Sunteți pe pagina 1din 0

P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE


Anul 176 (XX) Nr. 870 Mari, 23 decembrie 2008
S U M A R
Nr. Pagina Nr. Pagina
D E C R E T E
1.336. Decret privind trecerea n rezerv a unui general-
maior cu dou stele din Ministerul Aprrii ................ 2
1.340. Decret pentru eliberarea din funcie a unui
procuror ...................................................................... 2
1.341. Decret pentru eliberarea din funcie a unui
judector .................................................................... 3
DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
295. Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului
Paul Victor Dobre din funcia de secretar de stat la
Ministerul Internelor i Reformei Administrative ........ 3
297. Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului
Valer Bindea din funcia de secretar de stat la
Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse ...... 4
298. Decizie pentru eliberarea, la cerere, a doamnei
Theodora Bertzi din funcia de secretar de stat la
Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse........ 4
299. Decizie pentru eliberarea, la cerere, a doamnei
Denisa-Oana Ptracu din funcia de secretar de stat
la Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse.... 5
300. Decizie pentru eliberarea, la cerere, a doamnei
Elena Roxana Badea din funcia de vicepreedinte al
Autoritii Naionale pentru Persoanele cu Handicap .... 5
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
3.512. Ordin al ministrului economiei i finanelor privind
documentele financiar-contabile ................................ 615
Produs electronic destinat exclusiv informrii gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se public n Monitorul Oficial al Romniei
D
e
s
t
i
n
a
t

e
x
c
l
u
s
i
v

i
n
f
o
r
m

r
i
i

g
r
a
t
u
i
t
e

a

p
e
r
s
o
a
n
e
l
o
r

f
i
z
i
c
e
D E C R E T E
PREEDINTELE ROMNIEI
D E C R E T
privind trecerea n rezerv a unui general-maior
cu dou stele din Ministerul Aprrii
n temeiul prevederilor art. 94 lit. b) i ale art. 100 din Constituia Romniei,
republicat, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificrile
i completrile ulterioare,
avnd n vedere propunerea ministrului aprrii,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. La data de 31 decembrie 2008, domnul general-maior cu
dou stele Enache Marin Vasile trece n rezerv.
PREEDINTELE ROMNIEI
TRAIAN BSESCU
n temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat,
contrasemnm acest decret.
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Bucureti, 18 decembrie 2008.
Nr. 1.336.
PREEDINTELE ROMNIEI
D E C R E T
pentru eliberarea din funcie a unui procuror
n temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1) i ale art. 134 alin. (1)
din Constituia Romniei, republicat, ale art. 65 alin. (1) lit. a) i ale alin. (2) din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judectorilor i procurorilor, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i ale art. 35 lit. a) din Legea
nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat, cu modificrile
ulterioare,
avnd n vedere Hotrrea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 1.289/2008,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Domnul Rusu Adrian, procuror la Parchetul de pe lng
Judectoria Huedin, se elibereaz din funcie ca urmare a demisiei.
PREEDINTELE ROMNIEI
TRAIAN BSESCU
Bucureti, 19 decembrie 2008.
Nr. 1.340.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 870/23.XII.2008
2
Produs electronic destinat exclusiv informrii gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se public n Monitorul Oficial al Romniei
D
e
s
t
i
n
a
t

e
x
c
l
u
s
i
v

i
n
f
o
r
m

r
i
i

g
r
a
t
u
i
t
e

a

p
e
r
s
o
a
n
e
l
o
r

f
i
z
i
c
e
PREEDINTELE ROMNIEI
D E C R E T
pentru eliberarea din funcie a unui judector
n temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2)
i ale art. 134 alin. (1) din Constituia Romniei, republicat, ale art. 65 alin. (1)
lit. b) i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judectorilor i procurorilor,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat, cu
modificrile ulterioare,
avnd n vedere Hotrrea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 1.292/2008,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. La data de 1 ianuarie 2009, doamna Roxana-Elvira-Cleo
Riiu, judector la Curtea de Apel Oradea, se elibereaz din funcie ca urmare a
pensionrii.
PREEDINTELE ROMNIEI
TRAIAN BSESCU
Bucureti, 19 decembrie 2008.
Nr. 1.341.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 870/23.XII.2008
3
DECI Z I I AL E PRI MUL UI - MI NI ST RU
GUVERNUL ROMNIEI
P R I M U L - M I N I S T R U
D E C I Z I E
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Paul Victor Dobre
din funcia de secretar de stat la Ministerul Internelor
i Reformei Administrative
Avnd n vedere cererea domnului Paul Victor Dobre referitoare la eliberarea
din funcia de secretar de stat la Ministerul Internelor i Reformei Administrative,
nregistrat sub nr. 5/8.021 din 22 decembrie 2008,
n temeiul art. 15 lit. d) i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea
i funcionarea Guvernului Romniei i a ministerelor, cu modificrile i
completrile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. Pe data intrrii n vigoare a prezentei decizii, domnul Paul
Victor Dobre se elibereaz, la cerere, din funcia de secretar de stat la Ministerul
Internelor i Reformei Administrative.
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
p. eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Plngu
Bucureti, 22 decembrie 2008.
Nr. 295.
Produs electronic destinat exclusiv informrii gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se public n Monitorul Oficial al Romniei
D
e
s
t
i
n
a
t

e
x
c
l
u
s
i
v

i
n
f
o
r
m

r
i
i

g
r
a
t
u
i
t
e

a

p
e
r
s
o
a
n
e
l
o
r

f
i
z
i
c
e
GUVERNUL ROMNIEI
P R I M U L - M I N I S T R U
D E C I Z I E
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Valer Bindea din
funcia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei i
Egalitii de anse
Avnd n vedere cererea domnului Valer Bindea referitoare la eliberarea din
funcia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse,
nregistrat sub nr. 5/8.016 din 19 decembrie 2008,
n temeiul art. 15 lit. d) i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea
i funcionarea Guvernului Romniei i a ministerelor, cu modificrile i
completrile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. Pe data intrrii n vigoare a prezentei decizii, domnul Valer
Bindea se elibereaz, la cerere, din funcia de secretar de stat la Ministerul Muncii,
Familiei i Egalitii de anse.
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
p. eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Plngu
Bucureti, 22 decembrie 2008.
Nr. 297.
GUVERNUL ROMNIEI
P R I M U L - M I N I S T R U
D E C I Z I E
pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Theodora Bertzi
din funcia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei
i Egalitii de anse
Avnd n vedere cererea doamnei Theodora Bertzi referitoare la eliberarea
din funcia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse,
nregistrat sub nr. 5/8.013 din 19 decembrie 2008,
n temeiul art. 15 lit. d) i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea
i funcionarea Guvernului Romniei i a ministerelor, cu modificrile i
completrile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. Pe data intrrii n vigoare a prezentei decizii, doamna
Theodora Bertzi se elibereaz, la cerere, din funcia de secretar de stat la
Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse.
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
p. eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Plngu
Bucureti, 22 decembrie 2008.
Nr. 298.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 870/23.XII.2008
4
Produs electronic destinat exclusiv informrii gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se public n Monitorul Oficial al Romniei
D
e
s
t
i
n
a
t

e
x
c
l
u
s
i
v

i
n
f
o
r
m

r
i
i

g
r
a
t
u
i
t
e

a

p
e
r
s
o
a
n
e
l
o
r

f
i
z
i
c
e
GUVERNUL ROMNIEI
P R I M U L - M I N I S T R U
D E C I Z I E
pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Denisa-Oana Ptracu
din funcia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei
i Egalitii de anse
Avnd n vedere demisia doamnei Denisa-Oana Ptracu din funcia de
secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse, nregistrat
sub nr. 5/8.015 din 19 decembrie 2008,
n temeiul art. 15 lit. d) i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea
i funcionarea Guvernului Romniei i a ministerelor, cu modificrile i
completrile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. Pe data intrrii n vigoare a prezentei decizii, doamna Denisa-
Oana Ptracu se elibereaz, la cerere, din funcia de secretar de stat la Ministerul
Muncii, Familiei i Egalitii de anse.
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
p. eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Plngu
Bucureti, 22 decembrie 2008.
Nr. 299.
GUVERNUL ROMNIEI
P R I M U L - M I N I S T R U
D E C I Z I E
pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Elena Roxana Badea
din funcia de vicepreedinte al Autoritii Naionale
pentru Persoanele cu Handicap
Avnd n vedere demisia doamnei Elena Roxana Badea din funcia de
vicepreedinte al Autoritii Naionale pentru Persoanele cu Handicap, nregistrat
sub nr. 5/8.014 din 19 decembrie 2008,
n temeiul art. 15 lit. e) i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea
i funcionarea Guvernului Romniei i a ministerelor, cu modificrile i
completrile ulterioare, i al art. 5 alin. (1) din Ordonana Guvernului nr. 14/2003
privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Autoritii Naionale pentru
Persoanele cu Handicap, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 239/2003, cu modificrile i completrile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. Pe data intrrii n vigoare a prezentei decizii, doamna Elena
Roxana Badea se elibereaz, la cerere, din funcia de vicepreedinte al Autoritii
Naionale pentru Persoanele cu Handicap.
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
p. eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Plngu
Bucureti, 22 decembrie 2008.
Nr. 300.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 870/23.XII.2008
5
Produs electronic destinat exclusiv informrii gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se public n Monitorul Oficial al Romniei
D
e
s
t
i
n
a
t

e
x
c
l
u
s
i
v

i
n
f
o
r
m

r
i
i

g
r
a
t
u
i
t
e

a

p
e
r
s
o
a
n
e
l
o
r

f
i
z
i
c
e
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
A L E A D M I N I S T R A I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL ECONOMIEI I FINANELOR
O R D I N
privind documentele financiar-contabile
n temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Economiei i Finanelor, cu modificrile i completrile ulterioare, ale art. 4 alin. (1) i art. 25 alin. (2) din Legea contabilitii
nr. 82/1991, republicat,
ministrul economiei i finanelor emite urmtorul ordin:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 870/23.XII.2008
6
Art. 1. Se aprob Normele metodologice de ntocmire i
utilizare a documentelor financiar-contabile, cuprinse n anexa
nr. 1.
Art. 2. (1) Se aprob Normele specifice de ntocmire i
utilizare a documentelor financiar-contabile, cuprinse n anexa
nr. 2*).
(2) Modelele documentelor financiar-contabile cuprinse n
anexa nr. 3*) pot fi adaptate din punctul de vedere al formatului,
n funcie de necesiti, cu obligaia respectrii coninutului
minimal prevzut n anexa nr. 2.
Art. 3. Se aprob documentele financiar-contabile
cuprinse n anexa nr. 4, care se pstreaz timp de 5 ani, cu
ncepere de la data ncheierii exerciiului financiar n cursul
cruia au fost ntocmite, n arhiva persoanelor prevzute la art. 1
din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat.
Art. 4. Anexele nr. 14 fac parte integrant din prezentul
ordin.
Art. 5. (1) Prevederile prezentului ordin se aplic ncepnd
cu data de 1 ianuarie 2009.
(2) Pe data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.850/2004 privind
registrele i formularele financiar-contabile, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 23 i 23 bis din 7 ianuarie 2005,
cu modificrile ulterioare, precum i orice alte dispoziii contrare
prevederilor prezentului ordin.
Art. 6. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
p. Ministrul economiei i finanelor,
Ctlin Doica,
secretar de stat
Bucureti, 27 noiembrie 2008.
Nr. 3.512.
*) Anexele nr. 2 i 3 se public ulterior n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 870 bis abonament, care se poate achiziiona i de la Centrul de
vnzri i informare al Regiei Autonome Monitorul Oficial, Bucureti, os. Panduri nr. 1.
ANEXA Nr. 1
N O R M E M E T O D O L O G I C E
de ntocmire i utilizare a documentelor financiar-contabile
A. Norme generale
1. Persoanele prevzute la art. 1 din Legea contabilitii
nr. 82/1991, republicat, consemneaz operaiunile economico-
financiare, n momentul efecturii lor, n documente justificative,
pe baza crora se fac nregistrri n contabilitate (jurnale, fie i
alte documente contabile, dup caz).
2. Documentele justificative trebuie s cuprind urmtoarele
elemente principale:
denumirea documentului;
denumirea/numele i prenumele i, dup caz,
sediul/adresa persoanei juridice/fizice care ntocmete
documentul;
numrul documentului i data ntocmirii acestuia;
menionarea prilor care particip la efectuarea
operaiunii economico-financiare (cnd este cazul);
coninutul operaiunii economico-financiare i, atunci cnd
este necesar, temeiul legal al efecturii acesteia;
datele cantitative i valorice aferente operaiunii
economico-financiare efectuate, dup caz;
numele i prenumele, precum i semnturile persoanelor
care rspund de efectuarea operaiunii economico-financiare,
ale persoanelor cu atribuii de control financiar preventiv i ale
persoanelor n drept s aprobe operaiunile respective, dup
caz;
alte elemente menite s asigure consemnarea complet
a operaiunilor efectuate.
Documentele care stau la baza nregistrrilor n contabilitate
pot dobndi calitatea de document justificativ numai n condiiile
n care furnizeaz toate informaiile prevzute de normele legale
n vigoare.
3. n cuprinsul oricrui document emis de ctre o societate
comercial trebuie s se menioneze i elementele prevzute
de legislaia din domeniu, respectiv forma juridic, codul unic de
nregistrare i capitalul social, dup caz.
Produs electronic destinat exclusiv informrii gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se public n Monitorul Oficial al Romniei
D
e
s
t
i
n
a
t

e
x
c
l
u
s
i
v

i
n
f
o
r
m

r
i
i

g
r
a
t
u
i
t
e

a

p
e
r
s
o
a
n
e
l
o
r

f
i
z
i
c
e
4. Documentele justificative provenite din
tranzacii/operaiuni de cumprare a unor bunuri de la persoane
fizice, pe baz de borderouri de achiziii, pot fi nregistrate n
contabilitate numai n cazul n care se face dovada intrrii n
gestiune a bunurilor respective.
5. n cazul n care documentele se refer la cheltuieli pentru
prestri de servicii efectuate de persoane fizice impuse pe baz
de norme de venit, pentru a fi nregistrate n contabilitate,
acestea trebuie s aib la baz contracte sau convenii civile,
ncheiate n acest scop, i documentul prin care se face dovada
plii, respectiv dispoziia de plat/ncasare.
6. n conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991,
republicat, contabilitatea se ine n limba romn i n moneda
naional. Contabilitatea operaiunilor efectuate n valut se ine
att n moneda naional, ct i n valut, potrivit reglementrilor
elaborate n acest sens.
Documentele justificative i financiar-contabile pot fi
ntocmite i ntr-o alt limb i alt moned dac acest fapt este
prevzut expres printr-un act normativ (de exemplu, Codul fiscal,
referitor la factur).
7. Documentele contabile jurnale, fie etc. , care
servesc la prelucrarea, centralizarea i nregistrarea n
contabilitate a operaiunilor consemnate n documentele
justificative, ntocmite manual sau prin utilizarea sistemelor
informatice de prelucrare automat a datelor, trebuie s
cuprind elemente cu privire la:
felul, numrul i data documentului justificativ;
sumele corespunztoare operaiunilor efectuate;
conturile sintetice i analitice debitoare i creditoare;
semnturile pentru ntocmire i verificare, dup caz.
8. nscrierea datelor n documente se face cu cerneal, cu
pix cu past sau prin utilizarea sistemelor informatice de
prelucrare automat a datelor, dup caz.
9. Regimul juridic al documentelor n form electronic, ce
conin date privind operaiunile economice de schimb sau
vnzare de bunuri ori servicii ntre persoane care emit i primesc
facturi, bonuri fiscale sau chitane n form electronic, este
stabilit de Legea nr. 260/2007 privind nregistrarea operaiunilor
comerciale prin mijloace electronice.
Facturile i chitanele n form electronic, emise fr
ndeplinirea condiiilor prevzute de legea mai sus menionat,
nu au calitatea de document justificativ, n nelesul prevederilor
Legii nr. 82/1991, republicat.
10. n documentele justificative i n cele contabile nu sunt
admise tersturi, modificri sau alte asemenea procedee,
precum i lsarea de spaii libere ntre operaiunile nscrise n
acestea sau file lips.
Erorile se corecteaz prin tierea cu o linie a textului sau a
cifrei greite, pentru ca acestea s poat fi citite, iar deasupra lor
se scrie textul sau cifra corect.
Corectarea se face n toate exemplarele documentului i se
confirm prin semntura persoanei care a ntocmit/corectat
documentul justificativ, menionndu-se i data efecturii
corecturii.
11. n cazul documentelor justificative la care nu se admit
corecturi, cum sunt cele pe baza crora se primete, se
elibereaz sau se justific numerarul, ori al altor documente
pentru care normele de utilizare prevd asemenea restricii,
documentul ntocmit greit se anuleaz i rmne n carnetul
respectiv.
La corectarea documentului justificativ n care se
consemneaz operaii de predare-primire a valorilor materiale
i a mijloacelor fixe este necesar confirmarea, prin semntur,
att a predtorului, ct i a primitorului.
12. n cazul completrii documentelor prin utilizarea
sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor,
corecturile sunt admise numai nainte de prelucrarea acestora,
menionndu-se data rectificrii i semntura celui care a fcut
modificarea. Documentele prezentate n listele de erori, anulri
sau completri (pe baza crora se fac modificri n fiiere sau n
baza de date a unitii) trebuie s fie semnate de persoanele
mputernicite de conducerea unitii.
13. n cazul n care prelucrarea documentelor justificative se
face de ctre un ter (persoan fizic sau juridic), n relaiile
dintre teri i unitile beneficiare este necesar ca pentru
efectuarea corespunztoare a nregistrrilor n contabilitate s
se respecte urmtoarele reguli:
documentele justificative s fie ntocmite corect i la timp
de ctre unitile beneficiare, acestea rspunznd de realitatea
datelor nscrise n documentele respective;
documentele contabile, ntocmite de teri pe baza
documentelor justificative, trebuie predate unitilor beneficiare
la termenele stabilite prin contractele sau conveniile civile
ncheiate, terii rspunznd de corectitudinea prelucrrii datelor;
n condiiile n care prestatorul de servicii de prelucrare a
documentelor nu este persoan fizic sau juridic autorizat
potrivit Ordonanei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea
activitii de expertiz contabil i a contabililor autorizai,
republicat, unitile beneficiare trebuie s efectueze verificarea
documentelor contabile obinute de la teri, n sensul cuprinderii
tuturor documentelor justificative predate pentru prelucrare, al
respectrii corespondenei conturilor i exactitii sumelor
nregistrate.
14. n vederea nregistrrii n jurnale, fie i n celelalte
documente contabile a operaiunilor economico-financiare
consemnate n documentele justificative, potrivit formelor de
nregistrare n contabilitate utilizate de uniti, se poate face
contarea documentelor justificative, indicndu-se simbolurile
conturilor sintetice i analitice, debitoare i creditoare, n
conformitate cu planul de conturi general aplicabil.
nregistrrile n contabilitatea sintetic i analitic se fac pe
baz de documente justificative, fie document cu document, fie
pe baza unui centralizator n care sunt nscrise mai multe
documente justificative al cror coninut se refer la operaiuni
de aceeai natur i perioad.
n cazul operaiunilor contabile pentru care nu se ntocmesc
documente justificative, nregistrrile n contabilitate se fac pe
baz de note de contabilitate care au la baz note justificative
sau note de calcul, dup caz.
n cazul stornrilor, pe documentul iniial se menioneaz
numrul i data notei de contabilitate prin care s-a efectuat
stornarea operaiunii, iar n nota de contabilitate de stornare se
menioneaz documentul, data i numrul de ordine ale
operaiunii care face obiectul stornrii.
Corectarea nregistrrilor fcute n contabilitate se face
numai pe baza notelor de contabilitate ntocmite n acest scop.
nregistrrile n contabilitate se fac cronologic, prin
respectarea succesiunii documentelor dup data de ntocmire
sau de intrare a acestora n unitate i sistematic, n conturi
sintetice i analitice, n conformitate cu regulile stabilite pentru
fiecare form de nregistrare n contabilitate.
nregistrrile n contabilitate se pot face manual sau
utilizndu-se sistemele informatice de prelucrare automat a
datelor.
15. Factura se ntocmete i se utilizeaz n conformitate cu
prevederile Codului fiscal.
Pentru livrrile de bunuri sau prestrile de servicii pentru care
persoanele impozabile sunt scutite fr drept de deducere a
taxei pe valoarea adugat i nu sunt obligate s ntocmeasc
facturi, n conformitate cu prevederile Codului fiscal i ale
normelor metodologice de aplicare a acestuia, operaiunile
economice se nregistreaz n baza contractelor ncheiate ntre
pri i a documentelor financiar-contabile sau bancare care s
ateste acele operaiuni, cum sunt: aviz de nsoire a mrfii,
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 870/23.XII.2008
7
Produs electronic destinat exclusiv informrii gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se public n Monitorul Oficial al Romniei
D
e
s
t
i
n
a
t

e
x
c
l
u
s
i
v

i
n
f
o
r
m

r
i
i

g
r
a
t
u
i
t
e

a

p
e
r
s
o
a
n
e
l
o
r

f
i
z
i
c
e
chitan, dispoziie de plat/ncasare, extras de cont bancar,
nota de contabilitate etc., dup caz.
16. Registrele de contabilitate i formularele financiar-
contabile pot fi adaptate n funcie de specificul i necesitile
persoanelor prevzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991,
republicat, cu condiia respectrii coninutului de informaii i a
normelor de ntocmire i utilizare a acestora. Acestea pot fi
pretiprite sau editate cu ajutorul sistemelor informatice de
prelucrare automat a datelor.
Numrul de exemplare al formularelor financiar-contabile
poate fi diferit de cel prevzut n prezentele norme
metodologice, n condiiile n care procedurile proprii privind
organizarea i conducerea contabilitii impun acest lucru.
n situaia n care activitatea de ntocmire a documentelor
justificative i financiar-contabile este ncredinat n baza unui
contract de prestri de servicii unor persoane fizice sau juridice,
normele proprii interne de ntocmire i utilizare a formularelor
respective se adapteaz n mod corespunztor, fiind obligatoriu
s se prevad n contract clauze referitoare la ntocmirea i
utilizarea formularelor n aceste condiii.
Se pot stabili norme proprii de ntocmire i utilizare a
formularelor financiar-contabile, cu condiia ca acestea s nu
contravin reglementrilor legale n vigoare.
Nentocmirea, ntocmirea eronat i/sau neutilizarea
documentelor justificative i financiar-contabile, conform
prevederilor prezentelor norme metodologice, se sancioneaz
potrivit dispoziiilor legale.
17. Persoanele prevzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991,
republicat, vor asigura un regim intern de numerotare a
formularelor financiar-contabile, astfel:
persoanele care rspund de organizarea i conducerea
contabilitii vor desemna, prin decizie intern scris, o
persoan sau mai multe, dup caz, care s aib atribuii privind
alocarea i gestionarea numerelor aferente;
fiecare formular va avea un numr de ordine sau o serie,
dup caz, numr sau serie ce trebuie s fie secvenial(),
stabilit() de societate. n alocarea numerelor se va ine cont de
structura organizatoric, respectiv gestiuni, puncte de lucru,
sucursale etc.;
persoanele prevzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991,
republicat, vor emite proceduri proprii de stabilire i/sau alocare
de numere ori serii, dup caz, prin care se va meniona, pentru
fiecare exerciiu financiar, care este numrul sau seria de la care
se emite primul document.
B. Registrele de contabilitate
18. Potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicat,
registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal
(cod 14-1-1), Registrul-inventar (cod 14-l-2) i Cartea mare
(cod 14-1-3).
Registrele de contabilitate se utilizeaz n strict concordan
cu destinaia acestora i se prezint n mod ordonat i astfel
completate nct s permit n orice moment identificarea i
controlul operaiunilor contabile efectuate.
Registrele de contabilitate se pot prezenta sub form de
registru, foi volante sau listri informatice, dup caz.
Numerotarea paginilor registrelor se va face n ordine
cresctoare, iar volumele se vor numerota n ordinea completrii
lor.
19. Registrul-jurnal (cod 14-1-1) este un document contabil
obligatoriu n care se nregistreaz cronologic toate operaiunile
economico-financiare.
Operaiunile de aceeai natur, realizate n acelai loc de
activitate (atelier, secie etc.), pot fi recapitulate ntr-un document
centralizator, denumit jurnal auxiliar, care st la baza nregistrrii
n Registrul-jurnal.
Unitile pot utiliza jurnale auxiliare pentru: operaiunile de
cas i banc, decontrile cu furnizorii, situaia ncasrii-achitrii
facturilor etc.
Orice nregistrare n Registrul-jurnal trebuie s cuprind
elemente cu privire la: felul, numrul i data documentului
justificativ, explicaii privind operaiunile respective i conturile
sintetice debitoare i creditoare n care s-au nregistrat sumele
corespunztoare operaiunilor efectuate.
Unitile care utilizeaz jurnale auxiliare pot nregistra n
Registrul-jurnal sumele centralizate pe conturi, preluate din
aceste jurnale.
Editarea Registrului-jurnal se efectueaz la cererea
organelor de control sau n funcie de necesitile proprii.
20. Persoanele fizice care desfoar activiti independente
i conduc contabilitatea n partid simpl, n conformitate cu
prevederile legale, ntocmesc Registrul jurnal de ncasri i pli
(cod 14-1-1/b), precum i alte documente de eviden prevzute
de legislaia n domeniu.
21. Registrul-inventar (cod 14-1-2) este un document
contabil obligatoriu n care se nregistreaz toate elementele de
activ i de pasiv, grupate n funcie de natura lor, inventariate de
unitate, potrivit legii.
Registrul-inventar se ntocmete la nfiinarea unitii, cel
puin o dat pe an pe parcursul funcionrii unitii, cu ocazia
fuziunii, divizrii sau ncetrii activitii, precum i n alte situaii
prevzute de lege, pe baz de inventar faptic.
n acest registru se nscriu, ntr-o form recapitulativ,
elementele inventariate dup natura lor, suficient de detaliate
pentru a putea justifica coninutul fiecrui post al bilanului.
Registrul-inventar se completeaz pe baza inventarierii
faptice a fiecrui cont de activ i de pasiv. Elementele de activ
i de pasiv nscrise n Registrul-inventar au la baz listele de
inventariere sau alte documente care justific coninutul
acestora la sfritul exerciiului financiar.
n cazul n care inventarierea are loc pe parcursul anului, n
Registrul-inventar se nregistreaz soldurile existente la data
inventarierii, la care se adaug rulajele intrrilor i se scad
rulajele ieirilor de la data inventarierii pn la data ncheierii
exerciiului financiar.
22. Pe baza Registrului-inventar i a balanei de verificare
de la 31 decembrie se ntocmete bilanul care face parte din
situaiile financiare anuale, ale crui posturi, n conformitate cu
prevederile Legii nr. 82/1991, republicat, i ale reglementrilor
contabile aplicabile, trebuie s corespund cu datele nscrise n
contabilitate, puse de acord cu situaia real a elementelor de
activ i de pasiv stabilit pe baza inventarului.
23. Cartea mare (cod 14-1-3) este un registru contabil
obligatoriu n care se nregistreaz lunar i sistematic, prin
regruparea conturilor, micarea i existena tuturor elementelor
de activ i de pasiv, la un moment dat. Acesta este un document
contabil de sintez i sistematizare i conine simbolul contului
debitor i al conturilor creditoare corespondente, rulajul debitor
i creditor, precum i soldul contului. Registrul Cartea mare
poate conine cte o fil pentru fiecare cont sintetic utilizat de
unitate. Cartea mare st la baza ntocmirii balanei de verificare.
Registrul Cartea mare poate fi nlocuit cu Fia de cont pentru
operaiuni diverse.
Editarea Crii mari se efectueaz la cererea organelor de
control sau n funcie de necesitile proprii.
24. Registrul-jurnal, Registrul-inventar i Registrul Cartea
mare se pstreaz n unitate timp de 10 ani de la data ncheierii
exerciiului financiar n cursul cruia au fost ntocmite, iar n caz
de pierdere, sustragere sau distrugere, trebuie reconstituite n
termen de maximum 30 de zile de la constatare.
Persoanele fizice care utilizeaz tehnica de calcul trebuie
s asigure listarea acestora n orice moment pe parcursul celor
10 ani de pstrare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 870/23.XII.2008
8
Produs electronic destinat exclusiv informrii gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se public n Monitorul Oficial al Romniei
D
e
s
t
i
n
a
t

e
x
c
l
u
s
i
v

i
n
f
o
r
m

r
i
i

g
r
a
t
u
i
t
e

a

p
e
r
s
o
a
n
e
l
o
r

f
i
z
i
c
e
Persoanele prevzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991,
republicat, care utilizeaz, potrivit legii, registre i formulare
specifice privind activitatea financiar i contabil, reglementate
prin actele normative n vigoare, procedeaz la nscrierea
datelor n aceste registre i formulare potrivit normelor specifice,
prezentate n actele normative respective, precum i prezentelor
norme metodologice privind documentele justificative i
financiar-contabile.
C. Formele de nregistrare n contabilitate
25. Formele de nregistrare n contabilitate reprezint
sistemul de registre, formulare i documente contabile corelate
ntre ele, care servesc la nregistrarea cronologic i sistematic
n contabilitate a operaiunilor economico-financiare efectuate
pe parcursul exerciiului financiar.
26. Principalele forme de nregistrare n contabilitate a
operaiunilor economico-financiare n cazul unitilor care
conduc contabilitatea n partid dubl sunt: pe jurnale,
maestru-ah i forma combinat maestru-ah cu jurnale.
27. n cadrul formei de nregistrare n contabilitate pe
jurnale, principalele registre i formulare care se utilizeaz sunt:
Registrul-jurnal (cod 14-1-1);
Registrul-inventar (cod 14-1-2);
Cartea mare (cod 14-1-3);
jurnale auxiliare;
Balana de verificare.
Registrul-jurnal (cod 14-1-1) se utilizeaz pentru
nregistrarea cronologic a tuturor operaiunilor economico-
financiare consemnate n documentele justificative. Pentru
operaiunile care nu au la baz documente justificative se
ntocmete Nota de contabilitate (cod 14-6-2/A).
Notele de contabilitate se ntocmesc pe baz de note
justificative sau note de calcul i se nregistreaz n mod
cronologic n Registrul-jurnal.
Unitile pot utiliza jurnale auxiliare pe feluri de operaiuni,
cum sunt:
1. Jurnal privind operaiunile de cas i banc (cod 14-6-5);
2. Jurnal privind decontrile cu furnizorii (cod 14-6-6);
3. Situaia ncasrii-achitrii facturilor (cod 14-6-7);
4. Jurnal privind consumurile i alte ieiri de stocuri
(cod 14-6-8);
5. Jurnal privind salariile i contribuia pentru asigurri
sociale, protecia social a omerilor i asigurrile de sntate
(cod 14-6-10);
6. Jurnal privind operaiuni diverse (cod 14-6-17).
Lunar sau la alt perioad prevzut de lege, n fiecare jurnal
auxiliar se stabilesc totalurile sumelor debitoare sau creditoare
nregistrate n cursul lunii (perioadei), totaluri care se nscriu n
Registrul-jurnal.
Contabilitatea analitic se poate ine fie direct pe aceste
jurnale (pentru unele conturi), fie cu ajutorul altor formulare
tipizate comune (fia de cont analitic pentru valori materiale, fia
de cont pentru operaiuni diverse etc.) sau specifice, folosite n
acest scop.
Pentru unele conturi, pe lng jurnalul privind operaiunile de
credit se ntocmete i situaia privind operaiunile de debit.
nregistrrile n jurnale se fac n mod cronologic n tot cursul
lunii (perioadei) sau numai la sfritul lunii (perioadei), fie direct
pe baza documentelor justificative, fie pe baza documentelor
centralizatoare ntocmite pentru operaiunile aferente lunii
(perioadei) respective, care sunt consemnate cronologic n
acestea.
Cartea mare (cod 14-1-3) este documentul de sistematizare
contabil care cuprinde toate conturile sintetice i reflect
existena i micarea tuturor elementelor de activ i de pasiv la
un moment dat.
Cartea mare servete la stabilirea rulajelor lunare i a
soldurilor conturilor i st la baza ntocmirii balanei de verificare.
Pentru stabilirea rulajelor se preia n Cartea mare rulajul
creditor din jurnalul contului respectiv, iar rulajul debitor se
stabilete prin totalizarea sumelor preluate din coloanele de
conturi corespondente ale jurnalelor.
Soldul debitor sau creditor al fiecrui cont se stabilete n
funcie de rulajele debitoare i creditoare ale contului respectiv,
inndu-se seama de soldul de la nceputul anului, care se
nscrie pe rndul destinat n acest scop.
Balana de verificare este documentul contabil utilizat pentru
verificarea nregistrrii corecte n contabilitate a operaiunilor
efectuate i controlul concordanei dintre contabilitatea sintetic
i cea analitic, precum i principalul instrument pe baza cruia
se ntocmesc raportrile contabile stabilite potrivit legii.
Balana de verificare a conturilor sintetice, precum i
balanele de verificare ale conturilor analitice se ntocmesc cel
puin anual, la ncheierea exerciiului financiar sau la termenele
de ntocmire a raportrilor contabile, la alte perioade prevzute
de actele normative n vigoare i ori de cte ori se consider
necesar.
28. n cadrul formei de nregistrare maestru-ah,
principalele registre i formulare care se utilizeaz sunt:
Registrul-jurnal (cod 14-1-1);
Registrul-inventar (cod 14-1-2);
Cartea mare (ah cod 14-1-3/a);
Balana de verificare.
Registrul-jurnal (cod 14-1-1) se utilizeaz pentru
nregistrarea cronologic a tuturor operaiunilor economico-
financiare consemnate n documentele justificative, la fel ca n
cazul formei de nregistrare pe jurnale.
n vederea nregistrrii n Registrul-jurnal, documentele
justificative sunt supuse prelucrrii contabile (sortare pe feluri
de operaiuni, verificare, evaluare, contare). Dac pentru acelai
fel de operaiuni exist mai multe documente justificative,
acestea se totalizeaz cu ajutorul documentelor cumulative
ntocmite fie pentru debitul, fie pentru creditul contului care
reflect asemenea operaiuni.
Pentru operaiunile care nu au la baz documente
justificative se ntocmete Nota de contabilitate (cod 14-6-2A).
Cartea mare (ah cod 14-1-3/a) este documentul de
sistematizare a nregistrrilor contabile n conturile sintetice.
nregistrrile n Cartea mare (ah) se fac pe baza
documentelor justificative, a documentelor cumulative i a
notelor de contabilitate, cronologic, zilnic, lunar sau ori de cte
ori este nevoie. nregistrarea n acest document, deschis pentru
fiecare cont sintetic, este precedat de nregistrarea n
Registrul-jurnal.
La sfritul lunii (perioadei), pentru fiecare cont sintetic din
Cartea mare (ah) se stabilesc totaluri ale rulajului contului
debitor sau creditor i ale conturilor corespondente. Totalul
sumelor conturilor corespondente trebuie s fie egale cu rulajul
debitor sau creditor al contului respectiv.
Contabilitatea analitic se ine cu ajutorul formularelor
comune (fia de cont pentru operaiuni diverse, fia de cont
analitic pentru valori materiale) sau cu ajutorul formularelor
specifice folosite n acest scop.
Balana de verificare se ntocmete pe baza totalurilor
preluate din Cartea mare (ah), respectiv din fiele deschise
distinct pentru fiecare cont sintetic.
Pentru verificarea nregistrrilor n contabilitatea analitic se
pot ntocmi balane de verificare analitice. La instituiile publice,
balanele de verificare sintetice se ntocmesc lunar, iar balanele
de verificare analitice, cel mai trziu la sfritul trimestrului
pentru care se ntocmesc situaiile financiare.
29. n cazul utilizrii formei de nregistrare combinat
maestru-ah cu jurnale, pe lng fomularele menionate la
forma de nregistrare maestru-ah se utilizeaz jurnalele
auxiliare specifice formei de nregistrare pe jurnale.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 870/23.XII.2008
9
Produs electronic destinat exclusiv informrii gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se public n Monitorul Oficial al Romniei
D
e
s
t
i
n
a
t

e
x
c
l
u
s
i
v

i
n
f
o
r
m

r
i
i

g
r
a
t
u
i
t
e

a

p
e
r
s
o
a
n
e
l
o
r

f
i
z
i
c
e
n Cartea mare (ah), pentru fiecare cont sintetic, totalurile
lunare stabilite n jurnal se nscriu att n coloana destinat
rulajului debitor sau creditor, ct i n coloanele conturilor
corespondente.
La instituiile publice i persoanele juridice fr scop
patrimonial se poate folosi forma de nregistrare n contabilitate
maestru-ah simplificat. n acest caz, contabilitatea sintetic
se ine pe fie de cont pentru operaiuni diverse (cod 14-6-22 i
14-6-22/a), deschise pentru fiecare cont sintetic n Cartea mare
(ah), iar contabilitatea analitic se ine pe fiele menionate la
forma de nregistrare maestru-ah.
D. Metodele de conducere a contabilitii analitice a
bunurilor
30. Contabilitatea analitic a bunurilor se poate ine pe baza
uneia dintre urmtoarele metode: operativ-contabil, cantitativ-
valoric, global-valoric.
Metoda operativ-contabil se poate aplica pentru
contabilitatea analitic a materiilor prime, materialelor
consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar,
semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale,
mrfurilor i ambalajelor.
Metoda cantitativ-valoric se poate folosi pentru
contabilitatea analitic a materiilor prime, materialelor
consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar,
semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale,
mrfurilor, animalelor i ambalajelor.
Metoda global-valoric se poate utiliza pentru contabilitatea
analitic a mrfurilor i ambalajelor din unitile de desfacere cu
amnuntul, rechizitelor de birou, imprimatelor, materialelor
folosite la ambalare, materialelor de natura obiectelor de
inventar, echipamentelor de protecie n folosin, precum i a
altor categorii de bunuri.
31. Metoda operativ-contabil const n inerea, n cadrul
fiecrei gestiuni, a evidenei cantitative a bunurilor, pe feluri, cu
ajutorul fielor de magazie. n contabilitate, aceast metod
const n inerea evidenei valorice pe conturi de materiale,
desfurate valoric pe gestiuni, iar n cadrul gestiunilor, pe grupe
sau subgrupe de materiale, dup caz.
Controlul exactitii nregistrrilor din evidena gestiunilor i
din contabilitate se asigur prin evaluarea stocurilor cantitative,
transcrise din fiele de magazie n registrul stocurilor.
n metoda operativ-contabil se pot folosi urmtoarele
formulare comune pe economie:
Fi de magazie (cod 14-3-8 i 14-3-8/a, dup caz);
Fi de cont pentru operaiuni diverse (cod 14-6-22);
Registrul stocurilor (cod 14-3-11 i 14-3-11/a).
Fiele de magazie servesc pentru evidena cantitativ, pe
feluri de stocuri, la locul de depozitare, iar n contabilitate, pentru
controlul operaiunilor nregistrate de gestionar sau persoana
desemnat, pentru preluarea n registrul stocurilor a cantitilor
aflate n stoc, precum i pentru calculul valorii bunurilor existente
n stoc la sfritul lunii (perioadei), n scopul confruntrii cu
datele din contabilitatea sintetic.
La gestiune, fiele de magazie se in n ordinea n care sunt
nscrise materialele n registrul stocurilor. n aceste fie
cantitile se nregistreaz zilnic de gestionar sau persoana
desemnat, pe baza documentelor de intrare (factur, aviz de
nsoire a mrfii, not de recepie i constatare de diferene etc.)
i a documentelor de ieire (bon de consum, fi limit de
consum, aviz de nsoire a mrfii, factur, bon de transfer etc.),
poziie cu poziie. De asemenea, n fiele de magazie se nscriu
plusurile de la inventar pe coloana Intrri i minusurile de la
inventar pe coloana Ieiri.
Erorile constatate n evidena gestiunilor se corecteaz n
prezena persoanei care rspunde de nregistrrile efectuate n
fiele de magazie, iar abaterile de la regulile de ntocmire i
utilizare a documentelor se aduc la cunotina conductorului
compartimentului financiar-contabil sau a persoanei desemnate
s conduc contabilitatea, dup caz, pentru stabilirea msurilor
care se impun.
Semntura persoanei desemnate pentru evidena stocurilor
n fiele de magazie constituie dovada verificrii nregistrrilor
efectuate i prelurii documentelor de intrare i de ieire a
materialelor.
n contabilitate, documentele privind micarea stocurilor se
grupeaz pe gestiuni, surse de aprovizionare (de la furnizori, din
prelucrare la teri, consum intern etc.) i, n cadrul acestora, pe
conturi de materiale i gestiuni, iar n cadrul gestiunilor, pe grupe
sau subgrupe de materiale, dup caz.
Intrrile sau ieirile de bunuri de natura stocurilor se
nregistreaz n contabilitatea sintetic i analitic, fie direct pe
baza acestor documente, fie cu ajutorul unor situaii ntocmite
zilnic sau la alte perioade stabilite de unitate prin centralizarea
datelor din documentele privind micarea stocurilor.
Verificarea nregistrrilor efectuate n conturile de stocuri i
fiele de magazie se face cu ajutorul Registrului stocurilor
(cod 14-3-11 i 14-3-11/a). n acest scop, n Registrul stocurilor,
la sfritul fiecrei luni (perioade), se nscriu pe feluri de stocuri,
grupate pe magazii (depozite), conturi, grupe, eventual
subgrupe, stocurile cantitative din fiele de magazie, se
calculeaz valoarea cantitilor aflate n stoc pe baza preurilor
de nregistrare i se totalizeaz valoarea acestora pe pagini ale
Registrului stocurilor, pe subgrupe de materiale, grupe de
stocuri, conturi i magazii (depozite).
n cazul n care se constat c exist frecvente diferene ntre
soldurile conturilor de stocuri din Registrul stocurilor i cele din
contabilitate, provenind din nregistrarea operaiunilor, evaluarea
cantitilor de stocuri din documentele de intrare i de ieire,
prelucrarea acestora etc., diferenele respective pot fi localizate
printr-o nou centralizare a intrrilor i ieirilor valorice de
materiale, pe grupe sau feluri de materiale, iar totalurile obinute
se confrunt cu datele din Registrul stocurilor.
32. Pentru produse finite i produse reziduale, metoda
operativ-contabil se aplic n acelai mod ca i pentru stocuri
de materii prime i materiale consumabile. n acest caz,
evidena cantitativ pe feluri de produse se ine la magazie
(depozit) cu ajutorul fielor de magazie, iar evidena valoric se
ine n contabilitate cu ajutorul contului sintetic de produse,
desfurat n analitic pe gestiuni, n care nregistrrile se fac pe
baza datelor obinute prin centralizarea zilnic a documentelor
de micare a produselor respective.
Verificarea nregistrrilor la sfritul lunii (perioadei) se face,
de asemenea, cu ajutorul registrului stocurilor n care se
stabilesc soldurile pe feluri de produse i pe total cont, prin
transcrierea cantitilor n stoc din fiele de magazie i evaluarea
acestora pe baza preurilor de nregistrare.
33. Metoda cantitativ-valoric pentru materii prime, materiale
consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar n
depozit, semifabricate, produse finite, produse reziduale,
mrfuri, animale i ambalaje const n inerea evidenei
cantitative pe feluri de stocuri n cadrul fiecrei gestiuni, iar n
contabilitate a celei cantitativ-valorice. Conturile sintetice care
reflect stocurile de valori materiale se desfoar n analitic pe
gestiuni. Verificarea exactitii nregistrrilor din evidena de la
locurile de depozitare i din contabilitate se efectueaz prin
punctajul periodic dintre cantitile operate n fiele de magazie
i cele din fiele de cont analitic din contabilitate.
n metoda cantitativ-valoric se pot folosi urmtoarele
formulare:
Fi de magazie (cod 14-3-8 i 14-3-8/a, dup caz);
Fi de cont pentru operaiuni diverse (cod 14-6-22 i
14-6-22/a);
Balana analitic a stocurilor (cod 14-6-30/c).
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 870/23.XII.2008
10
Produs electronic destinat exclusiv informrii gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se public n Monitorul Oficial al Romniei
D
e
s
t
i
n
a
t

e
x
c
l
u
s
i
v

i
n
f
o
r
m

r
i
i

g
r
a
t
u
i
t
e

a

p
e
r
s
o
a
n
e
l
o
r

f
i
z
i
c
e
Evidena cantitativ a materialelor se ine la gestiune cu
ajutorul fielor de magazie, care se in n ordinea fielor de cont
analitic din contabilitate. n fiele de magazie, nregistrrile se
fac zilnic, de ctre gestionar sau de ctre persoana desemnat,
pe baza documentelor de intrare i de ieire a materialelor. Dup
nregistrare, documentele respective se predau la contabilitate
pe baz de borderou. n contabilitate, documentele se
nregistreaz n fiele de cont analitic pentru valori materiale i
se stabilesc stocurile i soldurile, dup ce n prealabil s-a
verificat modul de emitere i completare a documentelor privind
micarea materialelor. De asemenea, pe baza acelorai
documente, se ntocmesc situaiile centralizatoare privind
intrrile i ieirile de materiale, pentru nregistrare n
contabilitatea sintetic.
Controlul nregistrrilor din conturile sintetice i cele analitice
ale stocurilor se asigur cu ajutorul balanei de verificare
analitice, ntocmit separat pentru fiecare cont de stoc.
n vederea ntocmirii balanei de verificare este necesar s se
efectueze controlul asupra concordanei stocurilor scriptice din
fiele de magazie cu cele din fiele de cont analitic pentru valori
materiale.
n cazul instituiilor publice cu mai multe gestiuni distincte,
precum i n cazul instituiilor care au subuniti cu una sau mai
multe gestiuni, dar care nu au compartimente proprii de
contabilitate, contabilitatea analitic a stocurilor se poate
asigura, n cadrul compartimentului financiar-contabil al
instituiei al crei conductor are calitatea de ordonator de
credite, cu ajutorul Fiei de eviden a materialelor i a
materialelor de natura obiectelor de inventar pe locuri de
folosin (cod 14-3-9).
34. Metoda cantitativ-valoric pentru evidena analitic a
produselor finite i produselor reziduale se aplic n acelai mod
ca i pentru celelalte stocuri, cu urmtoarele particulariti:
att intrrile, ct i ieirile valorice pot fi nregistrate n
fiele de cont analitic pentru stocuri numai lunar, prin nmulirea
cantitilor totale de produse finite i produse reziduale cu
preurile unitare respective, fr a mai fi necesar evaluarea
cantitilor de produse n documente;
pentru controlul nregistrrilor din contabilitatea sintetic i
cea analitic a produselor finite, n locul balanei de verificare
se poate folosi Registrul stocurilor.
35. Metoda global-valoric se aplic pentru evidena
mrfurilor i ambalajelor aflate n unitile de desfacere cu
amnuntul (magazine, restaurante, bufete etc.), folosindu-se
formularul comun Fia de cont pentru operaiuni diverse (cod
14-6-22) i raportul de gestiune, dup caz.
Potrivit acestei metode, contabilitatea analitic a mrfurilor
i ambalajelor se ine global-valoric, att la gestiune, ct i n
contabilitate, iar verificarea concordanei nregistrrilor din
evidena gestiunii i din contabilitate se efectueaz numai
valoric, la perioade stabilite de unitate.
Raportul de gestiune se completeaz pe baza documentelor
de intrare i de ieire a mrfurilor i ambalajelor i de depunere
a numerarului din vnzare, iar n fiele valorice (inute pe
gestiuni n cadrul conturilor de mrfuri i ambalaje din
contabilitate) nregistrrile se fac pe baza acelorai documente.
Soldurile valorice ale mrfurilor i ambalajelor aflate n
gestiune se verific pe baza raportului de gestiune predat la
contabilitate sau cu ocazia inventarierii, dup caz.
36. Metoda global-valoric se folosete, de asemenea,
pentru evidena rechizitelor de birou, imprimatelor, materialelor
destinate ambalrii, precum i la alte categorii de bunuri. n
acest caz, evidena cantitativ se poate ine pe feluri de
rechizite, imprimate, materiale pentru ambalare etc., la locurile de
gestionare, cu ajutorul fielor de magazie (cod 14-3-8 i 14-3-8/a),
care se completeaz de gestionar sau de ctre persoana
desemnat.
Evidena valoric a micrilor se ine n contabilitate, pe
gestiuni, n cadrul contului de materiale consumabile, cu ajutorul
fielor de cont pentru operaiuni diverse (cod 14-6-22 i 14-6-22/a).
nregistrrile n fiele de magazie se fac pe baza documentelor
de intrare i de ieire a materialelor consumabile respective i se
preiau de ctre contabilitatea stocurilor, n prealabil fcndu-se
verificarea nregistrrilor din fiele de magazie. Prin
centralizarea datelor din documentele respective se asigur
nregistrarea acestora att n fiele valorice pe gestiuni, ct i n
conturile sintetice de stocuri.
37. Pentru materialele de natura obiectelor de inventar n
folosin se ine numai evidena cantitativ cu ajutorul
formularului Fia de eviden a materialelor de natura obiectelor
de inventar n folosin (cod 14-3-9).
n contabilitate, evidena valoric se ine cu ajutorul Fiei de
cont pentru operaiuni diverse (cod 14-6-22 i 14-6-22/a), pe
secii (locuri de munc, uniti etc.), n care nregistrrile se fac
valoric n funcie de intrri i ieiri (scoateri din uz).
n situaia returnrii obiectului de inventar uzat, operaiunea
nregistrat n Fia de eviden a materialelor de natura
obiectelor de inventar n folosin (cod 14-3-9) nu presupune
nregistrarea unei intrri n evidena magaziei (depozitului).
Datele din procesele-verbale pentru scoaterea din funciune a
mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale (obiecte
de inventar) se confrunt cu datele privind restituirile de obiecte
de inventar uzate, consemnate n Fia de eviden a materialelor
de natura obiectelor de inventar n folosin (cod 14-3-9).
Controlul exactitii nregistrrilor se efectueaz la perioadele
stabilite de unitate i cu ocazia inventarierilor, evalundu-se
stocurile existente pe baza listelor de inventariere (cod 14-3-12,
14-3-12/a i 14-3-12/b) i confruntndu-se soldul astfel obinut
cu soldul conturilor respective din contabilitate.
38. Contabilitatea analitic a SDV-urilor speciale i AMC-
urilor se ine la gestiunea de SDV-uri i AMC-uri, cantitativ, pe
persoanele sau comenzile pentru care sunt destinate, cu ajutorul
Fiei de magazie (cod 14-3-8 i 14-3-8/a), iar n contabilitate,
global-valoric, la nivel de produs.
39. Contabilitatea stocurilor se ine cantitativ i valoric sau
numai valoric prin folosirea inventarului permanent ori a
inventarului intermitent.
40. Entitile care utilizeaz metoda inventarului intermitent
efectueaz inventarierea faptic a stocurilor n cursul perioadei,
anual, trimestrial sau lunar, dup caz, dar nu mai trziu de finele
perioadei de raportare pentru care are de determinat obligaii
fiscale.
Metoda inventarului intermitent const n faptul c intrrile
de stocuri nu se nregistreaz prin conturile de stocuri, respectiv
conturile din clasa 3, ci prin conturile de cheltuieli, respectiv
conturile din clasa 6.
Stabilirea ieirilor de stocuri n cursul perioadei are la baz
inventarierea faptic a stocurilor la sfritul perioadei. Ieirile de
stocuri se determin ca diferen ntre valoarea stocurilor
iniiale, la care se adaug valoarea intrrilor, i valoarea
stocurilor la sfritul perioadei stabilite pe baza inventarului,
respectndu-se relaia E = Si + I - Sf,
unde: E ieiri; I intrri;
Si stoc iniial; Sf stoc final.
La nceputul exerciiului, respectiv al perioadei, dup caz, se
anuleaz stocul existent ca o ieire de stoc prin nregistrarea
acestuia n clase de cheltuieli privind materiile prime, materialele
etc.
articol contabil 6xx = 3xx.
La sfritul perioadei stocurile determinate n baza
inventarierii efectuate, respectiv cele care nu au fost consumate
n procesul de producie sau vndute, dup caz, se
nregistreaz ca o intrare de stoc
articol contabil 3xx = 6xx.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 870/23.XII.2008
11
Produs electronic destinat exclusiv informrii gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se public n Monitorul Oficial al Romniei
D
e
s
t
i
n
a
t

e
x
c
l
u
s
i
v

i
n
f
o
r
m

r
i
i

g
r
a
t
u
i
t
e

a

p
e
r
s
o
a
n
e
l
o
r

f
i
z
i
c
e
Inventarierea stocurilor la sfritul perioadei se face n
conformitate cu normele metodologice emise de Ministerul
Economiei i Finanelor privind organizarea i efectuarea
inventarierii elementelor de activ i pasiv.
n condiiile n care comisiile de inventariere nu constat
existena de stocuri faptice, vor meniona acest fapt n procesul-
verbal al comisiei de inventariere.
La locul de depozitare sau de utilizare n procesul de
producie a stocurilor se ine o eviden tehnic operativ a
stocurilor pe baz de fi de magazie sau alte documente
stabilite de unitate, n conformitate cu procedurile proprii
elaborate de conducerea acesteia.
Ieirile de stocuri aferente unei perioade, nregistrate n
contabilitatea financiar, vor fi corelate cu cheltuielile evideniate
n contabilitatea de gestiune, pe comenzi, produse etc., dup
caz, n funcie de consumurile tehnologice normate.
Inventarul intermitent nu se utilizeaz n comerul cu
amnuntul n situaia n care se aplic metoda global-valoric.
Perioada la care se efectueaz inventarierea faptic a
stocurilor se alege astfel nct s poat fi stabilite corect
obligaiile legale (contabile, fiscale etc).
E. Reconstituirea documentelor financiar-contabile
pierdute, sustrase sau distruse
41. Pentru a putea fi nregistrate n contabilitate, operaiunile
economico-financiare trebuie s fie justificate cu documente
originale, ntocmite sau reconstituite potrivit prezentelor norme
metodologice.
Pentru acele situaii n care prin alte reglementri speciale
se prevede c formularul original trebuie s fie pstrat la alt
unitate, atunci la nregistrarea n contabilitate este folosit copia
documentului respectiv.
42. Orice persoan care constat pierderea, sustragerea sau
distrugerea unor documente justificative sau contabile are
obligaia s aduc la cunotin, n scris, n termen de 24 de ore
de la constatare, conductorului unitii (administratorului
unitii, ordonatorului de credite sau altei persoane care are
obligaia gestionrii unitii respective).
n termen de cel mult 3 zile de la primirea comunicrii,
conductorul unitii trebuie s ncheie un proces-verbal, care s
cuprind:
datele de identificare a documentului disprut;
numele i prenumele persoanei responsabile cu pstrarea
documentului;
data i mprejurrile n care s-a constatat lipsa
documentului respectiv.
Procesul-verbal se semneaz de ctre:
conductorul unitii;
conductorul compartimentului financiar-contabil al unitii
sau persoana mputernicit s ndeplineasc aceast funcie;
persoana responsabil cu pstrarea documentului; i
eful ierarhic al persoanei responsabile cu pstrarea
documentului, dup caz.
Cnd dispariia documentelor se datoreaz nsui
conductorului unitii, msurile prevzute de prezentele norme
metodologice se iau de ctre ceilali membri ai consiliului de
administraie, dup caz.
n condiiile n care documentul pierdut a fost ntocmit de
ctre unitate ntr-un singur exemplar, reconstituirea acestuia se
face urmnd aceleai proceduri prin care a fost ntocmit
documentul original, menionndu-se n antetul documentului c
este reconstituit, i st la baza nregistrrilor n contabilitate.
43. Ori de cte ori pierderea, sustragerea sau distrugerea
documentelor constituie infraciune, se ncunotineaz imediat
organele de urmrire penal.
44. Reconstituirea documentelor se face pe baza unui dosar
de reconstituire, ntocmit separat pentru fiecare caz.
Dosarul de reconstituire trebuie s conin toate lucrrile
efectuate n legtur cu constatarea i reconstituirea
documentului disprut, i anume:
sesizarea scris a persoanei care a constatat dispariia
documentului;
procesul-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau
distrugerii;
dovada sesizrii organelor de urmrire penal sau dovada
sancionrii disciplinare a persoanei vinovate, dup caz;
dispoziia scris a conductorului unitii pentru
reconstituirea documentului;
o copie a documentului reconstituit.
45. n cazul n care documentul disprut a fost emis de alt
unitate, reconstituirea se va face de unitatea emitent, prin
realizarea unei copii de pe documentul existent la unitatea
emitent. n acest caz, unitatea emitent va trimite unitii
solicitante, n termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii,
documentul reconstituit.
46. Documentele reconstituite vor purta n mod obligatoriu i
vizibil meniunea DUPLICAT, cu specificarea numrului i datei
dispoziiei pe baza creia s-a fcut reconstituirea.
Documentele reconstituite conform prezentelor norme
metodologice constituie baza legal pentru efectuarea
nregistrrilor n contabilitate.
Nu se pot reconstitui documentele de cheltuieli nenominale
(bonuri, bilete de cltorie nenominale etc.) pierdute, sustrase
sau distruse nainte de a fi nregistrate n contabilitate. n acest
caz, vinovaii de pierderea, sustragerea sau distrugerea
documentelor suport paguba adus unitii, salariailor sau
altor uniti, sumele respective recuperndu-se potrivit
prevederilor legale.
47. n cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii exemplarului
original al facturii, emitentul trebuie s emit un duplicat al
facturii pierdute, sustrase sau distruse.
Duplicatul poate fi:
o factur nou, care s cuprind aceleai date ca i
factura iniial, i pe care s se menioneze c este duplicat i
c nlocuiete factura iniial; sau
o fotocopie a facturii iniiale, pe care s se aplice tampila
societii i s se menioneze c este duplicat i c nlocuiete
factura iniial.
48. Pentru pagubele generate de pierderea, sustragerea sau
distrugerea documentelor se stabilesc rspunderi materiale,
care cuprind i eventualele cheltuieli ocazionate de
reconstituirea documentelor respective.
Gsirea ulterioar a documentelor originale, care au fost
reconstituite, poate constitui motiv de revizuire a sanciunilor
aplicate, n condiiile legii.
n cazul gsirii ulterioare a originalului, documentul
reconstituit se anuleaz pe baza unui proces-verbal, i se
pstreaz mpreun cu procesul-verbal n dosarul de
reconstituire.
49. Conductorii unitilor vor lua msuri pentru asigurarea
nregistrrii i evidenei curente a tuturor lucrrilor ntocmite,
primite sau expediate, stabilirea i evidena responsabililor de
pstrarea acestora, evidena tuturor reconstituirilor de
documente, precum i pentru pstrarea dosarelor de
reconstituire, pe toat durata de pstrare a documentului
reconstituit.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 870/23.XII.2008
12
Produs electronic destinat exclusiv informrii gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se public n Monitorul Oficial al Romniei
D
e
s
t
i
n
a
t

e
x
c
l
u
s
i
v

i
n
f
o
r
m

r
i
i

g
r
a
t
u
i
t
e

a

p
e
r
s
o
a
n
e
l
o
r

f
i
z
i
c
e
F. Arhivarea i pstrarea registrelor i a documentelor
financiar-contabile
50. Persoanele prevzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991,
republicat, au obligaia pstrrii n arhiva lor a registrelor de
contabilitate, a celorlalte documente contabile, precum i a
documentelor justificative care stau la baza nregistrrii n
contabilitate.
Pstrarea registrelor i a documentelor justificative i
contabile se face la domiciliul fiscal sau la sediile secundare,
dup caz.
Registrele i documentele justificative i contabile se pot
arhiva, n baza unor contracte de prestri de servicii, cu titlu
oneros, de ctre alte persoane juridice romne care dispun de
condiii corespunztoare. i n acest caz, rspunderea privind
arhivarea documentelor financiar-contabile revine
administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane
care are obligaia gestionrii unitii beneficiare.
Unitatea care a ncredinat documentele spre arhivare,
respectiv unitatea beneficiar, va ntiina organul fiscal teritorial
de care aparine despre aceast situaie.
Cu ocazia controalelor efectuate de organele abilitate,
persoanele juridice sunt obligate, la cerere, s prezinte la
domiciliul fiscal documentele solicitate.
Organele de control ale Ministerului Economiei i Finanelor
pot interzice arhivarea registrelor, a documentelor justificative i
contabile i n alte locaii dect la domiciliul fiscal sau la sediile
secundare, dac consider c acestea nu sunt pstrate
corespunztor.
51. Termenul de pstrare a statelor de salarii este de 50 de
ani, iar termenul de pstrare a registrelor i a documentelor
justificative i contabile este de 10 ani cu ncepere de la data
ncheierii exerciiului financiar n cursul cruia au fost ntocmite,
cu excepia celor prevzute la pct. 52, 53 i 54.
52. Facturile aferente bunurilor de capital, respectiv bunurilor
imobile, care stau la baza determinrii taxei pe valoarea
adugat deductibile pentru persoanele impozabile cu regim
mixt i persoanele parial impozabile n conformitate cu
prevederile Codului fiscal, se vor pstra conform termenului
prevzut la art. 149 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.
53. Documentele prevzute n anexa nr. 4 se pot pstra pe
o perioad de numai 5 ani dac necesitile proprii ale unitii nu
impun pstrarea acestora pe o perioad de timp mai mare.
54. Documentele financiar-contabile care atest proveniena
unor bunuri cu durat de via mai mare de 10 ani se pstreaz,
de regul, pe o perioad de timp mai mare, respectiv pe
perioada de utilizare a bunurilor.
55. n caz de ncetare a activitii persoanelor prevzute la
art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicat, documentele contabile
se arhiveaz n conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
privind societile comerciale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, sau se predau la arhivele statului, n
conformitate cu prevederile legale n materie, dup caz.
56. Arhivarea documentelor justificative i contabile se face
n conformitate cu prevederile legale i cu urmtoarele reguli
generale:
documentele se grupeaz n dosare, numerotate, nuruite
i parafate;
gruparea documentelor n dosare se face cronologic i
sistematic, n cadrul fiecrui exerciiu financiar la care se refer
acestea. n cazul fuziunii sau al lichidrii societii, documentele
aferente acestei perioade se arhiveaz separat;
dosarele coninnd documente justificative i contabile se
pstreaz n spaii amenajate n acest scop, asigurate mpotriva
degradrii, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de
prevenire a incendiilor;
evidena documentelor la arhiv se ine cu ajutorul
Registrului de eviden, potrivit legii, n care sunt consemnate
dosarele i documentele intrate n arhiv, precum i micarea
acestora n decursul timpului.
57. Eliminarea din arhiv a documentelor al cror termen
legal de pstrare a expirat se face de ctre o comisie, sub
conducerea administratorului sau a ordonatorului de credite,
dup caz. n aceast situaie se ntocmete un proces-verbal i
se consemneaz scderea documentelor eliminate din Registrul
de eviden al arhivei.
G. Criteriile minimale privind programele informatice
utilizate n activitatea financiar i contabil
58. Sistemul informatic de prelucrare automat a datelor la
nivelul fiecrei uniti trebuie s asigure prelucrarea datelor
nregistrate n contabilitate n conformitate cu reglementrile
contabile aplicabile, controlul i pstrarea acestora pe suporturi
tehnice.
La elaborarea i adaptarea programelor informatice vor fi
avute n vedere urmtoarele:
a) cuprinderea n procedurile de prelucrare a reglementrilor
n vigoare i a posibilitii de actualizare a acestor proceduri, n
funcie de modificrile intervenite n legislaie;
b) cunoaterea adecvat a funciilor sistemului de prelucrare
automat a datelor de ctre personalul implicat i respectarea
acestora;
c) gestionarea pachetelor de produse-program, asigurarea
proteciei lor mpotriva accesului neautorizat, realizarea
confidenialitii datelor din sistemul informatic;
d) stabilirea tipului de suport pentru pstrarea datelor de
intrare, intermediare sau de ieire;
e) soluionarea eventualelor erori care pot s apar n
funcionarea sistemului informatic;
f) verificarea complet sau prin sondaj a modului de
funcionare a procedurilor de prelucrare prevzute de sistemul
informatic;
g) verificarea total sau prin sondaj a operaiunilor
economico-financiare nregistrate n contabilitate, astfel nct
acestea s fie efectuate n concordan strict cu prevederile
actelor normative care le reglementeaz;
h) verificarea prin teste de control a programului informatic
utilizat.
59. Sistemele informatice de prelucrare automat a datelor n
domeniul financiar-contabil trebuie s rspund la urmtoarele
criterii considerate minimale:
a) s asigure concordana strict a rezultatului prelucrrilor
informatice cu prevederile actelor normative care le
reglementeaz;
b) s precizeze tipul de suport care asigur prelucrarea
datelor n condiii de siguran;
c) fiecare dat nregistrat n contabilitate trebuie s se
regseasc n coninutul unui document, la care s poat avea
acces att beneficiarii, ct i organele de control;
d) s asigure listele operaiunilor efectuate n contabilitate pe
baz de documente justificative, care s fie numerotate n ordine
cronologic, interzicndu-se inserri, intercalri, precum i orice
eliminri sau adugri ulterioare;
e) s asigure reluarea automat n calcul a soldurilor
conturilor obinute anterior;
f) s asigure conservarea datelor pe o perioad de timp care
s respecte prevederile Legii nr. 82/1991, republicat;
g) s precizeze procedurile i suportul magnetic extern de
arhivare a produselor-program, a datelor introduse, a situaiilor
financiare sau a altor documente, cu posibilitatea de reintegrare
n sistem a datelor arhivate;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 870/23.XII.2008
13
Produs electronic destinat exclusiv informrii gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se public n Monitorul Oficial al Romniei
D
e
s
t
i
n
a
t

e
x
c
l
u
s
i
v

i
n
f
o
r
m

r
i
i

g
r
a
t
u
i
t
e

a

p
e
r
s
o
a
n
e
l
o
r

f
i
z
i
c
e
h) s nu permit inserri, modificri sau eliminri de date
pentru o perioad nchis;
i) s asigure urmtoarele elemente constitutive ale
nregistrrilor contabile:
data efecturii nregistrrii contabile a operaiunii;
jurnalul de origine n care se regsesc nregistrrile
contabile;
numrul documentului justificativ sau contabil (atribuit de
emitent);
j) s asigure confidenialitatea i protecia informaiilor i a
programelor prin parole, cod de identificare pentru accesul la
informaii, copii de siguran pentru programe i informaii;
k) s asigure listri clare, inteligibile i complete, care s
conin urmtoarele elemente de identificare, n antet sau pe
fiecare pagin, dup caz:
tipul documentului sau al situaiei;
denumirea unitii;
perioada la care se refer informaia;
datarea listrilor;
paginarea cronologic;
precizarea programului informatic i a versiunii utilizate;
l) s asigure listarea ansamblului de situaii financiare i
documente de sintez necesare conducerii operative a unitii;
m) s asigure respectarea coninutului de informaii prevzut
pentru formulare;
n) s permit, n orice moment, reconstituirea coninutului
conturilor, listelor i informaiilor supuse verificrii; toate soldurile
conturilor trebuie s fie rezultatul unei liste de nregistrri i al
unui sold anterior al acelui cont; fiecare nregistrare trebuie s
aib la baz elemente de identificare a datelor supuse
prelucrrii;
o) s nu permit:
deschiderea a dou conturi cu acelai simbol;
modificarea simbolului de cont n cazul n care au fost
nregistrate date n acel cont;
suprimarea unui cont n cursul exerciiului financiar curent
sau aferent exerciiului financiar precedent, dac acesta conine
nregistrri sau sold;
editarea a dou sau a mai multor documente de acelai
tip, cu acelai numr i coninut diferit de informaii;
p) s permit suprimarea unui cont care nu are nregistrri pe
parcursul a cel puin 2 ani (exerciii financiare), n mod automat
sau manual;
r) s prevad n documentaia produsului informatic modul
de organizare i tipul sistemului de prelucrare:
monopost sau multipost;
monosocietate sau multisocietate;
reea de calculatoare;
portabilitatea fiierelor de date;
s) s precizeze tipul de organizare pentru culegerea datelor:
preluri pe loturi cu control ulterior;
preluri n timp real cu efectuarea controlului imediat;
combinarea celor dou tipuri;
t) s permit culegerea unui numr nelimitat de nregistrri
pentru operaiunile contabile;
u) s posede documentaia tehnic de utilizare a
programelor informatice necesar exploatrii optime a acestora;
v) s respecte reglementrile n vigoare cu privire la
securitatea datelor i fiabilitatea sistemului informatic de
prelucrare automat a datelor.
60. Elaboratorii de programe informatice au obligaia de a
prevedea, prin contractele de livrare a programelor informatice,
clauze privind ntreinerea i adaptarea produselor livrate,
precum i clauze privind eliminarea posibilitilor de modificare
a procedurilor de prelucrare automat a datelor de ctre
utilizatori.
Unitile de informatic sau persoanele care efectueaz
lucrri cu ajutorul sistemului informatic de prelucrare automat
a datelor poart rspunderea prelucrrii cu exactitate a
informaiilor din documente, iar beneficiarii rspund pentru
exactitatea i realitatea datelor pe care le transmit pentru
prelucrare.
61. Utilizatorul trebuie:
s se asigure de perenitatea documentaiei, a diferitelor
versiuni ale produsului-program;
s organizeze arhivarea datelor, programelor sau
produselor de prelucrare astfel nct informaiile s poat fi
reprocesate;
s dein la sediul su, pe perioad neprescris, manualul
de utilizare complet i actualizat al fiecrui produs-program
utilizat.
62. Pe perioada neprescris se va organiza o gestiune a
versiunilor, modificrilor, corecturilor i schimbrilor de sistem
informatic, produse-program i sistem de calcul.
Dac unitatea, n cursul acestei perioade, a schimbat
sistemul de calcul, respectiv de prelucrare a datelor, trebuie s
se efectueze o reconciliere ntre datele arhivate i versiunile noi
ale produselor-program i ale echipamentelor de calcul.
Arhivele pe suport magnetic trebuie mprosptate periodic
pentru a asigura accesibilitatea datelor.
63. Responsabilitile ce revin personalului unitii cu privire
la utilizarea sistemului informatic de prelucrare automat a
datelor se stabilesc prin regulamente interne.
H. Condiiile n care se pot ntocmi, edita i arhiva
electronic documentele financiar-contabile
64. Din punct de vedere al bazei de date trebuie s existe
posibilitatea reconstituirii n orice moment a coninutului
documentelor financiar-contabile.
65. Documentele financiar-contabile, care se arhiveaz pe
suport WORM (Write Once Read Many), trebuie s fie semnate
de persoana care le ntocmete, n conformitate cu prevederile
Legii nr. 455/2001 privind semntura electronic.
66. Trebuie s existe un plan de securitate al sistemului
informatic, cuprinznd msurile tehnice i organizatorice care
s asigure urmtoarele cerine minimale:
a) confidenialitatea i integritatea comunicaiilor;
b) confidenialitatea i nonrepudierea tranzaciilor;
c) confidenialitatea i integritatea datelor;
d) restricionarea, detectarea i monitorizarea accesului n
sistem;
e) restaurarea informaiilor gestionate de sistem n cazul unor
calamiti naturale, evenimente imprevizibile, prin:
arhivarea datelor utiliznd tehnologia WORM, care s
permit inscripionarea o singur dat i accesarea ori de cte
ori este nevoie a informaiilor stocate;
nregistrarea datelor din documentele financiar-contabile
n timp real, n alt sistem de calcul, cu aceleai caracteristici,
care s fie amplasat ntr-o alt locaie.
67. Trebuie s se asigure listarea tuturor documentelor
financiar-contabile solicitate de organele de control.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 870/23.XII.2008
14
Produs electronic destinat exclusiv informrii gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se public n Monitorul Oficial al Romniei
D
e
s
t
i
n
a
t

e
x
c
l
u
s
i
v

i
n
f
o
r
m

r
i
i

g
r
a
t
u
i
t
e

a

p
e
r
s
o
a
n
e
l
o
r

f
i
z
i
c
e
ANEXA Nr. 4
D O C U M E N T E L E F I N A N C I A R - C O N TA B I L E
care se pstreaz timp de 5 ani, cu ncepere de la data ncheierii exerciiului financiar n cursul cruia au fost ntocmite,
n arhiva persoanelor prevzute la art. 1 din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 870/23.XII.2008
15
Nr.
crt.
Denumire
formular
Cod
Baz Variant
1. Not de recepie i constatare de diferene 14-3-1A
2. Bon de primire n consignaie 14-3-2
3. Bon de predare, transfer, restituire 14-3-3A
4. Bon de consum 14-3-4A
5. Bon de consum (colectiv) 14-3-4/aA
6. Fi limit de consum 14-3-4/bA
7. Dispoziie de livrare 14-3-5A
8. Fi de magazie 14-3-8
9. Fi de magazie (cu dou uniti de msur) 14-3-8/a
10. List de inventariere 14-3-12
11. List de inventariere 14-3-12/b
12. List de inventariere (pentru gestiuni global-valorice) 14-3-12/a
13. Chitan 14-4-1
14. Chitan pentru operaiuni n valut 14-4-1/a
15. Dispoziie de plat/ncasare ctre casierie 14-4-4
16. Decont pentru operaiuni n participaie 14-4-14
17. Ordin de deplasare (delegaie) 14-5-4
18. Ordin de deplasare (delegaie) n strintate (transporturi internaionale) 14-5-4/a
19. Decont de cheltuieli (pentru deplasri externe) 14-5-5
20. Decont de cheltuieli valutare (transporturi internaionale) 14-5-5/a
21. Not de debitare-creditare 14-6-1A
22. Extras de cont 14-6-3
23. Borderou de primire a obiectelor n consignaie 14-6-14
24. Borderou de ieire a obiectelor n consignaie 14-6-15
25. Jurnal privind operaiuni diverse (pentru conturi sintetice) 14-6-17
26. Fi de cont pentru operaiuni diverse 14-6-22
27. Fi de cont pentru operaiuni diverse (n valut i n lei) 14-6-22/a
28. Document cumulativ 14-6-24
29. Document cumulativ 14-6-24/b
30. Decizie de imputare 14-8-2
31. Angajament de plat 14-8-2/a
Produs electronic destinat exclusiv informrii gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se public n Monitorul Oficial al Romniei
D
e
s
t
i
n
a
t

e
x
c
l
u
s
i
v

i
n
f
o
r
m

r
i
i

g
r
a
t
u
i
t
e

a

p
e
r
s
o
a
n
e
l
o
r

f
i
z
i
c
e
A B O N A M E N T E L A P U B L I C A I I L E O F I C I A L E P E S U P O R T F I Z I C
Preuri pentru anul 2009
EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR
Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul de vnzri i informare, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 i 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 i 021.410.47.23
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 870/23.XII.2008 conine 16 pagini. Preul: 1,25 lei ISSN 14534495
&JUYDGY|323209|
Nr.
crt.
Denumirea publicaiei
Numr
de apariii
anuale
Zile de
apariie/
sptmn
Greutate
medie/apariie
(grame)
Valoare
(TVA 9% inclus)/lei
12 luni 3 luni 1 lun
1. Monitorul Oficial, Partea I 750 5 50 800 210 75
2. Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiar 90 1 50 1.500 140
3. Monitorul Oficial, Partea a II-a 200 5 60 2.250 200
4. Monitorul Oficial, Partea a III-a 800 5 15 430 40
5. Monitorul Oficial, Partea a IV-a 7.200 5 50 1.720 160
6. Monitorul Oficial, Partea a VI-a 400 5 25 1.600 150
7. Monitorul Oficial, Partea a VII-a 60 1 30 540 50
8. Colecia Legislaia Romniei 4 2.500 450 120
9. Colecia Hotrri ale Guvernului Romniei 12 3.500 750 70
NOT:
Monitorul Oficial Partea I bis se multiplic pe baz de comand.
ncepnd cu anul 2009 se sisteaz apariia publicaiei Repertoriul legislaiei Romniei.
A N U N
n vederea contractrii de abonamente la publicaiile legislative ale Monitorului
Oficial R.A., v solicitm s transmitei comenzile dumneavoastr ctre distribuitorii
autorizai menionai pe site-ul www.monitoruloficial.ro sau direct la fax 021.318.51.15 ori
e-mail: abonamente_monitor@ramo.ro, pn cel trziu pe data de 15 a lunii anterioare
perioadei de abonare, iar plata integral a comenzii, pn cel trziu pe data de 22 a lunii
anterioare perioadei de abonare.
V stm la dispoziie pentru informaii suplimentare la telefon 021.318.51.28,
021.318.51.29, fax 021.318.51.15, e-mail: abonamente_monitor@ramo.ro
Produs electronic destinat exclusiv informrii gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se public n Monitorul Oficial al Romniei
D
e
s
t
i
n
a
t

e
x
c
l
u
s
i
v

i
n
f
o
r
m

r
i
i

g
r
a
t
u
i
t
e

a

p
e
r
s
o
a
n
e
l
o
r

f
i
z
i
c
e