Sunteți pe pagina 1din 2

Nume i prenume.. Data Clasa.

TEST DE VERIFICARE Logica,argumentare si comunicare

Timp de lucru:50 minute. Se acorda 10 puncte din oficiu. Subiectul I 50 puncte Cititi cu atentie enunturile si apreciati cu (A) daca considerati ca este adevarat sau cu (F) daca apreciati ca este fals: 1.Comunicarea este un schimb de informatii. 2.Receptorul este cel care incepe comunicarea,cel care produce un mesaj. 3.Barierele in comunicare reprezinta orice lucru care ajuta sau face ca mesajul sa fie transmis mai eficient. 4.Barierele de limbaj au drept cauze un climat de munca necorespunzator. 5.Functia de comunicare a limbajului poate transmite un limbaj informational sau emotional. Subiectul II 40 puncte Cititi cu atentie si incercuiti varianta corecta de raspuns: 1 Formele comunicarii sunt: a.comunicarea verbala,nonverbala si paraverbala b.comunicarea interpersonala,publica,interculturala c.emitator,canal de comunicare,receptor,reactie de raspuns 2. Comunicarea publica: a.se realizeaza intre doua sau mai multe personae apropiate in spatiu b.are rol de informare si de asigurare a relatiilor sociale c. se stabileste intre oamenii care apartin unor culture diferite 3. Primul care a acordat importanta cuvenita logicii a fost: a.Aristotel b. Rudolf Carnap c. Augustus De Morgan 4. Orice comunicare presupune un limbaj: a. verbal,nonverbal,paraverbal b. interpersonal,public,intercultural c. institutional,public,intern