Sunteți pe pagina 1din 5

7.2. Prevederea evoluţiei f

ţ

ţ

rontului de dezlocuire unidimensională

ă

ă de tip piston

rontului de dezlocuire unidimensională ă ă de tip piston Figura 7.6 Domeni unidim ile mişcării apei

Figura 7.6 Domeni unidim

ile mişcării apei şi ţiţeiului în cadrul dezl

ţ

ţ

ţ ensionale de tip piston a ţiţeiului

ş

ş

ă

ă

ş

ş

ţ

ţ

ţ

ţ

ţ

ocuirii

Presupunând dezlocuir de avansarea frontului de d extracontural, către şirul s ea unidimensională de tip
Presupunând dezlocuir
de avansarea frontului de d
extracontural, către şirul s
ea unidimensională de tip piston a ţiţeiul
ă
ă
ţ
ţ
ţ
ţ
ui determinată
ă
ă
ezlocuire de la şirul sondelor de injecţie
ş
ş
ţ
ţ
ă
ă ş
ş
ondelor de extracţie (figura 7.6) şi i
ţ
ţ
ş
ş
a apei, dispuse
ndexând cu 1
mărimile aferente zonei de
ă
ă
mişcare a ţiţeiului şi cu 2 pe cele corespu
ş
ş
ţ
ţ
ţ
ţ
ş
ş
nzătoare zonei
ă
ă
de mişcare a apei, legea evo
ş ş
luţiei frontului de dezlocuire, exprimată i
ţ
ţ
ă
ă mplicit astfel
F(x,t)
ia, prin diferenţiere, forma
= 0
,
(7.1)
ţ
ţ
F
F d x
0
,
(7.2)
t
x
d t
x x
f

care, pe baza legii lui DARC Y, devine

m F F d p 1 1 1 k 1 t x d x
m
F
F
d p
1
1
1
k
1 t
x
d x

x x

f

0

,

unde

unde

x f

este abscisa frontulu i de dezlocuire.

ţ

ţ

ţ

ţ

În ecuaţia (7.3) s-a ţinu

t seama că, pentru x = x f , există relaţiile

ă

ă

ă

ă

ţ

ţ

d

x

d

t

v

2

m

2

v

1

m

1

k

1

d

p

1

m

1

1

d

x

,

(7.3)

(7.4)

m 1 = m(1 s ai ) ,

m 2 = m(1 s ai s pr )

. cuirii unidimensionale, ecuaţia (7.1) are

ţ

ţ

Întrucât, în cazul dezlo

forma

(7.5)

x – x f (t) = 0 , F F d x f 1 ,
x – x f (t) = 0
,
F
F
d x
f
1 ,
x
t
d t
m
d x
d p
1
1
1
f
0 .
k
d t
d x
1
x x
f
te pentru mişcările monofazice ale ţiţeiu
ş
ş
ă
ă
ţ
ţ
ţ
ţ
d
v
0 ,
i 1, 2 ,
i
i
d x
ş ş
ţ
ţ
Y şi a relaţiei de stare, exprimate astfel
ş
ş
ţ
ţ

ă ă

rezultă că

ă

ă

şi ecuaţia (7.3) se reduce la

ş

ş ţ

ţ

Ecuaţiile de continuita

ţ ţ

zonele 1, respectiv 2, sunt

şi, pe baza ecuaţiei lui DARC

(7.6)

(7.7)

(7.8)

lui şi apei din

ş

ş

iau forma

şi au soluţia

v

i

k

i

i

d p

i

d x

d

2

,

p

i

d x

2

i

0

constant ,

,

i 1, 2

p

i

a

i

x b

i

.

i

1, 2 ,

Pe baza condiţiilor la limite, scrise astfel

p 1 = p s

la

x = 0 ,

p 2 = p c

la

x = l ,

p 1 = p 2

şi

v 1 = v 2

la

(7.9)

x = x f ,(7.10)

se determină constantele de integrare care, după înlocuire în relaţiile (7.9), dau

formulele

unde

p

p

1

2

p

p

s

M

M x

p

f

c

l

p

s

x

f

 

x

,

0

x

c

p

c

M x

f

p

l

s

x

f

l

x

,

x

f

 

M

2

k

2

1

 

1

k

1

2

 

x

f

x

,

l

,

(7.11)

(7.12)

(7.13)

este raportul dintre mobilitatea apei şi mobilitatea ţiţeiului. Introducând expresia (7.11) în ecuaţia (7.8), se obţine forma

d

x

f

M p

c

p

s

m

1

1

k

1

d

t

M x

f

l

x

f

0

,

(7.14)

care, prin separarea variabilelor şi integrare, duce la relaţia

x f

2

M x

f

l

x

f

d

x

f

l

k

p

c

p

s

m

1

2

t

0

d

t

.

(7.15)

Prin efectuarea calculelor şi gruparea termenilor, relaţia (7.15) poate fi scrisă sub forma

t

m

1

2

l

2

2 k

2

p

c

p

s

1 M

x

l

f

2

2

x

f

l

1

din care, pentru x f = 0, se obţine timpul

t

i

m

1

2

l

2

1

2 k

2

p

c

p

s

M

(7.16)

 

,

 

,

(7.17)

M

corespunzător momentului inundării sondelor de extracţie. Relaţia (7.16) poate fi folosită pentru prevederea evoluţiei frontului de dezlocuire. Astfel, pentru un şir de valori descrescătoare ale lui x f /l, cuprinse în intervalul 1 >x f /l> 0, se obţin valorile timpului în care frontul de dezlocuire ajunge în poziţia respectivă. Pe de altă parte, cu perechile de valori (x f /l, t) astfel determinate, din relaţia

N

p

m A l x

f

1 s

ai

s

pr

(7.18)

se calculează producţia cumulativă de ţiţei în funcţie de timp. Asimilând şirul sondelor de extracţie cu o galerie având aria transversale A, debitul acesteia se determină din relaţia

Q

A

k

1

M

p

c

p

s

1

M x

f

l

x

f

,

secţiunii

(7.19)

pentru x f /l şi t calculate, ca un şir de valori, din ecuaţia (7.16).

7.3. Prevederea evoluţiei frontului de dezlocuire radial plană de tip piston

frontului de dezlocuire radial plană de tip piston Figura 7.7 Domeniile mişcării apei şi ţiţeiului în

Figura 7.7 Domeniile mişcării apei şi ţiţeiului în cadrul dezlocuirii radial plane de tip piston a ţiţeiului În cazul reţelelor clasice în cinci puncte şi în şapte puncte, fiecărei sonde de extracţie îi revine câte o baterie circulară de sonde de injecţie formată din patru, respectiv şase sonde de injecţie. În aceste condiţii, începând de la o anumită distanţă de sonda de extracţie, mişcarea devine radial plană. Dacă numărul sondelor de injecţie dispuse într-o baterie circulară este relativ mare, dezlocuirea ţiţeiului de către apă are caracter radial plan. Procedând ca în paragraful precedent, ecuaţia diferenţială (7.3), scrisă astfel

m F F d p 1 1 1 k 1 t r d r
m F
F d p
1
1
1
k
1 t
r
d r

r r

f

0

,

(7.20)

descrie, sub formă diferenţială, evoluţia frontului de dezlocuire de tip piston, unde r f este raza frontului de dezlocuire (figura 7.7) la timpul t. Întrucât frontul de dezlocuire are relaţia implicită

rezultă că

F

şi ecuaţia (7.20) devine

r = r f (t) , F F r t 1 , r f ,
r = r f (t)
,
F
F
r
t
1 ,
r f
,
r
t
m
d x
d p
1
1
1
f
0
.
k
d t
d r
1
r r
f

d r f

d t

(7.21)

(7.22)

(7.23)

Ecuaţiile de continuitate ale mişcărilor monofazice radial plane ale ţiţeiului şi

apei, scrise în coordonate cilindrice astfel

1

d

r

d

r

r v

i

0 ,

i 1, 2 ,

duc, prin asociere cu ecuaţia lui DARCY şi relaţia de stare, la ecuaţiile

1

d

r

d

r

d p 0 , i 1, 2 .

r

i

d

r

Soluţia acestor ecuaţii are forma

p

i

a ln r b , i 1, 2

i

i

(7.24)

şi descrie legea de variaţie a presiunii în domeniul mişcării. Impunând relaţiilor (7.24) condiţiile la limite scrise astfel

, se obţine un sistem de ecuaţii algebrice, din a cărui rezolvare rezultă expresiile constantelor de integrare, care, introduse în relaţiile (7.24), dau formulele

r = r c ,

p 1 = p s

la

r = r s ,

p 2 = p c

la

p 1 = p 2

şi

v 1 = v 2

la

r = r f

 

 

M

p

c

p

s

ln

r

 

p

1

p

s

r

r

r

,

r

s

 

M

ln

r

f

s

ln

c

f

r

s

 

p

2

p

p

c

p

s

 

ln

r

c

r

f

 

c

 

r

r

r

,

 

m

1

M

ln

1

d

r

f

r

f

s

ln

c

f

r

M p

c

p

s

1

m

1

2

2

r

c

 

k 1 M ln

d

t

r

f

r

s

2

f

r

ln

2

f

r

M

ln

2

f

r

ln

1

r

c

f

r

r

f

4 k

2

p

c

p

s

2

r

c

2

r

c

r

s

2

M

r

r

f

r

r

c

,

2

r

c

2

r

s

unde raportul mobilităţilor M are expresia (7.13). Pe baza relaţiei (7.25), ecuaţia (7.23) devine

0

şi, după integrare, duce la formula

t

M ln

,

1

M

 

(7.25)

(7.26)

(7.27)

,

(7.28)

care descrie evoluţia frontului de dezlocuire radial plană de tip piston.

Timpul

de

inundare

a

sondei

de

extracţie

particularizată pentru r f = r s astfel

t i

m

1

2

2

r

c

2

r

s

ln

2

r

s

4 k

2

p

c

p

s

2

r

c

2

r

c

M M

1

ln

rezultă

2

r

c

2

r

s

M

1

din

.

relaţia

(7.28),

(7.29)

Calculând, din relaţia (7.28), valorile lui t corespunzătoare diferitelor valori considerate pentru r f în domeniul r c >r f >r s , se realizează prevederea evoluţiei frontului de dezlocuire radial plană. Producţia cumulativă, la un timp t astfel calculat, se determină din relaţia

N

p

2

m r

c

2

f

r

1

h

s

ai

s

pr

,

(7.30)

unde r f (t) are valoarea ce i-a fost atribuită în cadrul calculului lui t din relaţia

(7.28).

Conform legii lui DARCY, asociată cu ecuaţia (7.25), debitul de ţiţei are expresia

Q

2

h

p

c

p

s

1

k

1

ln

r

f

r

s

2

k

2

ln

r

c

r

f

,

(7.31)

care arată că, în condiţiile unei mobilităţi k 2 / 2 a apei mai mari decât cea a ţiţeiului, debitul de ţiţei creşte pe măsura avansării frontului de dezlocuire, dacă p c şi p s sunt invariabile în timp.