Sunteți pe pagina 1din 2

Se aproba,

Director General
Florin Stancu

DOMNULE DIRECTOR,
Subsemnatul/a ______________________________________________, nascut/a la
data de _________________, CNP: _______________________beneficiar al
________________________________________/ persoana de referinta a beneficiarului
________________________________________________________, aflat sub masura
de protectie la D.G.A.S.P.C. Dolj plasament la ______________________________va
rog sa aprobati ridicarea din contul personal cu alocatia de stat deschis la
______________________________, a sumei de _____________, fiindu-mi necesara
pentru nevoi personale: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
.
Mentiuni: ______________________________________________________________.

Data:
referinta:
__________

Sef Centru / Reprezentant legal

..

Semnatura beneficiar / persoana de


_____________________

Sef S.M.C.C.

Domnului Director al D.G.A.S.P.C. Dolj