PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Şcoala ……………………… Disciplina – Ştiinţe „A doua şansă” – învăţământul secundar inferior Profesor ………………….. Anul de studiu - Anul I Modulul 1 „Relaţia om – mediu înconjurător” Nr. ore/săptămână: 2 ore / săptămână Nr. total de ore: 62 Anul şcolar 2011-2912 Competenţa generală: Explorarea mediului înconjurǎtor cu ajutorul metodelor specifice ştiinţelor Unitatea de învăţare Inroducere Procese în lumea vie Competenţe specifice Conţinuturi - înţelegerea importanţei omului în - Natura şi aplicaţiile ştiinţei cadrul mediul înconjurător; - Norme de protecţia muncii în laborator - identificarea principalelor componente - Unitatea lumii vii-organizarea ale sistemelor / proceselor naturale şi internă a unui organism artificiale precum şi a funcţiilor / rolului - Funcţiile organismului şi rolul acestora; lor - experimentarea pe baza unui plan - Ereditatea şi variabilitatea prestabilit (de profesor sau chiar de lumii vii cursant – la final); - Recapitulare – Evaluare - recunoaşterea informaţiilor ştiinţifice referitoare la procese şi fenomene din mediul înconjurător utilizând diferite surse de informare; - identificarea principalelor componente - Reproducerea ale sistemelor / proceselor naturale şi - Sfaturi genetice Nr. ore 2 2 8 4 2 Săptămâna S1 S2 S3 – S6 S7 – S8 S9 Obs.

Reproducerea

2 2

S10 S11

observarea condiţiilor de desfǎşurare şi . studiate în scopul explicării unor transformări din naturǎ.observarea condiţiilor de desfǎşurare şi .Mişcarea mecanică utilizând instrumente / aparate / .observarea condiţiilor de desfǎşurare şi caracteristicilor transformărilor naturale.Aplicaţii în lumea vie caracteristicilor transformărilor naturale. Separarea amestecurilor .Recapitulare – Evaluare Nr.recunoaşterea informaţiilor ştiinţifice referitoare la procese şi fenomene din mediul înconjurător utilizând diferite surse de informare.Amestecuri.Recapitulare – Evaluare Reacţii chimice cu importanţă . .experimentarea pe baza unui plan . baze .Tipuri de interacţiuni dispozitive adecvate fenomenelor / . măsurare .Vectorul forţă.aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor ştiinţifice în contexte corespunzǎtoare nevoilor şi intereselor personale . Metale şi nemetale .Recapitulare – Evaluare Competenţe specifice artificiale precum şi a funcţiilor / rolului acestora.Elemente chimice şi substanţe compuse -Atomi şi molecule Tabelul periodic al elementelor. Conţinuturi . .Unitatea de învăţare Substanţe şi amestecuri . . 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 S13 S14 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S22 – S23 S23 S24 .experimentarea pe baza unui plan prestabilit (de profesor sau chiar de cursant – la final).descrierea sistemelor / proceselor / elementelor. Forţe şi mişcare . .Recapitulare – Evaluare prestabilit (de profesor sau chiar de cursant – la final). .Reacţii chimice între oxizi şi practică caracteristicilor transformărilor naturale.Transformări de stare de agregare . Modalităţi de proceselor naturale sau artificiale.Soluţii .mǎsurarea mǎrimilor specifice . ore 2 Săptămâna S12 Obs.

.Recapitulare – Evaluare 1 1 1 1 2 S25 S25 S26 S26 S28 S27 –se desfasoara activitati extracuriculare .Energia în viaţa cotidiană .aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor ştiinţifice în contexte corespunzǎtoare nevoilor şi intereselor personale. . .mǎsurarea mǎrimilor specifice utilizând instrumente / aparate / dispozitive adecvate fenomenelor / proceselor naturale sau artificiale. . . . .Tipuri de energie .Recapitulare – Evaluare 1 1 1 1 1 2 S29 S29 S30 S30 S31 S31.Aparate electrocasnice .experimentarea pe baza unui plan prestabilit (de profesor sau chiar de cursant – la final).Fenomenele electrice .mǎsurarea mǎrimilor specifice utilizând instrumente / aparate / dispozitive adecvate fenomenelor / proceselor naturale sau artificiale.experimentarea pe baza unui plan prestabilit (de profesor sau chiar de cursant – la final).Circuite electrice .explorarea mediului înconjurǎtor cu ajutorul metodelor specifice ştiinţelor Conţinuturi Nr.Transformarea energiei . .experimentarea pe baza unui plan prestabilit (de profesor sau chiar de cursant – la final).Electricitatea statică în natură şi în aparatele tehnice de uz cotidian .Fenomene meteo extreme .observarea condiţiilor de desfǎşurare şi caracteristicilor transformărilor naturale.S32 .Utilizarea conbustibililor . ore Săptămâna Obs.aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor ştiinţifice în contexte corespunzǎtoare nevoilor şi intereselor personale.Unitatea de învăţare Electricitate Energie şi putere Evaluare finală modul Competenţe specifice .observarea condiţiilor de desfǎşurare şi caracteristicilor transformărilor naturale.Recapitulare – evaluare: relaţia om – mediu înconjurător 1 S32 . . .

ore/săptămână: 2 ore / săptămână Nr. INTRODUCERE • Norme de protecţia muncii în laborator • Natura şi aplicaţiile ştiinţei • Nutriţia autotrofa şi heterotrofă.. Investigarea fenomenelor/proceselor naturale cu ajutorul metodei ştiinţifice şi interpretarea rezultatelor obţinute 5. • Mediul intern al organismelor Consolidarea cunoştinţelor. Autoevaluare. Anul de studiu .Anul II Modulul 2 „Tehnologia şi viaţa” Nr. ore Săptămâna Obs. Competenţe specifice: 1. Calcularea mărimilor fizice/chimice/biologice obţinute în urma unei investigaţii personale sau indicate de profesor 6.S5 S5 Procese în lumea vie 1 2 3 4 5 6 . • Sensibilitatea la plante şi animale • Particularităţi structurale şi functionale ale sistemului digestiv la vertebrate • Respiratia şi circulaţia la plante şi animale. principiilor specifice ştiinţelor în viaţa cotidianǎ.PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Şcoala ……………………………. Disciplina – Ştiinţe „A doua şansă” – învăţământul secundar inferior Profesor …………………………. Rezolvarea de probleme practice şi contextuale cu ajutorul legilor/principiilor specifice ştiinţelor Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Compararea elementelor unui sistem fizic/chimic/ biologic 3. legilor. total de ore: 60 Anul şcolar 2011-2012 Competenţa generală: Aplicarea conceptelor. Exersarea deprinderilor de utilizare corectǎ a instrumentelor/dispozitivelor/aparatelor în contexte corespunzǎtoare intereselor şi nevoilor cursanţilor 2. Ilustrarea conceptelor/legilor/principiilor în contexte date 4. 2 2 2 3 1 S1 S2 S3 S4 .

Proprietăţi generale şi importanţa practică a acestora. entalpia Nr. Rolul apei în organismele vii. efecte • Energia termică – energia internă.S12 S12 . proprietati fizice şi chimice. • Boli cu transmitere sexuală Consolidarea cunoştinţelor. • Importanţa practică. • Reactii exoterme şi reacţii endoterme Consolidarea cunoştinţelor. inclusiv a celor din organismul uman – ca aplicatii ale momentului unei forţe • Motoare termice – funcţionare. ore 3 3 2 1 2 Săptămâna S6 .S8 S9 S10 S10 . Educaţie pentru sănătate Compuşi cu importanţă practică 1 2 3 4 5 6 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 S11 .S14 S14 S15 S15-S16 S16 -S17 S17-S18 S19 S20 Energie si putere 1 2 3 4 5 6 . Autoevaluare. • Reacţii reversibile şi ireversibile. • Metale uzuale. Autoevaluare. căldura.S11 Obs.S13 S13 . Proprietati fizice şi chimice. • Încălzire şi răcire în natură şi tehnică • Simtul tactil. dureros • Mişcarea termică • Legi si principii – Utilizarea pârghiilor. Aliaje • Acizi şi baze uzuale. termic. • Apa – compozitie.S7 S7 . presional. entropia.Unitatea de învăţare Competenţe specifice 1 2 3 4 5 6 • Conţinuturi Boli ale sistemului digestiv şi nervos central la om • Boli ale sistemului respirator şi excretor la om • Reproducerea la plante şi animale .

refractia si dispersia luminii – aplicaţii în lumea vie. Autoevaluare. Autoevaluare. • Magneţi şi electromagneti • Materiale magnetice – aplicaţii în lumea vie şi în tehnică • Dispozitive care utilizeaza electromagneti • Electroliza. extracurric ulare • • Consolidarea cunoştinţelor. în mediul înconjurător şi în cosmos Vederea şi culoarea Auzul şi sunetele Nr. Aplicatii în lumea vie • Pile electrice Consolidarea cunoştinţelor. Autoevaluare. ore 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 Săptămâna S21 S22 S22 S23 S24 S24-S25 S25-S26 S26 S28 S29 S30 S31 Obs. • Reflexia.Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi • Aplicaţii în viaţa cotidiană Consolidarea cunoştinţelor. . Electricitate – efecte ale curentului electric cu aplicaţii în natură şi tehnică 1 2 3 4 5 6 Lumina şi sunet 1 2 3 4 5 6 S27 – activ.

• Efectul de serã.Anul IV Modulul 3 INTERACŢIUNI ÎN NATURĂ Nr. Anul de studiu . Chimia mediului înconjurãtor. Biodiversitatea şi specia.problemă specifice ecologiei. ore 2 12 2 3 3 2 2 16 3 3 2 3 3 2 Săptămâna S1 S2-S7 S2 S3-S4 S4-S5 S6 S7 S8-S15 S8-S9 S9-S10 S11 S12-S13 S13-S14 S15 Obs. Disciplina – Ştiinţe „A doua şansă” – învăţământul secundar inferior Profesor ………………………………. • Utilizarea corectă a terminologiei ştiinţifice pentru argumentarea unei poziţii referitoare la unele metode de protejare a mediului înconjurător. Evaluare. • Mediul şi sãnãtatea. • Poluare şi protecţie. total de ore: 60 Anul şcolar 2011-2012 Competenţa generală: Construirea şi argumentarea unor poziţii personale referitoare la impactul ştiinţelor asupra naturii şi societǎţii Unitatea de învăţare Introducere Omenirea şi resursele sale Competenţe specifice • Înţelegerea importanţei omului în cadrul mediul înconjurător.. Mediul înconjurãtor • Poluarea – surse şi combatere. Conţinuturi • Natura şi aplicaţiile ştiinţei. . • Modalităţi de protecţie a mediului înconjurãtor. • Norme de protecţie a muncii în laborator • • • • • Biosfera – resursă esenţialã a omenirii. ore/săptămână: 2 ore / săptămână Nr.. • Compararea elementelor unui ecosistem. • Explorarea consecinţelor propriului comportament şi a comportamentului celorlalţi asupra mediului înconjurător. • Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor practice în situaţii contextuale referitoare la protecţia mediului înconjurător. • Aplicarea unui mod de gândire ecologic în rezolvarea de situaţii. Ecosistemele şi omul. • Evaluare. din perspectivă pluridisciplinară fizică/chimică/biologică.PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Şcoala …………………………………. Nr.

extracurri culare Gravitaţia şi viaţa . Forţe şi mişcare • De ce ne mişcãm? • Presiunea • Evaluare • Interacţiuni gravitaţionale între corpuri • Mişcarea la suprafaţa Pãmântului • Mişcarea planetelor. Conţinuturi • Transformarea şi conservarea energiei. • Electricitatea în organismele vii. • Aplicarea unui mod de gândire ecologic în rezolvarea de situaţii. • Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor practice în situaţii contextuale referitoare la protecţia mediului înconjurător.28-30 S24 S25 S26 S27 – activ. • Producerea şi stocarea energiei. • Explorarea consecinţelor propriului comportament şi a comportamentului celorlalţi asupra mediului înconjurător. Sateliţi artificiali 6 2 2 2 12 2 2 2 S21-S23 S21 S22 S23 S24-S26. • Compararea elementelor unui ecosistem. • Evaluare. Nr. Unitatea de învăţare Energie şi putere Competenţe specifice • Utilizarea corectă a terminologiei ştiinţifice pentru argumentarea unei poziţii referitoare la unele metode de protejare a mediului înconjurător. ore 10 2 3 3 2 Săptămâna S16-S20 S16 S17-S18 S18-S19 S20 Obs.Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. din perspectivă pluridisciplinară fizică/chimică/biologică.problemă specifice ecologiei. ore Săptămâna Obs.

2 2 2 2 S31 S28 S29 S30 . înregistrarea progresului.• Evoluţia istoricã a ideilor • despre sistemul solar • Explorarea spaţiului cosmic • * Evaluare Evaluare finală modul • Identificarea corectã a performanţelor elevului.