PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Şcoala ……………………… Disciplina – Ştiinţe „A doua şansă” – învăţământul secundar inferior Profesor ………………….. Anul de studiu - Anul I Modulul 1 „Relaţia om – mediu înconjurător” Nr. ore/săptămână: 2 ore / săptămână Nr. total de ore: 62 Anul şcolar 2011-2912 Competenţa generală: Explorarea mediului înconjurǎtor cu ajutorul metodelor specifice ştiinţelor Unitatea de învăţare Inroducere Procese în lumea vie Competenţe specifice Conţinuturi - înţelegerea importanţei omului în - Natura şi aplicaţiile ştiinţei cadrul mediul înconjurător; - Norme de protecţia muncii în laborator - identificarea principalelor componente - Unitatea lumii vii-organizarea ale sistemelor / proceselor naturale şi internă a unui organism artificiale precum şi a funcţiilor / rolului - Funcţiile organismului şi rolul acestora; lor - experimentarea pe baza unui plan - Ereditatea şi variabilitatea prestabilit (de profesor sau chiar de lumii vii cursant – la final); - Recapitulare – Evaluare - recunoaşterea informaţiilor ştiinţifice referitoare la procese şi fenomene din mediul înconjurător utilizând diferite surse de informare; - identificarea principalelor componente - Reproducerea ale sistemelor / proceselor naturale şi - Sfaturi genetice Nr. ore 2 2 8 4 2 Săptămâna S1 S2 S3 – S6 S7 – S8 S9 Obs.

Reproducerea

2 2

S10 S11

descrierea sistemelor / proceselor / elementelor. .Amestecuri.Soluţii .Recapitulare – Evaluare Competenţe specifice artificiale precum şi a funcţiilor / rolului acestora.experimentarea pe baza unui plan prestabilit (de profesor sau chiar de cursant – la final).Unitatea de învăţare Substanţe şi amestecuri .Recapitulare – Evaluare prestabilit (de profesor sau chiar de cursant – la final).Aplicaţii în lumea vie caracteristicilor transformărilor naturale.Reacţii chimice între oxizi şi practică caracteristicilor transformărilor naturale.Transformări de stare de agregare . Conţinuturi .Vectorul forţă. . . 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 S13 S14 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S22 – S23 S23 S24 .recunoaşterea informaţiilor ştiinţifice referitoare la procese şi fenomene din mediul înconjurător utilizând diferite surse de informare.Elemente chimice şi substanţe compuse -Atomi şi molecule Tabelul periodic al elementelor.Recapitulare – Evaluare Reacţii chimice cu importanţă .aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor ştiinţifice în contexte corespunzǎtoare nevoilor şi intereselor personale . ore 2 Săptămâna S12 Obs. . studiate în scopul explicării unor transformări din naturǎ. măsurare . .mǎsurarea mǎrimilor specifice . Metale şi nemetale . Modalităţi de proceselor naturale sau artificiale.experimentarea pe baza unui plan .Recapitulare – Evaluare Nr.observarea condiţiilor de desfǎşurare şi caracteristicilor transformărilor naturale.observarea condiţiilor de desfǎşurare şi . baze . Forţe şi mişcare .Tipuri de interacţiuni dispozitive adecvate fenomenelor / .observarea condiţiilor de desfǎşurare şi . Separarea amestecurilor .Mişcarea mecanică utilizând instrumente / aparate / .

Unitatea de învăţare Electricitate Energie şi putere Evaluare finală modul Competenţe specifice .Transformarea energiei . .aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor ştiinţifice în contexte corespunzǎtoare nevoilor şi intereselor personale.Recapitulare – evaluare: relaţia om – mediu înconjurător 1 S32 .mǎsurarea mǎrimilor specifice utilizând instrumente / aparate / dispozitive adecvate fenomenelor / proceselor naturale sau artificiale.Fenomene meteo extreme .observarea condiţiilor de desfǎşurare şi caracteristicilor transformărilor naturale.Recapitulare – Evaluare 1 1 1 1 2 S25 S25 S26 S26 S28 S27 –se desfasoara activitati extracuriculare .observarea condiţiilor de desfǎşurare şi caracteristicilor transformărilor naturale.Fenomenele electrice . . .Recapitulare – Evaluare 1 1 1 1 1 2 S29 S29 S30 S30 S31 S31.Aparate electrocasnice .aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor ştiinţifice în contexte corespunzǎtoare nevoilor şi intereselor personale.Circuite electrice . .S32 . .Electricitatea statică în natură şi în aparatele tehnice de uz cotidian . .experimentarea pe baza unui plan prestabilit (de profesor sau chiar de cursant – la final).mǎsurarea mǎrimilor specifice utilizând instrumente / aparate / dispozitive adecvate fenomenelor / proceselor naturale sau artificiale.Utilizarea conbustibililor . .Tipuri de energie .explorarea mediului înconjurǎtor cu ajutorul metodelor specifice ştiinţelor Conţinuturi Nr. . . ore Săptămâna Obs. .experimentarea pe baza unui plan prestabilit (de profesor sau chiar de cursant – la final).experimentarea pe baza unui plan prestabilit (de profesor sau chiar de cursant – la final).Energia în viaţa cotidiană .

Ilustrarea conceptelor/legilor/principiilor în contexte date 4.. Rezolvarea de probleme practice şi contextuale cu ajutorul legilor/principiilor specifice ştiinţelor Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. total de ore: 60 Anul şcolar 2011-2012 Competenţa generală: Aplicarea conceptelor. Autoevaluare. Competenţe specifice: 1. ore/săptămână: 2 ore / săptămână Nr. principiilor specifice ştiinţelor în viaţa cotidianǎ.S5 S5 Procese în lumea vie 1 2 3 4 5 6 . Investigarea fenomenelor/proceselor naturale cu ajutorul metodei ştiinţifice şi interpretarea rezultatelor obţinute 5. legilor. Exersarea deprinderilor de utilizare corectǎ a instrumentelor/dispozitivelor/aparatelor în contexte corespunzǎtoare intereselor şi nevoilor cursanţilor 2. Anul de studiu . INTRODUCERE • Norme de protecţia muncii în laborator • Natura şi aplicaţiile ştiinţei • Nutriţia autotrofa şi heterotrofă.Anul II Modulul 2 „Tehnologia şi viaţa” Nr. Calcularea mărimilor fizice/chimice/biologice obţinute în urma unei investigaţii personale sau indicate de profesor 6. Compararea elementelor unui sistem fizic/chimic/ biologic 3. 2 2 2 3 1 S1 S2 S3 S4 . • Mediul intern al organismelor Consolidarea cunoştinţelor. • Sensibilitatea la plante şi animale • Particularităţi structurale şi functionale ale sistemului digestiv la vertebrate • Respiratia şi circulaţia la plante şi animale. Disciplina – Ştiinţe „A doua şansă” – învăţământul secundar inferior Profesor ………………………….PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Şcoala ……………………………. ore Săptămâna Obs.

Autoevaluare. • Reacţii reversibile şi ireversibile. • Încălzire şi răcire în natură şi tehnică • Simtul tactil.S11 Obs. dureros • Mişcarea termică • Legi si principii – Utilizarea pârghiilor. • Reactii exoterme şi reacţii endoterme Consolidarea cunoştinţelor. Proprietati fizice şi chimice. efecte • Energia termică – energia internă. entalpia Nr. • Importanţa practică. • Apa – compozitie. Proprietăţi generale şi importanţa practică a acestora. căldura.S14 S14 S15 S15-S16 S16 -S17 S17-S18 S19 S20 Energie si putere 1 2 3 4 5 6 . entropia. termic. inclusiv a celor din organismul uman – ca aplicatii ale momentului unei forţe • Motoare termice – funcţionare.S8 S9 S10 S10 . proprietati fizice şi chimice. Aliaje • Acizi şi baze uzuale.S7 S7 . Rolul apei în organismele vii. • Metale uzuale.Unitatea de învăţare Competenţe specifice 1 2 3 4 5 6 • Conţinuturi Boli ale sistemului digestiv şi nervos central la om • Boli ale sistemului respirator şi excretor la om • Reproducerea la plante şi animale .S13 S13 . ore 3 3 2 1 2 Săptămâna S6 . presional. • Boli cu transmitere sexuală Consolidarea cunoştinţelor.S12 S12 . Autoevaluare. Educaţie pentru sănătate Compuşi cu importanţă practică 1 2 3 4 5 6 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 S11 .

în mediul înconjurător şi în cosmos Vederea şi culoarea Auzul şi sunetele Nr. refractia si dispersia luminii – aplicaţii în lumea vie. • Magneţi şi electromagneti • Materiale magnetice – aplicaţii în lumea vie şi în tehnică • Dispozitive care utilizeaza electromagneti • Electroliza. Autoevaluare. ore 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 Săptămâna S21 S22 S22 S23 S24 S24-S25 S25-S26 S26 S28 S29 S30 S31 Obs. . extracurric ulare • • Consolidarea cunoştinţelor. Aplicatii în lumea vie • Pile electrice Consolidarea cunoştinţelor. • Reflexia. Autoevaluare. Electricitate – efecte ale curentului electric cu aplicaţii în natură şi tehnică 1 2 3 4 5 6 Lumina şi sunet 1 2 3 4 5 6 S27 – activ.Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi • Aplicaţii în viaţa cotidiană Consolidarea cunoştinţelor. Autoevaluare.

. Biodiversitatea şi specia. Nr.problemă specifice ecologiei. • Explorarea consecinţelor propriului comportament şi a comportamentului celorlalţi asupra mediului înconjurător. ore 2 12 2 3 3 2 2 16 3 3 2 3 3 2 Săptămâna S1 S2-S7 S2 S3-S4 S4-S5 S6 S7 S8-S15 S8-S9 S9-S10 S11 S12-S13 S13-S14 S15 Obs. Anul de studiu . din perspectivă pluridisciplinară fizică/chimică/biologică. • Evaluare.Anul IV Modulul 3 INTERACŢIUNI ÎN NATURĂ Nr. • Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor practice în situaţii contextuale referitoare la protecţia mediului înconjurător. Chimia mediului înconjurãtor. Conţinuturi • Natura şi aplicaţiile ştiinţei. total de ore: 60 Anul şcolar 2011-2012 Competenţa generală: Construirea şi argumentarea unor poziţii personale referitoare la impactul ştiinţelor asupra naturii şi societǎţii Unitatea de învăţare Introducere Omenirea şi resursele sale Competenţe specifice • Înţelegerea importanţei omului în cadrul mediul înconjurător. • Modalităţi de protecţie a mediului înconjurãtor. ore/săptămână: 2 ore / săptămână Nr. Ecosistemele şi omul. Evaluare. Mediul înconjurãtor • Poluarea – surse şi combatere. • Aplicarea unui mod de gândire ecologic în rezolvarea de situaţii. • Mediul şi sãnãtatea... • Efectul de serã.PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Şcoala …………………………………. • Norme de protecţie a muncii în laborator • • • • • Biosfera – resursă esenţialã a omenirii. • Utilizarea corectă a terminologiei ştiinţifice pentru argumentarea unei poziţii referitoare la unele metode de protejare a mediului înconjurător. • Compararea elementelor unui ecosistem. • Poluare şi protecţie. Disciplina – Ştiinţe „A doua şansă” – învăţământul secundar inferior Profesor ……………………………….

ore Săptămâna Obs. Nr. Forţe şi mişcare • De ce ne mişcãm? • Presiunea • Evaluare • Interacţiuni gravitaţionale între corpuri • Mişcarea la suprafaţa Pãmântului • Mişcarea planetelor. • Compararea elementelor unui ecosistem. din perspectivă pluridisciplinară fizică/chimică/biologică. • Producerea şi stocarea energiei. • Electricitatea în organismele vii.28-30 S24 S25 S26 S27 – activ. • Aplicarea unui mod de gândire ecologic în rezolvarea de situaţii. extracurri culare Gravitaţia şi viaţa . ore 10 2 3 3 2 Săptămâna S16-S20 S16 S17-S18 S18-S19 S20 Obs.Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. • Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor practice în situaţii contextuale referitoare la protecţia mediului înconjurător. • Evaluare. Conţinuturi • Transformarea şi conservarea energiei.problemă specifice ecologiei. Sateliţi artificiali 6 2 2 2 12 2 2 2 S21-S23 S21 S22 S23 S24-S26. Unitatea de învăţare Energie şi putere Competenţe specifice • Utilizarea corectă a terminologiei ştiinţifice pentru argumentarea unei poziţii referitoare la unele metode de protejare a mediului înconjurător. • Explorarea consecinţelor propriului comportament şi a comportamentului celorlalţi asupra mediului înconjurător.

2 2 2 2 S31 S28 S29 S30 .• Evoluţia istoricã a ideilor • despre sistemul solar • Explorarea spaţiului cosmic • * Evaluare Evaluare finală modul • Identificarea corectã a performanţelor elevului. înregistrarea progresului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful