Sunteți pe pagina 1din 9

Aspecte generale

Regulamentul intern este un act juridic al angajatorului, elaborat cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor

Regulamentul intern nu trebuie confundat cu regulamentul de organizare si functionare, cu contractul colectiv de munca sau Statutul de personal

Statutul de personal este o reglementare legala care se abate, de regula, de la prevederile Codului muncii, a raporturilor de m

Prin continutul sau legal, statutul de personal se aseamana cu regulamentul intern. Cele doua se deosebesc insa esential prin Regulamentul de organizare si functionare

Regulamentul de organizare si functionare este tot un act juridic elaborat de catre angajator, dar el cuprinde indeosebi preciz

Regulamentul de organizare si functionare se refera mai putin raportul dintre angajator si salariati si vizeaza mai mult structu Contractul colectiv de munca

Contractul colectiv de munca este conventia incheiata in forma scrisa intre patron sau organizatia patronala pe de o parte, si

Asadar, in timp ce regulamentul intern este un act unilateral al angajatorului, contractul colectiv de munca este o intelegere b

Regulamentul intern este obligatoriu pentru toti participantii la raporturile de munca. Prevederile regulamentului intern se ap

- salariatilor proprii;

- ucenicilor, care lucreaza in temeiul unui contract de ucenicie;

- salariatilor care se afla in delegatie rn unitatea respectiva;

- salariatilor detasati in unitatea respectiva;

- angajatorului care 1-a elaborat.

sau a reprezentantilor salariatilor, prin care se stabilesc o serie de reguli, in principal disciplinare, aplicabile la locul de munca.

contractul colectiv de munca sau cu statutul personalului.

odului muncii, a raporturilor de munca la care participa o anumita categorie de personal.

ua se deosebesc insa esential prin faptul ca statutul de personal este adoptat printr-un act normativ, in timp ce regulamentul intern este u

r, dar el cuprinde indeosebi precizarea elementelor structurale ale angajatorului. Este precizat raportul dintre acestea si organismele de co

alariati si vizeaza mai mult structura interna a unitatii angajatoare.

nizatia patronala pe de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabile

ectiv de munca este o intelegere bilaterala intre acesta si salariati.

derile regulamentului intern se aplica:

bile la locul de munca.

imp ce regulamentul intern este un act juridic al angajatorului. Statutele de personal vizeaza drepturile si obligatiile unei anumite categor

dintre acestea si organismele de conducere in unitate, luarea deciziilor si aplicarea lor.

cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din rapor

si obligatiile unei anumite categorii profesionale, indiferent unde ar lucra. Regulamentul intern reglementeaza raporturile disciplinare dint

turi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.

nteaza raporturile disciplinare dintr-o anumita unitate, in raport cu un anumit angajator.

S-ar putea să vă placă și