1

INFLAMAŢIA
Autorii Esenţa conceptului

Cca 50 A.Crist

Celsus

Notae vero inflammationis sunt quator: rubor et tumor, cum calore et dolore Functio laesa Teoria atractivă-nutritivă Teoria vasculară Teoria biologică (fagocitară) – concentraţia protectivă a fagociţilor în zona alteraţiei Teoria fizico-chimică Teoria neuro-vasculară Teoria biochimică inflamatori) (mediatorii

Cca 200 P.Crist 1858 1885 1892 1923 1924 1938 1959 Cca 1980

Galenus Virhow Concheim Mecinikov Shade Richer Menkin Alpern

Inflamaţia – reacţie integrală Inflamaţia – program genetic

2 I N F L A M A Ţ I A ACUTĂ LOCALĂ INFLAMAŢIA: proces patologic tipic. program genetic latent – complex de gene inflamatoare se activizează de xenobionţi şi vizează înlăturarea patogenului. Factorii citopatogeni . paraziţi B. restabilirea homeostaziei structurale şi funcţionale. bacterii. leziuni celulare. 1.leziuni celulare . Xenobionţii – viruşi. înlăturarea structurilor lezate. ETIOLOGIA INFLAMAŢIEI (FACTORII FLOGOGENI) A. fungi.

bacterii) lipopolizaharide. bazofile. fungi. flagelina. (Toll-like receptors TLR . eozinofile.1-10) Membrana celulelor mielomonocitare: macrofagi . epiteliocite. mastocite. epiteliocite. bazofile.3 2. celulele dendritice) Receptori umorali (solubili) pentru marcherii patogeni COMPLEXUL MARCHER + RECEPTORUL Celulele mielomonocitare: (macrofagi . bacterii. limfocite. peptidoglicane. antigene. endoteliocite. limfocite.associated molecular patternPAMP) – ARN şi ADN (viruşi. mastocite. PATOGENIA INFLAMAŢIEI XENOBIONŢII (viruşi. eozinofile. leucocite neutrofile. leucocite neutrofile. acidul lipoteihoic. paraziţi) LEZIUNILE CELULARE Marcherii patogeni ai xenobionţilor (Patogen .proteinele şocului termic Moleculele leziunilor: Heparansulfaţii (fragmente). zimozanul (fungi) Marcherii moleculari ai leziunilor celulare (Damage-associated molecular pattern DAMP) – Moleculele stresului celular: HSP . celulele dendritice) . Acidul hialuronic (fragmente). endoteliocite. Fosfolipide dezintegrate Fibrinogenul (la coagularea sângelui) Receptori celulari pentru marcherii patogeni (Pattern-recognition receptors (PRRs).

FACTORII NECROZEI TUMORALE 3. INTERLEUKINE 2. mastocite. INTERFERONII 5.4 ACTIVAREA FACTORULUI NUCLEAR INFLAMATOR NF – kB CELULELE MIELOMONOCITARE (macrofagi. bazofile. eozinofile. leucocite neutrofile. limfocite. MOLECULELE ADEZIUNII INTERCELULARE . endoteliocite) NF-kB +IB (inactiv) NF-kB . FACTORII STIMULATORI DE COLONII 4.IB = NF-kB (activ) + IB NF-kB + genele proinflamatoare latente Activarea genelor proinflamatoare Tranascripţia genelor Translaţia SINTEZA CITOKINELOR INFLAMATOARE CITOKINELE: 1.

producţia locală a citokinelor formează focarul inflamator acut 7. efectele depind de specificul celulei-ţintă 5. paracrin. acţiunea citokinelor este pleiotropă (asupra multor tipuri de celule). efectele locale ale citokinelor sunt protective 8. polipeptide cu MM 5 . molecule de comunicare intercelulară. Efectele generalizate ale citokinelor sunt contracarate prin retrocontrol negativ de citokine antiinflamatoare 9. . perioada de viaţă a citokinelor este scurtă (minute) 4.50 кДа 2.5 CARACTERISTICA CITOKINELOR 1. mecanismul de acţiune a citokinelor autocrin. insuficienţa poliorganică moartea de infecţie septico-purulentă. cronicizarea procesului inflamator. toate celulle sintetizează citokine analogice 3. 6. endocrin. Excesul de citokine antiinflamatoare: reacţie inflamatoare sistemică imunosupresie. diseminarea infecţiei (sepsis).

6. EFECTELE LOCALE: formează focarul inflamator acut activează limfocitele Т. macrofagii. B.. neutrofilele . degradarea muşchilor şi cartilagelor articulare .răspunsul imun creşte chimiotactismul stimulează fagocitoza activizează endoteliocitele creşte permeabilitatea vaselor activizează fibroblaştii trombocitele EFECTELE SISTEMICE: Sinteza proteinelor fazei acute stimulează hematopoieza febra hipotesiune arterială.6 1.INTERLEUKINELE PROINFLAMATOARE – IMUNOSTIMULATOARE – IL-1. anorexia. 12 .imunosupresie.artromialgie INTERLEUKINELE ANTIINFLAMATOAREIMUNOSUPRESIVE (IL -10) limfokine antiinflamatoare – acţiune antiinflamatoare-imunosupresivă. antagonistul citokinelor proinflamatoare. inhibă imunitatea celulară . ..

7 2.activizează NF-kB şi genele citokinelor proinflamatoare (IL-1 şi 6).CSF (stimulator de colonii monocitar) . Stimulează endoteliocitele – creşte permeabilitatea vaselor sanguine. Activizează macrofagii. Efect pirogen . caşexia. FACTORII STIMULATORI DE COLONII (CSF ) Citokine proinflamatoare Diferoni hematopoietici – reglează diferenţierea şi multiplicarea celulei-stem hematopoietice pluripotente în celule-stem unipotente. Procoagulant . eozinofilele. megacariocitelor şi eritrocitelor.provoacă coagularea sângelui. limfocitelor. şoc septic.CSF (stimulator de colonii granulocitare/macrofagale) M .inflamaţie sistemică.provoacă febra. Stimulează formarea monocitelor. rezorbţia oaselor. Chemoatractant pentru neutrofile. Efecte metabolice catabolizante – hiperglicemia. stimulează neutrofilele. G . iniţiază inflamaţia locală.CSF (stimulator de colonii granulocitare) GM . mielocitelor. autoimunitate. limfocitele T şi B. 3. FACTORII NECROZEI TUMORALE TNF-alfa şi beta (tumor necrosis factor) Limfotoxine cu activitate citotoxică (celulele canceroase şi cele infectate cu virus) Citokină proinflamatoare . Producţia excesivă de TNF-alfa .

pe endoteliocite (E-selectine) pe trombocite (P-selectine) pe leucocite (L-selectine).asigură interacţiunea dintre endoteliocite şi trombocite. MOLECULELE ADEZIUNII INTERCELULARE (ICAM .intercellular adhesion molecule) ICAM . dintre leucocitele şi trombocite L-selectinele . Asigură intearcţiunea mecanică intercelulară: E-selectinele: se leagă de liganzii (integrinele) de pe membrana neutrofilelor.SELECTINE ICAM.4. T-limfocitelor şi monocitelor fixează leucocitele din torentul sanguin pe endoteliu iniţiază emigrarea leucocitelor din patul vascular în focarul inflamator P-selectinele .interacţionează cu liganzi specifici de pe alte celule . INTERFERONII ( IFN ) Răspunsul local indus de viruşi în sistemul limfoid IFN-alfa (leucocitar) IFN-beta (fibroblastic) IFN-gama (imun) Acţiune antivirală nespecifică Acţiune antiparazitară Acţiune antitumorală Efect imunomodulator Stimulează expresia antigenelor complexului major de histocompatibilitate I şi II 8 5.

chimotripsina. Prezintă receptori pentru proteinele matricei intercelulare (colagen.activarea trombocitelor la contactul cu endoteliul alterat . laminina).activarea T-limfocitelor la contactul cu antigenul .ntegrinele . elastaza.INTEGRINE ICAM. trombocite.adeziunea leucocitelor la endoteliu 9 CITOKINELE SINTEZA PROTEINELOR FAZEI ACUTE (PFA) Ficat: proteina C-reactivă (CRP) amiloidul seric A alfa1-antitripsina alfa2-microglobulina fibrinogenul ceruloplasmina transferina factorul B şi C9 al complementului lactoferina Activităţile biologice: activează pe cale clasică complementul. calicreina. colagenaza). limfocite T. Asigură adeziunea celulelor la matricea extracelulară (glicoproteide. fibroblaşti. plasmina. monocite. vitronectina. trombina. macrofagi. opsonozează bacteriile.leucocite neutrofile. . membrana bazală) asigură adeziunea la alte celule Efectele biologice: . fibronectina.MOLECULELE ADEZIUNII INTERCELULARE ICAM . inhibă proteazele din sânge (tripsina.

C5a. C5-C9 SISTEMULUI COAGULANT: FACTORUL XII HAGEMAN SISTEMUL FIBRINOLITIC: ENZIMELE FIBRINOLITICE SISTEMUL CALICREINIC: KININE (bradikinia) . factorul citotoxic. activarea şi sinteza mediatorilor Mastocite: PROSTAGLANDINE TROMBOXANI LEUCOTRIENE FACTORI CHIMIOTACTICI TRIPTAZA HISTAMINA HEPARINA Leucocitele neutrofile: ENZIME LIZOZOMALE RADICALI LIBERI ŞI HALOGENAŢI Leucocitele eozinofile: PROTEINE CATIONICE Limfocite: LIMFOKINE: factorul mitogen. factorul inhibitor al migraţiei macrofagilor Trombocite: Serotonina MEDIATORII INFLAMATORI PLASMATICI: ACTIVAREA: COMPLEMENTULUI : C3a.MARCHERII PATOGENI MICROBIENI LEZIUNILE CELULARE CITOKINELE PROTEINELE FAZEI ACUTE 10 MEDIATORII INFLAMATORI CELULARI: Eliberarea. C4a. factorul chimiotactic.

3. EXSUDAŢIA: seroasă fibrinoasă purulentă hemoragică 4. INFILTRAŢIA CELULARĂ 8. REACŢIILE VASCULARE: ischemia hiperemia arterială hiperemia venoasă staza agregarea intravasculară tromboza limfostaza hiperpermeabilitatea vasculară. REGENERAREA: fiziologică patologică . PROLIFERAREA 7.EMIGRAREA LEUCOCITELOR: neutrofile eozinofile limfocite monocite 5.11 CITOKINELE PROTEINELOE FAZEI ACUTE MEDIATORII CELULARI MEDIATORII UMORALI REACŢIILE INFLAMAŢIEI: 1. FAGOCITOZA 6. ALTERAŢIA: primară secundară 2.

12 MANIFESTĂRILE EXTERNE ALE INFLAMAŢIEI: TUMOR RUBOR CALOR DOLOR FUNCTIA LAESA .

RĂSPUNSUL COMPENSATOR ANTIINFLAMATOR ACTIVAREA SISTEMULUI ANTIINFLAMATOR: IL-4.10. INTESTINALĂ) 3.13 SECREŢIA DE CITOKINE ANTIINFLAMATOARE INHIBIŢIA CELULELOR IMUNOCOMPETENTE – PARALIZIA IMUNĂ . INFLAMAŢIE LOCALĂ ACUTĂ LANSAREA MEDIATORILOR PROINFLAMATORI ÎN CIRCULAŢIA SISTEMICĂ ACTIVAREA AXEI HIPOTALAMUS-HIPOFIZĂ-CORTICOSUPRARENALE (STRES) SINTEZA PROTEINELOR FAZEI ACUTE FEBRA INTENSIFICAREA CATABOLISMULUI INTENSIFICAREA LEUCOCITOPOIEZEI EXPRESIA INTEGRINELOR ŞI L-SELECTINELOR PE LEUCOCITE ŞI ESELECTINELOR PE ENDOTELIOCITE FOCARULUI IN FLAMATOR STIMULAREA LIMFOCITELOR ŞI DEZVOLTAREA REACŢIILOR IMUNE GENERALE 2. ENDOTOXINIC) DISFUNCŢIA ŞI INSUFICIENŢA POLIORGANICĂ (HEPATICĂ. EXCESUL ÎN CIRCULAŢIA SISTEMICĂ A MEDIATORILOR HIPERINFLAMAŢIE . HIPOTENSIUNE ARTERIALĂ. ŞOC (SEPTIC.13 REACŢIE INFLAMATOARE SISTEMICĂ (RIS) 1.REACŢIA INFLAMATOARE SISTEMICĂ HIPERPERMEABILIZAREA ŞI DISTRUCŢIA GENERALIZATĂ A ENDOTELIULUI CID FOCARE INFLAMATOARE METASTATICE VASOPLEGIE. RENALĂ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful