Sunteți pe pagina 1din 6

FISA DE POST General manager

1. Denumirea departamentului: ADMINISTRATIV 2. Denumirea postului: GENERAL MANAGER Pozitia in COR: 121011 3. Titularul postului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Postul imediat superior: DIRECTOR GENERAL 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Relatii la locul de munca: - de subordonare: administrator societate comerciala sau alta varianta - de supraordonare: director tehnic, director de cercetare, director economic, manager resurse umane, sef birou administrativ, etc. si/sau alte posturi subordonate - de colaborare/ functionale: personalul de la orice nivel ierarhic care are nevoie de consultanta sau supervizare; persoane fizice sau juridice din exteriorul organizatiei cu care se stabilesc raporturi ec 7. Relatii de semnatura: Intern: Extern:

8. Relatii de colaborare: Stabileste anual, impreuna cu directorii de departamente, obiectivele generale de dezvoltare; Comunica fiecarui director obiectivele generale si specifice previzionate pentru fiecare departament si urmareste ca acestea s - comunica obiectivele generale, specifice si operationale ale organizatiei catre/intre personalul de conducere, cu mentiunea

9. Pregatirea si experienta: Educatie si pregatire profesionala: - studii superioare; - cursuri de management; - cunostinte in domeniul economic; - cunostinte in domeniul juridic; - cunostinte de operare pe calculator; - cunoasterea a cel putin o limba straina de circulatie internationala. La acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca ocupantul acestui post, conditii care eviden

10. Autoritate si libertate organizatorica: DACA ESTE CAZUL

11. Responsabilitati si sarcini: Aproba bugetul de venituri si cheltuieli (BCV) si rectificarile acestuia - elaborareza planificarile de investitii financiare si/sau tehnologice si/sau de resurse umane; - intocmirea planurilor manageriale anuale si semestriale pe baza analizelor efectuate; - organizarea departamentelor si a echipelor de proiect in functie de necesitatile organizatiei si de activitatile planificate; - asigurara coordonarea intre diferitele departamente din cadrul organizatiei; - elaborareaza proiectul de buget si proiectul de achizitii tehnologice in vederea satisfacerii dezideratelor de rentabilitate si co Identifica oportunitati de afaceri: - intocmirea si/sau avizarea documentatiei pentru investitii; - reprezinta organizatia in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice in conformitate cu imputernicirea acordata de A.G.A.; - incheie actele juridice in numele si pe seama organizatiei, conform imputernicirii acordate de catre A.G.A.; Asigura managementul firmei: - negociaza contractul colectiv de munca si contractele individuale de munca; - urmarirea indeplinirii conditiilor igienico-sanitare, de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor si de protectie - preocuparea pentru conservarea si dezvoltarea bazei materiale a organizatiei; - controlul si supervizarea activitatii departamentelor de cercetare-proiectare, de productie, de marketing, financiar-contabil, - valorificarea observatiilor si a concluziilor cu privire la diversele segmente ale activitatii organizatiei si aplicarea controlului a - avizarea primelor, bonificatiilor sau promovarilor doar pe considerente de merit profesional; - acordarea de feedback tuturor celor vizati de activitatea decizionala, atat personalului din cadrul organizatiei, cat si persoan Clauza de confidentialitate: In fisa postului a unui manager general se pot preciza si conditiile in care se vor stipula in contractul individual de muca a uno Competentele postului de munca: - cunostinte si deprinderi: Cunostinte de management organizational, financiar, vanzari; Cunoasterea in profunzime a pietei locale de afaceri; Cunoasterea legislatiei in domeniu; Cunoasterea unei limbi de circulatie internatonala - limba engleza - la un nivel mediu - avansat (scris, citit, vorbit); - stapanirea unor tehnici si instrumente financiar-contabile; 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: DACA ESTE CAZUL 13. Mentiuni speciale: DACA ESTE CAZUL 14. Semnaturi: 15. Data semnarii:

ei cu care se stabilesc raporturi economice, juridice sau alte forme de colaborare

artament si urmareste ca acestea sa fie comunicate personalului din cadrul fiecarui departament. alul de conducere, cu mentiunea ca acestia sa transfere la nivele ierarhice inferioare aceste informatii;

l acestui post, conditii care evident sunt stabilite de fiecare organizatie in parte.

ei si de activitatile planificate;

dezideratelor de rentabilitate si competitivitate pe piata ale organizatiei;

puternicirea acordata de A.G.A.; de catre A.G.A.;

ngere a incendiilor si de protectie a mediului, prevazute de reglementarile si normele legislative in vigoare;

, de marketing, financiar-contabil, administrativ, resurse umane si/sau a altor departamente din cadrul organizatiei; ganizatiei si aplicarea controlului ameliorativ al autoritatii aferente functiei ocupate;

cadrul organizatiei, cat si persoanelor din exteriorul organizatiei cu care se stabilesc raporturi economice.

ntractul individual de muca a unor clauze de confidentialitate.

sat (scris, citit, vorbit);

organizatiei;