1

INFLAMAŢIA
Autorii Esenţa conceptului

Cca 50 A.Crist

Celsus

Notae vero inflammationis sunt quator: rubor et tumor, cum calore et dolore Functio laesa Teoria atractivă-nutritivă Teoria vasculară Teoria biologică (fagocitară) – concentraţia protectivă a fagociţilor în zona alteraţiei Teoria fizico-chimică Teoria neuro-vasculară Teoria biochimică inflamatori) (mediatorii

Cca 200 P.Crist 1858 1885 1892 1923 1924 1938 1959 Cca 1980

Galenus Virhow Concheim Mecinikov Shade Richer Menkin Alpern

Inflamaţia – reacţie integrală Inflamaţia – program genetic

Factorii citopatogeni . Xenobionţii – viruşi. înlăturarea structurilor lezate. restabilirea homeostaziei structurale şi funcţionale.leziuni celulare . bacterii. program genetic latent – complex de gene inflamatoare se activizează de xenobionţi şi vizează înlăturarea patogenului. paraziţi B.2 I N F L A M A Ţ I A ACUTĂ LOCALĂ INFLAMAŢIA: proces patologic tipic. leziuni celulare. ETIOLOGIA INFLAMAŢIEI (FACTORII FLOGOGENI) A. 1. fungi.

bazofile.proteinele şocului termic Moleculele leziunilor: Heparansulfaţii (fragmente). bacterii.associated molecular patternPAMP) – ARN şi ADN (viruşi. endoteliocite. epiteliocite. flagelina. bazofile. Fosfolipide dezintegrate Fibrinogenul (la coagularea sângelui) Receptori celulari pentru marcherii patogeni (Pattern-recognition receptors (PRRs). bacterii) lipopolizaharide. endoteliocite.3 2. PATOGENIA INFLAMAŢIEI XENOBIONŢII (viruşi. mastocite. limfocite. eozinofile. acidul lipoteihoic. paraziţi) LEZIUNILE CELULARE Marcherii patogeni ai xenobionţilor (Patogen . Acidul hialuronic (fragmente).1-10) Membrana celulelor mielomonocitare: macrofagi . zimozanul (fungi) Marcherii moleculari ai leziunilor celulare (Damage-associated molecular pattern DAMP) – Moleculele stresului celular: HSP . limfocite. epiteliocite. antigene. celulele dendritice) Receptori umorali (solubili) pentru marcherii patogeni COMPLEXUL MARCHER + RECEPTORUL Celulele mielomonocitare: (macrofagi . peptidoglicane. celulele dendritice) . leucocite neutrofile. fungi. (Toll-like receptors TLR . eozinofile. mastocite. leucocite neutrofile.

4 ACTIVAREA FACTORULUI NUCLEAR INFLAMATOR NF – kB CELULELE MIELOMONOCITARE (macrofagi. mastocite. FACTORII NECROZEI TUMORALE 3. INTERLEUKINE 2. eozinofile. endoteliocite) NF-kB +IB (inactiv) NF-kB .IB = NF-kB (activ) + IB NF-kB + genele proinflamatoare latente Activarea genelor proinflamatoare Tranascripţia genelor Translaţia SINTEZA CITOKINELOR INFLAMATOARE CITOKINELE: 1. FACTORII STIMULATORI DE COLONII 4. INTERFERONII 5. limfocite. bazofile. leucocite neutrofile. MOLECULELE ADEZIUNII INTERCELULARE .

polipeptide cu MM 5 . . Efectele generalizate ale citokinelor sunt contracarate prin retrocontrol negativ de citokine antiinflamatoare 9. cronicizarea procesului inflamator. endocrin. diseminarea infecţiei (sepsis). acţiunea citokinelor este pleiotropă (asupra multor tipuri de celule). mecanismul de acţiune a citokinelor autocrin. 6. producţia locală a citokinelor formează focarul inflamator acut 7. insuficienţa poliorganică moartea de infecţie septico-purulentă. molecule de comunicare intercelulară.5 CARACTERISTICA CITOKINELOR 1. perioada de viaţă a citokinelor este scurtă (minute) 4. efectele depind de specificul celulei-ţintă 5. toate celulle sintetizează citokine analogice 3.50 кДа 2. efectele locale ale citokinelor sunt protective 8. paracrin. Excesul de citokine antiinflamatoare: reacţie inflamatoare sistemică imunosupresie.

6. EFECTELE LOCALE: formează focarul inflamator acut activează limfocitele Т.. 12 . B. macrofagii.artromialgie INTERLEUKINELE ANTIINFLAMATOAREIMUNOSUPRESIVE (IL -10) limfokine antiinflamatoare – acţiune antiinflamatoare-imunosupresivă.6 1. anorexia.INTERLEUKINELE PROINFLAMATOARE – IMUNOSTIMULATOARE – IL-1.răspunsul imun creşte chimiotactismul stimulează fagocitoza activizează endoteliocitele creşte permeabilitatea vaselor activizează fibroblaştii trombocitele EFECTELE SISTEMICE: Sinteza proteinelor fazei acute stimulează hematopoieza febra hipotesiune arterială.imunosupresie. degradarea muşchilor şi cartilagelor articulare . inhibă imunitatea celulară . . neutrofilele . antagonistul citokinelor proinflamatoare..

FACTORII NECROZEI TUMORALE TNF-alfa şi beta (tumor necrosis factor) Limfotoxine cu activitate citotoxică (celulele canceroase şi cele infectate cu virus) Citokină proinflamatoare . Activizează macrofagii. Chemoatractant pentru neutrofile. Producţia excesivă de TNF-alfa . G .CSF (stimulator de colonii granulocitare) GM . FACTORII STIMULATORI DE COLONII (CSF ) Citokine proinflamatoare Diferoni hematopoietici – reglează diferenţierea şi multiplicarea celulei-stem hematopoietice pluripotente în celule-stem unipotente. stimulează neutrofilele. Efecte metabolice catabolizante – hiperglicemia. megacariocitelor şi eritrocitelor. 3. rezorbţia oaselor. Stimulează formarea monocitelor.CSF (stimulator de colonii monocitar) .provoacă febra. şoc septic.activizează NF-kB şi genele citokinelor proinflamatoare (IL-1 şi 6). eozinofilele. Procoagulant .7 2. Stimulează endoteliocitele – creşte permeabilitatea vaselor sanguine. caşexia. iniţiază inflamaţia locală.provoacă coagularea sângelui. autoimunitate.inflamaţie sistemică. limfocitelor.CSF (stimulator de colonii granulocitare/macrofagale) M . mielocitelor. Efect pirogen . limfocitele T şi B.

T-limfocitelor şi monocitelor fixează leucocitele din torentul sanguin pe endoteliu iniţiază emigrarea leucocitelor din patul vascular în focarul inflamator P-selectinele .4. Asigură intearcţiunea mecanică intercelulară: E-selectinele: se leagă de liganzii (integrinele) de pe membrana neutrofilelor.intercellular adhesion molecule) ICAM . MOLECULELE ADEZIUNII INTERCELULARE (ICAM .pe endoteliocite (E-selectine) pe trombocite (P-selectine) pe leucocite (L-selectine).interacţionează cu liganzi specifici de pe alte celule . dintre leucocitele şi trombocite L-selectinele .asigură interacţiunea dintre endoteliocite şi trombocite. INTERFERONII ( IFN ) Răspunsul local indus de viruşi în sistemul limfoid IFN-alfa (leucocitar) IFN-beta (fibroblastic) IFN-gama (imun) Acţiune antivirală nespecifică Acţiune antiparazitară Acţiune antitumorală Efect imunomodulator Stimulează expresia antigenelor complexului major de histocompatibilitate I şi II 8 5.SELECTINE ICAM.

. Asigură adeziunea celulelor la matricea extracelulară (glicoproteide. elastaza. fibroblaşti. monocite. trombocite. opsonozează bacteriile.MOLECULELE ADEZIUNII INTERCELULARE ICAM . chimotripsina. vitronectina. laminina).INTEGRINE ICAM.leucocite neutrofile. plasmina. colagenaza). membrana bazală) asigură adeziunea la alte celule Efectele biologice: .activarea trombocitelor la contactul cu endoteliul alterat . macrofagi. Prezintă receptori pentru proteinele matricei intercelulare (colagen. calicreina.activarea T-limfocitelor la contactul cu antigenul . limfocite T. inhibă proteazele din sânge (tripsina.ntegrinele . fibronectina.adeziunea leucocitelor la endoteliu 9 CITOKINELE SINTEZA PROTEINELOR FAZEI ACUTE (PFA) Ficat: proteina C-reactivă (CRP) amiloidul seric A alfa1-antitripsina alfa2-microglobulina fibrinogenul ceruloplasmina transferina factorul B şi C9 al complementului lactoferina Activităţile biologice: activează pe cale clasică complementul. trombina.

activarea şi sinteza mediatorilor Mastocite: PROSTAGLANDINE TROMBOXANI LEUCOTRIENE FACTORI CHIMIOTACTICI TRIPTAZA HISTAMINA HEPARINA Leucocitele neutrofile: ENZIME LIZOZOMALE RADICALI LIBERI ŞI HALOGENAŢI Leucocitele eozinofile: PROTEINE CATIONICE Limfocite: LIMFOKINE: factorul mitogen. factorul inhibitor al migraţiei macrofagilor Trombocite: Serotonina MEDIATORII INFLAMATORI PLASMATICI: ACTIVAREA: COMPLEMENTULUI : C3a. C4a. factorul citotoxic. C5a. factorul chimiotactic.MARCHERII PATOGENI MICROBIENI LEZIUNILE CELULARE CITOKINELE PROTEINELE FAZEI ACUTE 10 MEDIATORII INFLAMATORI CELULARI: Eliberarea. C5-C9 SISTEMULUI COAGULANT: FACTORUL XII HAGEMAN SISTEMUL FIBRINOLITIC: ENZIMELE FIBRINOLITICE SISTEMUL CALICREINIC: KININE (bradikinia) .

11 CITOKINELE PROTEINELOE FAZEI ACUTE MEDIATORII CELULARI MEDIATORII UMORALI REACŢIILE INFLAMAŢIEI: 1. PROLIFERAREA 7. REGENERAREA: fiziologică patologică . ALTERAŢIA: primară secundară 2. REACŢIILE VASCULARE: ischemia hiperemia arterială hiperemia venoasă staza agregarea intravasculară tromboza limfostaza hiperpermeabilitatea vasculară. EXSUDAŢIA: seroasă fibrinoasă purulentă hemoragică 4.EMIGRAREA LEUCOCITELOR: neutrofile eozinofile limfocite monocite 5. INFILTRAŢIA CELULARĂ 8. FAGOCITOZA 6. 3.

12 MANIFESTĂRILE EXTERNE ALE INFLAMAŢIEI: TUMOR RUBOR CALOR DOLOR FUNCTIA LAESA .

ŞOC (SEPTIC. INTESTINALĂ) 3.REACŢIA INFLAMATOARE SISTEMICĂ HIPERPERMEABILIZAREA ŞI DISTRUCŢIA GENERALIZATĂ A ENDOTELIULUI CID FOCARE INFLAMATOARE METASTATICE VASOPLEGIE.13 SECREŢIA DE CITOKINE ANTIINFLAMATOARE INHIBIŢIA CELULELOR IMUNOCOMPETENTE – PARALIZIA IMUNĂ . EXCESUL ÎN CIRCULAŢIA SISTEMICĂ A MEDIATORILOR HIPERINFLAMAŢIE . ENDOTOXINIC) DISFUNCŢIA ŞI INSUFICIENŢA POLIORGANICĂ (HEPATICĂ. RENALĂ. HIPOTENSIUNE ARTERIALĂ.10. INFLAMAŢIE LOCALĂ ACUTĂ LANSAREA MEDIATORILOR PROINFLAMATORI ÎN CIRCULAŢIA SISTEMICĂ ACTIVAREA AXEI HIPOTALAMUS-HIPOFIZĂ-CORTICOSUPRARENALE (STRES) SINTEZA PROTEINELOR FAZEI ACUTE FEBRA INTENSIFICAREA CATABOLISMULUI INTENSIFICAREA LEUCOCITOPOIEZEI EXPRESIA INTEGRINELOR ŞI L-SELECTINELOR PE LEUCOCITE ŞI ESELECTINELOR PE ENDOTELIOCITE FOCARULUI IN FLAMATOR STIMULAREA LIMFOCITELOR ŞI DEZVOLTAREA REACŢIILOR IMUNE GENERALE 2. RĂSPUNSUL COMPENSATOR ANTIINFLAMATOR ACTIVAREA SISTEMULUI ANTIINFLAMATOR: IL-4.13 REACŢIE INFLAMATOARE SISTEMICĂ (RIS) 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful