Sunteți pe pagina 1din 0

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE I FUNCTIONARE

AL REGIEI AUTONOME

DE TRANSPORT PUBLIC

PLOIETI


P L O I E T I
2007
CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

Art. 1 Regia Autonom de Transport Public Ploiesti este nfiintat n baza Legii nr. 15/1990,
privind reorganizarea unittilor economice de stat ca regii autonome si societti
comerciale si a Hotrrii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 5 din
27.01.1995, privind organizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti ca
persoan juridic care functioneaz pe baz de gestiune economic si autonomie
financiar, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.
Regia Autonom de Transport Public Ploiesti este nregistrat la Camera de Comert si
Industrie Prahova cu nr. J 29 / 326 / 23.04.1991, avnd cod unic de nregistrare
fiscal, RO1355770.
Denumirea unittii este REGIA AUTONOM DE TRANSPORT PUBLIC
PLOIETI, care se va inscriptiona integral pe toate trimiterile postale, formulare,
contracte sau documentatiile pe care le ntocmeste sau le elaboreaz.
Prescurtarea R.A.T.P. Ploiesti reprezint initialele denumirii integrale, nsotit de
emblema R.A.T.P. (clut)
Forma prescurtat se va ntrebuinta numai n cazul nscriptionrilor sau siglelor
aplicate pe stampile, echipamente de munc, autovehicule si utilaje, iar n cazul
textelor numai unde nu se creeaz confuzii prin utilizare.
Sigla reprezint initialele denumirii Regiei, dup cum urmeaz:
R = Regia;
A = Autonom;
T = (de) Transport;
P = Public
R.A.T.P. Ploiesti are implementat si certificat Sistemul de Management al Calittii, n
conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001 / 2001 si beneficiaz de
marca AEROQ nr. 610, a crui utilizare este limitat la domeniul de activitate
mentionat pe certificatul detinut.
Sigla se va aplica pe toate antetele trimiterilor oficiale ale Regiei precum si pe toate
echipamentele, utilajele si mijloacele de transport urban de cltori pe care le are
n dotare.
R.A.T.P. Ploiesti este regie autonom de interes local si se afl sub autoritatea
Consiliului Local al Municipiului Ploiesti fiind nfiintat pe durat nedeterminat.
Sediul Regiei se afl n municipiul Ploiesti, str. Ggeni, nr. 88, activitatea
desfsurndu-se att la sediul Regiei ct si n punctul de lucru " PODUL INALT"
situat n Ploiesti, Str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr: 283.

CAPITOLUL II
OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 2 Obiectul de activitate al R.A.T.P. Ploiesti include urmtoarele activitti:
A. PRESTRI SERVICII
transport n comun de persoane cu autobuzul, troleibuzul, tramvaiul si alte
mijloace de transport specifice, pe teritoriul municipiului Ploiesti si n
zonele limitrofe acestuia;
transport de persoane intern si international cu autobuze, autocare si
microbuze;
prestri servicii auto - service;
ntretinerea si repararea de mijloace de transport si utilaje proprii si pentru
terti;
activitatea de transport usor si greu, ncrcri si descrcri cu scop de
deservire si sprijin a activittii de transport n comun de cltori;
activitate de turism;
scolarizare conductori tramvaie, conductori autobuze si troleibuze;
examinarea psihologic a conductorilor mijloacelor de transport ale
Regiei, ct si pentru terti;
inspectie tehnic periodic a autovehiculelor si remorcilor din dotarea
Regiei si pentru terti;
activitate de reprezentant pentru piese auto si accesorii la solicitarea
unittilor productoare;
publicitate;
reviste si periodice;
alte activitti anexe transporturilor terestre;
activitti de transmitere de date ;
comercializare Gaz Petrol Lichefiat (GPL)
B. ACTIVITATE DE PRODUCTIE
tipografiere (abonamente, bilete, legitimatii, etc.) pentru activitatea proprie
si terti;
confectionare echipament de lucru;
productie de scaune din metal;
productie de mobilier din metal pentru birouri si magazine.
C. ACTIVITATE DE CONSTRUCTII
lucrri de constructii montaj pentru calea de rulare si linii contact tramvai;
lucrri constructii montaj industriale si civile, statii de redresare, instalatii
electrice, sanitare, gaze, cromatizare, protectia mediului, toate n conditiile
legii;
lucrri de constructii, inclusiv lucrri de art;
lucrri de nvelitori sarpante si terase la constructii;
constructii de ci de comunicatie terestre si constructii destinate sportului;
constructii hidrotehnice;
alte lucrri de constructii ingineresti;
alte lucrri specifice pentru constructii;
lucrri de instalatii sanitare si de nclzire central si de montaj de
echipamente si utilaje tehnologice la cldiri si constructii ingineresti;
lucrri de pardosire si placare a peretilor;
lucrri de vopsitorie, zugrveli si montri de geamuri ;
alte lucrri de instalatii si de constructii auxiliare;
lucrri de ipsoserie;
lucrri de tmplrie si dulgherie;
D. ACTIVITATE DE COMERT EXTERIOR
E. ACTIVITATE DE COMERT INTERIOR
comercializarea de materii prime, materiale si piese de schimb auto si
tramvai;
comert cu amnuntul care nu se efectueaz prin magazine.
Art. 3 (1) Modificarea obiectului principal de activitate al R.A.T.P. Ploiesti, sau
transformarea ei n societate comercial, se face numai prin Hotrrea Consiliului
Local al Municipiului Ploiesti, pe baza Programului de reorganizare aprobat
conform legilor n vigoare.
(2) (2) R.A.T.P. Ploiesti se poate asocia potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice
din tar si strintate.

CAPITOLUL III
PATRIMONIUL

Art. 4 Regia Autonom de Transport Public Ploiesti are la data de 31.12.2006 un patrimoniu
n valoare de 3.479.173,46 lei, nregistrat n baza reevalurii patrimoniului conform
prevederilor Hotrrii de Guvern nr. 500 / 1994, modificat si completat de
Hotrrea de Guvern nr. 3 / 1995 si Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1752 / 2005.
Art. 5 (1) Regia Autonom de Transport Public Ploiesti administreaz bunurile ce apartin
domeniului public si privat al Municipiului Ploiesti, n baza unui contract de
administrare.
(2) Bunurile proprietate public sunt inalienabile, insesizabile, imprescriptibile si ca
atare nu se afl n circuitul civil, potrivit legii, ele se evidentiaz n mod distinct
n patrimoniul Regiei. Aceste bunuri pot fi concesionate sau nchiriate n
conditiile legii cu aprobarea prealabil a Consiliul Local al Municipiului Ploiesti.
(3) In exercitarea drepturilor de proprietate Regia posed, foloseste si dispune n
conditiile legii de bunuri aflate n patrimoniul su, altele dect cele publice n
scopul realizrii obiectului su de activitate si beneficiaz de rezultatele utilizrii
acestora.
(4) Patrimoniul Regiei poate fi micsorat, respectiv mrit, prin hotrrea Consiliului
Local al Municipiului Ploiesti potrivit legii.

CAPITOLUL IV
ORGANELE DE CONDUCERE ALE REGIEI

Art. 6 (1) Conducerea Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti se asigur de ctre
Consiliul de Administratie, al crui presedinte este ales dintre membrii
Consiliului de Administratie (este de regula Directorul General al Regiei).
(2) Activitatea curent a R.A.T.P. Ploiesti este condus de Directorul General, numit
conform art. 2 din Hotrrea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 46
/30.03.2005.
(3) Relatiile dintre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, ca reprezentant al
autorittii administrative prin care acesta si exercit prerogativele n domeniul de
activitate al Regiei, si Directorul General al Regiei se stabilesc prin Contractul de
Performant ncheiat n conformitate cu Ordonanta de Urgent nr. 79/2001
privind ntrirea disciplinei economico - financiare si alte dispozitii cu caracter
financiar si Ordinul Ministrului Administratiei Publice Locale pentru aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare, n domeniul serviciilor publice de
gospodrie comunal, a prevederilor Ordonantei de Urgent nr. 79/2001 privind
ntrirea disciplinei economico - financiare si alte dispozitii cu caracter financiar.
Art. 7 Consiliul de Administratie este constituit cu respectarea art. 12 din Legea nr.
15/1990 privind organizarea unittilor economice de stat ca regii autonome si societti
comerciale, cu modificrile si completrile ulterioare, iar componenta si numirea
consilierilor se fac prin Hotrrile Consiliului Local al Municipiului Ploiesti. Consiliul
de Administratie este compus din 7 (sapte) membri.
Art. 8 Membrii Consiliului de Administratie:
se numesc n conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 15 / 1990 pe o
perioad de 4 ani, jumtate din ei putnd fi nlocuiti la fiecare 2 ani;
nu pot face parte concomitent din mai mult de dou consilii de administratie sau
participa la societti comerciale cu care R.A.T.P. Ploiesti ntretine relatii de afaceri
sau are interese contrarii;
si pstreaz calitatea de angajati la institutia sau unitatea de la care provin si toate
drepturile si obligatiile derivnd din aceast calitate;
nu pot fi membrii ai Consiliului de Administratie persoanele care, potrivit legii,
sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloas, abuz de
ncredere, fals si uz de fals, nselciune, delapidare, mrturie mincinoas, dare sau
luare de mit, precum si pentru alte infractiuni de aceeasi natur;
- sunt incompatibili cu activitatea de membru al Consiliului de Administratie cei
care, personal ori sotul (sotia), rudele sau afinii pn la gradul al doilea inclusiv,
sunt, n acelasi timp, patroni sau asociati la societti comerciale cu acelasi profil,
sau care se gsesc n acelasi profil, sau cu care se gsesc n relatii comerciale
directe cu societti comerciale de acelasi profil;
Art. 9 (1) Consiliul de Administratie si desfsoar activitatea prin ntrunire n sedinte
ordinare si extraordinare n cadrul crora adopt hotrri.
(2) edintele ordinare au loc o dat pe lun, iar cele extraordinare, ori de cte ori este
necesar.
Art. 10 In activitatea sa, Consiliul de Administratie poate solicita colaborarea unor specialisti
din cadrul Regiei sau din alte unitti.
Art. 11 Consiliul de Administratie are un presedinte si un secretar.
Art. 12 Convocarea sedintelor ordinare si extraordinare se face de ctre Presedintele
Consiliului de Administratie prin secretar, de regul n ultima zi de joi din lun.
Art. 13 Membrii Consiliului de Administratie vor primi materialele, prin grija secretarului, cu
5 zile nainte de sedint.
Art. 14 Consiliul de Administratie hotrste, avizeaz, aprob, dup caz:
cu 2/3 din numrul total al membrilor, pentru investitiile ce urmeaz a fi realizate
potrivit obiectului su de activitate si care se finanteaz din surse proprii, credite
bancare sau alocatii de la bugetul statului, ori, dup caz, de la bugetul local;
nchiriere de spatii si terenuri sau n locatie de gestiune pe baz de licitatie, precum
si pentru asociere n vederea realizrii de activitti comune care prezint interes
pentru asociati;
cu 1/2 + 1 din numrul total al membrilor, pentru celelalte probleme ale Regiei.
Art. 15 Deliberrile membrilor Consiliului de Administratie, precum si rezultatul acestora se
consemneaz n Registrul de procese verbale care se afl n grija secretarului special
desemnat; procesele verbale se semneaz de toti membrii prezenti si de secretar.
Art. 16 Secretarul ntocmeste si difuzeaz hotrrile luate n sedintele Consiliului de
Administratie, dup ce au fost semnate de ctre Presedintele Consiliului de
Administratie.
Hotrrile se distribuie integral tuturor membrilor Consiliului de Administratie si n
extras, compartimentelor interesate si rspunztoare de punerea n aplicare a
hotrrilor.
Art. 17 Secretarul va prezenta lunar Consiliului de Administratie, un raport privind modul de
ndeplinire a hotrrilor din luna anterioar sau cu termen scadent.
Art. 18 edintele Consiliului de Administratie sunt prezidate de Directorul General al Regiei,
n calitatea sa de Presedinte al acestuia.
Art. 19 Atributiile si competentele principale ale Consiliului de Administratie sunt
urmtoarele:
Asigur elaborarea strategiei de dezvoltare, retehnologizare, modernizare,
restructurare a Regiei, pe care o supune spre aprobare Consiliului Local.
Urmreste respectarea dispozitiilor legale privind protectia mediului nconjurtor,
respectarea normelor de securitate si sntatea muncii n cadrul Regiei.
Aprob tactica si strategia activittii de marketing.
Avizeaz contractarea de mprumuturi bancare pe termen scurt, mediu sau lung si
modul de rambursare a acestora.
Aprob rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului Regiei Autonome de
Transport Public Ploiesti si hotrste cu privire la diferentele constatate propuse de
Comisia central de inventariere.
Aprob si propune tarife pentru lucrrile si serviciile prestate de ctre Regia
Autonom de Transport Public Ploiesti, altele dect cele aprobate de Consiliul
Local al Municipiului Ploiesti, n conformitate cu obiectul de activitate al Regiei si
legislatia n vigoare.
Aprob msurile necesare pentru mentinerea echilibrului economico-financiar al
Regiei.
Stabileste si aprob plata premierilor pentru personalul Regiei, cu exceptia
cazurilor prevzute n Contractul Colectiv de Munc al Regiei Autonome de
Transport Public Ploiesti.
Consiliul de Administratie analizeaz modul cum au fost mplinite hotrrile
anterioare si propune msurile pe care le consider necesare pentru realizarea
obiectivelor nefinalizate ca si sanctiunile aplicabile celor ce se fac vinovati de
nendeplinirea acestora.
Isi nsuseste studiile de fezabilitate si dcumentatiile tehnico - economice ce
urmeaz a fi aprobate conform legii.
Aprob programul anual de investitii n limita surselor de finantare aprobate de
Consiliul Local prin bugetul de venituri si cheltuieli.
Isi nsuseste structura organizatoric a Regiei pe care o supune spre aprobare
Consiliului Local.
Asigur elaborarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Regiei pe
care-l supune spre aprobare Consiliului Local.
Propune spre aprobarea Consiliului Local modificarea obiectului de activitate,
mutarea sediului Regiei, nfiintarea, desfiintarea unor puncte de lucru, dup caz,
precum si modificri ale Regulamentului de Organizare si Functionare al Regiei.
Numeste si revoc directorii executivi ai Regiei, cu respectarea prevederilor legale.
Aprob salariile de baz si indemnizatiile de conducere ale directorilor executivi ai
Regiei cu respectarea prevederilor legale.
Aprob delegarea de competente pentru directorul general si directorii executivi ai
Regiei.
Numeste Comisia de negociere a Contractului Colectiv de Munc din partea
administratiei, conform prevederilor legale.
Aprob ncheierea de acte juridice prin care s dobndeasc, s nstrineze, s
nchirieze, s schimbe sau s constituie n garantie bunurile aflate n patrimoniul
Regiei, cu aprobarea Consiliului Local atunci cnd legea impune acest lucru.
Aprob ncheierea contractelor pentru care nu a delegat competente directorului
general al Regiei.
Isi nsuseste si propune proiecte de acte normative specifice domeniului de
activitate al Regiei n vederea bunei desfsurri a activittii acesteia.
Aprob programul anual de reparatii capitale, reparatii curente, reparatii tehnico -
edilitare cu ncadrarea prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli.
Aprob scoaterea din functiune si valorificarea mijloacelor fixe din patrimoniul
acesteia conform legislatiei n vigoare si face propuneri de scoatere din functiune
si valorificare Consiliului Local pentru mijloacele fixe aflate n administrare,
proprietate public si privat a municipiului Ploiesti.
Aprob actiuni de cooperare economic cu agenti economici din strintate si cu
organizatii de interes national cu informarea Consiliului Local.
Asigur elaborarea bugetului de venituri pe care-l supune spre aprobare
Consiliului Local.
Analizeaz lunar activitatea economico-financiar a Regiei, ia msuri de eliminare
a deficientelor, iar n situatia n care msurile depsesc competentele informeaz
Consiliul Local.
Aprob trecerea pe cheltuieli de exploatare a debitelor care nu se mai pot recupera,
dup parcurgerea tuturor etapelor prevzute de lege.
Isi nsuseste situatiile financiare anuale si contul de profit si pierdere pe care le
supune aprobrii Consiliului Local.
Elaboreaz raportul de activitate annual al acesteia pe care l prezint Consiliului
Local.
Raspunde de administrarea eficient cu respectarea legii a patrimoniului Regiei,
precum si a celui format din bunurile aflate n administrare si folosint.
Indeplineste orice alte atributii care deriv din actele normative n vigoare sau
rezolva orice alte probleme cu care a fost insarcinat de Consiliul Local.
Art. 20 Anual, Consiliul de Administratie prezint Consiliului Local al Municipiului Ploiesti
un raport asupra activittii din perioada expirat si asupra programului de activitate pe
anul n curs.
Art. 21 Conducerea activittii curente a Regiei revine Directorului General.
Art. 22 Atributiile, competentele si rspunderile Directorului General sunt urmtoarele:
(1) Pune n aplicare prin compartimentele functionale toate hotrrile Consiliului de
Administratie.
(2) Angajeaz prin semntura sa, unitatea n relatiile cu tertii.
(3) Angajeaz si concediaz personalul Regiei n conditiile legii.
(4) Aprob normele interne privind disciplina tehnologic, a muncii si ierarhic -
administrativ n cadrul Regiei ; aprob procedurile de lucru privind desfsurarea
proceselor identificate la nivelul Regiei.
(5) Emite decizii, note interne, potrivit competentei, n conditiile legii.
(6) Numeste si revoc conductorii locurilor de munc pentru sectii, ateliere,
formatii de lucru, laboratoare, compartimente functionale, n conditiile legii.
(7) Sanctioneaz personalul Regiei pentru abateri de la disciplina tehnologic,
disciplina n munc, nerespectarea sarcinilor proprii de munc, nerespectarea
prevederilor procedurilor de lucru n vigoare, etc.
(8) In executarea atributiilor Regiei, directorul general este ajutat de directorii
executivi care au stabilite principalele atributii si rspunderi prin Regulamentul
de Organizare si Functionare al Regiei.
(9) Indeplineste criteriile si obiectivele prevzute n contractul de performant.
(10) Organizeaz, conduce si gestioneaz activitatea Regiei Autonome de Transport
Public Ploiesti, conform legilor n vigoare si a normelor stabilite de ctre
Consiliul Local al Municipiului Ploiesti.
(11) Conduce lucrrile Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Transport
Public Ploiesti, n calitate de Presedinte al acestuia.
(12) Concepe si aplic strategii si politici de conducere si dezvoltare a Regiei;
(13) Conduce negocierile dintre Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de
Transport Public Ploiesti, si Sindicatul Transportatorilor Ploiesti, privind
Contractul Colectiv de Munc.
(14) Incheie acte juridice n numele si pe seama Regiei. Actele juridice pentru care,
potrivit legii este necesar aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti le
ncheie numai potrivit aprobrii acestuia.
(15) Desemneaz nlocuitorul pentru perioada de absent si stabileste limitele de
competent si responsabilittile acestuia.
(16) Inainteaz spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiesti,
Regulamentul de Organizare si Functionare al Regiei Autonome de Transport
Public Ploiesti.
(17) Propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, Organigrama si
statul de functii ale R.A.T.P. Ploiesti.
(18) Dispune premierea personalului, n functie de posibilittile financiare ale Regiei,
conform prevederilor stipulate n Contractul Colectiv de Munc.
(19) Prezint la termenul stabilit proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al
Regiei la Primria Municipiului Ploiesti, pentru a fi supus aprobrii Consiliului
Local al Municipiului Ploiesti.
(20) Asigur accesul mputernicitilor Consiliului Local al Municipiului Ploiesti la
toate informatiile privind activitatea desfsurat, inclusiv la urmrirea
desfsurrii proceselor tehnologice.
(21) Asigur respectarea actelor normative, emise de Consiliul Local al Municipiului
Ploiesti si de Primarul Municipiului Ploiesti (n domeniul su de activitate), dac
acestea nu sunt contrare legii.
(22) Aprob punerea n practic a tuturor msurilor organizatorice, tehnice si sanitare
impuse de legislatia cu privire la Securitatea si sntatea muncii.
(23) Coordoneaz activitatea urmtoarelor compartimente:
Consilier
Serviciul Resurse Umane - Laborator Psihologic
Biroul Managementul Calittii
Biroul Control Financiar de Gestiune
Serviciul Administrativ
Biroul Contencios
Comunicare Proiecte - Relatii cu publicul
Serviciul Securitatea si Sntatea Muncii - Dispensar Medical
Serviciul Informatic si mentenanta echipamentelor IT
Protectie civil.
(24) Indeplineste si alte sarcini dispuse de ctre Consiliul Local al Municipiului
Ploiesti sau de ctre Primarul Municipiului Ploiesti.
Art. 23 Activitatea de productie este coordonat de Directorul Tehnic. Directorul tehnic este
subordonat Directorului General al R.A.T.P. Ploiesti.
Art. 24 Directorul tehnic are urmtoarele atributii si responsabilitti:
(1) Coordoneaz nemijlocit ntreaga activitate tehnic, de ntretinere si reparare a
parcului din dotarea Regiei, aprovizionarea cu materiale si piese de schimb,
precum si activitatea de tehnic investitii si achizitii publice.
(2) Indrum si coordoneaz elaborarea propunerilor de norme tehnologice, privind
exploatarea tehnic a automobilelor, consumul de combustibil si lubrifianti, piese
de schimb, anvelope si alte materiale, supuse normrii.
(3) Initiaz si coordoneaz activitatea privind integrarea autovehiculelor nou
achizitionate n parcul R.A.T.P. Ploiesti.
(4) Urmreste luarea msurilor pentru dezvoltarea activittii de investitii precum, si
introducerea tehnicii noi.
(5) Urmreste efectuarea reparatiilor la masinile unelte si cldiri prin unitti
specializate sau prin mijloacele proprii ale Regiei.
(6) Urmreste ntocmirea propunerilor privind aprovizionarea cu piese de schimb,
materiale, combustibili, lubrifianti, anvelope, etc n vederea includerii n
programul de achizitii, sau necesare de aprovizionat, dup caz.
(7) Urmreste si ia msuri operative pentru organizarea activittii de ntretinere si
reparatii a parcului de autovehicule, n scopul asigurrii capacittii de transport
activ, necesar realizrii n conditii optime a programului zilnic de circulatie.
(8) Organizeaz si dispune asupra msurilor necesare privind implementarea
sistemului de lucrri preventive pentru toate mijloacele de transport, utilajele,
instalatiile, agregatele si aparatele aflate n exploatare.
(9) Rspunde de respectarea normelor privind securitatea si sntatea muncii n
atelierele de reparatii si ntretinere a parcului de mijloace de transport si bazei
materiale a unittii.
(10) Urmreste cresterea performantelor serviciilor prestate de ctre Regie prin
utilizarea eficient a resurselor existente n cadrul compartimentelor subordonate
si particip la elaborarea unor strategii si tactici, adecvate acestui scop.
(11) Propune si urmreste implementarea programului pentru extinderea, repararea si
ntretinerea cii de rulare si a retelei electrice pentru tramvai si troleibuz.
(12) Coordoneaz activitatea urmtoarelor compartimente:
Serviciul Tehnic Investitii
Serviciul Aprovizionare
Biroul Achizitii
Sectia Intretinere si Reparatii Auto
Sectia Transport Electric
Coloana de Autospeciale
Statia de Inspectie Tehnic
(13) Indeplineste si alte sarcini dispuse de ctre Directorul General, Consiliul Local al
Municipiului Ploiesti sau de ctre Primarul Municipiului Ploiesti.
Art. 25 Activitatea de exploatare este condus si coordonat de Directorul de Exploatare.
Directorul de Exploatare este subordonat Directorului General al R.A.T.P. Ploiesti.
Art. 26 Directorul de Exploatare are urmtoarele atributii si responsabilitti:
(1) Asigur organizarea si ndrumarea activittii de exploatare si dispecerizare
computerizat a parcului auto din dotarea regiei aplicnd metode de optimizare a
serviciului de transport public de cltori.
(2) Organizeaz si ndrum instruirea si pregtirea personalului din compartimentele
subordonate.
(3) Initiaz studii, analize privind cererea de transport.
(4) Initiaz msuri de programare - lansare si urmrire a activittii parcului att sub
aspect organizatoric ct si comercial respectiv:
a) probleme cu caracter organizatoric:
i. organizarea retelei de transport cltori;
ii. programarea parcului de mijloace de transport;
iii. controlul activittii parcului de mijloace de transport;
b) probleme cu caracter comercial si de exploatare:
i. stabilirea de relatii cu beneficiari ai transportului de cltori pe
baz de contract;
ii. urmrirea procesului de transport public de cltori;
(5) Asigur, prin personalul subordonat, repartizarea parcului din dotare n raport cu
mrimea fluxului de cltori pe trasee.
(6) Asigur permanent cunoasterea cererii de transport n functie de care se
realizeaz utilizarea rational a mijloacelor de transport din dotare.
(7) Indrum si rspunde de ntocmirea programelor de circulatie, de regularitatea
curselor si dimensionarea traseelor.
(8) Organizeaz si asigur analiza periodic a utilizrii capacittilor de transport si a
parcursurilor precum si modul de respectare a reglementrilor legale n vigoare
privind transportul.
(9) Rspunde de gospodrirea eficient a bunurilor ncredintate, avnd obligatia de a
refuza orice operatie patrimonial care contravine dispozitiilor legale.
(10) Coordoneaz activitatea urmtoarelor compartimente:
Serviciul Exploatare Dispecerizare Computerizat
Serviciul Siguranta Circulatiei Control Legitimatii de Cltorie
Sectia Transport Electric
Sectia Autobuze
Tipografie
(11) Indeplineste si alte sarcini dispuse de Directorul General, Consiliul Local al
Municipiului Ploiesti sau de ctre Primarul Municipiului Ploiesti.
Art. 27 Activitatea financiar contabil si de gestionare a patrimoniului este condus si
coordonat de Directorul Financiar.
Directorul financiar este subordonat Directorului General al R.A.T.P. Ploiesti.
Art. 28 Directorul financiar are urmtoarele atributii si responsabilitti:
(1) Inregistrarea cronologic si sistematic, prelucrarea, publicarea si pstrarea
informatiilor cu privire la situatia patrimonial si rezultatele obtinute.
(2) Controlul operatiunilor patrimoniale efectuate si al procedeelor de prelucrare
utilizate, precum si exactitatea datelor furnizate.
(3) Furnizarea informatiilor necesare stabilirii patrimoniului national, executia
bugetului public national, precum si ntocmirea balantelor financiare si bilantului
pe ansamblul economiei nationale.
(4) Organizeaz si tine contabilitatea n compartimente distincte - financiar,
contabilitate, asigurnd pregtirea, nsusirea si aplicarea corect a reglementrilor
n vigoare privind contabilitatea operatiunilor patrimoniale.
(5) In conditiile legii, trebuie s asigure:
a. ntocmirea documentelor justificative pentru orice operatiune care
afecteaz patrimoniul unittii;
b. nregistrarea n contabilitate a operatiunilor patrimoniale;
c. inventarierea patrimoniului unittii;
d. ntocmirea bilantului contabil;
e. controlul asupra operatiunilor patrimoniale efectuate;
f. furnizarea, publicarea si pstrarea informatiilor cu privire la situatia
patrimoniului si rezultatele obtinute de unitate.
(6) Organizeaz, urmreste si rspunde n legtur cu reflectarea n expresie
bneasc a bunurilor mobile si imobile a tuturor bunurilor cu potential economic,
a disponibilittilor bnesti, titlurilor de valoare, a drepturilor si obligatiilor
unittii, precum si miscrile si modificrile intervenite n urma operatiunilor
patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile si rezultatele obtinute de acesta. In
acest sens, tine contabilitatea pe sectiuni, astfel:
a. Contabilitatea operatiunilor de capital, respectiv:
i. operatiuni care privesc modificarea capitalului;
ii. operatiuni de contabilizare a rezervelor (legale, statuare si altele),
a fondurilor proprii (fond de participare la profit, alte fonduri), a
alocatiilor bugetare pentru investitii , a provizioanelor
reglementate prin lege.
b. Contabilitatea imobilizrilor, respectiv:
i. imobilizri necorporale (cheltuieli de constituire, cheltuieli de
cercetare - dezvoltare, fond comercial, etc.);
ii. imobilizri corporale (terenuri, mijloace fixe);
iii. imobilizri financiare.
c. Contabilitatea stocurilor si a productiei n curs de executie, respectiv:
bunurile si serviciile din cadrul unittii.
d. Contabilitatea tertilor, respectiv, a datoriilor si creantelor unittii
patrimoniale.
e. Contabilitatea trezoreriei, respectiv, disponibilittile n conturi la bnci si
n cas, credite bancare pe termen scurt, etc.
f. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatele - pe feluri de
cheltuieli si venituri, precum si rezultatul exercitiului financiar,
reprezentnd profit sau pierderi, (n cazul profitului se nregistreaz
repartizarea acestuia pe destinatii, conform cu legislatia n vigoare).
g. Contabilitatea de gestiune, n care sens, pe lng conturile de cheltuieli pe
destinatii si de calculatie a costurilor pot fi folosite conturi de venituri si
rezultate analitice corespunztoare.
(7) Rspunde de efectuarea tuturor operatiilor de nchidere a exercitiului prin
stabilirea totalului rulajelor si soldurilor pe ansamblul exercitiului ncheiat si n
acelasi timp, asigur repunerea soldurilor n exercitiul urmtor n conditiile
respectrii principiului intangibilittii bilantului de deschidere a noului exercitiu.
(8) Rspunde de consemnarea n momentul efecturii a oricrei operatiuni
patrimoniale ntr-un nscris care st la baza nregistrrii n contabilitate, nscrisul
dobndind calitatea de document justificativ.
(9) In cazul prelucrrii automate a datelor, trebuie s asigure toate informatiile
necesare unui eventual control, n care sens, trebuie s precizeze tipul de suport
pentru pstrarea si conservarea acestora.
(10) Are obligatia s asigure si s organizeze inventarierea general a patrimoniului
unittii, cel putin o dat pe an, de regul, cu ocazia nchiderii exercitiului
financiar, rezultatele inventarierii trebuind consemnate ntr-un proces - verbal de
inventariere.
(11) Are obligatia s instituie control financiar preventiv care are ca scop s asigure
respectarea strict a legii n utilizarea fondurilor, identificarea si eliminarea
cheltuielilor care nu sunt necesare, oportune, economicoase, s prentmpine
orice form de risip.
(12) Are obligatia si rspunde de ntocmirea bilantului contabil anual, precum si la
alte perioade dect anual, conform cu normele Ministerului de Finante si depune
bilant la Directia General a Finantelor Publice si Controlul Financiar de Stat
Prahova.
(13) Rspunde de ntocmirea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli.
(14) Rspunde de stabilirea tarifelor la transportul de cltori urban (bilete si
abonamente) precum si a tarifelor de prestri servicii pentru terti.
(15) Coordoneaz calculul subventiilor pentru transportul urban de cltori, (pentru
gratuitti si reduceri de tarif), precum si evidenta acestora pe categorii.
(16) Coordoneaz ntocmirea analizelor economice privind indicatorii tehnico-
economici si financiari.
(17) Coordoneaz activitatea urmtoarelor compartimente:
1. Serviciul Contabilitate
2. Serviciul Financiar
3. Biroul Buget Tarife Analize economice
(18) Indeplineste si alte sarcini dispuse de Directorul General, Consiliul Local al
Municipiului Ploiesti sau de ctre Primarul Municipiului Ploiesti.
Art. 29 La nivelul Regiei functioneaz urmtoarele comisii de lucru cu caracter
permanent:
1. Comisia de protectia mediului
2. Comisia energetic
3. Comisia de evaluare si selectare a personalului
4. Comisia pentru analizarea, avizarea si casarea bunurilor materiale
5. Comisia tehnic de avizare a documentatiilor tehnico - economice pentru
investitii, modernizri, retehnologizri si reparatii capitale
6. Comisia de receptie a mijloacelor fixe achizitionate
7. Comisia de receptie a constructiilor si instalatiilor din sfera de activitate a
R.A.T.P. Ploiesti
8. Comisia de constatare a strii tehnice a mijloacelor de transport si a utilajelor
din cadrul Regiei
9. Comisia pentru analizarea, avizarea documentatiei de scoatere efectiv din
functiune a fondurilor fixe si valorificarea ansamblelor, subansamblelor si
pieselor componente rezultate din dezmembrare
10. Comisia de dezmembrare a mijloacelor fixe scoase din functiune si recuperarea
ansamblelor, pieselor si materialelor refolosibile, conform actelor normative n
vigoare.
11. Comitetul de Securitate si Sntate n Munc
Aceste comisii functioneaz ca organe consultative de lucru, neremunerate, pe lng
Directorul General al R.A.T.P. Ploiesti.
Componenta nominal a acestor comisii se aprob prin Decizia Directorului General
al R.A.T.P. Ploiesti si n principal au urmtoarele atributii:
1. Comisia pentru protectia mediului:
asigur si verific mentinerea calittii factorilor de mediu;
urmreste concentratiile maxime admisibile a noxelor ce afecteaz calitatea
factorilor de mediu;
urmreste si introduce n reparatii autovehiculele poluante;
ntocmeste programele pentru diminuarea sau eliminarea factorilor de risc
pentru mediu si urmreste realizarea acestora;
asigur respectarea legislatiei n vigoare cu privire la Protectia Mediului;
Comisia si desfsoar activitatea n conformitate cu Ordonanta de Urgent a
Guvernului nr. 195 / 2005.
2. Comisia energetic:
analizeaz lunar modul de utilizare a carburantilor si energiei, modul de
ncadrare n normele de consum si cotele alocate;
depisteaz consumurile nerationale de carburanti, lubrifianti si energie,
determin cauzele acestora si stabileste rspunderea material.
stabileste msurile de reducere a consumurilor de carburanti, lubrifianti si
energie.
Comisia si desfsoar activitatea n baza Legii 15 /1990 privind reorganizarea
unitatilor economice de stat ca regii autonome si societti comerciale, cu
modificrile si completrile ulterioare si n baza Ordinului Ministerului
Transporturilor si Telecomunicatiilor. nr. 14/1982.
3. Comisia de evaluare si selectare a personalului:
verific din punct de vedere teoretic sau practic, dup caz, fiecare candidat
la ocuparea functiei respective;
rezultatele vor fi consemnate ntr-un raport de evaluare ce va cuprinde si
eventualele opinii separate.
Comisia si desfsoar activitatea n baza prevederilor din Legea nr. 53 / 2003 -
Codul Muncii, Titlul II, Capitolul I privind ncheierea contractului individual
de munc si n conformitate cu procedurile de lucru din cadrul Regiei, privind
evaluarea si selectarea personalului.
4. Comisia pentru analizarea, avizarea si casarea bunurilor materiale
propuse pentru a fi casate:
analizeaz fiecare bun material n parte, aviznd numai pe cele ce au o
uzur, rezultat dintr-o exploatare normal.
Comisia si desfsoar activitatea n baza prevederilor Legii nr. 15 / 1994, cu
modificrile si completrile ulterioare, privind declasarea unor bunuri
materiale, altele dect mijloacele fixe.
5. Comisia tehnic de avizare a documentatiilor tehnico - economice pentru
investitii, modernizri, retehnologizri si reparatii capitale:
colaboreaz cu toti specialistii care pot da solutii optime pentru avizarea
documentatiilor tehnico-economice.
Comisia si desfsoar activitatea n baza prevederilor Ordonantei de Guvern
nr. 10/1995 aprobat prin Legea nr. 62 / 1995 si Legea 500 / 2002, privind
finantele publice cu modificrile si completrile ulterioare.
6. Comisia de receptie a mijloacelor fixe achizitionate:
asigur respectarea dipozitiilor legale n vigoare privind receptionarea,
evidenta si miscarea mijloacelor fixe, conform Legii contabilittii nr. 82 /
1991 republicat n 2002, cu modificrile si completrile ulterioare, Legea
Amortizrii 15 / 1994 si Normele Metodologice privind contabilitatea
unittilor economice.
7. Comisia de receptie a constructiilor si instalatiilor din sfera de activitate a
R.A.T.P. Ploiesti:
asigur receptia lucrrilor n prezenta sefilor locurilor de munc care preiau
n exploatare si semneaz de primirea lor.
La receptie particip n calitate de invitati dirigintii de santier, delegatii
proiectantului si constructorului.
Isi desfsoar activitatea conform prevederilor legale n vigoare.
8. Comisia pentru constatarea strii tehnice a mijloacelor de transport si a
utilajelor din cadrul Regiei:
Pe lng membrii comisiei, numiti prin decizie, la constatri vor participa si
revizorii, sefii de coloan, sefii de formatie reparatii, atunci cnd este cazul.
9. Comisia pentru analizarea, avizarea documentelor de scoatere efectiv din
functie a fondurilor fixe si de valorificare a ansamblelor si pieselor
componente rezultate din dezmembrri:
si desfsoar activitatea conform prevederilor legii contabilittii
republicat n 2002, privind inventarierea patrimoniului si prevederile
Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului -
aprobate prin Ord. Ministerului Finantelor nr. 1753 / 2004 si a Legii nr. 15
/1994, cu modificrile si completrile ulterioare.
10. Comisia de dezmembrare a mijloacelor fixe scoase din functiune si
recuperarea ansamblelor pieselor si materialelor refolosibile:
Aceast comisie are urmtoarele atributii:
recuperarea ansamblelor, pieselor de schimb si materialelor refolosibile;
asigur introducerea n magazie a acestora cu forme legale;
stabileste de comun acord gradul de uzur a celor recuperate;
solicit Serviciului Aprovizionare aplicarea pe documente a pretului ca
pies nou n vederea stabilirii noului pret reevaluat;
pregteste numai materialele triate (font, fier, metale neferoase, etc.) n
scopul valorificrii la maximum a acestor materiale recuperate;
expedierea acestor materiale se face de ctre Serviciul Aprovizionare -
Magazii.
Comisia va stabili pe teren timpul necesar dezmembrrii unui autobuz si va
ntocmi un grafic n acest sens.
Presedintele comisiei va colecta toate documentele de recuperare a materialelor
necesare, precum si certificatul si numerele de nmatriculare ale
autovehiculului. Acestea vor fi predate la secretarului n vederea scderii din
contabilitate si a radierii din evidentele Politiei.
Comisia va semna pe tabelul centralizator al materialelor recuperate care au
fost introduse n magazie.
11. Comitetul de securitate si sntate n munc:
Comitetul are urmtoarele atributii:
analizeaz si face propuneri privind politica de securitate si sntate n
munca si planul de prevenire si protectie, conform regulamentului intern
sau regulamentului de organizare si functionare;
urmreste realizarea planului de prevenire si protectie, inclusiv alocarea
mijloacelor necesare realizrii prevederilor lui si eficienta acestora din
punct de vedere al mbunttirii conditiilor de munca;
analizeaz introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, lund n
considerare consecintele asupra securittii si snttii, lucrtorilor, si face
propuneri n situatia constatrii anumitor deficiente;
analizeaz alegerea, cumprarea, ntretinerea si utilizarea echipamentelor de
munca, a echipamentelor de protectie colectiv si individual;
analizeaz modul de ndeplinire a atributiilor ce revin serviciului extern de
prevenire si protectie, precum si mentinerea sau, dac este cazul, nlocuirea
acestuia;
propune msuri de amenajare a locurilor de munca, tinnd seama de
prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice;
analizeaz cererile formulate de lucrtori privind conditiile de munca si
modul n care isi ndeplinesc atributiile persoanele desemnate si/sau
serviciul extern;
urmreste modul n care se aplica si se respecta reglementrile legale
privind securitatea si sntatea n munca, msurile dispuse de inspectorul de
munca si inspectorii sanitari;
analizeaz propunerile lucrtorilor privind prevenirea accidentelor de
munca si a imbolnavirilor profesionale, precum si pentru mbunttirea
conditiilor de munca si propune introducerea acestora n planul de prevenire
si protectie;
analizeaz cauzele producerii accidentelor de munca, mbolnavirilor
profesionale si evenimentelor produse si poate propune msuri tehnice n
completarea msurilor dispuse n urma cercetrii;
efectueaz verificri proprii privind aplicarea instructiunilor proprii si a
celor de lucru si face un raport scris privind constatrile fcute;
dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate si sntate n
munca de ctre conductorul unittii cel putin o data pe an, cu privire la
situatia securittii si snttii n munca, la actiunile care au fost ntreprinse
si la eficienta acestora n anul ncheiat, precum si propunerile pentru planul
de prevenire si protectie ce se va realiza n anul urmtor.
Comitetul si desfsoar activitatea conform Hotrrii Guvernului nr. 1425 /
2006, de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securittii si snttii n munc nr. 319/2006.
CAPITOLUL V
STRUCTURA REGIEI

Art. 30 Structura organizatoric a Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti se avizeaz
de Consiliul de Administratie, la propunerea Directorului General si se aprob la
propunerea Primarului, n conditiile legii, de ctre Consiliului Local al Municipiului
Ploiesti.
Art. 31 Regia Autonom de Transport Public Ploiesti are n structur sectii, servicii, birouri si
compartimente.
Art. 32 Atributiile si responsabilittile serviciilor, birourilor si compartimentelor se stabilesc
prin prezentul Regulament avizat de Consiliul de Administratie si aprobat de ctre
Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

A. STRUCTURA FUNCTIONAL

Art. 33 Atributiile si responsabilittile serviciilor, birourilor si compartimentelor se stabilesc
prin prezentul Regulament avizat de Consiliul de Administratie si aprobat de ctre
Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.
CONSILIER
Este subordonat Directorului General al R.A.T.P. Ploiesti;
ATRIBUTIUNI
Elaboreaz studii si analize tehnice, privind activitatea desfsurat si stabileste
orientrile generale pentru activittile Regiei;
Elaboreaz studii privind dotarea tehnic a Regiei;
Asigur consultant tehnic de specialitate tuturor compartimentelor Regiei.
Gestioneaz, coordoneaz ntreaga activitate legat de asigurri (colaborare la
ntocmirea caietului de sarcini, a contractelor si a documentelor pentru dosarele de
despgubiri etc.)
Primeste si verific documentatia necesar deschiderii dosarului de daun la
societatea de asigurare.
Anunt societatea de asigurare despre producerea pagubei; stabileste de comun
acord cu acesta, locul si data prezentrii vehiculului avariat, pentru efectuarea
constatrilor. Particip la constatri n cazurile deosebite.
Verific documentatia anexat devizelor postcalcul si facturii fiscale.
Intocmeste cererea de despgubire ctre societatea de asigurare.
Intreprinde msuri de clarificare a situatiilor aprute, n cazul refuzului la plat a
facutrilor emise.
Asigur comunicarea ntre Regie si societtile de asigurare, n vederea desfsurrii
fluente a procesului de recuperare a pagubelor materiale produse la vehicule si
recuperarea debitelor n cazurile de ntrzieri la plat.
Este persoan desemnat conform legislatiei n transporturi, pentru conducerea
permanent si efectiv n activitatea de transport rutier de persoane si mrfuri,
ndeplinind conditiile de onorabilitate si competent profesional pentru R.A.T.P.
n raport cu Autoritatea Rutier Romn.
Indeplineste functia de consilier de sigurant pentru transportul de mrfuri
periculoase n trafic rutier.
Indeplineste toate celelalte responsabilitti specifice activittii compartimentului
ce i revin din documentele SMC, din legile si reglementrile n vigoare si din
deciziile conducerii Regiei.
In exercitarea atributiilor ce ii revin, Consilierul colaboreaz cu urmtoarele institutii:
Consiliul Local al Municipiului Ploiesti;
Primria Municipiului Ploiesti;
Autoritatea Rutier Romn;
Registrul Auto Romn;
Institutul de Proiectare n Chimie;
Societti de Asigurri.
Art. 34 SERVICIUL RESURSE UMANE - LABORATOR PSIHOLOGIC
Este subordonat Directorului General al R.A.T.P. Ploiesti.
ATRIBUTIUNI
Asigur ntocmirea evidentei operatiunilor legate de activitatea de personal,
respectiv:
o angajare de personal;
o ncetarea activittii personalului ncadrat, indiferent de motivul acesteia;
o carnete de munc;
o dosare de pensionare.
Organizeaza concursuri si examene n vederea ocuparii posturilor vacante conform
legislatiei n vigoare si a procedurilor interne.
Raspunde de organizarea si functionarea Comisiei de Evaluare si Selectare a
Personalului; asigur secretariatul acestei comisii.
Rspunde pentru ncheierea contractelor individuale de munc ale salariatilor
Regiei, n conditiile respectrii prevederilor legale de ncadrare pe post (studii,
sntate, cazier, etc.)
Asigur monitorizarea personalului Regiei.
Asigur ntocmirea situatiilor privind numrul mediu scriptic, periodic (lunar,
trimestrial, anual), pe locuri de munc si categorii de personal la nivelul Regiei.
Asigur ntocmirea statului de functiuni al Regiei, urmreste permanent
actualizarea acestuia.
Informeaz conductorul Regiei asupra grilei de salarii n care se ncadreaz
persoana pentru care se ncheie Contractul Individual de Munc, n vederea
negocierii si stabilirii salariului.
Asigur ntocmirea actelor necesare n situatiile de schimbare a locului de munc,
promovare, delegare, detasare, etc.
Asigur acordarea sporurilor salariale cu caracter permanent conform Contractului
Colectiv de Munc.
Conform legislatiei n vigoare se ocup de procurarea carnetelor de munc.
Asigur ntocmirea documentelor necesare n vederea depunerii la Casa Judetean
de Pensii Prahova a dosarelor de pensionare pentru limit de vrst, anticipat,
anticipat partial, invaliditate si de urmas att pentru salariatii Regiei, ct si pentru
cei ai cror ultim loc de munc a fost la R.A.T.P. Ploiesti.
Asigur eliberarea de adeverinte salariatilor la cererea acestora.
Calculeaz vechimea n munc si numrul de zile de concediu acordate conform
Contractului Colectiv de Munc si completeaz, cu acestea, cererile de concediu
de odihn ale salariatilor.
Asigur ntocmirea deciziilor de sanctionare si evidenta acestora.
Asigur ntocmirea drilor de seam statistice privitoare la situatia personalului.
Elaboreaz si propune proiecte de organizare a activittii Regiei, n vederea
rentabilizrii acesteia.
Particip la elaborarea organigramei R.A.T.P. Ploiesti, care va fi supus avizrii
Consiliului de Administratie. In acest sens:
o urmreste acoperirea volumului de activitate cu numrul de personal;
o calculeaz necesarul de personal pe categorii de meserii, functii si locuri
de munc
o proiecteaz structura organizatoric - functional si de productie.
In baza Organigramei aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, asigur
modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Regiei care va fi
supus avizrii Consiliului de Administratie si aprobrii Consiliului Local al
Municipiului Ploiesti .
Elaboreaz fisa postului (FP), conform procedurilor de lucru n vigoare.
Asigur stabilirea necesarului de personal pe categorii n functie de volumul de
activitate pe fiecare loc de munc si face propuneri de redistribuire a personalului
de la un loc de munc cu surplus la unul cu deficit, urmrind conditia competentei
si pregtirii profesionale.
Asigur ntocmirea instructiunilor de salarizare pentru personalul de bord (soferi
autobuz, soferi troleibuz, vatmani), urmrind ncadrarea n prevederile
Contractului Colectiv de Munc. Le supune spre aprobare si urmreste aplicarea
lor.
Identific necesittile de instruire conform procedurile generale n vigoare si le
sintetizeaz n Planul anual de instruire ; l supune spre aprobare Directorului
General;
Elaboreaz si actualizeaz lista personalului autorizat la nivelul Regiei;
Coordoneaz, elaboreaz si fundamenteaz sistemul de salarizare specific Regiei
si-l supune spre aprobare Conducerii Regiei, n vederea includerii lui n Contractul
Colectiv de Munc.
Asigur ntocmirea Proiectului de Contract Colectiv de Munc la nivelul Regiei n
colaborare cu Sindicatul Transportatorilor Ploiesti.
Asigur ntocmirea documentatiei necesar negocierii anuale a salariilor conform
Contractului Colectiv de Munc.
Tine sub control documentele S.M.C. aplicabile serviciului n conformitate cu
procedurile n vigoare.
In exercitarea atributiilor ce ii revin, Serviciul Resurse Umane colaboreaz cu
urmtoarele institutii:
Primria Municipiului Ploiesti;
Directia de Munc, Solidaritate Social si Familie Prahova;
Casa Judetean de Pensii Prahova ;
Agentia Judetean de Ocupare si Formare Profesional Prahova;
Institutii bancare din Municipiul Ploiesti;
Institutul National de Statistic.
Art. 35 ATRIBUTIUNI - LABORATOR PSIHOLOGIC
Asigur examinarea psihologic la angajare si periodic a personalului care concur
la siguranta circulatiei (conductori auto si trolee, vatmani, sefi garaj, revizori
tehnici, sefi autocoloan, maistrii, instructori - auto).
Asigur examinarea psihologic a celorlalte categorii de personal (muncitori +
personal tehnic economic si administrativ) la cererea conducerii Regiei.
Intocmeste studii psihologice, viznd aspecte din activitatea conductorilor auto,
vatmanilor, conductorilor de troleibuz.
Asigur examinarea psihologic pentru diferite categorii de personal efectuat n
scopul selectiei pentru cursurile de calificare cu profil auto.
Efectueaz observatii n teren cu privire la comportamentul si randamentul
salariatilor, ori de cte ori se constat neconcordant ntre caracterizarea ntocmit
de sectii si constatrile rezultate n urma examinrii psihologice.
Intocmeste profilul psihoindividual al tuturor persoanelor examinate si acord
avizul de utilizare corespunztor.
Efectueaz expertize la cererea organelor de politie si procuratur.
Efectueaz testri psihologice pentru terti, n vederea obtinerii permisului de
conducere pentru toate categoriile profesionale.
Tine sub control documentele S.M.C. aplicabile n conformitate cu procedurile n
vigoare.
Art. 36 BIROUL DE MANAGEMENTUL CALITTII
Este subordonat Directorului General.
ATRIBUTIUNI
Implementeaz si promoveaz n mod continuu politica n domeniul calittii
stabilit de ctre conducerea Regiei si deciziile acesteia pe linia aplicrii,
supravegherii si mbunttirii sistemului de management al calittii (S.M.C.),
conform standardului adoptat.
Identific si analizeaz factorii care afecteaz calitatea n relatiile cu clientii si
urmreste aplicarea si eficienta msurilor corective.
Intreprinde demersurile necesare pentru certificarea, respectiv supravegherea
S.M.C. implementat ;
Colaboreaz cu organismul de certificare n ceea ce priveste derularea contractului
ncheiat cu acesta.
Urmreste functionarea S.M.C. conform cerintelor standardului adoptat, prin
audituri interne n conformitate cu graficul anual de audituri si procedurile
generale n vigoare.
Analizeaz periodic nregistrrile privind neconformittile, actiunile corective,
reclamatiile clientilor etc. si ntocmeste rapoarte privind tendinta calittii
serviciului prestat, pe care le supune analizei efectuate de management.
Elaboreaz si avizeaz, proceduri, instructiuni, regulamente aplicabile proceselor
din cadrul Regiei, conform cerintelor legale si de reglementare.
Analizeaz documentele S.M.C. si urmreste modul de elaborare si aplicare a
acestora n cadrul Regiei.
Stabileste msuri pentru instruirea personalului Regiei pe linia managementului
calittii ; efectueaz instruiri interne privind cerintele documentelor S.M.C.
Urmreste ordonarea si disciplinarea activittilor, n sensul cresterii eficientei si
eficacittii proceselor.
Coordoneaz si efectueaz auditurile interne si auditurile la furnizorii de produse /
servicii / lucrri ai Regiei.
Coordoneaz metodologic activitatea responsabililor calitate din compartimentele
Regiei.
Intreprinde msuri de finalizare a actiunilor corective dispuse de organismele de
certificare.
Urmreste modul de organizare si administrare a sistemelor de documente si
nregistrri utilizate n Regie; administreaz sistemul de formulare elaborat la
nivelul Regiei.
Informeaz periodic, n scris sau verbal, directorul general al Regiei cu privire la
stadiul si eficacitatea S.M.C. si cu privire la problemele rezultate din activittile de
supraveghere si mentinere a sistemului.
Tine sub control documentele S.M.C. aplicabile biroului n conformitate cu
procedurile n vigoare.
In exercitarea atributiilor ce ii revin, Biroul Managementului Calittii colaboreaz cu
urmtoarele institutii: organisme de acreditare pentru certificarea sistemului de
management al calittii.
Art. 37 BIROUL CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Este subordonat Directorului General.
Activitatea se desfsoar n conformitate cu Legea nr. 30/1991 cu modificrile si
completrile ulterioare si Hotrrea de Guvern nr. 720/1991, pe baza programului
semestrial de control aprobat de Directorul General.
ATRIBUTIUNI
Verific respectarea n cadrul Regiei a normelor legale cu privire la:
existenta, integritatea, pstrarea si paza bunurilor si valorilor de orice fel detinute
cu orice titlu;
utilizarea valorilor materiale de orice fel, clasarea de bunuri;
efectuarea n numerar sau prin cont a ncasrilor si a pltilor, n lei, de orice natur,
inclusiv a salariilor si a retinerilor din acestea si a altor obligatii fat de salariati;.
ntocmirea si circulatia documentelor primare, a documentelor tehnic operative si
contabile.
realitatea soldurilor de debitori si creditori, precum si modul de lichidare a
acestora.
inventarierea patrimoniului si ntocmirea situatiilor comparative de inventar si
propuneri de solutionare a rezultatelor revendicatorii.
Constatrile, ca urmare a controalelor efectuate se vor trece n procese verbale sau
note de constatare cu indicarea prevederilor legale nclcate si stabilirea exact a
consecintelor economice, financiare, patrimoniale a persoanelor vinovate, precum si
msurile luate n timpul controlului si cele stabilite a se lua n continuare.
Pentru a-si ndeplini sarcinile si atributiile care-i revin, Biroul Control Financiar de
Gestiune poate s cear conducerii si salariatilor unittii, supusi controlului,
urmtoarele:
s pun la dispozitie registrele, corespondenta, actele, piesele justificative si alte
documente necesare controlului;
s prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaz sau pe care le
au n pstrare, care intr sub incidenta controlului;
s elibereze documentele solicitate, n original sau copii;
s dea informatii si explicatii verbal si n scris, dup caz, n legtur cu problemele
care formeaz obiectul controlului;
s semneze cu, sau fr obiectii, actele de control si s comunice la termenele
fixate modul de aplicare a msurilor stabilite n urma controlului;
s asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfsurri a controlului si s-si dea
concursul pentru clarificarea constatrilor;
Propune conducerii, n urma controalelor efectuate programe de msuri pentru
eliminarea deficientelor constatate.
Tine sub control documentele S.M.C. aplicabile biroului n conformitate cu
procedurile n vigoare.
Art. 38 SERVICIUL ADMINISTRATIV
Este subordonat Directorului General.
ATRIBUTIUNI
Asigur ordinea, curtenia, iluminatul, conditiile igienico sanitare n spatiile de
lucru, cldiri si anexe ale Regiei.
Organizeaz conditiile pentru buna desfsurare a sedintelor de lucru ale
Consiliului de Administratie, precum si ale Conducerii cu diverse delegatii din tar
si strintate.
Asigur arhivarea si pstrarea nregistrrilor n arhiva Regiei, conform
Nomenclatorului Arhivistic.
Pune la dispozitie pe baz de semntur si tine evidenta documentelor
mprumutate compartimentelor creatoare.
Asigur legarea documentelor n vederea predrii la Arhiva Regiei.
Rspunde de evidenta, selectionare, pstrarea si casarea nregistrrilor create si
detinute n arhiva unittii.
Asigur primirea si expedierea corespondentei, repartizarea acesteia ntocmirea
mapelor de corespondenmt pentru conducerea Regiei.
Face propuneri pentru reparatii generale si capitale pentru imobile si instalatii
precum si pentru celelalte mijloace fixe, din categoria constructii, necesare
administratiei Regiei, n colaborare cu Serviciul Tehnic - Investitii.
Informeaz conducerea cu privire la folosirea retelei de telefonie fix si mobil.
Asigur eliberarea, retragerea sau casarea, dup caz, a legitimatiilor de serviciu,
ecusoanelor de identificare si permiselor de cltorie pentru membrii familiei
salariatului conform Contractului Colectiv de Munc.
Asigur copierea documentelor R.A.T.P. ct si mentinerea n functiune a
copiatorului.
Asigur completarea ordinelor de plat pentru compartimentele specializate.
Asigur trimiterea si primirea fax-urilor (documente) precum si mentinerea n
functiune a aparaturii necesare.
Asigur evidenta ordinelor de deplasare precum si a audientelor tinute de
conducerea R.A.T.P.
Tine gestiunea si evidenta mrcilor postale procurate si folosite n interesul Regiei.
Efectueaz igienizarea mijloacelor de transport auto din dotarea Regiei.
Colecteaz si depoziteaz diversele deseuri (gunoi menajer, hrtie, fier, etc.)
Asigur distribuirea publicatiilor conform abonamentelor aprobate de conducerea
Regiei.
Tine sub control documentele S.M.C. aplicabile serviciului n conformitate cu
procedurile n vigoare.
In exercitarea atributiilor ce ii revin, Serviciul Administrativ colaboreaz cu
urmtoarele institutii:
Primria Municipiului Ploiesti;
Arhivele Nationale Directia Judetean Prahova
Societti de salubritate;
Societti de protectie si paz;
Societti pentru dezinsectie deratizare,dezinfectie;
Operatori telefonie fix si mobil.
Art. 39 BIROUL CONTENCIOS
Este subordonat direct Directorului General.
ATRIBUTIUNI
Reprezint Regia n fata instantelor judectoresti, colegiilor jurisdictionale de pe
lng Curtea de Conturi, organelor de urmrire penal si parchetelor de pe lng
instantele judectoresti, notariatele, precum si n raporturile cu persoanele juridice
si fizice pe baza delegatiei date de conducerea unittii.
Ia msuri de respectarea dispozitiilor legale cu privire la aprarea si gospodrirea
propriettii Regiei si aprarea drepturilor legitime ale personalului Regiei.
Tine sub control documentele de provenient extern (legi, ordonante, hotrri,
etc.) din care rezult sarcini, responsabilitti, reguli privind activitatea desfsurat
de Regie si asigur asistent juridic privind legislatia n vigoare, la solicitarea
compartimentelor din cadrul Regiei.
Colaboreaz la ntocmirea proiectelor de regulamente, decizii, hotrri si a oricror
acte si instructiuni emise de conducerea unittii.
Avizeaz la cererea conducerii Regiei proiectele de instructiuni, regulamente si
asupra legalittii deciziilor ce urmeaz a fi luate si care angajeaz rspunderea
patrimonial a Regiei.
La cererea conducerii unittii formuleaz puncte de vedere pentru interpretarea
just a legilor si a altor acte normative n vederea aplicrii unitare si corecte a
acestora.
Initiaz actiuni n justitie pe baza documentatiilor primite de la compartimentele
Regiei, formuleaz ntmpinri si concluzii scrise n cauzele aflate pe rolul
instantelor de judecat si exercit n termen cile de atac pentru aprarea
intereselor unittii.
Obtine titlurile executorii n vederea recuperrii debitelor si sprijin serviciile
financiar si contabilitate n activitatea de recuperare.
Urmreste aparitia de noi acte normative si semanaleaz conducerii si
compartimentelor vizate, sarcinile ce le revin urmare a unor noi dispozitii legale.
Avizeaz din punct de vedere juridic documente din activitatea de personal
(vizarea deciziilor de sanctionare, inclusiv desfacerea contractelor individuale de
munc si a actelor originale pe baza crora se fac nscrierile n carnetele de
munc).
Avizeaz asupra legalittii proiectelor de acte juridice, contracte colective de
munc si decizii de imputare n cazul avansurilor spre decontare.
Acord consultatii juridice compartimentelor si salariatilor legate de atributiunile
de serviciu.
Refuz la viz documentele care nu ndeplinesc conditiile legale.
Intocmeste lucrri speciale cu caracter juridic date de conducerea Regiei.
Actualizeaz permanent baza de date pe care are obligatia s o transmit
compartimentului Relatii cu Publicul, repectiv: reglementrile legale privind
legislatia transportului public.
Acord viz de legalitate si tine sub control toate contracte ncheiate de Regie cu
tertii (persoane fizice si juridice) ; pstreaz exemplarele originale ale acestora.
Tine sub control documentele S.M.C. aplicabile biroului n conformitate cu
procedurile n vigoare.
In exercitarea atributiilor ce ii revin, Biroul Contencios colaboreaz cu urmtoarele
institutii:
Instante Judectoresti ;
Organe de cercetare si urmrire penal ;
Primria Municipiului Ploiesti ;
Notariate ;
Politia Municipiului Ploiesti ;
Oficiul de Cadastru Prahova ;
Registrul Comertului ;
Persoane fizice si juridice aflate n litigiu cu R.A.T.P. Ploiesti ;
Directia General a Finantelor Publice Prahova ;
Curtea de Conturi ;
Garda Financiar ;
Jandarmeria Romn
Oficiul pentru Protectia Consumatorului .
Art. 40 COMUNICARE PROIECTE - RELATII CU PUBLICUL
Este subordonat Directorului General.
ATRIBUTIUNI
Pune n aplicare Legea nr. 544 / 12.10.2001 privind liberul acces la informatiile de
interes public.
Mentine la zi baza de date informationale pentru cetteni.
Ofer tuturor celor interesati, la cerere, informatiile detinute sau precizeaz care
sunt conditiile si formele n care poate avea loc accesul la informatiile solicitate.
Comunic n cadrul programului stabilit de conducere, informatiile de interes
public solicitate verbal, informatii ce vor fi comunicate, de regul, imediat, sau n
cel mult 24 de ore.
Asigur evidenta informatiilor oferite, mentionnd data, felul informatiei
transmise, solicitantului.
Informeaz conducerea Regiei asupra aspectelor sesizate n derularea activittii cu
publicul, pentru a se putea interveni operativ n sensul nlturrii problemelor
semnalate ;
Introduce date conform documentelor primare si indicatiilor de lucru. Rspunde
pentru conformitatea datelor introduse.
Coordoneaz echipa R.A.T.P. care lucreaz n cadrul Programului European
CIVITAS II:
Rspunde de toate raporturile ctre Comisia European, inclusiv corespondent de
afaceri n limba englez att cu Comisia ct si cu partenerii din Preston (Anglia) si
La Rochelle (Franta).
Rspunde de relatia cu echipa de evaluare a proiectului din cadrul Universittii de
Petrol si Gaze Ploiesti.
Rspunde de relatia cu Primria Ploiesti, raportnd cu regularitate ctre Primar si
ctre Biroul de Integrare European asupra stadiului programelor n derulare.
Asigur relatia cu Uniunea International de Transport Public (R.A.T.P. fiind
membru cu drepturi depline al UITP).
Stabileste si organizeaz ntlniri de afaceri ntre oameni de afaceri din tri
europene si conducerea R.A.T.P. (n tri strine).
Redacteaz corespondent de afaceri n limba englez n vederea transmiterii prin
e-mail/ fax rspunsuri la invitatii, adrese, chestionare etc. primite pe adresa oficial
a R.A.T.P.
Caut noi oportunitti de afaceri cu firme de profil din Europa (parteneriate n
programe europene, achizitii autovehicule second hand, noi tehnologii n domeniul
transportului etc.).
Redacteaz adrese, referate, raportri ctre Consiliul de Administratie, Consiliul
Local, Primria Ploiesti, precum si ctre parteneri de afaceri din Romnia si din
Europa.
Asigur traduceri din limba englez pentru toate compartimentele Regiei :
corespondent de afaceri, crti tehnice, convorbiri telefonice cu parteneri externi,
traduceri simultane n cadrul ntlnirilor de afaceri cu partenerii strini.
Asigur evidenta zilnic a articolelor aprute n ziarele locale; Urmreste statistica
anual a tuturor informatiilor aprute n presa local n vederea msurrii
satisfactiei clientilor (n colaborare cu Biroul de Management al Calittii, conform
procedurilor n vigoare).
Redacteaz comunicatele de pres ctre mass-media local.
Realizeaz material publicitar n limbile romn si englez (pliante, ecusoane,
prezentri Power Point, agende, flyere etc.) pentru ca activitatea regiei s fie
cunoscut att n tar ct si n strintate.
Tine sub control documentele S.M.C. aplicabile compartimentului n conformitate
cu procedurile n vigoare.
In exercitarea atributiilor ce ii revin, Compartimentul Comunicare Proiecte Relatii
cu Publicul colaboreaz cu urmtoarele institutii:
Primria Municipiului Ploiesti;
Mass Media Local;
Uniunea International de Transport Public;
Uniunea Romn de Transport Public.
Art. 41 SERVICIUL SECURITATEA I SNTATEA MUNCII, DISPENSAR
MEDICAL
Este subordonat Directorului General.
ATRIBUTIUNI
Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a
sistemului de munca.
Elaboreaz si actualizeaz planul de prevenire si protectie;
Elaboreaz instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementrilor
de securitate si sntate n munca.
Verific cunoasterea si aplicarea de ctre toti lucrtorii a msurilor prevzute n
planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilittilor ce le
revin n domeniul securittii si snttii n munca, stabilite prin fisa postului;
Elaborareaz programul de instruire-testare la nivelul Regiei n domeniul
securittii si snttii n munc.
Tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific ale Regiei si ntocmeste planul de
actiune n caz de pericol grav si iminent.
Stabileste zonele care necesit semnalizare de securitate si sntate n munca.
Tine evidenta meseriilor si a profesiilor prevzute de legislatia specifica, pentru
care este necesar autorizarea exercitrii lor;
Monitorizeaz functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de
msura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru
controlul noxelor n mediul de munca.
Verific starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de
urgent, precum si a sistemelor de sigurant;
Informeaz angajatorul, n scris, asupra deficientelor constatate n timpul
controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de msuri de prevenire si
protectie.
Identific echipamentele individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru
din ntreprindere si ntocmeste necesarul de dotare a lucrtorilor cu echipament
individual de protectie.
Urmreste ntretinerea, manipularea si depozitarea adecvate a echipamentelor
individuale de protectie si a nlocuirii lor la termenele stabilite.
Particip la cercetarea evenimentelor si elaboreaz rapoartele privind accidentele
de munca suferite de lucrtorii din Regie.
Urmreste realizarea msurilor dispuse de ctre inspectorii de munca, cu prilejul
vizitelor de control si al cercetrii evenimentelor;
Colaboreaz cu lucrtorii si/sau reprezentantii lucrtorilor, serviciile externe de
prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, n vederea coordonrii
msurilor de prevenire si protectie;
Urmreste actualizarea planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire
si a planului de evacuare;
Tine sub control documentele S.M.C. aplicabile serviciului n conformitate cu
procedurile n vigoare.
In exercitarea atributiilor ce ii revin, Serviciul Securitatea si Sntatea Muncii
colaboreaz cu urmtoarele institutii:
Inspectoratul Teritorial de Munc Prahova;
Directia de Sntate Public Prahova;
Inspectoratul pentru Situatii de Urgent Prahova.
Art. 42 ATRIBUTIUNI DISPENSAR MEDICAL
Cabinetul medical a fost preluat de Regie n urma Protocolului nr. 2433/26.06.1997
ncheiat ntre Directia Sanitar Prahova si R.A.T.P. Ploiesti ca urmare a Ordinului
Ministrului Snttii nr. 439/21.05.1997 - pct. 6.
Asigur asistenta medical de urgent si profilactic a angajatilor Regiei :
(a) Asistenta medical de urgent const n:
- acord consultatii medicale de urgent si stomatologie
profilactic si curativ.
- acord tratamente curente si de urgent tuturor solicitantilor,
salariati ai Regiei.
(b) Activitatea medical profilactic
- efectueaz controlul medical periodic general al tuturor
angajatilor R.A.T.P. Ploiesti, conform legislatiei n vigoare pe
baza planificrilor efectuate de sefii de compartimente.
- realizeaz controlul medical preventiv al angajatilor R.A.T.P.
Ploiesti care lucreaz n conditii deosebite de munc (noxe
profesionale); bolile profesionale sau legate de profesie
depistate cu ocazia acestui control se declar n mod
obligatoriu.
- dispensarizeaz bolnavii cronici.
- urmreste cu prioritate n derularea controlului periodic, bolile
cu indicatori de frecvent si gravitate crescut, boli care fac
obiectul programelor Ministerului Snttii (TBC, cancer,
boli cardio - vasculare, SIDA etc.).
- Realizeaz examenul clinic medical la angajare, la schimbarea
functiei sau a locului de munc.
- Vizeaz si ia n evident concediile medicale acordate de
medicul de familie si alte institutii medicale.
- Tine evidenta si raporteaz periodic consultatiile curente,
analizeaz anual (trimestrial cnd se cere), morbiditatea
general si cea cu incapacitate temporar de munc.
- Efectueaz controlul igienico - sanitar n unittile Regiei
propunnd msuri de ameliorare a strii de igien la locul de
munc.
Art. 43 SERVICIUL INFORMATIC I MENTENANTA
ECHIPAMENTELOR IT
Este subordonat Directorului General.
ATRIBUTIUNI
Serviciul Informatic si mentenanta echipamentelor IT asigur informatizarea si
conducerea computerizata a tuturor activittilor prelucrabile pe calculator, propunnd
strategia crerii si functionrii sistemului, necesarul de echipamente si personal,
urmrind buna functionare a acestuia.
Intretine, repar, reteaua de calculatoare, nfiinteaz puncte de lucru n retea.
Realizeaz, implementeaz si testeaz aplicatii informatice.
Colecteaz si sistematizeaz cerintele de informatizare la nivelul utilizatorilor
finali.
Formuleaz solutii conceptuale, organizationale si tehnice pentru informarea
sistemului obiect (n totalitate sau pe prti), mpreun cu variante / optiuni si
criterii de selectare a acestora de ctre cei interesati.
Evalueaz rezultatele solutiilor aplicate, face propuneri de modificare si
dezvoltare.
Aprofundeaz analiza aplicatiilor, urmreste realizarea si implementarea acestora,
asigur documentatia de utilizare si exploatare si face instructajul utilizatorilor.
Asigur un regim de exploatare eficient a aplicatiilor aflate n functiune,
integreaz noi aplicatii n flux, propune modificri care s conduc la
mbunttirea performantelor de exploatare si la utilizarea optim a resurselor
disponibile.
In functie de cerintele unittii si la cererea conducerii poate elabora si implementa
anumite aplicatii, respectiv: analizeaz cerintele utilizatorilor, elaboreaz
specificatiile functionale, le transpune sub form de programe, asigur testarea si
documentarea programelor, implementeaz aplicatia si instruirea utilizatorilor.
Elaboreaz si experimenteaz tehnici si programe noi, destinate mbunttirii
activittilor de exploatare.
Acord asistent tehnic si consultant utilizatorilor programelor pe care le
elaboreaz.
Asigur asistenta tehnic n depanarea hardware si software a
microcalculatoarelor.
Elaboreaz matritele pentru formulare, legitimatii de cltorie, legitimatii
abonament, alte imprimate care se tipresc n tipografia Regiei, conform
solicitrilor din partea compartimentelor.
Asigur buna functionare a programelor elaborate. In caz de functionare
necorespunztoare a sistemelor, asigur diagnosticarea rapid si corect, actionnd
operativ pentru remedierea defectelor.
Organizeaz activittile de prelucrare a datelor primare, respectiv foile de parcurs
si fisele activittii zilnice ale conductorilor auto.
Verific, n cadrul compartimentelor, modul de folosire a tehnicii de calcul si a
programelor, si face propuneri pentru cresterea gradului de utilizare pe care le
prezint conducerii Regiei.
Asigur legtura cu service-ul pentru calculatoare.
Tine sub control documentele S.M.C. aplicabile serviciului n conformitate cu
procedurile n vigoare.
Art. 44 INSPECTOR PROTECTIE CIVIL
Este subordonat Directorului General.
ATRIBUTIUNI
Organizeaz si asigur personalul necesar pentru ncadrarea formatiunilor de
protectie civil proprii, precum si pregtirea acestora pe baza planurilor pentru
situatii de urgent ntocmite.
Organizeaz si execut, cu efective si mijloace tehnice proprii unittii, limitarea si
nlturarea urmrilor atacurilor din aer sau alte dezastre.
Informeaz oportun, Inspectoratul pentru Situatii de Urgent, inspectoratele de
protectie civil judetene despre depsirea valorilor permise ale calittii factorilor
de mediu si producerea unor dezastre;
Stabileste metode specifice si procedee de protectie a salariatilor Regiei.
Asigur si realizeaz, pe baza planurilor ntocmite n timp de pace, mijloacele
necesare si msurile pentru nstiintarea, alarmarea angajatilor, populatiei, precum
si protectia si prevenirea organelor de conducere, n cazul atacurilor din aer sau
dezastrelor, potrivit normelor stabilite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgent.
Organizeaz si asigur convocarea angajatilor, n situatii specifice n conformitate
cu prevederile planurilor ntocmite n acest scop si n raport cu situatia creat.
Studiaz si stabileste modul de folosire si de adaptare a unor mijloace tehnice si
utilaje pentru nevoile de protectie civil.
Asigur nzestrarea cu tehnic si materiale a formatiunilor de protectie civil,
potrivit normelor elaborate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgent.
Asigur materiale didactice si spatii necesare pregtirii pentru protectia civil.
Asigur aplicarea msurilor de mascare, precum si de camuflare a surselor
luminoase si calorice.
Intocmeste documentatia necesar pentru obtinerea avizului de la Inspectoratul
pentru Situatii de Urgent pentru edificiile din cadrul R.A.T.P. Ploiesti.
Solicit la nevoie sprijinul organelor ndrepttite s intervin n situatii de urgent
(pompieri, jandarmi, politie, descarcerare, etc.)
Asigur securitatea bazei de date militare si a documentatiei specifice privind
planurile de actiune n situatii de urgent conform legilor n vigoare.
In caz de conflict armat organizeaz cadrul necesar de protectie civil a bunurilor
tehnico-materiale si a personalului uman n direct colaborare cu forurile
superioare.
In exercitarea atributiilor ce ii revin, Inspectorul Protectie Civil colaboreaz cu
urmtoarele institutii:
Prefectura Ploiesti;
Primria Municipiului Ploiesti;
Inspectoratul pentru situatii de urgent Prahova;
Oficiul de Mobilizare a Economiei si Pregtirea Teritoriului Prahova;
Inspectoratul de Protectie Civil al Municipiului Ploiesti,
Centrul Militar Judetean Prahova.
Art. 45 SERVICUL TEHNIC - INVESTITII
Este subordonat Directorului Tehnic.
ATRIBUTIUNI
Rspunde de ntreaga activitate de investitii a Regiei;
Intocmeste programele anuale de investitii ale R.A.T.P. Ploiesti, pe surse de
finantare, pentru investitiile noi si pentru investitiile n derulare ; l supune avizrii
si aprobrii conform legislatiei n vigoare.
Propune conducerii, actualizeaz si rectific programele de investitii.
Urmreste la furnizori livrarea utilajelor la termenele stabilite n graficele cadru, la
utilajele ce se achizitioneaz din surse proprii si alocatii de la buget.
Intocmeste formele pentru receptionarea lucrrilor si decontarea acestora;
Asigur prevederea n studii tehnico - economice a solutiilor constructive care s
asigure respectarea riguroas a normelor de calitate si care permit reducerea
volumelor si a suprafetelor construite, reducerea duratei lucrrilor si realizarea
unui grad ridicat de industrializare n executie.
Verific calitatea materialelor folosite n executarea lucrrilor.
Verific conformitatea tehnologiilor n executarea lucrrilor cu cele prescrise de
proiectant si verificarea calittii lucrrilor, inclusiv a bransamentelor.
Verific si confirm calitatea lucrrilor, inclusiv a bransamentelor si racordurilor.
Verific si confirm stadiile fizice, a situatiilor de lucrri, tinerea la zi a
atasamentelor, vizarea situatiilor de plat.
Asigur ntocmirea situatiilor privind evidentele ntregului parc de mijloace de
transport precum si a utilajelor independente finantate din sursa de dezvoltare a
R.A.T.P. Ploiesti.
Intocmeste documentatia necesar achizitionrii utilajelor independente; particip
la receptionarea utilajelor achizitionate.
Asigur ntocmirea listelor de mijloace fixe propuse pentru scoaterea din
functiune, pe baza propunerilor de la sectii si compartimente, precum si cele ale
comisiilor de inventariere a mijloacelor fixe din cadrul Regiei; le supune spre
aprobare Consiliului de Administratiei.
Asigur ntocmirea listelor cu mijloacele fixe nevalorificate prin licitatii, obtine
aprobarea casrii si urmreste casarea efectiv.
Asigur ndeplinirea planului verificrilor grafice a aparaturii de msur si control
din cadrul Regiei; asigur supravegherea intern a aparaturii de msur si control,
repararea si ntretinerea preciziei si uniformittii de msurare.
Obtine avize energetice de furnizare a energiei electrice, termice, apei, gazelor
naturale pentru necesittile Regiei.
Analizeaz si supune avizrii contractele de furnizare a gazelor naturale, energiei
electrice si termice.
Urmreste, verific si analizeaz facturile privind consumurile de gaze, energie
elecric, termic si ap subteran.
Asigur evidenta consumurilor zilnice si lunare de ap, energie electric, gaze,
combustibil lichid usor, att pentru centrala termic ct si pentru ceilalti
consumatori din cadrul Regiei. Trimestrial, transmite la S.C. Electrica S.A. curba
de sarcini pentru statiile de redresare.
Stabileste consumurile si ntocmeste facturi de plat pentru terti.
Particip la expertize tehnice n urma unor evenimente ce au avut drept cauz
defectiuni la instalatiile electrice.
Elaboreaz si urmreste realizarea planului de ntretinere, revizii la utilaje - lunar
si anual.
Asigur evidenta orelor de functionare a mijloacelor fixe, n functie de acestea
planific reviziile tehnice periodice si urmreste efectuarea lor.
Urmreste miscarea utilajelor n cadrul Regiei, prin ntocmirea bonurilor de
miscare;
Asigur completarea crtii tehnice a Regiei ori de cte ori este cazul.
Intocmeste studiul de necesitate, oportunitate si economicitate pentru lucrri de
constructii si modernizri efectuate n regie proprie.
Obtine avizele si autorizatiile de constructii necesare lucrrilor pentru care s-a
ntocmit studiul de fezabilitate.
Intocmeste, deseneaz si releveaz proiectele pentru constructii si modernizri ce
se execut n regie proprie la cldiri si instalatiile de asigurare ap si energie
termic.
Particip la receptia lucrrilor pe care le execut.
Analizeaz diferentele din sistemul de alimentare cu energie, ap, abur, gaze
naturale si stabileste msurile de randament a acestora, asigur si urmreste
aplicarea lor.
Inregistreaz instalatiile din cadrul Regiei la Inspectia pentru Cazane Recipiente
sub Presiune si Instalatii de Ridicat (ISCIR).
Obtine, nainte de punerea n functiune, de la ISCIR autorizatia de functionare
pentru instalatiile noi, vechi, montate din nou sau cele aflate n exploatare la
scadent, conform prescriptiilor tehnice.
Verific, anual, nivelul profesional al personalului autorizat ISCIR si organizeaz
cursuri pentru autorizare intern.
Actualizeaz permanent baza de date pe care are obligatia s o transmit
compartimentului Comunicare Proiecte - Relatii cu Publicul, repectiv -
principalele caracteristici ale autovehiculelor din dotare: tip, capacitate total de
transport, locuri pe scaune, alte elemente de confort, pentru fiecare categorie,
precum si tipurile de documente necesare pentru ncheierea contractelor de
nchiriere spatii, mijloace fixe, executare de confectii metalice sau constructii, alte
lucrri pentru terti.
Se ocup cu nregistrarea si radierea vehiculelor din categoria tramvaie, troleibuze,
masini autopropulsate pentru lucrri, masini agricole, forestiere, precum si cele
pentru care nu exist obligativitatea nmatriculrii, ale cror proprietari sunt
persoane fizice sau juridice si au domiciliu sau sediul n municipiul Ploiesti.
Asigur si urmreste executarea reviziilor, reparatiilor si modernizrilor la utilajele
din dotarea R.A.T.P. Ploiesti, prin regie proprie sau prin contracte cu terti
(comenzi, contracte, etc.); urmreste derularea contractelor si a deconturilor.
Execut expertize tehnice n urma unor evenimente ce au avut drept cauz
defectiuni la instalatiile electrice.
Asigur cu personalul de specialitate, executarea lucrrilor de constructii si
modernizri.
Execut receptia lucrrilor efectuate.
Actioneaz prin msuri eficiente, pentru reducerea consumurilor tehnologice de
energie si a pierderilor din retele, modificarea constructiv pe baza bilanturilor
energetice a cazanelor n vederea cresterii randamentelor, dotarea cu aparatur de
msur, controlul si automatizare a instalatiilor de ardere.
Asigur mbunttirea izolatiilor termice la toate agregatele consumatoare de
combustibil si retele de transport, optimizarea regimului de functionare a
cazanelor.
Asigur aplicarea msurilor necesare pentru cresterea randamentului la instalatiile
consumatoare de energie si combustibil.
Efectueaz lucrri pentru mbunttirea si rationalizarea energiei n vederea
reducerii continue a consumurilor.
Ia msuri, n caz de pericol iminent, pentru oprirea instalatiilor energetice a cror
functionare prezint un pericol de avariere, incendii sau din punct de vedere al
securittii personalului.
Tine sub control documentele S.M.C. aplicabile serviciu n conformitate cu
procedurile n vigoare.
In exercitarea atributiilor ce ii revin, Serviciul Tehnic Investitii colaboreaz cu
urmtoarele institutii:
Primria Ploiesti;
Apa Nova;
Distrigaz Sud;
Romtelecom;
Electrica Muntenia;
Politia Ploiesti;
Firme de proiectare si executie;
Inspectoratul pentru situatii de urgent Prahova;
Inspectoratul n Constructii ;
Agentia de Protectie a Mediului;
Registrul Auto Romn.
Art. 46 SERVICIUL APROVIZIONARE
Este subordonat Directorului Tehnic al R.A.T.P. Ploiesti.
ATRIBUTIUNI
Asigur aprovizionarea cu necesarul de materii prime, materiale, piese de schimb,
combustibil, astfel nct s asigure o continuitate ritmic a activittii Regiei .
Urmreste permanent normele de stoc aprobate.
Asigur si rspunde de urmrirea contractelor de productie.
Organizeaz si asigur primirea si depozitarea materiilor prime, materialelor,
pieselor de schimb.
Asigur evidenta privind miscarea materiilor prime, materialelor din cadrul
depozitelor si magaziilor si predarea n contabilitate a documentelor legale n timp
util.
Efectueaz controale n cadrul magaziilor si depozitelor Regiei; verific modul n
care sunt depozitate, pstrate si conservate materialele, piesele de schimb,
materiile prime, sculele, etc., dipunnd msurile ce se impun.
Urmreste permanent asigurarea conform necesarului, a echipamentului de lucru si
de protectie pentru salariatii Regiei.
Asigur aplicarea msurilor corecte pentru valorificarea superioar a materialelor
si deseurilor.
Urmreste colectarea deseurilor de metale si anvelope si predarea lor la unittile
specializate, conform legilor n vigoare.
Colaboreaz permanent cu sectiile si compartimentele Regiei, analiznd mpreun
cu sefii locurilor de munc necesarul de aprovizionat, pentru desfsurarea n bune
conditii a procesului de productie.
Verific respectarea prevederilor legislatiei n vigoare, n incinta magaziilor si
depozitelor de carburanti si GPL.
Asigur operarea pe calculator a notelor de receptie si a facturilor pentru toate
magaziile si depozitele din Regie .
Tine sub control documentele S.M.C. aplicabile serviciului n conformitate cu
procedurile n vigoare.
In exercitarea atributiilor ce ii revin, Serviciul Aprovizionare colaboreaz cu
urmtoarele institutii:
Art. 47 BIROUL ACHIZITII
Este subordonat Directorului tehnic
ATRIBUTIUNI
Elaboreaz programul anual al achizitiilor publice, pe baza necesittilor si
priorittilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorittii
contractante;
Elaboreaz sau, dup caz, coordoneaz activittile de elaborare a documentatiei de
atribuire ori, n cazul organizrii unui concurs de solutii, a documentatiei de
concurs;
Indeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevzute
de legislatia n vigoare.
Aplic si finalizeaz procedurile de atribuire;
Constituie si tine n pstrare dosarul achizitiei publice.
Intocmeste contractele de achizitii publice pentru servicii, produse si lucrri.
Elaboreaz n colaborare cu atelierele, sectiile, birourile si serviciile Regiei caietul
de sarcini care constituie documentul de baz al achizitiei.
Analizeaz prin prisma prevederilor legislatiei n vigoare modul de achizitie al
serviciilor, produselor, lucrrilor care depsesc valoarea cumulat pe an n sum de
peste 5.000 EURO.
Tine sub control documentele S.M.C. aplicabile biroului n conformitate cu
procedurile n vigoare.
In exercitarea atributiilor ce ii revin, Biroul Achizitii colaboreaz cu urmtoarele
institutii:
Ministerul Finantelor Publice;
Agentia National pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
Art. 48 SERVICIUL EXPLOATARE DISPECERIZARE COMPUTERIZAT
Este subordonat Directorului de Exploatare.
ATRIBUTIUNI
Analizeaz cererea de transport pe traseele R.A.T.P. Ploiesti existente, precum si
aparitia de noi fluxuri de cltori.
In functie de cererea de transport, dotare, eficient economic, cronometrri, etc.
asigur ntocmirea graficelor si programelor de circulatie.
Asigur ntocmirea necesarului de mijloace de transport pe trasee si intervale de
timp, orele de intrare si iesire din grafice.
Asigur informarea cltorilor, prin afisare, la capete de linie (unde exist conditii
propice) referitor la orele de circulatie a autovehiculelor, precum si alte modificri
ale acestora.
Urmreste executarea curselor, conform programului de circulatie existent, si
asigur verificarea prin sondaj a respectrii orelor de plecare n cursa de la capetele
de linii.
Asigur cursele speciale solicitate de clienti pe baz de comand ferm aprobat si
urmreste emiterea facturii care va fi achitat sau confirmat nainte de executarea
transportului.
Urmreste executarea transporturilor conform contractelor ncheiate cu terti.
Verific eficienta social - economic a traseelor si face propuneri de reducere sau
scurtare a curselor cu flux redus de pasageri.
In cazul aparitiei pe piat a unor firme concurente propune msurile necesare
pentru diminuarea efectului negativ asupra activittii Regiei.
Asigur adaptarea programului de circulatie a autovehiculelor, n functie de
cerintele populatiei, unitti economice precum si a organelor de control cu privire
la protectia consumatorului.
Asigur ntocmirea fisierului de trasee si completarea lui cu toate modificrile ce
apar pe parcurs.
Face propuneri de reduceri sau suplimentri ale numrului de curse pe traseele
existente, nfiintarea sau desfiintarea de trasee si statii.
Asigur efectuarea msurtorilor de trasee, determinarea km / curs, evidenta
acestora.
Stabileste datele necesare ntocmirii graficelor si programelor de circulatie
(cronometrri, fotoflux, etc .).
Asigur organizarea activittii de dispecerizare a mijloacelor de transport cltori.
In acest sens:
- urmreste respectarea planificrii autovehiculelor pe trasee,
att sub aspect numeric, ct si a felului autovehiculului;
- asigur stabilirea si urmrirea executrii combinatiilor dintre
curse, care s duc la o utilizare ct mai rational a acestora;
- urmreste respectarea graficelor si programelor de circulatie ;
- organizeaz, conduce, instruieste si urmreste activitatea
dispecerilor de traseu ;
- asigur informarea dispeceratelor asupra noilor tarife.
Actualizeaz permanent baza de date pe care are obligatia s o transmit
compartimentului Comunicare Proiecte - Relatii cu Publicul, repectiv:
- lista rutelor, statiilor, tronsonului comun pentru liniile de
transport public ;
- graficele de circulatie, pentru fiecare traseu ;
- devieri de trasee (perioad, rute ocolitoare, statii provizorii,
statii desfiintate);
- tipurile de documente necesare pentru ncheierea contractelor
de transport sau pentru nchirieri ocazionale de autobuze.
Asigur controlul functionrii zilnice a echipamentului.
Asigur integritatea bazelor de date.
Asigur salvarea bazelor de date.
Administreaz baza de date.
Asigur buna functionare a sistemelor echipamentelor de radio comunicatii,
aparaturii mbarcate pe vehicule si a panourilor de informare a cltorilor.
Asigur depozitarea si securizarea suporturilor de stocare a datelor.
Tine sub control documentele S.M.C. aplicabile serviciului n conformitate cu
procedurile n vigoare.
Art. 49 SERVICIUL SIGURANTA CIRCULATIEI - CONTROL LEGITIMATII DE
CLTORIE
Este subordonat direct Directorului de Exploatare.
ATRIBUTIUNI
Se ocup de prevenirea evenimentelor de circulatie, respectarea normelor care
reglementeaz circulatia, identificarea si eliminarea deficientelor si ntrirea
ordinei si disciplinei n cadrul procesului de transport n comun de cltori efectuat
de ctre Regie.
Asigur executarea controlului privind siguranta circulatiei si informeaz
conducerea Regiei asupra rezultatelor obtinute, propune msuri de remediere a
deficientelor constatate.
Efectueaz cercetri n cazul accidentelor de circulatie si ntocmeste documentatia
necesar pe care o prezint conducerii Regiei.
Execut periodic analiza accidentelor de circulatie, propunnd conducerii unittii
msuri concrete de diminuare a numrului de evenimente si a consecintelor
acestora.
Colaboreaz cu organele de politie pentru organizarea si executarea unor actiuni
comune de prevenire a accidentelor de circulatie.
Execut controale n autobuze, autocoloane, pe trasee, la capete de linie, n
dispecerate, lund msuri n raport cu abaterile sau neregulile constatate,
informnd n scris conducerea Regiei.
Avizeaz n situatiile prevzute de actele normative n vigoare ncadrarea sau
mentinerea unor soferi la traficul de cltori n baza examinrii organizate la sediul
Regiei.
Se preocup de editarea, procurarea si valorificarea mijloacelor de propagand
privind siguranta circulatiei, a legalittii transporturilor la nivelul Regiei.
Efectueaz controale n cadrul Regiei ori de cte ori se solicit, cu privire la
abaterile de la Regulamentul Intern.
Organizeaz si asigur efectuarea controlului legitimatiilor de cltorie la
transportul n comun de cltori efectuat cu mijloacele de transport ale Regiei.
Analizeaz periodic si informeaz asupra rezultatelor activittii controlorilor de
legitimatii de cltorie.
Inregistreaz si urmreste situatiile contraventionale.
Tine sub control documentele S.M.C. aplicabile serviciului n conformitate cu
procedurile n vigoare.
In exercitarea atributiilor ce ii revin, Serviciul Siguranta Circulatiei Control
Legitimatii de Cltorie colaboreaz cu urmtoarele institutii:
Primria Municipiului Ploiesti
Inspectoratul Judetean de Politie Prahova
Politia Municipiului Ploiesti
Jandarmeria Romn
Politia Comunitar
Art. 50 SERVICIUL FINANCIAR
Este subordonat Directorului Financiar.
ATRIBUTIUNI
Asigur calcularea si virarea: taxei pe valoare adugat (TVA), impozitului pe
profit, alte impozite si taxe si a obligatiilor la buget asupra fondului de salarii.
Asigur nregistrarea sumelor reprezentnd subventii pentru diferent de pret si
tarif acordate anumitor categorii de cltori conform legislatiei n vigoare.
Acord viz de Control Financiar Preventiv, n limita responsabilittilor legale.
Asigur evidenta surselor de finantare ale activittilor de productie n conformitate
cu bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei.
Solicit si negociaz toate categoriile de credite aferente procesului de productie si
urmreste folosirea lor n scopul pentru care au fost cerute, precum si restituirea
acestora n conformitate cu graficul ntocmit cu banca.
Asigur decontarea lucrrilor si serviciilor efectuate prin bnci si CEC.
Urmreste, asigur identificarea si controlul ncasrilor si pltilor din extrasul de
cont.
Asigur gospodrirea judicioas a resurselor bnesti n vederea achitrii la termen
a obligatiilor Regiei.
Asigur emiterea ordinelor n vederea efecturii pltilor.
Asigur ncasarea contravalorii prestatiilor de servicii la casieriile Regiei.
Asigur colectarea ncasrile fcute pe teren si la ghisee, alte ncasri pentru
diverse prestatii si servicii, diverse plti.
Asigur ntocmirea lunar, pentru avans si lichidare, a documentelor privind
drepturile salariale.
Asigur evidenta retinerilor din salarii.
Urmreste efectuarea pltilor ctre Bugetul Statului, Bugetul Local, Bugetul
Asigurrilor Sociale si alte fonduri speciale.
Urmreste cheltuielile efective si ncadrarea acestora n bugetul aprobat .
Asigur nregistrarea si urmrirea facturilor n vederea onorrii la plat.
Asigur ntocmirea, zilnic, a registrului de cas.
Asigur sortarea si verificarea numerarului ncasat n vederea depunerii la Banc.
Verific zilnic ncasrile si pltile efectuate si stabileste depunerile la Banc.
Asigur alimentarea cardurilor, sau cnd este cazul repartizarea statelor de plat si
numerarul pe casieri pltitori.
Asigur depunerea salariilor neridicate n banc.
Asigur ntocmirea drilor de seam statistice.
Asigur organizarea activittii de vnzare a legitimatiilor de cltorie prin tonete
proprii si contracte de colaborare pe baz de comision.
Analizeaz permanent volumul ncasrilor pe puncte de vnzare, si acolo unde
activitatea acestora este ineficient propune modificare de program sau chiar
desfintare.
Actualizeaz permanent baza de date privind nivelul vnzrilor pe care are
obligatia s o transmit compartimentului Comunicare Proiecte - Relatii cu
Publicul.
Tine sub control documentele S.M.C. aplicabile serviciului n conformitate cu
procedurile n vigoare.
In exercitarea atributiilor ce ii revin, Serviciul Financiar colaboreaz cu urmtoarele
institutii:
Primria Municipiului Ploiesti;
Trezoreria Ploiesti;
Directia General a Finantelor Publice Prahova;
Administratia Financiar a Municipiului Ploiesti;
Casa Judetean de Pensii Prahova;
Casa de Asigurri de Sntate Prahova;
Agentia Judetean de Ocupare si Formare Profesional Prahova;
Asociatia Serviciilor Sociale Comunitare Prahova;
Institutii bancare din Municipiul Ploiesti.
Art. 51 SERVICIUL CONTABILITATE
Este subordonat Directorului Financiar.
ATRIBUTIUNI
Organizeaz si asigur efectuarea corect si la timp a nregistrrilor contabile n
conformitate cu circuitul documentelor aprobat.
Controleaz si coordoneaz ntreaga activitate de nregistrare si prelucrare a
datelor din documentele primare n evidentele contabile.
Particip la organizarea inventarierii periodice a tuturor valorilor patrimoniale,
urmreste definitivarea rezultatelor inventarierii, urmreste nregistrarea
rezultatului inventarierii n evidente.
Asigur ntocmirea situatiei principalilor indicatori economico - financiari,
bilanturile, contul de profit si pierdere si coreleaz ntocmirea raportului explicativ
la acestea.
Urmreste ndeplinirea sarcinilor pe linie economic ce reies din Hotrrea
Consiliului de Administratie dup prezentarea contului de profit si pierdere si
raportului de gestiune al Cosiliului de Administratie.
Particip si rspunde de perfectionarea sistemului informational al contabilittii.
Acord viz de Control Financiar Preventiv, n limita responsabilittilor legale.
Urmreste corecta derulare financiar a contractelor de leasing,
Particip la organizarea reevalurii imobilizrilor corporale ale Regiei conform
legislatiei n vigoare.
Controleaz operatiunile patrimoniale precum si exactitatea datelor contabile
furnizate privind: evidenta si controlul gestiunilor de materiale, evidenta
cheltuielilor, evidenta veniturilor si cheltuielilor, a clientilor si furnizorilor.
Stabileste si repartizeaz rezultatele financiare ale Regiei.
Asigur evidenta contabil, sintetic si analitic a mijloacelor fixe si a altor
imobilizri corporale (terenurile) si necorporale (proiecte si programe pentru
calculator).
Asigur evidenta tuturor modificrilor de patrimoniu, mijloace fixe sau terenuri.
Asigur evidenta mijloacelor fixe luate cu chirie evidentiate n conturi n afara
bilantului.
Verific miscarea imobilizrilor corporale, respectiv verific procesele verbale de
punere n functiune a acestora si nregistreaz n contabilitate miscarea acestora.
Calculeaz si nregistreaz amortizarea lunar a mijloacelor fixe.
Organizeaz si controleaz verificarea inventarierii anuale, respectiv punerea de
acord a situatiei scriptice din contabilitate cu datele nscrise n listele de
inventariere a mijloacelor fixe si a imobilizrii corporale.
Contabilizeaz ncasrile si pltile pentru investitii din fondurile de la Bugetul
Local.
Tine sub control documentele S.M.C. aplicabile serviciului n conformitate cu
procedurile n vigoare.
In exercitarea atributiilor ce ii revin, Serviciul Contabilitate colaboreaz cu
urmtoarele institutii:
Directia General a Finantelor Publice Prahova;
Administratia Financiar a Municipiului Ploiesti;
Primria Ploiesti
Trezoreria Municipiului Ploiesti
Art. 52 BIROUL BUGET TARIFE ANALIZE ECONOMICE
Este subordonat Directorului Financiar.
ATRIBUTIUNI
Intocmeste proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli, colabornd cu toate
compartimentele Regiei, n vederea cuprinderii cheltuielilor necesare desfsurrii
n conditii de eficient a activittii R.A.T.P. Ploiesti.
Transmite Bugetul de Venituri si Cheltuieli n vederea avizrii de ctre Consiliul
de Administratie al Regiei.
Intocmeste documentatia necesar aprobrii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si
o transmite Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.
Stabileste tarife la transportul de cltori urban (bilete si abonamente) precum si
tarifele de prestri servicii pentru terti, le supune spre avizare, sau dup caz,
aprobare Consiliului de Administratie si urmreste aplicarea lor.
Intocmeste deconturile de la bugetul local reprezentnd protectia social pentru
transportul urban de cltori, conform legislatiei n vigoare, astfel:
- gratuitate pentru veterani, detinuti politici si revolutionari;
- reduceri de tarif si gratuitti pentru elevi ;
- reduceri de tarif si gratuitti pentru studenti;
- gratuitate pentru persoanele cu handicap;
- facilitti pentru pensionari;
- reduceri de tarif pentru donatorii de snge.
Analizeaz indicatorii tehnico - economici si financiari (ncasri din bilete si
abonamente, protectie social, costuri, kilometri parcursi, cltori transportati,
utilizarea fortei de munc si a timpului de lucru).
Analizeaz evolutia indicatorilor fizici.
Stabileste indicatorii si criteriile de performant, urmreste si informeaz asupra
realizrii acestora n conformitate cu prevederile legislatiei n vigoare.
Intocmete raportrile statistice specifice activittii compartimentului.
Asigur functionarea corespunztoare a colii R.A.T.P. Ploiesti pentru ctg. D, Tv,
Tb, att pentru salariatii Regiei ct si pentru terti.
Tine sub control documentele S.M.C. aplicabile biroului n conformitate cu
procedurile n vigoare.
In exercitarea atributiilor ce ii revin, Biroul Buget Tarife - Analize Economice
colaboreaz cu urmtoarele institutii:
Consiliul Local al Municipiului Ploiesti;
Primria Municipiului Ploiesti;
Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti;
Politia Municipiului Ploiesti;
Centrul de transfuzie sanguin Ploiesti;
Institutul National de Statistic;
Ministerul Transporturilor si Turismului;
Autoritatea Rutier Romn;
Registrul Auto Romn.
B. STRUCTURA DE PRODUCTIE
Art. 53 SECTIA INTRETINERE I REPARATII AUTO
Este subordonat Directorului Tehnic.
Are n structur patru formatii de lucru:
Procese Tehnologice - reparatii curente
Motoare
Tinichigerie
Reconditionri si prelucrri prin aschieire
ATRIBUTIUNI :
Asigur repararea si ntretinerea mijloacelor de transport auto (autobuze si
autospeciale) n care scop se ngrijeste de reducerea imobilizrilor mijloacelor de
transport la nivelul sectie si stabilirea necesarului de materiale si piese de schimb
pentru realizarea reparatiilor autovehiculelor.
Asigur aplicarea unitar si corect a proceselor tehnologice reglementare, a
lucrrilor de ntretinere zilnic si reparatii curente ce se execut n cadrul
formatiilor de lucru.
Urmreste situatia imobilizrilor, n baza evidentelor din cadrul sectiei si ia msuri
pentru reducerea continu a acestora.
Organizeaz formatia de lucru pe echipe, meserii si posturi de lucru stabilind
delimitarea spatiilor, modul de distribuire a muncitorilor si dotarea cu utilajele,
sculele si dispozitivele necesare.
Asigur realizarea reparatiilor generale si capitale la mijloacele de transport auto.
Intocmeste si urmreste asigurarea necesarului de scule si dispozitive necesare
bunei desfsurri a activittii sectiei.
Asigur reconditionarea si confectionarea pieselor de schimb deficitare urmrind
reducerea costurilor.
Urmreste respectarea normelor legale de securitate si sntatea muncii, privind
executarea lucrrilor de reparatii si ntretinere a autovehiculelor.
Face propuneri si colaboreaz cu celelalte compartimente specializate din cadrul
Regiei, n vederea ntocmirii proiectului de msuri privind pregtirile de iarn
(necesar de piese de schimb, materiale).
Asigur executarea la timp si de calitate a reparatiilor de autovehicule pentru terti
si ntocmeste documentatia necesar facturrii prestatiei.
Efectueaz mpreun cu Sectia Autobuze constatri tehnice si diagnosticri pentru
defectiuni deosebite.
Efectueaz conform legislatiei n vigoare, instruirea periodic a personalului
privind securitatea si sntatea n munc si controlul locurilor de munc dispunnd
msuri pe aceast directie.
Ia msurile necesare pentru ca instalatiile, utilajele, etc, din dotare s fie exploatate
n conditii de deplin sigurant.
Asigur repartizarea pe formatii de lucru a lucrrilor de reparatii solicitate prin
foile de comand, precum si urgentele ce trebuie rezolvate.
Asigur gospodrirea judicioas a pieselor, materialelor, energiei electrice, ap,
gaze (unde este cazul), actionnd n vederea reducerii consumurilor, fr a
influenta ns bunul mers al activittii de reparatii si ntretinere a mijloacelor de
transport.
Rspunde de controlul permanent al calittii lucrrilor si operatiilor executate de
muncitorii din cadrul sectiei. Acolo unde constat abateri de la calitate, dispune
remedierea acestora.
Asigur functionarea masinilor, utilajelor si instalatiilor din cadrul sectiei, n
conditii de deplin sigurant.
Asigur respectarea circuitului regulamentar al documentelor privind activitatea de
ntretinere si reparatii, respectiv: foi de comand, constatri, bonuri de consum
pentru piese si materiale etc.
Asigur folosirea integral a timpului de lucru si cresterea productivittii muncii,
prin mentinerea disciplinei, diminuarea timpilor neproductivi si a absentelor de la
locul de munc.
Colaboreaz cu serviciul Securitatea si Sntatea muncii, n vederea aplicrii si
controlului n cadrul formatiei de lucru a msurilor privind securitatea si sntatea
muncii, prevenirea incendiilor, reducerea noxelor precum si curtenia la locurile
de munc. In acest sens asigur instruirea, periodic, a muncitorilor din cadrul
formatiei si supravegherea strict n ceea ce priveste nsusirea acestor
reglementri.
Tine sub control documentele S.M.C. aplicabile Sectiei de Reparatii si Intretinere
Auto conform procedurilor n vigoare.
In exercitarea atributiilor ce ii revin, Sectia de Reparatii si Intretinere Auto
colaboreaz cu urmtoarele institutii: Registrul Auto Romn.
Art. 54 SECTIA TRASPORT ELECTRIC
Este subordonat :
Directorului Tehnic - cu activitatea de ntretinere si reparatii a parcului;
Directorului Exploatare - cu activitatea de exploatare a mijloacelor de transport
(transport cltori);
ATRIBUTIUNI
Asigur realizarea transportului de cltori cu tramvaie si troleibuze n conditii de
calitate, sigurant si rentabilitate.
Ia msurile necesare pentru a asigura numrul de tramvaie si troleibuze conform
programrii, pe trasee si ore.
Ia msuri pentru asigurarea strii tehnice corespunztoare a vehiculelor, att n
ceea ce priveste siguranta n circulatie pe drumurile publice, ct si pentru o servire
corespunztoare a publicului cltor.
Asigur desfsurarea proceselor de mentenant si reparatii accidentale a
mijloacelor de transport electric, prin operativitate n remedierea defectiunilor ce
apar, precum si n efectuarea proceselor tehnologice planificate, astfel nct,
imobilizrile din motive tehnice s nu perturbe activitatea de transport cltori.
Asigur mentenanta infrastructurii necesare transportului electric, respectiv cale de
rulare, fir contact si statii de redresare.
Asigur curtenia zilnic a mijloacelor de transport electric prin personal
specializat.
Intocmeste necesarul de aprovizionare cu materiale si piese de schimb pentru
ntretinerea si repararea mijloacelor de transport din dotarea sectiei.
Asigur prin personalul de specialitate receptia lucrrilor de ntretinere si reparatii.
Asigur folosirea complet a capacittilor de productie, utilizarea cu randament
maxim a utilajelor, masinilor si instalatiilor.
Asigur conform legislatiei n vigoare instruirea periodic a personalului privind
securitatea si sntatea n munc, precum si controlul locurilor de munc.
In perioada de iarn, asigur curtirea cilor de acces, astfel nct, dimineata,
tramvaiele si troleibuzele s ias la timp n traseu.
Organizeaz executarea serviciului dup un program special n perioadele de
maxim solicitare si n caz de calamitate natural, asigurnd ndeplinirea corect si
la timp a sarcinilor de serviciu pe fiecare loc de munc.
Ia msurile necesare pentru ca instalatiile, utilajele, etc., din dotare s fie
exploatate n conditii de deplin sigurant.
Tine sub control documentele S.M.C. aplicabile Sectiei Transport Electric conform
procedurilor n vigoare.
Sectia de Transport Electric este structurat astfel:
a) Depoul Troleibuze
b) Depoul Tramvai
c) Statii Redresare, Fir Contact
a) Depoul Troleibuze are n component urmtoarele formatii de lucru :
Intretinere Reparatii
Coloan Troleibuze
Organizeaz si asigur executarea lucrrilor mecanice de ntretinere si reparatii
curente a ntregului parc de troleibuze, la un nivel corespunztor care s conduc
la reducerea continu a imobilizrilor si cresterea gradului de sigurant n
circulatie.
Asigur planificarea zilnic a troleibuzelor la reviziile tehnice.
Asigur aplicarea unitar si corect a proceselor tehnologice, la lucrrile de
ntretinere, revizii tehnice si reparatii curente ce se execut n cadrul atelierului.
Urmreste situatia imobilizrilor, n baza evidentelor din cadrul depoului.
Rspunde de verificarea caracteristicilor calitative ale pieselor, materialelor, materiilor
prime, precum si a sculelor folosite n procesul de munc.
Rspunde de controlul permanent al calittii lucrrilor si operatiilor executate de
muncitorii din cadrul atelierului. Acolo unde se constat abateri de la calitate se
dispune remedierea acestora .
Tine evidenta operativ a lucrrilor de revizie si reaparatii curente, acestea fiind
nregistrate ntr-un registru special.
Asigur necesarul de troleibuze pe trasee si ore prin planificarea zilnic cu respectarea
graficelor de circulatie.
Asigur starea tehnic corespunztoare a parcului att n ceea ce priveste siguranta
circulatiei pe drumurile publice, ct si pentru o servire corespunztoare a
publicului cltor.
Urmreste permanent n cadrul coloanei programul de lucru, disciplina personalului,
pstrarea integrittii mijloacelor tehnico-materiale din dotare si ia msuri n
consecint.
Colaboreaz permanent cu formatiile de lucru pentru asigurarea la timp si n stare de
circulatie a mijloacelor de transport necesare n traseu.
Rspunde de utilizarea parcului de mijloace de transport, efectuarea proceselor
tehnologice, de ntretinere a lucrrilor zilnice .
Verific mijloacele de transport la iesirea din depou si nu admite iesirea n traseu a
mijloacelor de transport cu defectiuni tehnice sau necorespunztoare din punct de
vedere estetic si al curteniei.
Verific ca la iesirea n traseu, personalul de bord s aib asupra sa documentele
necesare conducerii mijlocului de transport, s nu fie ntr-o stare de oboseal
evident, sau sub influenta alcoolului. Intocmeste informri ctre conducerea
sectiei pentru toate cazurile de neefectuare a programului de lucru.
b) Depoul Tramvaie are n component urmtoarele formatii de lucru :
Coloan Tramvaie
Procese Tehnologice reparatii curente
Boghiuri
Lctuserie Tinichigerie
Atelier Reconditionri si prelucrri prin aschiere
Cale rulare
Asigur necesarul de tramvaie pe trasee si ore prin planificarea zilnic cu respectarea
graficelor de circulatie.
Asigur starea tehnic corespunztoare a parcului att n ceea ce priveste siguranta
circulatiei pe drumurile publice, ct si pentru o servire corespunztoare a
publicului cltor.
Urmreste permanent n cadrul coloanei programul de lucru, disciplina personalului,
pstrarea integrittii mijloacelor tehnico-materiale din dotare si ia msuri n
consecint.
Colaboreaz permanent cu formatiile de lucru pentru asigurarea la timp si n stare de
circulatie a mijloacelor de transport necesare n traseu.
Rspunde de utilizarea parcului de mijloace de transport, efectuarea proceselor
tehnologice, de ntretinere a lucrrilor zilnice .
Ia n primire mijloacele de transport (la intrarea acestora n depou) si prin intermediul
manevrantilor, particip la revizie si dispune parcarea acestora pe liniile de garare.
Verific mijloacele de transport la iesirea din depou si nu admite iesirea n traseu a
mijloacelor de transport cu defectiuni tehnice sau necorespunztoare din punct de
vedere estetic si al curteniei.
Verific ca la iesirea n traseu, personalul de bord s aib asupra sa documentele
necesare conducerii mijlocului de transport, s nu fie ntr-o stare de oboseal
evident, sau sub influenta alcoolului. Intocmeste informri ctre conducerea
sectiei pentru toate cazurile de neefectuare a programului de lucru.
Organizeaz si asigur executarea lucrrilor de ntretinere si reparatii curente a
ntregului parc de tramvaie, la un nivel corespunztor care s conduc la cresterea
continu a gradului de sigurant n circulatie.
Asigur ntocmirea zilnic a situatiei defectelor tehnice. Analizeaz cauzele acestora.
Verific prin sondaj calitatea lucrrilor de ntretinere si reparatii curente, precum si
respectarea proceselor tehnologice.
Asigur planificarea zilnic a tramvaielor la reviziile tehnice.
Stabileste ordinea de executare a lucrrilor solicitate prin foile de comand, categoriile
de lucrri ce se execut pe fiecare echip, schimb, precum si urgentele ce trebuie
rezolvate, actionnd pentru reducerea imobilizrilor.
Urmreste situatia imobilizrilor, n baza evidentelor din cadrul depoului si ia msuri
pentru reducerea acestora.
Programeaz si execut lucrri de reparat si ntretinere a cii de rulare.
c) Statii Redresare, Fir Contact
Asigur continuitatea alimentrii cu energie electric a tuturor instalatiilor.
In caz de avarii sau deranjamente ia msuri imediate de remediere a acestora si
repunere sub tensiune.
Execut zilnic control n incinta substatiilor de redresare, laboratorul PRAM,
formatiilor de lucru din cadrul atelierului.
Urmreste consumul de energie electric, ia msuri imediate n cazul cnd se
constat pierderi de energie n retea.
Urmreste si rspunde de modul de aplicare a instructiunilor de utilizare si
exploatare a bateriilor de acumulatori.
Intocmeste planurile de revizie si reparatii pentru substatiile de redresare, posturile
de transformare, fir contact.
Avizeaz probele de manevr si fisele de verificare a strii de izolatie a
elementelor electroizolante si a protectiei ntreruptorilor.
Asigur inscriptionarea corespunztoare a stlpilor, separatorilor si a altor utilaje
din reteaua de contact, statii redresare.
Urmreste prin fise tehnice comportarea n exploatare, din punct de vadere tehnic,
a diverselor mbunttiri aduse vagoanelor si utilajelor.
Art. 55 SECTIA AUTOBUZE
Este subordonat Directorului de Exploatare.
ATRIBUTIUNI:
Asigur realizarea transportului de cltori n conditii de calitate, sigurant si
rentabilitate.
Asigur necesarul de autobuze planificate pe trasee si ore de circulatie.
Asigur si urmreste activitatea de securitatea si sntatea muncii, siguranta
circulatiei, la nivelul sectiei.
Urmreste consumurile de carburanti si lubrifianti pe fiecare autovehicul, si ia msuri
n situatiile de depsire a normelor de consum.
Urmreste si programeaz efectuarea proceselor tehnologice conform legislatiei n
vigoare.
Asigur remorcarea cu autospeciale a autobuzelor defecte din traseu.
Urmreste asigurarea strii tehnice a parcului de autovehicule, prin sefii de coloan si
revizorii tehnici, att sub aspectul sigurantei n circulatie pe drumurile publice ct
si pentru o servire corespunztoare a publicului cltor.
Prin sefii de coloan, verific prezenta la program a conductorilor auto, intrarea si
iesirea autovehiculelor n si din garaj (s nu fie accidente, s nu fi prsit traseul
fr aprobarea dispecerului de traseu) si nu admite iesirea din garaj a
autovehiculelor cu stare estetic necorespunztoare.
Asigur ntocmirea si emiterea foilor de parcurs, precum si codificarea acestora, n
vederea prelucrrii lor pe calculator.
Asigur ntocmirea programrii lunare a conductorilor auto, precum si programarea
zilnic a autobuzelor pe trasee; le aduce la cunostint celor direct interesati.
Prin personalul desemnat cu sarcini de serviciu, ntocmeste Fisa Activittii Zilnice a
autovehiculului, iar la sfrsitul lunii le certific si le transmite compartimentelor
interesate.
Rspunde de gospodrirea eficient a bunurilor ncredintate avnd obligatia s
sesizeze orice operatiuni ce contravin dispozitiilor legale.
Asigur curtenia zilnic a autobuzelor n traseu prin personal specializat.
Sectia autobuze este structurat pe trei coloane auto cu urmtoarele atributiuni :
Coordoneaz activitatea conductorilor de autobuze.
Urmreste si rspunde de asigurarea unei stri tehnice si estetice corespunztoare a
autobuzelor din coloan pentru a prezenta sigurant n circulatie pe drumurile
publice ct si pentru o servire corespunztoare a cltorilor.
Controleaz si urmreste permanent asigurarea numrului de autobuze stabilit prin
graficele de circulatie si prin repartizarea zilnic a acestora pe dispecerate, trasee si
grafice.
Colaboreaz permanent cu Sectia Intretinere si Reparatii Auto pentru rezolvarea
problemelor ce apar la efectuarea proceselor tehnologice planificate, reparatiile
curente etc.
Analizeaz, decadal si cumulat la nivelul lunii , consumul de carburanti si
lubrefianti; ia msuri pentru folosirea judicioas si ncadrarea n consumurile
normate.
Urmreste ca toate anvelopele montate pe autobuze s fie marcate cu nsemnul
R.A.T.P. iar acumulatorii, cu numr de inventar .
In cazul producerii de accidente de circulatie n care sunt implicate autobuzele
coloanei, informeaz imediat conducerea Sectiei Autobuze si particip la
anchetarea accidentului si ntocmirea documentatiei de reparatie, pe care le pred
la Sectia Intretinere si Reparatii Auto.
Verific, prin sondaj, autobuzele la iesirea din garaj si nu admite iesirea n traseu a
autobuzelor cu defectiuni tehnice sau stare estetic necorespunztoare circulatiei
pe drumurile publice.
Aduce la ndeplinire toate msurile care se iau de conducerea Regiei pe linie de
sigurant a circulatiei si dovedeste maxim exigent n toate cazurile de abateri
care pericliteaz siguranta circulatiei.
Urmreste si verific prin sondaj la iesirea n traseu a autobuzelor, starea de
curtenie interioar, existenta tablelor de traseu, functionarea compostoarelor,
functionarea afisajelor indicatoare de traseu si iluminatul acestora , lund msuri
imediate pentru remedierea defectiunilor constatate.
Verific zilnic, prin sondaj documentele necesare efecturii transportului :
Curse ocazionale :
documentul de control, continnd foile de parcurs n dublu exemplar :
copia conform licentei de transport :
legitimatia de serviciu valabil conductorului auto, din care s rezulte
este angajat al operatorului de transport rutier ;
contractul de nchiriere n original sau copie legalizat n cazul n care
vehiculul rutier este detinut cu contract de nchiriere sau
leasing;
asigurare pentru persoanele transportate si bagajele acestora, n copie.
certificat de nmatriculare si talonul anex al certificatului de
nmatriculare,
cu inspectia tehnic valabil ;
permis de conducere ;
avizul medical si psihologic ;
certificat de competent profesional ;
taxa de utilizare a retelei nationale de drumuri (rovinieta/rovinieta
talon si
Copie dup factura acesteia si anexa la factur.
Curse regulate urbane :
copia conform a licentei de transport ;
asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora n copie ;
foaie de parcurs ;
certificat de nmatriculare si talonul anex al certificatului de
nmatriculare,
cu inspectia tehnic valabil ;
asigurare obligatorie de rspundere civil valabil.
legitimatie de serviciu valabil a conductorului auto din care s
rezulte c
este angajat al operatorului de transport rutier ;
permis de conducere ;
avizul medical si psihologic ;
certificat de competent profesional.
Verific gradul de uzur al anvelopelor, stabileste cauzele de uzur prematur a
acestora si face propuneri de nlocuire sau de imputare a celor care nu au ndeplinit
norma de lucru; urmreste permutarea anvelopelor.
La trecerea soferilor de pe un autobuz pe altul, indiferent de perioad, are obligatia s
ntocmeasc proces verbal de predare primire a autobuzului.
Are obligatia s asigure al doilea rnd de chei al autobuzelor la panoul special
amenajat n biroul revizorului tehnic.
Urmreste si asigur, participarea conductorilor de autobuz la sedintele de
Securitatea si Sntatea Muncii a ntregului personal din cadrul coloanei.
In colaborare cu dispecerul coordonator si dispecerii din cadrul Dispecerizrii
Computerizate a Traficului ia toate msurile pentru a asigura numrul de autobuze
necesare n traseu conform graficelor de circulatie.
Particip la sedintele operative de la nivelul sectiei, att dimineata ct si dup amiaz.
Anunt operativ impiegatul care se ocup cu planificarea despre eventualele
imobilizri att n ceea ce priveste autobuzele ct si conductorul de autobuz
(concedii medicale, nvoiri).
Tine sub control documentele S.M.C. aplicabile Sectiei Autobuze n conformitate cu
procedurile n vigoare.
Art. 56 COLOANA AUTOSPECIALE
Este subordonat Diectorului Tehnic.
ATRIBUTIUNI
Asigur starea tehnic corespunztoare parcului n ceea ce priveste siguranta
circulatiei pe drumurile publice.
Asigur efectuarea proceselor tehnologice si a lucrrilor de ntretinere zilnic.
Colaboreaz permanent cu Sectia de Intretinere si Reparatii Auto n vederea stabilirii
cauzelor de neasigurare la timp si starea tehnic corespunztoare a autovehiculelor.
Analizeaz decadal si lunar consumul de carburanti si lubrifianti, urmrind ncadrarea
n normele de consum.
Asigur instruirea conductorilor auto asupra caracteristicilor mrfurilor, a modului de
ncrcare descrcare, precum si a msurilor ce se iau n cazul rmnerii n pan,
cnd mrfurile transportate prin caracteristicilor fizico-chimice ale lor influenteaz
mediul.
Asigur si urmreste activitatea de securitate si sntate a muncii, siguranta circulatiei
si aprarea mpotriva incendiilor.
Urmreste expirarea taxei de drum, a copiilor conforme (licent de executie) a
devizelor de verificare a tahografelor.
Asigur programarea conductorilor auto la examinarea medical si testarea
psihologic.
Tine sub control documentele S.M.C. aplicabile Coloanei Autospeciale n
conformitate cu procedurile n vigoare.
Art. 57 STATIA INSPECTIE TEHNIC
Este subordonat Diectorului Tehnic.
ATRIBUTIUNI
Efectueaz inspectie tehnic periodic la autovehiculele pentru care statia este
autorizat de Registrul Auto Romn.
Execut diagnosticarea autobuzelor nainte de efectuarea reviziei tehnice de gradul 2;
verific modul n care s-au remediat defectiunile constatate.
Transmite periodic la Registrul Auto Romn, datele rezultate n urma efecturii
inspectiilor tehnice periodice.
Factureaz si ncaseaz contravaloarea prestatiilor efectuate n cadrul Statiei de
Inspectie Tehnic pentru terti.
Colaboreaz cu Registrul Auto Romn n vederea aprovizionrii cu consumabile si
imprimate (folii de securizare, rapoarte de inspectie, registru de evident si registru
de control).
Execut reverificarea autovehiculelor implicate n evenimente rutiere (la solicitarea
Politiei Rutiere).
Art. 58 TIPOGRAFIE
Este subordonat Directorului Exploatare.
ATRIBUTIUNI
Asigur tipografierea legitimatiilor de cltorie(bilete,abonamente R.A.T.P.
Ploiesti) precum si a oricror imprimate necesare bunei desfsurri a activittii
Regiei, n cantitatea necesar si calitatea corespunztoare a comenzilor.
Tine sub control documentele S.M.C. aplicabile compartimentului cu procedurile
n vigoare.
CAPITOLUL VI
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI ADMINISTRAREA ACESTUIA
RELATII FINANCIARE

Art. 59 Regia Autonom de Transport Public Ploiesti ntocmeste la termenele stabilite bilantul
contabil si contul de profit si pierderi dup modelele stabilite de Ministerul Finantelor.
Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se supun spre aprobare
Consiliului de Administratie al R.A.T.P. Ploiesti si Consiliul Local al Municipiului
Ploiesti si se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV - a, dup caz.
Art. 60 Veniturile si cheltuielile Regiei se stabilesc prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli
pentru fiecare exercitiu financiar si se aprob de Consiliul Local al Municipiului
Ploiesti. Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale R.A.T.P. Ploiesti se asigur
diferentiat din urmtoarele surse :
a) venituri proprii;
b) protectie social si alocatii bugetare pentru investitii.
Art. 61 Din veniturile realizate, Regia si acoper toate cheltuielile evidentiate n costuri,
pentru constituirea fondului de rezerv si a celorlalte cheltuieli prevzute de lege.
Regia Autonom de Transport Public Ploiesti beneficiaz de sume din bugetul local,
pentru gratuitti, reduceri si facilitti acordate anumitor categorii de cltori si alocatii
bugetare pentru investitii care se aprob prin legea bugetului de stat si hotrre a
Consiliului local al Municipiului Ploiesti privind aprobarea bugetului local.
Art. 62 Pentru acoperirea cheltuielilor curente n situatia n care n cursul unui an, mijloacele
Regiei nu sunt suficiente, aceasta poate contracta credite potrivit legii.
Art. 63 Regia hotrste, prin Consiliul de Administratie, cu privire la investitiile ce urmeaz a
fi realizate, n limita competentelor ce-i sunt acordate, stabileste nivelul surselor
proprii de finantare si determin volumul creditelor pentru obiectivele de investitii.
In cazul investitiilor finantate integral sau partial de la bugetul local, Regia are
obligatia ca n executarea bugetului de venituri si cheltuieli s se ncadreze n
alocatiile bugetare aprobate.
Executia investitiilor prevzute la alin. 1 se adjudec pe baz de licitatie public,
potrivit legii care reglementeaz achizitiile publice.
Art. 64 Regia Autonom de Transport Public Ploiesti are organizat controlul financiar
preventiv si controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

CAPITOLUL VII
RELATII COMERCIALE

Art. 65 Tarifele de livrare la serviciile produsele si lucrrile, executate de Regie se stabilesc n
conditiile legii.
Art. 66 Prestarea serviciilor, livrarea produselor sau contractarea de lucrri se va face pe baz
de contracte, n care se vor mentiona clauze asiguratorii si penalitti pentru
nerespectarea conditiilor si a termenelor de plat.
Specific transportului public de cltori este contractul de transport ntre Regie si
cltor, care se ncheie n momentul eliberrii legitimatiei de cltorie (bilet sau
abonament) si plata acestuia ; plata reprezint contravaloarea prestatiei. Ca urmare,
singura dovad a ncheierii contractului de transport o constituie legitimatia de
cltorie, care permite cltorului accesul n mijlocul de transport si obtinerea unor
drepturi privind prestatia de transport.
Art. 67 Contractarea de lucrri si servicii necesare Regiei se va face n conformitate cu
prevederile legale referitoare la achizitiile publice.
In cazul angajrii rspunderii contractuale sau delictuale a Regiei, creditorii pot cere
executarea silit numai asupra bunurilor din proprietatea Regiei.

CONTROLUL GESTIUNII REGIEI

Art. 68 Gestiunea Regiei este verificat, potrivit normelor legale n vigoare, de un auditor
autorizat.

CAPITOLUL VIII
FINANTAREA ACTIVITTII PROPRII

Art. 69 Pentru ndeplinirea obiectului de activitate si n conformitate cu atributiile stabilite,
Regia utilizeaz sursele de finantare constituite n conformitate cu legea, credite si alte
surse financiare.
Art. 70 Exercitiul financiar, de regul, ncepe la 1 ianuarie si se ncheie la 31 decembrie ale
fiecrui an, dac legea nu dispune astfel. Primul exercitiu financiar ncepe la data
constituirii Regiei.

AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE

Art. 71 Consiliul de Administratie stabileste, n conditiile legii, regimul de amortizare a
mijloacelor fixe.

EVIDENTA CONTABIL I BILANTUL CONTABIL

Art. 72 Regia tine evidenta contabil n lei si ntocmeste anual bilantul contabil si contul de
profit si pierderi, avnd n vedere Normele Metodologice elaborate de Ministerul
Finantelor.
Un exemplar al bilantului contabil, vizat de D.G.F.P. Prahova, mpreun cu raportul
administratorilor, raportul de audit si Hotrrea Consiliului Local al Municipiului
Ploiesti prin care se aprob bilantul, vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului.

CALCULUL I REPARTIZAREA PROFITULUI

Art. 73 Profitul Regiei se stabileste pe baza bilantului contabil, aprobat de ctre Consiliului
Local al Municipiului Ploiesti. Profitul impozabil se stabileste conform legii.
Profitul Regiei rmas dup plata impozitului pe profit se va repartiza conform
hotrrii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti si a dispozitiilor legale n vigoare.
Regia si constituie fonduri, n conditiile legii.
In cazul nregistrrii de pierderi, Consiliul Local al Municipiului Ploiesti va analiza
cauzele si va hotr n consecint.

ASOCIEREA

Art. 74 R.A.T.P. Ploiesti poate s se asocieze cu alte persoane juridice din acelasi sector de
activitate sau din alte sectoare, din tar si strintate, pe baz de contracte de asociere
dac asocierea este destinat realizrii scopului de asociere, ncheiate n conditiile
obiectului su de activitate prevzute de lege si de prezentul regulament.
Art. 75 Contractele de asociere se aprob n Consiliul de Administratie al R.A.T.P. Ploiesti,
sub rezerva confirmrii de ctre Consiliul Local Ploiesti.
Art. 76 Conditiile de parteneriat pe perioada asocierii, precum si de retragere vor fi expres
stipulate n contracte, n conditiile legii.MODIFICRILE FORMEI JURIDICE

Art. 77 R.A.T.P. Ploiesti si va putea schimba forma juridic prin hotrrea Consiliului de
Administratie aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti n cadrul
programului de reorganizare sau restructurare.
In cazul schimbrii formei juridice a Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti, se
vor ndeplini formele legale de nregistrare si publicitate.

DIZOLVAREA REGIEI

Art. 78 Dizolvarea Regiei va avea loc n urmtoarele situatii:
(a) - imposibilitatea realizrii obiectului de activitate;
(b) - hotrrea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti;
(c) - falimentul Regiei;
(d) - n orice alte situatii prevzute de lege.
Dizolvarea Regiei trebuie s respecte prevederile legale si s fie nscris la Registrul
Comertului si publicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea a IV-a.

LICHIDAREA REGIEI

Art. 79 Dizolvarea Regiei are ca efect deschiderea procedurii lichidrii judiciare.
Lichidarea Regiei si repartitia patrimoniului se fac n conditiile si cu respectarea
procedurii prevzute de lege.

LITIGII
Art. 80 Litigiile de orice fel aprute ntre Regie si persoane fizice sau juridice, romne sau
strine, sunt de competenta instantelor judectoresti din Romnia.
Litigiile aprute din raporturile contractuale dintre Regie si persoane juridice romne
pot fi solutionate si prin arbitraj potrivit legii.
CAPITOLUL IX
DISPOZITII FINALE

Art. 81 Cunoasterea prevederilor prezentului Regulament de Organizare si Functionare si
aplicarea acestuia pentru asigurarea bunei desfsurri a activittii unittii este
obligatorie pentru toti salariatii Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti.
Art. 82 Atributiile si sarcinile de serviciu pentru fiecare salariat se concretizeaz n cadrul
fiecrui compartiment prin fisa postului si fisa atributiunilor de serviciu.
Acestea se ntocmesc de ctre seful de compartiment mpreun cu Serviciul Resurse
Umane pentru fiecare salariat iar dup aprobare se comunic salariatului.
Sarcinile si atributiile de serviciu vor fi completate sau modificate permanent n raport
cu schimbrile ce survin.
Art. 83 Plata salariilor, impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si alte
obligatii fat de bugetul de stat se va face potrivit legii.
Art. 84 Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin Contractul
Colectiv de Munc.
Art. 85 Prevederile prezentului regulament se completeaz cu dispozitiile legale referitoare la
regiile autonome.
Art. 86 Organigrama aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti va sta la baza
elaborrii diagramelor de relatii.
Art. 87 Prezentul Regulament de Organizare si Functionare a Regiei Autonome de Transport
Public Ploiesti poate fi modificat sau completat n conformitate cu cadrul legislativ n
vigoare.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE R.A.T.P. PLOIETI

PREEDINTE ING. GHEORGHE NECULA

S-ar putea să vă placă și