Sunteți pe pagina 1din 0

S.C.CAOM S.A. str. Vatra nr.56, cod 705200, Pacani, jud Iai; www.caom.

ro
tel 0232-765665 , 765869 , 765860; fax 0232-766195; E-mail:caom@mail.dntis.ro
j 22 - 2368/93, cod fiscal 4761020, cont: RO77RNCB3210000000160001, BCR, fil. Pacani i
RO29BRDE240SV08566422400, BRD-ag. T#rgu Frumos
1


FAMILIE DE TRADUCTOARE DE TEMPERATUR& CU IE(IRE
N SEMNAL UNIFICAT


GENERALITTI
Traductoarele de temperatur# cu ie%ire n semnal unificat sunt destinate m#sur#rii
temperaturilor n procesele industriale, n instala(ii n care informa(ia despre temperatur# se transmite
sub form# de semnal analogic 4...20 mA. Traductoarele de temperatur# cu ie%ire n semnal unificat
sunt formate dintr-un senzor de temperatur# cu termorezisten(#, termocuplu sau cu senzor din siliciu
%i un transmiter (adaptor, convertor rezisten(#-curent, convertor tensiune-curent) 4...20mA montat n
cutia de conexiuni a ansamblului, calibrate mpreun#.
PERFORMAN)E
- conectare pe dou# fire cu protec(ie la conectare invers#
1
;
- ie%ire propor(ional# cu m#rimea intermediar# (rezisten(#, tensiune) sau cu temperatura (varianta
liniarizat#);
- ie%ire direct# 4...20mA sau invers#
2
20...4mA;
- semnalizarea ntreruperilor n circuitul senzorului;
- gama foarte larg# de tipuri de traductoare.

1
Varianta standard este protejat# cu diod# serie . La cerere se pot executa traductoare cu protec(ie cu diod# Zenner sau Transorb . La aceste variante se reduce
tensiunea de alimentare minim# %i maxim# .
2
Nu se pot construi traductoare cu ie%ire propor(ional# cu temperatura (liniarizat#) .
S.C.CAOM S.A. str. Vatra nr.56, cod 705200, Pacani, jud Iai; www.caom.ro
tel 0232-765665 , 765869 , 765860; fax 0232-766195; E-mail:caom@mail.dntis.ro
j 22 - 2368/93, cod fiscal 4761020, cont: RO77RNCB3210000000160001, BCR, fil. Pacani i
RO29BRDE240SV08566422400, BRD-ag. T#rgu Frumos
2


CARACTERISTICI TEHNICE
Caracteristicele tehnice individuale ale senzorului de temperatur# %i ale transmiterului sunt prezentate
n foile de catalog individuale ale acestora.
- intervalul de m#surare minim:
pentru traductor cu senzor Pt100, cu W
100
=1,385 sau W
100
=1,391: 50C;
pentru traductor cu senzor tip termocuplu: echivalent la o varia(ie de 10mV ceea ce revine la
aproximativ 200C pentru termocuplu tip J, 300C pentru termocuplu tip K, 250C pentru termocuplu tip T,
150C pentru termocuplu tip E, 1000C pentru termocuplu tip
3
R, 1100C pentru termocuplu tip
3
S, 1500C
pentru termocuplu tip
3
B;
pentru traductor cu senzor de temperatur# de tip LM135/LM235/LM335: 5C.
- semnal de ie%ire: analogic 4... 20mA;
- domeniul temperaturilor de func(ionare pentru cutia de conexiuni: -25... +70C;
- domeniul temperaturilor de transport %i depozitare: -40... +85C;
- limitele erorii de baz# (incluznd eroarea de neliniaritate, eroarea de histerezis, eroarea de repetabilitate %i
reproductibilitate), dat# ca eroare raportat# la domeniu:
pentru traductoare cu senzor Pt100: 0,5%;
pentru traductorul cu senzor tip termocuplu %i ie%ire propor(ional# cu temperatura: 1%;
pentru traductor cu senzor de tip LM135/LM235/LM335: 1%.
- domeniul tensiunilor de alimentare:
11...40Vcc pentru traductoare cu senzor rezistiv %i traductor cu senzor de tip LM135/LM235/LM335,
(la cerere 9... 30Vcc, pentru sisteme de achizi(ii de date, la care tensiunea de alimentare disponibil# este
12Vcc, vezi nota 1);
13,5...40Vcc pentru traductorul cu senzor tip termocuplu %i ie%ire propor(ional# cu t.t.e.m. de intrare
(la cerere 11,6...30Vcc, pentru sisteme de achizi(ii de date, la care tensiunea de alimentare disponibil# este
12Vcc, vezi nota 1);
- tensiunea de alimentare recomandat#: 24Vcc;
- rezisten(a buclei de curent: 0 pn# la (Ua-Ua
min
) / 0,02;
unde Ua este tensiunea de alimentare %i Ua
min
este tensiunea de alimentare minim# pentru tipul
respectiv de traductor.
CONECTAREA IN CIRCUIT
4...20mA
TRADUCTOR
SUPPLY
+
-
+
Rs
+
Ua
-
-
Conectarea in circuit a traductorului cu semnal unificat3
Pentru iesire proportionala cu t.t.e.m., cu degradarea performantelor se poate reduce la 2mV, deci scade corespunzator intervalul minim de masurare . Se
justifica mai ales in cazul sezorilor tip R, S si B .

S.C.CAOM S.A. str. Vatra nr.56, cod 705200, Pacani, jud Iai; www.caom.ro
tel 0232-765665 , 765869 , 765860; fax 0232-766195; E-mail:caom@mail.dntis.ro
j 22 - 2368/93, cod fiscal 4761020, cont: RO77RNCB3210000000160001, BCR, fil. Pacani i
RO29BRDE240SV08566422400, BRD-ag. T#rgu Frumos
3


CODIFICARE

Conform normelor de codificare ale firmei producatoare, codificarea traductoarelor de temperatur# cu
ie%ire n semnal unificat const# din simbolul traductorului de temperatur# folosit urmat de simbolul /A %i de
limitele domeniului de m#surare.

TR xx.x.xx.x.x.x.x.x./ A L
i
L
s


EXEMPLU DE CODIFICARE

TR 51.2.01.3.4.3.8.1 / A0200
Semnifica(ia acestui cod este:
- sond# de temperatur# cu ie%ire n semnal unificat 420mA de tip termorezisten(#, clasa 1, Pt100, lungime
nominal# 250mm, teac# de protec(ie din o(el inoxidabil, domeniul de temperatur# -
50+250C, fixare cu flan%# fix#, lungime de imersie 150mm, execu(ie pentru climat temperat normal,
prevazuta cu adaptor pentru domeniul de m#surare 0200C.
Senzorul de intrare
Adaptor
Domeniul de m#surare