Sunteți pe pagina 1din 3

Comparatie intre farmacia de circuit inchis si farmacia de circuit deschis

Asemanari 1. Amplasare: trebuie sa fie amplasate fie la parter, sau cel mult la etajul 1 si trebuie sa existe o cale de acces directa pentru aprovizionare.

Deosebiri 1. Farmacia de circuit inchis asigura asistenta cu medicamente doar pentru bolnavii internati in spitale in timp ce farmacia cu circuit deschis asigura asistenta farmaceutica in ambulatoriu a populatiei (au acces toate persoanele).

2. Receptura: este destinata prepararii 2.Documente pe baza carora se formulelor magistrale si oficinale. elibereaza medicamentele: in farmacia de circuit deschis medicamentele se elibereaza pe baza de reteta,iar in cea de circuit inchis se elibereaza pe condici de prescriptii medicale. 3. Depozitul: au un depozit care cuprinde 3. Infiintare: farmacia de circuit inchis se una sau mai multe incaperi pentru organizeaza ca sectie in structura depozitarea medicamentelor dintre care o organizatorica a unitatii sanitare (in incapere este destinata solutiilor structura spitalului), se intemeiaza pe baza perfuzabile. legii spitalului si functioneaza ca atare. Farmacia publica se infiinteaza ca societate comerciala, ea este infiintata de farmacistul sef fiind instituita pe baza legii unitatilor farmaceutice. 4. Spatii de depozitare: au un spatiu 4. Incaperi: in farmacia de circuit deschis destinat dispozitivelor medicale, un spatiu prima incapere este oficina, in cea de pentru produsele returnate sau retrase din circuit inchis prima incapere este destinata stoc si un spatiu special pentru pastrarea primirii si eliberarii condicilor de prescriptii substantelor inflamabile si volatile. medicale. 5. Structura organizatorica: in ambele 5. Oficina: in farmacia de circuit deschis farmacii avem un birou al farmacistului sef, este destinata publicului larg, iar in cea de vestiarul si grupul sanitar. circuit inchis, ea este a doua incapere si este menita pregatirii condicilor de prescriptii medicale. Concluzia este ca oficina are alta destinatie in farmacia cu circuit inchis fata
1

de cea cu circuit deschis.

6. In ambele farmacii se pot derula programe nationale de sanatate pentru care acestea trebuie sa detina un spatiu distinct destinat eliberarii medicamentelor catre pacientii din ambulatoriu aflat la aceeasi adresa sau la o adresa diferita si care se mentioneaza pe autorizatia de functionare a farmaciei. 7. Personalul: este de asemenea la fel in cele doua farmacii. 8. Atributiile farmacistului sef: a) trebuie sa se informeze asupra tuturor aspectelor si cerintelor legate de functia pe care o indeplineste; b) trebuie sa se asigure ca toti membrii personalului aflat in subordinea sa sunt informati asupra atributiilor profesionale pe care trebuie sa le indeplineasca; c) trebuie sa transmita instructiunile clar pentru a impiedica orice risc de eroare; in masura posibilitatilor, el va transmite in scris proceduri standard de operare; d) se asigura ca membrii personalului aflat in subordinea sa isi indeplinesc atributiile in conformitate cu prevederile legale, dar si cu competenta si aptitudinile personale; e) trebuie sa respecte independenta profesionala a farmacistilor din subordine; f) se asigura ca echipamentele, localul si utilitatile de la locul de munca sunt mentinute la standardele acceptate pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor profesionale; g) se asigura ca toate activitatile profesionale desfasurate sub controlul sau, precum si cele exercitate de el personal sunt supuse asigurarii de raspundere profesionala; h) se asigura ca toate masurile privind
2

8. Organizarea spatiului: - in cazul in care farmaciile cu circuit inchis prepara solutii sterile se organizeaza o sectie de sterile( este o linie de fabricatie) care trebuie amenajata separat si functioneaza in conformitate cu regulile de buna practica de fabricatie. Nu gasim acest lucru si in farmacia de circuit deschis. - in farmacia de circuit inchis avem si un spatiu dedicat pastrarii medicamentelor pentru studiu clinic, nu vom gasi aceste medicamente in farmacia de circuit deschis, deoarece studiile clinice se realizeaza numai in spitale sub control si cu protocol. - in farmacia de circuit inchis avem si un spatiu destinat instalarii distilatorului, in cea de circuit deschis nu mai avem acest spatiu.

pastrarea confidentialitatii sunt efective; i) are datoria sa notifice colegiului pe raza caruia isi desfasoara activitatea orice schimbare de interes profesional privind membrii personalului din subordinea sa ori functia sa; j) trebuie sa accepte, in masura posibilitatilor, elevi si studenti, pentru indeplinirea stagiului de practica in unitatea pe care o conduce. 9. Documente: - Farmacopeea Romana ; - Nomenclatorul de medicamente ( Memomedul ); - Legislatia farmaceutica; - care sa ateste provenienta si calitatea medicamentelor; - de evidenta a formulelor magistrale si oficinale (ex: registru de copiere a acestor retete); - care sa ateste evidenta medicamentelor stupefiante si psihotrope.

9. In cadrul farmaciei cu circuit inchis farmacistul sef are o serie de atributii pe care nu le are si farmacistul sef din cadrul farmaciei de circuit deschis, respectiv: - face parte din Consiliul medical al spitalului - face parte din Comisia de evaluare a ofertelor pentru achizitionarea medicamentelor - face parte din Comisiile de receptie - este membru al Comisiei Medicamentului - este membru al Comisiei locale de etica pentru avizarea studiilor clinice - participa la Raportul de garda - face parte din Colectivul de Farmacovigilenta 11. Medicatia :doza care se poate elibera 10. Spre deosebire de farmacistul din este de 24 pana la 48 de ore exceptii doza farmacia de circuit deschis, farmacistul din pentru 3 sau mai multe zile. farmacia de circuit inchis urmareste drumul parcurs de medicament pana la patul bolnavului precum si valabilitatea medicamentelor aflate pe sectii in dulapurile de urgenta. 12. Dotarea : - echipamentele, aparatura si vesela sunt la fel in ambele farmacii ; - ambele farmacii sunt dotate cu laborator.