P. 1
Liturghia Ortodoxă în rezumat studenti.pdf

Liturghia Ortodoxă în rezumat studenti.pdf

|Views: 3|Likes:
Published by Ivanovici Daniela
school work
school work

More info:

Published by: Ivanovici Daniela on Oct 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2015

pdf

text

original

Liturghia Ortodoxă

PROSCOMIDIA 1 Ritualul pregătirii slujitorilor - Închinarea și sărutarea sfintelor icoane - Îmbrăcarea veșmintelor - Spălarea mâinilor - Troparul „Răscumpăratu-ne-ai pe noi...” 2 Binecuvântarea pentru începutul slujbei și binecuvântarea prescurilor - Binecuvântat este Dumnezeul nostru... 3 Ritualul pregării Agnețului și Potirului 4 Ritualul scoaterii miridelor - Mirida Sfintei Fecioare - Miridele sfinților (cele 9 cete) - Cele 3 miride speciale (episcop, conducători, ctitori) - Miridele pentru vii și morți 5 Tămâierea și acoperirea Darurilor - Sfântul discul - Sfântul potirul - ambele sfinte vase 6 Rugăciunea Proscomidiei (binecuvântarea darurilor) (cel mai vechi ritual din cadrul Proscomidiei, text cuprins în Codex Barberini, sec VIII) 7 Riturile finale: - apolisul - cădirea altarului LITURGHIA CATEHUMENILOR 1 Enarxis (Partea introductivă) - Închinarea în fața Sfintei Mese și sărutarea: Sfintei Evanghelii, Sfintei Cruci, Sfintei Mese - Binecuvântarea Mare: Binecuvântată este împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. - Ectenia Mare: Cu pace, Domnului să ne rugăm - Antifonul I - Ectenia mică: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm+Rugăciunea antifonului I - Antifonul II - Ectenia mică:Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm+Rugăciunea antifonului II - Antifonul III + Rugăciunea antifonului I

diac. drd. Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013

Darurilor mai înainte sfințite LITURGHIA CREDINCIOȘILOR 1 Pregătirea Sfintei Jertfe (partea introductivă) a. de această poruncă mântuitoare şi de toate cele ce s-au făcut pentru noi: de cruce. de diac. Anaforaua (rugăciunea și ritualul Sfintei Jertfe) – nucleul originar al Liturgiei creștine. Rugăciunea a II – a pentru credincioşi c.ectenia pentru fotizomeni rămasă numai în Lit. Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013 .ectenia mare prescurtată în sec XIII-XIV b. Simbolul Credinței – introdus în anul 471 în Antiohia și 512 la Constantinopol 2. Rugăciunea I pentru credincioși . de învierea cea de a treia zi. drd. aşadar. b.2 Vohodul Mic (intrarea cu Sfânta Evanghelie) .Predica 5 Rugăciunile de după Evanghelie . de groapă. Marea rugăciune euharistică .Rugăciunea Intrării .Pomenirile generale .Binecuvântarea intrării .Ieșirea/intrarea cu Darurile .Cădire mică + Ps 50 .ectenia pentru catehumeni + rugăciunea pentru cei chemaţi .Înţelepciune drepţi! . Ectenia cererilor + Rugăciunea Proscomidiei/Punerii înainte a Darurilor: rugăciune pentru pregătirea aducerii înainte a darurilor d... . Vohodul Mare (intrarea cu darurile) .Sanctus (Trisaghionul biblic) .imnul: Veniţi să ne închinăm 3 Trisaghionul + Rugăciunea Trisaghionului 4 Lecturile biblice + tâlcuirea lor . Anamneza: Aducându-ne aminte..Cuvintele de instituire: Luați mâncați.Rugăciunea teologică către Dumnezeu Tatăl .Rugăciunea cântării heruvimice: Nimeni din cei legaţi cu pofte. c.Intrarea și depunerea Darurilor pe Sfânta Masă c..Ectenia întreită + Rugăciunea cererii stăruitoare .. Odinioară era citită toată cu voce tare și neîntreruptă de răspunsurile poporului.Ectenia pentru catehumeni + desfacerea sfântului antimis . Beți dintru..Imnul Heruvim: Noi care pe heruvimi. Din sec V -VI începe să fie citită în taină și fragmentată prin răspunsurile paralele ale credincioșilor.Rugăciunea hristologică despre Dumnezeu Fiul .Citirile din NT – Apostolul + cădirea mică + Rugăciunea dinainte de Evanghelie – Evanghelia ... .

ce sunt puse înainte. Rugăciunea de mulțumire după împărtășanie . KA d.Rugăciunea pentru plecarea capetelor (Codex Barberini 336 – sec VIII) b.Darurile sunt aduse la Proscomidiar . nu-L lua de la noi. Iar ceea ce este în potirul acesta. Epicleza . Rugăciunea Amvonului diac. Încheierea (partea finală a liturghiei) a. Şi fă. Împărtășirea . . d. pâinea aceasta. Bunule.Ectenia : Drepţi primind… 4.Axionul 3. Ţie Ţi-aducem de toate şi pentru toate.Amestecarea (plinirea potirului) . .suirea la ceruri. Împărtășirea a. . şi de cea de a doua şi slăvită iarăşi venire.Rugăciunea Tatăl nostru (sec IV menționată de Sf Chiril al Ierusalimului) . Te rugăm şi cu umilinţă la Tine cădem: Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi şi peste aceste Daruri. Dumnezeule. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Apostolilor Tăi. d.credincioșilor din părticelele: NI.Înălțarea Sfântului Agneț . şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. celor ce ne rugăm Ţie. Cinstit Sângele Hristosului Tău.Binecuvântarea cu darurile: Mântuieşte Doamne. Actele manuale pentru primirea Sfintei Împărtașanii . Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt ..Căldura (sec VI) c. drd. ci ni-L înnoieşte nouă. pe Acela.. şi Te chemăm... Stih: Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. adică. Dipticele . Cel ce ai trimis pe Preasfântul Tău Duh. .Ectenia cererilor și Rugăciunea din taină .Totdeauna acum şi pururea ..slujitorilor din părticica: HS .rugăciunile de mijlocire generale pentru vii și morți: .Frângerea Sfântului Agneț .Darurile sunt aduse în altar şi tămâiate .Amin: Întăreşte-ne pe noi. Stih: Inimă curată zideşte întru mine.Imnul Să se umple gurile noastre. Cinstit Trupul Hristosului Tău.troparul ceasului al III – lea și stihurile respective: Doamne. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Rugăciunea de pregătire pentru împărtășanie .. în ceasul al treilea. Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013 .Invocarea Duhului Sfânt şi prefacerea darurilor: Încă aducem Ţie această slujbă duhov nicească şi fără de sânge.Cântarea: Am văzut lumina . de şederea cea de -a dreapta. Ale Tale dintru ale Tale.

Apolisul f. Rugăciunea de la Proscomidiar d. Împărțirea anafurei diac. drd.b. Fie numele Domnului.. (sec XIII) c. Miruitul credincioşilor g. Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013 . Binecuvântarea finală e..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->