Sunteți pe pagina 1din 5

Seminar Cheltuieli publice

1. Se dau urmatoarele informatii:

CHELTUIELI PUBLICE 2010 2011

I.

CLASIFICATIA ECONOMICA

Milioane lei 97,348.20 14,764.50 3,718.40 6,319.10 4,663.20 25,708.50 12,687.10 5,299.40 19,283.70 1,556.60 3,347.70 3,012.50

Milioane lei 99,873.40 15,682.20 4,244.30 7,736.50 4,290.70 26,969.70 12,865.90 7,128.50 15,007.70 1,441.50 4,506.40 3,830.00

Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal Bunuri si servicii Dobanzi Subventii Transferuri intre unitati ale administratiei publice Alte transferuri Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare Asistenta sociala Alte cheltuieli Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

Cheltuieli de capital

Active nefinanciare Active financiare

2,451.40 561.10 2,267.1 193.40 2073.7

2,317.10 1,512.90 2.385.3 214.70 2170.6

Operatiuni financiare
Imprumuturi Rambursari de credite

II.

CLASIFICATIA FUNCTIONALA
33,369.30 8,324.20 1,259.50 1,340.70 8,270.70 13,771.10 14,686.00 3,929.30 10,756.70 30,607.50 4,315.20 2,076.90 1,948.00 22,267.40 2,769.00 2,069.70 699.30 21,196.00 1,523.30 1,291.80 363.30 7,590.60 9,753.90 200.20 37,968.80 9,546.60 1,482.50 1,335.10 9,692.70 15,663.00 15,566.00 4,293.70 11,272.30 26,421.90 4,207.60 2,435.10 1,971.80 17,807.40 3,485.30 2,510.20 975.10 22,646.70 1,515.40 820.80 349.10 7,021.20 12,164.30 201.90 163.70 410.30

Servicii publice generale


Autoritati publice si actiuni externe Cercetare fundamentala si cercetare - dezvoltare Alte servicii publice generale Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

Aparare, ordine publica si siguranta nationala


Aparare Ordine publica si siguranta nationala

Cheltuieli social-culturale
invatamant Sanatate Cultura, recreere si religie Asigurari si asistenta sociala

Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape


Locuinte, servicii si dezvoltare publica Protectia mediului

Actiuni economice
Actiuni generale economice, comerciale si de munca Combustibili si energie Industria extractiva, prelucratoare si constructii Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare Transporturi Comunicatii Cercetare si dezvoltare in domeniul economic Alte actiuni economice

262.80 210.10

III. Alti indicatori/AN


PIB-an referinta 2009-( mili.lei)

2009
501139.4

2010
523693.3

2011
556708.4

Sa se calculeze: a) Cheltuielile publice totale, in expresie nominala si reala, pentru cei doi ani de analiza b) Variatia cheltuielilor publice totale reale, in termeni absoluti si relativi c) Structura functionala a cheltuielilor publice in 2010 BUGETE B.STAT B.LOCALE B.A.S.S. B.A.S. FNUASS TOTAL BG bunuri+ C. DE Alte ch Transf. OP.FIN. servicii CAPITAL 2009 86357,5 15286,3 4318,3 13573,9 53179 3171 2502,9 2010 97348,2 14674,5 3718,4 14330 64535 3012,4 2670,2 2009 37483,8 17969 10439,1 3157 5918,7 11427,5 409,7 2010 39906,4 16740,2 11881,1 2819,2 8465,8 10287,9 630,7 2009 40409,6 129,5 395,8 33,1 39851 4,7 0 2010 42665,6 105,4 400,7 52,9 42107 1,7 0 2009 2725,9 103,6 51,4 13,5 2557,3 3,1 0 2010 3825,3 73 71 33,4 3648 4,2 0 2009 15294,2 117,6 14221 22,8 932,8 1,7 0 2010 17306,2 104,7 16160,8 12,6 1028,2 201,5 0 2009 209644,2 46710,7 37660,3 17473,1 107260 23779,8 4035,8 2010 228620,9 42806,5 39781,6 18119,8 127913 20353,1 3802,4 d) Ponderea cheltuielilor curente in PIB in 2009 si 2010 si variatia absoluta a indicatorului e) Structura cheltuielilor social-culturale si dinamica ponderii cheltuielilor cu invatamantul ( termeni relativi) f) Cheltuielile publice cu sanatatea pe locuitor in cei doi ani si modificarea relativa a indicatorului g) Variatia absoluta a cheltuielilor reale cu invatamantul h) Variatia absoluta a cheltuielilor de aparare ( in expresie reala) i) Coeficientul de elasticitate al cheltuielilor publice totale la PIB j) Indicele de corespondenta intre cheltuielile publice totale si PIB k) Marimea cheltuielilor cu sanatatea si invatamantul pe locuitor, in euro, pentru 2010 an/ind. C.CURENTE personal TOTAL 92031,4 103030,8 49321 50825 40414,3 42667,3 2729 3829,5 15295,9 17507,7 237459,8 252776,4

2.Se dau urmatoarele date (Mil LEI):

INDICATOR/AN

2009

2010

PIB( Mil lei) rata inflatiei anuale(%) Populatia(nr locuitori) Curs valutar lei/euro 4,21

505503 5,59% 21498616 4,24

511580 6,09% 21462186

Indicator/an Transferuri consolidabile (mil. lei) Rate de capital aferente imprumuturilor publice contractate ( mil lei)

2009 37826 3073,4

2010 46034 2572,6

Sa se calculeze: a) marimea cheltuielilor publice consolidate reale pentru 2009 si 2010 si variatia absoluta + relativa a indicatorului ( se va tine cont de rata inflatiei anuale si de anul 2008 drept an de referinta) b) ponderea cheltuielilor de personal in total cheltuieli bugetare consolidate, pentru cei doi ani si variatia absoluta a indicatorului c) ponderea cheltuielilor publice totale consolidate in PIB pe 2009 si 2010 d) cheltuielile publice aferente asigurarilor sociale de stat totale pe locuitor in cei doi ani ai analizei si variatia relativa a indicatorului

e) variatia absoluta a cheltuielile publice totale consolidate pe locuitor, in euro.

3.Se cunosc urmtoarele date din bugetul general consolidat al Romniei (2006-2007): Indicatori Cheltuieli publice totale (CPT), din care - Ch ale Bugetului de Stat (BS) - Ch ale Bugetelor Locale (BL) - Ch ale BASS - Ch ale B asig pentru omaj - Ch ale FNUASS - ch ale altor bugete Transferuri ntre bugete Rambursri de credite Indicele preurilor de consum (IPC) PIB Populaia Curs de schimb (CS) S se calculeze: Uniti de msur (um) Mil. lei Mil. lei Mil. lei Mil. lei Mil. lei Mil. lei Mil. lei Mil. lei Mil. lei % (2004 = 100) Mil. lei Mii locuitori Lei/USD 2006 120.611, 5 51.235,6 25.360,8 18.528,0 1.570,8 10.169,4 13.746,9 4.911,8 3.073,4 121,42 335.900 21.565 2,8090 2007 148.719,6 64.373,6 26.817,6 23.077,4 1.407,9 12.423,4 20.619,7 9.590,4 2.572,6 122,46 390.800 21.538 2,4383

a) variatia absoluta a cheltuielor bugetelor locale pe locuitor, in termeni reali; b) suma absolut a ch BGC pentru anul 2008, dac s-a dorit pstrarea nemodificat a indicatorului de coresponden, iar PIB a crescut n 2008 fa de 2007 cu 20%; c) modificarea procentual a ch BS n anul urmtor, fa de 2007, dac elasticitatea cheltuielilor bugetului de stat fa de PIB rmne nemodificat, iar indicele PIB este de 1,3 (130%).

(pentru transforamre termeni nominali-termeni reali se va folosi indicele preturilor de consum) 4.Pentru anul N se cunosc urmtoarele date referitoare la clasificaia funcional a cheltuielilor din bugetul de stat al unei ri:
Indicatori Cheltuieli ale BS TOTAL - cheltuieli pentru pensii i alocaii - cheltuieli pentru ordine public - cheltuieli pentru agricultur i silvicultur - cheltuieli pentru autoriti publice - cheltuieli pentru sntate - cheltuieli pentru aprare naional - cheltuieli pentru nvmnt - cheltuieli pentru industrie - cheltuieli pentru transport i telecomunicaii Anul N (mil. uniti monetare) 106.000 9.000 7.500 27.000 4.100 3.500 8.300 15.700 15.800 4.900

PIB = 1.432.000 (mil um) Se cere: a) ncadrai cheltuielile date n cele cinci pri ale clasificaiei funcionale b) Ponderea cheltuielilor cu aciuni social-culturale n PIB (N) c) Volumul cheltuielilor cu aprare, ordine public i siguran naional n anul N+1, n condiiile n care elasticitatea chelt de aprare, ordine public i siguran naional fa de PIB este 2, iar indicele PIB = 128% d) Ponderea cheltuielilor pentru activiti economice n PIB n anul N + 1, dac se cunoate c PIB va crete cu 18%, iar cheltuielile cu aciuni economice vor crete cu 15%.