1

INFLAMAŢIA
Autorii Esenţa conceptului

Cca 50 A.Crist

Celsus

Notae vero inflammationis sunt quator: rubor et tumor, cum calore et dolore Functio laesa Teoria atractivă-nutritivă Teoria vasculară Teoria biologică (fagocitară) – concentraţia protectivă a fagociţilor în zona alteraţiei Teoria fizico-chimică Teoria neuro-vasculară Teoria biochimică inflamatori) (mediatorii

Cca 200 P.Crist 1858 1885 1892 1923 1924 1938 1959 Cca 1980

Galenus Virhow Concheim Mecinikov Shade Richer Menkin Alpern

Inflamaţia – reacţie integrală Inflamaţia – program genetic

2 I N F L A M A Ţ I A ACUTĂ LOCALĂ INFLAMAŢIA: proces patologic tipic. înlăturarea structurilor lezate. 1. Xenobionţii – viruşi. ETIOLOGIA INFLAMAŢIEI (FACTORII FLOGOGENI) A. Factorii citopatogeni . bacterii. fungi. paraziţi B. program genetic latent – complex de gene inflamatoare se activizează de xenobionţi şi vizează înlăturarea patogenului. restabilirea homeostaziei structurale şi funcţionale. leziuni celulare.leziuni celulare .

epiteliocite. endoteliocite.3 2. antigene. eozinofile. PATOGENIA INFLAMAŢIEI XENOBIONŢII (viruşi. leucocite neutrofile. bazofile. zimozanul (fungi) Marcherii moleculari ai leziunilor celulare (Damage-associated molecular pattern DAMP) – Moleculele stresului celular: HSP . peptidoglicane. bacterii. eozinofile. fungi.proteinele şocului termic Moleculele leziunilor: Heparansulfaţii (fragmente). Fosfolipide dezintegrate Fibrinogenul (la coagularea sângelui) Receptori celulari pentru marcherii patogeni (Pattern-recognition receptors (PRRs). mastocite. limfocite. endoteliocite.associated molecular patternPAMP) – ARN şi ADN (viruşi. acidul lipoteihoic. (Toll-like receptors TLR . limfocite.1-10) Membrana celulelor mielomonocitare: macrofagi . celulele dendritice) Receptori umorali (solubili) pentru marcherii patogeni COMPLEXUL MARCHER + RECEPTORUL Celulele mielomonocitare: (macrofagi . flagelina. bazofile. leucocite neutrofile. Acidul hialuronic (fragmente). celulele dendritice) . epiteliocite. mastocite. bacterii) lipopolizaharide. paraziţi) LEZIUNILE CELULARE Marcherii patogeni ai xenobionţilor (Patogen .

INTERFERONII 5.IB = NF-kB (activ) + IB NF-kB + genele proinflamatoare latente Activarea genelor proinflamatoare Tranascripţia genelor Translaţia SINTEZA CITOKINELOR INFLAMATOARE CITOKINELE: 1. limfocite. FACTORII STIMULATORI DE COLONII 4. eozinofile. MOLECULELE ADEZIUNII INTERCELULARE . INTERLEUKINE 2. mastocite. endoteliocite) NF-kB +IB (inactiv) NF-kB . leucocite neutrofile. FACTORII NECROZEI TUMORALE 3. bazofile.4 ACTIVAREA FACTORULUI NUCLEAR INFLAMATOR NF – kB CELULELE MIELOMONOCITARE (macrofagi.

acţiunea citokinelor este pleiotropă (asupra multor tipuri de celule). . mecanismul de acţiune a citokinelor autocrin.5 CARACTERISTICA CITOKINELOR 1. 6. polipeptide cu MM 5 .50 кДа 2. Excesul de citokine antiinflamatoare: reacţie inflamatoare sistemică imunosupresie. Efectele generalizate ale citokinelor sunt contracarate prin retrocontrol negativ de citokine antiinflamatoare 9. molecule de comunicare intercelulară. efectele locale ale citokinelor sunt protective 8. perioada de viaţă a citokinelor este scurtă (minute) 4. toate celulle sintetizează citokine analogice 3. producţia locală a citokinelor formează focarul inflamator acut 7. diseminarea infecţiei (sepsis). insuficienţa poliorganică moartea de infecţie septico-purulentă. efectele depind de specificul celulei-ţintă 5. paracrin. cronicizarea procesului inflamator. endocrin.

degradarea muşchilor şi cartilagelor articulare .INTERLEUKINELE PROINFLAMATOARE – IMUNOSTIMULATOARE – IL-1. 6. anorexia. EFECTELE LOCALE: formează focarul inflamator acut activează limfocitele Т.răspunsul imun creşte chimiotactismul stimulează fagocitoza activizează endoteliocitele creşte permeabilitatea vaselor activizează fibroblaştii trombocitele EFECTELE SISTEMICE: Sinteza proteinelor fazei acute stimulează hematopoieza febra hipotesiune arterială. neutrofilele .6 1. antagonistul citokinelor proinflamatoare. inhibă imunitatea celulară .. 12 . .imunosupresie. B.artromialgie INTERLEUKINELE ANTIINFLAMATOAREIMUNOSUPRESIVE (IL -10) limfokine antiinflamatoare – acţiune antiinflamatoare-imunosupresivă.. macrofagii.

CSF (stimulator de colonii granulocitare/macrofagale) M .provoacă febra.activizează NF-kB şi genele citokinelor proinflamatoare (IL-1 şi 6). Efect pirogen . limfocitelor. eozinofilele. 3. mielocitelor. autoimunitate.CSF (stimulator de colonii granulocitare) GM .inflamaţie sistemică. iniţiază inflamaţia locală. Chemoatractant pentru neutrofile. stimulează neutrofilele.CSF (stimulator de colonii monocitar) . Stimulează endoteliocitele – creşte permeabilitatea vaselor sanguine. FACTORII NECROZEI TUMORALE TNF-alfa şi beta (tumor necrosis factor) Limfotoxine cu activitate citotoxică (celulele canceroase şi cele infectate cu virus) Citokină proinflamatoare . rezorbţia oaselor. Efecte metabolice catabolizante – hiperglicemia. G . Procoagulant . Activizează macrofagii.7 2. megacariocitelor şi eritrocitelor. FACTORII STIMULATORI DE COLONII (CSF ) Citokine proinflamatoare Diferoni hematopoietici – reglează diferenţierea şi multiplicarea celulei-stem hematopoietice pluripotente în celule-stem unipotente. şoc septic. Producţia excesivă de TNF-alfa . Stimulează formarea monocitelor. caşexia.provoacă coagularea sângelui. limfocitele T şi B.

interacţionează cu liganzi specifici de pe alte celule . Asigură intearcţiunea mecanică intercelulară: E-selectinele: se leagă de liganzii (integrinele) de pe membrana neutrofilelor. MOLECULELE ADEZIUNII INTERCELULARE (ICAM .asigură interacţiunea dintre endoteliocite şi trombocite.4. T-limfocitelor şi monocitelor fixează leucocitele din torentul sanguin pe endoteliu iniţiază emigrarea leucocitelor din patul vascular în focarul inflamator P-selectinele . dintre leucocitele şi trombocite L-selectinele . INTERFERONII ( IFN ) Răspunsul local indus de viruşi în sistemul limfoid IFN-alfa (leucocitar) IFN-beta (fibroblastic) IFN-gama (imun) Acţiune antivirală nespecifică Acţiune antiparazitară Acţiune antitumorală Efect imunomodulator Stimulează expresia antigenelor complexului major de histocompatibilitate I şi II 8 5.pe endoteliocite (E-selectine) pe trombocite (P-selectine) pe leucocite (L-selectine).SELECTINE ICAM.intercellular adhesion molecule) ICAM .

adeziunea leucocitelor la endoteliu 9 CITOKINELE SINTEZA PROTEINELOR FAZEI ACUTE (PFA) Ficat: proteina C-reactivă (CRP) amiloidul seric A alfa1-antitripsina alfa2-microglobulina fibrinogenul ceruloplasmina transferina factorul B şi C9 al complementului lactoferina Activităţile biologice: activează pe cale clasică complementul. opsonozează bacteriile. elastaza.leucocite neutrofile. inhibă proteazele din sânge (tripsina. plasmina. macrofagi. fibronectina.activarea T-limfocitelor la contactul cu antigenul . colagenaza).INTEGRINE ICAM. . Prezintă receptori pentru proteinele matricei intercelulare (colagen. calicreina.ntegrinele .MOLECULELE ADEZIUNII INTERCELULARE ICAM . fibroblaşti. trombina. laminina).activarea trombocitelor la contactul cu endoteliul alterat . monocite. chimotripsina. vitronectina. limfocite T. membrana bazală) asigură adeziunea la alte celule Efectele biologice: . trombocite. Asigură adeziunea celulelor la matricea extracelulară (glicoproteide.

MARCHERII PATOGENI MICROBIENI LEZIUNILE CELULARE CITOKINELE PROTEINELE FAZEI ACUTE 10 MEDIATORII INFLAMATORI CELULARI: Eliberarea. C5a. factorul citotoxic. factorul inhibitor al migraţiei macrofagilor Trombocite: Serotonina MEDIATORII INFLAMATORI PLASMATICI: ACTIVAREA: COMPLEMENTULUI : C3a. activarea şi sinteza mediatorilor Mastocite: PROSTAGLANDINE TROMBOXANI LEUCOTRIENE FACTORI CHIMIOTACTICI TRIPTAZA HISTAMINA HEPARINA Leucocitele neutrofile: ENZIME LIZOZOMALE RADICALI LIBERI ŞI HALOGENAŢI Leucocitele eozinofile: PROTEINE CATIONICE Limfocite: LIMFOKINE: factorul mitogen. factorul chimiotactic. C4a. C5-C9 SISTEMULUI COAGULANT: FACTORUL XII HAGEMAN SISTEMUL FIBRINOLITIC: ENZIMELE FIBRINOLITICE SISTEMUL CALICREINIC: KININE (bradikinia) .

3. EXSUDAŢIA: seroasă fibrinoasă purulentă hemoragică 4. REGENERAREA: fiziologică patologică .11 CITOKINELE PROTEINELOE FAZEI ACUTE MEDIATORII CELULARI MEDIATORII UMORALI REACŢIILE INFLAMAŢIEI: 1. INFILTRAŢIA CELULARĂ 8. ALTERAŢIA: primară secundară 2.EMIGRAREA LEUCOCITELOR: neutrofile eozinofile limfocite monocite 5. REACŢIILE VASCULARE: ischemia hiperemia arterială hiperemia venoasă staza agregarea intravasculară tromboza limfostaza hiperpermeabilitatea vasculară. PROLIFERAREA 7. FAGOCITOZA 6.

12 MANIFESTĂRILE EXTERNE ALE INFLAMAŢIEI: TUMOR RUBOR CALOR DOLOR FUNCTIA LAESA .

10. EXCESUL ÎN CIRCULAŢIA SISTEMICĂ A MEDIATORILOR HIPERINFLAMAŢIE . RĂSPUNSUL COMPENSATOR ANTIINFLAMATOR ACTIVAREA SISTEMULUI ANTIINFLAMATOR: IL-4. ŞOC (SEPTIC.13 SECREŢIA DE CITOKINE ANTIINFLAMATOARE INHIBIŢIA CELULELOR IMUNOCOMPETENTE – PARALIZIA IMUNĂ .13 REACŢIE INFLAMATOARE SISTEMICĂ (RIS) 1. HIPOTENSIUNE ARTERIALĂ.REACŢIA INFLAMATOARE SISTEMICĂ HIPERPERMEABILIZAREA ŞI DISTRUCŢIA GENERALIZATĂ A ENDOTELIULUI CID FOCARE INFLAMATOARE METASTATICE VASOPLEGIE. RENALĂ. INFLAMAŢIE LOCALĂ ACUTĂ LANSAREA MEDIATORILOR PROINFLAMATORI ÎN CIRCULAŢIA SISTEMICĂ ACTIVAREA AXEI HIPOTALAMUS-HIPOFIZĂ-CORTICOSUPRARENALE (STRES) SINTEZA PROTEINELOR FAZEI ACUTE FEBRA INTENSIFICAREA CATABOLISMULUI INTENSIFICAREA LEUCOCITOPOIEZEI EXPRESIA INTEGRINELOR ŞI L-SELECTINELOR PE LEUCOCITE ŞI ESELECTINELOR PE ENDOTELIOCITE FOCARULUI IN FLAMATOR STIMULAREA LIMFOCITELOR ŞI DEZVOLTAREA REACŢIILOR IMUNE GENERALE 2. ENDOTOXINIC) DISFUNCŢIA ŞI INSUFICIENŢA POLIORGANICĂ (HEPATICĂ. INTESTINALĂ) 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful