Sunteți pe pagina 1din 11

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

CAPITOLUL 1 1. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI 1.1. Datele de identificare: A. Denumire: Construire magazin PENNY MARKET Beneficiar: S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG S.R.L. ROMANIA S.R.L. Adresa: Oras Mioveni, B-dulDacia, F.N. , Jud. Arges B. Profil de activitate: cladire pentru comert Program de lucru: intermitent 1.2. Destinaia Funciuni principale: spatiul de vanzare, satiu depozitare, birouri, grupuri sanitare, grupuri sociale, centrala termica,camera T.L.G.F., camera frigorifica. 1.3. Categoria i clasa de importan: A. Categoria de importan, conform H.G.R. 766/97 este " C". B. Clasa de importan a amenajrii este III. 1.4. Particularitile specifice amenajrii: Tipul cldirii: cladire civila pentru comert Regimul de nlime: parter (P) Volumul constructiei: 6450 mc Aria construit: 1194.47 mp Aria construit desfurat: 1194.47 mp Numrul compartimentelor de incendiu: 1 Numrul maxim de persoane: 140 Numrul cilor de evacuare: 3 Prezenta persoanelor: temporara

Capacitati de depozitare:depozitare produse aprox. 8000 kg.


Instalatii aferente consstructiei:

- incalzire cu centrala termica;

instalatii electrice de iluminat si forta; instalatie de climatizare; instalatie de gaze naturale; canalizare; automatizari.
CAPITOLUL 2

Nivelurile criteriilor de performan i timpii de siguran la foc asigurai conform reglementrilor tehnice 2.1. Riscul de incendiu 2.1.1. La determinarea nivelurilor de risc de incendiu se iau n considerare: a. Clasele de periculozitate ale materialelor combustibile existente n spaiile menionate care sunt: P2 P4 Nu se vor depozita substane periculoase conform DCUE 96/82/CE. b. Sursele poteniale de aprindere i mprejurrile preliminate Sursele poteniale de aprindere pot fi: de natur electric: scurtcircuit sau suprasarcina in instalatii electice; arc electric; scantei electrice;

surse cu flacara ( centrala termica); aprindere indirect radiaia termic a unui incendiu din apropiere ; naturala - descarcare atmosferica.

mprejurri preliminate: instalaie electric defect sau improvizata; receptori electici lasati sub tensiune nesupravegheati; sisteme si mijloace de incalzire defecte, improvizate; lucrri de sudur fr respectarea regulilor specifice; fumatul n locuri nepermise ; nereguli organizatorice; actiune intentionata.

Clase de reactie la foc: A1 Densitatea sarcinii termice

Principalele marfuri comercializate si depozitate sunt specificate in lista anexa furnizate de beneficiar: 9000 kg produse din grupa a. puterea calorifica = 15 MJ/kg 5000 kg produse din grupa b. puterea calorifica = 18 MJ / kg 4000 kg produse din grupa c. puterea calorifica = 24 MJ / kg 1000 kg produse din grupa d. puterea calorifica = 28.5 MJ / kg 4000 kg produse din grupa e. puterea calorifica = 34.5 MJ / kg Q = 9000*15 + 5000*18 + 4000*24 + 1000*28.5 + 4000*34.5 Qi=Q/Ac analizat(mp) Ac = 767.70 mp Q = 487500 MJ; Qi = 487500/767.70= 635.6 MJ/mp Rezulta RISC MARE de incendiu, conform art. 4.2.43. din Normativ P11899. 2.1.2. Nivelurile riscului de incendiu Intreaga constructie va avea RISC MARE DE INCENDIU deoarece sala de vanzare reprezinta mai mult de 30% din volumul constructiei, incadrandu-se in prevederile art. 2.1.3. din Normativ P 118-99. Q=sarcina termica (MJ) , Ac=aria construita a spatiului

CAPITOLUL 3 Nivelurile criteriilor de performanta privind securitatea la incendiu 3.1. Stabilitatea la foc a. Rezistenta la foc a elementelor de constructie: fundaie beton, A1; grinzi, pane, nervuri, contravantuiri A1 cu R30, pereti exteriori portanti din zidarie caramida Phorotherm, A1 R120; pereti interiori neportanti din zidarie de caramida Phorotherm, A1 cu RE 180, REI180,REI-M180, REW180 si A2 cu E30, EI30, EW30; planseu peste demisol , zona biroului, C.T., incaperea T.G.L.F. beton armat A1 cu R30; pardoseli din gresie, d0;

arpanta din structura metalica neprotejata A1 cu R30; invelitoare tabla sandwich cu vata minerala A2.

b. Gradul de rezisten la foc : GRF II ( conform art. 5.1.6. alin. 2 ) Construcia construit la sol. 3.2. Limitarea aparitiei si propagarii focului si fumului in interiorul constructiei Constructie realizata din materiale din clasa A1 si A2, corespunzator gradului II de rezistenta la foc, indeplinind cerintele din tabelul 2.1.9. din P/118/1999. In vederea preantimpinarii limitarii incendiilor pe arii mari constructive, se vor realiza compartimentari interioare cu pereti A1 RE180 intre sala de vinzare si spatiu de sortare a marfurilor precum si intre spatiile social-administrative si spatiul de sortare a marfurilor. Golurile de circulatie functionala din aceste elemente despartitoare se protejeaza cu usi EI45 C , conf. art. 4.2.33. din P118/99. Peretele ce separa camera bransamentului electric M180, REW180, fara goluri. Intre sala de vinzare si spatiile social-administrative se vor realiza compartimentari cu pereti A1 cu RE180, REI180, REI-M180, REW180 pentru centrala termica, incaperea TGLF pereti A1 cu RE180, REI180, REI-M180, REW180 si A1 cu RE120, REI120, REI-M120, REW120 pentru plansee, iar golul de acces de la sala de vnzare ctre spaiul administrativ va fi nchis cu u EI45 C . Timpul de propagare a incendiilor la constructiile vecine- nu este cazul. Evacuarea fumului si a gazelor fierbinti pentru spatiile cu risc mare de incendiu (spatiu vanzare, spatiu depozitare marfuri) se va realiza prin ochiurile mobile (trape de fum) care se vor deschide automat in caz de incendiu, cu suprafata libera minim 1% din suprafata incaperii, practicate in treimea superioara a peretilor exteriori, conf. art. 2.5.39./P 118/99. Pentru celelalte spatii (risc mijlociu si risc mic) evacuarea fumului si a gazelor fierbinti se face prin ferestre cu ochiuri mobile. 3.3. Limitarea propagrii incendiilor la vecinatati Distane de siguran : constructia este amplasata conform prevederilor tab. 2.2.2. din Normativ P118-99. de birou i centrala termic va fi realizat din materiale incombustibile A1 cu RE180, REI180, REIconform tabel 3.2.4. si 3.2.5 din Normativ P 118/99, se ncadreaz n numr de niveluri , GRF, categorie pericol de incendiu i suprafa

3.4. Evacuarea utilizatorilor Pentru caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se precizeaza : - Din sala de vinzare 2 cai de evacuare distincte cu usi simple batanta, gabarit 0,98 x 2,14 m si 1.20m x 2.14m, sens de deschidere spre exterior. Evacuarea se poate face si prin golul protejat cu usi glisante (gol principal de acces i magazin), cu conditia ca aceste usi sa se blocheze in pozitia inchis in momentul primirii semnalului de incendiu de la centrala automata de semnalizare a incendiului. Cartea tehnica a usilor glisante va avea specificat daca aceste usi pot fi manevrate asa cum impune prescriptia tehnica. Din spatiul de manipulare marfa, evacuarea se va face pe o usa simpla sens de deschidere spre exterior, gabarit 0,98x 2,14 m. Lungimea maxima si capacitatea cailor de evacuare corespunde prevederilor tabelului 4.2.40. din P118/99 (42 m in 105 sec. in doua directii diferite si 21m in 53 sec. intr-o singura directie pentru cladiri cu GRF-II). Numarul fluxurilor de evacuare: Sala de vinzare: F= N/C; 2= 140/70 Spatiu manipulare marfa : F= N/C; 1= 10/70 Existenta iluminatului de siguranta: S-a prevazut un iluminat de siguranta de tip 3(101-201 persoane) conform Normativului I-7/2002 si inscriptii conform SR ISO 6309/1998, pentru evacuare si marcarea hidrantilor, la care alimentarea cu energie electrica se asigura prin coloana dedicata din tabloul TGD. Iluminatul de siguranta s-a prevazut pe caile de evacuare si la iesirea din cladire. Iluminatul de siguranta pentru evacuare si marcatul hidrantilor este asigurat cu corpuri de iluminat cu tub fluorescent, avand incorporat acumulator pentru functionarea timp de 2 h, pe timpul lipsei tensiunii normale de alimentare, trecerea de la alimentarea normala la acumulatori facindu-se automat. Corpurile de iluminat pentru evacuare vor fi prevazute cu folie indicatoare a sensului evacuarii. In eventualitatea unui incendiu, evacuarea se face in mod ordonat fara panica, urmind schemele de evacuare a persoanelor. 3.5 Securitatea fortelor de interventie

Accesul principal se face din B-dul Dacia, realizandu-se pe trei laturi ale cladirii. Accesele carosabile sunt asfaltate cu 2 benzi de circulatie, latime 7m, fiecare realizate si marcate, conform reglementarilor tehnice si regulamentului general de urbanism. Acesul fortelor de interventie in cladire se poate face prin usile de evacuare sau celelalte cai de acces. Toate caile de acces vor fi marcate conform prescriptiilor tehnice in vigoare.

CAPITOLUL 4 2.3.1. Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor. Conform Normativului I-18 art. 4.7.1. cladirea destinata activitatilor comerciale fara sali aglomerate, cu risc MARE de incendiu, va fi prevazuta cu instalatie automata de semnalizare, alarmare, anuntare si avertizare a incendiilor compusa din: - centrala de avertizare incendiu adresabila amplasata in camera nr. 3 cu destinatia de birou sef magazin (supraveghere permanenta), detectoare optice de fum adresabile, butoane de semnalizare incendiu adresabile, sirena incendiu si un apelator telephonic (proiect tehnic de specialitate). Timp de alarmare 30 sec., timp de alertare=2 minute Zone protejate: sala de vinzare+ spatiu de manipulare marfa, caile de acces si circulatie. Butoanele manuale de incendiu se monteaza pe toate caile de evacuare din cladire. Sirenele de alarmare cu flash luminos vor fi amplasate in spatiul de vinzare cat si in spatiul de manipulare marfa. Mesajul telefonic in caz de incendiu va fi prioritar oricaror alte legaturi telefonice, de pe linia utilizata. Debitul de stingere din exterior conform Normativ NP 086 2005, anexa nr. 8 este de 10l/sec. (volum > 5000mc ). Stingatoare si alte mijloace initiale de stingere: In conformitate cu anexa 3 din O.M.I. 88/14.06.2001 D.G. P.S.I. 003/2001 se prevede urmatoarea dotare: Sala de vinzare= 4 stingatoare portabile cu pulbere+ CO2 tip P6

Spatiu de manipulare marfa =2 stingator portabil cu pulbere+ CO2 tip P6 Centrala termica =1 stingator portabil cu pulbere+CO2 tip P6 Incapere TGLF =1 stingator portabil cu pulbere+ CO2 tip P6 Spatiu administrativ =1 stingator cu pulbere +CO2 tip P6

TOTAL NECESAR =9 stingatoare portabile cu pulbere+ CO2 tip P6 In conformitate cu Normativul NP-086/2005 pentru constructiile civile ce adapostesc marfuri si utilaje cu valori mari si cu risc MARE de incendiu se considera necesar prevederea de hidranti interiori pentru sala de vnzare, spaiu manipulare marf. Prin proiect s-au prevazut hidranti interiori Q 2 X 2,5l/sec, presiune minima 2.5 bar. amplasati: in sala de vinzare care vor asigura 2 jeturi in functiune; in spatiul de manipulare marfa care va asigura un singur jet in functiune. Debitul si presiunea apei va fi asigurata din reteaua publica, materializata printr-o conventie privind verificarea si intretinerea curenta a bransamentului de apa potabila ce va deservi hidrantii de incendiu ai obiectivului.

CAPITOLUL 5 Conditii specifice pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu Societatea va solicita avizul societatii furnizoatre de apa din localitate pentru reteaua publica de apa din zona, care poate asigura debitul si presiunea mentionata in scenariu ( stingeri din exterior si interior), conf. Art. 6.1. din NP 086/2005, n caz contrar se vor respecta prevederile art. 6.2 din NP 086/2005. Accesul mainilor specializate pentru intervenie n caz de incendiu se poate face pe cel puin dou laturi. Pozitionarea racordurilor de alimentare cu energie electrica : Instalatiile electrice aferente au o putere instalata totala de 123,5 KW pentru consumatorii de iluminat, forta si prize. Puterea ceruta este de 70 KW si va fi preluata din blocul de masura si protectie BMPT si distribuita la consumatori prin intermediul tabloului general si a tablourilor locale.

10

Incaperea bransamentului electric este amplasat alaturat CT in incapere separata cu pereti si planseu A1 si acces direct din exterior. Pentru alimentarea echipamentelor frigorifice a fost prevazuta o alimentare din TGD pe o coloana separata pentru o putere maxima de 21 KW, ce va alimenta tabloul TC amplasat in camera compresoarelor. S-au prevazut: Instalatii pentru iluminat general; Instalatii electrice pentru incalzire, climatizare si ventilatie; Instalatii pentru alimentarea prizelor pentru uz general; Instalatie pentru alimentarea echipamentelor de curenti slabi; Priza de pamint pentru curenti slabi; Paratrasnet, instalatii de protectie prin legare la pamint si priza de pamint Instalatie electrica pentru alimentarea iluminatului exterior. Pentru lumina si prize vor fi prevazute circuite separate, din conductoare de cupru montate in tub de protectie etans, izolat fata de pereti sau plafoane suspendate Legaturile conductorilor se vor realiza numai in doze montate sub nivelul plafonului, ce vor fi cositorite si izolate.

Corpurile de iluminat vor fi de tip fluorescent, incandescente(lustre, aplice, plafoniere, spoturi luminoase). La grupurile sanitare corpurile de iluminat vor fi etanse si cu carcase legate la nul. Prizele vor avea contact de protectie. Instalatia de protectie contra trasnetului se va realiza aparent prin doua sau mai multe coborari cu piese de separatie, rezistenta prizei nu va depasi 1 ohm. Instalatii de incalzire Incalzirea se va face cu o centrala termica alimentata cu gaz metan. Centrala termica este amplasata la parterul cladirii Centrala termica este compusa dintr-un cazan din fonta, de temperatura joasa cu putere de 68 KW cu introducere fortata de aer si 1 boyler electric cu capacitate de 100 l. Evacuarea gazelor de ardere, de la centrala termica in afara cladirii, se va face printr-un cos de fum 180 mm, montat in consola. Instalatiile vor fi proiectate, executate si receptionate la punerea in functiune, de personal specializat.

11

Instalatia de apa curenta din reteua municipala cu deversarea rezidurilor menajere la canalizarea stradala. Cladirea nu va dispune de serviciu propriu de pompieri, nefiind cazul. Constructia nu include incaperi in care sunt depozitate materiale si substante deosebite pentru care sa fie necesare produse de stingere sau echipamente speciale. CAPITOLUL 6 Masuri tehnico - organizatorice Personalul va fi instruit lunar in vederea respectarii Normelor: D.G. PSI 001002/2000 si 003-004-005/2001. La declansarea unui eventual incendiu se vor lua urmatoarele masuri: se va intrerupe curentul electric de la tabloul general; se va identifica, localiza si eventual stinge incendiul declansat cu mijloacele proprii; caile de acces se vor intretine permanent libere; se vor anunta telefonic: Pompierii Militari telefon: 112 CONEL, Politia si Patronul. Prezentul scenariu de siguranta la foc este valabil atata timp cat nu se schimba conditiile pentru care a fost conceput. Face parte integranta din proiectul(cartea tehnica) de investitie. Proiectantul se obliga sa introduca prevederile din prezentul scenariu si observatiile verificatorului de proiect siguranta la foc Cc si Ci in proiectul tehnic de executie. Dupa obtinerea autorizatiei PSI(incheierea lucrarilor de C+M) se va intocmi si inainta spre avizare la Grupul de Pompieri, Planul de interventie in caz de incendiu.

NTOCMIT Arhitect Ioana Teodoresc