NEWTON’S LAWS OF MOTION Principiul I al mecanicii

Orice corp își menține starea de repaus sau de mișcare rectilinie uniformă atât timp cât asupra sa nu acționează alte forțe sau suma forțelor care acționează asupra sa este nulă. Inerția

Principiul al II-lea al mecanicii
Newton introduce noțiunea de cantitate de mișcare, ceea ce astăzi se numește impuls. Aceasta este o mărime vectorială egală cu produsul dintre masă și viteză.

Principiul al doilea al mecanicii introduce noțiunea de forță ca fiind derivata impulsului în raport cu timpul. sau folosind definiția impulsului . În mecanica newtoniană, se consideră că masa este constantă (independentă de viteză) cât timp se păstrează integritatea corpului, deci . Adică .

Principiul al III-lea al mecanicii
Când un corp acționează asupra altui corp cu o forță (numită forță de acțiune), cel de-al doilea corp acționează și el asupra primului cu o forță (numită forță de reacțiune) de aceeași mărime și de aceeași direcție, dar de sens contrar. Acest principiu este cunoscut și sub numele de Principiul acțiunii și reacțiunii. 1) States that a body will continue in a state of rest, or in uniform motion in a straight line, unless acted on by an external force (i.e. it has inertia). 2) States that a body at rest or in uniform motion will, when acted on by an external force, accelerate in the direction of the force. The magnitude of the acceleration for any given mass is directly proportional to the size of the force applied(i.e. when a force of 1 N is applied to a mass of 1 kg, it will accelerate at 1 m/s). Force = Mass x Acceleration 3)States that for every action there is an equal and opposite reaction.