Sunteți pe pagina 1din 1

Spitalul/Clinica

Adresa.
Localitate.
Medic..
Specialitatea

ADEVERINTA DE PRACTICA

Dnl/Dna..................... student/a in
anul . la Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti,
Facultatea de Medicina Generala, in cadrul seriei , grupa .., si-a
desfasurat activitatea de practica medicala in perioada 2013 .. 2013 in cadrul sectiei/cabinetului ............
............................................ acumuland in total 21 de zile de practica.
Activitatea sa desfasurat sub coordonarea si indrumarea Dn-lui/Dn-ei.
Dr. ............................................................
La finalul perioadei de practica studentul/a antementionat/a a primit
Calificativul/Nota ............................

Medic
Semnatura.
(PARAFA)

S-ar putea să vă placă și