PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Şcoala ……………………… Disciplina – Ştiinţe „A doua şansă” – învăţământul secundar inferior Profesor ………………….. Anul de studiu - Anul I Modulul 1 „Relaţia om – mediu înconjurător” Nr. ore/săptămână: 2 ore / săptămână Nr. total de ore: 62 Anul şcolar 2011-2912 Competenţa generală: Explorarea mediului înconjurǎtor cu ajutorul metodelor specifice ştiinţelor Unitatea de învăţare Inroducere Procese în lumea vie Competenţe specifice Conţinuturi - înţelegerea importanţei omului în - Natura şi aplicaţiile ştiinţei cadrul mediul înconjurător; - Norme de protecţia muncii în laborator - identificarea principalelor componente - Unitatea lumii vii-organizarea ale sistemelor / proceselor naturale şi internă a unui organism artificiale precum şi a funcţiilor / rolului - Funcţiile organismului şi rolul acestora; lor - experimentarea pe baza unui plan - Ereditatea şi variabilitatea prestabilit (de profesor sau chiar de lumii vii cursant – la final); - Recapitulare – Evaluare - recunoaşterea informaţiilor ştiinţifice referitoare la procese şi fenomene din mediul înconjurător utilizând diferite surse de informare; - identificarea principalelor componente - Reproducerea ale sistemelor / proceselor naturale şi - Sfaturi genetice Nr. ore 2 2 8 4 2 Săptămâna S1 S2 S3 – S6 S7 – S8 S9 Obs.

Reproducerea

2 2

S10 S11

Elemente chimice şi substanţe compuse -Atomi şi molecule Tabelul periodic al elementelor.observarea condiţiilor de desfǎşurare şi .Amestecuri. Forţe şi mişcare .Transformări de stare de agregare .Recapitulare – Evaluare Nr.experimentarea pe baza unui plan .Aplicaţii în lumea vie caracteristicilor transformărilor naturale. Modalităţi de proceselor naturale sau artificiale.descrierea sistemelor / proceselor / elementelor. măsurare .observarea condiţiilor de desfǎşurare şi caracteristicilor transformărilor naturale.observarea condiţiilor de desfǎşurare şi . studiate în scopul explicării unor transformări din naturǎ. Conţinuturi . .mǎsurarea mǎrimilor specifice . baze .Reacţii chimice între oxizi şi practică caracteristicilor transformărilor naturale. ore 2 Săptămâna S12 Obs.Vectorul forţă.Recapitulare – Evaluare prestabilit (de profesor sau chiar de cursant – la final).aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor ştiinţifice în contexte corespunzǎtoare nevoilor şi intereselor personale .Mişcarea mecanică utilizând instrumente / aparate / .Recapitulare – Evaluare Reacţii chimice cu importanţă .Recapitulare – Evaluare Competenţe specifice artificiale precum şi a funcţiilor / rolului acestora.recunoaşterea informaţiilor ştiinţifice referitoare la procese şi fenomene din mediul înconjurător utilizând diferite surse de informare. . Separarea amestecurilor . Metale şi nemetale . . 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 S13 S14 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S22 – S23 S23 S24 . .experimentarea pe baza unui plan prestabilit (de profesor sau chiar de cursant – la final).Soluţii .Unitatea de învăţare Substanţe şi amestecuri . .Tipuri de interacţiuni dispozitive adecvate fenomenelor / .

observarea condiţiilor de desfǎşurare şi caracteristicilor transformărilor naturale.experimentarea pe baza unui plan prestabilit (de profesor sau chiar de cursant – la final).experimentarea pe baza unui plan prestabilit (de profesor sau chiar de cursant – la final).mǎsurarea mǎrimilor specifice utilizând instrumente / aparate / dispozitive adecvate fenomenelor / proceselor naturale sau artificiale.Fenomene meteo extreme .observarea condiţiilor de desfǎşurare şi caracteristicilor transformărilor naturale.Electricitatea statică în natură şi în aparatele tehnice de uz cotidian .experimentarea pe baza unui plan prestabilit (de profesor sau chiar de cursant – la final). .Recapitulare – Evaluare 1 1 1 1 1 2 S29 S29 S30 S30 S31 S31.Tipuri de energie .Utilizarea conbustibililor .Energia în viaţa cotidiană . .Fenomenele electrice .explorarea mediului înconjurǎtor cu ajutorul metodelor specifice ştiinţelor Conţinuturi Nr.Aparate electrocasnice . . . .Transformarea energiei .Recapitulare – Evaluare 1 1 1 1 2 S25 S25 S26 S26 S28 S27 –se desfasoara activitati extracuriculare .Unitatea de învăţare Electricitate Energie şi putere Evaluare finală modul Competenţe specifice .Circuite electrice . .aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor ştiinţifice în contexte corespunzǎtoare nevoilor şi intereselor personale. .S32 . . . .mǎsurarea mǎrimilor specifice utilizând instrumente / aparate / dispozitive adecvate fenomenelor / proceselor naturale sau artificiale.Recapitulare – evaluare: relaţia om – mediu înconjurător 1 S32 . ore Săptămâna Obs.aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor ştiinţifice în contexte corespunzǎtoare nevoilor şi intereselor personale.

Competenţe specifice: 1. Calcularea mărimilor fizice/chimice/biologice obţinute în urma unei investigaţii personale sau indicate de profesor 6. total de ore: 60 Anul şcolar 2011-2012 Competenţa generală: Aplicarea conceptelor. Ilustrarea conceptelor/legilor/principiilor în contexte date 4. Compararea elementelor unui sistem fizic/chimic/ biologic 3. Anul de studiu . • Mediul intern al organismelor Consolidarea cunoştinţelor. ore/săptămână: 2 ore / săptămână Nr. • Sensibilitatea la plante şi animale • Particularităţi structurale şi functionale ale sistemului digestiv la vertebrate • Respiratia şi circulaţia la plante şi animale. INTRODUCERE • Norme de protecţia muncii în laborator • Natura şi aplicaţiile ştiinţei • Nutriţia autotrofa şi heterotrofă. Disciplina – Ştiinţe „A doua şansă” – învăţământul secundar inferior Profesor ………………………….PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Şcoala ……………………………. Investigarea fenomenelor/proceselor naturale cu ajutorul metodei ştiinţifice şi interpretarea rezultatelor obţinute 5. Exersarea deprinderilor de utilizare corectǎ a instrumentelor/dispozitivelor/aparatelor în contexte corespunzǎtoare intereselor şi nevoilor cursanţilor 2.S5 S5 Procese în lumea vie 1 2 3 4 5 6 .Anul II Modulul 2 „Tehnologia şi viaţa” Nr.. Rezolvarea de probleme practice şi contextuale cu ajutorul legilor/principiilor specifice ştiinţelor Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. 2 2 2 3 1 S1 S2 S3 S4 . ore Săptămâna Obs. Autoevaluare. principiilor specifice ştiinţelor în viaţa cotidianǎ. legilor.

Educaţie pentru sănătate Compuşi cu importanţă practică 1 2 3 4 5 6 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 S11 . căldura. presional. ore 3 3 2 1 2 Săptămâna S6 .S13 S13 . Autoevaluare. Proprietăţi generale şi importanţa practică a acestora. Proprietati fizice şi chimice.S12 S12 .Unitatea de învăţare Competenţe specifice 1 2 3 4 5 6 • Conţinuturi Boli ale sistemului digestiv şi nervos central la om • Boli ale sistemului respirator şi excretor la om • Reproducerea la plante şi animale . proprietati fizice şi chimice. • Metale uzuale.S7 S7 . termic. inclusiv a celor din organismul uman – ca aplicatii ale momentului unei forţe • Motoare termice – funcţionare. entalpia Nr. entropia. • Boli cu transmitere sexuală Consolidarea cunoştinţelor. • Reacţii reversibile şi ireversibile.S14 S14 S15 S15-S16 S16 -S17 S17-S18 S19 S20 Energie si putere 1 2 3 4 5 6 . • Reactii exoterme şi reacţii endoterme Consolidarea cunoştinţelor. • Importanţa practică.S8 S9 S10 S10 . dureros • Mişcarea termică • Legi si principii – Utilizarea pârghiilor.S11 Obs. • Încălzire şi răcire în natură şi tehnică • Simtul tactil. Rolul apei în organismele vii. • Apa – compozitie. Aliaje • Acizi şi baze uzuale. efecte • Energia termică – energia internă. Autoevaluare.

Autoevaluare. Autoevaluare. Electricitate – efecte ale curentului electric cu aplicaţii în natură şi tehnică 1 2 3 4 5 6 Lumina şi sunet 1 2 3 4 5 6 S27 – activ. refractia si dispersia luminii – aplicaţii în lumea vie. Aplicatii în lumea vie • Pile electrice Consolidarea cunoştinţelor. Autoevaluare. ore 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 Săptămâna S21 S22 S22 S23 S24 S24-S25 S25-S26 S26 S28 S29 S30 S31 Obs. . • Magneţi şi electromagneti • Materiale magnetice – aplicaţii în lumea vie şi în tehnică • Dispozitive care utilizeaza electromagneti • Electroliza.Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi • Aplicaţii în viaţa cotidiană Consolidarea cunoştinţelor. în mediul înconjurător şi în cosmos Vederea şi culoarea Auzul şi sunetele Nr. • Reflexia. extracurric ulare • • Consolidarea cunoştinţelor.

• Modalităţi de protecţie a mediului înconjurãtor.. din perspectivă pluridisciplinară fizică/chimică/biologică. Nr. Ecosistemele şi omul. Conţinuturi • Natura şi aplicaţiile ştiinţei. • Compararea elementelor unui ecosistem. • Aplicarea unui mod de gândire ecologic în rezolvarea de situaţii. . • Utilizarea corectă a terminologiei ştiinţifice pentru argumentarea unei poziţii referitoare la unele metode de protejare a mediului înconjurător.Anul IV Modulul 3 INTERACŢIUNI ÎN NATURĂ Nr.problemă specifice ecologiei. • Evaluare. • Norme de protecţie a muncii în laborator • • • • • Biosfera – resursă esenţialã a omenirii. total de ore: 60 Anul şcolar 2011-2012 Competenţa generală: Construirea şi argumentarea unor poziţii personale referitoare la impactul ştiinţelor asupra naturii şi societǎţii Unitatea de învăţare Introducere Omenirea şi resursele sale Competenţe specifice • Înţelegerea importanţei omului în cadrul mediul înconjurător. Disciplina – Ştiinţe „A doua şansă” – învăţământul secundar inferior Profesor ………………………………. ore 2 12 2 3 3 2 2 16 3 3 2 3 3 2 Săptămâna S1 S2-S7 S2 S3-S4 S4-S5 S6 S7 S8-S15 S8-S9 S9-S10 S11 S12-S13 S13-S14 S15 Obs. • Efectul de serã. Biodiversitatea şi specia. Anul de studiu . Mediul înconjurãtor • Poluarea – surse şi combatere.PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Şcoala …………………………………. • Explorarea consecinţelor propriului comportament şi a comportamentului celorlalţi asupra mediului înconjurător. Chimia mediului înconjurãtor. ore/săptămână: 2 ore / săptămână Nr. • Mediul şi sãnãtatea. Evaluare. • Poluare şi protecţie. • Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor practice în situaţii contextuale referitoare la protecţia mediului înconjurător..

ore 10 2 3 3 2 Săptămâna S16-S20 S16 S17-S18 S18-S19 S20 Obs. Conţinuturi • Transformarea şi conservarea energiei.Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. • Aplicarea unui mod de gândire ecologic în rezolvarea de situaţii. Sateliţi artificiali 6 2 2 2 12 2 2 2 S21-S23 S21 S22 S23 S24-S26. din perspectivă pluridisciplinară fizică/chimică/biologică. • Electricitatea în organismele vii. Forţe şi mişcare • De ce ne mişcãm? • Presiunea • Evaluare • Interacţiuni gravitaţionale între corpuri • Mişcarea la suprafaţa Pãmântului • Mişcarea planetelor.28-30 S24 S25 S26 S27 – activ. • Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor practice în situaţii contextuale referitoare la protecţia mediului înconjurător. extracurri culare Gravitaţia şi viaţa .problemă specifice ecologiei. ore Săptămâna Obs. Unitatea de învăţare Energie şi putere Competenţe specifice • Utilizarea corectă a terminologiei ştiinţifice pentru argumentarea unei poziţii referitoare la unele metode de protejare a mediului înconjurător. • Evaluare. Nr. • Compararea elementelor unui ecosistem. • Explorarea consecinţelor propriului comportament şi a comportamentului celorlalţi asupra mediului înconjurător. • Producerea şi stocarea energiei.

2 2 2 2 S31 S28 S29 S30 . înregistrarea progresului.• Evoluţia istoricã a ideilor • despre sistemul solar • Explorarea spaţiului cosmic • * Evaluare Evaluare finală modul • Identificarea corectã a performanţelor elevului.