PC a II a SANSA.doc

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Şcoala ……………………… Disciplina – Ştiinţe „A doua şansă” – învăţământul secundar inferior Profesor ………………….. Anul de studiu - Anul I Modulul 1 „Relaţia om – mediu înconjurător” Nr. ore/săptămână: 2 ore / săptămână Nr. total de ore: 62 Anul şcolar 2011-2912 Competenţa generală: Explorarea mediului înconjurǎtor cu ajutorul metodelor specifice ştiinţelor Unitatea de învăţare Inroducere Procese în lumea vie Competenţe specifice Conţinuturi - înţelegerea importanţei omului în - Natura şi aplicaţiile ştiinţei cadrul mediul înconjurător; - Norme de protecţia muncii în laborator - identificarea principalelor componente - Unitatea lumii vii-organizarea ale sistemelor / proceselor naturale şi internă a unui organism artificiale precum şi a funcţiilor / rolului - Funcţiile organismului şi rolul acestora; lor - experimentarea pe baza unui plan - Ereditatea şi variabilitatea prestabilit (de profesor sau chiar de lumii vii cursant – la final); - Recapitulare – Evaluare - recunoaşterea informaţiilor ştiinţifice referitoare la procese şi fenomene din mediul înconjurător utilizând diferite surse de informare; - identificarea principalelor componente - Reproducerea ale sistemelor / proceselor naturale şi - Sfaturi genetice Nr. ore 2 2 8 4 2 Săptămâna S1 S2 S3 – S6 S7 – S8 S9 Obs.

Reproducerea

2 2

S10 S11

2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 S13 S14 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S22 – S23 S23 S24 . studiate în scopul explicării unor transformări din naturǎ.descrierea sistemelor / proceselor / elementelor.Vectorul forţă.observarea condiţiilor de desfǎşurare şi . . Forţe şi mişcare . . baze .observarea condiţiilor de desfǎşurare şi caracteristicilor transformărilor naturale.Soluţii . . .Recapitulare – Evaluare Competenţe specifice artificiale precum şi a funcţiilor / rolului acestora. Metale şi nemetale .recunoaşterea informaţiilor ştiinţifice referitoare la procese şi fenomene din mediul înconjurător utilizând diferite surse de informare.observarea condiţiilor de desfǎşurare şi .aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor ştiinţifice în contexte corespunzǎtoare nevoilor şi intereselor personale .Recapitulare – Evaluare prestabilit (de profesor sau chiar de cursant – la final).Unitatea de învăţare Substanţe şi amestecuri .Transformări de stare de agregare .Elemente chimice şi substanţe compuse -Atomi şi molecule Tabelul periodic al elementelor. Separarea amestecurilor . . Modalităţi de proceselor naturale sau artificiale.Mişcarea mecanică utilizând instrumente / aparate / . măsurare .mǎsurarea mǎrimilor specifice .Reacţii chimice între oxizi şi practică caracteristicilor transformărilor naturale.Recapitulare – Evaluare Nr.Recapitulare – Evaluare Reacţii chimice cu importanţă . ore 2 Săptămâna S12 Obs.experimentarea pe baza unui plan . Conţinuturi .Aplicaţii în lumea vie caracteristicilor transformărilor naturale.Tipuri de interacţiuni dispozitive adecvate fenomenelor / .Amestecuri.experimentarea pe baza unui plan prestabilit (de profesor sau chiar de cursant – la final).

mǎsurarea mǎrimilor specifice utilizând instrumente / aparate / dispozitive adecvate fenomenelor / proceselor naturale sau artificiale. .Energia în viaţa cotidiană .Recapitulare – Evaluare 1 1 1 1 2 S25 S25 S26 S26 S28 S27 –se desfasoara activitati extracuriculare . .Electricitatea statică în natură şi în aparatele tehnice de uz cotidian . . .Utilizarea conbustibililor . ore Săptămâna Obs.Transformarea energiei . .observarea condiţiilor de desfǎşurare şi caracteristicilor transformărilor naturale.explorarea mediului înconjurǎtor cu ajutorul metodelor specifice ştiinţelor Conţinuturi Nr. .experimentarea pe baza unui plan prestabilit (de profesor sau chiar de cursant – la final).mǎsurarea mǎrimilor specifice utilizând instrumente / aparate / dispozitive adecvate fenomenelor / proceselor naturale sau artificiale.aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor ştiinţifice în contexte corespunzǎtoare nevoilor şi intereselor personale. .Unitatea de învăţare Electricitate Energie şi putere Evaluare finală modul Competenţe specifice .Circuite electrice .Recapitulare – evaluare: relaţia om – mediu înconjurător 1 S32 .Fenomenele electrice .experimentarea pe baza unui plan prestabilit (de profesor sau chiar de cursant – la final).experimentarea pe baza unui plan prestabilit (de profesor sau chiar de cursant – la final). .Tipuri de energie .Recapitulare – Evaluare 1 1 1 1 1 2 S29 S29 S30 S30 S31 S31.aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor ştiinţifice în contexte corespunzǎtoare nevoilor şi intereselor personale.observarea condiţiilor de desfǎşurare şi caracteristicilor transformărilor naturale.Aparate electrocasnice . . .Fenomene meteo extreme .S32 .

. Rezolvarea de probleme practice şi contextuale cu ajutorul legilor/principiilor specifice ştiinţelor Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Ilustrarea conceptelor/legilor/principiilor în contexte date 4. ore/săptămână: 2 ore / săptămână Nr. ore Săptămâna Obs. Disciplina – Ştiinţe „A doua şansă” – învăţământul secundar inferior Profesor ………………………….PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Şcoala ……………………………. Investigarea fenomenelor/proceselor naturale cu ajutorul metodei ştiinţifice şi interpretarea rezultatelor obţinute 5. Autoevaluare. • Sensibilitatea la plante şi animale • Particularităţi structurale şi functionale ale sistemului digestiv la vertebrate • Respiratia şi circulaţia la plante şi animale.Anul II Modulul 2 „Tehnologia şi viaţa” Nr. • Mediul intern al organismelor Consolidarea cunoştinţelor. Competenţe specifice: 1. principiilor specifice ştiinţelor în viaţa cotidianǎ. legilor. INTRODUCERE • Norme de protecţia muncii în laborator • Natura şi aplicaţiile ştiinţei • Nutriţia autotrofa şi heterotrofă. Calcularea mărimilor fizice/chimice/biologice obţinute în urma unei investigaţii personale sau indicate de profesor 6. total de ore: 60 Anul şcolar 2011-2012 Competenţa generală: Aplicarea conceptelor.S5 S5 Procese în lumea vie 1 2 3 4 5 6 . Exersarea deprinderilor de utilizare corectǎ a instrumentelor/dispozitivelor/aparatelor în contexte corespunzǎtoare intereselor şi nevoilor cursanţilor 2. Anul de studiu . 2 2 2 3 1 S1 S2 S3 S4 . Compararea elementelor unui sistem fizic/chimic/ biologic 3.

inclusiv a celor din organismul uman – ca aplicatii ale momentului unei forţe • Motoare termice – funcţionare. • Apa – compozitie. entalpia Nr. • Metale uzuale.S7 S7 .S12 S12 . efecte • Energia termică – energia internă. • Reactii exoterme şi reacţii endoterme Consolidarea cunoştinţelor.S11 Obs. proprietati fizice şi chimice.S14 S14 S15 S15-S16 S16 -S17 S17-S18 S19 S20 Energie si putere 1 2 3 4 5 6 . • Importanţa practică. • Boli cu transmitere sexuală Consolidarea cunoştinţelor. termic. • Încălzire şi răcire în natură şi tehnică • Simtul tactil. presional. Educaţie pentru sănătate Compuşi cu importanţă practică 1 2 3 4 5 6 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 S11 . Proprietati fizice şi chimice. Aliaje • Acizi şi baze uzuale. Rolul apei în organismele vii.S8 S9 S10 S10 . dureros • Mişcarea termică • Legi si principii – Utilizarea pârghiilor. • Reacţii reversibile şi ireversibile. Autoevaluare. ore 3 3 2 1 2 Săptămâna S6 . entropia. Autoevaluare. Proprietăţi generale şi importanţa practică a acestora. căldura.Unitatea de învăţare Competenţe specifice 1 2 3 4 5 6 • Conţinuturi Boli ale sistemului digestiv şi nervos central la om • Boli ale sistemului respirator şi excretor la om • Reproducerea la plante şi animale .S13 S13 .

Autoevaluare. • Magneţi şi electromagneti • Materiale magnetice – aplicaţii în lumea vie şi în tehnică • Dispozitive care utilizeaza electromagneti • Electroliza. • Reflexia. Aplicatii în lumea vie • Pile electrice Consolidarea cunoştinţelor. în mediul înconjurător şi în cosmos Vederea şi culoarea Auzul şi sunetele Nr. refractia si dispersia luminii – aplicaţii în lumea vie. .Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi • Aplicaţii în viaţa cotidiană Consolidarea cunoştinţelor. Electricitate – efecte ale curentului electric cu aplicaţii în natură şi tehnică 1 2 3 4 5 6 Lumina şi sunet 1 2 3 4 5 6 S27 – activ. Autoevaluare. extracurric ulare • • Consolidarea cunoştinţelor. ore 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 Săptămâna S21 S22 S22 S23 S24 S24-S25 S25-S26 S26 S28 S29 S30 S31 Obs. Autoevaluare.

• Utilizarea corectă a terminologiei ştiinţifice pentru argumentarea unei poziţii referitoare la unele metode de protejare a mediului înconjurător. • Norme de protecţie a muncii în laborator • • • • • Biosfera – resursă esenţialã a omenirii. Nr. • Modalităţi de protecţie a mediului înconjurãtor. . Chimia mediului înconjurãtor.problemă specifice ecologiei. ore/săptămână: 2 ore / săptămână Nr. • Mediul şi sãnãtatea.. Biodiversitatea şi specia. • Aplicarea unui mod de gândire ecologic în rezolvarea de situaţii. Anul de studiu . • Poluare şi protecţie.Anul IV Modulul 3 INTERACŢIUNI ÎN NATURĂ Nr. • Compararea elementelor unui ecosistem. • Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor practice în situaţii contextuale referitoare la protecţia mediului înconjurător. • Efectul de serã. • Evaluare. Evaluare. • Explorarea consecinţelor propriului comportament şi a comportamentului celorlalţi asupra mediului înconjurător. ore 2 12 2 3 3 2 2 16 3 3 2 3 3 2 Săptămâna S1 S2-S7 S2 S3-S4 S4-S5 S6 S7 S8-S15 S8-S9 S9-S10 S11 S12-S13 S13-S14 S15 Obs. din perspectivă pluridisciplinară fizică/chimică/biologică. Conţinuturi • Natura şi aplicaţiile ştiinţei. total de ore: 60 Anul şcolar 2011-2012 Competenţa generală: Construirea şi argumentarea unor poziţii personale referitoare la impactul ştiinţelor asupra naturii şi societǎţii Unitatea de învăţare Introducere Omenirea şi resursele sale Competenţe specifice • Înţelegerea importanţei omului în cadrul mediul înconjurător.PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Şcoala …………………………………. Disciplina – Ştiinţe „A doua şansă” – învăţământul secundar inferior Profesor ………………………………. Mediul înconjurãtor • Poluarea – surse şi combatere.. Ecosistemele şi omul.

problemă specifice ecologiei. • Evaluare. • Compararea elementelor unui ecosistem. Forţe şi mişcare • De ce ne mişcãm? • Presiunea • Evaluare • Interacţiuni gravitaţionale între corpuri • Mişcarea la suprafaţa Pãmântului • Mişcarea planetelor. Nr. ore 10 2 3 3 2 Săptămâna S16-S20 S16 S17-S18 S18-S19 S20 Obs. Unitatea de învăţare Energie şi putere Competenţe specifice • Utilizarea corectă a terminologiei ştiinţifice pentru argumentarea unei poziţii referitoare la unele metode de protejare a mediului înconjurător. ore Săptămâna Obs. extracurri culare Gravitaţia şi viaţa . • Explorarea consecinţelor propriului comportament şi a comportamentului celorlalţi asupra mediului înconjurător.Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. • Aplicarea unui mod de gândire ecologic în rezolvarea de situaţii. din perspectivă pluridisciplinară fizică/chimică/biologică. • Electricitatea în organismele vii.28-30 S24 S25 S26 S27 – activ. Conţinuturi • Transformarea şi conservarea energiei. • Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor practice în situaţii contextuale referitoare la protecţia mediului înconjurător. Sateliţi artificiali 6 2 2 2 12 2 2 2 S21-S23 S21 S22 S23 S24-S26. • Producerea şi stocarea energiei.

înregistrarea progresului.• Evoluţia istoricã a ideilor • despre sistemul solar • Explorarea spaţiului cosmic • * Evaluare Evaluare finală modul • Identificarea corectã a performanţelor elevului. 2 2 2 2 S31 S28 S29 S30 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful