Liturghia Ortodoxă

PROSCOMIDIA 1 Ritualul pregătirii slujitorilor - Închinarea și sărutarea sfintelor icoane - Îmbrăcarea veșmintelor - Spălarea mâinilor - Troparul „Răscumpăratu-ne-ai pe noi...” 2 Binecuvântarea pentru începutul slujbei și binecuvântarea prescurilor - Binecuvântat este Dumnezeul nostru... 3 Ritualul pregării Agnețului și Potirului 4 Ritualul scoaterii miridelor - Mirida Sfintei Fecioare - Miridele sfinților (cele 9 cete) - Cele 3 miride speciale (episcop, conducători, ctitori) - Miridele pentru vii și morți 5 Tămâierea și acoperirea Darurilor - Sfântul discul - Sfântul potirul - ambele sfinte vase 6 Rugăciunea Proscomidiei (binecuvântarea darurilor) (cel mai vechi ritual din cadrul Proscomidiei, text cuprins în Codex Barberini, sec VIII) 7 Riturile finale: - apolisul - cădirea altarului LITURGHIA CATEHUMENILOR 1 Enarxis (Partea introductivă) - Închinarea în fața Sfintei Mese și sărutarea: Sfintei Evanghelii, Sfintei Cruci, Sfintei Mese - Binecuvântarea Mare: Binecuvântată este împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. - Ectenia Mare: Cu pace, Domnului să ne rugăm - Antifonul I - Ectenia mică: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm+Rugăciunea antifonului I - Antifonul II - Ectenia mică:Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm+Rugăciunea antifonului II - Antifonul III + Rugăciunea antifonului I

diac. drd. Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013

.Înţelepciune drepţi! . de diac. Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013 .. Anaforaua (rugăciunea și ritualul Sfintei Jertfe) – nucleul originar al Liturgiei creștine. de învierea cea de a treia zi.Rugăciunea teologică către Dumnezeu Tatăl . c. Din sec V -VI începe să fie citită în taină și fragmentată prin răspunsurile paralele ale credincioșilor.Binecuvântarea intrării ..Rugăciunea cântării heruvimice: Nimeni din cei legaţi cu pofte. Marea rugăciune euharistică .Imnul Heruvim: Noi care pe heruvimi.ectenia pentru catehumeni + rugăciunea pentru cei chemaţi . de această poruncă mântuitoare şi de toate cele ce s-au făcut pentru noi: de cruce. b. Rugăciunea a II – a pentru credincioşi c.ectenia pentru fotizomeni rămasă numai în Lit.Ectenia pentru catehumeni + desfacerea sfântului antimis .Rugăciunea Intrării . Vohodul Mare (intrarea cu darurile) ..Ectenia întreită + Rugăciunea cererii stăruitoare . Simbolul Credinței – introdus în anul 471 în Antiohia și 512 la Constantinopol 2.Pomenirile generale . aşadar. drd. Anamneza: Aducându-ne aminte.Cădire mică + Ps 50 . . de groapă.Predica 5 Rugăciunile de după Evanghelie . Rugăciunea I pentru credincioși .Ieșirea/intrarea cu Darurile ... Darurilor mai înainte sfințite LITURGHIA CREDINCIOȘILOR 1 Pregătirea Sfintei Jertfe (partea introductivă) a.2 Vohodul Mic (intrarea cu Sfânta Evanghelie) . Ectenia cererilor + Rugăciunea Proscomidiei/Punerii înainte a Darurilor: rugăciune pentru pregătirea aducerii înainte a darurilor d.Intrarea și depunerea Darurilor pe Sfânta Masă c. Odinioară era citită toată cu voce tare și neîntreruptă de răspunsurile poporului..Sanctus (Trisaghionul biblic) . . Beți dintru.ectenia mare prescurtată în sec XIII-XIV b.Citirile din NT – Apostolul + cădirea mică + Rugăciunea dinainte de Evanghelie – Evanghelia .imnul: Veniţi să ne închinăm 3 Trisaghionul + Rugăciunea Trisaghionului 4 Lecturile biblice + tâlcuirea lor .Rugăciunea hristologică despre Dumnezeu Fiul .Cuvintele de instituire: Luați mâncați..

Imnul Să se umple gurile noastre.Rugăciunea pentru plecarea capetelor (Codex Barberini 336 – sec VIII) b. . Cinstit Trupul Hristosului Tău.Căldura (sec VI) c. Şi fă. Actele manuale pentru primirea Sfintei Împărtașanii . KA d... Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. nu-L lua de la noi. pâinea aceasta. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt . Ale Tale dintru ale Tale. adică. Stih: Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Împărtășirea . ce sunt puse înainte.. . Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.Rugăciunea Tatăl nostru (sec IV menționată de Sf Chiril al Ierusalimului) .rugăciunile de mijlocire generale pentru vii și morți: .credincioșilor din părticelele: NI.slujitorilor din părticica: HS .Amin: Întăreşte-ne pe noi. Cinstit Sângele Hristosului Tău.Frângerea Sfântului Agneț .Înălțarea Sfântului Agneț ..Ectenia : Drepţi primind… 4.. şi Te chemăm. de şederea cea de -a dreapta.Darurile sunt aduse la Proscomidiar . Bunule.suirea la ceruri. pe Acela.Cântarea: Am văzut lumina . Dipticele . Ţie Ţi-aducem de toate şi pentru toate. şi de cea de a doua şi slăvită iarăşi venire.. şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.Amestecarea (plinirea potirului) .troparul ceasului al III – lea și stihurile respective: Doamne. în ceasul al treilea.Binecuvântarea cu darurile: Mântuieşte Doamne. Rugăciunea de mulțumire după împărtășanie . celor ce ne rugăm Ţie. Te rugăm şi cu umilinţă la Tine cădem: Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi şi peste aceste Daruri. d. Iar ceea ce este în potirul acesta. Apostolilor Tăi.Invocarea Duhului Sfânt şi prefacerea darurilor: Încă aducem Ţie această slujbă duhov nicească şi fără de sânge.Totdeauna acum şi pururea . Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013 . drd. Rugăciunea Amvonului diac. . Încheierea (partea finală a liturghiei) a. Stih: Inimă curată zideşte întru mine. . Epicleza . ci ni-L înnoieşte nouă. d.Ectenia cererilor și Rugăciunea din taină . Rugăciunea de pregătire pentru împărtășanie . Cel ce ai trimis pe Preasfântul Tău Duh.Axionul 3. Împărtășirea a. Dumnezeule.Darurile sunt aduse în altar şi tămâiate .

Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013 ... (sec XIII) c.b. Apolisul f. Fie numele Domnului. Binecuvântarea finală e. Miruitul credincioşilor g. Împărțirea anafurei diac. Rugăciunea de la Proscomidiar d. drd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful