Sunteți pe pagina 1din 8

Evaluarea postului

Evaluarea postului decurge din analiza acestuia si se bazeaza pe descrierea postului. Evaluarea urmareste determinarea impo Metode de evaluare a posturilor

Determinarea pretului pietei - cea mai simpla metoda, ce consta in asimilarea posturilor proprii cu posturi din alte unitati, sta

Metoda ierarhizarii posturilor - consta in ordonarea posturilor din cadrul firmei, de la cel mai simplu la cel mai complex;

Metoda clasificarii (gradarii) predeterminate a posturilor - consta in incadrarea fiecarui post din structura firmei intr-o clasific

Metoda clasificarii pe puncte - consta in aprecierea dificultatilor postului printr-un numar de puncte care rezulta din insumare

Metoda compararii factorilor (sau "metoda rangurilor", "metoda preordonarii" - pentru fiecare factor de dificultate, posturile

ea urmareste determinarea importantei relative a postului, in scopul asigurarii unei echitati interne a sistemului de recompensare, a elim

oprii cu posturi din alte unitati, stabilind salariile in mod identic cu cele de pe piata muncii;

ai simplu la cel mai complex;

din structura firmei intr-o clasificare generala a posturilor pe grade, plecand de la un grup de factori (responsabilitate, indemanare, expe

e puncte care rezulta din insumarea punctelor aferente factorilor de dificultate sau de complexitate a activitatii (indemanarea, responsabi

are factor de dificultate, posturile se compara intre ele si li se atribuie "ranguri" de la 1 pana la n, cifra cea mai mica reprezentand un post

stemului de recompensare, a eliminarii subiectivismului si a voluntarismului in acest domeniu. Ea serveste la determinarea complexitatii a

sponsabilitate, indemanare, experienta, volum de munca etc.);

tivitatii (indemanarea, responsabilitatea, efortul, conditiile postului;

ea mai mica reprezentand un post mai important. Prin insumarea ponderata a locurilor (rangurilor) se obtine un rang global al postului, ca

te la determinarea complexitatii acestuia, comparativ cu alte posturi.

btine un rang global al postului, care reprezinta clasamentul general.