PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Şcoala ……………………… Disciplina – Ştiinţe „A doua şansă” – învăţământul secundar inferior Profesor ………………….. Anul de studiu - Anul I Modulul 1 „Relaţia om – mediu înconjurător” Nr. ore/săptămână: 2 ore / săptămână Nr. total de ore: 62 Anul şcolar 2011-2912 Competenţa generală: Explorarea mediului înconjurǎtor cu ajutorul metodelor specifice ştiinţelor Unitatea de învăţare Inroducere Procese în lumea vie Competenţe specifice Conţinuturi - înţelegerea importanţei omului în - Natura şi aplicaţiile ştiinţei cadrul mediul înconjurător; - Norme de protecţia muncii în laborator - identificarea principalelor componente - Unitatea lumii vii-organizarea ale sistemelor / proceselor naturale şi internă a unui organism artificiale precum şi a funcţiilor / rolului - Funcţiile organismului şi rolul acestora; lor - experimentarea pe baza unui plan - Ereditatea şi variabilitatea prestabilit (de profesor sau chiar de lumii vii cursant – la final); - Recapitulare – Evaluare - recunoaşterea informaţiilor ştiinţifice referitoare la procese şi fenomene din mediul înconjurător utilizând diferite surse de informare; - identificarea principalelor componente - Reproducerea ale sistemelor / proceselor naturale şi - Sfaturi genetice Nr. ore 2 2 8 4 2 Săptămâna S1 S2 S3 – S6 S7 – S8 S9 Obs.

Reproducerea

2 2

S10 S11

.recunoaşterea informaţiilor ştiinţifice referitoare la procese şi fenomene din mediul înconjurător utilizând diferite surse de informare.Aplicaţii în lumea vie caracteristicilor transformărilor naturale.observarea condiţiilor de desfǎşurare şi caracteristicilor transformărilor naturale.experimentarea pe baza unui plan prestabilit (de profesor sau chiar de cursant – la final). Forţe şi mişcare .observarea condiţiilor de desfǎşurare şi .Tipuri de interacţiuni dispozitive adecvate fenomenelor / . măsurare .Mişcarea mecanică utilizând instrumente / aparate / .Reacţii chimice între oxizi şi practică caracteristicilor transformărilor naturale.Amestecuri. ore 2 Săptămâna S12 Obs. baze . Metale şi nemetale .mǎsurarea mǎrimilor specifice . .Recapitulare – Evaluare Competenţe specifice artificiale precum şi a funcţiilor / rolului acestora.Soluţii . studiate în scopul explicării unor transformări din naturǎ.Elemente chimice şi substanţe compuse -Atomi şi molecule Tabelul periodic al elementelor.observarea condiţiilor de desfǎşurare şi . Modalităţi de proceselor naturale sau artificiale. Conţinuturi .Unitatea de învăţare Substanţe şi amestecuri . Separarea amestecurilor .Recapitulare – Evaluare Nr.Vectorul forţă.aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor ştiinţifice în contexte corespunzǎtoare nevoilor şi intereselor personale .descrierea sistemelor / proceselor / elementelor. 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 S13 S14 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S22 – S23 S23 S24 .experimentarea pe baza unui plan .Transformări de stare de agregare . .Recapitulare – Evaluare prestabilit (de profesor sau chiar de cursant – la final).Recapitulare – Evaluare Reacţii chimice cu importanţă . . .

Tipuri de energie .S32 . . .Fenomene meteo extreme .experimentarea pe baza unui plan prestabilit (de profesor sau chiar de cursant – la final).Fenomenele electrice .explorarea mediului înconjurǎtor cu ajutorul metodelor specifice ştiinţelor Conţinuturi Nr. .experimentarea pe baza unui plan prestabilit (de profesor sau chiar de cursant – la final).Circuite electrice .Utilizarea conbustibililor . ore Săptămâna Obs. . .Unitatea de învăţare Electricitate Energie şi putere Evaluare finală modul Competenţe specifice .Electricitatea statică în natură şi în aparatele tehnice de uz cotidian .Energia în viaţa cotidiană .Recapitulare – Evaluare 1 1 1 1 1 2 S29 S29 S30 S30 S31 S31.Recapitulare – evaluare: relaţia om – mediu înconjurător 1 S32 . .aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor ştiinţifice în contexte corespunzǎtoare nevoilor şi intereselor personale.experimentarea pe baza unui plan prestabilit (de profesor sau chiar de cursant – la final).Transformarea energiei .mǎsurarea mǎrimilor specifice utilizând instrumente / aparate / dispozitive adecvate fenomenelor / proceselor naturale sau artificiale. .Recapitulare – Evaluare 1 1 1 1 2 S25 S25 S26 S26 S28 S27 –se desfasoara activitati extracuriculare .observarea condiţiilor de desfǎşurare şi caracteristicilor transformărilor naturale.observarea condiţiilor de desfǎşurare şi caracteristicilor transformărilor naturale. . . .mǎsurarea mǎrimilor specifice utilizând instrumente / aparate / dispozitive adecvate fenomenelor / proceselor naturale sau artificiale.aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor ştiinţifice în contexte corespunzǎtoare nevoilor şi intereselor personale.Aparate electrocasnice .

Disciplina – Ştiinţe „A doua şansă” – învăţământul secundar inferior Profesor …………………………. legilor. Investigarea fenomenelor/proceselor naturale cu ajutorul metodei ştiinţifice şi interpretarea rezultatelor obţinute 5.. Anul de studiu . Compararea elementelor unui sistem fizic/chimic/ biologic 3. principiilor specifice ştiinţelor în viaţa cotidianǎ.S5 S5 Procese în lumea vie 1 2 3 4 5 6 . Autoevaluare. ore Săptămâna Obs. INTRODUCERE • Norme de protecţia muncii în laborator • Natura şi aplicaţiile ştiinţei • Nutriţia autotrofa şi heterotrofă. Exersarea deprinderilor de utilizare corectǎ a instrumentelor/dispozitivelor/aparatelor în contexte corespunzǎtoare intereselor şi nevoilor cursanţilor 2. 2 2 2 3 1 S1 S2 S3 S4 . total de ore: 60 Anul şcolar 2011-2012 Competenţa generală: Aplicarea conceptelor. Calcularea mărimilor fizice/chimice/biologice obţinute în urma unei investigaţii personale sau indicate de profesor 6. ore/săptămână: 2 ore / săptămână Nr. • Sensibilitatea la plante şi animale • Particularităţi structurale şi functionale ale sistemului digestiv la vertebrate • Respiratia şi circulaţia la plante şi animale.Anul II Modulul 2 „Tehnologia şi viaţa” Nr. Rezolvarea de probleme practice şi contextuale cu ajutorul legilor/principiilor specifice ştiinţelor Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Ilustrarea conceptelor/legilor/principiilor în contexte date 4.PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Şcoala ……………………………. Competenţe specifice: 1. • Mediul intern al organismelor Consolidarea cunoştinţelor.

Autoevaluare. presional.S14 S14 S15 S15-S16 S16 -S17 S17-S18 S19 S20 Energie si putere 1 2 3 4 5 6 . entropia.S11 Obs.S8 S9 S10 S10 . entalpia Nr.Unitatea de învăţare Competenţe specifice 1 2 3 4 5 6 • Conţinuturi Boli ale sistemului digestiv şi nervos central la om • Boli ale sistemului respirator şi excretor la om • Reproducerea la plante şi animale . • Apa – compozitie. Aliaje • Acizi şi baze uzuale. Proprietăţi generale şi importanţa practică a acestora. • Încălzire şi răcire în natură şi tehnică • Simtul tactil. Proprietati fizice şi chimice. Autoevaluare. • Metale uzuale.S13 S13 .S7 S7 . proprietati fizice şi chimice. Educaţie pentru sănătate Compuşi cu importanţă practică 1 2 3 4 5 6 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 S11 . Rolul apei în organismele vii. căldura. ore 3 3 2 1 2 Săptămâna S6 . inclusiv a celor din organismul uman – ca aplicatii ale momentului unei forţe • Motoare termice – funcţionare. • Reacţii reversibile şi ireversibile. • Importanţa practică.S12 S12 . efecte • Energia termică – energia internă. termic. • Reactii exoterme şi reacţii endoterme Consolidarea cunoştinţelor. • Boli cu transmitere sexuală Consolidarea cunoştinţelor. dureros • Mişcarea termică • Legi si principii – Utilizarea pârghiilor.

Autoevaluare. Autoevaluare. • Reflexia. .Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi • Aplicaţii în viaţa cotidiană Consolidarea cunoştinţelor. Electricitate – efecte ale curentului electric cu aplicaţii în natură şi tehnică 1 2 3 4 5 6 Lumina şi sunet 1 2 3 4 5 6 S27 – activ. Aplicatii în lumea vie • Pile electrice Consolidarea cunoştinţelor. • Magneţi şi electromagneti • Materiale magnetice – aplicaţii în lumea vie şi în tehnică • Dispozitive care utilizeaza electromagneti • Electroliza. în mediul înconjurător şi în cosmos Vederea şi culoarea Auzul şi sunetele Nr. refractia si dispersia luminii – aplicaţii în lumea vie. Autoevaluare. ore 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 Săptămâna S21 S22 S22 S23 S24 S24-S25 S25-S26 S26 S28 S29 S30 S31 Obs. extracurric ulare • • Consolidarea cunoştinţelor.

ore/săptămână: 2 ore / săptămână Nr. Nr. Ecosistemele şi omul. Disciplina – Ştiinţe „A doua şansă” – învăţământul secundar inferior Profesor ……………………………….Anul IV Modulul 3 INTERACŢIUNI ÎN NATURĂ Nr. . Conţinuturi • Natura şi aplicaţiile ştiinţei. • Norme de protecţie a muncii în laborator • • • • • Biosfera – resursă esenţialã a omenirii.. ore 2 12 2 3 3 2 2 16 3 3 2 3 3 2 Săptămâna S1 S2-S7 S2 S3-S4 S4-S5 S6 S7 S8-S15 S8-S9 S9-S10 S11 S12-S13 S13-S14 S15 Obs. Mediul înconjurãtor • Poluarea – surse şi combatere.PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Şcoala …………………………………. • Efectul de serã. din perspectivă pluridisciplinară fizică/chimică/biologică. • Evaluare. • Aplicarea unui mod de gândire ecologic în rezolvarea de situaţii. total de ore: 60 Anul şcolar 2011-2012 Competenţa generală: Construirea şi argumentarea unor poziţii personale referitoare la impactul ştiinţelor asupra naturii şi societǎţii Unitatea de învăţare Introducere Omenirea şi resursele sale Competenţe specifice • Înţelegerea importanţei omului în cadrul mediul înconjurător. Chimia mediului înconjurãtor. • Mediul şi sãnãtatea. • Poluare şi protecţie. • Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor practice în situaţii contextuale referitoare la protecţia mediului înconjurător. Biodiversitatea şi specia. • Utilizarea corectă a terminologiei ştiinţifice pentru argumentarea unei poziţii referitoare la unele metode de protejare a mediului înconjurător. • Explorarea consecinţelor propriului comportament şi a comportamentului celorlalţi asupra mediului înconjurător. • Compararea elementelor unui ecosistem. • Modalităţi de protecţie a mediului înconjurãtor.problemă specifice ecologiei. Evaluare. Anul de studiu ..

problemă specifice ecologiei.28-30 S24 S25 S26 S27 – activ. • Aplicarea unui mod de gândire ecologic în rezolvarea de situaţii. Sateliţi artificiali 6 2 2 2 12 2 2 2 S21-S23 S21 S22 S23 S24-S26. ore Săptămâna Obs. • Electricitatea în organismele vii.Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. ore 10 2 3 3 2 Săptămâna S16-S20 S16 S17-S18 S18-S19 S20 Obs. Forţe şi mişcare • De ce ne mişcãm? • Presiunea • Evaluare • Interacţiuni gravitaţionale între corpuri • Mişcarea la suprafaţa Pãmântului • Mişcarea planetelor. • Producerea şi stocarea energiei. Conţinuturi • Transformarea şi conservarea energiei. Nr. • Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor practice în situaţii contextuale referitoare la protecţia mediului înconjurător. • Compararea elementelor unui ecosistem. Unitatea de învăţare Energie şi putere Competenţe specifice • Utilizarea corectă a terminologiei ştiinţifice pentru argumentarea unei poziţii referitoare la unele metode de protejare a mediului înconjurător. din perspectivă pluridisciplinară fizică/chimică/biologică. • Explorarea consecinţelor propriului comportament şi a comportamentului celorlalţi asupra mediului înconjurător. extracurri culare Gravitaţia şi viaţa . • Evaluare.

înregistrarea progresului. 2 2 2 2 S31 S28 S29 S30 .• Evoluţia istoricã a ideilor • despre sistemul solar • Explorarea spaţiului cosmic • * Evaluare Evaluare finală modul • Identificarea corectã a performanţelor elevului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful