Sunteți pe pagina 1din 2

4.5.2. Cazul sondei cercetate la deschidere

 

Deoarece, în cadrul cercetării hidrodinamice a sondei la deschidere (adică la

punerea ei în producţie), procesul de variaţie a presiunii sondei este tranzitoriu în prima perioadă de timp, pentru ca apoi să devină semistaţionar, datele de presiune p s (t) trebuie să fie reprezentate grafic în două variante şi anume ca p s în funcţie de

lnt (figura 4.12), respectiv ca p s în funcţie de t (figura 4.13).

 

Conform ecuaţiei (4.46), porţiunea liniară AB (corespunzătoare mişcării tranzitorii) din figura 4.12 are panta i definită de relaţia (4.58), din care se obţine permeabilitatea originală sub forma

   

Q

b

t

   

k

4 i h
4
i
h

.

 

În

continuare,

 

din

 

relaţia

(4.46),

 

particularizată

pentru

presiunea

p s1

corespunzătoare timpului de cercetare t = 1 oră, rezultă factorul de skin astfel

 
 
   
 

Figura 4.12 Graficul funcţiei p s (lnt) obţinut în cadrul cercetării sondei extractive de ţiţei la deschidere

 

1

p

i

p

s 1

4 kt

 

(4.68)

 

S

2 i
2
i

ln

m

2

r

s

,

 

Pe

de

altă

parte,

panta

porţiunii

 

liniare

CD

(corespunzătoare

mişcării

semistaţionare) din figura 4.13 are expresia (4.64), din care se poate estima

volumul porilor zonei de drenaj a sondei, sub forma

 
 

V

m Ah

Qb

t

 

(4.69)

 
 

p

i

,

(4.67)

care, pentru m şi h cunoscute, permite calculul ariei zonei de drenaj, adică

Qb t A . m hi
Qb
t
A
.
m
hi

(4.70)

Figura 4.13 Graficul funcţiei p s ( t ) obţinut în cadrul cercetării sondei extractive

Figura 4.13 Graficul funcţiei p s (t) obţinut în cadrul cercetării sondei extractive de ţiţei la deschidere

Ordonata

p

i ' a punctului de intersecţie a dreptei CD cu axa ordonatelor

(corespunzătoare lui t = 0, figura 4.13), introdusă în relaţia (4.27), conduce la expresia (4.65), din care se poate calcula, sub forma (4.66), factorului de formă DIETZC A , ce defineşte, pe baza tabelului din figura 4.2, configuraţia geometrică a

sistemului sondă – suprafaţă de drenaj.