Liturghia Ortodoxă

PROSCOMIDIA 1 Ritualul pregătirii slujitorilor - Închinarea și sărutarea sfintelor icoane - Îmbrăcarea veșmintelor - Spălarea mâinilor - Troparul „Răscumpăratu-ne-ai pe noi...” 2 Binecuvântarea pentru începutul slujbei și binecuvântarea prescurilor - Binecuvântat este Dumnezeul nostru... 3 Ritualul pregării Agnețului și Potirului 4 Ritualul scoaterii miridelor - Mirida Sfintei Fecioare - Miridele sfinților (cele 9 cete) - Cele 3 miride speciale (episcop, conducători, ctitori) - Miridele pentru vii și morți 5 Tămâierea și acoperirea Darurilor - Sfântul discul - Sfântul potirul - ambele sfinte vase 6 Rugăciunea Proscomidiei (binecuvântarea darurilor) (cel mai vechi ritual din cadrul Proscomidiei, text cuprins în Codex Barberini, sec VIII) 7 Riturile finale: - apolisul - cădirea altarului LITURGHIA CATEHUMENILOR 1 Enarxis (Partea introductivă) - Închinarea în fața Sfintei Mese și sărutarea: Sfintei Evanghelii, Sfintei Cruci, Sfintei Mese - Binecuvântarea Mare: Binecuvântată este împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. - Ectenia Mare: Cu pace, Domnului să ne rugăm - Antifonul I - Ectenia mică: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm+Rugăciunea antifonului I - Antifonul II - Ectenia mică:Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm+Rugăciunea antifonului II - Antifonul III + Rugăciunea antifonului I

diac. drd. Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013

c..Sanctus (Trisaghionul biblic) . Anaforaua (rugăciunea și ritualul Sfintei Jertfe) – nucleul originar al Liturgiei creștine.. Simbolul Credinței – introdus în anul 471 în Antiohia și 512 la Constantinopol 2.. aşadar. Din sec V -VI începe să fie citită în taină și fragmentată prin răspunsurile paralele ale credincioșilor.Rugăciunea teologică către Dumnezeu Tatăl . Vohodul Mare (intrarea cu darurile) .ectenia pentru fotizomeni rămasă numai în Lit. Darurilor mai înainte sfințite LITURGHIA CREDINCIOȘILOR 1 Pregătirea Sfintei Jertfe (partea introductivă) a.ectenia mare prescurtată în sec XIII-XIV b.2 Vohodul Mic (intrarea cu Sfânta Evanghelie) ..Imnul Heruvim: Noi care pe heruvimi. de învierea cea de a treia zi.Înţelepciune drepţi! . drd.Binecuvântarea intrării . Odinioară era citită toată cu voce tare și neîntreruptă de răspunsurile poporului. de diac.ectenia pentru catehumeni + rugăciunea pentru cei chemaţi .Intrarea și depunerea Darurilor pe Sfânta Masă c. de această poruncă mântuitoare şi de toate cele ce s-au făcut pentru noi: de cruce.Rugăciunea cântării heruvimice: Nimeni din cei legaţi cu pofte. de groapă. ... Beți dintru.Cuvintele de instituire: Luați mâncați.imnul: Veniţi să ne închinăm 3 Trisaghionul + Rugăciunea Trisaghionului 4 Lecturile biblice + tâlcuirea lor .Citirile din NT – Apostolul + cădirea mică + Rugăciunea dinainte de Evanghelie – Evanghelia .Ieșirea/intrarea cu Darurile . Marea rugăciune euharistică .Ectenia pentru catehumeni + desfacerea sfântului antimis . Rugăciunea a II – a pentru credincioşi c.Rugăciunea hristologică despre Dumnezeu Fiul .Pomenirile generale . Rugăciunea I pentru credincioși . Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013 .Predica 5 Rugăciunile de după Evanghelie . Anamneza: Aducându-ne aminte... .Cădire mică + Ps 50 .Ectenia întreită + Rugăciunea cererii stăruitoare . Ectenia cererilor + Rugăciunea Proscomidiei/Punerii înainte a Darurilor: rugăciune pentru pregătirea aducerii înainte a darurilor d.Rugăciunea Intrării . b.

şi de cea de a doua şi slăvită iarăşi venire. . Ţie Ţi-aducem de toate şi pentru toate. Stih: Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine.Ectenia cererilor și Rugăciunea din taină . Rugăciunea de pregătire pentru împărtășanie .. şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.. Împărtășirea . . celor ce ne rugăm Ţie.Imnul Să se umple gurile noastre. Încheierea (partea finală a liturghiei) a.Ectenia : Drepţi primind… 4. Epicleza .credincioșilor din părticelele: NI.. în ceasul al treilea. Ale Tale dintru ale Tale.Rugăciunea Tatăl nostru (sec IV menționată de Sf Chiril al Ierusalimului) .Darurile sunt aduse la Proscomidiar .Frângerea Sfântului Agneț .rugăciunile de mijlocire generale pentru vii și morți: .Rugăciunea pentru plecarea capetelor (Codex Barberini 336 – sec VIII) b. drd. de şederea cea de -a dreapta..Invocarea Duhului Sfânt şi prefacerea darurilor: Încă aducem Ţie această slujbă duhov nicească şi fără de sânge. Cinstit Trupul Hristosului Tău. Rugăciunea Amvonului diac.Darurile sunt aduse în altar şi tămâiate . şi Te chemăm. ce sunt puse înainte. Apostolilor Tăi.Binecuvântarea cu darurile: Mântuieşte Doamne. Şi fă. Împărtășirea a. Cel ce ai trimis pe Preasfântul Tău Duh. d. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt . pâinea aceasta. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. .Axionul 3. d.suirea la ceruri.slujitorilor din părticica: HS . Dipticele . adică. ci ni-L înnoieşte nouă. Stih: Inimă curată zideşte întru mine. KA d. .Căldura (sec VI) c.Înălțarea Sfântului Agneț .Amestecarea (plinirea potirului) . Actele manuale pentru primirea Sfintei Împărtașanii . Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh..Totdeauna acum şi pururea . pe Acela.. Dumnezeule. Cinstit Sângele Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta. Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013 .Amin: Întăreşte-ne pe noi. Bunule. nu-L lua de la noi.troparul ceasului al III – lea și stihurile respective: Doamne. Te rugăm şi cu umilinţă la Tine cădem: Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi şi peste aceste Daruri.Cântarea: Am văzut lumina . Rugăciunea de mulțumire după împărtășanie .

Împărțirea anafurei diac.. (sec XIII) c.b.. Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013 . Binecuvântarea finală e. Apolisul f. Miruitul credincioşilor g. Fie numele Domnului. Rugăciunea de la Proscomidiar d. drd.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.