Liturghia Ortodoxă

PROSCOMIDIA 1 Ritualul pregătirii slujitorilor - Închinarea și sărutarea sfintelor icoane - Îmbrăcarea veșmintelor - Spălarea mâinilor - Troparul „Răscumpăratu-ne-ai pe noi...” 2 Binecuvântarea pentru începutul slujbei și binecuvântarea prescurilor - Binecuvântat este Dumnezeul nostru... 3 Ritualul pregării Agnețului și Potirului 4 Ritualul scoaterii miridelor - Mirida Sfintei Fecioare - Miridele sfinților (cele 9 cete) - Cele 3 miride speciale (episcop, conducători, ctitori) - Miridele pentru vii și morți 5 Tămâierea și acoperirea Darurilor - Sfântul discul - Sfântul potirul - ambele sfinte vase 6 Rugăciunea Proscomidiei (binecuvântarea darurilor) (cel mai vechi ritual din cadrul Proscomidiei, text cuprins în Codex Barberini, sec VIII) 7 Riturile finale: - apolisul - cădirea altarului LITURGHIA CATEHUMENILOR 1 Enarxis (Partea introductivă) - Închinarea în fața Sfintei Mese și sărutarea: Sfintei Evanghelii, Sfintei Cruci, Sfintei Mese - Binecuvântarea Mare: Binecuvântată este împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. - Ectenia Mare: Cu pace, Domnului să ne rugăm - Antifonul I - Ectenia mică: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm+Rugăciunea antifonului I - Antifonul II - Ectenia mică:Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm+Rugăciunea antifonului II - Antifonul III + Rugăciunea antifonului I

diac. drd. Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013

Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013 . aşadar. Marea rugăciune euharistică .ectenia pentru fotizomeni rămasă numai în Lit..Binecuvântarea intrării .Citirile din NT – Apostolul + cădirea mică + Rugăciunea dinainte de Evanghelie – Evanghelia . de această poruncă mântuitoare şi de toate cele ce s-au făcut pentru noi: de cruce.2 Vohodul Mic (intrarea cu Sfânta Evanghelie) .. Darurilor mai înainte sfințite LITURGHIA CREDINCIOȘILOR 1 Pregătirea Sfintei Jertfe (partea introductivă) a. Beți dintru.Rugăciunea cântării heruvimice: Nimeni din cei legaţi cu pofte.. Anaforaua (rugăciunea și ritualul Sfintei Jertfe) – nucleul originar al Liturgiei creștine. Anamneza: Aducându-ne aminte. de diac. Rugăciunea I pentru credincioși . Din sec V -VI începe să fie citită în taină și fragmentată prin răspunsurile paralele ale credincioșilor. de groapă. c.Ectenia întreită + Rugăciunea cererii stăruitoare . Rugăciunea a II – a pentru credincioşi c..Rugăciunea teologică către Dumnezeu Tatăl .Cădire mică + Ps 50 . Simbolul Credinței – introdus în anul 471 în Antiohia și 512 la Constantinopol 2.Sanctus (Trisaghionul biblic) ..Imnul Heruvim: Noi care pe heruvimi. Odinioară era citită toată cu voce tare și neîntreruptă de răspunsurile poporului. drd.Rugăciunea hristologică despre Dumnezeu Fiul . Ectenia cererilor + Rugăciunea Proscomidiei/Punerii înainte a Darurilor: rugăciune pentru pregătirea aducerii înainte a darurilor d.imnul: Veniţi să ne închinăm 3 Trisaghionul + Rugăciunea Trisaghionului 4 Lecturile biblice + tâlcuirea lor . Vohodul Mare (intrarea cu darurile) ..Cuvintele de instituire: Luați mâncați. de învierea cea de a treia zi..Predica 5 Rugăciunile de după Evanghelie .Intrarea și depunerea Darurilor pe Sfânta Masă c. b.Rugăciunea Intrării .Înţelepciune drepţi! .Ectenia pentru catehumeni + desfacerea sfântului antimis .Ieșirea/intrarea cu Darurile . . .ectenia pentru catehumeni + rugăciunea pentru cei chemaţi ..ectenia mare prescurtată în sec XIII-XIV b.Pomenirile generale .

celor ce ne rugăm Ţie..Amestecarea (plinirea potirului) . Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor... Apostolilor Tăi. Iar ceea ce este în potirul acesta.Axionul 3.Invocarea Duhului Sfânt şi prefacerea darurilor: Încă aducem Ţie această slujbă duhov nicească şi fără de sânge. şi Te chemăm. ci ni-L înnoieşte nouă. d.. Împărtășirea . . Rugăciunea de pregătire pentru împărtășanie .Imnul Să se umple gurile noastre.Totdeauna acum şi pururea . Epicleza . în ceasul al treilea. Dipticele . pe Acela. Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013 . drd. Cinstit Trupul Hristosului Tău. pâinea aceasta.Amin: Întăreşte-ne pe noi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Te rugăm şi cu umilinţă la Tine cădem: Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi şi peste aceste Daruri. ce sunt puse înainte. Cel ce ai trimis pe Preasfântul Tău Duh.Căldura (sec VI) c. Rugăciunea Amvonului diac.Darurile sunt aduse la Proscomidiar . adică.credincioșilor din părticelele: NI. Ale Tale dintru ale Tale. nu-L lua de la noi.Ectenia cererilor și Rugăciunea din taină . Ţie Ţi-aducem de toate şi pentru toate. Stih: Inimă curată zideşte întru mine.slujitorilor din părticica: HS . . .Rugăciunea pentru plecarea capetelor (Codex Barberini 336 – sec VIII) b.. .troparul ceasului al III – lea și stihurile respective: Doamne.. şi de cea de a doua şi slăvită iarăşi venire. Rugăciunea de mulțumire după împărtășanie . Stih: Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. d.Cântarea: Am văzut lumina .Ectenia : Drepţi primind… 4. şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. de şederea cea de -a dreapta. Bunule. Încheierea (partea finală a liturghiei) a.Darurile sunt aduse în altar şi tămâiate . Şi fă.rugăciunile de mijlocire generale pentru vii și morți: .Rugăciunea Tatăl nostru (sec IV menționată de Sf Chiril al Ierusalimului) . Împărtășirea a. Cinstit Sângele Hristosului Tău.Binecuvântarea cu darurile: Mântuieşte Doamne. Actele manuale pentru primirea Sfintei Împărtașanii . KA d.Frângerea Sfântului Agneț .Înălțarea Sfântului Agneț .suirea la ceruri. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt . Dumnezeule.

Miruitul credincioşilor g. (sec XIII) c.. Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013 .b. Rugăciunea de la Proscomidiar d.. Fie numele Domnului. Împărțirea anafurei diac. Binecuvântarea finală e. drd. Apolisul f.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful