Sunteți pe pagina 1din 8

Anexa 5 CERERE DE AUTORIZARE A.

Date de identificare a furnizorului de formare:


Denumirea furnizorului de formare: ASOCIATIA DOMINOU, CRAIOVA, DOLJ Forma de organizare sau statutul juridic O.N.G. Sediul furnizorului de formare: Strada: EUGENIU CARADA Localitatea: CRAIOVA Jude\ / Sector: DOLJ E-mail ani_draghici@yahoo.com Cod fiscal : Cod unic de inregistrare: 1 Reprezentantul legal al furnizorului de formare Nume: DRAGHICI CNP 2 6 1 0 9 1 9 1 6 3 2 0 1 Prenume: ANI Functia PRESEDINTE 7 0 0 2 9 6 0 Telefon: 0351808230 Mobil 0744789776 Fax: 0251510232 Nr. 19 Sc. Cod postal: Ap. -

B. Programul de formare pentru care furnizorul de formare solicita autorizare Denumirea programului de formare1 LUCRATOR IN STRUCTURI PENTRU CONSTRUCTII Tipul programului de formare2 CALIFICARE Cod N.C./COR 7 1 2 2 1 3

Anexez dosarul de autorizare si declar pe proprie raspundere ca toate copiile depuse la dosar sunt conforme cu originalul.

Semnatura LS

ANEXA NR. 2

PROGRAMA DE PREGATIRE

ANEXA NR. 3

MODALITI DE EVALUARE A PARTICIPANILOR LA PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONAL

Evaluare iniial (dac e cazul)


Scop Metode instrumente Scal de apreciere

Evaluare pe parcurs (se poate prezenta separat pentru


pregtire teoretic i practic, respectiv pe module / discipline / secvene de nvare) Frecven: dup fiecare unitate de nvare Metode instrumente: test de evaluare, miniproiecte, referat, portofoliu cu structur dat Scal de apreciere- conform proiectrii didactice Vezi anexa2

Evaluare final (se prezint separat pe probe scris, oral,


practic dac e cazul) prin prob scris cu diveri itemi n structur conform metodologiilor n vigoare i prob practic cu tematic anunat Metode Instrumente: teste de evaluare, probe practice, portofoliu Scal de apreciere- conform proiectrii didactice

ANEXA NR. 4

PROIECT DIDACTIC

OPISUL DOSARULUI DE AUTORIZARE


Nr.crt Denumirea actului CERERE DE AUTORIZARE Nr. i data actului/ Emitent Anexa nr. 5

I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 II. III. 3.1 3.2

DOCUMENTE CARE ATESTA INDEPLINIREA CONDITIILOR DE ELIGIBILITATE Certificat de inscriere a persoanei jurudice fara scop patrimonial Act constitutiv- Incheiere de autentificare Solicitare insciere in Registrul Asociatilor si Fundatiilor Certificat de inregistrare fiscala Certificat inregistrare in Registrul Fiscal Certificat de atestare fiscala Dovada achitarii taxei de autorizare FI DE AUTOEVALUARE ( 2 exemplare) AUTORIZATII SI AVIZE Autorizatie de functionare d.p.d.v. al protectiei muncii a Colegiului National Elena Cuza, Craiova Autorizatia sanitara de functionare a Colegiului Natinal Elena Cuza, Craiova Autorizatie de functionare d.p.d.v. al protectiei muncii a Colegiului Tehnic Ion Mincu, Craiova Autorizatia sanitara de functionare a Colegiului Tehnic Ion Mincu, Craiova RESURSE UMANE Lista formatorilor Acord scris CV-uri Diplom de studii RESURSE MATERIALE Lista materiale pentru pregatirea teoretica Lista spatiilor si dotarilor aferente pregatirii teoretice Protocol de predare primire, Colegiul National Elena Cuza Craiova Contract de colaborare cu Colegiului National Elena Cuza, Craiova Lista materiale pentru pregatirea practica Lista spatiilor si dotarilor aferente pregatirii practice Protocol de predare primire pentru Colegiul Tehnic Ion Mincu Craiova Contract de colaborare cu Colegiului Tehnic Ion Mincu, Craiova CURRICULUM Programa de pregatire Modalitati de evaluare Proiect didactic 43/17.11.200 / Judecatoria Craiova 7563/01.10.2004 / Birou notar public Tudor Marinela 102/10.11.2004 / Judecatoria Craiova 03.12.2004 / M.F.P. 74277/26.11.2004 / Directia Generala a Finantelor Publice, Dolj 36357/05.05.2007 / Directia Generala a Finantelor Publice, Dolj Anexa nr. 1 2140/24.01.2005 / M.M.S.S.Inspectoratul Teritorial de Munca, Dolj 008745/22.11.2002 / M.S.F. Directia de Sanatate Publica Dolj

IV. 4.1 4.2 4.3 4.4 V. 5.1 5.2

28640/28.09.2001 / Primaria municipiului Craiova 716/27.04.2007/ Colegiului National Elena Cuza, Craiova 28630/27.09.2001 / Colegiul Tehnic Ion Mincu Craiova

5.3 5.4 5.5

5.6 VI. 6.1 6.2 6.3

Anexa nr.2 Anexa nr.3 Anexa nr. 4

6.4

Copie balanta de verificare

31 dec. 2006

Colegiul National Elena Cuza Craiova Str.Ioan Maiorescu, nr. 4

LISTA SPATIILOR SI DOTARILOR AFERENTE PREGATIRII TEORETICE

2 Sali de curs in suprafata de minim 100 m2 : 25 pupitre ; 50 scaune; Laborator informatica cu acces la Internet. Colegiul Tehnic Ion Mincu Craiova Str.Henri Coanda, nr. 62

LISTA SPATIILOR SI DOTARILOR AFERENTE PREGATIRII PRACTICE

1. Atelier de lucrari de zidarie ; 2. Atelier de lucrari de finisaje ; 3. Atelier de lucrari de armaturi.

Colegiul Tehnic Ion Mincu Craiova Str.Henri Coanda, nr. 62

LISTA DE ECHIPAMENTE

1. Autobetoniara ; 2. Schele metalice ; 3. Scule si dispozitive pentru lucrarile de zidarie si tencuieli.