1

INFLAMAŢIA
Autorii Esenţa conceptului

Cca 50 A.Crist

Celsus

Notae vero inflammationis sunt quator: rubor et tumor, cum calore et dolore Functio laesa Teoria atractivă-nutritivă Teoria vasculară Teoria biologică (fagocitară) – concentraţia protectivă a fagociţilor în zona alteraţiei Teoria fizico-chimică Teoria neuro-vasculară Teoria biochimică inflamatori) (mediatorii

Cca 200 P.Crist 1858 1885 1892 1923 1924 1938 1959 Cca 1980

Galenus Virhow Concheim Mecinikov Shade Richer Menkin Alpern

Inflamaţia – reacţie integrală Inflamaţia – program genetic

restabilirea homeostaziei structurale şi funcţionale. Factorii citopatogeni . bacterii.2 I N F L A M A Ţ I A ACUTĂ LOCALĂ INFLAMAŢIA: proces patologic tipic. leziuni celulare.leziuni celulare . 1. Xenobionţii – viruşi. fungi. înlăturarea structurilor lezate. paraziţi B. ETIOLOGIA INFLAMAŢIEI (FACTORII FLOGOGENI) A. program genetic latent – complex de gene inflamatoare se activizează de xenobionţi şi vizează înlăturarea patogenului.

celulele dendritice) Receptori umorali (solubili) pentru marcherii patogeni COMPLEXUL MARCHER + RECEPTORUL Celulele mielomonocitare: (macrofagi . antigene. epiteliocite. mastocite. leucocite neutrofile.1-10) Membrana celulelor mielomonocitare: macrofagi . Fosfolipide dezintegrate Fibrinogenul (la coagularea sângelui) Receptori celulari pentru marcherii patogeni (Pattern-recognition receptors (PRRs). limfocite. Acidul hialuronic (fragmente). zimozanul (fungi) Marcherii moleculari ai leziunilor celulare (Damage-associated molecular pattern DAMP) – Moleculele stresului celular: HSP . leucocite neutrofile.proteinele şocului termic Moleculele leziunilor: Heparansulfaţii (fragmente). mastocite. bacterii.3 2. epiteliocite. (Toll-like receptors TLR . PATOGENIA INFLAMAŢIEI XENOBIONŢII (viruşi. bazofile. peptidoglicane. eozinofile. endoteliocite. fungi. flagelina. bacterii) lipopolizaharide. bazofile. eozinofile. endoteliocite. paraziţi) LEZIUNILE CELULARE Marcherii patogeni ai xenobionţilor (Patogen .associated molecular patternPAMP) – ARN şi ADN (viruşi. celulele dendritice) . acidul lipoteihoic. limfocite.

INTERFERONII 5. eozinofile. MOLECULELE ADEZIUNII INTERCELULARE . leucocite neutrofile. limfocite.4 ACTIVAREA FACTORULUI NUCLEAR INFLAMATOR NF – kB CELULELE MIELOMONOCITARE (macrofagi.IB = NF-kB (activ) + IB NF-kB + genele proinflamatoare latente Activarea genelor proinflamatoare Tranascripţia genelor Translaţia SINTEZA CITOKINELOR INFLAMATOARE CITOKINELE: 1. endoteliocite) NF-kB +IB (inactiv) NF-kB . mastocite. FACTORII STIMULATORI DE COLONII 4. bazofile. INTERLEUKINE 2. FACTORII NECROZEI TUMORALE 3.

molecule de comunicare intercelulară. efectele locale ale citokinelor sunt protective 8. Efectele generalizate ale citokinelor sunt contracarate prin retrocontrol negativ de citokine antiinflamatoare 9. paracrin. producţia locală a citokinelor formează focarul inflamator acut 7. mecanismul de acţiune a citokinelor autocrin. acţiunea citokinelor este pleiotropă (asupra multor tipuri de celule). toate celulle sintetizează citokine analogice 3. insuficienţa poliorganică moartea de infecţie septico-purulentă. cronicizarea procesului inflamator. polipeptide cu MM 5 . .50 кДа 2. 6. Excesul de citokine antiinflamatoare: reacţie inflamatoare sistemică imunosupresie. diseminarea infecţiei (sepsis). efectele depind de specificul celulei-ţintă 5. perioada de viaţă a citokinelor este scurtă (minute) 4. endocrin.5 CARACTERISTICA CITOKINELOR 1.

neutrofilele . 6. . EFECTELE LOCALE: formează focarul inflamator acut activează limfocitele Т. degradarea muşchilor şi cartilagelor articulare . macrofagii. antagonistul citokinelor proinflamatoare. anorexia. B.. inhibă imunitatea celulară .imunosupresie.artromialgie INTERLEUKINELE ANTIINFLAMATOAREIMUNOSUPRESIVE (IL -10) limfokine antiinflamatoare – acţiune antiinflamatoare-imunosupresivă. 12 ..6 1.INTERLEUKINELE PROINFLAMATOARE – IMUNOSTIMULATOARE – IL-1.răspunsul imun creşte chimiotactismul stimulează fagocitoza activizează endoteliocitele creşte permeabilitatea vaselor activizează fibroblaştii trombocitele EFECTELE SISTEMICE: Sinteza proteinelor fazei acute stimulează hematopoieza febra hipotesiune arterială.

provoacă febra. stimulează neutrofilele. rezorbţia oaselor. Chemoatractant pentru neutrofile. Stimulează formarea monocitelor. Activizează macrofagii. iniţiază inflamaţia locală. Producţia excesivă de TNF-alfa . Efecte metabolice catabolizante – hiperglicemia. autoimunitate.CSF (stimulator de colonii monocitar) . Stimulează endoteliocitele – creşte permeabilitatea vaselor sanguine. Procoagulant . şoc septic.activizează NF-kB şi genele citokinelor proinflamatoare (IL-1 şi 6).CSF (stimulator de colonii granulocitare) GM . caşexia. Efect pirogen . mielocitelor.CSF (stimulator de colonii granulocitare/macrofagale) M . FACTORII NECROZEI TUMORALE TNF-alfa şi beta (tumor necrosis factor) Limfotoxine cu activitate citotoxică (celulele canceroase şi cele infectate cu virus) Citokină proinflamatoare .7 2. FACTORII STIMULATORI DE COLONII (CSF ) Citokine proinflamatoare Diferoni hematopoietici – reglează diferenţierea şi multiplicarea celulei-stem hematopoietice pluripotente în celule-stem unipotente. megacariocitelor şi eritrocitelor. limfocitele T şi B.provoacă coagularea sângelui.inflamaţie sistemică. 3. eozinofilele. limfocitelor. G .

4. MOLECULELE ADEZIUNII INTERCELULARE (ICAM .SELECTINE ICAM.interacţionează cu liganzi specifici de pe alte celule .pe endoteliocite (E-selectine) pe trombocite (P-selectine) pe leucocite (L-selectine). INTERFERONII ( IFN ) Răspunsul local indus de viruşi în sistemul limfoid IFN-alfa (leucocitar) IFN-beta (fibroblastic) IFN-gama (imun) Acţiune antivirală nespecifică Acţiune antiparazitară Acţiune antitumorală Efect imunomodulator Stimulează expresia antigenelor complexului major de histocompatibilitate I şi II 8 5.intercellular adhesion molecule) ICAM . dintre leucocitele şi trombocite L-selectinele . Asigură intearcţiunea mecanică intercelulară: E-selectinele: se leagă de liganzii (integrinele) de pe membrana neutrofilelor. T-limfocitelor şi monocitelor fixează leucocitele din torentul sanguin pe endoteliu iniţiază emigrarea leucocitelor din patul vascular în focarul inflamator P-selectinele .asigură interacţiunea dintre endoteliocite şi trombocite.

activarea trombocitelor la contactul cu endoteliul alterat . laminina). calicreina. limfocite T.leucocite neutrofile. fibronectina. Asigură adeziunea celulelor la matricea extracelulară (glicoproteide. membrana bazală) asigură adeziunea la alte celule Efectele biologice: . fibroblaşti. trombocite. elastaza. macrofagi.adeziunea leucocitelor la endoteliu 9 CITOKINELE SINTEZA PROTEINELOR FAZEI ACUTE (PFA) Ficat: proteina C-reactivă (CRP) amiloidul seric A alfa1-antitripsina alfa2-microglobulina fibrinogenul ceruloplasmina transferina factorul B şi C9 al complementului lactoferina Activităţile biologice: activează pe cale clasică complementul. trombina.INTEGRINE ICAM. . plasmina.ntegrinele . colagenaza).MOLECULELE ADEZIUNII INTERCELULARE ICAM . Prezintă receptori pentru proteinele matricei intercelulare (colagen. inhibă proteazele din sânge (tripsina. vitronectina. monocite. chimotripsina. opsonozează bacteriile.activarea T-limfocitelor la contactul cu antigenul .

MARCHERII PATOGENI MICROBIENI LEZIUNILE CELULARE CITOKINELE PROTEINELE FAZEI ACUTE 10 MEDIATORII INFLAMATORI CELULARI: Eliberarea. factorul citotoxic. C4a. factorul inhibitor al migraţiei macrofagilor Trombocite: Serotonina MEDIATORII INFLAMATORI PLASMATICI: ACTIVAREA: COMPLEMENTULUI : C3a. activarea şi sinteza mediatorilor Mastocite: PROSTAGLANDINE TROMBOXANI LEUCOTRIENE FACTORI CHIMIOTACTICI TRIPTAZA HISTAMINA HEPARINA Leucocitele neutrofile: ENZIME LIZOZOMALE RADICALI LIBERI ŞI HALOGENAŢI Leucocitele eozinofile: PROTEINE CATIONICE Limfocite: LIMFOKINE: factorul mitogen. C5-C9 SISTEMULUI COAGULANT: FACTORUL XII HAGEMAN SISTEMUL FIBRINOLITIC: ENZIMELE FIBRINOLITICE SISTEMUL CALICREINIC: KININE (bradikinia) . factorul chimiotactic. C5a.

EXSUDAŢIA: seroasă fibrinoasă purulentă hemoragică 4. REACŢIILE VASCULARE: ischemia hiperemia arterială hiperemia venoasă staza agregarea intravasculară tromboza limfostaza hiperpermeabilitatea vasculară. 3.11 CITOKINELE PROTEINELOE FAZEI ACUTE MEDIATORII CELULARI MEDIATORII UMORALI REACŢIILE INFLAMAŢIEI: 1.EMIGRAREA LEUCOCITELOR: neutrofile eozinofile limfocite monocite 5. ALTERAŢIA: primară secundară 2. PROLIFERAREA 7. INFILTRAŢIA CELULARĂ 8. REGENERAREA: fiziologică patologică . FAGOCITOZA 6.

12 MANIFESTĂRILE EXTERNE ALE INFLAMAŢIEI: TUMOR RUBOR CALOR DOLOR FUNCTIA LAESA .

RĂSPUNSUL COMPENSATOR ANTIINFLAMATOR ACTIVAREA SISTEMULUI ANTIINFLAMATOR: IL-4. HIPOTENSIUNE ARTERIALĂ. EXCESUL ÎN CIRCULAŢIA SISTEMICĂ A MEDIATORILOR HIPERINFLAMAŢIE . INFLAMAŢIE LOCALĂ ACUTĂ LANSAREA MEDIATORILOR PROINFLAMATORI ÎN CIRCULAŢIA SISTEMICĂ ACTIVAREA AXEI HIPOTALAMUS-HIPOFIZĂ-CORTICOSUPRARENALE (STRES) SINTEZA PROTEINELOR FAZEI ACUTE FEBRA INTENSIFICAREA CATABOLISMULUI INTENSIFICAREA LEUCOCITOPOIEZEI EXPRESIA INTEGRINELOR ŞI L-SELECTINELOR PE LEUCOCITE ŞI ESELECTINELOR PE ENDOTELIOCITE FOCARULUI IN FLAMATOR STIMULAREA LIMFOCITELOR ŞI DEZVOLTAREA REACŢIILOR IMUNE GENERALE 2.REACŢIA INFLAMATOARE SISTEMICĂ HIPERPERMEABILIZAREA ŞI DISTRUCŢIA GENERALIZATĂ A ENDOTELIULUI CID FOCARE INFLAMATOARE METASTATICE VASOPLEGIE. ENDOTOXINIC) DISFUNCŢIA ŞI INSUFICIENŢA POLIORGANICĂ (HEPATICĂ. INTESTINALĂ) 3.13 SECREŢIA DE CITOKINE ANTIINFLAMATOARE INHIBIŢIA CELULELOR IMUNOCOMPETENTE – PARALIZIA IMUNĂ . ŞOC (SEPTIC.13 REACŢIE INFLAMATOARE SISTEMICĂ (RIS) 1. RENALĂ.10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful