Liturghia Ortodoxă

PROSCOMIDIA 1 Ritualul pregătirii slujitorilor - Închinarea și sărutarea sfintelor icoane - Îmbrăcarea veșmintelor - Spălarea mâinilor - Troparul „Răscumpăratu-ne-ai pe noi...” 2 Binecuvântarea pentru începutul slujbei și binecuvântarea prescurilor - Binecuvântat este Dumnezeul nostru... 3 Ritualul pregării Agnețului și Potirului 4 Ritualul scoaterii miridelor - Mirida Sfintei Fecioare - Miridele sfinților (cele 9 cete) - Cele 3 miride speciale (episcop, conducători, ctitori) - Miridele pentru vii și morți 5 Tămâierea și acoperirea Darurilor - Sfântul discul - Sfântul potirul - ambele sfinte vase 6 Rugăciunea Proscomidiei (binecuvântarea darurilor) (cel mai vechi ritual din cadrul Proscomidiei, text cuprins în Codex Barberini, sec VIII) 7 Riturile finale: - apolisul - cădirea altarului LITURGHIA CATEHUMENILOR 1 Enarxis (Partea introductivă) - Închinarea în fața Sfintei Mese și sărutarea: Sfintei Evanghelii, Sfintei Cruci, Sfintei Mese - Binecuvântarea Mare: Binecuvântată este împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. - Ectenia Mare: Cu pace, Domnului să ne rugăm - Antifonul I - Ectenia mică: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm+Rugăciunea antifonului I - Antifonul II - Ectenia mică:Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm+Rugăciunea antifonului II - Antifonul III + Rugăciunea antifonului I

diac. drd. Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013

ectenia mare prescurtată în sec XIII-XIV b. .. de învierea cea de a treia zi..Predica 5 Rugăciunile de după Evanghelie .Intrarea și depunerea Darurilor pe Sfânta Masă c.Imnul Heruvim: Noi care pe heruvimi...Rugăciunea hristologică despre Dumnezeu Fiul .Pomenirile generale .Ectenia pentru catehumeni + desfacerea sfântului antimis . drd. Din sec V -VI începe să fie citită în taină și fragmentată prin răspunsurile paralele ale credincioșilor. c. Marea rugăciune euharistică .imnul: Veniţi să ne închinăm 3 Trisaghionul + Rugăciunea Trisaghionului 4 Lecturile biblice + tâlcuirea lor . de această poruncă mântuitoare şi de toate cele ce s-au făcut pentru noi: de cruce.2 Vohodul Mic (intrarea cu Sfânta Evanghelie) .ectenia pentru catehumeni + rugăciunea pentru cei chemaţi .Ieșirea/intrarea cu Darurile .Înţelepciune drepţi! . Simbolul Credinței – introdus în anul 471 în Antiohia și 512 la Constantinopol 2. Rugăciunea I pentru credincioși .Rugăciunea cântării heruvimice: Nimeni din cei legaţi cu pofte.Binecuvântarea intrării .Cuvintele de instituire: Luați mâncați.ectenia pentru fotizomeni rămasă numai în Lit.Cădire mică + Ps 50 .. b. Beți dintru.. Anamneza: Aducându-ne aminte. aşadar. Rugăciunea a II – a pentru credincioşi c. Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013 . Ectenia cererilor + Rugăciunea Proscomidiei/Punerii înainte a Darurilor: rugăciune pentru pregătirea aducerii înainte a darurilor d.Sanctus (Trisaghionul biblic) . Darurilor mai înainte sfințite LITURGHIA CREDINCIOȘILOR 1 Pregătirea Sfintei Jertfe (partea introductivă) a. de diac. Odinioară era citită toată cu voce tare și neîntreruptă de răspunsurile poporului. de groapă. Anaforaua (rugăciunea și ritualul Sfintei Jertfe) – nucleul originar al Liturgiei creștine.Citirile din NT – Apostolul + cădirea mică + Rugăciunea dinainte de Evanghelie – Evanghelia .Ectenia întreită + Rugăciunea cererii stăruitoare ... . Vohodul Mare (intrarea cu darurile) .Rugăciunea teologică către Dumnezeu Tatăl .Rugăciunea Intrării .

Dumnezeule. Te rugăm şi cu umilinţă la Tine cădem: Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi şi peste aceste Daruri..suirea la ceruri. adică.Frângerea Sfântului Agneț .slujitorilor din părticica: HS . d. Împărtășirea a.Invocarea Duhului Sfânt şi prefacerea darurilor: Încă aducem Ţie această slujbă duhov nicească şi fără de sânge.Totdeauna acum şi pururea .Rugăciunea pentru plecarea capetelor (Codex Barberini 336 – sec VIII) b.rugăciunile de mijlocire generale pentru vii și morți: .Binecuvântarea cu darurile: Mântuieşte Doamne. .Ectenia cererilor și Rugăciunea din taină . de şederea cea de -a dreapta.Cântarea: Am văzut lumina .troparul ceasului al III – lea și stihurile respective: Doamne.Axionul 3. Stih: Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine.Rugăciunea Tatăl nostru (sec IV menționată de Sf Chiril al Ierusalimului) . Dipticele . Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Stih: Inimă curată zideşte întru mine.. Cel ce ai trimis pe Preasfântul Tău Duh. Împărtășirea . drd.. Cinstit Sângele Hristosului Tău. ce sunt puse înainte. . Epicleza . Rugăciunea de pregătire pentru împărtășanie .Ectenia : Drepţi primind… 4. şi de cea de a doua şi slăvită iarăşi venire. . Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt . Ale Tale dintru ale Tale. Rugăciunea Amvonului diac. Bunule.Imnul Să se umple gurile noastre.Amin: Întăreşte-ne pe noi. pâinea aceasta. Şi fă.Înălțarea Sfântului Agneț . Cinstit Trupul Hristosului Tău. Apostolilor Tăi.Darurile sunt aduse la Proscomidiar ..Darurile sunt aduse în altar şi tămâiate . Încheierea (partea finală a liturghiei) a.. Rugăciunea de mulțumire după împărtășanie . Ţie Ţi-aducem de toate şi pentru toate.Amestecarea (plinirea potirului) . . Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013 . şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. celor ce ne rugăm Ţie. d..Căldura (sec VI) c. pe Acela. KA d. Actele manuale pentru primirea Sfintei Împărtașanii . nu-L lua de la noi. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.credincioșilor din părticelele: NI. şi Te chemăm. ci ni-L înnoieşte nouă. în ceasul al treilea. Iar ceea ce este în potirul acesta.

. drd. Daniel Mocanu Anul universitar 2012-2013 .. Împărțirea anafurei diac. Apolisul f. (sec XIII) c. Miruitul credincioşilor g.b. Fie numele Domnului. Rugăciunea de la Proscomidiar d. Binecuvântarea finală e.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful