Sunteți pe pagina 1din 4

Liturghia Ortodoxă

PROSCOMIDIA

1 Ritualul pregătirii slujitorilor

- Închinarea și sărutarea sfintelor icoane

- Îmbrăcarea veșmintelor

- Spălarea mâinilor

- Troparul „Răscumpăratu-ne-ai pe noi

2 Binecuvântarea pentru începutul slujbei și binecuvântarea prescurilor - Binecuvântat este Dumnezeul nostru

3 Ritualul pregării Agnețului și Potirului

4 Ritualul scoaterii miridelor

- Mirida Sfintei Fecioare

- Miridele sfinților (cele 9 cete)

- Cele 3 miride speciale (episcop, conducători, ctitori)

- Miridele pentru vii și morți

5 Tămâierea și acoperirea Darurilor

- Sfântul discul

- Sfântul potirul

- ambele sfinte vase

6 Rugăciunea Proscomidiei (binecuvântarea darurilor) (cel mai vechi ritual din cadrul

Proscomidiei, text cuprins în Codex Barberini, sec VIII)

7 Riturile finale:

- apolisul

- cădirea altarului

LITURGHIA CATEHUMENILOR

1 Enarxis (Partea introductivă)

- Închinarea în fața Sfintei Mese și sărutarea: Sfintei Evanghelii, Sfintei Cruci, Sfintei

Mese

- Binecuvântarea Mare: Binecuvântată este împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

- Ectenia Mare: Cu pace, Domnului să ne rugăm

- Antifonul I

- Ectenia mică: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm+Rugăciunea antifonului I

- Antifonul II

- Ectenia mică:Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm+Rugăciunea antifonului II

- Antifonul III + Rugăciunea antifonului I

diac. drd. Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013

2

Vohodul Mic (intrarea cu Sfânta Evanghelie)

- Rugăciunea Intrării

- Binecuvântarea intrării

- Înţelepciune drepţi!

- imnul: Veniţi să ne închinăm

3 Trisaghionul + Rugăciunea Trisaghionului

4 Lecturile biblice + tâlcuirea lor

- Citirile din NT Apostolul + cădirea mică + Rugăciunea dinainte de Evanghelie Evanghelia

- Predica

5 Rugăciunile de după Evanghelie

- Ectenia întreită + Rugăciunea cererii stăruitoare

- Ectenia pentru catehumeni + desfacerea sfântului antimis

- ectenia pentru catehumeni + rugăciunea pentru cei chemaţi

- ectenia pentru fotizomeni rămasă numai în Lit. Darurilor mai înainte sfințite

LITURGHIA CREDINCIOȘILOR

1 Pregătirea Sfintei Jertfe (partea introductivă)

a.

Rugăciunea I pentru credincioși - ectenia mare prescurtată în sec XIII-XIV

b.

Rugăciunea a II – a pentru credincioşi

c.

Vohodul Mare (intrarea cu darurile)

- Imnul Heruvim: Noi care pe heruvimi

- Rugăciunea cântării heruvimice: Nimeni din cei legaţi cu pofte

- Cădire mică + Ps 50

- Ieșirea/intrarea cu Darurile

- Pomenirile generale

- Intrarea și depunerea Darurilor pe Sfânta Masă

c.

Ectenia cererilor + Rugăciunea Proscomidiei/Punerii înainte a Darurilor:

pentru pregătirea aducerii înainte a darurilor

rugăciune
rugăciune

d. Simbolul Credinței introdus în anul 471 în Antiohia și 512 la Constantinopol

2. Anaforaua (rugăciunea și ritualul Sfintei Jertfe) nucleul originar al Liturgiei creștine.

Odinioară era citită toată cu voce tare și neîntreruptă de răspunsurile poporului. Din sec V-VI începe să fie citită în taină și fragmentată prin răspunsurile paralele ale credincioșilor.

b. Marea rugăciune euharistică - Rugăciunea teologică către Dumnezeu Tatăl

- Sanctus (Trisaghionul biblic)

- Rugăciunea hristologică despre Dumnezeu Fiul

- Cuvintele de instituire: Luați mâncați

Beți dintru

c. Anamneza: Aducându-ne aminte, aşadar, de această poruncă mântuitoare şi de

toate cele ce s-au făcut pentru noi: de cruce, de groapă, de învierea cea de a treia zi, de

diac. drd. Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013

suirea la ceruri, de şederea cea de-a dreapta, şi de cea de a doua şi slăvită iarăşi venire. Ale Tale dintru ale Tale, Ţie Ţi-aducem de toate şi pentru toate.

d. Epicleza

- troparul ceasului al III lea și stihurile respective: Doamne, Cel ce ai trimis

pe Preasfântul Tău Duh, în ceasul al treilea, Apostolilor Tăi, pe Acela, Bunule, nu-L lua de la noi, ci ni-L înnoieşte nouă, celor ce ne rugăm Ţie. Stih: Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Stih: Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. - Invocarea Duhului Sfânt şi prefacerea darurilor: Încă aducem Ţie această

slujbă duhov nicească şi fără de sânge, şi Te chemăm, Te rugăm şi cu umilinţă la Tine cădem: Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi şi peste aceste Daruri, ce sunt puse înainte. Şi fă, adică, pâinea aceasta, Cinstit Trupul Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, Cinstit Sângele Hristosului Tău. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.

d. Dipticele

-

rugăciunile de mijlocire generale pentru vii și morți:

-

Axionul

3. Împărtășirea

a.

Rugăciunea de pregătire pentru împărtășanie

- Ectenia cererilor și Rugăciunea din taină

- Rugăciunea Tatăl nostru (sec IV menționată de Sf Chiril al Ierusalimului)

- Rugăciunea pentru plecarea capetelor (Codex Barberini 336 sec VIII)

b.

Actele manuale pentru primirea Sfintei Împărtașanii

- Înălțarea Sfântului Agneț

- Frângerea Sfântului Agneț

- Amestecarea (plinirea potirului)

- Căldura (sec VI)

c.

Împărtășirea

- slujitorilor din părticica: HS

- credincioșilor din părticelele: NI, KA

d.

Rugăciunea de mulțumire după împărtășanie

-

Binecuvântarea cu darurile: Mântuieşte Doamne

-

Cântarea: Am văzut lumina

 

-

Darurile sunt aduse în altar şi tămâiate

 

- Totdeauna acum şi pururea

 

- Amin: Întăreşte-ne pe noi

- Darurile sunt aduse la Proscomidiar

 

- Imnul Să se umple gurile noastre

- Ectenia : Drepţi primind…

4. Încheierea (partea finală a liturghiei)

a. Rugăciunea Amvonului

diac. drd. Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013

b.

Fie numele Domnului

(sec XIII)

c. Rugăciunea de la Proscomidiar

d. Binecuvântarea finală

e. Apolisul

f. Miruitul credincioşilor

g. Împărțirea anafurei

diac. drd. Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013