PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Şcoala ……………………… Disciplina – Ştiinţe „A doua şansă” – învăţământul secundar inferior Profesor ………………….. Anul de studiu - Anul I Modulul 1 „Relaţia om – mediu înconjurător” Nr. ore/săptămână: 2 ore / săptămână Nr. total de ore: 62 Anul şcolar 2011-2912 Competenţa generală: Explorarea mediului înconjurǎtor cu ajutorul metodelor specifice ştiinţelor Unitatea de învăţare Inroducere Procese în lumea vie Competenţe specifice Conţinuturi - înţelegerea importanţei omului în - Natura şi aplicaţiile ştiinţei cadrul mediul înconjurător; - Norme de protecţia muncii în laborator - identificarea principalelor componente - Unitatea lumii vii-organizarea ale sistemelor / proceselor naturale şi internă a unui organism artificiale precum şi a funcţiilor / rolului - Funcţiile organismului şi rolul acestora; lor - experimentarea pe baza unui plan - Ereditatea şi variabilitatea prestabilit (de profesor sau chiar de lumii vii cursant – la final); - Recapitulare – Evaluare - recunoaşterea informaţiilor ştiinţifice referitoare la procese şi fenomene din mediul înconjurător utilizând diferite surse de informare; - identificarea principalelor componente - Reproducerea ale sistemelor / proceselor naturale şi - Sfaturi genetice Nr. ore 2 2 8 4 2 Săptămâna S1 S2 S3 – S6 S7 – S8 S9 Obs.

Reproducerea

2 2

S10 S11

experimentarea pe baza unui plan prestabilit (de profesor sau chiar de cursant – la final).observarea condiţiilor de desfǎşurare şi .Tipuri de interacţiuni dispozitive adecvate fenomenelor / . . Modalităţi de proceselor naturale sau artificiale.Reacţii chimice între oxizi şi practică caracteristicilor transformărilor naturale.mǎsurarea mǎrimilor specifice . studiate în scopul explicării unor transformări din naturǎ. . Separarea amestecurilor .Amestecuri. .Transformări de stare de agregare . Conţinuturi .observarea condiţiilor de desfǎşurare şi .Unitatea de învăţare Substanţe şi amestecuri .Aplicaţii în lumea vie caracteristicilor transformărilor naturale.descrierea sistemelor / proceselor / elementelor.aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor ştiinţifice în contexte corespunzǎtoare nevoilor şi intereselor personale .Soluţii .Recapitulare – Evaluare Nr.Recapitulare – Evaluare Competenţe specifice artificiale precum şi a funcţiilor / rolului acestora.recunoaşterea informaţiilor ştiinţifice referitoare la procese şi fenomene din mediul înconjurător utilizând diferite surse de informare.Mişcarea mecanică utilizând instrumente / aparate / . ore 2 Săptămâna S12 Obs.Recapitulare – Evaluare prestabilit (de profesor sau chiar de cursant – la final).Recapitulare – Evaluare Reacţii chimice cu importanţă . . baze . măsurare . .Vectorul forţă.Elemente chimice şi substanţe compuse -Atomi şi molecule Tabelul periodic al elementelor.experimentarea pe baza unui plan . Forţe şi mişcare .observarea condiţiilor de desfǎşurare şi caracteristicilor transformărilor naturale. 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 S13 S14 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S22 – S23 S23 S24 . Metale şi nemetale .

Tipuri de energie . .Electricitatea statică în natură şi în aparatele tehnice de uz cotidian .observarea condiţiilor de desfǎşurare şi caracteristicilor transformărilor naturale. .S32 . . .explorarea mediului înconjurǎtor cu ajutorul metodelor specifice ştiinţelor Conţinuturi Nr.Recapitulare – Evaluare 1 1 1 1 1 2 S29 S29 S30 S30 S31 S31.Unitatea de învăţare Electricitate Energie şi putere Evaluare finală modul Competenţe specifice .aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor ştiinţifice în contexte corespunzǎtoare nevoilor şi intereselor personale.observarea condiţiilor de desfǎşurare şi caracteristicilor transformărilor naturale.Recapitulare – Evaluare 1 1 1 1 2 S25 S25 S26 S26 S28 S27 –se desfasoara activitati extracuriculare .Recapitulare – evaluare: relaţia om – mediu înconjurător 1 S32 .experimentarea pe baza unui plan prestabilit (de profesor sau chiar de cursant – la final).experimentarea pe baza unui plan prestabilit (de profesor sau chiar de cursant – la final).Utilizarea conbustibililor . .Transformarea energiei .aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor ştiinţifice în contexte corespunzǎtoare nevoilor şi intereselor personale.Fenomene meteo extreme .Fenomenele electrice .mǎsurarea mǎrimilor specifice utilizând instrumente / aparate / dispozitive adecvate fenomenelor / proceselor naturale sau artificiale. . .Aparate electrocasnice . .mǎsurarea mǎrimilor specifice utilizând instrumente / aparate / dispozitive adecvate fenomenelor / proceselor naturale sau artificiale. .Energia în viaţa cotidiană . . ore Săptămâna Obs.Circuite electrice .experimentarea pe baza unui plan prestabilit (de profesor sau chiar de cursant – la final).

S5 S5 Procese în lumea vie 1 2 3 4 5 6 . Calcularea mărimilor fizice/chimice/biologice obţinute în urma unei investigaţii personale sau indicate de profesor 6. • Sensibilitatea la plante şi animale • Particularităţi structurale şi functionale ale sistemului digestiv la vertebrate • Respiratia şi circulaţia la plante şi animale. INTRODUCERE • Norme de protecţia muncii în laborator • Natura şi aplicaţiile ştiinţei • Nutriţia autotrofa şi heterotrofă. Autoevaluare. Investigarea fenomenelor/proceselor naturale cu ajutorul metodei ştiinţifice şi interpretarea rezultatelor obţinute 5. Exersarea deprinderilor de utilizare corectǎ a instrumentelor/dispozitivelor/aparatelor în contexte corespunzǎtoare intereselor şi nevoilor cursanţilor 2.PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Şcoala ……………………………. • Mediul intern al organismelor Consolidarea cunoştinţelor. legilor.Anul II Modulul 2 „Tehnologia şi viaţa” Nr. total de ore: 60 Anul şcolar 2011-2012 Competenţa generală: Aplicarea conceptelor. ore/săptămână: 2 ore / săptămână Nr. Compararea elementelor unui sistem fizic/chimic/ biologic 3. ore Săptămâna Obs.. Competenţe specifice: 1. Ilustrarea conceptelor/legilor/principiilor în contexte date 4. principiilor specifice ştiinţelor în viaţa cotidianǎ. Anul de studiu . 2 2 2 3 1 S1 S2 S3 S4 . Disciplina – Ştiinţe „A doua şansă” – învăţământul secundar inferior Profesor …………………………. Rezolvarea de probleme practice şi contextuale cu ajutorul legilor/principiilor specifice ştiinţelor Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr.

termic. presional.S14 S14 S15 S15-S16 S16 -S17 S17-S18 S19 S20 Energie si putere 1 2 3 4 5 6 . • Încălzire şi răcire în natură şi tehnică • Simtul tactil. • Reactii exoterme şi reacţii endoterme Consolidarea cunoştinţelor. efecte • Energia termică – energia internă. Autoevaluare. • Metale uzuale. proprietati fizice şi chimice. entropia. • Apa – compozitie. Aliaje • Acizi şi baze uzuale. • Importanţa practică. Proprietati fizice şi chimice. entalpia Nr. Proprietăţi generale şi importanţa practică a acestora. • Boli cu transmitere sexuală Consolidarea cunoştinţelor. Autoevaluare. Educaţie pentru sănătate Compuşi cu importanţă practică 1 2 3 4 5 6 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 S11 . • Reacţii reversibile şi ireversibile.S13 S13 .S7 S7 . dureros • Mişcarea termică • Legi si principii – Utilizarea pârghiilor.S11 Obs.Unitatea de învăţare Competenţe specifice 1 2 3 4 5 6 • Conţinuturi Boli ale sistemului digestiv şi nervos central la om • Boli ale sistemului respirator şi excretor la om • Reproducerea la plante şi animale .S12 S12 . ore 3 3 2 1 2 Săptămâna S6 .S8 S9 S10 S10 . inclusiv a celor din organismul uman – ca aplicatii ale momentului unei forţe • Motoare termice – funcţionare. căldura. Rolul apei în organismele vii.

refractia si dispersia luminii – aplicaţii în lumea vie. Autoevaluare. . Autoevaluare. extracurric ulare • • Consolidarea cunoştinţelor. Electricitate – efecte ale curentului electric cu aplicaţii în natură şi tehnică 1 2 3 4 5 6 Lumina şi sunet 1 2 3 4 5 6 S27 – activ. în mediul înconjurător şi în cosmos Vederea şi culoarea Auzul şi sunetele Nr. Autoevaluare. ore 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 Săptămâna S21 S22 S22 S23 S24 S24-S25 S25-S26 S26 S28 S29 S30 S31 Obs.Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi • Aplicaţii în viaţa cotidiană Consolidarea cunoştinţelor. Aplicatii în lumea vie • Pile electrice Consolidarea cunoştinţelor. • Reflexia. • Magneţi şi electromagneti • Materiale magnetice – aplicaţii în lumea vie şi în tehnică • Dispozitive care utilizeaza electromagneti • Electroliza.

Conţinuturi • Natura şi aplicaţiile ştiinţei.. ore/săptămână: 2 ore / săptămână Nr. . Nr.PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Şcoala …………………………………. • Poluare şi protecţie. • Modalităţi de protecţie a mediului înconjurãtor.Anul IV Modulul 3 INTERACŢIUNI ÎN NATURĂ Nr. • Norme de protecţie a muncii în laborator • • • • • Biosfera – resursă esenţialã a omenirii. Biodiversitatea şi specia.problemă specifice ecologiei. total de ore: 60 Anul şcolar 2011-2012 Competenţa generală: Construirea şi argumentarea unor poziţii personale referitoare la impactul ştiinţelor asupra naturii şi societǎţii Unitatea de învăţare Introducere Omenirea şi resursele sale Competenţe specifice • Înţelegerea importanţei omului în cadrul mediul înconjurător.. Mediul înconjurãtor • Poluarea – surse şi combatere. • Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor practice în situaţii contextuale referitoare la protecţia mediului înconjurător. Anul de studiu . • Efectul de serã. Ecosistemele şi omul. din perspectivă pluridisciplinară fizică/chimică/biologică. • Compararea elementelor unui ecosistem. Disciplina – Ştiinţe „A doua şansă” – învăţământul secundar inferior Profesor ………………………………. • Evaluare. ore 2 12 2 3 3 2 2 16 3 3 2 3 3 2 Săptămâna S1 S2-S7 S2 S3-S4 S4-S5 S6 S7 S8-S15 S8-S9 S9-S10 S11 S12-S13 S13-S14 S15 Obs. • Mediul şi sãnãtatea. • Utilizarea corectă a terminologiei ştiinţifice pentru argumentarea unei poziţii referitoare la unele metode de protejare a mediului înconjurător. Chimia mediului înconjurãtor. • Explorarea consecinţelor propriului comportament şi a comportamentului celorlalţi asupra mediului înconjurător. • Aplicarea unui mod de gândire ecologic în rezolvarea de situaţii. Evaluare.

Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. • Electricitatea în organismele vii.28-30 S24 S25 S26 S27 – activ. • Explorarea consecinţelor propriului comportament şi a comportamentului celorlalţi asupra mediului înconjurător.problemă specifice ecologiei. Sateliţi artificiali 6 2 2 2 12 2 2 2 S21-S23 S21 S22 S23 S24-S26. • Compararea elementelor unui ecosistem. Conţinuturi • Transformarea şi conservarea energiei. Nr. • Producerea şi stocarea energiei. ore Săptămâna Obs. extracurri culare Gravitaţia şi viaţa . Forţe şi mişcare • De ce ne mişcãm? • Presiunea • Evaluare • Interacţiuni gravitaţionale între corpuri • Mişcarea la suprafaţa Pãmântului • Mişcarea planetelor. ore 10 2 3 3 2 Săptămâna S16-S20 S16 S17-S18 S18-S19 S20 Obs. • Aplicarea unui mod de gândire ecologic în rezolvarea de situaţii. • Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor practice în situaţii contextuale referitoare la protecţia mediului înconjurător. • Evaluare. Unitatea de învăţare Energie şi putere Competenţe specifice • Utilizarea corectă a terminologiei ştiinţifice pentru argumentarea unei poziţii referitoare la unele metode de protejare a mediului înconjurător. din perspectivă pluridisciplinară fizică/chimică/biologică.

înregistrarea progresului. 2 2 2 2 S31 S28 S29 S30 .• Evoluţia istoricã a ideilor • despre sistemul solar • Explorarea spaţiului cosmic • * Evaluare Evaluare finală modul • Identificarea corectã a performanţelor elevului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful