Liturghia Ortodoxă

PROSCOMIDIA 1 Ritualul pregătirii slujitorilor - Închinarea și sărutarea sfintelor icoane - Îmbrăcarea veșmintelor - Spălarea mâinilor - Troparul „Răscumpăratu-ne-ai pe noi...” 2 Binecuvântarea pentru începutul slujbei și binecuvântarea prescurilor - Binecuvântat este Dumnezeul nostru... 3 Ritualul pregării Agnețului și Potirului 4 Ritualul scoaterii miridelor - Mirida Sfintei Fecioare - Miridele sfinților (cele 9 cete) - Cele 3 miride speciale (episcop, conducători, ctitori) - Miridele pentru vii și morți 5 Tămâierea și acoperirea Darurilor - Sfântul discul - Sfântul potirul - ambele sfinte vase 6 Rugăciunea Proscomidiei (binecuvântarea darurilor) (cel mai vechi ritual din cadrul Proscomidiei, text cuprins în Codex Barberini, sec VIII) 7 Riturile finale: - apolisul - cădirea altarului LITURGHIA CATEHUMENILOR 1 Enarxis (Partea introductivă) - Închinarea în fața Sfintei Mese și sărutarea: Sfintei Evanghelii, Sfintei Cruci, Sfintei Mese - Binecuvântarea Mare: Binecuvântată este împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. - Ectenia Mare: Cu pace, Domnului să ne rugăm - Antifonul I - Ectenia mică: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm+Rugăciunea antifonului I - Antifonul II - Ectenia mică:Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm+Rugăciunea antifonului II - Antifonul III + Rugăciunea antifonului I

diac. drd. Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013

de învierea cea de a treia zi.Predica 5 Rugăciunile de după Evanghelie . Vohodul Mare (intrarea cu darurile) .Binecuvântarea intrării . b. Rugăciunea a II – a pentru credincioşi c. Ectenia cererilor + Rugăciunea Proscomidiei/Punerii înainte a Darurilor: rugăciune pentru pregătirea aducerii înainte a darurilor d. Marea rugăciune euharistică ..Intrarea și depunerea Darurilor pe Sfânta Masă c. Rugăciunea I pentru credincioși .Imnul Heruvim: Noi care pe heruvimi.Sanctus (Trisaghionul biblic) . Beți dintru.ectenia pentru fotizomeni rămasă numai în Lit..Rugăciunea hristologică despre Dumnezeu Fiul . de groapă.Rugăciunea teologică către Dumnezeu Tatăl . Simbolul Credinței – introdus în anul 471 în Antiohia și 512 la Constantinopol 2.Cuvintele de instituire: Luați mâncați. aşadar. Din sec V -VI începe să fie citită în taină și fragmentată prin răspunsurile paralele ale credincioșilor. Odinioară era citită toată cu voce tare și neîntreruptă de răspunsurile poporului. .Rugăciunea Intrării .Ieșirea/intrarea cu Darurile .2 Vohodul Mic (intrarea cu Sfânta Evanghelie) .imnul: Veniţi să ne închinăm 3 Trisaghionul + Rugăciunea Trisaghionului 4 Lecturile biblice + tâlcuirea lor . de diac. Anaforaua (rugăciunea și ritualul Sfintei Jertfe) – nucleul originar al Liturgiei creștine. Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013 .Cădire mică + Ps 50 . de această poruncă mântuitoare şi de toate cele ce s-au făcut pentru noi: de cruce. Darurilor mai înainte sfințite LITURGHIA CREDINCIOȘILOR 1 Pregătirea Sfintei Jertfe (partea introductivă) a.Înţelepciune drepţi! . c..ectenia mare prescurtată în sec XIII-XIV b.Ectenia pentru catehumeni + desfacerea sfântului antimis .Pomenirile generale .Ectenia întreită + Rugăciunea cererii stăruitoare . .Rugăciunea cântării heruvimice: Nimeni din cei legaţi cu pofte. Anamneza: Aducându-ne aminte.Citirile din NT – Apostolul + cădirea mică + Rugăciunea dinainte de Evanghelie – Evanghelia ... drd..ectenia pentru catehumeni + rugăciunea pentru cei chemaţi ...

Darurile sunt aduse la Proscomidiar . Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. adică. Ale Tale dintru ale Tale.. celor ce ne rugăm Ţie. Ţie Ţi-aducem de toate şi pentru toate. de şederea cea de -a dreapta.Axionul 3. Rugăciunea de pregătire pentru împărtășanie . Apostolilor Tăi. Cinstit Sângele Hristosului Tău. Stih: Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Împărtășirea a..Amestecarea (plinirea potirului) . .troparul ceasului al III – lea și stihurile respective: Doamne. Epicleza .Ectenia : Drepţi primind… 4. Dipticele . Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt .Cântarea: Am văzut lumina . Bunule. Iar ceea ce este în potirul acesta. şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Actele manuale pentru primirea Sfintei Împărtașanii . d. Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013 .Frângerea Sfântului Agneț ..Rugăciunea Tatăl nostru (sec IV menționată de Sf Chiril al Ierusalimului) .Ectenia cererilor și Rugăciunea din taină . KA d. .Darurile sunt aduse în altar şi tămâiate .Imnul Să se umple gurile noastre. nu-L lua de la noi. drd.Totdeauna acum şi pururea . Dumnezeule.Înălțarea Sfântului Agneț .suirea la ceruri. în ceasul al treilea.Căldura (sec VI) c. d. ci ni-L înnoieşte nouă.Invocarea Duhului Sfânt şi prefacerea darurilor: Încă aducem Ţie această slujbă duhov nicească şi fără de sânge.. Cinstit Trupul Hristosului Tău. . Stih: Inimă curată zideşte întru mine. şi de cea de a doua şi slăvită iarăşi venire. pâinea aceasta. . Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor..credincioșilor din părticelele: NI. pe Acela. ce sunt puse înainte.Amin: Întăreşte-ne pe noi. Cel ce ai trimis pe Preasfântul Tău Duh.. Te rugăm şi cu umilinţă la Tine cădem: Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi şi peste aceste Daruri. Şi fă.rugăciunile de mijlocire generale pentru vii și morți: . Împărtășirea .Binecuvântarea cu darurile: Mântuieşte Doamne. Rugăciunea de mulțumire după împărtășanie .slujitorilor din părticica: HS . şi Te chemăm. Rugăciunea Amvonului diac. Încheierea (partea finală a liturghiei) a.Rugăciunea pentru plecarea capetelor (Codex Barberini 336 – sec VIII) b.

(sec XIII) c. Rugăciunea de la Proscomidiar d.. drd. Fie numele Domnului.. Miruitul credincioşilor g. Apolisul f.b. Binecuvântarea finală e. Împărțirea anafurei diac. Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful