Sunteți pe pagina 1din 7

Analiza critica asupra impactului negative de mediu al industriei chimice a compuilor azotului

Introducere

Activitatea industrial intens din ultimele decenii a fost nsoit de fenomene de poluare, datorat, n mare parte, lipsei de previziune i de administrare pe termen lung, dar mai ales din cauza faptului c realizarea produciei industriale are drept consecin pierderi necontrolate de materiale, aflate n diverse stri de agregare. Industria produce probleme mediului ambiant peste tot pe glob. Ea consum 37% din energia planetei i emite 50% din dioxidul de carbon mondial, 90% din oxizii de sulf i toate celelalte chimicale care afecteaz acum stratul de ozon. n fiecare an produce 2,1 miliarde de deeuri solide i 338 milioane tone de deeuri periculoase. Industria chimic reprezinta ramura industriala care, in ansamblu, a cunoscut cea mai spectaculoasa dezvoltare dupa cel de-al doilea razboi mondial. La aceasta au contribuit mai multi factori: - valorifica la cel mai inalt grad o gama foarte larga de materii prime, inclusiv deseuri; - produsele pe care le realizeaza sunt solicitate de absolut toate ramurile de activitate, de la domenii industriale pana la medicina si cosmetica; - progresele in domeniul tehnico-stiintific, permitand scoaterea in permanenta de produse noi pe piata. Numeroasele ramuri ale industriei chimice se pot grupa astfel: a) produse clorosodice si acid sulfuric; b) ingrasaminte chimice; c) petrochimie; d) celuloza si hartie; e) medicamente; f) alte ramuri.

Studiu de caz: Combinatul chimic Donau Chem Turnu Magurele


Donau Chem Turnu Mgurele este un combinat productor de ngrminte chimice din Romnia deinut de grupul Interagro. S.C. DONAU CHEM S.R.L. este partener de afaceri cu peste 50 ri din lume, avnd o experien de peste 40 ani n fabricarea ngrmintelor simple i complexe.Obiectul de activitate al S.C. DONAU CHEM S.R.L. , Turnu Magurele il reprezinta fabricarea si comercializarea de ingrasaminte minerale (simple, complexe si lichide) si a intermediarilor (amoniac, acid azotic) alaturi de productia de piese de schimb si utilaje tehnologice. Combinatul chimic din Turnu Magurele este alcatuit din 5 fabrici: -fabrica de amoniac -fabrica de acid azotic -fabrica de uree -fabrica de azotat de amoniu -fabrica de ingrasaminte complexe. Fabrica de acid azotic realizeaza oxidarea catalitica a amoniacului cu aerul, urmata de abosorbtia in apa a oxizilor de azot rezultati obtinandu-se o solutie de acid azotic de concentratie 55%. In structura combinatului chimic exista instalatia de acid azotic care utilizeaza materiile: amoniac, apa demineralizata si aer atmosferic. Fabrica de amoniac utilizeaza ca materie prima gazul natural si produce amoniac prin sinteza catalitica a azotului cu hidrogenul la presiunea de 150 barr. Amoniacul obinut constituie materie prim pentru ngrminte complexe, azotat de amoniu, uree i acid azotic. Instalatia de amoniac KELLOGG utilizeaza materiile prime: gaz metan si aer atmosferic. Gazul metan se utilizeaza si drept combustibil pentru faza de reformare primara. In afar de produsul principal, respectiv amoniac lichid, se mai obtine dioxid de carbon, care se utilizeaz la fabricarea ureei si abur care se utilizeaz ca surs de energie. Fabrica de uree produce uree prin reactia dintre amoniac si dioxid de carbon la presiunea de 200 barr. Solutia obtinuta se concentraza si apoi se granuleaza in turnul de granulare. Instalatia uree I utilizeaz: amoniac lichid si bioxid de carbon provenit de la instalatia de amoniac. Instalatia uree II utilizeaz: amoniac si bioxid de carbon provenite de la instalatiile de amoniac.

Fabrica de azotat de amoniu utilizeaza ca materii prime amoniacul si acidul azotic. Solutia de azotat obtinuta dupa concentrare se granuleaza prin pulverizare in turn de granulare. Instalatia de azotat de amoniu granulat utilizeaz amoniac si acid azotic. Fabrica de ngrminte complexe produce ngrminte de tip NP si NPK prin atacul nitric al fosforitelor si apatitelor. In functie de solicitari potasiul se adauga sub forma de KCl. Instalatia ingrsminte complexe NPK utilizeaz ca materii prime: fosfati, acid fosforic, acid azotic, azotat de amoniu si amoniac lichid.

Impactul activitatii combinatului chimic asupra calitatii apelor


Combinatul chimic se alimenteaz cu ap din fluviul Dunrea. Apa este utilizat pentru: Procesul tehnologic ; Furnizarea de agent termic si ap tehnologic tratat la teri. Evacuarea apelor uzate: Apele uzate menajere sunt evacuate direct in statia de epurare a municipiului Turnu Mgurele. Apele uzate tehnologice, apele convenionale curate si apele pluviale se evacueaz in fluviul Dunrea. Cateoria Receptori Volum total evacuat Qmaxim apei autorizati orar(mc/h) Zilnic(mc) Anual (mii mc) maximmediu Menajere Retea oras 13001000365 81.25 Turnu Magurele (SC AQUA TUR SRL) Tehnologice Fluviul 25700 22072 81056.3 1178 Dunarea(G1) Instalatii de epurare: Apele uzate tehnologice provenite de la sectia Uree I si instalatia de demineralizare sunt stocate intr-un bazin bicompartimentat si cele provenite de la sectiile de Uree II, acid azotic si azotat de amoniu granulat sunt colectate intr-un bazin de stocare temporara.

Impactul asupra calitatii atmosferei Unele emisii rezultate din procesul tehnologic:
Nr. Crt. Instalatia tehnologica Denumire de emisie sursa Indicator Valoare limita de emisie pentru perioada de conformare (mg/Nmc) 100 35 240 5

1.

2.

Obtinerea amoniacului: -reformare primara; -reformare secundara; Obtinerea ureei

3.

Obtinerea azotatului amoniu granulat: -faza granulare; -faza concentrare

Cos dispersie gaze arse aferent instalatiei Kellogg(cuptor cracare+cazan recuperator) -Tunuri de granulare aferente instalatiei de uree I -Cos evacuare Fluidizor -Turn de de granulare aferent instalatiei de azotat de amoniu de granulat -1 cos evacuare de fluidizor

CO SO2 Nox Pulberi

Pentru granulare: NH3 Pulberi de uree Pulberi de Uree

30 50

50 NH3 30 Pulberi de azotat de 50 amoniu

NH3 Pulberi de azotat de 30 amoniu 50

4.

5.

-4 cosuri evacuare LUWE NH3 Pulberi de azotat de amoniu 30 50 Obtinerea Cos de dispersie NH3 30 azotatului de gaze arse aferent amoniu solutie; instalatiei de -faza de azotat de amoniu neutralizare solutie Obtinerea Duza de evacuare NOx 1200-1030 acidului azotic aferenta instalatiei II: de acid azotic -oxidare NH3;

Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia factorul de mediu aer sunt: cosuri de dispersie gaze arse aferente cazanelor de producere abur; Cos dispersie gaze arse aferent instalatiei Kellogg; Turnuri de granulare; Cos evacuare fluidizor; Cos de dispersie gaze aferent instalatiei de azotat de amoniu

solutie; Duza de evacuare aferenta instalatiei de acid azotic; Cos evacuare noxe aferent instalatiei de ingrasaminte: scruber, granule, desprafuire. IMISII Concentratiile poluantilor evacuate in atmosfera trebuie sa nu depaseasca in aerul inconjurator valorile limita prevazute de Ordinul MAPM 592/2002, respectiv: Indicator SO2 NOx si NO Pulberi in PM10 NH3 Perioada de mediere 1h 24 h 1h suspensie- 24 h 30 min 24 h Valoare limita de emisie 350 125 200 50 300 100

Impactul asupa calitatii solului


Pe amplasamentul SC DONAU CHEM SRL Turnu Magurele exista trei depozite de substante nepericuloase (depozitul de fofogips, alcatuit din 5 bataluri, iaz de decantare a namolului si depozitul de carbonat de calciu) si un depozit de substante periculoase (depozitul de cenuse de pirita) Gestionarea deseurilor Deseuri nepericuloase Deseuri produse Deseuri menajere Procesul din care provine Cantitate Mod de depozitare a temporara (tone/an) Toate sectoarele 37 Containere metalice Aflate la fiecare sectie Se depoziteaza la Operatii de 2 depozitul de slam de sudura carbid, de la sectia mecanica Operatia de 5 ambalare produs Magazia unitatii finite Depozitul de namol Operatii de 15 cu S= 4 ha si

Deseuri de sudura

Deseuri de materiale plastice

Namol rezultat de

la limperirea apei Anvelope uzate

limpezire a apei Gara auto 1,5

Deseuri de ambalaje

Operatia de ambalare

300

capacitatea de 80000 mc Se depoziteaza temporar in magazia sectiei Magazia unitatii

Deseuri periculoase Deseuri produse Procesul din care provine Cantitatea Mod de depozitare tone/ an temporara Colectat separat in rezervoare metalice Functionare si intretinere inscriptionate, inchise, instalatii tehnologice, 5 asezate pe spatiu betonat, mijloace auto prevazut cu cuva de retinere si basa de colectare Sector auto 0,75 Platforma betonata parc 20 buc./an auto Solutia este depozitata Instalatia Amoniac 200 mc temporar in rezervoare Sybetra solutie metalice, inchise, sigilate. Instalatia de Acid sulfuric 1000000 Halda de cenusa de pirita cu S= 17,13 ha

Ulei mineral uzat

Baterii cu Pb si acumulatori uzati Deseuri cu continut de substante periculoase Cenusa de pirita

Deseuri refolosite Denumire deseu Procesul din care provine Cantitate Mod de valorificare tone/an Materiale izolante Operatii de reparatii 0,4 Materialele izolante care rezulta sunt refolosite in proportie de 20 % Rumegus, talas, Sectia edile 0,1 Se refoloseste drept aschii, resturi de combustibil in cadrul scandura societatii

CONCLUZII Combinatul chimic de la Turnu Magurele din judetul Teleorman se afla in regiunea 3, regiune care dispune de o industrie complexa si diversificata. Industria chimica este reprezentata de combinatul chimic de producer a ingrasamintelor chimice cu azot (de la TurnuMagurele) si a celor complexe, respective uree, azotat de amoniu, nitrocalcar, ingrasaminte lichide, ingrasaminte complexe. Din activitatile desfasurate pe platform de la Turnu Magurele, se emit in atmosfera gaze cu amoniac, oxizi de azot, protoxid de azot, metan, dioxid de carbon, monoxide de carbon, fluor, pulberi cu efect negative asupra calitatii atmosferei, dar si asupra calitatii solului, precum si a apelor de suprafata sau subterane. Depozitele de deseuri reprezinta surse cu risc ridicat asupra calitatii solului si a apelor subterane, in special prin poluarea cu metale grele. Sursa de poluare cu metale in aceasta zona este reprezentata de depozitele de cenusa de pirita rezultata de la fabricarea acidului sulfuric. SC Donau Chem SRL Turnu Magurele este principalul generator de deseuri periculoase prin producerea de catalizatori uzati, ulei uzat, baterii uzate si stocarea din anii anteriori a deseurilor de snur de azbest, cenusa de pirita etc.