1

INFLAMAŢIA
Autorii Esenţa conceptului

Cca 50 A.Crist

Celsus

Notae vero inflammationis sunt quator: rubor et tumor, cum calore et dolore Functio laesa Teoria atractivă-nutritivă Teoria vasculară Teoria biologică (fagocitară) – concentraţia protectivă a fagociţilor în zona alteraţiei Teoria fizico-chimică Teoria neuro-vasculară Teoria biochimică inflamatori) (mediatorii

Cca 200 P.Crist 1858 1885 1892 1923 1924 1938 1959 Cca 1980

Galenus Virhow Concheim Mecinikov Shade Richer Menkin Alpern

Inflamaţia – reacţie integrală Inflamaţia – program genetic

înlăturarea structurilor lezate. Xenobionţii – viruşi.2 I N F L A M A Ţ I A ACUTĂ LOCALĂ INFLAMAŢIA: proces patologic tipic. ETIOLOGIA INFLAMAŢIEI (FACTORII FLOGOGENI) A. Factorii citopatogeni . restabilirea homeostaziei structurale şi funcţionale. fungi. 1.leziuni celulare . bacterii. paraziţi B. leziuni celulare. program genetic latent – complex de gene inflamatoare se activizează de xenobionţi şi vizează înlăturarea patogenului.

bazofile. endoteliocite. epiteliocite. bacterii) lipopolizaharide. acidul lipoteihoic.3 2. limfocite. eozinofile.associated molecular patternPAMP) – ARN şi ADN (viruşi.1-10) Membrana celulelor mielomonocitare: macrofagi . Fosfolipide dezintegrate Fibrinogenul (la coagularea sângelui) Receptori celulari pentru marcherii patogeni (Pattern-recognition receptors (PRRs). leucocite neutrofile. mastocite. flagelina. eozinofile. peptidoglicane. celulele dendritice) Receptori umorali (solubili) pentru marcherii patogeni COMPLEXUL MARCHER + RECEPTORUL Celulele mielomonocitare: (macrofagi . endoteliocite. zimozanul (fungi) Marcherii moleculari ai leziunilor celulare (Damage-associated molecular pattern DAMP) – Moleculele stresului celular: HSP . epiteliocite. celulele dendritice) . mastocite. Acidul hialuronic (fragmente). fungi. limfocite. (Toll-like receptors TLR . bacterii.proteinele şocului termic Moleculele leziunilor: Heparansulfaţii (fragmente). paraziţi) LEZIUNILE CELULARE Marcherii patogeni ai xenobionţilor (Patogen . antigene. bazofile. leucocite neutrofile. PATOGENIA INFLAMAŢIEI XENOBIONŢII (viruşi.

4 ACTIVAREA FACTORULUI NUCLEAR INFLAMATOR NF – kB CELULELE MIELOMONOCITARE (macrofagi. FACTORII NECROZEI TUMORALE 3. mastocite. INTERFERONII 5. leucocite neutrofile. MOLECULELE ADEZIUNII INTERCELULARE . FACTORII STIMULATORI DE COLONII 4.IB = NF-kB (activ) + IB NF-kB + genele proinflamatoare latente Activarea genelor proinflamatoare Tranascripţia genelor Translaţia SINTEZA CITOKINELOR INFLAMATOARE CITOKINELE: 1. INTERLEUKINE 2. bazofile. endoteliocite) NF-kB +IB (inactiv) NF-kB . limfocite. eozinofile.

.50 кДа 2.5 CARACTERISTICA CITOKINELOR 1. diseminarea infecţiei (sepsis). acţiunea citokinelor este pleiotropă (asupra multor tipuri de celule). polipeptide cu MM 5 . efectele locale ale citokinelor sunt protective 8. 6. mecanismul de acţiune a citokinelor autocrin. paracrin. efectele depind de specificul celulei-ţintă 5. toate celulle sintetizează citokine analogice 3. Efectele generalizate ale citokinelor sunt contracarate prin retrocontrol negativ de citokine antiinflamatoare 9. insuficienţa poliorganică moartea de infecţie septico-purulentă. cronicizarea procesului inflamator. perioada de viaţă a citokinelor este scurtă (minute) 4. molecule de comunicare intercelulară. endocrin. Excesul de citokine antiinflamatoare: reacţie inflamatoare sistemică imunosupresie. producţia locală a citokinelor formează focarul inflamator acut 7.

neutrofilele . inhibă imunitatea celulară . anorexia..imunosupresie. 12 .artromialgie INTERLEUKINELE ANTIINFLAMATOAREIMUNOSUPRESIVE (IL -10) limfokine antiinflamatoare – acţiune antiinflamatoare-imunosupresivă. 6.INTERLEUKINELE PROINFLAMATOARE – IMUNOSTIMULATOARE – IL-1. B.6 1. degradarea muşchilor şi cartilagelor articulare . EFECTELE LOCALE: formează focarul inflamator acut activează limfocitele Т. .. antagonistul citokinelor proinflamatoare. macrofagii.răspunsul imun creşte chimiotactismul stimulează fagocitoza activizează endoteliocitele creşte permeabilitatea vaselor activizează fibroblaştii trombocitele EFECTELE SISTEMICE: Sinteza proteinelor fazei acute stimulează hematopoieza febra hipotesiune arterială.

Producţia excesivă de TNF-alfa .provoacă coagularea sângelui. şoc septic. autoimunitate. FACTORII STIMULATORI DE COLONII (CSF ) Citokine proinflamatoare Diferoni hematopoietici – reglează diferenţierea şi multiplicarea celulei-stem hematopoietice pluripotente în celule-stem unipotente.inflamaţie sistemică.7 2. 3. limfocitelor. FACTORII NECROZEI TUMORALE TNF-alfa şi beta (tumor necrosis factor) Limfotoxine cu activitate citotoxică (celulele canceroase şi cele infectate cu virus) Citokină proinflamatoare . caşexia.activizează NF-kB şi genele citokinelor proinflamatoare (IL-1 şi 6). Activizează macrofagii. Efect pirogen . Stimulează endoteliocitele – creşte permeabilitatea vaselor sanguine.CSF (stimulator de colonii monocitar) . G .CSF (stimulator de colonii granulocitare) GM . megacariocitelor şi eritrocitelor.CSF (stimulator de colonii granulocitare/macrofagale) M .provoacă febra. Chemoatractant pentru neutrofile. mielocitelor. rezorbţia oaselor. Stimulează formarea monocitelor. Procoagulant . iniţiază inflamaţia locală. eozinofilele. stimulează neutrofilele. Efecte metabolice catabolizante – hiperglicemia. limfocitele T şi B.

SELECTINE ICAM. dintre leucocitele şi trombocite L-selectinele .4.pe endoteliocite (E-selectine) pe trombocite (P-selectine) pe leucocite (L-selectine).asigură interacţiunea dintre endoteliocite şi trombocite. INTERFERONII ( IFN ) Răspunsul local indus de viruşi în sistemul limfoid IFN-alfa (leucocitar) IFN-beta (fibroblastic) IFN-gama (imun) Acţiune antivirală nespecifică Acţiune antiparazitară Acţiune antitumorală Efect imunomodulator Stimulează expresia antigenelor complexului major de histocompatibilitate I şi II 8 5. Asigură intearcţiunea mecanică intercelulară: E-selectinele: se leagă de liganzii (integrinele) de pe membrana neutrofilelor.interacţionează cu liganzi specifici de pe alte celule . T-limfocitelor şi monocitelor fixează leucocitele din torentul sanguin pe endoteliu iniţiază emigrarea leucocitelor din patul vascular în focarul inflamator P-selectinele .intercellular adhesion molecule) ICAM . MOLECULELE ADEZIUNII INTERCELULARE (ICAM .

activarea trombocitelor la contactul cu endoteliul alterat . Asigură adeziunea celulelor la matricea extracelulară (glicoproteide.MOLECULELE ADEZIUNII INTERCELULARE ICAM . laminina). Prezintă receptori pentru proteinele matricei intercelulare (colagen. macrofagi. limfocite T. chimotripsina. opsonozează bacteriile. trombocite. monocite. colagenaza). fibroblaşti.INTEGRINE ICAM. calicreina.leucocite neutrofile. trombina. inhibă proteazele din sânge (tripsina. . vitronectina.adeziunea leucocitelor la endoteliu 9 CITOKINELE SINTEZA PROTEINELOR FAZEI ACUTE (PFA) Ficat: proteina C-reactivă (CRP) amiloidul seric A alfa1-antitripsina alfa2-microglobulina fibrinogenul ceruloplasmina transferina factorul B şi C9 al complementului lactoferina Activităţile biologice: activează pe cale clasică complementul. membrana bazală) asigură adeziunea la alte celule Efectele biologice: . elastaza.activarea T-limfocitelor la contactul cu antigenul . fibronectina. plasmina.ntegrinele .

factorul chimiotactic. C5a. factorul inhibitor al migraţiei macrofagilor Trombocite: Serotonina MEDIATORII INFLAMATORI PLASMATICI: ACTIVAREA: COMPLEMENTULUI : C3a. activarea şi sinteza mediatorilor Mastocite: PROSTAGLANDINE TROMBOXANI LEUCOTRIENE FACTORI CHIMIOTACTICI TRIPTAZA HISTAMINA HEPARINA Leucocitele neutrofile: ENZIME LIZOZOMALE RADICALI LIBERI ŞI HALOGENAŢI Leucocitele eozinofile: PROTEINE CATIONICE Limfocite: LIMFOKINE: factorul mitogen. factorul citotoxic. C5-C9 SISTEMULUI COAGULANT: FACTORUL XII HAGEMAN SISTEMUL FIBRINOLITIC: ENZIMELE FIBRINOLITICE SISTEMUL CALICREINIC: KININE (bradikinia) .MARCHERII PATOGENI MICROBIENI LEZIUNILE CELULARE CITOKINELE PROTEINELE FAZEI ACUTE 10 MEDIATORII INFLAMATORI CELULARI: Eliberarea. C4a.

ALTERAŢIA: primară secundară 2. REACŢIILE VASCULARE: ischemia hiperemia arterială hiperemia venoasă staza agregarea intravasculară tromboza limfostaza hiperpermeabilitatea vasculară. PROLIFERAREA 7. EXSUDAŢIA: seroasă fibrinoasă purulentă hemoragică 4. FAGOCITOZA 6.11 CITOKINELE PROTEINELOE FAZEI ACUTE MEDIATORII CELULARI MEDIATORII UMORALI REACŢIILE INFLAMAŢIEI: 1. 3.EMIGRAREA LEUCOCITELOR: neutrofile eozinofile limfocite monocite 5. INFILTRAŢIA CELULARĂ 8. REGENERAREA: fiziologică patologică .

12 MANIFESTĂRILE EXTERNE ALE INFLAMAŢIEI: TUMOR RUBOR CALOR DOLOR FUNCTIA LAESA .

10. RĂSPUNSUL COMPENSATOR ANTIINFLAMATOR ACTIVAREA SISTEMULUI ANTIINFLAMATOR: IL-4. INTESTINALĂ) 3. ŞOC (SEPTIC. EXCESUL ÎN CIRCULAŢIA SISTEMICĂ A MEDIATORILOR HIPERINFLAMAŢIE . INFLAMAŢIE LOCALĂ ACUTĂ LANSAREA MEDIATORILOR PROINFLAMATORI ÎN CIRCULAŢIA SISTEMICĂ ACTIVAREA AXEI HIPOTALAMUS-HIPOFIZĂ-CORTICOSUPRARENALE (STRES) SINTEZA PROTEINELOR FAZEI ACUTE FEBRA INTENSIFICAREA CATABOLISMULUI INTENSIFICAREA LEUCOCITOPOIEZEI EXPRESIA INTEGRINELOR ŞI L-SELECTINELOR PE LEUCOCITE ŞI ESELECTINELOR PE ENDOTELIOCITE FOCARULUI IN FLAMATOR STIMULAREA LIMFOCITELOR ŞI DEZVOLTAREA REACŢIILOR IMUNE GENERALE 2.13 REACŢIE INFLAMATOARE SISTEMICĂ (RIS) 1. ENDOTOXINIC) DISFUNCŢIA ŞI INSUFICIENŢA POLIORGANICĂ (HEPATICĂ. HIPOTENSIUNE ARTERIALĂ.13 SECREŢIA DE CITOKINE ANTIINFLAMATOARE INHIBIŢIA CELULELOR IMUNOCOMPETENTE – PARALIZIA IMUNĂ . RENALĂ.REACŢIA INFLAMATOARE SISTEMICĂ HIPERPERMEABILIZAREA ŞI DISTRUCŢIA GENERALIZATĂ A ENDOTELIULUI CID FOCARE INFLAMATOARE METASTATICE VASOPLEGIE.