1

INFLAMAŢIA
Autorii Esenţa conceptului

Cca 50 A.Crist

Celsus

Notae vero inflammationis sunt quator: rubor et tumor, cum calore et dolore Functio laesa Teoria atractivă-nutritivă Teoria vasculară Teoria biologică (fagocitară) – concentraţia protectivă a fagociţilor în zona alteraţiei Teoria fizico-chimică Teoria neuro-vasculară Teoria biochimică inflamatori) (mediatorii

Cca 200 P.Crist 1858 1885 1892 1923 1924 1938 1959 Cca 1980

Galenus Virhow Concheim Mecinikov Shade Richer Menkin Alpern

Inflamaţia – reacţie integrală Inflamaţia – program genetic

înlăturarea structurilor lezate. ETIOLOGIA INFLAMAŢIEI (FACTORII FLOGOGENI) A. program genetic latent – complex de gene inflamatoare se activizează de xenobionţi şi vizează înlăturarea patogenului. 1. Xenobionţii – viruşi. Factorii citopatogeni . restabilirea homeostaziei structurale şi funcţionale. paraziţi B.2 I N F L A M A Ţ I A ACUTĂ LOCALĂ INFLAMAŢIA: proces patologic tipic. leziuni celulare.leziuni celulare . fungi. bacterii.

celulele dendritice) . PATOGENIA INFLAMAŢIEI XENOBIONŢII (viruşi. bacterii. eozinofile. (Toll-like receptors TLR . leucocite neutrofile. mastocite. epiteliocite. endoteliocite. celulele dendritice) Receptori umorali (solubili) pentru marcherii patogeni COMPLEXUL MARCHER + RECEPTORUL Celulele mielomonocitare: (macrofagi . leucocite neutrofile.associated molecular patternPAMP) – ARN şi ADN (viruşi. endoteliocite. Fosfolipide dezintegrate Fibrinogenul (la coagularea sângelui) Receptori celulari pentru marcherii patogeni (Pattern-recognition receptors (PRRs). acidul lipoteihoic. flagelina. Acidul hialuronic (fragmente). bacterii) lipopolizaharide. peptidoglicane.3 2. mastocite. fungi. paraziţi) LEZIUNILE CELULARE Marcherii patogeni ai xenobionţilor (Patogen . bazofile. eozinofile. bazofile. zimozanul (fungi) Marcherii moleculari ai leziunilor celulare (Damage-associated molecular pattern DAMP) – Moleculele stresului celular: HSP . epiteliocite.1-10) Membrana celulelor mielomonocitare: macrofagi . limfocite. antigene. limfocite.proteinele şocului termic Moleculele leziunilor: Heparansulfaţii (fragmente).

FACTORII NECROZEI TUMORALE 3. INTERLEUKINE 2. MOLECULELE ADEZIUNII INTERCELULARE . bazofile. eozinofile. endoteliocite) NF-kB +IB (inactiv) NF-kB .IB = NF-kB (activ) + IB NF-kB + genele proinflamatoare latente Activarea genelor proinflamatoare Tranascripţia genelor Translaţia SINTEZA CITOKINELOR INFLAMATOARE CITOKINELE: 1. FACTORII STIMULATORI DE COLONII 4. mastocite. INTERFERONII 5. leucocite neutrofile.4 ACTIVAREA FACTORULUI NUCLEAR INFLAMATOR NF – kB CELULELE MIELOMONOCITARE (macrofagi. limfocite.

5 CARACTERISTICA CITOKINELOR 1.50 кДа 2. diseminarea infecţiei (sepsis). paracrin. Excesul de citokine antiinflamatoare: reacţie inflamatoare sistemică imunosupresie. mecanismul de acţiune a citokinelor autocrin. perioada de viaţă a citokinelor este scurtă (minute) 4. 6. toate celulle sintetizează citokine analogice 3. molecule de comunicare intercelulară. polipeptide cu MM 5 . efectele depind de specificul celulei-ţintă 5. Efectele generalizate ale citokinelor sunt contracarate prin retrocontrol negativ de citokine antiinflamatoare 9. cronicizarea procesului inflamator. efectele locale ale citokinelor sunt protective 8. producţia locală a citokinelor formează focarul inflamator acut 7. . insuficienţa poliorganică moartea de infecţie septico-purulentă. endocrin. acţiunea citokinelor este pleiotropă (asupra multor tipuri de celule).

B.. EFECTELE LOCALE: formează focarul inflamator acut activează limfocitele Т. antagonistul citokinelor proinflamatoare. anorexia.imunosupresie. neutrofilele ..6 1. macrofagii. degradarea muşchilor şi cartilagelor articulare . inhibă imunitatea celulară .răspunsul imun creşte chimiotactismul stimulează fagocitoza activizează endoteliocitele creşte permeabilitatea vaselor activizează fibroblaştii trombocitele EFECTELE SISTEMICE: Sinteza proteinelor fazei acute stimulează hematopoieza febra hipotesiune arterială. 6. 12 .INTERLEUKINELE PROINFLAMATOARE – IMUNOSTIMULATOARE – IL-1. .artromialgie INTERLEUKINELE ANTIINFLAMATOAREIMUNOSUPRESIVE (IL -10) limfokine antiinflamatoare – acţiune antiinflamatoare-imunosupresivă.

Stimulează formarea monocitelor.activizează NF-kB şi genele citokinelor proinflamatoare (IL-1 şi 6). Procoagulant .CSF (stimulator de colonii monocitar) . Efecte metabolice catabolizante – hiperglicemia. Activizează macrofagii. limfocitelor. Stimulează endoteliocitele – creşte permeabilitatea vaselor sanguine. mielocitelor.7 2. megacariocitelor şi eritrocitelor. eozinofilele. autoimunitate.CSF (stimulator de colonii granulocitare) GM . caşexia.provoacă febra.CSF (stimulator de colonii granulocitare/macrofagale) M . limfocitele T şi B. Producţia excesivă de TNF-alfa . Chemoatractant pentru neutrofile. 3. iniţiază inflamaţia locală. FACTORII NECROZEI TUMORALE TNF-alfa şi beta (tumor necrosis factor) Limfotoxine cu activitate citotoxică (celulele canceroase şi cele infectate cu virus) Citokină proinflamatoare .inflamaţie sistemică. stimulează neutrofilele. Efect pirogen . şoc septic. rezorbţia oaselor. G . FACTORII STIMULATORI DE COLONII (CSF ) Citokine proinflamatoare Diferoni hematopoietici – reglează diferenţierea şi multiplicarea celulei-stem hematopoietice pluripotente în celule-stem unipotente.provoacă coagularea sângelui.

T-limfocitelor şi monocitelor fixează leucocitele din torentul sanguin pe endoteliu iniţiază emigrarea leucocitelor din patul vascular în focarul inflamator P-selectinele .intercellular adhesion molecule) ICAM .asigură interacţiunea dintre endoteliocite şi trombocite. MOLECULELE ADEZIUNII INTERCELULARE (ICAM .pe endoteliocite (E-selectine) pe trombocite (P-selectine) pe leucocite (L-selectine). INTERFERONII ( IFN ) Răspunsul local indus de viruşi în sistemul limfoid IFN-alfa (leucocitar) IFN-beta (fibroblastic) IFN-gama (imun) Acţiune antivirală nespecifică Acţiune antiparazitară Acţiune antitumorală Efect imunomodulator Stimulează expresia antigenelor complexului major de histocompatibilitate I şi II 8 5.4. Asigură intearcţiunea mecanică intercelulară: E-selectinele: se leagă de liganzii (integrinele) de pe membrana neutrofilelor.interacţionează cu liganzi specifici de pe alte celule .SELECTINE ICAM. dintre leucocitele şi trombocite L-selectinele .

monocite. limfocite T.activarea T-limfocitelor la contactul cu antigenul . plasmina. fibroblaşti. fibronectina.ntegrinele . membrana bazală) asigură adeziunea la alte celule Efectele biologice: . chimotripsina.INTEGRINE ICAM. laminina). calicreina. elastaza. vitronectina. colagenaza). Asigură adeziunea celulelor la matricea extracelulară (glicoproteide. .leucocite neutrofile. trombocite. inhibă proteazele din sânge (tripsina.activarea trombocitelor la contactul cu endoteliul alterat . trombina. Prezintă receptori pentru proteinele matricei intercelulare (colagen. macrofagi.adeziunea leucocitelor la endoteliu 9 CITOKINELE SINTEZA PROTEINELOR FAZEI ACUTE (PFA) Ficat: proteina C-reactivă (CRP) amiloidul seric A alfa1-antitripsina alfa2-microglobulina fibrinogenul ceruloplasmina transferina factorul B şi C9 al complementului lactoferina Activităţile biologice: activează pe cale clasică complementul.MOLECULELE ADEZIUNII INTERCELULARE ICAM . opsonozează bacteriile.

MARCHERII PATOGENI MICROBIENI LEZIUNILE CELULARE CITOKINELE PROTEINELE FAZEI ACUTE 10 MEDIATORII INFLAMATORI CELULARI: Eliberarea. C5a. C5-C9 SISTEMULUI COAGULANT: FACTORUL XII HAGEMAN SISTEMUL FIBRINOLITIC: ENZIMELE FIBRINOLITICE SISTEMUL CALICREINIC: KININE (bradikinia) . activarea şi sinteza mediatorilor Mastocite: PROSTAGLANDINE TROMBOXANI LEUCOTRIENE FACTORI CHIMIOTACTICI TRIPTAZA HISTAMINA HEPARINA Leucocitele neutrofile: ENZIME LIZOZOMALE RADICALI LIBERI ŞI HALOGENAŢI Leucocitele eozinofile: PROTEINE CATIONICE Limfocite: LIMFOKINE: factorul mitogen. factorul inhibitor al migraţiei macrofagilor Trombocite: Serotonina MEDIATORII INFLAMATORI PLASMATICI: ACTIVAREA: COMPLEMENTULUI : C3a. factorul citotoxic. C4a. factorul chimiotactic.

EMIGRAREA LEUCOCITELOR: neutrofile eozinofile limfocite monocite 5. REACŢIILE VASCULARE: ischemia hiperemia arterială hiperemia venoasă staza agregarea intravasculară tromboza limfostaza hiperpermeabilitatea vasculară. EXSUDAŢIA: seroasă fibrinoasă purulentă hemoragică 4.11 CITOKINELE PROTEINELOE FAZEI ACUTE MEDIATORII CELULARI MEDIATORII UMORALI REACŢIILE INFLAMAŢIEI: 1. REGENERAREA: fiziologică patologică . INFILTRAŢIA CELULARĂ 8. ALTERAŢIA: primară secundară 2. 3. FAGOCITOZA 6. PROLIFERAREA 7.

12 MANIFESTĂRILE EXTERNE ALE INFLAMAŢIEI: TUMOR RUBOR CALOR DOLOR FUNCTIA LAESA .

RENALĂ. EXCESUL ÎN CIRCULAŢIA SISTEMICĂ A MEDIATORILOR HIPERINFLAMAŢIE . INFLAMAŢIE LOCALĂ ACUTĂ LANSAREA MEDIATORILOR PROINFLAMATORI ÎN CIRCULAŢIA SISTEMICĂ ACTIVAREA AXEI HIPOTALAMUS-HIPOFIZĂ-CORTICOSUPRARENALE (STRES) SINTEZA PROTEINELOR FAZEI ACUTE FEBRA INTENSIFICAREA CATABOLISMULUI INTENSIFICAREA LEUCOCITOPOIEZEI EXPRESIA INTEGRINELOR ŞI L-SELECTINELOR PE LEUCOCITE ŞI ESELECTINELOR PE ENDOTELIOCITE FOCARULUI IN FLAMATOR STIMULAREA LIMFOCITELOR ŞI DEZVOLTAREA REACŢIILOR IMUNE GENERALE 2.13 SECREŢIA DE CITOKINE ANTIINFLAMATOARE INHIBIŢIA CELULELOR IMUNOCOMPETENTE – PARALIZIA IMUNĂ . HIPOTENSIUNE ARTERIALĂ.REACŢIA INFLAMATOARE SISTEMICĂ HIPERPERMEABILIZAREA ŞI DISTRUCŢIA GENERALIZATĂ A ENDOTELIULUI CID FOCARE INFLAMATOARE METASTATICE VASOPLEGIE. ENDOTOXINIC) DISFUNCŢIA ŞI INSUFICIENŢA POLIORGANICĂ (HEPATICĂ.10.13 REACŢIE INFLAMATOARE SISTEMICĂ (RIS) 1. RĂSPUNSUL COMPENSATOR ANTIINFLAMATOR ACTIVAREA SISTEMULUI ANTIINFLAMATOR: IL-4. ŞOC (SEPTIC. INTESTINALĂ) 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful