Sunteți pe pagina 1din 0
 

LP 14

CONFIGURAŢIA EXTERNĂ A CORDULUI

 
Fa ţ a sternocostal ă a cordului  

Faţa sternocostală a cordului

 

Cordul prezintă: faţa sternocostală (anterioară), faţa diafragmatică, baza, faţa pulmonară, marginea dreaptă, marginea superioară, marginea stângă şi vârful cordului. Faţa sternocostală ( anterioară)- prezintă două porţiuni- partea atrială şi partea ventriculară separate prin segmentul anterior al şanţului atrio-ventricular (coronar):

-partea atrială- este formată din cele două auricule care împreună formează corona cordis. -auriculul drept- un diverticul triunghiular , care vine în raport cu faţa anterioară a aortei ascendente şi a cărei margine inferioară acoperă şanţul atrio-ventricular. -auriculul stâng – care vine în raport cu artera pulmonară stâng. -partea ventriculară- formată de pereţii anteriori ai ventriculului stâng şi ventriculului drept; limita de demarcaţie dintre cele două suprafeţe ventriculare este şanţul interventricular anterior, şanţ străbătut de ramura interventriculară anterioară a arterei coronare stângi şi de vena mare a inimii. -şanţuri:

-partea anterioară a şanţului atrio-ventricular ( coronar)- prezintă un segment drept străbătut de artera coronară dreaptă şi un segment stâng străbătut de ramura circumflexă a arterei coronare stângi şi de vena mare a inimii. -şanţul interventricular anterior- străbătut de ramura interventriculară anterioară a arterei coronare stângi şi de vena mare a inimii. *raporturile feţei sternocostale a inimii- cu: pericardul, corpul sternului, muşchiul transvers toracic, cartilajele costale 3-6 stângi, recesurile pleurale costomediastinale anterioare, marginile anterioare plămânilor şi vasele toracice interne.

 
Fa ţ a sternocostal ă a inimii 1. urechiu ş a dreapt ă ; 2.

Faţa sternocostală a inimii 1. urechiuşa dreaptă; 2. vena cavă inferioară; 3. porţiunea dreaptă a şanţului coronar şi artera coronară dreaptă; 4.

ventriculul drept; 5. marginea

 
 

Marginea dreaptă a cordului se întinde

 

de la ostiul venei cave inferioare până la vârful cordului. Ea este ascuţită şi se continuă la dreapta cu şanţul terminal. Este formată în cea mai mare parte de ventriculul drept şi desparte faţa sternocostală de faţa diafragmatică. De-a lungul ei se află vena mică a inimii şi spre extremitatea sa stângă se află o incizură numită incizura vârfului inimii la nivelul căreia ramura interventriculară atnerioară a arterei coronare stângi se continuă cu artera apexiană posterioară.

dreaptă; 6.

şanţul

interventricular anterior; 7. incizura vârfului inimii; 8. vârful inimii; 9. ventriculul stâng; 10. porţiunea stângă a şanţului coronar; 11. trunchiul arterei pulmonare; 12. crosa aortei; 13. vena cavă superioară; 14. şanţul terminal.

 

Vârful inimii este orientat inferior, anterior şi la stânga şi aparţine ventriculului stâng. Se proiectează în spaţiul cinci intercostal stâng pe linia medioclaviculară sau medial de ea , la cca 8 cm lateral de linia mediasternală. Vârful vine în raport cu faţa mediastinală a plămânului stâng (impresiunea cardiacă) şi cu recesul costo-medistinal anterior.

 

1

Baza inimii ş i fa ţ a diafragmatic ă 1. vena cav ă superioar ă
Baza inimii ş i fa ţ a diafragmatic ă 1. vena cav ă superioar ă

Baza inimii şi faţa diafragmatică 1. vena cavă superioară; 2. şanţul interatrial; 3. atriul drept; 4. vena cavă inferioară; 5. vena mică a inimii; 6. artera coronară dreaptă; 7. şanţul atrio- ventricular-segmentul posterior-partea dreaptă; 8. ventriculul drept; 9. şanţul interventricular posterior; 10. artera apexiană posterioară; 11. vena mijlocie a inimii şi artera interventriculară posterioară; 12. ventriculul stâng; 13. şanţul atrio-ventricular-segmentul posterior-partea stângă; 17. venele pulmonare stângi; 18. venele pulmonare drepte; 19. atriul stâng;

Baza cordului- este formată din peretele lateral ( drept) al atriului drept şi din peretele posterior al atriului stâng. -limite: superioară- bifurcaţia arterei pulmonare; inferioară- segmentul posterior al şanţului coronar. -ariile bazei- separate prin şanţul interatrial:

-aria atriului drept- este reprezentată de porţiunea sinusală la nivelul căreia se află ostiile venelor cave superioară şi inferioară; această porţiune se întinde anterior până la şanţul terminal. -aria atriului stâng- la nivelul căreia se află ostiile venelor pulmon.are. *raporturile bazei cordului:

-atriul stâng- vine în raport prin intermediul sinusului oblic al pericardului cu esofagul (examenul radiologic al tranzitului baritat evidenţiază deviaţia esofagului în hipertrofiile atriului stâng), posterior de care se află aorta descendentă. -atriul drept- vine în raport cu plămânul drept şi cu venele pulmonare drepte. -baza cordului- se proiectează în dreptul vertebrelor T4- T8 (vertebrele cardiace Giacomini).

dreptul vertebrelor T4- T8 (vertebrele cardiace Giacomini). 2 Fa ţ a diafragmatic ă (inferioar ă )

2

Faţa diafragmatică (inferioară) este limitată

posterior de segmentul posterior al şanţului coronar ( atrio-ventricular), şanţ care o separă de baza inimii. Prezintă următoarele elemente:

-aria ventriculului drept- care corespunde peretelui inferior al ventriculului drept; -aria ventriculului stâng- care corespunde peretelui inferior al ventriculului stâng; -şanţul interventricular posterior – separă cele două arii ventriculare şi conţine ramura interventriculară posterioară a arterei coronare drepte şi vena mijlocie a inimii. Extremitatea superioară a şanţului interventricular posterior intersectează şanţul coronar şi formează împreună cu acesta şi cu şanţul interatrial crucea inimii. *raporturile feţei diafragmatice:centrul tendinos al diafragmului , fundul stomacului şi cu impresiunea cardiacă de pe faţa diafragmatică a ficatului.

Ş an ţ urile cordului Suprafata cordului este strabatut ă de urm ă toarele ş
Ş an ţ urile cordului Suprafata cordului este strabatut ă de urm ă toarele ş

Şanţurile cordului

Suprafata cordului este strabatută de următoarele şanţuri :

Şanţul coronar ( atrio-ventricular)- este situat în planul perpendicular pe axul mare a cordului. El traversează cele trei feţe ale cordului: sternocostală, pulmonară şi diafragmatică divizând cordul în două porţiuni: atrială şi ventriculară. Dispozitia aproximativ circulară şanţului atrio- ventricular este întreruptă la nivelul feţei sternocostale de emergenţa aortei şi trunchiului arterei pulmonare.Şanţul coronar prezintă două segmente:

-segmentul anterior- cu o parte dreaptă care conţine partea iniţială a arterei coronare drepte şi parte stângă care conţine porţiune iniţială a arterei coronare stângi ,artera circumflexă şi ven mare a inimii. -segmentul posterior-conţine sinusul coronar, vena mare a inimii, vena mică a inimii, arter circumflexă şi artera coronară dreaptă.

Şanţul interventricular- este perpendicular pe şanţul coronar (atrio.ventricular) fiind orienta în plan vertical de-a lungul axului mare al cordului. Traversează feţele sternocostală ş diafragmatică. Şanţul interventricular este împărţit în două segmente:

-şanţul interventricular anterior- situat la nivelul feţei sternocostale; el conţine ramur interventriculară anterioară a arterei coonare stângi şi vena mare a inimii; Şanţul separă cel două arii ventriculare de la nivelul acestei feţe. Şanţul se continuă la nivelul marginii drepte cordului prin incizura vârfului inimii cu şanţul interventricular posterior. -şanţul interventricular posterior- se află la nivelul feţei diafragmatice şi separă cele dou arii ventriculare. El conţine vena mijlocie a inimii, ramura interventriculară posterioară a artere coronare drepte şi artera apexiană posterioară.

Şanţul interatrial- se află la nivelul bazei cordului şi separă cele douâ porţiuni atriale al bazei.

3

Ş an ţ ul interatrial - se afl ă la nivelul bazei cordului ş i separ