | Data naşterii | Naţionalitatea LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la

Discurs oral

 

conversaţie

Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Sexul | Data naşterii | Naţionalitatea LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE
.
.

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Curriculum Vitae Competenţe de comunicare Competenţe organizaţionale/manageriale Scrieţi numele şi prenumele Competenţe dobândite la locul de

Curriculum Vitae

Competenţe de comunicare

Competenţe

organizaţionale/manageriale

Scrieţi numele şi prenumele

Competenţe dobândite la locul de

muncă

Competenţe informatice

Alte competenţe

Permis de conducere

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Publicaţii

Prezentări

Proiecte

Conferinţe

Seminarii

Distincţii

Afilieri

Referinţe

Curriculum Vitae Competenţe de comunicare Competenţe organizaţionale/manageriale Scrieţi numele şi prenumele Competenţe dobândite la locul de

ANEXE

Curriculum Vitae Competenţe de comunicare Competenţe organizaţionale/manageriale Scrieţi numele şi prenumele Competenţe dobândite la locul de