Sunteți pe pagina 1din 16

SGM10/2008.Să se determine restul împărţirii numărului

a = 12 3 4

2007

+

2008 la 2002.

 

Soluţie :

a = 12 3 4

2002

2003

2007 + 2008 = M 2002 + 2002 +=6

M 2002 + 6

Deci restul împărţirii lui a la 2002 este 6 .

2.Calculaţi restul împărţirii numărului A = 13 5

unde n este un număr natural mai mare sau egal cu 8. Soluţie :

(2n

++1) 2009 la 1309

1309 7 187 11 117 117 1 1309 = 71117
1309
7
187
11
117
117
1
1309 = 71117

Deoarece n 8;

ca factor. Atunci putem scrie :

2n +1

A

=

1 3 5

    

17 19

(2

n

+

1)

+

17 deci produsul dat va conţine cel puţin pe 17

2009

=+

+

=

M

M

17

17

17 117

3

+

3

23.Fie a

= 12

n

+

2009 unde n 15 . Aflaţi restul împărţirii lui a la 125.

Soluţie : doarece n 15 , produsul 12 3

n

conţine cel puţin factorii

12 3

12 3

15

n5

, dintre care factorii de 5 sunt în număr de 4 . De aici rezultă că

3

12 3

nk=

125

.

Atunci

an= 12

+ 2009 = 125k + 2000 +=8

M125 + 8

De aici concluzia că restul împărţirii lui a la 125 este 8.

E13208. Să se determine restul împărţirii unui număr natural la 45 ştiind că împărţit la 9 dă restul 8 şi împărţit la 5 dă restul 1. Soluţie : fie n deîmpărţitul . Avem

n

n

n

= ++

c

1

c

2

19

9

5

8

1

45

19

19



n

n

45

k

19

+=

9

(

c

1

+

3

)

(

5

=

c

2

+

4

45

k

)

45

= ++

+

=

19

+=

19

kn ⇒=

⇒= n

45

m

+

26

9

+

45

(

c

1

)

35

+=

(

c

2

4

)

+⇒

19

=

45

(

 k −+ 1

)

m

26

ceea ce arată că restul este 26 .

1

 

9

5

c

c

2

1

+

+

4

3

c

c

1

2

+ =

3

+ =

4

5

k

9

k

E13904. Să se determine restul împărţirii unui număr natural la 63 ştiind că împărţit la 7 dă restul 4 şi împărţit la 9 dă restul 5. Soluţie : fie n deîmpărţitul . Avem

n

n

n

7

c

1

9

c

2

+

31

=

= ++

++

4

5

31

31



 

63

n

n

63

19

+=

9

=

(

c

1

c

2

+

+

4

)

63

k

7

(

5

)

19

+=

k

=

63

kn ⇒=

31

⇒= n

63

m

+

32

ceea ce arată că restul este 32 .

7 59

c

1

+=

(

)

(

c

2

4

)

+⇒

+

63

31

=

63

(

 k −+ 1

)

m

32

 

7

9

c

c

2

1

+

+

4

5

c

c

1

2

+

+

5

4

=

=

9

k

7

k

V.CE PLOIEŞTI.2002. Să se determine restul împărţirii unui număr natural la 84 ştiind că , împărţit la 7 dă restul 3 şi împărţit la 12 dă restul 1.

Soluţie : fie n deîmpărţitul . Avem

n = ++ 7 3 c 11  ( )  n += 11 7
n
= ++
7 3
c
11
(
)

n
+=
11
7
c
+
2
1
1
n
=
12
c
++ 11
1
n +=
11
12
(
c
1
)
2 +
2
⇒=
nk
84
11
=
84
k
84
+
84
11
=
84
n
=
84 m
+
73

7

(

c

1

+

2

(

 k −+ 1

)

m

73

)

=

12

(

c

2

1

)

+⇒

 


c 1 c 2
c
1
c
2

12

7

+ 2

+ 1

c

c

1

2

=

+ k

2

12

1

+ 7

=

k

Deci n = 84m + 73 ceea ce arată că restul este 73 .

CLSV.E13904. Să se determine restul împărţirii unui număr natural la 63 ştiind că , împărţit la 7 dă restul 4 şi împărţit la 9 dă restul 5.

Soluţie : fie n deîmpărţitul . Avem

n

n

⇒=

c

4

+−

5

= +−

=

7

9

c

1

2

(

9

32

32



 

+

n

−=

32

7

(

c

4

)

9

(

32

1

c

2

3

)

n

−=

32

nk

7

)

+ 4 += 4

63

k

7 49

c

−=

1

(

)

(

c

2

3

)

−⇒

 

9

7

c

c

1

2

4

3

c

c

1

2

4

3

=

=

9

7

k

k

Deci n = 63k + 32 ceea ce arată că restul este 32 .

E12569. Determinaţi numerele naturale care se împart exact la 7 , iar la împărţirea prin 11 dau restul 3.

Soluţie :

Fie n deîmpărţitul .

2

Avem

14

n

n

⇒− =

k

⇒= n

7

11

c

=

=

n

1

77

+

c

2

+− 14

3

14

77

k

14




n

14

−=

7

(

c

2

)

  

1

n

14

−=

11

(

c

2

1

)

7

(

c

1

2

)

=

11

(

c

2

)

−⇒ 1

 


c 1 c 2
c
1
c
2

11

7

2

1

c

c


1

2

− =

− =

2 11

1 7

k

k

Aflaţi cel mai mare număr natural de cinci cifre care împărţit pe rand la 11, 13 şi 17 dă acelaţi rest 7.

Soluţie : fie n = abcde numărul cerut. Avem :

D

n

nc

n

c

=• +

=

=

=

I

C

RR

;

<

I

7

11 7

1

+

13 7

1

17 7

+

c

1

+ ⇒−=

n

M

11

• • ⇒=

n

13

17

1001

M

+

7

Pentru a afla numărul n punem condiţia n 99999 din care vom determina cel mai mare număr M .

1001

M +≤

1001

7

M

99999

99992

≤⇔

⇔≤ M

99992

 

1001

 

⇒= M 99

⇒=

n

1001 99

• +=

7

99106

S:E09266. Dacă împărţim numerele 2009 şi 4035 la acelaşi număr obţinem resturile 29, respectiv 31 . Aflaţi împărţitorul .

Soluţie :

D

=• +

IC

R

2009

4035

4004

2002

1001 11

7

13

91

13

1

NC

=•+

1

=• NC +

2

2

2

29;29

31;31

4004

N

31 < N

=

2

2

•• •

7

11

13

N

{

1, 4,11, 44

}


<

<

N

198

99

9

3

1

5

2

11

3

3

N

1980 2

1980

=

= 44

2

2

1980 =•

4004

NC

1

=• NC

2

2

3 •• 5

11

3

Dacă împărţim numerele 2435, 342 şi 4527 la acelaşi număr natural obţinem resturile 35, 42 respectiv 27 . Aflaţi împărţitorul .

Soluţie :

D

=• IC +

R

,

R

<

I

2435

342

=•+ NC

1

=• NC +

2

35;35

<

N

42;42

<

N

2400 =•

300

4500 =•

NC

1

 

=• NC

2

NC

3

4527 =•

NC

3

+

2

27;27

<

N

 
 

4500

 

2

2

5

2

45

 

5

9

3

3

3

1

1

4500

2

 

3

=

2400

2

2

5

2

24

2

 

12

2

6

2

3

3

1

 

2400

2

5

3

=

223

•• 5

•• 5

300

=• •

3

2

2

5

2

(

2400, 4500,300

)

= 2 5 •= 3

2

2

300

42 < N N {50,60,75,100,150,300}

Dacă împărţim numerele 9551, 898 şi 1959 la acelaşi număr natural obţinem resturile 31, 82 respectiv 55 . Aflaţi cel mai mic împărţitor . Soluţie :

=• IC +

D

 

R

;

C

9551

898

1959

=•+

1

C

C

N

N

N

=• +

2

=• +

3

R

<

31;

82;

55;

I

31

<

N

82

<

N

55

<

N

9520 =• NC

816

=• NC

1904

1

=• NC

2

3

9520

2

2

5

952

2

476

2

238

2

119

7

17

17

 

1

 

9520

=

2

5

 

••• 5 17

7

(

9520,816,1904

n

=

2

> ⇒∈

82

nD

9520

)

816

2

1904

2

408

2

952

2

204

2

476

2

102

2

238

2

51

3

119

7

17

17

17

17

11

4

816

17

4

= 2 •• 3

17

1904

4

= 2 •• 7

D

816

D

1904

⇒= • =

2

2

n

17

136

4

17

E6160. Să se demonstreze că nu există nici un număr natural care împărţit la 10 dă câtul 3 şi împărţit la 15 dă câtul 4.

Soluţie :

n

n

=

=

10

15

c

c

1

2

+

+

3

4

10

c

1

+ 3 =

15

c

2

+

4

10

c c

15

12

5

5

=⇒

1

1 5

(

fals

)

1. Să se determine restul împărţirii numărului

21.

a =+1 4 + 4 + 4 +

2

3

+ 4

2004

la

Soluţie :

Va trebui să scriem numărul a sub forma : a =+21qr

Putem scrie numărul 21 ca sumă de puteri a lui 4 , adică în baza 4 astfel :

;

r < 21.

21 =+1

4 + 4

2

a =+ +

1

4

4

2

+

4

3

+ +

4

2004



=+ +

1

4

4

2

+

4

3

+ + 4

2004



2005

2

termeni

4

3

)(

+

4

4

4

4

+

(

1

+ +

a =+ + +

1

a =+

1

a =+

(

+

4

4

+

1

+

4

4

4

+

2

)

+

4

7

1

(

4

4 1

21

(

4

5

4

+

4

+

4

1

2002

4

+

)

a



k

r =1

= 2 11k +⇒

6

)(

2

4

)

2004

4

2002

4

2002

termeni

+

(

4

2003

1

+

4

1

+

+

4

2004

4

2

)

)

2. CE.PLOIEŞTI .2002. Să se determine câtul şi restul împărţirii

numărului

a =+9 9 + 9 + + 9

2

3

2012

la 117.

Soluţie :

Va trebui să scriem numărul a sub forma : a =+117qr

117 3 39 3 13 13 1 117 = 3 2 •13
117
3
39
3
13
13
1
117 = 3
2 •13

;

r < 117 .

Observ că dacă grupăm câte 3 termenii sumei avem :

9 + 9

⇒=

a

2

+ 9

2012

3

= 9 1++9

+

2011

+

9

9

2010

(

9

2

)

=•9 91 =•9 13•=7 117 •=7

+

9

2009

+

9

2008

+

9

2007

5

++ 9 +

9

4

M117

+

9

3

9



a =

9

2009

(

9

3

+

9

2

+

9

)

+

9

2006

(

9

3

2010 3

9

2

+ + ++

9

)

9

2

(

9

3

+

9

2

+

9

)

5

+

9

2

+

9

9

a =

⇒=

a =

(

3

+

9

(

2

9 2009

+

9

2009

)(

+

9

2009

9

2006

2006

+

9

2006

9

2

)

9

90

++ +

2

)

90

117 9

c

+

9

++ + ⇒

9

2

1

2

3

++ ⇒ =

r

a =+ +

1

2

2

2

+

3. Fie numărul

+ +

2 n

.

a) Aflaţi cel mai mic număr natural n de 4 cifre pentru care 15

b) Pentru n determinat la a) aflaţi restul împărţirii lui a la 63.

a

Soluţie : numărul 15 scris în baza 2 este

Atunci voi grupa cei n termeni ai sumei câte patru şi voi da factor comun , obţinând de fiecare dată un multiplu de 4

1111

() 2

= 2 + 2 ++2

3

2

1.

a =

a =

a =

=

a

(

2

4

kk

+

2

41

−−

+

2

42

k

+

2

k

43

)

+

2 2

15

M 15

2

43 k

(

(

+ + +++

2

5

+ ++

+

1

2

43 k

+

1

3

2

2

2

1

1

)

)

2

(

(

2

4

2

3

2

2

2

1

)

+++ +

2

321

2

+ + ++

2

1

)

1

1

Numai pentru n = 4k + 3obţinem că a este un multiplu de 15.Rămâne de

aflat cel mai mic număr natural de 4 cifre care împărţit la 4 să dea restul

3.

abcd

= 4 k +⇒ 3

4

k

+ 3 >

1000

4

k

>

997

b)

abcd

a =

= 1003

1003

+

2

2



1

1002

+

2

1001

+

2

1000

+ + ++

2

2

3

2

2

1

1004

167

6

= •+

2

termeni

k =

997

 

4

 

+⇒ 1 k =

250

Deoarece numărul 15 scris în baza 2 este

111111

() 2

5432

= 2 + 2 + 2 + 2 ++2

în ordine descrescătoare :

1voi grupa cei 1004 termeni ai sumei câte 6

( 2

a =

a =

a

=

1003

998

2

M 63

= 3

(

r

+

2

5

+

1002

2

+

2

4

3

+

+

2

2

1001

3

+

+

2

2

2

1000

+

2

1

+

+

999

2

1

)

+

+

2

)

2

5

998

2

992

(

++

+

2

4

(

+

2

7

2

3

+

+

2

6

2

2

+

+

2

5

2

1

+

+

2

1

4

)

2

+ +

3

+

2

2

)

+

2

(

25

2

+

2

+

1

+

2

4

1

+

2

3

Să se determine restul împărţirii numărului

7

1951

+ 7 + 7 ++ 7

1952

1953

2005

+ 7

2006

+ 7

2007

la 57 .

+

2

2

+ 2 + 1 ++ 2

1

)

1

E13569.Determinaţi ultimele 2 cifre ale numărului natural :

a =+3 3 + 3 + + 3

2

3

Soluţie :

2008

.

6

3

a =+  + + +

3

3

2

3

3

2008

2008

a =+

a =+

a

2

=

(

120 1

3

3

3

3

2

+

+

+

3

3

3

3

3

+

+

3

3

4

4

4 8

+

3

+ +

+ +

+

3

3

2005

2004

3

12

++

+

3

2006

(

3

+

3

2

3

2004

)

+

+

3

3

2007

3

+

+

3

4

3

)

u

()

a

2008

=

0

()

za

2

=•

u

3



1

+

3

4

+

3

8

+

12

+ +

3

2004

2004:4 += 1 502 termeni

=

2

u

zu

()

a

= 40

1



502

1

++ +

1

1

=

2

u

(

502

)

=

4

Arătaţi că numărul

divizibil cu 8. Soluţie : dacă grupăm câte doi cei 2010 termeni ai sumei obţinem

a =++1 3 3 + 3 + + 3

2

3

2009

este divizibil cu 4 şi nu este

a =+ 1 3 + 3 + 3 ++

•= 4

(

(

4 1

)

(

2

3

)

=+ 4 3 •+ 4 +

=

2

3

2008

2008

)

4

2

+ 3 ++

3

(

3

2008

+

3

2009

)

Observ că dacă grupez câte patru termenii sumei obţin 40 care este un număr divizibil cu 8 .

(

4

5

)

3

a =+ +

1

)

3

2

3

40

3

40

3

2 3

+

3

3

6

(

3

+

40

4

+

3

a =+ • + • ++

(

a =+ • + ++

a

a

4

2

3

6

= +

4

40

=

8

k

+

4

m

3

2006

++

2006

)

(

3

40

2006

+

3

2007

+

3

2008

+

3

2009

)

Deci a dă restul 4 la împărţirea prin 8 ceea ce înseamnă că nu e divizibil cu 8 .

V.6. Să se afle toate numerele naturale de 2 cifre care împărţite simultan

la 3,4 şi 5 dau acelaşi rest .

ab

=

3

q

1

+

r

,

r

<

3

ab

ab

=

4

q

2

+

5

= +

r

r

,

,

r

r

<

<

4 ⇒ ∈

r

5

{

0,1,2

}

;

ab = 60q + r;

r {0,1,2}

 

ab

ab

ab

r

r

r

q = 4

= 5

= 3

q

q

1

2

3

3

q

1

=

4

q

2

=

5

q

3

=

[

3,4,5

]q

=

60 q

Deoarece numerele căutate sunt de 2 cifre avem q=1 şi soluţiile 60,61,62.

7

Aflaţi ultimele 2 cifre ale numărului :

Soluţie : dacă grupăm câte patru cei 2010 termeni ai sumei rămân doi

termeni afară :

a =+7 7 + 7 ++ 7

2

3

2010

.

(

7

56

56

56

()

a

7

2

)(

7

3

7

3 1

1

7

2800

m

(

2800

= 56

a =+ + +++ ++

a =

a =

a

uu

=

+

4

7

2

7

7

7

7

3

)

7

2800

5

6

)

(

2008

2007

(

+

+

++ +

7

1

7

2

2800

7

7

1

7

+

+

+

7

3

++ + ++

7

++

7

7

2007

2007

7

3

2009

)

+

7

2010

)

RMT2\2010 .VI.291.Aflați restul împărțirii numărului 20102010

2010



2010

de

2011

ori

Soluție :

a =

20102010



2010

2010

de

2011

ori

=

2010

+

2010 10

4

+

8

2010 10 ++

2010 10

4 2010

la 9.

Însa deoarece 10 =9999+1=M9+1 avem folosind teorema

4

(

a

±

b

)

n

=a+

(

±

b

)

n

a

=

=

(

2010 1

(

2010 1

+

+

10

4

2010

8

+ 10 ++

10

4 2010

)

=

+

M

9

)

=

2010

+

2010

Deci restul împărțirii este 3 .

9

2010 1

2

+

(

MM

++

9

1

)

(

9

)

+++ 1

(

M 9

+

1

)



9

++ 3

2010

p

erechi

MMM

+

=

9

9

9

+

3

+

MM =

 =

PROBLEME CARE SE REZOLVĂ FOLOSIND TEOREMA ÎMPĂRŢIRII CU REST

1.Să se afle num ărul natural de trei cifre abc care împărţit la 5 să dea

catul bc şi restul a. Soluţie :

abc

=

5

bc

+⇔ a

99

a

=

4

bc

a = 4

bc = 99

abc

= 499

1.Să se determine numerele abcd care verifică relaţia : abcd = 5abc .

Soluţie :

8

abcd

=

5 abc

 

10

abc

+= d

5000

+

abc

9

abc

+= d

5000

9

abc

+= d

5000

9

abc

d

+=

5000

Observăm că d=9 nu verifică ecuaţia , pentru că 5000 nu e multiplu de 9 . Deci d < 9 şi din unicitatea scrierii unui număr în baza teoremei împărţirii

cu rest , avem 9abc + d =•9 555 +⇒5

abcd = 5555 .

Reconstituiţi adunarea : abcd + bcdd = 9846 . Soluţie :

abcd

1)

d

⇔+=

bcdd

+=⇔

(

ud 2

)

6

=⇒ 3

10

abc

{

3,8

}

100

9846

d

++ 3

bc

=⇒∈

10

abc

100

bc

+

9810 :10

⇔+ abc

10

bc

=

981

10 10

ab

+ +=

c

bc

981

33

=

9846

ab

+

bc

10

c

10

(

ab

bc

)

= 98

ab ++

= 1

2713

+ +

c

=

(

)

+ b =

abc

bc

10

98

10

++

8

+⇒ 1

7

bc

 ⇒

 c = 1

b

⇒= 7

+