Sunteți pe pagina 1din 1

Stema unitii administrativ-teritoriale

Anexa nr. Model 2008 ITL 51

ROMNIA
Nr. .........../data elib. ./20..

Comuna/Oraul/Municipiul/sectorul Denumirea compartimentului de specialitate


Codul de identificare fiscal:

Adres/Cont IBAN/tel/fax

ADEVERIN DE PRIMIRE A SOMAIEI Nr. ...............

Am primit somaia nr. . din ., precum i titlul executoriu nr./data 1) . .... pentru debitorul2) cod de identificare fiscala3)astzi , luna ., anul , ora . Numele i prenumele/denumirea/calitatea persoanei care primete somaia i semneaz adeverina . din localitatea ..., str. .... nr. ., C.I./B.I./C.I.P./Paaport/legitimaie seria nr. .. , eliberat de Prezenta a fost ntocmit n temeiul art.44 alin.(2) lit. b) din Ordonana Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat n 2007, cu modificrile i completrile ulterioare.

Executor fiscal ... Nume, prenume Nr. legitimaie .

Semntura (tampila) persoanei care primete somaia.

Semntura

1)

n cazul n care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numrul si data emiterii; nume, prenume/denumire debitor; se va meniona: codul numeric personal, numrul de identificare fiscala, codul de nregistrare fiscala sau codul unic de nregistrare al debitorului, dup caz.

2)
3)