Sunteți pe pagina 1din 7

Utilitatea documentului

Proiectarea sau reproiectarea unui loc de munca se finalizeaza cu intocmirea unei fise a postului care prezinta importanta pen

Din punct de vedere al angajatorului si conducatorul locului de munca, fisa postului este un document privit ca:

- o descriere amanuntita a postului, a sarcinilor si responsabilitatilor, tinand cont de o repartizare adecvata a acestora in rapo

- un etalon pentru constatarea abaterilor disciplinare si stabilirii sanctunilor disciplinare, in concordanta cu prevederile regula

- un document - proba in instanta in cazul solutionarii conflictelor de munca dintre angajat - angajator;

- un instrument pentru realizarea unei comunicari interne eficiente si a unui flux de documente ordonate ale societatii in scop

- o prezentare a conditiilor si mediului de lucru in care lucreaza angajatul, putand astfel diminua sau elimina riscurile profesio

Din punct de vedere al salariatului sau al viitorului angajat, aceasta fisa a postului inseamna:

- in cadrul interviului de angajare, o informare detaliata a sarcinilor pentru o alegere adecvata in concordanta cu asteptarile p

- un document pe baza caruia se negociaza salariul, sporul si alte avantaje de naturaa salariala, deoarece grila salariala se stab

- o detaliere a ceea ce trebuie sa realizeze in cadrul unitatii, cu cine colaboreaza si cui raporteaza rezultatele muncii, o discipli

Pentru departamentul de resurse umane, fisa postului este utila pentru ca:

- ofera un punct de plecare in intocmirea si publicarea anunutului de angajare, descrierea si cerintele postului influentand sel

- un ajutor in conceperea si reactualizarea organigramei si a regulamentului de organizare si functionare a unitatii. Astfel se st

- reprezinta o anexa la contractul individual de munca, un act din dosarul de personal al salariatului, un document necesar pe

- o baza pentru evaluarea performatelor salariatului, a intocmirii planului de cariera si nivelului de instruire profesionala un el

Autor: BUDICI CARMEN MADALINA Manager resurse umane

tului care prezinta importanta pentru realizarea optima a raporturilor de munca.

document privit ca:

tizare adecvata a acestora in raport cu totalitatea sarcinilor din unitate, astfel incat sa fie acoperite in intregime;

oncordanta cu prevederile regulamentului intern;

nte ordonate ale societatii in scopul unui management de calitate. Pe baza unei codificari interne se poate identifica un post in cadrul stru

inua sau elimina riscurile profesionale la care este expus acesta, si adapta instruirile in domeniul sanatatii si securitatii muncii.

ta in concordanta cu asteptarile personale si profesionale. Pentru recrutor si potentialul angajat, fisa postului aduce o completare a cerin

ala, deoarece grila salariala se stabileste in functie de calificarea, pregatirea si vechimea profesionala, importanta postului in companie, di

teaza rezultatele muncii, o disciplinare a muncii.

cerintele postului influentand selectia si alegerea candidatilor potriviti in ocuparea postului vacant;

functionare a unitatii. Astfel se stabileste numarul de posturi si functii, nivelul ierarhic si relatiile dintre toti actorii implicati in procesul de

riatului, un document necesar pentru indeplinirea formalitatilor legislatiei muncii in vigoare;

ului de instruire profesionala un element necesar in gradarea posturilor si stabilirea grilelor de salarizare in unitate.

ate identifica un post in cadrul structurii organizatorice, se pot emite si ordona documentele tipizate in cadrul departamentului resurselor

ii si securitatii muncii.

stului aduce o completare a cerintelor postului prezentate succint in anuntul de angajare pentru postul vacant existent in companie la un

portanta postului in companie, diversitatea si dificultatea sarcinilor ce ii revin ocupantului postului;

toti actorii implicati in procesul de munca.

adrul departamentului resurselor umane si a societatii;

vacant existent in companie la un moment dat;