Sunteți pe pagina 1din 2

Vectori

1. Fie vectorii u = mi + 3 j i v = (m 2)i j S se determine m >0 astfel nct vectorii u i v s fie


perpendiculari. (v2) r r r r r r 2. S se determine a pentru care vectorii u = ai + (a + 1) j i v = (5a 1)i + 2 j sunt perpendiculari. (v4) u u u r u u u r u u u r u u u r 3. Se tie c, n triunghiul ABC , vectorii AB + AC i AB AC au acelai modul. S se demonstreze c triunghiul ABC este dreptunghic. (v7) u u u r u u u r u u u r u u u r 4. Se consider paralelogramul ABCD i punctele E i F astfel nct AE=EB , DF=2FE . S se demonstreze c punctele A, F i C sunt coliniare. (v8) u u u r u u u r 5. Fie hexagonul regulat ABCDEF de latur 4 . S se calculeze modulul vectorului AC+BD . (v9) r r r r r r 6. S se arate c unghiul vectorilor u = 5i 4 j i v=2i+3j este obtuz. (v10) u u r u u u r u u u r u u u r u 7. Se consider triunghiul ABC i punctele D,E astfel nct AD=2DB , AE=2EC . S se arate c dreptele DE i BC sunt paralele. (v11) r r r r r r 8. S se determine a pentru care vectorii u = ai + 3 j i v = 4i + (a + 4) j sunt coliniari. (v18) 9. S se calculeze AB ( AC + BC ) , tiind c A(3,4) , B(4,3) i C(1,2). (v18) u u u u r u u u r 10. Pe laturile AB i AC ale triunghiului ABC se consider punctele M, respectiv N astfel nct AM = 4MB i u u u r u u u r MN || BC . S se determine m astfel nct CN = mAC . (v20) r r r r 11. S se calculeze (2i + 5 j ) (3i 4 j ) . (v24)
u u u u r 2u u u r 1u u u r BM 1 = . S se demonstreze c AM = AB + AC . (v28) BC 3 3 3 u u u r u u u r u u u r 13. Fie ABCD un ptrat de latur 1. S se calculeze lungimea vectorului AB + AC + AD . (v37) u u u r u u u r 14. Fie ABC un triunghi care are AB = 2, AC = 3 i BC = 2 2 . S se calculeze AB AC . (v39) u u u r u u u r u u u r

r r

12. Fie triunghiul ABC i M ( BC ) astfel nct

15. n sistemul cartezian de coordonate xOy se consider punctele M (2, 1) , A(1, 2) i B(4, 1). u u u r u u u r S se determine lungimea vectorului MA + MB . (v40) u u u r u u u r 16. Paralelogramul ABCD are AB =1, BC = 2 i m(S BAD) = 60o . S se calculeze produsul scalar AC AD (v48)
u u u u r u u r u u u u r 3u u u r 1u u u r 3u 17. Fie triunghiul ABC i M ( BC ) astfel nct MC = CB . S se demonstreze c AM = AB CA . (v49) 4 4 4

18. Trapezul isoscel ABCD are bazele [AB] i [CD] i lungimea nlimii egal cu 4. S se calculeze
u u u r u u u r AC + BD . (v50)

19. S se determine m astfel nct vectorii u = (m + 1)i + 8 j i v = (m 1)i 4 j s fie coliniari . (v52) 20. Fie vectorii a = i + j , b = i j i u = 6i + 2 j . S se determine p, q astfel nct u = pa + qb . (v53) 21. Fie rA = 2i + j , rB = i + 3 j i rC = 3i + 2 j vectorii de poziie ai vrfurilor triunghiului ABC . S se determine vectorul de poziie al centrului de greutate a triunghiului ABC . (v54)
u u u r u u r r r u u r r r u u r r r u u u r r r r r r r r r r r r r

22. Fie punctele O(0;0) , A(2;1) i B(2;1) . S se determine cosinusul unghiului format de vectori OA i OB . (v55) r r r r r r r r r 2 r2 23. S se calculeze u v tiind c u v = 3i + 2 j i u + v = 2i + 3 j .(v56) 24. Fie vectorii u i v . tiind c u v = 5 i v = 3 s se calculeze cos(S (u , v)) .(v60) 25. Punctele A, B i G au vectorii de poziie rA = 4i + 7 j , rB = 2i j , rG = 4i + 4 j , . S se determine vectorul de poziie a punctului C astfel nct punctul G s fie centrul de greutate al triunghiului ABC .(v61) 26. Fie vectorii u i v . Dac u = 1, v = 2 i msura unghiului vectorilor u i v este
r r r r r r u u r r r u u r r r u u r r r r r r u u u u u r r r r

( 2u + v ) ( 2v u ) .(v61)

r r

r r

, s se calculeze 3

27. Fie ABCD un patrulater. S se arate c dac AC BD = 0 , atunci AB 2 + CD 2 = AD 2 + BC 2 .(v63) 28. Se consider punctul G, centrul de greutate al triunghiului ABC. Prin punctul G seu duce paralela la AB u u u r u u r care intersecteaz dreapta BC n punctul P. S se determine m astfel nct GP = m AB .(v67)

u u u r u u u r

29. Pe laturile AB i AC ale triunghiului ABC se consider punctele M i respectiv N astfel nct AM = 3MB i
u u u r 3u u u r u u u u r u u u r AN = AC . S se demonstreze c vectorii MN i BC sunt coliniari.(v68) 4 u u u u r u u u r u u u u r 2u u u r u u u u r u u u u r 30. Se consider triunghiul ABC i punctele A',B',C ' astfel nct A ' C = 2 BA ', B ' C = AC , C ' A = 3BC ' . S se 5

u u u u r

u u u r

arate c dreptele AA, BB i CC sunt concurente. (v71) 31. Se consider un triunghi ABC, cu lungimile laturilor AB = c, AC = b i un punct D astfel nct u u u r u u u r u u u r AD = b AB + c AC S se arate c semidreapta [AD este bisectoarea unghiului BAC.(v73) r r r r r r r r 32. Se consider vectorii u = i j i v = 2i + 4 j . S se calculeze modulul vectorului u + v .(v76) u u u u r u u u u r 33. Fie ABC un triunghi i G centrul su de greutate. Se consider punctul M definit prin MB= - 2MC . S se arate c dreptele GM i AC sunt paralele. (v77) 34. Fie ABCD un paralelogram i P un punct astfel ca BP= 2PD . S se arate c BP = 35. Se consider punctele A(1,0),B(2,3) i C(1,4). S se calculeze AB AC . (v82)
u u u r u u u r r r r r r r u u u r u u u r u u u r

u u r u u u r 2 u BA + BC . (v78) 3

36. S se determine m tiind c vectorii u = 2i 3 j i v = mi + 4 j sunt perpendiculari. (v83) u u u r u u u r u u u r u u u r r 37. Se consider punctele A,B,C,D astfel nct AB = CD . S se arate c AC + DB = 0 . (v84) u u u r u u u r 38. Fie ABC un triunghi echilateral de arie 3 . S se calculeze AB AC . (v85) u u u r u u u r u u u r 39. Fie ABCD un dreptunghi cu AB = 3 i AD = 6. S se calculeze modulul vectorului AB +AC+AD .(v86) u r r r u u r r r 40. S se determine a pentru care vectorii v1 = ai + (a + 1) j i v2 = 3i + 5 j sunt coliniari.(v87) 41. Punctele E,F,G,H sunt mijloacele laturilor [BC], [DA], [AB], respectiv [CD] ale patrulaterului u u r u u u r u u u r ABCD . S se demonstreze c EF+HG+CA . (v88) 42. S u se demonstreze c pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea u u u u r u u u r u u u u r u u u u r MA+MC+MB+MD . (v89) u u u r u u u r u u u r u u u r 43. Fie ABCD un paralelogram. tiind c vectorii AB+AD i AB - AD au acelai modul, s se arate c ABCD este dreptunghi. (v91) r r r r r r 44. S se determine a pentru care vectorii u = ( a 1) i (2a + 2) j i v = ( a + 1) i j sunt perpendiculari. (v92) u u u r u u u r 45. Fie ABC un triunghi i O centrul cercului circumscris lui. tiind c BO=OC ,s se arate c triunghiul ABC este dreptunghic.(v94) r r r r r r 46. S se demonstreze c vectorii u=3i+a j i v=(a+1)i+a j nu pot fi perpendiculari pentru nicio valoare real a numrului a. (v95) r r r r r r 47. S se arate c unghiul vectorilor u=2i-a j i v=i+ j este obtuz dac i numai dac a > 2. (v96) 48. n sistemul de coordonate xOy se consider punctele A,B,C astfel nct A(1,3),B(2,5) i AC =2 AB . S se determine coordonatele punctului C. (v97) 49. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. S se determine a, b astfel nct s aib loc egalitatea u u u r u u u r u u u r a GA + b GB = GC . (v98) 50. Se consider punctele M (1,2),N (2,5) i P(3,m), m . S se determine valorile reale ale lui m astfel u u u u r u u u r nct MN MP=5. (v99)
u u u r
u u u r

S-ar putea să vă placă și