1

INFLAMAŢIA
Autorii Esenţa conceptului

Cca 50 A.Crist

Celsus

Notae vero inflammationis sunt quator: rubor et tumor, cum calore et dolore Functio laesa Teoria atractivă-nutritivă Teoria vasculară Teoria biologică (fagocitară) – concentraţia protectivă a fagociţilor în zona alteraţiei Teoria fizico-chimică Teoria neuro-vasculară Teoria biochimică inflamatori) (mediatorii

Cca 200 P.Crist 1858 1885 1892 1923 1924 1938 1959 Cca 1980

Galenus Virhow Concheim Mecinikov Shade Richer Menkin Alpern

Inflamaţia – reacţie integrală Inflamaţia – program genetic

înlăturarea structurilor lezate. leziuni celulare. bacterii. program genetic latent – complex de gene inflamatoare se activizează de xenobionţi şi vizează înlăturarea patogenului. 1. paraziţi B. fungi.leziuni celulare . Xenobionţii – viruşi. restabilirea homeostaziei structurale şi funcţionale.2 I N F L A M A Ţ I A ACUTĂ LOCALĂ INFLAMAŢIA: proces patologic tipic. Factorii citopatogeni . ETIOLOGIA INFLAMAŢIEI (FACTORII FLOGOGENI) A.

mastocite. (Toll-like receptors TLR . endoteliocite. flagelina. bacterii. epiteliocite.associated molecular patternPAMP) – ARN şi ADN (viruşi.proteinele şocului termic Moleculele leziunilor: Heparansulfaţii (fragmente). fungi. Acidul hialuronic (fragmente). celulele dendritice) Receptori umorali (solubili) pentru marcherii patogeni COMPLEXUL MARCHER + RECEPTORUL Celulele mielomonocitare: (macrofagi . leucocite neutrofile. epiteliocite. bazofile. celulele dendritice) . bacterii) lipopolizaharide. PATOGENIA INFLAMAŢIEI XENOBIONŢII (viruşi. Fosfolipide dezintegrate Fibrinogenul (la coagularea sângelui) Receptori celulari pentru marcherii patogeni (Pattern-recognition receptors (PRRs). endoteliocite. mastocite. zimozanul (fungi) Marcherii moleculari ai leziunilor celulare (Damage-associated molecular pattern DAMP) – Moleculele stresului celular: HSP . limfocite. peptidoglicane. eozinofile. eozinofile.3 2. limfocite. paraziţi) LEZIUNILE CELULARE Marcherii patogeni ai xenobionţilor (Patogen .1-10) Membrana celulelor mielomonocitare: macrofagi . acidul lipoteihoic. bazofile. leucocite neutrofile. antigene.

leucocite neutrofile.IB = NF-kB (activ) + IB NF-kB + genele proinflamatoare latente Activarea genelor proinflamatoare Tranascripţia genelor Translaţia SINTEZA CITOKINELOR INFLAMATOARE CITOKINELE: 1. bazofile. mastocite. INTERFERONII 5. INTERLEUKINE 2. FACTORII NECROZEI TUMORALE 3. limfocite. MOLECULELE ADEZIUNII INTERCELULARE . eozinofile.4 ACTIVAREA FACTORULUI NUCLEAR INFLAMATOR NF – kB CELULELE MIELOMONOCITARE (macrofagi. endoteliocite) NF-kB +IB (inactiv) NF-kB . FACTORII STIMULATORI DE COLONII 4.

Efectele generalizate ale citokinelor sunt contracarate prin retrocontrol negativ de citokine antiinflamatoare 9. toate celulle sintetizează citokine analogice 3. efectele locale ale citokinelor sunt protective 8. 6. perioada de viaţă a citokinelor este scurtă (minute) 4. cronicizarea procesului inflamator. acţiunea citokinelor este pleiotropă (asupra multor tipuri de celule).5 CARACTERISTICA CITOKINELOR 1. producţia locală a citokinelor formează focarul inflamator acut 7. mecanismul de acţiune a citokinelor autocrin. insuficienţa poliorganică moartea de infecţie septico-purulentă. Excesul de citokine antiinflamatoare: reacţie inflamatoare sistemică imunosupresie. endocrin. efectele depind de specificul celulei-ţintă 5. molecule de comunicare intercelulară. polipeptide cu MM 5 .50 кДа 2. diseminarea infecţiei (sepsis). paracrin. .

artromialgie INTERLEUKINELE ANTIINFLAMATOAREIMUNOSUPRESIVE (IL -10) limfokine antiinflamatoare – acţiune antiinflamatoare-imunosupresivă.. 6. 12 .. antagonistul citokinelor proinflamatoare. B. inhibă imunitatea celulară . degradarea muşchilor şi cartilagelor articulare .6 1. macrofagii. . EFECTELE LOCALE: formează focarul inflamator acut activează limfocitele Т.imunosupresie. neutrofilele . anorexia.INTERLEUKINELE PROINFLAMATOARE – IMUNOSTIMULATOARE – IL-1.răspunsul imun creşte chimiotactismul stimulează fagocitoza activizează endoteliocitele creşte permeabilitatea vaselor activizează fibroblaştii trombocitele EFECTELE SISTEMICE: Sinteza proteinelor fazei acute stimulează hematopoieza febra hipotesiune arterială.

provoacă febra. megacariocitelor şi eritrocitelor. Producţia excesivă de TNF-alfa . rezorbţia oaselor. FACTORII STIMULATORI DE COLONII (CSF ) Citokine proinflamatoare Diferoni hematopoietici – reglează diferenţierea şi multiplicarea celulei-stem hematopoietice pluripotente în celule-stem unipotente. limfocitele T şi B. şoc septic.CSF (stimulator de colonii granulocitare) GM . limfocitelor.CSF (stimulator de colonii granulocitare/macrofagale) M . Efect pirogen . 3. eozinofilele. Stimulează endoteliocitele – creşte permeabilitatea vaselor sanguine. iniţiază inflamaţia locală. autoimunitate.activizează NF-kB şi genele citokinelor proinflamatoare (IL-1 şi 6).provoacă coagularea sângelui. G . mielocitelor. Chemoatractant pentru neutrofile. Efecte metabolice catabolizante – hiperglicemia. Activizează macrofagii. caşexia.CSF (stimulator de colonii monocitar) .inflamaţie sistemică. Stimulează formarea monocitelor. stimulează neutrofilele. Procoagulant . FACTORII NECROZEI TUMORALE TNF-alfa şi beta (tumor necrosis factor) Limfotoxine cu activitate citotoxică (celulele canceroase şi cele infectate cu virus) Citokină proinflamatoare .7 2.

pe endoteliocite (E-selectine) pe trombocite (P-selectine) pe leucocite (L-selectine). INTERFERONII ( IFN ) Răspunsul local indus de viruşi în sistemul limfoid IFN-alfa (leucocitar) IFN-beta (fibroblastic) IFN-gama (imun) Acţiune antivirală nespecifică Acţiune antiparazitară Acţiune antitumorală Efect imunomodulator Stimulează expresia antigenelor complexului major de histocompatibilitate I şi II 8 5.interacţionează cu liganzi specifici de pe alte celule .4. MOLECULELE ADEZIUNII INTERCELULARE (ICAM .SELECTINE ICAM. Asigură intearcţiunea mecanică intercelulară: E-selectinele: se leagă de liganzii (integrinele) de pe membrana neutrofilelor. T-limfocitelor şi monocitelor fixează leucocitele din torentul sanguin pe endoteliu iniţiază emigrarea leucocitelor din patul vascular în focarul inflamator P-selectinele .asigură interacţiunea dintre endoteliocite şi trombocite. dintre leucocitele şi trombocite L-selectinele .intercellular adhesion molecule) ICAM .

fibronectina. chimotripsina.adeziunea leucocitelor la endoteliu 9 CITOKINELE SINTEZA PROTEINELOR FAZEI ACUTE (PFA) Ficat: proteina C-reactivă (CRP) amiloidul seric A alfa1-antitripsina alfa2-microglobulina fibrinogenul ceruloplasmina transferina factorul B şi C9 al complementului lactoferina Activităţile biologice: activează pe cale clasică complementul.MOLECULELE ADEZIUNII INTERCELULARE ICAM . colagenaza).activarea trombocitelor la contactul cu endoteliul alterat .ntegrinele . fibroblaşti. Asigură adeziunea celulelor la matricea extracelulară (glicoproteide. macrofagi. opsonozează bacteriile. trombina. elastaza.INTEGRINE ICAM. plasmina. vitronectina. membrana bazală) asigură adeziunea la alte celule Efectele biologice: . calicreina.activarea T-limfocitelor la contactul cu antigenul .leucocite neutrofile. limfocite T. trombocite. laminina). monocite. Prezintă receptori pentru proteinele matricei intercelulare (colagen. . inhibă proteazele din sânge (tripsina.

C5-C9 SISTEMULUI COAGULANT: FACTORUL XII HAGEMAN SISTEMUL FIBRINOLITIC: ENZIMELE FIBRINOLITICE SISTEMUL CALICREINIC: KININE (bradikinia) . factorul inhibitor al migraţiei macrofagilor Trombocite: Serotonina MEDIATORII INFLAMATORI PLASMATICI: ACTIVAREA: COMPLEMENTULUI : C3a. factorul citotoxic. C4a. activarea şi sinteza mediatorilor Mastocite: PROSTAGLANDINE TROMBOXANI LEUCOTRIENE FACTORI CHIMIOTACTICI TRIPTAZA HISTAMINA HEPARINA Leucocitele neutrofile: ENZIME LIZOZOMALE RADICALI LIBERI ŞI HALOGENAŢI Leucocitele eozinofile: PROTEINE CATIONICE Limfocite: LIMFOKINE: factorul mitogen.MARCHERII PATOGENI MICROBIENI LEZIUNILE CELULARE CITOKINELE PROTEINELE FAZEI ACUTE 10 MEDIATORII INFLAMATORI CELULARI: Eliberarea. factorul chimiotactic. C5a.

3. REGENERAREA: fiziologică patologică .EMIGRAREA LEUCOCITELOR: neutrofile eozinofile limfocite monocite 5. FAGOCITOZA 6. REACŢIILE VASCULARE: ischemia hiperemia arterială hiperemia venoasă staza agregarea intravasculară tromboza limfostaza hiperpermeabilitatea vasculară. INFILTRAŢIA CELULARĂ 8.11 CITOKINELE PROTEINELOE FAZEI ACUTE MEDIATORII CELULARI MEDIATORII UMORALI REACŢIILE INFLAMAŢIEI: 1. PROLIFERAREA 7. EXSUDAŢIA: seroasă fibrinoasă purulentă hemoragică 4. ALTERAŢIA: primară secundară 2.

12 MANIFESTĂRILE EXTERNE ALE INFLAMAŢIEI: TUMOR RUBOR CALOR DOLOR FUNCTIA LAESA .

ENDOTOXINIC) DISFUNCŢIA ŞI INSUFICIENŢA POLIORGANICĂ (HEPATICĂ. INFLAMAŢIE LOCALĂ ACUTĂ LANSAREA MEDIATORILOR PROINFLAMATORI ÎN CIRCULAŢIA SISTEMICĂ ACTIVAREA AXEI HIPOTALAMUS-HIPOFIZĂ-CORTICOSUPRARENALE (STRES) SINTEZA PROTEINELOR FAZEI ACUTE FEBRA INTENSIFICAREA CATABOLISMULUI INTENSIFICAREA LEUCOCITOPOIEZEI EXPRESIA INTEGRINELOR ŞI L-SELECTINELOR PE LEUCOCITE ŞI ESELECTINELOR PE ENDOTELIOCITE FOCARULUI IN FLAMATOR STIMULAREA LIMFOCITELOR ŞI DEZVOLTAREA REACŢIILOR IMUNE GENERALE 2.13 REACŢIE INFLAMATOARE SISTEMICĂ (RIS) 1. INTESTINALĂ) 3. RĂSPUNSUL COMPENSATOR ANTIINFLAMATOR ACTIVAREA SISTEMULUI ANTIINFLAMATOR: IL-4.13 SECREŢIA DE CITOKINE ANTIINFLAMATOARE INHIBIŢIA CELULELOR IMUNOCOMPETENTE – PARALIZIA IMUNĂ . EXCESUL ÎN CIRCULAŢIA SISTEMICĂ A MEDIATORILOR HIPERINFLAMAŢIE .REACŢIA INFLAMATOARE SISTEMICĂ HIPERPERMEABILIZAREA ŞI DISTRUCŢIA GENERALIZATĂ A ENDOTELIULUI CID FOCARE INFLAMATOARE METASTATICE VASOPLEGIE. HIPOTENSIUNE ARTERIALĂ. RENALĂ.10. ŞOC (SEPTIC.