Sunteți pe pagina 1din 1

_________________________________

(Unitatea de nvmnt-localitatea)
NR. ________/______________

A D E V E R I N
Adeverim prin prezenta c dl./d-na _________________________________,
cadru didactic la unitatea noastr, nscris() la examenul de acordare a gradului
didactic II n nvmnt, sesiunea august 2015, specialitatea ___________________
a obinut n ultimii doi ani colari urmtoarele calificative la aprecierile anuale:
Nr.

Denumirea unitii de

Anul

Calificativul

crt.
1
2

nvmnt

colar

acordat

Eliberm prezenta pentru dosarul de nscriere la examenul de obinere a


gradului didactic II, sesiunea 2015.
DIRECTOR,
_________________________
(nume i prenume)
Semntura i tampila
_____________________