Liturghia Ortodoxă

PROSCOMIDIA 1 Ritualul pregătirii slujitorilor - Închinarea și sărutarea sfintelor icoane - Îmbrăcarea veșmintelor - Spălarea mâinilor - Troparul „Răscumpăratu-ne-ai pe noi...” 2 Binecuvântarea pentru începutul slujbei și binecuvântarea prescurilor - Binecuvântat este Dumnezeul nostru... 3 Ritualul pregării Agnețului și Potirului 4 Ritualul scoaterii miridelor - Mirida Sfintei Fecioare - Miridele sfinților (cele 9 cete) - Cele 3 miride speciale (episcop, conducători, ctitori) - Miridele pentru vii și morți 5 Tămâierea și acoperirea Darurilor - Sfântul discul - Sfântul potirul - ambele sfinte vase 6 Rugăciunea Proscomidiei (binecuvântarea darurilor) (cel mai vechi ritual din cadrul Proscomidiei, text cuprins în Codex Barberini, sec VIII) 7 Riturile finale: - apolisul - cădirea altarului LITURGHIA CATEHUMENILOR 1 Enarxis (Partea introductivă) - Închinarea în fața Sfintei Mese și sărutarea: Sfintei Evanghelii, Sfintei Cruci, Sfintei Mese - Binecuvântarea Mare: Binecuvântată este împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. - Ectenia Mare: Cu pace, Domnului să ne rugăm - Antifonul I - Ectenia mică: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm+Rugăciunea antifonului I - Antifonul II - Ectenia mică:Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm+Rugăciunea antifonului II - Antifonul III + Rugăciunea antifonului I

diac. drd. Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013

ectenia pentru fotizomeni rămasă numai în Lit.Predica 5 Rugăciunile de după Evanghelie .2 Vohodul Mic (intrarea cu Sfânta Evanghelie) . de învierea cea de a treia zi.Citirile din NT – Apostolul + cădirea mică + Rugăciunea dinainte de Evanghelie – Evanghelia . Beți dintru.Ectenia întreită + Rugăciunea cererii stăruitoare . Anaforaua (rugăciunea și ritualul Sfintei Jertfe) – nucleul originar al Liturgiei creștine.imnul: Veniţi să ne închinăm 3 Trisaghionul + Rugăciunea Trisaghionului 4 Lecturile biblice + tâlcuirea lor .Rugăciunea Intrării . . Rugăciunea I pentru credincioși .. drd.Sanctus (Trisaghionul biblic) .ectenia mare prescurtată în sec XIII-XIV b. Ectenia cererilor + Rugăciunea Proscomidiei/Punerii înainte a Darurilor: rugăciune pentru pregătirea aducerii înainte a darurilor d.Ectenia pentru catehumeni + desfacerea sfântului antimis . de groapă. .Cuvintele de instituire: Luați mâncați.Înţelepciune drepţi! .. de diac. aşadar. Vohodul Mare (intrarea cu darurile) . Rugăciunea a II – a pentru credincioşi c... Simbolul Credinței – introdus în anul 471 în Antiohia și 512 la Constantinopol 2..Rugăciunea cântării heruvimice: Nimeni din cei legaţi cu pofte.Pomenirile generale .. Anamneza: Aducându-ne aminte. c.. Odinioară era citită toată cu voce tare și neîntreruptă de răspunsurile poporului. de această poruncă mântuitoare şi de toate cele ce s-au făcut pentru noi: de cruce.Binecuvântarea intrării . b.Ieșirea/intrarea cu Darurile .Imnul Heruvim: Noi care pe heruvimi. Marea rugăciune euharistică .ectenia pentru catehumeni + rugăciunea pentru cei chemaţi .Rugăciunea hristologică despre Dumnezeu Fiul . Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013 . Darurilor mai înainte sfințite LITURGHIA CREDINCIOȘILOR 1 Pregătirea Sfintei Jertfe (partea introductivă) a.Rugăciunea teologică către Dumnezeu Tatăl . Din sec V -VI începe să fie citită în taină și fragmentată prin răspunsurile paralele ale credincioșilor..Cădire mică + Ps 50 .Intrarea și depunerea Darurilor pe Sfânta Masă c.

suirea la ceruri. Încheierea (partea finală a liturghiei) a. Împărtășirea a.Invocarea Duhului Sfânt şi prefacerea darurilor: Încă aducem Ţie această slujbă duhov nicească şi fără de sânge. Stih: Inimă curată zideşte întru mine.Axionul 3. Actele manuale pentru primirea Sfintei Împărtașanii . KA d. nu-L lua de la noi.Totdeauna acum şi pururea .Ectenia : Drepţi primind… 4. Ţie Ţi-aducem de toate şi pentru toate. Cinstit Sângele Hristosului Tău. Cel ce ai trimis pe Preasfântul Tău Duh.Binecuvântarea cu darurile: Mântuieşte Doamne. Stih: Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine.. Epicleza . Te rugăm şi cu umilinţă la Tine cădem: Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi şi peste aceste Daruri. celor ce ne rugăm Ţie. Şi fă.Darurile sunt aduse la Proscomidiar . Cinstit Trupul Hristosului Tău.Amestecarea (plinirea potirului) . . Bunule. de şederea cea de -a dreapta. ..Darurile sunt aduse în altar şi tămâiate .troparul ceasului al III – lea și stihurile respective: Doamne.Frângerea Sfântului Agneț .Rugăciunea Tatăl nostru (sec IV menționată de Sf Chiril al Ierusalimului) . Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.Imnul Să se umple gurile noastre. şi de cea de a doua şi slăvită iarăşi venire. pe Acela.Amin: Întăreşte-ne pe noi. Împărtășirea . Apostolilor Tăi. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.Rugăciunea pentru plecarea capetelor (Codex Barberini 336 – sec VIII) b..Cântarea: Am văzut lumina . adică.. d.Înălțarea Sfântului Agneț . Dipticele . Rugăciunea de pregătire pentru împărtășanie . Dumnezeule. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt . Rugăciunea Amvonului diac. Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013 . şi Te chemăm.rugăciunile de mijlocire generale pentru vii și morți: ...slujitorilor din părticica: HS . .Căldura (sec VI) c. pâinea aceasta.credincioșilor din părticelele: NI. Ale Tale dintru ale Tale. d. şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. ci ni-L înnoieşte nouă. . drd.Ectenia cererilor și Rugăciunea din taină . Rugăciunea de mulțumire după împărtășanie . ce sunt puse înainte. în ceasul al treilea. Iar ceea ce este în potirul acesta.

(sec XIII) c. Fie numele Domnului.. Împărțirea anafurei diac. Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013 . Miruitul credincioşilor g.b. drd. Binecuvântarea finală e. Apolisul f.. Rugăciunea de la Proscomidiar d.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.